P. 1
Energetsko certificiranje zgrada

Energetsko certificiranje zgrada

|Views: 56|Likes:
Published by Goran Goltes
Diplomskki rad
Diplomskki rad

More info:

Published by: Goran Goltes on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ........... 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata .......................................................................................................................................................... 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ...................................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ....... 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje ... 18 3 ......

Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama.1. 4 . iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade.

metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4.2] Po definiciji. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. ENERGETSKI PREGLED [1. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade.2. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. Ministarstvo zaštite okoliša. 5 . opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti.

osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2]. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera .analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije .završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade. 2. 6 .analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . grijanje.energetsko. te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima.analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju. hlađenje.Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1. ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici. S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: .završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: . koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat.

toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. . praonica i dr.analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). ventilacije. uređaji i ostala trošila. u skladu s HRN EN 13790. .2. . .kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije.analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. . financiranje troškova za energiju.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade.). prema stvarnim klimatskim podacima. te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test). . Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava.izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. grijanja.analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. . Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: . rasvjeta.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja. odgovorne osobe.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.analizu sustava regulacije i upravljanja. .u sustavima klimatizacije.obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima.1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. . . kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu. 7 . . sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. . mogu se provoditi potrebna mjerenja: . hlađenja. . mjerenje toplinskog otpora.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.

tCO2).2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice.poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. .poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere.poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava.analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije.[2]: . . . troškovi projektiranja.poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. .koliki su investicijski troškovi.2. .održavanje.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn.koliki je period povrata investicije.poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. uređaji i ostala trošila. .poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. . .specifikaciju opreme i radova. vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene).poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. troškovi montaže i demontaže.mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . .troškovi puštanja u pogon. .poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno). . . kWh. .mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . 8 . . Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: . .

3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede.2. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. za svaku opisanu mjeru potrebno je. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. 9 . smanjenju toplinskih gubitaka (npr. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. procjenu investicije. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. na način prikladan pojedinoj mjeri. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. grijanje. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. i sl). U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. troškove eksploatacije i održavanja i sl. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. eventualne utjecaje na druge podsustave. Kod mjera na području potrošnje električne energije. ali mogu imati bitne financijske uštede. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. primjerice. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. treba osim ušteda same vode. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. kWh/m 2 prostora). Također. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl.

000 8.720.000 5.kotlovi).Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.500. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr. S druge strane. stambene i nestambene zgrade).000 160.000 2.30 120. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.90 3 Zamjena prozora 2.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.000 60.000 0.000 500. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.000 15.000 50.000 2. 10 .30 170.60 500.000 670.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.

broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe.4. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5. etažno. 1. 4.3.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. centralno.4.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3.2.3. ulica. 3. 2. 2. 2. 1.3. kućni broj.6. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika. prisilna bez povrata topline. kako je prikazano u tablici 2.5.4.4. 3. Također. PODACI O ZGRADI 2. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade.5.2. 4. centralno. 4. 4. etažno. način grijanja zgrade (lokalno. stavka 2. 2.5.2. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke.nd. KLIMATSKI PODACI 3.1. prisilna s povratom topline) 11 .2. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama. 4. 1. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4.1. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno.2.1. PECZ.OPĆI PODACI O ZGRADI 1. 3. Q“H.1.3. 1.

godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 5. 5. 5. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 .3. 5. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7.5.11. 5.2. 4.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)). specifično. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5.10. 5. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. 5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. 5.4. 5. 5. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC. QW.6.4. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)).9.8.8. 6.1.7.12. ukupno.7. QH.

uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .obrazovne zgrade 13 . kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije. zamjeni ili nadogradnji . tehničke sustave zgrade pri ugradnji.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada .: .višestambene zgrade . Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama .obiteljske kuće različitih načina gradnje .nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća.3.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada .poslovne zgrade . zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada . Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: . dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom. građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju. Novelacija Direktive 2002/91/EC.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. kao npr. Za potrebe izračuna. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu. koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva.

14 .ostale vrste zgrada koje troše energiju. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: .energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada . odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.energetskog pregleda zgrade .hoteli i restorani .bolnice . ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade . razlikuje se i postupak energetskog certificiranja. odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade. S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade. Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: .izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije. 3. energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti.integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.sportski objekti ..zgrade veleprodaje i maloprodaje .energetski pregledi zgrada .

vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. izdavanje i važenje. ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. tablica 3. energetske razrede zgrada.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. iznajmljuju ili daju na leasing. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. od A+ razreda s najmanjom.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . 15 . Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. za zgrade javne namjene. Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. sadržaj i izgled energetskog certifikata. prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . energetsko certificiranje novih zgrada. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju.određivanja energetskog razreda zgrade i .

nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda.postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji . proizvodne hale.privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta . iznajmljuju ili daju na leasing. koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .radionice. u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade . 16 .jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda .zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C.postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe . industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese .

Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Druga stranica sadrži klimatske podatke. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 .Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .3.

Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. provođenja energetskih pregleda zgrade. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. 19 . stručnog nadzora građenja. strojarske ili elektrotehničke struke. građevinske. održavanja.4. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. te uspješno završen Program osposobljavanja.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. strojarske ili elektrotehničke struke. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. 4. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva.

s centralnom pripremom potrošne tople vode.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode .stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. rashladna postrojenja.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. 20 . sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . hlađenja.Ovlaštenje se izdaje za: .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: . ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. centralnim rashladnim sustavima.

Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati.Brodarki institut d. Vukovarska 58) . instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. Ulica grada Vukovara 271) .2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb. Berislavićeva 6) . stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. 4. Lučića 5) . Dr. Ruđera Boškovića bb) 21 .Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.o. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb.Fakultet elektrotehnike.o.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod.) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. Mile Budaka 1) . te periodičkog stručnog usavršavanja. sastoji se od Modula 1 i Modula 2. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . Kačićeva 26) . veleučilišta.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb. Savska cesta 163) .U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke..

fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .Priprema podataka. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .Sustavi grijanja .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Osnove energetike i fizike zgrade . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.Tehnička regulativa .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .Izrada izvješća.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .

Izrada izvješća. Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . 23 . zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda.sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Promjena građevno-tehničke regulative .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava.Tehnička regulativa . elektrotehnički dio tehničkog sustava. hlađenja i ventilacije .Stručno usavršavanje. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.Izvješća o energetskom certificiranju . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Sustavi grijanja. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade .Priprema podataka.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba . odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom .osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda.5. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. Također. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. može se zaključiti da energetsko certificiranje. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. odnosno energetski certifikat. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. godine. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. 24 .

sc. doc.sc. Suĉić. V. Ž.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.sc. Kristian Lenić. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada.dr. [5] [6] http://www. Vlasta Zanki.aspx?id=8413. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). prof.dr. lipanj 2009. doc.sc. mr. MZOPUG. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Srećko Švaić.sc. Soldo. [3] mr.dr. doc. Urednici: prof.sc. Dović. V. Zagreb travanj 2011.sc.sc. dr.sc. travanj 2011.hr/default. D.mzopu.sc.dr. prof.dr. Hrs Borković. Zagreb 2008. 7. Vlasta Zanki. Vladimir Soldo. Priručnik za energetske savjenike. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled.mzopu.htm. Energetski institut Hrvoje Požar.dr. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj.sc. 18/06/2010) [7] http://www. prof.dr. Branimir Pavković. Dražen Lončar.sc. LITERATURA [1] Prof. dr. Zanki. FER. dr. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada. Bukarica.sc. dr.sc.sc.dr.sc. Igor Balen.sc.dr. B. Švaić. Mladen Andrassy. V.6. B. prof. Željka Hrs Borković. 2010. [4] mr. (Official Journal L 153. S. Ivanka Boras.dr. Damir Dović.sc. prof. dr. Sučić.sc. travanj 2011.sc. Boris Sučić. mr. 25 . Urednica: dr. Branimir Pavković.

Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. 26 . Osim prema starosti zgrade. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. Samim time. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. Modul 1 i Modul 2. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. energetski pregled. također je različit.7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->