ultrazvuk

TOKOM TRUDNOĆE
u
l
t
r
a
z
v
u
k
. ¯
Autor brošure:
Doc dr Aleksandra Novakov Mikić
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Klinički centar Vojvodine
Projekat “Pokrajinski registar hromozomopatija i
kongenitalnih anomalija”

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku
Izvršno veće AP Vojvodine
ultrazvuk
TOKOM TRUDNOĆE
u
l
t
r
a
z
v
u
k
~ ¯
Tokom ultrazvučnog pregleda, sonda koja emituje visoko frekventne zvučne
talase, usmerava se na trbuh majke a pošto su tkiva različitih gustina,
mi ih vidimo kao tamne i svetle površine i na osnovu toga formiramo
sliku pojedinih organa i, kad je trudnoća u pitanju, bebe u celini.
Ultrazvučni pregled je siguran i neinvazivan način za pregled ploda, postelji-
ce, plodove vode i materice tokom trudnoće. Njegova primena u trudnoći
je tokom poslednjih deset godina postala nezamenjiva za praćenje stanja
trudnoće u celini.
Kako radi ultrazvuk?
Šta je ultrazvučni
pregled u trudnoći?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
o ¯
Ako se pregled radi preko stomaka, oslobodićete ga i leći na krevet za
pregled. Lekar će vam na stomak naneti malu količinu gela koji omogućava
bolji protok talasa i eliminiše vazduh između sonde i kože. Posle toga će se
na stomak, u nivou materice, postaviti ultrazvučna sonda i početi pregled.
On obično započinje potvrdom rada srca bebe, orijentacijom kako stoji beba
u materici, potom sledi merenje pojedinih delova tela pa pregled izgleda
bebe, posteljice i plodove vode. Nakon završetka pregleda, obrisaće se gel
sa stomaka i onda ćete razgovarati sa vašim lekarom o rezultatima pregleda.
Pregled može da se radi kroz vaginu, što nije retkost u prvom trimes-
tru, posebno kod gojaznijih žena ili onih kod kojih je materica zavaljena.
Nakon što se na sondu stavi malo gela i preko toga prezervativ, ona se
polako uvlači u vaginu. To ne boli, a potrebno je da se što više opustite, da
bi vam bilo što manje neprijatno. Ovaj pregled liči na onaj koji se radi na
ginekološkoj kontroli, kada žena nije trudna.
Kako se radi
ultrazvučni pregled?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
c ¯
Tokom trudnoće pregledi mogu da se rade i preko trbuha i kroz vaginu, u
zavisnosti od toga kada se i šta pregleda. Pregledom preko trbuha lekar
može da vidi kako vaša beba izgleda, na osnovu merenja pojedinih delova
tela ustanovi koliko je velika, proceni količinu plodove vode, izgled
posteljice, te da, na osnovu uvida u sve to, donese odluku da li su
potrebna dodatna ispitivanja. Transvaginalni ultrazvučni pregled se ređe
radi u trudnoći, a kad se radi, to je uglavnom u prvom delu trudnoće, do
14. nedelje, kada je u pitanju pregled ploda i tokom njega se takođe
proverava izgled bebe, te mere pojedini delovi tela. Kasnije se
transvaginalni pregled u trudnoći koristi uglavnom za utvrdjivanje
izgleda i stanja grlića materice, procene rizika od prevremenog
porodjaja i potrebe za postavljanjem šava serklaže. Kod ovog pregleda, u
vaginu trudnice stavlja se tanka sonda, na koju je pre toga stavljen
prezervativ.
Da li se tokom
trudnoće ultrazvučni
pregled radi preko
trbuha ili kroz
vaginu?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
! !!
Najranije se trudnoća može videti tokom vaginalnog ultrazvučnog pregleda:
oko četiri i po nedelje od prvog dana poslednje menstruacije se vidi
gestacijski mešak, a oko pet nedelja se može videti žumančana kesa koja će
u prvo vreme hraniti bebu. Sa nešto malo više od pet nedelja može se videti
i beba, te i njeni otkucaji srca. Sve ove vremenske odrednice treba uzeti sa
oprezom, jer nemaju sve žene ovulaciju baš 14. dana - neke imaju pre ili
posle tog dana, tako da će se i njihove bebe videti malo pre ili malo kasnije.
To je vrsta pregleda tokom kojeg se, korišćenjem kolor mape gledaju protoci
kroz različite krvne sudove, kako mame tako i bebe. Koristi se najčešće kada
je potrebno proceniti da li je beba dobro, proverom protoka kroz pupčanik,
glavicu ili krvne sudove u telu, a kad su u pitanju krvni sudovi majke, kakav
je protok kroz njih.
Kada se najranije
može videti trudnoća
na ultrazvuku?
Šta je to “Dopler” i
kada se radi?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
!. !¯
Ove vrste ultrazvučnih pregleda prikazuje sliku onoga što pregledamo u tri
dimenzije. A kompjuter ih onda obrađuje i predstavlja kao trodimenzionalni
prikaz bebe. Koristeći ovu vrstu ultrazvučnog pregleda, lekar može da vidi
bebu iz nekih drugih uglova, a roditelji mogu da još bolje vide kako izgleda
njihova beba, jer slika dobijena na taj način može izgledati baš kao prava
fotografja.
Od nedavno, postoji tzv “real time” 3 – D ultrazvuk, koji se zove još i 4 - D ul-
trazvuk. Tokom njega se trodimenzionalna slika bebe vidi u funkciji vreme-
na, te se, sem što se vidi odredjena struktura, može pratiti i njeno pomeranje
u realnom vremenu. Treba znati, medjutim, da kao što kvalitet dvodimenzi-
onalnog ultrazvučnog pregleda zavisi od toga kako se beba namestila, koliko
ima vode, kolika je debljina maminog stomaka i koliko je odmakla trudnoća,
isto to još i više važi za trodimenzionalni i četvorodimenzionalni pregled, gde
je, da bi roditelji mogli da lepo vide bebino lice, neophodno da je plod post-
avljen dovoljno dobro da se dobije savršen presek profla ili lica u celini, te da
iznad njega ima dovoljno plodove vode i da nema ničeg ispred lica.
Šta je to
“trodimenzioalni”
i “četvorodimenzionalni”
ultrazvuk?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
!~ !¯
Fetalna ehokardiografja je ultrazvučni pregled na kome se ciljano gleda be-
bino srce i obično se radi kada u porodici neko ima urodjenu srčanu manu,
kada je trudnica uzimala neke lekove koji povećavaju rizik od srčane mane
ili kada je bolesna od nečega što može da dovede do poremećaja izgleda
srca, kada je deo iza bebinog vrata na pregledu u prvom trimestru bio de-
beo, ili kada je vidjena neka promena na bebi koja je povezana i sa prom-
enama na srcu. Tokom ovog pregleda se gledaju sve srčane strukture – pret-
komore, komore, veliki krvni sudovi srca, pregrade unutar srca, položaj srca
unutar grudnog koša, njegova veličina. Kao i drugi ultrazvučni pregledi, ni
ovaj pregled nije svemoguć, ali može da ukaže na postojanje velikih srčanih
mana i da se na vreme obezbedi dalja kontrola bebe sa takvim problemom i
porodjaj u centru koji će joj omogućiti najbolju moguću negu posle rodjenja.
Šta je to
«fetalna eho-
kardiografja»?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
!o !¯
Nema čvrstog pravila o tome koliko puta tokom trudnoće se može ili mora
obaviti ultrazvučni pregled, a preporuka “Vodiča dobre kliničke prakse” u
Srbiji je da se radi u prvom trimestru dva puta – prvi put posle izostanka
menstruacije, da bi potvrdili da je trudnoća u materici, da bebi kuca srce
i koliko beba ima, a drugi put između 11. i 14. nedelje gestacije. Sledeći
ultrazvučni pregled radi se izmedju 18. i 22. nedelje, te izmedju 28. i 32.
nedelje.
Teorijski, sve što i lekar može da vidi, ali praktično, samo ono što im lekar
objašnjava i razjašnjava. Naime, puno je iskustva potrebno da bi se brzo
moglo razaznati sve što se vidi na ekranu, pa nenaviklo oko vidi samo puno
manje ili više sivih ili crnih mrlja. Ali, kada vam lekar koji radi pregled
objasni šta treba da gledate i kako da orijentišete sliku, biće vam mnogo jas-
nije – videćete i lice bebe, njen profl, srce kako kuca, prstiće na šaci, otisak
stopala...Samo tražite da vam se objasni šta se trenutno gleda!
Šta budući
mama i tata
mogu da vide
tokom ultrazvučnog
pregleda?
Kada se radi
UZ pregled?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
!c !¯
Na samom početku pregleda u ovom periodu potvrdi se broj beba, vide
otkucaji srca i premere delovi tela – nekad samo dužina bebe od temena do
trtice, a nekad i mere glavice, stomaka i noge – to zavisi od centra i lekara
koji radi pregled.
Posle merenja bebe, sledi pregled izgleda – glavice, stomaka, nogu, ruku,
kako se uliva pupčanik u prednji trbušni zid, potvrdi se da postoje želudac
i bešika...Puno toga se može videti već u ovom periodu, a koliko je toga
moguće zavisi od kvaliteta ultrazvučnog aparata, edukacije lekara i starosti
trudnoće, kao i debljine trbuha trudnice. Ne treba zaboraviti da je ovo
veoma rana trudnoća! Kada se završi pregled izgleda bebe, u centrima u
kojima postoje lekari licencirani za to, meri se deo iza bebinog vrata i na
osnovu toga i godina trudnice odreduje rizik od pojave Daunovog sindroma
kod bebe.
Šta se gleda na
ultrazvučnom
pregledu između
11 i 14 nedelja?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
. .!
Tokom drugog ultrazvučnog pregleda, između 18 i 22 nedelje, detaljno se
pregleda cela beba – na glavi se gleda izgled lobanje, njen kontinuitet, na
mozgu komore, mali mozak, mere različiti delovi da bi se videlo odgovaraju
li normalnim merama, na licu se gledaju očne duplje, sočiva, nos, nosna
kost, kontinuitet usana – te grudni koš, srce, gastrointestinalni sistem,
prednji trbušni zid, ruke, noge, bubrezi i kičma. Ako postoji sumnja na
neke nepravilnosti u razvoju bebe, rade se dodatni pregledi i pretrage. Sem
izgleda bebe, pregleda se i posteljica, proverava kako izgleda, gde je usad-
jena i koliko je udaljena od unutrašnjeg materičnog ušća, i procenjuje se da
li ima dovoljno plodove vode.
U ovom periodu beba se ponovo pregleda u celini, proverava se koliko je
velika i da li prati očekivane krive rasta, da li se od prethodnog pregleda
razvilo neko odstupanje od normalnog razvoja, defniše se položaj posteljice
i ponovo procenjuje količina plodove vode.
Šta se gleda na
ultrazvučnom
pregledu između
18 i 22 nedelje?
Šta se gleda na
ultrazvučnom
pregledu između
28 i 32 nedelja?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
.. .¯
U najvećem broju slučajeva da, a kako trudnoća sve više odmiče, odred-
jivanje pola je sve lakše i sigurnije. Pol se može videti već sa 16 nedelja, ali je
najbolje da za to sačekate do 20. nedelje, jer su od tada pa nadalje iznenad-
jenja sve manje moguća. U nekim slučajevima, kada se beba loše namesti,
ne želi da raširi nogice, postoji problem majčine gojaznosti ili smanjene
količine plodove vode, nije moguće sa sigurnošću odrediti pol.
Ne, ali nekada može biti neprijatan, posebno kada se radi kroz vaginu, ili
kada treba više da se pritisne vaš stomak, ako je potrebno bolje prići bebi.
Dodatno neprijatan osećaj daje i puna bešika, pa sem ako vaš lekar od vas
ne zahteva punu bešiku, treba da je ispraznite pre pregleda.
Ako nešto nije u redu, potrebni su dalji pregledi, uglavnom kod lekara koji
se bave takvim problemima, koji će dalje da razgovaraju sa vama o potrebi
za daljim pregledima, kao i za konsultacijom drugih specijalista. Ako se
pokaže da problem sa bebom zaista postoji, sa vama će se razgovarati o
daljim mogućnostima dijagnostike, vrsti problema, prognozi i daljim opci-
jama.
Šta ako se na ultrazvu-
čnom pregledu vidi
da nešto nije u redu?
Da li je ultrazvučni
pregled bolan?
Da li se na ultrazvuku
pouzdano može
odrediti bebin pol?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
.~ .¯
Dosadašnja istraživanja nisu dokazala da ultrazvuk štetno deluje na
trudnoću.
Za sve –nezamislivo je danas uraditi bilo šta od invazivnih intervencija bez
pomoći ultrazvuka – pod njegovom kontrolom rade se i biopsija horiona i
vadjenje plodove vode – amniocenteza i vadjenje bebine krvi – kordocen-
teza, ali i druge, redje intervencije u trudnoći.
Ako vam vaš lekar ne predloži ultrazvučni pregled, a vi želite još jedan
pregled da bi bili sigurni da je sve kako treba, razgovarajte sa svojim lek-
arom o svojim željama i zajedno dođite do rešenja koje je najbolje za vas i
vašu bebu.
Da li je ultrazvuk
siguran?
Za koje se intervencije
u trudnoći koristi
ultrazvuk?
Da li mogu da tražim
UZ pregled i ako mi ga
moj lekar ne ponudi?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
.o .¯
To zavisi od starosti trudnoće, a najčešće se mere dužina bebe u prvom
trimestru i pojedini delovi tela u kasnijoj trudnoći, na tačno odredjenim
presecima, prema ustanovljenim pravilima.
Radi vaše orijentacije tokom pregleda, daćemo objašnjenja najčešćih
skraćenica – CRL je skraćenica za dužinu bebe i meri se od vrha glavice
– temena, do trtice. Ovo je najsigurnija mera za odredjivanje tačne sta-
rosti trudnoće. Radi se u periodu prvog trimestra, dok je beba još potpuno
ispružena. BPD je biparijetalni dijametar, razmak izmedju dve bočne strane
glave. FL je skraćenica za dužinu butne kosti, a AC za obim stomaka - koristi
se zajedno sa drugim merama da bi se videlo da li beba dobro napreduje i da
bi se izračunala težina bebe.
Za izračunavanje težine bebe postoje različite formule, ali obično se koristi
kombinacija gore navedenih parametara, na osnovu kojih kompjuter
izračunava procenu bebine mase.
Šta se sve meri
tokom ultrazvučnog
pregleda?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
.c .¯
Ultrazvučni pregled može da da dobru opštu sliku stanja vaše bebe, ali čak
i najdetaljniji pregledi ne mogu da otkriju sve moguće probleme. Neke od
poremećaja i deformiteta je izuzetno teško otkriti te ultrazvučni pregled
nije garancija da će beba biti rođena potpuno zdrava. Položaj bebe takođe
igra značajnu ulogu u tome kako i koliko se vide neki organi, srce, lice i
kičma. Kod pacijentkinja koje nemaju puno kilograma, slika je izuzetno
jasna pošto imaju puno plodove vode, ali kod gojaznih pacijentkinja, kao i
u slučajevima kada je količina plodove vode smanjena, slika može biti vrlo
nejasna.
Preciznost pregleda je uslovljena i kvalitetom opreme na kojoj se vrši
pregled, ali isto tako i sposobnostima i znanjem Vašeg lekara.
Da li ultrazvuk
garantuje zdravu
bebu?
u
l
t
r
a
z
v
u
k
¯ ¯!
Ne. Različite stvari mogu da smetaju kvalitetu slike – puna creva, sman-
jena količina plodove vode, loše nameštena beba ali i gojaznost trudnice. U
poslednjih mesec dana je veoma teško videti sve delove bebe, jer je ona već
suviše velika.
Nažalost, ne. Normalan rezultat ultrazvučnog pregleda ne garantuje da je
beba zdrava, nego samo pokazuje da u datom momentu, ništa nije uka-
zivalo na to da postoje problemi – da beba deluje uredno. Ali, isto tako,
ako se nešto vidi na ultrazvuku, ne mora da znači da je odmah sve strašno,
potrebno je uraditi još drugih testova i pregleda, da bi se došlo do konačnog
odgovora.
Ultrazvučni pregled nije svemoguć, ali redovnim pregledima, šanse da beba
ima neki veliki problem, maksimalno se smanjuju.
Da li je uvek moguće
sve videti na ultrazvuku?
Ako je sve na
ultrazvuku bilo
normalno, da li to znači
da je sa bebom sve
u redu?
Srećno, i uživajte u
ultrazvučnim pregledima
i Vašoj bebi!

ultrazvuk Autor brošure: Doc dr Aleksandra Novakov Mikić Klinika za ginekologiju i akušerstvo Klinički centar Vojvodine Projekat “Pokrajinski registar hromozomopatija i kongenitalnih anomalija” Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku Izvršno veće AP Vojvodine ultrazvuk TOKOM TRUDNOĆE .

plodove vode i materice tokom trudnoće. mi ih vidimo kao tamne i svetle površine i na osnovu toga formiramo sliku pojedinih organa i. Šta je ultrazvučni pregled u trudnoći? Ultrazvučni pregled je siguran i neinvazivan način za pregled ploda.Kako radi ultrazvuk? ultrazvuk Tokom ultrazvučnog pregleda. posteljice. bebe u celini. sonda koja emituje visoko frekventne zvučne talase. usmerava se na trbuh majke a pošto su tkiva različitih gustina. Njegova primena u trudnoći je tokom poslednjih deset godina postala nezamenjiva za praćenje stanja trudnoće u celini. kad je trudnoća u pitanju. .

obrisaće se gel sa stomaka i onda ćete razgovarati sa vašim lekarom o rezultatima pregleda. orijentacijom kako stoji beba u materici. To ne boli. Ovaj pregled liči na onaj koji se radi na ginekološkoj kontroli. posebno kod gojaznijih žena ili onih kod kojih je materica zavaljena. što nije retkost u prvom trimestru. postaviti ultrazvučna sonda i početi pregled. posteljice i plodove vode. On obično započinje potvrdom rada srca bebe. potom sledi merenje pojedinih delova tela pa pregled izgleda bebe. Lekar će vam na stomak naneti malu količinu gela koji omogućava bolji protok talasa i eliminiše vazduh između sonde i kože. . ona se polako uvlači u vaginu. u nivou materice.ultrazvuk Kako se radi ultrazvučni pregled? Ako se pregled radi preko stomaka. Pregled može da se radi kroz vaginu. a potrebno je da se što više opustite. kada žena nije trudna. Nakon završetka pregleda. Posle toga će se na stomak. da bi vam bilo što manje neprijatno. Nakon što se na sondu stavi malo gela i preko toga prezervativ. oslobodićete ga i leći na krevet za pregled.

te mere pojedini delovi tela. do 14. u zavisnosti od toga kada se i šta pregleda. na osnovu merenja pojedinih delova tela ustanovi koliko je velika. izgled posteljice. te da. kada je u pitanju pregled ploda i tokom njega se takođe proverava izgled bebe. proceni količinu plodove vode. ultrazvuk . Kasnije se transvaginalni pregled u trudnoći koristi uglavnom za utvrdjivanje izgleda i stanja grlića materice. nedelje. na osnovu uvida u sve to. to je uglavnom u prvom delu trudnoće. procene rizika od prevremenog porodjaja i potrebe za postavljanjem šava serklaže. Kod ovog pregleda. na koju je pre toga stavljen prezervativ. donese odluku da li su potrebna dodatna ispitivanja. Transvaginalni ultrazvučni pregled se ređe radi u trudnoći. Pregledom preko trbuha lekar može da vidi kako vaša beba izgleda. a kad se radi. Da li se tokom trudnoće ultrazvučni pregled radi preko trbuha ili kroz vaginu? Tokom trudnoće pregledi mogu da se rade i preko trbuha i kroz vaginu. u vaginu trudnice stavlja se tanka sonda.

Sa nešto malo više od pet nedelja može se videti i beba. jer nemaju sve žene ovulaciju baš 14.ultrazvuk Kada se najranije može videti trudnoća na ultrazvuku? 10 Najranije se trudnoća može videti tokom vaginalnog ultrazvučnog pregleda: oko četiri i po nedelje od prvog dana poslednje menstruacije se vidi gestacijski mešak.neke imaju pre ili posle tog dana. glavicu ili krvne sudove u telu. kako mame tako i bebe. Sve ove vremenske odrednice treba uzeti sa oprezom. proverom protoka kroz pupčanik. a oko pet nedelja se može videti žumančana kesa koja će u prvo vreme hraniti bebu. korišćenjem kolor mape gledaju protoci kroz različite krvne sudove. te i njeni otkucaji srca. kakav je protok kroz njih. . 11 Šta je to “Dopler” i kada se radi? To je vrsta pregleda tokom kojeg se. a kad su u pitanju krvni sudovi majke. dana . Koristi se najčešće kada je potrebno proceniti da li je beba dobro. tako da će se i njihove bebe videti malo pre ili malo kasnije.

kolika je debljina maminog stomaka i koliko je odmakla trudnoća.1 Šta je to “trodimenzioalni” i “četvorodimenzionalni” ultrazvuk? ultrazvuk Ove vrste ultrazvučnih pregleda prikazuje sliku onoga što pregledamo u tri dimenzije. te da iznad njega ima dovoljno plodove vode i da nema ničeg ispred lica. može pratiti i njeno pomeranje u realnom vremenu. te se. medjutim. Tokom njega se trodimenzionalna slika bebe vidi u funkciji vremena.D ultrazvuk. postoji tzv “real time” 3 – D ultrazvuk. 1 . Koristeći ovu vrstu ultrazvučnog pregleda. jer slika dobijena na taj način može izgledati baš kao prava fotografija. koji se zove još i 4 . isto to još i više važi za trodimenzionalni i četvorodimenzionalni pregled. a roditelji mogu da još bolje vide kako izgleda njihova beba. Od nedavno. Treba znati. gde je. A kompjuter ih onda obrađuje i predstavlja kao trodimenzionalni prikaz bebe. da bi roditelji mogli da lepo vide bebino lice. sem što se vidi odredjena struktura. da kao što kvalitet dvodimenzionalnog ultrazvučnog pregleda zavisi od toga kako se beba namestila. koliko ima vode. neophodno da je plod postavljen dovoljno dobro da se dobije savršen presek profila ili lica u celini. lekar može da vidi bebu iz nekih drugih uglova.

ultrazvuk 1 Šta je to «fetalna ehokardiografija»? Fetalna ehokardiografija je ultrazvučni pregled na kome se ciljano gleda bebino srce i obično se radi kada u porodici neko ima urodjenu srčanu manu. ili kada je vidjena neka promena na bebi koja je povezana i sa promenama na srcu. Tokom ovog pregleda se gledaju sve srčane strukture – pretkomore. Kao i drugi ultrazvučni pregledi. 1 . ni ovaj pregled nije svemoguć. kada je deo iza bebinog vrata na pregledu u prvom trimestru bio debeo. veliki krvni sudovi srca. njegova veličina. položaj srca unutar grudnog koša. pregrade unutar srca. ali može da ukaže na postojanje velikih srčanih mana i da se na vreme obezbedi dalja kontrola bebe sa takvim problemom i porodjaj u centru koji će joj omogućiti najbolju moguću negu posle rodjenja. komore. kada je trudnica uzimala neke lekove koji povećavaju rizik od srčane mane ili kada je bolesna od nečega što može da dovede do poremećaja izgleda srca.

puno je iskustva potrebno da bi se brzo moglo razaznati sve što se vidi na ekranu. da bebi kuca srce i koliko beba ima. i 14. nedelje. nedelje gestacije.ultrazvuk Kada se radi UZ pregled? 1 Nema čvrstog pravila o tome koliko puta tokom trudnoće se može ili mora obaviti ultrazvučni pregled..Samo tražite da vam se objasni šta se trenutno gleda! Šta budući mama i tata mogu da vide tokom ultrazvučnog pregleda? 1 . Teorijski. nedelje. Sledeći ultrazvučni pregled radi se izmedju 18. njen profil. pa nenaviklo oko vidi samo puno manje ili više sivih ili crnih mrlja. a drugi put između 11.. biće vam mnogo jasnije – videćete i lice bebe. Ali. te izmedju 28. sve što i lekar može da vidi. Naime. i 22. otisak stopala. prstiće na šaci. samo ono što im lekar objašnjava i razjašnjava. srce kako kuca. da bi potvrdili da je trudnoća u materici. kada vam lekar koji radi pregled objasni šta treba da gledate i kako da orijentišete sliku. ali praktično. a preporuka “Vodiča dobre kliničke prakse” u Srbiji je da se radi u prvom trimestru dva puta – prvi put posle izostanka menstruacije. i 32.

nogu. meri se deo iza bebinog vrata i na osnovu toga i godina trudnice odreduje rizik od pojave Daunovog sindroma kod bebe. potvrdi se da postoje želudac i bešika. stomaka.Puno toga se može videti već u ovom periodu. 1 . kako se uliva pupčanik u prednji trbušni zid. kao i debljine trbuha trudnice. Ne treba zaboraviti da je ovo veoma rana trudnoća! Kada se završi pregled izgleda bebe. vide otkucaji srca i premere delovi tela – nekad samo dužina bebe od temena do trtice.. ruku. sledi pregled izgleda – glavice. a nekad i mere glavice. Posle merenja bebe. edukacije lekara i starosti trudnoće. a koliko je toga moguće zavisi od kvaliteta ultrazvučnog aparata. stomaka i noge – to zavisi od centra i lekara koji radi pregled.1 Šta se gleda na ultrazvučnom pregledu između 11 i 14 nedelja? ultrazvuk Na samom početku pregleda u ovom periodu potvrdi se broj beba.. u centrima u kojima postoje lekari licencirani za to.

između 18 i 22 nedelje. definiše se položaj posteljice i ponovo procenjuje količina plodove vode. pregleda se i posteljica. ruke. Sem izgleda bebe. na mozgu komore. prednji trbušni zid. . Ako postoji sumnja na neke nepravilnosti u razvoju bebe. 1 U ovom periodu beba se ponovo pregleda u celini. detaljno se pregleda cela beba – na glavi se gleda izgled lobanje. proverava se koliko je velika i da li prati očekivane krive rasta. proverava kako izgleda. nosna kost. rade se dodatni pregledi i pretrage. i procenjuje se da li ima dovoljno plodove vode. na licu se gledaju očne duplje. gde je usadjena i koliko je udaljena od unutrašnjeg materičnog ušća. nos. mali mozak.ultrazvuk 0 Šta se gleda na ultrazvučnom pregledu između 18 i 22 nedelje? Šta se gleda na ultrazvučnom pregledu između 28 i 32 nedelja? Tokom drugog ultrazvučnog pregleda. sočiva. kontinuitet usana – te grudni koš. gastrointestinalni sistem. noge. mere različiti delovi da bi se videlo odgovaraju li normalnim merama. da li se od prethodnog pregleda razvilo neko odstupanje od normalnog razvoja. srce. bubrezi i kičma. njen kontinuitet.

Da li je ultrazvučni pregled bolan? Šta ako se na ultrazvučnom pregledu vidi da nešto nije u redu? . postoji problem majčine gojaznosti ili smanjene količine plodove vode. odredjivanje pola je sve lakše i sigurnije. Ako se pokaže da problem sa bebom zaista postoji. kada se beba loše namesti.ultrazvuk Da li se na ultrazvuku pouzdano može odrediti bebin pol? U najvećem broju slučajeva da. ali nekada može biti neprijatan. posebno kada se radi kroz vaginu. koji će dalje da razgovaraju sa vama o potrebi za daljim pregledima. ali je najbolje da za to sačekate do 20. pa sem ako vaš lekar od vas ne zahteva punu bešiku. ne želi da raširi nogice. nedelje. kao i za konsultacijom drugih specijalista. Dodatno neprijatan osećaj daje i puna bešika. ili kada treba više da se pritisne vaš stomak. Pol se može videti već sa 16 nedelja. ako je potrebno bolje prići bebi. uglavnom kod lekara koji se bave takvim problemima. prognozi i daljim opcijama. a kako trudnoća sve više odmiče. vrsti problema. nije moguće sa sigurnošću odrediti pol. U nekim slučajevima. treba da je ispraznite pre pregleda. Ne. jer su od tada pa nadalje iznenadjenja sve manje moguća. potrebni su dalji pregledi. Ako nešto nije u redu. sa vama će se razgovarati o daljim mogućnostima dijagnostike.

 Ako vam vaš lekar ne predloži ultrazvučni pregled. razgovarajte sa svojim lekarom o svojim željama i zajedno dođite do rešenja koje je najbolje za vas i vašu bebu. redje intervencije u trudnoći. Za sve –nezamislivo je danas uraditi bilo šta od invazivnih intervencija bez pomoći ultrazvuka – pod njegovom kontrolom rade se i biopsija horiona i vadjenje plodove vode – amniocenteza i vadjenje bebine krvi – kordocenteza. ali i druge. a vi želite još jedan pregled da bi bili sigurni da je sve kako treba. .ultrazvuk Da li je ultrazvuk siguran? Za koje se intervencije u trudnoći koristi ultrazvuk? Da li mogu da tražim UZ pregled i ako mi ga moj lekar ne ponudi? Dosadašnja istraživanja nisu dokazala da ultrazvuk štetno deluje na trudnoću.

FL je skraćenica za dužinu butne kosti. ultrazvuk Šta se sve meri tokom ultrazvučnog pregleda? . razmak izmedju dve bočne strane glave. na osnovu kojih kompjuter izračunava procenu bebine mase. Radi vaše orijentacije tokom pregleda.koristi se zajedno sa drugim merama da bi se videlo da li beba dobro napreduje i da bi se izračunala težina bebe. a AC za obim stomaka . prema ustanovljenim pravilima.To zavisi od starosti trudnoće. BPD je biparijetalni dijametar. daćemo objašnjenja najčešćih skraćenica – CRL je skraćenica za dužinu bebe i meri se od vrha glavice – temena. Radi se u periodu prvog trimestra. a najčešće se mere dužina bebe u prvom trimestru i pojedini delovi tela u kasnijoj trudnoći. Ovo je najsigurnija mera za odredjivanje tačne starosti trudnoće. Za izračunavanje težine bebe postoje različite formule. dok je beba još potpuno ispružena. ali obično se koristi kombinacija gore navedenih parametara. na tačno odredjenim presecima. do trtice.

 . Kod pacijentkinja koje nemaju puno kilograma. Preciznost pregleda je uslovljena i kvalitetom opreme na kojoj se vrši pregled. ali kod gojaznih pacijentkinja. ali isto tako i sposobnostima i znanjem Vašeg lekara. slika može biti vrlo nejasna. Položaj bebe takođe igra značajnu ulogu u tome kako i koliko se vide neki organi. Neke od poremećaja i deformiteta je izuzetno teško otkriti te ultrazvučni pregled nije garancija da će beba biti rođena potpuno zdrava. ali čak i najdetaljniji pregledi ne mogu da otkriju sve moguće probleme.ultrazvuk Da li ultrazvuk garantuje zdravu bebu? Ultrazvučni pregled može da da dobru opštu sliku stanja vaše bebe. slika je izuzetno jasna pošto imaju puno plodove vode. kao i u slučajevima kada je količina plodove vode smanjena. lice i kičma. srce.

U poslednjih mesec dana je veoma teško videti sve delove bebe. Ako je sve na ultrazvuku bilo normalno. potrebno je uraditi još drugih testova i pregleda. jer je ona već suviše velika. da li to znači da je sa bebom sve u redu? Nažalost. šanse da beba ima neki veliki problem. da bi se došlo do konačnog odgovora. Normalan rezultat ultrazvučnog pregleda ne garantuje da je beba zdrava. smanjena količina plodove vode. nego samo pokazuje da u datom momentu. ali redovnim pregledima. ne mora da znači da je odmah sve strašno. loše nameštena beba ali i gojaznost trudnice.ultrazvuk Da li je uvek moguće sve videti na ultrazvuku? 0 Ne. Ali. maksimalno se smanjuju. Različite stvari mogu da smetaju kvalitetu slike – puna creva. ako se nešto vidi na ultrazvuku. ništa nije ukazivalo na to da postoje problemi – da beba deluje uredno. isto tako. Ultrazvučni pregled nije svemoguć. ne. 1 .

i uživajte u ultrazvučnim pregledima i Vašoj bebi! .Srećno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful