Neki od primera pseudonauke u Srbiji: Vuk Stambolovic - autor knjige "Medicina - nadle nost i alternativa", pisao je za "Tajne", "Galaksiju

", "Borbu", "Danas", "Zdrav ivot" zbog licnog anga ovanja na leg alizaciji nadrilekarstva Miroljub Petrovic - veruje u davole, da je na a planeta nastala pre nekoliko hilja da godina, da je bog tada stvorio sve oko nas za 6 dana i sve to propagira u svo m centru za prirodnjacke studije. Onima koji se ne sla u sa njegovim stavovima pre ti teroristickim delima. Ljiljana Colic - veruje u teorije Miroljuba Petrovica, i privatno ih javno propa gira iako ih ne predaje na fakultetu na kom je zaposlena. Vladeta Jerotic - clan Akademije medicinskih nauka zbog promocije homeopatije, a kupunkture, uticaja misli na lecenje raka, vere u postojanje duhova (konkretno s vetog duha) i mnogih stvari koje ne predstavljaju zvanicne stavove SANU. Milo Popovic - autor knjige "Prvi homeopatski prirucnik" zbog izrade propisa za l egislaciju metoda tradicionalne medicine i vere u delotvornost homeopatije Dejan Rakovic - autor mnogo knjiga, intervjua i predgovora, prisutan u vi e emisij a, ne toliko zbog njegove vere, koliko zbog ucenja pseudonauke na Elektrotehnick om fakultetu Univerziteta u Beogradu. Voja Antonic je na TED konferenciji (od 15 :30) veoma slikovito prikazao o cemu Rakovic uci studente. Todor Jovanovic - autor knjiga Todoxin, Todoxin protiv kancera, Nada za Srbiju, Prirodni virostatik Todoxin u lecenju HIV infekcije i kancerogenih oboljenja zog vere u homeopatiju, magnetne kape, pojaseve, narukvice, vere da je fluor "nacis ticki izum za kontrolu volje ljudi" Sladana Velkov - zbog vere da su vakcine "biolo ko oru je upereno protiv zdravlja lj udi", vere u chemtrails, u solarnu jogu, u tetnost fluora... ivorad Mihajlovic Slavinski - autor knjiga "Aspektika: Gnoza cetvrte dimenzije", "Eskalibur 2", "Integralni ekskalibur", "Intenziv gnoze sa Alternativnom Tehniko m", "Ji D ing: Filozofska ma ina", "Kljucevi psihicke magije", "Kreaton: Majstor igr e stvaranja", "Nevidljivi uticaji", "Peat - Novi Putevi", "PEAT i Neutralizacija Praiskonskih Polariteta", "Povratak jednosti", "Prakticni kurs gnostickog okult izma", "Praskozorje Aivaza", "Prirucnik za Majstore Intenziva Gnoze", "Psihicka samoodbrana", "Psihicki trening jogija", "Psihonauti unutra njih svetova", "Staze i bogaze Jastva", "Sunjata: Bo anska praznina i misticna fizika", "Susreti sa isti nom", "Talismanska magija", "Transcendent" i videa "Spiritual Technology Video" zbog ogromne promocije pseudonauke, vere u karmu, da smo "Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bicima, drugim svetovima kao i univerzumima", da postoji "ko lektivna svest covecanstva", da smo u njoj "svedoci gigantskog kvantnog skoka".. . Branislav Stojadinovic - autor knjige "Covek - poreklo i buducnost" i koautor kn jige "Bioenergija - Svet Bez Bolesti" zbog verovanja u delotvornost bioenergije Gordana Ðordevic - zbog verovanja da homeopatski preparati mogu ubla iti ili otkloni ti premenstrualne tegobe. Fatovic Bo ica - zbog verovanja u delotvornost terapije magnetima Ljubi a Stojanovic - koautor knjige "Bioenergija - svet bez bolesti" zbog verovanj a u delotvornost bioenergije, kao i njene promocije

autor knjige "Ajurvedski kuvar" zbog vere u delotvornost ajurve de i bavljenja ajurvedom. postojanje antihrista. reik i. povre de kicme.Otac Joil . i to kroz dlanove terapeuta).zbog praktikovanja reikija (propu tanja "univerzalne energije iz okoline". u vidovitost. rekonekciju.zbog toga to veruje u izlecenje raka nadrilekarstvom...nadrilekar Nikola Aleksic .zbog vere da je prvi vratni pr ljen evolucija pogre no formirala Vladimir Cobic . vanzemaljce. Ljubi a Popovic . Pavle Matic . Otac Nikolaj . autor knjiga "Bice tumbanje po celom svetu". Mirjana Micovic .novinar. Tatjana Karajanov . SIDA.zbog promocije homeopatije Nenad Rosso . zbog vere u postojanje proroka. Branka Matic . te ko je naci u ta ne veruj e! Neboj a Jovanovic . i da "svaka iva celija zraci svetlost". pri cemu za izvore podataka uzima Ivonu ivkovic. Vera Ðordevic . pa cak i rekonstrukcija urodenih deformacija..zbog promocije homeopatije Petar Dinic . da na e misli mogu uticati na materiju.. lupus. rekonektivno lecenje i licnu rekonekciju . Anja Petrovic . vere da ivimo unutar programa poput matriksa.zbog vere u astrologiju Damir Pejin . da cigarete pobolj avaju zdravlje. teta lecenje. kao to su rak.zbog vere u kvantnu medicinu i homeopatiju Bo idar Boki Ðondovic . vere u parapsiholo ke sposobnosti...zbog vere u homeopatiju.zbog vere u bioenergiju. pred la e osnivanje gradanske organizacije protiv vakcinacije dece.. Ivona ivkovic . Du an Penda . u razne ne dokazane nacine izlecenja raka.veruje da nakon skeniranja otiska prsta na ko i ostaje ig zveri.zbog vere u homeopatiju Branko Stancevic . opovr gava teoriju evolucije. sindrom hronicnog umora. Veruje da je moguce leciti ljude bez naucne medicin e.veruje da se gledanjem u Sunce mogu izleciti sve bolesti. pa preporucuje pastvi da spr i prst na usijanom poretu Andreas Kelemen . Tajne proroka.veruje u postojanje davola.. Jasna Ðuricic .zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku i terapiju. i predla e vojnicima Srbije njihovo preventivno obaran je.zbog vere da "Tesla metamorfozom svetlosnog tela" mogu veoma brz o izleciti mnoge bolesti koje va e za neizlecive. Istina je ne gde tamo. vatrene kugle sa Rtnja.veruje da umiremo od GMO hrane i od otrova za koje veruje da se namerno ispu taju iz aviona. kao i promocije homeopatije. Zaista.veruje u vanzemaljce. da se foto-aparatom mo e ukrasti du a.zbog bavljenja magnetoterapijom i radiestezijom. koji nam "dr i magnetno polje zemlje". homeopatiju.

Du an Ilic . fizicko (telo).zbog vere u delotvornost radiestezije. reikija.autor knjige "Homeopatska medicina . . Mirjana ivanov . Beskrajna astrosimbolika. radioniku. Mundana astrologija. bavljenja i promocije homeopatije.zbog vere u reiki.nadrilekar Vesna Mihajlovic .Terapija" zbog vere u posto janje "vitalne sile".zbog vere da je "africki vudu kult". teta lecenja..autor knjige "Od fizike do boga" zbog vere da se na planini Rt anj de ava ne to neobja njivo. koji se zasniva na "tera nju zlih sila koje izazivaju bolest" i "prizivanju dobrih koje lece" delotvoran kao i promocije i bavljenja homeopatijom (uspostavljanjem ravnote e "vitalne sile" ).. da je "covek slo eno.zbog vere u rekonekciju.zbog vere u astrologiju Vladimir Trajanovic . vanzemaljce. Aleksandar Sreckovic . duhovno (du a) i ener getsko (vitalna energija) bice". Milorad Sto ic Mica . energije prostora.zbog vere u delotvornost Feng Shui i kristala anka Cetojevic . unutra nja.zbog vere da je svaki ivi organizam izvor elektromagnetnog zracen ja.zbog vere u biorezonantnu terapiju Ljubo Ristovski . Ast ropsihologija. Verica Lazovic . rekonekcije i bavljenja rekonekcijom Veselinovic Slavica . Inte resantno je da je u spisku bolesti koje leci navedena i bakterija e iherija koli. Prorocke slike nat alnog horoskopa i Ve tina proricanja zbog promocije astrologije i prorocanstva Silvana Ðordevic . vere d a "Ove frekvencije koje lece. vitalna sila da se vrati u ravnote u i ponovo uspostavi zdravlje u organizmu".. proroke. promocije i bavljenja kvantnom medicinom. kristala .zbog vere da je srebrna voda lekovitija od obicne vode iz cesme. Tokin Vesna .autor knjiga Astralni uticaj na licnost i delo Dostojevskog. dokle god je to potrebno organizmu klijenta ". Lazar Trifunovic .zbog vere u astrologiju Vangelia Gushterova (poznatija kao baba Vanga) .zbog vere u da se homeopatskim preparatima "podstice nevid ljiva. reiki i kiropraktiku Sne ana Latinovic . bez koje ljudi ne bi mogli variti hranu! Suzana Pantelic Ban .zbog vere u delotvornost rekonekcije i bavljenja istom. da se obzirom da u hri canstvu postoji "sveto tro jstvo" i elektron mora pona ati po istom principu (energija + materija + ne to trece ). Vesna Pichler .zbog vere u ajurvedu. koje su inicirane za vreme isceljivanja. nastavlja ju da deluju i po to je seansa zavr ena.Goran Milekic . zbog preporuke lecenja dece obolele od arlaha homeopatskim preparat ima. kao i bavljenja homeopatijom u privatnoj klinici..zbog vere u astrologiju Neboj a Nedic .zbog vere da je prorocica i da mo e govoriti sa mrtvima.

nadrilekar Du an Mi kic ME-NA-DI . ivotna energije i bavljenja rekonekcijom. kombinujuci dre vnu mudrost i modernu tehnologiju". Gorica Jovanovic . Interesan tno je da joj je glavni izvor saznanja knjiga Polje. ekonomija.zbog promocije i bavljenja bioenergijom Sne ana Tufegd ic . postojanja orgonske energije.zbog vere u postojanje "ch'i jezera energije".zbog vere u postojanje " ivotne energije" Mirko Stikic . bioplazme.vlasnik izdavacke kuca Esotheria zbog promocije ezotericne lite rature. strana Pekic Borislav .zbog vere u astrologiju Zorica Cvetanovic . ekologija Broj 1-2 / Godina IX / Mart 2007. pa nam je krivo usadila pr vi vratni pr ljen Peic Slavica . i a Milo evski . Zaharije Mitic . revitalizaciju i samoisceljenje obnavlja protok energije tela. godine p. na obali Sirakuze .nadrilekar Olja Petkovic .zbog vere u astrologiju Slobodan Do ic .zbog vere u teta lecenje Aradski Olga zbog verovanja da homeopatija mo e izleciti neplodnost.e.Vladimir Madic .zbog vere u terapiju kristalima i reiki Vesna Grbic .zbog vere da je evolucija pogre ila.casopis Energija.zbog vere u delotvornost rekonekcije. "feng shui umetno sti prilagodavanja prebivali ta ivih i mrtvih tako da ona budu u i odnosu sa lokaln . 155.zbog vere u astrologiju Mirjana Milicevic Tikvarevic .zbog vere u rekonektivno isceljenje Nikola Lazarevic .autor knjige "Atlantida" zbog verovanja da je ista postojala. Goran Milojkovic .zbog vere u terapiju kristalima i astrologiju Slobodan Jerkovic .predavac na Vi oj poslovnoj koli u Novom Sadu zbog verovanja u neka da nje postojanje Atlantide i u mogucnost Arhimedovog paljenja neprijateljskog bro da fokusiranim suncevim zracima koji su se odbijali od ogledala od uglacane bron ze 212.zbog promocije homeopatije Ljiljana Stefanovic .zbog kurseva i seminara astrologije Danijela Vukotic .autor knjiga " islerove soli 12 minerala za zdravlje" i "Homeo patija za pocetnike u slici i reci" zbog vere u homeopatiju i lecenje simbolima Sini a Popov .n.zbog vere u postojanje "energetskog sistema tela" Mihailo Cukic .zbog vere da se "u natalnoj karti pogotovo vidi da li ce osoba obol eti i mo e se znati i kada. prodaje Feng Shui lekova i vere da "akupresurna prostirka za relaksaciju . S vojom knjigom je uspeo da "otvori" (bar) jednog nekritickog obrazovnog radnika z a pseudonauku." Slavi a Ðukanovic .

Palma plus.. Katarina Subotic .zbog vere da se "polaganjem ruku kanali e energija iz prirode i direktno puni oslabljene kanale cistom energijom univerzuma".autor knjige Svetlosna forumla. da je reiki "cista svetlost koja dolazi iz vi ih dimenzija" Irena Stojkovic .. TV Pancevo. Autor je knjiga "Feng Shui: sami izlec ite sopstveni ivot"."..zbog vere u delotvornost homeopatije.im tokovima kosmickog daha" i "yin i yang dinamicke ravnote e mu kog i enskog princip a" . prona ao je "misaono sinhroni motor" ..zbog vere u delotvornost kvantne medicine i homeopatije Tadej Vitovnicki . TV Makedonija i bila je gost u radio emisijama Jat. da je Tito bio Cercilov sin. Vujic Bo ica .zbog bavljenja kvantnom medicinom Mima Mikovic . Studio B. Yellow Cab i druge. TV Novosti. Sensa. . reinkarnaciju. Fo x TV. Naknadno je poku ao da legalizuje delat nost. numerologiju. da nekakav kod ima da prevlada svetom . da je na naizmenicnoj struji frekvencije od 50kH z do 900kHz "opseg vibracija virusa. Pi e za casopise. "Kineska astrologija". TV Duga. 202.zbog vere u antihrista. magazine i novine Lisa. rekonektivno isceljenje i rekonekciju.koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u njenu delotv ornost i prodaje homeopatskih preparata.zbog vere da srpski manastiri isceljuju..casopis Eko kuca broj 2 128.zbog vere u homeopatiju.. vec su pacijenti do lazili po preporuci vracare sa televizije. Poslovni radio. Interesantno je da se nije direktno reklamirao. Trece oko..zbog vere da je "Uzrok svih emotivnih i fizickih poremecaja je p oremecaj u sistemu telesne energije. Astrologos. Du ica Joksimovic . Radio Beograd. strana. Nikolic akota Danka .zbog vere u feng shui Milena Kostic . vere u postojanje aure.zbog vere u reiki. Aleksandar Logo . "telesni h meridijana".. "Feng Shui za sve: osnove klasicnog Feng Shuija".zbog vere u delotvornost svojih "praantibiotika" i "antivirusnih supstanci". karmu. delotvornost magije u politici. Ljiljana Ti ma . MTS magazin.zbog vere da "zvanicna medicina gura bolest pod tepih" i pr omocije homeopatije Jadranka unic . Koparske Novice. Vreme.. Danko Lara Radic . zbog vere da se "mo dani talasi p renose u jonsko okru enje i tu se de avaju cuda".zbog vere u postojanje bioenergije Vesna Samard ic . RTV B92.. energoterapije (dijagnostke i terapije preko fotografije). TV Art. kvantno l ecenje.zbog vere u postojanje "vitalne energije" Lazar Toma evic . E-magazin. gljivica i vecine mikroorganizam a" Slavica Bo kovic . postojanje davola. Lepo ta i zdravlje. "formulu za ostvarenje elja".zbog vere u bioenergiju Nedeljko Dra ic . Spasoje Vlajic . bakterija. da je nekakav ig antihrista laserskim putem umetnut na prst prilikom vadenja bi ometrijskih dokumenata. Gostovala je na RTS 1. postojanje "negativne energije". "Feng Shui prirucnik".

i da postoje instrumenti koji mogu d . tako da svetlost puni telo energijom Danica Grmu a . harmonijom sa Bogom".zbog vere u delotvornost terapije zvukom. ..zbog verovanja da magnet mo e promeniti vibraciju sunceve svetl osti u zatvorenom prostoru. organa za varenje.zbog vere u astrologiju Gordana Popovic . i bavljenj a istim.zbog vere u reiki Aleksandra Bocokic Stefanovic . aroma terapij e i energobalans terapije Milan Mladenovic .zbog vere u mogucnost rekonektivnog lecenja "harmonijom iz medu Coveka i Univerzuma. vec jer ga je otac nagovarao da postane sve teni k. Izvorom. Branka Nikolic . neurolo kih. reumatsk ih.zbog vere u homeopatiju Spomenka Dragojevic . pri cemu je jedini preduslov za uspeh "da verujete u boga". Bogom..zbog vere u delotvornost homeopatije Tamara Drincic . vere u homeopatiju. energijama i teta lecenjem. iako ne zna brzinu kretanja e lektrona (struje).zbog promocije homeopatije Gordana Vejinovic . Despotovic Anda . odreden ih ko nih promena. vere da svaki org anizam poseduje svoje magnetno i bio polje. Romana Ðekic .zbog vere da je moguce da se "povezujemo sa univerzalnom energi jom stvaranja.zbog promocije homeopatije i bavljenja istom Borislava Kovacevic .autor knjige "Homeopatija za svakoga" zbog vere da je hom eopatija delotvorna kod oboljenja organa za disanje. raznih urolo kih i ginekolo kih oboljenja.zbog vere u postojanje bioenergije i delotvornost bioterap ije.autor knjige (istog naziva) "Homeopatija za svakoga" zbog vere u po stojanje " ivotne energije ili vitalne sile" Miroslav Jovanovic .zbog vere u bioenergiju Jelena Studen Vojvodic . Ljiljana Bajic Bibic . Aida Stoickov . i homeopatije. Energijom Stvoritelja Svega sto Jeste". Vesna Brankov . Re io je da obori ajn tajnovu teoriju relativnosti.zbog vere da "svaka celija emituje odredeno elek tro magnetno zracenje" i bavljenja i promocije kvantne medicine.zbog vere u delotvornost terapije magnetima.zbog lecenja dece homeopatijom Velimir Abramovic . kardiovaskularnih. Branko Avramovic .nadrilekar Branka Basara Popovic .Sne ana Zelenika . bojama.veruje da je Tesla bio telepata i da se nije razboleo kolero m zbog bakterije vibrio cholerae. Stojan Primovic .zbog vere u delotvornost terapije kristalima.zbog vere u delotvornost kvantne medicine (mikrotalasna rezonan tna terapija i biorezonantna dijagnostika i terapija).

Aleksandra Ðokovic .zbog bavljenja homeopatijom Vladimir Holdokov . jogijsko letenje Jovan Tasic .. Divna Cvetkovic .koautor knjige Lecenje homeopatijom zbog promocije iste . zbog vere da nas "linije meridijana (ponek ad nazivane akupunkturnim linijama) povezuju sa celim univerzumom".fizickom. reikir rek onektivno isceljivanje i rekonekciju. theta healing ( meditativan proces koji isceljuje na svim nivoima na eg bica . obzirom da . Dejan Berbatovic . homeopatiju.zbog vere u rekonekciju Laslo Boka . i da ih se rastereti i oslobodi uz porast svesnos ti. radioniku. Ferenc Cik Nad . Zavr io je psihokineziologiju. reinkarnaciju. i saradnik novosadskog nedelj nika Caladi ker zbog vere u astrologiju.kroz usredsredenu molitvu Stvoritelju).zbog vere u transcendentalnu meditaciju.a to polje detektuju i poprave stanje organizma. to bi znacilo da bi sada mogao da pomera predmete mislima. Srdana Bolbodevski . u p erpetuum mobile uredaje.. svetlosti i harmonij e). Vesna Markovic .autor knjige "Homeopatija . mentalnom i duhovnom . kliring tera piju (precizno razradeni procesi koji poma u coveku da locira podrucja emocionalni h naboja i mentalnih barijera.veruje u vanzemaljce.zbog vere u kvantnu medicinu i da "elektromagnetno polje posed uje svako ivo bice" Marija Murinji .. kristaloterapiju.. i elementarna cestica .ne na medicina" i koautor knjige " Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste. univerzuma i covecanstva". emocional nom. motivacije i odgovornog delovanja u svim aspektima ivota). regresoterapiju. reiki (p ovezivanje i uskladivanje sa univerzalnim izvorom energije. radiesteziju. Ivan Antic .zbog vere u lecenje kristalima.zbog bavljenja homeopatijom Svetlana Milenkovic Filipovic . kuatsu (masa a za pokretanje vitalne energije tijela) i filipinsku psi hirurgiju. feng ui. astromedicinu.zbog vere u kiropraktiku i reiki. svetlosti i informacije izmedu makrokosmosa i mikrokosm osa. Rakovic Savcic Ljubica . prana healing (energetska tehnika koja koristi prirodne zakone za povecanje sposobnosti tela ka samoizlecenjenju). transcendentaln u meditaciju. Radenko Zekovic .zbog vere u rekonektivno lecenje. ali i da operi e. rekonekciju.teslion. kiropraktiku. reiki.. rebir thing.zbog vere u reiki terapiju. order (poredak Ljubavi). amanske teh nike lecenja. ajurvedu.. Gordana Bojic Kolarski .bio je autor clanaka u Madar Sou.Veruje da postoje nehercijanski talasi. u razne nedokazane nacine izlecenja raka. Bachovu cvetnu ter apiju.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku. da "Svako te lo sadr i sopstveni skup energetskih linija i tacaka" koje su "kanal koji obezbedu je na e preno enje energije.zbog vere u bioenergiju Goran Marjanovic .zbog vere u astrologiju Sto inic Sa a .

cakre..zbog vere u transcendentalnu meditaciju. ivot zbog vere u t Dimitrijev Blagoja .. kabalu. kiropraksu. uticaj misli na materiju.autor tekstova u casopisu Mistika i magazinu Zdrav erapiju kristalima.zbog vere u karmu.zbog vere u teta lecenje.veruje u vidovitost.zbog promocije lecenja beba homeopatijom Svetozar Radi ic .autor knjiga "Tarot poetika duha" i "Tarot Thank You For Everything" zbog vere u prekogniciju. obzirom da ce se njegova tvrdnja nedvosmisleno mo e proveriti nakon isteka roka. Ocigledno da nije dovoljno strucan u pseudonauci. Anna Markovic Plestovic .ima diplomu psi hirurga! Dunja Crnogorac . Viktorija Jelisavcic ..zbog vere u bioenergiju. informoterapij u. reiki. emocionalnog i duhovnog bica". radioesteziju. jogisko letenje..zbog vere u homeopatiju i postojanje ivotne sile Milica Acevic .veruje i propagira delotvornost vla ke magije Ljubinka Milanovic Buba . auru... horoskop. vec ce planetu Zemlju p rogutati progutati crna rupa. Univer zuma". Zoran Milankov ..zbog vere u bioenergoterapiju. su jok.veruje u astrologiju Sanja Milanovic . vere da se DNK lanci mogu povezati sa "energetskim meridijanima planete.zbog vere u "ponovno o ivljavanje na eg rodenja" Eva Cik Nad . astrologiju.. .autor knjige "Feng ui: Tehnologija prostora" zbog vere u feng shui Miroslav Markovic .zbog vere u homeopatiju Milan Radonjic (poznatiji kao Milan Tarot) .zbog bavljenja homeopatijom.zbog vere u elektropunkturnu dijagnostiku. svemirsku energiju.. vere u postojanje licnih meridijana (aksiatonalnih linija). i "ravnote e izmedu telesnog. Nenad Janjetovic . ajurve dsku medicinu. Sanja Peric .zbog homeopatske prakse. kristaloterapiju. energetsko polje. da je ono nastalo primenom kvantne f izike Bolbodevski Srdana . citanje misli na daljinu.zbog vere u bioenergiju. Olga Rezo . astralni tit i da je on sam Kroulijeva inkarnacija Du ko Savic .zbog vere da intenzitet bilo kog zracenja raste sa porastom odstojanja. Jelisaveta Pajicic . andele cuvare. Jovana Velimirovic . Vlajna .veruje da necemo do iveti 2014 godinu.. biosignalnu nutriciju. zvezda. natalne karte.. Olga Vulicevic ... rekonektivno lecenje koje ponekad praktikuje "na dalji nu".. vere u postojanje " ivotne sile" u coveku. magnetoter apiju...

Bogdanka Pe ic .zbog vere u delotvornost homeopatije Sanja Colja . mogucnost lecenja od " tetnih zracenja kojima smo svakodnevno izlo eni putem televizije. prodaje vastu kompa sa.zbog vere u radioesteziju.zbog vere u delotvornost lecenja homeopatijom i smejanjem (tzv. 'Trece oko'.. zrakoplova i podzemnih voda" mislima.. povracaj "fragmenata du e koju smo izgu bili u kontaktu sa drugim ljudima". bolest je znak da j e ta energija trenutno naru ena. Aleks Radovic. Gordana Jujic Vasic .veruje u reinkarnaciju. vitalni poremecaj na najdubljem nivo u. imao je kontakt emisije na TV Ko avi.". numerologiju. vere da su "negativna osecanja poput mr nje. Objavljivao je clanke u prvim brojevima lista HOROSKOP.autor knjige Ljubavni horoskop za 2005. najce ci uzrok bolesti". za razliku od bolesnih izoblicenih talasa".zbog vere u vastu .zbog vere da "zdravi organi ili delovi tela alju zdrave vibrac ije (frekvencije). sma jl joga terapija) Goran ivadinovic .autor (ili autori) knjige Regresoterapija zb og vere u reinkarnaciju Zlatko Kalajd ic . i bavljenja kvant nom medicinom. doti a i sanskrita na sopstvenim kursevima bez akre ditacije Stupar Aleksandar . vodila je emisije Astrolog os i Planetoskop na TV Ko ava..zbog vere u sve u ta veruje i Zlatko Kalajd ic . cakre. mobitela.zbog vere da "U bolesti dolazi do energetskog poremecaja i nenorm alnih senzacija koje predstavljaju osnovni. a pis ao je i za 'Astrologus'.veruje u astrologiju Zoran Krupe ... Obucavala je nove astrologe zbog vere u astrologiju . strahova i trauma. Aleksandar Brendan .Ljudmila Osipova-Janjetovic . crnu magiju i astrologiju.zbog vere u rekonektivno isceljenje i rekonekciju.pretecu feng shuija.zbog vere da u prekogniciju. covek je senzacijama povezan sa svime u univerzumu ." . Organizovao je astro-kurseve.. bioenergetsku reekvilibraciju. bioenergetiku." kao i praktikovanja i promocije homeopatije. Andela Slobodina .terapiju kristali ma. da "Uvek sve ovorimo ili napi emo najbr e putuje u kosmos i materijalizuje se. bioradiesteziju.veruje u astrologiju Goran Karna . tera piju kristalima Srdana Kalajd ic . kompjutora. ajurvede. i da je ist a "potkrepljena mnogim naucnim dokazima i istra ivanjima" Dalibor Purhmajer . Gordana Cvetic .zbog vere u bioenergiju Milan a ic . Marija K. Badawi .". da je za izlecenje "Potrebna neka supstanca iz prirode sa slicnom energijom i vitalnom senzacijom" i da "Jedna univerzalna energija pro ima sva iva bica i ne iv i svet.autor knjige "Homeopatija .porodicna iskustva" zbog vere u tetnost vakcinacije i "da svaki covek ima ivotnu energiju koja ga odr ava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamican proces prilagodavanja.zbog vere u postojanje aure. U tom polju energije. promocije vastu. sunca. to izg Predrag Radovic .

zbog vere da "svaki broj ima svoju negativnu ili pozitivnu v ibraciju" i da je numeorologija nauka Bojan Vujo evic . Gordana Varga . tj.zbog vere u reinkarnaciju.put ka sebi" zbog vere u postoja nje ivotne energije. Asja irovnik . da "boje svojim energetskim vib racijama uticu na otklanjanje zdravstvenih tegoba" i reiki.veruje u tarot i astrologiju. "Slava u horoskopu ". Jedan od osnivaca Udru enja astrologa Jug oslavije. inicijator astrolo kog magazina "Astro svet".koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste Tatjana Jovanovic . Zlatko Zlatkovic . "Smislena povezanost bezvremenog polja" i koautor "Posvecenici astrologije".veruje u homeopatiju. kristale.veruje u astrologiju. i autor ou programa "Astro prsten". Margarita G.veruje u astrologiju.zbog vere u reiki. Cecilija Rabrenovic . "Carobnica".zbog vere u terapiju bojama.veruje u astrlogiju.veruje u astrologiju.veruje u karmu i astrologiju. Aleksandar Manojlovic .zbog vere u astrologiju. Autor horoskopa casopisa Ilustro vana politika i pisac knjige "Mesecevi cvorovi". Etelka Penze .zbog vere u natalnu astrologiju.veruje u astrologiju.veruje u astrologiju Ru ica Blizanac . Du an Savic . talismane. Miljana Mitrovic .autor knjige "Reiki . Koautor je knjige "Posvecenici astrolog ije". Milenkovic .zbog vere u delotvornost homeopatije Aleksandar Imi iragic . amajlije.Aleksandra Maric . Andelko Gari Zdravkovic . gostovao je TV MBC i TV Atlas (Crna Gora). sinastriju i astromedicinu Tijana Ru ic . Autor tekstova u casopisima Bilje i zdravlje i Bulevar i Novi Zodijak. Jovana Lucic Gajic .zbog bavljenja homeopatijom Tanja Joksimovic .. k armu. Vodi kolu astronomije Ðuro Salaj. horoskop i reiki lecenje na daljinu . Povremeno ima emisije na TV Art. autor knjiga "Tumaci Bo ijeg Rukopisa". Lea Im iragic .veruje u astrologiju. "Seksualnost i Mars u horoskopu".. renikarnaciju. Autor je clanaka u casopisu Na a Borba. Autor je horoskopa casopisa Lisa.zbog vere u astrologiju. "Tajne egzaktne astologije" i "70 astrolo kih zadataka sa odgovorima" Aneta Memic .veruje u astrologiju i numerologiju. Branka Bakic . feng shui. Nikola Stojanovic .veruje u astrologiju. Bo ana Antic . Autor je knjiga "Spiralni pu tevi vremena". lecenje kristalima. Todorovic Mirjana .veruje u astrologiju.

zle oci. Ljubica Ple a .veruje u proroke i astrologiju. Autor je tekstova u casopisu Horoskop . Pi e tekstove za c asopise "Astrologos" i "Trece oko". zbog vere u urok. vracare.zbog vere u astrologiju. chemtrails." Du ica Miljkovic . . da " Ako se nosi pod kapom beli luk otklanja urok i migrenu koja sa njim ide" Mirjana Cosic . i upra njava je. bazne uticaje.veruje u karmu i astrologiju.. Violeta Purhmajer .zbog vere da je biofon na neki nacin drugaciji od bilo kog ommetra Jasminka Holclajtner . astrolog emisije Planetarijum n a BK TV.veruje u astrologiju. Pi e tekstove za c asopis Astrologos . Radenko Milovanovic . Ta jne ci cenja mozga. Kako iveti zdravije u jesen. vla ku magiju.. Gordana Ma ic .zbog vere u reiki Nena Jankovic . Predrag Petkovic . Zdrava glava. Nacional. astrologiju i reinkarnaciju. Spoznaja.zbog vere u Feng Shui.veruje u karmu. Nedeljni Telegraf. dok jug (inf racrveni zraci) i zapad (gamma zraci) nose negativne uticaje. Pi e horoskope za Ilustrovanu politiku. knjige "Zb irka re enih zadataka iz horarne astrologije" i koautor knjige "Praktikum natalne astrologije".izdanje Politike..veruje u tarot. da se "bolest. Gradjanin.veruje u astrologiju.. Pi e tekstove za internet casopis Astro port al. Andrej Coha . astrologiju.cakri.veruje u astrologiju.zbog vere u ra ljarstvo Georgij Nazarov .zbog vere u postojanje energetskog kanala reiki terapeuta i da "Co vjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnote a energije koja protice kroz organizam. Dnevni Telegraf.koautor knjige "Moc i nemoc 12 znakova zodijaka".zbog vere u bioenergiju Dragana Deh . Tajne zdrave ishrane. sanovnik. Marina Jungic Milo evic .veruje u astrologiju. postojanja "energije svog tela". pisala je horoskope i clanke za Telegraf . Jadranka Cvetkovic . Saradnik casopisa Astrologos.veruje u prekogniciju.zbog vere u astrologiju Darko Gu vic . Sa a Radovic . postojanje duhovnih organa . Autor je vi e astrolo kih clanaka. Autor knjige "Budite sam svoj astro log" Du an Ninic . nesreca i siroma tvo javljaju k ao posledice lo e balansiranog prostora"." Branka Trikic Glumac . arlota Vuka inovic .veruje u astrologiju. Autor knjiga "Beskrajno putovanje du e" i "Ume tnost tumacenja horoskopa".autor romana "Otkrice" i "Saznanje". Vodi kolu astrologije. davala je godi nja predvidanja za Politiku. Kako iveti zdravije l eti i serijala Kuvar zdrave ishrane zbog vere u delotvornost terapije mokracom. da "Magnetna energija severa i solarna e nergija istoka (ultravioletni zraci) nose pozitivne.Du an Velickovic .autor knjiga Zdravlje bez kompromisa.

Aspektiku.zbog vere u radiesteziju. Vladimir Stojakovic .zbog promocije homeopatije Nata a Radic . Memento. Autor je knjige "Ljubavni horoskop . Svojevremeno je kreirala programske astrolo ke sadr aje za "Telekom Srbija". Voja Veselinovic . magnetoterapij e. i da je pravoslavna vera najdelotvorniji lek i najmocnije oru je. Da svaki atom ima svoju oscilaciju. Saradivala je sa dnevnim listovima i casopisim a: "Tajne". s? uspehom uspost?vlj? n?ru enu nervno-hormonsku i imunsku r?vnote u i predst?vlj? osnov z? lecenje mnogih s?vremenih psihosom?tskih bolesti..zbog vere u homeopatiju. dijagnosti ka energetskog stanja organizma Svetlana Panjkovic . Vodi la je " kolu astrologije". emocija i tela i promocije homeopatije. biorezonantnu terapiju. biotehnicku energiju i ra ljarstvo Evgenija Radakovic .zbog vere u PEAT.Novosti. Vere u biorezonantnu terapiju i rezonantno alergijsko testiranje. Gnosticki inten ziv. Povremeno ucestvuje u razlicitim televizijskim i radioemisijama u kojima populari e astrologiju. Dragan Tomic ." Jovanovic Ignjatic Zlata . Autor je knjige "Zodijak . Autor je knjige "Astro . Prognozira brz propast Amerike. Tatjana Lalic .autor knjige Povratak Bogu i prirodi zbog vere u postojanje "ne rvno-hormonske i imunske r?vnote e". Trenutno saraduje sa casopisom "Tip".zbog vere u ra ljarstvo i bioenergiju Slobodanka Ka ikovic . "Dvocifreni brojevi".suncevi zraci".zbog vere u astrologiju Milorad Mica Krstic .Veruje u numerologiju.veruje u astrologiju. da emituje elektromagnetni talas i to onda pobu duje sve druge procese u organizmu. "Novac".zbog vere da je svako ivo bice veliki bioinformacioni sistem.zbog vere da bolest nastaje kao naru avanje harmonije izmedu intelekta (mentalnog stanja). Autor je knjiga "Numerologija 0.veruje u astrologiju. "Evropske novosti".autor knjige "Kvantno hologramska medicina" zbog vere u delotvornost mikrotalasne rezonantne terapije. elektroterapije.veruje u prekogniciju.veruje u astronomiju..terapij u i licnu rekonekciju i spiritualnu dijagnostiku Violeta Dimitric Aleksic . vere da medicinski j?stuk "Dr Tanja". Saradnik je casopisa Trece oko.. laseroterapije. Nata a Karalic Koprivica . Por ed casopisa "Trece oko" pi e clanke za list "Arena" . infracrvene stimulacije.14 4 ljubavne kombinacije". svoj e talase. Jasmina Jovic .Tatjana Ðordevic ..zbog vere u homeopatiju. kineziterapije. "Vecernje novosti" i casopisom u dij aspori "Svetski srpski glas". 1 i 2". a svaki organ kao skup miliona celija ima svoju oscilaciju. "Brojevi od 21 do 9 192 631 770". rekonekciju . "Politika".mikroskop ot kriva. i sa Mobtelo m. DP4. "Masonka" i u ovom trenu tku sprema knjigu "Sjaj Pitagore". Po javljivala se na TV Politika. reinkarnaciju. reiki. Da je svaki na organ jedan je zasebni biokibe rnetski sistem.. Irena Sjekloca Miler . Jasmina Vracaric Ðakonovic . aromoterapije.. Ana Rakic .autor horoskopa novina Internet Novine Serbske zbog v . home opatije i kvantne medicine.

Dragan Loncar .R ibe". da nas avgusta 2013 godine ceka novi smak sveta.veruje da postoje proroci.Veruje da postoji sotona.autor knjige Srbi narod najstariji zbog pseudoistorije. da je nojev potop istorijska cinjenica.zbog vere u hiromantiju.. sajt moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. crnu magiju. Dragan Simovic .iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. numerologiju. ecer ne s pada u magneticne materijale) Dragan Ðindic Stankovic .koautor knjige Istorija Srba i Rusa i profesor na institutu za n acionalnu istoriju "centra za psirodnjacke studije" Miroljuba Petrovica (pri vrh u prvog posta) zbog la iranja istorije Srba.. Tomislav Budak . Autor knjiga "Zodijacka sazve da .autor knjige Transformacija karmickih obrazaca zbog vere u karm u.erovanja da planete (konkretno Uran) mogu predvideti pad aviona Ljiljana Popovic .zbog vere u astrologiju.. Branko ivotin . hiromantiju (gledanje u dlan). telesnog elektromagnetizma i lecenja leu kemije.zbog promocije homeopatije Elmira Grubic . zbo g vere u delotvornost kvantne medicine. . da "svest stvara i pokrece materiju".zbog verovanja u postojanje karme Slavi a Miljkovic . Goran Radosavljevic . piramidalnu num erologiju.zbog promocije homeopatije Slobodan ivkovic .koautor knjiga Andeoske kartice najlak i nacin komunikacije s andelim a i Andeoske kartice. zbog vere da postoje andeli eljka Tokic . astrologiju. meningitisa i karcinoma "namagnetisanim" granulama ecera (inace.Veruje da se postojanje boga mo e dokazati srpskim nazivima za p olne organe i raznim drugim terminima koji se retko nalaze u recnicima i enciklo pedijama. astropsihologiju.clan sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog dru tva broj 18. Cak pominje da su deset bo jih zapovest i srpsko delo! Iako je Radoje Radic u svojoj knjizi raskrinkao i njegove price.. Erotika i seksualnost u astrologiji i Bo anska snaga duha. . Olga Lukovic Pjanovic . da du e pos eduju frekvencije.. Tatjana Brkanic . da Venera i Pluton nisu planete (od 14:00).. Du ka Kere i zbog vere u tarot. dovoljan mu je i student arheologije ogorcen pseudoistorijom..zbog verovanja da biorezonantni aparat ima ikakvu svrhu pr ilikom lecenja ljudi. Boris Potapov . amajlije.autor knjige Molitve andelima cuvarima. Dan ercar . Njena (ne)dela najbolje je raskrinkao Radivoje Radic u svojoj knjizi Srbi pre Ad ama i posle njega Jovan Deretic .. zbog vere da postoje andeli Slobodanka Jankovic .... opsednutost duhovima.veruje u astrologiju. koautor knjiga Andeoske karti ce najlak i nacin komunikacije s andelima i Andeoske kartice.

Sedma knjiga .. Lazar F. ali presudila mu je vera u vanzemaljce Gabor Macanko . magiju.. Cudesno sjeme zbog p romocije pseudonauke..vodic u buducnost zbog vere u reinkarnaciju (tvrdi da je do sada imao esdeset i sedam ivota na Zemlji) Dragan Simovic ..". reinkarnaciju..autor knjiga Kraj igre.zbog vere da smi mi centar svog univerzuma. numerologiju. zbog vere u reinka Novica Jovanovic .zbog vere u astrologiju. Sanjari.. Milo Milojevic . kosmicku energiju Mirjana Gracan . da je smrt deo ivota koji zimi ode u hibernaciju. Maksim Osipov .zbog vere da je moguce iveti bez hrane i vode 70 godina.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. Magicni zakoni realnosti.zbog vere da se kirijanovom fotografijom ne meri vla nost vec aura . terapije magnetima. da nas kosmos voli.zbog vere u postojanje cudotvoraca Maja Cvjetanovic Labo . reiki. energetsku psihoterapiju..zbog vere u tarot i astrologiju Miroslav Alkovic . Tragovi i mijene. Vlado Popovic .. karmu. kola numerologije... promocije g ledanja u Sunce (solarne joge). Andeli nemaju krila. Jasmin Novak . numerologiju. Slavomir Cune Miljevic . ivoti..autor knjiga Tajna pocetka kruga. Sijaci cudesnog sjem ena.. reiki. Pod za titom duge.zbog vere u reiki i reinkarnaciju Ljubodrag Simonovic Duci . to ste nekad bili.Veruje da postoje astralna bica (zmijski demoni) Boris Potapov . Putnici .zbog vere u bioenergiju. opsednutost duhovima. da je iscelitelj Mi o Krstovic .autor knjiga Osnove natalne astrologije.veruje da postoje proroci. Ðerd . Energoterapija. numerologije i geomantije Momir Tankosic ...kroz pro lost i buduc nost.Milovan .zbog vere u vidovitost. da du e pose duju frekvencije. tarot. REIKI jedna drugacija prica. terapije biofrekvencijama. astrologiju. Olga Milo evic . reinkarna ciju. Ivan Mirkovic . aktivaciju DNK. Miroslav Ki .razmi ljao sam da li da ga uvrstim ovde..Mica Jovanovic . Astronu merologija. ovo moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. Prirucnik numerologije i Ðavolja posla zbog vere i promocije astrologi je. da se voda mo e "energizovati". amanske energetske terapije i masa e. mental nog i duhovnog etericnog tela.autor knjige Odlomci istorije Srba zbog pseudoistorije Biljana Bili Pantelic . da smo mi hologramska bica kojima mo e da izraste amputirani deo tela pod uticajem misli.brat Todora jovanovica (sa pocetka prvog posta) zbog vere u r .zbog vere u reiki.autor knjige Va i pro li rnaciju. da se "ljudsko telo sastoji iz svog: fizickog tela kao i emotivnog. karmu. bo ansku energiju.zbog vere u feng shui..

zbog vere u bioenergiju. Marija Kovand ic .zbog vere u bioenergiju Robert Kajsler . Jovanka itea . Zdenko Domancic . Radisav Mikovic . Slobodan Ðordevic . razne nedokazane nacine lecenja.biv i ministar zdravlja zbog legalizacije Pravilnik? o bli im uslovima. poznato g po nadrilekarskim predavanjima i obukama.zbog vere u vidovitost. crnu magiju.predsednik udru enja za promociju i razvoj kvantne medicine zbog promocije i razvoja kvantne medicine. vere da je covecja du a te ka 4 grama. nacinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicin e.12... bioenergiju. Dragoslav Ko aric . Slavko Sockovic .2012 ceka smak sveta... .zbog vere u bioterapiju.predavac na Ma inskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog vere u sn ove. visak.. i da poma e ( ta god to znacilo) pri izle cenju mnogih bolesti Slavoljub Radovanovic .zbog magistrature na nadrilekarstvu kod njegovog glavnog zagovo rnika . Branimir Marinkovic .zbog vere u vidovitost.. pri cemu je kao pouzdane izvore uzimao Vuka Stambolovica i Vladetu Jerotica ( sa pocetka posta) i prezentacije iz doma zdravlja Stari Grad u Beogradu. amajlije.zbog vere u terapiju kristalima Dragoslav Petrovic ..zbog vere u bioenergiju Daliborka Borota .jeftinija. lecenje uz bo ju p omoc.Vuka Stambolovica kao mentora koji je njen (ne)rad koristio za legalizac iju istog.zbog vere u terapiju kristalima.vracara Milan Kovacevic .. jer je . mogucnost predskazanja sopstvene smrti (a da to ne bude samoubistvom). Milorad Pandurovic . auru..zbog vere da nas 21.predsednik dru tva za promociju primene kristaloterapije u me dicini zbog promocije primene kristaloterapije u medicini Slavica Arandelovic .zbog vere u gledanje u olju. bioenergiju..autor knjige Lecenje bioenergijom zbog vere u energetsku biote rapiju Darije Milak ..autor knjige Spirala getskom nivou. energetsku terapiju.. crnu magiju. (Izvor: casopis Apotekarska praksa b roj 83 strana 23) Ðuro Koruga . (Izvor: casopis Apotekarska praksa broj 83 strana 23) Tomica Milosavljevic .zbog vere u bioenergiju.menad er i biv i direktor Farmaceutske komore Srbije zbog vere da je dokazano da je alternativna medicina delotvorna i podr ke tradicionalnoj i alterna tivnoj medicini.adiesteziju. ivota zbog vere u postojanje zdravlja na ener Zlata Cuvela . Nina Bulajic .

Desa Vojvodic .zbog prodaje vode (bukvalno) Suad Mulic ..zbog pomoci pri izradi kataloga kojim je legalizovano nadrileka rstvo i vere da je moguce iveti 500 godina.zbog vere da postoji na hiljadu necistih sila. Ajurveda. Nenad Panic . kvantnu harmoniza ciju i izmi ljanja matriks enerd etiks metode. zbog promocije vla ke magije i vere u ajurvedu Borka Stojanovic .zbog vere u energiju za tite arhangela Mihaila Du an Janjic .zbog terapije ivom sodom Prvulovic Desanka .autor knjige Bo anska harmonija pokreta zbog vere u bachov-u cv etnu terapiju i tai chi quan Slobodan Maslic .lek i amajlija i ostalih..zbog terapije epilepsije molitvom Dobrivoje Mladenovic .zbog vere da mo e da prica sa mrtvima Jasna Jojic Pavlovski . Nenad Milosavljevic . Magija biljaka . reiki terapiju.autor knjiga Iskustva u merenju tetnih zracenja i Istine i zablude o zracenjima zbog vere u dokazanu tetnost bilo kakvog elektromagnetnog zracenja (c ak i vidljive svetlosti). tetnost podzemnih voda.nadrilekar Dino Alter ..clan udru enja za sistemsku terapiju i sistemska re enja Srbije "Porodi cni raspored" zbog nadrilekarskih "predavanja" Milivoj Jelakovic .zbog vere u postojanje globalnog gravitacijskog energetskog biolo kog polja i prodaje uredaja za koje tvrdi da ne to leci.zbog terapije vodom ivorad Gavrilovic .. radiesteziju.zbog vere u bioenergiju. teta lecenje.nadrilekar Vesna Danilovac . . Vesna Mladenovic .zbog vere u vingvejv metodu. pod okriljem da vola. Da su sve to neki izrodi negativnih vrsti koji mogu u ovom ili onom da del uju. vla ku magiju.vracara Zlatimir Pantic . jin i jang energi ju.zbog verovanja u cuda arko Stepanovic .autor knjige Vla ka magija.Vlado Ilic . Radmila Novakovic . parapsihologiju .