Pisac : Taha Husein Kratki sadržaj / Fabulalektire: Ovaj roman je zapravo autobiografija samog pisca.

Govori otome da je jedan dječak živio u jednom malom selu. Od malena su ga učili dauči Kur'an kao svetu knjigu muslimana i da uči egipatske ilahije. Dječak je bioveoma inteligentan iako je bio slijep od rođenja i sa čak 10 godina postao jehafiz što znači da je cijeli Kur'an znao napamet. Međutim, dječaka su počelezanimati neke druge stvari pa zaboravi par poglavlja iz te svete knjige. Jednoveče, bili su gosti u dječakovoj porodici. Otac, očekujudi da je dječak hafiz,mu reče da prouči jedno poglavlje. Međutim, dječak poče i nije mogao dalje.Znao je samo par prvih riječi. Tada otac dovede vjeroučitelja koji ga je učio ipitao ga zašto on ne zna Kur'an jer je mislio da je on hafiz. Predavač reče da je dječak bio vjerovatno stidljiv te nije mogao da uči. Otac reče vjeroučiteljuda ponovo krene učiti napamet Kur'an iznova. Međutim, vjeroučitelj dade tajzadatak jednom svom prijatelju dok bi on obavljao druge zadatke. Takodječak ponovo nauči Kur'an. Dječak je imao još 12 brade i sestara. Jednasestra je vremenom izgledala sve čudnija. Bježala je od prijatelja i stalnosjedila sama u došku. Majka nije imala vremena za nju te dijete ubrzo jeumrlo a niko nije znao razlog. Dječakov najstariji brat je pohađao medicinu.Gradom se raširi tuberkuloza. Jednom prilikom brat se vradao s akcijeliječenja tuberkuloze. Predveče, brat je počinjao izgledati sve čudnije. Vidjelose, smrtno je bolestan. Nije dočekao ni jutro a ved je preminuo. Porodica sesusrela sa 2 smrtna slučaja u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Dječakodraste i bilo je vrijeme da pođe izučavati nauke. Mislio je da bi bilo da sastarijim bratom ide na egipatski univerzitet, al-Azhar. Tako je i bilo. Dječak,sada ved mladid izučavao je nauke. Posebno je volio književnost i znao jedosta pjesama i zbirki pjesama napamet. Pohađao je još teologiju, dogmatikute ostale naučne discipline. Tako je kroz osam godina naučio dosta toga.Upoznao je dosta predavača i postao veoma pametan.Došao je raspust. To jenajviše volio. Počeše ga zvati šejhom. Mladidev otac dobio je posao u drugomgradu. Krenuli su vozom da se presele u drugi grad. Međutim, otac i majkaiznesoše prtljag i djecu te zaboraviše mladida. Kako je voz stajao samo jednuminutu u gradu u kojem su trebali stati slijepi mladid je otputovao na sljededustanicu. Dan kasnije je vraden u grad u koji je trebao da ide. Tamo je ubrzodobio pismo u kojem mu prijatelj iz al-Azhara govori da sto brze se prijavi naal-Azhar jer mu trebaju jos 2 godine mada je mladid mislio da mu trebaju još4 godine do diplome a on je ved htio odustati. Mladid nije siguran da li da sedalje školuje i ne zna da li da ostane s porodicom ili putuje na daljnješkolovanje. Roman se završava pasusom:"Prema tome, trebalo je da obnovikontakt sa alAzharom kontakt koji je bio sasvim prekinuo, da studira na 2univerziteta na al-Asharskom i na Egipatskom...Ostavimo sada mladida u tomsukobu starog i novog. Ali, ko zna-možda demo mu se vratiti!