SPOLNI CIKLUS KRAVA

SPOLNI CIKLUS KRAVA Glavna zbivanja spolnog ciklusa krava dijele se u ona u vezi sa razvojem folikula i ona u vezi

razvoja korpus luteuma. Oni dogadaji koji su u vezi sa razvojem folikula mogu se podijeliti u dvije faze, proestrus i estrus. Period korpus luteuma dijeli se u dvije faze, metestrus i diestrus. Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. Srednja duzina u krave je 21. Faze spolnog ciklusa A. proestrus: trajanje oko 3 dana B. estrus: trajanje oko 18 sati C. postestrus (metestrus): trajanje 2 - 3 dana D. diestrus (interestrus, interval izmedu postestrusa i proestrusa): trajanje oko 14 dana. Proestrus nije tačno ograničen period i proteže se od pojave promjenjenog ponašanja do momenta kada je karav spremna za parenje. Bik bi trebao da prepozna proestrus bolje od dobrog dijagnostičara. Karakteristični vanjski znaci su sakakivanja životinja, njuškanje. Na karaju proestrusa ginološkim pregledom bi se trebalo ustanoviti blaga edematoznost vulve, hiperemična i vlažna sluznica vagine. Estrus se označava se vremenski period, u kome zenska zivotinja prihvata parenje. Na trajanje estrusa mogu uticati egzogeni i endogeni faktori (npr. skraeenje trajanja estrusa kod visih temperatura). U prisustvu bika u stadu vanjski znaci estrusa se intenziviraju a trajanje estrusa skraeuje. Pod nepovoljnim uslovima ishrane i osvjetljenja, trajanje estrusa se naprotiv moze produziti. U estrusnom ciklusu odvijaju se karakteristične hormonske promjene. Povećana koncentracija estrogena iz jednog dominantnog tercijarnog folikula dovodi do simptoma estrusa. Estradiol opet povećava frekvencu tonične sekrecije LH, sto dovodi do postepenog porasta perifernih vrijednosti LH, i najzad do tzv. predovulatornog LH vrsk i na kraju ovulacije. Postestrus (metestrus), kao i proestrus, je period koji se ne moze tocno ograničiti. Opeenito se proteze od momenta, kada vise ne postoji spremnost za parenje, do nestajanja vanjskih i unutrasnjih simptoma estrusa (npr. prestanak spremnosti uterusa na kontrakcije, nestajanje hiperemije i pojacane sekrecije u cerviksu, vagini i vestibulumu, zatvaranje cervikalnog kanala Diestrus oznacava se vremenski period karakterisan spolnim mirovanjem; nastavlja se na postestrus i traje do pocetka proestrusa. Sa svojim trajanjem od oko 14 dana. Karakterise ga odsustvo bilo kakvog znaka, koji bi ukazivao na spremnost za parenje. U biti diestrus odgovara fazi zutog tijela ovarijalnog ciklusa (oko 4. do 17. dana ciklusa) i sekrecionoj fazi mukoznog ciklusa. Kod krava koje nisu ostale gravidne, korpus luteum se razvija u funkcionalan organ koji luči velike kolicine progesterona koji ulazi u opću cirkulaciju organizma uticući na razvoj mlijecne zlijezde i razvoj uterusa. Hipertrofirani endometrij i zlijezde uterusa pod uticajem progesterona luce gust i ljepljiv sekret koji sluzi za ishranu zigote: Ako zigota dosegne uterus, korpus luteum funkcionise kroz gravidnost. Ako jajna stanica nije oplodena, korpus luteum ostaje funkcionalan do 17. dana spolnog ciklusa poslije kojeg vremena dolazi do njegove regresije usljed luteolitickog djelovanja prostaglandina iz uterusa i nastaje novi spolni ciklus. Fiziolosko smanjenje korpus luteuma pocinje neposredno nakon 17. dana omogueavajuei time pocetak novog ciklusa. Ukratko, estrogen dominira oko 4 dana ciklusa, dok dominacija progesterona iznosi 17 dana. Ove faze se cesto definisu kao period folikula (estrogena faza) i pored korpus luteuma (lutealna iii progesteronska faza). Neposredno nakon ovulacije počinje se stvarati i razvijati korpus luteum. Znacajna proizvodnja progesterona pocinje 4. iii 5. dana ciklusa. Tokom drugog tjedna, fiziičke promjene su minimalne, a otpustanje progesterona maksimalno. 17. dana nastupiće i funkcionalne

Druge etiologe su vezane za hiperaktivnost žutog tijela sa povećenim koncetracijam progesteronom zatim za hipofukciju žutog tijela i nedotatak progesterona. iii nekom mogueom kombinacijom oba ta faktora. potrebno je u svim sumnjivim sluičajevima izvrsiti vaginalni i rektalni pregled. Na osnovu iskustava kao i hormonalnih istrazivanja moze se reći da u krava postoji izostajanje kao vanjskih tako i unutrašnjih znakova estrusa tokm jednog dužeg perioda. Funkcionalni izgled korpus luteuma se prekida prije fizioloske degeneracije. Takoder. Praktiično iskustvo govori da su izgledi za koncepciju najpovoljniji. vrijeme osjemenjivanja treba obaviti prije ovulacije. Nepovoljna je prognoza kada se zajedno sa anestrusom dijagnosticira sitnocisticna degeneracija jajnika. Da bi se pogreske svele na minimum. u sekretu uterusa 10 do 15 sati). Manje pogreske u ocjeni u pojedinim sluičajevima jedva da imaju negativan uticaj na koncepciju. Srednja duzina u krave je 21 dana a kreće se od 18 do 25 dana U pojedinim sluičajevima bi se jedva moguće bilo opredijeliti. maceriranog ili muminificiranog fetusa. kao i kod zivotinja kojih doje telad ukoliko su uslovi drzanja i ishrane adekvatni. obostrani hematomi jajnika. Sperma razlicito dugo moze zivjeti u kvalitativno različitim sekrecionim produktima pojedinih dijelova zenskog genitalnog trakta (u sekretu cerviksa 24 do 30 sati. Anestrus Anestrus. Ustvari. treba voditi racuria. ako za oplodnju sposobna sperm a dosegne jajnu stanicu tek kasnije od 6 sati nakon ovulacije. da spermiji za njihovo putovanje i za njihov proces sazrijevanja (kapacitacija) treba da proborave u zenskom genitalnom traktu oko 6 sati. kada se sjeme ubaci u drugoj polovini estrusa iii pri kraju estrusa (oko 12 do 18 sati nakon poičetka estrusa) Trajanje zivota gameta Izgledi za koncepciju znatno padaju. Ona je kod duboko smrznute sperme manja nego kod nativne sperme. OPTIMALNO VRIJEME OSJEMENJIVANJA Da bi se utvrdilo optimalno vrijeme osjemenjivanja za svaku pojedinu zivotinju.Medutim. što se može utvrditi redovitim pregledima jajnika ili određivanjem razine progesterona krvi. . nefunkcionalni korpus luteum prethodnog ciklusaponekad je skoro velik kao novoformirani. Prognoza ovisi od etiologije. Duzina spolnog ciklusa Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. Predposvka za usješno hormonsko liječenje jesta i poboljšanje opšti uslova držanja i isrhrane. izostanak estrusa. upala jajnika iii tumori jajnika. je znak a ne oboljenje on može biti jedna normalna fiziološka pojava znak oboljenja ili neuspješno otkirvanje estrusa. prognoza je povoljna ako se anestrus javi u kliniekom puerperiju. Budući da spermiji opeenito imaju duzi zivotni vijek od jajne stanice i sperma mora prije amfimiksije proboraviti više sati u genitalnom traktu. Uterus krava treba pregladati na prisustvo tečnosti. da Ii su odstupanja u ciklusu uzrokovana genetskim iii faktorima okoline. treba voditi raičuna o slijedeeim kriterijima: u prvom redu treba pravovremeno prepoznati zivotinju koja se nalazi u estrusu. i na osnovu iskustva odrediti vrijeme osjemenjivanja.promjene u uterusu ako je uterus bez zigote. Maksimalni period boravka odreduje trajanje zivotne sposobnosti spermija. Jajnici se trebaju pregedati na prisustvo lutealnih cista ili neoplazije. Dva najvaznija uzroka anestrusa u stadu su slabo otkrivanje estrusa i neadekvatna ishrana. Anestrus je najčešći uzrok nepodnosti goveda a gravidnost je je najčešći uzork anestrusa i treba je je isključiti kada se pristupa svakom slučaju anestrusa.

relativno dobra. do 17.na vrsku estrusa iii tokom hladnih noći. Endometritis koji rezultira prijevremenom luteolizom karpus luteuma vodi do kratkog eiklusa. ukljueujuei neke vrste modificiranih zivih vakcina mogu djelovati direktno na jajnike i korpus luteum Predvidanje estrusa na osnovu rektalnog pregleda iiiodredivanje koneentraeije progesterona bilo u mlijeku iii serumu znatno po maze u postavljanju dijagnoze. Ciklieni poremeeaji dogadaju se bilo tokom estrusa iii u interestrusnom intervalu. dana nakon ovulacije uzrokuje da krava ima jedan kratki ciklus. iii odstupanjima u ponasanju zivotinja. lzostanak ovulaeije moze rezultirati u produzenom estrusu kao sto je slueaj kod folikul teka cista. u slueaju pretpostavljene povezanosti sa endometritisom. SKRACENI CIKLUS Skraćeni ciklusi se rijede javljaju nego produzeni obično su prvi ciklusi poslije partusa su skraćeni. Prijevremena luteoliza korpus luteuma rezultira u jed nom kratkom interestrusnom intervalu. Intrauterina terapija sa iritirajućim otopinama moze mijenjati interestrusni interval. Abnormalno kratki ciklusi se srćeu u vezi sa cistama folikula iii sa atrezijom folikula . Produzeni diestrus mora se razlikovati od ranog embrionalnog i fetalnog uginuća. Takoder se ciklusi mogu bitno skratiti (duzina ciklusa 10 do 11 dana) terapijom uterusa jako iritirajućim srecdstvima. Prognoza je. Iritaeija iii upala endometrija moze uzrokovati prijevremeno oslobadanje PGF2α. Tretiranje izmedu 4. čak ako se ona daju u manjoj količini. zavisno kada su aplicirani u eiklusu. Odredivanje razine progesterona u jed nom uzorku u vrijeme osjemenjivanja je veoma korisno u proejeni taenosti otkrivanja estrusa. poremeeajima ovulacije. promjenama zivotnog vijeka korpus luteuma. Druge nepravilnosti ovulacije ukljueuju produzenje ovulacije i prijevremenu ovulaciju. Na prijevremenu ovulaciju moze se sumnjati u zivotinja zbog toplotnog stresa jer se kod njih ispoljava estrus za kratak vremenski period tj. Neredovni ciklusi mogu biti u vezi sa nepravilnim otkrivanjem estrusa. Spreeavanje da prostaglandin izazove luteolizu korpus luteuma rezultira zadrzavanje istog i produzenje diestrusa. i luteolizu zrelog korpus luteuma rezultirajući jednom kratkom interestrusnom intervalu. Iritaeija endometrija kasnije u diestrusu moze se sukobiti sa djelovanjem prostaglandina na zreli korpus luteum vodeći do produzenja diestrusa. Nastanak skraćenog ciklusa se kod prisustva folikul-teka cista moze objasniti duzim trajanjem proizvodnje estrogena. Ako se uginuee embrija dogodi nakon majčinog prepoznavanja gravidnosti slijedeći estrus je ispusten a zivotinja dolazi u estrus nakon produzenog diestrusa. medutim. Neki virusni agensi. i lucenje prostaglandina. dana do ovulaeije. i 10. luteolizu i time otpočinjanje estrusa. sa posljedienim poremećajem proizvodnje i lučenja hormona.NEPRAVILNOSTI SPOLNE CIKLlCNOSTI Neredovitost spolnog ciklusa oznacava se kao jedan abnormalni interval od prvog dana estrusapa sve do prvog dana slijedeeeg estrusa. gubitka embrija iii fetusa. sezonskim anestrusom. Jedno produzenje u sazrijevanju folikula iii ovulacije moze rezultirati u produzenom proestrusu iii stalnom estrusu. Uzroci skraćenog ciklusa su raznovrsni i često slozene prirode. a kod prisustva atrezijii folikla nedostatkom korpus luteum periodikuma. endometritis koji vodi do ranog embrionalnog uginuća moze takode uzrokovati produzeni diestrus. Iritacija sluznice stimulira proizvodnju. Drugo. Skraćeni ciklusi su često popratni simptomi nekog oboljenja jajnika iii uterusa koje remeti normalno trajanje ciklusa. Oboljenja koja uzrokuju upalu endometrija materice mogu biti uzrok neredovitosti ciklusa putem dva mehanizma. rezultira u produzenom eiklusu. Postoje Ii ciste jajnika . Tretiranje kasnije u diestrusu 15. ne treba smatrati patoloskim. Korpus luteum kontrolise duzinu diestrusa i interestrusnog intervala u ciklienih zivotinja. To.

u sredini ciklusa . Taj kratkotrajni porast LH u sredini ciklusa moze prisutni tercijarni folikul potaknuti na dalje sazrijevanje bez ovulacije. tokom cijelog ciklusa nastaju tercijarni folikuli. Medutim. nedovoljno promatranje estrusa kao i nedovoljno znanje 0 toku estrusa odstrane stoi'ara. u tom slui'aju dobiva se rezultat koji govori za estrus. Prividno skraeenje nalazimo kod zivotinja.atrezija folikula to prognoza zavisi od prognoze mogućeg ozdravljenja od uzročnog oboljenja. Na osnovu anamnestiičkih podataka mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku odnosno terapiranju etiološkog uzroka koji je doveo do skraćenog ciklusa.se dijelom opaza dodatni drugi vrsak LH. PRIVIDNO PRODUZENI CIKLUS Kod jedne zivotinje koja se redovno goni. Nakon otprilike 40. U tom slui'aju estrus bi ponovo nastao nakon toi'no 2 iii vise estrusnih intervala. duzina ciklusa se ne mijenja.imaju redovan ciklus ponekad ustanoviti znakovi novog ciklusa. Izgled sluznice govori protiv pravog . jed nom iii vise puta uzastopno je moguee predvidjetiiii ne prepoznati estrus. koji opeenito ne doseze vrijednost LH-vrska. koja pokazuje simptome estrusa u interestrusu. IIIcdetaljan ginekoloski pregled u redovno vrijeme za ciklus. dana. 60 i 80 dana pokazuju tada krave jasne simptomeestrusa. sto se kod pojave znakova estrusa na jajniku ustanovljuje korpus luteum u cvatu. dovode do pretpostavke za prividno produzeni ciklus. nije potrebno. Ako uginuee embrija se dogodi 16. Kao prividno produzen mora se smatrati estrus. Vazno je uvijek jedno po moguenosti razgraničenje između skraćenog ciklusa i prividno skraćenog ciklusa. koji izaziva estrusu sliične znakov . koji se moze dokazati oko 6 sati nakon poičetka estrusa i koji dovodi do ovulacije. Osjemenjivanje u to vrijeme nesamo da nema uspjeha. interval do slijedeeeg ciklusa se produzuje.Lijei'enje zivotinje. ABNORMALNO TRAJANJE ESTRUSA Kao abnormalno trajanje estrusa oznai'ava se uoi'ljivo odstupanje od fizioloskog vremenskog perioda (u prosjeku 18 sati:). Oni su općenito slabo izrazeni. brizljiva kontrola estrusa i vodenje kalendara estrusa. Taj vremenski period moze biti skraeen iii produzen. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Za prepoznavanje skraeenog ciklusa preduslov je. dana. vagini i uterusu. Usljed ponavljanog lučenja FSH iz hipofize. Prepoznavanje prividno skraćenog ciklusa se zasniva na tome. a zivotinje u to vrijeme nisu medutim jos . Jedan produzen interestrusni interval od 25 do 35 dana moze nastati usljed ranog embrionalnoguginuea. za stoi'are vidljive) vanjske promjene uslovljene estrusom.Tihi iii slabi estrus.. Nakon otprilike trajanja jednogciklusa (18 do 24 dana nakon jednog estrusa) nastaju vise iii manje izrazeni simptomi estrusa. kod kojih je estrus poi'eo vee noeu. nego moze izazvati infekciju uterusa i zato se neizostavno mora izbjeCi.estrusa U sumnlJlvlm slucaJevlma razješavanju s moze pomoCi odredlvanJe progesterona u mllJeku III krvl. Diferencijalno dijagnostii'kitreba pomisljati na relativno i'esto embrionalno uginuee. koji se i registriraju. koji općenito atreziraju. Stoga vlasniku zivotinje ciklus izgleda produzen.naroi'ito na jajniku. Ukoliko se u to vrijeme posalje uzorak krvi iii mlijeka na pregiedrazine progesterona. PRIVIDNO SKRACENI CIKLUS Oko 7 do 10 dana nakon posljednjeg estrusa mogu se kod zivotinja koje. u kome je zivotinja spremna za parenje (glavni estrus). Posljedica je poveeanje stvaranja estrogena. Uoi'eni slabiznaci estrusa nemaju kao posljedicu nikakav poremeeajplodnosti. kada se vee u ranom proestrusu a djelomii'no jos i u postestrusu javljaju izrazene (tj. Ali ako se uginuee. embrija dogodi nakon 16. i prvi puta je opazen u jutarnjim satima. u goveda.

TIHO GONJEN1E (SUBESTRUS) lzostanak ispoljavanja estrusa u krave iii junice iii vlasnika da opazi znakove estrusa znacajnodoprinosi neuspjehu reprodukcije. iii nisu vise spremne. Skraeeno iii produzeno trajanje estrusa nastaje kod mlijei'nih krava naroi'ito u zimskim mjesecima. Kada predoceni podaci ukazuju na anestrus (izostanak jednognormalnog spolnog ciklusa) klinicar mora odrediti da Ii je propust u otkrivanju estrusa iii izostanaknormalnog cikliranja plotkinja zbog nekih abnormal nih procesa. Od dijagnostickogznacaja moze biti primjena bikova probaca iii detektora estrusa. kratkog estrusa. Mlijecna stada u kojih je neplodnost uzrokovana netacnim otkrivanjem estrusa se obicno karakterisu produzenim intervalima od telenja do prvog pripusta i Cesto se kod zivotinja sa anamnezom "tiho gonjenje" palpira zuto tijelo.spremne. za kopulaciju. U slucaju tzv. U prisustvu tihog gonjenja kod druge kontrole senalazi periodicno zuto tijelo u involuciji iii je ono vee involuiralo. FUNKCIONALNI OBLICI NEPLODNOSTI Kao u pravilu funkcionalni oblici neplodnosti nastaju u pojedinih zivotinja unutar jednog stadaali skupno predstavljaju jedan vazan uzrok neplodnosti. Takoder. moze usloviti produzenje ciklusa. kada je malo hrane i svjetla. kada se ustanovi jaka kontrakcija uterusa i Graafov folikul. a moguenost parenja krava u estrusu nije ogranii'ena.Dijagnoza i diferencijalna dijagnozaZa uocavanje odstupanja trajanja estrusa preduslov je brizljiva kontrola estrusa.Glavni estrus je opeenito onda veoma kratak. moze se estrus lako previdjeti. U mlijecnim stadima priblizno 90%krava privedenih na pregled zbog anestrusa imale su normalne ciklicne promjene na jajnicima. naroi'ito u slui'ajuosjemenjivanja.Terapijske i profilakticke mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku.iako u praktii'kim okolnostima u odnosu na sam pocetak je tesko ocjenjivo. Prepoznavanje tihog gonjenja je moguee i pri jednokratnom pregledu genitalija. dokje samo oko 10% imalo jedan od abnormaliteta kojim je obustavljena spolna ciklicnost Oko 60 dana nakon telenja večina mlijecnih krava otpocelo je sa normalnim cikliranjem. te dijelom iscjedak estrusne sluzi iz rod nice pri rektalnom pregledu genitalija. Radi toga u takvimslucajevima ostaje jedino detaljan vaginalni i rektalni pregled na osnovu kojeg se moze u najviseslucajeva odrediti faza estrusa (prisustvo manje iii vise sluzi u vagini. Produzeni estrus se cesto sreee u vezi sa duplom ovulacijom. Znai'aj kao uzroka subfertiliteta bio bi iIT) veliki.Najvise funkcionalnih odstupanja dogada se usljed nekih endokrinoloskih poremeeaja koje ječesto tesko poblize oznaCiti cak i sa sadasnjim metodama hormonalne dijagnostike. Fiziolosko. Patol05ki kratak estrus izaziva nedostatna ishrana i drzanje (narocito u zimskim mjesecima) kao i aplikacija prije estrusa hormona koji izazivaju ovulaciju. zakasnjelom ovulacijom kao i sa perzistencijom folikula. tu se onda moravrsiti drugi pregled u razmaku od oko 10 dana. jer se kod zivotinja sa abnormalnim trajanjem estrusa ne moze odrediti optimalnovrijeme osjemenjivanja.Svakako da uzimanje detaljnih anamnestickih podataka 0 pocetku estrusa je veoma vazno. Uvijekje vazno jedno po moguenostijednoznacno razlikovanje izmedu pravog i prividnog odstupanja od fizioloskog trajanja estrusa. kada se u stadu nalazi bik. davanje estrogena kao i ishranavkrmivima koja sadrze estrogene. ocjena konzistencije prisutnogGraafovog folikula i znakovi pona5anja zivotinje. vanjski znak estrusa su medutim kod zivotinja sa tihim gonjenjem . Pojava dugog estrusa zahtijeva visekratno ponavljanje inseminacije u tokujednog estrusnog perioda. normal notrajanje se moze regulisati tek nakon poboljsanja drzanja i ishrane. naroCito akose javi u noenim satima. Treba izbjegavati nesvrsishodnoapliciranje hormona.

tumori granuloza teka stanica i segmentalnaaplazija koja uzrokuje anestrus utice na pojedine zivotinje. naroeito niske temperature zimi uslueaju drzanja zivotinja slobodno. U stadima u kojih postoje problemi sa otkrivanjemestrusa preporucuju se zivotinje. Ovaj funkcionalni poremeeaj je eesto povezan sa jednim kratkim periodom odmora nakon telenja. cvatu iii involuciji) procijeni se vrijeme sljedeeeg estrusa. postoji moguenost. bez uoeljivih simptomabolesti iii opcenito smanjena plodnost u stadu bez uoCljive bolesti.Vaginalnim pregledom se moze relativno lako otvoriti cervikalni . piometra. Dijagnoza neopazenog estrusa zahtijeva uzastopne preglede i tacnu evidenciju. Uz to. Zakasnjela ovulacija se nalazi i kod starijih zivotinja te kod kronienih bolesti. dva iii vise dana. dana ginekoloskipregled. dana nakon primjene prostaglandina ne pojave nikakvi znaci'estrusa. nego prsnuee Graafovog folikula se dešava nakon jedan. To vrijedi naroeito onda. kod zivotinja kod kojih se jasno palpira zuto tijelo.Kanal i nalazi se cesto samo osrednjisekret. i 4. dana nakon medikacije. bakra i beta karotina. Anestrus uzrokovan pothranjenoseu pogadacijelo stado i karakterise se padom proizvodnje mlijeka i slabom tjelesnom kondicijom. Znacaj kaofaktora koji smanjuje plodnost je u tome.obzirom na plodnost ocjenjuje kao relativno povoljna. dana postpartum. Tome treba slijediti intenzivno promatranje na estrus od 2. greske u ish ran. treba uvijek pomisliti na zakasnjelu ovulaciju. to je indiciranaaplikacija prostaglandina F2alfa iii njegovih analoga. kod kojih se u vrijeme estrusa pri jednokratnom pregledu ne moze naei nikakav prepoznatljiv uzrok. koje su ovulirale sa zakasnjenjem veCim od jednog dana. Ukazuje seda je korisna primjen"a progestina iii GnRH 10. da embrio ne zatekne vise povoljnu sredinu u uterusu. Povod pozivanja veterinara je u pravilu ponovljena pojava estrusa kod pojedinih zivotinja. Spolni ciklus je malo iii nikako produzen. nedostatak mangana. Kod jednog dijela zivotinja se u to vrijeme ustanovi estrus. Simptomi estrusa kod zivotinja sa zakasnjelom ovulacijom mogu biti jasno izrazeni iii biti slabi. da su u vrijeme moguee amfimiksije bilo jajna stanica iii spermiji osteeeni. su cesto osteeene. Na osnovu palpatornog nalaza na jajnicima moze se provoditi "ispitivanje estrusa". Nadalje se kao odgovorni navode visoka proizvodnost i u vrijeme osjemenjivanja. Pretpostavlja se da bi se radilo 0 nedostatku LH iii nepravovremenom lueenju LH iz hipofize. kada se ono ne desi nastalo 6 do 12 sati nakonzavrsetka perioda spremnosti za parenje. Kod zivotinja. ako s sumnja postavi na vrijeme. Procjena Zakasnjela ovulacija se s. . POREMECAJI OVULACIJE Zakasnjela ovulacija Zakasnjelim se smatra prsnuee Graafovog folikula. to se tog dana po novo aplicira PGF2 alafa iii odgovarajuei analog. Nekoliko autora je zapazilo da neke krave imaju jednu oCiglednu prolongiranu folikularnu fazu spolnogciklusa kako je odredeno na osnovu prisutnosti visokih razina progesterona u krvi. kao i fotoperiodieni uticaji. Vee premanalazu zutog tijela (u stvaranju. 4. Zivotinje se bez obzira napojavu vanjskih simptoma estrusa osjemene 3. koje unutar tri dana nisu dosle u estrus. predvorje rod nice je slabo hiperemicno i osrednje vlazno.U stadima u kojima se ucestalo javlja tiho gonjenje indicirane su profilakticke mjere. dana post partum. Pri pojavisimptoma estrusa provodi se osjemenjivanje. mumifikacija fetusa. Stanja kao cisticnadegeneracija folikula. Ako se do 11. Vlasnik zivotinje bi u tom terminu trebao pazljivije da promatra zivotinje i da registruje najmanje znakove estrusa. Kontrola ciklusa od strane veterinarau stadu sa problemima treba da bude vee od 40. Jajne stanice iz folikula. dana nakon posljednje medikacije.Ako se u jed nom stadu tiho gonjenje javlja samo u pojedinim slucajevima.slabo izrazen. Cesto se opaza produzeno trajanje estrusa. kada su prethodili kratki vremenski periodi post . iii su vee uginuli. i one se mogu bez gUbljenjavremena osjemeniti.

medutim. ovulirati u normalno vrijeme iii sa zakasnjenjem. kod kojih ce se zivotinja u estrusu primijeniti hormoni koji izazivaju ovulaciju. Predpostavljaju se nedostaci u drzanju i ishrani. postoji moguenost da se ciljanom terapijom pomjeri unaprijed vrijeme ovulacije. visoka te nasljednadispozicija. lato se u nejasnim slui'ajevima treba odrediti uz to i progesteron u mlijeku iii krvi. da nije uvijek moguc palpatorni nalaz zutog tijela.j. Visekratna kontrola folikula u razmacima od 12 do 24 sata. Usto. Atrezija Graafovog folikula poi'inje potpunom degeneracijom zida folikula i vezivnotkivnompreobrazbom teke. Metoda je dijagnostieki najsigurnija. da Ii ee se kod dotiene zivotinje uopee i pojaviti zakasnjela ovulacij Kao profilaktii'ke mjere sluze obezbjedenje jednog bioloskog perioda odmora. Zato se subkutano aplicira 1500 do 2000 i. Ti jajni mjehurovi atreziraju. Kod dotii'ne zivotinje nastaje anovulatorni ciklus. po potrebi. utvrdi ponovno visoko lueenje FSH. Veoma malo antralnih folikula ovulira. kao i kod drugih poremetnji ovulacije.partum. Mozeslijediti parcijalno iii potpuno luteiniziranje zida folikula (folikul-Iuteinske ciste). to je opcenito dijagnoza "atrezija folikula" opravdana. sve do ostvarenja ovulacije. Kod nje postoji i mogucnost da se ponavljanim pregledom jajnika npr. atretii'ni folikuli se karakterisu niskim odnosom estrogen .npr. Zato je tesko donijeti odluku 0 tome. Ovo posljednje moze nastati kada se 24 sata nakon pojave na poeetku estrusa vrhunca FSH. folikularna tei'nost nestaje. visoka proizvodnja mlijeka kod neoptimalne ishrane kao i nedostatak betakarotina . Tome sluzi ponovljeno osjemenjivanje u 24 satnim intervalima. mineralnih materija i mikroelemenata. Utvrdili se kod krava u estrusu jasno form iran folikul. a. pri jednokratnom pregledu. mangana. da Ii ce jedan Graafov folikul koji se razvija u estrusu atrezirati. Zatim nastaje regresija folikularne supljine. sastoji se u tome da se osjemenjivanje prilagodi terminu zakasnjele ovulacije. Inai'e se mora voditi rai'una. koji se odreduje shodno uslovima ishrane i drzanja te mlijei'nosti. koja nastaju u svim fazama spolnog ciklusa. Buserelin). iii ce perzistirati. Jednokratno osjemenjivanje krava bez naknadne kontrole folikula. Lijecenje Mjere da bi se otklonio ovaj uzrok steriliteta. ali uzima suvise vremena. Simptomi Kod junica i krava moze estrus. u vrijeme estrusa (anamneza: estrus. Treba razgranii'iti fiziolosku atreziju manjih tercijalnih folikula. od trenutaka osjemenjivanja do izvrsene ovulacije (direktna dijagnoza). treba odustati od daljeg koristenja zivotinje u uzgojne svrhe. nalazi i u vezi sa tihim gonjenjem. Problem je sto se u to vrijeme jos ne zna. a pri kasnijoj kontroli 10 dana iza toga nema zutog tijela iii nekog folikula. npr. ATREZIJA FOLIKULA Kod atrezije folikula u uzem smislu radi se 0 nefizioloskoj involuciji Graafovog folikula na zavrsetku estrusa. manje ciste jajnika (duze trajanje mjehura) kao i eventual no drugo stvaranje Graafovog folikula. U osnovi se ne moze unaprijed reCi. ali ogranieava statistieku vrijednost metode. ponekad i kao posljedica nedovoljnog lui'enja hipofize. nalaz: mjehur) atreziju folikula (nema zutog tijela pri naknadnoj kontroli 10 dana kasnije). kao i poboljsanje ishrane (naroi'ito zimi) dodavanjem beta-karotina. U poredenju sa ovulatornim folikulima. ponekad i ubrza jedna zakasnjela ovulacija (terapeutski efekat). no izostaje za ovulaciju potreban vrhunac LH. Od davanja hormona koji . Postoji Ii sumnja na nasljednu predispoziciju. u vrijeme inseminacije..progesteron Procjenjuje se da ui'estalost anovulatornih ciklusa kod goveda iznosi 2 do 3% svih zivotinja u estrusu. parcijalni iii apsolutni nedostatak LH u krvi. to je pozeljno u smislu poveeanja plodnosti. koji prethodi 'atreziji folikula biti jasno izrazen ali atrezija se. masazom. HG iii intramuskularno SG (20 mikrograma. veCina postaje atretii'na i degenerira. Patognomonii'an je. Diferencijalna dijagnoza Diferencijalno dijagnostieki treba razgranii'iti.

Njihova tecnost sadrzi samo malo estrogena i progesterona). ostataka zutih tijela. Rektalnom palpacijom se nalaze podjednako veliki.adhezijama jajnika sa okolinom. To uslovljava kupinast izgled jajnika Izostaje stvaranje i sazrijevanje Graafovog folikula. Ovo je jedna od "podrzavanih injekcija" koristenih u neplodnih krava. ako je istovremeno prisutna jaka upala . kvrgavi jajnici. Velii'ina cistii'nog lUtOg tijela varira isto toliko koliko i kompaktnog. nego ih treba iskljui'iti iz uzgoja. zbog lose prognoze i zbog sumnje na nasljednost. Nema zutih tijela. a mozda u nekim slui'aje\. Tako je svaka terapija u strogom smislu profilaksa. Prema tome. tako da ako ovaj nije potpuno formiran iii ne funkcicinise adekvatno onda se ne proizvodi dovoljno progesterona i izosfaje gravidnost Nemoguce je rektalnim pregledom utvrditi razliku izmedu normalnog i abnormalnog korpus luteuma. Ako se kod jedne zivotinje sa ponavljanim estrusom ne nade u interestrusu nikakvo zuto tijelo. Takoder bi kao uzrok mogli vaziti i trovanja kloranftaleinom i fluorom. Glavni izvor hormona je korpus luteum. Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika ne treba lijei'iti. ali i kod starih krava. Na povrsini jajnika moguee je palpirati mnogobrojne malene i i'vrste mjehure velii'inedo oko Ieee. kao nepovoljni faktori okoline.nije česta odgovornim se se smatraju teska stanja. Sitnocistii'na degeneracija jajnika dolazi pretezno kod starijih i pretovljenih junica. Uoi'Jjivo je da se cistii'na luta tijela sreeu naroi'ito onda. ali i oxytocin. pretjerano. Cistii'na luta tijela nisu valna kao uzrok steriliteta. tada se u slijedecem estrusu u trenutku osjemenjivanja treba dati neki hormon koji potii'e ovulaciju (GnRH odnosno njegovi analozi iii HG). o etiologiji postoje samo pretpostavke. Relativno i'esto se cistii'na luta tijela javljaju pri . moglo bi se stoga raditi 0 zadrzanom serumu iii limfi nakon ovulaeije. CISTICNA žUTA TIJELA Kao cistii'na zuta tijela oznai'avaju se luta tijela sa jednim centralnim. oni mogu stimulirati razvoj i funkciju korpusa luteuma iii.. Na osnovu histoloskih nalaza moze se shvatiti. niti veCih tercijarnih folikula. ako se aplicira HG iii GnRH mikon ovulacije. Smatra se da ona nastaju kao posljediea depresije razvoja jednog korpus luteuma sa iii bez prethodnog manjka LH. postoji prirodno variranje u velii'ini i poziciji korpus luteuma unutar jajnika i to i'ini ocjenu njegove velii'ine veoma teskom. a vrijednosti razine progesterona u krvi iii mlijeku su veoma niske. tei'noseu ispunjenim supljim prostorom. LH je luteotrofii'an u krave . da eisticna zuta tijela ka o i kompaktna periodicna zuta tijela involuiraju shod no ciklusu. izazvati formiranje akcesornog korpusa luteuma. kada se upotrebljavaju estrogen i progesteron. posto se ona ponasaju kao korpus luteum periodicum (kod zdravog endometrija potpadaju involuciji shod no ciklusu). jednostrano hranjenje. vjerovatnije. Odredivanjem koncentracije progesterona u krvi iii mlijeku moguce je ocijeniti lutealnu funkciju. kao i kronii'ne intoksikacije.ma do termina partusa. SUBFUNKCIJA ZUTOG' TIJELA Progesteron je potreban za odrzavanje gravidnosti sve do 150-200 dana gravidnosti. kada najveCi promjer supljeg prostora iznosi najmanje 1 cm. uzizostanak estrusa.izazivaju ovulaciju moze se oi'ekivati efekat samo onda. Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika su veoma dobrog gojidbenog stanja. Medutim. SITNOCISTICNA DEGENERACIJA JAJNIKA Radi se 0 istovremenom izrastanju mnogih tercijarnih folikula do velii'ine soi'iva iii graska. 0 jed nom cistii'nom korpusu luteumu u Ulem smislu se govori onda. kada se apliciraju prije oi'ekivane ovulacije.

rezultirajuCi u anestrusu Patogeneza piometre u krava postpartum nije potpuno jasna.endometrija iii piometra. Nakon tog pregleda periodicno zuto tijelo se smanji. POREMECAJI FUNKCIJE JAJNIKA USLOVLJENE UTERUSOM Perzistirajud CL Kao corpus luteum persistens moze segeneralno oznai'iti svako funkeionalno zuto tijelo. Kada se iritirajuce . Nastane Ii graviditet. U poi'etku eiklusa zuta tijela se vrlo brzo pretvaraju u kompaktna. Ponovna gravidnost nastaje veCinom tek nekoliko tjedana nakon terapije.posto je u pravilu prisutno dovoljno lutealnog tkiva . Corpus luteum graviditatis . Sadrzajem ispunjeni uterus koCi normalnu lutealnu regresiju. Dijagnoza Makroskopski i histoloski se perzistirajuee zuto tijelo ne razlikuje od corpus luteum periodicum. ona lui'e . jer izostaje stvaranje prostaglandina u endometriju. Isto vazi i u slucajevima. Posto u tom slui'aju zuto tijelo stiti sadrzaj uterusa (mada je on patoloski). endokrinoloski i patoloski piometra je vise iii manje definisanaU najvise slucajeva dogada se kao posljedicakronicnog endometritisa. to onda mogu eisticna zuta tijela da perzistiraju. postepeno se gubi eentralna supljina. Jedino izostanak estrusa otprilike 3 tjedna te prisustvo razvijenog zutog tijela izmedu 18. Potvrdivanje perzistiranja je onda moguee. i 27. Nastaje jedno kompaktno zuto tijelo. Pri tom nastaje izbacivanje eventualnog sadrzaja uterusa a cesto i brzo ozdravljenje upalom zahvacenog endometrija. bakterioloski. Ponekad se dovode zivotinje sa anamnezom da se ne gone. a koje su vec i do 5 tjedana iii duze gravidne. Medutim. dana nakon aplikacijeprostaglandina. a kao rezultat upale uterusa prekida se proizvodnja iii oslobadanjeendogenog luteolizina. Terapija eistii'nih zutih tijela i ne izgleda opeenito potrebna. uterusu. . Medutim.kada se pri potlovnim pregledima utvrdi korpus luteum duze od 21 dan na istom mjestu jajnika i istevelii'ine. Takoder ni potvrdivanje perzistiranja ne govori nista 0 funkeiji . Estrus se javlja 2. zato sto ona veCinom regresiraju shodno eiklusu.Ispoljava se nakupljanjem mukopurulentnog do purulentnog sadrzaja u uterusu i perzistiranjemkorpusa luteuma. Kod istovremenog prisustva neke infekcije uterusa treba u uterus ubaciti dodatno neki antibakterik. tokom rutinske kontrole jajnika. nalazi se pretezno kod krava kod kojih postoji jak endometritis. i 4. te na rodnici koji ukazuju na pocetak estrusa. koje se duze vremena moze naCi na jajniku. estrus iii na prolazak estrusa. Narocito tame gdje se nalazi bik u stadu cesto je tesko uocavanje parenja kod slobodno drzanih zivotinja. PIOMETRA Piometra je jed no od relativno cesCih poremecaja reproduktivnog trakta mlijecnih krava. U mnogim slucajevima se mogu naci znaci na jajnicima. Pri rektalnoj palpaeiji relativno veliko meko zuto tijelo pokazuje i'esto umjerenu fluktuaeiju Cistii'na zuta tijela sa malim supljim prostorom jedva da se i moze palpirati. Ta zuta tijela perzistiraju..veeinom dovoljno progesterona za poi'etni razvoj embrija. Ustanovljenje eisticnog zutog tijela je u veCini slucajeva slucajan nalaz. Lijecenje Perzistirajuca zuta tijela regresiraju nakon aplikacije prostaglandina F2alf. gdje je doslo do zamjene krava. Perzistiranje zutog tijela kod zdravog endometrija bez sadrzaja u uterusu bi kod goveda trebalo da bude izuzetno rijetko = korpus luteum pseudograviditatis. dana nakon osjemenjivanja ukazuje samo na vjerovatnost prisustva graviditeta. piometra iii neki drugi sadrzaj u uterusu. Ako zivotinje sa cisticnim zutim tijelima postanu gravidne. nije uvijek poznat datum parenja niti se uvijek biljezi datum osjemenjivanja. i tako pogodenekrave postaju anestricne. Corpus luteum periodicum Konacno razgranicenje je moguce tek za vrijeme drugog pregleda nakon 8 do 15 dana. iii njegovog analoga unutar nekoliko sati.

dehidracija fetusa i piacente nastaje bez placentne hemoragije. Kod goveda nastaju dva tipa mumifikacije: hematii'na i papirusna (9). kaosto su campylobacter fetus. Zid uterusa je obicno zadebljan u poredenju sa tan kim zidom u gravidnosti. Korpus luteum se moze palpirati u vise od 95% slucajeva u krava sa piometrom (81. Asimetricno povecanje jednog roga uterusa je cesto. Ovo dolazenje u estrus je u vezi sa povecanim oslobadanjem prostaglandina F2 alfa. sto dovodi dohemoragije izmedu endometrija i fetalnih membrana. infektivnih agenasa. krave obicno dolaze u estrus za 4. Mumifikacija fetusa bi trebala"biti vjsoko na listi pri diferencijalnoj dijagnozi svaki puta kada se dijagnosticira graviditet rano u gestaciji.dehidrirani fetus je prekriven crvenkastosmedom viskoznom masom odautoliziranih crvenih krvnih stanica. Naprotiv. MUMIFIKACIJA FETUSA Mumifikacija i'esto nastaje kada govedi fetus ugine tokom posljednje polovine graviditeta a ne nastane abortus. što sprečava lučenje prostaglandina koji ce lizirat zuto tijelo i sprijeciti prpsgesterom. fetus iii placentomi ne nalaze se kod piometre. Kod papirusne mumifikacije.Mumifikacija fetusa u goveda mogla bi nastati usljed nekoliko infektivnih agenasa. Mumifikacija u goveda se karakterise anestrusom i perzistirajucim zutim tijelom.). nastalog regeneracijom endometrija. Krajnji cilj terapije piometre u krava je da se eliminira lutealna funkcija. ukljucujuCi jod infundiraju u uterus krava u diestrusu. . U tretiranju piometre koriste se dvije vrste luteolitii'kih sredstava: estrogeni i u novije vrijeme sintetski analozi prostaglandina F2ALFA. Kao rezultat lutealne neaktivnosti. a tkiva su izgleda papira. Nijedan od pozitivnih znakova gravidnosti. ali moze rezultirati hemoragijom i adhezijama oko jajnika. povecani cerviks i fluktuiranje tecnoscu rastegnutog uterusa. Progesteron sam od sebe postiče leukocitnu ilafitraciju ali važnija njegova uloga je da čuva sadržaj maternice bez obzira da li bio on patološki. do 5 dana (252).endometriji krava koje su usle u spolni ciklus sa jed nom infekcijom mozda ne regeneriraju dovoljno da proizvode dosta endogenog PGF2alfa da dovede do lutealne regresije. Radi toga u ovih krava se razvija piometra. abnormalne koncentracije hormona te lijekova.. krava dolazi u estrus za tri do pet dana i evakuira se sadrzaj iz uterusa. abdomen se ne povecava. kompresije pupi'ane vrpce tokom graviditeta.substancije. te bovina virusna diareje. Kod hematii'ne mumifikacije placenta materna podlijeze involuciji. virus infektivnog bovinog rinotraheitisa (lBR). leptospira spp. Sadžaj koji se nalazi u uterus prestavlaj problem. Piometra nepovoljno djeluje na medutelidbeni interval mlijecnih krava produzenjem otvorenih dana. defekata piacente. VeCina mumifikata se da lako dijagnosticirati provodenjem temeljitog pregleda genitalnog trakta rektalnom palpacijom Lijecenje Premda se veCina krava sa mumificiranim fetusima mozeuspjesno . ugruska i sluzi (Slika 20.Mumifikacije fetusa nastaje uvijek kada fetus ugine bez posljedii'ne dilatacije cerviksa i regresije graviditetnog korpus luteuma. gljivice.a nako čega se razvije žuto tijelo koje lui progesteron.. apsorpcija tei'nosti piacente i fetusa i involucija piacente materne. Pregled genitalnog trakta krave putem rektalne palpacije moze otkriti jedan normal no involuirani iii. a vimese ne razvija). naime poslje porođaja u toko 3 dana desi jedna ovulacija. Mumifikacija fetusa goveda nastaje usljed genetskih iii hromozomnih abnormalnosti. Papirusni mumifikat je obii'no smedast. VeCina mumifikata kod goveda je hematii'nog tipa. kao sto su izmicanje plodnih ovojnica. Najčešće izolirana bakterija iz sadržaja piometrej Actinomyces pyogenes i fusobacterium necrophorum iz uterusa krava u kojih se razvila piometra. 127). ali oba roga obicno sadrzavaju tecnost. Nakon resorpcije plazme. Nakon uginuca fetusa nastaje autoliza fetusa. Manuelna enukleacija korpusa luteuma je efikasna. no krave prelaze oeekivano vrijeme telenja bez znakova partusa (npr. vjerovatnije. amnionske kesice.

uterus unicornus).pljosnate i relativno evrste konzistencije kao i lagano haborane povrsine. Dijagnoza Odredene naznake za postavljanje dijagnoze moguee je dobiti vee iz anamneze izostanak estrusa. Medutim. NASLJEDNI I STECENI POREMECAJI JAJNIKA APLAZIJA JAJNIKA Aplazija jajnika se kod goveda nalazi veoma rijetko. Funkcionalne tvorbe uvijek nedostaju. 15. gdje moze ostati dugo osim ako se ne ukloni manuel no. Diferencijalno dijagnostieki u obzir dolaze jednostrano kastrirane zivotinje. zuto tijelo). U oba slueaja ostali dio spolnog aparata je dobro razvijen. kratka leda. . je obieno uspjesna za izbacivanje mumifikata u goveda unutar 2 do 4 dana (129. Takode se iu jajnicima sa samo parcijalnom hipoplazijom mogu opipati funkcionalne tvorbe. one ne pokazuju nikakve znakove estrusa niti razvoja vimena. Mlade zivotinje sa obostranom aplazijom jajnika u poeetku se razvijajunormalno. Naroeito u granienim slueajevima potrebno je vise kontrola. Radi razgranieenja sa atrofijom jajnika . razvijen (npr.tretirati a prognoza za narednu gravidnost je veoma povoljna. U slueaju nedostatka jednog jajnika moze postojati istovremena segmentalna aplazija uterusa (npr. Injekciju treba dati u vrijeme dijagnoze . malo vime sa kratkim sisama). iii je samo nepotpuno. Opeenito za postavljanje dijagnoze nije dovoljan samo jedan ginekoloski pregled zivotinje. Kod zivotinja sa jednostranom totalnom iii pak sa parcijalnom hipoplazijom oba jajnika. Klinieko prepoznavanje je moguee kod junica od 9. treba pregledati genitalni trakt krave vaginalno u 12-to satnim intervalima dok cerviks ne bude dilatiran a fetus izbaeen. Nekad se moze naCi samo jedna kratka. Mada zivotinje sa unilateral nom aplazijom jajnika pokazuju redovan ciklus te mogu biti oplodene. HIPOPLAZIJA JAJNIKA "Totalna" to jest hipoplazija koja zahvata cijeli jajnik. Znakovi estrusa se ne opazaju. ciklus i fertilitet ne bi smjeli biti poremeeeni. kod frimartinki). sreee se isto tako eesto kao i "parcijalna" (samo su zahvaeeni odredeni dijelovi jajnika). Kod zivotinja sa jednostranom totalnom hipoplazijom iii parcijalnom hipoplazijom jednog iii oba jajnika ne treba zivotinju zadrZavati u uzgoju. straznji dio genitalnog trakta se eesto ne dilatira potpuno. suprotni jajnik je opeenito normal no i posjeduje funkcionalne tvorbe (folikul. Nakon uspjesnog tretiranja. mjeseca starosti. To vazi i onda. Kada se izaziva pobaeaj.Cime se moze iskljuCiti neko kronieno oboljenje preporueljivo je provjeriti da Ii ima gresaka u ish rani i drzanju.Rektalnim pregledom u slueaju obostrane totalne hipoplazije jajnika nalazi se jajnik velieine graska do graha. 69). u dobi kada su zivotinje iste vrste vee spolno zrele. Cak i nakon optimalnog hranjenja i drzanja tokom duzeg vremena ne mijenja se nalaz na jajnicima (diagnosis ex juventibus).Nakon injekcije. Jedna injekcija terapijske doze PGF2ALFA. treba ih iz uzgojenih razloga izluCiti iz stada. Cesto su slabo razvijeni i ostali dijelovi spolnog trakta U slueaju jednostrane hipoplazije jajnika (pretezno lijeve strane). konopu sliena tvorba evrste konzistencije u kranijalnom podrueju ligamenta jajnika. Medutim. Junice sa obostranom hipoplazijom jajnika imaju izgled sliean kastratima (duge noge. Mumifikat se izbaci u prostor vagine. i nalazenje jajnika eesto predstavlja teskoeu. do 10. U slueaju nedostatka oba jajnika ostali dio genitalnog trakta opcenito nije. Obostrana totalna hipoplazija jajnika je povezana sa permanentnom neplodnoseu i stoga ju je moguee ustanoviti samo kod junica. veCina tretiranih krava postane gravidno unutar jednog do tri mjeseca . URODENI. za razliku od goveda sa atrofijom jajnika samo u izuzetnim slueajevima su istovremeno mrsave iii pokazuju znakove kronienog oboljenja. . kada zbog relativno slabo izrazenih vanjskih promjena i redovnog ciklusa postoje dobri izgledi za koncepciju.

izgledaju bolesno i dlaka im je nakostrijesena. koji moze u izraze. Izmet je cesto suh. Posljedica je nedovoljno stvaranje FSH i LH ilili njihovog izluCivanja. estrogenima itd. Nastane Ii ciroza iii skleroza. Muski hormoni proizvedeni od muskog teleta ucestvuju u opeoj cirkulaciji i koce normalni razvoj genitalija zenke i tako muzjak blizanac moze uCiniti neplodnom zenku prenosom H-Y antigena. Nivo glukoze u krvi je snizen. i za junice i krave sa jednostranom totalnom hipoplazijom jajnika iii sa jedno iii obostranom parcijalnom hipoplazijom jajnika. a strukture se kreeu od uz. Junice sa obostranom totalnom hipoplazijom mogu se koristiti samo za tov. Dogada se najcesee kod goveda. sto veterinar ustanovljuje izostankom funkcionalnih tvorbi.).castih tracaka do skoro normal nih rogova uterusa. Relativno povoljno se procjenjuje distrofija jajnika nastala nakon telenja.U prisustvu jednostrane hipoplazije jajnika iii parcijalne hipoplazije dijagnoza se postavlja. mada te zivotinje mogu biti plodne. dana ciklusa (ovdje je fdlikul vee pukao. Frimartinizam nastaje kao rezultat anastomoze izmedu placentarne cirkulacije dvojki fetusa. onda je proces ireverzibila Procjena Vee prema stepenu osteeenja. ako se i postavi. Nije moguee hormonalno uticati na hipoplaziju jajnika (npr. vrijeme do obnavljanja ovarijalne funkeije moze biti razliCito dugo. Poremeeaji cjevastih genitalnih organa variraju u jaCini. koje zivotinja nije u stanju da kompenzira. Poremetnje plodnosti nastaju usljed prevelikih proizvodnih zahtjeva u sirem smislu. Jajnici frimantinki su nerazvijeni i sadrzavaju tubule seminifere. " Razliciti endogeni i egzogeni agensi dovode do afunkcije iii disfunkcije hipotalamusa i hipofize. opeenito tek nakon klanja zivotinja. Dijagnoza ovarijalne . Uglavnom se smatra da 92% junica koje su rodene kao blizanke s muzjakom su neplodne a takva telada se koriste za tov DISTROFIJA (ATROFUA) JAJNIKA Pod pojmom "distrofija jajnika" u prvom redu se podrazumijeva afunkcija (izostajanje opipljivih folikula i zutih tijela) jednog u pocetku funkcionalnog jajnika'. postose radi 0 nasljednoj genezi. Pored te funkcionalne interpretacije ovaj pojam je najcesce istovremeno izraz jednog gubitka tkiva. sa GnRH. Iz uzgojnih i ekonomskih razloga opeenito se preporucuje iskljuCiti iz uzgoja junice sa abnormalno malim jajnicima. koji koce razvoj gonada zenke. U najvise frimartinki nema cerviksa. Cesto su prisutne mjehuricaste zlijezde razlicite velicine. tako. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Klinicka dijagnoza se zasniva na anemnezi i na rektalnom i vaginal nom nalazu. To vrijedi. zivotinje sa atrofijom jajnika kao i goveda sa relativno malim ali funkcionalnim jajnicima od 2.\om slucaju (totalna atrofija) dovesti do nestajanja germinativnog tkiva. do 4. gonadotrofinima. Diferencijalno dijagnostieki treba razluCiti mlade zivotinje sa malim inaktivnim jajnicima (uslovljeno kasnirn nastankom puberteta usljed nedovoljne iShr\ iii kronienog obolj~'!nja). Spolna diferencijacija muskog embrija dogada se ranije od onog zenke. nakon sto je ona ponekad i vise godina koriStena za rasplod. a zuto tijelo u razvoju ne prominira jos iznad povrsine jajnika Patoanatomski nalaz Makroskopskim pregledom uocava se kod totalne hipoplazije da su kako jajnici tako i uterus izuzetno maiL Funkcionalnih tvorbi na jajniku nema. ne postoji komunikacija izmedu uterusa i vagine i izgleda kao slijepa vreea. to se normal no razvijeni dio jajnika moze izdizati od hipoplasticnog dijela. Zivotinje sa atrofijom jajnika van klinickog puerperija su veCinom mrsave. Zajednicko svim zivotinjama je izostajanje ciklusa. koje je moguce utvrditi palpacijom. kao posljedica endogenih i egzogenih faktora. nivo acetoacetata u krvi je povisen. FRIMARTINIZAM * Frimartinka je naziv za neplodnu zenku rodenu kao blizanka 5 muzjakom. Kod naroCito teskih slucajeva izostaje funkcionalna obnova. iii se pak mora racunati sa visesedmicnim ozdravljenjem. Postoji Ii parcijalna hipoplazija.

Tumori granulosa stanica variraju u strukturi. kao i u slucaju aciklije krave nakon visesedmicnog oporavka post partum u vezi sa nalazom "obostrano izrazeni mali jajnici. Tumori su obicno unilateralni. Tumori granulosa stanica su obicno benig'ni. Lijecenje i prognoza Preporucuje se kirursko odstranjenje zahvacenog jajnika REGULISANJE SPOLNE CIKLlCNOSTI KRAVA I JUNICA Regulisanje spolnog ciklusa ima relativno dugu historiju. Dobri navodi pregleda jajnika tokom jednog vremenskog perioda ce pokazati ovaj rast i doprinjeti pretpostavljenoj dijagnozi. peritoneumu pelvisa. Distroficni odnosno atroficni jajnici vecinom ne reaguju na hormonske preparate. ovaca i svinja. Regulisanje spolnog ciklusa koristenjem dva osnovna postupka. Posljednjih nekoliko decenija istrazivanja su bila usmjerena prema razvoju efektivnih metoda za kontrolu estrusa i ovulacije u goveda. ne nalazi se niti estrogen niti progesteron. zatim kod neocekivanog naglog mirovanja eiklusa kod spolno zrelih junica koje jos nisu koristene za uzgoj. peritoneumu abdomena i crijeva. 0 dominaeiji proizvedenog steroidaJajniei krava sa tumorima granulosa staniea variraju znatno u veliCini. Nadalje se cesto zeljelo da se ovulacija kontrolise predodredenim vremenom kako bi sve zivotinje u jednoj grupi mogle biti osjemenjene u toku jednog dana bez potrebe otkrivanja estrusa. . uterusu. U rijetkim slucajevima metastaza. Jedno' smanjenje veliCine eiste i povecana cvrstoca ukazuje na luteinizaciju ciste i vracanje u estrus unutar 30 dana i potvrduje pozitivan terapeutski odgovor. Zato aplikaciji hormona mora prethoditi uklanjanje svih prisutnih stetnih faktora.distrofijeje veoma vjerovatna u slucaju afunkeije jajnika kod zivotinja. TUMORI JAJNIKA Opisane su razliCite neoplazme jajnika u krava medu kojima su tumori granuloza stanica suvA i oni su veoma rijetki. Terapija se zasniva na davanju estrogena i progesterona a profilaksa na davanju GnRH 1o poslej parusa. Konacna dijagnoza tumora granulosa staniea moze se jedino postaviti nakon histopatoloske analize tkiva jajnika. koji bi seobzirom na dob ocekivala spolna zrelost (ponekad zakasnjeli pubertet). nadene su mnogostruke mase u sirokom ligamentu uterusa. Moze se ispoljiti nimfomanija iii anestrus Prisutnost svakog od ova tri stanja zavisi 0 kolicini funkeionalnog lutealnog tkiva unutar tumora.tjednim intervalima sa luteinizirajuCim hormonima. Cak i kod ponovljenih analiza na hormone u krvi iii mlijeku. bez funkcionalnih tvorbi". prema tome. Priblizno 96% krava sa eistama jajnika ce odgovoriti na dva tretiranja u dvo . koji treba uspjesno sprijeciti estrus i ovulaciju za jedan dovoljan vremenski period da bi se omogucila regresija korpora lutea u svih zivotinja ukljucenih u uzgojnu grupu. Sumnja na tumor granulosa staniea se postavlja ako je u bilo koje krave jajnik veCi od 10 cm. Jedan glavni razlog razvoja uspjesnih postupaka za regulisanje spolnog ciklusa bio je da se olaksa koristenje umjetnog osjemenjivanja u uzgojnim programima sa ciljem genetskog poboljsanja proizvodnih osobina domaCih zivotinja. One krave koje ispoljavaju znakove obicno imaju abnormalne spolne cikluse. Tumori granulosa stanica se moraju razlikovati od eisticne degeneraeije jajnika. Na tumor granulosa staniea treba sumnjati kada kronicne eiste jajnika ne reagiraju na standardne postupke tretiranja. Prvi je aplikacija jednog od progestina. Vjerovatna dij agnoza tumora granuloza staniea se obicno zasniva na proejeni jajnika rektalnom palpaeijom i reproduktivnim pokazateljima. Treba razgraniCiti hipoplaziju jajnika Sama hormonalna terapija nije dovoljno uspjesna. U pocetku osnovna paznja je usmjerena da se skrati interval za pripust iii osjemenjivanje jedne grupe zivotinja. Ciste jajnika su naji'esce promjera 3-4 em.

dana) ne reaglraJu na luteolitii'ko djelovanje prostaglandina (242). a gubici teladi zbog teskog telenja se smanjuju.. Prostaglandin F2'alfa Zbog praktii'nih teskoea u otkrivanju estrusa.Sinhronizacija estrusa se onda odvija uniformnim vracanjem aktivnosti jajnika nakon prekida inhibitornog tretiranja. postoji veliki i~teres za upotrebu prostaglandina u vezi sa umjetnim osjemenjivanjem u predodredeno-flkslrano vrlJeme. Tokom ovog period a mora se zavrsiti involucija uterusa. spojevi koji stimuliraju otpustanje hormona prednjeg reznja hipofize i spojevi koji nadopunjuju iii zamjenjuju gonadotrofine hipofize. fluprosteno I rugl. fenuprostalen. Izazivanje prijevremene iii predvidljive regresije ciklii'nog zutog tijela prostaglandinom F2alfa 2\ Odrzavanje zivotinja u umjetno izazvanoj lutealnoj fazi apliciranjem progesterona iii njegovih sintetskih analoga. Djelovanje prostaglandina je ogranii'eno na krave sa zutim tijelima (5. Po molekularnoj gradi oni se malo razlikuju. Drugi pristup da se izazvala ragresija zutog tijela u pomoć prostaglandina U kontroli spolne ciklicnosti goveda uglavnom se koriste: estrogeni. jer mlada zuta tijela u razvoju (1. interval partus-koncepcija je ogranicena oko 85 dana. Kontrola estrusa u mlijecnih goveda se koristi u sljedecim indikacijama: Da se izazove estrus i ovulacija u krava sa postpartusnim anestrusom da bi se skratio interval izmedu telenja i prvog osjemenjivanja Da se sinhroniziraju krave donatori i recipienti za transfer embria Da se sinhronizira estrus u grupama zivotinja u cilju poboljsanja otkrivanja estrusa iii da se smanji potrebno vrijeme za otkrivanje estrusa Za kontrolu perioda telenja jednog stada Da se pokrene spolna ciklicnost u krava koje su nadene negravidne prilikom pregleda. Funkcionalna regresija zutog tijela nastaje unutar 24 do 36 sati). sto povecava njihovu vrijednost To omogucuje iii pospjesuje upotrebu umjetnog osjemenjivanja. progestina sve dok se ne zavrsi endogena regresija zutog tijela. Preparati i nacin upotrebe Pored prirodnog prostaglandina F2alfa (dinoprost) postoji cijeli niz veoma djelotvornih sintetskih analoga kao sto su kloprostenol. prostaglandini. INDUKCIJA I SINHRONIZACIJA ESTRUSA KRAVA I JUNICA Od prakticnog interesa za indukciju i sinhronizaciju estrusa u krava i junica postoje u osnovi dvije metode: 1. dana). luprostiol. tiaprost. (dinoprost) i njegovi sintetski analozi i progestini uz moguee njihove kombinacije kao i SG i GnRH. do 16. do 4. Kada se telad jos uvijek odbijaju u normalno vrijeme. Sinhronizacija grupe junica za osjemenjivanje sa sjemenom bikova koji nece izazvati tesk telenja i poremecaje u reprodukciji Smanjenje potrebnog vremena za otkrivanje estrusa Za unapredenje primjene umjetnog osjemenjivanja u sirokoj praksi Sinhronizacija donatora i recipijenata goveda za transfer embriona Izazivanje aktivnosti jajnika u tovnih krava sa laktacionim anestrusom Izazivanje ovarijalne aktivnosti u krava koje prilikom pregleda nisu nadene gravidnim. Za indukciju i sinhronizaciju estrusa koriste se prirodni prostaglandin F'2alfa. Mlijecna goveda U mlijecnim stadima. ona ce biti starija i teza za prodaju Jedan kratak telidbeni period ce poboljsati plodnost stada tokom sljedece sezone Grupe teladi slicne starosti i konzistentnog kvaliteta mogu se prodati. Tovna goveda Kod tovni grala to je korisno iz razloga Proizvodnja teladi ujednacene tezine Moze se odrzavati cesto nadgledanje tokom skracenog perioda telenja. kod analoga medutim poluvrijeme eliminacije je duze pa je . Glavni razlozi za regulisanje spolne ciklicnosti u goveda su sljedeCi: Izazivanje estrusa u mlijecnih krava koje nisu opazene u estrusu 45 dana postpartum. Kod primjene prostaglandina iskoristava se njihovo luteolitii'ko djelovanje. Sa ciljem jed no tele po kravi svake godine. mora se obnoviti ovarijalna aktivnost i mora se otkriti estrus.

2% je doslo u estrus 1 dana. Ako se pak ne zna stadij ciklusa kod zivotinje to se mora injicirati dva puta u intervalu od 11 do 13 dana.time i vrijeme djelovanja produzeno. Uspjesno razmatranje ovih znakova rezultira u najuspjesnijem osjemenjivanju. dana ciklusa odgovorile su samo p'ovremeno. a 4. dana ciklusa(faza niskog stepena odgovora) je slii'na plodnosti u estrusu nakon 10.' zuto tijelo se vee za 24 sata sm~njuje. Ako postoji bilo koja sumnja. dana. jer samo krave sa zrelim zutim tijelom ee odgovoriti na jednokratnu aplikaciju PGF'. prijevremena luteoliza. mogu nastati greskom u tai'nosti prepoznavanja struktura jajnika u odnosu na date preporuke vlasnicima. Kod zivotinja. ali se klijenti moraju upozoriti da neke krave dolaze u estrus sve do 7. dana 34%. koje se u vrijeme prve injekcije nalaze u folikularnoj fazi (17. iii 18. BuduCi da se duzina interestrusnog intervala kontrolira trajanjem zivotnog vijeka zutog tijela. Zbog njihovog veoma jakog i brzog luteolitii'kog djelovanja moguizazvati i pobai'aj. dana do kraja ciklusa. 3% 6. do 93% 10. Prostaglandini se mogu aplicirati kako parenteralno. do 21. To je vazno zbog tiga sto zivotinje. do 21. 4).34. i 16. dana tretiranja u ciklusu (faza visokog stepena odgovora . a za 72 sata postaje veoma malo. Stepeni odgovo(a bili su jednako visoki (96%) od 11. dana 32% krava. Vazno je da se ispita kada zuta tijela odgovaraju iii su refrakterna na aplikaciju prostanglandina u razlii'itim stadijima spolnog ciklusa. dijagnoza gravidnosti se mora potvrditi. doslo je u estrus 3. ali je odgovorilo 66% krava 7. Medutim. odnosno potvrdi zutog tijela. Krave tretirane sa PGF'. Tab. veCina zivotinja se nalazi u fazi zutog tijela (5. estrus se moze izazvati jed nom injekcijom prostaglandina. Seguin i sar. Problemi sa jednokratnom aplikacijom PGF"lf.lfo tokom diestrusa (od 7.lf. kod druge injekcije nakon 11 do 13 dana.33.lfo iii njegovim analozima. Veterinar mora pokusati da predvidi ne samo da Ii ee krava reagirati na aplikaciju PGF'. do 4. dana spolnog ciklusa: estrus O. do 16. a unutar 48 sati moze pasti do krajnje granice njegovog dokazivanja i ostaje na toj razini do poslije ovula. Medutim. Nakon aplikacije jedne efektivne doze PGF "If. a ponekad i kasnije i trebaju se ponovo osjemeniti. i 4% 7. 8% 2. do 5. dana. dana ciklusa Momont i Seguin (179) su utvrdili da kod 41 krave nije doslo do odgovora kada su tretirane od O.lf. (253) tretirajuCi 101 kravu na ovaj nai'in'sa PGF"lf. dana) ne reaguju odgovarajuee. dana faze zutog tijela. dana. Odluka da se krave tretiraju samo jed nom aplikacijom prostaglandina obii'no se zasniva na rektalnoj palpaciji. Plodnost u izazvanom estrusu 7. dana ciklusa (0. od O. dana spolnog ciklusa.lfo priblizno 17. Na osnovu tretiranja 199 krava sa 500 mg kloprostenola i. Medutim. = estrus. Dvokratno umjetno osjemenjivanje 72 i 96 sati nakon tretiranja moze biti uspjesno. dan) moze se uglavnom oi'ekivati da ee se podvrCi luteolizi i doCi u estrus 2 do 7 dana nakon tretiranja. dana ciklusa je nepotrebno. do 17. Postizanje odgovora Sposobnost da se tai'no dijagnosticira prisutnost iii odsutnost korpus luteuma rektalnim pregledom jajnika je esencijalno. (slike 32. 17% 5. Radi toga se ne smiju upotrebljavati u zivotinja koje mogu biti gravidne. koje se nalaze izmedu 5. dana) i odgovaraju na aplikaciju 'prostaglandina. izazvana aplikacijom PGF'. tako i intrauterino.35). krave tretirane 6. dana) iii u prvim danima faze zutog tijela (1. Unutar 4 do 12 sati nivo progesterona u krvi pada do bllzu polovme. ali tretiranje nakon endogenog oslobadanja PGF'. dana. Stepen odgovora se poveeavao do 91 % 8.' vee isto tako kada ee uslijediti estrus.m. moze se koristiti u upravljanju normalne slike aktivnosti jajnika u krava i junica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful