VIŠA ŽELEZNIČKA ŠKOLA BEOGRAD

SEMINARSKI RAD

MODUL: NOVE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ŠIFRA MODULA: 228112400091

Tema: INFRARED

INTERFEJS

Student: Goran Višekruna

Profesor: Zoran Bungurović

(1298) Sadržaj: 2 .

Blještava sunčeva svetlost pruža osvetljenost od oko 100 000 kandela po kvadratnom metru na zemljinoj površini.vidljivu (46%) i ultra-ljubičastu (6%) svetlost. Ime znači ispod crvene (od latinske reči infra sto zači dole).što uključuje infracrvenu (47% spektra).1mm). Direktna sunčeva svetlost ima efikasnost od ok 93 lumensa po vatu po fluksu zračenja.1. Infracrveno zračenje obuhvata tri reda veličine (750 nm and 100 µm). 3 . ali kraća od mikrotalasa (100 µm .budući da je crveno boja najdužih talasnih dužina vidljive svetlosti.Infrared zračenje Infracrveno zračenje je elektromagnetno zračenje cija je dužina talasa veća od vidljive svetlosti (400-700 nm).

Tako da se na određenim mestima moraju nositi specijalne zaštitne naočare a postoje i filteri za infrared zrake.za komunikacije u kompjuterskoj i mobilnoj tehnologiji .u medicini za tretiranje od hemoterapije. .u istoriji umetnosti (za analiziranje slojeva boje umetničkih dela i sl.u meteorologiji za računanje temperature vode i zemlje i određivanje visine i tipa oblaka . 4 .Upotreba Infrared talasa Infrared zračenje ima širok spektar upotreba.za termografiju (daljinsko određivanje temperature odredjenih tela) .u astronomiji za infrared teleskope .2.kao izvor toplote (kod fizioterapije i skidanja leda sa aviona) . Koristi se: .za vibracisku spektroskopiju (tehnika za identifikaciju molekula) .za izradu “night vision” opreme .za navođenje raketnih sistema .u klimatologiji za ispitivanje globalnog zagrevanja i solarnog zračenja . za lečenje rana Ono takođe može biti štetno.

Infracrveni zraci su korisni za kucnu upotrebu jer ne probijaju zidove i ne ometaju druge uređaje u susednim prostorijama. Ova komunikacija radi na principu led dioda koje emituju infracrvenu svetlost. Snop se prekida (secka) i tako kodira u podatke.3. Komunikacije Infracrveni zraci se koriste za kratko-dometnu komunikaciju između računara i digitalnih perifernih uređaja.mobilne telefone. Svetlost se pomoću sočiva pretvara u uzan snop. Infrared sistem koji se priljučuje preko USB-a 5 . Većina ovih uređaja se pravi po IrDa standardima.daljinske upravljače itd. Ugrađuju se u personalne računare.Prijemnik koristi silokonsku fotodiodu za pretvaranje zraka u struju. Ona reaguje na rapidno pulsiranje signala.laptopove.

Središte IrDa korporacije je u Kaliforniji (Walnut Creek) a korporacija je rukovođena upravnim odborom koji čini preko 160 glasača iz celog sveta. IrDa IrDa je skraćenica za Infrared Data Association.jeftin standard koji trosi malo energije i koji odgovara širokom spektru aplikacija i uređaja.Infrared kod mobilnih telefona 4. Cilj je da se kreira interperabilni. Osnovana je 1993. 6 .To je neprofitna organizacija čiji su članovi stotine kompanija iz industrije kompjutera i telekomunikacija. Ona postavlja standarde za serisku IR konekciju kod računara. godine da postavi i radi podršku za hardver i sofver IR komunikacija.

1995.5.jeftin i pouzdan način za bežično povezivanje kompjutera sa periferiskim uređajima. U junu 1994. Standarde za infrared komunikaciju razvila je IrDa.PDA-ove. IrDa je izdala standarde koji uključuju Serial Infrared (SIR) Linkspecifikaciju. Ova poboljšanja zahtevaju dodavanje kartice za sinhronizovanje komukinacije u PC.štampače. Proizvođači mogu slati IrDa-enabled proizvode globalno bez ikakvih ograničenja.a proizvode sa IrDa komunikacijom mogu koristiti međunarodni putnici gde god da se nalaze i smetnje su minimalne. Infrared pruža pogodan. nekoliko lidera na tržištu objavilo je i izbacilo proizvode sa IrDa standardom. odredila je osnove za IrDA SIR Data Link standarde. IrDa standard specifikacija je proširena da sadrži high speed poboljšanja od 1.adaptere. Industrijski pregled Infrared komunikacije su bazirane na tehnologiji daljinskih upravljača za televizore koji se koriste u većini domaćinstava.IrDa konekcija se ugrađuje u većinu notebook uređaja zbog svoje niske cene i lakog korišćenja.omogućivši 7 . Ovi proizvodi uključuju komponente.LAN acces-ove i sofverske aplikacije. Link Access Protocol (IrLAP) specifikaciju i Link Management Protocol (IrLMP) specifikaciju.152Mbit/s i 4Mbit/s. Izbacila je ekstenziju za SIR standard uključujući 4Mbit/s u oktobru 1995.PC-e. U novembru 1995.notebook računare. MIkrosoft korporacija objavila je da ie dodala IrDa podršku u svoj novi operativni system Windows 95. U septembru 1993.

imace protok od 16 Mbit/s i kompletno će zameniti 1.0 i 1. Pomocu jednostavnog interfejsa koji skraćuje dužinu bita na 3/16 originalne dužine (zbog uštede energije) infrared dioda transmituje signal ka risiveru. Velike brzine zahtevaju posebne interfejse koji rade na 1.3 verziju.152 Mbit/s’ i koriste sličan proces za skraćivanje pulsa s tim sto je kod njih redukcija na jednu četvrtinu originalne dužine.komunikaciju između računara sa sa windowsom i perifernih uređaja.4 se očekuje.2 kb/s što je maksimalna brzina podržana od UART standarda (Universal asynchronous receiver/transmitter).ugradjeni standard svih kompatibilnih personalnih računara. Najbrži protok kod IrDa je 4 Mbit/s (često se naziva FIR) 8 . Sve transmisije moraju poceti sa ovom frekvencijom ybog kompatibilnosti.3 (izašla u martu 2001.) Nova veryija 1. Ovakav tip transmisije pokriva opseg do 115. Veće brzine zavise od portova posle uspostavljanja veze. Verzije 1. 6.2 su danas kompletno beznačajne i njima se samo pokazuju koraci u razvoju IrDa standarda. Minimalna potrebna brzina za transmisiju kod IrDa je samo 9600 bit/s. Trenutna verzija IrDa standarda je 1. Princip rada i brzina prenosa IrDa mod koristi RS232 port.

SIR : 2.6k. 19.2kbps MIR : 0.ali sprečava zagađenje okruženja od skretanja nepotrebne energije 9 . 9.2k. 1.576.4k.6k. 57. 38. 115.4k.152Mbps FIR : 4Mbps VFIR : 16Mbps UFIR : 100Mbps(Standards under formulation) Blok šema jednog kraja linka za signalizaciju do 4Mbit/s Blok šema jednog kraja SIR linka Optička izlazna snaga i osetljivost prijemnika su postavljeni na nivo gde je point–and–shoot aktivnost (± 15°) dovoljna za point–to–point komunikaciju.

Ali pošto je uzeto u obziz da portabilnim uređajima slabi baterija izašao je i ''Low Power Standard'' cija je udaljenost 20cm. 10 .Transmisija na daljinu od najmanje jednog metra je sigurna.

Sistem radi u half-duplex modu što znači da u trenutku transmitovanje može da se vrši samo u jednom smeru.152 Mbit/s.Talasna dužina odabrana za standard je između 850 i 900 nm.oblikuje ga i prosleđuje na port. Prikazan je na graficima ispod. Metod modulacije Metod za modulaciju i demodulaciju signala kod SIR i MIR standarda se zove RZI. 7.Koristi se za brzine manje od 1. 11 . Detektor prima transmitovani signal.

ne samo fizičke standarde vec i softverske zahteve. IrDa standardi su hijerarhijski. 8. IrDa komunikacija definiše softverske standarde do pratećih fundamentalnih data link protokola. Prikazan je na grafiku ispod.Metod za modulaciju i demodulaciju signala kod FIR standarda se zove 4PPM. Da bi omogućili IrDa infrared komunikaciju neophodno je zadovoljiti.data linking iznad a aplikacijski na vrhu.tako da je komunikacija moguca u svakom setu u koji je ubačen IrDa modul: -IrLAP (IrDA Link Access Protocol) -IrLMP (IrDA Link Management Protocol) 12 . Koristi se za brzine do 4 Mbit/s.tako su fuzički standardi niži. Uslovi za IrDa komunikaciju.

Ovi standardi pretražuju opremu I određuju brzinu prenosa. Ovo su 13 .IrLAP je standard za realizaciju komunikacije između svih tipova opreme koji koriste fiyičku mediju baziranu na halfduplex serijskim infrared zracima.IrDA Link Management Protocol – Protokol za efikasniju komunikaciju u kome se koristi IrLAP. IrLMP . IrLAP – Link Access Protocol – standardi za nivo data linka u komunikacijskom protokolu. Primeri glavnih IrDa standarda i aplikacija navedeni sun a slici ispod IrPHY – su hardverski standardi za infrared komunikaciju za fizičku konekciju.neophodno je regulisati potvrdu fizičke konekcije kao i detektovanje i ispravljanje grešaka u prebacivanju.Koristi se half-duplex metod baziran na HDLC frejmovima. Da bi prebacivali podatke sa sigurnošću.

IrCOMM Infrared Communication Protocol – Aplikacijski protocol za serijsku komunikaciju.Protok se reguliše baferovanjem za svaku logičkku tačku u konekciji. Tiny TP IrDA Transport Protocol – Standardi za kontrolu protoka. IrOBEX Infrared Object Exchange Protocol – Standard za prebacivanje objekata koji rade u IrDa protokolu. IrLAN Infraed LAN – Aplikacijski protocol za određivanje infrared LAN komunikacija. IrTran-P Infrared Transfer Protocol – Slikovni komunikacijski protocol za upotrebu u infrared komunikacijama. IrMC Infrared Mobile Communication – Definicija za funkciju razmenjivanja objekata u terminalima mobilnih komunikacija. IrSC Infrared Simple Connect – Aplikacijski protocol za efikasnije prebacivanje velikih fajlova i slika.standardi za konekciju u kojoj višestruke aplikacije mogu da komuniciraju bez smetnji. IrFM Infrared Financial Messaging – Aplikacijski protocol za elektronsko plaćanje.UPF se koristi kao gormat za image fajlove. 14 .

wikipedia. pdf http://www.co.com/products/opto_device/irda_module/ standard.Literatura: - http://en.scienceprog.com/irda-interface-for-anembedded-systems/ 15 .htm http://www.edu/physics/projects/IP/bldg/bi/irda.media.org/wiki/Infrared_Data_Association http://www.rohm.il/FAQ/infrared_(irda).mit.html http://www.papyrus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful