P. 1
Ideje o Vaspitanju u Doba Humanizma i Renesanse

Ideje o Vaspitanju u Doba Humanizma i Renesanse

|Views: 645|Likes:
Published by Aleksandar Jevremov

More info:

Published by: Aleksandar Jevremov on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”

SEMINARSKI RAD
Predmet: Pedagogija Tema: Ideja o vaspitanju u doba humanizma i renesanse

Student: Aleksandar Jevremov 106/09/10 Inženjerstvo

Profesor: doc. dr Snežana Babić Kekez Asistent: mr Snežana Jokić

Zrenjanin, 2011. godina

.................... 11 2 ..................................................................................................................... 8 Literatura ..............................................Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse Sadržaj Sadržaj ..humanisti .... .... 6 Znameniti pedagozi ......................... 5 Humanistička pedagogija ................... 3 Ideje o vaspitanju u doba Humanizma i Renesanse.. 2 Uvod – Opšte o Humanizmu i Renesansi ........

odnosno dečak. koji sam podučava decu.Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse Uvod – Opšte o Humanizmu i Renesansi  Reč pedagogija je grčkog porekla iz vremena antičkih država i sastavljena je od dve reči pais. U početku je ovaj termin imao bukvalno značenje. agein znači voditi. Nazivali su ga paedagogus. pa su to proučavanje nazvali čovečanskom naukom (lat. gde je crkva bila svemodna i kažnjavala svakog ko ne misli kao ona. sam termin vođenje se menja iz bukvalnog u preneseno značenje. čije potrebe i mogudnosti sada postaju važne. Za razliku od dečaka devojčice su ostajale sa svojim majkama u kudi. Humanisti su ljudi koji su učili latinski i grčki jezik. Taj rob se zvao pedagog. onaj koji vodi dete. ved se brinuo i o njegovom ponašanju. pedagog je onaj koji usmerava. Smatralo se da proučavanje starih pisaca i usvajanje novih misli usavršava i oplemenjuje čoveka.  Humanizam i Renesansa su između ostalog doneli i procvat pedagoške misli. uvođenje obaveznog fizičkog vaspitanja itd. tj. nove metoda vaspitanja. Nastao kao reakcija na svemod crkve Humanizam je zaokret srednjeg veka ka svemu što je antičko. Ističu se Vitorio da Feltre. samo su neki od faktora… Okruženi delima na latinskom jeziku i antičkim građevinama počinju da se interesuju za život ljudi u vreme starog Rima i Grčke. posebno prirodnih nauka i istorije koje su u prethodnom periodu bile zapostavljene. najčešde Grk. kao i pronalsaci u nauci (razvijaju se matematika. nego i za razgovore u salonima kao i za pisanje svojih dela. Ved tada kao i kasnije. rob se nije brinuo samo o sigurnosti deteta na putu od kude i do nje. paidos znači dete. Može se redi da je Humanizam i Renesansu uslovilo više faktora. te je to sada učeni rob. mehanika. humanitatis studia). geografija. Kultura se oslobađa verske dominacije i poprima svetovni karakter. drugačiji odnos prema detetu. Ludvig Vives. Ono na čemu humanisti posebno insistiraju je obogadivanje sadržaja o kojima de se učiti. U ovom periodu dešavaju se velika geografska otkrida. Međutim prema neim teoretičarima. obrazuje i vaspitava. koji su izučavali antički život i umetnost. Nezadovoljstvo srednjim vekom. Fransoa Rable i drugi. a ago. te je po tome i čitav novi pokret nazvan humanizam. Erazmo Roterdamski. Latinski nisu koristili samo za čitanje. Nardoni jezik 3 . astronomija…). nastanak gradova i pojave građanske klase. U Rimu se pojam pedagoga menja. rob je vodio dete od kude do mesta gde se tadašnja omladina okupljala radi sticanja obrazovanja.

. Renesansa se odnosi na celokupnu kulturu tog vremena. Renesansa se najintenzivnije razvijala u Italiji. ovaj pojam se primenjuje i da označi srednjovekovne preteče renesanse – karolinška renesansa. Od 19. a zatim i u Nemačkoj i Holandiji. Mikelanđelo. početkom 15. renaissance – preporod). do 16. Donatelo. je kulturno-istorijski pojam koji je najpre označavao doba od 1350. Renesansa zanimanjem za prirodu kod čoveka ponovo oživljava antiku. Pojam renesansa je u uzajamnom odnosu sa pojmom humanizam. slikarstva i vajarstva: Leonardo da Vinči.Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse postaje jezik knjige i škole. koji je oživeo antičku književnost. Pored toga. veka dolazi do obnove te tradicije i u likovnoj umetnosti. veka kao period u kome je došlo do ponovnog interesovanja za klasičnu antiku i procvata umetnosti. 4 . Opšte o Humanizmu i Renesansi  Renesansa (fr. u kojoj je u središtu pažnje takođe bio čovek. Posle humanizma. Rafael. da bi se zatim ovim pojmom označavalo kulturno stanje prelaznog doba od srednjeg veka do novog doba. veka se u istoriografiji koristi da označi epohu.. Ticijan. Ova epoha daje velika dela arhitekture. naročito u Italiji.

didaktički šablon. a njegove predstavnike – humaniste. cilj i sadržaj nastave u feudalnoj pedagogiji strogo su verslomoralno obojeni i uski. dok je sadržaj nastave u buržoaskoj pedagogiji znatno proširen. U idejnom pogledu srednjovekovni pogled na svet počeo je da se raspada ved u XIV veku.dedukcija kao osnovna nastavna metoda. Kultura počinje da gubi svoju isključivu versku opredeljenost. U starom. čoveku (homo = čovek. verbalna. dok je buržoaskoj pedagogiji stalo do vaspitanja čoveka kao pojedinca. a to vodi do humanističkog individualizma. Zbog velike odanosti antici humanisti su bili najoštriji kritičari Srednjeg veka i feudalizma. 5 . Glavne razlike između buržoaske i feudalne pedagogije jesu:  Feudalno vaspitanje išlo je za tim da vaspita čoveka kao tip. Naučno nastojanje toga vremena zovemo humanizam. kod feudalne pedagogije .sticanje znanja iz knjige. humanitas = čovečnosti: odatle humanizam). buržoaska pedagogija. a potrebe društvenog razvitka nametale su što vede zanimanje za prirodne nauke. ovde iz prirode. a u buržoaskoj pedagogiji težnja da dete shvati i da se vodi računa o njegovim duševnim i individualnim osobinama. Čovek postaje centar zanimanja. i oslanja se i na prirodne nauke. očigledna nastava. tamo . s druge. dok je buržoaskoj pedagogiji stalo do toga da učenici shvate gradivo. kod feudalaca nepoverenje u decu. ovdeindukcija. ljudski. u celokupnom životu oseda se preokret ka svetu i. a buržoaska pedagogija zadacima koje čovek ima ovde. s jedne strane. humanus=čovečanski. feudalnom društvu počela se rađati nova. Građanstvo je i ekonomski i politički jačalo. s druge strane raznovrsnost nastavnih principa i metoda.Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse Ideje o vaspitanju u doba Humanizma i Renesanse  Pred kraj XIV veka a naročito u XV i XVI veku nastale su presudne i iznad svega značajne promene za tadašnje društvo. napredovala je tehnika (otkrida).  Glavno u feudalnoj pedagogiji bilo je da su učenici gradivo pamtili .  Feudalna pedagogija je opravdala potrebu za učenjem i vaspitanjem isključivo razlozima onoga sveta (spasenje). s jedne strane. Humanistički pokret je značio prevrat i za pedagogiju. koja je pomagala pri rušenju starog poretka. Buržoaska pedagogija u mnogome se razlikovala od feudalne: ona je značila pravi kvalitetni skok u pedagoškom razvoju. na ovom svetu.

bogatih gradjana.čovečnost: to je i na vaspitnom području značilo najvišu vrednost. Dete treba voleti i s njim postupati sa puno obzira. muzika i drugo). Humanisti su bili protiv srednjovekovnih vaspitnih kalupa i težili su za tim da vaspitni postupak bude više individualan.čovečno. 6 . Pridržavajudi se takvih pogleda. Trebalo je formirati čoveka. Nastavni plan i program su se pod uticajem humanističkih nauka proširili i na vrednosti su počeli dobijati realni predmeti (astronomija. Nasuprot feudalnoj disciplini batinom. Od antičkih pedagoških pisaca humanisti su najviše cenili Kvintilijana. Humanistički obrazovni ideal je važio samo za više društvene slojeve. Osnovno sredstvo za postizanje vaspitnih ideala čovečnosti nalazili su u klasičnom obrazovanju. ukratko. humanisit su morali dodi i na vaspitnom području u težak sukob sa feudalnim vaspitnim metodama. dakle za relativno uzan krug plemida. strpljivo. naučnika.Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse Humanistička pedagogija  Humanost . Pod uticajem antike humanizam je takođe imao kao vaspitni cilj harmonični razvoj duše i tela. Zbog snažnog procvata umetnosti bilo je i sasvim prirodno što su pedagozi toga doba isticali zahtev za estetskim vaspitanjem (literatura. trebalo ga je obrazovati i razvijati u njemu bogatstvo emotivnog života. zemljopis i literatura. proučavanju antičkih pesnika i pisaca i naravno antičkih jezika. Humanisti su se trudili da nastavom razviju umne sposobnosti deteta i njegovu samostalnost uopšte. humanizam uzdiže vrednost ličnosti deteta. mehanika) a i istorija.

Telesne kazne osuđuje i smatra neefikasnim i ponižavajudim vaspitnim sredstvom. što je i uslovilo njegov klasicistički ciceronijanizam. vaspitanje kao faktor razvoja deteta. svog poslednjeg.Obrazovanju govornika (Institutio oratoria). sa nepunih trideset godina. tako da su mnoge od njih postale zajednička baština čovečanstva. Posle dvadesetogodišnjeg uspešnog rada u školi. iako su bili namenjeni omladini Rimske Imperije. tako i od učitelja. roditelji nemarni. pohvalu i druga humanija sredstva od telesne kazne. a za stimulisanje učenikove aktivnosti uvodi takmičenje. Marcus Fabius Quintilianus) rođen oko 35. a učitelji nestručni i nisu marili za stare običaje. 7 . n.  Kvintilijan zahteva od svojih vaspitanika najširu kulturu smatrajudi da nema nijedne naučne grane iz koje se ne može izvudi nešto korisno. g. oko 90. gradidu na reci Ebru u Hispaniji. imao retorsku školu. Za početnu nastavu treba odabati najboljeg učitelja. pisac prve značajnije rimske gramatike i retor Domicije Afer. Njegov vaspitni sistem bio je zamišljen kao lek protiv postojedeg stanja stvari u rimskom školskom sistemu u kojem su govorništvo i druge naučne discipline izgubile staru slavu i u kome su đaci bili nezainteresovani. a to znači da on mora da bude strogo moralan čovek i da poseduje najviše stručne kvalifikacije. Umro je između 95. 68. g. proveo je vedi deo života u Rimu. e. koga je senat kasnije proglasio za cara. napušta profesorski posao i konačno se posveduje pisanju obimnog retorskog priručnika . i 100. gde se i školovao i gde mu je otac. Kvintilijan se zajedno sa Galbom vrada u Rim i Vespazijan ga kao proslavljenog advokata i učitelja retorike postavlja za prvog od države pladenog profesora retorike. On uporno insistira. n. a učitelj mora da uvidi individualne karakteristike temperamenta i intelektualnih sposobnosti svakog pojedinog učenika. Kao advokat. vratio se u rodni grad u nameri da otvori školu retorike i tamo upoznao prokonzula Servija Sulpicija Galbu. n. kako od roditelja. e. dok školama višeg stepena zamera što zadržavaju učenike da osede učedi i praktikujudi deklamacije. itd). Uočava da u nastavi i vaspitanju važnu ulogu imaju igra i odmor. imaju trajnu vrednost i mogu se primeniti u svakom dobu i u svakoj zemlji.(lat. n. vaspitanje ličnosti. e. g. Njegovi pedagoški principi.  Humanistička pedagogija je stavila na dnevni red pitanja koja su se kasnije pokazala kao najvažnija pitanja buržoaske pedagogije (vaspitni ciljevi. Učitelji su mu bili čuveni rimski filolog Remije Palemon. e.Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse  Marko Fabije Kvintilijan . da detetu pruže dobar primer. g. odnos između ličnosti i zajednice. koji su bili verni tradiciji književnosti Avgustovog doba. Traži da se vaspitanikova ličnost poštuje. kao veoma cenjen i poštovan pedagog. On je svestan da nastava treba da se odvija postupno i primenjujudi određene metode i zato ismeva savremenu praksu brzog prelaženja nastavnog programa u osnovnoj školi. izgleda. Nastava treba da bude prilagođena mentalnom uzrastu i sposobnostima učenika. u Kaligurisu. glavnog i jedinog sačuvanog dela.

8 . mada u duhu strogog morala koji je cenio više od znanja. Najobimnije delo u to doba napisao je Mafeo Veđo (Maffeo Veggio). Delo govori o moralnom vaspitanju gde naglašava vrednost primera i izvanredan uticaj majke na decu. Homeru i Demostenu. Nastojao je da njegovi učenici sa razumevanjem proučavaju klasičnu književnost. a što je i uopšte karakteristično za humanističke pedagoge.Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse Znameniti pedagozi . zatim se zauzima za javne škole. za naučno obrazovanje nastavnika. za ukidanje telesne kazne i najzad raspravlja i o gimnastici. Karakteristično je da je on svoju školu nazvao " casa giocosa " ili " dom radosti ". čepim običajima "). Visoko je cenio i prirodne nauke (astronomiju. 1378-1477).  Među klasičnim piscima davao je prvo mesto Vergiliju i Ciceronu. Zanimljivo je da je pokušao da reformiše metod čitanja na taj način što je uveo pokretna slova. Ima više italijanskih humanističkih pedagoških pisaca . naročito jezik i stil. Ovaj pedagog je vaspitao omladinu sa pravom ljudskom nežnošdu.humanisti  Italija . Negov životni rad je predstavljalo vaspitanje prinčeva na dvoru u Mantovi. elemente poznavanja prirode). " Bolje je lepo živeti nego lepo pisati ". U nastavi aritmetike vodio je računa o očiglednosti (igre). Delo nosi naslov: " De educatione liberorum et claris eorum moribus" (" O vaspitanju dece i njihovi.Najvedim praktičarom humanističke pedagogije smatra se Vitorio da Feltre ( Vittorio da Feltre. za uvažavanje učenikove ličnosti i razvijanja njegove samoradnje.

Svoju humanističku viziju čoveka u tom delu pisac je gradio na suprostavljanju svemu što je zapažao u svojoj okolini. Karakteristično je da je on obrazovanje shvatio što je mogude realističnije za ono vreme.Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse Znameniti pedagozi . Pre svega potrebno je staranje o telu: gimnastika. pa do kraja svog života. latinski.humanisti  Francuska - Glavni predstavnik francuske humanističke pedagogije i jedan od jeste Fransoa Rable (Francois Rabelais. konkretnoj stvarnosti njegove epohe. ali optužen da čita jeretičke knjige napušta manastir. (franjevac pa benediktinac). Za moralno vaspitanje preporučavao je proučavanje istorije. bacanje koplja. borenje. Rableu je kao izvor za delo poslužilo usmeno predanje o đžinu Gargantui i knjižica nepoznatog autora o neverovatnim dogodovštinama đžina Gargantue. Najviše je cenio grčki jezik. Rable je takođe zahtevao da nastava treba da bude zanimljiva i da vodi računa o sklonostima pojedinca. možemo zaključiti da je shvatao važnost očigledne nastave. ali u njegovom celokupnom shvatanju preovlađuje oduševljenje za lepotu prirode. kada je imao 37 godina. Isticao je pored realističkog obrazovanja i značaj klasične književnosti. plivanje. Ime Pantagruela je sinonim za zlog duha koji ima vlast nad vodom u srednjovekovnim misterijama. To ne znači da je on prekinuo odnose sa religijom. studira medecinu i sprijateljuje se s istaknutim humanistima. U mladosti je bio monah. hebrejski). Rableova pedagogija se u celini ističe velikim realizmom i ona sadrži sve odlike hunanističkih pedagoga. Bio je jedan od najoštrijih i najduhovitijih kritičara i protivnika srednjovekovne sholastike. Zatim je potrebno čoveka razviti do najviše mere u svim pravcima. Rano je pokazao interes za antičke jezike (grčki. Poznata je njegova izreka " formirana glava više vredi nego puna ". Neke od njegovih naprednih pedagoških ideja razvili su kasnije engleski filozof Lok i Ruso. On je zastupao da treba razvijati aktivnost deteta. Rable je nalazio da je osnova moralnog vaspitanja u religiji i u životu ispunjenom radom. Prvi je veliki francuski prozaista i jedna od najkrupnijih figura francuske renesanse. Na osnovu Rableovog opširnog opisivanja neposrednog posmatranja prirodnih pojava. srednjovekovnog geocentrizma i srednjovekovnog vaspitnog ideala uopšte. Ali je čoveku pre svega potrebno obimno i temeljno vaspitanje uma. Njegovo slavno delo jeste:" Gargantua i Pantagriel ". pripovedač. Rable odbacuje sve što ometa slobodni razvoj čovekove aktivnosti. Francuski kaluđer i doktror lekarstva Fransoa Rable sastavljao je svoj duhoviti roman Gargantua i Pantagruel od 1532. 1494-1553). skakanje. 9 . legendama i farsama. trčanje. Potrebno je estetsko vaspitanje (muzika). Rable se zauzimao za moralnu zrelost duha. potrebno je moralno vaspitanje. francuski humanist. gađanje lukom i jahanje. za znanje i za akciju. lekar i monarh.

Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse  Nemačka - Najvedi nemački humanista je Erazmo Roterdamski (Erasmus de Rotterdam. reformatorima starog hrišdanskog sveta. Na Oksfordskom Univerzitetu slušade Džona Koleta. možda najglavnijeg. držao istih principa kojih su se držali italijanski humanisti proučavajudi grčke i latinske pisce: otidi samom tekstu. Život u manastiru zaista je mnogo doprineo njegovom umnom razvijanju. Rođen je verovatno 1467. Džon Kolet se. a nekoliko godina kasnije 1487. savršene forme lepote i istine. riznice mudrosti starog veka. godine čuvene primedbe Lorenca Vala o Novom Zavetu. 25. Njegovo najvažnije delo je ipak satira " Laus stultitiae ". godine u Roterdamu. Boravak u Engleskoj je za Erazma Roterdamskog neosporno bio od najvedeg značaja. Ona je za vedinu istoričara druga strana medalje Renesanse. 1467-1536). Prebacivali su mu nezakoniti dolazak na svet. filolog i plodni književnik epohe evropskog humanizma. protiv kojih de se boriti istim metodima: vradanjem izvorima. aprila 1492. 1500. U tom spisu Erazmo otkriva i šiba sholastičku školu. o vaspitanju uljudnosti i moralnosti kod dečaka. Engleske. Zatim 1504." I sasvim tačno svi istoričari Erazma Roterdamskog vide u njemu jednoga od teoretičara Reforme. čuvene zbirke " Izreke ". bilo našlo na zemlji svoj. vatrenog engleskog humanist. o pravilnom izgovoru latinskog i grčkog jezika. Tu de da čita italijanske humaniste. Kada mu je bilo deset godina šalju ga u tada vrlo poznat koleđž u Deventeru. gde su se čuvale tradicije katoličke crkve i gde je između ostalih bilo napisano i Ugledanje na Hrista. godine objavljuje prvo izdanje. koji su mu sve više otkrivali bogatstva književnosti Starog veka. godine Erazmo je navukao kaluđersku rizu. Italije i Nemačke. Tu de prvi put postati svestan šta tačno hode. I Renesansa i Reforma imali su zajedničkog neprijatelja: duh srednjeg veka i sholastičare. ostao je veran katoličkoj doktrini. Erazmo Roterdamsko je veliki mislilac iz doba Renesanse. Vrhunac njegove slave bio je u doba kada su u njemu gledali vođu humanista Evrope. i dobija poziv od kambrijskog vladike Henrika de Berga da dođe u njegov dvor da bude sekretar. On i Tomas Mor najviše su uticali na Erazma. Iako je dosledno kritikovao crkvene zloupotrebe. Kada je vrlo mlad ostao bez roditelja morao je da prekine školovanje. o metodi učenja). Cilj nove nauke ima da bude: ponovo nalaženje iste. godine Erazmo Roterdamski dobija sveštenički čin. filozof. Humanisti žele obnovu Starog veka. i vradanjem prošlosti. odbaciti posredništvo sholastičara i crkve. npr (o obrazovanju dečaka od rođenja. Živeo je i stvarao u doba reformacije. u isto to doba istina je bila objavljena ljudima savršeno jasno. Zato su humanisti prvi vesnici Reforme. Samo tako se može objasniti njegov trajan uspeh i mesto koje zauzima u istoriji modern misli. Napisao više vaspitnih i didaktičkih dela. Ovaj čovek izvanredno visoke culture služio je za misaonu vezu između Francuske. nekanonske elemente obreda i sujeverja. celokupni srednjovekovni život. izučavajudi Bibliju. a naročito kritikuje primenjivanje telesne kazne i svireposti učitelja. o vaspitanju prinčeva. " Lepo je. 10 . nekad vrlo davno. Bio je znameniti teolog.savršeni izraz. odnosno " Pohvala ludosti ". uče humanisti. korumpirano papstvo.

org/ 11 . Naučna knjiga Beograd 2. Pedagogija sa didaktikom Leon Lebnik “Opšta istorija školstva i pedagoških ideja“.wikipedia. http://www.Ideje o vaspitanju u doba humanizma i renesanse Literatura 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->