ELEKTROTEHNIKA 1 MJERNE JEDINICE

OPĆENITO

Osnovne jedinice za mjerenje Znanstveno obilježavanje brojeva Obilježavanje brojeva u tehnici i metrički prefiksi Pretvorba metričkih jedinica Upotreba kalkulatora Literatura
22.4.2009 1

Osnovne mjerne jedinice
Pravilno obilježavanje i upotreba mjernih jedinica vrlo je značajna u razumijevanju elektrotehnike. Znanstveno i tehničko obilježavanje brojeva i jedinica naročito dolazi do izražaja upotrebom kompjutora ili kaklulatora. Za razvoj tehnologije, znanosti i tehnike bilo je potrebno ustanoviti jedan jedinstveni meñunarodni sustav (standard) označavanja mjernih jedinca. Zbog toga, se još daleke 1875.godine na konferenciji jedanaest zemalja, u Francuskoj, prihvatio meñunarodni standard (Le Système International d’ Unités ) nazvan SI standard. Da bi se mogao razumjeti SI standard potrebno je specificirati osnovne, dodatne i izvedene jedinice.
22.4.2009 2

Osnovne i izvedene jedinice
SI sistem se zasniva na sedam osnovnih (bazične jedinice) i dviju dodatnih jedinica. Sve se mjerne veličine mogu prikazati pomoću kombinacije osnovnih i dodatnih jedinica.
VELIČINA- OSNOVNA Dužina Masa Vrijeme Električna struja Termodinamička temperatura Svjetlosni intenzitet Količina tvari JEDINICA Metar Kilogram Sekunda Amper Kelvin Candela Mol m kg s A K cd mol SIMBOL

22.4.2009

3

pomoću osnovnih. snaga i magnetski tok) mogu se izvesti pomoću osnovnih pa se nazivaju izvedene jedinice.DODATNA Ravni kut Prostorni kut JEDINICA Radijan Steradijan SIMBOL r sr Osnovna električna jedinica je amper i predstavlja jakost električne struje. se volt uzima kao pretvorena jedinica. Struja se označava slovom I ( od intensity ). Sve ostale električne i magnetske jedinice (napon. No vidljivo je da je pretvorba takvih jedinica. Npr.Osnovne i izvedene jedinice VELIČINA .4. čiji se iznos u voltima označava simbolom V (od Volta) može se dobiti od osnovnih jedinica m2 · kg · s-3 · A-1. a njen iznos sa simbolom A (od Ampere). Zbog toga.2009 4 . 22. vrlo složena i nepraktična. izvedena jedinica za napon.

Tabele prikazuje bitne električne veličine. Npr. a W označava wat-e.2009 5 .4. P označava snagu. da bi se oznake pomoću simbola razlikovali prilikom pisanja. Zbog toga. koje su pretvorene iz osnovnih SI jedinica. italic slova označavju veličinu a nonitalc simbol te jedinice.Osnovne i izvedene jedinice Simboli se koriste jedanput kad označavaju veličinu a drugi put kao oznaka za jedinicu. 22. kao i njihove simbole. a nonitalic V volte. italic V predstavlja napon . Drugim riječima. koji su jedinca za snagu.

Električne pretvorene jedinice VELIČINA Kapacitet Naboj Vodljivost Snaga Energija Frekvencija Impedancija Induktancija Reaktancija Rezistancija Napon SIMBOL C Q G P W f Z L X R V SI-JEDINICA Farad Coulomb Siemens Watt Joule Hertz Ohm Henry Ohm Ohm Volt SIMBOL F C S W J Hz H V 22.2009 6 .4.

polja Magnetski tok Jakost mag.2009 7 .Magnetske pretvorene jedinice VELIČINA Jakost mag.4. toka Magnetomotorna sila Permeabilnost Magnetski otpor SIMBOL SI-JEDINICA SIMBOL H Amper/metru A/m Φ Weber Wb B Tesla T Fm Amper zavoja Az µ Weber/amper-metru Wb/Am R Amper-zavoj/ weberu Az/Wb 22.

000.000.00000000000000000000000167 grama ili ako se definira jakost struje od 1A sa brojem elektrona koji teku vodičem poprečnog presjeka svake sekunde. 22.4.000. proizlazi da za 1A treba 6.Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci U elektrotehnici i elektronici koriste se vrlo velike i vrlo male jedince.000. Nadalje električna struja može poprimiti iznose u tisućama ili milijunima ampera kao što i električni otpor može iznositi milijune ohma.2009 8 .Tako npr.masa protona iznosi mp = 0.250.000 elektrona na sekundu.

Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Kako bi dopunili ovaj dio potrebno je: Odrediti kako se upotrebom obilježavanja u nauci pišu brojevi (broj sa bazom deset) Prikazati bilo koji broj sa bazom deset Računati sa brojevima čija je baza deset 22.2009 9 .4.

67x 10-24 grama.4. U našem slučaju on bi se pisala kao 1. Na primjer masa protona iza decimalnog zareza ima 23 nule i nakon toga „167“.Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Znanstveno obilježavanje predstavlja na prikladan način prikazivanje malih i velikih brojeva i računanje s njima. 22. U znanstvenom obilježavanju jedinica se predstavlja kao umnožak broja od 1 do 10 sa brojem čija je baza deset.2009 10 .

Iznos eksponenta broja deset odreñuje koliko se decimalna točka pomiče lijevo ili desno od decimalne točke broja.2009 11 . Za negativne eksponente broja deset decimalna točka pomiče se u lijevo od decimalne točke broja. Za pozitivne eksponente broja deset decimalna točka pomiče se u desno od decimalne točke broja. 22.Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Prikazivanje brojeva sa bazom deset Taj broj se sastoji od eksponenta x i baze deset (10x).4.

000 1.2009 = = = = = = = 1.0001 10-3 = 0.01 10-1 = 0.000001 10-5 = 0.1 100 = 1 12 .000 100 10 1 10-6 = 0.001 10-2 = 0.4.000 100.Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Pozitivni i negativni eksponenti brojeva sa bazom deset: 106 105 104 103 102 101 100 22.00001 10-4 = 0.000.000 10.

Znanstveno obilježavnje ili obilježavanje u nauci Primjer Izrazi sljedeće brojeve znanstvenim obilježavanjem: (a) 200 = 2 x 102 (b) 3.005 = 5 x 10-3 (d) 0.5 x 10-5 (e) 3.000= 3 x 106 (c) 0.2 x 10-2 = 0.0000025 22.000015 = 1.000.5 x 10-6 = 0.4.032 (f) 2.2009 13 .

Postupak računanja je slijedeći: Napiši brojeve koji se zbrajaju u obliku istih eksponenta broja sa bazom deset. Zbroji cijele brojeve.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Zbrajanje.2009 14 . 22.4. Prepiši eksponencijalni broj iste baze i istog eksponenta.

Prepiši broj istih eksponenata broja deset (106) i napiši zbroj u obliku znanstvenog obilježavanja 52 x 106 = 5. 2.4.2009 15 .Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Brojeve 2 x 106 i 5 x 107 zbroji koristeći znanstveno obilježavanje: 1. Zbroji 2 + 50 = 52. 3.2 x 107 22.Napiši brojeve pomoću istih eksponenata broja deset: (2 x 106) + (50 x 106).

Zbroji cijele brojeve.4.2009 16 .Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Oduzimanje. Prepiši eksponencijalni broj iste baze i istog eksponenta. Kod oduzimanja postupak računanja je slijedeći: Napiši brojeve koji se oduzimaju u obliku istih eksponenta broja sa bazom deset. 22.

2009 17 . Prepiši broj istih eksponenata broja deset (10-11) i napiši zbroj u obliku znanstvenog obilježavanja 7.5 x 10-12 od 7.25 3.5 – 0.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Oduzmi 2.4.5 x 10-11) – (0.25 x 10-11 22.25 x 10-11) 2.5 x 10-11 i rezultat napiši primjenjujući znanstveno obilježavanje. Oduzmi 7.25 = 7.Napiši brojeve pomoću istih eksponenata broja deset: (7. 1.

(5 x 1012)(3 x 10-6) = 15 x 1012+(-6) = 15 x 106 = 1.5 x 107 22.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Množenje. Pomnoži cijele brojeve a eksponente broja deset zbroji. Kod množenja brojeva sa bazom deset potrebno je slijedeće: Pomnožiti cijele brojeve. Pomnoži 5 x 1012 i 3 x 10-6 i rezultat i napiši primjenjujući znanstveno obilježavanje.2009 18 . Zbrojiti eksponente broja deset.4.

Kod dijeljenja brojeva sa bazom deset potrebno je slijedeće: Podijeliti cijele brojeve Oduzeti eksponente broja deset 22.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Dijeljenje.2009 19 .4.

Napiši brojeve u obliku prikladnom za dijeljenje: ( 5.Aritmetika sa eksponencijalnim brojevima baze deset Podijeli 5.0 x 108 i 2.4.5 x 103 ) Podijeli cijele brojeve a eksponente oduzmi (8–3) ( 5.5 x 103 ) = 2 x 108-3 = 2 x 105 22.0 x 108 ) ÷ ( 2.5 x 103 i i rezultat i napiši primjenjujući znanstveno obilježavanje.2009 20 .0 x 108 ) ÷ ( 2.

kapacitet. 22.2009 21 .4. kad se odreñuje napon. struja. induktivitet I vrijeme. otpor.Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Tehničko (inženjersko) obilježavanje. upotrebljava se u tehnici kad se govori o velikim ili malim jedinicama ili količinama. za razliku od znanstvenog.

sa metričkim prefiksom. Upotreba metričkog prefiksa u obilježavanju električnih veličina. 22. Pretvorba metričkih prefiksa.Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Upotreba tehničkog obilježavanja i metričkog prefiksa kao predstavnika velikih i malih veličina Potrebni su slijedeći koraci: Popis metričkih prefiksa. Zamjena eksponenata kod brojeva s bazom deset.2009 22 .4.

kao npr.3 x 104. Kod malih brojeva. 0. dobiva se.045. Npr.Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Tehničko ( inženjersko)obilježavanje.4.5 x 10-2.2009 23 .000 po sistemu inženjerskog obilježavanja piše se 33 x 103. 22. broj 33. kako je eksponent broja deset višekratnik broja tri. U znanstvenom obliku isti broj pisao bi se 3. pomicanjem decimalne točke na lijevo po tri decimalna mjesta. koje je slično znanstvenom. inženjerski oblik bi glasio 45 x 10-3 a znanstveni 4.

Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi U tehničkom obilježavanju metrički prefiks predstavlja običajan način upotrebe eksponencijalnih brojeva sa bazom deset.4. METRIČKI PREFIKS femto pico nano micro milili kilo mega giga tera SIMBOL f p n µ m k M G T EKSP. BAZE 10 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 103 106 109 1012 IZNOS kvadrilijunti dio trilijunti dio bilijunti dio milijunti dio tisući dio tisuću milijun bilijun trilijun 22. kako je to i prikazano sa simbolima i odgovarajućim brojevima.2009 24 .

2009 25 .Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Osim navedenih metričkih prefiksa za ekstremno male vrijednosti koristi se još i: atto (a) = 10-18 zepto (z) = 10-21 yocto (y) = 10-24 i ekstremno velike vrijednosti: Peta (P) = 1015 Exa (E) = 1018 Zetta (Z) = 1021 Yotta (Y) = 1024. 22.4.

000036 A 50.000 V (b) 25.2009 26 .4.000 = 25 x 106 = 25 M 0.000 V = 50 x 103 V = 50 kV 25.000.Tehničko obilježavanje i metrički prefiksi Primjer Napiši slijedeće veličine upotrebom metričkog Prefiksa: (a) 50.000035 A = 35 x 10-6 = 35 µA 22.000 (c) 0.000.

4. miliampere (mA) u mikroampere (µA).Pretvorba metričkih prefiksa Često je prilikom proračuna potrebno pretvarati odreñene veličine različitih metričkih prefiksa. rezultat se može napisati pomoću metričkog prefiksa. Pomičući decimalnu točku pripadajućeg broja na lijevo ili na desno.2009 27 . npr. ovisno o karakteru pretvorbe. 22.

nano i pico Pretvorba kilo i mega Pretvorba u metričke jedinice postiže se pomičući decimalnu točku: Na lijevo kada se velike jedinice pretvaraju u manje. Na desno kada se male jedinice pretvaraju u veće.4. micro. 22.2009 28 .Pretvorba metričkih prefiksa Pretvaranje jedinica u metrički prefiks i obratno Pretvaranje mili.

ukoliko je potrebno pretvoriti miliampere (mA) u mikroampere (µA). pomiče se decimalna točka tri mjesta u lijevo. Pomičući decimalnu točku za tri mjesta u lijevo dobijemo: 0.15 miliampera (0.4.000150 µA = 150 x 10-6 A = 150 µA 22.2009 29 . Pretvori 0.15mA) u mikroampere.15 mA = 0.Pretvorba metričkih prefiksa Npr.

] [6] [7] [EE] [2] [4] [+/-] 22. koja je napisana kao: 1.67 x 10-24 grama (znanstveno obilježavanje). Tako npr.2009 30 .Upotreba kalkulatora Kod upotrebe kalkulatora za proračun brojeva s eksponentom broja 10. ako se želi unijeti masa protona u kalkulator. koriste se tipke oznake „E“ ili „EE“.4. potrebno je pritisnuti slijedeće tipke kalkulatora: [1] [.

2009 31 .DC Fifth Edition. Volume I . Floyd: PRINCIPLES 0F ELECTRIC CIRCUITS. Pearson.Literatura Thomas L. Eighth Edition.4. 22. Current Version. Kuphaldt: Lessons In Electric Circuits. 2006. Prentice Hall Tony R. last update October 18. Conventional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful