VIŠA ŽELEZNIČKA ŠKOLA BEOGRAD

SEMINARSKI RAD

MODUL: NOVE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ŠIFRA MODULA: 228112400091

Tema: INFRARED

INTERFEJS

Student: Goran Višekruna

Profesor: Zoran Bungurović

(1298) Sadržaj: 2 .

ali kraća od mikrotalasa (100 µm .1. 3 . Infracrveno zračenje obuhvata tri reda veličine (750 nm and 100 µm). Direktna sunčeva svetlost ima efikasnost od ok 93 lumensa po vatu po fluksu zračenja. Blještava sunčeva svetlost pruža osvetljenost od oko 100 000 kandela po kvadratnom metru na zemljinoj površini.što uključuje infracrvenu (47% spektra).vidljivu (46%) i ultra-ljubičastu (6%) svetlost.budući da je crveno boja najdužih talasnih dužina vidljive svetlosti.Infrared zračenje Infracrveno zračenje je elektromagnetno zračenje cija je dužina talasa veća od vidljive svetlosti (400-700 nm). Ime znači ispod crvene (od latinske reči infra sto zači dole).1mm).

za izradu “night vision” opreme .u istoriji umetnosti (za analiziranje slojeva boje umetničkih dela i sl.za termografiju (daljinsko određivanje temperature odredjenih tela) . Tako da se na određenim mestima moraju nositi specijalne zaštitne naočare a postoje i filteri za infrared zrake.Upotreba Infrared talasa Infrared zračenje ima širok spektar upotreba. Koristi se: .u astronomiji za infrared teleskope .za vibracisku spektroskopiju (tehnika za identifikaciju molekula) .za komunikacije u kompjuterskoj i mobilnoj tehnologiji .za navođenje raketnih sistema . za lečenje rana Ono takođe može biti štetno. .u klimatologiji za ispitivanje globalnog zagrevanja i solarnog zračenja . 4 .2.kao izvor toplote (kod fizioterapije i skidanja leda sa aviona) .u meteorologiji za računanje temperature vode i zemlje i određivanje visine i tipa oblaka .u medicini za tretiranje od hemoterapije.

Svetlost se pomoću sočiva pretvara u uzan snop.Prijemnik koristi silokonsku fotodiodu za pretvaranje zraka u struju. Komunikacije Infracrveni zraci se koriste za kratko-dometnu komunikaciju između računara i digitalnih perifernih uređaja.3. Infracrveni zraci su korisni za kucnu upotrebu jer ne probijaju zidove i ne ometaju druge uređaje u susednim prostorijama.mobilne telefone. Ugrađuju se u personalne računare.daljinske upravljače itd. Snop se prekida (secka) i tako kodira u podatke. Većina ovih uređaja se pravi po IrDa standardima. Infrared sistem koji se priljučuje preko USB-a 5 .laptopove. Ova komunikacija radi na principu led dioda koje emituju infracrvenu svetlost. Ona reaguje na rapidno pulsiranje signala.

Ona postavlja standarde za serisku IR konekciju kod računara. Osnovana je 1993.jeftin standard koji trosi malo energije i koji odgovara širokom spektru aplikacija i uređaja.To je neprofitna organizacija čiji su članovi stotine kompanija iz industrije kompjutera i telekomunikacija. IrDa IrDa je skraćenica za Infrared Data Association. 6 . Cilj je da se kreira interperabilni. godine da postavi i radi podršku za hardver i sofver IR komunikacija. Središte IrDa korporacije je u Kaliforniji (Walnut Creek) a korporacija je rukovođena upravnim odborom koji čini preko 160 glasača iz celog sveta.Infrared kod mobilnih telefona 4.

adaptere. odredila je osnove za IrDA SIR Data Link standarde.5. Ovi proizvodi uključuju komponente.PDA-ove.152Mbit/s i 4Mbit/s.notebook računare.a proizvode sa IrDa komunikacijom mogu koristiti međunarodni putnici gde god da se nalaze i smetnje su minimalne. Standarde za infrared komunikaciju razvila je IrDa.omogućivši 7 . MIkrosoft korporacija objavila je da ie dodala IrDa podršku u svoj novi operativni system Windows 95. Proizvođači mogu slati IrDa-enabled proizvode globalno bez ikakvih ograničenja. Link Access Protocol (IrLAP) specifikaciju i Link Management Protocol (IrLMP) specifikaciju.štampače. U junu 1994. Industrijski pregled Infrared komunikacije su bazirane na tehnologiji daljinskih upravljača za televizore koji se koriste u većini domaćinstava.PC-e. Infrared pruža pogodan. U novembru 1995.IrDa konekcija se ugrađuje u većinu notebook uređaja zbog svoje niske cene i lakog korišćenja. IrDa je izdala standarde koji uključuju Serial Infrared (SIR) Linkspecifikaciju.jeftin i pouzdan način za bežično povezivanje kompjutera sa periferiskim uređajima. IrDa standard specifikacija je proširena da sadrži high speed poboljšanja od 1. nekoliko lidera na tržištu objavilo je i izbacilo proizvode sa IrDa standardom.LAN acces-ove i sofverske aplikacije. 1995. Ova poboljšanja zahtevaju dodavanje kartice za sinhronizovanje komukinacije u PC. U septembru 1993. Izbacila je ekstenziju za SIR standard uključujući 4Mbit/s u oktobru 1995.

2 su danas kompletno beznačajne i njima se samo pokazuju koraci u razvoju IrDa standarda. Ovakav tip transmisije pokriva opseg do 115. Sve transmisije moraju poceti sa ovom frekvencijom ybog kompatibilnosti.2 kb/s što je maksimalna brzina podržana od UART standarda (Universal asynchronous receiver/transmitter).) Nova veryija 1. Trenutna verzija IrDa standarda je 1.4 se očekuje.ugradjeni standard svih kompatibilnih personalnih računara. imace protok od 16 Mbit/s i kompletno će zameniti 1.3 (izašla u martu 2001.152 Mbit/s’ i koriste sličan proces za skraćivanje pulsa s tim sto je kod njih redukcija na jednu četvrtinu originalne dužine. Veće brzine zavise od portova posle uspostavljanja veze.3 verziju. Pomocu jednostavnog interfejsa koji skraćuje dužinu bita na 3/16 originalne dužine (zbog uštede energije) infrared dioda transmituje signal ka risiveru.0 i 1.komunikaciju između računara sa sa windowsom i perifernih uređaja. Minimalna potrebna brzina za transmisiju kod IrDa je samo 9600 bit/s. Najbrži protok kod IrDa je 4 Mbit/s (često se naziva FIR) 8 . Princip rada i brzina prenosa IrDa mod koristi RS232 port. Velike brzine zahtevaju posebne interfejse koji rade na 1. 6. Verzije 1.

4k. 57. 19.2k.6k.4k. 38.6k. 9.SIR : 2.2kbps MIR : 0. 1. 115.ali sprečava zagađenje okruženja od skretanja nepotrebne energije 9 .576.152Mbps FIR : 4Mbps VFIR : 16Mbps UFIR : 100Mbps(Standards under formulation) Blok šema jednog kraja linka za signalizaciju do 4Mbit/s Blok šema jednog kraja SIR linka Optička izlazna snaga i osetljivost prijemnika su postavljeni na nivo gde je point–and–shoot aktivnost (± 15°) dovoljna za point–to–point komunikaciju.

Ali pošto je uzeto u obziz da portabilnim uređajima slabi baterija izašao je i ''Low Power Standard'' cija je udaljenost 20cm. 10 .Transmisija na daljinu od najmanje jednog metra je sigurna.

oblikuje ga i prosleđuje na port. Prikazan je na graficima ispod.152 Mbit/s. Sistem radi u half-duplex modu što znači da u trenutku transmitovanje može da se vrši samo u jednom smeru. 11 .Koristi se za brzine manje od 1.Talasna dužina odabrana za standard je između 850 i 900 nm. 7. Metod modulacije Metod za modulaciju i demodulaciju signala kod SIR i MIR standarda se zove RZI. Detektor prima transmitovani signal.

tako su fuzički standardi niži. 8. IrDa komunikacija definiše softverske standarde do pratećih fundamentalnih data link protokola. Da bi omogućili IrDa infrared komunikaciju neophodno je zadovoljiti. Uslovi za IrDa komunikaciju.ne samo fizičke standarde vec i softverske zahteve.tako da je komunikacija moguca u svakom setu u koji je ubačen IrDa modul: -IrLAP (IrDA Link Access Protocol) -IrLMP (IrDA Link Management Protocol) 12 . Prikazan je na grafiku ispod. Koristi se za brzine do 4 Mbit/s.Metod za modulaciju i demodulaciju signala kod FIR standarda se zove 4PPM.data linking iznad a aplikacijski na vrhu. IrDa standardi su hijerarhijski.

IrLAP je standard za realizaciju komunikacije između svih tipova opreme koji koriste fiyičku mediju baziranu na halfduplex serijskim infrared zracima. Primeri glavnih IrDa standarda i aplikacija navedeni sun a slici ispod IrPHY – su hardverski standardi za infrared komunikaciju za fizičku konekciju.neophodno je regulisati potvrdu fizičke konekcije kao i detektovanje i ispravljanje grešaka u prebacivanju. Da bi prebacivali podatke sa sigurnošću. Ovi standardi pretražuju opremu I određuju brzinu prenosa. IrLAP – Link Access Protocol – standardi za nivo data linka u komunikacijskom protokolu. IrLMP .Koristi se half-duplex metod baziran na HDLC frejmovima. Ovo su 13 .IrDA Link Management Protocol – Protokol za efikasniju komunikaciju u kome se koristi IrLAP.

UPF se koristi kao gormat za image fajlove. IrTran-P Infrared Transfer Protocol – Slikovni komunikacijski protocol za upotrebu u infrared komunikacijama.Protok se reguliše baferovanjem za svaku logičkku tačku u konekciji. Tiny TP IrDA Transport Protocol – Standardi za kontrolu protoka. 14 .standardi za konekciju u kojoj višestruke aplikacije mogu da komuniciraju bez smetnji. IrFM Infrared Financial Messaging – Aplikacijski protocol za elektronsko plaćanje. IrLAN Infraed LAN – Aplikacijski protocol za određivanje infrared LAN komunikacija. IrOBEX Infrared Object Exchange Protocol – Standard za prebacivanje objekata koji rade u IrDa protokolu. IrMC Infrared Mobile Communication – Definicija za funkciju razmenjivanja objekata u terminalima mobilnih komunikacija. IrSC Infrared Simple Connect – Aplikacijski protocol za efikasnije prebacivanje velikih fajlova i slika. IrCOMM Infrared Communication Protocol – Aplikacijski protocol za serijsku komunikaciju.

il/FAQ/infrared_(irda).htm http://www.scienceprog.mit.wikipedia.rohm.org/wiki/Infrared_Data_Association http://www.edu/physics/projects/IP/bldg/bi/irda.co.Literatura: - http://en.com/products/opto_device/irda_module/ standard.media. pdf http://www.html http://www.com/irda-interface-for-anembedded-systems/ 15 .papyrus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful