4.

1 Standardi za vozila

4
STANDARDI I SKRAĆENICE ZA VOZILA
4.1 STANDARDI ZA VOZILA 4.1.1 Sistematizacija drumskih vozila prema ISO 3833:1977
Predmet standarda ISO 3833:1977 1977 Road vehicles-Types-Terms and definitions (Drumska vozila- Tipovi- Termini i definicije) je definisanje termina koji se odnose na neke tipove drumskih vozila određenih prema izvedenim i tehničkim karakteristikama. Odredbe ovog standarda odnose se na sva vozila projektovana za saobraćaj na cesti (motorna vozila, priključna vozila, kombinacija vozila, mopede, motocikle). Ovaj standard ne obuhvata vozila kao što su poljoprivredni traktori koji retko služe za transport osoba ili tereta ili za vuču vozila. U tabeli 4.1 koje slede data je sistematizacija vozila prema standardu. Tabela 4.1: Sistematizacija drumskih vozila prema ISO 3833 Podele Opis, namene i primeri
1. MOTORNO VOZILO PUTNIČKI AUTOMOBIL
Vozilo na motorni pogon koje ima 4 ili više točkova, koje se ne kreće po šinama, koje se obično koristi za: transport osoba i/ili tereta, vuču vozila i specijalnu namenu. Ovaj termin uključuje: vozilo koje se napaja iz električne mreže npr. trolejbus, vozilo na tri točka čija masa praznog vozila prelazi 400 kg (vozilo sa manjom masom smatra se motociklom). Putničko vozilo (PV): prevoz do najviše 9 osoba uključujući vozača i prtljag.

241

Zadnji prtljažni prostor povećan. između zadnjih i prednjih sedišta može biti pregrada. Uglavnom za transport tereta. Za prevoz više od 9 osoba uključujući vozača i prtljag. Sa mekim i tvrdim pokretnim krovom. Više od 17 sedišta i mesta za stajanje u prolazu između sedišta (za kraće ture). Može imati jednu ili dvije platforme. Vozilo sa otvaranjem krova. Karoserija otvorena. sa 2 ili 4 ulaznih vrata. zatvorena ili sa mogućnošću otvaranja. Limuzina sedan Limuzina kabriolet Limuzina pulman (produžena) Karavan Kombinovano vozilo Kupe Kabriolet i kabriolet kupe Višenamensko vozilo Sa sedištem vozača napred isturenim Specijalno vozilo AUTOBUS Minibus Gradski Više od 17 sedišta i mesta za stajanje za neometano kretanje putnika. 2 ili više sedišta. Max. a može vući i prikolicu. 6 i više bočnih prozora. 4 ili više sedišta.6 ulaznih vrata. zadnja se mogu vaditi ili preklapati. Produženo vozilo. Vozilo od dva spojena dela. Omogućava eventualni transport tereta. Specifične izvedbe. 17 sedišta uključujući sedište vozača. Zatvoreno vozilo sa 2 ulazna vrata. omogućava eventualni transport tereta. Međugradski Autobus za duge linije (turistički) Zglobni Trolejbus Specijalni TERETNO VOZILO (kamion) 242 . Centar točka upravljača u prednjoj četvrtini ukupne dužine vozila. Čije karakteristike ne spadaju ni u jednu gore navedenu kategoriju. 2 ili 3 ili 4 bočnih vrata. Obezbeđuje udobnost i nije predviđen za putnike koji stoje. 4. Autobus koji ima električni pogon preko trole. 4 ili više sedišta u najmanje 2 reda.4 Standardi i skraćenice za vozila Zatvoreno vozilo. 4 ili više sedišta u najmanje 2 reda. 2 ili više bočnih prozora.

odvoz fekalija. SKUPOVI VOZILA SKUP VOZILA SKUP AUTOBUSA SKUP TEGLJAČA DVOSTRUKI SKUP VOZILA KOMPOZITNI SKUP VOZILA SPECIJALNI SKUP VOZILA Tegljač sa sedlom. hladnjača. PRIKLJUČNO VOZILO PRIKOLICA Autobus prikolica Prikolica za opštu namenu Kamp prikolica Specijalna prikolica POLUPRIKOLICA Autobus poluprikolica Poluprikolica za opštu namenu Specijalna poluprikolica 3. čistač snega). Samo za obavljanje specijalnih radnji (ambulanta. (cisterna. pumpni agregat. Specijalne namene. za prevoz oštećenih vozila. Namenjena za transport osoba i prtljaga. Značajnim delom težine ne opterećuje vučno vozilo. Kombinacija motornog vozila za transport osoba sa prkolicom za transport tereta. Vozilo bez vlastitog pogona namenjena za transport osoba i tereta.) Motorna vozila spojena sa jednim ili više priključnih vozila. 4. Tegljač sa kukom.1 Standardi za vozila Specijalno teretno vozilo Prevoz određenog materijala (npr. i sl. Za stanovanje. damper. Kombinacija teretnog vozila i 1 ili više prikolica. Vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka kome brzina ne prelazi 50 km/h a zapremina motora 50 cm3 . transport drveta.) Priključuje se na tegljač i značajnim delom težinu prenosi na tegljač. Namenjena za transport osoba i prtljaga. MOPED 243 .4. Namenjena za transport tereta. Kombinacija tegljača i poluprikolice Kombinacija tegljača sa poluprikolicom i prikolicom. namenjenog za vuču vučnim vozilom. Specijalne namene. mešalica za beton). samistovarivač. vatrogasno. kino projektor. hladnjača. hladnjača. radionica. SPECIJALNO VOZILO TEGLJAČ ZA PRIKOLICU TEGLJAČ ZA POLUPRIKOLICU 2. cisterne. Teret na mostnoj platformi opterećuje i vučno i priključno vozilo tj spajanje vozila može biti preko samog tereta. Kombinacija autobusa sa jednom ili više prikolica za transport putnika. (cisterna. Namenjena za transport tereta. transport stoke. čistač ulica. Samo za transport osoba ili tereta za što je potrebna posebna oprema. odvoz smeća. i sl.

16 April 1999.29/78/Rev. a imaju i sedišta i Klasa B vozila nisu projektovana za prevoz putnika koji stoje.5 t 244 .1/Amend.2. i Klasa III vozilo konstruisano isključivo za putnike koji sede.06 kočenje vozila kategorije M.00 kočenje vozila kategorije L. i 107 (velika putnička vozila . III) prema pravilniku ECE 36.Classification And Definition Of Power-Driven Vehicles And Trailers. N. Klasa II vozilo konstruisano za putnike koji sede ali ima mogućnost za prevoz putnika koji stoje samo na prolazu između sedišta. B) prema pravilniku ECE 52 (vozila malog kapaciteta za prevoz do 22 putnika ne računajući vozača . II. tabela 4.2 Klasifikacija vozila po ECE pravilnicima Klasifikacija vozila je bazirana na sledećim pravilnicima: TRANS/WP.i tro. godine (Amend.2.2 .Small Capacity Vehicles): Klasa A vozila projektovana za prevoz putnika koji stoje.1. dvo.Large Passenger Vehicles): Klasa I vozilo ima sedišta i prostor za putnike koji stoje koji dopušta intenzivno kretanje putnika. Annex 7/Rev.2: Klasifikacija vozila (TRANS/WP. brzina km/h ≤ 50 km/h ≤ 50 cm3 >50 cm3 >50 cm3 >50 cm3 ≤ 50 km/h > 50 km/h > 50 km/h > 50 km/h Dopuna 2005. MOTOCIKL 4. ECE 13.Annex 7) L6 L7 ≤ 50 cm3 ili snaga ≤ 4 kW snaga ≤ 15 kW ≤ 45 km/h Kategorija M: vozila sa prevoz osoba s najmanje 4 točka Oznaka Broj sedišta ne računajući sedište vozača M1 ≤ 8 M2 > 8 M3 > 8 Ukupna težina < 5t > 5t Vozila kategorije M2 i M3 pripadaju jednoj od sledeće tri klase (I. Ili jednoj od dvije klase (A.1/Amend. O i ECE 78.4 .29/78/Rev.4 Standardi i skraćenice za vozila Vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka kome sopstvena težina ne prelazi 400 kg. 71/320 EEC. Tabela 4. 5.2) Kategorija L: vozila sa manje od 4 točka.točkaši Oznaka L1 L2 L3 L4 L5 Dva točka Tri točka Dva točka Asimetrično tri točka Simetrično tri točka u odnosu na uzdužnu osu vozila Četri točka čija masa neopterećenog vozila je manja od 350 kg i ne uključuje masu baterije kod elektro vozila Četri točka čija masa neopterećenog vozila je manja od 400 kg (550 za vozila za prevoz stvari) i ne uključuje masu baterije kod elektro vozila Izvođenje Zapremina motora ≤ 50 cm3 Max. Kategorija N: motorna vozila za prevoz tereta sa najmanje 4 točka ili 3 točka ako im je ukupna težina > 1 t Oznaka Ukupna težina Izvođenje N1 ≤ 3.

blindirana vozila.75 t Samo jedno osovinska prikolica O2 > 0. mašina ili prikolica namenjenih za korišćenje u poljoprivredi ili šumarstvu. pogrebna vozila. prikolica.1.1.uslov Broj mesta za sedenje isključujući mesto vozača nije veći od 6.6.limuzina Standard ISO 3833:2000.3: Kodovi za tip nadgradnje Putnički automobili (M1) AA .karavan Standard ISO 3833:2000. Motorno vozilo sa točkovima ili gusenicama.1.4. vozila za hendikepirana lica. N O. AE . koje se razlikuje od navedenih AA do AE a koje je vozilo namenjeno za prevoz putnika i njihovog prtljaga u istom prostoru.1.(M + N x 68) > N x 68 gde je: 245 .5 t poluprikolica. koje ima najmanje dve osovine.75 t ≤ 3. Dostupna se smatraju ona učvršćena koja se mogu koristiti. (mestom za sedenje se smatra ono koje poseduje odgovarajuće lako dostupno učvršćenje za sedišta). Tabela 4. za prevoz lica ili tereta a koja poseduje specijalno konstruisanu nadogradnju ili opremu. AD .kupe Standard ISO 3833:2000.2. prikolica sa O3 > 3. definicija broj 3. definicija broj 3.1.1.1. tabela 4. prevoz tereta ili pokretanje određenih oruđa.1 Definicija tipa nadgradnje Tip nadgradnje vozila označava se kodovima.višenamensko Motorno vozilo. uključuje takođe vozila sa više od četiri bočna prozora AB – sa zakošenim Limuzina (AA) sa zakošenim zadnjim krajem (hatch back).4. Kategorija T -poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo Kategorija G – terenska vozila (Off-Road Vehicles) 4. Tu spadaju: ambulantna vozila. Da bi proizvođač sprečio dostupnost učvršćena mora fizički sprečiti njihovu upotrebu tako da npr.1. definicija broj 3.1 Standardi za vozila N2 N3 > 3. Su ona vozila kategorije M I N koji ispunjavaju zahteve ove tačke i proverena su prema uslovima definisanim regulativom. AF .kabriolet Standard ISO 3833:2000.5 t ≤ 12 t > 12 t Kategorija O: sve vrste priključnih vozila i prikolica Oznaka Ukupna težina Izvođenje O1 < 0. definicija broj 3. 2.5. zavari pločicu ili ugradi trajnu opremu koju je nemoguće uklonitit sa običnim alatom.uslov P . Takav traktor može biti prilagođen za prevoz tereta i rukovaoca. itd. čija funkcija zavisi bitno od njegove vučne snage i koje je posebno namenjeno za vučenje. O4 > 10 t Specijalna vozila vozila za posebnu namenu Su vozila kategorije M.5 t ≤ 10 t centralnom osovinom.1. zadnjim vratima AC .3. guranje. Ovakva vozila ne svrstavaju se u kategoriju M1 ako ispunjavaju sledeća dva uslova: 1. vozilo za stanovanje.1.

sa sandukom BB . „5.druga vozila posebne namene Klase B CW 4.vozila za stanovanje SB . procenat“. Zahtevi su često suprotni zbog čega je potrebno vršiti optimizaciju parametara vozila.tegljač (isključivo za vuču pluprikolica) BD .Prikolica DC . Motorna vozila kategorije M2 ili M3 Izvođenje vozila Klase I Klase II Klase III Klase A Jedan nivo CA CI CQ CU Dva nivoa CB CJ CR Zglobno jedan nivo CC CK CS Zglobno dva nivoa CD CL CT Niskopodno jedan nivo CE CM CV Niskopodno dva nivoa CF CN Zglobno niskopodno jedan nivo CG CO Zglobno niskopodno dva nivoa CH CP Motorna vozila kategorije N BA .vučno vozilo .Prikolica sa centralnom osom Vozila posebne namene SA . relaksirajući radni položaj za 95% potencijalnih korisnika muške i ženske populacije i zahtev za minimiziranjem gabarita tog radnog mesta. kod muškaraca. zapremine prtljažnog prostora. „95. procenat“ populacije i „95. procenat“ (eng 5. a kod žena za „1.4 Standardi i skraćenice za vozila P = najveća dozvoljena masa vozila. procenat“. „50. željene veličine unutrašnjosti. kg M = masa u stanju spremnom za vožnju.prikolice za stanovanje SF . Prema DIN-u 33408 uzorci tela (čoveka) se uzimaju za „5.auto dizalice SG . kg N = broj sedišta isključujući vozačevo. Pri projektovanju radnog mesta vozača putničkog motornog vozila osnovni zahtevi su – zahtev za univerzalnim konstrukcinim rešenjem koje će obezbediti ugodan.blindirana vozila SC . procenat“ 246 . Sedišta vozila su dizajnirana u skladu sa ergonomskim zahtjevima i uz pomoć modela (šablona) (SAE ili DIN).vatrogasna vozila SD .3 Unutrašnje dimenzije putničkog vozila . Optimizacija svih uticajnih parametara u domenu navedenih zahteva vrši se na osnovu biomehaničke analize antropometrijskih i antropotehničkih veličina osnovne populacije za koju se projektuje vozilo.pogrebna vozila SE . percentil) populacije. namene vozila.radno mesto vozača Dimenzije unutrašnjosti vozila (putničkog prostora) zavise od mnogih parametara: izgleda karoserije.furgon BC .Poluprikolica DB . komfora vozila.drumsko vučno vozilo (za vuču priključnih vozila) Priključna vozila kategorije O DA . Motorna vozila treba da budu prilagođena čoveku. bezbednosti vozila.1. procenat“.

1 Standardi za vozila populacija. a uslovljeno je vrstom vozila koje se razvija. Dužina unutrašnjeg prostora vozila najviše je uslovljena visinom sedišta. Uglovi nagiba tela i razmak između referentne tačke sedišta vozača i zadnjeg sedišta su različiti za različite SAE modele tela.4. Referentna tačka sedišta ili R-tačka (prema ISO 6549) označava poziciju dizajnirane H tačke u krajnjem položaju sedišta kod prilagodljivog sedišta. prostor za sedenje. tabela 4. 1733 malo 5. 1725 Žene čoveka (bez 1. da bi se odredila pozicija upravljačkih uređaja u vozilu. aceclerator hel point) kao referentna tačka za pozicioniranje pedala. Niža sedišta zahtevaju više ispruženu sedeću poziciju putnika pa prema tome i veću unutrašnju dužinu. procenat butne kosti i donjeg dela noge. procenat odraslog muškarca ili ukoliko se ta pozicija ne može dostići krajnju poziciju sedišta. procenat“ model tela označava malenu telesnu veličinu tj. 50.da se definiše okruženje koje se može dosegnuti rukom (eng. prostor za glavu) je određena potrebnim prostorom za postavljanje zadnje osovine vozila kao i oblikom i potrebnim postorom za rezervoar goriva. projektovanim osnovnim dimenzijama vozila i zahtevanom veličinom prostora za putnike. procenat. 1510 veliko 95. mm čoveka (bez malo 5.da se definiše poziciju elipse očiju (SAE J 941) i tačka oka V 1 / V2 (RREG 77/649) kao osnovu za definisanje vidnog polja vozača. hand reach envelopes). Širina unutrašnjeg prostora vozila zavisi od projektovane vanjske 247 . 1841 veliko 95. Npr. Tabela 4. Zakonskim odredbama u mnogim zemljama proizvođači vozila moraju koristiti SAE „H-tačku model“ (H-point template) za određivanje referentne tačke sedišta. Pozicija zadnjeg sedišta (visina referentne tačke sedišta. Na slici 4. „5. da se odredi AHP tačka – pozicija pete (eng. predstavlja: 10. Referentna tačka sedišta se koristi : . a 95 % veću veličinu. Model tela po DIN-u 33408 je naročito pogodan za dimenziono konstruisanje sedišta i prostora za putnike. Time je određen i izgled zadnjeg dela krova vozila. 1629 veoma malo srednje 50. H-tačka je tačka rotacije između torza i butne kosti i uglavnom predstavlja visinu butnog zgloba.4: Veličina tela-klase (DIN 33408) Muškarci Veličina tela-klase Procenat Odgovarajuća visina obuće). samo 5% populacije ima manju veličinu. b su prikazani parametri koji određuju lokaciju sedišta. mm Veličina tela-klase Procenat Odgovarajuća visina obuće). . procenat i 95.1 a. Kod određivanja pozicije dizajnirane H tačke mnogi proizvođači koriste poziciju za model 95.4. 1449 SAE „H-tačka model“ u skladu sa SAE J 826: 1987.

AHP .tačka.4 Standardi i skraćenice za vozila širine vozila (oblika karoserije tj.položaj pete na kočnici Slika 4. zadnjeg sedišta Prostor za glavu napred Prostor za glavu nazad Visina vozila Od volana do pedale kočnice R-tačka: razmak sedišta Razmak između točkova Ukupna dužina vozila Tipična-mala vozila 460 240 300 940 920 1360 480 710 2430 3840 Tipična-velika vozila 510 300 310 980 950 1400 630 830 2880 4930 248 .tačka prema ISO 6549 Slika 4.. DIN 33408) Slika 4. Na slici 4. DIN 33408) R-tačka od poda R.1a: Parametri koji određuju lokaciju sedišta kod putničkih vozila (SAE J 826 Maj 1987.2 su prikazane tipične unutrašnje i spoljašnje mere na putničkim vozilima. Veličina i izgled prtljažnog prostora zavise od izgleda zadnjeg dela vozila. prostora za rezervni točak i lokacije i veličine prigušivača zvuka. od pete (AHP) R. Veličina prtljažnog prostora se određuje prema ISO 3832. kao i: pozicije i veličine rezervoara za gorivo.2:Tipične unutrašnje i spoljašnje mere na putničkim vozilima (VDA 239-01) Kote H5 H 30 H 31 H 61 H 63 H 101 L 13 L 50 L 101 L 103 Oznake (SAE J 826. krivina na karoseriji.1b: Primena modela tela za definisanje lokacije sedišta vozača za teretna vozila H i R.tačka. mehanizma za vrata) i prostora predviđenog za različite uređaje.

napred Prostor za ramena. 2. U VIN broju moraju se upotrebljavati samo sledeće arapske brojke i velika latinična slova: 1234567890 . godine Ova međunarodna norma se primenjuje na: motorna vozila. 3.zadnji deo broja VIN i mora se sastojati od osam znakova.4. pri čemu zadnja 249 .Vehicle Description Section) .5: Struktura VIN broja Standard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ISO 3779 Evropska Unija i Severna Amerika > 500 vozila / godišnje Evropska Unija i Severna Amerika < 500 vozila / godišnje WMI Identifikacija proizvođača Identifikacija proizvođača VDS modelaGodina modelaGodina brojKontrolni brojKontrolni Opisni deo vozila Kod fabrike VIS Serijski broj proizvođača Opisni deo vozila Kod fabrike Oznaka proizvođača Serijski broj proizvođača Identifikacioni broj vozila se sastoji od 17 alfa-numeričkih kombinacija svrstanih u tri grupe: 1.1 Standardi za vozila L 114 W3 W4 W5 W6 W 103 Od prednjeg točka do R-tačke prednjeg sedišta Prostor za ramena. ISO 3779:1983 Vehicle Identification Number-Content and structure. WMI oznaka mora se sastojati od tri znaka. da se osigura njena jedinstvenost za sva vozila proizvedena u svetu u razdoblju od 30 godina. napred Prostor za struk. a mesto na vozilu za njegovo postavljanje je predmet standarda ISO 4030:1983.A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z. nazad Ukupna širina vozila 1250 1310 1290 1260 1240 1620 1590 1430 1420 1430 1470 1820 4. nazad Prostor za struk. Označava opšte karakteristike vozila. usvojen je 1983. (VIS. O i Q ne smeju se upotrebljavati.mora se sastojati od šest znakova (slova i/ili brojeva). a znakove i redosled određuje proizvođač. (VDS. motocikle i mopede. Međunarodna šifra za identifikaciju proizvođača. (WMI. Propis o uvođenju jedinstvenog identifikacionog broja.dodeljuje se proizvođaču vozila kako bi se omogućilo prepoznavanje navedenog proizvođača te se upotrebljava zajedno s preostalim delovima VIN broja. Opisni deo vozila. priključna vozila.Vehicle Identifier Section) . Tabela 4.World Manufacturer Identifier –ISO 3780) .1. Fabrička identifikacija vozila. .4 Identifikacioni broj vozila (VIN)-sadržaj i struktura Umesto ranijeg broja šasije svako novo proizvedeno vozilo dobija broj za identifikaciju.Velika latinična slova I. godine.

Gornji primer: 1 . tip karoserije.Azija S. godina proizvodnje (godina modela) mora biti označena prvim znakom VIS.Vehicle Identifications Number (17 alfanumeričkih oznaka) Primer oznake firme Mercedes: WDB 201 024 1A 447874 WMI tri oznake WDB Prva oznaka je za geografsku zonu 1. Objašnjenje označavanja vozila je dato na primeru vozila MERCEDES. broj osovina.Mercedes).volan na levoj strani.M.F. tabela 4.Engine 1) Fam.U.2.Mercedes Benz 190 024.X.9. Kod njih se 12-to.).W.direktno ubrizgavanje 1) Regulisana snaga (Adjusted Power) Komprex Niska snaga/Nadpunjenje Port Deactivation Raised Performance (Forsirani) Super Charger (Visoko nadpunjenje) Fam. bruto masa i slično. Proizvođači koji proizvode manje od 500 vozila godišnje na trećem mestu WMI stavljaju broj "9". 447874.I.N. Gornji primer: 201. tip motora.Australija i N.Y.D.4.modeli 190 E od 1983 do 1991. Zato ćemo ovde ilustrovati sistem nominalnog obeležavanja motora u firmi "Opel". 13-to i 14-to mesto u VIN broju koristi za drugi deo identifikacije proizvođača.za Nemačku i td.pogon u Sindelfingenu.K.L. Zeland 8.E.H. Ako proizvođač izabere označavanje godine proizvodnje i/ili fabriku u ovom delu.Evropa Oznaka na drugom mestu definiše zemlju u toj geografskoj zoni (D .5.5.Južna Amerika A.3.Z. VISosam oznaka 1 A 447874 Treća grupa oznaka daje više podataka o modelu i sadrži fabrički broj.B.4 Standardi i skraćenice za vozila četiri znaka moraju biti brojke.Engine 1) 1 ) -Samo radi razlikovanja motora 1 2 3 Oznake za sisteme napajanja gorivom F Z V Ubrizgavanje benzina u usisni vod motora (pojedinačno) TBI. a fabrika koja je proizvela vozilo drugim znakom.C.T.0. VDS šest oznaka 201 024 Ovde može da bude 6 slova i cifara koje pružaju više podataka o vozilu i motoru kao što su serija. X 17 D Označavanje oto i dizel motora kod firme "Opel" T L (Primer za dizel motor) Konstruktivne specifičnosti Modifikacije (Design Specifics) Sistem za napajanje gorivom Radna zapremina motora x 10 u litrima Ekološki propisi koje motor ispunjava Konstruktivne specifičnosti (Design Specifics) C F H I J K L P R S CR. A.II -Engine 1) L850 .7.centralno ubrizgavanje Karburator 250 .Severna Amerika 6.R.G.serijski broj Označavanje vozila i motora uvodi u svakodnevnu praksu konstruktivne specifičnosti.P.Afrika J.V. VIN.Common Rail 1) Federal Car Fleet High Output/Carge DI. Treća oznaka ukazuje na proizvođača iz te zemlje (B.

. VIN broj mora biti na vidljivom mestu. Za pričvršćenje VIN broja proizvođač vozila mora odabrati jedno od ova dva rešenja: . Proizvođač VIN oznaka Najveća dozvoljena masa vozila Najveća dozvoljena masa skupa vozila Dozvoljeno opterećenje 1.direktno ubrizgavanje cilindre Ekološki propisi koje motor ispunjava Bez oznake ECE 15. Smernicom je propisan sadržaj pločice zavisno od kategorije vozila te mesto postavljanja na vozilu.VIN broj se stavlja direktno na određeni deo vozila.VIN broj se stavlja na zasebnu pločicu koja je trajno pričvršćena na vozilo. osovine Oznaka pogonskog motora Varijanta. motocikle i mopede. Kada zbog zakonskih propisa VIN broj mora biti čitljiva s vanjske strane vozila (u slučaju zatvorenih vozila).4. Ova se smernica primjenjuje na motorna vozila. a da su njegove prepravke nemoguće. slika 4.04 EC 2005 Z US 83 (Catalytic Converter) LEV L Euronorm ULEV U EC 96 (US 93/94) ZEV 0 D G Dizel motori benzina u 4. priključna vozila. neizbrisiv. na šasiji ili kod samonosećih karoserija na delu konstrukcije koji se ne može lako skinuti ili zameniti. tako da ostane trajno čitljiv. Dozvoljena je kombinacija oba načina postavljanja na istom vozilu. izvedba 251 . prema želji proizvođača.1 Mesto i način postavljanja identifikacijskog broja Mesto i način postavljanja VIN broja na vozilu je predmet standarda ISO 4030:1983.3.04 EC 2000 Y ECE 15.1. VIN broj mora biti postavljen na desnoj strani vozila te ako je moguće na prednjoj polovini. osovine Dozvoljeno opterećenje 2. on mora biti postavljena unutar prostora za putnike neposredno uz nosač vjetrobranskog stakla.4.1 Standardi za vozila T V Turbo Volume Model X C E X GDI. Pločica proizvođača identifikacijska je oznaka vozila i kao takva mora biti u skladu sa smernicom EEC 76/114.

snaga motora.motor. razlika snage ne veća od 30%.menjač. RN. 5.4 je prikazano za kamione način označavanja broja točkova na pogonskoj osovini i ukupan broj točkova. Varijanta tipa vozila: Varijante tipa vozila su sva vozila jednog tipa koja se ne razlikuju po obliku karoserije i po motoru (oto – dizel.tovarni prostor.80 KS . T tegljač. L . "D" -produženi razmak.snaga motora. D. 8 .fiksna kabina 252 .4 Standardi i skraćenice za vozila Slika 4. Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe. "F".ukupna dozvoljena masa. Na slici 4. B .2. 6. i razlika radne zapremine ne veća od 20%).trambus kabina. Kamion "FAP-MERCEDES": 1314 BDT (13=13000 kg . istoga proizvođača i iste proizvođačke oznake tipa koja se bitno ne razlikuju u šasiji i pogonskom motoru.3500 kg ukupna masa. 14=140 KS . 2. D . broj i raspored cilindara. 6.LAGUNA. 4.kabina. V . "N".produžena kabina.2= 2188 cm3 zapremina motora.) Teretno vozilo "ZASTAVA-IVECO": Z-35. 3. kao i po broju i rasporedu upravljanih osovina.1.). KAMIONI 1. Drumska vozila poseduje oznake koje govore o tipu i opremi vozila.oprema i td. primer FIAT DUCATO Tip vozila: Tipom vozila smatraju se vozila iste kategorije.točkovi.vazdušno ogibljenje i sl.dizel. 35 .Zastava.). 2. po broju i rasporedu pogonskih osovina.pomična i 6.kiper.2D RN (Tip.3: Sadržaj pločice za vozila.ram. Na primer: - Putničko vozilo Renault: LAGUNA 2.Furgon i td. ostala slova u oznaci mogu biti: K . Izvedba: Izvedbe varijante tipa vozila su vozila jedne varijante s manjim međusobnim razlikama.normalni razmak osovina.8 NF ("Z".V motor.

4.4: Označavanja broja točkova na pogonskoj osovini i ukupan broj točkova 253 .1 Standardi za vozila Broj točkova x pogonski/ ostali točkovi Slika 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful