UNIVERZITET U KRAGUJEVCU FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ŠKOLSKA 2011/2012 GODINA

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA

POGONSKI I MOBILNI SISTEMI
IME I PREZIME STUDENTA Mitrović Radomir BROJ INDEKSA 733/2011

TEMA:

VILJUŠKARI

Predmetni nastavnik: dr. Jovanka Lukić

Sadržaj:

Uvod..................................................................3 Klase viljuškara..................................................4 Osnovni sklopovi i podsklopovi.........................5 Gabaritne dimenzije........................................10 Manevarske sposobnosti i prohodnost ...........11 Zaključak ........................................................11 Literatura ........................................................12

2

Uvod Viljuškari su motorna industrijska vozila koja se koriste za podizanje i transport materijala. Savremeni viljuškar razvijen je tokom dvadesetih godina od strane raznih kompanija uključujući Clark i Yale & Towne Manufactoring. Viljuškari su od tada postali nezamanjiv deo opreme u proizvodnim pogonima i skladištima.

Slika 1. Viljuškar Hyster na električni pogon

3

Klase viljuškara Postoji sedam klasa viljuškara.

4

5

Osnovni sklopovi i podsklopovi

00 Motor 01 Sistem za hlađenje 02 Dovod goriva, karburator, izduvni sistem 06 Transmisija 11 Distributor 12 Alternator 20 Pogonska osovina 23 Točkovi i gume 24 Kočioni sistem

25 Upravljačka tabla 26 Upravljačka osovina 29 Hidraulična pumpa 30 Hidraulični kontrolni ventil 32 Hidraulični cilindar 38 Protivteg 39 Komponente rama i šasije 40 Natpisi i oznake

Slika 2. Viljuškar Clark

Slika 3. Model viljuškara na električni pogon

Ram
6

Ram predstavlja osnovu na koju su zakačeni jarbol, osovine, točkovi, protivteg, gornji štitnik i pogon. U sastavu rama mogu biti i rezervoari za gorivo i hidrauličnu tečnost.

Pneumatici Postoje veliki broj pneumatika viljuškara. Tri najčešće korišćena tipa su pneumatski, puni i poliuretanski. Pneumatici se biraju na osnovu toga za šta i gde se viljuškar koristi. Izbor pneumatika u velikoj meri utiče na sigurnost i performanse.

Slika 4. Pogonski i zadnji pneumatski točak

Protivteg Protivteg je masa pričvršćena na zadnjem delu rama viljuškara. Svrha protivtega je da pruži protivtežu u odnosu na teret koji se podiže. U slučaju električnih viljućkara, velike baterije mogu zameniti kontrateg. Kabina Kabina je deo koji sadrži sedište za vozača zajedno sa kontrolnim pedalama, volanom, polugama, prekidačima i kontrolnom tablom. Kabina može biti otvorenog ili zatvorenog tipa, ali uvek sadrži gornji štitnik. Kabina može biti opremljena grejačima za zemlje sa hladnom klimom.

7

Slika 5. ESR 5000 Series Cold Store kabina i unutrašnjost kabine Hyndai PR 16-07-9 E

Pogon Pogon viljuškara može biti motor sa unutrašnjim sagorevanjem koji koristi gas, benzin ili dizel gorivo. Električni viljuškari se napajaju preko baterija ili gorivnih ćelija koje obezbeđuju napajanje električnog motora. Električni motori u viljuškarima mogu biti DC ili AC tipa. Nagibni cilindri Nagibni cilindri su povezani na ram viljuškara i kran. Njihova uloga je da ugaono pomeraju kran u cilju lakšeg manipulisanja tovarom. Kran Kran je vertikalna konstrukcija koja vrši rad podizanja i spuštanja tovara. Sačinjena je od međusobno povezanih šina koje pružaju lateralnu stabilnost. Međusobno povezane šine mogu imati valjke ili čaure za vođenje. Kran je pogonjen hidraulički, od strane jednog ili više hidrauličnih cilindara, direktno ili preko lanca. Može biti zakačen na prednju osovinu ili na ram viljuškara. Nosač Nosač je deo viljuškara na koji se kače viljuške ili drugi dodaci. Postavljen je na šine krana uz koje se kreće na dole i gore uz pomoć lanca ili direktnom vezom sa hidrauličnim cilindrom. Kao i kran, nosač može sadržati valjke ili čaure za vođenje u šinama krana.

8

Slika 6. Prikaz krana, nosača hidrauličnog cilindra i viljuške

Dodaci Na nosač se mogu kačiti dodaci poput viljuški L-oblika koje služe za manipulisanje tovarom. Postoji veliki broj drugih vrsta dodataka za manipulaciju raznim vrstama materijala.

9

Part No. W - T L - A/B 100-040-1000- 2A 100-040-1100- 2A 100-040-1200- 2A 100-040-1500- 2A 100-040-1800- 2A 100-040-1000-2B 100-040-1100-2B 100-040-1200-2B 100-045-1000- 3A

Capacity kg@mm centres 3000 @ 500 3000 @ 500 3000 @ 500 3000 @ 500 3000 @ 500 3000 @ 500 3000 @ 500 3000 @ 500 3800 @ 500 3800 @ 500 3800 @ 500 4700 @ 500 4700 @ 500

Price £ £194 £200 £204 £264 £301 £240 £246 £254 £238 £240 £246 £256 £283

Slika 6. Specifikacije i cene 100-045-1100- 3A standardnih viljuški
100-045-1200- 3A 100-050-1200- 3A 125-045-1200- 3A

Slika 7. Razni specijalni dodaci za viljuškar

10

Gabaritne dimenzije Postoji veliki broj različitih vrsta viljuškara u zavisnosti gde i za šta se koriste, tako da su i njihove dimenzije različitih veličina. Tipični skladišni viljuškar ima kapacitet tovara od jedne do pet tona, dok se za utovar kontejnera u lukama koriste viljuškari čiji kapacitet tovara prelazi 50 tona. Ispod je data specifikacija viljuškara Caterpillar C6000

Dimenzije A. Dužina do lica viljuške B. Ukupna širina C. Ukupna visina sa spuštenim viljuškama D. Rastojanje osovina E. Odstojanje od tla F. Visina do vrha gornjeg štitnika G. Maksimalna visina viljuški Kran H. Vrh krana napred I. Vrh krana nazad Specifikacije Motor Model Snaga Moment Snaga merena na Displacement Moment meren na Vrsta goriva Radne veličine Radna težina

8 ft in 3.7 ft in 6.9 ft in 4.6 ft in 3.1 in 6.8 ft in 10.9 ft in 5 degrees 6 degrees

2450 mm 1115 mm 2110 mm 1400 mm 80 mm 2075 mm 3310 mm

Tip guma Broj prednjih točkova Broj zadnjih točkova Maksimalna brzina Kran Kapacitet tovara Težište tovara Vrh krana napred Vrh krana nazad Maksimalni raspon viljuški Brzina podizanja Brzina spuštanja Prečnik zaokretanja

pune 2 2 10.5 mph 6000 lb 19.7 in 5 degrees 6 degrees 37.8 in 105 ft/min 99 ft/min 6.9 ft in

16.9 km/h 2721.6 kg 500 mm

960 mm 32 m/min 30.2 m/min 2095 mm

K25 63 hp 139 lb ft 2700 rpm 152.6 cu in 1600 rpm gas 9480 lb

47 kw 188.5 Nm

2.5 L

4300.1 kg

11

Manevarska sposobnost i prohodnost Viljuškari se procenjuju na tovare određene maksimalne težine i određenog položaja težišta. Ove podatke pruža proizvođač i vrednosti tih specifikacija se ne smeju preći. Važan deo načina rada viljuškara je taj da se oni uglavnom upravljaju na zadnjim točkovima. To povećava manevarske sposobnosti u skučenim prostorima, ali u velikoj meri odudara od iskustva vozača sa drugim vozilima. Još jedna važna činjenica vezana za viljuškare je njihova nestabilnost. Viljuškar i tovar se moraju smatrati telom čiji se položaj težišta menja sa svakim pokretom tovara. Viljuškar nikad ne sme skretati velikim brzinama sa podignutim teretom, jer gravitaciona i centrifugalna sila mogu izazvati prevrtanje. Viljuškar je projektovan za gornju vrednost tovara čija vrednost opada pri podignutim viljuškama, ili nepravilno prihvaćenom tovaru. Oblast primene Viljuškari su nezamenjiv deo opreme svuda gde je potrebno manipulisati teškim teretom. U skladištima, industriji, lukama itd. Uz posebne dodatke mogu se koristiti i za elevaciju ljudi. Mnoge firme se svakodnevno oslanjaju na njihov rad. Viljuškari omogućavaju povećanje produktivnosti i smanjenje troškova.

Literatura:
http://www.forklifttruckinfo.com http://en.wikipedia.org http://www.ritchiespecs.com
TM-10-3930-622-14 Truck Fork Lift; Gasoline Engine Driven; Pneumatic Tires; 6000-lb Capacity; 173In. Lift Manual

www.google.com
Lukić, J., Pogonski i mobilni sistemi, predavanja, Fakultet inženjeskih nauka, Kragujevac, 2012.