On-line škola

artrea.com.hr

RIMSKI BROJEVI
Arapski broj Rimski broj Brojevna rijeè Arapski broj Rimski broj Brojevna rijeè

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

jedan dva tri èetiri pet šest sedam osam devet deset jedanaest dvanaest trinaest èetvrnaest petnaest šesnaest sedamnaest osamnaest devetnaest dvadeset

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 1000
Primjer

X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC C D M CCI DCLXXV MDXLIII MCMLXI MMXI

deset dvadeset trideset èetrdeset pedeset šezdeset sedamdeset osamdeset devedeset sto petsto tisuæu

201 675 1543 1961 2011

nikad lakše do petica - Èista Petica I-VI - CD za vje banje i ponavljanje gradiva od prvog do šestog razreda osnovne škole www.artrea.com.hr

On-line škola

artrea.com.hr

RIMSKI BROJEVI
Sistem rimskih brojeva ima 7 oznaka:

I - oznaka za broj 1 V - oznaka za broj 5 X - oznaka za broj 10 L - oznaka za broj 50

C - oznaka za broj 100 D - oznaka za broj 500 M - oznaka za broj 1000

Ostali brojevi dobivaju se zbrajanjem ili oduzimanjem brojevnih oznaka:
Rimski broj I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XX XL L LX XC C CD CM MCD 500-100 1000-100 1000+(500-100) 50 + 10 100 - 10 10 + 1 10 + 2 10 + 10 50 - 10 5+1 5+1+1 5+1+1+1 10 - 1 Naèin raèunanja 1+1 1+1+1 5-1 Arapski broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 40 50 60 90 100 400 900 1400

nikad lakše do petica - Èista Petica I-VI - CD za vje banje i ponavljanje gradiva od prvog do šestog razreda osnovne škole www.artrea.com.hr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful