Goran Šimić

Sadržaj  Uvod  Web registri  Jezik za opis Web servisa – WSDL  SOAP .

posredstvom mrežne infrastrukture i HTTP protokola. direktno nude funkcionalnosti  Web servisi dozvoljavaju drugim aplikacijama da koriste njihove funkcionalnosti  namenjeni da podrže interoperabilnost kroz standardizovane formate i funkcionalne pozive .Uvod  poseban tip Web aplikacija  drugim aplikacijama (ne moraju da budu Web aplikacije).

 broj argumenata.kao datoteka na nekom Web serveru .  tipovi argumenata.Web registri  kod Web servisa funkcionalnosti su negde na mreži  Podaci koji omogućavaju da korišćenje funkcija  naziv funkcije.  tip povratne vrednosti  Ovi podaci moraju da se deklarišu .

Web registri  Ti Web serveri se zovu Web registri .

0 jezika  WSDL opis je XML dokument koji ima tačno utvrđene elemente  Root element:  definitions (v1.1) / description (v2.1 i verzija 2.Web Services Description Language  Verzija 1.Jezik za opis Web servisa .0)  Delovi  Apstraktni  Konkretni .WSDL  WSDL .

Jezik za opis Web servisa .WSDL  Delovi  Apstraktni    deklaracije prostora imenovanja (nazivi konteksta aplikacije). deklaracije poruka koje se razmenjuju između davaoca i korisnika Web servisa i deklaracije operacija koje se pri tome vrše način za povezivanje na Web servis i pristupna tačka za povezivanje na Web servis  Konkretni   .

Jezik za opis Web servisa .0 jezika .1 i verzija 2.WSDL  Verzija 1.

Jezik za opis Web servisa .WSDL  Primer .

SOAP  Simple Object Access Protocol  najčešće korišćen protokol za razmenu poruka između davalaca i korisnika Web servisa  Koristi XML formatirane dokumenta .

podaci koji su vezani za način izvršenja aplikacije  U telu se nalaze informacije koje se razmenjuju .SOAP  SOAP poruke su struktuirane  Zaglavlje .

SOAP  SOAP primer .