VIŠA ŽELEZNIČKA ŠKOLA BEOGRAD

SEMINARSKI RAD

MODUL: NOVE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ŠIFRA MODULA: 228112400091

Tema: INFRARED

INTERFEJS

Student: Goran Višekruna

Profesor: Zoran Bungurović

(1298) Sadržaj: 2 .

Ime znači ispod crvene (od latinske reči infra sto zači dole).1. 3 .vidljivu (46%) i ultra-ljubičastu (6%) svetlost. Blještava sunčeva svetlost pruža osvetljenost od oko 100 000 kandela po kvadratnom metru na zemljinoj površini.1mm). Infracrveno zračenje obuhvata tri reda veličine (750 nm and 100 µm). Direktna sunčeva svetlost ima efikasnost od ok 93 lumensa po vatu po fluksu zračenja. ali kraća od mikrotalasa (100 µm .budući da je crveno boja najdužih talasnih dužina vidljive svetlosti.Infrared zračenje Infracrveno zračenje je elektromagnetno zračenje cija je dužina talasa veća od vidljive svetlosti (400-700 nm).što uključuje infracrvenu (47% spektra).

u astronomiji za infrared teleskope . Koristi se: .za komunikacije u kompjuterskoj i mobilnoj tehnologiji .u meteorologiji za računanje temperature vode i zemlje i određivanje visine i tipa oblaka .2. Tako da se na određenim mestima moraju nositi specijalne zaštitne naočare a postoje i filteri za infrared zrake. .za navođenje raketnih sistema .u klimatologiji za ispitivanje globalnog zagrevanja i solarnog zračenja .u istoriji umetnosti (za analiziranje slojeva boje umetničkih dela i sl.kao izvor toplote (kod fizioterapije i skidanja leda sa aviona) .za termografiju (daljinsko određivanje temperature odredjenih tela) .za vibracisku spektroskopiju (tehnika za identifikaciju molekula) . 4 .u medicini za tretiranje od hemoterapije.za izradu “night vision” opreme . za lečenje rana Ono takođe može biti štetno.Upotreba Infrared talasa Infrared zračenje ima širok spektar upotreba.

Ugrađuju se u personalne računare.mobilne telefone. Komunikacije Infracrveni zraci se koriste za kratko-dometnu komunikaciju između računara i digitalnih perifernih uređaja.Prijemnik koristi silokonsku fotodiodu za pretvaranje zraka u struju. Snop se prekida (secka) i tako kodira u podatke.daljinske upravljače itd. Ona reaguje na rapidno pulsiranje signala. Ova komunikacija radi na principu led dioda koje emituju infracrvenu svetlost. Infracrveni zraci su korisni za kucnu upotrebu jer ne probijaju zidove i ne ometaju druge uređaje u susednim prostorijama. Svetlost se pomoću sočiva pretvara u uzan snop. Većina ovih uređaja se pravi po IrDa standardima.3. Infrared sistem koji se priljučuje preko USB-a 5 .laptopove.

IrDa IrDa je skraćenica za Infrared Data Association.To je neprofitna organizacija čiji su članovi stotine kompanija iz industrije kompjutera i telekomunikacija.Infrared kod mobilnih telefona 4. Cilj je da se kreira interperabilni. Središte IrDa korporacije je u Kaliforniji (Walnut Creek) a korporacija je rukovođena upravnim odborom koji čini preko 160 glasača iz celog sveta.jeftin standard koji trosi malo energije i koji odgovara širokom spektru aplikacija i uređaja. Osnovana je 1993. Ona postavlja standarde za serisku IR konekciju kod računara. 6 . godine da postavi i radi podršku za hardver i sofver IR komunikacija.

Link Access Protocol (IrLAP) specifikaciju i Link Management Protocol (IrLMP) specifikaciju.152Mbit/s i 4Mbit/s.5. nekoliko lidera na tržištu objavilo je i izbacilo proizvode sa IrDa standardom. Ovi proizvodi uključuju komponente. IrDa standard specifikacija je proširena da sadrži high speed poboljšanja od 1. 1995. U junu 1994. U novembru 1995.omogućivši 7 .notebook računare. MIkrosoft korporacija objavila je da ie dodala IrDa podršku u svoj novi operativni system Windows 95. Industrijski pregled Infrared komunikacije su bazirane na tehnologiji daljinskih upravljača za televizore koji se koriste u većini domaćinstava. U septembru 1993. odredila je osnove za IrDA SIR Data Link standarde.PDA-ove. Ova poboljšanja zahtevaju dodavanje kartice za sinhronizovanje komukinacije u PC. Izbacila je ekstenziju za SIR standard uključujući 4Mbit/s u oktobru 1995.PC-e. IrDa je izdala standarde koji uključuju Serial Infrared (SIR) Linkspecifikaciju.IrDa konekcija se ugrađuje u većinu notebook uređaja zbog svoje niske cene i lakog korišćenja.LAN acces-ove i sofverske aplikacije.a proizvode sa IrDa komunikacijom mogu koristiti međunarodni putnici gde god da se nalaze i smetnje su minimalne.štampače.adaptere. Proizvođači mogu slati IrDa-enabled proizvode globalno bez ikakvih ograničenja. Infrared pruža pogodan. Standarde za infrared komunikaciju razvila je IrDa.jeftin i pouzdan način za bežično povezivanje kompjutera sa periferiskim uređajima.

) Nova veryija 1. Velike brzine zahtevaju posebne interfejse koji rade na 1.2 su danas kompletno beznačajne i njima se samo pokazuju koraci u razvoju IrDa standarda. Princip rada i brzina prenosa IrDa mod koristi RS232 port.2 kb/s što je maksimalna brzina podržana od UART standarda (Universal asynchronous receiver/transmitter).komunikaciju između računara sa sa windowsom i perifernih uređaja. Minimalna potrebna brzina za transmisiju kod IrDa je samo 9600 bit/s.3 (izašla u martu 2001.0 i 1. imace protok od 16 Mbit/s i kompletno će zameniti 1. Verzije 1.ugradjeni standard svih kompatibilnih personalnih računara. Pomocu jednostavnog interfejsa koji skraćuje dužinu bita na 3/16 originalne dužine (zbog uštede energije) infrared dioda transmituje signal ka risiveru. Trenutna verzija IrDa standarda je 1. Sve transmisije moraju poceti sa ovom frekvencijom ybog kompatibilnosti.3 verziju. Najbrži protok kod IrDa je 4 Mbit/s (često se naziva FIR) 8 . Ovakav tip transmisije pokriva opseg do 115.4 se očekuje.152 Mbit/s’ i koriste sličan proces za skraćivanje pulsa s tim sto je kod njih redukcija na jednu četvrtinu originalne dužine. Veće brzine zavise od portova posle uspostavljanja veze. 6.

38.152Mbps FIR : 4Mbps VFIR : 16Mbps UFIR : 100Mbps(Standards under formulation) Blok šema jednog kraja linka za signalizaciju do 4Mbit/s Blok šema jednog kraja SIR linka Optička izlazna snaga i osetljivost prijemnika su postavljeni na nivo gde je point–and–shoot aktivnost (± 15°) dovoljna za point–to–point komunikaciju.2kbps MIR : 0.2k.576. 57.ali sprečava zagađenje okruženja od skretanja nepotrebne energije 9 .SIR : 2.4k. 115. 9.6k. 19.4k.6k. 1.

Transmisija na daljinu od najmanje jednog metra je sigurna.Ali pošto je uzeto u obziz da portabilnim uređajima slabi baterija izašao je i ''Low Power Standard'' cija je udaljenost 20cm. 10 .

Metod modulacije Metod za modulaciju i demodulaciju signala kod SIR i MIR standarda se zove RZI. 7.Koristi se za brzine manje od 1.152 Mbit/s. Sistem radi u half-duplex modu što znači da u trenutku transmitovanje može da se vrši samo u jednom smeru. Prikazan je na graficima ispod.Talasna dužina odabrana za standard je između 850 i 900 nm. 11 .oblikuje ga i prosleđuje na port. Detektor prima transmitovani signal.

ne samo fizičke standarde vec i softverske zahteve. Prikazan je na grafiku ispod.Metod za modulaciju i demodulaciju signala kod FIR standarda se zove 4PPM.tako da je komunikacija moguca u svakom setu u koji je ubačen IrDa modul: -IrLAP (IrDA Link Access Protocol) -IrLMP (IrDA Link Management Protocol) 12 . Koristi se za brzine do 4 Mbit/s.data linking iznad a aplikacijski na vrhu. Da bi omogućili IrDa infrared komunikaciju neophodno je zadovoljiti. Uslovi za IrDa komunikaciju. IrDa komunikacija definiše softverske standarde do pratećih fundamentalnih data link protokola. 8.tako su fuzički standardi niži. IrDa standardi su hijerarhijski.

neophodno je regulisati potvrdu fizičke konekcije kao i detektovanje i ispravljanje grešaka u prebacivanju.IrDA Link Management Protocol – Protokol za efikasniju komunikaciju u kome se koristi IrLAP. Ovo su 13 .IrLAP je standard za realizaciju komunikacije između svih tipova opreme koji koriste fiyičku mediju baziranu na halfduplex serijskim infrared zracima. IrLAP – Link Access Protocol – standardi za nivo data linka u komunikacijskom protokolu. Primeri glavnih IrDa standarda i aplikacija navedeni sun a slici ispod IrPHY – su hardverski standardi za infrared komunikaciju za fizičku konekciju.Koristi se half-duplex metod baziran na HDLC frejmovima. Da bi prebacivali podatke sa sigurnošću. IrLMP . Ovi standardi pretražuju opremu I određuju brzinu prenosa.

Protok se reguliše baferovanjem za svaku logičkku tačku u konekciji. IrLAN Infraed LAN – Aplikacijski protocol za određivanje infrared LAN komunikacija. IrTran-P Infrared Transfer Protocol – Slikovni komunikacijski protocol za upotrebu u infrared komunikacijama. Tiny TP IrDA Transport Protocol – Standardi za kontrolu protoka. IrOBEX Infrared Object Exchange Protocol – Standard za prebacivanje objekata koji rade u IrDa protokolu. 14 . IrSC Infrared Simple Connect – Aplikacijski protocol za efikasnije prebacivanje velikih fajlova i slika. IrFM Infrared Financial Messaging – Aplikacijski protocol za elektronsko plaćanje.UPF se koristi kao gormat za image fajlove.standardi za konekciju u kojoj višestruke aplikacije mogu da komuniciraju bez smetnji. IrCOMM Infrared Communication Protocol – Aplikacijski protocol za serijsku komunikaciju. IrMC Infrared Mobile Communication – Definicija za funkciju razmenjivanja objekata u terminalima mobilnih komunikacija.

edu/physics/projects/IP/bldg/bi/irda.Literatura: - http://en.com/irda-interface-for-anembedded-systems/ 15 . pdf http://www.il/FAQ/infrared_(irda).scienceprog.org/wiki/Infrared_Data_Association http://www.wikipedia.rohm.media.htm http://www.papyrus.html http://www.co.com/products/opto_device/irda_module/ standard.mit.