P. 1
Incest

Incest

|Views: 544|Likes:
Published by Nevena Mitranić

More info:

Published by: Nevena Mitranić on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

UVOD

Incest je pojava o kojoj retko govorimo, delom zbog toga što je tretirana kao izopačenost i neprijatna tema, a delom i zbog činjenice da smatramo da je izuzetno retka u civilizovanom društvu. Povremena spominjanja incesta od strane medija i naučnika prvenstveno su fokusirana na retke i šokantne slučajeve zlostavljanja koji isplivaju u javnost, pa se tada tretiraju kao „ekskluzivna vest“, etiketirana ne kao tamna strana ljudskog društva već kao nehumana pojava koja društvu ni ne pripada. Usled toga, jača utisak da incest nije deo svakodnevnice i da samim tim ni ne zavređuje dugotrajno i iscrpno razmatranje. Težinu teme dodatno obezvređuje činjenica da pod pojmom incest najčešće govorimo o rodoskrvnuću kao seksualnom odnosu između bliskih srodnika. Time se uglavnom misli na odnos, sa ravnopravno podeljenom odgovornošću, između brata i sestre, oca i ćerke, majke i sina, ali iz nekog razloga pod tim prećutno podrazumevamo odnos između odraslih i zrelih ličnosti. Iz takvih zaključaka sledi i da je incest dobrovoljna, svesna, obostrana odluka onih koji u njemu učestvuju i koji imaju mogućnost izbora. Ovako predstavljen, incest i ne bi bio toliko strašan ukoliko zanemarimo mogućnost rađanja nezdravog potomstva ili rušenje porodične strukture i remećenje uloga u porodici. Međutim, istinski strašna, potresna i opasna strana incesta ovakvim definisanjem ostaje zanemarena. Upravo tom stranom priče o incestu ću se ovde baviti.

1. Definicija incesta
U ovom radu vodiću se definicijom Zorice Mršević, zasnovanom na ukazima samih žrtvi incesta, po kojoj se incestom označava svaki vid seksualne zloupotrebe deteta od strane osoba od poverenja. Tradicionalna definicija incesta ovim je proširena van kruga bliskih srodnika, jer ono što je zapravo strašno i pogubno po samo dete u slučaju seksualne zloupotrebe nije toliko nasilje nad telom i svest o mogućnosti rađanja nezdravog potomstva, koju, naravno, dete ni nema. Trajne emotivne posledice i najveći bol ostavlja „silovanje“ poverenja i ljubavi koje je dete gajilo prema određenoj osobi, bila ta osoba krvni srodnik ili ne, a koji su prokockani onog trena kada ta osoba postane neko ko nanosi patnju i bol. Ova definicija orijentisana je isključivo na decu kao žrtve, jer su deca ta koja su najugroženija, nemoćna da se odbrane jer njihova egzistencija zavisi od incestnika, nemoćna da ikome kažu jer se njihov glas u društvu niti čuje niti mu se veruje, a pri tom često ni nemaju dovoljno znanja, seksualnog ni verbalnog, da obrazlože situaciju u kojoj se nalaze. Iz navedenog se može uvideti i da su deca, za razliku od odraslih osoba izloženih seksualnom zlostavljanju, čak i bez upotrebe sile od strane incestnika primorana da istinu potiskuju, gutaju i da i dalje nemo trpe zlostavljanje. Kada uzmemo u obzir i činjenicu da je dete biće koje tek treba da se formira kao ličnost i da tokom procesa odrastanja treba da bude zaštićeno i bezbrižno, jasno je da incest ostavlja neizbrisive negativne posledice na ceo kasniji razvoj ličnosti, a samim tim i na život osobe koja ga je u detinjstvu trpela. Takođe, ova definicija uzima u obzir svaki vid seksualnog zlostavljanja, ne samo penetraciju, jer za dete i milovanje po grudima može biti jednako traumatično kao i seksualni čin, ukoliko ga je počinila osoba kojoj se verovalo, a koja je trebalo da bude zaštitnik i pouzdan oslonac.

1

odrastao muškarac je taj koji izbija u prvi plan. kao neko ko je morao da zna šta se dešava.. kada dete obelodani da je zlostavljano od strane nekog bliskog muškog lica. Tako dolazimo do onih teorija o „ćerkama zavodnicama“ i nesrećnim očevima. pri zabrani seksualne zloupotrebe dece. na kraju krajeva. istina o njemu bolje čuvana. Taj osećaj opravdane nadmoći incestniku dodeljuje upravo društvo. stričevima koji nisu mogli da se odbrane od bludne „Evine naslednice“.2. potrebno je osećati se moćnije od deteta. žrtva je ta na koju se svaljuje krivica.koji je zapravo lažan) i . Ovi podaci nam jasno ukazuju da rodna podeljenost igra bitnu ulogu u razumevanju incesta. već da se štite i od mogućnosti seksualne zloupotrebe od strane bilo koga. očigledno je da su žene te koje se češće i lakše doživljavaju kao objekat koji treba posedovati. kao bol. vršenje seksualne zloupotrebe dece ipak je nešto što odlikuje patrijarhalnu kulturu. Pa čak i u onim slučajevima u kojima je dete pošteđeno bezdušne optužbe od strane socijalne sredine. kao i jasna i stroga zabrana vršenja seksualnih odnosa sa bilo kojom osobom koja taj ritual još uvek nije prošla. 2006.2 Dominacija većine Problem uticaja neravnopravne društvene podele moći na incest vidimo i iz primera onih grupa dece koje su najosetljivije – dece sa hendikepom.1 Podaci iz drugih država verovatno bi nam dali približnu sliku sa istom porukom.1 Dominacija muškaraca Iako nisam imala priliku da se dublje bavim psihološkim motivima incestnika. Iz ovog primera vidimo ne samo da su deca u ovim kulturama zaštićena od mogućnosti seksualne zloupotrebe od strane srodnika. retko kad je otac-incestnik taj koji biva optužen. jasnije ćemo uvideti tu „društvenu zaštitu muškaraca“ ukoliko obratimo pažnju na činjenice da se. odnosno. U celoj toj slici. možda. od 4 deteta koja su seksualno zlostavljana. pretpostaviću da je za vršenje seksualne zloupotrebe deteta potreban osećaj dominacije nad njim. 2 . da zaštiti svoje dete i. neko ko nije smeo da se uda za takvog napasnika i zlotvora. Mada nam ovo može delovati kao zastarelo shvatanje odnosa među polovima.. Incest trauma centar. Titulu „glavnog krivca“ tada preuzima majka. čak i da možemo inferiornost žena da pripišemo svim kulturama i svim epohama. dete primorava na ćutanje kako bi se očuvao ugled porodice(ovde staviti. a ukoliko slučaj dospe do javnosti. Pošto je većina žrtvi ženskog pola. Postojanje i skrivanje incesta 2. kome se sve klanja i oko kog se svet vrti. dece u domovima bez roditeljskog staranja i Romske dece. Međutim. dok su od 5 incestnika 4 muškarca i 1 žena. i to „s pravom“. Moja tajna kao strah. nisu vodile isključivo strahom od rađanja nezdravog potomstva. 7. već mnogo svetijim motivom – odbranom detinjstva.. Po statističkim podacima Incest trauma centra iz Beograda. Ovo se vidi iz činjenice da u mnogim društvima koja se smatraju „primitivnim“ postoji ritual inicijacije koji jasno razdvaja doba detinjstva od ulaska u odraslo doba. 1 Bogavac Lj. ukoliko se udubimo u razmatranje savremenog društva uvidećemo da patrijarhalna shvatanja i dalje čine osnov organizovanja porodice. pa i društva i da odnos među polovima nije toliko drugačiji koliko je. 2. U konkretnom slučaju incesta. osećati se da dete posedujemo. Žene se i dalje doživljavaju kao bića podređena muškarcima. str. Beograd. možemo izvesti zaključak da su pre muškarci ti koji sebi daju za pravo da tretiraju dete kao sopstveno vlasništvo. Izvela bih iz ovoga zaključak da su primitivne kulture otišle korak dalje od mnogih savremenih normi time što se. kao sramota. dedama. Kako je većina incestnika muškog roda. 3 su devojčice i 1 dečak. mlađi kao dužni da se potčinjavaju starijima.

društvo joj neće verovati jer je i društvo tretira kao mentalno zaostalu. Po pitanju Romske populacije. jer je toj deci pomoć neophodna i u onim svakodnevnim radnjama koje zdrava deca izvršavaju sa lakoćom. zbog čega čak i da deca iz domova obelodane zlostavljanja koja su prošla. godine 11% čine slučajevi zlostavljanja u spomenutim institucijama. pretpostaviću da se deca bez roditelja nalaze na margini društvene brige. osim informacije da od ukupnog broja slučajeva prijavljenih Incest trauma centru u Beogradu u periodu od 2004. čime se njihovim starateljima u domu i hraniteljima kojima se ta deca dodeljuju ostavlja previše prostora za zloupotrebu. za inferiornost invalida društvo je krivo. Onaj o devetogodišnjoj Romkinji koja sebe smatra neprivlačnom jer njen otac još uvek nije seksualno opštio sa njom. u Romskim porodicama skoro da ne dolazi do ućutkivanja i skrivanja zločina. Iz navedenih objašnjenja možemo zaključiti da društvo prikriva incest jer time štiti samo sebe.3 Na osnovu ovog podatka i prethodno iznetih činjenica o neravnopravnoj raspodeli društvene moći. kada je dete obeleženo kao problematično. do 2006. jer osobe sa hendikepom posmatra kao „društvene parazite“ i time zlonamernim starateljima daje pravo da hendikepiranim osobama naplate što moraju da se staraju o njima. Nisam sigurna da li to treba posmatrati kao dokaz da je incest sastavni deo Romske kulture ili kao dokaz da su Romi zapostavljeni od strane društva i da zato.Sva deca su zavisna od odraslih. Stekla sam utisak da nam je lakše da poverujemo u zlostavljanje Romske dece nego u slučajeve zlostavljanja „belog“ deteta. ali je kod dece-invalida ta zavisnost još izraženija. temelj vlastitog uređenja na kom počiva već vekovima i na kom planira da ostane. zbog svog hendikepa deca-invalidi su često izolovana od društva što samo pojačava veru incestnika da će njegov zločin ostati tajna. govore otvoreno o onome što postoji. muški invalidi skoro uopšte nisu poznati kao žrtve seksualne zloupotrebe. samo je jedan u nizu. str. ali ni tada ne pružamo pomoć već slučaj pripisujemo Romskoj tradiciji i time bezobzirno „peremo ruke“ od svake odgovornosti. u odnosu na fizički zdrave osobe. Kao i u slučaju inferiornosti žena. a i ako shvati. ali ne tako što radi na otklanjanju uzroka tih optužbi. Osim toga. što ponovo većim delom možemo pripisati društvu na savest. „društvo fizički zdravih“. 3 .2 U literaturi koju sam koristila nisam uspela da pronađem veći broj podataka koji bi se odnosili na domove za nezbrinutu decu. deca koja izađu iz ovih domova često se tretiraju kao problematična. ignoriše i ućutkuje. Savremeno društvo kao „muško društvo“. već tako što uporno negira. odnosno četiri puta češće pod rizikom od zlostavljanja u institucijama. kako u njihovoj. tako i u „beloj“ kulturi. Naime. Nije retkost ni da se fizički invalidi neosnovano doživljavaju i kao mentalno hendikepirani. čak incest nailazi na neku vrstu prećutnog odobravanja. naišla bi na još gori doček nego u slučaju običnog deteta. iz svakodnevnih primera možemo da uvidimo nedostatak svesti da je Romima potrebna naša pomoć i zaštita. „društvo belih“ odbacuje sve optužbe koje bi mogle da ga uzdrmaju. dva puta češće pod rizikom od seksualnog zlostavljanja. Pa ipak. dok su invalidne devojke i žene. Pri traženju osnove za ovu optužbu ne moram da idem dalje od morbidnih viceva. Ibid.. Međutim. Pretpostavljam da određen deo njih zaista iskazuje sklonost ka delinkventnim ponašanjima. usled nemoći da se brinu sama o sebi. 2 3 Ibid. smanjena je spremnost društvene sredine da ga sasluša i da mu poveruje. Osim toga. ne plašeći se javnog mnjenja i društvenih sankcija. 8. Bitno je spomenuti i da u podacima o zlostavljanju invalida nalazimo dokaz uticaja neravnopravne podele moći među polovima. što incestnika navodi da pomisli da žrtva neće ni shvatiti šta joj se dešava.

I sama Zorica Mršević na više mesta navodi besmislenost optuživanja deteta za dobrovoljno učešće u incestu ili čak optuživanje deteta za iniciranje incestuoznih odnosa. kada su već doživela incest. Posebno malu decu je lako zaplašiti. postavlja se pitanje zašto se ta neravnopravna raspodela moći ne zaustavlja na surovosti prema ženama. str. jer je naučeno da su odrasli uvek u pravu.. navešću 4 Mršević Z. kao i ljubav i poverenje deteta prema incestniku kao specifičnost incesta. tretirali ga kao aseksualno biće ili ne. jer predstavlja decu kao „zabranjeno voće“.4 Međutim. pretnja od strane bliske osobe. 36. društvo koje decu posmatra kao bespomoćna bića. za neshvatljive postupke odraslog okriviti sebe. objekat nedozvoljene žudnje. Dete neće moći da iz naizgled bezopasnih milovanja i slatkih reči predvidi incest. Dete ne ume da izrazi šta i gde mu je urađeno. Koliko god da se slažem da je to protivno logici. kao što se u slučajevima incestuiranih invalitkinji incestnici pravdaju time da žrtva ima „mentalni hendikep“ usled kog neće ni shvatiti šta joj se dešava. Zato će. Kada se uzmu u obzir naučenost deteta da sluša starije. kaje se što nije progovorilo pre i oseća da je samim tim postalo saučesnik.3. od strane društva koje detetovu reč niti čuje niti priznaje pozivajući se na nezrelost deteta. Ono što mnoge odrasle buni jeste zašto deca. pa u njemu vidi neku svoju krivicu. Čak i kada se pređe na zloupotebu u vidu nepristojnih dodira i pokazivanja polnog organa detetu. Dalje. strašna je sama po sebi jer predstavlja osnovanu egzistencijalnu pretnju – mnoge od tih pretnji fokusiraju se na razaranje porodice. Priznajem da incestuozne odrasle privlači upravo dečja bespomoćnost i nezaštićenost. ne govore o tome. već se odražava na decu koju društvo posmatra kao aseksualna bića? Zorica Mršević ističe veštačku dečju aseksualnost upravo kao podsticaj za vršenje seksualnih delikata nad decom. nesposobna da sama odlučuju o svom životu. ne može nas čuditi što deca nisu u stanju da izbegnu ovaj vid seksualne zloupotrebe. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Jugoslovenski Centar za prava deteta. možda je i dečja aseksualnost zapravo doživljena kao „hendikep“ usled kog dete neće nedozvoljene dodire i reči razumeti kao seksualno uznemiravanje. Kao još jedan od razloga. dečje genitalije su izuzetno osetljive za nadražaje zbog čega su detetu seksualni kontakti u izvesnom smislu prijatni. dete i dalje neće moći da prepozna neadekvatno seksualno ponašanje. Naime. gubitak sigurnosti. ali smatram da bismo jednako uvideli detetovu bespomoćnost i zavisnost od drugih. Žrtve i posledice incesta 3. spomenula sam i pretnje kojima incestnici kupuju sebi sigurnost. kao svoju krivicu i dokaz svog saučestvovanja. pretnje kojima incestnici obavezuju decu na ćutanje. 4 . najverovatnije. 1997. naročito oca. Dolazimo do momenta u kom je ćutanje deteta prouzrokovano time što dete počinje samo sebe da percipira kao krivca. ali i za one starije. Ova činjenica čini dete lakšom metom. Beograd. meni se čini da je doživljaj deteta kao aseksualnog pre opravdanje nego uzrok za incest. Jedan od razloga jeste ono što sam u prethodnom pasusu spomenula – nedostatak reči kojima bi se opisala seksualna zloupotreba.1 Dete kao meta Pošto smo istakli podelu moći na osnovu pola kao jedan od osnovnih društvenih uzroka incesta. sladak samim tim što je nedozvoljen. niti će mu biti jasno iz kog razloga se ono odigrava. gubitak ljubavi. kojima često čak ni ime ne zna. tereti im istovremeno na leđa dobrovoljne seksualne aktivnosti i skida sa dece etiketu aseksualnosti. pa oni neće prouzrokovati traume ili pritužbe. Dete postaje svesno toga i doživljava užitak kao nešto prljavo i sramno. Pored toga. Ostaviću po strani dilemu da li je dete seksualno ili aseksualno biće i pozabaviću se činjenicom da dete nema nikakva znanja o seksu i polnim organima. Incest između mita i stvarnosti. Razlog zlostavljanja nije mu jasan. jer je potrebna određena zrelost da bismo shvatili šta se dešava u incestuoznom odnosu i iz kojih pobuda.

želja i potreba. njegovih planova. verovanja i vrednosti. pokušaji suicida. Dete koje trpi seksualno zlostavljanje možemo prepoznati na osnovu različitih fizičkih simptoma. zatim na osnovu psihičkih tegoba kao što su depresija. op. čak i ona koja su nadarena za crtanje. Odraslima je. Naime. Zato Zorica Mršević ističe da ukoliko želimo da prepoznamo seksualnu zloupotrebu. inkontinencija.5 Slika 1. svoju spremnost da drugima izađe u susret. naravno. 3. Detetov self-koncept remeti se. Interesantan je podatak da seksualno zlostavljana deca. Prepoznavanje seksualne zloupotebe od strane odraslih ključni je korak u rešavanju problema. incestnik probija ove još nestabilne granice i time dovodi dete do zaključka da nije sposobno da samo definiše svoje potrebe i želje. Međutim.2 Posledice incesta Incest je izuzetno snažna trauma koja utiče na razvoj deteta i na njegovu kasniju sposobnost uspostavljanja odnosa sa drugim ljudima. zato ukoliko želimo da pomognemo žrtvi. kao bol. ne moraju se naći kod svakog deteta koje prolazi kroz seksualno zlostavljanje. ućutkuju svoje dete i čak ga optužuju da laže. kao ni granice do kojih se dete oseća lagodno razgovarajući o sopstvenim osećanjima. lakše da odbace nego da prihvate pomisao da je njihovo dete bilo zlostavljano. str. granice svesti o svojim potrebama i potrebama drugih. pre nego što je dete imalo priliku da ga izgradi. moramo umeti da je prepoznamo. od modrica ili bolova u stomaku pa do polnih bolesti. pa se da pretpostaviti da će tako reagovati i na detetove pokušaje objašnjenja zloupotrebe.. jer je to jedini način da prozremo sve maske incesta. samopouzdanje.. itd. Već sam izložila neke razloge iz kojih ne možemo očekivati da će nam se same žrtve javiti. u slučaju incesta. često ne umeju da nacrtaju sebe već crtaju samo obrise ili žvrljotine. Nasilnim putem. a opet. kao sramota. Incestno iskustvo razoriće detetovu sliku o sebi. problem je što se ovi psihički simptomi mogu naći kod svakog deteta koje prolazi kroz neku krizu. Zato žrtva stiče nejasan osećaj same sebe kao neodvojive od incestnika. Moja tajna kao strah.cit. moramo prvo priznati da ona postoji i da je moguće da se odigrava upravo u našem bliskom okruženju. 19. poremećaji u ishrani. incestnik ne dopušta detetu da izgradi granice svog sigurnog prostora.detetovu svest o neverici odraslih. Kao primer. Odgovor incestuirane petogodišnjakinje na zadatak da nacrta sebe 5 Bogavac Lj. pa pokušavaju da zažmure pred dokazima. Deca se često susreću sa nevericom i nipodaštavanjem kada izjave nešto što odraslima zvuči čudno ili nepristojno. svoj prostor. 5 . prilažem prvi crtež iz faze lečenja devojčice koja je seksualno zlostavljana od strane dede sa očeve strane kada je imala pet godina.

Vrednosti koje su ugrožene incestnim zbivanjima jesu. a koje su pretrpele seksualno zlostavljanje često sebe crtaju sa izraženim ženskim atributima. ugroženi su svi međusobni odnosi. butina i zadnjice. bazične ljudske vrednosti: porodične. koji joj je stalno upućivao pohvalne komentare na račun grudi. Dete ne može da proceni da li je ono nečim izazvalo incest ili ne. doživljavajući ga kao saučesnika u incestu jer je telo „uživalo“. Kako ovaj vid zloupotrebe. ugrožene su sve uloge u porodici. Male devojčice. kod kojih se još uvek nisu razvile obline. Odgovor incestuirane osmogidšnjakinje na zadatak da nacrta sebe Možda zbog toga žene koje su bile seksualno zlostavljane u detinjstvu ispoljavaju sklonost ka nošenju vrećaste odeće i ka poremećajima u ishrani – ne bi li svoje telo načinile što sličnijim muškom i time negirale ženstvene obline koje se doživljavaju kao prljave i sramne i uzrok svega lošeg što se u detinjstvu odigralo. bez obzira na to da li je incestnik član porodice ili ne. ako nekom kaže.6 Slika 2. naročito prema sopstvenom telu. uništavajući na prvom mestu veru u ljude jer je dete iznevereno od strane osobe od koje bi se to najmanje očekivalo. Razumljivo je i da incestno iksustvo ruši detetova verovanja.Iz te nemogućnosti uspostavljanja kontrole nad sopstvenim telom i životom javlja se i nedostatak samopouzdanja. Taj skup teških. kao biće bez prava glasa.. seksualno zlsotavljane od strane očuha. 37 6 . pretpostavljam zbog koncentracije dodira incestnika na tim određenim mestima ili zbog njegovih komentara koji se odnose na te delove. Osim toga. obuhvata celu porodicu i na sve članove vrši razarajuće dejstvo. po dete razarajućih pitanja dovodi do sve većeg povlačenja u sebe i sve izraženije detetove netrpeljivosti prema sebi samom. od odnosa deteta 6 Ibid. ljubavne i prijateljske. često i kao uzrok zbog kog se incest i odigrao... što je donekle prikazano u prethodnim pasusima. da li ga svojim ćutanjem podržava. zapravo. Jedan od primera je crtež osmogodišnje devojčice. a odmah potom i veru u samog sebe. od uloge deteta kao bespomoćnog i nevinog bića. str. da li će biti kažnjeno od strane incestnika ako se usprotivi. dete koje je zlostavljano prolazi kroz konstantnu konfuziju celokupnim incestnim zbivanjem i ulogom incestnika kao i vlastitom ulogom u njemu. pa do uloge oca i majke kao zaštitnika i vaspitača. te ga dete tretira kao nešto prljavo i nepristojno. neko ko ne može da se odbrani. Žrtva se konstantno oseća kao neko ko je potčinjen. Seksualno zlostavljano dete najčešće mrzi svoje telo. da li je saučesnik. koje niko ne želi da čuje.

sa tendencijom proširenja i iako su neke od navedenih stavki međusobno kontradiktorne i dobar deo navedenog može se. osećaj krivice. kao i neke lične karakteristike same žrtve – njena sposobnost racionalnog sagledavanja problema. tuga. potreba za ritualom. u nekim izolovanim ili blažim oblicima.3 Proces žaljenja Jednom kada je žrtve utvrđena i kada postane svesna da je u detinjstvu preživela incest. kao i do sad. Žrtve incesta moraju da se suoče sa traumom koja je neminovno ostavila nekog traga na njima i da prođu kroz proces žaljenja koji odlikuje svako veliko suočavanje sa gubitkom. Tada dete stiče pogrešnu predstavu o pravilnom vaspitanju. povređivanjem ili nekim sličnim negativnim ishodom. Težina prolaska kroz taj proces kao i nerazumevanje sredine dodatno otežavaju razrešavanje post-incestnog sindroma i teraju žrtvu da ostane zaglavljena u traumi koju je još kao dete preživela. Takođe su značajni podaci o vrsti radnji seksualne zloupotrebe koje su vršene. op. porodične vrednosti su najugroženije ukoliko je incestnik član porodice. zbunjujućim emocijama i sam po sebi je konfuzan za osobu koja kroz njega prolazi kao i za njeno okruženje jer na mahove deluje kao da je priveden kraju. utučenost. Zbog toga mnoge žene koje su bile incestuirane srljaju iz veze u vezu. Incest između mita i stvarnosti. one neće moći da kažu Ne. pa tako i sa gubitkom detinjstva i nevinosti. Pa ipak. sledećeg zlostavljača kom. normalnoj roditeljskoj/rodbinskoj ljubavi i normalnom ispoljavanju te ljubavi. Međutim. smisao za humor. zbunjenost. što će se sve negativno odraziti u sekundarnoj porodici koju dete bude zasnovalo. ili pak svakog pripadnika suprotnog pola doživljavaju kao budućeg seksualnog partnera. čak i kada stupa u odnose sa drugima.. Lista posledica incesta je prilično dugačka. Proces žaljenja predstavlja prolazak kroz više od 10 faza koje su bogate konfliktnim. optimizam.cit. Osoba koja je u detinjstvu prošla incest često ima predrasudu da se ljubav svodi isključivo na seksualni odnos i da će se nužno završiti napuštanjem. naći i kod normalnih osoba. 3. napori ka objašnjenju i redefinisanju. o roditeljskoj ulozi. pa do odnosa roditelja među sobom. verovatnije je da je trauma ostavila ozbiljne posledice i da će u budućnosti razlog tih posledica ostati bolje skriven.prema roditeljima i roditelja prema detetu. razumevanje i rasterećenje od krivice. računajući i seksualne. oslobođenje od tuge. trauma je veća zbog već spominjane pogubnosti „silovanja“ ljubavi i poverenja. o traženju podrške i izvorima utehe kojima je dete pribegavalo. Ljubavne vrednosti su ugrožene usled navedenog sticanja pogrešne predstave o ljubavi i ispoljavanju te ljubavi. Faze post-incestnog sindroma su (sledećim redom) : neverica. ili sa gubitkom iluzije da su imale detinjstvo i nevinost.7 7 Mršević Z. dok druge beže u suprotnost i izbegavaju bilo kakav vid prisnih kontakta. ljutnja. Jedan od faktora je bliskost odnosa između incestnika i žrtve – što je odnos bio prisniji. strah i anksioznost. 104. poznavanje tih simptoma može dosta olakšati u utvrđivanju žrtve seksualnog zlostavljanja. a na mahove kao da se vratio na početak. trajanju zlostavljanja. njeni problemi nisu okončani već naprotiv – tek počinju. str. Prijateljstva sa suprotnim polom naročito su osetljiva kategorija jer incestuirane osobe ili teže da izbegnu svaki kontakt sa suprotnim polom. ne zavisi samo od čina incesta već i od drugih okolnosti.. koliko jake i negativne posledice će iskustvo proživljenog incesta ostaviti na osobu. 7 . ne zadržavajući se ni u jednoj. Jedan od pokazatelja istinitosti ove tvrdnje jeste i činjenica da je veliki deo incestnika i sam bio incestuiran u detinjstvu. broju učinioca. „ostaje u svojoj ljušturi“ i ne iskazuje poverenje ni prema kome. očajanje. Prijateljske vrednosti dovode se u pitanje prvenstveno zbog tendencije seksualno zlostavljane osobe da se povuče u sebe i da. Drugi faktor bio bi uzrast žrtve u trenutku zloupotebe – što je osoba bila mlađa.

Prva činjenica odnosi se na temu koja je u ovom radu već dotaknuta. Upravo ta običnost i prosečnost pomažu incestniku da izbegne kaznu za svoja nedela. Incestnici i prećutni saveznici 4. To su muškarci previše slični bilo kom drugom muškarcu. nevinim detetom. „Zla veštica“ je obmana koja suprugu predstavlja kao krivca za incest. Te faktore možemo pronaći upravo u društvenom tretmanu muškarca od samog njegovog rođenja: doživljaj rođenja muškog deteta kao nagrade za roditelje. dobronamernog i nedužnog. Ta hibridna tvorevina ispoljava se kao „izopačena ljubav“ i „poremećena osećajnost“ – kao incest.4. ali ukoliko ne prihvatimo dokaze običnosti i ljudskosti incestnika. svakodnevnu. pronalaziće za njega olakšice i druge šanse čak i tamo gde ne bi smelo da ih bude. monstrum. ima za cilj da samog incestnika predstavi kao pitomog. kada ga društvo jednom označi kao primernog čoveka. mušku. grubost. tražićemo krivce na pogrešnoj strani i nećemo moći da prihvatimo incest kao svakodnevnu pojavu sa kojom se svakodnevno treba i boriti. a dobar deo njih još uvek „plovi na tom talasu“. 8 . temu preterane moći koju društvo daje muškarcu. Verovatno bi nam lakše bilo da verujemo da su incestnici zveri koje nemaju ništa slično sa nama. u krajnjem slučaju. Beograd.“ Ova rečenica Riča Snoudouna8 predstavlja upravo činjenice sa kojima ne želimo da se suočimo. niti da se zanemare osećanja prema detetu. Working with incest offenders: Excuses.čovek ili zver? Svako ko se barem jednom ozbiljno zamislio nad temom seksualne zloupotrebe dece sigurno je zapitao sebe kakav čovek je potrebno biti da bi mogao na takav način da naneseš detetu bol i poniženje.1 Incestnik . očinska osećanja.. najjednostavniji način razrešenja konflikta. ali način na koji izražava svoju ljubav prešao je granice društveno i moralno prihvatljivog. isticanje agresivnosti i nedostatka emocija kao karakteristika muške prirode. Pretpostaviću da do unutrašnjeg konflikta dolazi kada se slika „ledene muškarčine“ sudari sa bespomoćnim. prihvatajući i sve negativno što ona nosi – bezobzirnost. Prvi odgovori koji su se meni javili bili su „Psihopata. da se ne žrtvuje ni idealna slika o sebi kao muškarcu. itd. društvo će tolerisati i sve njegove mane. Neki su se. 1994. optužuje je što je zapostavila svoje bračne obaveze i. Excuses. očigledno postoji nešto u „prosečnom muškarcu“ što dovodi do incesta i što bi trebalo razmotriti. svodi se na laž da je ceo incest zapravo bio pokušaj da se detetu pomogne na 8 Snowdon R. Prevod Autonomnog ženskog centra. iskompleksirani perverznjak“. više nego prethodne dve. pomoću kojih će zavarati društvo. Te priče se mogu svrstati u tri tipa: „Lolita“. jeste da se pronađe model ljubavi i osećajnosti koji će u sebi sačuvati svu dominantnost. iskustvo ljudi koji su radili sa incestnicima pokazuje drugačije. Naime. očigledno. „Zla veštica“ i „Deda Mraz“. a i sebe same. incestnici kreiraju priče kojima će se opravdati. verovatno toga svesni. previše indoktrinirali u ovakva učenja i umesto realne slike o sebi prihvatili predstavu o „alfa mužjaku“. Pošto su. bezosećajnost. Druga činjenica odnosi se na ličnost samih incestnika – potpuno prosečnu. U slučajevima seksualne zloupotrebe deteta u kojoj su počinilac i žrtva u srodstvu. U tom slučaju. Međutim. koje pobuđuje ljubav i topla. Excuses. što nije zaustavila zlostavljanje. 9 Ibid. akcentovanje snažnih seksualnih nagona kao bitne odrednice muškog pola. na određenom nivou svesti. incestnik najčešće zaista voli svoje dete i brine o njemu. „Deda Mraz“ je priča koja.9 „Lolita“ je tipična strategija svaljivanja krivice na dete. optuživanje devojčice da je ona inicirala seksualni odnos i da se ponašala zavodnički. bezobzirnost i grubost „alfa mužjaka“. pa i zločine koje on počini. U najkraćim crtama. Većina prosečnih muškaraca otisnula se u život na osnovama takvih učenja. „Počinioci incesta su muškarci koji jednostavno imaju moć da uzmu ono što žele i – to uzimaju. Međutim.

postoje slučajevi u kojima se dete požali majci. takođe. Pri tom sam nastojala da kroz sam rad iznosim neke svoje zaključke. da je lažljivica. a majka to nije uspela da primeti i da joj pomogne. poricanje incesta je tipična reakcija svih majki žrtava u prvom trenutku kada saznaju za incest. snabdevene raznim fotografijama i video materijalima. zablude o Zloj veštici i Loliti i koji otvoreno priznaju. jer je uloga majke u prevazilaženju traume često ključna. emocionalne sigurnosti. 4. Kroz sve obrađene teme. probala sam da se približim temi što sam više mogla. kao i temema na kojima se članovi podstiču da iskažu sopstvene incestuozne seksualne fantazije (Primeri nekih od tih foruma su: actualincest. tolikih nemih i neotkrivenih. izneverenosti i bespomoćnosti. smatrajući da ću tako uhvatiti suštinu. jer je doživljava kao „stub porodice“. ili čak majka vidi dokaze incesta. shvatila sam koliko je zaštita dece od seksualne zloupotrebe ključna 9 . optuživale ga ili skrivale incest. bila žrtva incesta i da se još uvek bori sa nemogućnošću da to sebi prizna. ukoliko se incest obelodani. Razumljivo je da se majka ne može smatrati saveznicom ukoliko nije bila svesna postojanja zlostavljanja u svojoj kući. prolaze kroz određenu vrstu traume. dok je na internetu banalno lako pronaći forume posvećene strasnim obožavaocima incesta.2 Majka – saveznica ili žrtva? Kada se incest obelodani. možda će biti spremna da se suprotstavi zbog deteta. kurva i slično. Moguće je da je i majka. bilo da se oslobodi ili da se „u sigurnoj atmosferi“ nauči ljubavnim i seksualnim odnosima kako bi bilo spremno za život. Pa ipak. ZAKLJUČAK Teško je zaključiti temu koja čestito nije ni započeta. bilo da su zaštitile svoje dete. treba napomenuti da postoje i oni muškarci koji u potpunosti odbacuju masku Deda Mraza. one biti optužene.. Mnoge majke odluče da ostanu u poricanju. Majku često optužuje i sama žrtva.. čak sa prenaglašenom arogancijom i bezobzirnošću.). Nakon što sam se bliže upoznala sa temom incesta. tako da odbija da vidi i čuje dokaze o incestu nad detetom kako bi sprečila „otvaranje Pandorine kutije“ i buđenje sopstvene traume. Sve navedeno odražava se u ranije spomenutoj priči o Zloj veštici koja predstavlja svojevrsnu obmanu za skretanje pažnje sa pravog krivca. Kada majka otkrije incest. koje se pod pompeznim parolama bori protiv seksualne zlupotebe deteta. kao nekoga ko je morao da zna šta se dešava i ko je morao da zaštiti svoje dete. Moguće je da je majka. Ne može se ovako ograničenim brojem stranica uhvatiti realan odraz tolikih vekova ignorisanja incesta. ona mora da se opredeli na čiju će stranu stati – muža ili deteta. exxxtreme. Ne samo da je društvo optužuje. baš kao i ćerka. Međutim. ali njena spremnost ne može se porediti sa njenom nesposobnošću da ikakvo suprotstavljanje efikasno sprovede u delo. pa opet ne čini ništa kako bi zlostavljanje zaustavila. najčešće se za za krivca proglasi majka. Međutim. Neke se okreću protiv kćeri ne toliko iz privrženosti mužu koliko iz pokušaja da speru osećaj krivice. U svakom slučaju. Ovakva odluka može biti jako štetna po samu žrtvu incesta.bilo koji način. svu strahotu dela koje su počinili. ili zbog iluzije da će time spasiti porodicu od razaranja. uništenih života. Postoji više mogućih razloga za to. svesne da će. da prolazi kroz pakao i da joj je potrebna pomoć. Zato bi bilo dobro da društvo promeni stav prema majkama žrtvi seksualne zloupotebe i da pruži i njima pomoć i podršku jer i one. Često majke biraju da podrže muža zbog finansijske sigurnosti. Tako se rešavaju frustracija optužujući svoju kćer da je ona ta koja ruši dom. kao ključna se provlači lažna i licemerna nesvest društva. iz uverenja da se nekako na njoj moralo primetiti da je zlostavljana. Ukoliko nije sposobna da se suprotstavi mužu nasilniku i da odbrani sebe. ins-dream. žrtva u sopstvenoj kući. slaganja i neslaganja o navedenim temama. baveći se akterima priče o incestu.

hehe). ukucati „incest” na internet pretraživač ili namenski tražiti u biblioteci knjigu sa rečju „incest” u naslovu. a koliko joj se malo pažnje pridaje. a samim tim ni pravu težinu. u protivnom društvo neće osetiti njegovu svakodnevnu. Problem i jeste u privlačenju ljudi. informisati ljude o značaju deteta za budućnost sveta. Polazeći od same sebe kao primera.tema za budućnost svih nas. toliko se naglo ista reakcija i slegne. Malo je onih koji će. jer ukoliko rasvetlimo uzroke koji počivaju iza incesta i ukoliko ih ljudi postanu svesni. moralo biti održano barem jedno predavanje. Možda time ne bismo učinili primetnu promenu. Da bi se shvatila težina incesta. da ne vidimo ozbiljnost niti učestalost incesta. jer nas je društvo toliko uljuljkalo u svoje laži. ali i oznake “zversko” i “neprirodno”. Informacije postoje. ili kao vannastavno predavanje). koliko god nam on bljeskao pred očima. ćutanja i pravdanja. Na takvim radionicama trebalo bi preći teme kojih sam se i ja dotakla u ovom radu. Trebalo bi osmisliti interesantne. ali ne postoji interesovanje za njih. Ta ideja je da se o incestu mora što više govoriti. Završiću ovde pokušaj skraćenog izlaganja mojih razmišljanja o prevenciji seksualne zloupotebe dece. uprkos sve češćim slučajevima incesta koji isplivavaju u javnost. 10 . kad se bolje razmisli. obogatilo redove boraca za zaštitu fundamentalnih prava deteta. priče o incestnicima. a pri tom podstaći učenike da iskazuju svoje mišljenje i kroz razne specijalno osmišljene zadatke navesti ih da iskažu sve svoje predrasude i da uvide koliko su grešili i u čemu. Sa incesta se mora skinuti oznaka „tabu”. realnu pretnju. o incestu i njegovom stvarnom značenju i statistici. barem kod nekih javiće se potreba da ih u svom životu kontrolišu (ili potraže profesionalnu pomoć) mačak. upoznati se sa specifičnostima detinjstva i sa mogućnostima da deci pomognemo. ukazujući na opasnosti ignorisanja. Takođe je jako važna i. velika nagrada. Smatram da bi u svakoj srednjoj školi. a ne na način koji će časopisima doneti ekskluzivnost i novinarima priliku da napišu horor priču. a možda čak i umanjilo broj onih sa incestuoznim porivima. ali onako kako jeste i kako činjenice pokazuju. mora se popraviti i stabilizovati slika deteta u društvu. kako bi se naveli mladi da dođu i čuju o čemu je reč. Istina je da postoje programi koji su namenjeni upravo informisanju o datoj temi. ili još bolje radionica. mladih prvenstveno. Pretpostavljam da su takve teme samo još jedna podgrupa kategorije „Svako čudo za tri dana dosta” i koliko naglo izazovu burnu reakciju. na temu incesta (u okviru nastave sociologije. uključiti u njih potresne priče žrtvi incesta. privlačne programe. mnogo prijatnija dužnost. smatram da bi detaljno informisanje ljudi. Dalje će tema i informacije sami obavljati posao. u svakom odeljenju. bez obaveze ili potajnih mračnih fantazija. ali barem nekoliko dečjih života biće spašeno što je. ali takvi programi moraju postati masovniji. Neobična je i nezainteresovanost ljudi. na sreću. ne samo braneći ih već i podstičući ih na njihovom putu. Ideja kojom sam se vodila pišući prethodna tri pasusa jeste ona koja se kroz ovaj rad konstantno provlačila.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->