P. 1
Ustavno pravo - skripta

Ustavno pravo - skripta

4.0

|Views: 3,324|Likes:
Published by Milos Marinkovic
Ustavno pravo - predavanja - Bosa Nenadic - Pravni fakultet Beograd
Ustavno pravo - predavanja - Bosa Nenadic - Pravni fakultet Beograd

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Milos Marinkovic on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2015

pdf

text

original

SKRIPTA IZ U STAVNOG PRAV A Po pitanjima Dr.

Bose Nenadić 2009/2010

S K R I P T A IZ U S T A V N O G PRAVA PO
Ji X X / V 1 1 J 1lYA A. U Av • Jt$ \J
Y$ Hi

l i JtL 11 rV U A v^

PREDGOVOR

Drage kolege, autori ove skripte (istini za volju jedinog pravog priručnika) za ustavno pravo, potrudili su se da njenim kupcima i korisnicima maksimalno olakšaju spremanje ovog ispita. U septembarskom ispitnom roku trijumfovale smo u dugoj i napornoj borbi zvanoj pravosudni ispit Na ustavnom pravu, kao i pojedinim drugim ispitima, dobile smo odliku. Posle vise rokova upornog slušanja ovog ispita, kod veoma zahtevnog, ali krajnje prayicnog ispitivača, predsednice Ustavnog suda dr.Bose Nenadić i brižljivo sakupljenih potpitanja, dosli smo na ideju da svojim kolegama uštedimo trud i ukažemo im na sva važna pitanja iz ove veoma kompleksne oblasti. S toga smo skriptu napravile po listi zvaničnih pitanja, koje je izdala dr.Bosa Nenadie, a mogu se naći u Ministarstvu pravde RS. Uzeli smo u obzir sva njena potpitanja i odgovore na njih, koji se nalaze u mnogobrojnim zakonima neophodnim za pripremu ovog ispita. Ugradili smo ih tekst odgovora na pitanja, koji sledi posle svakog pitanja ponaosob. Na kraju svakog pitanja, stavili smo najčešea potpitanja pomenutog ispitivaea, kao važan podsetnik prilikom nekoliko poslednjih ponavljanja. Medjutim, nismo se na tome zaustavile. Tekst svih pitanja smo podvukle, boldovale i slično, u zavisnosti od važnosti informacija, a na početku svake rečenice nalaze se azbučna slova. Sve ovo uradile smo radi lakšeg uočavanja i memorisanja stvari koje se moraju znati. Prilikom izrade ove skripte imale smo u vidu stil kojim su priručnici koje je izdao Pravni fakultet ili Projuris napisani. Na mnogim mestima, oskudno i potpuno nejasnoprepisani su delovi URS u prvom, a zakona u drugom priručniku, uz tek poneko teorijsko objašnjenje i neobavezne i za ispit neupotrebljive komentare tekstopisaca pomenutih priručnika. Ova skripta će vepma koristiti i kolegama koje polažu u ostale dve ispitne komisije, a naročito kod profesorke Olivere Vučić. O koristi koju ćete imati prilikom učenja iz ove skripte reći ćemo vam u par rečenica; 1. kompletna materija obradjena je na jednom mestu, 2. pisana je drugačijim stilom - jasno, logično i lako za pamćenje, 1

3. izrazito uočtjive te lako pamtljive veoma bitne stvari - prvenstveno za potrebe ispita ali i za budući rad, 4. potpitanja- kao najvažnije stvari koje morate znati kod svakog ispitivača, da bi ste ovaj predmetpoložili izprvogpokušaja, 5. naznaku koja se pitanja zaista moraju znati i u svim komisijama najviše pitaju, Želele bi smo povratne informacije o vašem iskustvu na ispitu posle korišćenja ove skripte i da razmotrimo vaše sugestije, kako bismo zajedno postigli maksimalno dobre rezultate. Od sveg srca vam želimo sreću prilikom spremanja ovog ispita i odličan uspeh na svim, a naročito na ustavnom pravu. Uz najiskreniji savet, da ni od jednog ispita ne odustanete, već da se na svakom lavovski borite za diplomu koja vam pripada, Srdačno Jelena i Neda Beograd, decembar 2009. god.

NAPOMENA: pitanja, 6? Broi u zagradi pored roka. označava koliko puta je to pitanje pitala počev od martovskog ispitnog 2. Na kraju skripte poklon prilog pitanja iz septembarskog ispitnog roka. 3. Kompletno pravosudje - sudovi, tužilaštvo i advokatura uradjeni su po novim zakonima, koji stupaju nasnagu 1. januara2010 godine. 4. Skripta je rađena pre stupanja na snagu novog Statuta APV, tako da je eventualno potrebno pogledati Statut APV i Zakon o utvrdjivanju nadležnosti APV, koji je preduslov za donošenje Statuta APV.

2

. Ekonomske slobode i prava. Drzavno veee tuzilaca po TJstavu 10. odluka resenje zaljueke. kreditne i monetarne polltike. kad resava po ustavnoj zalbi. Odnos Predsednika i NS 27. Nacela Tuzilastva .u kojoj je neophodno 42.prelazi u visoki savet sudstva. Nadleznost trgovinskog siida 19. Nadzor nad sudovima po postupanju u rokovima od strne ministarstva pravde (sta je veiiko personalne vece. Vrste organa drzavne uprave . inace mogu da se ogranice kada je ustavom to ograniceno. neposredno. Nadleznost Vlade 12. Nadleznost organa jedinicaLS 37. Nadleznosti NS i akti 18. Licna slobode i prava zabrana diskrimancije 11.koji su organi. Odnos Vlade iNS 43. Socijalna prava. obavezno socijatao osiguranje 29. nasledje i poklon su transferna sredstva 15. vec resenje .09. Finansiranje nadleznosti RS li budzetsko finansiranje 39. Vrste ustava 36. Nacin izbor i prestanak mandate sudija Ustavnog suda ( ko odlueuje o razresenju?) 16. Poslanicki imunitet 30. ustavna nacela o sudovima 35. Nadleznost Viseg trgovinskog suda 13.5 puta 26. Pravo svojine po Ustavu 17. kada u slucaju vanredno stanju.2009. ne postoji) i sta je Nadozrni odbor Vrhovno suda srbije 38. Izbor i prestanak madnata sudije 41. pravo na strajk 3. Ustavna zalba 22. Ustavna naeela o sudovitna . Prava i duznosti roditelja po URS (prava deteta) 32. Nadleznosti jedinicaLS 24. Finansiranje jediniea LS -porez n imovinu. devizne politke) 33. Sluzbenaupotrebajezikaipisma 5. Nacelo podele vlasti 14. Naeelo politickog pluralizma 20. Postupak donosenja zakona (NBS moze predloziti zakone iz oblasti bankarskog sistema. kada ne donosi odhiku. sta rade ministarstva i koje akte donose 34. Nadleznost Opstinskog suda 25. Postupak promene URS 23. Visoki savet sudstva sastav I nadleznost 7. Postupak izbor i prestanak mandata Vlade 46. Vrhovni kasaeioni sud 4. mogu li se ogranici. Drzvavljanstvo 8. Vrste i dejstva odluka Ustavnog suda ( sta donosi US.u kojojraeri.i odluku i resenje (procesno) 44.1. Drzavna teritorija i amblemi 45. 2. Izvomi i povereni posiovi LS 6. Nadleznost Okruznog suda 28. Ostvarivanje i zastita prava zajemcenih ustavom (ljud i manjinaska prava) kako se ostvaraju. PojamUstava 22. Uslovi za obavljanje advokatske delatnosti (organi komore) 31. Nadleznost Predsednika RS i akti 9. u granicama koje je ustav odredio .sukob nadleznosti). Nadleznost Vrhovnog suda na Opstoj sednici 47. OdlucivanjeuNS 40. Prava i duznosti AP 21.

To je akt koji uredjuje medjusobne odnose izmedju vlasti u drzavi i medjusobne odnose izmedju pojedinca i drzave. funkcionisanje i odnosi kako drzavnih vlasti mediusobno. Prema S. Prema Levenstajnu ne moze se ocekivati da nosioci drzavne vlasti sami sebe ogranicavaju u cilju zastite gradjana od zloupotrebe vlasti. .Prema jednom shvatanju materiju ustava cini drzava. 3) Staje ustav u materijalnom smislu 2. drugim recima to je predmet ustava.USTAV U FORMALNOM SMISLU .vlasti i one kojima se jemce licne slobode gradjana. To je stvarni ustav jedne zemlje koji ima svaka zemlja u svako doba. a drzavnoj vlasti ovlascenja I duznosti al .SOCIOLOSKI POJAM USTAVA . buduci da ogranicava drzavnu vlast. a2 .OSNOVNIZAKON KOJI USTANOVLJAVA ORGANIZACIJU DRZAVE i propisuje prava gradiana.po Lasalu je to realni. To je akt na osnovu koga se upravlia zemljom. Jovanovicu ustav obuhvata 2 vrste pravila: ona kojima se organizuju drz. rfS) teritorijalnu organizaciju drzave. fakticki odnos sila koji postoji u jednom drustvu. fakticki stavljajuci je pod kontrolu.■f. te bi stoga ustav trebalo da garantuje nezavisnost pojedinaca naspram drzave i nezavisnostpojedinih vlasti jedne naspram druge.odredjuje se prema sadrzini pravila koja su od najvece vaznosti za drzavu . USTAVKAO OSNOVNIIZVOR / ly POJAM USTAVA (it)) USTAVNOGPRAVA @-NORMATIVNIPOJAM USTA VA . Q)-POLITICKI POJAM USTAVA . kao sto je nas. Po teoretiearima postoji nekoliko osnovnih shvatanja: (to .. zakoni.prema postupku donosenja odredjuje se kao skup pravila koja se donose i menjaju po postupku tezem od postupka za donosenje obicnih zakona ..USTAV U MATERIJALNOM SMISLU .. tako i izmedju drzave i NJENIH TERITORUALNIH JEDINICA.. [\bj. koji gradjanima dodeljuje prava i odgovornosti. a odnose se na(jp organizaciju drzavnih vlasti iTj ljudska prava. BOSINA POTPITANJA 1) Normativnipojam ustava. Ustav je osnovni instrument kontrole drzave. ogranizaciia.odredjuje se prema stvarnom odnosu drzave i drustva. MATERIJAI SVOJSTVA USTAVA (1) MA TERIJU USTA VA cine pitania koja ustav regulise.. uredbe Vlade kojima se izvrsavaju ti zakoni itd. Ustav u materijalnom smislu su Ustavni zakon za sprovodjenje ustava... Za njega je sininim cvrst ustav. 2) Staje ustav uformalnom smislu.

rnateriju ustava cini SISTEM STVARNOG15GRANICENJA DRZAVNE VLASTI.jer je zbog karaktera svog predmeta podlozan utieajima filozofoskih mislienia i politcikih teorija i ideologija. PROGRAM USTAVA JE SKUP ZAHTEVA cijim ostvarivanjem propisano ustvano uredienie treba da tezi.IDEOLOSKO POLITICKI AKT . kao i medjusobnim odnosimapojedinih funkcija drzavne vlasti. nego deo krivicnog.. procesnog ill upravnog prava. a moze ispitivati i MATERIJALNU ustavnost zakona. VRSTE USTAVA (5) . Ustav sadrzi pravila koja se ticu organakoji treba donesu zakone i postupka za donosenja zakona. v .2 postupka za ispitivanje i ukidanje neustavnog zakona:(f) od strane REDOVNOG SUDA ex officio ili na zahtev stranke prilikom primene zakona na konkretan slucaj.. z .. i . 3. u smislu DA LI JE NORMA SADRZANA U ZAKONU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM. a u vezi sa ulogom drzave u drustvi^ odnosom pojedinea u drzavi i obrnuto.u '" » ^ ———— i f -. dj ./^ JUSTAVNI SUD na zahtev.Prema Kelzenu obuhvata norme koiima se regulise zakonodavni postupak.ORGANA JE DA ZASTUPAJU I STITE DRZAVNE INTERESE SRBIJE NA KOSOVU.propisa^j njegov donosilac je pravno suveren.. IMA POLOZAJ SUSTINSKE AUTONOMIJE..prema cetvrtom shvatanju materiju ustava cini ODNOS IZMEDJU NOSILACA VLASTI I ONIH NAD KOJIMA SE VLAST VRSI.-H-.-. Sankeija za nesaglasnost svih ostalih OPA ogleda se u mehanizmu za lisavanje pravne snage istih.—MM—■ „ i — l ^ I ^ l l l ■ ■—'—-HH. prilikom stvaranja drzavne volje IT .zato sto:^3 iz njega proizilazi pravni sistem zemlje u celosti. Jj-PJEUEAMBITLA . Sud moze ispitivati FORMALNU ustavnost zakona. gradjanskog. anepravna da je to programsko deklarativni i ideolosko politicki akt. OBAVEZE SVIH DR. a to je ustvavotvorna vlast..|5) uslovljava vazenje svih drugih pr.NAJVISI OPSTIPRA VNIAKT (OPA) . g ..^ to je jedini pravni akt koji odredjuje vlastitu pravnu snagu.b . ali i pravnu snagu svih drugih OPA. ali oni nisu deo ustava u materijalnom smislu.. u smislu DA Lllf ZAKON DONEO ZAKONODAVNI ORGAN PO ZAKONODAVNOM POSTUPKU.—. Pravna svojstva su da je to OSNOVNIZAKON INAJVISI OPA.Prema trecem shvatanju ideopoklonika u politickom smislu.-HH—. Takodje ustav moze sadrzati i propise koji se odnose na upravnu i sudsku vlast.cjljeviXJ) ISTICANJE DA JE SRBIJA DRZAVA SRPSKOG NARODA I RAVNOPRAVNOST SVIH GRADJANA KOJI ZIVE U NJOJ I SVIH DRUGIH NACIONALNIH ZAJEDWICA^AP KIM JE SASTAVNI DEO TERITORIJE RS. ali u odredjenoj meri odredjuje i sadrzinu buducih zakona.OSNOVNI ZAKON je zbog toga sto:{p donosi poseban ustavotvomi o r g a n s se njima predvidjaju zakonodavni organi i zakonodavni postupak^)) sadrzi apstraktnijapravnapravila od onih koje sadrzi zakongf OBUHVATA NAJSIRU MATERIJU PRAVNOG NORMIRANJA.imamo par pravnih i par nepravnih svojstvava ustava. ■ e .redovnog suda. d.S VOJSTVA USTA VA . originarna i neogranicena pravom... k-PROGRAMSKO-DEKLARATIVNI-jer se od njega ocekuje da vazi u buducnosti.

v . dj . 1) NORMATIVAN saglasnost politicke stvarnosti i ustava 2) NOMINALAN.NS usvaia predloz za promenu URS 2/3 vecinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.kada ga donosi poseban drzavni organ kome je to osnovni zadatak. Ako se ne trazi poseban postupak fobavezni referendum) za promenu URS.POSTUPAKZA PROMENU USTA VA PRED NS .DVE FAZE -1 faza: predlog za promenu URS i usvajanie predloga. b . 3) SEMANTICKI. ili delova URSflj nema zabrane da se URS u odredienom vremehskom periodu od stupania na snagu ne može menjati. 1/3 nar. u zavisnosti od delova URS koji se menjaju^J vazi i za totalnu i za parcijalnu promenu ustavaf§| nepostojanie zabrana za promenu poiedinih ustavnih institucija.MEKI . 2) USTAVNIPAKTOVI.prema donosiocu 1) OKTROISANI. primer ustavne povelje SCO. ustav postoji po imenu. ( J .izlozen je u iednom pravnom aktu g . donosi ih vladar u saglasnosti sa predstavnickim telom.norme O PREDMETU USTAVA i nalaze se u ustavnim konvenciiama i obicaiima. .ontolosko merilo koje govori o postoianiu ustava u stvarnosti.a . 3) USTAVI BILANSI . Dakle donosi ih ustavotvornn vlast. 150. ili redovni zakonodavni organ. pisani dokument u kojem se nalaze norme KOJIMA SE UREDJUJE MATERIJA USTAVA. e .PISANI .poslanika. Nakon toga akt o promeni sastavlja radno telo.204. koji su stvarani tokom duzeg vremenskog perioda i cija obaveznost proizilazi iz postovanja istih.@}min.@ Vlada. Dostavlia mu ga strucna sluzbaNS TPred NS vodi se rasprava o pojedinostima i u nacelu. d . akt o promeni URS.OVLASCENIPREDLAGACI -$ min. /flURS se ne može se meniati za vreme ratnog i vanrednog stanja po cl. posle sprovedenog pretresa.CVRSTI . b .ODLUKU o promeni URS donosi Narodna skupstina (NS) 2/3 vecinom glasova od ukupnog broja nar. ali na slozeniii naein od onog na koji donosi zakone. Mogu se stavljati amandmam.to je svecani.NEKODIFIKOVANI . usvaia NS 2/3 vecinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.NEPISANI . ali se kroii po men aktuelnih nosilaca vlasti.rasut je u vise pravnih akata.odbor za ustavna pitanjaNS .okrenuti su sadasniosti i pravno oblaee realnost 4) USTAVI koje donosi predstavnistvo naroda z . v . Ako predlog za promenu ne bude prihvacen.poslanika g . ustav postoji i u potpunosti se primenjuje u stvarnosti. II faza: izrada akta o promeni URS i usvaianie istog tog akta.000 gradjana. ali se ne primenjuje u politickoj stvarnosti.KODIFIKOVANI . Njih donosi zakonodavna vlast.0PredsednikRS. donosi ga VLADAR. koji ne moraju imati snagu ustava u formalnom smislu Prema nacinu niihovos donosenia i promene ustavi mogu biti.donose se i menjaju na isti nacin kao i obicni zakoni. PROMENA URS (9) a .KARAKTERISTIKE POSTUPKA za promenu ustava(j) dvoiak. 4. promeni URS npjfanjima sarir^nirp u odbijenom predlogu ne moze se pristupiti u narednih godinu dana.

pravno je obavezujuca. PROMENA URS je USVOJENA IZGLASA VAN JEM u NS. jer u noj nisu formulisana pravila ponasanja. IkmsmJ^. rokovi za uskladiivanie zakona sa novim URS. Njima se moze menjati ili pak dopunjavati URS. a zaTGlvfseP" lamoTcaze'da irnapolozai sustinske autonomiie. motive za donosenje ustava. z. dj . pogotovo onih prioritetnih ( 31.OBLICI PROMENE USTAVA . ^. javnih tuzilaca i njihovih zamenika i reizbora istih^i-ok za uskladjivanje zakona sa ustavom. A STUPA NA SNAGU KADA JE NS PROGLASIODLUKOM. Jednom recju. ier niie ustav. koia izmediu ostalog govori o promeni preambule. organizacija i sluzbi do njihovog konstituisania^Zl rokoyj za odrzavanje izbora za narodne poslanike. poslanike skupstine AP (raspisuje ih predsednik NS). i.(ŽPnacela URS^ff'liudska i maniinsKa prava 1 slobode^f)' uredjenie vlasti.je za pitanja koja supredvidjena pretposlednjom glavom URS i odnose se na^p preambula URS.^1 proglašavanie ratnog i vanrednoe stania/Š?odstupanje od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom i ratnom stanju^postupak za promenu URS -a. Stoga se dodaju na kraju ustavnog teksta. odboraike u skupstinamajedinica LS(3)!datum prestanka mandata svih sudija.Po usvajanju akta o promeni URS NS moze odluciti da ga gradjani potvrde na repubiickom referendumu koji je fakultativnos karwdera . predsednika RS.amandamani su forma akta o promeni URS.FAKULTATIVNI REFERENDUM . zakoni i drugi rep. Promena URS je usvojena ako je za promenu na ref. U torn periodu se mora trpeti nesaglasnost sa ustavom po nalogu zakonodavca. 2/3 vecinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika. Stupa na snasu danom proglasenja od strane NS odlukom. BOSINA POTPITANJA: 6 .K"*^^SApliEB^AMBtffiE'"-je u izrazavanju odredjenih ideoloskih ipolitickih stavova o karakteru i ulozi drzave . Sastavni su delovi URS. Ovim zakonom UTVRDJUJU SHlr nastavak rada republickih organa vlasti. sastavni je deo ustava. Imaju istu pravnu snagu kao i norme URS i donose se p_o postupku predvidjenom za promenu ustava. postavlja nacela ustava. e . glasala vecina izaslih biraca.tih godina sa novim ustavom. SPECIFICNA ie po tome sto se u niol ne pominie AP Voivodina. Ako NS ne odluci da akt o promeni URS stavi na potvrdiivanje na fakultativnom referendumu. Danom stupanja na snagu Ustavnog zakonaprestao ie da važi prethodni Ustavni zakon za sprovodenje Ustava Republike Srbije. prema kojima promena preambule ulazi u pitania koia idu na obavezan referendum). godine bio ie rok za usaglasavanie zakona iz 90 .2008. medjusobnim odnosima pojedinih funkcija drzavne vlasti i navodjenju ciljeva koji se zele postici donosenjem ustava. odnosu pojedinca prema drzavi i obratno.OBAVEZNI REFERENDUM . NS moze odluciti da predlog o promeni URS ne stavi na potvrdjivanje gradjanima.USIAVNFZMON'ZA SPR9V&DJENJEURS je Akt koiim se urediuie prelazak na novi ustav.odnosi se na uzi krug pitanja. menja se po pravilima koja vaze za promenu URS . nije normativnog karaktera. Ustavni sud moze da oceniuje ustavnost ovog zakona. a ukoliko odluci da akt o promeni URS stavi na potvrdjivanje na republicki rerferndum. 12. gradiani se na referendumu iziasniavaju u roku od 60 dana od dana usvaiania akta o promeni URS.svecana. ako istim nije odredjeno da prestaju da vaze. ^"-WOR%^''PteAMŠtJliE : . jer je nacinom promene ustava ucinjen obaveznom (sto se vidi iz odredbi poslednje glave ustava. Usvaja se po istim pravihma koia vaze za promenu ustava.prethodi mu.propisi ostaju na snazi do njihovog uskladjivanja sa URS u rokovima predvidjenim ovim zakonom. ali ne po ustavotvornom postupku.

U torn clanu se ustvari propisuje koje oblasti čgdrustvenog zivota RS uredjuje i obezbediuie. monetami. 7.Sustina Zakona o raspodeli nadleznosti . 4. mere za slučaj vanrednog stanja. ($ sistem u oblasti radnih odnosa. > sistem u oblastima zdravstva. 8). nezavisnost.) kako tece postupak zapromenu ustava pred NS. hdgovornost i sankcije za povredu sloboda iprava gradana utvrdenih Ustavorh i za povredu zakona. (^sistem zaštite i unapredenfaživotne sredine. 5.QJ prihodi od novčanih kazni izrečenih u krivičnom.u laksem razgranicenju nadleznosti RS od nadleznosti AP i iedinica LS. utvrdenih Ustavom i zakonom. a riajvaznije su: (jTsuverenost. pravnipoložajprivrednih subjekata.FINANSIRANJ1 NADLEZNOSTI RS .) kakavje referendum za ostali uzi krug pitanja. postupak pred sudovima i drugim državnim organima.) kakva je forma preambule. dj . 0) odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana.4£^"" t i j ■i .iz budzeta RS e -IZVORNE PRIHODE BUDZETA RS cine iavni prihodi i primania. ekonomske odnose sa inostranstvom. finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti RS. sistem lokalne samouprave.UREDJUJE znaci da donosi zakone koiima ce se urediti te oblasti v . sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom. nadleznost i rad republičkih organa. a to su-^Vfporezl sudske i administrativne taksej^ prihodi od akcizaj^carine $fprivatizacije. b . kulture r p razvoj RS. sociialne zaštite. u kojojformi moze bid akt o promeni URS. fTj sistem prelaska granice i kontrok^pmm£ta roba. 9.) koja pitanja moraju ici na referendum. položaj stanaca i stranih pravnih lica. usluga i putničkog saobračaja preko eranice. B3 organizaciiu. 10. Q) teritorijalnu organizaciiu Republike Srbije.^ a . druge propise i opste akte koie je tim zakonorn uredita g .l)Ko proglasava ustav i kojim aktom.» "" đ . devizni i carinski sistem. poreski sistem.) ako referendum nije obavezan ko daje predlog skiipstini. 3. 0) svoiinske i oblizacione odnose i zaštitu svih oblika svojine. teritorijalnu celovitost i bezbednost Republike Srbijefnjen međunarodni položaj i odnose sa drugirn državama i međunarodnim organizacijama. 6.Regulisane su u clanu 97 Ustava. zaštite na radu. prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred nadležnim državnim organom i >. socijalnog osiguranja i dr.) staje ustavni zakon za sprovodjenje ustava. brise o deci. obrazovanja. ko sastavlja predlog za promenu ustava.) u cemu se ogleda smisao preambule. fTfostvarivanie izaštitu sloboda iprava građanafustavnost i zakonitost. 2). >- NACELA I OSNO VNE INSTITUCIJE USTA VNOG PRA VA \^» f £ NADLEZNOSTI RS (8) . drugih propisa i opštih akatafamnestije i pomilovanja za krivična dela. zapošljavanja. (pjjedinstveno tržište. politiku i mere zapodsticanje ravnomernog razvojapojedinih delova RS.OBEZBEDJUJE znaci da izvrsava zakone.(f5)prihodi koje svojom aktivnošću ostvare organi i organizacije RS.Nadleznosti RS moze poveriti AP i jedinicama LS sarno zakonom d . bankarski.

Njihova upotreba uredjena je zakonom o izgledu i upotrebi grba. 3). komunalne i boravisne takse Statutom grada. e . zastave i himne RS. GranicaRS je nepovrediva. z -IZ PRIHODA BUDZETA RS FINANSIRAJU SE. BOSINA POTPITANJA: 1).Suvozemna.Svaka drzava se sastoji IZ 3 elements. — — — — — dj -Neovlasceno preletanje aviona krozvazdusnu oblast. 2.N a d drzavnom teritorijom po pravilu moze postojati samo jedna suverena vlast_ z . a to sir^T? porez na dohodak gradanafS) porez na imovinu^Bj/porez na nasleđe i poklon(jj/porez na prenos_apjoh^ilij[raAa. ili krsenje pravila reenog prava smatra se povredom suvereniteta jedne drzave. 6).) Koji su izvorniprihodi budzeta RS. s tim što se tri sedmine pd budzeta Autonomne pokrajine Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.) Sta znaci obezbedjuje.porezi u delu utvrdenom zakonom. a menja se po postupku predviđenom za promenu Ustava. 3<?J g-DRZAVNA TERITORIJA ie trodimenzionalna i sastoji se i^0suvozemne oblasti.Po sili zakona prenose se\ jedinicama LS . zajedno sa zemljinom utrobom ispod nje^l vodenih povrsina u vidu reka i jezera kao \(§) vazdusne oblasti koja se nalazi iznad suvozmenog i vodenog dela drzavne teritorije. Pravni suverenitet RS.AUTONOMNA POKRAJINA ima izvome prihode kojima finansira svoje nadleznosti.Teritorija predstavljareajnfelement drzave. 7. Finansiranje nadleznosti RS. Kako se mogu poveriti nadleznosti 5.TERITORIJA predstavlia oblast na koioi se prostire drzavna vlast. odnosno grada Beograda utvrđuje se deo prihoda koji pripada budžetu gradske opštine. 8 . ako zakonom nije drukčije određeno. j .Sta se sve finansira iz prihoda budzeta RS DRZAVNA TERITORIJA IDRZAVNI AMBLEMI (6) &^J^- # ^ £• . i . bezbednost zemlje itd.osnovne funkciie drzave kao sto su odbrana zemlje. stanovnistvo personalni. ^ i . a suverena vlast idealni. Ova obelezja drzave bitna su zbog identifikacije drzave u mediunarodnoi zaiednici drzava.oduzeta imovinska korist u torn postupku^jjl primanja odprodaie mpokretnosti u državnoj svoiini i pokretnosti.) U cemuje sustina Zakona o raspodeli nadleznosti. Sta regulise clan 97 Ustava. d .{S) lokalne. a koji budžetu grada. a sta uredjuje. Koji se deo poreza po sili zakona prenosijedinicama LS. v . stanovnistvo i suverena vlast. proteze se na citavoj njenoi teritoriii. potkopavanje zemljine utrobe. vazdusna i vodena oblast cms jedinstvo drzavne teritorije." awM^-«? Thsj-^t^č . ZASTAVUIHIMNU.£• a .Republika Srbija ima svoj GRB. 8). b .facu^^u* (OSJJ?.GRB Republike Srbije se koristi kao Veliki grb i kao Mali grb. Grb Republike Srbije jeste grb utvrđen Zakonom o grbu Kraljevine Srbije. 4). odnosno grada Beograda. Budžet Autonomm pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije. a to su teritorija. Prema URS "teritorija RS je jedinstvena i nedeljiva. Vrste i visina izvornih prihoda autonomnih pokrajina određuju se zakonom. Zakonom se određuje ueešće autonomnih pokrajina u delu prihoda Republike Srbije.

poseban status postoji zbog toga sto se u njemu nalaze glavni drzavni organi. prilikom međunarodnih susreta.GLA VNI GRAD ima poseban status i postoji i poseban Zakon o glavnom gradu.) Kakavje grb na drzavnoj zastavi 5. (J) u sastavu pečata i štambilia gore pomenutih organa f5) na noveu k -Maligrb se upotrebljava: 1) na zgradama ostalih državnih organa. brodu Ističe se na biračkim mestima na dan izbora za drzavne organe. Istiee se na biračkim mestima na dan izbora za organe AP I LS. Upotrebljava se na vazduhoplovu. način i uslove za izvodenje himne Republike Srbije.akata. sa poljima istih visina. prilikom proslava. u sastavu obrazaca javnih isprava.na vojnim zastavama RS. lj . političkih. predsednika RS.zakonom o pecatu drz. Vlade. predstavništava RS u inostranstvu. l-ZASTAVA Republike Srbije postoji i koristi se kao Narodnazastava i kao Državna zastava. dok je Narodna bez grba.) Zasto su vazrti amblemi 2. ulazima organa AP I LS. Oni su sredstva za potvrdu autentienosti javnih isprava i dr.) Sta supecati i stambilji i cime se ustanovljavaju 6. Zaštitnika građana i na zgradama dip-konz. guvernera NBS. Vlada propisuje bliže kriterijume. omudsmana itd. Državne revizorske institucije. na uniformama službenih lica državnih organa. kao i RJT. Oni su neophodni da bi neki akt drzavnog organa proizvodio pravno deistvo. 4.stalno se vijenaglavnomulazu u zgrade drzavnih organa. Vrhovnog kasacionog suda. plava i bela. Ustavnog suda. javnih sluzbi. RJT. xi^\ ^£~. i u njihovim službenim prostorijama. kao na gl. («>> {% u službenim prostorijama predsednika drzavnih organa vlasti.Razli'fcnzmedju Drzavne i narodne zastave ogleda se u tome sto je na Drzavnoj zastavi istaknut mali grb.Veliki grb se upotrebljava: ^D na zgradama NS. AP. LS. NBS.HJMNA Republike Srbije jeste svečana pesma "Bože pravde". Obe su horizontalnetrobojke. kao i javnih sluzbi na dan državnog praznika RS. (jb u sastavu državnog pečata. m-Drzavna zastava . organa. o-PECATI I ŠTAMBILJI ustanovljavaju se .j . p . na biračkim mestima istiee se Državna zastava.) Staje glavni grad i ima li poseban status u URS 9.) Dokle se proteze pravni suverenitet RS 8. Pecat ima grb. n-Narodna zastava stalno se vije na glavnom ulazu u zgradu NS i glavnom ulazu u zgrade organa AP I LS i iavnih službi. naučnih.) Kada ce sepropisi RS primenjivati na nase drzavljane i van granica RS . odozgo na dole: crvena. BOSINA POTPITANJA 1. u vreme zasedanja i na državni praznik Republike Srbije.) Sta cini drzavnu teritoriju 7.) Razlika izmedju drzavne / narodne zastave .) Kako se upotrebljavaju drzavni simboli 3.i drugih organa. a Narodne skupštine. svečanosti i drugih kulturnih. Ako se izbori za drzavne organe i organe AP odnosno LS održavaju istovremeno. nj . sportskih i sličnih manifestaciia koje su značajne za RS. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državni pečat.

smatra se i upotreba JiP u radu javnih preduzeća i javnih službi. smatra se upotreba iezika i pisama u radu: državnih organa. uslov je za uzivanje mnogih prava. atrajan ie sto se obicno zasniva rodjenjem.Službenom upotrebom JiP smatra se naročito upotreba JiP u: (j). poput podloznosti vojnoj obavezi. duznosti placanja poreza. d\-Bipatridi su lica sa dva drzavlianstva. u smislu Zakona o sluzbenoj upotrebi jezika i pisma. Državljanin Republike Srbije koji ima i drzavljanstvo strane države smatra se državljaninom Republike Srbije kad se nalazi na teritoriji Republike Srbije.SLUŽBENOM UPOTREBQM JEZIKA I PISAMA (JiP). v . 3) Sta su bipatridi 8. preduzeća i drugih organizacija kad vrše javna ovlašćenja Služb. moze steci drzavljanstvo prijemom. odnosno gradanima. JEZIK U SLUZB1NOJ UPOTREBII PISMO U RS (10) a . gradova i opština.ZASTITA koju RS pruza svom drzavljaninu pruza sledece garaneiieiffl da ne moze biti lisen drzavljanstva. pokorovanja ustavu i zakonu i si.Da bi smanjio broj apatrida URS predvidja „da dete rođeno u RS ima pravo na drzavljanstvo RS. b. spada u licna prava." dj-Aggtridi su lica bez drzavlianstva. » . kao i sa strankama.) DRZAVLJANSTVO RS (6) a. g . 2) Sta su apatridi. To je odnos redovnog i najcesce trajnog karaktera. dok za strance I za apatride mogu da vaze odredjena ogranicenja u pravima i u pogledu utvrdjivanja odredjenih obaveza koje se mogu nametnuti samo odredjenim drzavljanima.DRZAVLJANSTVO je narocita favno pravna veza izmedju drzava i pojedinca. na osnovu Ustava. duznosti i odgovornosti gradana. odricanjem i po medj. drzavljanima RS zajemcena su sva prava koja propisuje URS nezavisno od toga. Pravno poredak jedne zemlje je u celini vazeei za domace drzavljane.. Tim pravima odgovaraju i odredjene duznosti RS.upotrebom JiP. BOSINA POTPITANJA 1) Kako se stice. d. Službena upotreba drugih jezika i pisama ureduje se zakonom. Prestaje otpustom. organa AP. ustanova. usmenom i pismenom opsteniu organa i organizaciia medusobno. Prema torn zakonu drzavljanstvo se stice 1) poreklom.ugovoru. Redovnog zbog toga sto se apatridi i bipatridi pojavljuju kao izuzeci.7. ^2tvodeniu postupka za ostvarivanje i zaštitu prava.Na osnovu drzavljanstva.URS u službenoj upotrebi su srpski iezik i ćiriličko pismo. gde se oni nalaze. v. kao i u radu drugih organizacija. 3) prijemom u drzavljanstvo i 4) medjunarodnim ugovorima.OSNOVSTICANJAIPRESTANKADRZAVLJANSTVA uredjuje se Zakonom o drzavljanstvu. ako nisu ispunjeni uslovi da stekne drzavljanstvo druge države. Republika Srbija štiti prava i interese svoiih državliana u inostranstvu. b . .(@da ne moze biti lisen prava da promeni drzavljanstvo|3) da ne moze biti proteraru. 2) rodjenjem na teritoriji RS. a kasnije retko menja.

11 . u službenoj je upotrebi i latinieno pismo. ispisivati i latinienim pismom. -s<V i . a^u. obiavliivaniu iavnih poziva.rnanjina čije je primarno pismo.SAOBRAĆAJNI ZNACI1 PUTNIPRAVCI na međunarođnim i maeistralnim putevima.) Kadaje latinica u sluzbenoj upotrebi. j g . bl . u skladu s njihovom ^ i .Organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja u opštini u kojoj je u službenoj upotrebi i latiničko pismo. 3. štampaiuse ćirilicom i latinicom. Sta se smatra slvzbenom upotrebom JiP.Statutom opštine. NACELO NARODNE SUVERENOSTI (2) a-Svaka drzava predstavlja zajednicu ljudi nastanjenih na njenoj drzavnoj teritoriji. (Te se stoga primera radi.(yjvodenju propisanih evidencija od strane opštinskih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja na teritoriji opštine (/Bizdavanju iavnih isprava.Sto se tice SIUZBENE UPOTREBE LATINICNOGPISMA u opštinama u kojima u * j^K" u većem broiu žive pripadnici nac. odnosno nije subordinirana nikakvoj drugoj vlasti na svojoj teritoriji. fcx** fl ^" j . koji su potcinjeni njenoj suverenoj v'lasti.AA% torn postupku upoznaje sa einjenicama na svom jeziku". na latiniekom pismu dostavliaiu rešenia i druga pismena kojima se rešava o njihovim pravima i obavezama.) Kada se prema zakonu o pravima nacionalnih manjina koristi njihov jezik 9. naj^itoyjabiey. kao i svedočanstva i^rugejavne isprave. obaveštenja i upozorenja za javnost. kao i drugih isprava koje su od interesa za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava građana. a unutrašnji element podrazumeva suprematiju državne vlasti u odnosu na druge institucije. naziva organa. naziva trgova i ulica. <^ . z . bolniee obelezavaju latinicnim slovom H i na putokazima-mora stajati oznacenje bolnice i na eirilici i na latinici) d .Službenom upotrebom JiP smatra se i upotreba JiP pri: ispisivanju naziva mesta i drugih geografskih naziva.se. nazivi ulica i trgova i drugi javni natpisi mogu.Jedinica lokalne samouprave će obavezno uvesti u ravnopravnu službenu upotrebu yf \ jezik i pismo nacionalne manjineukoliko procenatpripadnikate nacionalne manjineu _ ukupnombroju stanovnika na njenoj teritoru? dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popiiastanovništvaT BOSINA POTPITANJA 1). latinica... organizaciia i firmi. dužni su da gradanima. niihov iezik i pismo može biti u ravnopxaynoi službenoi CJ A . 2. nazivi mesta i drugi geografski nazivi ispisuju se ćiriličnimfflatiničnim pismom./ tradicijom. kao i pri ispisivanju drugih iavnih natpisa. Saobraćajni znaci i putni pravci nadrugimputevima.Na teritoriji jedinice lokalne samo uprave gde tradicionalno žive PRIPADNICI f ^«-'w ^ ( V 0 NACIONALNIH MANJINA.rAy A e . pored ćiriličnog. A dj -Po URS "svako ima pravo da u postupku pred organom.Obrasci javnih isprava za potrebe opština u kojima je u službenoj upotrebi i latinieko ■*s\ pismo.Moglo bi se reci da spolini element suverenosti podrazumeva nezavisnost države prema drugim državama. utvrđuje se v službena upotreba latiničnog pisma. b-SUVERENOST predstavlja suprematiju drzavne vlasti u odnosu na sve druge vlasti na njenoj teritoriji.-^v?* upotrebi. odnosno organizacijom koja u vršenju javnih ovlašćenja rešava o njegovom pravu i dužnosti upotrebljava svoj jezik i da se u .

opstih akata.Prema URS "suverenost potiče od građana kojijevrselreferendurnorn.Prema TEORIJI NACIONALNE SUVERENOSTI.prava ipotvrdjenih medj. analizom _cl. prema kojima su sudske odluke obavezne za sve i ne mogu biti predmet vansudske kontrole. cak i kada se vrsi posredstvom vise organa. Sudsudi naosnovu ustava. njeno stalno traianie^Twgrfe///voyf tj.Pitanje narodne suverenosti je vezano za nosioca suverenosti u drzavi. g . Sudska vlast ie nezavisna.iz ove odredbe ustava jasno se vidi daje nas URS imao u vidu princip horizontaine podele vlasti. sto znaci da njena vlast nije potcinjena bilo kojoj drugoj vlasti Wneprekidnost tj. a i budueih generacija. Uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu. opstu volju koju ne moze preneti na nekog drugog i svaki gradjanin je nosilac &"^ svog malog dela suverenosti. politička organizacija. narodnom inSlfatrvom i preko svoiih slobodno izabramh predstavnika. tj za pitanje od t&> -^ ^ ^°8 a P o t i c e ta najvisa vlast? Postoji vise teorija o tome ko je nosilac suverenosti \itx^^ d . Vertikalna podela predstavlja zapravo raspodelu poslova drzavnih vlasti. vec je MANDATJSI^QBQDAN.v . d .Prema TEORIJI NARODNE SUVERENOSTI-JUVERENJE NAROD. daje to jedna.Ova teorija vodi do opsteg i jednakog prava glasa. organa AP i organa jedinica LS. u smislu svih * ) > ^ e ~ v 2 gradjana. z-Poslediea togaje danema imperativnogposlanickog mandata. AKO JE VRSI PREKO PREDSTAVNIKA. .OBELEZJA drzavne vlasti sujT)>nezavisnost.pored toga jsesteji moguce je izvrsiti podelu vlasti i po vertikali izmedju razlicitih nivoa na kojima se vlast vrsi. NACELO PODELE VLASTI (9) a . zajedniea sadasnjih. 10. Narod kao i svaka lienost ima i <^/ " svoju volju. drzavna vlast.4 URS. i . Ona je aiMraktni entitet. koja nije prost zbir gradjana.ugovora. dolazi se do zakljucka da ovo nacelo vazi samo za odnose izmedju zakonodavne i izvrsne vlasti.po URS pravni poredak je Jedinstven. te tako i bira svoje predstavnike dj . predvidjenog URS.URS sadrzi nacelo o podeli vlasti na kojem se zasnivaju odnosi izmedju pojedinih drzavih vlasti. a sudsku odluku moze preispitivati samo nadlezni sud u zakonom propisanom postupku (visa instaciona kontrola). ali ne i za odnose izmedju te dvevlasti i sudske vlasfiT za koju se u istom clanu kaze daje nezavisna. a sto potvrdjuju i kasnije odredbe ustava. NAROD IM DODELJUJE MANDAT KOJI MOZE OPOZVATI i to je SUSTINA TEORIJE IMPERATIVNOG MANDATA. v. proslih. izmedju centralnih organa vlasti.Sto se tice nacela ravnoteze i medjusobne kontrole vlasti. jer pripadnici nacijene^ otudjuju svoj deo suverenosti. e . Odnos tri grane vlasti zasniva se na ravnoteži i međusobnoi kontroli. od kojih svakome pripada po jedan deo suverenosti. medtutim mozemo ^ovoriti o uticaju skupstine na sudsku vlast NS donosi zakone. Dakle Narodna skupstina ne moze da utice na^odlucivanle sudova. kadaje to predvidjeno zakonom. opste prihvacenih pravila medj.(RAZLICITO OD NARODNE) NOSILAC SUVERENOSTI fe NACIJA. zakona i dr. grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana. Nijedan državni organ. niti iispostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana". b . a narod moze sam ili preko svojih predstavnika vrsiti suveremTvlast. g . izvršnu i sudsku.

) Kakoje moguce izvrsitipodelu vlasti tj.Dakle. nema ovlascenja izvrsne vlasti. d . Prema URS Predsednik RS bira se neposredno. Vlada je izabrana od strane NS i njqj je politicki odgovorna. ovim naeelom se ogranicava samovolja drzavne vlasti i garantuje demokratski politicki poredak. c. b . pogotovo nije njen sef. dj .) Koji principi su ovde vazni.Po URS vladavina prava je osnovnapretpostavka Ustava"xpoeivana neotuđivim ljudskim pravima.3 uspostavlja nacelo vladavine prava kao osnovni princip Ustava. v-Pojam*vladavmepravaoznacava vezanost svihdrzavnih vlasti pravom i one supotcinjene ustavu.Kod nas je zastupljen sistem racionalizovanog parlamentarizma. kao u parlamentarnom sistemu i cine je predsednik RS i Vlada. poslovirna ili privatnim jnteresima BOSINA POTPITANJA 1.Njegovo osnovno obelezje jeste niegova bikefalna izvrsna vlast.ugovori sastavni su deo pravnog poretka RS i neposredno se primenjuju. g .svih njenih vlasti. a drzavnoj vlasti ovlascenja i duznosti. dodeljujuci im prava i odgovomosti.koji su sistemi podele vlasti sa stanoyista ovog nacela (po horizontali i vertikali). tj parlamentarni sistem vlasti sa elementima predsednickog i . a to je da ie pravo iznad svake vlasti. buduci da su tri vlasti organizaciono odvojene. 5. NACELO VLADAVINE PRAVA (10) Granice vlasti postavljene su u nacelu URS o vladavini prava. kojim stiti sigurnost i slobodu ljudi.Ustavje je akt na osnovu koga se upravlja zemljo. (povezati sa ustavom u politickom smislu).Odredba nacela URS o zabrani sukoba interesa ukljucuje i podelu vlasti buduci da niko ne može vršiti državnu ili javnu fimkciiu koja je u sukobu sa njegovim drugim funkeijarna.) Medjusobni uticaj sudske vlasti i skupstine i na sta ne moze da utice skupstina 6. 3.URS je napravio svojevrsnu kombinaciju dva sistema vlasti : 1) parlamentarnog .)Razlika izmedju predsednickog iparlamentarnog sistema. z . Vladavina prava se OSTVARUJE^ slobodnirn i neposrednim izborima.Ustav kao najvisi OPA odredjuje vlastitu pravnu snagu. na cemu se zasniva tapodela. 2.To je OSNOVNIZAKON KOJI USTANOVLJAVA ORGANIZACIJU DRZAVE i propisuje prava gradjana. dj .pfl£o a - Je uinojjr dĆcw~~e &sta.prava i potvrdjena medj.) Ko moze da preispita rod suda 11. pa shodno tome u el. Narodna skupstina bira sudiie za niihovprvi trogodisnji mandat. ukljucujuci i zakonodavnu. e . j .&sru 13 . Vlast mora biti legitirnna i njeno vrsenje demokratski organizovano.koga karakterise saradnja i_ravnoteza zakonodavne i izvrsne vlasti 2) predsednickog .Smisao podele vlasti je u ogranieavanju vlasti e .ona znaci iskljueenje samovolje drzave . (5) ustavnim jemstvima Ijudskih i manjinskih prava^podelom vlasti'Jg$ nezavisnom sudskom vlašču (^povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu.koga karakterise system kocnice i ravnoteze. 4.) Kakavje sistem kod nas.Opste prihvacena pravila medj.

statuta i izborom lica ovlašćenog za žastupanje politicke stranke. *s* ~~ ž . udruzenja gradjana ili verskih zajednica . Po URS osnivanje politickih stranaka je slobodno.) Od kad deluje zabrana. programa.) Kako se osnivaju politicke partije 2. kadaje njeno delovanje i usmereno naiffl nasilno rušenie ustavnog poretka i narušavanie teritorijalne celokupnosti Republike Srbije^l kršenie zajemčenih liudskih ili maniinskih prava. prema URS. nacionalne ili verske mržnje (cl.12.) ako neko udruzenje nije registrovano moze li da se im se zabrani rad 14 .Ministerstvo> j — ako neko udruzenje nije fegistrovano moze mu se zabrani rad. b -Nacelo URS koje se odnosi na str. odnosno spoji sa političkom strankom koja deluje suprotno članu 4. sindikalnih organizacija. e .Politicke stranke su obuhvacene ustavnim pravom gradiana na udruzivanie. Političku stranku nacionalne manjine mogu osnovati najmanje 1. grupa ili pojedinac ne mole prisvoiiti suverenost od gradana. Ovo su razlozi za zabranu rada politickih stranaka. nacionalne ili verske mržnje. stav 2.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Republike Srbije. RJT i organ nadlezan za upis u registar politickih stranaka.f&TUCsZ^y-* ^>A .Tri su ovlascena predlagaca za pokretanje postupka za zabranu rada pol.S druge strane odredbe o osnivanju i nedopustenom delovanju pol. Politička stranka se osniva na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta.Prema Zakonu o politickim strankama O ZABRANI RADA politicke stranke odlučuje USTAVNISUD. ovog zakona. d . Qyizazivanje i podsticanje rasne. niti ie potčiniti sebi.c^-/'^" 7 ^ i . 4. A odredba URS koja govori o pol. g .) Ko moze pokrenuti postupak za zabranu rada politicke stranke 3.stranaka i njihovom ulogom u formiranju drzavnih organa v. koje spada u grupu politickih prava i sloboda.Prema URS Jemči se i priznaie uloga po 1 iticklh stranaka u demokratskom oblikovanju politicke volje erađana..Prema Zakonu o politickim strankamajoliticku stranku OSNOVATInairnanje 10. a takodje moze i da se pokrene krivicni postupak BOSINA POTPITANJA 1.stranaka imaju normativni karakter.stranaka : Vlada. dj .4 st. politička organizacija.Nadalje prema URS NEDOPUSTENQ ie delovanje politickih stranaka koje je usmereno na nasilnojušenje ustavnog poretka. pol.2)jti kada se udruži u sire politicke saveze u zemlji ili inostranstvu. Statut je osnovni opšti akt politicke stranke. kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje rasne.stranka se brise iz registra £&~ S^^.strankama kaze da politicke stranke ne mogu neposredno vršiti vlašt.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Republike Srbije.Zabrana pocinje da deluje od dana dostavljania odluke nadleznom organu koji vodi y registar politickih stranaka. z . niii uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana.iz Ustavne odredbe o nosiocu suverenosti i slobodno izrazenoj volji gradjana proizilazi da nijedan državni organ. NACELO POLITICKOG PLURALIZMA (11) a .pluralizam obuhvata norme deklarativnog karaktera u vezi sa dopustenoscu pol.

kapitala i usluga. monetami. Niko nije dužan da se izjašnjava o svojim verskim i drugim uverenjima. Crkve i verske zajednice su odvoiene od države. nacionalnu ili rasnu netrpeliivost. pa kaze da je RS SVETOVNA DRŽAVA.Svako ie Slobodan da ispoliava svoiu veru ili ubeđenie veroispovedania. g . 14. d .Svetovni karakter RS ogleda se i u tome sto verska pitania smatraprivatnom stvari svoiih gradjana. g . u skladu sa zakonom. v . dj . a to je: 1) da prava stecena ulaganjem ka pita la na osnovu zakona ne moeu zakonom biti umanjena i 2) da su strana lica izjednacena na trzistu sa domacim. d . sto znaci da je OSNOVNQ NACELO sloboda izbora i promene verskog opredeljenja.Prema URS/em« se SLOBODA MISLI. pored mera za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova RS. v . 15 . SA VESTI. pojedinačno ili u zajednici s drugima.jedno je od nacela u Ustavu. jedinstveni carinski. jednakost pravnih subjekata u privrednoj utakmici.Ustav svim religijama priznaje jednakost pred zakonom i najsiru slobodu savesti i verskih obreda. da osnivaju verske škole. e . podrazumeva prema URS najpre jednak polozai svih subjekata na trzistu i zabrana svih akata kojima se suprotno zakonu ogranicava slobodna konkurencija putem stvaranja ili zloupotrebe monopolskoe ili dominantnog polozaja. Prema URS crkve i verske zaiednice su ravnopravne i slobodne da samostalno uređuiu svoju unutrašnju organizaciju. kojim je utvrdjeno da je RS jedinstveno privredno podrucje s&jedinstvenim trzistem robe. fiskalni i bankarski si stem. kao i da privatno ili javno iznese svoja verska uverenja.Odnos izmedju crkve i drzave postavljen je u URS na nacelu svetovnosti drzave.DVE GARANCIM ulaze u ovo nacelo. rada. pravo da se ostane pri svom uverenju ili veroispovesti ili da se oni promene prema sopstvenom izboru. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao državna ili obavezna. verske poslove. ODNOS CRKVE I DRZAVE (7) a . rada.13. ona se prise iz reeistra danom dostavlianja odluke Ustavnog suda nadležnom organu.Iz jedinstva priv. poput slobode preduzetnistva.Jedinstveno trziste roba. (4j^ pravo na lični i porodicni integritet/5ypravo na imovinujlpiavnu bezbednost i iavniredm^' ako izaziva i podstiče versku. socijalne i dobrotvorne ustanove i da njima upravljaju. b -To znaci jedinstveno uredjenfe privrednog zivota na celoj teritoriji RS.Kad Ustavni sud zabrani rad verske zajednice.USTA VNISUDMOŽE ZABRANITI VERSKUZAJEDNICU samo ako nieno delovanie ugrožava pravo na(p život(2J pravo na psihičko i fizičko zdravlie/fl prava dece. kao i druge politke i mere. UVERENJA I VEROISPOVESTI.podrueja slede i jedinstvena politika razvoja u koju spada i razvoj nerazvijenih ili nedovoljno razvijenih podrucja RS. pohadanjem verske službe ili nastave. kapitala i usluga. b . da javno vrše verske obrede. NACELO JEDINSTVA PWVREDNOG PODRUCJAIJEDINSTVA TRZISTA a . obavljanjem verskih obreda. ravnopravnosti privatne i drugih oblika svoiine.

^

■\ A;^

z

a"

~ Sloboda ispoljavanja vere ili uverenja možese OGRANIČITIZAKONOM\ samo ako je to neophodno u demokratskom društvu, rad^Hlzaštite života i zdravlja ljudi^^morala demokratskog društva^S) sloboda i prava građana zajemčenih Ustavom.ffi}h'avne bezbednosti i javnog reda,(5) radi sprečavanja izazivanja ili podsticanja verske, nacionalne ili rasne mržnje. i - Roditelji i zakonski staraoci imaju pravo da svojoj deci obezbede versko i moralno obrazovanje u skladu sa svojim uverenjima. j - Kako URS garantuje svima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, zabranjena je svaka diskriminacija, a posebno se navodi medju ostalim razlozima i po osnovu veroispovesti. k - Po URS zabranjeno je i kažnjivo svako izazivanje i podsticanje rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti. 1 - PRIGOVOR SAVESTI predstavlja pravo lica cijoj je veri ili ubedjenima to protivno da ne ispunjava vojnu ili drugu obavezu koja ukljucuje upotrebu oruzja, ali to lice moze biti pozvano da svoju obavezu ispuni bez obaveze da nosi oruzje, u skladu sa zakonom..

BOSINA POTPITANJA 1.) Sta znaci odnos drzave i crkve, 2.) Kojeje osnovno nacelo 3). Kadse moze zabraniti delovanje verske zajednice i zasto, 4). Pod kojim uslovima se moze ograniciti sloboda veroispovesti, 5). Staje prigovor savesti 15. ODNOS UNUTRASNJEG PRAVA I MEDJUNARODNIH UGOVORA (4+)

sfij*' ® "

a - Postoje dva shvatanla u teoriji o odnosu unutrasnjeg i medjunarodnog prava. b - Prvo ie DUALISTICKO, prema kojme su to dva odvojena prava, tj. sistema, od kojih prvi vazi unutar drzave, a drugi u medjunarodnim odnosima drzava. Po ovom gledistu norme MP nikad nemogu blti vise pravne snage od normi unutranjeg prava, cime se naglasava puna suverenost drzave u regulisanju unutrasnjih odnosa. v - Po MONISTICKOM shvatanju, MP i unutrasnje pravo cine jedan sistem normi, dok se normama MP cesto priznaje primat u odnosu na norme unutrasnjeg prava, a ciji je najpoznatiji predstavnik Hans Kelzen. g - Prema URS, prihvaceno je monisticko shvatanje . buduci da po cl. 16 st. 2:"Qpšteprihvaćena pravila medunarodnog prava ipotvrdeni medunarodni ugovori sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju. Potvrđeni medunarodni ugovori moraju biti u skladu s Ustavom." d - Iz toga sledi mogucnost ocene - naknade normativne kontrole njihove saglasnosti sa ustavom od strane Ustavnog suda, sto se vidi iz odredaba URS o nadleznosti Ustavnog suda koji shodno odredbi cl. 167 URS, "odlucuje o saglasnosti potvrdenih medunarodnih ugovora sa Ustavom". dj -"Ustav je najvišipravni akt Republike Srbije. Svi zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji moraju biti saglasni sa Ustavom. Potvrdeni medunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila medunarodnog prava deo su pravnog poretka Republike Srbije. Potvrdeni medunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom. Zakoni i drusi opšti akti doneti u Republici Srbiji ne smeiu biti u suprotnosti sa potvrdenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava." 16

3,

3 cape* »-*•«*

e - Iz ovih odredbi koje govore o hijerarhiji domacih i medjunarodnih OPA, jasno proizilazj da je pravna snaga potvrdjenih medjunarodnoh ueovora odmah ispod Ustava, a iznad zakona i drugih opstih akata. ■^' z - Sto se tice neposredne priinene MP, Urs sadrzi odredbu po kojoj se njime jemce i kao *-*" J^X' ,A,- takva neposredno primenjuju, liudska i maniinska prava, zajemcena opsteprihvacenim MP, fv -j. •'*' potvrdjenim medj.ugovorima i zakonoma, (pored onih zajemcenim ustavom). '0 * a> i - Osim toga prema cl. 142 URS "sudovi su samostalni i nezavisni u svom radu i sude na Qf*^^ osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata. kada je to predvideno zakonom, opšteprihvaćemh pravila medunarodnog prava i potvrdenih medunarodnih ugovora", dok se prema cl. 145 URS, "sudske odluke zasnivaju na Ustavu, zakonu, potvrđenom međunarodnom ugovoru i propisu donetom na osnovu zakona".

<7

LJUDSKA I GRADJANSKA

PRAVA

16^ USTAVNA KONCEPCIJA I PODELA LJUDSKIH I GRADJANSKIH PRAVA a - Ljudska prava su PREDMET URS Odnos izmedju drzave i gradjana izrazavaju se medjusobnim pravima i duznostima. b - prava negativnog siaiusa, odredjuju prostor slobode gradjana, u koji se drzava ne moze uplitati, sto su licna prava, a pr. Pozitivnog statusa su za gradajne prava i pogodnosti, a za drzavu duznosti, sto su ekonomska i socijalna prava. v - Prava aktivnog statusa -politicka g -prema predmetudele se na -: licna, politicka, socijalna, ekonomska I kulturna d ^ prema ,hronoloskom redosledu njihovog nastanka dele se na prava I generaciie - licna i politicka, II generaciie- socijalna, ekonomska i kulturna i HI generacije - kolektivna. poput prava na mir, razvoj, spokoj, humanitarnu pomoc, strajk. dj - Q L J propisivanj a ovih prava je u tome da se obezbedi njihovo potpuno i nesmetano uzivanje od strane njihovih titulara, a da se drzavnim organima i drugim subjektima nametne obaveza da obezbede njihovo ostvarivanje.

-OSNOVNA NACELA Po UMS: '/.. 18- Neposredna primena zajemčenih prava a-Ljudska i manjinska pfava zajemcena Ustavom NEPOSREDNO SE PRIMENJUJU. b - Ustavom se jemče, i kao takva^ neposredno'se primenjuju ljudska i manjinska prava zajemcena opsteprihvacenim pravilima medunarodnog prava. potvrđenim međunarodnim ugoyorima i zakonima. v -JZ-nkonnm. se može propisati naein ostvarivania ovih prava samo ako je to Ustavom izričito predviđeno ili ako je to neophodno za ostvarenje pojedinog prava zbog njegove prirode. pri čemu zakon ni u kom sltieaju ne sme da utiče na suštinu zajemčenog prava.
17

(

g - Odredbe o ljudskim i manjinskim pravima TUMACE SE u korist Unapređenia vrednosti demokratskog društva, saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i praksi medunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovodenje. Cl. 19J- Svrha ustavnih jemstava a- Jemstva neotudivih ljudskih i manjinskih prava u Ustavu služe očuvanju liudskog dostoianstva i ostvarenju pune siobode i iednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu, zasnovanom na načelu vladavine prava. ČL ZO- Qgranicgnja ljudskih i manjinskih prava a - Ljudska i manjinska prava zajemčena Ustavom mogu ZAKONOM biti ograničena ako ograničenje dopušta Ustav. u svrhe radi kojih ga Ustav dopušta, u obimu neophodnom da se ustavna svrha ograničenja zadovolji u demokratskom društvu i bez zadirania u suštinu zajemčenog prava. b -Dostienuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može se smaniivati. v -Pri ograničavanju ljudskih i manjinskih prava, svi državni organi, a naročito sudovi, dužni su da vode računa o suštini prava koje se ograničava, važnosti svrhe ograničenja, prirodi i obimu ograničenja, odnosu ograničenja sa svrhom ograničenja i o tome da Ii postoji način da se svrha ograničenja postigne manjim ograničenjem prava. stupania od ljudskih i maniinskih prava u vanrednom i ratnom stanju a -Po proglašenju vanrednog ili ratnog stanja, dozvoliena su odstupanja od ljudskih i manjinskih prava zajemčenih Ustavom, u smislu njihovog umanjjvanja ili privremenog ojbustayjjflaja^ i to samo u obimu u kojem ie to neophodrio. b -Mere odstupanja ne smeju da dovedu do razlikovania na osnovu rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili društvenog porekla. v -Mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava prestaiu da važe prestankom vanrednog (najduže 90 dana, a po isteku ovog roka mogu se obnoviti pod istim uslovima) ili ratnog stanja. g -Mere odstupanja ni u kom slueaiu nisu dozvoljene u pogledu prava zajemčenih ci. 23,24,
25, 26,28, 32,34, 37, 38,43,45, 47,49, 62 ,63,64. i 78. Ustava, a to su^raVO n a l j u d s k o d o s t p j a n s t o f ZJVOt,
J

fizicki i psihicki integritet. zabrana ropstva iprinudnog radafpravicno sudjenjef Pravna sigurnost u kaznenom pravu^pravnulicnost. drzavljanstvofsloboda misli, savesti i veroispovesti1,prigovor savestifizrazavanja nacionalne pripadnostiffjravo na zakljucenje brakal sloboda od lucivanja o radjanjuf^avadetetafzabrana nasilne asimilacije.

CL 21/-Zabrana diskriminacije (čestopita kaopotpitanje) a^Pred Ustavom i zakonom svi su iednaki. b -Svako ima pravo na iednaku zakqnsku zaštitu. bez diskriminaciie. v -Zabraniena ie svaka diskriminaciia, neposredna ili posredna, po bilo koro osnovu, a naroeito po osnovu"rase,Jpola,inacionalne pripadnosti*društvenog poreklafrođenja, ^veroispovesti/političkog ili drugog uverenjafimovnog stanjafkulturefjezika,^starosti i r *psihiekog ili fizičkog invaliditeta. g - Ne smatraiu se diskriminaciiom posebne mere koie Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe liea koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim gradanima. 18

deteta. invalida. NEPOVREDIVOST STANA 19 . PRAVO NA ZIVOT 3. E) Posebna prava okrivljenog.GARANCIJE PRILIKOM LISENJA SLOBODE : A) pravo na slobodu i bezbednost. 17* LICNA. kao i garancijama pojedincu j?o. hiena prava su: 1.seJ>m"Ji LPZ v . b -Građani imaju pravo da se obrate međunarodnim institucijama radi zastite svojih sloboda i prava zajemčenih Ustavom. kao sto su sloboda savesti i veroispovesti. PRAVO NA PRAVNU LICNOST 6.Zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda a . J) Pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo 2. PRAVO NA LICNU SLOBODU I BEZBEDNOST . Njihov cilj je zastita privatne licnosti coveka. nazivaju se licnim. PRAVO NA ZASTITU PODATAKA O LICNOSTI 7.one kojima se uspostavlja stvarna jednakost poput zastite trudnica. npr. V) Dopunska prava u slučaju lišenja slobode bez odluke suda. bolesnih. sloboda izrazavanja nacionalne pripradnosti. nepovredivost stana. PRAYA -^sa osvrtom na • PRAVO NA BEZBEDNOST (2) • TAJNOST PISAMA IDRUGIH SREDSTAVA OPSTENJA (3) • PRAVO NA SLOBODU $ PRAVO NA ZASTITU PODATAKA (3) • PRAVONAPRTVATNOST(5) LICNA PRAVA: a . maike.Obezbedjuje se garanciiama koje URS daie voiedincuu odnosimasa upravnom i sudskom vlascu s jedne strane. b . OSTALE GARANCIJE: DJ) Pravo napravično suđenje.na zivot. I) Pravo na rehabilitaciju i naknadu štete. 22}. sloboda nauke i umetnosti.LP su prava ljudi kao lica. kao i pravo na uklanjanje posledica koje su povredom nastale. DOSTOJANSTVO I SLOBODAN RAZVOJ LICNOSTI 4.Svako ima pravo na sudsku zaštitu ako mu je povređeno ili uskraćeno neko ljudsko ili manjinsko pravo zajemceno Ustavom. To su prava prve generaeite i negativnog statusa. D) Trajanje pritvora. B) Postupanje sa licem lisenim slobode.Mogu biti spoljasna kojima se stiti fiziki integritet poiedinca kao sto su: pr.d . NEPOVREDIVOST FIZIČKOG I PSIHIČKOG INTEGRITETA 5. Z) Pravna sigurnost u kaznenom pravn. sloboda kretanja i nastanjivanja i unutrasn/a kojima se stiti duhovni i intelektulani integritet pojedinca.poput zastite zabrana noenog rada lieima mladjim od 18 godinajer se time stiti omladine (€1. jer se vezuiu za licnost.Jedan od primera mera pozitivne diskriminacje . G) Pritvor.

-GARANCIJE KOJE LICE IMA PRILIKOM LISENJA SLOBODE%Jf7 URS -pravo na slobodu i bezbednost a . NEPOVREDIVOST TAJNE PISAMA 9. 2) Lice koje je lišeno slobode od strane državnog organa odmah se. (cl. obavestava o razlozima lišenja slobode. a najkasnije u roku od 48 časova. MIs URS -Postupanfesa licem lisenim slobode b .Zabranjeno jeQ) . pritvoreno lice mora u roku od 48 časova od lišenja slobode da bude izvedeno pred nadležni sud. na JEZIKU koji razume. o optužbi koja mu se stavlja na teret kao i o svojim pravima i ima pravo da bez odlaganja o svom lišenju slobode obavesti licepo svom izboru. ODLUKU O ZALBI na pritvor sud donosi i dostavlja pritvoreniku u roku od 48 časova. . ako je pritvaranje neophodno radi vođenja krivičnogpostupka. koiipotom ponovo odlučuje o pritvoru.8. 1) Lišenje slobode dopušteno je samo iz razloga i u postupku koji su predvideni zakonom. 3) Svako koje Iišen slobode ima PRAVO ZALBE sudu. u protivnom sepusta na slobodu. 2) Ako niie saslušano prilikom donošenja odluke o pritvoru ili ako odluka o pritvoru niie izvršena neposredno po donošenju.^ r^tlr . Lice lišeno slobode bez odluke suda mora bez odlaganja. biti predato nadležnom sudu. SLOBODA KRETANJA INASTANJIVANJA 10.Prema lieu lišenom slobode mora se postupatyj čovečno i s uvažavanjem dostoianstva nje^ove ličnosti. . SLOBODA NAUKE I UMETNOSTI _^ fh PRAVO NA LICNIT SLOBODU TBEZBEDNQST (habeas corpus) GARANCIJE koje pojedinac irna prema upravnoj i sudskoj vlasti trojake su i odnose se na:(f/ lisenje slobode i pritvor/3) postovanje ljudske licnosti i njenih prava u krivicnom i drugih pravnim postupcima/f) kaznjavanje i izricanje osuda i kazni. SLOBODA SAVESTIIVEROISPOVESTI 11 . odmah setW saopštava da ima pravo da nista ne izjavljuie iffy pravo da ne bude saslušano bez prisustva branioea koga samo izabere ili branioca koji će mu besplatno pružiti pravnu pomoć ako ne može da je plati. Dopunska prava u slučaju lišenja slobode bez odluke suda v .. koji je dužan da hitno odluči o zakonitosti lisenja slobode i da naredi puštanje na slobodu ako je lišenje slobode bilo nezakonito.Lieu lišenom slobode bez odluke suda. 4) KAZNU koja obuhvata lišenje slobode može IZRECI samo sud. 3) Pismeno i obrazloženo RESENJE suda o pritvoru uručuie se pritvoreniku najkasnije 12_ časova od pritvaranja. Jj) Pritvor Lice za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo može biti pritvoreno samo na osnovu odluke suda. fcL 2p.Svako ima pravo na Hčnu slobodu i bezbednost. iznuđivanie iskaza.SLOBODA IZRAZAVAN JA NACIONALNE PRIPADNOSTI 12. ZABRANJENOje svako^TVnasilie prema lieu lišenom slobode.

Svako kome se sudi za krivično delo ima pravo da sam ili preko branioca iznosi dokaze u svoju korist.Svako koje okrivljen za krivično delo. g -Pritvorenik se pušta da se brani sa slobode čim prestanu razlozi zbog kojih je pritvor bio određen. e . g .Svako ima pravo da nezavisan.Svako kome se sudi za krivično delo ima pravo da mu se sudi bez odugovlačenja. b . podrobno 1 na jeziku koji razume. 2 . v . u skladu sa zakonom. shodno zakonu i u skladu sa njim. bude OBAVESTEN oprirodi i razlozima dela za koje se tereti. u skladu sa zakonom. 31) Trajanje pritvora a . dj . a dostupanje sudu. u skladu sa zakonom.Trajanje pritvora sud svodi na najkraće neophodno vreme. javno raspravi i odluči o njegovim/>rav/ma / obavezama. kao i o dokazima prikupljenim protiv njega.Svako je okrivljen za krivično delo ima pravo da u najkraćem roku. javnog reda i morala u demokratskom društvu. imajući u vidu razloge pritvora. u skladu sa zakonom. kao i radi zaštite interesa maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku.Okrivljeni koji ne može da snosi troškove branioca. ispituje svedoke optužbe i da zahteva da se. a viši sud ga može. z .33 Posebna prava okrivljenog a .cl.Lice koje je okrivljeno ili kome se sudi za krivično delo NIJE DUZNO da daje iskaze protiv sebe ili protiv lica bliskih sebi. gluv ili nem. ima pravo da mu se sudi u njegovom prisustvu i ne može biti kažnien. Ako do isteka ovog vremena ne bude podignuta optužnica. i fizičko lice protiv koga se vodi postupak za neko drugo kažnjivo delo.JSTALE GARANCIJE- (ct 32 Pravo na pravično suđenje a . osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka. rfOS7" . ima pravo na besplatnog branioca.Svako ko je okrivljen za krivično delo ima PRAVO NA ODBRANU i pravo da uzme branioca po svom izboru. ispituju i svedoci odbrane. pravično i u razumnom roku. niti da PRIZNA KRIVICU. d . ako mu nije omogućeno da bude SASLUSANI DA SE BRANI. nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud. da s njim nesmetano opšti i da dobije primereno vreme i odgovarajuće uslove za pripremu odbrane. v -JAVNOST se mote isključiti tokom čitavog postupka koji se vodi pred sudom ili u delu postupka. b -Svakome se jemči pravo na besplatnog prevodioca. ako to zahteva interes pravičnosti. kao i o optužbama protiv njega.Pritvor određen odlukom prvostepenog suda traje u istrazi najduže tri meseca. pod istim uslovima kao svedoci optužbe i u njegovom prisustvu. (cl. b . ako ne govori ili ne razume jezik koji je u službenoj upotrebi u sudu i pravo na besplatnog tumača. v -Posh podizanja optužnice trajanje pritvora sud svodi na najkraće neophodno vreme. u skladu sa zakonom. samo radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti. produžiti na još tri meseca.Sva prava koja ima okrivljeni za krivično delo ima. okrivljeni se pušta na slobodu. ako je slep.

d .Svako ima pravo na Slobodan razvoi ličnosti.Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu. b-Kazne seodreWujuprema propisu koji je važio u vreme kad je delo učinjeno.Niko ne mole biti eonjen ni kajnjen za krivično delo za koje je pravnosnažnom presudom oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili postupak pravnosnažno obmtavljen. dj . đlT^'Pmvo na rehabilitaciju i naknadu Stete a .Zakon određuje uslove pod kojima oštećeni ima pravo da zahteva naknadu štete neposredno od lica koje je štetu prouzrokovalo. ako time ne krši prava drugih zajemčena Ustavom. b . zakonom ili drugim propisom zasnovanim na zakonu nije bilo predviđeno kao kažnjivo. Istim zabranama podleže vođenje postupka za neko drugo kažnjivo delo.fcl. ponavlianie postupka je dopušteno u skladu s kaznenim propisima. DOSTOJANSTVO I SLOBODAN RAZVOJ LIČNOSTI a-Ljudsko dostoianstvo ie neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite.Svako se smatra NEVINIM za krivieno delo dok se njegova kriviea ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda.Izuzetno.34Pravnasigurnost ukaznenomjyravu a . Zabranjeno je kloniranie ljudskih bica. v . apsolutno pravo. imaocima javnih ovlašćenja i organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.Jemči se jednaka zastita prava pred sudovima i drugim državnim organima. U Republic! Srbiji nema smrtne kazne. naknadu štete od Republike Srbije i druga prava utvrđena zakonom. niti sudska odluka može biti izmenjena na štetu okrivljenog u postupku po vanrednom pravnom leku.Krivično gonjenje i izvršenje kazne za ratni zločin.NIKO SE NE MOŽE OGLASITI KRIVIM za delo koje. imalac javnog ovlašćenja. v . sen odd i zločin protiv čovečnosti NEZASTAREVA. (nema eutanazije. b . g . organ autonomne pokrajine ili organ jedinice lokalne samouprave. SI^PKAVO ■N A ZIVOT ' a . pre nego štoje učinjeno.Ljudski život je neprikosnoven. mogle bitno da utiču na njegov ishod ili ako je u ranijem postupku došlo do bitne povrede koja je mogla uticati na njegov ishod.Ko je bez osnova ili nezakonito Hsen slobode. izuzev kad je kasniji propis povoljniji za učinioca. b . obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu. pritvoren ili osuđen za kažnjivo delo ima pravo na rehabilitaciju. 36>Pravo najednaku zaštitu prava i napravno sredstvo a . individualnog karaktera) .Svako ima pravo na naknadu materijalne ili nematerijalne stele koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom prouzrokuie državni organ. Krivična dela i krivične sankcije odreduju se zakonom. ako se otkriiu dokazi o novim činjenicama koje su. M. niti mu se može izreći kazna koja za to delo nije bila predvidena. da su bile poznate u vreme sudenja.

Bez odluke suda. dozvoljeni su ako je to neophodno radi neposrednoe lisenia slobode učinioca krivičnog dela ili otklanjanja neposredne i ozbiljne opasnosti za liude ili imovinu. kao ni rad ili služba za vreme ratnog ili vanrednog stanja u skladu sa merama propisanim prilikom proglašenja ratnog ili vanrednog stanja. nečovečnom ili ponižavaiuiem postupatiju ili kažniavanju. b . Svaki oblik trgovine ljudima je zabranjen. v .Ako držalac stana ili njegov zastupnik nisu prisutni.Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti. na način predviđen zakonbm. 6J PRAVO NA ZASTITU PODATAKA O LICNOSTI . g .Fizički i psihički integritet je nepovrediv. Niko ne može biti izložen mučenju.4>NEPOVREDIVOST FIZIČK'O'G I PSIHIČ-KOG INTEGRITETA a . osim za potrebe vođenia krivičnoe postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije. u skladu sa zakonom. izuzetno i pretresanje bez prisustva svedoka.Niko ne može bez pismene odluke suda ući u tuđi stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca.Prikupljanje.Izbor i korišćenje lienog imena i imena svoje dece slobodni su. Seksualno ili ekonomsko iskorišćavanje lica koje je u nepovoljnom položaju smatra se prinudnim radom. g . rad ili služba lica na vojnoi službi. v .Svako lice ima pravnu sposobnost.U vezi sa ovom odredbom je i cl. Punoletstvo nastupa sa navršenih 18 godina. v . i pravo na sudsku zašiitu zboe njihove zloupotrebe. u skladu sa zakonom./ a . Drjalac stana i druge prostorije ima pravo da sam ili preko svoga zastupnika i uz još dva punoletna svedoka prisusrvuje pretresanju. ulazak u tudi stan ili druge prostorije. b .Stan je nepovrediv. 5/ PRAVO NA PRAVNU LICNOST a . pretresanje je dopušteno u prisustvu dva punoletna svedoka.Zabranjen je prinudni rad.Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. držanje.Prinudnim radom se ne smatra rad ili služba lica na izdržavanju kazne lišenja slobode. Lice punoletstvom stiče sposobnost da samostalno odlučuje o svojim pravima i obavezama. obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom. (poslovna sposobnost) b . b . ako je njihov rad zasnovan naprincipu dobrovoljnosti. 7v NEPOVREDIVOST STANA a . g .26 URS: Niko ne može biti držan u ropstvu ili u položaju sličnom ropstvu.Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni. na način predviđen zakonom. niti podvrgnut medicinskim ili naučnim oetedima bez svog slobodno datog pristanka. uz novčanu nadoknadu. niti u njima vršiti pretres. .

svako ima pravo da se slobodno kreće j nastaniuje u Republici Srbiji. da osnivaju verske skole. vere. v .Crkve i verske zajednice su ravnopravne i odvoiene od države. pravo na psihičko i fizičko zdravlje. pravo na lični i porodični integritet. Stranac može biti PROTERAN samo na osnovu odluke nadležnog organa. nacionalne ili rasne rnržnie. verske poslove.Svako ie Slobodan da ispoliava svoiu veru ili ubedenje veroispovedanja. političkog mišljenja ili gde mu ne preti ozbilino kršenie prava zaiemčenih ovim ustavom. pojedinačno ili u zajednici s drugima. fp. morala demokratskog društva.Sloboda kretanja i nastanjivanja i pravo da se napusti Republika Srbija mogu se OGRANICITI ZAKONOM. radi zaštite života i zdravlia ljudi. da ie napusti i da se u niu vrati.(Š: NEPOVREDIVOST TAJNE PISAMA a . nacionalne pripadnosti.Crkve i verske zajednice su ravnopravne i slobodne da samostalno uređuiu svoiu unutrašniu organizacjju. u skladu sa zakonom. sloboda i prava gradana zajemčenih Ustavom.Lice niie dumo da.ULAZAK STRANACA u Republiku Srbiju i boravak u njoj ureduie se zakonom. sprefiavanja širenja zarazmh bolesti ili odbrane Republike Srbije. b . samo ako je to neophodno u demokratskom društvu. savesti. protivno svoioi veri ili ubeđeniima. javnu bezbednost i javni red ili ako izaziva i podstiče versku. prava dece. ispuniava vo'mu ili drum 24 . socijalne i dobrotvorne ustanove i da njima upravljaju. pravo na imovinu. d -Roditelji i zakonski staraoci imaju pravo da svojoj deci obezbede versko i moralno obrazovanje u skladu sa svojim uverenjima. e . b . pola.ODSTUPANJA su dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda. uverenia i veroispovesti.Tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja je nepovrediva. v . i .Jemči se sloboda misli.Niko niie dužan da se izjašnjava o svojim verskim i drugim uverenjima. javne bezbednosti i javnog reda ili radi sprečavanja izazivanja ili podsticanja verske. SLOBODA KRETANJA I NASTANJIVANJA a . dj .Ustavni sud može zabraniti versku zajednieu samo ako njeno delovanje ugrožava pravo na život. da javno vrše verske obrede. ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka. u zakonom predvidenom postupku i ako mu je obezbeđeno pravo žalbe i to samo tamo gde mu ne preti proeon zbog njegove rase. nacionalnu ili rasnu netrpeljivost. na način predviđen zakonorn. obavljanjem verskih obreda. pripadnosti određenoj društvenoj grupi. kao i da privatno ili javno iznese svoja verska uverenja. ako su neophodna radi vođenja krivičnog postupka ili zastite bezbednosti Republike Srbije. pohađanjem verske službe ili nastave. b . državljanstva. z . . g .Sloboda ispoljavanja vere ili uverenja može se OGRANICITI ZAKONOM. zaštite javnos reda i mira. SLOBODA SAV-ESTI I VEROISPOVESTI a . pravo da se ostane pri svom uverenju ili veroispovesti ili da se oni promene prema sopstvenom izboru.To je pravo na privatnost.

15) Sta sve cini pravo na vrivatnost zabrana proizvoljnog mesanja drzave uprivatni i porodicni zivot. da einjenjem pomogne njihov ekonomski. f t i SLOBODA IZRAZAVANJA NACIONALNE PRIPADNOSTI a . Od nje se zahteva da zagarantuje imovinu . b . u skladu sa zakonom. uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. Znaei to su. b . garancije nepovredivosti stana.Prema URSlzražavanje naeionalne pripadnosti je slobodno. na rad i na strajk.Stepen ostvarivanja ovih prava zavisi od ekonomskog stanja drzave . 13) Staje sa slobodom kretanja stranaca. 6) Koje muje dopunskopravo. jer se od drzave ocekuje da deluje u korist dobrobiti gradjana. (eksproprijacija) Zakonom se može ograniciti način korišćenja imovine.Niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti. v . 12) Sta se podrazumeva pod slobodom kretanja i moze li biti ogranicena.Nacionalna pripadnost ukljucuje: 1) slobodu izrazavania nacionalne kulture 2) slobodu upotrebe svog jezika i pisma. kao osnove sticanja ekonomskih dobara.Jernči se mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona. 1) PRAVO NA IMOVINU.Autorima naučnih i umetniekih dela iemče se moraina i materiialna prava. /12). u skladu sa zakonom. soeijalni i kulturni status. 4)Koja prava se ne mogu ograniciti. (recimo oruzja) 25 . 14) Kada se moze uci u tudj stan bez odluke suda. Individulno pravo a . tajnosti pisama i zastita podataka o licnosti ii?EKONOMSKA PRAVA (5) a .Pravo svojine može biti oduzeto Hi oeraničeno samo u JA VNOMINTERESU utvrdenom na osnovu zakona. kada se mogu koristiti tipodaci. na nasledjivanje.Republika Srbija podstiee i pomaže razvoi nauke. pravo na imovinu. nasledjivanje I pravo na rad. SLOBODA NAUKE I UMETNOSTI •a -Naučno i umetničko stvaralaštvo je slobodno. pozitivnog statusa.obavezu koja uključuje upotrebu oružia. b . 5) Kojaprava ima lice liseno slobode. a stite se sudsim putem. Bosina potpitanja ])Zasto se nazivaju licnim 2)Mogu li se ogranicavati 3) Koliko mogu trajati odstupanja u vreme vanrednog i ratnog stanja. 9) Ko moze izreci kaznu lisenja slobode 10) Upogledu tajnosti pisama i drugih sredstava opstenja sta ustavjemci gradjanima i kadse moze uciniti izuzetak 11) Zastita podataka o licnosti. 7) Koje su dve zabrane. kulture i umetnosti. v . b .Lice koje se pozove na prigovor savesti može biti pozvano da ispuni vojnu obavezu bez obaveze da nosi oružje. 8) Kako se morapostupati sa licem lisenim slobode.To su prava II generaeije.

a na zakonodavcuje samo obaveza da stvori uslove za njegovu realizciju. 4) PRAVO NA STRAJK (često pita kao posebno pitanje) Koleklivno pravo a . d .ustavno pravo zaposlenih u uslovima trzisne privrede. URS zabranjuje prinudni rad.Prema URS: Zaposleni imaju pravo na štrajk. uz novčanu nadoknadu. 26 . shodnoprirodi ili vrsti delalnosti. kao ni rad ili služba za vreme ratnog ili vanrednog stanja u skladu sa merama propisanim prilikom proglašenja ratnog ili vanrednog stanja. g .Prinudnim radom se ne smatra rad ili služba lica na izdržavaniu kazne lišenja slobode.U vezi sa pravom rad je i sloboda rada. b . Seksualno ili ekonomsko iskorišćavanie lica koje je u nepovoljnom položaju smatra se prinudnim radom. dostupna sva radna mesta.Pravo na štrajk može biti OGRANIĆENO SAMO ZAKONOM.Pravo nasledivanja ne može biti isključeno ili ograničeno zbog neispunjavanja obaveza. b . vojsci). rad ili služba lica na vojnoj službi. pod jednakim uslovima. plaćeni godišnji odmor.Ženama. v . Niko se tih prava ne može odreći. 2) PRAVO NA NASLEDJIVANJA Individaulno pravo a . javnih 3) PRAVO NA RAD Koleklivno pravo.Svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu. kao i drugim zakonima (o policiji.Oduzimanje ili ograničenje imovine RADINAPLATE POREZA i drugih dažbina ili kazni. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. bezbedne i zdrave uslove rada.Jemči se pravo na rad. Prema URS: " a . u skladu sa zakonom. dozvoljeno je samo u skladu sa zakonom. (sto se moze smatrati merama pozitivne diskiminacije). v . potrebnu zaštitu na radu.To je pravo na sigurnost radnog odnosa i materijalno obezbedjenje za vreme privremene nezaposlenosti dj . kao svakog na Slobodan izbor rada prema svojim sposobnostima i sklonostima . omladini i invalidima omogućuju se posebna zaštita na radu i posebni uslovi rada. minimuma procesa rada. ž .Svako ima pravo na SLOBODAN IZBOR RADA. pa cl. e . u skladu sa zakonom. trazi obezbedjenje. kako bi se na taj nacin poslodavac naterao da prihvati niihove uslove.Jemči se pravo nasledivanja.Regulisan je Zakonom o strajku. b . pravo da se radi. u skladu sa zakonom. a gde se u pojedinim delatnostima koje su od vitalnog znacaja za drustvo. ako je njihov rad zasnovan na principu dobrovoljnosti. pravičnu naknadu za rad i na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa. ograničeno radno vreme.v .Svima su. dnevni i nedeljni odmor. koje znaci obustavu rada od strane radnika.26 kaze: ZABRANJEN JE PRINUDNI RAD.

koiim se iemci obavezno osiguranie zaposlenima i njihovim clanovima. pravo na socijalnu zastitu i pravo na zastitu porodice. pravo na zdravu zivotu sredinu.Toje individualno pravo coveka koje podrazumeva na pravo i blagovremeno obavestenje o njenom stanju. g-Republika Srbiia pomaže razvoj zdravstvene i fizičke kulture." —— 27 .. 4) jesu li ogranicena Hi neogranicena. Svako je dužan da čuva I poboljšava životnu sredinu. buduci da se drzava stara o fizickom i psihickom zdravlju gradjana.URS: "Svako imapravo na zaštitu svogftzičkog ipsihičkog zdravlja. socijalno osiguiranje u skladu sa zakonom. samohranog roditelja i deteta.Socijalna prava su prava II generaciie . b-Deca . majke.URS navodi 3 oblika socijalnog osiguranja: 1) pravo zaposlenih na naknadu zarade u u slučaju privremene sprečenosti za radAaknadu za vreme privremene nezgposlenosti i S pravo na penzijsko osiguranje.BOSINA POTPITANJA 1) Nabrojati ih." 3) PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU a . b -Prema URS: "Svako. u skladu sa zakonom. <S) a . a posebno Republika Srbija I autonomna pokrajina.od ekonomskog stania. 2) PRAVO NA ZASTITU ZDRAVLJA a . 1) PRAVO NA SOCIJALNO OSIGURANJE a -Toje obavezno osiguranie zaspolenih. 5) kako se stite . Nosioci socijalnih prava su pojedine drustvene kateogrije gradjana. trudnice. pravo na zastitu zdravlja. 2)Kakve jeprirodepravo na strajk (kolektivne). osnazeno obavezom drzave da se stara o ekonomskoi sieurnosti penzionera. odgovoran je za zaštitu životne sredine. v . zdravstvena zaštita i osnivanje zdravstvenih fondova ureduju se zakonom. samohrani roditelji sa decom do sedme godine i stari ostvaruju zdravstvenu zastitu iz javnih prihoda. majke tokom porodiljskog odsustva. b . stoga su ona kolektivna prava i to prava pozitivnog statusa.a kakve pravo na imovinu.Zdravstveno osiguranje. 3) od cega zavisi stepen ostvarivanja ovih prava . To su pravo na socijalno osiguranje.sudski SOCIJALNA-PRAVa. ako je ne ostvaruju na drugi način.

Brak se zaključuje na osnovu siobodno datog pristanka muškarca i žene pred državnim organom.Pripada pojedincima i porodicama kojimaje potrebna pomoc. kao posebno ugrozenim kateogrijama stanovnistva. samohranog roditelia i deteta a .Svako ima pravo da slobodno odluči o zaključenju i raskidanju braka. g . b-Prema URS:" Građani i porodice koiima ie neophodna društvena pomoć radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.Svako ima pravo da slobodno odluči o radanju deee.Roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaiu.Zaključenje. (eesto pita kao posebno pitanje) Ove kateogrije uzivaju posebnu zastitu u skladu sa zakonom.Vanbračna zajednica se iziednačava sa brakorou u skladu sa zakonom. ekonomskog i svakog drugog iskorišćavanja Hi zloupotrebliavanja. u skladu sa zakonom.Invalidima. fizičkog. b . ratnim veteranima i žrtvama rata pruža se posebna zaštita.ZASTITU: a .Deca su zaštićena od psihičkog. Brak i odnosi u braku i porodici ureduju se zakonom. trajanje i raskid braka počivaju na ravnopravnosti muškarca i žene.Porodica. vaspitavaiu i obrazuiu svoju decu.Deca rođena izvan braka imaju jednaka prava kao deca rođena u braku. v .Majei se pruža posebna podrška i zaštita pre i posle porodaja. g . v .4)' PRAV a-N A . Pravo na zakliučenje braka i ravnopravnost suprujnika a . i u tome su ravnopravni. Prava deleta a . Sloboda odlučivanja o rađaniu a . upis u matimu knjieu rođenih.SOCIJALNU. . Posebna zaštita porodice. Prava deteta i njihova zaštita ureduju se zakonom. u skladu sa zakonom.RS podstiče roditelie da se odluče na rađanje dece i pomaže im u tome.Deca uživaju ljudska prava primereno svom uzrastu i duševnoi zrelosti.Svako dete ima pravo na lično ime. imaju pravo na socijalnu zaštitu. b . b . pravo da sazna svoje poreklo i pravo da očuva svoi identitet. samohrani roditelj i dete u Republici Srbiji uživaju posebnu zaštitu. v . u skladu sa zakonom. Prava i dumosti roditelia a . čije se pružanje zasniva na načelima *soeiialne pravdefhumanizma i poštovania liudskog dostoianstva. majke. ako je to u najboljem interesu deteta. b . majka.Sva ili pojedina prava mogu jednom ili oboma roditeljima biti oduzeta ili ograničena samo odlukom suda. b .

a srednie obrazovanje ie besplatno.Deca mlađa od 15 godina ne mogu biti zaposlena niti.Indivudalna prava poiedinca u oblasti kulture.v .PRAVA"-r Š l f O B O Đ E (do sađa nikad nije pitala. slobodu naucnog i umetnickog stvaranja. mogu da rade na poslovima štetnim po njihovo zdravlie ili moral.Posebna zaštita pruža se deci o kojoj se roditelji ne staraju i deci koja su ometena u psihičkom ili fizičkorn razvoju. d .Syi gradani imaju. pravo na ucesce u kulturnom zivotu. BOSJNA POTPITANJA l)Nabrojati ih.'KUIjT ! DSNiŠ:. razvoj i sirenje kulture i nauke. pravo koriscenja kulture I kulturnog stvaralstva i slicno. 29 . PBAYO NA t ^ R 2 ^ 0 ¥ A N J E s a . autonomiju univerziteta. pod jednakim uslovima. kulture i umetnosti. pristup visokoškolskom obrazovairiu. 2) Prava deteta 3) Kojaprava i obaveze jemci ustav za roditelje . ostala gore nabrojana su zagaranotvana medjunarodnim pravom koje se neposredno primenjuje i koje Ustav jemci. b . v . u skladu sa zakonom.Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno. g . To su pravo na obrazovanje. visokoškolskih i naučnih ustanova. visokoškolske i naučne ustanove samostalno odlučuiu o svome uredenju i radu. SL0B0DA^AUGN:0:G41JMETNIČK0GSTVA]RANJA a -Naučno i umetničko stvaralaštvo je slobodno. b . usmerena na ocuvanje. procitaj samo) a . u skladu sa zakonom. ako su mlađa od 18 godina.lako Ustav regulise sledeca prava. g .RS omogućuie uspešnim i nadaieaim učenicima slabiieg imovnog stania besplatno visokoškolsko obrazovanje. b .Autorima naučnih i umetničkih dela jemče se moralna i materiialna prava. Univerziteti.Svako ima pravo na obrazovanje. AIJtONOMlJAUNIVERZITETA Jemči se autonomija univerziteta.Osnivanje škola i univerziteta ureduje se zakonom. u skladu sa zakonom. v -Republika Srbija podstiče i pomaže razvoj nauke.

S tim u vezi URS proklamuje pravo svakog na pristup podacima koii su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverenajavna ovlašćenja.To je pravo gradjana da bira i bude biran u drzavne organe. 2. na način predviđen zakonom.Aktivno biracko pravo ie pravo gradjanina da bira svoje pfedstavnike i izrazava njegovu biraeku sposobnost. alipise u Zakonu o izboru za narodne poslanike npr.® POLITICKE SLOBODE ITRAVA (6) a -To su prava i generacije.URS predvidja instrumente za odbranu od zloupotrebe slobode medija-pravona ispravku neistinite. b -Novine i druga sredstva javnog obavestavanja ne podlezu cenzuri.Gradani imaju pravo da učestvuiu u upravljaniu iavnim poslovima i da pod iednakim uslovima stupaju u iavne službe i na javne funkcije". poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran. b . osniva novine i druga sredstva javnog obavestavanja. Biracko pravo 2. d . samo ga imaju muskarci). u smislu ovlascenja gradjana da uticu na drzavu. nacionalne ili verske mržnje.Fasivno biracko"pravo je pravo gradjanina da bude izabran za narodnog predstavnika i izrazava njegovu poslanieku sposobnost.. nepotpune ili netačno prenete informacije kojom je povredeno nečiie pravo ili interes xpravo na odsovor na objavljenu informaciju. g . izbori su slobodni i neposredni. v. kojim se podstiče na diskriminaciju. a ostvarivanje ovih prava vrJpojrta. BIRACKO PRAVO a . Sloboda udruzivanja 6. Izborno pravo uziva pravnu zaštitu u skladu sa zakonom. b.Politicka prava su: 1. Pravo molbe (peticije) 1. u skladu sa zakonom. Jednom recju to su razni oblici ucesca pojedinca u javnom zivotu zemlje. . e . opste (imaju ga svi gradjani pod istim uslovima) jposebno fnpr. da ucestvuju u konstituisanju organa drzave i njihove volje. Sloboda izrazavanja 4. Sloboda stampe 3.Nadležni sud može sprefclti širenje informacija i ideja putem sredstava javnog obavestavanja samo ako'je to u demokratskom društvu neophodno radial} sprečavanja pozivanja na nasilno rusenie Ustavom utvrđenog poretka ili narušavanje teritoriialnog integriteta Republike Srbijefzl sprečavanja propaeirania rata ili podstrekavanja na neposredno nasili^l radi sprečavanja zagovarania rasne. aktivnog statusa.U RS svako je Slobodan da bez odobrenia. M 3^oJzZr*Č^j^e ^~~ ntćj7****«. Izborno pravo je opšte i jednako. g-Pored toga biraeko pravo moze biti jednako (jedan covek jedan glas) i neiednako. v . HLOBOBA MEDIJA a . Sloboda zbora (okupljanja) 5. neprijateljstvo ili nasilje. a glasanje je tajno i lieno. d-Uslovi za aktivno i pasivno biracko pravo su jednaki i to su:£f| drzavljanstvo RS 5 (® punoletsfvoćffl' poslovna sposobnos^y prebivaliste na teritoriji RS (zaprebivaliste nepise u URS.) dj -Prema URS "Svaki punoletan.

Ovo pravo obuhvata slobodu mirnog_okupljanja građana. Zaštitnik građana. b . nacionalne ili verske mržnje. demonstracije i druga okupljanja građana na otvorenom prostoru prijavliuiu se državnom organu.£.To je pravo svakog da. 4.g/čuvanja autoriteta i nepristrasnosti sud^3Y zaštite javnog zdravlia. SLOBODA OKUPLJANJA a .Udruženja se osnivaju bez prethodnog odobrenja. <ut^J^< 3. r\ v ." b . organima AP i organima jedinica LS i da od njih dobije odgovor kada ga traži. osim ako je time učinio krivično delo. b .Po URS ovo pravo se u jednom clanu. organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja. Ustavni sudodlucuje o zabrani rada jioliticke stranke iz istih razloga.Sloboda okupljanja može se ZAKONOM OGRANICITI samo ako je to neophodno rad|H) ) zaštite javnog zdravlia/2) morala/S prava drugih^tbezbednosti RS. pripadnici policije i pripadnici vojske ne mogu biti članovi političkih stranaka. uz upis u registar koji vodi državni organ. niti može da trpi štetne posledice za stavove iznete u podnetoj peticiji ili predlogu.Zabranjena su tajna iparavojna udruženja. " g . SLOBODA UDRUZIVANJA a . ^v 5. dok se u drugom clanuformulise kao "sloboda misljenja" i vezuje se za slobodu " izrazavanja" u smislu slobode da se "govorom.. . u skadu sa zakonom. sindikalnog i svakog drugog udruživanja . upućuje peticije i druge predloge državnim organima. sudije.Ovim pravom jemči se sloboda političkog. javni tužioci. b . v . ni prijavliivanju.Okupljanje u zatvorenom prostoru ne podleže odobrenju.Sloboda izrazavanja moze se ZAKONOM OGRANICITI ako je to neophodno radi(T}/ zaštite prava i ugleda drugih. sam ili zajedno sa drugima.Zborovi. tLuy>*n^CLM'c'- (w&oj0.Zbog upucivanja peticija i predloga niko ne može da trpi štetne posledice. slikom ili na drugi nacin traze. d . ^cXj^ \° CxU g . kao pravo da se ostane izvan svakog udruženja.|4))morala demokratskog društvaD/nacionalne bezbednosti Republike Srbije. primaju i sire obavestem'a i ideje. £jaJ&£tZ7* tx (%-fyO'tu<L^l>&^-C Mww^o« uredjeno je zakonom. pisanjem. 31 . SLOBODA MISLJENJA IIZRAZAVANJA a .Sudije Ustavnog suda. u skladu sa zakonom. & PRAVO MOLBE (PETICIJE) a .USTAVNI SUP može zabraniti samo ono udruženje čije je delovanje usmereno naM)' nasilno rušenje ustavnog poretk^j) kršenie zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ^3°) izazivanje rasne. ZUccU^e.formulise kao "sloboda misli" i vezuje se za slobodu savesti i veroispovesti.

obrazovanie.SUSTINA prava NM je u zastiti i negovanju obelezja svojstvenih za naciju-kulture. veru i iezik.u cilju ostvarivanja ovog prava na samoupravu pripadnici NM. >TA . Pri zapošljavaniu u državnim organima. 5) U cemu se ogleda pravo na prigovor savesti. vere i jezika. posebno kulturu. zakonom i medj. informisanja na jeziku nacionalne manjine iklullure. 32 . sluzbenu upotrebu jezika i pisma. dj . 6)Staje sloboda medija.ffD Imaju svoiu maticnu drzavu. tradicije. v) stava da nisu diskriminaciia posebne mere koje drzava uvodi radi postizanja pune ravnopravnosti izmedju pripadnika NM i gradjana koji pripadaju vecini. ali su malobrojnije spram ostalog dela stanovnistva te drzav^f6)podstaknuti su zeljom da zajedno ocuvaju ono sto cini njihov zajednicki identite. 1^NACELORAVNOPRAVNOSTIK vodieniu iavnih poslova. 7) Ko i kada i kako moze ograniciti ovu slobodu. £ ~ Kolektivnim praviroa pripadnici NM neposredno ili preko izabranih predstavnika odlucum o pojednim pitaniima vezanim za svoju kulturu . tj.Savet predstavlia nacionalnu manjinu u oblasti službene upotrebe jezika. ocuvanju njihove nac.-A e . 4) Cimeje ogranicena sloboda izrazavanja. RS priznaje istima posebnu ulogu u ostvarivanju prava pripaSnika NM. 8) Koji sud odlucuje o zabrani sirenja informacija — okruzni sud! 21.ugovorima.pripadnici NM imaju pod istim uslovima kao i ostali gradjani pravo da ucestvuju u upravljanju javnim poslovima i da vrse javne flinkcije.. kultume.Prema URS pojedinacna prava pripadnika nac. dl . obrazovanja. d . koja se ostvaruju u zajednici sa drugima u skladu sa URS. 2) Staje sloboda misli i moze li bid ogranicena. verske ili jezicke karakteristike.manjina prozeta su nacelima: ZABRANA DISKMMNACIJE pripadnika NM .Prerna siroj definiciji NM oznacava grupu lica u jednoj drzavi koja: (J) prebivaju na teritoriji te drzave@ njeni su drzavijaniplodrzavaju sa torn drzavom solidne dugotrajne vezeffl poseduju specificne etnicke. koja se sastoji od tri elementa a) ravnopravnosti pripradnika NM pred URS i zakonom i jednake zakonske zastite b) zabrana diskriminaciie zbog pripadnosti NM.NM mogu osnivati kulturna i prosvetna udruzenja koja dobrovoljno finansiraju.Oni su pravna lica koji se fmansiraju iz budzeta i donacija. daju im se i manjinska prava. tradiciju . mogu izabrati svoje NACIONALNE SAVETE u skladu sa zakonom. ¥ . učestvuje u procesu odlučivanja iU odlučuie o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove iz ovih oblasti.posebnosti i osobenosti. L«H~r ft/! T&f b .BOSINA POTPITANJA 1) Ogranicenje slobode politickog delovanja. 3) Staje sloboda izrazavanja. javnim službama.Osim svih ljudskih prava zajemcenih URS-dm. u skladu sa zakonom. sto su obelezja svoistvena za naciiuiSlzastupliene su u dovoljnom broju. organima AP i jedinicaLS vodi se računa o naeionalnom sastavu stanovnistva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika NM.za razliku od etnicke grape koji je nemaju. koja mogu bit! individualna i kolektivna. PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA (14) a .

JOJMogu li ih isticati.U skladu sa URS AP mogu na osnovu zakona pripadnicima NM svojim propisima ustanoviti i dodatna prava. njihov JEZIKI PISMO moze biti u ravnopravnoi službenoj upotrebi.stranaka NM mogu uceslvuju uraspodeli mandata i kad su dobili manje od 5% glasova od ukupnog broja biraca koji su glasali. imena uliea. 9) Mogu li nacionalne manjine upotrebljavati svoje zastave i druge simbole. obavezno se isticu zastave i simboli SR. k-Zakoni i propisi se objavljuju i na jezieima nacionalnih manjina. uključujući i pravo na izražavanje. razvijanje i javno izražavanje nacionaine. gde. j . kao i narodniposlanik. 100 URS.(3|na osnivanje privatnih obrazovnih ustanova/Tlda na svome jeziku koriste svoje ime i prezimeffil da u sredinama gde čine značajnu populaciju. blagovremeno i nepristrasno obaveštavanie na svom leziku.Pripadnici nacionalnih manjina čiji broj u ukupnom stanovništvu RS dostiže najmanje 2% prema poslednjem popisu stanovništva. z~PRAVA PRIPADNIKA NM^jlna izražavanje. državni organi.politicke stranke NM i koalicije pol. ro . sto je u skladu sa odredbom el. mogu se obratiti drzavnim organima na svom jeziku i imaju pravo da dobiju odgovor na torn jezik.^ J ZABRANE ASIMILACIJE PRJPADNIKA NM. Zabranjena je nasilna asimilacija pripadnika NM-Zaštita pripadnika NM od svake radnje usmerene ka njihovoj nasilnoj asimilaciji ureduie se zakonom. u skladu sa zakonom. u skladu sa zakonom. Zabranjeno je preduzimanje mera koje bi prouzrokovale veštačko menianie nacionainog sastava stanovništva na područjima gde pripadnici NM žive tradicionalno i u značajnom broju. koji se obraca m lj . organi AP i jedinica LS vode postupak i na njihovom jeziku^fj na školovanie na svom jeziku u državnim ustanovama i ustanovama autonomnih pokrajina. kulturne i verske posebnostiCO na upotrebu svojih simbola na javnim mestimajffjna korišćenje svog iezika i pisma^Tda u sredinama gde čine značajnu populaciju. slanje i razmenu obaveštenja i idejanCy na osnivanje sopstvenih sredstava javnog obaveštavanja. negovanje. 8) Cime se bavi savet za zastitu prava nacionalnih manjina. etničke. pod kojim uslovima 33 . prema kojoj se u NS obezbeđuju se ravnopravnost i zastupljenost polova i predstavnika NM. 1 . BOSINA POTPITANJA l)Sta su nacionalne manjine. čuvanje. 2) Koja su njihovaprav.Na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde tradicionalno live pripadniei nacionalnih manjina. primanje. tradicionalni lokalni nazivi. 7)Staje sa mandatima predstavnika nacionalnih manjina u skupstini. pri službenoj upotrebi. i .Jedinica lokalne samouprave će OBAVEZNO u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko procenat pripadnika te nacionalne manjine u ukupnombroju stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva. Uz zastave i simbole nacionalne manjine.3)Kojaje razlika izmedjuprava zajamcenih strancima I prava nacionalnih manjina -jezik nacionalnih maniinamoze biti u sluzbenoj upotrbi 4) Staje sa njihovim pismomj) Sta kaze ustav (ustavni zakon) u pogledu procenta potrebnog za uvodjenje jezika nacionalnih manjina u sluzbenu upotrebu. organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja.Simboli i zastave NM se mogu službeno isticati tokom drž. praznika i praznikaNM na zgradama i u prosloryama lokalnih organa i organizacija sa javnim ovlašćenjima na područjima na kojima je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi. naselja i topografske oznake budu ispisane i na njihovom jezikujijj}' na potpuno. 6) Mogu li nacionalne manjine same osnivati skole.

O t o m e odlucuje MUP u saranji saMinistarstvom inostranih poslova. @) duznost roditelia da izdrzavaiu.Stranac je lice sa stranim drzavljanstvom ili lice bez drzavljanstva b .Strana pravna i fizicka lica su na trzistu izi'ednacena sa domacim. 5)Kako ustav ogranicava zakonodavca. )duznosti stranaca. tj.Ustav ogranicava zakonodavca time sto nijedna od zakonskih duznosti i obaveza ne moze stajati u opreci sa pravima i slobodama./ USTAVNE DUZNOSTI (15) a .Stranci. 34 .dazbin. d . Takodje mogu sticati pokretne stvari iednako kao i doma i drzavljani. 4)Kadpostoji obaveza placanja poreza i drugih . koja URS jemci gradjanima.URS daje strancima najveca moguca prava u okviru proglasenih ljudskih prava. 3)Nabrojati ih. jezika. nauenog. obavezno sociialno i zdravstveno osiguranie.Ustavne duznosti su tek neke od duznosti gradjana koje su malom broju propisane u samom URS. ima pravo na utočište u Republici Srbiji. g . @) opsta duznost cuvanja zivotne sredine. veroispovesti. To su: dQ opsta duznost postovanja Ustava i Zakona. nacionalne pripadnosti ili pripadnosti nekoj grupi ili zbog svojih političkih uverenja. kao i druga prava odredena zakonom. Postupak za sticanje utočišta uređuje se zakonom. dj . 0 duznost postovanja ljudskog dostojanstva. v .URS . ^topsta poreska duznost u srazmeri sa ekonomskom moci obveznika. BOSINA POTPITANJA 1) Sta su. vaspitavaju i obrazuiu svoiu decu.Obaveza placanja poreza i drugih dazbin a-je opsta i zasniva se na ekonomskoj moći obveznika. v . u skladu sa međunarodnim ugovorima. izuzey prava koja po Ustavu i zakonu imaju samo državljani RS. u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom. 0 opsta duznost cuvania prirodnih resursa. kulturnog i istorijskog nasledja i dobara od opsteg interesa.Stranci mogu steći pravo koncesiie na prirodnim bogatstvima i dobrima od opšteg interesa. imaju u RS sva prava zajemeena Ustavom i zakonom.22. e . penziisko i invalidsko osiguranie osnovno obrazovanie b . 2) Gde su propisane. pola..om jemce i SVOJINSKA PRAVA strancima tako da strana fizička i pravna lica mogu steći svojinu na nepokretnostima.Osim ovih prava URS garantuje iskljucivo strancima PRAVO AZILA. z . U tome se ogleda nacelo ravnopravnosti. koje su zabrane {(23)i PRAVA I DUZNOSTI STRANACA (5) a . Prema URS: Stranac koji osnovano strahuje od progona zbog svoje rase.

Osim prava stranci u RS imaju i DUZNOSTI kao sto su postovanje Ustava i zakona. |2)/ZAKONOM se može propisati način ostvarivania ovih prava samo akoje to Ustavom izričitopredviđeno ili akoje to neophodno za ostvarenje pojedinog prava zbog njegove prirode. samim tim sto predvidja pravna sredstva za otklanjanje posledica povrede prava.Zbog toga sto nisu drzavljani RS nemaju pravo da glasaju. k . pravo da sticu nekretnine im je ograniceno. (3). nacionalne pripadnosti. OSTVARIVANJE I ZASTITA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA I SLOBODA (12) a . Sto se tiee POREZA piaea ga ako je rezident (lice koje zivi u nasoj zemlji.8vako ima pravo na JEDNAKU ZAKONSKU ZAŠTITU. državljanstva. da ne placa porez u drzavi ciji je drzavljanin. kao i pravo na UKLANJANJE POSLEDICA koje su POVREDOM 35 J . 10) koje su duznosti stranaca. kao opste. političkog mišljenja ili gde mu ne preti ozbilino kršenje prava zajemčenih ovim ustavom. Stranac može biti PROTERAN samo na osnovu odluke nadležnog organa. organa AP i jedinica LS. organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja. toliko mi njima)ili diplomatski. moraju biti ZASNOVANI NA ZAKONU.Taj mehanizam deluje dvostruko^jj preventivno tako sto napred osucuiecuje povredu pravag) represivno. 11) kad stranac placa porez (2$.Ustavom je uspostavljen mehanizam za zastitu ljudskih i manjinskih prava (LjiMP) b . pola. 6) Mogu li sticati pokretm stvari. a ima drzavljanstvo druge zemlje). zakonski ifakticki 9)Kakav reciprocitetje potreban kod nas zakonski ili diplomatiski. vere. pod uslovom da niie dvostruko oporezovan tj. pri eemu zakon ni u kom slučaju ne sme da utiče na suštinu zajemčenog prava.Prema URS ulazak stranaca u zemlju se uredjuje zakonom. 5)Imaju li prava vezana za cinjenicu drzavljanstva. bez diskriminacije.Ustavni mehanizmi za zastutu Ustavom proglasenih LjiMP su: (ffjnjihova NEPOSREDNA FRIMENA. 2)Moze li stranac biti proteran. u zakonom predviđenom postupku i ako mu je obezbeđeno pravo žaibe i to samo tamo sde mu ne preti progon zbog njegove rase. imaocima k'nih ovlašćenja i organima AP i jedinica LS.i . j . potvrdjenim medj. pripadnosti određenoj društvenoj grupi. primerpozitivne i zastita -pogledati cl. Kod nas je potreban zakonski ili diplomatski recoprocitet.ugovorima i zakonima. uslovljeno je reciprocitetom. ^ S v a k o ima pravo na SUDSKU ZAŠTITU ako mu je povređeno ili uskraćeno neko LjiMP zajemčeno Ustavom. 3) Staje diskriminacija. ocuvanje zivotne sredine i druge duznosti koje propisuje URS. 7) Kako sticu pravo svojine 8) Kakav reciprocitet moze biti -formalni (upotpunosti izjednacava domace drzavlja i materijalni (koliko oni nama. (4|Jemči se jednaka zaštita prava PRED SUDOVIMA i drugim državnirn organima. sto vazi i za LjiMP zajemcena opsteprihvacenim jjravilima medjunarodnog prava.21 na 17 strani skriite 4)Moze li stranac biti proteran iz RS na osnovu sudske odluke i kako. Pojedinačni akti i radnje državnih organa. BOSINA POTPITANJA 1) Kad stranac ima pravo azila i ko odlucuje o azilu. ljudskog dostojanstva. v .

kao i drugih nosioca javnih ovlašćenja. prava. pri cemu razlikuie privatnu. kao ipraksi međ.opste nadleznosti 7) O cemu se mora voditi racunapri ogranicavanju ljudskih prava 8)Kojase ljudska prava i slobode ne mogu ograniciti-pr. na rad.. ako zakonom nije predviđena druga sudska zaštita. ombudsman. insititucife. pravo da o zakonitosti konačnih pojedinaenih akata odlucuje nadlezni sud u upravnom sporu. BOSINA POTPITANJA 1) Kako se ostvaruju-neposredno 2)Kojije izuzetak 3) Kako se stite 4) Ko im sve pruza zastitu . s tjm sto se zakonom određuje kada je pravna pomoć besplatna. pri cemu oštećeni ima pravo da zahteva naknadu štete neposredno od lica koje je štetu prouzrokovalo. sva ona za koje izricito nije propisano da ne mogu 10)Ko ih i kako ogranicava 11) Kako se tumace -Odredbe o ljud. /}/ EKONOMSKO UREDJENJE ( 5 ) SVOJINSKI ODNOSI PO URS (10) a . j@>Pravo na USTAVNU ŽALBU koja se može izjaviti protiv poiedinaenih akata ili radnii državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja. 9)Koja se mogu ograniciti za vreme vanrednog stanja . savestl i veropispovesti.NASTALE. društva. tj. instituciia koje nadziru njihovo sprovođenje. i manj. g . imalac javnog ovlašeenja. obavezi ili na zakonu zasnovanom interest!. 5) Sta Ustav garantuje kodzastite ovih prava-jednakost 6)Koji su sudovi za njih nadlezni .pravima tumace se u korist unapređenia vrednosti demokrat. (f} Pravo na VODJENJE UPRAVNOG SPORA tj. / j j Gradani imaju pravo da se obrate MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA radi zaštite svojih sloboda i prava zajemčenih Ustavom. saglasno važećim međunarodnim standardima ljud. v . b . na način i u 36 . organ AP ili organ jedinice LS. i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinieama LS.sudovi.sloboda kretanja i si. postovanje dostojnastva licnosti.Ustav jemci jednaku pravnu zastitu svih oblika svoiine. a kojima se povređuiu ili uskraeuiu LjiMP i slobode zajemčene Ustavom. zadrumu i javnu svojinu. (ffi) ZAŠTITNIK GRAĐANA je nezavisan državni organ koji štiti prava građana od povreda nlcinjenih aktima organa državne uprave. Ustavni sud. ^8))Svako ima pravo na ŽALBU ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu. /fid) Pravo na PRAYNU POMOĆ koju gradjanima i pravnim licima pružaju advokatura. (/ll) OGRANICENJE LJiMP i sloboda samo ako ograničenje dopušta Ustav i u svrhe radi kojih gadopušta. svoiina AP i svoiina jedinice LS. pravicno sudjenje. medj. @ Svako ima pravo na NAKNADU MATERIJALNE ILI NEMATERIJALNE ŠTETE koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom prouzrokuje državni organ. ako su iscrpliena ili nisu predvidena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu.Postojeća drustvena svoiina pretvara se u privatnu svojinu pod uslovima.Sredstva iz javne svoiine_otuduiu se na način i pod uslovima utvrdenim zakonom. kao samostalna i nezavisna služba.JAVNU svojinu cine državna svoiina. Na zivot. i manj.

novae 9) nacin korsicenja sredstava u drzavnoj svojini . plasiranjem novcanih sredstava i HOVna trzistu novca i kapitala i na drugi nacin u skladu sa zakonom.Kada je rec o stvarima u PRIVATNOJ svojini konkretno polioprivredno zemliište. imovina jedinica LS je drzavna imovina. način njenog korišćenja i raspolaganja. d . BOSINA POTPITANJA 1) Koje vrste svojine stiti ustav 2) Sta kaze ustav za drustvenu svojinu 3) Kojije rok za privatizaciju 4)Sta cini javnu svojinu 5)Sta spada u drzavnu svojinu 6) Ko maze dobiti koncesiju 7)Mozelipo novom Usavu gradsko gradjevinsko zemljiste biti uprivatnoj svojini 8) koja sve prava koriscenja imaju AP I LSprema zakonu o sredstvima u svojini RS -nepokretnosti. dobra za koje je zakonom odredeno da su od opšteg interesa i imovina kofu koriste organi RS.Zakonom se mogu ogranieiti obliei korišeenja i raspolaganja. sto ie jedna od ustavnih duznosti (koju Bosa narocito voli da cuje) m . i . bio krajnji rok. s tim sto je 31. j .Prirodna bogatstva koriste se pod uslovima i na način predviden zakonom. Hcox^-t6* lj .rokovima predviđenim zakonom o privatizaciji. šumsko zemljište i gradsko građevinsko zemljište.Imovina AP i jedinka LS. s tim da s obzirom nato da jos nije odgovarajuci zakon.DRZAVNU svoiinu cine prirodna bogatstva. U državnoj imovini mogu biti i druge stvari i prava.Dakle URS dopusta konkurenciju svojina s tim sto prepusta trzistu da odredi koji ee obliei svojine postojati u privrednoj stvarnosti. /^ejzi^cc^u < . n . e . njihovo korišćenje i raspolaganje je slobodno.Strana fizička i pravna liea mogu steći svoiinu na nepokretnostima.Posebna odgovornost za očuvanje nasleđa je na RS. pokretnosti.2008. z . kao dobra od opšteg interesa. davanjem na korsicenje ili u zaku. u skladu sa zakonom ili međunarodnimugovorom. odnosno propisati uslovi za korišćenje i raspolaganje da bi se otklonila opasnost od nanošenia štete životnoi sredini ili da bi se spreeila povreda prava i na zakonom zasnovanih interesa drugih lica. kao i druga prava određena zakonom. nakon cega je predvidjeno da se ide na prinudnu likvidaciju.12.Strand mogu steći pravo koncesiie na prirodnim bogatstvima i dobrima od opšteg interesa.Sredstva u drzavnoj svojini koja koriste drzavni organi i organizacije i organi teritorijalnih jedinica. I . u skladu sa zakonom. uređuju se zakonom. k . pod uslovima i na naein predviden zakonom. dj -Fizička i pravna liea mogu steći pojedina prava na određenim dobrima u opštoj upotrebi. koriste se za ostvarivanje prava i duznosti RS odnosno teritorijalnih jedinica. 37 . AP i iedinicama LS.Ova sredstva mogu se koristiti i za obavljanjeprivrednih i drugih delatnosti u zemlji il inostranstvu radi sticanja prihoda.Svako ie dužan da čuva prirodne retkosti i naučno. u skladu sa zakonom. Sticanje prihoda po osnovu ovih sredstava ostvaruje se njihovim otudjenjem. kulturno i istoriiskojaasieđe.

BUDZETSKO FINANSIRANJE DRZAVE I DRZAVNIH DELATNOSTI I DELATNOSTI OD OPSTEG INTERESA (8) Najčešće. g .26. slobodi grgduzetnistva.. v . budžetska rezerva itd). otvorenom i slobodnom tržištu. prihodi od kamata i prodaje državne imovine i slično. u skladu sa zakonom ili medunarodnim ugovorom.U vezi sa slobodom preduzetnistva su i siedeca dva prava: 1) Strana fizieka i pravna lica mogu steći svojinu na nepokretnostima.Igakje nesporno je da ono obuhvata sledece elemente: f p Slobodno organizovanie preduzeca i drguih organizacija 2^ samostalnost u obavljanju delatnosti. investicije. subvenciie. takse.Sadržaj državnog budžeta čine spisak prihoda i rashoda. ministarstva. dok ga usvaja skupština u obliku zakona. SAMOSTALNOST PRIVREDNIH SUBJEKATA a . otplata dugova. životne sredine i prirodnih bogatstava i radi bezbednosti Republike Srbije. sudovi. kao i pratećim proeesnim i sličnim odredbama. koja takođe uglavnom proizlazi iz materijalnih zakona. aeenciie. Na rashodnoi stani. sto je orjentaeija nase zemlje. sa njihovim planiranim iznosimaza sledeću godinu.PR1DUZETNIŠTVO je slobodno.). Obično se ove dve podele kombinuju i dobija složena klasifikacija. otvorenog i slobodnog trzista u RS. radi zaštite zdravlja ljudi. povezivanju i udruzivanju | jednak polozaj u pogledu uslovaprivredjivanja i pravne zastite ■ za svoje obaveze u pravnom prometu odgovaraju srgdstvima koiima raspolazu.Ekonomsko uređenje u Republici Srbiji počiva na tržišnoj privredi. državni budžet je jednogodišnji dokument. Prva je po administrativna. 28.Radi se o ekonomskoi autonomiii koja je jedna od bitnih obelezja ustavne konepecije slobodbe privrede b . ali se moze ograničiti zakonom. a radi razvoja trzisne privrede. Budžet ima karakter finansiiskog plana države za jednu godinu. g -Element ekonomskog uredjenja je i zastita potrosaca u okviru koje su posebno zabranjene radnje usmerene protiv zdravlja. SLOBODA PRIVREDNOG DELOVANJA a .URS ne odredjuje sadrzinu ove samostalnosti v . prosveta ltd. a druga po ekonomskim funkcijama (plate i socijalna davanja za zaposlene. b . kao i druga prava odredena zakonom.U sustini sloboda privrednog delovanja je mogucnostprivrednih subjekata da se samostalno organizuju i delaju. naknade. zdravstvo.kao što su svi pojedini porezi. kazne. samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine. 2) Stranei mogu steći pravo koncesiie na prirodnim bogatstvima i dobrima od opšteg interesa. koriste se dve podele. odnosno po državnim institucijama kao nosiocima rashoda (skupština. koga priprema roinistarstvo finansiia u saradnji sa drugim ministarstvima. 27. kao i sve nečasne radnje na tržištu. 38 . bezbednosti l privatnosti potrosaca. materijalni troškovi. Na prihodnoj strani navode se svi zakonom propisani državni prihodi .

Izvršavanie svih budžeta kontroliše Državna revizorska institucija.RS. i . ima formu zakona i pokazuie prihode i rashode RS za iednu eodinu.NBS je centralna banka RS. Ako se budzet ne usvoji u roku. na predlog Vlade. nadleznosti RS 2) U kojoj formi se donosi . v . kojoj i odgovara. u skladu sa zakonom. g . ier se donosi za svaku sodinu.O Državnoj revizorskoj instituciji donosi se zakon.temporalnog ie karaktera. Vrste i visina izvornih prihoda AP određuju se zakonom. AP ijedinica LS obezbeđuju se iz poreza i drugih prihoda utvrđenih zakonom.Sredstva iz kojih se fmansiraju nadležnosti RS. NBS rukovodi guverner.a vaznost starog budzeta je istekla. AP ijedinica LS irnaju budžete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se fmansiraju njihove nadležnosti.Obaveza plaćanja poreza i drugih dažbina je opšta i zasniva se na ekonomskoj mobi obveznika.a .Zakonom se utvrđuju rokovi u kojima budžet mora biti usvojen i način privremenog fmansiranja. dj . s tim što se 3/7 od budzeta AP Vojvodine koristi za finansiranie kapitalnih rashoda. u skladu sa zakonom.Državna revizorska institucija ie najviši državni organ reviziie javnih sredstava u RS. 1 ..NS razmatra predlog završnog računa budžeta po pribavljenom mišljenju Državne revizorske institucije lj . j . NS bira i razresava i Savet guvernera NBS.Poslovi jediniee LS fmansiraju se iz izvornih prihoda iedinice LS. samostalna je ipodleže nadzoru NS.rad drzavnih oreana.uformi zakona. organa AP. d . BOSINA POTPITANJA l)Sta se sve finansira iz budzeta . budzeta RS. a koja proističe iz ustava i zakona.AP ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti. svoistva . koga bira i razresava NS i nadzire njegov rad.Budzet AP Vojvodine iznosi naimanie 7% u odnosu na budzet RS. k .RS. z . i budzeta AP. m . 39 . tj. O Narodnoj banci Srbije donosi se zakon. kada je AP poverila jedinieama LS obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. kojoj i odgovara.Vazno je obezbediti njenu nezavisnost od vlade. a u obliku zavrsnog racuna 3)Staje specificno kod zakona o budzetu. b .Uslovi i postupak zaduživanja uređuju se zakonom. AP i jedinica LS mogu da se zadužuju. samostalna je i podleže nadzoru NS.Pokraiine. ne sadrzi opste norme.Narodna skupstina usvaja budžet izavršni račun RS. Zakonom se određuje učešće AP u deiu prihoda RS. e . opstine i eradovi donose svoie budzete i zavrsne racuna na predloge njihovih izvrsnih organa. To je institucija javnih finansija sa svojstvom drzavnog organa. Sadržaj svih budžeta određenje raspodelom nadleinosti između njih.Republika Srbija stara se o ravnomernom i odriivom regionalnom razvoju. prelazi se na privremeno finansiranje (obicno 3 meseca). u skladu sa odlukom skupštine AP.

ž . kao ni 7) pitanja koia se tiču izbomih nadleznosti NS.Prema URS narodna skupstina (NS) je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvome i zakonodavne vlasti u Republiei Srbiji.U slucaju promene URS . strani.a.Kao PREDSTAVNIK SUVERENOSTI GRADJANA u RS. potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog 3>c^ potvrdivanja. dok sam statut donosi Skupstina AP Vojvodine 6. usvaja plan razvoja i prostorni plan.NS vrsi USTAVOTVORNU VLAST kad:(T))donosi i menja Ustav/Q)1 donosi poseban Zakon kojim se uredjuje sustinska autonomija na Ki M.o>"" ^ e^tcc^ rAoJ^0- dj . NS: ^)raspisuje republicki referendum.NS raspisuie referendum o pitanjima iz svoje nadleznosti na zahtev vecine svih narodnih poslanika ili najmanje 100. CM ^ 4./lT| usvaja strategiiu odbrane e . predstavnika suverenosti gradjana u RS i(1) u skladu sa shvatanjem nacela opodeli vlasti.om duzna da stavi na republicki referendum radi potvrdjivanja. nadzire rad službi bezbednosti. dok je0odredjena pitanja predvidiena URS . uformiZakona i po postupku za donosenje zakona. 8• daie amnestiiu za krivična dela. 3) poreski i drugi finansijski zakoni.Prema URS predmet referenduma ne moeu biti\)ob&veze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora%2) zakoni koji se odnose na liudska i maniinska prava i slobode. cUsD ^' Y^>\• 3. NS proglašava VANREDNO STANJE kada javna opasnost ugrožava opstanak države ili gradana. NS odluku o vanrednom stanju može produžiti za još 90 dana.000 biraca.d3 kad donosi odlukuo osnivaniu novih AP i o ukidanju i spajanju vec osnovanih. kom prilikom vrsi A ct ZAKONODAVNU VLAST. r j v .Prema URS. 7. 5) uvođenje vanrednog stania i 6) amnestija.jD budžet i završni račun. uformiZakona i po postupku za donosenje zakona. donosi zakone i druge opšte akte iz nadleznosti Republike Srbije. ustavotvorni referendum radi potvrdjivanja.Narodna skupština kao nosilac USTAVOTVORNEIZAKONODAVNE VLASTI j^yi 1./jfo. usvaja budžet i završni račun Republike Srbije. odlueuje o promeni granice Republike Srbije. . 4. na 4. daje prethodnu^saglasnost na statut autonomne pokrajine.c . g . 5. uformizakona. kao i kad(f)odlueuje o promeni granice RS d . (fCy odlueuje o ratu i miru i proslašava ratno i vanredno stanie. z 1 -Odluka o vanrednom stanju važi najduže 90 dana. (videti pitanje br.\/ ZAKONODAVNA VLAST 29.^ ^f^l. donosi i menja Ustav. «» ^* z . prema kome se odnos tri grane vlasti zasniva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. na predlog Vlade. NS saucestvujeu vrsenju ustavorvorne vlasti. Po isteku ovog roka. NARODNA SKUPSTINA-NADLEZNOST I NACINRADA (20) a . b -"NS vrsi nadleznost u svojstvu:(l) nosioca ustavotvome i zakonodavne vlasti. pod slovom E) 0> . Potvrdjuje ih zakonom. s obzirom na to da(fj moze odluciti da usvoieni akt o promeni URS stavi na republicki. večinom od ukupnog broja narodnih 40 .

AkoNS ne potvrdi ovu odluku. 1 ra. koja traje do okončanja ratnog stanja. i 2 . mere odstupanja od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava zaiedno utvrđuiu predsednik Republike. bira i razresava i druge funkcionere odredene zakonom. a po isteku ovog roka mogu se obnoviti pod istim uslovima. vecinom glasova svih narodnih poslanika.vt . U slučaju proglašenja ratnog stanja raspustenoj NS ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost. odluku o proglasenju ratnog stanja donose Zajedno predsednik Republike.Ukoliko NS ne potvrdi odnosnu uredbu. bira i razrešava Zaštitnika građana.Proglašavajući vanredno stanje NS može propisati mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava. u skladu sa Ustavom. NS se sastaje bez posebnog poziva i ne može biti raspuštena. bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda.Kad mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava nije propisala NS. NS se sastaje bez posebnog poziva i ne može biti rasmištena. nadzire njen rad i odlueuje o prestanku mandata Vlade i ministara. predsednik NS ipredsednik Vlade.ML ^£. i 5 . . i . NS je potvrđuje u roku od 48 sati od njenog donošenja. i nadzire njegov rad. odnosno eim NS bude u mogucnosti da se sastane. uredbom. uz supotpispredsednika Republike. 18 ) ($) j . -V* pod istim uslovima kao i Narodna skupština.Prema URS.Kad NS ne može da se sastane. C ' ' if*-' o-t.Mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava koje propišu NS ili Vlada važe naiduže / ^ 90 dana. odluka prestaje da važi završetkom prve sedniee NS održane go proglašeniu vanrednog stania. bira i razresava guvernera Narodne banke Srbije i nadzire njegov rad. 17. (o merama odstupanja od LJ i MP videti na str. 16. predsednik Narodne skupštine ipredsednik Vlade. z 5 .Za vreme ratnog stanja. 14. NS proglašava RATNO STANJE. predsednik NS i predsednik Vlade. (i guverner i ombudsman se biraju na 5 godina). i 4 . koja traje do okončanja vanrednog stanja. z 8 . ^"h^^to-iA z 6 .Sve mere propisane u periodu ratnog stanja potvrđuje NS kad bude u mogucnosti da se sastane. il . k . sudije i zamenike javnih tužilaca.Proglašavajući ratno stanje NS može propisati mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih liudskih i maniinskih prava.poslanika.NS vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom. Republiekog javnog tužioea.{ 126) z 2 -Za vreme vanrednog stanja. b/i O-^JSC z 7 .Kad NS niie u mogućnosti da se sastane. Vlada je dužna da uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava podnese na potvrdu NS u roku od 48 sati od njenog donošenia.Kad NS niie u mogucnosti da se sastane. 18. u ^ ^ z 4 . bira i razresava sudije Ustavnog suda.Kad odluku o vanrednom stanju nije donela Narodna skupština.Kad „NS nije u mogućnosti da se sastane mere kojima se odstupa od ljudskih i r-^Ju7^V' manjinskih prava može propisati Vlada. mere odstupania prestaju da važe 24 sata od početka prve sednice NS održane po proglasenju vanrednog stanja. bira Vladu. (POPUT PONOVNOG 4 . predsednike sudova. odluku o proglasenju vanrednog stanja 6C. javne tužioee.15. odnosno čim bude u mogucnosti da se sastane. X l ^ j>d° n o s e zajedno predsednik Republike.U okviru svoiih IZBORNIH NADLEZNOSTI NS raspolaze odredjenim instrumentima za postizanje ravnoteze i medjusobne saradnje tri grane vlasti: <"U 13. i 3 . z 3 . U slučaju proglašenja vanrednog stanja raspustenoj NS ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost.

a drugo pocinje prvog radnog dana u oktobru i moze trajati najduze 90 dana. prisustvuie 1/3 narodnih poslanika z . Prvo redovno zasedanje pocinje prvog radnog dana u martu. tj. m . sa predlogom dnevnog reda.NS odlučuje u danima za glasanie.Kada utvrdi da nema vise prijavljenih za učešće u pretresu. Predsednik NS odreduje Dane za glasanje po završetku rasprave o svim tackama dnevnog reda. i . d .Kvorum za rarfNS u Đanima za glasanje. najmanje sedam dana pre dana za koji se saziva sednica e . c^J^^ (o/kl ynZfzc*) KM. čas i mesto održavanja sednice NS. k . kao i na konstitutivnoi sedniciNS postoji ako je na sednici NS prisutno najmanje 126 narodnih poslanika. n .Predsednik NS prekida rad NS kada utvrdi nedostatak kvoruma na sednici NS. dj . sa unapred utvrdjenim dnevnim redom.Zasedanja NS mogu biti redovna i vanredna.Potom se otvara pretres svake tačke dnevnog reda sednice NS. lj . dok se kvorum ne obezbedi.Predlog dnevnog reda sednice NS. ^h^c^ 42 Cj^^a _-.Kada se obavi razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje po njima. ponaosob. iz utvrdjenog dnevnog reda NS. kojima prisustvuju samo oni narodni poslanici koii su clanovi odbora. i na sednicama odbora.Sednicu plenuma saziva i njome predsedava predsednik NS. koja se odrzava u vreme redovnog zasedanja NS priprema predsednik NS. vodi se bez obzira na broj prisutnih narodnih poslanika. nj . predsednik NS zaključuje pretres. svih narodnih poslanika. kao i nadzor nad radom i razresenje nosilaca drugih vlasti.NS vrsi svoju nadleznost na sednicama plenuma. ali nema pravo nadzora nad radom sudova ili javnih tuzilaca. NS o zapisniku odlučuje bez rasprave.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice NS usvaja se zapisnik sa prethodne sednice NS. b . v . u sali. g . prilikom usvajanja zapisnika sa prethodne sednice i utvrdivanja dnevnog reda.Iz ovoga sledi da su "instrument ravnoteze i medjusobne kontrole tri grane vlasti" u rukamaNS: izbor ili ucesce u izboru nosilaca druge dve vlasti. na predlog Vlade.NS se sastaje u vanredno zasedanje na zahtev naimanje 1/3 narodnih poslanika ili Vlade.O dnevnom redu u celini.Da bi sednica NS otpocela potrebno je da joj. lj . j .S obzirom na to da je sudska vlast nezavisna NS ima samo pravo da bira deo sudija i sve javne tuzioce. saaftfie**- u^n^^ć . kao uzih radnih telaNS. NS odlučuje bez pretresa. 1 .IZGLASAVANJA ZAKONA) 1 . NACIN RADA NARODNE SKUPSTINE a .Rasprava o pojedinim tackama. predsednik NS zaključuje sednicu NS.Predsednik NS pisanim putem odreduie dan.

>v

.& rJ*i

NACIN ODLUCIVANJA U NARODNOJ SKUPSTINI (cesto pita kao posebno pitanje)

t f[ U—L*;- «-i

a - Prema URS NS donosi odluke vecinom glasova narodnih poslanika na sednici na koioi ,» £G.fc~Utt£ je prisutna većina narodnih posFanika. b - Vecinom slasova svih narodnih poslanika (126) NS: J 1.) daje amnestiju za krivična dela, 2.) proglašava i ukida vanredno stanje, 3.) propisuje mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u ratnom i vanrednom stanju, 4.) donosi zakon kojim Republika Srbija poverava AP i jedinicama LS pojedina pitanja iz svoje nadleznosti, 5.) daje prethodnu saglasnost na statut AP, 6.) odlučuje o Poslovniku NS, o svom radu, 7.) ukida imunitet narodnim poslanicima, predsedniku Republike i ZaŠtitniku građana, 8.) usvaja budžet i završni račun, 9.) vrsi sve svoje izborne nadleznosti, 10.) odlučuje o odgovoru na interpelaeiju, 11.) glasa o zakonu koji je Predsednik RS vratio NS na ponovno izglasavanje. "V - NS donosi zakone i druge opšte akte iz nadleznosti Republike Srbije vecinom slasova rfrŽ# *&* narodnihposlanlkana sednici na koioi jeprisutna većina narodnih poslanika. g-Izuzetak od ovogpravilaje zakon kojim Republika Srbija poverava AP i jedinicama LS pojedina pitanja iz svoje nadleznosti. d - Vecinom glasova syih narodnih poslanika NS odlučuje ozakomma kojima se ureduju: § 1.) referendum i narodna inicijativa, 2.) uživanje individualnih i kolektivnih prava § pripadnika nacionalnih manjina, 3.) plan razvoja i prostorni plan, 4.) javno zaduživanje, 5.) teritorija AP i jedinica LS, 6.) zaključivanje i potvrdivanje međunarodnih ugovora, 7.) druga pitanja određena Ustavom. Uj - N S 2/3 vecinom odlucuje o 1) promeni URS - a, 2) pitanjima o kojima, prema URS u odlucuje po postupku predvidjenom za promenu URS - a, 3) promeni granice RS, 4) donosi Zakon kojim se uredjuje Suštinska autonomija AP K i M, 5) odlucuje o osnivanju novih AP i ukidanju ili spajanju vec osnovanih AP, 6) donosi Ustavni zakon za sprovodjenje URS - a i 7) odlucuje o razresenju Predsednika RS. e - U svom radu NS donosi sledece AKTE : zakon, budjeU plan razvoja, prostorni plan, završni račun, poslovnik, deklaraciju, rezoluciju, preporuku, odluku, zaključak i autentično tumačenje akta koji donosi.
BOSINA POTPITANJA 1) Koji su akti koje donosi, 2)Kako odlucuje NS —popravilu kvorumskom vecinom. ti vecinom slaova na sednici na koioi fe prisutna vecina narodnih poslanika, 3) O kojim pitanjima odlucuje 2/3 vecinom glasova, 4)Kako odlucuje o ratu i miru - vecinom glasova svih narodnih poslanika. 5)Kojom vecinom bira sudije za njihovprvi, trogodisnji mandat, 6) Kadpocinje i koliko traje prvo redovno zasedanje 7) Nabrojati najvaznije nadleznosti NS. 8) Štaje ombudsman i na koliko godina se bira

2/š

30. IZBOR I MANDAT NARODNIH POSLANIKA (7)

a - Prema URS narodna skupština (NS) je najvišepredstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. b - N S čini 250 narodnih poslanika, koji se biraiu na neposrednim izborima, tajnim glasanjem. u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika.
43

v - U NS obezbeduju se ravnopravnost i zastupljenost polova i predstavnika nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom. g - Gradani biraju poslanike na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem. d - Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika (ZINP) niko nema pravo da, po bilo kom osnovu, sprečava Hi primorava gradanina da glasa, da ga poziva na odgovornost zbog glasanja i da od njega traži da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao. dj - PRAVO DA BIRA poslanika I DA BUDE BIRAN za poslanika ima građanin sa "prebivalištem u Republici Srbiii koii ie istovremeno i%ržavljanin RS, koji ie'Wvrsio 18 godina života i poslovno ie sposoban. e - Biraci se upisuju u BIRACKI SPISAK z - Birački spisak je javna isprava i vodi se po službenoi dužnosti. Gradanin ima pravo uvida u birački spisak i pravo da zahteva njegove isprayke (upis, brisanje, izmenu ili dopunu biračkog spiska). i-Biraeki spisak je jedinstven i stalan i obavezno se ažurira svake kalendarske godine, najkasnije do 31. marta. Stalan je zbog toga sto se u m'ega, nezavisno od konkretnih izbora, upisuiu svi gradjani sa birackim pravom. Jedinstven je ier vazi za sve izbore. i - Birački spisak se zakljucuje naikasniie 15 dana pre dana održavania izbora, RESENJEM organa koji vodi birački spisak. k - Rešenje kojim se zakljucuje biracki spisak dostavlja se Republičkoj izbornoj komisiji (RIK - u) naidocniie u roku od 24 časa od easa niegovog donošenja., a RIK objavljuje u " Sluzbenom glasniku R S " ukupan broj biraca. 1 - Narodni poslanici biraju se u RS kao JEDNOJ IZBORNOJ JEDINICI lj - Biraju se na osnovu lista -J®} politickih stranaka,^ stranackih koalieiia i drugih politickih organizacija,^ i lista koie predloze grupe gradiana. Dakle, politieke stranke, stranacke koalicije i druge politicke organizacije, kao i grupe gradjana nayivaju se PODNOSIOCIMA IZBORNIH LISTA. IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE a - IZBORE ZA NARODNE POSLANIKE raspisuje predsednik Republike. 90 dana pre isteka mandata Narodne skupštine, tako da se izbori okončaiu u narednih 60 dana, ODLUKOM, kojom se odredjuje dan odrzavanja izbora i dan od kojeg pocinju da teku rokovi za odrzavanje izbornih radnji i ona se objavljuje u " Sluzbenom glasniku R S " b - Prema ZINP POSLANIČKIMANDATI raspodeljuju se srazmemo broju dobijenih glasova, sto znaci da je kod nas prihvacen sis tern srazmemos predstavnislva. v-Izbori se sprovode na osnovu izbornih lista g - Na IZBORNOJ LISTI medu svaka četiri kandidata po redosledu na listi (prva četiri mesta, druga četiri mesta i tako do kraja liste) mora biti po jedan kandidat - pripadnik onog pola kofi ie manie zastuplien na listi, a ukupno na izbornoj listi mora biti najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola na listi. d - Ako izborna lista ne ispuniava navedene uslove smatraće se da sadrži nedostatke za proglasenje izborne liste, a predlagae liste biće pozvan da otkloni nedostatke liste. dj - Ako predlagae liste ne otkloni nedostatke RIK ee odbiti da proglasi izbornu listu. Ovim je do kraja sprovedeno nacelo URS - a o ravnopravnosti polova .

e - Podnosilac izborne liste može povući listu najkasnije do dana utvrđivanja zbirne izborne liste. z - Izborna lista je utvrđena kad je svojim potpisima pjodrži najmanje 10.000 birača. i -Birač može svojim potpisom podržati izbornu listu samo jednog predlagača. Svaki potpis mora biti overen u opštinskom sudu. j - Izborna lista dostavlja se RIKr u najkasnije 15 dana pre dana određenog za održavanje izbora. Uz izbornu listu, RIK - u se dostavlja i sva potrebna dokumentacija propisana ovim zakonom. k - RIK RESENJEMproglašava izbornu listu jedne političke stranke (stranačka izborna lista), listu dve ili vise političkih stranaka (koaliciona izborna lista), odnosno grupe gradana (izborna lista grupe gradana), odmah po prijemu izborne liste i odgovarajuće dokumentacije, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema izborne liste. Rešenje o proglašenju izborne liste RIK bez odlaganja dostavlja podnosiocu. Na osnovu proglašenih izbornih lista sastavlja se glasački listić! 1 - Ako RIK utvrdi da izborna lista nije podneta blagovremeno, doneće rešenje o njenom odbacivanju. lj - Ako RIK utvrdi da izborna lista sadrži nedostatke koji su smetnja za proglašenje izborne liste doneće, u roku od 24 časa od prijema izborne liste, zaključak kojim se podnosiocu izborne liste nalaže da najdocnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja zaključka otkloni te nedostatke. Tim zaključkom istovremeno će se podnosiocu izborne liste ukazati na radnje koje treba da obavi radi otklanjanja nedostataka. m - A k o RIK utvrdi da nedostaci izborne liste nisu otklonjeni, ili da oni nisu otklonjeni u predviđenom roku, doneće u narednih 48 časova rešenje kojim se odbija proglašenje izborne liste. n - ZBIRNU IZBORNU LISTU utvrđuje RIK. nj - Redosled izbornih lista, sa imenima svih kandidata, na zbirnoi izbornoi listi utvrđuje se prema redosledu njihovog proglašavanja. Zbirnu izbornu listu RIK objavliuje u "Službenom glasniku Republike Srbije", najkasnije 10 dana pre dana odredenog za održavanje izbora. ~™~" o - Za dan proglašenja zbirne izborne liste uzima se dan njenog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". ORGANI ZA SPROVODJENJE IZBORA - REPUBLICKA IZBORNA KOMISIJA (RIK) a - ORGANI ZA SPROVOĐENJE IZBORA su RIKi birački odbori. b - Organi za sprovođenje izbora su samostalni i nezavisni u radu i rade na osnovu zakona i propisa donetih na osnovu zakona. Za svoj rad odgovaraju organu koji ih je imenovao. v - Organi za sprovođenje izbora rade u stalnom i proširenom sastavu. g - Organi za sprovođenje izbora rade u PROŠIRENOM SASTAVU od dana utvrdivanja tog sastava do završetka izbora. d - Organi za sprovodenje izbora odlučuju većinom glasova članova u stalnom, odnosno proširenom sastavu. dj -Nijedna politička stranka. stranačka koalicija ili druga politička organizaciia ne moze imati vise od polovine članova u stalnom sastavu svih organa za sprovodenje izbora.

i .S obzirom na to da je u RS prihvacen sistem srazmernog predstavnistva svaki birac glasa zg 1 od tzbornih lista sa zbirne izborne liste.Svaki birač glasa lično. članovi RIK i njihovi zamenici moraju biti diplomirani pravniei. 2) obezbeđuje pravilnost i tajnost glasanja. k . Predsednik i članovi biračkog odbora imaju zamenikejiajkasnije 10 dana pre dana odredjenog za odrzavanje izbora. g .Članovima organa za sprovodenje izbora i njihovim zamenieima prestaje funkcija u ovim organima kad prihvate kandidaturu za narodne poslanike. z .Biraeki odbor u STALNOM SASTAVU cine: predsednik i naimanie 2 člana. Predsednik.RIK u roku od 48 časova od časa donošenja rešenja o proglašeniu izborne liste. . d . Na jednom biračkom mestu može da glasa najviše 2.Predstavnik podnosioca izborne liste postaje član biračkog odbora u proširenom sastavu najkasnije 24 sata od časa donošenja tog rešenja. i .Birački odbor imenuje se naikasniie 10 dana pre dana određenog za održavanie izbora. z .RIK U STALNOM SASTAVU čine predsednik i 16 drugih članova koie imenuje NS na predlog poslaničkih grupa NS. Rešenje o ispunjenju. a u PROŠDRJENOM SASTAVU i po iedan predstavnik podnosioca izborne liste. a U PROŠIRENOM SASTAVU i po jedan predstavnik podnosioca izborne liste. lj . članovi RJK i njen sekretar imaiu zamenike. predstavnika republičke organizaeije nadležne za poslove statistike. dj -Birački odbor: 1) neposredno sprovodi glasanje na biračkom mestu.Članovi organa za sprovođenje izbora narodnih poslanika i njihovi zamenici moraju imaii izbomo pravo.RIK obrazuje i imenuje biracke odbore. njihove predsednike i clanove b .Predsednik . j -RIK ima sekretara koga imenuje NS iz reda stručnih radnika svoje službe.Predstavnik podnosioca izborne liste postaje clan RIK u proširenom sastavu najkasnije 24 časa od donošenja rešenja m . 3) utvrđuie rezultate glasania na biračkom mestu i obavlja druge poslove odredene ZINP. a najmanje 100 birača. rešenjem utvrduje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za odredivanje svojih predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora.RIK rešeniem utvrđuje da podnosilac izborne liste ispuniava uslove za određivanie svoiih predstavnika u prošireni sastav ovog organa u roku od 48 časova od proglašenja izborne liste.500. odnosno neispunjenju uslova za odredivanje predstavnika podnosioca izborne liste RIK dostavlja podnosiocu izborne liste u roku od 24 easa od časa donošenja rešenja. koji ueestvuje u radu komisije bez prava odlueivanja. koji učestvuje u radu koraisije bez prava odlucivania. Ku-^tr^-^-j cA v .a objavtjuje se u "Službenom glasniku RS".e . 1 .Sastav RIK .Glasanje za narodne poslanike obavlja se na biračkom mestu. BIRACKI ODBORI a . e . Birački odbor se stara o održavaniu reda na birafikom mestu za vreme glasanja. Birač u toku održavanja izbora može glasati samo iedanput. RIK ima i jednog člana.

Kad određenoj izbornoj listi pripadne vise mandata nego što je na toj listi predloženo kandidata za poslanike. mandat se dodeljuje izbornoj listi koja ima sledeći najveći količnik. samo zajednu izbornu listu sa glasackog listica. u skladu s međunarodnopravnim standardima. r . birackl odbor se raspušta i imenuje novi.u .N a biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala. odnosno koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina odlučuje R1K pri proglašenju izborne liste. listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju se izbornu listu glasalo i listić na kome je zaokruženo vise od jedne izborne liste.Politicke stranke nacionalnih manjina su sve one stranke čiji je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje interesa nacionaine manjine i zaštita i poboljšanje prava pripadnika nacionalnih rnanjina. n . O tome da li podnosilac izborne liste ima položaj politicke stranke nacionaine manjine. 47 .Glasanje je tajno.Glasa se na overenim glasačkim listićima.Po završenom glasanju birački odbor pristupa utvrđivam'u rezultata glasanja na birackom mestu. m . a na predlog podnosioca izborne liste koji mora biti stavijen pri podnošenju izborne liste.Po urvrdjivanju rezultata izbora sledi RASPODELA MANDATA. 1 .Na ovai nacin se sprovodi odredba URS prema kojoj se u NS obezbeduje ravnopravnost i zastuplienost polova i predstavnika nacionalnih maniina. Ako dve izborne liste ili vise izbomih lista dobiju iste količnike na osnovu kojih se dodeljuje jedan mandat a nema vise neraspodeljenih mandata. Dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini a u obzir se uzima 2S0 naiveeih količnika. RIK irn osnovu tih zapisnika utvrdjuje rezultate izbora i o tome saeinjava poseban zapisnik. j . p .RIK raspodeljuje mandate primenom sistema najvećeg količnika. mandat će se dodeliti listi koja je dobila ukupan veći broj glasova.ZINP je prihvatio sistem nevezanih izbornih listi. Na osnovu izvoda iz biračkog spiska. k . a glasanie na torn biračkom mestu se ponavlja. o . Ako se utvrdi da je broj glasačkih Hstića u glasaekoj kutiji veći od broja birača koji su glasali. s .Svaki biraeki odbor vodi zapisnik o radu i dostavlja ga R I K .Politicke STRANKE NACIONALNIH MANJINA i koalicije političkih stranaka nacionalnih maniina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile martje od 5% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali. Ovakav zakljucak proistice iz cinenice da podnosilae izborne liste. Ako se u toku glasanja naruše neka od pravila predvidjena ZINP birački odbor se raspušta. Nevažeći glasaeki listić ieste nepopunjeni glasački listić. nj -U raspodeli mandata ueestvuju samo izborne liste koje su dobile najmanie 5% glasova od ukupnog broia glasova birača koji su glasali u izbornoj jediniei. Mandati se raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka pojedina izborna lista podeli brojevima od jedan do zaključno sa brojem 250. ć . dostavlja RIK . a glasanje na torn biraekom mestu se ponavlja.u podatke o tome kojim kandidatima sa izborne liste se dodeliuiu dobiieni poslanički mandati. Svaka izborna lista dobija onoliko mandata koliko tih kolienika na nju otpada. naikasniie u roku od 10 dana od dana objavlfivania ukupnih rezultata izbora. birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasali. što unosi u zapisnik. u skladu sa zakonom. lj — Birackl odbor konstatuje broj nevažećih glasačkih listića i broj glasova za svaku izbornu listu. t-Mandati koji pripadaju određenoj izbornoj listi dodeliuiu se kandidatima sa te liste. zaokruzivanjem rednog broja ispred naziva izborne liste za koju se glasa.

Protiv svakog rešenja RIK . Žalba se podnosi preko R I K .Stoga. RIK će posebnim rešenjem sve dobijene mandate sa te izborne liste dodeliti kandidatima sa liste prema niihovom redosledu na listi. v . j . na overenim glasačkim listićima 2) ako su protivno zabrani na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta istaknuti simboli politickih stranaka i drugi propagandni materijal. Rezultati izbora objavljuju se u "Službenom glasniku RS".a donetog po prigovoru može se izjaviti lalba Vrhovnom sudu Srbiie. ž -Vrhovni sud Srbije odlučuje po žalbi shodnom primenom odredaba Zakona o Upravnim sporovima. b . nitižalba.u u roku od 24 časa od časa kad je doneta odluka odnosno izvršena radnja koju podnosilac prigovora smatra nepravilnom. poništiće odluku ili radnju. Medjutim.Ako RIK usvoji prigovor. g -Prigovor protiv odluke. ako RIK ne donese rešenje po prigovoru u rokovima predvidenim ZINP. tajno. smatraće se da ie prigovor usvoien e . z . Protiv ovog rešenja nije dozvoljen prigovor. h . RIK će ga pisrneno obavestiti da je dužan da to učini u naknadnom roku od 5 dana. odnosno izbori ponoviće se najkasnije za 10 dana. bez podnošenja prigovora ovlašćenog podnosioca. radnie ili propusta biračkog odbora podnosi se RIK.u zbog povrede izbornog prava u toku izbora ili nepravilnosti u postupku predlaganja odnosno izbora. niti zahtev za ponavljanie postupka. uz upozorenje na posledice nepostupanja.RIK izdaje poslaniku uverenje daje izabran. odnosno izbore. ZASTITA IZBORNOG FRAVA a .u .a u roku od 48 časova od priiema rešenia. svaki birač. odgovarajuća izborna radnja.Ti razlozi su sledeći: 1) povreda pravila po kome birač glasa lično. jednom utoku održavanja izbora. kojima se ureduje postupak u upravnim sporovima. kandidat i podnosilac izborne liste Ima pravo da podnese prigovor RIK .Rezultate izbora RIK objavljuje u roku od 96 easova od časa završetka glasanja. odnosno od easa kad je učinjen propust. d . glasanje se ponavlja samo na torn biračkom mestu. kandidat za poslanika i podnosilac izborne liste ima pravo na zaštitu izbornog prava. 48 . Odluka po žalbi doneće se najkasnije u roku od 48 časova od prijema žalbe sa spisima. Ako podnosilac izborne liste ne dostavi podatke ni u naknadno ostavljenom roku.om. 3) akoje u glasačkoj kutiji broj glasačkih listića većiod broja birača koji su glasali.Ako RIK poništi izbore na pojedinom biračkom mestu. Republička izborna komisija dužna je da u roku od 24 časa od prijema žalbe dostavi Vrhovnom sudu Srbije prigovor i sve potrebne spise.PONOVNI IZBORI sprovode se ako RIK poništi izbore po službenoj dužnosti zbog nepravilnosti u sprovodenju izbora u slučajevima utvrđenim ZINP. 1 .Odluka doneta u postupku po žalbi pravnosnažna je i protiv nje se ne mogu podneti zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke. k .Tokom izbora za narodne poslanike moze doci do razlicitih povreda izbornog prava. f. predviđeni Zakonom o upravnim sporovima.Ako podnosilac izborne liste ne dostavi podatke. Oni imaju aktivnu legitimaciiu da traze zastitu izbornog prava. i -Ako sud usvoji žalbu i poništi izbornu radniu.RIK donosi rešenje u roku od 48 časova od easa prijema prigovora i dostavlja ga podnosiocu prigovora i svim podnosiocima izbornih lista.Svaki birač. dj .

U torn slučaju rezultat izbora se utvrđuje po završetku ponovljenog glasania.Kad se izbori ponavljaju RIK donosi rešenje oponavljanju glasanja.Ponovni izbori sprovode se najkasnije 15 dana od dana ponistem'a izbora u Republici Srbiji. primenom sistema najvećeg izbornog količnika. odnosno 7 dana od dana ponistenja izbora na biračkom mestu.Jednom izabranog NP biraei nemaju pravo da opozovu. i .verifikaciie mandata u NS.lj . 3) ako je pravnosnaznom sudskom odlukom lišen poslovne sposobnosti.Mandat novog NP traje do isteka mandata NP kome je prestao mandat. Ponovljene izbore raspisuje RIK.MANDAT narodnog poslanika je zapravo ovlaščenje na osnovu koga narodni poslanik predstavlja birače. m . n . j . budući da NS ima 250 NP z . nespoiivi sa funkciiom poslanika . 2) ako je pravnosnaznom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora bezuslovno u trajanju od najmanje šest meseei. već je NS ta koja ima pravo da svom NP oduzme mandat.Kad NP prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran. 1 v -TRAJE 4 godine.Ponovni izbori se sprovode na način i po postupku koji su utvrđeni ZINP. b ..Prema ZINP. 4) preuzimanjem posla ili funkcije koji su. osim kad su izbori poništeni zbog nepravilnosti u utvrdivanju izborne liste MANDAT NARODNIH POSLANIKA a . Ponovni izbori se sprovode po listi kandidata koja je utvrđena za izbore koji su poništeni. e . a na izbornoj listi sa koje je NP bio izabran nema kandidata za koje podnosilac izborne liste nije dobio mandaf. fpoput funkcije sudiie. 49 .U oba slueaja od kandidata se pre utvrdivanja mandata pribavlja pismena saglasnost da prihvata mandat. d -NPprestaje mandat danom nastupanja nekog od navedenih slueajeva.S obzirom na to da se raspodela mandata vrši po listama. predsednika). dj . na njegovo nesto mora biti izabran neki drugi NP.Kad NP prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran. prema ovom zakonu.Dan prestanka mandata konstatuie NS na prvoj narednoj sedniei posle prijeroa obaveštenja o razlozima za prestanak mandata NP. tuzioca. g .Mandat narodnog poslanika (NP)počinje teći danom potvrdjivanja. k . 5) gubitkom državlianstva. NP PRESTAJE mandat PRE ISTEKA VREMENA na koje je izabran: 1) podnošenjem ostavke. 7) ako nastupi smrt narodnog poslanika. 6) ako rau prestane prebivalište na teritoriji Republike Srbije. odnosno do prestanka mandata narodnih poslanika tog saziva NS. mandat pripada onoj političkoj stranei sa eije je izborne liste bio izabran NP kome je prestao mandat i taj mandat se dodeljuje kandidatu koji je na izbornoj listi stranke. ž . a za koga stranka nije dobila mandat. mandat pripada podnosiocu izborne liste koii ima sledeći naiveći količnik a za niega niie dobio mandat. clana vlade.

BOSINA POTPITANJAi 1) Ko moze da se kandiduje za narodnogposlanika. koju će stranačko rukovodstvo aktivirati kad postane nezadovoljno time kako NP glasa i šta govori u NS. kome u radu pomažu po jedan. IDNa bazi ceza se verifikuie mandat narodnog poslanika-uverenia i izvestaia RIK-a: 12) Sta RIK izdaje narodnim poslanicima .PRVU SEDNICU Narodne skupštine zakmu}epredsednik NS izprethodnog saziva.ne. odredbom prema kojoj je NP Slobodan da.To u suštini znači da NP mora unapred da potpiše tzv. b .Prema URS. tako da se sednica odrii najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.Mandat NP morao bi da bude Slobodan.noslanika. z . 10) Sta znaci verijikacij'a mandata potvrda.Da bi se izabrani NP konstituisali u NS potrebno je da se odriiprva sednica NS. ž . blanko ostavku.Medjutim.1 . s obzirom na to da su NP za sve vreme trajanja mandata nezavisni od birača. odnosno da se izaberu skupstinski odbori i imenuie sekretar NS. URS je slobodni poslanički mandat pretvorio u starnački. 15) Van toga. 31.Da bi novoizabrani NP mogli da se konstituišu u NS potrebno je da se: verifikuie mandat novoizabranim NP|5) da se NS organizuje za rad izborom predsednika i potpredsednika NS.a zakonita.proglasava izbornu listu RESENJEM . g . koji pomažu predsedniku NS u radu @J)da se iz reda NP izaberu članovi radnih tela NS. v -Saziva je narednog dana od dana podnošenja kveitaja RIK o sprovedenim izborima. kada prestaje mandat narodnih poslanika.POTVRĐIVANJE MANDATA NP vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika £ izveštaja RIK o sprovedenim izborima. predsedava najstariji narodni poslanik. e .4)Ko resava uprvom stepenu. 5) Sta biva kada se podnese prigovor i u kom roku se RIK izjasnjava. najmladi. 9) Da li se poslanikom postqje pre nego sto mandat bude verifikovan . neopozivo stavi svoi mandat na raspolaganie političkoi strand na čiji predlog je izabran za NP. ne mogu vršiti kontrolu nad njihovim radom. do izbora predsednika Narodne skupštine.uverenie o izboru Nar.Prvoj sednici NS. 2)Kako tece postupak kandidovanja. 14) Kad poslaniku moze prestati mandat pre togroka. lj .Narodni poslanici stiču prava i dufnosti u NS danom potvrđivanja mandata. pod uslovima određenim zakonom. šta će govoriti na sednicamaNS. 7) Kako se rasporedjuju mandati. m . 13) Koliko traje mandat narodnih poslanika. 6) Kako tece sporpred Vrhovnim sudom o tome da lije odluka RIK.Kvorum za rad na konstitutivnoi sednici NS postoji ako joj prisustvuje najmanje 126 NP. NP sa eetiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mesta i sekretar Narodne skupštine d . 50 . niti im mogu oduzeti .opozvati mandat. . KONSTITUISANJE NS (12) Š a . u roku od 30 dana od dana održavanja izbora. NS na prvoj sednici potvrđujeposlaničke mandate. 8)Ko postavlja poslanike. 3) Sta radi RIK . radi prethodnog proučavanja pitanja koja će NS u plenumu pretresati i o kojima će odlučivati. Birači nemaju pravo da im izdaju obavezujuća uputstva o tome kako će glasati.

v . j . utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnoe poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja RIK i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini. j .ne. na prediog lica koje predsedava. lice koje predsedava konstitutivnom sednicom "NS konstatuie da je RIK podnela izveštaj o sprovedenim izborima i o tome koja su uverenia o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem. 5)Sta sejos radi na konstitutivnoj sednici NS 32.Predsednik Republike može.Predsednik Republike dužan je da ukazom raspusti NS u slučajevima određenim Ustavom. g . dj . u kom slučaju predsednik RS neće razmatrati prediog da se NS raspusti.Raspuštanje NS je protivteža pravu NS da glasa o nepoverenju Vladi i da je tako liši mandata. i to od po jednog člana sa tri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata u NS. na obrazloženi prediog Vlade. Ij . e .Na odluku donetu u vezi sa potvrđivanjem mandata dopuštena je zalba XJstavnom sudu. 4)Koliko mora biti verifikovano da bi se konstituisala NS.Ovlašćenje za raspuštanje NS podeljeno je izmedju predsednika RS i Vlade.NS ne može biti raspuštena za vreme ratnog Hi vanrednog stanja.NS je konstituisana potvrđivaniem mandata 2/3 narodnih poslanika. a bez njihove saglasne volje nema raspuštanja NS. ako je podnet prediog da ioi se izglasa nepoverenie ili ako je Vlada u NS postavila pitanie svoga poverenja.N a osnovu izveštaja komisije.To su sledeći slučajeviffj ako NS u roku od 90 dana od dana konstituisanja NE IZABERE VLADU0) ako Narodna skupštim NE IZABERE NO VU VLADU u roku od 30 dana od izelasavan'm nepoverenia Vladi^% ako NS ne izabere novu Vladu u roku od 30 dana od dana neizelasavania paverenia Vladi | J | ako NS ne izabere novu Vladu u roku od 51 .Prema URS ako NS glasanjem ne prihvati odgovor Vlade ili člana Vlade. i .Svako raspmtanje NS povlači za sobom prestanak mandata Vlade.i . m -Potvrđivanjem mandata 2/3 novoizabranih NP prestaje mandate NP prethodnog saziva Narodne skupštine. na konstitutivnoj sednici. pristupiće se glasanju o nepoverenju Vladi ili članu Vlade. obrazuje komisiiu od tri elana. čime jepotvrđen mandal tim narodnim poslanicima 1 .Narodna skupština. 2) Da li se svim NP verifikujui mandati na konstitutivnoj skupstini . zbog povrede izbornog prava. z . b . ako ie nesto sporno 3) Sta moze biti sporno -da li su podaci iz uverenia o izboru narodnos poslanika istovetni sa podacima iz izveštaia RIK. d -VLADANE MOŽE PREDLOŽITI raspuštanje NS. RASPUSTANJE NS (3) a .Tada predsednik RS raspušta NS odmah nakon što konstatuie da ie nastupio slučai za koii ie URS vezao raspuštanie NS po sili Ustava. BOSINA POTPITANJA 1) Sta znači verifikacija mandata i kako se oni verifikuju. na osnovu izveitaja RIK. k .Komisija. veemom .N S se raspušta ako u roku od 90 dana od dana konstituisanja ne izabere Vladu. raspustiti Narodnu skupštinu. ž . glasova prisutnih narodnih poslanika. koji/># njoj odlučuje u roku od 72 sola.

nije potrebno da se NP pozove na njega. j . k . predsednik Republike raspisuje izbore za narodneposlanike.30 dana od dana konstatacije ostavke predsednika Vlade.bezodobremaNS. podneseNS.Imunitet NP označava niegovu neprikosnovenost s obzirom na to da je NP predstsvnik naroda. koju cine NP.U slueajuproglašenja rainog ili vanrednog stanja ponovo se uspostavlia njena puna nadležnost. ^ j \ ■J*^ \ Ako NS ustpostavi imunitetno pravo narodnog poslanika koii se niie pozvao na imunitet. BOSINA POTPITANJA I) Kada se NS ne moze raspustiti . određene zakonom.Nepozivanie narodnog poslanika na imunitet ne iskliučuie pravo NS da mu uspostavi imunitet. g . osnov njegove neprikosnovenosti ie u načelu narodne suverenosti.neodgovornosti i(2)'procesni imunitet . Ovo je logična posledica činjeniee da se radi o imunitetu i nezavisnostfNS. sa predlogom o J. da bi se iskliueila bilo kakva vrsta pritiska. lj .t c /> ^uspostavljanju imunitetaog prava. zbog čega se NP ne mogu jednostrano odricati imunitetskog prava. e . u svim slučajevima.nepovredivost NP i (5j nespojivost njihove funkcije sa drugim javnim funkcijama i poslovima. tako da se izbori okončaiu naikasniie za 60 dana od dana raspisivanja.Materijalni imunitet deluje automatski i apsolutno. odnosno vanrednog stanja. MATERIJALNI IMUNITET štiti NP od odgovornosti za izgovoreno mišlienie i p^a^K' glasanje u NS. ako je to potrebno radi vršenja poslaničke funkcije.Narodni poslanik koji je zatečen u izvršenju krivičnog dela za koje je propisana tr kazna zatvora u trajamu duzem odpet eodina može bitipritvoren bez odobrenja NS. 1 . b . Dakle. na predlog Admmistrativnog t1 \rP}' JJ* pdbora. ovo načelo podrazumeva nezavisnost i neprikosnovenost NP u odnosu na izvršnu i sudsku vlast.Prema URS narodni poslanik ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost H A * 'za izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju svoje poslaničke funkcije i* 5D ^tij .Dakle. U osnovi imuniteta neodgovornosti jeste sloboda izražavanja.NS koja je raspuštena vrši samo tekuće Hi neodložne poslove. On je izraz narodne suverenosti.nepovredivosti. koja je zajemčena NP u cilju obezbedjenja slobode pretresa u NS. postupak koji je protiv njega bio pokrenut će se obustaviti. Dakle.za vreme ratnog i vanrednog stanja 33. @>. niti se ^ ^ protiv njega može voditi krivični ili drugi postupak u kome mu se može izreči kazna 't^M^" zatvora.Istovremeno sa raspustanjem NS. Odbor je dužan da svoj izveštaj. ž . koj i ga upućuje Administrativnom odboru. z . -$> ^ ^ aico je IO poireono raui vrsenja posiamcice iuniccije. pa ipoprestanku mandata.Poslanički imunitet obuhvata^p materijalni imunitet . Narodna skupština.možeuspostaviti imunitetno pravo narodnom poslaniku koji senijepozvao na imunitet. v -Načelo podele vlasti podrazumeva odvojenost jedne vlasti od druge. i . • ^- ^ 52 .Dva osnovna obeležja pravnog položaja NP s u | l ) imunitet .Prema URS narodni poslanik koji se pozvao na imunitet ne može biti pritvoren.Kad se narodni poslanik ne pozove na imunitet sudija se obrača predsednika NS. Kako zakonodavnu vlast vrši NS. te je stoga neprikosnoven. koja traje do okončanja ratnog. IMUNITET NARODNIH POSLANIKA (9) a .

IMUNITET NEPOVREDIVOSTI. 5) Kad poslanik. ^ ~ Prvu sednieu odbora saziva predsednik NS. n . to su mere koje važe za sve poslanike i izriču se po osnovu Poslovnika!. ni u torn slucaju se protiv tog NP ne može voditi krivični postupak bez odobrenjaNS. UkolikojeNPpriivoren sudija je duzan da u roku 48 sati o tome obavesti NSkoja će odlučiti o uspostavljanju imuniteta tom NP. može biti pritvoren.t. UNUTRASNJA ORGANIZACIJA NS . ne deluje automatski i nije apsolutan. imunitet nepovredivosti vodio bi u krivičnu neodeovornost usled moguenosti nastupania zastarelosti za krivično delo ili prekršai.Dva su oblika rada NS -0 M PLINUMU. 6)Ko odlucuje o uMdanju imunitetea narodnim poslanicima . g . u kome se pretresa i odlučuje i u RADNIM TELIMA. m . o . na sednici svih NP. p . 2)Staje sa disciplinskorn odgovornoscu .Odbor ie izabran ako ie za niega glasala većina prisutnih narodnih poslanika. na sednicama članova odbora. poslanik bude pritvoren.Medjutim. pritvor če se sikinuti. Ovo stoga što bi NP bio pritvoren i protiv njega bi se vodio krivični ili drugi postupak da se niie pozvao na imunitet. 3) Sta radi sudija kad se narodni poslanik ne pozove na imunitet. ct»- (2) .ai' C' * * ■ ..Svrha ove zabrane je vršenje poslaničke funkcije u interesu birača. niti funkcioner u organima izvršne vlasti i pravosuđa. u kojima se prethodno proucavaju pitanja o kojima će se odlučivati u plenumu. > ' L4/C ^ k .Kada je reč o POSLANICKOM INKOMPABILITETU prema URS NP ne može biti poslanik u skupštini AP. odnosno da NS nije uskratila odobrenje. Krivično ili drugo gonjenjeprivremeno se obustavlja. To bi nadalje značilo izrazito ozbiljnu povredu načela URS -a o jednakosti gradjana. budući da se po Poslovniku NS narodnim poslanicima izriču mere koje važe za sve poslanike. ne teku rokovi propisani za taj postupak.RADNA TELA I FUNKCIONERI t. nj -Kadaje u pitanju DISCIPLINSKA ODGOVORNOSTtiV.Kad se NP pozove na imunitet ili kada NS odbiie da da odobrenie za pokretanie krivienog postupka nastupa zastoj zastarelosti. cftoii^ 5lJ t 1 .NS. 53 . .Prema URS U krivičnom ili drugom postupku u kome je uspostavljen imunitet. U suprotnom. izuzetno. ^ J^ ^ t- a . dok NP traje mandat. 6)Ako postupak bude pokrenut pa potom prekinut teku li rokovi zastarelosti 34.ne podleie imunitetu. poslove i dužnosti za koie ie zakonom utvrđeno da predstavliaju sukobinteresa. 4)Sta radi sudija ukoliko nar. ona ne podleže irounitetn. Ako Narodna skupština ne da odobrenje za gonjenje narodnog poslanika prema kome je određen pritvor. niti može obavliati druge funkcije. ODBOMMA. BOSINA POTPITANJA l)Koji postupci se ne mogu voditi protiv narodnog poslanika. v .Zaštita koja se pruža NP imunitetom nepovredivosti privremenog je karaktera i vezana je zatrajanje poslaničkog mandata. a jedini način da se to postigne je stavljanje zabrane NP da uz poslaničku vrši još neku funkciju ili posao koji su u sukobu sa interesima birača.Narodni poslanik može biti clan vise odbora. dakle. b-GLANOVE svakog ODBORA predlažu poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika koje imaju u Narodnoi skupštini. a narođni poslanik pustiti na slobodu. lj .

koji ima svog zamenika.Poslaničku grupu od najmanje pet članova mogu udruživanjem da obrazuju i NP 54 . j .Narodna skupština može obrazovati. b . kao i građani.predsednika i zamenika predsednika odbora. b .Odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova na sednici kojoj prisustvuje yecina članova odbora. a najviše 25 clanova. m . predlaže donošenje autentifinog turnačenja zakona.dj .Broj Clanova odbora utvrđuje se PoRNS. dužni su da daju istinite izjave.Obrazuju se najkasnije 7 dana od dana izbora predsednika NS. sa stanoviita njegove uskladenosti sa Ustavom.Odbor ima pravo da traži od državnih organa i poiedinih organizacija podatke. d . drugog propisa i opsteg akta koji je donela NS. prema utvrdenom dnevnom redu.Do izbora predsednika odbora. drugog propisa i opšteg akta. statut AP u postupku davanja saglasnosti Narodne skupštine. isprave i obaveštenja. bavi se načelnim pitanjima primene Ustava. anketni odbor podnosi NS izveštai sa predlogom mera. isprave i obaveštenja u radu anketnog odbora.PREDSEDNIK ODBORA saziva sednicu i predsedava sednicom odbora. e . iz reda narodnih poslanika.Poslaničku grupu cine NP iedne političke stranke. g . a -POSLANIČKA GRUPA je oblik organizovania NP za učešće u radu NS.NS može odlukom obrazovati ANKETNE ODBORJEIKOMISIJE za vršenie posebnih zadataka odredenih odlukom o njihovonTobrazovanju. v .Stoga se ti stalni odbori organizuiu po oblastima za koie su formirana ministarstva.Neke od najvažnijih funkcija odbora su :(fj razmatranje i pretresanie pitanja iz nadležnosti NS^gJ predlaganie^kata^l izvršavanje zakona. drugih propisa i opštih akata VladeRS I 4) vršenje drugih poslova određenih poslovnikom o radu NS (PoRNS). g .Rasprava na sednici odbora.Dva najvaznija STALNA ODBORA su/D Odbor za ustavna pitanja i/f)Zakonodavni odbor.Dužan je da sazove sednicu odbora na zahtev najmanje trećine od ukupnog broja članova odbora. kao i na zahtev predsednika NS.Odbor ima i svog sekretara. vodi se bez obzira na broi prisutnih članova odbora. prvom sednicom predsedava najstariii elan odbora. koji je upućen NS. Predstavnici državnih organa i organizacija. 1 . druge političke organizacife ili grupe građana koia ima najmanje pet NP. a broj clanoya drugih radnih tela utvrduje se odlukom o njihovom obrazovanju.Anketni odbor prestaje sa radom danom odlučivanja o njegovom izveštaju na sednici NS.Odbor ima 25 clanova. ODBOR ZA USTAVNA PITANJA razmatra predlog za promenu URS.Posle obavljenog rada. podatke. Ima 21 člana. v . a . z .Odbor na prvoj sednici bira. sednicu odbora saziva zamenik predsednika odbora ili predsednik NS. ZAKONODAVNI ODBOR razmatra predlog zakona.Odlukom o obrazovanju anketnog odbora utvrduje se sastav i zadatak odbora. ž . i . ]j . iz reda svojih clanova. k . Ako to ne učini u zahtevanom roku. anketne odbore radi sagledavanja stanja u određenoi oblasti. d . Odbor može imati naimanje 11.Poslaničku grupu predstavlja predsednik poslaničke grupe.

koliko ih ima u ovom sazivu.a .NS ima naiviše 6 potpredsednika. e . Njegova funkcija prestaje konstituisanjem novoizabrane NS.NS bira predsednika Ijednog ili višepotpredsednika većinom glasova svih NP (126) v . potpredsedniei NS . toga on odredi. 2) Koja su stalna a koja povremena radna tela NS. predsednik NS ima i odredjena SAMOSTALNA OVLAŠĆENJA.Predsednika poslaničke grupe i njegovog zamenika odredjuje poslanička grupa t-5. u vreme ratnog stanja kad NS nije u mogućnosti da se sastane. 4) vrši i druge poslove predviđene Ustavom. o eemu obaveštava sve potpredsednike i sekretara NS. na predlog predsednika NS. 7) Ko predlaže predsednika NS.Pored ovih. Ako predsednik NS neodredi koji ga od potpredsednika zamenjuje. . u slučaju privremene sprečenosti.ne. zajamčenih URS . ona ih samo pripremaiu. dj . BOSINA POTPITANJA 1) Sta su odbori. a u širem smislu i sekretar NS i predsednici poslaničkih grupa.političkih stranaka. 4)Za šta su nadležni. 6) Koliko potpredsednika ima. d . zameniuie iedan od potpredsednika NS. u ujem smislu su: predsednik NS. drugih pohtičkih organizacija ili grupa građana koje imaju manje od pet NP. b . 2) saziva sedniceNS.Poslanička grupa se konstituiše tako što se predsedniku NS podnosi spisak članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe. 7) vrši i đruge poslove predviđene zakonom i ovim poslovnikom. Predsednika NS. e . 5) stara se o primeni Poslovnika NS. pri čemu on vrši svoje zadatke do imenovamTnovog sekretara. Tako on: 1) raspisuie izbore za predsednika RS.om. dj . 3) predsedava njima. a imenuje ga NS. ž .Narodni poslanik može biti član samo iedne poslaničke grupe. u slueaju privremene sprečenosti zamenj ivaće ga naj starij i potpredsednik. Na spisku se posebno naznačava predsednik poslaničke grupe i njegov zamenik. 6) stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela NS. 3) Kako seformiraju. Za svoj rad sekretar je odgovoran NS.Kandidata za SEKRETARA NS predlaže predsednik NS.POTPREDSEDNICI NS pomažu predsedniku NS u vršenju poslova iz njegovog delokruga. 2) raspisuje izbore za odbornike. 3) zajedno sa predsednikom RS i predsednikom Vlade učestvuie u donošenju odluke o proglašeniu ratnog ili vanrednog stanja kad NS nije u mogućnosti da se sastane i 4) u donošenju mera odstupania od ljudskih i manjinskih prava. predsednici odbora. 5) Mogu li radna tela donositi zakone. g .PREDSEDNIK NARODNE SKUPŠTINE: 1) predstavlia NS. a njihov broj se utvrdiuie prilikom svakog konstituisanja posebnom odlukom.FUNKGIONERI u NS.

u roku ne kraćem od 15 dana i ne dužem \ " od 60 dana. monetarne i devizne politike i ombudsman iz svoie nadleznosti v 1 .Predlog zakona koji je upućen NS predsednik NS.?x k . ako ona nijepredlagač. SA OBRAZLOŽENJEM koje mora da sadrži:|f3 ustavni osnov/Žf razloge za jonoienie zakona(3l objašnjenie osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih resenia. b . '. odnosno dopunjuju. mogupredloiitiNS daprihvati ili neprihvatipredlog zakona u načelu. nadleinim odborima i Vladi.000 biraca.PRETRES U POJEDINOSTIMA obavlja se po članovima predloga zakona na koje su podneti amandmani i o amandmanima kojima sepredlaže uvođenje novih odredaba.Donošenje zakona je najvažnija nadležnost NS. predlagač zakona ili njegov predstavnik. j . dužni su da navedu da li zakon prihvataiu u eelini ili sa izmenama koie predlažu u formi amandmana. 2) svaki narodni poslanik. od dana niegovog podnošenja. kao i NBS iz oblasti bankarskog sistema. ZA-"\ 56 . odnosno njihovi ovlašćeni predstavnicž. Ukoliko nadležni odbori i Vlada predlože prihvatanje zakona u načelu. POSTUPAK DONOSENJA ZAKONA (13) a . u svojim izveštajima. odnosno ^ ' miiljenju. 3) skupština AP. Odbor odreduje izvestioea koji po potrebi na sednici NS obrazlaže izveštaj odbora. odmah po prijemu. e . kada je ona u redovnom zasedanju. predstavnik Vlade ako ona nije predlagač i podnosilac amandmana ili svaki narodni poslanik koji prisustvuje sednici odbora. a u pretresu mogu da učestvuju: članovi odbora.Ovlašćeni predlagač zakona podnosi PREDLOG ZAKONA u obliku u kome se zakon ^ . razmatraju nadlemi odbori i Vlada.Nakon završetka pretresa. pre dana početka sednice NS. na kojoj se predlog zakona razmatra.PRAVO PREDLAGANJA ZAKONA.Predlog zakona.. l <vir£& 1 . odnosno dopunama.35.Nadleini odbori i Vlada. g . kreditne.c ^ dj . a zatim pretres UDoiedin ostim a. drugih propisa i opštih akta imaju: 1) Vlada. odbor podnosi NS izvešiaj koji sadrži mišljenfe i predloge rt> odbora. ako se predlaže zakon o izmenama. zato što je upravo Vlada ta koja te iste zakone izvršava. ako predlog zakona sadrži odredbe za koje se o%f K predvida povratno dejstvo/o) pregled odredaba zakona koje se menjaju. z . dostavlja ^A j ^ narodnim poslanicima. 4) najmanje 30. To su faza:fij predlaganja zakona.„ -" donosi. ako niie predlagač zakona.cr. % ž .Vlada predlaže NS zakone i druge opšte akte i date o njima miMjenje kad ih podnese drugi predlagač.O predlogu zakona na sednici odbora najpre se vodi načelni PRETRES. p_retresa^P^ odlučivanja o z a k o n u ^ proglašavanja zakonaj^) obiavljivanja zakona i ^flstupanja zakona na snagu. i . J. ^ y red sednice NS. pre razmatranja u NS. «ie. ako nije • predlagač zakona.O predlogu zakona na sednici NS najpre se vodi NAČELNI PRETRES. d .Na sednicu odbora na kojoj se razmatrajupredlozi zakona i amandmani napredloge ^'l^" zakona pozivaju se i podnosioei tih predloga i amandmana.Predlog zakona. može se uvrstiti u dnevni ■.Zakonodavni postupak odvija se u nekoliko faza. c> ffy-t^z? v . (4$procenu iznosa finansii'skih sredstava potrebnih za sprovodenje zakonajjl'opšti interes 3l ^ ^y^ zbog koga se predlaže poyratno deistvo. pripremljen u skladu sa odredbama PoRNS. naikasniie pet dana.

b . nadležni odbori i Vlada.Predlagač zakona ima pravo dapovučepredlog zakona iz procedure sve do završetka pretresa predloga zakona na sednici NS. t-Akojepredloženi akt prihvaćen u načelu. nadležni odbori i Vlada.N S može odlučiti da obavi zaiednički načelni pretres o vise predloga zakona koii su na dnevnom redu iste sednice. a . odlučuje o podnetim amandmanima. e .Amandmani koje je podneo predlagač zakona. e . narodnim poslanicima. ZAKON se može doneti PO HITNOM POSTUPKU. prilikom glasania o tim odredbama.Kada se završi pretres predloga zakona u pojedinostima. a međusobno su uslovjjeni ili su rešenja u njima medusobno povezana. kada se radi o predlogu zakona o budžetu Republike Srbije.Izuzetno.Ako je podneto vise amandmana na isti clan predloga zakona. n . r . po završenom načelnom pretresu NS prelazi na pretres u pojedinostima. sa obrazloženjem. a koje su prihvatili nadležni odbori i Vlada. g . a zatim o amandmanu kojim se predlaže izmena celog člana. prvo se odlučuje o amandmanu kojim se predlaže brisanje odredbe toga člana. počev od dana dostavljanja predloga zakona. p . m . postaju sastavni deo predloga zakona i o njima NS posebno ne odlučuje. NS pristupa glasanju o PREDLOGU ZAKONA U CEUMy ■ uTFanu zaglasanjeNS ODLUCUJEo yredlosuzakona u načelu. s tim što se odlučivanie o svakom predlogu obavlja posebno. nadležni odbori mogu da podnesu amandmane na predlog zakona. razmotre amandmane koji su podneti na predlog zakona i da NS obaveste za koie amandmane predlažu da ih NS prihvati.Nakon odlueivanja o amandmanima. kao i amandmani koje su prihvatili predlagač zakona.Predlagač zakona. NS ee posebno odlueiti da li za to deistvo postoji opšti interes u -. s . nakon usvajanja predloga zakona u načelu. pravo na završnu ree ima predlagač. dj . nj . po redosledu članova predloga zakona. nadležni odbor ili Vlada nisu prihvatili. NS prelazi na NAČELNI PRETRES O PREDLOGU zakona.Podnete amandmane predsednik NS upueuje predlagaču zakona. b .AMANDMAN -predlog za izmenu i dopunupredloga zakona podnosi se predsedniku NS u pisanom obliku.NS u Danima za glasanje.Izuzetno.PRETRES U POJEDINOSTIMA obavlja sepo čtanovima na koje supodneti amandmani 1 ° amandmanima kojima sepredlaže unošenje novih odredaba. a . dužni su da. poiedinostima i u celini. 0 . a zatim prelazi na PRETRES U POJEDINOSTIMA. a za koje da ih odbije.Predlog zakona za čije se donošenje predlaže hitan postupak može se staviti na dnevni red sedniee NS ako je podnet najkasnije 24 časa pre poeetka te sednice . odnosno ovlašćeni predstavnikpredlagača.Po završenom načelnom pretresu.Od završenoe načelnog pretresa do otvaranja pretresa predloga zakona u poiedinostima mora da prođe naimanje 24 časa. pre sedniee NS. v . nadležnim odborima i Vladi.Ij .U vremenu između završenog načelnog pretresa i otvaranja pretresa predloga zakona u poiedinostima. NS odlučuje o AMANDMANIMA. a naikasnije pet dana pre dana određenog za održavanie sednice za koiu ie predloženo razmatranie tog predloga zakona. d .NSposebno odlučuje o svakom amandmanu koii predlagae zakona.Kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predvida povratno dejstvo.

PROGLAŠENJE ZAKONA je deklarativni akt koji donosipredsednik RS. d -Ako predsednik Republike ne donese ukaz o proglašenju zakona u Ustavom predviđenom roku. dok se amandmani na predlog Zakona mogu podneti najkasnije do poeetka pretresa predloga Zakona. -i^' ~ a . 7) Kadse smatra da je predlog zakona usvojen. g . zakoni i podzakonski opšti akti RS objavljuju se u repubMkom službenom glasilu.Predlagač zakona je dužan da. dj .v .. 4) Sta sadrzi svaki predlog Zakona.Statuti. u pisanom obrazloženju predloga zakona. dana u nonoc. 6) Rasprava o pojedinostima. jer ukoliko izveštaj izostane predlog zakona razmatraće se i bez izveštaja. ^CL d . zato što tek tada zakon može početi da se primenjuje. g .Zakon dobiia obaveznu snagu OBJAVLJIVANJEM.Predsednik Republike je dulan da proglasi ponovno izglasani zakon. utvrdeni prilikom niihovog donošenia. e . uz pismeno obrazloženje.\&feu U soJ* tf^. objavljuju sepre stupanja na snasu. 10) Kakvaje procedura kada Vlada hoce da donese neki zaŠn^pTvo nadlezno mimstarstvo vriurema nacrt.Zakoni i drugi opšti akti STUPAJU NA SNAGU najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoie naroeito opravdani razlozi. objavljuju se « lokalnim službenim glasilima. ti DO proteku roka od 7 dana .Ako NS odluei daponovo glasa o zakonu koji je predsednik Republike vratio na odlueivanje. kojom se otvara tnogućnost za razrešenje predsednika RS. d .Proglašenje zakona ie ustavna duinost predsednika RS. b . bezbednost zemlje i rad organa i organizaciia.Prema URS Zakoni i svi drugi opšti akti.Hitnost postupka ogleda se u znatno kraćim rokovima za podnošenje izveštaia nadležnog odbora. b . vrati NS.Prema URS Predsednik Republike ]t dužan da najkasnije u roku od IS dana od dana izglasavanja zakona.8) Kad zakon stupa na snagu . g . objavljuju se upokrajinskom službenora glasilu. v — Ustav.Prema PoRNS po hitnom postupku može da se donese samo zakon koiim se ureduiu pitania i odnosi nastali usled okolnosti koie nisu mogle da se predvide. zakon se izglasava većinom od ukupnog brofa poslanika. zatim se tai nacrt zatonTZvaia nasednici vlade i tek nakon toga on postaje predloe zakona koii ulazi u skupstinsku proceduru 58 . 5)Rasprava u nacelu. a nedonosenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlie liudi. na ponovno odlueivanje..UKAZOM 0 PROGLAŠENJU zakona konstatuje se autentičnost i formalna ustavnost zakona. donese ukaz o proglašenju zakona^Wda zakon. :. dj . v .8. 9) Retroaktivno dejstvo zakona. odluke i drugi opšti akti AP. ukaz donosi predsednik Narodne skupštine. navede štetne poslediee koie bi nastale zbog nedonošenja ovog zakona po hitnom postupku a .Statuti i opšti akti jedinica LS. odnosno najkasnije u roku od sedam dana ako je zakon donet po hitnom pbstupku. čije neispunjenje predstavlja povredu URS. BOSINA POTPITANJA l)Ko su ovlasceni predlagaci 2)Kome se podnosi predlog zakona 3)Podnosenje predloga zakona NS.

a akt o promeni Ustava stupa na snaeu kada ga proglasi NS. Teritoriia AP i uslovi pod kojima se može promeniti granica između AP određuje se zakonom. u skladu sa voljom gradjana.Prema URS nove AP mogu se osnivati. To je slucaj kad se promena Ustava odnosi na^preambulu Ustava/načela Ustavafljudska i manjinska prava i slobode^redenje vlastifproglašavanje ratnog i vanrednog stanjaf odstupanje od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom i ratnom stanju ili postupak za promenu Ustava. dj . sto znaci da je referendum OBAVEZAN.USTAVOTVORNI referendum je obavezan onda kada je NS dužna da akt o promeni Ustava stavi na republički referendum radi potvrđivanja. 5) uvodenje vanrednog stanja i amnestija. g . 59 .Promena Ustava je usvojena ako je za promenu na referendumu glasala većina izašlih birača. u skladu sa zakonom. Teritoriia AP ne može se menjati bez saglasnosti njenih građana izražene na referendumu.36. O P .Prema pravnom osnovu referendum moze biti OBAVEZAN.Prema URS na zahtev većine svih narodnih poslanika ili najmanje 100. "v -Prema vremenu primene referendum moze biti PRETHODNI. 1 . e .Referendum i narodna inicijativajesu oblici neposrednog iziašniavania i neposrednog učešća građana u vršeniu vlasti. " "" b . ostavljena mogucenost NS da odluci da li ce promenu koja se na ta pitanja odnosi izneti na republicki referendum radi potvrdjivanja.Ustavotvorni referendum moguc je i kao fakultativan s obzirom na to da je kod pitanja za ciju reviziju nije neophodna potvrda na referendumu. kad hronoloski sledi posle akta drzave. £lp. 2) zakoni koji se odnose na ljudska i manjinska prava i slobode. Predlog za osnivanie novih ili ukidanje. REPUBLICKI REFERENDUM I NARODNA INICIJATIVA (9) a .To je ustanova pomocu kojeg biracko telo izrazava neposrednim glasaniem svoie glediste ili svoiu voliu u odnosu na mere drzavne vlasti koiele preduzela ili tek treba da preduzme i to izjasnjavanjem za dve ponudjene alternative ZA i PROTIV. Dakle radi se o PRETHODNOM v c i QBAVEZNOM REFERENDUMU. kada ga moze zahtevati odredjeni broj biraca. 3) poreski i drugi finansijski zakoni. @ . Konačnu odluku donosi NS. z . odnosno sysč' spajanje postojećih AP utvrđuju građani na referendumu.000 birača NS raspisuie referendum &pi(anju iz svoje nadleinosti.Predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizlaze iz 1) medunarodnih ugovora. građani se na referendumu izjašnjavaju najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja akta o promeni Ustava. i -Akt o promeni Ustava koji je potvrđen na republičkom referendumu stupa na snagu kada ga proglasi NSj j -Ako NS ne odluči da akt o promeni Ustava stavi na potvrđivanie. u postupku : " ^ fi^predvidjenom za promenu Ustava. kad prethodi aktu drzave i utvrdjuje opsta nacela za taj akt i NAKNADNI. promena Ustava ie usvoiena izglasavaniern u NS. 4) budžet i završni račun. prema kome odnosnog akta nema bez pristanka birackog tela i FAKULTATIVNI. kad je kao takav predvidjen Ustavom. 6) kao ni pitanja koja se tiču izbornih nadležnosti NS.Kada se akt o promeni Ustava stavi na potvrđivanie. a već osnovane ukidati ili spajati po postupku -&£ " yp predviđenom za promenu Ustava.

il .Osnivanju.Referendum je punovažan ako je na njemu glasala većina građana koii imaiu biračko pravo i koji su upisani u biraeki spisak u skladu s ovim zakonom.Qdluka o . g^Postoje 3 vrste referenduma. zl r Kad su se gradani referendumom prethodno izjasmli o odredenom pitanju. komisije se obrazuju i u opštinama.pjtajm'u koje je bilo predmet izjašnjavanja na referendumu smatra se donetom ukoliko je za nju slasala večina glasača i ova odluka je obavezoa. o torn aktu. u roku od 24 sata od trenutka kad je doneta odluka. odnosno "da" ili "ne".Ako su se gradani referendumom izjasnili za potvrdivanie akta. pitanje o kome građani treba da se izjasne može biti formulisano tako da se u odgovoru na njega gradanin redeljuje zajedinu od vise predloženih mogućnosti^ . pokraiinski kojl postoji u AP. u roku određenom aktom o raspisivanju referenduma.Pitanje o kome se građani referendumom izjašnjavaju mora biti izraženo Jasnja tako da se na njega može odgovoriti reeju "za" Hi "protiv". AP i grada ili njihov deo. a najkasnije u roku od 60 dana od dana održavania referenduma. ljl . žl . k . | v j ) . r .Ako gradani referendumom nisu potvrdili akt. f 60 . Kad se referendumom odlueuje istovremeno o vise pitanja. svako pitanje mora biti posebno formulisano na glasaekom listiću gl . djl .Kad se referendum raspisuje za teritoriju RS.Organi za sprovodenje referenduma jesu komisija iglasački odbor. s obzirom na teritoriialni princio: republički koji se tiče RS. dapodnese prigovor komisiji za sprovodenje referenduma ako smatra da su time učinjene nepravilnosti u sprovodenju referenduma.Glasa se zaokruživaniem na glasaekom listiću jednog od mogućih odgovora. Komisiju obrazuje organ koji je raspisao referendum. ukidanju i promeni teritoriie iedinice LS prethodi referendum na teritoriji tejedinice LS.Gradanin ima pravo. a komisiia obrazuie glasačke odbore. a ona odlučuje o prigovoru u roku od 48 sati od njegovog podnošenja. bl . organ koii donosi akt kojim se ureduje to pitanje dužan je da ga donese u skladu s voliom građana izraženom na referendumu. odnosno pitanju ne može se ponovo odlueivati na referendumu u roku kraćem od sest meseei od dana glasanja na referendumu.Pravo iziašniavanja na referendumu imaju građani koii imaiu biračko pravo. ( a p . akt ie usvojen danom održavanja referenduma. o -Aktoraspisivaniu republičkog referendurna donosi NS. odnosno nisu se izjasnili za pitanje koje je bilo predmet izjašnjavanja.Ako gradani referendumom nisu potvrdili akt. j l . el .Kad se referendum raspisuje radi prethodnog izjašnjavanja gradana. (T}.Od dana raspisivanja do dana sprovodjenja referenduma ne može protećl manieod 15 ni vise od 90 dana. smatra se da tai akt niie ni donet.^n). P . Na referendumu građani se izjašnjavaju lično i tajno. dok u opštinama postoji opštinski referendum. odnosno danom proglašavania tog akta.Ako ie nepravilnost učinjena na jednom ili vise glasaekih mesta bitno utjcala na rezultate glasanja. nadležna komisija za sprovodenje izbora poništiće iziašnjavanje na tim glasačkim mestima i odrediti vreme ponovnog iziašniavania. odnosno izvršena radnja ili je učinjen propust.Po završenom glasanju glasaeki odbor utvrduje rezultate glasania na glasačkom mestu i o tome sastavlja zapisnik. na glasačkim listićima.

čija je sadržina propisana Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi. koji rešava po žalbi u roku od 15 dana od prijema žalbe i ta odluka je konačna 61 . 1 .Potpisi gradjana stavljaju se na listu potpisnika narodne inicijative.Inicijativni odbor dostavlja predlog organu nadležnom za donošenje akta. ima najmanje 7 000 biraea.i njegova odluka je konačna. k . odnosno drugi predlog obuhvaćen narodnom inicijativom mora biti sačinien tako da se iz njega jasno vide pravci promena. dokpredlog za promenu staiuta APV može podneti najmanje 40 000 biraea. NARODNAINICIJATIVA /aT}-Narodna inicijativaje ovlašćenje jednog dela biračkog tela da pokrene postupakza promenu ustava ili donošenje formalnog zakona.Gradani radi ostvarivanja narodne inicijative obrazuju INICIJATIVNI ODBOR od najmanje tri člana koji imaju biračko pravo. v . drugih propisa i opštih akata ^ZAKONODAVNA narodna inicijativa ima najrnanje 30 000 biraea. dj . g . podnosilac prigovora može podneti žalbu Vrhovnom kasacionom sudu.USTAVOTOVORNA narodna inicijativa može podneti 150 00Q. pokraiinska i u iedinicimaLS. kada nosi naziv gradjanska.Kad je lista potpisnika narodne incijative ispunila zahteve zakona. gradske. i . kao i u slucaju kad nadležna komisija nije odlučila po prigovoru u propisanom roku. (p . ? d . a ako inicodbor smatra Ua nadležni organ nije pravilno postupio može podneti žalbu Vrhovnom kasacionom sudu. b .Protiv rešenja opštinske.1 narodna inicijativa može biti sprovedena kao republieka. a pravo predlaganja zakona.Prema statutu APV.Pri tome donosilac tih akata ima obavezu da po predlogu birača postupi. £ J / . tj.Inicijativni odbor prijavljuie prikupljanje potpisa Ministarstvu unutrašniih poslova organizacionoj jedinici u opštini na čijoj će se teritoriji prikupljati potpisi. odnosno za rešavanje o pitanju na koji se predlog odnosi.Kad nadležni organ ne prihvati predlog. odnosno rešenja o kojima nadležni organ treba da se izjasni i potpisuju ga članovi inicijativnog odbora.Predlog za promenu URS . da pokrene postupak za donošenje takvog akta. a pri torn je prikuplien potreban broi potpisa nadležni organ dužan je da o predlogu za koji su prikupljeni potpisi odluči na način i po postupku utvrđenom Ustavom i zakonom. odnosno odgovarajućim statutom i poslovnikom lj . radi obaveštenja da se za taj predlog prikupljaju potpisi. dužan je da o tome obavesti inicijativni odbor. pravo predlaganja odluka i opštih akata koje donosi skupština APV.Inieijativniodbor može obrazovati posebne odbore za prikuplianie potpisa na pojedinim mestima. pokrajinske ili Republičke komisije donetog po prigovoru. koji rešava po žalbi u roku od 48 sati od prijema žalbe.ml . z . ž .Prema URS NS raspisuje referendum na zahtev najmanje 100 000_birača o pitanjima iz svoje nadležnosti.Predlog za promenu ili donošenje odgovarajućeg akta.

ukaz donosi predsednik NS. zakon se izglasava većinom od ukupnog broia poslanika. d .Predsednik RS ne može NS vratiti na ponovno odlučivanje zakon o kome su se gradani izjasnili na referendumu pre njegovog donošenja i zakon koji su gradani potvrdili na referendumu. pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izboraih lista i dužan je da NS predloži onog kandidata za predsednika Vlade koji može da obezbedi izbor Vlade. uz pismeno obrazloženje. NADLEZNOST I AKTI (15) .PRAVO SUSFENZIVOG VETA . a NS odlucuie samo DO predloeu ovlascenospredlazaca.Ako NS odluči da ponovo glasa o zakonu koji je predsednik RS vratio na odlučivanje. a . na ponovno odlučivanje ako smatra d a ^ 1 zakon nije saglasan sa Ustavom ili daje u suprotnosti s potvrdenim medunarodnim ugovorima ili opšteprihvaeenim pravilima medunarodnog prava ili|3 da pri donošenju zakona niie poštovana proeedura propisana za donošenje zakona ili (S| da zakon ne ureduje neku oblast na odgovaraiuei način. e . dj . unapređuie i razrešava ofieire Vojske RS. odnosno 7 dana ako je zakon donet po hitnom postupku. vrati NS.PRAVO PREDSEDNIKA DA RASPUSTI NS na obrazloženi predlog Vlade. z . ^p-KLASICNUNADLEZNOST cine sledeci poslovizfllpredstavlia RS u zemlji i inostranstvu. Ako predsednik Republike ne donese ukaz o proglašenju zakona u Ustavom predvidenom roku. (fth.Predsednik RS je dužan da proglasi ponovno izglasani zakon.(f)'komanduie Voiskom i postavlia.PREDLAŽE NS KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA VLADE. i . donese ukaz o proglašenju zakona /// da zakon. y| IZVRSNA VLAST PREDSEDNIK REPUBLIKE 37.Predsednik RS ie dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana izglasavania zakona.(Ct postavlja i opoziva ukazom ambasadore RS na osnovu predloga VIade5(@ prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika^) daje pomilovanja i odlikovania. kada NS ne moze da se sastane.Ovlascenja predsednika kao posrednika izmedju izvrsne i zakonodavne vlasti su: g .BOSINA POTPJTANJA I) Sta ne moze bitipredmet referenduma 2)Koji su organi za sprovodjenje republickog referenduma 3) Razlika izmedju iniciranja i pokretanja ogleda se u tome sto inicijativu moze podneti svako eradianin.(g) ukazom proglasava zakoneOt predlaze NS nosioce funkcija. 62 . udruzenie itd.Nadleznosti predsednika RS se mogu podeliti u 3 grupe: 1) klasicna 2) nadleznost u okviru koje predsednik RS ostvarauje medijatorsku vezu izmedju izvrsne i zakonodavne vlasti i 3) supsidijarnu koja se ostvaruje u slucaju ratnog i vanrednog stanja.

„|. te mere odstupanja LJiMP donosi Vlada uredbom.Kada je u pitanju proglasenje vanrednog stanja.Predsednik RS donosi ukaze.-gg". postavlja i opoziva ambasadore. nj . 2. Nadležnosti u oblasti odbrane predsednik RS ostvaruje donošenjem odluka. predsednik NS i predsednik Vlade. . unapređuje i razrešava oficire VoiskeRS. naredbe.iip. ali moze predsednik moze biti razresen zbog povrede URS. m . naređenja i dr. Ukazi i Odluke se objavljuju u "Službenom glasniku RS". predlaže NS kandidata za predsednika Vlade. ako ie Vlada podnela predlog da se glasa o poverenju Vladi ili ako NS nije prihvatila Vladin odgovor na interpelaciju. imenuje generalnog sekretara..U oba slučaja.Medjutim kada Predsednik RS raspusti NS.Ukaz ie diskreeioni akt predsednika i ne moze biti predmet oeene ustavnosti pred Ustavnim sudom. naredaba.. ili da — Vladu i iavnost obavesti o tome da ne prihvata predlog Vlade. ~ "" *-" J I Ml l " " l l " . Odlukom predsednik RS raspisuie izbore za narodne poslanike. uspostavlja se njena puna nadleznost.||.Predsednik RS ne može da raspusti NS dok traje ratno ili vanredno stanje.'^grjjp „. odluku o proglašenju vanrednog ili ratnog stanja donose zajedno predsednik RS. a u slucaju proglasenja ratnog ili vanrednog stanja.. Ukazom predsednik RS proglašava zakon. ona vrsi tekuce i neodlozne poslove. u slucaju da NS ne moze da se sastane. p . odluke.. Kad NS niie u mogućnosti da se sastane.. sa ukazom o raspuštanju NS predsednik RS donosi odluku kojoro raspisufe izbore za narodne poslanike. n . ali uz supotpis predsednika RS. neizglasavanja poverenja i konstatacije ostavke predsednika Vlade) Ij . (u slucajevima izglasavanja nepoverenja Vladi. daje pomilovanja.SUPSIDIJARNA NADLEZNOST Predsednika RS odnosi se na ratno i vanredno stanje.Predsednik RS je dužan da u roku od 72 sata donese ukaz kojim na obrazložen predlog Vlade raspušta NS. tako da se oni okoncaju najkasnije 60 dana od dana raspisivanja... naređenia i drugih pravnih akata koji su odredeni zakonom. eeneci opravdanost i dovolinost razloga navedenih u predlogu. koja traje do okoncanja ratnog ili vanrednog stanja i'tada~se ona sastaje bez poziva. daje odlikovania i postavlja. 1 . kao i mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u vreme ratnog stanja.A K T I . šefa Kabineta. pravila. _ _ _ _ _ _ _ _ . ako nije postovao ustavne uslove za raspustanje NS.„.Predsednik RS neće razmatrati prediog Vlade da se NS raspusti ako je NS podnesen predlog da se Vladi~ižglasa nepoverenje. k .Predsednik RS DUŽAN ie da raspusti NS u slučajevima određenim Ustavom:(f|ako NS u roku od 90 dana od dana svog konstituisanja ne izabere Vladu ili ako ne izabere noyu Vladu u roku od 30 dana od dana kad je prethodnoj Vladi prestao mandat. 11||TT ■ . j . 63 . pravila. pravne akte. savetnike predsednika RS i druge funkcionere u Generalnom sekretariiatu predsednika RS i odlučuje u pitanjima za koja ne donosi druge pravne akte. raspušta NS. pod istim uslovima kao i NS. o .

izbori za predsednika RS raspisuju se tako da se održe naikasniie tri meseca od dana kada predsedniku RS prestane mandat.15 dana 38.Ako se mandat predsednika RS produži zbog ratnog ili vanrednog stania. SJKoliko dugo ta ogranicenja mogu trajati 6)Koji akt donosi za vreme neposredne ratne opasnosti 7)Koji akt donosi za vreme vanrednog stanja . tako da se okončaju u narednih 60 dana od dana raspisivanja izbora. odlukom ll)Ko menja predsednika republike kadaje u inostranstvu Hi kad muprestane mandatJ3) U kom roku se moraju raspisati izbori za predsednika republike u torn slucaju_14) Kada ce predsednik RS iskoristiti pravo na suspenzivni 15) Kojom vecinom se izglasava zakonpo drugi put 16)U kom roku proglasava zakon . dj .Predsednik Republike bira se na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava na slobodnim i neposrednim izborima.slobodu kretania i dr.Grupu gradana pismenim sporazumom osniva najmanje deset birača čiji potpisi moraju biti overeni kod suda i ona ne mora da ima naziv i .000 birača. U odluei o raspisivanju izbora utvrduie se dan glasanja za predsednika RS i dan od kada počinju da teku rokovi za sprovodenje izbornih radnji.Izbore za predsednika RS raspism'e predsednik Narodne skupštine odlukom. Predlagač kandidata može povući predlog kandidata do dana utvrdivanja liste kandidata za izbor 64 .Izbori za predsednika Republike raspisuju se 90 dana pre isteka mandata predsednika RS. b .naredbe 8)Koie su nadleznosti predsednika republike 9) Koja su mu ovlascenja u odnosu na vojsku 10)Ko pwglasava Ustav i cime -NS. izbori za predsednika RS raspisuju se tako da se održe naikasniic tri meseca od dana kada prestane ratno ili vanredno stanje. Birač može potpisom podržati samo jednog kandidata. KOALICIJA POLITIČKIH STRANAKA i GRUPA GRABANA. ~~ e . j . IZBOR I PRESTANAK MANDATA PREDSEDNIKA RS (12) a .Predlog kandidata podnosi se RIK-u najkasnije 20 dana pre dana izbora. sa prebivalistem u RS. v .Ako predsedniku RS prestane mandat pre vremena na koje je izabran. koja se objavljuje u «Službenom glasniku RS».Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni vise od 60 dana.BOSINA POTPITANJA 1) Koje su ovlascenja predsednika RS za vreme rata i vanrednog stanja 2) Ko proglašava ratno stanje 3) Koje su to odluke iz nadleznosti NS koje donosi predsednik RS za vreme ratnog i vanrednog stanja 4) Sta moze ograniciti za vreme rata .Kandidata za predsednika RS mogu da PREDLOŽE POLITIĆKA STRANKA koja je registrovana u RS na dan kad je odluka o raspisivanju izbora objavljena u «Službenom glasniku RS". d . tajnim i ličnim glasanjem._Kao dan glasanja mora da se odredi dan kada se ne radi: subota ili nedelja. g .Pravo da bira predsednika Republike i da bude biran za predsednika Republike ima svaki punoletan i poslovno sposoban državljanin RS. z .Predlog kandidata može biti podnesen samo ako ga svojim potpisima koji su overeni kod suda podrži najmanje 10.

odnosno naznaku da je predlagač grupa gradana ako grupa građana nema naziv i objašnjenie da se glasa samo za iednog kandidata tako što se zaokruži redni broi ispred imena i prezimena kandidata. pismenim putem. bez obzira na odziy biraca. To je svecana iziava kojom se zasniva moralna obavezai odgovornost predsednika Ako NS nije u redovnom zasedanju ili ako joj je prestao mandat. a .M A N D A T predsednika RS počinia-fcad-polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom. ponavlja se celi izborni postupak.Na glasaekom listiću na ponovljenom glasanju prvi po redosledu je kandidat koji je na prvom glasanju dobio najviše glasova.RIK utvrđuie listu kandidata za izbor predsednika RS najkasnije 15 dana pre dana ' izbora i objavljuje je u „Službenom glasniku RS" narednog dana. t ^ : m .fe. ć . n . Broj birača koji su glasali utvrduje se na osnovu broja .Pored naznake da se glasa za predsednika RS glasački listić za izbor predsednika RS sadrži redni broi kandidata koji je utvrđen na listi kandidata za predsednika RS. l T' "~ ''& £ <P W nj . r . P ~ Ako nijedan kandidat ne dobiie većinu glasova birača koji su glasali. RIK objavljuje privremene rezultate izbora. r^fS P . a ako imaju isti broj glasova redosled se utvrđuje žrebom. Ij .Ako na ponovljenom glasanju kandidati osvoje isti broj glasova. Ako od prvog glasanja do dana ponovljenog glasanja jedan kandidat izgubi biraeko prayo. overenim kod suda. ime i prezime kandidata i naziy_predlagaea kandidata.A te&t*^ 65 .predsednika Republike. s :/l ^~r''vz .Lista kandidata za izbor predsednika RS sadrži ime i prezime kandidata. koja se objavljuje u "Službenom glasniku RS" i mora da padne u dan u koji se ne radi.Dan ponovljenog glasanja utvrđuje RIK odlukom. Vise od dva kandidata učestvuju na ponovljenom glasanju ako ih vise deli prvo ili drugo mesto.i naziv predlagača kandidata.0- v r. Kandidat može odustati od kandidature do dana utvrđivanja liste kandidata za predsednika RS. odnosno naznaku da je kandidata predložila grupa građana ako grupa građana nema naziv.Na ponovljenom glasaniu za predsednika Republike izabran ie kandidat koji ie dobio najveei broi glasova.-*" glasačkih listića koji se nalaze u glasačkoj kutiji. sastaje se da bi predsednik RS pred njom položio zakletvu. a do objavljivanja konačnih rezultata izbora. * .Nevažeei glasaeki listić ie glasački listić koji nije popunjen ili glasački listić koji je tako popunjen da se ne može pouzdano utvrditi za kog kandidata je birač glasao. u prisustvu predstavnika predlagača kandidata. Redni broi kandidata na listi utvrđuje se žrebom. ciji je tekst utvrdjen u Ustavu.Glasanje za predsednika RS vrsi se glasackim listicima. o .. glasanje se ponavlja u roku od 15 dana. glasanje se ponavlia u roku od 15 dana od dana prvog glasanja.Za predsednika RS izabran ie kandidat koji je dobio većinu elasova birača koji su ? glasali.Na ponovljenom glasanju ueestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.RIK zapisnicki utvrđuie i obiavljuie konaene rezultate izbora u „Službenom glasniku ^ * u roku od 96 sati od zatvarania biračkih mesta.^o£I . s .

l . k .Ako predsednik RS podnese ostavku. i .b . da raspusti NS. o . d . ZAMENJUJE ga PREDSEDNIK NARODNE SKUPSTINE najduže tri meseca. a postupak za razrešenje pokreće se većinom glasova svih narodnih poslanika. Predsednik Republike kome je mandat produžen zbog ratnog ili vanrednog stanja ima sve nadležnosti kao i pre produžetka mandata.Medjutim izbor predsednika Republike prema Ustavnom zakonu za sprovodjenje ustava smatraće se prvim izborom.RAZREŠENJE predsednika Republike može Narodnoj skupštini da pređloži najmanje " 1/3 narodnih poslanika ako smatra da je on povredio Ustav. v . z . postupak za razrešenje se obustavlja kad odluka Ustavnog suda bude oljjavTTenall "Službenom glasniku RS". osim kandidata za predsednika Vlade^da postavlja i opoziva ukazom ambasadorej'da daje pomilovania. lj . dj -Pre isteka vremena na kojeje izabran.Ipak. dujan ie da raspusti Narodnu skupštinu u svim slučajevima u kojima je to ustavna dužnost predsednika Republike i da svaki izglasani zakon proglasi ukazom. nj . kao u slucaju nosilaca javnih fiinkcija kojeje ona izabrala. bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat i nezavisno od vremenske sukeesije. te mu mandat prestaje kad ostavka prispe u Narodnu skupstinu. m .Predsednik RS dužan ie da obavesti javnost o tome da je podneo ostavku i pri tome može da je obrazloži.Predsednik Republike bira se na PET GODINA. predsedniku Republike mandat prestaje ako podnese ostavku ili ako bude razrešen. da bi se obezbedio kontinuitet vladavine i drzavno in nacionalno jedinstvo Niko ne može vise od dva puta da bude izabran za predsednika Republike.Predsednik Republike može podneti ostavku ili biti razrešen za vreme dok mu je mandat produžen. g . narodnih poslanika.Predsednik NS znaci ne moze^&s. koju dostavlja predsedniku NS. već se produžava po siii Ustava dok ne isteknu tri meseca od dana kada je prestalo ratno ili vanredno stanje.Predsednik RS može podneti PISMENU OSTAVKU. 1 -Ako Ustavni sud odluči da je predsednik RS povredjo Ustav. A n ~ Dok zamenjuje predsednika RS. bude razrešen ili sprečen da izvršava svoju funkciju. da predlaže NS kandidata za predsednika Vlade^ da vrši nadležnosti u oblasti odbrane RS i da komanduie Vojskom Srbije. vrsi pravo supsenzivnog zakonodavnog vetafda predlaze NS nosioce funkciia. jer mu ona nije dala mandat vec biraci na neposrednim izborima. razrešava se ako za njegovo razrešenje |lasaiu2/3. 66 .Ako Ustavni sud odluči da predsednik RS niie povredio Ustav.Ustavni sud dužan je da u roku od 45 dana od dana kad je pokrenut postupak za razrešenje odluči o tome da li ie predsednik Republike povredio Ustav. Nlje potrebno da mu NS kosnstatuie podnosenje ostavke. e .Predsedniku RS mandat ne može isteći dok traie ratno ili vanredno stanje. predsednik NS ovlaščen ie da predstavlja RS u zemlji i inostranstvuf da prima opozivna i akreditivna pisma stranih diplomatskih predstavnikaf da raspiše izbpre za NS.Mandat predsednika Republike prestaje kad istekne vreme na kojeje izabran.

samo te odredbe.Prilikom vraeanja zakona uz pismeno obrazlozenje skupstina vraeeni zakon izglasava vecinom od od UKtJPNOG broja poslanika. razresenje predsednika RS 13)Kako se regitlišu pitanja koja nisu regulisana zakonom o izboru predsednika RS. Predsednik Republike predlaze NS i kandidata za predsednika Vlade. samo postoji odredba u kojoj se podnosi potvrda o prebivalistu. Takav zakon je duzan Predsednik da proglasi ukazom.BOSINA POTPITANJA l)Koliko dugo kandidat za predsednika republike mora imati prebivaliste u RS da bi mogao podneti kandidaturu -po starom Zakonu o izboru predsednika. najmanje godinu dana pre dana odredjenog za odrzavanje izbora. ona je potvrđuje u roku od 48 sati od njenog donošenja. v . z . g . i . 2) Ostali uslovi koje kandidat mora da ispinjava.shodno se primenjuje Zakon o izboru narodnih poslanika 39. apo novom. predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade. dj . mere kojirna se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada.Kad odluku o vanrednom stanju niie donela Narodna skupstina. odluka prestaje da važi završetkom prve sedniee Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja. j . a ona bira 5. pod istim uslovima kao i Narodna skupstina. a ako to ne ucini onda ce ukaz doneti Predsednik NS. uredbom. a to je kada su se gradjani o njemu izjasnili na referendumu ili su ga potvrdili na referendumu. d. ODNOS PREDSEDNIKA REPUBLIKE I NS (12) a . b. odnosno eim bude u mogucnosti da se sastane. 3)Postupak izbora predsednika RS 4) koji su ovlašćeni predlagači kandidatapo Zakonu o izboru predsednika republike 5) kome se predaje lista kandidata i ko proglasava izbomu listu 6)Na osnovu cega se sastavlja glasacki listic .Kada NS niie u mogucnosti da se sastane odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike.na osnovu proglasenih izbornih listi 7) Sta se radi ako izborna lista ima nedostatke 8) Kadse smatra dajejedno lice izabrano za predsednika RS 9)Koliko traje mandat predsednika republike 10) Moze lipredsednik RS biti reizabran 10) Racuna li se Tadicu mandat kojije zapoceo pre stupanja na snagu novog URS -ne 11) Kad moze prestati mandat predsedniku republike pre isteka roka na kojije izabran 12) Opoziv tj. a on bira 5. Ima jedan izuzetak kada Predsednik ne moze vratiti zakon na ponovno izglasavanje.Kad NS nije u mogucnosti da se sastane. uz supotpis Predsednika RS. e . Isto tako NS predlaze predsedniku RS 10 kandidata. nema.Kad mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava niie propisala Narodna skupstina.Predsednik Republike predlaze NS mandatara za sastav nove Vlade nakon odrzanih konsultacija sa predstavnicima stranaka koje su nakon izbora osvojile poslanieka mesta u parlamentu.Ukazom proglasava ZAKONE koje donosi NS.predlaze NS 10 kandidata za sudiie Ustavnog suda. Vlada ie dužna da uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava podnese na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog donošenja. odnosno 67 . Ako NS ne potvrdi ovu odluku.Ima pravo na suspenzivni veto.Predsednika biraju biraci te je njegov polozaj jaci nego u klasicnom parlamentamom sistemu u odnosu na NS.

pod istim uslovima kao i Narodna skupština. preuzima vršenje dužnosti predsednika Republike do izbora predsednika Republike.čim NS bude u mogućnosti da se sastane.Predsednik Republike polaze zakletvu pred NS. u skladu sa Ustavom. pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade. predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade 1 .Vazno ovlaseenje Predsednika Republike je i raspustanje parlamenta na obrazlozen predlog Vlade m . a izbore za predsednika Republike raspisuje Predsednik NS.Vazno je i RAZRESENJE Predsednika . ij . Vlada je dužna da o zauzetom stavu odmah obavesti predsednika Republike. o kojoj predsednik mora da odluci u roku od 72h. a uz ueesce Ustavnog suda.Vlada može predložiti predsedniku Republike da za vreme ratnog stanja donese akte u pitanjima iz nadležnosti Narodne skupstine. CDV. v . 68 .Izbore za NS r_aspisuje predsednik Republike. Odluku o proglašenju ralnog stanja donose zajedno predsednik Republike. ODNOS PREDSEDNIKA RS I VLADE (3) a . Kad Narodna skupština ne može da se sastane.Kad predsednik Republike podnese ostavku o tome obavestava predsednika Narodne skupstine i javnost. U suprotnom.Kad Narodna skupština nije u mogucnosti da se sastane. predsednik Narodne skupstine raspisuie izbore za predsednika Republike.Kada NS nije u moguenosti da se sastane odluku o proglašem'u vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike. uredbom. Ukoliko to ne uradi mora da obavesti Vladu i javnosti.Predsednik Republike može tražiti da Vlada zauzme stav o pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti.Kad Narodna skupština nije u mogucnosti da se sastane. na osnovu odluke NS. predsednik Narodne skupstine ovo obaveštenje odmah dostavlja narodnim poslanicima i obavestava ih da. (3&. mere odstupanja od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava zajedno utvrđuju predsednik Republike. o razlozima neprihvatanja predloga. putam obrazlozenog pismenog predloga raspustanje NS.Vlada predlaže predsedniku RS uvođenje vanrednog stanja na delu teritorije RS i akte koiima se preduzimaju mere u vanrednom stanju. 40.Kandidata za predsednika Vlade Narodnoj skupštini predlaže predsednik Republike. k . uz supotpis predsednika Republike. eeneci opravdanost i dovoljnost razloga. g . Istovremeno. b . n . £eV Vlada moze da predlozi predsedniku RS. mere odstupanja prestai'u da važe 24 sata od početka prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja. predsednik NS i predsednik Vlade. od kog easa mu poeinje teci mandat nj . mere kojima se odstupa od ljudskih i maniinskih prava može propisati Vlada.

z . b . uspostavlja prekida diplomatske odnose sa drugim državama.Vlada ZASTUPA RS KAO PRAVNO LICE i pri tome vrši prava i obaveze koje RS ima kao osnivač iavnih preduzeća. z . BUDŽETIDRUGE OPŠTEIPOJEDINAČNE AKTE. učestvuje u zaključivanju. e . J ® (g) 69 . ako zakonom nije što drugo odredeno. ) Vlada se STARAI O USTAVNOSTIIZAKONITOSTI tako Sto je dulna da obustavi od izvršenja opšti akt opštine. 0 Vlada može PONISTITI ILI UKINUTI PROPIS organa državne uprave koji je u suprotnosti sa zakonom ili propisom Vlade i odrediti rok za donošenje novog propisa. ratifikovanju i primeni medi.IZVRŠA VANJE ZAKONA IDRUGIH OPSTIHAKATA NSje bitna nadležnost Vlade i to na taj način što donosi uredbe i druse opšte akte radi izvršavanja zakona. pa tako prema Zakonu o Vladi.ugovora?odlueuje o učlanienju RS u medj. npr. socijalnu i si. v . postavlja i opoziva ambasadore RS). ako joj je postavljeno pitanje izglasavanja nepoverenja ili ako je sama u NS postavila pitanja izglasavanja poverenja ili ako NS ne prihvati Vladin odgovor na interpelaciiu. medj. tako i u pojedinim upravnim oblastima-po resorima. ustanova i drugih organizacija i-^Vlada RASPOLAŽEIMOVINOM RS. Vlada^održava odnose RS sa drugim državama. (g) d .U okviru SPOLJNE POLITIKE. Kada zakone i druge opšte akte podnese drugi predlagač Vlada daje o njima misljenje.Rešenjeo obustavi od izvršenia prestaje da važi' ako Vlada u roku od pet dana od obiavliivanja /*-\ rešenja ne pokrene postupakza ocenu ustavnosti i zakonitosti opšteg akta. grada i grada Beograda za koji smatra da nije saglasan Ustavu ili zakonu. ekonomsku. donosi ga Vlada ako bi neđonošenje propisa moglo izazvati itetne posledice po život ili zdravlie liudi.ima dva ovlašeenia: fpAko organ državne uprave ne donese propis.organizaeijama i institucijama (napredlog Vlade predsednik RS. životnu sredinu.Vlada kao vrh državne vlađtUSMERA VA IUSKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽA VNE UPKA VEIVRŠINADZOR nad njihovim radom. /£) dj . NADLEZNOST I AKTI (7) NADLEŽNOSTI VLADE VLADA premaURS su: ^ a .Vlada utvrdjuje i vodi UNUTRAŠNJU POLITIKU i to kako opitu. privredu ili imovinu veće vrednosti.Vlada ne moze predloziti raspustanje NS .UTVRĐIVANJEI VODMNJE UNUTRAŠNJEI SPOLJNE POLITIKE. U okviru nadzora. Uredbe su dakle izvršnog karaktera i Vladino generalno ovlašćenje za donošenje uredbi proizilazi iz Ustava. BOSINA POTPITANJA a -Ko proglasava ratno stanje A/ l l 41.VLADA PREDLAŽENSZAKONE. rešenjem koje stupa na snagu kad se objayi u „Službenom glasniku RS". (j) g .organizacije i dr.Vlada vrši i druge poslove odredene URS i zakonom.

70 .Wada može imati ministre bez portfelja.Vladu kao kolegijalni organ cine predsednik Vlade. f . i akti koje donosi predsednik Vlade. uz obrazloženje. u .Vlada donosi odluke na sednici većinom glasova svih članova Vlade.Vlada radi i odlučuje na sednici kojoj prisustvuje većina članova Vlade.RESENJEM Vlada odlučuje o postavljenjima. u upravnim stvarima i u drugim pitanjima od pojedinačnog značaja. h . Glasanje je javno. u skladu sa zakonom o Vladi.Predsednik saziva sednicu Vlade pisanim putem po sopstvenoj inicijativi ili na predlog većine članova Vlade. propisuje uredenje.Na sednici Vlade učestvuju članovi Vlade.Vlada donosi POSLOVNIK kojim. iedan ili vise potpredsednika Vlade i resorni ministri. s . detaljnije se uređuju poslovnikom Vlade.U slučaju da Vlada ima paran broj članova. što se konstatuje na zapisniku. r . ustanove i druge organizacije.ODLUKOM Vlada osniva javna preduzeća. nj .\-AK TI VLA D E su uredbe odluke. 1 . direktor Republičkog sekretariiata za zakonodavstvo i druga pozvana lica. n . BOSINA POTPITANJA l)Zakljucuje li medjunarodne ugovore? 2) Sta sve spada u unutrasnju politiku? 3) Kojije najznacajniji opsti akt vlade — uredba!.. imenovanjima i razrešenjima. preduzima mere i uređuje pitanja od opšteg značaja i odlučuje o drugim stvarima za koje je zakonom ili uredbom odredeno da ih Vlada ureduje odlukom. na predlog kandidata za predsednika Vlade.Vlada usvaja MEMORANDUM O BUDŽETU. odluka je doneta ako za nju glasa najmanje Vi svih članova Vlade. SASTAV IIZBOR (6) a . 4) Koji su ostali opsti akti vlade i cemu sluze? 42. Sednica Vlade se tonski snima i na njoj se vode se stenografske beleške koje smatraju se službenom tajnom stroge poverljivosti. koji sadrži osnovne ciljeve politike javnih finansija i makroekonomske politike. p .NACIN RADA i odlučivanja Vlade. način rada i odlučivanja Vlade.DEKLARACIJOM se izražava stay Vlade o nekom pitanju.Vlada radi i odlučuje na sednici na koioi prisustvuie većina članova. o . č . t . rešenja i zaključci.0 toku sednice Vlade vodi se zapisnik. a clan Vlade može da izuzme mišljenje. c . m -Vlada donosi ZAKLJUCKE kad ne donosi druge akte. pod uslovom da je za niu glasao predsednik Vlade.STRATEGIJOM RAZVOJA Vlada utvrduje stanje u oblasti iz nadležnosti RS i mere koje treba preduzeti za njen razvoj. u skladu sa svrhom i ciljem zakona. k . Ij . a njom može predsedavati potpredsednik koga on odredi. On predlaže dnevni red i predsedava sednicom. Generalni sekretar. b -Broi potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje NS pri svakom izboru Vlade.UREDBOM Vlada podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom.

m . t(oy MANDAT Vlade pocinje da teče od polagania zakletve pred NS i traie do isteka mandata NS koia ju ie izabrala. dj . shodno programu i politici Vlade. za odluke i mere koie ie doneo ili propustio da donese ili preduzme i za izvršavanje obaveznih uputstava i posebnih zaduženja koja mu je odredio predsednik Vlade. Dužanje da se u svemu povinuie propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkeija. niti stvoriti mogucnost sukoba iavnog i privatnog interesa. (f-1 IZBOR VLADE . u kojoj se razdvajaju funkeije kontrolora (NS) i kontrolisanog(vlade) i time omogucuje objektivnost u sprovodjenju politieke odgovornosti Vlade pred skupstinom.IMUNITET . pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista.To znaei da Vlada pripada tipu neposlanicke Vlade. te iznosi program Vlade i predlaže njen gastav.Ćlan Vlade ne može biti na drugoi javnoi funkciji u državnom organu. Qp. ili za glasanje na sednici Vlade.Kandidat za predsednika Vlade Narodnoj skupštini ima svojstvo mandatara .istovremeno glasa o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade. ri . opštine. a clan Vlade može zahtevati da Vlada odluei da li je pri tome predsednik Vlade prekoračio svoia ovlašćenja. Njeni elanovi uzivaju poverenje vecine u NS i u vladi su samo predstavnici politicke vecine. (ukoliko je bez portfelia. 71 . na predlog kandidata za predsednika Vlade.v . Oni uživaju imunitet kao narodni poslanik i o njhovom imunitetu odlučuk Vlada. z .SUKOB INTERESA . i . e -MINISTAR je clan Vlade koji upravlia radom ministarstva. j .Predsednik Vlade određuje potpredsednika Vlade koji ga ZAMENJUJE za vreme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsednika Vlade. grada Beograda. a u svemu ostalom na njegov položaj shodno se primenjuju odredbe zakona o Vladi koje se odnose na ministre. niti vršiti delatnost koia ie po zakonu nespoiiva s dužnošću elana Vlade.Vladu Mm Narodna Skupstina posle svakog konstituisanja. nj .POTPREDSEDNIK VLADE usmerava i usklađuie rad organa državne uprave u oblastima koie odredi predsednik Vlade. 5 g . grada.Kandidata za predsednika Vlade Narodnoj skupštini mediate predsednik Republike.Predsednik i clan Vlade ne odgovaraiu za mišlienie izneto na sednici Vtade ili NS.NS posle obavljene rasprave. organu AP. Novoizabrana NS se raspusta ako u roku od 90 dana od njenog konstituisanja ne izabere Vladu. ne upravlja ministarstvom) i može podnositi Vladi predloge za uređivanie pitania iz nadležnosti Vlade i NS i zahtevati da Vlada zauzme stay o pitanju iz njegove nadležnosti.Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnoe broia narodnih poslanika.Ministar ie dužan da obaveštava Vladu o svemu što je bitno za vođenje politike i odlučivanje Vlade i odgovoran ie za sprovodenie programa i politike Vlade. s tim da ga predsednik Vlade može ovlastiti da rukovodi proiektom iz delokruga vise organa državne uprave.Predsednik Vlade može ostalim članovima Vlade davati obavezna uputstva i posebna zaduženja.odlučuje o izboru Vlade u celini tj. d . p -Mandat Vlade presta/e pre isteka vremena na koje je Izabrana/f) raspuštanjem N. izuzev ovlašeenja na predlaganie izbora ili razrešenia člana Vlade.^stara se o jedinstvu politiekog delovanja Vladefusklađuje rad elanova Vlade^predstavlja Vladu i saziva i vodi njene sednice.PREDSEDNIK VLADE vodi i usmerava Vladu. lj .

u . b .Ona ne može postavliati drž. tj. po neprihvatanju odgovora na interpelaciju. z -_0 pitanju koje je bilo predmet interpelacije ne može se ponovo raspravljati pre isteka roka od 90 dana. e . dj . interest odbrane ili prirodna. izgiasavaniem oepoverenja u NS i razrešenjem od strane NS na predlog predse3nika Vlade.BVneizglasavaniem poverenja/4VizgIasavaniem nepoverenja predsedniku Vlade^S) ostavkom Vlade ifgVostavkom predsednika Vlade. osim ako ie njinovo donošenje vezano za zakonski ffok ili to nalažu potrebe države. za izvršavanje zakona i drugih opštih akata NS i^a rad organa državne uprave. a pri vršenju osnivačkih prava RS može jedino da imenuie ili da saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora i clanova upravnog i nadzornog odbora.GLASANJE O NEPOVERENJU VLADI je najmocnije orudje kontrole NS. konstatovaniem ostavke. t . e .C/a/i« F/grfg mandat prestaje pre isteka vremena na koje je izabran.Oblici kolegijalne odgovornosti Vlade su: interpelacijafglasanje o nepoverenju. NS raspravlja i glasa o odgovoru koji su na interpelaciju podneli Vlada ili clan Vlade kome je interpelacija upućena. i . te po Zakonu o Vladi vrsi samo tekuee posiove i ne može predlagati NS zakone i druge opšte akte niti donositi pro pise.Vlada kojoj je prestao mandat ne može predsedniku RS predložiti raspuštanie NS. do isteka mandata NS kojajuje izabrala 4) Prestanak mandata vlade i njenih clanova 43.4 god.izgiasavaniem nepoverenia. predsednik Vlade. ukoliko prethodno.Vlada je dužna da odgovori na interpelaciju u roku od 30 dana. BOSINA POTPITANJA ' 1) Kada se bira vlada 2) Kako se bira vlada 3) Koliko traje mandat vlade.Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo posiove odredjene zakonom. v . pristupiće se glasaniu o nepnvereniu Vladi ili članu Vlade. s . NOva Vlada se menja po istom postupku kao sto se bira Vlada posle konstituisanjaNS. odnosno clan Vlade ne podnese ostavku. privredna ili tehnieka nesreća. Ž . r .Oblici individualne odgovornosti su konstatovanje ostavke.Član Vlade kome je mandat prestao usled prestanka mandata Vlade ima ista ovlašeenja kao clan Vlade koji je podneo ostavku.INTERPELACIJA .Izgiasavaniem prihvatanja odgovora NS nastavlia da radi po usvojenom dnevnom redu. izglasavanje nepoverenjau NS članu Vlade i razresenie clana Vlade u NS.Najmanje 50 narodnih poslanika može podneti interpelaciiu u vezi sa radom Vlade ili pojedinog člana Vlade. glasanje o poverenju Vladi ilposlanieko pitanje. d . uprave.Ako NS glasanjem ne prihvati odgovor Vlade ili člana Vlade. 72 . ODGOVORNOST VLADE I MINISTARSKA ODGOVORNOST (5) a -Vlada ie odgovorna Narodnoj skupštini'za politiku RS. službenike na položai u organima drž. Vladi i Narodnoi skupštini. g .Ministri su za svoj rad i za stanje u oblasti iz delokruga ministarstva odgovorni predsedniku Vlade.

a nairanije po isteku pet dana od podnošenja predloga. k .Predlog narodnih poslanika se razmatra na prvoi narednoj sednici NS. e . s tim da izlaganje poslanika koji postavlja pitanja ne može da traje duže od tri minuta. u vreme predvidjeno Poslovnikom NS. 1 .Po dobijanju odgovora na dopunsko pitanje. dostavlia se narodnim poslanicima.Vladi ili njenom clanu je izglasano nepoverenje veeinom glasova od ukupnog broia narodnih poslanika.Ako Vladi ili članu Vlade ne bude izglasano nepoverenje. moraju odmah usmeno odgovoriti. m . nj . Vlada odnosno ministar. u prisustvu elanova Vlade. tj. u trajanju od najviše pet minuta. oni to moraju odmah obrazložiti. Njegova prava svrhaje da se Vlada ili njen clan kritikuje i kompromituje. *~~" "^ P .Najmanje 60 narodnih poslanika može predloziti NS da se Vladi ili pojedinom njenom clanu izglasa nepoverenje. narodni poslanik ima pravo da se izjasni o odgovoru u trajanju od najviše pet minuta. u . predsednik RS ie dužan da raspusti NS i raspise izbore. Ako NS ne izabere novu Vladu u roku od 30 dana od izglasavanja nepoverenja. Nakon okončanja rasprave pristupa se glasanju o predlogu.Vladi nije izglasano poverenje ako većina od ukupnog broja narodnih poslanika ne glasa za poverenje Vladi. Vladi prestaie mandat a predsednik RS ie dužan da pokrene postupak za izbor nove Vlade.j .Poslaničko pitanje postavlja se u pisanom obliku ili usmeno.Na usmeno postavlieno poslariičko pitanie. " **""" s . da se oslabi ueled Vlade i stvori osnov za stroži oblik njene odgovornosti. Ako NS ne izabere novu Vladu u roku od 30 dana od dana neizglasavanja poverenja. u roku od osam dana od dana kada je pitanje postavljeno.Sama Vlada može predloziti NS da se glasa o svom poverenju. iz niihove nadležnosti i ono mora biti iasno formulisano. o . f . predsednik Vlade je dužan da pokrene postupak za izbor novog elana Vlade. 73 . u skladu sa zakonom. a odgovor narodnom poslaniku dostaviti u pisanom obliku. narodni poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da. c .Vlada može zahtevati da se glasa o poverenju Vladi i na sednici NS koiaieutoku. Ako je za davanje odgovora potrebna odredena priprema. č . a u izuzetnim slučaievima 30 dana. Ij .Predlog Vlade se razmatra na prvoi narednoi sedniei NS.Ako NS izglasa nepoverenje članu Vlade.Posle datog odgovora na poslaničko pitanje. potpisnici predloga ne mogu podneti novi predlog za glasanjeo~nepoverenju pre isteka roka od 180 dana.Narodni poslanik ima pravo da postavi poslaničko pitanje pojedinom ministru ili Vladi.Ako NS izglasa nepoverenje Vladi. t .Predlog za izglasavanje nepoverenja predsedniku Vlade se razmatra u istom roku kao i predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi. fa -PisanT odgovor Vlade. predseđnik RS je dužan da pokrene postupak za izbor nove Vlade. komentariše odgovor na svoje pitanje ili da postavi dopunsko pitanie. a nairanije po isteku 5 dana od podnošenja predloga. n .Ako NS ne izglasa poverenje Vladi. predsednik Republike je dužan da raspusti NS i raspiše izbore.POSLANICKO PITANJE je najbezopasnije sredstvo za ostvarivanje odgovornosti Vlade pred NS. odnosno nadležnog ministra.GLASANJE O POVERENJU VLADI .Poslanička pitanja postavljaju se Vladi.

Predsednik Vlade može podneti OSTAVKU NS.mistra kao privatne ličnosti zbog neizvršenja nematerijalnih obaveza. o kojoj je bilo reči.MATERIJALNA odgovrnost ministra je odgovornost za štetu nastalu prilikom vrSenia niegove služ. dl . kl .Clan Vlade može podneti ostavku predsedniku Vlade. el . konkretno predsedniku NS i istovremeno o njoj obaveštava predsednika RS i javnost.interpelaciia.Članu Vlade koji je podneo ostavku mandat prestaje danom donošenia odluke o razrešenju. NS razmatra i glasa o predlogu za razrešenje člana Vlade na prvoi narednoi sednici. Ako NS ne izabere novu Vladu u roku od 30 dana od dana konstatacije ostavke predsednika Vlade.al .Predsednik Vlade dužan ie da predloži NS izbor novog ministra u roku od 15 dana od prestanka mandata prethodnog ministra i novi ministar izabran je većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika. podleže i pravnoj i materijalnoj odgovomosti. žl . a odluka je doneta ako je za nju glasala veeina od ukupnog broja narodnih poslanika. zl-JPredsednik Vlade dostavlja ostavku člana Vlade predsedniku NS.Ovlašćeniarninistra kome je prestao mandat vrši član Vlade koga predsednik Vlade ovlasti.Ministar koji je podneo ostavku dužan je da vrši tekuće poslove dok mu ne prestane mandat. predsednik RS ie dužan da pokrene postupak za izbor nove Vlade. 5) Ako se glasa o nepoverenju vladi ( 60 poslanika pokrece) iono bude izglasano sta se dalje desava 6) Kome odgovara .N S na prvoj narednoj sednici konstatuje ostavku predsednika Vlade.delo. gl . predsednik RS je dužan da raspusti NS i raspiše izbore.Kada NS konstatuje ostavku predsednika Vlade. III .Predsednik Vlade dužan je da predloži NS izbor novog ministra u roku od 15 dana od prestanka mandata prethodnog ministra i novi ministar izabran je većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika. il . Vladi prestaje mandat danom konstataciie ostavke predsednika Vlade. Ovlašćenia ministra kome ie prestao mandat vrši clan Vlade koga predsednik Vlade ovlasti. bl .Odgovornost mimstma pored POLITICKE odsovornosti. II . djl . a ona prvoj narednoj sednici konstatuie ostavku i tim danom mu prestaje mandat. j l .KRTVIČNA odgovornost ministra postoji kad on prilikom vršenja svoie dužnosti učini neko delo kažnjivo po krivienom zakonu i to se razlikuje od njegove odgovornosti kao privatne ličnosti kad učini "obično"kr. vl.Predsednik Vlade može predložiti NS RAZREŠENJE pojedinog člana Vlade. BOSINA POTPITANJA I)Koji su instrumenti kontrole vlade 2) Kako se mogu postavljati poslanicka pitanja 3) Slaje interpelacija 4)Staje opasnije interpelacija Hiposlanicko pitanie. te se i ovaj oblik odgvornosti razlikuje od odg.dužnosti nanesenu nekom niegovom nezakonitom radniom.

Vlada može predložiti NS da raspravi pitanje iz nadležnosti Vlade i da o njemu zauzme stav.N a zahtev NS. b -Članovi Vlade ne mogu biti istovremeno i poslanici. sustina je da se izbegne preteran uticaj Skupstine na Vladu. v . vezana Ustavom i zakonom i za svoj rad odgovara Vladi.Prema URS . i . na predlog presednika RS.Vlada je dužna da zauzme stay o predlogu Narodne skupstine koji je podnet u pitanju iz nadležnosti Vlade.NS bira Vladu. Pri usvajanju zakona i drugih opštih akata koje Vlada nije predložila dužni su da ufiestvuju na zahtev Narodne skupstine. orsani uprave usastavu ministarstava iposebne oreanizacije -organi državne uprave.ograna DU I njihovu organizaciju propisuje Vlada.Unutrasnje uredjenje Mintstarstava I dr. BOSINA POTPITANJA 1) Nadležnosti.Državna uprava je deo izvršne vlasti RS koji vrši upravne poslove u okviruprava i dužnosti RS . Vlada i svaki njen elan dužni su da joj podnesu izveštaj o svom radu. novembra tekuće godine.Predstavnici Vlade učestvuju u radu Narodne skupstine pri usvajanju zakona i drugih opštih akata koje je predložila Vlada. g . g . neizglasavanje »epoverenja Vladi i poslanicko pitanje.Vlada svake godine predlaže Narodnoi skupštini na usvaianje budzetRS.44. ORGANI DRZAVNE UPRAVE U RS (13) a . d .Državnu upravu cine ministarstva. 3) Kako tece postupakpo interpelaciji.Vlada u celini i pojedinacno ministri odgovaraju pred NS. v . ODNOS VLADE I NS (7) a . k .poslovi državne uprave. Predlog budzeta podnosi se Narodnoj skupštini najkasnije do 1. 45. e . dj .DU je samostalna. z . 75 .Vlada predlaže zakone i druge opšte akte Narodnoj skupštini i daje mištjenja o predlozima zakona i drugih opštih akata koje nije sama predloiila. b . i . a instrument kontrole vlade od strane NS su interpelaeija.Vlada podnosi Narodnoj skupštini izveštai o svom radu za proteklu godinu najkasniie 60 dana pre podnošenja predloga završnog raeuna budzeta Republike Srbije.Vlada i svaki njen član dužni su da dostave Narodnoj skupštini izveštaje i podatke koji su joj potrebni radi raspravljanja pitanja vezanih za rad Vlade ili njenog člana.kroz interpelacifu. jer vlada ne moze upravljati bez sredstava. 2)Kako NS kontrolise vladu. izglasavanje nepoverenja vladi. Vrlo vazno sredstvo kontrole parlamenta nad radom vlade jeste izglasavanje budzeta. pitanie izslasavania nepovrenja vladi' i poslanicko pitanie. Poslove DU obavljaju ministarstva i drugi organi DU odredjeni zakonom. moze samo privremeno.

AP I jedinice LS mogu osnivati javne sluzbe. direkcije i sluzbe. opštinama. RS. Uputstvom se određuje način na koji organi drzavne uprave i imaoci javnih ovlašćenja izvršavaju pojedine odredbe zakona ili drugog propisa.MINISTARSTVA u okviru svojih nadleznosti: 76 . poslovi državne uprave iz nadleznosti RS zakonom se mogu poveriti AP.Organi drzavne uprave su 1) Ministarstva. sekretarijata. PROPISA IOPŠTIHAKATA. zdravlja. za ljudska i manjinska prava itd. odbranem unutrasnjih poslova. k-NADLEZNOSTORGANA DUSU: /ff UČESTVOVANJE U OBLIKOVANJU POLITIKE VLADE.N a r o d n a skupstina nadzire rad organa državne uprave preko nadzora nad radom Vlade i članova Vlade.NS i Vlade tako što donose propise.Uredbom Vlade moguce je osnivati upravne okruge. Neka od njih su: spoljnih poslova. DR. Nad njima neposredni nadzor vrsi vlada. i . inspektorati. javnim preduzećima. e . ustanovama. naredbe i uputstva.u II stepenu donoseci konacno resenje 1 . kao jedini samostalni DOU u RS. a u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanjaprava i obaveza gradjanai zadovoljavanja njihovih potreba od neposrednog interesa za zivot i rad. 2) Organi uprave u sastavu ministarstava su uprave. z . rešavaju u upravnim stvarima. j .Organi državne uprave i njihov delokrug odredjuje se zakonom d . Naredbom se naređuje Hizabranjuje neko ponasanje u jednoj situaciji koja ima opšti značaj.Preko upravnog spora sudovi nadziru zakonitost pojedinačnih akata organa državne uprave donesenih u upravnim stvarima. druge propise i opšte akte za Vladu i predlažu Vladi strategije razvoja i druge mere <3T PRAĆENJE STANJA-u oblastima iz svoga delokruga. <$ DONOSENJE PROPISA. direkcija. Ne donose uredbe. Mogu donositi propise samo kad su na to izričito ovlaščeni zakonom ilipropisom Vlade.Ministarstva i posebne organizacije donose pravilnike. finansija. 3) Posebne upravne organizacije koje se mogu osnivati posebnim zakonima u obliku Zavoda. Pravilnici. agencija i centara. pravde. Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade. preduzimaju mere ili predlažu Vladi donošenje propisa i preduzimanje mera na koje je ovlascena (3) IZVRŠA VANJEZAKONA. 0 RESAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA. dj .pripremaju nacrte zakona. izdaju javne isprave itd. javnim agencijama i drugim organizacijama -imaoci javnih ovlašćenja. naredbe i uputstva objavljuju se u „Službenom glasniku RS".prosvete i sporta.Pojedini. gradovima i gradu Beogradu. radi vrsenja poslova drzavne uprave izvan sedista organa DU.Rad organa državne uprave podleže nadzoru Vlade. osim kad je u pogledu nekih od ovih organizacija zakonom predvidjen ministarski nadzor. jerje to u nadleznosti Vlade.

voiske. 6) Donosi li uredbe .lice nezadovoljno aktom ministra pokrenuce upravni spor podnosenjem tuzbepred Vrhovnim sudom Srbiie lj . 3) postupak pred sudovima. niih donosi vlada. 12) međunarodnu pravnu pomoć. 4) organizaciju i rad pravosudnih organa. 9) ekstradiciju. 5) pravosudni ispit.a) Pripremaju nacrte zakona i drugih propisa koje donosi NS. c ) Izvršavaju zakone.MINISTARSTVO PRA VDE obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: I) krivično zakonodavstvo 2) obligacione odnose.koja ih predlazeNS. 77 .ne. e) Vrše nadzor i kontrolu nad sprovođenjem zakon i drugih propisa. d) donose OPA za izvršavanje zakona i drugih propisa. 4)Koji su organi u sastavu ministarstva 5) Kojiposlovi cine delokrug ministarstva i koje akte donose. 8)Nadzoma funkcija ministarstva 9) Sta akoje neko nezadovoljan aktom ministra -pokrenuce upravni sporpodnoseniem tuzbeprednadleznim sudom. 2) Nadleznost organa drzavne uprave. 6) primena ratifikovanih medunarodmh ugovora m . 7) izvršenje sankcija. pravde . 3) predlaganje pokretanja postupka za vodenje pregovora i zaključivanje medunarodnih ugovora s drugim državama i međunarodnim drganizacijama. spoljnjih poslova. 6) veštacenje. Vlada .moze uredbu. sudske ^ tumače. f) resavaju u upravnom stvarima (Ako bude pitala . nasledivanje. kada su za to izrieito ovlašćeni zakonom. 7)Koji su poslovi ministarstva pravde. 4) pripremanje nacrta medunarodnih ugovora. finansiia. 5) pripremanje nacrta zakona o ratifikaciji medunarodnih ugovora. dostavljaju ihvladi.ZAJEDNICKI POSLOVI MINISTARSTA VA su: 1) ostvarivanje medjunarodne saradniei staranje o njenom unapredenju 2) uskiadivanje propisa sa pravom Evropske unije. 10) advokaturu II) izbor nosilaca pravosudnih funkcija. 8) amnestiju i pomilovanje. druge propise i opšte akte NS i Vlade. BOSINA POTPITANJA 1) Vrste organa drzavne uprave. 10) moze li ministar da donese pravilnik bez izricitog ovlascenja -ne. 3) Koja su drzavna ministarstva . b) Pripremaju predloge nacrta akata koje donosi viada-predlagačka funkcija. ali da bude u sa2lasnosti sa zakonom.

Ustavni sud odlukom poništava ceo izborni postupak ili deiove tog postupka.NADLEŽNOSTI Ustavnog suda su: 1) opšta normativna kontrola. koji se moraju tačno oznaeiti. odnosno imenovanjem na odredenu funkciju ili položaj. stranaka. organa teritorijalne autonomije i organa LS.) drugih opštih akata sa zakonom.) zakona i drugih opštih akata sa Ustavom. 5) ustavna žalba. g . a 1 . 4) zabrana rada političkih stranaka.) republičkih organa i pokrajinskih organa ili organa iediniea LS.Prema URS Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava istobode. udruženja građana ili verske zajednice na osnovupredlosa: l)VIade. b 1. 5.a od strane predsednika RS.) opštih akata organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja. 3.Ako ie nepravilnost u izbornom postupku dokazana. a imala je bitan uticaj na izborni rezultat. v 1 . g 1 . u vezi sa kojom je nastao sukob nadležnosti a 2 . opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava i potvrđenim medunarodnim ugovorima. pol. 2.Ustavni sud maze odrediti da se do okončanja postupka rešavanja sukoba nadležnosti Ustavnog suda prekine postupak pred organima izmedu koiih je nastao sukob nadležnosti. 7) odlučivanje o povredi URS .om.Prema URS Ustavni sud ODLUČUJE o saglasnosti: 1. udruženja građana i kolektivnih ugovora sa Ustavom i zakonom. 6) posebne žalbe predvidjene URS .) pokrajinskih organa i organa jedinica LS. g 2 . 2)Republičkog javnog tulioca ili 3) organa nadležnog za upis u registar politician stranaka.Ustavni sud samo određuje organ nadležan za rešavanje sporne stvari u meritumu. 2) sukob nadležnosti azmedju državnih organa. 4) organa različitih AP ili različitih jedinica LS.Rešavanje IZBORNIH SPOROVA je supsidiiarna nadležnost Ustavnog suda.Izborni sporovi su sporovi koji proizilaze iz neposrednih izbora koje obavljaju svi birači zajedno.) potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom. sindikalne organizacije. b 2 . 3. 3) izborni sporovi. v . 4. b .Ustavni sud odlučuje o ZABRANI RADA POLITIČKE STRANKE. udruženja građana ili verskih zajednica 78 . a 3 .Kada rešava o SUKOB NADLEŽNOSTI Ustavni sud postupa kao konflikmi sud. v 2 -Njima nisu obuhvaeeni sporovi u vezi sa postavljenjem. NADLEŽNOST (12) a -Nadležnost Ustavnog suda proizilazi iz njegove ustavne defmicije. u kom slučaju ee se ceo izborni postupak ili delovi tog postupka ponoviti u roku od deset dana od dana dostavljanja odluke Ustavnog suda nadležnom organu.'\j\{\ USTA VNI SUD 46. sindikalnih organizacija.) statuta i opštih akata AP i jedinica LS sa Ustavom i zakonom. udruženja gradjana I verskih zajednica. sindikata.Ustavni sud rešava sukob nadležnosti između: 1) sudova i drugih državnih organa. što znači da je za njihovo rešavanje nadležan Ustavni sud kada zakonom nije određena nadležnost sudova. sindikalnih organizacija. 2.

Prema URS. odnosno LS utvrdi da je pojedinaenim aktom ili radnjom državnog organa ili organa LS onemogućeno vršenje nadležnosti AP.Za zabranu je potrebno da je delo koje je predmet zabrane već izvršeno. ( 5 j ) Ako se pojedinafinim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice LS onemogućava vršenje nadlemost opštine.om. zbog toga što su političke stranke. a 4 . poništiče pojedinačni akt.Ustavna žalba može se izjaviti i ako nisu iscrpljena pravna sredstva.u v 5 . a 6 .Protiv odluke o prestanku funkcije sudiia. sindikalne organizacije.Ona nije pravno sredstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava zajameenih URS -om. 2) da se njimapovređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemeene Ustavom. b 4 .USTAVNA ŽALBA jepravno sredstvo za zaMtu Ijudskih i manjinskih prava i sloboda zajamčenih URS . v 3 .u.Ustavna žalba može se izjaviti ako su kumulativno ispunjena tri uslova: 1) da se izjavljujeprotivpojedinačnog akta Hi radnje državnog organa ili organizaciie koioi ie povereno javno ovlašćenie. na predlog 1/3 ukupnog broja narodnih poslanika b 6 -U postupku odlučivanja o povredi Ustava od strane predsednika Republike Ustavni sud. g 5 . na osnovu ovlašćenja sadržanog u URS .Ustavni sud može zabraniti rad političkih stranaka i verskih zajednica iz razloga predviđenih u URS . @ Protiv odluke Visokog saveta sudstva o prestanku sudijske funkcije sudija ima pravo žalbe Ustavnom sudu. d 5 . odnosno zabraniće dalje vršenje ili narediti vršenje određene radnje i odredili da se uklone šietne posledice. o kojoj Ustavni sud odlučuje u roku od 72 časa. fV) Na odluku donetu u vezi sapotvrđivanjem mandata narodnos poslanika.b 3 . v 4 .Kad Ustavni sud u postupku po žalbi organa odredenog statutom AP. (3}5Protiv odluke NS o prestanku funkciie iavnoe tužioca* odnosno protiv odluke Državnog veća tužilaca o prestanku funkcije zamenika JT. moguće je neposredno izjaviti ŽALBU USTAVNOM SUDU u pet slučajeva. a 5 . Izjavljena žalba isključuje pravo na idnošenje Ustavne žalbe ^Ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jediniee LS onemogućava vršenje nadlemost AP. u slučaju kada je podnosiocu žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. je ogranieen samo na odlueivanje o povredama odredaba Ustava koje su navedene u aktu NS o pokretanju postupka v 6 . organ određen statutom opstine ima pravo žalbe Ustavnom sudu. b 5 .Zalba Ustavnom sudu neposredno se izjavljuje Ustavnom sudu. Izjavljena žalba isključuje pravo na podnošenje Ustavne žalbe. iavni tužilac i zamenik JT mogu izjaviti žalbu Ustavnom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.Ustavni sud ee odlučiti da li je predsednik Republike povredio Ustav i odluku o tome dostaviće Narodnoj skupštini i predsedniku Republike J 79 . odnosno LS.Postupak odlučivanja O POVREDIUSTAVA od strane PREDSEDNIKA REPUBLIKE pokreće NS. udruženja gradana ili verske zajednice izraz ustavne slobode udruživanja i ustavne slobode savesti i veroispovesti. 3) da su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva ///je zakonom isključeno pravo na njihovu sudsku zaštitu. organ određen statutom AP ima pravo žalbe Ustavnom sudu.

Odluke Ustavnog suda su konačne.Sudija Ustavnog suda se bira i imenuje medu istaknutim pravnicima sa najmanje 40 godina jivota i 15 godina iskustva u pravnoj struci. 80 . g .Prema URS Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava i slobode.Sa svake od predloženih lista kandidata jedan od izabranih kandidata mora biti sa teritorije autonomnih pokrajina. d . lj .Odluku po ovom pitanju Ustavni sud mora doneti u roku od 45 dana od dana podnošenja akta Narodne skupštine kojim se pokreće postupak odlučivanja o povredi Ustava od strane predsednika Republike..Jedno lice može biti birano ili imenovano za sudiju Ustavnog suda najvise dvaputa. z .g 6 .Bira se i imenuju na devet godina.Sudije Ustavnog suda ne mogu biti članovi političke stranke. IZBOR SUDIJA USTAVNOG SUDA a . k .Prilikom stupanja na dužnost sudije polažu zakletvu pred predsednikom NS. ( O nadležnosti Ustavnog suda u vezi sa opštom normativnom kontrolom videti pitanje br. da bi se izbegao bilo kakav uticaj ili pritisak na sudije Ustavnog suda od strane NS.Narodna skupština bira pet sudija Ustavnog suda izmedu 10 kandidata koje predloži predsednik Republike. SASTAV I IZBOR (6) a .Svojstvo sudije Ustavnog suda stiče se imenovanjem na tu javnu funkciju. izvršne i opšteobavezujuće. 1 . . b . v .NS utvrduje predlog kandidata za sudije Ustavnog suda većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna yecina narodnih poslanika dj . b .Pet sudija Ustavnog suda bira NS.v .Ovim ustavnim rešenjem bi trebalo da se onemoguči favorizovanje stranačkih kandidata prilikom izbora i imenovanja sudija i vršenje pritiska i stranačkih ucena posle imenovanja za sudiju. i .Oba državna organa utvrduju listu kandidata većinom svih članova ž .Ustavni sud čini 15 sudija. g . pet imenuje predsednik RS. m . zbog čega u torn procesu učestvuju sve tri grane državne vlasti.Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda imenuje pet sudija izmedu 10 kandidata koje na zajedničkoi sednici predlože Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. j -Njihov je mandat duži od mandata narodnih poslanika. a pet opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda Srbije. e .) 47. s obzirom na obim nadležnosti ovoga suda.Izbor sudija Ustavnog suda treba da pruži čvrst osnoy za objektivan i nezavisan rad Ustavnog suda.Predsednik Republike imenuje pet sudija Ustavnog suda izmedu 10 kandidata koje predloži Narodna skupština. 51..

(3J stara se o sprovođenju akata Ustavnog suda i | 0 vrši druge dužnosti utvrdene ovim zakonom.Ustavni sud ima SEKRETARA. b .Na prava i obaveze zaposlenih u Stručnoj službi primenjuju se propisi koji ureduju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika. na predlog najmanje txoje sudija. izuzev profesure na pravnom fakultetu u RS. 1 .PREDSEDNIKA Ustavnog suda biraju sudije Ustavnog suda iz svog sastava. ne smatra se delovanje u kulturrio-umetničkom.Sekretar i zamenik sekretara Ustavnog suda imaju status državnog službenika na položaju. humanitarnom. v . g .(2Ysaziva sednice Ustavnog suda. na period od pet godina i može biti ponovo postavljen.Predsednik Ustavnog suda istovremeno obavlja i dujnost sudije. b . u skladu sa zakonom.Zamenik predsednika Ustavnog suda istovremeno obavlja i dužnost sudije.Sekretar Ustavnog suda može imati zamenika. Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda. tajnim glasanjem.Predsednik suda bira se na period od tri godine. d . dj . v . u smislu Zakona o Ustavnom sudu. e . do izbora. većinotn glasova svih sudija. k . i .Ustavni sud ima ZAMENIKA PREDSEDNIKA. PRAVNIPOLOŽAJ SUDIJA USTAVNOG SUDA . sudija Ustavnog suda može se obratiti Ustavnom sudu radi davanja mišljenja 81 .Sudija Ustavnog suda ne može vršiti drugu javnu ili profesionalnu funkciju niti posao.Sekretar rukovodi Stručnom službom Ustavnog suda i za svoj rad je odgovoran Ustavnom sudu. sa mogućnošću ponovnog izbora.Za obavlianje stručnih i drugih poslova Ustavni sud obrazuje STRUČNU SLUŽBU. m . vrši zamenik predsednika. funkciju predsednika.Predsednik Ustavnog sudaQ).Javnom ili profesionalnom funkcijom ili poslom. bez naknade. koji se postavlja većinom glasova svih sudija. koga postavlja Ustavni sud većinom glasova svih sudija. lj . na period od pet godina i koji može biti ponovo postavljen. ž .Uslovi za postavljenje sekretara i zamenika sekretara odreduju se aktom Ustavnog suda. odnosno najstariji sudija g .Profesurom na pravnom fakultetu u smislu ovog zakona smatra se obavljanje nastave na fakultetu u zvanju redovnog ili vanrednog profesora.Odredbe Zakona o Ustavnom sudu o izboru i mandatu predsednika Ustavnog suda shodno se primenjuju i na izbor i mandat zamenika predsednika.INKOMPABILITET a .U slučaju sumnje u postojanje sukoba interesa. u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti. koji zamenjuje predsednika Ustavnog suda.SASTAV USTAVNOG SUDA a . j . ((5) predlaže dnevni red i predsedava sednicama/4)'usklađuie rad Ustavnog suda.Ako predsednik Ustavnog suda ne bude izabran. z .' predstavlja Ustavni sud. sportskom ili drugom udruženju.

5)Kako prestaje 82 . odnosno imenovanje za izbor sudije Ustavnog suda. e . PRESTANAK DUŽNOSTI SUDIJE a . u skladu sa Poslovnikom i .Sudija Ustavnog suda RAZRESAVA SE ako: 1) povredi zabranu sukoba interesa. odnosno drugi državni organ dužanje dajojtavi ovlašcenom predlagaeu za izbor. 3) bude osuden na kaznu. kandidati za izbor. većinom glasova svih sudija.U toku postupka za utvrdivanje ispunjenosti uslova za razrešenje. odnosno imenovanje u roku od tri meseca od dana obaveštavanja o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda.IMUNITET d .O njegovom imunitetu odlučuje Ustavni sud. dj . ovlašćeni predlagae predlaže dva kandidata za izbor. lj . uživa i imunitet nepovredivosti. d . Mlučuje Narodna SkupMna.O prestanku duinosti sudije. BOSJNA POTPITANJA 1) Ko ih predlaze.O d l u k u o udaljenju donosi Ustavni sud.kada se pozove na imunitet ne može biti pritvoren. 2)trajno izgubi radnu sposobnost za dužnost sudije Ustavnog suda.U slueaju da sudiji Ustavnog suda prestane dužnost pre isteka roka na koji je izabran. ž . pravnosnainu odluku o_ qsudi sudijnUstavnog suda na kaznu zatvora ili za drugo kažnjivo delo. sudija Ustavnog suda može biti udalien sa dužnosti. bez odobrenja Ustavnog suda. odnosno imenovanje. odnosno imenovan. odnosno imenovanje sudije Ustavnog suda i Ustavnom sudu. j . 3) Uslovi za izbor.zarvora ili 4) za kazniimdelo koie sa čini nedostoinim dužnosti sudije Ustavnog suda i 5) ako postane član političke stranke. k .Odluka o udaljenju sudije Ustavnog suda donosi se na predlog predsednika Ustavnog suda. b .Odluka o udalieniu predsednika Ustavnog suda donosi se na predlog najmanje troie sudija Ustavnog suda: z . g-Nadležni sud.Gubitak radne sposobnosti za dužnost sudije Ustavnog suda utvrđuje se na osnovu stručnog nalaza i mišljenja ovlašćene zdravstvene ustanove. niti se protiv njega može voditi krivični ili drugi postupak u kome se može izreći kazna zatvora. 1 . odnosno imenovanje moraju biti sa teritoriie AP. 2) Ko ih bira.Inicijativu za pokretanje postupka za razrešenje može da podnese Ustavni sud.Takođe.Predlog se dostavlja organu nadležnom za izbor. 4) Koliko im traje mandat.ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju svoje sudijske funkcije.On uživa imunitet neodgovomosti .Sudija Ustavnog suda uživa imunitet kao narodni poslanik. v .Prema URS sudiji Ustavnog suda dužnost rRESTAJEjfjj istekom vremena na koje je izabran ili imenovan/5) na njegov zahtev/31 kad ispuni zakonom propisane opšte uslove za starosnu penziiu i 1 <@' razrešeniem. ž .Ispunjenost uslova za razrešenje sudije Ustavnog suda utvrđuje Ustavni sud. na zahtev ovlašćenih predlagaea za izbor. e . dj .Ako je sudija Ustavnog suda kome je prestala dužnost bio sa teritorije AP.

odnosno iedinice LS i drugog opšteg akta . f . @Pako utvrdi da nije podnet u odredenom roku. sindikalna organizacija ili udruženje građana . inicijativu. kao i organ protiv čijeg je pojedinačnog akta ili radnje izjavljena žalba. v . Jednim imenom se zovu ovlašćeni predlagači. sindikalnih organizacija. ž . kao i organ za sprovodenje izbora u vezi sa čijom izbornom aktivnošću se pokreće spor. ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice LS onemogućava vršenje nadležnosti AP odnosno jedinice LS.Pokretanje i tok postupka pred Ustavnim sudom je različit i zavisi od predmeta spora. a narocitoQJida li je Ustavni sud nadležan za odlučivanjes^ŽJ' da li je predlog podnet od ovlašćenogpredlagača. odnosno drugi akt kojim se pokreće postupak. organi AP i iedinica LS . @ organ određen statutom AP.o čijoj se zabrani rada odlučuje. zahtev. 8) Vlada.koji je predmet ocenjivanja ustavnosti ili zakonitosti. ustavnu žalbu.u postupku za ocenu ustavnosti ili zakonitosti. kao i državni organ.Kad Ustavni sud utvrdi da nije nađležan za odlueivanje.U postupku pred Ustavnim sudom određuje se sudija izvestilac.U postupku pred Ustavnim sudom organ ili organizaciju predstavljaju njihovi ovlašćeni predstavnici. sindikalnih organizacija.48.protiv čijeg je pojedinačnog akta ili radnje izjavljena ustavna žalba. RJT i organ nadležan za upis u registar političkih stranaka.Ustavni sud pdbaciče predlog. ustupiti nadležnom organu. u skladu sa Poslovnikom o radu Ustavnog suda. odnosno drugi akt kojim se pokreće postupak:(ff)kad utvrdi da niie nadležan za odlufiivanje. e .u postupku za zabranu rada političkih jrtranaka. n^državni organi.Ono što im je svima zajedničko je to da se odvijaju kroz dve faze: fazu prethodnog postupka xfazu raspravljanja i odlučivanja. odnosno organizaciia koioi su poverena javna ovlašćenia . (T) svako po čijoj je inicijativi pokrenut postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti (fj donosilac zakona.u postupku po žalbi. d . verska zajednica . udruženja građana ili verskih zajednica. b . zahtev. odnosno odbijanja nadležnosti nije mogao da ostvari svoje pravo. ustavnu žalbu. g . dj .u. može predlog. odnosno iedinice LS .čiji je statut ili drugi šti akt predmet ocenjivanja ustavnosti ili zakonitosti ili o Čijoj se zabrani rada odlučuje. kao i svako ko zbog prihvatanja. odnosno^) da li su predlog ili inicijativa potpuni i razumliiviyfff/da li su ispunjene 1 druge procesne pretpostavke za vođenje postupka. narodni poslanici . svako po čijem se zahtevu vodi postupak za odlučivanje o izbornom sporu za koje zakonom nije određena nadležnost sudova.PRETHODNIPOSTUPAK obuhvata radnju pokretanja postupka i radnju utvrđivanja formalnih procesnih pretpostavki za vođenje postupka. inicijativu. učesniđ u postupku pred Ustavnim sudom su. Hypoliticka stranka.(ftkad u ostavljenom roku podnosilac nije otklonio nedostatke^ koji onemogućavaju postupanje^fjkad za vodenje postupka i odlučivanje ne postoje druge pretpostavke utvrdene zakonom. POKRETANJE I TOK POSTUPKA PRED USTAVNIM SUDOM U RS (9) a .Prema ZUS . 9j podnosilac ustavne žalbe. statuta AP. udruženja građana ili verskih zajednica . državni i drugi organi koii prihvataiu odnosno odbiiafu nadležnost.

kada se odlučuje o postojanju povredeJUstava u postupku za razrešenje predsednika Republike. POSTUPAK ZA OCENJIVANJE USTAVNOSTI ILI ZAKONITOSTI OPŠTIH AKATA a 1 . na osnovu odluke koju donosi 2/3 većinom glasova svih sudiia. odnosno inicijative. odnosno ustavnosti ili zakonitosti drugog opšteg akta koji donosi NS.Kada rešava o sukob nadležnosti Ustavni sud postupa kao konfliktni sud.(nl) NS i predsednik Republike . javni tužioci i zameniei JT .Podnesci upućeni Ustavnom sudu moraju biti potpisani.Ukoliko to ne učini u ostavljenom roku postupak pred Ustavnim sudom će se nastaviti.Predlog. b 1 .OvlaMenim predlaga&ma u postupku za ocenu ustavnosti ili zakonitosti smatraju se: ® državni organijSjorgani AP i jedinica LS Jffnajmanje 25 narodnh poslanika v 1 .Vršeći ovu svoju nadlešnost Ustavni sud šttii ustavno načelo vertikalne (podele vlasti izmedju države i teritorijalnih jedinica u državi) / horizontalne (podele vlasti na različite državne organe) podele vlasti. z . pre pokretanja postupka. žalbe. odnosno skupštine jedinice LS. da podnosi dokaze i da preduzima druge radnje od značaja za odlučivanje Ustavnog suda. da zatraži mišljenie od skupštine AP. odnosno drugi podnesak smatra se podnetim onog dana kada ie predat Ustavnom sudu. zahteva.Postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti Ustavni sud može da pokrene samostalno. m . odnosno jedinice LS. Tj . b 2 .Ucesnik u postupku ima prayo da dajejpredloge i dužnost da pruža potrebne podatke i obavestenja u toku postupka i na raspravi.Donosi lac osporenog opšteg akta dužan je da u roku koji odredi Ustavni sud. {Q2J sudije. kap i organ koji je doneo odluku o prestanku funkcije. 1 . da zatraži mišlienje od NS.u postupku po žalbi na odluku o prestanku funkcije. Ustavni sud • može. koje donosi Ustavni sud kad oceni da ima osnova ža pokretanje postupka povodom inicijative. d 1 .Kada je reč o postupku za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opštih akata ovaj postupak se POKREĆE vredlosom ovlašćenog predlagača ili rešenjem o pokretaniu postupka. pitanju) POSTUPAK RESAVANJA SUKOBA NADLEZNOSTI a 2 . @) i druga lica koja Ustavni sud pozove. odnosno danom donošenia rešenia o pokretaniu postupka ( videti vise o tome u 51. a koji ne može biti kraći od 15 dana. pre pokretanja postupka. n .Povodom inicijative za ocenu ustavnosti statute AP. i -Učesnik u postupku možeu toku postupka odustati od predloga. dostavi osooreni opšti akt i potrebnu dokumentaciiu i da pruži podatke i obavestenja od značaja za vodenje postupka i odlučivanje.Postupak se smatra pokrenutim danom podnošenja predloga Ustavnom sudu.INICIJATIVU za pokretanje ovog postupka ima svako pravno ifizičko lice g 1 . . Ustavni sud može. inicijativa.Povodom iniciiative za ocenu ustavnosti zakona. j . k.

Ovaj postupak POKREĆE se zahtevom d 3 . ž 3 .Resavanje izbomih sporova je supsidijama nađležnost Ustavnog suda.Zahtev za odlučivanje o izbornom sporu za koji zakonom nije određena nadležnost sudova mole podneti:(Q svaki birač. zahtev za resavanje sukoba nadležnosti podnosi se u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti.Tim rešenjem Ustavni sud ponistava i akte koie ie doneo nenadležni organ.Njima nisu obuhvaćeni sporovi u vezi sapostavlieniem« odnosno imenovam'em na odredenu funkciju ili položaj.Ustavni sud dostavlja jedan primerak podnetog zahteva za odlučivanje o izbornom sporu organu za sprovodenje izbora. i 2 .v 2 . ^ _ _ — — v 3 . što znači da je za njihovo resavanje nadležan Ustavni sud kada zakonom nije određena nadležnost sudova. z 2 . .©'kandidat za predsednika Republikeffl odnosno poslanika ili odbornika. dj 2 .po<faos/: 1) jedan ili oba organa koji su u sukobu.Zahtev za resavanje sukoba nadležnosti sadrži naziv organa koji prihvataju ili odbijaju nadležnost i razloge na osnovu kojih to čine. dj 3 .Zahtev se dostavlja organima koji su u sukobu nadležnosti na odgovor. g 3 .Ustavni sud rešava sukob nadležnosti feme£«:(uJ'sudova i drugih državnih organa. rešenie Ustavnog suda ima PRAVNO DEJSTVO od dana dostavljanja organima koji su u sukobu nadležnosti. POSTUPAK ODLUCIVANJA O IZBORNIM SPOROVIMA a 3 . k 2 .Izborni sporovi su sporovi koji proizilaze iz neposrednihizbora koje obavljaju svi birači zajedno.Postupak za resavanje sukoba nadležnosti smatra se pokrenutim onog dana kad je zahtev predat Ustavnom sudu.Zahtev za resavanje sukoba nadležnosti. sa nalogom da u odredenom roku dostavi odgovor i potrebne izborne akte.U slučaju kada organi odbijaju nadležnost. b 3 . kao i 2) lice povodom čiieg ie prava nastao sukob nadležnosti. e 3 . d 2 .Zahtev sadrži razloge i dokaze zbog kojih se traži odlučivanje o izbornom sporu. 12 . odnosno dokumentaciju. kao i^podnosilac predloga kandidata. e 2 . odnosno konačnosti odluke drugog organa koji se oglasio nenadležnim. Rok za odgovor organa koji su u sukobu nadležnosti je osam dana od dana dostavljanja.Ovaj postupak POKRECE se zahtevom za resavanje sukoba nadležnosti. u vezi sa eijom aktivnošeu se izborni spor pokreće. j 2 . u vezi sa kojom je nastao sukob nadležnosti. (51 republičkih organai^pokraiinskih organa ili organa iedinica LSffi) pokraiinskih organaj organa iedinica LSifl.Ustavni sud može odrediti da se do okončanja postupka rešavanja sukoba nadležnosti Ustavnog suda prekine postupak pred organima izmedu koiih je nastao sukob nadležnosti.Kad Ustavni sud reši sukob nadležnosti.Ustavni sud samo određuje organ nadiežan za resavanie sporne stvari u meritumu.Zahtev se može podneti najkasniie u roku od 15 dana od dana okončania izbornog postupka koji se osporava. odnosno lieu povodom čijeg je prava nastao sukob nadležnosti. g 2 .. organa različitih AP ili različitih iedinica LS. ž 2 .

(l)Republičkog iavnog tužioca ili (V) organa nadležnog za upis u registar političkih stranaka. koji se moraju tačno označiti.Ustavni sud može zabraniti rad političkih stranaka i verskih zajednica iz razloga predvidenih u URS . SINDIKALNE ORGANIZACIJE. sindikalne organizacije. a imala je bitan uticaj na izborni rezultat. dj 4 . udruženje građana ili verska zajednica briše se iz odgovarajućeg registra danom dostavljanja odluke Ustavnog suda nadležnom organu. udruženja građana ili verske zajednice. udruženja građana ili verskih zajednica.U postupku po žalbi organ protiv čije je odluke podneta žalba dužan je da u roku od 24 sata od podnošenja žalbe. u kom slučaju će se ceo izborni postupak ili delovi tog postupka ponoviti u roku od deset dana od dana dostavljanja odluke Ustavnog suda nadležnom organu.Odluka Ustavnog suda o poništenju celog izbornog postupka ili delova tog postupka ima pravno dejstvo od dana dostavljanja odluke Ustavnog suda nadležnom organu. a o razlozima zabrane rada verske zajednice vidi str. dostavi potrebnu dokumentaciju Ustavnom sudu. Protiv odlukeJSj[o prestanku funkcije iavnos tužioca. POSTUPAK ODLUČIVANJA O ZABRANI RADA POLITIČKE STRANKE. sindikalne organizacije.Ako je nepravilnost u izbornom postupku dokazana. 15 pod v) POSTUPAK PO ZALBI USTAVNOM SUDU a 5 . o kojoj Ustavni sud odlučuje u roku od 72 časa. udruženja građana ili verske zajednice na^snoyjJ^gredloga:(^)Vlade. g 4 . U | N a odluku donetu u vezi sa potvrđivanjem mandata narodnos poslanika. zbog toga što su političke stranke. 14 odž doj. ta politička stranka. k 3 . b 4 . j 3 -ŽALBU NA ODLUKU donetu u vezi sa potvrdivaniem mandata narodnih poslanika može podneti kandidat za narodnog poslanika i podnosilac predloga kandidata.U predlogu se navode razlozi i dokazi zbog kojih se traži zabrana rada političke stranke. moguće je neposredno izjaviti ŽALBU USTAVNOM SUDU u pet slučajeva. 13 . sindikalna organizacija.Prema URS. udruženja građana ili verske zajednice izraz ustavne slobode udruživanja i ustavne slobode savesti i veroispovesti.Ustavni sud dužan je da donese odlukiTu roku od 72 sata od podnošenja žalbe.Ovaj postupak se POKREĆE predlogom. odnosno protiv odluke Državnog veća tužilaca o prestanku funkcije zamenika JT. (O razlozima zabrane rada politicize stranke vidi str. v 4 . i 3 .Ustavni sud odlučuje o zabrani rada političke stranke.u. sindikalne organizacije.Za zabranu je potrebno da je delo koje je predmet zabrane već izvršeno. d 4 .z 3 . UDRUŽENJA GRAĐANA ILI VERSKE ZAJEDNICE a 4 . ^ P r o t i v odluke Visokog saveta sudstva oprestanku sudijske funkcije sudija ima pravo žalbe Ustavnom suduTlzjavljena žalba isključuje pravo na podnošenje Ustavne žalbe. sindikalnih organizacija.Kad Ustavni sud zabrani rad političke stranke. Izjavljena žalba isključuje pravo na podnosenje Ustavne žalbe . udruženja građana ili verske zajednice. Ustavni sud odlukom poništava ceo izborni postupak ili delove tog postupka. sindikalne organizacije.

organ određen statutom AP ima pravo žalbe Ustavnom sudu. na osnovu ovlašćenia sadržanog u URS . odnosno LS. Ustavni sud zakazuje raspravu na koju poziva podnosioca žalbe i predstavnika organa koji je doneo odluku o razrešenju. odnosno LS utvrdi' da ie pojedinačnim aktom ili radniom državnog organa ili organa LS onemogućeno vršenje nadležnosti AP. v 6 . *~ / ? ) ) Ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice LS onemogućava vršenje nadležnost opštine. j 5 .Ona nijepravno sredstvo za zaštitu ljudskih i manjinskihprava zajamčenih URS -om. e 5 . javnih tužilaca i zamenika JT na odluku o prestanku funkcije ima pravno deistvo od dana dostavljanja učesnicima u postupku. odnosno zabraniće dalje vršenje ili narediti vršenje određene radnje i odrediti da se uklone štetne posledice.Organ koji je doneo odluku o razrešenju ima pravo na bdgovor na žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja žalbe.Protiv odluke o prestanku funkciie sudija.^T) G>Ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice LS onemogućava vršenje nadlejnostAP.Navedene odredbe. JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUZILACA NA ODLUKU O PRESTANKU FUNKCIJE g 5 . a postupak je POKRENUT danom podnošenja žalbe Ustavnom sudu.Odluka Ustavnog suda u postupku po žalbi sudija. Sa raspravi se može se isključiti javnost. ž 5 .Ovaj akt predsednik Narodne skupštine dostavlja Ustavnom sudu.Ustavni sud svojom odlukom može usvojiti žalbu i poništiti odluku o razrešenju Hi odbiti žalbu. javni tužilac i zamenik JT mogu izjaviti žalbu Ustavnom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.Posle isteka roka za dostavljanje odgovora na žalbu. z 5 . d 5 .u.Odluka Ustavnog suda po ovom pitanju imapravno deistvo od dana dostavljanja učesnicima u postupku POSTUPAK ODLUCIVANJA O POVREDI USTAVA OD STRANE PREDSEDNIKA REPUBLIKE a 6. $ 87 . poništiće pojedinačni akt. v 5 .Postupak odlučivanja O POVREDI USTAVA od strane PREDSEDNIKA REPUBLIKE pokreće NS. organ određen statutom opštine ima pravo žalbe = Ustavnom sudu *~ b 5 . shodno se primenjuju i u postupku po žalbi protiv odluke Visokog saveta sudstva o prestanku sudijske funkcije. i 5 .Akt o pokretanju ovoga postupka sadrži pravni osnovf odredbe Ustava koje su povređene rfaokaze na kojima se akt zasniva.Kad Ustavni sud u postupku po žalbi organa određenog statutom AP. dj 5 .Zalba Ustavnom sudu neposredno se izjavliuie Ustavnom sudu. POSTUPAK PO ZALBISUDIJA. napredlog1/3 ukupnog broja narodnihposlanika b 6 .

e . u postupku. a niie ukazom proelaSen.Stalna i povremena radna tela obrazuju se u skladu sa Poslovnikom ovoga suda.Ustavni sud odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sedniei. £|5 ODLUČUJE o izbornim sporovima za koje zakonom nije određena nadležnost sudova. kao i u drugim opravdanirn slučajevima. kojom meritorno resava pitane iz svoje nadležnosti: du UTVRĐUJE da zakon. (g)odlučujeoustavnoižalbi. DEJSTVO ODLUKA USTAVNOG SUDA (17) AKTI USTAVNOG SUDA (VRSTE ODLUKA) a . 4) ko maze biti stranka 49. odnosno iedinice LS. "***"" "^ j . 3) Ima tijavne rasprave pred ustavnim. utvrđuje da potvrdeni melunarodni ugovor niie u saglasnosti sa Ustavom. udruženja građana ili verske zajednice. ODREĐUJE način otklanianiaposledica koje su nastale usled primene opšteg akta koji nije u saglasnosti s Ustavom ili zakonom.Sednice Ustavnog suda zakazuie i njima rukovodi predsednik Ustavnog suda.Ustavni sud donosi odluke. (S) ZABRANJUJE rad političke stranke. niie u saglasnosti sa Ustavom. A 1 . ako se pojedinačnim aktom 89 . dj .ODLUKE Ustavnog suda su konačne.i . odnosno da u vreme važenia niie bio u saglasnosti sa Ustavom.Ustavni sud obrazuje komisije kao stalna radna tela. OBLICI RADA USTAVNOG SUDA a . g -Ustavni sud može obrazovati i povremena radna tela. opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima. obaveštenja i mišljenja. ( ^ odlučuje o žalbi organa AP.Odsustvo pojedinih učesnika u postupku na javnoj raspravi ne sprečava Ustavni sud da održi javnu raspravu i da donese odluku. d .Ustavni sud odlukom.Ustavni sud odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sednici b . zakonom. v .Ustavni sud možejavnu raspravu odloliti ili prekinuti radi pribavliania potrebnih podataka. Na sednici Ustavnog suda vodi se zapisnik. b . odnosno zakonom. izvršne i opšteobavezne.Odluku da samostalno pokrene postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti Ustavni sud donosi dvotrećinskom većinom glasova svih sudija BOSINA POTPITANJA 1) Tokpostupka ocene ustavnosti i zakonitosti. sindikalne organizacije. većinom glasova svih sudija Ustavnog suda. ("Zrutvrđuje dazakon koii je igdasan. 2) Staje preventivna ustavna kontrola. statut AP ili jedinice LS i drugi opšti akt niie u saglasnosti s Ustavom. rešenfa i zaključke.

koja se sastoji od izlaganja argumenata i činjenica bitnih za razjašnjenje stanja stvari.Posle isteka roka za odgovor. na koju poziva predsednika Republike i predsednika Narodne skupštine d . e 6 . po pravilu. ~"= "~ dj 6 . naučni i javni radnici. ž 6 . ž .Na javnu raspravu pozivaju se. predsednik Ustavnog suda zakazaće raspravu.g 6 . kao i^3).a od strane predsednika Republike predsednik Ustavnog suda zakazuje raspravu.Ustavni sud će OBUSTAVITI postupak:|j]pf ako Narodna skupština povuče akt o pokretanju postupkagQ ako u toku postupka prestane funkcija predsednika Republike.ako postoje uslovi za obustavu postupka. može odlučiti i bez održavanja javne raspraveifŽTako je o istoj stvari yec nrllnrivao^a nisu dati novi razlozi za drugačije odlučivanje u toj stvari. predstavnici organa i organizacija. e .Ustavni sud može održati javnu raspravu i u drugim slučajevima kad oceni da je održavanje javne rasprave potrebno. na koju poziva predsednika Republike i predsednika NS.U postupku odlučivanja o povredi URS . dj . 88 .Ustavni sud će odlučiti da li je predsednik Republike povredio Ustav i odluku o tome dostaviće Narodnoj skupštini i predsedniku Republike. kao i druga lica. Ustavni sud može na javnu raspravu pozvati predstavnike organa i organizacija koji su odgovorni za izvršavanje predmetnog opšteg akta.Na javnu raspravu pozivaju se svi učesnici u postupku radi izlaganja stavova i davanja potrebnih obaveštenja. z .) FAZA RASPRAVLJANJA I ODLUČIVANJA a .Odluka Ustavnog suda o povredi Ustava od strane predsednika Republike imapravno dejstvo od dana dostavljanja odluke Narodnoj skupštini.Javna rasprava je procesna radnja. na osnovu pribavljenih dokaza. kao iffi u postupku za zabranu rada političke stranke. "" ( O ustavnoj žalbi ipostupku odlučivanja po ustavnoj žalbi videtipitanje broj 50.Ako je to od interesa za ocenu ustavnosti ili zakonitosti. nakon čega rneritorno odlučuje o suštini stvari.Ustavni sud. akt NS kojim se pokreće postupak odlučivanja o povredi Ustava dostavlja se na odgovor predsedniku Republike. radi davanja mišljenja i objašnjenja.Ustavni sud može odlučiti da se ne odrji javna rasprava u postupku ocenjivanja ustavnosti ili zakonitosti ako:(fQoceni da je u toku postupka stvar dovolino raziašnjena i da. b .U postupku odlučivanja o povredi Ustava od strane predsednika Republike Ustavni sud je ograničen samo na odlučivanje o povredama odredaba Ustava koje su navedene u aktu NS o pokretanju postupka. i 6 . kad je to potrebno.Odluku po ovom pitanju Ustavni sud mora doneti u roku od 45 dana od dana podnošenia akta Narodne skupštine kojim se pokreće postupak odlučivanja o povredi Ustava od strane predsednika Republike z 6 .Ako Ustavni sud utvrdi da je postupak za razrešenje predsednika Republike pokrenut u skladu sa Ustavom i zakonom.To je faza u kojoj Ustavni sud razjašnjava stanje stvari. udruženja građana ili verske zajednice. g . a naročito kad se radi o složenom ustavno-pravnom pitanju ili kad se postavi pitanje ustavnosti ili zakonitosti o kome ne postoji stav Ustavnog suda. u roku koji Ustavni sud odredi. odriava javnu raspravu u postupku:(T) ocenjivanja ustavnosti ili zakonitosti^p odlučivanja o izbornim sporovima. d 6 . v . sindikalne organizacije.

kojim odlucuje o nekom procesnom piianju. odnosno jedinice LS. kao i rešenja koja su od šireg značaja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti DEJSTVO ODLUKA USTAVNOG SUDA a . 90 . Ustavni sud donosi ZAKLJUČKE. razloga i podnetih dokaza ne proizilazi da ima osnova za ponovno odlučivanje. z .Kad Ustavni sud odlukom utvrdi da zakoni ili drugi opšti akt nije u saglasnosti sa Ustavom. opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava i potvrdenim medunarodnim ugovorima taj zakon ili drugi opšti akt prestaju da važe danom obiavljivania odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku RS" ~~ *~ b . odnosno radnje i ukida meru obustave ili odbacuie zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje. odnosno na način na koji je objavljen opšti akt o komeje Ustavni sud odlučivao. t v . (4) odlaže stupanje na snagu odluke organa AP. ffl odreduje način izvršenia odluke ili rešenia Ustavnog suda.Ustavni sud RESENJEM. d .. i . a iz novih navoda.U "Službenom glasniku RS" može se obiaviti odluka po ustavno[_žalbj. izuzev odluke po ustavnoj žalbi. d ) ' obustavlia izvršenje pojedinačnog akta. sastavom sednice datumom njenog održavanja.Odluka i rešenje Ustavnog suda sadrži: uvod.Mora sadržati podatke bitne za identifikaciju akta koji je bio predmet spora pred Usatavnim sudom. g . (9) odbacuie ustavnu žalbu ako nisu ispunjene procesne pretpostavke. e-hrekaje meritorno resavanje spora i ima normativnu snagu. u skladu sa Ustavom. odlučuje u postupku po žalbi sudija na odluku o prestanku funkcije i druge odluke Visokog saveta sudstva.Odluke Ustavnog suda. drugi opšti akt i kolektivni ugovor. objavlfuiu se u "Službenom glasniku RS". | f | n e prihvata iniciiativu za pokretanie postupka za utvrdivanie neustavnosti ili nezakonitosti.Obrazlolenje sadrži relevantnu činjeničnu i normativnu gradju za odluku sadržanu u izreci. (Q^odlucuje u postupku po žalbi javnih tužilaca i zamenika JT na odluku o prestanku funkcije. ž . kao i u službenom glasilu u komeje objavljen statut AP. (5H) ODBIJA predlog za utvrdivanie neustavnosti ili nezakonitosti. sa izuzetkom koje se odnosi na odlučivanje o sukobu nadležnosti: (Tl pokreće postupak. dlučuje u postupku o postojanju povrede Ustava od strane predsednika Republike.Uuvodu se legitimise Ustavni sud. P i obustavlia postupak: ffiodbacuie zahtev za ocenjivanie ustavnosti ili zakonitosti opsteg akta o kome je već odlučivao. dj . (3) rešava o sukobu nadležnosti izmedu državnih i drugih organa.Kad ne donosi druge akte. izreku i obrazloženje.ili radnjom državnog organa ili organa jedinice LS onemogućava vršenje nadležnosti AP.Isto važi i kad Ustavni sud utvrdi da opšti akt nije u saglasnosti sa zakonom.

javnih tužilaea i zamenika JT na odluku o prestanku funkcije ima pravno dejstvo od dana dostavliania učesnicima u postupku. Isto važi i za odluku donetu u postupku*po žalbi na odluku u vezi sa potvrdivaniem mandata narodnih poslanika. ako od dostavljanja pojedinačnog akta do podnoienja predloga ili inieijative za pokretanje postupka nije proteklo vise od dve godine. potvrdenim medunarodnim ugovorima ili zakonom. f i .Kad Ustavni sud u postupku po žalbi organa određenog statutom AP. za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s Ustavom.Kad Ustavni sud zabrani rad političke stranke. ^ dj . rešenje Ustavnog suda ima pravno dejstvo od dana dostavljania organima koji su u sukobu nadležnosti. odnosno zabraniće dalje vršenje ili narediti vršenje odredene radnje i odrediti da se uklone štetne posledice u određenom roku. udruženje građana ili verska zajednica briše se iz odgovarajueeg registra danom dostavljania odluke Ustavnog suda nadležnom organu.. odnosno radniom. donetim na osnovu zakona ili drugog opšteg akta. povredeno ili uskraćeno ljudsko ili"manjinsiw"pravo~fs!oboda zajemeena Ustavom. sindikalne organizaeije. a ako je izvršenje započeto obustaviće se. opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava.Kad Ustavni sud odredi način otklanjanja posledica koje su nastale usled primene opšteg akta koii niie u saelasnosti sa Ustavom ili zakonom.Izvršenje pravnosnažnih pojedinaenih akata donetih na osnovu propisa koji še vise ne mogu primenjivati. 91 . ta politieka stranka. ne može se ni dozvoliti ni sprovesti. £ e .v . ako do toe dana nisu pravnosnamo reSeni. sindikalna organizacija. odnosno LS utvrdi da je pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa LS onemogućeno vršenje nadležnosti AP. opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava. odnosno Hcu povodom čijeg je prava hastao sukob nadležnosti . potvrdenim medunarodnim ugovorima ili zakonom. udruženja gradana ili verske zajednice. poništiće pojedinačni akt. odnosno LS..Odluka Ustavnog suda u postupku po žalbi sudiia.Kad Ustavni sud reši sukob nadležnosti. j . ^ z .Kad Ustavni sud utvrdi da ie osporenim poiedinačnim aktom. odluka Ustavnog suda ima pravno deistvo od dana nienog objavljžvanja u "Službenom glasniku RS". ne mogu se primenjivati na odnose koji su nastali pre dana objavljivanja odluke Ustavnog suda. Ij .Svako kome ie povređeno pravo konačnim ili pravnosnažnim poiedinačnim aktom. poništiee pojedinačni akt.Odluka Ustavnog suda o poništenju celog izbornog postupka ili delova tog postupka ima pravno dejstvo od dana dostavliania odluke Ustavnog suda nadležnom organu. d .Predlog za izmenu konačnog ili pravnosnažnog pojedinaenog akta može se podneti u roku od šest meseei od dana obiavliivania odluke u "Službenom glasniku RS". g . odnosno zabraniće dalje vršenje ili narediti vršenje određene radnje i odrediti da se uklone štetne posledice. I .Zakoni i drugi opsti akti za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti s Ustavom. 9 Odluka Ustavnog suda kojom se usvaja ustavna žalba ima pravno deistvo od dana dostavljania učesnicima u postupku. k . ima pravo da traži od nadležnog organa izmenu tog poiedinaenog akta. Odluka Ustavnog suda po ovom pitanju ima pravno dejstvo od dana dostavliania učesnJcima u postupku.

U slučaju potrebe.Ova odluka Ustavnog suda ima isto pravno dejstvo kao i odluka kojom se utvrduje da opšti akt nije u saglasnosti s Ustavom. potvrdenim medunarodnim ugovorima ili zakonom. 11) Koje sukobe nadleznosti resava i kojim aktom. TOG I TOG ZAKONA KAO NEOSNOVAN. opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava. opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava.ne. sindikalne organizacije.Ako se u postupku pred sudom opšte ili posebne nadležnosti postavi pitanje saglasnosti zakona ili drugog opšteg akta sa Ustavom. Ustayni sud može odlukom utvrditi da opšti akt nije bio u saglasnosti s Ustavom.Ako se utvrdi da se izmenom pojedinačnog akta ne mogu otkloniti posledice nastale usled primene opšteg akta za koji je odlukom Ustavnog suda utvrdeno da nije u saglasnosti sa Ustavom. RESENJA I ZAKUUCKE ! 3) O cemu odlucuje odlukom 4) Kako glasi izreka kojom se odbijapredlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti -npr. do donošenia konačne odluke. opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava. potvrdenim medunarodnim ugovorima ili zakonom. 8) koje su neotklonjive posledice -one koiima ie povredieno ili usrozeno pravo nazivot izdravlie. BOSINA POTPITANJA 1) Vrste akafa ustavnog suda. o . ODBIJA SE PREDLOG PREDLAGACA ZA OCENU USTAVNOSTII ZAKONITOSTI TOG I TOG CLANA.m . sud će zastati sa postupkom i pokrenuti postupakza ocenu ustavnosti ili zakonitosti tog akta pred Ustavnim sudom. 2) Donosi li ustavni sudpresude . ako bi njihovim izvršavanjem mogle nastupiti neotklonnve štetne posledice.Kad je u toku postupka opsti aklprestao da vali ilije usaglašen sa Ustavom. 12) Koje izborne sporove resava.menia se mediunarodni ugovor Hi URS. potvrdenim medunarodnim ugovorima ili zakonom. 5)Kojeje dejstvo takve odluke (kojom je utvrdeno daje neki clan nekog zakona neustavan ). udruženia građana ili verske zajednice dužni su da. u okviru svojih prava i dužnosti. organizaciie koiima su poverena javna ovlašćenja. 14) kako se izvršavaju odluke Ustavnog suda 92 . 7) Sta ako se utvrdi da se izmenom pojedinačnog akta ne mogu otkloniti posledice nastale usled primene opšteg akta za kojije odlukom Ustavnog suda utvrdeno da nije u saglasnosti sa Ustavom. 10) Kakvoje dejstvo odluke Ustavnog suda kad utvrdi daje neki medjunarodni ugovor nesaglasan sa Ustavom . 13) od kad dejstvuje odluka Ustavnog suda o izbornim sporovima.UTVRDJUJE SE DA TAJ I TAJ CLAN TOG I TOG ZAKONA NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM. IZVRŠENJE AKATA USTAVNOG SUDA p . 6} Sta akoje na osnovu njega nekome uskraceno neko pravo. izvršavaju odluke i rešenia Ustavnog suda. n . obustaviti izvršenje poiedinačnoz akta ili radnfe kojaje preduzeta na osnovu opšteg akta čija se ustavnost ili zakonitost ocenjuje. na način koji je utvrđen posebnim rešenjem Ustavnog suda. neosnovano Hsenie slobode. političke stranke. opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava. Ustavni sud može u toku postupka. 4)Kako glasi izreka kadje neki clan nekog zakona neustavan . 9) Kada moze doneti privremene mere i kojim aktom odlucuje o tomeodlucufe RESENJEM. potvrđenim medunarodnim ugovorima ili zakonom. Ustavni sud može odrediti da se ove posledice otklone povraćaiem u pređašnje stanje. potvrđenim medunarodnim ugovorima ili zakonom. opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava. s .Kada je to potrebno Ustavni sud svoiom odlukom uredjuje način nienog izvršenia. ali nisu otklonjene poslediee neustavnosti ili nezakonitosti.Državni i drugi organi. r . izvršenje odluke i rešenja Ustavnog suda obezbediee Vlada. naknadom štete ili na drugi način. nj . vec samo ODLUKE.

Kad Ustavni sud utvrdi da je osporenim pojedinačnim aktom. j . odnosno radnjom. na osnovu njihovog pismenog ovlašćenja. Ustavni sud može odložiti izvršenie pojedinacnog akta ili radnje protiv kogaje izjavljena ustavna žalba. niti bi se odlaganjem nanela veća šteta trećem lieu. g . podnese predlog za povraćaj u pređašnje stanje i ako istovremeno sa ovim predlogom podnese i ustavnu žalbu. uz saglasnost podnosioca ustavne žalbe^f)) ako prestanu druge procesne pretpostavke za vođenje postupka.Ustavnu žalbu mojeizjaviti svako lice koie smatra da mu ie poiedinačnim aktom ili radniom državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom.Ustavna žalba može se izjaviti i ako nisu iserpljena pravna sredstva. 1 .Na predlog podnosioca ustavne žalbe.Ako ie poiedinačnim aktom ili radnjom povredeno ili uskraćeno Ustavom zajemčeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda vise lica.50.Ustavni sud će OBUSTAVITI postupak^T} ako je ustavna žalba povueena^Ž^ ako organ koii jedoneo osporeni pojedinačni akt ponisti. e . ukine ili izmeni tai akt u skladu sa zahtevom iz ustavne žalbe ili ako ie prestala radnia koja je prouzrokovala povredu ili uskraćivanje Ustavom zajemčenog prava i slobode.Lieu koje iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje ustavne žalbe.om. b Ustavna žalba može se izjaviti ako su kumulativno ispunjena tri uslova:£f/da se izjavljuje protiv pojedinacnog akta ili radnje državnog oreana ili organizaciie kojoi ie povereno javno ovlašćenjeiŽVda se mimapovređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska/wava islobode zajemeene Ustavom^ da~su iscrpljena ili nisu predviđena drugapravna sredstva ///je zakonom isključeno pravo na njihovu sudsku zaštitu. z . dj . aliobi izvrsenjeprouzrokovalo nenadoknadivu stetupodnosiocu. a samo neki od niih su podneli ustavnu žalbu. USTAVNA ZALBA (8) a .Odlukom se ustavna žalba usvaja ili odbiia kao neosnovana.Posle isteka tri meseca od dana propuštanja ne može se tražiti povraćaj u pređašnje stanje. odnosno od dana preduzimania radnje koiom se povređuie ili uskraćuie liudsko ili maniinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom.Ustavnu žalbu u irne ovih lica.USTAVNA ŽALBA jepravno sredstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda zajamčenih URS . lj . po pravilu. d . a odlaganie niie suprotno iavnom interesu. i . može izjaviti drugo fizičko lice.Ustavna žalba se može izjaviti u roku od 30 dana od dana dostavljanja poiedinaenog akta. v . odnosno državni ili drugi organ nadležan za praćenje i ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda. u siučaju kada je podnosiocu žalbepovređeno pravo nasuđenje u razumnom roku. ako se nalaze u istoj pravnoj situaciji. ž . ne sprečava primenu pojedinacnog akta ili radnje protiv kogaje izjavljena. Ustavni sud će dozvoliti povraćaj u pređašnje stanie ako to lice u roku od 15 dana od dana prestanka razloga koji ie izazvao propuštanie. odluka Ustavnog suda odnosi se i na lica koja nisu podnela ustavnu žalbu.Ustavna žalba. k . 93 .

tužba se može podneti u pogledu ostatka zahteva.Ako zahtev za naknadu štete ne bude usvoien ili po njemu Komisija za naknadu štete ne donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.radi.Postupak se smatra pokrenutim danom podnošenja predloga Ustavnom sudu. povredieno pravo podnosioca ustavne zalbe. podnosilac ustavne žalbe može kod nadležnog suda podneti tužbu za naknadu štete. odnosno pojedinih njihovih odredbi.povređeno ili uskraćeno ljudsko ili rnanjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom. ustavni sud ih donosi kad odlucuje o nekom procesnom pitanju. 7) Kakve mogu biti odluke Ustavnog suda po ustavnoj zalbi . kojima se regulišu pitania o kojima Ustavni sud već ima zauzet stay ili kad je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje. 2)Koje podnosi 3)Kome se podnosi.U postupku ocenjivanja ustavnosti ili zakonitosti Ustavni sud niie ograničen zahtevom ovlašćenog predlagača. pitanju) dj . n .Ako je postignut sporazum samo u pogledu dela zahteva. na primera .Odluka Ustavnog suda kojom je uvažena ustavna žalba ima pravno deistvo od dana dostavljania učesnicima u postupku. m . 5) Stajepredmet ove zalbe. poništiće pojedinačni akt. koje donosi Ustavni sud. e . pretpostavku nevinosti.Odluka Ustavnog suda kojom se usvaja ustavna žalba je pravni osnov za podnošenje zahteva za naknadu šteie ili otklanjanja drugih Sietnih posledica pred nadležnim organom. a procesno reseniem .usvajajuca ili odbiiaiuca.Usvaia se ustavna zalba tog i tog i utvrdiuie se da ie time i time (reseniem ili presudom toe i tog suda).INICIJATIVU za pokretanje ovog postupka ima svako pravno iflzičko lice g . 51. zaiemcenu odredbama tog i tog cl. d . tXstavni sud odlueuie bez donošenia rešenia o pokretarn'u postupka. odnosno danom donošenja rešenja o pokretaniu postupka ( videti vise o tome u 51. b . 6) Kako odlucuje ustavni sud o ustavnoj zalbi .Postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti Ustavni sud može da pokrene samostalno.Na osnovu odluke Ustavnog suda kojom se usvaja ustavna žalba. na osnovu odluke koju donosi 2/3 većinom glasova svih sudija. nj . o . odnosno zabraniće dalje vršenje ili narediti vršenie odredene radnje i odrediti da se uklone štetne posleaice u određenomlroku.OvlaŠćenim predlagačima u postupku za ocenu ustavnosti ili zakonitosti smatraju se: (T)' državni organi/Žlorgani AP i iedinica LSif) naimanie 25. u skladu sa zakonom.resenja su deklarativnog karaktera. narodnh poslanika v . radi postizanja sporazuma o visini naknade. 94 .Kad se inicijativom osporava ustavnost ili zakonitost opsteg akta. BOSINA POTPITANJA 1} Staje ustavna zalba. p . 8) Kako glasi izreka . 4) Kada se podnosi. kad oceni da ima osnova za pokretanje postupka povodom iniciiative.Postupak za oeenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opšteg akta POKREĆE se predlosom ovlašćenog predlagača ili reseniem o pokretaniu postupka.kad se ustavna žalba odbacuie. NORMATIVNA USTAVNA KONTROLA (5) a . osim zakona i statuta AP ili jedinice LS.Odlukom. 9) Kad ustavni sud maze po ustavnoj zalbi doneti resenje . odnosno inicijatora. URS. podnosilac ustavne žalbe može da podnese zahtev za naknadu štete Komisiji za naknadu štete.

T o znači da će odluka Ustavnog suda u slučaju eventualne neustavnosti zakona. glasniku RS. nitijse o njemu vodi javna raspraya^ j 1 . koja se ogleda u nemogućnosti proglašenja zakona za koji je Ustavni sud u postupku prethodne kontrole njegove ustavnosti utvrdio da je neustavan. odnosno inicijator odustane od predloga. dj 1 . ako za to nađe osnova.Predlog za ocenu ustavnosti zakona pre njegovog proglašenja se ne dostavlja na mišlienieNS.ž . 95 . 2]Jcrši pravilo po kojem odluka Ustavnog suda proizvodi dejstvo tek danom objavljivanja odluke u SI. v 1 .Prema URS. ako ie postupak ocene ustavnosti ili zakonitosti pokrenut naikasniie u roku od 6 meseci od prestanka njihovog važenja. i 1 . ~ ž 1 -Njenjsmisaoje da se spreči proglašenje neustavnog zakona. ilipojedine odredbe tog zakona prestati da vaje.Ova mogućnost je moćno sredstvo u rukama parlamentarne manjine da spreči parlamentarnu većinu da svesno glasa i za neustavne zakone. n 1 . ako zakon bude proglašen pre donošenja odluke o ustavnosti. nj 1 . u postupku odlučivanja o povredi Ustava od strane predsednika Republike Ustavni sud je ograničen samo na odlučivanje o povredama odredaba Ustava koje su navedene u aktu NS o pokretanju postupka. URS ovlašćuje Ustavni sud da oceniuie saglasnost zakona i drugih OPA sa URS . Ustavni su d ee nastaviti da postupa prema zahtevu. a 1 . jer bi se u suprotnom ustavnost istogzakonaceniladya^uta. ali se njihovo dejstvo oseća i u sadašnjosti. prethodne ustavne kontrole. Reč je o NAKNADNOJ ustavnoj kontroli.Radi se o aktima koji su proizveli štetne posledice u nedavnoi prošlosti. a predsednik Republike ga ioš nije proglasio ukazom.Ustavni sud ocenjuje ustavnost i zakonitost zakona i drugih OPA koji su na snazi.Medjutim. ova odluka će stupiti na snagu danom proelašem'a zakona. Ustavni sud je dužan da u roku od sedam dana oceni ustavnost zakona koji ie izglasan.Prema URS.O tome da je pokrenut p~ostupak za ocenu ustavnosti zakona pre njegovog proglašenja. k 1 .Ustavni sud ocenjuje ustavnost i zakonitost zakona koji su na snazi na predlog naimanie 25 narodnih poslanika. imati kasatorno deistvo u torn smislu što će odnosni zakon. Reč ie o PRETHODNOJ ustavnoj kontroli. b 1 .om i podzakonskih OPA sa zakonom i po prestanku njihovog važenja. z . u slcladu sa reflovnim postupkom za ocenu ustavnosti zakona.Mana ovoga rešenja. Ustavni sud obaveštava predsednika Republike. 11 .Ovo nije logično rešenje iz dva razloga: j j suprotno je logici ovog instituta. m l . ako Ustavni sud donese odluku o neustavnosti zakona pre njegovog proglašenja. je to što se na taj način abolira neustavnost i eventualno neustavnih odredbi zakona koje nisu bile predmet prethodne ustavne kontrole. To je kontrola poštovanja hirerarhije OPA.Uz predlog za ocenu ustavnosti zakona pre njegovog proglašenja podnosi se i tekst izglasanog zakona. gl . Ij 1 . d 1.Izuzetno. odnosno inicijative. Ustavni sud će nastaviti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti.Prema URS na zahtev naimanie 1/3 narodnih poslanika. e l . u postupku koji je otpočeo kao prethodna kontrola ustavnosti zakona.OPŠTA NORMATIVNA KONTROLA obuhvata kontrolu ustavnosti zakona i drugih opštih pravnih akata (OPA) i kontrolu zakonitosti podzakonskih opštih akata.Kad ovlašćeni predlagac.Postupak za ocenu ustavnosti ne može biti pokrenut protiv zakona čija je usklađenost sa Ustavomjutyrdena pre njegovog stupania na snagu. z 1 .

postupak ocenjivanja ustavnosti ili zakonitosti hitno sprovede. 1 1 .Odredbe potvrđenos međunarodnog ugovora za koje je odlukom Ustavnog suda utvrdeno da nisu u saglasnosti sa Ustavom. h 1.^p-ysštetne posledice.Opiteprihvaćena pravila međunarodnog prava smatraju se kongentnim pravnim pravilima.U torn slučaju. '<! cy"-Ci^<S u 1 . obustaviti . 'i/l"" ^ ć 1 . pre m'enog stupanja na snagu. snagu osporene odluke AP.om. do donošenia svoie odluke. do donošenja konačne odluke. odnosno radnje.om. ^^t.Prema URS. c 1.odluke skupštine AP. ako donese rešenje kojim odlaže stupanje na snagu osporene odluke organa AP. f 1 . t pre njenog stupanja na snagu.Rešenie koiim Ustavni sud odlaže stupanie na snagu osporene odluke organa AP.Reč je o ustavnoj kontroli ustavnosti ili zakonitosti opšteg akta . kao i kontrolu potvrdjenih medjunarodnih ugovora sa URS .pokretanje i tok 96 . opšteprihvaćenim pravilima mediunarodnog prava i potvrdenim medunarodnim ugovorima.Ustavni sud vrši kontrolu saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa URS .Ustavni sud može u toku postupka. Vlada može pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti odlukeAP. proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja organu AP koii ie odluku doneo.Ako u toku postupka Ustavni sud oceni da su razlozi obustave usled izmenjenih okolnosti prestali.o-^ izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu opšteg akta čija se ■ f ofA ustavnost ili zakonitost ocenjuje. ili preduzete pojedinačne radnje. s i .Ovoje diskreciono ovlašćenje Ustavnog suda kojim se on može koristiti kada su kumulativno ispuniena3 uslova/u'da ie u toku postupak pred Ustavnim sudom.u nije propisan rok u kome je Ustavni sud dužan da donese odluku o ustavnosti " ili zakonitosti odluke AP. C2f da su na osnovu opšteg akta čija se ustavnost ili zakonitost ocenjuje doneti poiedinaeni akti. č 1 . ukinuće mem obustave izvršenja pojedinačnog akta. u skladu sa rokovima koje uređuje Poslovnik o radu Ustavnog suda. odlolitistupanje na g " ^ r . Zakon o Ustavnom sudu sadrži odredbu prema kojoj je Ustavni sud dužan da.Mada o URS . Ustavni sud može. prestaiu da važe na način predviđen tim medunarodnim ugovorom i opšteprihvaćenim pravilima medunarodnog prava.^da bi njihovim izvršavanjem mogle nastupiti neotklonnve štetne posledice. a BOSINA POTPITANJA 1) Postupak . što znači da :^obavezuju sve subjekte međunarodnog prava j^sva ostala pravila koja nemaju svojstvo opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i sve norme međunarodnogprava moraju biti u saglasnosti sa njima. ako bi njihovim izvršavanjem mogle nastupiti neotklonjive . r 1 . p i .o 1 .

u kojima gradani ostvaruju pravo na pokrajinsku autonomiju. Pravo gradana na pok. vec samo jedan njen deo 2) nejednak polozai AP u drzavi ( u AP KIM ostvaruje se "sustinska autonomija" cija ce se sadrzina urediti posebnim zakonom koji se donosi po postupku predvidenom za promenu Ustava.Nove AP mogu se osnivath a već osnovane ukidati ili spajati po postupku predvidenom za promenu Ustava. PRAVA I DUZNOSTI AUTONOMNIH POKRAJINA (10) Pokrajinski organi potcinjeni su URS i zakonu RS. BUDŽET AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije. autonomiju i LS podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti. su: 1) asimtericno drz. b .207 RM a .AP upravlja pokrajinskom imovinom na nacin predvijen zakonom. u okviru spoljne politike RS i uz postovanje njenog ter.AP u skladu sa Ustavom i svojim statutom.A P imaju svoistvo pravnog lica i pravo da se zaduzufu dj .Osnovna obelezja pok. izbor.Jedno od nacela ustava je da je državna vlast ograničena pravom građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu. Ona ima autonomne organe i atuonomni delokrug. a to je pravo AP da imaju sopstvene prihode kojima finansiraju svoje nadleznosti.TERITORIJALNA A UTONOMUA 52. organizaciju i rad organa i službi koie osnivaju. g .zato sto nije cela teritorija podeljena na AP. POJAM I JEDINICE (1) Str. dok se u APV ostvaruje obicna) 3) otvoren proces konstituisania AP zbog postojanja mogucnosti osnivanja novih i ukidanja ili spajanja vec osnovanih.205 .Republika Srblja ima AP Vojvodinu i AP Kosovo i Metohiju.autonomije prema URS. a pokrajlnski organi potcinjeni Ustavu i zakonima RS.Autonomne pokrajine su autonomne teritoriialne zaiednice osnovane Ustavom. dj . AUTONOMIJA ie oblik teritorijalne samouprave koja iskljueuje obelezja drzavnosti. u skladu sa zakonom. odnosno spajanje postojećih autonomnih pokrajina utvrđuju građani na referendumu. a preko kojih gradjani u AP na posredan nacin ostvaruju svoje 97 . Teritorija autonomnih pokrajina ne može se menjati bez saglasnosti njenih građana izražene na referendumu. 53. jedinstva i pravnog poretka. v . v . g .Teritorija autonomnih pokrajina i uslovi pod kojima se može promeniti granica između autonomnih pokrajina određuje se zakonom.AP imaju pravo na finansiisku autonomiiu. kao i visina ucesca prihoda AP u delu prihoda RS. s tim što se tri sedmine od budžeta AP Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.Ustav posebno garantuje pokrajinama pravo da samdjuiu sa odgovarajucim teritoriialnim jedinicama drueih drzava. d . Vrsta i visinatih prihoda uredjuje se zakonom. d . Predlog za osnivanje novih ili ukidanje. uređuju nadležnost.Donose svoi budzet i zavrsni racun. Svojina AP je oblik javnesvojine. a .uredienie RS . u skladu sa zakonom. b . po postupku predvidjenom za promenu URS.

zastiti i unapredjenju Ijudskih i manfinskih prava u skladu sa zakonom.pravo na pokrajinsku autonomjju e .S K U P S T I N A j e najviši organ AP i predvidjena je samim URS.AP imaju svoju izvornu nadleznost. 98 .AP imaju pravo da utvrdjuju simbole pokrajine i nacin njihovog koriscenja. s tim da građani svake opštine sa teritorije APV biraju najmanje jednog poslanika.sto su poverene nadleznosti. 21-33 Statuta. NADLEZNOST I AKTI (3) a .opste akte iz pitanja svoje nadleznosti. Skupstina el.Skupstina odlučuje većinom elasova na sedniei kojoj prisustvuie većina od ukupnog broja poslanika.Prema Statutu Skupstina ima 120 poslanika. Sredstva za obavljanje tih poslova obezbedjuje RS iz svog budzeta. j . Poslanik predstavlja građane izborne jedinice u kojoj je izabran. organizacije i sluzbe. g .Pravo predlagania odluka i opštih akata koje donosi Skupstina imaju Izvršno vece.Skupstina AP je nosilac zakonodavne iniciiative u Narodnoi Skupstini RS.pokrajinski sekretarijati. AP imaju pravo da pojedine poslove iz svoje izvorne nadleznosti povere jedinicima LS na svom podrueju uz istovremeno obezbedjivanje sredstava za obavljanje poverenih poslova.upravne direkcije. Izvrsno vece i pokrajinski organi uprave . i . koji se biraju na period od četiri godine. b . omogućuje se srazmerna zastupljenost naeionalnih manjina u skupštinama. z . j . dj . Poslanik za izraženo mišljenje ili davanje glasa u Skupštini ne može biti pozvan na odgovomost. Izbor i prestanak mandata poslanika i obrazovanje izbornih jedinica Skupstina ureduje odlukom. z -Predsednik predstavlja Skupštinu. predsedava i rukovodi sednicama Skupštine i vrši druge poslove predviđene Statutom i Poslovnikom Skupštine.Takodje duzne da se staraju o ostvarivranju. na četiri godine. a najmanje dva puta godisnje.Gradani imaju pravo na pokrajinsku autonomiju.AP DUZNE SU da obavljaju poslove koje im poveri RS iz kruga svoje nadleznosti. Skupstina se sastaie po potrebi. e . koju ostvaruju neposredno ili preko svojih slobodno izabranih predstavnika. a osim njih mogu da se obrazuju pok.Skupstina ima predsednika i jednog ili vise potpredsednika. 33-40/ v .Poslanicki imunitet obuhvata samo imunitet neodgovornosti. raspisuie izbore za poslanike. u skladu sa odlukom skupštine AP. i organi RS imaju punu kontrolu zakonitosti i celishodnosti nad obavljanjem tih poslova. d .ORGANIKf su Skupstina. ukoliko Statutom nije predvidena posebna većina.Skupštinu saziva predsednik Skupštine po sopstvenoj inicijativi odnosno na predlog Izvršnog veća ili najmanie iedne petine poslanika. koje bira iz reda poslanika.Takodje pravo je AP da donose odluke i dr. BOSINA POTPITANJA IJKoje akte donose AP 2) U kojim oblastima AP imaju ovlascenja 3) Sta sve po URS spada u prava i duznosti AP 4)) Zastita prava autonomne pokrajine . k .54. na neposrednim izborima tajnim glasanjem. a IV el. Skupštinu AP čine poslanici. ORGANI AUTONOMNIH POKRAJINA. k . i . U AP u kojima živi stanovništvo mešovitog nacionalnog sastava.

2.svaki poslanik.I Z V R Š N O VEĆE (IV) sačiniavaiu: predsednik. m . Skupština je dužna da raspiše pokrajinski referendum ako zahtev za njegovo raspisivanje podnese najmanje 30.Skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima u njenoj nadležnosti odluku donose građani pokrajinskim referendumom. f-Odlukom Skupštine uređuju se organizacija. 4. potpredsednik ili članovi Izvršnog veea izabrani iz reda poslanika. predlaže budžet i završni račun Pokrajine 5. s . n .Skupstina moze razresiti Izvrsno vece.000 biraca. Ako su predsednik. o . 1 . Izvršno veće koje je razrešeno ili podnelu ostavku ili kome je prestao mandat zbog razrešenja ili ostavke njegovog predsednika nastavlja rad do izbora novog IV. primeniuiu odluke i opšte akte Skupštine i akte IV. r . Posle konstituisanja novoizabrane Skupštine uvek se bira Izvršno veće. potpredsednik i članovi IV uživaju isti imunitet kao poslaniei.NADLEZNOSTI Izvrsnog veca su: 1 ■ izvršava zakone i druge propise i opšte akte RS čije izvrSavanje je povereno IV i donosi propise za njihovo izvrSavanje kad je za to ovlašćeno. Predsednik IV može predložiti Skupštini razreSenje poiedinog niegovog člana 0 predlogu za razrešenje otvara se rasprava. Predlog za razrešenie IV.Predsednik.P O K R A J I N S K I O R G A N I U PR A VE su pokraiinski sekretarijati i pokrajinski organi uprave. skupština opštine ili najmanje 7000 birača. Za kandidata za predsednika IV izabran je predloženi kandidat za koga je glasala većina od ukupnog broja poslanika. 3. usmerava i usklađuje radpokraiinskih oreana mrave. i obavljaju druge poslove utvrdene odlukom Skupštine. druge propise i opšte akte RS za koje su ovlašćeni. predlaže odluke i opšte akte: 6. delokrug i ovlašćenja pokrajinskih organa uprave i pokrajinskih organizaeija i službi. potpredsednik i članovihvršnog veća i starešine koji rukovode radom pokrajinskih organa uprave određeni odlukom Skupštine. predsednika IV i njegovog člana smatra se usvojenom ako je za nju glasala većina od ukupnog broia poslanika. 99 .Kandidat za predsednika IV iznosi pred Skupštinom svoj program I predlaže njegove članove. nj . ali ne i obrnuto. donosi akte u svojoj nadležnosti. Izvrsno vece je izabrano ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika. vrši nadzor nad njihovim radom i poništava ili ukida njihove opšte akte koji su u suprotnosti sa odlukom ili opštim aktom Skupštine ili aktom IV. postavlja i razrešava starešine u pokrajinskim organima uprave 7. predsednika IV i člana IV može podneti najmanje 1/4 poslanika. l j . u -Pokrajinski sekretarijat i drugi organi uprave izvršavaju zakone. Odluku donetu na referendumu proglašava Skupština. izvrSava odluke i opšte akte Skupštine i donosi akta za njihovo izvrSavanje.Izvršno veće i svaki njegov clan odgovorni su Skupštini za svoi rad. prava i dužnosti i odgovornosti starešina i radnika u tim organima.Odluka o razrešeniu Izvršnog veća. P .Kandidata za predsednika IV može da predloži naimanfe 30 poslanika Skupštine. t . kao i položaj. zadržavaiu mandat poslanika.

b . u skladu sa Ustavom i statutom AP. odluka i opsti akt. v .a-NADLEZNOSTJ AP AP imaju izvorne i poverene nadleznosti. mogu ostvarivati unutar AP. a . g . samostalno propisuju uredenje i nadležnost svoiih organa i javnih službi. donose svoi budžet i završni račun. tako daje eventualno potrebno pogledati Statut APV i Zakon o utvrdjivanju nadleznosti APV. g . jedna trećina poslanika i . 3.Pri davanju saglasnosti NS duznaje da pazljivo protumaci odredbe URS koje se odnose naAP. i obaveze AP i ovlašćenja RS i AP u nadzoru nad vršenjem poverenih nadleznosti uređuju se zakonom). b . AP u skladu sa Ustavom i zakonom. prosvete. turizma. Skupstina donosi Statut. zaštite životne sredine. Koja su pitanja od republičkog. uz prethodnu saglasnost NS a koju daje vecinom od ukupnog broja svih narodnih poslanika. (Pr. lova.Kad su u pitanju izvorne nadleznosti prema URS AP .AKTI Akti organa AP su statut.AP upravljaju pokrajinskom imovinom na način predviđen zakonom. kojije preduslov za donošenje Statuta APV. priređivanja sajmova i drugih privrednih manifestacija. 2. AP utvrduju simbole pokrajine i način njihovog korišćenja.000 birača. a Izvrsno vece donosi opste akte. imaju izvorne prihode. polioprivrede. pokrajinskog i lokalnog značaja određuje se zakonom o raspodeli nadleznosti. zdravstvene i socijalne zaštite i javnog informisanja na pokrajinskom nivou.Kad su u pitanju po verene nadleznosti: RS može zakonom poveriti AP pojedina pitanja iz svoje nadleznosti. zavisno od toga ko je poverio nadleznosti. drumskog. Sredstva za vršenje poverenih nadleznosti obezbeduje RS ili AP. banja i lečilišta. d . šumarstva. kulture. ugostiteljstva.AP se staraju o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava. Pokrajinski organi uprave donose akte. NAPOMENA: Skriptaje rađenapre donošenja novog Statuta APV. v . odluka i opšti akt Skupštine obiavljuju se u "Službenom listu APV". prostornog planiranja i razvoja. u kojima nije nadležna Republika Srbija. uredjuje pitanja od pokrajinskog znacaja u oblasti: 1.STATUT je najvisi pravni akt AP i donosi ga Skupstina AP vecinom od ukupnog broia poslanika. vodoprivrede. sporta. na svrsishodan način. AP može odlukom poveriti jedinicama LS pojedina pitanja iz svoje nadleznosti. dj . u skladu sa zakonom. rečnog i železničkog saobraćaja i uređivanja puteva. Treba da postoji saglasanost opstih akata nizih organa sa OA visih organa. industrije i zanatstva.Predlog za promenu Statuta mogu podneti: 40. Odluke i opste akte.AP imaju sirok krug normativne nadleznosti u skladu sa URS i zakonom. Statut. obezbeduju sredstva jedinicama lokalne samouprave za obavljanje poverenih poslova. koji je u pripremi. Prema uopstenom kriterijumu AP nadlezne su upitanjima koja se. ribolova.

BOSINA POTPITANJA 1) Organizacija 2) Koje akte donosi AP 3)Kako se donosi statut AP i kako se menja.iedinica lokalne samouprave. do donošenja svoje odluke. """'" " Pravo građana na pokrajinsku autonomiju i LS podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti. kao i pravo i sposobnost organa LS da. 4) Organ određen Statutom AP može pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povreduie pravo na pokraiinsku autonomiiu.O predlogu za promenu Satuta odlučuje Skupština većinom od ukupnog broia poslanika. ureduju poslove i upravliaiu iavnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za lokalno stanovnišrvo. e . (privremena mera) 3) Organ određen Statutom AP ima pravo žalbe Ustavnom sudu ako se poiedinačnim aktom ili radniom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogueava vršenje nadležnost autonomne pokraiine. v .Lokalna samoupravaje pravo građana da upravliaiu iavnim poslovima od neposrednog. z-ZASTITA PRAVAAUTONOMNEPOKRAJ1NE Rad Pokrajinskih organa podleze samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti. d . 101 . opstih akata uopste. POJAM I JEDINICE LS a . 1) Svi opsti akti pokrajinskih organa podlezu oceni ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom prema postupku za ocenu ustavnosti i zakonitosti.Skupština. zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovriiStvo. Teritoriju jedinice LS. donosi i odlukom proglašava Statut APV. b .Lokalna samouprava ostvaruje se u opštini. 4) Zastita prava AP X LOKALNA SAMOUPRAVA 55.0 promeni Statuta APV Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja poslanika. u granicama zakona.Skupština utvrduie predlog akta o promeni Statuta većinom od ukupnog broja poslanika i dostavlja ga Narodnoj skupštini radi davanja saglasnosti. cini podrueje jednog ili vise naselienih mesta.Prema URS državna vlast ograničena ie pravom građana na pokraiinsku autonomiiu iLS.Izvršno veće. neposredno iweko slobodno kabranih vredstavnika u jedinieama LS. pre nienog stupanla na snagu. po dobijenoj saglasnosti. 2) Vlada može pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti odluke skupstine AP. odložiti stupanje na snagu osporene odluke autonomne pokrajine. U torn slucaju. eradu i eradu Beoeradu . Jedinica LŠ ie administrativno-teritoriialna iedinica u kojoj gradjani jldjugirju^o zajednickim pitanjima od lokalnog znaeaja neposredno ili putem organa koje sami biraju. Ustavni sud može. dj .

3H&.'cjf>e {TuCZ'Cj-ta cxj vic^fi/u-xj^ .Prema ZLS pojedini poslovi državne uprave zakonom se mogu poveriti svim ili pojedinim opštinama. geografski i kulturni centar šireg područja i ima vise od 100.Građani koji imaju biraeko pravo i prebivalište na teritoriji jedinice LS. tj. Prema ZLS. održavanie deponija. e . To su poslovi od neposrednog.Prema URS IZVORNI POSLOVI odredjeni su sistemom enumeracije. On ima status posebne teritorijalne jedinice. iavna rasveta. (jedinstvenajeu svim jedinicama LS. drz. opstina preko svojih organa uredjuje i obezbediuie: obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti£2j koriscenje gradjevinskog zemhista i poslovnog prostora. U svojoj izvornoi nadleznosti LS podleze samo drzavnom nadzoru ustavnosti I zakonitosti.Grad_je jedinica LS urvrdena zakonom. zdrav. i drugihjavnih površina.Komunalne delatnosti su prečišćavanje i distribucija yode."t^a. Hnijski gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju. Osnivanju. ukidanju i promeni teritorije jedinice LS prethodi referendum na teritorijj te jedinice LS. d .Prema ZLS opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava.resavanje pitanja od lokalnog znacaja.. sport. ugosititeljstvo i trgovina^f)) zastita zivotne sredine^8)}zastita i koriscenje poljoprivrednog zemljista itd.Teritorija i sedište jediniee LS odreduje se zakonom. ~^ ™ ~~ z . a strani drzavljani pod uslovima i u skladu sa zakonom. d .oa. održavanie čistoće u gradovima i naseljima. uređivanje.Sredstva za obavljanje poverenih poslova obezbeduju se u budžetu RS u skladu sa vrstom i obimom poslova. *oft>~ g . Blize se odredjuje štatutom jedinice LS i dr. u pogledu nadleznosti. zakohom i statutom jedinice LS.U jedinici LS vrsi se drzavna vlast kad drzava.(5} lokalni prevoz|4| odrzavljanje lokalnih puteva i ulica^prosvetu. održavanje i korišćenie pijaca.000 stanovnika. zanatstvo.000 stanovnika. dj .i socijalna zastitawpturizam. koja je sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje nadležnosti i koja ima najmanje 10. — e>-e*^y«Ž>-r<? ^ .) 56. i . 2) uređenje i obezbedenie vršenia poslova uredenia i korišćenja građevinskog zemljišta i 3) utvrdivanje visine naknade za uređivanje i koriscenje gradevinskog zemljista g . parkova. kulturu. koja predstavlja ekonomski. j . IZVORNI I POVERENI POSLOVI JEDINICA LS U RS (12) a . 102 . zajednickog i lokalnog interesa za lokalno stanovnistvo. administrativni. u skladu š Ustavom.POVERENI POSLOVI . u interesu efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza gradana i zadovoljavanja njihovih potreba od neposrednog interesa za život i rad. v -Kada je u pitanju sradsko sradievinsko zemliiste u nadleznost jedinica LS spada: i^donosenje pro grama uređenje građevinskog zemljišta.organ prenese na nju vrsenje pojedinih pitanja vlasti pored njene osnovne nadleznosti . i dr. b .QbeleziaTbS~šu7et?Ho^^ je ujedno i jedina lokjedinica) i monolitnost. jer drzava obezbedjuje sredstva za vrsenje te nadleznosti.. dok u delegiranoj nadleznosti moze biti podlozna i oceni celishodnosli od strane drzave.Položaj grada Beograda uređuje se posebntm zakonom o gradu Beogradu. organa itd. upravljaju poslovima LS.

lokalne administrativne takse. ž _ Zakonom o raspodeli nadleznosti odredjeno je koji su poslovi od pokrajinskog znacaja. Kad jedinica LS nije u mogucnosti da obezbedi finansiranje poslova iz budzeta. zaštite životne sredine. BOSINA POTPITANJA 1 )Kojisu izvorni poslovi po URS. jer drzava obezbedjuje sredstva za vrsenje te nadleznosti. BGD LAZAREVAC do koiih ne voze autobusi GSP -a. osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon. dok u poverenoi nadleznosti moze biti podlozna i ocenfcelishodnosti od strane drzave. njoj se obezbedjuju dopunska sredstva iz drzavnog budzeta d . primanja po osnovu zaduživanja i drugih prihoda i primanja utvrdenih zakonom. boraviina taksa. poput poreza na dohodak gradjana. polioprivrede.Jedinica LS ima svoiu imovinu. kao i uslovi i postupak pod kojima se jediniee lokalne samouprave mogu zaduživati. Imovinom jedinice LS samostalno upravljaju organi jedinice LS. u skladu sa zakonom. 2) Koji su povereni poslovi 3) Razlika izmedjn poverenih i izvornih poslova 4) Gde su utvrdjeni ovi poslovi 5) Kako se zna staje cija nadleznost.Izvori favnih prihoda iedinica LS su izvori prihoda ostvareni na njenoj teritoriji. lokalne komunalne takse. vodoprivrede i šumarstva i druge inspekcijske poslove u skladu sa zakonom.Sredstva budžeta jedinice LS obezbeduju se iz izvornih i ustuplienih prihoda. i budžeta AP. poreza na nasledje i poklon i porez na prenos apsoultnih prava. FINANSIRANJE POSLOVA OPSTINE U RS (5) a . v .Lokalne poreze na imovinu cine svi porezi na imovTrTu7~kč»jT~šu_Tžvori javnih prihoda. u skladu sa zakonom. prosvete. boravišna taksa.administrativne takse.Ustupljeni javni prihodi su porezi ostvareni na teritoriji jedinice LS.LS za cije obavljanje jediniea LS mora imati specijaln^zakonsko ovlasem'e. u skladu sa odlukom skupštine AP. a koji su od opsteg interesa za RS.Poslovi jedinice LS finansiraju se iz izvornih prihoda jedinice LS. pokraiinskog ili republickog znacaia zavisi koii ce ga organ resavati. ureduju se zakonom o fmansiranju jedinice LS. transfera. dok izvorni poslovi uzivaju autonomiiu u odnosu na drzavu. budžeta RS. dj -Razlika izmedju izvornih i poverenih poslova. g. a to su: porez na imovinu. koji predstavljaju ustupljena sredstyaT z . 6) Sta spada u nadleznost jedinica LS kadaje upitanju gradsko gradjevinsko zemljiste 7)Koje su komunalne delatnosti I 8)Koji su putevi od opstinskog znacaja .Lokalne takse . naknada za uređivanje građevinskog zemljišta.Opština obavlja kao poverene poslove pojedine poslove inspekciiskog nadzora iz oblasti. prometa robe i usluga. 57. U zavisnosti od toga da li ie konkretno pitanje od lokalnog. e . naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine. kadaje AP poverila jedinicama LS obavljanje poslova iz svoje nadleznosti. 103 .Povereni poslovi su i dalje poslovi RS. zdravstva.U svojoj izvornoi nadleznosti LS podleze samo drzavnom nadzoru ustavnosti i zakonitosti. kao i vodjenje evidencija i maticnih knjiga i dr. dj .mediumesni saobracai. samo sto se njihovo vrsenje poverava nedrzavnim organima . naknada za korišćenje građevinskog zemljišta. lokalne komunalne takse. novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku. b . rudarstva.Finansiranje lokalne samouprave. npr. e .

lj .Zbor građana raspravlia i daie predloge o pitanjima iz nadležnosti organa jedinice LS i većinom glasova prisutnih usvaja zahteve i predloge i upućuie ih skupštini ili pojedinim organima i službama jedinice LS. o obrazovaniu. odluču je uz prethodno pribavljeno mišlienie građana. .To je oblik interesnog samoorganizovanja gradjana. b .i . razmotre zahteve i predloge gradana i o njima zauzmu stay. m .Mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave mogu se obrazovati i u gradskim naseliima (kvart. zbor građana i referendum. rejon i si). podrucju za koie se obrazuie i ukidaniu mesnih zajedniea i drugih oblika mesne samouprave.Oblici neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave su: gradanska inicijativa. zajednickim zivotom na odredj. i . dj . Opština samostalno. n . p .Odluka doneta na referendumu je obavezna. nj . promenu statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa zakonom i statutom.Referendum o pitanju iz svoje nadležnosti skupština jedinice LS duma)z da raspiše na predlog koji podnese naimanie 10 % birača od ukupnog biračkog tela u jedinici LS.ZBOR GRADJANA se saziva za deoJeaJtagie iedinice LS utvrden statutom. o . d . UCESCE GRADJANA U OBAVLJANJU POSLOVA LS (2) a . 58. j .Odluka putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila većina građana koja je glasala. k .Skupštinajedužnadaopredlogu gradjanaodrži raspravu i dadostavi obrazložen odgovor građanima u roku od 60 dana od dobijanja predloga. e . 1 . teritoriji u okviru iedinice LS.Građani putem građanske inicijative predlažu skupštini jedinice LS donošenie akta kojim će se urediti određeno pitanje iz nadležnostfjedTnice LS. četvrt. Mesna zajednica može se osnivati i za dva ill vise sela. v . koji ne može da bude manii od 5% birača. odnosno donesu odgovarajuću odluku ili meru i o tome obaveste gradane.Ova odluka donosi se većinom glasova od ukupnog broia odbomika. donosi svoj budžet i završni raeuru.MESNA ZAJEDNICA je oblik stalnos neposrednog ucesca gradjana u ostvarivanju LS.Transferna sredslva su ona koja RS prebacuje lokalnoj samoupravi u njen budzet najcesce po osnovu prihoda od privalizaciie. z . koji su najtesenje interesno povezani.Organi i službe jedinice LS dužni su da u roku od 60 dana od održavanja zbora gradana. pod uslovom da ie glasalo vise od polovine ukupnog broja gradana.Statutom jedinice LS utvrduje se broj potpisa gradana potreban za punovažno pokretanje GRAĐANSKEINICIJATIVE. a skupština jedinice LS je ne može staviti van snage.Radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva u selima se osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.Skupština jedinice LS može na sopstvenu inicijativu da raspiše REFERENDUM o pitanjima iz svoje nadležnosti.Skupština opštine. a sve u cilju racionalniieg i efikasniieg ostvarivanja niihovih zajedniekih interesa i ljudskih prava. odnosno skupština grada. u skladu sa zakonom. niti izmenama i dopunama menjati njenu suštinu u narednom periodu od godinu dana od dana donošenja odluke.

U jedinicama LS u kojima živi stanovništvo mešovitog naeionalnog sastava. odnosno drugi oblik mesne samouprave ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju. po potrebi. I . na vreme od 4 godine.SKUPSTINA OPSTINE je najvise lokalno predstavnicko telo koje obavlja osnovnu nadleznost opstine. 31opstinsko veee 4) opstinska uprava. On može biti razrešen i pre isteka vremena na koje je izabran. s . v .U opstini se. omogućuje se srazmema zastuplienost naeionalnih maniina u skupštinama. To je jedina ustavna kateogrija u rangu opstinskih organa. I . s tim što ne može biti manii od 19. z . Ij .Skupstina opstine donosi odluke ako sednici prisustvuie većina od ukupnog broja odbornika. usvaja budžet i završni račun opštine. ukoliko zakonom ili statutom nije drukčije odredeno. koje biraiu gradani na neposrednim izborima.Predsednik skupštine. obrazuju sledeei ORGANI: 1) Skupstina opstine 2) Predsednik opstine. za skupstinu grada ne moze biti veci od 90.Gradani imaju pravo na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu. Ostali organi su odredjeni statutom opstine. odnosno skupštine grada može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenie određenih poslova iz nadiežnosti opštine odnosno grada.Predsednik skupstine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove pdsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.r — Mesna zajednica. Broj odbornika u skupštini opštine utvrduje se statutom opštine. a nairnanie iednom u tri meseca. napredlog najmanje 1/3 odbornika. k . Isti organi postoje u gradu Beogradu. d . raspisuje opštinski referendum i vrši druge poslove. e . Skupština opštine donosi opšte akte iz svoje nadležnosti.Odlukom skupštine opstine. tajnim glasanjem.Sednicu skupštine opštine saziva predsednik skupštine. j . saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove. NADLEZNOST I AKTI ORGANA JEDINICA LS U RS (4+) a . pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišlienia ili davania glasa na sedniei skupštine i radnih tela.Skupstina opstine ima sekretara koji se stara o obavljaniu stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupstine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad i postavlja se na period od 4 godine.Prema URS. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika. samo gradski.Skupštinu opštine čine odbornici. koje ostvaruju neposredno ili preko svojih slobodno izabranih predstavnika. ni veći od 75. uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava. jer obuhvata samo garaneije neodgovornosti. većinom glasova od ukupnog broja odbornika. dj . ORGANIZACIJA. g . On organizuje rad skupštine opštine. donosi plan razvoja i prostorni plan opstine. tajnim glasanjem. bira se iz reda odbornika. 105 . dok Skupstina grada Berograda ima 110 odbornika.Skupstina opstine se smatra konstituisanom izborom predsednika skupštine i postavljenjem sekretara skupštine. radi obavljanja poslova iz njene nadleznosti. 59.Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost. na isti način na koji je biran. sto znaci da je odbornieki imunitet znatno uzi od poslanickog imuniteta. b .

razrešiti sekretara i pre isteka mandata. i . većinom glasova od ukupnog broja odbornika skupštine opštine.Predsednik skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika opstine. kao i članovi opstinskog veća oili ie broj utvrden statutom opštine i koje bira skupština opštine. zamenikpredsednika opstine ili clan opstinskog veca koji su razreseni ili su podneli ostavku. Kandidat za predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opstine iz reda odbomika.Istovremeno sa predlogom za razrešenje zamenika ovih lica. d . v . zamenika predsednika opstine ili člana opstinskog veća. b . Kada odlučuje o izboru predsednika opštine. odbornici koji su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti razrešenie predsednika opštine. na isti način na koji je izabran.Predsednika opstine bira skupština opštine. tajnim glasanjem. koga bira skupština opštine na isti način kao predsednika opstine. Zamenik predsednika opstine.Razrešenjem predsednika opstine prestaje mandat zamenika predsednika opštine i opštinskog veća. IZVRSNIORGANI opstine su predsednik opštine i opštinsko veće. predstavlja i zastupa opštinu. Skupština opštine može.OPŠTINSKO VEĆE je kolegijalni izvrsni organ opstine i Cine ga predsednik opstine. ostaiu na dužnosti i vrše tekuće poslove. napredlog predsednika skupštine. a . mogu biti razreseni pre isteka vremena na koje su birani. pre isteka roka odšest meseci od odbijanja prethodnog predloga.Za sekretara skupštine opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom. j . v . usmerava i usklađuje rad opštinske uprave.Predsednik opstine.PREDSEDNIK OPSTINE ima dva svoistvatflyon je inokosni izvrsni organ opstine s obzirom na to da se u Opstini vrsi LS@on je po polozam predsednik Opstinskog veca. položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje 3 godine.Predsedniku opstine i zameniku izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u skupštini opštine. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje skupština.Predsednik opstine.m . na period od 4 godine.Ako skupština ne razreši predsednika opstine. odnosno elan opštinskog veća. jer je predsednik opstine mandatar ovih lica.g .Kandidate za članove opstinskog veća predlaže kandidat za predsednika opstine. predsednik opštine je dužan da skupštini opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika opstine ili člana opštinskog veća. donosi pojedinačne akte i vrsi druge poslove. skupština opštine istovremeno odlučuje o izboru zamenika predsednika opštine i članova opstinskog veća. z . Zamenik predsednika opstine je clan opstinskog veća po funkciji. Predsednik opstine ima zamenika. većinom od ukupnog broja odbornika. kao kolegijalnog organa u opstini. . b . Sekretar moze imati zamenika. do izbora novog predsednika opstine. 106 .Predsednik opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran. a . koji se bira na isti nacin. e . na obrazložen predlog naimanie 1/3 odbornika.Predsednik opstine ie predsednik opstinskog veća. iz reda odbornika. tajnim glasanjem. na vreme od četiri godine. koja istovremeno donosi odluku o razrešenju i o izboru. na isti način na koji su izabrani. na predlog predsednika opstine ili najmanje 1/3 odbornika. dj . zamenik predsednika opstine.

s tim da oni vrše tekuće poslove iz svoje nadležnosti do stupanja na dužnost novog predsednika opštine i opštinskog veća.OPŠTINSKA UPRAVA je organ opstine koji je nosilac upravne funkcije. j . predsednik opštine i opštinsko veće. 107 . za vršenje srodnih poslova. a odlueuje većinom glasova prisutnih elanova. predsednika opštine i opštinskog veća. m . Opstinska uprava: Bpriprema nacrte_propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine.Opštinskom upravom.Broi članova opštinskog veća. opštih akata skupštine opštine. ne može biti veći od 11. eradonačeinik. Dužan da obustavi od primene odluku opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu. saziva i vodi njegove sednice i odgovoran je za zakonitost rada opštinskog veća. z . 1 . koga postavlja opstinsko vece na 5 godina. statutom i drugim opštim aktom ill odlukom koje donosi skupština opštine:{^ rešava u upravnom postupku u drugom stepenu u upravnim stvarima iz nadležnosti opstine/fJ!stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti RS. koje skupština opštine bira na predlog predsednika opštine. odnosno A P ^ i izveštava skupštinu opštine o izvršavaniu odluka i drugih akata skupštine opštine. kao jedinstvenim organom. shodno se primenjuju na organe i nadleznost organa grada. 3D rešava u upravnom postupku u prvom stepenu u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine. fflizvršava zakone i druge propise čiie ie izvršavanie povereno opštini. radom uprave rukovodi načelnik.ORGANI GRADA su: skupština grada. (4y obavlia poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i dr. poništava ili ukida akte opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom.(3Vvrši nadzor nad radom opštinske uprave.Prestankom mandata skupštine prestaie mandat izvršnih organa opštine. položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. Odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi koje se odnose na opstinu. ffi izvršava odluke i druge akte skupštine opštine. rukovodi načelnik.Opštinsko veće^l) predlaže statut budžet i druge odluke i akte koje donosi skupština. ako zakonom ili statutom opštine za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.g . d . mogu se obrazovati unutrašnje organizacione jedinice. k .U opštinskoj upravi obrazovanoj kao jedinstveni organ. Ij . u odnosu na delokrug uprave. odnosno predsednika i članova privremenog organa ako je skupštini mandat prestao zbog raspuštanja skupštine.Opštinsko veće može da donosi odluke ako sednici prisustvuie većina od ukupnog broja njegovih članova. iCl} neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opgtine. dj _ Predsednik opštine predstavlia opstinsko veće. koga postavlja opstinsko vece na 5 godina koje ima odgovarajući fakultet.000 stanovnika. a mora da ima završen pravni fakultet.Opštinska uprava obrazuje se kao jedinstveni organ. e . Opobavlia stručne i druge poslove koje utvrdi skupština opštine. položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje Sgodina radnog iskustva u struci. a mogu se obrazovati i opštinske uprave za pojedine oblasti u opštinama sa preko 50. predsednik opštine i opstinsko veće. Članovi opštinskog veća koje bira skupština opštine ne mogu istovremeno biti i odEomici.Kad se opstinska uprava organizuje u vise uprava. gradsko veće i gradska uprava. i .

rešenjem koje stupa na snagu kad se objavi u „Službenom glasniku RS". c . utvrđuje simbole opstine i njihovu upotrebu. Opština se stara o ostvarivanju.Kad MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE LS (nadležni organ teritorijalne autonomije) smatra da opšti akt oreana iedinice LS nije u saglasnosti sa nienim statutom. BOSINA POTPITANJA 1) duznosti jedinica LS-povereni poslovi. zakonom ili drugim republiekimpropFsom.Prava . plan razvoia opstine i druge opste akte i odluke. ako smatra da taj akt nije u saglasnosti s Ustavom. 2) prava 3)Koji su akti opstine 4) Ko upravlja opstinom 60. vodi se kao drzavna imovina. Opština samostalno upravlia opštinskom imovinom. d -Nadležni organ teritorijalne autonomije postupice isto. u skladu sa Ustavom i zakonom. ministarstvo nadležno za poslove LS pokrenuće postupak pred Vrhovnim sudom Srbiie i istovremeno će predložiti Vladi da obustavi od izvršenja odnosni opsti akt.URS i zakon su predvideli 6 mogucnosti za intervenciju drzave prema LS. koji samostalno donosi njena skupstina. koie osnivaju. u skladu sa zakonom. Pomocnike postavlja irazresava gradonacelnik. f. b . NADZOR DRZAVE NAD FUNKCIONISANJEM LS (11) a .AKTI OPSTINE su STATUT. 0 . u skladu sa zakonom. a gde su ovlascenja data Vladi i odgovarajucem resornom ministarstvu (za drzavnu upravu i LS). propisa ili drusoe opšteg akta jedinice LS pred Ustavnimsudom.VLADA je dužna da obustavi od izvrsenja opsti akt jedinice LS za koji smatra da nije saglasan Ustavu ili zakonu. ukazaće na to skupštini jedinice LS radi preduzimania odgovaraiueih mera.NADLEŽNO MINISTARSTVO pokrenuee postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti statuta. do odluke Vrhovnog suda Srblje. Jedinice lokalne samouprave. samostalno propisuju uređenje 1 nadležnost svojih organa i javnih službi. nj . Ta imovina je pblikjavne svojina i s obzirom da jos nije donet odgovarajuci zakon. ako smatra da akt nije u saglasnosti sa pokrajinskim propisom. 108 . a gradski arhitekta u oblasti urbanizma. kao i o javnom informisaniu u opštini.Ako skupstina jedinice LS ne postupi po ovim predlozima.n .Prema URS opština samostalno.U gradu Beogradu. donosi svoj budžet i završni račun. urbanisticki plan. u skladu sa zakonom. zaštiti i unapredenju ljudskih i manjinskih prava. urbanisticki plan i program razvoia opštine. radi uspostavljanja ustavnosti i zakonitosti. Skupstina donosi zavrsni racun. propisuje prekrgaje za povrede opštinskih propisa. Rešenie o obustavi od izvršenja prestaie da važi ako Vlada u roku od pet dana od objavljivanja rešenja ne pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti opšteg akta. e . kao najvisi pravni akt opstine. Opština. postavlja se gradski menadzer za obavijanje poslova pomocnika gradonacelnika u oblasti ekonomskog razvoja u Gradskoj upravi.

a ne Ustavnim sudom. na predlog ministarstva nadležnog za poslove LS. statutarnost. od dana kad je trebalo sprovesti izbore.Ovom merom se stiti tzv. postovanje statuta kao najviseg propisa jedinice LS. niie u sagiasnosti sa zakonom ili drugim propisom. j . k . m . 1 .VLADA. (nadleini organ teritorijalne autonomije) kad nađe dapojedinačni akt organa. s tim da mandat odbomika izabranih na tim izborima. odnosno konstituisati skupštinu jedinice LS. odnosno s odlukom ili drugim opštim aktom jedinice LS. tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupstine i izvršnih organa jedinice LS. predložiće skupštini jedinice LS da takav akt ukine ili poništi. a mandat odbomika izabranih na ovim izborima traje 4 godine. pa se zato preduzima pred Vrhovnim sudom Srbije. protiv koga nije obezbeđena sudska zaštita. BOSINA POTPITANJA l)Ko donosi odluku o raspustanju 2)Kada se raspusta skupstina jedinice LS od strane vlade ipod kojim uslovimag 3)Sastavprivremenog organa po URSIo cemu mora voditi racuna 4) Ko vrsi nadzor nad aktima i radnjama 5) Sta su radnje .U torn slucaju Predsednik Narodne skupstine raspisuje izbore za odbornike u roku od dva meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupstine jedinice LS. ako: ( 0 skupština ne zaseda duže od tri meseca: (2% ako ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja skupštine jedinice LS ili od dana njihovog razrešenja odnosno podnošenja qstavke. i . traje do isteka mandata odbornika skupština jedinica LS izabranih na redovnim izborima. koji obrazuje Vlada.Predsednik Narodne skupstine ie dužan da odluku o raspisivanju novih izbora za skupštinu jedinice LS donese u roku od mesee dana.moze skupstini.g .MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE LS. obavlja privremeni organ jedinice LS koji čine predsednik i četiri člana.odredjeno cinjenje ili necinjenje 6) Moze li se naloziti cinjenje nekom organu LS . preduzimanje odredjenih mera (pod 3) 109 . Ij -VLADA imenuieprivremeni organ koji obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupstine i izvršnih organa jedinice LS i kad se u jedinici LS ne sprovedu izbori za odbornike ili ako se posle sprovedenih izbora ne konstituiSe skupština u skladu sa zakonom u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora.Do konstituisanja skupstine i izbora izvršnih organa jedinice LS.Ako skupština ne postupi u roku od mesec dana po predlozima ovih organa ministarstvo nadležno za poslove LS ukinuee ili poništiti odnosni pojedinacni akt. odnosno službe iediniee LS. Vlada posebnim resenjem imenuje predsednika i članove privremenog organa. vodeei računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupstine jedinice LS. h . (nadležnog organa teritorijalne autonomije) moze doneti odluku oraspuštanju skupstine iediniceLS. O J ne donese statut ili budžet u roku utvrdenom zakonom.

s tim da niti srpski narod. niti jedna nacionalna manjina ne može imati većinu članova saveta. dj. ureduju poslove i upravljaiu javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za lokalno stanovništvo. | ^ ) organ odredjen statutom jedinice LS moze da izjavi zalbu Ustavnom sudu protiv pojedinacnih akata ili radnji drz. u granicama zakona. pred Ustavnim sudom RS. smatraju se jediniee LS u kojima pripadnici jedne nacionalne manjine čine vise od 5% od ukupnog broia stanovnika ili pripadnici svjl^ nacionalnih manjina cine vise od 10% od ukupnog broja stanovnika prema poslednjem popisu stanovništva u RS. d .Savet razmatra pitania ostvarivania.Lokalna samoupravaje pravo građana da upravliaju javnim poslovima od neposrednog. b . zaštite i unapređivania nacionalne ravnopravnosti. f^J:omudsman kontrolise postovania prava gradjana. kojima se onemogucava vrsenje nadleznosti jedinice LS. Skupština i izvršni organi jedinice LS su dužni da predloge svih odluka koji se tiču nacionalne ravnopravnosti prethodno dostave na mišljenje savetu. ZASTITAPRAVALS (16) a . kojim se povredjuje pravo na lok. v-Nacionalno mešovitim ledinicama LS. kao i pravo i sposobnost organa LS da. ima pravo da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog opsteg akta skupštine iedinice LS ako smatra da su njime neposredno povređena prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina predstavljenih u savetu za medunacionalne odnose i pravo da pod istim uslovima pred Vrhovnim sudom Srbije pokrene postupak za ocenu saglasnosti odluke ili drugog opšteg akta skupštine jedinice LS sa statutom.61. utvrdiuie povrede ucinjene aktima radnjama ili necinjenjem organa uprava i javnih sluzbi.manjina osnovan u nacionalno mesovitim jedinicama LS. u smislu Zakonao LS. u skladu sa zakonom i statutom. neposredno ipreko slobodno izabranih predstavnika u jedinicama LS. e . zaiedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo. Savet o svojim stavovima i predlozima obaveštava skupštinu jedinice LS koja je duina da se o njima izjasni na prvoj narednqj sednici.opsteg akta RS ili AP.Nacin predlaganja i izbora članova saveta za medunacionaine odnose treba da obezbedi ravnomemu zastupljenost predstavnika srpskog naroda i nacionalnih manjina.samoupravu. a najkasnije u roku od 30 dana. ako je rec o povredi propisa i opstih akata jedinice LS.Odluke saveta za medunacionalne odnose donose se konsenzusom članova saveta.Dakle instrument zastite prava na LS prema Zakonu o lokalnoj samoupravi su zahtev za ocenu ustavnosti i zakonitosti i zalba Ustavnom sudu BOSINA POTPITANJA IJKoji su instrwnenti 2)Sta se podrazumeva pod pravom na lokalnu samoupravu 3) Ko osim Ustavnih sudova ocenjuje da li je povredjeno pravo na lokalnu samoupravu 110 .organa ili organa jedinice LS. g .Zastitu prava LS mogu traziti i po URS i po ZLS: (TJlorgan odredjen statutom jedinice LS moze da pokrene postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona ili dr. im)Savet za mediunacionalne odnose sastavljen od predstavnika srpskog naroda i nac.

a potorn da su sudovi u donošenju svojih odluka oslobodeni od bilo kakvog uticaja sa strane. Tako. te da "sudsku odluku može preispitati samo nadležni sud. predstavlja osnovu organizacije i funkcionisanja sudova. Q y N a c e l o jedinstva sudske vlasti. čini mreža sudova (opšte i posebne nadležnbsti.) Ustavu i zakonu". koje je sada Ustavom i izričito utvrđeno. odnosno pojedinaca. u stvari čini temeljno načelo koje opredeljuje ustavni položaj sudstva_u savremenoj Srbiji. posebna i izdvojena odnosi na položaj sudova u sistemu vlasti. U odredbama člana 4. koju sam Ustav definiše kao osnovnu pretpostavku Ustava (clan 3). tumaci se kao specijalna. izvršnu i sudsku". sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i njena osnovna funkcija se sastoji u sudenju. Naeelo samostalnosti sudova izraz je konkretizaciie ustavnog načela o podeli vlasti. može da bude garant osnovnih prava i sloboda čoveka.2 Treće je načelo nezavisnostl sudske vlasti. USTAVNA NACELA O SUDOVIMA (12) OSNOVNA USTAVNA NAČELA OD ZNAČAJA ZA SUDSKU VLAST U Prvom dclu Ustava. pored ostalog. Prvo. Izričito utvrđivanje ovog načela u Ustavu je od izuzetne važnosti prilikom tumačenja i utvrđivanja značenja i svih drugih odredaba Ustava koje se neposredno Hi posredno odnose na sudsku vlast. U organizacionom. N. ' *™ ~ / 2 ) N a č e l o samostalnosti i nezavisnosti sudova. Da se radi o odredbi koja svojom eelinom nije primenjiva na odnos sudske vlasti i drugih grana vlasti ilustruju i druga ustavna rešenja u kojima je jasno zapisano "da su sudske odluke obavezne za sve i da ne mogu biti predmet vansudske kontrole".XI SUDOVI 62. odnosno uplitanja državnih i drugih institucija ili bilo kojih pravnih ili fizičkih lica. l)načelo jedinstva sudske vlasti. Ova odredba. Vladavina prava saglasno Ustavu.B. Ustavno rešenje iz člana 142. godine status (položaj) sudova kao organa državne vlasti. načelo nezavisnosti sudske vlasti u "sadejstvu" sa vladavinom prava i podelom vlasti. to je načelo vladavine prava. a nadležnosti razgraničene.. 2)načelo samostalnosti i nezavisnosti. Ustava posvećenim načelu podele vlasti stoji i to da se "odnos tri grane vlasti zasniva na ravnoteži i međusobnoj kontroli" (stav 3). odnosno viših i nižih sudova) ustanovljenazakonom. Kao posebna grana državne vlasti. za zakonodavno uređivanje organizacije i vršenja sudske vlasti. Sudski sistem. smislu ono podrazumeva iedinstvenu organizaciiu sudstva u zemlii. u zakonom propisanom postupku".organa zakonodavne i izvršne vlasti. Drugo je načelo podele vlasti utvrđeno u članu 4. tri su bitna načela koja neposredno opredeljuju položaj sudske vlasti i sudova u Republici Srbiji. po kome su 'sudovi samostalni i nezavisni u svom radu". stav 2. ostvaruje se "nezavisnom sudskom vlašću i povinovaniem vlasti fa to znaei i sudske . "uređenie vlasti u Republici Srbiji počiva na podeli vlasti na zakonodavnu. zajameeno Ustavom.organizaeiono odvoieni od drugih državnih organa . kojima j e povereno vršenje sudske funkcije. "Sudska vlast nezavisna". pre svega. 3)načelo legaliteta. Ovo nacelo 111 . Načela sudstva u Republici Srbiji po Ustavu iz 2006. Samo država utemeljena na vladavini prava. koji sumedusobno povezani i izmedu koiih su"kompentencije podeliene. ponovo potvrđuje da su sudovi posebna vrsta državnih organa . Načelo jedinstva sudske vlasti. koji j e samo u načelu uređen Ustavom. 1. a to bi bilo u oštroj suprotnosti sa prineipima nezavisnosti i samostalnosti sudske vlasti. Saglasno ovom načelu. godine Saglasno Ustavu od 2006. 5)načelo zbornosti i 6) načelo ucešća građana u vršenju sudske vlasti. 4)načelo javnosti.. Ustava. Ova odredba posmatrana "sama za sebe" mogla bi značiti mogućnost uspostavljanja kontrole nad sudskom vlašću od strane zakonodavne i izvršne vlasti. opredeljuju sledeća načela. stav 1.

poznato je i pod nazivom načelo zbomosti sudenja ili načelo kolegiialnosti. Ustavom je izričito utvrđeno daje "raspravljanje pred sudom javno" i dase može ograničiti samo u skladu s Ustavom (clan 142. i 5). sudenju mogu prisustvovati i treća lica koja zato imaju interes. Ova podredenost suda pravu. U suđenju "učestvuju sudije i sudije porotnici na način utvrđen zakonom".sistem porote. sudovi u Republici Srbiji sude''na^snwuJJstava. opšteprihvaćenih pravila medunarodnog prava i potvrdenih međunarodnih ugovora". Javnost suđeiTja obezbeđuje kvalitetniju raspravu pred sudom. Ovo načelo čini suštinu pravne države. Dakle. Po ZPP nacelo zbomosti je izuzetak. Sastav veća zavisi od vrste suda vrste pravne stvari o koioi se odlučuie. To što su sudovi nezavisni u svom radu. Načelo suđenja u veću. ali ni bilo ko drugi. odnosno ovlašćenja u odnosu na ljudska i gradanska prava i slobode urvrduiu se ustavom i zakonom. kada je to predvideno zakonom. Bez nezavisnog sudstva nema "pravne države f3}'NačeIo legaliteta (ustavnosti i zakonitosti). kao i granice niihove vlasti. Saglasno članu 142. jača u moralnom pogledu autoritet suda. kao i materijalno pravo na osnovu koga će se rešavati pojedini sudski sporovi. (6)Načelo učešća građana u suđenju . odnosno sudija. predstavlja iemstvo da će sudovi biti ustanovliem* i organizovani na ternelju zakona i da će suditi na osnovu i u okviru ustava i važećeg prava. Ono predstavlja dodatno iemstvo nepristrasnbštTsuda. javnost se može isključiti tokom eitavog postupka koji se vodi pred sudom ili u delu postupka samo radi zaštite toksSivrio utvrdenih vrednosti. Načelo javnosti je jedno od najznačajnih garancija nezavisnosti sudstva. s tim da se "zakonom može propisati da u odredenim sudovima i u odredenim stvarima sude samo sudije" (clan 142. u suđenju učestvuju i gradani (porotnici).. stepena suđenia i dr. Organizaciia i rad sudova. Ustav i zakon pravno vezuju sudsku vlast. služi kao garancija protiv zloupotrebe slobodnog sudijskog uverenja. ier obezbeduje da se u sudupotpunije i svestranije utvrdi činjenično stanje na kome će sud zasnovati svoju odluku. st. Suđenje u veću treba da bude garancija objektivnosti suda prilikom donosenja sudskih odluka. služi kao podstrek sudiji da se bolie priprema za vodenie rasprave. pa i sudske vlasti ustavu i zakonu nema pravne države. stav 2). Ustava. U suštini ovo rešenje predstavlja konkretizaciju principa utvrđenog u članu 3. garantuie poStovanie zakonom predviđenoe postupka. Sledstveno tome. stav 3). po kome se vladavina prava ostvaruje "povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu". pored profesionalnih sudija. Ustava. zakona i drugih opštih akata. 4. posebno okrivljenog (jer se dokazi protiv njega moraju javno izneti i pretresti). štiti procesni položai učesnika u postupku. 112 . Primena načela javnosti u radu sudova znači da. U Ustavu Srbije stoji "da je svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije zabranjen" (član 149. pored stranaka i drugih učesnika u postupku pred sudovima. ^4)'Načelo javnosti. tj. Saglasno ovoj odredbi. ne znači da su apsolutno nezavisni. ier bez podredenosti vlasti. ne može i ne sme uticati na vršenje sudske vlasti i da se ne može mešati u rad suda.znači da ni jedan nosilac druge državne vlasti. ali i pravičnog sudenja. stav 2. podstiče i širi uverenje u ispravnost i zakonitost sudenja. pošto se zakonom može odstupiti od kolegiialnog sudenia i predvideti da "u odredenim stvarima sudi sudiia pojedinac". itoA a e i o n a l n e bezbednosti^l iavnog reda i morala u demokratskom drultvu. nema apsolutni karakter. Načelo suđenja u veću. bez ikakvih ograničenja. koia se utvrduiu zakonom. s tim štčTsu od ovog pravila moguća odstupania. Veće "unižim sudovima čini najmanje troje sudija.fi|interesa maloletnika^Tprivatnosti učesnika u postupku. ustavnojepravilo da. Načelo zbomosti sudenja.

a VIŠI SUD za područie iednog ili vise osnovnih sudova. z .Osim Prvog osnovnog suda u Beogrdu i Prvog osnovnog suda u Boru. odnosno jedne ili vise opština sa podrucia suda.Sudska vlast u RS pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti. prekih ili vanrednih sudova i .Osnivanje .SUDSKIDANI su dani u koiima sud trainiie obavlja sudsku funkciju izvan svog sedišta. g . v .Prema URS sudska vlast je jedinstvena na teritoriji RS.Osnovni sud. d .Iz ovoga proizilazi da je reč o vertikalnoipodeli strukture sudskog sistema u RS. prekršajni sudovi.OSNOVNI SUD osniva se za teritoriju grada.1 sudovi opšte i sudovi posebne nadleznosti su redovni i stalni sudovi. viši sudovi.Prema ZUR. apelacioni sudovi i Vrhovni kasacioni sud. v . viši i prekršajni sud mogu izvan svog sedišta održavati sudske dane.Sudovi posebne nadleznosti su privredni sudovi. d . a izvan sedišta . Privredni apelacioni sud.VIŠISUD osniva se za podrucje jednog ili vise osnovnih sudova. e . ž .samo kad je to zakonom odredeno.Ova podela ukazuje na horizontalnu strukturu sudskog sistema u RS.Podela sudova na sudove opšte i posebne nadleznosti zasniva se na vrsti predmeta za koje je odredjeni sud nadležan. SUDOVI OPŠTE NADLEZNOSTI a . na teritoriji RS postoje 34 osnovna suda. dj . s obzirom na to da je opština ili grad osnovna administrativno tritoriialna iedinica prema kojoj se određufe područje prvostepenog suda. organizacija.63. VRSTE SUDOVAURS (1) a . uređenje i sastav sudova uređuju se Zakonom o uredienju sudova (ZUR) g . ž . nadležnost. u koiima sude i preduzimaiu druge sudske radnie.Vrhovni kasacioni sudje najviši sud u RS i njegovo sedište je u Beogradu. koja je utemeljena na naeelu hirearhije. ostali osnovni sudovi imaju od 2 do 10 sudskih jedinica izvan svog sedišta. tako da sudovi opšte nadleznosti rešavaju u svim predmetima. s obzirom na to da sudovi sude samo one sporove koji spadaju u niihovu nadležnost j . jer je iskliučena mogućnost osnivatnia privremenih.Sudske radnje preduzimaju se u sedištu suda. koja je zasnovana na načelu adekvatnosti. e . b . osim u onim za koje su nadležni sudovi posebne nadleznosti. z . koja se osniva za deo teritorjie na koioi se prostire sudska nadležnost. b .Ta horizontalna struktura sudskog sistema je od posebnog značaja za osnivanje prvostepenih sudova. odnosno ledne ili vi§e opština.Prema Zakonu o sedištima i podruejima sudova i javnih tužilaštava (ZSPSJT ).Sudska jedinica izvan sedišta osnovnog i privrednog suda odreduie se za teritoriju erada. dj . sudovi opšte nadleznosti su osnovni sudovi. Viši prekršaini sud i Upravni sud.SUDSKA JEDINICA je samostalna organizaciona jedinica izvan sedišta osnovnog ili privrednog suda. 113 .

PRIVREDNI APELACIONI SUD osniva se za teritoriju Republike Srbiie.Mesto. od kojih 2 imaju izvan svog sedištapo dve sudske jedinice.U RS postoji 16 privrednih sudova.Viši prekršajni sud osniva se za teritoriju Republike Srbiie. sa sedištem u Beogradu.VIŠI PREKRSAJNI SUD je sud republiekog ranga.PRIVREDNI SUD osniva se za teritoriju jednog ili vise eradova.U RS postoji 26 viših sudova. ž . dj .V\s\ ptektlajm sud je neposredno viM sud %%OTekrša'vms\i&. \ . u kojem trajno sudi i preduzima ostale sudske tadtvje. m . a 3 privredna suda imaju po jednu sudsku jedinicu u kojoj sude i preduzimaju druge sudske radjne. dan i vreme održavania sudskih dana odreduie predsednik suda.U RS ima 45 prekršajnih sudova.PREKRSAJNI SUD osniva se za teritoriju srada. kao i za pitania unutrašnieg uređenja sudova i primene Zakona o sudijama. za vreme kojih sudi i preduzima druge sudske radnje. odnosno jedne ili vise opština sa područja suda.om. sa sedištern u Beogradu.U RS postoje 4 apelaciona suda. k . za vreme kojih sudi i preduzima druge sudske radnje.Odeljenje izvan sedišta prekršajnog suda odreduje se za teritoriju srada.Apelacioni sud je neposredno viši sud za Viši sud i Osnovni sud. odnosno jedne ili vise opština. 1 .APELACIONI SUD osniva se za područje vise viših sudova. sa sedištem u Beogradu. a Privredni apelacioni sud je neposredno viši sud za privredni sud. nj . odnosno vise opština. Viši prekršajni sud. k . e . d . v .Viši sud je neposredno viši sud za osnovni sud kada je to određeno ZUR . n . od kojih samo osam nemaju odeljenja izvan svog sedišta.Viši sud može izvan svog sedišta da održava sudske dane. b . 1 područje tri osnovna suda. sa sedištem u Beogradu i odeljenjima u Kragujevcu. 114 . Nišu i Novom Sadu. sa sedištem u Beogradu.Prekršajni sud raože imati odeljenje izvan svog sedišta u kojem sudi i preduzima druge sudske radnje. o .Privredni apelacioni sud je neposredno viši sud za privredni sud.Vrhovni kasacioni sud je neposredno viši sud za Privredni apelacioni sud.Može imati odeljenia izvan sedišta.Prekršajni sud može izvan svog sedišta da održava sudske dane. i . Kragujevcu. j . SUDOVI POSEBNE NADLEŽNOSTI a . g . Nišu i Novom Sadu. od kijh 6 pokriva područje dva osnovna suda. lj . z . j . Upravni sud i apelacioni sud. a ostali viši sudovi pokrivaju područje po jednog osnovnog suda.VRHOVNIKASACIONISUD je najviši sud « Republici Srbiji. u skladu sa Sudskim poslovnikom.i .

SUDSKA NAĐL1ŽNOST je pravo i dužnost jednog suda da raspravi odredjenu pravnu stvar. sastavlianie i overa testamenta. 64. b .Zakonom se može predvideti koncentracija nadlemosti u određenim vrstama pravnih stvari. sudska funkcija se raspodeljuje između različitih organa u okviru istog suda. uredienie media. sa sedištem u Beogradu.MESNA nadležnost je pravo i dužnost stvarno nadležnog suda da na određenoj teritoriji vrši sudsku funkciiu.Sudski poslovnik donosi ministar nadležan za pravosuđe. Radi se o zakonom odredenom delokrugu poslova u kojem sud može punovažno vršiti sudsku funkciju. 2) vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki drugi sud. Dakle.UPRAVNI SUD osniva se za teritoriju Republike Srbije. u zavisnosti od prirode spora. odnosno između različitih sudova. zakliucivanje ugovora o dozivotnom izdrzavanju. NADLEZNOST OSNOVNIH SUDOVA (13) a . uz prethodno pribavlieno mišlienie predsednika Vrhovnos kasacionoz suda. sudi u prvom stepenu. . 2) pružanie građanima pravnepomoćL međunarodne pravne pomoći i vršenje drugih poslova odredenih zakonom.Spljašnja organizacija sudova vezuje se za sudsku nadležnost. nroglasenie nestaloe lica za umrlo. z . 3) sporovima o pravima.lj .STVARNA nadležnost je pravo i dužnost određenog suda da. 2) radnim sporovima povodom zasnivania. d . v . obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa.Osnovni sud u prvom stepenu sudi u: 1) stambenim sporovima. u kojima bi postupali samo neki osnovni sudovi sa područja istog višeg suda. dj .lisenie poslovne sposobnosti. BOSINA POTPITANJA l)Ko donosi poslovmk o radu sudova .polaganje stvari u sudski depozit. Sudi na osnovu zakona o 115 .Osnovni sud u prvom stepenu: 1) sudi u srađanskopravnim sporovima. odnosno organa u okviru suda. davanie dozvole za stupanje u brak. 2)Ko donosi akt o 6 unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudu -predsednik suda.FUNKCIONALNA nadležnost je pravo i dužnost određenog suda. 5) sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada.U FUNKCIONALNU NADLEZNOST osnovnog suda spada: 1) odlučivanje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti.Ima odelfenja izvan sedišta. da sprovede odredeni deo postupka ili obavi poiedine poslove u vezi sa odredenom pravnom stvari.OSNOVNI SUD uprvom stepenu: 1) sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset i deset godina. e . i to u Kragujevcu. g . postupakza ođrediivanie naknade za eksproprisanu nepokretnost. ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud. 4) sporovima o naknadi šteie koiii zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom. 3) Koji su vanparnicni postupci . i . Nišu i Novom Sadu u kojima trajno sudi 1 preduzima ostale sudske radnje. m . ostavninski postupak kaoposebni. ako za pojedina od njih nije nadležan drugi sud. postojanja i prestanka radnog odnosa. ž .

Sudi u krivičnom postupku prema maloletnicima. Viši sud u prvom stepenu.(ffl kršenje zakona od strane sudije. 4) izbora i razrešenja organa pravnih lica.Nadalje.r-ttS-"""^ d . s obzirom na to da je vođenje evidencija odredbom člana 14 Zakona o državnoj upravi svrstano u izvršne poslove. . ako nije nadležan drugi sud. 5) u sporovima o obiavliivaniu ispravke informaciie i odgovora na informaciiu i 6) naknadi štete u vezi sa obiavliivaniem informaciie dj . l7 b ^ b .VIŠI SUD uprvom stepenu. ž . NADLEZNOST VISEG SUDA (6) a .||5j ubistvo na mah.Pored ovoga. u krivičnim p ■„?***' stvarima sudi zajfljkrivična dela ( KD) za kojaje kao glavna kazna predvidena kazna *>„*>zatvora preko deset godina. ĆL2) odavanie službene taine. 65. g . sudi i za-^Uj pranje novca. e .U okviru svoje FUNKCIONALNE NADLEŽNOSTI Viši sud uprvom stepenu odlučuje o: CU moibi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoie nadležnostij?! o zahtevima za rehabilitaciiu{3|o zabrani rasturanja štampe i sirenia informacija sredstvima iavnog informisania z . * 2) kolektivnih ugovora. rasne i verske mržnie i netrpeliivostižfćlpovredu teritoriialnog suverenitetasffludruživanje radi rotivustavne dejatnostij^organizovanjej podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina. 3) u sporovima o autorskim i srodnim pravima.vanparnicnom yostupku. sud@ za KD protiv Vojske Srbiie. u okviru svoje STVARNE NADLEŽNOSTI.y . -><x5 a. javnog tužioca i njegovog zjjpenika.Viši sud u prvom stepenu u gradjanskim stvarima sudi u: 1) gradanskopravnim gcM sporovima kad vrednost predmeta spora omogućuje iziavljivanie reviziie.Takode. 3) obaveznog sociialnog osiguranja. (4) pozivanie na nasilnu promenu ustavnog uređenjafŠ] izazivanie nacionalne. 2) u sporovima o osporavanju ili utvrđivanju očinsrva i materinstva. ako nije nadležan drugi sud. žigova i oznaka geografskog porekla ako nije nadležan drugi sud. u prvom stepenu sudi * radnim sporovima povodom: 1) štrajka. 4) u sporovima o zaštiti i upotrebi pronalazaka.Viši sud u drugom stepenu. u okviru svoje FUNKCIONALNE instancione NADLEZNOSTI odlučujeo žaTSamana odluke osnovnih sudova o(jj određivaniu mera obezbeđenia prisustva okrivljenog/Zl o žalbama na odluke osnovnih sudova koje su donete u skraćenom krivičnom postupku/5/) o žalbama na rešenja osnovnih sudova u gradanskopravnim sporovlmaj^Jna presude osnovnih sudova u sporovima male 116 .^) ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaia.0podavanie državne taine. a napitanja kofa nisu regulisana ovim zakonom shodno se primeniuju odredbe ZPP-a.u krivičnim stvarima.nQ1 povredu ugleda strane države III medunarodne organizacije. uzoraka. (^6) silovanje. modela. ako spor niie rešen pred arbitražom.Sudi i u upravnim sporovima povodom matične evidenciie. 9) povredu ugleda Republike Srbiie.

NADLEZNOST PRIVREDNOG SUDA (12) a .Odlučuje o sukobu nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja. Hsova i oznaka seosrafskoe porekla. plovidbi na moru i unuirašn/im vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo. odnosno izmedu privrednih subiekata i drugih pravnih lica u obavlianiu delatnosti privrednih subiekata.p ) U sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima nastalim između privrednih subjekata. modela. privrednih subiekata.| f 0 | o zaMti firme: 117 .Prvostepena STVARNA NADLEZNOST privrednog suda obuhvata sudenja u privrednim sporovima i u privrednoprestupnim sporovima b . z . ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva. 3) Koja KD su u njegovoj nadleznosti. j . 2) privrednih subiekata i drugih pravnih lica u obavlianiu delatnosti privrednih subiekata.Odlueuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka. zadruga ipreduzetnika i niihovih asociiaciia tzv. a kad trgovinski sud-kad spor nastane između 1) domaćih i stranih privrednih društava.privrednih subjekataii) u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drusih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subiekata. k . uzoraka. pa i kad ie u navedenim sporovima iedna od stranaka fizičko lice. a kadsu subiekti spora iz oblasti autorskos prava fizička lica rešava ih viši sud. izuzev sporova o prevmu p utnika. lj . ako za to nije nadležan drugi sud. i .@ U sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadleznosti privrednih sudova.Izvršava krivičnu presudu inostranos suda. 2) Kadaje nadlezan viši sud za sporove iz oblasti autorskog prava. dj -(§)U sporovima koji proizlaze iz primeneZakona o privrednim drmtvima ili primene drugih propisa o organizaciii i statusu privrednih subiekata^fl kao i u sporovima o primeni propisa o privatizacijL e -£f|) U sporovima o siranim ulaeaniima. zadruga i preduzetnika i niihovih asociiaciia.U PRIVREDNIM SPOROVIMA sudi u sprovimajf^) između domaćih i stranih privrednih društava. kad odnosni sporovi nastanu između privrednih subiekata. BOSINA POTPITANJA 1) U kojim sporovima sudi u prvom stepenu u parnici. preduzeća. v -((3)1 U sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka. odnosno između privrednih subiekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subiekata. ž -{f| U sporovima o brodovima i vazduhoplovima.Vrši i druge poslove odredene zakonora.Viši sud vodi postupak za izdavanie okrivljenih i osuđenih lica. tzv. preduzeća. pa i kad ie u navedenim sporovima iedna od stranaka fizičko lice ako ie sa strankom u odnosu rnateriialnog suparničarstva. 4)Kada odlucuje u upravnim stvarima 66. d . kao zajednički neposredno viši sud.vrednosti^5)]o žalbama na rešenia osnovnih sudova u izvršnim i vanparničnim postupeima. g . 1 .

Qdlucuje o priznan/u i izvršen/u stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima nastalim izmedju privrednih subiekata.Privredni sud vrši i druge poslove određene zakonom. u skladu sa zakonom..U okviru svoje FUNKCIONALNE NADLEZNOSTI. 4)Koje su mu ostale nadleznosti. ovaj sud je nadležan za određivanje i sprovođenfe izvršenja. k .SUŽAVATIZBOG MEDIJACIJE! 67.Vodi vanpamime postwke koii proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima.privredne subjekte ili druga pravna liea. 9)Da li ce se nadleznosti privrednog suda Siriti ili sužavati . Odrettuje i sorovodi izvršenie i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima. 118 . p . Privredni apelacioni sud je funkeionalno nadležan da odlučuje o sukobu nadleznosti i o prenosenju nadlelnosti privrednih sudova. r . lj . odnosno izmedu privrednih subiekata i drugih pravnih liea u obavlianiu delatnosti privrednih subiekata. v ~ Uivrđuie pravne slavove radi jedinstvene primene zakona iz nadleznosti privrednih sudova i vrši druge poslove određene zakonom. fakulteta. na osnovu verodostoinih isprava kada se odnose na. banke. 7) Ko vrsi upis u registar . 5) Kad ce resavati sporove iz oblasti autorskog prava. 2)Ukojim sporovima je nadležan. u okviru svoje FUNKCIONALNE NADLEZNOSTI odlučuje o ialbama na odluke privrednih sudova i drugih organa. predstavništva.Određuie ž sprovodi izvršenie i obezbeđuie odluke privrednih sudova.Takode.(m povodom upisa u sudski resistor: j -(pty povodom siečaja i likvidaciie. ni . BOSINA POTPITANJA l)Kada odlucuje uprvom stepenu. ako za to nije nadležan drugi ormniu)>stečaia i reorsanizaciie. 6) Ko se registruje u privrednom sudu . NADLEZNOST PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA (8) a .u stvarima određenim zakonom. odnosno izmedu privrednih subiekata i drugih pravnih lica u obavlianiu delatnosti privrednih subiekata. n -. Subjekti. a odluke izabranih sudova samo kad su donete u sporovima nastalim između privrednih subiekata. Skola. preduzetnici.i .resistrator Asenciie za privredne rezistre . osieuravaiuca drustva. o .Odlueuje o prestanku zaštitne mere ili pravne posiedice osude za privredne prestupe iz svoje nadleznosti.Privredni apelacioni sud. 8) Ko se upisuje u registar . Privredni sud uprvom stepenu nadležan je za vođenie postupka:<Qy za tmis u sudski resistor pravnih lica i drugih subiekata. BOSINA POTPITANJA l)Kada sudi u privrednim sprovima sudi u sporovima koji nastanu između kojih subjekata. rn . 3)Koje sporove trgovinski sud resava bez obzira na to ko su stranke u sporu tj. b ' ^ a k o a e .U PRIVREDNOPRESTUPNIM stvarima Privredni sud u' prvom\ stepenu nadležan je za odlučivanje o privrednim prestupima 1 .PP.ustanove poput apoteka.

Vrši druge poslove određene zakonom. NADLEŽNOST PREKRŠAJNOG SUDA a . s obzirom na to da je Vrhovni kasacioni sud neposredno viši sud za Privredni apelacioni sud. Vrhovni kasacioni sud o pravnim sredstvima odlučuje u veeu od troje sudiia.Apelacioni sud. ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud. g . 70.Odlučuje o jalbama na odluke koje u prekršainom postupku donose organi uprave i vrši druge poslove odredene zakonom.Apelacioni sud je FUNKCIONALNO NADLEŽAN da kao instancioni sud odlučuje o žalbama na odluke/ljjviših sudovas^fl osnovnih sudova u krivičnom postupku. ako za odlučivanje nije nadležan viši sud. NADLEŽNOST APELACIONOG SUDA (10) a . što je jedna od NADLEŽNOSTI ovoga suda IZVAN SUBENJA.68.Vrši i druge poslove određene zakonom. 119 . g . rečje o pravnosnažnim odlukama kako sudova opšte. ako za to nije nadležan organ uprave. b . kao i ofS) prenošeniu mesne nadležnosti prekršajnžh sudova. b .Ako zakonom nije drukčije određeno. d .Vrhovni kasacioni sud odlueuie o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbile. tako i sudova posebne nadleznosti. u okviru svoje funkcionalne nadležnosti. d . odlučuje o sukobu nadleznosti niuh sudova sa svog područja. 69.Odlučuje o prenošenfu nadleznosti osnovnih i viših sudova kada su ti sudovi sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari. b . dj . NADLEZNOST VRHOVNOG KASACIONOG SUDA (10) a .FUNKCIONALNA NADLEZNOST Vrhovnog kasacionog suda usmerena je na ostvarenje pravilne i jednoobrazne primene prava. g-Dakle. starajući se tako o pravilnoj primeni prava.Takode. v .VIŠI PREKRŠAJNI SUD odlučuje o ialbama na odluke prekršainih sudova. uprvom stepenu sudi u prekršajnim postupeima. Upravni sud i apelacioni sud. Viši prekršajni sud. v . ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud^f} na presude osnovnih sudova u srađanskopravnim sporovima.Jednoobraznu primenu prava Vrhovni kasacioni sud ostvaruje i utvrđivaniem načelnih pravnih stavova. odlueuje i u drugim stvarima odredenim zakonom.PREKRŠAJNI SUD. u okviru svoje STVARNE NADLEZNOSTI.U okviru svoje FUNKCIONALNE NADLEŽNOSTI odlučuje off) sukobu nadleznosti prekršajnih sudova. v .

Predsedniku Vrhovnog kasacionog suda prestaje funkcija pre isteka vremena na kojeje izabran:(y na njegov zahtev.Vrhovni sud Srbije odlučuje o zahtevu za reiavanje spornog pravnog pitanja po pravilima postupka za usvajanje pravnih stavova Ne bi trebalo ovo viSe da pita.Predsednik Vrhovnog kasacionog suda bira se na period od 5 godina i ne maze biti ponovo biran (jedino kod njega ne postoji mogućnost reizbora ). v . ž .Daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda i vrši druge nadležnosti određene zakonom. ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud. a sta prethodno pjtanie .Kad u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spomom pravnom pitanju kojeje od prejudicijelnog značaja za odlučivanje o predmetu postupka~pre3 prvostepehim sudovima. Predsednika veea biraju članovi među sobom.Ko cini veliko personalno vece.po tri sudije iz Krivičnog. Veće je nadležno za utvrdivanje razloga za prestanak sudijske dužnosti. b . Veće utvrđuje činjenice i odlučuje u postupku koji je zatvoren za javnost. čiji je mandat dve godine. Ako Vrhovni sud Srbije odluči da rešava sporno pravno pitanje odluku o tome objaviće u Biltenu Vrhovnog suda Srbije ili na drugi pogodan nadin. j . z . ali za svaki slučai pročitati!!!!!!!! ) . pri čemu odluku o razrešenju donosi na predlog Visokog saveta sudstva. u skladu sa zakonom. i .Razmaira primenu zakona i drugih propisa i rad sudova. vise kao potpitanje!!!. na predlog Visokog saveta sudstva. Odluka Veća može biti objavljena u sredstvima javnog informisanja samo izuzetno. 2. IZBOR I RAZRESENJE PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ( najčešće ne pita kao posebno pitanje. zakona koji prestaje da vazi od januara). prvostepeni sud će. 5) Moze li bid ponovo reizabran -iedino on ne moze Q.e .@inastupaniem zakonom propisanih uslova za prestanak sudi'iske funkcije i 1 iffl razreseniem iz zakonom propisanih razloga za razrešenje predsednika suda. 2) Ko predlaze predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Vrhovni sud Srbije je dužan da reši sporno pravno pitanje u roku do 90 dana od dana prijema zahteva.Nadalje.) a . Način rada i odlueivanja ovog tela propisan je Poslovnikom Velikoe personalnoe veća. pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Srbije radi rešavanja spornog pravnog pitanja.Imenuie sudije Ustavnog suda. po službenoj dužnosti ili na predlog stranke. g . Gradanskog i Upravnog odeljenja.Veliko personalno veće čini devet sudija Vrhovnog suda Srbije sa najdužim sudijskim stažom . BOSINA POTPITANJA 1) Nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda u suđenju i izvan suđenja. kao i o/zj prenoseniu nadležnosli sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga.Odluku o prestanku funkciie predsednika Vrhovnog kasacionog suda donosi NS. 3) Ko daje misljenje. kada postoje naročito opravdani razlozi.Odliike Vrhovnog kasacionog suda bitrte za praksu sudova i svi načelni pravni stavovi obiavliuiu se u posebnoj zbirci.Sta ie sporno. bira NS. odnosno utvrđivanje navršenja radnog veka i razloga za razrešenje sudije (clan 56 Zakona o sudiiama. 4) Ko ga bira i na koliko godina. a po pribavlienom mišljeniu opšte sednice VrhovnogTasacionog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine.Predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Vrhovni kasacioni sud odiučuje ođjisukobu nadležnosti između sudova. ukoliko se o tome saglase predsednik Vrhovnog suda Srbije i predsednik Veća.

po pnbavljenom misljenju sudija odeljenja. Predsednik suda uvek može da učestvuje u radu i odlučivanju sednice odeljenja dj .Odeljenja apelacionog suda. j . m .71. Niega. u skladu sa Sudskim poslovnikom. ratnih zloeina i visokotehnološkog kriminala. odeljenje za izvršenje.U poiedinim višim i apelacionim sudovima mogu se obrazovati odelienia za krivična dela protiv Voiske Srbiie.-55.ODELJINJE SUDSK1 PRAKSE postoji u sudu s većim brojem sudija. i -. i .om.G.Odeljenje sudske prakse prati i proučava praksu sudova i medunarodnih sudskih organa i obaveštava sudije.Zajedničku sednicu sazivaju zajedno predsednici odelienia ili predsednik suda. koju mogu sazvati predsednik odelienia ili predsednik suda. d .SEDNICA SVIH SUDIJA je organizaciona jedinica u sudu koju čine sva veća i sve sudije jednog suda. Privrednog apelaeionog suda i Višeg prekršajnog suda razmatraju i pitanja važna za rad područnih sudova. o .I.Prilikom glasania na zajedničkoj sednici potrebno je da se za zaiednički stav izjasni većina članova svakog odelienia./fldaie se 121 . nj .Na sednici sudskog odeljenja razmatra se rad odeljeniafpravna pitaniafnačini pobolisania rada i stručnosti sudija.ZAJEDNIČKA SEDNICA ODELJENJA je organizaciona iedinica u sudu koja se saziva kad ie za razmatranie pravnog pitania potrebna saraditja najmanie dva odelienia. g -U tim sudovima može se obrazovaltodelienie za radne sporove. za krivična dela organizovanog kriminala. 1 .Sudskim odeliemem rukovodi predsednik odeljenja. k .Odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga određuie predsednik suda. sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika i druga pitanja od znaeaja za odeljenje e . a njome rukovodi predsednik suda ili predsednik odelienia u čijem je delokrugu pitanje koje se razmatra. odeljenje za statusne sporove i odelienje sudske prakse.. n . ako te poslove obavljaju najmanje trojica sudija. Ij . sudijske pomoćnike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova. SUDSKA ODELENJA I SEDNICE SVIH SUDIJA Str53. CS C _ _ _ ^ . z . 1 ^ b . Uvišim i apelacionim sudovima postoje odelienia za krivične postupke protiv maloletnika i za radne sporove.U sudovima sa većim broiem veća i sudija pojedinaca koii postupaiu u istoi pravnoi oblasti obrazuje se krivično i građansko odeljenie. postavlia predsednik suda.Na sednici svih sudiiaiQV'razmatraiu se izveštaii o radu suda i sudiiajŽjodlučuje se o pokretanju posfupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih akataiW razmatra seprimenapropisa koiima se uređuiu pitania izdelokruga sudova.Sudsko odeljenje odlučuie na sednici. v . u skladu sa ZUS .SUDSKA ODEUENJA postoje u sudovima u koiima vise veća ili sudiia poiedinaca postupa u istoi pravnoi oblasti. a .

mišljenje o kandidatima TJO. sudije i sudije porotnike iQ/odlucuje o drugim pitanjima važnim za ceo sud p - Sednicu svih sudija saziva Predsednik suda po svojoj inicijativi, na predlog odeljenja ili na predlog najmanje 1/3 svih sudija. r - Sednicom svih sudija rukovodi Predsednik suda i na njoj se može odlučivati ako ioi prisustvuje vise odpofovine sudija. s - Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa, po pravilu se glasajavno. t - Odluke se donose večinom slasova prisutnih sudija.

72. OPSTA SEDNICA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA (5 +)
Str55.-57G.I.

A - Vrhovni kasacioni sud može imati odeljenia. čiji se broj određuje u skladu sa Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda. B - SEDNICU ODELJENJA saziva predsednik odelienia po sopstvenoi inicijativi, na zahtev predsednika suda, ili na zahtev iednog od veća u odeljenju. V - Sednica odeljenja saziva se i akoyj između pojedinih veea nastane nesaglasnost u primeni propisa ihjfJJ ako jedno veće odstupi od pravnog shvatanja prihvaćenog u svojoj praksi ili od pravnog shvatanja koie su prihvatila sva yeea. G - Radom sednice odeljenja rukovodi predsednik odelienia. D - N a sedniei odeljenja Vrhovnog kasacionog suda razmatraju se pitanja iz delokruga sudskih odelienia. Dj - Odluka je doneta kada za nu glasa većina od ukupnog broja sudija odelienia. e - Pravno shvatanie usvoieno na sednici odelienia obavezuje sva veća u sastavu odeljenja. ž - OPŠTA SEDNICA Vrhovnog kasacionog suda je organizaciona iedinica. koju čine predsednik i sudije Vrhovnog kasacionog suda. Z - Opštu sednicu saziva predsednik suda. po potrebi, odnosno na zahtev sudskog odeljenja ili najmanje trećine svih sudija. I - Opšta sednica saziva se i_kad:^))između veća iz razlieitih odelienja ili između različitih odelienia nastane nesaelasnost u primeni propisa/P'kad se u iednom odelieniu odstupi od načelnog pravnog stava i l i ^ kada na sedniei odelienia ne moie da se usvoii pravno shvatanie. J - Opštom sednicom rukovqdi predsednik Vrhovnog kasacionog suda. K - Na opštoj sednici Vrhovnog kasacionog suda^tj usvajaju se naeelni pravni stavovi;fđ}h razmatra se primena zakona i drugih propisa i rad sudovaffl'imeH«/« se sudije Ustavnog suda^idaje se mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda jffi) donosi se Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda ^fpvrše se drugi poslovi odredeni zakonom i Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda. I - Opšta sednica razmatra i ostala pitanja iz delokruga sednice svih sudija. Li - Za punovažno odlueivanje na Opštoj sednici potrebno ie učešće večine sudija od ukupnog broja sudija.

M - Odluke se donose većinom glasova prisutnih sudija Vrhovnog kasacionog suda n - Načelni pravni stav usvojen na Opštoj sednici obavezuje sva veća i odeljenja Vrhovnog kasacionog suda i može da se izmeni samo na Opštoj sednici. BOSINA POTPITANJA 1) O cemu odlucuje u opstoj sednici, 2) Koji pravni lekje moguc protiv odluka ovog suda - ZALBA USTAVNOMSUDU!

73. VISOKI SAVET SUDSTVA (13) a - Visoki Savet sudstva (Savet) je nezavisan i samostalan organ koji obezbeduje i garantuie nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. sa sedištem u Beogradu. b - Savet ima 11 članova, pri čemu su 3 člana -predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) . ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog ođbora NS članovipo poloja'^u. v - Ostalih osam članova su izborni članovi, šest sudija sa stalnom sudijskom funkcijom od koiih je najmanie jedan sa teritoriie AP i i dva ugledna i istaknuta pravnika sa najmanje 15 godina iskustva u struci. od kojihje jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta. g - PredsednikVrhovnog kasacionog suda je uiedno i predsednik Saveta, predstaviia ga i rukovodi niegovim radom. d - Član Saveta, uživa i m u n i t e t kao s u d i i a . Što znači dane može bitepozvan na odgovornost za izraženo mišlienie ili glasanje prilikom donošenja odluka Saveta. dj - Uz to on ne može biti jišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u obavljanju funkcije člana Saveta bez odobrenja Saveta. e -Mandat članova Saveta trajepet g o d i n a , osim za članove po položaju. čiii mandat traie dok im traje osnovna funkciia. ž - Izborni članovi Saveta mogu biti ponovo birani, ali ne uzastopno. i - Za vreme trajanja mandata, sudija koji je clan Saveta ne može biti biran za sudiju drugog suda. j - U okviru svojih N A D L E Ž N O S T I Savet izmedju ostalogi^T) bira sudife za tmmo obavlianie sudijske funkcijeluVodlučuie o nmstanku sudijske fimkcijeiu)"predlaie NS kandidate za izbor sudiia prilikom vrvos izbora na sudijskufunkcijuštpredlaže NS izbor i razrešeniepredsednika VKS ipredsednika suda;(S)predlaže VKS kandidate za sudife Ustavnossuda;(£) imenuie sudije porotnike: (1i) odlučuje o premeštaju, upućivanju i prigovoru o udaljenju sudiiajfflodlučuie o nespofivosti vršenja drugih službi i poslova scLsudifskom funkcifom^odlmme u postupku vrednovania rada sudija i predsednika suda;(|oJ daje saglasnost na program stalne obuke za sudije i zaposlene u sudovima i vrši nadzor nad njegovim sprovodenjem; (FT) utvrdjivanje programa pocetne obuke za sudije,^) daie mišlfenje o izmenama postofećih ili donoseniu novih zakona koii ureduiu položai sudiia, organizaciiu i postupanje sudova, kao i drugih zakona od značajaza obavljanje sudijske funkcije(l^ određuieJamj sudiia i sudiia porotnika za svaki sud^Q^ podnosi godišnii izyeitai o svom radu NS i(!5l[obaveštaya javnost o svom radin^ obavlfaposlovepravosudne uprave izsvoie nadležnostuVnodlučufe o pitaniima imunitetasudifa ičlanova Saveta:/fl$)odluču\f2 o postoianju uslova zanaknadu štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada sudije;
123

k - Savet radi u sednici koju, po sopstvenoj inicijativi ili na predlog najmanje 3 člana Saveta, saziva predsednik, a za održavanje sednica je potrebno prisustvo najmanje 6 članova. Ona može po odluci Saveta biti javna. I - Odluke Saveta donose se većinom glasova svih članova i moraju uvek biti obrazložene, kada je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to zakonom i Poslovnikom propisano.
1 JLi Jo %J Jtv

lj - Izborne članove Saveta bira NS napredlog ovlašćenih predlagaca. m - Ovlaščenipredlagač za izborne članove Saveta iz reda sudija je Savet. n - Ovlašćeni predlagač za izbornog člana Saveta iz reda advokata je Advokatska komora Srbiie. nj - Kandidateza izbornog člana Saveta iz reda profesora pravnog fakulteta predlaže zaiednička sednica dekana pravnih fakulteta u RS, o - Prilikom izbrnog izbora kandidata za članove Saveta iz reda sudija neophodno je da jedan bude iz VKS, Priv. apelacionog suda i Upravnog suda; po jedaniz^pelacionih sudova; viših i prjvrednih sudova; osnovnih sudova; prekršajnih sudova i Višeg prekršajnog suda; i jedan sa teritorije AP. ' p - Kandidat za izbornog člana Saveta iz reda sudiia može da obavlja sudijsku funkciju najmanje 7 godina, a izuzetno ako je iz reda prekršajnih sudova i Višeg prekršainog suda dovoljno je da ima najmanje 7 godina rad. iskustva u pravnoi struci, posle položenog pravosudnog ispita. r - Status kandidata stiče sudiia koga predioži sednica svih sudiia jednog ili vise sudova prema vrsti i stepenu suda, odnosno suda sa teritonje APu kbjimaon vrši sud.funkciju. Izuzetno za sticanje statusa kandidata za izbornog člana Saveta iz reda sudija VKS. Višeg prekrs.. Priv. apelacionog suda i Upravnog suda nije potreban predlog Opšte sednice, odnosno sednice svih sudija, već se status kandidata stiee prijavom. s - Predsednik suda ne može biti kandidat za izbor u Savet. t - Sudije biraju kandidate za Savet tajnim glasanjem s tim da svako glasa za kandidata sa liste kandidata vrste, odnosno stepena suda u kojem vrši sud. funkciju. Pored toga sudija sa teritorije AP, pored liste kandidata, glasa i za listu kandidata za sudove sa teritorije AP. ć - Ako izborni clan Saveta bez opravdanog razloga ne stupi na funkciiu u roku od 30 dana od dana izbora u NS, smatrace se da nije ni izabran i posle toga Savet organizuje ponovljene izbore od 60 dana. PRESTANAK FUNKCIJE u - Članovima po položaju prestaje funkcija u Savetu kada im prestane funkcija po osnovu koie su postali članovi Saveta. i-Izbornim članovima prestaje funkcija u Saveti^l| trainim gubitkom radne sposobnosti za obavljanje funkcije člana SavetajfSlostavkorn na članstvo u Savetu.Oistekom mandata iff!' razrešeniem. * h - Izbornim - članovima Saveta iz reda sudija prestaje funkcija u Savetu i prestankom sudiiske funkciie. članovima iz reda advokata brisaniem iz hnenika advokata. a članovima iz reda profesora prestankom zvania profesora pravnog fakulteta. c - Izborni clan Saveta se razrešava funkcije pre isteka vremena na kojeje izabran ako funkciiu člana Saveta ne vrši u skladu sa Ustavom i zakonom i ako bude osuđen za krivično del o na bezuslovnu kaznu zatvora, odnosno za krivično delo koie ga čini nedostoinirn za vršenje funkcije člana Saveta.

Kad stranka ili drugi učesnik u postupku podnesuJERIIIJŽBU. 74. odnosno profesora pravnog fakulteta mogu podneti njihovi ovlašćeni predlagači. sudiie porotnike i dr. Sudska uprava detaljnije se ureduje Sudskim poslovnikom.Odluku o razrešeniu. w . donosi Narodna skupstma dž . red i tačnost u sudu.Savet će u roku od 7 danapo prijemu inicijative oceniti verovatnost razloga zbog kojeg se razrešenje traži i ako bceni da razlozi za razrešenje nisu učinjeni verovatnim.Sudsku upravu čineposlovi koji služe VRŠEN JU SUDSKE VLASTL pre svega: 4 uredivanje unutrašnieg poslovania u sudu^ozivanje i rasporedivanje sudiia porotnika. omogućiti članu Saveta eye se razresenje inicira. g. nalaže otklanjanie nepravilnosti i sprečava odugovlačenje u radu. BOSJNA POTPITANJA 1) Sastav 2)Delokrug 3) Izbor 4) Koliko im traje rnandat. y -Odluku o pokretanju postupka razrešenja donosi Savet u roku od 15 dana od prijema iniđjatTve iitom Odlukom može se izreći i mera udaljenja do okončanja postupka za razrešenje.Predsednik suda predstavlia sud.. x . ali ne i ustavna zalba.Iniciiativu za razrešenje izbornog člana Saveta može podneti svaki član Saveta. ^ .Izbornorn članu će se omogućiti da se iziasni o svim navodima od značaja za donošenje odluke o razrešenju.poslove. pre donošenia odluke o pokretanju postupka. imao ie vise clanova -13 od koga su dva bila iavna tvzioca. v .?finansiisko i materiialno poslovanie suda i overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu. stara se o održavaniu nezavisnosti sudiia i ugledu suda i vrši druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom. Savet će pismeno obavestiti podnosioca da jnicijativa nije prihvaćena.Predlog za razrešenie Savet donosi u roku od 30 dana od danapokretania postupka. . a posebno iz reda sudija može podneti i predsednik bilo kog suda. a iz reda advokata.č . na osnovu odluke sednice svih sudija. zamenike JT. predsednik suda dužan je da je razmotri i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti podnosioca pritužbe. SUDSKA UPRAVA U RS (3) a . da se o navodima iniciiative iziasni. odreduie branioce po službenoj dužnosti po azbučnom redu sa liste advokata koje dostavlja advokatska komora. 3 poslovi vezani za stalne sudske veštake i tumače^razmatranje pritužbi i predstavki. š .Kada prihvati iniciiativu Savetće. PREDSEDNIK SUDA b .Predsednik suda obezbeđuje zakonitost. rukovodi sudskom upravom i odgovoran ie za pravilan i blaeovremen rad suda. predlasaoie NS iavne tuzioce.samo zalba ustavnom sudu. Protiv odlukafogtela niie bio dopusten upravni spor 6) Kojipravni lekse maze ulozitiprotiv odluke ovoga tela . 5) Razlika izmedju visokog saveta sudstva i nekadasnjeg visokog saveta pravosudia-osim razlike u nazivu. i tada se clan Saveta se obavezno udaljuje do donošenja odluke NS.^vodenje statistika i izrada izveštaianzvršenje krivičnih i prekršajnih sankciia.

Poslovi pravosudne uprave koje vrši VISOKI SA VET SUDSTVA su:1utvrdivanie opštih smernica za unutrašnje uredenje sudovafvođenje ličnih listova sudija. v .Sud ima jednog ili vise ZAMENIKA predsednika suda. koji POMAŽE predsedniku suda u sudskoj upravi i samostalan je u poslovima koji su mu povereni.Predsednik neposredno viieg suda ima pravo da NADZIRE sudsku upravu nižeg suda.Kada sud ima vise od jednog zamenika predsednika suda.Pravosudna uprava se stara o sprovođeniu zakona i drugih propisa u vezi sa uređenjem i radom sudova.kao i predsednika neposredno višeg suda. k . kao i sve podatke o radu. koji donosi predsednik suda? nadzor nad postupaniem u predmetima u propisanim rokovima i postupaniem po pritužbama i predstavkamaAredlaganie dela budžeta za investicije. o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštavaju se i ministar. a sve u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe.Poslove pravosudne uprave vrše Visoki savet sudstva i ministarstvo nadležno za pravosuđe.Predsednik neposredno višeg suda može naložiti neposredaiyiiid u rad nižeg suda.Ako je pritužba podneta preko ministarstva nadležnog za pravosuđe. utvrđivanje godišnieg rasporeda poslova. o čemu se saeinjava pismeni izveštaj. d . predsednik suda odreduje jednog zamenika koji ga zamenjuje. toku postupka. OVLAŠĆENJA PREDSEDNIKA NEPOSREDNO VIŠEG SUDA j . z . dj . g . ž . kao i da pri nečinjenju predsednika nižeg suda PONESE AKTE iz njegovog delokruga. sudija porotnika i sudskog osobljafpredlaganie dela budžeta za rad šudova za tekuće rashode i raspodela ovih sredstavaAršenje nadzora nad namenskim korišćenjem budžetskih sredstava i vršenje nadzora nad finansijskim i materijalnim poslovanjem sudova.Predsednik suda ne može poveriti odlučivanje o pravima sudija na osnovu rada. PRAVOSUDNAUPRAVAURS (15) a . odlučivanje o radnim odnosima sudskog osoblja. Sekretara suda raspoređuie predsednik suda.Poiedine poslove sudske uprave predsednik suda rnože poveriti zameniku predsednika suda ili predsednicima odeljenra. višeg suda ili Visokog saveta sudstva.Poslovi pravosudne uprave koje vrši MINISTARSTVO NADLEZNO ZA PRA VOSUĐE su:1praćenie rada sudova^rikupljanie statističkih i drugih podataka^davanie saglasnosti na pravilnik o unutrašnioj organizaciji i sistematizaciii radnih mesta u sudu. i . e . odlukom predsednika suda. kao i o udalieniu sudije i sudiie porotnika sa dužnosti. 75. koji zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti. predsednik neposredno višeg suda i Visoki savet sudstva.Predsednik neposredno višeg suda može traziti od nižeg suda obaveštenia o primeni propisa. opremaniu i 126 . u skladu sa Sudskim poslovnikom. b .Sud ima SEKRETARA suda. 1 . projekte i druge programe za rad pravosudnih organafstaranje o smeštainim uslovima.

vođenie upisnika i pomoćnih knjiga:^ostupanje sa spisima: i'h postupanie po predstavkama i pritužbama. znanju stranih jezika i druge podatke.Podatke koje lični list sadrži Visokom savetu sudstva prosleđuje predsednik suda i odgovoran ie za niihovu tačnost. ^naplata novčanih kazni. pravosudnom ispitu. j . dj -Ništav ie svaki pojeđinačni akt pravosudne uprave. ž . uspehu na studijama. i .Bližu sadržinu i obrazac ličnih listova propisuje Visoki savet sudstva. u skladu sa propisima kojima se ureduje zaštita podataka o ličnosti. z . nadzor nad finansiiskim i materijalnim poslovanjem sudova i Visokog saveta sudstva^uređenje i razvoj pravosudnog informacionog sistema^uređenie. zvaniu ili zanimaniu. objavlienim stručnim i naučnim radovima. pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika.%dredivanie obaveze predsednika suda pri dostavljanju podatakapotrebnih za vodenje ličnih listovarWipravnieka praksa. sudiiu porotnika i zaposlenog u sudu. imovinskom stanju. stambenim prilikama i druge podatke vezane za rad i položaj sudije. d . mesec i godinu rođenja. dan. podatke o prebivafTštu. prebivalištu.Organi koii imaju podatke koji se upisuju u lični list dužni su da ih dostave Visokom savetu sudstva.Sudskim poslovnikom propisuju se UNUTRAŠNJE UREĐENJE I RAD SUDA. mesto. pripravničkoj praksi. odnosno pravosudni organ uz saglasnost ministarstva nadležnog za pravosude. znanju stranih jezika. Sudski poslovnik Ij . ocenama rada. pre svega: uredenje i rad odelienja i ostalih unutrašnjih jedinica suda. disciplinskim merama. kojim se dira u samostalnost i nezavisnost suda i sudija i tu ništavost utvrdjuje Upravni sud. upućivanju na rad u drugi sud.Lični list sudije porotnika i zaposlenog sadrži ime i prezime. ime roditelja. datumu navršenja radnog veka. postavljanje i razrešenje sudskih veštaka i tumača.f postupanie sudskog osoblia sa strankama. k . troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi. razvoj i održavanje baze pravnih propisafl-azvoj i sprovođenje kapitalnih proiekata i drugih programa za pravosudne organe.obezbedeniu sudova. ra .Sudski poslovnik donosi MINISTAR NADLEŽAN ZA PRAVOSUfiE. kao i lice na koie se podaci odnose ako ih je ono saopštilo. ocenama rada. kretanju u službi. udaljavanju sa dužnosti. vođenje statistika i izrada izveštaja o radu. L i č n i list e . prestanku duinosti.Podaci koje sadrži lični list jesu službena tajna i mogu da se obraduju i koriste samo u svrhu primene Zakona o uredjenju sudova i zakona kojim se uređuje položaj sudija. završenom pravnom fakultetu.Visoki savet sudstva vodi lični list za svakog sudiiu. podatke o rođenju. postupanie sa sudskim depozitima: uvođenje zajedničkih službi u mestima s vise sudova i 127 . vodenim krivičnim postupeima. uz prethodno pribavljeno mišlienie predsednika Vrhovnog kasacionog suda.Kapitalne rashode izvršava ministarstvo nadležno za pravosude. završenoj školi. kretaniu u službi.Lični list sudije sadrži ime i prezime. rad zaiedničke sednice odeljenja i sednice svih sudijaA)baveštavanie iavnosti o radu sudova^vođenje postupka i dostavljanje odluka na iezicima nacionalnih maniinafpružanie pravne pomoći i održavanje sudskih danafpružanje međunarodne pravne pomoćij^evidentiranje. 1 .

drugih pravosudnih organa. a pravosudnu Visoki Savet sudstva i Ministarstvo pravde 6) Koji akt kojije od znacaja za rad sudova donosi ministar 7) Cilj pravosudne uprave-sprovodienie zakona i drmih propisa u vezi sa uredieniem i radom sudova 8)Sia radi ministarstvo pravde. 5} Razlika izmedju pravosudne i sudske uprave-sudsku upravu vrse sudovi. sudskog osoblja. kaoTrazlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.Administrativni tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u ^edjsLtu suda. kao i druga pitanja uređenja i rada suda. pojedini poslovi mogu se obavljati i u sudskim jedinieama. predsedniku neposredno višeg suda.Primenu Sudskog poslovnika nadzire MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA PRAVOSUDE. izbor i statusna pitania nosilaca pravosudnih funkciia: stručno usavršavanie zaposlenih u pravosudnim organima i orsanima za prekršaje: međunarodnu pravnu pomoć. amnestiiu i pomilovanie. veštačem'e. BOSINA POTPITANJA . odnosno odelieniima izvan sedišta suda. izuzev upravnos spora. odeljenje za prepis. izvršenje sankciia.Ministarstvo pravde obavlia poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršaiirna. 128 . postupakpredsudovima.l)Ko donosi Sudskiposlovnik ko ga donosi i sta uredjuje 2) Ko donosipravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu -predsednik suda 3)Staje pravosudna uprava i ko vrši poslove pravosudne uprave 4) Koji su poslovi pravosudne uprave poslovanjem sudova. drugih učesnika u sudskom postupku i svih koji svoje poslove obavljaju u sudu. nasleđivanie. pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom deistvu odluka Ustavnog suda. ekespediciju poste l si. ormnizaciiu i rad pravosudnih organa i orsana za prekršaie. advokaturu i druge pravosudne profesiie. oblimcione odnose. odevanie sudija. nj . SUDSKI POSLOVNIK -videti 75 pitanje u okviru pitanja o Pravosudnoj upravi 77.Za potedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizaeione jediniee pisarniee kao što su: prijemna kancelarija.Posle nadzora sačinjava se zapisnik koji se dostavlia predsedniku suda u kome je vršen nadzor.ne. 9) Maze li pravosudna uprava vrsiti nadzor nad zakonitoscu odluka .Predsednik neposredno višeg suda dužan je da (u roku koji odreduje se Sudskim poslovnikom) obavesti predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra nadležnog za pravosude o merama preduzetim da se uočeni nedostaci otklone^rokovima za otklanianie nedostataka. koje poslove vrsi ministar pravde. b . predšeo^nk°uVKS i ministru nadležnom za pravosude. Nadzor nad primenom Sudskog poslovnika 1* n . o . ORGANIZACIJA I RAD SUDSKE PISARNICE U RS (1) a . Lice koje vrši nadzor može biti samo ono koje ispuniava uslove za izbor sudije suda eiji rad nadzire. a ako je to celishodniie. stranaka. to radi visi sud 76. kao i druse poslove određene zakonom.

Hronološki se uvode u popis i oznaeavaju im se listovi druga pismena. ako se tim pismenom osniva nov predmgt. Popis spisa . Pismena se ulažu u omot spisa i lepe redom kojim su uvedena u popis sisa tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg datuma. dj . sudiju pojedinca i službu. koji se stavlja ispred skraćenog naziva upisnika. a ovaj nadležnog sudiju. deli primljena pismena radnicima koji su rasporedom odredjeni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici. gde je rok za okončanje postupka 90 dana.Pisarnica predaje predmete u rad nadležnom veću. moraju se starati da se sa predmetima pažljivo rukuje i da pismena budu uvek propisno sredjeria i zalepljena. g . Tekstovi se ne smeju šarati i po njima pisati primedbe.Pismena koja se odnose na predmete u toku združuju se s tim predmetima.Sastavni deo broja predmeta može biti i brojčana oznaka sudije . ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema.Razuman rok/e element bez koga nemaprava na pravicno sudienie Odredjuje se od slucaja do slucaja. Primljena i rasporedjena pismena zavode se u odgovarajuae upisnike onog dana i pod onim datumom kada su primljena. odnosno u odeljenjima izvan sedišta suda. vodilac upisnika obaveštava o tome upravitelja pisarnice. tehničko organizacionih potreba suda. Vraćene dostavnice. 129 . kao što je kod radnih sporova predvidjeno Zakonom o radu da se moraju okončati u roku od 6 meseei ili kod smetanja poseda. ukoliko dalja radnjane treba da se izvrši u pisamici. Izuzetno zahtev za sprovodjenje istrage i optužnica lepi se. odnosno odeljenja. promene godišnieg rasporeda poslova i si. radom odseka ili odeljenja rukovodi šef odseka. U popis spisa unose se pismena po redu prijema.Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice.predsednika veaa (primer: K 70/93-01).. Dostavnice odnosno govratnice oznaeavaju se u gornjem desnom uglu crvenom olovkom malim slovima.v .Takodje kod pojedinih postupaka su odredjeni rokovi trajanja. Oznaka predmeta na omotu sadrži broj veća kome je predmet dodeljen u rad. O primljenim predmetima u veću i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zaduženju sudiie . Kada se primeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovodjenjajedinstvenog postupka.jedinicama.). sud.jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama. što se konstatuje u primedbi popisa spisa Sve sudije i radnici koji postupaju po predmetu. Kretanje predmeta-evidentira se u upisniku obienom olovkom u rubrici za kretanje predmeta. Predaja pismena u rad. odnosno odeljenjima izvan sedišta odredjuje Predsednik suda u zavisnosti od obima poslova u sudu. Ne unose se u popis spisa kratki izveštaji bez važnosti za tok postupka (dostava adrese i si. NADZOR NAD SUDOVIMA U R S U POGLEDU POSTUPANJA U ROKOVIMA (S) a . pod nadzorom upravitelja pisarniea. unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koji se odnose i lepe se na odluci. odnosno sudiji pojedincu i službama. Predmeti hitne prirode predaju se odmah i preko reda.Kada je pisarnica podeljenja na vise odseka ili odelienja. d . 78. odnosno odseka pisarnice. pismena sa odredjenim rokovima.predsednika veća. koji istovremeno može voditi i poslove pojedinih organizaeionih jedinica pisamice. Oznaka predmeta sastoji se od skraćenog naziva upisnika. Telegrami. rednog broja i poslednja dva broja godine u kojoj je primljeno pismeno zavedeno u upisnik (primer: K 70/93). RAD PO PRIMLJENIM PISMENIMA U PISARNICI Osnivanje predmeta . kao i dryga hitna pismena uvode se u upisnik pre ostalih i odmah dostavljaju nadležnom odeljenju. Pisamica predaje predmete i pismena sudijama i službama preko dostavne knjige za sud. Združivanje . b . Ovaj razumni rok je konkretizovan kroz određene rokove postupanja. odnosno povratnice za lieno dostavljanje po kojima su dostavljene odluke.Poslove koji će se obavljati u sedištu suda. koje propisuje nacionalno zakonodavstvo. koja se vodi posebno za svako veae.Ove org.Prilikom osnivanja predmeta vodilac upisnika uvodi u popis spisa prvo pismeno na osnovu koga je predmet osnovan i oznaeava broj listova.Upravitelj pisarnice.

pravično i u razumnom roku.JAVNOST se mole iskljuciti tokom eitavog postupka koji se vodi pred sudom ili u delu postupka.Nizom propisanih sankeija za disiplinske prekršaje. predvidjena je i odgovornost sudiia za štetu koju prouzrokuie nezakonitim ili nepravilnim radom i za koju odgovara RS. utvrdi da su u toku sudskoe postupka kršena ljudska prava i osnovne slobode i da jepresuda zasnovana na takvom kršenju ili da ie presuda izostalq zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku. a on je u obavezi da obavesti ministra pravde. d . ako je slep. PRAVO NA PRAVICNO SUDJENJE ( ) 4 cl. kao i o opttdbama protiv njega. dj . npr.Ministarstvo pravde može da kontroliše samo da li sudovi postupaju u zakonskim rokovima. kao stalno radno telo. na zahtev ministarstva nadležnog za pravosude.Prema Zakonu o sudiiama. predsednika neposredno viseg suda i VKS suda o merama koje je preduzeo da otkloni te nedostatke.Osim toga duznost je predsednika suda da zahteva red i tacnost u sudu i otkianja nepravilnosti i odugovlacenja u radu. preko svojih nadzornika i ukazuje predsedniku suda na uocene nedostatke. b -Svakome se jemči pravo na besplatnog prevodioca7a^oTTi^wrlTirne~rizume jezik koji je u službenoj upotrebi u sudu i pravo na besplatnog tumača. neopravdano kašnienie u izradi odluka 130 . suda. kao što su povreda načela nepristrasnosti. BOSINA POTPITANJA 1) Staje razuman rok 2) Da li su odredjeni rokovi Irajanja pojedinih parnica. organa_dokaže da je šteta prouzrokovana namerno Hi krajnjom nepainjom. s tim da se RS može od sudiie tražiti naknadu. samd'radi zaštite interesa naeionalne bezbednostifjavnog reda i morala u demokratskom društvuf kao i radi zaštite interesa maloletnika ili^rivatnosti učesnika u postupku. e . ukoliko se pravnosnažnonf odlukom suda ili dr. URS Pravo na pravično suđenje a .Visoki savet sudstva ima komisiju za vrednovanieradasudija i predsednika sudova. a trazi se izdrzavanje) r3okazni jostupak^ g . u skladu sa zakonom. jedna od nadležnosti Saveta i jeste da odiučuje o postojanju uslova za naknadu štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada sudije.organizacije qji je RS član.y . g .Kod od^lovačenie roka sudija eeni W u spora^ezjnu sporajnacaj spora za stranku (ako je u pitanju maloletno dete.Nadzor nad postupanjem u predmetima u propisanim rokovima i postupanjem po pritužbama i predstavkama ministarstvo nadlezno za pravosudje kao jedan od poslova to pravosudne uprave. neopravdano odugovlačenie postupka.Svako ima pravo da nezavisan. ne mešajući se u samostalnost i nezavisnost suda i sudija (u smislu da ne smeju odredjivati sudijama kako ce resiti predmet) u suprotnom akt Ministarstva je ništav.O postojanju uslova za naknadu isplaćenog iznosa odlueuje Visoki savet sudstva. d . iz radnih sporova : J) Sta se sve ceni kod odugovlacenja roka 4) Ko vrsi nadzor 5} Sta moze da kontrolise ministarstvo pravde 79. med. 32. v . e . gluv ili nem. odnosno odlukom Evropskog suda za ljudska prava ili drugog međ. nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud. javno raspravi i odluei o njegovim^mvimajjobavezama^ sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka.

131 . POSTUPAK ZA IZBOR a .Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije. privrednog suda i Višeg prekrsainog suda(l0j godina za sudiju apelaeionog suda. b . a za kandidate koji dolaze iz sudova obavezno je pribavljanje mišljenja sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat. teškog narušavanja ugleda i poverenia javnosti u sudstvo. glasniku RS'MJzprijavu se podnose i dokazi o ispunjavanju uslova za izbor. g . v . &\-POSEBNl USLOVI se odnose na radno iskustvo u pravnoj struci poslejK)s]|j)oIoženog pravosudnog ispita. g . e . usled čijeg činjenja se može yokrenuti postupak za razrešenie sudije.Prijave za izbor se podnose Savetu. osposoblienost i dostoianost sudijske funkcije. Privrednog apelacionog suda i Upravnog suda.OPŠTI USLOVI: državljanstvo RS. umanjenje plate do 50% do jedne godine i zabrana napredovanja u trajanju do tri godine.Prilikom izbora i predlaganja za izbor sudije zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu i vodi se računa o odgovarajućoj nacionalnoi zastuplienosti. v .Jispunjavenost opštih uslova za rad u državnim organimafzavršen pravni fakultet5položen pravosudni ispit i stručanost.i dr. b . kao i mišljenje sedniee svih sudija neposredno viseg suda. u roku od 15 dana od dana objavliivania oglasa u „SI./f2*godina za sudiju VKS. kao i ocena rad a.Dostojnost podrazumeva moraine osobine koje sudija treba da poseduje ijxmasanje u skladu sa tim osobinama. Visoki savet sudstva posebno ceni i yrstu poslova koie ie kandidat obavljao nakon položenog pravosudnog ispita.USLOVI ZA IZBOR mogu se podeliti na opšte i posebne.Visoki savet sudstva pribavlja podatke i mišljenja o stručnosti. osposobljenosti i dostojnosti kandidata.(Cgodina za sudiju višeg suda. a to su@godine za sudiju prekrsainog suda^f/godine za sudiju osnovnog suda. d . a naroeito zastarevanja predmeta i ako je nastupila veća šteta u imovini stranke u postupku. za koje se izriču javna opomena.. d .Izbor sudija oglašava Visoki savet sudstva (Savet) u „SI. glasniku RS" i drugom sredstvu javnog obaveštavanja koje pokriva celu RS.Savet može obaviti razgovor sa prijavljenim kandidatima. Štiti se i pravo na pravično sudjenje. ako je kandidat sudijski pomoćnik.Prilikom predlaganja kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Opšti važe za sudije svih sudova. dok se ispunjenje posebnih uslova zahteva za izbor u sudove odredjene vrste i stepena. IZBOR SUDIJA I IMENOVANJE SUDIJA POROTNIKA (6) a .Osposobljenost podrazumevayestine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta. kao i teških disciplinskih prekršaja usled kojih je došlo do ozbiljnog poremećaja u vršenju sudske vlasti.licne 80. BOSINA POTPITANJA 1) U koje prava i slobode spada .

v . na predlog ministra nadležnog za pravosude. naknadu za izgubljenu zaradu i pravo na nagradu.Sudija ima pravo žalbe Ustavnom sudu na odluku Visokog saveta sudstva. d .Odluku o tome donosi Visoki savet sudstva na predlog predsednika suda i o njoj obaveštavaMS. poslovi i postupci koji su oprečni dostoianstvu i nezavisnosti sudije ili štetni po ugled suda.Za sudiju porotnika može biti IMENOVAN punoletni državljanin RS koji je dostojan funkcije sudije porotnika. apredsednik VKS polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom.Svaka ojjuka o izboru je obrazložena i objavljuje se u „Službenom glasniku RS". i .Sudija koji je izabran stupa na funkciju na svečanoi sednici svih sudija u sudu za koji je izabran i time mu prestaje ranija funkcija u drugom sudu.. i .Sudije na stainu funkciju bira Visoki savet sudstva.Sudija porotnik ne može biti advokat ni pružati pravne usluge i stručne savete uz naknadu.i udaljenje traje do oKoncanji"postupka.Pre predlaganja.Predsednik suda udaljuje sudiju porotnika sa funkcije ako je protiv njega pokrenut postupak za KD zbog koga može biti razrešen ili postupak za razrešenje.Sudija porotnik polaže zakletvu pred predsednikom suda za koji je imenovan.Sa funkcijom sudije porotnika nesp_oj]vesu i druge službe. u momentu imenovanja ima manje od 70 godina života. pri čemu se obavezncst bira ako je tokom trogodišnjeg mandata je ocenjen sa ocenom „ izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju". " b .Za sudiju porotnika može biti imenovano punoletno lice koje. a uslove i visinu naknade i nagrade propisuje Visoki savet sudstva. dj . z ..Smatra se da sudija nije izabran ako bez opravdanih razloga ne stupi na funkciju u roku od 30 dana od dana izbora. ministar pribavlja mišljenie suda za koii se imenuje sudija porotnik. sudija polaže zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine. g . među kandidatima koje je predložio Savet.Pre stupanja na funkciju. ž . m ._koji seprvi put bira. k . e . j . j . z . IMENOVANJE I POLOZAJ SUDIJE POROTNIKA a .Na sudije porotnike shodno se primenjuju odredbe o sudijama.Sudija koji je prvi put biran i tokom trogodišnjeg mandata je ocenjen ocenom . ako se radi o sudiji koji je prvi put biran.NS bira sudiju. dj .Visoki savet sudstva predlaže Narodnoj skupštini jednog ili vise kandidata za izbor na jedno sudijsko mesto. k .ne zadovoljava" ne može biti biran na stalnu funkciju.Sudija koji je izabran na stalnu sudijsku funkciju ne polaže ponovo zakletvu.''o znanju/stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama sudskih stvari. 1 . e . BOSINA POTPITANJA a) Kopredlaze sudije? 2) Ko ih bira? 3) Pod kojim uslovima? 4)Kad se smatra da sudija nije izabran? 132 .Sudiju porotnika imenuje Visoki savet sudstva. Ij .Sudija porotnik ima pravo na naknadu froškova nastalih na funkciji. 1 .Pri imenovanju vodi se računa o^polu/starosti/zanimanju i 'društvenom položaju kandidata. koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.Sudija porotnik imenuje se na 5 godina i može biti ponovojmenovan.

U skladu sa tim. ako je šteta učinjena namerno ili krajnjom nepamjom. nastupanjem zakonom propisanih uslova (kad sudija navrši radni vek. dj . uz nieeovu saglasnost.Sudiji PRESTAJE RADNI VEK kad navrši 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja. funkcije mogu podeliti na(fQ'prestanak sud. kad navrši radni vek. Visoki savet sudstva sudiji može produžiti radni vek za još dve godine.81. po sili zakona. odnosno poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom. pravnosnažnom sudskom odlukom.Odluku o prestanku sudijske funkcije u svim slučajevima donosi Visoki savet sudstva i ona se objavljuje se u „SI. a 1 g . kao i ako ne posbew^J**6 bude izabran na stalnu funkciju. b .Zahtev može biti povučen dok Savet ne odluči o njemu ili dok ne protekne rok od 30 dana od dana podnošenja zahteva.Kad je odlukom Evropskog suda za ljudskaprava ili drugog međunarodnog suda. utvrđeno da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepainjorn Republika Srbiia može tražiti od sudije naknadu isplaćenog iznosa. v . kad trajno izgubi radnu sposobnostffijrazrešenje. g . v . b . odnosno međunarodne organizacije čiji je Republika Srbija clan. U torn slučaju se zahtev ne razmatra do okoneanja postupka za razrešenje.Izuzetno. ODGOVORNOST ZA STETU KOJA NASTANE RADOM SUDIJAI SUDIJA POROTNIKA (3) a . ' ^ c U i ^ e> RepuBIika Srbiia može tražiti od sudije naknadu isplaćenog iznosa.funkciju^ po sili zakona tj.Prema URS sudiji prestaje sudijska funkcija1na njegov zahtev. " ~ * ■<")■ 82. osim ako je pefereaut posle pokretanja postupka za razresenje. z . glasniku RS".Iz toga sledi da serazlozi za prestanak sud. po zahtevu predsednika suda.Pismeni ZAHTEV sudija podnosi Visokom savetu sudstva.Za štetu koju sudija prouzrokuje nezakonitim ili nepravilnim radom odgovara Republika Srbiia. utvrdeno da su u toku sudskog postupka krsena ljudskaprava i osnovne slobode i da jepresuda zasnovana na ^^ takvom krsen/uWi da jtpresuda izostala zbog kršenja prava na suđenje u razumnomroRu. na zahtev sudije i u slučaju neizbora na stalnu sud. sudijska funkciia prestaie protekom pomenutog roka od 30 dana ili danom koji Visoki savet sudstva navede u svoioj odluci. PRESTANAK FUNKCIJE I RAZRESENJE SUDIJA I SUDIJA POROTNIKA (4) XOZ. kad trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje sudijske funkeije) ili razrešenjem iz zakonom predviđenih razloga. a o zahtevu se odlueuje u roku od 30 dana od dana podnošenja. na zahtev ministarstva nadležnog za pravosuđe. 2- e . d .Kad je konaenom odlukom Ustavnog suda. funkcije po osnovu ustava tj. 133 .O postojanju uslova za naknadu isplaćenog iznosa odlučuje Visoki savet sudstva.

o .Ustavni sud svojom odlukom može odbiti žalbu ili usvoiiti žalbu i poništiti odluku o prestanku funkcije i ta odluka je konačna. ako sudija dobije ocenu „ne zadovoliava". pratećom dokumentacijom i tokom postupka i da sam ili preko zastupnikapruži objašnjenja i dpkaze za svoje navode. kao i da svoje navode usmeno izloži pred Visokim savetom sudstva. shodno kriterijumima i merilima za vrednovanje rada sudija. * — — . "j .VISOKI SAVET SUDSTVA je dužan da sprovede postupak i donese obrazloženu ODLUKU u roku od 45 dana od dana dostavljanja akta kojim se postupak pokreće.Funkcija sudije porotnika PRESTAJE ako bude ukinut sud u kome obavlja funkciju. PRESTANAK FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA t .Nesiručnim se smatra nedovolino uspešno vrsenie sudiiske funkciie. ć .Sudija ima pravo da odmah bude obavešten o razlozima za pokretanje postupka. predsednik VKS i ministar nadležan za pravosude. -~—«===-—__ p .Inicijatiyu za razrešenje sudije može podneti svako lice.predsednika neposredno višeg sudai samog sudije. s . odluku za upućivanje na obavezan zdravstveni pregled donosi Visoki savet sudstva. u . prestaje sudijska funkcija danom isteka trogodišnjeg mandata. sudija ima PRAVO ŽALBE USTAVNOM SUDU.Postupak vodi i odluku donosi Visoki savet sudstva. nj . kad ^nestrucno vrši funkciju ili zbogfučinjenog teskog diseiplinskog prekršaia. predsednik neposredno višeg suda.utvrđuje Visoki savet sudstva. 3 j . utvrduje činjenlce i odlučuje u postupku zatvorenom za javnost. k . da se upozna s predmetom. ministra nadležnog za pravosuđe.Razloge za razrešenie . m . 1 .Protiv odluke Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije. ^razrešenjem i istekom mandata.Kad se pojavi sumnja u postojanje_RADNE SPOSOBNOSTI za obavljanje sudijske fitnkcije. 134 .Postupak u kome se utvrđuju razlozi za prestanak funkcije sudije porotnika pokreeu predsednik suda.Sudiji prestaje sudijska funkcija kada se na osnovu mislienia stručne komisije nadležnog organ a utvrdi da je zbog zdravstvenog stanja nesposoban za vrsenje sudiiske funkciie. predsednika neposredno v^eg^sudaTpredsednika VKS. dok se postupak za razrešenje pokreće se predlogom predsednika suda. r . organa nadležnih za vrednovanje rada sudiie i Disciplinske komisiie. u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. n .Sudija se RAZRESAVA kad ie osuđen za KD na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo de|o koie ga čini nedostoinim sudijske funkcije.Sudiji se može produžiti radni vek samo zbog završavanja rada na zapoeetim predmetima.Pravnosnažna odluka o prestanku funkcije objavljuje se u „SI glasniku RS". napredlogpreBsednikasuda. a ne prestaie zbog navršenja radnog veka. a NE BUDE IZABRAN NA STALNU sudiisku funkeiiu.Sudiji koji je prvi put biran. lj .i .

v . SUDIJSKIPMPRAVNICI. „ističe se" i „naročito se ističe". sudsku praksu i pravnu literaturu. „dobar".U Vrhovnorn kasacionom sudu postoji zvanje savetnika VKS. d . lj . i . u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o oceni.Sudijski pripravnik prima se u osnovni. savesnost. izraduje nacrte sudskih odluka.Ako nije raspoređen u odeljenje suda. viši. tehniekim. preduzimljivost i objavljeni stručni i naučni radovi. 1 _ Vi§i sudijski saradnik čiji je rad najmanje dve godine uzastopno ocenjen sa „naročito se ističe" može steći zvanie sudskog savetnika i ako ne ispuniava uslove za sudiiu višeg suda.Pri prijemu sudijskih pripravnika naročito se vodi raeuna o nacionalnom sastavu stanovništva.Za SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA prima se lice koje je završilo pravni fakultet i ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima.Rad sudijskog pomoćnika ocenjuje jednom godišnje.Broj sudskog osoblja određuje predsednik suda. računovodstvenim. SUDSKI SA VETNIK vrši stručne poslove značajne za sudsko odeljenje ili ceo sud. koji je u službenoj upotrebi u sudu. Merila za određivanje broja sudskog osoblja utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa. koje se stiče u skladu sa Poslovnikom o uredenju i radu Vrhovnog kasacionog suda. odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na ieziku nacionalne manjine. e .83. aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciii radnih mesta u sudu.Sudijski pomoćnici stiču sledeća zvanja: sudiiski saradnik. informacionim i ostalim pratećim poslovima značajnim sa sudsku vlast. j .Pri ocenjivanju vrednuiu se obim i kvalitet posla. z . privredni i prekršajni sud u radni odnos na 3 godine nj . u skladu sa kadrovskim planom. g . na koje pomoćnik irna pravo da uloži prigovor radnoro telu Visokog saveta sudstva.Zvanje sudskog savetnika postoji u sudovima republičkog ranga. n . a zvanje VIŠEG SUDIJSKOG SARADNIKA lice koje posle položenog pravosudnog ispita ima najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoi struci. po pribavljenom mišlieniu sednice odelienia u koje je rasporeden. izrađuje nacrte pravnih shvatanja.Predsednik suda donosi rešenje o oceni sudijskog pomocnika. b . dj . viši sudiiski saradnik i sudski savetnik. usvojena pravna shvatanja priprema za objavljivanje i samostalno ili uz nadzor i uputstva sudiie vrši poslove određene zakonom i Sudskirn poslovnikom. predsednik suda.Ocene su: „ne zadovoljava". „zadovoljava". VOLONTERI I SLUZBENICI U SUDU a . s tim da ukoliko je u toku kalendarske godine radio kraće od 6 meseci ne oeenjuje se za tu godinu.Zvanje SUDIJSKOGSARADNIKA može steći lice koje ima položeni pravosudni ispit. osnovu kriterijuma koje utvrduje Visoki savet sudstva. proueava pravna pitanja. o .Sudsko osoblje čine sudiiski pomoenid sudiiski pripravnici i državni službenici i nameštenici zaposleni na administrativnim.Zvanje sudskog savetnika može steći onaj ko ispunjava uslove za sudiju višeg suda. m .SUDIJSKI POMOĆNIK pomaže sudiji.Prvenstvo imaju kandidati koji su pravni fakultet završili sa visokom prosečnom ocenom. mišljenje se pribavlja od sudije ili veća s kojim sudijski pomoćnik radi. 135 . k . STRUCNI SARADNICI.

( j | . odnosno spor. 84.Program obuke sudijskih pripravnika i sudijskih pomoćnika propisije institucija nadležna za obuku u pravosuđu.Postoji vise vrsta arbitraža koje rešavaju spoljnotrgovinske sporove.Arbitražni sud sačinjavaju jedan arbitar (arbitar pojedinac) ili trL odnosno vise arbitara (arbitražno veee). ž . arbitrabilnost sporova). banke.One su osnovane za neodređen broj sporova. Nakon okončanja spora. osim sporova za koje je određena iskliučiva nadležnost suda. Arbitraža se može ugovoriti samo za sporove koii su podobni da se podvrgnu arbitraži (tzv. ARBITRAZE I MIROVNA VECA (4) a .T o su imovinski sporovi o pravima kojlma stranke slobodno raspolažu. r-Diplomirani pravnik može biti primljenjiaobuku u sud radi sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje pravosudnog ispita bez zasnivanja radnog odnosa rVQLONTERl s . ć . administratora (ili sekretarijat).Institucionalne arbitraže imaju sedište.). Sudsko osoblie dužno je da savesno i nepristrasno vrši svoje poslove i euva ugled suda. berze i druge relevantne institucije. v -Najznačajnijaje podela na institucionalne (stalne) i ad hoc (privremene) arbitraže. i . j .Spor može da se rešava putem arbitraže samo na osnovu sporazunLa stranaka.Može se ugovoriti samo za iedan odredeni pravni odnos. obaveze.Sudijski pripravnik i sudijski pomoenik može određeno vreme biti upućen na obuku u drugi sud. stalnu organizacionu strukturu. itd.Sporazumom o arbitraži stranke poveravaiu arbitraži rešavanje svoiih budućih ili nastalih sporova iz određenog pravnog odnosa. ocenjivanje i odgovornosti sudskog osoblja primenjuju se propisi koji uređuju radne odnose državnih službenika i nameštenika.j)rirodi spora. nacionalnosti arbitrate.Mogu se kategorizovati po različitim osnovama (prema strankama u sporu.Na zasnivanje radnog odnosa i na prava.Arbitre sporne stranke same delegiraiu. /e^-Ad hoe arbitraže se uspostavljaju iskljueivo za jedan određeni spor. uz saglasnost Visokog saveta sudstva. a ne za sve pravne odnose između određeriih lica. m . trgovačka udruženja. listu arbitara i pravila postupka. dj .Ako je sporazumom o arbitraži predviđeno vise arbitara. njihov broj mora da bude neparan. strueno usavršavanje. Stranke same~imaiu mogućnost da odrede način na koii ee se postupak voditi. lj . državni organ ili organ jedinice LS. k . u zvanju sudiiskog saradnika. eminentni strucnjati iz relevantnih oblasti.Sudijski pripravnik koji je na pravosudnom ispitu ocenjen sa „položio sa odlikom" prima se u radni odnos na neodređeno vreme. a imenovani arbitri su.p . uglavnom.Ovu vrstu arbitraža osnivaju privredne komore. t . z .Sporazum o arbitral! za rešavanje budueih sporova može biti sadržan u odredbi ugovora koji ureduje pravni odnos (arbitražna klauzula) ili u posebnom ugovoru koji se odnosi samo na arbitražu (sporazum o arbitraži). d . 136 . 1 . ad hoc arbitraža prestaje da postoji. b .

koju vrši poseban organ uprave. „Obavezno uputstvo" je nalog neposredno višeg javnog tužioca nižem javnom tužiocu i nalog javnog tužioca zameniku javnog tužioca da preduzme određene radnje u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. potvrdenog medunarodnog ugovora i propisa donetog na osnovu zakona a . NAČELO SAMOSTALNOSTI a .Dakle. reč je o pravosudnoj funkciji. b . v .Javni tužilac i zamenik javnog tužioca ie samostalan u vršenju svoiih ovlašćenia. potvrdenog medunarodnog ugovora i propisa donetog na osnovu zakona. g . g .Institucija javnog tužilaštva uredena je u skladu sa sledećim načelima^' načelom samostalnosti^S) načelom monokratskog uređenja)(đ) načelom hijerarhjjske podređenosti i načelom nedeljivosti. zakona. zakona. 3.Samostalnost funkcije javnog tužilaštva u odnosu na nosioce vlasti zajamčenaje zabranom bilo kakvog uticaja na rad javnog tužilaštva i na postupanje u predmetima od strane izvršne i zakonodavne vlasti: korišćenjem javnog položaja. 85.Samostalnost funkcije javnog tužilaštvaprema učesnicima u postupku ogleda se u tome što se javno tužilašrvo pri pokretanju postupka. FUNKCIJA JAVNOG TUZILASTVA I NACIN NJENOG OBAVLJANJA U RS (5) (načela pita kao posebno pitanje) a .Osnivanje. b .A JAVNO TUZILASTVO ******* NAPOMENA . (ZJT) d . 2 . 138 .„Javni tužilac" je Republički javni tužilac i drugi javni tužioci. b . „Javnotužilačka funkcija"je funkcija javnog tužioca i flinkcija zamenika javnog tužioca.Javno tužilaštvo čine JT. po pravilu.Samostalnost javnotužilačke funkcije zajamčena je i odredbom ZJT .a prema kojoj javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu Ustava.Javno tužilaštvo je samostalan državni organ kojigoni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima merejza zaštitu ustavnosti i zakonitosti. v -Prema URS i ZJT Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu Ustava. sredstava javnog informisanja ili na bilo koji drugi način kojim može da se ugrozi samostalnost u radu javnog tužilaštva. rukovodi načelom legaliteta i oficijelnosti gonjenja. zamenici JT i osoblie javnog tužilaštva. Iz ove odredbe proizilazi funkcionalna samostalnost javnog tužilaštva. izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju značenje: 1.Funkciju javnog tužilaštva vrše Republički javni tužilac (RJT) i drugi javni tužioci (JT) u skladu sa zakonom. d . organizacija i nadležnost javnog tužilaštva ureduju se Zakonom o javnom tužilaštvu.PREMA ZAKONU O JAVNIM TUZILASTVIMA (ZJT).

f-i) UVID U PREDMET NIŽEG JT a .Sukob nadležnostrtzmeđujav/t/A tužilacaposebne nadleinosti međusobno i sukob nadležnostiy*av«iA tujilacaposebne nadleinosti i drugih javnih tužilaca rešava Republički JT.Osnovno javno tuiilaštvo]t niže u odnosu na vise javno tužilaštvo. v . NAČELO HIJERARHIJSKE PODREĐENOSTI a .Obavezno uputstvo izdaje se u pismenoj formi i mora sadržati razlog i obrazloženie za njegovo izdavanje. b . odgovoran je za radjavnog tužilaštva i za svoj rad NaroSnoj skuptini. a niže javno tužilaštvo neposredno višem javnom tužilaštvu.Ovakvo obavezno uputstvo Republički /Tmože da izda svakom JT. d -Niii JTkoji smatra da je obavezno uputstvo nezakonito i neosnoyano može izjaviti PRIGOVOR.SUKOB NADLEŽNOSTI izmedu javnih tužilaca rešava neposredno viši JT koji je nadreden javnim tužiocima koji su u sukobu nadležnosti. g -Svaki JT je podređen Republičkom JT i svako javno tužilaštvo Republičkom javnom tužitaštvu.Odnos hijerarhijske podređenosti između javnih tužilaštava ostvaruje seffluvidorn u predmet nižeg JT(5) obaveznim uputstvima. g . b . Republički JT ima pravo da izvrši uvid u svaki predmet. d-JT odgovara za rad javnog tužilaštva i za svoj rad RJT i NS. v . dj . ali i opšteg karaktera. b . a vise javno tužilaštvo je niže u odnosu na apelaciono javno tužilaštvo.^1 devoluciiom. OBAVEZNA UPUTSTVA a . (jlsupstitucijom. d . 139 . g .Svi u javnom tužilaštvu podređeni su Republičkom JT. v .Neposredno viši JT ima pravo da izvrši uvid u svald predmet nižeg JT.v -RJTrukovodi radom i predstavlja javno tužilaštvo.Javno tužilaštvo posebne nadleinosti i apelaciono javno tužilaštvo je niže u odnosu na Republičko javno tužilaštvo.Prigovor se podnosi preko JT koji je izdao obavezno uputsrvo i koji je dužan da u roku od tri dana od dana prijema prigovora preispifa obavezno uputstvo koje je izdao. dj -Zamenici JT odgovaraju za svoj rad JT. sa obrazloženjem.Niji JT podređen je neposredno višem JT. Republickom JT u roku od osamdanTo^danaprijema uputstva. a niži JT i neposredno višem JT. koji nakon toga neodložno dostavlja predmet neposredno višem JT.Zahtev za uvid dostavlia se nižem JT.Radi ostvarivanja principa nadredenosti.Obavezna uputstva mogu biti poiedinačnoe. ' "" e .Neposredno viši JT može izdati nižem JT obavezno uputstvo za postupanie u poiedinim predmetima kada postoji sumnia u efikasnost i zakonitost niegovog postupanja. dj .

JTodgovara za rad javnog tužilaštva i za svoj rad RJT i NS. sa obFažIoženjem. g . OBAVEZNA UPUTSTVA a .RJT rukovodi radom i predstavlja javno tužilaštvo. b . a vise javno iužilaštvo je niže u odnosu na apelaciono javno tužilaštvo. dj -Zamenici JT odgovaraju za svoj rad JT. b . dj . 139 . Republičkom JT. b .Obavezna uputstva mogu biti poiedinačnog. a niže javno tužilaštvo neposredno višera javnom tužilaštvu.Osnovno javno tulilaštvo je niže u odnosu na vise javno tužilaštvo. NAČELO HIJERARHIJSKE PODREĐENOSTI a . Republicki JT ima pravo da izvrši uvid u svaki predmet. v .SUKOB NADLEŽNOSTI izmedu javnih tužilaca rešava neposredno visi JT koji je nadreden javnim tužiocima koji su u sukobu nadležnosti.Svaki JT]Q podređen Republiekom JT i svako javno tuiilaštvo Republiekom javnom tužilaštvu.Odnos hijerarhijske podređenosti između javnih tužilaštava ostvaruje seOluvidomu predmet nižeg J T ^ obaveznim uputstvima.Sukob nadleznostrtzmedu/avntA tužilacaposebne nadležnosti međusobno i sukob nadleznostiy'avn/A tužilacaposebne nadlemosti i drugih javnih tužilaca rešava Republicki JT.Prigovor se podnosi preko JT koji je izdao obavezno uputstvo i koji je dužan da u roku od tri dana od dana prijema prigovora preispita obavezno uputstvo koje je izdao.Zahtev za uvid dostavlia se nižem JT.Niži JT koji gmatra da je obavezno uputstvo nezakonito i neosnovano može izjaviti PRIGOVOR.@devoluciiom.Neposredno viši JT ima pravo da izvrsi uvid u svaki predmet nižeg JT.u roku od osam dana°odlJana prijema uputstva.Obavezno uputstvo izdaje se u pismenoj formi i mora sadržati razlog i obrazloženie za njegovo izdavanje. v . a niii JT i neposredno višem JT. v . g . ffi:'Supstituciiom. d .Ovakvo obavezno uputstvo Republicki JT mole da izda svakom JT. koji nakon toga neodložno dostavlja predmet neposredno višem JT. dj . d . g . d .Radi ostvarivanja principa nadredenosti.v .Neposredno viši JJmože kdati nižem JT obavezno uputstvo za postupanje u pojedinim predmetima kada postoji sumnia u efikasnost i zakonitost niegovog postupanja.Svi u javnora tužilaštvu podređeni su Republičkom JT.Javno tujilaštvo posebne nadlejnosti i apelaciono javno tufflaštvo je niže u odnosu na Republieko javno tužilaštvo. odgovoran je za radjavnog tužilaštva i za svoj rad NaročTnoj skupstini. " "* e . UVID U PREDMET NIŽEG JT a . ali i opšteg karaktera.Niži JTpodređen je neposredno višem JT.

g . u kom slučaju je dužan da donese obrazloženo Eešenja v .Protiv obaveznog uputstva Republičkog JT prigovor nije dopuslen.Protiv rešenja Republičkog JT prigovor nije dopušten.u tK. ž . d . Postupakše smatra okončanim. može doneti odluku koiom stavlja van L snage svoje obavezno upuTštvo i u torn slučaju prigovor se ne dostavljaRJT.Niii JTkoii smatra daje rešenie neposredno višeg JT neosnovano može izjaviti prigovor Republičkom JT u roku od osam dana od dana prijema rešenja. kada je nadležni JT sprečen iz pravnih ili stvarnih razloga da postupa u pojedinom predmetu. b .JT koji je izjavio prigovor je dužan da postupa po uputstvu do odluke neposredno višeg JT.Zamenik JT koji smatra daje obavezno uputstvo nezakonito i neosnovanp može izjaviti prigoyor. a radi efikasnijeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga.U suprotnom.Republički JT izdaje.Zamenik JTmoie bez posebnog ovlašćenja da preduzme svaku radnju na koju je JT ovlašćen.Izuzetno. i . neposredno višem JT u roku od osam dana od dana prijema uputstva. j .Do supstitueije dolazi usled sprečenosti nadležnog JT da iz pravnih iii stvarnih razloga postupa u pojedinom predmetu b . %-JT može svome zameniku izdati obavezna uputstva za rad i postupanje.Obavezno uputstvo JT izdaje u pismenoj fofmi i ono mora da sadrži obrazloženje za njegovo izdavanje. u kom slučaju je dužan da donese obrazloženo rešenje g . delotvomosti i jednoobraznosti u postupanju. Prigovor se podnosi preko JT koii ie izdao obavezno uputstvo 140 .Neposredno viši JT. "dj -Kadaje u pitanju unutrmnja nadređenost. u postupku preispitivanja.Neposredno viši JT može preduzeti sve radnje za koje je ovlašćen niži JT. Republički JT dužan je da donese odluku u roku od 15 dana od dana prijema prigovora na rešenje. ali i na predlog Kolegijuma Republičkog javnog tužilaštva DEVOLUCTJA d^u jr V Zrpeq/-^cn H^ H< ^ a . ojpšta obavezna uputstva za postupanje svih JT radi postizania zakonitosti.e .€T a . odnosno odluke Republičkog JT. e .Neposredno viši JT može ovlastiti drugog nižeg JT da postupa u stvari iz nadležnosti drugog nižeg JT. k . i .U suprotnom. u okviru jednog javnog tužilaštva postoji odnos nadređenosti izmedi/JTJ nieeovih zamenika. u postupku preispitivanja.Do donošenia odluke po prigovoru niži JT ne može preduzimati radnie u predmetu. u pismenoj formi. SUPSTITUCIJA t^ujHA* ^ t7)?e^^£7Z^ H. u kom slučaju je dužan da donese obrazloženo rešenje o tome. j .Zamenik JT dužan je da lzvrši svejadnje koje tnu JT poveri. v .Neposredno viši JT. ž . sa obrazloženjem. raože doneti odluku kojom stavlja van snage svoje rešenje i u torn slučaju prigovor se ne dostavlja Republičkom JT.Prigovor se podnosi preko višeg JT koji jedoneo rešenje i koji je dužan da u roku od tri dana od dana prijema prigovora preispita rešenje koje je izdao.Opšta obavezna uputstva Republički JT može izdati po službenoj dužnosti. dj . Republic!« JT dužan je da donese odluku u roku od 15 dana od dana prijema prigovora na obavezno uputstvo. " z . Republički JT može ovlastiti Tužioca za organizovani kriminal da postupa u pojedinom predmetu iz nadležnosti drugog tužioca.

Tuzilastvo za organizovani kriminal može imati odeljenja van svog sedišta. Ij -Zamenik JJkoji je izjavio prigovor je dužan da postupa po uputstvu do odluke neposredno višeg JT. može doneti odluku da stavi van snage svoje obavezno uputstvo l u torn slučaju prigovor se ne dostavlia neposredno višem JT.Ukoliko JT ne stavi van snage svoje obavezno uputstvo. u skladu sa posebnim zakonom. b . u granicama svog ovlašćenja. u postupku preispitivanja.JT. sedište i područja apelacionih.Osnivanje.Javno tužilaštvo može imati posebno odeljenje. viših i osnovnih javnih tužilaštava uređuju se posebnim Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i . 141 . na koje je izjavljen prigovor. U RS postoje 34 javna tužilaštva. čiju nadležnost vrše osnovni javni tužioci ( JT) Osnovni JT postupa pred osnovnim sudom i vrši nadležnost osnovnog javnog tužilaštva. v ^ l S a c a j ovoga načela ogleda se u tome što promena predstavnika javnog tužilaštva u toku jednog postupka ne utiče na punovažnost preduzetih procesnih radnji. u skladu sa posebnim zakonom. prema ZJT zamenik JT može bez posebnog ovlašćenja da preduzme svaku radnju na koju je JT ovlašeen. radnja koju je. 3) visa javna tužilaštva. 4) osnovna javna tužilaštva i 5) javna tužilaštva posebne nadležnosti./Tkqii je izdao obavezno uputstvo dužan je da u roku od tri dana od dana prijema prigovora preispita obavezno uputstvo koie ie izdao. v . koje se obrazuje za gonjenje određenih krivičnih deia. b . 4 NAČELO NEDELJIVOSTI a .Javno tuzilastvo RS čine: 1) Republičko javno tuzilastvo.Republičko javno tuzilastvo. preduzeo zamenik JT obavezuje tuzilastvo u celini.k . 3) Sta znaci princip supstitucije. 2) apelaciona javna tužilaštva. n -Neposredno viši /Tdužanje da donese odjuku u roku od osam dana od dana prijema prigovora na obavezno uputstvo.Mada se javno tuzilastvo odlikuje hijerarhijskom strukturom. 4) Sta ako JT da zameniku JT nezakonito uputstvo 86. =— ■ m . d . 1 . nj . osnivaju se za teritoriiu RS.Odluka neposredno višeg JT po prigovoru je konačna. Osnovni JT u sedištu privrednog suda postupa i pred tim sudom. BOSINA POTPITANJA 1) Koji principi (načela) su odznačaja. Tuzilastvo za organizovani kriminal i Tuzilastvo za ratne zločine. OSNOVNO JAVNO TUZILASTVO abvg- Osniva se za područje osnovnog suda. ORGANIZACIJA I RAD JAVNOG TUZILASTVA (7) VRSTE JAVNIH TUŽILAŠTAVA a . dužan je da prigovordostavi neposredno višem JT.Pritom. pa i kada ie ona protivna uputstvu JT. 2) Sta znaci princip devolucije.

g .Osniva se za teritoriju RS i ima sedište u Beogradu. JAVNA TUŽILAŠTVA POSEBNE NADLEŽNOSTI a -Javna tužilaštva posebne nadležnosti su Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine. b .Osniva se za teritoriju RS i ima sedište u Beogradu.Apelaciono javno tužilaštvo osniva se za područje apelacionog suda.d .Takođe.Osnovno javno tulildštvo je niže u odnosu na vise javno tužilaštvo.Može osnivati svoja odeljenja izvan svog sedišta. b .U RS postoji 26 viših javnih tužilaštava.Nadzire i usmerava područna osnovna javna tužilaštva na način propisan ZJT . v -Nffi .Predstavlia ga tužilac za organizovani kriminal koji postupa pred nadležnim sudovima u prvom i drugom stepenu.Vise javno tužilaštvo je niže u odnosu na apelaciono javno tužilaštvo. b -Apelacioni JT vrši nadležnost apelacionog javnog tužilaštva i nadležan je da postupa pred apelacionim sudom i drugim sudovima i organima. VISE JAVNO TUŽILAŠTVO a ./Tpodreden je neposredno višem JT. g . a niže javno tužilaštvo neposredno višem javnom tužilaštvu g . d .SUKOB NADLEŽNOSTI između JT posebne nadležnosti međusobno i sukob nadležnosti javnih tužilaca posebne nadležnosti i drugih JT rešava Republički JT.Javno tužilaštvo posebne nadležnosti je niže u odnosu na Republičko javno tužilaštvo. TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL a . d .To je tužilaštvo posebne nadležnosti. . g -Apelacioni JT u sedištu Privrednog apelacionog suda postupa i pred tim sudom.Osnivaju se za teritoriju RS. b . sa sedištem u Beogradu. b . v . u vezi sa krivičnim delom organizovanog kriminala i vrše druge poslove u skladu sa zakonom.om APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO a . v . v . suda postupa i pred tim sudom.Visi JTvrš\ nadležnost višeg javnog tužilaštva i nadležan je da postupa pred višim sudom i drugim sudovima i organima na način propisan zakonom dj . TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE a -Nadležno je da postupa u vezi sa KD protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih medjunarodnim pravom I teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. nadzire i usmerava osnovna i visa javna tužilaštva sa svoje teritorije.Vise javno tužilaštvo osniva se za područje višeg suda.Apelaciono javno tufflastvo je niže u odnosu na Republičko javno tužilaštvo.

vršeći pri tome radnje na koje je posehnim zakonima ovlašćen.Svaki JT je podređen Republičkom JT i svako javno tužilaStvo Republičkom javnom tužilaštvu. privredne prestupe i prekriaje.Odluka o odlaganju ili prekidu izvršenja prestaie da važi ako JT u roku od 30 dana od njenog prijema ne uloži vanredno pravno sredstvo. RepJibMki JT može preneti njegovu nadležnost nadrugo javno tužilaštvo istog ili višeg stepena.Može osnivati svoja odeljenja izvan svog sedišta.) nadzire rad javnih tužilaštava i sprovođenie uputstava. 143 . " g . 3) prati i proučava praksu javnih tužilaštava i sudova. sa sedištem u Beogradu. b . vanparničnom i drugom postupku. dj . NADLEZNOST I OVLASCENJA JAVNOG TUZILASTVA (3) OPŠTA NADLEZNOST a .Republički JT je na čelu Republičkog javnog tužilaštva i vrši nadležnost javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti RS. u okviru nadležnosti organa pred kojim postupa. ZAHTEV ZA ODLAGANJE I PREKID IZVRSENJA ' tf" ( ^°^" a . JT postupa pred sudom i drugim državnim organom. 2. v .Nadležan je i da: 1.) vrši druge poslove određene zakonom.Ako javno tužilaštvo ne može da vrši nadležnost. Republički JT postupa neposredno i preko svoiih zamenika. zajedno sa dokazom da je uložio vanredno pravno sredstvo. PRENOŠENJE NADLEŽNOSTI a .U slučaju usvajanja zahteva JT odlaganje ili prekid izvršenjatraje do donosenia odluke o vanrednom pravnom sredstvu JT.Republičko javno tužilaštvo je najviše javno tužilaštvo u RS.) ulaže vanredna pravna sredstva u skladu sa zakonorn. a ako je izvršenje počelo organu koii ga sprovodi. REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO a .JT posrupa u granicama svoie stvarne i mesne nadležnosti.Kod gonjenja za KD. b . b . d .JT može zahtevati odlaganje ili prekid izvršenja odluke kad smatra da postoje razlozi da se vanrednim pravnim sredsrvom pobija odluka doneta u sudskom ili drugom postupku. preduzimajući radnje na koje je zakonom ovlašćen. d . upravnom. 4.U poslovima Iz svoje nadležnosti.Zahtev se podnosi oreanu koii dozvoliava izvršenie odluke. izvršnom.g _ predstavlja ga tuiilac w mine zločine koji postupa pred nadležnim sudovima u prvom i drugom stepenu i vrše druge poslove u skladu sa zakonom. 87.JT postupa u parničnom. g . v . v .Republički JT nadležan je da postupa pred svim sudovima i drugim organima u RS i da preduzima sve radnje na koie je javno tužilaštvo ovlašćeno.

po pribavljenom mišlieniu nadležnog odbora Narodne skupstine. ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA IZUZECE a .Prema ZJT. ■^■nM'Tt ■ 11111«— fT). ^) položio pravosudni ispit iffijSdostoian je funkcije JT. u skladu sa zakonom. a o zahtevu za izuzeće /rneposredno viši JT.b . bira zamenike javnih tužilaca za trajno obavljanje funkeije.Mandat JT traje šest godina i može biti ponovo biran. ukoliko se već ne nalaze u javnom tužilaštvu. koji je(^| završio pravni fakultet. 0tr Narodna skupstina. za JT i zamenika JT može biti izabran:(T>državljanin RS koji{l) ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima. ({%).po bilo kom osnovu. z .JT bira Narodna skupstina. u istom ili drugom iavnom tužilaštvu. bira NS. polaže zakletvu pred predsednikom NS. pre stupanja na funkciju. na predlog Vlade. d . i . IZBORJAVNIHTUZILACAINJIHOVIHZAMEMKAPOURS (6) £jp. lj .Izbor JT i zamenika JT oglasava DVT u „Službenom glasniku RS" .Prilikom predlaganja i izbora kandidata za javnotužilačku funkciju zabranjena je diskriminaciia.Prijave se podnose DVT u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.DVT. fop.Zamenik JT zameniuie JT pri vršeniu tužilačke funkciie i dužan je da postupa po njegovim uputstvima. v . b-Državno vece tufflaca (DVT) donosi odluku o izuzeću Repubiiekog JT. 1 . p . "" e . dj .Mandat zameniku JT koji je prvi put izabran na funkciju traje tri godine. .Republički JT polaže ZAKLETVU pred Narodnom skupstinom.Odluku o izuzeću zamenika JT donosi JT.JT i zamenik JT koji je izabran iz reda iavnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca nepolaže ponovo zakletvu. bira za zamenika JT lice koje se prvi put bira na ovufunkciju.DVT pribavlja podatke i mišljenja o stručnosti. na predlog DVT. 0. 88.DVT odlučuje i o izboru zamenika javnih tužilaca koji su na stalnoj funkciji u drugo ili vise javno tužilaštvo. m . osposobljenosti u radu i dostojnosti kandidata od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj strucL n .Republički JT vrši nadležnost javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti RS. po pribavljenom mišljenju Kolegijuma Republičkog javnog tužilaštva.Republički JT bira se na period od lest godina i može biti ponovo biran. o-JTi zamenik JT koji se prvi put bira.Uz prijave se podnose dokazi o ispunieniu uslova za izbor.Republičkog JT. Ovo su opšti uslovi. b . na predlog Vlade.Prenošenje nadležnosti traje dok se ne stvore uslovi za rad nadležnog iavnoR tužilaštva.

Na ovu odluku dopušten je prigoyorDVT.Protiv odluke Republičkog JT o udaljenju kada ono niie obavezno. g . b . u roku od osam dana.Ako udaljenje nije obavezno odluku donosi RepubMki JT. JT. e . IMUNITET {a}. Z J J . v-Odluku o obaveznom udalieniu zamenika JT donosi JT. ' g . a odluku o udaljenju Republičkog JT donosi DVT.u JT i zamenik JT ne mogu:(jf| biti na funkciji u organima koii donose y^^w\e'> propisejf2)u organima izvršne vlasti. .frX. osim ako se radi o krivičnom delu kršenja zakona od strane JT.Sa javnotužilačkom funkcijom nespojivi su i druge funkcije. s .Protiv odluke DVTo udaljenju kada ono nije bilo obavezno. pravosnažnog okončania postupka za razresenie ili pravosnažnog okončania krivičnog postupka.^) ne mogu biti članovi političke stranke. t .JT i zamenik JT ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje u vršenju tužilaeke funkcije. UDALJENJE SA FUNKCIJE a .Prema ZJT .0 odluci Republičkog JT i DVT obaveštava se Narodna skupština.Prigovor se podnosl u roku od~tri dana. odnosno zamenika JT. poslovi ili privatni interesi nespojivi sa tužilačkom funkcijom. a o obaveznom udaljenju JT neposredno viši JT.. ($>.JT i zamenik JT stupaju na funkciju na svečanoj sednici u javnom tužilaštvu za koje su = izabrani.B) javnirn službama jfflorganima pokraiinske * ^ ^ 'A^A. o čemu odluku donosi RJT.Smatra se da JT i zamenik JT niie izabran ako bez opravdcmog razloga ne stupi na funkciiu u roku od 30 dana od dana izbora na funkciju. NESPOJIVOST TUŽILAČKE FUNKCIJE a-PremaURS zabranjenoje politieko delovanje iavnih tužilaca i zamenika iavnih tužilaca. odnosno zamenik JT ima pravo prigovora DVT. RepubliČki JT ima pravo prigovora nadležnom odboru NS. ć . bez odobrenja nadležnog odbora Narodne skupštine za pravosude i upravu. poslovi ili privatni interesi koji su suprotni dostoianstvu i samostalnosti iavnogtužilaštva ili štete niegovom ugledu. a nadležni organ donosi odluku po prieovoru u roku od 30 dana.JT i zamenik JT udaljuju se sa funkcije kad im je određen pritvor. autonomiie i iediniea LS.JT.Oni mogu biti udaljeni sa funkeije'kad je pokrenut postupakza njihovo razreienje ili z krivični' postupak za delo zbog koga mogu biti razrešeni.Udaljenje sa funkcijetraje do ukUania pntvora. ž . dj . u slučaiu kada jeNS nadležna za izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. yb«-/^ v . a izjavljeni prigovor ne zadržava izvršenie odluke.^lne mogu se baviti ? | ^ ^ javnim ili privatnim plaćenim poslomi?) niti pružati pravne usluge ili davati pravne savete uz u Afw e f ?eć ^ naknadu. odnosno zamenik JT ne može biti Mm slohode u postupku pokrenutom zbog krivienog dela učinjenog u vršenju tužilačke funkcije.o m se ureduje koje su druge funkcije. b . odnosno službe. d.

Odluka o prestanku funkcije objavljuje se u „Službenom glasniku RS. JT ili zamenika JT na koga se odluka o nespojivosti odnosi.d . x . ili privatni interes koji ostvaruje nespojivi sa javnotužilačkom funkcijom. 2) Postupak izbora. z . •3 nastupaniem zakonom propisanih uslova ililrazrešeniem iz zakonom predviđenih razloga. van radnog vremena. e .{||razrešeniem 146 . koja iskljucuje pravo na podnošenje ustavne ialbe e . a ako postoje razlozi za razrešenje o tome obaveštava Vladu. ic^ h-JT funkcija prestaje i ako ne bude ponovo izabran. (2) po sili zakona.DVT pokreće i vodi postupak odlučivania o nespojivosti funkcije Republičkog JT sa drugim funkcijama. 4) Maze li bid reizabran.DVT utvrđuje druge funkcije i poslove koji su u suprotnosti sa dostojanstvom.Ustavni sud svojom odlukom može odbiti žalbu ili usyoiiti žalbu i poništiti odluku o prestanku funkcije i ta odluka ie konačna." d j . v . odnosno DVTopreitanku funkcije. ■ Prema ZJT -u do prestanka funkeije JTi zamenika JT može doći^l) na osnovu Ustava.Kada Republički JT utvrdi da su druga funkcija ili posao. odnosno narušavaju samostalnost ili štete ugledu javnog tužilaštva. g . i .Odluku o prestanku funkcije Republičkom JT donosi Narodna skupština. BOSINA POTPITANJA 1) Ko ih predlaze a ko bira. u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.Odluku o prestanku/Hrt/rq/e zamenika JT donosi DVT. kada sam to zatraži. poslovima ili njegovim privatnim interesima.Republičkom JT prestaje funkcija ako ne bude ponovo izabran. uz naknadu. d . PRESTANAK FUNKCIJE I RAZRESENJE JAVNIH TUZILACA I NJIHOVIH ZAMENIKA PO URS (7) ip-e/^ F ($— Prema URS.Protiv odluke NS.JT je dužan da pokrene postupak odlučivanja o nespojivosti funkcije nižeg JT ili zamenika JT pred RJT. ako ne bude izabran na stalnu funkciju.ODLUKU o prestanku/»nfrc//e JT donosi Narodna skupština. pri čemu odluku o razresenju dortosi na predlog Vlade. odnosno zamenik JT ima pravo žalbe Ustavnom sudu. a ne postoje razlozi za razrešenje.JT i zamenik JT može. 5) Upogledu koga URSpredviđa ograničenja za reizbor 89. JT i zameniku tužioca prestaje funkcijaj^Jna njihov zahtev. koji vrši JT ili zamenik JT. \ -0&X ffl nastupaniem zakonom propisanih uslova iliffirazrešenjem iz zakonom propisanih razloga. dj . a zameniku JT. A 2. da se bez posebnog odobrenia bavi nastavnom i naučnomllelatnošću. 3) Na koji period se bira RJT. z . pri čemu odluku o razresenju doiiosi na predlog Vlade koja predlaže razrešenje JT na osnovu razloga za razrešenje utvrđenih od strane DVT. kad oceni da za to ima razloga.Kada DVT utvrdi da su druga funkcija ili posao koje vrši Republieki JT ili privatni interes koji ostvaruje nespojivi sajavnotužilačkom funkcijom o tome obaveštava Republičkog JT. Ž . o tome obaveštava neposredno višeg JT. JT.

odnosno zamenik JT ima pravo da odmah bude obayeSten o razlozirMzi pokretanje postupka. uz njegovu saglasnost. n . vodi DVT. g . JT i zameniku JT produziti radni vek za još dve godine. b .Posledica je navršenja radnog veka ili trajnog gubitka radne sposobnosti za obavljanje funkcije. e .JT funkcija prestaje i ako ne bude ponovo izabran.PRESTANAK JT I ZAMENIKA JT NA OSNOVU USTAVA j . odnosno zamenik JT ima pravo da svoie navode usmeno izloži pred DVT. da se upoznas predmetom i da sam ili preko zastupnika pruži qbiaSnienja i Jokaze za svoje navode. /fij . DVT može.Postupak za razrešenie pokreće se predlogom JT. v .Funkcija JT i zamenika JT prestajeW njegov lični zahtev. kad navrši radni vek.Odluka DVT kojom su utvrdeni razlozi za razrešenje JT dostavlia se Vladi. ministra nadležnog za pravosude. usled navršenja radnog veka ili trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje funkcije.JT i zamenik JT razrešavaju se:(fpkad su pravnosnažno osuđeni za KD na kaznu zatvora od naimanje 6 meseci(Ž1)ili za kažnjivo delo koje ih čini nedostoinim funkcije^ 1 kad nestručno vrši funkciju^))ili zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja. 2) Postupak 147 . po zahtevu Republičkog JT.JT. PRESTANAK JT I ZAMENIKA JT PO SILI ZAKONA lj . 1 . BOSINA POTPITANJA 1) Kad im prestaje funkcija. d j .jrpodnosi pismeni zahtev za prestanak funkcije NS. d . ""''' RAZREŠENJE a .Inicijativu za razreSenie JT. a zameniku / T a k o ne bude izabran na stalnu funkciju. odnosno zamenika JT može podneti svako lice. samo zbog završavanja rada na započetim predmetima. jfnp.JT i zameniku JT prestaje funkcija kad navrše 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja. organa nadležnih za vrednovanie rada i Disciplinske komisije.Izuzetno. p -ffutvrdenim razlozima DVT donosi odluku koju dostavlia NS radi odlučivania o prestanku funkcije JT.JT i zameniku JT prestaje funkcija kada se na osnovu mišlienja stručne komisiie nadležnog organa utvrdi da je zbog zdravstvenoe stanja nesposoban za vršenje funkcije.Razloge za razrešenje utvrđuje DVT koje je dužno ie da sprovede postupak i donese obrazloženu odluku u r o k ^ d T s ^ a n a o i dana dostavljanja akta kojim se postupak pokreće. neposredno vi§eg JT. o čemu obaveštava DVT. kad trajno izgubi radnu sposobnost ili lead bude razreien. Republičkog JT. a zamenik JT podnosi pismeni zahtev za prestanak funkeije DVT.JT. k . (§s~ Postupak za utvrdivanje razloga za prestanak funkcije JT i njegovog zamenika na lični zahtev.

90. UNUTRASNJA ORGANIZACIJA RADA JAVNIH TUZILASTAVA U RS (2) a - Funkciiu iavnog tužilaštva vrše Republički JT i drugi javni tužioci u skladu sa ZJT. b - Zamenik JT zamenjuje JT pri vršenju tužilačke funkcije i dužan ie da postupa po njegovim uputstvima. v - Zamenik JT dužan je da izvrši sve radnie koje mu JT poveri. g - O n može bez posebnog ovlašćenja da preduzme svaku radniu na koju je tužilac ovlašćen. d - JT bira Narodna skupština, na predlog Vlade. dj - Mandat JT traje šest godina i može biti ponovo biran. e - Viada predlaže NS iednog ili vise kandidata za izbor na funkciju JT, sa liste kandidata koie utvrduje DVT. z - O predloženim kandidatima za Republičkog JT pribavlja se mišljenie nadležnog odbora NS za pravosude i upravu. i - Ako Republički JT po prestanku mandata ne bude ponovo izabran na istu funkciju, ili mu funkcija prestalne na lični zahtev, DVT obavezno bira zamenika RJT. j - Ako JT ne bude ponovo izabran na istu funkciju kada mu prestane mandat ili mu funkcija JT prestane na lični zahtev, bira se zamenik JT, o čemupdluku donosi DVT. 1 - Prema URS mandat zameniku JT koji je prvi put izabran traje Sgodine. Ij - NS, na predlog DVT, bira za zamenika JT lice koje se prvi put bira na ovu funkciju na period od tri godine. m - DVT bira zamenike JT za trajno obavljanje funkcije, u istom ili drugom javnom tužilaštvu. n - DVT odlučuje i o izboru zamenika JT koji su na stalnoj funkciji u drugo ili vise javno tužilaštvo. nj - Broj zamenika javnih tužilaca za svako javno tužilaštvo utvrđuje DVT, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za pravosude o - OSOBLJE u javnom tužilaštvu čine tužilački pomoćnici, tužilački pripravnici i državni službenici i nameštenici zaposleni na administrativnim, tehničkim, računovodstvenim, informacionim i drugim pratećim poslovima značajnim za javno tužilaštvo. P - Broi osoblja u javnom tužilaštvu određuje JT aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, uz saglasnost ministra nadležnog za pravosude.

91. DRZAVNO VECE TUZILACA (10) a - DVT je samostalan i nezavisan organ koji obezbeđuie i garantuje samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u skladu sa Zakonom. b - DVT ima 11 članova. v - Prema URS uSASTAV DVT ulaze Republički JT, ministar nadležan za pravosude i predsednik nadležnog odbora Narodne skupgtine za pravosude i upravu, kao članovipo polozaju i 8 izbornih članova koie bira Narodna skupština. g-Izborne članove čine 6 J10ff)zarnenika JT sa stalnom funkcijom, od kojih je jedan sa 148

teritoriie AP, i dva ugledna i istaknuta pravnika sa naimanie 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor"pravn¥g fakulteta. d - Republički JT je predsednik DVT, predstavlja ga i rukovodi njegovim radom. dj - U NADLEŽNOST DVT, između ostalog, spada:(f| utvrdivanje liste kandidata za izbor Republičkog JT i javnih tužilaca, koiu dostavlia VladiifZt predlaganjeNS kandidata zaprvi izbor za zamenika JT:(T$ izbor zamenika JT za traino obavlianie funkciie zamenika JT^3| izbor zamenika JT koji su na stalnoi funkciji za zamenike JT u višem javnom tužilaštvu; ffDodlučivam'e o prestanku funkciie zamenika JT:/ffS) utvrdivanie razloga za razrešenje JT i zamenika JT;(]J odlučivanje o udalieniu Republičkog JT; (fj postavljanje vršioca dužnosti Republiekog JTfH odlučivanje po prigovoru na odluku o udaljenju JT i zamenika JT; (tub utvrdivanie koje su druge funkcije, poslovi ili privatni interesi u suprotnosti sa dostojanstvom i samostalnošću javnog tužilaštva;(jt?) daje mišlienje o izmenama postojeeih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj i postupanje JT i zamenika JT, organizaciju javnog tužilaštva, kao i drugih zakona koje javna tužilaštva primenjuju(^| donosi Etički kodeks;(ul| donosi Pravilnik o merilima za vrednovanje rada JT i zamenika JT; 14) obavlja i druge poslove predviđene zakonom. e - DVT radi u sednieama, koje saziva predsednik po sopstvenoi iniciiativi ili na predlog najmanje tri članaTJVTT ž - DVTodržava sednice kada ie prisustno naimanie šest elanova DVT. Po odluci DVT sednica može biti i javna. *" z - Odluke DVT donose se većinom glasova svih elanova. i - Odluke DVT moraju biti obrazložene ako je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to propisano zakonom i Poslovnikom . a - OVLAŠĆENI PREDLAGAČ za izborne članove DVT iz reda JT i zamenika JT je Državno veće. b - Ovlašćeni predlagač za izbornog člana DVT iz reda advokata je Advokatska komora Srbije. v - Kandidate za izbomog člana DVTiz reda profesora pravnog fakulteta predlaže zaiednieka sednica dekana pravnih fakulteta u Republiei Srbiii. g - Kandidat za izbornog elana DVT iz reda JT i zamenika može biti svaki JT i zamenik JT u Republici Srbiji koji se nalazi na funkciji JT, odnosno zamenika JT naimanie sedam eodina. d - JT i zamenici JT biraju kandidate za DVT na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem. dj - Pravo da biraju kandidate za DVT imaju svi JT i zamenici JT, e - JT i zamenik JT glasa samo za kandidata sa liste kandidata one vrste, odnosno stepena javnog tužilaštva u kojem vrši svoju funkciju. ž - JT, odnosno zamenik JT sa teritorije AP, osim za pomenutu listu kandidata, glasa i za Jistu kandidata za javna tužilaštva sa teritorije AP. z - Izborne elanove DVT bira Narodna skupština na predlog ovlašćenih predlagača. i - Narodna skupština bira, za člana DVTiz reda javnih JT i zamenika javnih JT, po jednog kandidata sa svake liste kandidata. j - Ako izabrani clan DVT bez opravdanog razloga ne stupi na funkciiu u roku od 30 dana od dana izbora u Narodnoj skupštini smatraće se da niie ni izabran. k - U torn slučaju DVTorganizuje ponovljene izbore za ovog člana u roku od 60 dana. 149

1 - Članovi DVT uživa IMUNITET kao JT. lj -To znači da član DVT ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja odluka DVT. m - Čtan DVT ne može biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog KD učinjenog u obavljanju funkcije člana DVT bez odobrenja nadležnog odboraNS. a - MANDAT izbornih članova DVT traje pet godina i oni mogu biti ponovo birani, ali ne uzastopno. b - Članovima po polojaju PREST AJE FUNKCIJA u DVT kada im prestane funkcija po osnovu koje su postali članovi DVT. v - Izbornim članovima funkcija u DVT prestaje:£j) trajnim gubitkom radne sposobnosti za obavTjšSjeTuhkcije člana DVT,@ostavkom na članstvo u DVT, (Jlistekom mandata i ^razrešeniem. g - Izbornim članovima DVT iz redajavnih JT i zamenika javnih JT prestaje funkeiia u DVT j prestankom funkcije JT i zamenika JT, d - Izbornom članu DVTiz, reda advokaia prestaje funkcija u DVTi brisaniem iz imenika advokata. dj - Izbornom čianu DVTiz redaprofesora prestaje funkcija u DVTi prestankom zvania profesora pravnog fakulteta. e - Izborni član DVT RAZRESAVA se funkcije pre isteka vremena na koje je izabran ako: (nVfunkciju člana DVT ne vrši u skladu sa Ustavom i zakonomlJŽf ako bude osuđen za KD na bezuslovnu kaznu zatvora. odnosno za KD koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana DVT. z ~ DSICIJATIVU za razrešenje izbornog člana DVT može podneti svaki elan DVT. ~ z - Incijativu za razrešenje izbornog člana DVT iz reda JT i zamenika JT može podneti i svaki JT. i - Inicijativu za razrešenje izbornog člana DVTiz reda advokaia, odnosno profesora pravnog fakulteta mogu podneti njihovi ovlašćeni predlagači. j - Ako oceni da razlozi za razrešenje nisu učinjeni verovatnim, DVT će pismeno obavestiti podnosioca da iniciiativa niie prihvaeena. k - Kada prihvati inicijativu DVT ce3 pre donošenja odluke o pokretanju postupka, omogućiti članu DVT^čiJese razreše1ye"inicira, da se iziasni o navodima iniciiative. I - Odluku o pokretanju postupka razrešenja donosi DVTu roku od 15 dana od prijema inicyative. lj - Odlukom o pokretanju postupka mole se izreći i mera suspenzije do okončanja postupka za razrešenje, ^* " ~" m - Predlog za razrešenje DVT donosi u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka, na osnovu koga NS donosi odluku o razrešeniu. n -Nakon podnosenja predloga za razrešenje član DVT obaveznoseudaljujedo donošenja odluke Narodne skupštine.
BOSINA POTPITANJA I) Kojaje njegova osnovna funkcija, 2) Ko bira clanove ovog veca, 3) Sastav veca 4) Nacin izbora, 5) Koliko im traje mandat, 6) Ima H pravnog lekaprotiv odluke oyoga tela - moze se ulozitizalba Ustavnom sudu

molbi. d -Ortačko advokatsko društvo mogu da osnuju najmanje dva advokata. 4) zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima. potrebdno je da bude upisano u imenik advokata AK i mora poloziti zakletvu u AK. Dva ili vise advokata mogu imati zajedničku advokatsku kancelariju. 93. finansijske i druge poslove. na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo.zavrsen pravni fakultet Ipolozen pravosudni ispit.da bi neko lice moglo da se bavi advokaturom. da 151 .komore RS. v -Advokat obavlja poslove advokature u advokatskoi kancelariii ili u ortačkom advokatskom društvu. vrsi se na osnovu podnetog zahteva. tehničke.Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna delatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti ustavom utvrdenih sloboda i prava i drugih zakonom utvrdenih prava i interesa domaćih i stranih tizičkih i pravnih lica. e . 5) zastupanje fizičkih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima zaključivanjem ugovora i poravnanja. izjava i drugih isprava.ADVOKATURA 92. predstavki i drugih podnesaka. 6) obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkog ili pravnog lica. USLOVI ZA VRSENJE ADVOKATSKE DELATNOSTI (7) a . b -Pružanie pravne pomoei obuhvata: 1) davanje pravnih saveta.Advokati i ortačka advokatska društva mogu zasnovati radni odnos sa licima koja će obavljati administrativne. Ortaeko advokatsko društvo ima svoistvo pravnog lica.Delatnost ortačkog advokatskog društva ograničena je samo na bavlienie advokaturom. 3) sastavljanje ugovora.Koji su uslovi za upis u imenik advokata. žalbi. preduzećima i drugim pravnim licima. b . g -Advokat može imati samo jednu kancelariju. Upis u imenik AK. dj . 2) sastavljanje tužbi. prijemom i isplatom novca i davanjem izjava i otkaza. Ortačko advokatsko društvo upisuje se u sudski registar ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika preduzeća i uz prilaganje saglasnosti adv. kao i arzavljanstvo. neosudjivanost za kd koje ga cini nedostojnim za bavljenje advokaturomf dostoinost poverenia za bavljenje advokaturom. poslovna sposobnost. testamenata. a ortacka advokatska društva i sa advokatima. a poslove pružanja pravne pomoći u ortačkom advokatskom društvu obavljaju samo advokati. FUNKCIJA ADVOKATURE I NACIN NJENOG OBAVLJANJA (1) a .

94.nije u radnom odnosu.utvrdjuje se u skladu sa opsteprihvacenim moralnim normama i kodeksom profesionalne etike advokata d .Redovni profesori fakulteta iz pozitivnopravnih predmeta imaju pravo upisa u imenik advokata i bez položenogpravosudnog ispita. pedagoskoj. osim u naucnoj. Advokat ne može odbiti pružanje pravne pomoei ako ga kao zastupnika ili branioca postavi sud. i . PRAVA. DUZNOSTI I POLOZAJ ADVOKATA a .Advokat je dužan da čuva kao tajnu ono što mu je stranka poverila g . kao i u slučaju kada bi odbijanje pružanja pravne pomoći nanelo štetu stranci.Advokat slobodno odlučuje da li će prihvatiti pruzanje pravne pomoći stranci koja mu se obratila. (D akoje u pravnoj stvari u kojoj stranka traži pravnu pomoć postupao kao nosilac ivpsudne funkcije. u skladu sa zakonom. nastavi sa pružanjem pravne pomoći i posle otkaza akoje to neophodno da se za stranku otklonTšteta koja bi u torn trenutku nastala.drzavljanin koji po pravu svoie drzave ispunjava usiove za obavljanje adv. prevodilackoj. a f dj .Advokat je dužan da stavi svoi potpis i pečat na svaku ispravu ili podnesak koii ie sam sastavio ili koji je sastavljen u ortačkom advokatskom društvu. ako zakonom nije 152 .Advokat ima pravo da otkaže punomoćje za dalje zastupanje u svako doba.Advokat je dužan da stranci savesno pruža pravnu pomoć. statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata.Kojim aklom se utvrdjuje dostojnost za bavljenje advokaturom . TGfvokat je dužan da odbiie pruzanje pravne pomoći: ako je u istoi pravnoj stvari zastupao protivnu stranku. u skladu sa zakonom. ako^rnu u roku od Rodinu dana od prestanka pravosudne funkcije pravnu pomoć zatraži stranka u Cijoj je bilo kojoj drugoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkciie. na zahtev stranke kojoj je otkazao punomocje. ali naiduže mesec dana po saopitenju otkaza nadležnom organu koji vodi postupak. 5) u drugim slučajevima predviđenim zakonom. humanitamoj i sportskoj oblasti v . osim ako postoje razlozi predviđeni zakonom zbog kojih je dužan da odbije zastupanje. ima pravo na upis u advokatsi imenik. Ti Poslovi bliže se određuju Kodeksom profesionalne etike advokata. z . ukoliko je u toj oblasti izmedju RS i njegove domicilne drzave ustanovljena uzajamnost. Advokat koji je otkazao punomoćje dužan je da. umet. da se ne bavi drugom prof. v . d . O otkazu punomocja advokat je dužan da odmah obavesti nadležni organ koji vodi postupak.Pod kojim uslovima stranae moze obavljati advokaturu kod nas-str.delatnoseu. JT ili zamenik JT. g . osim u slučajevima predviđenim zakonom. ako je protivnu stranku zastupao advokat koji radi u zajedničkoi advokatskoj kancelariji ili u istom ortačkom advokatskom društvu.Advokat je dužan da se stvarno i stalno bavi pružanjem pravne pomoći. odnosno kao sudija. b .profesije. osim ako bi otkaz punomocja naneo stranci nenadoknadivu štetu.Advokat ne može da se bavi poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature. publicistlckoj.U pružanju pravne pomoći advokata može da zameni drugi advokat.

d .Advokat je dužan da izda stranei potvrdu na iznos primlien na ime nagrade i naknade.Advokatu se može privremeno zabraniti bavljenje advokaturom ako je protiv njega pokrenut krivični ili diseiplinski postupak za delo koie ga čini nedostoinim za bavlienie advokaturom. ili ako se disciplinski postupak ne može uspešno sprovesti bez privremene zabrane bavljenja advokaturom. l .Advokat i ortačko advokatsko društvo ne mogu da reklamiraju svoiu delatnost putem sredstava javnog obaveštavanja ili na drugi način. 95.6 n .Advokat ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova u vezi sa radom prema tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (advokatskoj tarifi). ako bude lišen posiovne sposobnosti J4) ako mu je izrečena disciplinska mera brisanja iz imenika advokata @ ako mu je u krivičnorn postupku izrečena mera bezbednosti zabrane bavlienja advokaturom (^ ako je pravnosnažnom presudom osuden za kd koie ga cini nedostoinim za bavljenje advokaturom (j) ako je pravnosnažnom presudom osuden za krivifino delo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci Up ako se utvrdi da se ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseei (% ako zasnuje radni odnos 153 .Rešenjem o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom odreduje se i trajanje privremene zabrane. Protiv konačne odluke o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom može se pokrenuti upravni spor. 2. što se utvrđuje rešenjem nadležne advokatske komore. ovog člana pretres prostoriia advokatske kancelarije i ortačkog advokatskog društva može da se izvrši samo na osnovu odluke nadležnog suda.Privremena zabrana bavljenja advokaturom prestaje kada prestanu razlozi zbog koj ih je zabrana određena. m . j .drugačije određeno.0 privremenoj zabrani bavljenja advokaturom odlueufe nadležni organ određen statutom advokatske komore republike.Advokatska komora može organizovati pružanje besplatne pravne pomoći građanima nateritoriji opštinskog. PRIVREMENA ZABRANAI PRESTANAK VRSENJA ADVOKATSE DELATNOSTI a -Advokatu če se privremeno zabraniti bavljenje advokaturom ako je protiv njega određen pritvor. PRESTANAK BAVLJENJA ADVOKATUROM jy| . k .U krivičnom postupku iz stava 1. lj .0 određivanfu pritvora protiv advokata protiv koga je pokrenut postupak zbog krivičnog dela učinjenog u vezi sa vršenjem advokatske dužnosti sud obaveštava advokatsku komoru republike.Odluka o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom može da se donese i kad je pokrenut postupak za poništai upisa u imenik advokata g .Upravni odbor. b .Dopustena ie zalba.Advokatu prestaje pravo bavljenja advokaturom: ^ako podnese zahtev za brisanie iz imenika advokata ako mu prestaje državlianstvo. v .

teže i lakše povrede dužnosti advokata i ugleda advokature.jVe smatra se prestankom bavljenja advokaturom privremeno odsustvo advokata do dve godine* niti odsustvo advokata koji je izabran za poslanika ili odbornika u trajanju poslaničkog. a način njihovog korišćenja ureduje se statutom advokatske komore republike.Sredstva novčanih kazni su prihod advokatske komore republike. 96. kao ni odsustvo akvokata koji je izabran ili postavljen na javnu funkciju u republiekom ili organu uprave AP ili organu jedinice LS dok mu traje mandat natoj funkciji. utvrđivanje odgovornosti i izricanje mera za te povrede obrazuju se disciplinski organi advokatskih komora republika. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ADVOKATA I ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA (10) a . u ski ad u s njihovim statutima. e .Mera brisanja iz imenika advokata.Advokat koji želi da koristi pravo na privremeno odsustvo dužan je da o tome obavesti nadležni organ određen statutom advokatske komore republike. z . ž . a u roku od 60 dana ne nastavi da se bavi advokaturom samostalno ili u ortačkom advokatskom društvu e . kao i način izvršenja izrečenih mera. (2) brisanja iz irnenika advokata. a to su: uslovi i način izbora i razrešenja clanova disciplinskih organa. odnosno odbomičkog mandata. dj . odnosno imenika ortačkih advokatskih društava može se izreći samo za težu povredu dužnosti advokata i ugleda advokature. iz imenika advokatskih pripravnika.POD TEŽOM POVREDOM DUŽNOSTI advokata i ugleda advokature smatra s^svako narušavanje duinosti. z .<W) ako je posle sprovedenog stečajnogpostupka ili postupka Ijkvidacije prestalo ortačko advokatsko društvo iii ako advokat istupi iz ortačkog advokatskog društva.Statutotn advokatske komore republike utvrduje se: sastav disciplinskih organa. a naročito očigledno nesavesno vršenje advokaturc^pružanje pravne pomoći u slučajevima u kojima je advokat dužan da odbije pružanje pravne pomoćif bavljenje poslovima koji su nespoiivi sa ugledom i nezavisnošću advokature. d .-%ovreda dužnosti euvanja tainef traženie naknade veeeod naknade propisane tarifom. kao i odbijanje izdavania strahci potvrde za primlieni iznos 154 . g-Mere koje se mogu izreii za povredu dulnosti i ugleda advokature su: ( P novčana kazna.Za vreme trajanja privremene sprečenosti advokata za bavljenje advokaturom zbog bolesti.Odlukanadležnog disciplinskog organa advokatske komore republike kojom je izrečena novčana kazna ima snagu izvršne isprave. v .Iznos novčane kazne ne može biti manji od petostrukog iznosa nainiže nagrade niti veći od petostrukog iznosa najviše nagrade propisane advokatskom tarifom. odnosno iz imenika ortačkih advokatskih društava. ž . nadležni organ određen statutom advokatske komore republike odreduje advokatu privremenu zamenu. disciplinski sud i disciplinski tuziiac.Advokati i advokatski pripravnici odgovorni su za savesno bavljenje advokaturom i cuvanjem njenog ugleda. imenika advokatskih pripravnika. b -_Za utvrdivanje povrede dužnosti advokata i ugleda advokature. ugleda i kodeksa profesionalne etike advokata. odsustva iz drugih razloga koji ne predstavljaju prestanak bavljenja advokaturom. postupak za urvrđivanie disciplinske odgovornosti i izricanie disciplinskih mera.

pedagoškoj. 5) da nije u radnom odnosu. brisanie iz imenika advokata 97. g . a ako ta povreda ima obeležje krivičnog dela . i . a dve godine za težu povredu dužnosti advokata i ugleda advokature. ali zastarelost u svakom slučaju nastupa kad protekne dva put onoliko vremena koliko je ovim zakonom utvrdeno za zastarelost pokretanja disciplinskog postupka.Ima li disciplinsMh prestupa . 4) da nije pravnosnažno osuđivan za krivifina dela koja ga cine nedostojnim za bavljenje advokaturom. imenika advokatskih pripravnika. humanitamoj i sportskoj oblasti. j . 7) da je zasnovao radni odnos u svojstvu pripravnika kod advokata ili u ortačkom advokatskom društvu. vec samo lakse i teze povrede duznosti b . n . 2) da je diplomirani pravnik.Zastarelost seprekida svakom radnjom koja se preduzima radi pokretanja disciplinskog postupka ili izvršenja disciplinske mere. 3) da ima poslovnu sposobnost.Osnivač ortačkoe advokatskog društva i advokat zaposlen u društvu koie ie brisano iz imenika advokatskih društava ne mogu osnovati novo advokatsko društvo dok traje izrečena zabrana bavljenja advokaturom.Ako se posle upisa u imenik advokatskih pripravnika utvrdi da advokatski pripravnik mje 155 .ne.nagrade ili naknade. publicističkoj. umetniekoj. ADVOKATSKI PRIPRAVNICI a . odnosno naknadu za rad. lj .Za vreme obavljanja pripravničke prakse. k .Mera brisanja ne može trajati kraće od šest meseci ni duže od pet godina. b . 1 . osim u naučnoj.Advokatski pripravnik je lice koje se radom na pravnim poslovima kod advokata osposobljava za samostaino bavlienle advokaturom.Zastarelost izvršenja disciplinskih mera nastupa po proteku jedne godine od dana pravnosnažnosti odluke kojom je mera izrečena. kao i ostala prava iz radnog odnosa utvrđena zakonom i kolektivnim ugovorom.Koje disciplinske mere se mogu izreci . m . Advokatski pripravnik može započeti obavljanje pripravničke prakse ako je upisan u imenik advokatskih pripravnika. 6) da se ne bavi drugom profesionalnom delatnošću.od dana saznanja za izvršeno krivično delo. advokatski pripravnik ima pravo na zaradu.Zastareiost pokretania disciplinskog postupka za povredu koja ima obeležje krivičnog dela nastupa u skladu sa odredbama krivičnog zakona.Pravo na upis u imenik advokatskih pripravnika ima lice koje ispunjava sledeće uslove: 1) da je državljanin RS. odnosno imenika ortačkih advokatskih društava može se pokrenuti upravni spor.Advokat kome nije izrečena mera brisanja iz imenika advokata može nastaviti da se bavi advokaturom.Protiv konačne odluke kojom je izrečena mera brisania iz imenika advokata. v .Posle svakog prekida zastarelosti rok počinje ponovo da tefie.novcana kazna. odnosno izvršenja izrečene mere. BOSINA POTPITANJA a .Zastarelost pokretania disciplinskog postupka nastupa protekom jedne godine od dana saznanja za učinjenu lakšu. prevodilačkoj.

Zaiečara i Šapca g . predsednik. v-Regionalne su: Advokatska komora Beograda.Izdaju I produzuju advokatsku legitimaciju. Organizovane su po leritoriialnom principu. dj .koju cine svi advokati ipripravnici.Organi advokatske komore koji vode disciplinski postupak su disiplinski tuzilac i disciplinski sud.Advokatski pripravnik je dužan da radi po uputstvima i u okviru ovlašćenja dobijenih od advokata kod koga obavlja pripravnieku praksu. 98. d .Advokatskom pripravniku prestaje da teče pripravnički staž ako ni posle dve godine od sticanja prava na polaganje pravosudnog ispita ne položi taj ispit. z .ispunjavao uslove za upis. j . moze se voditi upravni spor. nadležni organ odreden statutom advokatske komore republike donosi rešenje o ponistaju upisa.profesije u koju se obavezno udruzuju advokati. Niša. Postupak je dvostepeji. upravni i nadzorni odbor.Javna ovlašćenja komore su izmedju ostalog upjls advokata u advokatski imenik.odlucivanje o upisu u imenik. vreme koje je advokatski pripravnik proveo na radu kod advokata ne priznaje se u staž potreban za polaganje pravosudnog ispita. 3) ovlašćenja 4)Koje advokatske komore postoje u RS. Čaćka.Organizacija . pokrafinske i regionalne komore. Iznos novčane kazne ne može biti manji od petostrukos iznosa nainiže nagrade niti veći od .drustva i adv. o privremenoj zabrani i prestanku prava bavljenja advokaturom. tj.postoje Advokatska komora Srbiie. tj odredjuju iznosi novcane kazne za advokate zbog disciplinskih povreda .pripravnici. Kraquievca.organi su skupstina . a protiv konacne odluke kojom je izrecena mera brisanja iz imenika. 6) Koji organi vode disciplinski postupak 7) Kako se izricu. o pravima i dužnostima advokata. donose kodeks profesionalne etike.U slučaju ponistaja upisa.postupak I odlucuju o odgovornosti advokata I advokatskih pripranika. e . ADVOKATSKA KOMORA (8) a -Advokatske komore su profesionalna udruzenja pripadnika adv. dj . 5) Kojajavna ovlašćenja vrši Advokatska komora 6) Mogu li voditi disciplinski postupak. kao i o pravima stranaca na bavljenje advokaturom u RS. l)Staje advokatska komora 2) Organizacija. ortacka adv.3ponistaiu i brisaniu iz imenika: donosenje tarife o nagradama I naknadama za rad^isini clanarine. privremenom prestanku bavljenja advokaturom i privremenoi zabrani bavllenia. e . Požarevca. disiplinski tuzilac i disciplinski sud.Advokatski pripravnik može da zamenjuje pred sudovima i drugim organima i organizacijama samo advokata kod koga je na pripravničkoj praksi. anjihovi disciplinksi organi vode disc. Advokatski pripravnik može da zameniuie advokata kod kogaje na pripravničkoj praksi i kad je advokat ovlašćen da zameniuie drugoe advokata.OVLASCENJA . i . privremenoi zabrani bavlienia. b .prema iznosu naknada za rad advokata utvrdiemh advokatskom tarifom.Advokatski pripravnik ne može samostalno i za svoj račun da se bavi advokaturom.Na advokatske pripravnike shodno se primeniuiu odredbe ovog zakona o postupku upisa u imenik advokata. ponjstaju i brisaniu iz imenika. d .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->