P. 1
Pseudonauka u Srbiji

Pseudonauka u Srbiji

|Views: 1,663|Likes:
Published by Nemanja Purić

More info:

Published by: Nemanja Purić on Aug 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

Neki od primera pseudonauke u Srbiji: Vuk Stambolovic - autor knjige "Medicina - nadle nost i alternativa", pisao je za "Tajne", "Galaksiju

", "Borbu", "Danas", "Zdrav ivot" zbog licnog anga ovanja na leg alizaciji nadrilekarstva Miroljub Petrovic - veruje u davole, da je na a planeta nastala pre nekoliko hilja da godina, da je bog tada stvorio sve oko nas za 6 dana i sve to propagira u svo m centru za prirodnjacke studije. Onima koji se ne sla u sa njegovim stavovima pre ti teroristickim delima. Ljiljana Colic - veruje u teorije Miroljuba Petrovica, i privatno ih javno propa gira iako ih ne predaje na fakultetu na kom je zaposlena. Vladeta Jerotic - clan Akademije medicinskih nauka zbog promocije homeopatije, a kupunkture, uticaja misli na lecenje raka, vere u postojanje duhova (konkretno s vetog duha) i mnogih stvari koje ne predstavljaju zvanicne stavove SANU. Milo Popovic - autor knjige "Prvi homeopatski prirucnik" zbog izrade propisa za l egislaciju metoda tradicionalne medicine i vere u delotvornost homeopatije Dejan Rakovic - autor mnogo knjiga, intervjua i predgovora, prisutan u vi e emisij a, ne toliko zbog njegove vere, koliko zbog ucenja pseudonauke na Elektrotehnick om fakultetu Univerziteta u Beogradu. Voja Antonic je na TED konferenciji (od 15 :30) veoma slikovito prikazao o cemu Rakovic uci studente. Todor Jovanovic - autor knjiga Todoxin, Todoxin protiv kancera, Nada za Srbiju, Prirodni virostatik Todoxin u lecenju HIV infekcije i kancerogenih oboljenja zog vere u homeopatiju, magnetne kape, pojaseve, narukvice, vere da je fluor "nacis ticki izum za kontrolu volje ljudi" Sladana Velkov - zbog vere da su vakcine "biolo ko oru je upereno protiv zdravlja lj udi", vere u chemtrails, u solarnu jogu, u tetnost fluora... ivorad Mihajlovic Slavinski - autor knjiga "Aspektika: Gnoza cetvrte dimenzije", "Eskalibur 2", "Integralni ekskalibur", "Intenziv gnoze sa Alternativnom Tehniko m", "Ji D ing: Filozofska ma ina", "Kljucevi psihicke magije", "Kreaton: Majstor igr e stvaranja", "Nevidljivi uticaji", "Peat - Novi Putevi", "PEAT i Neutralizacija Praiskonskih Polariteta", "Povratak jednosti", "Prakticni kurs gnostickog okult izma", "Praskozorje Aivaza", "Prirucnik za Majstore Intenziva Gnoze", "Psihicka samoodbrana", "Psihicki trening jogija", "Psihonauti unutra njih svetova", "Staze i bogaze Jastva", "Sunjata: Bo anska praznina i misticna fizika", "Susreti sa isti nom", "Talismanska magija", "Transcendent" i videa "Spiritual Technology Video" zbog ogromne promocije pseudonauke, vere u karmu, da smo "Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bicima, drugim svetovima kao i univerzumima", da postoji "ko lektivna svest covecanstva", da smo u njoj "svedoci gigantskog kvantnog skoka".. . Branislav Stojadinovic - autor knjige "Covek - poreklo i buducnost" i koautor kn jige "Bioenergija - Svet Bez Bolesti" zbog verovanja u delotvornost bioenergije Gordana Ðordevic - zbog verovanja da homeopatski preparati mogu ubla iti ili otkloni ti premenstrualne tegobe. Fatovic Bo ica - zbog verovanja u delotvornost terapije magnetima Ljubi a Stojanovic - koautor knjige "Bioenergija - svet bez bolesti" zbog verovanj a u delotvornost bioenergije, kao i njene promocije

teta lecenje. Veruje da je moguce leciti ljude bez naucne medicin e. Pavle Matic .novinar. postojanje antihrista.zbog promocije homeopatije Nenad Rosso . pa preporucuje pastvi da spr i prst na usijanom poretu Andreas Kelemen . Otac Nikolaj . pri cemu za izvore podataka uzima Ivonu ivkovic. Du an Penda . vere da ivimo unutar programa poput matriksa... zbog vere u postojanje proroka. Jasna Ðuricic . kao to su rak.. Vera Ðordevic .nadrilekar Nikola Aleksic .. vere u parapsiholo ke sposobnosti.zbog vere u astrologiju Damir Pejin .zbog vere u homeopatiju. Istina je ne gde tamo. da cigarete pobolj avaju zdravlje. sindrom hronicnog umora.Otac Joil . i da "svaka iva celija zraci svetlost". Branka Matic . SIDA. u razne ne dokazane nacine izlecenja raka. vatrene kugle sa Rtnja.zbog vere da je prvi vratni pr ljen evolucija pogre no formirala Vladimir Cobic . Tajne proroka. opovr gava teoriju evolucije. pred la e osnivanje gradanske organizacije protiv vakcinacije dece. Ivona ivkovic .zbog vere da "Tesla metamorfozom svetlosnog tela" mogu veoma brz o izleciti mnoge bolesti koje va e za neizlecive.zbog bavljenja magnetoterapijom i radiestezijom. Ljubi a Popovic . pa cak i rekonstrukcija urodenih deformacija.zbog toga to veruje u izlecenje raka nadrilekarstvom. homeopatiju. reik i.zbog praktikovanja reikija (propu tanja "univerzalne energije iz okoline". da na e misli mogu uticati na materiju. da se foto-aparatom mo e ukrasti du a.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku i terapiju.zbog vere u homeopatiju Branko Stancevic . kao i promocije homeopatije... povre de kicme..veruje u vanzemaljce.zbog vere u kvantnu medicinu i homeopatiju Bo idar Boki Ðondovic . vanzemaljce. Mirjana Micovic . rekonektivno lecenje i licnu rekonekciju . rekonekciju. i predla e vojnicima Srbije njihovo preventivno obaran je. Zaista. Tatjana Karajanov .veruje da nakon skeniranja otiska prsta na ko i ostaje ig zveri.veruje u postojanje davola..veruje da umiremo od GMO hrane i od otrova za koje veruje da se namerno ispu taju iz aviona. koji nam "dr i magnetno polje zemlje".autor knjige "Ajurvedski kuvar" zbog vere u delotvornost ajurve de i bavljenja ajurvedom. Anja Petrovic . i to kroz dlanove terapeuta). lupus.veruje da se gledanjem u Sunce mogu izleciti sve bolesti. u vidovitost.zbog promocije homeopatije Petar Dinic . te ko je naci u ta ne veruj e! Neboj a Jovanovic . autor knjiga "Bice tumbanje po celom svetu".zbog vere u bioenergiju.

koji se zasniva na "tera nju zlih sila koje izazivaju bolest" i "prizivanju dobrih koje lece" delotvoran kao i promocije i bavljenja homeopatijom (uspostavljanjem ravnote e "vitalne sile" ). Prorocke slike nat alnog horoskopa i Ve tina proricanja zbog promocije astrologije i prorocanstva Silvana Ðordevic . Mundana astrologija. kao i bavljenja homeopatijom u privatnoj klinici. teta lecenja. da se obzirom da u hri canstvu postoji "sveto tro jstvo" i elektron mora pona ati po istom principu (energija + materija + ne to trece ). kristala .autor knjige "Od fizike do boga" zbog vere da se na planini Rt anj de ava ne to neobja njivo.autor knjiga Astralni uticaj na licnost i delo Dostojevskog. Aleksandar Sreckovic . vitalna sila da se vrati u ravnote u i ponovo uspostavi zdravlje u organizmu".zbog vere da je prorocica i da mo e govoriti sa mrtvima.zbog vere u delotvornost Feng Shui i kristala anka Cetojevic . reikija. promocije i bavljenja kvantnom medicinom. nastavlja ju da deluju i po to je seansa zavr ena. . zbog preporuke lecenja dece obolele od arlaha homeopatskim preparat ima. Milorad Sto ic Mica . Tokin Vesna .. rekonekcije i bavljenja rekonekcijom Veselinovic Slavica .zbog vere da je srebrna voda lekovitija od obicne vode iz cesme. radioniku. energije prostora. proroke. Beskrajna astrosimbolika. duhovno (du a) i ener getsko (vitalna energija) bice". vanzemaljce. Du an Ilic . Mirjana ivanov ..zbog vere u astrologiju Neboj a Nedic .zbog vere u ajurvedu. bez koje ljudi ne bi mogli variti hranu! Suzana Pantelic Ban .autor knjige "Homeopatska medicina .zbog vere u astrologiju Vladimir Trajanovic . dokle god je to potrebno organizmu klijenta ". bavljenja i promocije homeopatije.Terapija" zbog vere u posto janje "vitalne sile".zbog vere u da se homeopatskim preparatima "podstice nevid ljiva.zbog vere u rekonekciju.zbog vere u biorezonantnu terapiju Ljubo Ristovski . Inte resantno je da je u spisku bolesti koje leci navedena i bakterija e iherija koli.zbog vere da je svaki ivi organizam izvor elektromagnetnog zracen ja. da je "covek slo eno. fizicko (telo).Goran Milekic .zbog vere u reiki. Vesna Pichler . Lazar Trifunovic . Ast ropsihologija..zbog vere u astrologiju Vangelia Gushterova (poznatija kao baba Vanga) . unutra nja.zbog vere da je "africki vudu kult".zbog vere u delotvornost radiestezije. reiki i kiropraktiku Sne ana Latinovic .zbog vere u delotvornost rekonekcije i bavljenja istom.. Verica Lazovic .nadrilekar Vesna Mihajlovic . vere d a "Ove frekvencije koje lece. koje su inicirane za vreme isceljivanja.

zbog vere u postojanje " ivotne energije" Mirko Stikic . revitalizaciju i samoisceljenje obnavlja protok energije tela.vlasnik izdavacke kuca Esotheria zbog promocije ezotericne lite rature.zbog vere u teta lecenje Aradski Olga zbog verovanja da homeopatija mo e izleciti neplodnost. bioplazme.zbog vere u terapiju kristalima i reiki Vesna Grbic ." Slavi a Ðukanovic .autor knjiga " islerove soli 12 minerala za zdravlje" i "Homeo patija za pocetnike u slici i reci" zbog vere u homeopatiju i lecenje simbolima Sini a Popov .zbog promocije homeopatije Ljiljana Stefanovic .nadrilekar Du an Mi kic ME-NA-DI . ekonomija. S vojom knjigom je uspeo da "otvori" (bar) jednog nekritickog obrazovnog radnika z a pseudonauku.zbog vere u postojanje "ch'i jezera energije".zbog vere u rekonektivno isceljenje Nikola Lazarevic .zbog vere u postojanje "energetskog sistema tela" Mihailo Cukic .n. kombinujuci dre vnu mudrost i modernu tehnologiju". na obali Sirakuze .zbog vere u terapiju kristalima i astrologiju Slobodan Jerkovic .e.zbog vere u astrologiju Mirjana Milicevic Tikvarevic . pa nam je krivo usadila pr vi vratni pr ljen Peic Slavica .casopis Energija. 155. prodaje Feng Shui lekova i vere da "akupresurna prostirka za relaksaciju .predavac na Vi oj poslovnoj koli u Novom Sadu zbog verovanja u neka da nje postojanje Atlantide i u mogucnost Arhimedovog paljenja neprijateljskog bro da fokusiranim suncevim zracima koji su se odbijali od ogledala od uglacane bron ze 212. Gorica Jovanovic .nadrilekar Olja Petkovic .Vladimir Madic .zbog promocije i bavljenja bioenergijom Sne ana Tufegd ic . Interesan tno je da joj je glavni izvor saznanja knjiga Polje.zbog vere da je evolucija pogre ila.zbog vere u delotvornost rekonekcije. postojanja orgonske energije.zbog kurseva i seminara astrologije Danijela Vukotic . Zaharije Mitic .autor knjige "Atlantida" zbog verovanja da je ista postojala.zbog vere u astrologiju Slobodan Do ic . Goran Milojkovic . strana Pekic Borislav .zbog vere u astrologiju Zorica Cvetanovic . "feng shui umetno sti prilagodavanja prebivali ta ivih i mrtvih tako da ona budu u i odnosu sa lokaln . godine p. ivotna energije i bavljenja rekonekcijom. ekologija Broj 1-2 / Godina IX / Mart 2007. i a Milo evski .zbog vere da se "u natalnoj karti pogotovo vidi da li ce osoba obol eti i mo e se znati i kada.

zbog vere u feng shui Milena Kostic .zbog vere da se "polaganjem ruku kanali e energija iz prirode i direktno puni oslabljene kanale cistom energijom univerzuma".zbog vere u postojanje bioenergije Vesna Samard ic . da je na naizmenicnoj struji frekvencije od 50kH z do 900kHz "opseg vibracija virusa. .autor knjige Svetlosna forumla. karmu. Vreme.. "Feng Shui za sve: osnove klasicnog Feng Shuija".. da je nekakav ig antihrista laserskim putem umetnut na prst prilikom vadenja bi ometrijskih dokumenata. "Feng Shui prirucnik". reinkarnaciju. Nikolic akota Danka .koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u njenu delotv ornost i prodaje homeopatskih preparata. Du ica Joksimovic . Sensa. Yellow Cab i druge. MTS magazin.zbog vere u delotvornost svojih "praantibiotika" i "antivirusnih supstanci".. magazine i novine Lisa.im tokovima kosmickog daha" i "yin i yang dinamicke ravnote e mu kog i enskog princip a" .. Naknadno je poku ao da legalizuje delat nost. bakterija.zbog vere u postojanje "vitalne energije" Lazar Toma evic . TV Art. Danko Lara Radic . kvantno l ecenje. da je Tito bio Cercilov sin. da nekakav kod ima da prevlada svetom . Fo x TV. Spasoje Vlajic . E-magazin. energoterapije (dijagnostke i terapije preko fotografije). "formulu za ostvarenje elja". Katarina Subotic . Gostovala je na RTS 1. TV Duga..zbog vere u delotvornost kvantne medicine i homeopatije Tadej Vitovnicki . TV Novosti. TV Pancevo..zbog vere u delotvornost homeopatije.casopis Eko kuca broj 2 128. da je reiki "cista svetlost koja dolazi iz vi ih dimenzija" Irena Stojkovic . Astrologos.zbog vere da je "Uzrok svih emotivnih i fizickih poremecaja je p oremecaj u sistemu telesne energije.zbog vere u antihrista. Pi e za casopise. "Kineska astrologija". rekonektivno isceljenje i rekonekciju. zbog vere da se "mo dani talasi p renose u jonsko okru enje i tu se de avaju cuda".zbog vere da "zvanicna medicina gura bolest pod tepih" i pr omocije homeopatije Jadranka unic . delotvornost magije u politici. Poslovni radio.zbog vere da srpski manastiri isceljuju. vec su pacijenti do lazili po preporuci vracare sa televizije.. gljivica i vecine mikroorganizam a" Slavica Bo kovic .zbog vere u homeopatiju.zbog vere u bioenergiju Nedeljko Dra ic . Radio Beograd. Ljiljana Ti ma . postojanje "negativne energije". prona ao je "misaono sinhroni motor" . Palma plus. Vujic Bo ica . Lepo ta i zdravlje.". Trece oko. Autor je knjiga "Feng Shui: sami izlec ite sopstveni ivot".zbog bavljenja kvantnom medicinom Mima Mikovic . postojanje davola.zbog vere u reiki. RTV B92. strana. Aleksandar Logo . TV Makedonija i bila je gost u radio emisijama Jat. Koparske Novice.. Interesantno je da se nije direktno reklamirao. 202.. "telesni h meridijana". vere u postojanje aure.. Studio B. numerologiju.

zbog vere u bioenergiju Jelena Studen Vojvodic . vec jer ga je otac nagovarao da postane sve teni k. Branka Nikolic . Aida Stoickov . i bavljenj a istim.zbog vere u mogucnost rekonektivnog lecenja "harmonijom iz medu Coveka i Univerzuma. pri cemu je jedini preduslov za uspeh "da verujete u boga". i da postoje instrumenti koji mogu d . organa za varenje. Stojan Primovic .zbog verovanja da magnet mo e promeniti vibraciju sunceve svetl osti u zatvorenom prostoru. . vere u homeopatiju.zbog promocije homeopatije i bavljenja istom Borislava Kovacevic . energijama i teta lecenjem.nadrilekar Branka Basara Popovic .zbog vere u delotvornost kvantne medicine (mikrotalasna rezonan tna terapija i biorezonantna dijagnostika i terapija).zbog vere u reiki Aleksandra Bocokic Stefanovic . Romana Ðekic . Vesna Brankov . vere da svaki org anizam poseduje svoje magnetno i bio polje.zbog vere u delotvornost homeopatije Tamara Drincic . Re io je da obori ajn tajnovu teoriju relativnosti.zbog vere da je moguce da se "povezujemo sa univerzalnom energi jom stvaranja.zbog vere u postojanje bioenergije i delotvornost bioterap ije. Ljiljana Bajic Bibic .zbog vere u delotvornost terapije magnetima.Sne ana Zelenika . Branko Avramovic . Energijom Stvoritelja Svega sto Jeste". Izvorom. aroma terapij e i energobalans terapije Milan Mladenovic . reumatsk ih. tako da svetlost puni telo energijom Danica Grmu a .veruje da je Tesla bio telepata i da se nije razboleo kolero m zbog bakterije vibrio cholerae. bojama. neurolo kih.zbog vere u homeopatiju Spomenka Dragojevic .zbog vere da "svaka celija emituje odredeno elek tro magnetno zracenje" i bavljenja i promocije kvantne medicine. raznih urolo kih i ginekolo kih oboljenja. kardiovaskularnih. Despotovic Anda . Bogom.zbog promocije homeopatije Gordana Vejinovic .autor knjige "Homeopatija za svakoga" zbog vere da je hom eopatija delotvorna kod oboljenja organa za disanje. iako ne zna brzinu kretanja e lektrona (struje).. harmonijom sa Bogom". odreden ih ko nih promena. i homeopatije.zbog lecenja dece homeopatijom Velimir Abramovic .zbog vere u delotvornost terapije zvukom.zbog vere u delotvornost terapije kristalima.zbog vere u astrologiju Gordana Popovic .autor knjige (istog naziva) "Homeopatija za svakoga" zbog vere u po stojanje " ivotne energije ili vitalne sile" Miroslav Jovanovic ..

theta healing ( meditativan proces koji isceljuje na svim nivoima na eg bica .zbog vere u astrologiju Sto inic Sa a . feng ui. radiesteziju.teslion.kroz usredsredenu molitvu Stvoritelju). i da ih se rastereti i oslobodi uz porast svesnos ti. Ivan Antic . prana healing (energetska tehnika koja koristi prirodne zakone za povecanje sposobnosti tela ka samoizlecenjenju). reinkarnaciju. Dejan Berbatovic .veruje u vanzemaljce. i elementarna cestica . jogijsko letenje Jovan Tasic . ajurvedu. Srdana Bolbodevski .zbog vere u bioenergiju Goran Marjanovic . order (poredak Ljubavi).zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku. mentalnom i duhovnom . zbog vere da nas "linije meridijana (ponek ad nazivane akupunkturnim linijama) povezuju sa celim univerzumom".. i saradnik novosadskog nedelj nika Caladi ker zbog vere u astrologiju. Aleksandra Ðokovic . ali i da operi e. u razne nedokazane nacine izlecenja raka.zbog bavljenja homeopatijom Svetlana Milenkovic Filipovic . motivacije i odgovornog delovanja u svim aspektima ivota).koautor knjige Lecenje homeopatijom zbog promocije iste . svetlosti i informacije izmedu makrokosmosa i mikrokosm osa.zbog vere u transcendentalnu meditaciju. Gordana Bojic Kolarski . Bachovu cvetnu ter apiju.. da "Svako te lo sadr i sopstveni skup energetskih linija i tacaka" koje su "kanal koji obezbedu je na e preno enje energije.zbog vere u rekonekciju Laslo Boka .zbog vere u rekonektivno lecenje.fizickom. kristaloterapiju. kuatsu (masa a za pokretanje vitalne energije tijela) i filipinsku psi hirurgiju. reiki (p ovezivanje i uskladivanje sa univerzalnim izvorom energije. amanske teh nike lecenja. rekonekciju.. transcendentaln u meditaciju.zbog vere u lecenje kristalima.. obzirom da .ne na medicina" i koautor knjige " Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste. svetlosti i harmonij e). emocional nom. kiropraktiku. Radenko Zekovic .bio je autor clanaka u Madar Sou. homeopatiju.Veruje da postoje nehercijanski talasi. regresoterapiju. Ferenc Cik Nad . Vesna Markovic . Divna Cvetkovic . rebir thing.. univerzuma i covecanstva".a to polje detektuju i poprave stanje organizma. astromedicinu. to bi znacilo da bi sada mogao da pomera predmete mislima..zbog vere u reiki terapiju. reikir rek onektivno isceljivanje i rekonekciju. Zavr io je psihokineziologiju.zbog vere u kvantnu medicinu i da "elektromagnetno polje posed uje svako ivo bice" Marija Murinji .autor knjige "Homeopatija . u p erpetuum mobile uredaje.zbog vere u kiropraktiku i reiki. reiki. Rakovic Savcic Ljubica . radioniku. kliring tera piju (precizno razradeni procesi koji poma u coveku da locira podrucja emocionalni h naboja i mentalnih barijera.zbog bavljenja homeopatijom Vladimir Holdokov .

zbog promocije lecenja beba homeopatijom Svetozar Radi ic ... zvezda. astrologiju. kabalu.. Jovana Velimirovic .. Ocigledno da nije dovoljno strucan u pseudonauci.veruje u vidovitost. kristaloterapiju.veruje u astrologiju Sanja Milanovic . svemirsku energiju.zbog vere u karmu. magnetoter apiju.zbog vere u bioenergoterapiju.veruje i propagira delotvornost vla ke magije Ljubinka Milanovic Buba . auru.. Univer zuma".zbog vere u "ponovno o ivljavanje na eg rodenja" Eva Cik Nad ..zbog homeopatske prakse. emocionalnog i duhovnog bica".zbog vere u transcendentalnu meditaciju. Nenad Janjetovic . kiropraksu.zbog bavljenja homeopatijom. i "ravnote e izmedu telesnog... Olga Rezo . su jok..ima diplomu psi hirurga! Dunja Crnogorac . reiki. horoskop.. uticaj misli na materiju. informoterapij u.. Zoran Milankov . cakre. Vlajna . obzirom da ce se njegova tvrdnja nedvosmisleno mo e proveriti nakon isteka roka.autor knjiga "Tarot poetika duha" i "Tarot Thank You For Everything" zbog vere u prekogniciju. . Viktorija Jelisavcic . astralni tit i da je on sam Kroulijeva inkarnacija Du ko Savic .zbog vere u homeopatiju Milan Radonjic (poznatiji kao Milan Tarot) . vere u postojanje licnih meridijana (aksiatonalnih linija).zbog vere u bioenergiju.zbog vere da intenzitet bilo kog zracenja raste sa porastom odstojanja. natalne karte. energetsko polje.zbog vere u bioenergiju. vec ce planetu Zemlju p rogutati progutati crna rupa.autor tekstova u casopisu Mistika i magazinu Zdrav erapiju kristalima.zbog vere u teta lecenje....veruje da necemo do iveti 2014 godinu. Jelisaveta Pajicic . Sanja Peric . vere u postojanje " ivotne sile" u coveku.autor knjige "Feng ui: Tehnologija prostora" zbog vere u feng shui Miroslav Markovic .zbog vere u elektropunkturnu dijagnostiku. radioesteziju. vere da se DNK lanci mogu povezati sa "energetskim meridijanima planete. citanje misli na daljinu. jogisko letenje. Anna Markovic Plestovic . Olga Vulicevic .zbog vere u homeopatiju i postojanje ivotne sile Milica Acevic .. biosignalnu nutriciju. ajurve dsku medicinu. ivot zbog vere u t Dimitrijev Blagoja . da je ono nastalo primenom kvantne f izike Bolbodevski Srdana . rekonektivno lecenje koje ponekad praktikuje "na dalji nu".. andele cuvare.

bolest je znak da j e ta energija trenutno naru ena. vitalni poremecaj na najdubljem nivo u. bioenergetsku reekvilibraciju. sunca.zbog vere u delotvornost homeopatije Sanja Colja . Gordana Cvetic . promocije vastu. najce ci uzrok bolesti".zbog vere u bioenergiju Milan a ic . Aleksandar Brendan .zbog vere u sve u ta veruje i Zlatko Kalajd ic . Aleks Radovic. Bogdanka Pe ic . da je za izlecenje "Potrebna neka supstanca iz prirode sa slicnom energijom i vitalnom senzacijom" i da "Jedna univerzalna energija pro ima sva iva bica i ne iv i svet.autor (ili autori) knjige Regresoterapija zb og vere u reinkarnaciju Zlatko Kalajd ic .... bioradiesteziju.".veruje u astrologiju Zoran Krupe ." kao i praktikovanja i promocije homeopatije.". mogucnost lecenja od " tetnih zracenja kojima smo svakodnevno izlo eni putem televizije. covek je senzacijama povezan sa svime u univerzumu . vere da su "negativna osecanja poput mr nje. povracaj "fragmenata du e koju smo izgu bili u kontaktu sa drugim ljudima". Organizovao je astro-kurseve. to izg Predrag Radovic . prodaje vastu kompa sa. da "Uvek sve ovorimo ili napi emo najbr e putuje u kosmos i materijalizuje se. 'Trece oko'. i bavljenja kvant nom medicinom.veruje u astrologiju Goran Karna . U tom polju energije.terapiju kristali ma. Marija K.Ljudmila Osipova-Janjetovic .autor knjige Ljubavni horoskop za 2005. Gordana Jujic Vasic .veruje u reinkarnaciju. cakre. zrakoplova i podzemnih voda" mislima. crnu magiju i astrologiju.zbog vere da u prekogniciju. vodila je emisije Astrolog os i Planetoskop na TV Ko ava. imao je kontakt emisije na TV Ko avi. Andela Slobodina .zbog vere u rekonektivno isceljenje i rekonekciju.zbog vere u radioesteziju. ajurvede.. sma jl joga terapija) Goran ivadinovic . a pis ao je i za 'Astrologus'. Badawi .zbog vere da "zdravi organi ili delovi tela alju zdrave vibrac ije (frekvencije).autor knjige "Homeopatija . kompjutora.zbog vere u vastu . bioenergetiku. Obucavala je nove astrologe zbog vere u astrologiju .pretecu feng shuija. strahova i trauma. doti a i sanskrita na sopstvenim kursevima bez akre ditacije Stupar Aleksandar . za razliku od bolesnih izoblicenih talasa". Objavljivao je clanke u prvim brojevima lista HOROSKOP.zbog vere da "U bolesti dolazi do energetskog poremecaja i nenorm alnih senzacija koje predstavljaju osnovni.." .zbog vere u delotvornost lecenja homeopatijom i smejanjem (tzv.porodicna iskustva" zbog vere u tetnost vakcinacije i "da svaki covek ima ivotnu energiju koja ga odr ava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamican proces prilagodavanja. tera piju kristalima Srdana Kalajd ic . numerologiju.. i da je ist a "potkrepljena mnogim naucnim dokazima i istra ivanjima" Dalibor Purhmajer .zbog vere u postojanje aure. mobitela.

Autor je knjiga "Spiralni pu tevi vremena". kristale.veruje u astrologiju. lecenje kristalima. Vodi kolu astronomije Ðuro Salaj. renikarnaciju. Etelka Penze . sinastriju i astromedicinu Tijana Ru ic . Povremeno ima emisije na TV Art. Jovana Lucic Gajic .veruje u astrologiju i numerologiju.veruje u astrologiju Ru ica Blizanac . Milenkovic . "Smislena povezanost bezvremenog polja" i koautor "Posvecenici astrologije". Todorovic Mirjana .veruje u astrologiju. amajlije. i autor ou programa "Astro prsten". Cecilija Rabrenovic . Miljana Mitrovic .veruje u tarot i astrologiju.zbog vere u natalnu astrologiju. horoskop i reiki lecenje na daljinu ..zbog vere u reiki.veruje u karmu i astrologiju. Nikola Stojanovic .veruje u astrologiju. Koautor je knjige "Posvecenici astrolog ije". "Seksualnost i Mars u horoskopu".zbog vere u astrologiju. Asja irovnik .zbog vere u delotvornost homeopatije Aleksandar Imi iragic .veruje u astrologiju. Du an Savic . gostovao je TV MBC i TV Atlas (Crna Gora). Autor horoskopa casopisa Ilustro vana politika i pisac knjige "Mesecevi cvorovi". Gordana Varga . k armu. Autor tekstova u casopisima Bilje i zdravlje i Bulevar i Novi Zodijak. Aleksandar Manojlovic . inicijator astrolo kog magazina "Astro svet". "Tajne egzaktne astologije" i "70 astrolo kih zadataka sa odgovorima" Aneta Memic . Jedan od osnivaca Udru enja astrologa Jug oslavije. Andelko Gari Zdravkovic . Margarita G.Aleksandra Maric .veruje u homeopatiju.zbog bavljenja homeopatijom Tanja Joksimovic . Bo ana Antic . feng shui.veruje u astrlogiju. autor knjiga "Tumaci Bo ijeg Rukopisa". da "boje svojim energetskim vib racijama uticu na otklanjanje zdravstvenih tegoba" i reiki. "Carobnica".zbog vere u terapiju bojama.zbog vere u astrologiju. Zlatko Zlatkovic .koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste Tatjana Jovanovic .veruje u astrologiju. Branka Bakic . "Slava u horoskopu ". tj. Autor je horoskopa casopisa Lisa.put ka sebi" zbog vere u postoja nje ivotne energije.zbog vere da "svaki broj ima svoju negativnu ili pozitivnu v ibraciju" i da je numeorologija nauka Bojan Vujo evic . Autor je clanaka u casopisu Na a Borba.veruje u astrologiju. Lea Im iragic ..autor knjige "Reiki .zbog vere u reinkarnaciju. talismane.veruje u astrologiju.

Pi e tekstove za internet casopis Astro port al.izdanje Politike. Ljubica Ple a . astrolog emisije Planetarijum n a BK TV. Kako iveti zdravije u jesen. Gordana Ma ic . zbog vere u urok. knjige "Zb irka re enih zadataka iz horarne astrologije" i koautor knjige "Praktikum natalne astrologije".veruje u tarot.veruje u astrologiju. Tajne zdrave ishrane. . Violeta Purhmajer . Autor je vi e astrolo kih clanaka.veruje u astrologiju." Du ica Miljkovic . vracare. Pi e horoskope za Ilustrovanu politiku. zle oci. Spoznaja. Gradjanin.veruje u karmu i astrologiju.zbog vere u bioenergiju Dragana Deh . Andrej Coha .zbog vere u ra ljarstvo Georgij Nazarov ... Autor je tekstova u casopisu Horoskop . Jadranka Cvetkovic . da "Magnetna energija severa i solarna e nergija istoka (ultravioletni zraci) nose pozitivne.veruje u astrologiju. pisala je horoskope i clanke za Telegraf . chemtrails. Zdrava glava. Vodi kolu astrologije. i upra njava je.autor knjiga Zdravlje bez kompromisa. Sa a Radovic .zbog vere u astrologiju.autor romana "Otkrice" i "Saznanje". da se "bolest. Radenko Milovanovic .veruje u astrologiju.Du an Velickovic . Nacional. Pi e tekstove za c asopis Astrologos . dok jug (inf racrveni zraci) i zapad (gamma zraci) nose negativne uticaje... sanovnik. Dnevni Telegraf.veruje u karmu. Kako iveti zdravije l eti i serijala Kuvar zdrave ishrane zbog vere u delotvornost terapije mokracom.cakri. Ta jne ci cenja mozga. bazne uticaje. arlota Vuka inovic . Nedeljni Telegraf. postojanja "energije svog tela".veruje u proroke i astrologiju. postojanje duhovnih organa . vla ku magiju. Autor knjiga "Beskrajno putovanje du e" i "Ume tnost tumacenja horoskopa". Saradnik casopisa Astrologos. Predrag Petkovic .veruje u astrologiju. Marina Jungic Milo evic . Autor knjige "Budite sam svoj astro log" Du an Ninic .veruje u prekogniciju.zbog vere u Feng Shui.zbog vere u reiki Nena Jankovic .zbog vere u postojanje energetskog kanala reiki terapeuta i da "Co vjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnote a energije koja protice kroz organizam. davala je godi nja predvidanja za Politiku.zbog vere da je biofon na neki nacin drugaciji od bilo kog ommetra Jasminka Holclajtner .koautor knjige "Moc i nemoc 12 znakova zodijaka". astrologiju.zbog vere u astrologiju Darko Gu vic . nesreca i siroma tvo javljaju k ao posledice lo e balansiranog prostora"." Branka Trikic Glumac . da " Ako se nosi pod kapom beli luk otklanja urok i migrenu koja sa njim ide" Mirjana Cosic . astrologiju i reinkarnaciju. Pi e tekstove za c asopise "Astrologos" i "Trece oko".

Da je svaki na organ jedan je zasebni biokibe rnetski sistem. Da svaki atom ima svoju oscilaciju. Jasmina Vracaric Ðakonovic .. Jasmina Jovic .zbog vere da bolest nastaje kao naru avanje harmonije izmedu intelekta (mentalnog stanja). vere da medicinski j?stuk "Dr Tanja". Vere u biorezonantnu terapiju i rezonantno alergijsko testiranje. infracrvene stimulacije.zbog vere u PEAT. Gnosticki inten ziv. Vladimir Stojakovic . Por ed casopisa "Trece oko" pi e clanke za list "Arena" . "Politika". Ana Rakic . home opatije i kvantne medicine. Voja Veselinovic . reinkarnaciju. reiki. Tatjana Lalic . "Dvocifreni brojevi". "Novac". "Vecernje novosti" i casopisom u dij aspori "Svetski srpski glas".zbog vere da je svako ivo bice veliki bioinformacioni sistem. rekonekciju . magnetoterapij e.veruje u astronomiju.veruje u astrologiju. Irena Sjekloca Miler . kineziterapije. laseroterapije.14 4 ljubavne kombinacije".zbog vere u homeopatiju.veruje u astrologiju.Tatjana Ðordevic . 1 i 2". elektroterapije. Autor je knjige "Ljubavni horoskop . Memento. Autor je knjige "Zodijak . Nata a Karalic Koprivica .." Jovanovic Ignjatic Zlata . aromoterapije.. "Masonka" i u ovom trenu tku sprema knjigu "Sjaj Pitagore". Trenutno saraduje sa casopisom "Tip". da emituje elektromagnetni talas i to onda pobu duje sve druge procese u organizmu.Novosti. Aspektiku. biorezonantnu terapiju. Svojevremeno je kreirala programske astrolo ke sadr aje za "Telekom Srbija".zbog vere u homeopatiju. "Evropske novosti".. emocija i tela i promocije homeopatije.mikroskop ot kriva. s? uspehom uspost?vlj? n?ru enu nervno-hormonsku i imunsku r?vnote u i predst?vlj? osnov z? lecenje mnogih s?vremenih psihosom?tskih bolesti.Veruje u numerologiju.autor knjige "Kvantno hologramska medicina" zbog vere u delotvornost mikrotalasne rezonantne terapije. Vodi la je " kolu astrologije".zbog promocije homeopatije Nata a Radic . DP4.suncevi zraci".autor horoskopa novina Internet Novine Serbske zbog v .veruje u prekogniciju. i sa Mobtelo m. "Brojevi od 21 do 9 192 631 770". Prognozira brz propast Amerike.. biotehnicku energiju i ra ljarstvo Evgenija Radakovic .. Dragan Tomic .terapij u i licnu rekonekciju i spiritualnu dijagnostiku Violeta Dimitric Aleksic . Po javljivala se na TV Politika.autor knjige Povratak Bogu i prirodi zbog vere u postojanje "ne rvno-hormonske i imunske r?vnote e".zbog vere u ra ljarstvo i bioenergiju Slobodanka Ka ikovic . Saradnik je casopisa Trece oko. a svaki organ kao skup miliona celija ima svoju oscilaciju. Povremeno ucestvuje u razlicitim televizijskim i radioemisijama u kojima populari e astrologiju. i da je pravoslavna vera najdelotvorniji lek i najmocnije oru je. svoj e talase. dijagnosti ka energetskog stanja organizma Svetlana Panjkovic .zbog vere u radiesteziju. Autor je knjige "Astro . Saradivala je sa dnevnim listovima i casopisim a: "Tajne". Autor je knjiga "Numerologija 0.zbog vere u astrologiju Milorad Mica Krstic .

autor knjige Srbi narod najstariji zbog pseudoistorije. Goran Radosavljevic . Dragan Loncar .zbog verovanja u postojanje karme Slavi a Miljkovic .... . da nas avgusta 2013 godine ceka novi smak sveta. da du e pos eduju frekvencije.koautor knjige Istorija Srba i Rusa i profesor na institutu za n acionalnu istoriju "centra za psirodnjacke studije" Miroljuba Petrovica (pri vrh u prvog posta) zbog la iranja istorije Srba. da je nojev potop istorijska cinjenica..autor knjige Molitve andelima cuvarima. amajlije. dovoljan mu je i student arheologije ogorcen pseudoistorijom. zbog vere da postoje andeli Slobodanka Jankovic ..zbog vere u hiromantiju. ecer ne s pada u magneticne materijale) Dragan Ðindic Stankovic . hiromantiju (gledanje u dlan).veruje da postoje proroci. piramidalnu num erologiju. astropsihologiju.. Tomislav Budak .. Du ka Kere i zbog vere u tarot. . Dragan Simovic . opsednutost duhovima.clan sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog dru tva broj 18.. Dan ercar . Boris Potapov .R ibe". crnu magiju.zbog verovanja da biorezonantni aparat ima ikakvu svrhu pr ilikom lecenja ljudi. zbo g vere u delotvornost kvantne medicine.veruje u astrologiju. Tatjana Brkanic . numerologiju. Branko ivotin .Veruje da postoji sotona. Cak pominje da su deset bo jih zapovest i srpsko delo! Iako je Radoje Radic u svojoj knjizi raskrinkao i njegove price. koautor knjiga Andeoske karti ce najlak i nacin komunikacije s andelima i Andeoske kartice.zbog vere u astrologiju. Njena (ne)dela najbolje je raskrinkao Radivoje Radic u svojoj knjizi Srbi pre Ad ama i posle njega Jovan Deretic . telesnog elektromagnetizma i lecenja leu kemije.zbog promocije homeopatije Elmira Grubic . meningitisa i karcinoma "namagnetisanim" granulama ecera (inace.erovanja da planete (konkretno Uran) mogu predvideti pad aviona Ljiljana Popovic .. da Venera i Pluton nisu planete (od 14:00).autor knjige Transformacija karmickih obrazaca zbog vere u karm u. da "svest stvara i pokrece materiju".. zbog vere da postoje andeli eljka Tokic .. astrologiju.koautor knjiga Andeoske kartice najlak i nacin komunikacije s andelim a i Andeoske kartice.zbog promocije homeopatije Slobodan ivkovic .iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film.Veruje da se postojanje boga mo e dokazati srpskim nazivima za p olne organe i raznim drugim terminima koji se retko nalaze u recnicima i enciklo pedijama. Autor knjiga "Zodijacka sazve da . Erotika i seksualnost u astrologiji i Bo anska snaga duha. sajt moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. Olga Lukovic Pjanovic .

terapije magnetima.. da je iscelitelj Mi o Krstovic . REIKI jedna drugacija prica. Jasmin Novak . da nas kosmos voli. numerologije i geomantije Momir Tankosic .. Milo Milojevic . Ðerd .kroz pro lost i buduc nost.zbog vere u vidovitost. reiki. Tragovi i mijene. da je smrt deo ivota koji zimi ode u hibernaciju. numerologiju... Energoterapija...zbog vere u tarot i astrologiju Miroslav Alkovic . numerologiju.zbog vere u bioenergiju. ovo moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce.razmi ljao sam da li da ga uvrstim ovde. Astronu merologija.autor knjiga Tajna pocetka kruga. Maksim Osipov . da se voda mo e "energizovati". opsednutost duhovima.zbog vere u postojanje cudotvoraca Maja Cvjetanovic Labo . da smo mi hologramska bica kojima mo e da izraste amputirani deo tela pod uticajem misli. karmu..zbog vere da je moguce iveti bez hrane i vode 70 godina.. Ivan Mirkovic . reiki. Sedma knjiga . Slavomir Cune Miljevic . Cudesno sjeme zbog p romocije pseudonauke.. Sijaci cudesnog sjem ena. energetsku psihoterapiju. kola numerologije. ivoti..autor knjiga Osnove natalne astrologije.autor knjige Odlomci istorije Srba zbog pseudoistorije Biljana Bili Pantelic .autor knjige Va i pro li rnaciju.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. Miroslav Ki .. da du e pose duju frekvencije. Vlado Popovic .zbog vere da smi mi centar svog univerzuma..zbog vere u reiki i reinkarnaciju Ljubodrag Simonovic Duci . bo ansku energiju.zbog vere da se kirijanovom fotografijom ne meri vla nost vec aura . karmu.. Sanjari.Milovan . reinkarna ciju.zbog vere u reiki. amanske energetske terapije i masa e. Olga Milo evic . mental nog i duhovnog etericnog tela. Prirucnik numerologije i Ðavolja posla zbog vere i promocije astrologi je. aktivaciju DNK. tarot. promocije g ledanja u Sunce (solarne joge).zbog vere u astrologiju. Andeli nemaju krila. ali presudila mu je vera u vanzemaljce Gabor Macanko . zbog vere u reinka Novica Jovanovic .veruje da postoje proroci. astrologiju.Veruje da postoje astralna bica (zmijski demoni) Boris Potapov .".brat Todora jovanovica (sa pocetka prvog posta) zbog vere u r . to ste nekad bili. da se "ljudsko telo sastoji iz svog: fizickog tela kao i emotivnog. Magicni zakoni realnosti..autor knjiga Kraj igre. Lazar F.Mica Jovanovic .zbog vere u feng shui. Putnici . reinkarnaciju. Pod za titom duge..vodic u buducnost zbog vere u reinkarnaciju (tvrdi da je do sada imao esdeset i sedam ivota na Zemlji) Dragan Simovic . magiju. terapije biofrekvencijama.. kosmicku energiju Mirjana Gracan .

2012 ceka smak sveta.zbog vere u terapiju kristalima. Radisav Mikovic . Nina Bulajic . nacinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicin e.zbog vere u terapiju kristalima Dragoslav Petrovic .zbog vere u bioenergiju Daliborka Borota .zbog vere u bioterapiju.predsednik udru enja za promociju i razvoj kvantne medicine zbog promocije i razvoja kvantne medicine. Zdenko Domancic . Dragoslav Ko aric . razne nedokazane nacine lecenja. visak.12.. energetsku terapiju.Vuka Stambolovica kao mentora koji je njen (ne)rad koristio za legalizac iju istog.jeftinija.menad er i biv i direktor Farmaceutske komore Srbije zbog vere da je dokazano da je alternativna medicina delotvorna i podr ke tradicionalnoj i alterna tivnoj medicini. auru..biv i ministar zdravlja zbog legalizacije Pravilnik? o bli im uslovima. Milorad Pandurovic . Slobodan Ðordevic .zbog vere u vidovitost.predsednik dru tva za promociju primene kristaloterapije u me dicini zbog promocije primene kristaloterapije u medicini Slavica Arandelovic . Slavko Sockovic .autor knjige Spirala getskom nivou. Marija Kovand ic .autor knjige Lecenje bioenergijom zbog vere u energetsku biote rapiju Darije Milak ...zbog vere da nas 21.. bioenergiju..predavac na Ma inskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog vere u sn ove. crnu magiju. lecenje uz bo ju p omoc. vere da je covecja du a te ka 4 grama. (Izvor: casopis Apotekarska praksa broj 83 strana 23) Tomica Milosavljevic .. .. ivota zbog vere u postojanje zdravlja na ener Zlata Cuvela . jer je .vracara Milan Kovacevic .zbog vere u gledanje u olju. pri cemu je kao pouzdane izvore uzimao Vuka Stambolovica i Vladetu Jerotica ( sa pocetka posta) i prezentacije iz doma zdravlja Stari Grad u Beogradu.. amajlije.. poznato g po nadrilekarskim predavanjima i obukama..zbog vere u bioenergiju.zbog magistrature na nadrilekarstvu kod njegovog glavnog zagovo rnika . (Izvor: casopis Apotekarska praksa b roj 83 strana 23) Ðuro Koruga .zbog vere u bioenergiju. Branimir Marinkovic . crnu magiju.. mogucnost predskazanja sopstvene smrti (a da to ne bude samoubistvom). Jovanka itea . i da poma e ( ta god to znacilo) pri izle cenju mnogih bolesti Slavoljub Radovanovic .zbog vere u bioenergiju Robert Kajsler . bioenergiju.adiesteziju.zbog vere u vidovitost.

Vlado Ilic .nadrilekar Vesna Danilovac . jin i jang energi ju. Radmila Novakovic . .zbog vere u bioenergiju. Ajurveda. zbog promocije vla ke magije i vere u ajurvedu Borka Stojanovic .clan udru enja za sistemsku terapiju i sistemska re enja Srbije "Porodi cni raspored" zbog nadrilekarskih "predavanja" Milivoj Jelakovic ..zbog pomoci pri izradi kataloga kojim je legalizovano nadrileka rstvo i vere da je moguce iveti 500 godina. radiesteziju. teta lecenje. kvantnu harmoniza ciju i izmi ljanja matriks enerd etiks metode.zbog vere da postoji na hiljadu necistih sila.zbog terapije epilepsije molitvom Dobrivoje Mladenovic .autor knjige Vla ka magija.vracara Zlatimir Pantic . reiki terapiju.zbog terapije ivom sodom Prvulovic Desanka .zbog vere u vingvejv metodu. Nenad Milosavljevic . tetnost podzemnih voda.autor knjige Bo anska harmonija pokreta zbog vere u bachov-u cv etnu terapiju i tai chi quan Slobodan Maslic . Da su sve to neki izrodi negativnih vrsti koji mogu u ovom ili onom da del uju.. vla ku magiju.zbog vere u energiju za tite arhangela Mihaila Du an Janjic . Nenad Panic .nadrilekar Dino Alter .lek i amajlija i ostalih.autor knjiga Iskustva u merenju tetnih zracenja i Istine i zablude o zracenjima zbog vere u dokazanu tetnost bilo kakvog elektromagnetnog zracenja (c ak i vidljive svetlosti). Vesna Mladenovic . Magija biljaka .zbog terapije vodom ivorad Gavrilovic .zbog vere u postojanje globalnog gravitacijskog energetskog biolo kog polja i prodaje uredaja za koje tvrdi da ne to leci. parapsihologiju ..zbog verovanja u cuda arko Stepanovic .. pod okriljem da vola.zbog vere da mo e da prica sa mrtvima Jasna Jojic Pavlovski .zbog prodaje vode (bukvalno) Suad Mulic . Desa Vojvodic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->