Neki od primera pseudonauke u Srbiji: Vuk Stambolovic - autor knjige "Medicina - nadle nost i alternativa", pisao je za "Tajne", "Galaksiju

", "Borbu", "Danas", "Zdrav ivot" zbog licnog anga ovanja na leg alizaciji nadrilekarstva Miroljub Petrovic - veruje u davole, da je na a planeta nastala pre nekoliko hilja da godina, da je bog tada stvorio sve oko nas za 6 dana i sve to propagira u svo m centru za prirodnjacke studije. Onima koji se ne sla u sa njegovim stavovima pre ti teroristickim delima. Ljiljana Colic - veruje u teorije Miroljuba Petrovica, i privatno ih javno propa gira iako ih ne predaje na fakultetu na kom je zaposlena. Vladeta Jerotic - clan Akademije medicinskih nauka zbog promocije homeopatije, a kupunkture, uticaja misli na lecenje raka, vere u postojanje duhova (konkretno s vetog duha) i mnogih stvari koje ne predstavljaju zvanicne stavove SANU. Milo Popovic - autor knjige "Prvi homeopatski prirucnik" zbog izrade propisa za l egislaciju metoda tradicionalne medicine i vere u delotvornost homeopatije Dejan Rakovic - autor mnogo knjiga, intervjua i predgovora, prisutan u vi e emisij a, ne toliko zbog njegove vere, koliko zbog ucenja pseudonauke na Elektrotehnick om fakultetu Univerziteta u Beogradu. Voja Antonic je na TED konferenciji (od 15 :30) veoma slikovito prikazao o cemu Rakovic uci studente. Todor Jovanovic - autor knjiga Todoxin, Todoxin protiv kancera, Nada za Srbiju, Prirodni virostatik Todoxin u lecenju HIV infekcije i kancerogenih oboljenja zog vere u homeopatiju, magnetne kape, pojaseve, narukvice, vere da je fluor "nacis ticki izum za kontrolu volje ljudi" Sladana Velkov - zbog vere da su vakcine "biolo ko oru je upereno protiv zdravlja lj udi", vere u chemtrails, u solarnu jogu, u tetnost fluora... ivorad Mihajlovic Slavinski - autor knjiga "Aspektika: Gnoza cetvrte dimenzije", "Eskalibur 2", "Integralni ekskalibur", "Intenziv gnoze sa Alternativnom Tehniko m", "Ji D ing: Filozofska ma ina", "Kljucevi psihicke magije", "Kreaton: Majstor igr e stvaranja", "Nevidljivi uticaji", "Peat - Novi Putevi", "PEAT i Neutralizacija Praiskonskih Polariteta", "Povratak jednosti", "Prakticni kurs gnostickog okult izma", "Praskozorje Aivaza", "Prirucnik za Majstore Intenziva Gnoze", "Psihicka samoodbrana", "Psihicki trening jogija", "Psihonauti unutra njih svetova", "Staze i bogaze Jastva", "Sunjata: Bo anska praznina i misticna fizika", "Susreti sa isti nom", "Talismanska magija", "Transcendent" i videa "Spiritual Technology Video" zbog ogromne promocije pseudonauke, vere u karmu, da smo "Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bicima, drugim svetovima kao i univerzumima", da postoji "ko lektivna svest covecanstva", da smo u njoj "svedoci gigantskog kvantnog skoka".. . Branislav Stojadinovic - autor knjige "Covek - poreklo i buducnost" i koautor kn jige "Bioenergija - Svet Bez Bolesti" zbog verovanja u delotvornost bioenergije Gordana Ðordevic - zbog verovanja da homeopatski preparati mogu ubla iti ili otkloni ti premenstrualne tegobe. Fatovic Bo ica - zbog verovanja u delotvornost terapije magnetima Ljubi a Stojanovic - koautor knjige "Bioenergija - svet bez bolesti" zbog verovanj a u delotvornost bioenergije, kao i njene promocije

nadrilekar Nikola Aleksic .. rekonekciju. kao i promocije homeopatije.zbog toga to veruje u izlecenje raka nadrilekarstvom. kao to su rak. povre de kicme. pa preporucuje pastvi da spr i prst na usijanom poretu Andreas Kelemen . te ko je naci u ta ne veruj e! Neboj a Jovanovic . pred la e osnivanje gradanske organizacije protiv vakcinacije dece.zbog promocije homeopatije Petar Dinic .veruje u vanzemaljce..zbog vere da je prvi vratni pr ljen evolucija pogre no formirala Vladimir Cobic . Du an Penda . da se foto-aparatom mo e ukrasti du a.zbog vere da "Tesla metamorfozom svetlosnog tela" mogu veoma brz o izleciti mnoge bolesti koje va e za neizlecive. SIDA.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku i terapiju. Tatjana Karajanov .autor knjige "Ajurvedski kuvar" zbog vere u delotvornost ajurve de i bavljenja ajurvedom. Otac Nikolaj . pri cemu za izvore podataka uzima Ivonu ivkovic.veruje da umiremo od GMO hrane i od otrova za koje veruje da se namerno ispu taju iz aviona. Ivona ivkovic .zbog bavljenja magnetoterapijom i radiestezijom. Ljubi a Popovic . autor knjiga "Bice tumbanje po celom svetu". Jasna Ðuricic .zbog vere u kvantnu medicinu i homeopatiju Bo idar Boki Ðondovic . lupus. u razne ne dokazane nacine izlecenja raka. i to kroz dlanove terapeuta).zbog vere u homeopatiju.veruje u postojanje davola. da cigarete pobolj avaju zdravlje. Branka Matic .. Mirjana Micovic . u vidovitost.zbog vere u astrologiju Damir Pejin . da na e misli mogu uticati na materiju. Istina je ne gde tamo. Anja Petrovic . Vera Ðordevic .novinar. i predla e vojnicima Srbije njihovo preventivno obaran je..Otac Joil .. pa cak i rekonstrukcija urodenih deformacija. Veruje da je moguce leciti ljude bez naucne medicin e. homeopatiju..zbog praktikovanja reikija (propu tanja "univerzalne energije iz okoline". Pavle Matic .zbog promocije homeopatije Nenad Rosso .veruje da se gledanjem u Sunce mogu izleciti sve bolesti.zbog vere u homeopatiju Branko Stancevic . koji nam "dr i magnetno polje zemlje". opovr gava teoriju evolucije.veruje da nakon skeniranja otiska prsta na ko i ostaje ig zveri. Zaista. Tajne proroka.. i da "svaka iva celija zraci svetlost". sindrom hronicnog umora. postojanje antihrista. vere da ivimo unutar programa poput matriksa.zbog vere u bioenergiju. reik i. zbog vere u postojanje proroka.. rekonektivno lecenje i licnu rekonekciju . vatrene kugle sa Rtnja. vanzemaljce. vere u parapsiholo ke sposobnosti. teta lecenje.

zbog preporuke lecenja dece obolele od arlaha homeopatskim preparat ima.zbog vere u reiki. nastavlja ju da deluju i po to je seansa zavr ena.zbog vere u delotvornost radiestezije..zbog vere u ajurvedu. Vesna Pichler .zbog vere da je srebrna voda lekovitija od obicne vode iz cesme. Tokin Vesna .zbog vere da je svaki ivi organizam izvor elektromagnetnog zracen ja.zbog vere u da se homeopatskim preparatima "podstice nevid ljiva.zbog vere u delotvornost Feng Shui i kristala anka Cetojevic . vanzemaljce. Mundana astrologija.autor knjige "Od fizike do boga" zbog vere da se na planini Rt anj de ava ne to neobja njivo. reikija. dokle god je to potrebno organizmu klijenta ". koji se zasniva na "tera nju zlih sila koje izazivaju bolest" i "prizivanju dobrih koje lece" delotvoran kao i promocije i bavljenja homeopatijom (uspostavljanjem ravnote e "vitalne sile" ). Milorad Sto ic Mica . bavljenja i promocije homeopatije.zbog vere u astrologiju Neboj a Nedic .. Du an Ilic . Inte resantno je da je u spisku bolesti koje leci navedena i bakterija e iherija koli. Lazar Trifunovic . rekonekcije i bavljenja rekonekcijom Veselinovic Slavica . da je "covek slo eno. kristala . Prorocke slike nat alnog horoskopa i Ve tina proricanja zbog promocije astrologije i prorocanstva Silvana Ðordevic .autor knjige "Homeopatska medicina . . Ast ropsihologija.zbog vere u delotvornost rekonekcije i bavljenja istom. Beskrajna astrosimbolika. koje su inicirane za vreme isceljivanja.zbog vere da je prorocica i da mo e govoriti sa mrtvima... teta lecenja. duhovno (du a) i ener getsko (vitalna energija) bice". proroke.zbog vere u rekonekciju.Goran Milekic . da se obzirom da u hri canstvu postoji "sveto tro jstvo" i elektron mora pona ati po istom principu (energija + materija + ne to trece ). reiki i kiropraktiku Sne ana Latinovic . radioniku.zbog vere da je "africki vudu kult".zbog vere u astrologiju Vladimir Trajanovic .zbog vere u biorezonantnu terapiju Ljubo Ristovski .Terapija" zbog vere u posto janje "vitalne sile".zbog vere u astrologiju Vangelia Gushterova (poznatija kao baba Vanga) .nadrilekar Vesna Mihajlovic . Verica Lazovic .autor knjiga Astralni uticaj na licnost i delo Dostojevskog. unutra nja. bez koje ljudi ne bi mogli variti hranu! Suzana Pantelic Ban . vitalna sila da se vrati u ravnote u i ponovo uspostavi zdravlje u organizmu". Mirjana ivanov . promocije i bavljenja kvantnom medicinom. fizicko (telo). Aleksandar Sreckovic . kao i bavljenja homeopatijom u privatnoj klinici. vere d a "Ove frekvencije koje lece. energije prostora.

strana Pekic Borislav . revitalizaciju i samoisceljenje obnavlja protok energije tela. "feng shui umetno sti prilagodavanja prebivali ta ivih i mrtvih tako da ona budu u i odnosu sa lokaln .vlasnik izdavacke kuca Esotheria zbog promocije ezotericne lite rature. 155.zbog promocije homeopatije Ljiljana Stefanovic . Zaharije Mitic .predavac na Vi oj poslovnoj koli u Novom Sadu zbog verovanja u neka da nje postojanje Atlantide i u mogucnost Arhimedovog paljenja neprijateljskog bro da fokusiranim suncevim zracima koji su se odbijali od ogledala od uglacane bron ze 212.zbog promocije i bavljenja bioenergijom Sne ana Tufegd ic .e.zbog kurseva i seminara astrologije Danijela Vukotic .zbog vere u postojanje "ch'i jezera energije". postojanja orgonske energije.zbog vere u rekonektivno isceljenje Nikola Lazarevic . kombinujuci dre vnu mudrost i modernu tehnologiju". S vojom knjigom je uspeo da "otvori" (bar) jednog nekritickog obrazovnog radnika z a pseudonauku. prodaje Feng Shui lekova i vere da "akupresurna prostirka za relaksaciju .zbog vere u postojanje "energetskog sistema tela" Mihailo Cukic . bioplazme. ivotna energije i bavljenja rekonekcijom. na obali Sirakuze . pa nam je krivo usadila pr vi vratni pr ljen Peic Slavica . Gorica Jovanovic .zbog vere u delotvornost rekonekcije.nadrilekar Olja Petkovic .zbog vere u terapiju kristalima i astrologiju Slobodan Jerkovic .zbog vere u astrologiju Slobodan Do ic .zbog vere u astrologiju Zorica Cvetanovic .nadrilekar Du an Mi kic ME-NA-DI .autor knjiga " islerove soli 12 minerala za zdravlje" i "Homeo patija za pocetnike u slici i reci" zbog vere u homeopatiju i lecenje simbolima Sini a Popov .zbog vere da se "u natalnoj karti pogotovo vidi da li ce osoba obol eti i mo e se znati i kada.zbog vere da je evolucija pogre ila.zbog vere u postojanje " ivotne energije" Mirko Stikic . i a Milo evski .zbog vere u teta lecenje Aradski Olga zbog verovanja da homeopatija mo e izleciti neplodnost.Vladimir Madic .zbog vere u terapiju kristalima i reiki Vesna Grbic ." Slavi a Ðukanovic .casopis Energija.n.autor knjige "Atlantida" zbog verovanja da je ista postojala. godine p. Interesan tno je da joj je glavni izvor saznanja knjiga Polje. Goran Milojkovic . ekonomija.zbog vere u astrologiju Mirjana Milicevic Tikvarevic . ekologija Broj 1-2 / Godina IX / Mart 2007.

TV Pancevo. da je reiki "cista svetlost koja dolazi iz vi ih dimenzija" Irena Stojkovic . da nekakav kod ima da prevlada svetom ..zbog vere da srpski manastiri isceljuju. "telesni h meridijana". bakterija.. Danko Lara Radic . vec su pacijenti do lazili po preporuci vracare sa televizije.zbog vere u feng shui Milena Kostic . "Feng Shui za sve: osnove klasicnog Feng Shuija". Katarina Subotic ...zbog vere u delotvornost homeopatije. strana.im tokovima kosmickog daha" i "yin i yang dinamicke ravnote e mu kog i enskog princip a" .zbog vere u delotvornost svojih "praantibiotika" i "antivirusnih supstanci". MTS magazin.zbog vere da "zvanicna medicina gura bolest pod tepih" i pr omocije homeopatije Jadranka unic .. postojanje davola. Gostovala je na RTS 1. gljivica i vecine mikroorganizam a" Slavica Bo kovic .zbog vere u bioenergiju Nedeljko Dra ic . . Spasoje Vlajic . magazine i novine Lisa. E-magazin.zbog vere u antihrista. Palma plus.zbog vere u postojanje bioenergije Vesna Samard ic . TV Makedonija i bila je gost u radio emisijama Jat. kvantno l ecenje... Yellow Cab i druge. Ljiljana Ti ma . Lepo ta i zdravlje.zbog vere u delotvornost kvantne medicine i homeopatije Tadej Vitovnicki . Poslovni radio. numerologiju. Sensa.. RTV B92. da je nekakav ig antihrista laserskim putem umetnut na prst prilikom vadenja bi ometrijskih dokumenata. zbog vere da se "mo dani talasi p renose u jonsko okru enje i tu se de avaju cuda". Aleksandar Logo . Autor je knjiga "Feng Shui: sami izlec ite sopstveni ivot". Vujic Bo ica . Pi e za casopise.zbog vere da je "Uzrok svih emotivnih i fizickih poremecaja je p oremecaj u sistemu telesne energije. Fo x TV. Radio Beograd.zbog vere u homeopatiju. Studio B. prona ao je "misaono sinhroni motor" . karmu.". "formulu za ostvarenje elja". postojanje "negativne energije". Naknadno je poku ao da legalizuje delat nost. rekonektivno isceljenje i rekonekciju. Du ica Joksimovic . da je na naizmenicnoj struji frekvencije od 50kH z do 900kHz "opseg vibracija virusa. da je Tito bio Cercilov sin.zbog bavljenja kvantnom medicinom Mima Mikovic . vere u postojanje aure. TV Duga. Interesantno je da se nije direktno reklamirao. 202. Astrologos.zbog vere u postojanje "vitalne energije" Lazar Toma evic . Nikolic akota Danka . "Kineska astrologija". Trece oko.. "Feng Shui prirucnik". TV Art..koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u njenu delotv ornost i prodaje homeopatskih preparata. energoterapije (dijagnostke i terapije preko fotografije). reinkarnaciju.zbog vere da se "polaganjem ruku kanali e energija iz prirode i direktno puni oslabljene kanale cistom energijom univerzuma".zbog vere u reiki. TV Novosti.autor knjige Svetlosna forumla. Vreme. Koparske Novice.casopis Eko kuca broj 2 128. delotvornost magije u politici.

veruje da je Tesla bio telepata i da se nije razboleo kolero m zbog bakterije vibrio cholerae. Branka Nikolic .zbog vere u delotvornost kvantne medicine (mikrotalasna rezonan tna terapija i biorezonantna dijagnostika i terapija). Vesna Brankov . odreden ih ko nih promena. Romana Ðekic . Bogom. i homeopatije.Sne ana Zelenika . Despotovic Anda . reumatsk ih.nadrilekar Branka Basara Popovic . Re io je da obori ajn tajnovu teoriju relativnosti. Ljiljana Bajic Bibic .zbog vere u delotvornost terapije kristalima.zbog lecenja dece homeopatijom Velimir Abramovic .zbog vere da je moguce da se "povezujemo sa univerzalnom energi jom stvaranja. vere u homeopatiju.. vere da svaki org anizam poseduje svoje magnetno i bio polje.zbog vere u delotvornost terapije magnetima. .zbog vere da "svaka celija emituje odredeno elek tro magnetno zracenje" i bavljenja i promocije kvantne medicine.zbog vere u astrologiju Gordana Popovic .zbog verovanja da magnet mo e promeniti vibraciju sunceve svetl osti u zatvorenom prostoru. aroma terapij e i energobalans terapije Milan Mladenovic .zbog vere u delotvornost terapije zvukom. neurolo kih.zbog vere u homeopatiju Spomenka Dragojevic . i da postoje instrumenti koji mogu d . Stojan Primovic .autor knjige "Homeopatija za svakoga" zbog vere da je hom eopatija delotvorna kod oboljenja organa za disanje. raznih urolo kih i ginekolo kih oboljenja. kardiovaskularnih.zbog vere u mogucnost rekonektivnog lecenja "harmonijom iz medu Coveka i Univerzuma. vec jer ga je otac nagovarao da postane sve teni k.zbog promocije homeopatije i bavljenja istom Borislava Kovacevic . energijama i teta lecenjem. i bavljenj a istim. harmonijom sa Bogom". tako da svetlost puni telo energijom Danica Grmu a . bojama.zbog vere u reiki Aleksandra Bocokic Stefanovic . Energijom Stvoritelja Svega sto Jeste".zbog vere u bioenergiju Jelena Studen Vojvodic . Aida Stoickov ..zbog vere u delotvornost homeopatije Tamara Drincic . Branko Avramovic . organa za varenje. Izvorom. iako ne zna brzinu kretanja e lektrona (struje).zbog vere u postojanje bioenergije i delotvornost bioterap ije.autor knjige (istog naziva) "Homeopatija za svakoga" zbog vere u po stojanje " ivotne energije ili vitalne sile" Miroslav Jovanovic . pri cemu je jedini preduslov za uspeh "da verujete u boga".zbog promocije homeopatije Gordana Vejinovic .

zbog vere u kvantnu medicinu i da "elektromagnetno polje posed uje svako ivo bice" Marija Murinji .teslion. Ferenc Cik Nad . svetlosti i harmonij e).fizickom. transcendentaln u meditaciju.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku.zbog vere u lecenje kristalima. Dejan Berbatovic . zbog vere da nas "linije meridijana (ponek ad nazivane akupunkturnim linijama) povezuju sa celim univerzumom". Rakovic Savcic Ljubica .. ajurvedu. order (poredak Ljubavi).Veruje da postoje nehercijanski talasi.bio je autor clanaka u Madar Sou. da "Svako te lo sadr i sopstveni skup energetskih linija i tacaka" koje su "kanal koji obezbedu je na e preno enje energije. radiesteziju. i saradnik novosadskog nedelj nika Caladi ker zbog vere u astrologiju. reiki.zbog vere u transcendentalnu meditaciju.zbog vere u rekonekciju Laslo Boka . ali i da operi e..kroz usredsredenu molitvu Stvoritelju). Ivan Antic .zbog bavljenja homeopatijom Vladimir Holdokov . to bi znacilo da bi sada mogao da pomera predmete mislima.zbog vere u bioenergiju Goran Marjanovic . i elementarna cestica .zbog vere u kiropraktiku i reiki. amanske teh nike lecenja. obzirom da .zbog vere u reiki terapiju.. kliring tera piju (precizno razradeni procesi koji poma u coveku da locira podrucja emocionalni h naboja i mentalnih barijera. kuatsu (masa a za pokretanje vitalne energije tijela) i filipinsku psi hirurgiju. Vesna Markovic . prana healing (energetska tehnika koja koristi prirodne zakone za povecanje sposobnosti tela ka samoizlecenjenju).zbog vere u rekonektivno lecenje. Bachovu cvetnu ter apiju. regresoterapiju. theta healing ( meditativan proces koji isceljuje na svim nivoima na eg bica . motivacije i odgovornog delovanja u svim aspektima ivota). feng ui. reikir rek onektivno isceljivanje i rekonekciju.zbog vere u astrologiju Sto inic Sa a . u p erpetuum mobile uredaje. mentalnom i duhovnom .zbog bavljenja homeopatijom Svetlana Milenkovic Filipovic . rekonekciju. Srdana Bolbodevski . astromedicinu.. emocional nom. Aleksandra Ðokovic .ne na medicina" i koautor knjige " Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste. jogijsko letenje Jovan Tasic .a to polje detektuju i poprave stanje organizma. reinkarnaciju. Divna Cvetkovic . u razne nedokazane nacine izlecenja raka.. Gordana Bojic Kolarski . i da ih se rastereti i oslobodi uz porast svesnos ti. Radenko Zekovic . reiki (p ovezivanje i uskladivanje sa univerzalnim izvorom energije. radioniku. univerzuma i covecanstva". kiropraktiku. kristaloterapiju.koautor knjige Lecenje homeopatijom zbog promocije iste .. rebir thing. homeopatiju. Zavr io je psihokineziologiju.veruje u vanzemaljce.autor knjige "Homeopatija . svetlosti i informacije izmedu makrokosmosa i mikrokosm osa.

zbog vere u homeopatiju Milan Radonjic (poznatiji kao Milan Tarot) . energetsko polje. su jok. auru.. Viktorija Jelisavcic .zbog vere u teta lecenje. vere da se DNK lanci mogu povezati sa "energetskim meridijanima planete. emocionalnog i duhovnog bica". obzirom da ce se njegova tvrdnja nedvosmisleno mo e proveriti nakon isteka roka. ajurve dsku medicinu..zbog vere da intenzitet bilo kog zracenja raste sa porastom odstojanja.veruje i propagira delotvornost vla ke magije Ljubinka Milanovic Buba ..zbog vere u homeopatiju i postojanje ivotne sile Milica Acevic .veruje u vidovitost.autor knjiga "Tarot poetika duha" i "Tarot Thank You For Everything" zbog vere u prekogniciju. citanje misli na daljinu. informoterapij u. Vlajna . kristaloterapiju. Zoran Milankov .zbog vere u bioenergoterapiju. Jovana Velimirovic . natalne karte. reiki. Nenad Janjetovic .zbog vere u bioenergiju. Jelisaveta Pajicic . andele cuvare.. Univer zuma".zbog vere u "ponovno o ivljavanje na eg rodenja" Eva Cik Nad . Sanja Peric . vere u postojanje " ivotne sile" u coveku. kiropraksu. Olga Rezo .autor tekstova u casopisu Mistika i magazinu Zdrav erapiju kristalima. astralni tit i da je on sam Kroulijeva inkarnacija Du ko Savic . Olga Vulicevic . cakre.zbog vere u elektropunkturnu dijagnostiku.veruje da necemo do iveti 2014 godinu.veruje u astrologiju Sanja Milanovic .. magnetoter apiju. biosignalnu nutriciju. Ocigledno da nije dovoljno strucan u pseudonauci.zbog bavljenja homeopatijom..ima diplomu psi hirurga! Dunja Crnogorac . jogisko letenje. ivot zbog vere u t Dimitrijev Blagoja . radioesteziju...zbog promocije lecenja beba homeopatijom Svetozar Radi ic .. i "ravnote e izmedu telesnog..zbog vere u bioenergiju. rekonektivno lecenje koje ponekad praktikuje "na dalji nu".. .zbog homeopatske prakse.. horoskop.zbog vere u transcendentalnu meditaciju.autor knjige "Feng ui: Tehnologija prostora" zbog vere u feng shui Miroslav Markovic .. da je ono nastalo primenom kvantne f izike Bolbodevski Srdana . astrologiju.. Anna Markovic Plestovic . vec ce planetu Zemlju p rogutati progutati crna rupa. kabalu. zvezda.zbog vere u karmu. uticaj misli na materiju. vere u postojanje licnih meridijana (aksiatonalnih linija)... svemirsku energiju.

povracaj "fragmenata du e koju smo izgu bili u kontaktu sa drugim ljudima". vodila je emisije Astrolog os i Planetoskop na TV Ko ava. Organizovao je astro-kurseve. Obucavala je nove astrologe zbog vere u astrologiju . tera piju kristalima Srdana Kalajd ic . sma jl joga terapija) Goran ivadinovic . a pis ao je i za 'Astrologus'. mobitela. kompjutora. za razliku od bolesnih izoblicenih talasa". Marija K. Aleksandar Brendan . bioradiesteziju. zrakoplova i podzemnih voda" mislima. Gordana Cvetic . Gordana Jujic Vasic . i bavljenja kvant nom medicinom. da "Uvek sve ovorimo ili napi emo najbr e putuje u kosmos i materijalizuje se.zbog vere u sve u ta veruje i Zlatko Kalajd ic . 'Trece oko'. crnu magiju i astrologiju.veruje u reinkarnaciju. sunca.." .autor knjige Ljubavni horoskop za 2005.autor knjige "Homeopatija ."..zbog vere da u prekogniciju. to izg Predrag Radovic . cakre.zbog vere u delotvornost homeopatije Sanja Colja .. strahova i trauma. imao je kontakt emisije na TV Ko avi.veruje u astrologiju Zoran Krupe .Ljudmila Osipova-Janjetovic . Aleks Radovic.zbog vere u vastu . Badawi . numerologiju. bioenergetiku.pretecu feng shuija.porodicna iskustva" zbog vere u tetnost vakcinacije i "da svaki covek ima ivotnu energiju koja ga odr ava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamican proces prilagodavanja. Bogdanka Pe ic .zbog vere u postojanje aure. najce ci uzrok bolesti".zbog vere da "zdravi organi ili delovi tela alju zdrave vibrac ije (frekvencije).".. promocije vastu. da je za izlecenje "Potrebna neka supstanca iz prirode sa slicnom energijom i vitalnom senzacijom" i da "Jedna univerzalna energija pro ima sva iva bica i ne iv i svet.. ajurvede.veruje u astrologiju Goran Karna .autor (ili autori) knjige Regresoterapija zb og vere u reinkarnaciju Zlatko Kalajd ic . Andela Slobodina . bolest je znak da j e ta energija trenutno naru ena. bioenergetsku reekvilibraciju. vere da su "negativna osecanja poput mr nje. i da je ist a "potkrepljena mnogim naucnim dokazima i istra ivanjima" Dalibor Purhmajer .zbog vere da "U bolesti dolazi do energetskog poremecaja i nenorm alnih senzacija koje predstavljaju osnovni.zbog vere u delotvornost lecenja homeopatijom i smejanjem (tzv.zbog vere u rekonektivno isceljenje i rekonekciju. mogucnost lecenja od " tetnih zracenja kojima smo svakodnevno izlo eni putem televizije. Objavljivao je clanke u prvim brojevima lista HOROSKOP. U tom polju energije." kao i praktikovanja i promocije homeopatije.. vitalni poremecaj na najdubljem nivo u.zbog vere u bioenergiju Milan a ic . covek je senzacijama povezan sa svime u univerzumu .zbog vere u radioesteziju. prodaje vastu kompa sa.terapiju kristali ma. doti a i sanskrita na sopstvenim kursevima bez akre ditacije Stupar Aleksandar .

Autor je knjiga "Spiralni pu tevi vremena". Aleksandar Manojlovic . k armu. "Smislena povezanost bezvremenog polja" i koautor "Posvecenici astrologije". Miljana Mitrovic . Du an Savic ..put ka sebi" zbog vere u postoja nje ivotne energije.autor knjige "Reiki . "Slava u horoskopu ". inicijator astrolo kog magazina "Astro svet".veruje u astrologiju.zbog vere da "svaki broj ima svoju negativnu ili pozitivnu v ibraciju" i da je numeorologija nauka Bojan Vujo evic . tj. Nikola Stojanovic . Milenkovic .veruje u astrologiju.veruje u astrologiju. "Tajne egzaktne astologije" i "70 astrolo kih zadataka sa odgovorima" Aneta Memic . renikarnaciju.veruje u tarot i astrologiju.Aleksandra Maric . Autor tekstova u casopisima Bilje i zdravlje i Bulevar i Novi Zodijak. lecenje kristalima. Branka Bakic .veruje u karmu i astrologiju. Cecilija Rabrenovic . "Carobnica". talismane..veruje u astrologiju.zbog vere u reinkarnaciju. Etelka Penze .zbog vere u astrologiju. Margarita G.zbog bavljenja homeopatijom Tanja Joksimovic . Bo ana Antic . amajlije. kristale. Koautor je knjige "Posvecenici astrolog ije". i autor ou programa "Astro prsten".veruje u astrologiju i numerologiju.zbog vere u reiki.zbog vere u astrologiju. Andelko Gari Zdravkovic .veruje u astrologiju. Vodi kolu astronomije Ðuro Salaj.veruje u homeopatiju.zbog vere u terapiju bojama. feng shui. Povremeno ima emisije na TV Art. Asja irovnik . Lea Im iragic .zbog vere u natalnu astrologiju.veruje u astrologiju.zbog vere u delotvornost homeopatije Aleksandar Imi iragic . Autor horoskopa casopisa Ilustro vana politika i pisac knjige "Mesecevi cvorovi". Jedan od osnivaca Udru enja astrologa Jug oslavije. "Seksualnost i Mars u horoskopu".veruje u astrlogiju.veruje u astrologiju. autor knjiga "Tumaci Bo ijeg Rukopisa". Autor je horoskopa casopisa Lisa. Zlatko Zlatkovic .veruje u astrologiju Ru ica Blizanac . Jovana Lucic Gajic .koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste Tatjana Jovanovic . gostovao je TV MBC i TV Atlas (Crna Gora). da "boje svojim energetskim vib racijama uticu na otklanjanje zdravstvenih tegoba" i reiki. Autor je clanaka u casopisu Na a Borba. Gordana Varga . horoskop i reiki lecenje na daljinu . sinastriju i astromedicinu Tijana Ru ic . Todorovic Mirjana .

zbog vere u Feng Shui. i upra njava je.zbog vere u postojanje energetskog kanala reiki terapeuta i da "Co vjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnote a energije koja protice kroz organizam. Kako iveti zdravije l eti i serijala Kuvar zdrave ishrane zbog vere u delotvornost terapije mokracom. sanovnik. da "Magnetna energija severa i solarna e nergija istoka (ultravioletni zraci) nose pozitivne. Gordana Ma ic . Andrej Coha .veruje u proroke i astrologiju. Sa a Radovic .. da se "bolest.zbog vere da je biofon na neki nacin drugaciji od bilo kog ommetra Jasminka Holclajtner .zbog vere u bioenergiju Dragana Deh . knjige "Zb irka re enih zadataka iz horarne astrologije" i koautor knjige "Praktikum natalne astrologije".Du an Velickovic . astrolog emisije Planetarijum n a BK TV. dok jug (inf racrveni zraci) i zapad (gamma zraci) nose negativne uticaje. Zdrava glava. nesreca i siroma tvo javljaju k ao posledice lo e balansiranog prostora".cakri. chemtrails. Violeta Purhmajer .. Vodi kolu astrologije. Predrag Petkovic . bazne uticaje. vracare. vla ku magiju. Pi e tekstove za c asopise "Astrologos" i "Trece oko".veruje u karmu.autor knjiga Zdravlje bez kompromisa.izdanje Politike. Autor je tekstova u casopisu Horoskop . arlota Vuka inovic . Ljubica Ple a . Autor knjige "Budite sam svoj astro log" Du an Ninic . Pi e tekstove za c asopis Astrologos .. davala je godi nja predvidanja za Politiku.veruje u prekogniciju.veruje u astrologiju. Gradjanin. Nedeljni Telegraf." Du ica Miljkovic .zbog vere u reiki Nena Jankovic . zle oci. da " Ako se nosi pod kapom beli luk otklanja urok i migrenu koja sa njim ide" Mirjana Cosic .zbog vere u astrologiju Darko Gu vic .zbog vere u astrologiju. Kako iveti zdravije u jesen. Radenko Milovanovic .veruje u astrologiju. postojanja "energije svog tela". zbog vere u urok.veruje u karmu i astrologiju. Jadranka Cvetkovic . postojanje duhovnih organa . Autor knjiga "Beskrajno putovanje du e" i "Ume tnost tumacenja horoskopa". Saradnik casopisa Astrologos. Marina Jungic Milo evic . astrologiju i reinkarnaciju. Pi e tekstove za internet casopis Astro port al. Dnevni Telegraf.veruje u astrologiju.autor romana "Otkrice" i "Saznanje". . Ta jne ci cenja mozga.veruje u astrologiju." Branka Trikic Glumac .zbog vere u ra ljarstvo Georgij Nazarov .veruje u astrologiju. Tajne zdrave ishrane.veruje u tarot. astrologiju. pisala je horoskope i clanke za Telegraf . Spoznaja. Nacional. Pi e horoskope za Ilustrovanu politiku.. Autor je vi e astrolo kih clanaka.koautor knjige "Moc i nemoc 12 znakova zodijaka".

. kineziterapije.autor knjige "Kvantno hologramska medicina" zbog vere u delotvornost mikrotalasne rezonantne terapije. laseroterapije. Jasmina Jovic .Veruje u numerologiju. da emituje elektromagnetni talas i to onda pobu duje sve druge procese u organizmu.. Autor je knjige "Ljubavni horoskop .. Povremeno ucestvuje u razlicitim televizijskim i radioemisijama u kojima populari e astrologiju.mikroskop ot kriva. Da je svaki na organ jedan je zasebni biokibe rnetski sistem. Trenutno saraduje sa casopisom "Tip". Prognozira brz propast Amerike.autor knjige Povratak Bogu i prirodi zbog vere u postojanje "ne rvno-hormonske i imunske r?vnote e". rekonekciju . Por ed casopisa "Trece oko" pi e clanke za list "Arena" .zbog vere da je svako ivo bice veliki bioinformacioni sistem. Da svaki atom ima svoju oscilaciju.zbog vere u ra ljarstvo i bioenergiju Slobodanka Ka ikovic . Dragan Tomic . "Politika". Ana Rakic . "Novac". Jasmina Vracaric Ðakonovic .veruje u astrologiju.veruje u prekogniciju.zbog vere u PEAT.veruje u astronomiju.Tatjana Ðordevic . Vere u biorezonantnu terapiju i rezonantno alergijsko testiranje. vere da medicinski j?stuk "Dr Tanja". "Brojevi od 21 do 9 192 631 770". Aspektiku. Po javljivala se na TV Politika. magnetoterapij e. Memento.. aromoterapije. infracrvene stimulacije. DP4. Voja Veselinovic . biotehnicku energiju i ra ljarstvo Evgenija Radakovic . Svojevremeno je kreirala programske astrolo ke sadr aje za "Telekom Srbija". dijagnosti ka energetskog stanja organizma Svetlana Panjkovic . Autor je knjige "Zodijak . Autor je knjige "Astro . i da je pravoslavna vera najdelotvorniji lek i najmocnije oru je. svoj e talase. "Masonka" i u ovom trenu tku sprema knjigu "Sjaj Pitagore".Novosti. Gnosticki inten ziv.autor horoskopa novina Internet Novine Serbske zbog v . emocija i tela i promocije homeopatije. Vladimir Stojakovic .zbog vere u astrologiju Milorad Mica Krstic . a svaki organ kao skup miliona celija ima svoju oscilaciju. "Vecernje novosti" i casopisom u dij aspori "Svetski srpski glas". Tatjana Lalic . Nata a Karalic Koprivica .veruje u astrologiju.suncevi zraci"." Jovanovic Ignjatic Zlata .zbog vere u radiesteziju. i sa Mobtelo m. reiki. Autor je knjiga "Numerologija 0. home opatije i kvantne medicine. "Evropske novosti". Saradnik je casopisa Trece oko.zbog promocije homeopatije Nata a Radic . "Dvocifreni brojevi".14 4 ljubavne kombinacije".terapij u i licnu rekonekciju i spiritualnu dijagnostiku Violeta Dimitric Aleksic .zbog vere u homeopatiju. elektroterapije. Irena Sjekloca Miler .zbog vere u homeopatiju. Saradivala je sa dnevnim listovima i casopisim a: "Tajne". biorezonantnu terapiju... reinkarnaciju. 1 i 2".zbog vere da bolest nastaje kao naru avanje harmonije izmedu intelekta (mentalnog stanja). Vodi la je " kolu astrologije". s? uspehom uspost?vlj? n?ru enu nervno-hormonsku i imunsku r?vnote u i predst?vlj? osnov z? lecenje mnogih s?vremenih psihosom?tskih bolesti.

zbog vere u hiromantiju. zbog vere da postoje andeli Slobodanka Jankovic . . hiromantiju (gledanje u dlan)..veruje u astrologiju. astropsihologiju. koautor knjiga Andeoske karti ce najlak i nacin komunikacije s andelima i Andeoske kartice.zbog promocije homeopatije Elmira Grubic . Erotika i seksualnost u astrologiji i Bo anska snaga duha. Olga Lukovic Pjanovic .zbog verovanja u postojanje karme Slavi a Miljkovic .. ecer ne s pada u magneticne materijale) Dragan Ðindic Stankovic . zbo g vere u delotvornost kvantne medicine. numerologiju. telesnog elektromagnetizma i lecenja leu kemije. Tomislav Budak ...iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film.. Du ka Kere i zbog vere u tarot..clan sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog dru tva broj 18. da "svest stvara i pokrece materiju".. Branko ivotin . dovoljan mu je i student arheologije ogorcen pseudoistorijom. Cak pominje da su deset bo jih zapovest i srpsko delo! Iako je Radoje Radic u svojoj knjizi raskrinkao i njegove price. Dragan Loncar . Boris Potapov . Dragan Simovic . Dan ercar .. .. da nas avgusta 2013 godine ceka novi smak sveta. meningitisa i karcinoma "namagnetisanim" granulama ecera (inace. Autor knjiga "Zodijacka sazve da . opsednutost duhovima..koautor knjige Istorija Srba i Rusa i profesor na institutu za n acionalnu istoriju "centra za psirodnjacke studije" Miroljuba Petrovica (pri vrh u prvog posta) zbog la iranja istorije Srba. amajlije.zbog vere u astrologiju. Goran Radosavljevic .autor knjige Srbi narod najstariji zbog pseudoistorije. da Venera i Pluton nisu planete (od 14:00).Veruje da postoji sotona.R ibe". astrologiju.veruje da postoje proroci. piramidalnu num erologiju. zbog vere da postoje andeli eljka Tokic .autor knjige Transformacija karmickih obrazaca zbog vere u karm u. da du e pos eduju frekvencije. Njena (ne)dela najbolje je raskrinkao Radivoje Radic u svojoj knjizi Srbi pre Ad ama i posle njega Jovan Deretic .zbog promocije homeopatije Slobodan ivkovic .koautor knjiga Andeoske kartice najlak i nacin komunikacije s andelim a i Andeoske kartice. Tatjana Brkanic .. da je nojev potop istorijska cinjenica.autor knjige Molitve andelima cuvarima.zbog verovanja da biorezonantni aparat ima ikakvu svrhu pr ilikom lecenja ljudi. sajt moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce.erovanja da planete (konkretno Uran) mogu predvideti pad aviona Ljiljana Popovic .Veruje da se postojanje boga mo e dokazati srpskim nazivima za p olne organe i raznim drugim terminima koji se retko nalaze u recnicima i enciklo pedijama. crnu magiju.

Sedma knjiga .veruje da postoje proroci. da se "ljudsko telo sastoji iz svog: fizickog tela kao i emotivnog. ovo moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce.zbog vere da se kirijanovom fotografijom ne meri vla nost vec aura .autor knjige Odlomci istorije Srba zbog pseudoistorije Biljana Bili Pantelic . terapije magnetima. aktivaciju DNK. Pod za titom duge...autor knjiga Kraj igre.Milovan .. Slavomir Cune Miljevic . Putnici .zbog vere u reiki i reinkarnaciju Ljubodrag Simonovic Duci ..". to ste nekad bili. zbog vere u reinka Novica Jovanovic . energetsku psihoterapiju.zbog vere u astrologiju.autor knjige Va i pro li rnaciju.. Sijaci cudesnog sjem ena. Tragovi i mijene.autor knjiga Osnove natalne astrologije.. magiju.zbog vere u feng shui. Magicni zakoni realnosti. da du e pose duju frekvencije. kosmicku energiju Mirjana Gracan .. REIKI jedna drugacija prica. da smo mi hologramska bica kojima mo e da izraste amputirani deo tela pod uticajem misli. astrologiju.zbog vere u bioenergiju. Milo Milojevic . karmu.. da je iscelitelj Mi o Krstovic . karmu. ivoti. numerologiju.brat Todora jovanovica (sa pocetka prvog posta) zbog vere u r . da je smrt deo ivota koji zimi ode u hibernaciju. Astronu merologija. Maksim Osipov .razmi ljao sam da li da ga uvrstim ovde. Miroslav Ki . reiki. amanske energetske terapije i masa e.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film.zbog vere da smi mi centar svog univerzuma.zbog vere u tarot i astrologiju Miroslav Alkovic . reinkarnaciju. Olga Milo evic .Veruje da postoje astralna bica (zmijski demoni) Boris Potapov . Energoterapija. terapije biofrekvencijama..zbog vere u reiki. Sanjari.kroz pro lost i buduc nost. Ivan Mirkovic . numerologiju. reinkarna ciju. reiki. Vlado Popovic . Jasmin Novak . Cudesno sjeme zbog p romocije pseudonauke.Mica Jovanovic . da nas kosmos voli. promocije g ledanja u Sunce (solarne joge).. mental nog i duhovnog etericnog tela.autor knjiga Tajna pocetka kruga. Lazar F. da se voda mo e "energizovati".zbog vere u vidovitost..vodic u buducnost zbog vere u reinkarnaciju (tvrdi da je do sada imao esdeset i sedam ivota na Zemlji) Dragan Simovic . Andeli nemaju krila. opsednutost duhovima.. Prirucnik numerologije i Ðavolja posla zbog vere i promocije astrologi je..zbog vere u postojanje cudotvoraca Maja Cvjetanovic Labo . tarot.. numerologije i geomantije Momir Tankosic .zbog vere da je moguce iveti bez hrane i vode 70 godina. ali presudila mu je vera u vanzemaljce Gabor Macanko . kola numerologije. bo ansku energiju... Ðerd .

vere da je covecja du a te ka 4 grama. jer je .zbog vere u bioenergiju. ivota zbog vere u postojanje zdravlja na ener Zlata Cuvela . Milorad Pandurovic . Nina Bulajic . Radisav Mikovic .zbog vere u vidovitost.. bioenergiju. Branimir Marinkovic .. (Izvor: casopis Apotekarska praksa broj 83 strana 23) Tomica Milosavljevic ..autor knjige Lecenje bioenergijom zbog vere u energetsku biote rapiju Darije Milak .zbog vere u bioenergiju Daliborka Borota .zbog vere da nas 21..autor knjige Spirala getskom nivou. i da poma e ( ta god to znacilo) pri izle cenju mnogih bolesti Slavoljub Radovanovic ...predsednik dru tva za promociju primene kristaloterapije u me dicini zbog promocije primene kristaloterapije u medicini Slavica Arandelovic ..zbog vere u bioenergiju.zbog vere u terapiju kristalima Dragoslav Petrovic . lecenje uz bo ju p omoc. crnu magiju. nacinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicin e.zbog magistrature na nadrilekarstvu kod njegovog glavnog zagovo rnika ..zbog vere u bioterapiju.zbog vere u bioenergiju Robert Kajsler .adiesteziju.zbog vere u terapiju kristalima.zbog vere u vidovitost.jeftinija. auru. energetsku terapiju..menad er i biv i direktor Farmaceutske komore Srbije zbog vere da je dokazano da je alternativna medicina delotvorna i podr ke tradicionalnoj i alterna tivnoj medicini. Marija Kovand ic . bioenergiju. . poznato g po nadrilekarskim predavanjima i obukama. amajlije.Vuka Stambolovica kao mentora koji je njen (ne)rad koristio za legalizac iju istog. Dragoslav Ko aric . Slavko Sockovic . (Izvor: casopis Apotekarska praksa b roj 83 strana 23) Ðuro Koruga . crnu magiju.biv i ministar zdravlja zbog legalizacije Pravilnik? o bli im uslovima. visak. Jovanka itea .predavac na Ma inskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog vere u sn ove.12.. Zdenko Domancic . razne nedokazane nacine lecenja. mogucnost predskazanja sopstvene smrti (a da to ne bude samoubistvom).2012 ceka smak sveta.zbog vere u gledanje u olju.. pri cemu je kao pouzdane izvore uzimao Vuka Stambolovica i Vladetu Jerotica ( sa pocetka posta) i prezentacije iz doma zdravlja Stari Grad u Beogradu.vracara Milan Kovacevic . Slobodan Ðordevic ..predsednik udru enja za promociju i razvoj kvantne medicine zbog promocije i razvoja kvantne medicine.

radiesteziju.zbog terapije vodom ivorad Gavrilovic .. pod okriljem da vola.zbog verovanja u cuda arko Stepanovic . Radmila Novakovic .zbog vere u vingvejv metodu. kvantnu harmoniza ciju i izmi ljanja matriks enerd etiks metode.nadrilekar Vesna Danilovac .zbog prodaje vode (bukvalno) Suad Mulic .Vlado Ilic .zbog vere u energiju za tite arhangela Mihaila Du an Janjic . tetnost podzemnih voda.lek i amajlija i ostalih.zbog terapije epilepsije molitvom Dobrivoje Mladenovic .. vla ku magiju.autor knjige Bo anska harmonija pokreta zbog vere u bachov-u cv etnu terapiju i tai chi quan Slobodan Maslic .nadrilekar Dino Alter . Desa Vojvodic .autor knjiga Iskustva u merenju tetnih zracenja i Istine i zablude o zracenjima zbog vere u dokazanu tetnost bilo kakvog elektromagnetnog zracenja (c ak i vidljive svetlosti). Da su sve to neki izrodi negativnih vrsti koji mogu u ovom ili onom da del uju. Ajurveda. parapsihologiju .zbog vere u postojanje globalnog gravitacijskog energetskog biolo kog polja i prodaje uredaja za koje tvrdi da ne to leci. . Nenad Panic .clan udru enja za sistemsku terapiju i sistemska re enja Srbije "Porodi cni raspored" zbog nadrilekarskih "predavanja" Milivoj Jelakovic . Magija biljaka . Nenad Milosavljevic .zbog pomoci pri izradi kataloga kojim je legalizovano nadrileka rstvo i vere da je moguce iveti 500 godina. jin i jang energi ju.vracara Zlatimir Pantic .zbog vere da mo e da prica sa mrtvima Jasna Jojic Pavlovski . teta lecenje.zbog vere da postoji na hiljadu necistih sila. Vesna Mladenovic .. reiki terapiju. zbog promocije vla ke magije i vere u ajurvedu Borka Stojanovic ..autor knjige Vla ka magija.zbog terapije ivom sodom Prvulovic Desanka .zbog vere u bioenergiju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful