4.

1 Standardi za vozila

4
STANDARDI I SKRAĆENICE ZA VOZILA
4.1 STANDARDI ZA VOZILA 4.1.1 Sistematizacija drumskih vozila prema ISO 3833:1977
Predmet standarda ISO 3833:1977 1977 Road vehicles-Types-Terms and definitions (Drumska vozila- Tipovi- Termini i definicije) je definisanje termina koji se odnose na neke tipove drumskih vozila određenih prema izvedenim i tehničkim karakteristikama. Odredbe ovog standarda odnose se na sva vozila projektovana za saobraćaj na cesti (motorna vozila, priključna vozila, kombinacija vozila, mopede, motocikle). Ovaj standard ne obuhvata vozila kao što su poljoprivredni traktori koji retko služe za transport osoba ili tereta ili za vuču vozila. U tabeli 4.1 koje slede data je sistematizacija vozila prema standardu. Tabela 4.1: Sistematizacija drumskih vozila prema ISO 3833 Podele Opis, namene i primeri
1. MOTORNO VOZILO PUTNIČKI AUTOMOBIL
Vozilo na motorni pogon koje ima 4 ili više točkova, koje se ne kreće po šinama, koje se obično koristi za: transport osoba i/ili tereta, vuču vozila i specijalnu namenu. Ovaj termin uključuje: vozilo koje se napaja iz električne mreže npr. trolejbus, vozilo na tri točka čija masa praznog vozila prelazi 400 kg (vozilo sa manjom masom smatra se motociklom). Putničko vozilo (PV): prevoz do najviše 9 osoba uključujući vozača i prtljag.

241

Autobus koji ima električni pogon preko trole. Više od 17 sedišta i mesta za stajanje u prolazu između sedišta (za kraće ture). 2 ili više sedišta. zadnja se mogu vaditi ili preklapati. a može vući i prikolicu. Sa mekim i tvrdim pokretnim krovom. Vozilo od dva spojena dela. Specifične izvedbe. 4 ili više sedišta. Karoserija otvorena. Centar točka upravljača u prednjoj četvrtini ukupne dužine vozila. Zatvoreno vozilo sa 2 ulazna vrata. Čije karakteristike ne spadaju ni u jednu gore navedenu kategoriju. 17 sedišta uključujući sedište vozača.6 ulaznih vrata. Vozilo sa otvaranjem krova. Uglavnom za transport tereta. 4 ili više sedišta u najmanje 2 reda. zatvorena ili sa mogućnošću otvaranja. Može imati jednu ili dvije platforme. Produženo vozilo. 4 ili više sedišta u najmanje 2 reda. Zadnji prtljažni prostor povećan. Max. Za prevoz više od 9 osoba uključujući vozača i prtljag. 4. Obezbeđuje udobnost i nije predviđen za putnike koji stoje. sa 2 ili 4 ulaznih vrata. omogućava eventualni transport tereta. 6 i više bočnih prozora. Omogućava eventualni transport tereta. 2 ili više bočnih prozora. 2 ili 3 ili 4 bočnih vrata. Međugradski Autobus za duge linije (turistički) Zglobni Trolejbus Specijalni TERETNO VOZILO (kamion) 242 .4 Standardi i skraćenice za vozila Zatvoreno vozilo. Limuzina sedan Limuzina kabriolet Limuzina pulman (produžena) Karavan Kombinovano vozilo Kupe Kabriolet i kabriolet kupe Višenamensko vozilo Sa sedištem vozača napred isturenim Specijalno vozilo AUTOBUS Minibus Gradski Više od 17 sedišta i mesta za stajanje za neometano kretanje putnika. između zadnjih i prednjih sedišta može biti pregrada.

Samo za transport osoba ili tereta za što je potrebna posebna oprema. Značajnim delom težine ne opterećuje vučno vozilo. i sl. hladnjača. za prevoz oštećenih vozila. Specijalne namene. (cisterna. Samo za obavljanje specijalnih radnji (ambulanta.4. namenjenog za vuču vučnim vozilom. (cisterna.) Motorna vozila spojena sa jednim ili više priključnih vozila. PRIKLJUČNO VOZILO PRIKOLICA Autobus prikolica Prikolica za opštu namenu Kamp prikolica Specijalna prikolica POLUPRIKOLICA Autobus poluprikolica Poluprikolica za opštu namenu Specijalna poluprikolica 3. Kombinacija tegljača i poluprikolice Kombinacija tegljača sa poluprikolicom i prikolicom. radionica. odvoz fekalija. Teret na mostnoj platformi opterećuje i vučno i priključno vozilo tj spajanje vozila može biti preko samog tereta. Tegljač sa kukom. vatrogasno. cisterne. odvoz smeća. pumpni agregat. Kombinacija autobusa sa jednom ili više prikolica za transport putnika. čistač ulica. damper. Za stanovanje. 4. Namenjena za transport tereta. hladnjača. čistač snega). SKUPOVI VOZILA SKUP VOZILA SKUP AUTOBUSA SKUP TEGLJAČA DVOSTRUKI SKUP VOZILA KOMPOZITNI SKUP VOZILA SPECIJALNI SKUP VOZILA Tegljač sa sedlom. transport drveta. hladnjača. Kombinacija teretnog vozila i 1 ili više prikolica. mešalica za beton).1 Standardi za vozila Specijalno teretno vozilo Prevoz određenog materijala (npr. Kombinacija motornog vozila za transport osoba sa prkolicom za transport tereta. Namenjena za transport osoba i prtljaga.) Priključuje se na tegljač i značajnim delom težinu prenosi na tegljač. Namenjena za transport tereta. MOPED 243 . samistovarivač. i sl. transport stoke. Namenjena za transport osoba i prtljaga. kino projektor. Vozilo bez vlastitog pogona namenjena za transport osoba i tereta. Specijalne namene. Vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka kome brzina ne prelazi 50 km/h a zapremina motora 50 cm3 . SPECIJALNO VOZILO TEGLJAČ ZA PRIKOLICU TEGLJAČ ZA POLUPRIKOLICU 2.

točkaši Oznaka L1 L2 L3 L4 L5 Dva točka Tri točka Dva točka Asimetrično tri točka Simetrično tri točka u odnosu na uzdužnu osu vozila Četri točka čija masa neopterećenog vozila je manja od 350 kg i ne uključuje masu baterije kod elektro vozila Četri točka čija masa neopterećenog vozila je manja od 400 kg (550 za vozila za prevoz stvari) i ne uključuje masu baterije kod elektro vozila Izvođenje Zapremina motora ≤ 50 cm3 Max. a imaju i sedišta i Klasa B vozila nisu projektovana za prevoz putnika koji stoje. MOTOCIKL 4.2 Klasifikacija vozila po ECE pravilnicima Klasifikacija vozila je bazirana na sledećim pravilnicima: TRANS/WP.Large Passenger Vehicles): Klasa I vozilo ima sedišta i prostor za putnike koji stoje koji dopušta intenzivno kretanje putnika.1/Amend.1. godine (Amend.Small Capacity Vehicles): Klasa A vozila projektovana za prevoz putnika koji stoje.5 t 244 . dvo.2) Kategorija L: vozila sa manje od 4 točka.4 . Tabela 4. brzina km/h ≤ 50 km/h ≤ 50 cm3 >50 cm3 >50 cm3 >50 cm3 ≤ 50 km/h > 50 km/h > 50 km/h > 50 km/h Dopuna 2005. N. i 107 (velika putnička vozila .2 . 71/320 EEC.i tro. i Klasa III vozilo konstruisano isključivo za putnike koji sede. II.29/78/Rev.2: Klasifikacija vozila (TRANS/WP.06 kočenje vozila kategorije M.00 kočenje vozila kategorije L. tabela 4. Annex 7/Rev. III) prema pravilniku ECE 36.2.1/Amend. O i ECE 78.Annex 7) L6 L7 ≤ 50 cm3 ili snaga ≤ 4 kW snaga ≤ 15 kW ≤ 45 km/h Kategorija M: vozila sa prevoz osoba s najmanje 4 točka Oznaka Broj sedišta ne računajući sedište vozača M1 ≤ 8 M2 > 8 M3 > 8 Ukupna težina < 5t > 5t Vozila kategorije M2 i M3 pripadaju jednoj od sledeće tri klase (I.2. Kategorija N: motorna vozila za prevoz tereta sa najmanje 4 točka ili 3 točka ako im je ukupna težina > 1 t Oznaka Ukupna težina Izvođenje N1 ≤ 3. Klasa II vozilo konstruisano za putnike koji sede ali ima mogućnost za prevoz putnika koji stoje samo na prolazu između sedišta. 16 April 1999.29/78/Rev.4 Standardi i skraćenice za vozila Vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka kome sopstvena težina ne prelazi 400 kg. B) prema pravilniku ECE 52 (vozila malog kapaciteta za prevoz do 22 putnika ne računajući vozača . Ili jednoj od dvije klase (A. 5. ECE 13.Classification And Definition Of Power-Driven Vehicles And Trailers.

guranje.1.5 t poluprikolica. Da bi proizvođač sprečio dostupnost učvršćena mora fizički sprečiti njihovu upotrebu tako da npr. pogrebna vozila. prevoz tereta ili pokretanje određenih oruđa. Tu spadaju: ambulantna vozila. itd.1. 2.1. prikolica sa O3 > 3. definicija broj 3. definicija broj 3. Ovakva vozila ne svrstavaju se u kategoriju M1 ako ispunjavaju sledeća dva uslova: 1. AD .1.1.kabriolet Standard ISO 3833:2000. Tabela 4.(M + N x 68) > N x 68 gde je: 245 . mašina ili prikolica namenjenih za korišćenje u poljoprivredi ili šumarstvu.5 t ≤ 12 t > 12 t Kategorija O: sve vrste priključnih vozila i prikolica Oznaka Ukupna težina Izvođenje O1 < 0. prikolica.limuzina Standard ISO 3833:2000. AF . Dostupna se smatraju ona učvršćena koja se mogu koristiti.6.4.uslov P . Takav traktor može biti prilagođen za prevoz tereta i rukovaoca.karavan Standard ISO 3833:2000.1.1.2. za prevoz lica ili tereta a koja poseduje specijalno konstruisanu nadogradnju ili opremu. zavari pločicu ili ugradi trajnu opremu koju je nemoguće uklonitit sa običnim alatom. vozila za hendikepirana lica. Su ona vozila kategorije M I N koji ispunjavaju zahteve ove tačke i proverena su prema uslovima definisanim regulativom. uključuje takođe vozila sa više od četiri bočna prozora AB – sa zakošenim Limuzina (AA) sa zakošenim zadnjim krajem (hatch back). Kategorija T -poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo Kategorija G – terenska vozila (Off-Road Vehicles) 4.75 t ≤ 3. čija funkcija zavisi bitno od njegove vučne snage i koje je posebno namenjeno za vučenje. definicija broj 3.1.1 Definicija tipa nadgradnje Tip nadgradnje vozila označava se kodovima.1.višenamensko Motorno vozilo. tabela 4.kupe Standard ISO 3833:2000. (mestom za sedenje se smatra ono koje poseduje odgovarajuće lako dostupno učvršćenje za sedišta).3: Kodovi za tip nadgradnje Putnički automobili (M1) AA .5. Motorno vozilo sa točkovima ili gusenicama.3. koje ima najmanje dve osovine.4.5 t ≤ 10 t centralnom osovinom. blindirana vozila.75 t Samo jedno osovinska prikolica O2 > 0. O4 > 10 t Specijalna vozila vozila za posebnu namenu Su vozila kategorije M.1. AE . vozilo za stanovanje.uslov Broj mesta za sedenje isključujući mesto vozača nije veći od 6.1 Standardi za vozila N2 N3 > 3. koje se razlikuje od navedenih AA do AE a koje je vozilo namenjeno za prevoz putnika i njihovog prtljaga u istom prostoru. definicija broj 3. N O. zadnjim vratima AC .

„50. Prema DIN-u 33408 uzorci tela (čoveka) se uzimaju za „5. kod muškaraca. komfora vozila. Pri projektovanju radnog mesta vozača putničkog motornog vozila osnovni zahtevi su – zahtev za univerzalnim konstrukcinim rešenjem koje će obezbediti ugodan.prikolice za stanovanje SF .tegljač (isključivo za vuču pluprikolica) BD . a kod žena za „1.Prikolica sa centralnom osom Vozila posebne namene SA . procenat“ 246 . procenat“.4 Standardi i skraćenice za vozila P = najveća dozvoljena masa vozila.furgon BC .Poluprikolica DB .drumsko vučno vozilo (za vuču priključnih vozila) Priključna vozila kategorije O DA . Motorna vozila treba da budu prilagođena čoveku.vozila za stanovanje SB . „5. namene vozila. zapremine prtljažnog prostora. „95. relaksirajući radni položaj za 95% potencijalnih korisnika muške i ženske populacije i zahtev za minimiziranjem gabarita tog radnog mesta. Optimizacija svih uticajnih parametara u domenu navedenih zahteva vrši se na osnovu biomehaničke analize antropometrijskih i antropotehničkih veličina osnovne populacije za koju se projektuje vozilo.radno mesto vozača Dimenzije unutrašnjosti vozila (putničkog prostora) zavise od mnogih parametara: izgleda karoserije.vatrogasna vozila SD .Prikolica DC . procenat“.sa sandukom BB .1.3 Unutrašnje dimenzije putničkog vozila .blindirana vozila SC . Sedišta vozila su dizajnirana u skladu sa ergonomskim zahtjevima i uz pomoć modela (šablona) (SAE ili DIN). kg M = masa u stanju spremnom za vožnju. procenat“. Motorna vozila kategorije M2 ili M3 Izvođenje vozila Klase I Klase II Klase III Klase A Jedan nivo CA CI CQ CU Dva nivoa CB CJ CR Zglobno jedan nivo CC CK CS Zglobno dva nivoa CD CL CT Niskopodno jedan nivo CE CM CV Niskopodno dva nivoa CF CN Zglobno niskopodno jedan nivo CG CO Zglobno niskopodno dva nivoa CH CP Motorna vozila kategorije N BA .druga vozila posebne namene Klase B CW 4. bezbednosti vozila.vučno vozilo .auto dizalice SG . procenat“ (eng 5. procenat“ populacije i „95. Zahtevi su često suprotni zbog čega je potrebno vršiti optimizaciju parametara vozila.pogrebna vozila SE . kg N = broj sedišta isključujući vozačevo. percentil) populacije. željene veličine unutrašnjosti.

procenat butne kosti i donjeg dela noge. da se odredi AHP tačka – pozicija pete (eng. procenat i 95. prostor za sedenje. 1733 malo 5. Niža sedišta zahtevaju više ispruženu sedeću poziciju putnika pa prema tome i veću unutrašnju dužinu.da se definiše poziciju elipse očiju (SAE J 941) i tačka oka V 1 / V2 (RREG 77/649) kao osnovu za definisanje vidnog polja vozača. Širina unutrašnjeg prostora vozila zavisi od projektovane vanjske 247 . 1841 veliko 95. Tabela 4. procenat“ model tela označava malenu telesnu veličinu tj. a uslovljeno je vrstom vozila koje se razvija. aceclerator hel point) kao referentna tačka za pozicioniranje pedala. 1510 veliko 95.4. b su prikazani parametri koji određuju lokaciju sedišta. da bi se odredila pozicija upravljačkih uređaja u vozilu. Na slici 4. tabela 4. 1725 Žene čoveka (bez 1. Zakonskim odredbama u mnogim zemljama proizvođači vozila moraju koristiti SAE „H-tačku model“ (H-point template) za određivanje referentne tačke sedišta. hand reach envelopes). Pozicija zadnjeg sedišta (visina referentne tačke sedišta. a 95 % veću veličinu. „5.4. Referentna tačka sedišta ili R-tačka (prema ISO 6549) označava poziciju dizajnirane H tačke u krajnjem položaju sedišta kod prilagodljivog sedišta. Dužina unutrašnjeg prostora vozila najviše je uslovljena visinom sedišta. Time je određen i izgled zadnjeg dela krova vozila. mm čoveka (bez malo 5. projektovanim osnovnim dimenzijama vozila i zahtevanom veličinom prostora za putnike. procenat. 50.4: Veličina tela-klase (DIN 33408) Muškarci Veličina tela-klase Procenat Odgovarajuća visina obuće). Kod određivanja pozicije dizajnirane H tačke mnogi proizvođači koriste poziciju za model 95. 1449 SAE „H-tačka model“ u skladu sa SAE J 826: 1987. Referentna tačka sedišta se koristi : .1 a. mm Veličina tela-klase Procenat Odgovarajuća visina obuće). H-tačka je tačka rotacije između torza i butne kosti i uglavnom predstavlja visinu butnog zgloba. 1629 veoma malo srednje 50. prostor za glavu) je određena potrebnim prostorom za postavljanje zadnje osovine vozila kao i oblikom i potrebnim postorom za rezervoar goriva. . procenat odraslog muškarca ili ukoliko se ta pozicija ne može dostići krajnju poziciju sedišta. Npr.da se definiše okruženje koje se može dosegnuti rukom (eng. Uglovi nagiba tela i razmak između referentne tačke sedišta vozača i zadnjeg sedišta su različiti za različite SAE modele tela. predstavlja: 10. Model tela po DIN-u 33408 je naročito pogodan za dimenziono konstruisanje sedišta i prostora za putnike. samo 5% populacije ima manju veličinu.1 Standardi za vozila populacija.

Veličina i izgled prtljažnog prostora zavise od izgleda zadnjeg dela vozila. AHP . zadnjeg sedišta Prostor za glavu napred Prostor za glavu nazad Visina vozila Od volana do pedale kočnice R-tačka: razmak sedišta Razmak između točkova Ukupna dužina vozila Tipična-mala vozila 460 240 300 940 920 1360 480 710 2430 3840 Tipična-velika vozila 510 300 310 980 950 1400 630 830 2880 4930 248 . DIN 33408) R-tačka od poda R.tačka. Na slici 4. kao i: pozicije i veličine rezervoara za gorivo.tačka. Veličina prtljažnog prostora se određuje prema ISO 3832.položaj pete na kočnici Slika 4. mehanizma za vrata) i prostora predviđenog za različite uređaje.2:Tipične unutrašnje i spoljašnje mere na putničkim vozilima (VDA 239-01) Kote H5 H 30 H 31 H 61 H 63 H 101 L 13 L 50 L 101 L 103 Oznake (SAE J 826. krivina na karoseriji.4 Standardi i skraćenice za vozila širine vozila (oblika karoserije tj. DIN 33408) Slika 4. prostora za rezervni točak i lokacije i veličine prigušivača zvuka.1b: Primena modela tela za definisanje lokacije sedišta vozača za teretna vozila H i R.1a: Parametri koji određuju lokaciju sedišta kod putničkih vozila (SAE J 826 Maj 1987..tačka prema ISO 6549 Slika 4.2 su prikazane tipične unutrašnje i spoljašnje mere na putničkim vozilima. od pete (AHP) R.

1 Standardi za vozila L 114 W3 W4 W5 W6 W 103 Od prednjeg točka do R-tačke prednjeg sedišta Prostor za ramena. priključna vozila.4 Identifikacioni broj vozila (VIN)-sadržaj i struktura Umesto ranijeg broja šasije svako novo proizvedeno vozilo dobija broj za identifikaciju. Fabrička identifikacija vozila. (WMI. 3. O i Q ne smeju se upotrebljavati. . ISO 3779:1983 Vehicle Identification Number-Content and structure. Međunarodna šifra za identifikaciju proizvođača. da se osigura njena jedinstvenost za sva vozila proizvedena u svetu u razdoblju od 30 godina. pri čemu zadnja 249 . godine Ova međunarodna norma se primenjuje na: motorna vozila. (VDS.zadnji deo broja VIN i mora se sastojati od osam znakova.dodeljuje se proizvođaču vozila kako bi se omogućilo prepoznavanje navedenog proizvođača te se upotrebljava zajedno s preostalim delovima VIN broja.5: Struktura VIN broja Standard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ISO 3779 Evropska Unija i Severna Amerika > 500 vozila / godišnje Evropska Unija i Severna Amerika < 500 vozila / godišnje WMI Identifikacija proizvođača Identifikacija proizvođača VDS modelaGodina modelaGodina brojKontrolni brojKontrolni Opisni deo vozila Kod fabrike VIS Serijski broj proizvođača Opisni deo vozila Kod fabrike Oznaka proizvođača Serijski broj proizvođača Identifikacioni broj vozila se sastoji od 17 alfa-numeričkih kombinacija svrstanih u tri grupe: 1.1. (VIS. 2. U VIN broju moraju se upotrebljavati samo sledeće arapske brojke i velika latinična slova: 1234567890 . Opisni deo vozila.Vehicle Identifier Section) . godine. nazad Ukupna širina vozila 1250 1310 1290 1260 1240 1620 1590 1430 1420 1430 1470 1820 4. nazad Prostor za struk. motocikle i mopede.4.A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z. Propis o uvođenju jedinstvenog identifikacionog broja. a znakove i redosled određuje proizvođač. napred Prostor za ramena.mora se sastojati od šest znakova (slova i/ili brojeva). napred Prostor za struk. WMI oznaka mora se sastojati od tri znaka.Vehicle Description Section) .Velika latinična slova I. Tabela 4. usvojen je 1983. Označava opšte karakteristike vozila.World Manufacturer Identifier –ISO 3780) . a mesto na vozilu za njegovo postavljanje je predmet standarda ISO 4030:1983.

9.II -Engine 1) L850 . Objašnjenje označavanja vozila je dato na primeru vozila MERCEDES.Australija i N.5.F.U.Azija S.2.direktno ubrizgavanje 1) Regulisana snaga (Adjusted Power) Komprex Niska snaga/Nadpunjenje Port Deactivation Raised Performance (Forsirani) Super Charger (Visoko nadpunjenje) Fam.L.X.Evropa Oznaka na drugom mestu definiše zemlju u toj geografskoj zoni (D .R.modeli 190 E od 1983 do 1991.K.Afrika J.V.4. Proizvođači koji proizvode manje od 500 vozila godišnje na trećem mestu WMI stavljaju broj "9".C.3. Gornji primer: 201.D.M.Common Rail 1) Federal Car Fleet High Output/Carge DI.G. 13-to i 14-to mesto u VIN broju koristi za drugi deo identifikacije proizvođača. bruto masa i slično.I. Zato ćemo ovde ilustrovati sistem nominalnog obeležavanja motora u firmi "Opel".volan na levoj strani.T.Engine 1) 1 ) -Samo radi razlikovanja motora 1 2 3 Oznake za sisteme napajanja gorivom F Z V Ubrizgavanje benzina u usisni vod motora (pojedinačno) TBI.Y.E. Treća oznaka ukazuje na proizvođača iz te zemlje (B.za Nemačku i td.Mercedes).centralno ubrizgavanje Karburator 250 .5.pogon u Sindelfingenu. Gornji primer: 1 . Kod njih se 12-to. X 17 D Označavanje oto i dizel motora kod firme "Opel" T L (Primer za dizel motor) Konstruktivne specifičnosti Modifikacije (Design Specifics) Sistem za napajanje gorivom Radna zapremina motora x 10 u litrima Ekološki propisi koje motor ispunjava Konstruktivne specifičnosti (Design Specifics) C F H I J K L P R S CR. VDS šest oznaka 201 024 Ovde može da bude 6 slova i cifara koje pružaju više podataka o vozilu i motoru kao što su serija.P.W. Zeland 8. tip karoserije.Mercedes Benz 190 024. VISosam oznaka 1 A 447874 Treća grupa oznaka daje više podataka o modelu i sadrži fabrički broj.4 Standardi i skraćenice za vozila četiri znaka moraju biti brojke. tip motora.Severna Amerika 6. VIN.). tabela 4. a fabrika koja je proizvela vozilo drugim znakom.H.Vehicle Identifications Number (17 alfanumeričkih oznaka) Primer oznake firme Mercedes: WDB 201 024 1A 447874 WMI tri oznake WDB Prva oznaka je za geografsku zonu 1.Engine 1) Fam.0.7.N.Z. Ako proizvođač izabere označavanje godine proizvodnje i/ili fabriku u ovom delu. godina proizvodnje (godina modela) mora biti označena prvim znakom VIS. broj osovina.serijski broj Označavanje vozila i motora uvodi u svakodnevnu praksu konstruktivne specifičnosti. A.Južna Amerika A.B. 447874.

neizbrisiv. izvedba 251 .1. . Proizvođač VIN oznaka Najveća dozvoljena masa vozila Najveća dozvoljena masa skupa vozila Dozvoljeno opterećenje 1. VIN broj mora biti na vidljivom mestu.1 Standardi za vozila T V Turbo Volume Model X C E X GDI. Dozvoljena je kombinacija oba načina postavljanja na istom vozilu.4. prema želji proizvođača. motocikle i mopede. na šasiji ili kod samonosećih karoserija na delu konstrukcije koji se ne može lako skinuti ili zameniti.4.1 Mesto i način postavljanja identifikacijskog broja Mesto i način postavljanja VIN broja na vozilu je predmet standarda ISO 4030:1983. Za pričvršćenje VIN broja proizvođač vozila mora odabrati jedno od ova dva rešenja: . Pločica proizvođača identifikacijska je oznaka vozila i kao takva mora biti u skladu sa smernicom EEC 76/114. slika 4. Smernicom je propisan sadržaj pločice zavisno od kategorije vozila te mesto postavljanja na vozilu.VIN broj se stavlja na zasebnu pločicu koja je trajno pričvršćena na vozilo.04 EC 2005 Z US 83 (Catalytic Converter) LEV L Euronorm ULEV U EC 96 (US 93/94) ZEV 0 D G Dizel motori benzina u 4. a da su njegove prepravke nemoguće. osovine Dozvoljeno opterećenje 2. Kada zbog zakonskih propisa VIN broj mora biti čitljiva s vanjske strane vozila (u slučaju zatvorenih vozila). priključna vozila.04 EC 2000 Y ECE 15.direktno ubrizgavanje cilindre Ekološki propisi koje motor ispunjava Bez oznake ECE 15. osovine Oznaka pogonskog motora Varijanta. tako da ostane trajno čitljiv. VIN broj mora biti postavljen na desnoj strani vozila te ako je moguće na prednjoj polovini.3.VIN broj se stavlja direktno na određeni deo vozila. Ova se smernica primjenjuje na motorna vozila. on mora biti postavljena unutar prostora za putnike neposredno uz nosač vjetrobranskog stakla.

vazdušno ogibljenje i sl.snaga motora. istoga proizvođača i iste proizvođačke oznake tipa koja se bitno ne razlikuju u šasiji i pogonskom motoru.). Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe. i razlika radne zapremine ne veća od 20%).kiper.trambus kabina.kabina.menjač.V motor. RN. razlika snage ne veća od 30%. 35 . 6.) Teretno vozilo "ZASTAVA-IVECO": Z-35.oprema i td.Zastava.pomična i 6. KAMIONI 1. Drumska vozila poseduje oznake koje govore o tipu i opremi vozila. 5. Varijanta tipa vozila: Varijante tipa vozila su sva vozila jednog tipa koja se ne razlikuju po obliku karoserije i po motoru (oto – dizel. "F". 8 .). Na primer: - Putničko vozilo Renault: LAGUNA 2. primer FIAT DUCATO Tip vozila: Tipom vozila smatraju se vozila iste kategorije.produžena kabina. D . 2.8 NF ("Z".1. 2. ostala slova u oznaci mogu biti: K . V .Furgon i td. Izvedba: Izvedbe varijante tipa vozila su vozila jedne varijante s manjim međusobnim razlikama.dizel. 4. L .točkovi.2D RN (Tip.tovarni prostor.80 KS . Kamion "FAP-MERCEDES": 1314 BDT (13=13000 kg .normalni razmak osovina. "N".2= 2188 cm3 zapremina motora.4 je prikazano za kamione način označavanja broja točkova na pogonskoj osovini i ukupan broj točkova.LAGUNA. B .ram.fiksna kabina 252 . Na slici 4. "D" -produženi razmak.3: Sadržaj pločice za vozila. broj i raspored cilindara. T tegljač. D. 14=140 KS .motor.3500 kg ukupna masa.snaga motora. kao i po broju i rasporedu upravljanih osovina. 3.2. po broju i rasporedu pogonskih osovina.4 Standardi i skraćenice za vozila Slika 4. 6.ukupna dozvoljena masa.

4: Označavanja broja točkova na pogonskoj osovini i ukupan broj točkova 253 .1 Standardi za vozila Broj točkova x pogonski/ ostali točkovi Slika 4.4.