Pitanja iz engleskog jezika (gramatika) za maturu

1. The Definite Article 2. The Indefinite Article 3. Ordinal and Cardinal Numbers 4. The Present Simple Tense 5. The Present Continuous Tense 6. The Present Perfect Tense 7. Present Tenses 8. Comparison of Adjectives 9. Possessive Pronouns 10. Possesssive Adjectives 11. Irregular Comparison of Adjectives 12. Relative Clauses 13. The Simple Past Tense 14. The Past Contininuous Tense 15. The Past Perfect Tense 16. Expressing Future 17. The structure HAVE SOMETHING DONE 18. The structure USED TO 19. Modals 20. The Passive Voice 21. Indirect Speech – Statements 22. Indirect Speech – Questions, Orders 23. Conditional Sentences 24. Irregular Plurals 25. Saxon Genitive (Possessive “S”) 26. Prepositions (place, time) 27. The plural of nouns 28. Countable and Uncountable Nouns 29. Questions – word order 30. SOME/ANY/MUCH/MANY

okeana. u uzvicnim recenicama tipa . ispred "SAME": Those two photographs are the same.. a minute 5.. a kilo. Ispred punih naziva drzava: The United States of America. The Danube.a.2.3.. a nastavak za mnozinu "s" se dodaje na imenicu koja sledi iza HUNDRED. The Hague .Kod CARDINAL Nos. My brother is a lawyer. two times a month. a uniform "AN" se upotrebljava ispred brojivih imenica u jednini kada one pocinju samoglasnikom ili nemim "H" e. 3: BROJEVI: Cardinal: 1..) izuzetak (The Netherlands.. the Adriatic Sea. ispred prideva da oznacimo celu grupu ljudi koji su opisani datim pridevom: the black. AMERICA.I saw a lovely girl yesterday 2. the most attractive. clan THE se izgovara kao Idi:I Upotrebljava se: 1. we don't speak the same language 6. the pretty.. a car. the intelligent. What a beautiful day 3.dakle ispred stvari/objekata koji su jedinstveni (the sky.. 1: DEFINITE (odredjeni) ARTICLE: "THE" upotrebljavamo ispred imenica koje smo pominjemo po drugi put odnosno imenica koje smo uveli clanom A. The Alps. the old Question no.) The earth goes around the sun and the moon goes round the earth. TEXAS) 4.g.Such a crazy night. ostrva: SICILY. ispred superlativa prideva: the best. NYC... second. .i Ordinal: first. fourth. twice a year 4...Question no. grupa ostrva: The Bahamas. reci da da stotina: hundred.o ili NEKI. mora. u izrazima tipa: once a week. when there is only ONE OF something . fifth. an hour. 5. the closest 3.o Neodredjeni clan upotrebljavamo: 1.. million nemaju mnozinu (u situacijama kada ispred njih sledi broj.the girls I saw lives in my neighbourhood. The longest river in the world is. ispred planinskih lanaca.grad uz koji takodje stoji clan) 2. regiona: EUROPE. RUSSIA. Kada zelimo nesto posebno da naglasimo ili ispred imenica koje pocinju samoglasnikom ili nemim H. The Atlantic Ocean (ali ne i ispred pojedinacnih planina: ETNA. reka. thousand. an apple. The Federal Republic of Yugoslavia. gradova: CAIRO.4. CORSICA. I saw a lovely girls yesterday . obicno kazemo THE RADIO ali TELEVISION (bez THE) 7. INDEFINITE (neodredjeni) ARTICLE: "A" stoji ispred brojivih imenica u jednini koje pocinju SUGLASNIKOM ili samoglasnikom koji se izgovara kao SUGLASNIK. FOUR MILLION people.a. a book. FIVE THOUSAND dollars. EVEREST. the environment... 2: 1. third. Question no.. ITALY.. an aeroplane Prevodimo ga kao JEDAN. kada nesto pominjeno po prvi put . e.Npr. ispred imenica koje oznacavaju zanimanje: my Mum is a doctor and my Dad is a judge.g. umesto broja 1: a hundred. The United Kingdom (ali samo ENGLAND.

.THOUSAND. forever itd .Ako se glagol završava na: suglasnik . 2010.I have played football .sto je sasvim dovoljno. mijenjamo ie u y – lie – lying . Redne brojeve koristima za izrazavanje redosleda. constantly.naglašeni vokal-suglasnik zadnje slovo se udvostručava – run – running .2 i 3 imamo specificne nastavke 1 . sometimes. second i third) dok se kod svih ostalih brojeva dodaje nastavak "TH". ali se dešavala nešto ranije i možda će se dešavati posle trenutka kada o njoj govorimo – she is reading a book .I play football Koristi se za radnju koja se obicno desava svaki dan Tvorba: Potvrdan oblik: SUBJEKAT + GLAGOL Negativan oblik: SUBJEKAT+ don’t / doesn’t + GLAGOL Upitan oblik: Do / does + SUBJEKAT + GLAGOL? Priloske oznake:every day..come – coming Present Continuous Tense (sadašnje trajno vreme) se upotrebljava: .THE FIRST WEEKEND IN MAY i kod pisanja datuma: November 5th. 5: THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (sadašnje trajno vreme) .You are always complaining about your mother ..da označi radnju čije je trajanje neprekidno. hiljadu. 3 . ispred njih se obicno nalazi odredjeni clan "THE" .nd. radnja se ne mora odvijati tačno sada.da se izrazi radnja koja je već isplanirana i desiće se u budućnosti: I'm meeting my girlfriend tonight. always. izostavljamoe: .rd (first. never.I am speaking Present participle se pravi dodavanjem glagolu nastavka "-ing". 2.međutim.Ako glagol završava na vokal + suglasnik + e.umesto broja ONE koristi clan A: A MILLION. usually.ORDINAL NUMBERS: Kod broja 1. 6: THE PRESENT PERFECT TENSE .. all day Question no. i tada se obično upotrebljavaju prilozialways. . 4: THE PRESENT SIMPLE TENSE . MILLION. verovatno udvostručiti ili izostaviti jedno slovo.Ako glagol završava na ie. ponekad moramo malo promeniti reč.. A HUNDRED. To bi bilo ono osnovno .. Međutim.st.da označi radnju koja se vrši u vremenu kada o njoj govorimo – I am learning English now . Question No. ever. Question No.) i da se za jednu stotinu.

8 i 11: COMPARISON OF ADJECTIVES/IRREGULAR COMPARISON -Postoje tri stepena komparacije: positive. kolona) Question No. ali ne znamo kada i za radnjukoja se desila. prisvojne zamenice (MINE.We – our .I have been choosing Question no. superlative. pridev) . Her hair looks better than your hair 3. their house).Prisvojni pridevi imaju sledeće oblike: . Npr.He – his . onda koristimo komparativni stepen prideva. ali se nije završila Tvorba: Potvrdan oblik: SUBJEKAT + have / has + GLAGOL (-d/-ed ili 3. 7: PRESENT TENSES Present Simple (prosto sadašnje vreme) – I choose Present Perfect (složeno sadašnje vreme) – I have chosen Present Continous (sadašnje trajno vreme) – I am choosing Present Perfect Continuous (sadašnje svršeno trajno vreme) . 9: Za razliku od PRISVOJNIH PRIDEVA koji UVEK stoje uz imenicu. OURS. zamenica)! Upitnu rec WHOSE mozemo da koristimo SA ili BEZ IMENICA: Whose coat is that? ili Whose is that coat? REWRITE THE SENTENCES WITH POSSESSIVE PRONOUNS.They – their Questions No. HIS. THEIRS) se koriste bez imenica. That car isn't her car – Question No. That dog looks like our dog 4.You – your . HERS. kolona) Negativan oblik: SUBJEKAT + have/has + not + GLAGOL (-d/-ed ili 3. . kolona) Upitan oblik: Have / has + SUBJEKAT + GLAGOL (-d/-ed ili 3.Kada želimo da upoređujemo dve stvari. pridev)is much bigger than ours (prisv. comparative. That's not my coat (prisv. YOURS. Is that bike your bike? 5.It – its . his book.It's mine! ili Their garden (prisv.She – her .PPT se koristi za radnju koja e desila i završila u prošlosti. U ovom slučaju iza .You – your . 1.I – my . That's my newspaper 2. 10: POSSESSIVE ADJECTIVES (prisvojni pridevi) Prisvojni pridevi određuju imenice (my sister.

My nose is smaller than yours.THE OLDEST/ELDEST Question no. There's the man WHO/THAT sold me my bike She said a word WHICH/THAT I didn't hear.. Za ljude upotrebljavamo zamenicu WHO..THE WORST MUCH/MANY . Zamenicu THAT upotrebljavamo i za ljude i za stvari (safe option). a za stvari WHICH.Dugačkim pridevima (sa dva ili više slogova) ne dodajemo nastavke ali ispred prideva pišemo "more" u komparativu ili "most" u superlativu (more intelligent.Npr. . the earliest.LESS . 12: RELATIVE CLAUSES su recenice koje su povezane/zdruzene RELATIVNIM ZAMENICAMA (Relative Pronouns).THE LEAST FAR . RELATIVNE ZAMENICE su: WHO. WHICH. the reddest. Npr.. She is as beautiful as her mother. U ovom slučaju ispred prideva UVEK stoji član "the"..) a ako se pridev završava sa "y" ono se pretvara u i (prettier. The man THAT I phoned spoke Spanish ili The man I phoned spoke Spanish .. redder. The Danube is more beautiful than The Thames.MORE . He won the prize. the prettiest.FARTHER/FURTHER ..Kratkim pridevima dodajemo nastavak -er u komparativu ili -est u superlativu. THAT. Npr.) Ukoliko su dve osobine izrazene u ISTOM stepenu onda koristimo konstrukciju "AS + ADJ. + AS" Npr. I phoned a man. The man WHO won the prize was Welsh. a zatim ono s čime se upoređuje. npr.) . He is as tall as his grandfather. + AS" ili "NOT AS + ADJ. the biggest. U slucaju negacije koristimo konstrukciju "NOT SO + ADJ.BETTER . U nekim slučajevima se poslednji suglasnik duplira (bigger. Mary has the most beautiful hair in the classroom.onda koristimo superlativni stepen prideva. npr.. Kada je relativna zamenica OBJEKAT koji stoji iza glagola.WORSE . John is the biggest fan of Michael Jackson. She is not so beautiful as her mother He is not so tall as his grandfather .. + AS" My eyes aren't as good as yours.OLDER/ELDER .THE MOST LITTLE .prideva UVEK stoji "than". WHAT Npr.Kada želimo da kažemo kako je nešto naj..Postoje i pridevi čija je komparacija nepravilna. mozemo da je izostavimo iz recenice . (WHOM). the most delicious. The man was Welsh.THE FARTHEST/FURTHEST OLD . a to su: GOOD . .THE BEST BAD . earlier.

My son who lives in New York is arriving today.The woman WHOM/THAT I was looking at smiled 2. a ne neki od preostale cetvorice stize danas.I played football Past simple se koristi za izricanje radnje koja se desila I zavrsila u proslosti. Neki glagoli uz sebe imaju predlog. ne mozemo da je izostavimo. by the way. U drugom slucaju radi se o DEFINING Relative Clause sto znaci da zena ima 5 sinova ali upravo onaj koji zivi u New York-u. zadrzimo predlog uz glagol . Question No. kolona) Negativan oblik: SUBJEKAT + didn’t + GLAGOL Upitni oblik: Did + SUBJEKAT + GLAGOL? Priloske oznake: last…. Kod prve recenice mozemo zakljuciti da zena ima SAMO jednog sina koji. I was looking at her . A. tj. My son. ago… . Npr. listen to.. Tvorba: Potvrdan oblik: SUBJEKAT + GLAGOL (-d/-ed ili 2... da predlog stavimo ISPRED relativne zamenice WHOM/WHICH Npr. Nepravilni glagoli se napamet uce. the day before yesterday. zivi u NY. dodatnoj informaciji koja ne menja znacenje recenice. radi se o usputnoj. Imamo tacno vreme.Kada je relativna zamenica na mestu subjekta.. Kada je relativna zamenica objekat takvih glagola imamo dve opcije: 1. yesterday."the things that you need") I'm sorry about what happened. who lives in New York. look at. ali ono sto je bitno je da on stize danas. RELATIVNE CLAUSES mogu biti DEFINING I NON-DEFINING. Npr. live in. 13: THE PAST SIMPLE TENSE . Evo i primera: 1.. Have you got WHAT you need for your journey? (=. U prvom slucaju radi se o NON-DEFINING Relative Clause (to je poput "umetnute recenice" na srpskom. The woman smiled.. Takva recenica se UVEK odvaja zarezima. The man THAT/WHO phoned me spoke Greek ( NE MOZE The man phoned me spoke Greek) WHAT koristimo umesto "THE THING(S) WHICH/THAT or ANYTHING THAT" uz glagole u jednini. is arriving today.Npr. A man phoned me. The woman at WHOM I was looking smiled. 2. Ispred relativne zamenice ne stavljamo zarez i ne odvajamo je time od ostatka recenice. Npr.

The Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se upotrebljava za.oblikom.Radnju koja je u prošlo vreme duže trajala – She was reading a book all day yesterday . Ta radnja se izražava prostim proš.Dve radnje koje su se u prošlom vremenu paralelno dešavale – While I was watching TV my sister was doing homework . had i past participle-a (prošlog participa) glavnog glagola. Npr. tj. ne koriste se ni u Past Continuous Tense-u. 16: EXPRESSING FUTURE: Postoje tri osnovna nacina za izrazavanje buducnosti na engleskom jeziku: 1. past stimple – I was watching TV when the telephone rang Glagoli koji se ne koriste u Present Continuous Tense-u. 14: THE PAST CONTINUOUS TENSE (prošlo trajno vreme) Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Past Simple Tense-u (Prostom prošlom vremenu). Look . kada je neka future situation is starting or is clearly on the way. upotrebljavamo je kada zelimo da pricamo o svojim NAMERAMA.The Past Perfect Tense se upotrebljava u zavisnim rečenicama uz after. Umesto njih se obično koristi glagol u Past Simple Tense-u Potvrdan oblik – I was working Upitan oblik – Was I working? Odričan oblik – I was not (wasn’t working) Question no. stvarima koje smo odlucili da . 15: PAST PERFECT TENSE (davno prošlo vreme) Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se gradi od pomoćnog glagola TO HAVE u Past Simple Tense-u (prošlom prostom vremenu).Radnju koja se završila pre neke druge prošle radnje .Prošlu radnju koja je duže trajala. a prekinuta je nekom drugom prošlom radnjom. we began to feel tired Potvrdan oblik: I had (I’d) worked Upitan oblik: Had I worked? Odričan oblik: I had not (hadn’t) worked Question No. Takođe se mogu pojaviti i prilozi when i because.koristimo je kada buducnost mozemo da predvidimo u sadasnjem trenutku tj.it is going to rain! Takodje. tj. ."GOING TO" konstrukcija . was/were i present participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola Past Continiuos Tense se koristi za: .She suddenly found that she had lost her camera . .Question no.After we had reached the top. tj.

When will you know your exam results? . repaired. (organizovala je da to neko uradi umesto nje) JILL REPAIRED THE ROOF (sama ga je popravila) I HAD MY HAIR CUT! I jos jedan odlican primer: Did Ann make the dress herself or DID SHE HAVE IT MADE? Obratite paznju na red reci: past participle (III kolona ili -ED npr. MISLIMO. I'll have a coke! ***Posle I i WE umesto WILL moze se koristiti i SHALL bez promene po znacenje ***Ponekad i PRESENT SIMPLE mozemo upotrebiti za buducnost . NAGADJAMO ili ZNAMO o buducnosti Npr. 17: HAVE SOMETHING DONE Koristimo kada zelimo da neko drugi uradi nesto za nas Npr.Ove godine ne nameravam da uzmem godisnji! 2. OK. Ponekad HAVE SMTH DONE ima drugacije znacenje.WILL koristimo i kada neku odluku donesemo iznenada na licu mesta Npr. the dress ili hair) Umesto HAVE SMTH. Yesterday a workman came and did the job. JILL HAD THE ROOF REPAIRED YESTERDAY. DONE (po americki) Npr. I am not going to take a holiday this year . When are you going to get the roof repaired? I think you should get your hair cut. That's the phone .koristimo ga za izrazavanje buducnosti kada sa sigurnoscu govorimo o planovima koji ce se realizovati u tacno odredjeno vreme ili na tacno odredjenom mestu. WILL + infinitive . made. PRESENT CONTINIOUS . I am starting a new job next week. pozoristu Npr.00. SLAZEMO SE ili ODBIJAMO Npr.. npr. The roof of Jill's house was damaged in a storm. I really WILL start studying English! (I hope you all will!) She won't speak to me! This pen won't write! I'll phone you! . I think it will snow tomorrow. We are playing basketball tomorrow at 5! 3. da su osobe ili stvari pretrpele nesto. cut) je uvek iza objekta (the roof. Question No. Npr.WILL upotrebljavamo i kada nesto OBECAVAMO." Npr. Kod ovih primera HAVE SMTH. DONE mozemo koristiti i GET SMTH. so she arranged for somebody to repair it.kada nesto PREDVIDJAMO.uradimo i tada je cak mozemo prevesti kao "nameravam da. What time does the film start? It starts at 8.u ovim recenicama se NARAVNO NE RADI o tome da je neko namerno organizovao da mu nos bude slomljen ili pasos ukraden.I'll answer it! What will you have? Hmmmm. PROGRAMU u bioskopu. kao u sledecoj recenici: George had his nose broken in a fight Have you ever had your passport stolen . Our train leaves at 8.. DONE oznacava da se nesto desilo nekome tj. .iskljucivo kada govorimo o RASPOREDU voznje.10..

he used to smoke (past) there used to be.(past) he smokes (present) there is..konstrukciju USED TO upotrebljavamo za radnju koja je u proslosti bila uobicajena.. . Subjekat iz prve recenice u drugoj prelazi u objekat a nije bitno ko vrsi radnju. It used to be a cinema. redovno se desavala ali se vise ne desava.? npr. Dennis stopped smoking two years ago. 18: The structure USED TO Npr. I used to think he was unfriendly but now I realise he's a very nice person." I used to live alone / I am used to living alone Nekada sam ziveo sam / Navikao sam da zivim sam Question no..koristimo je i da bismo izrazili nesto sto je nekada bilo tacno/istina. He USED TO SMOKE 40 cigarettes a day.. but he USED TO SMOKE.(present) Pitanje postavljamo na uobicajeni nacin koristeci pomocni glagol DID (you) USE TO. upitni oblik se dobija inverzijom I negativnom formom dodavanjem -not Question No.. "I USED TO DO SOMETHING" je proslost.... may i must su modalni glagoli I nemaju will formu 1. Did you use to eat a lot of sweets when you were a child? NE SMETE MESATI " I used to" sa "I am used to. Ne mozemo reci I USE TO!!!! Umesto toga u sadasnjosti koristimo Present Simple. 19: MODALS PRESENT – PAST Can – Could May – Might Must – Had to Shall – Should Will – Would Can.... 20: Passive Voice Njega koristimo kada je neka radnja vec uradjena. tj kada se nesto vec desilo.. This building is now a furniture shop. ali ne vise Npr. npr: . Npr.Question No. imaju formu samo za past simple I present simple 2. a sadasnji oblik ne postoji. He doesn't smoke any more. . nemaju nastavak –s u trecem licu jednine 3.

Tom says:"I'm wrong" Tom says that he is wrong. već to ponavljamo svojim rečima mi pri tom činimo izvesne izmene. ."I will never believe such a thing". Radi se o biciklu. please." Ovakav način ponavljanja tuđih reči naziva se upravni ili direktni govor. inverzijom. nastaju sledeće promene: I . sadašnjem perfektu.they/we here .that evening/that night ago .he/she you . Ovakav način ponavljanja tuđih reči naziva se neupravni ili indirektni govor.that day (ili se izostavlja) tonight ." She asked: " Is it ready?" john said:" Bring me my coat. STATEMENTS Većina ovih izmena su uslovljene logikom situacije i sreću se i u drugim jezicima. .they you ( množina) .” Kada je glagol kojim se počinje rečenica u indirektnom govoru u prezentu.there this/these .the next week/the following week today .(-days before) Kada je glagol kojim počinje rečenica u indirektnom govoru u prošlom vremenu u sledećoj rečenici ili rečenicama.he/she/I we . i nije bitno ko je to uradio. Međutim. ako ne navodimo doslovno ono što je neko rekao.the next day/the following day next week . . ili futuru vremena u sledećoj rečenici ili rečenicama ne menjaju se.that/those yesterday .-They stole my bike.before (ili se izostavlja) (-days ago) . Zbog promene lica koje govori i vremena na koje se radnja odnosi.the day before/the previous day tomorrow . možemo doslovno da navedemo njegove reči: He said: "I like it. --> The bike is stolen. 21 & 22: INDIRECT SPEECH Kada ponavljamo nešto što je neko rekao. Subjekat + oblik glagola to be + Past Participle ( 3. kolona ili nepravilni glagoli ) Upitne recenice. -Was the bike stolen? Question No. menjaju se prema pravilima o slaganju vremena u engleskom a rečenice se mogu spojiti veznikom that. He said that he would never believe such a thing.

inquire. kondicional .why. 24: IRREGULAR PLURALS Iako obično dodajemo -s na kraju imenica da napravimo množinu neke imenice u engleskom jeziku imaju nepravilne završetke.geese louse .[i]who.wonder ili want to know."Are you staying in this hotel?" Tom asked me if/whether I was staying in that hotel.. nema inverzije kao u direktnom pitanju.If I won the lottery. 1.itd.teeth goose . Upitne rečenice u kojima u direktnom govoru nema nikakve upitne reči u indirektnom vezuju se za glavnu rečenicu veznicima if (sa li) iliwhether[i]. what.feet tooth . 23: CONDITIONAL SENTENCES 1. grupa u kojoj su imenice u množini različite (kliknite na reč da čujete izgovor) mouse . Primedba: a) Red reči u indirektnim pitanjima isti je kao u potvrdnoj rečenici. .QUESTIONS Ako se indirektnim govorom saopštava tuđe pitanje. tj. onda se umesto glagola koji izražava prost iskaz mora upotrebiti glagol koji izražava pitanje.mice foot . how. kondicional – neverovatna mogućnost (budućnost) – If I married Mary I would be happy – If I won the lottery I would by a car ne postoji realna mogućnost da će se uzrok ispuniti 3. tj. when.ova reč spaja rečenicu kojom počinje indirektni govor sa sledećom. Question No.which.lice man – men .realna mogućnost (budućnost) – If it rains I will stay at home .I will tell Mary if I see her postoji realna mogućnost da će se uzrok ispuniti UZROK + POSLEDICA 2. b) U pitanjima koja počinju nekom upitnom reči.If I had seen Mary I would have told her Ne postoji nikakva šansa da se uzrok I posledica ispune Question No. I would have bought a car . umesto glagola say ili tell upotrebljavaju se glagoli ask. kondicional – bez mogućnosti (prošlost) .

2.on the roof Predlog to se koristi da označi pravac kretanja. ODNOSE ili delove tela . My son's car. the babies' toys. BUT the roof of the house (not the house's roof). Ann's purse Ann's English lesson Ann's husband Ann's friend Ian's leg my dad's book (not the book of my dad). Those boys' passports.deer (jeleni) Question No. Npr. Hellen's boss's car.Kod imenica u jednini dodajemo 's . three men's names.run to the office (trčati do kancelarije) . our wives' stories . grupa u kojoj su imenice u množini iste fish .Kod vecine imenica u mnozini dodajemo samo ' . 25: POSSESSIVE "S" . JESUS' faith Question No. 26: PREPOSITIONS ZA MESTO: Kao predlog za mesto AT služi da odredi mesto gde se nešto dešava. at the traffic lights Kao predlog za mesto IN se koristi za gradove i države . porodicne/prijateljske odnose ili delove tela. .Npr.most children's poems. the people's voices . Koristi se uz glagole kretanja.Mozemo imati vise od jednog POSSESSIVE oblika zajedno Npr.in France .go to work (ići na posao) . John's mother's cat. the top of my desk (not the desk's top) IZRAZAVA PRIPADANJE. in the pircture Kada se koristi za mesto ON znači “na” . My father's seceretary's sister's baby ****Kada se imenica ili ime zavrsavaju na "S" onda mozemo dodata samo apostrof Npr. ISKUSTVO. .on the chair . iskustvo.Kod imenica cija mnozina se ne zavrsava sa "S" dodajemo 's . the cat's leg .fish (ribe .at school (u školi)  at the desk. a NE i stvarima da bi izrazili pripadanje.in London  in the world.Npr.koristimo kada pricamo o ljudima i zivotinjama.kada se koristi "fishes" najčešće se misli na nekoliko različitih vrsta) sheep .sheep (ovce) deer .at the football match (na fudbalskoj utakmici) .

X: bus-buses. CH.at 11 pm (u 11 sati uveče) .. opposite – naspram.by bus.on Monday (u ponedeljak) .. A woman . A MOUSE . E.in summer (u leto) .ukoliko se imenica zavrsava na Y.S (boy-boys.on 21st November (21. book . A GOOSE . A CHILD . candy .pored.G.na uglu in front of. kao u recima (bags.two WOMEN. THAT THOSE. .boxes i tada se izgovara IZ). prekoputa next to. heads.ono se prevara u I i dodaje se nastavak -ES (cherry . I like bananas (BANANA je brojiva imenica) I eat rice every day.g. delovi dana ali i datumi. box . 27: PLURAL OF NOUNS.on Sunday evening (u nedelju uveče) . godine) . kao i ispred delova dana.nastavak -S se izgovara kao Z iza bezvucnih suglasnika.bushes.five CHILDREN. .ispred behind. Mnozinu imenica gradimo dodavanjem nastavka .MICE. I eat a banana every day.We travel from Novi Sad to Budapest .candies) !!!!!! (osim ukoliko tom Y ne prethodi samoglasnik kao u recima boy. 28: COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS: Imenice se dele na brojive i nebrojive. A FOOT .books). A MAN .in 1987 (1987. . . SH. berryberries.pored between.između on the corner of.at noon (u podne) . pits. odmah do beside . lambs. -ES (ukoliko se imenica zavrsava na S.pod below. bay. 46) E. money) .iznad ZA VREME Kao predlog za vreme at se koristi za izražavanje sati i tačno datog vremena.FEET. bush .nastavak -S se izgovara kao S iza bezvucnih suglasnika.MEN.. kao u recima (looks.THESE.at midnight (u ponoć) Predlog in se kao predlog za vreme koristi za označavanja meseci i godina. toy.cherries. knots. THIS . church-churches. curls) Neke imenice imaju nepravilnu mnozinu (POGLEDAJTE VASU SKRIPTU str.Kada idemo od jednog do drugog mesta koristimo from.to .ten OXEN.GEESE.ispod above . turnips) . novembra) Question No. by car. TOOTH . AN OX .in May (u maju) .TEETH Question No. I like rice (RICE je nebrojiva imenica) Brojive imenice mogu biti u jednini (banana) ili mnozini (bananas) i one oznacavaju things koje mozemo . Mogu se navoditi dani u nedelji.iza under.in the morning (ujutru) Predlog on se može koristiti da označi vreme dešavanja radnje i to onda kada se govori o danima.

A spoonful of sugar. Dakle. The taxi is coming . Brojive imenice u jednini NE MOGU STAJATI SAME (ispred njih MORA biti clan: I want a banana.. Pitanja koja pocinju sa upitnim recima. CAR. a uniform. SUGAR.. STUDENT. We sang some songs. When is the taxi coming? Why has Ann arrived? Who do you want to go to the cinema with? . KNOWLEDGE.Yes. I can Has Ann arrived? . Na ova pitanja OBAVEZNO odgovaramo sa YES/NO zatim ponovimo subjekat i pomocni glagol. Ne mozemo reci one rice. We didn't buy any milk We listened to some music. two spoonfuls of sugar. FLOUR. LOVE. A BAG OF SAND Uz obe vrste imenica. Accidents happen Nebrojive imenice mogu stajati same:It was bad luck. A MUSIC ali zato kazemo A PIECE OF MUSIC... g.. three bottles of milk. Npr.Yes. it is. YES/NO questions: AM I?. Kada je rec o gradivnim.. WHEN. SONG (primeri brojivih imenica) Nebrojive imenice imaju samo jedan oblik (rice) i oznacavaju things koje ne mozemo brojati. BATTERY. CITY. a to su: WHERE. BEACH.. five bananas. an apple. ACCIDENT. Ispred brojivih imenica u jednini mozemo upotrebiti NEODREDJENI clan A/AN: a school. UMBRELLA. two bananas. CAN SHE? DO YOU? DID HE? DOES IT? Ova pitanje UVEK pocinju sa pomocnim glagolom koji stavljamo ispred subjekta. a loaf of bread. Red reci je isti kao i kod YES/NO questions s tim da upitnu rec stavljamo na pocetak recenice. WHY. one banana. Npr.prebrojati. da se podsetimo.Kada pitanje pocine sa HOW obicno iza sledi pridev ili prilog How old is your sister? How tall are you? How fast can you run? . BREAD.. INFORMATION. liter. WHO Na ova pitanja obicno odgovaramo punom recenicom. There's been an accident) Brojive imenice u mnozini MOGU stajati same: I like bananas. we haven't got enough water Clan A/AN ne koristimo uz nebrojive imenice: ne govorimo A SAND..postoje imenice koje su u nasem jeziku BROJIVE sto nije slucaj i u engleskom..Is the taxi coming? Yes. it won't Can you pay? . Question No. two rices MUSIC.) E. Uz njih uglavnom stoji SOME ili PIECE OF. We didn't buy any bread. RIVER.. FURNITURE. Will the train be late? .. FREEDOM. TOWEL. PASTA.g. mozemo ih "izbrojati" tako sto cemo ih upakovati u neki CONTAINER ili im dodati meru (kg. 29: WORD ORDER Postoje: 1. I do 2.g. MILK su primeri nebrojivih imenica uglavnom se radi o gradivnim i abstraktnim imenicama. A. Imenice koje se uvek nalaze u jednini su ADVICE. dakle i brojive i nebrojive moze da stoji SOME i ANY e...No. Ovo pitanje mozete dopuniti ponekim izuzetkom iz sveske. five kilos of flour. she hasn't Do you want to go to the cinema? ... SPHAGETTI. HAVE YOU?.No..

Who did you go out with? What are you looking at? Where do you come from?. at. .PREDLOGE with. negative statements.Have you got ANY bananas? No. marmalade. Who (object) did you see? I saw Mike. minutes etc. for to obicno stavljamo na kraj pitanja Npr.Kod nekih pitanja koja pocinju sa WHAT iz sledi imenica Npr. What happened? Something terrible happened. ANY: se koristi uz odrične izjave i pitanja. iza njih nema pomocnog glagola DO/DOES/DID Npr. uncountable nouns (milk.How MANY dollars have you got? .How MUCH money have you got? . What did he say? He said something terrible. Who (subject) phoned? Mike phoned. money.) . WHAT time is the film? What size are you? What colour are your eyes? . ponude.But we've got SOME oranges. Where shall I sent the letter to? Who is the letter for? Question No. zahteve i kod pitanja kada se očekuje odgovor "da". jars of marmalade. .. countable nouns (bottles of milk.) MANY: se koristi uz brojive imenice. we haven't got ANY. affirmative statements. . 30: SOME / ANY SOME: se koristi uz potvrdne izjave. questions. time etc.Kada se upitne reci WHO i WHAT nalaze u funkciji subjekta. offers. requests and in questions when you expect the answer "yes". dollars. Do you want SOME? MUCH / MANY MUCH: se koristi uz nebrojive imenice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful