ELEKTROTEHNIKA 1 MJERNE JEDINICE

OPĆENITO

Osnovne jedinice za mjerenje Znanstveno obilježavanje brojeva Obilježavanje brojeva u tehnici i metrički prefiksi Pretvorba metričkih jedinica Upotreba kalkulatora Literatura
22.4.2009 1

Osnovne mjerne jedinice
Pravilno obilježavanje i upotreba mjernih jedinica vrlo je značajna u razumijevanju elektrotehnike. Znanstveno i tehničko obilježavanje brojeva i jedinica naročito dolazi do izražaja upotrebom kompjutora ili kaklulatora. Za razvoj tehnologije, znanosti i tehnike bilo je potrebno ustanoviti jedan jedinstveni meñunarodni sustav (standard) označavanja mjernih jedinca. Zbog toga, se još daleke 1875.godine na konferenciji jedanaest zemalja, u Francuskoj, prihvatio meñunarodni standard (Le Système International d’ Unités ) nazvan SI standard. Da bi se mogao razumjeti SI standard potrebno je specificirati osnovne, dodatne i izvedene jedinice.
22.4.2009 2

Osnovne i izvedene jedinice
SI sistem se zasniva na sedam osnovnih (bazične jedinice) i dviju dodatnih jedinica. Sve se mjerne veličine mogu prikazati pomoću kombinacije osnovnih i dodatnih jedinica.
VELIČINA- OSNOVNA Dužina Masa Vrijeme Električna struja Termodinamička temperatura Svjetlosni intenzitet Količina tvari JEDINICA Metar Kilogram Sekunda Amper Kelvin Candela Mol m kg s A K cd mol SIMBOL

22.4.2009

3

DODATNA Ravni kut Prostorni kut JEDINICA Radijan Steradijan SIMBOL r sr Osnovna električna jedinica je amper i predstavlja jakost električne struje. 22. vrlo složena i nepraktična. a njen iznos sa simbolom A (od Ampere). Zbog toga. snaga i magnetski tok) mogu se izvesti pomoću osnovnih pa se nazivaju izvedene jedinice. pomoću osnovnih. Npr.Osnovne i izvedene jedinice VELIČINA . izvedena jedinica za napon. čiji se iznos u voltima označava simbolom V (od Volta) može se dobiti od osnovnih jedinica m2 · kg · s-3 · A-1. se volt uzima kao pretvorena jedinica. Sve ostale električne i magnetske jedinice (napon. No vidljivo je da je pretvorba takvih jedinica.2009 4 . Struja se označava slovom I ( od intensity ).4.

italic V predstavlja napon .4. koji su jedinca za snagu. a nonitalic V volte. kao i njihove simbole. italic slova označavju veličinu a nonitalc simbol te jedinice. da bi se oznake pomoću simbola razlikovali prilikom pisanja. a W označava wat-e.Osnovne i izvedene jedinice Simboli se koriste jedanput kad označavaju veličinu a drugi put kao oznaka za jedinicu. Npr. Drugim riječima.2009 5 . koje su pretvorene iz osnovnih SI jedinica. Tabele prikazuje bitne električne veličine. 22. Zbog toga. P označava snagu.

Električne pretvorene jedinice VELIČINA Kapacitet Naboj Vodljivost Snaga Energija Frekvencija Impedancija Induktancija Reaktancija Rezistancija Napon SIMBOL C Q G P W f Z L X R V SI-JEDINICA Farad Coulomb Siemens Watt Joule Hertz Ohm Henry Ohm Ohm Volt SIMBOL F C S W J Hz H V 22.2009 6 .4.

Magnetske pretvorene jedinice VELIČINA Jakost mag.2009 7 .polja Magnetski tok Jakost mag.4. toka Magnetomotorna sila Permeabilnost Magnetski otpor SIMBOL SI-JEDINICA SIMBOL H Amper/metru A/m Φ Weber Wb B Tesla T Fm Amper zavoja Az µ Weber/amper-metru Wb/Am R Amper-zavoj/ weberu Az/Wb 22.

Tako npr. proizlazi da za 1A treba 6.Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci U elektrotehnici i elektronici koriste se vrlo velike i vrlo male jedince.000.masa protona iznosi mp = 0.00000000000000000000000167 grama ili ako se definira jakost struje od 1A sa brojem elektrona koji teku vodičem poprečnog presjeka svake sekunde.2009 8 .000.000.000.250. 22. Nadalje električna struja može poprimiti iznose u tisućama ili milijunima ampera kao što i električni otpor može iznositi milijune ohma.4.000 elektrona na sekundu.

2009 9 .Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Kako bi dopunili ovaj dio potrebno je: Odrediti kako se upotrebom obilježavanja u nauci pišu brojevi (broj sa bazom deset) Prikazati bilo koji broj sa bazom deset Računati sa brojevima čija je baza deset 22.4.

67x 10-24 grama.2009 10 .4. U znanstvenom obilježavanju jedinica se predstavlja kao umnožak broja od 1 do 10 sa brojem čija je baza deset. 22. Na primjer masa protona iza decimalnog zareza ima 23 nule i nakon toga „167“. U našem slučaju on bi se pisala kao 1.Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Znanstveno obilježavanje predstavlja na prikladan način prikazivanje malih i velikih brojeva i računanje s njima.

2009 11 . 22.Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Prikazivanje brojeva sa bazom deset Taj broj se sastoji od eksponenta x i baze deset (10x). Za pozitivne eksponente broja deset decimalna točka pomiče se u desno od decimalne točke broja.4. Za negativne eksponente broja deset decimalna točka pomiče se u lijevo od decimalne točke broja. Iznos eksponenta broja deset odreñuje koliko se decimalna točka pomiče lijevo ili desno od decimalne točke broja.

4.01 10-1 = 0.000 1.000.000 100.Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Pozitivni i negativni eksponenti brojeva sa bazom deset: 106 105 104 103 102 101 100 22.000 100 10 1 10-6 = 0.000 10.0001 10-3 = 0.00001 10-4 = 0.2009 = = = = = = = 1.1 100 = 1 12 .001 10-2 = 0.000001 10-5 = 0.

005 = 5 x 10-3 (d) 0.0000025 22.000.Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Primjer Izrazi sljedeće brojeve znanstvenim obilježavanjem: (a) 200 = 2 x 102 (b) 3.5 x 10-5 (e) 3.4.032 (f) 2.000= 3 x 106 (c) 0.000015 = 1.5 x 10-6 = 0.2009 13 .2 x 10-2 = 0.

Zbroji cijele brojeve. Prepiši eksponencijalni broj iste baze i istog eksponenta. Postupak računanja je slijedeći: Napiši brojeve koji se zbrajaju u obliku istih eksponenta broja sa bazom deset.2009 14 . 22.4.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Zbrajanje.

Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Brojeve 2 x 106 i 5 x 107 zbroji koristeći znanstveno obilježavanje: 1.4. Zbroji 2 + 50 = 52.Napiši brojeve pomoću istih eksponenata broja deset: (2 x 106) + (50 x 106). Prepiši broj istih eksponenata broja deset (106) i napiši zbroj u obliku znanstvenog obilježavanja 52 x 106 = 5.2 x 107 22. 3.2009 15 . 2.

4.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Oduzimanje. Zbroji cijele brojeve. 22. Prepiši eksponencijalni broj iste baze i istog eksponenta.2009 16 . Kod oduzimanja postupak računanja je slijedeći: Napiši brojeve koji se oduzimaju u obliku istih eksponenta broja sa bazom deset.

25 = 7.4. 1. Prepiši broj istih eksponenata broja deset (10-11) i napiši zbroj u obliku znanstvenog obilježavanja 7.5 – 0.5 x 10-11 i rezultat napiši primjenjujući znanstveno obilježavanje.5 x 10-12 od 7.5 x 10-11) – (0.2009 17 .Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Oduzmi 2.Napiši brojeve pomoću istih eksponenata broja deset: (7.25 x 10-11) 2.25 x 10-11 22. Oduzmi 7.25 3.

5 x 107 22. Pomnoži cijele brojeve a eksponente broja deset zbroji.4.2009 18 . Kod množenja brojeva sa bazom deset potrebno je slijedeće: Pomnožiti cijele brojeve. (5 x 1012)(3 x 10-6) = 15 x 1012+(-6) = 15 x 106 = 1. Zbrojiti eksponente broja deset.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Množenje. Pomnoži 5 x 1012 i 3 x 10-6 i rezultat i napiši primjenjujući znanstveno obilježavanje.

Kod dijeljenja brojeva sa bazom deset potrebno je slijedeće: Podijeliti cijele brojeve Oduzeti eksponente broja deset 22.2009 19 .4.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Dijeljenje.

2009 20 .0 x 108 ) ÷ ( 2.4.0 x 108 ) ÷ ( 2. Napiši brojeve u obliku prikladnom za dijeljenje: ( 5.5 x 103 i i rezultat i napiši primjenjujući znanstveno obilježavanje.5 x 103 ) = 2 x 108-3 = 2 x 105 22.5 x 103 ) Podijeli cijele brojeve a eksponente oduzmi (8–3) ( 5.0 x 108 i 2.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Podijeli 5.

kapacitet.Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Tehničko (inženjersko) obilježavanje. induktivitet I vrijeme. 22. struja.2009 21 . kad se odreñuje napon. otpor.4. upotrebljava se u tehnici kad se govori o velikim ili malim jedinicama ili količinama. za razliku od znanstvenog.

4.2009 22 . Pretvorba metričkih prefiksa. Zamjena eksponenata kod brojeva s bazom deset. Upotreba metričkog prefiksa u obilježavanju električnih veličina. sa metričkim prefiksom. 22.Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Upotreba tehničkog obilježavanja i metričkog prefiksa kao predstavnika velikih i malih veličina Potrebni su slijedeći koraci: Popis metričkih prefiksa.

kao npr.3 x 104. Kod malih brojeva.2009 23 . Npr.4.000 po sistemu inženjerskog obilježavanja piše se 33 x 103. inženjerski oblik bi glasio 45 x 10-3 a znanstveni 4. 0. dobiva se. kako je eksponent broja deset višekratnik broja tri. broj 33.5 x 10-2. pomicanjem decimalne točke na lijevo po tri decimalna mjesta. U znanstvenom obliku isti broj pisao bi se 3.Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Tehničko ( inženjersko)obilježavanje. koje je slično znanstvenom.045. 22.

BAZE 10 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 103 106 109 1012 IZNOS kvadrilijunti dio trilijunti dio bilijunti dio milijunti dio tisući dio tisuću milijun bilijun trilijun 22.4. METRIČKI PREFIKS femto pico nano micro milili kilo mega giga tera SIMBOL f p n µ m k M G T EKSP. kako je to i prikazano sa simbolima i odgovarajućim brojevima.Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi U tehničkom obilježavanju metrički prefiks predstavlja običajan način upotrebe eksponencijalnih brojeva sa bazom deset.2009 24 .

Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Osim navedenih metričkih prefiksa za ekstremno male vrijednosti koristi se još i: atto (a) = 10-18 zepto (z) = 10-21 yocto (y) = 10-24 i ekstremno velike vrijednosti: Peta (P) = 1015 Exa (E) = 1018 Zetta (Z) = 1021 Yotta (Y) = 1024.4. 22.2009 25 .

000.000.000 = 25 x 106 = 25 M 0.000 (c) 0.Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Primjer Napiši slijedeće veličine upotrebom metričkog Prefiksa: (a) 50.000035 A = 35 x 10-6 = 35 µA 22.000036 A 50.000 V (b) 25.2009 26 .000 V = 50 x 103 V = 50 kV 25.4.

miliampere (mA) u mikroampere (µA). Pomičući decimalnu točku pripadajućeg broja na lijevo ili na desno. rezultat se može napisati pomoću metričkog prefiksa. ovisno o karakteru pretvorbe. 22.4. npr.2009 27 .Pretvorba metričkih prefiksa Često je prilikom proračuna potrebno pretvarati odreñene veličine različitih metričkih prefiksa.

4. 22. micro. nano i pico Pretvorba kilo i mega Pretvorba u metričke jedinice postiže se pomičući decimalnu točku: Na lijevo kada se velike jedinice pretvaraju u manje.Pretvorba metričkih prefiksa Pretvaranje jedinica u metrički prefiks i obratno Pretvaranje mili. Na desno kada se male jedinice pretvaraju u veće.2009 28 .

15 miliampera (0.15 mA = 0. Pomičući decimalnu točku za tri mjesta u lijevo dobijemo: 0.Pretvorba metričkih prefiksa Npr.4.2009 29 . Pretvori 0.000150 µA = 150 x 10-6 A = 150 µA 22. ukoliko je potrebno pretvoriti miliampere (mA) u mikroampere (µA). pomiče se decimalna točka tri mjesta u lijevo.15mA) u mikroampere.

Tako npr. koriste se tipke oznake „E“ ili „EE“. koja je napisana kao: 1.] [6] [7] [EE] [2] [4] [+/-] 22.4.Upotreba kalkulatora Kod upotrebe kalkulatora za proračun brojeva s eksponentom broja 10.67 x 10-24 grama (znanstveno obilježavanje).2009 30 . potrebno je pritisnuti slijedeće tipke kalkulatora: [1] [. ako se želi unijeti masa protona u kalkulator.

22. Floyd: PRINCIPLES 0F ELECTRIC CIRCUITS. Conventional. Volume I . 2006.4. Prentice Hall Tony R. last update October 18. Current Version.DC Fifth Edition. Pearson.Literatura Thomas L.2009 31 . Kuphaldt: Lessons In Electric Circuits. Eighth Edition.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful