P. 1
j

j

|Views: 481|Likes:
k
k

More info:

Published by: Mirzada Bešo Doglod on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2014

pdf

text

original

OROFARINKS

SADR@AJ:
Str. ANATOMIJA FARINKSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @DRELO - FARINKS (PHARYNX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANATOMIJA USNE [UPLJINE (CAVUM ORIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANATOMIJA PLJUVA^NIH @LEZDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIZIOLOGIJA USNE [UPLJINE I @DRELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMBRIOLOGIJA USNE [UPLJINE I @DRELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONGENITALNE ANOMALIJE USANA, USNE [UPLJINE I @DRELA . . . . . AKUTNI FARINGITISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HRONI^NI FARINGITISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAPALJENJA LIMFNOG TKIVA @DRELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AKUTNI TONZILOFARINGITIS U DECE (PEDIJATRIJSKI STAV) . . . . . . . . HRONI^NI TONZILITIS - TONSILLITIS EXUDATIVA (PEDIJATRIJSKI STAV) INDIKACIJE ZA ANTITUSIKE (PEDIJATRIJSKI STAV) . . . . . . . . . . . . . . MUKOLITICI - MUKOREGULATORI (PEDIJATRIJSKI STAV) . . . . . . . . . . PNEUMONIA (PEDIJATRIJSKI STAV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMPLIKACIJE AKUTNIH OBOLJENJA OROFARINKSA . . . . . . . . . . . . STOMATITISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TONZILARNI PROBLEM (Spalajkovi}). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TONZILARNI PROBLEM (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CISTE I BENIGNI TUMORI FARINKSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANGIOFIBROMA JUVENILE NASOPHARYNGIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALIGNI TUMORI EPIFARINKSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARAFARINGEALNI TUMORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BENIGNI TUMORI PARAFARINGEALNOG PROSTORA (Batsakis) . . . . . . . TUMORI PARAFARINGEALNOG PROSTORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALIGNI TUMORI HIPOFARINKSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUMORI PLJUVA^NIH @LEZDA (P. Stefanovi}) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUMORI PLJUVA^NIH @LEZDA (Krajina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUMORI @DRELA (P. Stefanovi}) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUMORI PLJUVA^NIH @LEZDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELECTING VARIANTS IN PHARYNGEAL RECONSTRUCTION . . . . . . . . STRANA TELA FARINKSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POVREDE @DRELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POREME]AJI INERVACIJE FARINKSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEDOSTATAK VITAMINA A, B i C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBOLJENJA PLJUVA^NIH @LEZDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAKTORI KOJI UTI^U NA PRE@IVLJAVANJE KOD PAROTIDNIH TUMORA 3 4 13 17 20 25 26 29 32 37 40 41 42 42 42 42 47 51 55 63 65 69 79 82 84 90 95 95 96 97 103 103 104 107 111 111 114 2

OBOLJENJA JEZIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUMORI JEZIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115 117

ANATOMIJA FARINKSA
@drelo je mi{i}no sluzoko`ni organ koji istovremeno pripada priboru za varenje i disanje. Pru`a se ispred prvih {est cervikalnih pr{ljenova i prote`e se od baze lobanje do visine donje ivice krikoidne hrskavice. Sa prednje strane komunicira sa zadnjim nosnim otvorima - hoanama, ustima i larinksom idu}i odozgo nadole. Na lateralnim stranama u farinksu se otvara u{}e tube. Farinks delimo u tri sprata: nazofarinks, orofarinks i hipofarinks. Zidovi: 1. Zadnji zid: Odgovara prednjim stranama prvih {est cervikalnih pr{ljenova od kojih je odvojen uskim retrofaringealnim prostorom i pretki~menim mi{i}ima pokrivenim laminom prevertebralis, listom vratne fascije. 2. Bo~ni zidovi: Odgovaraju parafaringealnom prostoru i njegovom sadr`aju: a) a. carotis interna b) v. jugularis interna c) nervi craniales IX, X, XI i XII Zadnje bo~ni uglovi `drela su spoj zadnjih i bo~nih zidova: od spolja{nje povr{ine svakog ugla polaze po dve fascijalne opne: 1. uzdu`na pregrada - septum longitudinale koji se pru`a unazad i spaja odgovaraju}i bo~ni ugao sa laminom prevertebralis vratne fascije i 2. stilofaringealna fascija koja se pru`a put spolja i spoj je odgovaraju}eg bo~no zadnjeg ugla sa processus styloideusom i m. stylopharyngeusom. Prednje ivice: Pripoj farinksa na bazi lobanje, hioidnoj kosti i laringealnim hrskavicama. a) zadnja ivica lamine medialis processus pterygoideus b) raphe pterygomandibularis c) zadnji kraj linea mylohyoidea d) ivica korena jezika e) mali i veliki rog hioidne kosti f) gornji rog i linea obliqua tiroidne hrskavice g) zadnji kraj arcusa krikoidne hrskavice. Gornji kraj: Pripoj na bazi lobanje od tuberculum pharyngis na donjoj strani bazilarnog dela potilja~ne kosti lu~no preko donje strane petroznog dela slepoo~ne kosti unutra od otvora karotidnog kanala, du` tube, do gornjeg ugla hoane. @drelna duplja - cavum pharyngis 1. Pars nasalis 2. Pars oralis Nosni deo farinksa ~ine ~etiri zida: a) prednji zid hoane i zadnji deo septuma b) donji zid zadnja povr{ina mekog nepca, bo~ni zidovi c) gornji zid ispod sfenoidnog sinusa d) zadnji zid prva dva ki~mena pr{ljena

3

Oja~an je od strane konstriktornih mi{i}a koji se pru`aju od baze lobanje do hioidne kosti. ranx . Gornji zid: @drelni svod .membranozni organ koji se pru`a od baze lobanje do visine donje ivice krikoidne hrskavice. pukotina. komunicira sa zadnjim nosnim otvorima hoanama i zadnjim delom nosnog septuma. listom vratne fascije.nazofarinks . hioidnoj kosti i laringealnim hrskavica.Vegetatio adenoides @DRELO . Zadnji zid . mezo . Sa prednje strane. Farinks delimo u tri sprata: 1. Odozgo . Zadnje bo~ni uglovi `drela su spoj zadnjih i bo~nih zidova. Bo~ni zidovi .pars laryngis Zidovi: 1. constrictor pharyngis superior. b) stilofaringealna fascija pru`a se put spolja. stylopharyngeusom * ** Prednja ivica: pripoj farinksa na bazi lobanje. Tonsilla pharyngea .Tre}i krajnik . otvorom koji vodi ka usnoj {upljini i larinksom. pri gutanju se obrazuje potpuna mi{i}na pregrada u horizontalnoj ravni koja ne dozvoljava kontakt nosnog i usnog dela `drela.FARINKS (PHARYNX) DEFINICIJA: phagein . Na lateralnim stranama u farinksu se otvaraju faringealna u{}a Eustahijeve tube.odgovara prednjim stranama {est cervikalnih pr{ljenova.Pri mirovanju meko nepce se spu{ta koso unazad prema {upljini `drela. njegova zadnja ivica dolazi tada u neposredni dodir sa tzv.gutati. idu}i odozgo nadole. od kojih je odvojen uskim retrofaringealnim prostorom i pretki~menim mi{i}ima.fornix pharyngis odgovara donjoj strani bazalnog dela okcipitalne kosti i donjoj strani tela sfenoidne kosti. 2.nadole: • zadnja ivica lamine medialis processus pterygoideus 4 . hipofarinks . Dakle.procep.odgovaraju parafaringealnom prostoru i njegovom sadr`aju. ali ni tada ne dopire svojom zadnjom ivicom do zadnjeg zida `drela. Me|utim. Pri gutanju ono se podi`e usled kontrakcije svojih mi{i}a i postaje skoro horizontalno.orofarinks . gde se nastavlja jednjakom. Od spolja{nje povr{ine svakog ugla polaze po dve fascijalne opne: a) uzdu`na pregrada (septum longitudinale) koji se pru`a unazad i spaja odgovaraju}i bo~ni ugao sa laminom prevertebralis vratne fascije. pokrivenim laminom prevertebralis. kao i od mi{i}a koji idu sa stiloidnog nastavka. @drelo je mi{i}no . spoj odgovaraju}eg zadnje bo~nog ugla sa processusom styloideusom i m. rinx.pars oralis 3.pars nasalis 2. epi . Passavantovim sluzoko`nim izbo~enjem koje je na zadnjem zidu `drelne {upljine i obrazuje ga svojom kontrakcijom m.

ispred fascije mi{i}a (mm. To je deo je Waldeyerovog limfati~nog prstena. donji: zadnja povr{ina mekog nepca.Aneurizma a. unutra od otvora karotidnog kanala. Normalan . SADR@AJ EPIFARINKSA. Plitak . gornji: ispod sinusa sfenoidalisa.Gilletov prostor. razli~ite veli~ine. daju akutne retrofaringealne apscese dece. godine. do gornjeg ugla hoane. faringealni otvori tuba .• • • • • • raphe pterygomandibularis zadnji kraj linee mylohioidee ivica korena jezika mali i veliki rog hioidne kosti gornji rog i linea obliqua tiroidne hrskavice zadnji kraj arcusa krikoidne hrskavice Gornji kraj: pripoj na bazi lobanje je od tuberculuma pharyngisa. Recessus prevertebralis . Visok .5 cm od repa donje nosne {koljke. Prednje donji ugao neposredno iza hoane Uz zadnji deo otvora izbo~uje se hrskavi~avi zid tube (sluznica preko prednjeg hrskavi~avog kraja tube) . na donjoj strani bazilarnog dela okcipitalne kosti. iza i ispod zadnjeg kraja donje nosne {koljke. a pru`a se od zadnjeg zida do otvora tuba.ostium pharyngeum tubae. lu~no preko donje strane petroznog dela slepoo~ne kosti.anteroposteriorno -> kratko 3. EPIFARINKS: Epifarinks .fatalno krvavljenje! Bo~ni zid .nazad: I i II vratni pr{ljen (luk atlasa i telo aksisa). Cave . Krov . ili 4. U ovim prostorima Gilletovi limfni ~vorovi koji i{~ezavaju oko 3. carotis internae .sagitalno -> duga~ko 4. sa maksimumom oko 6. godine. longi capitis) nalazi se retrofaringealni prostor .torus tubarius.anteroposterioran polo`aj jednak superoinferiornom 2. Zadnji zid . Ispred tonzile se nekad mo`e na}i ostatak `lezdanog tkiva prednjeg re`nja hipofize . a iza njega udubljenje . du` tube.III krajnik). du` petrosfenoidalne suture. napred: otvor hoana i zadnji deo nosnog septuma. Na njemu se nalazi grupacija adenoidnog tkiva vegetatio adenoidea . na oko 1.hypophysis pharyngea (Citelli). podeljen na dva dela sredi{njom linijom pripoja fascije mi{i}a i prevertebralne fascije. nalazi se ispod sfenoidne i okcipitalne kosti. 5 .tonsilla pharyngea ili nazofaringealna tonzila (Luschkina tonzila . bo~ni: Anatomske varijacije epifarinksa su: 1.fornix pharyngis.recessus pharyngis (fossa Rosenmülleri).udubljenje na zadnjem zidu. U odraslih hroni~ni retrofaringealni apsces je posledica TBC tela pr{ljena.na svakoj strani mali trouglasti otvor.

Zadnji zid .uvek otvoren.papile cirkumvalate. laryngei. Prednji zid .koren jezika . nazofarinks se odi`e i biva odvojen od orofarinksa (zna~ajno kod akta gutanja).prominentia laryngica pharyngis. reccurens stvara u recesusu izbo~enje .Passavantov nabor. u{}e jednjaka.zadnja strana grkljana . levator veli palatini . Bo~ni zid . Prednji zid . ~vrsto je srasla sa podlogom. koga stvaraju niti m. Zadnji zid larinksa prouzrokuje na sredini prednjeg zida farinksa . nazad . cervikalni pr{ljen. i 6. meko nepce se podi`e. U trenutku gutanja ili fonacije. constrictor pharyngis inf. izme|u vallecula. Na prelazu u jednjak niti m. Od jezika prema epiglotisu veza plica glossoepiglotica mediana i lateralis. a medijalno ariepigloti~nim naborom .Mi{i}i mekog nepca (mm.incisura interaritenoidea. palatopharyngeus.n. Ispred otvora tube od prednjeg dela torusa tubariusa spu{ta se plica salpingopalatina (plica palatotubalis) do zadnje plo~e mekog nepca.2. odvaja hipofarinks od jednjaka svojim nitima .torus levatorius. posledica kompenzacije lo{eg odvajanja nazo od mezofarinksa.Gerlachov krajnik. Gore . lateralni zid .isthmus oesophagii.m. (po nekima ne postoji?).isthmus faucium .m.pars pharyngica nasi .donja ivica krikoidne hrskavice. uska veza sa mi{i}ima bez subkutanog tkiva dovodi lako do paralize `ivaca koji inervi{u mi{i}e kod razli~itih 6 . Mesto izme|u slobodne ivice mekog nepca i zadnjeg zida `drela je isthmus pharyngis. HIPOFARINKS: Gore . Iza otvora tube nalazi se plica salpingopharyngea (plica pharyngotubalis).Oko tubarnog otvora tako|e se nalazi adenoidno tkivo -tonsilla tubaria . ali rastegljiva i pokretna. 5. Nep~ani luci . izbo~enje istoimenog mi{i}a. izgra|uju prednji zid nazofarinksa koji je pokretan prema natrag i gore. {upljina epifarinksa se ne zatvara i normalno predstavlja nastavak nosne {upljine . Ispod otvora postoji nabor koji stvara m. gore .plicae aryepiglotticae. U nivou istmusa za vreme fonacije na zadnjem zidu nastaje nabor sluznice .meko nepce sastavljeno sa mi{i}ima prekrivenom sluznicom ~vrsto sraslom za mi{i}e. SLUZNICA FARINKSA . nosnih {upljina. constrictora pharyngisa sup. palatoglossus i m.kru{kasti sinus (izme|u zadnjeg dela tiroidne hrskavice i odgovaraju}e aritenoidne hrskavice . levator i tensor veli palatini) prekriveni sluznicom nosa.cavum retronasale. nep~ani luci i glosotonzilarni `lebovi.tonzilarna jama sa tonzilom. laryngeus superior . Ukoliko se pri fonaciji ne pribli`ava zadnjem zidu postoji komunikacija epiorofarinks i nazalni govor. Donji zid . nepce i Passavantovo ispup~enje i dole . vratni pr{ljen. larinksa i jednjaka. i 3. Ramus internus n.plica n.gornja ivica uzdignutog epiglotisa. Stvara se kod osoba sa poreme}enom funkcijom mekog nepca. Tonsilla lingualis u zadnjoj tre}ini. Waldeyerov limfati~ni unutra{nji prsten ~ine {est tonzila: 2 nep~ane + 2 tubarne + 1 lingvalna + 1 faringealna OROFARINKS: Napred .TUNICA MUCOSA Sluznica farinksa je nastavak sluznice usta.ulaz u larinks aditus laryngis.4.gornja ivica epiglotisa ili gornja ivica hioidne kosti. Nazad .

a ne poseban organ. fetalnog meseca. spolja su semilunarni gornji i donji triangularni sluzoko`ni nabor (His . Palatinalne . Waldeyerov limfati~ni prsten: 1. Deo sluznice farinksa. usporeniji rast do 2. godini `ivota.sadr`e 15 kripti. slobodna ivica mekog nepca) Zna~ajna karakteristika `drela i njen sastavni deo je subepitelno (tunica propria mucosae) nagomilavanje pravog limfnog tkiva. Zbog toga ne bi trebalo raditi tonzilektomiju pre 4. Tubarne Dodatno limfno tkivo `drela predstavljaju: 5.baza jezika i produ`etak palatinalnih na bazu 4. a ne adenoidektomia (!?) Poseduje 5 kripti. (Vezivni omota~ `drela . a III krajnika u 10. 2. bukalna strana mekog nepca) 3. Prelazni epitel (izme|u epifarinksa i orofarinksa.bez kapsule. FASCIJE FASCIA PHARYNGOBASILARIS ^ini fibroznu osnovicu `drela. 3. gornji deo epifarinksa) 2. U tom delu nije pokrivena mi{i}ima nego samo sluznicom. Involucija u pubertetu. hipofarinks. Plo~asto slojevit (orofarinks. Nije limfni ~vor jer nema aferentne limfne sudove. 6. ubrzano raste prvih 6 meseci `ivota. a tanka gde je izra`en muskularni sloj). godine. kapsula odvaja tonzilu od faringealnih mi{i}a. nesmetan rast. Ova membrana je naj~vr{}a i najja~e razvijena u podru~ju izme|u baze lobanje i gornje ivice gornjeg konstriktornog mi{i}a farinksa.adenoidnog tkiva. godina `ivota . Novi rast je u pred{kolskom uzrastu (6-7. pa mora da bude jaka. IgA antitela se javljaju tek u optimalnom nivou oko 4. bez uticaja infekcije. godine `ivota (Morag i Ogra. a ne `lezdama sli~nog . od kojih je najve}a na donjem polu . Sluznica je i mestimi~no je jako nabrana i omogu}ava prolazak velikih bolusa Histolo{ki se mo`e podeliti epitel na: 1. ali i problem. Na bazi lobanje polazi{te joj je tuberculum pharyngeum. Zato je za hirur{ko odstranjivanje pravilnije re}i adenotomia.). Rezultat kontakta sa mikroorganizmima iz okoline dovodi do fiziolo{kog uve}anja. godine `ivota. Limfno tkivo se razvija od 4. Prema dole fascija se istanjuje.hrane! zapaljenja. jer se ne mo`e u celini otkloniti.obdani{te i {kola).fascija je jaka tamo gde nema mi{i}a.”rest”). produ`etak tubarnih na lateralnom zidu iza nep~anog luka u orofarinksu. a sme{tena je izme|u sloja sluznice i mi{i}a. Solitarni limfni nodusi u zadnjem zidu farinksa. a prema napred 7 . Nazofaringealna . spina ossis sphenoidalis i lamina medialis pterigoidnog nastavka. Cilindri~no trepljast (gornji deo mekog nepca. Lingvalna . 1975. Dolazi do dejstva infekcija gornjih respiratornih puteva. Noduli lymphatici aggregati i Noduli lymphatici solitarii. Lateralna faringealna limfna traka. Vremenom se redukuju i menjaju fizi~ki odnosi okoline.kripta magna.

gornji deo dublje polo`enog mi{i}a je slobodan! Sva tri konstriktora se pripajaju pozadi du` spomenute fibrozne `drelne pregrade . a njihova vlakna idu manje ili vi{e cirkularno. Prostor izme|u dve fascije ispunjen je rastresitim vezivnim tkivom. Unutra{nji sloj ~ine mi{i}i sa longitudinalno usmerenim vlaknima. jezi~nu kost i tiroidnu hrskavicu larinksa.na hioidnoj kosti. U podru~ju nazofarinksa su dve fascije srasle u medijalnoj ravni. tako da retrofaringealni prostor nema direktnu komunikaciju sa endokranijumom. 2. Na ovaj na~in `drelo je obmotano neprekidnim cirkularnim mi{i}nim omota~em. buccinator i tanka je u prednjem delu. na raphe pterygomandibularis. srednji . njegova donja vlakna prekrivaju gornji deo srednjeg konstriktora. a po funkciji su dilatatori. Gornji konstriktor je najdublji (najmedijalnije). u donjem delu nisu. a prema dole du` farinksa i jednjaka u zadnji medijastinum .retrofaringealni prostor. gornji . Konstriktori prekrivaju delimi~no jedan drugog sli~no crepovima na krovu. na ostalim delovima nisu. zbog medijalnog srastanja tih fascija. tanki mi{i}i sastavljeni iz popre~nih i kosih vlakana.prevertebralna fascija • lateralno . na zadnjem delu linee mylohioidee mandibulae i na ivici korena jezika. tj.raphe pharyngis. a nazad obavija konstriktore farinksa sa spolja{nje strane gde se naziva fascia pharyngis. dok donji konstriktor svojim gornjim vlaknima prekriva najni`a vlakna srednjeg. koja razdvaja desne od levih mi{i}a. Dakle. FASCIA BUCCOPHARYNGEA Pokriva m.bukofaringealna fascija • nazad . Dakle. Retrofaringealni apscesi u gornjem delu tog prostora. postoji podela na osnovu pravca vlakana i dejstva. koja obuhvataju zadnji i bo~ne zidove `drela. donji . Gornji konstriktor `drela 8 . Napred se hvata na liniji polazi{ta m.smrtni ishod! Prevertebralna fascija na bazi lobanje se hvata na donjoj strani piramide medijalno od spolja{njeg karotidnog otvora. Iza bukofaringealne fascije nalazi se prevertebralna fascija. 3. Konstriktori `drela su {iroki. Pozadi na medijalnoj liniji stvara raphe pharyngis za koji se hvataju mi{i}i `drela.na tiroidnoj i krikoidnoj hrskavici larinksa. retrofaringealni prostor: • napred . U spolja{njem sloju nalaze se mi{i}i konstriktori.hvata se za pterigomandibularni ligament. ostaju sme{teni unilateralno. Oni ~ine povr{inski sloj muskulature `drela. Od raphe se pru`aju polukru`no i napred i pripajaju se napred: 1.na zadnjoj ivici lamine medialis processus pterygoidei. buccinatora. Dakle. dok se uzdu`ni mi{i}i podiza~i `drela nalaze u dubljem sloju. Tako|e mogu nastati {irenjem iz parafaringealnog prostora iz kojeg se infekcija nastavlja lateralnim smerom. bli`e `drelnoj {upljini.parafaringealni prostor MI[I]I @DRELA Zidovi `drela sadr`e dve grupe mi{i}a. a u podru~ju nazofarinksa sadr`i i limfne ~vorove . Apscesi u ovom prostoru nastaju naj~e{}e u slu~aju bolesti tela pr{ljenova ili infekcije retrofaringealnih limfnih nodusa. Retrofaringealni prostor se pru`a prema gore do baze lobanje. a zadebljala u zadnjem.

mo`e dovesti do pro{irenja infekcije u obraz. stylopharyngeus . a. lingualis i n. limfni ~vorovi. constrictor pharyngis medialis . To je Eustahijev kompleks u tzv. palatopharyngeusom.a. nalaze se u istoj ravni kao m. i n. (ramus internus) i a. prelaze}i preko vlakana srednjeg konstriktora. gornji ili m. nazad se pru`a ka raphe. laryngeus sup.m. kapsulom tonzile palatine i faringobazilarnom fascijom. pharyngica ascendens i faringealni venski splet. styloglossus.pars buccopharyngica (obraz) . koji ide koso od hamulusa pterigoideusa lateralno prema mandibuli. sa dva velika snopa: 1. Triangularni zjap izme|u pterigomandibularnog ligamenta i lingvalnih vlakana gornjeg konstriktora. oblika romba.cave hemoragija! Iza srednjeg konstriktora nalazi se fascija prevertebralis.pars pterygopharyngica (pterigoid) .pars glossopharyngica dakle za (jezik) Kako gornji snopovi gornjeg konstriktora `drela prate pravac pterigomandibularnog ligamenta. Srednji konstriktor `drela On je u vidu lepeze. sa ~etiri snopa za pripoj: . Jedan deo vlakana ide koso nagore. thyropharyngicus. nervni faringealni splet. laryngea grana a. nemuskularnoj oblasti u mi{i}nom zidu farinksa u sinusu Morgagni. gore se nastavlja faringobazilarnom fascijom. zavija odmah lateralno od tonzile . lingualis. Na taj na~in svaka infekcija vezana za gornja vlakna ovog mi{i}a. glossopharyngeus i n.Najtanji. a drugi deo ide horizontalno nazad i svi se zavr{avaju na raphe. Killianova slaba ta~ka farinksa. levator i tensor veli palatini (levator i tensor palati) i tuba auditiva. a lateralno obe karotidne arterije. Izme|u srednjeg i donjeg prolaze n. Gornji konstriktorni mi{i} farinksa svojom spolja{njom povr{inom u odnosu je sa prevertebralnom fascijom i slede}im mi{i}ima: .. thyroideae sup. 2. Izme|u njegove gornje ivice i baze lobanje nalaze se mm.m. koji polazi od linea obliqua tiroidne hrskavice do donjeg roga tiroidne hrskavice i fascije cricothyroideus. donji ili m. facialis. koja je predilekciono mesto za stvaranje faringealnih divertikuluma. Unutra{njom povr{inom dolazi u dodir sa m. cricopharyngeus ~ija vlakna polaze od krikoidne hrskavice unazad prema raphe. a napred se pripaja velikim (pars ceratopharyngea) i malim rogovima (pars chondropharyngea) hioida. 9 .m. Gornja vlakna se me{aju sa gornjim konstriktorom. a. buccinator. Oblika je ~etvorougla. glossopharyngeus.pars mylopharyngica (mandibula) . kao izlaz ka jeziku je za prolaz slede}ih struktura: m. pterygoideus medialis Tu se tako|e nalaze a. maxillaris ext. Zatim n. . Izme|u gornjih i donjih vlakana ovog mi{i}a u zadnjem delu farinksa nalazi se slaba ta~ka. Donji konstriktor `drela On je najdeblji.

stilo i palatofaringealni mi{i}. prema jednjaku 2. Kroz fosu pterigopalatinu infekcija se mo`e pro{iriti ili u orbitu ili u endokranijum. * ** FOSSA PTERYGOPALATINA Prostor koji je ograni~en: napred . vagus. su dva uzdu`na popre~noprugasta mi{i}a i podi`u larinks pri gutanju: 1. carotis communis i tiroidna `lezda. karotis komunis nalazi i: v. X i n. FUNKCIJA KONSTRIKTORA Gornji konstriktor: 1. Potiskivanje zalogaja nani`e. Podizanje larinksa pri gutanju i govoru Inervacija G. .zadnjim zidom maksilarnog sinusa.se otvara u fisuru orbitalis cerebralis i sphenomaxillaris. Uz lateralnu stranu donjeg dela `drela se osim a. Palatofaringealni le`i na unutra{njoj strani. jugularis int. . Prema gore se te tvorevine sve vi{e udaljavaju od `drela. ~ine duboki sloj muskulature `drela. palatofaringealni. gore . a izme|u n.bazom lobanje. Lateralno od zida `drela nalazi se stiloidni nastavak. koji se pripaja gore na nep~anoj aponeurozi i 2. Palatofaringealni mi{i} polazi od zadnje ivice tvrdog nepca i nep~ane aponeuroze .n.. n. ulaze}i u sastav muskulature `drela. pa prelazi bez o{trih granica prema gore u temporalnu regiju. Uz unutra{nju stranu sme{teni su srednji konstriktor. Infekcija ova dva prostora je prakti~no zajedni~ka. a prema dole i lateralno u parafaringealni prostor. i n. XII.Budu}i da je donji konstriktor na samoj povr{ini. svojim najve}im delom pokriven je bukofaringealnom fascijom. v. Su`ava sve pre~nike `drelne {upljine 2. sa gornjim pripojem na stiloidnom nastavku slepoo~ne kosti. salpingopharyngeusom. stilofaringealni. prema napred i medijalno u fossu pterygopalatinu. 10 . ulazi u zadnje nep~ane lukove. sjedinjuju}i se sa m. nazad . S. carotis int. i mi{i}i koji polaze od njega. dok dole prilaze jedan drugom. U visini mandibule uz lateralni zid `drela prolaze a. lateralno .n. lateralno.gubi se u fossu infratemporalis. laryngeus inferior. laryngeus inferior (X) ? FUNKCIJA PODIZA^A Mi{i}i podiza~i `drela. koja se nalazi izme|u pterigoidnog nastavka i skvame temporalne kosti. IX. jugularis int.fascije. a stilofaringealni na spolja{njoj strani gornjeg konstriktora. Ovi mi{i}i su udaljeni jedan od drugog u gornjem delu.ogranci plexusa pharyngeusa D. Stvara ispup~enje na zadnjem zidu Srednji i donji konstriktor: 1. Lateralno se nalazi a. Ispod donje ivice donjeg konstriktora .

11 . Njegov donji kraj u~estvuje u izgradnji unutra{njeg sloja muskulature bo~nog zida `drela. stylopharyngeus n. stiloidnu pre~agu.faringealni • fascija .a. tonsillopharyngeus i na zadnju ivicu tiroidne hrskavice. omohioideus Strukture koje se pripajaju na processus styloideusu su: • m. Zadnji. salpingofaringealni mi{i}. a zajedno sa njima obrazuje tzv. maxillaris externa) i . digastrici (venter anterior et posterior) • m. On je najmedijalniji od pomenuta tri mi{i}a sa pripojem na stiloidnom nastavku. styloglossus (N. facialis . odakle vlakna silaze ka `drelu i zavr{avaju se u vlaknima palatofaringealnog mi{i}a. hyoglossus • m. sternohioideus • m. VII) • m.vertebralni • pr{ljenovi Strukture koje se pripajaju na hioidu su: • m. lateralni zid i tuba: .a.a.grane: .Ovaj mi{i} {alje vlakna prema tonzili m. Ovaj faringotubalni mi{i} uzdi`e pomenuti nabor jer se nalazi odmah ispod sluznice.a. Inervisan od r.a. Stilofaringealni mi{i} pru`a se od stiloidnog nastavka nani`e i unutra do bo~nog zida `drela i hrskavice grkljana. carotis externa . Po silasku prema bo~nom zidu `drela ulazi u muskulaturu `drela kroz pukotinu izme|u gornjeg i srednjeg konstriktora. pharyngica ascendens. glossopharyngeusa.bukofaringealna • mi{i}i . Slojevi od unutra put spolja su: • sluznica • fascija . On polazi od donjeg dela hrskavice Eustahijeve tube. geniohioideus • m. stylohioideus (N. Deo mekog nepca i nep~ani lukovi: . stylohioideus • m. U sastavu palatofaringealnog mi{i}a ulazi trubno-`drelni. koga predstavlja uzan mi{i}ni snop.prevertebralna • mi{i}i . stylopharyngeus (N. facialis (a. maxillaris interna. XII) • m. IX) VASKULARIZACIJA FARINKSA ARTERIJE A. palatina ascendens. mylohioideus • mm.

VENE Venska krv se sabira u dva venska pleksusa: unutra{nji ili submukozni (u mekom nepcu .a. jugularis internu ili venu facialis anterior. pa tada kroz njega nastaju hernije kranijalnog sadr`aja tzv. PUTEVI [IRENJA IZ FARINKSA U ENDOKRANIJUM U embrionalnom periodu postoji izme|u nazofarinksa i endokranijuma otvoren canalis craniopharyngycus. i zadnji kranijalni `ivci. maxillaris interna . Retrofaringealni i parafaringealni prostori se spu{taju bez ikakve o{tre granice u gornji medijastinum. usled nekog tumora se pomeraju prema suprotnoj strani dovode do pro{irenja medijastinuma. pozadi ki~mom.plexus palatinus) i spolja{nji ili faringealni (iza zadnjeg zida farinksa . iz parafaringealnog prostora ulazi u endokranijum tre}i ogranak trigeminusa i a.Srednji deo mekog nepca i tvrdo nepce: . kroz taj kanal urasta epitel farinksa u endokranijum i tamo stvara adenohipofizu. Svakako da ovaj kanal predstavlja vrlo retku mogu}nost {irenja infekcije. koji prolazi kroz sfenoidnu kost. jer tu postoje brojne komunikacije izme|u farinksa i endokranijuma. a izlaz mu je na najvi{em mestu turskog sedla. * ** ANATOMIJA USNE [UPLJINE (CAVUM ORIS) 12 .plexus pharyngeus) Oba se anastomoziraju sa venama nosa i usta . Tako npr. spreda sternumom. zatim a.a.meningitisi ili apscesi mozga faringealnog porekla.uti~u u v. koje se nalazi u parafaringealnom prostoru izme|u pojedinih organa. Baza jezika i tonzila lingualis: . Ovaj kanal obi~no obliterira. Naprotiv. lingualis. a putem pre spomenutih arterija. vena. onda se ulaz u njega nalazi na krovu epifarinksa neposredno iza insercije vomera. nastaju zapaljenja meninga . mo`e u slu~aju infekcije dovesti do zapaljenja kosti baze lobanje. Rastresito vezivno tkivo. nerava. meningica media. hipofiza faringika. Kroz retrofaringealni prostor ne nastaju endokranijalne komplikacije u smeru prema gore jer nema direktne komunikacije. transsfenoidne encefalokele. Ponekad ovaj kanal mo`e biti vrlo {irok. vena jugularis interna. carotis interna. a iz njega tako|e bez smetnji u zadnji medijastinum. a sa strane plu}ima.a. organi koji se izla`u pritisku. Na mestu ulaza u taj kanal se nalazi tzv. i dalje u kaudalnom smeru kroz otvore u dijafragmi u retroperitonealni prostor. ali ako perzistira i u postfetalnom `ivotu. Budu}i da je medijastinum sa svih strana ~vrsto ograni~en. do osteomijelitisa. i vitalnih elemenata. Dalje. plexus pterygoideus komunicira sa kavernoznim sinusom. prostori lateralno od farinksa vrlo su opasni. palatina descendens.

Na zadnjem zidu spatiuma pri jako otvorenim ustima nalazi se uspravno sluzoko`no ispup~enje. u nivou vrata II gornjeg kutnjaka . prostraniji. et inferior.ukr{tanje i kontralateralne metastaze).U glavi i vratu sme{teni su po~etni delovi pribora za varenje: usna duplja. koga obrazuju usne (labia oris) i obrazi (buccae). [to je transparentnija ko`a provide se kapilari . sluzoko`nu stranu gornje. Gornja i donja usna. Limfni sudovi: u submandibularne i submentalne noduse (Ca usne . koji svojim konkavitetom obuhvate zubne lukove i desni gornje i donje vilice. Spolja{nja povr{ina usne je pokrivena ko`om. orbicularis oris. Usne zatvaraju prednji otvor vestibuluma koji sadr`i sfinkter m. ** * 13 Arterije: A.). Nervi: Motorni `ivci . prelaze}i preko istoimene veze (raphe pterygomandibularis) donjevili~nog zgloba. salivatores) . Alveolarni nastavci desne i leve gornje vilice (maksile) i alveolarni deo donje vilice (mandibule) sa gornjim i donjim zubnim lucima dele usnu {upljinu na dva nejednaka dela: 1.otvor izvodnog kanala pljuva~ne parotidne `lezde .{iti duboko. USNA DUPLJA . plica pterygomandibularis. Postoje vezice gornje i donje usne (frenulum labii sup. a ispred sluzoko`om oblo`ene prednje ivice ramusa mandibule . gore filtrum. tubusa. `drelno su`enje. bo~no sulcus nasolabialis. infraorbitalis. i usne (gl. oris) `lezde. To je mesto za anesteziju n. alveolaris inferior i n. a dole n. et infer. predvorje usne duplje (vestibulum oris) i 2. Predvorje usne duplje je njen prednji uzani deo oblika potkovice. koju prouzrokuje sluzoko`a usne duplje. a slobodne ivice i unutra{nji deo sluzoko`om.dijasteme ispunjene su papilama interdentalis). iza poslednjeg kutnjaka. ~itavu debljinu usne! Vene: V.gornje usne n.mesto plasiranja sonde.papila parotidea ductus Stenoni (ovde Koplikove mrlje kod malih boginja!). U gornjem tremnom svodu. koga predstavljaju zubni lukovi i desni. a pozadi prema `drelu preko `drelnog su`enja (isthmus faucium). nog sloja . prednji uzani.zavr{ne grane n. odnosno donje usne sa desnima . mentalis. koje spajaju zadnju. labialis sup.CAVUM ORIS Predstavlja po~etni pro{ireni deo kanala za varenje.uzdignut sluzoko`ni nabor . a pozadi ~vrstim zidom. sme{tene duboko izme|u mi{i}nog i sluzoko`- . rastegljivim zidom. prava usna duplja ili usna {upljina u u`em smislu (cavum Predvorju i pravoj usnoj duplji pridodate su mnogobrojne pljuva~ne (gl. To je {upljina otvorena napred prema spolja{njoj sredini preko usnog otvora (rima oris). lingualis. a dole sulcus mentolabialis. facijalisa. pa ponekad zahteva hirur{ku korekciju. a senzitivne .vermilion. Dva pomenuta prostora komuniciraju preko zadkutnja~kog prostora (spatium retromolare) i kroz interdentalne pukotine (me|uzubne pukotine .serozne labijalne `lezde. zadnji. facialis.male i velike. `drelo i vratni deo jednjaka. ~iji naziv zavisi od lokalizacije u oris proprium). Submukozno se nalaze male muko . usnoj {upljini.gornja ja~e razvijena i mo`e smetati `vakanju i govoru. Vestibulum je ograni~en napred i bo~no mekim.

nepravilnost je malokluzija.kruna. facialis. alveolaris Vene: v. Deo koji {tr~i u usnu {upljinu . buccinatora. Hvata se na liniji polazi{ta m. buccalis. Limfni sudovi: Nodusi submandibularni. (2 sekuti}a. Ko`a je tanka. a. a. Normalno izbijanje zuba je va`nije od vremena izbijanja. facialis. 3 kutnjaka poslednji umnjak!) => 32 stalna. Krune permanentnih zuba. me|utim kod paralize n. ZUBNI LUKOVI ^ine ih gornji i donji zubi sa okolnim zubnim mesom. facialis i vv. mandibule i maksile. Ca i fosfati. Neregularnost u polo`aju zuba. Submukoza koja je rastresita se nalazi ispod mi{i}a. buccinator .(2 sekuti}a. inferior. spolja sa zubnom gle|i. odnosno nervi. ima alveolu za sme{taj korena. Tek posle {est meseci i kalcifikacije mogu}e je videti senku krune. M. buccinator sa sluznicom koja je ~vrsto prirasla uz mi{i}. Smena po~etkom {este godine `ivota. a ispod nje dentin sa pro{irenjem za zubnu pulpu. Svaki alveolarni nastavak. te kona~no sluzoko`a. senzitivni n.bol u zoni lica. krvni i limfni sudovi. buccalis i n. inciziva i o~njaka su razvijeni na ro|enju. a ispod se nalazi fascia buccinatoria ili bukofaringealna fascija koja prekriva mi{i} sa spolja{nje strane. Nervi: Motorni `ivci n. Broj korenova zavisi od zuba. ZUBI Zubni luk sa~injavaju alveolarni nastavak. constrictor pharyngis superior. trigeminus preko mandibularnog i maksilarnog nerva. Kroz potko`no tkivo prolaze mimi~ni mi{i}i. potko`no tkivo ~ini masno tkivo posebno razvijeno u dece (corpus adiposum buccae) sme{teno sa zadnje strane mi{i}a koja ~ini mehani~ku podr{ku obrazu kod sisanja. a grane alveolarne .OBRAZ Glavni mi{i} usne {upljine je m. Ona zadebljava u zadnjem delu. 1 o~njak i 2 kutnjaka) Druga denticija (stalna) . Inervacija: n. submentalni i parotidni. infraorbitalis i a. a pozadi nastavlja u fasciju koja obavija m. Vitamin A i D. Bukalne `lezde se nalaze izme|u mi{i}a i sluznice. transversa faciei. GINGIVE Sastoje se od ~vrstog vezivnog tkiva sraslog za periost i sluznice sa plo~asto slojevitim epitelom. Arterije: a. 1 o~njak. deo koji je pokriven 14 . infraorbitalis. 2 pretkutnjaka.jedini mi{i} sa fascijom. pokriven gingivom koja se sastoji od vaskularizovane sluznice oja~ana gustim atherentnim fibroznim tkivom uz periost. a prema napred se stanjuje i nestaje. te alveolarnim nastavcima mandibule i maksile. facijalisa paralizovan je i ovaj mi{i}. a. sluznicu mi{i} ~uva svojim tonusom od povreda zuba `vakanjem. Prva denticija (privremena) = 10 x 2 mle~nih zuba = 20. transversae faciei. gingiva i zub. pa zapada sluzni~ki nabor iz gornje i donje vilice izme|u zuba.

prugaste muskulature prekrivene sluznicom. 15 . pri jednostranoj paralizi na jezik ide na paralizovanu stranu. conicae. od glosohioidne opne. Gornja povr{ina jezi~ne aponeuroze u vezi sa vezivnim slojem sluzoko`e pole|ine jezika. foliate. sluzoko`a tela jezika ima tzv.deo hyoglossusa.prema podu. a koji pri~vr{}uju zub za alveolu. filiformes). fungiformes. neposredno ispod sluzoko`e gornje strane tela jezika i predstavlja ~vrsti podsluzoko`ni sloj. papillae linguales (circumvallate. odvojena od jezika vezivom.mesto porekla tiroideje. Ovaj skelet ~ine: jezi~na aponeuroza. ali bez kapsule pa se u celini te`e odstranjuje i zajedno sa jezi~nim folikulima se nalazi u sluzoko`i korena jezika. plica fibriata. sa elasti~nim vlaknima. Limfno tkivo . Dakle.unazad i nani`e. geniohyoideus i genioglossus podr{ka za sublingvalnu `lezdu i kanal.gle| •u predelu korena dentin pokriven substancia osseum . a pod usne {upljine ~ini dorzalnih dve tre}ine jezika i sluznica. sluzoko`nih `lezda. limfnog i masnog tkivo. Unutra je zubna sr` ili pulpa. kao i tri zna~ajna mi{i}a: mylohioideus izme|u mandibule i hioida na podu usta.lingvalna tonzila.gingivom . sa svake strane. JEZIK Jezik se sastoji iz prednjeg dela ili tela i zadnjeg dela ili korena. Fibrozni skelet . fonaciji. Gl. krvni i limfni sudovi pulpe i vrh u koji je ugra|en koren. Organ sme{ten na podu usne {upljine i prednjem zidu farinksa. lingualis i a. a na vrhu foramen coeccum Morgagni . Zatim. kroz koje ulaze nervi. tkivo sli~no kosti za koju se vezuju periodontalni ligamenti.dentin • preko dentina substancia adventicia . linguales pored V i na vrhu jezika. odnosno nastavak dentina zubne krune. plica sublingualis i n. ispod sloja cementa dentin. Sastavljen od popre~no . fibroznog tkivo. profunda. Vezivo ~ine septa koja hirur{ki apsces odvajaju od druge polovine jezika. sa spolja{njim omota~em cementom. daje ~vrstinu i slu`i za pripajanje njegovoj muskulaturi. u~estvuje u funkcijama degluticije. Plicae. a na vrat se nastavlja . kojima istovremeno slu`i za pripajanje. Spolja{nji • genioglossus . • (kompenzatorna kontrakcija i funkcija suprotne strane) • hyoglossus . mastikacije. Dva su dela: slobodni vrh i baza prema kutnjacima pozadi. Anatomske strukture su i frenulum linguae. u sastav zuba ulaze: • substancia eburnea . koja produ`uje unazad i nani`e jezi~nu aponeurozu. a le`i neposredno ispod sluzoko`e korena jezika. Radix od corpusa odvojen sulcusom terminalisom V oblika. a ispod njega centralni kanal korena. Ispod sluzoko`e su jezi~ne pljuva~ne `lezde. pri protruziji.cement. ~ula dodira i ukusa. hondroglossus . Krov usne {upljine ~ini tvrdo nepce a zadnji deo meko nepce. I jezi~na pregrada koja le`i u sagitalnoj ravni i deli desne od levih mi{i}a jezika. U{}a submandibularne i sublingvalne `lezde.koren. granicu usne {upljine i orofarinksa. Mi{i}i: spolja{nji i unutra{nji.vrat.u debljini organa.

• styloglossus . (dra`enje ka{alj!) n. vagus sa n. jugoomohyoidni. a drugim krajem u jezik. lingualis: rr. glossopharyngeus sa rr. laryngeus superior odnosno unutra{nje grane r. Arterije: a. Predstavlja najve}i deo palatinalnog nastavka maksile i horizontalne plo~e palatinalne kosti. internus . et inf. profunda linguae. intermedius za fungiformes NEPCE 1. 2. linguales od sulkusa do blizu epiglotisa. tenzor veli palatini inervi{e n. tensor veli palatini (od sfenoidne kosti . 3. Inervisani su od strane plexusa pharyngeusa. dorsales linguae i a. constrictor pharyngis sup. Svi mi{i}i mekog nepca inervisani su od plexusa pharyngicusa u ~ijoj izgradnji u~estvuju: n. lingualis. submentalni. Unutra{nji • long. lingualis sa rr. • m. Vene: vv. sup. Promene u obliku nepca zavise od uve}anih nazofaringealnih tonzila i disanja na usta. submandibularni.zadnje donji ^ini krov usne i dno nosne {upljine. Sekundarno nepce ~ine ostali ko{tani i mi{i}ni delovi. n. facialis . n. hioidna kost i stiloidni nastavak. glossopharyngeus za cirkumvallate i foliate n. tensora veli palatini. Mi{i}i igraju zna~ajnu ulogu u gutanju. Senzitivni: Povr{inski senzibilitet (dodir. * ** ANATOMIJA PLJUVA^NIH @LEZDA KLASIFIKACIJA 16 . disanju i fonaciji. transversus. Meko nepce se sastoji od gustog fibroznog tkiva . uvulae. X i vratni simpatikus. palatopharyngeus.palatinalne aponeuroze.mandibula. • m. Prednji ko{tanih 3/4 i zadnjih 1/4 mekog mi{i}nog dela.lateralnog dela hrskavi~ave tube). IX. • m. Prednji deo tvrdog nepca sa alveolarnim lukom sa ~etiri inciziva ~ini premaksila ili primarno nepce. dela hrskavi~ave tube). Ova poslednja dva mi{i}a se pripajaju na susednim kostima . verticalis.od vrha do sulcusa terminalisa.n. Nervi: motorni XII. • glossopharyngealni deo m. V. palatoglossus • m. Meko nepce ~ine pet parnih mi{i}a: • m. XII • palatoglossus. levator veli palatini (od temporalne kosti do med. n. Formirana od ra{irenih vlakana m.unazad i navi{e. bol i temperatura): va`no! deo korena i valekule. linguales . n. Limfni sudovi: jugulodigastri~ni. Inervacija N.

molares. m. Nalazi se u parotidnoj lo`i . psihi~koj ili olfaktornoj stimulaciji. linguales. digastricusa .prednja ivica m. VII ne ide kroz `lezdu ve} kroz prostor ispunjen }elijskim masnim tkivom. Ovi lobusi su spojenim istmusom. duboki. Submandibularna i sublingvalna me{ovite seromucinozne. 17 . stylopharyngeus.opnastim lo`ama. Donji kraj nale`e na fibrozni snop vili~nog ugla (tractus angularis). povr{inski ja~e razvijen i 2. Parotida ~isto serozna . SCM .saliva.zadnji trbuh m. Stablo n. zbog veli~ine sme{tenih van usne duplje u ko{tano . Prednja strana prisno nale`e uz zadnju ivicu ramusa mandibule. stylomandibulare). labiales. submandibularna i sublingvalna). usnica. hemijskoj. linguales anterior) 2.odnosno retromandibularnoj jami. massetera i m. facialisa. buccales. pterygoideusa medialisa. zahvaljuju}i mehani~koj. koji odvaja ovu `lezdu od zadnjeg kraja submandibularne `lezde. nepca. stylohioideum i lig.mi{i}no . i odvaja je od submandibularne `lezde. Parotidna `lezda se sastoji iz dva lobusa: 1. tri para velikih `lezda (parotidna. a odvojeni glavnim ograncima n. Sa usnom {upljinom komuniciraju preko svojih izvodnih kanala. slabije razvijen. ** * PAROTIDNA @LEZDA Parotidna `lezda je najve}a. Zadnju stranu sa~injavaju od povr{ine prema dubini: .mi{i}i i veze sa pripojem na stiloidnom nastavku: (m. radi vla`enja sluznice jezika. male `lezde u mukozi i submukozi usne {upljine su zadr`ale mesto nastanka sa manjom ili ve}om stalnom sekrecijom. styloglossus. palatinae. obraza (400): (gll.mastoidni i stiloidni nastavak . Pokrivena kapsulom koja ~ini nastavak duboke fascije vrata. napred i dole. razli~ite prirode. Spolja{nja strana parotidne `lezde je pokrivena ko`om i parotidnom fascijom uz ~iju duboku stranu je ~vrsto srasla. stylohioideus.I podela (prema vrsti sekretornog epitela): • serozne • mucinozne • me{ovite (seromucinozne) II podela (prema veli~ini i lokalizaciji): 1. termalnoj. lig. Put napred se pru`a prednji ili maseteri~ni produ`etak. Posebno zadebljali deo ove fascije je stilomandibularni ligament i on vr{i potporu `lezde. m. dok je njihova sekrecija povremena. m. ** deo ispred facijalisa je povr{ni a deo iza duboki. Gornji kraj odgovara spolja{njem slu{nom hodniku i temporomandibularnom zglobu i zigomati~nom nastavku. preko povr{ine maseteri~nog mi{i}a.

odnosno duboki re`anj parotide je u odnosu sa stiloidnim nastavkom sa svojim pripojnim mi{i}ima. Arterije: a. Oko prednje ivice maseteri~nog mi{i}a.processus cervicalis. {to po~etni ogranci nekad mogu imati veze. Nervi: parasimpati~ka (sekretorno motorna) simpati~ka i senzitivna vlakna. Vene: v. 4-5 mm napred ispod ko{tanog hodnika pru`a se stablo n. Simpati~ka vlakna vode poreklo od pleksusa koji okru`uje karotidnu arteriju po{to pro|e gornji cervikalni ganglion. facialis posterior (v. U sklopu sa ovim kanalom se na gornjem delu nalazi i akcesorna parotidna `lezda. od najispup~enijeg mesta prednje ivice `lezde. jugularis externa) i njeno ra~vanje. a unutra{nja maksilarna arterija prolazi unutra prema pterigomaksilarnoj fisuri. Mogu}a su i sekretomotorna vlakna preko chorde tympani . koji le`i ispod mandibule i ~esto dose`e do zida `drela! Na 3. koji prenosi jake bolne senzacije u temporalnoj regiji. Hirur{ki zna~aj n. zavr{ne velike grane gornja - temporalna i donja cervikalna grana. paraliza. oko 7 mm. facijalisa. petrosusom superficialis minorom. temporalis superficialis i a. carotis externa: a. koji ulazi u zadnje gornji deo sa unutra{nje strane `lezde i unutar nje se deli u terminalne ogranke koji se pojavljuju na prednjoj ivici. nemaju vezu .o{te}enje. auricularis magnus .komisure usana. maxillaris interna. i otvara se u gornjem svodu vestibuluma na nivou vrata II gornjeg molara gde je njegovo izbo~enje sluznice . a. duboko prema timpanomastoidnoj suturi. Kroz tkivo `lezde prolazi i: N. Po{to napusti infratemporalnu jamu iza vrata mandibule probija se kroz gornji deo `lezde. temporalis superficialis i a.dakle dualna Pa vlakna. jugularis internom i parafaringealnim prostorom! @lezda mo`e da ima izdanak prema vratu . maxillaris interna. facialisa le`i u tome. ali. glossopharyngeusa. zaokre}e. Najdublji deo `lezde. povr{no je postavljena u temporalnoj regiji odmah ispred tragusa. ~ije je jedro nucleus salivatorius inferior. 18 . jugularis externa. zatim probija submukozu. polazi ductus parotideus Stenoni. carotis internom i v. buccinator (5 cm).II i III cervikalnog nerva sa spolja{njom jugularnom venom u platizmu. Sekretomotorna (Pa) vlakna su poreklom od timpani~kog pleksusa n. zatim skre}e navi{e i ulazi u `leb izme|u tragusa i temporomandibularnog zgloba.Po izlasku iz stilomastoidnog foramena.5 cm od ugla usne. a. pa presecanje ne mora da dovede do paralize. Njegov pravac ide linijom od tragusa do srednje ta~ke gornje usne . kroz oti~ki ganglion. Vlakna idu n.papila. a potom se i deli u supstanci `lezde u svoje grane. duboko je postavljena i a. kroz foramen ovale (innominatum). Vena se pru`a paralelno zadnjoj ivici vertikalnog ramusa mandibule. Jednak je broj vlakana Pa i Sy! Senzorna vlakna su poreklom od aurikulotemporalnog nerva. Odmah ispod grana facijalisa le`i v. koja utiskuje u parotidnoj `lezdi `leb. aurikulotemporalnim nervom u `lezdu. i prolazi kroz m. carotis externa. Tako|e. Prva ide put gore.

koji se preko uske pukotine izme|u prednje ivice hioglosalnog mi{i}a i zadnje ivice milohioidnog mi{i}a uvla~i u podjezi~ni predeo. Nervi: Parasimpati~ka vlakna idu od gornjeg salivatornog jedra u n. Vlakna n. a facijalna arterija mo`e biti savijena platizmom gore. SUBMANDIBULARNA @LEZDA Sme{tena je u submandibularnoj regiji izme|u mandibule. zadnjeg dela poda usne duplje i bo~nog zida `drela. Unutra u dubini le`i na: hioglosalnom mi{i}u. Me{ovita.LIMFNO TKIVO: Limfno tkivo u sastavu tkiva `lezde ili limfociti oko acinusa i duktusa. i preko chorde tympani i pridru`ivanjem n. kroz zamku u nervu. facialis.tractus angularis. Vene: v. Lingvalni nerv prvo ide spolja od duktusa. sa cervikalnim ograncima facijalisa. facialisa. Facijalna arterija obi~no ulazi u zadnje donji deo dubokog lobusa i po{to prese~e `lezdu na razli~itoj dubini ide kroz gornju povr{inu prelaze}i telo mandibule upravo ispred porekla maseteri~nog mi{i}a. Submandibularni duktus kre}e od dubokog dela `lezde izme|u lingvalnog i hipoglosalnog nerva i ide napred i gore da bi se otvorio u ustima odmah sa strane frenuluma lingve. SUBLINGVALNA @LEZDA Arterije: a. u kapsuli koju gradi duboka cervikalna fascija. Preko duboke strane zadnjeg kraja prelazi stablo n. Sa spolja{nje strane je pokrivena: ko`om. lingualisa. dok zapaljenjski ili drugi procesi ne dovedu do atherentnosti. prete`no serozna. donjem delu zadnjeg trbuha i me|utrbu{noj tetivi digastrikusa. a zatim pravi krivinu gore i napred unutra od kanala. Ova strana `lezde pokriva hipoglosalni `ivac i njegovu venu. koja se mogu na}i na donjoj ivici mandibule. a hipoglosalni nerv ispod. odnosno ispod donje ivice tela donje vilice. otvarati kapsulu ispod mandibule radi ~uvanja nerva. lingualisa u `lezdu. na hioglosalnom mi{i}u odmah ispod lingvalnog nerva. dole i napred. platizmom i povr{inskim listom vratne fascije. Lingvalni i hipoglosalni nerv prolaze kroz hyoglossus dublje u `lezdi lingvalni iznad. zadnjim snopovima milohioidnog mi{i}a. arterija i vena se ukr{taju povr{no. duktus ide gore. bez nodalnog karaktera. Dakle. Dakle. velikog roga hioidne kosti. intermediusu. facialis. Dakle i ovde postoji potencijalna mogu}nost dualne Pa inervacije. Nekad ju je te{ko odvojiti i sa~uvati! Dublje prema mandibuli. i mogu}e je ekscidirati submandibularnu `lezdu intrakapsularnom disekcijom. odnosno plexus maxillaris externus. iznad milohioidnog mi{i}a. koji razdvaja submandibularnu od parotidne `lezde. idu u submandibularni ganglion. Zadnji kraj odgovara angulusu mandibule i fibroznom snopu ovog ugla . Prednji kraj put napred {alje prednji produ`etak. 19 . Sy odgovara karotidnom. Za razliku od parotidne nije atherentna.

na kojoj pravi udubljenje . unutra genioglosusnim mi{i}em. Nije jedinstvena celina ve} se sastoji od 10 . je manja sublingvalna `lezda.12 manjih `lezda pa otuda i vi{e izvodnih kanala: mali Rivinusovi. 4. 20 . sublingualis Vene: v. a Sy spolja{nji karotidni plexus du` a. Fiziologija gutanja (vidi kod jednjaka) Fonatorna funkcija (vidi kod fonijatrije) Fiziologija salivacije @vakanje Fiziologija ukusa Fiziologija limfnog tkiva USNA [UPLJINA FIZIOLOGIJA SALIVACIJE Parenhim pljuva~nih `lezda se sastoji od acinusa sa sistemom tubula i ekskretornim duktusima koji vode u glavni kanal.fovea sublingualis. i otvara se u submandibularni duktus. a veliki Bartholinijev se otvara pored Warthonovog submandibularne `lezde. prete`no mukozna. lingualis. odvaja se posebno u usnoj {upljini sa strane sublingvalne plike. 3. Mucinogene granule sekretuju mucin u salivu. ve}a sublingvalna `lezda. Arterije: a. odgovorne su za viskoznost. Me{ovita. spolja sublingvalna ko{tana jama mandibule. izme|u frenuluma jezika koji je napred i mandibule koja je nazad. a dalje u interlobularni duktus ili ekskretorni kanal. koje predstavljaju prekursore salivarne amilaze. Mioepitelne }elije le`e izme|u baza acinusnih }elija i bazalne membrane i prisutne su u intralobularnim duktusima. Sekretorni epitel acinusa se sastoji od dve vrste }elija: mukozne i serozne. lis. dok fine zimogene granule seroznih }elija sekretuju enzime salivarne sekrecije.Sme{tena u dnu usne {upljine. 5. dakle ekspresija salive usled mioepitelne kontrakcije. prolaze: n. izme|u `lezde i genioglosalnog mi{i}a. dole miohioidnim mi{i}em. Acinus vodi u interkalarni duktus. 2. Nervi: Pa VII (chorda tympani). Preko unutra{nje strane `lezde. Mukozne }elije sadr`e mucinozne globule. Otuda manja koli~ina sekreta posle nadra`aja simpati~kih nervnih vlakana. hipoglosusa i podvili~ni kanal. sublingualis. Sa gornje strane je ograni~ena sluznicom poda usne duplje. Ove }elije se kontrahuju pod dejstvom simpatikusa (?) ili adrenalina. zatim u intralobularni duktus. zavr{ne gran~ice n. sublingua* ** FIZIOLOGIJA USNE [UPLJINE I @DRELA 1. Prednji deo `lezde. Zadnji deo ima manji broj duktusa. 6. Struktura acinusa Zidovi acinusa su sagra|eni od }elija koje okru`uju centralni lumen. a koji vodi u duktalni sistem. tj. a serozne veliki broj acidofilnih sekretornih granula. Acinusne }elije le`e na homogenoj bazalnoj membrani. je kompaktan.

ekskretorni duktusi sa kubi~nim }elijama koje le`e na zaravnjenim }elijama. Neke karakteristike kanala: interkalarni duktusi submandibularne `lezde su kra}i od onih u parotidne `lezde (kalkulus?). Manji krvni sudovi ulaze kroz kapsulu. enzimi 21 . Pljuva~ka Sastav: 99.22% 0. U lobulima ova arterija se grana u arteriole a one u bogatu kapilarnu mre`u koja okru`uje intralobularni duktus. intralobularni duktusi sa cilijarnim epitelom. sublingvalne i glosopalatinalne. Opisane su i arteriovenske anastomoze koje igraju ulogu u hemodinamskom pritisku. 2. uglavnom mukusne. Dakle epitelni pokrov duktusa pokazuje progresivne promene od cilindri~nog do pseudoslojevitog i plo~asto slojevitog epitela. 2. Vaskularizacija . Specijalne karakteristike pojedina~nih pljuva~nih `lezda Parotidna: ve}ina }elija je serozna.14% voda soli organske mat.42% 0.cirkulacija Glavna arterija koja snabdeva submandibularne i sublingvalne `lezde ulazi u hilus `lezde. 3. Parotidna `lezda nema hilus i krvni sudovi prodiru kroz povr{inu `lezde bez odre|enog reda. sa predominacijom seroznih }elija 4:1. 3. za vreme sekrecije. Sublingvalna: ve}i broj manjih kao jedna solitarna.22% 0. Osnovna vaskularna karakteristika je da arterijske grane se pridru`uju ekstralobularnim i interlobularnim kanalima u `lezdanim lobulusima. palatinalne. a iz kapilara u vene du` duktusa van lobulusa. dakle vodenasta sekrecija sa bogatstvom enzima a sa malo mucina. Smer u kapilarima je suprotan od pravca salive. Submandibularna: me{ana. lingvalne donje i gornje. 4:1. Pomo}ne pljuva~ne `lezde: 1. Sublingvalne nemaju interkalarne ni cilijarne duktuse. 4. interkalarni duktusi sa kubi~nim epitelom. Terminalni deo glavnog ekskretornog kanala je oblo`en plo~asto slojevitim epitelom.Duktalni sistem Duktalni sistem koji vodi od sekretornih segmenata ili pak acinusa se mo`e diferencirati u tri strukturne regije bazirane na osnovu histomorfolo{kog ispitivanja: 1. oralni vestibulum: labijalne i bukalne. Bogata vaskularizacija duktusa je u vezi sa aktivnom funkcijom transporta. Od kapilarnog pleksusa krvni sudovi idu u sekundarne kapilare oko acinusnih }elija.

viskozna te~nost. E).jezika (V. Mg. anjoni hlorida.6-7. • koncentracije sastojaka. CO.samo se misli o hrani ili oseti miris ili kada se hrana 2. odnosno taktilne podra`aje sluzoko`e jezika. D. nekroti~ni detritus ili deskvamirani epitel. ribonukleaze i sl. • od stimulusa. Salivatorni Ca je u vezi sa koncentracijom Ca u plazmi. ushodnog toka. Anorganski sastojci: Organski sastojci: 1. To zavisi od: • sastava sekrecije razli~itih tipova `lezda. Naj~e{}i kalkulusi su u submandibularnoj `lezdi zbog kanala. kisela i alkalna fosfataza. putrifikovani sastojci hrane. X) 22 .`drela (IX. za razliku od neinflamatornih uve}anja `lezde .6. IX. AFERENTNI PUTEVI SALIVARNOG REFLEKSA vidi (V. U svom sastavu pokazuje velike varijabilnosti i koncentracije glavnih sastojaka. Na. Rhesus (C. enzimi i sl. tiocijanati su pove}ani u te{kih pu{a~a. M. aminokiseline. lingvalne i nep~ane tonzile. Saliva vi{e odgovara intracelularnoj te~nosti. X) . H. bezbojna. `drela i ose}aja ukusa hrane. vazduh. Hipersaturacija Ca i fosfatima je u vezi sa nastankom zubnih karijesa i kalkulusa. vitamin C i B kompleks. nespecifi~ne esteraze.u zapaljenjima raste 2 10 puta. deskvamirani epitel. bakterije. Npr. uri~na kiselina. usne {upljine. sa malim koncentracijama fosfata i sulfata. odr`ava se hipotonija u odnosu na ekstracelularnu te~nost. i naravno koncentracija Ca.7 (5. Proteini. Linearno je pove}anje koncentracije Na. PH . nezavisan u odnosu na smanjeni dijetalni input. kreatinin. IX. dra`enje sluzoko`e: .usne {upljine (V) . kurioziteta radi. amilaza. polimorfonukleari. Na intenzitet ove faze uti~e prethodna cefali~na faza. X). laktoperoksidaza. polipeptidi. azot. Cefali~na faza salivacije . Ca je ili u vezi sa proteinima. }elije: limfociti. lizozim (probija zid bakterijskih }elija). Antigeni: izohematoglutinin ABO Ag. Enzimi: IgA. bikarbonata. Bukalna faza salivacije . Reakcija pljuva~ke: jon vodonika zna~ajan za nastanak zubnog karijesa.Naj~e{}i enzim je ptijalin koji hidrolizom razla`e skrob do maltoze. Mogu biti prisutni i: bakterije. O .sijaloadenoza. • koncentracije plazme. Saliva je opalescentna.6) Submandibularna manje kisele reakcije od parotidne `lezde. Obzirom na povi{en nivo K a smanjen Na. urea. N. Le. K. Ca. odnosno hlorida sa pove}anim protokom . mucin. koloidni fosfat ili sa karbon dioksidom.reakcija na dra`enje.

Bi) infektivne bolesti . dok se pod dejstvom simpatikusa lu~e male koli~ine jako guste pljuva~ke.ose}aj ukusa hrane (VII. IX) 3.xerostomia - oboljenja salivarnih `lezda o{te}enje centralnih salivarnih puteva i nerava psihogeni poreme}aji usled disanja na usta kao posledica uzimanja nekih lekova hroni~ni nefritis i uremija dijabetes mellitus i diabetes insipidus Sy Paterson Brown-Kelly i Sy Sjögren upotreba izvesnih lekova mentalni poreme}aji u toku trudno}e zapaljenje sluznice usne duplje i `drela strana tela i tumori `drela i jednjaka posledice trovanja metalima (Hg. `eludac).nastaje obi~no kao posledica uzimanja hrane koja jako iritira sluznicu GIT trakta (jednjak. Enzimi koji deluju pri varenju na uzetu hranu mogu delovati 23 . bistra pljuva~ka.besnilo parkinsonizam Pove}ano lu~enje pljuva~ke . auriculotemporalis) .IX za parotidnu `lezdu (n. jedini u celom digestivnom traktu u mogu}nosti da isitne uzetu hranu. Prvi poja~ava. ili kod nagona na povra}anje. njihovo dejstvo je sinergi~no. odnosno zubi. Kako kori{}enje. po{to su usta. a drugi smanjuje njihovo lu~enje. Kod mukoznih `lezda. Gastrointestinalna faza salivacije .VII-bis za submandibularnu `lezdu Sy (oko a. Pod dejstvom parasimpatikusa lu~i se retka. carotis externae) . jasno je da je `vakanje hrane od neobi~ne va`nosti.ptyalismus @VAKANJE @vakanje predstavlja vrlo va`an akt u ishrani. s tom razlikom {to parasimpatikus ima ja~e dejstvo na pove}anje sekrecije od simpatikusa. Pa .plexus sympaticus facialis za submandibularnu . EFERENTNI PUTEVI SALIVARNOG REFLEKSA Parasympaticus i sympaticus imaju antagonisti~ko dejstvo na lu~enje seroznih `lezda. odnosno varenje hrane zavisi velikim delom od usitnjenosti zalogaja.plexus sublingualis za sublingvalnu POREME]AJI LU^ENJA PLJUVA^KE Suvo}a usta .plexus temporalis superficialis za parotidnu . kada dolazi do jakog lu~enja pljuva~ke (X).

kiselo .cela povr{ina jezika (jonizovane kiseline. slano.vrh jezika. i to na temp. Pored toga. sa oko 200 gustativnih korpuskula na svakoj) 2.samo na povr{ini ~estica hrane. izazivaju}i na taj na~in podra`aj nervnih zavr{etaka. mada se korpuskuli mogu na}i i u sluznici usne duplje. `drela. odnosno neorganske soli Pb i Be. Ovo ~ulo spada u grupu hemijskih ~ula. gde su sme{teni vrhovi gustoreceptornih }elija. tako da je efekat iskori{}avanja ve}i ukoliko je hrana sitnije i`vakana. kako bi se celulozni omota~ slomio i omogu}io iskori{}avanje hranljivih sastojaka takve hrane. papilae foliate (na lateralnoj strani jezika) Sastav gustativnih korpuskula. papilae circumvalatae (sme{tene u obliku "V" na bazi jezika. proporcionalno koncentraciji H jona) 24 . organske supstance ({e}er. hrana koja je bogata celuloznim omota~ima }elija. preko kojeg je korpuskul u vezi sa spolja{njom sredinom. Gustativne papile predstavljaju nosioce gustativnih korpuskula i razasute su po jeziku. Izme|u ovih }elija se nalaze potporne }elije. Gustativne papile se dele na: 1. sa malim kon~i}em koji se kupa u te~nosti jamice. aldehidi. od 20-35° C. ketoni. samo molekuli razlo`eni na jone. Gustativne papile i gustativni korpuskuli.na lateralnim stranama (kiseline. mogu izazvati nadra`aj gustoreceptornih }elija. Od gustoreceptornih }elija sa donje strane polaze nervna vlakna. Dakle. 1. Postoje ~etiri elementarna ose}aja ukusa i to: slatko. katjoni) 3. sitnjenje hrane u ustima smanjuje mogu}nost ekskorijacije sluznice digestivnog trakta i pobolj{anje evakuacije sadr`aja digestivnog trakta. papilae fungiformis (razbacane po telu jezika) 3. ili 2. Mehanizam nadra`aja gustoreceptornih }elija je: 1. alkohol. slano . menjaju}i permeabilnost }elija receptora i stimuli{u}i nervne zavr{etke oko pupoljaka. slatko . estri). gorko i kiselo. supstance koje dra`e gustoreceptore dovode do fizi~kih promena na njihovim produ`ecima. Osim toga. vo}e i povr}e mora biti dobra sa`vakano. FIZIOLOGIJA UKUSA Ose}aj ukusa predstavlja va`an faktor u izboru hrane prema `elji ~oveka i potrebi na{ih tkiva. Svaki korpuskul je ovoidnog oblika sa otvorom na vrhu (porus gustatorius). rastvorene u odre|enoj koncentraciji hemijske supstance izazivaju reakciju na povr{ini ili u citoplazmi }elija. Ovaj otvor se produ`ava u jamicu. 2.

stoma duplex Dve usne {upljine od kojih je jedna normalna. Kod kijavice. Faringealni d`epovi u~estvuju u stvaranju mnogobrojnih va`nih organa. X do tractusa solitariusa. Iz predela `drela ide preko n. NERVNI PUTEVI OSE]AJA UKUSA Iz prednje dve tre}ine jezika impuls ide preko n.mala usta Mala usta usled predalekog sra{}ivanja nastavaka gornje i donje vilice. usnice. koji se nalaze izme|u {kr`nih lukova. tako da ose}aj ukusa uti~e direktno na koli~inu pljuva~ke. gorko . USNE [UPLJINE I @DRELA 1. koji je u ranom stadijumu razvoja na svom gornjem delu slepo zatvoreno (membrana buccopharyngica). ** * KONGENITALNE ANOMALIJE USANA. 2. mesecu razvoja.iz Rathkeovog {paga). prebacuje se na n. strane usne duplje. ve} poreme}aj mirisne faze salivacije! ** * EMBRIOLOGIJA USNE [UPLJINE I @DRELA Farinks postaje iz prednjeg dela primitivnog creva. Od ovog jedra. radi se zapravo o popre~noj pukotini lica. Deo usne {upljine koji nastaje od stomatodeuma. 3.4. tako da su mu lateralni delovi jako razvijeni i predstavljeni tzv. Membrana buccopharyngica ima dva zida . Microstomia . prekriven je ektodermom (epitel tvrdog nepca. odnosno primitivno crevo. usled rascepa prednjeg dela chorde dorsalis. ova membrana nestaje i primitivna usta (stomatodeum) se nastavlja u farinks. U 2.velika usta Velika usta koja se`u od uva do uva.ektodermalni spolja i endodermalni iznutra. Achelia 25 . zubna gle|. Iz zadnje tre}ine ide preko n. prednji deo hipofize (adenohipofiza . Pri kraju ~etvrte nedelje (27. V.lekovi ali i otrovi). dana). cefali~ni deo primordijalnog creva se diferencira kao farinks. drugi neuron ide do nucleusa arcuatusa. faringealnim d`epovima. Tractus solitarius je vezan sa salivarnim jedrima.na bazi jezika (organski spojevi duga~kih lanaca i alkaloidi . ne radi se o poreme}aju ~ula ukusa. On je komprimiran u dorzo ventralnom smeru. a druga se slepo zavr{ava. a od njega polazi tre}i neuron i ide do kore velikog mozga (operkularno inzularna zona). Brza adaptacija gustoreceptornog organa na nadra`aje. Ostale strukture nastaju od endodermalnog epitelnog sloja. Macrostomia . Podvostru~enje usta . IX do tractusa solitariusa. 4. VII (horda timpani) i od njega u tractus solitarius u produ`enoj mo`dini.

otklanjanje nekroti~nog tkiva. Progenia . Koreanaca i Izraelaca. Dolazi do oksidacije krvnih proteina i smanjuje se otpornost na mikroorganizme. Dokazivanje ovog nedostatka se vr{i posipanjem tkiva rastvorom H2O2. Micrognatia .hipoplazija donje vilice Mala vilica je u retropoziciji u odnosu na gornju.decu dr`ati u pronaciji na trbuhu. kada ne dolazi do penu{anja! Terapija: higijena usta.nedostatak jezika ili te{ka hipoplazija (ne uti~e znatnije na razvoj govora!) udru`ena sa poreme}ajem razvoja prstiju ruke i nogu. antibiotici. daje pti~iji profil.ortodoksna korekcija do puberteta ili osteotomija Robinov sindrom . visina donjeg dela lica skra}ena. hranjenje sondom . 11. 10. Terapija: .izbo~enje gornje vilice dentalno i alveolarno.mikrognatija. 12. Kod Japanaca. Microchelia 7. AP dijametar donje vilice je smanjen. preparati katalaze. ekstrakcija zuba. Macrochelia 6. Mo`e biti unilateralna. gastrostoma .operacija po Duglasu . glosoptoza i rascep nepca .kongenitalni stridor. 8. ukoliko se ne le~i . Isturenost vilice dovodi do promena u okluziji zuba. Mikrognatija nastaje kao posledica nepotpunog razvoja I i II branhijalnog luka.acatalasemia. Agnatia Nedostatak donje vilice. Odsustvuje prominencija donje tre}ine lica.izbo~enje donje vilice Izbo~enje brade sa smetnjom u ishrani i govoru.traheotomija.5. Bolest nastaje kao posledica osloba|anja H2O2 usled prisustva hemoliti~nih streptokoka. Terapija: po zavr{etku rasta organizma. 13. macroglossia i microglossia Sindrom aglossia-adactylia . Gotsko nepce Visoko postavljeno tvrdo nepce. 9. Prognatia . Aglossia. Komplikacija. Dolazi do ote`ane mastikacije. Acatalasia .sepsa. kada je cela mandibula simetri~no nerazvijena. a govor je o~uvan.fiksacija jezika za donju usnu i ona se dr`i 6 meseci do razvijanja . Takahara sindrom Ulceracije desni i sluznice usne duplje koje izazivaju ispadanje zubnih pupoljaka i nekroti~ne kosti gingiva. pneumokoka tipa I u usnoj duplji. 26 . isturenost i spu{tenost frontalnih zuba maksile i nagomilavanje mekog tkiva i ispod donje vilice. Su{tina je u nedostatku katalaze. da zahvati samo jedan ramus i telo mandibule ili bilateralna.

15. Hipoplazija i bojenje emajla i dentina zuba usled upotrebe tetraciklinskih preparata Boja zavisi od vrste preparata koji se daju u toku denticije ili majkama za vreme dojenja . Naj~e{}e je na bazi jezika u predelu foramena cekuma. Bolest mo`e biti udru`ena sa oligofrenijom ili hipertrihozom. cista i fistula. Terapija: ne treba. Ankyloglossia inferior .Pacijenti imaju usko lice sa uvu~enom bradom. i 12. 18. Terapija: ekstrakcija i zuba i hiperplasti~nog tkiva! 19. Poreme}aj mo`e biti pra}en hipoplazijom zubne gle|i. Thyroideae accessoriae Bilo gde du` duktusa tireoglosusa. Terapija: hirur{ka . Posledica gre{ke u razvoju izme|u 8. to su neinflamatorna hiperplazija vezivnog tkiva gingive. ulegnutom ili izdignutom potpuno glatkom povr{inom. sindaktilija). Spor rast. Terapija: plasti~ni rekonstruktivni zahvati. Le~enje samo ukoliko je o{te}ena zubna gle|. Lingua bifida 27 ne utvrdi prisustvo pravog i funkcionalnog tkiva tiroideje.frenulum linguae brevis . Ovo oboljenje mo`e biti udru`eno sa situsom inversusom. strome sa dosta veziva i pla`e odontogenog epitela u njoj. prelaringealna.produ`enje ili ekscizija u celini. histolo{ki sastavljen od velikih jako granuliranih }elija. Sa rascepom nepca dolazi do prirastanja za septum! Mo`e biti udru`eno sa mnogim drugim malformacijama (ankiloza temporomandibularnog zgloba. Ne smeju da se uklone dok se Ova anomalija mo`e biti udru`ena sa pojavom ductusa thyreoglossusa.`uta. Autozomno dominantno se nasle|uje. 21. sivo sme|a. 16. Histolo{ki. sublingvalna. potpunom agenezijom tiroideje. . Glossitis mediana rhomboidea Na dorzumu perzistira tuberculum impar koji se karakteri{e okruglastom. Elephantiasis gingivae Jaka hiperplazija gingive u toku denticije sa tendencijom recidiviranja.5-10% samo aberantna! . Kongenitalni epulis Javlja se kod novoro|en~adi benigni pendularni tumor na desnima maksile i mandibule. bez smetnji. Terapija: hirur{ka. hipoplazija gornje usne. nedelje intrauterinog razvi}a. Terapija: hirurgija. 20. neposredno ispred cirkumvalatnih papila. lingvalna. a usled poreme}aja u spu{tanju tiroidnog tkiva. Ankyloglossia superior Prirastanje vrha jezika za nepce ili gingive. 17. pretrahealna (normalno) i intratorakalna.lingua accreta Nemogu}nost podizanja vrha jezika usled kongenitalnog kratkog ili napred postavljenog frenulumu jezika zna~ajnom za govor. Velike se mogu odstraniti kada smetaju uz prethodne mere predostro`nosti. oran`. 14.

. slabo razvijeni. Terapija: Kancerofobija! Kod manjih nepotrebna terapija. U lakim postoji samo rascep vrha jezika.akutni faringokonjunktivitis . Asimptomatski ili lako pe~enje jezika. PHARYNGITIS VIRALIS .herpangina male dece (Coxaki A virus) (leti u male dece. C. Terapija: Nepotrebna. Lingua scrotalis Ja~e razvijene. Javlja se na ro|enju. ili 3. pleurodinia. A1. * ** AKUTNI FARINGITISI ETIOLO[KA PODELA 1.Herpes grupa . ~este lokalne bakterijske superinfekcije koje se manifestuju komplikacijama.(grip) . Broj zuba se kre}e od 2-28. . Terapija: Kancerofobija! Ispiranje alkalnim rastvorom. Lingua fissurata Vi{e od dve fisure su patolo{ki nalaz. traje 14 dana.Rascepi jezika mogu biti izolovani ili udru`eni sa rascepima gornje usne ili mandibule. usled atrofije papila jezika. 26. hipertrofija op{an~enih papila usled niskog nivoa vitamina A u serumu i poreme}aja njegove resorpcije.obi~no udru`eno vi{e virusa. B. hipofarinksa.Common cold (prehlada) . uvu~ene. epiglotisa. 25. Hereditarna hypodontia sa disgenezom nokata Kod ovih pacijenta se sre}e nedostatak nokata ili su mali. crvenkaste tanke plo~e. mialgije. 24.glossitis migrans Ovalne. Terapija: proteze. kod ve}ih hirur{ki.tip 3 . Mogu biti udru`ene sa rascepom nepca i usnica.Influenza . paralelno ili vertikalno postavljene u odnosu na normalne. Lingua geographica . difuzno razbacane sa ili bez promena na licu) 28 .tip 4 . dobre prognoze ali mogu}e i: meningitis. Pojava premle~nih zuba Ovakva pojava zuba predstavlja te{ko}u u ishrani odoj~eta i mo`e izazvati dekubituse na jeziku. A2.akutna respiratorna bolest .herpes symplex pharyngis (herpeti~ne vezikule orofarinksa. 23.virus influence A. miokarditis. Nokti obi~no po~nu da rastu u 2. deceniji `ivota. te{ko o{te}enje epitela sve do germinativnog sloja. tako da se ovi zubi moraju odstraniti. Veli~ina rascepa jezika javlja se u raznim stepenima. D.akutni eksudativni faringitis . udru`en sa poreme}ajem druge denticije.Adenovirusi . 22. Prva denticija je normalna. Slivaju se i i{~ezavaju. . ali sa staro{}u se pove}ava broj obolelih. Terapija: Kancerofobija! Nepotrebna. glatke.

PHARYNGITIS ENDOCRINO .kod infektivnih bolesti. Rubeolla.malinast jezik i ospa. podru~ja n. sa ili bez promena na licu (paraliza n. oro i epifarinksa .akutni edem sa mogu}im ugu{enjem izazvan alergijskom reakcijom tipa 1 na razne alergene (lekovi ili nutritivni alergeni). PHARYNGITIS INFECTIOSA . PHARYNGITIS SPECIFICA .herpes zoster pharyngis (jednostrane bolne vezikule.fibrinske debele naslage tonzila. . facialisa)) . prele`ana difterija ne ostavlja trajni • • • • • imunitet).kod gihta. miokarditis i laringotraheitis. bolna obostrana cervikalna limfadenopatija.Tuberculosa . ingvinalni. sivkaste.obi~no na bazi prethodne virusne infekcije.febrilnost oko 39°C.Scarlatina (streptococcus beta haemoliticus) . * Bris TH: antidifteri~ni serum i antibiotici.Morbilli.Mononucleosis infectiosa . PHARYNGITIS BACTERIALIS (PYOGENES) .Premenstrualis (hiperfolikulizam.Urica .. stafilokok. . Varicella .uve}anje jetre i slezine 29 ."vrat bika" Te{ka respiratorna insuficijencija .larinks Dg: foetor ex ore.Difteria (DiTePer nevakcinisana deca.Exantema subitum . pneumokok.Entero virusi . IX i n. jako atherentne membrane.Echo virusi . debele. sekundarno. odr`ava se dugo . X.pareze i paralize.Mycotica .METABOLICA 7. aksilarni nodusi.slika obi~nog faringita izazvana alergijskom reakcijom 5. promuklost). `utica . Streptokok. Komplikacije: afinitet za neuromuskularne plo~e .EB virus . . 6. . 4. PHARYNGITIS ALLERGICA . Bol pri gutanju Povi{ena telesna temperatura Ubrzan puls usled intoksikacije miokarda Regionalna limfadenopatija .uve}ani vratni.faringitis sa prolivom .Luetica tipa 4 na lekove. lateralni li~i na peritonzilitis.limfadenitis zadnjeg zida `drela . . PHARYNGITIS TOXICA . 3.sa enantemom na mekom nepcu u toku febrilnosti i egzantemom po prestanku temperature 2.

PHARYNGITIS ULCEROMEMBRANACEA . ali starih. koji se mogu na}i u `drelu normalnih ljudi. bacilom Plaut . mali broj granulocita. nepca i desni. udru`enom sa ulceroznim gingivostomatitisom.radi se o nekroti~nom procesu na sluznici i stromi tonzila. PHARYNGITIS HAEMATOLOGICA a) agranulocitoza .pad granuliranih leukocita u krvi usled toksi~nog (piramidon. 11. mali procenat zrelih leukocita.sekundarne promene u smislu angine. U kosnoj sr`i neznatan broj }elija.oboljenje je posledica pada op{tih odbrambenih snaga organizma. Ulcerozne promene na tonzili i `drelu prekrivene prljavo sivim membranama. lo{e ishrane .000. sulfonamidi) ili idiopatskog (u sklopu aplasti~ne anemije i predispozicija) porekla. predela retromolarnog trigonuma. kosna sr` sklona aplaziji pri uzimanju mijelotoksi~nih lekova. monocitoza .recidivantne angine. dehidratacija i oblo`en jezika. a tek posle pada lokalne ili op{te otpornosti postaju patogeni: fuziformnim . ispiranje usta Na perboratom. 9. 10.50% monocita (virocita) . TH: otkloniti uzrok.A.infekcija Gram negativnim mikroorganizmima.. Bez adenopatije. antibiotici b) akutne leukemije . `drela.PLAUT . ubrzano disanje i puls. imuniteta. PHARYNGITIS HIPOVITAMINOSA .Vincenti i spirohetom Borelia Vincenti. lokalno i op{te Salvarsan. karioznih zuba. C 30 . tu{iranje 7% acidum chromicumom. PHARYNGITIS LATERALIS .otok lateralnog zida u vidu nabora posle (7. 9. po ~ijem skidanju dolazi do krvavljenja. leukopenija .kompenzatorna hipertrofija limfnih ~vori}a 11. farinksa posle tonzilektomije. tonzilektomije. 10. c) aplazija ko{tane sr`i (panmyelophtisa) .ekstreman pad broja }elija u krvi.eventualne neurolo{ke smetnje . . sa ulceroznom anginom i gingivostomatitisom.akutni ulcerativni proces jedne. bez znakova reaktivnog zapaljenja. .leukocitoza.VINCENTI . avitaminoze. PHARYNGITIS GRANULOSA .Trench Mouth (epidemija u vojsci). op{teg oboljenja. gingivostomatitisa i faringitisa zbog pada odbrambenih snaga organizma. anemija i trombocitopenija. limfocitoza 10-20. Regionalna limfadenopatija. usled pada Dg: leukopenija.Paull-Bunnel pozitivna reakcija 1:16 pa na dalje (u 30% aglutinacija negativna) 8. U krvnoj slici postoji veliki broj mladih elemenata bele loze. 8.ispod 1000. B. TH: antibiotici.~e{}e se manifestuju kao angine!) 12. . Dominiraju simptomi i znaci sepse. d) hroni~ne neutropenije . re|e obe tonzile. transfuzije krvi.

a kod virusne infekcije epitelne }elije. nekroze i dr.infektivna mononukleoza. hiperemi~ne vezikule. • Mikroskopski pregled razmaza iz `drela obojenog po Wrightu tj. sa malo bakterija i leukocita). menstruacija. • Biogram i antibiogram brisa `drela. povreda. 31 . i na gljivice. eventualne Koplikove mrlje.rubeola. RINOSKOPIJA Znaci infekcije. aksilarno . Pappenhaimu (kod bakterijske infekcije brojne bakterije i leukociti. hrana. PHARYNGITIS POSTTRAUMATICA DIJAGNOZA I TERAPIJA AKUTNIH FARINGITISA ANAMNEZA Od kada traje. OROFARINGOSKOPIJA Hiperemija sluzoko`e. LABORATORIJA • Leukociti u krvi su povi{eni samo u bakterijskoj infekciji. KLINI^KA SLIKA Lak{i oblik • • • • • neugodnost u `drelu pri gutanju pljuva~ke . ulceracije prekrivene fibrinskim naslagama.lak bol ose}aj suvo}e `drela (“sore throat”) bol u u{ima pri gutanju lako uve}anje vratnih limfnih ~vorova lako povi{enje telesne temperature Te`i oblik • • • • • • • visoka telesna temperatura (40°C) ose}aj groznice op{ta intoksikacija bol u mi{i}ima glavobolje povra}anje ote`ano gutanje INSPEKCIJA PALPACIJA VRATA Retroaurikularna limfadenopatija . edem i staklast sekret.13. uzeti lek.

e. hroni~na leukopenija) c. gastrointestinalne bolesti f. endokrine bolesti (dijabetes. te~nosti . endogene intoksikacije (ciroza. krvne bolesti (npr. profesionalna zaga|enja 4. nazalna opstrukcija i disanje na usta b. klima i mikroklima c. avitaminoze b. antimikotici • antibiotici HRONI^NI FARINGITISI ETIOLOGIJA U etiologiji faringita retki su primarni faktori. "hrakanje" c. Hroni~na infekcija a. Paul-Bunnelova i druge specifi~ne reakcije TERAPIJA Simptomatska: • analgetici i antipiretici • dezinficijentni rastvori za ispiranje • vitamin C. Funkcionalni faktori a.• Virusolo{ka ispitivanja. Mikroklimatski faktori a. b. Op{ti faktori a. d. Faringitisi su skoro redovno uzrokovani sekundarnim etiolo{kim faktorima: 1. tonsillopriva 3. Alergija KLASIFIKACIJA A) PHARYNGITIS CHRONICA ALLERGICA 32 . alkohol i duvan b.~ajevi • antialergici. ~esti recidivi akutnih faringitisa descendentna infekcija kod hroni~nog sinusitisa hroni~ni tonzilitis hroni~na zapaljenja usne duplje. c. op{te bolesti koje smanjuju imunitet d. uremija) e. struma) 5. zloupotreba glasa i farinksna neuroza. zuba i desni ascendentna infekcija iz plu}a ekspektoracijom 2.

od jutarnjeg bola do ose}aja stranog tela. • Nemogu}nost pevanja falceta kod peva~a. dolazi do smanjene sekrecije `lezda u sluznici `drela .diffusa . "hrakanje" ili gutanje usled stalni neprijatnih senzacija. {to se pogre{no pripisuje larinksu.~esto sezonski.localisata a) Cystis seu abscessus bursae pharyngicae . o{te}enje simpati~kih i parasimpati~kih sekretornih vlakana koja idu du` krvnih sudova pri tonzilektomiji. sjajna. SE i leukociti povi{eni) 1.sicca crustosa (pr. opstrukcija nosa. • Povremeni ka{alj. jako izra`eni krvni sudovi i velika koli~ina providne TH: tu{iranje 2% AgNO3 b) hypertrophica (hipertrofija sluzoko`e i eventualno mi{i}a. TH: tu{iranje i ispiranje Jod-Glycerinom. • Nelagodnost u `drelu. pharyngitis tonsillopriva) . vitamin A . Epipharyngitis chronica nonspecifica nonallergica 2. • Pogor{anje u egzacerbacijama .Lushkae . suva.diffusa . eventualno prekrivena debelim zelenim fetidnim krustama.granulosa posterior (limfno tkivo zadnjeg zida) . CAVE! * Antibiotici kontraindikovani 33 . a usled zatvaranja izvodni kanala `lezda smanjena koli~ina sluzi) TH: tu{iranje 2% AgNO3 . suvo}a `drela posle sluzi) spavanja usled disanja na usta.symplex (pr. mukopurulentna sekrecija. sklerom i ozena) SIMPTOMI FARINGOPATIJA Simptomi hroni~nog faringitisa sli~ni su kod svih oblika: • Disproporcija izme|u tegoba i klini~kog nalaza.srtriae lateralis (limfno tkivo lateralnog zida) c) atrophica (sluznica farinksa atrofi~na.tako da je ovo oboljenje kontraindikacija za tonzilektomiju.Thornwaldova bolest (perzistiranje embrionalne komunikacije izme|u kaudalnog dela horde i nazofarinksnog epitela na zadnjem zidu epifarinksa b) abscessus epipharyngis u o`iljcima vegetacija c) Cryptolymphoiditis chronica nedovoljno involuiranih vegetacija (potilja~na glavobolja.B) PHARYNGITIS CHRONICA NONSPECIFICA NONALLERGICA B) . `ari{ne komplikacije. Pharyngitis chronica nonspecifica nonallergica a) catarrhalis (kongestija sluzoko`e.

TH: Tuberkulostatici i lokalna asepti~na sredstva. dijatermija. tako da zahva}ena sluznica ima izgled kore pomorand`e. • • • • U farinksu se tuberkuloza javlja u tri oblika: Akutna milijarna forma . IX.hematogena infekcija Hroni~ne tuberkulozne ulceracije . Bolest je pra}ena visokom telesnom temperaturom i naglim propadanjem organizma. epimukozni anestetici radi ubla`avanja tegoba. Tada se javlja te{ka disfagija i bol u `drelu. ka{asta i te~na ishrana. Larvirani tuberkulozni tonzilitis je danas naj~e{}i tip tuberkuloze. U prvoj fazi bolesti dolazi do lividnosti sluznice farinksa na kojoj se kasnije javljaju `u}kasto crvenkasti ~vori}i. Hroni~ne TBC ulceracije su promene u `drelu u kontinuitetu sa promenama larinksa i nosa. 34 . meko nepce i uvula. a javlja se u perakutnom ili subakutnom obliku. Nema popratnog adenita na vratu. stvaraju}i o`iljak. sa hipersalivacijom i eventualnim krvarenjem.primarna TBC direktnom inokulacijom Larvirani TBC tonzilitis sa limfadenitisom vrata Akutna milijarna forma predstavlja te{ku komplikaciju uznapredovale tuberkuloze plu}a usled pada odbrambenih snaga organizma. Oboljenje je pra}eno izrazitim neuralgijama n. Klini~ki se javlja u vidu mnogobrojnih ~vori}a ili mehuri}a na sluznici `drela koji ulceriraju. Klini~ki se javljaju ulkusi neravnih ivica. i}i potpuno asimptomatski ili sa eventualnim uve}anjem tonzile i hiperemijom. Zone aktivnog procesa se smenjuju sa sa cikatriksima. Usled toga. TH: Tuberkulostatici. ali je sekundarni lues farinksa naj~e{}i. ali je izra`en limfadenitis colli. vitamin D (kalciferol). koji ulceri{u i cikatriziraju.* Psihoterapija usled kancerofobije SPECIFI^NA OBOLJENJA FARINKSA TUBERKULOZA FARINKSA Predilekciono mesto su nep~ani luci. Lupus farinksa je danas retko oboljenje. jer tonzilitis mo`e LUES FARINKSA Mo`e se sresti u svim stadijumima. koje nekad mogu biti tako jake da zahtevaju hirur{ku intervenciju na ovom `ivcu. forme koje su lo{e prognoze.infekcija sputumom . TH: Tuberkulostatici. smetnje u govoru i vra}anje hrane na nos. Bolest ima hroni~ni karakter. postoje disfagije. Javlja se kao sekundarni lupus kod bolesnika sa lupusom lica i nosa. prljavog dna.mutilantna ili vegetantna forma Lupus farinksa .

• Lueti~ni cikatriksi su naj~e{}i nalazi. Klini~ki se u po~etku razvija kao kao bezbolno zadebljanje. MIKOTI^NA OBOLJENJA FARINKSA 35 . difuzna limfadenopatija. • Difuzne infiltracije (sifilomi) su difuzni gumozni infiltrati u vidu razbacanih traka i ~vorova. Crvena ote~ena uvula koja ote`ava gutanje. I{~ezavaju za 1-2 meseca. egzantem (ospa na ko`i). Sekundarni lues farinksa je najinfektivniji oblik. TH: Antilueti~na i lokalni dezinficijens . usled ~ega nazofarinks mo`e da bude potpuno zatvoren infiltratima i o`iljcima. jezik ili tonzilu. • Gumma predstavlja specifi~nu lueti~nu infiltraciju tkiva sa endarteritisom i kasnijom nekrozom tkiva u regionu distribucije odgovaraju}e arterije. a zatim. To su o`iljne stenoze posledica skvr~avanja vezivnog tkiva kao posledica: akutnih i hroni~nih infekcija. temperature i adenopatije. Dijagnoza se postavlja na osnovu klini~kog izgleda i nalaza blede treponeme u razmazu. APOPLEXIA UVULAE 3. 1. tonzilama i valekulama. Bolest spontano prolazi. STENOSIS PHARYNGIS 4. HYPERKERATOSIS PHARYNGIS 2. ve} cikatrizaciju.plaques muquese. mehani~ke. OSTALA OBOLJENJA FARINKSA To je infekcija najverovatnije gljivicom Leptotrix. i + WAR test. H2O2. pa je rana dijagnoza veoma va`na radi spre~avanja {irenja infekcije na okolinu. disanju ili gutanju. Za sve lueti~ne promene tercijarnog luesa karakteristi~no je: odsustvo bola. nepcu. Predstavlja iznenadni otok uvule koji se {iri na nep~ane lukove usled napornog ka{lja. Zatim. ~vrsto vezane za podlogu. SCLEROMA NASOPHARYNGIS Descendentna infekcija iz nosa izazvana Frishovim bacilom (Klebsiella rhinoscleromatis) sa stvaranjem tvrdih infiltrata koji ne pokazuju tendenciju ulcerisanja. Dijagnoza se postavlja na osnovu serolo{kih reakcija War i Nelson i biopsije. operacija. Karakteri{e se sivkastim ili `u}kastim izra{tajima u vidu malog roga kao posledica hipertrofije ili keratinizacije epitela.Sol. Mo`e da do|e do poreme}aja u govoru. zatim dolazi do nekroze. u roku nekoliko dana. ulkus pra}en bezbolnom regionalnom adenopatijom ulkus durum. a posle perforacije guma dolazi do stvaranja o`iljka. TH: u manjim slu~ajevima bu`iranje ili plasti~no rekonstruktivni zahvati. Karakteri{e se od lake hiperemije sluznice do enantema . Tercijarni lues farinksa se mo`e da javi u nekoliko oblika: • Povr{ne ulceracije sa tamnom crveno ivicom u prvoj fazi na uvuli i mekom nepcu koje dovode do o`iljaka. i evakuacije ovih nekroti~nih masa. U po~etnoj fazi bolesti postoji jednostrani crveni tvrd otok. Promene su na: zadnjem zidu `drela.Primarni lues farinksa je naj~e{}a forma ekstragenitalnog primarnog luesa i zahvata usnu. termi~ke ili korozivne povrede.

upotrebe kortikosteroida. Izaziva~i su: . sme|im ili plavim ~vori}ima mekog nepca. ANGINA TONSILLAE PHARYNGICAE LUSCHKA DEFINICIJA To je akutno gnojno zapaljenje III krajnika. Dactarin gel. posle zra~enja. KLINI^KA SLIKA 36 . MALIGNI GRANULOM @DRELA .male ulceracije TH: Op{ta i lokalna primena mikostatika. SARKOIDOZA @DRELA 6.Actinomycosis . Javlja se u odoj~adi i starije dece.Ova oboljenja nastaju usled: pove}ane primene antibiotika. NaHCO3. Oboljenje naj~e{}e u plu}ima ali u `drelu sa bezbolnim bledim. Ulkus po~inje obi~no na prednjem nep~anom luku a zatim zahvata i tonzilu.Candida albicans . 1% Gentiana violet. Dijagnoza se postavlja histolo{ki. Na biboracicum u glicerinu. kaheksija. Nistatin sol.Blastomicosis . 1% AgNO3.duboke ulceracije . TH: Kortikosteroidi. hormonskih poreme}aja (dijabet).Sporotrix . zra~enje.hiperkeratoza `drela .WEGENER ZAPALJENJA LIMFNOG TKIVA @DRELA VEGETATIONES ADENOIDAS (Hyperplasia tonsillae pharyngicae et adenoiditis chronica) TONSILLITIS CHRONICA (Hyperplasio tonsillae palatinae et tonsillitis chronica) HYPERPLASIO TONSILLAE TUBARIAE et tonsillitis chronica tonsillae tubariae HYPERPLASIO TONSILLAE LINGUALIS et tonsillitis chronica tonsillae lingualis ADENOIDITIS ACUTA Sinonimi: ANGINA POSTNASALIS. PATOLOGIJA Kongestija i zapaljenjska infiltracija faringealne tonzile sa obilnom sekrecijom (od mukozne do purulentne). TH: Kortikosteroidi Oboljenja se javlja u vidu bezbolnog ulkusa koji ima jaku tendenciju ka pove}anju.difuzno hiperemi~na sluzoko`a . Diskutabilno je kao klini~ki entitet? ETIOLOGIJA Kao posledica akutnih rinogenih infekcija. perfuzije citostaticima * ** 5.Leptotrix . na koje se nadovezuje bakterijska infekcija limfnog tkiva III krajnika. Klini~ka slika je izra`enija ukoliko je dete mla|e.belo `ute naslage .

Dete je uznemireno. DIJAGNOZA Orofaringoskopija i prednja i eventualno zadnja rinoskopija. Me|utim nekad i prolongirani tok . Kod odoj~adi to dovodi do poreme}aja u ishrani jer dete ne mo`e istovremeno da di{e na usta i da se hrani. 3. 5. sa stalno povi{enom telesnom temperaturom. Zapu{enost nosa kao posledica zapaljenjskog otoka III krajnika.nekoliko nedelja. le~iti antibioticima. Sluzava sekrecija iz nosa i epifarinksa.po brisu • Aspiracija sekreta svakodnevno iz nosa • Vazokonstriktorne kapi za nos Adenoidektomija kod recidivantnih otita? TONSILLITIS ACUTA + PHARYNGITIS . Obostrana cervikalna adenopatija. • • • • • • • • • • Komplikacije adenoiditisa su: akutno gnojno zapaljenje srednjeg uva retrofaringealni apsces spazam larinksa subglotisni laringitis laringotraheobronhitis Jackson bronhopneumonija febrilne konvulzije meningitis sinusitis torticolis rhinopharyngica .descendentna infekcija donjih 6. a ne mo`e ni da sisa. Ukoliko je dete manje T je ve}a.1. 4. Na zadnjem zidu farinksa masa sluzavo gnojnog sekreta koji se sliva iz epifarinksa. nakon ~ega pada temperatura i smanjuje se sekrecija. Naglo povi{enje telesne temperature do 40°C. a potom i gnojna. Laka hiperemija bubne opne ili znaci akutnog zapaljenja. 2. TOK Simptomi akutnog adenoidita traju 4-7 dana. Ka{alj . pra}ena bolom i povi{enom telesnom temperatu-rom. 7.ANGINA DEFINICIJA 37 . ubrzanog disanja. Povra}anje i gubitak apetita. disajnih puteva. postoji hiperemija zadnjeg zida `drela i nep~anih lukova. te utoliko ve}a opasnost od febrilnih konvulzija. Kontraindikovano tu{iranje adenoida! TERAPIJA • Antibiotici .kao posledica sluzavog sekreta .infekcija prevertebralnog veziva i dubokih limfonodusa vra-ta i zadnjih dubokih mi{i}a vrata.

Mogu}a i me{ana flora.Akutno zapaljenje na tonzilama.rashla|enje `drela (hladna pi}a. ubrzan puls. a odrasli od angina.premorenost. DIJAGNOZA • ANGINA CATARRHALIS .crvene. Talo`enje fibrina. sladoled). ETIOLOGIJA Angina je kaplji~na infekcija. zna~ajan i zbog mogu}ih udaljenih komplikacija. uve}ane. . Lokalni simptomi 38 . KLINI^KA SLIKA U po~etku dominiraju op{ti simptomi. Najte`e stanje je oko 3. od latinske re~i angare ili gr~ke anche {to zna~i stezati. 90% beta hemoliti~ni streptokok grupe A). oblo`en i suv jezik. Cervikalna adenopatija. drhtavica. bolovi u mi{i}ima i le|ima. pre svega nep~anim Waldeyerovog prstena. Povi{ena telesna temperatura. sinusitis. refleksna otalgija. . Karakteristi~no je da odoj~ad pate od adenoiditisa. Op{ti simptomi 2. 1. I osipne groznice mogu zapo~eti anginom. Naj~e{}e uzro~nik dospeva do tonzila spolja. ali pod odre|enim uslovima i apatogeni mikroorganizmi koji normalno borave u tonzilama mogu da se pretvore u patogene forme (35% su zdrave klicono{e). Deskvamacija epitela. gu{iti. Angina se ~esto vi|a u vidu epidemija ({kole). op{ta slabost. a posle 5 dana dolazi do popu{tanja. trizmus zbog zapaljenja u nep~anim lukovima.pad op{tih odbrambenih snaga. Posle 1-2 dana javljaju se lokalne smetnje i njihovom pojavom poja~avaju se i op{ti znaci oboljenja. ote~ene. foetor ex ore.rinofaringitis. Nekroza tkiva tonzile. koja omogu}ava sekundarnu bakterijsku infekciju (starija deca). Obi~no se za ovo oboljenje upotrebljava termina ”angina”. Naj~e{}i izaziva~ je Streptokok (65% infekcije. . dana. ote`ano gutanje i ishrana i smetnje prilikom govora. U najve}em broju je angina je primarna virusna infekcija (pred{kolski uzrast). Bol prilikom gutanja i bolovi u `drelu. Obolevaju deca i odrasli. ali da bi nastala mora da postoje i neki predisponiraju}i faktori: . Infiltracija leukocitima. PATOLOGIJA Hiperemija. Pojava gnojnih ~epova koji konfluiraju u gnojne naslage. toksemija i oligurija.

mrko `ut 2. so~an ili vezikularan izgled gu{e) Manja od 30 5. antipiretici. 2.X XII mesec. ka{asta ishrana.prekrivanje fibrinom. • ANGINA CONFLUENS .nekroza i ulceracije. izuzetno retko ranije 39-40°C Sliven. • ANGINA NECROTICANS . Tip eksudacije Od ro|enja 38-39°C Beo. Vreme obolevanja Od XII do V meseca (izuzetak je {arlah . ta~kast (pojedina~an) ili kon~ast (sitnozrnast. 4. vitamin. Sedimentacija Ve}a od 30 39 . posle TV. te~nosti.• ANGINA LACUNARIS . Uzrast deteta 3. TH: elektrokoagulacija ili LASER odstranjivanje u direktoskopiji + antibiotici.fibrinski gnojni ~epovi u lakunama. TERAPIJA • • • • • mirovanje bris i antibiotici analgetici.jak bol u korenu jezika sa te{kim gutanjem ~vrste hrane. kardiotonici. 3.`u}kaste prominencije na povr{ini . Temperatura 4. • ANGINA FOLLICULARIS . • ANGINA TONSILLAE LINGUALIS .folikuli pod zapalje- njem. naro~ito u kolektivima) Od IV godine nadalje. po potrebi tonsillectomia "a shaud" ** * AKUTNI TONZILOFARINGITIS U DECE (PEDIJATRIJSKI STAV) STREPTOKOKNI Izuzimaju se posebni oblici: 1. Novoro|en~ad Deca obolela od malignih bolesti Infektivna mononukleoza Herpeti~ni (Coxackie A virus) VIRUSNI Preko cele godine VIRUSNI STREPTOKOKNI 1.

I. preko 7.000 I.200. Leukociti Posebne karakteristike: Ve}i od 12 Manji od 12 7. EXTENCILLIN (ista doza) + ORALNI PENICILLIN u tri doze (na 8 h) 3. godine 2.kao antireumatik 100 mg/kg TT VIRUS NUSPOJAVE KOD ASPIRINA . deset dana 4. do 7. zujanje u u{ima. crvena. LINKOCIN ASPIRIN 50 mg/kg TT u tri doze .000 I.J.6. Gu{obolja Uvula uve}ana 3-4 puta. 11. EXTENCILLIN 600.J. 12.J. jako ote~ena (dodiruje koren jezika) Spratna bolest Angularni limfadenitis Petehije na mekom nepcu i uvuli Plamen crveno `drelo Pozitivan bris na β-hemoliti~ni streptokok TERAPIJA STREPTOKOK (preporuka WHO) 1.J.000 I.000 I. PROKAIN PENICILLIN 400.000 I. 8.glavobolja.000. 13. PENICILLIN VK PER OS deset dana Kod alergije na penicillin: 1. deset dana 800. 9. godine 1. godine PROKAIN PENICILLIN 400. preko 7. epistaksa. ERITROMICIN 25 mg/kg u 4 doze 2.J. godine 800. 10.J. do 7. povra}anje 40 .

do 13. nikada crvena! . KKS.pri pritisku se obi~no cedi gnojni sekret. 3.Pentrexyl i Garamycin (prvih 15 dana). godine .Pneumokoke . Latex. produ`ava se terapija jo{ tri meseca. . . a ako je bilo koji test povi{en. Bisolvon ? (daju se ako dete ka{lje dve nedelje) PNEUMONIA (PEDIJATRIJSKI STAV) Novoro|en~ad . Hirur{ka oboljenja abdomena. fibrinogen.za{tititi od Gram negativnih bakterija . * * * INDIKACIJE ZA ANTITUSIKE (PEDIJATRIJSKI STAV) 1.dalje od 15 dana . 4. .MUKOREGULATORI (PEDIJATRIJSKI STAV) 1.ponovo kontrola. Pertusis u prvoj nedelji.preko 500 ASJ/ml . Fluimukan 2. . Od 5. . Slezov ~aj (u napadu astme) . Suvi pleuritis. . Prelomi rebara. Waaler rose.nikada se ne normalizuju ni klini~ki ni laboratorijski nalaz (~este upale gu{e).ponoviti testove.tada je potrebna operacija). .ASTO . * ** KOMPLIKACIJE AKUTNIH OBOLJENJA OROFARINKSA 41 .tra`i se SE. pa ako je opet lo{ rezultat.dok god ga dete pije ka{lja}e! 3. Posle {este nedelje . 2. RF i CRP.ostali testovi povi{eni ⇒ EXTENCILLIN 3 meseca na 15 dana . Metilcistein (Mucodyne). {alje se na tonzilektomiju. . ASTO.Bronhitisi u dece isklju~ivo su virusne etiologije! (izuzev cisti~ne fibroze) 90% infekcija respiratornog trakta nisu bakterijske etiologije! HRONI^NI TONZILITIS .Eritromicin.dete u prvoj godini nema tonzile! Sluznica je uvek sedefasta. tetraciklini.operacija tonzila tek posle izle~enog rinitisa. 5.Stafcillin. Izuzetno kod faringita (zbog mirnog sna) MUKOLITICI .Penicillin.TONSILLITIS EXUDATIVA (PEDIJATRIJSKI STAV) .Mycoplasma pneumoniae .SE povi{ena.od druge do tre}e godine `ivota su tonzile fiziolo{ki uve}ane (mogu ote`avati ishranu i disanje .

usled TBC infekcije limfnih nodusa ili karijesa vratnih pr{ljenova ili baze lobanje. Donja ivica otoka mo`e da se izbo~i neposredno nad ulazom u grkljan. zbog involucije limfnih ~vorova retrofaringealnog prostora. pa se u njemu mo`e nakupiti i do 20 cm3 gnojnog eksudata. 5. ABSCESSUS RETROPHARYNGEALIS Akutni Posledica je prodora infekcije iz gnojnog zapaljenjskog prostora `drela. ili hroni~ni.simptomi nosa. uvek sa jedne strane od raphe mediane. Javlja se naj~e{}e u dece izme|u 6-18 meseci starosti. Dakle. Simptomi niskog apscesa . 6. usled akutnog adenita Gilettovih limfnih ~vorova. petrozita. epifarinks i adenoidi. akutnog otita. tako da mo`e do}i do te{ke dispneje.simptomi larinksa i hipofarinksa. mastoidita. KLINI^KA SLIKA 42 . Meko nepce je razmaknuto i pomereno prema napred. srednje i unutra{nje uvo i zadnji zid mezo i hipofarinksa. zadnje etmoidalne }elije i sfenoidni sinusi. otok su`ava donji sprat `drela u toj meri da vazduh nema slobodan pristup grkljanu.LOKALNE 1. tako da je najzad elasti~no napeta. dodiruje hoane i meko nepce. . izme|u bukofaringealne fascije i prevertebralne fascije. U retrofaringealne noduse se dreniraju: zadnje partije nosa. retko posle 5. 4. DIJAGNOZA Anamneza Nagli i brz razvoj. naj~e{}e Streptokoknom infekcijom. On i dalje raste. Sakupljanje gnojnog eksudata usled kolikvacije limfnih nodusa dovodi do stvaranja apscesa i dovodi do toga da se sluznica zadnjeg zida `drela izbo~uje prema napred sve vi{e. a visoki apsces . 3. 2. i 2. godine `ivota. ali i kod odraslih u drugom slu~aju. pa ~ak i ugu{enja. Abscessus peritonsillaris Abscessus intratonsillaris Abscessus retropharyngealis Abscessus parapharyngealis Phlegmona et gangrena pharyngis Angina Ludovici Sepsis tonsillogenes 1. DEFINICIJA To je zapaljenjski proces lokalizovan u retrofaringealnom prostoru. mo`e da se govori o akutnom i hroni~nom retrofaringealnom apscesu. vidi ranije.abscessus peritonsillaris tonsillae lingualis 3. 7.

laka disfagija. sepsa. Tortikolis ili zabacivanje glave unazad. Traheotomija? Hroni~ni . difterija. Antibiotici. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA Dolaze u obzir: parafaringealni. gubitak telesne mase. Krupozni ka{alj. Obolevaju ve}a deca i odrasli. TERAPIJA Incizija i drena`a apscesa. Obolevaju deca do 5 godina.cervikalna bezbolna adenopatija . i na vratu uve}ani limfni nodusi.• • • • • • • • • Visoka temperatura i te{ka intoksikacija deteta. Otok submandibularnih limfnih ~vorova na vratu. Dete le`i na le|ima sa zaba~enom glavom maksimalno unazad (Trendelenburg). Povra}anje. cijanoza.`drelo relativno mirno ("hladni apsces") . Karakteri{u ga: .van srednje linije.TBC hladni apsces DEFINICIJA Ova vrsta apscesa je posledica TBC infekcije u starije dece i odraslih osoba.hroni~ne opstruktivne tegobe (nos. Kao posledica TBC karijesa vratnih pr{ljenova ki~menog stuba. Karakteri{u ga: . apsces je iza prevertebralne fascije i to . laringitis. Incizija paramedijalno u ta~ki koja odgovara donjoj ivici mekog nepca. Te{ko}e u disanju i sisanju. KOMPLIKACIJE Akutni edem larinksa.obi~no se na kraju prazni u `drelo 2. spontana perforacija sa ugu{enjem. hipofarinks. konvulzije. Kao posledica TBC infekcije Gilletovih limfnih ~vorova: apsces je sme{ten izme|u dve fascije . Aspiracija.odsustvo infektivnog sindroma . Kre{tav glas. 1. Instrumentalni pregled Jako jednostrano izbo~enje zadnjeg zida farinksa do skoro mekog nepca ostavljaju}i mali prostor izme|u zadnjeg zida i baze jezika. Bolovi u `drelu. Zapu{enost nosa. zadnji peritonzilarni apsces. larinks) .u srednjoj liniji. Bris. strano telo disajnih puteva. 43 . palpatorno ili tvrd infiltrat ili mekani apsces. sluznica `drela hiperemi~na.

pterygoidei).nadra`ajni ka{alj. kroz vrat. ispred ili iza m. . Tortikolis na obolelu stranu (m. TERAPIJA Tuberkulostatici Incizija spoljnim putem. osetljiv na dodir.APSCES VRATNOG MEDIJASTINUMA . U farinksu crvenilo sluznice sa pomeranjem lateralnog zida farinksa zahva}ene strane. Bolovi u vratu i `drelu. 4.lako bolan.pove}anje limfnih ~vorova na vratu. KLINI^KA SLIKA Orofaringoskopija Na zadnjem zidu farinksa izbo~enje (hladni apsces) u medijalnoj liniji.laki bolovi u `drelu. Na vratu uve}ane bezbolne limfne noduse. odrasli pothranjeni. ETIOLOGIJA angina (per continuitatem) i peritonzilarni apsces infekcija tonzilarnih lo`a posle tonzilektomije mastoiditis i petrozitis (pripoj faringobazilarne fascije) proces na zubima povrede vrata i farinksa (iz `drela ili spolja) KLINI^KA SLIKA Pove}ana telesna temperatura i lo{e op{te stanje. Disfagija. Otok lateralne strane vrata . DIJAGNOZA Anamneza Oboljenje karakteri{e spor razvoj. 44 . ABSCESSUS PARAPHARYNGEALIS . Rtg cervikalne ki~me. Trizmus (mm. DIJAGNOZA Otok lateralne strane vrata koji je tvrd. . SCM. Sluznica farinksa mirna. TBC. SCM).DUBOKI APSCES VRATA DEFINICIJA To je zapaljenjski proces koji zahvata vezivno tkivo i limfno tkivo parafaringealnog prostora ili dubokih limfnih ~vorova vrata.. smanjenog imuniteta.

KOMPLIKACIJE tromboflebitis v.curenje pljuva~ke iz usta zbog infiltracije mi{i}a dna usne duplje (ote`ano gutanje) i hipersalivacija . TH: antibiotici 6. SCM. tupo se prepari{u meka tkiva vrata do parafaringealnog prostora.dok je proces jo{ u fazi flegmonoznog zapaljenja. Incizija apscesa .ka ra~vi karotide. veni jugularis interni i jugularnim dubokim nodusima. KLINI^KA SLIKA .mo`e se vr{iti spoljnjim putem ili otvaranjem lateralnog zida farinksa. zbog komplikacija gnojnih afekcija (stomatitisi. otok je jo{ tvrd. DEFINICIJA Predstavlja celulitis poda usne duplje i vrata. DEFINICIJA PHLEGMONA ET GANGRENA PHARYNGIS Flegmona farinksa . skarlatine i nome.). koja je jako hiperemi~na i edematozna.Phlegmona pharyngis diffusa . koji je jako tvrd. TH: antibiotici Gangrena farinksa . . 2.TM se gubi.ote`ano disanje 45 ANGINA LUDOVICI . Zatim se razvije flegmona pa apsces. Rez se pravi du` prednje ivice m. jugularis sa septikemijom edem larinksa medijastinitis ruptura karotide paralize nerava IX-XII TERAPIJA 1. bolan i topao. Antibiotici .povi{ena telesna temperatura .Gangrena pharyngis . eksikacija . 5.disfagija . kao za funkcionalnu disekciju vrata . zubni procesi i sl.submentalni otok.Morbus Senatori je infekcija jako virulentnim Streptokokama sluzoko`e `drela.izmenjen i ote`an govor zbog kretanja jezika . glositisi.PHLEGMONA BASEOS ORIS . Proces se mo`e {iriti u svim pravcima. pristup je dakle. uvek sa drenovima.nastaje kao komplikacija morbila.

Glomerulonephritis acuta postanginosa * ** SEPSIS TONSILLOGENES STOMATITISI AKUTNI HRONI^NI SPECIFI^NI NESPECIFI^NI LOKALNI OP[TI 1. Otok je topao. Leukocitoza.DIJAGNOZA Lividan otok koji se {iri izme|u ramusa mandibule i hioidne kosti.reumatska groznica . tvrd i bolan. Ne mo`e se nikad pipati prisustvo apscesa zbog dubokog polo`aja zapaljenjskog procesa.Febris rheumatica . Bimanuelnom palpacijom se ose}a infiltrat poda usne duplje. DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA sijaloadenitis gl. 7."hladan" tumefakt TERAPIJA Incizija. sublingualis = ograni~en na predeo pljuva~ne `lezde periostitis mandibulae = lu~na infiltracija du` kosti mandibule ranula = ograni~en tumefakt na tipi~nom mestu. hroni~an limfadenitis submentalis = prednji deo submentalnog prostora metastaze u submentalne limfne noduse . Eritem 46 . drena`a i antibiotici. TH: Antibiotska. Tonsillectomia ”a chaud”. STERILNE SEKVELE BETA HEMOLITI^KOG STREPTOKOKA . Pacijent u te{koj intoksikaciji. DEFINICIJA To je infekcija preko venskih i limfnih sudova sa povi{enom telesnom temperaturom i op{tom intoksikacijom.

4. razne osipne groznice.stomatogingivitis (Upotreba Hg. Crvenilo ugla usne se nastavlja fisurom i edemom ugla usne. Nastaju usled lo{e proteze. kao {to su: dijabetes.STOMATITIS Pod stomatitisom podrazumevamo zapaljenje sluznice usne duplje. ali zato ostavlja manifestantni TBC limfadenitis na vratu i sekundarna) LUETICA (primarni . sekundarni .ulkus usne i jezika i bezbolna vratna limfadenopatija. 3. milijarna forma sluznice usne duplje . usled direktnog lokalnog dejstva nadra`ajnih faktora na sluzoko`u.enantemi ili ulkusi na sluzoko`i i tercijarni: povr{ne i duboke gume tvrdog nepca. Bi.2. U ve}ini slu~ajeva oboljenje je primarno. 5.primarni afekt obi~no pro|e neprimetno. zapaljenjski procesi u usnoj {upljini mogu biti samo lokalna manifestacija raznih op{tih oboljenja organizma. Stomatitis Stomatitis Stomatitis Stomatitis Stomatitis Stomatitis Stomatitis Stomatitis Stomatitis catarrhalis seu simplex herpetica seu vesiculosa pustulosa (pseudo)membranacea ulceronecrotica . ZAPALJENJA SLUZNICE USNE DUPLJE . mikroorganizmi.metallica . Ostali stomatitisi leukoze agranulocitoza avitaminoza B.Plaut-Vincenti purulenta seu suppurativa gangrenosa . usled ~ega dolazi do otoka i nekroze tkiva). 12. leukoza. 9. kao {to su hrana. 8. TH: otkloniti uzrok.noma mycotica . u farmaciji kod pravljenja lekova ili u industriji . 10. krvavljenju lezija. antibiotici) . difterija i druga. Pb. C diabetica gravidarum allergica (ru`. sisanje tableta. {arlah. hipovitaminoza B. 7.angulus infectiosus oris Ulceracije ko`e uglova usana pra}ene pojavom ragada. Me|utim. bakterijske i mikoti~ne infekcije.crne naslage na gingivama. mikostatici.ulkus vrha jezika. ali i egzogene toksi~ne materije i sl. Rastvorljive soli metala nalaze se u krvnoj cirkulaciji i u kontaktu sa hidrogen sulfidom koji se stvara oko zuba usled detritusa kao produkt reakcije daju nerastvorljivi olovo sulfid koji se deponuje u desnima. 11. vitamin B. 47 . koji dovode do bola pri otvaranju usta.soor specifica TBC (primarna . 6. Stomatitis toxica .

a posebno deskvamacijom epitela izra`enim na usnama i jeziku. crven. c) oblo`enost jezika kod oboljenja `eluca i sl. odnosno izle~enja ili pak prelazi u neku od drugih formi stomatitisa. Erozije posle prskanja su dublje i 48 . sa pojavom ekskorijacije u vidu crvenih mrlja i brazda na vrhu i ivicama jezika . suv. Oboljenje obi~no i{~ezava po prestanku delovanja faktora. Deskvamacija mo`e biti vrlo izra`ena tako da zajedno sa nakupljenom sluzi dovodi do stvaranja prljavo sivih skrama na jeziku. Sitni. nos. lingvalnoj ili bukalnoj sluzoko`i. ote~enoj labijalnoj.STOMATITIS SIMPLEX Tako|e difuzni zapaljenjski proces u usnoj {upljini. AKUTNI HERPETI^NI ILI VEZIKULOZNI STOMATITIS To je naj~e{}e manifestacija primarne infekcije izazvane virusom herpes simplex. ove skrame se pretvaraju u tamno sivo prljavu koru (oblo`eni jezik) na kojoj se mogu javiti pukotine. 4. ili se razvijaju i erozije. duvan. prodiru}i ispod epitela jezika. prozirni mehuri}i . 3. ili usled prelaska infekcije iz okoline .glositis karakteristi~nog izgleda. hemijski (alkohol. ali pra}en sluznom ili sluzavo gnojnom sekrecijom. pra}en hiperemijom i ja~im ili slabijim edemom sluzoko`e u zavisnosti od ja~ine i du`ine trajanja lokalnog nadra`aja.vesiculae (male) i bule (ve}e). Prema izgledu razlikujemo: 1. ispunjene bistrim seroznim ili lako zamu}enim eksudatom. glossitis. dolazi do sanacije procesa.Moller-Hunterov glositis. sluzoko`a usta i usana je bleda i `u}kasta. deskvamacija epitela i brazde. farinksu ili jeziku. gingivitis.`drelo. ERITEM Naj~e{}u i najbla`u formu difuznog inflamatornog procesa sluzoko`e usne {upljine.gingivostomatitis. Uzroci su: mehani~ki (kariozni zubi). tj. AKUTNI KATARALNI STOMATITIS . termi~ki (vru}a jela i pi}a). Ne{to izra`eniji u odnosu na drugu regiju iako je proces generalizovan . AKUTNI PUSTULOZNI STOMATITIS Karakteri{e se pojavom mehuri}a koji su ispunjeni gnojem (pustula) na hiperemi~noj i edematoznoj sluzoko`i usne duplje. uve}ane papile. dok su ostale regije intaktne pa se tada upotrebljavaju i posebni nazivi: cheilitis. diskretni. koji po~inje hiperemijom i edemom sluzoko`e. razne hemijske materije). izgled maline ili jagode. Po prskanju mehuri}a javljaju se erozije ili sitne ulceracije sa crvenim uzdignutim ivicama i `uto sivim dnom. mekom nepcu. TH: higijena usta i ponekad antibiotici. nabubrele. b) anemija. pre svega perniciozne anemije. Kod te`ih oblika ovog oboljenja. 2. Do pojave mehuri}a obi~no dolazi na mestima gde je epitel sluzoko`e deblji.Zapaljenjskim procesom mogu biti zahva}eni samo pojedini delovi usne {upljine. Stomatitis kao posledica oboljenja infektivne prirode: a) {arlah . jezik je crven i gladak usled atrofije fungiformnih i filiformnih papila. na hiperemi~noj.

vrh jezika i tvrdo nepce. 10% hromna kiselina. 8. TH: 10% argentum nitricum. Bednarove afte 6.silazna flegmona . STOMATITIS GANGRENOSA (N O M A) VODENI RAK (CANCER AQUATICUS) To je nekroza mekih tkiva i kostiju odgovaraju}e regije (lice.cancrum oris. sa tamnocrvenom ivicom na ina~e hiperemi~noj sluzoko`i. foetor ex ore. najverovatnije nastale usled mehani~kog pritiska pri dojenju ili brisanju sluzoko`e usta. udru`ene sa gastrointestinalnim poreme}ajima. sa tvrdim infiltratom okoline. Mogu}e komplikacije su: • difuzno zahvatanje poda usne duplje du` krvnih sudova do medijastinuma . Flegmona jezika. higijena.fuzospirohetoza. pove}ana. Ulkusi na predilekcionom mestu .brojnije. usled stranog tela i povrede. sa eventualnim zahvatanjem pleure i perikarda i gnojnog pleuritisa ili perikarditisa.septikemije. strano telo. AFTOZNI STOMATITIS Karakteri{e se pojavom okruglastih ulceracija tanjirastog izgleda. bol u ustima. Izaziva bol koji ote`ava ishranu. angine Plaut-Vincenti (fuziformni bacil i spiroheta tipa Borrelia Vincenti) . Mikroskopski se radi o nekrozi epitela sa talo`enjem fibrina na povr{ini promene. a javlja se ili iz vezikuloznog sekundarnom infekcijom. salvarsan. STOMATITIS PSEUDOMEMBRANACEA . ili se mogu javiti u intervalima od mesec ili godinu dana. naj~e{}e lokalizovan na sluzoko`nim prevojima. prelaskom gnojnog procesa sa zuba. Razmek{anjem flegmone ili od po~etka mogu nastati i apscesi. 7. • iz usne {upljine u grkljan . • ili putem krvi . TH: Antibiotici. anus. Etiolo{ki dolaze u obzir: mikroorganizmi.PLAUT-VINCENTI To su difuzne sive. kortikosteroidi lokalno. autoimuni faktori. infektivne mononukleoze i sl. kao i na podu usta. Mogu biti akutne. ~vrsta. sivoru`i~aste ili `u}kaste boje. drhtavice.trigonum retromolare. Promene mogu biti solitarne i multiple. Kao crni bezbolni plik na sluznici obraza . su isklju~ivo lokalizovane na nepcima odoj~adi.edem glotisa i ugu{enje. tro{ne pseudomembrane udru`ene sa eritemom oralne sluzoko`e. Flegmona usne nastaje ili usled traume. nedostatak vitamina. infekcije operativne rane. Sre}e se naj~e{}e sekundarno kod infekcija `drela i to difteri~ne. Nastaje najverovatnije usled dejstva fuziformnog bacila i spirile. napete i zategnute sluzoko`e. alergija. Usna je nate~ena. Visoka telesna temperatura. karioznih zuba. vreme nicanja zuba. uz gubitak imuniteta. hipersalivacija. regionalna limfadenopatija. genitalije `ene). 5. Prvo uvek vezikule a potom ulceracija. Hexoralom. psihogeni faktori. vilice. STOMATITIS PURULENTA SEU SUPPURATIVA Zapaljenje ide kao flegmonozni ili apscediraju}i proces.angina Ludovici!. Tilaksilom. uz 49 . kada postoje i jedne i druge promene ili je od po~etka uzeo takav tok. H2O2. ispiranje usta Betadinom.

pa i aspiracionu pneumoniju. za~ini. po skidanju krvare. Hirur{ki intervenisati kontraindikovano! Sanacioni grubi o`iljci popravljaju se plasti~nom hirurgijom. Te aglomeracije nose naziv Waldeyerov limfati~ni prsten. o kome }e se ovde pisati. NaHCO3. sluznice usne duplje ili jezika. Dva su klju~na pitanja koja se moraju objasniti i na koja se mora odgovoriti. takozvani "tonzilarni problem". Razli~iti rezultati tih ispitivanja i razna obja{njenja i mi{ljenja koja su iz njih rezultirala i koja doskora nisu mogla da se usklade. proliv.10% borglicerin. fetor. hormonski. TH: EX antibiotike ili paralelno sa njima mikostatike. * ** TONZILARNI PROBLEM KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU BEO GR AD Prof Dr Spalajkovi} Mirjana U sluzoko`i farinksa nalaze se aglomeracije limfoidnog tkiva koje su raspore|ene u obliku prstena oko u{}a `drela. kod hroni~nih oboljenja (TBC. te su oduvek predstavljale predmet raznih ispitivanja. Beli~aste skrame mle~nog izgleda. U njegov sastav ulaze dve palatinalne tonzile. sa lokalnom ili difuznom hiperplazijom epitela sluzoko`e i pojavom oro`avanja. Uloga zdrave tonzile u organizmu. TH: Antibiotici i 5% soda bikarbona. Najimpozantnije su u tom prstenu nep~ane tonzile i adenoidne vegetacije. dijabetes). i lokalni tretman . lo{e op{te stanje. vezane za sluzoko`u. duvan. redovne kontrole. povi{enu telesnu temperaturu. Leukoplakija je hiperkeratozna prekancerozna promena sivo beli~aste boje. difuzne membrane stvaraju. drhtavicu. Bol usled pucanja promena. vitamin A u velikim dozama. zubne proteze). Nastaje usled hroni~ne iritacije (alkohol.biopsija. subepitelnim sitno}elijskim infiltratom plazma }elija i hiperplazijom limfnih folikula. TH: ukloniti faktor. Dg . sepsu. 50 . 10. tzv. adenoidne vegetacije i lingvalna tonzila. hirur{ko otklanjanje. jer ona predstavljaju te`i{te ovog problema: 1. ~etvrta tonzila. MIKOTI^NI STOMATITISI MONILIASIS . kod male dece ili starijih i iscrpljenih bolesnika.SOOR Izazvan je candidom albicans. predstavljaju veliki problem. OSTALI STOMATITISI (Vidi gore) HRONI^NI STOMATITISI Oni imaju prete`no produktivni karakter. dve tubarne tonzile. 1% gentiana violet.te{ku intoksikaciju. 9.

Sekundarni folikuli odlikuju se velikim okruglim srednjim delom koji je svetle boje i koji predstavlja germinativni centar limfocita i periferijom koja je tamnija. veliki francuski hirurg. a obja{njava se pozitivnim tropizmom }elija epitela kripti prema limfocitima). {to je industrija od oko 375 miliona $. O tonzilarnom problemu se razmi{lja i diskutuje jo{ od Hipokrata. Kada tonzile treba operisati a kada ih ~uvati. Zidovi kapilarne mre`e su izuzetno tanki. Fleming je 1885. utvrdio je da su tonzile posebni organ koji imaju funkciju limfne `lezde (~vora). ako se zna da je tonzilektomija jedna od naj~e{}ih operacija uop{te. Me|utim. plazma }elije i makrofagi. ispitivao tonzilarno tkivo i opisao germinativne centre za koje je smatrao da imaju lipoliti~ku aktivnost. Ne raspola`em podacima koliki je broj godi{nje tonzilektomiranih u na{oj zemlji. Histolo{ki se tonzile sastoje od sekundarnih limfnih folikula (Fleming ih je nazvao sekundarnim jer primarnim limfnim folikulom naziva svaku grupaciju limfnog tkiva). {to je va`no kod {irenja infekcije. a sve ve}i broj operisanih.2. Tek sa razvitkom imunologije.obrt od oko 5 miliona £. retikularne mre`e i tonzilarnih kripti ~iji je epitel plo~asto slojevit i veoma tanak.000 tonzilektomija . Mi{ljenje da zdrave tonzile imaju odre|enu za{titnu ulogu sve je vi{e imalo pristalica. U nje mu se nalaze limfociti sa manjom citoplazmom. IMUNITET Organizam raspola`e za svoju odbranu izvesnim brojem mogu}nosti. god. Ovo su pitanja o kojima je bilo mnogo kontroverznih diskusija. Iz ova dva pitanja proizilazi i tre}e. Razlikujemo dve osnovne vrste imuniteta: 51 . kada smemo ukloniti tonzile bez {tete po organizam. Cela gra|a tonzile je pode{ena tako da {to bolje i {to lak{e uspostavi kontakt izme|u antigena-bakterije i antitela. Limfno tkivo tonzile ima samo eferentne limfne sudove. Prema nekim podacima u SAD se u~ini godi{nje oko milion tonzilektomija. Op{irnije o istorijatu tonzilarnog problema se mo`e ~itati u Medicinskoj enciklopediji pod slovom "T". odnosno tehnike imunolo{kih ispitivanja moglo se dokazati da tonzile imaju va`nu ulogu u stvaranju imuniteta i da predstavljaju imunokompetentno tkivo. ali se ni{ta definitivno ni konkretno nije dokazalo {to bi objasnilo vrstu i mehanizam te za{tite. iz sekundarnih limfnih folikula. Jedna od njih je imuna reakcija. Obja{njenje ovih novijih saznanja bi}e nam mnogo lak{e ako se malo podsetimo na histolo{ku gra|u tonzile. a to je da li postoje parametri koji defini{u obolelu tonzilu koju treba operativno odstraniti. Opisan je i poznat fenomen retikuliranja epitela kripti koji se zove i Stönrov fenomen (nastaje usled prodora limfocita me|u }elije epitela kripti. u Engleskoj se godi{nje izvr{i oko 200. ali je sigurno veliki sude}i bar po tome {to svake godine na ve`bama imamo sve manji broj studenata sa prisutnim krajnicima. Ova tamnija zona ne obuhvata ceo centar ve} samo jedan njegov deo ~ine}i kao neku kapu koja odvaja germinativni centar od retikularnog epitela kripti. Od tada se situacija postepeno menjala i u raznim zemljama je elan kojim su se tonzile vadile do`ivljavao svoje uspone i padove. U XVI veku Ambrois Pare. odnosno do kog trenutka mo`emo bolesnu tonzilu le~iti konzervativno bez opasnosti po organizam et vice versa. a ni danas nisu svi autori istog mi{ljenja. Pre 50 godina se smatralo da operacija krajnika otvara put infekciji tuberkuloznim bacilima. neophodno je da se stavovi bar donekle usklade. tj.

Dete sa prvim udisajem uvla~i i prvi antigen koji dolazi u kontakt sa limfnim tkivom tonzile. IgA. Izgleda da zbog toga i postoji pozitivan tropizam }elija epitela kripti prema limfocitima. Ispoljava za{titnu ulogu prema velikom broju bacila i antigena i odgovoran je za veliki broj specifi~nih aktivnosti kao {to su: precipitacija. IgM .glavni zadatak im jo{ nije otkriven. Postoje T i B limfociti. IgD . Po~etak reakcije Ag-At je u tonzilama. Veliki broj raznih proteina predstavljaju hemijsku osnovu za izgradnju molekula antitela i oni se danas nazivaju imunoglobulini (stari naziv za serumske proteine koji sadr`e antitela. gamaglobulin. hemoliza. Ta klasa je najvi{e zastupljena u telesnim sekretima: pljuva~ki. suzama. Postoje radovi koji navode aktivnost antitela prema izvesnim antigenima kao {to je insulin. 2. tj. U izvesnim slu~ajevima imune reakcije se razvijaju u pozitivnom smislu i predstavljaju odbranu organizma od infekcije. Imuna reakcija antitelima koja cirkuli{u u krvi i koja vezom antigen-antitelo (AgAt) uslovljava humoralni imunitet. prostati~noj te~nosti. Sekretorni IgA se javlja u polimernom obliku. aglutinacija. IgG .1. Celularna imuna reakcija gde se reagovanje Ag-At vr{i na taj na~in {to se stvara selektivna populacija limfocita koji imaju istu ulogu kao antitelo u odnosu na molekulu koja je izazvala njegovo formiranje (zna~i. penicilin. Kod ljudi je utvr|eno postojanje 5 klasa imunoglobulina: IgG. U imunologiji centralnu }eliju predstavlja limfocit. respiratornog trakta. Dakle. Jedna od najva`nijih osobina koje poseduju `ive }elije je sposobnost da mogu da uni{te aktivnost razli~itih stranih supstanci koje napadnu organizam a da pri tom ne pretrpe promene koje bi uticale na njihove osnovne osobine.glavna funkcija je spre~avanje nadiranja stranih mikrobskih organizama i }elija ka op{tem imunolo{kom sistemu. koje je imunolo{ki kompetentno. a to je limfocit.predstavlja glavni deo antibakterijskih. anti-Rh antitela. Limfoidno tkivo. Najdu`e `ive i grade se relativno brzo. IgA . mukusu tankog creva. IgD i IgE. fiksacija komplementa. sada se upotrebljava samo za preparate koji sadr`e izolovane frakcije iz humane krvi). prenose se pasivno od majke na plod. to omogu}ava antigenima odnosno bakterijama da lak{e dospeju do limfocita. koji kod ~oveka predstavlja timus i periferni limfni sistem koji sa~injavaju: limfne `lezde (~vorovi). I samo postojanje kripti omogu}uje ve}i kontakt tonzila sa bakterijama (antigenima). Tonzile su periferni limfoidni organ. Kako su kapilari tonzila veoma tankih zidova. IgA predstavlja primarni odbrambeni mehanizam protiv lokalne infekcije. Antitela su sposobna da reaguju na specifi~an na~in sa razli~itim supstancama koje nazivamo antigeni. U nekim drugim slu~ajevima prodor stranog antigena mo`e dovesti do stanja preosetljivosti koja predstavlja osnove patolo{kog procesa kod alergije. vaginalnom sekretu. Zahvaljuju}i napretku tehni~kih mogu}nosti ispitivanja danas smo u stanju da pomo}u imunofluorescencije u tkivima i imunoelektroforeze u sekretima doka`emo prisustvo. odigrala ulogu antigena). koli~inu i karakteristike lokalne produkcije imunoglobulina. Kod nekroze tkiva pojavljuje se u ve}im skupinama (bolesne tonzile). proteini iz mleka itd.njega sinteti{e fetus. Ima ih najvi{e. slezina i limfno tkivo digestivnog i Taj periferni limfoidni sistem mo`emo zamisliti kao jedan tubus na ~ijem po~etku su tonzile a na zavr{etku apendiks. Antigen mora da pro|e kroz epitel da bi do{ao do }elije koja }e dati imunolo{ki odgovor. nazalnoj mukozi. antivirusnih. deli se na centralni limfoidni sistem. IgM. retikuliranje epitela kripti. 52 . Sa tonzilama po~inje sistem limfoidnih }elija. a ne njihovo razaranje.

IgG se nalazi tako|e tu. tj. Porter i Edelman su 1972. ali predstavljaju postepen razvoj imunitetnih snaga. ako su tonzile pretvorene u gnojnu spu`vu. Surjan u jednoj studiji pomo}u imunolo{kih metoda dokazuje da se tonzile mogu pona{ati kao regionalne limfne `lezde.aspekta deficita lokalne produkcije imunoglobulina.12 god.kvantitativno ima najvi{e IgD. Bez obzira na ove razlike mo`e se konstatovati: Nos i farinks predstavljaju mesto sa pove}anom produkcijom imunoglobulina. a ne iskoreniti po svaku cenu. a na prvom mestu prisustvo sekretornog IgA II S. god. ali ga ima vi{e u germinativnim centrima.identi~ni rezultat za tkivo tonzila i tkiva adenoidnih vegetacija. U drugoj studiji isti autor pokazuje na kulturi tkiva pove}anu produkciju antitela od strane tonzile posle subkutane injekcije antigena.se vezuje za mastocite i bazofile iz krvi {to dovodi do otpu{tanja histamina i drugih farmakolo{ki aktivnih supstanci pri dodiru sa antigenom koji je ovde alergen. South je dokazao da postoji dosta odre|ena korelacija izme|u infekcije i sni`ene koli~ine sekretornog IgA kod dece.IgE .ovi su odnosi isti bez obzira na uzrast. . da postoji nagli pad sekretornih IgA nakon tonziloadenoidektomije. Prema tome. god. Radi se o autonomnom sistemu koji je od prvorazrednog zna~aja. koji su imali ozbiljne zapaljenjske reakcije gornjih disajnih puteva i na{li su slede}e: . nesposobnu za produkciju imunoglobulina. efikasnost i relativna autonomija lokalnih imunitetskih procesa rinofaringealne sfere koja se lokalnim imunitetom sluzoko`e opire spolja{njem napadu. Ovaj IgA ima veliku stabilnost. Ove morfolo{ke modifikacije uop{te ne postoje kod osoba koje imaju kongenitalnu hipo ili agamaglobulinemiju. Grabbe i Heremans su l967. a razlikuje se od onog u crevima. Nekoliko faktora govori u prilog ovoj autonomnosti. te{ko ga razaraju ~ak i fermenti i samim tim je vrlo efikasan u odbrani epitelijalnih povr{ina. a Diebold i Nezelof l971. dok se IgM nalazi samo u germinativnom centru. uradili imunofluorescentne analize biopsija tonzile kod serije bolesnika od 6 meseci do 11 god. tj. ali ako izvadimo tonzile koje su 53 .topografski se IgA nalazi uglavnom u horionu Malpigijevog sloja epitela kripti i u germinativnim centrima. stimuli{e stvaranje IgE. god. . Dokazano je kod dece od 4 . naravno da ih treba operisati. .. Obilje plazmocita govori o intenzivnoj imunitetskoj aktivnosti tonzila. ali neki drugi autori su imali suprotne rezultate. Zna~i da tonzila ima imunolo{ku memoriju i da se prema tome pona{a i kao (ne regionalna) limfna `lezda. da mogu da "zarobe" antigene koji su prisutni u usnoj {upljini. Raspored }elija koje produkuju imunoglobulin u faringealnom tkivu ima sli~nosti sa onim kod limfnih `lezda i slezine. Na osnovu toga se mo`e zaklju~iti: Hipertrofija i hiperplazija limfoidnog tkiva tonzila je konstantna. pa ~ak i {tetno u de~ijoj patologiji boriti se po svaku cenu protiv ovih manifestacija koje su nekada te{ke. Alergolozi nazivaju alergenima svaki antigen koji izaziva. {to je vrlo va`no u pogledu lokalnog imuniteta. Treba uvideti koliko je uzaludno. sada sagledava sa novog aspekta . Dokazano je prisustvo. preciznije geneza recidiviraju}ih infekcija gornjih respiratornih puteva. dok su IgA i IgM smanjeni. Ova "patologija adaptacije" predstavlja nu`no zlo kojim moramo upravljati. Germinativni centri mogu dosti}i velike razmere. {to treba povezati sa starim iskustvom o velikom broju poliomijelitisa nakon tonzilektomije. ali su maksimalne koli~ine IgG i IgA na|ene kod odrasle dece i odraslih osoba. za svoje radove na dokazivanju primarne strukture molekula imunoglobulina dobili Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju. Smatra se da se koncepcija faringealne patologije.

• • • • • Lokalni znaci oboljenja: nejednaka veli~ina tonzila. ciroza jetre. hipertrofija koja pravi smetnje. bolesnici sa reumati~nim oboljenjima i fokalnim infekcijama (monoartritis.Plo~asto slojevit bez oro`avanja. atrofija koja ne odgovara uzrastu. kada su svi fokusi sanirani. hiperemija prednjih nep~anih lukova. kratko nepce. • akutne infektivne bolesti. bolesnici sa dijabetesom. Na povr{ini debeo. a bolest jo{ traje Kontraindikacije: • • • • • • • • • • • • bolesti hematopoeze.nakon intern. hipertrofija koja ne odgovara dobu bolesnika. verifikacija tumora tonzile. Nakon ovoga. pripreme. • • • • • deca ispod tri godine. specifi~ni i nespecifi~ni limfadenitis vrata. Epitel . stanje odmah posle angine. evolutivna TBC.samo delimi~no obolele a koje mo`emo le~enjem osposobiti. mikoza tonzila.do 2-3 reda }elija. iridocyclitis) ako je dokazana veza izme|u ovih oboljenja i oboljenja tonzila (postojanje angina ili peritonzilarnog apscesa). • te{ka op{ta oboljenja (malignomi. hroni~na cervikalna adenopatija. * ** Relativne: TONZILARNI PROBLEM (2) GRA\A PALATINALNE TONZILE tanji . Kripte se zavr{avaju epitelnim pupoljkom. ponavljani peritonzilarni apscesi. Epitel je rastresit i u njega ulaze vlakna retikularnog tkiva tonzilarne strome. Indikacije za tonzilektomiju: ~este gnojne angine. streptokokno. a u kriptama sve 54 . • febrilna stanja. gde se o~ekuje jako krvarenje. neuritis. evolutivna bubre`na i Apsolutne: reumati~na oboljenja). klicono{tvo (difteri~no. na{kodi}emo organizmu jer mu uklanjamo najva`niji deo farinksa. naro~ito jugodigastri~ne `lezde. Bogato je infiltrisan limfocitima i 1. foetor ex ore. atrofi~ni rinitisi i faringitisi. stafilokokno). ex iuvantibus. sr~anim manama i hipertenzijom . u nekim slu~ajevima upornog ka{lja. logi~no sledi pitanje procene obolelosti tonzila i indikacije i kontraindikacije za tonzilektomiju.

Na sli~an na~in urastanjem epitela u vezivnu podlogu nastaju i ostale tonzile. retromandibularis i v. U IV mesecu intrauterinog `ivota. Limfociti su najbrojniji. carotis interna je pozadi i lateralno u retrostiloidnom delu parafaringealnog prostora i bli`a je tonzili od eksterne. carotis externa se nalazi lateralno od tonzile u parotidnoj lo`i.a. Normalne tonzile ne prelaze ravan nep~anih lukova.koje sa lateralne strane pokriva tonzilu pripada fasciji gornjeg konstriktornog mi{i}a. B limfociti pokazuju grupisanje u pojedine delove tonzile u zavisnosti koji imunoglobulin produkuju. carotis externae na razne na~ine. 2. naj~e{}e od: . Adenoidne vegetacije nemaju prave kripte. Iz sudova izlaze bela krvna zrnca i infiltriraju subepitelno tkivo formiraju}i primarne limfne folikule. Tako limfociti koji produkuju IgA (ve}im delom sekretorni) se skupljaju pod samu bazalnu membranu ili u germinativne centre folikula. facialis. prose~no udaljena oko 1 cm. a tek krajem I godine poprimaju definitivnu gra|u. a ona odgovara proliferacijom veziva i mno`enjem i urastanjem krvnih sudova.ispunjava prostore izme|u limfnih folikula. Kripte su ispunjene limfocitima. koji migriraju iz tonzilarne strome u kripte i na povr{ini tonzile. Epitel urasta u vezivnu podlogu. Vezivno tkivo . Inervacija je: senzitivna od trigeminusa preko pterigopalatinskog gangliona.adenoidne vegetacije po~inju involuciju u pubertetu a zavr{avaju do 25. pharyngicae ascendens . Vaskularizacija tonzile palatine . . 3. a posle toga sekundarni. Tonzila nema svoju kapsulu. palatinae descendens Topografija .a. ali mo`e i manje. godine. nosioci nezrelih limfocita. Retikuloendotelno tkivo . Involucija tonzila: . 55 . a delom i glossopharyngeusa. sadr`e B i T limfocite kao nosioce humoralnog i celularnog imuniteta. a od podloge jezika nije jasno ograni~ena ve} folikuli idu i u mi{i}e jezika. leukocitima i deskvamiranim epitelom i stranim ~esticama. 4.a. Lingvalna tonzila ima plitke kripte.manje polimorfonuklearnim leukocitima. jugularis externu i internu.a. a iz njih u v. a vezivo na kojem le`e nije kompaktno. Bogato je slobodnim limfocitima.tonzila dobija krv od a. Vene prate arterije i odlaze u v. nastaje invaginacija epitela drugog faringealnog d`epa u farinksu. EMBRIOLOGIJA Palatinalne tonzile nastaju krajem embrionalnog `ivota.a.do tre}eg meseca primarni. Tonzile imaju samo odvodne limfne sudove ba{ kao i sluznica `drela sa kojom tonzila ~ini jednu anatomsku i funkcionalnu celinu. polimorfonuklearnim leukocitima i plazmocitima. Vezivno se {iri na povr{inu tonzile u obliku septa i trabekula koje dele limfne folikule. Limfni folikuli . palatinae ascendens . pa se ka`e da adenoidi "nemaju kapsulu". Uz bogatu vaskularizaciju to je ~ini delikatnom za operaciju. a nisu posebni organi. Limfociti koji ~ine folikul nisu nastali u tonzili ve} su do{li tu cirkulacijom.

na tonzilama senzibili{e ceo organizam na doti~ni antigen. naj~e{}e mesto ulaska infekcije. Specifi~na odbrana po~iva na sekundarnom imunom odgovoru.T limfociti i tip IV imunog odgovora.palatinalne tonzile po~inju involuciju ve} u 5-6.primarni imuni odgovor. Izme|u dece sa velikim tonzilama i dece bez tonzila ta razlika ide na dvostruko (12 tj. Sekretorna komponenta je jedan glikoprotein vezan za IgA. koji olak{ava transport ovih antitela na povr{inu i ~ini ga otpornim na razne enzime. Od posebnog je zna~aja sekretorni imunitet. `ari{ne bolesti. Bolesne tonzile gube svoju odbrambenu ulogu i direktno ugro`avaju organizam. zubi). tako da se kasnija sekundarna imuna reakcija (alergija) mo`e desiti na bilo kom Zahvaljuju}i kretanju limfocita kroz krvotok. re|e posledica op{tih 56 . a ve}im u tkivo i na povr{inu tonzile. HRONI^NA GNOJNA ZAPALJENJA TONZILA DEFINICIJA To su zapaljenja nastala kao posledice hroni~nih infekcija samih krajnika ili infekcije iz susednih organa (nos. a naro~ito limfocita memorije. paranazalne {upljine. u crevima (nutritivna alergija).. godini i ona traje ~ak do starosti kada atrofiraju. ili sterilne sekvele hroni~nog tonzilitisa (streptokok beta hemolitikus) koje po~ivaju na autoimunim mehanizmima. ko`a) na kojoj antigen dospe. Uticaj tonzila na napredovanje deteta . a B. za koji su odgovorni IgA.deca sa hipertrofi~nim tonzilama zaostaju za decom sa normalnim tonzilama 6 meseci u rastu i 12 meseci u te`ini. usta. a sama tonzila dobra podloga za odr`avanje i umno`avanje bakterija (kao farma) odakle one ugro`avaju ceo organizam zahvaljuju}i bogatoj krvnoj i limfnoj drena`i i {irokim i brojnim vezama sa centralnim krvotokom nastaju septi~ne komplikacije. Nespecifi~na tkivna odbrana se sastoji iz: • • naro~ito izra`eno u tkivu tonzile koje je bogato }elijama nespecifi~ne odbrane • filtracije u mre`i RES-a. fagocitoze lu~enja }elijskih enzima po~ev od povr{ine tonzila (limfociti i leukociti). a naro~ito respiratornog. koji samo manjim delom idu u cirkulaciju. Isto tako se sekundarni imuni odgovor desi i na tonzilama. FIZIOLOGIJA TONZILA I OSTALOG LIMFATI^NOG TKIVA Tonzile su deo `drela u kojem je limfati~no odbrambeno tkivo vi{e skoncentrisano nego u ostaloj sluzoko`i `drela. a ostvaruje se preko: • humoralnog imuniteta . Razoreni epitel tonzila i nefunkcionalno limfno tkivo su {irom otvorena vrata bakterijama. senzibilizacija . A. Tonzile su korisne samo dok su zdrave. One ~ine unutra{nji Waldeyerov prsten koji zajedno sa solitarnim limfnim ~vori}ima `drelne sluznice ~ini prvi odbrambeni bedem ne`ivim i `ivim stranim korpuskulima koje ugro`avaju organizam. Skoncentrisane su na ulasku u respiratorni i digestivni put jer je sluznica ovih puteva. 24 meseca). posebno proteolize. bez obzira {to je primarni imuni odgovor bio npr. tkivu (npr.B limfociti i prva tri tipa imunog odgovora i • celularnog imuniteta .

recidivantnih infekcija ({arlah, difterija), re|e hroni~ni sinusitisi. Naj~e{}e se sre}e u uzrastu izme|u 4-15. godine. 1. TONSILLITIS PHARYNGEA CHRONICA - ADENOIDITIS CHRONICA 2. TONSILLITIS CHRONICA TONSILLITIS CHRONICA Hroni~no zapaljenje nep~anih krajnika se karakteri{e promene u epitelu koji biva razoren, naro~ito u kriptama. Povr{ne ulceracije, zaostajanje deskvamiranog epitela u kriptama, nagomilavanje masnih kiselina, holesterina i bakterija formiraju sastav tonzilarnih d`epova. Bakteriolo{ki se u ovakvim tonzilama nalaze streptokoke, pneumokoke, stafilokoke, Klebsiella pneumoniae, Escherichia colli, anaerobne bakterije, gljivice. Kod 5% slu~ajeva hroni~nog tonzilitisa histolo{ki nalazimo znake TBC hroni~ne infekcije sa epiteloidnim i d`inovskim Langerhansovim }elijama. Limfni folikuli bivaju razoreni i izmenjeni vezivnim tkivom koje pro`ima i ostatak strome (RES) Dakle, postoji limfocitna, leukocitarna i plazmocitna infiltracija sa bujanjem vezivnog tkiva. Postoji pove}ana permeabilnost kapilara, poreme}eni odnosi arterijske, venske i limfne cirkulacije. Ove je slika terminalnog stanja hroni~no upaljene tonzile, kada je njena funkcija potpuno uni{tena. Do tog stadijuma vodi prelazni, koji traje godinama, i u kojem je tonzila sve manje korisna a sve vi{e {tetna, kao stalno `ari{te infekcije i {irom otvorena

vrata za ulaz bakterija.
DIJAGNOZA ANAMNEZA

Mogu da postoje dva oblika i to: hipertrofi~ni i atrofi~ni oblik.

^este upale - gnojne angine, peritonzilarni apscesi. Na osnovu ~ega razlikovati zdravu od bolesne tonzile, koji su to klini~ki znaci, koji u zajednici sa drugim podacima o bolesti, mogu odlu~iti da li je tonzila obolela ili nije? KLINI^KA SLIKA

Simptomatologija
• zadah • umereni bol pri gutanju u jednoj ili obe tonzile, koja nastaje sa egzacerbacijom

zapaljenja
• promena boje ili ~isto}e glasa zbog veli~ine • ose}aj stalne ispunjenosti `drela, potreba za hrakanjem • povremeni bolovi koji zra~e u uvo usled punjenja kripti detritusom pa po izbacivanju

bol prestaje
• uporni ka{alj • bezbolni otok na vratu, znak probijanja tonzilarne barijere.

Mogu} je i bol u abdomenu! 57

za uzrast uzimaju}i u obzir limfati~nu konstituciju, mada klini~ki tonzile mogu i ne moraju biti uve}ane, a njihova veli~ina i nije presudna. 2. Gnojni detritus - gnoj - te~an ili ~vrst koji se na pritisak cedi, cisti~ne {upljine u kriptama sa kazeoznim masama, kalcifikacije - tonzilolitijaza.

1. Veli~ina - hipertrofi~ne ili male i atrofi~ne - obi~no se ka`e da ne odgovaraju

zadebljala ivica, otok zadnjih lukova, sinehije izme|u tonzile i lukova. sa egzacerbacijama.

3. O`iljno izmenjene tonzile 4. Asimetri~ne tonzile 5. Hiperemija prednjih nep~anih lukova (Frankeov simptom) - tamno crvena i

6. Hroni~ni otok jugulodigastri~nog i submandibularnih limfnih nodusa - posebno

Laboratorija
Bris gu{e, leukociti kod egzacerbacija, anemija, ASTO, SE, ? DDG: fiziolo{ko uve}anje tonzila i malignomi. Tonzile predstavljaju naj~e{}u `ari{nu fokalozu (60%) i to ne samo palatinalne tonzile, ve} i ostale tonzile u `drelu, kao i cela sluzoko`a gornjeg respiratornog trakta, posebno `drela jer je bogata limfnim tkivom. Zatim i: zubi, bronhiektazije, holecista, prostata - daju bakterije, toksine bakterija i produkte tkiva. TERAPIJA Hirur{ka - tonsillectomia Me|utim, "vr{iti tonzilektomiju bez opravdane indikacije zna~i poigravati se sa zdravljem i `ivotom bolesnika" - [ercer. INDIKACIJE ZA TONZILEKTOMIJU

Lokalne
1. Tonsillitis - najmanje pet puta za godinu dana, mikoti~na oboljenja, one koje rezultuju febrilnim konvulzijama, sleep apnea sindromom. 2. Recidiv peritonzilarnog apscesa - 4-6 nedelja po smirenju apscesa. Posle drugog - obavezno! 3. Hipertrofija tonzila - koja vr{i opstrukciju disanja, govor, ishrana. 4. Trajno klicono{tvo - difterija ili streptokokna infekcija. 5. Sumnja na maligni proces tonzilarnog tkiva -nejednake tonzile naro~ito kod odraslih osoba. 6. Fetor - tonzilarnog porekla 7. Preparacija n. glossopharyngeusa 8. Stilodinia - elongirani stiloidni nastavak

@ari{ne (fokalne)

58

1. TBC limfnih nodusa na vratu - kad su i tonzile obolele, dakle angine koje uzrokuju adenopatiju vrata. 2. Recidiv akutnih otitisa (usled hipertrofije i infekcije vegetacija) 3. Uporni kataralni hroni~ni otitisi u odraslih 4. Reumatska groznica, glomerulonefritis, febrilne konvulzije, kardiolo{ke i dermatolo{ke indikacije, ataci reumatizma - fokaloze - monoartritis, neuritis, neuritis optikusa, iridociklitis, episkleritis, recidivantni konjunktivitis, horioditis, psorijaza, alopecija, eritema multiforme, urticaria chronica, purpura. - tonzilektomija je glavni i neophodni elemenat u terapiji fokaloza i - tonzilektomija ne uti~e na evoluciju ve} nastalog karditisa i glomerulonefritisa, ali spre~ava recidive reumatoidnog artritisa sa novim atacima karditisa i glomerulo-nefritisa. Kod ovih bolesti njena uloga je preventivna. 5. Uporni ka{alj - hroni~ni tonzilitis, bez uzroka ka{lja 6. Ex iuvantibus KONTRAINDIKACIJE ZA TONZILEKTOMIJU

Apsolutne
1. 2. 3. 4. Hemofilija? ne Leukoze? da Maligni tumori drugih organa - da Evolutivna TBC plu}a - da

Relativne
1. Do 3 godine starosti i stariji od 60 godina. 2. Stanje neposredno posle angine - posle angine 3 nedelje, a posle apscesa 4 nedelje. 3. Evolutivna reumatska i bubre`na oboljenja 4. Epidemija zaraznih bolesti - posle de~ijih infektivnih bolesti 6 nedelja, posle poliomijelitisa ne jer lak{e obolevaju. 5. Profesionalni peva~i 6. Zapaljenja sinusa i usne duplje 7. Atrofi~ni rinitis - apsolutna? 8. Atrofi~ni hroni~ni faringitis - apsolutna? 9. Diabetes mellitus - stabilizacija {e}era. 10. Hipertenzija i sr~ana oboljenja - kompenzacija. 11. Rekonvalescencija - posle hepatita 6 meseci 12. Menzes - 7 dana pre i 7 dana posle ne. 13. Akutne nespecifi~ne plu}ne afekcije. VRSTE TONZILEKTOMIJA - disekciona - chirurgica - giljotina - kriogena - elektrosterilizacija - laser VEGETATIO ADENOIDES CHRONICA DEFINICIJA 59

”da li stalno (u toku infekcije je to normalno!) dr`i otvorena (istorijat: sleep apnea. usled stalne hipoksije. a ne apsolutna veli~ina adenoida. alergijska dijateza.rhinophonia clausa posterior • ~este glavobolje • stoma~ne tegobe • krvavljenja iz nosa • gotsko nepce • udubljenje u predelu frontalnog nastavka maksile .da li hr~e no}u. sa o~ima bez sjaja. Simptomi uve}anog krajnika mogu biti uzrokovani kako njegovom veli~inom tako i zapaljivim procesima u njima. Tako se sre}u deca koja imaju jako velike vegetacije. DIJAGNOZA 1. pospana deca. napredovanja u visini. Gubitak apetita. PATOLOGIJA To je vezivna ili limfoidna hiperplazija tkiva. no}ni strah) 2. konstitucionalni faktori. a nemaju nikakve klini~ke smetnje i obrnuto. ili ka{lje. me|utim. bronchitis chronica. Stalna mukusna sekrecija iz nosa .O adenoidnim vegetacijama govorimo kada se radi o uve}anju tonsillae pharyngicae. To su umorna. mo`e se u izvesnim slu~ajevima sresti i u odraslih osoba. KLINI^KA SLIKA U pojavi simptoma ovog oboljenja najva`niji momenat je odnos uve}anja tre}eg krajnika prema veli~ini epifarinksa. te`ine. recidivantni otitis. sinusitis chronica. febrilne konvulzije. ”Adenoidni facies” • gubitak nazolabijalne brazde • uska nozdrva. Ovo uve}anje mo`e da ima nekoliko oblika: mo`e da bude uve}ana cela faringealna tonzila. ETIOLOGIJA To su banalne recidivantne infekcije. samo njen srednji deo ili pak. TBC infekcija (retko). Mogu}a su no}na mokrenja i strah. usta?”. stanja se pogor{avaju prisustvom adenoidnih vegetacija. skra}ena • prominiranje zubi}a. .stalno ”balavo” 3. izlo`enost deteta vlazi. Oboljenje se sre}e u dece do puberteta (u pubertetu dolazi do involucije tonzile faringike). progenija • glas ”ravan” . `edna zbog su{enja sluznice `drela. 60 . grudni ko{ nerazvijen • gornja usna podignuta. otvorena usta.disanje na usta . delovi u predelu ostijuma tube auditive. lo{a ishrana i sl. Anamneza.

timpanometrija (Ddg . uvule. osetljivost prema suprareninu kod sr~anih bolesnika i obolelih od tireotoksikoze.1 mg kod odraslih. odsustvo detalja na bubnoj opni. Komplikacije u toku operacije a) Kolaps b) Obilna krvavljenja c) Aspiracija krvi. retrakcija bubne opne.Operaciju ne zapo~injati kod jako upla{enih i uznemirenih. gaze d) Povrede nep~anih lukova.Pantocain ili Gingicain nanositi mazanjem a ne prskanjem. alergijske probe (hemijske. Ubrizgavanje gre{kom Pantocaina ili alkohola u tkivo. infiltraciona. TH: ADENOIDEKTOMIJA PEDIJATAR: ”Profilakti~na metoda bez posebnih razloga i bez posebnih rezultata”? KOMPLIKACIJE TONZILOADENOIDEKTOMIJE Komplikacije mogu nastati od momenta davanja anestezije (epimukozna. 2.O. dedad. 3. KOMPLIKACIJE 1. zamu}enost. bubrega.uve}ane vegetacije u epifarinksu.maksimalno 1 g Novocaina. nosa i epifarinksa na bakterije i gljivice (biogram i antibiogram). . i mesta gde se mogu izazvati refleksi va`ni za `ivot . 3. Prevelika osetljivost bolesnika . cave ganglion stellatum. inhalaciona). ostataka tkiva krajnika. bolesnik sa neurovegetativnim smetnjama . zbog aplikacije manje doze i boljeg efekta. latentne te{ke promene jetre. ne na ranjava mesta.Operaciju raditi frakcionisano: prvo desno. nutritivne).M. zuba.bronhijalna astma. probe govora: m=b (momak). stiloidnog nastavka 61 . a adrenalina 0. na 76000 slu~ajeva 6 smrtnih! . inhalacione.v. zuba. ni na mesta brze resorpcije. srca . a na prve znake cirkulatornog kolapsa prekinuti anesteziju. Pogre{na tehnika aplikacije (ne i.) 6. 5. Prevelika doza anestetika . pa levo. usne.S. 2.. jezika. 4. sluzavo gnojni sekret u donjem nosnom hodniku. bris gu{e. 1. .DIJAGNOZA se postavlja anamnezom ali i: 1. stomatolog. mekog nepca. ni neuralno.sinus caroticus. n=d (nenad) i ng=g (kongo) dakle = bobak. zbog prejake funkcije hipertrofi~nog timusa naglo smanjuje sr~ani glikogen. i{~a{enje temporomandibularnog zgloba.te{ko se podnosi lokalni anestetik.patolo{ka konstitucija ili status thymicolymphaticus. RTG paranazalnih {upljina po Podvincu i lateralni RTG snimak epifarinksa (bitemporalni snimak epifarinksa). vratnog dela ki~me. Ipak. kogo 7. 4. palpacija epifarinksa? LOKALNI NALAZ .

TH: REVIZIJA (Op{ta anestezija?) uklanjanje koaguluma i ostataka limfnog tkiva kompresija elektrokauterizacija podvezivanje krvnog suda (slobodnim koncem ili de{anom) tamponada tonzilarne lo`e suturom lukova podvezivanje a. Akutno zapaljenje limfnih ~vorova vrata 7.e) spazam larinksa 2. Emfizem vrata 8. operacija u toku ili neposredno posle infekcija . hrakanje sa uklanjanjem tromba. kao posledica infekcije sa prethodnom povi{enom telesnom temperaturom. 5. Otitis media acuta Op{te komplikacije 1. nepca. Paraliza facijalisa . Edem uvule. ve}i krvni koagulum. bubre`nog i sr~anog oboljenja Pojava poliomijelitisa * ** CISTE I BENIGNI TUMORI FARINKSA CISTE FARINKSA RETENCIONE CISTE 62 . Usled odbacivanja fibrinskih naslaga i stvaranja granulacija. mirovanje i sedativ 2. Infekcija tonzilarne lo`e 4. ka{ljanje. zadnja tamponada.nekoliko ~asova posle operacije (nepodvezani ili neretrahovani i nekontrahovani ve}i krvni sudovi posle presecanja posebno kod o`iljnih i prethodnih peritonzilarnih apscesa.prolazna 9. 3. Parafaringealni apscesi 10. TH: TERMOKAUTERIZACIJA (ligiranje je nemogu}e) 3. Tromboflebitis vena vrata Septikemije Pneumonije i plu}ni apscesi Pogor{anje reumatskog. Rano krvarenje . poreme}aj faktora koagulacije. Apscesi usne duplje 6. rest tonzilarnog ili adenoidnog tkiva. carotis externae transfuzija krvi.6-8 dana posle operacije .pu{a~a. porast tenzije. larinksa 5. Komplikacije posle operacije Lokalne 1.”bolest osmog dana”. 2. 4.usled anestezije . Kasno krvarenje .

RANULA CISTE TONZILARNIH KRIPTI Nastaju usled zatvaranja otvora tonzilarnih kripti. U ovako nastalim cisti~nim formacijama nagomilava se detritus. Mo`e ih biti vi{e na jednoj tonzili, posle zapaljenja tonzila. Sadr`aj je `u}kast, pastozan. TH: Incizija. TORNWALDOVA CISTA NAZOFARINKSA Tornwaldova cista ili nazofaringealna bursa Tornwald, javlja se u oko 3% svih ljudi i predstavlja perzistiranje embrionalne komunikacije izme|u kaudalnog kraja horde i nazofaringealnog epitela. Ova komunikacija se obi~no izgubi u drugom mesecu razvoja, ali mo`e i ostati i rezultovati u zapaljenju i athezijama. Cista je lokalizovana u medijalnoj liniji zadnjeg zida nazofarinksa {ire}i se ka tuberkulumu okcipitalne kosti, ima epitelni pokrov i nazofarinksnu sluznicu. Simptomatologija je razli~ita. Kada nema inflamacije, cista mo`e biti i asimptomatska. Infekcija ciste mo`e prouzrokovati nazofaringealni bursitis, "sore throat", gnojnu postnazalnu sekreciju i disfunkciju Eustahijeve tube. Tornwaldova bolest se karakteri{e se glavoboljama, ~estim infekcijama gornjih respiratornih puteva, astmom i artritisom. Dijagnoza se postavlja indirektnim i direktnim pregledom epifarinksa, ukazuje na cistu sa medijalnim udubljenjem. Treba je razlikovati od hroni~no inflamirane retencione ciste, koja nastaje kao rezultat zapaljenja limfoidnog tkiva sa pojavom nekroza i cisti~nih promena u njemu, jer se ovde radi o faringealnoj mukozi ili epitelu koji na njoj le`i. TH: antibiotici, ali i marsupijalizacija. CISTE FARINGEALNIH KRIPTI Ciste mogu nastati i u kriptama faringealne tonzile, kao posledica lo{e izvedene adenotomije ili inflamacije. U zatvorenoj kripti dolazi do nagomilavanja sadr`aja, koji je produkt zatvorenih peharastih }elija. Sadr`aj je mukozan. Kada ove ciste rupturiraju isprazne se u farinks. Ukoliko porastu, stvaraju smetnje pri disanju. Kad se zagnoje stvaraju apscese. TH: incizija i ekstirpacija. BRANHIJALNE CISTE Ciste branhijalnog {paga su retke. Poti~u od prvog i dorzalnog dela branhijalnih {pagova, ove ciste su obi~no parne, lokalizovane na lateralnom zidu nazofarinksa. Ne {ire se lateralno u meko tkivo vrata. PSEUDOCISTE Parne nazofaringealne pseudociste se javljaju kao posledica longus capitis perimyositisa. Poput intraadenoidnih cisti, pseudociste ne sadr`e epitelne elemente. BENIGNI TUMORI FARINKSA

BENIGNI TUMORI EPITELNOG POREKLA
Papilloma Javljaju se u formi pendularnih sjajnih izra{taja, neravne povr{ine, razli~ite veli~ine, na uvuli, nep~anim lukovima i tonzili. Retko se vi|aju kao {iroka papilomatoza. 63

Adenomi Tumor epitela sluzoko`nih `lezda, na nepcu, na tonzilama nalaze tvrdi ovalni, jasno ograni~eni submukozni tumori. Tumor mixtus Tumor epitela malih i velikih pljuva~nih `lezda.

BENIGNI TUMORI MEZENHIMALNOG POREKLA
Fibroma Na bukalnoj sluzoko`i ili zadnjoj strani farinksa, kao tvrd gladak tumor. Mogu narasti i praviti smetnje. Lipoma Na podu usne duplje, na usnama, jeziku, farinksu. Haemangioma Na usnicama, sa deformacijom. Chordoma Bujanje embrionalnog tkiva ostatka horde sa destruktivnim rastom. Choristoma To su kongenitalne lezije i nisu prave neoplazme. To je heterotopi~no tkivo ili aberantni ostatak histolo{ki normalnog tkiva na mestima gde je na|eno. Nazofaringealni horistom stvara nazofaringealnu opstrukciju u novoro|enih. Dijagnoza se postavlja Rtg pregledom koji pokazuje lateralni izra{taj koji nema komunikaciju sa intrakranijumom. Fibrovaskularno tkivo prekriveno ko`om i dlakama. Hamartoma Ograni~ene lezije koje se posle maturacije ne pove}avaju. Spontano rast lokalnog

tkiva.

Teratoma Grupa germinativnih }elija embrionalnog porekla, poreklom od ektopi~nog tkiva nastalog fuzijom ili gre{kom. [est puta ~e{}e u devoj~ica. Dermoidni, teratoidni i epignati. Mioma Neurofibroma Paragangliom - To je plava, pulsativna masa, submukozna, poreklom od paraganglija koje okru`uju terminalni kraj a. maxillaris u pterigopalatinskoj jami ili od nodoznih gangliona. * **

ANGIOFIBROMA JUVENILE NASOPHARYNGIS
DEFINICIJA

64

mora biti samo u nazofarinksu! Najbolji naziv - angiofibroma.

To je benigni tumor epifarinksa, koji se karakteri{e ekspanzivnim rastom i sklono{}u ka krvavljenju, ne metastazira. Gore navedeni naziv nije u potpunosti adekvatan jer se javlja i kod odraslih i ne

Javljaju se gotovo isklju~ivo u mu{karaca (opisano samo nekoliko slu~ajeva u devoj~ica), izme|u 10-20 godina starosti. Posle puberteta tumor pokazuje tendenciju da involuira. Tako|e ima tendenciju da recidivira ako se ne ukloni u celini. Naj~e{}e u Kini i Severnoj Africi. Severni evropski narodi retko oboljevaju. ETIOLOGIJA Nepoznata! Misli se da je uzrok u poreme}aju razvoja baze lobanje: - usled hipertrofije periosta - usled poreme}aja neosificirane hrskavice sfenoida ovog podru~ja Dolazi u obzir i poreme}aj u hormonalnom sistemu, jer oboljevaju mu{karci pre puberteta? HISTOLOGIJA

Angiofibromi! Stroma tumora je sastavljena od nezrelih vezivnih elemenata, koji su ispresecani mnogobrojnim krvnim sudovima. Ovi krvni sudovi ve}im delom nemaju omota~. Kod povreda imaju tendenciju da obilno krvare. Polazna mesta juvenilnog fibroma su krov epifarinksa i gornja ivica septuma koji pregra|uje hoane. BIOLO[KO PONA[ANJE Mesto porekla tumora je spoj sfenoidnog nastavka palatinalne kosti sa horizontalnim krilom vomera i korena pterigoidnog nastavka sfenoidne kosti - to je gornja granica sfenopalatinalnog foramena na zadnje spolja{njem zidu krova nosa. Tumor se odatle mo`e {iriti: Napred - na nos; Nazad - u nazofarinks; Gore - u sfenoidni sinus; Lateralno - pterigomaksilarnu jamu; ili u vi{e pravaca. Iz pterigomaksilarne jame idu napred u antrum, lateralno ka infratemporalnoj i temporalnoj jami, a gore u orbitu kroz donju orbitalnu fisuru. Intrakranijalno {irenje ide direktnom ekstenzijom na dva na~ina: 1. od sfenoidnog sinusa kroz sela turcika (medijalno prema karotidnoj arteriji i lateralno prema hipofizi) i 2. kroz pod srednje lobanjske jame (napred od foramena laceruma i lateralno od kavernoznog sinusa) KLINI^KA SLIKA 1. Progresivna nazalna opstrukcija - lagan rast sa postepenim zatvaranjem prohodnosti hoana - bolesnici se `ale da sve te`e i te`e di{u na nos. 2. U~estale te{ke epistakse - dovode do anemije bolesnika. 65

VI kranijalni nerv mogu biti zahva}eni. Ponekad tumor koji se spu{ta iz epifarinksa. Jednostrani otok lica .usled prodora tumora u paranazalne {upljine i nos dolazi do pro{irenja korena nosa. maxillaris 48 h pre operacije. mo`e dovesti do purulentnog sinusitisa. usled prodora tumora u orbitu dolazi do poreme}aja polo`aja i pokretljivosti o~nih jabu~ica.radi se tek na kraju jer nosi rizik od smrti.zbog ekspanzivnog rasta ovih tumora mo`e do}i do prodora kroz bazu lobanje u lobanjsku jamu (preko sfenoidnog sinusa). CT epifarinksa: NMR epifarinksa: Arteriografijom se procenjuje stepen snabdevenosti krvlju tumora. timpanometrija: konduktivno o{te}enje sluha. infantilni sekundarno seksualni status.tomografija paranazalnih {upljina. bolji prikaz i ekspanzija.tumor pritiska na u{}a tube .`ablje lice .se javlja kao posledica prodora tumora u meka tkiva lica kroz paranazalne {upljine ili fossa pterygomaxillaris) 7.tumor epifarinksa i eventualne promene na paranazalnim {upljinama i bazi lobanje. sivkast ili crveno ljubi~ast tumorski izra{taj na ~ijoj povr{ini su obi~no razgranati krvni sudovi. Pregled farinksa: nekad spu{teno meko nepce. Zadnja rinoskopija: gladak. tako da tumor bude u intimnoj vezi sa meningama ili kranijalnim `ivcima (V). 6. Nagluvost . Anamneza: progresivna opstrukcija i recidiviraju}e epistakse koje se te{ko Op{ti status: gracilna gra|a. carotis internae ili kontralateralni spolja{nji karotidni sistem (ili oba).mo`e nastati otitis secretoria. Rhinolalia clausa .baze lobanje po Hirtzu .3. Prednja rinoskopija: endonazalno dosta sluzavognojnog sekreta. 8. Radi se kod eventualne suspektne intrakranijalne ekspanzije i kandidate za preoperativnu embolizaciju i to: selektivna arteriografija a. Vr{i se arteriografija sliva a. transverznog mijelitisa. IV. Tako|e II. Pa`ljivo tu{irati zbog krvavljenja. .usled zapu{enosti epifarinksa dolazi do poreme}aja govora. Po neki put se kroz nos mo`e videti u epifarinksu tumorski izra{taj ili je ovaj prisutan u nosnim hodnicima. Glavobolja .bitemporalni profil epifarinksa . {to izaziva jake glavobolje. DIJAGNOZA zaustavljaju. Inspekcija: izgled lica. usled pritiska tumora. Arteriografija nije neophodna u svim slu~ajevima . 5. hemiplegije. ukoliko tumor nije prodro u endokranijum.proptosis. Palpacija epifarinksa: tumor ~vrsto elasti~ne konzistencije. slepila. maxillaris sa iste strane. III. 4. Frog face . Dislokacija o~nih jabu~ica . Biopsija ne! Rengen: Arteriografija: Laboratorija: Serum: Hiperprodukcija 11-oksi-keto steroida (`enski hormon nadbubrega) Hipoprodukcija 17-keto-steroida (mu{ki hormon nadbubrega) 66 . . a dominantna je a. re`njevit. Audiometrija.paranazalnih {upljina u dva pravca .

{irenje gore. Elektrokoagulacija tumora (u vi{e seansi?) 11.androgeni radi ubrzavanja sazrevanja i postizanja regresije tumora 13. Ro. osteomijelitis 12.transfuzija. 10-20% intrakranijalnog {irenja uvek ekstraduralno 10-18% recidiva 67 . poreme}aj razvoja kosti lica usled zra~enja mladog organizma. Transmandibularno 6. Transpalatalno . Transoralno 4. Kraniotomija .rinotomija 8. P.HISTOLO[KI: Bogata vaskularna mre`a u fibroznoj stromi. Lateralna rinotomija . atrofi~ni rinitis.po Moureu.po C. Vaskularni kanali su razli~ite veli~ine i pokriveni endotelnim }elijama koje le`e direktno nasuprot stromalnim }elijama. Transzigomati~no 7. velike neinvoluisane adenoidne vegetacije. Incizija kroz gornju usnu i du` bukogingivalnog sulkusa 10. Hemioterapija sistemska 14. kasnije endokranijumski prodor i krvavljenja uzrok smrti. Radijum . 1984. Facijalni degloving 9. KLINI^KA KLASIFIKACIJA . Wilsonu. Transhioidno 5. 3. Odsustvo glatkog mi{i}nog sloja izme|u dva tipa ovih }elija. uti~u na kapacitet krvavljenja. Konzervativna terapija kada tumor nije mogao operativno da bude uklonjen . chordom i teratom imaju ekspanzivni rast. TERAPIJA: 1.skleroziranje tumora). pomeren zadnji zid antruma. 2.Po uklanjanju hormoni se normalizuju! Znaci anemije! PH .Chandler. PROGNOZA: Dobra rano. Zra~enje (TCT 30-35Gy. I IIA IIB IIC III tumor ograni~en na hoane i/ili krov nazofarinksa minimalno lateralno {irenje kroz sfenopalatinski foramen u pterigomaksilarnu fosu ispunjena pterigomaksilarna fosa. Hormonska terapija . erozija kosti ili orbite {irenje kroz pterigomaksilarnu fosu u obraz i temporalnu fosu intrakranijalno {irenje DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA: Antrohoanalni polip (mekan).

Krioterapija 16. pa propagiranje malignog procesa mo`e da bude u pravcu baze lobanje i endokranijuma. HISTOLO[KE SPECIFI^NOSTI . Mesta preskvamoznih promena se mogu povremeno na}i na krovu epifarinksa. jer u vezivu ispod cilijarnog cilindri~nog epitela nalaze bogate nakupine limfnih }elija .Cilindri~ni trepljasti epitel respiratornog tipa. Sluznica nazofarinksa se razlikuje od ostalog respiratornog epitela gornjih disajnih puteva. Ovaj prelazni epitel odvaja plo~asto slojevit od cilijarnog epitela na krovu i lateralnim zidovima epifarinksa. Ovaj epitel je uglavnom nekeratinizovan osim u dubokim kriptama. granica izme|u ova dva dela embriolo{ki le`i ispred u{}a Eustahijeve tube. Simptomi susednih regija ~esto dominiraju klini~kom slikom u odnosu na primarnu leziju. LIMFOTOK I IZGUBLJENO VREME Postoji bogatstvo limfne mre`e i ukr{tenost limfnih puteva. na zadnjem zidu. limfoidno tkivo 68 . Za vreme fetalnog `ivota postoji postepen prelaz cilijarnog u plo~asto slojevit epitel u donjim partijama nazofarinksa. ANATOMSKE SPECIFI^NOSTI Epifarinks je anatomski u intimnom odnosu sa mnogim va`nim strukturama. Prekanceroze su pra}ene hiperplazijom atipi~nih }elija i skvamoznom metaplazijom cilindri~no trepljastog epitela (EBV). a proboj u okolinu ote`ava terapiju i prognozu. ne retko biva zapostavljen. a koja su zna~ajna za patogenezu nazofaringealnog karcinoma: 1. ali prava skvamozna metaplazija se javlja samo postnatalno. Do definitivnog postavljanja dijagnoze malignog tumora epifarinksa pro|e po nekoliko meseci. Lokalna simptomi su oskudni i dugo vremena ne skre}u pa`nju pacijenta i lekara. Uz ovo i pregled epifarinksa. Ovaj epitel je nekeratinizovan sa {irokim oblastima metaplazije u plo~asto slojevit epitel.Submukozno limfno tkivo. Proces keratinizacije se javlja u drugim delovima sluznice epifarinksa uglavnom u osoba posle 50 god. cilijarni epitel 2.Plo~asto slojevit epitel je skvamocelularni epitel. koja dovodi do brzog obostranog metastaziranja u vrat. a epitelnog porekla je deo iza Eustahijeve tube. .Kod asimptomatskih sa rezidualnim ili recidivalnim oboljenjem bez terapije zbog prirode angiofibroma da spontano regredira? 15. . bazalna membrana (}elije bez nje vi{e maligne) 3. orbite i uva."limfoepitelijalna" sluznica. Endodermalnog porekla je deo ispred Eustahijeve tube (lateralni zid nazofarinksa).Tranzicionalni ili intermedijarni epitel. starosti. ULTRASTRUKTURNE KARAKTERISTIKE Tri su zna~ajna elementa koja se posmatraju elektronskim mikroskopom. Skleroterapija * ** MALIGNI TUMORI EPIFARINKSA EMBRIOLO[KE SPECIFI^NOSTI Nekad se smatralo da meko nepce odvaja farinks od nosne {upljine i da je nosni deo `drela produ`etak nosne {upljine. Me|utim. .

Dakle. Udaljeno {irenje u kosti.srednje (G2) . bilo levo ili desno. orbitalne {upljine. spolja{nji faktori MORFOLOGIJA I BIOLO[KO PONA[ANJE Morfolo{ki su: ulcerativni. jetru i plu}a. parotidnu `lezdu. kroz koji Eustahijeva tuba ulazi u nazofarinks.salivatornog porekla) MALIGNI EPITELNI TUMORI 1. Blizu baze lobanje mi{i}ni zid je nekompletan. HISTOPATOLOGIJA SZO . Unutra{nja granica dubokog dela parotidne `lezde je anatomski u uskoj vezi sa lateralnim faringealnim recesusom i mo`e se zavla~iti duboko do lateralnog zida farinksa. Uglavnom unilateralni. otuda visoka frekvencija nediferentovanih karcinoma parotidne `lezde sa morfolo{kim izgledom nazofaringealnog karcinoma.sinus Morgagni. ko{tane i kranijalne {upljine. ali i plazmocitima. Postoje tri stepena diferenciranosti: . Ca planocellulare (skvamocelularni) keratoides (25%) . intercelularni mostovi i/ili keratinizacija. Citoplazmatski mostovi izme|u epitelnih i limfnih }elija mogu imati zna~ajnu fiziolo{ku funkciju emperipoleze limfocita od strane epitelnih }elija. Lokalno se tumor {iri: u nosnu i paranazalne {upljine. Limfati~ko {irenje preko bogatog submukoznog pleksusa je inicijalno u retrofaringealne. prisutna je skvamozna diferencijacija.) (isklju~eni karcinomi drugog .1986. spojne i jugulodigastri~ne noduse i du` unutra{njeg jugularnog lanca u spinalni akcesorni limfni lanac. Uski kontakt i ponekad diskontinuitet okolnih }elijskih membrana je uo~en izme|u epitelnih elemenata sa infiltracijom limfocita. Tumor ima lokoregionalni invazivni karakter. Naj~e{}i polo`aj: lateralni zid nazofarinksa posebno faringealnog recesusa . genetska 3.keratiniziraju}i karcinom. ali ona do sada nije zabele`ena.Klasifikacija (Schanmugaratnum. ETIOLOGIJA 1. To je tumor morfolo{ki sli~an drugim karcinomima donjih respiratornih puteva.Izme|u bazalnih }elija epitela su mali limfociti koji se mogu videti pri prolasku kroz bazalnu membranu. vegetantni i infiltrativni tumori. retikularnim }elijama i fibroblastima koji produkuju kolagene fibrile. retko sa prednjeg ili donjeg zida. Tako|e mogu rasti sa krova.Rosenmüllerova jama i Eustahijevo u{}e. virusna 2. mogu}e je da drugi predstavljaju sekundarno {irenje i zahvatanje parotide od okultnih nazofaringealnih karcinoma.slabo (G3) 69 . Eustahijevu tubu. Sobin . meka tkiva. Subepitelno vezivno tkivo je ispunjeno brojnim malim limfocitima. orofarinks. ostavljaju}i mali defekt . Dok neki ovakvi tumori vode poreklo od parotide. Ova veza je vrlo va`na zbog tumorskog penetriranja sluznice i aponeuroze da bi u{ao u lateralnu bazu lobanje. sa o~iglednom po jednim autorima ili minimalno vidljivom keratinizacijom po drugima. usnu {upljinu.dobro (G1) .

Ovo je morfolo{ki heterogena grupa koja uklju~uje: ”Limphoepithelioma” su nekeratinizovani ili nediferentovani nazofaringealni karcinomi (2 i 3). Hodgkin MALIGNI TUMORI ME[OVITOG POREKLA Maligni melanom POTREBNE NAPOMENE Nema dokaza mucinske sekrecije ili `lezdane diferencijacije u bilo kom od prethodnih histolo{kih tipova.B-SIN2 antigena i tumora. Hrskavice i kosti .morfolo{ki sli~an urotelu Schneiderian karcinom Regaud karcinom . sincicijalni prikaz. sa brojnim ne-neoplasti~nim T limfocitima izme|u tumorskih }elija Anaplasti~ni karcinom Karcinom vretenastih }elija sli~an sarkomu Schminckeov karcinom sa izolovanim }elijama Clear cell carcinoma sa praznom citoplazmom 4.2. Limfnog tkiva .naj~e{}i) nejasne }elijske granice. godine starosti. Subpodela je korisna sa prognosti~kog aspekta u odnosu na stepen limfocitne bez dokaza skvamozne diferencijacije svetlosnim mikroskopom. pokazuju konstantno dokaze o ovom elektronskim mikroskopom.hondro i osteosarkom 3. Metastatski epitelijalni tumori u epifarinksu MALIGNI TUMORI MEZENHIMALNOG POREKLA 1. imunohistohemijski keratinska antitela (Kl1 marker za keratin).nekeratiniziraju}i.solidni tip Adenokarcinom Cilindrom Mukoepidermoidni karcinom 3. sa }elijama jasnih ivica. uklju~uju}i i nekeratiniziraju}e i nediferentovane karcinome infiltracije. BW46 HLA. Mekog tkiva . bez skvamozne diferencijacije. ”Transitional” cell carcinoma .(63% . Svi tipovi karcinoma. 70 . Ca planocellulare nonkeratoides (12%) .limphoma Non-Hodgkin i M. UCNT (nediferentovani karcinom nazofarinksnog tipa) . HLA . a nedostatkom protekcije vitamina C procesima nitrozifikacije.fibro i rhabdomiosarkom 2. EPIDEMIOLOGIJA Veza HLA-A2. posebno ~esti u ju`nih populacija Kineza usled dijete slanom ribom kod Kineza i visokim procentom dimetil nitrozaminima.(G4) . Epidemiolo{ki ovi tumori su ~e{}i u mu{kih osoba 40-60. pu{enje bogato nitrozaminima.

ili meka tkiva van faringobazilarne fascije (van epifarinksa) i jedan ili vi{e kranijalnih nerava ili oba N i M kao i za ceo farinks .prognosti~ki faktori (Simptomi >7.ispod baze lobanje pod sfenoidnog sinusa b .primarni tumor Tx . HEP. ali ne uklju~uje kranijalne nerve u T4 stadijum Ho-klasifikacija . sr`). AJC .zahvatanje nosa i/ili orofarinksa T4 .jedan polo`aj u nazofarinksu ili tumor nije vidljiv (pozitivna samo biopsija) T2 .TNM. Titar 1:7680. PLE.dva polo`aja (zadnje gornji i lateralni zid) T3 . BRA. Neel.T3 je: a . MAR (ko{t.naj~e{}a UICC . PER. metastatski . 3. LYM. 2. SKI. Delovi (zidovi) epifarinksa po TNM klasifikaciji: • zadnje gornji zid (od nivoa spoja tvrdog i mekog nepca do baze lobanje = od mesta projekcije slobodne ivice mekog nepca du` baze lobanje do gornje ivice hoane) • dva lateralna zida (uklju~uju}i torus tubarius i Rosenmülerovu jamu • donji zid (gornja povr{ina mekog nepca) Napomena: ivice hoanalnog otvora i zadnja ivica vomera pripadaju nosnoj {upljini! T .baza lobanje c .20% 2. . OSS. 1986. Godine >40) Karcinomi epifarinksa se manifestuju u tri klini~ka tipa: 1. OTH (drugo)) (dakle engleske. hipofarinks.kranijalni nervi d . lokalno invazivni . kombinovani .Ca in situ T1 . a ne latinske skra}enice). {irenje.62%! SIMPTOMATOLOGIJA • • • • Nazalni Nodalni Neurolo{ki Otolo{ki 71 .okultni primarni tumor sa ranim metastazama na vratu .18% 3. M (PUL.kosti lobanje.orbita. infratemporalna jama TNM klasifikacija 4.primarni tumor se ne mo`e odrediti T0 .isto kao i AJC.KLINI^KA KLASIFIKACIJA 1.nema znakova primarnog tumora Tis . Polo`aj.

da li bi se dijagnostikovao? Faza simptoma lokalne invazije (T2-T3) 1. jednostrane glavobolje.Tiha faza . neuralgija usled oduzetosti V2 i jednostrana paraliza Faza simptoma udaljene invazije i metastaza Uz simptome prethodne faze javljaju se i simptomi i znaci {irenja tumora van epifarinksa u okolinu. progresivna unilateralna. mekog nepca (IX i X). kateterizacijom tube ne pobolj{anje ve} pogor{anje) 4. uvu~ena bubna opna .starije osobe sa spontanim krvavljenjem!) 2.na meko nepce i zadnje nep~ane lukove Rinolalia usled nepokretnosti nepca zbog infiltrata Ote`ano gutanje i vra}anje hrane na nos Ote`ano disanje usled opstrukcije mezofarinksa (u dece po potrebi traheotomija) 72 . patolo{ki iscedak) 3. refleksni bol u uvu. zujanje. okcipitalne glavobolje .u nos i etmoidni labirint Opstrukcija nosa Epistakse Purulentna i sangvinolentna sekrecija Anosmija Foetor ex nasi . povremeno ose}aj stranog tela u epifarinksu. povremena neznatna krvavljenja iz nosa.u orbitu preko etmoida Egzoftalmus Dislokacija bulbusa lateralno i ograni~ena pokretljivost Slabljenje vida [irenje dole .niz zadnje i bo~ne zidove epifarinksa {irenjem u mezofarinks postaje vidljiv . [irenje napred . 1/2 u po~etku. Epistaxis (ulceracija tumora . (T4) Trotterov trijas: otalgija. u vratne limfne noduse i u udaljene organe. Nagluvost (opstrukcija nazofaringealnog u{}a.(opstrukcija epifarinksa i infiltracija mekog nepca rhinolalia clausa). autofonija.mo`e trajati mesecima (T1-T2) Laki bolovi u uvu.izgubljeno vreme . lake smetnje od strane tube auditive. Poreme}aj govora .sekretorni otitis. Zapu{enost nosa (vegetantan tumor ispunjava lumen epifarinksa.

I . larinksa.usna duplja sa anesteziju i motornu paralizu jezika. Mogu}i su poreme}aji inervacije mekog nepca. duboke limfne noduse vrata i naro~ito nerve IX-XII. II.foramen jugulare XII .foramen opticum ossis sphenoidalis III. . VII .meatus acusticus internus IX. jezikom).Lipozen~i}) nastaje usled o{te}enja hipofiza .su infiltrisani prodorom tumora u srednju lobanjsku jamu (petrozna i sfenoidna kost). suvo}a usta i poreme}aj ukusa. daju}i anesteziju i neuralgije (V2). Kranijalne nerve infiltri{e sa donje strane baze lobanje u kanalu u kom napu{taju lobanju ili u samoj lobanji. XI . a. nepca. V1. X. . farinksa. [irenje nagore Tumor infiltri{e donju stranu baze lobanje unutar pripoja faringobazilarne fascije (unutar epifarinksa) ili van njenog pripoja po{to se prethodno pro{irio na parafaringealni prostor i/ili infratemporalnu jamu. facialisa. carotis i v.oftalmoplegija zahva}ene strane. Dalje put lateralno infiltri{e pterigoidne mi{i}e daju}i trizmus (ili motorna grana V). hypoglossi na rubu foramena magnuma I . larinksa i jezika. VI . daju}i . i parotidni limfni nodusi.nastavak {irenja put lateralno kroz mi{i}e stiloidne pre~age ili iznad ili ispred njih. a jo{ vi{e lateralno infiltri{e fosu infratemporalis sa n.napred preko prednjeg okrajka parafaringealnog prostora koji je bez va`nih anatomskih struktura (vezivo) na fosu pterigopalatinu gde infiltri{e ganglion pterigopalatinum i n.. IV. maxillaris. amaurosis. jugularis externe.foramen ovale ossis sphenoidalis VII. tahikardiju i digestivne tegobe. V.Horner. X.re|e je oduzet i to obi~no kod masivnih tumora u terminalnoj fazi bolesti.fissura orbitalis superior V2 . nosa i usta.foramen rotundum ossis sphenoidalis V3 . XI i XII .canalis n. naj~e{}e u ekstrakranijalnom (parotisnom) delu toka. jugularis internu.Psihoneurotski sindrom (Padovan . neuralgija maksilarnog `ivca.po sredini i pozadi na retrostiloidni deo parafarinksnog prostora gde infiltri{e a. sa niskom perifernom paralizom n. oduzetost mi{i}a `vakanja. cervikalni Sy .lamina cribrosa ossis ethmoidalis II . IV.infiltrisan je obi~no prodorom tumora u etmoid.zahva}eni su ~e{}e u parafaringealnom prostoru i foramenu jugulare nego u intrakranijalnom delu. VIII . III. suvo}u o~iju i nosa. a iza pterigoidnih mi{i}a infiltri{e parotidnu lo`u sa pljuva~nom `lezdom daju}i suvo}u usta. [irenje lateralno .hipotalamus sistema.Jednostrana paraliza svih 12 nerava .U terminalnoj fazi postoje znaci intrakranijalne hipertenzije zbog masivnog prodora tumora u endokranijum. VI . mandibularisom kome se u ni`im partijama priklju~uje i chorda tympani pa nastaje anestezija i neuralgija (V3 . pod slikom Jacod sindroma .tako|e je retko zahva}en jer je dosta pozadi IX. VIII . . 73 . carotis externae i v. temporalne glavobolje i anestezija lica.Garcin sindrom.

tela sfenoida preko sfenoidnog sinusa i sele turcike ili lak{e preko velikih krila sfenoidne kosti. analize jetre Oftalmo-neurolo{ki pregled Internisti~ki pregled Stomatolo{ki pregled . Retrofaringealni limfni no-dusi nisu palpabilni ali indirektan znak je bol pri podizanju glave i istezanju vrata! Udalje-ne metastaze u oko 50% slu~ajeva UCNT-a u kost. analize urina. 2. direktnom epifaringoskopijom sa velotraktorom i fiberoptikom * biti pripravan i spreman za Bellocq tamponadu * biti siguran da nije juvenilni angiofibrom * materijal uvek gleda isti specijalista patolog * ako je materijal uzet u drugoj ustanovi: plo~ica.audiometrija i timpanometrija CT i NMR . jer ovo drugo ima lo{iju prognozu. rotundum i spinosum i infiltrovanjem i razaranjem kosti . velika krila sfenoida). jetru i slezinu. kosti Rtg . 11.kireta`a epifarinksa Beckmanovim no`em .Regionalne metastaze u dubokim limfnim nodusima vrata su vrlo ~esto (u vi{e od tre}ine slu~ajeva. Maligna adenopatija u limfnim ~vorovima ispod nivoa klavikule smatra se udaljenom metastazom (M1). koji se ispituje na virusne markere.eksploracija epifarinksa u op{toj anesteziji. bubrege. 4. STANDARD DIJAGNOSTI^KE OBRADE . Prodor tumora u endokranijum ide preko otvora na bazi lobanje (foramen lacerum sa fibrocartilago basilaris). rano i ~esto obostrano) prvi znak bolesti zbog koga se pacijent javlja lekaru.probatorna ekscizija indirektnom epifaringoskopijom u lokalnoj anesteziji (evidentan veliki tumor) . klini~ki i PH nalaz. Va`no je razlikovati zahva}enost ko{tanih delova nazofarinksa unutar faringobazilarne fascije (pterigoidni nastavci i pod sfenoidnog sinusa) od zahvatanja kosti van epifarinksa. Laboratorija Imunologija . odnosno baze lobanje u u`em smislu re~i (npr. eho jetre) 7. plu}a.10 cm3 sve`e krvi iz kubitalne vene. bilateralno. Za kliniku i prognozu zna~ajno da li je paralizovan nerv zahva}en u vratu adenopatijom retrostiloidnog dela parafarinksnog prostora. 1. foramen jugulare. u prolazu kroz ko{tani kanal baze lobanje ili u lobanji. nekad su limfni nodusi ogromni a da nema drugih izra`enijih simptoma. Audiolo{ka obrada . centrifugira i izdvoji serum. 10. lateralni snimak epifarinksa i po potrebi tomografija baze lobanje po Hirtzu i po potrebi tomografija paranazalnih {upljina po Podvincu i po potrebi tomografija plu}a. 9. lobanje. 8. - 6. Anamneza Inspekcija i palpacija Prednja i zadnja rinoskopija Biopsija 5. 3. 74 . 12.TM zglob.u aksijalnoj i frontalnoj ravni (epifarinksa. To je naro~ito izra`eno kod UCNT tumora kod `ena.KKS. scintigrafija kostiju.

LE^ENJE MALIGNIH TUMORA EPIFARINKSA Le~enje malignih tumora epifarinksa je u domenu radiologa i hemioterapije.. U vi{e od tre}ine obolelih jave se metastaze u cervikalnim limfnim nodusima pre svih drugih simptoma prisustva tumora u farinksu.oboljevaju uglavnom `ene i deca. rast tumora je usporen (maksimalni porast tumora je do 25% u toku hemioterapije) . Varijante odgovora tumora na primarnu hemioterapiju: 1. tumor i dalje naglo raste (porast ve}i od 25%) . Hirurgija se odnosi uglavnom samo na metastatske depozite u vratnim limfnim limfonodusima i to onda ako postoje palpabilni limfonodusi. virusolo{kom i imunogenetskom planu: . Za procenu odgovora tumora na primarnu. .UCNT mo`e pote}i i iz drugih delova gornjeg disajnog puta (nos). 3. de{ava se da limfni nodus bude i N3. pa se kod metastaze nediferentovanog karcinoma ili UCNT-a.ko{tana sr` POSEBNE KARAKTERISTIKE UCNT-a On ~ini grupu sa posebnim odlikama koje se manifestuju na epidemiolo{kom.odre|ivanje virusnih markera u perifernoj krvi 13.dokazana je konstantna veza sa Epstein-Barr virusom koja se manifestuje prisustvom antitela na ovaj virus u krvi obolelog i prisustvom virusnih markera u }elijama tumora i krvi obolelog.nastaviti jo{ 1-2 indukciona ciklusa (ali ne vi{e od 8) pa dalje nastaviti sa hemioterapijom odr`avanja i reindukcije. Sli~an tretman se u novije vreme daje samo slabo diferentovanim planocelu- larnim karcinomima. sekundarnu ili tercijarnu hemioterapiju potrebno je da pacijent primi bar dva ciklusa odgovaraju}eg terapijskog re`ima. pored epifarinksa ispituju i ovi organi! . U ve}im centrima ove pojave imaju mesto u standardu dijagnosti~ke obrade tumora epifarinksa i limfadenopatija vrata nepoznate etiologije.odre|ivanje HLA tipizacije . a mala u~estalost van tog podru~ja. .IgA i IgG titar antitela na viralni kapsidni AG (VCA) i difuzni rani antigen (EAD). larinksu pa i {titnoj `lezdi. UCN T Hemioterapija je primarni pristup u le~enju UCNT-a.UCNT ima posebno podmukao tok. Za razliku od ostalih tumora epifarinksa le~i se primarnom hemioterapijom. Biopsija . nema veze sa pu{enjem i alkoholizmom. Primarna (indukciona) hemioterapija se sprovodi uz redovne ORL preglede na konzilijumu do maksimalno postignutog terapijskog odgovora ili do postizanja kompletne remisije. a najvi{e 8 indukcionih ciklusa. 6 nedelja posle zavr{etka primarne radioterapije ili posle polihemioterapije.pre}i na sekundarnu tj. .tumor je rezistentan na hemioterapiju pa treba pre}i na radioterapiju i to telekobalt (brahiterapija) preko 2 75 . 2. srednja u~estalost u Africi i mediteranskim zemljama. a da nema simptoma primarnog tumora. postignuta je remisija .posebna geografska rasprostranjenost .najve}a u~estalost na jugoistoku Azije. . Ima ga i u tonzili. Rano daje udaljene metastaze. tercijarnu hemioterapiju. limfomi se le~e primarnom polihemioterapijom samo ako su diseminovani.

Potom se mo`e nastaviti sa prekinutom hemioterapijom . Ili. RECIDIV PRIMARNOG TUMORA . Transkutano zra~enje (elektroni) do pune tumorske doze sa `ari{nim predoziranjem b. bar 6 nedelja posle zra~enja. Tumori epifarinksa bez palpabilnih limfonodusa zra~eni su lokalno sa TD 40-70 Gy. Kada primi punu tumorsku dozu zra~enja (75 Gy). 76 . Primarno radioterapija Telekobalt . . Ako su palpabilni limfni nodusi van polja pune doze dopuniti dozu na njih do 40 Gy.Ako metastaza nije operabilna: a.primarni tumor i limfni nodusi su prvo zra~eni {irokim poljem na LINAC-u ili TCT-u sa 40 Gy. a potom su zra~eni samo nodusi na vratu sa su`enim poljem na BETATRONU sa TD 20-30 Gy. PLANOCELULARNI KARCINOM EPIFARINKSA Zastareli (?) protokol instituta Gustave Roussy. on u slede}e 2 godine ne sme biti zra~en niti le~en hemioterapijom! 4 ciklusa HTH + RTH + 4 ciklusa HTH ili 8 ciklusa HTH + RTH REST (REZIDUA) METASTAZA U CERVIKALNIM LIMFNIM NODUSIMA: Operisati ako je operabilno."Sandwich" terapija. Villejuif . U oba slu~aja uslov je da pacijent nije prethodno primio punu tumorsku dozu. bez obzira ima li palpabilnih limfnih nodusa.lateralna polja na epifarinks i vratne limfne noduse. Ako nije operabilno pre}i na radioterapiju (telekobalt ili elektronski transkutano) do doze od 40 Gy. Po{to srednji i donji jugularni limfonodusi tada dobijaju 50 Gy. a u slu~aju palpabilnih limfonodusa zra~eni su lokoregionalno . posle kontrole se ide do pune tumorske doze zra~enja.dobar odgovor . 1980. A. u punoj tumorskoj dozi (65-75 Gy) sa kontrolnim pregledom na konzilijumu posle primljenih 40 Gy. . RECIDIV METASTAZA U CERVIKALNIM LIMFNIM NODUSIMA . Potom nastaviti sa prekinutom hemioterapijom.40 Gy iz 2 lateralna polja.slab odgovor ili radiorezistencija tumora .brahi terapija. ako su palpabilni.pre}i na hemioterapiju. .nastaviti do pune tumorske doze od 65-75 Gy. Endocuri terapija (Ir 192) .Operacija ako je metastaza operabilna. Po primljenoj dozi u~initi procenu reagovanja na konzilijumu.Paris. B. na njih je potrebno upotrebiti dodatni izvor zra~enja u ja~ini od 10-15 Gy.Brahiterapija do pune terapijske doze od 65-75 Gy ili hemioterapija. ako pacijent nije ve} primio punu tumorsku dozu zra~enjem + ako je recidiv nastao posle pune tumorske doze kada nema mogu}nosti druge terapije osim simptomatske.

Limfomi Re|e su od karcinoma i dele u dve poznate kategorije: Morbus Hodgkin i NonHodgkinski limfomi. To je embrionalni tumor ili tumor male dece.Primarno hemioterapija u slede}im slu~ajevima: 1. zapaljenja i metastaze. kompresija baze lobanje i mozga. nodozno papilaran ili kribriforman oblik. ulazi u sfenoidni sinus. Naj~e{}i su histiocitni. koji se pojavljuje u mladih osoba i {iri limfnim putem sa metastazama u kostima. proliferacija angioblasta sa diferencijalnom dijagnozom ka angiosarkomu. Myeloma multiplex .pojedina~no ili u obliku mijelomatoze.mo`e se pojaviti na bilo kom mestu u medijalnoj liniji koja deli telo na dve polovine. Imaju polipozni. kompri- 77 .CT abdomena U slu~aju IE stadijuma (primarna lokalizacija u `drelu i istostranu stranu vrata) daje se radioterapija na vrat (40 Gy) uz stalno pra}enje eventualne pojave tumora i u drugim organima (znaci klini~ke ili biolo{ke evolucije). lobanjsku {upljinu.derivati popre~noprugaste muskulature.punkcija kosne sr`i . Pored nazofarinksa mo`e se javiti u sakrokokcigealnoj regiji. Prodire u bazu lobanje i orbitu.KKS sa leukocitarnom formulom . Fibrosarkom Ovaj tumor je sli~an juvenilnom fibromu. sa velikim jedrom i eozinofilnom citoplazmom. infiltrira lobanju. Hondrosarkom Chondroma . pa se tek na osnovu toga odre|uje terapija. brzo infiltrira nosne {upljine i sinuse. poreklom neociti . velike neoperabilne metastaze na vratu OSTALI MALIGNI TUMORI EPIFARINKSA Adenokarcinomi To su retki karcinomi i poti~u od epitela sluzoko`nih `lezda.Rtg pasa`a creva . orbitu.biohemijske analize (serumska alp i/ili gama gt) . Minimum dijagnosti~kog standarda podrazumeva: . slabo diferentovan planocelularni karcinom (analogno sa UCNT-om) 2.internisti~ki pregled . Polazi sa baze lobanje. gde internista posle standardne obrade utvr|uje pro{irenost bolesti. Rhabdomiosarkom To je tumor koji polazi naj~e{}e sa lateralnog zida. Kribriformni tip tumora je adenocisti~ni karcinom ili cylindroma. Limfomi kao diseminirani malignomi su u nadle`nosti konzilijuma za limfome. ranije nazivani retikulosarkomi.scintigrafija jetre . sa dosta guste sluzi u lumenu.plasmocytoma . Izaziva krvavljenja. }elije su bizarne. udaljene metastaze gde lokalno zra~enje nema smisla 3. U slu~aju diseminiranosti van vrata (IIE) odre|uje polihemioterapija ili "mantle" radioterapija uz eventualnu zra~nu terapiju na rest tumora.

styloglossus b) N. vagus (X) f) N. palatina ascendens f) Vene pratilje > odozdo otvoren prema vratu! a) A. tensoris tympani d) A. Pripada dubokom bo~nom predelu lica. styloglossus m. cervikalnim ganglionom. * ** PARAFARINGEALNI TUMORI PARAFARINGEALNI PROSTOR 1. odnosno od podslepoo~nog predela. Prednjim delom le`i unutar oba pterigoidna mi{i}a. infekcija je ~esta. nervima. ovaj prostor se delom nalazi i unutar parotidne lo`e. Ovaj prostor se spu{ta od baze 3. Stiloidna pre~aga: a) Processus styloideus b) Mi{i}i: m. tensoris veli palatini stablo N. Ulcerira.mira mezencefalon. pterygoideus medialis * zajedni~ko N. stylopharyngeus 2. hypoglossus (XII) h) Truncus sympathicus TUMORI PARAFARINGEALNOG PROSTORA Tumori parafaringealnog prostora predstavljaju veoma kompleksno podru~je u ORL zbog: • topografsko .anatomske lokalizacije.cellulae physaliphorae. glossopharyngeus (IX) e) N. a ispred popre~nih nastavaka vratnih pr{ljenova. Tumor je lobularan. krvari. Predstiloidni ili bo~ni krajni~ni prostor (paratonzilarni prostor): > odozdo zatvoren prema vratu! a) M. a }elije vakuolizovane . • bliskog kontakta sa velikim krvnim sudovima. Parafaringealni prostor je trostrano prizmati~nog oblika. • veoma te{ke dijagnostike. • izbora hirur{kih metoda. carotis interna b) V. stylohyoideus c) Stilofaringealna fascija m. glossopharyngeus (IX) c) N. jer vode poreklo od razli~itih tkiva. Nalazi se spolja od bo~nog zida `drela. pharyngea ascendens e) A. jugularis interna c) Nodi lymphatici cervicales profundi d) N. • polimorfne gra|e. Zadstiloidni prostor: 78 . predki~menih i skalenskih mi{i}a i predki~mene fascije. Zatim. accesorius (XI) g) N.

Zadstiloidni prostor sadr`i: a. Naj~e{}e su me{ovitog tipa. a ponekad i vaskularnog porekla.mezenhimno .bol je neznatan i iradira u uvo. . n. a simptomatologija oskudna. tj. zadstiloidni. palatina ascendens sa istoimenim venama.bimanuelna palpacija (kod tumora sa dvojnom propagacijom .parafaringealni i cervikalni deo). cervikalni deo. Tumori su slede}eg porekla: . Tumori zadstiloidnog prostora Obi~no su nervnog i ganglionarnog. . @lezdani me{oviti tumori se sre}u u prestiloidnom delu.biopsija ex tempore se vr{i sa ograni~enim rezultatima posebno kod tumora `lezdanog tkiva. Prestiloidni prostor je ispunjen rastresitim vezivnim tkivom i u njemu se nalazi a.asimetrija tonzilarne lo`e i farinksa.sluznica intaktna i bez ulceracija. n. gornji simpati~ki ganglion sa simpati~kim trunkusom.. Maksilofaringealni deo je stiloidnom pre~agom podeljen na: prednji. maksilofaringealni i donji. Evolucija im je spora.palpacijom se ose}a inkapsulirani. bezbolni tumefakt. 79 .lobanje do zami{ljene horizontalne ravni koja prolazi kroz donju ivicu ugla mandibule i donji pol nep~anog krajnika. DIJAGNOZA: . n.me{ovitog. nazad i prema dole. retko adenokarcinomi ili cilindromi.meko nepce bez promene. . . glossopharyngeus i faringealni produ`etak parotide koji se ponekad spu{ta kroz stilomaksilarni kanal izme|u stilosfenomaksilarnog ligamenta. SIMPTOMI: . U parafaringealnom prostoru obi~no nastaju primarni benigni i maligni tumori. jugularis int. . tom prilikom se dobija fenomen balotmana kojim se potvr|uje kontinuitet parafaringealnog i cervikalnog tumora. n.punkcija tumora i citodijagnostika se danas smatraju zastarelim i retko se sprovode. . vagus.disfagi~ne tegobe nastaju u poodmaklom stadijumu. Parafaringealni prostor je podeljen horizontalnom ravni na gornji.sijalografija. dok nervni. .ganglionarnog .ektodermalnog . .prednji nep~ani luk potisnut. a re|e se nalaze metastatski depoziti. accessorius. Tumor mo`e da se pro{iri u cervikalnu regiju. tonzila pomerena unutra. Tumori prestiloidnog prostora Naj~e{}e su `lezdanog porekla.zbog asimptomatskog toka tumor mo`e da naraste tako da stvara i respiratorne smetnje.. n. hypoglossus. ganglionarni i vaskularni u najve}em broju polaze iz zadstiloidnog dela. . glossopharyngeus. KLINI^KA SLIKA: . v. pharyngea ascendens i a. carotis int. prestiloidni ili paratonzilarni prostor i zadnji. a poti~u od faringealnog produ`etka dubokog re`nja parotide. ograni~eni. submandibularnu lo`u.

disfonija. .ka{alj.paraliza jednog ili vi{e od poslednja ~etiri kranijalna nerva. Evolucija im je spora. Terapija: Zbog topografsko anatomskih odnosa. Razvijaju se od parafaringealnog tkiva dodatog donjem ganglionu vagusa.Claude .hipoestezija `drela. vagusa su retki i mogu da budu ekstra i intravagalni. DIJAGNOZA: . jugularis interne. . Ganglioneurinomi se retko sre}u. . Imaju identi~nu strukturu kao tumori jugularnog ili karotidnog glomusa. . .punkcija sa citostatskom verifikacijom i biopsija se vi{e ne preporu~uju. Evolucija im je spora.treba ispitati funkcije kranijalnih nerava i simpatikusa. SCM.tonzila pomerena unutra i put napred. Neurinomi se nalaze u 90% slu~ajeva. angiomi i sarkomi su retki. .flebografija v. KLINI^KA SLIKA: . . . . spore evolucije.disfagija. Klini~ki znaci mogu da ne budu uo~eni.paraliza mekog nepca. Tumor je ograni~en i pra}en Claude Bernard . . paraliza m.Bernard . . a mogu se videti i patolo{ki krvni sudovi.devijacija i hemiatrofija jezika na oboleloj strani. . Lipomi. . ali ne i vertikalnom smeru.SIMPTOMI: . Najve}i broj tumora ovog podru~ja je benigne prirode. Vr{e lokalnu kompresiju na krvne sudove i `ivce u okolini. kardiorespiratorne smetnje. tumor je mobilan u horizontalnom. jer mogu da postoje izolovane ili udru`ene paralize poslednja ~etiri kranijalna `ivca. jer dolazi do njene devijacije.CT baze lobanje i Rtg profil lobanje u cilju utvr|ivanja pro{irenosti tumora.Rtg farinksa. Vaskularni tumori vode poreklo od a. Mogu da budu benigni i maligni. ali progredijentna. hirur{ki zahvati su ograni~eni. carotis interne.Hornerovim trijasom. Imaju infiltrativni rast i javljaju se kod dece.fenomen balotmana prisutan. Nastaju proliferacijom }elija nervnih ganglija. Rastu prema pozadi i potiskuju `ivce i krvne sudove prema spolja. Maligni tumori su embrionalnog porekla.izbo~enje u predelu zadnjeg nep~anog luka. Hirur{ko le~enje: 80 . vagusa.karotidna angiografija. . Mo`e do}i i do maligne alteracije. trapeziusa. . . Naj~e{}e su rezistentni na radioterapiju.Hornerov trijas.paraliza m. bogatstva vaskularizacije i `ivaca. fibromi. Parafaringealni tumori porekla od n.hipoakuzija. Benigni su inkapsulirani i sastoje se od zrelih elemenata.bol. Mo`e postojati inkompletna pareza ili paraliza n. ali se njihov malignitet ogleda u tome {to komprimuju okolne strukture.

Nekada se operacija kombinuje sa postoperativnim zra~enjem. Iako su tumori ovog predela razli~ito opisani u literaturi. recidivi su ~esti. prostor se mo`e shvatiti da se {iri do prevertebralne fascije. piramidalni ili koni~ni prostor sa vrhom direktno ispod i prema velikom rogu hioidne kosti. jugularis. zateza~em i podiza~em mekog nepca. a stiloidni nastavak i njegovi mi{i}ni pripoji dele ga na prednji i zadnji odeljak. Tumori vagusnog glomusa koji nastaju od glomus tela donjeg vagalnog gangliona naj~e{}a su forma paraganglioma koji nastaju u ovom predelu. Bo~no je ograni~en ramusom mandibule i medijalnim pterigoidnim mi{i}em. a od gore i pozadi stiloidni nastavak i stilomandibularni ligament. Tumori koji se razvijaju u parafaringealnom prostoru mogu da nastanu od bilo koje strukture koja se nalazi u njemu. jugularis. Ve}ina nastaje od vagusa. BENIGNI TUMORI PARAFARINGEALNOG PROSTORA Batsakis: (Steven M. limfatika. Paragangliomi nastaju od receptornih }elija u blizini bulbusa karotide ili iz glomus tela lociranih du` omota~a sistema karotide ili blisko udru`enih sa vagusom ili glosofaringeusom.1. mali pristup. Medijalni zid parafaringealnog prostora ~ini visceralna fascija sa gornjim konstriktorom `drela. To obuhvata rahlo vezivno tkivo. grubo re~eno. Histolo{ki. sa {irokim medijalnim i lateralnim delovima spojenim uskim istmusom. 2. Nekad je potrebno resekovati ugao mandibule. tumori koji se {ire iz parotidne `lezde medijalno u parafaringealni prostor dobijaju oblik pe{~anog sata. Ovaj pristup je opasan jer su mogu}e povrede a. Histolo{ki izgled i incidenca tumora dubokog re`nja su istovetni sa onim tumorima koji nastaju u povr{nom re`nju. a. carotis int. Tako|e mo`e da se u~ini parotidektomija sa o~uvanjem facijalisa. Na ovom mestu je ograni~en pripojima za submandibularnu fasciju. me|utim. nerve. Ovaj otvor ~ine od gore baza lobanje. Patey i Thackrey su popularizovali koncept "stilomandibularnog tunela" da bi opisali kanal kroz koji retromandibularni parotidni tumori prelaze u parafaringealni prostor. pa ~ak i a. Ovim pristupom mogu da se podve`u v. neurofibrome i paragangliome. ve}ina autora identifikuje fasciju koja okru`uje karotidni omota~ kao zadnju granicu ovog prostora. Tumori dubokog re`nja parotidne `lezde ~ine oko 50% svih neoplazmi parafaringealnog prostora. od napred ramus mandibule i medijalni pterigoidni mi{i}. Neurogeni tumori su slede}i po u~estanosti primarni tumori koji nastaju u parafaringealnom prostoru. Sobol: Benigni tumori vrata) Poznavanje anatomije parafaringealnog prostora esencijalno je za razumevanje hirur{kih pristupa ovom predelu. carotis communis. Izrasline i mase koje nastaju u parafaringealnom prostoru imaju tendenciju da se uve}avaju put medijalno i nani`e. palatine. Nedostaci su mala preglednost. ^ine pribli`no 30% svih neoplazmi parafaringealnog prostora. Cervikotomija. krvne sudove. velike i male pljuva~ne `lezde. ovi tumori uklju~uju {vanome (neurilemome). ablacija tumora je ~esto nepotpuna. meko nepce i lateralni faringealni zid ~ine}i retromandibularno izbo~enje.. a pozadi je ograni~en fascijom koja okru`uje parotidnu `lezdu. pharyngee ascdendens. v. a. pomeraju}i medijalne strukture kao {to su tonzile. mastoidni i stiloidni nastavak. Sa hirur{ke ta~ke gledi{ta. Po{to ovaj tunel ne mo`e da se {iri. Podrazumeva inciziju palatinalne sluznice i preparisanje tkiva do tumora. Transoralni pristup. 81 . bilo u kombinaciji sa parotidektomijom. Duboki retromandibularni deo parotidne `lezde se parafaringealnom prostoru pribli`ava i od njega je odvojen samo parotidnom fascijom. masno tkivo. dosta se radi na slepo. Bilo klasi~na. To je. mi{i}e.

Metastatski tumori se mogu tako|e javiti kao tumefakti u parafaringealnom prostoru. treba sumnjati na maligni proces. ali su ponekad benigni me{oviti pleomorfni adenomi. a kada postoji. Limfomi mogu tako|e da nastanu u ovom prostoru.Vaskularne neoplazme koje ponekad nastaju u ovom predelu su hemangiomi. Bimanuelna palpacija treba da omogu}i razlikovanje ovih lezija od primarnih tumora mekog nepca sa odvojenim metastazama na vratu. Paraliza IX. komprimiraju}i okolne vitalne strukture i kona~no zahvataju}i bazu lobanje i endokranijum. Ponekad je neophodna i angiografija. koji mogu da budu i supurativni. Relativno mali ekstraparotidni parafaringealni tumor (3x4 cm) ponekad mo`e da bude uklonjen kroz submandibularni pristup. kontrola krvarenja i identifikacija velikih krvnih sudova i nerava posti`e se ovim pristupom. Tumori malih pljuva~nih `lezda koji nastaju u zidu farinksa rastu lateralno u parafaringealni prostor. Zapaljenja u nazofaringealnom i tonzilarnom predelu te`e da zahvate ~vorove u parafaringealnom prostoru. DIJAGNOZA Suvereno sredstvo u postavljanju dijagnoze je CT skener. XI i XII kranijalnog nerva je vrlo retka kod benignih ili zapaljenjskih stanja. ili se `ale na tumefakt ispod ugla donje vilice. hemangiopericitomi ili hemangioendoteliomi. Obi~no su to tumori iz nazofarinksa. limfangiomi. Naj~e{}e se bolesnici `ale na slu~ajno zapa`eno ispup~enje na bo~nom zidu farinksa. HIRUR[KO LE^ENJE Kompleksna hirur{ka ekscizija je indikovana za dijagnozu i le~enje skoro svih neoplazmi parafaringealnog prostora . Submandibularni pristup (cervikalni pristup). paranazalnih sinusa. retko zahvataju kranijalne nerve koji tuda prolaze ili velike krvne sudove. ali se ponekad vidi kod primarnih ili metastatskih maligniteta. parotidne `lezde i mandibule koji su metastazirali u Ruvijerove ~vorove. Kod ovog pristupa se na~ini incizija dve {irine prsta ispod ugla mandibule i posle identi82 . Oni su naj~e{}e maligni. Ako tumor zahvati strukture oko tube auditive mo`e da nastane konduktivno o{te}enje sluha. Hirur{ki pristupi: Spoljnji pristup je najbolji. Nele~ene. Na sre}u. Sa stalnim uve}anjem tumora stvara se i prigu{eni hiponazalni glas i mo`e da bude ugro`en disajni put. ovi zapaljenjski procesi. opisane su fatalne hemoragije iz karotidne arterije usled zapaljenjskog procesa. KLINI^KI ASPEKTI Simptomi parafaringealnih tumora su ~esto minimalni. Erozija mukozne membrane retko nastaje. koje dovodi do blage nelagodnosti pri gutanju. jugularis interne je tako|e veoma redak. orofarinksa. Tromboflebitis v. X. Unutra{nji pristup treba da bude zanemaren izuzev mo`da u retkim slu~ajevima sasvim malih lezija lokalizovanih u medijalnom delu prostora. nekada kombinovan sa sijalografijom. kao i zapaljenjska stanja limfnih ~vorova. Kod zapaljenjskih stanja i malignih tumora mo`e da nastane trizmus zbog zahvatanja pterigoidne muskulature ili njenog obuhvatanja tumorom. Me|utim. Dobra vizualizacija. benigne lezije }e nastaviti da se uve}avaju.mo`da isklju~uju}i poznate metastatske tumore.

Donja usna se preseca u srednjoj liniji. Pristup se vr{i kroz popre~nu inciziju u nivou hioidne kosti s tim {to medijalni deo ide put gore preko sredine donje usne. Re`njevi donje usne se prepari{u ne vi{e od dva cm od srednje linije i potom se vr{i osteotomija. posebno na bazi lobanje. Lateralna osteotomija. Kada se koristi transparotidni pristup uz povr{nu parotidektomiju i identifikaciju facijalisa. Mane su ograni~en pristup sa medijalne strane. pristupi se odozdo parafaringealnom prostoru i lezija se disekuje i ukloni.fikacije i prezervacije marginalne grane facijalisa. a spolja od bo~nog zida `drela. Ovaj pristup je u na~elu rezervisan za ve}inu velikih ekstraparotidnih parafaringealnih tumora. neophodna je osteotomija mandibule.anatomske lokalizacije. Presecanje digastrikusa i podizanje repa parotidne `lezde mo`e da pru`i bolji uvid odozdo. te{ke dijagnoze i izbora hirur{kih metoda. Mogu}a je i kombinacija sa transparotidnim pristupom kod velikih tumora dubokog re`nja. Cervikalno transorofaringealni pristup sa mandibulotomijom. ** * TUMORI PARAFARINGEALNOG PROSTORA Tumori parafaringealnog prostora predstavljaju veoma kompleksno podru~je u ORL i to zbog: ### ### ### ### ### topografsko . ponekad je mogu}e pomeriti mandibulu napred. Traheotomija je neophodna zbog izra`enog postoperativnog edema orofarinksa i mogu}e opstrukcije disajnog puta. Neki radije koriste popre~nu inciziju u nivou hioidne kosti i retrahuju `lezdu i nerve na gore. ANATOMIJA Parafaringealni prostor je trostrano prizmati~nog oblika. naravno nije mogu}a. Nazad je ograni~en prevertebralnom fascijom (po nekima fascija koja okru`uje karotidni omota~). hipoglosus. 83 . nervima i cervikalnim ganglionom. Potom se vr{i incizija du` poda usta do prednjeg luka. od gore i od pozadi. Preseca se mandibula u predelu njenog ugla po{to je prethodno pripoj masetera prese~en i odignut. Ovaj pristup je u principu rezervisan za tumore dubokog re`nja parotisa i podrazumeva rutinsku izolaciju i prezervaciju facijalisa. naj~e{}e se vr{i lateralna osteotomija. Kompletna kontrola vaskularnih struktura. To je grubo re~eno piramidalni ili koni~ni prostor koji pripada dubokom bo~nom predelu lica. Transparotidnocervikalni pristup. tako i za uklanjanje tumora. lingvalis i n. polimorfne gra|e i porekla od razli~itog tkiva. kako vaskularnih tako i avaskularnih. ukloni se submandibularna `lezda. bliskog kontakta sa velikim krvnim sudovima. Parafaringealni prostor se {iri od baze lobanje do hioidne kosti. Ako je potreban jo{ {iri pristup. Mandibulotomija u srednjoj liniji. Preseca se muskulatura poda usta i pri tome se ~uva n. Identifikuju se i obele`avaju veliki krvni sudovi. Ovo je posebno od koristi zbog maksimalno {irokog pristupa na bazu lobanje {to je neophodno kako za kontrolu velikih krvnih sudova.

a tkivo koje najmanje pru`a otpor je lateralni zid farinksa.cervikalni deo.prestiloidni ili paratonzilarni prostor i zadnji . Uglavnom su to primarni tumori. i vv. carotis interna v. glossopharyngeus i faringealni produ`etak parotide koji se ponekad spu{ta kroz stilomaksilarni kanal izme|u stilosfenomaksilarnog ligamenta. jugularis interna n. duboka povr{ina parotidne `lezde i unutra{nji pterigoidni Unutra je predeo tonzile i visceralna fascija sa gornjim konstriktorom `drela. Ove strukture. ne postoji prostor uzdu` farinksa. pripoji za submandibularnu Spolja je mandibula. pa nije ~udno {to tumori ovog prostora ~esto dovode do izbo~enja lateralnog faringealnog zida i tonzile. Me|utim. Striktno govore}i. krvni sudovi i limfati~ki kanali. Parafaringealni prostor je podeljen horizontalnom ravni na gornji .kompresiji. koji mogu biti benigni i maligni. postoje brojne anatomske strukture koje zauzimaju regiju i prolaze kroz tkiva lateralno od sluznice farinksa.maksilofarin- Maksilofaringealni deo je stiloidnom pre~agom podeljen na: prednji . • n. Dole se pru`a kao zami{ljena horizontalna linija koja prolazi kroz donju ivicu ugla mandibule i donji pol nep~anog krajnika. One se naj~e{}e {ire medijalno i nani`e. PRESTILOIDNI PROSTOR je ispunjen rastresitim vezivnim tkivom i u njemu se nalazi: • aa. hypoglossus XII gornji simpati~ki ganglion sa simpati~kim trunkusom.fasciju. a bimanuelnom palpacijom se ista masa mo`e osetiti ispod i medijalno od ugla mandibule. • • • • • • • RETROSTILOIDNI PROSTOR sadr`i: a. odnosno podprostora.mezenhimalno ganglionarnog porekla. Napred je ograni~en sa raphe pterygomandibularis. a re|e metastatski. Duboki re`anj parotide 84 . a porekla svih struktura koje ulaze u sastav ovog prostora.zadstiloidni prostor. zateza~em i podiza~em mekog nepca. postoje u tkivnim ravnima i u rastresitom areolarnom vezivnom tkivu. Tumori mogu biti: . gealni i donji . vagus X n. pharyngica ascendens i palatina ascendens. glossopharyngeus IX n. Parafaringealni tumori su heterogena grupa tumora. 1. primarno nervi.ektodermalnog porekla ili . mi{i}. accesorius XI n. Izrasline i mase koje nastaju na ovim strukturama mogu da narastu do znatne veli~ine po{to tkivne ravni i rastresito vezivno tkivo obezbe|uju mali otpor tumorskoj ekspanziji .

tumori koji se {ire iz parotidne `lezde medijalno u parafaringealni prostor. dakle javlja se du`i niz godina. Pojedina~na vlakna ne prolaze kroz 85 . Ovaj otvor ~ini baza lobanje gore. {vanomi) su sporo rastu}i benigni tumori koji nastaju od }elija koje ~ine ovojnicu perifernih motornih. verovatno iz razloga nekompletnog hirur{kog odstranjenja. Mikroskopski pregled pokazuje tumor vretenastih }elija sa kompaktnim i miksoidnim predelima. paranazalne {upljine. re`nja parotidne `lezde ~ine oko 50% svih neoplazmi parafarinksa.cilindrom. Miksoidne aree nastaju usled fenomena degeneracije koji mu na preseku daje `utu boju. {to odgovara istorijskoj Antoni-A (celularne zone) i Antoni-B (necelularne zone) supstanci. senzitivnih. sli~na Vater-Paccinijevim korpuskulima. a stiloidni nastavak i stilomandibularni ligament gore i pozadi. Jasno je da infiltrativni karakter tumora i eventualno prisustvo metastaza na vratu. Recidivi su ~esti. ukazuju na maligno poreklo tumora. Po{to ovaj tunel ne mo`e da se {iri. koji mo`e biti re|e solidan ili ~e{}e multipli . dobijaju oblik pe{~anog sata. olfactorius i n. acinic cell. Karakteristi~no je da su nervna vlakna inkorporirana u tumor i prolaze kroz njega! Maligno alterira! triton tumor! Interesantno . Dakle naj~e{}i tumor je me{ovitog tipa (benigni pleomorfni adenom). ”stilomandibularnog” tunela. 2. X) isklju~uju}i n. Pleomorfni adenom je uglavnom veliki. Maligni limfomi To su maligni limfomi koji nastaju iz obilja limfnog tkiva u visokom dubokom jugularnom lancu. Prakti~no bilo koji tip ili podtip limfoma je mogu}. sa {irokim medijalnim i lateralnim delovima spojenim uskim istmusom. parotis i mandibula (Ruvijerovi limfni nodusi). Duboki retromandibularni deo parotidne `lezde pribli`ava se parafaringealnom prostoru i od njega je odvojen samo parotidnom fascijom. izgleda da nemaju ve}i maligni potencijal.maligni Neurilemomi (neurinomi.neurofibromatosis von Recklinghausen.epifarinks. Neophodno je precizno subtipovanje ve}e. ramus mandibule i medijalni pterigoidni mi{i} napred. re|e adenokarcinom ili adenocisti~ni karcinom . ali ne i neophodno cele mase tumora. mukoepidermoidni. pre nego {to dovedu do simptoma. salivatores). tumor! Neurilemomi ne postaju maligni! Neurofibrom je tumor perifernih nerava. 3. simpati~kih ili kranijalnih nerava (n. orofarinks. To je kanal kroz koji retromandibularni parotidni tumori prelaze u parafaringealni prostor.Tumori dubokog. sa naj~e{}e primarnim tumorom gornjih disajnih puteva .rhabdomiosarkomatozna diferencijacija u neurosarkomu . Neurogeni tumori Tumori su nervnog i ganglionarnog porekla. ali je i ovo mogu}e. Histolo{ki izgled i incidenca tumora dubokog re`nja parotide su istovetni onim tumorima koji nastaju u povr{nom re`nju. a sadr`e bizarne }elije Verocay tela. Iako dosti`u prili~ne veli~ine. Popularisan je koncept tzv. koji nemaju [vanovu ovojnicu! Mogu da budu vrlo veliki. Retko limfom maskira metastatski karcinom. @lezdanog porekla mogu biti i tumori malih pljuva~nih `lezda u zidu farinksa (gl. opticus.

Prigu{en. Fibrom. nos i sinusi. Paragangliomi maligno alteri{u! Ne zaboraviti na mogu}nost meningeoma baze lobanje. logi~no je da ni svi tumori poreklom od paraganglija ne mogu biti ozna~eni kao hemodektomi. Povremeno paragangliomi provaljuju kapsulu i rastu sa okolnim strukturama.epifarinks. Izra{taj na vratu. limfangiomi. hemangioendoteliom. Paragangliomi su inkapsulirani tumori koji su ~esto tamno crveno braon usled vidljivih vaskularnih kanala. onda hemodektom mo`e biti uklju~en kao dijagnoza u zagradi! dokazanim metastazama. melanocitno stimuliraju}i hormon (MSH). Sklop grupacija }elija (tzv. imaju sposobnost produkcije vazoaktivnih supstanci (norepinefrin. 86 . Oslabljen sluh. Lipom. somatostatin). Neki ~ak daju sve znake i simptome feohromocitoma. leukoenkefalin. Visok stepen vaskularizacije kod ovih tumora ~esto je osnov za klini~ki nalaz pulsiraju}e mase. Nastaju od hemoreceptornih }elija u blizini bulbusa karotide ili iz glomus tela lokalizovanih du` omota~a sistema karotide ili blisko udru`enih sa vagusom ili glossopharyngeusom (od karotidnog ili vagalnog tela). hiponazalni glas. Asimptomatski. ne produkuju kateholamine i nemaju hemoreceptornu funkciju. Ove su pak u bliskom odnosu sa vaskularnim kanalima koji su razli~ite veli~ine. Obzirom da sve paraganglije nemaju hemoreceptornu funkciju. maligni su oni sa Mikroskopski sastoje se od velikih pleomorfnih }elija koje karakteristi~no rastu u alveolarnim grupama. gastrin. nepce i sl. 4. Ako je poznato da tumor nastaje od paraganglioma sa hemoreceptornom funkcijom (karotidno telo). koji nastaje od glomus tela donjeg vagalnog gangliona su naj~e{}i. Kod paraganglija sa hemoreceptornom funkcijom ve}e }elije i one koje proliferi{u u paragangliomu. Sarkom. Benigni ali i maligni. vazopresin. Tumor vagusnog glomusa. serotonin.Paragangliomi . ispod ugla donje vilice. hemangiopericitom. Ote`ano disanje kroz nos. Metastatski tumori . epinefrin. Ose}aj stranog tela u gu{i. Oni kontroli{u biohemiju krvi koja prolazi kroz susedni krvni sud i tako|e izlu~uju kateholamine koji menjaju krvni pritisak.paraganglijsko tkivo vodi poreklo od neuralnog grebena. Zellballen) i blisko udru`enih vaskularnih kanala ustvari je slika normalne mikroanatomije paraganglija. vazoaktivni intestinalni peptid (VIP). kalcitonin. ali to nije siguran znak maligniteta. Vaskularni i drugi tumori Mogu da budu hemangiomi. Mogu biti ekstra i intravagalni. Po konvenciji. supstanca P. DIJAGNOZA Anamneza: minimalna Simptomatologija: • • • • • • • Nelagodnost pri gutanju. 5.

carotis ext. jer je pokrivena senkom od kosti. a ulceracija ukazuje na malignitet. Tumor je mobilan u horizontalnom ali ne i u vertikalnom smeru. topli nodusi. Hipostezija `drela. dislokacija duktusa usled odgovaraju}eg polo`aja i veli~ine tumora u `lezdi. . Neurolo{ki pregled Sijalografija Rtg parotide ne. hladni nodulusi. Scintigrafija parotide . bezbolan tumefakt.gama scan Technetium. trapezijusa.bimanuelna palpacija Kod tumora sa dvojnom propagacijom (parafaringealni i cervikalni deo). SCM i m.5 ml a ne vi{e zbog opasnosti od rupture. paraliza mekog nepca. i a.instrumentalni pregled Asimetrija tonzilarne lo`e i farinksa. facialis . samo 0. Prekinut duktus. Angiografija (karotidnog sliva kroz a.deviranje. dobija se fenomen balotmana kojim se potvr|uje kontinuitet parafaringealnog i cervikalnog tumora. carotis int. nazad i prema dole.• Ote`ano otvaranje usta. carotis int. Pomeren i izbo~en lateralni zid farinksa. ograni~en..inspekcija Claude Bernard Horner sindrom Paralysis n.Bernard . • Slika paralize odgovaraju}ih nerava (ka{alj. . devijacija i hemiatrofija jezika na oboleloj strani. . patolo{ki krvni sudovi. Meko nepce po pravilu bez promena. kardiorespiratorne smetnje. 87 . Prednji nep~ani luk je potisnut.palpacija Inkapsulirani.sijalografija sa nalazom = parotidni sijalogram). • Bol. Claude . paralize m.Hornerov sindrom). (Kontrastni pregled parotide . disfonija.kompresije a. tonzila pomerena unutra. eventualne pulsacije. diferenciranje tumorskog porekla iz parotisa ili ne. Status . razdvojenost stabla a. femoralis .fenomen lire. jezika. Flebografija Rtg farinksa bitemporalni profil Rtg baze lobanje po Hirtzu CT lobanje 1. Upotrebljava se ili jodni (Ethiodal) ili rastvorljiv u vodi kontrast (Sinografin). hemikranije .

sa sijalografijom parotide (sa kanilom za sijalografiju in situ. parafaringealnom prostoru se pristupa direktno sa prednje strane celom visinom.2. Ako je tumefakt ekstraparoti~ni ne mora da se daje kontrast).ablacija tumora je nekompletna . Ovo va`no jer kanila spre~ava brzo pra`njenje kontrasta iz parotidne `lezde.sa intravenskim kontrastom . REZ . Transparoti~no cervikalno sa ili bez resekcije ugla mandibule (B) 4.sa sijalografijom i intravenskim davanjem kontrasta (Problem brzog resorbovanja vodenog kontrasta dok se stigne do ST-a.nativni CT . najrizi~niji ali i naj{iri! Dobra vizuelizacija. hematom 88 . Postoji jasna granica izme|u posterolateralne ivice parafaringealnog tumora i kontrastom ispunjene parotidne `lezde. Peroralno nedostaci: . tada se radi o tumoru dubokog re`nja parotide. Postoperativna radioterapija. nastavlja se vertikalno u srednjoj liniji preko brade i u usne. TERAPIJA Tumori radiorezistentni jedino kod sarkoma. carotis 2. Najkomplikovaniji. pa medijalno od donjeg alveolarnog nastavka na nep~ani luk strane na kojoj je tumor. Potrebna je traheotomija.mala preglednost . radikalnost. Cervikalno sa ili bez resekcije ugla mandibule (A) 3. Ukoliko se linija ne vidi u sredi{njim presecima kroz masu tumora.radi se "na slepo" . KOMPLIKACIJE 1. pa je neophodno reinjiciranje u toku samog snimanja). tumefakt je ekstraparotidnog porekla. mandibula se preseca u sredini i luksira put lateralno. a obezbe|uje se maksimalna vizuelizacija parotidne `lezde na CT-u).opasan pristup zbog mogu}nosti povrede a. Hirur{ka terapija: 1. Transfaringealno cervikalno sa mandibulotomijom u srednjoj liniji (C). facialisa 2. . povrede n. Ova linija pretpostavlja vezivno masno potporno tkivo parafaringealnog prostora. prethodno se reseciraju i mi{i}i poda usta. koje je komprimovano izme|u tumefakta i dubokog re`nja parotide. da li se tumor pove}ava.recidivi su ~esti .ide popre~no u visini hioida. .

Napred je zadnja povr{ina larinksa. medijalno je oivi~en grani~nim strukturama larinksa (slobodna ivica epiglotisa. Nazad je hipofarinks odvojen od prevertebralne fascije koja pokriva longitudinalne ki~mene mi{i}e (longus colli et longus capitis). Zadnja grupa Zadnji zid `drela Zadnji zid `drela se pru`a od nivoa poda valekule do nivoa krikoaritenoidnih zglobova. 3. ona srastu posle nekoliko meseci sa Sy. odnosno substrukture larinksa po UICC-u): 1. Freyov sindrom (reseciranjem n. a nazad je otvoren. Prednje gornja grupa 89 . Napred je meko tkivo. tako da se stvaraju `lebovi poznati kao piriformne jame. To je nastavak glosofaringealnog `leba orofarinksa koji je iznad. ariepiglotisni nabor i aritenoid). odnosno horizontalne ravni povu~ene u nivou hioidne kosti do otvora jednjaka. Hipofarinks je podeljen u tri anatomske zone (grupe tumora po Simpsonu. auricularisa magnusa dolazi do povreda gran~ica n. odnosno kod lu~enja pljuva~ke lu~i se i znoj) 5. U bliskom je kontaktu sa vrhovima piriformnih sinusa lateralno i dole sa krikofaringealnim mi{i}em. u nivou krikofaringealnog mi{i}a na donjoj ivici krikoidne hrskavice. tankim slojem tkiva koje ~ini retrofaringealni prostor. 4. Dakle. Gore su plitki. to je velika bleda sluzoko`na povr{ina koja pokriva zadnji deo krikoidne hrskavice. Sinusi se pru`aju od faringoepiglotisnih nabora do donje ivice krikoidne hrskavice. pa kad bolesnik jede dolazi do znojenja dela ko`e obraza. Dole je vrh. IX. 2. Jama ima svoj lateralni i medijalni zid i dno. Hornerov Sy ** * MALIGNI TUMORI HIPOFARINKSA HIRUR[KA ANATOMIJA Hipofarinks se pru`a od zadnje donje ivice baze jezika. a ni`e postaju dublji. To je zadnji nastavak lateralnog zida piriformnog sinusa i sa~injavaju ga konstriktorni mi{i}i farinksa. Dno ulazi izme|u tiroidne hrskavice (lateralno) i krikoidne i aritenoidne hrskavice (medijalno). Prednje donja grupa Faringoezofagealni spoj .3. infekcija 4. salivatorna fistula 5.post(retro)krikoidna oblast Ova oblast se pru`a od nivoa aritenoidnih hrskavica i pripojnih nabora do donje ivice krikoidne hrskavice. Piriformna jama ili sinus Piriformni sinus ili laringofaringealni sinus je posledica polo`aja larinksa koji {tr~i u hipofarinks od napred. Lateralno je tiroidna hrskavica.

pharyngica ascendens. lingualis. internus du` prednjeg zida piriformnog sinusa) Limfni ~vorovi: jugulodigastri~ni i srednji jugularni. Parestezije .Brown . Postoje ~etiri pokrovne povr{ine i to: 1.Epilarinks? Predeo oko ivica laringealnog otvora. u odmaklom stadijumu bolesti. anemija. a. Rouviereovi baze lobanje. Spolja{nje tkivo . Nerv: n.faringealne aponeuroze 3.donji i srednji konstriktor `drela 4. KLINI^KA SLIKA Kasno. Oni mogu biti: vegetantni i ulcerativni. a karcinom u po~etku bezbolan. To mo`e da objasni varijacije u frekvenci tumora pojedinih lokalizacija. koilonihija. Maligni tumori su: 85% dobro diferentovani planocelularni karcinomi. Fibrozno tkivo . splenomegalija) . peckanje.Alkohol . angularni stomatitis. paratrahealni i paraezofagealni.kao bolus u hipofarinksu 90 . prigu{en glas . disfagija. Mi{i}no tkivo .Nekada{nje zra~enje tireotoksikoze (posle 25 godina latencije!) PATOLOGIJA Benigini tumori su retki . spinalni akcesorni. Jer. atrofija farinksne (faringealni nabor) i ezofagusne sluznice. "sore throat". . B6.2% udru`en sa postkrikoidnim karcinomom je Plummer .Nutriciona deficijencija i malapsorpcija . a. laryngeus superior (r.fibrolipomi i lejomiomi. polipoidni peteljkasti tumori pra}eni disfagijom. Karcinomi ove regije se klasifikuju po anatomskoj lokalizaciji iz koje nastaju. retrofaringealni. simptomi se javljaju tek kada izra{taj poodmakne: 1. ahlorhidrija. faringealna strana aritenoida i ariepiglotisnih nabora. ETIOLOGIJA .pokrivena plo~asto slojevitim epitelom 2. koji se hirur{ki odstranjuju u celini lateralnom faringotomijom.Vinsonov sindrom = Peterson .bukofaringealna fascija NEURO-VASKULARIZACIJA Arterije: a. Sluznica . suvo}a. ose}aj stranog tela. sa velikim izgubljenim vremenom.Deficijencija vitamina B12.smetnje u gu{i. unilateralna nelagodnost. thyroidea sup. ali ~esto je tumor toliko uznapredovao da je te{ko odrediti mesto nastanka pa je njegovo klasifikovanje pre naga|anje.Pu{enje . po{to je piriformna jama dosta velika.. glositis.Kelly (deficijencija gvo`|a i Hb.

Gubitak telesne mase DIJAGNOZA (gubitak krepitacija larinksa koju produkuju gornji rogovi tiroidne hrskavice o ki~mu. ve} klasifikacije).oba zida kod piriformne jame . B12. THS. Disfonija .Arnoldova grana n. Expectoratio .totalna faringektomija.{irenje nagore iznad faringoepiglotisnih nabora i u bazu jezika (palpacija prstom) Procena postkrikoidnih karcinoma merenjem donje i gornje granice od prednjih zuba. radi procene pro{irenosti donje granice tumora (~ak i sekundarni primarni tumor u jednjaku!) Pregled pro{irenosti u piriformni sinus (ne zbog prognoze i le~enja. laryngeusa.inspekcija i palpacija 3. Kod ESK nekad te{ko pro}i rigidnim ezofagoskopom pored tumora. Anamneza 2. CT. 25% bilateralno 6.nagomilavanje pljuva~ke u sinusu piriformisu 7. tomografija. ESK sa biopsijom. 5.ote`ano i bolno gutanje ~vrste hrane 3. palpacija direktne ekstenzije tumora ili pro{irenje laringealnog skeleta u odmaklim stadijumima.promuklost usled: 9. (n. Endoskopija 4. TSH. sup. Va`ne napomene: Da li je zahva}eno: .ote`ano disanje - 2. Meta colli . Disfagija i odinofagija .sukrvi~av ispljuvak 8. Klini~ki pregled . thyroarytenoideusa internusa (m. To se re{ava tako {to se provu~e filiformna bu`ija kroz tumor (?) i potom sprovo|enjem malog bronhoskopa preko nje na "slepo". T4. . Laboratorija T3. palpacija tumora `drela u bazi jezika kao i fiksiranost za prevertebralnu fasciju) LMS. Refleksni bol u predelu iza u{ne {koljke i zadnjeg zida spolja{njeg slu{nog hodnika (lokalizacija na aritenoidu i epiglotisu .donja granica tumora u odnosu na postkrikoidni predeo . Otalgia . Fe.glomus tumori).eventualna traheoezofagealna fistula! 1.bol u uvu (aurikularni nerv . X).spoljna granica tumora u odnosu na zadnji zid farinksa Tumor koji zahvata postkrikoidni predeo ili se pribli`ava srednjoj liniji zadnjeg zida `drela . pasa`a jednjaka barijumom u dve projekcije. vocalis) zahvatanja krikoarytenoidnog zgloba zahvatanja n.sekundarnog edema hemilarinksa zahvatanja m. Sijaloreja .tumefakt na vratu 75% unilateralno. Foetor ex ore 10. Rtg lateralna radiografija larinksa. reccurensa 4. pomeranje napred-nazad larinksa suspektno na postkrikoidni karcinom. pregled larinksa kao i traheoskopija . B6 KLINI^KA TNM KLASIFIKACIJA 91 . Hb. scintigrafija tiroideje (negativan nalaz ne isklju~uje prisustvo tumora) 5. Dispnea . palpacija limfnih ~vorova vrata.

puna tumorska doza zra~enja izaziva perihondritis (dugo skriva recidiv primarnog tumora. vi{e krvari. T2 tumor u piriformnom sinusu ili na prednjem zidu hipofarinksa): 92 .masivni tumori koji zahvataju hrskavice i/ili meka tkiva Problem: Masivni tumori zadnjeg zida koji ne fiksiraju larinks.primarni tumor i petogodi{nje pre`ivljavanje (NE uti~u na procenat metastaza) 2. postoperativno prete dehiscencije {avova. PREOPERATIVNA RADIOTERAPIJA (10-50 Gy (naj~e{}e 30) Smisao ove terapije je u poku{aju: .smanjenja mase tumora (pove}ava operabilnost .smanjuje obim kasnijeg operativnog rasejavanja (obliteracija krvnih sudova i usporene deobe tumorskih }elija) Smanjuju se lokalni recidivi . TERAPIJA KARCINOMA HIPOFARINKSA Naj~e{}e kori{}ena {ema koja se zastupa je: 1.resektabilnost) . Operacija primarnog tumora sa disekcijom vrata 3.{irenje u okolinu i/ili na drugu regiju sa fiksacijom hemilarinksa T4 . u Beogradu ne) 2.{irenje u okolinu i/ili na drugu regiju bez fiksacije hemilarinksa T3 .Ca in situ T1 . a iste prognoze kao i T3 druge regije.Tis .na jednu regiju T2 . pa je dopunsko operativno le~enje zbog toga zakasnelo). dakle T1.pharyngolaryngectomia totalis (lateralnom ili prednjom (transhioidnom) faringotomijom) Parcijalna resekcija hipofarinksa zajedno sa laringektomijom (T1. Postoperativna radioterapija do pune tumorske doze 1.dobro diferentovani planocelularni karcinomi relativno radiorezistentni . operacija na tkivu koje je primilo 70 Gy u slu~aju recidiva je manje precizna.pharyngectomia partialis . T2 tumor zadnjeg i lateralnog zida) . Operacija primarnog tumora: Totalna resekcija larinksa i farinksa ili parcijalna resekcija farinksa (T1. Preoperativna radioterapija (zagreba~ka {kola.uklanja mikrometastaze (okultne metastaze) . nekroze tkiva sa velikim defektima i fistulama. krvarenja zbog arozije krvnih sudova. HIRUR[KO LE^ENJE Ima primarni zna~aj u le~enju karcinoma hipofarinksa zbog: .

laryngectomia partialis chorisontalis supraglottica et pharyngectomia partialis cum resectio baseos linguae .hemylaringectomia et pharyngectomia partialis . Po nekim autorima u svetu.EPIDERMOIDNI TUMOR C) TUMOR ACINUSNIH ]ELIJA D) KARCINOMI a) Adenoidni cisti~ni karcinom . Zavisno od polo`aja i veli~ine tumora radi se 1/2 ili 2/2. Posle toga se veli~ina zra~nog polja mora korigovati i izbe}i ki~ma. Sprovodi se na TCT-u transkutano iz dva suprotna paralelna polja. Ne daje se ispod 55 Gy (frakcioni{e se 5 dana po 2 Gy = 10 Gy nedeljno)..izbegavati operaciju. jer je vrlo veliki procenat okultnih metastaza. 3.Oksifilni adenom . Metastaze u vratnim limfnim nodusima nastaju brzo jer hipofarinks nema hrskavi~avu barijeru kao larinks. POSTOPERATIVNA RADIOTERAPIJA Postoperativno zra~enje je do pune tumorske doze od 70-80 Gy. ~ija veli~ina zavisi od veli~ine primarnog tumora i potrebe zra~enja limfonodusa vrata.radioterapija (Beograd). obi~no 5x7 do 6x8 cm.laryngectomia subtotalis et pharyngectomia partialis cum resectio baseos linguae * laryngectomia totalis et pharyngectomia partialis cum resectio baseos linguae (postkrikoidni tumori. a u me|uvremenu se ostavi faringostoma. Stefanovi} str. Defekt se neposredno rekonstrui{e lokalnim re`njevima ili naknadnom plastikom.Brown 93 . kroz koje je cirkulacija ubrzana zbog stalne akcije faringealnih mi{i}a.cylindroma P. posebno ako je tumor nezreo. dakle radiosenzibilan .T3 tumori hipofarinksa). radioterapija treba da bude odre|ena kod bolesnika bez uve}anih limfnih nodusa i sa malim tumorom.Drugi tipovi monomorfnih adenoma B) MUKO . U slu~aju tumora zadnjeg zida hipofarinksa. 259 Scot . Mora se voditi ra~una o ozra~ivanju ki~menog stuba koje je ograni~eno na 40-45 Gy tokom 4-4.5 nedelje. oba aritenoida .Adenolimfom (Warthinov tumor) . tkivo je rastresito i bogato krvnim i limfnim sudovima. * * * TUMORI PLJUVA^NIH @LEZDA I EPITELNI TUMORI: A) ADENOMI a) Pleomorfni adenom (miksni tumor) b) Monomorfni adenom . T2?).operabilnost je problemati~na . a u zavisnosti od nalaza funkcionalno ili radikalno u bloku. koji ima vertikalnu du`inu manju od 5 cm i ne dovodi do paralize glasne `ice (T1. u{}a jednjaka ili ~ak tumora piriformnog sinusa koji zahvata lateralni zid . Operacija metastaza Disekcija vrata se radi bez obzira da li ima palpabilnih limfnih nodusa. u{}e jednjaka.

b) Adenokarcinomi c) Epidermoidni karcinom d) Nediferentovani e) Karcinom u pleomorfnom adenomu (maligni miksni tumor) f) Metastatski karcinomi u pljuva~nim `lezdama II NEEPITELNI TUMORI: .Planocelularni karcinom .Lymphoma .Hemangiomi .Lymphangioma .Lipomi NEKLASIFIKOVANI TUMORI TUMORIMA SLI^NE PROMENE: A) Benigna limfoepitelna lezija B) Sialosis C) Oncocytosis III IV Krajina I str.Limfangiomi .Mukoepidermoidni karcinom a) Visokog stepena malignosti b) Niskog stepena malignosti TUMORI PLJUVA^NIH @LEZDA 94 .Neuroma B) MALIGNI SARKOM II TUMORI EPITELNOG POREKLA: A) BENIGNI .Haemangioma .Adenom: a) Papilarni limfomatozni cistadenom (Warthinov tumor) b) Oncocytoma c) Acinus cel tumor B) MALIGNI .Adenokarcinom a) Adenocisti~ni karcinom (cylindroma) b) Acinus cel karcinom c) Me{ani karcinom .) I TUMORI POTPORNOG TKIVA: A) BENIGNI: . 352 (podela po Englishu 1975.Tumor mixtus .Neurofibromi .

neuralgija n. IV.otolo{ke smetnje . Stefanovi}.NAZOFARINKS .TU se {iri napred . V.amauroza .Maligni mezenhimomi b) Maligni limfomi . 288 . V) . VI): .jednostrana pareza mekog nepca ..TU ide na gore .Rabdomiosarkomi . V Garcinov sindrom: (svih 12 pari `ivaca sa jedne strane) A) KARCINOMI: a) Nediferentovani karcinomi (uklju~ivo limfoepiteliomi i anaplasti~ni karcinomi) b) Nekeratiniziraju}i karcinomi c) Planocelularni karcinomi (Squamos cell carcinomas) d) Nediferentovani karcinomi nazofarinksnog tipa UCNT (Undifferentiated carcinoma of nasopharyngeal type) B) SARKOMI: a) Embrionalni sarkomi .Ca tonzile .faza simptoma udaljene invazije i metastaza: . III.oftalmoplegija .MEZOFARINKS histolo{ki: karcinomi i maligni limfomi tipa non Hodgkin a) Karcinom mekog nepca b) Zlo}udni tumori tonzila . str.TU ide lateralno (naj~e{}e) Jakodov sindrom: (II.planocelularni 95 .faza latentnih simptoma (tiha faza) .faza simptoma lokalne invazije (Trotterov trijas: .Maligni mixtus tumori .Fibroma iuvenile nasopharyngis II ZLO]UDNI: .Neklasifikovani tumori TUMORI @DRELA I DOBRO]UDNI: P.tipa non Hodgkin (koji obuhvataju i rane "limfosarkome" i "retikulosarkome") .TU ide na dole .neuralgija donje grane n.

Parotis poseduje stromu bogatu limfnim tkivom. I EPITELNI TUMORI A) ADENOMI a. U~estalost ovih tumora je relativno mala i kre}e se oko 3% svih tumora. submandibularnoj (60%:40%) i u sublingvalnoj (30%:70%). Monomorfni adenom . Ve}i duktusi su oblo`eni cilindri~nim epitelom. Najmanje pljuva~ne `lezde su uglavnom mucinozne ili me{ovite. a publikovala SZO je najpreglednija i sa klini~kog aspekta najprihvatljivija. . koji su okru`eni mioepitelnim }elijama. u starijih je osoba. pu{enje. Odnos benignog prema malignim tumorima je za parotis (80%:20%). C. koje se uglavnom baziraju na histolo{kim osobinama tumora. Etiolo{ki: zra~enje. Acinusi.. Postoje vi{e klasifikacija. se sastoje od seroznih }elija u parotisu.). Acinusi dreniraju svoj sadr`aj preko duktusa koji su oblo`eni kuboidnim epitelom.Lymphoma malignum non Hodgkin tonzile (pre|a{nja grupa limfo i retikulosarkoma) .HIPOPHARYNX histolo{ki: planocelularni * ** TUMORI PLJUVA^NIH @LEZDA DEFINICIJA Pljuva~ne `lezde vode poreklo od ektoderma sluzoko`e usne duplje.Oncocytoma. interkalarim duktusima.Adenolimfom Warthinov tumor (cystadenoma papillare lymphomatosum) . dok u submandibularnoj `lezdi postoje i mucinozne }elije u manjim tzv.adenokarcinom . a najve}i na svojim zavr{ecima plo~asto slojevitim epitelom.Drugi tipovi monomorfnih adenoma (bazalnih }elija.bazocelularni . EPIDEMIOLOGIJA Tumori pljuva~nih `lezda predstavljaju zna~ajan dijagnosti~ki i terapijski problem zbog raznovrsnosti morfolo{kih osobina salivarnih tumora i razli~itog klini~kog pona{anja tokom svoje evolucije. KLASIFIKACIJA Tumori salivarnih `lezda vode uglavnom poreklo od epitelnih elemenata. sebacealni adenom i lymphadenoma sebaceum) 96 . Pleomorfni adenom (miksni tumor) b. Klasifikacija koju je predlo`io Thackray A. ali mogu nastati i od elemenata strome. {to zna~i da sa smanjenjem `lezde raste i mogu}nost maligniteta.Oksifilni adenom . ~e{}e `ena. Naj~e{}e se javljaju u parotidnoj `lezdi. (1972.

Utisak invazivnog rasta tumora daju kapsula i epitel koji jedini ima sposobnost infiltracije. Adenoidni cisti~ni karcinom . Nediferentovani karcinom e. koja je pleomorfna (mukoidna. Adenokarcinomi c.EPIDERMOIDNI TUMOR C) TUMOR ACINUSNIH ]ELIJA D) KARCINOMI a. Prona|eni su i drugi tipovi }elija. Ovaj tumor se javlja izme|u 30-60 godina `ivota. Elektronskom mikroskopijom potvr|ene su i }elije neodre|ene histiogeneze. miksoidna ili mioepitelne }elije zadebljane u mukoidnoj stromi podse}aju na hrskavi~ave }elije . Pleomorfni adenom nastaje neoplazmati~nom transformacijom duktogenog epitela. B. SLI^NE PROMENE Benigna limfoepitelna lezija Sialosis Oncocytosis ***** I EPITELNI TUMORI ADENOMI a. Epidermoidni karcinom d. nastalih metaplazijom `lezdanog epitela. kompletnosti i gustine. ~e{}e u `ena. C.cylindroma b.mikso-hondroidna). Karcinom u pleomorfnom adenomu (maligni miksni tumor) f. iz kojih se mogu razviti razli~iti tipovi }elija. Tumor je na preseku bledo `u}kaste boje. a ~iji produ`eci mogu spre~iti kompletnu hirur{ku radikalnost i biti rezultat recidiva pa i posle 20-tak godina. Tumor je okru`en fibroznom kapsulom razli~ite debljine. Najve}i deo tumora sadr`e dva tipa }elija: epitelne i mioepitelne. Pleomorfni adenom (miksni tumor) Predstavlja 70% svih benignih tumora velikih pljuva~nih `lezda. LOKALIZACIJA 97 . Svoj naziv duguje stromi.B) MUKO . Metastatski karcinomi u pljuva~nim `lezdama II NEEPITELNI TUMORI Hemangiomi Limfangiomi Neurofibromi Lipomi III NEKLASIFIKOVANI TUMORI IV TUMORIMA A.

pojave znaci maligne alteracije i to: . blizu gornjeg pola tonzile. ko`i ekstremiteta.bol. Preostala lokalizacija tumora je u palatinalnim malim pljuva~nim `lezdama. Prognoza pleomorfnog adenoma zavisi od histolo{kog sastava i pravovremene primene adekvatnog hirur{kog le~enja. . Pleomorfni adenom se obi~no javlja kao solitarni tumor jedne parotidne `lezde. spolja{njim genitalijama. svega 0.U parotidnoj `lezdi. . nervne i krvne sudove. na zadnjem polu.5%.Tehnecium 99 m pertechnetat. TOK Tumor raste sporo. Benigni pleomorfni adenom u toku rasta potiskuje `lezdano tkivo. nerv znatno dislociran i zategnut.EX tempore! 98 . Funkcija facijalisa kod benignog pleomorfnog adenoma je o~uvana. jednjaku i spolja{njem uvu. a bazom vezan za `lezdani parenhim. Rtg plu}a. kao i istovremena pojava pleomorfnog adenoma u vi{e pljuva~nih `lezda. elasti~no ~vrste konzistencije.pokazuje izdu`enje i lu~no savijanje salivarnih kanala oko tumora. je retka. gladak. ispred ili ispod aurikule u donjem polu `lezde. DIJAGNOZA • Anamneza • Klini~ki pregled • Sijalografija . Maligna alteracija se javlja u 3-15% bolesnika sa ovim tumorom.se ne preporu~uje. Ali. tako da mali izra{taj mo`e dosti}i razli~ite veli~ine. Za razliku od povr{nog. pleomorfni adenom dubokog re`nja parotide. . . jer postoji mogu}nost rasejavanja tumorskih }elija i mogu}a povreda n.metastaza na vratu ili plu}ima. naj~e{}e bez ikakvih smetnji i bolova. Obi~no se posle dugotrajne mirne faze i laganog razvoja. formiraju}i tumorsku masu zna~ajne veli~ine. veli~ine 3-8 cm. Mogu}i su i defekti u punjenju kontrastom. bezbolan. raste prema lateralnom zidu `drela.25% negativna. Multifokalna pojava u jednoj `lezdi. Scintigrafija . U submandibularnoj pljuva~noj `lezdi pleomorfni adenom se javlja u oko 8% ovih tumore u odnosu na druge lokalizacije.fiksacija i infiltracija. Biopsija . Palpatorno tumor je okrugle ili lobulusne forme. facijalisa Extirpatio glandulae . nasuprot ~injenici da je pri prisustvu velikog tumora. tumor se obi~no lokalizuje u povr{nom re`nju. tako da ostavlja otisak na povr{ini tumora. lako pokretan prema povr{ini. koji se {iri u lice i vrat. ekstraosalno. mo`e se na}i i u piramidi. (vezivanje ve}e koli~ine izotopa) Citodijagnostika . koja se vidi u `drelu.paraliza facijalisa. EHO vrata i CT. Tumor je pokriven ko`om normalne boje koja je pokretna.nagli i brzi rast. koji • • • • • su neizmenjeni i dislocirani od strane tumora. Postoji utisak kao da u ruci sa ra{irenim i blago savijenim prstima postoji jabuka. U sublingvalnoj je najre|e. dugi niz godina. orbiti.

TH: hirur{ka ekstirpacija tumora sa `lezdom kod manjih. ***** a. c. ali je potvr|eno njegovo dvostruko pona{anje. . KARCINOMI Po poreklu mogu biti: . mogu}a paraliza li~nog `ivca. inicijalno sa klini~kim i histolo{kim znacima maligniteta.primarno maligni . Tumor tako|e sporo raste.poreklom malignih tumora lica i usne {upljine.se skoro uvek pojavljuje u donjem polu povr{nog re`nja parotidne `lezde. Nediferentovani karcinom. Mogu}a je njegova bilateralna i multifokalna pojava. Mukoepidermoidni tumor To je naj~e{}i maligni tumor parotidne `lezde.Cylindroma. i nije inkapsuliran. Adenolymphoma . Tako|e u nosu. Adenocarcinoma. Adenoidni cisti~ni karcinom .Karcinom u pleomorfnom adenomu.sekundarno maligni . Uglavnom vodi poreklo od distalnih delova salivarnih kanala i to od terminalnih tubusa. TH: hirur{ka. Epidermoidni karcinom. b. uglavnom mu{karaca. cm. Klini~ko pona{anje je ili na izgled benigno ili izrazito maligno. Adenoidno cisti~ni karcinom . benigno i maligno.Cylindroma. Maligni miksni tumor . b. delimi~no inkapsuliran. MALIGNI TUMORI B. b. a. Predilekciono mesto je submukoza palatuma. Sporo raste. Tumor acinusnih }elija Ranije smatran benignim adenomom. Adenocarcinoma. grlu. a kod parotidne = subtotalna ili totalna parotidektomija uz ~uvanje facijalnog `ivca. Tako|e i od ekskrecijskih proksimalnih delova duktusa. tako da zahvata okolne tkivne strukture i mo`e dosti}i veli~inu i preko 10 C.od elemenata parenhima pljuva~nih `lezda. METASTATSKI KARCINOMI . 99 . interlobusnih i interlobulusnih. Fiksira ko`u.poreklom od benignih tumora u kojima je nastupila maligna alteracija.Whartin tumor . d. a. `lezde bronha. `drelu. Monomorfni adenomi Karakteri{e ih pravilnost njihovih }elijskih struktura.

papilarni . Epidermoidni karcinom Nastaje metaplazijom epitela salivarnih kanala. Mikulitz i Sy Sjögren. Terapija hirurgija. II NEEPITELNI TUMORI Hemangiom.Karcinom u pleomorfnom adenomu. Palpatorno pra`njenje tumora. infiltrativni rast. Benigna limfoepitelna lezija. mo`e se u~initi samo na osnovu pojedinih simptoma karakteristi~nih za ovo oboljenje. neurofibrom. invazija limfnih i krvnih sudova. Dakle. Metastatski karcinomi u pljuva~noj `lezdi Retki. vrata. T3 4-6 cm. IV TUMORIMA SLI^NE PROMENE a. Uve}ane pljuva~ne `lezde su bezbolne. Istovremeno mo`e postojati i uve}anje lakrimalnih `lezda. M. T4 preko 6 cm. Naj~e{}e planocelularni karcinom i maligni melanom. limfangiom. lipom. f. T2 2-4 cm. palatuma. paraparotidnih i submandibularnih limfnih nodusa. Maligni miksni tumor . sekundarno zahvataju i `lezdani parenhim. zavisna ne od veli~ine.nediferentovani solidni ili trabekularni Klini~ki tok je vrlo progresivan. Oni su rezultat zahvatanja parotidnih. sa udaljenim metastazama u plu}ima. Jasna granica izme|u benigne limfoepitelne lezije.tubulusni ili duktogeni . T1 do 2 cm. ve} TH: radikalna hirurgija. pleomorfni adenom je prakti~no semimaligan tumor. jer metastaze u limfne glandule neposredne blizine pljuva~nih `lezda. c. zra~enje i hemioterapija. temporalne i frontalne regije. U~estalost je oko 15%! Nastaje posle duge mirne faze rasta tumora.od lokalizacije. sa kompletnim zahvatanjem parenhima `lezde. visokog stepena maligniteta. 100 . d. lica. vrlo maligan. Paraliza li~nog `ivca veoma rano. III NEKLASIFIKOVANI TUMORI Poreklo embrionalno ili heterotopi~nog tkiva. U zavisnosti od histolo{kog sastava dele se u tri grupe: . po potrebi hemiresekcija mandibule. Manifestuje se progresivnim bilateralnim uve}anjem parotidne `lezde u `ena izme|u 45 i 60 godina `ivota. Nediferentovani karcinom Redak. u periodu od 7-10 godina postojanja benignog tumora. uva. Poreklom su od malignoma skalpa. Karcinom u njemu nastaje malignom transformacijom jedne epitelne komponente. daju}i istu sliku kao i kod primarno malignih tumora pljuva~nih `lezda. meko elasti~ne konzistencije. e.

effectiveness. The optimal reconstructive methods for partial and total pharyngeal reconstruction are as follows: • primary closure for defects not exceeding one third of the circumference of the pharynx. microvascular techniques. cirozom jetre. neinflamatorne i nemaligne prirode. b. pojedine }elije ili grupe }elija u razli~itim salivarnim `lezdama podle`u promenama. ** * SELECTING VARIANTS IN PHARYNGEAL RECONSTRUCTION Jatin P. hirur{ka. postaju}i ve}e sa eozinofilnom granulisanom citoplazmom. starenjem. Laryngol. Ove }elije su nazvane oncocistama. 1984. TH: konzervativna . nepoznate etiologije. hroni~nim alkoholizmom. Rhinol. 93:318. • gastric pull up with pharyngogastrostomy for defects exceeding 70% of the circumference of the pharynx.Zato je Goldwin predlo`io naziv benigna limfoepitelna lezija za uve}anje pljuva~nih `lezda bez drugih sistemskih promena i imunolo{kih stanja karakteristi~nih za Sjögrenov sindrom. morbidity. free microvascular bowel transfer. insuficijencijom ovarijuma i tiroideje. primenom lekova. The experience of the Head and Neck Service of Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in repair of the pharynx following pharyngeal resection between 1974 and 1983 is reviewed and the changing trends in the philosophy of pharyngeal reconstruction are highlighted. malnutricijom. Oncocytosis Pojavljuje se kao posledica starenja. Shah. Ronald H. Sialosis To je oboljenje pljuva~nih `lezda koje se manifestuje rekurentnim bilateralnim otokom pljuva~nih `lezda. and complications for each of these procedures are discussed. Dakle. gastric pull up. and the increasing popularity of the "gastric pull up" operation. The methods of reconstruction used were deltopectoral flap. Elliot W. Strong Ann. mada infekcija ili duktogena opstrukcija mogu biti podsticaj za onkocitnu hiperplaziju. Otol. One zamenjuju duktogene ili acinusne epitelne }elije u toku procesa starenja. and pectoralis myocutaneous flap. c. • pectoralis myocutaneous flap repair for pharyngeal defects with loss of up to 70% of the circumference of the pharynx. Larry Shemen. The indications.zra~enje. Udru`ena je sa drugim sistemskim oboljenjima. A dramatic change in the techniques of immediate pharyngeal reconstruction in the last 10 years is largely due to the availability of myocutaneous flaps. Mo`e da zahvati istovremeno vi{e `lezda i simetri~no. Spiro. zahvataju}i deo ili ceo `lezdani parenhim. and 101 . • gastric pull up for all pharyngoesophageal defects where the lower margin of resection is below the tracheostome.

netransparentno metalno strano telo . oblika i karakteristi~ne lokalizacije (delom na u{}u jednjaka. Bolesnik ose}a i ta~no lokalizuje mesto najintenzivnijeg bola pri gutanju.Postoji bol pri gutanju sa pokretanjem glave u antalgi~ni polo`aj. STRANA TELA FARINKSA Strana tela epifarinksa se vi|aju kod bolesnika sa: neurolo{kim oboljenjima i besvesnim stanjem. * ** POVREDE @DRELA 102 . valekuli i sl. P. * ** bolus smrt. Kod voluminoznih stranih tela. TH: pa`ljiva ekstrakcija stranog tela da ne do|e do aspiracije .Rinolalia clausa Dg: zadnja rinoskopija. posebno kod osoba kod kojih funkcija mekog nepca poreme}ena. usled povrede zidova hipofarinksa. bolus smrti. cijanoze i gubitka svesti - TH: lokalna epimukozna anestezija i refleksna ekspulzija. parafaringealna flegmona.u le`e}em polo`aju.Slabiji sluh . bazi jezika. organska i `iva. Mogu biti: neorganska. obi~no dospevaju gutanjem i to nepa`njom pri jelu iznenada. usled veli~ine. Wilson . tonzilarni apsces. .Krvavljenje iz nosa .Povi{ena telesna temperatura. bez sjaja ili skrivene lokalizacije. Strana tela hipofarinksa. direktoskopija. Retke komplikacije: flegmona baze jezika.transpalatinalnim pristupom C. indirektno ili direktoskopija. a delom na u{}u larinksa!). Naj~e{}i uzrok za nastajanje stranih tela u epifarinksu je povra}anje. ekstrakcija stranog tela nosa.Emfizem vrata. sa zaba~enom glavom nazad. adenoidektomija sa prelomom instrumenta. kada je epifarinks najni`i deo `drela! Strana tela mezofarinksa su posledica gutanja .RTG epifarinksa.• reversed pectoralis myocutaneous flap with split thickness skin graft on the muscle for secondary closure of the pharyngostome. klasje trave ili dla~ica od ~etkice u nep~anom luku. dolazi do gu{enja. problem dijagnostikovanja se ogleda u tome {to je strano telo tanko. Ipak. Javlja se: . digitalno (kod voluminoznih!).Bol pri gutanju i T . indirektoskopija.riblja kost u tonzili. ali i vrlo opasna zbog tzv. TH: ekstrakcija.Sekrecija iz nosa . . ili usled povrede farinksa.Ote`ano disanje kroz nos . . usled poreme}aja u inervaciji muskulature hipofarinksa i mogu biti banalna (kru{kasti sinus).

Dolazi do: . sutura po slojevima. 3. 4. o{tra sila. 5.mirnodopske (zadesne.direktne.udru`ene . 2. SAT zbog opasnosti od tetanusa. POVREDE USLED DEJSTVA MEHANI^KE SILE 1. sonda za prehranu. Penetrantne povrede su obi~no posledica povrede hipofarinksa udru`ene sa povredom vrata. U klini~koj slici nalazimo: krvavljenje. a manje spontano prolaze uz antibiotike i lokalnu higijenu. TH: Ve}e laceracije mekog nepca primarno i definitivno suturirati zbog funkcije nepca. ubila~ke. samoubila~ke) . arcusa palatoglossusa i palatopharyngeusa). dejstvom mehani~ke sile dejstvom hemijskih sredstava dejstvom toplote dejstvom jonizuju}eg zra~enja jatrogene povrede 1.vulnus (scissum. indirektne ETIOLOGIJA 1.ratne .samostalne . sclopetarium. orofarinksa i hipofarinksa .rana .laceratio mucosae oropharyngis (palatuma. morsum. bol pri gutanju (oro i hipofarinks). usled povrede vitalnih struktura . tupa i 2. lacerocontusum. TH: hirur{ka obrada rane. eventualna traheotomija i visoke doze antibiotika. Naj~e{}e su nastale ubodom no`a (ubila~ko ili samoubila~ko klanje) i uglavnom su. uklanjanje stranih tela. pravca dejstva sile i o{te}enja vitalnih organa. subkutani emfizem vrata (hipofarinks).PODELE . Simptomatologija zavisi od vrste oru`ja. concvasa-tum) sa prekidom kontinuiteta. Naj~e{}e usled pada na predmet koji deca dr`e u ustima. .ki~menog stuba i medule i neurovaskularnih elemenata letalne.haemathoma mucosae oropharyngis . ote`ano disanje (epifarinks).epifarinksa. 103 .

maksile i sl. TH: . Dovode do hiperemije. 3. te~nosti) .sluznice. farinksa. palpacija epifarinksa . ki~menog pr{ljena. bol pri gutanju. TH: prekid zra~enja za izvesno vreme. adenoidektomija .visoko kalori~na ishrana i sonda za prehranu . o`iljne stenoze koje kompromituju gutanje i disanje. napitaka.sluznice. fibrinskih naslaga. hipofize (kongenitalne malformacije hipofize). te~nosti. Hroni~ne smetnje su mikoti~ne infekcije. Korozija ko`e lica ili usne. gasova. Klini~ki se manifestuju bolom. disfagijom. toplog vazduha.2. ote`anim disanjem usled spazma larinksa nadra`ajem ili edema sluznice hipofarinksa i donjih respiratornih puteva. Akutni epitelitis sluzoko`e orofarinksa posle zra~enja malignih tumora se karakteri{e crvenilom sluznice. 5. dakle do lokalnih promena na strukturama. stradaju. baza ili bojnih otrova. Klini~ki su va`ne one koje su posledica uzimanje otrova zadesno ili u cilju samoubistva. JATROGENE POVREDE Epifarinks 1.kasne. plikova.obezbediti disanje . kolateralnog edema. 3. antimikotici. edem ari predela.te~nosti i elektroliti 4. antibiotici. 104 . Prognoza zavisi od te`ine i udru`enosti povrede donjih respiratornih puteva i jednjaka . POVREDE JONIZUJU]IM ZRA^ENJEM To su povrede su posledica primene zra~ne terapije malignih tumora vrata. kortikosteroidi.visoke doze antibiotika . larinksa. hipersalivacija. fibrinske naslage. torusa tubariusa. Jod-glycerin za podra`ivanje `lezda na lu~enje.anti{ok terapija (analgetika. te{ke. pregrejane pare. Dolazi do jakih smetnji sa gutanjem i suvo}a `drela usled smanjene salivacije degenerativno izmenjenih pljuva~nih `lezda. OPEKOTINE USLED DEJSTVA HEMIJSKIH SREDSTAVA Ova povreda je udru`ena sa opekotinama jednjaka i disajnih puteva usled dejstva kiselina. Kod samoubica su te`e nego kod onih koji zadesno Postoji: {ok. OPEKOTINE USLED DEJSTVA TOPLOTE Dejstvo vrelog jela. One mogu biti akutne i hroni~ne. kortikosteroidi kod edema. edemom i ponekad fibrinskim naslagama. zadnja tamponada nosa . 2. TH: Kao kod korozija jednjaka. Ponekad ote`ano disanje usled zahvatanja sluznice larinksa.sluznice. rastvori. hiperemija farinksa.

2.). . medijastinitis. SENZITIVNI (poreme}aji senzibiliteta) }aja.krvavljenje. Poreme}aji inervacije farinksa mogu biti: a. Ovi poreme}aji mogu nastati kao posledica organskih ili funkcionalnih poreme- Organski poreme}aji mogu nastati kao posledica: .hipostezije.neuralgije 105 . ali i histeri~ne reakcije. akutna i hroni~na zapaljenja.perforacije sluznice .sluznice. dugotrajno no{enje sonde . amputacije. XI kranijalnog nerva i Sy. anestezije (mala ili potpuno odsutna osetljivost sa opasno{}u od ugu{enja zapadanjem hrane ili pneumonije).sluznice. ** * POREME]AJI INERVACIJE FARINKSA Farinks je inervisan od IX. intoksikacije. ekstrakcija stranog tela . X. motorni A. athezije. 2.o{te}enje ili oboljenje produ`ene mo`dine . Hipofarinks 1. incizija peritonzilarnog apscesa . aneurizme i krvavljenje) Funkcionalni poreme}aji su naj~e{}e posledica histeri~ne reakcije. ekstrakcija stranog tela . tonzilektomija . smetnje govora i ishrane. Endoskopske intervencije . ***** Poreme}aji senzibiliteta farinksa se javljaju kao: . progresivna i pseudobulbarna paraliza.hiperstezije . tumori.bulbarna oboljenja i bulbopontina oboljenja (akutna.dekubitusi u{}a jednjaka i stenoze. Zamena anestetika (kokain umesto novokaina. naj~e{}e kao posledica o{te}enja nerva usled: neuritisa ili povrede vrata.parastezije . alkohol umesto novokaina i sl. 3.Orofarinks 1.perforacije. senzitivni (poreme}aji senzibiliteta) i b.LMS i ezofagoskopija .flegmone vrata.

vitamin B1 i antineuralgika . malignomi (epifarinks i glomus jugulare srednjeg uva).Hirur{ka . n. Etiolo{ki. Centralni poreme}aji 106 . a.usled iritacije nerva! .difteri~ni toksin ima izrazit afinitet za neuromuskularne sinap- b. koji iradiraju prema srednjem uvu i oku.gnojni meningitis. neprijatnih senzacija u `drelu ili bolova. XI .(nastaju usled iritacije nerva.resekcija `ivca intra ili ekstrakranijalno B. Nekad je samo izra`ena u vidu neuralgije n.Hipersalivacija DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA . MOTORNI POREME]AJI .funkcionalne neuralgije (psihogene) usled kancerofobije DIJAGNOZA ANAMNEZA .organskim neuralgijama (tumor tonzile i baze jezika.otogeni flebitis i tromboza sigmoidnog sinusa usled hroni~nog zapaljenja srednjeg uva) c. tumora . lueti~ni pahimeningitis.nn. hematoma. laryngeusa superiora ispod sluznice dna piriformnog sinusa. usled preterane preosetljivosti dolazi do lakog nagona za povra}anjem pri pregledu. naj~e{}e usled: zapaljenja. zapaljenja (foramen jugulare . Po ekstenzivnosti promene su jednostrane i obostrane.Simptomatska .Karakteristi~ni paroksizmalni bolovi. Jacobsoni. tumora i sl.trauma.druge neuralgije (n. govorimo o: . Periferni poreme}aji se. X. promene u lobanjskoj jami . posle tonzilektomije . povreda. a prekid napada kokainiziranjem baze jezika i nep~anih lukova .Kauzalna . IX. toksi~ni neuritis .gr~eva Motorni poreme}aji farinksa se javljaju u vidu: Po uzroku o{te}enja dele se na centralna i periferna. psihogene n. provokacija napada gutanjem ili pokretima glave.o postoje}em oboljenju! SIMPTOMATOLOGIJA .paraliza i .) Neuralgia nervi glossopharyngici Retko oboljenje koje se karakteri{e paroksizmalnim sevaju}im bolovima u predelu tonzile i baze jezika. V. IX) TERAPIJA . aneurizma karotide.PCU. promene u predelu vrata .

Poreme}aji motorne inervacije nepca i farinksa mogu biti udru`eni sa poreme}ajima senzibiliteta delimi~nim gubljenjem ose}aja ukusa (n.rhinolalia clausa . a svaki poku{aj gutanja pra}en je jakim nadra`ajnim ka{ljem. Avellis (X . usled prodiranja hrane u larinks i traheobronhijalno stablo. 4.nemogu}nost funkcije nepca da odvaja mezo od epifarinksa. povra}anje . Bolesnik nije u stanju da zvi`di ili da naduva obraz.javlja se govor karakteristi~an za rascepe nepca.uglavnom te~ne.ascendentnih (senzitivnih) puteva .javlja se kompleksna klini~ka slika usled intimnih odnosa: .refleksni centri: ka{alj. tako da vazdu{na struja pri govoru nekontrolisano prolazi kroz nos .jedra motornih `ivaca (nn. rad srca i znojenje Etiolo{ki postoji: a. VI i petrozitis) (delimi~ni paraliti~ni sindrom petrosfenoidalnog predela .bulbarni sindrom . Kod obostranih paraliza nepca. javljaju se bronhopulmonalne komplikacije. koja pri gutanju dospeva u epifarinks i nos. kod te{kih poreme}aja gutanja. DIJAGNOZA Kod jednostranih paraliza nepca. usled obostrane paralize i farinksa.descendentnih (motornih) puteva . IX inervira gustatorne papile baze jezika) i poreme}ajem funkcije larinksa i motiliteta jezika. ali i ~vrste hrane. karakteristi~nih sindroma: 107 . neuralgije obraza i poreme}aj `vakanja). X. bolesnici nisu u stanju da gutaju zbog zapadanja hrane u larinks.automatski centri za: disanje. Jacodov trijas (petrosfenoidalni sindrom II-VI) (potpuni paraliti~ni sindrom petrosfenoidalnog predela . cerebelli posterior.Kod centralnih o{te}enja .sindrom spolja{njeg zida kavernoznog sinusa (III-IV) 3. gutanje. . posebno kad su u pitanju te~nosti. Usled ranije nagla{enih bliskih odnosa jedara kranijalnih nerava i njihovog topografsko anatomskog puta. Pseudo Gradenigov trijas (V. XII) . ovo visi nepomi~no.tromboza krvnih sudova a. XI. Foix . dolazi do nastajanja kombinovanih povreda ili 1. krvavljenja. vazduh ide na nos.tumor prodire kroz foramen lacerum i ledira V i VI `ivac i dovodi do: neuralgija trigeminusa i konvergentnog strabizma) 2. lokalna o{te}enja mo`danog stabla .poreme}aji gutanja . `vakanje.homolateralna oduzetost mekog nepca i larinksa sa kontralateralnom hemiplegijom i hemianestezijom). degenerativni procesi u jedrima `ivaca.potpuna oftalmoplegija. pri poku{aju kretanja nepca. farinksa i jezika i usled toga do: . generalizovana oboljenja nervnog sistema .bulbarna i bulbopontina oboljenja KLINI^KA SLIKA Dolazi do poreme}aja motiliteta nepca. tumori (primarni i sekundarni). b. ono se povla~i na zdravu stranu i prati ga uvula. IX.

istostrana paraliza mekog nepca. m. u vidu napada toni~nih spazama KLINI^KA SLIKA vodi do paralize mi{i}a farinksa (tumor. preporu~uju se izvesne ve`be nepca). SCM i m.Palijativne mere stiskanjem nosnica za vreme akta gutanja. delimi~an gubitak ose}aja ukusa (IX).Kauzalna . • • Organsko . Klini~ki: smetnje gutanja.gloso-velo-faringo-laringealna hemiplegija i paraliza inervacije n. Spazmi farinksa i nepca Pored paraliti~nih poreme}aja farinksa i nepca vi|amo i pojave nehoti~nih gr~eva muskulature ove regije . Spazmi mogu biti po karakteru toni~ni i kloni~ni. besnilo. TERAPIJA . X i XI . SCM i m.spazmi. te{ko}e pri gutanju . 7. larinksa. promuklost zbog nepokretnosti jedne glasnice.IX. Tapia (X. kao i kontralateralna hemipareza). Schmidt (X.istostrana paraliza mekog nepca. Hughlings Jackson (X. Garcin (unilateralna paraliza svih kranijalnih nerava I-XII) 11.Sicard (sindrom zadnjeg dela jugularnog foramena i posteriornog kondilarnog foramena . Uz simptome prednjeg foramena jugulare postoji i paraliza muskulature jezika na strani lezije.5. XI i XII . trapeziusa. XI i XII + Sy) 10. X. Obi~no ovi poreme}aji ne tra`e poseban (pri paralizi nepca koja ~ini smetnje pri gutanju bolesnik se mo`e pomo}i izolovan tretman.hipersalivacija i podra`aj na ka{alj (X). uz anesteziju farinksa i larinksa. paraliza m. a jezik pri pla`enju skre}e na bolesnu stranu). Potrebno je stalno aspiriranje pljuva~ke iz orofarinksa radi spre~avanja smetnji i komplikacija od strane disajnih puteva.IX. XII) DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA Lokalna fiksacija nepca zapaljive ili o`iljne prirode.tetanus. XI .histeri~ne reakcije i neuroze.velofaringolaringealna hemiplegija i paraliza m. U slu~ajevima te{kih smetnji pri gutanju neophodno je kroz nos uvesti sondu za ishranu.IX. a po obimu lokalizovani i op{ti. smanjen senzibilitet farinksa i larinksa (X) uvula pomerena ka zdravoj strani. XII . XI. promuklost i poreme}aj ukusa. accessoriusa. 8. lues) i Poreklo spazama farinksa i nepca mo`e biti: Organski spazmi 108 . trapeziusa (XI). 6. paraliza i atrofija jezika sa iste strane). Vernet (sindrom prednjeg dela jugularnog foramena . trapeziusa. Kada se bolesnici oporave od osnovne bolesti i paralize pokazuju pobolj{anje. Collet . 9. Villaret (sindrom posteroparotidnog prostora . spasti~ne diplegije u prvoj iritativnoj fazi oboljenja koje doFunkcionalno . X. farinksa i larinksa uz anesteziju farinksa i larinksa. SCM.

neki autori nazivaju - {umom. Klini~ki se obi~no manifestuju kao "globus hystericus".keratinizacija sluzoko`e usne {upljine i `drela Kloni~ne ritmi~ne gr~eve farinksa. ** * NEDOSTATAK VITAMINA A . usled toga naglo propadaju. naj~e{}e mekog nepca. koji su ranije do`ivljavali usled prodora hrane u larinks. Suvo}a i pe~enje! NEDOSTATAK VITAMINA B . NEDOSTATAK VITAMINA C .Gingivitis i lividan otok sa tendencijom krvavljenja. ~esto dolazi do aerofagije i gastri~nih smetnji. jezik crven. encefalitis). bolne i ispucale posebno na uglovima usana. kod sredove~nih `ena poput ose}aja stranog tela u `drelu u visini tiroidne hrskavice larinksa. mestimi~no deepitelizovan i bolan. a u farinksu zahvataju pojedine grupe mi{i}a.Usnice crvene. Kloni~ni spazmi zahvataju obi~no meko nepce. lues. ispucao. Ritmi~ni pokreti mekog nepca mogu biti polagani. koji se. postoji opasnost od bronhopulmonalnih komplikacija. vi|a kod nekih afekcija CNS-a (tumor. ali su poznati slu~ajevi koji su imali frekvenciju i preko 100 trzaja u minuti. pacijent "nistagmusom nepca". Zbog jakog spazma mogu}a je i dispneja. iako nepoznatog uzroka. Ovi pokreti su pra}eni karakteristi~nim TERAPIJA Otkriti osnovno oboljenje. Funkcionalni spazmi Oni se javljaju u vidu toni~nih gr~eva farinksa u napadima.hemeralopija i xerophtalmia . ** * OBOLJENJA PLJUVA^NIH @LEZDA 109 .Toni~ni gr~evi onemogu}avaju gutanje po{to zahvataju faringealnu muskulaturu. se neurotizuje. Pregled je ote`an zbog pojave spazma. Kod organskih spazama farinksa. sedativa i psihoterapija kod funkcionalnih smetnji. bolesnici odbijaju hranu pla{e}i se ugu{enja ili spazmoti~nog ka{lja. Nystagmus palati mollis Gutanje hrane je ote`ano.

C. trombocitopenija. vitamin A. MIKULITZ Karakteri{e se: Simetri~no uve}anje lakrimalnih i salivarnih `lezda.). ~ija • scintigrafija: obolele pljuva~ne `lezde ne koncentri{u radioaktivni izotop. hipoplazija. SIALOLITHIASIS To je formiranje kalcifikovanih konkremenata u izvodnim kanalima i parenhimu velikih a retko u malim pljuva~nim `lezdama. cisti~na pro{irenja i destruktivne promene.hroni~ni poliartritis . {to je na skeneru. Histolo{ki nalaz: limfocitna infiltracija `lezde. Johan von Mikulitz (1892). 110 . Oskudna simptomatologija i benigni hroni~ni tok u `ena. Kasnije i drugi simptomi kserostomija i suvo}a o~iju. kao kod hladnog ~vora. Hirurgija. Tek. Etiolo{ki faktori koji poma`u njihovom formiranju su: . Sni`eni celokupni prote- ini. akcesorna pljuva~na `lezda. povremeni pad funkcije tiroideje. za dijagnozu je potrebno bar dva! Smanjena sekrecija lakrimalnih i salivarnih `lezda.stagnacija salive (kod neurohumoralnih stanja) .pharyngitis sicca . M. Thc 99 m je te`ina u direktnoj vezi sa stepenom kserostomije. Henrik Sjögren (1933.metaboli~ki mehanizmi koji omogu}avaju precipitaciju salivarnih soli u matriks u prisustvu infekcije Naj~e{}e su u submandibularnoj `lezdi. Gougerot (1925. • laboratorija: anemija.83%.rhinitis sicca . B. 7%. klini~ke slike i kompleksa simptoma. predstavljeno kao zona smanjene ili jedva vidljive radioaktivnosti. shvata oboljenje kao manifestaciju sistemskih promena. i otkriva od simptoma su{enje nosa i larinksa.reumatoidni artritis * * trijas potpunog Sy Sjögren. bez sistemskog autoimunog oboljenja .smanjenje lakrimalne funkcije. zatim parotidnoj. • sijalografija: mikro(makro)sijaloektazije. D. H. su{enje o~iju i keratokonjunktivitis sicca u `ena * .) objavljuje obja{njenja svog istra`ivanja i zaklju~ke: . eozinofilija.laryngitis sicca .suvo}a usta . antimalari~ni lekovi. leukopenija.URO\ENE ANOMALIJE agenezija.xerostomia. intermitentni otoci parotidnih `lezda * . usled fiziolo{kih i anatomskih podobnosti. kortikosteroidi. TH: hormoni. pertechnetat.sicca complex Dijagnoza: • anamneza. Rauch . • ekstirpacija i histologija: u salivarnim i lakrimalnim `lezdama nalazi se limfocitna proliferacija koja zamenjuje glandularno tkivo. 10%. a najre|e u sublingvalnoj.sistemske promene . odnosno scintigramu.prisutan organski i drugi matriks u koji se talo`e soli . hiperplazija sublingvalnih `lezda.

sa otklanjanjem `lezde u celini. U `lezdi su okruglasti. odnosno stenoze. ekstirpacijom `lezde ili pak plastikom kapsule. Sialolitektomija kada je kalkulus u izvodnom kanalu. ako poti~u od prese~enog Stenonovog kanala. ekstra i intraglandularno. Dijagnoza: anamneza i klini~ka slika. koji odgovaraju dovodnim kanalima. Mehanizam nastanka je slede}i: posle povrede dolazi do opstrukcije ekskrecijskih kanala. U jednoj `lezdi mogu postojati i vi{e kalkulusa. mogu se ekscizijom i direktnom anastomozom krajeva re{iti. CISTE PLJUVA^NIH @LEZDA . TH: hirur{ko.piogene infekcije sa apscediranjem i spontanim pra`njenjem preko lica) i . Sekret se nakuplja i nastaje retenciona cista. sa bistrim ili mutnim sadr`ajem. povr{ina hrapava sa malim izdancima. 111 .Klini~ka slika zavisi od polo`aja kalkulusa. dovodi do retencione ciste. inflamatornog edema i deskvamacije epitela sa fibrinom. Ukoliko je opstrukcija potpunija. SUBLINGVALNA CISTA .ste~ene (traumatsko odvajanje delova parenhima od izvodnog kanala u kome dolazi do retencije sekreta. pa se ponove na novi nadra`aj.traumatske (jatrogene i druge povrede) TH: hirur{ka.RANULA (izgled nalik na transparentni `ablji trbuh) To je retenciona cista sublingvalne pljuva~ne `lezde ili submukoznih akcesornih pljuva~nih `lezda poda usne duplje. palpacija.Nhunovim `lezdama.simptomatske (posledica oboljenja . boje }ilibara ili slame. re|e zgusnutim sekretom. nastaju salivarne kolike i otok `lezda je izrazit. ve}i dovode do nepotpune ili potpuna opstrukcija. Intraglandularni zahtevaju kompletnu ekstirpaciju `lezde. o{tre ivice karioznih zuba koji maceri{u sluzoko`u usta. Rekonstrukcija kanala re`njevima sluznice sa obraza. Simptomi su: mali prolaze asimptomatski pa mogu i da ispadnu na papili. glatke povr{ine i odgovaraju intraduktalnoj konfiguraciji. mogu biti bilateralni. Neposredno pre i za vreme jela. koji se razvla~i u nitima. veli~ine do 1 cm. On se mo`e formirati u salivarnim kanalima. Oblika su cilindra. opstrukcija ili obliteracija usled traume ili infekcije. Ona nastaje usled mikrotraume (o{tre ivice zuba za vreme izmene denticije u male dece. TH: je u akutnoj fazi antibiotska i simptomatska. U `lezdama jezika su u Blandin .kongenitalne (udru`ene sa sa drugim anomalijama) . kolike i otok `lezde su ve}i i izra`eniji. Posle 2-3 ~asa popuste. RTG submandibularne `lezde i nagrizni snimak toka Whartonovog kanala. SALIVARNE FISTULE One mogu biti: . pokretanjem se uklje{te na mestima prevoja ili na izlaznom otvoru papile. Ciste malih submukoznih pljuva~nih `lezda su ~e{}e i nalaze se u sluznici prelaza rumenog dela prema sluznici unutra{nje povr{ine donje usne.kongenitalne i . posebno predeo izvodnih kanala sublingvalne pljuva~ne `lezde odraslih) + blaga infekcija. Pokrivene su istanjenom sluznicom. Duktogene fistule.

nediferentovani karcinom i mukoepidermoidni karcinom visokog stepena maligniteta. Samo + grani~ni preparati/limfni nodusi . Povr{ne su izme|u korpusa mandibule i korena jezika. GRUPA 1 n. tako da ova ima epitelni pokriva~. gust. Postoji i ekstravazacijska cista. .Cisti~na tvorevina koja nastaje dilatacijom kanala i spajanjem pojedinih acinusa. incidenca recidiva. stadijum bolesti. VII (perineuralna invazija.stepen maligniteta (biolo{ka agresivnost).mukoznim sadr`ajem. u submandibularni ili submentalni prostor.postoperativno zra~enje 112 . zamu}en. GRUPA 2 Eksploracija limfnih ~vorova oko parotide. 2. a u hroni~no nastalih . 7. 3. radioterapijska i hemioterapijska senzitivnost.smetnja u elevaciji jezika pri jelu i govoru. kroz muskulaturu poda usne duplje. kost (nemogu}nost radikalne resekcije). Kod akutno nastalih sekret je bistar. 6. Dakle. meka tkiva. one se prezentuju kao tumor vrata. adenokarcinom.visoki stepen maligniteta (adenocisti~ni karcinom. kada pri traumi dolazi do prodiranja sekreta u okolno tkivo. enukleacija. mukoepidermodini karcinom niskog stepena maligniteta) . Ranula je ispunjena sekretom . PRINCIPI TERAPIJE MALIGNIH SALIVARNIH TUMORA Na osnovu histolo{kog tipa i klini~kog stadijuma. a iznad milohioidnog mi{i}a. Obi~no su sa jedne strane. a sakus se formira od fibroznog tkiva. a delimi~no prelaze na suprotnu stranu. 4. bol (gora prognoza od asimptomatskih). VII T1 i T2 niskog stepena maligniteta. Smetnje su minimalne . Ciste koje prodiru u dubinu. Salivarne ciste poda usta mogu biti: povr{ne ili duboke. paraliza n. su duboke ranule. regionalne i udaljene metastaze ~e{}e). histologija . maligni miksni tumor) 5. * ** FAKTORI KOJI UTI^U NA PRE@IVLJAVANJE KOD PAROTIDNIH TUMORA 1. Incidenca lokalnih i udaljenih metastaza.niski stepen maligniteta (karcinom acinusnih }elija. Parotida: povr{na (parcijalna = povr{ni re`anj)/totalna parotidektomija sa ~uvanjem Sublingvalna: Resekcija submandibularnog trougla. intraoralna marsupijalizacija. 8. tako da je formirana dilataciona cista oblo`ena kuboidnim epitelom.starih. lokalizacija (bolja prognoza parotisa) i lokalna pro{irenost: ko`a. TH: hirur{ka. boje }ilabara. sivo beli~aste boje. planocelularni karcinom. ekstirpacija ciste sa sublingvalnom ili akcesornom pljuva~nom `lezdom i ekstraoralna ekstirpacija duboko polo`enih cista.

VII i imidijentnom rekonstrukcijom. c) GLOSSITIS PHLEGMONOSA .T1 i T2 visokog stepena maligniteta. Postoji: . Postoperativno zra~enje. Sublingvalna: Radikalna disekcija vrata sa `rtvovanjem n.CRNI DLAKAVI JEZIK) Oboljenje nastaje posle lokalne upotrebe antibiotika i oksidiraju}ih antiseptika i upore|uje se sa keratozom farinksa. koji se pogor{ava pri gutanju ili govoru i na poja~anu salivaciju. ubod) ili {irenjem infekcije iz okoline (pljuva~na `lezda). T3N0. sa imidijentnom rekonstrukcijom. recidivni tumori. Filiformne papile rastu i gusto se raspore|uju po povr{ini jezika u vidu ostrva. mi{i}a. Ako narastu u ve}oj koli~ini dodiruju zadnji zid farinksa i izazivaju povra}anje. Resekcijom vrata samo za za N+. Sublingvalna: {iroka ekscizija submandibularnog trougla sa ~uvanjem nerva dok nije zahva}en. uve}an jezik glatke sluznice sa otiscima zuba. Resekcijom vrata samo za za N+.ote~en. Parotida: radikalna parotidektomija sa `rtvovanjem n. TH: "Pranje jezika" rastvorom NaHCO3 ili H2O2. a ako dodiruju meko ili tvrdo nepce stvaraju parastezije u `drelu grebanje ili golicanje. Postoperativno zra~enje. Resekcijom vrata samo za za N+. XII T4 - GRUPA 3 GRUPA 4 Parotida: Radikalna parotidektomija sa resekcijom ko`e. Na mestu povrede dolazi do plitkog ulkusa.ekstrakcija zuba i blago ispiranje antisepti~nim sredstvima. usled prodora infekcije u dublje slojeve 113 . mandibule. TH: Uklanjanje uzroka . Izdu`ene papile obojene su sme|e ili crno.ABSCESSUS LINGUAE To je flegmonozno nespecifi~no zapaljenje veziva i mi{i}a jezika usled povrede (ujed. `rtvovanje n. OBOLJENJA JEZIKA 1. pri jelu ujedom jezika ili u besvesnom stanju. mastoidnog vrha. nikotina ili lekova. Povreda nastaje usled karioznih zuba. usled dejstva bakterija. lingualisa i n. Parotida: totalna parotidektomija. Sublingvalna: Najradikalniji zahvat za bolest. NESPECIFI^NA ZAPALJENJA JEZIKA a) LINGUA NIGRA (BLACK HAIRY TONGUE . VII.N+. b) GLOSSITIS SUPERFICIALIS To je lokalno zapaljenje jezika usled povrede. Postoperativno zra~enje. ravnih edematoznih ivica dno prekriveno fibrinom i sa reaktivnim zapaljenjem okoline. Postoperativno zra~enje. Bolesnik se `ali na bol u jeziku.

sijaloreja (usled zapaljenjskih promena na `anog gutanja) .primarna i .bol u jeziku koji se pogor{ava govorom ograni~eno) .to je retko oboljenje.primarni .cervikalna adenopatija . Kasnije je cela povr{ina jezika glatke i sjajne ru`i~aste boje.sekundarna Primarna tuberkuloza jezika . ali i hematogeno. a ako do|e do afekcije lokalizovan je na vrhu jezika . pa pro|u nedijagnostikovane. IX dolazi do atrofije jezika. evakuacija gnoja. usled degenerativnih promena u podru~ju n. analgetika. Na jeziku nalazimo ulkus koji je neravnih ivica. SPECIFI^NA ZAPALJENJA JEZIKA a) TUBERCULOSIS LINGUAE Tuberkuloza jezika mo`e biti: .tercijarni Primarni lues jezika. 2. Dolazi do bola i disfagi~nih tegoba.tipi~na slika ulcusa duruma sa submentalnom adenopatijom. PLUMMER . Ove promene pokazuju tendenciju brzog ozdravljenja. ima male ovalne povr{ine glatke sluznice svetlo crvene boje.. Na gornjoj strani i na spoljnjim ivicama. PETERSON-BROWN-KELLY Kao po~etni simptom perniciozne anemije (manjak B12).ote`ano gutanje i govor usled otoka jezika TH: antibiotici.WILSON = SY. a krater je pokriven nekroti~nim masama. Sekundarna tuberkuloza jezika je ~e{}a i javlja se u vidu ulcerozne ili infiltrativne jednostrane forme (hladni apsces) u te{kih ftizi~ara u fazi kaheksije. Dolazi do jakih bolova u jeziku i pe~enja jezika. ili pak idu pod klini~kom slikom hroni~nog submandibularnog limfadenitisa. Ovde infekcija nastaje preko ispljuvka ili gnojem okolnih `ari{ta.sekundarni . te~na i d) GLOSSITIS HUNTERI SY. ~ije je dno pokriveno izra`enim papilama. TH: Tuberkulostatici b) LUES JEZIKA Lues jezika mo`e biti: . 114 . koje se javlja u obliku ulcerozne forme. TH: vitamin B12. u slu~aju apscesa incizija i ka{asta ishrana ili gutanjem (sa pokretanjem koje je pljuva~nim `lezdama i posledica otei T. sedativi. Dolazi do pojave tuberkuloznih infiltrata koji egzulceriraju ili stvaranja apscesa u dubini i kasnije pra`njenja sa razmek{anjem i kazeoznim masama. je redak.

LIPOM. mo`e da se govori o karcinomu prednje dve tre}ine i karcinomu baze jezika. TUMORI JEZIKA 1. Osnovni simptomi su: 115 . Tercijarni lues se karakteri{e gumoznim infiltratima i to: povr{nim. TH: konzervativna i hirur{ka (veliki).bar do 7. dakle oni sa kojima se bolesnik ra|a. ali su naj~e{}e na vrhu.plaques muqueses. Predisponiraju}i faktori za nastanak karcinoma su: leukoplakija. Uro|eni angiomi. koji ulceri{u i daju o`iljke na povr{ini jezika i duboki. MIOM. ima tendenciju spontanog gubljenja. Klini~ki. FIBROMA c. Klini~ki se manifestuju u vidu plavi~astih submukoznih izra{taja koji sporo rastu. a baze jezika na epiglotis i dalje). Naj~e{}i oblik je planocellularni karcinom. CAVE! (Ispitati scintigramom eventualno prisustvo aberantne. TUMOR MIKSTUS. PAPILLOMA b. DERMOIDNE CISTE 2. BENIGNI TUMORI JEZIKA a. Sve promene su bezbolne! TH: Antilueti~na. kongenitalni ili ste~eni. Ova vrsta tumora se mo`e javiti na jeziku u obliku malih angiomatoznih tumorskih formacija ili u obliku velikih kavernoznih tumora koji potpuno deformi{u izgled jezika. hroni~na iritacija i lueti~ne promene. KARCINOM JEZIKA To je maligni epitelni tumor koji se ~e{}e sre}e u mu{karaca. ali jedino funkcionalne tiroideje).Sekundarni lues se javlja u vidu enantema . koji obi~no o`iljno zarastaju i daju velike deformitete na jeziku . pa bez nu`de ne `uriti sa terapijom . godine. a retko bazocelularni karcinom. MALIGNI TUMORI JEZIKA a. koje su nekad slivene i daju sliku lingua geographica. Mogu biti prisutni na celoj povr{ini. d.lingua lobata syphilitica. podeli koja je zasnovana ne samo na karakteristikama razvoja oboljenja i terapijskim mogu}nostima ve} i na prognozi (Ca prednje dve tre}ine {iri se na dno usne duplje. HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA LINGUAE Mogu biti: angiektati~ni ili kavernozni. Ove promene su pra}ene sa egzantemom i difuznom limfadenopatijom.

Hemoptizije . koji se pogor{ava pri gutanju ili govoru. ulceracija neravnih infiltrisanih ivica sa nekroti~nim dnom koje krvari.Cervikalna adenopatija (submentalno. .Bol.Pojava infiltrata sa ulkusom na mestu leukoplakije. na bazi. 116 .Foetor ex ore. duboki limfni ~vorovi vrata) TH: hirur{ka. vegetativnog izra{taja sa {irokom bazom na jeziku .retko.. higijena.Hipersalivacija . . tvrd infiltrat. zra~enje i citostatici.Ograni~ena pokretljivost jezika usled infiltracije mi{i}a jezika ili okoline . b. SARKOM JEZIKA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->