4.

1 Standardi za vozila

4
STANDARDI I SKRAĆENICE ZA VOZILA
4.1 STANDARDI ZA VOZILA 4.1.1 Sistematizacija drumskih vozila prema ISO 3833:1977
Predmet standarda ISO 3833:1977 1977 Road vehicles-Types-Terms and definitions (Drumska vozila- Tipovi- Termini i definicije) je definisanje termina koji se odnose na neke tipove drumskih vozila određenih prema izvedenim i tehničkim karakteristikama. Odredbe ovog standarda odnose se na sva vozila projektovana za saobraćaj na cesti (motorna vozila, priključna vozila, kombinacija vozila, mopede, motocikle). Ovaj standard ne obuhvata vozila kao što su poljoprivredni traktori koji retko služe za transport osoba ili tereta ili za vuču vozila. U tabeli 4.1 koje slede data je sistematizacija vozila prema standardu. Tabela 4.1: Sistematizacija drumskih vozila prema ISO 3833 Podele Opis, namene i primeri
1. MOTORNO VOZILO PUTNIČKI AUTOMOBIL
Vozilo na motorni pogon koje ima 4 ili više točkova, koje se ne kreće po šinama, koje se obično koristi za: transport osoba i/ili tereta, vuču vozila i specijalnu namenu. Ovaj termin uključuje: vozilo koje se napaja iz električne mreže npr. trolejbus, vozilo na tri točka čija masa praznog vozila prelazi 400 kg (vozilo sa manjom masom smatra se motociklom). Putničko vozilo (PV): prevoz do najviše 9 osoba uključujući vozača i prtljag.

241

zatvorena ili sa mogućnošću otvaranja. 4 ili više sedišta u najmanje 2 reda. 4 ili više sedišta u najmanje 2 reda. Vozilo sa otvaranjem krova. Može imati jednu ili dvije platforme. 17 sedišta uključujući sedište vozača.4 Standardi i skraćenice za vozila Zatvoreno vozilo. Produženo vozilo. Specifične izvedbe. Obezbeđuje udobnost i nije predviđen za putnike koji stoje. Više od 17 sedišta i mesta za stajanje u prolazu između sedišta (za kraće ture).6 ulaznih vrata. 2 ili 3 ili 4 bočnih vrata. Za prevoz više od 9 osoba uključujući vozača i prtljag. Čije karakteristike ne spadaju ni u jednu gore navedenu kategoriju. između zadnjih i prednjih sedišta može biti pregrada. Omogućava eventualni transport tereta. a može vući i prikolicu. zadnja se mogu vaditi ili preklapati. Limuzina sedan Limuzina kabriolet Limuzina pulman (produžena) Karavan Kombinovano vozilo Kupe Kabriolet i kabriolet kupe Višenamensko vozilo Sa sedištem vozača napred isturenim Specijalno vozilo AUTOBUS Minibus Gradski Više od 17 sedišta i mesta za stajanje za neometano kretanje putnika. Vozilo od dva spojena dela. Centar točka upravljača u prednjoj četvrtini ukupne dužine vozila. omogućava eventualni transport tereta. 4. Max. Međugradski Autobus za duge linije (turistički) Zglobni Trolejbus Specijalni TERETNO VOZILO (kamion) 242 . 2 ili više sedišta. Autobus koji ima električni pogon preko trole. Uglavnom za transport tereta. Sa mekim i tvrdim pokretnim krovom. 4 ili više sedišta. 2 ili više bočnih prozora. sa 2 ili 4 ulaznih vrata. 6 i više bočnih prozora. Karoserija otvorena. Zatvoreno vozilo sa 2 ulazna vrata. Zadnji prtljažni prostor povećan.

Teret na mostnoj platformi opterećuje i vučno i priključno vozilo tj spajanje vozila može biti preko samog tereta. cisterne. čistač ulica. (cisterna. transport drveta.) Motorna vozila spojena sa jednim ili više priključnih vozila. i sl.) Priključuje se na tegljač i značajnim delom težinu prenosi na tegljač. SPECIJALNO VOZILO TEGLJAČ ZA PRIKOLICU TEGLJAČ ZA POLUPRIKOLICU 2. mešalica za beton). Namenjena za transport osoba i prtljaga. Tegljač sa kukom. SKUPOVI VOZILA SKUP VOZILA SKUP AUTOBUSA SKUP TEGLJAČA DVOSTRUKI SKUP VOZILA KOMPOZITNI SKUP VOZILA SPECIJALNI SKUP VOZILA Tegljač sa sedlom. Samo za transport osoba ili tereta za što je potrebna posebna oprema. Vozilo bez vlastitog pogona namenjena za transport osoba i tereta. radionica. Značajnim delom težine ne opterećuje vučno vozilo. Kombinacija tegljača i poluprikolice Kombinacija tegljača sa poluprikolicom i prikolicom. Samo za obavljanje specijalnih radnji (ambulanta. čistač snega).1 Standardi za vozila Specijalno teretno vozilo Prevoz određenog materijala (npr. Kombinacija motornog vozila za transport osoba sa prkolicom za transport tereta. pumpni agregat. damper. za prevoz oštećenih vozila. MOPED 243 .4. hladnjača. odvoz fekalija. Namenjena za transport tereta. Za stanovanje. 4. vatrogasno. odvoz smeća. Kombinacija teretnog vozila i 1 ili više prikolica. kino projektor. hladnjača. Kombinacija autobusa sa jednom ili više prikolica za transport putnika. Namenjena za transport tereta. Specijalne namene. hladnjača. namenjenog za vuču vučnim vozilom. samistovarivač. Specijalne namene. Vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka kome brzina ne prelazi 50 km/h a zapremina motora 50 cm3 . Namenjena za transport osoba i prtljaga. PRIKLJUČNO VOZILO PRIKOLICA Autobus prikolica Prikolica za opštu namenu Kamp prikolica Specijalna prikolica POLUPRIKOLICA Autobus poluprikolica Poluprikolica za opštu namenu Specijalna poluprikolica 3. (cisterna. transport stoke. i sl.

III) prema pravilniku ECE 36.2 Klasifikacija vozila po ECE pravilnicima Klasifikacija vozila je bazirana na sledećim pravilnicima: TRANS/WP.2.2) Kategorija L: vozila sa manje od 4 točka.1. MOTOCIKL 4. 5.5 t 244 . Kategorija N: motorna vozila za prevoz tereta sa najmanje 4 točka ili 3 točka ako im je ukupna težina > 1 t Oznaka Ukupna težina Izvođenje N1 ≤ 3.1/Amend. 71/320 EEC.29/78/Rev.2: Klasifikacija vozila (TRANS/WP. ECE 13.Large Passenger Vehicles): Klasa I vozilo ima sedišta i prostor za putnike koji stoje koji dopušta intenzivno kretanje putnika. O i ECE 78. B) prema pravilniku ECE 52 (vozila malog kapaciteta za prevoz do 22 putnika ne računajući vozača .i tro. Tabela 4.Annex 7) L6 L7 ≤ 50 cm3 ili snaga ≤ 4 kW snaga ≤ 15 kW ≤ 45 km/h Kategorija M: vozila sa prevoz osoba s najmanje 4 točka Oznaka Broj sedišta ne računajući sedište vozača M1 ≤ 8 M2 > 8 M3 > 8 Ukupna težina < 5t > 5t Vozila kategorije M2 i M3 pripadaju jednoj od sledeće tri klase (I.00 kočenje vozila kategorije L. II. Annex 7/Rev.4 Standardi i skraćenice za vozila Vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka kome sopstvena težina ne prelazi 400 kg. Klasa II vozilo konstruisano za putnike koji sede ali ima mogućnost za prevoz putnika koji stoje samo na prolazu između sedišta.točkaši Oznaka L1 L2 L3 L4 L5 Dva točka Tri točka Dva točka Asimetrično tri točka Simetrično tri točka u odnosu na uzdužnu osu vozila Četri točka čija masa neopterećenog vozila je manja od 350 kg i ne uključuje masu baterije kod elektro vozila Četri točka čija masa neopterećenog vozila je manja od 400 kg (550 za vozila za prevoz stvari) i ne uključuje masu baterije kod elektro vozila Izvođenje Zapremina motora ≤ 50 cm3 Max. brzina km/h ≤ 50 km/h ≤ 50 cm3 >50 cm3 >50 cm3 >50 cm3 ≤ 50 km/h > 50 km/h > 50 km/h > 50 km/h Dopuna 2005.06 kočenje vozila kategorije M.4 . Ili jednoj od dvije klase (A. tabela 4. 16 April 1999. a imaju i sedišta i Klasa B vozila nisu projektovana za prevoz putnika koji stoje.29/78/Rev.1/Amend. dvo. i 107 (velika putnička vozila . i Klasa III vozilo konstruisano isključivo za putnike koji sede. godine (Amend.2.Classification And Definition Of Power-Driven Vehicles And Trailers. N.2 .Small Capacity Vehicles): Klasa A vozila projektovana za prevoz putnika koji stoje.

karavan Standard ISO 3833:2000.kupe Standard ISO 3833:2000. Tu spadaju: ambulantna vozila. Su ona vozila kategorije M I N koji ispunjavaju zahteve ove tačke i proverena su prema uslovima definisanim regulativom. prikolica.1.3: Kodovi za tip nadgradnje Putnički automobili (M1) AA .5 t ≤ 12 t > 12 t Kategorija O: sve vrste priključnih vozila i prikolica Oznaka Ukupna težina Izvođenje O1 < 0.6. vozila za hendikepirana lica. AD .1. koje ima najmanje dve osovine.5 t poluprikolica. blindirana vozila.75 t ≤ 3. AF .1.1.(M + N x 68) > N x 68 gde je: 245 . 2. prevoz tereta ili pokretanje određenih oruđa. čija funkcija zavisi bitno od njegove vučne snage i koje je posebno namenjeno za vučenje. koje se razlikuje od navedenih AA do AE a koje je vozilo namenjeno za prevoz putnika i njihovog prtljaga u istom prostoru. prikolica sa O3 > 3. Tabela 4. definicija broj 3.višenamensko Motorno vozilo. vozilo za stanovanje.5.1.1.uslov Broj mesta za sedenje isključujući mesto vozača nije veći od 6. zavari pločicu ili ugradi trajnu opremu koju je nemoguće uklonitit sa običnim alatom. Da bi proizvođač sprečio dostupnost učvršćena mora fizički sprečiti njihovu upotrebu tako da npr. O4 > 10 t Specijalna vozila vozila za posebnu namenu Su vozila kategorije M.1 Standardi za vozila N2 N3 > 3.75 t Samo jedno osovinska prikolica O2 > 0.1.uslov P . Ovakva vozila ne svrstavaju se u kategoriju M1 ako ispunjavaju sledeća dva uslova: 1.1. definicija broj 3.5 t ≤ 10 t centralnom osovinom.1.4. uključuje takođe vozila sa više od četiri bočna prozora AB – sa zakošenim Limuzina (AA) sa zakošenim zadnjim krajem (hatch back). Kategorija T -poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo Kategorija G – terenska vozila (Off-Road Vehicles) 4. Takav traktor može biti prilagođen za prevoz tereta i rukovaoca. Dostupna se smatraju ona učvršćena koja se mogu koristiti. AE . guranje. za prevoz lica ili tereta a koja poseduje specijalno konstruisanu nadogradnju ili opremu. (mestom za sedenje se smatra ono koje poseduje odgovarajuće lako dostupno učvršćenje za sedišta).kabriolet Standard ISO 3833:2000.1 Definicija tipa nadgradnje Tip nadgradnje vozila označava se kodovima. Motorno vozilo sa točkovima ili gusenicama.3. definicija broj 3.limuzina Standard ISO 3833:2000.2. N O. mašina ili prikolica namenjenih za korišćenje u poljoprivredi ili šumarstvu. tabela 4. zadnjim vratima AC . definicija broj 3. itd.1. pogrebna vozila.4.

vatrogasna vozila SD .vučno vozilo .Poluprikolica DB .4 Standardi i skraćenice za vozila P = najveća dozvoljena masa vozila.3 Unutrašnje dimenzije putničkog vozila . procenat“ (eng 5. „5. „95. namene vozila. kg N = broj sedišta isključujući vozačevo. kg M = masa u stanju spremnom za vožnju. kod muškaraca. zapremine prtljažnog prostora.tegljač (isključivo za vuču pluprikolica) BD . procenat“ 246 . Motorna vozila treba da budu prilagođena čoveku. Optimizacija svih uticajnih parametara u domenu navedenih zahteva vrši se na osnovu biomehaničke analize antropometrijskih i antropotehničkih veličina osnovne populacije za koju se projektuje vozilo. „50.1.blindirana vozila SC .prikolice za stanovanje SF . bezbednosti vozila. Zahtevi su često suprotni zbog čega je potrebno vršiti optimizaciju parametara vozila. Pri projektovanju radnog mesta vozača putničkog motornog vozila osnovni zahtevi su – zahtev za univerzalnim konstrukcinim rešenjem koje će obezbediti ugodan. željene veličine unutrašnjosti.furgon BC . Prema DIN-u 33408 uzorci tela (čoveka) se uzimaju za „5. a kod žena za „1. Sedišta vozila su dizajnirana u skladu sa ergonomskim zahtjevima i uz pomoć modela (šablona) (SAE ili DIN). komfora vozila.Prikolica sa centralnom osom Vozila posebne namene SA .druga vozila posebne namene Klase B CW 4.pogrebna vozila SE .auto dizalice SG . procenat“ populacije i „95. procenat“. relaksirajući radni položaj za 95% potencijalnih korisnika muške i ženske populacije i zahtev za minimiziranjem gabarita tog radnog mesta.Prikolica DC .radno mesto vozača Dimenzije unutrašnjosti vozila (putničkog prostora) zavise od mnogih parametara: izgleda karoserije. Motorna vozila kategorije M2 ili M3 Izvođenje vozila Klase I Klase II Klase III Klase A Jedan nivo CA CI CQ CU Dva nivoa CB CJ CR Zglobno jedan nivo CC CK CS Zglobno dva nivoa CD CL CT Niskopodno jedan nivo CE CM CV Niskopodno dva nivoa CF CN Zglobno niskopodno jedan nivo CG CO Zglobno niskopodno dva nivoa CH CP Motorna vozila kategorije N BA . procenat“.drumsko vučno vozilo (za vuču priključnih vozila) Priključna vozila kategorije O DA . procenat“.vozila za stanovanje SB . percentil) populacije.sa sandukom BB .

b su prikazani parametri koji određuju lokaciju sedišta. Tabela 4. samo 5% populacije ima manju veličinu. Niža sedišta zahtevaju više ispruženu sedeću poziciju putnika pa prema tome i veću unutrašnju dužinu. „5. mm Veličina tela-klase Procenat Odgovarajuća visina obuće). 50.4. 1629 veoma malo srednje 50. Pozicija zadnjeg sedišta (visina referentne tačke sedišta. Referentna tačka sedišta ili R-tačka (prema ISO 6549) označava poziciju dizajnirane H tačke u krajnjem položaju sedišta kod prilagodljivog sedišta. H-tačka je tačka rotacije između torza i butne kosti i uglavnom predstavlja visinu butnog zgloba. projektovanim osnovnim dimenzijama vozila i zahtevanom veličinom prostora za putnike.da se definiše okruženje koje se može dosegnuti rukom (eng. 1449 SAE „H-tačka model“ u skladu sa SAE J 826: 1987. 1510 veliko 95. Širina unutrašnjeg prostora vozila zavisi od projektovane vanjske 247 . . mm čoveka (bez malo 5. Kod određivanja pozicije dizajnirane H tačke mnogi proizvođači koriste poziciju za model 95. procenat“ model tela označava malenu telesnu veličinu tj.1 Standardi za vozila populacija. tabela 4. aceclerator hel point) kao referentna tačka za pozicioniranje pedala. procenat i 95. da se odredi AHP tačka – pozicija pete (eng. predstavlja: 10. 1841 veliko 95. procenat butne kosti i donjeg dela noge. prostor za sedenje. 1733 malo 5.1 a. hand reach envelopes). Npr. Dužina unutrašnjeg prostora vozila najviše je uslovljena visinom sedišta.4. procenat odraslog muškarca ili ukoliko se ta pozicija ne može dostići krajnju poziciju sedišta. a uslovljeno je vrstom vozila koje se razvija. Na slici 4. da bi se odredila pozicija upravljačkih uređaja u vozilu. 1725 Žene čoveka (bez 1. a 95 % veću veličinu. Uglovi nagiba tela i razmak između referentne tačke sedišta vozača i zadnjeg sedišta su različiti za različite SAE modele tela. prostor za glavu) je određena potrebnim prostorom za postavljanje zadnje osovine vozila kao i oblikom i potrebnim postorom za rezervoar goriva. Model tela po DIN-u 33408 je naročito pogodan za dimenziono konstruisanje sedišta i prostora za putnike.da se definiše poziciju elipse očiju (SAE J 941) i tačka oka V 1 / V2 (RREG 77/649) kao osnovu za definisanje vidnog polja vozača. Referentna tačka sedišta se koristi : . Zakonskim odredbama u mnogim zemljama proizvođači vozila moraju koristiti SAE „H-tačku model“ (H-point template) za određivanje referentne tačke sedišta.4: Veličina tela-klase (DIN 33408) Muškarci Veličina tela-klase Procenat Odgovarajuća visina obuće). procenat. Time je određen i izgled zadnjeg dela krova vozila.

1b: Primena modela tela za definisanje lokacije sedišta vozača za teretna vozila H i R. Veličina prtljažnog prostora se određuje prema ISO 3832. Na slici 4. prostora za rezervni točak i lokacije i veličine prigušivača zvuka. mehanizma za vrata) i prostora predviđenog za različite uređaje. krivina na karoseriji. DIN 33408) R-tačka od poda R.1a: Parametri koji određuju lokaciju sedišta kod putničkih vozila (SAE J 826 Maj 1987.tačka prema ISO 6549 Slika 4. DIN 33408) Slika 4.2 su prikazane tipične unutrašnje i spoljašnje mere na putničkim vozilima.položaj pete na kočnici Slika 4.tačka. AHP . kao i: pozicije i veličine rezervoara za gorivo. Veličina i izgled prtljažnog prostora zavise od izgleda zadnjeg dela vozila.4 Standardi i skraćenice za vozila širine vozila (oblika karoserije tj..2:Tipične unutrašnje i spoljašnje mere na putničkim vozilima (VDA 239-01) Kote H5 H 30 H 31 H 61 H 63 H 101 L 13 L 50 L 101 L 103 Oznake (SAE J 826.tačka. od pete (AHP) R. zadnjeg sedišta Prostor za glavu napred Prostor za glavu nazad Visina vozila Od volana do pedale kočnice R-tačka: razmak sedišta Razmak između točkova Ukupna dužina vozila Tipična-mala vozila 460 240 300 940 920 1360 480 710 2430 3840 Tipična-velika vozila 510 300 310 980 950 1400 630 830 2880 4930 248 .

U VIN broju moraju se upotrebljavati samo sledeće arapske brojke i velika latinična slova: 1234567890 .Vehicle Description Section) . nazad Prostor za struk.Velika latinična slova I. napred Prostor za ramena.4 Identifikacioni broj vozila (VIN)-sadržaj i struktura Umesto ranijeg broja šasije svako novo proizvedeno vozilo dobija broj za identifikaciju. ISO 3779:1983 Vehicle Identification Number-Content and structure. usvojen je 1983. Fabrička identifikacija vozila. 3.1. (VIS. napred Prostor za struk.zadnji deo broja VIN i mora se sastojati od osam znakova. (VDS. da se osigura njena jedinstvenost za sva vozila proizvedena u svetu u razdoblju od 30 godina.A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.5: Struktura VIN broja Standard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ISO 3779 Evropska Unija i Severna Amerika > 500 vozila / godišnje Evropska Unija i Severna Amerika < 500 vozila / godišnje WMI Identifikacija proizvođača Identifikacija proizvođača VDS modelaGodina modelaGodina brojKontrolni brojKontrolni Opisni deo vozila Kod fabrike VIS Serijski broj proizvođača Opisni deo vozila Kod fabrike Oznaka proizvođača Serijski broj proizvođača Identifikacioni broj vozila se sastoji od 17 alfa-numeričkih kombinacija svrstanih u tri grupe: 1. a mesto na vozilu za njegovo postavljanje je predmet standarda ISO 4030:1983. WMI oznaka mora se sastojati od tri znaka. Opisni deo vozila.World Manufacturer Identifier –ISO 3780) .Vehicle Identifier Section) . motocikle i mopede.mora se sastojati od šest znakova (slova i/ili brojeva). . (WMI. Međunarodna šifra za identifikaciju proizvođača.4. godine Ova međunarodna norma se primenjuje na: motorna vozila. O i Q ne smeju se upotrebljavati.1 Standardi za vozila L 114 W3 W4 W5 W6 W 103 Od prednjeg točka do R-tačke prednjeg sedišta Prostor za ramena. pri čemu zadnja 249 . nazad Ukupna širina vozila 1250 1310 1290 1260 1240 1620 1590 1430 1420 1430 1470 1820 4. godine. Tabela 4. priključna vozila. a znakove i redosled određuje proizvođač.dodeljuje se proizvođaču vozila kako bi se omogućilo prepoznavanje navedenog proizvođača te se upotrebljava zajedno s preostalim delovima VIN broja. Označava opšte karakteristike vozila. Propis o uvođenju jedinstvenog identifikacionog broja. 2.

broj osovina.I. godina proizvodnje (godina modela) mora biti označena prvim znakom VIS. A.modeli 190 E od 1983 do 1991.7.B.Južna Amerika A.Common Rail 1) Federal Car Fleet High Output/Carge DI.Azija S. Proizvođači koji proizvode manje od 500 vozila godišnje na trećem mestu WMI stavljaju broj "9".L.Mercedes).K.3.5.C. X 17 D Označavanje oto i dizel motora kod firme "Opel" T L (Primer za dizel motor) Konstruktivne specifičnosti Modifikacije (Design Specifics) Sistem za napajanje gorivom Radna zapremina motora x 10 u litrima Ekološki propisi koje motor ispunjava Konstruktivne specifičnosti (Design Specifics) C F H I J K L P R S CR. Gornji primer: 201.N.V.5.Y.pogon u Sindelfingenu.X.serijski broj Označavanje vozila i motora uvodi u svakodnevnu praksu konstruktivne specifičnosti.4 Standardi i skraćenice za vozila četiri znaka moraju biti brojke. tip karoserije. tabela 4.za Nemačku i td.Severna Amerika 6.Evropa Oznaka na drugom mestu definiše zemlju u toj geografskoj zoni (D . Treća oznaka ukazuje na proizvođača iz te zemlje (B. VDS šest oznaka 201 024 Ovde može da bude 6 slova i cifara koje pružaju više podataka o vozilu i motoru kao što su serija. bruto masa i slično.Australija i N. Kod njih se 12-to.M.F.volan na levoj strani. 447874.E.U.centralno ubrizgavanje Karburator 250 . Ako proizvođač izabere označavanje godine proizvodnje i/ili fabriku u ovom delu.H.Engine 1) 1 ) -Samo radi razlikovanja motora 1 2 3 Oznake za sisteme napajanja gorivom F Z V Ubrizgavanje benzina u usisni vod motora (pojedinačno) TBI. Zato ćemo ovde ilustrovati sistem nominalnog obeležavanja motora u firmi "Opel".0.D.II -Engine 1) L850 .G.W.R.4.Vehicle Identifications Number (17 alfanumeričkih oznaka) Primer oznake firme Mercedes: WDB 201 024 1A 447874 WMI tri oznake WDB Prva oznaka je za geografsku zonu 1.Mercedes Benz 190 024.). a fabrika koja je proizvela vozilo drugim znakom.9.direktno ubrizgavanje 1) Regulisana snaga (Adjusted Power) Komprex Niska snaga/Nadpunjenje Port Deactivation Raised Performance (Forsirani) Super Charger (Visoko nadpunjenje) Fam. Objašnjenje označavanja vozila je dato na primeru vozila MERCEDES. tip motora.P.2.Engine 1) Fam.Afrika J. Gornji primer: 1 . Zeland 8. VIN.Z.T. 13-to i 14-to mesto u VIN broju koristi za drugi deo identifikacije proizvođača. VISosam oznaka 1 A 447874 Treća grupa oznaka daje više podataka o modelu i sadrži fabrički broj.

VIN broj se stavlja na zasebnu pločicu koja je trajno pričvršćena na vozilo. . priključna vozila.1. VIN broj mora biti na vidljivom mestu.04 EC 2005 Z US 83 (Catalytic Converter) LEV L Euronorm ULEV U EC 96 (US 93/94) ZEV 0 D G Dizel motori benzina u 4. izvedba 251 .04 EC 2000 Y ECE 15.4. Pločica proizvođača identifikacijska je oznaka vozila i kao takva mora biti u skladu sa smernicom EEC 76/114. na šasiji ili kod samonosećih karoserija na delu konstrukcije koji se ne može lako skinuti ili zameniti. Dozvoljena je kombinacija oba načina postavljanja na istom vozilu. neizbrisiv.4. Ova se smernica primjenjuje na motorna vozila. osovine Dozvoljeno opterećenje 2. prema želji proizvođača.3. Smernicom je propisan sadržaj pločice zavisno od kategorije vozila te mesto postavljanja na vozilu. on mora biti postavljena unutar prostora za putnike neposredno uz nosač vjetrobranskog stakla.direktno ubrizgavanje cilindre Ekološki propisi koje motor ispunjava Bez oznake ECE 15. tako da ostane trajno čitljiv. Proizvođač VIN oznaka Najveća dozvoljena masa vozila Najveća dozvoljena masa skupa vozila Dozvoljeno opterećenje 1. slika 4. Kada zbog zakonskih propisa VIN broj mora biti čitljiva s vanjske strane vozila (u slučaju zatvorenih vozila). a da su njegove prepravke nemoguće. VIN broj mora biti postavljen na desnoj strani vozila te ako je moguće na prednjoj polovini. osovine Oznaka pogonskog motora Varijanta. Za pričvršćenje VIN broja proizvođač vozila mora odabrati jedno od ova dva rešenja: .VIN broj se stavlja direktno na određeni deo vozila. motocikle i mopede.1 Mesto i način postavljanja identifikacijskog broja Mesto i način postavljanja VIN broja na vozilu je predmet standarda ISO 4030:1983.1 Standardi za vozila T V Turbo Volume Model X C E X GDI.

4 je prikazano za kamione način označavanja broja točkova na pogonskoj osovini i ukupan broj točkova.V motor.2= 2188 cm3 zapremina motora. L .Zastava. 2.snaga motora.). istoga proizvođača i iste proizvođačke oznake tipa koja se bitno ne razlikuju u šasiji i pogonskom motoru.ukupna dozvoljena masa. Drumska vozila poseduje oznake koje govore o tipu i opremi vozila.LAGUNA.točkovi. Na primer: - Putničko vozilo Renault: LAGUNA 2. 4.pomična i 6.produžena kabina.trambus kabina. primer FIAT DUCATO Tip vozila: Tipom vozila smatraju se vozila iste kategorije.dizel. 35 . "N". Izvedba: Izvedbe varijante tipa vozila su vozila jedne varijante s manjim međusobnim razlikama.80 KS . D . kao i po broju i rasporedu upravljanih osovina. Varijanta tipa vozila: Varijante tipa vozila su sva vozila jednog tipa koja se ne razlikuju po obliku karoserije i po motoru (oto – dizel.fiksna kabina 252 .vazdušno ogibljenje i sl. Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe.2D RN (Tip. 2. razlika snage ne veća od 30%. i razlika radne zapremine ne veća od 20%). B . KAMIONI 1.oprema i td.2.menjač. ostala slova u oznaci mogu biti: K .snaga motora.). Kamion "FAP-MERCEDES": 1314 BDT (13=13000 kg . V .1. 5.tovarni prostor. T tegljač. 14=140 KS . 8 . D.ram. RN.motor. "F".3: Sadržaj pločice za vozila. Na slici 4.3500 kg ukupna masa. 3. "D" -produženi razmak.kabina. broj i raspored cilindara.kiper.4 Standardi i skraćenice za vozila Slika 4.8 NF ("Z". 6.) Teretno vozilo "ZASTAVA-IVECO": Z-35. 6. po broju i rasporedu pogonskih osovina.normalni razmak osovina.Furgon i td.

4: Označavanja broja točkova na pogonskoj osovini i ukupan broj točkova 253 .4.1 Standardi za vozila Broj točkova x pogonski/ ostali točkovi Slika 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful