Goran Šimić

Sadržaj  Uvod  Web registri  Jezik za opis Web servisa – WSDL  SOAP .

Uvod  poseban tip Web aplikacija  drugim aplikacijama (ne moraju da budu Web aplikacije). posredstvom mrežne infrastrukture i HTTP protokola. direktno nude funkcionalnosti  Web servisi dozvoljavaju drugim aplikacijama da koriste njihove funkcionalnosti  namenjeni da podrže interoperabilnost kroz standardizovane formate i funkcionalne pozive .

 broj argumenata.  tipovi argumenata.Web registri  kod Web servisa funkcionalnosti su negde na mreži  Podaci koji omogućavaju da korišćenje funkcija  naziv funkcije.kao datoteka na nekom Web serveru .  tip povratne vrednosti  Ovi podaci moraju da se deklarišu .

Web registri  Ti Web serveri se zovu Web registri .

1 i verzija 2.1) / description (v2.Web Services Description Language  Verzija 1.WSDL  WSDL .0)  Delovi  Apstraktni  Konkretni .Jezik za opis Web servisa .0 jezika  WSDL opis je XML dokument koji ima tačno utvrđene elemente  Root element:  definitions (v1.

Jezik za opis Web servisa . deklaracije poruka koje se razmenjuju između davaoca i korisnika Web servisa i deklaracije operacija koje se pri tome vrše način za povezivanje na Web servis i pristupna tačka za povezivanje na Web servis  Konkretni   .WSDL  Delovi  Apstraktni    deklaracije prostora imenovanja (nazivi konteksta aplikacije).

WSDL  Verzija 1.0 jezika .1 i verzija 2.Jezik za opis Web servisa .

WSDL  Primer .Jezik za opis Web servisa .

SOAP  Simple Object Access Protocol  najčešće korišćen protokol za razmenu poruka između davalaca i korisnika Web servisa  Koristi XML formatirane dokumenta .

SOAP  SOAP poruke su struktuirane  Zaglavlje .podaci koji su vezani za način izvršenja aplikacije  U telu se nalaze informacije koje se razmenjuju .

SOAP  SOAP primer .