Neki od primera pseudonauke u Srbiji: Vuk Stambolovic - autor knjige "Medicina - nadle nost i alternativa", pisao je za "Tajne", "Galaksiju

", "Borbu", "Danas", "Zdrav ivot" zbog licnog anga ovanja na leg alizaciji nadrilekarstva Miroljub Petrovic - veruje u davole, da je na a planeta nastala pre nekoliko hilja da godina, da je bog tada stvorio sve oko nas za 6 dana i sve to propagira u svo m centru za prirodnjacke studije. Onima koji se ne sla u sa njegovim stavovima pre ti teroristickim delima. Ljiljana Colic - veruje u teorije Miroljuba Petrovica, i privatno ih javno propa gira iako ih ne predaje na fakultetu na kom je zaposlena. Vladeta Jerotic - clan Akademije medicinskih nauka zbog promocije homeopatije, a kupunkture, uticaja misli na lecenje raka, vere u postojanje duhova (konkretno s vetog duha) i mnogih stvari koje ne predstavljaju zvanicne stavove SANU. Milo Popovic - autor knjige "Prvi homeopatski prirucnik" zbog izrade propisa za l egislaciju metoda tradicionalne medicine i vere u delotvornost homeopatije Dejan Rakovic - autor mnogo knjiga, intervjua i predgovora, prisutan u vi e emisij a, ne toliko zbog njegove vere, koliko zbog ucenja pseudonauke na Elektrotehnick om fakultetu Univerziteta u Beogradu. Voja Antonic je na TED konferenciji (od 15 :30) veoma slikovito prikazao o cemu Rakovic uci studente. Todor Jovanovic - autor knjiga Todoxin, Todoxin protiv kancera, Nada za Srbiju, Prirodni virostatik Todoxin u lecenju HIV infekcije i kancerogenih oboljenja zog vere u homeopatiju, magnetne kape, pojaseve, narukvice, vere da je fluor "nacis ticki izum za kontrolu volje ljudi" Sladana Velkov - zbog vere da su vakcine "biolo ko oru je upereno protiv zdravlja lj udi", vere u chemtrails, u solarnu jogu, u tetnost fluora... ivorad Mihajlovic Slavinski - autor knjiga "Aspektika: Gnoza cetvrte dimenzije", "Eskalibur 2", "Integralni ekskalibur", "Intenziv gnoze sa Alternativnom Tehniko m", "Ji D ing: Filozofska ma ina", "Kljucevi psihicke magije", "Kreaton: Majstor igr e stvaranja", "Nevidljivi uticaji", "Peat - Novi Putevi", "PEAT i Neutralizacija Praiskonskih Polariteta", "Povratak jednosti", "Prakticni kurs gnostickog okult izma", "Praskozorje Aivaza", "Prirucnik za Majstore Intenziva Gnoze", "Psihicka samoodbrana", "Psihicki trening jogija", "Psihonauti unutra njih svetova", "Staze i bogaze Jastva", "Sunjata: Bo anska praznina i misticna fizika", "Susreti sa isti nom", "Talismanska magija", "Transcendent" i videa "Spiritual Technology Video" zbog ogromne promocije pseudonauke, vere u karmu, da smo "Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bicima, drugim svetovima kao i univerzumima", da postoji "ko lektivna svest covecanstva", da smo u njoj "svedoci gigantskog kvantnog skoka".. . Branislav Stojadinovic - autor knjige "Covek - poreklo i buducnost" i koautor kn jige "Bioenergija - Svet Bez Bolesti" zbog verovanja u delotvornost bioenergije Gordana Ðordevic - zbog verovanja da homeopatski preparati mogu ubla iti ili otkloni ti premenstrualne tegobe. Fatovic Bo ica - zbog verovanja u delotvornost terapije magnetima Ljubi a Stojanovic - koautor knjige "Bioenergija - svet bez bolesti" zbog verovanj a u delotvornost bioenergije, kao i njene promocije

da na e misli mogu uticati na materiju. reik i.zbog bavljenja magnetoterapijom i radiestezijom. Zaista. rekonektivno lecenje i licnu rekonekciju . Istina je ne gde tamo. rekonekciju. Branka Matic .zbog praktikovanja reikija (propu tanja "univerzalne energije iz okoline". Otac Nikolaj . Jasna Ðuricic . Mirjana Micovic . u vidovitost. da cigarete pobolj avaju zdravlje. Ljubi a Popovic . Ivona ivkovic . kao to su rak. Veruje da je moguce leciti ljude bez naucne medicin e. zbog vere u postojanje proroka.veruje u vanzemaljce.veruje da nakon skeniranja otiska prsta na ko i ostaje ig zveri.zbog vere u kvantnu medicinu i homeopatiju Bo idar Boki Ðondovic . pred la e osnivanje gradanske organizacije protiv vakcinacije dece.zbog vere da "Tesla metamorfozom svetlosnog tela" mogu veoma brz o izleciti mnoge bolesti koje va e za neizlecive. vere u parapsiholo ke sposobnosti..zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku i terapiju. i to kroz dlanove terapeuta).zbog vere u homeopatiju Branko Stancevic .Otac Joil ..zbog vere u astrologiju Damir Pejin .nadrilekar Nikola Aleksic . da se foto-aparatom mo e ukrasti du a.zbog vere u homeopatiju. opovr gava teoriju evolucije. pa cak i rekonstrukcija urodenih deformacija. pri cemu za izvore podataka uzima Ivonu ivkovic. i da "svaka iva celija zraci svetlost".veruje da umiremo od GMO hrane i od otrova za koje veruje da se namerno ispu taju iz aviona. povre de kicme. teta lecenje. homeopatiju.zbog promocije homeopatije Petar Dinic . vere da ivimo unutar programa poput matriksa. te ko je naci u ta ne veruj e! Neboj a Jovanovic . vatrene kugle sa Rtnja.. Pavle Matic . lupus. kao i promocije homeopatije.....novinar. koji nam "dr i magnetno polje zemlje".veruje u postojanje davola. pa preporucuje pastvi da spr i prst na usijanom poretu Andreas Kelemen . sindrom hronicnog umora. Tajne proroka.zbog vere da je prvi vratni pr ljen evolucija pogre no formirala Vladimir Cobic . Tatjana Karajanov .. autor knjiga "Bice tumbanje po celom svetu". Vera Ðordevic .veruje da se gledanjem u Sunce mogu izleciti sve bolesti. vanzemaljce. SIDA.zbog vere u bioenergiju. Du an Penda . i predla e vojnicima Srbije njihovo preventivno obaran je.zbog promocije homeopatije Nenad Rosso .zbog toga to veruje u izlecenje raka nadrilekarstvom. u razne ne dokazane nacine izlecenja raka. Anja Petrovic . postojanje antihrista.autor knjige "Ajurvedski kuvar" zbog vere u delotvornost ajurve de i bavljenja ajurvedom.

Goran Milekic . bavljenja i promocije homeopatije.. Tokin Vesna .autor knjige "Od fizike do boga" zbog vere da se na planini Rt anj de ava ne to neobja njivo.zbog vere da je srebrna voda lekovitija od obicne vode iz cesme.zbog vere u delotvornost radiestezije.. proroke. Du an Ilic .zbog vere u astrologiju Vangelia Gushterova (poznatija kao baba Vanga) . Milorad Sto ic Mica . unutra nja. fizicko (telo). koji se zasniva na "tera nju zlih sila koje izazivaju bolest" i "prizivanju dobrih koje lece" delotvoran kao i promocije i bavljenja homeopatijom (uspostavljanjem ravnote e "vitalne sile" ). Beskrajna astrosimbolika.. Verica Lazovic . kao i bavljenja homeopatijom u privatnoj klinici.Terapija" zbog vere u posto janje "vitalne sile".zbog vere u astrologiju Vladimir Trajanovic .zbog vere u ajurvedu..zbog vere u rekonekciju. Lazar Trifunovic .zbog vere da je svaki ivi organizam izvor elektromagnetnog zracen ja. Prorocke slike nat alnog horoskopa i Ve tina proricanja zbog promocije astrologije i prorocanstva Silvana Ðordevic . reikija. reiki i kiropraktiku Sne ana Latinovic . vitalna sila da se vrati u ravnote u i ponovo uspostavi zdravlje u organizmu".zbog vere u delotvornost rekonekcije i bavljenja istom. kristala .zbog vere u delotvornost Feng Shui i kristala anka Cetojevic .nadrilekar Vesna Mihajlovic . nastavlja ju da deluju i po to je seansa zavr ena. Aleksandar Sreckovic . duhovno (du a) i ener getsko (vitalna energija) bice". bez koje ljudi ne bi mogli variti hranu! Suzana Pantelic Ban . radioniku. teta lecenja. koje su inicirane za vreme isceljivanja. Ast ropsihologija. Vesna Pichler .zbog vere da je prorocica i da mo e govoriti sa mrtvima. vanzemaljce. .autor knjiga Astralni uticaj na licnost i delo Dostojevskog. dokle god je to potrebno organizmu klijenta ".autor knjige "Homeopatska medicina . da je "covek slo eno. Inte resantno je da je u spisku bolesti koje leci navedena i bakterija e iherija koli. vere d a "Ove frekvencije koje lece.zbog vere da je "africki vudu kult".zbog vere u astrologiju Neboj a Nedic . zbog preporuke lecenja dece obolele od arlaha homeopatskim preparat ima. promocije i bavljenja kvantnom medicinom. Mundana astrologija. rekonekcije i bavljenja rekonekcijom Veselinovic Slavica . Mirjana ivanov .zbog vere u reiki. energije prostora.zbog vere u biorezonantnu terapiju Ljubo Ristovski . da se obzirom da u hri canstvu postoji "sveto tro jstvo" i elektron mora pona ati po istom principu (energija + materija + ne to trece ).zbog vere u da se homeopatskim preparatima "podstice nevid ljiva.

e.zbog vere u postojanje "ch'i jezera energije".zbog vere u astrologiju Slobodan Do ic . Interesan tno je da joj je glavni izvor saznanja knjiga Polje.autor knjige "Atlantida" zbog verovanja da je ista postojala.zbog vere u delotvornost rekonekcije. ivotna energije i bavljenja rekonekcijom. pa nam je krivo usadila pr vi vratni pr ljen Peic Slavica . Zaharije Mitic .Vladimir Madic .nadrilekar Du an Mi kic ME-NA-DI . i a Milo evski . "feng shui umetno sti prilagodavanja prebivali ta ivih i mrtvih tako da ona budu u i odnosu sa lokaln .zbog vere u teta lecenje Aradski Olga zbog verovanja da homeopatija mo e izleciti neplodnost.zbog vere u astrologiju Mirjana Milicevic Tikvarevic .zbog vere da se "u natalnoj karti pogotovo vidi da li ce osoba obol eti i mo e se znati i kada. 155. Gorica Jovanovic . Goran Milojkovic . S vojom knjigom je uspeo da "otvori" (bar) jednog nekritickog obrazovnog radnika z a pseudonauku.zbog vere u terapiju kristalima i astrologiju Slobodan Jerkovic . bioplazme.zbog vere u postojanje " ivotne energije" Mirko Stikic . strana Pekic Borislav .nadrilekar Olja Petkovic .zbog vere u rekonektivno isceljenje Nikola Lazarevic . godine p.zbog promocije i bavljenja bioenergijom Sne ana Tufegd ic .autor knjiga " islerove soli 12 minerala za zdravlje" i "Homeo patija za pocetnike u slici i reci" zbog vere u homeopatiju i lecenje simbolima Sini a Popov .zbog vere u astrologiju Zorica Cvetanovic .zbog promocije homeopatije Ljiljana Stefanovic .casopis Energija.n.vlasnik izdavacke kuca Esotheria zbog promocije ezotericne lite rature. ekologija Broj 1-2 / Godina IX / Mart 2007.zbog kurseva i seminara astrologije Danijela Vukotic .zbog vere da je evolucija pogre ila.predavac na Vi oj poslovnoj koli u Novom Sadu zbog verovanja u neka da nje postojanje Atlantide i u mogucnost Arhimedovog paljenja neprijateljskog bro da fokusiranim suncevim zracima koji su se odbijali od ogledala od uglacane bron ze 212. revitalizaciju i samoisceljenje obnavlja protok energije tela. na obali Sirakuze . postojanja orgonske energije." Slavi a Ðukanovic . prodaje Feng Shui lekova i vere da "akupresurna prostirka za relaksaciju . kombinujuci dre vnu mudrost i modernu tehnologiju".zbog vere u terapiju kristalima i reiki Vesna Grbic . ekonomija.zbog vere u postojanje "energetskog sistema tela" Mihailo Cukic .

Autor je knjiga "Feng Shui: sami izlec ite sopstveni ivot".zbog vere u reiki. TV Art.zbog vere u postojanje "vitalne energije" Lazar Toma evic .. 202.. vere u postojanje aure. magazine i novine Lisa. vec su pacijenti do lazili po preporuci vracare sa televizije.zbog vere da "zvanicna medicina gura bolest pod tepih" i pr omocije homeopatije Jadranka unic . Aleksandar Logo . Studio B.autor knjige Svetlosna forumla.". da je reiki "cista svetlost koja dolazi iz vi ih dimenzija" Irena Stojkovic . RTV B92.zbog vere u antihrista.zbog vere u homeopatiju.zbog vere da srpski manastiri isceljuju. Pi e za casopise. gljivica i vecine mikroorganizam a" Slavica Bo kovic . Lepo ta i zdravlje.. . Astrologos. da je nekakav ig antihrista laserskim putem umetnut na prst prilikom vadenja bi ometrijskih dokumenata. Fo x TV.zbog vere u delotvornost svojih "praantibiotika" i "antivirusnih supstanci". Spasoje Vlajic .. prona ao je "misaono sinhroni motor" . bakterija. Naknadno je poku ao da legalizuje delat nost. numerologiju. da je na naizmenicnoj struji frekvencije od 50kH z do 900kHz "opseg vibracija virusa.. "Feng Shui za sve: osnove klasicnog Feng Shuija". karmu. delotvornost magije u politici. Vujic Bo ica .zbog vere da je "Uzrok svih emotivnih i fizickih poremecaja je p oremecaj u sistemu telesne energije.. Palma plus.im tokovima kosmickog daha" i "yin i yang dinamicke ravnote e mu kog i enskog princip a" .zbog bavljenja kvantnom medicinom Mima Mikovic .zbog vere u postojanje bioenergije Vesna Samard ic . Trece oko.. TV Makedonija i bila je gost u radio emisijama Jat. rekonektivno isceljenje i rekonekciju.. Yellow Cab i druge. energoterapije (dijagnostke i terapije preko fotografije). Interesantno je da se nije direktno reklamirao. Poslovni radio. TV Novosti. da nekakav kod ima da prevlada svetom . postojanje davola. reinkarnaciju.casopis Eko kuca broj 2 128. strana. Radio Beograd. TV Duga. "Feng Shui prirucnik".zbog vere u feng shui Milena Kostic . Ljiljana Ti ma . Koparske Novice. Gostovala je na RTS 1. E-magazin. Nikolic akota Danka . "formulu za ostvarenje elja". Danko Lara Radic . "telesni h meridijana"..zbog vere u delotvornost kvantne medicine i homeopatije Tadej Vitovnicki .. zbog vere da se "mo dani talasi p renose u jonsko okru enje i tu se de avaju cuda". da je Tito bio Cercilov sin. kvantno l ecenje.zbog vere da se "polaganjem ruku kanali e energija iz prirode i direktno puni oslabljene kanale cistom energijom univerzuma". TV Pancevo. Sensa. MTS magazin.koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u njenu delotv ornost i prodaje homeopatskih preparata. postojanje "negativne energije".zbog vere u bioenergiju Nedeljko Dra ic . Vreme.zbog vere u delotvornost homeopatije. Du ica Joksimovic . "Kineska astrologija". Katarina Subotic .

iako ne zna brzinu kretanja e lektrona (struje). i homeopatije.Sne ana Zelenika .. Energijom Stvoritelja Svega sto Jeste".zbog vere u delotvornost terapije magnetima. Vesna Brankov .autor knjige "Homeopatija za svakoga" zbog vere da je hom eopatija delotvorna kod oboljenja organa za disanje. i bavljenj a istim. neurolo kih.veruje da je Tesla bio telepata i da se nije razboleo kolero m zbog bakterije vibrio cholerae. Bogom. aroma terapij e i energobalans terapije Milan Mladenovic . tako da svetlost puni telo energijom Danica Grmu a . organa za varenje. reumatsk ih. kardiovaskularnih. Despotovic Anda .nadrilekar Branka Basara Popovic . Re io je da obori ajn tajnovu teoriju relativnosti.zbog vere da je moguce da se "povezujemo sa univerzalnom energi jom stvaranja.zbog verovanja da magnet mo e promeniti vibraciju sunceve svetl osti u zatvorenom prostoru.zbog vere u mogucnost rekonektivnog lecenja "harmonijom iz medu Coveka i Univerzuma. vere u homeopatiju.zbog vere u reiki Aleksandra Bocokic Stefanovic . i da postoje instrumenti koji mogu d . Stojan Primovic .zbog vere u delotvornost kvantne medicine (mikrotalasna rezonan tna terapija i biorezonantna dijagnostika i terapija). Izvorom. Aida Stoickov . Ljiljana Bajic Bibic .zbog lecenja dece homeopatijom Velimir Abramovic . Branka Nikolic . harmonijom sa Bogom". vec jer ga je otac nagovarao da postane sve teni k.zbog vere u bioenergiju Jelena Studen Vojvodic . Romana Ðekic . raznih urolo kih i ginekolo kih oboljenja.zbog vere u astrologiju Gordana Popovic .zbog vere u homeopatiju Spomenka Dragojevic . bojama. energijama i teta lecenjem.autor knjige (istog naziva) "Homeopatija za svakoga" zbog vere u po stojanje " ivotne energije ili vitalne sile" Miroslav Jovanovic .zbog vere u postojanje bioenergije i delotvornost bioterap ije. ..zbog promocije homeopatije Gordana Vejinovic . Branko Avramovic . vere da svaki org anizam poseduje svoje magnetno i bio polje.zbog vere u delotvornost homeopatije Tamara Drincic . odreden ih ko nih promena. pri cemu je jedini preduslov za uspeh "da verujete u boga".zbog vere u delotvornost terapije kristalima.zbog vere da "svaka celija emituje odredeno elek tro magnetno zracenje" i bavljenja i promocije kvantne medicine.zbog vere u delotvornost terapije zvukom.zbog promocije homeopatije i bavljenja istom Borislava Kovacevic .

rekonekciju. Radenko Zekovic . obzirom da .a to polje detektuju i poprave stanje organizma.Veruje da postoje nehercijanski talasi. Dejan Berbatovic . Srdana Bolbodevski . reiki (p ovezivanje i uskladivanje sa univerzalnim izvorom energije.kroz usredsredenu molitvu Stvoritelju). prana healing (energetska tehnika koja koristi prirodne zakone za povecanje sposobnosti tela ka samoizlecenjenju). regresoterapiju. reinkarnaciju. reiki.zbog bavljenja homeopatijom Svetlana Milenkovic Filipovic . ali i da operi e.zbog bavljenja homeopatijom Vladimir Holdokov . i da ih se rastereti i oslobodi uz porast svesnos ti. to bi znacilo da bi sada mogao da pomera predmete mislima. astromedicinu.. Aleksandra Ðokovic .autor knjige "Homeopatija . Ferenc Cik Nad . motivacije i odgovornog delovanja u svim aspektima ivota).ne na medicina" i koautor knjige " Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste. i elementarna cestica . Divna Cvetkovic .bio je autor clanaka u Madar Sou. kristaloterapiju. Zavr io je psihokineziologiju. svetlosti i harmonij e).zbog vere u rekonekciju Laslo Boka .zbog vere u lecenje kristalima. Vesna Markovic . transcendentaln u meditaciju.. da "Svako te lo sadr i sopstveni skup energetskih linija i tacaka" koje su "kanal koji obezbedu je na e preno enje energije..zbog vere u kvantnu medicinu i da "elektromagnetno polje posed uje svako ivo bice" Marija Murinji . amanske teh nike lecenja. Bachovu cvetnu ter apiju.fizickom. i saradnik novosadskog nedelj nika Caladi ker zbog vere u astrologiju. kiropraktiku. kuatsu (masa a za pokretanje vitalne energije tijela) i filipinsku psi hirurgiju.zbog vere u transcendentalnu meditaciju. Ivan Antic . radiesteziju.zbog vere u bioenergiju Goran Marjanovic .zbog vere u reiki terapiju. rebir thing.koautor knjige Lecenje homeopatijom zbog promocije iste . u razne nedokazane nacine izlecenja raka. Gordana Bojic Kolarski . order (poredak Ljubavi). mentalnom i duhovnom . kliring tera piju (precizno razradeni procesi koji poma u coveku da locira podrucja emocionalni h naboja i mentalnih barijera. univerzuma i covecanstva". radioniku.. emocional nom. reikir rek onektivno isceljivanje i rekonekciju. theta healing ( meditativan proces koji isceljuje na svim nivoima na eg bica . u p erpetuum mobile uredaje.teslion.. ajurvedu.zbog vere u rekonektivno lecenje.zbog vere u astrologiju Sto inic Sa a .veruje u vanzemaljce. svetlosti i informacije izmedu makrokosmosa i mikrokosm osa. homeopatiju. jogijsko letenje Jovan Tasic .zbog vere u kiropraktiku i reiki. zbog vere da nas "linije meridijana (ponek ad nazivane akupunkturnim linijama) povezuju sa celim univerzumom".zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku. Rakovic Savcic Ljubica .. feng ui.

zbog vere u homeopatiju i postojanje ivotne sile Milica Acevic .. obzirom da ce se njegova tvrdnja nedvosmisleno mo e proveriti nakon isteka roka.. vere u postojanje " ivotne sile" u coveku. biosignalnu nutriciju... informoterapij u.. auru. astrologiju. emocionalnog i duhovnog bica"... reiki. magnetoter apiju.veruje da necemo do iveti 2014 godinu. citanje misli na daljinu. Zoran Milankov .zbog homeopatske prakse. radioesteziju. rekonektivno lecenje koje ponekad praktikuje "na dalji nu". Olga Vulicevic . Jelisaveta Pajicic . svemirsku energiju.veruje u astrologiju Sanja Milanovic . kiropraksu. su jok. astralni tit i da je on sam Kroulijeva inkarnacija Du ko Savic . jogisko letenje.autor knjige "Feng ui: Tehnologija prostora" zbog vere u feng shui Miroslav Markovic .zbog vere u transcendentalnu meditaciju. zvezda.. Jovana Velimirovic . energetsko polje.zbog vere u bioenergiju. vec ce planetu Zemlju p rogutati progutati crna rupa..zbog vere u bioenergiju.zbog vere da intenzitet bilo kog zracenja raste sa porastom odstojanja. ajurve dsku medicinu. andele cuvare. kabalu. Sanja Peric . da je ono nastalo primenom kvantne f izike Bolbodevski Srdana . Nenad Janjetovic .veruje u vidovitost.veruje i propagira delotvornost vla ke magije Ljubinka Milanovic Buba ..zbog vere u karmu.. . kristaloterapiju. Vlajna .. cakre.zbog vere u "ponovno o ivljavanje na eg rodenja" Eva Cik Nad . Univer zuma".zbog vere u elektropunkturnu dijagnostiku. natalne karte.autor knjiga "Tarot poetika duha" i "Tarot Thank You For Everything" zbog vere u prekogniciju. vere da se DNK lanci mogu povezati sa "energetskim meridijanima planete. Ocigledno da nije dovoljno strucan u pseudonauci. Anna Markovic Plestovic ..zbog bavljenja homeopatijom.autor tekstova u casopisu Mistika i magazinu Zdrav erapiju kristalima.zbog vere u teta lecenje. Viktorija Jelisavcic .ima diplomu psi hirurga! Dunja Crnogorac .zbog vere u bioenergoterapiju.zbog promocije lecenja beba homeopatijom Svetozar Radi ic .. ivot zbog vere u t Dimitrijev Blagoja .zbog vere u homeopatiju Milan Radonjic (poznatiji kao Milan Tarot) . vere u postojanje licnih meridijana (aksiatonalnih linija). Olga Rezo .. uticaj misli na materiju.. i "ravnote e izmedu telesnog. horoskop.

zrakoplova i podzemnih voda" mislima..veruje u reinkarnaciju.autor knjige Ljubavni horoskop za 2005." .autor knjige "Homeopatija . Badawi . i bavljenja kvant nom medicinom.zbog vere u vastu . kompjutora. crnu magiju i astrologiju.zbog vere u rekonektivno isceljenje i rekonekciju. numerologiju.Ljudmila Osipova-Janjetovic . promocije vastu.pretecu feng shuija. imao je kontakt emisije na TV Ko avi. mobitela. Aleksandar Brendan . Aleks Radovic. tera piju kristalima Srdana Kalajd ic .zbog vere da u prekogniciju. Marija K. strahova i trauma. za razliku od bolesnih izoblicenih talasa". U tom polju energije. Bogdanka Pe ic .". najce ci uzrok bolesti". sunca. i da je ist a "potkrepljena mnogim naucnim dokazima i istra ivanjima" Dalibor Purhmajer .zbog vere u radioesteziju.". sma jl joga terapija) Goran ivadinovic .zbog vere u sve u ta veruje i Zlatko Kalajd ic .veruje u astrologiju Zoran Krupe .. a pis ao je i za 'Astrologus'. 'Trece oko'. da je za izlecenje "Potrebna neka supstanca iz prirode sa slicnom energijom i vitalnom senzacijom" i da "Jedna univerzalna energija pro ima sva iva bica i ne iv i svet. vere da su "negativna osecanja poput mr nje. covek je senzacijama povezan sa svime u univerzumu . Organizovao je astro-kurseve..autor (ili autori) knjige Regresoterapija zb og vere u reinkarnaciju Zlatko Kalajd ic . mogucnost lecenja od " tetnih zracenja kojima smo svakodnevno izlo eni putem televizije. doti a i sanskrita na sopstvenim kursevima bez akre ditacije Stupar Aleksandar .zbog vere u delotvornost lecenja homeopatijom i smejanjem (tzv.zbog vere da "zdravi organi ili delovi tela alju zdrave vibrac ije (frekvencije). Obucavala je nove astrologe zbog vere u astrologiju .zbog vere da "U bolesti dolazi do energetskog poremecaja i nenorm alnih senzacija koje predstavljaju osnovni. cakre." kao i praktikovanja i promocije homeopatije. bioradiesteziju.veruje u astrologiju Goran Karna . Gordana Cvetic .. vodila je emisije Astrolog os i Planetoskop na TV Ko ava. Objavljivao je clanke u prvim brojevima lista HOROSKOP.. prodaje vastu kompa sa. povracaj "fragmenata du e koju smo izgu bili u kontaktu sa drugim ljudima". to izg Predrag Radovic . bioenergetsku reekvilibraciju. bolest je znak da j e ta energija trenutno naru ena.terapiju kristali ma.zbog vere u postojanje aure.zbog vere u bioenergiju Milan a ic . Gordana Jujic Vasic . ajurvede.porodicna iskustva" zbog vere u tetnost vakcinacije i "da svaki covek ima ivotnu energiju koja ga odr ava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamican proces prilagodavanja. da "Uvek sve ovorimo ili napi emo najbr e putuje u kosmos i materijalizuje se. bioenergetiku. vitalni poremecaj na najdubljem nivo u. Andela Slobodina .zbog vere u delotvornost homeopatije Sanja Colja ..

Autor je horoskopa casopisa Lisa.zbog vere u delotvornost homeopatije Aleksandar Imi iragic .zbog vere u astrologiju.. Bo ana Antic .zbog vere u reinkarnaciju. talismane.autor knjige "Reiki . Miljana Mitrovic . Vodi kolu astronomije Ðuro Salaj. "Tajne egzaktne astologije" i "70 astrolo kih zadataka sa odgovorima" Aneta Memic . k armu. Zlatko Zlatkovic .veruje u astrologiju i numerologiju. autor knjiga "Tumaci Bo ijeg Rukopisa". Branka Bakic . renikarnaciju.veruje u astrologiju.veruje u astrologiju. Lea Im iragic . Koautor je knjige "Posvecenici astrolog ije". Autor horoskopa casopisa Ilustro vana politika i pisac knjige "Mesecevi cvorovi".veruje u astrologiju. Nikola Stojanovic .veruje u astrlogiju.veruje u tarot i astrologiju. Aleksandar Manojlovic .koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste Tatjana Jovanovic . Andelko Gari Zdravkovic . "Seksualnost i Mars u horoskopu".zbog bavljenja homeopatijom Tanja Joksimovic .zbog vere u reiki. Asja irovnik . horoskop i reiki lecenje na daljinu . Povremeno ima emisije na TV Art. Gordana Varga .zbog vere da "svaki broj ima svoju negativnu ili pozitivnu v ibraciju" i da je numeorologija nauka Bojan Vujo evic .veruje u homeopatiju.put ka sebi" zbog vere u postoja nje ivotne energije. Autor je clanaka u casopisu Na a Borba. "Slava u horoskopu ". Etelka Penze . feng shui.veruje u karmu i astrologiju. i autor ou programa "Astro prsten". "Carobnica".veruje u astrologiju. Autor je knjiga "Spiralni pu tevi vremena". amajlije.. Jovana Lucic Gajic . Du an Savic .veruje u astrologiju Ru ica Blizanac .zbog vere u terapiju bojama. da "boje svojim energetskim vib racijama uticu na otklanjanje zdravstvenih tegoba" i reiki. Todorovic Mirjana . Margarita G. Autor tekstova u casopisima Bilje i zdravlje i Bulevar i Novi Zodijak. sinastriju i astromedicinu Tijana Ru ic . lecenje kristalima. kristale. Jedan od osnivaca Udru enja astrologa Jug oslavije. gostovao je TV MBC i TV Atlas (Crna Gora). inicijator astrolo kog magazina "Astro svet".veruje u astrologiju.Aleksandra Maric .zbog vere u natalnu astrologiju. tj. "Smislena povezanost bezvremenog polja" i koautor "Posvecenici astrologije". Milenkovic . Cecilija Rabrenovic .veruje u astrologiju.veruje u astrologiju.zbog vere u astrologiju.

zbog vere u bioenergiju Dragana Deh . zle oci. Pi e tekstove za c asopis Astrologos . vracare.veruje u karmu. Dnevni Telegraf. i upra njava je.veruje u astrologiju. dok jug (inf racrveni zraci) i zapad (gamma zraci) nose negativne uticaje. Autor je tekstova u casopisu Horoskop . Autor knjiga "Beskrajno putovanje du e" i "Ume tnost tumacenja horoskopa". Pi e tekstove za c asopise "Astrologos" i "Trece oko".autor romana "Otkrice" i "Saznanje". Pi e horoskope za Ilustrovanu politiku.. vla ku magiju.zbog vere u astrologiju Darko Gu vic . chemtrails. Gradjanin. Tajne zdrave ishrane. Predrag Petkovic . . Radenko Milovanovic . da "Magnetna energija severa i solarna e nergija istoka (ultravioletni zraci) nose pozitivne. Autor knjige "Budite sam svoj astro log" Du an Ninic .izdanje Politike.veruje u proroke i astrologiju.zbog vere u Feng Shui.koautor knjige "Moc i nemoc 12 znakova zodijaka".autor knjiga Zdravlje bez kompromisa. Pi e tekstove za internet casopis Astro port al. Spoznaja.zbog vere u reiki Nena Jankovic . da " Ako se nosi pod kapom beli luk otklanja urok i migrenu koja sa njim ide" Mirjana Cosic .. bazne uticaje.. davala je godi nja predvidanja za Politiku. arlota Vuka inovic . astrologiju. Saradnik casopisa Astrologos. Kako iveti zdravije l eti i serijala Kuvar zdrave ishrane zbog vere u delotvornost terapije mokracom. astrolog emisije Planetarijum n a BK TV. zbog vere u urok. Ljubica Ple a .veruje u prekogniciju." Branka Trikic Glumac . postojanja "energije svog tela". sanovnik. Sa a Radovic .veruje u astrologiju." Du ica Miljkovic . Autor je vi e astrolo kih clanaka. Nacional..zbog vere u astrologiju.veruje u astrologiju.veruje u astrologiju.zbog vere da je biofon na neki nacin drugaciji od bilo kog ommetra Jasminka Holclajtner . astrologiju i reinkarnaciju. Nedeljni Telegraf. Ta jne ci cenja mozga. da se "bolest. pisala je horoskope i clanke za Telegraf . Andrej Coha . Marina Jungic Milo evic .veruje u astrologiju. postojanje duhovnih organa . Violeta Purhmajer . Kako iveti zdravije u jesen.Du an Velickovic . Zdrava glava. knjige "Zb irka re enih zadataka iz horarne astrologije" i koautor knjige "Praktikum natalne astrologije". nesreca i siroma tvo javljaju k ao posledice lo e balansiranog prostora". Gordana Ma ic .zbog vere u postojanje energetskog kanala reiki terapeuta i da "Co vjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnote a energije koja protice kroz organizam.veruje u tarot.cakri. Vodi kolu astrologije.zbog vere u ra ljarstvo Georgij Nazarov . Jadranka Cvetkovic .veruje u karmu i astrologiju.

zbog vere u astrologiju Milorad Mica Krstic . Voja Veselinovic .zbog vere u PEAT..suncevi zraci". Autor je knjige "Ljubavni horoskop .Tatjana Ðordevic .zbog vere da je svako ivo bice veliki bioinformacioni sistem.14 4 ljubavne kombinacije". "Masonka" i u ovom trenu tku sprema knjigu "Sjaj Pitagore". i da je pravoslavna vera najdelotvorniji lek i najmocnije oru je. s? uspehom uspost?vlj? n?ru enu nervno-hormonsku i imunsku r?vnote u i predst?vlj? osnov z? lecenje mnogih s?vremenih psihosom?tskih bolesti... Irena Sjekloca Miler . home opatije i kvantne medicine.autor knjige "Kvantno hologramska medicina" zbog vere u delotvornost mikrotalasne rezonantne terapije. biotehnicku energiju i ra ljarstvo Evgenija Radakovic . "Brojevi od 21 do 9 192 631 770". a svaki organ kao skup miliona celija ima svoju oscilaciju. reinkarnaciju. Po javljivala se na TV Politika. infracrvene stimulacije. Trenutno saraduje sa casopisom "Tip". Vladimir Stojakovic . reiki. Dragan Tomic . "Novac". Saradivala je sa dnevnim listovima i casopisim a: "Tajne". kineziterapije.terapij u i licnu rekonekciju i spiritualnu dijagnostiku Violeta Dimitric Aleksic . vere da medicinski j?stuk "Dr Tanja".mikroskop ot kriva.. Vodi la je " kolu astrologije".zbog vere da bolest nastaje kao naru avanje harmonije izmedu intelekta (mentalnog stanja). "Vecernje novosti" i casopisom u dij aspori "Svetski srpski glas". Autor je knjige "Astro . Tatjana Lalic . Por ed casopisa "Trece oko" pi e clanke za list "Arena" . Nata a Karalic Koprivica . i sa Mobtelo m. magnetoterapij e. laseroterapije. rekonekciju .. elektroterapije. Autor je knjige "Zodijak . Povremeno ucestvuje u razlicitim televizijskim i radioemisijama u kojima populari e astrologiju. Autor je knjiga "Numerologija 0. Vere u biorezonantnu terapiju i rezonantno alergijsko testiranje.zbog promocije homeopatije Nata a Radic .. "Politika". Ana Rakic .veruje u prekogniciju. Saradnik je casopisa Trece oko. dijagnosti ka energetskog stanja organizma Svetlana Panjkovic . Gnosticki inten ziv.Novosti.Veruje u numerologiju. "Evropske novosti". DP4. Jasmina Vracaric Ðakonovic . Svojevremeno je kreirala programske astrolo ke sadr aje za "Telekom Srbija".veruje u astronomiju. Jasmina Jovic . svoj e talase. Memento. da emituje elektromagnetni talas i to onda pobu duje sve druge procese u organizmu.veruje u astrologiju.zbog vere u ra ljarstvo i bioenergiju Slobodanka Ka ikovic .autor knjige Povratak Bogu i prirodi zbog vere u postojanje "ne rvno-hormonske i imunske r?vnote e". Aspektiku. "Dvocifreni brojevi". Prognozira brz propast Amerike.veruje u astrologiju. biorezonantnu terapiju. Da je svaki na organ jedan je zasebni biokibe rnetski sistem.autor horoskopa novina Internet Novine Serbske zbog v .zbog vere u homeopatiju. 1 i 2".zbog vere u homeopatiju. aromoterapije." Jovanovic Ignjatic Zlata . Da svaki atom ima svoju oscilaciju. emocija i tela i promocije homeopatije.zbog vere u radiesteziju.

zbog verovanja u postojanje karme Slavi a Miljkovic . opsednutost duhovima. Goran Radosavljevic . ecer ne s pada u magneticne materijale) Dragan Ðindic Stankovic . Autor knjiga "Zodijacka sazve da . da "svest stvara i pokrece materiju". Tomislav Budak . Dragan Loncar .autor knjige Molitve andelima cuvarima.Veruje da postoji sotona. da je nojev potop istorijska cinjenica. sajt moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce.. zbog vere da postoje andeli Slobodanka Jankovic . koautor knjiga Andeoske karti ce najlak i nacin komunikacije s andelima i Andeoske kartice. . Dan ercar .iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film.zbog vere u astrologiju. da du e pos eduju frekvencije.Veruje da se postojanje boga mo e dokazati srpskim nazivima za p olne organe i raznim drugim terminima koji se retko nalaze u recnicima i enciklo pedijama.autor knjige Srbi narod najstariji zbog pseudoistorije.koautor knjige Istorija Srba i Rusa i profesor na institutu za n acionalnu istoriju "centra za psirodnjacke studije" Miroljuba Petrovica (pri vrh u prvog posta) zbog la iranja istorije Srba.. zbo g vere u delotvornost kvantne medicine. da Venera i Pluton nisu planete (od 14:00). meningitisa i karcinoma "namagnetisanim" granulama ecera (inace. Cak pominje da su deset bo jih zapovest i srpsko delo! Iako je Radoje Radic u svojoj knjizi raskrinkao i njegove price.koautor knjiga Andeoske kartice najlak i nacin komunikacije s andelim a i Andeoske kartice.clan sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog dru tva broj 18. telesnog elektromagnetizma i lecenja leu kemije. piramidalnu num erologiju.veruje da postoje proroci. dovoljan mu je i student arheologije ogorcen pseudoistorijom. Erotika i seksualnost u astrologiji i Bo anska snaga duha. da nas avgusta 2013 godine ceka novi smak sveta. astropsihologiju... Branko ivotin .R ibe".veruje u astrologiju.. hiromantiju (gledanje u dlan). Dragan Simovic .. crnu magiju. amajlije. Du ka Kere i zbog vere u tarot..autor knjige Transformacija karmickih obrazaca zbog vere u karm u. numerologiju..zbog vere u hiromantiju.erovanja da planete (konkretno Uran) mogu predvideti pad aviona Ljiljana Popovic . zbog vere da postoje andeli eljka Tokic .. Njena (ne)dela najbolje je raskrinkao Radivoje Radic u svojoj knjizi Srbi pre Ad ama i posle njega Jovan Deretic . astrologiju. Boris Potapov .zbog promocije homeopatije Elmira Grubic . Tatjana Brkanic . .. Olga Lukovic Pjanovic .zbog promocije homeopatije Slobodan ivkovic ..zbog verovanja da biorezonantni aparat ima ikakvu svrhu pr ilikom lecenja ljudi.

vodic u buducnost zbog vere u reinkarnaciju (tvrdi da je do sada imao esdeset i sedam ivota na Zemlji) Dragan Simovic . Olga Milo evic . astrologiju. Milo Milojevic . opsednutost duhovima. REIKI jedna drugacija prica. numerologije i geomantije Momir Tankosic . reiki...iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. da se "ljudsko telo sastoji iz svog: fizickog tela kao i emotivnog. aktivaciju DNK.. ovo moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce.zbog vere u astrologiju..". ivoti.autor knjiga Kraj igre. bo ansku energiju. numerologiju... karmu. Cudesno sjeme zbog p romocije pseudonauke.zbog vere da je moguce iveti bez hrane i vode 70 godina. Vlado Popovic .autor knjige Odlomci istorije Srba zbog pseudoistorije Biljana Bili Pantelic . magiju. Ivan Mirkovic . to ste nekad bili.zbog vere da se kirijanovom fotografijom ne meri vla nost vec aura . zbog vere u reinka Novica Jovanovic . Slavomir Cune Miljevic . Maksim Osipov . da se voda mo e "energizovati"..zbog vere da smi mi centar svog univerzuma.zbog vere u postojanje cudotvoraca Maja Cvjetanovic Labo . Ðerd .veruje da postoje proroci.. kosmicku energiju Mirjana Gracan . Energoterapija. da smo mi hologramska bica kojima mo e da izraste amputirani deo tela pod uticajem misli..autor knjige Va i pro li rnaciju. terapije magnetima. numerologiju. reinkarnaciju.zbog vere u tarot i astrologiju Miroslav Alkovic . promocije g ledanja u Sunce (solarne joge). tarot. da nas kosmos voli. da je smrt deo ivota koji zimi ode u hibernaciju. Putnici . Andeli nemaju krila.. karmu. Miroslav Ki ..Mica Jovanovic . Sanjari.zbog vere u reiki.kroz pro lost i buduc nost.Milovan .brat Todora jovanovica (sa pocetka prvog posta) zbog vere u r .autor knjiga Osnove natalne astrologije. energetsku psihoterapiju. amanske energetske terapije i masa e. Prirucnik numerologije i Ðavolja posla zbog vere i promocije astrologi je. reinkarna ciju. Sedma knjiga . mental nog i duhovnog etericnog tela.... Astronu merologija. terapije biofrekvencijama. Tragovi i mijene. Sijaci cudesnog sjem ena.autor knjiga Tajna pocetka kruga. kola numerologije. ali presudila mu je vera u vanzemaljce Gabor Macanko .zbog vere u vidovitost. Lazar F.razmi ljao sam da li da ga uvrstim ovde. Magicni zakoni realnosti.zbog vere u bioenergiju.. Pod za titom duge. da du e pose duju frekvencije. reiki. da je iscelitelj Mi o Krstovic .Veruje da postoje astralna bica (zmijski demoni) Boris Potapov .zbog vere u reiki i reinkarnaciju Ljubodrag Simonovic Duci . Jasmin Novak ..zbog vere u feng shui.

Vuka Stambolovica kao mentora koji je njen (ne)rad koristio za legalizac iju istog. poznato g po nadrilekarskim predavanjima i obukama.2012 ceka smak sveta.menad er i biv i direktor Farmaceutske komore Srbije zbog vere da je dokazano da je alternativna medicina delotvorna i podr ke tradicionalnoj i alterna tivnoj medicini.predsednik udru enja za promociju i razvoj kvantne medicine zbog promocije i razvoja kvantne medicine. crnu magiju. Jovanka itea . crnu magiju.12. Slobodan Ðordevic . Slavko Sockovic .zbog vere u vidovitost.. visak.autor knjige Lecenje bioenergijom zbog vere u energetsku biote rapiju Darije Milak ..zbog vere u bioenergiju. pri cemu je kao pouzdane izvore uzimao Vuka Stambolovica i Vladetu Jerotica ( sa pocetka posta) i prezentacije iz doma zdravlja Stari Grad u Beogradu. Dragoslav Ko aric ..zbog vere u bioterapiju. Zdenko Domancic . mogucnost predskazanja sopstvene smrti (a da to ne bude samoubistvom).zbog magistrature na nadrilekarstvu kod njegovog glavnog zagovo rnika .zbog vere u terapiju kristalima.predsednik dru tva za promociju primene kristaloterapije u me dicini zbog promocije primene kristaloterapije u medicini Slavica Arandelovic . nacinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicin e.adiesteziju. Nina Bulajic .vracara Milan Kovacevic .biv i ministar zdravlja zbog legalizacije Pravilnik? o bli im uslovima.zbog vere u bioenergiju Daliborka Borota . razne nedokazane nacine lecenja.zbog vere u gledanje u olju..autor knjige Spirala getskom nivou.zbog vere u vidovitost. (Izvor: casopis Apotekarska praksa broj 83 strana 23) Tomica Milosavljevic .zbog vere u terapiju kristalima Dragoslav Petrovic ..predavac na Ma inskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog vere u sn ove. lecenje uz bo ju p omoc. vere da je covecja du a te ka 4 grama. Milorad Pandurovic . Radisav Mikovic ... bioenergiju.jeftinija.. ivota zbog vere u postojanje zdravlja na ener Zlata Cuvela .. amajlije.zbog vere u bioenergiju. energetsku terapiju. (Izvor: casopis Apotekarska praksa b roj 83 strana 23) Ðuro Koruga . auru. .zbog vere u bioenergiju Robert Kajsler .. i da poma e ( ta god to znacilo) pri izle cenju mnogih bolesti Slavoljub Radovanovic . Branimir Marinkovic .zbog vere da nas 21.. jer je . bioenergiju. Marija Kovand ic ..

zbog promocije vla ke magije i vere u ajurvedu Borka Stojanovic .zbog terapije ivom sodom Prvulovic Desanka .zbog pomoci pri izradi kataloga kojim je legalizovano nadrileka rstvo i vere da je moguce iveti 500 godina. radiesteziju. Ajurveda. Desa Vojvodic .zbog vere da mo e da prica sa mrtvima Jasna Jojic Pavlovski .clan udru enja za sistemsku terapiju i sistemska re enja Srbije "Porodi cni raspored" zbog nadrilekarskih "predavanja" Milivoj Jelakovic . Radmila Novakovic .zbog vere u postojanje globalnog gravitacijskog energetskog biolo kog polja i prodaje uredaja za koje tvrdi da ne to leci.zbog verovanja u cuda arko Stepanovic .. . tetnost podzemnih voda.zbog terapije vodom ivorad Gavrilovic . jin i jang energi ju.zbog vere da postoji na hiljadu necistih sila.. kvantnu harmoniza ciju i izmi ljanja matriks enerd etiks metode. vla ku magiju.lek i amajlija i ostalih.autor knjiga Iskustva u merenju tetnih zracenja i Istine i zablude o zracenjima zbog vere u dokazanu tetnost bilo kakvog elektromagnetnog zracenja (c ak i vidljive svetlosti). teta lecenje.autor knjige Bo anska harmonija pokreta zbog vere u bachov-u cv etnu terapiju i tai chi quan Slobodan Maslic .Vlado Ilic .. Da su sve to neki izrodi negativnih vrsti koji mogu u ovom ili onom da del uju. reiki terapiju.nadrilekar Vesna Danilovac . parapsihologiju .. Nenad Panic .nadrilekar Dino Alter .zbog vere u bioenergiju.autor knjige Vla ka magija.zbog terapije epilepsije molitvom Dobrivoje Mladenovic .zbog vere u vingvejv metodu. pod okriljem da vola.vracara Zlatimir Pantic . Nenad Milosavljevic . Vesna Mladenovic . Magija biljaka .zbog prodaje vode (bukvalno) Suad Mulic .zbog vere u energiju za tite arhangela Mihaila Du an Janjic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful