P. 1
SPOLNI CIKLUS KRAVA

SPOLNI CIKLUS KRAVA

|Views: 1,975|Likes:
Published by Asim Djedović

More info:

Published by: Asim Djedović on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

SPOLNI CIKLUS KRAVA Glavna zbivanja spolnog ciklusa krava dijele se u ona u vezi sa razvojem folikula i ona u vezi

razvoja korpus luteuma. Oni dogadaji koji su u vezi sa razvojem folikula mogu se podijeliti u dvije faze, proestrus i estrus. Period korpus luteuma dijeli se u dvije faze, metestrus i diestrus. Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. Srednja duzina u krave je 21. Faze spolnog ciklusa A. proestrus: trajanje oko 3 dana B. estrus: trajanje oko 18 sati C. postestrus (metestrus): trajanje 2 - 3 dana D. diestrus (interestrus, interval izmedu postestrusa i proestrusa): trajanje oko 14 dana. Proestrus nije tačno ograničen period i proteže se od pojave promjenjenog ponašanja do momenta kada je karav spremna za parenje. Bik bi trebao da prepozna proestrus bolje od dobrog dijagnostičara. Karakteristični vanjski znaci su sakakivanja životinja, njuškanje. Na karaju proestrusa ginološkim pregledom bi se trebalo ustanoviti blaga edematoznost vulve, hiperemična i vlažna sluznica vagine. Estrus se označava se vremenski period, u kome zenska zivotinja prihvata parenje. Na trajanje estrusa mogu uticati egzogeni i endogeni faktori (npr. skraeenje trajanja estrusa kod visih temperatura). U prisustvu bika u stadu vanjski znaci estrusa se intenziviraju a trajanje estrusa skraeuje. Pod nepovoljnim uslovima ishrane i osvjetljenja, trajanje estrusa se naprotiv moze produziti. U estrusnom ciklusu odvijaju se karakteristične hormonske promjene. Povećana koncentracija estrogena iz jednog dominantnog tercijarnog folikula dovodi do simptoma estrusa. Estradiol opet povećava frekvencu tonične sekrecije LH, sto dovodi do postepenog porasta perifernih vrijednosti LH, i najzad do tzv. predovulatornog LH vrsk i na kraju ovulacije. Postestrus (metestrus), kao i proestrus, je period koji se ne moze tocno ograničiti. Opeenito se proteze od momenta, kada vise ne postoji spremnost za parenje, do nestajanja vanjskih i unutrasnjih simptoma estrusa (npr. prestanak spremnosti uterusa na kontrakcije, nestajanje hiperemije i pojacane sekrecije u cerviksu, vagini i vestibulumu, zatvaranje cervikalnog kanala Diestrus oznacava se vremenski period karakterisan spolnim mirovanjem; nastavlja se na postestrus i traje do pocetka proestrusa. Sa svojim trajanjem od oko 14 dana. Karakterise ga odsustvo bilo kakvog znaka, koji bi ukazivao na spremnost za parenje. U biti diestrus odgovara fazi zutog tijela ovarijalnog ciklusa (oko 4. do 17. dana ciklusa) i sekrecionoj fazi mukoznog ciklusa. Kod krava koje nisu ostale gravidne, korpus luteum se razvija u funkcionalan organ koji luči velike kolicine progesterona koji ulazi u opću cirkulaciju organizma uticući na razvoj mlijecne zlijezde i razvoj uterusa. Hipertrofirani endometrij i zlijezde uterusa pod uticajem progesterona luce gust i ljepljiv sekret koji sluzi za ishranu zigote: Ako zigota dosegne uterus, korpus luteum funkcionise kroz gravidnost. Ako jajna stanica nije oplodena, korpus luteum ostaje funkcionalan do 17. dana spolnog ciklusa poslije kojeg vremena dolazi do njegove regresije usljed luteolitickog djelovanja prostaglandina iz uterusa i nastaje novi spolni ciklus. Fiziolosko smanjenje korpus luteuma pocinje neposredno nakon 17. dana omogueavajuei time pocetak novog ciklusa. Ukratko, estrogen dominira oko 4 dana ciklusa, dok dominacija progesterona iznosi 17 dana. Ove faze se cesto definisu kao period folikula (estrogena faza) i pored korpus luteuma (lutealna iii progesteronska faza). Neposredno nakon ovulacije počinje se stvarati i razvijati korpus luteum. Znacajna proizvodnja progesterona pocinje 4. iii 5. dana ciklusa. Tokom drugog tjedna, fiziičke promjene su minimalne, a otpustanje progesterona maksimalno. 17. dana nastupiće i funkcionalne

Dva najvaznija uzroka anestrusa u stadu su slabo otkrivanje estrusa i neadekvatna ishrana. Ona je kod duboko smrznute sperme manja nego kod nativne sperme. Takoder. Maksimalni period boravka odreduje trajanje zivotne sposobnosti spermija. Nepovoljna je prognoza kada se zajedno sa anestrusom dijagnosticira sitnocisticna degeneracija jajnika. upala jajnika iii tumori jajnika. kao i kod zivotinja kojih doje telad ukoliko su uslovi drzanja i ishrane adekvatni. maceriranog ili muminificiranog fetusa. Na osnovu iskustava kao i hormonalnih istrazivanja moze se reći da u krava postoji izostajanje kao vanjskih tako i unutrašnjih znakova estrusa tokm jednog dužeg perioda. . Jajnici se trebaju pregedati na prisustvo lutealnih cista ili neoplazije. potrebno je u svim sumnjivim sluičajevima izvrsiti vaginalni i rektalni pregled.promjene u uterusu ako je uterus bez zigote. da spermiji za njihovo putovanje i za njihov proces sazrijevanja (kapacitacija) treba da proborave u zenskom genitalnom traktu oko 6 sati. je znak a ne oboljenje on može biti jedna normalna fiziološka pojava znak oboljenja ili neuspješno otkirvanje estrusa. treba voditi raičuna o slijedeeim kriterijima: u prvom redu treba pravovremeno prepoznati zivotinju koja se nalazi u estrusu. Funkcionalni izgled korpus luteuma se prekida prije fizioloske degeneracije. Druge etiologe su vezane za hiperaktivnost žutog tijela sa povećenim koncetracijam progesteronom zatim za hipofukciju žutog tijela i nedotatak progesterona. Duzina spolnog ciklusa Duzina spolnog ciklusa je varijabilna. kada se sjeme ubaci u drugoj polovini estrusa iii pri kraju estrusa (oko 12 do 18 sati nakon poičetka estrusa) Trajanje zivota gameta Izgledi za koncepciju znatno padaju. vrijeme osjemenjivanja treba obaviti prije ovulacije. OPTIMALNO VRIJEME OSJEMENJIVANJA Da bi se utvrdilo optimalno vrijeme osjemenjivanja za svaku pojedinu zivotinju. ako za oplodnju sposobna sperm a dosegne jajnu stanicu tek kasnije od 6 sati nakon ovulacije. Srednja duzina u krave je 21 dana a kreće se od 18 do 25 dana U pojedinim sluičajevima bi se jedva moguće bilo opredijeliti. što se može utvrditi redovitim pregledima jajnika ili određivanjem razine progesterona krvi. Da bi se pogreske svele na minimum. Prognoza ovisi od etiologije. Sperma razlicito dugo moze zivjeti u kvalitativno različitim sekrecionim produktima pojedinih dijelova zenskog genitalnog trakta (u sekretu cerviksa 24 do 30 sati. Uterus krava treba pregladati na prisustvo tečnosti. da Ii su odstupanja u ciklusu uzrokovana genetskim iii faktorima okoline. prognoza je povoljna ako se anestrus javi u kliniekom puerperiju. Predposvka za usješno hormonsko liječenje jesta i poboljšanje opšti uslova držanja i isrhrane. Ustvari. nefunkcionalni korpus luteum prethodnog ciklusaponekad je skoro velik kao novoformirani.Medutim. Praktiično iskustvo govori da su izgledi za koncepciju najpovoljniji. Anestrus Anestrus. treba voditi racuria. u sekretu uterusa 10 do 15 sati). izostanak estrusa. Manje pogreske u ocjeni u pojedinim sluičajevima jedva da imaju negativan uticaj na koncepciju. obostrani hematomi jajnika. Anestrus je najčešći uzrok nepodnosti goveda a gravidnost je je najčešći uzork anestrusa i treba je je isključiti kada se pristupa svakom slučaju anestrusa. iii nekom mogueom kombinacijom oba ta faktora. i na osnovu iskustva odrediti vrijeme osjemenjivanja. Budući da spermiji opeenito imaju duzi zivotni vijek od jajne stanice i sperma mora prije amfimiksije proboraviti više sati u genitalnom traktu.

Abnormalno kratki ciklusi se srćeu u vezi sa cistama folikula iii sa atrezijom folikula . ne treba smatrati patoloskim.na vrsku estrusa iii tokom hladnih noći. Korpus luteum kontrolise duzinu diestrusa i interestrusnog intervala u ciklienih zivotinja. relativno dobra. sa posljedienim poremećajem proizvodnje i lučenja hormona.NEPRAVILNOSTI SPOLNE CIKLlCNOSTI Neredovitost spolnog ciklusa oznacava se kao jedan abnormalni interval od prvog dana estrusapa sve do prvog dana slijedeeeg estrusa. Iritacija sluznice stimulira proizvodnju. čak ako se ona daju u manjoj količini. i luteolizu zrelog korpus luteuma rezultirajući jednom kratkom interestrusnom intervalu. luteolizu i time otpočinjanje estrusa. Intrauterina terapija sa iritirajućim otopinama moze mijenjati interestrusni interval. Produzeni diestrus mora se razlikovati od ranog embrionalnog i fetalnog uginuća. ukljueujuei neke vrste modificiranih zivih vakcina mogu djelovati direktno na jajnike i korpus luteum Predvidanje estrusa na osnovu rektalnog pregleda iiiodredivanje koneentraeije progesterona bilo u mlijeku iii serumu znatno po maze u postavljanju dijagnoze. Endometritis koji rezultira prijevremenom luteolizom karpus luteuma vodi do kratkog eiklusa. SKRACENI CIKLUS Skraćeni ciklusi se rijede javljaju nego produzeni obično su prvi ciklusi poslije partusa su skraćeni. sezonskim anestrusom. gubitka embrija iii fetusa. poremeeajima ovulacije. Nastanak skraćenog ciklusa se kod prisustva folikul-teka cista moze objasniti duzim trajanjem proizvodnje estrogena. Prijevremena luteoliza korpus luteuma rezultira u jed nom kratkom interestrusnom intervalu. Drugo. i lucenje prostaglandina. lzostanak ovulaeije moze rezultirati u produzenom estrusu kao sto je slueaj kod folikul teka cista. dana nakon ovulacije uzrokuje da krava ima jedan kratki ciklus. Tretiranje izmedu 4. promjenama zivotnog vijeka korpus luteuma. Oboljenja koja uzrokuju upalu endometrija materice mogu biti uzrok neredovitosti ciklusa putem dva mehanizma. Postoje Ii ciste jajnika . Druge nepravilnosti ovulacije ukljueuju produzenje ovulacije i prijevremenu ovulaciju. do 17. Prognoza je. medutim. iii odstupanjima u ponasanju zivotinja. To. Skraćeni ciklusi su često popratni simptomi nekog oboljenja jajnika iii uterusa koje remeti normalno trajanje ciklusa. Neki virusni agensi. dana do ovulaeije. Iritaeija iii upala endometrija moze uzrokovati prijevremeno oslobadanje PGF2α. Uzroci skraćenog ciklusa su raznovrsni i često slozene prirode. Ciklieni poremeeaji dogadaju se bilo tokom estrusa iii u interestrusnom intervalu. a kod prisustva atrezijii folikla nedostatkom korpus luteum periodikuma. endometritis koji vodi do ranog embrionalnog uginuća moze takode uzrokovati produzeni diestrus. Iritaeija endometrija kasnije u diestrusu moze se sukobiti sa djelovanjem prostaglandina na zreli korpus luteum vodeći do produzenja diestrusa. Na prijevremenu ovulaciju moze se sumnjati u zivotinja zbog toplotnog stresa jer se kod njih ispoljava estrus za kratak vremenski period tj. i 10. u slueaju pretpostavljene povezanosti sa endometritisom. Jedno produzenje u sazrijevanju folikula iii ovulacije moze rezultirati u produzenom proestrusu iii stalnom estrusu. Tretiranje kasnije u diestrusu 15. Odredivanje razine progesterona u jed nom uzorku u vrijeme osjemenjivanja je veoma korisno u proejeni taenosti otkrivanja estrusa. rezultira u produzenom eiklusu. Ako se uginuee embrija dogodi nakon majčinog prepoznavanja gravidnosti slijedeći estrus je ispusten a zivotinja dolazi u estrus nakon produzenog diestrusa. Neredovni ciklusi mogu biti u vezi sa nepravilnim otkrivanjem estrusa. Takoder se ciklusi mogu bitno skratiti (duzina ciklusa 10 do 11 dana) terapijom uterusa jako iritirajućim srecdstvima. Spreeavanje da prostaglandin izazove luteolizu korpus luteuma rezultira zadrzavanje istog i produzenje diestrusa. zavisno kada su aplicirani u eiklusu.

Izgled sluznice govori protiv pravog . Diferencijalno dijagnostii'kitreba pomisljati na relativno i'esto embrionalno uginuee. PRIVIDNO SKRACENI CIKLUS Oko 7 do 10 dana nakon posljednjeg estrusa mogu se kod zivotinja koje. koja pokazuje simptome estrusa u interestrusu.naroi'ito na jajniku. Prepoznavanje prividno skraćenog ciklusa se zasniva na tome. Prividno skraeenje nalazimo kod zivotinja. jed nom iii vise puta uzastopno je moguee predvidjetiiii ne prepoznati estrus. U tom slui'aju estrus bi ponovo nastao nakon toi'no 2 iii vise estrusnih intervala. u tom slui'aju dobiva se rezultat koji govori za estrus. sto se kod pojave znakova estrusa na jajniku ustanovljuje korpus luteum u cvatu. Stoga vlasniku zivotinje ciklus izgleda produzen.Lijei'enje zivotinje.. vagini i uterusu. Ali ako se uginuee. Nakon otprilike 40. za stoi'are vidljive) vanjske promjene uslovljene estrusom.Tihi iii slabi estrus. Osjemenjivanje u to vrijeme nesamo da nema uspjeha. duzina ciklusa se ne mijenja. u goveda. Uoi'eni slabiznaci estrusa nemaju kao posljedicu nikakav poremeeajplodnosti.imaju redovan ciklus ponekad ustanoviti znakovi novog ciklusa. koji općenito atreziraju. i prvi puta je opazen u jutarnjim satima.atrezija folikula to prognoza zavisi od prognoze mogućeg ozdravljenja od uzročnog oboljenja. Taj vremenski period moze biti skraeen iii produzen. koji se i registriraju. Ako uginuee embrija se dogodi 16. Ukoliko se u to vrijeme posalje uzorak krvi iii mlijeka na pregiedrazine progesterona. 60 i 80 dana pokazuju tada krave jasne simptomeestrusa. u kome je zivotinja spremna za parenje (glavni estrus). dovode do pretpostavke za prividno produzeni ciklus. PRIVIDNO PRODUZENI CIKLUS Kod jedne zivotinje koja se redovno goni. kada se vee u ranom proestrusu a djelomii'no jos i u postestrusu javljaju izrazene (tj. nije potrebno. Nakon otprilike trajanja jednogciklusa (18 do 24 dana nakon jednog estrusa) nastaju vise iii manje izrazeni simptomi estrusa. kod kojih je estrus poi'eo vee noeu. Vazno je uvijek jedno po moguenosti razgraničenje između skraćenog ciklusa i prividno skraćenog ciklusa. nego moze izazvati infekciju uterusa i zato se neizostavno mora izbjeCi. Usljed ponavljanog lučenja FSH iz hipofize. interval do slijedeeeg ciklusa se produzuje. koji opeenito ne doseze vrijednost LH-vrska. Oni su općenito slabo izrazeni. ABNORMALNO TRAJANJE ESTRUSA Kao abnormalno trajanje estrusa oznai'ava se uoi'ljivo odstupanje od fizioloskog vremenskog perioda (u prosjeku 18 sati:). IIIcdetaljan ginekoloski pregled u redovno vrijeme za ciklus. dana. brizljiva kontrola estrusa i vodenje kalendara estrusa. dana. Taj kratkotrajni porast LH u sredini ciklusa moze prisutni tercijarni folikul potaknuti na dalje sazrijevanje bez ovulacije. koji izaziva estrusu sliične znakov . nedovoljno promatranje estrusa kao i nedovoljno znanje 0 toku estrusa odstrane stoi'ara. a zivotinje u to vrijeme nisu medutim jos .estrusa U sumnlJlvlm slucaJevlma razješavanju s moze pomoCi odredlvanJe progesterona u mllJeku III krvl.se dijelom opaza dodatni drugi vrsak LH. u sredini ciklusa . tokom cijelog ciklusa nastaju tercijarni folikuli. embrija dogodi nakon 16. Posljedica je poveeanje stvaranja estrogena. koji se moze dokazati oko 6 sati nakon poičetka estrusa i koji dovodi do ovulacije. Na osnovu anamnestiičkih podataka mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku odnosno terapiranju etiološkog uzroka koji je doveo do skraćenog ciklusa. Jedan produzen interestrusni interval od 25 do 35 dana moze nastati usljed ranog embrionalnoguginuea. Kao prividno produzen mora se smatrati estrus. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Za prepoznavanje skraeenog ciklusa preduslov je. Medutim.

Kada predoceni podaci ukazuju na anestrus (izostanak jednognormalnog spolnog ciklusa) klinicar mora odrediti da Ii je propust u otkrivanju estrusa iii izostanaknormalnog cikliranja plotkinja zbog nekih abnormal nih procesa. moze se estrus lako previdjeti. Mlijecna stada u kojih je neplodnost uzrokovana netacnim otkrivanjem estrusa se obicno karakterisu produzenim intervalima od telenja do prvog pripusta i Cesto se kod zivotinja sa anamnezom "tiho gonjenje" palpira zuto tijelo. iii nisu vise spremne. U prisustvu tihog gonjenja kod druge kontrole senalazi periodicno zuto tijelo u involuciji iii je ono vee involuiralo. moze usloviti produzenje ciklusa. za kopulaciju. jer se kod zivotinja sa abnormalnim trajanjem estrusa ne moze odrediti optimalnovrijeme osjemenjivanja. TIHO GONJEN1E (SUBESTRUS) lzostanak ispoljavanja estrusa u krave iii junice iii vlasnika da opazi znakove estrusa znacajnodoprinosi neuspjehu reprodukcije. dokje samo oko 10% imalo jedan od abnormaliteta kojim je obustavljena spolna ciklicnost Oko 60 dana nakon telenja večina mlijecnih krava otpocelo je sa normalnim cikliranjem. kada je malo hrane i svjetla. U slucaju tzv. kada se ustanovi jaka kontrakcija uterusa i Graafov folikul.Terapijske i profilakticke mjere se poduzimaju prema odredenom uzroku. Radi toga u takvimslucajevima ostaje jedino detaljan vaginalni i rektalni pregled na osnovu kojeg se moze u najviseslucajeva odrediti faza estrusa (prisustvo manje iii vise sluzi u vagini. ocjena konzistencije prisutnogGraafovog folikula i znakovi pona5anja zivotinje.Dijagnoza i diferencijalna dijagnozaZa uocavanje odstupanja trajanja estrusa preduslov je brizljiva kontrola estrusa. Treba izbjegavati nesvrsishodnoapliciranje hormona. Takoder. FUNKCIONALNI OBLICI NEPLODNOSTI Kao u pravilu funkcionalni oblici neplodnosti nastaju u pojedinih zivotinja unutar jednog stadaali skupno predstavljaju jedan vazan uzrok neplodnosti.Najvise funkcionalnih odstupanja dogada se usljed nekih endokrinoloskih poremeeaja koje ječesto tesko poblize oznaCiti cak i sa sadasnjim metodama hormonalne dijagnostike. Patol05ki kratak estrus izaziva nedostatna ishrana i drzanje (narocito u zimskim mjesecima) kao i aplikacija prije estrusa hormona koji izazivaju ovulaciju. tu se onda moravrsiti drugi pregled u razmaku od oko 10 dana. a moguenost parenja krava u estrusu nije ogranii'ena. Pojava dugog estrusa zahtijeva visekratno ponavljanje inseminacije u tokujednog estrusnog perioda.Glavni estrus je opeenito onda veoma kratak. kada se u stadu nalazi bik. Uvijekje vazno jedno po moguenostijednoznacno razlikovanje izmedu pravog i prividnog odstupanja od fizioloskog trajanja estrusa. naroCito akose javi u noenim satima. Fiziolosko. Od dijagnostickogznacaja moze biti primjena bikova probaca iii detektora estrusa. Prepoznavanje tihog gonjenja je moguee i pri jednokratnom pregledu genitalija.Svakako da uzimanje detaljnih anamnestickih podataka 0 pocetku estrusa je veoma vazno.spremne. naroi'ito u slui'ajuosjemenjivanja. Produzeni estrus se cesto sreee u vezi sa duplom ovulacijom. Skraeeno iii produzeno trajanje estrusa nastaje kod mlijei'nih krava naroi'ito u zimskim mjesecima. vanjski znak estrusa su medutim kod zivotinja sa tihim gonjenjem . zakasnjelom ovulacijom kao i sa perzistencijom folikula. te dijelom iscjedak estrusne sluzi iz rod nice pri rektalnom pregledu genitalija. kratkog estrusa. Znai'aj kao uzroka subfertiliteta bio bi iIT) veliki. davanje estrogena kao i ishranavkrmivima koja sadrze estrogene. normal notrajanje se moze regulisati tek nakon poboljsanja drzanja i ishrane.iako u praktii'kim okolnostima u odnosu na sam pocetak je tesko ocjenjivo. U mlijecnim stadima priblizno 90%krava privedenih na pregled zbog anestrusa imale su normalne ciklicne promjene na jajnicima.

bez uoeljivih simptomabolesti iii opcenito smanjena plodnost u stadu bez uoCljive bolesti. POREMECAJI OVULACIJE Zakasnjela ovulacija Zakasnjelim se smatra prsnuee Graafovog folikula.Kanal i nalazi se cesto samo osrednjisekret. tumori granuloza teka stanica i segmentalnaaplazija koja uzrokuje anestrus utice na pojedine zivotinje. nedostatak mangana. Tome treba slijediti intenzivno promatranje na estrus od 2. dana postpartum. kada su prethodili kratki vremenski periodi post . ako s sumnja postavi na vrijeme. dana nakon primjene prostaglandina ne pojave nikakvi znaci'estrusa.slabo izrazen. Uz to. da su u vrijeme moguee amfimiksije bilo jajna stanica iii spermiji osteeeni. Ako se do 11.Ako se u jed nom stadu tiho gonjenje javlja samo u pojedinim slucajevima. dana ginekoloskipregled. U stadima u kojih postoje problemi sa otkrivanjemestrusa preporucuju se zivotinje. Kontrola ciklusa od strane veterinarau stadu sa problemima treba da bude vee od 40. cvatu iii involuciji) procijeni se vrijeme sljedeeeg estrusa. Kod jednog dijela zivotinja se u to vrijeme ustanovi estrus. Dijagnoza neopazenog estrusa zahtijeva uzastopne preglede i tacnu evidenciju. Nekoliko autora je zapazilo da neke krave imaju jednu oCiglednu prolongiranu folikularnu fazu spolnogciklusa kako je odredeno na osnovu prisutnosti visokih razina progesterona u krvi. i 4. bakra i beta karotina. koje su ovulirale sa zakasnjenjem veCim od jednog dana. treba uvijek pomisliti na zakasnjelu ovulaciju. i one se mogu bez gUbljenjavremena osjemeniti. Jajne stanice iz folikula. Zakasnjela ovulacija se nalazi i kod starijih zivotinja te kod kronienih bolesti. Cesto se opaza produzeno trajanje estrusa.obzirom na plodnost ocjenjuje kao relativno povoljna.U stadima u kojima se ucestalo javlja tiho gonjenje indicirane su profilakticke mjere. Anestrus uzrokovan pothranjenoseu pogadacijelo stado i karakterise se padom proizvodnje mlijeka i slabom tjelesnom kondicijom. dana post partum. koje unutar tri dana nisu dosle u estrus. Ovaj funkcionalni poremeeaj je eesto povezan sa jednim kratkim periodom odmora nakon telenja. greske u ish ran.Vaginalnim pregledom se moze relativno lako otvoriti cervikalni . Vee premanalazu zutog tijela (u stvaranju. Simptomi estrusa kod zivotinja sa zakasnjelom ovulacijom mogu biti jasno izrazeni iii biti slabi. Spolni ciklus je malo iii nikako produzen. Pri pojavisimptoma estrusa provodi se osjemenjivanje. da embrio ne zatekne vise povoljnu sredinu u uterusu. Ukazuje seda je korisna primjen"a progestina iii GnRH 10. To vrijedi naroeito onda. Vlasnik zivotinje bi u tom terminu trebao pazljivije da promatra zivotinje i da registruje najmanje znakove estrusa. Povod pozivanja veterinara je u pravilu ponovljena pojava estrusa kod pojedinih zivotinja. piometra. Nadalje se kao odgovorni navode visoka proizvodnost i u vrijeme osjemenjivanja. dana nakon medikacije. mumifikacija fetusa. dana nakon posljednje medikacije. postoji moguenost. kao i fotoperiodieni uticaji. kod zivotinja kod kojih se jasno palpira zuto tijelo. 4. naroeito niske temperature zimi uslueaju drzanja zivotinja slobodno. kada se ono ne desi nastalo 6 do 12 sati nakonzavrsetka perioda spremnosti za parenje. nego prsnuee Graafovog folikula se dešava nakon jedan. Zivotinje se bez obzira napojavu vanjskih simptoma estrusa osjemene 3. dva iii vise dana. to se tog dana po novo aplicira PGF2 alafa iii odgovarajuei analog. su cesto osteeene. Kod zivotinja. Na osnovu palpatornog nalaza na jajnicima moze se provoditi "ispitivanje estrusa". Procjena Zakasnjela ovulacija se s. Znacaj kaofaktora koji smanjuje plodnost je u tome. iii su vee uginuli. kod kojih se u vrijeme estrusa pri jednokratnom pregledu ne moze naei nikakav prepoznatljiv uzrok. Stanja kao cisticnadegeneracija folikula. to je indiciranaaplikacija prostaglandina F2alfa iii njegovih analoga. Pretpostavlja se da bi se radilo 0 nedostatku LH iii nepravovremenom lueenju LH iz hipofize. . predvorje rod nice je slabo hiperemicno i osrednje vlazno.

. treba odustati od daljeg koristenja zivotinje u uzgojne svrhe. manje ciste jajnika (duze trajanje mjehura) kao i eventual no drugo stvaranje Graafovog folikula. kao i poboljsanje ishrane (naroi'ito zimi) dodavanjem beta-karotina. mineralnih materija i mikroelemenata. koja nastaju u svim fazama spolnog ciklusa. atretii'ni folikuli se karakterisu niskim odnosom estrogen . Visekratna kontrola folikula u razmacima od 12 do 24 sata. Treba razgranii'iti fiziolosku atreziju manjih tercijalnih folikula. Utvrdili se kod krava u estrusu jasno form iran folikul. da nije uvijek moguc palpatorni nalaz zutog tijela. mangana. masazom. utvrdi ponovno visoko lueenje FSH. u vrijeme inseminacije. pri jednokratnom pregledu. Buserelin). Zato je tesko donijeti odluku 0 tome. ovulirati u normalno vrijeme iii sa zakasnjenjem. Mozeslijediti parcijalno iii potpuno luteiniziranje zida folikula (folikul-Iuteinske ciste). Metoda je dijagnostieki najsigurnija. lato se u nejasnim slui'ajevima treba odrediti uz to i progesteron u mlijeku iii krvi. Veoma malo antralnih folikula ovulira. ponekad i ubrza jedna zakasnjela ovulacija (terapeutski efekat). no izostaje za ovulaciju potreban vrhunac LH. to je pozeljno u smislu poveeanja plodnosti.progesteron Procjenjuje se da ui'estalost anovulatornih ciklusa kod goveda iznosi 2 do 3% svih zivotinja u estrusu. a. nalaz: mjehur) atreziju folikula (nema zutog tijela pri naknadnoj kontroli 10 dana kasnije). visoka proizvodnja mlijeka kod neoptimalne ishrane kao i nedostatak betakarotina . ATREZIJA FOLIKULA Kod atrezije folikula u uzem smislu radi se 0 nefizioloskoj involuciji Graafovog folikula na zavrsetku estrusa. U poredenju sa ovulatornim folikulima. koji se odreduje shodno uslovima ishrane i drzanja te mlijei'nosti. iii ce perzistirati. veCina postaje atretii'na i degenerira. kod kojih ce se zivotinja u estrusu primijeniti hormoni koji izazivaju ovulaciju. parcijalni iii apsolutni nedostatak LH u krvi. Ti jajni mjehurovi atreziraju. Predpostavljaju se nedostaci u drzanju i ishrani. sve do ostvarenja ovulacije. npr. Kod nje postoji i mogucnost da se ponavljanim pregledom jajnika npr. Postoji Ii sumnja na nasljednu predispoziciju. Tome sluzi ponovljeno osjemenjivanje u 24 satnim intervalima.j. visoka te nasljednadispozicija. Inai'e se mora voditi rai'una. u vrijeme estrusa (anamneza: estrus. Problem je sto se u to vrijeme jos ne zna. postoji moguenost da se ciljanom terapijom pomjeri unaprijed vrijeme ovulacije. a pri kasnijoj kontroli 10 dana iza toga nema zutog tijela iii nekog folikula. ali uzima suvise vremena. to je opcenito dijagnoza "atrezija folikula" opravdana. Patognomonii'an je. folikularna tei'nost nestaje.partum. medutim. HG iii intramuskularno SG (20 mikrograma. Zato se subkutano aplicira 1500 do 2000 i. Usto. ali ogranieava statistieku vrijednost metode. Jednokratno osjemenjivanje krava bez naknadne kontrole folikula. Lijecenje Mjere da bi se otklonio ovaj uzrok steriliteta. Simptomi Kod junica i krava moze estrus. od trenutaka osjemenjivanja do izvrsene ovulacije (direktna dijagnoza). nalazi i u vezi sa tihim gonjenjem. Kod dotii'ne zivotinje nastaje anovulatorni ciklus. da Ii ce jedan Graafov folikul koji se razvija u estrusu atrezirati. kao i kod drugih poremetnji ovulacije. Atrezija Graafovog folikula poi'inje potpunom degeneracijom zida folikula i vezivnotkivnompreobrazbom teke. koji prethodi 'atreziji folikula biti jasno izrazen ali atrezija se. Zatim nastaje regresija folikularne supljine. po potrebi. ponekad i kao posljedica nedovoljnog lui'enja hipofize.npr. Od davanja hormona koji . Diferencijalna dijagnoza Diferencijalno dijagnostieki treba razgranii'iti. sastoji se u tome da se osjemenjivanje prilagodi terminu zakasnjele ovulacije. da Ii ee se kod dotiene zivotinje uopee i pojaviti zakasnjela ovulacij Kao profilaktii'ke mjere sluze obezbjedenje jednog bioloskog perioda odmora. Ovo posljednje moze nastati kada se 24 sata nakon pojave na poeetku estrusa vrhunca FSH. U osnovi se ne moze unaprijed reCi.

pretjerano. Nema zutih tijela. 0 jed nom cistii'nom korpusu luteumu u Ulem smislu se govori onda. a vrijednosti razine progesterona u krvi iii mlijeku su veoma niske. o etiologiji postoje samo pretpostavke. SUBFUNKCIJA ZUTOG' TIJELA Progesteron je potreban za odrzavanje gravidnosti sve do 150-200 dana gravidnosti. vjerovatnije. zbog lose prognoze i zbog sumnje na nasljednost. Medutim. jednostrano hranjenje. kada najveCi promjer supljeg prostora iznosi najmanje 1 cm. niti veCih tercijarnih folikula. Rektalnom palpacijom se nalaze podjednako veliki. ako se aplicira HG iii GnRH mikon ovulacije. Odredivanjem koncentracije progesterona u krvi iii mlijeku moguce je ocijeniti lutealnu funkciju. Prema tome. Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika su veoma dobrog gojidbenog stanja. kao i kronii'ne intoksikacije. moglo bi se stoga raditi 0 zadrzanom serumu iii limfi nakon ovulaeije. ako je istovremeno prisutna jaka upala . tei'noseu ispunjenim supljim prostorom.adhezijama jajnika sa okolinom. kada se upotrebljavaju estrogen i progesteron. ostataka zutih tijela. izazvati formiranje akcesornog korpusa luteuma. Relativno i'esto se cistii'na luta tijela javljaju pri . Takoder bi kao uzrok mogli vaziti i trovanja kloranftaleinom i fluorom. Zivotinje sa sitnocistii'nom degeneracijom jajnika ne treba lijei'iti. CISTICNA žUTA TIJELA Kao cistii'na zuta tijela oznai'avaju se luta tijela sa jednim centralnim. LH je luteotrofii'an u krave . Na povrsini jajnika moguee je palpirati mnogobrojne malene i i'vrste mjehure velii'inedo oko Ieee. SITNOCISTICNA DEGENERACIJA JAJNIKA Radi se 0 istovremenom izrastanju mnogih tercijarnih folikula do velii'ine soi'iva iii graska. ali i oxytocin. da eisticna zuta tijela ka o i kompaktna periodicna zuta tijela involuiraju shod no ciklusu. uzizostanak estrusa. tada se u slijedecem estrusu u trenutku osjemenjivanja treba dati neki hormon koji potii'e ovulaciju (GnRH odnosno njegovi analozi iii HG). kao nepovoljni faktori okoline.. nego ih treba iskljui'iti iz uzgoja. Uoi'Jjivo je da se cistii'na luta tijela sreeu naroi'ito onda. Ako se kod jedne zivotinje sa ponavljanim estrusom ne nade u interestrusu nikakvo zuto tijelo. Njihova tecnost sadrzi samo malo estrogena i progesterona). kada se apliciraju prije oi'ekivane ovulacije. To uslovljava kupinast izgled jajnika Izostaje stvaranje i sazrijevanje Graafovog folikula. oni mogu stimulirati razvoj i funkciju korpusa luteuma iii.ma do termina partusa. postoji prirodno variranje u velii'ini i poziciji korpus luteuma unutar jajnika i to i'ini ocjenu njegove velii'ine veoma teskom. Sitnocistii'na degeneracija jajnika dolazi pretezno kod starijih i pretovljenih junica. Glavni izvor hormona je korpus luteum.nije česta odgovornim se se smatraju teska stanja. tako da ako ovaj nije potpuno formiran iii ne funkcicinise adekvatno onda se ne proizvodi dovoljno progesterona i izosfaje gravidnost Nemoguce je rektalnim pregledom utvrditi razliku izmedu normalnog i abnormalnog korpus luteuma.izazivaju ovulaciju moze se oi'ekivati efekat samo onda. Na osnovu histoloskih nalaza moze se shvatiti. Smatra se da ona nastaju kao posljediea depresije razvoja jednog korpus luteuma sa iii bez prethodnog manjka LH. Velii'ina cistii'nog lUtOg tijela varira isto toliko koliko i kompaktnog. Ovo je jedna od "podrzavanih injekcija" koristenih u neplodnih krava. kvrgavi jajnici. Cistii'na luta tijela nisu valna kao uzrok steriliteta. Tako je svaka terapija u strogom smislu profilaksa. a mozda u nekim slui'aje\. ali i kod starih krava. posto se ona ponasaju kao korpus luteum periodicum (kod zdravog endometrija potpadaju involuciji shod no ciklusu).

gdje je doslo do zamjene krava. Terapija eistii'nih zutih tijela i ne izgleda opeenito potrebna. Ponovna gravidnost nastaje veCinom tek nekoliko tjedana nakon terapije. bakterioloski. U poi'etku eiklusa zuta tijela se vrlo brzo pretvaraju u kompaktna. koje se duze vremena moze naCi na jajniku.veeinom dovoljno progesterona za poi'etni razvoj embrija. Nakon tog pregleda periodicno zuto tijelo se smanji. Sadrzajem ispunjeni uterus koCi normalnu lutealnu regresiju. piometra iii neki drugi sadrzaj u uterusu. i 27. iii njegovog analoga unutar nekoliko sati. Pri rektalnoj palpaeiji relativno veliko meko zuto tijelo pokazuje i'esto umjerenu fluktuaeiju Cistii'na zuta tijela sa malim supljim prostorom jedva da se i moze palpirati. Nastaje jedno kompaktno zuto tijelo. nalazi se pretezno kod krava kod kojih postoji jak endometritis. postepeno se gubi eentralna supljina. Takoder ni potvrdivanje perzistiranja ne govori nista 0 funkeiji . POREMECAJI FUNKCIJE JAJNIKA USLOVLJENE UTERUSOM Perzistirajud CL Kao corpus luteum persistens moze segeneralno oznai'iti svako funkeionalno zuto tijelo. Kod istovremenog prisustva neke infekcije uterusa treba u uterus ubaciti dodatno neki antibakterik. Corpus luteum graviditatis . dana nakon aplikacijeprostaglandina. rezultirajuCi u anestrusu Patogeneza piometre u krava postpartum nije potpuno jasna. Dijagnoza Makroskopski i histoloski se perzistirajuee zuto tijelo ne razlikuje od corpus luteum periodicum. nije uvijek poznat datum parenja niti se uvijek biljezi datum osjemenjivanja. Ako zivotinje sa cisticnim zutim tijelima postanu gravidne. U mnogim slucajevima se mogu naci znaci na jajnicima.posto je u pravilu prisutno dovoljno lutealnog tkiva . Ustanovljenje eisticnog zutog tijela je u veCini slucajeva slucajan nalaz. Medutim.endometrija iii piometra.. to onda mogu eisticna zuta tijela da perzistiraju. tokom rutinske kontrole jajnika. Jedino izostanak estrusa otprilike 3 tjedna te prisustvo razvijenog zutog tijela izmedu 18. estrus iii na prolazak estrusa. Corpus luteum periodicum Konacno razgranicenje je moguce tek za vrijeme drugog pregleda nakon 8 do 15 dana. Nastane Ii graviditet. uterusu. dana nakon osjemenjivanja ukazuje samo na vjerovatnost prisustva graviditeta. jer izostaje stvaranje prostaglandina u endometriju. endokrinoloski i patoloski piometra je vise iii manje definisanaU najvise slucajeva dogada se kao posljedicakronicnog endometritisa. ona lui'e . i 4. Perzistiranje zutog tijela kod zdravog endometrija bez sadrzaja u uterusu bi kod goveda trebalo da bude izuzetno rijetko = korpus luteum pseudograviditatis. i tako pogodenekrave postaju anestricne. Ta zuta tijela perzistiraju. Estrus se javlja 2. Ponekad se dovode zivotinje sa anamnezom da se ne gone.kada se pri potlovnim pregledima utvrdi korpus luteum duze od 21 dan na istom mjestu jajnika i istevelii'ine. a koje su vec i do 5 tjedana iii duze gravidne. Isto vazi i u slucajevima. Potvrdivanje perzistiranja je onda moguee. Lijecenje Perzistirajuca zuta tijela regresiraju nakon aplikacije prostaglandina F2alf. te na rodnici koji ukazuju na pocetak estrusa. Narocito tame gdje se nalazi bik u stadu cesto je tesko uocavanje parenja kod slobodno drzanih zivotinja. Medutim. Pri tom nastaje izbacivanje eventualnog sadrzaja uterusa a cesto i brzo ozdravljenje upalom zahvacenog endometrija. Posto u tom slui'aju zuto tijelo stiti sadrzaj uterusa (mada je on patoloski). Kada se iritirajuce . zato sto ona veCinom regresiraju shodno eiklusu.Ispoljava se nakupljanjem mukopurulentnog do purulentnog sadrzaja u uterusu i perzistiranjemkorpusa luteuma. . a kao rezultat upale uterusa prekida se proizvodnja iii oslobadanjeendogenog luteolizina. PIOMETRA Piometra je jed no od relativno cesCih poremecaja reproduktivnog trakta mlijecnih krava.

do 5 dana (252). kompresije pupi'ane vrpce tokom graviditeta. Nakon uginuca fetusa nastaje autoliza fetusa. Mumifikacija u goveda se karakterise anestrusom i perzistirajucim zutim tijelom. apsorpcija tei'nosti piacente i fetusa i involucija piacente materne. Mumifikacija fetusa bi trebala"biti vjsoko na listi pri diferencijalnoj dijagnozi svaki puta kada se dijagnosticira graviditet rano u gestaciji. Najčešće izolirana bakterija iz sadržaja piometrej Actinomyces pyogenes i fusobacterium necrophorum iz uterusa krava u kojih se razvila piometra. te bovina virusna diareje. nastalog regeneracijom endometrija. ukljucujuCi jod infundiraju u uterus krava u diestrusu. infektivnih agenasa. Kod hematii'ne mumifikacije placenta materna podlijeze involuciji. naime poslje porođaja u toko 3 dana desi jedna ovulacija. VeCina mumifikata se da lako dijagnosticirati provodenjem temeljitog pregleda genitalnog trakta rektalnom palpacijom Lijecenje Premda se veCina krava sa mumificiranim fetusima mozeuspjesno . Radi toga u ovih krava se razvija piometra. abnormalne koncentracije hormona te lijekova. vjerovatnije. ali oba roga obicno sadrzavaju tecnost. VeCina mumifikata kod goveda je hematii'nog tipa.Mumifikacija fetusa u goveda mogla bi nastati usljed nekoliko infektivnih agenasa. Kod goveda nastaju dva tipa mumifikacije: hematii'na i papirusna (9). što sprečava lučenje prostaglandina koji ce lizirat zuto tijelo i sprijeciti prpsgesterom. Kod papirusne mumifikacije. no krave prelaze oeekivano vrijeme telenja bez znakova partusa (npr. povecani cerviks i fluktuiranje tecnoscu rastegnutog uterusa. fetus iii placentomi ne nalaze se kod piometre. Nakon resorpcije plazme. Pregled genitalnog trakta krave putem rektalne palpacije moze otkriti jedan normal no involuirani iii. U tretiranju piometre koriste se dvije vrste luteolitii'kih sredstava: estrogeni i u novije vrijeme sintetski analozi prostaglandina F2ALFA. a vimese ne razvija).a nako čega se razvije žuto tijelo koje lui progesteron. virus infektivnog bovinog rinotraheitisa (lBR). Sadžaj koji se nalazi u uterus prestavlaj problem.Mumifikacije fetusa nastaje uvijek kada fetus ugine bez posljedii'ne dilatacije cerviksa i regresije graviditetnog korpus luteuma. Zid uterusa je obicno zadebljan u poredenju sa tan kim zidom u gravidnosti.. a tkiva su izgleda papira. Progesteron sam od sebe postiče leukocitnu ilafitraciju ali važnija njegova uloga je da čuva sadržaj maternice bez obzira da li bio on patološki. MUMIFIKACIJA FETUSA Mumifikacija i'esto nastaje kada govedi fetus ugine tokom posljednje polovine graviditeta a ne nastane abortus. ugruska i sluzi (Slika 20. Krajnji cilj terapije piometre u krava je da se eliminira lutealna funkcija. kaosto su campylobacter fetus. defekata piacente. 127). Naprotiv. Asimetricno povecanje jednog roga uterusa je cesto.endometriji krava koje su usle u spolni ciklus sa jed nom infekcijom mozda ne regeneriraju dovoljno da proizvode dosta endogenog PGF2alfa da dovede do lutealne regresije. krave obicno dolaze u estrus za 4. kao sto su izmicanje plodnih ovojnica.dehidrirani fetus je prekriven crvenkastosmedom viskoznom masom odautoliziranih crvenih krvnih stanica. sto dovodi dohemoragije izmedu endometrija i fetalnih membrana. leptospira spp. Ovo dolazenje u estrus je u vezi sa povecanim oslobadanjem prostaglandina F2 alfa. Mumifikacija fetusa goveda nastaje usljed genetskih iii hromozomnih abnormalnosti. gljivice. amnionske kesice.. dehidracija fetusa i piacente nastaje bez placentne hemoragije.). Piometra nepovoljno djeluje na medutelidbeni interval mlijecnih krava produzenjem otvorenih dana. Kao rezultat lutealne neaktivnosti. Papirusni mumifikat je obii'no smedast.substancije. Nijedan od pozitivnih znakova gravidnosti. Manuelna enukleacija korpusa luteuma je efikasna. ali moze rezultirati hemoragijom i adhezijama oko jajnika. krava dolazi u estrus za tri do pet dana i evakuira se sadrzaj iz uterusa. Korpus luteum se moze palpirati u vise od 95% slucajeva u krava sa piometrom (81. . abdomen se ne povecava.

Cime se moze iskljuCiti neko kronieno oboljenje preporueljivo je provjeriti da Ii ima gresaka u ish rani i drzanju. treba pregledati genitalni trakt krave vaginalno u 12-to satnim intervalima dok cerviks ne bude dilatiran a fetus izbaeen. za razliku od goveda sa atrofijom jajnika samo u izuzetnim slueajevima su istovremeno mrsave iii pokazuju znakove kronienog oboljenja. je obieno uspjesna za izbacivanje mumifikata u goveda unutar 2 do 4 dana (129. . kratka leda. 15. kod frimartinki). Znakovi estrusa se ne opazaju. mjeseca starosti. uterus unicornus).Rektalnim pregledom u slueaju obostrane totalne hipoplazije jajnika nalazi se jajnik velieine graska do graha. suprotni jajnik je opeenito normal no i posjeduje funkcionalne tvorbe (folikul. one ne pokazuju nikakve znakove estrusa niti razvoja vimena. NASLJEDNI I STECENI POREMECAJI JAJNIKA APLAZIJA JAJNIKA Aplazija jajnika se kod goveda nalazi veoma rijetko. Diferencijalno dijagnostieki u obzir dolaze jednostrano kastrirane zivotinje. Injekciju treba dati u vrijeme dijagnoze . Jedna injekcija terapijske doze PGF2ALFA. straznji dio genitalnog trakta se eesto ne dilatira potpuno. URODENI. zuto tijelo). Takode se iu jajnicima sa samo parcijalnom hipoplazijom mogu opipati funkcionalne tvorbe. Obostrana totalna hipoplazija jajnika je povezana sa permanentnom neplodnoseu i stoga ju je moguee ustanoviti samo kod junica. Funkcionalne tvorbe uvijek nedostaju. Nakon uspjesnog tretiranja. razvijen (npr.tretirati a prognoza za narednu gravidnost je veoma povoljna. Medutim. Junice sa obostranom hipoplazijom jajnika imaju izgled sliean kastratima (duge noge. do 10. . i nalazenje jajnika eesto predstavlja teskoeu. To vazi i onda. Mlade zivotinje sa obostranom aplazijom jajnika u poeetku se razvijajunormalno. malo vime sa kratkim sisama).pljosnate i relativno evrste konzistencije kao i lagano haborane povrsine. kada zbog relativno slabo izrazenih vanjskih promjena i redovnog ciklusa postoje dobri izgledi za koncepciju.Nakon injekcije. Kod zivotinja sa jednostranom totalnom iii pak sa parcijalnom hipoplazijom oba jajnika. u dobi kada su zivotinje iste vrste vee spolno zrele. Mada zivotinje sa unilateral nom aplazijom jajnika pokazuju redovan ciklus te mogu biti oplodene. veCina tretiranih krava postane gravidno unutar jednog do tri mjeseca . gdje moze ostati dugo osim ako se ne ukloni manuel no. konopu sliena tvorba evrste konzistencije u kranijalnom podrueju ligamenta jajnika. Opeenito za postavljanje dijagnoze nije dovoljan samo jedan ginekoloski pregled zivotinje. Radi razgranieenja sa atrofijom jajnika . iii je samo nepotpuno. Klinieko prepoznavanje je moguee kod junica od 9. 69). U slueaju nedostatka oba jajnika ostali dio genitalnog trakta opcenito nije. Cesto su slabo razvijeni i ostali dijelovi spolnog trakta U slueaju jednostrane hipoplazije jajnika (pretezno lijeve strane). ciklus i fertilitet ne bi smjeli biti poremeeeni. Medutim. Mumifikat se izbaci u prostor vagine. U slueaju nedostatka jednog jajnika moze postojati istovremena segmentalna aplazija uterusa (npr. treba ih iz uzgojenih razloga izluCiti iz stada. Dijagnoza Odredene naznake za postavljanje dijagnoze moguee je dobiti vee iz anamneze izostanak estrusa. Kod zivotinja sa jednostranom totalnom hipoplazijom iii parcijalnom hipoplazijom jednog iii oba jajnika ne treba zivotinju zadrZavati u uzgoju. sreee se isto tako eesto kao i "parcijalna" (samo su zahvaeeni odredeni dijelovi jajnika). Naroeito u granienim slueajevima potrebno je vise kontrola. Cak i nakon optimalnog hranjenja i drzanja tokom duzeg vremena ne mijenja se nalaz na jajnicima (diagnosis ex juventibus). HIPOPLAZIJA JAJNIKA "Totalna" to jest hipoplazija koja zahvata cijeli jajnik. U oba slueaja ostali dio spolnog aparata je dobro razvijen. Nekad se moze naCi samo jedna kratka. Kada se izaziva pobaeaj.

Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza Klinicka dijagnoza se zasniva na anemnezi i na rektalnom i vaginal nom nalazu. Zivotinje sa atrofijom jajnika van klinickog puerperija su veCinom mrsave. Posljedica je nedovoljno stvaranje FSH i LH ilili njihovog izluCivanja. Kod naroCito teskih slucajeva izostaje funkcionalna obnova. Pored te funkcionalne interpretacije ovaj pojam je najcesce istovremeno izraz jednog gubitka tkiva. Muski hormoni proizvedeni od muskog teleta ucestvuju u opeoj cirkulaciji i koce normalni razvoj genitalija zenke i tako muzjak blizanac moze uCiniti neplodnom zenku prenosom H-Y antigena. Relativno povoljno se procjenjuje distrofija jajnika nastala nakon telenja.\om slucaju (totalna atrofija) dovesti do nestajanja germinativnog tkiva. Junice sa obostranom totalnom hipoplazijom mogu se koristiti samo za tov. a zuto tijelo u razvoju ne prominira jos iznad povrsine jajnika Patoanatomski nalaz Makroskopskim pregledom uocava se kod totalne hipoplazije da su kako jajnici tako i uterus izuzetno maiL Funkcionalnih tvorbi na jajniku nema. Nastane Ii ciroza iii skleroza. nivo acetoacetata u krvi je povisen. ne postoji komunikacija izmedu uterusa i vagine i izgleda kao slijepa vreea. ako se i postavi. koji moze u izraze. Nivo glukoze u krvi je snizen. Zajednicko svim zivotinjama je izostajanje ciklusa. gonadotrofinima. Frimartinizam nastaje kao rezultat anastomoze izmedu placentarne cirkulacije dvojki fetusa. sto veterinar ustanovljuje izostankom funkcionalnih tvorbi. a strukture se kreeu od uz. Poremeeaji cjevastih genitalnih organa variraju u jaCini. Izmet je cesto suh. Uglavnom se smatra da 92% junica koje su rodene kao blizanke s muzjakom su neplodne a takva telada se koriste za tov DISTROFIJA (ATROFUA) JAJNIKA Pod pojmom "distrofija jajnika" u prvom redu se podrazumijeva afunkcija (izostajanje opipljivih folikula i zutih tijela) jednog u pocetku funkcionalnog jajnika'. sa GnRH. Nije moguee hormonalno uticati na hipoplaziju jajnika (npr. i za junice i krave sa jednostranom totalnom hipoplazijom jajnika iii sa jedno iii obostranom parcijalnom hipoplazijom jajnika. Dogada se najcesee kod goveda. Poremetnje plodnosti nastaju usljed prevelikih proizvodnih zahtjeva u sirem smislu. Dijagnoza ovarijalne . mada te zivotinje mogu biti plodne. U najvise frimartinki nema cerviksa. Cesto su prisutne mjehuricaste zlijezde razlicite velicine. do 4. vrijeme do obnavljanja ovarijalne funkeije moze biti razliCito dugo. opeenito tek nakon klanja zivotinja.castih tracaka do skoro normal nih rogova uterusa.U prisustvu jednostrane hipoplazije jajnika iii parcijalne hipoplazije dijagnoza se postavlja. koje zivotinja nije u stanju da kompenzira. Postoji Ii parcijalna hipoplazija. nakon sto je ona ponekad i vise godina koriStena za rasplod. postose radi 0 nasljednoj genezi. tako. To vrijedi.). Jajnici frimantinki su nerazvijeni i sadrzavaju tubule seminifere. Iz uzgojnih i ekonomskih razloga opeenito se preporucuje iskljuCiti iz uzgoja junice sa abnormalno malim jajnicima. dana ciklusa (ovdje je fdlikul vee pukao. onda je proces ireverzibila Procjena Vee prema stepenu osteeenja. izgledaju bolesno i dlaka im je nakostrijesena. koje je moguce utvrditi palpacijom. estrogenima itd. FRIMARTINIZAM * Frimartinka je naziv za neplodnu zenku rodenu kao blizanka 5 muzjakom. zivotinje sa atrofijom jajnika kao i goveda sa relativno malim ali funkcionalnim jajnicima od 2. to se normal no razvijeni dio jajnika moze izdizati od hipoplasticnog dijela. Diferencijalno dijagnostieki treba razluCiti mlade zivotinje sa malim inaktivnim jajnicima (uslovljeno kasnirn nastankom puberteta usljed nedovoljne iShr\ iii kronienog obolj~'!nja). iii se pak mora racunati sa visesedmicnim ozdravljenjem. koji koce razvoj gonada zenke. " Razliciti endogeni i egzogeni agensi dovode do afunkcije iii disfunkcije hipotalamusa i hipofize. Spolna diferencijacija muskog embrija dogada se ranije od onog zenke. kao posljedica endogenih i egzogenih faktora.

tjednim intervalima sa luteinizirajuCim hormonima. U rijetkim slucajevima metastaza. Vjerovatna dij agnoza tumora granuloza staniea se obicno zasniva na proejeni jajnika rektalnom palpaeijom i reproduktivnim pokazateljima. Jedno' smanjenje veliCine eiste i povecana cvrstoca ukazuje na luteinizaciju ciste i vracanje u estrus unutar 30 dana i potvrduje pozitivan terapeutski odgovor. nadene su mnogostruke mase u sirokom ligamentu uterusa. Dobri navodi pregleda jajnika tokom jednog vremenskog perioda ce pokazati ovaj rast i doprinjeti pretpostavljenoj dijagnozi. Cak i kod ponovljenih analiza na hormone u krvi iii mlijeku. Ciste jajnika su naji'esce promjera 3-4 em. Zato aplikaciji hormona mora prethoditi uklanjanje svih prisutnih stetnih faktora. peritoneumu abdomena i crijeva. Konacna dijagnoza tumora granulosa staniea moze se jedino postaviti nakon histopatoloske analize tkiva jajnika. Tumori granulosa stanica variraju u strukturi. Lijecenje i prognoza Preporucuje se kirursko odstranjenje zahvacenog jajnika REGULISANJE SPOLNE CIKLlCNOSTI KRAVA I JUNICA Regulisanje spolnog ciklusa ima relativno dugu historiju. Tumori granulosa stanica su obicno benig'ni.distrofijeje veoma vjerovatna u slucaju afunkeije jajnika kod zivotinja. zatim kod neocekivanog naglog mirovanja eiklusa kod spolno zrelih junica koje jos nisu koristene za uzgoj. peritoneumu pelvisa. uterusu. Tumori su obicno unilateralni. koji treba uspjesno sprijeciti estrus i ovulaciju za jedan dovoljan vremenski period da bi se omogucila regresija korpora lutea u svih zivotinja ukljucenih u uzgojnu grupu. TUMORI JAJNIKA Opisane su razliCite neoplazme jajnika u krava medu kojima su tumori granuloza stanica suvA i oni su veoma rijetki. Priblizno 96% krava sa eistama jajnika ce odgovoriti na dva tretiranja u dvo . ne nalazi se niti estrogen niti progesteron. 0 dominaeiji proizvedenog steroidaJajniei krava sa tumorima granulosa staniea variraju znatno u veliCini. Jedan glavni razlog razvoja uspjesnih postupaka za regulisanje spolnog ciklusa bio je da se olaksa koristenje umjetnog osjemenjivanja u uzgojnim programima sa ciljem genetskog poboljsanja proizvodnih osobina domaCih zivotinja. Prvi je aplikacija jednog od progestina. Terapija se zasniva na davanju estrogena i progesterona a profilaksa na davanju GnRH 1o poslej parusa. Sumnja na tumor granulosa staniea se postavlja ako je u bilo koje krave jajnik veCi od 10 cm. . Treba razgraniCiti hipoplaziju jajnika Sama hormonalna terapija nije dovoljno uspjesna. bez funkcionalnih tvorbi". Moze se ispoljiti nimfomanija iii anestrus Prisutnost svakog od ova tri stanja zavisi 0 kolicini funkeionalnog lutealnog tkiva unutar tumora. Na tumor granulosa staniea treba sumnjati kada kronicne eiste jajnika ne reagiraju na standardne postupke tretiranja. Posljednjih nekoliko decenija istrazivanja su bila usmjerena prema razvoju efektivnih metoda za kontrolu estrusa i ovulacije u goveda. kao i u slucaju aciklije krave nakon visesedmicnog oporavka post partum u vezi sa nalazom "obostrano izrazeni mali jajnici. prema tome. One krave koje ispoljavaju znakove obicno imaju abnormalne spolne cikluse. U pocetku osnovna paznja je usmjerena da se skrati interval za pripust iii osjemenjivanje jedne grupe zivotinja. ovaca i svinja. koji bi seobzirom na dob ocekivala spolna zrelost (ponekad zakasnjeli pubertet). Nadalje se cesto zeljelo da se ovulacija kontrolise predodredenim vremenom kako bi sve zivotinje u jednoj grupi mogle biti osjemenjene u toku jednog dana bez potrebe otkrivanja estrusa. Distroficni odnosno atroficni jajnici vecinom ne reaguju na hormonske preparate. Regulisanje spolnog ciklusa koristenjem dva osnovna postupka. Tumori granulosa stanica se moraju razlikovati od eisticne degeneraeije jajnika.

Sinhronizacija estrusa se onda odvija uniformnim vracanjem aktivnosti jajnika nakon prekida inhibitornog tretiranja. sto povecava njihovu vrijednost To omogucuje iii pospjesuje upotrebu umjetnog osjemenjivanja. progestina sve dok se ne zavrsi endogena regresija zutog tijela. Sinhronizacija grupe junica za osjemenjivanje sa sjemenom bikova koji nece izazvati tesk telenja i poremecaje u reprodukciji Smanjenje potrebnog vremena za otkrivanje estrusa Za unapredenje primjene umjetnog osjemenjivanja u sirokoj praksi Sinhronizacija donatora i recipijenata goveda za transfer embriona Izazivanje aktivnosti jajnika u tovnih krava sa laktacionim anestrusom Izazivanje ovarijalne aktivnosti u krava koje prilikom pregleda nisu nadene gravidnim. Funkcionalna regresija zutog tijela nastaje unutar 24 do 36 sati). prostaglandini. Glavni razlozi za regulisanje spolne ciklicnosti u goveda su sljedeCi: Izazivanje estrusa u mlijecnih krava koje nisu opazene u estrusu 45 dana postpartum. Za indukciju i sinhronizaciju estrusa koriste se prirodni prostaglandin F'2alfa. Sa ciljem jed no tele po kravi svake godine. luprostiol. interval partus-koncepcija je ogranicena oko 85 dana. (dinoprost) i njegovi sintetski analozi i progestini uz moguee njihove kombinacije kao i SG i GnRH. Drugi pristup da se izazvala ragresija zutog tijela u pomoć prostaglandina U kontroli spolne ciklicnosti goveda uglavnom se koriste: estrogeni. Po molekularnoj gradi oni se malo razlikuju. Preparati i nacin upotrebe Pored prirodnog prostaglandina F2alfa (dinoprost) postoji cijeli niz veoma djelotvornih sintetskih analoga kao sto su kloprostenol.. kod analoga medutim poluvrijeme eliminacije je duze pa je . Kontrola estrusa u mlijecnih goveda se koristi u sljedecim indikacijama: Da se izazove estrus i ovulacija u krava sa postpartusnim anestrusom da bi se skratio interval izmedu telenja i prvog osjemenjivanja Da se sinhroniziraju krave donatori i recipienti za transfer embria Da se sinhronizira estrus u grupama zivotinja u cilju poboljsanja otkrivanja estrusa iii da se smanji potrebno vrijeme za otkrivanje estrusa Za kontrolu perioda telenja jednog stada Da se pokrene spolna ciklicnost u krava koje su nadene negravidne prilikom pregleda. Mlijecna goveda U mlijecnim stadima. tiaprost. mora se obnoviti ovarijalna aktivnost i mora se otkriti estrus. do 16. fluprosteno I rugl. Tovna goveda Kod tovni grala to je korisno iz razloga Proizvodnja teladi ujednacene tezine Moze se odrzavati cesto nadgledanje tokom skracenog perioda telenja. a gubici teladi zbog teskog telenja se smanjuju. Djelovanje prostaglandina je ogranii'eno na krave sa zutim tijelima (5. ona ce biti starija i teza za prodaju Jedan kratak telidbeni period ce poboljsati plodnost stada tokom sljedece sezone Grupe teladi slicne starosti i konzistentnog kvaliteta mogu se prodati. Tokom ovog period a mora se zavrsiti involucija uterusa. dana). Izazivanje prijevremene iii predvidljive regresije ciklii'nog zutog tijela prostaglandinom F2alfa 2\ Odrzavanje zivotinja u umjetno izazvanoj lutealnoj fazi apliciranjem progesterona iii njegovih sintetskih analoga. Kada se telad jos uvijek odbijaju u normalno vrijeme. jer mlada zuta tijela u razvoju (1. INDUKCIJA I SINHRONIZACIJA ESTRUSA KRAVA I JUNICA Od prakticnog interesa za indukciju i sinhronizaciju estrusa u krava i junica postoje u osnovi dvije metode: 1. dana) ne reaglraJu na luteolitii'ko djelovanje prostaglandina (242). Prostaglandin F2'alfa Zbog praktii'nih teskoea u otkrivanju estrusa. Kod primjene prostaglandina iskoristava se njihovo luteolitii'ko djelovanje. do 4. postoji veliki i~teres za upotrebu prostaglandina u vezi sa umjetnim osjemenjivanjem u predodredeno-flkslrano vrlJeme. spojevi koji stimuliraju otpustanje hormona prednjeg reznja hipofize i spojevi koji nadopunjuju iii zamjenjuju gonadotrofine hipofize. fenuprostalen.

dana faze zutog tijela. do 21. (slike 32. dana ciklusa odgovorile su samo p'ovremeno. dana do kraja ciklusa. veCina zivotinja se nalazi u fazi zutog tijela (5. Ako se pak ne zna stadij ciklusa kod zivotinje to se mora injicirati dva puta u intervalu od 11 do 13 dana. Postizanje odgovora Sposobnost da se tai'no dijagnosticira prisutnost iii odsutnost korpus luteuma rektalnim pregledom jajnika je esencijalno. 2% je doslo u estrus 1 dana. ali tretiranje nakon endogenog oslobadanja PGF'. koje se nalaze izmedu 5. 3% 6. iii 18. a ponekad i kasnije i trebaju se ponovo osjemeniti.33.m. Seguin i sar. prijevremena luteoliza. Problemi sa jednokratnom aplikacijom PGF"lf. dan) moze se uglavnom oi'ekivati da ee se podvrCi luteolizi i doCi u estrus 2 do 7 dana nakon tretiranja. dana ciklusa (0. Medutim. do 93% 10. dana) i odgovaraju na aplikaciju 'prostaglandina. 4). do 17. Stepen odgovora se poveeavao do 91 % 8. do 4. mogu nastati greskom u tai'nosti prepoznavanja struktura jajnika u odnosu na date preporuke vlasnicima. dana 34%. dana spolnog ciklusa.lfo priblizno 17. dana. Dvokratno umjetno osjemenjivanje 72 i 96 sati nakon tretiranja moze biti uspjesno. odnosno potvrdi zutog tijela.lf. doslo je u estrus 3. Nakon aplikacije jedne efektivne doze PGF "If.' zuto tijelo se vee za 24 sata sm~njuje. a unutar 48 sati moze pasti do krajnje granice njegovog dokazivanja i ostaje na toj razini do poslije ovula. koje se u vrijeme prve injekcije nalaze u folikularnoj fazi (17. izazvana aplikacijom PGF'. dana spolnog ciklusa: estrus O.34.35). krave tretirane 6. kod druge injekcije nakon 11 do 13 dana. = estrus. i 16. Plodnost u izazvanom estrusu 7. Unutar 4 do 12 sati nivo progesterona u krvi pada do bllzu polovme. do 21. dana 32% krava.' vee isto tako kada ee uslijediti estrus. dana) iii u prvim danima faze zutog tijela (1. To je vazno zbog tiga sto zivotinje. Prostaglandini se mogu aplicirati kako parenteralno. 17% 5. Veterinar mora pokusati da predvidi ne samo da Ii ee krava reagirati na aplikaciju PGF'. Medutim. dana ciklusa Momont i Seguin (179) su utvrdili da kod 41 krave nije doslo do odgovora kada su tretirane od O. Uspjesno razmatranje ovih znakova rezultira u najuspjesnijem osjemenjivanju. Medutim. dana ciklusa je nepotrebno. a 4. 8% 2. Tab. ali je odgovorilo 66% krava 7. dana. i 4% 7. a za 72 sata postaje veoma malo. BuduCi da se duzina interestrusnog intervala kontrolira trajanjem zivotnog vijeka zutog tijela. dana. Odluka da se krave tretiraju samo jed nom aplikacijom prostaglandina obii'no se zasniva na rektalnoj palpaciji. estrus se moze izazvati jed nom injekcijom prostaglandina. od O. jer samo krave sa zrelim zutim tijelom ee odgovoriti na jednokratnu aplikaciju PGF'. Krave tretirane sa PGF'. dijagnoza gravidnosti se mora potvrditi. Zbog njihovog veoma jakog i brzog luteolitii'kog djelovanja moguizazvati i pobai'aj. Kod zivotinja.lfo iii njegovim analozima. tako i intrauterino. do 16. ali se klijenti moraju upozoriti da neke krave dolaze u estrus sve do 7. dana. (253) tretirajuCi 101 kravu na ovaj nai'in'sa PGF"lf. Stepeni odgovo(a bili su jednako visoki (96%) od 11. Vazno je da se ispita kada zuta tijela odgovaraju iii su refrakterna na aplikaciju prostanglandina u razlii'itim stadijima spolnog ciklusa. do 5. Ako postoji bilo koja sumnja. moze se koristiti u upravljanju normalne slike aktivnosti jajnika u krava i junica. dana tretiranja u ciklusu (faza visokog stepena odgovora . Radi toga se ne smiju upotrebljavati u zivotinja koje mogu biti gravidne. dana) ne reaguju odgovarajuee.lf. dana ciklusa(faza niskog stepena odgovora) je slii'na plodnosti u estrusu nakon 10.lfo tokom diestrusa (od 7. Na osnovu tretiranja 199 krava sa 500 mg kloprostenola i.time i vrijeme djelovanja produzeno.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->