P. 1
Poslovna Ekonomija- Ispitna Pitanja

Poslovna Ekonomija- Ispitna Pitanja

|Views: 36|Likes:
Published by izradadiplomskih

More info:

Published by: izradadiplomskih on Nov 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA «POSLOVNA EKONOMIJA» 1. Pojam ekonomije kao nauke 2. Ljudske potrebe 3. Oblici ekonomskih aktivnosti 4.

Proizvodnja 5. Kombinacija faktora proizvodnje 6. Proizvodne mogućnosti i oportunitetni trošak 7. Potrošnja 8. Raspodela 9. Razmena 10.Merkantilizam 11.Fiziokratizam 12.Liberalni kapitalizam i klasična ekonomska misao 13.Državni kapitalizam i ekonomska misao 14.Uloge koje država ostvaruje preko državnog sektora 15.Uloge koje država ostvaruje preko državnog budžeta 16.Uloge koje država ostvaruje u poljoprivredi 17.Uloge koje država ostvaruje preko planiranja privrednog razvoja i ekonomske politike 18.Liberalistički reformizam državnog kapitalizma i ekonomska misao 19.«Regulatorna reforma» u oblasti načina regulisanja javne svojine (privatizacija i liberalizacija) 20.«Regulatorna reforma» u oblasti funkcionisanja tržišta radne snage 21.Pojam mikro i makro ekonomije 22.Nastanak i pojam mikroekonomije 23.Bečka (psihološka) škola 24.Lozanska (matematička) škola 25.Maršalijanska (kembridžka,neoklasična) škola 26.Analiza tražnje 27.Teorija vrednosti 28.Teorija raspodele 29.Teorija ponašanja potrošača 30.Teorija korisnosti i marginalna korisnost 31.Analiza indiferentnosti (kriva indiferentnosti) 32.Budžetsko ograničenje 33.Pojmovno određenje troškova proizvodnje i maksimizacija profita 34.Optimizacija troškova proizvodnje 35.Maksimiziranje profita 36.Tražnja, faktori koji utiču na tražnju, elasticitet tražnje

Tržišna ravnoteža 39.Potpuna konkurencija 49.Tržišna ravnoteža u uslovima potpune konkurencije 50.Struktura potrošnje pojedinih grupa stanovništva 65.Pojmovno određenje štednje i investicija 69.Pojam kapitala i kamate 42.Štednja i investicije kao determinante obima ND i zaposlenosti 70.Ravnotežni nivo ND na nivou pune zaposlenosti (deflacioni i inflacioni «gep») 73.Oligopol 56.Pojam zemlje i rente 45.Paradoks štedljivosti 72.Nezaposlenost.Marginalna sklonost potrošnji i štednji 66.Sklonost potrošnji i štednji 64.Bruto domaći proizvod (GDP) i načini njegovog obračuna 58.Čist monopol 51.Kategorije tržišta i njihova tipologija 48.37.Tržište zajmovnog kapitala 44. inflacija i investicije 68.Tržište faktora proizvodnje 41.Kejnsovo odbacivanje Sejovog zakona tržišta 63.Ponuda.Princip multiplikatora 71.Nacionalna sklonost potrošnji 67. elasticitet ponude 38.Bruto nacionalni proizvod (GNP) 59.Princip akceleracije .Monopolistička konkurencija 55.Pojam rada i njegovog tržišta 47.Nominalne i realne vrednosti makroekonomskih agregata i njihov implicitni cenovni deflator 60.Visina kamatne stope 43.Kejnsova makroekonomska analiza 61.Uzroci nastanka monopola 52.Društveno računovodstvo 57.Tržište zemlje 46.Prirodni monopol 53. faktori koji utiču na ponudu.Kejnsov odnos prema maršalijanskoj teoriji zaposlenosti 62.Maksimiziranje profita 54.Koncept cenovne elastičnosti tražnje 40.

Poreska politika 76.Regulatorne funkcije države u sektoru ekonomskih odnosa sa inostranstvom 91.74.Regulatorne funkcije države u redistributivnom sektoru 87.Monetarno-kreditna politika protiv recesije.Regulatorne funkcije države u sektoru funkcionisanja tržišnih institucija 89.Savremeni monetarizam 81.Monetarizam.Poreska i budžetska politika 78.Monetarizam i monetarna politika 83.Regulatorne funkcije države u savremenim tržišnim privredama 85. ekonomska politika i privredni rast 82.Regulatorne funkcije države u stabilizacionom sektoru 88. nezaposlenosti i inflacije tražnje 75.Regulatorne funkcije države u razvojno-strukturnom sektoru 90.Osnovna obeležja monetarizma 79.Budžetska politika 77.Teorijski temelji monetarizma 80.Regulatorne funkcije države u sektoru alokacije resursa 86.Regulatorne funkcije države u sektoru ekološke politike .Monetarizam i kejnzijanizam 84.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->