Neki od primera pseudonauke u Srbiji: Vuk Stambolovic - autor knjige "Medicina - nadle nost i alternativa", pisao je za "Tajne", "Galaksiju

", "Borbu", "Danas", "Zdrav ivot" zbog licnog anga ovanja na leg alizaciji nadrilekarstva Miroljub Petrovic - veruje u davole, da je na a planeta nastala pre nekoliko hilja da godina, da je bog tada stvorio sve oko nas za 6 dana i sve to propagira u svo m centru za prirodnjacke studije. Onima koji se ne sla u sa njegovim stavovima pre ti teroristickim delima. Ljiljana Colic - veruje u teorije Miroljuba Petrovica, i privatno ih javno propa gira iako ih ne predaje na fakultetu na kom je zaposlena. Vladeta Jerotic - clan Akademije medicinskih nauka zbog promocije homeopatije, a kupunkture, uticaja misli na lecenje raka, vere u postojanje duhova (konkretno s vetog duha) i mnogih stvari koje ne predstavljaju zvanicne stavove SANU. Milo Popovic - autor knjige "Prvi homeopatski prirucnik" zbog izrade propisa za l egislaciju metoda tradicionalne medicine i vere u delotvornost homeopatije Dejan Rakovic - autor mnogo knjiga, intervjua i predgovora, prisutan u vi e emisij a, ne toliko zbog njegove vere, koliko zbog ucenja pseudonauke na Elektrotehnick om fakultetu Univerziteta u Beogradu. Voja Antonic je na TED konferenciji (od 15 :30) veoma slikovito prikazao o cemu Rakovic uci studente. Todor Jovanovic - autor knjiga Todoxin, Todoxin protiv kancera, Nada za Srbiju, Prirodni virostatik Todoxin u lecenju HIV infekcije i kancerogenih oboljenja zog vere u homeopatiju, magnetne kape, pojaseve, narukvice, vere da je fluor "nacis ticki izum za kontrolu volje ljudi" Sladana Velkov - zbog vere da su vakcine "biolo ko oru je upereno protiv zdravlja lj udi", vere u chemtrails, u solarnu jogu, u tetnost fluora... ivorad Mihajlovic Slavinski - autor knjiga "Aspektika: Gnoza cetvrte dimenzije", "Eskalibur 2", "Integralni ekskalibur", "Intenziv gnoze sa Alternativnom Tehniko m", "Ji D ing: Filozofska ma ina", "Kljucevi psihicke magije", "Kreaton: Majstor igr e stvaranja", "Nevidljivi uticaji", "Peat - Novi Putevi", "PEAT i Neutralizacija Praiskonskih Polariteta", "Povratak jednosti", "Prakticni kurs gnostickog okult izma", "Praskozorje Aivaza", "Prirucnik za Majstore Intenziva Gnoze", "Psihicka samoodbrana", "Psihicki trening jogija", "Psihonauti unutra njih svetova", "Staze i bogaze Jastva", "Sunjata: Bo anska praznina i misticna fizika", "Susreti sa isti nom", "Talismanska magija", "Transcendent" i videa "Spiritual Technology Video" zbog ogromne promocije pseudonauke, vere u karmu, da smo "Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bicima, drugim svetovima kao i univerzumima", da postoji "ko lektivna svest covecanstva", da smo u njoj "svedoci gigantskog kvantnog skoka".. . Branislav Stojadinovic - autor knjige "Covek - poreklo i buducnost" i koautor kn jige "Bioenergija - Svet Bez Bolesti" zbog verovanja u delotvornost bioenergije Gordana Ðordevic - zbog verovanja da homeopatski preparati mogu ubla iti ili otkloni ti premenstrualne tegobe. Fatovic Bo ica - zbog verovanja u delotvornost terapije magnetima Ljubi a Stojanovic - koautor knjige "Bioenergija - svet bez bolesti" zbog verovanj a u delotvornost bioenergije, kao i njene promocije

pred la e osnivanje gradanske organizacije protiv vakcinacije dece.zbog promocije homeopatije Petar Dinic . povre de kicme.zbog praktikovanja reikija (propu tanja "univerzalne energije iz okoline".veruje u postojanje davola. da na e misli mogu uticati na materiju. vatrene kugle sa Rtnja.zbog vere u kvantnu medicinu i homeopatiju Bo idar Boki Ðondovic . i to kroz dlanove terapeuta).zbog vere u homeopatiju Branko Stancevic . rekonektivno lecenje i licnu rekonekciju . vanzemaljce. reik i. Jasna Ðuricic ..novinar. kao i promocije homeopatije. homeopatiju.zbog toga to veruje u izlecenje raka nadrilekarstvom. Anja Petrovic ..zbog vere da je prvi vratni pr ljen evolucija pogre no formirala Vladimir Cobic . Veruje da je moguce leciti ljude bez naucne medicin e. rekonekciju. Zaista. i predla e vojnicima Srbije njihovo preventivno obaran je.veruje da umiremo od GMO hrane i od otrova za koje veruje da se namerno ispu taju iz aviona.Otac Joil . Istina je ne gde tamo..zbog vere u bioenergiju. sindrom hronicnog umora. da cigarete pobolj avaju zdravlje. Tatjana Karajanov . Branka Matic .zbog vere da "Tesla metamorfozom svetlosnog tela" mogu veoma brz o izleciti mnoge bolesti koje va e za neizlecive. Ivona ivkovic .zbog vere u astrologiju Damir Pejin . Ljubi a Popovic . teta lecenje. SIDA. u vidovitost. vere da ivimo unutar programa poput matriksa.veruje u vanzemaljce. Mirjana Micovic .veruje da se gledanjem u Sunce mogu izleciti sve bolesti.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku i terapiju.. Vera Ðordevic . pa preporucuje pastvi da spr i prst na usijanom poretu Andreas Kelemen .. Otac Nikolaj .autor knjige "Ajurvedski kuvar" zbog vere u delotvornost ajurve de i bavljenja ajurvedom. kao to su rak. Pavle Matic . koji nam "dr i magnetno polje zemlje". lupus.nadrilekar Nikola Aleksic . te ko je naci u ta ne veruj e! Neboj a Jovanovic . i da "svaka iva celija zraci svetlost". autor knjiga "Bice tumbanje po celom svetu". pa cak i rekonstrukcija urodenih deformacija. postojanje antihrista.zbog vere u homeopatiju... pri cemu za izvore podataka uzima Ivonu ivkovic.zbog promocije homeopatije Nenad Rosso .. opovr gava teoriju evolucije. Tajne proroka.zbog bavljenja magnetoterapijom i radiestezijom.veruje da nakon skeniranja otiska prsta na ko i ostaje ig zveri. vere u parapsiholo ke sposobnosti. da se foto-aparatom mo e ukrasti du a. zbog vere u postojanje proroka. Du an Penda . u razne ne dokazane nacine izlecenja raka.

promocije i bavljenja kvantnom medicinom.zbog vere u rekonekciju. da je "covek slo eno.zbog vere da je srebrna voda lekovitija od obicne vode iz cesme. Beskrajna astrosimbolika.zbog vere u delotvornost Feng Shui i kristala anka Cetojevic . proroke. vere d a "Ove frekvencije koje lece.Goran Milekic . Lazar Trifunovic . Aleksandar Sreckovic . energije prostora.zbog vere da je "africki vudu kult". teta lecenja. Milorad Sto ic Mica ..zbog vere u delotvornost rekonekcije i bavljenja istom.Terapija" zbog vere u posto janje "vitalne sile"..zbog vere u ajurvedu.autor knjiga Astralni uticaj na licnost i delo Dostojevskog. duhovno (du a) i ener getsko (vitalna energija) bice". Mirjana ivanov .zbog vere u da se homeopatskim preparatima "podstice nevid ljiva. nastavlja ju da deluju i po to je seansa zavr ena. fizicko (telo). bavljenja i promocije homeopatije. unutra nja.zbog vere u astrologiju Vladimir Trajanovic . dokle god je to potrebno organizmu klijenta ". radioniku. Prorocke slike nat alnog horoskopa i Ve tina proricanja zbog promocije astrologije i prorocanstva Silvana Ðordevic . zbog preporuke lecenja dece obolele od arlaha homeopatskim preparat ima.nadrilekar Vesna Mihajlovic .zbog vere u delotvornost radiestezije.autor knjige "Homeopatska medicina . da se obzirom da u hri canstvu postoji "sveto tro jstvo" i elektron mora pona ati po istom principu (energija + materija + ne to trece ). vitalna sila da se vrati u ravnote u i ponovo uspostavi zdravlje u organizmu". Mundana astrologija. koje su inicirane za vreme isceljivanja. kao i bavljenja homeopatijom u privatnoj klinici.zbog vere u astrologiju Vangelia Gushterova (poznatija kao baba Vanga) . vanzemaljce.zbog vere da je svaki ivi organizam izvor elektromagnetnog zracen ja. Du an Ilic . kristala . . Inte resantno je da je u spisku bolesti koje leci navedena i bakterija e iherija koli.zbog vere u astrologiju Neboj a Nedic .zbog vere u reiki. rekonekcije i bavljenja rekonekcijom Veselinovic Slavica ..zbog vere da je prorocica i da mo e govoriti sa mrtvima.zbog vere u biorezonantnu terapiju Ljubo Ristovski . Tokin Vesna . Verica Lazovic .autor knjige "Od fizike do boga" zbog vere da se na planini Rt anj de ava ne to neobja njivo. bez koje ljudi ne bi mogli variti hranu! Suzana Pantelic Ban . reiki i kiropraktiku Sne ana Latinovic . Ast ropsihologija. Vesna Pichler . reikija.. koji se zasniva na "tera nju zlih sila koje izazivaju bolest" i "prizivanju dobrih koje lece" delotvoran kao i promocije i bavljenja homeopatijom (uspostavljanjem ravnote e "vitalne sile" ).

zbog vere u terapiju kristalima i reiki Vesna Grbic . S vojom knjigom je uspeo da "otvori" (bar) jednog nekritickog obrazovnog radnika z a pseudonauku.n.zbog vere u astrologiju Mirjana Milicevic Tikvarevic .zbog promocije i bavljenja bioenergijom Sne ana Tufegd ic .predavac na Vi oj poslovnoj koli u Novom Sadu zbog verovanja u neka da nje postojanje Atlantide i u mogucnost Arhimedovog paljenja neprijateljskog bro da fokusiranim suncevim zracima koji su se odbijali od ogledala od uglacane bron ze 212. Goran Milojkovic .casopis Energija.Vladimir Madic . godine p.zbog vere u delotvornost rekonekcije. i a Milo evski .zbog promocije homeopatije Ljiljana Stefanovic .autor knjiga " islerove soli 12 minerala za zdravlje" i "Homeo patija za pocetnike u slici i reci" zbog vere u homeopatiju i lecenje simbolima Sini a Popov .nadrilekar Du an Mi kic ME-NA-DI . ekologija Broj 1-2 / Godina IX / Mart 2007. Zaharije Mitic .zbog vere u rekonektivno isceljenje Nikola Lazarevic .nadrilekar Olja Petkovic .zbog vere u postojanje "ch'i jezera energije". kombinujuci dre vnu mudrost i modernu tehnologiju".e." Slavi a Ðukanovic .zbog vere da se "u natalnoj karti pogotovo vidi da li ce osoba obol eti i mo e se znati i kada.zbog vere u postojanje "energetskog sistema tela" Mihailo Cukic .zbog vere u astrologiju Slobodan Do ic . "feng shui umetno sti prilagodavanja prebivali ta ivih i mrtvih tako da ona budu u i odnosu sa lokaln . ekonomija. bioplazme. pa nam je krivo usadila pr vi vratni pr ljen Peic Slavica . Interesan tno je da joj je glavni izvor saznanja knjiga Polje. Gorica Jovanovic .zbog vere da je evolucija pogre ila.autor knjige "Atlantida" zbog verovanja da je ista postojala. prodaje Feng Shui lekova i vere da "akupresurna prostirka za relaksaciju . revitalizaciju i samoisceljenje obnavlja protok energije tela.zbog vere u astrologiju Zorica Cvetanovic . na obali Sirakuze .zbog vere u teta lecenje Aradski Olga zbog verovanja da homeopatija mo e izleciti neplodnost. strana Pekic Borislav . postojanja orgonske energije.zbog kurseva i seminara astrologije Danijela Vukotic .zbog vere u postojanje " ivotne energije" Mirko Stikic .vlasnik izdavacke kuca Esotheria zbog promocije ezotericne lite rature. 155.zbog vere u terapiju kristalima i astrologiju Slobodan Jerkovic . ivotna energije i bavljenja rekonekcijom.

zbog vere u postojanje bioenergije Vesna Samard ic . E-magazin. Pi e za casopise.casopis Eko kuca broj 2 128. Koparske Novice. Trece oko.. magazine i novine Lisa. TV Art. RTV B92. TV Pancevo.. postojanje davola.zbog bavljenja kvantnom medicinom Mima Mikovic .". Palma plus.. "Feng Shui za sve: osnove klasicnog Feng Shuija". Nikolic akota Danka . TV Makedonija i bila je gost u radio emisijama Jat. da je na naizmenicnoj struji frekvencije od 50kH z do 900kHz "opseg vibracija virusa.zbog vere u delotvornost homeopatije. postojanje "negativne energije".zbog vere da je "Uzrok svih emotivnih i fizickih poremecaja je p oremecaj u sistemu telesne energije. Sensa.zbog vere u feng shui Milena Kostic .im tokovima kosmickog daha" i "yin i yang dinamicke ravnote e mu kog i enskog princip a" .autor knjige Svetlosna forumla. Aleksandar Logo . kvantno l ecenje.zbog vere u delotvornost svojih "praantibiotika" i "antivirusnih supstanci". delotvornost magije u politici. Radio Beograd. da nekakav kod ima da prevlada svetom . da je reiki "cista svetlost koja dolazi iz vi ih dimenzija" Irena Stojkovic . prona ao je "misaono sinhroni motor" . vec su pacijenti do lazili po preporuci vracare sa televizije.. numerologiju. Vreme. Spasoje Vlajic . "telesni h meridijana". Vujic Bo ica .zbog vere u reiki. energoterapije (dijagnostke i terapije preko fotografije). Katarina Subotic . zbog vere da se "mo dani talasi p renose u jonsko okru enje i tu se de avaju cuda".. vere u postojanje aure.zbog vere u postojanje "vitalne energije" Lazar Toma evic .koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u njenu delotv ornost i prodaje homeopatskih preparata. Yellow Cab i druge. Gostovala je na RTS 1. Astrologos. "Feng Shui prirucnik". Poslovni radio. "Kineska astrologija".zbog vere da "zvanicna medicina gura bolest pod tepih" i pr omocije homeopatije Jadranka unic . da je nekakav ig antihrista laserskim putem umetnut na prst prilikom vadenja bi ometrijskih dokumenata.zbog vere u homeopatiju.zbog vere u bioenergiju Nedeljko Dra ic . bakterija. gljivica i vecine mikroorganizam a" Slavica Bo kovic . Du ica Joksimovic ..zbog vere da se "polaganjem ruku kanali e energija iz prirode i direktno puni oslabljene kanale cistom energijom univerzuma". "formulu za ostvarenje elja". . karmu. Danko Lara Radic . TV Novosti. Fo x TV. TV Duga.. 202. Studio B. Lepo ta i zdravlje. Ljiljana Ti ma . MTS magazin. Interesantno je da se nije direktno reklamirao..zbog vere u antihrista..zbog vere u delotvornost kvantne medicine i homeopatije Tadej Vitovnicki .. reinkarnaciju.zbog vere da srpski manastiri isceljuju. Autor je knjiga "Feng Shui: sami izlec ite sopstveni ivot". strana. rekonektivno isceljenje i rekonekciju. da je Tito bio Cercilov sin. Naknadno je poku ao da legalizuje delat nost.

zbog lecenja dece homeopatijom Velimir Abramovic .zbog promocije homeopatije i bavljenja istom Borislava Kovacevic . pri cemu je jedini preduslov za uspeh "da verujete u boga". .zbog vere u postojanje bioenergije i delotvornost bioterap ije. i homeopatije.autor knjige "Homeopatija za svakoga" zbog vere da je hom eopatija delotvorna kod oboljenja organa za disanje.. kardiovaskularnih. organa za varenje.zbog verovanja da magnet mo e promeniti vibraciju sunceve svetl osti u zatvorenom prostoru.zbog vere da "svaka celija emituje odredeno elek tro magnetno zracenje" i bavljenja i promocije kvantne medicine.zbog vere u delotvornost terapije magnetima.zbog vere u astrologiju Gordana Popovic . iako ne zna brzinu kretanja e lektrona (struje). i da postoje instrumenti koji mogu d . Aida Stoickov . Re io je da obori ajn tajnovu teoriju relativnosti.Sne ana Zelenika . Branka Nikolic . aroma terapij e i energobalans terapije Milan Mladenovic . vere da svaki org anizam poseduje svoje magnetno i bio polje. Energijom Stvoritelja Svega sto Jeste". Branko Avramovic . Stojan Primovic .zbog vere da je moguce da se "povezujemo sa univerzalnom energi jom stvaranja.autor knjige (istog naziva) "Homeopatija za svakoga" zbog vere u po stojanje " ivotne energije ili vitalne sile" Miroslav Jovanovic . Ljiljana Bajic Bibic .zbog promocije homeopatije Gordana Vejinovic . bojama.veruje da je Tesla bio telepata i da se nije razboleo kolero m zbog bakterije vibrio cholerae. vere u homeopatiju. Romana Ðekic .zbog vere u reiki Aleksandra Bocokic Stefanovic .zbog vere u delotvornost terapije zvukom. neurolo kih. Vesna Brankov . harmonijom sa Bogom". Izvorom. Despotovic Anda .nadrilekar Branka Basara Popovic . vec jer ga je otac nagovarao da postane sve teni k.zbog vere u homeopatiju Spomenka Dragojevic . raznih urolo kih i ginekolo kih oboljenja. energijama i teta lecenjem. tako da svetlost puni telo energijom Danica Grmu a .zbog vere u delotvornost kvantne medicine (mikrotalasna rezonan tna terapija i biorezonantna dijagnostika i terapija)..zbog vere u mogucnost rekonektivnog lecenja "harmonijom iz medu Coveka i Univerzuma. odreden ih ko nih promena.zbog vere u delotvornost terapije kristalima. reumatsk ih. Bogom.zbog vere u bioenergiju Jelena Studen Vojvodic . i bavljenj a istim.zbog vere u delotvornost homeopatije Tamara Drincic .

reinkarnaciju. theta healing ( meditativan proces koji isceljuje na svim nivoima na eg bica . kristaloterapiju. motivacije i odgovornog delovanja u svim aspektima ivota). Ferenc Cik Nad . ali i da operi e.a to polje detektuju i poprave stanje organizma. astromedicinu.. feng ui. i elementarna cestica .teslion.zbog vere u rekonektivno lecenje.veruje u vanzemaljce.zbog vere u transcendentalnu meditaciju. svetlosti i informacije izmedu makrokosmosa i mikrokosm osa. mentalnom i duhovnom . kliring tera piju (precizno razradeni procesi koji poma u coveku da locira podrucja emocionalni h naboja i mentalnih barijera. i da ih se rastereti i oslobodi uz porast svesnos ti.. order (poredak Ljubavi). Dejan Berbatovic . Vesna Markovic .autor knjige "Homeopatija . Srdana Bolbodevski .kroz usredsredenu molitvu Stvoritelju). homeopatiju. obzirom da . reiki (p ovezivanje i uskladivanje sa univerzalnim izvorom energije. rekonekciju. emocional nom.zbog vere u bioenergiju Goran Marjanovic . Divna Cvetkovic .. Bachovu cvetnu ter apiju. Aleksandra Ðokovic . Rakovic Savcic Ljubica . Gordana Bojic Kolarski . prana healing (energetska tehnika koja koristi prirodne zakone za povecanje sposobnosti tela ka samoizlecenjenju). Zavr io je psihokineziologiju.ne na medicina" i koautor knjige " Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste. svetlosti i harmonij e).zbog vere u reiki terapiju. zbog vere da nas "linije meridijana (ponek ad nazivane akupunkturnim linijama) povezuju sa celim univerzumom". reiki. u razne nedokazane nacine izlecenja raka.. reikir rek onektivno isceljivanje i rekonekciju. kuatsu (masa a za pokretanje vitalne energije tijela) i filipinsku psi hirurgiju.zbog vere u rekonekciju Laslo Boka .zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku. rebir thing.. da "Svako te lo sadr i sopstveni skup energetskih linija i tacaka" koje su "kanal koji obezbedu je na e preno enje energije.zbog vere u lecenje kristalima.bio je autor clanaka u Madar Sou. ajurvedu. kiropraktiku.zbog bavljenja homeopatijom Svetlana Milenkovic Filipovic . radiesteziju. jogijsko letenje Jovan Tasic . i saradnik novosadskog nedelj nika Caladi ker zbog vere u astrologiju. regresoterapiju.zbog vere u kvantnu medicinu i da "elektromagnetno polje posed uje svako ivo bice" Marija Murinji . Ivan Antic .Veruje da postoje nehercijanski talasi.zbog vere u astrologiju Sto inic Sa a .zbog bavljenja homeopatijom Vladimir Holdokov . u p erpetuum mobile uredaje. amanske teh nike lecenja.zbog vere u kiropraktiku i reiki. radioniku..fizickom. univerzuma i covecanstva". Radenko Zekovic . transcendentaln u meditaciju. to bi znacilo da bi sada mogao da pomera predmete mislima.koautor knjige Lecenje homeopatijom zbog promocije iste .

ajurve dsku medicinu. Univer zuma". da je ono nastalo primenom kvantne f izike Bolbodevski Srdana ..... Jelisaveta Pajicic .zbog vere u bioenergiju. Olga Rezo . Jovana Velimirovic . obzirom da ce se njegova tvrdnja nedvosmisleno mo e proveriti nakon isteka roka. energetsko polje. kristaloterapiju.veruje u vidovitost. Nenad Janjetovic ..veruje u astrologiju Sanja Milanovic . biosignalnu nutriciju. reiki..veruje da necemo do iveti 2014 godinu.veruje i propagira delotvornost vla ke magije Ljubinka Milanovic Buba .. kabalu. vere da se DNK lanci mogu povezati sa "energetskim meridijanima planete.autor knjiga "Tarot poetika duha" i "Tarot Thank You For Everything" zbog vere u prekogniciju.zbog vere u bioenergoterapiju.zbog vere u homeopatiju Milan Radonjic (poznatiji kao Milan Tarot) . vere u postojanje licnih meridijana (aksiatonalnih linija). Viktorija Jelisavcic .zbog promocije lecenja beba homeopatijom Svetozar Radi ic ..zbog vere u bioenergiju. magnetoter apiju. Zoran Milankov .. zvezda. Ocigledno da nije dovoljno strucan u pseudonauci.zbog vere u teta lecenje.ima diplomu psi hirurga! Dunja Crnogorac . informoterapij u. Olga Vulicevic . horoskop. astrologiju. rekonektivno lecenje koje ponekad praktikuje "na dalji nu". radioesteziju. Vlajna .. astralni tit i da je on sam Kroulijeva inkarnacija Du ko Savic . Anna Markovic Plestovic . ivot zbog vere u t Dimitrijev Blagoja . kiropraksu.zbog bavljenja homeopatijom. vere u postojanje " ivotne sile" u coveku. auru.zbog vere u transcendentalnu meditaciju. andele cuvare.. natalne karte.zbog homeopatske prakse.zbog vere u karmu.. jogisko letenje. uticaj misli na materiju.zbog vere da intenzitet bilo kog zracenja raste sa porastom odstojanja. Sanja Peric .autor knjige "Feng ui: Tehnologija prostora" zbog vere u feng shui Miroslav Markovic . i "ravnote e izmedu telesnog...zbog vere u homeopatiju i postojanje ivotne sile Milica Acevic .autor tekstova u casopisu Mistika i magazinu Zdrav erapiju kristalima. vec ce planetu Zemlju p rogutati progutati crna rupa.zbog vere u elektropunkturnu dijagnostiku. su jok.zbog vere u "ponovno o ivljavanje na eg rodenja" Eva Cik Nad .. . emocionalnog i duhovnog bica".. cakre. citanje misli na daljinu. svemirsku energiju.

Aleks Radovic.pretecu feng shuija.zbog vere u radioesteziju.veruje u astrologiju Zoran Krupe .terapiju kristali ma. povracaj "fragmenata du e koju smo izgu bili u kontaktu sa drugim ljudima".veruje u reinkarnaciju. doti a i sanskrita na sopstvenim kursevima bez akre ditacije Stupar Aleksandar . sunca.Ljudmila Osipova-Janjetovic .porodicna iskustva" zbog vere u tetnost vakcinacije i "da svaki covek ima ivotnu energiju koja ga odr ava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamican proces prilagodavanja.veruje u astrologiju Goran Karna .. bolest je znak da j e ta energija trenutno naru ena. 'Trece oko'. U tom polju energije. vodila je emisije Astrolog os i Planetoskop na TV Ko ava. bioenergetiku. najce ci uzrok bolesti". mogucnost lecenja od " tetnih zracenja kojima smo svakodnevno izlo eni putem televizije." kao i praktikovanja i promocije homeopatije.. covek je senzacijama povezan sa svime u univerzumu .zbog vere da "zdravi organi ili delovi tela alju zdrave vibrac ije (frekvencije). kompjutora. Aleksandar Brendan .zbog vere u bioenergiju Milan a ic . Badawi . vere da su "negativna osecanja poput mr nje.".. bioenergetsku reekvilibraciju. cakre. crnu magiju i astrologiju.zbog vere u rekonektivno isceljenje i rekonekciju. zrakoplova i podzemnih voda" mislima. za razliku od bolesnih izoblicenih talasa". i bavljenja kvant nom medicinom.zbog vere u delotvornost lecenja homeopatijom i smejanjem (tzv.autor knjige Ljubavni horoskop za 2005. ajurvede. Gordana Cvetic ..zbog vere da u prekogniciju. mobitela. tera piju kristalima Srdana Kalajd ic ." . Bogdanka Pe ic . da je za izlecenje "Potrebna neka supstanca iz prirode sa slicnom energijom i vitalnom senzacijom" i da "Jedna univerzalna energija pro ima sva iva bica i ne iv i svet. i da je ist a "potkrepljena mnogim naucnim dokazima i istra ivanjima" Dalibor Purhmajer . to izg Predrag Radovic . Objavljivao je clanke u prvim brojevima lista HOROSKOP. Obucavala je nove astrologe zbog vere u astrologiju . strahova i trauma. vitalni poremecaj na najdubljem nivo u.autor knjige "Homeopatija . a pis ao je i za 'Astrologus'. promocije vastu.autor (ili autori) knjige Regresoterapija zb og vere u reinkarnaciju Zlatko Kalajd ic . Marija K.zbog vere da "U bolesti dolazi do energetskog poremecaja i nenorm alnih senzacija koje predstavljaju osnovni. prodaje vastu kompa sa.". sma jl joga terapija) Goran ivadinovic . bioradiesteziju. Gordana Jujic Vasic . Andela Slobodina .zbog vere u postojanje aure.zbog vere u delotvornost homeopatije Sanja Colja . da "Uvek sve ovorimo ili napi emo najbr e putuje u kosmos i materijalizuje se. Organizovao je astro-kurseve..zbog vere u sve u ta veruje i Zlatko Kalajd ic .zbog vere u vastu . numerologiju.. imao je kontakt emisije na TV Ko avi.

Lea Im iragic . Autor je clanaka u casopisu Na a Borba.zbog vere u natalnu astrologiju. Branka Bakic . Nikola Stojanovic .veruje u homeopatiju.. renikarnaciju. sinastriju i astromedicinu Tijana Ru ic . Margarita G.veruje u astrologiju. autor knjiga "Tumaci Bo ijeg Rukopisa". Cecilija Rabrenovic . gostovao je TV MBC i TV Atlas (Crna Gora). "Tajne egzaktne astologije" i "70 astrolo kih zadataka sa odgovorima" Aneta Memic . talismane.put ka sebi" zbog vere u postoja nje ivotne energije. "Carobnica". Miljana Mitrovic .zbog vere u reinkarnaciju. "Seksualnost i Mars u horoskopu".veruje u astrologiju Ru ica Blizanac . Autor je horoskopa casopisa Lisa. amajlije. Autor tekstova u casopisima Bilje i zdravlje i Bulevar i Novi Zodijak.veruje u astrologiju. Asja irovnik . "Smislena povezanost bezvremenog polja" i koautor "Posvecenici astrologije". lecenje kristalima.zbog bavljenja homeopatijom Tanja Joksimovic . Vodi kolu astronomije Ðuro Salaj. Koautor je knjige "Posvecenici astrolog ije".zbog vere u delotvornost homeopatije Aleksandar Imi iragic . Todorovic Mirjana .autor knjige "Reiki . k armu. Jovana Lucic Gajic . Zlatko Zlatkovic . Milenkovic .veruje u astrologiju i numerologiju. Povremeno ima emisije na TV Art. Autor horoskopa casopisa Ilustro vana politika i pisac knjige "Mesecevi cvorovi".zbog vere u reiki. horoskop i reiki lecenje na daljinu . Du an Savic .Aleksandra Maric . Autor je knjiga "Spiralni pu tevi vremena". feng shui. i autor ou programa "Astro prsten". "Slava u horoskopu ".veruje u astrlogiju. Etelka Penze .veruje u astrologiju. tj.. Jedan od osnivaca Udru enja astrologa Jug oslavije. Aleksandar Manojlovic .zbog vere u astrologiju. kristale.koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste Tatjana Jovanovic .veruje u astrologiju.veruje u astrologiju. Andelko Gari Zdravkovic .zbog vere u astrologiju.veruje u tarot i astrologiju.zbog vere u terapiju bojama. da "boje svojim energetskim vib racijama uticu na otklanjanje zdravstvenih tegoba" i reiki.veruje u karmu i astrologiju. inicijator astrolo kog magazina "Astro svet".zbog vere da "svaki broj ima svoju negativnu ili pozitivnu v ibraciju" i da je numeorologija nauka Bojan Vujo evic .veruje u astrologiju.veruje u astrologiju. Bo ana Antic . Gordana Varga .

dok jug (inf racrveni zraci) i zapad (gamma zraci) nose negativne uticaje." Branka Trikic Glumac . da se "bolest. Tajne zdrave ishrane.zbog vere u bioenergiju Dragana Deh . astrologiju. Saradnik casopisa Astrologos. Ljubica Ple a . Gradjanin.autor knjiga Zdravlje bez kompromisa. postojanje duhovnih organa .veruje u astrologiju.veruje u karmu. Pi e tekstove za c asopise "Astrologos" i "Trece oko". vla ku magiju..zbog vere da je biofon na neki nacin drugaciji od bilo kog ommetra Jasminka Holclajtner . Autor knjiga "Beskrajno putovanje du e" i "Ume tnost tumacenja horoskopa".. zle oci. Pi e horoskope za Ilustrovanu politiku. Nacional. bazne uticaje.izdanje Politike. Nedeljni Telegraf. Andrej Coha . Dnevni Telegraf.zbog vere u reiki Nena Jankovic . Spoznaja. pisala je horoskope i clanke za Telegraf . postojanja "energije svog tela". astrolog emisije Planetarijum n a BK TV. astrologiju i reinkarnaciju. nesreca i siroma tvo javljaju k ao posledice lo e balansiranog prostora".zbog vere u ra ljarstvo Georgij Nazarov . Pi e tekstove za c asopis Astrologos . Violeta Purhmajer .veruje u astrologiju. i upra njava je.zbog vere u astrologiju. arlota Vuka inovic .veruje u astrologiju. Predrag Petkovic . Autor knjige "Budite sam svoj astro log" Du an Ninic . Gordana Ma ic . Ta jne ci cenja mozga. Kako iveti zdravije u jesen.zbog vere u Feng Shui. .veruje u prekogniciju.Du an Velickovic .zbog vere u postojanje energetskog kanala reiki terapeuta i da "Co vjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnote a energije koja protice kroz organizam.. Autor je vi e astrolo kih clanaka.. chemtrails.veruje u astrologiju. da "Magnetna energija severa i solarna e nergija istoka (ultravioletni zraci) nose pozitivne. Radenko Milovanovic . sanovnik.veruje u tarot. Pi e tekstove za internet casopis Astro port al.veruje u astrologiju.cakri. davala je godi nja predvidanja za Politiku.koautor knjige "Moc i nemoc 12 znakova zodijaka". Vodi kolu astrologije. knjige "Zb irka re enih zadataka iz horarne astrologije" i koautor knjige "Praktikum natalne astrologije". Zdrava glava." Du ica Miljkovic . da " Ako se nosi pod kapom beli luk otklanja urok i migrenu koja sa njim ide" Mirjana Cosic . Autor je tekstova u casopisu Horoskop . zbog vere u urok. Sa a Radovic .zbog vere u astrologiju Darko Gu vic .veruje u proroke i astrologiju.autor romana "Otkrice" i "Saznanje". Kako iveti zdravije l eti i serijala Kuvar zdrave ishrane zbog vere u delotvornost terapije mokracom. Jadranka Cvetkovic . vracare. Marina Jungic Milo evic .veruje u karmu i astrologiju.

autor horoskopa novina Internet Novine Serbske zbog v . Trenutno saraduje sa casopisom "Tip". "Brojevi od 21 do 9 192 631 770".zbog vere u homeopatiju.zbog vere u ra ljarstvo i bioenergiju Slobodanka Ka ikovic .suncevi zraci".veruje u astrologiju. Vere u biorezonantnu terapiju i rezonantno alergijsko testiranje. Svojevremeno je kreirala programske astrolo ke sadr aje za "Telekom Srbija". Dragan Tomic .terapij u i licnu rekonekciju i spiritualnu dijagnostiku Violeta Dimitric Aleksic . rekonekciju .zbog vere u radiesteziju. biotehnicku energiju i ra ljarstvo Evgenija Radakovic . "Vecernje novosti" i casopisom u dij aspori "Svetski srpski glas".. Povremeno ucestvuje u razlicitim televizijskim i radioemisijama u kojima populari e astrologiju. kineziterapije.zbog vere u astrologiju Milorad Mica Krstic . dijagnosti ka energetskog stanja organizma Svetlana Panjkovic . DP4.autor knjige Povratak Bogu i prirodi zbog vere u postojanje "ne rvno-hormonske i imunske r?vnote e". Jasmina Vracaric Ðakonovic . Gnosticki inten ziv. Voja Veselinovic . Da svaki atom ima svoju oscilaciju. da emituje elektromagnetni talas i to onda pobu duje sve druge procese u organizmu. infracrvene stimulacije. biorezonantnu terapiju.Novosti.zbog vere da bolest nastaje kao naru avanje harmonije izmedu intelekta (mentalnog stanja). elektroterapije. Prognozira brz propast Amerike. Tatjana Lalic . aromoterapije.Tatjana Ðordevic . Saradivala je sa dnevnim listovima i casopisim a: "Tajne". Nata a Karalic Koprivica . i da je pravoslavna vera najdelotvorniji lek i najmocnije oru je. reinkarnaciju.mikroskop ot kriva.autor knjige "Kvantno hologramska medicina" zbog vere u delotvornost mikrotalasne rezonantne terapije.zbog vere u PEAT. Saradnik je casopisa Trece oko. Por ed casopisa "Trece oko" pi e clanke za list "Arena" . Autor je knjige "Astro .. laseroterapije. Aspektiku. Po javljivala se na TV Politika. svoj e talase.veruje u astrologiju. reiki..veruje u prekogniciju. emocija i tela i promocije homeopatije. "Politika". "Masonka" i u ovom trenu tku sprema knjigu "Sjaj Pitagore".. Autor je knjige "Ljubavni horoskop .zbog vere u homeopatiju. Autor je knjige "Zodijak . Autor je knjiga "Numerologija 0. vere da medicinski j?stuk "Dr Tanja".zbog vere da je svako ivo bice veliki bioinformacioni sistem.Veruje u numerologiju. "Novac". Irena Sjekloca Miler . Vladimir Stojakovic . s? uspehom uspost?vlj? n?ru enu nervno-hormonsku i imunsku r?vnote u i predst?vlj? osnov z? lecenje mnogih s?vremenih psihosom?tskih bolesti.. magnetoterapij e. home opatije i kvantne medicine. "Dvocifreni brojevi". "Evropske novosti". Jasmina Jovic . a svaki organ kao skup miliona celija ima svoju oscilaciju.veruje u astronomiju.. Ana Rakic . Da je svaki na organ jedan je zasebni biokibe rnetski sistem." Jovanovic Ignjatic Zlata . i sa Mobtelo m. Memento. Vodi la je " kolu astrologije". 1 i 2".zbog promocije homeopatije Nata a Radic .14 4 ljubavne kombinacije".

zbog verovanja da biorezonantni aparat ima ikakvu svrhu pr ilikom lecenja ljudi. Tomislav Budak . ecer ne s pada u magneticne materijale) Dragan Ðindic Stankovic . zbog vere da postoje andeli eljka Tokic .... hiromantiju (gledanje u dlan)... astropsihologiju.autor knjige Molitve andelima cuvarima. .koautor knjige Istorija Srba i Rusa i profesor na institutu za n acionalnu istoriju "centra za psirodnjacke studije" Miroljuba Petrovica (pri vrh u prvog posta) zbog la iranja istorije Srba. da je nojev potop istorijska cinjenica.. da du e pos eduju frekvencije.erovanja da planete (konkretno Uran) mogu predvideti pad aviona Ljiljana Popovic . crnu magiju.. koautor knjiga Andeoske karti ce najlak i nacin komunikacije s andelima i Andeoske kartice. Njena (ne)dela najbolje je raskrinkao Radivoje Radic u svojoj knjizi Srbi pre Ad ama i posle njega Jovan Deretic .veruje da postoje proroci.autor knjige Transformacija karmickih obrazaca zbog vere u karm u.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film.zbog promocije homeopatije Slobodan ivkovic . Erotika i seksualnost u astrologiji i Bo anska snaga duha. Dragan Loncar . piramidalnu num erologiju. Cak pominje da su deset bo jih zapovest i srpsko delo! Iako je Radoje Radic u svojoj knjizi raskrinkao i njegove price.Veruje da postoji sotona. Boris Potapov . numerologiju.zbog promocije homeopatije Elmira Grubic .zbog verovanja u postojanje karme Slavi a Miljkovic . sajt moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. Olga Lukovic Pjanovic .zbog vere u astrologiju.R ibe". zbog vere da postoje andeli Slobodanka Jankovic . da Venera i Pluton nisu planete (od 14:00). dovoljan mu je i student arheologije ogorcen pseudoistorijom. telesnog elektromagnetizma i lecenja leu kemije. Dragan Simovic . zbo g vere u delotvornost kvantne medicine.veruje u astrologiju..autor knjige Srbi narod najstariji zbog pseudoistorije. opsednutost duhovima.. Tatjana Brkanic . meningitisa i karcinoma "namagnetisanim" granulama ecera (inace. amajlije.. Dan ercar . .Veruje da se postojanje boga mo e dokazati srpskim nazivima za p olne organe i raznim drugim terminima koji se retko nalaze u recnicima i enciklo pedijama. Du ka Kere i zbog vere u tarot. Branko ivotin . da nas avgusta 2013 godine ceka novi smak sveta. Goran Radosavljevic .koautor knjiga Andeoske kartice najlak i nacin komunikacije s andelim a i Andeoske kartice.. Autor knjiga "Zodijacka sazve da .zbog vere u hiromantiju. da "svest stvara i pokrece materiju". astrologiju.clan sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog dru tva broj 18.

Pod za titom duge.zbog vere da smi mi centar svog univerzuma. kola numerologije..iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. Maksim Osipov . da se "ljudsko telo sastoji iz svog: fizickog tela kao i emotivnog. opsednutost duhovima.. da smo mi hologramska bica kojima mo e da izraste amputirani deo tela pod uticajem misli..zbog vere u tarot i astrologiju Miroslav Alkovic .Milovan .zbog vere u feng shui. Magicni zakoni realnosti.zbog vere u bioenergiju. promocije g ledanja u Sunce (solarne joge). zbog vere u reinka Novica Jovanovic .vodic u buducnost zbog vere u reinkarnaciju (tvrdi da je do sada imao esdeset i sedam ivota na Zemlji) Dragan Simovic .. Sijaci cudesnog sjem ena. REIKI jedna drugacija prica. Olga Milo evic .autor knjiga Kraj igre.zbog vere da je moguce iveti bez hrane i vode 70 godina.. da je smrt deo ivota koji zimi ode u hibernaciju. Cudesno sjeme zbog p romocije pseudonauke. ovo moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. da nas kosmos voli. reiki. reiki.zbog vere u astrologiju.Veruje da postoje astralna bica (zmijski demoni) Boris Potapov .. Ðerd .Mica Jovanovic .autor knjiga Tajna pocetka kruga. Miroslav Ki .brat Todora jovanovica (sa pocetka prvog posta) zbog vere u r . da je iscelitelj Mi o Krstovic . ali presudila mu je vera u vanzemaljce Gabor Macanko . Prirucnik numerologije i Ðavolja posla zbog vere i promocije astrologi je. magiju.razmi ljao sam da li da ga uvrstim ovde.. Astronu merologija. terapije magnetima.zbog vere u reiki. da se voda mo e "energizovati"... to ste nekad bili. kosmicku energiju Mirjana Gracan .autor knjige Odlomci istorije Srba zbog pseudoistorije Biljana Bili Pantelic . tarot. reinkarna ciju. Tragovi i mijene..kroz pro lost i buduc nost.. ivoti. Andeli nemaju krila. numerologiju. Sanjari..autor knjige Va i pro li rnaciju.. karmu.. Slavomir Cune Miljevic . karmu. energetsku psihoterapiju. astrologiju. da du e pose duju frekvencije. Vlado Popovic .veruje da postoje proroci.zbog vere u reiki i reinkarnaciju Ljubodrag Simonovic Duci . Putnici . Energoterapija.". Lazar F.zbog vere u postojanje cudotvoraca Maja Cvjetanovic Labo . mental nog i duhovnog etericnog tela.zbog vere u vidovitost. Milo Milojevic .zbog vere da se kirijanovom fotografijom ne meri vla nost vec aura .autor knjiga Osnove natalne astrologije. Sedma knjiga . Ivan Mirkovic . Jasmin Novak . bo ansku energiju. amanske energetske terapije i masa e. numerologije i geomantije Momir Tankosic .. aktivaciju DNK. numerologiju. terapije biofrekvencijama.. reinkarnaciju.

zbog vere u bioenergiju. pri cemu je kao pouzdane izvore uzimao Vuka Stambolovica i Vladetu Jerotica ( sa pocetka posta) i prezentacije iz doma zdravlja Stari Grad u Beogradu. mogucnost predskazanja sopstvene smrti (a da to ne bude samoubistvom). nacinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicin e.adiesteziju. Dragoslav Ko aric .predavac na Ma inskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog vere u sn ove...predsednik udru enja za promociju i razvoj kvantne medicine zbog promocije i razvoja kvantne medicine.jeftinija.zbog vere u bioenergiju Robert Kajsler .zbog vere u bioenergiju.autor knjige Spirala getskom nivou.zbog vere u vidovitost. vere da je covecja du a te ka 4 grama. Marija Kovand ic . Milorad Pandurovic ..biv i ministar zdravlja zbog legalizacije Pravilnik? o bli im uslovima.2012 ceka smak sveta..vracara Milan Kovacevic ..zbog vere u bioterapiju. auru.. ivota zbog vere u postojanje zdravlja na ener Zlata Cuvela . visak. (Izvor: casopis Apotekarska praksa broj 83 strana 23) Tomica Milosavljevic . (Izvor: casopis Apotekarska praksa b roj 83 strana 23) Ðuro Koruga .Vuka Stambolovica kao mentora koji je njen (ne)rad koristio za legalizac iju istog. Branimir Marinkovic .. energetsku terapiju. razne nedokazane nacine lecenja.zbog vere u terapiju kristalima. lecenje uz bo ju p omoc.. amajlije.zbog vere u bioenergiju Daliborka Borota . Slobodan Ðordevic . jer je .zbog vere u vidovitost.zbog magistrature na nadrilekarstvu kod njegovog glavnog zagovo rnika .. bioenergiju. poznato g po nadrilekarskim predavanjima i obukama.zbog vere u gledanje u olju.. Nina Bulajic .. crnu magiju. Jovanka itea . bioenergiju.autor knjige Lecenje bioenergijom zbog vere u energetsku biote rapiju Darije Milak . Slavko Sockovic . i da poma e ( ta god to znacilo) pri izle cenju mnogih bolesti Slavoljub Radovanovic . crnu magiju.zbog vere da nas 21.12.. Radisav Mikovic .zbog vere u terapiju kristalima Dragoslav Petrovic . Zdenko Domancic .predsednik dru tva za promociju primene kristaloterapije u me dicini zbog promocije primene kristaloterapije u medicini Slavica Arandelovic . .menad er i biv i direktor Farmaceutske komore Srbije zbog vere da je dokazano da je alternativna medicina delotvorna i podr ke tradicionalnoj i alterna tivnoj medicini.

zbog vere u energiju za tite arhangela Mihaila Du an Janjic .zbog vere da postoji na hiljadu necistih sila.zbog prodaje vode (bukvalno) Suad Mulic .zbog terapije epilepsije molitvom Dobrivoje Mladenovic .zbog terapije ivom sodom Prvulovic Desanka . . reiki terapiju. parapsihologiju .autor knjige Bo anska harmonija pokreta zbog vere u bachov-u cv etnu terapiju i tai chi quan Slobodan Maslic . radiesteziju.autor knjiga Iskustva u merenju tetnih zracenja i Istine i zablude o zracenjima zbog vere u dokazanu tetnost bilo kakvog elektromagnetnog zracenja (c ak i vidljive svetlosti).nadrilekar Dino Alter . Ajurveda.lek i amajlija i ostalih. kvantnu harmoniza ciju i izmi ljanja matriks enerd etiks metode.. Vesna Mladenovic . Desa Vojvodic .autor knjige Vla ka magija. teta lecenje.zbog vere u vingvejv metodu. vla ku magiju. tetnost podzemnih voda.zbog terapije vodom ivorad Gavrilovic .zbog vere u bioenergiju.zbog vere u postojanje globalnog gravitacijskog energetskog biolo kog polja i prodaje uredaja za koje tvrdi da ne to leci. Da su sve to neki izrodi negativnih vrsti koji mogu u ovom ili onom da del uju.Vlado Ilic .zbog pomoci pri izradi kataloga kojim je legalizovano nadrileka rstvo i vere da je moguce iveti 500 godina.. Nenad Milosavljevic .nadrilekar Vesna Danilovac .. zbog promocije vla ke magije i vere u ajurvedu Borka Stojanovic .clan udru enja za sistemsku terapiju i sistemska re enja Srbije "Porodi cni raspored" zbog nadrilekarskih "predavanja" Milivoj Jelakovic . pod okriljem da vola. Nenad Panic . Radmila Novakovic .. jin i jang energi ju.zbog verovanja u cuda arko Stepanovic . Magija biljaka .vracara Zlatimir Pantic .zbog vere da mo e da prica sa mrtvima Jasna Jojic Pavlovski .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful