Neki od primera pseudonauke u Srbiji: Vuk Stambolovic - autor knjige "Medicina - nadle nost i alternativa", pisao je za "Tajne", "Galaksiju

", "Borbu", "Danas", "Zdrav ivot" zbog licnog anga ovanja na leg alizaciji nadrilekarstva Miroljub Petrovic - veruje u davole, da je na a planeta nastala pre nekoliko hilja da godina, da je bog tada stvorio sve oko nas za 6 dana i sve to propagira u svo m centru za prirodnjacke studije. Onima koji se ne sla u sa njegovim stavovima pre ti teroristickim delima. Ljiljana Colic - veruje u teorije Miroljuba Petrovica, i privatno ih javno propa gira iako ih ne predaje na fakultetu na kom je zaposlena. Vladeta Jerotic - clan Akademije medicinskih nauka zbog promocije homeopatije, a kupunkture, uticaja misli na lecenje raka, vere u postojanje duhova (konkretno s vetog duha) i mnogih stvari koje ne predstavljaju zvanicne stavove SANU. Milo Popovic - autor knjige "Prvi homeopatski prirucnik" zbog izrade propisa za l egislaciju metoda tradicionalne medicine i vere u delotvornost homeopatije Dejan Rakovic - autor mnogo knjiga, intervjua i predgovora, prisutan u vi e emisij a, ne toliko zbog njegove vere, koliko zbog ucenja pseudonauke na Elektrotehnick om fakultetu Univerziteta u Beogradu. Voja Antonic je na TED konferenciji (od 15 :30) veoma slikovito prikazao o cemu Rakovic uci studente. Todor Jovanovic - autor knjiga Todoxin, Todoxin protiv kancera, Nada za Srbiju, Prirodni virostatik Todoxin u lecenju HIV infekcije i kancerogenih oboljenja zog vere u homeopatiju, magnetne kape, pojaseve, narukvice, vere da je fluor "nacis ticki izum za kontrolu volje ljudi" Sladana Velkov - zbog vere da su vakcine "biolo ko oru je upereno protiv zdravlja lj udi", vere u chemtrails, u solarnu jogu, u tetnost fluora... ivorad Mihajlovic Slavinski - autor knjiga "Aspektika: Gnoza cetvrte dimenzije", "Eskalibur 2", "Integralni ekskalibur", "Intenziv gnoze sa Alternativnom Tehniko m", "Ji D ing: Filozofska ma ina", "Kljucevi psihicke magije", "Kreaton: Majstor igr e stvaranja", "Nevidljivi uticaji", "Peat - Novi Putevi", "PEAT i Neutralizacija Praiskonskih Polariteta", "Povratak jednosti", "Prakticni kurs gnostickog okult izma", "Praskozorje Aivaza", "Prirucnik za Majstore Intenziva Gnoze", "Psihicka samoodbrana", "Psihicki trening jogija", "Psihonauti unutra njih svetova", "Staze i bogaze Jastva", "Sunjata: Bo anska praznina i misticna fizika", "Susreti sa isti nom", "Talismanska magija", "Transcendent" i videa "Spiritual Technology Video" zbog ogromne promocije pseudonauke, vere u karmu, da smo "Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bicima, drugim svetovima kao i univerzumima", da postoji "ko lektivna svest covecanstva", da smo u njoj "svedoci gigantskog kvantnog skoka".. . Branislav Stojadinovic - autor knjige "Covek - poreklo i buducnost" i koautor kn jige "Bioenergija - Svet Bez Bolesti" zbog verovanja u delotvornost bioenergije Gordana Ðordevic - zbog verovanja da homeopatski preparati mogu ubla iti ili otkloni ti premenstrualne tegobe. Fatovic Bo ica - zbog verovanja u delotvornost terapije magnetima Ljubi a Stojanovic - koautor knjige "Bioenergija - svet bez bolesti" zbog verovanj a u delotvornost bioenergije, kao i njene promocije

koji nam "dr i magnetno polje zemlje".zbog praktikovanja reikija (propu tanja "univerzalne energije iz okoline". sindrom hronicnog umora..zbog vere da "Tesla metamorfozom svetlosnog tela" mogu veoma brz o izleciti mnoge bolesti koje va e za neizlecive. da na e misli mogu uticati na materiju. reik i. pa preporucuje pastvi da spr i prst na usijanom poretu Andreas Kelemen . u vidovitost. lupus. Veruje da je moguce leciti ljude bez naucne medicin e. vere da ivimo unutar programa poput matriksa. Istina je ne gde tamo. Jasna Ðuricic .novinar. Anja Petrovic ..veruje da se gledanjem u Sunce mogu izleciti sve bolesti. Ivona ivkovic . pa cak i rekonstrukcija urodenih deformacija. Tatjana Karajanov . Tajne proroka.zbog vere u kvantnu medicinu i homeopatiju Bo idar Boki Ðondovic . vere u parapsiholo ke sposobnosti.nadrilekar Nikola Aleksic .veruje da umiremo od GMO hrane i od otrova za koje veruje da se namerno ispu taju iz aviona. da cigarete pobolj avaju zdravlje..Otac Joil . homeopatiju. i da "svaka iva celija zraci svetlost". Branka Matic . Ljubi a Popovic . autor knjiga "Bice tumbanje po celom svetu". zbog vere u postojanje proroka. pri cemu za izvore podataka uzima Ivonu ivkovic.zbog toga to veruje u izlecenje raka nadrilekarstvom. rekonekciju. te ko je naci u ta ne veruj e! Neboj a Jovanovic . i predla e vojnicima Srbije njihovo preventivno obaran je.. SIDA. vanzemaljce. teta lecenje. opovr gava teoriju evolucije.autor knjige "Ajurvedski kuvar" zbog vere u delotvornost ajurve de i bavljenja ajurvedom.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku i terapiju. Otac Nikolaj .zbog vere u bioenergiju.zbog promocije homeopatije Nenad Rosso ..zbog bavljenja magnetoterapijom i radiestezijom.veruje u postojanje davola.zbog vere u homeopatiju. Vera Ðordevic . kao to su rak.veruje da nakon skeniranja otiska prsta na ko i ostaje ig zveri. povre de kicme... pred la e osnivanje gradanske organizacije protiv vakcinacije dece. da se foto-aparatom mo e ukrasti du a. Pavle Matic .. postojanje antihrista.zbog vere u astrologiju Damir Pejin .veruje u vanzemaljce. rekonektivno lecenje i licnu rekonekciju . kao i promocije homeopatije.zbog vere da je prvi vratni pr ljen evolucija pogre no formirala Vladimir Cobic . i to kroz dlanove terapeuta). Zaista. u razne ne dokazane nacine izlecenja raka.zbog vere u homeopatiju Branko Stancevic . Du an Penda . Mirjana Micovic . vatrene kugle sa Rtnja.zbog promocije homeopatije Petar Dinic .

unutra nja. Vesna Pichler . bavljenja i promocije homeopatije. Du an Ilic . energije prostora. Verica Lazovic .zbog vere u biorezonantnu terapiju Ljubo Ristovski . dokle god je to potrebno organizmu klijenta ".Terapija" zbog vere u posto janje "vitalne sile". teta lecenja.zbog vere u astrologiju Neboj a Nedic .zbog vere da je "africki vudu kult".autor knjige "Od fizike do boga" zbog vere da se na planini Rt anj de ava ne to neobja njivo. da se obzirom da u hri canstvu postoji "sveto tro jstvo" i elektron mora pona ati po istom principu (energija + materija + ne to trece ).zbog vere da je srebrna voda lekovitija od obicne vode iz cesme. Ast ropsihologija. bez koje ljudi ne bi mogli variti hranu! Suzana Pantelic Ban . fizicko (telo).autor knjige "Homeopatska medicina .zbog vere u delotvornost Feng Shui i kristala anka Cetojevic . zbog preporuke lecenja dece obolele od arlaha homeopatskim preparat ima. reiki i kiropraktiku Sne ana Latinovic .. Prorocke slike nat alnog horoskopa i Ve tina proricanja zbog promocije astrologije i prorocanstva Silvana Ðordevic . Milorad Sto ic Mica . Beskrajna astrosimbolika. Aleksandar Sreckovic . vere d a "Ove frekvencije koje lece. vanzemaljce.zbog vere u astrologiju Vladimir Trajanovic . Lazar Trifunovic .autor knjiga Astralni uticaj na licnost i delo Dostojevskog. Mundana astrologija.zbog vere u reiki. kristala . kao i bavljenja homeopatijom u privatnoj klinici. rekonekcije i bavljenja rekonekcijom Veselinovic Slavica .zbog vere da je prorocica i da mo e govoriti sa mrtvima. vitalna sila da se vrati u ravnote u i ponovo uspostavi zdravlje u organizmu".zbog vere u delotvornost rekonekcije i bavljenja istom.. da je "covek slo eno.zbog vere u ajurvedu.zbog vere u rekonekciju.zbog vere u da se homeopatskim preparatima "podstice nevid ljiva. koji se zasniva na "tera nju zlih sila koje izazivaju bolest" i "prizivanju dobrih koje lece" delotvoran kao i promocije i bavljenja homeopatijom (uspostavljanjem ravnote e "vitalne sile" ). nastavlja ju da deluju i po to je seansa zavr ena.zbog vere da je svaki ivi organizam izvor elektromagnetnog zracen ja. Inte resantno je da je u spisku bolesti koje leci navedena i bakterija e iherija koli. duhovno (du a) i ener getsko (vitalna energija) bice". Mirjana ivanov .. .Goran Milekic . reikija. radioniku.zbog vere u delotvornost radiestezije.. proroke. Tokin Vesna . koje su inicirane za vreme isceljivanja.nadrilekar Vesna Mihajlovic .zbog vere u astrologiju Vangelia Gushterova (poznatija kao baba Vanga) . promocije i bavljenja kvantnom medicinom.

n. ekonomija.zbog vere u postojanje "energetskog sistema tela" Mihailo Cukic .casopis Energija.zbog vere da je evolucija pogre ila.zbog vere u postojanje "ch'i jezera energije". prodaje Feng Shui lekova i vere da "akupresurna prostirka za relaksaciju . ivotna energije i bavljenja rekonekcijom. na obali Sirakuze . godine p.zbog vere u delotvornost rekonekcije.autor knjiga " islerove soli 12 minerala za zdravlje" i "Homeo patija za pocetnike u slici i reci" zbog vere u homeopatiju i lecenje simbolima Sini a Popov .zbog vere u astrologiju Mirjana Milicevic Tikvarevic . S vojom knjigom je uspeo da "otvori" (bar) jednog nekritickog obrazovnog radnika z a pseudonauku.Vladimir Madic ." Slavi a Ðukanovic .zbog vere u terapiju kristalima i astrologiju Slobodan Jerkovic .predavac na Vi oj poslovnoj koli u Novom Sadu zbog verovanja u neka da nje postojanje Atlantide i u mogucnost Arhimedovog paljenja neprijateljskog bro da fokusiranim suncevim zracima koji su se odbijali od ogledala od uglacane bron ze 212.zbog promocije homeopatije Ljiljana Stefanovic . strana Pekic Borislav . i a Milo evski .zbog vere u postojanje " ivotne energije" Mirko Stikic . Gorica Jovanovic . revitalizaciju i samoisceljenje obnavlja protok energije tela.zbog vere u astrologiju Zorica Cvetanovic . Zaharije Mitic .zbog vere u astrologiju Slobodan Do ic .zbog vere da se "u natalnoj karti pogotovo vidi da li ce osoba obol eti i mo e se znati i kada. Goran Milojkovic .e.vlasnik izdavacke kuca Esotheria zbog promocije ezotericne lite rature.zbog promocije i bavljenja bioenergijom Sne ana Tufegd ic . ekologija Broj 1-2 / Godina IX / Mart 2007.zbog vere u teta lecenje Aradski Olga zbog verovanja da homeopatija mo e izleciti neplodnost. "feng shui umetno sti prilagodavanja prebivali ta ivih i mrtvih tako da ona budu u i odnosu sa lokaln .zbog kurseva i seminara astrologije Danijela Vukotic . bioplazme. Interesan tno je da joj je glavni izvor saznanja knjiga Polje. pa nam je krivo usadila pr vi vratni pr ljen Peic Slavica . 155.nadrilekar Du an Mi kic ME-NA-DI . kombinujuci dre vnu mudrost i modernu tehnologiju".autor knjige "Atlantida" zbog verovanja da je ista postojala.zbog vere u rekonektivno isceljenje Nikola Lazarevic . postojanja orgonske energije.nadrilekar Olja Petkovic .zbog vere u terapiju kristalima i reiki Vesna Grbic .

da je reiki "cista svetlost koja dolazi iz vi ih dimenzija" Irena Stojkovic . Du ica Joksimovic . RTV B92.zbog vere da se "polaganjem ruku kanali e energija iz prirode i direktno puni oslabljene kanale cistom energijom univerzuma". zbog vere da se "mo dani talasi p renose u jonsko okru enje i tu se de avaju cuda".. Lepo ta i zdravlje. Ljiljana Ti ma .im tokovima kosmickog daha" i "yin i yang dinamicke ravnote e mu kog i enskog princip a" . Danko Lara Radic ..zbog vere u feng shui Milena Kostic .zbog vere u homeopatiju. energoterapije (dijagnostke i terapije preko fotografije). Interesantno je da se nije direktno reklamirao. karmu.zbog vere da srpski manastiri isceljuju. Trece oko. MTS magazin. postojanje "negativne energije". prona ao je "misaono sinhroni motor" . gljivica i vecine mikroorganizam a" Slavica Bo kovic .. TV Pancevo. TV Novosti.zbog vere u delotvornost svojih "praantibiotika" i "antivirusnih supstanci". numerologiju. Sensa..casopis Eko kuca broj 2 128. vere u postojanje aure. magazine i novine Lisa. bakterija. Poslovni radio. TV Duga. strana. 202... "formulu za ostvarenje elja". Studio B. da je na naizmenicnoj struji frekvencije od 50kH z do 900kHz "opseg vibracija virusa. vec su pacijenti do lazili po preporuci vracare sa televizije. kvantno l ecenje.zbog vere u reiki. Katarina Subotic .zbog vere u postojanje bioenergije Vesna Samard ic . .. Nikolic akota Danka .zbog vere da "zvanicna medicina gura bolest pod tepih" i pr omocije homeopatije Jadranka unic .zbog vere u postojanje "vitalne energije" Lazar Toma evic .. Gostovala je na RTS 1. reinkarnaciju.zbog vere u bioenergiju Nedeljko Dra ic . Palma plus. Yellow Cab i druge. Autor je knjiga "Feng Shui: sami izlec ite sopstveni ivot". Naknadno je poku ao da legalizuje delat nost. Astrologos. "Feng Shui prirucnik". TV Makedonija i bila je gost u radio emisijama Jat. Radio Beograd. E-magazin.zbog vere u delotvornost homeopatije. Vujic Bo ica . da nekakav kod ima da prevlada svetom . "Kineska astrologija". "Feng Shui za sve: osnove klasicnog Feng Shuija"..zbog bavljenja kvantnom medicinom Mima Mikovic . da je nekakav ig antihrista laserskim putem umetnut na prst prilikom vadenja bi ometrijskih dokumenata.. da je Tito bio Cercilov sin. rekonektivno isceljenje i rekonekciju. Koparske Novice.zbog vere u antihrista.zbog vere u delotvornost kvantne medicine i homeopatije Tadej Vitovnicki . "telesni h meridijana".". Pi e za casopise. TV Art. Vreme. delotvornost magije u politici.autor knjige Svetlosna forumla. Spasoje Vlajic .zbog vere da je "Uzrok svih emotivnih i fizickih poremecaja je p oremecaj u sistemu telesne energije. Fo x TV.koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u njenu delotv ornost i prodaje homeopatskih preparata. postojanje davola. Aleksandar Logo .

.zbog vere u delotvornost kvantne medicine (mikrotalasna rezonan tna terapija i biorezonantna dijagnostika i terapija). Izvorom.autor knjige "Homeopatija za svakoga" zbog vere da je hom eopatija delotvorna kod oboljenja organa za disanje. Branko Avramovic .zbog vere u postojanje bioenergije i delotvornost bioterap ije.zbog vere u delotvornost homeopatije Tamara Drincic .veruje da je Tesla bio telepata i da se nije razboleo kolero m zbog bakterije vibrio cholerae. i da postoje instrumenti koji mogu d .zbog vere u reiki Aleksandra Bocokic Stefanovic .zbog vere u homeopatiju Spomenka Dragojevic .nadrilekar Branka Basara Popovic . odreden ih ko nih promena. kardiovaskularnih. aroma terapij e i energobalans terapije Milan Mladenovic .zbog vere u astrologiju Gordana Popovic . iako ne zna brzinu kretanja e lektrona (struje). Energijom Stvoritelja Svega sto Jeste".zbog verovanja da magnet mo e promeniti vibraciju sunceve svetl osti u zatvorenom prostoru. raznih urolo kih i ginekolo kih oboljenja. Ljiljana Bajic Bibic . harmonijom sa Bogom". i homeopatije. Re io je da obori ajn tajnovu teoriju relativnosti.zbog vere da je moguce da se "povezujemo sa univerzalnom energi jom stvaranja. Stojan Primovic . Branka Nikolic . organa za varenje. pri cemu je jedini preduslov za uspeh "da verujete u boga". Bogom. tako da svetlost puni telo energijom Danica Grmu a . vere u homeopatiju.zbog vere u delotvornost terapije magnetima..zbog lecenja dece homeopatijom Velimir Abramovic . i bavljenj a istim. bojama. vec jer ga je otac nagovarao da postane sve teni k. neurolo kih.autor knjige (istog naziva) "Homeopatija za svakoga" zbog vere u po stojanje " ivotne energije ili vitalne sile" Miroslav Jovanovic .zbog vere da "svaka celija emituje odredeno elek tro magnetno zracenje" i bavljenja i promocije kvantne medicine.Sne ana Zelenika . Despotovic Anda . Aida Stoickov . vere da svaki org anizam poseduje svoje magnetno i bio polje. Romana Ðekic .zbog vere u bioenergiju Jelena Studen Vojvodic . .zbog promocije homeopatije i bavljenja istom Borislava Kovacevic . reumatsk ih.zbog vere u delotvornost terapije kristalima. Vesna Brankov .zbog vere u mogucnost rekonektivnog lecenja "harmonijom iz medu Coveka i Univerzuma.zbog vere u delotvornost terapije zvukom.zbog promocije homeopatije Gordana Vejinovic . energijama i teta lecenjem.

Ivan Antic .a to polje detektuju i poprave stanje organizma.autor knjige "Homeopatija .zbog bavljenja homeopatijom Svetlana Milenkovic Filipovic . kuatsu (masa a za pokretanje vitalne energije tijela) i filipinsku psi hirurgiju. motivacije i odgovornog delovanja u svim aspektima ivota). reinkarnaciju.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku. jogijsko letenje Jovan Tasic .. svetlosti i harmonij e). amanske teh nike lecenja. radioniku. kiropraktiku.zbog vere u bioenergiju Goran Marjanovic ..kroz usredsredenu molitvu Stvoritelju). homeopatiju.zbog vere u rekonektivno lecenje.zbog vere u kiropraktiku i reiki. to bi znacilo da bi sada mogao da pomera predmete mislima. u p erpetuum mobile uredaje. Vesna Markovic . reiki (p ovezivanje i uskladivanje sa univerzalnim izvorom energije. kristaloterapiju. Ferenc Cik Nad .. svetlosti i informacije izmedu makrokosmosa i mikrokosm osa.fizickom. u razne nedokazane nacine izlecenja raka.zbog vere u reiki terapiju. Divna Cvetkovic . ajurvedu. rekonekciju. reikir rek onektivno isceljivanje i rekonekciju.zbog vere u kvantnu medicinu i da "elektromagnetno polje posed uje svako ivo bice" Marija Murinji . Srdana Bolbodevski ... Zavr io je psihokineziologiju.Veruje da postoje nehercijanski talasi. Dejan Berbatovic . prana healing (energetska tehnika koja koristi prirodne zakone za povecanje sposobnosti tela ka samoizlecenjenju).zbog vere u transcendentalnu meditaciju. feng ui.zbog bavljenja homeopatijom Vladimir Holdokov . order (poredak Ljubavi). rebir thing. astromedicinu.koautor knjige Lecenje homeopatijom zbog promocije iste .teslion. theta healing ( meditativan proces koji isceljuje na svim nivoima na eg bica . univerzuma i covecanstva".veruje u vanzemaljce. emocional nom. radiesteziju. obzirom da .zbog vere u lecenje kristalima.zbog vere u astrologiju Sto inic Sa a . reiki. zbog vere da nas "linije meridijana (ponek ad nazivane akupunkturnim linijama) povezuju sa celim univerzumom". Bachovu cvetnu ter apiju. mentalnom i duhovnom . i saradnik novosadskog nedelj nika Caladi ker zbog vere u astrologiju.ne na medicina" i koautor knjige " Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste. i elementarna cestica . Rakovic Savcic Ljubica . Gordana Bojic Kolarski . transcendentaln u meditaciju. ali i da operi e. Radenko Zekovic . i da ih se rastereti i oslobodi uz porast svesnos ti.bio je autor clanaka u Madar Sou.. regresoterapiju.zbog vere u rekonekciju Laslo Boka . Aleksandra Ðokovic . da "Svako te lo sadr i sopstveni skup energetskih linija i tacaka" koje su "kanal koji obezbedu je na e preno enje energije. kliring tera piju (precizno razradeni procesi koji poma u coveku da locira podrucja emocionalni h naboja i mentalnih barijera.

veruje i propagira delotvornost vla ke magije Ljubinka Milanovic Buba .zbog vere u karmu. vere u postojanje licnih meridijana (aksiatonalnih linija). ..zbog vere u homeopatiju Milan Radonjic (poznatiji kao Milan Tarot) .autor knjiga "Tarot poetika duha" i "Tarot Thank You For Everything" zbog vere u prekogniciju. astrologiju..zbog vere u bioenergiju.. Olga Vulicevic .ima diplomu psi hirurga! Dunja Crnogorac .zbog homeopatske prakse. vere u postojanje " ivotne sile" u coveku. Jelisaveta Pajicic . cakre. informoterapij u. radioesteziju. Univer zuma". obzirom da ce se njegova tvrdnja nedvosmisleno mo e proveriti nakon isteka roka. energetsko polje.zbog vere da intenzitet bilo kog zracenja raste sa porastom odstojanja.... vere da se DNK lanci mogu povezati sa "energetskim meridijanima planete.zbog vere u bioenergoterapiju.zbog vere u elektropunkturnu dijagnostiku. Ocigledno da nije dovoljno strucan u pseudonauci..autor tekstova u casopisu Mistika i magazinu Zdrav erapiju kristalima. ivot zbog vere u t Dimitrijev Blagoja . Jovana Velimirovic . citanje misli na daljinu. kiropraksu.zbog vere u homeopatiju i postojanje ivotne sile Milica Acevic . jogisko letenje. svemirsku energiju.zbog vere u "ponovno o ivljavanje na eg rodenja" Eva Cik Nad . natalne karte..zbog vere u transcendentalnu meditaciju. uticaj misli na materiju. i "ravnote e izmedu telesnog. astralni tit i da je on sam Kroulijeva inkarnacija Du ko Savic . kabalu.veruje u astrologiju Sanja Milanovic .zbog promocije lecenja beba homeopatijom Svetozar Radi ic . Nenad Janjetovic ..veruje da necemo do iveti 2014 godinu.. Sanja Peric . Zoran Milankov ..veruje u vidovitost. Vlajna ..zbog bavljenja homeopatijom. emocionalnog i duhovnog bica".. andele cuvare. reiki. vec ce planetu Zemlju p rogutati progutati crna rupa. ajurve dsku medicinu. da je ono nastalo primenom kvantne f izike Bolbodevski Srdana . su jok.. biosignalnu nutriciju. kristaloterapiju..zbog vere u bioenergiju. rekonektivno lecenje koje ponekad praktikuje "na dalji nu".. Viktorija Jelisavcic . magnetoter apiju. zvezda. Anna Markovic Plestovic . auru. Olga Rezo .zbog vere u teta lecenje. horoskop.autor knjige "Feng ui: Tehnologija prostora" zbog vere u feng shui Miroslav Markovic .

crnu magiju i astrologiju. bioenergetsku reekvilibraciju. numerologiju. promocije vastu.zbog vere u delotvornost homeopatije Sanja Colja . doti a i sanskrita na sopstvenim kursevima bez akre ditacije Stupar Aleksandar .zbog vere u rekonektivno isceljenje i rekonekciju.. to izg Predrag Radovic .zbog vere u delotvornost lecenja homeopatijom i smejanjem (tzv. Aleks Radovic. mobitela. imao je kontakt emisije na TV Ko avi. za razliku od bolesnih izoblicenih talasa". vodila je emisije Astrolog os i Planetoskop na TV Ko ava. Gordana Cvetic . strahova i trauma. Gordana Jujic Vasic .pretecu feng shuija. da "Uvek sve ovorimo ili napi emo najbr e putuje u kosmos i materijalizuje se.zbog vere u bioenergiju Milan a ic . i da je ist a "potkrepljena mnogim naucnim dokazima i istra ivanjima" Dalibor Purhmajer .".zbog vere da "zdravi organi ili delovi tela alju zdrave vibrac ije (frekvencije). Organizovao je astro-kurseve.veruje u astrologiju Zoran Krupe . vere da su "negativna osecanja poput mr nje. covek je senzacijama povezan sa svime u univerzumu .zbog vere da "U bolesti dolazi do energetskog poremecaja i nenorm alnih senzacija koje predstavljaju osnovni.veruje u reinkarnaciju. da je za izlecenje "Potrebna neka supstanca iz prirode sa slicnom energijom i vitalnom senzacijom" i da "Jedna univerzalna energija pro ima sva iva bica i ne iv i svet. sma jl joga terapija) Goran ivadinovic .zbog vere da u prekogniciju. i bavljenja kvant nom medicinom. kompjutora.".autor (ili autori) knjige Regresoterapija zb og vere u reinkarnaciju Zlatko Kalajd ic . Bogdanka Pe ic . Badawi . bioradiesteziju.Ljudmila Osipova-Janjetovic . zrakoplova i podzemnih voda" mislima.zbog vere u sve u ta veruje i Zlatko Kalajd ic . a pis ao je i za 'Astrologus'.. 'Trece oko'. prodaje vastu kompa sa. Objavljivao je clanke u prvim brojevima lista HOROSKOP. U tom polju energije. Marija K. mogucnost lecenja od " tetnih zracenja kojima smo svakodnevno izlo eni putem televizije. povracaj "fragmenata du e koju smo izgu bili u kontaktu sa drugim ljudima".veruje u astrologiju Goran Karna ..autor knjige Ljubavni horoskop za 2005. vitalni poremecaj na najdubljem nivo u." . Obucavala je nove astrologe zbog vere u astrologiju .terapiju kristali ma. cakre.zbog vere u postojanje aure.porodicna iskustva" zbog vere u tetnost vakcinacije i "da svaki covek ima ivotnu energiju koja ga odr ava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamican proces prilagodavanja.zbog vere u radioesteziju.. najce ci uzrok bolesti". Andela Slobodina .zbog vere u vastu .. ajurvede.. bioenergetiku.autor knjige "Homeopatija . bolest je znak da j e ta energija trenutno naru ena. tera piju kristalima Srdana Kalajd ic ." kao i praktikovanja i promocije homeopatije. sunca. Aleksandar Brendan .

zbog vere u astrologiju..veruje u astrologiju.veruje u astrlogiju. Koautor je knjige "Posvecenici astrolog ije". tj.autor knjige "Reiki . Etelka Penze . Asja irovnik .put ka sebi" zbog vere u postoja nje ivotne energije. horoskop i reiki lecenje na daljinu .veruje u astrologiju.zbog vere u astrologiju. Du an Savic . Autor je horoskopa casopisa Lisa.veruje u astrologiju Ru ica Blizanac .veruje u tarot i astrologiju. Autor tekstova u casopisima Bilje i zdravlje i Bulevar i Novi Zodijak. Margarita G. Lea Im iragic . i autor ou programa "Astro prsten". Vodi kolu astronomije Ðuro Salaj.zbog vere u natalnu astrologiju. "Seksualnost i Mars u horoskopu". "Smislena povezanost bezvremenog polja" i koautor "Posvecenici astrologije". Autor horoskopa casopisa Ilustro vana politika i pisac knjige "Mesecevi cvorovi". Miljana Mitrovic .veruje u astrologiju. Jedan od osnivaca Udru enja astrologa Jug oslavije. Andelko Gari Zdravkovic . Autor je clanaka u casopisu Na a Borba. Gordana Varga .veruje u astrologiju i numerologiju.veruje u astrologiju. autor knjiga "Tumaci Bo ijeg Rukopisa".zbog bavljenja homeopatijom Tanja Joksimovic . Jovana Lucic Gajic . Branka Bakic . Bo ana Antic . "Tajne egzaktne astologije" i "70 astrolo kih zadataka sa odgovorima" Aneta Memic . inicijator astrolo kog magazina "Astro svet".zbog vere u terapiju bojama.. Povremeno ima emisije na TV Art. gostovao je TV MBC i TV Atlas (Crna Gora). Milenkovic . Todorovic Mirjana . feng shui. "Slava u horoskopu ".veruje u astrologiju. k armu.zbog vere u reinkarnaciju. sinastriju i astromedicinu Tijana Ru ic . Autor je knjiga "Spiralni pu tevi vremena". Nikola Stojanovic . Cecilija Rabrenovic .zbog vere u delotvornost homeopatije Aleksandar Imi iragic . talismane.veruje u homeopatiju. "Carobnica". Aleksandar Manojlovic .zbog vere u reiki. amajlije.koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste Tatjana Jovanovic .zbog vere da "svaki broj ima svoju negativnu ili pozitivnu v ibraciju" i da je numeorologija nauka Bojan Vujo evic . da "boje svojim energetskim vib racijama uticu na otklanjanje zdravstvenih tegoba" i reiki.Aleksandra Maric . renikarnaciju. kristale.veruje u astrologiju.veruje u astrologiju. Zlatko Zlatkovic .veruje u karmu i astrologiju. lecenje kristalima.

veruje u karmu i astrologiju.Du an Velickovic .autor knjiga Zdravlje bez kompromisa." Branka Trikic Glumac . da "Magnetna energija severa i solarna e nergija istoka (ultravioletni zraci) nose pozitivne. Saradnik casopisa Astrologos. dok jug (inf racrveni zraci) i zapad (gamma zraci) nose negativne uticaje.zbog vere u astrologiju Darko Gu vic . davala je godi nja predvidanja za Politiku. zle oci.zbog vere u astrologiju. zbog vere u urok. Gordana Ma ic . Ljubica Ple a . vla ku magiju. knjige "Zb irka re enih zadataka iz horarne astrologije" i koautor knjige "Praktikum natalne astrologije". postojanje duhovnih organa .veruje u proroke i astrologiju. Vodi kolu astrologije.izdanje Politike. Dnevni Telegraf. Jadranka Cvetkovic .zbog vere u postojanje energetskog kanala reiki terapeuta i da "Co vjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnote a energije koja protice kroz organizam. Pi e horoskope za Ilustrovanu politiku. Kako iveti zdravije l eti i serijala Kuvar zdrave ishrane zbog vere u delotvornost terapije mokracom.veruje u astrologiju. i upra njava je.zbog vere u ra ljarstvo Georgij Nazarov . da " Ako se nosi pod kapom beli luk otklanja urok i migrenu koja sa njim ide" Mirjana Cosic ." Du ica Miljkovic . postojanja "energije svog tela". Pi e tekstove za c asopise "Astrologos" i "Trece oko". arlota Vuka inovic .zbog vere da je biofon na neki nacin drugaciji od bilo kog ommetra Jasminka Holclajtner . Ta jne ci cenja mozga. Autor je vi e astrolo kih clanaka. chemtrails. pisala je horoskope i clanke za Telegraf .veruje u tarot. nesreca i siroma tvo javljaju k ao posledice lo e balansiranog prostora"... Nacional. da se "bolest.cakri. Predrag Petkovic . Marina Jungic Milo evic . vracare. Spoznaja.veruje u astrologiju. astrologiju. astrologiju i reinkarnaciju.autor romana "Otkrice" i "Saznanje". Radenko Milovanovic . Autor je tekstova u casopisu Horoskop .veruje u astrologiju.zbog vere u bioenergiju Dragana Deh ... Autor knjige "Budite sam svoj astro log" Du an Ninic . Andrej Coha .zbog vere u Feng Shui.veruje u astrologiju.koautor knjige "Moc i nemoc 12 znakova zodijaka". Zdrava glava. Kako iveti zdravije u jesen. bazne uticaje. sanovnik. . Sa a Radovic . Gradjanin. Pi e tekstove za c asopis Astrologos .veruje u astrologiju.zbog vere u reiki Nena Jankovic .veruje u karmu. astrolog emisije Planetarijum n a BK TV. Tajne zdrave ishrane. Nedeljni Telegraf. Violeta Purhmajer . Pi e tekstove za internet casopis Astro port al. Autor knjiga "Beskrajno putovanje du e" i "Ume tnost tumacenja horoskopa".veruje u prekogniciju.

i sa Mobtelo m. Jasmina Vracaric Ðakonovic . "Evropske novosti". "Politika".zbog vere u radiesteziju.zbog vere u PEAT.zbog vere u homeopatiju.. Voja Veselinovic . Vere u biorezonantnu terapiju i rezonantno alergijsko testiranje.Tatjana Ðordevic . Ana Rakic . aromoterapije.autor horoskopa novina Internet Novine Serbske zbog v . Svojevremeno je kreirala programske astrolo ke sadr aje za "Telekom Srbija". home opatije i kvantne medicine. Nata a Karalic Koprivica .veruje u astrologiju. Aspektiku..suncevi zraci". magnetoterapij e.mikroskop ot kriva. Vodi la je " kolu astrologije". dijagnosti ka energetskog stanja organizma Svetlana Panjkovic . "Dvocifreni brojevi". "Masonka" i u ovom trenu tku sprema knjigu "Sjaj Pitagore". a svaki organ kao skup miliona celija ima svoju oscilaciju..zbog vere u ra ljarstvo i bioenergiju Slobodanka Ka ikovic .zbog vere da bolest nastaje kao naru avanje harmonije izmedu intelekta (mentalnog stanja). Vladimir Stojakovic .zbog vere da je svako ivo bice veliki bioinformacioni sistem. Trenutno saraduje sa casopisom "Tip". reinkarnaciju. Saradnik je casopisa Trece oko. Saradivala je sa dnevnim listovima i casopisim a: "Tajne"." Jovanovic Ignjatic Zlata . "Vecernje novosti" i casopisom u dij aspori "Svetski srpski glas".14 4 ljubavne kombinacije". Autor je knjige "Ljubavni horoskop . Autor je knjiga "Numerologija 0..veruje u astronomiju.veruje u prekogniciju. laseroterapije. Tatjana Lalic . Irena Sjekloca Miler .Veruje u numerologiju. Jasmina Jovic .Novosti.zbog promocije homeopatije Nata a Radic .terapij u i licnu rekonekciju i spiritualnu dijagnostiku Violeta Dimitric Aleksic .. Autor je knjige "Zodijak . i da je pravoslavna vera najdelotvorniji lek i najmocnije oru je. s? uspehom uspost?vlj? n?ru enu nervno-hormonsku i imunsku r?vnote u i predst?vlj? osnov z? lecenje mnogih s?vremenih psihosom?tskih bolesti.veruje u astrologiju. Por ed casopisa "Trece oko" pi e clanke za list "Arena" . da emituje elektromagnetni talas i to onda pobu duje sve druge procese u organizmu. 1 i 2". DP4. svoj e talase. biorezonantnu terapiju. Da je svaki na organ jedan je zasebni biokibe rnetski sistem. Autor je knjige "Astro . rekonekciju . Prognozira brz propast Amerike. "Novac". Povremeno ucestvuje u razlicitim televizijskim i radioemisijama u kojima populari e astrologiju. reiki.autor knjige Povratak Bogu i prirodi zbog vere u postojanje "ne rvno-hormonske i imunske r?vnote e". vere da medicinski j?stuk "Dr Tanja". emocija i tela i promocije homeopatije.autor knjige "Kvantno hologramska medicina" zbog vere u delotvornost mikrotalasne rezonantne terapije.zbog vere u homeopatiju. biotehnicku energiju i ra ljarstvo Evgenija Radakovic . "Brojevi od 21 do 9 192 631 770". Gnosticki inten ziv. Po javljivala se na TV Politika. elektroterapije.zbog vere u astrologiju Milorad Mica Krstic . kineziterapije. infracrvene stimulacije.. Da svaki atom ima svoju oscilaciju. Memento. Dragan Tomic .

.R ibe". Autor knjiga "Zodijacka sazve da .veruje u astrologiju. Tatjana Brkanic . koautor knjiga Andeoske karti ce najlak i nacin komunikacije s andelima i Andeoske kartice. .Veruje da postoji sotona. Goran Radosavljevic . da nas avgusta 2013 godine ceka novi smak sveta.Veruje da se postojanje boga mo e dokazati srpskim nazivima za p olne organe i raznim drugim terminima koji se retko nalaze u recnicima i enciklo pedijama... hiromantiju (gledanje u dlan). Dragan Loncar . numerologiju. da Venera i Pluton nisu planete (od 14:00). opsednutost duhovima.zbog verovanja u postojanje karme Slavi a Miljkovic . .erovanja da planete (konkretno Uran) mogu predvideti pad aviona Ljiljana Popovic .. amajlije. da je nojev potop istorijska cinjenica. Du ka Kere i zbog vere u tarot. astropsihologiju. sajt moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. Dragan Simovic . Dan ercar .zbog verovanja da biorezonantni aparat ima ikakvu svrhu pr ilikom lecenja ljudi.zbog vere u hiromantiju..zbog promocije homeopatije Elmira Grubic .autor knjige Transformacija karmickih obrazaca zbog vere u karm u. astrologiju.. crnu magiju. Olga Lukovic Pjanovic .veruje da postoje proroci. dovoljan mu je i student arheologije ogorcen pseudoistorijom. Cak pominje da su deset bo jih zapovest i srpsko delo! Iako je Radoje Radic u svojoj knjizi raskrinkao i njegove price. ecer ne s pada u magneticne materijale) Dragan Ðindic Stankovic . zbo g vere u delotvornost kvantne medicine. da "svest stvara i pokrece materiju".koautor knjige Istorija Srba i Rusa i profesor na institutu za n acionalnu istoriju "centra za psirodnjacke studije" Miroljuba Petrovica (pri vrh u prvog posta) zbog la iranja istorije Srba.koautor knjiga Andeoske kartice najlak i nacin komunikacije s andelim a i Andeoske kartice. da du e pos eduju frekvencije.clan sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog dru tva broj 18.autor knjige Srbi narod najstariji zbog pseudoistorije. Njena (ne)dela najbolje je raskrinkao Radivoje Radic u svojoj knjizi Srbi pre Ad ama i posle njega Jovan Deretic .zbog promocije homeopatije Slobodan ivkovic . zbog vere da postoje andeli Slobodanka Jankovic .. meningitisa i karcinoma "namagnetisanim" granulama ecera (inace.. Boris Potapov . Branko ivotin . piramidalnu num erologiju.zbog vere u astrologiju. zbog vere da postoje andeli eljka Tokic . Erotika i seksualnost u astrologiji i Bo anska snaga duha.. Tomislav Budak ..autor knjige Molitve andelima cuvarima.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film.. telesnog elektromagnetizma i lecenja leu kemije.

zbog vere u feng shui. Slavomir Cune Miljevic . magiju. Olga Milo evic . Sijaci cudesnog sjem ena..razmi ljao sam da li da ga uvrstim ovde. numerologije i geomantije Momir Tankosic ..vodic u buducnost zbog vere u reinkarnaciju (tvrdi da je do sada imao esdeset i sedam ivota na Zemlji) Dragan Simovic .veruje da postoje proroci. promocije g ledanja u Sunce (solarne joge). terapije magnetima. Energoterapija. kosmicku energiju Mirjana Gracan . aktivaciju DNK. da je iscelitelj Mi o Krstovic . REIKI jedna drugacija prica. Sanjari.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. to ste nekad bili..zbog vere u vidovitost.. Putnici . Cudesno sjeme zbog p romocije pseudonauke. da smo mi hologramska bica kojima mo e da izraste amputirani deo tela pod uticajem misli..autor knjige Va i pro li rnaciju. bo ansku energiju..zbog vere u tarot i astrologiju Miroslav Alkovic . ovo moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. da nas kosmos voli. da se "ljudsko telo sastoji iz svog: fizickog tela kao i emotivnog.. terapije biofrekvencijama.autor knjige Odlomci istorije Srba zbog pseudoistorije Biljana Bili Pantelic . energetsku psihoterapiju. tarot.brat Todora jovanovica (sa pocetka prvog posta) zbog vere u r . reiki.zbog vere da je moguce iveti bez hrane i vode 70 godina.zbog vere u reiki i reinkarnaciju Ljubodrag Simonovic Duci .. ivoti.".zbog vere u bioenergiju.Milovan .autor knjiga Tajna pocetka kruga. Maksim Osipov . karmu..zbog vere u postojanje cudotvoraca Maja Cvjetanovic Labo . da se voda mo e "energizovati".zbog vere u reiki. opsednutost duhovima. Vlado Popovic . amanske energetske terapije i masa e. reinkarnaciju. Tragovi i mijene.kroz pro lost i buduc nost..zbog vere u astrologiju. Miroslav Ki . Pod za titom duge. Sedma knjiga .Mica Jovanovic ... Ivan Mirkovic . Milo Milojevic . zbog vere u reinka Novica Jovanovic .autor knjiga Osnove natalne astrologije. numerologiju. ali presudila mu je vera u vanzemaljce Gabor Macanko . da du e pose duju frekvencije. numerologiju. Lazar F. Magicni zakoni realnosti. reinkarna ciju. karmu.. da je smrt deo ivota koji zimi ode u hibernaciju. Jasmin Novak . kola numerologije. astrologiju.Veruje da postoje astralna bica (zmijski demoni) Boris Potapov . Andeli nemaju krila. Ðerd . mental nog i duhovnog etericnog tela. Astronu merologija.zbog vere da se kirijanovom fotografijom ne meri vla nost vec aura ... Prirucnik numerologije i Ðavolja posla zbog vere i promocije astrologi je.zbog vere da smi mi centar svog univerzuma..autor knjiga Kraj igre. reiki.

zbog vere u bioenergiju Daliborka Borota . visak.biv i ministar zdravlja zbog legalizacije Pravilnik? o bli im uslovima..zbog vere da nas 21.zbog vere u terapiju kristalima.zbog vere u vidovitost.autor knjige Spirala getskom nivou. Nina Bulajic ...2012 ceka smak sveta. energetsku terapiju. Slavko Sockovic .zbog vere u bioenergiju Robert Kajsler .. jer je . nacinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicin e..zbog vere u vidovitost.Vuka Stambolovica kao mentora koji je njen (ne)rad koristio za legalizac iju istog. poznato g po nadrilekarskim predavanjima i obukama. crnu magiju. bioenergiju. i da poma e ( ta god to znacilo) pri izle cenju mnogih bolesti Slavoljub Radovanovic .zbog vere u gledanje u olju.. vere da je covecja du a te ka 4 grama. ivota zbog vere u postojanje zdravlja na ener Zlata Cuvela .zbog vere u bioenergiju.zbog vere u bioterapiju.jeftinija. crnu magiju. bioenergiju. Dragoslav Ko aric ...predsednik udru enja za promociju i razvoj kvantne medicine zbog promocije i razvoja kvantne medicine. lecenje uz bo ju p omoc. Milorad Pandurovic ..autor knjige Lecenje bioenergijom zbog vere u energetsku biote rapiju Darije Milak . Marija Kovand ic . Branimir Marinkovic .zbog magistrature na nadrilekarstvu kod njegovog glavnog zagovo rnika . . (Izvor: casopis Apotekarska praksa b roj 83 strana 23) Ðuro Koruga .predsednik dru tva za promociju primene kristaloterapije u me dicini zbog promocije primene kristaloterapije u medicini Slavica Arandelovic . Jovanka itea ..zbog vere u terapiju kristalima Dragoslav Petrovic .vracara Milan Kovacevic ..adiesteziju. (Izvor: casopis Apotekarska praksa broj 83 strana 23) Tomica Milosavljevic .menad er i biv i direktor Farmaceutske komore Srbije zbog vere da je dokazano da je alternativna medicina delotvorna i podr ke tradicionalnoj i alterna tivnoj medicini. mogucnost predskazanja sopstvene smrti (a da to ne bude samoubistvom).zbog vere u bioenergiju.. Radisav Mikovic . auru. amajlije.12. pri cemu je kao pouzdane izvore uzimao Vuka Stambolovica i Vladetu Jerotica ( sa pocetka posta) i prezentacije iz doma zdravlja Stari Grad u Beogradu. Zdenko Domancic . Slobodan Ðordevic .predavac na Ma inskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog vere u sn ove. razne nedokazane nacine lecenja.

nadrilekar Dino Alter .zbog vere da mo e da prica sa mrtvima Jasna Jojic Pavlovski .zbog pomoci pri izradi kataloga kojim je legalizovano nadrileka rstvo i vere da je moguce iveti 500 godina.zbog vere u energiju za tite arhangela Mihaila Du an Janjic . Nenad Panic .lek i amajlija i ostalih. Nenad Milosavljevic ..zbog vere u vingvejv metodu. .Vlado Ilic . kvantnu harmoniza ciju i izmi ljanja matriks enerd etiks metode. pod okriljem da vola.clan udru enja za sistemsku terapiju i sistemska re enja Srbije "Porodi cni raspored" zbog nadrilekarskih "predavanja" Milivoj Jelakovic . radiesteziju.autor knjige Bo anska harmonija pokreta zbog vere u bachov-u cv etnu terapiju i tai chi quan Slobodan Maslic .zbog terapije epilepsije molitvom Dobrivoje Mladenovic .zbog vere u bioenergiju. Desa Vojvodic . jin i jang energi ju. teta lecenje.zbog vere u postojanje globalnog gravitacijskog energetskog biolo kog polja i prodaje uredaja za koje tvrdi da ne to leci. Radmila Novakovic .zbog prodaje vode (bukvalno) Suad Mulic . parapsihologiju . Ajurveda.autor knjiga Iskustva u merenju tetnih zracenja i Istine i zablude o zracenjima zbog vere u dokazanu tetnost bilo kakvog elektromagnetnog zracenja (c ak i vidljive svetlosti). zbog promocije vla ke magije i vere u ajurvedu Borka Stojanovic .zbog verovanja u cuda arko Stepanovic . vla ku magiju. Vesna Mladenovic .zbog vere da postoji na hiljadu necistih sila. reiki terapiju.zbog terapije vodom ivorad Gavrilovic .zbog terapije ivom sodom Prvulovic Desanka .autor knjige Vla ka magija...nadrilekar Vesna Danilovac .vracara Zlatimir Pantic . Da su sve to neki izrodi negativnih vrsti koji mogu u ovom ili onom da del uju.. tetnost podzemnih voda. Magija biljaka .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful