Neki od primera pseudonauke u Srbiji: Vuk Stambolovic - autor knjige "Medicina - nadle nost i alternativa", pisao je za "Tajne", "Galaksiju

", "Borbu", "Danas", "Zdrav ivot" zbog licnog anga ovanja na leg alizaciji nadrilekarstva Miroljub Petrovic - veruje u davole, da je na a planeta nastala pre nekoliko hilja da godina, da je bog tada stvorio sve oko nas za 6 dana i sve to propagira u svo m centru za prirodnjacke studije. Onima koji se ne sla u sa njegovim stavovima pre ti teroristickim delima. Ljiljana Colic - veruje u teorije Miroljuba Petrovica, i privatno ih javno propa gira iako ih ne predaje na fakultetu na kom je zaposlena. Vladeta Jerotic - clan Akademije medicinskih nauka zbog promocije homeopatije, a kupunkture, uticaja misli na lecenje raka, vere u postojanje duhova (konkretno s vetog duha) i mnogih stvari koje ne predstavljaju zvanicne stavove SANU. Milo Popovic - autor knjige "Prvi homeopatski prirucnik" zbog izrade propisa za l egislaciju metoda tradicionalne medicine i vere u delotvornost homeopatije Dejan Rakovic - autor mnogo knjiga, intervjua i predgovora, prisutan u vi e emisij a, ne toliko zbog njegove vere, koliko zbog ucenja pseudonauke na Elektrotehnick om fakultetu Univerziteta u Beogradu. Voja Antonic je na TED konferenciji (od 15 :30) veoma slikovito prikazao o cemu Rakovic uci studente. Todor Jovanovic - autor knjiga Todoxin, Todoxin protiv kancera, Nada za Srbiju, Prirodni virostatik Todoxin u lecenju HIV infekcije i kancerogenih oboljenja zog vere u homeopatiju, magnetne kape, pojaseve, narukvice, vere da je fluor "nacis ticki izum za kontrolu volje ljudi" Sladana Velkov - zbog vere da su vakcine "biolo ko oru je upereno protiv zdravlja lj udi", vere u chemtrails, u solarnu jogu, u tetnost fluora... ivorad Mihajlovic Slavinski - autor knjiga "Aspektika: Gnoza cetvrte dimenzije", "Eskalibur 2", "Integralni ekskalibur", "Intenziv gnoze sa Alternativnom Tehniko m", "Ji D ing: Filozofska ma ina", "Kljucevi psihicke magije", "Kreaton: Majstor igr e stvaranja", "Nevidljivi uticaji", "Peat - Novi Putevi", "PEAT i Neutralizacija Praiskonskih Polariteta", "Povratak jednosti", "Prakticni kurs gnostickog okult izma", "Praskozorje Aivaza", "Prirucnik za Majstore Intenziva Gnoze", "Psihicka samoodbrana", "Psihicki trening jogija", "Psihonauti unutra njih svetova", "Staze i bogaze Jastva", "Sunjata: Bo anska praznina i misticna fizika", "Susreti sa isti nom", "Talismanska magija", "Transcendent" i videa "Spiritual Technology Video" zbog ogromne promocije pseudonauke, vere u karmu, da smo "Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bicima, drugim svetovima kao i univerzumima", da postoji "ko lektivna svest covecanstva", da smo u njoj "svedoci gigantskog kvantnog skoka".. . Branislav Stojadinovic - autor knjige "Covek - poreklo i buducnost" i koautor kn jige "Bioenergija - Svet Bez Bolesti" zbog verovanja u delotvornost bioenergije Gordana Ðordevic - zbog verovanja da homeopatski preparati mogu ubla iti ili otkloni ti premenstrualne tegobe. Fatovic Bo ica - zbog verovanja u delotvornost terapije magnetima Ljubi a Stojanovic - koautor knjige "Bioenergija - svet bez bolesti" zbog verovanj a u delotvornost bioenergije, kao i njene promocije

Ljubi a Popovic . homeopatiju. vere da ivimo unutar programa poput matriksa. u razne ne dokazane nacine izlecenja raka.veruje u postojanje davola..Otac Joil . u vidovitost. da na e misli mogu uticati na materiju. pred la e osnivanje gradanske organizacije protiv vakcinacije dece. Otac Nikolaj . Zaista.. povre de kicme. Mirjana Micovic . teta lecenje. opovr gava teoriju evolucije. autor knjiga "Bice tumbanje po celom svetu". Jasna Ðuricic . zbog vere u postojanje proroka.zbog vere u bioenergiju. i predla e vojnicima Srbije njihovo preventivno obaran je.. koji nam "dr i magnetno polje zemlje".novinar.zbog promocije homeopatije Nenad Rosso . Pavle Matic .zbog vere u kvantnu medicinu i homeopatiju Bo idar Boki Ðondovic .veruje da nakon skeniranja otiska prsta na ko i ostaje ig zveri. i to kroz dlanove terapeuta). sindrom hronicnog umora.zbog vere u astrologiju Damir Pejin . SIDA.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku i terapiju.nadrilekar Nikola Aleksic . Istina je ne gde tamo... pa preporucuje pastvi da spr i prst na usijanom poretu Andreas Kelemen . kao to su rak. pri cemu za izvore podataka uzima Ivonu ivkovic.autor knjige "Ajurvedski kuvar" zbog vere u delotvornost ajurve de i bavljenja ajurvedom. da cigarete pobolj avaju zdravlje. Vera Ðordevic . kao i promocije homeopatije. Branka Matic .zbog bavljenja magnetoterapijom i radiestezijom. vatrene kugle sa Rtnja.veruje u vanzemaljce. rekonekciju. Tatjana Karajanov .zbog vere u homeopatiju Branko Stancevic .zbog praktikovanja reikija (propu tanja "univerzalne energije iz okoline". pa cak i rekonstrukcija urodenih deformacija. Du an Penda . da se foto-aparatom mo e ukrasti du a. Ivona ivkovic .. Tajne proroka.. vere u parapsiholo ke sposobnosti. vanzemaljce.zbog toga to veruje u izlecenje raka nadrilekarstvom.veruje da se gledanjem u Sunce mogu izleciti sve bolesti. rekonektivno lecenje i licnu rekonekciju . Anja Petrovic ..zbog vere da "Tesla metamorfozom svetlosnog tela" mogu veoma brz o izleciti mnoge bolesti koje va e za neizlecive. i da "svaka iva celija zraci svetlost".zbog vere da je prvi vratni pr ljen evolucija pogre no formirala Vladimir Cobic . postojanje antihrista. te ko je naci u ta ne veruj e! Neboj a Jovanovic .zbog promocije homeopatije Petar Dinic .zbog vere u homeopatiju. Veruje da je moguce leciti ljude bez naucne medicin e.veruje da umiremo od GMO hrane i od otrova za koje veruje da se namerno ispu taju iz aviona. reik i. lupus.

Mundana astrologija. zbog preporuke lecenja dece obolele od arlaha homeopatskim preparat ima.autor knjige "Od fizike do boga" zbog vere da se na planini Rt anj de ava ne to neobja njivo.zbog vere u da se homeopatskim preparatima "podstice nevid ljiva. bavljenja i promocije homeopatije.. vitalna sila da se vrati u ravnote u i ponovo uspostavi zdravlje u organizmu".zbog vere u rekonekciju. unutra nja.zbog vere u delotvornost radiestezije. Prorocke slike nat alnog horoskopa i Ve tina proricanja zbog promocije astrologije i prorocanstva Silvana Ðordevic .zbog vere da je "africki vudu kult".zbog vere da je prorocica i da mo e govoriti sa mrtvima. kristala .autor knjige "Homeopatska medicina .zbog vere u astrologiju Vangelia Gushterova (poznatija kao baba Vanga) . Lazar Trifunovic . kao i bavljenja homeopatijom u privatnoj klinici.zbog vere u biorezonantnu terapiju Ljubo Ristovski . Verica Lazovic . Milorad Sto ic Mica . duhovno (du a) i ener getsko (vitalna energija) bice". bez koje ljudi ne bi mogli variti hranu! Suzana Pantelic Ban . Ast ropsihologija. vere d a "Ove frekvencije koje lece.Terapija" zbog vere u posto janje "vitalne sile".Goran Milekic . da se obzirom da u hri canstvu postoji "sveto tro jstvo" i elektron mora pona ati po istom principu (energija + materija + ne to trece ). dokle god je to potrebno organizmu klijenta ". reiki i kiropraktiku Sne ana Latinovic .nadrilekar Vesna Mihajlovic . Du an Ilic . Beskrajna astrosimbolika. proroke. da je "covek slo eno. .zbog vere da je srebrna voda lekovitija od obicne vode iz cesme.zbog vere u astrologiju Neboj a Nedic .zbog vere u delotvornost Feng Shui i kristala anka Cetojevic . reikija.. koji se zasniva na "tera nju zlih sila koje izazivaju bolest" i "prizivanju dobrih koje lece" delotvoran kao i promocije i bavljenja homeopatijom (uspostavljanjem ravnote e "vitalne sile" ). radioniku. fizicko (telo). rekonekcije i bavljenja rekonekcijom Veselinovic Slavica . Mirjana ivanov .zbog vere da je svaki ivi organizam izvor elektromagnetnog zracen ja.autor knjiga Astralni uticaj na licnost i delo Dostojevskog.zbog vere u astrologiju Vladimir Trajanovic . teta lecenja. Tokin Vesna . vanzemaljce. Vesna Pichler .zbog vere u delotvornost rekonekcije i bavljenja istom. Inte resantno je da je u spisku bolesti koje leci navedena i bakterija e iherija koli..zbog vere u ajurvedu.. koje su inicirane za vreme isceljivanja. promocije i bavljenja kvantnom medicinom. Aleksandar Sreckovic . nastavlja ju da deluju i po to je seansa zavr ena. energije prostora.zbog vere u reiki.

zbog vere u delotvornost rekonekcije. na obali Sirakuze . 155. Interesan tno je da joj je glavni izvor saznanja knjiga Polje. godine p. pa nam je krivo usadila pr vi vratni pr ljen Peic Slavica .zbog vere u astrologiju Zorica Cvetanovic .n.zbog vere da se "u natalnoj karti pogotovo vidi da li ce osoba obol eti i mo e se znati i kada. postojanja orgonske energije. prodaje Feng Shui lekova i vere da "akupresurna prostirka za relaksaciju .zbog vere u astrologiju Slobodan Do ic . bioplazme.zbog kurseva i seminara astrologije Danijela Vukotic .zbog vere u astrologiju Mirjana Milicevic Tikvarevic . i a Milo evski . S vojom knjigom je uspeo da "otvori" (bar) jednog nekritickog obrazovnog radnika z a pseudonauku.vlasnik izdavacke kuca Esotheria zbog promocije ezotericne lite rature. revitalizaciju i samoisceljenje obnavlja protok energije tela.zbog vere u rekonektivno isceljenje Nikola Lazarevic . ivotna energije i bavljenja rekonekcijom. strana Pekic Borislav .zbog vere u postojanje "ch'i jezera energije".nadrilekar Olja Petkovic . ekonomija.predavac na Vi oj poslovnoj koli u Novom Sadu zbog verovanja u neka da nje postojanje Atlantide i u mogucnost Arhimedovog paljenja neprijateljskog bro da fokusiranim suncevim zracima koji su se odbijali od ogledala od uglacane bron ze 212.zbog vere u postojanje " ivotne energije" Mirko Stikic .zbog vere u teta lecenje Aradski Olga zbog verovanja da homeopatija mo e izleciti neplodnost.e.casopis Energija. kombinujuci dre vnu mudrost i modernu tehnologiju". Gorica Jovanovic .zbog vere u terapiju kristalima i astrologiju Slobodan Jerkovic .Vladimir Madic .nadrilekar Du an Mi kic ME-NA-DI ." Slavi a Ðukanovic .zbog vere u terapiju kristalima i reiki Vesna Grbic .zbog vere u postojanje "energetskog sistema tela" Mihailo Cukic . Goran Milojkovic .zbog promocije i bavljenja bioenergijom Sne ana Tufegd ic . ekologija Broj 1-2 / Godina IX / Mart 2007.zbog promocije homeopatije Ljiljana Stefanovic . Zaharije Mitic .autor knjiga " islerove soli 12 minerala za zdravlje" i "Homeo patija za pocetnike u slici i reci" zbog vere u homeopatiju i lecenje simbolima Sini a Popov .autor knjige "Atlantida" zbog verovanja da je ista postojala.zbog vere da je evolucija pogre ila. "feng shui umetno sti prilagodavanja prebivali ta ivih i mrtvih tako da ona budu u i odnosu sa lokaln .

TV Novosti. Katarina Subotic . da je na naizmenicnoj struji frekvencije od 50kH z do 900kHz "opseg vibracija virusa. MTS magazin...zbog vere u antihrista. rekonektivno isceljenje i rekonekciju.autor knjige Svetlosna forumla. numerologiju.zbog bavljenja kvantnom medicinom Mima Mikovic . Danko Lara Radic .zbog vere u bioenergiju Nedeljko Dra ic . bakterija. "Feng Shui za sve: osnove klasicnog Feng Shuija". Vreme. "telesni h meridijana".. E-magazin. Yellow Cab i druge. energoterapije (dijagnostke i terapije preko fotografije). magazine i novine Lisa. Lepo ta i zdravlje. Studio B. Fo x TV. Koparske Novice.zbog vere da "zvanicna medicina gura bolest pod tepih" i pr omocije homeopatije Jadranka unic . Autor je knjiga "Feng Shui: sami izlec ite sopstveni ivot". Spasoje Vlajic . TV Duga.. "Feng Shui prirucnik".zbog vere da je "Uzrok svih emotivnih i fizickih poremecaja je p oremecaj u sistemu telesne energije. Nikolic akota Danka . postojanje "negativne energije".zbog vere u postojanje "vitalne energije" Lazar Toma evic . TV Art. Trece oko.casopis Eko kuca broj 2 128..im tokovima kosmickog daha" i "yin i yang dinamicke ravnote e mu kog i enskog princip a" . 202. da je reiki "cista svetlost koja dolazi iz vi ih dimenzija" Irena Stojkovic .zbog vere da se "polaganjem ruku kanali e energija iz prirode i direktno puni oslabljene kanale cistom energijom univerzuma". kvantno l ecenje.. vere u postojanje aure. Du ica Joksimovic . Ljiljana Ti ma . Naknadno je poku ao da legalizuje delat nost. Pi e za casopise. "formulu za ostvarenje elja". vec su pacijenti do lazili po preporuci vracare sa televizije. Interesantno je da se nije direktno reklamirao.".koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u njenu delotv ornost i prodaje homeopatskih preparata. Palma plus.. reinkarnaciju. TV Makedonija i bila je gost u radio emisijama Jat. Sensa.zbog vere u postojanje bioenergije Vesna Samard ic .. da nekakav kod ima da prevlada svetom . Poslovni radio. delotvornost magije u politici.zbog vere u homeopatiju.. Aleksandar Logo .zbog vere u delotvornost kvantne medicine i homeopatije Tadej Vitovnicki . Gostovala je na RTS 1. RTV B92. gljivica i vecine mikroorganizam a" Slavica Bo kovic . Vujic Bo ica . zbog vere da se "mo dani talasi p renose u jonsko okru enje i tu se de avaju cuda". "Kineska astrologija". Radio Beograd..zbog vere u feng shui Milena Kostic .zbog vere da srpski manastiri isceljuju.zbog vere u reiki. prona ao je "misaono sinhroni motor" . strana. karmu. Astrologos. da je nekakav ig antihrista laserskim putem umetnut na prst prilikom vadenja bi ometrijskih dokumenata. TV Pancevo. . postojanje davola. da je Tito bio Cercilov sin.zbog vere u delotvornost svojih "praantibiotika" i "antivirusnih supstanci".zbog vere u delotvornost homeopatije.

harmonijom sa Bogom".. raznih urolo kih i ginekolo kih oboljenja. Re io je da obori ajn tajnovu teoriju relativnosti. energijama i teta lecenjem. pri cemu je jedini preduslov za uspeh "da verujete u boga". vere u homeopatiju. i homeopatije.zbog vere u delotvornost homeopatije Tamara Drincic . . Vesna Brankov . vere da svaki org anizam poseduje svoje magnetno i bio polje. Izvorom.autor knjige "Homeopatija za svakoga" zbog vere da je hom eopatija delotvorna kod oboljenja organa za disanje. Branka Nikolic . Despotovic Anda . Stojan Primovic .autor knjige (istog naziva) "Homeopatija za svakoga" zbog vere u po stojanje " ivotne energije ili vitalne sile" Miroslav Jovanovic .zbog vere u delotvornost terapije zvukom. tako da svetlost puni telo energijom Danica Grmu a .veruje da je Tesla bio telepata i da se nije razboleo kolero m zbog bakterije vibrio cholerae. Energijom Stvoritelja Svega sto Jeste". neurolo kih.zbog vere u homeopatiju Spomenka Dragojevic . odreden ih ko nih promena. Ljiljana Bajic Bibic .zbog vere da je moguce da se "povezujemo sa univerzalnom energi jom stvaranja.zbog lecenja dece homeopatijom Velimir Abramovic . kardiovaskularnih.zbog vere u delotvornost terapije kristalima.zbog verovanja da magnet mo e promeniti vibraciju sunceve svetl osti u zatvorenom prostoru. aroma terapij e i energobalans terapije Milan Mladenovic . Aida Stoickov .zbog vere u delotvornost terapije magnetima.nadrilekar Branka Basara Popovic . i bavljenj a istim. iako ne zna brzinu kretanja e lektrona (struje). i da postoje instrumenti koji mogu d .zbog vere u delotvornost kvantne medicine (mikrotalasna rezonan tna terapija i biorezonantna dijagnostika i terapija).zbog vere da "svaka celija emituje odredeno elek tro magnetno zracenje" i bavljenja i promocije kvantne medicine.zbog vere u mogucnost rekonektivnog lecenja "harmonijom iz medu Coveka i Univerzuma.zbog vere u reiki Aleksandra Bocokic Stefanovic . reumatsk ih.Sne ana Zelenika .zbog vere u postojanje bioenergije i delotvornost bioterap ije.zbog vere u bioenergiju Jelena Studen Vojvodic ..zbog vere u astrologiju Gordana Popovic .zbog promocije homeopatije i bavljenja istom Borislava Kovacevic . bojama. Romana Ðekic . vec jer ga je otac nagovarao da postane sve teni k. Bogom.zbog promocije homeopatije Gordana Vejinovic . Branko Avramovic . organa za varenje.

zbog vere u transcendentalnu meditaciju. zbog vere da nas "linije meridijana (ponek ad nazivane akupunkturnim linijama) povezuju sa celim univerzumom". rebir thing. radiesteziju.. reikir rek onektivno isceljivanje i rekonekciju.zbog vere u astrologiju Sto inic Sa a .Veruje da postoje nehercijanski talasi.zbog bavljenja homeopatijom Vladimir Holdokov . Rakovic Savcic Ljubica .zbog vere u rekonektivno lecenje.fizickom. i elementarna cestica . feng ui. order (poredak Ljubavi). Bachovu cvetnu ter apiju. svetlosti i harmonij e).koautor knjige Lecenje homeopatijom zbog promocije iste . motivacije i odgovornog delovanja u svim aspektima ivota). i da ih se rastereti i oslobodi uz porast svesnos ti.a to polje detektuju i poprave stanje organizma. univerzuma i covecanstva". reinkarnaciju.ne na medicina" i koautor knjige " Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste.teslion. transcendentaln u meditaciju. amanske teh nike lecenja. to bi znacilo da bi sada mogao da pomera predmete mislima.bio je autor clanaka u Madar Sou. theta healing ( meditativan proces koji isceljuje na svim nivoima na eg bica . svetlosti i informacije izmedu makrokosmosa i mikrokosm osa. reiki (p ovezivanje i uskladivanje sa univerzalnim izvorom energije.. kliring tera piju (precizno razradeni procesi koji poma u coveku da locira podrucja emocionalni h naboja i mentalnih barijera. astromedicinu. Dejan Berbatovic .zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku. kiropraktiku. Divna Cvetkovic .kroz usredsredenu molitvu Stvoritelju).zbog vere u bioenergiju Goran Marjanovic . kuatsu (masa a za pokretanje vitalne energije tijela) i filipinsku psi hirurgiju.. reiki. Srdana Bolbodevski . Radenko Zekovic .. u razne nedokazane nacine izlecenja raka.autor knjige "Homeopatija . rekonekciju.zbog vere u rekonekciju Laslo Boka . Zavr io je psihokineziologiju. homeopatiju.. ali i da operi e. mentalnom i duhovnom . ajurvedu. radioniku. emocional nom. u p erpetuum mobile uredaje. Ivan Antic .zbog vere u kiropraktiku i reiki. i saradnik novosadskog nedelj nika Caladi ker zbog vere u astrologiju. Ferenc Cik Nad . regresoterapiju. Gordana Bojic Kolarski .. da "Svako te lo sadr i sopstveni skup energetskih linija i tacaka" koje su "kanal koji obezbedu je na e preno enje energije. Vesna Markovic .zbog bavljenja homeopatijom Svetlana Milenkovic Filipovic .zbog vere u lecenje kristalima.zbog vere u reiki terapiju. prana healing (energetska tehnika koja koristi prirodne zakone za povecanje sposobnosti tela ka samoizlecenjenju). Aleksandra Ðokovic .veruje u vanzemaljce.zbog vere u kvantnu medicinu i da "elektromagnetno polje posed uje svako ivo bice" Marija Murinji . jogijsko letenje Jovan Tasic . obzirom da . kristaloterapiju.

. Jelisaveta Pajicic .. Nenad Janjetovic .. ajurve dsku medicinu. reiki. Sanja Peric . Vlajna . magnetoter apiju.. su jok. citanje misli na daljinu. biosignalnu nutriciju.autor knjige "Feng ui: Tehnologija prostora" zbog vere u feng shui Miroslav Markovic .zbog vere u bioenergiju. radioesteziju. horoskop.veruje i propagira delotvornost vla ke magije Ljubinka Milanovic Buba . Viktorija Jelisavcic . astrologiju.zbog vere u homeopatiju i postojanje ivotne sile Milica Acevic ... ivot zbog vere u t Dimitrijev Blagoja .ima diplomu psi hirurga! Dunja Crnogorac .zbog vere u transcendentalnu meditaciju.zbog vere u bioenergoterapiju.. andele cuvare. vere u postojanje licnih meridijana (aksiatonalnih linija). vere u postojanje " ivotne sile" u coveku. vere da se DNK lanci mogu povezati sa "energetskim meridijanima planete... jogisko letenje. natalne karte. i "ravnote e izmedu telesnog. zvezda.zbog vere u elektropunkturnu dijagnostiku.autor knjiga "Tarot poetika duha" i "Tarot Thank You For Everything" zbog vere u prekogniciju.. Ocigledno da nije dovoljno strucan u pseudonauci. cakre. informoterapij u. kabalu.veruje da necemo do iveti 2014 godinu..zbog vere u teta lecenje. Jovana Velimirovic . Anna Markovic Plestovic .. vec ce planetu Zemlju p rogutati progutati crna rupa.zbog vere u bioenergiju. svemirsku energiju. da je ono nastalo primenom kvantne f izike Bolbodevski Srdana .zbog homeopatske prakse.. .. kiropraksu. obzirom da ce se njegova tvrdnja nedvosmisleno mo e proveriti nakon isteka roka. rekonektivno lecenje koje ponekad praktikuje "na dalji nu". energetsko polje. astralni tit i da je on sam Kroulijeva inkarnacija Du ko Savic .zbog vere u homeopatiju Milan Radonjic (poznatiji kao Milan Tarot) .. Zoran Milankov . Olga Vulicevic . uticaj misli na materiju.zbog promocije lecenja beba homeopatijom Svetozar Radi ic . Olga Rezo .zbog vere u karmu. emocionalnog i duhovnog bica".zbog bavljenja homeopatijom. Univer zuma". kristaloterapiju.zbog vere u "ponovno o ivljavanje na eg rodenja" Eva Cik Nad .veruje u astrologiju Sanja Milanovic .autor tekstova u casopisu Mistika i magazinu Zdrav erapiju kristalima..veruje u vidovitost. auru.zbog vere da intenzitet bilo kog zracenja raste sa porastom odstojanja.

Objavljivao je clanke u prvim brojevima lista HOROSKOP.zbog vere da u prekogniciju..zbog vere da "zdravi organi ili delovi tela alju zdrave vibrac ije (frekvencije).autor knjige "Homeopatija . tera piju kristalima Srdana Kalajd ic . kompjutora. povracaj "fragmenata du e koju smo izgu bili u kontaktu sa drugim ljudima". 'Trece oko'.Ljudmila Osipova-Janjetovic .".zbog vere u vastu . bioradiesteziju.autor knjige Ljubavni horoskop za 2005. Bogdanka Pe ic . covek je senzacijama povezan sa svime u univerzumu . bioenergetiku. U tom polju energije. bioenergetsku reekvilibraciju.zbog vere u delotvornost lecenja homeopatijom i smejanjem (tzv." kao i praktikovanja i promocije homeopatije.veruje u reinkarnaciju. to izg Predrag Radovic . promocije vastu. mogucnost lecenja od " tetnih zracenja kojima smo svakodnevno izlo eni putem televizije.terapiju kristali ma. Badawi . Gordana Jujic Vasic . i da je ist a "potkrepljena mnogim naucnim dokazima i istra ivanjima" Dalibor Purhmajer . bolest je znak da j e ta energija trenutno naru ena.zbog vere u rekonektivno isceljenje i rekonekciju..zbog vere u bioenergiju Milan a ic . numerologiju. za razliku od bolesnih izoblicenih talasa"..veruje u astrologiju Zoran Krupe . sma jl joga terapija) Goran ivadinovic . vodila je emisije Astrolog os i Planetoskop na TV Ko ava. sunca.". prodaje vastu kompa sa. strahova i trauma. vere da su "negativna osecanja poput mr nje...zbog vere u radioesteziju. da "Uvek sve ovorimo ili napi emo najbr e putuje u kosmos i materijalizuje se.zbog vere da "U bolesti dolazi do energetskog poremecaja i nenorm alnih senzacija koje predstavljaju osnovni. vitalni poremecaj na najdubljem nivo u. cakre. ajurvede. imao je kontakt emisije na TV Ko avi.porodicna iskustva" zbog vere u tetnost vakcinacije i "da svaki covek ima ivotnu energiju koja ga odr ava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamican proces prilagodavanja. crnu magiju i astrologiju. Obucavala je nove astrologe zbog vere u astrologiju ..zbog vere u postojanje aure. zrakoplova i podzemnih voda" mislima. i bavljenja kvant nom medicinom." .zbog vere u delotvornost homeopatije Sanja Colja .veruje u astrologiju Goran Karna . Organizovao je astro-kurseve.pretecu feng shuija. mobitela.zbog vere u sve u ta veruje i Zlatko Kalajd ic . Marija K. Aleks Radovic. doti a i sanskrita na sopstvenim kursevima bez akre ditacije Stupar Aleksandar . Aleksandar Brendan . najce ci uzrok bolesti". da je za izlecenje "Potrebna neka supstanca iz prirode sa slicnom energijom i vitalnom senzacijom" i da "Jedna univerzalna energija pro ima sva iva bica i ne iv i svet. a pis ao je i za 'Astrologus'. Andela Slobodina .autor (ili autori) knjige Regresoterapija zb og vere u reinkarnaciju Zlatko Kalajd ic . Gordana Cvetic .

"Smislena povezanost bezvremenog polja" i koautor "Posvecenici astrologije". amajlije. Du an Savic .put ka sebi" zbog vere u postoja nje ivotne energije.veruje u homeopatiju. lecenje kristalima. tj. Lea Im iragic . Jovana Lucic Gajic .autor knjige "Reiki . inicijator astrolo kog magazina "Astro svet". Vodi kolu astronomije Ðuro Salaj. Margarita G. Zlatko Zlatkovic .zbog vere u astrologiju.zbog vere u terapiju bojama.veruje u astrologiju. Autor horoskopa casopisa Ilustro vana politika i pisac knjige "Mesecevi cvorovi". Aleksandar Manojlovic .zbog bavljenja homeopatijom Tanja Joksimovic . Autor je horoskopa casopisa Lisa. Bo ana Antic .Aleksandra Maric .veruje u astrologiju i numerologiju. Miljana Mitrovic . "Carobnica". horoskop i reiki lecenje na daljinu . Milenkovic . autor knjiga "Tumaci Bo ijeg Rukopisa".veruje u astrologiju.veruje u astrologiju. da "boje svojim energetskim vib racijama uticu na otklanjanje zdravstvenih tegoba" i reiki. Povremeno ima emisije na TV Art.zbog vere da "svaki broj ima svoju negativnu ili pozitivnu v ibraciju" i da je numeorologija nauka Bojan Vujo evic . Asja irovnik .veruje u astrologiju Ru ica Blizanac . Andelko Gari Zdravkovic .zbog vere u delotvornost homeopatije Aleksandar Imi iragic . "Seksualnost i Mars u horoskopu". talismane. Cecilija Rabrenovic . Jedan od osnivaca Udru enja astrologa Jug oslavije. Etelka Penze . Autor je knjiga "Spiralni pu tevi vremena".zbog vere u natalnu astrologiju.veruje u astrlogiju. Nikola Stojanovic .veruje u karmu i astrologiju. gostovao je TV MBC i TV Atlas (Crna Gora). i autor ou programa "Astro prsten".zbog vere u astrologiju. Branka Bakic . Gordana Varga . kristale.koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste Tatjana Jovanovic ...zbog vere u reiki.veruje u astrologiju. k armu. renikarnaciju. Autor tekstova u casopisima Bilje i zdravlje i Bulevar i Novi Zodijak. feng shui. "Slava u horoskopu ".zbog vere u reinkarnaciju. Todorovic Mirjana . sinastriju i astromedicinu Tijana Ru ic . "Tajne egzaktne astologije" i "70 astrolo kih zadataka sa odgovorima" Aneta Memic . Autor je clanaka u casopisu Na a Borba.veruje u astrologiju.veruje u tarot i astrologiju. Koautor je knjige "Posvecenici astrolog ije".veruje u astrologiju.veruje u astrologiju.

. dok jug (inf racrveni zraci) i zapad (gamma zraci) nose negativne uticaje.autor knjiga Zdravlje bez kompromisa.zbog vere u Feng Shui.zbog vere u bioenergiju Dragana Deh . astrologiju i reinkarnaciju. Andrej Coha . Autor knjige "Budite sam svoj astro log" Du an Ninic . Vodi kolu astrologije.koautor knjige "Moc i nemoc 12 znakova zodijaka". pisala je horoskope i clanke za Telegraf . .veruje u karmu.Du an Velickovic .veruje u astrologiju. davala je godi nja predvidanja za Politiku. Pi e tekstove za c asopis Astrologos .zbog vere da je biofon na neki nacin drugaciji od bilo kog ommetra Jasminka Holclajtner . Ta jne ci cenja mozga. Autor je tekstova u casopisu Horoskop .cakri. postojanje duhovnih organa . Sa a Radovic .veruje u proroke i astrologiju.veruje u astrologiju. Zdrava glava. Saradnik casopisa Astrologos. zle oci. Spoznaja.. Tajne zdrave ishrane.veruje u tarot. Violeta Purhmajer . Ljubica Ple a .veruje u astrologiju. Gradjanin. i upra njava je. Autor je vi e astrolo kih clanaka.zbog vere u astrologiju. sanovnik.veruje u astrologiju. Jadranka Cvetkovic . Pi e tekstove za internet casopis Astro port al." Branka Trikic Glumac . Autor knjiga "Beskrajno putovanje du e" i "Ume tnost tumacenja horoskopa". vracare.izdanje Politike. astrologiju. Kako iveti zdravije l eti i serijala Kuvar zdrave ishrane zbog vere u delotvornost terapije mokracom.zbog vere u postojanje energetskog kanala reiki terapeuta i da "Co vjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnote a energije koja protice kroz organizam.. Nacional. Pi e tekstove za c asopise "Astrologos" i "Trece oko".zbog vere u reiki Nena Jankovic . nesreca i siroma tvo javljaju k ao posledice lo e balansiranog prostora". Nedeljni Telegraf.autor romana "Otkrice" i "Saznanje". da " Ako se nosi pod kapom beli luk otklanja urok i migrenu koja sa njim ide" Mirjana Cosic . chemtrails. knjige "Zb irka re enih zadataka iz horarne astrologije" i koautor knjige "Praktikum natalne astrologije". vla ku magiju. Radenko Milovanovic . Predrag Petkovic .veruje u astrologiju. Dnevni Telegraf.zbog vere u astrologiju Darko Gu vic . bazne uticaje. Kako iveti zdravije u jesen. Marina Jungic Milo evic . Gordana Ma ic .zbog vere u ra ljarstvo Georgij Nazarov . Pi e horoskope za Ilustrovanu politiku. da "Magnetna energija severa i solarna e nergija istoka (ultravioletni zraci) nose pozitivne. zbog vere u urok.veruje u prekogniciju.veruje u karmu i astrologiju.." Du ica Miljkovic . da se "bolest. arlota Vuka inovic . astrolog emisije Planetarijum n a BK TV. postojanja "energije svog tela".

. da emituje elektromagnetni talas i to onda pobu duje sve druge procese u organizmu. reinkarnaciju..zbog vere da bolest nastaje kao naru avanje harmonije izmedu intelekta (mentalnog stanja). i da je pravoslavna vera najdelotvorniji lek i najmocnije oru je. svoj e talase. s? uspehom uspost?vlj? n?ru enu nervno-hormonsku i imunsku r?vnote u i predst?vlj? osnov z? lecenje mnogih s?vremenih psihosom?tskih bolesti.veruje u astrologiju. Povremeno ucestvuje u razlicitim televizijskim i radioemisijama u kojima populari e astrologiju.zbog vere u radiesteziju. Vere u biorezonantnu terapiju i rezonantno alergijsko testiranje. biotehnicku energiju i ra ljarstvo Evgenija Radakovic . kineziterapije. Jasmina Jovic . Saradnik je casopisa Trece oko. dijagnosti ka energetskog stanja organizma Svetlana Panjkovic . Tatjana Lalic . Da svaki atom ima svoju oscilaciju. Autor je knjiga "Numerologija 0. a svaki organ kao skup miliona celija ima svoju oscilaciju.mikroskop ot kriva. "Politika". Jasmina Vracaric Ðakonovic .Tatjana Ðordevic . Dragan Tomic .. biorezonantnu terapiju. "Masonka" i u ovom trenu tku sprema knjigu "Sjaj Pitagore". rekonekciju .Novosti. Autor je knjige "Ljubavni horoskop . Por ed casopisa "Trece oko" pi e clanke za list "Arena" . DP4. magnetoterapij e. "Evropske novosti". Prognozira brz propast Amerike.zbog vere u homeopatiju..zbog vere u ra ljarstvo i bioenergiju Slobodanka Ka ikovic .zbog vere u astrologiju Milorad Mica Krstic . elektroterapije. Po javljivala se na TV Politika..autor horoskopa novina Internet Novine Serbske zbog v .suncevi zraci".veruje u astronomiju. laseroterapije.zbog vere da je svako ivo bice veliki bioinformacioni sistem. Memento. "Dvocifreni brojevi".autor knjige Povratak Bogu i prirodi zbog vere u postojanje "ne rvno-hormonske i imunske r?vnote e". Vodi la je " kolu astrologije". Voja Veselinovic .zbog promocije homeopatije Nata a Radic .autor knjige "Kvantno hologramska medicina" zbog vere u delotvornost mikrotalasne rezonantne terapije.Veruje u numerologiju. vere da medicinski j?stuk "Dr Tanja". Aspektiku.14 4 ljubavne kombinacije". Ana Rakic .terapij u i licnu rekonekciju i spiritualnu dijagnostiku Violeta Dimitric Aleksic . emocija i tela i promocije homeopatije. Autor je knjige "Zodijak .veruje u astrologiju.zbog vere u homeopatiju.. "Brojevi od 21 do 9 192 631 770".veruje u prekogniciju. Svojevremeno je kreirala programske astrolo ke sadr aje za "Telekom Srbija". Irena Sjekloca Miler . Autor je knjige "Astro . Da je svaki na organ jedan je zasebni biokibe rnetski sistem.zbog vere u PEAT. Vladimir Stojakovic . "Vecernje novosti" i casopisom u dij aspori "Svetski srpski glas". 1 i 2". Gnosticki inten ziv. i sa Mobtelo m. Trenutno saraduje sa casopisom "Tip". Saradivala je sa dnevnim listovima i casopisim a: "Tajne". home opatije i kvantne medicine. infracrvene stimulacije." Jovanovic Ignjatic Zlata . aromoterapije. reiki. Nata a Karalic Koprivica . "Novac".

opsednutost duhovima.zbog vere u hiromantiju.veruje da postoje proroci. crnu magiju. piramidalnu num erologiju. Branko ivotin . da du e pos eduju frekvencije. zbo g vere u delotvornost kvantne medicine. hiromantiju (gledanje u dlan). dovoljan mu je i student arheologije ogorcen pseudoistorijom.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film.clan sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog dru tva broj 18. astropsihologiju.veruje u astrologiju.R ibe".zbog verovanja da biorezonantni aparat ima ikakvu svrhu pr ilikom lecenja ljudi.zbog promocije homeopatije Elmira Grubic . numerologiju.. Boris Potapov . da nas avgusta 2013 godine ceka novi smak sveta. koautor knjiga Andeoske karti ce najlak i nacin komunikacije s andelima i Andeoske kartice..autor knjige Molitve andelima cuvarima. astrologiju. zbog vere da postoje andeli eljka Tokic . Dan ercar ... zbog vere da postoje andeli Slobodanka Jankovic . da je nojev potop istorijska cinjenica. Goran Radosavljevic .. Tatjana Brkanic .. Dragan Loncar .koautor knjiga Andeoske kartice najlak i nacin komunikacije s andelim a i Andeoske kartice....Veruje da postoji sotona. telesnog elektromagnetizma i lecenja leu kemije. Erotika i seksualnost u astrologiji i Bo anska snaga duha. . Autor knjiga "Zodijacka sazve da .Veruje da se postojanje boga mo e dokazati srpskim nazivima za p olne organe i raznim drugim terminima koji se retko nalaze u recnicima i enciklo pedijama... Njena (ne)dela najbolje je raskrinkao Radivoje Radic u svojoj knjizi Srbi pre Ad ama i posle njega Jovan Deretic .koautor knjige Istorija Srba i Rusa i profesor na institutu za n acionalnu istoriju "centra za psirodnjacke studije" Miroljuba Petrovica (pri vrh u prvog posta) zbog la iranja istorije Srba. da "svest stvara i pokrece materiju". da Venera i Pluton nisu planete (od 14:00). Cak pominje da su deset bo jih zapovest i srpsko delo! Iako je Radoje Radic u svojoj knjizi raskrinkao i njegove price. amajlije. ecer ne s pada u magneticne materijale) Dragan Ðindic Stankovic . Tomislav Budak . .erovanja da planete (konkretno Uran) mogu predvideti pad aviona Ljiljana Popovic .autor knjige Srbi narod najstariji zbog pseudoistorije. meningitisa i karcinoma "namagnetisanim" granulama ecera (inace.autor knjige Transformacija karmickih obrazaca zbog vere u karm u. Olga Lukovic Pjanovic .zbog promocije homeopatije Slobodan ivkovic . sajt moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce.zbog verovanja u postojanje karme Slavi a Miljkovic . Du ka Kere i zbog vere u tarot.zbog vere u astrologiju. Dragan Simovic .

ali presudila mu je vera u vanzemaljce Gabor Macanko . mental nog i duhovnog etericnog tela. terapije magnetima. Andeli nemaju krila. Lazar F.zbog vere u postojanje cudotvoraca Maja Cvjetanovic Labo .".Milovan . Putnici . astrologiju. Vlado Popovic . numerologije i geomantije Momir Tankosic .autor knjige Va i pro li rnaciju..razmi ljao sam da li da ga uvrstim ovde.. Miroslav Ki . Ðerd . promocije g ledanja u Sunce (solarne joge). Maksim Osipov . Cudesno sjeme zbog p romocije pseudonauke. numerologiju. karmu.zbog vere u reiki i reinkarnaciju Ljubodrag Simonovic Duci .zbog vere u bioenergiju. Energoterapija. reiki. to ste nekad bili. da du e pose duju frekvencije. Sedma knjiga . Ivan Mirkovic ... kola numerologije. aktivaciju DNK.. tarot. kosmicku energiju Mirjana Gracan . Slavomir Cune Miljevic .zbog vere da se kirijanovom fotografijom ne meri vla nost vec aura .vodic u buducnost zbog vere u reinkarnaciju (tvrdi da je do sada imao esdeset i sedam ivota na Zemlji) Dragan Simovic . Milo Milojevic .Veruje da postoje astralna bica (zmijski demoni) Boris Potapov .zbog vere da je moguce iveti bez hrane i vode 70 godina.Mica Jovanovic .autor knjiga Kraj igre. da smo mi hologramska bica kojima mo e da izraste amputirani deo tela pod uticajem misli. Pod za titom duge. magiju. Tragovi i mijene.. da se voda mo e "energizovati".zbog vere u tarot i astrologiju Miroslav Alkovic . reiki. da se "ljudsko telo sastoji iz svog: fizickog tela kao i emotivnog.zbog vere u feng shui.. Astronu merologija. Sijaci cudesnog sjem ena. reinkarnaciju.autor knjige Odlomci istorije Srba zbog pseudoistorije Biljana Bili Pantelic . reinkarna ciju.. REIKI jedna drugacija prica. Magicni zakoni realnosti.. da nas kosmos voli.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. amanske energetske terapije i masa e. Olga Milo evic . terapije biofrekvencijama...zbog vere u astrologiju.. ovo moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. opsednutost duhovima. energetsku psihoterapiju. zbog vere u reinka Novica Jovanovic . bo ansku energiju. numerologiju..autor knjiga Osnove natalne astrologije.brat Todora jovanovica (sa pocetka prvog posta) zbog vere u r .zbog vere da smi mi centar svog univerzuma.autor knjiga Tajna pocetka kruga. Jasmin Novak .veruje da postoje proroci. da je smrt deo ivota koji zimi ode u hibernaciju. da je iscelitelj Mi o Krstovic . Sanjari.zbog vere u reiki. ivoti. karmu.kroz pro lost i buduc nost..zbog vere u vidovitost... Prirucnik numerologije i Ðavolja posla zbog vere i promocije astrologi je.

crnu magiju. razne nedokazane nacine lecenja.predsednik dru tva za promociju primene kristaloterapije u me dicini zbog promocije primene kristaloterapije u medicini Slavica Arandelovic . Branimir Marinkovic ..zbog vere u gledanje u olju.. auru.predavac na Ma inskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog vere u sn ove. energetsku terapiju. i da poma e ( ta god to znacilo) pri izle cenju mnogih bolesti Slavoljub Radovanovic . lecenje uz bo ju p omoc.zbog vere u bioenergiju Daliborka Borota .. jer je . visak. Dragoslav Ko aric .zbog vere u bioenergiju.jeftinija. Slobodan Ðordevic . Zdenko Domancic . mogucnost predskazanja sopstvene smrti (a da to ne bude samoubistvom).autor knjige Lecenje bioenergijom zbog vere u energetsku biote rapiju Darije Milak .. crnu magiju.vracara Milan Kovacevic . Radisav Mikovic . Jovanka itea .. Marija Kovand ic .zbog vere da nas 21. (Izvor: casopis Apotekarska praksa b roj 83 strana 23) Ðuro Koruga .zbog vere u terapiju kristalima Dragoslav Petrovic . Slavko Sockovic .zbog vere u bioterapiju.predsednik udru enja za promociju i razvoj kvantne medicine zbog promocije i razvoja kvantne medicine..Vuka Stambolovica kao mentora koji je njen (ne)rad koristio za legalizac iju istog. ivota zbog vere u postojanje zdravlja na ener Zlata Cuvela .. amajlije. Nina Bulajic .zbog vere u terapiju kristalima.12. bioenergiju. poznato g po nadrilekarskim predavanjima i obukama.biv i ministar zdravlja zbog legalizacije Pravilnik? o bli im uslovima. pri cemu je kao pouzdane izvore uzimao Vuka Stambolovica i Vladetu Jerotica ( sa pocetka posta) i prezentacije iz doma zdravlja Stari Grad u Beogradu.. nacinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicin e.2012 ceka smak sveta.zbog magistrature na nadrilekarstvu kod njegovog glavnog zagovo rnika ...zbog vere u bioenergiju Robert Kajsler . vere da je covecja du a te ka 4 grama.. Milorad Pandurovic .zbog vere u vidovitost.autor knjige Spirala getskom nivou..menad er i biv i direktor Farmaceutske komore Srbije zbog vere da je dokazano da je alternativna medicina delotvorna i podr ke tradicionalnoj i alterna tivnoj medicini.zbog vere u bioenergiju.adiesteziju. (Izvor: casopis Apotekarska praksa broj 83 strana 23) Tomica Milosavljevic . bioenergiju.zbog vere u vidovitost. .

zbog vere u bioenergiju. kvantnu harmoniza ciju i izmi ljanja matriks enerd etiks metode. vla ku magiju.nadrilekar Dino Alter . teta lecenje.zbog terapije epilepsije molitvom Dobrivoje Mladenovic .. radiesteziju.zbog prodaje vode (bukvalno) Suad Mulic .Vlado Ilic .autor knjige Bo anska harmonija pokreta zbog vere u bachov-u cv etnu terapiju i tai chi quan Slobodan Maslic . Ajurveda.zbog vere u postojanje globalnog gravitacijskog energetskog biolo kog polja i prodaje uredaja za koje tvrdi da ne to leci.lek i amajlija i ostalih. tetnost podzemnih voda..zbog vere u vingvejv metodu. zbog promocije vla ke magije i vere u ajurvedu Borka Stojanovic . Nenad Panic .clan udru enja za sistemsku terapiju i sistemska re enja Srbije "Porodi cni raspored" zbog nadrilekarskih "predavanja" Milivoj Jelakovic .zbog vere u energiju za tite arhangela Mihaila Du an Janjic .autor knjige Vla ka magija.zbog pomoci pri izradi kataloga kojim je legalizovano nadrileka rstvo i vere da je moguce iveti 500 godina.zbog terapije ivom sodom Prvulovic Desanka . Da su sve to neki izrodi negativnih vrsti koji mogu u ovom ili onom da del uju. parapsihologiju . reiki terapiju. .zbog vere da postoji na hiljadu necistih sila. jin i jang energi ju.zbog verovanja u cuda arko Stepanovic .vracara Zlatimir Pantic . Desa Vojvodic .zbog terapije vodom ivorad Gavrilovic .. Nenad Milosavljevic .nadrilekar Vesna Danilovac . pod okriljem da vola.zbog vere da mo e da prica sa mrtvima Jasna Jojic Pavlovski .autor knjiga Iskustva u merenju tetnih zracenja i Istine i zablude o zracenjima zbog vere u dokazanu tetnost bilo kakvog elektromagnetnog zracenja (c ak i vidljive svetlosti).. Radmila Novakovic . Vesna Mladenovic . Magija biljaka .