Neki od primera pseudonauke u Srbiji: Vuk Stambolovic - autor knjige "Medicina - nadle nost i alternativa", pisao je za "Tajne", "Galaksiju

", "Borbu", "Danas", "Zdrav ivot" zbog licnog anga ovanja na leg alizaciji nadrilekarstva Miroljub Petrovic - veruje u davole, da je na a planeta nastala pre nekoliko hilja da godina, da je bog tada stvorio sve oko nas za 6 dana i sve to propagira u svo m centru za prirodnjacke studije. Onima koji se ne sla u sa njegovim stavovima pre ti teroristickim delima. Ljiljana Colic - veruje u teorije Miroljuba Petrovica, i privatno ih javno propa gira iako ih ne predaje na fakultetu na kom je zaposlena. Vladeta Jerotic - clan Akademije medicinskih nauka zbog promocije homeopatije, a kupunkture, uticaja misli na lecenje raka, vere u postojanje duhova (konkretno s vetog duha) i mnogih stvari koje ne predstavljaju zvanicne stavove SANU. Milo Popovic - autor knjige "Prvi homeopatski prirucnik" zbog izrade propisa za l egislaciju metoda tradicionalne medicine i vere u delotvornost homeopatije Dejan Rakovic - autor mnogo knjiga, intervjua i predgovora, prisutan u vi e emisij a, ne toliko zbog njegove vere, koliko zbog ucenja pseudonauke na Elektrotehnick om fakultetu Univerziteta u Beogradu. Voja Antonic je na TED konferenciji (od 15 :30) veoma slikovito prikazao o cemu Rakovic uci studente. Todor Jovanovic - autor knjiga Todoxin, Todoxin protiv kancera, Nada za Srbiju, Prirodni virostatik Todoxin u lecenju HIV infekcije i kancerogenih oboljenja zog vere u homeopatiju, magnetne kape, pojaseve, narukvice, vere da je fluor "nacis ticki izum za kontrolu volje ljudi" Sladana Velkov - zbog vere da su vakcine "biolo ko oru je upereno protiv zdravlja lj udi", vere u chemtrails, u solarnu jogu, u tetnost fluora... ivorad Mihajlovic Slavinski - autor knjiga "Aspektika: Gnoza cetvrte dimenzije", "Eskalibur 2", "Integralni ekskalibur", "Intenziv gnoze sa Alternativnom Tehniko m", "Ji D ing: Filozofska ma ina", "Kljucevi psihicke magije", "Kreaton: Majstor igr e stvaranja", "Nevidljivi uticaji", "Peat - Novi Putevi", "PEAT i Neutralizacija Praiskonskih Polariteta", "Povratak jednosti", "Prakticni kurs gnostickog okult izma", "Praskozorje Aivaza", "Prirucnik za Majstore Intenziva Gnoze", "Psihicka samoodbrana", "Psihicki trening jogija", "Psihonauti unutra njih svetova", "Staze i bogaze Jastva", "Sunjata: Bo anska praznina i misticna fizika", "Susreti sa isti nom", "Talismanska magija", "Transcendent" i videa "Spiritual Technology Video" zbog ogromne promocije pseudonauke, vere u karmu, da smo "Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bicima, drugim svetovima kao i univerzumima", da postoji "ko lektivna svest covecanstva", da smo u njoj "svedoci gigantskog kvantnog skoka".. . Branislav Stojadinovic - autor knjige "Covek - poreklo i buducnost" i koautor kn jige "Bioenergija - Svet Bez Bolesti" zbog verovanja u delotvornost bioenergije Gordana Ðordevic - zbog verovanja da homeopatski preparati mogu ubla iti ili otkloni ti premenstrualne tegobe. Fatovic Bo ica - zbog verovanja u delotvornost terapije magnetima Ljubi a Stojanovic - koautor knjige "Bioenergija - svet bez bolesti" zbog verovanj a u delotvornost bioenergije, kao i njene promocije

rekonektivno lecenje i licnu rekonekciju . Ljubi a Popovic .veruje da nakon skeniranja otiska prsta na ko i ostaje ig zveri. postojanje antihrista. i predla e vojnicima Srbije njihovo preventivno obaran je. homeopatiju. SIDA. te ko je naci u ta ne veruj e! Neboj a Jovanovic .zbog praktikovanja reikija (propu tanja "univerzalne energije iz okoline".nadrilekar Nikola Aleksic . Pavle Matic . pri cemu za izvore podataka uzima Ivonu ivkovic. vatrene kugle sa Rtnja.zbog vere da "Tesla metamorfozom svetlosnog tela" mogu veoma brz o izleciti mnoge bolesti koje va e za neizlecive.zbog promocije homeopatije Petar Dinic .zbog vere u bioenergiju. Ivona ivkovic . pa preporucuje pastvi da spr i prst na usijanom poretu Andreas Kelemen . Tajne proroka... rekonekciju. vere da ivimo unutar programa poput matriksa. Otac Nikolaj ..zbog vere u homeopatiju. Anja Petrovic . Jasna Ðuricic . teta lecenje. reik i. povre de kicme. kao to su rak. Du an Penda . sindrom hronicnog umora.veruje u postojanje davola.zbog bavljenja magnetoterapijom i radiestezijom. Veruje da je moguce leciti ljude bez naucne medicin e. i to kroz dlanove terapeuta). Zaista.zbog promocije homeopatije Nenad Rosso . Istina je ne gde tamo. Branka Matic . lupus.zbog vere u homeopatiju Branko Stancevic . zbog vere u postojanje proroka.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku i terapiju...zbog vere u kvantnu medicinu i homeopatiju Bo idar Boki Ðondovic .veruje da umiremo od GMO hrane i od otrova za koje veruje da se namerno ispu taju iz aviona. pa cak i rekonstrukcija urodenih deformacija. vere u parapsiholo ke sposobnosti. koji nam "dr i magnetno polje zemlje"..zbog vere da je prvi vratni pr ljen evolucija pogre no formirala Vladimir Cobic .zbog toga to veruje u izlecenje raka nadrilekarstvom. vanzemaljce... opovr gava teoriju evolucije. da cigarete pobolj avaju zdravlje. u razne ne dokazane nacine izlecenja raka. i da "svaka iva celija zraci svetlost". da na e misli mogu uticati na materiju. Mirjana Micovic .zbog vere u astrologiju Damir Pejin . autor knjiga "Bice tumbanje po celom svetu". pred la e osnivanje gradanske organizacije protiv vakcinacije dece.Otac Joil . Vera Ðordevic . Tatjana Karajanov .veruje da se gledanjem u Sunce mogu izleciti sve bolesti.veruje u vanzemaljce. u vidovitost. kao i promocije homeopatije.autor knjige "Ajurvedski kuvar" zbog vere u delotvornost ajurve de i bavljenja ajurvedom. da se foto-aparatom mo e ukrasti du a.novinar.

zbog vere u delotvornost radiestezije. radioniku. Prorocke slike nat alnog horoskopa i Ve tina proricanja zbog promocije astrologije i prorocanstva Silvana Ðordevic . koji se zasniva na "tera nju zlih sila koje izazivaju bolest" i "prizivanju dobrih koje lece" delotvoran kao i promocije i bavljenja homeopatijom (uspostavljanjem ravnote e "vitalne sile" ).Goran Milekic .nadrilekar Vesna Mihajlovic . Inte resantno je da je u spisku bolesti koje leci navedena i bakterija e iherija koli. da se obzirom da u hri canstvu postoji "sveto tro jstvo" i elektron mora pona ati po istom principu (energija + materija + ne to trece ).zbog vere u delotvornost Feng Shui i kristala anka Cetojevic .Terapija" zbog vere u posto janje "vitalne sile".zbog vere da je prorocica i da mo e govoriti sa mrtvima. nastavlja ju da deluju i po to je seansa zavr ena. promocije i bavljenja kvantnom medicinom. Mundana astrologija..zbog vere da je "africki vudu kult".zbog vere u delotvornost rekonekcije i bavljenja istom.. fizicko (telo). unutra nja. teta lecenja.autor knjige "Homeopatska medicina . duhovno (du a) i ener getsko (vitalna energija) bice". zbog preporuke lecenja dece obolele od arlaha homeopatskim preparat ima. vanzemaljce.. koje su inicirane za vreme isceljivanja. Aleksandar Sreckovic . Verica Lazovic . bez koje ljudi ne bi mogli variti hranu! Suzana Pantelic Ban . kristala .zbog vere u biorezonantnu terapiju Ljubo Ristovski . Ast ropsihologija.zbog vere u ajurvedu. energije prostora.zbog vere u da se homeopatskim preparatima "podstice nevid ljiva. rekonekcije i bavljenja rekonekcijom Veselinovic Slavica . reikija.zbog vere da je svaki ivi organizam izvor elektromagnetnog zracen ja.zbog vere da je srebrna voda lekovitija od obicne vode iz cesme. Lazar Trifunovic ..zbog vere u astrologiju Vladimir Trajanovic . bavljenja i promocije homeopatije. Vesna Pichler .zbog vere u reiki. da je "covek slo eno. Tokin Vesna . Mirjana ivanov .zbog vere u rekonekciju. vitalna sila da se vrati u ravnote u i ponovo uspostavi zdravlje u organizmu". Milorad Sto ic Mica . kao i bavljenja homeopatijom u privatnoj klinici. dokle god je to potrebno organizmu klijenta ". Beskrajna astrosimbolika.zbog vere u astrologiju Vangelia Gushterova (poznatija kao baba Vanga) . reiki i kiropraktiku Sne ana Latinovic .zbog vere u astrologiju Neboj a Nedic . vere d a "Ove frekvencije koje lece.autor knjige "Od fizike do boga" zbog vere da se na planini Rt anj de ava ne to neobja njivo. .autor knjiga Astralni uticaj na licnost i delo Dostojevskog. proroke. Du an Ilic .

"feng shui umetno sti prilagodavanja prebivali ta ivih i mrtvih tako da ona budu u i odnosu sa lokaln .zbog vere u astrologiju Mirjana Milicevic Tikvarevic .casopis Energija. S vojom knjigom je uspeo da "otvori" (bar) jednog nekritickog obrazovnog radnika z a pseudonauku. revitalizaciju i samoisceljenje obnavlja protok energije tela. bioplazme. Gorica Jovanovic .zbog vere u postojanje "energetskog sistema tela" Mihailo Cukic . i a Milo evski . 155. Goran Milojkovic .zbog promocije i bavljenja bioenergijom Sne ana Tufegd ic .predavac na Vi oj poslovnoj koli u Novom Sadu zbog verovanja u neka da nje postojanje Atlantide i u mogucnost Arhimedovog paljenja neprijateljskog bro da fokusiranim suncevim zracima koji su se odbijali od ogledala od uglacane bron ze 212.zbog vere u astrologiju Zorica Cvetanovic . ivotna energije i bavljenja rekonekcijom.vlasnik izdavacke kuca Esotheria zbog promocije ezotericne lite rature. godine p.autor knjiga " islerove soli 12 minerala za zdravlje" i "Homeo patija za pocetnike u slici i reci" zbog vere u homeopatiju i lecenje simbolima Sini a Popov .zbog vere u delotvornost rekonekcije. ekonomija. ekologija Broj 1-2 / Godina IX / Mart 2007. Interesan tno je da joj je glavni izvor saznanja knjiga Polje.autor knjige "Atlantida" zbog verovanja da je ista postojala. kombinujuci dre vnu mudrost i modernu tehnologiju".zbog vere da je evolucija pogre ila.zbog vere u postojanje "ch'i jezera energije".zbog vere u terapiju kristalima i reiki Vesna Grbic .nadrilekar Olja Petkovic .e.zbog vere u teta lecenje Aradski Olga zbog verovanja da homeopatija mo e izleciti neplodnost. prodaje Feng Shui lekova i vere da "akupresurna prostirka za relaksaciju . pa nam je krivo usadila pr vi vratni pr ljen Peic Slavica .nadrilekar Du an Mi kic ME-NA-DI . postojanja orgonske energije.zbog vere da se "u natalnoj karti pogotovo vidi da li ce osoba obol eti i mo e se znati i kada.zbog promocije homeopatije Ljiljana Stefanovic . Zaharije Mitic . strana Pekic Borislav .Vladimir Madic .zbog vere u terapiju kristalima i astrologiju Slobodan Jerkovic ." Slavi a Ðukanovic .n. na obali Sirakuze .zbog kurseva i seminara astrologije Danijela Vukotic .zbog vere u postojanje " ivotne energije" Mirko Stikic .zbog vere u astrologiju Slobodan Do ic .zbog vere u rekonektivno isceljenje Nikola Lazarevic .

zbog vere u feng shui Milena Kostic . Yellow Cab i druge.. Spasoje Vlajic . Autor je knjiga "Feng Shui: sami izlec ite sopstveni ivot".zbog vere da srpski manastiri isceljuju.zbog vere u delotvornost kvantne medicine i homeopatije Tadej Vitovnicki . "Kineska astrologija".. Lepo ta i zdravlje. Ljiljana Ti ma . da je reiki "cista svetlost koja dolazi iz vi ih dimenzija" Irena Stojkovic .casopis Eko kuca broj 2 128. TV Pancevo.. Radio Beograd. "telesni h meridijana". "Feng Shui prirucnik".". Trece oko. vere u postojanje aure.. rekonektivno isceljenje i rekonekciju. Vujic Bo ica .zbog vere u postojanje bioenergije Vesna Samard ic . Astrologos. Du ica Joksimovic . postojanje davola.zbog vere u postojanje "vitalne energije" Lazar Toma evic . da je Tito bio Cercilov sin... Naknadno je poku ao da legalizuje delat nost. Interesantno je da se nije direktno reklamirao. Katarina Subotic . da je nekakav ig antihrista laserskim putem umetnut na prst prilikom vadenja bi ometrijskih dokumenata.zbog vere u bioenergiju Nedeljko Dra ic . postojanje "negativne energije". RTV B92. Nikolic akota Danka . 202.. Danko Lara Radic .koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u njenu delotv ornost i prodaje homeopatskih preparata.autor knjige Svetlosna forumla. da je na naizmenicnoj struji frekvencije od 50kH z do 900kHz "opseg vibracija virusa. TV Duga. Poslovni radio. prona ao je "misaono sinhroni motor" . TV Makedonija i bila je gost u radio emisijama Jat.zbog vere u antihrista. energoterapije (dijagnostke i terapije preko fotografije). E-magazin.zbog vere u delotvornost homeopatije.zbog vere u homeopatiju. Gostovala je na RTS 1. Koparske Novice.zbog vere da je "Uzrok svih emotivnih i fizickih poremecaja je p oremecaj u sistemu telesne energije.. Vreme. delotvornost magije u politici. MTS magazin.im tokovima kosmickog daha" i "yin i yang dinamicke ravnote e mu kog i enskog princip a" .zbog vere da se "polaganjem ruku kanali e energija iz prirode i direktno puni oslabljene kanale cistom energijom univerzuma". Palma plus. zbog vere da se "mo dani talasi p renose u jonsko okru enje i tu se de avaju cuda". Studio B.zbog vere u delotvornost svojih "praantibiotika" i "antivirusnih supstanci". vec su pacijenti do lazili po preporuci vracare sa televizije. strana. gljivica i vecine mikroorganizam a" Slavica Bo kovic . bakterija. Pi e za casopise. . reinkarnaciju. "Feng Shui za sve: osnove klasicnog Feng Shuija". Aleksandar Logo .zbog vere da "zvanicna medicina gura bolest pod tepih" i pr omocije homeopatije Jadranka unic ..zbog bavljenja kvantnom medicinom Mima Mikovic . TV Art. Sensa. TV Novosti. Fo x TV. da nekakav kod ima da prevlada svetom . kvantno l ecenje.. numerologiju. "formulu za ostvarenje elja". karmu. magazine i novine Lisa.zbog vere u reiki.

. neurolo kih.veruje da je Tesla bio telepata i da se nije razboleo kolero m zbog bakterije vibrio cholerae. i homeopatije.zbog vere u bioenergiju Jelena Studen Vojvodic . i da postoje instrumenti koji mogu d .zbog lecenja dece homeopatijom Velimir Abramovic . aroma terapij e i energobalans terapije Milan Mladenovic . Stojan Primovic . vere u homeopatiju.Sne ana Zelenika . bojama.zbog vere u delotvornost kvantne medicine (mikrotalasna rezonan tna terapija i biorezonantna dijagnostika i terapija). odreden ih ko nih promena.nadrilekar Branka Basara Popovic . Energijom Stvoritelja Svega sto Jeste".zbog promocije homeopatije Gordana Vejinovic .zbog vere u reiki Aleksandra Bocokic Stefanovic . Bogom.zbog vere u delotvornost terapije zvukom.zbog promocije homeopatije i bavljenja istom Borislava Kovacevic . pri cemu je jedini preduslov za uspeh "da verujete u boga".autor knjige (istog naziva) "Homeopatija za svakoga" zbog vere u po stojanje " ivotne energije ili vitalne sile" Miroslav Jovanovic . Vesna Brankov . Re io je da obori ajn tajnovu teoriju relativnosti. reumatsk ih. organa za varenje.zbog vere u delotvornost terapije kristalima.zbog verovanja da magnet mo e promeniti vibraciju sunceve svetl osti u zatvorenom prostoru.zbog vere u mogucnost rekonektivnog lecenja "harmonijom iz medu Coveka i Univerzuma. raznih urolo kih i ginekolo kih oboljenja.zbog vere u postojanje bioenergije i delotvornost bioterap ije.zbog vere u homeopatiju Spomenka Dragojevic . kardiovaskularnih.zbog vere da "svaka celija emituje odredeno elek tro magnetno zracenje" i bavljenja i promocije kvantne medicine. vec jer ga je otac nagovarao da postane sve teni k.zbog vere u delotvornost terapije magnetima. Izvorom. energijama i teta lecenjem..zbog vere u delotvornost homeopatije Tamara Drincic . Aida Stoickov . vere da svaki org anizam poseduje svoje magnetno i bio polje.zbog vere u astrologiju Gordana Popovic .autor knjige "Homeopatija za svakoga" zbog vere da je hom eopatija delotvorna kod oboljenja organa za disanje.. Branka Nikolic . iako ne zna brzinu kretanja e lektrona (struje). Branko Avramovic .zbog vere da je moguce da se "povezujemo sa univerzalnom energi jom stvaranja. Despotovic Anda . Ljiljana Bajic Bibic . i bavljenj a istim. tako da svetlost puni telo energijom Danica Grmu a . harmonijom sa Bogom". Romana Ðekic .

i saradnik novosadskog nedelj nika Caladi ker zbog vere u astrologiju. to bi znacilo da bi sada mogao da pomera predmete mislima. reikir rek onektivno isceljivanje i rekonekciju. prana healing (energetska tehnika koja koristi prirodne zakone za povecanje sposobnosti tela ka samoizlecenjenju).zbog vere u astrologiju Sto inic Sa a . u razne nedokazane nacine izlecenja raka.Veruje da postoje nehercijanski talasi. i da ih se rastereti i oslobodi uz porast svesnos ti. reinkarnaciju.ne na medicina" i koautor knjige " Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste. emocional nom. Bachovu cvetnu ter apiju. rekonekciju. transcendentaln u meditaciju. jogijsko letenje Jovan Tasic . Ivan Antic . Divna Cvetkovic . kristaloterapiju. kuatsu (masa a za pokretanje vitalne energije tijela) i filipinsku psi hirurgiju. zbog vere da nas "linije meridijana (ponek ad nazivane akupunkturnim linijama) povezuju sa celim univerzumom".zbog bavljenja homeopatijom Svetlana Milenkovic Filipovic .zbog vere u reiki terapiju.. Aleksandra Ðokovic . i elementarna cestica . amanske teh nike lecenja. Gordana Bojic Kolarski .zbog vere u kvantnu medicinu i da "elektromagnetno polje posed uje svako ivo bice" Marija Murinji .zbog bavljenja homeopatijom Vladimir Holdokov .bio je autor clanaka u Madar Sou. svetlosti i informacije izmedu makrokosmosa i mikrokosm osa.zbog vere u lecenje kristalima.zbog vere u rekonekciju Laslo Boka . motivacije i odgovornog delovanja u svim aspektima ivota). kliring tera piju (precizno razradeni procesi koji poma u coveku da locira podrucja emocionalni h naboja i mentalnih barijera. Srdana Bolbodevski .veruje u vanzemaljce. Dejan Berbatovic . mentalnom i duhovnom .zbog vere u bioenergiju Goran Marjanovic . obzirom da . u p erpetuum mobile uredaje. Zavr io je psihokineziologiju. Ferenc Cik Nad .. Vesna Markovic . svetlosti i harmonij e).. reiki.kroz usredsredenu molitvu Stvoritelju). astromedicinu.koautor knjige Lecenje homeopatijom zbog promocije iste .zbog vere u kiropraktiku i reiki. ali i da operi e. Radenko Zekovic . kiropraktiku. reiki (p ovezivanje i uskladivanje sa univerzalnim izvorom energije.autor knjige "Homeopatija .teslion.a to polje detektuju i poprave stanje organizma.. radioniku. da "Svako te lo sadr i sopstveni skup energetskih linija i tacaka" koje su "kanal koji obezbedu je na e preno enje energije... univerzuma i covecanstva". rebir thing.zbog vere u rekonektivno lecenje. order (poredak Ljubavi).zbog vere u transcendentalnu meditaciju.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku. radiesteziju. ajurvedu. homeopatiju. Rakovic Savcic Ljubica . theta healing ( meditativan proces koji isceljuje na svim nivoima na eg bica . feng ui. regresoterapiju.fizickom.

kiropraksu.veruje u vidovitost.zbog vere u transcendentalnu meditaciju... radioesteziju.. Vlajna . andele cuvare.autor knjiga "Tarot poetika duha" i "Tarot Thank You For Everything" zbog vere u prekogniciju.ima diplomu psi hirurga! Dunja Crnogorac .. Univer zuma".autor knjige "Feng ui: Tehnologija prostora" zbog vere u feng shui Miroslav Markovic . auru. energetsko polje. kabalu. svemirsku energiju. zvezda.. uticaj misli na materiju. Jelisaveta Pajicic .zbog vere u bioenergiju. vec ce planetu Zemlju p rogutati progutati crna rupa. i "ravnote e izmedu telesnog. astrologiju.. reiki.zbog vere u karmu. jogisko letenje. informoterapij u. Olga Rezo . Nenad Janjetovic .veruje da necemo do iveti 2014 godinu. su jok. vere da se DNK lanci mogu povezati sa "energetskim meridijanima planete. cakre. obzirom da ce se njegova tvrdnja nedvosmisleno mo e proveriti nakon isteka roka.zbog vere da intenzitet bilo kog zracenja raste sa porastom odstojanja..zbog vere u homeopatiju i postojanje ivotne sile Milica Acevic . ivot zbog vere u t Dimitrijev Blagoja . ajurve dsku medicinu.. rekonektivno lecenje koje ponekad praktikuje "na dalji nu". Olga Vulicevic . Jovana Velimirovic ..zbog vere u bioenergoterapiju.. Sanja Peric . Zoran Milankov . Viktorija Jelisavcic . emocionalnog i duhovnog bica". Anna Markovic Plestovic . horoskop. Ocigledno da nije dovoljno strucan u pseudonauci.. citanje misli na daljinu.zbog vere u homeopatiju Milan Radonjic (poznatiji kao Milan Tarot) . vere u postojanje licnih meridijana (aksiatonalnih linija).zbog promocije lecenja beba homeopatijom Svetozar Radi ic .. vere u postojanje " ivotne sile" u coveku. natalne karte.veruje u astrologiju Sanja Milanovic .zbog vere u bioenergiju.zbog vere u "ponovno o ivljavanje na eg rodenja" Eva Cik Nad . magnetoter apiju. da je ono nastalo primenom kvantne f izike Bolbodevski Srdana .veruje i propagira delotvornost vla ke magije Ljubinka Milanovic Buba .. kristaloterapiju. .autor tekstova u casopisu Mistika i magazinu Zdrav erapiju kristalima.zbog vere u elektropunkturnu dijagnostiku.. astralni tit i da je on sam Kroulijeva inkarnacija Du ko Savic . biosignalnu nutriciju.zbog bavljenja homeopatijom.zbog vere u teta lecenje..zbog homeopatske prakse..

doti a i sanskrita na sopstvenim kursevima bez akre ditacije Stupar Aleksandar .".. U tom polju energije.autor knjige Ljubavni horoskop za 2005.. cakre.zbog vere da "zdravi organi ili delovi tela alju zdrave vibrac ije (frekvencije). to izg Predrag Radovic . Organizovao je astro-kurseve.veruje u astrologiju Zoran Krupe . numerologiju. vodila je emisije Astrolog os i Planetoskop na TV Ko ava. Bogdanka Pe ic . Marija K. strahova i trauma." kao i praktikovanja i promocije homeopatije. vitalni poremecaj na najdubljem nivo u.". zrakoplova i podzemnih voda" mislima. bioenergetiku. bioenergetsku reekvilibraciju.Ljudmila Osipova-Janjetovic .veruje u astrologiju Goran Karna .zbog vere u bioenergiju Milan a ic .zbog vere u postojanje aure. sma jl joga terapija) Goran ivadinovic . Andela Slobodina .porodicna iskustva" zbog vere u tetnost vakcinacije i "da svaki covek ima ivotnu energiju koja ga odr ava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamican proces prilagodavanja. covek je senzacijama povezan sa svime u univerzumu . mogucnost lecenja od " tetnih zracenja kojima smo svakodnevno izlo eni putem televizije.zbog vere u delotvornost lecenja homeopatijom i smejanjem (tzv. bioradiesteziju. ajurvede. za razliku od bolesnih izoblicenih talasa".zbog vere da "U bolesti dolazi do energetskog poremecaja i nenorm alnih senzacija koje predstavljaju osnovni. sunca. crnu magiju i astrologiju. a pis ao je i za 'Astrologus'. Aleksandar Brendan .terapiju kristali ma. vere da su "negativna osecanja poput mr nje..autor (ili autori) knjige Regresoterapija zb og vere u reinkarnaciju Zlatko Kalajd ic . bolest je znak da j e ta energija trenutno naru ena. imao je kontakt emisije na TV Ko avi. najce ci uzrok bolesti". Gordana Jujic Vasic . da "Uvek sve ovorimo ili napi emo najbr e putuje u kosmos i materijalizuje se." . i da je ist a "potkrepljena mnogim naucnim dokazima i istra ivanjima" Dalibor Purhmajer .. Gordana Cvetic .veruje u reinkarnaciju.pretecu feng shuija. Badawi . da je za izlecenje "Potrebna neka supstanca iz prirode sa slicnom energijom i vitalnom senzacijom" i da "Jedna univerzalna energija pro ima sva iva bica i ne iv i svet.autor knjige "Homeopatija . tera piju kristalima Srdana Kalajd ic . mobitela. promocije vastu. kompjutora. Aleks Radovic. Objavljivao je clanke u prvim brojevima lista HOROSKOP. Obucavala je nove astrologe zbog vere u astrologiju .zbog vere da u prekogniciju.zbog vere u delotvornost homeopatije Sanja Colja .zbog vere u rekonektivno isceljenje i rekonekciju.zbog vere u vastu .zbog vere u radioesteziju. 'Trece oko'.zbog vere u sve u ta veruje i Zlatko Kalajd ic . povracaj "fragmenata du e koju smo izgu bili u kontaktu sa drugim ljudima".. prodaje vastu kompa sa. i bavljenja kvant nom medicinom..

inicijator astrolo kog magazina "Astro svet". Autor je horoskopa casopisa Lisa. autor knjiga "Tumaci Bo ijeg Rukopisa". Miljana Mitrovic .veruje u astrologiju. Aleksandar Manojlovic . sinastriju i astromedicinu Tijana Ru ic .veruje u astrologiju.put ka sebi" zbog vere u postoja nje ivotne energije. k armu. Lea Im iragic .zbog bavljenja homeopatijom Tanja Joksimovic . Vodi kolu astronomije Ðuro Salaj. Povremeno ima emisije na TV Art.zbog vere u delotvornost homeopatije Aleksandar Imi iragic .veruje u karmu i astrologiju. Autor horoskopa casopisa Ilustro vana politika i pisac knjige "Mesecevi cvorovi".zbog vere u reinkarnaciju.zbog vere da "svaki broj ima svoju negativnu ili pozitivnu v ibraciju" i da je numeorologija nauka Bojan Vujo evic . kristale. Du an Savic . Bo ana Antic . Jovana Lucic Gajic . Andelko Gari Zdravkovic . feng shui. talismane.autor knjige "Reiki . renikarnaciju.veruje u astrologiju. Todorovic Mirjana .zbog vere u reiki. Zlatko Zlatkovic . "Carobnica".zbog vere u terapiju bojama. Asja irovnik . Branka Bakic . Cecilija Rabrenovic . Jedan od osnivaca Udru enja astrologa Jug oslavije.. horoskop i reiki lecenje na daljinu . "Seksualnost i Mars u horoskopu".veruje u astrologiju. Autor je clanaka u casopisu Na a Borba.veruje u astrologiju Ru ica Blizanac . "Smislena povezanost bezvremenog polja" i koautor "Posvecenici astrologije". da "boje svojim energetskim vib racijama uticu na otklanjanje zdravstvenih tegoba" i reiki. Milenkovic .veruje u tarot i astrologiju.veruje u homeopatiju. Margarita G.veruje u astrlogiju. lecenje kristalima.Aleksandra Maric . Gordana Varga .koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste Tatjana Jovanovic ..veruje u astrologiju.veruje u astrologiju. "Tajne egzaktne astologije" i "70 astrolo kih zadataka sa odgovorima" Aneta Memic .veruje u astrologiju i numerologiju. Autor tekstova u casopisima Bilje i zdravlje i Bulevar i Novi Zodijak. Autor je knjiga "Spiralni pu tevi vremena".zbog vere u astrologiju. i autor ou programa "Astro prsten". Nikola Stojanovic . gostovao je TV MBC i TV Atlas (Crna Gora).veruje u astrologiju. Etelka Penze . tj.zbog vere u natalnu astrologiju. amajlije. Koautor je knjige "Posvecenici astrolog ije". "Slava u horoskopu ".zbog vere u astrologiju.

da se "bolest. Ljubica Ple a . Andrej Coha . pisala je horoskope i clanke za Telegraf . Predrag Petkovic .autor knjiga Zdravlje bez kompromisa.veruje u astrologiju.zbog vere u Feng Shui. Kako iveti zdravije l eti i serijala Kuvar zdrave ishrane zbog vere u delotvornost terapije mokracom. astrologiju i reinkarnaciju. Zdrava glava. Sa a Radovic ." Branka Trikic Glumac . astrologiju. zbog vere u urok.zbog vere da je biofon na neki nacin drugaciji od bilo kog ommetra Jasminka Holclajtner . Pi e horoskope za Ilustrovanu politiku. Marina Jungic Milo evic . Jadranka Cvetkovic . Autor je tekstova u casopisu Horoskop .Du an Velickovic .veruje u tarot. dok jug (inf racrveni zraci) i zapad (gamma zraci) nose negativne uticaje. Pi e tekstove za c asopis Astrologos .veruje u astrologiju. knjige "Zb irka re enih zadataka iz horarne astrologije" i koautor knjige "Praktikum natalne astrologije".koautor knjige "Moc i nemoc 12 znakova zodijaka".zbog vere u postojanje energetskog kanala reiki terapeuta i da "Co vjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnote a energije koja protice kroz organizam. Pi e tekstove za internet casopis Astro port al. bazne uticaje.veruje u prekogniciju.veruje u astrologiju. Autor je vi e astrolo kih clanaka. nesreca i siroma tvo javljaju k ao posledice lo e balansiranog prostora". Violeta Purhmajer . i upra njava je. Vodi kolu astrologije. arlota Vuka inovic .veruje u karmu.zbog vere u astrologiju Darko Gu vic . Spoznaja. Saradnik casopisa Astrologos." Du ica Miljkovic . Dnevni Telegraf.. astrolog emisije Planetarijum n a BK TV.. Tajne zdrave ishrane. postojanje duhovnih organa .cakri.zbog vere u astrologiju.veruje u astrologiju.. davala je godi nja predvidanja za Politiku.zbog vere u ra ljarstvo Georgij Nazarov .zbog vere u reiki Nena Jankovic . Nacional. Pi e tekstove za c asopise "Astrologos" i "Trece oko". vla ku magiju. . postojanja "energije svog tela". chemtrails. Autor knjiga "Beskrajno putovanje du e" i "Ume tnost tumacenja horoskopa". da " Ako se nosi pod kapom beli luk otklanja urok i migrenu koja sa njim ide" Mirjana Cosic .zbog vere u bioenergiju Dragana Deh . Kako iveti zdravije u jesen.veruje u karmu i astrologiju. Ta jne ci cenja mozga.veruje u astrologiju. Autor knjige "Budite sam svoj astro log" Du an Ninic . da "Magnetna energija severa i solarna e nergija istoka (ultravioletni zraci) nose pozitivne. Gradjanin.autor romana "Otkrice" i "Saznanje". Gordana Ma ic . zle oci. Nedeljni Telegraf.izdanje Politike. vracare.. sanovnik. Radenko Milovanovic .veruje u proroke i astrologiju.

svoj e talase.veruje u astrologiju. emocija i tela i promocije homeopatije.Tatjana Ðordevic . laseroterapije. "Masonka" i u ovom trenu tku sprema knjigu "Sjaj Pitagore". s? uspehom uspost?vlj? n?ru enu nervno-hormonsku i imunsku r?vnote u i predst?vlj? osnov z? lecenje mnogih s?vremenih psihosom?tskih bolesti. reiki. DP4. biotehnicku energiju i ra ljarstvo Evgenija Radakovic .zbog vere u radiesteziju. Ana Rakic .zbog vere u astrologiju Milorad Mica Krstic . Autor je knjige "Astro .. infracrvene stimulacije. 1 i 2"..veruje u astronomiju. Po javljivala se na TV Politika. Dragan Tomic . Autor je knjige "Ljubavni horoskop . Tatjana Lalic . Svojevremeno je kreirala programske astrolo ke sadr aje za "Telekom Srbija". Jasmina Jovic .zbog vere u homeopatiju.zbog vere u PEAT. Da je svaki na organ jedan je zasebni biokibe rnetski sistem. "Brojevi od 21 do 9 192 631 770". "Vecernje novosti" i casopisom u dij aspori "Svetski srpski glas".. Voja Veselinovic .zbog promocije homeopatije Nata a Radic . "Politika". a svaki organ kao skup miliona celija ima svoju oscilaciju.veruje u prekogniciju..veruje u astrologiju. Jasmina Vracaric Ðakonovic . vere da medicinski j?stuk "Dr Tanja".autor knjige Povratak Bogu i prirodi zbog vere u postojanje "ne rvno-hormonske i imunske r?vnote e". Trenutno saraduje sa casopisom "Tip". kineziterapije. reinkarnaciju. i da je pravoslavna vera najdelotvorniji lek i najmocnije oru je.Veruje u numerologiju. Aspektiku. Vladimir Stojakovic .zbog vere da je svako ivo bice veliki bioinformacioni sistem. home opatije i kvantne medicine. Por ed casopisa "Trece oko" pi e clanke za list "Arena" .autor horoskopa novina Internet Novine Serbske zbog v . elektroterapije.14 4 ljubavne kombinacije". Autor je knjiga "Numerologija 0. aromoterapije. Memento.autor knjige "Kvantno hologramska medicina" zbog vere u delotvornost mikrotalasne rezonantne terapije." Jovanovic Ignjatic Zlata . Da svaki atom ima svoju oscilaciju.zbog vere u ra ljarstvo i bioenergiju Slobodanka Ka ikovic .zbog vere da bolest nastaje kao naru avanje harmonije izmedu intelekta (mentalnog stanja). magnetoterapij e.. Gnosticki inten ziv. "Evropske novosti".. da emituje elektromagnetni talas i to onda pobu duje sve druge procese u organizmu. "Novac".terapij u i licnu rekonekciju i spiritualnu dijagnostiku Violeta Dimitric Aleksic .suncevi zraci". Vere u biorezonantnu terapiju i rezonantno alergijsko testiranje. Povremeno ucestvuje u razlicitim televizijskim i radioemisijama u kojima populari e astrologiju. dijagnosti ka energetskog stanja organizma Svetlana Panjkovic . Saradivala je sa dnevnim listovima i casopisim a: "Tajne".zbog vere u homeopatiju. biorezonantnu terapiju. Irena Sjekloca Miler .mikroskop ot kriva. Autor je knjige "Zodijak . i sa Mobtelo m. rekonekciju . Nata a Karalic Koprivica . Prognozira brz propast Amerike.Novosti. "Dvocifreni brojevi". Saradnik je casopisa Trece oko. Vodi la je " kolu astrologije".

autor knjige Srbi narod najstariji zbog pseudoistorije. hiromantiju (gledanje u dlan).. zbog vere da postoje andeli eljka Tokic .. zbo g vere u delotvornost kvantne medicine.autor knjige Transformacija karmickih obrazaca zbog vere u karm u..Veruje da se postojanje boga mo e dokazati srpskim nazivima za p olne organe i raznim drugim terminima koji se retko nalaze u recnicima i enciklo pedijama.. koautor knjiga Andeoske karti ce najlak i nacin komunikacije s andelima i Andeoske kartice..clan sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog dru tva broj 18. numerologiju. Olga Lukovic Pjanovic ..zbog promocije homeopatije Slobodan ivkovic . Tomislav Budak . opsednutost duhovima.veruje da postoje proroci. dovoljan mu je i student arheologije ogorcen pseudoistorijom.. da je nojev potop istorijska cinjenica.koautor knjige Istorija Srba i Rusa i profesor na institutu za n acionalnu istoriju "centra za psirodnjacke studije" Miroljuba Petrovica (pri vrh u prvog posta) zbog la iranja istorije Srba.. Autor knjiga "Zodijacka sazve da . Dragan Simovic .zbog vere u astrologiju. sajt moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce.erovanja da planete (konkretno Uran) mogu predvideti pad aviona Ljiljana Popovic . da du e pos eduju frekvencije. telesnog elektromagnetizma i lecenja leu kemije.zbog verovanja da biorezonantni aparat ima ikakvu svrhu pr ilikom lecenja ljudi. piramidalnu num erologiju. Njena (ne)dela najbolje je raskrinkao Radivoje Radic u svojoj knjizi Srbi pre Ad ama i posle njega Jovan Deretic .autor knjige Molitve andelima cuvarima. Cak pominje da su deset bo jih zapovest i srpsko delo! Iako je Radoje Radic u svojoj knjizi raskrinkao i njegove price. astropsihologiju. crnu magiju.zbog vere u hiromantiju...koautor knjiga Andeoske kartice najlak i nacin komunikacije s andelim a i Andeoske kartice. Goran Radosavljevic . Dan ercar .zbog promocije homeopatije Elmira Grubic . Du ka Kere i zbog vere u tarot. amajlije. . da "svest stvara i pokrece materiju".. Erotika i seksualnost u astrologiji i Bo anska snaga duha.Veruje da postoji sotona.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. meningitisa i karcinoma "namagnetisanim" granulama ecera (inace. Branko ivotin . Tatjana Brkanic . astrologiju. da Venera i Pluton nisu planete (od 14:00).zbog verovanja u postojanje karme Slavi a Miljkovic . Boris Potapov . Dragan Loncar .veruje u astrologiju. zbog vere da postoje andeli Slobodanka Jankovic .R ibe". . ecer ne s pada u magneticne materijale) Dragan Ðindic Stankovic . da nas avgusta 2013 godine ceka novi smak sveta.

. ali presudila mu je vera u vanzemaljce Gabor Macanko ..razmi ljao sam da li da ga uvrstim ovde.zbog vere da smi mi centar svog univerzuma. numerologije i geomantije Momir Tankosic ..vodic u buducnost zbog vere u reinkarnaciju (tvrdi da je do sada imao esdeset i sedam ivota na Zemlji) Dragan Simovic . Energoterapija. kosmicku energiju Mirjana Gracan .zbog vere u tarot i astrologiju Miroslav Alkovic . ivoti. da nas kosmos voli.Veruje da postoje astralna bica (zmijski demoni) Boris Potapov .veruje da postoje proroci.brat Todora jovanovica (sa pocetka prvog posta) zbog vere u r . Maksim Osipov . Milo Milojevic . tarot.zbog vere u feng shui. reiki.. ovo moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. Lazar F.. Miroslav Ki . bo ansku energiju. karmu.zbog vere u astrologiju. numerologiju. Sedma knjiga . Jasmin Novak ..zbog vere u vidovitost.Mica Jovanovic . reiki.autor knjiga Kraj igre. da smo mi hologramska bica kojima mo e da izraste amputirani deo tela pod uticajem misli. terapije biofrekvencijama. numerologiju.".iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. da je smrt deo ivota koji zimi ode u hibernaciju. Sanjari.zbog vere u postojanje cudotvoraca Maja Cvjetanovic Labo . astrologiju. Prirucnik numerologije i Ðavolja posla zbog vere i promocije astrologi je. Ivan Mirkovic ..autor knjiga Osnove natalne astrologije. da se "ljudsko telo sastoji iz svog: fizickog tela kao i emotivnog. terapije magnetima..autor knjiga Tajna pocetka kruga. Andeli nemaju krila. Astronu merologija. reinkarna ciju. Sijaci cudesnog sjem ena. energetsku psihoterapiju. magiju. Putnici ..zbog vere u reiki..zbog vere u bioenergiju. reinkarnaciju. karmu...autor knjige Va i pro li rnaciju. Tragovi i mijene. Cudesno sjeme zbog p romocije pseudonauke. aktivaciju DNK. to ste nekad bili. Magicni zakoni realnosti. kola numerologije..zbog vere da se kirijanovom fotografijom ne meri vla nost vec aura . zbog vere u reinka Novica Jovanovic . REIKI jedna drugacija prica.. Pod za titom duge.zbog vere da je moguce iveti bez hrane i vode 70 godina. promocije g ledanja u Sunce (solarne joge). Slavomir Cune Miljevic .. da se voda mo e "energizovati". da du e pose duju frekvencije. mental nog i duhovnog etericnog tela. Olga Milo evic . Ðerd .. da je iscelitelj Mi o Krstovic .zbog vere u reiki i reinkarnaciju Ljubodrag Simonovic Duci .autor knjige Odlomci istorije Srba zbog pseudoistorije Biljana Bili Pantelic . amanske energetske terapije i masa e. Vlado Popovic .Milovan .kroz pro lost i buduc nost. opsednutost duhovima.

nacinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicin e. visak.zbog vere u bioenergiju.autor knjige Spirala getskom nivou.zbog vere u vidovitost. bioenergiju. Slobodan Ðordevic .vracara Milan Kovacevic . mogucnost predskazanja sopstvene smrti (a da to ne bude samoubistvom).Vuka Stambolovica kao mentora koji je njen (ne)rad koristio za legalizac iju istog.zbog vere u bioenergiju Robert Kajsler . Dragoslav Ko aric .zbog vere u bioenergiju.. amajlije. crnu magiju. pri cemu je kao pouzdane izvore uzimao Vuka Stambolovica i Vladetu Jerotica ( sa pocetka posta) i prezentacije iz doma zdravlja Stari Grad u Beogradu. auru. Nina Bulajic . Zdenko Domancic . Radisav Mikovic .zbog vere da nas 21. ivota zbog vere u postojanje zdravlja na ener Zlata Cuvela .adiesteziju...zbog magistrature na nadrilekarstvu kod njegovog glavnog zagovo rnika . razne nedokazane nacine lecenja.zbog vere u gledanje u olju.jeftinija. crnu magiju.predavac na Ma inskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog vere u sn ove. i da poma e ( ta god to znacilo) pri izle cenju mnogih bolesti Slavoljub Radovanovic .zbog vere u vidovitost..menad er i biv i direktor Farmaceutske komore Srbije zbog vere da je dokazano da je alternativna medicina delotvorna i podr ke tradicionalnoj i alterna tivnoj medicini..autor knjige Lecenje bioenergijom zbog vere u energetsku biote rapiju Darije Milak ...predsednik dru tva za promociju primene kristaloterapije u me dicini zbog promocije primene kristaloterapije u medicini Slavica Arandelovic .zbog vere u terapiju kristalima. poznato g po nadrilekarskim predavanjima i obukama. Slavko Sockovic .zbog vere u bioenergiju Daliborka Borota . energetsku terapiju. (Izvor: casopis Apotekarska praksa broj 83 strana 23) Tomica Milosavljevic .zbog vere u terapiju kristalima Dragoslav Petrovic . Marija Kovand ic . Branimir Marinkovic .predsednik udru enja za promociju i razvoj kvantne medicine zbog promocije i razvoja kvantne medicine.. bioenergiju.zbog vere u bioterapiju.biv i ministar zdravlja zbog legalizacije Pravilnik? o bli im uslovima.. Jovanka itea . jer je ..12.. vere da je covecja du a te ka 4 grama. (Izvor: casopis Apotekarska praksa b roj 83 strana 23) Ðuro Koruga . lecenje uz bo ju p omoc. .. Milorad Pandurovic .2012 ceka smak sveta.

radiesteziju.zbog terapije vodom ivorad Gavrilovic . parapsihologiju .zbog vere da postoji na hiljadu necistih sila.zbog pomoci pri izradi kataloga kojim je legalizovano nadrileka rstvo i vere da je moguce iveti 500 godina. Da su sve to neki izrodi negativnih vrsti koji mogu u ovom ili onom da del uju.zbog terapije epilepsije molitvom Dobrivoje Mladenovic . teta lecenje.nadrilekar Vesna Danilovac .zbog terapije ivom sodom Prvulovic Desanka . .nadrilekar Dino Alter .zbog prodaje vode (bukvalno) Suad Mulic . tetnost podzemnih voda.autor knjige Bo anska harmonija pokreta zbog vere u bachov-u cv etnu terapiju i tai chi quan Slobodan Maslic . Radmila Novakovic .zbog vere u bioenergiju.autor knjige Vla ka magija.zbog verovanja u cuda arko Stepanovic . Nenad Milosavljevic .clan udru enja za sistemsku terapiju i sistemska re enja Srbije "Porodi cni raspored" zbog nadrilekarskih "predavanja" Milivoj Jelakovic . jin i jang energi ju.lek i amajlija i ostalih..zbog vere da mo e da prica sa mrtvima Jasna Jojic Pavlovski . zbog promocije vla ke magije i vere u ajurvedu Borka Stojanovic .Vlado Ilic . reiki terapiju. pod okriljem da vola.. Desa Vojvodic .zbog vere u postojanje globalnog gravitacijskog energetskog biolo kog polja i prodaje uredaja za koje tvrdi da ne to leci.. Ajurveda.autor knjiga Iskustva u merenju tetnih zracenja i Istine i zablude o zracenjima zbog vere u dokazanu tetnost bilo kakvog elektromagnetnog zracenja (c ak i vidljive svetlosti). Magija biljaka . Vesna Mladenovic . vla ku magiju.zbog vere u energiju za tite arhangela Mihaila Du an Janjic .. Nenad Panic .zbog vere u vingvejv metodu. kvantnu harmoniza ciju i izmi ljanja matriks enerd etiks metode.vracara Zlatimir Pantic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful