P. 1
Kamenovic Nenad Psihologija Sporta

Kamenovic Nenad Psihologija Sporta

|Views: 66|Likes:
Published by Misa Kamenovic

More info:

Published by: Misa Kamenovic on Aug 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

Univerzitet u Nišu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

kandidat: Kamenović Nenad 5/мас Predmet: PSIHOLOGIJA SPORTA

Uticaj kognitivnih sposobnosti na koordinaciju
(seminarski rad)

Мentor:

Ниш,2012.

Uzrast. dati neke teorije o inteligenciji. U ovom radu ćemo se osvrnuti na uticaj kognicije (inteligencije) na koordinaciju. objektivnih rezultata o njenoj povezanosti sa faktorima ( Prethodna motorička znanja. a nabrojaćemo I neke testove za procenu koordinacije (sa objašnjenjima) I tako pokazati das u složene motoričke structure u visokoj korelacij sa inteligencijom . I nedokučivosti. dati opšti mehanizam upravljanja pokretom. Uvod Koordinacija kao bazična motorička sposobnost oduvek je privlačila pažnju raznih istraživača zbog svoje kompleksnosti.1.Ssagledaćemo sve aspekte koordinacije. Uprkos brojnim istraživanjima o ovoj sposobnosti malo je validnih. Kognitivni faktor . ukazati na njenu strukturu. Koncentracija). Motivacija. Emotivno stanje.

tj. Koordinacija je. sposobnost izvođenja kompleksnih kretanja. Da bi sportista efikasno i bez poteškoća mogao vladati tehnikom određene sportske grane.. adekvatnost kretanja i sinkronizacija pokreta u vremenu (Drabik. Dobro koordinirani pokreti su ekonomičniji i brži od loše koordiniranih pokreta. Neljak i Višković. Za rešavanje koordinacijskih problema nužna je potpuna sinhronizacija viših regulacijskih centara i perifernih delova lokomotornog aparata (Metikoš i sur. 2004) na temelju kojih je utvrđeno da se koordinacija sastoji od sledećih komponenata: ritmičnost. 2003. usko povezana s tehnikom sportske grane. sposobnost kinestetičke diferencijacije. uz prisutnost vidnih i zvučnih informacija. sportista koji je bolje koordiniran od drugog sportiste. 2003).. O strukturi koordinacije provedena su mnoga istraživanja (vidi Metikoš i sur. Dobro koordiniran sportista uvek usvaja novu veštinu brzo i u stanju ju je dobro izvoditi. Za dobru koordinaciju karakteristično je da se uključuju mišići najprimereniji za određene zadatke po najefikasnijem redu. Ovaj osećaj. 1996). Dobro razvijen osećaj za kretanje (kinestetički oset) važan je za dobru koordinaciju. inhibirajući pritom antagoniste i regulišući frekvenciju živčanih impulsa. kao i o telesnoj prostornoj poziciji i dinamici pokreta. 1996). Fiziološka baza koordinacije leži u sinhronizaciji nervno-mišićnog sastava i prenosu nadražaja iz jednog motoričkog centra na druge motoričke centre koji upravljaju drugim delovima tela. omogućava sportisti primanje informacija o poziciji različitih delova tela. napetosti i akcijama različitih mišića. za izvođenje istog pokreta troši manje energije (Bompa. sposobnost reakcije. mora imati dobro razvijenu koordinaciju. Na koordinaciju utiče više faktora (Drabik. 1996): inteligencija . Sportisti s dobro razvijenom ovom sposobnošću mogu ispravljati greške tokom samog izvođenja pokreta. ravnoteža. 2000). 1996). orijentacija u prostoru. Koordinacija bi se najjednostavnije mogla opisati kao sposobnost izvođenja jednostavnih i složenih pokreta. naravno. O koordinaciji Koordinacija predstavlja sposobnost da se ispune zadaće kretanja koje zahtijevaju saradnju više delova tela bez mentalnih tenzija ili grešaka i s minimalnim trudom (Drabik.2. I što je vrlo bitno. ali i brzog učenja novih pokreta i brze izmene jednoga kretanja s drugim (Drabik.

snage. Svestrani razvoj sportiste i raznovrsnost u daljim etapama sportske specijalizacije razvoja zavisiće o satavnom radu na opštoj koordinaciji. Zahtevnost tehničkih zadataka u sportskoj se izvedbi progresivno povećava. intelektualnog kapaciteta i motoričkih sposobnosti Vežbe koje su prelagane. obeshrabruju dete i sputavaju ga u daljim pokušajima. S druge strane. nepredvidivih motoričkih zadataka). vežbe koje su preteške. sastav trening (unapređuje kinestetičke osćajea i na taj način koordinaciju. a samim tim i sposobnost savladavanja novih elemenata tehnike u izabranom sportu. U treningu koordinacije treba poštovati nekoliko metodičkih principa: a) povećati detetov potencijal za koordinaciju od najranijeg doba Koordinacija se unapređuje zahvaljujući učenju novih pokreta. što je povezano sa savladavanjem tehnike određene sportske grane ili discipline. odnosno postizanje visokog nivoa funkcija svih kontrola kretnih procesa te adekvatne prilagodljivosti na promenjive situacije. Opšta koordinacija je osnova. Može se razvijati izvođenjem specifičnih akcija nekog sporta iz neobičnih početnih pozicija i u koordinacijski zahtevnijim uslovima. Metodika treninga koordinacije Cilj koordinacijskog treninga treba biti potpuni razvoj svih neuromotoričkih sastava (Hirtz. stečena motorička znanja (motoričko iskustvo) te razina razvijenosti drugih motoričkih sposobnosti (niska razina razvijenosti brzine. preciznost i brzinu pokreta). 2000). što više kretnih veština poseduje. baza za razvoj specifične koordinacije. 1976). Bompa. 1996. U sportskim igrama važno je precizno izvođenje jednostavnih i složenih veština što je moguće brže u zadanom vremenu te u kontinuiranom menjanju okoline zbog prisutnosti protivnika. Vežbe treba primenjivati u skladu sa senzitivnim fazama razvoja pojedinih komponenata koordinacije. fleksibilnosti i drugih motoričkih sposobnosti loše utiče na koordinaciju). najvažnije.sportiste (mogućnost rešavanja kompleksnih. b) postaviti izazov detetu vežbama za njegov nivo biološkog razvoja. Visok nivo koordinacije omogućuje učenje težih motoričkih zadataka. Specifična koordinacija dozvoljava sportisti da brzo. precizno i s lakoćom izvodi kompleksne tehničke i taktičke strukture u različitim uslovima. odnosno o izloženosti višestrano usmerenim vežbama i veštinama tokom detinjstva i adolescencije (Drabik. Koordinacija se može podeliti na opštu i specifičnu. c) stalno unapređivati i menjati vežbe . Specifična koordinacija naročito dolazi do izražaja u onim sportskim granama koje obiluju tehničkim elementima (sportske igre). pa što pre sportista počinje učiti. sposobnosti i znanja. dosadne su i monotone i. ne razvijaju koordinaciju. zatim učenje i stabilizacija novih veština te njihova automatizacija. 3. iz ovoga treba zaključiti da detetu treba davati vežbe u skladu s karakteristikama hronološke i biološke dobi te stepenom razvijenosti osobina. Dakle. izdržljivosti. bit će bolja njegova koordinacija.

bacanje. balansiranje.što više vežbi sportista poznaje. – poznate vežbe izvoditi iz novih pozicija. izdržljivost) s koordinacijom – u razvoju koordinacije vrlo dobro je koristiti metodu ponavljanja . tip podloge…). to je bolje. okoline (veličina terena. nadalje na povećanje dometa kretanja. izvođenje koordinacijskih vežbi nakon nekih drugih vežbi (ravnoteža nakon okreta. penjanje. treba dodati nove elemente ili pokazati nove vežbe. prostorna orjentacija. vremenskoj usklađenosti (timing) i dinamici tih svladanih vežbi To se može odnositi na promene u smeru kretanja. limitiranje vremena izvođenja pokreta. reakcija na signal) – treba krenuti od jednostavnijih vežbi prema složenijima. treba naučiti spacijalnu (prostornu) formu pokreta. brzina. – kada dete nauči grubu formu pokreta u zadanim koordinacijskim vežbama. osećaj za ritam. treba naučiti izvoditi pokret zadanom brzinom i ritmom te treće. 1996): – da trening koordinacije sadrži velik broj raznolikih sadržaja – koristiti različite prirodne oblike kretanja (hodanje. Nakon toga treba usavršavati koordinacijske sposobnosti u ekstremnim uslovima I u uslovima u kojima postoji više rešenja motoričkih problema. težina opreme…). precizni pokreti na kraju vežbi kada su deca izmorena). promene opterećenja (visina prepreke. Drugo. potrebno je naučiti izvoditi pokret u izmenjenim uslovima. hvatanje) s ciljem planiranog i sastavnog razvoja ove motoričke veštine – usavršiti osnovne faktore koordinacije (kinestetičko diferenciranje. s dodatnim pokretima te u izmenjenim uslovima. startnoj poziciji. –koristiti odgovarajuće metode učenja tehnike sportske grane. završnoj poziciji. kombinujući razvoj koordinacijskih sposobnosti s učenjem sportskih veština –kombinirati razvoj optimalnih kondicijskih sposobnosti (snaga. ravnoteža. trčanje. d) učiti koordinacijske veštine kroz tri nivoa Prvo. od poznatih prema nepoznatima. Za ostvarivanje ciljeva koordinacijskog treninga predlaže se (Drabik. dodavanje zadataka tokom izvođenja vežbe.Upravo prethodna dva principa objašnjavaju ovaj princip . skakanje. zato jer i one vežbe koje su poznate. promene vrste signala u vežbama koje zahtevaju reakciju na signal. e) izvoditi savladane vežbe u promenjivim uslovima koji forsiraju promene u prostornoj formi. nisu do kraja ispunile svoju svrhu te olakšavaju i ubrzavaju učenje novih.

promene brzine i ritma u izvođenju vežbi 4. stoga se primenom koordinacijskih vežbi nervni sistem vrlo brzo umara. promena elemenata poznatih tehnika 5. 1996). U dugoročnom razvoju trener svake godine treba zameniti 10 – 20 % koordinacijskih sadržaja novima. Ne bi trebalo provoditi treninge koji su u potpunosti posvećeni koordinaciji. Koordinacija se može razvijati u nekoliko osnovnih etapa: 1. izvođenje svih vežbi na suprotnoj strani (levaci na desnoj i obratno) 3.Koordinacijske vježbe zahtijevaju najviši nivo koncentracije te postavljaju vrlo visoke zahteve na nervni sistem. Vežbe treba izabrati prema individualnim sposobnostima i sportskom potencijalu. izvođenje standardnih tehničkih struktura sportske grane 2. povećanje opterećenja u situacijskim vežbama 7. Najbolje vreme za izvođenje koordinacijskih vežbi je završetak zagrevanja ili početak glavnog dela treninga. već je potrebno kratko. učenje tehničkih veština drugih sportova . ali često raditi na razvoju koordinacije (Drabik. dodavanje novih pokreta poznatim tehnikama 6. Sve mlađe uzrasne kategorije bi na svakom treningu barem 10 – 15 minuta trebale raditi na koordinaciji.

.

.

stajanje na jednoj nozi. ponavljati nekoliko puta za redom (slike 6a i 6b) 7. ruke na kukovima. prilikom vođenja košarkaške lopte u mestu napraviti poluokret skokom za 180 stepeni i nastaviti voditi loptu drugom rukom (slike 8a. 8b i 8c) 9. klečanje na levom kolenu i upor desnom rukom o pod. 11b i 11c) 12. i 10. 5b i 5c) 6. stajanje na nestabilnim površinama i dodavanje loptom (odbojka) (slike 10a i 10b) 11. svaka ruka u suprotnom smeru. jednonožni skokovi s okretima od 90. godine. Rukama kružiti u ramenom zglobu. stojeći na nestabilnoj površini. npr. 270 i 360 stepeni (slike 3a i 3b) 4. ruke su u odručenju. i 11. Najbolje razdoblje za razvoj ravnoteže je kod dečaka između 10.1 Ravnoteža Ravnoteža je sposobnost uspostavljanja i zadržavanja određenog statičkog položaja ili održavanje stabilnog položaja tokom dinamičkih struktura kretanja. godine. npr. Za razvoj ravnoteže koriste se različite statičke i dinamičke vežbe: 1. uz dodavanje različitih zadataka. skokovi u vis. stojeći na jednoj nozi. oči otvorene ili zatvorene. doskok uvek na isto mesto (slike 11a. 180. prebacivati loptu iz ruke u ruku (slika 2) 3.3. a podignutom nogom kružimo prema unutra ili prema van (slika 1) 2. trčanje po švedskoj klupi. različite vrste skokova unazad. a kod devojčica između 9. izvoditi simultane pokrete kruženja levom rukom i desnom nogom (slika 4) 5. hodanje po švedskoj klupi i uskoj gredi uz vođenje lopte po tlu (slike 7a i 7b) 8. voditi loptu oko tela u oba smera (slike 12a i 12b) . skokovi unazad s podizanjem kolena na prsa u letu (slika 5a. dodavanje fudbalskom loptom u paru (slika 9) 10. stajanje na jednoj nozi.

.

Ovu sposobnost najbolje je razvijati u senzitivnim fazama.slalom tako da su stalci različito udaljeni jedan od drugoga. npr. Za razvoj ove sposobnosti koriste se sledeće vežbe: 1. 13b. visoki skip. 14b i 14c) 3. 20e i 20f) . niski skip. vođenje lopte . trčanje preko prepreka koje su jednako udaljene jedna od druge (slike 15a. 15b i 15c) 4. niski skip.5 m.. vođenje lopte – slalom. 1. samo obratno (slike 20a.3. u trčanju loptu obema rukama bacati iza leđa i hvatati je ispred tela.3 Orjentacija u prostoru (spacijalna orjentacija) Spacijalna orjentacija je sposobnost položaja oseta vlastitog tela ili dela tela u prostoru. 20b. 17b i 17c) 6. ili 2 m (slike 17a. 1. 1m. 16b i 16c) 5. različite gimnastičke vježbe koje se izvode uz muziku 8. 1m. a svaki treći ili četvrti korak visoki skip (slike 14a.2 Ritam Osećaj za ritam je sposobnost za određivanje dužine ili opsega pokreta u odgovarajućim vremenskim razmacima zadane vežbe. odnosno između 12. 13c. tako da su stalci jednako udaljeni jedan od drugoga. trčanje preko 4–8 prepreka koje se nalaze na različitim udaljenostima jedna od druge (slike 16a. 13d i 13e) 2. 3. isto. godine. dečji poskoci (slike 13a. 18b i 18c) 7. 20c. Za razvoj osećaja za ritam koriste se sledeće vežbe: 1. zabacivanje potkolenica. odbijanje lopte od zida nogom bez prekida (slike 19a i 19b) 9. vođenje lopte u mestu s promenom ritma. 20d. i 14. izbacivanje potkolenica.5 m ili 2 m (slike 18a. npr.

vežbu izvoditi u paru. . iz uspravnog stava baciti loptu u vis prema napred. 24b i 24c) (premet strance – zvijezda. jednom rukom gurati loptu. isto to s loptom 4. 21b i 21c) 3. izvoditi različite gimnastičke elemente (slike 24a. izvesti okret za 180 stepeni i hvatati loptice (slike 21a. hodati u počučnju. a drugom je voditi ili je bacati u vazduh i hvatati je (slika 23) 6. iz zaklona trupom dodavati loptu partneru koji je hvata na različitim udaljenostima (slika 22) 5. izvesti kolut napred i uhvatiti loptu 7. iz mesta baciti 2 teniske loptice u vazdug. tako da su članovi para okrenuti leđima jedan prema drugome.2.

kolut napred. slušnog ili taktilnog nadražaja. skok s okretom za 180 stepeni. nakon toga kolut nazad te skok s okretom za 180 stepeni 3. kolut nazad. iz uspravnog stava izvodi se kolut napred.4 Brzina reakcije Brzina reakcije je sposobnost brzog odgovora pokretom na određeni nadražajj. poput vidnog. Za razvijanje brzine reakcije koriste se sledeće vežbe: .

sportista stoji na mestu potpuno opušten i na trenerov znak brzo menja poziciju (npr.sportista je mora uhvatiti pre nego li dodirne tlo (slike 25a i 25b) 2. sklek. dodavanje “lude” loptice u paru 5. ležanje…) (slike 27a. isto to samo što se sportista nalazi na određenoj udaljenosti i mora uhvatiti lopticu pre nego li dva puta padne na podlogu 3.1. sed. partner drži tenisku lopticu u ruci i ispušta je bez upozorenja. 27b i 27c) . isto kao vežba broj dva samo što se izvodi rukometnom loptom koja se baca u stranu (slike 26a i 26b ) 4. čučanj.

levo. natrag. kretanje u stranu. kretanje u košarkaškom stavu. jedan partner izvodi pokrete po vlastitu izboru. desnom rukom voditi košarkašku loptu. start iz različitih pozicija (iz seda.10 metara na trenerov znak (slike 28a i 28b) 7. a levom nogom voditi fudbalsku loptu istovremeno (slike 31a i 31b). na trenerov znak rukom.6. u paru. kleka ili ležanja na podlozi) na zvučni ili vizualni signal te kratak sprint 5 . sed. okret. desno (slika 30) 9. a drugi treba te pokrete imitirati u što kraćem vremenu (ogledalo) – vođenje lopte. promena smera napred. . skok. promena ruke kod vođenja lopte (slike 29a i 29b) 8.

stajanje na jednoj nozi. a nogom kružiti u zglobu kuka prema unutra (slika 32) 2. u bočnom kretanju. a drugom rukom bočni udarac (slika 37) 8. jednom rukom raditi čeone krugove.3. na jednoj nozi. na način da idu u suprotnom smeru (slika 33) 3. Najbolje je razvijati ovu sposobnost između 6. skakanje s izvođenjem udaraca u vazduhu (slika 36) 6. godine i koristiti sledeće vežbe: 1. rotacije kukova u jednu stranu. voditi loptu jednom rukom. i 8. dok se nogom kruži (slika 38a i 38b) 9. ruke se kreću iz priručenja u predručenje. rukama raditi velike krugove(svaka u suprotnu stranu).5 Sinkronizacija pokreta u vremenu Sinhronizacija pokreta u vremenu usavršava se vežbama koje sadrže nepovezane pokrete dva ili više delova tela. ukrštenim rukama) (slika 39) 10. a drugom raditi velike krugove u ramenom zglobu (slika 35) 5. jednom rukom raditi čeone krugove. preskakivanje vijače (na dve noge. skip u mestu. drugom izbačaj lopte u vis i hvatanje (slika 40) . a glave u drugu stranu (slika 34) 4. jednom rukom vođenje lopte. drugom bočne. ali samo iz zgloba ramena 7. rukama u odručenju izvoditi velike krugove.

nogom..6 Kinestetičko diferenciranje Kinestetičko diferenciranje je sposobnost da se koristi odgovarajuća količina snage za određeni pokret te da se korektno proceni razlika u formi. jednom rukom.. bacanje lopti različite veličine ne mete postavljene na različitim mestima na zidu ili tlu (dvema rukama. godine. Ovu sposobnost najbolje je razvijati između 6. i 10.) (slika 41) . i 11.3. i 7. Mogu se koristiti sledeće vežbe: 1. udaljenosti i vremenu izvođenja (timing).

2. bacanje lopte o zid tako da se lopta odbije od zida na tačno zadanu udaljenost (slike 42a i 42b) 5. skakanje iz počučnja preko 5–6 prepreka različite udaljenosti i visine 4. skok u dalj na tačno zadanu udaljenost koja nije udaljenost maksimalnoga skoka (slike 45a. vođenje dve lopte različitih težina i opsega (koje se različito odbijaju) (slika 43) 7. glavom udarati loptu o zid u stajanju ili skakanju (slika 46) . dodavanja s dve lopte različite težine i opsega (slike 44a i 44b) 8. bacanje medicinke na tačno zadanu udaljenost koja nije maksimalna 3. 45b i 45c) 9. isto to iz skoka 6.

.

godine kod devojčica. Latinski intellegere znači razumevati. objašnjavan I definisan u psihološkim istraživanjima. preći zadanu udaljenost u zadanom vremenu sa što manjim brojem pokreta 3. Prema Ajzenku većina psiholoških istraživanja inteligencije se odnose na delovanje I ispoljavanje inteligencije. U treningu se mogu koristiti sledeće vežbe: 1. 4. Termin je uveden u psihologiju preko Ciceronovog prevoda Aristotelovog pojma razumevanje. već je ona nešto što je u osnovi pomenutih aktivnosti. primanje lopte (košarka. odnosno manifestovanje inteligentnog ponašanja. mada bi za taj hipotetski konstrujt adekvatniji izraz bio inteligentno funkcionisanje. i 12. a suština inteligencije se ne može određivati u terminima manifestnog ponašanja Ili učinka na testovima inteligencije. vođenje. preskok. Najbolje ju je razvijati između 8. preći zadanu udaljenost na neravnom terenu za što kraće vreme i s minimalnim trudom. i 13.3.7 Adekvatnost kretanja Adekvatnost kretanja je sposobnost kretanja na način da se zadatak izvede sa što manjim trudom. bacanje) sa što manjim trudom i u što kraćem vremenu 2. Latinski pojam intelektus ima dva osnovna značenja um I moć shvatanja. proći poligon prepreka (slalom. godine kod dečaka i između 9. provlačenje. Stankov (1991) navodi nekoliko definicija koje su date pre više od osamdeset godina: Sposobnost za apstraktno mišljenje Sposobnost da se nađu odgovori s obzirom na istinitost ili činjenice Sposobnost da se stekne sposobnost Sposobnost prilagođavanja na relativno nove situacij Sposobnost da se stekne I zadrži enciklopedijsko znanje . fudbal) tako da je što pre možemo dodati saigraču 4. Kognitivne sposobnosti Inteligencija je pojam koji je u poslednjih sto godina najčešće I najopsežnije ispitivan. odbojka.

Grupni spacijalni faktor. Mentalni procesi I kapaciteti izgleda da se sastoje od sistema u sistemima. Facet teorije kao što je slučaj sa Gilfordovom. Grupni faktor praktičnih sposobnosti izolovan je posle Bertovog iskustva u radu na selekciji učenika. Katel.faktor shvatanja relacija I faktor kombinacija relacija. U skladu sa njihovom relativnom kompleksnošću vidi se da različite komponente pripadaju nekom od četiri ili pet nivoa koji se mogu razlikovati.sličnost kognitivnih aktivnosti I priroda menatalnog sadržaja kognitivnih aktivnosti. Slično verbalnim I numerički factor se deli na nekoliko užih grupnih faktora.prvi je memotija.Struktura kognitivnih sposobnosti Prema Kvaščevu teorije o organizaciji sposobnosti se mogu podeliti u dve grupe I to hijerarhijske čiji su autori Bert. U njegovoj šemi sposobnosti. ”Hijerarhijske teorije shvataju sposobnosti kao ugnežđene skupove unutar skupova I mogu se grafički prikazati kao neka vrsta hijerarhijskog sistema. empiriski dobro zasnovan. Pokazalo se da verbalni testovi koji su do tada bili misaono upotrebljavani. Bert (1949) je među prvima pokušao da Spirmanov monarhijski model razvije u hijerarhijski model sposobnosti. vida. tumačenja tih relacija I zamišljanja novih relacija. aritmetičke I spacijalne sposobnosti.faktor statičkih I faktor kinetičkih relacija Najviši mantalni nivo je nivo relacija koji je u vrhu hijerarhije sposobnosti. U njemu se odražava sposobnost opažanja prostornih relacija među objektima. . praktične. takođe je uključen u Bertov system. On piše: “Moje sopstveno gledište je u velikoj meri zasnovano na Šeringtonovim anatomskim I fiziološkim studijama moždanog I nervnog sistema koje pokazuju da je struktura uma u suštini hijerarhijska. sluha. ukusa I konestezije. Bert je pokušao da selekciju vrši pomoću testoava izvođenja I rezultati su pružili pouzdane dokaze o postojanju grupnog faktora praktične sposobnosti.sledeći nivo je nivo percepcije koji uključuje perceptine I motorne procese. Inteligencija kao integrativna funkcija uma obuhvaćena je na svakom nivou. mirisa. zasnivaju se na klasifikaciji fenomena u preseku pojedinih kategorija. Vernon. a drugi se odnosi na asocijativnost mozga. Elkousi. Treći nivo je asocijativni nivo. Horn. a drugi je grupni factor motornih aktivnosti. Kod Gilforda tri faceta su operacije. Ovde takođe postoje dva uža faktora. Prvi od ovih proncipa odražava se u dva grupna faktora.faktora operacija. proizvodi I sadržaji. već I po svojoj kvalitativnoj prirodi”. koja zavisi od fizioloških osobina mozga. U okviru “g” faktora su dva uža faktora. a njene manifestacije se razlikuju ne samo u stepenu. retencije I korišćenja asocijacija među neverbalnim simbolima uključujući I brojeve. na najnižem nivou su senzorni procesi koji odgavaraju nizu specifičnih faktora iz oblasti oseta. C.jedan je za sve forme perceptivne diskriminacije. Tu se izdvajaju dva grupna faktora. I takozvane facet teorije čiji su tvorci Gilford. Na osnovu prirode mentalnog sadržaja izdvajaju se grupni faktori veralne. Gutman. potiče iz dva uža grupna faktora. a dihomatiju diktiraju dva principa. Grupni factor verbalnih sposobnosti. Ovaj faktor je definisan kao sposobnost oblikovanja. nisu dovoljno prediktivni za uspeh učenika u tehničkim školama. sa izolovanim rečima I faktora smisaonih jezičkih Celina. Ovaj faktor je prvi izolovao El KOUSI.

razne vrste odnosaizmeđu dva objekta sa specifičnim obeležjima Sistemi. On je Terstonovu ideju o postojanju većeg broja primarnih sposobnosti izveo do najsitnijih detalja. Treća dimenzija su produkti. Transformacije. Gilford veoma strogo yastupa gledi[ted a su opravdane jedino ortogonalne poyicije faktora iy . 3. da bi do 1971 objasnio 98 empirijskih utvr]enih sposobnosti. Radi potpunijeg opisa svih mogućih posebnih sposobnosti Gilforf je definisao tri dimenzije intelekta čijim se ukrštanjem dobija 120 nezavisnih intelektualnih sposobnosti. 5. . Druga dimenzija modela odnosi se na sadržaj I nju čine četiri paralelne kategorije: figuralni. To su razrađeni načini ili oblici ispoljavanja informacija I imaju sledeće kategorije: Jedinice . Evaluacija odluka koje zadovoljavaju logičke kriterijume. očekivanja ili predikcija nečega na osnovu date informacije 1.ega sledi da u njegovom sistemu nema mesta ya op[tu inteligenciju. Kognicija.Gilfordova teorija Nasatavljač tendencije priaznavanja samo grupnih faktora u Americi je Gailford. produkovanje više informacija iz date informacije 4. promene informacija ili produkata u drugi oblik ili stanje 6. kompleksi strukture ili organizacije međusobno zavisnih delova ili delova koji su u interakciji. grupe predmeta sa zajedničkim odlikama Relacije . Međutim prilikom objavljivanja ovog modela (1956) Gilford je opisao samo 40 sposobnosti.ari ka\u da Gilfordov model ne predstavlja opis empirijski yasnovanih bayi. Kriti. direktno pronalaženje informacija u različitim oblicima 2. zadržavanje informacja u nepromenjenom obliku u kakvom su bile prilikom učenja 3. izolovane celine Klase . semantički I bihejvioralni sadržaj. Taj concept structure sposobnosti on je opisao kao morfološki model. Memorija. ve’ da vi[e predstavlja apriorni sistem ya klasifikaciju testova I jednu vrstu direkcije ya iyradu novih testova. 2. pojedinačne stvari. Divergentna produkcija.nih faktora. 4. Ukrštajnem pet vrsta mentalnih operacija. Dimenzije su predstavljene na sledeći način: 1. Implikacije. njihova imena. simblički. četiri vrste sadržaja testova I šest vrsta produkata Gilford je dobio 120 vrsta nezavisnih sposobnosti.

no isto tako valja biti oprezan pri oblikovanju programa za razvoj koordinacije zato što će greške u metodici razvoja primarnih koordinacijskih sposobnosti ostaviti trajne posledice na motoričku efikasnost čoveka. jer je od krucijalne važnosti za uspeh u sportu. Usput ovo je povrana veza pa samim treningom koordinacije mi utičemo I na intelekt. Upravo zbog toga bitna je višestrana priprema sportista koja će rezultirati poboljšanjem koordinacije. utiče i na celokupni psihosomatski razvoj deteta. koje obiluju tehničkim i taktičkim elementima.zato treba poznavati senzibilne faze. jer je ona jedna od glavnih sposobnosti koje odvajaju vrhunske sportiste od prosečnih. ne može se očekivati stalni napredak ako se ne posvećuje posebna pažnja ovoj važnoj sposobnosti. Koordinacija se drugačije zove motorička inteligencija. sportista se bolje prilagođava na trenažne i takmičarske zahteve. zahtevaju visok nivo ove važne sposobnosti. što je viši nivo kooordinacije. prema tome. a istovremeno i najvažnijih sposobnost od kojih zavisi uspešnost u pojedinoj sportskoj grani ili disciplini. koja osim toga. Vrlo je bitno prepoznati važnost ove motoričke sposobnosti i primenjivati vežbe za njen razvoj od najranije dobi jer se na taj način razvoj mlađih sportista može znatno olakšati i osigurati baza za dalje usavršavanje. tj periode kada je najbitnije raditi na koordinaciji. najbitnije je svakom spprtisti dati odgovarajuće informacijsko opterećenje u pravom trenutku. što će rezultirati ostvarenjem željenih rezultata. pa shodno tome može se govoriti o visokoj povezanosti između kognitivnih sposobnosti I koordinacije. .Zaključak Ova motorička sposobnost jedna je od najmanje istraženih. sportske igre. Dakle. U svakom sportu je povezana s tehnikom i taktikom. Dakle. Bez obzira na nivo nasleđene koordinacije. S toga predlog svim trenerima je da obučavanje ovog prostora motorike shvate vrlo ozbiljno.

MILOJEVIĆ.com/index. 2004 2.sportforma.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=278 . Psihologija sporta I vežbanja.Literatura 1. http://www.sven NIŠ. ALEKSANDAR M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->