P. 1
Pseudonauka u Srbiji

Pseudonauka u Srbiji

|Views: 1,723|Likes:
Published by Nemanja Purić

More info:

Published by: Nemanja Purić on Aug 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

Neki od primera pseudonauke u Srbiji: Vuk Stambolovic - autor knjige "Medicina - nadle nost i alternativa", pisao je za "Tajne", "Galaksiju

", "Borbu", "Danas", "Zdrav ivot" zbog licnog anga ovanja na leg alizaciji nadrilekarstva Miroljub Petrovic - veruje u davole, da je na a planeta nastala pre nekoliko hilja da godina, da je bog tada stvorio sve oko nas za 6 dana i sve to propagira u svo m centru za prirodnjacke studije. Onima koji se ne sla u sa njegovim stavovima pre ti teroristickim delima. Ljiljana Colic - veruje u teorije Miroljuba Petrovica, i privatno ih javno propa gira iako ih ne predaje na fakultetu na kom je zaposlena. Vladeta Jerotic - clan Akademije medicinskih nauka zbog promocije homeopatije, a kupunkture, uticaja misli na lecenje raka, vere u postojanje duhova (konkretno s vetog duha) i mnogih stvari koje ne predstavljaju zvanicne stavove SANU. Milo Popovic - autor knjige "Prvi homeopatski prirucnik" zbog izrade propisa za l egislaciju metoda tradicionalne medicine i vere u delotvornost homeopatije Dejan Rakovic - autor mnogo knjiga, intervjua i predgovora, prisutan u vi e emisij a, ne toliko zbog njegove vere, koliko zbog ucenja pseudonauke na Elektrotehnick om fakultetu Univerziteta u Beogradu. Voja Antonic je na TED konferenciji (od 15 :30) veoma slikovito prikazao o cemu Rakovic uci studente. Todor Jovanovic - autor knjiga Todoxin, Todoxin protiv kancera, Nada za Srbiju, Prirodni virostatik Todoxin u lecenju HIV infekcije i kancerogenih oboljenja zog vere u homeopatiju, magnetne kape, pojaseve, narukvice, vere da je fluor "nacis ticki izum za kontrolu volje ljudi" Sladana Velkov - zbog vere da su vakcine "biolo ko oru je upereno protiv zdravlja lj udi", vere u chemtrails, u solarnu jogu, u tetnost fluora... ivorad Mihajlovic Slavinski - autor knjiga "Aspektika: Gnoza cetvrte dimenzije", "Eskalibur 2", "Integralni ekskalibur", "Intenziv gnoze sa Alternativnom Tehniko m", "Ji D ing: Filozofska ma ina", "Kljucevi psihicke magije", "Kreaton: Majstor igr e stvaranja", "Nevidljivi uticaji", "Peat - Novi Putevi", "PEAT i Neutralizacija Praiskonskih Polariteta", "Povratak jednosti", "Prakticni kurs gnostickog okult izma", "Praskozorje Aivaza", "Prirucnik za Majstore Intenziva Gnoze", "Psihicka samoodbrana", "Psihicki trening jogija", "Psihonauti unutra njih svetova", "Staze i bogaze Jastva", "Sunjata: Bo anska praznina i misticna fizika", "Susreti sa isti nom", "Talismanska magija", "Transcendent" i videa "Spiritual Technology Video" zbog ogromne promocije pseudonauke, vere u karmu, da smo "Nevidljivim nitima smo povezani sa drugim bicima, drugim svetovima kao i univerzumima", da postoji "ko lektivna svest covecanstva", da smo u njoj "svedoci gigantskog kvantnog skoka".. . Branislav Stojadinovic - autor knjige "Covek - poreklo i buducnost" i koautor kn jige "Bioenergija - Svet Bez Bolesti" zbog verovanja u delotvornost bioenergije Gordana Ðordevic - zbog verovanja da homeopatski preparati mogu ubla iti ili otkloni ti premenstrualne tegobe. Fatovic Bo ica - zbog verovanja u delotvornost terapije magnetima Ljubi a Stojanovic - koautor knjige "Bioenergija - svet bez bolesti" zbog verovanj a u delotvornost bioenergije, kao i njene promocije

homeopatiju.zbog vere u bioenergiju. teta lecenje.veruje da nakon skeniranja otiska prsta na ko i ostaje ig zveri. Tajne proroka. pa cak i rekonstrukcija urodenih deformacija.veruje da se gledanjem u Sunce mogu izleciti sve bolesti. da se foto-aparatom mo e ukrasti du a.veruje da umiremo od GMO hrane i od otrova za koje veruje da se namerno ispu taju iz aviona. postojanje antihrista.zbog praktikovanja reikija (propu tanja "univerzalne energije iz okoline". Ljubi a Popovic . u razne ne dokazane nacine izlecenja raka. SIDA. sindrom hronicnog umora. Branka Matic .veruje u vanzemaljce. kao i promocije homeopatije.zbog vere da je prvi vratni pr ljen evolucija pogre no formirala Vladimir Cobic . povre de kicme. reik i.zbog vere u kvantnu medicinu i homeopatiju Bo idar Boki Ðondovic .. vanzemaljce.zbog vere u astrologiju Damir Pejin . Veruje da je moguce leciti ljude bez naucne medicin e. pa preporucuje pastvi da spr i prst na usijanom poretu Andreas Kelemen . Pavle Matic . u vidovitost. Vera Ðordevic . Otac Nikolaj . Jasna Ðuricic .zbog bavljenja magnetoterapijom i radiestezijom. Istina je ne gde tamo. Du an Penda ... pred la e osnivanje gradanske organizacije protiv vakcinacije dece. rekonekciju.. da na e misli mogu uticati na materiju.zbog vere u homeopatiju Branko Stancevic . opovr gava teoriju evolucije.Otac Joil . koji nam "dr i magnetno polje zemlje". Ivona ivkovic . pri cemu za izvore podataka uzima Ivonu ivkovic. kao to su rak.zbog promocije homeopatije Petar Dinic .zbog promocije homeopatije Nenad Rosso .zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku i terapiju. da cigarete pobolj avaju zdravlje.zbog vere da "Tesla metamorfozom svetlosnog tela" mogu veoma brz o izleciti mnoge bolesti koje va e za neizlecive. Tatjana Karajanov .veruje u postojanje davola.. te ko je naci u ta ne veruj e! Neboj a Jovanovic .nadrilekar Nikola Aleksic .zbog vere u homeopatiju.. rekonektivno lecenje i licnu rekonekciju .zbog toga to veruje u izlecenje raka nadrilekarstvom. lupus. autor knjiga "Bice tumbanje po celom svetu". vere u parapsiholo ke sposobnosti.. i predla e vojnicima Srbije njihovo preventivno obaran je.. i to kroz dlanove terapeuta).autor knjige "Ajurvedski kuvar" zbog vere u delotvornost ajurve de i bavljenja ajurvedom. Zaista. zbog vere u postojanje proroka. Mirjana Micovic . vatrene kugle sa Rtnja. i da "svaka iva celija zraci svetlost". vere da ivimo unutar programa poput matriksa.novinar. Anja Petrovic .

Milorad Sto ic Mica . Lazar Trifunovic .zbog vere u delotvornost Feng Shui i kristala anka Cetojevic . promocije i bavljenja kvantnom medicinom.Goran Milekic .zbog vere u ajurvedu. da se obzirom da u hri canstvu postoji "sveto tro jstvo" i elektron mora pona ati po istom principu (energija + materija + ne to trece ).zbog vere u delotvornost radiestezije. bavljenja i promocije homeopatije. koji se zasniva na "tera nju zlih sila koje izazivaju bolest" i "prizivanju dobrih koje lece" delotvoran kao i promocije i bavljenja homeopatijom (uspostavljanjem ravnote e "vitalne sile" ). reikija. vanzemaljce. proroke. . energije prostora.zbog vere u rekonekciju. bez koje ljudi ne bi mogli variti hranu! Suzana Pantelic Ban . reiki i kiropraktiku Sne ana Latinovic . Vesna Pichler . teta lecenja. vitalna sila da se vrati u ravnote u i ponovo uspostavi zdravlje u organizmu". kao i bavljenja homeopatijom u privatnoj klinici. Tokin Vesna . Mirjana ivanov . Aleksandar Sreckovic .. zbog preporuke lecenja dece obolele od arlaha homeopatskim preparat ima..autor knjige "Od fizike do boga" zbog vere da se na planini Rt anj de ava ne to neobja njivo..autor knjige "Homeopatska medicina . Prorocke slike nat alnog horoskopa i Ve tina proricanja zbog promocije astrologije i prorocanstva Silvana Ðordevic . kristala .autor knjiga Astralni uticaj na licnost i delo Dostojevskog. vere d a "Ove frekvencije koje lece. duhovno (du a) i ener getsko (vitalna energija) bice". Inte resantno je da je u spisku bolesti koje leci navedena i bakterija e iherija koli.zbog vere u biorezonantnu terapiju Ljubo Ristovski . Mundana astrologija. Du an Ilic .zbog vere da je "africki vudu kult". radioniku.nadrilekar Vesna Mihajlovic . Beskrajna astrosimbolika. fizicko (telo).zbog vere u delotvornost rekonekcije i bavljenja istom.zbog vere da je prorocica i da mo e govoriti sa mrtvima. Verica Lazovic .zbog vere u astrologiju Vladimir Trajanovic . dokle god je to potrebno organizmu klijenta ".zbog vere u da se homeopatskim preparatima "podstice nevid ljiva. da je "covek slo eno.zbog vere u astrologiju Neboj a Nedic . unutra nja. nastavlja ju da deluju i po to je seansa zavr ena.zbog vere da je svaki ivi organizam izvor elektromagnetnog zracen ja. Ast ropsihologija.zbog vere da je srebrna voda lekovitija od obicne vode iz cesme..zbog vere u astrologiju Vangelia Gushterova (poznatija kao baba Vanga) .zbog vere u reiki. rekonekcije i bavljenja rekonekcijom Veselinovic Slavica . koje su inicirane za vreme isceljivanja.Terapija" zbog vere u posto janje "vitalne sile".

zbog vere u rekonektivno isceljenje Nikola Lazarevic . Zaharije Mitic .zbog vere u teta lecenje Aradski Olga zbog verovanja da homeopatija mo e izleciti neplodnost.zbog promocije i bavljenja bioenergijom Sne ana Tufegd ic .zbog vere u astrologiju Slobodan Do ic .zbog kurseva i seminara astrologije Danijela Vukotic .nadrilekar Du an Mi kic ME-NA-DI .casopis Energija.zbog vere u astrologiju Zorica Cvetanovic . Goran Milojkovic . i a Milo evski . Gorica Jovanovic . ivotna energije i bavljenja rekonekcijom.zbog vere u delotvornost rekonekcije.zbog vere u terapiju kristalima i reiki Vesna Grbic . "feng shui umetno sti prilagodavanja prebivali ta ivih i mrtvih tako da ona budu u i odnosu sa lokaln .autor knjiga " islerove soli 12 minerala za zdravlje" i "Homeo patija za pocetnike u slici i reci" zbog vere u homeopatiju i lecenje simbolima Sini a Popov . ekonomija." Slavi a Ðukanovic . bioplazme.zbog vere u postojanje "ch'i jezera energije". revitalizaciju i samoisceljenje obnavlja protok energije tela.zbog vere u postojanje " ivotne energije" Mirko Stikic .predavac na Vi oj poslovnoj koli u Novom Sadu zbog verovanja u neka da nje postojanje Atlantide i u mogucnost Arhimedovog paljenja neprijateljskog bro da fokusiranim suncevim zracima koji su se odbijali od ogledala od uglacane bron ze 212.zbog vere u astrologiju Mirjana Milicevic Tikvarevic . na obali Sirakuze .autor knjige "Atlantida" zbog verovanja da je ista postojala.zbog vere da se "u natalnoj karti pogotovo vidi da li ce osoba obol eti i mo e se znati i kada.n. godine p. ekologija Broj 1-2 / Godina IX / Mart 2007.zbog promocije homeopatije Ljiljana Stefanovic . 155.nadrilekar Olja Petkovic .e.vlasnik izdavacke kuca Esotheria zbog promocije ezotericne lite rature. postojanja orgonske energije. pa nam je krivo usadila pr vi vratni pr ljen Peic Slavica . strana Pekic Borislav . Interesan tno je da joj je glavni izvor saznanja knjiga Polje. prodaje Feng Shui lekova i vere da "akupresurna prostirka za relaksaciju .zbog vere u postojanje "energetskog sistema tela" Mihailo Cukic .Vladimir Madic . S vojom knjigom je uspeo da "otvori" (bar) jednog nekritickog obrazovnog radnika z a pseudonauku.zbog vere u terapiju kristalima i astrologiju Slobodan Jerkovic .zbog vere da je evolucija pogre ila. kombinujuci dre vnu mudrost i modernu tehnologiju".

Naknadno je poku ao da legalizuje delat nost.zbog vere da "zvanicna medicina gura bolest pod tepih" i pr omocije homeopatije Jadranka unic . karmu. Pi e za casopise. da je reiki "cista svetlost koja dolazi iz vi ih dimenzija" Irena Stojkovic . da je nekakav ig antihrista laserskim putem umetnut na prst prilikom vadenja bi ometrijskih dokumenata. Sensa. Fo x TV. "Feng Shui prirucnik".zbog vere u delotvornost kvantne medicine i homeopatije Tadej Vitovnicki .zbog vere da srpski manastiri isceljuju.. postojanje davola. TV Duga. rekonektivno isceljenje i rekonekciju. E-magazin. numerologiju. reinkarnaciju. Spasoje Vlajic . TV Makedonija i bila je gost u radio emisijama Jat. TV Pancevo. Nikolic akota Danka . RTV B92. Ljiljana Ti ma . da nekakav kod ima da prevlada svetom .zbog vere u homeopatiju. da je na naizmenicnoj struji frekvencije od 50kH z do 900kHz "opseg vibracija virusa. TV Novosti.. prona ao je "misaono sinhroni motor" .zbog vere u antihrista. Danko Lara Radic . .autor knjige Svetlosna forumla.zbog vere u reiki. "Feng Shui za sve: osnove klasicnog Feng Shuija".. "formulu za ostvarenje elja".. bakterija. TV Art. MTS magazin. vec su pacijenti do lazili po preporuci vracare sa televizije. Astrologos. Yellow Cab i druge.". Vreme. Lepo ta i zdravlje. Autor je knjiga "Feng Shui: sami izlec ite sopstveni ivot". da je Tito bio Cercilov sin.. Aleksandar Logo .zbog vere u bioenergiju Nedeljko Dra ic .. strana.zbog bavljenja kvantnom medicinom Mima Mikovic . Interesantno je da se nije direktno reklamirao. magazine i novine Lisa.im tokovima kosmickog daha" i "yin i yang dinamicke ravnote e mu kog i enskog princip a" .zbog vere u postojanje bioenergije Vesna Samard ic . 202. "telesni h meridijana". postojanje "negativne energije". Palma plus. Koparske Novice. delotvornost magije u politici. zbog vere da se "mo dani talasi p renose u jonsko okru enje i tu se de avaju cuda"..zbog vere u delotvornost svojih "praantibiotika" i "antivirusnih supstanci". gljivica i vecine mikroorganizam a" Slavica Bo kovic . Radio Beograd. energoterapije (dijagnostke i terapije preko fotografije).casopis Eko kuca broj 2 128..zbog vere da se "polaganjem ruku kanali e energija iz prirode i direktno puni oslabljene kanale cistom energijom univerzuma".. "Kineska astrologija".koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u njenu delotv ornost i prodaje homeopatskih preparata. vere u postojanje aure. Studio B. Gostovala je na RTS 1. Vujic Bo ica . kvantno l ecenje. Trece oko. Poslovni radio.zbog vere u postojanje "vitalne energije" Lazar Toma evic .zbog vere u delotvornost homeopatije.. Du ica Joksimovic . Katarina Subotic .zbog vere da je "Uzrok svih emotivnih i fizickih poremecaja je p oremecaj u sistemu telesne energije.zbog vere u feng shui Milena Kostic .

zbog vere u postojanje bioenergije i delotvornost bioterap ije.zbog vere u reiki Aleksandra Bocokic Stefanovic .zbog vere u bioenergiju Jelena Studen Vojvodic . vere da svaki org anizam poseduje svoje magnetno i bio polje.veruje da je Tesla bio telepata i da se nije razboleo kolero m zbog bakterije vibrio cholerae. Vesna Brankov . raznih urolo kih i ginekolo kih oboljenja. Branko Avramovic . Izvorom..zbog vere u delotvornost homeopatije Tamara Drincic .zbog vere u mogucnost rekonektivnog lecenja "harmonijom iz medu Coveka i Univerzuma. bojama.zbog vere u delotvornost terapije zvukom. neurolo kih.nadrilekar Branka Basara Popovic . Ljiljana Bajic Bibic . odreden ih ko nih promena. reumatsk ih. Bogom.zbog verovanja da magnet mo e promeniti vibraciju sunceve svetl osti u zatvorenom prostoru.zbog promocije homeopatije i bavljenja istom Borislava Kovacevic . . vec jer ga je otac nagovarao da postane sve teni k. Re io je da obori ajn tajnovu teoriju relativnosti.zbog vere da je moguce da se "povezujemo sa univerzalnom energi jom stvaranja.zbog vere u homeopatiju Spomenka Dragojevic . Romana Ðekic . harmonijom sa Bogom". Despotovic Anda .zbog lecenja dece homeopatijom Velimir Abramovic . organa za varenje.autor knjige "Homeopatija za svakoga" zbog vere da je hom eopatija delotvorna kod oboljenja organa za disanje. aroma terapij e i energobalans terapije Milan Mladenovic . kardiovaskularnih.Sne ana Zelenika . vere u homeopatiju.autor knjige (istog naziva) "Homeopatija za svakoga" zbog vere u po stojanje " ivotne energije ili vitalne sile" Miroslav Jovanovic ..zbog promocije homeopatije Gordana Vejinovic .zbog vere u delotvornost kvantne medicine (mikrotalasna rezonan tna terapija i biorezonantna dijagnostika i terapija).zbog vere u delotvornost terapije magnetima. Energijom Stvoritelja Svega sto Jeste". i homeopatije.zbog vere da "svaka celija emituje odredeno elek tro magnetno zracenje" i bavljenja i promocije kvantne medicine. pri cemu je jedini preduslov za uspeh "da verujete u boga". i da postoje instrumenti koji mogu d . i bavljenj a istim.zbog vere u astrologiju Gordana Popovic . iako ne zna brzinu kretanja e lektrona (struje). Branka Nikolic . energijama i teta lecenjem. Aida Stoickov . tako da svetlost puni telo energijom Danica Grmu a .zbog vere u delotvornost terapije kristalima. Stojan Primovic .

u p erpetuum mobile uredaje.ne na medicina" i koautor knjige " Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste. mentalnom i duhovnom . Dejan Berbatovic .zbog vere u rekonektivno lecenje. radioniku. kiropraktiku. Ivan Antic . astromedicinu.zbog vere u reiki terapiju. Bachovu cvetnu ter apiju.fizickom.zbog vere u rekonekciju Laslo Boka .. order (poredak Ljubavi).veruje u vanzemaljce. emocional nom. i saradnik novosadskog nedelj nika Caladi ker zbog vere u astrologiju. homeopatiju. kuatsu (masa a za pokretanje vitalne energije tijela) i filipinsku psi hirurgiju. i da ih se rastereti i oslobodi uz porast svesnos ti. svetlosti i informacije izmedu makrokosmosa i mikrokosm osa. univerzuma i covecanstva".a to polje detektuju i poprave stanje organizma. motivacije i odgovornog delovanja u svim aspektima ivota). ali i da operi e. zbog vere da nas "linije meridijana (ponek ad nazivane akupunkturnim linijama) povezuju sa celim univerzumom".bio je autor clanaka u Madar Sou. kliring tera piju (precizno razradeni procesi koji poma u coveku da locira podrucja emocionalni h naboja i mentalnih barijera. kristaloterapiju. regresoterapiju.zbog vere u kiropraktiku i reiki. prana healing (energetska tehnika koja koristi prirodne zakone za povecanje sposobnosti tela ka samoizlecenjenju). reinkarnaciju. Aleksandra Ðokovic . obzirom da .zbog vere u lecenje kristalima. ajurvedu. theta healing ( meditativan proces koji isceljuje na svim nivoima na eg bica .teslion.zbog bavljenja homeopatijom Svetlana Milenkovic Filipovic ..koautor knjige Lecenje homeopatijom zbog promocije iste .kroz usredsredenu molitvu Stvoritelju). amanske teh nike lecenja. i elementarna cestica . Zavr io je psihokineziologiju.zbog vere u biorezonantnu dijagnostiku. rebir thing. radiesteziju. svetlosti i harmonij e). Srdana Bolbodevski .. da "Svako te lo sadr i sopstveni skup energetskih linija i tacaka" koje su "kanal koji obezbedu je na e preno enje energije.. transcendentaln u meditaciju.zbog bavljenja homeopatijom Vladimir Holdokov .zbog vere u bioenergiju Goran Marjanovic ..zbog vere u astrologiju Sto inic Sa a . feng ui. jogijsko letenje Jovan Tasic . Gordana Bojic Kolarski . to bi znacilo da bi sada mogao da pomera predmete mislima.. Vesna Markovic .zbog vere u kvantnu medicinu i da "elektromagnetno polje posed uje svako ivo bice" Marija Murinji . Radenko Zekovic . Rakovic Savcic Ljubica . rekonekciju. Divna Cvetkovic . reiki (p ovezivanje i uskladivanje sa univerzalnim izvorom energije. Ferenc Cik Nad . reiki. reikir rek onektivno isceljivanje i rekonekciju.zbog vere u transcendentalnu meditaciju.autor knjige "Homeopatija . u razne nedokazane nacine izlecenja raka.Veruje da postoje nehercijanski talasi.

..veruje i propagira delotvornost vla ke magije Ljubinka Milanovic Buba .zbog vere da intenzitet bilo kog zracenja raste sa porastom odstojanja.zbog bavljenja homeopatijom.veruje da necemo do iveti 2014 godinu. i "ravnote e izmedu telesnog. ivot zbog vere u t Dimitrijev Blagoja . natalne karte.ima diplomu psi hirurga! Dunja Crnogorac . kiropraksu. Viktorija Jelisavcic . jogisko letenje...zbog vere u homeopatiju i postojanje ivotne sile Milica Acevic . uticaj misli na materiju. radioesteziju.zbog vere u homeopatiju Milan Radonjic (poznatiji kao Milan Tarot) . Nenad Janjetovic . vere u postojanje licnih meridijana (aksiatonalnih linija)..autor knjiga "Tarot poetika duha" i "Tarot Thank You For Everything" zbog vere u prekogniciju. kristaloterapiju. magnetoter apiju.zbog vere u transcendentalnu meditaciju. auru.veruje u vidovitost. vere da se DNK lanci mogu povezati sa "energetskim meridijanima planete. Zoran Milankov .. svemirsku energiju. energetsko polje. Jelisaveta Pajicic .zbog homeopatske prakse.. vere u postojanje " ivotne sile" u coveku. reiki. da je ono nastalo primenom kvantne f izike Bolbodevski Srdana . informoterapij u. astralni tit i da je on sam Kroulijeva inkarnacija Du ko Savic . Jovana Velimirovic . Olga Vulicevic . Vlajna ..zbog promocije lecenja beba homeopatijom Svetozar Radi ic . Anna Markovic Plestovic . su jok. Univer zuma".zbog vere u bioenergiju. kabalu.zbog vere u elektropunkturnu dijagnostiku.. . emocionalnog i duhovnog bica".. Olga Rezo .zbog vere u bioenergiju.zbog vere u teta lecenje. astrologiju. biosignalnu nutriciju.. vec ce planetu Zemlju p rogutati progutati crna rupa.. rekonektivno lecenje koje ponekad praktikuje "na dalji nu"..autor tekstova u casopisu Mistika i magazinu Zdrav erapiju kristalima. cakre.veruje u astrologiju Sanja Milanovic . Ocigledno da nije dovoljno strucan u pseudonauci. horoskop.autor knjige "Feng ui: Tehnologija prostora" zbog vere u feng shui Miroslav Markovic ..zbog vere u bioenergoterapiju. andele cuvare. obzirom da ce se njegova tvrdnja nedvosmisleno mo e proveriti nakon isteka roka. citanje misli na daljinu. ajurve dsku medicinu. Sanja Peric . zvezda.zbog vere u "ponovno o ivljavanje na eg rodenja" Eva Cik Nad .zbog vere u karmu...

Aleksandar Brendan . Andela Slobodina .autor knjige Ljubavni horoskop za 2005. povracaj "fragmenata du e koju smo izgu bili u kontaktu sa drugim ljudima".. covek je senzacijama povezan sa svime u univerzumu . 'Trece oko'. ajurvede. mobitela. bolest je znak da j e ta energija trenutno naru ena. zrakoplova i podzemnih voda" mislima. Gordana Cvetic . Aleks Radovic. bioenergetiku.zbog vere u vastu .veruje u astrologiju Goran Karna . Gordana Jujic Vasic . to izg Predrag Radovic .porodicna iskustva" zbog vere u tetnost vakcinacije i "da svaki covek ima ivotnu energiju koja ga odr ava u stanju harmonije i da je zdravlje dinamican proces prilagodavanja.zbog vere u postojanje aure.. i bavljenja kvant nom medicinom. tera piju kristalima Srdana Kalajd ic .".zbog vere u rekonektivno isceljenje i rekonekciju." ." kao i praktikovanja i promocije homeopatije. mogucnost lecenja od " tetnih zracenja kojima smo svakodnevno izlo eni putem televizije.zbog vere u delotvornost homeopatije Sanja Colja . vere da su "negativna osecanja poput mr nje.zbog vere da "zdravi organi ili delovi tela alju zdrave vibrac ije (frekvencije).zbog vere u sve u ta veruje i Zlatko Kalajd ic . Organizovao je astro-kurseve...autor knjige "Homeopatija .. da je za izlecenje "Potrebna neka supstanca iz prirode sa slicnom energijom i vitalnom senzacijom" i da "Jedna univerzalna energija pro ima sva iva bica i ne iv i svet. crnu magiju i astrologiju.zbog vere u radioesteziju. za razliku od bolesnih izoblicenih talasa". Obucavala je nove astrologe zbog vere u astrologiju .pretecu feng shuija.. da "Uvek sve ovorimo ili napi emo najbr e putuje u kosmos i materijalizuje se. imao je kontakt emisije na TV Ko avi.". kompjutora. bioradiesteziju.veruje u astrologiju Zoran Krupe . sma jl joga terapija) Goran ivadinovic .zbog vere u bioenergiju Milan a ic . doti a i sanskrita na sopstvenim kursevima bez akre ditacije Stupar Aleksandar . sunca. prodaje vastu kompa sa. promocije vastu. Objavljivao je clanke u prvim brojevima lista HOROSKOP. vodila je emisije Astrolog os i Planetoskop na TV Ko ava.zbog vere da u prekogniciju. strahova i trauma.veruje u reinkarnaciju.zbog vere u delotvornost lecenja homeopatijom i smejanjem (tzv. cakre. Badawi . Bogdanka Pe ic . a pis ao je i za 'Astrologus'. numerologiju.Ljudmila Osipova-Janjetovic . bioenergetsku reekvilibraciju. Marija K. i da je ist a "potkrepljena mnogim naucnim dokazima i istra ivanjima" Dalibor Purhmajer . vitalni poremecaj na najdubljem nivo u. U tom polju energije.autor (ili autori) knjige Regresoterapija zb og vere u reinkarnaciju Zlatko Kalajd ic . najce ci uzrok bolesti".zbog vere da "U bolesti dolazi do energetskog poremecaja i nenorm alnih senzacija koje predstavljaju osnovni.terapiju kristali ma.

Branka Bakic .veruje u astrologiju. Milenkovic . Jedan od osnivaca Udru enja astrologa Jug oslavije. Autor je clanaka u casopisu Na a Borba. k armu. "Seksualnost i Mars u horoskopu". talismane.veruje u astrologiju. feng shui.zbog vere da "svaki broj ima svoju negativnu ili pozitivnu v ibraciju" i da je numeorologija nauka Bojan Vujo evic .zbog vere u terapiju bojama. renikarnaciju.veruje u astrologiju. Asja irovnik . Zlatko Zlatkovic .veruje u astrologiju Ru ica Blizanac .zbog vere u natalnu astrologiju. Margarita G. horoskop i reiki lecenje na daljinu .Aleksandra Maric . autor knjiga "Tumaci Bo ijeg Rukopisa". Miljana Mitrovic . Cecilija Rabrenovic .zbog vere u reinkarnaciju. inicijator astrolo kog magazina "Astro svet".zbog vere u astrologiju. lecenje kristalima.zbog vere u delotvornost homeopatije Aleksandar Imi iragic . Gordana Varga . gostovao je TV MBC i TV Atlas (Crna Gora).veruje u astrologiju. kristale. Aleksandar Manojlovic .zbog vere u astrologiju. "Slava u horoskopu ".autor knjige "Reiki .. Etelka Penze . Autor tekstova u casopisima Bilje i zdravlje i Bulevar i Novi Zodijak.zbog vere u reiki.veruje u astrologiju.put ka sebi" zbog vere u postoja nje ivotne energije. "Tajne egzaktne astologije" i "70 astrolo kih zadataka sa odgovorima" Aneta Memic .. Andelko Gari Zdravkovic .koautor knjige "Klasicna homeopatija" zbog vere u delotvornost iste Tatjana Jovanovic . Nikola Stojanovic . amajlije. Vodi kolu astronomije Ðuro Salaj.veruje u astrlogiju. Povremeno ima emisije na TV Art.veruje u astrologiju i numerologiju. Lea Im iragic . "Smislena povezanost bezvremenog polja" i koautor "Posvecenici astrologije".zbog bavljenja homeopatijom Tanja Joksimovic . da "boje svojim energetskim vib racijama uticu na otklanjanje zdravstvenih tegoba" i reiki. "Carobnica". Du an Savic .veruje u astrologiju. sinastriju i astromedicinu Tijana Ru ic . Autor je horoskopa casopisa Lisa.veruje u karmu i astrologiju.veruje u homeopatiju. Jovana Lucic Gajic . Todorovic Mirjana .veruje u astrologiju. tj. i autor ou programa "Astro prsten". Autor horoskopa casopisa Ilustro vana politika i pisac knjige "Mesecevi cvorovi". Bo ana Antic .veruje u tarot i astrologiju. Autor je knjiga "Spiralni pu tevi vremena". Koautor je knjige "Posvecenici astrolog ije".

Tajne zdrave ishrane. Pi e horoskope za Ilustrovanu politiku. sanovnik. Andrej Coha . bazne uticaje. zbog vere u urok.. Nacional.zbog vere u Feng Shui.veruje u astrologiju. Pi e tekstove za c asopise "Astrologos" i "Trece oko". astrolog emisije Planetarijum n a BK TV.veruje u prekogniciju. Marina Jungic Milo evic ." Branka Trikic Glumac . pisala je horoskope i clanke za Telegraf . Dnevni Telegraf.Du an Velickovic .zbog vere u ra ljarstvo Georgij Nazarov . Pi e tekstove za internet casopis Astro port al. postojanja "energije svog tela". dok jug (inf racrveni zraci) i zapad (gamma zraci) nose negativne uticaje. Ljubica Ple a . chemtrails. zle oci. Pi e tekstove za c asopis Astrologos . arlota Vuka inovic .cakri. postojanje duhovnih organa .autor knjiga Zdravlje bez kompromisa.zbog vere u astrologiju.veruje u astrologiju. Violeta Purhmajer . Autor knjiga "Beskrajno putovanje du e" i "Ume tnost tumacenja horoskopa". Kako iveti zdravije l eti i serijala Kuvar zdrave ishrane zbog vere u delotvornost terapije mokracom.. Spoznaja. Zdrava glava. da se "bolest.veruje u karmu i astrologiju. Predrag Petkovic .veruje u karmu.veruje u proroke i astrologiju.veruje u tarot. Sa a Radovic .zbog vere u postojanje energetskog kanala reiki terapeuta i da "Co vjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnote a energije koja protice kroz organizam.veruje u astrologiju. Jadranka Cvetkovic . . vla ku magiju.zbog vere u bioenergiju Dragana Deh . i upra njava je. astrologiju. Gradjanin. vracare. Autor knjige "Budite sam svoj astro log" Du an Ninic .autor romana "Otkrice" i "Saznanje". nesreca i siroma tvo javljaju k ao posledice lo e balansiranog prostora". Gordana Ma ic .koautor knjige "Moc i nemoc 12 znakova zodijaka". da " Ako se nosi pod kapom beli luk otklanja urok i migrenu koja sa njim ide" Mirjana Cosic . Ta jne ci cenja mozga..izdanje Politike. Saradnik casopisa Astrologos. knjige "Zb irka re enih zadataka iz horarne astrologije" i koautor knjige "Praktikum natalne astrologije"." Du ica Miljkovic .veruje u astrologiju. Autor je vi e astrolo kih clanaka. davala je godi nja predvidanja za Politiku.veruje u astrologiju. Kako iveti zdravije u jesen. Vodi kolu astrologije.zbog vere da je biofon na neki nacin drugaciji od bilo kog ommetra Jasminka Holclajtner . astrologiju i reinkarnaciju.zbog vere u astrologiju Darko Gu vic . da "Magnetna energija severa i solarna e nergija istoka (ultravioletni zraci) nose pozitivne. Autor je tekstova u casopisu Horoskop . Nedeljni Telegraf..zbog vere u reiki Nena Jankovic . Radenko Milovanovic .

veruje u astronomiju. Jasmina Vracaric Ðakonovic .terapij u i licnu rekonekciju i spiritualnu dijagnostiku Violeta Dimitric Aleksic ." Jovanovic Ignjatic Zlata . Ana Rakic . "Evropske novosti". da emituje elektromagnetni talas i to onda pobu duje sve druge procese u organizmu. "Vecernje novosti" i casopisom u dij aspori "Svetski srpski glas". Autor je knjige "Zodijak .mikroskop ot kriva.zbog vere u astrologiju Milorad Mica Krstic . Autor je knjige "Ljubavni horoskop .veruje u astrologiju. rekonekciju . Irena Sjekloca Miler . Autor je knjige "Astro . Vladimir Stojakovic . kineziterapije.autor knjige "Kvantno hologramska medicina" zbog vere u delotvornost mikrotalasne rezonantne terapije.Novosti.. home opatije i kvantne medicine.suncevi zraci". Saradivala je sa dnevnim listovima i casopisim a: "Tajne". "Dvocifreni brojevi". dijagnosti ka energetskog stanja organizma Svetlana Panjkovic . i sa Mobtelo m. biotehnicku energiju i ra ljarstvo Evgenija Radakovic .. "Brojevi od 21 do 9 192 631 770". Trenutno saraduje sa casopisom "Tip"..Veruje u numerologiju. Po javljivala se na TV Politika. Saradnik je casopisa Trece oko. Svojevremeno je kreirala programske astrolo ke sadr aje za "Telekom Srbija".Tatjana Ðordevic .zbog vere u ra ljarstvo i bioenergiju Slobodanka Ka ikovic . emocija i tela i promocije homeopatije. Vere u biorezonantnu terapiju i rezonantno alergijsko testiranje. elektroterapije. infracrvene stimulacije. vere da medicinski j?stuk "Dr Tanja". Da je svaki na organ jedan je zasebni biokibe rnetski sistem. Gnosticki inten ziv.autor knjige Povratak Bogu i prirodi zbog vere u postojanje "ne rvno-hormonske i imunske r?vnote e". Vodi la je " kolu astrologije". Tatjana Lalic . Aspektiku.veruje u astrologiju. 1 i 2".. "Masonka" i u ovom trenu tku sprema knjigu "Sjaj Pitagore".14 4 ljubavne kombinacije".zbog promocije homeopatije Nata a Radic . magnetoterapij e.autor horoskopa novina Internet Novine Serbske zbog v .zbog vere da je svako ivo bice veliki bioinformacioni sistem. i da je pravoslavna vera najdelotvorniji lek i najmocnije oru je. Voja Veselinovic .zbog vere u radiesteziju. Por ed casopisa "Trece oko" pi e clanke za list "Arena" . "Politika".zbog vere u PEAT. "Novac". Jasmina Jovic . Dragan Tomic . s? uspehom uspost?vlj? n?ru enu nervno-hormonsku i imunsku r?vnote u i predst?vlj? osnov z? lecenje mnogih s?vremenih psihosom?tskih bolesti. Nata a Karalic Koprivica . Povremeno ucestvuje u razlicitim televizijskim i radioemisijama u kojima populari e astrologiju.zbog vere u homeopatiju.veruje u prekogniciju.zbog vere u homeopatiju. svoj e talase. Da svaki atom ima svoju oscilaciju. Autor je knjiga "Numerologija 0. biorezonantnu terapiju. laseroterapije.. reiki. reinkarnaciju.zbog vere da bolest nastaje kao naru avanje harmonije izmedu intelekta (mentalnog stanja). DP4. Prognozira brz propast Amerike. Memento. aromoterapije. a svaki organ kao skup miliona celija ima svoju oscilaciju..

zbog promocije homeopatije Elmira Grubic . Boris Potapov ..Veruje da postoji sotona. ecer ne s pada u magneticne materijale) Dragan Ðindic Stankovic .erovanja da planete (konkretno Uran) mogu predvideti pad aviona Ljiljana Popovic . zbog vere da postoje andeli eljka Tokic . amajlije. piramidalnu num erologiju. Dragan Simovic . zbo g vere u delotvornost kvantne medicine. da Venera i Pluton nisu planete (od 14:00). meningitisa i karcinoma "namagnetisanim" granulama ecera (inace.veruje da postoje proroci.zbog verovanja u postojanje karme Slavi a Miljkovic ...koautor knjige Istorija Srba i Rusa i profesor na institutu za n acionalnu istoriju "centra za psirodnjacke studije" Miroljuba Petrovica (pri vrh u prvog posta) zbog la iranja istorije Srba.clan sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog dru tva broj 18. Njena (ne)dela najbolje je raskrinkao Radivoje Radic u svojoj knjizi Srbi pre Ad ama i posle njega Jovan Deretic .. Cak pominje da su deset bo jih zapovest i srpsko delo! Iako je Radoje Radic u svojoj knjizi raskrinkao i njegove price. Goran Radosavljevic . dovoljan mu je i student arheologije ogorcen pseudoistorijom. da "svest stvara i pokrece materiju"..zbog vere u hiromantiju. astropsihologiju. koautor knjiga Andeoske karti ce najlak i nacin komunikacije s andelima i Andeoske kartice.veruje u astrologiju..zbog vere u astrologiju. da je nojev potop istorijska cinjenica. opsednutost duhovima.autor knjige Molitve andelima cuvarima. da du e pos eduju frekvencije. Branko ivotin .autor knjige Transformacija karmickih obrazaca zbog vere u karm u. telesnog elektromagnetizma i lecenja leu kemije. .koautor knjiga Andeoske kartice najlak i nacin komunikacije s andelim a i Andeoske kartice. Tatjana Brkanic .zbog promocije homeopatije Slobodan ivkovic . crnu magiju.. Olga Lukovic Pjanovic . da nas avgusta 2013 godine ceka novi smak sveta. zbog vere da postoje andeli Slobodanka Jankovic .R ibe". Erotika i seksualnost u astrologiji i Bo anska snaga duha. astrologiju. Tomislav Budak . Du ka Kere i zbog vere u tarot. Dan ercar . sajt moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. Autor knjiga "Zodijacka sazve da .. hiromantiju (gledanje u dlan). Dragan Loncar ..iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film.Veruje da se postojanje boga mo e dokazati srpskim nazivima za p olne organe i raznim drugim terminima koji se retko nalaze u recnicima i enciklo pedijama.zbog verovanja da biorezonantni aparat ima ikakvu svrhu pr ilikom lecenja ljudi.autor knjige Srbi narod najstariji zbog pseudoistorije.. numerologiju. ..

terapije biofrekvencijama. Sijaci cudesnog sjem ena...autor knjiga Osnove natalne astrologije. amanske energetske terapije i masa e.Milovan . aktivaciju DNK. Sedma knjiga .". numerologije i geomantije Momir Tankosic . Slavomir Cune Miljevic . tarot. Putnici . REIKI jedna drugacija prica. da se "ljudsko telo sastoji iz svog: fizickog tela kao i emotivnog..zbog vere u postojanje cudotvoraca Maja Cvjetanovic Labo .zbog vere u tarot i astrologiju Miroslav Alkovic . magiju. numerologiju. reiki.zbog vere u reiki.. terapije magnetima. energetsku psihoterapiju. zbog vere u reinka Novica Jovanovic . Astronu merologija. kola numerologije. Miroslav Ki . da du e pose duju frekvencije.zbog vere da je moguce iveti bez hrane i vode 70 godina. bo ansku energiju. da se voda mo e "energizovati".. Maksim Osipov . mental nog i duhovnog etericnog tela. ovo moram uvrstiti u pseudonauku zbog vere u vanzemaljce. Andeli nemaju krila. reinkarna ciju. da je iscelitelj Mi o Krstovic . Sanjari. Ðerd . kosmicku energiju Mirjana Gracan .. Olga Milo evic . opsednutost duhovima.autor knjige Va i pro li rnaciju. Energoterapija.zbog vere da smi mi centar svog univerzuma.zbog vere da se kirijanovom fotografijom ne meri vla nost vec aura .. Cudesno sjeme zbog p romocije pseudonauke.. da nas kosmos voli. da smo mi hologramska bica kojima mo e da izraste amputirani deo tela pod uticajem misli.autor knjige Odlomci istorije Srba zbog pseudoistorije Biljana Bili Pantelic . karmu. da je smrt deo ivota koji zimi ode u hibernaciju. Pod za titom duge.zbog vere u feng shui. promocije g ledanja u Sunce (solarne joge). Tragovi i mijene.autor knjiga Tajna pocetka kruga.. Ivan Mirkovic . ivoti.kroz pro lost i buduc nost. ali presudila mu je vera u vanzemaljce Gabor Macanko ..zbog vere u reiki i reinkarnaciju Ljubodrag Simonovic Duci . to ste nekad bili.Veruje da postoje astralna bica (zmijski demoni) Boris Potapov . karmu.autor knjiga Kraj igre. Jasmin Novak .Mica Jovanovic ..veruje da postoje proroci.razmi ljao sam da li da ga uvrstim ovde. Vlado Popovic .. numerologiju.. Prirucnik numerologije i Ðavolja posla zbog vere i promocije astrologi je..zbog vere u bioenergiju. Lazar F.zbog vere u astrologiju.iako se na prvoj strani sajta mo e naci Zeitgeist film. reiki. astrologiju. reinkarnaciju.vodic u buducnost zbog vere u reinkarnaciju (tvrdi da je do sada imao esdeset i sedam ivota na Zemlji) Dragan Simovic .brat Todora jovanovica (sa pocetka prvog posta) zbog vere u r . Milo Milojevic ..zbog vere u vidovitost.. Magicni zakoni realnosti.

. vere da je covecja du a te ka 4 grama.zbog magistrature na nadrilekarstvu kod njegovog glavnog zagovo rnika .zbog vere u terapiju kristalima.menad er i biv i direktor Farmaceutske komore Srbije zbog vere da je dokazano da je alternativna medicina delotvorna i podr ke tradicionalnoj i alterna tivnoj medicini. Branimir Marinkovic . bioenergiju. (Izvor: casopis Apotekarska praksa b roj 83 strana 23) Ðuro Koruga .zbog vere da nas 21.12.autor knjige Lecenje bioenergijom zbog vere u energetsku biote rapiju Darije Milak .zbog vere u bioenergiju.. jer je .vracara Milan Kovacevic . ivota zbog vere u postojanje zdravlja na ener Zlata Cuvela . razne nedokazane nacine lecenja. Marija Kovand ic .... Nina Bulajic .biv i ministar zdravlja zbog legalizacije Pravilnik? o bli im uslovima. pri cemu je kao pouzdane izvore uzimao Vuka Stambolovica i Vladetu Jerotica ( sa pocetka posta) i prezentacije iz doma zdravlja Stari Grad u Beogradu. auru.zbog vere u vidovitost.adiesteziju.predsednik dru tva za promociju primene kristaloterapije u me dicini zbog promocije primene kristaloterapije u medicini Slavica Arandelovic ... Radisav Mikovic . nacinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicin e. Dragoslav Ko aric .Vuka Stambolovica kao mentora koji je njen (ne)rad koristio za legalizac iju istog. .predsednik udru enja za promociju i razvoj kvantne medicine zbog promocije i razvoja kvantne medicine. i da poma e ( ta god to znacilo) pri izle cenju mnogih bolesti Slavoljub Radovanovic .2012 ceka smak sveta. visak.zbog vere u vidovitost. energetsku terapiju.. Jovanka itea . Slavko Sockovic .predavac na Ma inskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zbog vere u sn ove. Milorad Pandurovic . poznato g po nadrilekarskim predavanjima i obukama.zbog vere u bioenergiju.zbog vere u bioterapiju.. crnu magiju. bioenergiju.zbog vere u gledanje u olju. lecenje uz bo ju p omoc.. Zdenko Domancic . amajlije.zbog vere u bioenergiju Robert Kajsler .. Slobodan Ðordevic .autor knjige Spirala getskom nivou. (Izvor: casopis Apotekarska praksa broj 83 strana 23) Tomica Milosavljevic .jeftinija. mogucnost predskazanja sopstvene smrti (a da to ne bude samoubistvom)..zbog vere u bioenergiju Daliborka Borota .zbog vere u terapiju kristalima Dragoslav Petrovic . crnu magiju.

tetnost podzemnih voda... Nenad Milosavljevic .zbog vere u postojanje globalnog gravitacijskog energetskog biolo kog polja i prodaje uredaja za koje tvrdi da ne to leci.zbog terapije vodom ivorad Gavrilovic . Nenad Panic ..nadrilekar Dino Alter .lek i amajlija i ostalih.nadrilekar Vesna Danilovac . pod okriljem da vola. reiki terapiju. Desa Vojvodic .zbog vere da postoji na hiljadu necistih sila.zbog vere u energiju za tite arhangela Mihaila Du an Janjic .zbog verovanja u cuda arko Stepanovic . parapsihologiju .zbog terapije ivom sodom Prvulovic Desanka .Vlado Ilic . Ajurveda.. radiesteziju.clan udru enja za sistemsku terapiju i sistemska re enja Srbije "Porodi cni raspored" zbog nadrilekarskih "predavanja" Milivoj Jelakovic .zbog vere u bioenergiju.zbog vere da mo e da prica sa mrtvima Jasna Jojic Pavlovski . .vracara Zlatimir Pantic . teta lecenje.autor knjiga Iskustva u merenju tetnih zracenja i Istine i zablude o zracenjima zbog vere u dokazanu tetnost bilo kakvog elektromagnetnog zracenja (c ak i vidljive svetlosti).zbog pomoci pri izradi kataloga kojim je legalizovano nadrileka rstvo i vere da je moguce iveti 500 godina. kvantnu harmoniza ciju i izmi ljanja matriks enerd etiks metode. Radmila Novakovic . Vesna Mladenovic .zbog terapije epilepsije molitvom Dobrivoje Mladenovic .zbog vere u vingvejv metodu.autor knjige Bo anska harmonija pokreta zbog vere u bachov-u cv etnu terapiju i tai chi quan Slobodan Maslic .autor knjige Vla ka magija. vla ku magiju. Da su sve to neki izrodi negativnih vrsti koji mogu u ovom ili onom da del uju.zbog prodaje vode (bukvalno) Suad Mulic . jin i jang energi ju. zbog promocije vla ke magije i vere u ajurvedu Borka Stojanovic . Magija biljaka .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->