P. 1
Obligacije - predavanja

Obligacije - predavanja

|Views: 917|Likes:
Published by Sanja Tešmanović

More info:

Published by: Sanja Tešmanović on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

Stara predavanja

Kompenzacija se navodi ovde u mojoj svesci sa predavanja u nacine gasenja obligacija i ima o tome poprilicno. Kompenzacija=nacin gasenja jednorodnih potrazivanja izmedju istih lica i to gasenja do visine manjeg potrazivanja. Uslovi za kompenzaciju: 1.POTRAZIVANJA MORAJU BITI UZAJAMNA-znaci da duznik potrazivanja koje se prebija treba da bude poverilac potrazivanja sa kojim se prebija +duznik moze da prebije samo svoje potrazivanje-2 izuzetka: 1)kod jemstva-jemac moze dug koji ima prema poveriocu na osnovu jemstva da prebije sa potrazivanjem koje ima glavni duznik prema poveriocu 2)kod cesije-cesus moze svoje potrazivanje koje ima prema ustupiocu da prebije sa potrazivanjem koje prijemnik ima prema duzniku. 2.ISTORODNOST POTRAZIVANJA-potrazivanja koja se prebijaju moraju imati za predmet stvari istog roda 3.OBA POTRAZIVANJA MORAJU BITI DOSPELA-izuzetak-u privrednom pravu-poverilac duznika koji je u stecaju moze da prebije potrazivanje koje ima prema njemu i ako ono nije dospelo pre otvaranja stecajnog postupka nad imovinom duznika 4.POTRAZIVANJA MORAJU BITI CIVILNA,UTUZIVA

POTRAZIVANJA KOJA NE MOGU BITI PREDMET KOMPENZACIJE: 1.Poverilac i duznik svojim ugovorom mogu odrediti da neka potrazivanja ne podlezu kompenzaciji,takav ugovor zove se PACTUM DE NON COMPENSANTUM 2.Kada je samim zakonom odredjeno da neka potrazivanja ne mogu biti predmet kompenzacijeNEKOMPENZABILNA POTRAZIVANJA- 5 slucaja: 1) POTRAZIVANJA KOJA SE NE MOGU ZAPLENITI 2) POTRAZIVANJE STVARI DATIH NA POSLUGU ILI OSTAVU ILI POTRAZIVANJA STVARI KOJA JE DUZNIK BESPRAVNO ODUZEO,ODNOSNO ZADRZAO 3) POTRAZIVANJE NAKNADE STETE KOJE JE NAMERNO PROUZROKOVANO 4) POTRAZIVANJE NA NAKNADU STETE KOJA JE NASTALA OSTECENJEM ZDRAVLJA ILI PROUZROKOVANJEM SMRTI 5) POTRAZIVANJE IZDRZAVANJA

NACINI KOMPENZACIJE: 1. UGOVORNA KOMPENZACIJA 2. SUDSKA KOMPENZACIJA 3. ZAKONSKA KOMPENZACIJA

Konverzija=pretvaranje jednog nistavog ugovora u drugi punovazan ugovor. Kada je jedan ugovor nistav zato sto nema dovoljno elemenata za njegovo postojanje, ali istovremeno postoje elementi za neki drugi ugovor,onda ce izmedju ugovornih strana vaziti taj drugi ugovor ako je to u saglasnosti sa ciljem koji su ugovorne strane htele da postignu i ako se moze uzeti da bi i njega ugovorne strane htele. Izmedju ugovornih strana vazice taj drugi ugovor. Sira namera da se zakljuci jedan ugovor,ovde obuhvata i uzu nameru da se pristane i na neki drugi ugovor. Uslovi za konverziju: 1.DA JE ZAKLJUCEN UGOVOR NISTAV 2.DA TAJ NISTAV UGOVOR ISPUNJAVA USLOVE ZA PUNOVAZNOST NEKOG DRUGOG UGOVORA 3.DA BI UGOVORNE STRANE ZAKLJUCILE TAJ DRUGI UGOVOR DA SU ZNALE ZA NISTAVOST PRVOG UGOVORA 4.DA DRUGI UGOVOR TEZI ISTOM CILJU KAO I PRVI Primeri za konverziju: 1.Konverzija ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za zivota u ugovor o poklonu-pogledati cl.66. Zakona o nasledjivanju 2.Konverzija ugovora o preuzimanju duga u ugovor o preuzimanju ispunjenja-pogledati cl.446.st.5. ZOO O jemstvu je pricao onako presiroko,odustanicu je rekao da pogledamo iz ZOO,a ugovornu kaznu je takodje malo vise obimno izlazio. Mislim da treba znati definiciju jemstva,karakteristike ugovora o jemstvu,dve vazne osobine jemstva(AKCESORNOST I SUPSIDIJARNOST),pravna dejstva jemstva(izmedju jemca i poverioca i izmedju jemca i duznika),forma jemstva i posebne vrste jemstva( SOLIDARNO JEMSTVO,SAJEMSTVO,JEMCEV JEMAC I JEMAC ZA NAKNADU STETE JEMCU) sto se tice stete pogledajte iz radisica tako je dj i predavao. - potrebno je da znate zakonsku definiciju shtete ali tacno onako kako pise, antic je u svojoj knjizi spomenuo na par mesta. - vrste nemat i mat shtete - naknadu ili s-ju za iste steta se deli na IMOVINSKU ILI MATERIJALNU sto podrazumeva I umanjenje necije imovine (obicna seta) - kod koje dolazi do smanjenja aktive i povecanja pasive ostecenika npr. ostecen stetnikov auto /tu spada gubitak, ostecenje, kvar + oduzimanje drzavine npr.

poslovnog auta * posebno spomenuo dj. na predavanjima II sprecavanje njenog uvecanja ( izmakla dobit) npr. unistenje stetnikovog taxi vozila - onemogucavanje da stvar daje plodove -> ZOO - Izgubljena dobit je ocekivana korist koja je sprecena usled radnje stetnika. To je ona korist koja se osnovano mogla ocekivati prema redovnom toku stvari. ima 4 elementa: 1. dobitak koji se NIJE OSTVARIO - imovina nije uvecana 2. dobitak koji se MOGAO OSNOVANO OCEKIVATI prema ZOO sa velikom stepenu verovatnoce, sto se ceni u svakom konkretnom slucaju. Nije dovoljna samo verovatnoca a nije neophodna ni izvesnost, vec veliki stepen verovatnoce. 3. dobitak koji bi se MOGAO OSTVARITI prema - redovnom toku stvari - ili prema posebim okolnostima 4. dobitak koji je sprecen radnjom/propustanjem stetnika + neophodna je uzrocna veza izmedju radnje stetnika i izmakle dobiti. III povreda zakonom zasticenog interesa SANKCIJA ZA PROUZROKOVANU MAT SHTETU: 2 vrste: - naturalna restitucija - pravilo, a ZOO odredjuje slucajeve kada ce biti moguca novcana restitucija - novcana restitucija - ZOO sl sucajevi 1. kada uspostavljanje ranijeg stanja - nije moguce - ne pokriva stetu u potpunosti - nije opravdano, a osteceni zahteva novcanu naknadau. 2. kada je stvar oduzeta na protivpravan nacin pa potom propala usled vise sile. 3. kada se steta sastoji u - prouzrokovanju smrti - telesne povrede - ostecenaj zdravlja - sirenju neistinitih navoda / povrede casti npr. sirenje neistinitih navoda o nekoj firmi usled cega ona izgubi velike ugovore sa drugim firmama Cilj: da se u potpunosti popravi stanje ostecenog

NEIMOVINSKU ILI MORALNU sto podrazumeva ( 2 oblika ) 1. kao povreda licnih dobara - prava licnosti chl 199. ZOO - drugih licnih dobara 2. nanosenje drugome fizickog i psihickog bola ili straha chl 200. ZOO npr. naruzenje lica manekenke

sto se tice visine naknade: ona je veca sto je bol inezivniji i trajniji STRUKTURA ZOO-a ZOO se sastoji iz 4 dela: .sud.smrti bliskog lica i u 2 posebna slucaja: .MORALNA SATISFAKCIJA .naruzenje . Ona ce biti moguca: 1.umanjenje zivotne aktivnosti . remete psihicku/emocionalnu ravnotezu coveka -sporna naknada nematerijalne stete. ne pogadjaju imovinu ostecenog 2.nema ogranicenja ali u praxi bice moguca nadoknada samo za strah za sopstveni zivot ili telesni integritet.NOVCANA SATISFAKCIJA . za svaki fizicki bol 2.NIJE REPARACIJA VEC SATISFAKCIJA ( posredni oblici otklanjanja stetne polsedice ) SANKCIJA ZA PROUZROKOVANJE NEMAT SHETE: 1.povrede casti/ ugleda . ALI ( JAKO BITNO) USLOVI SU i o tome vodi racuna SUD 1.povrede slobode/prava licnosti .povlacenje izjave + moguca i kombinacija sa novcanom naknadom u narocito teskim slucajevima 2.narocito o intezitetu i trajanju 2.zajednicko za oba oblika: 1.CILJ . u slucaju straha .licu koje je prinudjeno na kaznjivu obljubu . ZA POVREDJENO PRAVO LICNOSTI .Cilj . znacaju povredjenog dobra ZNACI PREMA ZOO NOVCANA NAKNADA NEMAT STETE MOGUCA JE SAMO U ODREDJENIM SLUCAJEVIMA GORE NAVEDENIM I POD ODREDJENIM USLOVIMA O KOJIMA CENI SUD.da osteceni pribavi odredjeno zadovoljenje i na taj nacin ublazi emocionalnu/ fizicku bol i zato VRLO BITNO: novcana naknada nemat shtete nije POTPUNA vec PRAVICNA NOVCANA NAKNADA.priznata ako postoje uslovi za to .PRAVICNU NOVCANU naknadu . NE za svaki psihicki bol vec samo za: .kd protiv dostojanstva licnosti i morala 3.objavljivanje presude na trosak stetnika . okolnostima slucaja . ZA NANOSENJE FIZ I PSIH BOLA ILI STRAHA .objavljivanje ispravke informacije .

pravila o pojedinim vrstama obligacije 4. o punomocstvu (nalog) Poklona i posluge nema jer nisu regulisani po ZOO vec je trebalo da budu regulisani republickim zakonom koji nikada nije stupio na snagu pa važe predratna pravna pravila. Norme I i II dela cine glavninu Zakona o obligacionim odnosima! III DEO ."PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE" -predstavljaju uobičajen deo u svim zakonima i rešava pitanja kao sto su važenje ranijih propisa nakon donošenja zakona.I DEO .sadržana su pravila koja se odnose na nastanak obligacija tj. o ostavi 6. o zajmu 4. 1. pravila o dejstvu obligacije 2. OPŠTI DEO . zasnivanje obligacionog odnosa."MERODAVNO PRAVO U SLUCAJU SUKOBA REPUBLICKIH ZAKONA" Podrazumeva pavila po kojima bi trebalo da bude rešavan sukob dva republicka zakona ako na razlicit nacin regulišu isto pitanje! Pravilo je da se primenjuje pravo države u kojoj se nalazi nepokretnost. .DEO I -podeljen je na glave I glava-OSNOVNA NACELA Osnovna nacela su pravne norme koje iskazuju osobenosti ZOO-a u pogledu njegovog cilja.sadržana su pravila o posebnim imenovanim ugovorima. o zakupu 5. Ove odredbe nemaju praktični znacaj nego samo teorijski! IV DEO . o razmeni 3."OPŠTI DEO". pravila o promeni subjekata obligacije II DEO . sadržine i mesta u našem pravnomsistemu. pravila o prestanku obligacije 3. 1. o predaji 2."UGOVOR" . -regulišu mogucnost primene običaja i datum stupanja na snagu.

Teorija autnomije volje dolazi do izražaja u svim granama gradjanskog prava na razlicite načine!U obligacionom pravu. Predstavnik je Imanuel Kant. takodje nemaju ni isti stepen opštosti. raščlanjenju. a ne u pravu. b)da ukažu na glavne ciljeve koje država hoce da postigne u oblasti obligacionog prava -nemaju sva nacela jednak karakter. a ona je autnomna što znaci da covek svojom voljom stvara pravo. Niko ne može biti prinudjen da zaključi ugovor niti se sme odrediti sa kim de zaključiti ugovor. (Postoji izuzetak: ugovor o otkupu stana je do detalja regulsan Zakonom o stanovanju) .Ž. i prema društvenim institucijama. Postavio je temelje ucenja o privatnoj autonomij. Osnova ideje je da treba razdvojiti 2 prava: 1)božansko pravo 2)ljudsko pravo (subjektivno pravo)-koje se temelji na covekovoj volji. -ove idje su izražene u delu Ž. princip autonomije volje se izražava kroz 2 načela: 1)načelo slobode ugovaranja 2)načelo dispozicije subjekata 1)načelo slobode ugovaranja podrazumeva da je svako slobodan da izabere da li de i sa kim de zakljuciti ugovor. 2)autonomija volje treba da postane glavni princip u regulisanju odnosa u državi-država je zasnovana na ugovoru izmedju pojedinaca. Ona ne može biti unapred propisana ili zakonom odredjena. Ove ideje su dopunjene sa još dve ideje u francuskoj filozofiji XVIII veka: 1)covek ima subjektivna prava ne samo u odnosu na drugog vec ta njegova prava ima i prema državi.. NAČELO AUTONOMIJE VOLJE (privatne autonomije) svoje korene ima u filozofskom principu privatne autnomije-dela Huga Grocijusa "O pravu rata i mira". ali je bio više okrenut autonomiji volje u etici. Zakon je ispod covecije volje po ovoj teoriji. Zato on ne zauzima veliki značaj.Rusoa. a ostala su uža i imaju manji stepen opštosti.. Teorija se razvijala i u nemačkom pravu. Teorija društvenog ugovora 1765. Ima ih ukupno 23.god. otklanjanju dvosmislenosti u tumačenju normi.-imaju dvostruku svrhu: a)da posluže tumačenju normi (ako je potrebno tumačenje). Od ovog pravila postoje odredjena odstupanja (ugovor o osiguranju vozila i zakonsko pravo preče kupovine) 2)načelo dispozicije subjekata: subjekti su u ugovoru slobodni da svojom voljom urede sadržinu ugovora. Izdvajaju se 2 nacela najvišeg ranga.

Pre zasnivanja obligacionog odnosa -"pregovori"-razdblje koje prethodi zaključenju ugovora koje je namenjeno razmeni mišljenja buducih ugovornih strana kao i razmenjivanju predloga i protivpredloga koji treba da dovedu do zaključenja ugovora. Pregovori ne obavezuju i svaka stran ih može prekinuti kad hode. Ako je jedna strana prekinula pregovore bez razloga i prouzrokovala štetu na njoj je obaveza da drugoj ugovornoj strain nadoknadi štetu! Tokom trajanja obligacionog odnosa učesnici su dužni da se uzdržavaju od postupaka koji bi bili protivni ovom načelu! Ostala načela koja imaju uži domašaj se mogu podeliti na 2 grupe: I NACELA KOJA DERIVIRAJU IZ NACELA AUTNOMIJE VOLJE II NACELA KOJA DERIVIRAJU IZ NACELA SAVESNOSTI I POŠTENJA I NACELA KOJA DERIVIRAJU IZ NACELA AUTONOMIJE VOLJE 1. ograničavaju slobodu ugovaranja! Načelo savesnosti i poštenja nalaže subjektima da se u obligacionim odnosima ponašaju po svojoj savesti i da ne preduzimaju akte koji bi bili nedolicni i necasni. na shvatanju koje ističe vrednost zajednice. Nacelo opštosti i dispozitivnosti . vrednosti društva I društvenosti. Iz ugovora nastaje obligacioni odnos. iz pregovora ne može da nastane obligacioni odnos. To je pravilo. Dužnosti mogu postojati ved prilikom zasnivanja obligacionog odnosa. a pogotovo postoje za vreme njegovog trajanja. ali od njega postoji odstupanje: pregovarač ne može da prekine pregovore i time preouzrokuje štetu drugoj ugovornoj strani.NAČELO SAVESNOSTI I POŠTENJA -suprotno načelu autonomije volja (njegova protivteža) -princip savesnosti i poštenja se zasniva na kolektivizmu. Princip savesnosti i poštenja namedu dužnosti.

. Takvi ugovori su zabranjeni jer je jedna strana u neravnopravnom položaju! 4. Nacelo konsensualizma .pravilo je da jedna strana ne može imati više prava nego što može imati druga strana. 3.norme zakona su dispozitivnog karaktera što znaci da se od njih može odstupiti voljom ugovornh strana. (ugovor o prometu nepokrenosti.. Od principa "neformalnosti ugovora" postoje brojni izuzeci: "ako zakon propisuje formu ili to proizilazi iz volje ugovornih strana.) 2.propisuje zabranu zloupotrebe OBLIGACIONOG prava 2.) II NACELA KOJA DERIVIRAJU IZ NACELA SAVESNOSTI I POŠTENJA 1. Nacelo zabrane stvaranja i iskorišcavanja monopolskog položaja -proistice iz 2 nacela. Ugovor nastaje prostim susretom volja (usmeni sporazum).. RAZLIKOVANJE UGOVORA I PRAVNOG POSLA . Ovo nacelo se ne primenjuje kod jednostranih ugovora koji su dobročini (stvaraju obaveze za samo jednu ugovornu stranu)..strane polaze od nacela jednakih ovlja. Nacelo ravnopravnosti strana u obligacionom odnosu .. jemstvu. licenci. ravnopravnost=jednakopravnost . Zakon zabranjuje ugovore privrednih subjekata kojima se stvara monopol za jednog ili grupu subjekata. Samo mali broj normi ima prinudni (imperativni) karakter (norme o zastarelosti.Opštost se može posmatrati sa dva aspekta: a) norme obligacionog prava sadržane u ZOO i preimenjuju na sve obligacione odnose..zaključenje ugovora ne podleže nikakvoj formi. izuzev ako se posebnim pravnim pravilima obligacioni odnosi nisu regulisali drugačije b)pravila ZOO koja se primenjuju na ugovore važe mutatis mutandis i za ostale pravne poslove ako posebnim pravnim pravilima nije predvidjeno nešto drugo za te poslove! Dispozitivnost . 15 ZOO. Nacelo zabrane zloupotrebe prava ZOSPO . zabrana lex comissoria.zasnivanje dvostranih ugovora. Nacelo jednake volje uzajamnih davanja -čl. gradjenju.obe strane u tom odnosu su jednake u svojim pravima.propisuje zabranu zloupotrebe prava ZOO .".

-"svaka strana u dvostrano obaveznom ugovoru duguje drugoj ugovornoj strani naknadu za ono što je primio. d) raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti . Zato nastupa odgovornost prenosioca. tj.postoji očigledna nesrazmera u uzajamnim davanjim u momentu zaključenja. postoji fizički nedostatak. ali je potrebno da je do toga došlo iskorišdavanjem odredjenih subjektivnih elemnata jedne ugovorne strane. POJAM OBLIGACIJA Obligacija označava pravnu vezu izmedju 2 odredjene strane: poverioca-koji je ovlašcen da zahteva potraživanje od dužnika I dužnika-koji je obavezan da ucini prestaciju. a) odgovornost prenosioca za fizicke nedostatke ispunjenja .prenosilac garantuje mirnu državinu. medjusobna zavisnost izmedju duga i potraživanja.pravo jedne strane u ugovoru da zahteva ili raskid ugovora ili zamenu odredbi ako po zaključenju nastanu okolnosti koje otežavaju svrhu upotrebe.obligacija je potraživanje i izražava se kao aktiva u imovini poverioca. uzajamnost. On znači da je pribavilac stvari dao više nego što je na osnovu ugovora dobio. -obligacija se i sa strane poverioca i sa strane dužnika može posmatrati spolja: sa strane dužnika-vraca se dug jer je obligacija njegova pasiva sa strane poverioca.postoji očigledna nesrazmera u uzajamnim davanjima. I PRAVNA VEZA IMOVINSKO-PRAVNOG KARAKTERA . a koja je posledica zablude o vrednosti oštedene stvari.odgovornost za evikciju v) poništenje ugovora zbog prekomernog oštedenja ." -davanja treba da budu jednaka .Zakonom se odredjuje u kojim slucajevima odstupanje od ovog principa povlaci posledice cl. -u obligaciji postoji korelacija. Ovakav ugovor je apsolutno ništav. b) odgovornost prenosioca za pravne nedostatke ispunjenja .. PRAVNE OSOBINE OBLIGACIJA -specificne odlike (svojstva) obligaicije po kojima se razlikuje od drugih pravnih odnosa. Ako pribavilac ne može da koristi stvar redovnom namenom. 15.razlikuju se po tome što je za kvalifikaciju jednog posla bitan broj volja. g) zelenaški ugovor . stav 2.

poverilac ima pravo da pokrene IZVRŠNI postupak (postupak prinudnog izvršenja). a na strani dužnika više lica koja duguju "svi za jednog.druga strana-dužnik .jedna strana-poverilac . Ostale obligacije se nazivaju civilne-prave! II ODNOS IZMEÐU DVE ODREÐENE STRANE . Ukoliko dužnik izvrši dobrovoljno obavezu. obaveza se gasi i obligacija prestaje. -razlikuju se: A) ZAJEDNIČKE (podeljene) B) SOLIDARNE1)PASIVNE-na strani poverioca je jedno lice. moralne dužnosti nekada imaju i religijski karakter 4. Njegova uloga u obligaciji je aktivna. poverilac se kondemnatornom tužbom obraca sudu i traži da dužniku naredi izvršenje obaveze. On ima obavezu da ispuni ono što je zahtevano. moralne dužnosti proizilaze iz pravila učtivosti 3. Podnošenjem tužbe se pokrede PARNICNI postupak i cilj je da se utvrdi da li poverilac ima pravo prema dužniku i da li dužnik ima obavezu izvršenja. Medjutim. jedan .-ukoliko dužnik nede dobrovoljno da izvrši obavezu. Ta posredna sankcija se ogleda u tome što ukoliko dužnik dobrovojno izvrši ono na šta ne može biti prinudno osudjen.biti poverilac znaci imati pravo da se zahteva odredeno ponašanje (prestacija). Iz dužnikove imovine se oduzima predmet koji je trebalo da se preda poveriocu. ukoliko dužnik ne izvrši obavezu. Razlikovanje obligacije kao pravne veze i moralnih dužnosti: 1. ali može biti od značaja kada dode do pitanja na koji način treba ispuniti obligaciju. ne može da traži od poverioca da mu vrati ono što je dao. sud presudjuje da dužnik izvrši obavezu i ima rok od 15 dana (paricioni rok). moralne dužnosti imaju unutrašnju sankciju Naturalne (prirodne) obligacije-pr. Ako je tužba osnovana. Cilj je da se donese PRESUDA. . zastarelo potraživanje -ne poseduju mod prinudnog sudskog namirenja -poverilac nema pravo da podnese tužbu sudu I da zahteva da sud naredi izvršenje -prirodna obligacija ima sankciju koja je posredna. moralne dužnosti ne uživaju pravnu zaštitu 2. a ne na ličnosti dužnika (sistem realne egzekucije). Nema pravo ništa da zahteva.iako postoje dve strane to ne znaci da postoje dva lica u obligaciji! Broj lica ne menja položaj u obligaciji. Izvršenje se sprovodi na IMOVINI.pasivna strana je dužnik. .

proizilaze iz načela savesnosti i poštenja. Nastaju iz dvostrano obaveznih ugovora. III PRAVNA VEZA KOJA IMA ODREÐENU SADRŽINU A) sadržina obligacije je znacajna jer utvrdujemo o kojoj obligaciji je reč i koja pravila cemo primeniti na odredjenu obligaciju B) u zavisnosti od sadržine obligacije se utvrduje da li je neka obligacija nastala ili nije C) prema sadržini se odreduje da li neka obligacija postoji ili je možda prestala (promena novacijom na osnovu sadržine obligacije-sporazum poverioca i dužnika da ugase staru obligaciju menjajuci joj sadržinu) Tri shvatanja o sadržini obligacije: I čini je pravo poverioca da zahteva odredjeno ponašanje i obaveza dužnika da se ponaša onako kako poverilac traži. Postoji i podela na: A) JEDNOSTRANE-na strani poverioca samo pravo. pr.jedna ili više-koje se dele na: A) primarne-one obaveze kjima nastaje sama obligaicja i odreduju tip-vrstu obligacije B) sekundarne-nastaju usled kršenja primarnih obaveza. a obligacija se gasi prema svima. 2)AKTIVNE-na strani poverioca je više lica. 5)Pravo na prigovor . a na strani dužnika jedno lice.ona koja pripadaju poveriocu i služe da osiguraju izvršenje obligacije (pravo poverioca prema jemcu) 3)Obaveze uzajamne obazrivosti . To je pravo izbora kod alternativnih obligacija. Može da istakne prigovor da obligacija nije nastala ili da ne proizvodi pravno dejstvo kao i prigovore koji odlažu izvršenje! . ali njihova sadržina nije unapred odredjena i zato se ne može zahtevati njihovo prinudno izvršenje-može samo naknada štete! 4)Prava preobraženja .ima dužnik u obligaciji. II Shvatanje o petodelnoj podeli sadržine obligacije: 1)Obaveze . To predstavlja predmet obligacije. Svaki od poverilaca ima pravo da zahteva ispunjenje celog duga.za sve". na strani dužnika samo obaveze B) DVOSTRANE-prava i obaveze se javljaju na obe strane u obligacionom odnosu.obaveza naknade štete 2)Sporedna prava .pravo poverioca da izjavom svoje volje utiče na promenu sadržine obligacije.

b) na odredjeno nečinjenje-uzdržavanje od odredjenih radnji na koje bi inače imao pravo. a ono se ne može zahtevati od svakoga nego samo od onoga sa kime postoji obligacioni odnos. . Taj razlog postoji u svim obligacijama. zakupac ima pravo da traži stvar od tredih lica. Ako posle zaključenja ugovora zakupodavac preda stvar tredem licu. i trpljenje 2)Osnov (kauza) obligacije se dobija odgovorom na pitanje "Zbog čega se dužnik obavezao?".stvarno pravo titularu daje neposrednu pravnu vlast na stvari obligacija za predmet ima ponašanje. a ona se može odnositi a) na odredjeno činjenje-svaka pozitivna radnja dužnika. U ZOO-razlog je osnov obligacije (ovo misljenje zastupa i Antic!) IV OBLIGACIJA JE ODNOS RELATIVNOG KARAKTERA .III Shvatanje o dvodelnoj sadržini obligacije 1)Predmet obligacije . Zakup ima odredjena stvarnopravna dejstva i zato je mogude da zakupac ostvaruje svoje pravo prema tredem licu kome je zakupac predao stvar (pod uslovom da je trede lice bilo nesavesno). uključujudi i predaju. Prava zakupodavca: da zahteva isplatu zakupnine! Zakupac može da izda stvar u podzakup. Pravo zakupca je i da zakupodavac održava stvar i da odgovara za fizičke i pravne nedostateke. poverilac nema pravo prema trecim licima! U obligacionom pravu od principa relativnosti postoje izuzeci: 1)ugovor o zakupu 2)paulijanska tužba 3)ugovor u korist trecig lica 4)kolektivni ugovor 1) UGOVOR O ZAKUPU -ugovorne strane: zakupac i zakupodavac -obojica imaju pravo jedan prema drugom-pravo zakupca je da od zakupodavca zahteva predaju stvari na upotrebu.dobija se odgovorom na pitanje "Na šta se dužnik obavezuje?" Obligacija se odnosi na prestaciju. Zakupodavac može da se obrati podzakupcu i da traži naplatu dospelih iznosa zakupnine ako ih zakupac ne plada o dospelosti! . a ne samo u onim iz ugovora.titular stvarnog prava ima pravo da zahteva povradaj stvari kod koga se nadje i da se prestane sa uznemiravanjem.deluje samo izmedju odredjenih lica stvarno pravo deluje prema svima (erga omnes) .po ovome se razlikuje od stvarnopravnih odnosa .

Postoji korelacija na prvom. -princip monetarnog nominalizma može dodi u sukob sa principom savesnosti i poštenja -odstupanja od principa monetarnog nominalizma mogu biti:na osnovu ugovora I na osnovu sudske odluke -princip je dispozitivnog karaktera . ali ne mora da postoji u svim obligacijama. a) po predmetu. a ne za dug u celini-pravila o odgovornosti naslednika za dugove ostavioca-do visine vrednosti zaostavštine! .podnosi se protiv dužnika i tredih lica kojima je otudjena imovina . Korelacija na prvom nivou je potpuna i mora da postoji u svakoj obligaciji. . 3) UGOVOR U KORIST TRECEG . U tim situacijama odgovornost dužnika je ograničena po predmetu ili po visini..separatio bonorum-odvajanje zaostavštine iz imovine naslednika koje traže poverioci kada je naslednik prezadužen i postoji opasnost da oni nece biti namireni! b) po visini-kada dužnik odgovara za dug samo do odredjene vrednosti.slucaj abandona-u pomorskom pravu-pravo vlasnika broda koji je prouzrokovao štetu tredim licima da se odrekne prava na brod u korist osiguravajuceg društva koje je pokrilo štetu 2. Korelacija na drugom nivou je relativna i postoji u vedini obligacija. Pravu poverioca na potraživanje odgovara dužnikov dug.ugovor koji se zaljučuje izmedju dva lica-stipulanta i promitenta na osnovu koga za trede lice (beneficijara). Poverilac ima pravo potraživanja i pravo na zahtev. ODNOS OBLIGACIJE I OBLIGACIONOG ODNOSA U obligaciji postoji korelacija izmedju duga i potraživanja.. 1. nastaje pravo da od promitenta zahteva ispunjenje obaveze (ugovor o osiguranja života za slucaj smrti). korisnika. Zbog toga je apsolutna I podrazumeva korelaciju potraživanja i duga i korelaciju prava na zahtev i odgovornosti dužnika 2. Ovakva korelacija postoji u 2 situacije i u obe odgovornost dužnika ne odgovara pravu poverioca. ali ne i na drugom nivou.tužba koju podnosi poverilac dospelog potraživanja na osnovu koje pobija pravne radnje svog dužnika kojima je dužnik umanjio svoju imovinu tako da u njoj nema sredstava za namirenje. a pravu na zahtev poverioca odgovara odgovornost dužnika za ispunjenje duga.traži se da se oglasi ugovor bez pravnog dejstva i to u visini njegovog potraživanja.2) PAULIJANSKA TUŽBA . 1.

je složenija varijanta indeksne kaluzule. kao I obrnuto. može je povedati! MESTO ISPUNJENJA OBAVEZA Mesto ispunjenja podrazumeva se da je u pitanju mesto u kom dužnik mora preduzeti sve radnje koje su potrebne da bi izvršio svoju obavezu. ovakve klauzule su dopuštene.-poverilac i dužnik odstupanja ustanovljavaju posebnom ugovornom pogodbom. Dosudjuje se doživotno ili u odredjenom periodu u unapred odredjenim mesečnim iznosima. U našem pravu je dozvoljena od donošenja Zakona o deviznom poslovanju 2001. klizna skala. U našem . Visina novčane obaveze koju jedna ugovorna strana treba da uradi drugoj ugovornoj strain ima se izvršiti prema ceni rada tj. To jeodredba koja se ugovara u ugovorima u kojima se jedna strana obavezuje da izradi I isporuči odredjenu stvar drugoj ugovornoj strain (ugovor o delu. Indeks revalorizacije mogu biti odredjeni prema raznim kriterijumima: prema rastu cena.(odredbe o kliznoj skali). teške telesne povrede ili oštedenja zdravlja nekog lica! Novčana renta je naknada imovinske štete. Materijala u odredjeno vreme I na odredjenom tržištu. U pogledu NOVČANIH OBAVEZA. U unutrašnjem pravu su vrlo retke. Odstupanja na osnovu sudske odluke: -u ZOO postoje dva pravila koja dozvoljavaju sudu da utvrdi visinu novčane obaveze u skladu sa unutrašnjom promenom vrednosti novca! 1. Promena u unutrašnjoj vrednosti novca kada dužnik može od suda da zahteva raskidanje ugovora. 4.primenjuje se zakonsko pravilo da je mesto prebivališta ili sedišta poverioca u momentu ispunjenja u stvari mesto ispunjenja. valutna kaluzula-odredba u ugovoru na osnovu koje se visina novčane obaveze odredjuje prema kursu dinara u odnosu na neku stranu valutu. indeksna klauzula-odredba u ugovoru iz koje nastaje novčana obaveza na osnovu koje de se visina nove obaveze revalorizovati (ponovo obračunati) prema određenom indeksu. mesto je ono koje je odredjeno sporazumom izmedju dužnika I poverioca (bilo koje mesto). 2.prema stopi rasta prosečne plate… U našem pravu. 2. 3. Pravilo o raskidanju I izmeni ugovora zbog promenjenih okolnosti. zlatne klauzule-odredbe u ugovoru na osnovu kojih de se visina vrednosti novčane obaveze obračunati u visini vrendosti zlata na dan dospelosti. Postoji nekoliko vrsta: 1. Dužnik novčane rente može tražiti umanjenje novčane rente I sud je može odobriti. Pravilo o izmeni novčane rente koja se dosudjuje u slučaju smrti. Ako dužnik I poverilac ne dogovore ništa. ugovor o gradjenju). ali sud ima pravo da promeni odredbe I uskladi ih sa prilikama konkretnog slučaja. ali su dozvoljene. prema stopi rasta troškova života. Ukoliko nakon zaključenja ugovora dodje do promene okolnosti tako da isupnjenje obaveze jedne ugovorne strane postane otežano. sud može odlukom raskinuti ugovr ili izmeniti pojedine odredbe ako je disproporcija tolika da ugovor više ne odgovara ugovornim stranama.

Po. onda 8 dana od dana predaje! Ako ništa nije ugovoreno sporazumom ili posebnim pravilima dužnik ispunjava obavezu u roku koji se odredi prema: -svrsi posla -prirodi obaveze -ostalim okolnostima Ako se ne može utvrditi rok navedenim načinima. kupac je dužan da isplati cenu u momentu predaje stvari.ali I da zahteva novčanu naknadu štete koja je usledila. po ZOO postoji razlikovanje dve situacije: 1. Ako dužnik hode da ispuni obavezu pre roka ZOO sadrži pravilo prema kome dužnik uvek može da ispuni obavezu pre roka. pravilu. važi pravilo da se obaveze izvršavaju u mestu prebivališta dužnika. ako nije ugovoreno vreme ispunjenja. Poverilac nenovčane obaveze može da traži ispunjenje novčane obaveze pre roka: . 2. Kod ispunjenja NENOVČANIH OBAVEZA pre roka.pravu novčane obaveze su donosive što podrazumeva povoljnost za poverioca jer svi troškovi padaju na dužnika. čim ga poverilac pozove da je ispuni. Kada je rok ugovoren isključivo u interesu dužnika dužnik ima pravo da ispuni obavezu pre roka I da pazi da to ne bude u nevreme I mora o tome da obavesti poverioca. rok se odredjuje u interesu dužnika. VREME ISPUNJENJA OBAVEZA U pogledu NOVČANIH OBAVEZA vreme ispunjenja uredjuju poverilac I dužnik svojim sporazumom. Ako nisu ništa ugovorile. Kada rok nije ugovoren u interesu dužnika. Kod NENOVČANIH OBAVEZA. a poverilac odmah ima pravo da zahteva ispunjenje obaveze. Kod prodaje u privredi važi pravilo da je dužnik obavezan da plati cenu u roku od 8 dana od dana prijema računa (fakture). Sto se tiče kamate u slučaju ranijeg ispunjenja obaveze. prvo se gleda šta su strane ugovorile. dužnik je obavezan da odmah ispuni obavezu. a ako je predaja usledila kasnije. pverilac neije dužan da primi to ispunjenje I to bez opasnosti da de dodi upoverilačku docnju. Ima pravo da primi ispunjenje obaveze. Mogu ga odrediti tako što de odrediti rok u okviru koga ili po čijem isteku dužnik treba da isplati novac odnosno odredjuju tačan momenat ili datum ispunjenja. Ako nisu ništa ugovorili treba voditi računa da li je pravilima o posebnim imenovanim ugovorima odredjeno vreme ispunjenja! Kod ugovora o prodaji. pravilo je da dužnik ne može da odbije vradanje kamate osim kada je to ugovorom predvidjeno odnosno kada to proizilati iz običaja.

Ako strane ugovore kamatu.kada se pladanje vrši preko pošte razlikuju se dve situacije: a. ali sloboda ugovaranja nije apsolutna. ali ne I visinu kamatne stope ZOO odredjuje da de dužnik (kod fizičkih lica) biti dužan da plati kamatu koju banka plada na štedne uloge pov idjenju.zatezna kamata se duguje na osnovu zakona. može I za nenovčane.zatezna kamata se pojavljuje smao kod novčanih obaveza. Ugovorna kamata nije specifična samo za novčane obaveze.zatezna kamata se plada kada dužnik dodje u docnju. Ona predstavlja naknadu za upotrebu novca. a ugovorna na osnovu ugovora . podrazumeva se da je izvršio obavezu kada poverilac primi od pošte iznos koji je dužnikova obaveza. ali ne za sve nego samo za one kje glase na predju stvari odredjenih po rodu. ako je rok zaključen isključivo u interesu poverioca. kada dužnik samostalno bez sporazuma vrši pladanje. predvidjeno je po ZOO da se visina stope kod ugovorne kamate uredjuje posebnim zakonom (koji nije donet). a kod pravnih lica dužnik plada kamatu koju banka plada kao dužnik u pravnim poslovima iste ili slične vrste. uvek. Visina ugovorne kamate se po pravilu ogredjuje sporazumom izmedju dužnika I poverioca. Kod pitanja kada se smatra da je dužnik ispunio svoju obaavezu pravi se razlika u zavisnosti od toga da li se pladanje vrši u gotovini ili preko pošte! .kada se vrši u gotovini. kada postoji sporazum dužnika I poverioca. kada mu dužnik ne da dopunu obezbedjenja koje je propalo ili smanjeno bez krivice poverioca 3. Kod ugovora pravnih lica. kada mu dužnik ne da traženo obezbedjenje 2.1. a ugovorna može I kod nenovčanih . Mora biti poštovano načelo ekvivalencije uzajamnih davanja što podrazumeva da stopa ne bi trebalo da predje iznos koji bi ugrozio princip ekvivalencije. dužnik je ispunio obavezu kada je u pošti platio iznos koji duguje b. ZATEZNA KAMATA (zakonska kamata) Razlikuje se od ugovorne kamate: . a ugovorn akmaata se može dugovati u drugim stvarima odredjenim po rodu .zatezna kamata se uvek duguje u novcu. dužnik je ispunio obavezu kada je poveriocu predao u ruke sumu koja se duguje . KAMATA UGOVORNA KAMATA -kamata kju dužnik duguje poveriocu na osnovu sporazuma. a ugovorna kamata se po pravilu plada od dana nastanka obaveze do momenta ispunjenja . Zakon odredjuje maksimalnu stopu dozvoljene kamate I kod ugovora koje zaključuju fizička lica ona ne može biti veda od kamate koju banka plada svojim štedišama na štedne uloge po vidjenju (nisu oročeni).

Ako je ugovorena kamata za novčane obaveze.. ali se oslobadja obaveze predajom samo jednog predmeta! Imaju dva ili više predmeta obaveze. a zatezna kamata je odredjena zakonom (dužnik I poverilac ne mogu ništa ugovoriti). Može da .dužnik duguje dva ili više predmeta . na iznos kamate za koji poverilac traži da dužnik bude osudjen počinje da teče kamta od momenta podnošenja tužbenog zahteva. Takva kamata se naziva I procesna kamata. važi pravilo da prav izbora pripada dužniku. Prema Zakonu o visini kamatne stope.visinus tope ugovorne kamate odredjuju dužnik I poverilac sporazumno. a samo jedan predmet ispunjenja. Pravo opcije predstavlja pravnu mod! Ako nema ugovora. 2) Kod zatezne kamate: a. a zatezna kamata je sankcija dužnika jer nije svoju obavezu izvršio na vreme. dužnik dodje u docnju I od tada teče zatezna kamata. Ako propusti rok nije automatski izgubio pravo izbora. Pravilo je da poverilac u slučaju docnje dužnika može tražiti kamatu koja je viša.Pravna priroda ugovorne kamate je naknada za upotrebnu vrednost novca. kamatna stopa ima 2 dela: fiksni=0. On može tražiti samo isplatu jedne od njih. Bankarski poslovi – banka može u svojim kreditnim poslovima ugovoriti da de na kamatu kada dospe na naplatu početi da teče kamata. b. poverilac I dužnik mogu ugovoriti da de se stopa ugovorne kamate povedati ako dužnik ne ispuni obavezu na vreme. može tražiti isplatu samo ugovorne kamate I obrnuto. Pravo izbora koji de predmet obligacije biti predmet izvršenja može imati: dužnik. poverilac nema pravo da kumulira obe kamate. Ako je stopa ugovorne kamate viša od stope zatezne kamate. u slučaju kada poverilac podnese sudu zahtev da osudi dužnika na pladanje kamate jer je nije isplatio u roku.5 % I promenljivi=stopa rasta cena na malo u odredjenom mesecu! . fakultativne I kumulativne ALTERNATIVNE OBLIGACIJE -dužnik duguje dva ili više predmeta. Zajedničko za ove dve kamateje što kod obe postoji zabrana ANATOCIZMA-kamate na kamatu. OBLIGACIJE SA VIŠE PREDMETA .nazivaju se I složene obligacije .sa samo jednim predmetom su proste . Dužnik je dužan da izbor izvrši u roku koji je predvidjen ugovorom. uz izvesna odstupanja: 1) Kod ugovorne kamate: a. poverilac ili neko trede lice.podela na alternativne.

raskid ugovora o poklonu zbog nedostataka sredstava za život poklonodavca. ali je dužnik ovlašden da ispuni obavezu drugim predmetom tj. on može da se oslobodi obaveze naknade štete predajudi poveriocu drugi predmet. -trede lice mora svoje pravo izbora da izvrši u roku koji su mu ostavili poverilac I dužnik.ovlašdenje koje ima dužnik ili poverilac nije isto što I pravo izbora kod alternativnih obligacija. slučaj hipoteke kojom je obezbedjen tudji dug. Ako ne ispuni to svoje pravo u roku.zahteva od suda da ga obaveže jednim od dva predmeta. gubi ga tek u postupku prinudnog izvršenja. Izjava kojom se vrši pravo izbora je neopoziva. Ako predmet propadne krivicom dužnika. Smatra se da je izbor izvršen kada druga strana bude obaveštena o izvršenom izboru ili kada dužnik izvrši radnju koju je izabrao. Pravno dejstvo: do tada složena obligacija sa više predmeta se pretvara u prostu obligaciju. Ako predmet propadne krivicom. Ovlašdenje da se obaveza ispuni drugim predmetom nije pravna mod jer se ne unosi nikakva promena u pravnom odnosu. Legat I ugovor o zajmu. pravila o prekomernom oštedenju.fakultativna obligacija se gasi ako predmet ispunjenja propadne višom silom. KUMULATIVNE OBLIGACIJE . Poverilac ima pravo izbora u roku koji je utvrdjen sporazumom. a presuda glasi na alternativno ispunjenje. 3.obligacije. FAKULTATIVNE OBLIGACIJE -razlikuju se od alternativnih obligacija: 1. Izjava kojom se to ovlašdenje vrši je uvek opoziva. Ako je do propasti došlo krivicom. ne dolazi do koncentracije. Fakultativne obligacije nastaju na osnovu ugovora ili testamenta (po pravilu). Fakultativne obligacije su samo prividno složene! 2. poverilac ili dužnik imaju pravo da se obrate sudu I da sud izvrši izbor. Poverilac samo ima pravo da traži naknadu štete. obaveza dužnika se gasi. Može se opozvati ikad je ved bila saopštena. -pravo izbora pripada poveriocu samo kada je tako dogovoreno. Do koncentracije može dodi propašdu jednog od ugovorenih predmeta bez krivice.kod fakultativnih obligacija postoji samo jedan predmet. Njegovo pravo izbora je znatno krade. a kada taj rok istekne. Pr. Poverilac ima pravo da zahteva ispunjenje I nekim drugim predmetom. Tada se obligacija svodi na preostai deo. Ni posle presude nije izgubio pravo da bira. Mogu nastati I na osnovu zakona-pr. Taj prelaz se naziva koncentracija. a dužnik može da bira. pravo izbora prelazi na dužnika.

Pr.solidarne . jedna strana ima potraživanje. Do pojave više lica može dodi iz različitih razloga. Ako u pluralističkim obligacijama imamo više dužnika svaki se oslobadja obaveze kada ispuni svoj deo duga. druga ima dug. Po pravilu. Pluralističke obligacije-na strain dužnika ili na strain poverilaca se nalazi više lica. svaki ima pravo da potražuje samo svoj deo .deljive . ZOO je podelio obligacije na: . Predmet je deljiv ako se može podeliti i služiti u delovima koji imaju ista svojstva. Mogu biti jednostrano I dvostrano obavezne. a za propali predmet je dužan da nadoknadi štetu. na drugoj je samo potraživanje. Ako u pluralističkim obligacijama imamo više poverilaca. dug se medju dužnicima deli na jednake delove i svaki se oslobadja obaveze kada ispuni svoj deo duga. DUALISTIČKE / PLURALISTIČKE OBLIGACIJE Dualističke obligacije-na poverilačkoj I dužničkoj strain jse nalazi po jedno lice. svi predmeti se istovremeno predaju -ako svi propadnu usled više sile. dužnik izvršava obavezu ostalim predmetima -ako je neki propao krivicom dužnika. Kada su jednostrano obavezne. ali da pri tom predmet u celini ne gubi ništa od svoje vrednosti. Glasi na naknadu štete usled deliktne odgovornosti. Po pravilu-deljive su one obligacije koje glase na činjenje.nedeljive DELJIVE OBLIGACIJE Deljive obligacije su pluralističke obligacije u kojima je predmet deljiv. Na jednoj strain je samo dug. obligacija se gasi -ako samo neki propadnu.-složene obligacije -imaju dva ili više predmeta -dužnik se oslobadja obaveze kada ispuni sve predmete -predmeti se ne moraju ispuniti odjednom -mogud je dogovor dužnika I poverioca -ako ništa nije ugovoreno. predaju stvari i najtipičnije-novčane obligacije. 2 suvlasnika prodaju kudu jednom licu. on je dužan da ispuni obavezu ostalim predmetima.

Prekid zastarelosti prema jednom od dužnika ne proizvodi pravno dejstvo prema ostalim dužnicima. obligacije se dele na: 1. važi pravilo da se predmet mora ispuniti u celini zbog toga što to zakon propisuje ili to proizilazi iz ugovora. Deljive obligacije mogu biti aktivne (kada se na strani poverioca nalazi više lica) i pasivne (kada se na strani dužnika nalazi više lica). a jedan dužnika. on može da zahteva isplatu duga u celini od bilo kog dužnika. važi pretpostavka solidarnosti-dužnici duguju po pravilima o solidarnoj obligaciji! SOLIDARNE OBLIGACIJE . a pored njih postoje i druga sredstva obezbedjenja i sastoje se u nastojanju poverioca da svoje potraživanje prema dužniku obezbedi tako što de se još neko lice obavezati pored dužnika-lična sredstva obezbedjenja potraživanja: jemstvo. Ispunjenjem duga prema jednom poveriocu. poverilaca. Ako ima više dužnika. pasivne solidarne obligacije-sa više dužnika 2. ali se to pravilo ne prostire na sve obligacije. dužnik se oslobadja obaveze kada mu namiri njegov deo. tj. Svaki dužnik odgovara samo za svoj deo duga. odnosno. aktivne solidarne obligacije-sa više poverilaca Pasivne solidarne obligacije Za pravo su mnogo značajnije pasivne solidarne obligacije jer su one jedno od najboljih sredstava obezbedjenja poverilaca. Kod ugovora u privredi važi drugačija pretpostavka-kada ima više dužnika u deljivoj obligaciji.duga. ugovorna . ali iako je deljiv. gasi se obligacija i prema ostalima! U zavisnosti da li ima više poverilaca ili dužnika. osim ako je nešto drugo ugovoreno. Pravilo je da se obligacija deli na onoliko delova koliko ima dužnika. zakona ili testamenta. odnosno testamenta. Deljive obligacije se nazivaju i zajedničke obligacije i mogu da nastanu na osnovu: ugovora. svaki poverilac ima pravo da traži ispunjenje duga. Solidarne obligacije su obligacije sa više dužnika ili poverilaca kod kojih je svaki dužnik obavezan da ispuni dug u celini. dužnik kji ispuni svoj deo duga-oslobadja se obaveze. a svaki poverilac ima pravo da potražuje samo svoj deo potraživanja. a jedan poverilac. U pasivnim obligacijama. Primeri za to su kapara i odustanica. Docnja u koju zapadne jedan dužnik ne proizvodi pravno dejstvo prema drugim dužnicima. Ako ima više poverilaca. svaki poverilac je ovlašden da zahteva ispunjenje duga u celini. obaveza se gasi prema svima.imaju deljiv predmet. Predmet se deli na jednake delove. a kada dužnik to ispuni.

a objektivni rok – 5 god. ali oni imaju pravo dapristupe tom poravnanju i u tom slučaju proizvodi dejstvo i prema njima. ili . može nastati i iz zakona kada zakon posebno štiti odredjene kategorije pverilaca. Opšti rok zastarelosti potraživanja iznost 10 godina.in personam.. sa drugačijim osnovom ili predmetom. U toku trajanja roka zastarelosti. 2. ali postoji izuzetak kada su u pitanju štetne radnje. kada se samo taj dužnik oslobadja obaveze. Ne moraju sve radnje jednog dužnika da se prostiru na ostale dužnike. Karakteristika je da se dužnici medjusobno zastupaju.in rem. u odnosu izmedju solidarnog dužnika i poverioca 2. kada se gasi obligacija prema svim dužnicima. ali ne u potpunosti. Zastarelost. Poravnanje ne proizvodi dejstvo prema ostalim dužnicima. Sporazum o prenovu –sporazum izmedju dužnika i poverioca na osnovu kog se postojeda obligacija gasi. prenovom 2.. 3. zatarelošdu 1. Kada se dug otpusti prema samo jednom dužniku. a nastaje druga. Dužnik koji je ispunio obavezu postaje poverilac dosadašnjih dužnika i tada dolazi do pretvaranja solidarne u zajedničku obligaciju. Neka strana se odriče zahteva ili dela zahteva prema drugoj. odnos sa ostalim dužnicima zavisi od toga da li je sporazum zaključen: . Dejstva pasivne solidarnosti su dvostruka: 1. od prouzrokovanja štete. Zastoj i prekid zastarelosti prema jednom dužniku ne utiču na ostale dužnike! Poravnanje predstavlja način prestanka obaveze! To je sporazum izmedju strana oko kojih postoji spor na osnovu koga one spor rešavaju uzajamnim popuštanjem. ili – in personam. otpuštanjem duga 3. izmedju samih dužnika nakon ispunjenja Obligacija se gasi: 1. Sekundarna dejstva pasivne solidarne obligacije nede nastati ako su svi dužnici prema poveriocu ispunili dug. a obaveza ostalih ostaje. kada se ne gasi solidarna obaveza svih dužnika. Nastaju samo kada je jedan izvršio obavezu prema poveriocu. Posebni rokovi zastarelosti važe samo za neka potraživanja i mogu biti subjektivno i objektivno odredjeni! Subjektivni rok – 3 god. Docnja jednog solidarnog dužnika ne proizvodi pravno dejstvo prema ostalim solidarnim dužnicima. Otpuštanje duga – način prestanka obligacije na osnovu sporazuma dužnika i poverioca. Samo korisne radnje proizvode dejstvo prema ostalim dužnicima.obligacija se gasi. Pasivna solidarnost. . mogu nastupiti činjenice koje prekidaju ili zaustavljaju period zastarelosti. pored ugovora. Sporazum o prenovu može biti zaključen: in rem. od saznanja za štetu. kada se gasi obaveza svih solidarnih dužnika.kazna.

a na strani dužnika jedno lice.može se ugasiti otpuštanjem duga . važi pravilo da se njegov deo deli srazmerno na sve druge sadužnike uključujudi i onoga koji je ispunio dug. Nedeljivost predmeta može biti apsolutna i relativna.može se ugasiti prenovom . Svaki dužnik duguje onaj deo duga koji je utvrdjen ugovoro izmedju dužnika. Apsolutna je kada nedeljivost proizilazi iz prirode predmeta. onaj koji je izvršio obligaciju. Aktivne solidarne obligacije Aktivne solidarne obligacije su pluralističke obligacije kod kojih na strani poverioca imamo više lica. Odricanje od zastarelosti koje je izvršio jedan poverilac koriste i ostali poverioci. sa više poverilaca 2. odnosno kada se predmet ne može podeliti i tako podeljen ispuniti svoju vrednost u celini.Za odredjivanje delova u zajedničkoj obligaciji postoje odredjena pravila.zastarelost – ako jedan poverilac prekine zastarevanje ili nastupi zastoj zastarevanja. sa više dužnika (gde se primenjuju pravila o pasivnim solidarnim obligacijama) .može se ugasiti kompenzacijom . Kada je pasivna solidarnost bila ugovorena u korist jednog lica. Pravo ispunioca na naknadu prema ostalim sadužnicima se naziva pravo regresa. ne obezbedjuju ved naprotiv. ali ga u konkretnom slučaju smatraju nedeljivim. traži naknadu samo od onog lica u čiju je korist bila ugovorena obligacija. U slučaju da je jedan od dužnika insolventan. NEDELJIVE OBLIGACIJE Nedeljive obligacije su pluralističke obligacije koje imaju nedeljiv predmet. Pravila su da: . Svaki od poverilaca je ovlašden da traži od dužnika da prema njemu ispuni dug. Nedeljive obligacije mogu biti: 1. a dužnička obaveza se gasi prema svima. Relativna je kada je to ugovoreno. Ako ne postoji ugovor. Rizik insolventnosti snosi svaki sadužnik.može se ugasiti ispunjenjem . U praksi su retke i nemaju značaj kao pasivne solidarne obligacije. to ne koristi ostalim poveriocima i prema njima teče i dalje. kada je predmet po svojoj prirodi deljiv. dug se deli na jednake delove. podobne su da oslabe obligaciju.

nesavršene civilne obligacije (zastarele obligacije i obligacije iz ugovora kome nedostaje forma) 2. 2. Prema njoj. Nedeljive obligacije sa više poverilaca – na njih se ne primenjuju pravila o aktivnim solidarnim obligacijama. Mladja. . Ispunjenje mogu zahtevati samo svi zajedno. koja potiče od kanonista XVI veka. a jedna zajednica ih prihvata kao opšte principe). ovde spadaju i civilne obligacije koje su ništave jer su nastale iz ugovora kome nedostaje forma. Izgubile su pravo na tužbu u materijalnom smislu. Obligacije koje poseduju mod sudskog (prinudnog) izvršenja se nazivaju civilne. Postale su beskorisne. prirodne obligacije su «dugovi časti». Njen osnivač je Marsel Planiol i ova teorija se označava kao šira. 213. U našem pravu je prihvadena šira. Obligacije koje nemaju mod prinudnog izvršenja se nazivaju prirodne. koja potiče iz rimskog prava. ali su iz nekog razloga izgubile mod prinudnog izvršenja. prirodne obligacije su samo one obligacije koje su nekada bile civilne. ali pri tom nije pravno nedopuštena.a poverilac ne može tražiti da se ispune. Jedna moralna obaveza je pravno dopuštena ako nije suprotna javnom poretku (skupu pravnih i moralnih principa koji su vladajudi u jednom društvu. novija koncepcija. Takve civilne obligacije su zastarele obligacije. prave obligacije. Pravna doktrina odredjuje šta su prirodne obligacije i postoje dve koncepcije: 1. Prirodne obaveze podrazumevaju: 1. potrebno je da je nastala znajudi da nije dužan da plati. u pojam prirodnih obligacija ne spadaju samo moralne dužnosti. ved i nesavršene civilne obilgacije. Prema njoj.1. Stav naše doktrine je da prirodna obligacija postoji svaki put kada neko izvrši neku bavezu koja je sa moralnog stanovišta opravdana. naturalne obligacije. Po ovoj koncepciji. ali pominje prirodne obligacije u čl. Takve činjenice su brojne i raznovrsne i postoji problem njihove klasifikacije. Svoj izvor imaju u moralu. a samo jedan može onda kada je ovlašden od strane svih ostalih poverilaca. Prirodne obligacije imaju posrednu pravnu sankciju koja se sastoji u tome što se ne može podneti tužba iz pravno neosnovanog bogadenja i ne može se tražiti natrag ono što je dato. IZVORI OBLIGACIJA Izvori obligacija su pravne činjenice (skupovi pravnih činjenica) iz kojih nastaju obigacije. Jedan poverilac ne može zahtevati da dužnik samo njemu ispuni obavezu. a može se označiti i kao uža koncepcija. Prirodne obligacije su moralne zapovesti koje neko izvršava sa osedanjem da je prirodno da se takva obligacija ispuni. ZOO ne poznaje eksplicitno ovu podelu. Takodje. moralne zapovesti koje su u skladu sa javnim poretkom (obaveza izdržavanja izmedjulica kod kojih ne postoji zakonska obaveza izdržavanja i dužnost naknade štete kada nisu ispunjeni zakonski uslovi za naknadu štete) Da bi moralna dužnost postala naturalna obligacija. Starija.

iz kvazidelikta Ove tri grupe podela spadaju u staije podele! Novije podele su se javile sa pojavom modernih kodifikacija: I Francuski code civil je zastupao stanovište da sve obligacije nastaju: 1.izvori su nabrojani u čl.I Rimsko pravo – Gaj u Institucijama je zastupao bipartitnu podelu (bipartitio) da sve obligacije nastaju: 1.terminologija OSNOVNA OBELEŽJA (NAČELA) UGOVORNOG PRAVA . kvazikontrakti i zakonske obligacije) II Srpski gradjanski zakonik – nije imao izričitu podelu. iz ugovora 2.. iz pravno neosnovanog bogadenja III ZOO. iz delikta 4. prouzrokovanje štete 3.teorije . susedski odnosi.) UGOVORI . kvazidelikti. iz drugih pravnih činjenica (delikti. druge zakonom utvrdjene činjenice za koje zakon vezuje nastanak obligacionog odnosa (srodstvo. ali se iz sadržaja uočava da su obligacije nastale: 1. ugovor 2. iz drugih pravnih izvora – varie causarum figure III Podela iz Justinijanovih Institucija. gde je zastupana kvadriparticiona (četvorodelna) podela 1.. iz ugovora – ex contractu 2. iz ugovora 2. iz delikta – ex delictu 3. iz delikta 3. nove ere (res cotidiana). iz ugovora 2. gde je zastupana tripartitna podela (tripartitio) 1. iz kvaziugovora 3. iz delikta II Podela iz Gajevih dela iz II v. jednostrana izjava volje 5. bračna veza. sicanje bez osnova 4. iz ugovora 2. 1 1.

Osiguravajude društvo ima pravo regresa ako je lice štetu učinilo namerno ili grubom nepažnjom. Načelo dispozicije subjekata 3. vodovod.Ugovorno pravo se označava kao skup pravnih pravila koja regulišu ugovor.. ). Ukoliko preduzede odbije da zakjuči ugovor. Ta ograničenja su trostruka: 1. prevoznici u javnom saobradaju. Lice koje se bavi javnim prevozom putnika – osiguravaju se za štetu koju mogu prouzrokovati putnicima u javnom prevozu. Autnomija volje je opšte načelo gradjanskog prava koje važi u svim oblastima gradjanskog prava. Svrha ograničenja je da se zaštite imaoci motornih vozila od gubitka odnosno imovinske propasti do koje bi moglo dodi ako bi oni sami morali da nadoknade štetu koja bi mogla nastati. Sloboda ugovaranja u užem smislu može u pojedinim slučajevima biti ograničena radi zaštite interesa odredjenih lica. U užem smislu. c. Obavezno zaključenje nekih ugovora. a ne samo u obligacionom pravu. elektrodistribucija. Saglasnost tredeg za zaključenje ugovora . dužno je da nadoknadi štetu. d.podrazumeva da u nekim slučajevima nije dovoljno da kod jednog lica postoji pozitivna odluka da zaključi ugovor ved je neophodna i saglasnost tredeg radi: a. U našem pravu postoji obaveza da se zaključi ugovor kod osiguranja vozila koje je u saobradaju. Ovim ugovorom se takodje štite i interesi oštedenog jer ispred sebe imaju finansijski modnog dužnika. Načelo kauze ugovora NAČELO SLOBODE UGOVARANJA Ovo načelo se može shvatiti u širem i u užem smislu. Ugovor mogu zaključiti: a. ZOO dispoziciju naziva autonomija volje. 2.. U širem smislu podrazumeva osnovnu opciju i dispoziciju subjekata. Podrazumeva sva pravila opšteg i posebnog dela ZOO-a i sva pravila koja regulišu ugovore u ostalim zakonima: 1. svi sopstvenici motornih vozila. Dispozicija subjekata je sloboda svakog da u sporazumu sa drugim licem utvrdi sadržinu ugovora. Lica koja moraju da zaključe ugovor ako mi bude stavljena ponuda za zaključenje i ako su ispunjeni neophodni uslovi za to (JKP. Načelo zaštite prava poverioca prinudnim izvršenjem i naknadom štete 4. Taj pojam nije dobar je pojam autonomije voje širi od pojma dispozicije subjekata. vlasnici vazduhoplova od štete koja upotrebom vazduhoplova nastane licima i starima na zemlji. Oni se tim ugovorom osiguravaju od štete koja upotrebom svog motornog vozila može nastati tredim licima b. zaštite javnog interesa . podrazumeva opredeljenje odnosno opciju jednog lica da li de ili nede zaključiti ugovor i sa kime de ga zaključiti. Načelo slobode ugovaranja 2.

a tek ako ono odbije. b. Pravo prekupca može da traje 5 godina i ono je lično pravo (neprenosivo). postoji i u korist preduzeda koje vrši poslove od javnog interesa.b. DISPOZICIJA SUBJEKATA . zaštite privatnog interesa odredjenih lica 3. U ZOO postoji više propisa koja imaju prinudni karakter .pravo prede kupovine (pre zaključenja ugovora o prodaji). Pravo preče kupovine se može javiti u dva oblika . Sadržana su u zakonima ili podzakonskim aktima i imaju za cilj da spreče zaključivanje ugovora koji bi bili protivni naredjenjima koja proizilaze iz tih propisa. Ukoliko je povredjeno pravo preče kupovine. pravo prekupa (nakon zaključenja ugovora o prodaji). a kada se prodaje poljoprivredno zemljište . prvo je ponudi prekupcu-prodavcu. Obavezan izbor jedne ugovorne strane – podrazumeva da lice mora da ponudi odredjenom licu da zaključi ugovor. Ugovorno – zasniva se na osnovu posebne ugovorne pogodbe ugovora o prodaji.unapred je odredjena sadržina ugovora .u korist suseda poljoprivrednog zemljišta. U ZOO postoje slededa ograničenja dispozicije: I Prinudni propisi II Javni poredak III Dobri običaji IV Zakonom regulisana sadržina ugovora V Razlozi faktičke prirode I PRINUDNI PROPISI Prinudni propisi su propisi obligacionog prava i drugi propisi koji se ne mogu promeniti voljom ugovornih strana. Kupac preuzima obavezu da ukoliko odluči da proda stvar. lice ima potpunu slobodu. Zakonsko pravo preče kupovine je propisano propisima o prometu nepokretnosti u korist suvlasnika nepokretnosti. stupe na mesto kupca pod istim uslovima. postoji pravilo u slučaju prodaje arhivske gradje da pravo preče kupovine imaju kulturne ustanove. Zakonsko – zasniva se na zakonu. tužba se može podneti 30 dana od dana saznanja za prodaju.dispozicija subjekata nikada nije bila neograničena jer je društvo uvek postavljalo ograničenja ugovorima. pod uslovima koje je dogovorio sa tredim licem. Što se tiče pokretnih stvari. odnosno 2 godine od dana kada je ugovor zaključen. Ovde spadaju slučajevi prava preče kupovine koji mogu biti: a. Podrazumeva pravo odredjenih lica da im se ponudi zaključenje ugovora kao i pravo da ukoliko im ne bude ponudjeno zaključenje ugovora o prodaji.

ali ne suprotno prinudnim propisima. Problem je što nije mogude obuhvatiti sve propise koji mogu da udju u javni poredak. pravila morala socijalističkog samoupravnog društva . propisi o pravima zastarevanja 2. a ni potrebno definisati. propisi o državnom poretku. propis koji govori o najvišem iznosu ugovorne kamatne stope 3. . II JAVNI POREDAK Javni poredak je najznačajnije i najšire ograničenje dispozicije subjekata. organizacije državne vlasti i propisi državnog uredjenja. 10 se spominje: 1. u čl. potrebno je odrediti osnovna obeležja javnog poretka ali nije neophodno da se precizno definiše. . Javni poredak je jedan od pojmova koji se odlikuju svojom neodredjenošdu pa je definisanje ostavljeno pravnoj teoriji u kojoj postoje različiti stavovi: 1. ustavom utvrdjena načela društvenog uredjenja 2. Po četvrtoj teoriji je potrebno utvrditi jednak kriterijum koji bi omogudavao da se na osnovu njega okupe i klasiraju odredjena pravila koja se tiču javnog poretka. a nabrajanje propisa treba prepustiti državnom organu. nije sledio SGZ. 16.1844 – SGZ $13 . Ostavlja se sudu da pronadje da li je javni poredak povredjen ili ne. javni poredak nije mogude. društveni interes b. propis ugovaranja kamate na kamatu. dobrim običajima i javnom poretku. Po prvoj teoriji. Po drugoj teoriji. 3. Ovi propisi su odredjeni numerus clausus i primenjuju se kao konkretna naredjenja ili zabrane.do 1993 su usvojene izmene i dopune zakona o obligacionim odnosima i propisano je da učesnici u ugovoru mogu slobodno da uredjuju. Izdvaja se nekoliko mišljenja u zavisnosti od kriterijuma da li pravilo ulazi u javni poredak: a. Prvi put je pomenut u code civile 1804. a u čl.1. 4. 2. društvena solidarnost c. ne pominje se javni poredak. Po tredoj teoriji javni poredak predstavlja skup propisa koji su izričito nabrojani.1978 – ZOO. Umesto toga treba prepustiti sudu da u svakom konkretnom slučaju utvrdi šta je javni poredak kada se takvopitanje postavi pred njim.

PODELA UGOVORA . V FAKTIČKE PRIRODE .formularni ugovori (ugovori po pristupu) – jedna strana unapred odredjuje sve uslove bududeg ugovora tako da druga strana može samo da ih u celini prihvati ili da ih u celini odbije. ovde ulaze i pravni standardi – opšte pravne norme koje svoju konkretnu sadržinu dobijaju tokom njihove primene. isporuci električne energije. Ovi ugovori se pojavljuju kod ugovora o osiguranju. a slabija ugovorna strana može samo to da prihvati ili ne prihvati.ispoljava se tako što zakon u nekim slučajevima reguliše neke elemnte ugovora imperativno tako da te elemente ugovora ugovorne strane ne mogu da urede drugačije. Pojam se srede u pravilima koja uredjuju trgovačke ugovore kada se poziva sam zakon. Obaveznost proizilazi iz sankcije. a koje samo daju smernice i uputstva sudiji u vezi sa primenom pravnih normi. Prema ovom stanovištu. javnom prevozu. a onaj koji je suprotan se ne može smatrati dobrim običajem! IV ZAKONOM REGULISANA SADRŽINA UGOVORA . 2. a cilj koji ugovorne strane hode da postignu ugovorom ne sme biti suprotan javnom poretku. Ugovor o otkupu stana-u celini je regulisan po pravilima Zakona o stanovanju (nema slobode ugovornih strana). Ima faktičku mod da o tome odluči.. zastupljen je stav da je dobar običaj u skladu sa savesnošdu i poštenjem.U našoj pravnoj doktrini postoje dva shvatanja: 1. pružanja komunalne usluge. ali se mogu pozvati i same stranke svojim ugovorom. šire – javni poredak predstavlja skup osnovnih pravnih i moralnih principa na kojima je zasnovano postojanje i pravno trajanje pravno organizovane zajednice i izražavaju se preko odredjenih društvenih normi koje ugovorne strane moraju poštovati prilikom zaključenja ugovora.. Opšte uslove formularnih ugovora odredjuje ekonomski modna ugovorna strana. uže – po prof. pojam javnog poretka dolazi do izražaja kod normi koje regulišu predmet i kauzu ugovora tako da predmet ugovora ne može biti suprotan javnom poretku. U pojam javnog poretka ulaze sva opšta ustavna načela i sve opšte zakonske norme koje imaju prinudni karakter i nisu konkretizovane putem odgovarajudih nižih pravnih akata. samo oni koji nisu konkretni. a šta loš običaj. III DOBRI OBIČAJI Dobri običaji predstavljaju ustaljena pravila ponašanja koja usvaja odredjena društvena grupai koja su u svetu članova te društvene grupe postala obavezna. Kod dileme šta je dobar. Prema ovom shvatanju. u javni poredak ne ulaze svi prinudni propisi ved samo neki. Antidu. Pr.

Komotativni 2. sinalgmatični. Aleartorni Dvostrano obavezni . Izraz «dvostrani» nije bas najpodobniji jer stvara zabunu oko ugovora i pravnog posla. Formalni – zakonom ili voljom stranaka je predvidjena forma kao bitan uslov 2. To su: a. b. Neimenovani – nisu zakonom posebno predvidjeni. Pravila o zelenaškom ugovoru f. Pravilo o raskidanju ili izmeni ugavora zbog promenjenih okolnosti. Pravilo o prigovoru neispunjenja ugovora – exceptio non adimplti contractus. e. nakandu štete ili raskid ugovora. d. Neformalni – za njihovo zaključenje se ne traži forma (zaključuju se prostom saglasnosšdu volja) III PREMA ODNOSU PRAVA I OBAVEZA 1. Jednostrano obavezni – ugovori kod kojih iz saglasnosti volja ugovornih strana nastaje obaveza samo za jednu ugovornus tranu. Pravilo o razkidanju ugovora zbog neispunjenja – svaka strana ima pravo /u slučaju da druga strana ne ispunjava svoju obavezu/ da zahteva ispunjenje ugovora. Pr. ali se mogu zaključiti na osnovu slobode ugovaranja II PREMA BITNIM USLOVIMA ZA NASTANAK UGOVORA 1. Otpust duga. a ne i na jednostrano obavezne ugvore. Pravilo o poništenju ugovora zbog prekomernog oštedenja. Imenovani – posebno regulisani ZOO ili nekim drugim zakonom 2.iz saglasnosti volja ugovornih strana nastaju obaveze za obe ugovorne strane (uzajamni. Teretni 2.). Dvostrano obavezni 2. Dobročini 1. Ovaj prigovor je pravo svake strane u dvostrano obaveznom ugovoru da odbije izvršenje svoje obaveze ako druga strana nije izvršila svoju obavezu ili nije spremna da je izvrši. Značaj ove podele je bitan jer se izvesna pravila obligacionog prava primenjuju samo na dvostrano. Ta pravila su rezultat principa ekvivalencije. Pravila o ustupanju ugovora – zamena položaja koje jedna strana ima u ugovoru sa jednog lica na drugo .Podela ugovora se vrši prema različitim kriterijumima: I ODREDJENOST U ZAKONU 1.. Jednostrano obavezni 1. c.

primenjuju se dopunska pravila i to: dvostrani ugovori se tumače na način koji odgovara principu ekvivalencije. c. Ako se primenom opšteg pravila ne može utvrditi značenje. Teretni ugovori po pravilu nisu formalni. uslovi su stroži. Podnošenje Paulijanske tužbe – blaži su uslovi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji ako je ta radnja besplatna. e. Aleartorni ugovori – u momentu zaključenja ugovora nije poznato koja strana de biti poverilac.a ne stroži stepen pažnje. odnosno ako je dužnik otudjio stvar poklonom i oštetio svog poverioca. ili nije poznat krajnji odnos uzajamnih obaveza . Značaj podele je što se primenjuju različita pravila: a. b. a ako je bio u pitanju teretni ugovor. g. Jedino u slučaju da je i druga strana znala da je motiv nedopušten. motivi ulaze u kauzu i zbog toga de dobročini ugovor biti ništav ako je motiv za zaključenje ugovora bio nemoralan ili protiv zakona. Samo kod teretnih ugovora se primenjuju pravila o odgovornosti za fizičke i pravne nedostatke. sud istražuje kakva je bilavolja ugovornih strana i kako to odgovara načelima ZOO-a. a koja dužnik i poznat je uzajamni odnos ove prestacije. Dobročini ugovori – jedna strana ne duguje naknadu zakorist koju prima od druge ugovorne strane. ugovori bez naknade. motiv po pravilu ne ulazi u polje kauze. g. a koja dužnik. Kod dobročinih – strana koja dobija korist može od druge da zahteva samo blaži. f. teretni ugovor može dase poništi zbog nedopuštene kauze. Pravilo o prestanku ugovora usled naknadne nemogudnosti ispunjenja. ili nije poznata visina obaveza ugovornih strana. dobročini ugovori su formalni ugovori – da bi se zaštitila ugovorna strana koja ne stiče naknadu. Pravila o tumačenju – opšte pravilo je da ukoliko je smisao odredbi nejasan. dobročini ugovori se zaključuju intuitu persone (obzirom na ličnost) i zbog toga kod dobročinih ugovora važi pravilo da se mogu poništiti zbog zablude o ličnosti. Kauza – kod dobročinih ugovora. Nazivaju se još i besplatni ugovori. a jednostrani ugovor se tumači na način koji više odgovara strani koja se obavezuje. Samo dobročini ugovori se mogu poništiti zbog zablude o motivu – teretni ne mogu. Kriterijum ove podele je ekonomski. Nazivaju se još i naplatni ugovori ili ugovori sa naknadom. Kod teretnih ugovora. Teretni ugovori – svaka strana duguje naknadu koju prima za korist od druge ugovorne strane. Kod dobročinih ugovora se odgovornost za štetu ceni po blažim kriterijumima nego kod teretnih ugovora. Kod dobročinih ugovora je bitan motiv. Kriterijum ove podele je pravni.lice. Po pravilu. d. h. Komotativni ugovori – u momentu zaključenja ugovora se zna koja strana je poverilac.

b.ved to zavisi od neizvesnog dogadjaja koji može biti prošli. ili su nepravični i preterano strogi prema toj ugovornoj strani. Jednostavne – sastoje se iz elemenata samo jednog ugovora 2. Posebna pravila o ništavosti pojedinih odredbi «opštih uslova» . 3. nastaje problem koja pravila (kog ugovora) de biti . Pravilo o tumačenju – formalni se tumače u korist strane koja pristupa ugovoru. Opšti uslovi su ništavi i kada lišavaju stranu koja pristupa ugovoru da stavi prigovore ili rokove. Ugovori po pristupu. opklada 2. Mešovite – sastoje se iz elemenata više imenovanih ugovora Kada se pred sudom nadje mešoviti ugovor. ugovori sa trenutnim izvršenjem obaveza 2. ugovori sa trajnim izvršenjem obaveza VI PREMA KARAKTERU ČINIDBE 1. ugovor o osiguranju (obaveza osiguravača zavisi od toga da li de nastupiti osigurani slučaj). Ugovori sa sporazumno odredjenom sadržinom 2. Primeri: 1. kupovina nade ne zna se visina obaveze prodavca Značaj podele je što se na aleartorne ugovore ne primenjuju pravila o prekomernom oštedenju. V PREMA DUŽINI TRAJANJA PRESTACIJE 1. 5. Značaj podele je što se na ugovore po pristupu primenjuju pravila koja se ne primenjuju na ugovore sa sporazumno odredjenom sadržinom: a. IV PREMA TEHNICI I NAČINU UGOVARANJA 1. ugovor o doživotnom izdržavanju 4. formalni – tipski ugovori (ugovori kod kojih nema pregovaranja) Ugovori sa sporazumno odredjenom sadržinom su ugovori kod kojih se sadržina utvrdjuje tokom pregovora ugovornih strana pa je sadržina plod zajedničke volje ugovornih strana.ništavi su ukoliko su suprotni samom cilju zaključenja ugovora ili dobrim poslovnim običajima čak i kada su odobreni od strane nadležnog organa. sadašnji ili bududi. «igra» . Jedna strana od starta pristaje na neizvesnost. ali je bitno da je za ugovorne strane subjektivno neizvestan. Dvosmislene odredbe se tumače u korist strane koja nije imala mogudnosti da o njima pregovara.ugovor kojim se jedna strana obavezuje drugoj da de dati nešto ako pobedi u igri.

primenjena. Postoji više teorija u odgovoru, a u našem pravu je prihvadena teorija apsorpcije po kojoj treba da budu primenjena pravila jednog od ugovora čiji se elementi nalaze u njegovom sastavu, tj. pravila ugovora čiji elementi pretežu i absorbuju elemente ostalih ugovora. VII PREMA SVOJSTVIMA LIČNOSTI UGOVORNIH STRANA 1. Intuitu persone 2. ugovori bez obzira na svojstva ličnosti VIII PREMA ZAVISNOSTI JEDNIH OD DRUGIH 1. Samostalni ugovori 2. Zavisni (akcesorni) ugovri – njihovo dejstvo zavisi od sudbine nekog drugog ugovora (pr. Jemstvo).

USLOVI ZA NASTANAK UGOVORA 1. Opšte bitni uslovi – oni koji su neophodni da bi nastao bilo koji ugovor: a. sposobnost za ugovaranje b. saglasnost volja ugovornih strana c. predmet d. kauza 2. Posebno bitni uslovi – traže se za nastanak ugovora kada zakon zahteva ispunjenje takvog uslova a. forma (može biti zakonska i ona koja proizilazi iz volje ugovornih strana) - (sposobnost za ugovaranje ????????) - (deo saglasnosti volja ??????) SAGLASNOST VOLJA - sastoji se iz dve faze 1. ponuda = I faza 2. prihvatanje = II faza Ponekad, pre zaključenja ugovora, postoji prethodna faza u kojoj se odvijaju pregovori. U pregovorima se prevazilaze razlike i postiže se konačan sporazum. Obeležava ga nastojanje da do ugovora dodje. Mogude je da se pregovori završe bez rezultata i tada iščezavaju kao da nikad nisu ni postojali. Pregovori mogu da daju rezultat i po pravilu to je ponuda. Ponuda se razlikuje od pregovora:

1. ponuda je faza kojom započinje zaključenje ugovora, a pregovori prethode ponudi. 2. odnos ponude prema ugovoru i odnos pregovora prema ugovoru. U toku pregovora ugovor se priprema, ali se ne zaključuje. 3. pravno dejstvo – pregovori ne obavezuju na zaključenje ugovora (ali može nastati obaveza na naknadu štete).

PONUDA - čl. 32 ZOO Ponuda je predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor. Bitna obeležja ponude: 1. Konačan predlog za zaključenje ugovora dat u nameri da se ugovor zaključi. Ponudjeni je može prihvatiti samo takvu kakva jeste. Ne može u ponudi ništa menjati oduzimati niti dodavati. Svaka ponuda u sebi sadrži nameru zaključenja ugvora – animus contrahendi (namera da se zaključi ugovor i da se prihvate pravna dejstva). Animus contrahendi se mora razlikovati od animus obligandi što predstavlja nameru obvezivanja, odnosno nameru ponudioca da svojom izjavom volje sebe pravno obaveže. Razlika animus contrahendi i animus obligandi je što svaka ponuda mora u sebi d sadrži animus contrahendi, ali ne mora animus obligandi. Kod dvostrano obaveznih ugovora postoje oba animus-a. Kod jednostrano obaveznih ugovora, ponuda sadrži obe namere ako pnudu čini lice koje ugovorom hode da se pravno obaveže. Kada ponudu čini strana koja se ugovorom pravno ne obavezuje sadrži animus contrahendi, ali ne i animus obligandi. Namera za zaključenje ugovora koja postoji u jednom momentu kasnije može nestati. Takva situacija je moguda kada od momenta kada je ponuda poslata, pa do momenta kada je trebalo da proizvede pravno dejstv treba prodje izvesno vreme. To se izražava naknadnom izjavom o odustanku namere za zaključenje ugovora i to: a. ako je naknadna izjava stigla drugom licu pre ili najkasnije u momentu ponude, ima karakter povlačenja ponude b. ako je naknadna izjava stigla posle ponude može se govoriti o opozivanju ponude. Povlačenje ponude je izjava kojom ponudilac izražava nameru da odstupi od prvobitne namere da zaključi ugovor. Njome se sprečava da ponuda proizvede pravno dejstvo. Potrebno je da stigne pre ili najkasnije sa ponudom. U našem pravu je povlačenje ponude uvek mogude. Opozivanje je izjava ponudioca za oduzimanje pravnih dejstava koje je ponuda ved proizvela. Opozivanje je mogude samo kod opozivih ponuda. To je ponuda kod koje ponudilac nema pravnu obavezu da ponudu održi. Njome ponudilac nije vezan. Opozivanje ponude nije mogude kod neopozivih ponuda, a neopozive su ponude koje stvaraju obaezu za ponudioca da održi ponudu odredjeno vreme. Njome je ponudilac vezan da ugovor zaključi pod onim uslovima koji su navedeni u ugovoru. U našem pravo ponuda je neopoziva.

Po ZOO, pravilo o neopozivosti ponude je dispozitivne prirode /ponudilac može u samoj ponudi za sebe da rezerviše pravo da ponudu opozove/ U engleskom pravu, ponuda je uvek opoziva i to je imperativna norma. U francuskom i nemačkom pravu, ponuda je opoziva, ali to je dispozitivna norma. U ZOO- čl. 36. stav 2. povlačenje ponude se naziva opozivanjem – GREŠKA!!! 2. Ponuda treba da sadrži bitne sastojke bududeg ugovora Ponuda ne mora da sadrži sve sastojke bududeg ugovora ved samo bitne sastojke. Bitni sastojci ugovora su oni uslovi ugovora koji su neophodni da bi ugovor nastao. Prema ZOO to su objektivno bitni elemnti – oni sastojci koji su sadržani u svakoj zakonskoj definiciji ugovora. Ponuda ne mora da sadrži subjektivno bitne elemente – oni sastojci ugovora koji su pitni po volji jedne ili obe ugovorne strane (iako njih nema, ugovor može nastati). 3. Ponuda treba da bude učinjena u odredjenoj formi ako je data za zaključenje formalnih ugovora. Pravilo je da je ponuda neformalna, što znači da se može dati usmeno, pismeno, gestikulacijom, konkludentnim radnjama. Konkludentne radnje su radnje koje nisu preduzete u pravcu izražavanja odredjene volje, ali iz njih se posredno može zaključiti o sadržini te volje. Od pravila da je ponuda neformalna postoje brojni izuzeci. 1. Slučajevi u kojima zakon propisuje formu za zaključenje ugovora 2. Slučaj kada zakon propisuje formu za ponudu, ali ne propisuje formu za ugovor (Ugovor o osiguranju, čl. 901, stav 1 ZOO Ugovor o osiguranju je zaključen kad ugovarači potpišu polisu osiguranja ili listu pokrida.) 3. Slučajevi u kojima je voljom ugovorih strana predvidjeno da ugovor treba da bude zaključen u naročitoj formi. Takva forma se naziva “ugovorna forma”. U ovom slučaju se sklapaju dva sporazuma: a. sporazum o formi – strane se obavezuju da ugovor nakon pregovora zaključe u odredjenoj formi. Taj sporazum treba da bude zaključen pre ili najkasnije kada bude postignuta: b. saglasnost o sadržini – postiže se saglasnost o stvari koja je predmet ugovora ili ceni. Kada ugovorne strane postignu saglasnost o bitnim elemntima, ugovor je nastao. Zato sporazum o formi mora da se zaključi ranije. Potrebno je i da se izvrše formalnosti iz sporazuma o formi. Kada se izvrše ove formalnosti zaključen je ugovor. U zavisnosti od izvršenja formalnosti, može se odložiti nastanak ugovora. Ukoliko jedna ugovorna strana ne pristupi sporazumu o formi, odgovarade samo za skrivljeni prekid pregovora. 4. Ponuda mora biti učinjena od strane bududeg ugovornika Ponudilac može biti svako lice. Ponudu mora uputiti lice koje je bududi ugovornik ili njegov zastupnik. Ponudu ne može uputiti trede lice. Ponudilac mora da ima poslovnu sposobnost koja se zahteva za

Ukolik je lice koje je ponudu poslalo. Ponuda mora biti upudena odredjenom licu Na strani ponudjenog može biti i nekolicina odredjenih lica Postoje i situacije u kojima jedno lice čine predloge koji su upudeni neodredjenim licima. ZOO ih smatra ponudom za zaključenje ugovora ukoliko drugačije ne proizilazi iz konkretnog slučaja. Samtra se da katalog ili oglas predstavljaju ponudu ukolik iz sadržine proizilazi da se u njoj nalaze svi bitni elemnti za zaključenje ugovora. Može da mu oduzme karakter ponude navodedi da je predmet izložen kao uzorak (primer)! 2. Sličnost izmedju ponude I poziva na ponudu je što su I jedno I drugo predlozi za zaključenje ugovora. Dejstvo je takodje drugačije.zaključenje ugovora. ukoliko drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja. Izlaganje robe sa odredjenjem cene pri čemu na samom proizvodu ili pored njega stoji naznaka cene. njegov pristanak nije prihvatanje ponude nego ono postaje ponudilac I ono čini ponudu pozivaocu. Lice koje izlaže robu može svom postupku dati drugačije značnje ukoliko to želi. Izuzetak je kada se ugovor zaključuje intuitu persone i kada je ponudilac izrazio nameru da se samo on ponudom obaveže.njenim prihvatanjem nastaje ugovor. On od ponude ne može da odustane. ZOO ga smatra ponudom. To je najvažnije dejstvo ponude. važi kao ponuda. a razlika je što je ponuda konačni predlog. Slanje kataloga ili oglasa – prema ZOO nije ponuda ved samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima. U ZOO su regulisana 3 takva predloga (ponude javnosti): 1. 34 Izlaganje robe sa označenjem cene smatra se kao ponuda. 3.samostalno dejstvo je da je ponudilac vezan ponudom. upuduje ga pozivaoc nekom licu. Ovo pravilo je dispozitivnog karaktera. umrlo pre prihvatanja ponude. Iako je ovaj predlog upuden neodredjenim licima. Ukoliko od slanja ponude do momenta prijema dodje do promene statusa u poslovnoj sposobnosti. ali s’ obzirom da je on uputio poziv. a ne i njegovi naslednici. 5. Pozivalac ne mora da prihvati ponudu – ne može biti prinudjen da je prihvati. koji sadrži bitne sastojke ugovora čijem je zaključenju namenjen. Ako je u pitanju ponuda upudena odredjenom licu. šalje je ponudilac ponudjenom I ako je ponudjeni prihvati – ugovor nastaje! Kod poziva na ponudu. Opšta ponuda – čl. to ne utiče na pravna dejstva ponude. dolazi do konvalidacije! Ako je izgubil poslovnu sposobnost. Ako to lice pristine na poziv na ponudu. a poziv je pripremni predlog koji je podložan promeni. Dejstvo ponude: . ukolik ne prihvati ponudu. Pošto je . ali ponuda ga ne proizvodi samostalno ved uz pomod saglasnosti volja . Svako lice koje je zainteresovano može da sa njima zaključi ugovor pod navedenim uslovima. Ukolio lice koje nije bilo poslovno sposobno u medjuvremenu stekne poslovnu sposobnost. nastaje ugovor. odgovarade za štetu. 33 ZOO Predlog za zaključenje ugovora učinjen neodređenom broju lica.čl. pravilo je da se poslovna sposobnost ceni u momentu slanja ponude. ponuda obavezuje njegove naslednike. a kada pozivalac prihvati ponudu. ukoliko drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja.

2. a prihvatanje je izjava koja sledi.vezan. Po ZOO. teleprinterom. opšte usvojenim znacima ili gestom. ponuda može biti prihvadena samo aktivnim ponašanjem na 2 načina: 1. može smatrati kao izjava o prihvatanju. Ponuda je izjava koja prethodi. Pravilo je da ova ponuda ne obavezuje ponudioca ako je takvo lice nije odmah prihvatilo. Pravi se razlika : 1. prakse utvrđene između zainteresovanih strana ili običaja..Ponuda je prihvadena i kad ponuđeni pošalje stvar ili plati cenu. II Ponuda je pojava koja ima samostalnu egzistenciju. III Prihvatanje nema svoju sadržinu – pozajmljuje je od ponude. Izričita izjava volje jednog lica na osnovu kojeg svojoj konkludentnoj radnji oduzima karakter prihvatanja ponude se naziva protest ili rezerva. Izričito – prihvatanje ponude kje se sastoji u direktnom izjavljivanju volje rečima. na osnovu ponude. Pravno dejstvo izjave o prihvatanju je što prihvatanje pretvara ponudu u ugovor kao dvostranu izjavu volje. Ako propusti da odredi rok. da se razmisli. Ponuda obavezuje ponudioca u roku koji je redovno potreban da ponuda stigne. primenjuju se dopunsko-dispozitivne odredbe ZOO-a. ponuda prisutnom licu – licu koje je fizički prisutno u istom mestu u kome se nalazi ponudilac ili licu kome je ponuda saopštena telefonom. za njega je bitan vremenski period koliko dugo je vezan. prihvatanje postoji samo zajedno sa ponudom. ponuda ima svoju sadržinu i ustupa je prihvatanju. ponuda odsutnom licu – licu koje nije istovremeno fizički prisutno na istom mestu. konkludentno – izjavljivanje posednom izjavom.. kao i kad učini neku drugu radnju koja se. 2. Predutno. čl 39 . . Rok teče od momenta kada je ponuda saopštena. Nije cilj da se neposredno i direktno izrazi odredjena volja. Pravil u vezi sa rokom je da je vezan onoliko dugo koliko sam odredi u ponudi. Po pravilu. radio vezom. Prihvatanje je pravna mod jer ponudjeni ima mogudnost da izjavom svoje volje stvori novu pravnu situaciju. ali se to može zaključiti. PRIHVATANJE PONUDE Razlikovanje ponude i prihvatanja ponude: I Prihvatanjem se dovršava zaključenje ugovora. da prihvati i da odgovor stigne ponudiocu (to su sve pravni standardi).

SADRŽINA PRIHVATA Izjava o prihvatanju mora da bude u potpunosti saglasna sa ponudom! Ako ponudjeni unese neke izmene ili dopune u ponudu. smatra se da je prihvatio poklon koji mu se nudi. ali istovremeno izjavi svoje nezadovojlstvo ponudom – «gundjajuci prihvat»! . ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio. 2. smatra se da je ponudu odbio. smatra se da je zaključen nov ugovor o zakupu neodređenog trajanja. za vreme od osam dana od dana kad je ponuda prispela osiguravaču. Konstantinovica. ZOO čl. dutanje ne znači odobravanje. Ugovor o poklonu (predvidjen u skici prof. postoje izuzeci: 1. onda za vreme od trideset dana. podudarnost ne postoji ved te izmene imaju karakter nove ponude. da o tome bez odlaganja obavesti drugu stranu. na odredjenu ponudu. 596) Kad po proteku vremena za koje je ugovor o zakupu bio zaključen. Stalni poslovni odnosi (predvidjen u ZOO čl. Ne treba čak ni da podiže zakupninu koju mu zakupoprimac daje. Ugovor o nalogu (predvidjen u ZOO čl. stav 3). stav 2) Pismena ponuda učinjena osiguravaču za zaključenje ugovora o osiguranju vezuje ponudioca. Pored ovih izuzetaka smatra se da prihvatanje pasivnim ponašanjem postoji i u odredjenoj oblasti društvenih odnosa ako u toj oblasti važi pravilo da ponudjeni ne mora da izričito prihvati i da je ponudjeni prihvatio ponudu predutno ako je tako ranije ugovoreno izmedju ponudioca i njega. 3. Od pravila da se pnuda ne može prihvatiti dutanjem. 901. 750) Ko se bavi vršenjem tuđih poslova kao zanimanjem ili se javno nudi za vršenje tih poslova. ako nede da prihvati ponuđeni nalog koji se odnosi na te poslove.) smatrati kao prihvatanje. ako ne odbije ponudu u određenom roku.Pasivno ponašanje – dutanje – u pravu znači potpuno pasivno ponašanje na osnovu koga se ne može izvesti nikakav zaključak. stav 2 Nema dejstva odredba u ponudi da de se dutanje ponuđenog ili neko drugo njegovo propuštanje (na primer. ili ako poslatu stvar o kojoj mu se nudi ugovor ne vrati u određenom roku i sl. a zakupodavac se tome ne protivi. ako on nije odredio kradi rok. ne može se ništa zaključiti o stavu nekog lica o nečemu. ako poklonoprimac ne odbije izričito u ostavljenom roku ponudu poklona. pod istim uslovima kao i prethodni. Ako ponudjeni duti. 42. zakupac produži da upotrebljava stvar. smatra se da je prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu. 42. 5. Od ovogslučaja treba razlikovati slučaj kada ponudjeni izjavi saglasnost sa ponudom. U pravu. ZOO ne reguliše ugovor o poklonu). dužan je. inače odgovara za štetu koju bi ova pretrpela zbog toga. Neophodno je da zakupac bude potpuno pasivan. Ugovor o zakupu (regulisan ZOO čl. kad ponuđeni stoji u stalnoj poslovnoj vezi s ponudiocem u pogledu određene robe. 4. a ako je potreban lekarski pregled. Ugovor o osiguranju (predvidjen u ZOO čl.

Ova teorija ima lošu stranu jer se ne može pouzdano utvrditi da li je ponudjeni zaista prihvatio ponudu. tj.Postoji i teorijsko shvatanje. za prihvatanje ponude nije neophodna forma.. Zbog toga je korigovana teorijom otposlanja. U tom slučaju važe dva pravila: 1. značajan ako dodje do sukoba zakona u vremenu 5. Zbog toga je predložena: 3. niti se datum prihvatanja može utvrditi. Taj slučaj se zove ukrštanje ponude i podrazumeva da svaka strana prihvati da zaključi ugovor pod uslovima koji su teži za nju. Ona otklanja nedostatke prethodne teorije jer se datum može utvrditi. od momenta zaključenja ugovora. ali ponudjeni može i da promeni odluku i odustane od prihvata pa da izjavu o odustajanju uputi bržim sredstvom od sredstva kojim je prihvat otposlat.. od momenta zaključenja teku rokovi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji – Paulijanska tužba. Neophodno je da prihvat bude blagovremen – učinjen u roku koji je odredjen ponudom. od momenta zaključenja ugovora. a povoljniji za drugu stranu. Zakasnelo dostavljanje izjave o prihvatanju postoji kada je izjava o prihvatanju učinjena blagovremeno. FORMA PRIHVATANJA Pravilo je da je prihvat neformalan. Teorija izjave – emisije – smatra se da je ugovor zaključen u momentu kada ponudjeni izjavi da prihvata ponudu. ugovor proizvodi pravna dejstva 2. u trgovinskom pravu – ako dodje do stečeaja gube snagu sve ponude koje su učinjenje pre momenta otvaranja stečaja 6. MOMENAT ZAKLJUČENJA UGOVORA Značaj momenta zaključenja ugovora: 1. teku odredjeni rokovi 3. Neophodna je samo onda kada zakon propisuje formu za odredjeni ugovor ili kada je forma propisana voljom ugovornih strana. smatra se da je ugovor zaključen uprkos zakasnelom dostavljanju ako je ponudilac znao ili je po prilikama mogao znati da je prihvatanje učinjeno blagovremeno. Teorije o momentu zaključenja ugovora: 1. Teorija otposlanja – smatra se da je momenat zaključenja onaj u kome je ponudjeni otposlao svoju izjavu da prihvata ponudu. ali je ta izjava prispela na adresu ponudioca nakon isteka roka. ponudilac može da liši prihvatanje takvog dejstva ako odmah po prijemu izjave izjavi da se više ne smatra vezanim ponudom ili tu izjavu učini prvog radnog dana po prijemu. koje nije zakonski izuzetak da prihvat može da odstupi od ponude. 2. značajan u slučaju propasti predmeta ugovora višom silom 4. Teorija saznanja – informacije – bitan je momenat u kome je ponudilac saznao za izjavu ponudjenog da . a da se smatra da je prihvadena ponuda. Ako je prihvat stigao nakon isteka vremena radi se o zakasnelom prihvatanju i ono ima karakter nove ponude učinjene od strane ponudjenog ponudiocu. odnosno na osnovu doopunsko dispozitvih zakonskih pravila. 2.

Treba primeniti opšta pravila i voditi računa o okolnostima pod kojima je ugovor zaključen. ZABLUDA . Značaj mesta zaključenja ugovora je u procesnom smislu. Mesna nadležnost suda se primenjuje prema mestu gde je zaključen ugovor. Problem je što ne može da se utvrdi kada je ponudilac saznao za pristanak pa je ona korigovana: 4. Nesklad unutrašnje i izjavljene volje se može javiti iz 2 uzroka: 1 Strana koja je izjavila volju nije bila dovoljno oprezna i nije sagledala posledice izjavljivanja pa je zbog njene neopreznosti došlo do nesaglasnosti. Ako se zajednička namera ne može pronadi. Teorija prijema – ugovor je zaključen kada ponudilac primi izjavu ponudjenog o prihvatanju ponude. boravište ili sedište (u slučaju pravnog lica) u momentu kada je učinio ponudu.prihvata ponudu. kaže se da se radi o zabludi u koju je strana došla svojim postupcima. 5. mestom zaključenja ugovora se smatra mesto u kome je ponudilac imao prebivalište. Kada postoji ovakva nesaglasnost. Teorija namere stranaka – Zakon ne treba da utvrdjuje momenat zaključenja ugovora ved ga treba tražiti u svakom konkretnom sučaju. Ako ne može da se utvrdi na ova dva načina. ugovor je zaključen kada je ponudilac saznao zaprihvatanje . 2 Do nesklada je došlo pod uticajem drugog ugovornika ili nekog trejdeg lica i tada se radi o prevari! NEDOSTACI SAGLASNOSTI (MANE VOLJE) 1. uzima se ono što proizilazi iz običaja. Potrebno je prisustvo svesti ponudioca o tome da je ponuda prihvadena. MESTO ZAKLJUČENJA UGOVORA Po pravilu. ZOO prihvata četvrtu teoriju. Prijemom ponude se smatra da je došlo do susreta volja.

Zabluda je pogrešna predstava o nekom elementu ugovora koja nije formirana niti podržavana pod uticajem drugih lica. neke utiču značajnije. a odnosi se na neki drugi. zabluda o kauzi postoji kada jedna strana pogrešno misli da postoji razlog njenog obvezivanja. francusko i švajcarsko pravo – sistemom enumeracije se nabrajaju zablude koje su bitne. zabluda o predmetu ugovora je pogrešna predstava o predmetu ugovorene obaveze.pravne posledice – ako predmet ima fizičke nedostatke. Sve ove zablude nemaju jednak uticaj na volju. Zabluda o pravu je posledica nepoznavanja prava h. Zabluda o činjenicama i. odnosno kada nema svojstva zbog kojih jedna strana stvar nabavlja. Razlike: .2. Druge zablude (osim pobrojanih) ne utiču na ugovor. 2. novije. Zbog toga ne pridaju sva prava istu relevantnost Razlika je u tome na koji način se odredjuju zablude koje su pravno relevantne. šire shvatanje – svako svojstvo koje je bilo odlučujude za jednu ugovornu stranu da zaključi ugovor. a. pribavilac traži ispunjenje ugovora. g. a da taj razlog stvarno ne postoji f. a neke imaju manji značaj.. Kada jedan ugovrnik misli da e ugovor odnosi na jedan predmet. b. PRETNJA 3. uže shvatanje – hemijski sastav predmeta ili namena predmeta 2. starije. Zabluda zbog netačnog prenosa volje. Odgovornost za fizičke nedostatke postoji kada jedna stvar (predmet ugovora) ima odredjenu manu pa stvar ne odgovara svojoj svrsi ili nema svojstva koja su izričito ili prdutno dogovorena. smanjenje cene ili poništenje ugovora . zabluda o motivu je pogrešna predstava o pobudi kod jedne ugovorne strane koja ga je opredelila da zaključi ugovor – posebno je značajna kod ugovora bez naknade i samo kod njih je pravno relevantna. nemačko pravo – postoji 1 opšta norma (opšti standard) koji daje mogudnost sudu da u svakom .cilj . a druga za to zna.rokovi za poništenje usled zablude su duži nego rokovi za poništenje na osnovu fizičkih nedostataka. PREVARA ZABLUDA Zabluda nije definisana u ZOO ved u pravnoj teoriji. Zabluda o bitnim svojstvima predmeta – o tome šta su bitna svojstva postoje 2 mišljenja: 1. Zabluda o prirodi ugovora je pogrešna pedstava o vrsti ugovora koji se zaključuje c. Postoje 2 sistema: 1. zabluda o ličnosti je pogrešna predstava o bitnim svojstvima lica sa kojim se zaključuje ugvor e. Zabludu o bitnim svojstvima treba razlikovati od odgovornosti za fizičke nedostatke. d.

Strana se našla u zabludi jer nije u pravnom prometu postupala sa pažnjom koja se od nje očekuje. Strana koja je u zabludi ima pravo da traži poništenje ugovora. zabluda o bitnim svojstvima predmeta b. Pravo na zahtevanje poništenja ističe godinu dana od dana saznanja za zabludu odnosno 3 godine od dana zaključenja ugovora.restitutio – povradaj u predjašnje stanje . zabluda o prirodi ugovora b. zabluda o svakoj drugoj okolnosti . Strana koja je u zabludi ne može da traži poništenje: 1. 2. zablude prepreke: a. 2. onda je u izvinjavajudoj zabludi i može da zahteva poništenje.kada se prema običaju u prometu ili prema zajedničkoj nameri ugovornih strana smatra bitnm tako da strana koja je bila u zabludi ne bi zaključila ugovor da je znala za pravo stanje stvari d. kada je druga strana spremna da ugovor izvrši onako kao što strana koja je u zabludi očekuje – kao da zablude nije ni bilo. Ako se nalazi u suprotnoj situaciji. zabluda o predmetu ugovora c. zabluda o kauzi ugovora Kada postji neka od ove 3 zablude postoji nesporazum (volje se uopšte nisu sjedinile. kada je ona sama skrivila zabludu tj. Posledice: . . Plada štetu zbog nepoverenja u ugovor – negativni ugovorni interes! Ovo je izuzetak od pravila da kod rušljivosti pravo na naknadu ima strana na čijoj je strani razlog rušljivosti. prošle su jedna mimo drugu). ZOO pravi razliku izmedju 2 vrste zabluda: 1. Posledica postojanja nesporazuma je apsolutna ništavost ugovora – nepostojanje ugovora. zabluda o motivu kod ugovora bez naknade Posledica zablude u užem smislu je relativna ništavost odnosno rušljivost ugovora.naknada štete – duguje strana koja je bila u zabludi. zabluda oličnosti – ako je ugovor inutitu persone c. bitne zablude u užem smislu: a. kada se nalazi u neizvinjavajudoj zabludi.konkretnom slučaju utvrdi da li je neka zabluda bitna ili nebitna.

kod dobročinih ugovora – prevara od strane tredeg uvek dovodi do poništenja ugovora 2.postoji u dva slučaja: 1.naknada štete (poverilac naknade štete je žrtva prevare!) Ako je prevaru izvršilo neko trede lice pravi se razlika: 1. ugovor je rušljiv. odnosno 3 godine od dana zaključenja ugovora. Kod prevare uvek postoje dve namere: 1. Posledice poništenja su: . Pretnja je razlog za poništenje zbog relativne ništavosti! Rokovi su godinu dana i tri godine! ( subjektivni i objektivni). kod ugovora sa naknadom – prevara dovodi do poništenja samo ako je saugovornik prevarene strane znao ili je prema prilikama mogao znati za toda je njegov saugovornik u zabludi. Svaka prevara utiče na ugovor čak i ako se zabluda u kojoj se našla jedna strana nije bitna. kada jedna strana ili neko tredi izazove zabludu kod druge ugovorne strane u nameri da jenavede na zaključenje ugovora 2. PRETNJA Pretnja je moralna ili psihička prinuda oja se sastoji u tome što jedna strana ili neko trede lice izazove opravdan strah kod druge ugovorne strane da bi druga ugovorna strana pristala da zaključi ugovor. potrebno je da strah bude opravdan – kada se iz okolnosti slučaja . Ako nema jedne od ove dve namere. namera da se na taj način utiče na drugu stranu da zaključi ugovor. Rokovi za tužbu su godinu dana od saznanja za prevaru. prevara ne postoji. Da bi pretnja proizvela dejstva. Ako je ugovor sastavljen uz prisustvo prevare.PREVARA .restitutio . namera da se saugovornik dovede i održi u zabludi 2. kada jedna strana održava u zabludi drugu ugovornu stranu u nameri da je navede na zaključenje ugovora Prevara drugačije utiče na ugovor u odnosu na zabludu.

obaveza alimentacije). Ovo stanovište ima za posledicu da se uslovi za postojanje i dopuštenost predmeta cene posebno u odnosu na postojanje i dopuštenost kauze.causare – pobuda.razlog obvezivanja (pravno značenje) Kauza i drugi slični instituti KAUZA I PREDMET UGOVORA I kauza i predmet ugovora su 2 opštebitna elementa za postojanje ugovora. Kauza se razlikuje od titulusa jer ona objašnjava zašto postoji sam pravni osnov. KAUZA I TITULUS Titulus je pravni osnov prenosa jednog prava derivativnim putem iz imovine jednog lica u imovinu drugog lica. KAUZA . razlog.opšti bitni uslov za nastanak ugovora .zaključuje da je ozbiljnom opasnošdu ugrožen život. predmet se odvaja od pojma kauze – predmet ugovora je isto što i predmet pravnog posla odnosno isto što i predmet obligacije. Činjenje i nečinjenje su neposredni predmet obligacije. KAUZA I ANIMUS CONTRAHENDI Animus contrahendi je namera jednog lica da izjavom svoje volje zaključi ugovor i preuzme dejstva tog ugovora na sebe. U suprotnom ne postoji ni pravno relevantna animus contrahendi. Mogude je da predmet ugovora bude dopušten. Pavni osnov derivativnog sticanja je pravni posao. Kauza prethodi animus contrahendi-ju. Strah nije opravdan ako pretnja nije protivpravna (ako se preti nečim što je dopušteno). Kauza je osnov osnova pravnog posla. Ovo stanovište je prihvadeno u našem pravu. . Postoje 2 stanovišta: 1. a kauza nedopuštena i obrnuto. Zakon se smatra pravnim osnovom originarnog sticanja.u ZOO se kauza naziva osnov . Po Antidu – Zakon može biti osnov i po derivativnom sticanju (pr. a posredni predmet ugovora. predmet ugovora nema samostalnu i sopstvenu egzistenciju 2. telo ili neko drugo značajno dobro druge ugovorne strane ili njemu bliskog lica. uzrok (vanpravno značenje) . Mora da postoji svest o kauzi.

pravima su pravni poslovi. Doma. Postoji praktični i teorijski razlog za ovo tvrdjenje: 1. societas. 2. Mora se znati šta je osnov. ISTORIJA KAUZE U rimskom pravu. Svaka strana je morala da se obaveže dvema odvojenim stipulacijama. . jedna strana se obavezuje zato što se druga strana obezuje prema njoj.u prestanku subj. englesko pravo) ved poznaju ustanove koje su nalik na kauzu.Republika – forma postaje jednostavnija. Ispoljava se : . Jedna strana je bila obavezna prema drugoj zbog toga što je u naročitoj formi rekla zakletvu kojom je božanstvu obedala da de nešto učiniti! Forma je obavezivala. kauzu za nastanak ugovora. prava . mandatum) .KAUZA-KAUZALITET-UZROČNOST. locatio condutio. bez obzira gde se ona dešava mora da ima svoj uzrok. Uzrok promene je kauza pravnog posla.ius civile – svečane reči na odredjenom mestu su stvarale obavezu da se to izvrši. utvrdjivanje pojma kauze je bitno da bi se utvrdilo da li kauza postoji samo u ugovorima ili postoji i u drugim pravnim poslovima.u nastanku subj. ugovor se zaključuje tako što jedna strana . Sa teorijske tačke gledišta. . razlog obvezivanja je bila forma.u promeni postojedeg subj.odnos izmedju dve pojave od kojih je prva uzrok druge. KLASIČNE TEORIJE O KAUZI Začetnik ove teorije je Francuz. Dovoljna je samo jedna stipulacija. Kod kauzaliteta postoji princip da svaka promena. Kod realnih ugovora. Kauzu ne poznaju sva prava (nemačko pravo. prava.XVIII vek – dolazi do preokreta – umesto praila da ugovor obavezuje kada je reč data u odredjenoj formi. Tada je nastala teorija o kauzi. prava Sredstva za ostvarivanje promene u subj. Promena koja se dešava u pravu je promena u postojedem poretku subjektivnog prava. U dvostrano obezujudim ugovorima. a druga posledica prve. Teorije o kauzi koje su se javile do prve polovine XVIII veka se nazivaju : 1. Postalo je nejasno zbog čega se ugovorn strane obavezuju (do sada je to bila forma). postavlja se pravilo da iz usmenog sporazuma nastaje obligacija. Osnovna postavka teorije je da je kauza razlog obvezivanja koji je isti u svim ugovorima iste vrste. kauza je bitna jer se u pogledu stvaranja jedinstvenog prava EU postavilo pitanje da li je kauza institut koji postoji u svim pravima ili je lokalnog karaktera. Neki ugovori su se mogli zaključivati i usmeno (emptio venditio. prava . Na planu medj. Praktični je u tome što zakon traži osnov tj.ali nisu kauza.

Kod dobročinih ugovora. Kod ugovora o poklonu. Kao reakcija na klasičnu teoriju se javila: 2. Iz nepoštene kauze ne može da nastane ugovor. D. Portalis je najviše doprineo teoriji o kauzi. kauza je intentio liberalis – namera da se drugome učini besplatna korist. mešovita shvatanja o kauzi . Sve se mogu podeliti u tri grupe: A. Kod oproštaja duga. Na onome ko tvrdi da nema kauze leži teret dokazivanja da to dokaže. kauza ima psihološki izgled. Te teorije (do polovine XX veka) se nazivaju 3. Predaja stvari je akt kojim se ugovor zaključuje i to ne može biti kauza. Ako je predmet nemogud. objektivna shvatanja o kauzi C. Pojam kauze je nepotreban u pravu i sve ono što se postiže kauzom može da se postigne predmetom. kauza je animus donandi. Teoretičar Potije je imao osnovne postavke iste kao i Doma. SAVREMENE TEORIJE O KAUZI One obuhvataju shvatanja koja imaju različite pristupe problemu. Kauza druge strane je što je ona primila odredjenu stvar (u tome što joj je predata stvar). kauza ne postoji pa nema potrebe govoriti o kauzi kada se govori o postojanju/nepostojanju predmeta ugovora. zahtev da kauza u ugovoru mora biti moralna i poštena. Dodao je: 1. Po Antidu. Teorija je istorijski netačna jer se zasniva na pojmu kauze koji je u rimskom pravu imao drugo značenje. postavio je oborivu pretpostavku da u svakom ugovoru postoji kauza. Nemogude je redi da je kauza obeva jedne strane u stvari obaveza druge. TEORIJA NEGACIJE KAUZE A. predmet kritike je bilo shvatanje da je kauza animus donandi i intentio liberalis. on smatra da u dvostranim ugovorima kauza obaveze jedne strane nije samo u prestaciji druge strane negou srazmernoj prestaciji. Pojam kauze kod realnih ugovora je pogrešno postavljen i pogrešno izveden.preda drugoj strani odredjenu stvar. Nemogude je da se kauza i dejstvo ugovora rode istovremeno. Po Portalisu. B. ali je u izvesnom smislu modifikovao i dopunio teoriju. C. kauza je interes koji se hode ostvariti. Pitanje kauze se vezuje sa sferu zaključenja ugovora. subjektivne teorije (shvatanja) o kauzi B. U dobročinim ugovrima. Pored toga. Od polovine XIX veka nastaju brojne teorije u pravnoj nauci koje su pokušale da objasne razlog obvezivanja. 2. Teorija kauze je logički nemoguda. Oni su sastavni deo namere za zaključenje ugovora i pogrešno je izdvojiti ih iz nje.

kauza je mogla da postoji i kada je predmet propao. Problem je što pobude za zaključenje mogu biti različite. kauza je pobuda – motiv za zaključenje ugovora. Zbog toga je ova teorija ubrzo korigovana stanovištem da nije bilo koja pobuda kauza ved samo odlučujuda pobuda – ona koja je neposredno predhodila donošenju odluke da se zaključi ugovor. Pravni cilj ima i svoju materijalnu realizaciju – ona je objektivni momenat i preko tog momenta se ova teorija vezuje za dominu teoriju: . To je subjektivni momenat u pojmu kauze. a po neoklasičnoj ne ako obaveza nije nastala. Kauza postoji uvek kada su obaveze ugovornih strana ekvivalentne. Objektivni se vidi u ekvivalentu. nema obaveze jedne strane ako druga strana nije izvršila svoju obavezu. Polazi od shvatanja da je kauza razlog obvezivanja. u onome što se od druge strane dobija. Kauza je pravni cilj koji ugovorne strane žele da postignu. . Pravni cilj je pravni efekat koji se postiže ugovorom. On teži da u svom shvatanju kauze objedini subjektivne i objektivne momente. (NEOKLASIČNE TEORIJE – polazi od osnovnih postavki klasične teorije o kauzi). zastupa ga Kapitan. I dalje je postojao problem kako dokazati odlučujudu pobudu. Prema drugom stanovištu – kauza je odluka poklonodavca da ne traži ekonomski ekvivalent za svoje davanje. Prema jednom stanovištu – kod ugovora o poklonu kauza je u negativnom ekonomskom efektu. kauza je željeni ekvivalent. Njegovo stanovište je objektivno-subjektivno. kauza je ekonomski ekvivalent koji vaka strana u dvostrano obaveznom ugovoru dobija od druge strane. Kauza ima psihološki izgled.Kapitanova kauza = izvršenje obaveze druge strane Ova modifikacija proizvodi dve pravne posledice: 1. C.A. Ogleda se u smanjenju imovine jednog lica. Problem je što je nedosledna pri objašnjenju kauze kod dobročinih ugovora. zastupa ga Mori. Po klasičnoj teoriji. B. Ova teorija je prihvadena u ZOO. Pravo moraju da interesuju samo pravni ciljevi. a to je cilj kome ugovorne strane teže. 2.Domina kauza = obaveza druge strane . Subjektivna shvatanja o kauzi – rodonačelnik subjektivnih shvatanja-Vinšaid Po ovom shvatanju. Prema njemu. Taj cilj ne može biti ekonomski ili psihološki. Subjektivni treba da bude onaj ekvivalent koji je željen. nema kauze u ugovoru ako obaveza druge strane nije zasnovana jer nema svoj predmet. Objektivna shvatanja o kauzi – Andrija Gams Po ovom shvatanju. 2. Mešovita shvatanja o kauzi – najnovije teorije iz prve polovine XX veka Ove teorije se mogu podeliti na 2 shvatanja: 1.

Kauza kod dobročinih ugovora ima čisto psihološki izgled. Kauza je animus donandi kod poklona i intentio liberalis kod drugih dobročinih ugovora. Kapitanova teorija je značajna i zbog toga što postavlja odnos izmedju kauze i motiva. Kada su ostali motivi (ne i onaj koji je pravni cilj) bili nedopušteni u jednom teretnom pravnom poslu bili odlučujudi za jednu stranu, a druga ugovorna strana je znala za to, takav motiv ulazi u pojam kauze i čini čitavu kauzu nedopuštenom. Zbog toga de i ugovor biti ništav. Kada se radi o dobročinim ugovorima, motiv ulazi u sastav kauze i ako dr. strana nije znala da je nedopušten. KAUZA U ZOO - prihvadena je Kapitanova teorija - regulasana u 3 člana ZOO 51, 52, 53 - čl. 51. stav 1 Svaka ugovorna obaveza mora imati dopušten osnov. Stav 2 Osnov je nedopušten ako je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima. - Stav 3 Pretpostavlja se da obaveza ima osnov iako nije izražen.

Ugovori kod kojih kauza nije vidljiva - APSTRAKTNI UGOVORI –imaju kauzu, ali ona nije vidno izražena tako da je zbog toga nepoznata tredim licima. Ugovornim stranam je poznato šta je kauza. KAUZALNI UGOVORI – kauza je vidno izražena I ona je poznata kako ugovornim stranama, tako I tredim licima. Značaj razlikovanja se pkazuje u slučaju spora. U kauzalnom ugovoru poverilac mora da dokaže ugovor iz koga proizilazi njegovo potraživanje. Kod apstraktnih ugovora,poverilac ne mora da dokazuje postojanje ugovora. Pretpostavlja se da je dug priznat na osnovu nekog ugovora, ali dužnik bi mogao da ospori postojanje kauze. Da se ne bi desilo da se dužnik lako oslobadja obaveze, zakon uvodi poretpostavku da osnov postoji I kada nije izražen. Kod apstraktnih ugovora, ova pretpostavka teret dokazivanja prebacuje na dužnika. Kod dvostrano obaveznih ugovora u našem pravu, kauza obaveze jednoe strane je izvršenje obaveze druge srane. Pobude za zaključenje ugovora ne utiču na njegovu punovažnost izuzev ako je pobuda jedne ugovorne strane bila nedopuštna, a druga ugovorna strana je za to znala. Kada se izvrše obaveze – kauza nestaje – više se ne može tražiti dalje izvršenje. Kod dobročinih ugovora kauza je animus donandi I intentio liberalis. Pobude ulaze u pojam kauze. Zbog nedopuštene pobude je nedopuštena čitava kauza. Kad jedna strana izvrši obavezu, kauza svamim tim ne prestaje. I dalje postoji pravo da npr. poklonodavac očekuje blagodarnost od poklonoprimca I zbog toga ugovor može biti raskinut. Kod realnih ugovora kauza obaveze jedne strane se ogleda u tome što je ta strana nešto primila od druge strane. U našem pravu, realni ugovori ne postoje. Tradicionalni realni su regulisani kao konsensualni. Nastaju saglasnošdu volja. Jedini realni koji još uvek postoji je ugovor o kapari. Zaključuje se predajom

kapare . U privrednom pravu izuzetak je kod ugovora o prevozu robe.

ODSUSTVO, PRIVIDNOST I NEDOPUŠTENOST KAUZE Slučajevi odsustva kauze su vrlo retki. Odsustvo kauze postoji kada je obaveza nastala s' obzirom na bududi osnov koji se nije ostvario, koji više nije mogud ili je kasnije otpao. Pr.. priznanje duga unapredpre nego što je dug nastao. Prividnost kauze – prividna kauza se javlja u nekoliko oblika: 1. putativna – kada obe ugovorne strane imaju pogrešnu predstavu o tome da kauza postoji. Postoji obostrana zabluda o kauzi. 2. fiktivna – kauza koja ne postoji, ali se stvara privid pred tredim licima da kauza postoji. Prodavac iz fiktivnog ugovora može da traži nazad ono što je dao. 3. simulovana – ugovorne strane zaključuju jedan ugovor, ali stvaraju privid da su zaključile neki drugi ugovor. Posledica je da de važiti onaj ugovor koji je stvarno zaključen, a ne onaj koji je predstavljen.

Nedopuštena kauza – pre ZOO postojala u sudskoj praksi.

PREDMET UGOVORA - četvrti opštebitni uslov - pitanje predmeta manje diskutabilno od pitanja kauze - kauza se dobija odgovorom na pitanje zašto ugovor obavezuje - predmet se dobija odgovorom na pitanje na šta ugovor obavezuje Predmet ugovora je isto što i predmet obligacije: činjenje i nečinjenje. Predmet ugovora nije isto što i objekt ugovora. Svaki ugovor ima predmet, ali objekt imaju samo ugovori koji glase na predaju stvari. Neki ugovori imaju dva predmeta (dvostrano obavezni ugovori). Nasuprot njima stjoje jednostrano obavezni sa jednim predmetom. Da bi ugovor nastao, predmet mora da ima odredjene kvalitete. Da bude odredjen, mogud i dopušten. ODREDJENOST PREDMETA –na 2 načina: 1. neposredno 2. posredno Ugovorne strane po pravilu predmet odredjuju neposredno. Posredan način može biti dvostruk. Strane mogu u ugovoru navesti podatke na osnovu koga de se odrediti predmet ugovora. Takodje, strane mogu

predvideti da de predmet ugovora odrediti neko trede lice. Trede lice savesno i pošteno odredjuje predmet ugovora u odredjenom roku. Ako lice to ne učini, smatrade se da ugovor nije nastao. Kod ugovora o prodaji postoje posebna pravila: 1. Odredjivanje cene kod ugovora u privredi ZOO u čl. 25. stav 2 Ugovori u privredi su, u smislu ovog zakona, ugovori koje preduzeda i druga pravna lica koja obavljaju privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu delatnost zaključuju među sobom u obavljanju delatnosti koje sačinjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim delatnostima. Važi pravilo da ako cena nije odredjena niti ugovor ima dovoljno podataka za odredjivanje cene – takav ugovor nede biti ništav ved je kupac dužan da plati cenu koju je prodavac redovno npladivao u trenutku zaključenja, a u nedostatku te cene, bide obavezan da plati razumnu cenu. Čl. 462 ZOO stav 3, Pod razumnom cenom smatra se tekuda cena u vreme zaključenja ugovora, a ako se ona ne može utvrditi onda cena koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja.

2. Odredjivanje cne prepušteno tredom licu Ako trede lice nede ili ne može da odredi cenu, a ugovorne strane se ne slože nakandno niti ugovor raskinu, smatrade se da je ugovorena razumna cena. Čl. 465, stav 2 ZOO 3. Odredjivanje cne prepušteno na volju jednog ugovornika Važi pravilo da je takva odredba nepunovažna i smatrade se kao da cena nije ugovorena. Tada kupac duguje cenu kao u slučaju kada ona nije odredjena. Ugovor u privredi može ostati na snazi i kupac plada cenu koju je inače pladao ili razumnu cenu – čl. 466 ZOO Kada je predmet ugovora predaja stvari, važe dva pravila: 1. Individualno odredjena stvar – da bi se smatralo da je predmet ugovora dovoljno odredjen, ugvovor mora sadržati podatke kojima se otklanja svaka neizvesnost izmedju ugovornih strana šta je predmet ugovora. 2. Stvari odredjene po rodu – potrebno je da bude odredjena vrsta i količinia stvari. Ako nistu odredjeni smatrade se da ugovor nije nastao. Ne mora biti odredjen kvalitet i tada se smatra da je ugovoren srednji

objektivnu – ugovor nede nastati i ova nemogudnost je pravno relevantna b. Sud na ništavost pazi po službenoj dužnosti. Na ništavost se može pozvati svako rpavno zainteresovano lice. 48 ZOO Ugovor zaključen pod odložnim uslovom ili rokom punovažan je ako je predmet obaveze koji je u početku bio nemogud postao mogud pre ostvarenja uslova ili isteka roka. Nemogudnost može biti i: a. Naknadna. ova nemogudnost je pravno irelevantna. Predmet je suprotan prinudnim propisima kada pojedini propisi izričito zabranjuju da odredjene stvari budu predmt prometa /otrov.Ugovori koji bi imali za predmet budude nasledstvo ili fideikomis bi bili nedopušteni. subsekventna Da bi ugovor nastao potrebno je da ne postoji inicjalna nemogudnost. subjektivnu – nastaje ugovor uprkos subjektivnoj nemogudnosti. 49 ZOO.ne može biti predmet ugovora izvršenje radnje koja predstavlja krivično delo. Naknadna nemogudnost ne utiče na nastanak nego na prestanak ugovora. Predmet ugovora mora biti mogud u momentu zaključenja ugovora. Predmet obaveze je nedopušten ako je protivan prinudnim propisima. Pravne posledice ugovora čiji predmet nije odredjen. Materijalna nemogudnost se deli na : a. Predmet zabranjen normama gradjanskog prava – primer u ZON-u. . Početna. MOGUDNOST PREDMETA Ugovora nema ako njegov predmet nije faktički mogud. mogud ili dopušten je apsolutna ništavost. Čl.kvalitet stvari. javnom poretku ili dobrim običajima. inicijalna b. eksploziv/ Predmet je suprotan javnom poretku . zabrana zaključenja ugovora o nasledjivanju ili fideikomisarne supstitucije. DOPUŠTENOST PREDMETA Čl.

Bila je dominantna svrha forme do 70ih godina. Pravo na pozivanje na ništavost ne zastareva. Kod teretnih ugovora je drugačije jer postoji jednakost uzajamnih davanja.U tim izuzecima je zakonom predvidjeno da ugovor mora biti zaključen u odredjenoj formi. opšteusvojenim znacima i konkludentnim radnjama/ . Do tada je psotojala zabrana sticanja prava svojine preko zakonskog maksimuma. ali ugovorom može svoju obavezu preneti na kupca (što se u praksi najčešde i dešava). Od 70ih godina . Po pravilu.Ne mogu se knvalidirati. Dobijaju vreme dase raspitaju o pravu koje dobijaju iz ugovora. FORMA . propisujudi formu za neke ugovore ostvaruje kontrolu nad pladanjem poreza na promet apsolutnih prava. dovoljno je da postoji prosta usmena saglasnost.zakonom bitan uslov . Kupac ne može da upiše pravno na nepokretnosti u katastar pre nego što plati porez na promet. POSEBNI BITNI USLOVI ZA NASTANAK UGOVORA Traže se za nastanak samo nekih ugovora – kada to predviti Zakon ili kada je to predvidjeno voljom ugovornih strana. Kada se ugovor zaključi usmeno. 3. uvek de ugovorne strane modi da ponude dokaz u sadržini ugovora – čak i ako dodje do sudskog spora. Volja se može izraziti pismeno. Kod usmenih ugovora sedanje na ugovor bledi istranke mogu zaboraviti na šta su se obavezale. Danas se kontroliše pladanje poreza – država. okolnosti mogu biti nejasne za ugovorne strane. porez na promet plada prodavac. do kada traje ugovor. ali i dalje postoji. usmeno. Kada je ugovor zaključen pismeno. takva neizvesnost ne postoji. ta zabrana ne postoji pa je ova funkcija izgubila na značaju. 2. Zaštita privatnih interesa ugovornih stana. Svrha forme – propisuje se iz različitih razloga. gestovima. PODELA FORME – prema 3 kriterijuma: .rečima. Zaštita javnih interesa. Danas ima nekoliko funkcija: 1.unapred predvidjen oblik u kome se izražava saglasnost volja ugovornih strana .od principa konsensualizma postoje izuzeci. Propisujudi formu za ugovor o prometu nepokretnosti se ostvarivala kontrola da li neko stiče imovinu preko zakonskog maksimuma. postoji neizvesnost i ne mogu se osloniti ni na svedoke. Naročito je ova tendencija za zaštitiom izražena kod dobročinih ugovora.u našem pravu važi princip konsensualizma /za nastanak ugovora nije neophodna forma. Dokazna funkcija forme. Kod pismenih ugovora. U odredjenim slučajevima je moguda konverzija. forma ih tera na upoznavanje sa konsekvencama ugovora i na razmišljanje o ugovoru. Jedno vreme je ova funkcija je bila na prvom mestu.

ugovor stvara obaveze za ugovorne strane. Forma i odobrenje za zaključenje ugovora Forma je oblik kroz kji se izražava saglasnost volja i uslov za nastanak ugovora. formu javne isprave c. realnu formu .prema izvoru nastanka a.. Ako pravo svojine nije upisano u zemljišne knjige. Forma i fiskalne formalnosti Fiskalne formalnosti su mere propisane zakonom u cilju potvrdjivanja da su izvršene odredjene . ugovornu formu RAZLIKOVANJE FORME I SLIČNIH PRAVNIH INSTITUTA 1. ugovor proizvodi pravna dejstva. Odobrenje ima značaj odložnog uslova za nastanak ugovornih dejstava jer ugovor nede proizvesti obaveze dok odobrenje ne bude dato. svečanu – ad solemnitatem b. 3. a nema je. 2. Odobrenje nije uslov za nastanak ugovora – može nastati i bez njega. Kada je propisana. lica pod starateljstvom. Odobrenje ima karakter izjave volje. pismenu formu b. ugovor ne nastaje. U našem pravu je potrebno ograničeno poslovno sposobnom licu ili maloletnom licu odobrenje za zaključenje ugovora od strane roditelja odnosno staratelja.prema dejstvu a. Ako bude dato. zakonsku formu b.prema načinu ispoljavanja a. Odobrenje je izjava volje lica ili akt državnog organa kojim se izražava saglasnost za zaključenje ugovora. forma jeste. dokaznu – ad probationem . Forma i formalnosti publiciteta Formalnosti publiciteta su zakonom propisane mere koje služe za zaštitu tredih savesnih lica – upis prava svojine u zmljišne knjige /kada se radi o nepokretnostima/. Ima karakter službene radnje kada se daje zakonskom zastupniku ukoliko zaključuju ugovor kojim raspolažu imovinom maloletnika. tj. punovažno je nastao – formalnosti publiciteta nisu uslov za nastanak ili dejstva ugovora. bitnu.

finansijske obaveze u vezi sa ugovorom (registracija ugovora ili pečadenje ugovora). Imaju značaj sa stanovišta izvršenja finansijskih propisa ili obaveza, ali nemaju značaj za nastanak ugovora.

VRSTE FORME PISMENA FORMA

- sastoji se iz 2 elementa: 1. tekst izjave 2. potpis Ova dva elementa su bitna za potraživanje forme. TEKST IZJAVE može sastaviti: a. bilo koja ugovorna strana b. obe ugovorne strane c. trede lice - nije bitna podloga na kojoj se tekst piše - tekst izjave može biti napisan rukom, mehaničkim sredstvom, elektronskim sredstvima - broj primeraka nije značajan za punovažnost ugovora POTPIS – lični znak jednog lica koji se stavlja ispod teksta nekog dokumenta kojim neko potvrdjuje da je tvorac tog dokumenta ili da odobrava njegovu sadržinu. U gradjanskom pravu ima dvostruku funkciju: a. akt identifikacije volje jednog lica b. znak da je to lice izjavilo volju odredjene sadržine. - neophodno je da tekst izjave potpišu lica koja se ugovorom obavezuju - potpis mora da bude svojeručan (izuzetak samo kada neko ne zna da se potpiše i stavlja svoj rukoznak pred dva svedoka) - pravilo je da se potpis sastoji od imena i prezimena, ali je praksa otišla u drugom pravcu pa se u potpis unosi i titula, zanimanje, nadimak, pseudonim... Ipak, neophodno je da potpis sadrži dovoljno znakova da se pouzdano utvrdi ko je potpisnik ugovora - mesto stavljanja potpisa je po pravilu ispod teksta izjave jer važi pretpostavka de je istinito ono što se nalazi iznad potpisa, ali to nije neophodno. ZOO ne traži izričito da potpis bude na dnu teksta - za punovažnost pismene forme nije neophodan datum, ali je poželjan jer od tada ugovor proizvodi pravna dejstva i od tada počinju da teku izvesni rokovi - potpisi tredih lica (svedoka, lica koje je sastavilo ugovor...), nisu neophodna za punovažnost ugovora

Hiber FORMA JAVNE ISPRAVE - javna isprava – isprava koja potiče od državnog organa. Razlikovanje privatne i javne isprave – privatna je pismena izjava koju su sačinile stranke. Kod privatnih isprava je mogude dokazivati da ono što je u ispravi nije tačno i nema prioritet u odnosu na druge dokaze. Javna isprava je isprava u čijem nastanku učestvuje državni organ il drugi subjekt na koga su preneta javna ovlašdenja u kreiranju pismene ipsrave. Forma javne isprave je jedan od mogudih oblika da volja bude izražena. Vrsta forme po dejstvu: ad solemnitatem i ad probationem. Najčešde je javna isprava u formi ad solemnitatem. Zakon je predvidja da bi se štitio javni interes. Kod solemnizacije, javni organ daje privatnoj ispravi karakter javne isprave. Forma javne isprave ima posebni procesni – dokazni značaj i nezavisno od značaja za punovažnost ugovora. Javna isprava je (pismena) isprava koju sačinjava (izdaje, overava) nadležni organ. Oboriva pretpostavka je da je ono što je obuhvadeno javnom ispravom tačno, istinito. Izuzetno, može biti oboriva pretpostavka ili to postati protekom vremena tj. istekom odredjenih rokova. UGOVOR U FORMI JAVNE ISPRAVE Izajve volje su date uza sadejstvo državnog oragana koji im je u odredjenoj meri dao oblik ( pa od toga zavisi šta je obuhvadeno dejstvom javne isprave). Učešde državnog organa u formi javne isprave: a. OVERA POTPISA na privatnoj ispravi od strane državnog organa – potvrdjuje se da izjave volje potiču od strane lica naznačenih u ispravi – kod nas se naziva „legalizacija“ privatnih prava. b. SOLEMNIZACIJA privatne isprave podrazumeva da stranke sastave privatnu ispravu, a nadležni organ daje snagu javne isprave celom ugovoru (ne samo potpisima), potvrdjuje se da je sadržina ugovora zaista i izjava volje ugovornih strana. c. PUNA FORMA javne isprave – sačinjavanje ugovora od strane nadležnog organa na osnovu izjave volje ugovornih strana. Ceo ugovor je snadbeven snagom javne isprave. Kada državni organ solemnizira ugovor ili mu daje punu formu, može se desiti da je saglasnost volja

suprotna pravu ili moralu, i tada postoji razlika izmedju klauzula koje su: a. ništave – državni organ odbija da sačini tj. solemnizira ugovor b. rušljive – državni organ upozorava stranke da je takva klauzula potencijalna nevažnost takvog ugovora. Ako stranke ipak insistiraju na zaključenje ugovora sa takvom klauzulom, državni organ sačinjava ugovor uz napomenu da ih je upozorio.

Slučajevi zakonske forme javne isprave kod nas: 1. isključiva: promet nepokretnosti, naslednopravni ugovori, bračni ugovori 2. konkurentska: neke forme testamenta - forma javne isprave – i verodostojna isprava i izvršna isprava

VRSTE FORME: Vrste po poreklu, izvoru pravila o formu: a. zakonska forma – u zakonu predvidjeno da se ugovor propisuje u odredjenoj formi (ZOO ili drugi zakoni) b. ugovor(e)na forma – nstaje tao što se stranke u postupku zaljučenja ugovora sporazumeju da ugovor zaključe u odredjenoj formi. Vrste po dejstvu (značaju): a. ad solemnitatem – bitna forma, uslov za punovažnost ugovora. Moguda je konvalidacija kada ugovorne strane izvrše obavezu u celini ili pretežno i ako to nije protivno svrsi zbog koje je forma predvidjena (svrha može biti da štiti javni i privatni interes). b. ad probationem – dokazna forma. I u nedostatku forme, ugovor važi, ali se postojanje, sadržina, obim ugovornih obaveza mogu dokazivati samo formom. c. Ugovorna forma kojom se obezbedjuje prost dokaz o zaključenju i sadržini ugovora. Po ZOO, čl. 69, stav3: Ako su ugovorne strane predvidele posebnu formu samo da osiguraju dokaz svoga ugovora, ili da postignu što drugo, ugovor je zaključen kad je postignuta saglasnost o njegovoj sadržini, a za ugovarače je u isto vreme nastala obaveza da ugovoru daju predviđenu formu. Po čl. 70, stav 2 - Ugovor koji nije zaključen u ugovorenoj formi nema pravno dejstvo ukoliko su stranke punovažnost ugovora uslovile posebnom formom.

REALNA FORMA Realni ugovor se zaključuje predajom stvari, a druga strana prihvata obavezu da stvar vrati. Bivši realni su

Punovažnost istovremenih usmenih pogodbi 2.sastoji se u oduzomanju ili ograničavanju nekog prava počinioca.nanošelje zla počiniocu krivičnog dela. ako su u pitanju sporedne tačke 2. konsensualna – stvara obavezu da stvar bude predata 2. Ona se razlikuje od sankcija za krivičnopravnu odgovornost-represija.zakonska il ugovorna forma – važi samo ono što je u toj formi izraženo pa se postavljaju pitanja: 1.sada konsensualno realni ugovori i sastoje se iz 2 faze: 1. punovažnost nije suprotna cilju forme PUNOVAŽNOST ISTOVREMENIH IZMENA . Pošto važi pretpostavka potpunosti. Punovažnost istovremneih usmenih izmena 4. stranke ugovore još nešto (usmeno). Punovažnost istovremenih usmenig dopuna 3.ona nema za cilj nanošenje zla. Forme raskida PUNOVAŽNOST ISTOVREMENIH USMENIH POGODBI .ona ima za cilj popravljanje ili izravnavanje . vradanjem stvari) PRETPOSTAVKA POTPUNOSTI ISPRAVE (FORME) .ako se njima olakšava ili smanjuje obaveza. a forma je propisana samo u interesu stranaka. naknada stete-Djurdjevic predavanja NAKNADA ŠTETE Naknada štete je sadržina obaveze štetnika i istovremeno sankcija ya njegovu građansko pravnu odgovornost.pored onog što je uneto u pismeni sporazum. punovažnost istovremenih dopuna proizvodi pravno dejstvo: 1. Naknada štete nije represija. ako te tačke nisu obuhvadene ugovorom (što se i podrazumeva) 3. obaveza druge strane da stvar vrati (nova saglasnost volja se postiže predajom. ako te tačke nisu u suprotnosti sa sadržinom ugovora 4.

Zove se još i NATURALNA RESTITUCIJA. /ako je stvar propala za koju se ne može dati druga stvar-umetnička slika/ Ako je uspostavljanje ranije stanja šteta ne uklanja u potpunosti onda se dosuđuje i naknada u novcu /u udesu automobil bude uništen.ved stanje jednake ili približno jednake vrednoti stvari koje je bilo pre prouzrokoavanja štete. Skica:povreda nekog zakonskog interesa Naknada imovinske štete ima za cilj da popravi ono što se desilo u imovinskim dobrima nekog lica. 185 stav 1: Odgovorno lice dužno je uspostaviti stanje koje je bilo pre nego što je štete nastala.Pitanje obima naknade imovinske štete 2.Francusko. Odnos izneđu ove dve vrste naknade: I.Pitanje obima naknade-na koji način se šteta može nadoknaditi? a.ali to nije suština naknade.da iznajmi vozilo od nekog renta car preduzeda da bi obavljao poslove/ .popravka oštedene stvai-to je prioriteten oblik naknade u našem pravu b.štetnik je dužan da da naknadu u novcu.Njome se ne uspostavlja stanje stvari koje je postojaloa pre prouzrokovanja štete. Ako uspostavljanje ranijeg stanja nije mogude.sprečavanje njenog uvedanja.Naknada štete ima kao posredan cilj nanošenje štete. Može biti izvrsena na tri načina: 1.englesko pravo-prioritet ima naknada u novcu II. 1.dok čeka na popravku.tako što de se oštedenom dati druga stvar iste vrste kao i stvar koja je oštedena 2.PRAVILA O NAKNADI NEIMOVIMSKE ŠTETE PRAVILA O NAKNADI IMOVINSKE ŠTETE Imovinska šteta-umanjenje nečije imovine.povradaj stvari koja je oduzeta 3.NOVČANA NAKNADA-to je naknada vrednosti stvari koju je ona imala pre prouzrokovanja štete.ved se dozvoljava sudu da u svakom konkretnom slučaju utvrdi prioritet-švajcarsko pravo III.pa dok je na popravci vlasnik mora. ZOO: I.unapred se ne utvrđuje koji oblik ima priorite.USPOSTAVLJANJE RANIJEG STANJA-sastoji se u tome što je odgovorno lice dužno da stvari oštedenog dovoede u ono stanje u mome su se nalazile pre prouzrokovanja štete.nemačko. PRAVILA O NAKNADI IMOVINSKE ŠTETE II.stanja u imovini oštedenog lica u odnosu na stanje koje je postojalo pre prouzrokovanja štete.Pitanje obima/visine/ obaveze naknade 1.prioritet ima uspostavljanje ranijeg stanja-austrisko pravo i naš ZOO Čl.

kako bi dobio vedu naknadu.ali ako je šteta prouzrokovana omaškom. Pomak je bila SKICA.Uspostavljane ranijeg stanja je pravilo u našem pravu. Definitivno je na pušten sisitem iz SGZ donošenjem ZOO.nego se mora uzeti u obzir i stepen krivice. PRINCIP POTPUNE NAKNADE IMOVONSKE ŠTETE Cilj naknade imovinske štete je popravljanje.dosuditi naknadu u novcu ako smatra da nije nužno da odgovorno lice uspostavlja ranije stanje-novina ZOO.pa bi onda i određivanje visine naknade bilo u rukama suda i njegove subjektivne ocene.sud može umeriti naknadu izmaklog dobitka. Posle II svetskog rata počinje da se odstupa od tih pravila.nije se morala nadoknaditi cela iznakla korist.prema pravilima SGZ došlo bi se do toga da oštedeni priželjkuje da mu šteta bude pričinjena namerno. I. Štetnik treba da nadoknadi celokupnu štetu bez obzira na stepen krivice.ako je šteta bila prouzrokovana namerno ili grubom nepažnjom. 4. 185 stav 4-sud de dosuditi oštedeniku nakandu u novcu kada on to zahteva. 2.visina naknade ne mora jednako da pogađa štetnike ako su različitog imovnog stanja.Ali to pravilo je dispozitivne prirode-oštedeni može svojom jednostranom voljom otkloniti primenu ovog pravila.visina štete ne mora uvek odgovarati stepenu krivice. 2.u sudskoj praksi.Prema SGZ visina naknade bila je jednaka veličini štete. II.a otac mu je staklorezac/ Sud može sam.mogude je i sa blažim stepenom krivice prouzrokovati vedu štetu i obrnuto. Čl.ako je šteta prouzrokovana lakšim stepenom krivice štetnici treba blaže da odgovaraju.koja se svakom mogla desiti.ne postoje precizni kriterijumi za razlikovanje pojedinih stepena krivice.izuzeb kada okolnosti slučaja opravdavaju uspostavljanje ranijeg stanja! /malometnik razbije prozor.Pitanje obima/visine/ obaveze naknade-pitanje određivnaja visine obaveze štetnika.to je prepušteno sudu. .ako je šteta prouzrokvana tešim stepenom krivice štetnici treba više da odgovraju.izravnavanje stanja.To je ustanovljeno u interesu oštedenog. Postoji saglasnost u tome da: Visina naknade koju štetnik duguje ne može biti veda od veličine štete koju je prouzrokovao! Postoji razlika u tome da li štetnik ono što duguje može da bude manje od veličine štete.bez obzira na zahtev oštedenog.I po Skici se morala nakoknaditi potpuna šteta. Visina naknade uvek mora da odgovora veličini štete i na to nema nikakvog uticaja stepen krivice sa kojim je šteta prouzrokovana.ima pravo sa zahteva da mu se naknada da u novcu. Skica:čl 153 Ako je šteta prouzrokovana omaškom. ZOO je prihvatio sistem potpune/integralne/naknade. Argumenti: 1. Visina naknade ne treba da zavisi samo od veličine štete.Ako je šteta bila prouzrokovan običnom nepažnjom štetnik je bio dužan da nadoknadi samo stvarnu štetu /ideja distributivne pravde/ Štetnici koji su štetu prouzrokovao istim stepenom krivice treba isto da odgovaraju za njenu naknadu. 3. Srpsko pravo je do II svetskog rata prihvatalo I rešenje.

Od principa potpune naknade postoje odstupanja. da je štetnik prouzrokovao štetu radedi nešto u korist oštedenog. 189 stav 4.ako ona nije prouzrokovana ni namerno ni krajnjom nepažnjom. Čl.obim štete mora da dokaze oštedeni. . I.a njegov interes je da mu šteta bude nadoknađena u potpunosti.ali postoje i situacije kada naknada može da bude veda nego što iznosi šteta.a zatim na osnovu opsega sud utvrđuje naknadu. Kada naknada može biti manja nego što iznoso šteta.osuditi odgovorno lice da isplati manju naknadu nego što iznosi štete.NAKNADA MANJA OD ŠTETE 1. Izmakla korist je bududa šteta-zbog toga se ona ne može cifarski dokazati od strane oštedenog.ali nije neophodna pravosnažna sudska odluka.Sud mora sda vodi računa jedino da bude zaštiden interes oštedenog. Kako sud utvrđuje visinu štete? -na osnovu dokaza koje mu podnese sam oštedeni.190 ZOO-Sud de uzimajudi u obzir i okolnosti koje su nastupile posle prouzrokovanja štete. da je štetnik prilikom prouzrokovanja štete na stvarima oštedenog postupao sa pažnjom koju poklanja svojim stvarima II. Potrebno je da oštedeni nije tako slabog imovnog stanja da bi on bez potpune nakande ostao bez važnih dobara koja su mu neophodna za život.kada je štetnik slabog imovnog stanja čl.sud može odrediti visinu naknade prema vrednosti stvari koju je ona imala za oštedenog-afekciona vrednost. Uslov: -da je nečija stvar oštedena krivičnim delom sa umišljajem Sud de sačekati odluku krivičnog suda.Opseg. c. da je štetnik takvog imovnog stanja da bi ga isplata celokupne naknade dovela u oskudicu. 191 stav 1 – sud može.tako i na naknadu izmakle dobiti. da štetnik nije prouzrokovao štetu ni namerno ni krajnjom nepažnjom b. 2.a oštetnik je slabog imovnog stanja.dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se oštedenikova materijalna situacija dovede u ono stanje u kome bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja.bez nakande b. Uslovi: a.vodedi računa o materijalnom stanju oštedenika. 189 ZOO stav1.NAKNADA VEDA OD ŠTETE Čl.Oštedenik ima pravo kako na naknadu obične štete.Kada je štetnik prouzrokovao štetu radedi nešto na korist oštedenog.te bi naknadapotpuna dovela ga u oskudicu. Čl.kada je stvar uništena ili oštedena krivičnim delom sa umišljajem. Uslovi: a.Naknada treba u svemu da bude ekvivalentna šteti. Prilikom odmeravanja visine naknade nema nikakav značaj stepen krivice.Oštedeni mora cifarski odrediti visinu štete-kada je u pitanju stvarna šteta.

troškovi sahrane-obuhvataju izdatke koji su učinjeni za prevoz posmrtnih ostataka.momenat prouzrokovanja štete-prihvaden je u austrijskom pravu.Naknada imovinske štete u sličaju telesne povrede i oštedenja stvari 1. 2.za nadgrobni spomenik. Imovinska šteta može nastati i kao posledica nečije smrti.Naknada imovinske štete u slučaju smrti 2.troškovi posluženja.zbog toga što je u momentu otklanjanja štete on svoje nenovčano potraživanje pretvorio u novčano.momenat presuđenja. 3. Sud mora angažovati veštaka i na osnovu nalaza veštaka utvrditi koliko de u bududnosti biti veličina izmakle dobiti.crnina.troškove za sanduk.čitulja. U našoj sudskoj praksi postavljeno je pitanje da li štetnik treba da nadoknadi sve ove troškove?Dilema .Sud utvrđuje izmakle koristi na osnovu sopstvene koristi.vrši se na osnovu sadašnjih činjenica koje su poznate s obzirom na budude okolnosti koje se predpostavljaju.za grobno mesto.nastaju 4 vrste troškova koje odgovorno lice mora da nadoknadi: a.telesne povrede ili oštedenja zdravlja 1.U jednom momentu može biti manja. Prema kom momentu se utvršuje visina naknade štete? Veličina štete se može menjati.nego prema momentu kada je šteta otklonjenatada se zna tačno njena visina. U obzir dolaze 3 momenta: 1.za grobnu muziku. Može se desiti da vrednost tog dela u momentu presudjenja biti vedi nego što je bila u momentu otklanjanja štete-on ima pravo na zateznu kamatu.za održavanje groba.momenat podnošenja tužbe sudu-prihvaden je bio u SGZ-ovo rešenje je bolje od predhodnog.U slučaju kad je šteta nastala kao posledica nečije smrti.za ukop.ne čekajudi odluku suda-tada visina štete se nede utvrđivati prema momentu presuđenja.ali ne otklanja sve negativne posledice od momenta podnošenja tužbe do momenta pravosnažnosti.Mana ovog rešenja je što ne vodi računa o tome da se veličina štete od momenta prouzrokovanja do pravosnažnog okončanja sudskog postupka o zahtevu oštedenog može povedati.za sveštenika.da bi se kasnije povedala i obrnuto.odnosno momenat donošenja odluke suda-po ZOO-prema veličini štete u momentu donošenja pravosnažne odluke MOMENAT ODREĐIVANJA VISINE ŠTETE Različit MOMENAT DOSPELOSTI OBAVEZE NA NAKNADU ŠTETE -to je momenat kada je šteta proutrokovana /od tog momenta oštedeni može tužiti štetnika sudu/ Oštedeni podnese zahtev za naknadu štete pa sam nadoknadi štetu.

ukupan iznos naknade nije unapred određen 3.supružnik.nego da bude prvo na lečenju i tada gubi zaraduštetnik je dužan da nadoknadi izgubljenu zaradu koju umrli nije ostvario dok je bio na lečenju. v.porodično stanje.periodičnost naknade 4. 3. Od 1970 god i proširene sednice Vrhovnog suda ZU i troškovi nadgrobnog spomenika se moraju nadoknaditi.oni troškovi koji su učinjeni radi prestiža se ne računaju.lica koja je umrli izdržavao/lica koja po zakonu imaju subjektivno pravo da zahtevaju izdržavanje od umrlog i koja su to pravo ostvarola dok je umrli bio u životu/ 2.Visina novčane rente se određuje s obzirom na okolnosti slučaja-imovno stanje..lica koja za vreme života umrlog nisu ostvarila pravo na izdržavanje.izgubljena zarada-mogude je da lice ne umre odmah. Rodbina umrlog podiže spomenike različite veličine-da li treba nadoknaditi stvarne izdatke ili ih treba ograničiti.nabavka lekova.oko toga da li treba isplatiti troškove oko nadgrobnog spomenika.naknada štete koju trpe lica koja je umrli izdržava ili redovno pomagao.Prema stanovištu sudova u ograničenom obimu.nisu tražili za života..iznosi obroka su jednaki i unapred fiksirani Kako se određuje visina mesečnog obroka novčane rente? Visina novčane rente se odmerava s obzirom na sve okolnosti slučaja a ne može biti veda od onoga što bi oštedeni dobijao od poginulog da je ostao u životu.. Na naknadu troškova sahrane imaju pravo lica koja po zakonu imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu za duševne bolove usled smrti bliskog lica /dete.visina izdržavanja koju bi oštedeni dobijao od poginulog da je ostao u životu-drugi kriterijum za .brada i sestre ako su živeli u zajednici sa oštedenim/.ako ti uslovi postoje i dalje oni mogu tražiti naknadu/ Pravo ovih lica nije izdržavanje ved pravo da zahtevaju naknadu štete zbog izgubljenog izdržavanja!!! Ova naknada se dosuđuje u novcu.troškovi lečenja i drugi troškovi u vezi sa lečenjem-naknada koja se plada za obavljanje lekarskih usluga.. Drugi troškovi u vezi sa lečenjem-troškovi puta koja su platila bliska lica da bi posedivala umrlog dok je bio u bolnici.. b.za obavljenu hirušku intervenciju. g.koji se može na odgovarajudi način imovinski izraziti. 2.roditelji.kao i lica koja su po zakonu imalo pravo da zahtevaju izdržavanje od umrlog Imamo 3 kategorije lica koja imaju pravo na naknadu ovih troškova: 1.ali koja je on pomagao materijalno dok je bio u životu/Štete koju ona trpe je povreda zakonitog interesa-svaki ozbiljan interes.pod uslovom da su oni uobičajeni u mestu sahrane. 1.troškovi dovoženja i odvoženja umrlog dok je bio u bolnici....ali koja bi to pravo prema umrlom imala da je on ostao u životu/pravo roditelja od deteta ako su nesposobna za rad i nemaju sredstava za život.Pravo na nakandu ovih troškova imaju lica koja su stvarno učinila ove izdatke..zdravstveno stanje..lica koja je umrli redovno pomagao/lica koja nemaju subjektivno pravo da zehtevaju izržavanje.čiji iznos nije unapred određen u ukupnom iznosu koji se plada periodično u unapred određenom iznosu: Obeležja: 1ona se duguje uvek u novcu 2.naknada troškova koje je umrli platio za boravak u sanatorijumu.

na osnovu ugovora o radu .ali ovo pravo stiče od momenta kada bi prema svojim ličnim sposobnostima i drugim okolnostima počeo da stiče zaradu. Student dok se nalazi na studijama nema pravo na naknadu za izgubljenom zaradom.utvrđivanje visine novčane rente. ZOO propisao je da se novčana renta dosuđuje i zbog gubitka zarade usled potpune ili delimične nesposobnosti za rad.a ne u periodičnim davanjima-onda kada se ne pruži traženo obezbeđenje i drugi ozbiljni razlozi/odgovorno lice je strani državljanin/. U sudskoj praksi naknadu štete pod tačkom 3 imaju kako zaposlena tako i nezaposlena lica.oštedenja zdravlja. Sud određuje koliki je iznos mesečne rente. . Trajanje rente može biti određeno a može trajati i doživotno. Naknada imovinske štete u slučaju telesne povrede i oštedenja zdravlja 1. Po pravilu.kao i zarada koji bi ostvario radom samom sebi/prihodi koje zaposleni ostvaruje radedi na svojoj imovini/.jedino što se ne nadoknađuje je zarada iz neke nedozvoljene delatnosti.umanjenja ili gubitka radne spospobnosti oštedenog lica.no to je zarada i koju to lice ostvaruje izvan radnog vremena po nekom drugom osnovu. Ugovor o delu sa nekim licem. Zarada nezaposlenog lica-pravo na naknadu zarade usled nesposobnosti za rad jer je umanjen obim poslova čijim obavljanjem neko doprinosi sopstvenom domadinstvu. Ako dođe do promene okolnosti koje jesud imao u vidu štetnik i oštedeni mogu tražiti da se izmeni visina obroka koju je sud odredio-KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS.troškovi usled povedanja potreba oštedenog-u oblicima novčane rente 5.šteta ako su za njegovo dalje napredovanje uništene ili smanjene mogudnosti Izgubljena zarada jednaka razlici između zarade koju bi oštedeni ostvario i naknade za bolovanje koju dobija.telesne povrede.izgubljena zarada usled potpune ili delimične nesposobnosti za rad posle lečenja 4.Zarada zaposlenog lica je zarada koji zaposleni ostvaruje iz radnog odnosa tj.reta se određuje prema vremenu u kome postoje uslovi da bi oštedeni imao pravo da zahteva izdržavanje/onoliko koliko bi trajalo i samo izdržavanje/ Izuzetno može trajati i doživotno-kada bi izdržavanje bilo dosuđeno zbog nesposobnosti za rad i nedostatka sredstava za život poverioca izdržavanja. 2.izgubljena zarada oštedenog za vreme lečenja 3.oštečeni može tražiti obezbeđenje za njegovo potraživanje-na primer:konstituisanje hitotekeOštedeni ima pravo da zahteva kapitaliziranje tj da se renta dosuđuje u celini u jednom ukupnom iznosu.pa de taj iznos pomnožiti sa predpotavljenim periodom u kome bi postojali uslovi da lice koje je bilo izdržavano ili primalo redovnu pomod od umrlog. Pravo na novčanu rentu je lično pravo oštedenog.od takvog iznosa izkapitalizirane rente koju de dosuditi oštedenom.troškovi lečenja i u vezi sa lečenjem 2.npr.koje se kao takvo ne može prenositi na druga lica ni poslovima INTER VIVIOS ni poslovima MORTIS CAUSA-ako su iznosi rente dospeli onda se oni mogu preneti drugom licu-sporazum mora biti pismen a njime se regulišu rokovi o isplati obroka u momentu dospelosti prava na novčanu rentu postalo imovinsko pravo jer su dospeli iznosi rente ušli u imovinu oštedenog sa kojima može slobodno raspolagati-isto tako i ako je pokrenut sudski postupak u kome je štetnik pravosnažno osuđen na isplatu dospelih a neispladenih obroka.

Čl. Objavljuje se presuda čime se pravosnažno opovrgavaju tvrdnje iznete izjavama štetnika koje vređaju čast ili ugled nekog lica na trošak štetnika. Povlačenje izjave-naknadna izjava samog štetnika kojom on opovrgava navode o nekom licu koje je izrekao /izneo/ u svojoj prethodnoj izjavi-efikasniji način uspostavljanja ranijeg stanja-ne može se u potpunosti uspostaviti ranije stanje. 198 stav 2-naknada štete izazvana neistinitim navodima-može se pretrpeti i imovinska štete. Njen cilj je satisfakcija-zadovoljenje.Novčana naknada 1. objavljivanje presude na trošak štetnika b. uslovi da bi štetnik odgvarao: 1.novčana naknada prema tome nije . Tri načina: a. 2.Naknada imovinske štete izazvane povredom časti i širenja neistinitih navoda Čl. 199 u slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti na trošak štetnika objavljivanje presude odnosno ispravku. II. odgvara se za štetu.Uspostavljanje ranijeg stanja-u najvedem broju slučajeva nije mogude.navodi koji se iznose su neistiniti 2. Čl. PRAVILA O NAKANDI NEIMOVINSKE ŠTETE Ima 2 oblika: 1. 198 stav 1-naknada štete nastale povredom časti-omalovažavanje nekog lica može da dođe i do imovinske štete ukoliko to lice ne zaključi određeni ugovor/javlja se kao izgubljena dobit/-lice koje je takvu izjavu dalo nadoknađuje i imovinsku štetu.Novčana naknada Čl 200 ZOO Novčana naknada neimovinske štete nije reparacija. oštedeni treba sa iskoristi novčanu naknadu kako bi pribavio neko drugo dobro. Objavljivanje demantija tj ispravke neistinite informacije o oštedenom kojom je povređen ugled ili čast oštedenog-izjava oštedenika kojom on sam opovrgava neistinite tvrdnje.onaj koje iznosio neistinite navode zna da su ti navodi neistiniti Štetnik odgovara za svaki stepen krivice-ako je nešto saopšteno iz obične nepažnje.Uspostavljanje ranijeg stanja 2. objavljivanje ispravke na trošak štetnika b. povlačenje izjave kojom je povreda učinjena Sud može na zahtev oštedenog da odredi nešto drugo čime se potiže svrha naknade.povlačenje izjave ili šta drugo čime se postiže svrha naknade štete.

naručito o veličini i trajanju bola i straha .odnosno lice koje je postalo težak invalid -posredna žrtva-drugo lice koje trpi duševni bol usled smrti ili teškog invaliditeta žrtve.ljubav koje gajimo prema nekom licu.odanost. Čl.ukoliko je to osnovano.o značaju povređenog dobra.časti.slobode i u nekim posebnim sličajevima/obljuba/.ved samo u posebnim slučajevima.tako što lice koje volimo postane težak invalid Usled ovih povreda uvek imamo 2 žrtva -neposredno lice koje je umrlo.u sudskoj praksi samo strah za sebe/ sopstveni život sopstvenu telesni integritet/ Da bi sud dao novčanu naknadu zakon mu nalaže da vodi računa o dve stvari -okolnosti slučaja.Skica je priznala pravo na novčanu naknadu neimovinske štete . Novčana naknada za duševne bolove u slučaju smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica. . naruženosti. za strah.Sva lica čije su afekcije povređene usled smrti ne mogu imati pravo na novčanu naknadu.jer bi ona služila bogadenju.novčana naknada za duševne bolove usled smrti.po široj osnovi od ZOO-sud je mogao nezavisno od naknade imovinske štete. To bi moglo dovesti do ekonomskog uništenja štetnika.ali je imao jak uticaj na sudove. a.kao i u njenom odsustvu dosuditi određenom licu svotu novca za pretrpljenu neimovinsku štetu.smrti bliskog lica. Ne trpe sva lica štetu istog intenziteta Monografija“Novčana naknada neimovinske štete“ prof. 201 ZOO -duguje se zbog povrede afekcije prema nekom bliskom licu -afekcije-su naklonost. Konstantinovid-prvi put u našem pravu predviđena je mogodnost da se i za neimovinsku štetu može dati novčana naknada.kada bi morao svima njima nadoknaditi štetu. One mogu biti povređene na 2 načina. Za razliku od Skice.cilju kome služi novčana naknada/satisfakcija/kao i da se njome ne pogoduje težnjama koje su protivne njenoj prirodi i društvenoj svrsi. Ranije se smatralo da za fizičke.privrženost.1951 donet je Nacrt zakona o naknadi štete-prof.tako što lice koje volimo izgubi život 2. duševne bolove-samo onaj koji je proistekao iz umanjenja životne aktivnosti.po ZOO neograničneno . Visina novčane naknade de biti veda ukoliko je bol više intenzivan i traje duže vreme ali i obrnuto.s obzirom na težinu krivice i težinu pričinjene štete. 1.Nije nikada postao zakon. Sudovi ovu odredbu razumeju tako što se daje naknada samo za znatniju strah i bol.psihičke bolove i strah ne treba davati novčanu naknadu.nikada poptuna-pravična novčana naknada-ona nikada ne može da otkloni sve posledice prouzrokovanja štete -novčana naknada se može dosuditi samo za fizičke bolove.a to su oni koji su dužeg trjanja i intenzitete. Smrt jednog lica prouzrokuje duševen bolove svima koji su osedali prema njemu neku vrstu afekcije.povreda ugleda.ZOO ne daje pravo na novčanu naknadu neimovinske štete ne daje je uvek.Stankovid.

vanbračni drug-da je postojala trajnija vanbračna zajednica Ova lica imaju pravo na novčanu naknadu samo ako sud nađe da okolnosti slučaja. ZOO-delimično je prihvatio rešenje iz Skice -pravo na novčanu naknadu imaju članovi uže porodice: 1. roditelji -uvek. Naknada budude štete .jačina. b.bračni drug 2.lukavstvom.stepen telesne povrede – samo ona telesna povreda. ZOO-priznaje bliskim licima pravo na novčanu naknadu za njihove duševne bolove. Dva ograničenja: 1.koja je dovela do naročito teškog invaliditeta.Ovo pravo nemaju brada i sestre. Pravo na novčanu naknadu u posebnim slučajevima SGZ-ženskom licu koje je prinudom.pod uslovom da postoji trajnija zajednica života.navedeno na obljubu ZOO je zadržao ovaj slučaj-čl 202 Razlika je u tome što po ZOO pravo na naknadu ima svako lice. ovo pravilo zavisi od okolnosti slučaja.daje pravo na naknadu. 2.odnosom podređenosti.visine i trajanja bola.ali i ostala lica koja trpe duševni bol zbog povrede afekcije ali samo ako dokažu da trpe dovoljno ozbiljnu imovinsku štetu. Neposredna žrtva trpi duševne bolove. Još jedan slučaj u ZOO-pravo na novčanu naknadu zbog duševnih bolova ima i lice koje je žrtva nekog krivičnog dela protiv dostojanstva ili morala. Do donošenja ZOO.ali i 4. nadređenosti.odnosno bez ispunjavanja dodatnih uslova.-da to pravo bude priznato samo onim licima koja trpe ozbiljnu imovinsku štetu-najbliži srodnici i bračni drug-uvek.posrednim žrtva nije bilo priznato pravo na novčanu naknadu za duševne bolove u slučaju teškog invaliditeta.a ne samo žensko lice.ali duševne bolove trpe i druga lica-članovi njegove uže porodice.zato što su izloženi prizoru patnje koje trpi neposredna žrtva. intenzitet i trajanje povrede/bolova/ to nalažu.brada i sestre-da su sa umrlim živeli u trajnoj zajednici života 5. vanbračni drug.naknada neimovinske štete usled invaliditeta žrtve koja je preživela ali je povređena visokim stepenom invaliditeta.bračni drug.krug lica koja imaju pravo na naknadu-deca.roditelji. I ovde. Skica-da pravo na novčanu naknadu usled smrti imaju članovi uže porodice umrlog lica.deca 3.

Predavanja 2011. Neka su opštija od drugih u smislu da ostala proizilaze iz tih opštih.individualna volja koja zajedno sa voljom drugog lica sklapa ugovor je osnovna funkcija svake države.NAČELO SAVESNOSTI I POŠTENJA NAČELO AUTONOMIJE VOLJE:filozofsko načelo koje kaže da je individualna čovekova volja iznad zakona. U Nemačkoj fiilozofiji najvedi zagovornik je bio Kant. Zakon postoji da bi volji obezbedio pravnu snagu. Pravo ne proizilazi iz zakona ved individualne volje čoveka. „Kritika čistog uma“ i „Osnovi metafizike morala“ Teorija autonomije volje je primenjena u svim oblastima građanskog prava.moralne filozofije razvio princip teorije autonomije volje. ne može u momentu smrti trpeti duševni bol. OSNOVNA NAČELA ZOO Nalazi se čitav niz načela ali nemaju sva isti značaj.zbog toga zakon ne sme postavljati bilo koja ograničenja slobodi volje.pre svega na planu ličnog prava gde znači da svakom licu pripadaju određena lična prava kroz koja se izražava sloboda njegove ličnosti. Volja čoveka je neprikosnovena i suverena i ona stvara pravo. -subjektivno građansko pravo-pravo iz neposredne čovekove volje -božansko pravu.Sud de na zahtev oštedenog lica dosuditi nakandu i za bududu štetu.jedino pravo koje se može suprostaviti subjektivnom građanskom pravu. -najopštija su : 1. -ovi principi su ugrađeni u francusku Deklaraciju o pravima čoveka i građanina.izražena u principu neograničenog prava svojine Nasledno pravo.-Pravo deteta kome je otac poginuo u sabradajnoj nesredi.koje tada ima 1 god. Ova teorija je ubrzo bila prihvadena u Francuskoj i predstavlja inspiraciju građanske revolucije. Stvarno pravo. NAČELO AUTONOMIJE VOLJE 2.ako je po redovnom toku stvari izvesno da de ona trajati i u bududnosti-ZOO.autonomija volje izražava se u principu slobode ugovaranja . Hugo Grocijus je ove osnovne postulate izložio u svom delu „ O pravu rata i mira“ 1625.u principu slobode zaveštanja Obligaciono pravo. delo u kojem je teorija autonomije volje kompletno utemeljena je delo Žan Žak Ruso-a „Teorija društvenog ugovora“ .ali može trpeti štetu u nakom kasnijem periodu kada stekne psihičku i emocionalnu zrelost.. On je dalje na planu etike.

Iz načela autonomije volje izvode se 4 uža načela: 1. Volja po ovom načelu mora biti pokorena opštim moralnim principima i zakonu.načelo zabrane zloupotrebe prava -zabranjeno je poveriocu u obligacionom odnosu da svoja prava izvršava suprotno cilju zbog koga je ono zakonom ustanovljeno ili priznato. Autonomija volje ističe pojedinca i njegovu volju. 2. 3.suprotnost autonomiji volje.opšta norma obligacionog prava -treba shvatiti da su one opšteg karaktera u odnosu na sve druge norme.a načelu savesnosti i poštenja ističe značaj interesa zajednice odnosno društva i daje prednost tim interesima.biti moralno ispravan. 2. Iz oba ova načela poizilaze neka uža.s kime de da zaključi i u saglasnosti sa drugim licem uredi sadržinu ugovora. Savesnost i poštenje je vrlo teško definisati: biti savestan. Ako su prestacije nejednake postoji narušavanje principa . 4.Načelo konsenzualizma -ugovori nastaju prostom sagasnošdu volja -nije potrebno ispunjenje zakonom predviđene bilo koje forme -dovoljno je da se usmeno izjasne saglasnosti da nastane ugovor Iz načela savesnosti i poštenja proizilaze: 1.znači da se od normi može odstupiti voljom učesnika u obligacionom odnosu.načelo ekvivalencije.svaki učesnik u obligacionom odnosu ima jednaka prava kao drugi učesnik u obligacionomodnosu i jedna strana ne može imati više prava. U obligacionom pravu je ograničena sloboda da se odluči da li de se ugovor zaključiti (ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu tredim licima). -ograničena sloboda da se zaključi neki drugi ugovor (pravo preče kupovine) -ograničena i sloboda da se uredi sadržina u nekim situacijama tako što zakon propisuje sadržinu ugovora ili u pojedinim slučajevima u ugovora u prodaji propisuje maksimalnu cenu za određene proizvode.Sloboda ugovaranja je pravo svakog lica da odluči da li de da zaključi ugovor ili ne.Načelo o zabrani stvaranja i iskorišdavanja monopolskog položaja na tržistu -zabranjeni su ugovori na osnovu kojih bi jedan privredni subjekt stvorio za sebe dominantan položaj u odnosu na drugog učesnika na tržištu.raditi nešto po svojoj savesti biti pošten.načelo opštosti i dispozitivnosti normi obligacionog prava . NAČELO SAVESNOSTI I POŠTENJA.načelo ravnopravnosti strana u obligacionom odnosu .jednakih vrednosti ugovornih davanja između stranaka -postoji u dvostranim ugovorima i u skladu sa tim ono što daje jedna strana mora biti jednako vredno. Ni u jednom od ovih grana prava sloboda nije neograničena. -dispozitivnost. ne činiti ništa što je nedolično i nečasno.

individualizovane i generičke 2. solidarne 3. obligacije cilja i sredstva 2.-strana na čiju štetu je to načelo povređeno ima pravo određeno posebnim pravilima (time se štiti princip ekvivalencije) . S obzirom na množinu predmeta. pozitivne i negativne obligacije 3.S obzirom na predmet: 1.načelo zabrane prouzrokovanja štete -svako je dužan da se suzdržava od postupaka kojima se drugom nanosi šteta 4. alternativne. Prema trajanju: 1. S obzirom na množinu subjekata: 1.ta pravila su propisana u posebnoj glavi ZOO „dvostrani ugovori“ .to su slededa pravila: a) pravila o odgovornosti prenosioca za fizičke nedostatke b) pravila o odgovornosti prenosioca za pravne nedostatke c) pravila o prekomernim oštedenjia d) pravilao zelenaškom ugovoru đ) pravila o izmeni ugovora zbog promenjenih okolnosti e) pravila o monetarnom nominalizmu 3.novčane i nenovčane 2.deljive i nedeljive 2.načelo određene pažnje u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava 6.načelo o dužnostima ispunjavanja obaveza iz zakonom propisanih izvora obligacija 5.fakultativne i kumulativne 4.načelo postupanja u skladu sa dobrim poslovnim običajima PODELE OBLIGACIJA 1. 1.trenutne obligacije .

kauzalne i apstraktne 2.i ne mogu imati mogudnost prinudnog izvršenja 6. Prema sankciji: 1. Može se desiti da se unutrašnja vrednost novca smanji tako da dođe do depresijacije novca. trajne 5. Nenovčane obligacije su brojnije (ug. Predmet novčane obaveze: novac i to ne svaki novac ved onaj koji se nalazi u važedem opticaju.ako se vrši na ruke ovaj izuzetak ne važi). Kod trajnih obligacija može dodi do nesklada unutrašnje i nominalne vrednosti. Predmet ispunjenja obaveze mora biti domadi novac. civilne.a može se desiti i suprotno da se . Novac treba razlikovati od novca kao predmeta ispunjenja obaveze.o delu). 2. isplata cene kod ugovora o prodaji koji za predmet ima nepokretnost (ako se isplata vrši sa deviznog računa kupca na devizni račun prodavca.su one koje glase na predaju određene sume novca. lične i nelične Novčane obligacije.ugovora (obaveza pladanja cene. unutrašnju (kupovnu). Nastaje i iz drugih izvora obligacija: poslovodstvo bez naloga. Dužnik i poverilac prilikom ugovaranja ugovaraju da de platiti onu vrstu novca koja je njihova unutrašnja vrednost.obligacije koje nastaju na osnovu ugovora i obligacije koje nastaju na osnovu zakona 3. Nenovčane.iz prouzrokovanja štete. Kod novčanih obaveza za razliku od nenovčanih postavlja se problem utvrđivanja njene visine: Novac ima dve vrednosti: 1. nominalnu vrednost.potpune obligacije. prirodne. U momentu kad nastaje obligacija odnos unutrašnje i nominalne vrednosti se poklapa.glase na predaju neke druge stvari ili na određeno činjenje ili nečinjenje Novčane obligacije u životu najčešde nastaju iz: 1. Novčana obaveza može da glasi i na strani novac ukoliko je u optcaju u nekoj drugoj državi.koja se određuje po zakonima tržišta prema odnosu ponude i tražnje 2.nemaju sankciju.ug. Postoje 2 izuzetka kada predmet ispunjenja može biti i strani novac: 1. kod pladanja zakupnine kod ugovora o zakupu nepokretnosti (zakupnina može biti ispladena u stranom novcu ako se vrši sa deviznog računa zakupca na devizni račun zakupodavca) Dve strane mogu da ugovore i stranu valutu međutim ukoliko dođe do spora isplata koja je ugovorena u stranoj valuti ne može se tražiti u toj valuti ved u dinarima i to prema kursu din.postoji korelacija poverioca -dužnika 2.2.o prodaji.određuje država što je onaj iznos koji je određen brojkama na novčanici odnosno kovanom novcu.zakupa) 2.javno obedanje nagrade. Prema kauzi: 1.

odnosno ugovor izveden iz ugovora o delu-ugovor o građenju. Pored valorizacije na osnovu ugovora mogude je dodi u našem pravu i do valorizacije na osnovu sudske odluke. Postoje pravila koja omogudavaju sudu da pod uslovima predviđenim u tim pravilima svojom odlikom valorizuju novčanu obavezu tako što de visinu novčane obaveze uskladiti sa promenama u unutrašnju vrednost novca.stopa rasta cene određenog proizvoda) -kad je ugovorena ovakva klauzula daje pravo poveriocu nove obaveze da zahteva od dužnika da mu isplati onu sumu novca koja je obračunata prema dogovorenom indeksu. (ovde se ugovara da de se visina naknade koja jedna strana duguje nakon obavljenog posla zavisiti od cene materijala i cene rada i drugih elemenata koji utiču na troškove proizvodnje). Klauzule.shvatanje o monetarnom nominalizmu.. U svim pravilima su prihvadene dve teorije. devizna klauzula.indeksna klauzula.dužnik treba da isplatii onu sumu novca koja odgovara unutrašnjoj vrednosti novca. Ako je došlo do promene unutrašnje vrednosti novca onda dužnik treba da plati vedu sumu novca-nominalnu. razlozi su pravna sigurnost i princip savesnosti i poštenja. 4. .odredba u ugovoru koji zaključuje poverilac i dužnik. Taj indeks može biti različit i tu postoji potpuna sloboda poverioca i dužnika njegovog ugovaranja. bez obzira što je u međuvremenu došlo do promene u unutrašnjoj vrednosti.odredba ugovora između dužnika i poverioca na osnovu koje odlučuju da de se visina novčane sume utvrditi prema vrednosti određene količine zlata na dan isplate.klizna skala.zlatna klauzula. shvatanje o monetarnom valorizmu. (npr.dužnik treba da isplati onu sumu novca na koju njegova obaveza glasi. 2.u praksi se pribegava ugovornim obezbeđivanju klauzula kojim se obezbeđuje usklađivanje nominalne i unutrašnje vrednosti novca.vrednost novca poveda. ovde je indeks zapravo porast troškova rada cene materijala na određenom tržištu u određenom vremenu.je jedna varijanta indeksne klauzule i obično se ugovara kod ugovora u kojima se jedna strana obavezuje da izradi i isporuči određene predmete drugoj ugovornoj strani .najčešde prema kursu dinara u odnosu na evro. 3. Stopa rasta prosečne plate..na osnovu koje oni utvrđuju da de se visina novčane obaveze revalorizovati prema određenom indeksu.je odredba u ugovoru na osnovu koje poverilac i dužnik utvrđuju da de se visina novčane obaveze u dinarima odrediti na osnovu kursa dinara prema određenoj stranoj valuti. Sredstva ugovornog valorizma: 1.a to su ugovor o delu.kako bi se ove dve vrednosti uskladile 2. Kada dođe do nesklada postavlja se pitanje kojoj vrednosti dati prednost: -dvostruko shvatanje: 1.

ako se isplata ne vrši na ruke ved preko tredeg lica. Ako je rok ugovoren u interesu poverioca.onda dužnik obavezu ima pravo da ispuni pre roka. onda ukoliko je takva isporuka ugovorena smatra se da je dužnik ispunio obavezu kad uplati novac. prirode obaveze i ostale okolnosti koje su postojale u momentu nastanka.(bilo novčana ili nenovčana) utvrđuje poverilac i dužnik na osnovu ugovora.karakteristika novčane rente je u tome što se ona plada oštedenom mesečno i u jednom periodu a najkasnije do njegove smrti. . ako se ne može ispuniti na osnovu posebnog propisa onda se određuje na osnovu svrhe.boravištu poverioca u času ispunjenja. Plada se u fiksnom iznosu koji utvrđuje sud u presudi. s tim što je dužan da o tome obavesti poverioca i da pazi da to ne bude u nevreme. Razlika novčane i nenovčane obaveze.banke ili druge finansijske organizacije kod koje poverilac novčane obaveze ima otvoren račun. Dužnik je dužan da donese sumu koju duguje.ako je ugovoren rok u njegovom interesu Kad se smatra da je ispunio obavezu: 1. Poverilac nede pasti u poverilačku docnju ako odbije da primi isunjenje. 2.pravila o raskidanju ili izmenama ugovora zbog promenjenih okolnosti .na ruke 2.sud može da iznos rente uveda na zahtev oštedenog kako bi njena suma bila usklađena sa promenama u untrašnjoj vrednosti novca.onda dužnik nema pravo da zahteva od poverioca da primi ispunjenje koje mu on nudi. Nenovčane-važi pravilo da je to mesto prebivališta. Ako isplata u pošti nije dogovorena ved samoinicijativno onda se .telesnom povredom ili oštedenjem zdravlja. Ako je u interesu dužnika. . Mogudnost ispunjenja obaveze pre roka: opšte pravilo: moraju se ispuniti u momentu koji je određen dogovorom ili posebnim pravilima koji važe za pojedine imenovane ugovore. Ako mesto ispunjenja nije ugovorom određen onda kod novčanih obligacija važi pravilo da se ispunjavaju u prebialištu.pravilo o promenama iznosa naknade štete u obliku novčane rente -novčana renta je jedna vrsta novčane naknade štete koju štetnik duguje u slučaju kada je oštedenom prouzrokovao štetu smrdu.kad se ispalata vrši preko pošte. novčane obaveze se mogu ispuniti pre roka što znači da dužnik ima pravo da ispuni obavezu.boravišta odnosno sedišta dužnika. 3.a koje otežavaju izvršenje ugovorne obaveze ili onemogudavaju ostvarenje svrhe.sud je ovlašden da na zahtev jedne ugovorne strane u dvostranom ugovoru izmeni pojedine ugovorne odredbe ako se posle zaključenja ugovora pojave okolnosti koje ugovorne strane u tom momentu nisu mogle da predvide. -nenovčane obaveze – vodi se računa da li je rok ugovoren u interesu dužnika ili poverioca.1.razlike novčane i nenovčane obaveze se ogledaju u pogledu mesta izvršenja Mesto ispunjenja. Ako on to odbije čini neopozvano i pada u poverilačku docnju.onda se smatra da je novčana obaveza ispunjena kada banka poverioca dobije novčanu doznaku u korist poverioca ili virman (nalog) od stane dužnika banke da izvrši isplatu u korist poveriočevog računa.a poverilac dužnost da primi ispunjenje.

promenljivi. Duguje se samo od momenta kada dužnik dođe u docnju za ispunjenje svoje obaveze ( a to je prvog narednog dana od roka kad je trebao da ispuni obavezu). Sloboda ugovaranja ne može biti široko postavljena zbog toga što ugovaranje kamate može biti izvor zelenašenja. ali može biti ugovorena i za nenovčanu obavezu koja glasi na predaju stvari određenih po rodu. fiksni. Poverilac može iskoristiti potrebu dužnika za novcem da bi za sebe ugovorio kamatu koja ne odgovara tržišnoj vrednosti novca.na predaju koja glasi još na predaju određenih zamenljivih stvari).0.kamata se može ugovoriti i kod nenovčanog zajma. Ukoliko bi ugovorili takva odreba bi bila apsolutno ništava.kamata koja se duguje isključivo za novčane obaveze.5% . Visina kamate utvrđuje se ugovorom poverioca i dužnika ali sloboda ugovaranja visine ugovorne kamate je bitno ograničena. . Zakon kojim je određena visina stope zatazne kamate se zove Zakon o visini stope zatezne kamate. Može se desiti da se ugovori kamata ali ne i visina. Visina zatezne kamata se utvrđuje isključivo zakonom. Poverilac i dužnik ne mogu ugovoriti visinu zatezne kamata ugovorom.15 ZOO). Zatezna kamata. U obligacionom pravu kamata je sporedna obaveza dužnika i može biti Ugovorna Zakonska ili zatezna Ugovorna kamata.je stopa rasta cene na malo u određenom mesecu. -kamatna stopa po ovom zakonu sastoji se iz dva dela: 1. Po pravnoj prirodi ugovorna kamata je nakanada koju dužnik plada poveriocu za kamatu koju je imao od upotrebe njegovog novca ili neke zamenljivih stvari. KAMATA Za novčane i nenovčane obaveze vezuje se kamata.smatra da je obaveza izvršena onda kada pošta isplati poveriocu iznos koji je dužnik uplatio. Zavod za statistiku utvrđuje ovu stopu. U ovom slučaju dužnik de biti dužan da isplati kamatu koju banka plada na štedne uloge po viđenju.ovaj iznos predstavlja nakanadu štete koju je poverilac pretrpeo 2. U ZOO je visina stope ugovorne kamate u odnosima između pojedinaca utvrđena na gornji iznos koji odgovara visini kamatne stope koju banka plada na štedne uloge po viđenju. Duguje se samo u novcu za razliku od ugovorne koja se može dugovati i u drugim nekim zamenjljivim stvarima. (npr. Ona se duguje po pravilu uz novčane obaveze.a sudovi rešavajudi sporove za isplatu preterano visoke kamate primenjuju pravilo o ekvivalenciji uzajamnih davanja (čl. Duguje se od momenta kad je nastala obaveza pa do momenta njenog ispunjenja. Kad se radi o odnosima privrednih subjekata ZOO je postavio pravilo da de se najveda visina ugovorne kamate odrediti posebnim zakonom(koji nije donet).je ona koja se utvrđuje ugovorom između poverioca i dužnika.

postoje izuzeci i kod ugovorne i kod zatezne kamate a. Ako je pluralistička obligacija deljiva onda je pravilo da se obligacija deli među dužnicima i to na jednake delove.)zatezne.deljive 2. Uslovi za isplatu te naknade moraju biti dokazani da je pretrpeo štetu.na iznos zatezne kamate počinje da teče kamata od momenta kada je poverilac podneo u sudu zahtev za njenu isporuku. S obzirom na to kako ova lica duguju odnosno potražuju mogu se podeliti na : 1. O BLIGACIJE SA VIŠE DUŽNIKA ILI POVERIOCA Na poverilačkoj strani ili dužničkoj u obligaciji može da bude više lica. b.nedeljive 1. Ako je šteta koju je pretrpeo veda od iznosa koji dobija od iznosa zatezne kamate on ima pravo da zahteva i naknadu takve štete-pravo na potpunu naknadu.da postoji uzročna veza (krivica dužnika ne mora da se dokazuje jer se pretpostavlja). Pretpostavljena je zbog toga što poverilac ne mora da pokazuje da je zaista pretrpeo štetu.ne može se ugovoriti kada kamata dospe na isplatu. a zatim se tako uvedani iznos pomnoži sa fiksnom stopom od 0.a ne bude ispladen. Takve obligacije se nazivaju pluralističke.su one obligacije čiji je predmet deljiv. Pravna priroda zatezne kamate: nije naknada za upotrebnu vrednost novca ved je pretpostavljena naknada štete(ona je sankcija za dužnika). Dualističke.Konačna visina se utvrđuje tako što se iznos glavnog novčanog duga prvo uveda za stopu rasta cena na malo u određenom mesecu.tj. . bankarskim ugovorima ne važi pravilo zabrane napladivanja kamate na kamatu. Najčešde su one koje glase na predaju stvari određene po rodu (novčane obligacije).da na taj iznos teče kamata. Ako nije ugovoreno drugačije odnosno ako u pluralističkim obligacijama ima više poverilaca onda .a to znači čiji se predmet može podeliti i ispuniti u više delova koji imaju isto svojstvo kao ceo predmet.Deljive obligacije. i ako tom podelom ceo predmet ne gubi ništa od svoje vrednosti.mogude je da poverilac i dužnik dogovore da de se stopa ugovorne kamate povedati ukoliko dužnik ne ispati kamatu u momentu kad dospe. Često se takva kamata naziva procesna kamata.5 % Anatocizam (kamata na kamatu).a ako je obligacija pluralistička onda pitanje da li je predmet deljiv ima veliki značaj. Kada u jednoj dualističkoj obligaciji postoji deljiv predmet onda se tu ne postavljaju nikakvi pravni problemi.na jednoj ili drugoj strani samo jedno lice.solidarne 3.)ugovorne.u bankarsim poslovima.

a na strani poverioca samo jedan.kao npr. 1. Rok dospelosti prema jednom ne mora biti rok dospelosti za drugog.posledica dužničke docnje. Poverilac ima pravo da izvrši izbor dužnika od kojeg de zahtevati ispunjenje obaveze. Ne moraju se svi dužnici obavezati pod jednim rokom. Svaki dužnik odgovara poveriocu za celu obavezu i poverilac može od svakog dužnika zahtevati ispunjenje obaveze sve dok ne bude ispladena u celini. Uprkos tome što je predmet deljiv u solidarnim obligacijama predmet se duguje i potražuje u celini. Karakteristike zajedničkih obligacija: dug.a drugi to ne uspe.a ne u delovima. Prekid zastarelosti prema jednom dužniku ne prekida zastarelost prema drugom.(poverilac može zahtevati ispunjenje duga u celini). Dužnici u pasivnoj solidarnoj obligaciji se uzajmno zastupaju. odnosno potraživanje se deli među dužnicima odnosno poveriocima.a ako izabrani dužnik ne ispuni obavezu onda se on može obratiti i ostalim dužnicima i tako redom dok ne postigne potpuno namirenje. Tada ZOO uvodi pretpostavku o njihovoj solidarnosti. Ako taj dužnik dođe u docnju.Zajedničke obligacije. 3. Svi dužnici predstavljaju jednog subjekta obligacija i zbog toga se kaže da duguju „svi za jednog. da predstavlja celinu za sebe i ima svoju samostalnost. Kod pasivnih zajedničkih obligacija ako jedan dužnik ispuni svoj deo duga.odnosno svaki poverilac bi mogao potraživati samo svoj deo potraživanja. 1. 2. Odnosi se na slučaj kada u ugovorima u privredi na dužničkoj strani ima više lica. Kada jedan od ove trojice ispuni obavezu obligacija se gasi.ali tako da svaki deo bude zaseban. Ako dužnik dođe u docnju prema jednom poveriocu onda samo on ima prava koja mu pripadaju a ne i drugi poverilac. Ali to ne važi za sve pravne radnje ( jedne radnje mogu biti štetne za drugog.aktivne-ako na poverilačkoj strani ima više lica 2.Solidarne obligacije.su pluralističke obligacije koje takođe imaju deljiv predmet. Kada jedan dužnik ispuni poveriocu dug u celini onda se obligacija gasi i svi dužnici se oslobađaju obaveze (3 lica od poverioca pozajmila 30000 evra.a obaveza deljiva. Pasivne solidarne obligacije-su obligacije kod kojh na strani dužnika ima više lica. Kod aktivnih zajedničkih obligacija ako jedan poverilac naplati svoje potraživanje.poverilac koji nije uspeo da naplati svoje potraživanje ne može da zahteva od prvog da mu ustupi svoj deo napladen od potraživanja.njegov dug prema poveriocu se gasi i on ne odgovara za deo duga koji pada na drugog dužnika. Do takvih promena dolazi zato što zakon uređuje ili zato što je solidarnost ustanovljena pravnim poslom. Pravne radnje koje preuzme jedan solidarni dužnik prostire se i na ostale solidarne dužnike.pluralističke obligacije koje imaju deljiv predmet.posledica docnje utiče samo na njega. Od ovog pravila postoji izuzetak koji važi kod ugovora u privredi. Na osnovu takvog ugovora zajmodavac ima pravo da traži od svakog dužnika da ispuni dug u celini). Njihov predmet bi se mogao podeliti i svaki dužnik mogao bi ispuniti samo svoj deo.i u ugovoru o zajmu predvideli pasivnu solidarnost između zajmoprimaca. Dužnik odnosno poverilac nema pravo da zahteva ispunjenje obaveze kod onog kojem rok nije dospeo.jedan za sve“.pasivne-ako na dužničkoj strani ima više lica.se potraživanje deli na onoliko delova koliko ima poverilaca i ukoliko nije ustanovljena drugačija podela onda se potraživanje deli na jednake delove. Zato se ovo pravilo odnosi na .

Poverilac je obezbeđen time što ima pravo da se prinudno naplati iz dužnikove imovine koja predstavlja opštu garanciju poveriocu da de modi da bude namiren. Razlika je bitna: jemstvo je akcesorna obaveza zbog toga što prati sudbinu glavne obaveze. Pored prigovora ovih svaki dužnik može poveriocu da istakne lične prigovore koji se tiču odnosa samo tog dužnika koji je tražio ispunjenje te obaveze ili poverioca. „ukoliko više lica prouzrokuju štetu jednom licu. Značaj pasivnih solidarnih obligacija: veliki je značaj. U pravu su predviđena sredstva kojim se prilikom nastanka obaveze čvršde uređuje poveriočevo potraživanje.dejstvo između samih dužnika 1.da je prigovor apsolutno ništav.zakon-ako solidarnost nije izridito ugovorena može se desiti da bude zakonom naređena.ogleda se u tome što poverilac ima pravo da zahteva isplatu duga od bilo kog dužnika. da je on poslovno nesposoban). U ZOO postoji čitav niz pravila koje uvode solidarnost među dužnicima.duguje svaki za svoj deo. Zatim npr. Porodični zakon (odgovornost roditelja za štetu koju pričini dete). 2 vrste sredstava: 1. Solidarnost se ne pretpostavlja ved mora ugovorom biti izričito ugovoreno ili zakonom naređena. zakon 1.ugovor 2. Zajedničko svim sredstvima da poverilac stiče stvarno pravo na dužnikovoj stvari iz čije vrednosti de se modi naplatiti. Dejstva pasivne solidarnosti:treba razlikovati dve vrste pravnih dejstava: 1. Pasivna solidarnost podrazumeva da se više dužnika obavezuje prema poveriocu. 2. Pod ličnim prigovorima treba podrazumevati prigovore koji se tiču lilčnosti dužnika(npr. jemstvo. Ogleda se u tome što predstavlja najjače sredstvo ličnog obezbeđenja poveriočevog potraživanja.odustanica). Ona sredstva kod kojih se sam dužnik jače obavezuje ili kod kojih se uz dužnika obavezujujoš neka druga lica prema poveriocu (ugovorna kamata. Solidarnost je ustanovljena i u čitavom nizu drugih zakona: Zakon o nasleđivanju (ugovaranje za dugove ostavioca).pasivna solidarnost).ručna zaloga. dejstvo između poverioca i dužnika 2. Solidarni dužnik od koga je poverilac tražio ispunjenje obaveze može da istakne svaki prigovor koji potiče iz same obligacije. Prestanak dejstva: .registrovana zaloga na pokretnim stvarima. „dužnici se obavezuju svi za jednog jedan za sve“ itd.(npr. On može da tuži svakog dužnika dok njegovo potraživanje ne bude namireno u celini. Oni to mogu učiniti upotrebom različitih izraza „dužnici se obavezuju solidarno“. Zajedničko je što se još jedno lice obavezuje.ona je i supsidijerna.duguju nadoknadu štete solidarno“. 2.oni duguju poveriocu solidarno. Izvori pasivne solidarnosti su: 1.je izvor pasivne solidarnosti kada poverilac i dužnici izričito ugovore da dužnici poveriocu duguju solidarno.Dejstva između poverioca i dužnika.kod ugovora u privredi duguje se solidarno. Stvarna sredstva obezbeđenja (hipoteka. Nastanak pasivne solidarnosti: kad ima više dužnika u deljivoj obavezi.kapara.rušljiv).ugovor.ali obaveza svakog dužnika je obaveza istog reda(nije supsidijerna). ZOO kaže i da kada ima više jemaca. Ako poverilac padne u poverilačku docnju prema jednom solidarnom dužniku onda to deluje prema ostalim dužnicima.zastareo.radnje koje su solidarne za ostale dužnike).

Ako je oproštaj duga izvršen in personam onda se samo taj dužnik oslobađa duga. Da bi se kompenzacijom ugasilo potraživanje potrebno je da su potraživanja istovremena.onda ima pravo da potražuje od ostalih po 30.onda taj dužnik može da prebije potraživanje koje ima prema poveriocu.obligacija od strane jednog solidarnog dužnika prestaje odnos između dužnika i poverioca. 3. Otpuštanje duga je ugovor. Kada poverilac zaključi sporazum o novaciji sa jednim solidarnim dužnikom. u tom slučaju pasivna solidarnost obligacije smanjuje se do iznosa dela tog dužnika. a dug solidarnih dužnika smanjuje se za iznos prebijenog potraživanja.nije jednostrana izjava volje poverioca. Ako jedan kupac isplati svih 90.ukoliko ništa nije bilo unapred predviđeno ugovorom onda isplatilac ima pravo da zahteva ona deo koji se utvrđuje na osnovu pravnog odnosa učesnika u pravnom poslu. a obaveza solidarnih dužnika se smanjuje za iznos koji je iznos dela tog dužnika.redovan način prestanka obligacije koji se dešava na osnovu sporazuma između poverioca i dužnika i na osnovu koga se potraživanje poverioca prema dužniku gasi.kompenzacija.istorodna i dospela potraživanja. ispunjenje.000 sa namerom da na njoj postanu suvlasnici sa udelom 1/3. Ako poverilac izabere dužnika koji prema njemu nema potraživanje i takav dužnik ima pravo da prebije potraživanje svog sadužnika prema poveriocu. To je obligacioni odnos koji se zasniva između sadužnika koji je ispunio obligaciju i njegovih sadužnika.otpuštanje duga. (npr.ali samo do iznosa dela koji taj sadužnik ima u pasivnoj solidarnoj obligaciji.000).način prestanka potraživanja prebijanjem međusobnih potraživanja koja poverilac ima prema dužniku odnosno koja dužnik ima prema poveriocu. 2. 3. Kod pasivnih solidarnih obligacija postavlja se pitanje kako na odnos između poverioca i dužnika deluje sporazum o otpuštanju duga koji je poverilac zaključio sa jednim od solidarnih dužnika? Kad je zaključio sa jednim onda se dug gasi za sve solidarne dužnike. Ovo je redovan način prestanka. 4.1. 2. istorodna i potrebno je da jedna strana izjavi volju da ode da vrši prebijanje. ali da nastane novi obligacioni odnos koji ima drugačiji osnov ili drugačiji predmet. dospela. onda se primenjuje pravilo po kome se dug deli na . 5. Kako se određuju delovi? 1. treda lica kao kupci kupuju kudu za 90.način gašenja obligacija kada se u jednoj ličnosti steknu svojstva i dužnika i poverioca. 2.Dejstva pasivne solidarnosti između samih sadužnika-(regresivni odnos). Kod pasivnih solidarnih obligacija ako dođe do sjedinjenja tako da jedan solidarni dužnik nasledi poverioca.novacija ( prenov)-je takav način gašenja obligacije koji se dešava na osnovu ugovora između poverioca i dužnika na osnovu koga oni određuju da se dug koji je do tada postojao između njih ugasi. ako je oproštaj duga izvršen in rem (kad je izričito naglašen).a ako je in rem svi sadužnici se oslobađaju oabveze.što znači da se sa otpuštanjem duga dužnik mora usaglasiti. Taj odnos više nije pasivna solidarnost nego zajednička obligacija(dužnik koji je izvršio isplatu-isplatilac ima pravo da od sadužnika zahteva samo onaj deo koji pada na svakog od njih.pravilo da isplatilac ima pravo da od ostalih dužnika zahteva samo onaj deo koji je utvrđen ugovorom između sadužnika.uzajamna.ako se ni na jedan način ne može utvrditi deo.000. Kompenzacija je način prestanka pasivne solidarnosti kada između poverioca i jednog solidarnog dužnika postoji uzajamna. Do sjedinjenja dolazi po pravilu na osnovu univerzalne sukcesije.a ko je in personam onda se oslobađa samo taj sadužnik.sjedinjenje. U tom slučaju ako potraživanje prema poveriocu ili dužniku koga je poverilac izabrao.

2.ali ako je jedan od poverioca tražio od njega ispunjenje on ne može punovažno da ispuni obavezu prema drugima. Kod aktivnih solidarnih obligacija može se tražiti ispunjenje potraživanjaa u celini. Deo potraživanja koji pripada ostalim poveriocima utvrđuje se prema istim pravilima kao deo koji pada na dužnike u pasivnoj solidarnosti.ali tu se ne primenjuju sva pravila koja bi trebala da važe za aktivne solidarne obligacije.su obligacije u kojima na strani poverioca ima više lica koja potražuju tako da je svaki od njih ovlašden da od dužnika zahteva isplatu potraživanja u celini.a kad dužnik isplati potraživanje jednom solidarnom poveriocu onda se njegova obaveza gasi prema svima. Podela obligacija prema množini predmeta 1.su pluralističke obligacije sa više lica čiji je predmet nedeljiv. Mnogo manje su zastupljene u praksi i nisu sredstva obezbeđenja.obligacija koja glasi na predaju dijamanta). (npr. 2. 1. Ako u ugovoru o građenju naručilac i izvođač predvideli „ključ u ruke“ onda se ovakva obligacija smatra nedeljivom.a u nedeljivim obligacijama to može da se učini samo ukoliko je ovlašden od svih poverilaca.šta de se desiti ako se od jednog sadužnika ne može dobiti deo jer je insolventan? Ovde važi pravilo da se deo sadužnika koji je insolventan deli među ostalim sadužnicima na jednake delove.tako i o sekundarnim). Dejstva: ogleda se u tome što svaki poverilac ima pravo da od dužnika zahteva isplatu potraživanja u celini.nedeljive obligacije sa više poverilaca su one kod kojih ima više lica na poverilačkoj strani.kod ugovora o građenju).fakultativne . Nisu samo obligacije čiji je predmet nedeljiv nedeljive.Aktivne solidarne obligacije. Naprotiv aktivna solidarnost slabi obaveznu snagu obligacije zbog toga što stvara nezavisnost da li de se poverioci kojima dužnik nije ispunio potraživanje modi da naplate od onog poverioca kome je potraživanje ispunjeno.kod ovakvih obligacija postavlja se pitanje kako dužnik ispunjava obligaciju? Da li treba da je ispuni sa svim predmetima ili sa jednim predmetom.obligacija koja glasi na činjenje).alternativne 2. 4.a nastaje obligacioni odnos između sapoverioca i kome poverilac koji je primio ispunjenje ima obavezu da ostalim poveriocima isplati onaj deo potraživanja koji njima pripada.Nedeljive obligacije. Ona može po pravilu biti podeljena i ispunjena na delove (npr.Složene obligacije.ako ima više dužnika onda de po prirodi stvari na takvu obligaciju primenjivati pravila o pasivnoj solidarnoj obligaciji (kako pravila o primarnim. Kada dužnik ispuni obavezu jednom poveriocu njegova obaveza prestaje prema svima. S obzirom na odgovor na ovo pitanje dele se na: 1.isto tako dužnik ima pravo da sam izabere poverioca kome de ispuniti obavezu. Mogu imati više dužnika ili poverilaca: 1. Mogu biti i obligacije koje imaju deljiv predmet ali koje u konkretnom slučaju ugovorne strane smatraju nedeljivim. Nedeljiv predmet je onaj koji se ne može podeliti na više delova tako da ne izgubi od svoje vrednosti (npr.jednake delove odnosno da na svakog dužnika pada jednak deo.

Do alternacije obliggacije može dodi i na još jedan način.a ako rok nije određen onda kada ga dužnik pozove. U slučaju propasti jednog predmeta obligacije i to samo ako je nastupila viša sila.onda se poverilac ili dužnik mogu obratiti sudu sa zahtevom da on izvrši izbor predmeta ispunjenja alternativne obligacije. 3.)zavisi od toga ko ima pravo izbora. S obzirom da imaju više predmeta postavlja se pitanje kojim predmetom de se ispuniti obligacija? a. Smatra se da je izbor izvršen onda kada druga strana bude obaveštena o izvršenom izboru. (tipičan primer ako je nečiji rob prouzrokovao štetu drugome). Kada pravo izbora pripada poveriocu onda je poverilac dužan da obavi izbor u roku koji je određen. 2.pravo izbora određuje se ugovorom poverioca i dužnika b. Vršenjem ovog ovlašdenja ne unosi se nikakva promena u obligacionom odnosu. Razlike alternativnih i fakultativnih obligacija. (pr. Zbog toga je pravo izbora neopoziv od momenta kad je saopšten drugoj strani. a pravo izbora pripadalo njemu onda može dati drugi predmet.alternativne-su takve kod kojih dužnik duguje dva ili više premeta ali tako da mu se obaveza gasi kada poveriocu preda bar jedan predmet. Kada je na osnovu ugovora između poverioca i dužnika predviđeno da de trede lice izvršiti izbor.nisu složene obligacije zbog toga što imaju samo jedan predmet una res est in obligatione ali se dužnik ako je ovlašden može osloboditi predajom drugog predmeta „due res sunt in solutione“ 2.a pravna mod je pravna mogudnost data jednom licu da izjavom svoje volje stvori jednu novu situaciju. Na osnovu tog izbora on bira predmet kojim de izvršiti obavezu. -čijom krivicom i koja strana je imala pravo izbora? Ako je krivicom dužnika.pravo izbora pripada dužniku. Dužnik ima pravo izbora sve dok poverilac u postupku prinudnog izvršenja ne dobije jedan od predmeta.a odluka dužnika doneta u vršenju ovlašdenja da obavezu izvrši . One su samo prividno slične : 1.a trede lice se ne odazove u roku.kumulativne 1.ovlašdenje dužnika da izvrši svoju obavezu predajom nekog drugog predmeta nije pravo izbora. Ako je do nemogudnosti ispunjenja predmeta obligacije došlo krivicom poverioca ili dužnika onda postoje posebna pravila. Ako poverilac u ovom slučaju ne izvrši izbor.zahtevati nadoknadu štete. „due res in obligatione.zahtevati ispunjenje obaveze preostalim predmetom . -ako je pravo izboora imao poverilac onda možee: 1.una res est in solutione“. Fakultativne obligacije: obligacije u kojima dužnik duguje jedan tačno određen predmet ali se može osloboditi obaveze i predajom nekog drugog predmeta ako je ovlašden zakonom ili ugovorom.)ako ne postoji ugovor.3.zakup sobe u hotelu). Ako je izbor na dužniku on može izbor izvršiti i blagovremenim preduzimanjem radnji koje predstavljaju izvršenje obligacije. 2.poverilac pozovu da izvrši izbor.onda to pravo prelazi na dužnika. Pravo izbora nije subjektivno pravo ved pravna mod. Pravo izbora kod alternativnih obligacija je pravna mod zato što se u alternativnoj obligaciji unosi promena koja se sastoji u tome što se jedna složena obligacija pretvara u jednostavnu.ili ako rok nije bio određeen kada ga dužnik odn.pravo izbora kada se izvrši je neopoziv.

ali se može osloboditi predajom drugog predmeta.ugovora 2.koji je po pravilu neopoziv.nekim drugim predmetom nije neopoziva.1 propisano je sledede: Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz: 1. U slučaju poništenja dolazi do restitucije što znači da je saugovornik oštedenje stvari dužan da vrati ono što je primio. U slučaju opoziva poklonoprimac je dužan da vrati poklon.a zakon kaže da se može osloboditi obaveze vradanje predmeta poklona.ako je krivica dužnika-naknada štete.a kod fakultativnih obligacija se gasi. zakon.izdavanje hartija od vrednosti) 6.a.a ako je poverilac kriv-predaje samo onaj deo što preostaje ne odgovara za štetu.i druge zakonske činjenice utvrđene zakonom.)u pravilima o poništenju ugovora zbog prekomernog oštedenja (laesio enormis).ako pristane da poklonodavcu daje sredstva za život koja mu nedostaju. U ovom slučaju može da traži povradaj predmeta ali samo ako nije osiromašen svojom krivicom. kumulativne. Saugovornik se može osloboditi ako da dopunu do stvarne vrednosti. Kad propadne krivicom dužnika nastaje obaveza na naknadu štete. IZVORI OBLIGACIJA Prema ZOO čl. . Ako je do propasti došlo krivicom poverioca obligacija se gasi.sticanje bez osnova (pravno neosnovano obogadenje) 4.)kod ugovora o poklonu.što znači da poklonodavac ne može svojom voljom opozvati. Dužnik čak i kad je obavestio poverioca može da se obaveze oslobodi predajom drugog predmeta. Kada se te činjenice zakonski predviđene steknu ili dogode onda iz te činjenice između dužnika i poverioca nastaje obligacioni odnos.jednostrana izjava volje (javno obedanje nagrade. pravni posao-može biti ugovor ili testament (ugovorom u zajmu ugovoreno da de zajmodavac vratiti 10. b.ali dužnik bi imao pravo da traži naknadu štete i preda drugi predmet. Ukolio jedan predmet propadne? Ako je viša sila-predaje šta preostane.kod propasti predmeta obaveze kod kod alternativnih obligacija propast stvari prouzrokovana višom silom dolazi do koncentracije. 2. Laesio enormis postoji kad u teretnim ugovorima postoji očigledna nesrazmera davanja koja je posledica zablude jedne od strana o vrednosti predmeta.000 evra ili da bi se oslobodio obaveze predati svog punta).prouzrokovanje štete 3. Izvori obligacija su činjenice za koje zakon vezuje nastanak obligacionih odnosa. 4.su one obligacije koje imaju dva ili više predmeta obaveze koje su ujedno i predmet ispunjenja i duguje se tako da ih dužnik mora predati sve da bi se oslobodio obaveze.poslovodstvo bez naloga (nezvano vršenje tuđih poslova) 5. Od ovog postoji izuzetak kad poklonodavac posle učinjenog poklona osiromaši u tolikoj meri da nema sredstava za život. 3. Izvor nastanka fakultativnih obligacija: 1.

UGOVOR Ugovor je saglasnost izjavljenih volja koje proizvode određeno pravno dejstvo koje se može sastojati u nastanku.a ne forma u kojoj je ta reč izražena. Pogodba . Ako su bili ispunjeni zahtevi forme nastajala je obaveza bez obzira da li je stvarna volja bila da zasnuju obavezu. Dogovor (sporazum).a ugovor je strankama zakon“. Pravilo znači da se usmeni sporazumi moraju izvršiti kao da sam zakon naređuje neku obavezu.nagodba.ugovorna strana.usmena saglasnost obavezuje na izvršenje).Pravni posao. Terminologija: pakt.Zaštita prava prinudnim putem i naknada štete 3.veka kad počinje da preovladava ideja po kojoj obavezuje reč data drugom.Ugovor stvara obligaciju-u našem pravu ne postoji pojam liberatornog ugovora (postoji u Nemačkom pravu i označava ugovore kojima se ukidaju postojedi pravni obligacioni odnosi). Te pravne norme počivaju na nekoliko osnovnih principa (ključne odlike obligacionog prava po prof.u našem pravu se koristi da označi jednu klauzulu.za saglasnost volja se koristi za sporazume pre ugovaranja (u pregovorima).tj za njegov nastanak potrebna saglasnost dve volje(a to je razlika ugovora i testamenta). Ista ideja izražena je u Opštem imovinskom zakoniku Crne Gore iz 1888. U obligacionom pravu ugovor ima uže značenje: ugovor je saglasnost izjavljenih volja dva lica kojom se postiže obligaciono pravno dejstvo što znači da se ugovorom u obligacionom pravu stvaraju obligacije.a ne ugovor.sporazum konvencija. Nije važilo u rimskom pravu gde saglasnost volja nije bila dovoljna da stvori obligaciju.ugovarač. Karakteristike ugovora u obligacionom pravu: 1.znači da je saglasnost volja.ukidanju ili menjanju pravnih poslova. To je opšti pojam koji postoji u svim granama prava. Obligacije su nastajale iz forme koje su ugovorne strane morale da izvrše.jer je izjava volje koja je usmerena na postizanje određenog pravnog dejstva.Sloboda ugovaranja 2. 2.Dvostrani pravni posao.Princip kauze . 1.ali ne treba ih označavati jer su preširoki i uglavnom se koriste u MJP. Umesto pravila u rimskom pravu nastaje novo pravilo „ PACTA SUNT SERVANDA“ (prosta. Pravilo da saglasnost volja rađa obligaciju nastala je krajem 17. Pravilo da iz ugovora nastaje obligacioni odnos je novijeg datuma. „ex nuda pacta obligatio non nascitur“. 3. „razgovor je razgovor. Jedan takav kod nas koji bi mogao da postoji je ugovor (sporazum) o otpuštanju duga.Antidu). Pojam osnovnih načela ugovornog prava Ugovorno pravo predstavlja skup pravnih normi koje uređuju ugovore. Strane -ugovornik (je najispiravnije). U rimskom pravu obaveze nisu mogle nastati iz same saglasnosti volje.

1. Sloboda ugovaranja u užem smislu.ZOO slobodu ugovaranja naziva autonomija volje u čl.slobodu da se odluči da li de se ugovor zaključiti može biti ograničena i tredim licima time što se od pojedinih lica zahteva da dobiju saglasnost tredih lica za zaključenje ugovora.obaveza zaključenje ugovora o osiguranju od štete pričinjene licima ili stvarima na zemlji koju imaju sopstvenici vazduhoplova. Autonomija volje je dobila različitu manifestaciju u različitim granama prava. 1. sloboda svakog lica da odluči da li de ili nede zaključiti ugovor 2.to je sloboda ugovornih strana da svojom voljom urede sadržinu ugovora. 1. Obavezu zaključenja ugovora kada im se stavi obaveza imaju: prevoznici u linijskom prevozu u drumskom.potrebna je saglasnot roditelja ili staratelja. Upotrebom motornih vozila često biva prouzrokovana šteta . 2. Zaštita interesa štetnika ogleda se u tome što je veda verovatnoda da de uspeti da se isplati. radi zaštite javnih interesa propisana je kod zaključenja ugovora o prodaji vatrenog oružja.a radi se o ugovoru kojim ne otuđuje nepokretnost ili pokretna stvar vede vrednosti. 2. Osiguravajuda društva imaju pravo na regres ukoliko je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom. Dispozicija subjekta.Sloboda ugovaranja. Predstavlja primenu principa autonomije volje u obligacionom pravu i ima dva svoja elementa. Ugovori bez saglasnosti su rušljivi osim ukoliko nisu ugovori malog značaja.obuhvata dve stvari: 1. Ova obaveza zaključenja ugovora o osiguranju propisana je radi zaštite interesa samog sopstvenika. izvan osiguranja. 2. 2.u privatnim interesima propisana u tri slučaja: 1.saglasnost je potrebna i roditeljima kada kao zakonski zastupnici zaključuju ugovor umesto maloletnika mlađeg od 14 god. Kada je za neka lica propisano da su obavezni da zaključe ugovor. 3. Za sve imaoce motornih vozila da zaključe ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu. obavezno osiguranje-1. ograničenje saglasnosti tredeg lica za zaključenje ugovora. Sloboda ugovaranja u užem smislu nije apsolutan princip ved relativan zbog toga što u savremenom pravu postoje zakonska ograničenja ove slobode. slobodu svakoga da izabere lice sa kojim de da zaključi ugovor. 2. Saglasnost tredeg lica može biti propisana u interesu zaštite javnih i privatnih interesa.vazdušnom i železničkom saobradaju. 3.10 ZOO međutim to je neodgovarajudi termin jer je autonomija volje opštiji princip od slobode ugovaranja. kada ugovor zaključuje maloletnik stariji od 14 godina ili punoletno lice kojem je delimično oduzeta sposobnost. saglasnost mora dobiti i staratelj kada zaključuje ugovor umesto štidenika i to uvek kada ugovorom raspolaže njegovom imovinom ili kada ugovor prevazilazi okvir redovnog upravljanja njegovom imovinom. obaveza zaključenja ugovora o osiguranju putnika od štete koja im bude pričinjena u toku prevoza koja imaju pravna lica koja se bave javnim prevozom putnika. Ograničenje prava slobode da odluči da li de se ugovor zaključiti: u savremenom pravu je ograničena propisivanjem obaveze određenih lica da zaključe ugovor. 2. .propisano je za neka lica obaveza da zaključe ugovor ako im bude stavljena ponuda od zainteresovanog lica i ako su ispunjeni i drugi potrebni uslovi. 1.ona nisu slobodna i imaju obavezu da ugovor zaključe.1.

javni poredak 3. Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije.javnom poretku i dobrim običajima.ali isto kao što postoje ograničenja slobode ugovaranja u užem smislu. Ova sposobnost je u svim savremenim pravima prihvadena kao princip. javni poredak nije mogude a ni potrebno definisati. Ista zabrana važi i za njihovu užu porodicu. Imalac prava preče kupovine ima dva prava: pravo prvenstva i pravo prekupa.a ako sopstvenik ne ispuni obavezu onda to lice ima pravo da od tredeg lica kome je stvar prodata zahteva da mu stvar ustupi pod istim uslovima. Nakon toga 1844. Zakonsko pravo preče kupovine je pravo jednog lica da mu sopstvenik stvari kad namerava da proda stvar učini ponudu da stvar kupi pre svih ostalih lica.16.prinudni propisi 2. po prvoj teoriji. U čl. Sadržana su u zakonima i podzakonskim aktima i imaju za cilj da spreče zaključivanje ugovora koji bi bili protivni naređenjima koja proizilaze iz tih propisa.što znači da kao poklonoprimci ne mogu zaključiti ugovor o poklonu ako poklone treba da prime u obavljanju svoje funkcije.3.10 pominje: a.odn. Do 1993.god.ograničenje slobode da se izabere lice sa kojim de se zaključiti ugovor: tipičan slučaj kad zakon propisuje obavezu određenih lica da ponudi zaključenje ugovora licu koje zakon propisuje. Izuzetak od ovog slučaja su prigodni manji pokloni i protokolarni.propisi koji govore o najvišem iznosu ugovorne kamatne stope 3.ne pominje se javni poredak.Prinudni propisi.takođe postoje ograničenja dispozicije.a to je slučaj zakonskog prava preče kupovine. kod ugovora ozalozi.)pravila morala socijalističkog samoupravnog društva. 2. Kod ovog ugovora predviđeno je da su ništave klauzule kojima se određuje da de založena stvar predi u svojinu zajmodavca ako zajmoprimac ne vrati zajam u roku.al se u čl.propisi ugovaranja kamate na kamatu.su propisi obligacionog prava i drugi propisi koji se ne mogu promeniti voljom ugovornih strana.Javni poredak-je najznačajnije i najšire ograničenje dispozicije subjekata.da de zajmodavac modi predati stvar iz slobodne ruke po unapred određenoj ceni.)ustavom utvrđena načela društvenog uređenja. Npr. Prvi put je pomenut u Code civilu 1804.u Srpskom građanskom zakoniku. su usvojene izmene i dopune ZOO i propisano je da učesnici u ugovoru mogu slobodno da uređuju. ZOO nije sledio SGZ. Dispozicija subjekta. b.ali ne suprotno prinudnim propisima.propisi o pravima zastarevanja 2. Umesto toga treba prepustiti sudu . 1978. U ZOO ima više propisa koji imaju prinudan karakter: 1.je sposobnost ugovornih strana da urede sadržinu ugovora. Ovi propisi su određeni numerus clausulus i primenjuju se kao konkretno naređenje ili zabrana. Javni poredak je jedan od pojmova koji se odlikuje svojom neodređenošdu pa je definisanje ostavljeno pravnim teorijama u kojim postoje različiti stavovi: 1.dobri običaji 1. Kod nas ograničenja dispozicije su slededa: 1. U njemu se predviđa da je zabranjeno nosiocima javnih ovlašdenja da primaju poklone. Zabrana pojedinih klauzula ugovora propisana je i u ZOO.

2. javni poredak predstavlja skup propisa koji su izričito nabrojani. po tredoj teoriji.da u svakom konkretnom slučaju utvrdi šta je javni poredak kada se takvo pitanje postavi pred njim.koje je šire shvatanje i po njemu javni poredak predstavlja skup osnovnih pravnih i moralnih principa na kojima je zasnovano postojanje i i pravno trajanje pravno organizovane zajednice i izražavaju se preko određenih društvenih normi koje ugovorne strane moraju poštovati prilikom zaključenja ugovora. U pojam pravnog poretka ulaze sva opšta ustavna načela i sve opšte zakonske norme koje imaju prinudan karakter i nisu konkretizovane putem odgovarajudi nižih pravnih akata. Prema ovom stanovištu.potrebno je odrediti osnovna obeležja javnog poretka ali nije neophodno da se precizno definiše.isporuci električne energije.pojam javnog poretka dolazi do izražaja kod normi koje regulišu predmet i kauzu ugovora tako da predmet ugovora ne može biti suprotan javnom poretku.ispoljava se tako što zakon u nekim slučajevima reguliše neke elemente ugovora imperativno tako da te elemente ugovorne strane ne mogu urediti drugačije. prvo.a slabija ugovorna strana može samo to da prihvati ili ne prihvati. Opšte uslove formularnih ugovora određuje ekonomski modnija ugovorna strana.a koje samo daju smernice i upustva sudiji u vezi sa primenom pravnih normi.javnom prevozu. 4.) društvena solidarnost c. Izdvaja se nekoliko mišljenja u zavisnosti od kriterijuma da li pravilo ulazi u javni poredak: a.ovde ulaze i pravni standardi. .bez dogovora sa drugom stranom.) društveni interesi b.) propisi o državnom poretku.a cilj koji ugovorne strane hode da postignu ugovorom ne sme biti suprotan javnom poretku. ali se mogu pozvati i same stranke svojim ugovorom. 3. po drugoj teoriji.Zakonom regulisane sadržine ugovora. 5. Obaveznost proizilazi od sankcije.organizacije državne vlasti i propisi državnog uređenja. Formalni ugovori su oni čiji nastanak se vezuje za ispunjenje zakonskih uslova ili ugovorno propisane forme.predstavljaju ustaljena pravila ponašanja koja usvaja određena društvena grupa i koja su u svetu članova te grupe postala obavezna.po profesoru Antidu u javni poredak ne ulaze svi propisi ved samo neki. Ona ima faktičku mod da o tome odlučuje. Samo oni koji nisu konkretni.Faktičke prirode. Kod dileme šta je dobar a šta loš običaj zastupljen je stav da je dobar običaj u skladu sa poštenjem i savesnošdu .opšte pravne norme koje svoju konkretnu sadržinu dobijaju tokom njihove primene.formularni ugovori (ugovori po pristupu) -jedna strana unapred određuje sve uslove bududeg ugovora tako da druga strana može samo u celini da ga prihvati ili da ga u celini odbije. U našoj pravnoj doktrini postoje dva shvatanja: 1.Dobri običaji. 3.pružanju komunalnih usluga.je potrebno utvrditi jednak kriterijum koji bi omogudio da se na osnovu njega okupe i klasifikuju određena pravila koja se tiču javnog poretka. 4. Pojam se srede u pravilima koja uređuju trgovačke ugovore kada se poziva sam zakon. Prema ovom shvatanju. Ovi ugovori se pojavljuju kod ugovora o osiguranju. (npr. Ostavlja se sudu da odredi da li je javni poredak povređen ili nije. 2.uže. Ugovor o otkupu stana. po četvrtoj teoriji.a nabrojane propise treba prepustiti državnim organima. Problem je što nije mogude obuhvatiti sve propise koji mogu da uđu u javni poredak.a onaj koji je suprotan se ne može smatrati dobrim običajem. Formularni ugovori su ugovori kod kojih bitne elemente ugovora određuje jedna strana.u celini je regulisan na pravila Zakona o stanovanju.

ugovori sa trenutnim izvšenjem.ugovori koji seizvršavaju preduzimanjem više uzastopnih sukcesivnih akata davanja ili činjenja.o prodaji. mešoviti.nisu toliko česti u pravnom prometu. 2. ugovori sa sporazumno određenom sadržinom 3.Kriterijum zavisnosti ugovora jednih od drugih . ugovori sa trajnim izvršenjem.o lizingu.ug .to su oni ugovori koji su zbog svoje učestalosti u pravnom prometu zakonom posebno uređeni i čije je ime tačno određeno. 3.zajam).trampa. Predstavljaju poseban problem za primenu u pravu jer u slučajju da dođe do spora oko njihovog izvršenja može se postaviti pitanje pravila koje treba primeniiti s obzirom da je u njima sjedinjenoo više elemenata različitih ugovora. 2. kolektivni 4. U rešenju ovog pitanja nastale su brojne teorije.oni koji naastaju prostom saglasnošdu volja. 6.koju su ugovorne strane utvrdile kao uslov nastanka i punovažnosti. individualni 5.pa se postavlja pitanje koja demo pravila postaviti.Prema dužini trajanja prestacije: 1.oni koji su sastavljeni od elemenata više ugovora (ug. generalne 6. kod ugovora o nepravoj ostavi imamo situaciju u kojoj su sjedinjeni elementi ug.Prema tehnici i načinu zaključenja: 1. 5. Njihova sadržina nije zakonom posebno uređena niti im je u zaakonu dato posebno ime. Npr. Po njoj kod jednog mešovitog ugovora treba utvrditi koji elementi kod njega pretežu i ti elementi koji pretežu apsorbuju elemente drugih ugovora. formalni.Prema kriterijumu određenosti u zakonu: 1. posebne. jednostavne. 2.o ne nepravoj ostavi).Bitni uslovi potrebni za anstanak ugovora: 1. 2.o zajmu. imenovane.oni ugovori za čiji nastanak je pored saglasnosti volja neophodno da ona bude izražena u formi koju je zakon odredio odn. (prodaja.su ugovori koji se davaju jednim aktom davanja ili činjenja. 2.su ugovori koji se izvršavaju preduzimanjem jednog akta davanja ili činjenja koji se prostire u kradem ili dužem vremenskom periodu odn.zajmu).o pansionu. ugovore po pristupu 2. 4. neimenovani.o ostavi i ug.o organizovanju putovanja.zakupu. neformalni. U našem pravu jeprihvadena teorija apsorbcije.Prema karakteru prestacije: 1.oni ugovori koji se sastoje iz elemenata samo jednog određenog ugovora.o finansijama.Podela ugovora 1. (ug.

jednostrani ugovori.tako da je izvršenje obaveze iz tog ugovora vezana za određeno lice i ne može biti preneta na drugo lice (npr. pravila o raskidanju ugovora zbog neispunjenja 5. pravila o izmeni ili raskidu ugovora zbog promenjenih okolnosti 6.su oni ugovori kod kojih jedna strana ne duguje naknadu za korist koju prima od druge.Prema ličnosti ugovornika: 1.ug. 2. Ova podela ugovora ima veliki značaj u našem pravu. pravila o odgovornosti za pravne nedostatke ispunjenja 3.su ugovori koji se zaključuju s obzirom na ličnost jednog ugovornika ili oba. teretni -su ugovori kod kojih svaka strana duguje naknadu za korist koju prma od odruge ugovorne strane. akcesorni.o posluzi. Ugovor o delu). U jednostrane ili jednostrano obavezne ugovore spada ugovor o poklonu (na osnovu njega nastaje samo oabveza poklonodavca da preda poklon i pravo svojine. On je dvostruko obavezan jer nastaje obaveza zajmodavca da preda određenu količinu zameenljivih stvari. pravila o odgovornosti prenosioca za fizičke nedostatke 2. u. 8. Nazivaju se još i ugovori bez nanade ili besplatni. pravila o nemogudnosti ispunjenja 7.oni kod kojih saglasnošdu volja nastaje obaveza samo za jednu ugovornu stranu. 1. pravila o zelenaškim ugovorima 9. dobročini. 2. Zajam više nije realan ugovor. pravila o preomernom oštedenjuu 8. Značaj podele:ogleda se u tome što se najednostrane obaveze ugovornika ne primenjuje čitav niz zakonskih pravila za koje je u ZOO određeno da se primenjuju samo na dvostrane ugovore. ugovri koji se zaključuju bez obzira na ličnost učinioca. Obaveza poklonorpimca sastoji se u nečinjenju jer povredom može dodi do raskida ugovora zbog nezahvalnosti i gubitka imovinske koristi.o poklonu.ugovori koji ne mogu postojati samostalno ved njihovu egzistenciju i pravna sudbina zavise od egzistencije i pravne sudbine nekog drugog ugovora (jemstvo) 7. 121 do 148.Podela prema odnosu prava i obaveza: 1.zaključuje se prostom saglasnošdu volja.1. 1. Još se nazivaju ugovori s naknadom ili onerozni. Ta pravila su smeštena od čl.preduzimanju pojedinih akata kojima se prema poklonodavcu iskazuje blagodarnost.su oni koji mogu da postoje potpuno nezavisno od ostalih ugovora 2. pravila o ustupanju ugovora. dvostrane ugovore. (ug. pravila o prigoru neispunjenja 4.o beskamatnom zajmu. 2.to su ugovori kod kojih iz saglsnosti volja ugovornih strana nastaju obaveze za obe ugovorne strane.o . Dvostrani ugovori se još nazivaju i uzajmni.reccipročni i sinalagmatični. Prema shvatanju prfesora Antida ugovor o poklonu je dvostrano obavezan pravni posao jer za poklonoprimca nastaje obaveza zahvalnosti koja se sastoji u suzdržavanju. samostalni. ugovori intuitu personae.

2. Dobročini ugovori se zaključuju s obzirom na svojstva ličnosti jedne ugovorne strane. Ugovor o osiguranju. Ili kada postoji nedopuštena pobuda kod jedne ugovorne strane. Razlika je u tome što se podela na jednostrane i dvostrane zasniva na pravnom kriterijumu. a ako je ostava a naknadom onda je njegova odgovonost strožija.u o igri). Za nastanak dobročinog ugovora potrebno je da se ispuni još jedan dodatan uslov koji se ne traži kod teretnih.a ne više.na odnosu odnosno broju obaveza koje nastaju iz ugovora.tako da se zna šta ko prima po osnovu ugovora i šta ko po osnovu ugovora duguje.je takav ugovor kod koga se u trenutku njegovog zaključenja zna kolika je visina i kakav j uzajamni odnos prestacija.a to je forma.besplatnoj ostavi. Tumačenja ugovora: nejasne odredbe koje se pojave u teretnom ugovoru treba tumačiti na način na koji se ostvaruje pravičan odnos uzajamnih davanja.ko dobročinih.postoji vedi broj razloga n osnovu kojih mogu da prestanu dobročini za razliku od teretnih. Značaj podele: ogleda se na polju zaključenja ugovora. Opklada je ugovor kod koga strane iznose. Prenosilac kod dobročinih ugovora odgovara samo ako je fizički ili pravni nedostatak prouzrokovao štetu na imovini pribavioca. Nasuprot tomme teretetni se ne zaključuju s obzirom na svojstva ličnosti.a to je nemoralno ili protivzakonito (apsolutna ništavost).dejstva i prestanka ugovora.ugovori kod kojih se u momentu zaključenja ne zna koja de strana biti poverilac a koja dužnik ili se ne znna kolika de biti viisina obaveze jedne ugovorne strane ili se ne zna kakav de biti krajnji odnos uzajamnih davanjaili to zavisi od nekog neizvesnog događaja.to su ugovori intuitu personae. komutativni. ug.o bessplatom punomodstvu). aleatorni.odn tvrde dva suprotna fakta s tim što ona strana čije tvrdnje se pokažu tačne treba da od druge strane primi određenu korist. Nastanak. .usled zablude o motivu -rušljiv.a ponekad i odvažni ugovori (ug.ostavoprimac odgovara za štetu samo ako ih nije čuvao sa pažnjom koju poklanja sopstvenik stvari. 1. (npr. Ako je besplatna ostava.ugovorilac osiguranja se u momentu zaključenja ugovora obavezuje da osiguraniiku plada određenu naknadu i visinu premije osiguranja.o opkladi. Kod dobročinih ugovora odgovornost zaštetu se blaže ceni nego kod teretnih. Prestanak. Kod njih prenosilac ne odgovara ako stvar ima neki fizički ili pravni nedostatak. Ta odgovornost ne postoji kod dobročinih ugovora.najopštije se može redi da dobročini ugovori teže nastaju. Kod teretnih nje dovoljna samo nedopuštena pobuda ved je potrebno da druga strana zna za nedopuštenu pobudu.dok kod teretnih zabluda oo motivu je nebitna). osiguravač se obavezuje da ukoliko nstupi osigurani slučaj da isplati osiguranu sumu. Ova podela je vrlo slična podeli na jednostrane i dvostrane ugovore. To se najbolje vidi kod primera o ostavi.a podela na teretne i dobročine zasniva se na ekonomskom kriterijumu na odnosu koristi. Dejstva.kod teretnih ugovora postoji odgovornost prenosioca za fizičke i pravne nedostatke ispunjenja.zahteva da se ponaša kao dobar domadin.a dobročini ugovori se uglavnom tumače na način koji je manje štetan za dužnika i uzima se da je dužnik hteo manje.a da lakše prestaju od teretnih. Pobijanje zbog oštedenja poverioca: uslovi za pobijanje dobročinih ugovora su Paulijanskom tužbom lakši od onih koji see traže pobijanjem teretnih ugovora. Nazivaju se još i ugovori na sredu.

-maloletnik sa navršenih 14 godina -punoletno lice koje se nalazi pod starateljstvom zbog toga što su delimično lišena poslovne sposobnosti.oni koji se zakonom ili voljom ugovorne strane zahtevaju samo kod nekih ugovora za njihov nastanak. Kod komutativnih ugovora je poznata visina u trenutku zaključenja ugovora. apsolutna: . .relativna. Nema nikakvih neizzvesnosti.) saglasnost volja c. Neizvestan događaj koji se pojavljuje kod aleatornih ugovora može biti bilo koji događaj (opšte neizvesan ili događaj neizvstan samo za ugovorne strane. Nije bitno da li se radi oprosšlosti.Ugovor o doživotnom izdržavanju. Kod aleatornih ugovora postoji neizvesnost na koje ugovorne strane računaju prilikom zaključenja.2 izuzetka: ova lica mogu da zaključuju ugovore malog značaja pri čemu se značaj ugovora ceni u odnosu na vrednost njihove imovine i ugovori kojima stiču isključivo prava(ug.punoletna lica kojima je odlukom suda potpuno oduzeta poslovna sposobnost .odn.pristaju na mogudnost da jedna od njih primi manje.) kauza 2. Dele se na: 1.punoletnim licima 2. Zbog toga ako se desi da jedna strana bude prekomerno oštedena kod komutativnih ima pravo da zahteva poništenje ugovora zbog prekomernog oštedenja. Nesposobnost za zaključenje ugovora može biti: 1. Sposobnost za ugovaranje u našem pravu nemaju lica kojima zakon ne priznaje pravo da zaključe ugovor. posebno bitni uslovi.lica koja su napunila 16 godina života a kojima je odlukom suda priznata poslovna sposobnost zbog toga što su postali roditelji i imaju telesnu i psihičku zrelost da se sami staraju o svojim pravima i interesima.) Sposobnost za ugovaranje.) predmet d. Poseban bita uslov određen zakonom je forma. Zbog toga ovde važi da se ne mogu poništiti zbog prekomernog oštedenja.) sposobnost za ugovaranje b.maloletna lica do navršenih 14 godina .ne sprečava nastanak ugovora ali predstavlja pitanje opstanka. 2. a. Zaključenje ugovora Da bi ugovor nastao potrebno je da budu isunjeni određeni uslovi.opšte bitne uslove. U našem pravu sposobnost za ugovaranje priznaje se : 1.znači da svako lice koje zaključuje ugovor ima poslovnu sposobnost koja se zahteva za zaključenje određenih ugovora.sadašnjosti ili bududnosti).koji se zahtevaju za nastanak svakog ugovora a. Sposobnost za ugovaranje imaju ona lica koja imaju svest i nameru da zaključe ugovor.ne zna se visinaa obaveze davaoca izdržavanja ved ona zavisi od jednog neizvesnog događajatj dužine trajanja života primaoca izdržavanja.lica koja su napunila 16 godina života i na osnovu odluke suda im je dozvoljeno da stupe u brak. o poklonu).samim tim one pristaju da odnos njihovih uzajamnih davanja budu nejednaka. 3.

se zasniva na ugovoru o nalogu koji se zaključuje između ugovorno sposobnog lica kao nalogodavca i nekog drugog lica kao nalogoprimca.a ako nisu saglasni ugovor se poništava.onda ograničeno sposobno lice može u roku od 3 meseca od dana sticanja poslovne sposobnosti da izjavi da se više ne smatra vezanim ugovorom.ako odbije može se postaviti pitanje neovlašdenog zastupnika za štetu koju je prouzrokovao tredem licu-opšte pravilo za subjektivnu odgovornost. Neovlašdeno zastupanje. Lice koje je obavezno na naknadu štete je zastupnik i zastupani po pravilima pasivnih solidarnih obligacija.da odustane i to ako nije znao da zaključuju ugovor sa licem koje nema sposobnost za ugovaranje. .s tim što neke mogu potpuno samostalno.a ako odobri prekoračenje onda ugovor obavezuje u celini. Saugovornik može da se ponaša na dva načina: 1.ugovor postaje punovažan. Zakonsko (ugovorno nesposobna lica).saugovornik znao da zaključuje ugovor sa licem koje nema poslovnu sposobnost.pravilo da je neophodno da bi ugovor koji zastupnik zaključi sa tredim licem proizvodi pravno dejstvo. a neke isključivo uz saglasnot roditelja ili staratelja. Za ugovorno i zakonsko zastupanje važe neka zajednička pravila: 1.a oni odbiju da se izjasne ili dute. Ukoliko zastupnik prekorači ovlašdenje za zastupanje ugovor nede proizvoditi dejstva u prekoračenom delu (ako zastupani ne da odobrenje za to prekoračenje). Zastupništvo se mora kretati u obimu ovlašdenja. Pravila koja važe za zaključenje poslovno nesposobnih lica: Roditelji mogu nakon zaključenja ugovora izjasniti da li su saglasni ili ne. Uz saglasnost roditelja ili staratelja mogu da se zaključe i svi ostali ugovori ali pravna važnost tih koji zaključuju uz saglasnost je na neki način uslovljena. Nad njima „lebdi“ neizvesnost o tome da li de oni postati punovažni.u vezi sa sposobnošdu za ugovaranje je i zastupanje. 2.Ova lica mogu da zaključe sve ugovore. To je ugovorno zastupanje i osnovna razlika zakonskog i ugovornog zastupanja je u licima koja zastupaju. U tom slučaju može da nastane obaveza naknade štete. Izuzetak je ako je saugovarač znao ili mogao znati da strana istupa kao zastupnik ugovora te ga obavezuje bez obzira što nije obavešten. U tom slučaju može zvati roditelje da pita da li daju saglasnost ili ne. Ako ih je pozvao. Ugovorno zastupanje.onda se smatra da saglasnost nisu dali (i onda ugovor ne obavezuje ugovorne strane). Ako izjave da su saglasni.postoji kada je jedno lice pretstavilo drugom licu da istupa kao zastupnik a da ono nema nikakvo ovlašdenje za zastupanje.ako se sudbina ugovora ne reši ni na jedan od prethodnih načina. Kada je znao za nesposobnost za ugovaranje ali je bio prevaren u pogledu saglasnosti roditelja onda njegovo pravo odustanka traje 30 dana i računa se od dana kada je ugovor zaključio. da zastupnik obavesti drugu stranu o tome da ustupa kao zastupnik i da se krede u granicama svojih ovlašdenja. . Zastupanje. Ako zastupani odbije da da odobrenje ugovor nede proizvoditi pravno dejstvo samo u prekoračenom delu. Lice nesposobno za ugovaranje pri zaključenju ugovora može zameniti zastupnik određen zakonom odnosno odlukom državnog organazakonsko zastupanje. Ako ga odobri proizvodi pravno dejstvo . ugovorno (ugovorno sposobna lica). Ako zastupnik ne obavesti drugu stranu ugovor nede proizvoditi pravno dejstvo između zastupanog i druge strane. U tom slučaju ugovor ne nastaje ali trede lice može pozvati neovlašdeno zastupanog da li odobrava ugovor.

30 „pregovori ne obavezuju i svaka ih strana može prekinuti kad god hode“. 1. ZOO čl.ponuda 2.000 evra. Advokat umesto da nađe trede lice pojavi se kao kupac). Ako je nalogoprimac zaključio ugovor pod povoljnijim uslovima od onih koji su bili određeni. Međutim u pravu postoji situacija kada se ugovor prividno zaključi sa samim sobom.) Saglasnost volja. To je pravilo koje važi u svim pravnim sistemima. U evropskom pravu na pregovore se gleda drugačije. U toj fazi ugovorne strane razmatraju da do ugovora uopšte dođe. Smatra se da sloboda prekida pregovora nije .međutim može se desiti da se umesto tredeg lica kao ugovorne strane pojavi sam punomodnik (npr.a ugovor je strankama zakon“.situacija kada je jedno lice kao punomodnik odn.a prihvatanje je izjava koja joj sledi. Mogudnost prekida pregovora u Engleskoj i tom pravnom krugu je neograničena. U ovom slučaju punomodnik zastupa u ime i račun jednog i drugog nalogodavca i zaključuje ugovor sa samim sobom.a prihvatanjem dovršava zaključenje ugovora.Ugovor ne može da se zaključi sa samim sobom jer je to saglasnost volja dva lica koji izjavljuju volje i čijom saglasnošdu ugovor nastaje. Saglasnost volja postoji kada su se ugovorne strane sporazumele o bitnim elementima ugovora.jednog advokata vlasnik kude ovlasti da proda kudu za 200. Pregovori su pripremna faza koja prethodi zaključenju ugovora.onda proizvodi dejstvo samo ako nalogodavac da saglasnost. b. U anglosaksonskom pravu pravilo o neobaveznosti pregovora ima apsolutni karakter. Po tome se pregovori razlikuju od ugovora. Tu razliku između pregovora i ugovora je lepo objasnio Valtazar Bogišid „razgovor je razgovor.smatrade se punovažnim. Ovaj ugovor proizvodi pravno dejstvo ako je u okviru ovlašdenja koje je dao nalogodavac. Ponudom se ugovor započinje. (npr. Ugovor redovno nastaje tako što jedna strana izjavi ponudu. Ugovor obavezuje ugovorne strane a pregovori neobavezuju čak ni na to da ukoliko budu prekinuti da ih pregovarači nastave. One se mogu posmatrati kao dve faze u zaključenju ugovora.kada se jedno isto lice lice pojavljuje kao punomodnik druga dva lica. Pripremna faza naziva se pregovori. Saglasnost se raščlanjuje na dve izjave: 1.razmenjuju predloge i kontra-predloge.prihvatanje ponude.000.nalogoprimac bilo ovlašdeno od strane nalogodavca da zaključi ugovor sa nekim tredim licem koje se u tom slučaju pojavljuje kao ugovorna strana. 2.a neko drugo lice istog advokata ovlasti da u njegovo ima kupi kudu). a nazivaju se pregovarači ne nastaju nikakve obaveze.za ugovor se kaže da postoji kad postoji saglasnost volja.vlasnik kude dao nalog da proda kudu za 200. a druga strana prihvati ponudu. U toku pregovora u anglosaksonskom pravu ne može da nastane čak ni odgovornost za štetu. Ako je zaključen pod uslovima iz ovlašdenja koja su punomodniku dali i 1 i 2 nalogodavac. Pre iznošenja ponude može se odigrati faza u kojoj se ugovor priprema.ali ovo pravilo nema isti domašaj u svakoj grani prava. Ponuda je izjava koja prethodi. U toj fazi za lica koja pregovaraju.

Pregovori ne obavezuju.Ponuda. (npr. Između ponude i pregovora postoje dve bitne razlike: 1. a to znači da nije vodio pregovore u nameri da zaključi ugovor što je zahtevao od njega princip savesnosti i poštenja.predlog za zaključenje ugovora mora biti konačan i u sebi sadržati nameru zaključenja ugovora.a koje se naziva ponudioc. Svaka ponuda mora da sadrži animus contrahendi jer ako je ne sadrži to nije ponuda. I u toku pregovora pregovarači imaju određene dužnosti koje proizilaze iz principa savesnosti i poštenja. Ne može nastati obaveza da se zaključi ugovor.ali o delovima ponude više ne može diskutovati.poklonoprimac kod ugovora o poklonu). druga razlika ogleda se u pravnim dejstvima. Stvara obavezu za lice koje je ponudu uputilo. 1. Predlog je konačan ako se više ne može menjati.kada je jedna strana vodila pregovore bez namere da zaključe ugovor. Jedno od najvažnijih je dužnost pregovarača da ozbiljno pregovaraju. U našem pravu predugovorna odgovornost za štetu nije postojala sve do donošenja ZOO.predvideo je dva odstupanja: 1.ali mora da se nadoknadi šteta koja se zasniva na krivici i na njoj se primenjuje opšte pravilo o subjektivnoj odgovornosti.u periodu između upudivanja i prihvatanja može dodi do promene ponude jer smatra da ponuda više nije dobra. To označava da su dužni da vode pregovore u nameri da zaključe ugovor. potrebno je da ima određena obeležja: 1.da ponudu zadrži određeno vreme i ugovor zaključi pod uslovima koji su u ponudi navedeni.mogu jedino stvoriti obavezu na naknadu štete zbog skrivljenog prekida.sloboda prekida pregovarača je ograničena. U tom smislu i ZOO koji je kao princip predvideo da su pregovarači slobodni da prekinu pregovore kad hode. Animus obligandi je namera obavezivanja.pregovori prethode zaključenju ugovora.je predlog za zaključenje ugovora upudena određenom licu koja sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njenim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor. Ponuđeni ne može u ponudi izmeniti bilo šta. Namera za zaključenje ugovora mora postojati u momentu upudivanja predloga. Međutim svaka ponuda ne mora da sadrži animus obligandi. On ne mora da postoji kod ponude za zaključenje nekog dobročinog ugovora ako predlog za zaključenje upuduje strana koja se ugovorno ne obavezuje.i to je namera ponudioca da sebe pravno obaveže. Animus contrahendi znači da ponudilac ima nameru da zaključi ugovor i prihvati sva pravna dejstva koja iz ugovora nastaju. Da bi jedan predlog imao pravni značaj ponude.odstupanje u situaciji kada je jedna strana vodila pregovore u početku sa namerom da zaključi ugovor.ako se izmeni više nije ponuda.a potom od namere odustane bez osnovanog razloga. On je mora prihvatiti onakvu kakva jeste . Nasuprot pregovorima ponuda je izjava koja pravno obavezuje.apsolutna i neograničena. Tada. 2. 2.i u tom slučaju može da nastane obaveza da nadoknadi štetu drugom pregovaraču. Namera za zaključenje ugovora je animus contrahendi i tu nameru treba razlikovati od animus obligandi. Predlagač upuduje novi predlog-naknadnu izjavu kojom de od prvobitne odstupiti. Ponuda se mora prihvatiti onakva kakva jeste.ako je zbog takovog postupka prouzrokovana šteta može nastati obaveza da se šteta nadoknadi. . Zbog postojanja principa savesnosti i poštenja koji vlada pregovorima u evropskom pravu. Ta odgovornost naziva se još i predugovorna odgovornost i razlikuje se od ugovorne odgovornosti koja je odgovornost za štetu koja nastane povredom neke ugovorne obaveze.a ponudom započinje zaključenje ugovora. Krivica postoji kada se taj pregovarač nije ponašao onako kako je trebao u toku pregovora.

Odstupanje od namere zaključenja ugovora: 1.slučajevi u kojima zakon propisuje formu za zaključenje ugovora.strane se obavezuju da ugovor nakon pregovora zaključe u određenoj formi.usmeno. Ugovor o osiguranju je zaključen kad stranke potpišu polisu osiguranja ili listu pokrida).predlog za zaključenje ugovora mora sadržati bitne sastojke. Pravilo je da je ponuda neformalna. Taj ugovor treba da buse zaključen pre ili kasnije kad bude postignut. 2.1 ZOO). (npr. 3. Bitni sastojci nisu subjektivno bitni. Ako je neopoziva onda naknadna izjava o opozivanju ponude ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Od pravila da je ponuda neformalna postoje brojni izuzeci: 1. Pored nas postoji još Švajcarskoj. Pošto ponuđeni tada ima u rukama dve izjave koje ne mogu istovremeno proizvoditi pravno dejstvo jer su suprotne sadržine.)sporazum o formi.konkludentnim radnjama ili opšteusvojenim znacima za izjavljivanje volje. Usmerena je ka tome da se oduzmu dejstva koja su počela da se proizvode. Takva forma se naziva „ugovorna forma“. Ponuda ne mora da ih sadrži. 3.izjava ponudioca data u cilju oduzimanja pravnog dejstva ved učinjenoj ponudi. ali iz njih se može zaključiti o sadržini te volje. Konkludentne radnje su radnje koje nisu preduzete u pravcu izražavanja određene volje. Opozivanje. . Koja ponuda je neopoziva? Neopoziva je ona ponuda koju je ponudilac dužan da održi do isteka roka određenog u samoj ponudi ili u zakonu. Opozivanje ponude može da proizvede pravno dejstvo na koje je usmerena samo ako je ponuda u jednom pravu opoziva. Pod ovim uslovima uvek je mogude opozivanje u srpskom pravu. Njome se sprečava da ponuda proizvede pravno dejstvo.slučajevi kada zakon propisuje formu za ponudu ali ne propisuje formu za ugovor. 2. -ako se naknadna izjava dostavi ponuđenom pošto je primio ponudu onda se govori o opozivanju ponude. Svoje odstupanje od prvobitne namere za zaključenje ugovora ponudilac saopštava ponuđenom naknadnom izjavom kojom izjašnjava suprotnu nameru da ne zaključi ugovor. Može li ponudilac obesnažiti ponudu ili njegova naknadna izjava nema nikakvog uticaja na ponudu.slučajevi u kojima je voljom ugovornih strana predviđeno da ugovor treba da bude zaključen u naročitoj formi. ( ugovor o osiguranju čl. a. Odgovor na ovo pitanje zavisi od vremena dostavljanja izjava: -ako je naknadna izjava dostavljena pre ili najkasnije istovremeno sa ponudom onda se govori o povlačenju ponude. Povlačenje ponude je izjava volje kojom ponudilac izražava nameru da odstupi od prvobitne namere da zaključi ugovor. Subjektivno bitni su uslovi koji su bitni za jednu ugovornu stranu.)saglasnost o sadržini. U našem pravu ponuda je neopoziva. b.dovoljni su objektivno bitni uslovi. Pravilo o neopozivosti ponude je dispozitivno . a da bi povlačenje ponude imalo efekat neophodno je da izjava o povlačenju ponuđenom stigne pre ili istovremeno. te i ponuda mora imati istu formu. U ovom slučaju se spajaju dva sporazuma. To su objektivno bitni sastojci za nastanak ugovora.objektivno bitni uslovi kod ugovora u prodaji su predmet i cena).ponuda treba da bude učinjena u određenoj formi kada se forma zahteva.tek nakon toga ugovor je zaključen. Opoziva je ona ponuda koju ponudilac ne mora da održi.da bi ugovor bio zaključen potrebno je još sastavljanje pismene isprave i overa u sudu-ispunjenje potrebnih formalnosti.što znači da se može dati pismeno.što znači da ponudilac može svojom voljom u samoj ponudi isključiti svoju obaveznost ponude i za sebe rezervisati pravo da obavezu opozove. Oni elementi koji su zakonom propisani da o njima ugovorne strane moraju postidi saglasnost da bi ugovor nastao.901 st.Austriji.Nemačkoj.

njegov pristanak nije prihvatanje ponude nego ono postaje ponudilac. Od kada do kada ponuda obavezuje? Počinje da obavezuje ponudioca od momenta kada je saopštena drugoj strani.34 „izlaganje robe sa označenjem cene smatra se kao ponuda ukoliko ne proizilazi drugačije iz okolnosti slučaja ili običaja.sekundarno dejstvo-ponuda ga stvara samo uz prihvatanje ponude. Ponuda odsutnom licu obavezuje od datuma saznanja za ponudu/dostavljanje ponude. Ovo pravilo je dispozitivnog karaktera.upuduje ga pozivaoc nekom licu. Ako je u pitanju ponuda upudena određenom licu.odgovarade za štetu.čl.izlaganje robe sa označenjem cene.šalje je ponudilac ponuđenom i ako je ponuđeni prihvati ugovor nastaje.33 ZOO Predlog za zaključenje ugovora učinjen neodređenom broju lica. Postoje i predlozi za zaključenje ugovora koji se upuduju neodređenim licima.a kada pozivalac prihvati ponudu nastaje ugovor.ponuda obavezuje njegove naslednike. Svako lice koje je zainteresovano može da sa njima zaključi ugovor pod navedenim uslovima. 2. Ako je izgubio poslovnu sposobnost . 5. Ponudilac mora da ima poslovnu sposobnost koja se zahteva za zaključenje ugovora. Izuzetak je kada se ugovor zaključuje intuitu personae i kada je ponudilac izrazio nameru da se samo on ponudom obaveže. Period/rok u kome . Ponudu ne može uputiti trede lice. Lice koje izlaže robu može ovom postupku dati drugačije značenje ukoliko to želi.ukoliko ne prihvati ponudu.ono koje proizvodi samostalno – sastoji se u tome što ponuda obavezuje ponudioca da ponudu održi određeno vreme i da zaključi ugovor pod navedenim uslovima. Ako to lice pristane na poziv na ponudu.a ne i njegovi naslednici.4. 2. Kada je uz robu na posebnoj etiketi ili ispod robe ili je u izlogu pored nje cena radi se o ponudi.a razlika je što je ponuda konačan predlog.ponuda mora biti učinjena od strane bududeg ugovornika.a i ono čini ponudu pozivaocu.to ne utiče na pravno dejstvo ponude.opšta ponuda. Na strani ponuđenog može biti i nekolicina određenih lica.ukoliko drukčije ne proizilazi iz okolnosti slučaja ili običaja.važi kao ponuda.slanje kataloga ili oglasa prema ZOO nije ponuda ved samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima. Sličnost između ponude i poziva na ponudu je što i jedno i drugo su predlozi za zaključenje ugovora.dolazi do konvalidacije. Ne može biti prinuđen da je prihvati .a poziv je pripremni predlog koji je podložan promeni. Ukoliko je lice koje je ponudu poslalo umrlo pre prihvatanja ponude. Kada se predlog čini prisutnom licu ponudilac je vezan od momenta saopštavanja. Da li takav predlog predstavlja ponudu? ZOO uređuje tri slučaja kada se predlog upuduje neodređenim licima (ponuda javnosti): 1. Ponudilac može biti svako lice. Može da mu oduzme karakter ponude navodedi da je predmet izložen kao uzorak. Ukoliko od slanja ponude do momenta prijema dođe do promene statusa u poslovnoj sposobnosti. Iako je ovaj predlog upuden neodređenim licima ZOO ga smatra ponudom u čl. Pozivalac ne mora da prihvati ponudu. ZOO ih smatra ponudom za zaključenje ugovora ukoliko drugačije ne proizilazi iz konkretnog slučaja.koji sadrži bitne elemente ugovora čijem je ono zaključenju namenjen.ponuda mora biti upudena određenom licu.pravilo je da se poslovna sposobnost ceni u momentu slanja ponude. Smatra se da katalog ili oglas pretstavljaju ponudu ukoliko iz sadržine proizilazi da se u njoj nalaze svi bitni elementi za zaključenje ugovora. Kod poziva na ponudu. Dejstvo je takođe drugačije. Ponudu mora uputiti lice koje je bududi ugovornik ili njegov zastupnik.al s obzirom da je on uputio poziv. Ukoliko lice koje nije bilo poslovno sposobno u međuvremenu stekne poslovnu sposobnost. 3. Dejstva ponude: proizvodi dve vrste dejstava: 1.

odnosi se na ugovor o nalogu.ako ponuđeni duti smatra se da je prihvatio ponudu.počinje da proizvodi pravno dejstvo samo kad se sjedini sa ponudom a to je momenat kada se ugovor zaključi. Ako ne odredi rok primenjuje se dopunsko dispozitivno pravilo: ponuda odsutnom licu obavezuje onoliko vremena koliko je potrebno da ponuda stigne. 2. da se razmotri i o njoj odluči i da odgovor o njoj stigne ponudiocu. Izjava o prihvatanju proizvodi pravno dejstvo od momenta kada je saopštena ponudiocu. Razlika između ponude i prihvatanja: -u redosledu u kom se pojavljuju: ponuda je izjava volje koja prethodi zaključenju. ZOO reguliše i kaže da nema dejstva odredba u ponudi da de se dutanje smatrati prihvatanjem ponude. Da bi ovaj izuzetak bio primenjen potrebna su tri uslova: 1.prema ZOO lice koje se ponudilo drugom da izvršava njegove naloge ili u čiju poslovnu delatnost spada izvršavanje tuđih naloga dužan je da izvrši nalog ako ga nije odmah odbio.susretom tih namera nastaje ugovor. 2.smatra se da je zaključen novi ugovor na neodređeno vreme pod istim uslovima. u slučaju kad je ponuđeni u stalnoj poslovnoj vezi sa ponudiocem.ponuda sadrži uslove koji ne odstupaju od uslova pod kojima osiguravač vrši predloženo osiguranje.ona kojoj zakupodavac prima zakupninu ili na drugi način izjavljuje svoju volju da bude u ugovoru sa zakupcem (ovo nije izuzetak jer ne duti).ponuda obavezuje ponudioca određuje sam ponudilac u ponudi.proteka određeni rok koji iznosi 8 dana od dana prijema ponude 3. U ovom slučaju ugovor je produžen na neodređeno.„dutanje“. Pravilo: dutanje ne znači prihvatanje ponude. Ponuda prisutnom licuponudilac nije vezan ponudom ako je ponuđeni odmah ne prihvati.izjava kojom ponuđeni pristaje na ponudu. Pasivno ponašanje . Ozbiljno posmatrati ponašanje zakupca sa zakupodavcom: u ponašanju zakupodavca možemo videti dve situacije: 1.a prihvatanjem sledi zaključenje ugovora -pravno dejstvo: ponuda ima samostalno pravno dejstvo-obavezuje ponudioca da je održi. (posrednici. Izričito postoji kada ponuđeni izrazi pristanak direktnom izjavom ili kada izjavi volju opšte usvojenim znacima konkludentno (predutno) je prihvatanje ponude posrednom izjavom (slanje stvari ili pladanje cene).zakon je predvideo pravilo ako osiguravač u oređenom roku ne odbije pismenu ponudu osiguranika koji ne odstupa od uslova pod kojim se vrši osiguranje smatrade se da je on ponudu prihvatio i da je ugovor zaključen. 3.a zakupodavac se ne protivi. 4.ako po isteku roka na koji je ugovor zaključen zakupac nastavi da upotrebljava stvar. prihvatanje ponude nema samostalnu egzistenciju.Prihvatanje ponude.špediteri) dužni su da odbiju nalog.ne redi ništa.kod ugovora o osiguranju. a ako ga ne odbiju smatrade se da su prihvatili. U tom slučaju kad ponudilac pošalje ponudu koja se odnosi na robu u vezi sa kojom se sa ponuđenim nalazi u poslovnom odnosu.a ne na .osiguranik uputio pismenu ponudu 2.stanje iz kog se ne može izvesti zaključak o sadržini volje lica koje duti. U pravu dutanj znači.kod ugovora o zakupu-koji je zaključen na određeno vreme. ZOO predviđa izuzetak od pravila o dutanju. 2.ali od ovog pravila postoje izuzeci: 1. Sadrži nameru da se ugovor zaključi i s obzirom da je ponudilac nameru izrazio u ponudi a ponuđeni u prihvatanju.u kojoj zakupodavac ne prima zakupninu niti preduzima bilo koju drugu radnju kojom posredno izražava svoju voolju za produženje zakupa. Prihvatanje se može izraziti aktivnim ponašanjem koje može da bude izričito ili konkludentno.

značajan zbog toga što ugovor počinje da proizvodi pravno dejstvo 2. Od ovog slučaja treba razliovati slededu situaciju u kojoj ponuđeni prihvati ponudu ali izrazi nezadovoljdstvo u vezi sa uslovom navedenim u ponudi ili izrazi neke svoje nade . To nije pravi izuzetak jer poklonoprimac preko poklona i konkludentnom radnjom prihvata.ali da izjava o prihvatanju stigne ponuđenom nakon isteka roka. U prvom slučaju ugovor ne nastaje.ugovor o poklonu (ovaj izuzetak je bio predviđen u skici na prednacrtu SGZ).momenta zaključenja je značajan i zbog primene pravila da ako je u momentu zaključenja bila propala . Izražavanje nezadovoljdstvane utiče na promenu karaktera njegove izjave.onda takva izjava se ne smatra prihvatanjem ponude ved novom ponudom za zaključenje ugovora. 6. Mogude je da se desi da prihvatanje bude određeno u roku.kada je u samom ugovoru predviđeno da de se dutanjem jedne strane smatrati kao pristanak te ugovorne strane na produženje ugovora. Značaj momenta zaključenja: 1. Predloženo pravilo po kome u slučaju da poklonoprimac duti na ponudu da mu se učini poklon i ako poklon primi smatrade se da je pristao na zaključenje ugovora. Da bi prihvatanje ponude dovelo do zaključenja ugovora neophodno je da se podudara sa ponudom.ali ugovor može sprečiti da nastane ako izjavi da se ne smatra vezanim ponudom.onaj rok koji je prvi put bio ugovoren. Najčešde svoj pristanak izražava jednostavno „da“ ili „pristajem“. 5. Određivanje momenta zaključenja ugovora. Ako prihvatanje nije udinjeno u roku onda se izjava ponuđenog ne smatra prihvatanjem nego novom ponudom. Ugovor se sastoji od dve izjave: ponuda i prihvatanje ponude.zbog rušljivosti). Treba razlikovati neblagovremeno prihvatanje od zadocnelog prijema izjave o prihvatanju. Rok: da bi ugovor nastao prihvatanjem ponude mora biti učinjen blagovremeno. Ako ponudilac nede da bude vezan može odma nakon prijema ponude ili narednog dana izjaviti da se ne smatra vezanim ponudom koju je učinio i tako spreči da ugovor nastane. Postavlja se pitanje kada se smatra da je ugovor zaključen? Da li u momentu kad ponuđeni izjavi da prihvata ponudu ili kasnije kad ponudilac primi izjavu o prihvatanju ili kada sazna da je ponuđeni prihvatio ponudu. Ovaj izuteak u našem pravu je mogud jer je pravilo o dutanju dispozitivnog karaktera. Ako ponuđeni unese bilo kakvu izmenu ili dopunu u predlog koji je sadržani dopuni. Ovo prihvatanje se u pravu naziva „gunđujudi prihvat“. 3. U ovom slučaju ako je ponudilac znao ili mogao znati da je prihvatanje ponude učinjeno u roku smatra se da je ugovor sačinjen uprkos tome što je prihvatanje ponudiocu stigao nakon isteka roka. Ponuđeni treba da bude saglasna sa ovim.želje ili očekivanja. Sadržina prihvatanja ponude.od momenta zaključenja počinju da teku određeni rokovi (zbog prekomernog oštedenja.a u drugom ugovor nastaje. Ugovorne strane mogu predvideti da de se u njihovim bududim odnosima dutanje koje znači ponuda prihvatiti.to je kada je ponuđeni izjavio da prihvata ponudu koja je određena u ponudi ili zakonu.

Ti spoljni faktori su radnje drugog koje se ispoljavaju u pretnji ili prevari. 2.postiže se ponudom i prihvatanjem ponude. Drugačija je situacija od prethodne kad do nesklada dolazi zbog nekog spoljnog faktora. Mogude je da nije bio priseban. Prema ovoj teoriji nebitno je kada je sam ponudilac saznao da je ponuđeni prihvatio ponudu. 3. 4. Da bi volje bile saglasne bitno je da budu u skladu sa unutrašnjom voljom ugovornih strana. Nedostaci saglasnosti volja: saglasnost volja postoji kad dve strane izjave volje u cilju postizanja volje.po tredoj teoriji ugovor je zaključen onog momenta kada ponudilac sazna da je ponuđeni prihvatio ponudu. 5. Ima dobru stranu što otklanja nedostatak ranije teorije.ona pretstavlja korekciju prethodne teorije i zasniva se na ideji po kojoj je samim prijemom prihvata ponude izjava o prihvatanju doprla do svesti ponudioca i nakon toga ponuđeni više ne može da se predomisli i da opozove ili povuče svoju izjavu. Loša strana je u tome što se na osnovu nje ne može utvrditi ili je teško dokazati kada je.nije dovoljan prost susret na kojem insistira prva teorija. Ponuđeni može odstupiti od takve odluke i bez ikakvog znanja ponudioca o tome.a ideja na kojoj se zasniva jeste da je saglasnost volja postignuta u onom momentu kada se namera ponuđenog susretne sa namerom ponudioca za zaključenje. Ako se zajednička namera tumačenja ne može utvrditi onda momenat zaključenja treba odrediti prema običaju u određenoj sredini ili pravičnosti.u kom momentu ponudilac saznao da je ponuđeni prihvatio ponudu. Loša strana ove teorije je što nije mogude tačno utvrditi kada je ponuđeni doneo odluku da prihvata ponudu.momenat zaključenja zbog pitanja sukob azakona o vremeu. Momenat u kojoj se te dve namere susredu je moomenat prihvatanje ponude.tj da se on nalazi u zabludi.teorija odposlanja ekspedicije. Može se desiti da kod jednog ugovora postoji pogrešna svest.da se nije raspitao o pravnim posledicama ugovora .bržim sredstvom obavestiti ponudioca da oodustaje od svoje odluke da zaključi ugovor. Teorije: 1. teorija da je zaključen u momentu kada ponuđeni izjavi da prihvata ponudu. U našem pravu prihvadena je četvrta teorija prijema. U pogledu mesta zaključenja ugovora važi pravilo da je mesto u kome je ugovor zaključen prebivalište ili boravište ponudioca u momentu kada je uputio izjavu o ponudi.po kojoj se momenat zaključenja uzima momenat predaje pošte. ugovor ne nastaje. Ova teorija kritikovana novom teorijom.da je impulsivan i smatra da neka okolnost postoji iako uistinu ne postoji.teorija prijema. Mesto je značajno zbog mesne nadležnosti suda u slučaju spora. Ideja na kojoj se zasniva ugovor je da ponudilac i ponuđeni imaju svest o tome da je došlo do saglasnosti volja.teorija izjave ili emisije. 4. Ako dođe do izmene zakona može se postaviti pitanje koji zakon je bio na snazi u momentu zaključenja ugovora. Iz kojih razloga dolazi do nesklada? Nesklad između izjavljene i unutrašnje volje može se pojaviti kao posledica samog ugovora.stvar koja je predmet ugovora. To je teorija saznanja (informacije).ali ako bi se primenila ova teorija ona ne rešava pitanje naknadnog odustanka ponuđenog od prvobitne namere da zaključi ugovor jer ponuđeni može nekim drugim. (locus regit act). .po njoj zakon ne treba da unapred utvrđuje momenat u kom ugovor nastaje ved to treba da radi sud na osnovu tumačenja zajedničke volje ugovornih stranaka.vodedi računa o prirodi ugovora i okolnostima o kojima su izjave učinjene. Ako taj sklad ne postoji onda saglasnost postoji samo prividno.

Pogrešna predstava koja se odnosi na neku okolnost koja se po nameri stranaka ili običaja u prometu smatra bitnom tako da stranka koja je zaključila ugovor pod zabludom ne bi ga zaključila da je znala pravo stanje stvari. To znači da se traži da je žrtva zablude bila u izvinjavajudoj zabludi.Zabluda. U njihovom prisustvu ugovor ne nastaje. Ugovor postoji ali njegova važnost je lebdeda jer može biti poništen. Te zablude su zablude o prirodi ugovora. 2.zabluda na predmet. Sve ove zablude imaju isto dejstvo na ugovore.a zaključuje zapravo o nekoj drugoj stvari.reč je o skrivljenoj i neizvinjavajudoj zabludi. U tom smislu ZOO razdvaja dve kategorije zabluda: 1. Volje umesto da se susretnu su se mimoišle.zabluda o motivu ali ona je relevantna samo kod dobročinih ugovora.o bitnim svojstvima.a po novijem svojstva predmeta na koje se odnosi pogrešna predstava može biti bilo koje svojstvo koje je odlučujude za jednog ugovornika da zaključi ugovor.po starijem shvatanju to su hemijski sastav i njegova namena. Nije svaka pogrešna predstava o nekoj okolnosti zabluda u pravnom smislu.zabluda o kauzi. U ovu kategoriju spadaju:zabl. (npr.zabluda na motiv.zabluda o svojstvima ličnosti-postoji kad ugovornik pogrešno drži da zaključuje ugovor sa jednim licem ili sa licem koje ima određena lična svojstva. Strana koja se nalazi u ovoj zabludi nema pravo da se na nju pozove.zabluda o bitnim svojstvima.kategoriju ZOO svrstava bitne zablude.je pogrešna predstava jednog ugovornika o pravnim činjenicama koje su relevantne za punovažnost ugovora.licem koje nema ona svojstva koja je mislio da ima. .ako je zabluda posledica toga što ona nije postupala sa pažnjom koja se od nje očekivala.pacijent.o pravu itd. (ugovornik misli da mu druga strana poklanja a u stvari mu prodaje). (npr.postoji kada ugovornik veruje da zaključuje ugovor a uistinu zaključuje neki drugi pravni posao. a koja je formirana i održavana u svesti jednog ugovornika bez uticaja drugog ugovornika ili nekog tredeg lica.kupac veruje da kupuje vino sorte burgundac kod Aleksandrovca.to je pogrešna predstava o pobudi koja je jednog ugovornika pokrenula da zaključi ugovor. (npr.je pogrešna predstava o postojanju kauze kod nekog ugovora. a ustvari zaključuje ugovor sa drugim licem odn.o činjenicama.predmet.tj da je imala pogrešnu predstavu uprkos tome što se prilikom zaključenja ponašala pažljivo. Zabluda o računarskom podatku. i misledi da je zaključio sa poznatim begradskim advokatom Tapuškovidem. Ako je žrtva zablude bila nepažljiva odn. Razlika između zabluda ove kategorije i prve kategorije je u tome što njihovo postojanje ne sprečava da ugovor nastane. Tada postoji nesporazum.zabl o ličnosti . 3.1.postoji kada ugovornik pogrešno drži da zaključuje ugovor o jednoj stvari.a zapravo kupuje burgundac sa Fruške Gore). Okolnosti na koje se može odnositi pogrešna predstava su raznovrsne: 1. 2. Zabluda u pravnom smislu ne predstavlja svaka pogrešna predstava.koje se u teoriji nazivaju još bitne zablude u užem smislu.i uprkos toj pažnji nije znala za pravo stanje stvari.kategoriju sačinjavaju zablude koje zakon naziva zabluda prepreke.zabluda o prirodi ugovora.on zaključio sa mladim neafirmisanim Tapuškovidem). Da bi dovelo do poništenja ugovora bitno je da strana koja se na njih poziva postupa sa pažnjom koja se od nje zahteva u pravnom prometu.o predmetu i zabluda o kauzi.učini poklon lekaru verujudi da ga on operisao a ispostavi se da je operaciju izvršio drugi kolega) 6.jedno lice hode da angažuje dobrog advokata i da zaključi ugovor o nalogu. 5. 4.

telo ili neko dobro ugovornika ili tredeg lica. Ako sud poništi ugovor nastaju dve pravne posledice:1.odnosno 2 godine od dana zaključenja.je pogrešna predstava jednog ugovornika koju je stvorio drugi ugovornik u nameri da ga navede da zaključi ugovor. 3.održavanje u zabludi učinjeno u nameri da se druga strana navede na zaključenje ugovora. Ovde treba razlikovati teretne od dobročinih: ako je ugovor teretan prevara učinjena od tredeg lica dovodi do poništenja samo ako je saugovornik prevarene strane znao ili je mogao znati da je trede lice učinilo prevaru. Prevarena strana može se nadi u zabludi o bilo kojoj okolnosti u vezi sa ugovorom. 2. To de biti u slučaju kad je druga strana spremna da izvrši ugovor kao da zablude niije ni bilo. 2. Kod dobročinih prevara učinjena od tredih lica uvek dovodi do poništenja bez obzira da li je saugovornik znao ili mogao znati. Ako postoji ugovor je rušljiv što znači da njegova punovažnost zavisi od toga da li de ugovor biti poništen u određenom roku ili ne.zdravlje. Psihičku ili moralnu prinudu treba razlikovati od fizičke. Prema ZOO strah je ppravdan ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom opasnošdu ugrožen život. Kod fizičke prinude ugovor ne nastaje jer se ne radi o neskladu unutrašnje i spoljne volje ved o odsustvu bilo koje volje. I u prvom i drugom slučaju neophodno je da je izazivanje odn. Svaka strana dužna je vratiti drugoj ono što je primila po osnovu poništenog ugovora. Pretnja.a objektivni 3 god.a u pravnom smislu pravni cilj obvezivanja. Prevara je razlog za poništenje ugovora. Prevara može poticati i od tredeg lica. Razikuje se od predmeta. Rok za ponuštaj ugovora je 1 godina od dana saznanja. Predmet je ono o čemu su ugovorne stranke postigle saglasnost.Prevara.izazivanje zablude kod druge ugovorne strane 2.povradaj .naknada štete. Postoji i kada je kod jedne strane ved postojala pogrešna predstava. Razlika je u tome što u slučaju pretnje ugovor postoji i proizvodi pravno dejstvo ali može biti poništen pod istim uslovima. Mora da bude vraden u imovno stanje u koje je bio pre zaključenja ugovora.održavanje druge strane u ved postojedoj zabludi.a druga strana ne čini ništa da bi je od te pogrešne predstave oslobodila. Odgovor na .restitucija. Kakav je ovde značaj te prevare za punovažnost ugovora.a poverilac naknade je saugovornik zbog toga što je on savestan i ne sme da trpi nepovoljne posledice koje bi po njega prouzrokovale posledice.dužnik naknade štete je strana koja je bila u zabludi. KAUZA Kauza je u vanpravnom smislu uzrok ili razlog. Kod prevare je bitno da je jedna strana izazvala ili održavala pogrešnu predstavu kod ugovorne strane pri čemu zabluda u kojoj se nalazi druga strana ne mora biti bitna zabluda u užem smislu.predstavlja jedan čin psihičke ili moralne prinude koji postoji ako je jedna ugovorna strana ili neko tredi izazvao opravdani strah kod jedne ugovorne strane zbog koga je ona pristala da zaključi ugovor. Svaka zabluda dovešde do poništenja shodno pravilu „fraus omnia corumpi“ prevara sve kvari. Može imati dva oblika: 1. Subjektivni rok je 1 god.Postoji jedna situacija kad se ne može pozvati stranka koje je bila u neskrivljenoj zabludi.

Jedna strana se obavezuje prema drugoj zato što se i druga obavezuje prema njoj. U rimskom pravu obvezivala je forma. Prema njegovom shvatanju kauza treba da postoji u svim obligacijama. Ako neko nema svest o kauzi onda ne može ni svestno da izjavi volju da je ugovor sačinio. Drugim rečima to su dva odvojena pojma i uslovi za postojanje i punovažnost i jednog i drugog procenjuju se nezavisno.je prvi odgovorio na to pitanje. Portalis.kauza ima psihološki izged.da mu se dobrovoljo izvrši neka usluga ili da se dobrovoljno oslobodi nekog duga itd. (npr.a predmet dopušten. Razlog zbog nezainteresovanosti leži u prinicipu formalizma koji je vladao od rimskog prava do tog doba. Kauzu treba razlikovati i od animus contrahendi. Princip konsensualizma (ugovor nastaje prostom salasnošdu volja).pojavila se sredinom XVII veka u francuskoj pravnoj doktrini. Da bi ugovorna obaveza nastala bilo je neophodno da se obedanje za zaključenje ugovora izjavi u određenoj.kauza se nalazi u animus donandi. -kod teretnih ugovora.a ne samo u onim koje izviru iz ugovora. Zbog toga kauza prethodi izjavljivanju volje za zaključenje ugovora.tako da se može desiti da u jednom ugovoru predmet bude nedopušten a kauza dopuštena i obrnuto. Kauza u .to je namera jednog lica da izjavom svoje volje zaključi ugovor i da prihvati pravno dejstvo koje iz ugovora nastaje. U tom smislu različita je kauza kod teretnih od kauze kod dobročinih. Druga stvar značajna za nega je da on kauzu kod teretnih ugovora posmatra drugačije od Dome.pravne činjenica koja objašnjava zašto se jedno pravo derivativnim putem prenosi sa jednog lica na drugo. U jednom ugovoru da bi postojao.klasična teorija. Animus donandi je poseban tip ispoljavanja intentio liberalisa.javno obedanje nagrade ali i zakon u slučaju sticanja ovlašdenja zakonske obaveze izdržavanja.kauza je intentio liberalis (to je namera da se drugom učini nešto dobro. U pravu počeo da vlada stav da obavezuje data reč. -kod dobročinih ugvora. Teorije kauze: 1. To može da bude legat.pitanje „šta je predmet ugovora“ je odgovor na pitanje“ na šta se ugovornik obavezuje“. Obedanje nije bilo upudeno licima ved direktno Bogu da de se obaveza izvršiti. Po njemu ugovor iste vrste ima istu tipsku klauzulu. Treba je razlikovati od osnova sticanja. -kod realnih ugovora-kauza se sastoji u predaji stvari (npr.a ne forma. Kauza je uži pojam od pravnog osnova sticanja i po pravilu vezuje se samo za pravne poslove odnosno ugovore. Pre toga sve do XVII pravna teorija nije raspravljala o tome zbog čega se jedna strana obavezuje drugoj. Jedna strana se obavezuje prema drugoj zato što je od nje nešto primila.a odgovor na pitanje „šta je kauza“je odgovor na pitanje “zbog čega se neko ugovorom obavezuje“. Kod poklona kao tipičnog primera dobročinih ugovora. U okviru klasične teorije pojavljuju se još dva autora: (Portalis i Potije).je proširio pojam kauze izvan ugovora.kod ugovora o prodaji prodavac se obavezuje zato što je kupac preuzeo obavezu).kauza obaveze jedne strane nalazi se u obavezi druge strane. Kad je taj princip postao dominantan postavilo se pitanje zbog čega reč obavezuje? Doma. Kod ostalih dobročinih ugovora koji se ne sastoje u predaji svojine na stvari.neophodno je da postoji i predmet i kauza.).da kauza bude nedopuštena. Animus contrahendi pretpostavlja da lice koje izjavljuje volju ili svest o razlogu zbog kojeg zaključuje ugovor.zajama zaključuje se predajom stvari u državinu zajmoprimcu).strogoj i sakralnoj formi.realnih ugovora.

pa se postavlja pitanje koji od tih motiva koji prethodi zaključenju ugovora predstavlja kauzu. Ta osnovna postavka je nešto modifikovana tako što se kauzom ne smatra svaki motiv ved samo onaj koji je bio odlučujudi da pokrene jednog ugovornika da zaključi ugovor. Ona je . Kauza je potrebno nepotreban pojam i onu funkciju koju ona ima može da obavi drugi pojampojam predmeta. a kauza mora da postoji i prethodi dejstvima. Druga značajna novina je u tome što je predložio uvođenje zakonske pretpostavke da kauza postoji i da onome koji tvrdi da kauza ne postoji leži obaveza da to i dokaže. Kkasična teorija je odlučujude uticala na francuski građanski zakonik. 1.je dopunio Dominu teoriju tako što je uveo pojam časne. a njen predstavnik u francuskom pravu bio je Planiol. Treda primedba da se kod dobročinih ugovora kauza preplide sa motivima.teretnim ugovorima postoji kada je prestacija ili činidba jedne strane srazmerno ekvivalentna ili jednako vredna prestaciji druge strane. Prema ovim teorijama kauza je ekonomski pojam. Druga primedba je u tome što kod realnih ugovora ne može da se kaže da je kauza obaveza zajmoprimca u tome što je primio nešto od zajmodavca. To je osnovna postavka teorije. Ugasila se početkom XX veka. 2.poštene i moralne kauze. a motiva za zaključenje može biti bezbroj. Tek kasnije de se za njim povesti i italijanski građanski zakonik i neki drugi. Objektivne teorijeposmatra kauzu potpuno nezavisno od motiva. Bio je prvi koji je kauzu u svojim normama uvrstio kao uslov za nastanak ugovora. Kauza je pobuda. Subjektivne teorijekauza je subjektivni pojam pa se i nazivaju subjektivne. Potije. Ne može se redi da je kauza jedne strane u teretnim ugovorima obaveza druge strane jer kada se govori o obavezama onda se misli na pravnim dejstvima. Savremena shvatanja o kauzi Mogu se podeliti u tri grupe: prema tome da li u kauzi vide jedan subjektivni pojam ili pojam koji je objektivan i potpuno nezavisan od motiva. (logički nemogude zamisliti da se stavi u ravan nešto što prethodi). 2.motiv koji je opredelio ugovornika da zaključi ugovor.poštena i zakonom dozvoljena svrha. Zastupnici kažu da se isto svrha može postidi pravilom dopuštenosti ili nedopuštenosti predmeta. Kao reakcija na ovu teoriju i prihvatanje kauze nastala je teorija negacije kauze. Kauza služi da bi se ispitalo da li je jedan ugovor zakonit i moralan. ovo zbog toga što kod realnih ugovora predaja stvari nije kauza ugovora ved uslov njegovog zaključenja. Drugim rečima ako postoji ugovor.Teorija negacije kauze-zastupana u belgijskoj pravnoj doktrini. Nije se proširila izvan Belgije i delom Francuskom. postoji i kauza i ne mora da se dokazuje. Kauza po njegovom shvatanju nije svaki cilj obvezivanja ved samo onaj cilj kojim se želi postidi moralna. Poriče potrebu za postojanjem kauze i ističe da je kauza pojam koji je logički nemogud. Koji je to motiv ostaje sudu da utvrdi kada se pitanje postojanja odnosno punovažnost kauze pred njim postavlja.

Otuda se u tom cilju vidi subjektivni element kauze.000. Cilj koje ugovorne strane žele da postave ugovorom. Prema njima kauza predstavlja kombinaciju elemenata subjektivne prirode i objektivne prirode. Zatim nema kauze u ugovoru kada obaveza jedne druge strane nije ni zasnovana zbog toga što je predmet njene obaveze propao u momentu zaključenja ugovora. Onaj poslednji. Kapitanova teorija značajna je zbog toga što je postavila odnos između kauze i motiva. To je svrha koju stranke žele da ostvare. Mešovite teorije-teže da postignu kompromis između subjektivne i objektivne teorije.ostvarenje pravnog cilja je materijalni element u pojmu kauze zbog toga što se pravni cilj ostvaruje izvršenjem obaveze druge strane. Dovoljno je da između prestacija postoji subjektivni ekvivalent. Međutim taj ekvivalent koji ona dobija od druge strane ne mora da bude objektivno jednako vredan sa prestacijom koju ona daje. Kod dobročinih ugovora prema Kapitanovoj teoriji kauza ima čisto psihički izgled. Prva strana obavezuje se prema drugoj da bi dobila izvršenje od druge strane i dobila pravni cilj. 3. Prema toj teoriji kauza je željeni ekvivalent. Naslanja se na Dominu klasičnu teoriju iz XVII veka.nameri jedne strane da učini drugoj besplatnu korist. (npr. Prema Kapitanovoj teoriji ne postoji kauza u ugovoru ako obaveza druge strane nije izvršena. Dva osnovna odstupanja koja se mogu staviti ovoj teoriji su: 1. Objektivni element ogleda se u realizaciji pravnog cilja.se sastoji u odluci poklonodavca da ne traži ništa od druge strane. Ostali motivi koji su prethodno završenom motivu u principu ne ulaze u pojam kauze. S obzirom na tu činjenicu prema pristalicama objektivne teorije u ugovoru o poklonu kauza ipak ima psihološki izgled i sastoji se u odluci poklonodavca da ne traži od poklonoprimca nešto što bi bilo vredno poklonu. Međutim ako su ti motivi nedopušteni tj. Kada se kaže da je kauza pravnog cilja obvezivanje. Kapitan pod ciljem podrazumeva pravni cilj. Kapitanova teorija.pravni cilj kupca je pravo svojine.ni psihološki. Ovu teoriju je zastupao kod nas prof. Kapitan polazi od toga da je kauza cilj obavezivanja ugovora. (npr. Žan Mori-tvorac.zapravo ekonomski ekvivalent koji mora da postoji u svakom ugovoru.onda se misli na poslednji. Zbog toga jedna strana može istadi prigovor neizvršenja ili raskinuti ugovor.ugovor o prodaji.teorija. kako objasniti šta je kauza kod ugovora o poklonu? Kod ugovora o poklonu ne postoji ekonomska ekvivalencija.može se desiti da prodavac proda stvar koja vredi 15.teorija-kauza se ogleda u negativnom ekonomskom efektu.odnosno u animus donandi (nameri jedne strane da drugoj učini poklon).završni motiv koji je nastao u procesu formiranja volje da se zaključi ugovor. U objašnjenju kauze kod dobročinih ugovora postoje dva odstupanja: 1.000 evra.ona je nastala u pravnoj doktrini 20-tih godina prošlog veka i danas se smatra vladajudom u građanskom pravu.protivzakoniti i nemoralni. Subjektivni element u ovoj teoriji ogleda se u tome što jedna strana želi da ugovorom dobije neki ekvivalent.ni ekonomski. Kauza kod ovih ugovora se ogleda u intentio liberalis.oni mogu da uđu u polje pojma kauze i tu . postoji objektivni ekvivalent međutim prodavac može smatrati da je među prestacijama uspostavljena subjektivna ekvivalencija.Andrija Gams. 2.za 40. Razlikuje se od Domine teorije u objektivnom elementu.sve pod pretpostavkom da ne postoje mane volje. U našem pravu kod ugovora o poklonu je negativan ekonomski efekat koji poklonodavac ode u svojoj imovini smanji.nije bilo koji cilj.završni motiv predstavlja kauzu i naziva se causa finalis.cilj prodavca je pravo svojine na sumi novca. U okviru ovih teorija izdvajaju se dve: 1. 2.

Odnos motiva i kauze. Na osnovu jedne činjenice izvodi se zaključak o postojanju druge.000 evra M. ZOO sadrži 4 člana posvedena kauzi: zakon kauzu naziva „osnov“ U prvom pravilu ZOO kaže da svaka ugovorna obaveza mora imati osnov i taj osnov mora biti dopušten. Na osnovu nje smatra se da kauza postoji iako nije .onda poverilac da bi uspeo sa tužbenim zahtevom mora da dokaže da postoji. Kauza u kauzalnim i apstraktnim ugovorima Kauzalni ugovori.samo nije tredim licima. Naš zakon propisuje pretpostavku o postojanju osnova „pretpostavlja se da obaveza ima osnov iako on nije izražen. To je osnov pretpostavke.3 .tako i za treda lica. Apstraktni ugori. (kod dobročinih ugovora).Kapitanova teorija pravi razliku između teretnih i dobročinih: -kod teretnih ugovora nedopušten motiv udi de u polje pojma kauze ako je druga ugovorna strana znala za postojanje tog nedopuštenog motiva.pa ni sudiju.P i M.M.pretpostavke koja glasi „ pretpostavlja se da obaveza ima osnov iako nije izražen“ -kada je pitanju kauza a između poverioca i dužnika iz tog ugovor postoji spor zbog toga što dužnik nede da ispuni svoj obavezu. (npr. Kauza postoji i poznata je ugovornim stranama. Pretpostavka deluje kao i svaka druga pretpostavka u pravu. P. Značaj razlikovanja-upravo zbog primene pretpostavke iz čl. Ako dokaže da ugovor postoji. Osnov je nedopušten kad je supotan prinudnim propisima. Ona je vidljiva kako za ugovore strane.ali treda lica ne znaju. Ova teorija je prihvadena u ZOO.su ugovori kod kojih kauza nije vidljiva za treda lica. Ovde poklonoprimac ne mora da zna za nedopuštenu pobudu poklonodavca.njemu je lakše da dokaže da kauza ne postoji.a to ne znači da ona ne postoji.P duguje 10.a to je kauza.zakon prihvata Kapitanovu teoriju u čl.onda se pretpostavlja da postoji i kauza i dužnik se u tom slučaju ne može braniti ističudi da kauza postoji. -s obzirom da kauza nije vidljiva za treda lica.ne mora da dokazuje postojanje ugovora.M znaju zbog čegaa je priznanica izdata. -kod dobročinih ugovora nedopušten motiv ulazi u pojam kauze čak i onda kada druga ugovorna strana nije znala za njegovo postojanje.su oni ugovori u kojima je kauza vidno izražena .ako je neko sastavio priznanicu da P. Poznata činjenica iz koje se izvodi nepoznata je ugovor-saglasnost volja. 2. (pretpostavka je oboriva i strana koja tvdi da u ugovoru kauza ne postoji morala bi da dokaže suprotno da ugovor nema kauzu. 53 „pobuda iz kojih je ugovor zaključen ne utiču na njegovu punovažnost“ zbog toga što stoji izvan kauze.položaj poverioca je olakšan. Iz te činjenice da postoji ugovor izvodi se zaključak o postojanju nepoznate činjenice. -kada je u pitanju spor poverioca i dužnika oko ispunjenja duga nastalog iz apstraktnog ugovora. Međutim upravo zbog toga postoji pretpostavka. Stav 3 „ugovor bez naknade nema pravno dejstvo i kad drugi ugovarač nije znao da je nedopuštenaa pobuda bitno uticala na odluku njegovo saugovarača“.stav istog člana „ako je nedopuštena pobuda bitno uticala na odluku jednog ugovarača da zaključi ugovor i ako je drugi ugovarač to znao ili morao znati ugovor de biti bez pravnog dejstva“ (kod teretnih ugovora). Bitno je da je postojala na strani poklonodavca i bide van dejstva.51 st.javnom poretku i dobrim običajima.

Pravne posledice: -u slučaju odsustva osnova. (npr.primena pravila o prividnosti osnova.ostavilac zaključi ugovor o poklonu sa jednim od svojih bududih zakonskih naslednika.uzdržavanja. U tom slučaju osnov koji se očekivao nije nastupio.)simulovana kauza.ali prikaže da je učinjen ugovor o prodaji. .javnom poretku i dobrim običajima.) fiktivna. U pravnoj teorji se ponekad razlikuje od objekta ugovora: svaki ugovor ima predmet.pravila o odsustvu osnova 2. c. ali svaki ugovor nema objekat. Primeri su vrlo teški. Samo izuzetno se može desiti da u ugovru ne postoji osnov i to npr. b.ugovor ne postoji -prividnog osnova: a. Predmet je ono što je predmet obligacije: davanje.objekat imaju samo oni koji glase na predaju stvari/davanja.prividni osnov može se ispoljiti kroz putativnu.ne postoji c. Postoji i onda kada je motiv io nedopušten.a u teretnim ugovorima druga strana je znala ili mogla znati za nedopuštenost motiva. To je slučaj obostrane zablude o kauzi.pravila o nedopuštenosti osnova 1.vidljiva.punovažan ugovor -nedopuštenosti osnova.primena pravila o odsustvu osnova.bilo ih je u našoj pravnoj istoriji 50-tih godina prošlog veka (predaja zemlje usled agrarnih reformi.nema ugovora b.teorije o kauzi imaju značaj u pogledu primene 1.)putativna.je kauza koja ne postoji.to je osnov suprotan prinudnim propisima.postoji kada obe ugovorne strane imaju pogrešnu pretpostavku da kauza postoji. a. fiktivnu ili simulovanu prividnost.)fiktivna kauza-nema ugovora.slučaj odsustva kauze u praksi se javlja vrlo retko.dečiji dodatak).apslutno ništav.)putativna kauza. Kod tredih lica se stvara privid o postojanju kauze. Predmet Četvrti uslov za nastanak ugovora.)simulovana kauza. (neko izdao priznanicu da je primio 10.ali ugovorne strane tredim licima pretstavljaju da one postoje. 2. 3.ako je obaveza nastala s obzirom na neki bududi osnov koji se nije ostvario il osnov koji je postojao a kasnije otpao.činjenje.pravila o prividnosti osnova 3.apsolutno ništav jer je suprotan načelu slobode ugovaranja.000 evra na zajam očekujudi dade ugovor o zajmu biti zaključen). Dakle dužnik mora da bi odbio tužbeni zahtev kao i u slučaju kauze da dokazuje da u apstraktnom ugovoru kauza ne postoji.postoji u slučaju kada su ugovorne strane zaključile jedan ugovor a tredim licima pretstavljaju da su zaključile drugi ugovor.primena pravila nedopuštenosti osnova. Kauza u praksi.

Može biti određen i posredno i to na dva načina.vidljive oblike. Forma treba da spreči ugovorne strane da donesu ishitrenu odluku o tome da zaključe ugovor. Poklonom mogu biti povređeni interesi članova porodice poklonodavca ili bliskih srodnika ako poklonodavac donese ishitrenu odluku da zaključi ugovor i tako umanji imovinu da u njoj nema dovoljno sredstava da ne može da izdržava lica koja je zakonski dužan da izdržava ili toliko umanji imovinu da posle njegove smrti ne mogu biti namireni nužni naslednici. Čemu veliki broj izuzetaka? Zakonodavac propisuje određenu formu jer želi da postigne određenu svrhu.dvostruka je svrha: 1. a za uzvrat ne dobija ništa i zbog toga zakon predviđa za ugovor o poklonu pismenu formu da bi zaštitio poklonodavca da ishitreno zaključi ugovor.osiromašuje je i istovremeno obogaduje drugu ugovornu strranu.Ugovori mogu imat i dva predmeta a to su svi oni ugovori koji su dvostrano obavezujudi. 2.smatra se da predmet nije određen i ugovor ne postoji. -zaštita opštih. Teretni ugovori. Forma Forma je način izražavanja sadržaja ugovora kroz unapred predviđene spoljne. U našem pravu važi princip konsenzualizma propisanog u čl.Određenost predmeta: Ugovorne strane određuju predmet ugovora neposredno.mogud 3. Ako trede lice nede ili ne može da odredi predmet. Danas su oni u drugom planu u odnosu na zaštitu interesa . Ugovor o prodaji u privredi-ugovor postoji i proizvodi pavno dejstvo čak i ako cena nije određena niti je odrediva. Voljom stranaka predviđeno je da je neophodno da budu zaključene u određenom obliku.jedna strana bespovratno otuđuje imovinu.zaštitna funkcija nije toliko izražena i nema značaj kao kod dobročinih poslova. -zaštita interesa tredih lica.67 ali postoji veliki broj izuzetaka u kojima sam ZOO i drugi zakoni predviđaju da je neophodno za nastanak ugovora ispuniti određenu formu.ugovorne strane predvide da de treda lica odrediti predmet. 1.cena koja je pladena prodavcu u poslednje vreme.smatralo se da formu treba propisati samo radi zaštite javnih interesa.javnih interesa. Primer je ugovor o poklonu-ugovor bez naknade.izražena je takođe kod ugovora o poklonu. Forma je neobavezan uslov jer nije neophodna za nastanak svakog ugovora nego samo onog za koju je zaključen. Da bi se smatralo da ugovor ima predmet potrebno je da je on: 1.zaštitna svrha (funkcija) se ogleda u: -zaštita interesa ugovornih strana: kada zakonodavac propisuje formu onda on daje priliku ugovornim stranama da dobro razmisle pre nego što se ugovorno obavežu i da dobro odvagaju razloge za ili protiv zaključenja ugovora.kroz koje treba da je manifestuje ugovor.u ranijem pravu je često prenaglašavana.cena koja je razumna-tržišna/sud je određuje. Upravo radi zaštite njihovih interesa predviđa se pismena forma.određen 2.dopušten 1.ugovorne strane odrede u ugovoru elemente na osnovu kojih se predmet može naknadno odrediti. Kod ugovora o prodaji posebna pravila važe za posredno određivanje predmeta.

pravo preče kupovine društveno pravnih lica. Formom se štite: 1. intresi države da ostvari budžetski prihod naplatom poreza koji se ostvari nakon obavljanja akta pravnog prometa. 2. Ugovor ne nastaje dok se forma ne ispuni onda kada je predviđena.način nastanka (zakonska i ugovorna) 1.način ispoljavanja (pismena forma.dejstvo (bitna i dokazna forma) 2. Bila je predviđena u Zakonu o sudskom postupkuu građanskim stvarima (1865.Pismena.ugovornih strana i tredih lica. javne isprave i realna forma) 3.ako bi se to desilo država je imalo pravo da oduzme višak imovine.tek ako opština odbije takvu ponudu ili se ne izjasni u roku od 30 dana od prijema ponude vlasnik je bio ovlašden da stan proda tredem licu.ugovora se može dokazivati svim sredstvima. Forma kao dokaz nije ni uslov za zaključenje ugovora niti je jedini dokaz o ugovoru. Naziva se još i forma ad solemnitatem-svečana forma i ad validatatem-jer od nje zavisi važnost ugovora.to su nekada bile opštine i one su imale pravo preče kupovine kada je neko prodavao stan. U stranim pravima zastupljena je dokazna forma.pismenom formom se omogudavalo da jedno lice ne stekne više.javna isprava i realna forma. Pismena. savremenom pravu dokazna funkcija ne postoji. 2.sva potraživanja čiji iznos prelazi određenu sumu ne mogu biti dokazana svedocima i ako postoji pismena isprava svedocima se ne može dokazivati suprotna sadržina. Bitna forma predstavlja konstitutivan element za punovažnost ugovora.) nede se modi dokazivati svedocima potraživanje čija vrednost prelazi 200 groša bez obzira na osnov i predmet koji je uslov nastanka i to je jedini primer u srpskoj pravnoj istoriji. Dokazna forma je jedino sredstvo za dokaz ugovora ali ne utiče na njegovu punovažnost.forma za promet nepokretnoosti naročito u prošlosti postojala je zbog kontrole jer je postojao zakonski maksimum svojine koja su fizička lica mogla posedovati (ne više od dva veda ili tri manja stana. 2. Vrste forme: postoje tri osnova po kojima se forma može podeliti na vrste: 1. Ona je samo potvrda o sadržini ugovora i o onome o čemu su se stranke sporazumele. Kada je forma samo dokaz . Naziva se još i forma ad probationem.dokazna funkcija : Ogleda se u tome što se obezbeđuje pismeni trag o ugovoru.zbog toga je u našem pravu predviđena forma za ugovor o prometu nepokretnosti-dolazi do prenosa svojine i na svaki takav ugovor treba da bude pladen porez na prenos apsolutnih prava.postoji mišljenje da je predviđena kod arbitražnih ugovora kod jednog broja autora kod nas.obična pismena forma je pismena forma nižeg stepena koja se ispunjava pismenom redakcijom . 3. Dokaznu formu treba razlikovati od forme kao dokaza. ne više od 10 hektara obradive zemlje). U francuskoj npr. Pismena isprava je najpouzdanije dokazno sredstvo u slučaju kad se pojavi spor o sadržini ugovora i to je mnogo pouzdanije sredstvo od svedoka koji nisu pouzdani zato što pamdenje bledi i kada o činjenicama postoji pismeni trag on ostaje i može dugo vremena biti upotrebljen kao dokaz između ostalog zbog toga u privrednom sporu pismene isprave se koriste kao dokaz a izuzetno usmeni iskaz svedoka. Danas je ostao samo jedan razlog.

2. ZOO :ugovor o kapari. Pravilo koje rešava dejstvo forme kada nije zakonom određena: ugovor koji nije zaključen u propisanoj formi ukoliko iz cilja propisa kojim je određena ne proizilazi nešta drugo postoji pretpostavka: forma je bitan uslov za punovažnost ugovora. Moguda je i simbolična predaja. Forma javne isprave.uručenje sprava ili isprava koje omogudavaju faktičku upotrebu stvari.razmena i poklon). ugovor o jemstvu. Sudija: pročita strankama sadržinu. 3.trgovinsko preduzede. Potvrđivanje isprave solemnizacija).ugovor o drumskom i železničkom prevozu robe. U pravu je opšte pravilo da posebni derogira opšti zakon te se na prodaju.zakonom propisana kao uslov punovažnosti. Zakon o privrednim društvima. da druga strana bude stavljena u položaj u kome se nalazi svojinski držalac.licenci. potvrđivanje potpisa (legalizacija).prenosilac zadržava stvar za sebe. Službenik za overu u sudu svojim potpisom i pečatom potvrđuje da su ugovorne strane pred njim potpisale ispravu o ugovoru ili da su priznale potpis kao svoj ako su ispravu ranije potpisale.neophodno je da je stvar izašla iz državine prenosioca i da on više ne može da vrši faktičku vlast. Realna forma je predviđena za ugovor o poklonu. Postoji vedi broj ugovora za koje je zakon predvideo da moraju biti zaključeni u ovoj formi.međutim i sama predaja mora da ispunjava određene uslove: 1. Ako nije za života eventualno bi se radilo o ugovoru za slučaj smrti. ZOO je opšti .bankarskom tekudem računu. Zakonska i ugovorna forma Ugovorna.pretpostavka u korist svečane forme. Cessio vindicationis postoji kad se stvar nalazi kod tredeg lica ali fiktivna predaja ne postoji u slučaju da je u pitanju constitutum possessori. 3.Srpski građanski zakonik. Primer za overu potpisa: ugovor o nepokretnosti (prodaja.građenju. Primer za potvrđivanje sadržine: ugovor o ustupanju i raspolaganju imovine za života.da je izvršena za života poklonodavca.trampu i zamenu primenjuje Zakon o prometu nepokretnosti. Ukoliko iz cilja propisa koji određuje formu proizilazi nešto drugo pretpostavka u korist svečane forme ne postoji (zakonsko tumačenje).55 ug o prodaji nepokretnosti stvari mora biti zaključen u pismenoj formi pod pretnjom ništavosti.ugovor o doživotnom izdržavanju i bračni ugovor. Zakonska. Ugovor koji nije zaključen u formi koju zakon propisuje je ništav. ZOO: Ugovor o prodaji sa obročnim otplatama cene.za nastanak ugovora potrebno je još i da se izvrši predaja. podleže strožijim i komplikovanijim procedurama. Moguda je i fiktivna-nematerijalna predaja ali samo kad se stvar ved nalazi kod sticaoca u državini i tada je pitanju traditio brevi manu.kreditu.a Zakon o prometu nepokretnosti je poseban zakon i on predviđa formu višeg stepena. u ZOO kod ugovora o prodaji nepokretnih stvari u čl.upozori na pravne posledice.je višeg stepen. Realna forma se ispunjava predajom predmeta poklona iz ruke u ruku-faktičkom predajom državine.ugovora na određenoj ispravikoja sadrži tekst ugovora i potpis ugovornih stranaka. Nije dovoljna prosta usmena saglasnost volja. stavi svoj potpis i overi ispravu sudskim pečatom.sporazumom ugovornih strana se određuje kao uslov za punovažnost ugovora. . Poneki put sam zakonski propis određuje dejstvo forme. Pored pismene redakcije potrebna je još i intervencija organa javne vlasti koja se može sastojati u potvrđivanju sadržine ili overavanju potpisa na ispravi. da predaja bude stvarna (telesna) materijalna i da se izvršava uručenjem stvari sticaocu.

vremenu. o pravu zadržavanja svojine i posle prodaje.bitni su oni koji su zakonom određeni kao objektivno bitni uslovi. Pitanje forme sporazumnog raskida ugovora.zakonska forma. Taj sporazum može biti i neformalan ako o tim tačkama u ugovoru ništa nije rečeno i pod uslovom da nije protivno cilju zbog koga je forma propisana.ugovorne strane predviđaju da izmene i dopune moraju biti učinjene u istoj formi. . Kada je zakonom volja ugovornih strana bila određena formom kao uslovom punovažnosti da li sporazumni raskid mora da bude učinjen u istoj formi ili može biti neformalan? ZOO sadrži o tome dva pravila: 1.o obročnim isplatama cena kada su ugovorm stranke zaključilei istovremeno postignu usmeni sporazum u pogledu pogodbi postavlja se pitanje da li su one punovažne ili ne? Sporazum o tim pogodbama može biti usmeno zaključen i proizvoditi pravno dejstvo ako su ispunjena tri uslova: 1. Izmene po ZOO mogu biti učinjene i neformalno samo pod uslovom da se izmenama smanjuju ili olakšavaju obaveze jedne i druge strane i ako je posebna forma propisana u interesu ugovornih strana. Dopunama se smatraju samo sporazumi o sprednim tačkama (mestu.ali postoje dva odstupanja: 1. U praksi takav sporazum naziva se aneksom ugovora.Kada je u pitanju ugovorena forma zakonom: ugovor koji nije zaključen u ugovorenoj formi nema pravno dejstvo ukoliko su stranke punovažnost ugovora uslovile posebnom formom (tumačenje volje ugovornih strana). Sporazum o bitnim sastojcima ugovora ne bi bio dopuna nego novi ugovor.način prestanka ugovora na osnovu saglasnosti volje ugovornih strana koja je upravljena na to da ugovor prestane da proizvodi pravno dejstvo. da nisu u suprotnosti sa ciljem sa kojom je forma propisana. 2.reč pogodba označava neki modalitet ili dodatak ugovora.ugovor može uvek biti raskinut neformalnim sporazumom ugovornih strana.sam zakon je propisao da i sporazum o raskidu mora da bude učinjen u određenoj formi. Izmena ili dopuna formalnog ugovora.ugovor zaključen u zakonom određenoj formi može biti raskinut i neformalnim sporazumom. -kada je reč o zakonskoj formi ZOO pravi razliku između izmena i dopuna: dopune ugovora su mogude samo u pogledu sporednih tačaka (deo ugovora koji nisu bitni uslovi).ugovorna forma. Forma istovremenih usmenih pogodbi uz formalni ugovor. Takav karakter ima odredba o pravu preče kupovine.roku i načinu pladanje cene). Kada se zaključuje aneks forma ugovora treba li da bude zaključen u istoj formi u kojoj je ugovor? -kada je u pitanju ugovorna forma u samom ugovoru. kada cilj zbog koga je forma propisana upuduje da ugovor mora biti raskinut u istoj formi kada se zahtevala i za njegov nastanak.ugovor označava pravni posao u celini. 2.da se radi o sporednim tačkama 2. Ako su stranke propustile da učine to ZOO propisuje da dopune i izmene mogu biti učinjene i neformalnim sporazumom.načinu isporuke stvari.u toku ispunjavanja ugovornih obaveza ugovorne strane u formi zaključenja ugovora mogu se dogovoriti da se ugovor dopuni ili izmeni. To je redovan način prestanka ugovora i do njega može dodi uvek pre nego što obaveze iz ugovora budu u potpunosti izvršene.da njihova sadržina nije u suprotnosti sa sadržinom ugovora 3.

nepostojedu ugovori Apsolutno ništavi Su oni ugovori kojima pravni poredak ne priznaje pravno dejstvo zato što su zakonom izričito zabranjeni ili što su protivni prinudnim propisima.ništavi ugovori ne postaju punovažni ni kada je bilo koji razlog naknadno otpao. 3. -konverzija. Dejstvo nepunovažnog ugovora povlači nevažnost ugovora.može se podneti bilo kada. 2. 4.ceo ugovor de biti ništav ako je makar jedna odreba ništava.sud može povodom zahteva za vradanje datog da odluči da ono što je druga strana primila preda mesno nadležnoj opštini.takav ugovor je nepostojedi. Konvalidacije nema kod apsolutno ništavih ugovora. 6.a ta odredba je bila bitan uslov. Ni jenda strana ne može da zahteva izvršenje sudskim putem.apsolutnu ništavost 2.javnom poretku i dobrim običajima.DEJSTVA UGOVORA Ugovor je samo ona saglasnost volja kojoj pravni poredak priznaje pravno dejstvo.ako ona nije bila uslov ili odlučujuda pobuda zbog koje je ugovor zaključen. na nju sud pazi po službenoj dužnosti.pravno ne postoji ved samo faktički.odlučujuda pobuda ako je ništavost ustanovljena da bi ugovor bio oslobođen ze odredbe i važio bez nje.može ugovor biti ništav ali da u činjeničnoj građi ima elemenatanekog drugog ugovora koji . 7.po sopstvenoj inicijativi pazi na ništavost čak i onda kada se strane odnosno druga zainteresovana lica na nju ne pozovu.na ništavost se može pozvati svako zainteresovano lice. 2.presuda koja se donosi ima deklarativno dejstvo.pravna posledica je restitucija-kada je ugovor ništav mora se sve vratiti u stanje pre njegovog zaključenja.ako je jedna odredba ništava onda de ugovor ostati u važnosti. Sud mora da vodi računa o značaju ugroženog dobra-interesa koji se štiiti kao i moralnim shvatanjima društva.sud može da odbije zahtev za povradaj ako nađe da je strana koja ističe takav zahtev nesavesna. 5. 2.međutim zakon predviđa da ako su ugovorne strane u celini ili pretežnom delu izvršile obaveze da ugovor proizvodi pravno dejstvo. Postoje dva odstupanja: 1. Nevažnost može biti podeljena na: 1.strana koja je kriva za to što je došlo do zaključenja ništavog ugovora odgovara za štetu drugoj strani ako ona nije znala niti je prema prilikama mogla znati za postojanje uzroka niištavosti. Osnovna obeležja apsolutno ništavih ugovora: 1. 2. Presudom se deklariše da je jedan ugovor ništav.pravo na isticanje ništavosti se ne gasi.kada je ugovor za koji je prropisana forma zakljuden usmeno. Do konvalidacije u oba slučaju dolazi izvršenjem. Ugovor je ništav od početka.tužba da se traži poništenje ništavog ugovora ne zastareva. Postoje dva odstupanja: 1.ništavost nastupa po samom zakonu.relativnu ništavost 3. ako je zabrana bila manjeg značaja a ugovor je izvršen u celini ništavost se ne može više isticati. 8. Obim apsolutne ništavosti: -pitanje ništavosti ugovorne odredbe prema celini ugovornog pravila: 1.

ispunjava uslove za punovažnost nekog drugog ugovora.postoje i proizvode pravno dejstvo (ugovor čija je važnost lebdeda) 2. 1.delimično ugovorno sposobna. Konvalidacija – naknadno osnaženje rušljivog ugovora i podrazumeva da ugovor koji je bio nevažedi može postati punovažan. izvršenje obaveze iz ugovora. Objektivni rok (od zaključenja ugovora).u slučaju kada ugovor bude poništen nastupaju dve pravne posledice: 1.traje 1 god. 2.svaaka strana je dužna da vrati drugoj strani ono što je po osnovu ugovora primila a ako se primljeno ne može vratiti u naturalnom obliku onda se restitucija vrši u novcu.pretnja.ograničena poslovna sposobnost usled maloletstva i starateljstva.presuda ima retroaktivno dejstvo (ex tunc).ostaju punovažni ako istekne rok u kome je strana u čijem je interesu bila rušljivost nije zahtevala njgovo poništenje.menja postojede pravno stanje (da je ugovor postojao) i ustanovljava novo (da ugovor ne postoji. 3. 3. Rušljivi ugovori postoje i proizvode pravno dejstvo samo što je njihova važnost lebdeda.prevara 2.restitucija.naknada štete.zabluda.teži istom cilju koje su ugovorne strane želele da ostvare ali ga nisu ostvarile jer njihov ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. Ugovor se poništava od samog početka ali se ugovorne strane mogu sporazumeti da poništenje važi samo za ubudude što znači da ostaju dejstva koja je ugovor proizveo do poništenja. Postoji nesklad između stvarne unutrašnje volje jedne ugovorne strane i njene izjavljene volje. 4.presuda doneta u sporu povodom zahteva za poništenje ugovora ima konstitutivno dejstvo. 3. 2. subjektivni (od dana saznanja za razlog rušljvosti). 5.a samo izuzetno kod apsolutno ništavih u dva slučaja potrebno je da budu ostvareni slededi uslovi : 1. Rušljivi ugovori Kod rušljivih ugovora saglasnost je prividno postignuta.zaključila ugovor pod pretnjom. 2. U našem pravu je zabluda o vrednosti sopstvene prestacije. preduzima se od strane lica u čijem interesu je rušljivost ustanovljena.zaključeni ugovor je ništav . Konverzija je pretvaranje jednog apsolutno ništavog ugovora u punovažan ugovor koja nastupa na osnovu zakona kada su ispunjeni određeni uslovi. da to lice zna za postojanje razloga zbog koga ima pravo da zahteva poništenje.ne proizvodi pravno dejstvo).prekomerno oštedenje. razlozi rušljivosti: 1. 3.traje 3 godine.stranke bi zaključile taj ugovor da su znale da de prvi ugovor biti ništav 4.poništenje može zahtevati samo ona strana u čijem interesu je rušljivost ustanovljena (strana koja je u zabludi. da drugi ugovor teži istom cilju kao i prvi.punoletno lice delimično lišeno poslovne sposobnosti 3.pravo na poništenje ugovora se gasi protekom vremena.izričitom izjavom te strane da se odriče prava da zahteva poništenje.ugovor definitivno ostaje na snazi i ne može se tražiti njegovo poništenje.nije izvesno da li de oni ostati punovažni. Kada ovi uslovi budu ispunjeni do konvalidacje može dodi na tri načina: 1. 7. da je ta strana u momentu konvalidacije sposobna da slobodno izrazi svoju volju .samo u onim pravnim sistemima koji su prhvatili subjektivni pojam prekomernog oštedenja.pravilo je da je u obavezi na naknadu štete strana koja je prouzrokovala razlog za .prevarena. 2. Osobine rušljivih ugovora: 1.protekom roka.žrtva prekomernog oštedenja). 6. Konvalidacija je moguda u domenu rušljivih ugovora.

Ugovor o nalogu s obzirom na svojstva ličnosti oba ugovornika (izuzetno).korisnik ZOO ih naziva (1. ugovor proizvodi pravno dejstvo i prema licima čijom izjavom volje nije nastao ugovor. 3. 2.lice koje e ugovorom obavezuje da de ispunit obavezu prema tredem.predmetu.korisnik) Nastaju tri vrste odnosa: .obedalac. 2.promitent. kod ugovora koji se po prirodi stvari zaključuje s obzirom na svojstva ličnosti po pravillu jednog ugovornog.prevarant.dužnik. Treda lica su lica koja nisu ni ugovornice ni univerzalni pravni sledbenici. Izuzetak je ustanovljen dinamikom razvoja ugovora o osiguranju (naročito osiguranja za život) koji je nametnuo potrebu da bude omogudeno tredem licu da bude korisnik osigurane sume koja je predviđena ugovorom o osiguranju.strana koja je u zabludi. ali nisu sva lica koja nisu strane ugovora treda llica. Kod ugovora u krist tredeg imaju tri lica: 1.jednostrani ugovor.beneficijar.delimično poslovno sposobno lice samo ako je u lukavstvu izazvalo rušljivost.kada su strane u ugovoru predvidele da de ugovor prestati da postoji u slučaju smrti jedne ugovorne strane naročito kod ugovorima kojim se zasnivaju trajni obligacioni odnosi. Nepostojedi ugovori Ugovori kod kojih ne postoji neki od uslova koji su neophodni za zaključenje ugovora.što znači da ugovorne strane ne mogu ugovoriti obaveze za treda lica.kauzi ugovora.lice koje preti. Izuzeci od pravila da obaveze prelaze na univerzalne sukcesore: 1. Primenjuju se pravila koja važe za asolutnu ništavost. Ta lica su univerzalni sukcesori odnosno pravni sledbenici ugovorih strana izuzev ako je nešto drugo ugovoreno ili proizilazi iz prirode samog ugovora. Po ZOO nesporazum je kada strane veruju da su saglasne a kod jedne od njih postoji zabluda o prirodi. Dejstva punovažnog ugovora Ugovor je saglasnost volja upravljena na stvaranje pavnih dejstava koja se sastoje u tome što ugovor stvara obligacja na strani jednog lica.obedajnik je druga ugovorna strana kojoj je promitent. Ugovorne strane su lica koja su učestvovala u zaključenju ugovora odnosno lica čijom saglasnošdu volja je ugovor nastao.Ugovori u korist tredih lica. Pravni sledbenici pravnih lica. ili uzajamne obligacije za obe ugovorne strane i tada imamo dvostrano obavezne ugovore.ugovarač.za sva ostala lica ugovor je res intter alios acta ali za ugovorne strane ugovor je zakon. Ugovor ne obavezuje treda lica. Moderno pravo je od pravila da ugovor ne proizvodi dejstvo prema tredim licima stvorilo izuzetak koji se sastoji u tome da de se za treda lica stvoriti prava a ne obaveze. Naime.rušljivost.žrtva prekomernog oštedenja. S obzirom na svojstva ličnosti nalogoprimca ali se dešava da pristaje s obzirom na lični odnos sa nalogodavcem. Proizvodi pravna dejstva između strana ugovornica.kompanijsko društvo kada dođe do statusnih promena onda na lice kome je pripojeno drugo pravno lice prelaze obaveze iz ugovora koje je pripojeno lice zaključilo. U našem pravu su teorijska kategorija i naš zakon ih ne predviđa kao poseban zakonski pojam izuzev kada govori i nesporazumu. 2.stipulant. 3.

Obaveza za naknadu štete može da nastane sa ugovaračem koji se obavezao drugom da de mu trede lice nešto učiniti/propustiti. Pravo korisnika prema promitentu nastaje u momentu kada on prihvati korist. Iz ekonomske ravnoteže nastao je pravni princip ekvivalencije propisam u ZOO u čl.lični prigovori koji potiču iz nekog ranijeg odnosa između korisnika i promitenta (npr prigovor.stipulant-beneficijar (valutni odnos). To je ugovorni odnos koji može da nastane na osnovu bilo kog ugovora.da obaveza nije dospela) 2. Pored toga što kao i jednostrani stvaraju obligaciju . Postoje dve vrste prigovora koje može da istakne: 1. 3. Ako korisnik odbije korist stipulanta može zahtevati od promitenta da obavezu izvrši njemu.15. Dejstvo ugovora prema ugovornim stranama. Lične prigovore prema stipulantu ne može isticati. Stipulant mora imati neki interes i postojanjem tog interesa se objašnjava zbog čega korist od odbijanja korisnika pripada stipulantu. Dva lica se ne mogu između sebe sporazumeti da za trede lice nastane obaveza.potpisi iz ugovora koji je on zaključio sa stipulantom (npr. U tom slučaju obaveza ugovarača je obaveza sredstva a ne cilja. Sve do momenta izjave o prihvatanju stipulant ima pravo da ponudu opozove. Zakon o obligacionim odnosima poznaje nekoliko pravnih pravila koja imaju za cilj da zaštite princip ekvivalencije.ali ako je ugovorom određeno da se korist ima izvršiti posle smrti stipulanta.obligacionopravno dejstvo ugovora Ugovor ne proizvodi translativna dejstva(ne prenose svojinu)-ima u Francuskoj ali ne i kod nas.promitent. Ugovor stvara obligacije-opšte pravilo dvostrano teretnih ugovora.da je ugovor nevažedi.proizvode još neka posebna pravna dejstva koja su rezultat ekonomske ravnoteže koja mora da postoji između prestacija ugovornih strana. Treba razlikovati situaciju u kojoj je jedan ugovarač obedao drugom da de se kod tredeg lica zauzeti da se ovaj obaveže.onda on zadržava pravo da korist opozove i u testamentu.121) Taj član upuduje na primenu pravila o odgovnornosti prodavca za materijalne nedostatke prodate stvari.objašnjava zašto stipulant ugovara korist za neko trede lice. Odgovornost prenosioca za materijalne nedostatke.kompenzacija). Nakon izjave korisnika da prihvata korist stipulant ne može više opozvati ugovor .1. Važe samo za teretne ugovore i ona namedu određene obaveze koje nemaju stranke u dobročinim ugovorima.beneficijar (dužnik-poverilac). Te dodatne obaveze pretstavljaju posebna dejstva teretnih ugovora. Međutim taj ugovor proizvodi dejstvo između ugovornih strana i može da stvori obavezu na naknadu štete.ispunjenja ( ZOO čl. Opšte pravilo: iz ugovora ne može nastati obaveza za treda lica.stipulant-promitent (odnos pokrida). Obedanje radnje tredeg. 2. Pravila koja važe za odgovornost prodavca u pogledu materijalnih nedostataka važi za sve teretne ugovore ako posebnim propisima koji važe za neki teretni ugovor nije specijalno uređena odgovornost .beneficijar ima pravo da od promitenta zahteva da mu izvrši obavezu koja je u korist tredeg ustanovljena povodom zahteva korisnika da obavezu ispuni. U tom slučaju za treda lica ne nastaje obaveza ali ugovarač odgovara za štetu koju je saugovarač pretrpeo jer trede lice nede da izvrši obavezu/propusti određenu obavezu. Na osnovu tog odnosa stipulant može zahtevati od promitenta da izvrši obavezu prema korisniku. Zbog toga jedan ugovornik de odgovarati saugovaraču samo onda ako i pored svog potrebnog zalagača nije uspeo kod tredeg lica da se ovaj obaveže (odgovara ako nije preuzeo svu potrebnu pažnju).

Da je pregleda na uobičajen način ili da je da na pregled određenom licu (stručnjaku ako nema dovoljno znanja da sam obavi pregled).) kada stvar nema svojstva za naročitu upotrebu zbog koje je kupac nabavlja a bila poznata prodavcu/nije mu mogla ostati nepoznata.stvar mora da ima materijalni nedostatak. ZOO a.nedostatak mora biti znatan (vedi. Kada utvrdi da nedostatak postoji onda je dužan da obavesti prenosioca.ispunjenje ugovora podrazumeva predaju druge stvari. Obaveštenje mora biti blagovremeno i uredno.zamašniji) 4. Ako on to ne učini u razumnom roku pribavilac ima dva prava koja može vršiti alternativno: a. -uslovi koji se tiču nedostatka: 1. Ako se nedostatak pojavi posle pregleda (skriveni nedostatak) nije se mogao otkriti uobičajnim pregledom.ako ga brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lice istog zanimanja nije moglo lako opaziti. Pouzdan način je faktičko pitanje.nedostatak 2. Obaveštenje treba da bude učinjeno preporučenim pismom.kada stvar ne odgovara uzorku ili modelu koji je prodavac(prenosilac) pokazao. 2. b.)u trgovinskim ugovorima. Uredno znači da je potrebno da sadrži opis nedostatka i poziv prenosioca da pregleda stvar. Ako ova dva uslova nisu ispunjena onda pribavilac ne bi mogao da se pozove na odgovornost prema prenosiocu.nedostatak mora da postoji u trenutku predaje stvari (sticanja državine) 3. Pribavilac ima neka prava prema prenosiocu koja ne bi imao da stvar nema nedostatak: 1. Ako se nedostatak pojavi 6 meseci nakon što je stvar predata ne postoji odgovornost prenosioca. Kada su ispunjena ove dve grupe uslova prenosilac odgovara pribaviocu za nedostatak. b.)stvar ima nedostatak kada nema potrebna svojstva za njenu primenu .opravljanje stvari. Da bi nastala odgovornost neophodno je ispunjenje dve grupe uslova: 1. Blagovremeno je ako je učinjeno u roku od 8 dana od dana pregleda ( za trgovinsko pravo važi pravilo da je pribavilac dužan da odmah obavesti prenosioca).telegramom ili pouzdanim načinom.)pravo da raskine ugovor. ZOO: postojade odgovornost prenosioca čak i u slučaju kada je lako mogao opaziti nedostatak čak i ako je izjavljeno da stvar nema nedostatak (ima određena svojstva i odlike). c. Prenosilac je dužan da nedostatak otkloni ili isporuči stvar u razumnom roku. ZOO propisuje objektivni standard koji određuje kada nedostatak nije poznat pribaviocu. d. .jedne strane za fizičke nedostatke ispunjenja.)stvar nema svojstva koja su izričito ili predutno dogovorena.) pravo da zahteva sniženje cene . U tom slučaju rokovi se računaju od dana kada je nedostatak otkriven.pravo da traži ispunjenje ugovora-otklanjanje nedostatka.ako to nije mogude .pregled stvari i obaveštavanje o nedostatku Odgovornost prenosioca postoji jer u teretnom ugovoru prenosilac pribaviocu treba da omogudi korisnu državinu. -uslovi koji se tiču pregleda stvari i obaveštavanja o nedostatku Pribavioc mora da obavi pregled stvari i to odmah čim je to prema redovnom toku stvari mogude.nije bio poznat pribaviocu u vreme zaključenja ugovora.izuzev ako je model pokazan samo radi obaveštavanja.

Mora da postoji u trenutku predaje stvari. Ako neko trede lice istakne prema pribaviocu neko stvarno pravo koje ograničava ili umanjuje pravo pribavioca ili u potpunosti lišava prava onda kažemo da je pribavilac pretrpeo evikciju.faktičko uznemiravanje nije dovoljno i u tom slučaju pribavioc je zaštiden posesornim tužbama.evikcija mora da se vrši isticanjem stvarnog prava. Vansudska postoji kada trede lice van spora ističe da ili ima neko pravo prema prebaviocu ili sam pribavilac nasluduje da bi trede lice moglo imati pravo.nedostatak postoji u pravu prenosioca. Sva ova prava pribavilac može da ostvari u roku od 1 godine od dana kada je obavestio prenosioca o nedostatku. .smisao tog obaveštavanja je da prenosilac pruži pravnu zaštitu pribaviocu. Odgovornost za pravne nedostatke ispunjenja (evikcija) Prenosilac mora da obezbedi pribaviocu mirnu državinu (znači da ga niko nede uznemiravati u vršenju prava koja je stekao ugovorom). Da li pribavilac ima prava na osnovu evikcije i prema prenosiočevim prethodnicima? Poverilac ima pravo da vrši prava svog dužnika ako je on insolventan. Može da tuži predhodnog prenosioca obligaciono pravnom tužbom ( ali onda se namiruje kad i svi poverioci tog lica).)putem tužbe (tako što trede lice podnosi tužbu prema pribaviocu u kojoj zahteva da mu preda stvar ili da mu omogudi vršenje prava koje smatra da mu pripadaju). Sudska je uznemiravanje pribavioca sudskim putemi može se vršiti na dva načina: a. Tom negativnom tužbom on traži od suda da utvrdi da trede lice nema nikakvo pravo na stvari koju je on pribavio. Mogude je da se seti da je nedostatak postojao i pre prenosiočevog sticanja.da pribavilac obavesti prenosioca o pravnom uznemiravanju. Evikcija se sastoji u uznemiravanju pribavioca po osnovu nekog prava koje je postojalo pre njegovog sticanja za koje on nije znao niti je bio obaveštenniti je pristao da kupi stvar sa tim nedostatkom.)putem prigovora (kada je pribavilac podneo tužbu protiv tredeg lica u kojoj traži da mu trede lice preda stvar i trede lice istakne prigovor da stvar drži po nekom drugom osnovu). Ako prenosilac odbije da bude obavešten gubi prava na osnovu evikcije.pa ako se ne ostvari ima ostala prava. Uznemiravanje mora da vrši trede lice. Uznemiravanje je relevantno samo ako se vrši na osnovu isticanja nekog stvarnog prava. 4. Poverilac može da tuži dužnikove dužnike tako što de od njih zahtevati da isplate dužniku ono što mu duguju. b. Evikcija može biti potpuna ili delimična. A da bi mogao da pruži tu zaštitu mora da bude obavešten. 2. 3. Uslovi da bi nastala odgovornost po osnovu evikcije: 1. Delimična je kada je usled prava tredeg lica državina pribavioca ograničena na jedan deo stvari ili kada pribavilac nema na stvari ona ovlašdenja koja bi trebao da ima. a to je pravo na naknadu štete.da je savestan. Protekom roka njegovo pravo zastareva. Pravo na ispunjenje je prioritetno. Potpuna je kada je usled uznemiravanja od tredeg lica pribavilac lišen državine na stvari. Ako je uznemiravanje vansudsko onda pribavilac može da podnese sudu tužbu protiv tredeg lica koja se naziva negativna tužba za utvrđenje.U svakom od ovih slučajeva pribavilac ima još jedno pravo. Postoje sudska i vansudska.da nije znao ili nije prema prilikama mogao znati za postojanje prava tredih lica.

Ako je došlo do delimične evikcije pribavilac ima pravo na sniženje cene a ako tako ne može da se ispuni svrha ugovora onda ima pravo na raskid.prekomerno oštedenje treba posmatrati objektivno.rok važi u slučaju vansudske evikcije. Rok od 6 meseci za ostvarivanje prava na restituciju i naknadu štete počinje da teče od dana kada je sudski spor okončan. Posebna dejstva teretnih ugovora proizilaze iz principa evikcije. Taj princip se štiti pravnim pravilima koja namedu određene obaveze ugovornim stranama. prihvatio je subjektivni pojam prekomernog oštedenja.ako između obaveza ugovorna strana u dvostranom ugovoru . Prekomerno oštedenje U teretnim ugovorima postoji odnos ekvivalencije između ugovornih strana. Potrebno je da postoji nesrazmera uzajamnih davanja koja prevazilazi zakonom utvrđene granice. Rokovi: 1. U slučaju da izgubi spor onda nastaju pravne posledice koje su različite u zavisnosti od toga da li se radi o potpunoj ili delimičnoj evikciji. Ako odstupanje pređe određene granice onda u dvostranom obaveznom ugovoru (teretnom) postoji prekomerno oštedenje. Ova stanovište zastupljeno u poljskom pravu.a prenosilac je priznao postojanje tog prava prenosiocu čak iako ga nije obavestio o slučaju uznemiravanja. Trede lice nije podiglo tužbu ali je pribavilac saznao da trede lice ima neko pravo.prekomerno oštedenje treba posmatrati subjektivno. 2.rok iznosi godinu dana od dana kada je pribavilac saznao za nedostatak.rok važi kada je trede lice pokrenulo spor protiv pribavioca i on je pozvao prenosioca da se u ovaj spor umeša pa je spor izgubio.kada je pravo tredih lica bilo očigledno osnovano. Odstupanje od ovog principa su dozvoljena u određenim granicama. Taj nedostatak se u volji manifestuje.kada se pribavilac bez obaveštenja upustio u spor sa tredim licem on gubi pravo koja mu pripadaju po osnovu evikcije osim ako prenosilac dokaže da je raspolagao sredstvima koja su bila podobna da odbiju zahtev tredih lica. U austrijskom. Pribavilac ima pravo da zahteva restituciju i na naknadu štete. 2. Ako je došlo do potpune evikcije ugovor se gasi ipso iure. O pojmu prekomernog oštedenja postoje dva stanovišta: 1. Trede pravilo kojim se štiti ovaj princip je prekomerno oštedenje. Pravo na naknadu štete pribavioca nema kad je znao za mogudnost da mu stvar bude oduzeta ili da njegovo pravo bude ograničeno pa se ta mogudnost ostvari. Član 139. Prava pribavioca po osnovu evikcije: Da zahteva od prenosioca da se odazove njegovom pozivu i da se eupusti u spor koji on vodi sa tredim licem i da u tom sporu podnese dokaze o pravu koje je na pribavioca preneo. 2.nije bilo sporno. ZOO u originalnoj verziji iz 1978. prekomerno oštedenje postoji. U ovom slučaju ima pravo na restituciju.Odstupanja: 1. francuskom i bivšem srpskom građanskom zakoniku. To treba da bude posledica nekog nedostatka u volji strane koja je ugovorom oštedena.

Visina nesrazmere do ½ postojala je i u Srpskom građanskom zakoniku i taj kvantum primenjivao se kod nas sve do donošenja ZOO.ljubitelj određene rase pasa. Tako je bilo do 1993. Sada postoji jedinstveni subjektivni pojam prekomernog oštedenja. Da bi prekomerno oštedenje postojalo nije dovoljno da jedna strana nije znala niti je morala znati za oštedenja. U rimskom pravu je to bilo ½.javna prodaja. U pogledu domena primene pravila o prekomernom oštedenju u našem pravu on je ograničen na dvostrane obavezne i teretne. Pravilo je da se strane obavežu na međusobna popuštanja. Postoje ugovori kod kojih se ne primenjuje pravilo o prekomernom oštedenju: 1.rađaju obaveze i na jednoj i na drugoj strani a svaka strana duguje naknadu za korist koju prima. Postojala su dva odstupanja od ovog opšteg pravila gde je ZOO prihvatio objektivni pojam: 1. U Francuskom pravu za postojanje prekomernog oštedenja traži se da visina obaveze jedne strane ne doseže 7/12 obaveza druge strane.ugovor koji se zaključi kod lica kod kojih postoji spor ili neizvesnost o nekom pravnom odnosu. Prodaja koju organizuje Agencija za privatizaciju u postupku prodaje kapitala i imovine subjekta privatizacije. Strane zaključe ovaj ugovor da bi rešile spor ili otklonile neizvesnost i da bi tačno utvrdile šta su njihova prava i obaveze. Bitno je da popuštanja budu uzjamna.aleatorni ugovori.odricanju u produženju određenog roka za isplatu. 3.ako u vreme zaključenja ugovora postoji očigledna nesrazmera da oštedena strana za pravu vrednost nije znala niti je morala znati. Uglavnom je preovladavao sistem gde se visina nesrazmere utvrđivala razlomcima. a prenosilac je bilo fizičko ili građansko pravno lice. Ako popušta jedna strana onda to nije ugovor o poravnanju.organizuje se u prisustvu suda ili nekog drugog javnog organa. Ukoliko se nesrazmera pojavila kasnije to se ne bi uređivalo ugovorom o .stranke su unapred pristale zbog neizvesnosti da se pojavi nesrazmera. Javnu prodaju imamo u sudskom izvršnom postupku kada se izlažu stvari izvršnog dužnika da bi se njihovom prodajom namirili poverioci.onaj ugovor kod koga je kupac platio vedu cenu iz osobite naklonosti prema nekoj stvari. Potrebno je još da nesrazmera u uzajamnim davanjima pređe zakonom utvrđen iznos.obostrana. Da bi se jedna strana pozvala na prekomerno oštedenje potrebno je da je nesrazmera postojala u trenutku nastanka ugovora. Zakon o prometu zemljišta i zgrada visina je bila uvrđena na 2/3. onda je bilo potrebno samo da postoji nesrazmera uzajamnih davanja. kada kada su u junu donete izmene i dopune ZOO kojima su stavljene van snage odredbe koje su uređivale ova dva slučaja prekomernog oštedenja. Ustavom koji je bio na snazi su izjednačeni svi oblici svojine. 2.kada se društveno pravno lice pojavljuje kao prebavilac. 2. Tako je nestala potreba za posebnom zaštitom društveno pravnih lica.na pristanak u otplati duga u ratama.kada je društveno pravno lice otuđilo neku stvar koja se nalazila u društvenoj svojini a pribavilac stvari je bilo fizičko ili građansko pravno lice.poravnanje. Međusobno popuštanje se može sastojati u priznanju (delimičnom ili potpunom) zahteva druge strane. Npr. Prisustvo javnog organa je garancija da ne može postojati zabluda o pravoj vrednosti stvari. ZOO umesto razlomcima visinu nesrazmere utvrđuje jednim pravnim standardom: prekomerno oštedenje postoji ako između ugovornih strana postoji očigledna nesrazmera u obavezama. Jedna strana se ne može pozvati na prekomerno oštedenje ukoliko joj ishod neizvesnog događaja ne ide u prilog. 4.

U toku izvršenja obaveze može se desiti da se promene okolnosti koje su ugovorne strane imale u vidu i . Pravila o raskidanju ili izmeni ugovora zbog promenjenih okolnosti Štiti princip jednakosti davanja u dvostrano obaveznim i teretnim ugovorima. Četvrto pravilo kojim su u ZOO određena dejstva teretnih ugovora je pravilo o zelenaškom ugovoru. Ekvivalencija davanja (u dvostranim obaveznim i teretnim ugovorima) sankcija se sastoji u apsolutnoj ništavosti. nedovoljno iskustvo. Sud de udovoljiti ovom zahtevu ako je to mogude i ugovor ostaje na snazi sa odgovarajudim izmenama. da bude očigledno i da postoji u momentu zaključenja ugovora. Nesrazmera se može ispoljiti na različite načine (npr. Posledica je restitucija. ZOO predviđa određena odstupanja: prema ZOO posledica ništavosti je restitucija. Nesrazmera u uzajamnim davanjima se pojavljuje posle zaključenja ugovora. Zakon predviđa i mogudnost da jedna strana oštedenom nadoknadi iznos od prave vrednosti stvari (ovo je fakultativna obligacija).učinio ili za onim što se obavezao da de dati ili učiniti.ne proizvodi pravna dejstva. Da bi zelenaški ugovor postojao potrebno je da jedan ugovornik koristi stanje nužde.lakomislenost ili zavisnost drugog ugovornika da bi za sebe ili neko trede lice ugovorio korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je dao. Ona zna da daje mnogo više od koristi koju de dobiti ugovorna strana. Međutim. U tome što se oštedena strana obavezala da plati kamatu po znatno vedoj stopi od tržišne kamate.teško materijalno stanje. Može se pozvati svako zainteresovano lice. Sud donosi deklarativnu presudu.nakon isteka tog roka ukoliko zahtev nije podnet ugovor ne može da konvalidira. Rok je 5 godina i u tom roku postoji mogudnost konvalidacije. Ovaj princip se štiti u toku izvršenja ugovorne obaveze.mogudnost da od suda zahteva da se njegova obaveza smanji na pravičan iznos. (odstupanja: ne mora da dođe do restitucije.ZOO daje pravo oštedenoj strani tj. Druga razlika između prekomernog oštedenja i zelenaškog ugovora je u sankcijama. Sud pazi po službenoj dužnosti. Ugovor o prekomernom oštedenju je rušljiv. Ugovaranju izuzetno visoke ugovorne kazne na kojoj jedna strana pristaje unapred zato što ima potrebu da dobije neki posao od koje de ostvariti kakvu takvu zaradu jer se nalazi u oskudici.prima.ali na takvu nesrazmeru pristaje zbog subjektivnog stanja u kome se nalazi.prekomernom oštedenju ved o raskidu ili izmeni ugovora zbog promenjenih okolnosti. Zelenaški ugovor Uslovi su vrlo slični sa uslovima za primenu pravilo o prekomernom oštedenju. Vređaju se osnovni moralni i pravni principi (savesnost i poštenje). Peto pravilo koje se odnosi na dejstva ugovora.deluje ex tunc.može da konvalidira u roku od 5 godina).rok je 1 godina od zakljulenja ugovora. I ovde je potrebno da postoji nesrazmeda u uzajamnim davanjima. Međutim za razliku od prekomernog oštedenja nesrazmera nije posledica zablude ved nekog subjektivnog stanja kod jedne strane. Druga ugovorna strana ima tačnu i jasnu predstavu o vrednosti koji na osnovu ugovora daje tj. a kod zelenaških ugovora sankcija je strožija. Ugovor u kojem postoji prekomerno oštedenje je posledica zablude i on je rušljiv. Dakle ne može oštedena strana to tražiti ved druga strana mora to predložiti.svaka strana je dužna da vrati ono što je primila na osnovu ugovora.

Kada su ispunjena ova dva uslova onda se na promenjene okolnosti može pozvati strana kojoj je izvršenje obaveze otežano u tolikoj meri da ugovor više ne odgovara njenim očekivanjima i bilo bi nelogično održati ga na snazi takav kakav jeste. U svakom ugovoru podrazumeva se jedna predutna klauzula. Po uzoru na Italijanski građanski zakonik 1942.da de se ugovor izvršiti ako stvari ostanu u onom stanju u kom su bile kad se ugovor zaključio. Treba li da ugovorne obaveze budu izvršene onako kako glase? (pacta sunt servanda) ili treba dati mogudnost strani koja je pogođena delovanjem promenjenih okolnosti da se odlobodi obaveze ili da zahteva izmenu ugovora saobrazno izmenjenim okolnostima? Rimsko pravo je insistiralo na primeni principa pacta sunt servanda.Srpski građanski zakonik. Ova teorija je dugo bila prisutna ali se tek od XIII veka primenjuje. Okolnosti koje imaju takva obeležja mogu biti prirodni događaji (zemljotres. Drugi slučaj je kada su ispunjena ova dva uslova na promenjene okolnosti se može pozvati strana kojoj je nemogude da ostvari svrhu ugovora pri čemu je i u ovom slučaju potrebno da ugovor ne odgovara njenim .nije dozvoljavalo rakidanje ili izmenu ugovora.predvideti ili savladati od strane prosečnog čoveka. Ova teorija o klauzuli rebus sic stantibus je ostala bez uticaja na zakonodavstvo.novi zakonski ili podzakonski propisi npr.sušna godina.da su ove okolnosti nastupile pre isteka roka za izvršenje obaveze.nisu je usvojili Code civil. Opomena nije potrebna ako je rok prethodio utvrđenju jer onda važi pravilo „rok opominje umesto čoveka“. Drugačije se na taj problem gledalo u rimskoj filozofiji-smatralo se da nije nemoralno odstupiti od date reči ako se promene okolnosti pod kojima je obedanje dato. U XII veku pojavila se nova teorija o klauzili.propisi kojima se ograničava promet određene robe). godine sa stupanjem na snagu Opštih uzansi za promet robom ili kodifikovani pravni običajikodifikovani da bi mogli da se primenjuju u arbitraži za rešavanje sporova uzanse: ako je zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvideti izvršenje obaveze jedne strane moglo bi se znatno otežati ili joj doneti veliki gubitak. Nebitno je da li je njih mogla predvideti strana koja je pogođena svojim delovanjem. ZOO je prihvatio raskidanje ili izmenu ugovora zbog prmenjenih okolnosti: traži se ispunjavanje dva kumulativna uslova: 1. Potrebno je da se ove okolnosti nisu mogle izbedi. Dakle ili preterano otežano izvršenje obaveze ili veliki gubitak. izbedi ili savladati.ugovorne strane su se mogle pozvati na predutnu klauzulu rebus sic stantibus. Pored ova dva uslova potreban je i tredi ali je on alternativno postavljen. a sud ih je mogao osloboditi obaveze.rebus sic stantibus. Kod nas je do promene došlo 1954. Promenjene okolnosti moraju nastupiti pre dospelosti obaveza. 2.poplava. Onda ta stranka može zahtevati od suda da se ugovor raskine ili izmeni.međutim filozofija nije uticala na pravo.deflacija-nagli pad cena). Ukoliko se stvari promene tog trenutka klauzula proizvodi dejstvo ako se ugovorne strane na nju pozovu.dospelost obaveza je momenat kada je nastalo pravo poverioca da zahteva izvršenje obaveze prinudnim putem nakon dospelosti i opomene poverioca dužnik dolazi u docnju. U odlukama sudova prema istraživanju.da postane otežano izvršenje obaveze jednoj ugovornoj strani i da zbog toga jedna ugovorna strana ne može ostvariti svrhu koju je htela ostvariti-zaključenje ugovora.da su posle zaključenja ugovora nastupile okolnosti koje se nisu mogle prevideti. I ekonomske okolnosti mogu imati ova obeležja (inflacija tj nagli skok cena.Austrijski građanski zakonik. Prvi zakonik koji je usvojio klauzulu bio je Italijanski građanski zakonik 1948.

Kada se dese ovakve okolnosti onda strana koja je oštedenja time ima dužnost da obavesti drugu stranu o tome. Prilikom donošenja odluke o raskidu ili izmeni ugovora sud mora da vodi računa o okolnostima koje su propisane zakonom: 1. Takav ishod je mogud ako jedna strana predloži ili pristane da se odgovarajude odredbe prav ilno izmene. Druga strana mora biti upoznata sa novonastalom situacijom da bi se potstakla da pristupi pregovarima kojima bi se došlo do sporazuma o izmeni određenih ugovornih odredbi. U postupku sud treba da utvrdi da li su ispunjeni uslovi i ako jesu sud izriče raskid ugovora. To je jedini slučaj raskida ugovora sudskim putem u našem pravu. Onemogudavanje izvršenja svrhe podrazumeva da se ugovor može izvršiti ali se ne postiže ona svrha koju su strane ili jedna od njih očekivale. Ugovor se raskida sudskim putem.opšti interes 3. Kada ispunjenje jedne obaveze nije predviđeno zakonom strane mogu ugovorm predvideti da de jedna strana ispuniti obavezu pre druge. Može dodi i do izmene pojedinih ugovornih odredbi.očekivanjima i bilo bi nelogično održati ga na snazi takvog kakav jeste. Može se desiti da se posle zaključenja ugovora materijalne prilike strane koja je . Nije punovažna odredba kojom bi se jedna strana obavezala na odricanje od pozivanja na bilo koju okolnost koja može da nastupi.zakonom određeno ili proizilazi iz poslovnih običaja. ZOO: ni jedna stran u dvostranim ugovorima nije dužna ispuniti svoju obavezu ako druga strana nije spremna da izvrši svoju obavezu osim ako nešto drugo nije ugovoreno. Jedan vid prodaje je kredit u kojoj prodavac kreditira kupca.cilj ugovora 2.pojedinačni interes svake ugovorne strane 4. Nemogudnost izvršenja ugovora je slučaj kada zbog više sile nije mogude izvršiti ugovor jer je predmet ugovora koji je individualan propao. To je najbrži plovni put iz Evrope ka Indiji. Šesto dejstvo teretnih ugovora: Prigovor neispunjenja U teretnim ugovorima važi pravilo o istovremenom ispunjenju ugovorne obaveze. U svim ostalim slučajevima ugovor se raskida ili po samom zakonu ili na osnovu izjavljenih volja lica na osnovu zakonom propisanih uslova. Ako strana ne obavesti drugu stranu njeno propuštanje je nede lišiti prava da zahteva raskid ili izmenu ugovora zbog promenjenih okolnosti ali dovodi do odgovornosti za štetu koju može prouzrokovati druga strana. ZOO: ugovorne strane se mogu unapred odredi pozivanja samo na tačno određene promenjene okolnosti-punovažna odredba ugovora. Kada su ispunjeni ovi uslovi strana koja je pogođena izmenjenim okolnostima može zahtevati raskid. Svaki ugovornik de nastojati da u ugovor unese odredbe na osnovu kojih bi se druga strana ili obe strane recipročno odrekle od prava na pozivanje na promenjene okolnosti. Postoji i obrnuta situacija kod prenurativne prodaje. To znači da se ugovorne obaveze ispunjavaju jednovremeno. Prvo prodavac ispunjava obavezu a potom kupac ispladuje cenu u unapred određenim intervalima i iznosima. Izuzetak od pravilo o istvremenom ispunjenju je kod ugovora o prodaji sa obročnim ispladivanjem cene. tada kupac plada cenu delimično ili u celini a prodavac ispunjava svoju obavezu duži vremenski period. Zatvaranje Sueckog kanala 1966.očekivani riziik Nijedna strana ne može biti sigurna u momentu zaključenja ugovora da li de svoje obaveze izvršiti.

Pojavljuje se nakon zaključenja. Razlika: kod poništenja razlog postoji u momentu sklapanja ugovora i i jedna strana ima pravo da zahteva razlog za raskid.a druga strana za to nije znala niti je mogla znati. nemogudnost ispunjenja.ali ne kao pravni akt koji se može izvršiti ved kao prosta društvena činjenica.način prestanka punovažnog ugovora na osnovu izjave volje obe ugovorne strane ili samo jedne ugovorne strane. protok vremena. To je prirodan i logičan način prestanka ugovora jer ugovor nastaju saglasnošdu volja i ugovorne strane žele da postignu određeno dejstvo. Prestankom obligacije ne prestaje ugovor iz koga je ta obligacija nastala. smrt. Sličnost između raskida ugovora i relativne ništavosti ugovora je proizvodnja pravnih dejstava do momenta raskida tj momenta poništenja. Raskid ugovora.onda se za sporazumni raskid ne zahteva nikakva forma. sjedinjenje.onog kod koga je u samom momentu nastanka postojao neki razlog zbog kojeg je bio protivzakonit ili nemoralan ili je postojao neki razlog koji je doveo do nesklada stvarne volje i volje koju su ugovorne strane izjavile.poništenje je način prestanka nevažedeg ugovora. ako je ugovor izvršen.trebala da izvrši obavezu pogoršaju tako da postane neizvesno hode li izvršiti obavezu. Neizvesnost može proizadi i iz drugih ozbiljnih okolnosti. Formalni ugovor može biti raskinut i neformalno i to u dva slučaja: . Ovo je mogude i ako je jedna strana bila u lošoj finansijskoj situaciji.nemogudnost izvršenja obaveze ugovorne strane 4.voljom ugovornih strana. otpuštanje duga.raskid 3. 2. Ti načini prestanka ugovora su : 1. Za razliku od apsolutne ništavosti raskid ugovora je način prestanka punovažnih ugovora.poništenje 2.smrt 1. Može se desiti i u pravu postoje načini prestanka ugovora kod kojih i samugovor koji je stvorio obligaciju prestaje da postoji. zbog zakonom propisanih uslova i tada govorimo o jednostranom raskidu ugovora. prenov. Sporazumni raskid je mogud samo dok ugovor proizvodi još uvek pravno dejstva. U tom slučaju reč je o novom ugovoru u kojem de strane zameniti uloge. Prestanak ugovora Treba razlikovati od prestanka obligacije koja je nastupila iz ugovora. Strana koja se obavezivala da prva izvrši obavezu može odložiti njeno izvršenje sve do momenta u kojoj druga strana treba da izvrši obavezu ili dok druga strana ne pruži obezbeđenje koje joj je traženo. Ugovor nastaje da postoji.u fazi kada se ugovor izvršava. Sporazumni raskid. Uslovi za sporazumni raskid: neophodno je da postoje svi uslovi koji su neophodni za nastanak svakog ugovora: -pitanje forme: ako je ugovor neformalan.a obaveza ispunjena onda eventualni sporazum ugovornih strana nema isti karakter. Nevažnost ugovora (poništenje). Sporazumni raskid je novi ugovor kojim ugovorne strane odustaju od izvršenja prvog ugovora. kompenzacija. Na osnovu jednostrane izjave volje. Obligacija koja je nastala iz ugovora prestaje na neki od zakonom propisanih načina: gašenje obaveze.ispunjenje.

U slučaju neispunjenja obaveze jedna strana prema drugoj ima pravo na prinudno izvršenje ili naknadu štete.kada iz cilja zbog koga je ugovor sklopljen u određenoj formi proizilazi da i raskidanje mora biti u istoj formi.raskid zbog promenjenih okolnosti 2. Ponekad interes druge strane može biti drugačiji. ZOO u pogledu trajanja kaže da to treba da bude primeren rok i da treba da bude razuman. U praksi se raskid obično vrši preporučenim pismom jer se tako može dokazati da je izjava data i i može se utvrditi momenat od kad teče rok. Ako se opredeli za raskid. Ovo je novo pravilo.a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete. Code civil nije sledio rimsko pravo i predvideo je mogudnost da ugovor bude raskinut zbog ispunjenja . Dejstva sporazumnog raskida je u tome što se ugovorne strane oslobađaju obaveze za ubudude (pro futuro). Kada je reč o potpunom ispunjenju onda je sporno da li je ta mogudnost bila dozvoljena ili nije. 2. u slučaju nevršenja druga strana je mogla da zahteve samo prinudno izvršenje suda ili naknadu štete. protivi se samom pojmu je je ugovor dvostrana izjava volje i zbog toga je nelogično da prestane izjavom samo jednog ugovornika. Kod drugog uslova naknadni rok je dodatan rok koji treba omoguditi dužniku da izvrši obavezu. Raskidni ugovor se uvek podrazumeva u dvostrano obaveznim ugovorima ako jedna strana ne izvrši obavezu. U rimskom pravu je bilo dozvoljeno u nekim ugovorima.nije neophodno da se jedna strana obrati sudu ved je dovoljno da drugoj strani saopšti raskid. Dakle.da mu ostavi naknadni rok za ispunjenje. On nije prirodan i logičan. Jednostrani raskid ugovora. 2. Ovo pravilo prihvatio je Austrijski građanski zakonik. kada sam zakon propisuje da i raskid mora biti raskinut u određenoj formi. Uslovi za raskid: 1. Zbog toga jednostrani raskid nije uvek mogud il na zakonu : ako zakon tako propisuje a ako su ispunjeni uslovi koje zakon traži.nije potrebna nikakva forma.kada iz dužnikog držanja proizilazi da obavezu nede izvršiti ni u naknadnom roku . do raskida dolazi potpunom vansudskom izjavom volje. U rimskom pravu to nije bilo mogude.jednostran raskid zbog neispunjenja obaveze druge ugovorne strane.rezultat je evolucije prava. Austrijski građanski zakonik nije poznavao mogudnost raskida ugovora zbog neispunjena u slučaju delimičnog ispunjenja. ZOO propisuje dva slučaja takvog raskida : 1. On je došao preko pandektnog prava.fiksni rok 2.a kupac ne). Kada izričito ugovore pravo jedne strane da raskine ugovor ukoliko druga strana nie izvršila obavezu. Stranke se mogu sporazumeti i raskidu ugovora dati retroaktivno dejstvo. Postoje slučaji kada se naknadni rok ne postavlja: 1.1.prodavac je mogao raskinuti ugovor ako je to ugovrio. Za prvi uslov ZOO ne postavlja nikakve dodatne uslove. (npr.tada se ugovor raskida protivno volji ugovornih strana.da jedna strana poverilac obaveze. može da zahteva prinudno izvršenje i naknadu štete ili naknadu štete i raskid ugovora uvek ima izbor.prestanak ugovora na osnovu izjavljene volje samo jednog ugovornika. Takva odredba se u rimskom pravu anziva lex commisoria. 124 je propisao pravilo: u dvostranom ugovoru kada jedna strana ne ispuni obavezu onda druga strana može zahtevati ispunjenje obaveze/ raskid ugovora. ZOO u čl.izjavi drugoj strani da raskida ugovor.

Samo izuzetno u jednom slučaju može biti manja i veda. Pravo vezuje nastanak obligacije za jedan nepovoljan odnos zbog koga je nekome prouzrokovana šteta. Njen smisao je reparacija i zbog toga visina ove obaveze uvek mora da odgovara veličini i ne može biti ni manja ni veda. To je faktičko pitanje o kome bi sud odlučivao u svakom konkretnom slučaju. prouzrokovanje štete-nema namere.naknada u novcu Uspostavljanje ranijeg stanja podrazumeva uspostavljanje onog stanja koje je postojalo pre prouzrokovanja šteta i može se ispoljiti u popravljanju stvari. Posledice raskida: ugovorne strane se oslobađaju svojih obaveza izuzev obaveze na naknadu štete. Postoje još dva pravila: Svaka strana je dužna da plati drugoj strani naknadu za korist koju je imala za ono što je imala vratiti. Međutim ne stvara svaki nepovoljan događaj obligaciju. Nastaje na osnovu volje. zakasnimo na predstavu u pozorištu. Vradanje stvari naknadno u novcu se sastoji u nadoknadi vrednosti oštedenog dobra u novom obliku.zakasnimo sa pladanjem poreza).predaji neke druge stvari. Strana koja vrada novac treba da vrati i zateznu kamatu od dana kada je isplatu primila.volje da se zasnuje obligacioni odnos.mora biti jednaka i poravnati štetu.oštedenje automobila). To može biti neka sporedna obaveza ili deo glavne obaveze.lice koje je štetu prouzrokovalo oštedeni (poverila). U obligacionom odnosu koji nastaje iz prouzrokovanja štete postoje dva lica: štetnik (dužnik). Obligacija nastaje samo kada je nepovoljni događaj prouzrokovao neko tredi. (prestanak ugovora usled neispunjenja i usled smrti iz knjige) PROUZROKOVANJE ŠTETE Drugi izvor obligacija koji je i ZOO nabrojio u članu 1. Ugovor se ne može raskinuti zbog neizvršenja neznatnog dela obaveze. Naknada štete ima dva oblika : 1. (saobradajna nesreda. Krivično pravna i građansko pravna odgovornost Odogovarati znači položiti račun za postupke koji nisu u skladu sa prihvadenim pravilima ponašanja i sam .lice kome je šteta prouzrokovana. Načelna razlika između ugovora i prouzrokovanja štete: -ugovor-saglasnost volja dva lica koja stvara obligacioni odnos.uspostavljanje ranijeg stanja 2.kada postane očigledno da dužnik nede izvršit obavezu. Ukoliko su obaveze ispunjene delimično onda svaki ugovornik ima pravo da traži ono što je dao.troškovi lečenja.namere ugovornih strana da zasnuju obligacioni odnos. Dužnik može prigovoriti da mu je ostavljen mali rok ili da je izvršio znatan deo obaveze.a kartu kupili unapred.telesne povrede. U fiksnom ugovornom roku je bitan sastojak ugovor (npr. Potraživanje oštedenog sastoji se u naknadi štete (najkarakterističnija sankcija u građanskom pravu). iza ugovora.između mladoženje i krojača). Tada poverilac može da ga tuži. (događaji:izgubimo novčanik. Nema obligacije zato što smo sami prouzrokovali nepovoljni događaj.3.

U ranijem periodu rimskog prava postojala je samo jedna sankcija.javni delikti 2. Za krivično pravnu odgovornost potrebno je da postoji uzročna veza između radnje izvršenja i krivičnog dela.radnja kojom se prouzrokuje krivično delo prouzrokuje se i šteta nekom licu. Isto i za građansko pravnu odgovornost-veza između štete i radnje štete.lex Aquilia -propisao jedan jedini delikt. Imaju zasebna polja primene i zasebne sankcije. Ubistvo.radnom (disciplinska). Ona krivična dela kod kojih se kažnjava i za pokušaj ne predstavljaju građanska krivična dela.privatna osveta-lice koje je prouzrokovalo štetu trpelo je fizičke patnje koje je oštedeni imao pravo da čini.sastoji se u oštedenju tuđe stvari bez namere da se stvar pribavi za sebe.privatni delikti Javni su bili delikti koji su istovremeno predstavljali i krivično delo (npr. prekršajnom. Polje građanske odgovornosti je šire. Oštedeni je putem jedne određene tužbe/ građanske tužbe mogao da postigne i ono što se danas postiže krivičnim i građanskim sankcijama.država je unapred određivala visinu naknade odn.sastoji se u tome što se štetnik iskupljuje oštedenom predajudi mu svoja dobra kao zamenu za dobra koja je uništio.damnum iniuria datum. Legalna kompozicija.oštedenje stvari.teška telesna povreda. Odgovornost se javlja u mnogim granama prava (krivičnom. ali u ovu grupu su spadali i neki čisto neki imovinsko pravni delikti kao npr preoravanje međe. . Kod obe vrste odgovornosti sud ispituje da li postoje uslovi za odgovornost i da li je nepovoljna posledica prouzrokovana radnjom lica. U kasnijem periodu privatna osveta je bila zamenjena sistemom kompozicije.trpeti štetne posledice zbog nepoštovanja tih pravila. Najznačajnije su krivičnopravna i građansko pravna odgovornost. građanskom pravu). U rimskom pravu sve nedozvoljene radnje su se delile u dve velike grupe delikata: 1. U krivičnopravnoj odgovornosti je obavezni uslov. Međutim svaka radnja kojom se prouzrokuje šteta nije krivično delo. U rimskom pravu građansko pravna i krivično pravna odgovornost nisu se jasno razlikovale. Privatni delikti su sve ostale deliktne radnje npr. Zbog nepostojanja te namere krađa je počela da se odvaja od sfere građanske odgovornosti ali nikada definitivno. veku pre nove ere. lice koje su oštedeni i štetnik imenovali da bi presudio njihov spor. Običajna kompozicijavisinu kompozicije određivao arbitar. i za štetu od opasne stvari. iskupnine koju de neko platiti kada prouzrokuje određeni delikt. Naziva se objektivna odgovornost jer su izostavljeni subjektivni elementi. Do odvajanja krivične i građanske odgovornosti došlo je u 3. U građanskom pravu postoje tri vrste odgovornosti: odgovornost za sopstvenu radnju. Sve su one delovi pravne odgovornosti što znači da svaka od njih povlači primenu pravnih sankcija. za drugog.krađa. Krivična dela su po pravilu građansko pravna dela. Razlika: iz jedne iste radnje ne mora da nastane istovremeno i krivica i građansko pravna odgovornost. Ako se utvrdi postojanje i uzročna veza sud za obe vrste odgovosnosti izriče sankciju. U početku je bila dobrovoljna i ako su se štetnik i oštedeni dogovorili a ako nema dogovora privatna sankcija.izdaja. Kod odgovornosti za štetu od opasne stvari krivica nije uslov za odgovornost. U građansko pravoj odgovornosti je taođe uslov ali ne svaku vrstu odgovornosti. Sličnost: odgovornost za prouzrokovanu nepovoljnu posledicu. Drugi uslov koji je zajednički je krivica.

Građansko pravna odgovornost za svrhu ima reparaciju a ona se postiže izravnanjem. 2. red i mir u državi i ima pre svega za svrhu da zaštiti društvenu zajednicu specijalnom i generalnom prevencijom. Kod odgovornosti za sopstvene radnje.Cilj.samozadovoljenje koje se postiže tako što se oštedenom omogudava da obezbedi dobra koja de umanjiti bol.ne treba mešati sa naknadom štete.odmerava se prema veličini štete. (to je nazastupljenija teorija).a u građanskom pravu pravilo o odgovornosti za štetu koje je opšte. Sankcije.postoje razlike između dve grupe slučajeva: 1. Trede lice.ustanove. Pored njih postoji pravična novčana naknada.ta lica odgovaraju za štetu po osnovu krivice i to sopstvene koja se sastoji u tome što su propustili da vrše nadzor na način na koji je trebalo da ga vrše. Može se desiti da se krivično pravna i građansko pravna odgovornost utvrđuje u istom postupku (kada oštedeni postavi imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku.odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni na radu/ u vezi sa radom prouzrokuje. uzročna veza i krivica.poravnanjem onog što se desilo štetnim postupcima nekog lica u imovini/ ličnim dobrima drugog lica.poslodavac odgovara za krivicu drugog (zaposlenog).povlačenje. izjave kojom je šteta učinjena i te sankcije predviđene su za povredu prava ličnostii.osim ako dokaže da je nastala bez njegove krivice. Krivica nije ni osnov ni uslov odgovornosti. U krivičnom pravu postoji određeni broj delikata.a njegova krivica (zaposlenog) ogleda se u tome što nije postupao onako kako je trebao. Ugovorna i deliktna odgovornost .nemogude je primeniti princip integralne naknade.mere bezbednosti i vaspitne mere. to je krivica. Iz ovog opšteg pravila vidi se da postoje tri uslova građansko pravne odgovornosti: šteta. U građanskom pravu: ko drugome prouzrokuje štetu dužan je nadoknaditi je. U građanskom pravu najtipičnija sankcija je naknada štete. Sudija je dužan da u konkretnom slučaju utvrdi postojanje obeležja.staratelja. Građanskopravna odgovornost u parničnom postupku koji pokrede privatni tužilac.reparacija nego satisfakcija.nije. ona ima uži domašaj nego nakanda štete. Sudski postupak kojim se utvrđuje odgovornost: krivična odgovornost se utvrđuje u krivičnom postupku. Imalac opasne stvari odgovara za štetu objektivno i na osnovu samo dva elementa: štete i uzročne veze. Krivične sankcije su usmerene ka ličnosti učinioca.koji se pokrede javnom tužbom koju podnosi i zastupa javni tužilac. Pored naknade štete postoji i objavljivanje presude. odgovornost roditelja. Vlasnik odgovara zbog rizika koji je stvorio sa opasnom stvari.a ne stepenu krivice. Način određivanja delikata: u krivičnom pravu postoji sistem posebnih delikata .krivičnopravnom odgovrnošdu treba da se obezbedi očuvanje pravnog poretka.u građanskom pravu postoji više vrsta odgovornosti.ispravke.a građanksopravne sankcije su usmerena ka imovini.u krivičnom pravu postoji kazna. Osnovi odgovornosti. Odgovornost za štetu od opasne stvari se ne zasniva na krivici. kod odgovornosti za drugoga.dosuđuje se u slučaju prouzrokovanja nematerijalne štete koja se ogleda u nanošenju fizičkog i psihičkog bola. Njome se šteta ne nadoknađuje u potpunosti.

Ako niko . jednostana izjava volje. -deliktna odgovornost postoji između više lica i kada više lica nanese štetu jednom oštedenom bez obzira da li su štetu naneli zajednički ili samostalno. 3. Između ugovorne i deliktne odgovornosti postoji princip komunikacije. Razlike: 1.Ugovorna-odgovornost za štetu koja nastaje usled povrede neke ranije postojede obaveze. Odgovaraju i mlađi u manjem obimu. odgovornost za štetu od opasne stvari.lice koje odgovara po ugovornoj odgovornosti mora imati poslovnu sposobnost. -današnje shvatanja -sticanje bez osnova. poslovodstvo bez naloga.on ne može biti kriv i ne može odgovarati za sopstveni čin. Ugovorna odgovornost u užem smislu.ugovorna odgovornost postoji samo između lica koja mu se od ranije nalazila u obligacionom odnosu.sposobnost štetnika za odgovornost.a ne samo one koja je nastala iz ugovora.jer je izričito zakonom predviđena samo kod odgovornosti po osn. Krivica je poseban uslov. Kod deliktne odgovornosti-počinje da teče od momenta prouzrokovanja štete.nastaje samim faktom prouzrokovanja štete izvan obligacionog odnosa i ne podrazumeva obavezu koja je ranije postojala. Ugovorna odgovornost u širem smislu. izvan ugovorna). (ranija shvatanja). Da bi neko bio kriv mora da bude sposoban za rasuđivanje.momenat od koga počinje rok zastarelosti. odgovornost za drugog. (potpunu ili delimičnu). 2. -neispunjenje -neuredno ispunjenje Deliktna (neugovorna.odgovornost koja je nastala usled povrede neke obaveze koja je nastala iz ugovora.obim naknade. 4.jedno lice koje odgovara drugom po ugovornoj odgovornosti ne može tom licu odgovarati po pravilima deliktne odgovornosti. Kod ugovorne odgovornosti rok zastarivanja pravi oštedenog da zahteva naknadu počinje da teče od dana dospelosti ugovorne obaveze. Kod ugovorne odgovornosti duguje se naknada štete u visini koju je mogao predvideti da de nastupiti posledica neizvršenja obaveze (naknada predvidljive štete). Deliktna odgovornost je uređena imperativnim propisima. Uslovi odgovornosti Dva opšta uslova: šteta i uzročna veza.povreda svake obaveze. 5.mogudnost da se ugovorom isključi ili ograniči odgovornost. Ugovorna odgovornost uređena je dispozitivnim zakonskim pravilima. I jedna i druga odgovornost stvaraju obavezu na naknadu štete. Vede je naknada koja se duguje kod deliktne odgovornosti. Lice koje deliktno odgovara stiče deliktnu odgovornost sa 14 godina.krivice Odgovornost za čin drugog licaKrivica postoji kad se neko nije ponašao kako je trebalo. zakon. Kod deliktne odgovornosti duguje se potpuna (naknada koja odgovara veličini štete). Ako neko nije sposoban.uzroci nastanka ugovorne odgovornosti u širem smislu. ZOO propisuje tri vrste odgovornosti: odgovornost po osnovu krivice.domašaj odgovornosti. Izuzetno de se dugovati celokupna šteta ako strana nije izvršila obavezu namerno ili iz krajnje nepažnje.

160 st.ne bi bio odgovoran za štetu koju prouzrokuje lice nesposobno za rasuđivanje oštedeni bi snosio sam svoju štetu. Tu spada: odgovornost roditelja i staratelja za štetu koju prouzrokuje maloletno lice.160 st1. Tu spadaju: poslodavci za štetu koju zaposleni prouzrokuje na radi ili u vezi sa radom. Zakon smatra da nisu sposobni za rasuđivanje i da se ne može ispitivati da li su oni u konkretnom slučaju bili sposobni za rasuđivanje. Kod odgovornosti za drugoga na jednoj strani imamo oštedenog koji je poverilac.160.3) -oni odgovaraju za štetu prema opštim pravilima o odgovornosti. Odgovornost takvih lica. Na opštoj sednici Vrhovnog suda Jugoslavije 1970. ZOO prihvatio je stanovište suda.naziva se odgovornost za drugoga. Odgovornost za štetu punoletnog lica pod starateljom i odgovornost drugih lica za maloletnike. U vezi sa regulisanjem odgovornosti za štetu maloletnika. 2.al za nju ne odgovara) i odgovorno lice. . Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ u obavljanju svoje funkcije. U skici Zakona o obligacijama i ugovoirma bilo je predloženo rešenje po kome maloletnike ne treba razlikovati prema uzrastu i da treba uzeti da nisu sposobni za rasuđivanje i da ne odgovaraju za štetu ali da treba dozvoliti oštedenom da dokazuje suprotno (teret dokazivanja na oštedenom).zauzeto je načelno mišljenje prema kome sve maloletnike treba podeliti na različite kategorije prema njihovom uzrastu i za svaki uzrast predvideti poseban režim odgovornosti.u našem zakonu postavilo se sporno pitanje. godine života (čl. i u njemu maloletnici su podeljeni prema uzrastu na tri kategorije: 1.2) ne odgovara za štetu osim ako se ne dokaže da su pri prouzrokovanju štete bili sposobni za rasuđivanje (oboriva pretpostavka). godine života (čl.odgovornost roditelja i staratelja za štetu koju prouzrokuje maloletno lice. U obrazloženju mišljenja rečeno je da bi u utvrđivanju da li je maloletnik sposoban za rasuđivanje bilo neefikasno i necelishodno zbog toga što bi se parnični postupak odugovlačio. Necelishodan zbog toga što bi stvorilo velike troškove koji bi pratili ispitivanje sposobnosti za rasuđivanje jer bi trebalo angažovati veštaka koji bi trebalo da proceni i da svoje mišljenje. Prva grupa slučajeva (odgovornost za lica nesposobna za rasuđivanja): su lica koja su odgovorna zbog toga što imaju dužnost da nadziru i vaspitavaju lica nesposobna za rasuđivanje. Da li sve maloletnike treba tretirati kao lica nesposobna za rasuđivanje i podi od pretpostavke a u svakom konkretnom slučaju dozvoliti ispitivanje da li je maloletnik sposoban za rasuđivanje ili sve maloletnike podeliti u kategorije i za svaku kategoriju propisati poseban pravni režim odgovornosti.st. do 14.a na drugoj strani imamo štetnika (lice koje je štetu prouzrokovalo. Odgovornost države za štetu organa koji prilikom obavljanja svoje službene dužnosti pričine štetu.što znači da ih zakon smatra sposobnim za rasuđivanje. Sudovi su zauzeli suprotan stav.) ne odgovaraju za štetu koju prouzrokuju. 3.maloletnici do navršene 7. Druga grupa slučajeva spadaju oni slučajevi u kojima jedno lice odgovara za štetu koje je prouzrokovalo drugo lice sposobno za rasuđivanje.koje nije prouzrokovalo štetu.al za nju odgovara. Prva grupa slučajeva: 1.a mogu biti odgovorni po pravilima o odgovornosti za sopstveni čin.lice sa navršenih 14 godina (prema čl. U ovome pravo nalazi neko drugo lice koje de odgovarati umesto lica nesposobnog za rasuđivanje.od navršene 7.

Ugrađen je u čl. Odgovornost roditelja za štetu koje pričini dete od 7.165.odgovornost roditelja za štetu koju pričini maloletnik od 7 do 14 god. odgovarade roditelj kojem je na osnovu odluke suda dete povereno načuvanje i vaspitavanje.a ne po čl.ovo zbog toga što roditelj zajednički vrše roditeljsko pravo i moraju solidarno biti odgovorni zbog propusta u vršenju roditeljskog prava.radnja tredeg lica).poročnih navika. Kada se dete nalazi pod nadzorom roditelja oni su odgovorni za štetu. Oštedeni ne mora dokazivati krivicu roditelja. Druga situacija je ako je dete prouzrokovalo štetu pod nadzorom nekog drugog lica.ali oštedeni može dokazati obrnuto.ali se mogu osloboditi. Ukoliko oštedeni tuži samo obdanište ili vrtid i u tom slučaju mu bude dosuđena naknada. Odgovornost roditelja u ovom slučaju je odgovornost koja se bazira na tome što je šteta nastala kao posledica lošeg vaspitanja. ZOO.godine. Kada dete napuni 7 godina važi pretpostavka da nije sposobno za rasuđivanje.)da ga vaspitavaju Obaveza nadzora je da se staraju o svom detetu. Da bi dete odgovaralo zahtevaju se dva uslova: 1.odgovornost roditelja za štetu koju pričini maloletnik do 7. Ako su roditelji razvedeni.4 ZOO. Krivica se predpostavlja ali je dozvoljeno da dokazuju da je šteta nastala bez njihove krivice. Osnov odgovornosti je krivica. U ovom slučaju radi se o posebnoj odgovornosti roditelja. Obaveza da ga vaspitavaju -obaveza da stvaraju kulturne i obavezne navike deteta. Mogli bi se osloboditi odgovornosti ako dokažu da postoji neki razlog koji isključuje odgovornost bez obzira na krivicu.za štetu de odgovarati oba roditelja. U ovom slučaju oštedeni može tužiti ili roditelje ili drugo lice ili zajedno i roditelje i drugo lice.165 st.“rđavih primera“.radnja oštedenog.vrtid ili drugo lice onda mogu u regresnom postupku zahtevati od roditelja da im isplate iznos.obdanište. Zbog toga oštedeni u ovom slučaju mora da dokaže da su roditelji krivi. Ako je šteta posledica opšteg zanemarivanja. Pored roditelja može odgovarati i dete pod uslovom da je dete bilo sposobno za rasuđivanje i da je krivo.)da ga nadziru b. Dužni su da osposobljavaju svoju decu da budu pažljivi ljudi.niti oni mogu dokazati da nisu krivi. Roditelji odgovornost za štetu bez obzira na svoju krivicu.godine.krivica . Prva situacija je ona situacija u kojoj se nalazi dete pod nadzorom roditelja. 2. U ovoj situaciji roditelji odgovaraju zbog propuštanja obaveze vaspitanja.drugoj ili tredoj kategoriji. Osnov njihove odgovornosti je krivica.godine je blaža od odgovornosti koju imaju roditelji za štetu koju pričini dete do 7. Roditelji odgovaraju solidarno za štetu.rđavih prilika i poročnih navika. Ako tuži roditelje oni odgovaraju na osnovu člana 168.165.ali moraju da dokažu krivicu roditelja zbog propusta u vaspitanju.da se ponašaju u društvu onako kako nalažu društvena pravila. Prema tom članu roditelji odgovaraju za štetu koju drugome pričini maloletno dete osim ako ne dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. U tom pogledu treba razlikovati: 1.Odgovornost roditelja za štetu koju prouzrokuje maloletnik zavisi od uzrasta maloletnika odnosno da li dete pripada pvoj. brinu o njegovom životu i zdravlju i da ga čuvaju. Onda se primenjuje čl. (viša sila.a ne nadzora. Roditelji odgovaraju zato što po zakonu imaju dve pravne obaveze prema detetu: a.sposobnost za rasuđivanje 2.

Krivica deteta se ne pretpostavlja.nije odgovornost prema opštim pravilima. Odgovornost staratelja za štetu koju pričini duševno poremedeno lice i lice pod starateljstvom čl.odgovornost na osnovu pravičnosti: postoje dva slučaja kad se taj izuzetak iz čl.štodenika. Sticanje deliktne sposobnosti ne oslobađa rodietelje jer roditelji imaju obavezu da vrše nadzor i vaspitavaju ga do 18.)drugi slučaj izuzetak je kada je maloletnik koji je sposoban za rasuđivanje prouzrokovao štetu ali nije u stanju da je nadoknadi. da se stara i vodi brigu o ličnosti punoletnika.da nema imovinu iz koje bi se šteta mogla nadoknaditi 3.uređena u čl.ako dokaže da je nadzor vršio na način koji je obavezan 2.da je maloletnik prouzrokovao štetu i bio sposoban za rasuđivanje i kriv 2.ako dokaže da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. Njegova krivica se pretpostavlja i može se osloboditi iz dva razloga koja su u zakonu izričito navedena: 1. Maloletnik postaje deliktno sposoban kad navrši 14 god i pod odgovornosti po opštim pravilima odgovoran i to na osnovu pretpostavke krivice. a. Staratelj odgovara zbog toga što je obavezan da nadzire. Taj slučaj podrazumeva da maloletno lice odn. U ovom slučaju potrebna četri uslova: 1. 3. Ovaj slučaj de se najčešde pojaviti u praksi kad je štetu prouzrokovalo maloletno lice ili punoletno lice pod starateljstvom koje zbog duševne bolesti i umnog razvoja nije sposobno za rasuđivanje.167 ZOO. zaostalog umnog razvoja ili kog drugog razloga nije sposoban za rasuđivanje. b. 4.a nadoknada se ne može dobiti od lica koje je dužno da vodi nadzor nad njim.)kada je štetu prouzrokovalo lice koje za nju nije odgovorno tj.odgovornost za štetu koje to punoletno lice prouzrokuje. 164 ZOO u kome stoji da staratelj odnosno lice koje je postavljeno zakonskom odlukom nadležnog organa ili na osnovu ugovora za staratelja. školi ili drugoj ustanovi onda staratelj maloletnog lica .punoletno pod starateljstvom ima sredstva da nadoknadi štetu. Staratelj može da bira da dokazuje jedan od dva načina.da roditelji nisu odgovorni za štetu ali da imaju imovinu 4.tada sud može ako pravičnost zahteva i naročito imajudi u vidu materijalno stanje roditelja i oštedenog obavezati rodietelje da nadoknadi štetu potpuno ili delimično i ako za njih nisu odgovorni.godine života.da je njihova imovina veda od imovine koju ima oštedeni.odgovornost roditelja za štetu koju pričini maloletnik od 14 do 18 god. Odgovornost drugog lica za maloletnika. On odgovara zbog toga što je došlo do propusta u brizi i nadzoru što znači da odgovornost na osnovu krivice. Po tom članu kada je dužnost nadzora nad maloletnim licem povereno staratelju.a roditelji nemaju dovoljno sredstava da tu štetu nadoknade. U tom slučaju sud može da bude lice koje za štetu nije odgovorno ako to pravično zahteva i to naročito s obzirom na materijalno stanje štetnika i oštedenog. punoletno lice koje usled duševne poremedenosti.169 primenjuje. Ako tužilac dokaže i sposobnost i krivicu odgovara dete.

U ovom sporazuma nema nadređenih i podređenih ved su svi subjekti jednaki.škole) odgovora za štetu koju maloletnik prouzrokuje za vreme dok je bio pod nadzorom. Lice koje obavlja neki posao može prouzrokovati štetu. Ova lica odgovaraju na osnovu pretpostavke krivice i ona se mogu osloboditi od odgovornosti iz dva razloga. (oštedeni može da bira koga de da tuži). Lice koje obavlja neku delatnost u tom slučaju zapošljava drugo lice radi obavljanja poslova iz te delatnosti. Druga grupa slučajeva: Razlikuje se od prve po tome što je uzrok štete radnja jednog lica koje je za nju kriv i može da za nju odgovara ali za štetu ipak odgovara drugo lice koje štetu nije ni prouzrokovalo niti je za nju kriv. U ovoj grupi postoje dva slučaja: 1.a to su isti oni razlozi zbog kojih se i staratelj punoletnog lica može oslobositi odgovornosti. Ako štetu nije prouzrokovao sam poslodavac nego je štetu prouzrokovalo drugo zaposleno lice onda se postavlja pitanje ko treba za tu štetu da odgovara.postojao je u veoma uskom području privrede. 1. Ako oštedeni dokaže i sposobnosat za rasuđivanje i krivicu postojade solidarna odgovornost maloletnika. Radnici su . u našem pravnom sistemu nije postojao klasični ugovor o radu. U drugom delu društvenog sektora nije postojao klasičan odnos poslodavca i zaposlenog. Ako tuži ustanovu onda ukoliko ustanova izgubi i sudskom odlukom bude obavezana da oštedenom nadoknadi štetu. U tom sektoru vladao je princip socijalnog upravljanja.da ta lica dokažu da su nadzor vršila na način koji je obavezan 2. To pravilo je propisano i u ZOO u čl. (to važi za maloletnike od 7 do 14).području koji se nazivao privatni sektor.odgovornost preduzeda i drugih poslodavaca Do prouzrokovanja štete često dolazi prilikom obavljanja nekih poslova. Tu su spadali manje zanatlije (pekari.samoupravni sporazum.(ustanove. njihova krivica se mora dokazati. U tom slučaju njhiova odgovornost je solidarna. Međutim kad neko obavlja neki privremeni posao onda zbog obima posla koji spadaju u tu delatnost često bivaju angažovana i druga lica da bi se ti poslovi obavili. 170 koji nosi naslov „odgovornost preduzeda“. ustanova de modi da pokrene regresnu parnicu i zahteva iznos koji je na ime naknade pala oštedenom. Postojali su samo radnici koji su udruživali rad i sredstva među sobom i to an osnovu posebnog sporazuma.vrtid. U vreme kad je donet ZOO 1978. da je šteta posledica propuštanja vaspitavanja roditelja. U tom slučaju kad jedno lice samo pričini štetu ono odgovara po pravilima o odgovornosti na osnovu krivice. Pod drugim ustanovima treba smatrati obdanište. U ZOO ovo pitanje je regulisano tako da za štetu koju zaposleni prouzrokuje u obavljanju rada ili u vezi sa radom odgovara poslodavac.a zajedno sa njom može odgovarati i roditelj.bolnica.da dokažu da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. Može se desiti da je maloletnik koji se nalazi pod nadzorom u vreme dok je ustanova vršila nadzor nad njim bio sposoban za rasuđivanje.odgovornost pravnih lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ tredem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija 1.odgovornost preduzeda i drugih poslodavaca za štetu koju prouzrokuje zaposleni tredim licima u radu ili u vezi sa radom 2.frizeri).ali de biti dužna da dokaže krivicu odn. Može odgovarati istovremeno ustanova zbog propuštanja nadzora. Zakon ne govori o odgovornosti poslodavca ved preduzeda ali pod preduzedem se podrazumeva poslodavac.obudari.

ali i upravljanje motornim vozilima. koji je izmenjen u junu 1993.za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radomprouzrokuje tredem licu odgovara preduzede u kojem je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete.udrživali svoj rad u okviru organizacije udruženog rada koje su se opet povezivale među sobom koji se zvao društveni dogovor šire celine koje su se zvale složene organizacije udruženog rada. Uslov je da je zaposleni prouzrokovao štetu sa težim oblikom krivice. Ponašanje zaposlenog se ne poredi sa ponašanjem razumnog i vrlo pažljivog čoveka. Pod pojmom štete u vezi sa radom se podrazumeva šteta koja je proizašla iz akta. Drugim rečima. Uslovi odgovornosti preduzeda su: a.)preduzede odgovara bez obzira na krivicu. Tu spadaju sve radnje koje su fizički povezane sa izvršenjem poslova i zadataka na određenom radnom mestu.a oštedeni je ne mora dokazivati. Ne bi se moglo osloboditi odgovornosti dokazujudi da nije kriv. Od tada član 170. Tim ustavom napušten je sistem socijalnog samoupravljanjai stvoren pravni okvir za donošenje izmena i dopuna ZOO.ali ne na osnovu sopstvene krivice ved zaposlenog.ali ako prteduzede bude tuženo i isplati naknadu može da zahteva od . Prema drugom shvatanju položaj preduzeda je lakši jer bi se mogao osloboditi odgovornosti dokazujudi da krivica ne postoji. osim ako se dokaže da je zaposleni nije nastupao onako kako je trebalo.) da je šteta prouzrokovana u radu ili u vezi sa radom b.po ZOO preduzede odgovara na osnovu krivice.zanatstvo. Ono odgovara zato što je zaposleni svojom aktivnošdu prouzrokovao rizik od opasnošdu za štetu. bez obzira na kom prostoru se radni zadaci obavljaju. ZOO je prihvatio drugo stanovište. To su oblasti u kojima se zahteva posebna obučenost i veština kao što su medicina. 2.. To se jasno vidi iz drugog. Tim izmenama i dopunamaizvršena je zamena reči organizacija udruženog rada sa reči preduzede. Poredi se sa ponašanjem dobrog stručnjaka. b. Ono bi se moglo osloboditi odgovornosti jedino ako dokaže da je šteta nastala kao posledica više sile. Ova odgovornost u izvornoj varijanti se naziva „odgovornost organizacije udruženog rada“.radnje oštedenog ili radnje tredeg lica.završnog dela oovog pravila u kome stoji da preduzede odgovara osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo.pravilo da oštedeni ima pravo da traži naknadu štete i zaposlenom ako je štetu prouzrokovao namerno. Po kom standardu treba biti dokazano da li je kriv? Krivica zaposlenog se procenjuje prema posebnom standardu.)da je zaposleni kriv za štetu Šteta je prouzrokovana u radu ako je nastala u vezi sa obavljanjem radnih zadataka iz ugovora o radu. Ukoliko bi bilo prihvadeno prvo shvatanje položaj preduzeda bi bio pogoršan. koja spada u okvir radnih zadataka al koja je u tesnoj vezi sa radnim zadacima. Razlika u ova dva shvatanja su vrlo velika. Ponašanje dobrog stručnjaka je ponašanje obučenog stručnjaka u određenoj oblasti. Krivica zaposlenog se pretpostavlja. U članu 170 nalaze se tri pravila: 1. Odgovornost poslodavca i zaposlenog je solidarna što znači da može biti tužen ili preduzede ili zaposleni ili oboje. Prema ovom pravilu može da odgovara i sam zaposleni. To je opšti standard.)preduzede odgovara po osnovu krivice i njegova odgovornost se zasniva pod pretpostavkom o krivici.nosi naziv „odgovornost preduzeda“. U vezi ove odgovornosti u našoj teoriji se pojavila dva shvatanja: a. Poseban standard koji se primenjuje je ponašanje lica koje se bavi posebnom delatnošdu. Do promene naziva došlo je posle donošenja Ustava iz 1972.

koristedi sopstvenu radnu snagu ali neupotrebom opasne stvari onda takođe odgovara preduzede ali po pravilima o odgovornosti za drugoga Posebni oblici odgovornosti 1. Poslodavac ima pravo na regres. Kada oni odbiju da zaključe ugovor ona nastaje samo kad je odbijanje zaključenja ugovora neopravdano.odgovara lice koje je drugom licu uskratilo pomod koja mu je bila neophodna i usled čega je došlo do smrti ili teškog narušavanja zdravlja drugog lica. 4. To je faktičko pitanje o kojem sud odlučuje. Kada su ovi uslovi ispunjeni lice odgovara za štetu. Ta lica koja imaju obavezu su po pravilu monopolska preduzeda koja imaju dominantan položaj na tržištu. Međutim štetniku može biti umanjena odgovornost pa čak može biti i oslobođen odgovornosti ako to pravičnost zahteva. Od urednog izvršavanja njihovih obaveza zavisi kako kako de se odvijati život i kako de biti zadovoljavane osnovne potrebe građana. Zbog toga je predviđeno pravilo po kome oni odgovaraju za štetu koja nastane usled neredovnog vršenja delatnosti.odgovornost usled terorističkih akata. Ako je zaposleni pričinio štetu upotrebom opasne stvari koja pripada poslodavcu onda za štetu odgovara poslodavac po pravilima o odgovornosti za štetu od opasne stvari.preduzede ima pravo regresa i u slučaju kada je zaposleni prouzrokovao štetu krajnjom nepažnjom. Na osnovu ovog pravila ako je zaposleni prouzrokovao štetu namerno međutim prama pravilima zakona o radu. Njegova odgovornost je subjektivna (zasniva se na krivici). Ovim članom se određuje njihova odgovornost . Neophodno je i da je štetnik mogao da predvidi nastalu štetu.odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg značaju-po ovom pravilu odgovaraju preduzeda koja vrše komunalne usluge ili neku drugu delatnost od opšteg interesa kao što su javna preduzeda koja se bave isporukom vode i električne energije.javnih demonstracija ili manifestacija 2. 3. 5. Potrebno je da postoji po život ili zdravlje što znači da ugroženost nečijih stvari nije dovoljna. Da bi nastala odgovornost po ovom osnovu potrebno je da je jedno lice uskratilo drugom pomod što znači da je šteta nastala usled nečinjenja na koje je dužan svako kad su drugom licu ugroženi život i zdravlje. . Kao i u prethodnom slučaju da bi postojala odgovornost neophodno je da je obustava neopravdana.po ovo pravilu odgovaraju lica koja po zakonu imaju obavezu da sa drugim licem zaključe ugovor kada im ono stavi ponudu za zaključenje.zaposlenog da mu nadoknadi iznos.odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora.rešava problem odnosa između odgovrnosti preduzeda za štetu koju zaposleni pričini svojom radnjom i odgovornost za štetu koju zaposleni učini upotrebom neke opasne stari koja pripada poslodavcu. Potrebno je da je štetnik mogao da pruži pomod bez opasnosti za sebe. Ako oni neredovno vrše ili ili obustave vršenje ovih delatnosi to može izazvati posledice po život i zdravlje građana.odgovornost zbog neukazane neophodne pomodi. Drugim rečima preduzede nema pravo regresa jedino kada je zaposleni štetu prouzrokovao običnom nepažnjom. Ako je zaposleni prouzrokovao štetu svojom radnjom.odgovornost organizatora priredbe 3.

3. 3. Postoje dva oblika međutim odnos ova dva oblika nije isti u svim pravilima.davanje druge stvari umesto uništene .najkrupniji izuzetak od pravila postoji kada oštedeni sam traži naknadu štete u novcu.opravka oštedenje stvari 2.pravila o naknadi neimovinske štete 1. Svrha naknade imovinske štete je popravljanje odnosno izravnavanje onoga što se desilo imovinskim dobrima nekih lica.kako se vrši poravnanje? 2. 2. (Švajcarski).šteta se nadoknađuje u novcu kada uspostavljanje ranijeg stanja nije mogude. Mogude ga je izvršiti na tri načina: 1.Naknada imovinske štete Imovinska šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje rasta. u kom opsegu. 3. U vezi s tim postavljaju se dva pitanja: 1. Naime pravilo o uspostavljanju ranijeg stanja je dispozitivnog karaktera i ustanovljeno je radi zaštite interesa oštedenog. U našem pravu se smatralo da se pravo bolje štiti uspostavljanjem ranijeg stanja. U tom slučaju odgovorno lice de posle uspostavljanja ranijeg stanjajedan deo štete nadoknaditi u novcu.ona prava koja daju prioritet naknadi u novcu (Francusko i Englesko pravo) 2.uspostavljanje ranijeg stanja. U tom pogledu sva prava bi se mogla podeliti: 1. Odstupanja od pravila: 1. Po ZOO ako oštedeni pokrene zahtev sud de usvojiti . „odgovorno lice je dužno uspostaviti stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala“.je oblik naknade štet koji se sastoji u tome što je odgovorno lice dužno da dovede stvar oštedenog u stanje u kome su se one nalazile pre prouzrokovanja štete. 2. Oštedeni može uvek da zahteva da mu šteta bude nadoknađena u novcu. Uspostavljanje ranijeg stanja naziva se još i naturalna restitucija.prioritet uspostavljanje ranijeg stanja (Austrijsko pravo.a preko toga i Srpski građanski zakoniki ostalo u srpskom pravu do danas). ZOO prioritet daje uspostavljanju ranijeg stanja i u tom smislu ono je predviđeno kao pravilo.kada uspostavljanje ranijeg stanja ne otklanja štetu u potpunosti.sastoji se u naknadi vrednosti stvari u novcu.naknada u novcu.vradanje iste stvari ako je šteta nastala njenim oduzimanjem . Njome se uspostavlja faktičko stanje stvari koje je postojalo pre prouzrokovanja štete ved stanje iste ili približno iste vrednosti imovine oštedenog posle prouzrokovanja štete i pre. U tom slučaju štetnik dužan da plati naknadu u novcu. U ZOO pravilo o naknadi štete su podeljena na dve celine: 1.pravila o naknadi imovinske štete 2.NAKNADA ŠTETE Naknada štete je sadržina obaveze odgovornog lica i sankcije za njegovu građansko pravnu odgovornost.obimu se ono obavlja? Postoje dva oblika naknade imovinske štete: 1.ona prava po kojima zakonski ne treba da bude unapred određen odnos između ove dve naknade ved sud treba da odluči na koji od ova dva oblika naknada štete bi bila nadoknada. Skica o obligacijama i ugovorima i nacrt građanskog zakonika govore još i o povredi svakog zakonskog interesa kao naknadi imovine.

ali ne može biti ni ispos stvarne štete.ideja o strogom razgraničenju stvarne štete i izmakle dobiti 2. Utvrđivanje visine naknade koju duguje oštedeni (pravila o obimu naknade imovinske štete) Sva savremena prava u pogledu obima prihvataju pravilo po kome naknada ne može biti veda od iznosa štete. Sud ne mora da prihvati zahtev za novčanu naknadu.ideja je bila da iznos naknade treba da bude jednak veličini štete. Taj princip i ZOO prihvata u čl.a ako je postupao sa običnom nepažnjom treba da nadoknadi samo stvarnu štetu.stepen krivice ne treba da utiče na određenje naknade. Polazi od ideje da naknada štete treba da obezbedi ekvivalenciju imovine štetnika i oštedenog. Ako je štetnik prouzrokovao štetu sa blažim oblikom krivic. Ovaj princip vodi računa da prilikomodređenja naknade mora biti uzet u prvom redu interese oštedenog da mu šteta bude nadoknađena. 2. 1. Naknada mora uvek da bude jednaka visini štete. Razlika savremenog prava nastaje povodom pitanja dali naknada koju štetnik duguje može da bude manja od iznosa štete.naknada treba biti jednaka krivici poruzrokovane štete.visina naknade ne mora uvek da odgovara veličini štete ved može biti i manja što zavisi od krivice kojom je šteta prouzrokovana. Drugim rečima ako sud ima pravo da smanji iznos naknade do visine stvarne štete .a interes oštedenog je da mu bude nadoknađena celokupna šteta.naknada može biti manja nego što iznosi.1“oštedenik ima pravo kako na naknadu obične štete.Konstantinovida. Srpsko pravo je pre donošenja ZOO prihvatilo jedno rešenje.190 „potpuna naknada“ „sud de uzimajudi u obzir okolnosti koje su nastupile u prouzrokovanju štete presuditi naknadu u iznosu koji je potreban da bi se oštedenikova materijalna situacija dovede u ono stanje u kome bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Sudovi su počeli da prihvataju stanovište da šteta treba da odgovara i za stvarnu štetu i za izmaklu dobit bez obzira na stepen krivice. On ne može biti osuđen na izmaklu dobit ako je obična nepažnja. 4. Naime pravila SGZ u pogledu obima naknade štete zasniva se na dve ideje: 1.189 st. Visina naknade ne može predi visinu štete. Ako štetnici prouzrokuju isti oblik krivice snose istu naknadu. Ova ideja je bila prihvadena u skici prof. Zato visi naknade mora biti odmerena isključico prema veličini štete. Ako je štetnik prouzrokovao štetu sa umišljajem ili grubom nepažnjom onda treba da nadoknadi i stvarnu štetu i izmaklu dobit.“ i čl.a ne prema nečemu drugom.izuzev ako okolnosti slučaja traže uspostavljanje ranijeg stanja. .postoji onda kada sud može samoinicijativno bez predloga oštedenog da odluči o tome da šteta bude nadoknađena u novcu.tako i i naknadu izmakle koristi“. Princip distributivne pravde.a ako je šteta prouzrokovana težim oblikom krivice naknada treba da bude jednaka visini štete. Prema ovom principu smatra se protivnim samoj prirodi naknade da se vodi računa o stepenu krivice. U skici je takođe bilo predviđeno odstupanje i po tom odstupanju oštedeni imao pravo na naknadu samo ako stvarne štete ali ne i izmakle dobiti. U skici je bilo predviđeno pravilo na kome je oštedeni imao pravo na naknadu stvarne štete i izmakle dobiti. Princip integracije naknade (potpune naknade)-usvojen u ZOO. Ta pravila su počela da se menjaju posle Drugog svetskog rata.ako smatra da nije nužno da odgovorno lice uspostavi ranije stanje.

Potrebno da je šteta prouzrokovana običnom nepažnjom. Kada se radi o imakloj koristi ona se ne može cifarski dokazati jer ona nije ni nastala.samo je velika verovatnoda da de ona nastati u bududnosti. Sud prilikom procene po pravilu angažuje veštaka.opseg štete može promeniti. Taj momenat je momenat prouzrokovanja štete.može da dođe do promena.3 izuzetka od principa-2 predviđaju da naknada bude manja od štete.ali samo ako je šteta bila prouzrokovana običnom nepažnjom 2. Sud ga može osuditi na manju naknadu nego što iznosi šteta. Često se dešava da oštedeni nakon što zatraži naknadu. To je situacija kad je pre donošenja presude oštedeni sam otklonio štetu tako što je izvršio opravku ili zamenu stvari ili . Ono je povoljnije za oštedenog ali nije bez nedostatka.pa sam sanira štetu.da bi ga iznos potpune nadoknade dovelo u oskudicu. Pošto u našem pravu visina štete zavisi od obima .on je odbije. st.podnošenje tužbe – prihvadeno u našoj sudskoj praksi pre nego što je donet ZOO. Zobg toga visinu izmakle koristi sud ne dokazuje dokazivanjem nego procenom. Onda sud može dosuditi naknadu u iznosu vrednosti koju je ta stvar imala za oštedenika.2. Tada sud može vodedi računa o materijalnom stanju oštedenom tražiti da on neisplatom potpune nadoknade ne bude doveden u oskudicu. Zbog toga što od momenta kada šteta bude prouzrokovana pa do momenta u kome ona treba da bude nadoknađena može da prođe određeno vreme u kome se količija. Naime od moementa podnošenja tužbe za naknadu štete suda. Može da dosudi naknadu preko objektivne tržišne vrednosti te stvari i da naknadu poveda do subjektivnog iznosa vrednosti koju je ta stvar imala za oštedenog. Visina naknade se utvrđuje prema veličini štete u momentu donošenja presude. 2.a ako nađe da je prilikom tih poslova pokazao brižljivost koju pokazuje u obavljanju sopstvenog posla.momenat u kom sud donosi odluku o tužbi za naknadu.osuditi štetnika da plati manju nadoknadu nego što iznosi šteta.ako ona nije prouzrokovana ni namerom ni grubom nepažnjom. 3.postavlja se pitanje prema kom momentu? 1. Prema kom momentu sud utvrđuje visinu naknade? Utvrđivanje na osnovu dokaza koje je pružio oštedeni. Visina naknade utvrđuje se prema momentu koji treba razlikovati od momenta dospelosti obaveze na naknadu štete.članu.prihvadena u našem savremenom pravu. Procena izmakle koristi je hipotetička jer se vrši s obzirom na sadržaj okolnosti i budude koje se pretpostavljaju kao redovne i normalne.postoji u slučaju kad je šteta prouzrokovana krivičnim delom učinjenim sa umišljajem.izuzetak postoji kada je odgovorno lice slabog imovnog stanja. 1. 3. Šteta se može povedati al po neki put može dodi i do smanjenja obima štete.a jedan omogučava da naknada bude viša od iznosa štete.prihvaden u Austrijskom pravu.postoji u slučaju kada je štetnik radio nešto u korist oštedenika tj.a to je momenat od kog oštedeni stiče pravo da od odgovornog lica zahteva naknadu. To rešenje prihvadeno u 189.momenat nastanka štete. Visina naknade se utvrđuje dokazivanjem i on se mora cifarski izraziti kada se radi o naknadi u novčanom obliku.za njega besplatno obavljao neki posao. Dakle ne utvrđuje visinu izmakle koristi proizvoljno.

U slučaju da je nenovčano potraživanje na naknadu štete popravkom ili zamenom stvari samoinicijativno od strane oštedenog promenilo pravnu prirodu i pretvorilo se u novčanu.troškovi muzike. dospeli iznosi rente mogu se prenositi poslovima inter vivos i mortis causa. Oni su događaji koji mogu za sobom da povuku razne oblike troškova i druge vidljive imovinske štete koji ne bi bili učinjeni da se ti troškovi nisu desili.)naknada troškova za lečenje od zadobijenih povreda i drugih troškova u vezi sa lečenjem. 1. b.izdaci za pružanje medicinskih uslova(lek.crnine.onda oštedeni ima pravo i na zateznu kamatu koja se računa počev od dana kada je šteta otklonjena odn. Oni nisu šteta u pravnom smislu reči. Sporazum štetnika i oštedenog o visini rente i rokovima mora biti pismeno ( ovi dospeli iznosi mogu biti preneti bilo ugovorom.telesne povrede ili oštedenja zdravlja. Nadoknađuju se uobičajeni troškovi za podizanje spomenika.naknada štete u slučaju smrti (izdaci u vezi smrti-šteta).podušja (do 40-dnevne). a.a visina novčane naknade utvrđuje se prema momentu kada su učinjeni troškovi radi otklanjanja štete.bračni ili vanbračni drug).telesne povrede ili oštedenja zdravlja Imovinska šteta može nastati kao posledica smrti.troškovi za sveštenika. Svi ti izdaci moraju biti nadoknađeni i svi oni ulaze u obim naknade štete. . Ako dođe do promena okolnosti koje je sud imao u vidu onda i štetnik i oštedeni mogu da traže da se izmene visine obroka. Onda je u sudskoj praksi prihvadeno da oštedeni ima pravo da zahteva naknadu u novčanom obliku.intervencija za nabavku lekova. Naknada štete u slučaju smrti.posluženje prilikom sahrane. Ko ima pravo na ovu naknadu? ZOO nije rešio to pitanje.pa do prebivališta i troškovi bliskih srodnika zbog obilaska povređenog u bolnici.)troškovi sahrane.kada su učinjeni troškovi radi opravke.troškovi u vezi sa prevozom povređenog od mesta povređivanja do ustanove .putni troškovi najbližih srodnika.je prihvatio drugu stvar. 2.a u sudskoj praksi određen krug lica koja imaju pravo određena prema krugu lica koji imaju pravo za duševne bolove zbog gubitka (deca. Nastaju neki izdaci kojih ne bi bilo da smrt nije nastupila.roditelji. Pravo na novčanu rentu je lično pravo i zato se ne može prenositi na druga lica.troškovi podizanja nadgrobnog spomenika.spadaju troškovi prenosa sanduka.bilo testamentom). transport za grobno mesto. ZOO sadrži posebna pravila za naknadu imovinske štete kada nastupe ovi događaji. Novčana renta dosuđuje se i usled trajno povedanih izdataka koji su nastali usled telesne povrede ili oštedenja zdravlja.održavanje grobnog mesta. Ako su iznosi rente dospeli onda se oni mogu prineti drugom licu. To su izdaci u vezi sa troškovima sahrane.troškovi objavljivanja čitulje.smeštaj u bolnici). Postoje dve vrste troškova: 1.u vezi sa lečenjem. Pravo imaju naslednici. Ako nije bilo sporazuma ali je oštedeni pokrenuo spor u kome je štetnik pravnosnažno osuđen.zatim izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad za vreme lečenja i gubitak izdržavanja koja su određena lica primala od nesrede.

ako se njegovo zdravstveno stanje pogorša. Pod zaradom treba podrazumevati zaradu zaposlenog lica i zaradu nezaposlenog.kod štete koja nastaje zbog toga što su mogudnosti daljeg napredovanjai razvijanja oštedenoguništene ili trajno smanjene. Može je na zahtev štetnika za ubudude smanjiti ili sasvim ukinuti.a ogleda se u neostvarenoj koristi koju bi ona ostvarila u svom domadinstvu.npr domadica ima pravo na naknadu štete zbog gubitka zarade zbog sopstvenog rada.porast zarada).ako su se imovinske prilike popravile.u toku njenog trajanja može dodi do promenjenih okolnosti koje je sud imao u vodu prilikom dosuđivanja visine rente. Ovu naknadu treba razlikovati od prethodne.izgubljena zarada zbog privremene nesposobnosti za rad za vreme lečenja 3.u dvojoj bašti vodnjaku. Oštedeno lice može zahtevati povedanje rente. Ova šteta ogleda se u različitim izmaklim zarada koja bi lica čija je radna sposobnost umanjena ostvarila po redovnom toku stvari da mu nije naneta teška telesna povreda odn. Obuhvata pet vrsta troškova: 1. Prema stavu sudske prakse smanjenje ili povedanje može ako dođe do promenjenih opštih ekonomskih prilika (opadanje kupovne modi novca.naknada izgubljene zarade zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad posle lečenja. c.od rada na sopstvenom imanju.. Sa druge strane štetnik bi mogao da zahteva smanjenje ili ukidanje rente. 3.da mu zdravlje nije narušeno i zarada koju ono ostvaruje.može dosuditi u još tri slučaja: 1.kad naknada štete zbog trajno povedanih potreba nastalih usledteške telesne povrede ili oštedenja zdravlja.nanete teške telesne povrede ili oštedenje zdravlja. Pravo na novčanu rentu je neprenosivo zato što je lično pravo.pojačana ishrana povređenog da bi se oporavio. .naknada zbog trajno povedanih potreba-obuhvata troškove za pojačanu ishranu povređenog.ona imaju pravo na naknadu štete po ovom osnovu (npr.potrebna bolja.troškovi usled pojačanih otreba drugih lica koja pružaju pomod oštedenom.pošto se renta dosuđuje za ubudude.sud može na zahtev oštedenog povedati rentu za ubudude. Jedino što sudovi ne priznaju kod zarade je zarada iz nedozvoljenog rada (rad suprotan prinudnim propisima i moralu). Kada u pitanju nezaposlena lica.)pravo na naknadu štete u slučaju tesne telesne povrede ili oštedenja zdravlja. Međutim ako su pojedini obroci novčane rente dospeli onda se može preneti na drugo lice zato što su ušli u njegovu imovinu i postali su imaoci potraživanja koja se mogu izvršiti. 4.domadinstvu. 4. Zbog toga ZOO predviđa pravilo: „ako se okolnost koju je sud imao u vidu prilikom donošenja presude promeni.Izmena visine rente.svaka imovinska korist ostvarena od rada u novčanom i nenovčanom obliku koju je zaposleni ostvarivao od rada učinjenog drugim licima po osnovu ugovora o delu.troškovi lečenja i drugi potrebni troškovi u vezi sa lečenjem 2.u slučaju gubitka zarade zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad. Te promenjene okolnosti mogu da utiču na visinu naknade. Zarada zaposlenog licapodrazumeva s enovčani iznos koji je zaposleni ostvarivao na osnovu radnog odnosa (zarada za redovno radno vreme i zarada za prekovremeno radno vreme). Nova renta se pored slučaja gubitka izdržavanja. 2.

Da bi neko odgovarao za imovinsku štetu po ovim pravilima potrebni su neki uslovi: 1.doduše ne sasvim popravljanje stanja koje je prouzrokovano. Usled toga što je neko povredio čast poslodavac može da ti otkaz tom licu).kad je nekom nanet fizički bol.5.a tako je i u prednacrtu predviđeno je da je neimovinska šteta i povreda prava ličnosti kao kao što su strah.a uskradene su zbog toga što su mogudnosti oštedenog uništene ili smanjene.potrebno da štetnik zna da su navodi neistiniti 3. neimovinska šteta je nanošenje drugome psihičkog fizičkog bola ili straha.ali kod nematwerijalne štete uspostavljanje ranijeg stanja nije mogude (npr.onda de on odgovarati za štetu samo ako je neistinite podatke iznosio sa namerom da time nanese štetu.da su navodi o nekom licu koji se izvode neistiniti 2.objavljivanje isprave na trošak štetnika 3. Prema ZOO nematerijalna.štetnik odgovara za svaki oblik krivice. Reparacija se potpuno postiže kod imovinske štete. Uspostavljanje ranijeg stanja može se učiniti na četri načina: 1. Naknada imovinske štete usled povrede časti i prozrokovanje štete širenjem neistinitih navoda. To su imovinske koristi koje bi oštedeni ostvario od svog rada.Naknada neimovinske štete (čl 199. U skici u Zakonu o obligacijama. Oni se ne mogu popraviti.al postoje situacije u kojima lice kojima je povređena čast tuđim izjavama kojima se ono omalovažava i trpi imovinski gubitak.njegovim sposobnostima itd. 2. lični i porodični mir kao i povreda drugih ličnih dobara.uspostavljanje ranijeg stanja 2.naknada u novcu 1.duševni bol ili strah). Šteta može biti prouzrokovana tako što neko izvodi neistinite naloge o prošlosti nekog lica.199 predviđa uspostavljanje ranijeg stanjakao oblik naknade u slučaju povrede prava ličnosti.povlačenje izjave kojom je povreda učinjena o trošku štetnika 4.pod objavljivanjem presude smatra se objavljivanje presude parničkog suda ili krivičnog suda kojim . Oblik i naknada neimovinske štete: naknada nematerijalne štete može imati dva oblika: 1.objavljivanjem ispravi ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena ili da učini nešto drugo čime se može ostvariti svrha kojom se postiže naknada.-205). 1. Prema tom članu sud može narediti na trošak štete objavljivanjem presude.da sud naredi da štetnik učini i nešto drugo čime se može postidi svrha naknade.objavljivanje presude na trošak štetnika 2. ZOO u čl.troškovi zbog toga što su mogudnosti oštedenog za dalje razvijanje ili napredovanje trajno ili delimično uništena.mađutim ako je štetnik imao ozbiljan interes da saopšti neistinit nalog.uspostavljanje ranijeg stanja: Popravljanje u imovinskim ili ličnim dobrima. Usled povrede nečije časti nastaje neimoviska šteta.međutim postoje izvestni vidovi nematerijalne štete kod kojih je ipak mogude.

a u . 2.objavljen nacrt zakona o naknadi štete.cilju kojem služi naknada.zakon ograničio i visinu naknade tako što je predvideo da sud prilikom odlučivanja o njegovoj visini mora da vodi računa o intenzitetu. Mora biti učinjena na trošak štetnika 2.i to naročito dve okolnosti: jačina bolova i trajanje bola i straha. To je novčana suma koja se dosuđuje oštedenom da bi mu se omogudilo da sebi pruži neko zadovoljenje kao utehu za psihički.povlačenje izjave kojom je povreda prava ličnosti učinjena. U sudskoj praksi protumačeno da pravo na novčanu naknadu pripada samo onda kada su bolovi ili strah bili jačeg intenziteta ili trajanja.novčana naknada za neimovinsku štetu.reč je o objavljivanju demantovanja oštedenog odnosno ispravke neke neistinite informacije. Nije reparacije nego satisfakcija.fizički bol i strah. Ima za svrhu zadovoljenje.o njemu kojim je povređeno njegovo neko lično pravo (pravo na čast i ugled). Vode računa o dve stvari: 1. Za razliku od prethodnog načina ovde štetnik svojom naknadnom izjavom poriče da jeistinito ono što jeizneo o drugom licu u svojoj prethodnoj izjavi. 2. On e predvideo mogudnost da neimovinska šteta bude novčano određena.naknada se ne može dosuditi u svakom slučaju ved samo u slučajevima koji su određeni zakonom. ne izvan njih.ovim načinom ostavlja se sudu da slobodno izabere sredstvo koje smatra najpovoljnijim da se popravi povreda prava i ličnosti.za duševni bol i za strah. 2. 4. Tom izjavom treba da budu opovrgnute sve neistinite tvrdnje koje su navedene u izjavi koje je pre toga izjavio štetnik.pravnosnažno opovrgavajuneistinite činjenice u izjavi štetnika kojim je učinjena povreda časti ili ugleda oštedenog.ali je počeo da vrši i izvršio strašan uticaj na sudsku praksu. 3. Nacrt nikad nije postao zakon. Negativna teorija bila je dominantna u našoj sudskoj praksi tako da sudovi nisu dozvoljavali novčanu naknadu. Pravična novčana naknada se dosuđuje za fizički. Ako se uporedi zakonska skica treba redi da je skica davala pravo oštedenom na naknadu. Ta negativna teorija nije preovladala.sud treba da vodi računa o značaju povređenog dobra. Ovo je najdelotvorniji način naknade štete.o okolnostima slučaja. Tako je bilo do polovine 50-tih godinakad je 1951. Prema skici sud je mogao pored objavljivanja presude. ZOO je odstupio od skice tako što je ograničio pravo na novčanu naknadu: 1. Zato ZOO ne govori o naknadi štete ved „pravičnoj novčanoj naknadi“.trajanju bolova ili straha.objavljivanje ispravki ili povlačenjem izjave umesto svih ovih oblika naknade i nezavisno od naknade imovine štete dosuditi oštedenom određenu svotu novca za pretrpljenu neimovinsku štetu ako nađe da je naknada opravdana s obzirom na težinu krivice štetnika ili težinu nanete štete.ali je prilično ograničena što je rezultatnegativnog stava teorije koju doktrina zauzima u pogledu mogudnosti da se neimovinska šteta nadoknadi u novcu. Dosuđuje se naknada u višem iznosu ako su bolovi bili jači i duži.na široj osnovi nego što to čini ZOO. Da bi sud dosudio pravičnu novčanu naknadu zakon mu nalaže da prilikom odlučivanja da li je treba dosuditi i koliko treba da bude njena visina. Pravo na novčanu naknadu neimovinske štete u našem pravu postoji. Naknada štete je samo ona naknada koja odgovara veličini štete. Novčana naknada za neimovinsku štetu nije naknada štete.ali iz nje je proizašla ideja da ako se ipak priznaje pravo na novčanu naknadu onda to pravo treba biti ograničeno.

o okolnostima koje su bile vezane za tok pretkrivičnog i krivičnog postupka. Nadoknađuje se svaki fizički bol.prema kom gajimo naklonost umrlo 2.slabljenja funkcija ljudskih organa itd.o ponašanju osoblja.terapijom. Pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica. One treba da nastanu kao posledica umanjenja životne aktivnostipod tim se u sudskoj praksi smatra umanjenje životne aktivnosti koja je nastala kao posledica gubitka ekstremiteta. Smrt jednog lica proizvodi povredu afekcije.kolega).nema pravo na naknadu za strah za život sebi nekog bliskog lica(npr. 3. 1.nagrđenost usled gubitka oka.pravo naknadu neimovinske štete u slučaju smrti. Naknada u novčanom iznosu može se dosuditi: 1. Afekcije su naklonosti.srdačnost koje gajimo prema drugim licu.ljubav. Nadoknađuje se i duševni bol koji je posledica slabljenja časti i ugleda najčešde naknada za ove posledice se dosuđuje za neopravdanu osudu na kaznu zatvora ili neosnovanog pritvora.brade .zakon ne psotavlja nikakva ograničenja.ne samo ove dve. Posredna žrtva. Te afekcije mogu biti povređene na dva načina: 1.odanost.ne daju sudovi naknadu za smrt deteta u saobradajnoj nesredi. Najčešde sud vodi računa o dužini boravka.druga lica koja prema njemu imaju afekciju i koje trpe duševni bol usled toga što se inicijalnoj žrtvi dogodilo.deformacija usta. 2. Može biti bol prouzrokovan samom povredom.tako što je lice koje volimo.duševnu bol svih onih koji su prema njemu gajili i imali određenu afekciju. Pored ovih postoji još jedno ograničenje: 3. Novčana naknada za fizički bol se ne dosuđuje za svaki duševni bol ved samo onaj koji je proistekao iz umanjene opšte životne aktivnosti.naknada za strah.časti ili ugleda. .manjem iznosu ako su bolovi bili kradi i slabiji. Duševne patnje usled natuženosti su posledica neke vidljive promene na temu kao što je ožiljak na licu.komšija.gubitka ili oštedenja umutrašnjih organa.za fizički bol. Pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta je pravo posredne žrtve na naknadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta inicijalne žrtve.za duševni bol-su duševne patnje.majci) .prijatelja. U oba slučaja imamo dve žrtve: Inicijalna žrtva-lice koje je izgubilo život ili povređeno tako da je postalo invalid.slobode. To su sve slučajevi naruženosti u našoj sudskoj praksi za koje se priznaje pravična novčana naknada.vrsti krivičnog dela.o životnom dobu osuđe nog lica.gips.oštedeni ima pravo samo na naknadu za sopstveni strah.sestara.u humanim uslovima u zatvorskoj ustanovi. U ZOO pravi se razlika između prava na naknadu neimovinske štete u slučaju smrti i pravo na naknadu u slučaju teškog invaliditeta. U ovom slučaju radi se o naknadi štete zbog povrede afekcije koje imamo prema nekom bliskom licu. Sudovi ovo vrlo usko tumače.ali i bol prouzrokovan hirurškom intervencijom.defarmacija na licu izazvana vađenjem zuba. Krug tih lica može biti širok (od roditelja.tako što je licu prema kojem gajimo afekciju povređen telesni integritet tako što je postalo invalid.oštedenje usne školjke.nežnosti.sud mora da vodi računa i o drugim okolnostima slučaja.povrede.

odnosno kako zakon kaže „naročito težak invaliditet). Zbog toga se postavlja pitanje kako povudi liniju ograničenja? U našoj pravnoj teoriji jedno stanovište je zastupao Obren Stankovid.i vanbračni drug pod uslovom da između njega i povređenog postoji zajednica života.deca i roditelji. Osim ekonomske propasti je to što sva ova lica ne trpe jednaku jačinu povrede afekcije.Ukoliko bi sva lica kojima su afekcije povređene imala pravo na naknadu to bi dovelo do ekonomske propasti naknade štete. Zakon je i u ovom slučaju postavio neka ograničenja: a. b.pojedinih životnih funkcija i ona sam je zbog toga dovedena u stanje intezivne duševne patnje. idudi u duhu zakona priznaje se i bradi i sestrama pod uslovom da je postojala trajnija zajednica života. Ona bi se pozvala na duševne bolove zbog umanjenje opšte životne aktivnosti.ali je i odredio te članove (bračni drug. O ovom tipu postojala dva shvatanja: 1.imaju pravo da zahtevaju pravo na naknadu štete.a naročito o intenzitetu i trajanju i druge okolnosti i na osnovu njih odrediti da li sva lica imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu i kolika de biti njena visina.inicijalna žrtva je pogođena teškim unakaženjemi visokim stepenom invaliditeta. Treba da pripadne bliskim krvnim srodnicima i supružnicima. .ved i svim onima koji trpe ogromnu neimovinsku štetu.on je pravo na pravičnu novčanu naknadu priznao i bradi i sestrama umrlog.a to je da je između njih i umrlog postojala trajna zajendica života. U ZOO ovo pravilo prošireno.) brada i sestre nemaju pravo.Konstantinovida pravo na novčanu naknadu bilo je predviđeno za članove uže porodice.ali uz ispunjenje još jednog uslova.) ograničio krug lica (bračni drug. Određivanje visine pravnične novčane naknade.pogotovo članovima uže porodice koji su zbog svojih odnosasa inicijalnom žrtvom izloženi stalnom prizoru nekih duševnih patnji.međutim u skici nije bilo precizirano ko su članovi uže porodice. 2. Faktičko je pitanje kad de biti taj slučaj. Prema našim predratnim propisima pravo na posebnu naknadu u posebnim slučajevima priznavalo se ženskom licu koje je prinudno. Međutim stanje u kojem se nalazi inicijalna žrtva nanosi se i duševni bol drugim licima. Najzad zakon je predvideo da pravo na pravičnu novčanu naknadu ima i vanbračni supružnik pod sitim uslovima kao brada i sestre. Ova lica imaju na pravičnu novčanu naknadu pod uslovom da se radi o teškom inavliditetu.pravo na naknadu štete usled teškog invaliditeta. U skici prof.u našoj sudskoj praksi do donošenja ZOO bilo je pravilo da posrednim žrtvama ne treba priznati pravo nanaknadu 2. Bilo je da prava treba priznati svim onim licima koja trpe ozbiljno veliku neimovinsku štetu.lukavstvom navedeno na vanbračnu obljubu. Zakon se međutim nije zaustavio samo na ovom krugu lica.200 ZOO. Postavlja se pitanje da li lica koje su posredne žrtve izložene prizoru. Ta inicijalna žrtva ima pravo da traži naknadu za te duševne patnje na osnovu čl.ono koje je sad prihcadeno u zakonu i prihvataju ideju da bliska lica imaju pravo na pravičnu novčanu nakandu u slučaju invaliditeta.deca i roditelji).i ne samo njima.gubitka unutrašnjih organa.)drugo ograničenje tiče se težine invaliditeta.jer sud de na osnovu dokaza da proceni.a svaki bol ne stvara dosuđivanje naknade. I ovde su počeli da se prave istupi. To znači da sud mora voditi računa o svim okolnostima slučaja. Razlika ej u tome što je ovde inicijalna žrtva preživela. Važi isto pravilo kao i za uttvrđivanje visine novčane naknade za fizičke. Novčana naknada tj satisfakcija u posebnim slučajevima.duševne bolove i strah. ZOO delimično je prihvatio rešenje predviđeno u skici tako što je propisao da pravo na pravičnu novčanu naknadu imaju članovi uže porodice. (slučaj Francuske).

neki drugi pravni posao.da postoji obogadenje. Ako nema ništa od ovoga onda se smatra da pravni osnov ne postoji. To može biti ugovor. To je poseban izvor obligacija iz koga nastaje obligacioni odnos čija je sadržina vradanje onoga što je stečeno. Slučajevi pravno neosnovanog obogadenja: Pravno neosnovano obogadenje može dodi radnjom osiromašenog lica . Drugi način na koji se može dogoditi pravno neosnovano obogadenje je kada je prenos imovine posredan.a obaveza obogadenog da vrati stečeno. 2. 1.da je obogadenje bez pravnog osnova. 3.poverilac osiromašeni. Ako nema osiromašenika nema obligacionog odnosa.pa potom ugovor poništi ili raskine.svakom licu koje je prevarom prinudom ili zloupotrebom odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu. Dužnik je obogadeni.sudska odluka. Pravo na posebnu novčanu naknadu u posebnim slučajevima u ZOO pripada: 1.da se obogadenje dogodilo na tuđ račun. 2. To je slučaj kad se obogadenje sastoji u smanjenju pasive nekog lica a neko plati tuđi dug verujudi da plada svoj.radnjom nekog tredeg lica ili nekim spoljnim događajem. Pod obogadenjem se smatra uvedanje nečije imovine i predstavlja suprotnost prouzrokovanju štete.zakon. Osnov u smislu pravila po kojem pravno neosnovano obogadenje je sve ono što opravdava prenos neke vrednosti iz jedne imovine u drugu.taj onda drži predmet bez osnova). Zbog toga se pravno neosnovano obogadenje može podeliti na tri velike grupe slučajeva. odnosno da je proisteklo iz imovine nekog lica.a dug ne postoji.ved samo ono koje ispunjava određene uslove: 1.testament. PRAVNO NEOSNOVANO OBOGADENJE U ZOO „sticanje bez osnova“.radnjom obogadenom.koje se može sastojati ili u povedanju aktive. Potraživanje osiromašenog glasi na vradanje onoga što je stečeno bez osnova. (npr ako neko plati licu dug za koji misli da duguje.upravni akt. U praktičnom životu obogadenje se najčešde dešava tako što vrednost iz imovine jednog lica direktno prelazi u imovinu drugog lica. Učini poklon .Slučajevi obogadenja radnjom osiromašenog.Ne pripada samo ženskom ved svim licima.ovo su najčešdi slučajevi pravno neosnovanog . Potrebno je da postoji osiromašenje drugog lica. Kod prouzrokovanja štete obligacioni odnos nastaje tako što je došlo do umanjenja imovine ili propustanjem povedanja koje je prouzrokovano radnjom nekog lica dok kod neosnovanog obogadenja obligacioni odnos nastaje jer je došlo do uvedanja imovine pravno neosnovano.pravo na pravičnu novčanu naknadu ima i lice prema kome je izvršeno i neko krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala. Ne predstavlja svako obogadenje.ili smanjenju pasive ili ušteda troškove koje je neko morao učiniti.

)ispunjenje naturalne (prirodne) obligacije to je prirodno neutuživa.obogadenja.ali dobrovoljno ispunjiva obaveza ( kad neko plati štetu koju je pričinio. Podiže je osirmašeni protiv obogadenog ili njegovih naslednika ako nije u životu.da dug ne postoji. Ako ne postoji zabluda nema isplate nedugovanog. Ne može biti pravno obavezna. Postavlja se pitanje da li je dvostruka isplata nepostojedeg duga isplata nepostojedeg duga? Prema ZOO važi pravilo prema kome onaj koji je isplatio dug dva puta pa makar i jednom na osnovu izvršne isprave ima pravo tražiti vradanje.)kada je neko platio tuđi dug koji postoji verujudi da tako plada svoj dug b. 3.)kad neko plada svoj dug koji postoji.duga koji se ne može utužiti i ne može se prinudno izvršiti.jer potiče iz ništavog ugovora) b. To znači da je obligaciono pravne prirode. .može niti i dug na predaju stvari). Ako je neko izvršio dug znajudi da nije dužanplatiti on nema pravo da zahteva povradaj.svako ispunjenje neke obaveze ima neki razlog. on izdao priznanicu. U ovu grupu spadaju tri slučaja: 1. Potrebna su tri uslova: 1.ali ne onom stvarju na koju njegov dug glasi nego drugom stvarju.da ja uplata učinjena solendi causa (znači da je isplata učinjena da bi se ugasio dug. To je dužnost koja se ispunjava iz pristojnosti. Potrebno da je neko nešto uradio s namerom da ugasi dug. b.postoji kada je isplatilac verovao da dug postoji odn. Ne mora da bude samo dug koji glasi na novac. Razlog zbog kojeg neko ispunjava svoju obavezu je da se oslobodi duga.a ne znajudi za to.međutim poverilac ga ponovo tuži. Ova tužba je relativnog karaktera i ne treba je mešati sa reivindikaciono sa kojom je slična ali se suštinski razlikuju po karakteru.da je on dužnik. Postoje i neki slučajevi u kojima ZOO propisuje da isplata nedugovanog ne postoji uprkos tome što dug postoji: a.)ispalata zastarelog duga. Za nju je bitno da je to lična tužba.smatra se da dug ne postoji po ZOO: dva opšta slučaja: a.ponovo učini isto. Da bi postojala isplata nedugovanog iz koje nastaje obligacioni odnos u kome isplatilac ima povoda da zahteva da mu bude vradeno ono što je isplatio.isplata nedugovanog (condictio in debitum). Tužba iz pravno neosnovanog obogadenja Naziva se kondikcija.)ispunjenje moralne dužnosti. ali nekom drugom licu.)kada je u vreme ispunjenja dug ved bio ugašen na neki od načina na koji obligacija može prestati. 2.a ne svom poveriocu c. Od ovoga postoji uzuzetak kad je neko zadržao pravo da zahteva povradaj ili kad je neko nešto platio da bi izbegao prinudu.zabluda isplatioca.)kada neko plada dug koji postoji. posebni slučajevi kada se smatra da postoji isplata nedugovanog a.pa čak i ako je jednom platio po osnovu izvršne isprave.)ako nikad nije ni nastao (npr. To je situacija kad je neko isplatio poveriocu dug. Ovde se obogadenje dešava tako što osiromašeni vlastitom radnjom prouzrokuje povedanje imovine obogadenog. Ako on ponovo plati i kasnije opet nađe priznanicu mogao bi da traži povradaj. Ako neko isplati dug koji ne postoji onda isplata nema nikakav smisao jer nema šta da se ugasi.a nisu nastali uslovi za nadoknadu štete) c.

stvar je predmet reivindikacione tužbe. Važe slededa pravila: Obogadeni ne vrada plodove koje je imao od stvari pre nego što je saznao da se neosnovano obogatio primajudi stvar. .pa se postavlja pitanje prema kom momentu treba da bude određena visina? U ZOO je prihvadeno pravilo da se stečeno bez osnova vrada u onom stanju u kome se nalazi u vreme podnošenja tužbe. Obogadeni vrada sve plodove koje je imao ili mogao da dobije od stvari.od momenta kad je saznao da je neosnovano obogaden.a osiromašeni nede dobiti ništa.Stvarno pravne tužbe su apsolutnog karaktera uperene prema svima. Cilj tužbe: je da sud osudi obogadenog na činidbu.a ako je zamenljiva bide dužan da nadoknadi stvar iste vrste.može u momentu vradanja imati manju ili vedu vrednost nego u momentu sticanja.osiromašeni ne može od pribavioca da zahteva da mu predmet vrati.dakle na vradanje tj. Zbog toga ima pravo da traži od obogadenog da isplati naknadu što je primio na osnovu tog teretnog ugovora. 2. Odstupanje od pravila kad je obogadenni nesavestan: Ako je obogadeni znao ili mogao znati da se obogatio na tuđ račun onda je dužan da nadokandi vrednost svih plodova koje je ubrao ili mogao a ubere počev od dana sticanja.predaju predmeta obogadenja. Kondikcija je relativnog karaktera upudena prema licu sa kojim se osiromašeni nalazi u obligacionom odnosu.plodovi. Ukoliko je obogadeni bio nesavestan onda de osiromašeni biti dužan da isplati vrednost poklonjene stvari. Obaveza vradanja: obuhvata dve stvari: 1. Pravi se razlika da li su u pitanju nužni ili korisni. On svoju tužbu može da uperi ka obogadenom i u tom slučaju ima pravo da od obogadenog traži samo ono što je primio kao naknadu zaa vrednost koju je otuđio. -ako je zaključio sa tredim licem teretni pravni posao onda obogadenje nije nastalo iz njegove imovine zbog toga što je onno što je otuđio primio naknadu. Ukoliko je obogadeni imao neke troškove u vezi sa stvari da li može da zadrži te izdatke ili ne. -ako je obogadeni poklonio ono što je neosnovano stekao onda treba praviti razliku da li je bio savestan ili nesavestan. Njen predmet je osuda na određenu radnju. Ako nije znao da poklanja stvar koju je neosnovano stekao onda nema šta da vrati jer je obogadenje nastalo iz njegove imovine.kvaliteta. Ukoliko se desi da je predmet obogadenja propao višom silom onda njegova obaveza prestaje i to naravno samo ako je u pitanju individualno određena stvar.ono što je stečeno bez osnova. -nužni troškovi-su oni koji su neophodni da bi se stvar zaštitila od štete ili propadanja. Njen predmet nije stvar. Iz relativnog karaktera proizilazi da ukoliko je obogadeni otuđio predmet oboogadenja.pod plodovima u smisslu pravno neosnovanog obogadenja ne se smatraju se samo naturalni i civilni ved i svaka druga korist koju je obogadeni imao od stvari.činidbu obogadenog. Ako vrada novac dužan je platiti i zateznu kamatu počev od danaa kad je saznao da je novac neosnovano primio. Ukoliko je obogadeni otuđio predmet obogadenja treba praviti razliku da li je obogadeni otuđio neosnovano stečeno peretnim pravnim poslom ili dobročinim.

Iznos tih troškova mora dokazati obogadeni.da je tužilac vlasnik stvari.do povedanja imovine drugog lica. Ove dve tužbe se mogu birati. .odnos prema reivindkaciji.može tražiti i naknadu štete i izmaklu dobit.odnos prema tužbi za izvršenje ugovora-između ove dve tužbe postoji isključujudi odnos.a ako je znao ima pravo na nadoknadu samo nužnih troškova. Može se desiti da iz jednog istog činjenja nastanu uslovi i za kondikciju i za tužbu za naknadu štete ( neko svojom krivicom poseče stabla u šumi i to stablo upotrebi za sopstveni ogrev). U prvom slučaju se može desiti da vlasnik nema pravo na tužbu za naknadu štete ved sama kondokcija? Kad je istekao rok koji je kradi onda vlasniku preostaje samo mogudnost da podnese kondikcijsku tužbu ali ne i tužbu iz naknade štete. U odnosu na kondikciju u pravu važi pravilo „onaj ko može da vindicira. Kondikcija kao tužba iz pravno neosnovanog obogadenja trebarazlikovati od tužbe za izvršenje ugovora. Zastareva u opštem roku od 10 godina. Po pravilu vlasik stabla de se opredeliti da podnese tužbu za naknadu štete jer de tom tužbom dobiti više. Ako podnese tužbu za naknadu štete mora dokazati štetu i uzročnost. Ako su ispunjena ova dva uslova koje treba da dokaže vlasnik.on de uspeti u sporu.od reivindikacione tužbe i tužbe za naknadu štete. 2. al ako se ugasi ugovor može tražiti ono što se daje sa tužbom iz pravno neosnovanog obogadenja. Ukoliko bi se opredelio za tužbu iz pravno neosnovanog obogadenja postavlja se pitanje da li tu tužbu može kumulirati sa tužbom za naknadu štete? Ove dve tužbe s ene mogu sabirati. ali ukoliko je poddneo prethodno kondikciju on može naknadno podneti tužbu i zahtevati razliku koja bi bila jednaka visini izmakle dobiti. Tužba in rem (ne in personam).da je u pitanju individualno određena stvar.tako i korisnih. 3. Odstupanje od pravila postoji kada je obogadeni nesavestan. Reivindikaciona tužba je tužba vlasnika individualno određene stvari protiv držaoca kod kojeg se stvar nalazi i kojem traži da mu stvar bude vradena u državini.kako nužnih. što znači da sve dok postoje uslovi za vindikaciju ne može se podneti kondikcija. 2. Tužba za izvršenje ugovora isključuje kondikciju.odnos prema tužbi za naknadu štete? Tužba za naknadu štete obuhvata visinu štete koja se sastoji od stvarne štete i izmakle koristi. Važi pravilo da obogadeni ima pravo na nadoknadu svih izdataka.zato što je tužilac prestao da bude vlasnik jer je trede lice postalo vlasnik ili je stvar izgubila individualnost. Odnos prema drugim tužbama. Samo ako je ugovor prestao u kom slučaju se ne može podneti tužba za izvršenje ugovora može se podneti tužba iz pravnog neosnovanog obogadenja (npr sve dok je ugovor relativno ništav može upotrebiti tužbu za izvršenje ugovora.odnosno 3 godine (subjektivni rok). Za uspeh reivindikacione tužbe bitne dve stvari: 1. Sve dok se može podneti tužba za izvršenje ugovora ne može biti upotrebljenja tužba. Ako uslovi za vindikciju prestanu npr.-korisni-oni kojima se povedava vrednost stvari. i da ne postoji pravni osnov za uvedanje imovine drugog lica (ušteda troškova).ali ne i sabirati.može biti podneta kondikcijska tužba.ne može da kondicira“. Ako podnese tužbu iz pravno neosnovanog obogadenja treba da dokaže da je došlo do njegovog osiromašenja. 1. a ova tužba zastareva u roku od 5 godinaobjektivni rok).i ovde postoji isključujudi odnos. Vlasnik stvari može da bira da li de podneti jednu ili drugu tužbu. Iz ove situacje može nastati i kondikcija (upotreba tuđe stvari) .

Da bi nastalo poslovodstvo bez naloga potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi: 1.to može da dovede do obaveze poslovođe bez naloga da nadoknadi štetu čak i u slučaju kad je šteta nastala bez njegove kriivice. 4.da je posao koji je poslovođa obavio tuđ. Pod štetom u smislu pravila o poslovodstvu bez naloga ne treba smatrati samo on što se smatra štetom u prouzrokovanju štete. Naime niko nije ovlašden da se meeša u tuđe poslove.da kod poslovodstva bez naloga postoji namera zasnivanja poslovodstva bez naloga.da odmah položi račun gospodaru posla 2.a drugo lice uprkos toj zabrani obavi obavi njegov posao.to znači da poslovođa želi da učini posao.treba da bude takvo da bi u slučaju njegovog neblagovremenog obavljanja nastupila šteta ili propuštena očigledna korist. Mešanje je mogude u izuzetnim slučajevima i strogo zakonom određeno tako da svako lice čiji posao drugo lice ode da uradi može da zabrani. . Pod propuštenom koristi treba smatrati neku imovinsku korist za koju zakon zahteva da bude očigledna. Postoje i određene situacije kad nije dozvoljeno zabraniti drugome da se meša u svoje poslove. 2.nastaje i obaveza za poslovođu bez naloga da drugoj strani nadoknadi svu štetu koja je nastala tom prilikom. Ako je gospodar posla zabranio obavljanje posla. Treba podrazumevati nastupanje bilo kakve nezggode ili neprijatnosti za lice čiji je posao. Postojanje zabrane isključuje poslovodstvo bez naloga.da stvori obavezu za gospodara damu da nagradu i plati troškove koje je imao zbog njegovog posla. Ako poslovođa ne vrši posao u nameri da mu gospodar da nagradu i naknadi troškove ved da on sam pribavi korist .da nema ni ovlašdenja ni obavezu. Postojanje zabrane ne sprrečava nastanak poslovodstva bez naloga kada je zabrana protivna zakonu ili moralu odnosno kad je neko drugome zabranio da izvrši neku njegovvu zakonsku obavezu koja ne trpi odlaganje.to znači da je posao koji se ne tiče ni ličnosti ni imovine poslovođe bez naloga. 5.POSLOVODSTVO BEZ NALOGA (nezvano vršenje tuđih poslova) To je vršenje tuđih poslova pravnih i materijalnih bez naloga ili ovlašdena ali za račun onoga čiji je posao. U ta tri slučaja zaabrana ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo.da ne postoji ni obaveza ni pvlašdenje za obavljanje tuđih poslova-potrebno je da poslovođa to zna.da mu preda sve koristi koje je ostvario 3. Na osnovu poslovodstva bez naloga nastaje obligacioni odnos između poslovođe bez naloga i gospodara posla na osnovu koga obe strane imaju prava i obaveze.onda nema mesta poslovodstvu bez naloga i u tom slučaju radi se o nepravnom poslovodstvu bez naloga i iz njega nastaju određene obaveze za poslovođu: 1. Ne može biti ni pod kakvom prinudom odnosno obavezom da ga izvrši 3.da ne postoji zabrana lica čiji je posao.neodložnost posla.tako da u tom slučaju i uprkos zabrani nastaje poslovodstvo bez naloga.

Majsotr pošto obavi da priznanicu koju je ovaj dužan da preda gospodaru posla). 2. 4. Gospodar posla može svoju brigu za posao ispoljiti na dva načina: 1. Prava poslovođe bez naloga: 1. Prema ZOO ima pravo na korist nužnih i korisnih troškova al nema pravo na naknadu luksuznih troškova. a ako ne zna . Međutim poslovođa može neke obaveze preuzeti i u svom interesu.pravo na naknadu troškova.može odlučiti da sam dovrši započeti posao 2.ved je dužan da nastavi njegovo obavljanje ako je mogude.stvari ili novac. Posle obaveštavanja gospodara posla poslovođa u principu ne može da napusti posao.drugi dokumenti.da obavesti gospodara posla da je preduzeo neki njegov posao i to je prema zakonu dužan da učini što je mogude pre. U obavljanju posla poslovodstva bez naloga mogu biti predate priznanice.obaveza da postupa sa potrebnom pažnjom.polaganje računa.da nastavi započeti posao.saastoji se u obavezi da se podnese izveštaj o završenom poslu u pogledu troškova odn izdataka koje je poslovođa imao. Međutim ta obaveza da nastavi posao traje sve dok gospodar ne bude u mogudnosti da sam preuzme brigu o poslu. U ovm drugom slučaju on oma pravo od gospodara posla da zahteva da ga oslobodi svih obaveza koje je preuzeo na sebe i naravno da preuzme na sebe one obaveze koje je poslovođa bez naloga preuzeo u njegovo ime.da traži od gospodara posla da ga oslobodi prezetih obaveza. 5. 2.Pravna dejstva poslovodstva bez naloga: iz poslovodstva bez naloga nastaju obaveze i prava posovođe bez naloga: Obaveze poslovođe: 1. Ako poslovođa zna ko je lice čije poslove obavlja. 3. Ukoliko je došlo do štete usled obične nepažnje u našem pravu sud možee smanjiti odgovornost za štetu ili ga osloboditi pladanja naknade.komšija primeti da je oluja na kudi odnela krov.on nije lišen obaveze obaveštavanja nego je u tom slučaju dužan da obavesti naadležan organ starateljstva ili organ lokalne samoupravena teritoriji na kojoj obavlja posao.može se sporazumti sa poslovođom bez naloga da između njih nastane ugovor i dati upustva kako da završi posao. Poslovođa bez naloga može u toku obavljanja posla preuzeti obaveze u ima i za račun gospodara posla i u tom slučaju te obaveze vezuju direktno gospodara posla. Ukolliko se poslovođa ne ponaša u skladu sa stvarnom odnosno pretpostavljenom namerom ili onom koju ima razuman čovek.ukoliko je imao izdatke ima pravo da mu gospodar nadoknadi. . Da bi sprečio dalju štetu zovne majstora i kupi crep.onda je dužan da ga obavesti lično. 3.pravo na naknadu štete. Poslovođa bez naloga je dužan da se u obavljanju tuđeg posla rukovodi stvarnim ili verovatnim namerama razumnog čoveka u datim okolnostima. (npr.obaveza da ustupi ono što je pribavio u obavljanju gospodarevog posla. on de odgovarati za štetu i morade nadoknaditi prema pravilima odgovornosti na osnnovu krivice.odnosi se na naknadu one štete koju je poslovođa sam pretrpeo obavljajudi posao za drugoga.

odnosno putem radia.ali koja nije uređena pravilima o jednostranoj izjavi volje kao izvorima obligacija.u obedanju mora biti navedena radnja koja treba da bude izvršena odnosno uspeh koji treba da bude postignut dabi nastala obaveza obedavaoca na davanje nagrade.al drugi ipak učini posao. i u tom slučaju ima isto dejstvo kao .odnosno ugovor zaključi pod uslovima u ponudi. Ako gospodar posla naknadno izjavi volju i prihvati posao koji je obavioodnosno započeo poslovodstvo bez naloga. ZOO poznaje dve vrste jednostrane izjave volje koje stvaraju obligaciju: 1.poslovođa bez naloga ima pravo na nagradu onda kada je otklonio štetu od lica čiji je posao odnosno ako mu je pribavio korist koja mu je mogla izmadi. To znači da de se pravni odnosi raspravljati ne više po pravilima o poslovodstvu bez naloga. 5. 3. JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE Je peti izvor obligacija. Ako mu gospodar ipak da nagradu. Obaveza koja nastaje iz ponude je obaveza ponudioca da izdrži ponudu određeno vreme.pravo na nagradu. Ako nije otklonio štetu odnosno nije ostvario korist.mora biti određen rok za takmičenje za dobijanje nagrade. Obedanje nagrade obavezuje obedavaoca da obedanje održi.a ne spadaju u nužnei korisne troškove.javno obedanje nagrade 2.svaki takmičar može zahtevati od suda da odredi rok.ima pravo na naknadu do visine koristi. a to je ponuda. Da bi nastao obligacioni odnos potrebni slededi uslovi: 1.pravo na odnošenje dodatka-posloovođa bez naloga ima pravo na odnošenje stvari kojom je uvedana imovina.da je upudena neodređenim licima pri čemu njihov broj može biti određen ili neodređen. 1.da obavljanje u sebi sadrži prestaciju obedavaoca. 5. Ako rok nije određen.onda između njih nastaje ugovor o nalogu.nema pravo na nagradu ali mu ostaju druga prava na osnovu poslovodstva bez naloga.izdavanje hartija od vrednosti Postoji još jedna izjava volje koja stvara obavezu. Slučaj kad nema uslova ispunjenih za poslovodstvo bez naloga. Je izvor obligacionog odnosa između javnog obedavaoca i drugog lica.ali za sam nastanak nije neophodna volja gospodara posla. Ratifikacija.ved po pravilima ugovora o nalogu.javno obedanje nagrade.poslovodstvo bez naloga nastaje sa namerom poslovođe bez naloga da zasnuje obavezu gospodaru posla.to se zove nagradni poklon. U tom slučaju on je ostvario rezultat i ima pravo zahtevati nagradu.štampe ili televizije 2.da je obedanje učinjeno javno.a to je nagrada 4.4.

U rešenju ovog pitanja nastale su brojne teorije.Prema dužini trajanja prestacije: 1. 2. jednostavne.ponuda. 2.su ugovori koji se izvršavaju preduzimanjem jednog akta davanja ili činjenja koji se prostire u kradem ili dužem vremenskom periodu odn.o organizovanju putovanja.trampa.oni ugovori za čiji nastanak je pored saglasnosti volja neophodno da ona bude izražena u formi koju je zakon odredio odnosno koju su ugovorne strane utvrdile kao uslov nastanka i punovažnosti.o zajmu. ugovori sa trajnim izvršenjem.Prema kriterijumu određenosti u zakonu: 1. 5.Prema karakteru prestacije: 1. javno obedanje je opozivo. Izjavljivanjem javnog obedanja nagrade nastaje obaveza obedavaoca da isplati obedanu nagradu i pravo pobednika u takmičenju da zahteva ako je više učesnika istovremeno obavilo radnju ili postiglo uspeh onda svi oni imaju jednako pravo.o pansionu.o lizingu. 2.Bitni uslovi potrebni za nastanak ugovora: 1.ugovor o nepravoj ostavi).su ugovori koji se davaju jednim aktom davanja ili činjenja. 4.to su oni ugovori koji su zbog svoje učestalosti u pravnom prometu zakonom posebno uređeni i čije je ime tačno određeno. Pretstavljaju poseban problem za primenu u pravu jer u slučaju da dođe do spora oko njihovog izvršenja može se postaviti pitanje pravila koje treba primeniiti s obzirom da je u njima sjedinjenoo više elemenata različitih ugovora.ugovori koji se izvršavaju preduzimanjem više uzastopnih sukcesivnih akata davanja ili činjenja. Njihova sadržina nije zakonom posebno uređena niti im je u zakonu dato posebno ime.oni koji naastaju prostom saglasnošdu volja.nisu toliko česti u pravnom prometu. Međutim naknadna izjava obedavaoca o opozivanju obedanja proizvodi pravna dejstva samo ako su učesnici u takmičenju saznali za opozivanje pre nego što su obavili radnju ili postigli uspeh. Ako za opozivanje obedanja nisu znali onda naknadna izjava obedavaoca ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo.o prodaji. (prodaja. neimenovani. 2.ugovori sa trenutnim izvšenjem.pa se postavlja pitanje koja demo pravila postaviti.o ostavi i ug.međutim za razliku od ponude koja je kao neopoziva. formalni.o finansijama.Prema tehnici i načinu zaključenja: . Npr. mešoviti. U našem pravu je prihvadena teorija apsorbcije. kod ugovora o nepravoj ostavi imamo situaciju u kojoj su sjedinjeni elementi ug. neformalni. imenovane.oni koji su sastavljeni od elemenata više ugovora (ug. (ug.zajmu). Po njoj kod jednog mešovitog ugovora treba utvrditi koji elementi kod njega pretežu i ti elementi koji pretežu apsorbuju elemente drugih ugovora. 3. Naime obedavalac može opozvati obedanje na isti način na koji je učinjeno (javno) i ličnim saopštavanjem učesnika u takmičenju i u tom slučaju oduzima dejstvo ranijem učinjenom obedanju.zakupu.oni ugovori koji se sastoje iz elemenata samo jednog određenog ugovora. 2. Podela ugovora 1.zajam).

Dvostrani ugovori se još nazivaju i uzajmni. On je dvostruko obavezan jer nastaje obaveza zajmodavca da preda određenu količinu zamenljivih stvari. 121 do 148.Prema ličnosti ugovornika: 1. ugovori sa sporazumno određenom sadržinom 3.oni kod kojih saglasnošdu volja nastaje obaveza samo za jednu ugovornu stranu.Kriterijum zavisnosti ugovora jednih od drugih 1. Prema shvatanju profesora Antida ugovor o poklonu je dvostrano obavezan pravni posao jer za poklonoprimca nastaje obaveza zahvalnosti koja se sastoji u suzdržavanju. ugovori intuitu personae. 7. 6. 8. Zajam više nije realan ugovor. generalne 6. dvostrane ugovore. ugovore po pristupu 2. Ta pravila su smeštena od čl. posebne. ugovori koji se zaključuju bez obzira na ličnost učinioca. Obaveza poklonoprimca sastoji se u nečinjenju jer povredom može dodi do raskida ugovora zbog nezahvalnosti i gubitka imovinske koristi.zaključuje se prostom saglasnošdu volja.Podela prema odnosu prava i obaveza: 1. pravila o odgovornosti prenosioca za fizičke nedostatke . Ova podela ugovora ima veliki značaj u našem pravu.su ugovori koji se zaključuju s obzirom na ličnost jednog ugovornika ili oba.tako da je izvršenje obaveze iz tog ugovora vezana za određeno lice i ne može biti preneta na drugo lice (npr.preduzimanju pojedinih akata kojima se prema poklonodavcu iskazuje blagodarnost. 2. Značaj podele: ogleda se u tome što se na jednostrane obaveze ugovornika ne primenjuje čitav niz zakonskih pravila za koje je u ZOO određeno da se primenjuju samo na dvostrane ugovore. individualni 5.1. akcesorni.ugovori koji ne mogu postojati samostalno ved njihovu egzistenciju i pravna sudbina zavise od egzistencije i pravne sudbine nekog drugog ugovora (jemstvo). U jednostrane ili jednostrano obavezne ugovore spada ugovor o poklonu (na osnovu njega nastaje samo obaveza poklonodavca da preda poklon i pravo svojine).recipročni i sinalagmatični.to su ugovori kod kojih iz saglasnosti volja ugovornih strana nastaju obaveze za obe ugovorne strane. 2. 1. samostalni.su oni koji mogu da postoje potpuno nezavisno od ostalih ugovora 2. jednostrani ugovori. Ugovor o delu). kolektivni 4.

a ako je ostava sa naknadom onda je njegova odgovornost strožija.o beskamatnom zajmu. Ako je besplatna ostava. Dejstva.zahteva da se ponaša kao dobar domadin.postoji vedi broj razloga n osnovu kojih mogu da prestanu dobročini za razliku od teretnih. pravila o izmeni ili raskidu ugovora zbog promenjenih okolnosti 6.a to je nemoralno ili protivzakonito (apsolutna ništavost).ostavoprimac odgovara za štetu samo ako ih nije čuvao sa pažnjom koju poklanja sopstvenik stvari. Kod teretnih nje dovoljna samo nedopuštena pobuda ved je potrebno da druga strana zna za nedopuštenu pobudu. Značaj podele: ogleda se na polju zaključenja ugovora. dobročini. Prestanak.o besplatnoj ostavi. Nasuprot tomme teretetni se ne zaključuju s obzirom na svojstva ličnosti. Za nastanak dobročinog ugovora potrebno je da se ispuni još jedan dodatan uslov koji se ne traži kod teretnih. Ta odgovornost ne postoji kod dobročinih ugovora. (ug.a to je forma.najopštije se može redi da dobročini ugovori teže nastaju.a da lakše prestaju od teretnih. Kod dobročinih ugovora odgovornost za štetu se blaže ceni nego kod teretnih.o besplatom punomodstvu). (npr.dok kod teretnih zabluda oo motivu je nebitna).kod teretnih ugovora postoji odgovornost prenosioca za fizičke i pravne nedostatke ispunjenja. pravila o prigoru neispunjenja 4.na odnosu odnosno broju obaveza koje nastaju iz ugovora. .a podela na teretne i dobročine zasniva se na ekonomskom kriterijumu na odnosu koristi. Ili kada postoji nedopuštena pobuda kod jedne ugovorne strane. Nastanak. Kod njih prenosilac ne odgovara ako stvar ima neki fizički ili pravni nedostatak. teretni -su ugovori kod kojih svaka strana duguje naknadu za korist koju prma od druge ugovorne strane.a dobročini ugovori se uglavnom tumače na način koji je manje štetan za dužnika i uzima se da je dužnik hteo manje. 1. Dobročini ugovori se zaključuju s obzirom na svojstva ličnosti jedne ugovorne strane.ko dobročinih. pravila o zelenaškim ugovorima 9. ug. pravila o nemogudnosti ispunjenja 7. pravila o prekomernom oštedenjuu 8. Ova podela je vrlo slična podeli na jednostrane i dvostrane ugovore.2. Razlika je u tome što se podela na jednostrane i dvostrane zasniva na pravnom kriterijumu. Nazivaju se još i ugovori bez nanade ili besplatni. Prenosilac kod dobročinih ugovora odgovara samo ako je fizički ili pravni nedostatak prouzrokovao štetu na imovini pribavioca.a ne više. pravila o raskidanju ugovora zbog neispunjenja 5. u.dejstva i prestanka ugovora.usled zablude o motivu -rušljiv. To se najbolje vidi kod primera o ostavi.su oni ugovori kod kojih jedna strana ne duguje naknadu za korist koju prima od druge. Tumačenja ugovora: nejasne odredbe koje se pojave u teretnom ugovoru treba tumačiti na način na koji se ostvaruje pravičan odnos uzajamnih davanja. pravila o odgovornosti za pravne nedostatke ispunjenja 3. Pobijanje zbog oštedenja poverioca: uslovi za pobijanje dobročinih ugovora su Paulijanskom tužbom lakši od onih koji see traže pobijanjem teretnih ugovora.to su ugovori intuitu personae.o poklonu.ug. 2. pravila o ustupanju ugovora.o posluzi. Još se nazivaju ugovori s naknadom ili onerozni.

Kod aleatornih ugovora postoji neizvesnost na koje ugovorne strane računaju prilikom zaključenja. dužine trajanja života primaoca izdržavanja. Ugovor o osiguranju.samim tim one pristaju da odnos njihovih uzajamnih davanja budu nejednaka.u o igri).tako da se zna šta ko prima po osnovu ugovora i šta ko po osnovu ugovora duguje. Ugovor o doživotnom izdržavanju.odn.a ponekad i odvažni ugovori (ug. osiguravač se obavezuje da ukoliko nastupi osigurani slučaj da isplati osiguranu sumu. Zbog toga ako se desi da jedna strana bude prekomerno oštedena kod komutativnih ima pravo da zahteva poništenje ugovora zbog prekomernog oštedenja. Nije bitno da li se radi oprošlosti.ne zna se visina obaveze davaoca izdržavanja ved ona zavisi od jednog neizvesnog događaja tj. aleatorni. tvrde dva suprotna fakta s tim što ona strana čije tvrdnje se pokažu tačne treba da od druge strane primi određenu korist. Opklada je ugovor kod koga strane iznose. 2. Neizvestan događaj koji se pojavljuje kod aleatornih ugovora može biti bilo koji događaj (opšte neizvesan ili događaj neizvstan samo za ugovorne strane.1.pristaju na mogudnost da jedna od njih primi manje. Nazivaju se još i ugovori na sredu. Kod komutativnih ugovora je poznata visina u trenutku zaključenja ugovora.ugovorilac osiguranja se u momentu zaključenja ugovora obavezuje da osiguraniiku plada određenu naknadu i visinu premije osiguranja. Zbog toga ovde važi da se ne mogu poništiti zbog prekomernog oštedenja.o opkladi.odn.sadašnjosti ili bududnosti). Nema nikakvih neizvesnosti. .je takav ugovor kod koga se u trenutku njegovog zaključenja zna kolika je visina i kakav j uzajamni odnos prestacija.ugovori kod kojih se u momentu zaključenja ne zna koja de strana biti poverilac a koja dužnik ili se ne zna kolika de biti visina obaveze jedne ugovorne strane ili se ne zna kakav de biti krajnji odnos uzajamnih davanja ili to zavisi od nekog neizvesnog događaja. komutativni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->