BOJITE LI SE OTROVA?

Franjo Plavšić

1

Izdavač Hrvatski zavod za toksikologiju Martićeva 1c, Zagreb Autor Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Glavni urednik Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Recenzent Prof. Dr. sci. Oskar Špringer Likovna oprema naslovnice i dijela ilustracija Nikola Plečaš (Nik Titanik) Mreža www.hzt.hr

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 713108 ISBN 978-953-55855-0-3 BOJITE LI SE OTROVA: priručnik/<autor Franjo Plavšić> glavni i odgovorni urednik Franjo Plavšić Zagreb: Hrvatski zavod za toksikologiju, 2009. Prvo izdanje

2

PREDGOVOR
Na mojim predavanjima iz toksikologije nastojim uvijek pobuditi pozornost slušača pričama iz mog dugogodišnjeg iskustva, je inače je slušačima dosadno. Priče čovjek ne može uključiti u udžbenike, jer njima tamo nije mjesto, a višekratno su me moji studenti ili drugi polaznici predavanja molili da te priče negdje objavim. Neke od njih sam objavio na web stranici moje ustanove, ali nju posjećuju rijetko gosti (godišnje oko 20.000 posjeta), pa moja mudrovanja imaju malog odjeka u javnosti. Zbog toga sam odlučio barem osobama zainteresiranima za toksikologiju prikazati područje pričama iz osobnog iskustva ili ponekad iz iskustva drugih toksikologa. Tako je nastala ova publikacija, koja nije temelj za nikakvu službenu edukaciju. U priči ću slijediti tijek mojih predavanja iz toksikologije, ali je ona namijenjena građanima. Ima još jedan razlog zbog kojeg sam priredio ove priče. Želim da javnost razmišlja na umjeren način ili realistički kakve nam opasnosti danas prijete od kemikalija. Treba smanjiti broj ekstremista među građanima. Ekstremisti nisu brojni, ali su vrlo glasni. S jedne strane, javljaju se oni koji bagateliziraju sve opasnosti kemikalija nastojeći pokazati da je naš svijet najbolji od svih mogućih i da opasne kemikalije zapravo ne predstavljaju nikakvu opasnost čovječanstvu i okolišu. Druga skupina ekstremista je još glasnija. Oni se svega boje i protiv bilo kakvog su napretka čovječanstva. Najradije bi se vratili u pećine i tamo živjeli u slobodnoj prirodi, što bi im vjerojatno dosadilo nakon 3 dana. Jedni i drugi su nerazumni i nerealni, a njihov utjecaj na građane može biti izrazito loš. Jednom sam u novinama napao bračni par farmaceuta, koji se bore protiv svih mogućih aditiva u hrani prikazujući ih užasno opasnima i nagovarajući ljude da odbace sve osim prirodno uzgojene hrane. Pokazao sam da pišu gluposti i izrazito me stid što je dama bila moj student i položila ispit iz toksikologije. Odgovor u Vjesniku je bio žestok i dičio se naslovom o meni kao srednjevjekovnom toksikologu. Ja se nisam zbog toga osjetio pogođen, jer srednji vijek je imao genijalnih ljudi poput npr. Paracelzusa na čiju definiciju o otrovima nemam ni jednu primjedbu. Mladi bračni par nije shvaćao temeljne pojmove iz toksikologije i ja sam jedno vrijeme mislio ovaj uradak nazvati «Sjećanja srednjevjekovnog toksikologa», ali sam odustao od toga da ne bi tim neznalicama podigao ugled. Ako ovi moji tekstovi i malo pomognu nekim građanima u shvaćanju stvarne opasnosti od kemikalija biti ću zadovoljan, ali nemam iluzija da ću promijeniti način razmišljanja. Uvijek je bila važna intelektualna elita, a ja se upravo njoj obraćam s velikom nadom. Na budale se ne treba osvrtati, jer njih je bilo i biti će ih.

3

1. O OPASNIM KEMIKALIJAMA ONO OPĆE
OPĆI POJMOVI
O granama i ograncima toksikologije uključujući brojne definicije može se pogledati posebne knjige uključujući udžbenike Hrvatskog zavoda za toksikologiju, a naglaske ovdje želim dati na životna iskustva. Činjenica je da sve može biti opasno za ljudsko zdravlje, pa čak i one kemikalije koje izgledaju sasvim bezopasne ili čak neophodne za život. Pokušajte popiti deset litara vode u kratkom roku i ja vam tvrdim da nećete dobro proći. Tijekom 2007. godine bio je objavljen članak po svim mogućim sredstvima javnog priopćavanja o mladoj dami, koja je umrla zbog toga što je popila na nekom takmičenju previše vode osvojivši prvo mjesto. Kod nje je došlo do dehidracije stanica i umrla je u svom djevojačkom stanu. Ja se uvijek pozivam na slučaj ubojstva iz nehata dvoje pacijenata u jednoj našoj bolnici kad su im zabunom dali infuzije 21%-tnog natrijevog klorida umjesto fiziološke otopine. Zbog operacije ehinokoka našla se ta kobna otopina u ormariću s drugim infuzijskim otopinama, a sestra koja je trebala dati fiziološku otopinu pacijentima nije dobro čitala naljepnice i tako se dogodila tragedija. Sve može biti otrov u određenim okolnostima pa i masna hrana ljudima s povišenim trigliceridima kao na slici ispod, ali mi naravno ne gledamo iznimne okolnosti nego život i temeljem toga razvrstavamo tvari prema opasnostima.

Opasne kemikalije izazivaju štetne učinke u nekom organizmu. Mi više ne stavljamo čovjeka u središte pozornosti i važno nam je kad neka kemikalija izaziva štetne učinke npr. kod glista ili šumskog bilja. Problem je prvenstveno u tome kako prepoznati što je to štetni učinak, a što možda koristan. Ni tu nismo uvijek sigurni. Uzmimo npr. učinak snižavanja krvnog tlaka u ljudi. Onaj tko ima visok tlak treba nekakav lijek za njegovo snižavanje i taj lijek njemu koristi dajući dobar i poželjan učinak. Neka netko s normalnim ili niskim tlakom uzme zabunom lijek za snižavanje krvnog tlaka neće se poslije toga u najboljem slučaju dobro osjećati, a možda bude morao tražiti pomoć liječnika. Mislim da primjera imamo napretek i nema ih smisla više navoditi. Naravno da imamo kemikalije koje će kod svakog čovjeka izazivati štetne učinke i samo će se razlikovati prema dozi u kojoj će kod različitih osoba biti štetne. O njima će biti više riječi u tekstu koji slijedi.

4

Onako općenito govoreći možemo štetne učinke podijeliti u prolazne i neprolazne. Prolazni su oni koji će proći sami od sebe ili uz pomoć liječnika, a oni neprolazni naprosto nam ostaju kao šteta za cijeli život. Iz toga bi se moglo zaključiti da su prolazni učinci nebitni i da na njih ne treba obraćati pozornost. To se može uzeti zdravo pod gotovo ako se radi o štetnim učincima proizašlim iz naših grešaka u životu, kao npr. akutnog pijanstva. Napijemo se u društvu i onda barem dva do tri dana osjećamo posljedice svoje gluposti, ali sve one probavne poteškoće i teške glavobolje prođu za koji dan, a mi ih se sjećamo tek kao neugodnog iskustva svog glupog ponašanja. Problem je kad se takvi učinci javljaju na radnom mjestu zbog brojnih razloga kao što su npr. oni genetske naravi. Sjećam se osobe koja je radila s jednim aromatskim nitro spojem i stalno je patila od teških glavobolja i vrtoglavica. Razlog je bio u genetski naslijeđenom nedostatku u radu jednog enzima pod nazivom methemoglobin-reduktaza. Naime, različiti anorganski nitrati ili nitriti te brojni organski spojevi sa nitro ili nitrozo skupinom prevode naš hemoglobin u methemoglobin, koji nije u stanju prenositi kisik do stanica i zbog toga se javljaju simptomi kao u našeg građanina. Ta osoba naprosto nije smjela raditi s nitroso ili nitro spojevima, jer je imala stalno visoke koncentracije methemoglobina i teško je patila na poslu. Ljudi su međusobno različiti i često različito osjetljivi na djelovanje kemikalija. Ono što se u slučaju lijekova zovu nuspojave kod kemikalija se naziva rijedak štetni učinak. Javlja se samo kod rijetkih osoba zbog različitih razloga i može predstavljati težak problem za pojedinca. Jedan od primjera je prijapizam kao nuspojava ili rijedak štetni učinak, koji se javlja kod nekih muškaraca. Radi se o pojavi da je u takvih osoba spolni ud stalno ukrućen baš poput slučaja antičkog kralja Prijapa, koji je imao taj učinak zbog bolesti krvožilnog sustava. Tipičan primjer u kojem znatan broj muškaraca doživi prijapizam je nakon ugriza crne udovice. Nakon ugriza tog zanimljivog ženskog pauka, koji poslije spolnog odnosa pojede svog partnera, javljaju se različiti neugodni simptomi. Glavni je naravno bol oko mjesta ugriza, a karakterističan je laktrodektizam ili lice ukočeno u bolnom osmijehu. Kod većine muškaraca ostaje ukočen i spolni ud kroz period do 2 dana, ali to ne donosi nikakvo dobro ni ugriženom ni njegovom spolnom partneru, jer siromah trpi teške bolove zbog ugriza crne udovice i ni malo mu nije stalo do seksa. Inače treba reći da znanstvenici zadnjih godina puno rade na izolaciji tvari koja ima ovako snažan afrodizijački učinak i možda uskoro budemo imali zamjenu za slavnu Viagru. Stvari nisu ni malo jednostavne kad govorimo o tzv. opasnim kemikalijama. Možda je od svega najvažnije da mi nismo sigurni u opasna svojstva kemikalija. Činjenica je da se podaci o toksikološkim svojstvima kemikalija saznaju u dobro kontroliranim pokusima na životinjama, a one se ipak razlikuju od ljudi na brojne načine. U prošlosti su se pokusi najčešće obavljali na glodavcima poput miša, štakora, kunića, zamorca i sličnih životinja. Istina, bilo je iskustava i s otrovnošću kemikalija na ljudskom modelu. Nažalost, brojni zločinci poput slavne Katarine Medići i Hitlerovih sljedbenika obavljali su pokuse na ljudima, a danas koristimo često slučajeve otrovanja ljudi da nešto iz njih naučimo. Obavljaju se i epidemiološka istraživanja štetnih učinaka kemikalija na zdravlje radnika, npr. kako može utjecati neki herbicid na zdravlje poljoprivrednih radnika nakon više godina

5

izloženosti. Međutim, još uvijek su pokusi na životinjama izvor naših podataka unatoč otporu društava za zaštitu životinja. Pogledajmo na slikama najčešće životinje na kojima se danas uz vrlo strogi državni nadzor obavljaju toksikološka istraživanja.

Laboratorijski miš

Štakor

Minijaturna svinja (mini pig) Pase beagle uzgojen za pokuse Najpouzdaniji rezultati dana se postižu na mini svinjama i psima biglima, koji uopće nisu uzgajani kao kućni ljubimci (unatoč tome što prekrasno izgledaju) nego kao pokusne životinje. Ne znamo kako će se u budućnosti stvari odvijati, ali danas se zbog ljubitelja životinja postavljaju brojne prepreke pred izvođenje pokusa na životinjama. Zbog toga je EZ komisija uvela brojna ograničenja izvođenja pokusa na životinjama s osnovnom postavkom da one ne smiju patiti u takvim pokusima i da se pokusi smiju obavljati samo u slučajevima kad je dokazano da su oni neizbježni. Nisu dopušteni nikakvi nepotrebni pokusi na životinjama. EZ je uvela vrlo učinkovit sustav praćenja pokusa na životinjama. Ne mogu se za istu kemikaliju na dva mjesta obavljati pokusi na životinjama. Onaj koji se prvi javi kao izvođač takvih odvratnih pokusa jedini ima dopuštenje za njihovo izvođenje pod nadzorom određenih tijela EZ, a svi ostali nemaju na to pravo. Mogu kasnije uz financijsku nadoknadu

6

tražiti na korištenje rezultate pokusa ovlaštenog izvoditelja pokusa kako bi mogli svoje proizvode staviti na tržište, ali životinje moraju ostaviti na miru. Naravno da se pokusi na životinjama ne dopuštaju niti u slučaju kad se rezultati mogu priskrbiti na drugi način. Tako je već davno zabranjeno ispitivati nagrizajuće djelovanje na koži ili očima životinja, jer postoje drugi činitelji na temelju kojih se može unaprijed zaključiti da tvar ima nagrizajuće djelovanje. Tako se temeljem fizikalno-kemijskog svojstva kiselosti (pH niži od 2) ili lužnatosti (pH viši od 11) automatski zaključuje da kemikalija ima nagrizajuće djelovanje i zabranjeno je to dodatno dokazivati pokusima na životinjama. Danas se pokušava naći fizikalno-kemijske metode, koje će zamijeniti pokuse ispitivanja nadražljivih svojstava kemikalija, kako bi se smanjio broj takvih pokusa na životinjama. EZ jako potiče pronalaženje tzv. alternativnih metoda utvrđivanja opasnih svojstava kemikalija. Veliko pouzdanje imaju u računalne modele utvrđivanja opasnih svojstava na temelju strukture neke kemikalije, pokuse na kulturama stanica ili na bakterijama, itd. Sve u svrhu zaštite pokusnih životinja. Pri tome moram upozoriti na određenu nedosljednost zaštitara životinja. Većina zabrana se zapravo odnosi na toplokrvne sisavce, a o ostalim životnim vrstama se ne vodi jednaka briga. Nitko nema ništa protiv ispitivanja ekotoksičnost na vodenbuhi ili npr. na kamenicama, a i to su živa bića. Očito smo još uvijek na počecima brige za pokusne životinje i možda će tek slijedeće generacije pravednije gledati na cijelu problematiku. Još nešto općenito o učincima kemikalija na ljudski organizam. Svatko od nas je jedinka za sebe i drugačiji je od ostalih ljudi. Neka kemikalija će različito djelovati na različite ljude. Svatko od nas ima vjerojatno životno iskustvo djelovanja alkohola na različite osobe. Kad društvo sjedi zajedno za stolom i pije vino ili pivo, alkohol će bitno različito djelovati na pojedince. Nakon iste količine ispijenog alkohola neki će biti veseli, drugi će postati izrazito dosadni, treći će ometati društvo svojim ponašanjem, a neki će naprosto biti pospani. Svatko će na svoj način reagirati na alkohol. Tako je i sa svim drugim kemikalijama. Naša osjetljivost na njih je različita od čovjeka do čovjeka i na to treba uvijek misliti. Stvar ne završava na tome. Svatko od nas je različito osjetljiv na kemikalije u različito doba dana, mjeseca ili godine. Radi se o tome što je čovjek ipak dio prirode i na njegov organizam djeluju brojni činitelji poput mjesečeve gravitacija (70% ljudske mase se sastoji iz vode), izmjene svjetlosti i tmine, temperaturnih promjena, magnetskih polja i drugih prirodnih sila. Najviše je izražen tzv. cirkadnevni biološki ritam dug približno 24 h, ali ni drugi biološki ritmovi nisu za zanemariti. Tako je npr. kod muškaraca izražen godišnji ritam testosterona (važni muški spolni hormon), koji je najviši u jesen i najniži u proljeće, iako bi mnogi pomislili drugačije. Zato su se u starim vremenima svadbe odigravale u jesen. Kod cirkadnevnog ritma treba naglasiti da se ljudi dijele na noćne i dnevne tipove. Dnevni tipovi su naučili danju raditi i noću spavati, a cijeli se organizam tome podređuje. Metabolizam je kod čovjeka drugačiji danju nego noću, a također je različita sposobnost obavljanja poslova. Samo kao primjer dajem podatke o pH mokraće tijekom dana kod dnevnog tipa. Njemu je ujutro mokraća blago lužnata s pH oko 9, a u večernjim satima je blago kisela s pH oko 5. Te promjene pH (kiselost/lužnatost) imaju između ostalog velikog utjecaja na izlučivanje slabih kiselina ili baza mokraćom. Primjer je tako često korišteni lijek acetil-salicilna kiselina (Andol ili Aspirin). Ona će se u jutarnjim i prijepodnevnim satima kod dnevnog tipa izlučivati iz organizma značajno brže nego u večernjim satima. To znači da će njezine koncentracije po noći biti kod takve osobe više i time će joj djelovanje biti bolje nego danju. Oduvijek se zna da nije dobro remetiti biološke ritmove, jer to vodi slabljenu našeg organizma. Onaj tko je dnevni tip loše će raditi noću. Neki kažu da se zbog toga nesreće događaju učestalo češće noću nego danju. Pogled na problem remećenja bioloških ritmova «jet lag» posebno se iskazao zadnjih desetljeća vezano uz duge letove avionom u prekomorske krajeve. Nakon leta preko Atlantika u Ameriku ili preko Azije do Japana dovodi ljude u neugodne situacije potpunog poremećaja ritma spavanja i budnog stanja. Radi se o poremećenom dnevnom ritmu

7

prašina) na radnom mjestu. Zapravo se ona kroz tjedan ili duže nakuplja u organizmu i njezine koncentracije slijede krivulju sličnu onoj iznad teksta. Ne bi trebali zanemariti utjecaj drugih ritmova. On se tako 8 . Uzmimo kao primjer poznati insekticid DDT. Oni koji rade s kemikalijama izloženi su ulasku kemikalije u organizam uglavnom za vrijeme boravka na radnom mjestu. koje su danas potpuno zabranjene za korištenje. Mudri ljudi ne bi trebali zanemariti ovaj činitelj. posebno kad je čovjekov okoliš onečišćen opasnim tvarima. kako u Europi tako i Hrvatskoj. pare. pogledajmo zbog jednostavnosti što znači izloženost na radnom mjestu. Kod nekih kemikalija koje se rado nakupljaju u organizmu porast koncentracija je daleko značajniji nego je na gornjoj slici. a na donjem dijelu slike promjene koncentracija iste kemikalije u krvi izložene osobe. što ovisi o svojstvima kemikalije i organizmu u koji se ona unosi. sezonskog (npr. a dok su izvan radnog mjesta trebala bi njihova izloženost biti smanjena. Nije to baš uvijek tako. POP (Postojani Organski Polutanti) kemikalije. pogotovo kad profesionalno rade s kemikalijama. godine. jesen/zima) ili godišnjeg.kad se posebno mijenja osjetljivost na djelovanje kemikalija uključujući lijekove. Nakupljanje može biti veće ili manje. koji je zabranjen na našem području još davne 1968. Potpuno je jasno da opasna kemikalija ne nestaje potpuno iz organizma nakon što je prestalo izlaganje njezinom ulasku iz okoliša. poput onog mjesečnog. aerosoli. Međutim. U takvu skupinu pripadaju npr. Neka je na gornjem dijelu slike prikazan tijek koncentracija neke kemikalije u zraku (plinovi.

a ovdje dajemo primjer cijanida. To je jedan od brojnih razloga zbog kojih moramo biti izrazito oprezni s izlaganjem kemikalijama. jer to što sad malo o većini od njih znamo ne znači da sutra nećemo saznati neke strašne činjenice. pa o dozama treba nešto reći. Najbolje je to pokazati slikama. a taj 9 . amidgalini iz raznih koštica poput kajsija metabolizmom u organizmu daju cijanide.dobro skladišti u mastima ljudi i biljaka te se praktički ne metabolizira. Drugi važan pojam na krivuljama doza/učinak jest nagib rastuće krivulje.2x 2x 60 40 20 1y 2y 3y 4y Doza Doza Gornja slika prikazuje kako raste učinak neke kemikalije povećanjem njezine doze. vidi se da postoje niske doze uz koje se ne javlja naš učinak. Sveukupno do sada negdje oko 30 njih. ali nikad nitko nije stradao zbog strasti za kolačima s gorkim bademima. cijanovodik. Naprijed rečene činjenice valja uvijek imati na umu i ne plašiti se bilo koje kemikalije dok se unosi u dozi koja nije učinkovita za naš organizam. Kao prvo. Pri tome treba obratiti pozornost na cijelu sliku. Krivulja s lijeve strane slike raste jako brzo i dovoljno nam je povećati dozu tek 20% iznad one uz koju se javlja prvi učinak da se dosegne maksimalni učinak. 100 80 100 80 Uèinak % 60 40 20 Uèinak % 1x 1. pa možemo biti posve bezbrižni kad smo izloženi takvim dozama. Tako npr. Cijanidi su izrazito snažni otrovi bez obzira u kojem obliku dolazili (npr. kako god mi dozu povećavali ili smanjivali u onom području gdje nema njezina djelovanja (doze niže od x na lijevoj odnosno y na desnoj strani slike). Naravno da je ova druga krivulja prihvatljivija od lijeve. soli poput kalijeva cijanida ili tzv. Kad govorimo o otrovnosti ili nekoj drugoj opasnosti kemikalija logično je da njihove učinke povezujemo s unesenom dozom. Mi ih u ovom ili onom obliku stalno unosimo u organizam (npr. a ne osjećamo pri tom nikakve poteškoće. pušenjem. pa ga u našim mastima još uvijek možemo naći u koncentracijama istog reda veličine kao te davne 1968. Zaista su postale veliki problem i nitko ne zna kroz koliko će se generacija one još uvijek nalaziti u našim organizmima te koje štetne učinke mogu izazivati. Desna krivulja ima puno blaži rast i kod nje se tek tri puta višom dozom od one vezane s prvim učincima javlja maksimalni učinak. a ima ih mnogo na listama zabrana. Postoji još nešto što treba naglasiti. Primjera djelovanja kemikalija je izrazito mnogo. cijanogene tvari). uživanjem u gorkim bademima ili uzimanjem nekih lijekova poput natrijevog nitroprusida). Znači da nam je jedina prava šansa za preživljavanje izbjegavanje unosa bilo koje kemikalije u organizam. Bojimo se takvih kemikalija. godine. a to je činjenica da je maksimalni učinak 100% i iznad toga se može doza dizati koliko god se može zamisliti. I kod najopasnijeg otrova postoji područje doza kod kojih on nije djelotvoran.

poljoprivrednom zemljištu. Ne treba se uzrujavati kad se npr. Naravno da se krivulje sa slike iznad ovog teksta odnose na neki promatrani učinak. a živi organizmi reagiraju tek kad njegove koncentracije porastu iznad neke razine. Koja je to razina i što nam propisima određene koncentracije u nekom mediju zapravo znače? To je izrazito važno pitanje povezano s tekstom od naprijed o krivuljama doza/učinak. U praksi svakodnevno viđamo strah ili čak paniku na licima ljudi kad saznaju da je npr.zrak. jer olova je u tlu bilo i biti će ga dok postoji ova planeta. Odmah se postavlja pitanje što će se nama dogoditi ako jedemo takvo kiselo zelje jednom ili više puta.. Treba znati da naš okoliš sadrži silno mnogo opasnih kemikalija i sadržavao ga je od kad je svijeta. koncentracija nitrata prešla MDK u kiselom zelju nekog našeg ili stranog proizvođača. različitim vrstama hrane. Misli se naravno na MDK (Maksimalno Dopuštene Koncentracije) za različite medije poput zraka u radnom prostoru. U pravilu se najčešće gleda krivulja smrtnosti na određenom životinjskom modelu.se učinak više ne može pojačavati. Ljudi nerijetko ne razumiju što zapravo znači MDK i zato ovdje treba ipak dati neka objašnjenja. itd. vodi za piće. koji izazivaju veće ili manje štete za organizam. a ne na druge učinke. kao što je pokazano na slici ispod ovog teksta o učincima plutonija kod dugotajnog unošenja u organizam pokusnih životinja. može biti učinak nadraživanja sluznica dišnih putova ili karcinogenost. Postoje doze uz koje je vjerojatnost pojave karcinoma izrazito niska ili gotovo da nema mogućnosti stradavanja životinje koja je primala takve male doze. voda. hrana). zraka u okolišu. nađe da neka voda za piće sadrži olovo u niskim neučinkovitim koncentracijama. Na to treba uvijek misliti. Odmah na početku treba vrlo snažno naglasiti da takvo kiselo zelje s koncentracijama nitrata iznad propisanog MDK nije zdravstveno ispravno i 10 . One su naprosto u njima prirodno prisutne i nema skoro nikakve mogućnosti da će kod niskih doza doći do štetnih učinaka. Radi se o eksperimentalnim podacima na većem broju pokusnih životinja iz kojih se može vidjeti sve ono što je bilo izlagano u prethodnom tekstu. ali za praksu su važniji drugi učinci. a da one nisu i neće u niskim koncentracijama predstavljati nikakvu opasnost za nas ili druga bića iz našeg okoliša. jer različite opasne kemikalije se unose u organizam iz okoliša preko različitih medija (npr. Tako to npr. itd.

Za ovaj izračun nam je najvažnija najviša doza koja učinak ne izaziva (NOAEL. Ako koncentracija klora prijeđe 0. ali po propisima se rijetko kad dopušta kratkotrajno premašivanje MDK s koncentracijama klora na radnom mjestu. Faktor sigurnosti će dakle ovisiti o brojnim činiteljima. U praksi se pokazalo da se kod većine ljudi javlja nadraživanje sluznica očiju i dišnih putova kad su mu koncentracije u zraku 15 ppm (part per milion ili dio na milijun). na psu beaglu). Međutim. jer propise se mora poštivati i takvo kiselo zelje nije za ljudsku ili životinjsku ishranu.mora ga se povući iz prometa. jer je most građen s određenim faktorom sigurnosti i ne smije se srušiti niti pod znatno većim teretom. Nama je važna što veća sigurnost da se štetni učinak zaista neće pojaviti i zato se NOAEL dijeli s faktorom sigurnosti da bi se dobilo ADI (Acceptable Dayli Intake ili prihvatljivi dnevni unos). Ja to uspoređujem s propisima u prometu koji se tiču maksimalno dopuštene težine vozila pri prelasku mosta s ograničenom nosivosti. Dakle. 20 t. ali na drugom (npr. To je ujedno i MDK za klor. a prvenstveno o vrsti štetnog učinka te o modelu na kojem je rezultat za NOAEL dobiven. a ovdje će biti prikazan cijeli put prilično pojednostavljeno.5 ppm. ali ostaje ključno pitanje što će se dogoditi ljudima koji su u njemu uživali. Koncentracija od 10 ppm se može uzeti kao NOAEL. čovjek) možda hoće. prilično smo sigurni da se kod takve doze na modelu ispitivanja neće opaziti štetni učinci (npr. za većinu opasnih tvari nije ovako 11 . Not Observed Adverse Effect Level ili samo NOEL).5 ppm radniku se ne smije ništa dogoditi. Naravno da se neće ništa dogoditi ako se vozač uputi na most s ukupnom težinom vozila i tereta npr. O tome uopće nema smisla raspravljati. Jednostavan primjer za razumijevanje je klor. Kod utvrđivanja MDK mora se obaviti brojna istraživanja. koji se koristi na stotine mjesta prvenstveno za dezinfekciju vode i mnogi radnici dolaze s njim u kontakt. jer ljudi mogu boraviti dugo u atmosferi s takvim koncentracijama. U tom slučaju kad je radnik izložen kloru samo na radnom mjestu dijeli se NOAEL s 20 te se dobije ADI od 0. Ako se zaustavite ispred mosta s maksimalno dopuštenom težinom vozila 5 t onda se težim teretom most ne smije prelaziti. Kreće se opet od krivulje doza/učinak za izabranu vrstu učinka.

jednostavno izračunati MDK, jer ih se unosi na mnogo načina u organizam. Tako npr. nitrate i nitrite u različitim oblicima čovjek unosi kontinuirano. Zrak u okolišu je često onečišćen nitroznim plinovima, koje građani udišu. Obzirom na to da se za uzgoj biljaka koriste mineralna gnojiva na bazi nitrata onda ih se unosi prehranom različitim biljnim proizvodima te vodom često onečišćenom nitratima i nitritima. Mogli bi davati i druge primjere unosa ovakvih tvari, kao npr. nitrite u suhomesnatim proizvodima gdje se dodaju kao konzervansi. Tu je potrebno za svaki od medija izračunati MDK prema vrlo složenim istraživanjima. Najbolje će to biti objašnjeno na arsenu, čiji su spojevi otrovi ili vrlo jaki otrovi te su uz to kancerogeni i mutageni. Nažalost, arsen je prisutan u našem tlu i vodama, pogotovo u Istočnoj Slavoniji, gdje su mu nekad koncentracije u zdencima izrazito visoke. Isto tako ga se može naći u različitim prehrambenim artiklima, a pogotovo su mu visoke koncentracije u škampima. Radi povećanja sigurnosti ljudskog zdravlja stalno se snižava MDK za arsen u vodi za piće. Do prije nekoliko godina MDK je iznosila 50 μg/l arsena u vodi, ali je tada smanjena na 10 μg/l. Sve je to učinjeno zbog karcinogenosti i drugih teških štetnih učinaka arsena. Nije bilo nikakvih pokazatelja da bi cijeloživotno uzimanje vode s koncentracijama arsena od 50 μg/l moglo izazvati štetne učinke, ali je ipak radi razloga sigurnosti MDK snižen. Kod škampa se nitko ne uzrujava zbog koncentracija arsena u njihovu mesu i one su višestruko veće nego u dobroj vodi za piće. To je zato što ljudi vodu piju svakodnevno, a škampe jedu prilično rijetko čak i u Dalmaciji. Onda je ukupni unos arsena u vodi s koncentracijama od oko 10 μg/l kroz godinu dana uz pretpostavku da čovjek pije dnevno oko 1 l te tekućine približno 3,5 mg. Puno ili malo? Ako pojedete 5 kg škampa s koncentracijama 400 μg/l uz pretpostavku da je samo polovica od toga meso konzumirali ste godišnje oko 1 mg arsena. Računica je jasna! Naravno da su istraživanja tzv. dnevne košarice unosa pojedinih namirnica znatno složenija i jako skupa, ali se sve skupa svodi na prosječni unos građanina neke države. Možemo na kraju reći vrlo jasno da MDK predstavlja činitelj sigurnosti a ne rizika. Kad koncentracije neke tvari premaše MDK ništa se nikome neće dogoditi, ali u tom času se već smanjuje sigurnost i barem blago povećavaju rizici. Zbog toga ne treba paničariti u takvim slučajevima, ali treba vrlo tvrdo stajati na stanovištu da se MDK ne smije preći osim u posebnim slučajevima. Zakonodavac zna u svim zemljama da su prekoračenja MDK moguća zbog razloga tehnološkog procesa i da ih koji puta nije lako izbjeći. Jednostavan primjer opet s klorom. Na slici pokraj teksta je prikazana klorna stanica s bocama ukapljenog klora spojenima na klorinator. U času kad se boca isprazni zatvara se ventil na njoj i cijev se od nje odspoji. Ona mala količina klora iz cijevi će izaći van u zrak klorne stanice i naglo će porasti koncentracije klora u zraku. Teško je izbjeći takav slijed događaja. Naravno da će radnik obaviti provjetravanje prostorije, ali u jednom času će koncentracije klora u zraku preći MDK. Zakonodavac je to dopustio dajući novo ograničenje pod nazivom KDK (Kratkotrajno Dopuštena Koncentracija). Kod klora ona iznosi 1 ppm (1 dio klora na milijun dijelova zraka), ali takav događaj smije trajati maksimalno 15 min i ne smije se ponoviti u jednom radnom danu više od 4 puta, a razmak između incidenata smije biti minimalno 1 h. Smatra se da je to dovoljna garancija da se rizici za radnike neće

12

zbog toga povećati. Naravno da se KDK daje i za druge medije, poput npr. vode za piće ili za zrak u okolišu. Isto tako se pravila mijenjaju u izvanrednim okolnostima, kad nije moguće poštivati stroge propise o MDK. Ja sam za vrijeme rata bio zapovjednik Toksikološke službe GSS (Glavni Stožer Saniteta) i dobio sam među ostalim zadatak brinuti o opskrbi vodom naših postrojbi na bojišnici. Naravno da nitko nije spremao vodoopskrbne sustave za bojišnicu i tamo je u najvećem broju slučajeva voda bila zdravstveno neispravna za piće. U prvo vrijeme rata mi smo se morali pomiriti s tim da naši branitelji neće imati zdravstveno ispravnu vodu za piće i dopustili smo korištenje zdenaca, cisterni i drugih izvora sa zdravstveno neispravnom vodom za piće. Bilo je važno da imaju bilo kakvu vodu za piće i obavljanje osnovnih sanitarnih potreba. Naravno da smo obilazili bojišnicu i činili što smo mogli, posebno u nekoliko slučajeva otrovanja bakteriološki neispravnom vodom. Kasnije se stanje popravilo do prihvatljivih normi, ali u prvo vrijeme se nije moglo ustrajati na potpuno zdravstveno ispravnoj vodi. Tako će to biti i u budućnosti kod nesreća ili teških kriznih stanja. Smatra se da čovjek kroz kratak period može bez opasnosti koristiti zdravstveno neispravni zrak, vodu ili namirnice, kad naprosto nije moguće osigurati mu ono što propisi nalažu. S MDK treba uvijek biti oprezan i nastojati urediti uvjete na radnom mjestu tako da se koncentracije opasnih tvari kreću daleko ispod te granične vrijednosti. To diktiraju i nove uredbe i direktive EZ, pa je ključno pročišćavati zrak na radnom mjestu tako da nema ni potrebe mjeriti koncentracije opasne tvari u zraku. Iskustvo nam baš i nije blistavo budući su toksikolozi u prošlosti radili greške. Kad je prije pedesetak godina počelo korištenje vinilklorida za sintezu polivinil-klorida (PVC) svi su smatrali da je polazna sirovina posve neopasna. Kod nas u Kaštel Sućurcu je bila tvornica PVC tada pod imenom Jugovinil, a nitko nije znao ništa o stvarno opasnim svojstvima vinil-klorida. Smatralo se da je ta lako hlapljiva tekućina opasna jedino zbog svoje zapaljivosti i eksplozivnosti para u smjesi sa zrakom. MDK je iznosio 100 ppm, ali se nitko nije uzrujavao niti kad su koncentracije vjerojatno bile puno više. Radnicima se vinil-klorid jako sviđao, jer su ga mogli kod kuće koristiti npr. za čišćenje odjeće, a bilo je i težih prekršaja radne discipline zbog odnošenja kemikalije kući. Netko je shvatio kako se prilikom isparavanja vinil-klorida u posudi smanjuje temperatura zbog toga što je za rečeni proces potrebna energija. Najednom se pojavio recept za proizvodnju sladoleda. Jednostavno bi se pomiješalo vinil-klorid s mlijekom, jajima, šečerom i sokom od nekog voća poput jagoda te se intenzivno miješalo smjesu kuhačom. Vinil klorid bi se isparavao i hladio smjesu pretvarajući je u sladoled. Na kraju bi većina vinil-klorida isparila i moglo se lizati krasan domaći sladoled s ugodnim mirisom vinil-klorida. Dugo godina nakon početka proizvodnje PVC-a otkrilo se da je on karcinogen i mnogi radnici Jugovinila su oboljeli od karcinoma jetara. Nakon toga su svi postali pametni i MDK za vinilklorid u zraku je dramatično smanjen na 2 ppm. Bojimo se da u budućnosti ne bude sličnih iznenađenja.

VRSTE ŠTETNIH UČINAKA
Moglo bi se reći da ni toksikolozi nisu sigurni kako obaviti podjelu vrsta štetnih/korisnih učinaka kemikalija na žive organizme. Razlozi za to su brojni i možda nije loše krenuti od povijesti ili tradicije, kad je najvažnije mjesto u utvrđivanju opasnosti bila smrtnost ili smrtonosna (letalna) doza kod jednokratne izloženosti nekoj kemikaliji bez obzira što je zapravo bio uzrok smrti. Naravno da se i danas u obzir uzima taj način razvrstavanja, ali više nije jedini. Druga povijesna podjela je bila prema ciljanom organu neke kemikalije, pa smo imali nefrotoksične, neurotoksične, kardiotoksične, pneumotoksične i druge kemikalije. Ni taj način podjele se ne može isključiti. Naravno da se razvrstavalo kemikalije i prema mehanizmima djelovanja na staničnoj ili molekularnoj razini, što niti danas nije napušteno. Međutim, tijekom druge polovice 20. stoljeća pozornost se usmjerila na posebne štetne učinke 13

kemikalija, kakvi su npr. karcinogenost ili reproduktivni štetni učinci, pa se pomalo stvarala zbrka. Bez obzira što mislili pojedini toksikolozi, regulatorna toksikologija je uvela svoju podjelu, koju se naprosto od tada mora poštivati i na taj način će i ovdje biti iznošeni podaci. Prema direktivama EZ danas se podjela obavlja kako slijedi: Prema akutnoj otrovnosti: • vrlo otrovno T+ s R:26,27,28 • otrovno T s R:23, 24, 25 • štetno Xn s R:20, 21, 22 • Prema neletalnim neprolaznim štetnim učincima kod akutnog izlaganja • vrlo otrovno T+ s R:39/način izlaganja • otrovno T s R:39/način izlaganja • štetno Xn s R:68/način izlaganja • Prema teškim neletalnim učincima dugotrajnog izlaganja • otrovno T s R:48/način izlaganja • štetno Xn s R:48/način izlaganja • Prema nagrizajućim učincima • nagrizajuće C s R:35 • nagrizajuće C s R:34 • nadražujuće Xi s R:41 • nadražujuće Xi s R:36/37/38 • Prema učincima izazivanja preosjetljivosti • nadražujuće Xi s R:43 • štetno Xn s m R42 • štetno Xn s R42/43 Prema mutagenim učincima • Muta. kat. 1. ili muta. kat. 2 T, s R46 • Xn, Muta.kat.3 i R:40 Prema karcinogenim učincima • T, Karc. kat 1 ili karc. kat. 2 s R:45 ili R:49 • Xn, Karc. kat. 3 s R:40 Prema reproduktivnoj otrovnosti • T, Repro. kat. 1 ili repro. kat. 2 s R60 ili R61 • Xn, Repro. kat. 3 s R62 ili R:63 Prema štetnim učincima na okoliš • vrlo otrovno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:50/53 • otrovne za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:51/53 • štetno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi R:52/53

14

OPĆA ORGANSKA OTROVNOST
Značenje znakova opasnosti te oznaka upozorenja i obavijesti može se pogledati u privicima ove knjige, a mi ćemo se posvetiti svakoj od skupina opasnih tvari posebno. Pri tome će svi štetni učinci vezani uz akutnu i kroničnu otrovnost (neki kažu i organska otrovnost) biti svrstani u zajedničko razmatranje, jer je i postupak ispitivanja uvijek sličan. Najbolje se zapravo mogu ovi učinci kod svih načina unosa objasniti opisom tipičnog pokusa na životinjama. Za pokus se u pravilu uzima visoko srođeno leglo (sve bratići i sestrične) neke pokusne životinje i nakon pripremnog perioda prilagođavanja (npr. temperatura, vlažnost zraka, izmjena svijetla i tmine, ujednačena prehrana, itd.) životinje se podijele u skupine kojima će se davati različite doze određene kemikalije na određeni način (npr. gutanjem) te se formira kontrolna skupina. Prije početka pokusa životinje se moraju pregledati na opće zdravstveno stanje i pažljivo izvagati, a onda svaka životinja dobiva svoj karton za upisivanje podataka. Tijekom cijelog pokusa životinje se promatraju i pišu se u kartonima zabilješke, npr. o ponašanju, uzimanju hrane i vode te drugim mogućim pokazateljima djelovanja opasne kemikalije, koja se pak primjenjuje prema jasnom protokolu. Životinje koje očito pate moraju se eutanazirati i dati na razudbu kao i sve životinje koje uginu za vrijeme pokusa uz jasno bilježenje svega što je napravljeno. Na kraju pokusa sve životinje uključujući one iz kontrolne skupine se ubiju i podvrgnu detaljnoj razudbi. To uključuje pregled svih organa (makroskopski obzirom na izgled, težinu i druge činitelje), a nakon toga se obavljaju detaljne biokemijske, citološke, endokrinološke i druge analize, kako bi se mogla opaziti svaka promjena u organizmu izazvana primjenom kemikalija u pokusu. Temeljem rečenog donose se zaključci o posljedicama primjene kemikalije kao: • • • • • • • SMRT, PROLAZNI SPECIFIČNI ILI NESPECIFIČNI UČINCI (npr. depresija SŽS, methemoglobinemija, inhibicija acetil-kolinesteraze, itd.) OTROVNOST ZA POJEDINE ORGANE (npr. nefrotoksičnost, kardiotoksičnost, neurotoksičnost, itd.) NAGRIZAJUĆE DJELOVANJE (ne rade se pokusi na životinjama), NADRAŽIVANJE KOŽE I SLUZNICA, PREOSJETLJIVOST, DRUGI UČINCI.

Smrtnost je dakako prvo mjerilo na temelju kojeg se opasne kemikalije razvrstavaju, ali s praktičkog stanovišta važniji su dugotrajni učinci izlaganja. Zbog toga se njima posvećuje posebna pozornost, jer se mogu očekivati kod izlaganja ljudi na radnom mjestu ili čak u okolišu. Koji puta je teško obaviti razvrstavanje, kao npr. u konkretnom primjeru dolje: Rezultati ispitivanja akutne otrovnosti fungicida flukvikonazola način primjene vrsta spol LD50 (mg/kg) per os štakor m, ž 112 per os miš m 325 ž 180 dermalno štakor m 2679 ž 625 inhalacija štakor m, ž 0,754 mg/L

15

Ovi i drugi podaci u Hrvatskoj dolaze pred Povjerenstvo za opasne kemikalije (ranije za otrove) Ministarstva zdravstva i ono raspravlja kako tvar razvrstati. Gornji slučaj je izabran zbog razlika dobivenih u ispitivanju akutne otrovnosti na usta u dvije vrste pokusnih životinja. Prema pokusima na štakoru moglo bi se zaključiti da ova tvar spada u otrove i da dobiva znak opasnosti T te oznaku upozorenja R25, jer je granična koncentracija za otrove <200 mg/kg na usta. Rezultati ispitivanja na mišu pak u prosjeku za muške i ženske daju vrijednost >200 mg/kg i moglo bi se tvar razvrstati među štetne sa znakom Xn i oznakom upozorenja R22. Naravno, Povjerenstvo u pravilu primjenjuje strožija mjerila i ova tvar je razvrstana u otrove. U nekim slučajevima Povjerenstvo može bez obzira na vrijednosti LD50 zbog posebnih razloga biti vrlo strogo u razvrstavanju. Primjer je totalni herbicid parakvat, koji je prema tadašnjem službenom razvrstavanju bio otrov, koji je pravio teške probleme u praksi. Prije Domovinskog rata bilježena su relativno česta teška otrovanja seljaka s tom kemikalijom, a ishod je prečesto bio letalan zbog načina nakupljanja parakvata u plućima i njegovog mehanizma djelovanja. Donijeta je odluka o razvrstavanju među vrlo otrovne tvari sa znakom opasnosti T+ i odgovarajućim oznakama upozorenja. Na taj način je odmah stupila na snagu zabrana prodaje parakvata i njegovih pripravaka na malo u poljoapotekama. Nakon toga je prema mojem znanju zabilježeno samo jedno otrovanje tom tvari i to zbog toga što je poljoprivrednik prošvercao pripravak iz Republike Srpske. Možda još koja riječ u učincima nagrizanja i nadraživanja, koji se prema EZ posebno razvrstavaju, a toksikolozi su oduvijek smatrali kako se radi o otrovanju kad npr. netko popije čašu koncentrirane sumporne kiseline. Danas se na tom području uvode brojne ograde zbog zaštite životinja. Više se uopće ne smije ispitivati nagrizajuće djelovanje na životinjskom modelu, nego se na temelju pH pripravka utvrđuje hoće li dobiti oznaku nagrizajuće. Ako je pH niži od 2 ili viši od 11 automatski se dodjeljuje znak opasnosti C i oznaka upozorenja R35.

Nagrizajuće djelovanje

Nadražujuće djelovanje

Uništavanje svih slojeva kože i prodiranje kemikalije do tkiva označava se kao nagrizanje, a nadraživanje je slučaj kad dolazi samo do oštećenja gornjeg sloja kože mrtvih epitelnih stanica. Za nadražujuće djelovanje na koži, dišnim putovima ili sluznici očiju danas se još uvijek obavljaju pokusi na prikladnim životinjama, ali čini se da bi u budućnosti takvi pokusi mogli biti zabranjeni ili dopušteni uz velika ograničenja. To se posebno opaža u kozmetičkog industriji, gdje se postupno uvode zabrane istraživanja na životinjama, posebno u kontroli kvalitete pripravaka. Naravno da nagrizajuće djelovanje na kožu ili bilo koju sluznicu može dovesti do teških posljedica. Kad se radi o takvim plinovima može se uvijek očekivati smrt zbog edema pluća, ali nisu ni učinci nadraživanja bezazleni. Oni u pravilu vode u infekcije oštećenog tkiva te pojavu dermatoza i keratoza na koži ili teških oštećenja npr. oka ili pluća. Zbog toga im se posvećuje posebna pozornost. U ovu skupinu učinaka spadaju još

16

dva, tj. češće spominjano izazivanje preosjetljivosti (senzibilizirajuće djelovanje) ili neosjetljivosti (tolerancija). Na prvi pogled izazivanje preosjetljivosti predstavlja veći problem i češće se o njemu piše. Ne radi se o alergogenosti zbog sasvim drugačijih mehanizama djelovanja i ne smije se ta dva pojma brkati. Preosjetljivost je osobina organizma stečena dužim ili kraćim izlaganjem nekoj kemikaliji. Kemikalije kod kojih se događa preosjetljivost kože dobivaju znak opasnosti Xi i oznaku upozorenja R43, a u slučaju izazivanja preosjetljivosti dišnih putova takve tvari dobivaju znak opasnosti Xn i oznaku upozorenja R42. Kao dobar primjer navodim kožnu preosjetljivost na ione nikla. Istraživanja na samom kraju 20. stoljeća pokazala su kako je 10% europskih žena u većoj ili manjoj mjeri preosjetljivo na nikal, najčešće iz različitog nakita. Lijepi vrat na ovoj slici pokazuje preosjetljivost na ogrlicu izrađenu iz lošeg materijala s visokim sadržajem nikla. Komisija EZ je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća objavila jednu posebnu direktivu o maksimalno dopuštenom ispiranju nikla iz različitih nakita (mg/tjedan/cm2 kože), s sav nakit sa značajnijim ispiranjem od maksimalno dopuštenog morao se povući s tržišta. Početkom 21. stoljeća pojavili su se podaci o kovanici eura koja sadrži prevelike količine nikla i predstavlja opasnost posebno za blagajnice. Zašto je kod europskih žena došlo do povećane učestalosti preosjetljivosti na nikal nije sigurno, ali neki to povezuju s nehrđajućim posuđem, koje se koristi već nekoliko desetljeća u europskim državama. Krajem osamdesetih prošlog stoljeća jednom direktivom je točno propisano koliko se nikla smije isprati iz takvog posuđa u 3% octenu kiselinu i neispravno posuđe je tada povućeno s tržišta EZ. Naravno da su ga proizvođači tada stavili na tržište zemalja srednje Europe uključujući Hrvatsku. Danas se i u Hrvatskoj ispitivanje ispiranja nikla iz nehrđajućeg posuđa smatra obveznom analizom kod uvoza takvih predmeta u našu zemlju. Suprotan učinak od izazivanja preosjetljivosti jest javljanje neosjetljivosti (tolerancije) na neku kemikaliju. Javlja se također kod dugotrajne izloženosti, kad se naprosto gase alarmi tijela na izloženost. Ja sam osobno neosjetljiv na suzavac, vjerojatno zbog dugog iskustva s početkom još iz mojih prvih studentskih demonstracija početkom 1966. godine. Neosjetljivost je svakako zabrinjavajući učinak, jer se ne javlja signal izlaganja nadražujućoj kemikaliji i štete za žrtvu onda mogu biti u konačnici vrlo visoke.

MUTAGENOST I KARCINOGENOST
Većina ljudi misli da su mutagenost i karcinogenost pojmovi nastali u drugoj polovici 20. stoljeća, kad se uočila njihova povezanost s izlaganjem kemikalijama. Za mutagenost bi se to čak moglo i reći, jer se mehanizam te pojave shvatilo tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ali karcinogenost je davno poznata i znalo se već krajem 18. stoljeća da kemikalije mogu utjecati na pojavu raka. Čak je pojava opisana kod radnika, koji su obavljali poslove s katranom kamenog ugljena i obolijevali češće nego drugi građani od raka mokraćnog mjehura. U pravilu proces karcinogenosti počinje s mutacijom, tj. kemijskom promjenom strukture DNK molekule u nekoj ili nekim stanicama. Mutacija s kemikalijama događa se na taj način da se kemikalija veže na neku od osnovnih podjedinica DKN molekule, tj. na neki od nukleozida. 17

Veza se može ostvariti zbog toga što je kemikalija jako reaktivna poput npr. diazometana ili formaldehida ili zato što organizam svojim metabolizmom aktivira inače neaktivnu molekulu, poput npr. prevođenja benzena u epoksid. Onog časa kad se takva kemikalija veže na neki nukleozid DNK nastupila je mutacija, jer se DNK molekula toliko promijenila da više nije normalna niti je karakteristična za organizam u kojem se dogodila mutacija. Inače DNK molekula je genetsko nasljeđe i mora biti upravo takva kakva je naslijeđena, jer u suprotnom ne obavlja svoje brojne funkcije (npr. upravljanje sintezom proteina). Tim događajem stanica s pokvarenom DNK molekulom postaje stranac u organizmu, ako se greška ne popravi. Kao što se naprijed vidi, postoje tri skupine mutagenih kemikalija. Muta. kat. 1. su one kemikalije za koje je kod ljudi dokazano da mogu izazvati mutaciju i nose oznaku upozorenja R46. Gotovo da nema takvih kemikalija kod kojih je sigurno dokazano da mogu izazvati mutaciju u čovjeka, a obično se zaključuje posredno da imaju to svojstvo, kao npr. kod benzena koji je također karcinogen kategorije 1. Puno je više kemikalija za koje je dokazano da mogu izazvati mutaciju u pokusnih životinja i one se označavaju kao mutageni kategorije 2. Obzirom na činjenicu da mutacija ne vodi izravno karcinogenosti onda se takve kemikalije označavaju s oznakom upozorenja R40 i vjerojatno nikad neće dovesti do karcinoma. Konačno, postoje kemikalije kod kojih je dokazano samo u epruveti da bi mogle izazvati mutaciju i one se smatraju mutagenima skupine 3. Ako je mutagena skupine 2. mnogo onda je ovih trećih neizmjerno više i oni nose oznaku upozorenja R68. Mutacija općenito nije neprolazna. Ona se može ispraviti, jer organizam sadrži brojne mehanizme za popravljanje pogrešaka (npr. reparatorne enzime koji izrežu pokvareni nukleozid, a na njegovo mjesto dođe onaj ispravni). Živo biće može živjeti jako dugo s mutiranim DNK molekulama u nekim stanicama a da se ništa loše ne dogodi. Mutacija u apsolutnoj većini slučajeva ne vodi u karcinogenost i to treba dobro zapamtiti. Samo kao primjer može se reći da već izlaganje sunčevim zrakama može izazvati mutacije određenih DNK molekula u nekim stanicama kože, ali to ne znači da će svatko tko je izgorio na suncu oboljeti od melanoma. Samo mali broj nesretnika će dobiti taj zločudni tumor. Karcinogeneza je vrlo složen i dugotrajan proces, kad stanice s mutiranim DNK podivljaju i započnu svoj vlastiti razvoj, prvo kao benigni tumor i onda se diferenciraju u pravi karcinom. NEOPLASTIČNE PROMJENE RAZVOJ TUMORA KEMIJSKI KARCINOGEN METABOLIČKA AKTIVACIJA TEMELJNI KARCINOGEN DNK PROMJENJENI RECEPTOR EKSPRESIJA Dakle, proces počinje naprijed raspravljanom mutacijom. Onda zbog nekog vanjskog ili unutarnjeg činitelja (može biti i neka kemikalija) počne ekspresija. Stanica se počne dijeliti i nastaje benigni tumor. Čovjek s benignim tumorom može proživjeti dug vijek i umrijeti od starosti ili zbog neke nesreće ako ne dođe do diferencijacije tumora. Ta diferencijacija se opet događa utjecajem različitih nama često nepoznatih činitelja, kako će biti pokazano kasnije s primjerom. Onog časa kad dođe do diferencijacije može se reći da je proces karcinogeneze završio i da više nema povratka natrag. U procesu karcinogeneze bitno je nekoliko stvari: 18 TUMORSKA STANICA RAZVOJ DIFERENCIRANI TUMOR PROGRESIJA NEDIFERENCIRANI KARCINOM

Radi se o sporom i podmuklom procesu. Tumačenje je vrlo jednostavno. Na pojavu tumora utječe velik broj činitelja (vrsta. ali nije bila dovoljna za proces karcinogeneze u stanovnika.000 ili više manjih doza smatra se da bi se neminovno javio karcinom u mnogih građana. ali je pitanje kakve će on štete učiniti. a kroz to vrijeme stradalnik ne osjeća nikakve posljedice svog izlaganja kemikaliji. Nađeni su različiti poremećaji u ljudi iz Sevesa. Godine 1974. interakcije s egzogenim i endogenim činiteljima.800 stanovnika. Produkti iz reakcionog kotla su se istaložili u smjeru vjetra dijelom na naselje a dijelom na obližnja polja. Uz to što im je LD50 kod ljudi iznosio samo 50 μg/kg znalo se da su mutageni. itd. 19 . Smatra se da treba proći dvadesetak godina od početka izlaganja do pojave karcinoma. Naravno da su s nedostatkom estradiola povezane i brojne druge poteškoće. ali kad se počeo stvarati benigni tumor on se više ne može preobraziti u normalne stanice. koji se sintetizira u ženinom organizmu sve dok žena ne uđe u menopauzu. Mutacija se može popraviti. od onih tipičnih valunga do gubitka libida.) Već naprijed je rečeno da nema oporavka kad je jednom počeo proces karcinogeneze. Kao primjer neka posluži estradiol. Tada prestaje sinteza estradiola i mnoge žene imaju brojne poteškoće zbog toga. Zar u modernim vremenima ima išta lakše nego ženi dati estradiol kao lijek u ovom ili onom obliku? Nije problem dati ženi lijek. reproduktivno otrovni.• • • Biološki učinak kemikalija je trajan. Sasvim sigurno se ubrzava osteoporoza i na taj se način žena izlaže rizicima loma kostiju. ali su sve do danas ostali pod stalnom kontrolom. spol. došlo je do eksplozije kotla u tvornici za sintezu trikorfenola odmah pokraj naselja Seveso u Italiji sa nekih 1. genetske varijacije. način ulaska otrova u organizam.. a posebno reproduktivni. kod izlaganju azbestu kad se tumor može pojavit više od 30 godina nakon izlaganja. Treći problem je u tome što ne znamo koji činitelj može i hoće potaknuti proces karcinogeneze u njegovim različitim fazama. koje su uputile na akutno otrovanje organoklornim tvarima. Pametni su odmah shvatili da je moralo doći do kontaminacije polikloriranim dibenzo-dioksinima već tada poznatim kao strašim otrovima. jer estradiol može biti onaj okidač koji će potaknuti diferenciranje tumora dojke. itd. Što je izlaganje karcinogenoj kemikaliji duže to je rezultat sigurniji da će sve završiti s pravim karcinomom. dob. Da je ta doza bila podijeljena u 10. Kasnije su se raselili. Nastala je velika panika i svi su mještani iseljeni u posebne kampove te stavljeni na promatranje. koji može trajati i duže kao npr. To pokazuje razinu našeg neznanja na ovom i drugim područjima. Jedna visoka doza dioksina mogla je izazvati različite akutne i kronične učinke. koja je ostavila velikog traga u Europi. itd. kumulativan i odgođen Višekratno doziranje je u pravilu učinkovitije nego jednokratno u istoj ukupno primijenjenoj dozi. Da je višekratno izlaganje izrazito malim dozama opasnije nego jednokratno izlaganje nekoj visokoj dozi također je snažno vezano uz proces karcinogeneze. U prvi čas nitko nije shvaćao veličinu katastrofe dok nisu počele ugibati krave i dok djeca nisu dobila klorakne (sive male aknice koje ne prolaze godinama i često se inficiraju). karcinogeni. Ono što je također loše je činjenica da se karcinom pojavljuje dugo vremena nakon što je došlo do mutacija. Problem kumulativnosti se veže uz dužinu izlaganja. To je važan ženski spolni hormon. Međutim. Najbolji primjer rečenome su posljedice Seveso katastrofe. koju su primili kod navedene nesreće. Obično mudri liječnici šalju žene na onkologiju da ispitaju receptorski status dojke i ako je on nepovoljan neće preporučiti ženi uzimanje estradiola. nitko nije obolio od raka unatoč visokoj dozi dioksina.

HZT je vodio velike bitke s naftnim kompanijama i tek 2007. KARCINOGENI SKUPINE I. ali nigdje na benzinskim postajama nema upozorenja na njegove velike opasnosti. Nemojte paničariti kad netko kaže da radite s karcinogenom kemikalijom dok ne provjerite u koju skupinu opasnosti spada. ali ni za jednu od njih nije dokazano da može izazvati rak u čovjeka nego samo u nekih pokusnih životinja.1% benzena i da se oni ne smiju naći u maloprodaji. Tako npr. Stručnjaci dijele karcinogene u tri skupine. Nema nikakvog dokaza da bi takva kemikalija mogla izazvati rak u pokusnih životinja. tada mjesto prodaje mora biti jasno obilježeno svim znakovima opasnosti uključujući mrtvačku glavu s prekriženim kostima te oznakama upozorenja poput R45. Evo izvatka iz liste karcinogena te skupine. ali nije dobro što se kupci ne upozoravaju na opasnosti. Karcinogen kategorije 1. Tipičan predstavnik takvih tvari je benzen. jer nikad se ne zna hoće li se za neku od njih dokazati da je možda karcinogen skupine 1. Zadnjih desetak godina jest uvedena samoposluga i svaki kupac može koristiti rukavice za jednokratnu uporabu. Naš benzin još uvijek zna sadržavati do 6% benzena.Opet je važno reći da svaki karcinogen nije jednako opasan. kojeg EZ dopušta u benzinu za maloprodaju do 1%. Uobičajeno je 20 . Skupina 2. EZ smatra da su karcinogeni svi proizvodi koji sadrže više od 0. je onaj kod kojeg je sasvim sigurno dokazano da može izazvati rak u čovjeka. TVAR 4-aminobifenil i soli arsenov pentoksid arsenov trioksid benzen>0. a kamo li u čovjeka. karcinogena obuhvaća značajno više tvari. da može izazvati rak. ali ih ipak popisujemo i dajemo iz znak opasnosti Xn te oznaku upozorenja R40. koji je naš pratitelj u brojnim proizvodima. Konačno. Dobro je što je tako i trebamo se čuvati.1% benzidin i soli cinkov kromat diniklov trioksid kalijev kromat katrani kamenog ugljena klorodimetil eter klorometil eter kromov trioksid 2-naftilamin i soli naftni derivati koji sadrže benzen niklov monoksid niklov sulfid vinil klorid CAS BROJ 92-67-1 1303-28-2 1327-53-3 71-43-2 92-87-5 1314-06-3 107-30-2 542-88-1 1333-82-0 91-59-8 1213-99-1 16812-54-7 75-01-4 Kod tih tvari i njihovih derivata (npr. postoji golem broj kemikalija svrstanih u karcinogene skupine 3. Međutim. Svejedno smo oprezni prema njima i one nose također znak opasnosti T i oznaku upozorenja R45 ili R49. To je dobro prvenstveno zbog zaštite zdravlja radnika na benzinskim postajama. jednako kao što se ne upozoravaju stanovnici u blizini takvih benzinskih postaja. INA danas realno u svojim Sigurnosno-tehničkim listovima (STL) obavješćuje kupce o karcinogenosti svojeg benzina. Iznimka je benzen kao važan sastojak nafte i benzina. godine je uspio ishoditi da se u dokumentaciji takvih kemikalija piše prava istina o njihovim opasnostima. brojni naftni derivati) sigurno je dokazano da mogu izazvati rak u čovjeka. tj.

jer one koriste perkloretilen za čišćenje rublja. Danas se smatra kako se štetni učinci mogu javiti kod: -oplodnje. jer inspektori rade neopisive gluposti na terenu. REPRODUKTIVNO TOKSIČNI UČINCI Utjecaj opasnih kemikalija na reprodukciju počeo se izučavati detaljnije tek u drugoj polovici dvadesetog stoljeća iako su već ranije mudri ljudi govorili o tome da bi kemikalije mogle štetno djelovati na taj važni proces. Kod žena se mogu događati teški poremećaji menstrualnog ciklusa i zrenja jajne stanice. Velika pozornost je bila posvećena endokrinim poremećajima uzrokovanima kemikalijama. Zapravo ta oznaka je sasvim beznačajna i zbog nje se kemikalija svrstava u skupinu 3. Ta kemikalija je razvrstana u skupinu 3. a opet se ljudi boje. kao npr. a također mu se dodjeljuje oznaka upozorenja R68.da ljude na spomen o karcinogenosti uhvati strah. što sve vodi smanjenju plodnosti. pa se netko od inspektora sjetio kako prema čistionicama treba primijeniti posebne mjere prisile. ali čak i znanstvenici luduju. karcinogena i nosi oznaku R40. Danas je nezamisliva analiza DNK bez reagensa pod nazivom etidijumbromid. stoljeća tim se učincima daje sve veća važnost.1% kad joj možda ostaje svojstvo štetnosti ako se udiše ili proguta. u slučaju impotencije oplođivanje gotovo da nije moguće. gdje sam ja bio jedan od predstavnika Hrvatske. Međutim. Sjećam se jednog boravka u Otavi 1996. To se događa i onima koji bi trebali nadzirati korištenje kemikalija. Vremenom su se saznanja širila i na početku 21. Zbog loših propisa iz područja zaštite okoliša nije se mislilo na važnost razvrstavanja karcinogena u skupine i njihovi inspektori izjednačavaju sve takve kemikalije bez obzira u koju skupinu karcinogena spadale. mutagena. EZ i SAD bile su protiv proširivanja obveza proizvođača kemikalija na ispitivanje takvih učinaka kakvi su 21 . Nije trebalo dugo čekati da neka druga inspektorica proglasi diklormetan karcinogenom i zatraži posebne mjere u tvrtki koja ga koristi u malim količinama. Poduka je da treba razmisliti prije nego se govori o opasnostima neke kemikalije. Praktički ništa. netko je davno među znanstvenicima proširio vijest da je kemikalija karcinogena iako to ona nije. Da bi stvar bila smješnija. na sastanku UN o sigurnosti kemikalija. -na drugi način. Tako su u zadnje vrijeme počeli natjeravati kemijske čistionice na izradu interventnih planova. Treba reći da se ovim učincima nije pridavala važnost sve do pred sam kraj 20. Kod muškaraca je najčešći defekt u smanjenoj pokretljivosti sermatozoida. pa se ljudi boje s njom raditi. Moglo bi se reći da je to ludost. -potomaka jedne ili više generacija. Već godinama vodim bitku s nadležnim ministarstvom da se konačno propisi poprave. a posebno na to imaju utjecaja spojevi olova. Utjecaj na plodnost može se dogoditi na više načina. -razvoja ploda. Najteže podnošljivi su vjerojatno učinci na spolnost uz promjene potencije odnosno libida. U čistom stanju je to vrlo jaki otrov. koriste je u koncentracijama od 0. stoljeća. inspektorima. pa npr. ali najčešće sve kreće od promjena u sintezi spolnih hormona.

22 . a opaženi su prekasno kad se rodilo izrazito mnogo defektne djece. Vrlo brzo se saznalo da to nije jedini slučaj teratogenosti kemikalija. pa danas mnogi govore o talidomidskoj generaciji. kako se na takvim skupovima odlučuje. s dioksinima. jer praktički nije izazivao nikakve nuspojave. ali zaključeno je da se mora istraživati utjecaj kemikalija na endokrine funkcije. jer inače nije vrijedan ničije pažnje. Ako majka pije biti će i plod pijan. Jasno je da se one skladište i u mastima žena. jer nije dovoljno budućoj majci zabraniti rad s opasnim kemikalijama. pa mu se uporaba još znatno proširila. Jedan od njihovih predstavnika je u času iskrenosti rekao približno slijedeće: «Kod nas muškarac mora biti mucho. Strada li neka od toliko važnih stanica u stvaranju novog čovjeka može doći do teških poremećaja kakvi su se dogodili u Europi i Vijetnamu zbog utjecaja posebnih kemikalija. Ne znam je li to prevagnulo u donošenju konsenzusa. ako puši pušiti će i plod. Takva je situacija npr. Njegovo stavljanje na tržište kao analgetika (protiv bolova) pozdravljeno je od zdravstvenih stručnjaka. za istraživanje libida štakorica. Poseban problem kemikalije predstavljaju u prva tri mjeseca života ploda. Djeca su se rađala bez udova ili sa zakržljalim udovima. u tjelesnim mastima. za razliku od tada uobičajenog Aspirina (acetilsalicilna kiselina). glavni potrošači pesticida iz Južne Amerike vrlo su ustrajno tražili takva ispitivanja. koji predstavljaju globalni problem onečišćenja okoliša. Onda je otkriveno da je taj lijek jako dobar antiemetik (protiv mučnine i povraćanja). Međutim. Činjenica je da danas poznajemo brojne kemikalije koje se skladište u organizmu. npr. a teško je naći i prikladne modele npr. Najgore je to što su ga liječnici počeli nekritički propisivati trudnicama u prva tri mjeseca trudnoće kako bi suzbili tako uobičajene mučnine i povraćanje. Danas je istraživanje teratogenosti nezaobilazno za svaku novu kemikaliju ili kemikaliju koja dolazi na tržište u velikim količinama. a tijekom trudnoće se mogu oslobađati i prelaziti u plod. itd. Činjenica je da posteljica ne predstavlja učinkovitu barijeru za prelazak kemikalija iz krvi majke u krvotok ploda i da će sve što uzima majka dobivati njezin plod. gdje su se opažala brojne teške štetne posljedice defolijanata. Izgleda da je daleko gora situacija bila u Vijetnamu. Ove katastrofe su potresle svijet i tek tada su komentatori shvatili kako je plod u maternici zapravo nezaštićen od kemikalija uključujući lijekove. Kasnije je na tom području rađeno izrazito mnogo i broj teratogenih ili sumnjivih kemikalija se stalno povećavao. Problem je naravno kako izbjeći teratogeno djelovanje kemikalija. a impotentan muškarac ne može biti mucho».spolna potencija tvrdeći da će to poskupjeti ispitivanja kemikalija. Činjenica je da od jedne oplođene jajne stanice čovjek nastaje u brojnim procesima diobe stanica. koje su Amerikanci primjenjivali za uništavanje lišća drveća u prašumama radi sprječavanja dostave oružja vijetnamskim borcima. Najvažniji događaj na području reproduktivne toksikologije predstavljala je talidomidska katastrofa. njihove diferencijacije u organe. itd. Ona se dogodila sedamdesetih godina prošlog stoljeća s lijekom talidomid. Radilo se o triklorfenoksi-octenoj kiselini ili nekim njezinim šaržama bogatima dioksinima («orange agent»). Rezultati su bili katastrofalni.

Prije nekoliko godina objavljeno je znanstveno priopćenje o mišu iz Sevesa. Izravno prevedeno zaista se kod ekotoksikologije radi o otrovnosti kemikalija za različite dijelove okoliša. ali on je bio tek rođak normalnom mišu. Pokazalo se da atrazin može kod punoglavaca spriječiti razvoj žabaca. a govori se o mogućim učincima i na treću generaciju. kao što se krivo shvaća pojam zaštita okoliša. Isto se odnosi i na toliko dobro pokretni zrak. kao npr. godine nisam uspio uvjeriti čak niti moje istomišljenike da bi se u zaštiti okoliša puno više moglo učiniti kad bi ljudi shvatili da primarno štite sebe brinući se za svoj okoliš. koje ne mogu miješanjem dobiti plodno potomstvo. široko korišteni herbicid atrazin. ali potomak je bio bastard slično kao što se kod bliskih rođaka konja i magarca govori o različitim vrstama. Iako se dugo bavim aktivno zaštitom okoliša i sudjelovao sam u osnivanju jednog od društava još 1990. život se na opustošeno područje vraćao.O tome dovoljno govori Vijetnamska katastrofa s rađanjem defektne djece i kasnijim štetama kod normalno rođenih potomaka. Zbog toga se REACH uredbom predlaže ispitivanje štetnih učinaka kemikalija na tri generacije potomaka (djeca. itd. Nema dovoljno podataka za širu uzbunu. nisu isključeni ni teški učinci poput pojave karcinoma negdje u dvadesetim godinama života čovjeka. kako za žabe tako i druge vodozemce ili ribe. Međutim. ali se pri tome zaboravlja da je i čovjek još uvijek dio tog okoliša na stotine načina i ako je nešto toksično za kišne gliste mora biti opasno i za čovjeka. unuci i praunuci). Skupina istraživača je prema prvim vijestima otkrila novu životinjsku vrstu vrlo sličnu običnom poljskom mišu. EZ 23 . zaostajanju u rastu. problemima u učenju. Kasnije su ti rezultati bili potvrđivani i opovrgavani. ali ostala je teoretska mogućnost da kemikalije izazovu takve promjene. ali je pitanje može li se na taj način razviti nova vrsta čovjeka. ali na drugima se kasni za stvarnošću. Od drugih učinaka treba svakako spomenuti danas sasvim hipotetski događaj kakav je promjena vrste. Uzbuna je počela radom u kojem se pokazuje da neke tvari mogu biti endokrini disruptori. prekomjernom debljanju. koji se pretvore u hermafrodite. koji je na kraju krajeva također živo biće i na vrhu je hranidbenom lanca. Najčešće se ogledaju u poremećajima ponašanja u djece. Ekotoksikologija je jedna od najnovijih grana toksikologije i imala je na nekim područjima vrlo brz razvoj. su brojni. ali ima puno razloga da se na vodu obratila posebna pozornost. ali već i naznake te rezultati pokusa na životinjama pokazuju da problem može biti izrazito ozbiljan. ali ostaju visjeti kao još jedna prijetnja živim bićima od pretjerane izloženosti kemikalijama. Učinci na potomstvo prve ili druge generacije. Kasnije vijest nije potvrđena. Uostalom. a sinovima će trnuti zubi». pisma: «Očevi su zobali zeleno grožđe. Teoretski je moguće da dođe do takvih promjena. Unatoč tome što se nakon teške nesreće u Sevesu iskorijenilo sav život na širem području i sve što se moglo uključujući tlo spalilo radi uništavanja dioksina. EKOTOKSIČNOST S moje točke gledišta pojam ekotoksikologija se prilično krivo shvaća. Mudri ljudi su shvatili kako je voda ključni medij preko kojeg se šire nečistoće i o kojem ovise praktički sva živa bića. Još jedan štetan učinaka nađen istina samo kod vodozemaca pobuđuje pozornost stručnjaka. baš prema onoj iz Sv. Treći problem reproduktivne otrovnosti jesu štetni učinci na potomcima. najveće štete su do sada bilježene upravo na vodenim organizmima. Mogli su se čak križati.

). Prvenstveno se misli na bakterije tla. Tek se možemo nadati da bi se stanje u budućnosti moglo popraviti. Bilo je stotine prepreka i praktički nitko s nama nije htio surađivati (brojne inspekcije. Danas se rutinski na brojnim mjestima uključujući hrvatske laboratorije obavljaju pokusu na vodenbuhi. ali nekih od njih se ne bojimo. štakore i miševe) te druga živa bića (npr. Tim istim činjenicama se vode danas svjetski stručnjaci u odobravanju registracije kemikalija za tržište. Trend je da se na tom poslu napravi što je moguće više. ali dobivali smo tih godina stalno vijesti o stradavanju svakakvih životinja uključujući i pse. Nema osjećaja među važnim ljudima da je dragocjen svaki živi organizam iz našeg okoliša. a da nismo dobili ni obavijest o tom događaju a kamo li propisana rješenja o prestanku našeg mandata. Zbog sve većih šteta u okolišu danas takva istraživanja postaju nezaobilazna u postupcima registracije kemikalija.je propisala brojne testove ispitivanja toksičnosti za vodene organizme. ako nismo zbog toga ugroženi zdravljem ili životom odnosno ako nije ugrožen okoliš. biljke). kukce (pretežno pčele). Taj trend preporučivanja uporabe kemikalija koje nisu ekotoksične ili su tek slabo ekotoksične jedini je način umanjivanja šteta u našem okolišu. ali stvari se polako kreću. Mi znamo da postoje brojne opasnosti oko nas diljem naše zemlje i svemira. Također se u registracijskoj dokumentaciji javljaju sve više ispitivanja otrovnosti za ptice (najčešće divlje patke). a kao modeli još služe pastrve. a najbolji pokazatelj njegove čistoće su organizmi koji u njemu žive. Početkom 21. a rizik je pak vjerojatnost da ćemo stradati. gliste. a željeli bi što veću sigurnost u budućem životu. U jednom času smo ukinuti. Željeli bi da je sigurnost za nas i okoliš negdje što bliže 100%. Razloga za osnivanje povjerenstva bilo je zaista napretek. 24 . a nije bilo ni novca potrebnog za nužne poslove (prikupljanje stradalih životinja. posebno zato što su te životinje i onako već izgubile ono najvažnije što imaju. Nešto su skromnija postignuća na ispitivanju otrovnosti za druge organizme iz okoliša. kopnene sisavce (npr. I svjetska literatura govori o ubrzanom izumiranju brojnih živih vrsta. opasnost neke kemikalije ne mora nas brinuti. Jedan od članova Povjerenstva je napravio literaturni pregled s čijim sam rezultatima ja bio zgrožen. uništavanje živih vrsta se ne događa zbog opće ljudske zloće nego isključivo stradanja nastaju stvarno kao kolateralne štete primjene kemikalija iz drugih razloga (npr. veterinarski instituti. Jasno je da bi pogodak meteora u naše dragocjeno tijelo značio i našu trenutnu smrt. uništavanje prenosnika zaraznih bolesti. a rizik da je ništica ili blizu toga. a jedan od razloga za to je neumjerena primjena kemikalija na svakom mogućem mjestu. Ako se već ne može spriječiti divlja svinja da jede travu tretiranu herbicidima onda treba paziti kakve se herbicide stavlja na tržište. različite alge pa i bakterije. gljive i druge organizme. zaštita bilja. No da se vratim naprijed spomenutom Povjerenstvu. jer udar meteor bi nas razmrskao na sitne komadiće. Iako nisu službeno uvršteni u EZ direktive javljaju se testovi ispitivanja otrovnosti za takve organizme. njihov transport. posebno u isključivanju posebno opasnih pesticida. Međutim. Istina je da me najviše uznemirilo namjerno ubijanje životinja u zoološkim vrtovima tako rašireno u svijetu i kod nas. itd. lovci. a to je sloboda. RIZIK I SIGURNOST Do sada je bilo jako puno riječi o raznim opasnim učincima svakakvih kemikalija. itd. nepažljivo ispuštanje tvorničkih efluenata. Nas zapravo zanimaju rizici da ćemo stradati mi ili netko drugi iz našeg okoliša. pa čak i onaj dosadni komarac krvopija. Naš neposredni razlog bio je u prijetnji potpunog izumiranja supova na Kvarneru. kamenice. itd. stoljeća izabran sam za predsjednika Povjerenstva za sprječavanje ilegalnog korištenja otrova u prirodi pri ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša. Za kraj treba ipak dati priču o kolateralnim žrtvama ljudske primjene kemikalija u prirodi. Međutim. Ono je doživjelo potpuni neuspjeh u svom radu i nije uspjelo zaštititi čak ni supove. brojne analize njihova tkiva.). Tlo je majka života i izrazito ga je važno očuvati čistim i zdravim. Pri tome je sigurnost vjerojatnost da ćemo proći bez posljedica.).

Najvažnije je zapravo ne izlagati se opasnim kemikalijama i u tome je sva mudrost. Samo se otvara pitanje je li to i u kolikoj mjeri moguće u našem današnjem svijetu. mi se udara meteora ne bojimo i šećemo slobodno pod našim nebom. To bi svakako željeli postići u budućem životu u odnosu na učinke bilo koje opasne kemikalije. 25 . Neka kemikalija ima nevjerojatno opasna svojstva i neka su samo male količine dovoljne da nam naškode. Takav događaj je praktično nevjerojatan i mi možemo reći kako je rizik od našeg stradavanja zbog udara meteora jednak ništici.Međutim. ali više nismo sigurni da je to moguće. Znači da moramo sve činiti da smanjimo unos bilo kakve opasne kemikalije u naš organizam ili okoliš i u tom je mudrost postupanja s kemikalijama. ali ja se neću bojati ili uzrujavati ako ne vidim nikakvu opasnost njezina unosa u moj organizam.

Mislim da se u našim krajevima pretjeruje s uporabom kućnih kemikalija. Na podu je odmah opazio razbijenu bočicu svoje kolonjske vode za korištenje nakon brijanja. plačući i slineći. a budale Bog čuva. pa se odsudni događaj zbio u kupaonici kad je unuk imao 4 godine. Nije morao provaljivati vrata. Prijatelj me odmah nazvao oklijevajući u odluci treba li unuka voditi na ispiranje želuca ili ne. Naravno da treba biti realističan i razumno se odnositi prema takvim kemikalijama. Koji put vam zaludu sve mjere opreza. To se inače smatra granično doba za nepromišljene postupke i prijatelj se ništa nije bunio kad mu je unuk strogo zabranjivao praćenje u kupaonicu kad on mora obavljati nuždu. unuk je rastao izrazito brzo i rano je postao svjestan svoje osobnosti. Međutim. koji dokazuju da je zaista u kući najgore. a stručnjak za biocide.2. Moj učeni i divni prijatelj iz Splita. Prijatelj ga je naravno smirio pokušavajući shvatiti što se zapravo dogodilo. Većina građana i ne smatra kućne kemikalije bilo kakvim problemom. posebno među mlađim generacijama. jer ništa se naročito neće dogoditi osim možda malo unukova pijanstva. Onda je začuo vrisak i zvuk razbijanja staklenog predmeta. Svaka njegovana i pametna žena će npr. U kući je ostavio tek nužna ženina sredstva za održavanje kuhinje i kupaonice te naravno kozmetiku. kako bi bio bezbrižan kad mu unuk dođe u posjete. Ja sam mu naravno rekao da ne muči dijete. jer kemikalija je sve više. dobio je unuka i kao svaki normalni djed vrlo ozbiljno shvatio svoju ulogu. kod prljavih kućnih poslova s kemikalijama koristiti barem nužna sredstva osobne zaštite. jer ih je mladi muškarac sam otvorio kašljući. Zapravo većina građana uopće ne razmišlja o kućnim kemikalijama i shvati da postoje u njihovom domaćinstvu kad se dogodi neka nesreća. Slučaj je završio bez ikakvih posljedica. a u pravu su ako se njima koriste na propisani način. Taj puta je unuk zaključao vrata kupaonice i prijatelj je mirno čekao njegov povratak u dnevni boravak radi nastavka neke započete igre. Međutim. pogotovo kad se njihovi stariji ukućani nemarno ponašaju prema kemikalijama. U zadnje vrijeme se javljaju zloguki proroci. Sve mora biti apsolutno čisto i sterilno te pokazivati da se domaćini brinu za svoje obiteljsko gnijezdo kako bi izgledalo privlačno ne samo njima 26 . zato o njima pišu zvani i nezvani na svim prostorima naše planete. Odmah je shvatio da se njegov unuk preko kade popeo na stroj za pranje rublja i otvorio viseći ormarić da bi ga proučio. Dok je dijete još ležalo u kolijevci obavio je ozbiljni preraspored opasnih kemikalija u svom stanu. ali je sve izmjestio na nedostupna mjesta svom unuku. pa je jurnuo panično prema kupaonici. ali on nas podučava da nikad nije dovoljno brige za mlade. KOD KUĆE JE NAJGORE Tako je pisao veliki Ephraim Kishon u istoimenoj knjizi s ovim naslovom. Mene osobno brine sigurnost djece u kući. kad mladi čovjek žarko teži istraživanju svijeta oko sebe. ali naravno da nije pisao o kućnim kemikalijama. Što učiniti s jednim ovakvim simpatičnim i radoznalim ljudskim stvorenjem? Zavirit će u svaki kutak svog doma pokušavajući upoznati sve što tamo zatekne. a iznad stroja za pranje rublja se kočio otvoren viseći ormarić pun ženine kozmetike i nešto malo prijateljeve. Uopće nije važno zašto mu se dopalo prijateljevo kozmetičko sredstvo za dezinfekciju i odoriranje kože nakon brijanja i nešto od toga je popio. Ili je zaključavao ili podizao na najviše police ormara. jer očito slijedimo Ameriku i zapadnu Europu. a oni u dobi do neke četiri godine nisu u stanju shvatiti opasnosti.

moluscidi. herbicidi 7. čišćenje tepiha. laminati. odčepljivanje odvodnih kanalizacijskih cijevi (kao i za kupaonicu) 6. sterilizaciju i održavanje svih površina 8. 2. itd. alpaka i srebro) 5. KUHINJA 1. 4. čišćenje pećnica ili roštilja 4.) 27 . njegu posuđa za jelo (npr. hrđe. za čišćenje mrlja s namještaja i njegovo održavanje. BALKON ILI VRT 1. fotelja ili madraca IV. 3. priprema zimnice (kiseline. sredstva za sterilizaciju) za uklanjanje kamenca (npr. strojno pranje posuđa 3. drugo V. posebni pesticidi za zaštitu drveta) 4. slavine. Pri tome sam nastojao potpuno ili gotovo potpuno isključiti iz razmatranja lijekove i kozmetiku.) 2. itd. KUPAONICA sapuni. a koriste se i drugdje 3. PODRUMI ILI SLIČNA SPREMIŠTA 1. sredstva protiv krtica. za čišćenje. Nisam siguran jesam li uz obilno korištenje literature i savjeta žena iz okoliša uspio pobrojati vrste kućnih kemikalija. održavanje noktiju. akaricidi. uklanjanje mrlja s rublja i drugih predmeta (uglavnom oksidansi) III. insekticidi 2. zaštitu materijala (boje. itd. goriva) 2. ali vrijedi pokušati. limacidi 6. rodenticidi. sredstva za pranje. koje su sasvim nepredvidljive (npr. razrjeđivači. za održavanje podova (parket. 5. ručno pranje posuđa 2. popravak predmeta (sredstva za čišćenje i lijepljenje) 7. lakovi. organskog materijala s metalnih i drvenih predmeta) 3. automobilske kemikalije (antifriz. održavanje oružja. za održavanje zidanih objekata 6. GARAŽE. brojne hobi aktivnosti. 5. Evo mjesta korištenja kućnih kemikalija. sredstva za održavanje kade i WC školjke (npr. fungicidi. 8. WC školjka. SOBE 1. tuševi. za održavanje bazena 5. kada) osvježivači zraka (deodoransi) koji se koriste i na drugim mjestima u kući za održavanje tijela (fezinfekcija kože. skidanje kamenca na raznim mjestima (npr. itd. sredstva za sterilizaciju) II. brijanje. bojenje kose uključujući oksidanse i boje) 6. I. pjene i slična sredstva za pranje. 4. 1.nego i drugima. proizvodnja vina. izrada maketa ili modela. motorna ulja. za sušenje posuđa ili u sudoperu) 7. 3. za čišćenje materijala prije zaštite (skidanje stare boje. za pranje rublja 7. detergenti.

Pa što? Ne pišem o nekim kemikalijama zbog njihove opasnosti nego zbog ljudske gluposti. Kućne kemikalije danas u pravilu nisu jako opasne za ljudsko zdravlje. Reklame na televiziji gromoglasno govore da to nije nikakav problem.8. E. Odlučio sam krenuti prema skupinama namijenjenima pojedinim prostorima u kućanstvu. Danima sam pregledavao sadržaj svih ormara i ormarića s kućnim potrepštinama da bi stekao nekakav uvid što malo gradsko domaćinstvo sve koristi od kemikalija. a dokazano je tek da prevelika količina sorbitola u npr. KUHINJA JE POSVEĆENO MJESTO Samo mi nemojte smetati dok kuham! Na vratima kuhinje sam izvjesio natpis: «Zabranjen ulaz neovlaštenim osobama» i tog se moji ukućani pridržavaju. Pribor za pripravu jela i raščišćavanje krša nakon obroka Najvažniji posao poslije dobrog obroka je dovesti sve u red. jer takve delicije dosta dugo ostaju svježe i ukusne. jer je dovoljno uzeti njihovo sredstvo i svi vaši problemi su riješeni. polimerizacija. itd. Što se problemi s pranjem lakše rješavaju to znači da koristite opasnije kemikalije za pranje. obavljanje privredne ili druge djelatnosti s kemikalijama (npr. Onaj tko ne želi stavljati sorbitol u svoje namirnice potpuno je u pravu.) Siguran sam da mnoge uporabne mogućnosti kemikalija u kući nisam spoznao ili neke od njih nisam pristao uvrstiti na ovaj popis. pekmezu izaziva kod nekih ljudi malo živahniju probavu uz česte odlaske na WC. ali ne treba druge plašiti nedokazanim pričama. Morate je njegovati i održavati u redu. Prvenstveno se mora oprati sve to silno prljavo posuđe i pribor za jelo. Ipak nisam isključio čak niti sredstva koja se koriste kod priprave hrane zbog činjenice da se na tom području stvaraju najveće zablude o opasnostima. ribanja i dezinfekcije samo da bih imao svoj mir i mogućnost mirnog uranjanja u veličanstveni čin pripreme hrane. pogotovo ako ste samo na trenutak izgubili vlast nad postupkom pripreme hrane i oni su zagorjeli. a to znači pranje i čišćenje. a tamo se događa najviše problema zbog kojih morate više ili manje koristiti kemikalije. Onda bi bilo logike da sam uključio u popis i feferone ili ljutu crvenu papriku. Držimo se onda podjele od naprijed. Na tu sorbinsku kiselinu i sorbitol dignuta je zadnjih godina strašna galama. Kuhanje je toliko profinjen i lijep posao da ja pristajem raditi i sve one prljave poslove pranja. papra ili meksičke chili papričice. Međutim. Najgori su lonci i tavice. kuhinja je izrazito zahtjevna prostorija stana i o njoj morate stalno voditi brigu. a ima ih sasvim bezopasnih i onda je nastao problem kojim redom o njima pisati. ali negdje se granica ipak mora postaviti. Kod te meksičke papričice sam se časkom dvojio obzirom na činjenicu da iz njezinog ekstrakta danas proizvode sprejeve za samoobranu. Kad koristite kemikalije onda se javljaju rizici za vaše zdravlje i jako je važno znati koliko je ta važna prostorija opasna. izrada sredstava ovisnosti. jer djeluje kao suzavac. koriste se u kuhinji kao i u spavaćoj sobi. jer neka ista sredstva npr. Odbio sam uvrstiti u popis začine iako neki od njih mogu biti nadražujuće kemikalije poput npr. ali naravno da će križanja biti napretek. Lijevo su krasni kolačići u čijoj pripravi je korištena sorbinska kiselina. pa i nije baš tako. Čistom 28 .

Negdje prvih godina novog milenija zaredali su ti slučajevi napada zbog ozljeđivanje mladih pjenama. Ne trebate ispirati niti razmišljati o kakvom se zaprljanju radi nego naprosto složiti prljavo posuđe u stroj. pa ovdje treba reći koju riječ o tenzidima. ali u našim sredstvima za pranje dolaze u vrlo niskim koncentracijama obično ispod 10% i onda ne predstavljaju nikakvu realnu opasnost za naše zdravlje. a mala djeca jako osjetljivo reagiraju na pranje kose sa šamponima. Našli smo jedno takvo sredstvo s jasnim uputama o doziranju nakon gutanja pjenušavih sredstava. Tu se obično koriste sredstva na bazi neionskih tenzida i u maloj koncentraciji nekakve lužine poput natrijevog hidroksida. ali kod nas takvo sredstvo nije registrirano kao lijek. Meni je u zanimljivom sjećanju ostao slučaj pobune roditelja protiv korištenja pjena u disko klubovima. jer stvaranje pjene pomaže uklanjanju nečistoća. jer morate u prvom redu procijeniti stupanj i vrstu zaprljanja. Nisu ni ekotoksični i mogu se ispuštati u kanalizaciju bez nekih ograničenja za kućanstva. Ostaje vam da se nadate kako nitko vaš neće progutati takvo sredstvo. Udomaćilo se u to doba za vrijeme plesa u disko klubu 29 . Kod pranja kose šamponi su nezaobilazni iako bi se vjerojatno kosa dala oprati i s drugim sredstvima. a onda odlučiti koju tehniku pranja uporabiti za koji dio zaprljanog posuđa i pribora.vodom možete lako oprati praznu staklenku od pekmeza i ne treba vam nikakvo pomoćno sredstvo. ispranim tanjurima. ali nisam siguran da se to dogodilo baš u Hrvatskoj. Uz puno muke one bezopasne i jednostavne poput običnog pijeska s gornje slike (Sjeća li se još netko uzvika uličnih prodavača: «Pesko belego»?) To je bio pijesak iz Samobora. koji podsjeća na stari Zagreb. Kršeći unaprijed predviđeni raspored izlaganja spominjem uporabu pjene na drugim mjestima poput održavanja osobne higijene. ali je ključna razlika to što ne sadrže nikakve nagrizajuće kemikalije poput natrijevog hidroksida. Čak sam slušao priču o djetetu koje se ugušilo pjenom. nije loše saznati kakvu nam opasnost donosi primjena novih modernih sredstava za pranje. koja se dizala iz želuca prema ustima. Jako je teško oprati kosu a da vam pjena ne dospije u oči. Nije lako prati posuđe. Čak i pse peru šamponima. Oni malo stariji su u stanju kosu prati svaki dan da bi «kulturno» izgledali. Kod ručnog pranja stvar je puno složenija i morate prvo razvrstati posuđe i pribor za jelo. ali masna. Kod pranja u strojevima za pranje suđa stvar je prema savjetima stručnjaka jednostavna. posebno dok ne shvate kako je važno da izgledaju oprano i čisto. priborom za jelo i lako zaprljanim loncima. barem kod ručnog pranja. staviti sve potrebne detergente te ostala sredstva za učinkoviti rad stroja i uključit ga. Oni su zapravo zaduženi za otapanje masnoća ili ostalih organskih tvari s našeg posuđa ili drugih predmeta. Nije to tehnički problem. Ipak se stalno bojimo takvih učinaka raznih pjena i sa suradnicima sam potrošio mnogo vremena tražeći podatke o registiranim lijekovima antipjenušavcima. Najlakše je s čašama. korišteno i na drugim mjestima u kuhinji ili kupaonici i da neće biti potrebe za liječničkom intervencijom. Slična su svojstva sredstava za pranje kose ili tijela. Ne. zagorjela i smrdljiva tavica ne da se oprati tako lako vodom nego morate koristiti svakakve kemikalije. Jedini problem s njima je to što stvaraju pjene. Ipak se osjećaju djelovanja tenzida nadraživanjem očiju. Ovi tenzidi imaju tek oznaku opasnosti u čistom stanju R36 (nadražuje oči). Međutim. a ne razlikuju se puno od ovih iz kuhinje osim prema svojstvima poput postojanosti pjene ili mjesta uporabe. jer to je besmisleno. Pjenušava sredstva se koriste i na drugim mjestima. Pjene se koriste i kod pranja nama tako dragih automobila te drugih predmeta koje koristimo. O natrijevom hidroksidu bilo je riječi na drugim mjestima. Netko je nekad napisao da su pjeneća sredstva jako opasna ako se progutaju. neću vas uvjeravati da se treba vratiti tradicionalnim tehnikama pranja posuđa od prije pedeset godina.

Ta opasna svojstva se već ne mogu tako lako zanemariti. jer se u njoj bolje osjećaju. kvarterne amonijeve spojeve. Što god da vam se lošeg dogodi ili se dogodi vašem djetetu potrebno je pružiti prvu pomoć. Istina je da treba samo suđe staviti u nju i pokrenuti je. ali to nije sve. bilo zato što je izrađeno od posebnih nehrđajućih legura (npr. Na4EDTA. Sredstva za ručno pranje teško zaprljanog posuđa moraju se posebno spremati i s njima obvezno treba rukovati primjenom propisanih sredstava osobne zaštite. Nestručnim radom mogu izazvati opekotine kože ili očiju. Na kraju je stvar bila riješena tako što je bilo zabranjeno na teren slati koncentrate tenzida. Iz Britanije su pak stizali izvještaji o ozljedama vagine kod dama koje su se tijekom plesa bavile seksualnim aktivnostima. Morate stalno brinuti o tome da ima dovoljno 30 . Svaki proizvođač ima svoj recept. od nitrilne ili butilne gume) bolje je ništa ne raditi. Bez prikladnih rukavica (npr. Tu nema ribanja. ako je to dopušteno. a razlog je bio u tome što je nadražljivac bio izravno unošen na osjetljivu sluznicu. ali sredstva sadrže hidrokside alkalijskih metala poput natrija ili kalija. Zepter).primijeniti gustu pjenu tako da zauzme prostor od poda do metar ili više. različite tenzide i često sredstva za dezinfekciju. jer se u času raspadala i užitak je brzo prestajao. EDTA je štetna ako se proguta i nadražuje oči (Xn). Tako je primjena pjene zadnjih godina gotovo sasvim nestala pri zabavama. ali ni muke uzrokovane njihovim nagrizajućim djelovanjem nisu nikako zanemarive. Nisam vidio podatak da bi netko smrtno stradao zbog uporabe takvih sredstava. Bilo je čak nekih izvješća o tome da su pijani mladi padali po podu i skoro se ugušili zbog udisanja pjene. Ispostavilo se da mladi vole gustu pjenu. Pogledajte kako se pruža prva pomoć kod ozljeda nagrizajućim kemikalijama i nemojte zaboraviti da ova kemijska sredstva mogu prouzročiti ozlijeđenima puno bola i možda dugotrajno liječenje kod male djece. Alkalijski hidroksidi su nagrizajuće tvari (C). Današnje moderno posuđe je jako osjetljivo. Čak i u malim selima su je primjenjivali lokalni disko klubovi. Dopuštena koncentracija poput u šamponima za kosu nije bila prihvatljiva. Perilica suđa nije pravi izbor za neznalice i lijenčine. a ona razrijeđena sredstva nisu bila zanimljiva posjetiteljima disko klubova. Onda će krajnji proizvod u pravilu biti nagrizajući (C) i barem otrovan za vodne organizme. Moraju se koristiti posebna kemijska sredstva. a gutanje predstavlja pogotovo problem. ali uzbuna je izbila zbog tužbi istarskih roditelja da su im djeca na plesu zbog pjene zaradila teške ozljede očiju. Govorilo se da tako maskirani rade svašta. a tenzidi uz svojstvo nadraživanja očiju vrlo često su otrovni za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluju u vodi. Čim je koncentracija bila viša to je pjena predstavljala veći problem i nadraživanje očiju je kod sudionika zabave bilo očekivano. a to se postizalo primjenom visokih koncentracija tenzida u vodi. To znači da je pjena morala biti stabilna i relativno dugotrajna. a ne bi škodilo nositi prikladnu pregaču i čak naočale za zaštitu od njihova prskanja u oči. Tadašnji pomoćnik ministra zdravstva me pozvao da proučim problem i da zajedno reagiramo. Za teža zaprljanja posuđa još uvijek se naveliko koriste sredstva s pijeskom ili sličnim materijalima. što je silno uzbuđivalo mladež. Shvatio sam da se diljem Hrvatske ta pjena učestalo koristi na plesnjacima i da mladi traže njezinu primjenu. bilo jer je presvučeno posebnim osjetljivim materijalima poput teflona. kvarterni amonijevi amini su nagrizajući i vrlo otrovni za organizme koji žive u vodi. koja doseže barem do vrata.

tiouree. nisu ih smjeli nikome prodati budući se radilo o donaciji. a danas mi nitko ne bi znao ili htio odgovoriti na to pitanje. koja mogu popiti ovaj proizvod tijekom svojih istraživačkih pokušaja upoznavanja okusa različitih tekućina iz kuće. tiourea dolazi u proizvodu u koncentracijama kod kojih se takvi učinci gube. Sredstava za čišćenje je uvijek bilo. Što se tiče posuđa. alpake. ali mi se čini da opasnosti u kući prijete zbog slučajnog gutanja ili prskanja tekućina u oči. od želuca do usnica. Oni uvijek troše žestoka sredstva za pranje bilo da su u obliku praha ili otopina. a posebno alpaka i bakar dobiju tamnu presvlaku mrsku svakoj domaćici. pomoći u rješavanju problema detergentskog otpada u jednom našem gradu. Ono što se može očekivati jest žarenje svih sluznica gornjeg probavnog sustava. Rastanak je bio hladan. Evo prvog primjera kućne kemikalije koja bi mogla izazvati pozornost onih što stalno upozoravaju na opasnosti svega i svačega tu i tamo. Ova sredstva mogu dolaziti i u obliku prašaka. pa naravno da postoje sredstva i za te svrhe. ali je također istina da stalno treba čistiti tamo nekakve filtre od nakupljenih ostataka hrane i biti spreman zvati svaki čas majstora radi neočekivanih misterioznih kvarova. a prognanici takvih uređaja nisu imali. ali u pravilu sadrže također dezinficijense. Moje iskustvo s američkim sredstvima bilo je jako neugodno polovicom devedesetih prošlog stoljeća. Moram priznati da se nikad više nisam interesirao što su oni učinili s golemim količinama tih sredstava. kiselina (obično fosforna) i nekih drugih dodataka poput npr. a simptomi žarenja bi se mogli zadržati više sati ili bi čak moglo osjećati bolove u trbuhu. Zapravo je isto kao s drugim kućanskim strojevima koje njihov vlasnik ne zna ni pošteno održavati a kamo li popraviti. 31 . Dodir s kožom može se lako spriječiti nošenjem rukavica i vjerojatno mudra domaćica neće imati problema zbog nadraživanja kože i sluznica. Kod nas su sredstva za strojno pranje slična onima za ručno pranje jako zaprljanog posuđa. pa makar bila temeljena isključivo na finom sitnom pijesku. Neki znaju poput tiouree imati oznaku R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) ili R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod). Nisu znali što učiniti s tim tekućim detergentima i zapravo su od nas tražili podršku da iz naprosto izliju u kanalizaciju. Problem su i opet djeca. Dijete će vjerojatno povraćati i prilično se uplašiti. jer mi nismo htjeli dati preporuku za ispuštanje u kanalizaciju. koji se koriste većinom vezano uz prehranu ili kao ukrasi. Uglavnom su to vodene otopine neionskih i anionskih tenzida. Posebno su važni uporabni predmeti izrađeni od metala poput srebra. Pozvani smo negdje 1995. a prijedlog da ih flaširane podijele prognanicima izazvao je podsmjeh. Radilo se o sredstvima za strojno pranje posuđa. a njima su ta sredstva zauzimala dragocjeni zdravstveni prostor. mesinga i bakra. Američki Hrvati su nam poslali goleme količine (stotine bačvi od po 200 kg) tekućih sredstava za pranje posuđa i ona su se našla neupotrebljiva na skladištima nekih zdravstvenih ustanova po hrvatskim gradovima. Takvi predmeti. što ne znači da takva sredstva ne treba skrivati pred malom djecom. njega svakako treba njegovati i održavati. ali teže posljedice se zapravo ne očekuju. Tvrdili su da ih ne mogu koristiti u bolničkim strojevima za pranje posuđa. Danas je ipak lakše kupiti takvo sredstvo u dućanu i bez velikog naprezanja obaviti posao.sredstva za omekšivanje vode i za konačno ispiranje posuđa. Naravno da treba staviti sredstvo za pranje. Međutim. Preparati uglavnom nadražuju kožu i oči bez izazivanja preosjetljivosti.

kad se koristi za hranjenje male djece ili bolesnika. neionske tenzide.) te razne druge dodatke kad služe istovremeno za pranje (npr. Sjećam se jednog slučaja kad sam kao gost u vikendici spriječio požar takve male pećnice. Međutim. itd. na zapadu vrlo popularnog triklosena. natrijev hidroksid) i tenzida (uglavnom neionski). a simptomi su kašalj. Tamo su kroz pritvorena vrata pećnice lizali plameni jezici. kalijev hidroksid.Ima slučajeva kad je potrebno ne samo oprati nego i sterilizirati posuđe. ipak se osjeti nadražaj dišnih putova uz kašalj. npr. Treba naglasiti da kod takvog posla treba štititi jednako ruke kao oči i dišne putove. natrijev hipoklorit). koje se ne rasprskavaju. Razvrstavaju se u nagrizajuće kemikalije s oznakom upozorenja R35 (izaziva teške opekotine). Prodaju se obično u obliku spreja. Kako domaćice nemaju nikakve uređaje za zaštitu dišnih putova to se preporučuje dobra ventilacija prostora i brza primjena 32 . ali završetak teško da može biti fatalan. Onda se začula vriska i ja sam jurnuo prema kuhinji. Iako se radi o stabilnim pjenama. postoje i sredstva za sterilizaciju kod ručnog pranja. Takvi preparati osim dezinficijensa u pravilu sadrže neku lužinu (npr. otežano disanje. Domaćica je odustala od pečenja kolača u strahu da možda plamen nije napravio neku strašnu štetu na električnim instalacijama pećnice. pogotovo jer ima programe za pranje na povišenoj temperaturi. ali ni aktivni klor nije sasvim zanemariv. Gutanje ovakvih sredstava je vrlo opasno i moguća su teža oštećenja gornjih dijelova probavnog sustava. Strojno pranje će sasvim sigurno osim čistog dati i sterilno posuđe. Prskanje u oko je još neugodnije i može dovesti do oštećenja rožnice. a mnoge domaćice žele imati ne samo čisto nego i sterilno posuđe i pribor za jelo. Brojna sredstva za ručno pranje posuđa već sadržavaju neki dezinficijens (npr. Dohvatio sam nekakav stoljnjak i njime zatvorio vrata pećnice i isključio je iz struje. Kod roštilja na otvorenom prostoru to se prije rješavalo paljenjem vatre ispod rešetki tako da izgori do kraja sav organski materijal ili pougljeni. a česti su kasniji infekti. Realno gledajući najgori sastavni dio su lužine. ali može se posebno kupiti sredstvo za sterilizaciju na bazi različitih dezinficijensa poput npr. Jedan od najzahtjevnijih poslova pranja jest čišćenje pećnice i nešto manje roštilja. Doticaj kože s ovakvim preparatima može izazvati blage opekotine uz osjećaj žarenja ili boli. ali o tome će biti više govora kod pravih kupaoničkih sredstava za dezinfekciju. čak uz pojavu krvarenja. Bio je to muški posao nakon kojeg je nerijetko odjeća bila zaprljana od masnih čestica odletjelih s rešetki roštilja tijekom četkanja. jer je tako lakše nanijeti dovoljnu količinu zapjenjene opasne kemikalije na sve dijelove u pećnici. I problem zagorene pećnice se znao riješavati grijanjem na najvišoj radnoj temperaturi kako bi se uklonile masne crne naslage nastale prskanjem za vrijeme pečenja. a onda se ribalo četkama za skidanje hrđe s metalnih predmeta. Čak se može i udisati klor. koje se može zadržati i dan do dva nakon izlaganja. U svakom slučaju poslije gutanja ovakve kemikalije mora se potražiti pomoć liječnika u bolničkoj ustanovi. Kako to rade današnje domaćice? One koriste izrazito žestoka sredstva za čišćenje temeljena uglavnom na smjesama jakih lužina (npr. natrijev karbonat. što govori da je pećnica bila prilično prljava. dinatrijev metasilikat i/ili tetranatrijev EDTA). Domaćica je upalila prljavu pećnicu na maksimum i ostavila malo pritvorena vrata da dimovi imaju kud izaći.

ali rupture jednjaka baš nisu jako vjerojatne. Kamenac se javlja na mjestima gdje se cijedi oprano posuđe. U čistom stanju će se teško naći u kućanstvu. one kirurške) i svakako neke naočale radi zaštite od prskanja u oči. Vrlo vjerojatno ne prijeti opasnost od gutanja kemikalija iz sprej boce. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). U kuhinji mora sve besprijekorno raditi da bi se moglo kuhati Kuhinja mora biti besprijekorno čista od prljavštine i svih živih organizama. već spominjani triklosen i cetrimonium bromid. pa ma kako to bilo izvedeno. Ispire se nekoliko puta. Zato postoji cijeli niz sredstava za dezinfekciju uglavnom na bazi aktivnog klora. Ona je snažan oksidans (znak O). Obzirom na to da su druga dva vezana uz primjenu u kupaonicama mnogo više nego u kuhinji ovdje će biti govora tek o triklorcijanuronskoj kiselini. prijeti opasnost teškog oštećenja sluznica usne šupljine i jednjaka. a gutanje u najgorem slučaju kod djece može izazvati žarenje sluznica i povraćanje. Ne treba se zbog toga suviše bojati jer u preparatima dolazi u niskim koncentracijama kod kojih se mnoga opasna svojstva gube i ostaju najčešće R31-36/37-51/53 ili tek R52/53. Iskustva kod gutanja lužina s ovakvom oznakom upozorenja su vrlo bolna i teška.sredstva. Zapravo kod dezinfekcije ravnih površina treba nositi rukavice i možda naočale. Puno je 33 . u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. Opet se mora raditi s rukavicama i naočalama na licu uz dovoljne količine vode za ispiranje krpom ili spužbom. Naravno da domaćica nastoji poštivati savjete proizvođača o npr. a još je gora situacija kod prskanja u oko. Najbolje je opisuju oznake upozorenja R8-22-31-36/37-50/53 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Nakon što kemikalija obavi svoj posao treba kemikaliju natopljenu nečistoćama maknuti iz pećnice. u obliku tableta. djelovanjem mikroorganizama. na sudoperu. kako je to slučaj kod triklosena. U sudoperu stvara ružne mrlje za koje bi netko mogao pomisliti da ih je napravila domaćica svojom neurednošću. Nema druge mogućnosti. Kamenac se javlja na sve strane u kuhinji i kupaonici predstavljajući strašan problem domaćicama. redovitoj primjeni kuhinjske soli u stroju za pranje suđa kako bi spriječila stvaranje kamenca u njemu. a posebno bakterija i plijesni. a dolazi bilo u preparatima bilo u čistom stanju. Osim preparata na bazi natrijevog hipoklorita često se koriste triklorizocijanuronska kiselina. Pri tome obvezno valja nositi rukavice (npr. Sve površine na kojima se drži hrana pa i namještaj moraju biti sterilni. a liječenje zna dugo trajati uz mogućnost ozljede unutrašnjih organa poput bubrega i jetara. kad se teoretski može izgubiti vid zbog teških ozljeda. Opasna svojstva u čistom obliku su brojna. štetna je za zdravlje (Xn). Ona se koristi na stotine mjesta kao učinkoviti dezinficijens. Ne može se isključiti krvarenja. nadražuje oči i dišne putove. strojevima za pranje posuđa i rublja ili u protočnom bojleru. pa zato sve mora blistati. štetno ako se proguta. kao otopina ili čvrsta tvar npr. Pećnica se nakon primjene odmah zatvori i pusti da kemikalija obavi svoj posao otapanja nakupljenih nečistoća. jer lužinu nije lako u potpunosti isprati iz pećnice. ali nikad ništa nije isključeno. Ove vrste proizvoda su vrlo opasne i mora ih se vrlo pozorno čuvati od djece. To rješavaju majstori i bolje se ne miješati u njihov posao. jer onaj koji kuha se boji da će njegovi rezultati rada biti pokvareni npr. na tušu u kupaonici i na stotine drugih mjesta. Ovdje neće biti govora o kamencu u vodovodnim cijevima. Kod gutanja ovakve kemikalije. ali će se vjerojatno ubrzo pojaviti. djeluje nadražujuće i ekotoksična je za organizme koji žive u vodi (znak N). Još uvijek se nisu pojavili radovi o njezinim strašnim opasnostima za zdravlje. U svakom slučaju kod nepažljivog rukovanja mogu izazvati vrlo bolne opekotine na koži uz pojavu mjehura i obvezno liječenje.

Dobro. To znači da ih uz minimalne mjere opreza nije opasno koristiti. tenzide (anionski i/ili neionski) te druge tvari poput glutaraldehida (za dezinfekciju) ili kvarterne amonijeve spojeve. dišne putove i kožu) i eventualno R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). ali mogu biti i tekućine. Oni imaju različite sprave i mogućnosti. Jednom takvom gospodinu se pokvarila tijekom selidbe kokoš i on ju je ubacio sa svojeg petog kata u klozetsku školjku. Fosforna kiselina dolazi u koncentracijama ispod 15% i tako joj ostaju tek svojstva nadražujuće tvari. Ja obično prvo navalim na sifon s nadom da ću tako ukloniti kvar. Kako god vam dobro izveli sve moguće instalacije u stanu znajte da će vam najprije i najviše problema praviti odvodne cijevi za kanalizaciju.raznih preparata na tržištu. Najčešće se začepe cijevi sudopera. Možda su oni i najgori. a nikad vam ne odgovara. Naravno da se odvodna cijev začepila negdje iznad prizemlja i svi oni iznad do drugog kata su dobili izvore izmeta i drugih stvari koje se bacaju u klozet. ali njih treba uvijek dugo čekati i onda prilično masno platiti. Oni mogu propuhati cijevi pod povišenim tlakom zraka uz određenu mogućnost da vam se odvodne cijevi razlete. Ostali su problemi s naprijed spomenutim kućnim instalacijama. kad se mora paziti i na to da se aerosol ne udiše. Inače ih ljudi najviše vole u obliku sprejeva. Tenzidi također dolaze u koncentracijama ispod 10% pa tek mogu doprinositi opasnim svojstvima svojom ekotoksičnošću ili djelovanjem na oko. Preparati obično sadrže neku kiselinu (npr. Većina ljudi pak poseže za kemikalijama kao 34 . umivaonika i kade. Taj jednostavni uređaj naizmjeničnim pravljenjem pritiska i podtlaka može ponekad ukloniti začepljenje. Gotovo je sigurno da će se to dogoditi kad vam najmanje odgovara. Svaka obitelj posjeduje spravicu kao na gornjoj slici. bilo je to vrijeme kad su neiskusni ljudi useljavali u novogradnje i pravili svakakve probleme. Pretpostavlja se da nitko takve pripravke neće gutati osim možda djece kad se pripravci pojavljuju u tekućem ili čak čvrstom obliku. fosforna). pogotovo ako su rađene od plastike. jer bi mogao izazvati nadraživanje dišnih putova. Negdje šezdesetih godina počeli su se graditi stanovi i obični ljudi bez iskustva stanovanja u gradskom stanu su se masovno useljavali. Čovjek zaista ne zna što bi napravio kad dođe do takvog začepljenja. Neke od komponenti poput npr. Jedna moja susjeda je imala dobra iskustva s vrelom vodom nalijevanom u sudoper dok se nije opekla po trbuhu kad je nespretno vodu nalijevala iz lonca u sudoper. a nisu rijetki slučajevi začepljenja odvodnih cijevi klozetske školjke. ali treba ih ipak držati daleko od dohvata djece. vrlo često u obliku spreja. glutaraldehida su u čistom stanju otrovi. Kroz njihove klozetske školjke izlijevala se svaka nečist po kupaonicama. ali u preparatima im je koncentracija obično oko 0. ova na slici lijevo. ali vrlo često je nemoćan i onda morate tražiti drugi izlaz. kao npr. ali cijevi se mogu začepiti i ispod sifona. Dakle i opet rukavice te nekakve naočale.3%. Ne sjećam se niti jednog slučaja otrovanja s ovim sredstvima. Što se mene tiče najradije bih pozvao majstora. pa gube većinu svojih opasnih svojstava. Svi su zapravo na kraju tvari s oznakama upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči.

Međutim. O ovim drugima neće ovdje biti govora.rješenjem. Mene zanima kakvu to potencijalnu opasnost svojim ukućanima donosite držanjem različitih konzervansa u svojoj kući. ali je zadnjih sedam godina nestalo s našeg tržišta. Neki još uvijek rade zimnicu Nerado pišem o konzervansima. a druga mogućnost su biološka sredstva poput npr. ovog stolisnika na slici lijevo. Najgori učinak je svakako štetno djelovanje na plod i zbog toga se sve manje proporučuje za konzerviranje ili se čak predlažu zabrane korištenja za rečene svrhe. odnosno imali su ih njezini susjedi. ali teško ih je zaobići u nekoj tradicionalnoj kuhinji poput hrvatske. činjenica da može izazvati teška oštećenja 35 . enzimatskih čistača. Dakle. Brzo i oštro rješavate stvar s vrlo nagrizajućim kemikalijama. opasnost od teških ozljeda očiju. ali kao i već zaboravljene kiseline poput sumporne mogu napraviti velike štete vašim odvodnim cijevima. I moja suradnica je imla neugodna iskustva. ostaje nam pisati o konzervansima. Ostala su nam samo vrlo agresivna lužnata sredstva. brzo i oštro ili nježno i sporo. Jedna od najvažnijih kemikalija za pripremu zimnice kao što je octena kiselina kupuje se u svom razrijeđenom obliku kao ocat. Okrenimo se mi onim snažnim nagrizajućim sredstvima. nadražuje oči. Metabolizmom acetilsalicilne kiseline kao glavni produkt nastaje upravo salicilna. Uopće ne želim raspravljati o tome kakve sve štetne učinke mogu kod ljudi izazvati različiti aditivi. U poglavlju o anorganskim tvarima bilo je govora o jednom takvom sredstvu baziranom na tehničkoj sumpornoj kiselini. a Aspirina ili Andola kod nas se puno uzima zbog različitih razloga. Prema mom osobnom iskustvu naši ljudi još uvijek rado koriste salicilnu kiselinu za konzerviranje kiselih i slanih zimnica. jer to je sasvim rubno područje i na njemu beru lovorike lažni proroci. ali danas više nema. dok nije zamijenila stare olovne cijevi plastičnima. Često smo izloženi salicilnoj kiselini i to u daleko višim dozama nego kad jedemo pekmez od šljiva konzerviran s tom kemikalijom. dišne putove i probavni sustav. Naravno da im «znanstvenici» namjerno ili nenamjerno pomažu u tome. Obično su to smjese natrijevog hidroksida i natrijevog hipoklorita. a njih ima na tržištu prilično mnogo. Koriste se ili jake lužine ili jake kiseline. Bilo je puno otrovanja tom kemikalijom. jer niti sam čuo da se neko od njih pojavilo na hrvatskom tržištu niti su takva sredstva važna s toksikološkog stanovišta. Sa stanovišta zaštite ljudskog zdravlja ova su sredstva opasnija nego ona za čišćenje pećnica i roštilja. ali se u dokumentaciji proizvođača mogu naći oznake upozorenja R22-36/37/38-41-61 (štetno ako se proguta. sadrže je različite biljke poput npr. Nije ona ništa novo na tom svijetu. U stara vremena domaćice su kupovale ledenu octenu kiselinu (esencija) i onda je razrjeđivale prije uporabe za kiseljenje paprika ili krastavaca. pa imate istovremeno hidrolizu i oksidaciju onečišćenja iz vaših odvodnih cijevi. U prvom redu. Nema službenog razvrstavanja ove kemikalije. Što se tiče kratkotrajnih učinaka može se reći da nisu suviše značajni. Vrlo često nakon učestale primjene takvih sredstava možete očekivati poplavu i curenje kanalizacije susjedima ispod vas. može štetno djelovati na plod).. Sve ono što je napisano za naprijed rečena sredstva biti će još i gore sa sredstvima za rješavanje problema začepljenih odvodnih cijevi. a u igru su umiješani brojni proizvođači istih aditiva. Djeluju prilično učinkovito. Među uobičajenim sredstvima za kućanstvo ova su najagresivnija i mogu prouzročiti brojne probleme. koji najprljavijim metodama žele ukloniti konkurenciju. Dvije su temeljne mogućnosti.

Imam i razloga za to. taj metanol je kažu izrazito opasan i krivac za sva zla aspartama. U slučaju da podigne prašinu benzojeve kiseline moglo bi imati problema s očima (crvenilo. jer mnogi ga koriste kao sladilo u različitim prilikama. Aspartam po mojem sudu može zaista biti opasan u slučaju loše sinteze. Dakle. Neki naši «znanstvenici» su u javnosti tvrdili kako on kod dijabetičara može izazvati gangrene i u konačnici ih ubiti. Bio sam izrazito ponosan kušajući novo sladilo. Već na početku sam naglasio da bi on trebao biti sastavljen od dvije L-aminokiseline. Jedino mi nije jasno kako bi uspjelo one male količine benzojeve kiseline iz vašeg ormarića sa začinima i aditivima podignuti u zrak kao prašinu ili aerosol. jer one su normalan sastojak brojnih namirnica. Već prije dvadesetak godina javili su se radovi u kojima se aspartam proglašava velikim zlom. Možda još koju riječ o aspartamu. Ona nije službeno razvrstana prema EZ direktivama. Meni uopće nije jasno po kojem mehnizmu bi se ta biokemijska reakcija odvijala i nisam našao vrijednim detaljnije pretraživati literaturu. Ako je ne jede žlicom i koristi rukavice prilikom konzerviranja voća ili povrća ne može vam se dogoditi ništa. a kod udisanja takve prašine kašljalo bi i sigurno otežano disalo. Obično se upozorava na to da se radi o metil esteru jednog dipeptida. Obzirom na to da je o sorbitolu već bilo govora kao o malo opasnoj kemikaliji obratio bih pozornost na benzojevu kiselinu i njezine soli. suzenje i žarenje). Međutim. To nitko ne osporava. Naš organizam nije spreman za D- 36 . loše vođenom kemijskom sintezom dolazi do procesa racemizacije u kojem Laminokiseline prelaze u opasne D-aminokiseline. Međutim. godine kao početnik bio uključen na IRB u vrlo iskusnu skupinu znanstvenika na sintezi peptida. Ja trebam ipak odgovoriti što će se dogoditi osobi izloženoj u kuhinji čistoj benzojevoj kiselini. ali prema izjavama proizvođača nosi oznake upozorenja R22-36/37 (štetno ako se proguta. Nije rijetko čuti građanina da naručuje kavu s Natrenom. sastavljen je iz dvije uobičajene amino kiseline kao jednostavni dipeptid s metiliranom karboksilnom skupinom fenilalanina. jer sam u proljeće 1970. a pri koncentracijama primjene u konzerviranju nema nikakvih opasnih znakova ili oznaka upozorenja. uvijek ima protivnika. nadražuje oči i dišne putove). Lažni proroci su opet pogriješili zbog neznanja. ali javio se barem jedan znanstveni rad u kojem piše da u metabolizmu ove tvari nastaje karcinogeni benzen. jer i ja sam sudjelovao u njegovoj izradi. Kad čovjek malo razmisli onda shvati da su to gluposti. Meni su na početku dodijelili posao priprave reaktanata za sintezu peptida i jedno od prvih zaduženja mi je bila asparaginska kiselina. To je izazvalo strahove među ljudima. a njegovim metabolizmom nastaje između ostalog metanol. ali se ne ustručavam jesti hranu konzerviranu s ovim aditivom. Kad bi se sva benzojeva kiselina iz kiselih paprika koje pojedemo pretvorila u benzen to bi bilo beznačajno. Metanol je prirodni produkt metabolizma različitih plijesni i svakodnevno ga unosimo u organizam i to u daleko većim količinama nego aspartamom. Obavio sam svoj dio posla i čekao da ostale iskusnije kolege prirede aspartam. kojoj je trebalo zašititi amino skupinu prije reakcije s fenilalaninom. Količina metanola nastala metabolizmom aspartama je ekstremno mala i ne može na bilo koji način škoditi organizmu čovjeka. Vjerojatno je ljudi neće lako napustiti kao konzervans. Sastoji se iz dvije esencijalne aminokiseline potrebne svakom živom biću i njegovim unošenjem u organizam ništa se lošeg ne može dogoditi. Mnogo više benzena unosimo u organizam najučinkovitijim putem preko pluća zbog korištenja benzina i brojnih proizvoda koji ga sadržavaju. E. Znači da je unos preko kiselih krastavaca beznačajan čak ako povjerujemo da se benzojeva kiselina metabolizira nekim čudnim putem do benzena. a sad najednom ispada kako se on na taj način truje. Njegovo kemijsko ime je L-asparagil-Lfenilalanim-metil ester. Dijete bi kod gutanja benzojeve kiseline moglo imati mučninu i povraćati bez ikakvih drugih štetnih posljedica. Ne kažem da je benzojeva kiselina nezaobilazan konzervans bez kojeg se ne može živjeti.očiju nas upozoravaju da ovu kemikaliju maknemo što dalje od dohvata djece. To se odnosi na čistu aktivnu tvar. ako ne dođe do zabrane maloprodaje. Moram priznati da sam uz njega emocionalno vezan.

Zato moram često uklanjati paučinu. ali nemojte nikad zaboraviti da crni liberalni kapitalizam koristi prljave metode kako bi napravio štetu konkurenciji. Jednostavno i jeftino! Ovaj čas nema nikakvih pouzdanih dokaza o štetnosti aspartama kao sladila za kavu. Nema nikakvih dokaza da bi aspartam s racemiziranim amino kiselinama mogao činiti štete korisnicima. Međutim. grijanje hrane u mikrovalnim pećnicama unatoč tome što se o problemu raspravlja tek teoretski. mravi. ali to je mnogo logičnija pretpostavka nego ona o opasnom metanolu nastalom metabolizmom aspartama. pa zbog toga neki izbjegavaju npr. jer su oni znak zdravlja u domaćinstvu. ti isti pauci su zapravo mučenici u jednom gradskom stanu i ja ne znam od čega zapravo žive. Sve ostalo u kuhinji Naravno da nisam do kraja opisao kemikalije koje se koriste u kuhinji. «Znanstvenici» mu u tome naveliko pomažu. Možda malo mučnine? Treba održavati i kuhinjski namještaj. koji daju slabe i nestabilne pjene ne bi trebalo predstavljati neki problem. ali sigurno zgrabe svakog kukca koji se u stanu pojavi.aminokiseline i one za njega predstavljaju otrov. pogotovo iz dnevnog boravka kad nam dolaze gosti. pa da ga morate njegovati posebnim kemikalijama. Pauke u kući ne dam ubijati. Zapravo su ostali vanjski nametnici poput kukaca (npr. Čak da ga dotaknete ne bi imali nikakvih posljedica za zdravlje. jer prilikom procesa kuhanja dospijevaju na pod svakakvi dijelovi namirnica. danas postoje alatke za pranje podova tako da nikad golim rukama nemate potrebe dotaknuti detergent. Ne dirajte mi pauke! Ostalim kukcima naravno da nije mjesto u nekom gradskom stanu i zato 37 . vrlo je lako utvrditi da li je došlo do racemizacije prilikom sinteze ovako jednostavnog dipeptida. Treba samo izmjeriti kakvo je skretanje ravnine polarizirane svijetlosti takvog produkta. Obzirom na to što je već pri industrijskoj proizvodnji drvo zaštićeno od različitih nametnika ne treba brinuti o crvotočini ili napadu gljivica. Podove treba redovito prati. Dakle. Nerado pišem o ovoj temi. Vi možete reći da se ne može predvidjeti što će biti u budućnosti. Možda netko otkrije da je racemizirani fenilalanin uzročnik brojnih štetnih učinaka u čovjeka koji svakodnevno uzima aspartam? Možda? Jednako tako je moguće da sutra netko otkrije kako su voćni sokovi izrazito opasni ako ih proizvodi konkurentska tvrtka. Kažu da racemizacija aminokiselina nastupa u brojnim procesima. Domaćice to dobro znaju i prilikom pranja podova čak ne koriste niti rukavice. pekmez ili kolače. Ne tvrdim da su za vijesti o opasnostima pojedinih proizvoda uvijek krvi pokvareni privrednici. Međutim. jer nemam ništa protiv većine kukaca. Danas se kuhinjski namještaj radi od iverice ili panel ploča. osim ako to rade klečeći na koljenima i držeći mokru krpu u rukama. Međutim. što ne znači da se preporučuje rad bez zaštitnih rukavica. Nema potrebe za korištenje opasnih kemikalija kod njihova održavanja. Ovaj čas se može reći da nema nikakvog razloga prestanka korištenja sladila poput aspartama u priređivanju zimnice ili slađenju kave. Međutim. Nije to namještaj od plemenitog drveta kao u sobama. muhe i pauci). nema straha od kemikalija kod održavanja kuhinjskog namještaja. Dovoljan je blagi detergent za povremeno pranje ili čak obična voda. Niti gutanje takvih detergenata. za pranje se koriste blaga sredstva na bazi tenzida praktički bez ikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja. Priča o D-aminokiselinama je uglavnom zaboravljena i samo se rijetki bave problematikom takvih tvari. barem kako bi se uklonile neke masne mrlje ili obrisala prašina. a sasvim sigurno su vanjske površine dobro prekrivene otpornim lakovima ili čak plastičnim pločama.

pa o tome više neće biti riječi u ovom odlomku osim ako nemaju neke posebnosti. laurinske. ali svi njezini pokušaji uklanjanja bilo kakve hrane s otvorenog nisu urodili plodom. Neću reći da se radi samo o održavanju ljepote tijela. a to je moglo značiti da ona ne obavlja besprijekorno čišćenje kuhinje. Sram me priznati. On me je prvo uvjeravao da se nemam razloga buniti zbog domaćih poljskih mrava. alkil sulfonati. itd. Dodataka ima izrazito mnogo. Oni ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedino što smetaju domaćicama zbog prisutnosti u njihovim sterilnim kuhinjama. različiti etoksilirani dugolančani amini. Glavni sastojak čvrstih sapuna. Najviše se bojala da bi mogli prenijeti nekakve bakterije izvana. jer je taj prostor stalno zauzet ženskim aktivnostima. jer se u našim kupaonicama tradicionalno nalazi stroj za pranje rublja. Naravno da će o održavanju čistoće rublja biti ovdje posebno govora. Žena je bila očajna. Prvenstveno ne smiju izazivati nikakve štetne učinke na ljudski organizam ili organizam životinja. jer se ona također koriste za pranje kućnih ljubimaca poput npr. Dokle god se pojavljuju mravi u mom stanu znači da im je dobro i da ja mogu mirno spavati što se tiče izloženosti kemikalijama. šampon izazove blago nadraživanje sluznica 38 . Kad je u pitanju održavanje higijene ljudskog tijela logično je da se ne smiju koristiti opasna sredstva i skoro da ne bi trebalo pisati o nekakvim sapunima. razni dezinficijensi) itd. ali sam ipak ustrajao u traženju načina kako ukloniti mrave iz kuhinje i uz pomoć prijatelja sam uspio to učiniti blagim insekticidama. gelova ili sprejeva su tenzidi (soli masnih kiselina poput npr. dezinficijensi. a o njemu u pravilu brinu dame i onda nije čudo što se one tako često i dugo zadržavaju u kupaonici. jer oni su dokaz čistoće okoliša. Dakle. biti progutan. sredstva za otapanje kamenca ili pak sredstva za čišćenje odvodnih cijevi. Čistoća je pola zdravlja Sredstva za pranje tijela moraju imati neka posebna svojstva. kao npr.). privući bojom ili mirisom. Oni vežu na sebe nečistoće i omogućavaju njihovo dispergiranje u vodi. a za ilustraciju problema pokazao bih vlastito iskustvo. O tome nešto malo kasnije. PROSTOR SUKOBA INTERESA Kupaonica je naravno mjesto gdje žene imaju prednost i u obitelji s mnogo žena muškarci se osjećaju ugroženima. Dolazili su nekud iz zapuštenih vrtova iza moje kuće i tražili hranu.domaćice drže zalihe pesticida u svojim kućama. amidi poput kokoamida. a zadatak im je olakšati uporabu (npr. jer takva sredstva imaju ipak neke posebnosti. pasa. jer su mravi vjerojatno uvijek našli nekakve mrvice hrane po kuhinji. Prije više godina pojavili su se u mojoj kuhinji mravi. glicerin). dodatno dezinficirati kožu (npr. Kod osjetljivih ljudi se može dogoditi da npr. u kupaonici se uglavnom drže sredstva namijenjena pranju i održavanju uvjeta da se to pranje pošteno obavlja. pjenama ili općenito kozmetičkim sredstvima. Jedini razlog pisanja o njima je u brojnim zabludama glede opasnosti dugotrajnog izlaganja. Dio sredstava korištenih u kupaonici jednak je onima iz kuhinje. Obratio sam se svom prijatelju vrhunskom hrvatskom stručnjaku za DDD. Niti jedan od tih sastavnih dijelova ne smije biti štetan za ljudsko zdravlje bez obzira na to hoće li doći u dodir sa sluznicama ili će npr.

To sve skupa ne znači da se može dopustiti djeci gutanje takvih sredstava. a ja ću i dalje koristiti sredstva koja sadrže triklosan. a državne ustanove pak obavljaju stalni nadzor njihove kvalitete. Zadnjih godina se digla povika na dezinficijens triklosan. povremeno se postavlja pitanje drugih sastojaka ovakvih sredstava. Njegovo glavno svojstvo je kemijska nestabilnost i raspad uz oslobađanje aktivnog klora. koji ima sva ta antibakterijska djelovanja. Kao čista tvar on se smatra štetnim za ljudsko zdravlje (Xn) i ekotoksičnim (znak N) s oznakama upozorenja R22-31-36/3750/53 (štetno ako se proguta. Međutim. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. S mojeg stanovišta triklorsan u praksi ne može izazvati naprijed rečene učinke. što može dugotrajno izazvati brojne poremećaje poput bolesti jetre. Međutim. ali to je izrazito kratkotrajan učinak i gubi se koju minutu nakon prestanka izlaganja. Zato se i koristi kao dezinficijens jer oslobađa klor. Neki radovi su pokazali da se on rado skladišti u mastima živih organizama. 39 . Dodir s kožom ili očima neće izazvati praktički nikakve posljedice. godine iznosila oko 540 milijuna dolara. bubrega. Kako onda prihvatiti tvrdnje znanstvenika? Smatram da treba biti jako oprezan pri analizi znanstvenih članaka o opasnostima pojedinih kemikalija. Posebno se naglašavalo njegovo djelovanje na sintezu hormona kod dugotrajne izloženosti. Više nitko nigdje ne proizvodi takva sredstva sam nego ih kupuje u dućanu. Naravno da se ljudi boje takve tvari i počelo se izbjegavati pripravke s triklorsanom. Zaključno se može reći da sredstva za održavanje osobne higijene ne predstavljaju nikakav zdravstveni problem. itd. mozga. a u kući ga možete naći u detergentima. Ne može ih se držati podalje od djece. raznim drugim kozmetičkim pripravcima. spolnih organa. Međutim. a kod gutanja jedino može doći do pjenjenja u probavnom sustavu. U sredstvima za dezinfekciju. Ne znam tko je počeo kampanju. itd. sapunima. šamponima i sličnim proizvodima nema više nikakvih štetnih učinaka niti na ljudsko zdravlje niti na okoliš i zbog toga se široko koristi kao posve neopasni sastojak kozmetičkih preparata. primjenjuje se u vrlo niskim koncentracijama. Nikad nisam čuo da se netko otrovao sapunom ili npr. ali ne treba paničariti ako neki klinac pojede komadić sapuna. jer i djecu treba prati istim ili sličnim sredstvima. Da se ne raspada ne bi služio kao dezinficijens. Amerikanci tvrde da je zarada na njegovoj proizvodnji tijekom 1998. dezodoransima. nadražuje oči i dišni sustav. kada dolaze u koncentracijama od 1% zadržava se jedino svojstvo slabe ekotoksičnosti s oznakom upozorenja R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). pa o tome nema smisla niti raspravljati. službeno nikad nije potvrđena ni jedna od naprijed rečenih tvrdnji. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). šamponom za pranje kose. ali počelo ga se uspoređivati po strukturi s užasnim dioksinima.oka. Kod koncentracija u kojima dolazi u sapunima. Taj dezinficijens se vrlo široko koristi.

To je naravno bezazleno i nikom štetno dezodoriranje. jer se iz WC školjke znaju širiti prilično neugodni mirisi. koje se relativno slabo isparavaju. jer se npr. kao što je i primjena gorećih indijskih štapića. Možda bi se nadražujući miris formaldehida i osjetio da nema aroma.i p-). ali prema mojem znanju kod nas se ne stavlja u dezodoranse za WC. nadražuju oči. Uostalom. sredstva za otapanje kamenca i brojni dodaci koji omogućavaju postupno oslobađanje aktivnih tvari iz proizvoda. EZ komisije. Najbolje je problem prikazati na primjeru različitih diklorbenzena (o-. Dolaze u prilično niskim koncentracijama pri kojima se njihova opasna svojstva gube. pa ga onda nalazimo u svim javnim objektima i domaćinstvima. Buka se u zadnje vrijeme najviše diže zbog diklorbenzena. m. 40 . Sjećam se da su u mojoj mladosti seoske djevojke u Slavoniji znale stavljati u njedra dunje da diki bude ugodnije dok ih ljubi i miluje. Većina od aktivnih komponenti se nalaze u relativno niskim koncentracijama. koji sadrže i mnoge druge važne kemikalije. Mirisi su obično bezazleni i ne bi trebali imati utjecaja na zdravlje osoba koje borave po nekoj potrebi duže vrijeme u kupaonici. jer se sva opasna svojstva gube pri koncentracijama u takvim preparatima. Najviše se takva sredstva koriste u kupaonicama s klozetom. kao npr. Prema literaturnim podacima radi se o krutinama. kod kupaonica su proizvođači dezodoransa otišli velik korak naprijed. a ona nije do sad posvetila posebnu pozornost ovim tvarima. Međutim. U čistom obliku te čvrste tvari imaju slijedeće oznake upozorenja R40-36/37/38 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima.Prikrivanje neugodnih mirisa Čovjek je oduvijek prikrivao loše mirise. koji na kraju imaju skoro jednaka toksikološka svojstva. kako svog tijela tako i prostora u kojem je boravio. jer su neki nepouzdani rezultati ispitivanja na životinjama navodno to pokazali. pa zasad ne znam detalje. koji se isparava iz čvrstih dezodoransa ili tvari poput dimetil-metilfosfonata. O kemikalijama za otapanje kamenca je već bilo ranije govora i ona nemaju nikakvih značajnijih učinaka. U dodatak na slici lijevo stavljaju se valjkasti proizvodi ugodna mirisa. Obično se u njih prema tajnim receptima stavljaju dezinficijensi. Među jeftine dezinficijense svakako spadaju formaldehid i glutaraldehid. koji malo duže sjede na WC školjki zbog ovih ili onih razloga. koji su uvijek bili prikladni za dezodoriranje prostorija u kojima boravi puno ljudi i teško je ne osjetiti neugodne mirise njihovih tijela. otapala. Treba vjerovati službenim podacima npr. Spominje se još i fenol. «Znanstvenici» već upozoravaju kako je moguće očekivati rak jetre i bubrega. a proizvođači takvih sredstava do sad baš nisu bili skloni slanju dokumentacije u HZT. koji su oba otrovi a formaldehid je uz to dokazani mutagen i također ga znaju stavljati u ovakve proizvode. a ipak ih se optužuje za ugrožavanje zdravlja ljudi. dišni sustav i kožu). tenzidi. Nova vremena su donijela nova sredstva za prikrivanje loših mirisa. koristi njegov derivat uroform pri proizvodnji tako često korištene iverice. formaldehidu smo izloženi na brojnim drugim mjestima. Naravno da se dezodoransi koriste i u drugim prostorima stana ili u automobilima.

Odijela i haljine obično dajemo u kemijske čistionice. Naravno da to nije moguće. ali nije loše da se strani proizvođači podsjete kako ne mogu u Hrvatsku slati smeće. pa danas npr. 41 . U biti su dva pristupa uklanjanju mrlja. Ono što se danas naveliko može potvrditi jest bitka industrijskih proizvođača da na tržište stave što je moguće bezazlenije proizvode. Nema smisla davati nikakve posebne savjete. peroctene kiseline i slične kemikalije. Danas se rublje pere sve češće. U davna vremena su ljudi izlagali rublje suncu te na taj način ujedno obavljali sušenje. Najčešće su u uporabi sredstva na bazi natrijevog klorita. ali ni one nisu u stanju ukloniti svaku mrlju s vaše haljine za ples zaprljane prilikom novogodišnje proslave ili sestrine svadbe. Strojno pranje rublja danas je nezamjenjivo i domaćica se odlučuje na ručno pranje vrlo rijetko.Moje mišljenje je da ne treba obraćati pozornost na radove o opasnom boravku u kupaonici ili u klozetu gdje se koriste dezodoransi. kad ima posebno osjetljive tkanine. jer detergenti osim danas modernih i bezazlenih enzima moraju sadržavati različite tenzide i lužine u količinama da ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi. sve više uklanjaju iz detergenata fosfate. natrijevog perkarbonata. pa je tako jedno od društava potrošača tvrdilo da istoimeni proizvodi na zapadu i Hrvatskoj nisu istog sastava niti kvalitete. Naravno da je pitanje kako će građanin prepoznati koje strukture je mrlja na njegovoj košulji. pa na njih ne treba obraćati pozornost osim ako vam se sviđaju mirisi takvih proizvoda. Prikladne su za brojne boje netopive u organskim otapalima. od kojih su neke bezopasne a neke pak opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. Ne dao vam Bog da morate rublje ponovo prati na potoku. O štetnosti dezodoransa u drugim prostorima stana ili u automobilima gotovo da nema podataka. jer proizvođači nastoje održavati koncentracije opasnih tvari ispod onih pri kojima se mogu javiti štetni učinci. jer je strojno pranje tako jednostavno i brzo. vodikova peroksida. kao što se to prije radilo. dezinfekciju i bijeljenje. Izbjeljivanje je stariji način čišćenja bez obzira na koji način se obavljao taj posao. Danas se to obavlja kemikalijama i to najčešće oksidansima. Što se tiče osobne higijene tu sam naravno sklon tome da se više pere a manje dezodorira. ali kao hranjiva tvar potiču rast nekih jednostavnih organizama poput algi u svim vodama do kojih dođu. Stroj za pranje rublja pak još uvijek treba detergente za svoj učinkovit rad. on zauzima izrazito važno mjesto u životu prosječnog građanina. Oksidansi obavljaju oksidaciju boja na tkanini i na taj način se gube njihova svojstva odnosno izblijeđuju boje na platnu. pa treba pitati one koji više znaju. Slučaj se još uvijek vuče po sudovima i nije jasno tko je u pravu. Prvi je izbjeljivanje a drugi otapanje u prikladnim organskim otapalima. Prilagođavaju se i zahtjevima zaštite okoliša. Detergenti za strojno pranje rublja danas su uglavnom nadražujuće tvari za oči (dolaze uglavnom u obliku praškastih proizvoda). Neke mrlje se ne daju oprati strojno ni ručno nego se moraju uporabiti druga sredstva. ali svaka mudra domaćica će prilikom primjene detergenata čuvati svoje nježne ručice primjenom zaštitnih rukavica. a ostala svojstva nisu zabrinjavajuća. Kod nas je bilo dosta rasprava oko kvalitete detergenata. Vodikov peroksid se razvrstava u oksidanse (znak O) i nagrizajuće (znak C) tvari s oznakama upozorenja R8-3520/22 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. koji nisu štetni ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. Odijelo čini čovjeka Iako se stroj za pranje rublja nalazi obično u nekom kutu kupaonice ili rjeđe u nekoj drugoj prostoriji poput podrumske praonice. izaziva teške opekotine. a oni su danas vrlo složene smjese različitih tvari. Ne može se sve riješiti strojnim pranjem makar se na televiziji vrte brojne reklame o veličanstvenoj učinkovitosti detergenata ovog ili onog proizvođača.

Naravno. Otopina za izbjeljivanje će na kraju imati slična svojstva kao naprijed spominjani preparati. Kod gutanja se može očekivati žarenje ili bol u gornjem dijelu probavnog sustava uz mučninu i povraćanje.štetno ako se udiše ili proguta). Tako natrijev perkarbonat djeluje u čistom stanju kao oksidans (znak O) i štetna tvar (znak Xn) s oznakama upozorenja R8-2236/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. a sve redom nadražuju oči i kožu. nadražuje dišne putove. Drugi oksidansi su slični prema opasnim svojstvima. Ako već kupite takvo sredstvo morate ga čuvati daleko od djece. nagrizajuće tvari (C ) i tvari štetne za okoliš (N) te oznakama upozorenja R7-10-20/21/22-35-50 (može uzrokovati požar. Kad su djeca u pitanju preparat predstavlja sličnu opasnost kao sredstvo za strojno pranje posuđa. izaziva opekotine. natrijeva persulfata i dinatrijevog metasilikata. Sve oksidansi i nagrizajuće tvari. Navodno prodaja takvih sredstava u zapadnim zemljama (posebno Amerika) ide jako dobro. Na zapadu se prodaju paste za izbijeljivanje zubi kod kuće u vlastitoj režiji. sve za ljepotu! Što se tiče kose. žarenje ili čak bol). Dakle. izaziva jake opekotine. štetno ako se proguta. crvenilo. štetno ako se udiše. ali on se koristi pri znatno višim koncentracijama nego vodikov peroksid. Zbog toga s njegovim pripravcima treba postupati oprezno koristeći obvezno rukavice od nitrilne ili butilne gume. tu se koriste izbijeljivači slični kao za platno. Praktički nema drugog načina izlaganja osim gutanjem i na 42 . svi ovi oksidansi su kod koncentracija primjene u najgorem slučaju štetne kod gutanja. opasnost od teških ozljeda očiju). Kad smo već kod bijeljenja treba opisati i druga mjesta uporabe oksidansa. ali treba ih držati daleko od djece. pri koncentracijama kod kojih se koristi u preparatima ravrstava se u štetne tvari (znak Xn) s oznakama upozorenja R22-41 (štetno ako se proguta. nadražuje oči i kožu). ali mi smo obeshrabili tvrtku koja je pokušala registraciju u Hrvatskoj. Konačni proizvod smo razvrstali u nagrizajuće (znak C) i oksidativne (O) kemikalije sa oznakama upozorenja R8-22-34-37-42/43 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Ovo sve skupa baš i nije bezazleno. Kod nas se izbijeljivanje zubi obavlja uglavnom u zubarskim ordinacijama i nikad nisam čuo pritužbe građana na posljedice. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi). I kod dodira s kožom i s očima treba obaviti uobičajenu dekontaminaciju prije nego li se krene tražiti pomoć liječnika. zapaljivo. Mene je iznenadio jedan takav prašak sastavljen od kalijeva persulfata. štetno ako se proguta. U koncentracijama kod kojih se koristi ostaju joj oznake upozorenja R36/37/38. pa nije bezazlena kemikalija. koji se ponekad koriste u kući. Nije to zapravo ništa strašno. u dodiru s kožom i ako se proguta. U višim koncentracijama mogu depigmentirati kožu na mjestu prskanja te također izazvati manja ili veća oštećenja sluznice oka (suze. amonijeva persulfata. barem dok se kemikalija ne razrijedi s vodom prije tretiranja. Ostaje peroctena kiselina sa znakovima opasnosti oksidansa (O). a napominje se da može doći do malih oštećenja desni. Međutim. ali je pitanje smije li se držati u kućanstvu. može izazvati preosjetljivost kože i dišnih putova).

a ja sam kao ilustraciju stavio jednu sliku koju sam snimio prilikom obilaska nekih kemijskih čistionica u Zagrebu kad sam po narudžbi njihove komore proučavao stanje zaštite zdravlja i okoliša u takvim objektima. jer inače nemaju garanciju da će takve mrlje biti uklonjene u uobičajenom procesu pranja. Mrlje topljive u organskim otapalima. a odjeću je iznijela na balkon da se prozrači. jer bi nakon čišćenja taj dio izgledao drugačije nego ostatak odijela. Kao jeftina kemikalija kupovao se u većim količinama i naprosto je čovjek mogao umočiti cijelo svoje odijelo u kantu s benzinom čekajući da se sve masne mrlje otope. Dijetetu se neće ništa strašno dogoditi osim što će vjerojatno povraćati i imati osjećaj žarenja ili čak boli u ustima i jednjaku koji dan nakon incidenta. a u Americi je počelo još ranije i to profesionalno.to morate obratiti pozornost. Slična sredstva se koriste i u kućanstvu. a koristila je za to veliku plastičnu kadu obavljajući posao u kupaonici. ali ipak baš ne sva ona koja se upotrebljavaju profesionalno. a njegove pare sa zrakom stvaraju eksplozivne smjese i bilo je katastrofalnih iskustava. Ja se sjećam slučaja iz ranih šezdesetih godina kad je jedna poznanica prala odjeću svog muža u benzinu. Ostala je živa i prilično se dobro oporavila. a prvenstveno ostatke masne hrane mudrije je uklanjati kemikalijama. što se naveliko čini još od kraja 19. No. Danas je preparata za kemijsko čišćenje izrazito mnogo i na našem tržištu. ali iskustvo ostaje da 43 . Oni koriste različita sredstva za obradu odjevnih predmeta prije nego ih stave na pranje u svoje strojeve. benzin je vrlo lako zapaljiv. Na početku su se kao sredstva za čišćenje u domaćinstvima koristili laki naftni derivati odnosno običan benzin. Sjela je na klozet i u tijeku obavljanja nužde bacila neugašeni čik u WC školjku. stoljeća. krenimo od početka priče o kemijskom čišćenju kod kuće. Bila je kemičar. To je bilo bolje nego čistiti samo onaj dio odijela na kojem se kočila mrlja. Mirno je zapalila cigaretu i onda joj je došla sila. Međutim. Nakon završenog posla izlila je benzin iz kade u WC. Naravno da se stvorila plamena buktinja i žena je bila teško opečena po vrlo osjetljivim dijelovima tijela. a nije se sjetila svih opasnih svojstava benzina.

Mislio sam da je ova knjiga gotova i kako treba posvetiti pozornost ispravljanju i poboljšanju teksta kad sam dobio preko interneta pitanje zabrinute majke iz Varaždina. Nikad čovjek ne može pobrojati sva područja primjene kemikalija u domaćinstvu. a ispod toga ostane tkanina bez mrlja. Zato je važno držati ta sredstva izvan dohvata djece. Zbog njegovih dobrih osobina otapanja masti i dalje ga se koristi kao sastavni dio mnogih sredstava za čišćenje. ali svaki roditelj će biti uplašen i sigurno će barem tražiti savjet liječnika. a možda iza svega stoje interesi pokvarenih kompanija. ali nije toliko malo vjerojatan kako bi čovjek pomislio. a nisu bili puno lošija sredstva za čišćenje od benzina.se benzina treba plašiti glede njegove zapaljivosti i eksplozivnosti. Uz pretpostavku da benzin ne sadrži benzen i da ne marimo za to što je perkloretilen karcinogen kategorije 3 mogu se javiti različiti blaži učinci. a još bolje će biti ako odjeću nosite na kemijsko čišćenje i onda se nemate čega bojati. Možda se radi o ljudskoj gluposti. preko izazivanja preosjetljivosti do karcinogenosti kategorije 3. Možda i mučninu? Gutanje tekućeg pripravka je prilično nezgodan događaj. nije u velikoj opasnosti. do danas su otpala iz uporabe u domaćinstvima mnoga od njih poput tetraklorugljika ili trikloretilena zbog njihovih teških akutnih ili sumnjivih kroničnih učinaka. barem prema sadašnjim službenim podacima o toj kemikaliji. U dodiru s kožom takvo će sredstvo vjerojatno nakon dužeg kontakta izazvati sušenje i pucanje kože. Ostati će traumatično iskustvo i za dijete i ukućane čak ako djetetu liječnici ne budu ispirali želudac. Nije problem povraćanje nego to da se prilikom tog čina može povraćani sadržaj udahnuti u pluća. Bila je prilično sigurna u to da su omekšivači opasni. Naravno da sam posjetio i te obiteljske portale na kojima sam našao obimnu hrpu gluposti u koju čini se većina mladih obitelji vjeruje. Ostao je praktički jedino perkloretilen o čijim svojstvima se može više pročitati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Ako mislite da se benzin više ne koristi za čišćenje onda se varate. Kad sva otapala ispare treba naprosto četkom ukloniti pijesku sličan materijal. U najmanju ruku će čovjek kašljati i otežano disati dok se stanje ne stabilizira. a opet joj se sviđala njihova primjena zbog toga što je željela svom djetetu meku i ugodnu odjeću. koja će onda dovesti do povraćanja. Negdje iza II. a to pak znači neugodu. Organsko otapalo će iz tkanine otopiti nečistoću i kapilarnim silama ga prenijeti na silikagel. Nas jasno zanima koliko su takva sredstva opasna za ljudsko zdravlje. Jedno od takvih sredstava je zapravo silikagel natopljen smjesom organskih otapala. Na tržište obično dolazi pomiješan s nekim naftnim derivatom (npr. Udisanje para u neprozračenoj prostoriji moglo bi izazvati vrtoglavicu i pospanost. Ne morate se toga bojati. koje se navodno nalaze u omekšivačima. od nadraživanja. Međutim. ali to nije više čisti benzin. Zapravo mi uopće nije jasno zašto budale daju savjete normalnim ljudima i zašto ih nastoje uplašiti. Javiti će se žarenje u gornjem dijelu probavnog sustava. Zainteresirala me problematika i dao sam si truda pogledati ozbiljnu stručnu literaturu. jer je na obiteljskim portalima našla brojne podatke o njihovoj štetnosti za djecu. Gospođa je bila ozbiljno uplašena omekšivačima tkanina. Vaše dijete. To treba namazati na mrlju i ostaviti da se suši. pa čak nesvjesticu. koje je popilo koji gutljaj takvog tekućeg preparata. Nabrojala je desetak kemikalija. ali u nekim slučajevima može doći do gušenja ili edema pluća. a u pripravak se mogu dodavati različiti drugi inertni materijali ili potisni plinovi kod sprejeva. a mnogi će ga bez razmišljanja odvesti u bolnicu. koje nastoje jedna drugu istisnuti s tržišta i 44 . ali detalje pročitajte u poglavlju o industrijskim organskim kemikalijama. čija prednost je bila u nezapaljivosti. a među njima je bilo različitih opasnosti. benzin). Svjetskog rata počela je naveliko primjena različitih halogeniranih otapala. a nakon toga će se javiti mučnina. Recimo još koju riječ o karcinogenom perkloretilenu. Mi naravno znamo da ga se treba čuvati i zbog povišenih koncentracija benzena čim se radi o motornom benzinu.

Izračunao sam da se oni zadrže u takvim koncentracijama da po cm2 tkanine ostane nekih 2-5 μg sredstva. Pokušajte računati. Zapravo na površini tkanine koja je u dodiru s kožom djeteta nalaze se količine tvari u nanogramima. jedan miligram ima 1000 mikrograma te jedan mikrogram ima 1000 nanograma. Za to se koriste različiti preparati bazirani na acetonu. Mislim naravno na održavanje noktiju lakiranjem. polidimetilsiloksani). Kupaonica sigurno u 45 . Zaista se ne treba bojati korištenja omekšivača. Naravno da su moguće alergijske reakcije i na tako male količine. dimetil-amonijev klorid.5% u onih 10-12 litara vode. Općenito je bilo puno različitih aroma u izrazito niskim koncentracijama. Jedan gram ima 1000 miligrama. U pravilu oni u čistom stanju posjeduju oznake upozorenja R36 i/ili R38 (nadražuje oči. Vjerojatno bi se u kupaonici mogle naći i druge kemikalije poput npr. Nije trebalo ići dalje od izvrsne stranice Wikipedia. Niti jedna od kemikalija iz popisa mlade dame nije bila u sastavu omekšivača. Problem je u tome što se u kupaonici mogu naći sasvim nevjerojatne kemikalije korištene za tko zna kakve poslove. Obično se za te svrhe koristi sasvim bezopasna štirka. Onda se centrifugiranjem više od 95% vode izbaci u kanalizaciju. anionski tenzidi te u novije vrijeme sve više različite kemikalije bazirane na siliciju (npr. Najgori od tih sredstava su upravo kvarterne amonijev soli. koji nemaju veze s održavanjem osobne higijene. anionski tenzidi i derivati silicija. ali raspoređeno u vlaknima i na površini tkanine. Red je da spomenem i suprotne učinke poput otvrdnjivača. maslinovo). a o brojnim drugim dodacima nemam što reći s toksikološkog stanovišta. Ni njega tijela ne zazire od uporabe organskih otapala. Njihova opasna svojstva se gube već pri koncentracijama ispod 20%. Možete li zamisliti koliko su to male količine? Teoretski i nanogramske količine možda mogu kod izrazito preosjetljivih osoba izazvati neki učinak poput crvenila kože. Našao sam jedino limonen kao alkaloid izoliran iz limuna i dodan u omekšivač ako aroma. Lakirani nokti mogu izgledati jako privlačno. ali lak ne drži dugo i onda treba obaviti njegovo skidanje. koju možete slobodno pojesti bez straha da vam se može bilo što dogoditi. kvarterne alkoksi amonijeve soli. ali dijete mora na neki način postati alergično i to nije problem omekšivača nego djeteta. pa nije imalo smisla raspravljati o bilo kakvim opasnostima za mamu koja pere rublje. kozmetičkih sredstava svake vrste. One su iznosile oko 0. ali nad njima se obavlja nadzor javnozdravstvenih ustanova i ne bi se na tržištu smjeli pojaviti preparati s bilo kakvim štetnim učincima za ljudsko zdravlje. ali nije loše biti oprezan i peglati robu kroz prvih tri mjeseca života malog čovjeka umjesto koristiti omekšivače. Pokušao sam izračunati koncentracije takvih komponenti u vodi kod zadnjeg ispiranja rublja. Obično je žene koriste kod pranja stolnjaka. jer ga inače žene ne bi koristile. Nije osobito opasan niti ako se proguta. masni alkoholi. Nije ni aceton neki problem. Kao omekšivači se koriste različite vodene suspenzije sapuna ili ulja (npr. Ima naravno i toga kao što ima viceva o ženama koje su otvrdnjivale donje rublje svojih muževa. Uz to što je zapaljiv može djelovati nadražujuće na oči i kožu. a spominjem ta sredstva tek radi ravnoteže u pisanju.lažima. ali prevladavala su sredstva koja prodirući u strukturu vlakana obavljaju posao omekšavanja. ali opet valja držati takve preparate dalje od djece. Aceton je glavna komponenta. ali to je toliko malo vjerojatno da nema smisla razgovarati. ali to nije spomena vrijedno. esteri fosforne kiseline. nadražuje kožu). tabletića i svakakvih drugih ukrasnih predmeta od platna. a namočenih 5 kg rublja sadrži izrazito male količine omekšivača.

46 . koje puno toga podnosi i ništa mu nije smetalo brušenje žičanom vunom te mazanje laštilima. prijeti vam smrt od hipoksije. pa i o tome valja nešto reći. kao npr. Čak ako su to grijalice s katalizatorom. jer drvo nije kvalitetno štićeno. To se ne odnosi na ostavu gdje se ne smiju naći apsolutno nikakve kemikalije. Ostaje vam dakle njegovati već ranije zaštićeno drvo. jer zaista nije ugodno kupanje u ledenoj prostoriji. zemnog plina. Nemojte sami raditi ništa. Ako i imate problem sa stilskim namještajem onda toplo preporučujem da potražite stručnjaka za takve probleme i njemu povjerite spašavanje vašeg dragocjenog ormara ili komode. koji navodno ne dopušta stvaranje ugljikovog monoksida nego ga pretvara u ugljikov dioksid. Parketi su u davnim godinama znali biti noćna mora domaćici. Ona ipak može biti opasna zbog drugih kemikalija. Danas svatko daje parket ili laminat na lakiranje. Laštila su kemikalije pastoznog oblika u kojima su glavne komponente čvrsti naftni derivati (uglavnom voskovi) i nekakva otapala na bazi benzina. Smrt zaista stoji iza vaših leđa ako nemate dobru odvodnju dimnih plinova iz vaše kupaonice. Od njega su izrađeni podovi. Ako imate plinski bojler u kupaonici obvezno dajte ugraditi detektor za ugljikov monoksid. ali dok je nov zna praviti probleme. kemijska i biološka zaštita. spavaću sobu i prostorije poput ostave. O tome se možete više informirati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. zbog iskorjenjivanja plijesni) prethodno se moraju maknuti sve namirnice. Ponekad to baš i nije tako. jer je mnogo jeftiniji nego namještaj od čistog drva. Onda nije problem održavanje osim ako sjekirom ne lupate po parketu. a on se brzo potroši u maloj kupaonici. koji automatski prekida dovod plina u slučaju kad koncentracija opasne kemikalije poraste iznad dopuštenih vrijednosti. Sobe naravno da moraju izgledati čisto i blistavo bez ikakve mogućnosti da zbog boravka u njima nastupi neko zlo za vaše zdravlje. U sobama morate posebnu brigu voditi o drvu. a to je izrazito dobra mehanička. Danas je takvo drvo već prije prodaje zaštićeno od raznih nametnika (npr. Za izgaranje je potreban kisik. pa oko toga ne bi trebalo biti problema. Oslobađa se formaldehid i to je nešto na što se moramo naviknuti. namještaj i često ga nalazite na zidovima.normalnim obiteljima nije opasno mjesto kao na ovoj karikaturi našeg zavodskog prijatelja Nika Titanika. ako nismo preosjetljivi na tu kemikaliju. začini i aditivi. pa zato od svih kemikalija u kući najviše mislite na one koje nastaju izgaranjem zemnog plina u vašem bojleru. U tim prostorima se normalno ne bi smjele nalaziti apsolutno nikakve kemikalije. Mislite na to da grijalice na naftne derivate poput petroleja mogu biti jednako opasne ako dimne plinove izbacuju u atmosferu prostorije. Vrlo često se takve grijalice koriste za zagrijavanje kupaonice prije kupanja. a ugljikov monoksid jest. Već je rečeno u poglavlju o plinovitim otrovima da je ugljikov monoksid najveći ubojica hrvatskih građana. a u slučaju njihove primjene (npr. ali se povremeno ipak koriste. Razmislite o tome barem tri puta. pa onda nemate u zraku dovoljno kisika i ishod opet može biti smrt ili teška oštećenja organa poput mozga. jer možete napraviti goleme štete svom zdravlju i lijepom dijelu kućnog namještaja. Većina drugih nisu smrtonosne. crvotočina ili gljivice). PROSTORI MALOG RIZIKA Naravno da se misli na dnevni boravak. Inače je to u pravilu kvalitetno tvrdo drvo. Danas je uobičajeno kupovati namještaj od iverice.

Naravno da ćete laštila držati u nekom drugom prostoru daleko od dohvata djece. umjesto nekakvih parafina nude se često kvalitetniji sastojci poput npr. ali bih ipak preporučio da korisnik nosi lake rukavice od PVC tijekom ovakvog posla. ali na tržištu je velik broj preparata na bazi etanola i nekog anionskog ili kationskog tenzida. Većinom su to zapravo inertne tvari poput parafina ili polimera. a jedini opasan sastojak je benzin. Tkanine na vašim sjedalicama kao i tepihe čisti se laganim sredstvima koja sadrže tenzide i eventualno dezinficijense. Ne treba očekivati apsolutno nikakve štetne učinke ovih kemikalija. butilna guma ili PVC) te da dobro prozračuje prostoriju dok naporno lašti. ali oprez treba biti pravilo sa svakom kućnom kemikalijom. Ostaje nam još pranje prozora kao posao koji se mora obaviti barem jednom godišnje. moraju biti izrađeni od vrlo kvalitetnih materijala budući namještaj mora izgledati dobro. To je sasvim dovoljno za uklanjanje većine mrlja sa stakla. 47 . ali bez drugih težih posljedica.Proizvođači dodaju radi boljih svojstava i druga otapala (npr. pčelinjeg voska. ali npr. Nemaju nikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja i jedino čega se treba čuvati jest da se neoprezno dijete ne napije gutanjem takvog sredstva. To znači da je sastav približno sličan sredstvima za održavanje parketa. Bez obzira na to koliko su takva sredstva bezopasna treba ih držati zajedno s drugim kućnim kemikalijama na posebnom mjestu u kući. Slična su sredstva za pranje keramičkih pločica. Ako ne sadrži benzen onda su njegova svojstva jasna. estere ili ketone radi boljeg sljubljivanja sastavnih dijelova i boljeg mirisa) te posebne dodatke kao polimere za koje ne znam čemu zapravo služe. jer gotovo da ne smiju sadržavati ništa opasnog. Dezinficijensi se dodaju u takvim količinama koje vam ne mogu na nikakav način štetiti zdravlju i ostaju kao jedini problem benzini. Neke domaćice čak ne koriste drugu kemikaliju osim vode. Zapravo smo time završili obilazak našeg stana ili kuće i treba krenuti dalje na otvorene ili barem odvojene prostore poput garaže ili podruma. ali također ih zbog principijelnih razloga valja držati na mjestu nedostupnom djeci. ali morate znati da izrazito veliku štetu ne mogu napraviti vašem djetetu. Puno su zahtjevniji preparati za njegu namještaja. Danas se u pravilu prodaju u obliku spreja. ali također kao kreme za razmazivanje po drvetu. Mogu se usporediti sa sredstvima za ručno pranje rublja i nose jednako male opasnosti kao ona. Za onoga tko čisti parket na taj način važno je da koristi rukavice (npr. Gotovo su potpuno inertni prema ljudskoj koži. Točno je da sprej zapravo nije moguće progutati i da je teško iz nekakve tube istisnuti veću količinu kreme radi gutanja. Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu ili čak glavobolju. a nije dobar niti u kontaktu s kožom budući izaziva njezino sušenje. Gutanje pastoznog pripravka može izazvati mučninu i možda čak povraćanje. a korisno je da sadrže i sredstva poput dezinficijensa budući ni jedna domaćica ne voli da joj se na namještaju nalaze bakterije ili gljivice. Odmah moram reći da je kod pranja prozora puno veći problem pad s veće ili manje visine nego sama kemikalija.

Ni gutanje ne bi trebalo biti problem od kad proizvođači u antifriz stavljaju odvratne gorke aditive. U starim vremenima ste morali brinuti o stanju akumulatora i pažljivo promatrati razinu tekućine u njegovim ćelijama. U teškim zimskim danima znao se akumulatora 48 . a kemikalije tu igraju sve manju ulogu. a moram priznati da bih i ja osobno tražio takvo rješenje kad bih imao ženu poput njegove. ali u sličnim bocama se može držati i vino kupljeno tijekom obilaska vinskih podruma obližnje regije. Izrađuje skulpture iz komada drva nađenog u šumama i silno uživa u tom poslu. To je naravno etilenglikol kao glavni sastojak antifriza. Skloni smo pretakati kemikalije iz originalnih spremnika u svakakve boce. a bilo bi mu svejedno što tamo radi. Pišem o tome uglavnom zbog kemikalija. ali većina se prema autu odnose normalno. bilo je kroz zadnjih pedeset godina i nekoliko fatalnih ishoda. I ako se polijete po rukama etilenglikolom ne treba očekivati nikakve štetne posljedice osim ako je antifriz bio vreo. ali to je tek nekoliko slučajeva blagih otrovanja godišnje. ali činjenica je da problemi nastaju uglavnom zabunom kad čovjek tražeći alkoholno piće posegne za neobilježenom bocom s antifrizom. Ne sporim da je u prošlosti bilo otrovanja etilenglikolom na ovim našim prostorima. Neki smatraju da moraju održavati svoju skupo plaćenu limenu kantu zato da ona što manje gubi na vrijednosti i da bude sigurna u korištenju. Nije uvijek tako. Strah od antifriza nije loš. Najvažnije je da ne držite zalihe antifriza po garažama ili podrumima. ne morate se bojati nekih problema dok u vrući hladnjak natačete dodatnu količinu antifriza. pa nećete doći u nikakvu opasnost niti vi niti vaša djeca od te kemikalije. a najčešće od piva ili mineralne vode. Tamo se sklanja da nekoliko sati dnevno provede sam sa sobom. Međutim. Zašto se ne osloniti na gustu mrežu benzinskih postaja. pa će svatko prije ispljunuti slučajno uzeti antifriz nego ga progutati.TERAPIJSKI PROSTORI Jedan moj poznanik si je uredio nekakav podrumski prostor za bavljenje svojim hobijem. Neki su zaljubljeni u svoj automobil i više pažnje mu posvećuju nego vlastitoj ženi. ako je razina akumulatorske kiseline pala ispod propisanog. Zlato moje Mnogi ljudi se posebno čvrsto vežu uz svoj automobil. Uzmimo samo kemikaliju koja je stekla ugled najopasnijeg sredstva u vašem autu. No. Neki ljudi zbog drugih razloga posvećuju svoje slobodno vrijeme posebnim otvorenim ili zatvorenim prostorima. jer preko dišnih putova pare te kemikalije neće napraviti veću štetu. Trebalo je dodavati destiliranu vodu. Mogao je isto tako izabrati izradu ukrasa od papira. Vremena se dramatično mijenjaju i održavanje automobila je postalo jednostavno. jer ljudi onda oprezno postupaju s tom kemikalijom. Ipak se preporučuje obavljati sve poslove s etilenglikolom koristeći rukavice od PVC. jednom mi je priznao da mu je njegov podrumski prostor zapravo pribježište. Međutim. Njegovom duševnom zdravlju jako koristi takav posao. Trebate li nadolijevanje antifriza u vaš hladnjak naprosto zatražite od radnika benzinske postaje da to učini umjesto vas ili to zatražite na redovitom servisu. Možete pogledati za detalje u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Ovo na slici je relativno dobar primjer.

Bilo bi bolje upotrijebiti rukavice. Jedan moj poznanik sam njeguje svojeg najvećeg ljubimca i pazi da njegov auto ne pati zbog atmosferskih i drugih promjena. ako ih ima na području vašeg stanovanja. Oslobođen sam optužbe. Ni kasnije laštenje ne traži neku posebnu zaštitu. ali to naravno nije macho. Za pranje vjetrobranskog stakla koriste se preparati na bazi alkohola i anionskih tenzida. Otišao sam na sud uvjeren u svoju nevinost.isprazniti i onda je valjalo nositi ga u stan na punjenje električnom strujom. koje su pod nadzorom. Mislim da to nije rješenje. Pročitajte o njima malo više u poglavlju o industrijskim kemikalijama. sve gumene dijelove na automobilu treba pripremiti za «strašne» temperaturne promjene. Vode od pranja automobila se moraju pročišćavati prije ispuštanja u okoliš. Tako imam garanciju da je završilo tamo gdje treba. kancerogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH). Nema garažu kao što je nemam ni ja. Dobro je prati karoseriju i obavljati njezino laštenje. a onda sam kasnijih godina i profesionalno počeo voditi brigu o problemu. Ima on pravo kad kaže da automobil bolno pati zbog temperaturnih mijena i utjecaja drugih činitelja poput sunčeve svjetlosti ili atmosferilija poput tuče. sad dolazi njega karoserije vašeg auta. Zato se detergenti sastoje uglavnom od relativno bezopasnih tenzida i vjerojatno vam se neće apsolutno ništa dogoditi ako perete auto golim rukama. kad sam dobio poziv suca za prekršaje zbog ispuštanja motornih ulja u okoliš u meni nepoznatoj ulici tamo na Trešnjevki. Mogli ste nepažljivim rukovanjem zaraditi opekotine na šakama i to je bilo sve. ali on zbog toga teško trpi. To sam osjetio na vlastitoj koži prije nekih dvadeset godina. Pri tome se znalo svašta događati i ja sam jednom naslonivši akumulator na kaput uništio jedan vrijedni odjevni predmet. I što vam je činiti? Mogli bi sami mijenjati ulje u motoru i onda ono staro odnositi na reciklažna dvorišta. a ostatak završava tko zna gdje. Ja odlazim mijenjati motorno ulje ili na benzinske postaje ili u ovlaštene dobro nadzirane servise. jer se netko od vaših ukućana može s njima ozlijediti. Detergenti za pranje automobila ne smiju biti agresivni. ali na to većina vozača ne obraća pozornost. jer tim putem nastaju brojni opasni produkti poput npr. E. Većina za grijanje autoradionica i sličnih obrtničkih prostora. a oni ne predstavljaju nikakav problem za okoliš. ali sreća je bila u tome što je u prijavi naveden moj broj automobila i sasvim druga marka. pa će autu biti lakše. jer je to civilizacijski standard. Činjenica je da tek 20 % motornih ulja iz vaših motora biva propisno zbrinuto. Istrošena motorna ulja su veliki problem zbog njihove ekotoksičnosti i svako njihovo razlijevanje u okoliš je prekršaj hrvatskih propisa. jer se i opet radi o kemikalijama koje ne smiju štetiti laku. Bolje je ne držati takve kemikalije u garaži dok se spremate na odnošenje u reciklažna dvorišta. U razvijenim zemljama nema individualnog pranja automobila nego se to obavlja u praonicama. ali sam tada počeo razmišljati gdje zaista završavaju ta istrošena motorna ulja. Auto traži brojne druge kemikalije da bi vam se olakšala vožnja u različitim uvjetima. Nepropisno spaljivanje istrošenih motornih ulja nema samo štetne posljedice za okoliš nego i za ljudsko zdravlje. Jedini problem je i opet okoliš. a vi odlučite što vam je činiti. Naravno da se automobilu te patnje mogu olakšati ako ga redovito njegujete. jer lak karoserije je jako osjetljiv i mogao bi stradati kod uporabe opasnih kemikalija. Slično je sa sredstvima za odmrzavanje 49 . Danas su akumulatori posve zatvoreni i teško da vam prijeti opasnost od njih u bilo kojem času.

Zakon o zaštiti bilja regulira promet pesticida na veliko za poljoprivredna imanja. Nemojte jedino piti tu tekućinu za pranje stakala. Dakle. Smetaju vam svakakvi korovi. Većina se događaju kod kuće. krtice vam nagrđuju izgled do tada besprijekornog travnjaka. Nisu problem samo nekakve lisne uši ili stršljeni s gnijezdom izgrađenim ispod strehe kućice.vjetrobranskih stakala ili brave na vratima. I nije dovoljan samo svakodnevni rad na takvom divnom mjestu nego morate koristiti svu silu kemikalija za odbijanje nepoćudnih živih bića od svog uresa cvijeća i zelenila. a računajte na to da su otrovanja pesticidima izrazito česta upravo kod kuće. Onda naprosto kupite sredstvo za zaštitu bilja i trošite onoliko koliko trebate. podrumu ili vrtnoj kućici. Ako ste mislili da je lako napraviti cvjetni balkon i održavati ga. a s ostalim ne znate što bi učinili. a da se o vrtu i ne govori. Zdravstveni zakoni se brinu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. ali držati takav benzin u kući je glupo i neodgovorno prema članovima obitelji. Kućica u cvijeću Sjećate li se te pjesme? Meni to nekako izgleda kao na slici ispod. Imate još i brajdu pokraj kuće i neminovno morate koristiti modru galicu ili neki drugi fungicid. Rijetko tko vam je dobro došao poput ježa ili ptica pjevica iako i one znaju praviti probleme kad vas prerano u jutro probude svojom pjesmom. ne predstavljaju veliku opasnost niti za vas niti za vaše ukućane. a vašu kućicu su ostavili drugima na brigu. Možete relativno skupo platiti neka sredstva za kućanstvo protiv kukaca. puževi golaći vam prave štete među raslinjem. Ti spremnici sredstava za zaštitu bilja su preveliki i zauzimaju golem prostor u garaži. onda se grdno varate. jer bi se mogli napiti. Opet alkoholi ili aceton i to pakirani u sprejevima. ali to obuhvaća samo dio vaših potreba. pa Zakon o biocidima opet regulira stavljanje u promet sredstava za rečene svrhe. koje ste loše ili nikako obilježili. Još nešto treba snažno naglasiti. Za detalje o opasnostima pročitajte poglavlje o pesticidima. pogotovo ako ih prelijevate ili pretresate u manje posude. a jedino manjkaju dunje i neasfaltirani puteljak. a djeca su česte žrtve. On sadrži benzen i po tome se ne smije naći u maloprodaji za kućanstvo odnosno zabranjeno je njegovo korištenje u domaćinstvima. Glavni problem ljubitelja balkona i vrtova nije naporni rad nego činjenica da malo tko na misli na opasnosti sredstava za zaštitu bilja. Ako već trebate benzina prošećite se do najbliže ljekarne i uzmite jeftini medicinski benzin. ali tome nešto više kod rasprave o kućnim hobijima. Ni on nije bezazlen. To što jednom tjedno udišete pare benzina dok ga točite u svoj rezervoar vjerojatno ne predstavlja velik rizik. Kud onda spada vaš vrt oko kućice? Poljoprivredna pakiranja sredstava za zaštitu bilja su velika a za vaš vrt treba stotinu puta manja količina takvih sredstava. itd. Malo je slučajeva prijavljenih profesionalnih otrovanja na poljima. Ne koristite u kući benzin iz vašeg auta za bilo koje svrhe. a naši propisi o prometu jako strogo kažnjavaju pijance. Ne zaboravite da oni predstavljaju veliku opasnost za vas i ukućane. 50 . Čak i propisi građanima ne idu na ruku.

Može se bojati drvo. aromatski ugljikovodici poput ksilena. a moglo bi biti i jeftinije nego popravljanje mojih grešaka u poslu. jer majstori su uvijek bili skupi i biti će. industrija je snalažljiva i stalno plasira nove boje. Ima i zlih ljudi kojima zbog ovoga ili onoga smeta vaš pas i onda posežu za otrovom. Tu nema druge pomoći osim budno paziti na svog ljubimca. pa onda dimetilformamid. stara boja mogla s drva ili metala skinuti plamenom let lampe. ali je poslije toga opet bilo potrebno šmirglanje. azo) zbog karcinogenosti. kućni ljubimci prečesto stradavaju zbog otrova iz vašeg ili tuđeg domaćinstva. I tu su se stvari promijenile zadnjih desetljeća. Moja neugodna osobna iskustva su me pretvorila iz kućnog majstora u običnog građanina. kod kućnih majstora je stvar jednostavnija. Slični po sastavu su im brojni razrjeđivači kao i boje. itd. Međutim. 51 . Nadzorom registracije proizvoda vidio sam da boje. a neki su štetni kod gutanja. a toluen kategorije 3. Ako već hoćete skinuti naslage organskog materijala onda je najbolje uzeti sredstva za tu namjenu. Zatim tu dolaze halogenirana otapala poput diklormetana. sad dolaze te raznorazne boje ili lakovi. Čovjek se samo po teškoj potrebi upuštao u tako zahtjevan posao kao što je bojanje prozora ili metalne balkonske ograde. ali također mnoge lijepe organske boje (npr. U ona davna vremena materijal se pripremao brušenjem i to najčešće šmirglanjem Trebalo je s drva ili metalnog predmeta prvo skinuti sve organske i anorganske nečistoće. kućni zidovi i drugo. Radili su ljudi takve poslove i da uštede. Krenimo dakle od pripreme materijala. jer nitko drugi od strane državnih ili lokalnih vlasti neće ga štititi ili se dati u potragu za trovačem. Od pesticida stradavaju i vaši kućni ljubimci bilo zato što ste pretjerali u zaštiti od npr. koje nisu htjeli prepustiti pravim majstorima. Pogledajte u odlomak o industrijskim kemikalijama da vidite koja su svojstva tih tvari. Međutim. Oni se bave poslovima oko kuće. Dimetilformamid je reproduktivno otrovna tvar kategorije 2. različiti metali. toluena i etilbenzena. A moralo se. bilo zato što su pojeli nešto otrovnoga što uopće nije bilo namijenjeno njima. pa zbog toga moramo posebno paziti da djeca ne dođu do ovakvih kemikalija. O njemu smo već pisali i najčešće problemi nastaju zbog rada u zatvorenom prostoru uz pretpostavku da proizvod ne sadrži benzen. jer sam shvatio da će to majstor bolje napraviti. jer je boja otpadala i drvo je trunulo. E. Bilo je i pomoćnih tehnika. Zadnjih godina je napravljeno puno reda na tom području i zabranjene su brojne boje olova zbog njihove reproduktivne otrovnosti.Prema statistici ipak kao uzročnici kućnih otrovanja predvode insekticidi možda zato što se ne koriste samo u vrtu nego i na drugim mjestima vašeg domaćinstva. a to je bilo jedino moguće korištenjem slavnog šmirgl papira. Da. pa se npr. a ograda je hrđala. a čovjek naprosto ne može predvidjeti čime se oni sve mogu baviti. To su smjese organskih otapala u kojima prevladavaju benzin ili slična otapala. Sam svoj majstor i hobisti Hobista je bilo uvijek i uvijek će ih biti. Uz većinu aromatskih ugljikovodika i benzin veže se oznaka upozorenja R65 (može izazvati oštećenje pluća ako se proguta). krpelja i drugih. dosadnih kukaca poput ovog na slici iznad. Uglavnom mogu nadraživati oči i dišne putove. lakovi i emajli za sad čine sigurno četvrtinu svih proizvoda namijenjenih tržištu. kako u pripremi materijala tako u izboru sredstava zaštite (bojanje). Međutim. Kad o kemikalijama govorimo onda se to najčešće odnosi na bojanje različitih materijala.

zato što se teško otapaju. Bila je to užasna priča raširena po cijeloj državi (vjerojatno tipična narodna priča) zbog koje smo mi klinci samo izdaleka gledali tu važnu pripravu kreča za buduće zidanje kuće ili neke druge zgrade. Treba biti oprezan prema takvim kemikalijama i prijaviti policiji njihov nalaz. Do polovice istovara nisam opažao nikakve probleme. pa se onda biraju možda malo manje rizični spojevi.neke se stare dobro poznate boje teško mogu zamijeniti novima. Tih ranih pedesetih godina svatko je nastojao sam sebi zidati. Hajdemo krenuti od cementa. Postoji još i problem zaboravljenih kemikalija na koji se povremeno nailazi. Rame mi se pretvorilo u ranu. Vezivni građevinski materijali Svatko od nas je barem gledao izvođenje različitih građevinskih radova. Kako u blizini nije bilo ni jednog muškarca zamolila me susjeda da joj istovarim kamion. Reakcija otapanja bila je izrazito burna tako da je voda kipjela i dizala se iznad jame vruća para. a onda će nastupiti muka kako to zbrinuti kao opasni otpad. Te boje su još uvijek nezamjenjive kao temeljne pri zaštiti metala. kako to čini većina ljudi? Ja sam još u ranoj mladosti naučio kako je npr. od izgradnje čamaca do prepariranja životinja. Za pojedine opasne kemikalije pogledajte u drugim poglavljima ove knjige. Već je rečeno kako olovo predstavlja priličan problem. Već ranije je rečeno da smo u starim kućnim zalihama nalazili živu. Tu je izrazito teško predvidjeti kakve će sve kemikalije držati kod kuće. Problem je dok se radi ili dok boje stoje na skladištu. Preporučuje se nositi rukavice od butilne ili slične gume uz dobro prozračivanje radnog prostora. Jesu li materijali poput cementa. Također treba strogo odvojiti ovakve kemikalije na mjesto do kojeg ne može doći dijete. 52 . Onog časa kad se primjene i boja osuši obojani predmet više nije opasan. a mnogi su aktivno sudjelovali u zidanju. Onda bi se iskopala jama i u nju bacilo živo vapno (kalcijev oksid) te se nakon toga ulijevala u jamu voda. npr. Onako u kupaćim gaćicama prionuo sam vrijedno prenošenju vreća prtivši ih na rame. a početak je bilo kupovanje živog vapna. Stariji su pričali kako je tamo negdje u drugom mjestu netko pao u tu jamu za vrijeme gašenja i skuhao se. Nikad tako više ne bi postupio. Žena i djeca su se kupali u moru ispod vikendice kad je došao susjedima kamion pun cementnih vreća. Ponavlja se isto što se reklo za pripremu materijala što se tiče uvjeta rada. a svrbež i žarenje osjećao sam po cijeloj koži. živog ili gašenog vapna opasni ili se s njima može bezbrižno raditi. a i naučio sam ponešto o opasnostima građevinskih mateijala kroz proteklo vrijeme. Cement sam pak upoznao kao mladi muž na ljetovanju u nezavršenoj vikendici. živo vapno silno opasno. a onda me rame počelo peći. arsenove spojeve i ne znam što još drugo. Istovario sam kamion do kraja i onda se spustio do mora da isperem cement s kože. jer je vozač morao ići po novu pošiljku cementa. Oni ipak još uvijek zadržavaju svojstva reproduktivne otrovnosti i treba biti vrlo oprezan kod rada s njima. betoniranju ili žbukanju. strihnin. pogotovo kad se gasi ili prevodi vodom u kreč. Ljudi svašta rade u svojim podrumima i garažama. jer će se boja teško otopiti i dospjeti u okoliš.

od pakiranja u papirnate vreće od 50 kg do prevoženja u posebnim cisternama. Isporučuje se na različite načine. Danas se istina žbukanje sve češće obavlja strojevima. najpoznatiji je zapravo portland cement (CAS: 65997-15-1).Iako je danas na tržištu veći broj različitih cementa s dodacima ili bez njih te s različitim svojstvima što se tiče brzine vezanja. a također oči naočalama koje prianjaju uz lice. U nekim slučajevima (posebno kod visokog sadržaja kromata ili oksida nikla) dobiva i oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Gašeno vapno ili kalcijev hidroksid je opasna tvar s minimalno znakovima opasnosti R36/37/38 (nadražuje oči. Kod ručnog posla s cementom kad postoji mogućnost prašenja treba obvezno štititi dišne putove filtarskim polumaskama (vrlo jeftine). Danas više nitko ne gasi živo vapno nego se kupuje hidratizirano vapno u vrećama sličnima onima za cement. Posebno valja misliti na to da se prema nekim podacima pri radu s gašenim vapnom može javiti kožna preosjetljivost. Međutim. dišne putove i kožu). 53 . Radna odjeća je slična kao kod profesionalnog rada u betonarama. a za zaštitu dišnih putova kod dobre ventilacije nije ništa potrebno. Ovisno o proizvođaču dobiva oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. pogotovo na velikim građevinama. Ako ove kemikalije dospiju na kožu ili još gore u oči treba se odmah skinuti i tekućom vodom ispirati mjesta kontaminacije što je duže moguće. Kod rada s hidratiziranim vapnom treba obvezno nositi odjeću s dugim rukavima i nogavicama. pluća i kožu). a naravno da se prevozi i specijalnim cisternama za velike poslove zidanja s ciglom i žbukanja. a naša današnja civilizacija ne može bez njega. Sa svježim betonom se treba postupati jednako oprezno kao i s cementom unatoč tome što je koncentracija nevezanog cementa snižena u takvom materijalu. Naravno da niti beton nije bezazlen. Ključno je naglasiti da nikad ne smijemo podcijeniti ove kemikalije i da se ne treba ugledati u budale koje se ne čuvaju. Ručno žbukanje je presporo. barem dok se ne stvrdne dovoljno i postane inertan. Obje ove spomenute oznake su vrlo neugodne i zahtijevaju oprez pri radu s ovom kemikalijom. Treba naglasiti i to da je cementni ili betonski otpad inertan i trebalo bi ga odložiti na odlagalište građevinskog otpada. rukavice od neoprenske ili nitrilne gume te jeftinu filtarsku polumasku ako se javlja prašina. Kao i kod cementa najvažnija je voda ili dekontaminacija. U zatvorenim sustavima za miješanje betona (betonare) zaštita se sastoji od radne odjeće od pamuka ili sličnog materijala s dugim rukavima i nogavicama i obuće poput čizama. Ruke se štite čvrstim kožnim ili sličnim rukavicama. pa je mudro sprječavanjem izloženosti (redovito nošenje osobne zaštitne opreme) ne dopustiti pojavu ovako ružnih učinaka. U slučaju pojave prašine bilo bi mudro nositi naočale koje prianjaju uz lice. mnogi proizvođači dodjeljuju vapnu ozbiljniju oznaku R34 (izaziva opekotine) i sve češće oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Na slici lijevo je prikazan radnik sa zaštitnim rukavicama na rukama zbog toga jer svježa žbuka ima svojstva slična kalcijevom hidroksidu ili gašenom vapnu. Koristi se u golemim količinama za različite vrste niskoili visoko-gradnji. ali u nekim slučajevima se umjesto R36 daje R41 (opasnost od teških ozljeda očiju).

Nećete požaliti. ali znajte da s uporabom vode za vlastitu dekontaminaciju nećete pogriješiti u većini slučajeva. Tražite pomoć ako se bilo što lošeg dogodi. 3. Važnija je budućnost naše djece nego rod ili prijateljstvo. Sve opasne kemikalije iz kuće spremite na mjesto nedostupno djeci i stavite ih po mogućnosti pod ključ. 5. Kad koristite bilo koju opasnu kemikaliju prvo pročitajte osnovne podatke o njezinim opasnostima. mjerama prve pomoći i dekontaminacije te upute o zbrinjavanju. Nikad ne bacajte ostatke opasnih kemikalija ili njihovih praznih spremnika u okoliš. 7. Nemojte dopustiti da se pokraj vas motaju djeca ili nezaštićene osobe dok radite s opasnim kemikalijama. ali ne smijete ugrožavati ni poznate ni nepoznate svojim nestručnim rukovanjem kemikalijom. 4. Kad radite s kemikalijama. jer ih u uzbuđenju nećete znati rastumačiti. jer nemate kome predati. jer po prirodi posla trebaju imati pisane procedure za sve vrste nesreća.hzt. Možda bi vam ipak mogli pomoći i neki savjeti starog mačka. Nikad nemojte prelijevati kemikalije iz originalnih spremnika u nekakve pivske ili slične boce. a posebno urednom i odobrenom deklaracijom (naljepnicom). Zapamtite da je voda najveće dobro. 6. Ako ste savjestan građanin. Ako dokumentacija nije odobrena nemojte kupiti takvu kemikaliju. Zapamtite broj 112 i računajte na to da će oni poslati pomoć. 8. Kupujte samo provjerene proizvode uredno registrirane i s potpunom dokumentacijom. Pročitajte više o dekontaminaciji u poglavlju o savjetima. 9.hr je li dokumentacija te kemikalije odobrena u HZT ili nije. ali valjda će država uskoro shvatiti da mora otvarati reciklažna dvorišta za prikupljanje upravo ovakvog otpada). 1. onda ćete prijaviti svakog tko čini zločin onečišćenja okoliša. 54 . Sve spremnike bez deklaracije ili s nečitkom deklaracijom hitno dajte na zbrinjavanje (znam da je ovo glup savjet. Provjerite na www. Kasno je tražiti podatke kad se nesreća dogodi. ali će barem smanjiti štete. Voda neće riješiti sve vaše probleme nakon izlaganja opasnoj kemikaliji. voda mora biti na raspolaganju. 2. Dobro je da je netko pametan u blizini kako bi vam pomogao u slučaju nesreće. baš ovako kako to čini domaćica na slici lijevo. pa bio vam najbliži rod ili prijatelj. Zaboraviti ćete za čas što se u toj boci nalazi i eto ti nesreće.ŠTO REĆI NA KRAJU? Treba sjesti i razmisliti.

NIKUD BEZ LIJEKOVA Lijekovi su svud prisutni. barem oni protiv glavobolje. Industrijska proizvodnja je također rano počela. lijekovi su jako često uzrok otrovanja. Kako bilo da bilo. Uglavnom namjerno! Zanimljivo je da se žene češće truju lijekovima. Bila je to jedna od prvih svjetskih sinteza i kasnije je Kaštelov nasljednik Pliva dugo proizvodila različite sulfonamide i lijekove bazirane na njima. a muškarci kemikalijama. Liječnici ne dojavljuju podatke. Kod nekih ljudi se uzimanje lijekova pretvara u ritual. ali isto tako valja reći da većina uopće ne poštuje odredbe liječnika o terapiji lijekovima. Na slici gore lijevo prikazana je jedna od najstarijih europskih ljekarni i samostanu Male braće iz Dubrovnika te desno stara zagrebačka ljekarna K crnom orlu. od kuće do vaših džepova ili torbice.3. ima dugu povijest u Hrvata. ranije biljnih a danas industrijski proizvedenih. Ne odričem se prava vraćati se na ovu temu tijekom pisanja ovog 55 . Prema našim podacima kroz zadnjih desetak godina ukupno gotovo 50% primljenih u bolnice zbog otrovanja uzeli su lijekove. pa onda o kroničnim otrovanjima ovdje neće biti puno govora. I dvojica nobelovaca za kemiju su naše gore list iako su nagradu osvojili za rad u Švicarskoj. kako one od biljaka u samostanu Male braće. godine u tvrtki Kaštel osmislio je nobelovac Vladimir Prelog sintezu sulfonamida. a također sam obavljao ljetnu praksu na sintezi sulfonamida prije više od 35 godina. Povoljno je pak to što se zbog akutnih otrovanja lijekovima uglavnom ne umire. tako i one sintetski izrađene u barem dvije hrvatske tvornice s dugom tradicijom. Ponosni smo naravno i na Preloga i na Kaštel/Plivu. Ne znamo skoro ništa o kroničnim otrovanjima. Negdje 1936. Nikada se ne smije zaboraviti da su Hrvati bili izvrsni kemičari i da su znali proizvoditi lijekove. pa čak niti o nuspojavama na lijekove iako je praćenje nuspojava u nas počelo prije nekih četrdeset godina. pa je smrtnost zbog otrovanja lijekovima negdje na petom ili šestom mjestu uzroka smrti. Ja sa zadovoljstvom moram reći da sam više puta slušao predavanja našeg nobelovca i jednom se čak s njim rukovao. I ne samo to. Proizvodnja i prodaja lijekova.

Teško je uopće zamisliti svijet bez tih sredstava. njih su indirektno primjenjivali za sprječavanje gnojenja rana još u Kini prije 4. Prema anegdotama iz tih vremena prva primjena penicilina je bila za sprječavanje komplikacija kod jednog ranjenog bobija u Londonu. a bilo koja i kakva rana mogla je zbog komplikacija postati smrtonosna. Prema zapisima koristili su ih i drugi narodi. a tek nešto veći su alergije. a u centru svega bio je šverc penicilinom. Penicilin je postao vrjedniji od zlata. Europa je odmah poslije rata bila gladna za penicilinom. godine i od tada se postao nezaobilazan lijek ne samo zbog ranjenika nego također za liječenje svih mogućih bakterijskih zaraza. Biti će ovdje riječi o antibioticima (tvari izolirane iz različitih plijesni ili derivati tih tvari) te o antibakterijskim sredstvima (tvari dobivene isključivo sintezom). jer su se zarazne bolesti na osiromašenom i gladnom kontinentu širile kao vatra. Samo onaj tko to razumije shvatiti će plakat na slici iznad ovog teksta. pacijent je prošao oporavak od teškog ranjavanja. pa su čak i znanstvenici (npr. jer nikad nije dosta govoriti o časti i slavi velikih ljudi. Otrovanja uključujući nuspojave su minoran problem antibiotika. On je tu tvar nazvao penicilin (penicilin G) i bio je zaslužan za otkriće prvog antibiotika. Što se antibiotika tiče. Glavni problem je u 56 . više u svijetu nego u zemlji. RAT PROTIV MIKROORGANIZAMA. Ne smijemo biti nepravedni i zaboraviti da su prije antibiotika stigla sintetska antibakterijska sredstva kao sulfonamidi. Početkom četrdesetih godina prošlog stoljeća počela su intenzivnija istraživanja proizvodnje i primjene penicilina. Koch) zaključili da neke plijesni uništavaju mikroorganizme. morao je doći veliki Fleming (vidi sliku) da shvati kako neka tvar mora biti zaslužna za antibakterijsko djelovanje plijesni. Treba tek dodati da i danas značajan broj hrvatskih znanstvenika radi na otkrivanju i ispitivanju djelovanja lijekova. ali ovo je poglavlje o akutnim otrovanjima lijekovima. Penicilina je bilo izrazito malo i onda su bobiju skupljali mokraću da bi iz nje izolirali penicilin i ponovo ga primjenili na pacijentu. Zanimljivo je da su se oni zadržali u terapiji do danas unatoč tome što je prošlo 70 i više godina od njihovog prvog stavljanja na tržište. Prije nego što ih je čovjek počeo primjenjivati umiralo se od svake male infekcije. Lijekova naravno ima raznih i sad bi trebalo o svima ponešto pisati. Međutim. Svojevremeno je bio snimljen film «Treći čovjek» s radnjom u Beču.500 godina primjenom određenih plijesni izravno na ranu. Međutim. pa će zato biti više riječi tek o onim skupinama i pojedinim tvarima koje nama predstavljaju problem ili o kojima želim nešto više reći zbog drugih razloga.poglavlja. Prava proizvodnja je počela 1942.

Penicilinski i cefalosporinski antibiotici Neću ih nabrajati po abecedi nego po povijesnoj važnosti krećem od penicilina. Glavni problem penicilinskih antibiotika su zapravo alergije. ne možete se teško otrovati niti je u golemoj opasnosti vaše nezaštićeno dijete. ali bez ikakvih posljedica. Želim istaknuti da su hrvatski kemičari i farmaceuti na tom području dostigli svoje zapadne kolege. koja se vrlo često uzima u terapiji kod povišenih tjelesnih temperatura tako normalnih kod bakterijskih ili virusnih infekcija. a s njim će pacijenti teško doći u kontakt. kako u istraživanju tako i u primjeni. Ranih sedamdesetih godina bio sam u Plivi uključen u veću skupinu iskusnih kemičara sa zadatkom istraživanja sinteze novih penicilinskih antibiotika i izrade tehnološkog postupka za pripravu polusintetskog ampicilina iz penicilina G.stvaranju rezistencije bakterija na antibiotike i neki kliničari se boje da ćemo ostati bez učinkovitih lijekova. Bilo ih je i ima puno na tržištu. Nisu oni bili samo ratni lijek nego su se primjenjivali na mjestima gdje se činilo da više nema pomoći. ali čuvajte ih daleko od djece. a grupa iskusnih istraživača je nastavila svoja istraživanja. To se naravno odnosi na prah. Otišao sam iz Plive sredinom sedamdesetih. Ja sam ranih sedamdesetih radio s velikim količinama penicilinskih antibiotika i to bez ikakve zaštitne opreme (npr. ako se ne poduzmu hitne liječničke mjere. Jako je teško raspravljati o njima kao opasnim tvarima. proizvodni postupak za ampicilin je kasnije uveden u proizvodnju te je po istom postupku sintetiziran i amoksicilin. Bilo je i kod nas teških slučajeva. Kod visokih doza penicilina javljaju se uglavnom nespecifični znakovi otrovanja (vrtoglavica. a i ja sam bio jedan mali kotačić u stroju. a za ampicilin i amoksicilin sam u STL-ovima našao najgore oznake upozorenja R20/22-36/38 (štetno ako se udiše ili proguta. Već davno je opaženo da se kod osjetljivih ljudi može javiti anafilaktički šok uz letalan završetak. proizvođači za penicilin G ne daju nikakav znak opasnosti ili oznaku upozorenja. Iz slike dolje shvaćate što sam htio reći. Moji stariji kolege već su imali puno iskustva na tom poslu i ja sam sudjelovao u različitim završnim ispitivanjima. Tako sam postao koautor čak tri međunarodna patenta i tehnološkog postupka za proizvodnju ampicilina. ali to nije problem toksikologije. Dakle. Međutim. ali problem nije ni iz daleka tako strašan kako se ponekad prikazuje. posebno na pregradnji penicilina u cefalosporine. jer unatoč širokom antibakterijskom spektru nisu imali druga dobra svojstva. Od moja 4 nova penicilinska antibiotika nikad ništa nije doživjelo ni pokušaj uvođenja u proizvodnju. 57 . Možda ipak treba spomenuti interakcije i to s acetilsalicilnom kiselinom. Međutim. To ne znači da bih danas dopustio takav način rada bilo kome. pogotovo zato što većina nisu službeno razvrstani prema direktivama EZ. filtarska polumaska i nekakve rukavice) te sam slobodno udisao prašinu. Moram iskoristiti priliku da bih se pohvalio s našim kemičarima. jer vremena su se promijenila. nadražuje oči i kožu). Međutim. parestezija i navodno poremećaj mirisa). Što se tiče otrovanja malo je iskustava. te interakcije nisu također tako ozbiljne da bi se trebalo bojati teških učinaka. Kod dugotrajne primjene također su opisani rijetki slučajevi oštećenja bubrega. od iz prirode izoliranih poput penicilina G do brojnih polusintetskih poput kod nas naveliko korištenih ampicilina i amoksicilina.

Istina. ali oni nisu tražili nakupljanje u pojedinim organima. Makrolidi i tetraciklini Zapravo se radi o vrlo sličnim tvarima sličnih antibakterijskih i drugih svojstava. Vrlo su slični penicilinima kao dipeptidi i razlikuju se tek prema broju atoma u prstenu osnovne strukture. nadražuje kožu). Nama se činilo važnim nakupljanje u testisima štakora. a imali su značajno bolja antibakterijska svojstva nego penicilini te manje nuspojava. Glavni prestavnici tetraciklina su tetraciklin i oksitetraciklin. Ono što najviše navodi literatura jest štetan utjecaj na zubnu caklinu u djece čak ako su majke uzimale lijek dok su bile trudne. ali također ih je moguće dobiti pregradnjom penicilina. pa ih je na tržištu čak 5 generacija. Tipične promjene boje pokazane su na slici lijevo. Uglavnom nisu razvrstani prema direktivama EZ. Ne mogu ipak ne posvetiti koju riječ azitromicinu kao našem prvom antibiotiku otkrivenom u Plivi. 58 . a od makrolida je važan naš azitromicin dobiven polusintetki iz eritromicina. Na kraju se ispostavilo da su oni bili u pravu. To znači da u kućanstvu predstavljaju manji problem nego penicilini. Pliva je bila jedan od pionira u biosintezi tetraciklina i duge godine su se građani oko njezine lokacije na Ulici Baruna Filipovića bunili zbog nesnosna smrada. a proizvođači za njih ne navode nikakve znakove opasnosti ili oznake upozorenja. Ja sam u farmakokinetska istraživanja bio uključen osamdesetih godina prošlog stoljeća isključivo kao farmakokinetičar. a onda su započela istraživanja svojstava. Praktički nema podataka o akutnim otrovanjima niti sam našao podatke o štetnim učincima na radnom mjestu. Naši osnovni farmakokinetski rezultati potpuno su se podudarali s američkima. Cijela ekipa je bila neiskusna u eksperimentalnoj toksikologiji i zato smo došli do krivih pretpostavki. javljaju se brojne nuspojave uključujući oštećenje jetre.Cefalosporinski antibiotici (danas vrlo poznati cefaleksin i cefoksitin) su stigli na tržište negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. Danas to više ne čine budući je biosinteza ovih lijekova prestala. Mogu se izolirati iz određenih mikroorganizama. a posao na životinjama su obavljali stručnjaci Plive. Nisu također razvrstani prema direktivama EZ. ali proizvođači daju za tetrakciklin i oksitetraciklin oznake upozorenja R20/22-38 (štetno ako se udiše ili proguta. Do danas se silno napredovalo u traženju boljih i manje škodljivih cefalosporina. Njegova sinteza je uspjela iz tetraciklina negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. Pliva naprosto nije bila u stanju obaviti sva predklinička istraživanja i morala je napraviti ugovor o zajedničkom nastupu s američkom tvrtkom Pfizer. Amerikanci se nisu s nama slagali budući su prema procedurama FDA obavili sva potrebna istraživanja utjecaja tvari na reproduktivne funkcije. Bez toga nikad ne bi lijek stigao na tržište. što dakako jest bilo važno za liječenje spolnih zaraznih bolesti. Za azitromicin nema podataka o opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje ili okoliš.

Kod nas je bio i ostao još uvijek jako popularan preparat pod imenom Sinersul sastavljen od sulfadimidina i trimetoprima. dišne putove i kožu). pokazivala je vrlo niske koncentracije u krvi. ali prije tridesetak godina bili su na tržištu i čisti sulfonamidi bez zabilježenih ozbiljnih akutnih otrovanja. ti acetil derivati su značajno manje topljivi od početnog sulfonamida i onda se mogu taložiti u bubregu dovodeći do oštećenja tog važnog organa. Proizvodilo se nekoliko različitih sulfonamida i plasiralo na domaće i strano tržište. gentamicin ima oznake R42/43 (može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom) te tobramicin ima iste oznake upozorenja kao amikacin. ali ja nisam nikad vidio otrovanje takvim tvarima. Mogao bi to biti razlog izostanka otrovanja sa sulfonamidima. Naime. Tada se kod nas koristio uglavnom gentamicin. Naši prvi pokusi određivanja biološke ekvivalencije bili su na Sinersulu krajem sedamdesetih godina i smatrali smo da imamo s njim iskustva. a kasnije amikacin i tobramicin. ali smo se ipak bojali. Meni je danas to sve skupa pomalo čudno zbog njihova neslužbenog razvrstavanja. Sulfonamidi i trimetoprim Na slici lijevo je prikazano kako je izgledao pogon za sintezu sulfonamida u Plivi. nitko od nas na Rebru nije vidio ozbiljniju nuspojavu gentamicina. Amikacin ima oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. No. Glavne nuspojave su ototoksičnost i nefrotoksičnost. i danas bih reagirao na isti način kao prije dvadeset ili više godina. a zbog pozitivne sinergističke inetrakcije između sastojaka njihove su doze prilično niske. od dojenčadi do odraslih. što znači da je mala razlika između koncentracija koje daju učinak i onih kod kojih se događaju nuspojave. Jedino što se daje za ove dvije tvari su oznake upozorenja R36/38. Nemamo nikakvog iskustva s otrovanjima. Ipak preostale količine sirupa treba vratiti u ljekarnu da ne stoje nepotrebno pred radoznalim djetetom. pa onda vjerojatno oni nerado uzimaju taj preparat po slobodnoj volji. I u literaturi se spominje da sulfonamidi oštećuju kod predoziranja bubreg i jetra. 59 . što prilično zabrinjava. često ispod terapijskih. Većina nalaza gentamicina. a treba reći da se u kućama obično drže male količine takvih lijekova nedovoljne za ozbiljnije otrovanje bilo koga. Zbunjivalo je to što je antibiotik ipak djelovao i kliničari su rano izgubili zanimanje za naše objektivno praćenje terapije. Opet neslaganje između službenog razvrstavanja i opasnih svojstava kao lijeka. a mene su još na fakultletu šezdesetih godina učili kako su sulfonamidi problem zbog svojih acetiliranih produkata metabolizma. Bez obzira na sve treba naglasiti da se Sinersul najčešće daje djeci zbog bakterijskih upala grla. To su lijekovi male terapijske širine. Danas je na hrvatskom tržištu za ljudsku uporabu ostao praktički tek Sinersul. Istina.Aminoglikozidi Moji počeci bavljenja praćenja terapije ovom skupinom antibiotika seže u rane osamdesete godine prošlog stoljeća.

jer za postizanje istog cilja također treba kombinirati lijekove s praktički istim učinkom. ali sam onda shvatio upravo na populaciji ljudi s problemima središnjeg živčanog sustava da sam imao krivo. A razloga za njegovo uzimanje je bilo napretek. Kod izoniazida literatura pri kroničnoj primjeni opisuje «lupus like» sindrom kao tešku imunološku bolest. Kod akutnih otrovanja na zapadu se bilježe smrtni ishodi zbog neurotoksičnosti i kardiotoksičnosti. Dug je put još pred nama dok stignemo razvijeni zapadni svijet. Kasnije se to potvrdilo na drugim skupinama lijekova i ja sam si ponekad postavljao 60 . za smirenje. rifampicin. kao trankvilizator ali također i antiepileptik. Glavni predstavnici su izoniazid. antiprozoika i antihelminika. Možda tek koju riječ o antituberkulicima. I to nije lako. kad je lijek stvarno bio potreban. koja može završiti zatajenjem bubrega i smrću kod osoba koje sporo acetiliraju amine i hidrazine. streptomicin i etambutol. Apsolutno najviše otrovanih u bolnice primamo zbog lakših ili težih otrovanja ovom skupinom lijekova. Ni tu ne završavaju komplikacije. Oni su manje bezazleni od ranije spomenutih. Naučio sam iz literature da nije dobro pacijenta opterećivati brojnim lijekovima čak istog djelovanja. a razloga je toliko da ih nema smisla nabrajati. Tako se npr. Uz sve ostalo na takve se lijekove navikava. Uzmimo samo benzodiazepine među koje pripada i klonazepam. izoniazidu dodjeljuju oznake upozorenja R25-38 (otrovno ako se proguta. Moje koncentracije u krvi zapravo su mogle biti tek nekakav vodič kliničaru kod titriranja terapije. Nisu svi lijekovi iz ove velike skupine jednako opasni i zbog toga je potrebno napraviti neku podjelu. Amerika je mnogo naprednija država nego Hrvatska i kažu da tamo svaki drugi građanin ima svog psihijatra. jer mnogi od ovih lijekova imaju različita djelovanja i neki od njih se mogu koristiti za tretiranje različitih poremećaja i bolesti. Tako se u kućnim apotekama nakupljaju lijekovi poput slučaja na slici lijevo. Lijekovi s učinkom na živčani sustav zato su tako često korišteni. A oni koji se koriste zbog djelovanja na živčani sustav izrazito se često prodaju u našim ljekarnama. ali je on ipak na kraju prema kliničkoj slici bolesnika zaključivao je li terapije dobro određena ili nije. od nesanice i uzrujavanja zbog ludog šefa na poslu do različitih bolesti. nadražuje kožu). Skoro ni jedna obitelj si nije mogla zamisliti život bez tog veličanstvenog lijeka. On se može koristiti kao sredstvo za spavanje. Drugi je problem što te bolesti živčanog sustava nisu jednostavne i često se miješaju simptomi različitih poremećaja pa liječnik mora kombinirati lijekove s različitim učincima pokušavajući odrediti neki balans među njima. a onda nije čudno da se zbog ovakvih lijekova događaju otrovanja. Kad sam se počeo baviti farmakokinetikom i praćenjem koncentracija lijekova u krvi radi pomoći liječnicima u individualizaciji terapije bio sam veliki protivnik polipragmazije.Drugi Mnogo je drugih antibakterijskih sredstava. Jedan od najviše korištenih lijekova bio je diazepam prodavan pod imenom Apaurin. a kod nas je stanje puno bolje i tek oko 30% žena je barem jednom bilo u depresiji. a bolesnik pak dobiva nekoliko lijekova različitih djelovanja najednom. što uopće nije jednostavno. NAJVAŽNIJE JE SAČUVATI ŽIVCE Sve teže je živjeti u modernom svijetu.

a ni slučajna otrovanja nisu bila izuzeci. 3. Antipsihotici Duge godine sam radeći na Rebru usko surađivao s psihijatrima na individualizaciji terapije i često sam s njima obilazio odjele. pa je njihovo liječenje i vraćanje u zajednicu važan posao od općeg društvenog interesa. sedativi. 8. Moram reći da sam bio najviše fasciniran činjenicom da su apsolutna većina tih ljudi bili izuzetno inteligentni i nadareni za različite poslove. ali sam bio fasciniran psihozama. Jedino je sreća da nisu znali za otrovanja izabrati one najopasnije. antipsihotici. pa je većina otrovanja završavala sa sretnim ishodom. bipolarne poremećaje. ali ni ovaj uzet s Interneta nije ništa lošiji od viđenih. maničnu depresiju. Zato i ima puno lijekova. ali nije za toksikologa kad se bavi otrovanjima. ali ja ću posvetiti pozornost njihovim štetnim učincima na zdravlje ljudi. itd. Vrlo brzo sam početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća shvatio da su ovi lijekovi često blagoslov. jer njega zanimaju samo oni najgori učinci. a nerijetko prokletstvo. drugi (npr. 4. Grupe su slijedeće: 1. 5. Naravno da se na tržište stavljaju lijekovi koji će predstavljati što manju opasnost za ljude. 6. antiparkinsonici. a slikarstvo rado izabiru mnogi pacijenti. benzodiazepinski trankvilizatori. -tioksanteni. anestetici. antidepresivi. antikonvulzivi.pitanje o tome koliko su i kome vrijedne moje kemijske analize i farmakokinetska izračunavanja. koji se primjenjuju s većim ili manjim uspjehom. analgetici. Uobičajeni antipsihotici su: -fenotiazini. Već je naprijed rečeno da im se učinci miješaju i za kliničara je to problem. 2. Psihijatri vole uz lijekove primjenjivati radnu terapiju. Najteže je raditi podjele takvih sredstava prema skupinama. Ne želeći otkrivati toplu vodu preuzeo sam razvrstavanje od drugih i ovdje je dajem. Na mene su najdublji utisak ostavile depresije. psihostimulansi. 9. 10. 7. -butirofenoni. sredstva za spavanje). 61 . Bolesnici ili čak relativno zdravi građani najčešće su posezali za tom skupinom lijekova kad su odlučili da je dosta života. Autoportreta poput ovoga na slici lijevo vidio sam mnogo na psihijatrijskim odjelima. jer niti je ta podjela precizna niti lijekovi imaju samo jednu vrstu djelovanja. Mislim na shizofreniju.

ali je materijalna šteta na njegovu automobilu bila zamjetna. čak ni na našim područjima. nadražuje oči i kožu). Taj fenotiazin u čistom stanju razvrstava se u otrove s oznakama upozorenje R25/26-36/38 (otrovno ako se udiše ili proguta. To skoro da nije važno za naše razmatranje budući su i opasnije kemikalije lijekovi. Postoji tek neka imaginarna obveza liječnika da prijave policiji sve svoje psihički bolesne pacijente ili one koje uzimaju lijekove s utjecajem na psihofizičke osobine vozača. itd. a glavni inspektor mi je detaljno objasnio kako funkcionira ta spravica. ali se često koristi kao antipsihotik iz ove skupine. kako bi se ispitalo može li cjevčica pozeleniti nakon što čovjek uzme neki fenotiazin. Međutim. Moj pokus je bio besmislen. možda i zato što se najopasniji među njima rijetko propisuju i to samo za teške slučajeve psihoza. koji baš nije pokazao veliku pouzdanost u praksi. Sredinom osamdesetih godina bio sam službeno od suda pozvan kao vještak u slučaju prometne nesreće na izlasku iz Samobora prema tadašnjoj državnoj cesti za Ljubljanu. Tvrdio je da kalijev bikromat može reagirati s fenotiazinima i dati pozitivnu reakciju kao da je pio alkohol. promazin. S druge strane. Nije kao ni većina lijekova razvrstan prema direktivama EZ o opasnim tvarima. flufenazin. 62 . Policija je uporabom tadašnjeg detektora na cjevčice s kalijevim bikromatom ustanovila da je imao koncentraciju alkohola višu od 0. ali se mogu naći podaci u STL-ovima proizvođača ili u općoj literaturi. pa je naravno smrtni ishod moguć. ali to je mrtvo slovo na papiru. tioridazin. a zatim se javlja kardiotoksičnost. On se pak branio da nije nesretnog jutra popio ni kap alkohola nego je neposredno prije vožnje progutao tabletu nekog fenotiazina protiv mučnine. neki poput flufenazina uopće se ne razvrstavaju u opasne tvari iako pripadaju istoj skupini kemikalija. Sve bi završilo dobro da osiguravajuće društvo nije odbilo platiti štetu zbog pijanstva vozača. Vrlo su različiti po svojim opasnim učincima. Puno su češće nuspojave s djelovanjem na središnji živčani sustav i na izazivanje hematoloških poremećaja. Na slici iznad ovog teksta je tipični policijski test za otkrivanje sredstava ovisnosti.5 mg/l. Vozač iz Samobora je zbog poledice izgubio vlast nad volanom i izletio s ceste ne ozlijedivši nikoga. Otkazao sam pokus i sudu uputio detaljan izvještaj. Ovo sam napisao zbog činjenice da se propisa o zabrani uzimanja lijekova kod vožnje zapravo nitko ne drži. Na sreću. a primjena antipsihotika i vožnja automobila baš mi ne idu zajedno. perfenazin. Vratio sam se na Rebro i organizirao pokus pozivajući osumnjičenog određenog dana i sata na suočenje. ali isto tako prema pretežnom mjestu primjene. Inače su fenotiazini zabranjeni za vozače motornih vozila i ja imam na tome određeno iskustvo. Naravno da sam također primio brojne savjete i upute o ponašanju prema policajcima kad me zaustave zbog alkotesta. Naravno da ne postoje ni podaci o tome koliko je prometnih nesreća skrivljeno zbog bolesnih vozača ili vozača koji su uzeli opasni lijek. Kod akutnih otrovanja lijek prvo udara na središnji živčani sustav. klorpromazin. Onda sam u jednom času shvatio da su svi fenotiazini zabranjeni kod upravljanja motornim vozilima. nemamo teških iskustava s fenotiazinima. Popio sam prije pokusa jedan dupli konjak da stvar bude jasnija i zaista je cjevčica posve pozelenila.Fenotiazina je mnogo na našem tržištu. kao npr. ali to je ostala do danas moja tajna. Klorpromazin je svakako najopasniji među njima. Ja sam otišao u policijsku središnjicu na križanju Savske i Vukovarske i tamo primio cijelu jednu kutiju cjevčica s jednim balonom. za lijekove jednostavni testovi ne postoje a ne postoje ni laboratoriji koji bi rutinski otkrivali lijekove poput antipsihotika u vozača.

Zato su mu važne nuspojave dugotrajne uporabe. Postoje i neki drugi učinci vezani uz sintezu hormona.Drugi poznati antipsihotik često korišten kako kod shizofrenije tako i kod bipolarnih poremećaja je svakako haloperidol kao predstavnik butirofenona. doze u kojima se uzima za terapijske svrhe su niske i teška akutna otrovanja nisu uobičajena. Među lijekovima oni apsolutno vode prema broju otrovanja. On je zapravo antagonist benzodiazepina i vrlo brzo rješava teška stanja otrovanja ovim tvarima. koji su ujedno sredstva za smirivanje te sedativi. barem kad je otrovanje bilo samo s benzodiazepimina. Glavna djelovanja su depresija središnjeg živčanog sustava i hipotenzija. Naravno da su onda lijekovi za takve bolesti ponekad različiti a ponekad isti. To je općenito problem lijekova za bolesti središnjeg živčanog sustava da ih pacijenti ne uzimaju prema odredbama liječnika. Uzimaju ih kad misle sami da im trebaju. pa nije čudo što se prije petnaestak godina pojavio antidot flumazenil. I kod nas su ga isprobali. Smatra se vrlo učinkovitim. ali prema broju smrtnih slučajeva ne. ali se vrlo često miješaju. Lijevo je anksioznost (tjeskoba) a desno gore depresija (bezvoljnost). pa ga pacijenti ne vole unatoč dobrim antipsihotičnim učincima. Sitacija je slična i u svijetu. a depresija je bezvoljnost i to mogu razlikovat samo stručnjaci psihijatri. Anksioznost je zapravo tjeskoba. od kojih je meni najupečatljiviji ekstrapiramidalni sindrom ili sindrom sličan Parkinsonovoj bolesti. Hajdemo prvo na anksiolitike. Pretpostavljam da ste prepoznali. Međutim. ali smrtonosne ishode nismo bilježili u Hrvatskoj. kao tipična 63 . ali to je značajka svih lijekova koje pacijent treba kronično uzimati. obično benzodiazepini i antidepresivi. Vidio sam kako se takvim osobama ruke tresu tako da nisu u stanju bez prolijevanja popiti čašu vode. pa kod brojnih depresija bilježimo također ansioznost. a onda ih ne uzimaju po vlastitog odluci dok ne dođu u psihozu. a razvrstavanje prema direktivama EZ svrstava ga u otrove s oznakama upozorenja R25-36/38 (otrovan ako se proguta. ali nisu se suviše oduševili zbog visoke cijene i zbog toga što se od benzodiazepina ne umire. Zapravo su većina otrovanja koja sam vidio na Rebru bila miješana. Antidepresivi i anksiolitici Depresija i anksioznost nisu iste bolesti. nadražuje oči i kožu). Pogađate da mislim na benzodiazepine. Na slikama su bolesnici prikazali kako se vide.

ali onda je moj prijatelj poginuo u prometnoj nesreći. a zapravo se umire zbog kardiotoksičnosti.kombinacija kod depresija praćenih anksioznošću. triciklički sporo dostižu uravnoteženje koncentracija u krvi i potrebno je čekati na to 14 i više dana. a za to vrijeme bolesnik pati da bi se onda ustanovilo kako mu doza nije dobra (preniske ili previsoke koncentracije). Međutim. Javljaju se nesanice (mogu se riješiti davanjem sedativa). Drugi antidepresiv iz naše prakse je fluoksetin. ali neki im daju i oznaku upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). ali svejedno se u nekim slučajevima mora obaviti terapijsko odvikavanje Duge godine su se kod nas i u svijetu za liječenje depresija koristili triciklički antidepresivi s najvažnijim predstavnicima amitriptilinom i imipraminom. Navika nije toliko snažna kao npr. Otrovanja s njima su nažalost prilično česta s letalnim ishodom. Većina od njih se označavaju prema EZ direktivama s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Rezultati su bili izvrsni. Temeljem toga sam obavljao simulacije nakupljanja amitriptilina uz različite doze i intervale među dozama. a to zaista ne razumijem kako je moguće progutati i kako je moguće pronaći tolike količine tableta.000 mg/kg ili kod odrasle osobe bi to značilo nekih 5070 g. Oni su neurotoksični. zbog vrlo široke primjene opažaju se njegove nuspojave. koje nisu simpatične. ali s mnogo višim LD50 nego triciklički. Otrovanja tricikličkim antidepresivima bilo je u mojoj praksi. anoreksija. koji je zadnjih dvadesetak godina postao vrlo cijenjen i kod nas pod nazivom Prozak. a to znači da je LD50 i prosjeku viša od 1. pogotovo u usporedbi s npr. To sve skupa ne bi predstavljalo problem da se ne stvara navika na ovu skupinu lijekova. Benzodiazepini se kod nas koriste izrazito često kao sredstvo protiv nesanice (insomnije) te naravno za smirivanje. Moja grupa se puno bavila individualizacijom terapije tricikličkim antidepresivima te se uz brojne radove možemo pohvaliti i jednim doktoratom. Nisu službeno razvrstani ali prema različitim izvorima oni mogu biti štetne tvari s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta) ili R48/22 (Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem). tjeskoba (opet se rješava benzodiazepinima) te pad libida kod žena odnosno potencije kod 64 . Ima nekih naznaka da bi kod kroničnog uzimanja mogli imati i reproduktivno toksične učinke. nefrotoksični i kardiotoksični. Onda se ponovo mora mijenjati doza i čekati novih 14 dana za uravnoteženje. Isto tako sam simulirao djelovanje udarnih doza. kod pušača. ali samo jedno teško koje je zahtijevalo primjenu hemoperfuzije uz pozitivan ishod. Inače treba reći da benzodiazepini nisu izrazito štetne tvari. antipsihoticima. Dobro je što je tako i što u slučaju benzodiazepina kod nas praktički ne treba tražiti antidote. Vjerojatno su razlozi u boljem djelovanju od tricikličkih te u manjoj otrovnosti. doktorat je bio obranjen i namjeravali smo unatoč visokoj cijeni analiza taj sustav uvesti u praksu. On se neslužbeno razvrstava u štetne tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). kojima bi se već drugi dan potigle terapijske koncentracije i nakon toga davao lijek u malim dozama izračunatima također simulacijom. Naime. pa nikad nitko nije nastavio istraživanja. Ja sam došao na ideju da se prvog dana terapije u dva do tri uzorka krvi uzeta u predviđeno vrijeme izmjere koncentracije te izračunaju individualni farmakokinetski parametri. Bavili smo se idejom o brzom postizanju terapijskih koncentracija kod depresivnih osoba.

a od nje su bolovali brojni značajni ljudi poput npr. ali zato ima puno o kroničnim učincima. onda naglo prijeđu u fazu depresije i ona može biti nepodnošljiva dok se ponovo ne uspostave ravnotežne koncentracije litija u krvi i ne započne njegovo djelovanje. kao na slici gore. ali najčešće za olakšanje tegoba uzrokovanih epilepsijom. da štetno djeluje na štitnjaču. Nema mnogo izvještaja o akutnim otrovanjima ovim lijekom. a preparata je na stotine. ali javlja se i R40 (ograničena sazanja o karcinogenim učincima).muškaraca. Koriste se za olakšanje brojnih bolesnih stanja. Oni izrazito često ne poštuju odredbe liječnika. Teško je živjeti bez antidepresiva u našim vremenima i naravno da se stalno traže novi. To se obično događa u fazi manije. da može ubrzati razvoj dijabetesa. Međutim. Još je jedan razlog praćenja koncentracija litija kod maničnih bolesnika. Međutim. Ni njemu ni mnogim drugim velikanima teška bolest nije smetala u ostvarivanju velikih djela. Zbog toga je izrazito važno da netko stalno vodi brigu o osobi koja boluje od bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP). U svijetu je samo aktivnih tvari više od 30. Antiepileptici (antikonvulzivi) Radi se o zaista velikom broju lijekova podijeljenih u nekoliko skupina. No ne može se zaobići jedan stari lijek korišten posebno kod bipolarnih afektivnih poremećaja. To je naravno litij kao vrlo stari i nezamjenjivi lijek u ovim vrlo teškim stanjima. teratogenost ipak nije sigurno dokazana i ostaje nam samo sumnjati. kad su sigurni u sebe i dobro se osjećaju. Zanimljivo je da se kod imipramina u muškaraca znao javljati prijapizam (spolni ud stalno ukrućen). Nema dobre zamjene za litij kod bipolarnih poremećaja i taj će se lijek sigurno još dugo zadržati na ovom osjetljivom području. pa smatraju da im lijek više nije potreban. najgori su izvještaji o mogućoj teratogenosti fluoksetina. Razvrstava se u štetne tvari s obveznom oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). itd. Uz to se moraju redovito pratiti funkcija bubrega i štitnjače. Aleksandra Makedonskog prikazanog na slici iznad teksta. Prastara je to bolest dobro opisana već u antici. pa lijek uzimaju po svom. Međutim. Zna se da je litij nefrotoksičan. To je razlog zbog kojeg se kod svih bolesnika treba stalno pratiti koncentracije litija u krvi i u mojem bivšem laboratoriju se to radi već skoro četrdeset godina. ali sasvim sigurno je 65 .

neugodno kad dođe do epileptičkog napada. Danas sve više ljudi boluje od epilepsije zato što više nije važan samo nasljedni činitelj ili traume pri porodu nego rane nastale najčešće u prometu motornim vozilima. Problem kod većine antiepileptika predstavlja već spominjano usko terapijsko područje, a na to se nadovezuju brojne interakcije među lijekovima te utjecaj svakakvih činitelja izvana ili iznutra na sudbinu tih lijekova u organizmu (farmakokinetika). Svaki reagira drugačije na određeni lijek i treba pogoditi koji je za njega najbolji, pa zato i ima toliko puno skupina. Sve u svemu, odnos doze i učinka je teško predvidjeti. Jednom se uz vrlo niske doze postignu izvrsni učinci, a onda u drugo vrijeme ili kod drugog pacijenta niti nekoliko puta viša doza ne daje očekivani učinak. Prilično davno se spoznalo da je odnos koncentracije u krvi i učinka takvih lijekova puno bolji, a od toga do praćenja koncentracija antiepileptika u krvi radi poboljšanja terapije nije bilo daleko. Tako se javila nova struka individualizacija terapije praćenjem koncentracija lijekova (eng. drug monitoring). Na Rebru je osnovan laboratorij za praćenje antiepileptika negdje 1977. godine istovremeno kad i drugi laboratorij za praćenje lijekova za bolesti srca i krvnih žila. Ta dva laboratorija su se ujedinila 1982. godine pod mojim vodstvom. Bili su to prvi kliničko farmakološki laboratoriji u tadašnjoj Jugoslaviji ili možda čak u cijelog tadašnjoj istočnoj Europi. Bili su to počeci ove struke i u Europi, pa smo s našim radovima bili dobro došli na međunarodnim kongresima. Već 1977. godine u laboratoriju kakav je ovaj na slici lijevo moglo se mjeriti koncentracije četiri ili pet antikovulziva, pa je uzlet farmakoterapije bio očit. Kliničari su s oduševljenjem prihvatili nove mogućnosti, bilo oni na Rebru bilo iz drugih hrvatskih bolnica ili ambulanti za liječenje epilepsije. Kasnijih godina sam izradio posebne računarske programe za individualizaciju terapije na temelju individualnih farmakokinetskih parametara bolesnika i upravo na području primjene nekih antiepileptika oni su dobro došli. Devedesetih godina su razvijeni u svijetu bolji računarski programi i svi su ih kupovali, ali mi smo ranih osamdesetih godina imali svoje vlastite ideje, koje smo i primijenili. Nećemo ovdje raspravljati o svim antiepilepticima nego ih je izabrano nekoliko o kojima se ima više za govoriti. Nije obuhvaćen klonazepam budući se o njemu pisalo u odlomku o trankvilizatorima. Evo njihovih toksikoloških svojstava. antiepileptik karbamazepin fenitoin valproična kiselina fenobarbiton etosuksimid primidon CAS broj 298-46-4 57-41-0 99-66-1 50-06-6 77-67-8 125-33-7 znakovi opasnosti Xn Xn T Karc. kat. 2 T T Xn Xn oznake upozorenja R22 R48/22-36 R23/24/25-45 R22-37/38-61 R25 R22 R22

Svi ovi lijekovi se koriste ili su se koristili već duge godine u Hrvatskoj. U daljnjem tekstu biti će ukratko opisana njihova najvažnija svojstva te naša iskustva s primjenom.

66

Karbamazepin Osim kao antiepileptik najviše se koristi za olakšanje tegoba kod bipolarnih poremećaja, ali nalazi primjenu i na mnogim drugim mjestima, npr. kod fantomskih bolova izgubljenih udova. Kako se vidi iz gornje tablice pripada skupini slabo otrovnih tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Zato i nisu česta smrtonosna otrovanja kod ovog lijeka. Ja ne znam niti za jedan slučaj smrtonosnog završetka u Hrvatskoj, a u velikoj Americi bilježe u prosjeku jedno godišnje. Akutnih otrovanja ipak ima i ona se očituju u hipotenziji, depresiji disanja (opasno) i rijetko pojavi kome. Međutim, ima puno nuspojava među koje dakako ne ubrajam depresiju središnjeg živčanog sustava s njezinim poznatim simptomima. Neugodne su kožne nuspojave poput ove na slici lijevo, a u ovom slučaju su zahvatile cijelo tijelo. Svi štetni učinci se povlače prestankom davanja karbamazepina, a razlozi su obično imunološke prirode. Zapravo je možda karbamazepin najbolji primjer problema s terapijom. Treba reći da on ima posebnu farmakokinetiku. Kad ga se počne davati sporo se eliminira iz organizma, ali onda nastupa tzv. autoindukcija enzima koji ga metaboliziraju u organizmu i najednom se počinje sve brže elimirati. To znači da mu morate stalno podizati dozu. Naravno da su moguće oscilacije u farmakokinetici zbog različitih razloga i onda se stalno bolesniku mora ponovo mjeriti koncentracije karbamazepina u krvi i na temelju tih podataka stalno mijenjati terapiju. Koji puta je zbog izrazito snažne indukcije enzima gotovo nemoguće podesiti dozu lijeka i interval doziranja. Na mene je najveći utisak krajem osamdesetih prošlog stoljeća ostavio slučaj Ksenije stare tada 22 godine. Ona je u prometnoj nesreći imala teške traume i kao posljedica joj je ostala epilepsija. Kliničari su joj propisali karbamazepin, koji je na početku dobro djelovao, a onda su iz dana u dan morali podizati dozu. Tako su uspjeli doći do toga da ona više uopće nije imala epileptičkih napadaja, ali je postala nesposobna za život. Sedirajuće djelovanje lijeka bilo je najučinkovitije i Ksenija je prosječno dnevno spavala 18 do 20 h. Naravno da je bila nesposobna za bilo kakav rad i držali su je stalno na bolovanju. Nije mogla ni brinuti o sebi i na sreću je imala majku, koja je pokušavala učiniti sve što može da Kseniju vrati u normalan život. A normalan život se sastojao od druženja s prijateljima i od ljubavi. Ništa od toga! Nakon što je nekoliko puta zaspala za stolom s prijateljima ili na sastanku s njoj dragim momkom počeli su je svi izbjegavati. Mama ju je očajna dovela u moj laboratorij, jer je čula da mi to rješavamo računalom. Izračunao sam njezine individualne farmakokinetske parametre i zaključio da je tu gotovo nemoguće podesiti terapiju. Njezin se karbamazepin tako brzo izlučivao iz organizma da je trebalo svakih dva sata uzimati uobičajenu dozu lijeka. Njezine visoke doze tri puta dnevno dovodile su do izrazito visokih skokova koncentracija kod kojih je lijek djelovao tako snažno sedativno. Majka se zgrozila, ali je ipak pokušala slijediti moje simulacije. Stanje se popravilo, ali je Ksenija postala teški rob svoje terapije. Uzimati lijek svakih dva sata je strašno opterećenje, jer treba cijeli dan misliti samo o tome da se tableta uzme na vrijeme. Kasnije je samo preko dana uzimala lijek svaka dva sata, a večernja doza je bila opet ona divovska. Ni to nije bio život, ali je bilo bolje nego ranije. Onda je počeo rat i ja sam izgubio svaku vezu s Ksenijom, ali mi je nekoliko godina kasnije njezina mama poručila da su riješili problem u Švicarskoj. Ne znam jesu li ga riješili nekom operacijom o kojoj je mama stalno pričala ili je dobila novi lijek. U svakom slučaju, ovo je

67

dobar primjer koliko teško može biti liječenje pojedinih bolesnika. Mi ih zovemo terapijski problemi i javljaju se kod primjene drugih lijekova, ali nikad nisam vidio ovakav slučaj kakav je bio Ksenijin. Fenitoin Djelovanje mu je otkriveno još davne 1938. godine i od njega je stariji samo fenobarbiton. Od tada pa do danas uglavnom se koristi kod olakšavanja tegoba epilepsije zbog njegove visoke učinkovitosti. Međutim, s njim ima naravno i puno problema, jer mu je djelovanje u pravilu bolje kad dolazi u kombinaciji s drugim antiepilepticima, a interakcije su česte. Otrovniji je od karbamazepina i pripadaju mu prema izjavama proizvođača oznake upozorenja R48/22-36 (Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju, nadražuje oči). Međutim, nalaze se i drugačiji podaci, pa sam tako u jednom Sigurnosnotehničkom listu našao da ga razvrstavaju u otrove s oznakama upozorenja R23/24/25-45 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; može izazvati rak). Istina, razvrstavaju ga u karcinogene kategorije 2. Kod nas nisam nikad čuo za smrtonosni završetak zbog otrovanja fenitoinom, pa čak nije bilo niti ozbiljnijih akutnih otrovanja. Međutim, problem su njegove nuspojave ili štetni učinci kroničnog uzimanja. Kao i drugi antiepileptici izaziva alergijske promjene na koži, ali za njega je zanimljiva pojava propadanja gingive kao na slici lijevo, a dobro je pojavnost ovog štetnog učinka povezana s visokim koncentracijama u krvi. Javljaju se i neki znanstveni radovi s pretpostavkama da bi fenitoin mogao biti teratogen, tj. štetno djelovati na plod. Fenitoin je teški terapijski problem zbog brojnih interakcija i, kako vidimo, teških nuspojava. Kad se na Rebru počelo mjeriti koncentracije antiepileptika odmah se uočilo da nešto nije u redu. Zapravo je voditeljica laboratorija bila šokirana, jer u većine bolesnika su koncentracije fenitoina bile daleko ispod terapijskih ili ga se uopće nije našlo. Naravno da su kliničari prvo rekli da nešto nije u redu s laboratorijem, ali su laboratorijski ljudi brzo otkrili što je uzrok njihovih rezultata. Tada je na našem tržištu postojao lijek Hidanfen kao kombinacija fenobarbitona i fenitoina. Fenobarbiton je već tada bio poznat kao tvar koja inducira sintezu enzima preko kojih se metabolizira fenitoin. Ta indukcija je bila toliko snažna da se većina fenitoina vrlo brzo metabolizirala i nije ga bilo više u krvi. Kliničari su prihvatili objašnjenje, ali su tvrdili da je takva kombinacija svejedno djelotvorna i da sam fenobarbiton ne postiže onakav učinak kakav daje kombinacija lijekova. Iz svijeta su dolazili drugačiji podaci, ali nije se moglo odreći mogućnost da su kliničari u pravu, jer da postoji nekakva interakcija između fenobarbitona i fenitoina, pa su onda dovoljne minimalne količine tog lijeka uz fenobarbiton da se postigne željeni učinak. Nakon preuzimanja laboratorija i ja sam pokušavao nešto učiniti, ali sam se okrenuo proizvođaču tražeći od njih da promjene sastav pripravka tako da smanje količine fenobarbitona i povećaju fenitoina. Dobio sam podršku i iz svijeta krajem osamdesetih na svjetskom kongresu kliničke kemije u Barceloni. Zgodno je bilo to što su se u istoj sekciji javila tri rada o praćenju koncentracija antiepileptika uključujući i moj. Cijela dvorana je bila zgrožena mojim

68

rezultatima, koji su pokazivali da u 92% mojih nalaza fenitoin ne dosiže terapijske koncentracija, a kod američke grupe čak su 94% koncentracija fenitoina bile u terapijskom području. Australska skupina je imala oko 60% rezultata u terapijskom području. Nisam uspio objasniti problem slušateljima, jer nikom nije bilo jasno zbog čega uopće mjerimo koncentracije fenitoina dugih deset godina bez da se išta poduzelo. Fenobarbiton Kao što je već rečeno, fenobarbiton je najstariji moderni lijek za epilepsiju i to iz 1912. Istina, on se prvo koristio kao sedativ i hipnotik, a bio je široko korišten sve dok se nisu pojavili benzodiazepini. Bio je najbolje sredstvo protiv nesanice, ali se već davno znalo kako je to poguban lijek, osobito uzet u kombinaciji s alkoholom. Sjećate se vjerojatno velike Marilyn Monroe, koja je umrla zbog otrovanja takvom pogubnom smjesom. Ne postoji službeno razvrstavanje, ali proizvođači ga razvrstavaju u otrove s oznakom upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). Inače on uzrokuje snažnu depresiju i središnjeg i perifernog živčanog sustava, a to se ogleda u brojim drugim učincima (kardiotoksičnost, pulmonarna toksičnost (edem pluća), nefrotoksičnost, itd. Da, izaziva još i hipotermiju (hlađenje). Dovoljno razloga za pad u komu i za smrt. U vrijeme Marilyn Monroe možda se i nije znalo dovoljno o interakciji s alkoholom kad se njegovi opasni učinci pojačavaju. Zanimljivo je da su ga krajem devedesetih rubne skupine počele kombinirati s alkoholom (fenobarbiton i votka) dovodeći do brojnih smrtnih slučajeva. Nuspojave su čak možda rjeđe nego u drugih antiepileptika. Najvažnije su zapravo one vezane uz sedativno i hipnotičko djelovanje, ali moguće su slične reakcije kao kod karbamazepina prikazane na slici lijevo. Otrovanja je bilo puno u našim krajevima, čak i sa smrtnim završetkom iako se njega iz tijela može lako ukloniti forsiranom alkalnom diurezom, što se često i činilo radi spašavanja otrovanih u teškom stanju. Meni je ostao u sjećanju slučaj s jedanaestomjesečnim djetetom. Prebačeno je na Rebro po noći u komi i kolegica iz toksikološke pripravnosti je dobila njegove uzorke krvi i mokraće na analizu. Tražilo se ciljano acetilsalicilnu kiselinu zbog izjava roditelja. Dijete je večer prije dobilo izrazito visoku temperaturu i kad nije pomogao Andol roditelji su dijete zamotali u plahtu namočenu alkoholom kako bi ubrzali hlađenje. Izgleda da nisu znali na koji način drugi roditelji korištenjem alkohola spuštaju djetetu temperaturu. Onda su se javili grčevi i oni su s bebom odjurili u ambulantu. Liječnik je mirno dao injekciju fenobarbitona, ali se nakon toga djetetu stanje pogoršalo. Kod primanja na Rebro su zaboravili reći bilo što o onoj injekciji. Međutim, kolegica je odmah posumnjala da se tu ne radi o acetilsalicilnoj kiselini,

69

pa je na svoju ruku napravila analize fenobarbitona i alkohola. Acetilsalicilne je bilo vrlo malo u krvi. Nakon toga se moglo krenuti s pravom terapijom. Nisam ovaj primjer dao samo zbog prikazivanja interakcije alkohola i fenobarbitona nego zbog kolegice, koja je imala pravi nos toksikologa. Valproična kiselina Radi se o lijeku iz druge polovice dvadesetog stoljeća, koji je odmah zauzeo važno mjesto među antiepilepticima, ali se nedavno počeo koristiti kod bipolarnih afektivnih poremećaja, a ima izvješća da nekad pomaže kod migrena ili čak kod šizofrenije u kombinaciji s drugim lijekovima. Nije razvrstana službeno, ali podaci nekih proizvođača govore da je otrov. Dodjeljuju joj oznake upozorenja 22-37/38-61 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu, može štetno djelovati na plod). Dakle teratogenost. Nema podataka o smrtonosnim otrovanjima, a može se jednako kao fenobarbiton ukloniti iz organizma forsiranom alkalnom diurezom. Međutim, kronično uzimanje povezano je s nekim drugim opasnostima. Ona je citotoksična, pa onda nije ni čudo što je teratogena. Čak je bilo prijedloga o korištenju valproične kiseline u tretiranju nekih tumora, ali za sad nema najava da bi se to moglo dogoditi. Glavni problem je njezino štetno djelovanje na plod. Izvještaja ima puno, od onih blagih povezanih sa sniženim IQ kod djece čije su majke uzimale u terapiji valproičnu kiselinu do izvještaja o povezanosti s autizmom djece, koja su u maternici bila izlagana valproičnoj kiselini. Čak postoji u literaturi opisan fetalni valproički sindrom, prikazan na slici lijevo. Tako to ponekad završava s dobrim lijekovima. Mene su kao farmakokinetičara zanimale interakcije valproične kiseline s drugim antiepilepticima, a o tome je u literaturi pisalo puno. Kombinacija s fenobarbitonom je vodila jednoj neugodnoj interakciji. Pokušat ću je objasniti koliko jednostavnije mogu. Lijekovi u krvotoku postoje u dva oblika, tj. jedan dio je vezan za određene bjelančevine, a drugi dio je slobodan. Taj slobodni dio je jako važan budući je samo on djelotvoran. Fenobarbiton je izrazito visoko vezan za bjelančevine i tek je mali njegov dio slobodan. Valproična može potisnuti fenobarbiton s bjelančevina i tako mu se značajno poveća slobodna frakcija, što znači i učinak. Čak su moguća blaga otrovanja fenobarbitonom

70

u takvim slučajevima. S druge strane, valproična može usporiti metabolizam lijekova poput fenitoina i najednom se njegove koncentracije u krvi značajno povećavaju vodeći opet barem pojačanim nuspojavama. Inače treba reći da u našem dugogodišnjem mjerenju koncentracija valproične kiseline nismo nailazili na veća iznenađenja. Nismo bilježili intoksikacije, a većina koncentracija je bila u terapijskom području. Možda i zbog toga što se radilo o relativno novom lijeku uz koji se epileptologe od početka učilo o važnosti praćenja uspješnosti terapije mjerenjem koncentracija u krvi. Etosuksimid i primidon Ne pripadaju istoj skupini antiepileptika, ali ih ovdje razvrstavam kao ostale. Iako su se oba kod nas koristila i mi smo mjerili njihove koncentracije u krvi, nikad nisu bili primjenjivani tako učestalo kao prethodni antiepileptici. Kod etosuksimida možda zbog brojnih nuspojava. Kod primidona čak ima manje nuspojava, ali neke su od njih obiljne. Primidon je strukturno sličan fenobarbitonu i metabolizmom iz njega nastaje taj antiepileptik. U slučaju otrovanja nalazimo praktički iste simptome kao kod fenobarbitona, a i tehnika ubrzane eliminacije forsiranom alkalnom diurezom jednako je primjenjiva. Ne sjećam se niti jednog otrovanja ovim lijekovima kod nas, a ni u svijetu ne predstavljaju velik problem.

Antiparkinsonici
Zabluda je da ima malo bolesnika s Parkinsonovom bolesti. Ona se javlja u 1% populacije starije od 60 godina, ali se može pojaviti i u mlađih ljudi. Stručnjaci kažu da u Hrvatskoj ima gotovo 20.000 takvih bolesnika, a to nije malo. Većina ljudi prepoznaje tu bolest prema ritmičkom podrhtavanju određenih dijelova tijela, a svi vidimo drhtanje ruku. Naravno da bi i samo uz taj simptom život svakom bio zagorčen, ali opažaju se brojni drugi simptomi poput sporosti u izvođenju pokreta, ukočenosti tijela i posebnog položaja tijela. Tijelo je polu nagnuto s nogama savijenim u koljenima i savijenim laktovima. Muškarci obolijevaju češće, a poznati su brojni uglednici koje je ona zahvatila. Na slici lijevo je Muhamed Ali, koji boluje od parkinsonizma i nama uopće nije važno koji su uzroci do toga doveli. I veličanstveni Papa Vojtila je bolovao od te bolesti, a ipak je zadužio svijet svojim velebnim djelima. Ja se ponekad pitam što bi on još dobroga učinio da nije stradao u atentatu i da nije imao Parkinsonovu bolest. Činjenica je da su simptomi bolesti vrlo neugodni i zato moderna medicina stalno traži nove lijekove, jer izgleda da druge pomoći nema. Oni neće ljude izliječiti od teške bolesti, ali im barem mogu olakšati život. Problem je u tome što ti lijekovi imaju različite nuspojave, pa je onda potrebno davati bolesniku kombiniranu terapiju. To znači da onaj tko ordinira mora dobro poznavati bolest i lijekove. Namjera ovog odlomka nije miješati se u terapiju nego tek dati osnovne podatke o opasnim svojstvima uobičajenih lijekova za rečenu bolest. Izabrao sam njih nekoliko uz napomenu da barem jedan (amantadin) po mojem znanju još nije registriran u Hrvatskoj, ali biti će. Pogledajte kako se oni neslužbeno od strane proizvođača razvrstavaju prema opasnostima.

71

lijek levodopa triheksfenidil difenilhidramin benztropin amantadin

CAS broj 59-92-7 144-11-6 147-24-0 86-13-5 665-66-7

znak opasnosti Xn Xn Xn Xn Xn

oznaka upozorenja R22-36/37/38 R22 R22 R20/21/22-40 R22

Mora se reći da prema toksikološkom razvrstavanju ne predstavljaju neki naročiti problem. Vjerojatno ne treba obraćati nikakvu pozornost niti na R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) kod benztropina, jer oznaka govori samo o nekakvim slutnjama. Znači li to da su antiparkinsonici sasvi bezazleni lijekovi, koji samo čine dobro? Naravno da ne, ali ta skupina baš i nije poznata po velikim opasnostima dugotrajnog uzimanja niti po akutnim otrovanjima. Levodopa je zapravo aminokiselina, koja kao i sve druge aminokiselina lako prolazi u sve dijelove organizma. Njezina jedina uporabna vrijednost je u olakšavanju simptoma Parkinsonove bolesti. Nuspojave joj nisu izrazito značajne. Izaziva pospanost, hipotenziju, gastrointestinalna krvarenja i ponekad konfuziju. Rijetko se događaju neki drugi sasvim nebitni učinci poput ćelavljenja ili problema s učenjem. Kome je to još do učenja u starosti? Drugi problem je u tome što ovaj lijek ne uklanja sve simptome bolesti i potrebno je dodavati nove specifične. Na opis akutnih otrovanja nisam naišao niti ih je bilo u Hrvatskoj, što zapravo i nije čudo obzirom na činjenicu da pogođena populacija pati samo fizički, a intelektualno ne gube ništa. Takvi se ne odlučuju na samoubojstvo, a također neće greškom uzeti drugačiju dozu od one koju je liječnik propisao. Triheksfenidil je izvrstan lijek za ublažavanje ekstrapiramidalnog sindroma (podrhtavanje različitih dijelova tijela a osobito ruku), pa je zato prikladan u ublažavanju problema Parkinsonove bolesti, ali je jednako tako dobar u kombinaciji s lijekovima koji kao nuspojavu imaju ekstrapiramidalni sindrom. Ekstrapiramidalni sindrom je vrlo neugodna pojava, jer čovjek naprosto nije u stanju obavljati jednostavne poslove poput npr. vezanja žniranaca na cipelama, kao na slici lijevo. Obično ga daju u kombinaciji s drugim antiparkinsonicima poput difenhidramina ili levodope. Nije sasvim bezazlen i kod dugotrajne terapije obično izaziva nuspojave poput suhih usta, glavobolja, anksioznosti, bolova u mišićima, osipa po koži, slabljenja memorije i drugih. Iskustava s akutnim intoksikacijama nema niti kod nas niti u svijetu. Difenhidramin je zapravo prvenstveno antihistaminik, sedativ i hipnotik, ali mu primjena u olakšanju tegoba Parkinskonove bolesti nije zanemariva. Kombinira se s drugim lijekovima iz skupine i jedini problem kod njega predstavlja sumnja da bi danas sutra mogao biti dokazan kao karcinogen. Kod kronične primjene javljaju se malobrojne nuspojave poput halucinacija, konfuzije, impotencije i delirija. Više-manje zanimljive su fotofobija nastala vjerojatno zbog širenja zjenica pod utjecajem ovog lijeka. O preostala dva antiparkinsonika gotovo da ne treba pisati. Možda tek o amantadinu zbog činjenice da se može primjenjivati u monoterapiji , ali ga često ipak daju u kombinaciji s levodopom. Povoljan je zbog malog broja nuspojava, ali jedini među opisanim antiparkinsonicima javlja se u suicidalnim akutnim otrovanjima.

72

Moj prijatelj ugledni neurolog s Rebra osnovao je početkom osamdesetih na Rebru ambulantu za bol. Otrovanja s analgeticima ima. Moje nepovjerenje je preraslo u divljenje nakon približno dva tjedna terapije. A svi misle da je prodaja analgetika apsolutno najveća među lijekovima. Kažu mudri ljudi da prvo treba saznati razlog pojave boli. a njih nema malo i nije kratka povijest njihove uporabe. jer oni se prodaju bez recepta u ručnoj prodaji. Zapravo nitko pouzdano ne zna koliko se analgetika koristi u pojedinim zemljama. On je zbog boli otišao iz realnog svijeta s vilama i vilenjacima. jer su moje migrene nestale i nikad se više nisu pojavile u onom obliku kao prije akupunkture. Vjerojatno bi mnogi poželjeli postupiti poput njega. barem po količinama ako ne po ostvarenim prihodima. Polovicom devedesetih boravio sam u sklopu izaslanstva hrvatske vojne medicine na važnom sastanku u Pekingu i tamo su nas uspjeli fascinirati s akupunkturom. Ima ih zaista puno. Evo kako se neslužbeno razvrstavaju. Ja ću ovdje naravno pisati samo o kemikalijama. a to je koji puta teško. ali ja ću obratiti pozornost samo na najvažnije predstavnike.Analgetici i antipiretici Bol je uporna pratiteljica čovjeka i vjerojatno svih živih bića od kad postoje. ali moram reći da kineski stručnjaci čine čuda s tim iglama. a ja sam na terapiju došao s nepovjerenjem i samo da ne razočaram dobrog prijatelja. koji je godinama ranije boravio nekoliko mjeseci u Kini učeći akupunkturu. Ja nisam nikad odbacivao tradicionalne tehnike liječenja i zahvaljujem akupunkturi za smanjivanje učestalosti cervikalnih migrena. a nitko ne obavlja evidencije prometa. Je li Frodo (Gospodari prstenova) patio od reume ili su boli bile uzrokovane nekih psihološkim razlozima uopće nije bitno. križima i drugim osjetljivim mjestima na tijelu. Naravno da sam sumnjičav prema svim tim silnim izlječiteljima na bazi akupunkture. lijek acetilsalicilna kiselina paracetamol diklofenak CAS broj 50-78-2 103-90-2 15307-79-6 znak opasnosti Xn Xn T oznake upozorenja R22-36/37/38 R22-37/38 R25-36/38-63 73 . Javlja se zbog različitih razloga na svim dijelovima tijela i ljudi su kroz cijelu svoju povijest tražili načina da se riješe tog zla. ali nemaju tu priliku i moraju se osloniti na tradicionalne ili moderne metode suzbijanja boli u glavi. ali ja mislim da su ona izuzetno rijetka u odnosu na količine tih lijekova koji se dnevno uzimaju u svim državama svijeta. rukama. Imala je ambulanta pacijenata napretek.

G. ali vas neću s tim opterećivati. Ipak valja znati da to nije najvažnije. Farmaceutska industrija je naravno nastojala ostvariti veći profit dajući na tržište svakakve preparate. pogotovo kod lijekova koji su tako pristupačni i koriste se u velikim količinama. a njezina primjena kao antipiretika nikad nije ozbiljnije bila ugrožena. Mehanizam tog djelovanja je davno otkriven. Priređeni su i pripravci u obliku supozitorija za osobe s bolestima želuca. Prva sinteza je opisana davne 1883. Ateroskleroza se javlja već u mladim godinama i patolozi su je nalazili u većine poginulih američkih vojnika. Brzo nakon toga pojavio se preparat Aspirin. koji je puferiran tako da ne izaziva probleme sa želucem. ali to je razvrstavanje na katedri za fizikalnu kemiju sveučilišta u Oxfordu. Glavobolju su zamijenili bolovi u želucu. ali prava joj primjena počinje sintezom. Tijekom Vijetnamskog rata obavljane su brojne razudbe poginulih američkih vojnika i netko je pronašao čudnu pojavu. Onda se dogodilo nekoliko velikih otkrića. Već kod niskih doza poput onih za zaštitu krvnih žila (samo 100 mg lijeka) znalo se javiti krvarenje u želucu. To je dodatno povećalo potrošnju acetilsalicilne kiseline. kod nas Pliva s preparatom Andol. Za one koji ne vole gutati tablete izrađeni su pripravci šumečih tableta kao na slici pokraj teksta. a oni znaju ponekad biti strogi.Zapravo ništa naročitog osim kod diklofenaka. Acetilsalicilna kiselina pokazala se dobrom i kao analgetik i kao antipiretik. koja su gurnula ovaj lijek opet u središte pozornosti ljudi.Gerhdrdt). Kod Kineza sam vidio recept za biljnu tinkturu star 4. Važan lijek! Naravno da ništa nije idealno. Danas velik broj ljudi uzima preventivno svoju dnevnu dozu acetilsalicilne kiseline od 100 mg na dan. kako bi usporili zakrečenje krvnih žila i time teže posljedice poput infarkta miokarda. kao npr. Vrlo brzo se otkrilo da su svi vojnici s čistim i posve prohodnim krvnim žilama bolovali u djetinjstvu od upale zglobova. koji je teško patio od bolova uzrokovanih artritisom i ovaj je s velikim oduševljenjem postao ovisnikom o kemikaliji. pa preparate bazirane na njoj danas drži svako domaćinstvo. ali to i nije bilo tako strašno. pa se nije moglo ni očekivati da će primjena acetilsalicilne kiseline prolaziti bez ikakvih posljedica na zdravlje ljudi koji je uzimaju. Ipak je acetilsalicilna kiselina zbog brojnih razloga gubila bitku pred novim analgeticima i prodaja se usporavala. koji je doživio svjetsku slavu i donio svom proizvođaču goleme profite. Kasnije su ga slijedili drugi. godine.000 godina. Brojni pacijenti su rano osjetili da im se zbog gutanja preparata na bazi ove tvari javljaju problemi sa želucem. niti jedan od tipičnih predstavnika nema nekakvih posebnih opasnosti za ljudsko zdravlje ili okoliš. itd. ali acetilasalicilna je valjda jedan od najstarijih sintetski priređenih lijekova. Pliva se proslavila sa svojim Andolom. Istina je da se ona nalazi i u prirodi. vrlo često su nalazili ljude bez ikakvih zakrečenja krvnih žila i postavilo se pitanje što je tome uzrok. U svakom slučaju. Acetilsalicilna kiselina Ako je neki lijek star onda je to na europskom tlu svakako acetilsalicilna kiselina. Legenda kaže da je ponudio acetilsalicilnu kiselinu svom ocu. a glavni lijek je tada bila acetilsalicilna kiselina. Bolovi su nestali. ali je tek kemičar Felix Hoffman iz Bayera shvatio što je sintetizirao 1897. Međutim. ako mi 74 . (C. Istraživanja su nastavljena i ustanovljeno je da taj lijek djeluje protektivno na krvne žile.

grčevi i edem mozga. ali već i samo otrovanje vodi neugodnim premećajima koncnetracija kalija i glukoze. Jedan od najuglednijih svjetskih medicinskih časopisa. Dečko je prebolio upalu zglobova i stvorila su mu se u organizmu antitijela na acetilsalicilnu kiselinu.). a onda je prije maturiranja umro od autoimune bolesti. kao tablete. Plivadon. No kod akutnog zakazivanja bubrega mora se ići na hemodijalizu. Javljaju se različiti disbalansi i oscilacije. pa ga ljudi rado biraju. a u međuvremenu bolesnik pada u komu. Posebno je mnogo otrovanja u SAD i Kanadi. pa su zapravo svi zadovoljni. Terapijska otrovanja s acetilsalicilnom su naravno moguća. Sve u svemu. Paracetamol je također izrazito često korišteni analgetik u kućanstvima. Prvo se javljaju halucinacije. Kad bi stvar završila na tome mogli bi biti zadovoljni. pa se onda ne može zanemariti njegove poruke. kako je pokazano na slici lijevo. Pandadon. a to je tek stotinu tableta. Kod kroničnog uzimanja zapravo nema značajnijih problema osim 75 . Tako otrovanje počinje s alkalozom (podizanje pH krvi). Danas se otrovanja acetilsalicilnom kiselinom relativno jednostavno rješavaju forsiranom alkalnom diurezom. Zanimljivo je da smrt obično nastupa zbog edema pluća. Možda je rijetkost. Nekoliko doza Andola u gimnazijskim danima potaknulo je imunološku reakciju i njemu su prvo zakazali bubrezi. Vjerojatno bi se svaki normalan ljekarnik uzbudio već na zahtjev za prodajom deset paketića lijeka. dolaze brojne vrste pripravaka. Naravno da se prvo javljaju gastrointestinalni simptomi s bolovima u želucu. Što je s akutnim otrovanjima? Ima ih mnogo zbog toga što lijek svatko ima u svojoj kućnoj ljekarni. a završava s teškom acidozom. ali su pakiranja po deset tableta. Acetilsalicilna kiselina može biti alergen i raditi stotine problema. Osim toga. koji se pojavio kod maturanta neke zagrebačke gimnazije. Kod nas se ovaj lijek može kupiti u ručnoj prodaji. konfuzija. Lijevo je slika preuzeta iz časopisa JAMA (Journal of American Medical Association). Kao i acetilsalicilna dolazi u velikim pakiranjima od 500 ili čak 1000 tableta. ali u pravilu se kod akutnih otrovanja radi o pokušaju samoubojstva. itd. Ovdje se radi o alergijskoj astmi. supozitoriji. I tu je mehanizam djelovanja posve poznat i trebate slušati svog doktora kad kaže da se uz ovaj lijek ne smije ni pomisliti na alkoholna pića. u brojnim samoposlugama. Onda nije ni čudo što se u domaćinstvima nađu velike količine ovog lijeka (npr. Dugotrajno uzimanje acetilsalicilne kiseline može izazvati svakakve poteškoće. Dolazi u brojnim kombiniranim preparatima s različitim drugim konstituentima (npr. Kod nas se prodaje čak češće nego acetilsalicilna kiselina. letalni završeci su rijetki i događaju se kod kuće kad se ne stigne potražiti pomoć liječnika. a ja se sjećam iz davnih dana jednog slučaja vrlo teške bolesti pod nazivom «lupus like» sindrom. mučninom i povraćanjem. Tamo je moguće kupiti velika pakiranja acetilsalicilne kiseline. Vjerojatnost takvih događaja se povećava ako uz lijek koristite alkohol. zbog koje se pojačava neurotoksično djelovanje. ali se ipak događa među nama. a slično je s paracetamolom.povjerujete da acetilsalicilna kiselina proizvodi takve učinke. Vjerojatno su zbog toga otrovanja paracetamolom u SAD češća nego u Europi i s težim ishodom. a razlozi su jasni. sirupi. Bolje ga se podnosi nego acetilsalicilnu što se tiče nuspojava probavnog sustava. ali to je tek početak. koja tisuća tableta).

Nakon toga su jurnuli na mjesto pokusa smatrajući da dolaze natašte. a to je diklofenak (Voltaren). Jako smo se zabrinuli i počeli su razgovori s dvojicom mladih ljudi. I akutno otrovanje visokim dozama također je povezano s teškim oštećenjima jetre. ali nikad nije bilo jasno je li dijete i prije predoziranja imalo ta oštećenja ili nije. Akutnih otrovanja gotovo da i nema. Sjećam se tek jednog otrovanja djeteta prije više od petnaest godina zbog nesporazuma između roditelja i liječnika. Dragovoljci moraju u vrijeme pokusa prestati s uzimanjem alkohola i trebaju vrlo uredno živjeti. kao u slučaju na slici lijevo. kako bi se moglo mjerenjem koncentracija pratiti njihov tijek u krvi. Dijete se oporavilo. On se razvrstava u otrove i reproduktivno otrovne tvari.ako ga čovjek učestalo uzima zajedno s alkoholom. To drugim riječima znači da za sigurno nikad nije dokazana teratogenost niti na životinjskom modelu niti kod čovjeka. Dijete je navodno dobilo previsoku dozu paracetamola i kad je to netko shvatio išlo se pratiti jetrene probe. Rezultati su podloga za farmakokinetska izračunavanja i različite statističke usporedbe. Kod kronične primjene zna praviti probleme sa želucem baš kao i acetilsalicilna kiselina i drugi njemu slični nesteroidni antireumatici. Odmah nakon uzimanja lijeka počinje vađenje krvi u predviđenim vremenskim razmacima kroz nekih 12 h. Uzima se i kod drugih vrsta bolova jako učestalo. Moja skupina je prije nekih 25 godina obavljala pokuse ispitivanja apsorpcije različitih pripravaka diklofenaka na zdravim mladim dragovoljcima. a posebno ne onih s letalnim završecima. Naime. Takvi se pokusi vrlo strogo nadziru na različite načine. Naravno da smo njihove rezultate odbacili. Ako se uzima prije jela onda nije dobro povremeno uzimati poslije jela ili obratno. Jetra su bila oštećena. U dvojice ispitanika kroz prvih 9 h nakon doze uopće nije bilo moguće naći diklofenak u krvi nego se on pojavio negdje u desetom satu. koji su inače dijelili istu studentsku sobu. ali smo ostali začuđeni da se toliko dugo vremena zbog dobre hrane može odgoditi pražnjenje želuca. a prvi obrok je dva ili tri sata nakon gutanja. kad se mogu javiti oštećenja jetara. Na dan pokusa dolaze natašte nakon dobro prospavane noći i onda pred voditeljem pokusa uzimaju lijek. ali njegova opasna svojstva su značajnija nego kod prethodna dva analgetika. jer se mogu očekivati velika iznenađenje glede njihova učinka. 76 . pa danas postoji pravilo da ovakve lijekove treba uzimati uvijek na isti način u odnosu na hranu. Kod diklofenaka se javljaju brojni problemi interakcije između hrane i lijeka. I drugi su o tome pisali. dakle na kraju pokusa. U kasnijim pokusima se to posebno ispitivalo s različitim sličnim tvarima i uvijek je utjecaj hrane na brzinu i kvalitetu apsorpcije lijekova bio zamjetan. ali je malo smrtnih slučajeva. Ostaje problematična oznaka R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod) i razvrstavanje u reproduktivno otrovne tvari kategorije 3. Ispostavilo se da su se oni u sobu vratili u 6 h ujutro poslije igranja preferansa. Činilo se da u pokusu s voltarenom sve ide dobro dok nije počelo mjerenje koncentracija. ali povremeno se javljaju izvještaji o mogućoj teratogenosti. niti jedan drugi klinički znak nije ukazivao na otrovanje. Mi zapravo nikad nismo imali problema s otrovanjima paracetamolom. Nikako se ne smije zanemariti najvažniji antireumatik u našim krajevima. a mi smo napisali rad o slučaju uz mnogo dvojbi oko toga što smo zapravo opisali. a onda su se dobro najeli kulena i otišli spavati na 1 h.

posebno ako se malo krećete i stariji ste od 40 godina. Prvi zadatak mi je bio postaviti analitičke metode za praćenje koncentracija digoksina. antianginalici. jer sam s njima počeo svoj rad u toksikologiji. N. Ja se gotovo ne usudim jesti jaja sa špekom ili npr. a mnogi lijekovi za olakšanje tegoba bolesti srca i krvnih žila opasne su ili čak vrlo opasne tvari. nasljedni činitelj). lijek digoksin dizopiramid kinidin nifedipin nitroglicerin prokainamid propranolol CAS broj 20830-75-5 3737-09-5 56-54-2 21829-25-4 55-63-0 614-39-1 318-90-9 znak opasnosti T+ Xn Xi Xn T+. Jeste li shvatili bit ovih poruka? Prasac na ražnju je otrov. a isto tako vrlo opasni nitroglicerin. acetilsalicilna kiselina. užasne fileke. E Xn Xn oznake upozorenja R26/27/28 R22-36 R36/37/38 R22 R3-26/27/28-3351/53 R22 R22 Razlikuju se izrazito prema svojim akutnim štetnim učincima. jer me čeka sudbina onih 30% građana zapadnih zemalja. Proizlazi da se najbolje štite od takvih bolesti siromašni fizički radnici. a raka se svi boje najviše. Problem je u tome što se iz tablice ne vide njihove nuspojave ili učinci dugotrajnog izlaganja. koji umiru od kardiovaskularnih bolesti zbog nezdravog života i još ponekih razloga (npr. pa se u tablici nalazi gotovo bezopasni kinidin. koji u čistom stanju djeluje kao nadražljivac. godine kao voditelj novoosnovanog Kliničko farmakološkog laboratorija na Rebru.) nego namjeravam pisati o konkretnim tvarima. siječnja 1976.Lijekovi za bolesti srca i krvnih žila Tih bolesti srca i krvnih žila je izrazito mnogo tako da se običan toksikolog ne snalazi pred njihovim mnoštvom. Liječnici kažu da se rečene bolesti mogu spriječiti ili barem odgoditi zdravim životom. Tzv. Ja osobno sam emocionalno vezan uz ovu skupinu lijekova. nezdrava hrana naravno da nije razvrstana među otrove. srčani glikozidi. prokainamida i kinidina te na području 77 . antihipertenzivi. antiaritmici. koji se sastoji od što manje uzimanja hrane i što više fizičkog napora. diuretici. Stručnjaci tvrde da je smrtnost zbog ovih bolesti učestalija nego zbog raka. Uostalom. koja ima dobru ulogu u sprječavanju zakrečivanja krvnih žila. moja namjera nije pisati niti o bolestima niti o liječenju nego o opasnim svojstvima lijekova za te bolesti. koji je vrlo otrovan i eksplozivan te može djelovati štetno na okoliš. Nastupio sam 1. Evo najvažnijih lijekova iz te skupine sa stanovišta toksikologa. itd. Neću se strogo držati podjele tih lijekova po skupinama (npr. kao npr. Iznimka je jedino nitroglicerin s oznakom upozorenja R33 (opasnost od učinka nakupljanja). Neki lijekovi uopće neće biti obrađivani. koji sve što pojedu i potroše. jer je o njoj bilo govora ranije.

Ima izrazito usko terapijsko područje. Svi njegovi rođaci imaju slična svojstva. u dodiru s kožom i ako se proguta). kod brojnih bolesnika taj raspon nije dobar. Ni štetni učinci sa strane središnjeg 78 . Tableta digoksina sadrži samo 0. Nevjerojatno je da su svojstva srčanih glikozida (jačanje srčanog mišića) opisana prije više od 200 godina. parametara nadzora EKG-om i kliničke slike bolesnika. a ipak se koristi kao lijek. Iz tablice gore vidi se da je digoksin vrlo jaki otrov s oznakama upozorenja R26/27/28 (vrlo otrovno ako se udiše. Kod većine pacijenata se može imati povjerenje u terapijski raspon 0. Sjećam se pacijentice koja je imala zeleno vidno polje (sve joj je izgledalo zeleno) kao znak intoksikacije digitalisom. ali iznimaka je bilo dosta. Od probavnih problema važna je tzv. Bio je to zaista pionirski posao ne samo na području tadašnje Jugoslavije nego i cijele istočne Europe. anoreksija (smanjivanje unosa hrane u organizam) te tipične gastrointestinalne poteškoće poput mučnine. Evo osnovnih podataka o njima. Na mene je najveći dojam ostavilo istraživanje odnosa između koncentracija digoksina. a ja radi reda ponovo dajem sliku biljke bogate digoksinom kao glavnim predstavnikom skupine. Naravno da se našlo kako u većini slučajeva kliničar na temelju koncentracije digoksina može zaključiti je li njegov pacijent pod dobrim nadzorom. a još uvijek su nezamjenjivi kao lijekovi. proscilaridina. acetil-digoksin.antiastmatika teofilina u krvi bolesnika pod terapijom. Neki od njih imaju nuspojave kod nižih koncentracija od tog raspona. To su naravno terapijski problemi. a kod nekih nema terapijskog učinka niti kod koncentracija iznad rečenog područja. što je vrlo niska doza za lijekove. Glikozidi digitalisa Tražio sam po Internetu prikladne slike za ovaj odlomak. Digoksin u redovitoj terapiji zapravo nema izrazito teških nuspojava. a kasnije se broj analitičkih metoda širio nezadrživo. istina rijedak ali dobar.9-2.3 μmola/l digoksina u krvi. Već iste godine bile su postavljene metode za digoksin. medigoksin) i rođaci poput digitoksina. Međutim. Međutim. proljeva i abdominalne boli. a najgore je to što postoje velike inerindividualne razlike u osjetljivosti na njega. O njima se može ponešto naći u poglavlju o otrovima živih bića. lantanozida C i još mnogi drugi (u bivšem SSSR-u je jedno vrijeme bio registriran kao lijek oleandrin kao glikozid digitalisa izoliran iz oleandra (Pogledajte o njemu više u poglavlju o otrovima živih bića). ali to se uglavnom podnosi zbog korisnih djelovanja lijeka. Iskustva su se množila i teško je izabrati o čemu pisati. Ključni su digoksin i njegovi derivati (npr.2 mg te opasne tvari. Skupina u kojoj sam ja surađivao objavila je brojne radove na temu terapije ili otrovanja digoksinom i teško je izabrati o čemu pisati. pa onda nije čudno da se daju bolesnicima u vrlo niskim dozama. Svakako je to biljka lijepih cvjetova i mnogi je u našim krajevima drže za ukras svojih vrtova. ali ništa osim različitih biljaka koje sadrže ove tvari nisam našao. njezine koncentracije digoksina u krvi su bile u terapijskom području i nije se moglo dokazati štetna djelovanja niti EKG-om niti ostalim kliničkim pretragama. ali ne može se izbjeći subjektivni pristup kod obrade ove teme. prokainamid i kinidin.

Nakon toga je mlada specijalizantica kliničke farmakologije obavila detaljan izvid u maminom stanu i otkrila da je ona u terapiji imala digitoksin a ne digoksin. jer nema na tržištu posebnih lijekova za njih. a upravo su srčani glikozidi dobar primjer. koja je obavljala specijalizaciju iz kliničke farmakologije. što je potvrđivalo početnu pretpostavku. Mora se priznati da metoda nije bila specifična i hvatala je sve glikozide digitalisa. koje nije bilo jasno prepoznato barem na početku. Zapravo su najgore kardijalne nuspojave. Ili je laboratorij bio loš ili pacijentica nije bila otrovana digoksinom. jer sam na taj način mogao ustanoviti radi li se o digoksinu ili njegovom rođaku digitoksinu. Digitoksin se naime snažno veže na bjelančevine plazme i malo ga je slobodnog u krvi. a nije živjela s majkom u zajedničkom kućanstvu.živčanog sustava nisu nepodnošljivi i pokazuju se najčešće u vidu iscrpljenosti. ali prva iskustva su bila svakakva. Danas ih se može kupiti na tržištu. Bilo je očito da mogu postojati samo dva razloga za takve nalaze. ali tehnika je prilično rizična za pacijenta. a pripravke za djecu se teško može naći. Jedan umirovljeni ugledni pedijatar je govorio kako su djeca terapijska siročad. jer u slini nije bilo gotovo tragova glikozida digitalisa. Onda su se u zadnjem desetljeću prošlog stoljeća pojavili radovi o primjeni antitijela na digitalis kod otrovanja. a koncentracije izmjerene u mojem laboratoriju su bile izrazito visoke. Naši su pacijenti jako poslušni i teško je očekivati da će namjerno izazvati predoziranje. Kod akutnih otrovanja pripravcima digitalisa kliničari dugo vremena nisu zapravo imali što poduzeti nego čekati pomoć Božju. Ne sjećam se niti jednog namjernog otrovanja bilo kojim od pripravaka digitalisa kod nas. Kad netko ima malog srčanog bolesnika onda se mora snalaziti pri nabavi pripravaka digitalis preparata odlascima u inozemstvo u kupovinu. pa je logično da su mu koncentracije u slini izrazito niske. a moglo se ranije poslati specijalizanticu u provjeru mamine apoteke. Mjerenje je stvarno pokazalo da se digoksin može isključiti. Onda su pametni ljudi sintetizirali fragmente antitijela (kratke peptide) koji su u stanju vezati na sebe digoksin i njegove derivate. poremećaja spavanja i glavobolja. Posumnjalo se odmah na otrovanje digitalisom. Akutnih otrovanja s preparatima digitalisa je malo i ona se uglavnom događaju zbog grešaka u terapiji. kako je opisano u poglavlju o otrovima živih bića. Slučaj je bio razriješen na vrlo složen način. Odlučio sam obaviti mjerenje glikozida digitalisa u slini otrovane gospođe. Glavni problem je bio u imunološkom odgovoru organizma na strane tvari. Antitijela vežu na sebe antigene (digitalis alkaloide). jer često nalikuju simptomima osnovne bolesti. a ni svjetska literatura o tome ne daje jasne podatke. ovaj slučaj pokazuje da smo u vrijeme ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća bili sposobni rješavati vrlo složene terapijske slučajeve. pa je trebalo injicirati u krv antitijela na digitalis da bi se on uklonio iz slobodne cirkulacije. pa kliničaru nije jasno dolaze li od nedjelotvornosti lijeka ili zbog njegovih nuspojava. Doze u pripravcima na tržištu su prilagođene odraslim pacijentima. Međutim u rijetkim slučajevima se mogu dogoditi malo očekivani štetni učinci kao na slici gore gdje je pokazan primjer nekrolize na digoksin kod malog pacijenta. Meni je u sjećanju ostalo otrovanje digitoksinom. Intoksikacije digitalis alkaloidima završavaju loše. Mi smo imali barem jedno pozitivno iskustvo s primjenom hemoperfuzije kod otrovanja oleandrinom. koncentracije nisu padale niti dva dana nakon prijema pacijentice u bolnicu. Nije bio razlog samo u izrazito visokoj cijeni tih antidota nego u činjenici da se kod nas otrovanja digitalis preparatima događaju izrazito rijetko. vrtoglavica. Nemojte 79 . Kad smo zadnji put sastavljali listu protuotrova koje država mora imati na zalihama radi intervencije kod otrovanja odustali smo odmah od nabavke fragmenata antitijela na digitalis. Na Rebro je primljena majka kolegice. Kod većine glikozida nema dobre tehnike izvantjelesne eliminacije otrova i može se samo čekati kako će se organizam sam obraniti. ali im je cijena izrazito visoka. Međutim. jer u većini slučajeva kliničar nema što napraviti. Nemam namjeru niti prostora objašnjavati o čemu se radi. Bilo je to revolucionarno otkriće. Treba uzeti u obzir da se i djeca pojavljuju kao teški srčani bolesnici. što nitko nije znao objasniti. Međutim.

jer je digitalis izrazito lako dokazati u biološkom materijalu stradalog. uvijek treba misliti i na učinke dugotrajnog uzimanja. Više se ne sjećam u čijem književnom djelu sam to pročitao (vjerojatno otrovima sklona Agata Christi). nitroglicerin. Nitroglicerin je neugodan zbog relativno blagih nuspojava methemoglobinemije (pospanost. pa su ga kroz godine pomalo potiskivali drugi lijekovi. Odmah je pobudio interes bolesnika i kliničara jednako kao antihipertenziv i antianginalik. Ovo na slici lijevo je samo jedna od rijetkih nuspojava. U pravilu su to lijekovi za primjenu ispod jezika (sublingualno) a ima ih nekoliko. ali sam pratio i rezultate njegovih kliničkih ispitivanja. Već i sam nitroglicerin je analitički problem i ja nikad nisam ni pokušao razvijati metodu za njegovo određivanje. Osim svojih brojnih opasnih svojstava zapravo ne predstavlja velik toksikološki problem. preparati digitalisa unatoč svojoj visokoj otrovnosti ne predstavljaju ozbiljan problem u našoj državi. ali je čak u tom slučaju otkriveno da se radi o ubojstvu uskratom nužno potrebnog lijeka. kao npr. Moja iskustva se odnose na mukotrpno traženje prikladne analitičke metode za njegovo mjerenje u biološkom materijalu. a onda se zbog dobrog suzbijanja anginalne boli počeo priređivati u obliku lingvaleta. jer podnositi anginalnu bol nije lako. Kod nas se pojavio osamdesetih godina prošlog stoljeća. Činilo se da je to krasan lijek zbog njegovih slabih učinaka kod akutnog unosa u organizam. izosorbid dinitrat. Nije bila! Potrošili smo mjesece za razvijanje metode tekućinske kromatografije i konačno predali rezultate takve 80 . itd. U dozama pri kojim dolazi u terapiji nema nekih ozbiljnih posljedica na ljudsko zdravlje. On je tipična tvar koja bi trebala raditi methemoglobinemiju kod predoziranja. nifedipin. umor). koja ne mora biti prihvatljiva bolesnicima. Nije se zapravo mogao uspoređivati s klasičnim opasnim nitroglicerinom.računati niti na ubojstvo. Antianginalici Anginalna bol ili spazam koronarne arterije je izrazito neugodno iskustvo i onaj koju ju je iskusio obvezno drži u svojem džepu neki antianginalik. ali nikad nisam čuo da bi se to dogodilo u ozbiljnijim razmjerima. Nifedipin nam je zagorčio život također unatoč tome što smo imali velika analitička iskustva i činilo nam se da je naša metoda prihvatljiva za naručitelja. ali izvještaji iz literature pokazuju da on i nije baš sasvim bezazlen. To znaju čak i pisci kriminalističkih romana. jer ipak se od kolega analitičara iz svijeta dobivalo podatke. ali opisano je ubojstvo zamjenom digitalisa iz bočice sasvim nedjelotvornim tabletama placeba (prazna tableta). Možda sam nepravedan. Međutim. Na početku se primjenjivao u obliku tableta. Najduže u uporabi je vrlo otrovni nitroglicerin za kojeg neki smatraju da je i najbolji do sad primjenjivani antianginalik. Jedan od njih je svakako nifedipin kao tipični lijek druge polovice dvadesetog stoljeća. To je lijek koji mora brzo djelovati. Ja sam sudjelovao u brojnim pokusima ispitivanja biološke raspoloživosti (jednostavno rečeno kvaliteta i kvantiteta njegove apsorpcije u krvotok) u zdravih dragovoljaca. Sve u svemu.

Nismo nikad zabilježili niti jedno akutno otrovanje ovim lijekovima. koju smo davali ispitanicima i onda u prikupljenim uzorcima mokraće mjerili temeljnu tvar i produkte acetiliranja. Ja sam se od samih početaka vođenja Kliničko farmakološkog laboratorija 1976. Naime. Tako se ja nisam previše uzbuđivao zbog našeg neuspjeha pri razvijanju sasvim pouzdane analitičke metode za nifedipin. dizopiramid. 81 . Prije nekih desetak godina u razgovoru na rubovima jednog kongresa bolji međunarodni stručnjaci su rekli da možda laboratorij ili dva u svijetu uspješno obavljaju mjerenje nitroglicerina ili izosorbid-dinitrata u biološkom materijalu. Ukupno je bilo obrađeno nekoliko tisuća Hrvata i time smo dobili statistički dobar uzorak.kakvi su bili naručitelju. koje također značajno ruše kvalitetu života srčanih bolesnika. Tako se npr. jer često se čovjek povede dojmom zbog pročitanih članaka u časopisima. Ne znam koliko su predviđanja kliničara bila realna. Zbog toga smo godinama kod svih bolesnika na prokainamidu pratili status acetiliranja. itd. Vjerojatno su se na Rebru stručnjaci bojali imunoloških bolesti zbog vrlo snažno razvijene imunologije u toj bolnici. Onda su za nju pokazali interes alergolozi smatrajući da bi im mogla pomoći u ocjeni rizika za njihove bolesnike i jedno vrijeme smo zaista imali velik broj pretraga. ali smo se njima bavili zbog drugih razloga. amjodaron. Našli smo i ekstremno spore acetilatore (negdje oko 1%) koji predstavljaju izrazito rizičnu skupinu kod uzimanja lijekova koji se metaboliziraju acetiliranjem. Oni sprječavaju različite srčane aritmije. ali nikad nismo imali ozbiljna otrovanja. Pokazalo se da su Hrvati slični drugim bijelcima i crncima budući smo našli oko 60% građana sporih acetilatora. Kinidin je bio posebno zanimljiv. jer ga se moglo mjeriti fluorimetrijski i ja sam brzo razvio pouzdanu analitičku metodu o kojoj sam izvijestio na nekoliko kongresa. Međutim. Antiaritmici Samo ime govori o kakvim se lijekovima radi. a neki od njih bi mogli predstavljati problem dugotrajne terapije. Međutim. Koristili smo kao model supstancu sulfadimidin. Drugi antiaritmici nisu izrazito velik terapijski problem. Pišem o problemu zbog toga što je analiza nitrata u biološkom materijalu izrazito složena i što samo mali broj analitičkih laboratorija uspijeva pošteno pratiti te lijekove u biološkom materijalu. U svakoj populaciji se mogu naći velike razlike u brzini acetiliranja amina i hidrazina. amjodaron izrazito sporo izlučuje iz organizma i zato se javlja problem nakupljanja. a kod žutih je sporih acetilatora samo 5-15%. ali nismo imali što se tiče prokainamida niti jedan slučaj ove bolesti. on je odbio primijeniti metodu u ispitivanju biološke ekvivalencije zbog relativno visoke greške kod niskih koncentracija. godine počeo baviti s tom skupinom lijekova (kinidin i prokainamid) zato jer analitičke metode za njihovo mjerenje u krvi nije bilo teško razviti. glavni problem je sa stanovišta kliničara bio prokainamid. Prokainamid je tipični lijek koji može izazvati «lupus like» sindrom kod sporih acetilatora. prokainamid u visokim koncentracijama tipičnim za bolesnike s defetkom u acetiliranju organizmu stranih tvari može dovesti do autoimune bolesti. Mi smo od samog početka rada na praćenju terapije prokainamidom uveli metodu utvrđivanja brzine acetiliranja u naših bolesnika. Radi se o teškoj imunološkoj bolesti sa smrtnim ishodom (teško zatajenje bubrega). kao npr. verapamil. Nitko se zapravo nije bojao kinidina unatoč radova koji prikazuju nuspojave poput ove na slici lijevo (kinidinska trombocitopenija).

Mi smo se djelovanjem diuretika počeli baviti sasvim slučajno polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća zbog zamolbe kolega kliničara iz Sestara milosrdnica. koji su željeli riješiti problem svojih bolesnika na kombiniranoj terapiji u koju su bili uključeni furosemid (važan diuretik) i digoksin. a kad nastupe štete obično je već prilično kasno.Antihipertenzivi Hipertenzija je izrazito česta bolest. Ta skupina lijekova se vrlo često daje kod hipertenzije radi uklanjanja edema. istraživanje. jer gotovo da ne osjećaju nikakve tegobe. Zbog smanjene 82 . a terapija joj je složena. Stvarao se izgleda začarani krug. Danas po svim našim gradovima postoje posebne ambulante za hipertenziju zbog velikog broja osoba u svakoj populaciji. diuretici su kao skupina u jednom razdoblju zauzeli našu pozornost. Međutim. Ključni problem je u tome što pacijenti ne shvaćaju ozbiljno svoju bolest.). metopropol. Koncentracije digoksina su bile niske i lijek je bio neučinkovit. ali dolazi do oštećenja brojnih organa. koja se javlja zbog različitih razloga. pa smo periferno i mi morali znati nešto o lijekovima kod te bolesti. Živjeti s povišenim tlakom nije izgleda uopće neugodno. propranol. Oni su i općenito važni lijekovi kod različitih bolesti srca. koje imaju visok tlak. Dakle. Razvili smo metodu određivanja koncentracije furosemida i u istraživanju otkrili da su njegove koncentracije u krvi jednako smanjene kao kod digoksina. Uglavnom smo se bavili pokusima utvrđivanja biološke raspoloživosti (postotak lijeka koji se apsorbira s mjesta primjene i nepromijenjen uđe u krvotok te tako postane raspoloživ za biološki učinak). a oni su to povezivali s pojavom edema. Skupina kliničara kojoj smo mi služili kao servis intenzivno se bavila hipertenzijom. itd. I krvne žile i brojni organi ne trpe škripac kao na slici lijevo od teksta. ali bi često neko vrijeme nakon toga isti bolesnici dolazili s teškim edemima i neuspješnom terapijom digitalisom. Za vrijeme boravka u bolnici oni su svojim pacijentima uspijevali izvrsno uravnotežiti terapiju. koje izazivaju nakupljanje vode u dijelovima organizma. posebno sa često korištenim beta blokatorima (atenolol. Barem je desetak skupina lijekova korištenih za spuštanje tlaka. oksprenolol. Otrovanja gotovo da nismo imali.

Naprosto nije bilo moguće da desetak zdravih dragovoljaca istovremeno koriste samo dvije klozetske školjke i oni su mokrili gdje su stigli. jednim magistarskim radom dokazali da uopće nema utjecaja na farmakokinetiku acetilsalicilne kiseline. bolesnici s hipertenzijom baš i ne slušaju savjete svojih liječnika i ne pridržavaju se propisane terapije. Nisu to lijekovi za jedan dan nego za cijeli život. koji su olakšavali svoj mjehur. Edem se inače ne stvara samo na udovima. a zbog edema je ipak apsorpcija značajno usporena i onda učinci nisu tako dramatični kao u našem pokusu sa zdravim dragovoljcima. a on je sprječavao učinkovitu apsorpciju kako furosemida tako i digoksina. Sjećam se jednog pokusa istovremenog uzimanja teofilina i furosemida. pa se stalno traže načini kako poboljšati suradnju bolesnika na olakšanju tegoba vlastite bolesti. pa je čovjek kroz 24 sata bezbrižan i ne mora razmišljati treba li kod pauze za gablec uzeti još jednu tabletu lijeka. Izgleda da je kod bolesnika situacija ipak bolja. što smo mogli i objasniti fizikalno-kemijskim svojstvima lijeka. ali nije to bilo uvijek moguće predvidjeti teoretskim razmišljanjima. Naravno da edem neće jednako rušilački djelovati na terapiju kod svih lijekova. Oni uzimaju diuretik uglavnom na usta i djelovanje je slabije nego kod intravenske primjene. Činjenica je da bolesnik ne osjeća neke posebne tegobe i smatra kako se neće ništa dogoditi ako lijek uzima tek povremeno. 83 . kao i kod drugih kroničnih bolesti. Projekt je bio financiran od strane Ministarstva znanosti i mi smo istraživali utjecaj edema na farmakokinetiku različitih lijekova. jer im to izrazito otežava život. npr. Zbog toga kliničari i proizvođači lijekova nastoje smisliti načine kojima bi pacijente potaknuli na redovito uzimanje njihovih antihipertenziva. Treba samo svako jutro skinuti s leđa stari flaster i staviti novi.apsorpcije furosemida pojačavao se edem iz dana u dan. kad smo furosemid zdravim dragovoljcima primijenili intravenski. što mnogi ne vole. a to su kliničari znali i bez naših istraživanja. Rezultati su bili kod nekih lijekova izrazito zanimljivi. Po jednom lavabou ste mogli zateći barem dvojicu ljudi. kao na slici lijevo. Mene osobno je problem jako zainteresirao i zajedno s kolegama kliničarima napravio sam prijedlog projekta istraživanja utjecaja edema na farmakokinetiku lijekova. nego na brojnim drugim mjestima u organizmu. Treba i trpjeti radi produljenja života. u crijevu. Desetak minuta nakon primjene lijeka nastala je strahovita gužva oko WC-a. ali stvar je završavala na jednostavnoj činjenici da edem treba ukloniti ako želite imati racionalnu terapiju lijekovima. Svi znaju da bolesnici ne vole uzimati diuretike. Kad uzmete diuretik možete očekivati učestalo odlaženje na WC radi mokrenja. Meni se čini da je velik napredak postignut uvođenjem tzv. Čak samo bili pozvani u časopis Clinical Pharmacokinetics da napišemo revijalni rad o utjecaju edema različitog podrijetla na farmakokinetiku lijekova. Nažalost. Ponovnim primanjem u bolnicu i primjenom furosemida intravenski uklanjao se edem i time poboljšavala apsorpcija jednog i drugog lijeka. Ključno je da edem ometa ispravnu terapiju i da ga treba ukloniti. transdermalnih pripravaka ili flastera. pa smo npr. Iako nisam kliničar mogu ipak reći da se lijekove protiv visokog tlaka treba uzimati redovito i bez obzira na pojavu nuspojava.

Zbog toga ima puno različitih lijekova za olakšanje ovih tegoba. salbutamol i terbutalin). a zatim sam se godinama bavio praćenjem koncentracija različitih antiastmatika radi individualizacije terapije ili zbog farmakokinetskih istraživanja. koja može biti izrazito teška. Skoro niti jedan od njih nije službeno razvrstan prema otrovnosti i može se tek vjerovati proizvođačima i njihovim Sigurnosno-tehničkim listovima. To je bio između ostalog laboratorij za ispitivanje dišnih putova i sestra je bila izvrsno obučena za pružanje pomoći pri napadaju astme. Neki ga razvrstavaju u otrove. dinatrijev kromoglikat. Sestra je odmah dovukla bocu s kisikom i počela ga davati nesretnoj bolesnici. Evo lijevo slike malog dječaka iz Manile s akutnim napadom astme na nekakvoj tržnici uz puno nerazumijevanje okoline. Niti su svi jednako učinkoviti niti opasni. Radi se o otežanom disanju ili manjku zraka. hidrokortizon. lijek dinatrijev kromoglikat hidrokortizon salbutamol teofilin terbutalin CAS broj 15826-37-6 50-23-7 18559-94-9 58-55-9 23031-25-6 znakovi opasnosti Xn Xn Xn Xn (T) Xn oznake upozorenja R22 R20/22-33 R22 R22-36 (R20/21-25) R22 Većina od njih su štetne tvari kod gutanja u čistom stanju. Tipične takve priče su se događale kad su se pojavili retard preparati teofilina. Od svih skupina spomenuo bih bronhospazmolitike (npr. Otrovanja su prema mojem iskustvu uglavnom terapijska zbog različitih pogreški bolesnika u terapiji. Na kraju krajeva. metilprednizolon). koja je trebala vremena da se smiri. ali smo i stručno radili na razvoju novih preparata ovih lijekova. a također se ne primijenjuju jednako široko. Napadaji se pojavljuju povremeno i često neredovito. ali povremeno se mora bolesnika prebaciti u bolnicu i tamo liječiti. pa sam morao ući duboko u to područje. kortikosteroide (npr. U izvrsnoj suradnji s kliničarima obavili smo brojna istraživanja i napisali mnogo radova. 84 . Ja sam prve dane svog rada u Kliničko-farmakološkom laboratoriju sreo teški napadaje astme i bio sam šokiran. itd. a samo kod teofilina sam našao potpuno kontradiktorne podatke o razvrstavanju. Tako sam ušao u područje antiastmatika s pravom predstavom. moj doktorat je bio posvećen analitici i farmakokinetici teofilina. Krupna visoka bolesnica je prilikom obavljanja spirometrije dobila teški napad gušenja i ja sam bio užasnut. kojima treba koji sat nakon uzimanja da bi počeli djelovati. Bolesnici različito reagiraju na ovu skupinu lijekova. ksantine (teofilin). a mogu trajati u minutama ili satima.Antiastmatici Astma je bolest našeg doba i pogotovo ju često srećemo kod djece (navodno joj je učestalost u populaciji 1-4%). Stručnjaci kažu da je to akutna (reverzibilna) opstrukcija dišnih putova. kako što se tiče postizanja korisnih učinaka tako i što se tiče nuspojava i gotovo da se svakog od njih mora liječiti individualno. kisik. Kod kortikosteroida se nalaze podaci o mogućnosti nakupljanja te imaju oznaku upozorenja R33 (opasnost od učinaka nakupljanja).

Poseban problem kod odraslih astmatičara je nepoštivanje odredbi liječnika o terapiji (eng. Vrlo često se pak primjenjuju u obliku čvrstih pripravaka poput tableta. socijalnog položaja. Najmanja suradnja nalazila se u muškaraca srednje dobi. koji se gutaju u određenim vremenskim razmacima. salbutamol i terbutalin za naše široko ispitivanje. U pokus je bilo uključeno mnogo ambulantnih pacijenata različite dobi. a onda kod pojave napada na svoju ruku uzimaju povećane doze lijeka. tj. Izabrali smo dva lijeka. itd. Bez dubljeg ulaženja u 85 . Nekako povezujem inhalatore upravo s astmatičarima. Dva udaha ujutro i dva udaha prije spavanja ili nekako slično. Voditelj istraživanja i moj prijatelj se uopće nije iznenadio općim rezultatima ispitivanja više stotina bolesnika. On djeluje uglavnom lokalno i brzo. Međutim. koje se naravno javlja i u drugim kroničnim bolestima. Rad je bio objavljen u vrlo uglednom svjetskom časopisu i kasnije su metodu ekstrakcije neki u svojim radovima nazivali po meni. ali se onda postavljalo i pitanje kolikog smisla ima uopće praćenje koncentracija lijeka kod individualizacije. Uz uzimanje uzoraka mokraće ispunjavao se opsežan anketni listić s brojnim podacima o bolesnicima. jer iz pluća u krvotok ulaze izrazito male količine lijeka. U vrijeme dok ne osjećaju nikakvih poteškoća oni prestanu uzimati lijek ili ga uzimaju neredovito. ali o tome ovdje neće biti riječi. Nema velike opasnosti da bi ovakvim načinom primjene moglo doći do predoziranja. Konačno. visoke stručne spreme i dobrog socijalnog statusa. Za cijelu skupinu je značajka da se primjenjuju na različite načine. Žene niže stručne spreme i sličnih godina najbolje su poštivale odredbe liječnika. inhalatori se primijenjuju i u redovitoj terapiji. školske spreme. Zapravo skoro da ništa novoga nismo otkrili. bolnička primjena se sastoji u intravenskoj primjeni pripravaka i najsigurnija je na svaki način. kad liječnik nije siguran je li pacijent uzimao lijek na pravi način. Mnogi su se bavili tim problemom i znaju se brojni razlozi slabog poštivanja odredbi liječnika. Tamo je bilo slučajeva da je liječnik vidjeviš kako se radi o astmatičnom napadu i bez podataka da je pacijent već doma uzimao lijek naprosto dao još jednu intravensku injekciju teofilina i onda su se javljali uskoro znakovi otrovanja. Ja sam razvio zanimljivu metodu radijalne kromatografije za praćenje tih lijekova u mokraći i ona se pokazala vrlo uspješnom. Ispostavilo se da čak 60-70 % bolesnika ne sluša odredbe liječnika unatoč tome što su bili kroničari. Mi smo se zainteresirali za tu pojavu prije približno trideset godina zbog liječničkih sumnji da bolesnici uzimaju terapiju kako im odgovara. jer oni za svojom spravicom obično posežu u času kad im je loše. noncompliance). Tek gornjom slikom pokazujem na koje se sve načine liječnici dovijaju kako da svog pacijenta nagovore ili čak podsjete da treba uzeti svoju jutarnju ili neku drugu dozu lijeka.Bolesnik bi prilikom astmatičnog napada uzeo dvostruku dozu lijeka bez da su se korisni učinci pojavljivali. pa su ga onda nabliži naprosto prebacili u bolnicu.

ali to nije od terapijske važnosti. Obavljali smo brojna istraživanja. ali ostali su bolesnici s brzim metabolizmom lijeka. Ipak je koji puta važnije kliničarevo iskustvo nego 86 . ali ne mogu nikako izbjeći teofilin i kortikosteroide. Zato su jedino koncentracije u krvi dobro korelirale s učinkom na olakšanje tegoba astme. zbog indukcije sinteze enzima izazvane svakakvim razlozima. Razlozi su u brzini metaboliziranja. Očito nikad terapijski problematični bolesnici neće biti zadovoljni s ovakvim lijekom. Teofilin se nakon večernje i ponoćne doze znatno slabije eliminirao iz organizma i zadržavale su se više koncentracije u krvi. podne i večer nije dobar. Činilo se da su svi problemi uklonjeni. redovitog uzimanja lijekova i ponašanja u slučaju njezina napada. Ključni problem je u tome što je teško postaviti ispravnu dozu i odrediti pravilne razmake među dozama. Dijelom je razlog bio i u tome što smo očekivali da će uz jednostavan režim doziranja pacijenti bolje poštivati odredbe liječnika. U vrijeme kad sam počeo raditi bio je izrazito popularan lijek unatoč brojnih problema prilikom podešavanja terapije. ali nam je pokazalo kako na uspješnost terapije može utjecati velik broj nama sasvim nepoznatih činitelja. utjecati čak uživanje u mesu s roštilja na ugljen. Konačno su nam početkom osamdesetih godina došli na ispitivanje retard pripravci i uglavnom su s njima bili zadovoljni i pacijenti i liječnici. podne. Htjeli smo ispitati kakva će biti farmakokinetika teofilina ako ga se daje u različito doba dana (jutro. Teofilin zato što se primjenjuje izrazito duge godine i što nije izbubio svoju važnost unatoč oscilacija interesa za njega. ali to u slučaju terapijskih problema naprosto nije funkcioniralo. Razvili smo i modele izračunavanja individualnih farmakokinetskih parametara. Sredinom osamdesetih godina zainteresirali su nas biološki cirkadnevni ritmovi.problematiku. Radi se o ksantinskom derivatu rođaku kofeina i teina. a onda je negdje pred sam kraj dvadesetog stoljeća prilično pao interes za njega. u podne i uvečer. To je vrijeme kroz koje se koncentracija lijeka u krvi smanji na polovicu od neke početne. izrazito je važno odgojiti pacijente da žive sa svojom bolešću uz puno njezino poštivanje što se tiče izlaganja naporima. Kod njih se stanje popravilo također. Doze su bile preniske. a na njegovu sudbinu u oraganizmu utječe velik broj vanjskih i unutrašnjih činitelja. a slično smo nalazili u literaturi. a sličnih izvještaja o induktorima bilo je jako mnogo. U naših pacijenata nalazili smo vrijeme polueliminacije u rasponu od 1 do 11 h. Nemam namjeru pisati o svim spomenutim antiastmaticima. Može ga se naći u nekim čajevima. Razlike među ljudima u farmakokinetici teofilina su izrazito velike. Čitao sam tako radove u kojima autori tvrde da na funkciju tih enzima može npr. jer su se kliničari držali stare sheme po jedna tableta ujutro. Istina to više nije bilo važno nakon pojave retard preparata. ali je očito bilo da treba lijek davati ili češće ili u još višim dozama. Kod nekih bolesnika se lijek izrazito brzo metabolizira i naprosto nestaje iz organizma. Iz literature vidim da se ponovo vraća zbog brojnih njegovih dobrih svojstava. večer i ponoć). Rezultati su bili sasvim neočekivani. Mislim na optužbe da režim doziranja jutro. Tada smo dokazivali kako taj režim doziranja nije dobar za ovako problematični lijek. a režim doziranja nam se također nije sviđao. To je značilo da je onaj stari režim doziranja zapravo bio dobar zbog farmakokinetskih oscilacija tijekom dana ili zbog povoljnog cirkadnevnog ritma za rečenu terapiju. jer po noći ostavlja pacijenta bez zaštite. vremenu polueliminacije iz organizma. U vrijeme tih kasnih sedamdesetih zapravo nismo imali ni poštene lijekova na bazi teofilina. Nagovarali smo farmaceutsku industriju da stavi na tržište retard preparate s višim dozama i mogućnošću uzimanja dva ili jedan puta dnevno. ali samo o jednom ću napisati nekoliko riječi zbog toga što smo njime rušili neke naše dotadašnje tvrdnje vezane uz koncencionalne tablete ovog lijeka. Ne znam kod kojeg lijeka sam vidio takve velike razlike u tzv.

Tada mladi kliničar a danas ugledni znanstvenik i profesor okupio je skupinu stručnjaka iz različitih područja medicine. ali se također povlače s prestankom terapije tim lijekovima. Malo značajnije povećanje koncentracija u krvi moglo je voditi brojnim teškim štetnim učincima. a probleme samo u pojedinim slučajevima. ne mogu izostaviti neke od njih zbog različitih razloga. Danas se presađuje sve. od izostanka učinka zbog male ili neredovite doze do relativno slabih nuspojava izazvanih različitim razlozima uključujući i predoziranje. Međutim. od srca do kože ili kose. a prije toga nije bilo dok se nisu pojavili imunosupresivi. Bio sam istovremeno ponosan i uplašen svoje odgovornosti. a najgori je bio teško oštećenje bubrega. kako bi u suradnji krenuli s ambicioznim programom transplantacije. Djelovanje im se javlja sa zadrškom i zapravo se rijetko primjenjuju intravenski (npr. Imunosupresivi Nisu to lijekovi koji se često koriste niti se koriste izvan izvrsnog nadzora kliničara. Možda još koju riječ o kortikosteroidima. a pogotovo ne smrtni završetak predoziranog pacijenta. metilprednizolon). ali naravno da njihova nepravilna primjena može izazvati brojne probleme. Moja skupina je imala puno iskustva s ciklosporinom. jer sam shvatio da iako mali kotačić imam važnu ulogu u velikom pionirskom poslu na ovim prostorima Europe. Sve u svemu se može reći da antiastmatici nisu opasni lijekovi. a posebno zato što smo se moja skupina i ja dugo i uspješno s njima bavili. teofilin je bolesnicima donio golemu korist. Kod njih se znaju javiti nuspojave tipične za kortikosteroide kao na slici lijevo.najmodernija saznanja iz uglednih znanstvenih časopisa. a u rijetkim slučajevima slabe kardiotoksične učinke. što je kod astmatičara važno. Najviše smo viđali glavobolja ili želučanih poteškoća. Oni djeluju protualergijski i protuupalno. Oni su bili zaduženi za sprječavanje odbacivanja tuđeg organa iako im je prvotna namjena bila sasvim drugačija. U svakom slučaju. Uz sve ostalo farmakokinetika mu je ovisila o brojnim poremećajima u organizmu. bez kojeg bi uz neke druge poput takrolimusa bilo nezamislivo presađivanje svih mogućih organa. Ako su koncentracije u krvi bile ispod određene razine mogao je izostati imunosupresivni učinak i tijelo bi odbacilo transplantat. Sjećam se tih prvih dana iz osamdesetih godina kad mi je došao tada relativno mladi hematolog s prijedlogom da se uključim u njihov transplantacijski tim praćenje koncentracija ciklosporina u pacijenata s transplatiranom koštanom srži. a neki misle da je sve skupa vezano i uz sve veće onečišćenje našeg okoliša tvarima koje mogu dovesti do bronhijalne astme. jer iscrpio sam listu onih najopasnijih za ljudsko zdravlje u široj populaciji. Drugi lijekovi Nema smisla pisati o svim mogućim lijekovima. Nažalost potreba za njima se ne smanjuje nego čak povećava. Ciklosporin je bio nezgodan lijek s vrlo uskim terapijskim područjem. od kojih je neke izazivao lijek a neke pak stanje nakon transplatacije. Pripremali smo se pozorno za odgovorni posao nastojeći dati sve od 87 . Na kraju vezano uz teofilin valja reći da nikad nismo vidjeli neko ozbiljnije otrovanje ovim lijekom.

Jeste li znali da je proizvodnja vitamina C u Plivi (slika lijevo) bila jedna od prvih u svijetu? Jeste li znali da smo godinama proizvodili vrlo uspješno acetilsalicilnu kiselinu? Jeste li znali da smo po sasvim originalnom hrvatskom postupku proizvodili antidot penicilamin? Ma. Svatko iz transplatacijskog tima se brinuo o tim ljudima kao o vlastitoj djeci i prva stvar svakog dana je bila saznati kako se naš transplatirani bolesnik osjeća. Ako smo pri tome i malo uspjeli smanjiti patnje bolesnika. teško je nabrojati što smo sve mi u maloj Hrvatskoj uspješno proizvodili po vlastitim postupcima. to se pokazalo prema brojnim kongresnim priopćenjima diljem svijeta i radovima u najuglednijim medicinskim časopisima svijeta. Već jako davno se spoznalo da mjerenje koncentracija u krvi pomaže pri tom poslu. jer nakon izuzetno uspješnog programa presađivanja koštane srži počela su intenzivna presađivanja bubrega.. a brzo zatim i cisplatinium. prošla su vremena kad smo bili izrazito ponosni na sebe zbog razvijene farmaceutske industrije. jer ne ubijaju samo stanice tumora nego i normalne zdrave stanice. Nadam se da će se ta industrija ipak oporaviti i zadobiti ono mjesto koje joj pripada prema pameti njezinih ljudi. Što ste duže s bolesnikom to se više emocionalno vežete uz njega i mislim da je to nemoguće izbjeći. Uostalom. Citostatici Citostatici nisu česti lijekovi i bilo bi dobro da ih se mora koristiti što rjeđe. itd. Nikad neću zaboraviti to iskustvo. Zbog toga je izrazito važno znati podesiti terapiju uz kombinaciju s ionizacijskim zračenjem. Ako zbog ničeg drugog bio sam dužan spomenuti ciklosporin zbog tih razloga. Nema citostatika bez nuspojava. I sad je dosta Neću više pisati o lijekovima. imamo pravo na zadovoljstvo zbog učinjenih dobrih dijela. Nažalost. Na njima nije bilo apsolutno nikakve krivice. Oni se koriste protiv stanica tumora više ili manje uspješno. kad je svaki pacijent bio više od člana obitelji.sebe. ali su se osjećali kao roditelj kad izgubi dijete zbog neke nagle bolesti ili drugog razloga i pita se je li išta mogao učiniti da to spriječi. I opet se mora paziti na balans tako da se što više našteti tumorskim stanicama a što više poštedi one zdrave. Ja sam jako ponosan na moj skromni doprinos razvoju transplatacije organa. koje mogu biti bolesniku nepodnošljive. Kako je spavao? Što je jeo? Je li njegovo stanje stabilno? Itd. Onaj tko nije radio u klinici ne može to razumjeti. Ciklosporin nije ugodan lijek zbog brojnih nuspojava. Mi smo počeli mjeriti metotreksat u krvi na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. Vjerojatno niti radi odbacivanja organa zbog loše vođene terapije ciklosporinom. ali opet se vraćam na početak ovog odlomka. a mislim da jesmo. Opasni su to lijekovi. ali ja sam prečesto vidio to emocionalno povezivanje zdravstvenog osoblja i pacijenata. Sjećam se one užasne Baxter-ove katastrofe kad sam nekima od liječnika s hemodijalize postao rame za plakanje. srca i drugih organa. ali ni jednog pacijenta nismo izgubili zbog otrovanja. Oni su živjeli u sterilnim komorama radi zaštite od infekcija i bili pod nadzorom iz minute u minutu. Primjena imunosupresiva i svi oni važniji poslovi transplantacije i održavanja bolesnika pokazali su da imamo vrhunske zdravstvene stručnjake. Imali smo proizvodnju brojnih lijekova osim onih koje sam već spominjao. 88 . Među prvima smo pristupili i međunarodnoj kontroli kvalitete rada laboratorija (jedan ugledni londonski laboratorij je obavljao mjesečnu kontrolu) i razvili računarske programe za individualizaciju doze na temelju izmjerenih farmakokinetskih parametara svakog od bolesnika.

Kao šezdesetosmaš razumijem događaje. u davnim vremenima su takva sredstva korištena samo u posebne svrhe i u ograničenim skupinama ljudi. Spominjem tek knjige «Drug Production for Fun and Profit» ili «Psychodelic Chemistry». analizom u mokraći nije se pronašlo ni tragove opijata i liječnici se nisu usudili primijeniti protuotrove. Postoje podaci da su ih koristili svećenici. ali ne mogu sigurno utvrditi razloge one velike pobune. Znanstvena literatura je od kraja 19. Kriminalci u času prepoznaju genijalce i preuzimaju od njih posao distribucije sredstava ovisnosti. na samu Novu godinu. Ljudi su različito doživjeli događaje. Zadnji slučaj individualnog pristupa veže se uz meti-fentanil. Nakon toga su na sveučilištima Amerike otvarani računarski centri preko kojih se moglo pretraživati literaturu. a dokaza da su cijele države sudjelovale u proizvodnji i raspodjeli sredstava ovisnosti bilo je i ima ih danas. 89 . a u svoje ruke preuzeo ih je organizirani kriminal. a razlog je bio u činjenici da proizvođači i distributeri takvih sredstava mogu ostvariti silne zarade. Događaji su se u tom negativnom smjeru počeli odvijati u drugoj polovici šezdesetih godina prošlog stoljeća. Jedan od problema je u tome što danas ima toliko puno sredstava ovisnosti da ih praktički svaki i malo školovan kemičar može sam proizvesti. Toksikolozi su sasvim nebitan i nemoćan činitelj u toj prljavoj raboti i jedini im je zadatak dokazivati za sud. što je omogućilo studentima i drugim zaniteresiranima brži i bolji pregled literature o svim aspektima djelovanja kemikalija uključujući interakcije lijekova. Na početku su recepti za proizvodnju prepisivani i korišteni u malom opsegu. a ipak mogu ponešto reći o problemu. Danas se jako isplati baviti takvim poslovima. Trebalo je samo čitati znanstvene časopise i razmišljati kao pravi kemičar. Tek nedavno počela su se takva sredstva koristiti među običnim ljudima. Tih šezdesetih godina čak su tiskane ilegalne knjige priručnici za pripravu sredstava ovisnosti. Međutim. Konačno je došao internet i omogućio nevjerojatnu lakoću dolaženja do podataka. vjerojatno kao povijest civilizacija. Tada je počela priprava takvih sredstava u vlastitoj proizvodnji i od onda se bilježi uzlazni trend. stoljeća obilovala dobrim opisima sinteze sredstava ovisnosti ili njihove izolacije iz prirodnih materijala. a čovjek je umro. U bolnicu je primljen mladi čovjek u komi sa svim znakovima predoziranja opijatima. Vjerojatno se tim poslom bave i političari. koje su danas raritet i postižu visoku cijenu na tržištu antikviteta. Istina. Izdavač jedne od njih ima vrlo znakovito ime «Underground Press».OVISNOSTI Povijest primjene sredstava ovisnosti je izrazito duga. vračevi ili druge osobe koje su zarađivale za život na taj način. organizirani kriminal se uvijek snalazio i nije podnosio voluntarizam studenata. Oni koji su sintetizirali tu tvar morali su biti vrsni kemičari i farmakolozi. a dio se okrenuo u svojoj nemoći sredstvima ovisnosti. proroci. Nakon nekoliko smrtnih slučajeva zaplijenili su policajci na ulici drogu «China white» i tek analizom se otkrilo da joj je glavni sastojak metil-fentanil do tad nepoznata tvar i bez svog CAS broja. Očito je njegova sinteza napravljena u nekom ilegalnom laboratoriju gdje su otkrili i pravu dozu oko 200 puta nižu od doze uobičajenih opijata (morfij). Danas gotovo da ne postoji subjektivni pristup. koji se pojavio na tržištu 1981. a onda su zainteresirani shvatili da su im informacije svud na raspolaganju. Međutim.

političare i bogate besposlene ljude. Opijati Najstariji je naravno opijum i stoljećima se koristio na Bliskom istoku za uživanje u visokim slojevima društva. Međutim. Kako je tamo malo bolnica (1 na približno svakih 500 km) onda «bosonogim» liječnicima u liječničku torbu stavljaju autoinjektore s naloksonom. a svima je ista prostorna struktura. psihostimulanse. Britanci su okrutno kaznili neposluh ubijajući i uništavajući sve pred sobom. a sve ostalo je manje ili više slab nadomjestak kad nema prave droge. što zna svaki ovisnik. U daljnjem tekstu slijedit ćemo uobičajenu podjelu na opijate. veliki su shvatili kako se sredstvima ovisnosti može postići velike uspjehe u kontroli protivnika. Privlačila su ih neizmjerna kineska bogatstva. jer bi do dolaska u bolnicu sigurno umrli. Kina je pokušavala iskorijeniti ovisnost. a Europa je reagirala drugačije. pa su države morale reagirati njihovim nadzorom. koja im omogućava vezanje na opijatske receptore. od kada je počeo pad. po djelovanju oni nisu jednaki. Međutim. depresore SŽS i ostala sredstva ovisnosti. To pokazuje koliko su studenti onih godina bili sposobni i spretni. Kina se polako navikavala na opijum i davala je za njega svako moguće blago koje je bilo zanimljivo Britancima. a najgori je slučaj širenje opijuma u Kini. Ne pokazuje li to stanje danas u zapadnom svijetu? Opijati se dijele na prirodne. polusintetske i sintentske. a prvenstveno u Europu. koji su Kinezi izgubili. Kralj je svakako polusintetski heroin. od srebra do umjetnina. ali ono što su napravili u Kini možda nadilazi sva ostala zla. ma kako oni pametni bili. Odlučili su je slomiti opijumom i britanski agenti su neštedimice opskrbljivali Kinu opijumom. 90 . a razlog je bio u tome što su izumitelji uspjeli pocijepati racemični proizvod u dva optički aktivna enantiomera i dati na tržište samo onaj koji nije izazivao teške nuspojave. stoljeća postale kultna mjesta za umjetnike.Kroz slijedeće godine broj umrlih je rastao sve do 1984. morfij u ovim ili onim oblicima nije loša zamjena. Velika Britanija je u svojoj povijesti učinila silno mnogo teških zločina u slavu i hvalu svoje kraljevine. Pušionice opijuma su tijekom 19. Na Bliskom istoku do tada opijum nije predstavljao širi društveni problem. stoljeća zabilježeno njegovo širenje na sve strane. ali nije ih bilo lako opljačkati budući je kineska carevina još uvijek bila tvrd orah iako u teškoj krizi. To je jedini način da spase otrovane ovisnike u udaljenim krajevima. Kad se sredstva ovisnosti negdje udomaće onda ih je teško iskorijeniti. halucinogene. ali toga više nema. ali nikad u tome nije uspjela. Onda je kinesko carstvo zaključilo da je toga dosta i počeo je Opijumski rat. Kad sam 1995. godine posjetio Kinu pokazali su mi ostatke uništenog najljepšeg hrama. koji su Britanci za kaznu spalili i razrušili. a onda je tijekom 19. Najjednostavniji način korištenja opijuma bilo je pušenjem s nargilama i pušionice su se razvojem trgovine u ono vrijeme počele širiti Europom povećavajući broj ovisnika. Organizirani kriminal ne trpi amatere na svom području. U Kini je ovisnost o opijumu još uvijek jako česta i ljudi se znaju predozirati. a naplaćivali su ga na različite načine. Te godine kad sam posjetio Peking čudilo me zbog čega proizvode autoinjektore s naloksonom i trebalo mi je dugo vremena dok sam shvatio.

a ima i drugih alkaloida čak sa donekle sličnim djelovanjem poput kodeina. Stari gospodin je nakon odlaska u mirovinu sačuvao nekoliko ampula vjerojatno računajući da bi mu možda mogle trebati u starosti kad odluči da je dosta. Ne zna se koliko zdravstvenih djelatnika u svijetu pati zbog ovisnosti o morfiju. nakon čega je primijenjen nalokson i gospodin se oporavio. Napravio sam toksikološku analizu i nedvojbeno dokazao morfij. ali se javlja ovisnost među zdravstvenim djelatnicima. a samo ih se povremeno pronalazi npr. crvenilo očiju. Takva ovisnost se teško otkriva temeljem simptoma. Čisti morfij proizvodi se kao lijek za terminalne faze mnogih bolesti. prekidanje prijateljstava. To je opijum. gubitak interesa za školu ili posao. koji se dobiva iz makovica. Istočno od nas se opijum puši nargilama. Ovisnici teško dolaze do morfija i zato ga rijetko uzimaju. koji je prije tridesetak godina primljen na Rebro u komi sa zastojem disanja. česti kašalj. Ujutro se nožem ili sličnom alatkom već pomalo skrutnuti produkt skida i stavlja u spremnike za opijum i onda se pusti da dozrije. Dosta mu je bilo svega nakon smrti voljene supruge i on je sam sebi injicirao tu veliku dozu ne želeći više živjeti sam. stoljeća. U slučaju predoziranja umire se zbog prestanka disanja. a doza je bila ogromna namijenjena konjima. Glavni razlog njegova preživljavanja bio je vjerojatno u činjenici da je ampula s morfijem bila jako stara i da se 91 . Kod ovisnika se opaža gubitak apetita. Meni je ostao u sjećanju stari veterinar. ali stanje se može vremenom promijeniti.Osnova je naravno opijum. Evo kako je izgledala tipična europska pušiona opijuma iz 19. a u Europi je takav način uživanja opijata davno nestao. Morfij se dobro apsorbira dišnim putovima i djelovanja su mu prihvatljiva svakom ovisniku. preosjetljivost na kritiku. Bio je to pokušaj samoubojstva prastarim morfijem iz njegove veterinarske ambulante. Zapravo je čudno da se Europa odrekla tog načina primjene opijata. rane nastale u ratu ili drugim nesrećama). kod iznenadne kontrole korištenja morfija na odjelima. itd. Najvažniji sastojak opijuma je morfij. poremećaji spavanja. Negdje pred večer se prave blagi rezovi na zelenim makovicama i pusti se da se na njima stvore kapi soka. kad je opijum relativno jeftin u odnosu na heroin ili čisti morfij. a daje se također u svim slučajevima snažnih bolova (npr.

koji su tamo bili na liječenju ovisnosti. Tvrdio je kako je sestra pobrkala uzorke mokraće i njegovo ime stavila na epruvetu drugog ovisnika. Najopasniji predstavnik opijata je heroin. Proizvodi se u zemljama Bliskog ili Dalekog istoka često u suradnji s vlašću. ali moj poznanik je i dalje tvrdio da je nevin optužen. Proizvodnja i prodaja heroina pod potpunim je nadzorom organiziranog kriminala i to je jedan od velikih problema. šećer i druge u vodi topljive tvari). Dobar trag za policiju. posebno kad nasljednici čiste zalihe svojih predaka. Počelo 92 . Još nisam ni počeo s analizom a nazvao me ovisnik moleći da mu pomognem u razotkrivanju aljkavosti sestara na odjelu. Naprosto je nevjerojatno na koje su načine dolazili do heroina ili drugih opijata. Prvenstveno se misli na hepatits i AIDS. a on se i najčešće koristi kao sredstvo ovisnosti. stoljeća. kako se vidi na slici dolje lijevo. jer se otrovanja često ne prijavljuju niti se otrovani zbog jasnih razloga javljaju na bolničko liječenje. kinin. Bilo je pokušaja priprave lingvaleta s heroinom. jer tada još uvijek nije zaživio metadonski program liječenja. Sin mojih dobrih poznanika u to se vrijeme liječio u toj bolnici i ja sam jednog dana dobio njegov uzorak mokraće. pa su se neke zarazne bolesti na taj način proširile u ovoj populaciji. Zbog načina primjene i čestog nedostatka šprica s iglama ovisnici još uvijek znaju koristiti istu špricu. a onda dileri na terenu rade iz njega pripravke za intravensku primjenu dodavajući punila (npr.aktivna tvar već u priličnoj mjeri raspala. Taj problem čuvanja starih lijekova ili drugih kemikalija se javlja vrlo često. Naravno da je uzorak bio pozitivan na heroin. Jednom prilikom otac je donio mokraću na analizu. Proizvodnja heroina iz opijuma je izrazito jednostavna i odvija se acetiliranjem anhidridom octene kiseline prema propisu objavljenom u njemačkim časopisima krajem 19. za kojeg je moj poznanik znao da se fiksa. On je već na odjelu žestoko protestirao i tražio od «aljkave» sestre da ne šalje taj pogrešni uzorak. Što se tiče predoziranja podaci su nepouzdani. Zato svaki diler ima u posjedu preciznu vagu. Dobili su njegovu privolu da mogu kad se sjete uzeti od njega uzorak mokraće i donijeti je k meni na analizu. Po broju smrtnih slučajeva u Hrvatskoj on je iz godine u godinu na drugom mjestu. jer što će građaninu precizna mala vaga. Problem je u tome što se kroz duge godine drži na tako visokom mjestu i nema nikakvih pokazatelja da bi broj umrlih mogao početi s padom. Kontrolirali smo ovisnike iz kliničke bolnice Sestara milosrdnica. a kvaliteta mu izrazito varira (vidi sliku dolje desno). a niti pola sata nakon njega pojavio se bivši ovisnik tražeći ozbiljan razgovor. Moj laboratorij na Rebru počeo je obavljati analize heroina u mokraći na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. ali naravno bez uspjeha. Nikad nije uspjela učinkovita primjena heroina drugim putem osim intravenskog. a samo jednom je pretekao ugljikov monoksid. Međunarodne mreže kriminalaca obično ga preko brojnih granica prevoze u koliko toliko čistom obliku. Neko vrijeme nakon toga je pušten s liječenja i roditelji su bdjeli nad njim.

jer je detaljno proučavao literaturu tada krajem osamdesetih godina. Užasno u cijeloj priči je bilo to što je moj ovisnik bio vrhunski intelektualac. pa se sad može očekivati pozitivan nalaz na morfij. tramadon su sasvim nezanimljivi. To se posebno odnosi na različite lijekove za teške bolove. Danas se općenito smatra da je let vještica na metlama bio povezan s halucinacijama nastalim zbog uporabe halucinogena. Korištenje iskustava djelovanja halucinogena kod umjetnika ima dugu tradiciju. kao npr.je s njegovim pitanjima o pouzdanosti moje analize. On je to znao unaprijed. Sve je upropastio zbog heroina. kao npr. posebno u narodnoj umjetnosti starih naroda u Americi i neka su njihova djela zaista prekrasna. Njegova uloga je u sprječavanju ovisničke krize. su bili vezani uz korištenje halucinogenih biljaka. a od onih «božanskih» učinaka heroina nemaju ništa. Kažu da je najbolje prvi puta. Jedan od sintetskih opijata je ipak iskočio budući se koristi masovno u liječenju ovisnosti. koji pak nije mogao nastati iz kodeina. Religijski obredi. Naime. ali omogućava ovisniku da izbjegne krizu. Aktivno je govorio barem 3 svjetska jezika. ali moja analiza je osim morfija detektirala i mono-acetilmorfij. Obični ljudi u svakodnevnom životu nisu se usudili uzimati halucinogena sredstva nego su ona bila rezervirana samo za izabrane ili za veći broj građana samo u vrlo važnim prigodama. Ne daje nikakve zanimljive učinke. Meni je žalosno gledati te mlade ljude kad ujutro dođu pred ambulantu opće prakse progutati svoju tabletu metadona kako bi mogli normalno živjeti i raditi. Tako barem kažu ovisnici. jer im je glavni učinak analgetski. kad su ih počeli koristiti umjetnici radi dobivanja ideja za nove umjetnine. 93 . posebno što se tiče mogućih interferencija. Ja sam mu morao priznati da su interferencije moguće. Ja sam se složio s njim. To je metadon važan u metadonskom programu. ova slika dolje nastala pod djelovanjem meskalina. anhidrida octene kiseline i svijeće na primitivan način prerađivali kodein u heroin i onda prljavi reakcioni produkt inicirali u vene. Stvari su se počele mijenjati krajem 19. Objašnjavao mi je kako je imao teške glavobolje i gutao je neumjerene količine analgetika. na kodein. bio je učitelj skijanja. Donekle se tome približio metil-amfetamin. jedno vrijeme su ovisnici korištenjem žlice. Neki od njih kao npr. prorokovanje. a više se nikad nakon toga oni učinci prvog uzimanja ne mogu ponoviti bez obzira koliko ovisnik povećao dozu heroina. Ta skupina opijata ima značajnu prednost da se većina može primijeniti preko probavnog sustava za razliku od morfija i heroina. Ni jedan ne daje one učinke koje daje heroin ili su učinci značajno manje intenzivni. Zapravo je i mogao nastati intervencijom ovisnika. koji se intenzivno razgrađuju prvim prolaskom kroz jetra. Halucinogeni Teško je naći područja na kugli zemaljskoj gdje se kroz povijest nisu koristili halucinogeni u posebne svrhe. mistične svečanosti itd. o kojem je već bilo govora naprijed. stoljeća. Želim naglasiti još jednu važnu stvar vezano za ovisnost o opijatima. čaranje. koji se nalazi u mnogim često korištenim analgeticima. Ne ulazeći u ocjenu vrijednosti tog programa odvikavanja moram reći da se liječeni ovisnici vrlo često vraćaju heroinu kad dođu u priliku za to. slovio je kao vrstan pravni stručnjak. itd. Sintetski opijati koriste se u krajnjoj nuždi kad nema heroina.

Doživio je nevjerojatne halucinacije. Hijerarhija zavjerenika: Komitet 300. U tim godinama su kemičari nerijetko pokušavali ispitati djelovanje tvari koje su izmislili. što se može više vidjeti u slavnom filmu «Kosa». ali je doveo u opasnost i svoj život. Prema jednoj od teorija oni su napravili veliki pokus nadzora nad mladom buntovnom generacijom skrećući je u teškim vremenima Vijetnamskog rata na sporedni kolosijek.2 mg. od one o vrsnim mladim kemičarima tadašnje studentske populacije do teorije zavjere Kluba 300. počela nekontroliranu primjenu različitih sredstava ovisnosti. ali i to je bila izrazito visoka doza za početnika na LSD-u. ali se ne može isključiti ni neke čudne i sulude teorije. 94 . John Coleman.Dramatičan porast primjene halucinogena došao je s «Djecom cvijeća» 1968. Pogledajte ovaj plakat ispod teksta. Kao relativno oprezan čovjek krenuo je od ekstremno niske doze od 0. Sintetizirao ga je 1943. Zbog čega se LSD naglo pojavio u obliku tableta krajem šezdesetih godina i zašto je bio jeftin i dostupan širokoj populaciji još uvijek je zapravo tajna. ali također iz brojnih publikacija i reklamnih kampanja studentskih prvaka. a posebno upravo halucinogena. posebno u SAD. Zato su im priredili goleme količine jeftinog i lako dostupnog LSD-a te tako otupili oštricu studentske pobune. Postoje brojne teorije.) prema nekim je autorima čvrsta organizacija gospodara svijeta. pa je to učinio i Hofman. Bilo je to vrijeme LSD-a. Komitet 300 (Dr. godine švicarski kemičar Hofman polazeći od ergot alkaloida iz kojih je priredio lisergičnu kiselinu te je onda preveo u amid. koji nastoje vladati na svaki način. Detaljno je opisao proživljeno i na tome je sve stalo tih davnih godina. Točno je da se u kasnijim godinama otkrilo mnogo ilegalnih kućnih studentskih laboratorija sa znatnim količinama LSD-a namijenjenog tržištu. Studenti su s oduševljenjem prihvatili LSD. godine kad je tadašnja mlada generacija. 2005. Detecka Zagreb.

što se ogleda i u našoj državi. Danas se on toliko proširio kuglom zemaljskom da nema praktički mjesta gdje se ne koristi u ovom ili onom obliku. Korisnicima se pak jako sviđaju halucinacije iako neke od njih nisu ugodne.Žestoki pobornici slobodne primjene LSD-a vrlo uporno ponavljaju da se na njega ne stvara ovisnost. Zaista je zanimljiva činjenica da je samo u SAD barem jednom kušalo LSD više od 20 milijuna ljudi. Vode se teške rasprave između pobornika legalizacije indijske konoplje i onih koji ga proglašavaju opasnim sredstvom ovisnosti. 95 . THC se uživa na dva različita načina. a zapad se orijentirao na pušenje lišća te biljke pod nazivom marihuana. Drugi globalni halucinogen. slučaj mladića koji je zamislio da je ptica i skočio je kroz prozor iz višekatnice u smrt) te da predoziranja nisu rijetka. Ona teorija zavjere Komiteta 300 tumači da je to zbog toga što vladarima svijeta LSD više nije bio potreban i zato što je veliki pokus kontroliranja mlade generacije uspješno završen. svakako je tetrahidrokanabinol (THC) glavni sastojak indijske konoplje. Nitko ne zna zašto i mnogi postavljaju pitanja zbog čega je to tako. Istok koristi hašiš ili uljni ekstrakt konoplje pušeći ga najčešće iz nargila. od tableta do whatman papira natopljenog LSD-om i s nacrtanim likovima iz crtanih filmova. ali zaboravljaju da kod psihički labilnih osoba može ostaviti izrazito teške posljedice. koji je daleko nadmašio LSD. Obzirom na to da se može primjenjivati preko probavnog sustava dolazio je na tržište u obliku različitih pripravaka. da halucinacije mogu biti izrazito snažne i uvjerljive (npr. ali također to da je njegova uporaba kasnijih godina postajala sve rjeđa.

a diler je stavljen u zatvor čekajući rezultat analize u hrvatskim laboratorijima. Proizvođači koriste interes za marihuanu i pokušavaju plasirati na tržište legalno proizvode koji na nju podsjećaju. Mi naravno nismo htjeli dopustiti takvu rabotu na hrvatskom tržištu i onda je slovenski proizvođač izišao s tvrdnjom da njihovo pivo zapravo ne sadrži ekstrakt indijske nego industrijske konoplje. Samo još jedna tema vezana uz THC. Zbog toga pobornici primjene marihuane stalno izvlače argumente o 96 . a tekst je govorio o pivu obogaćenom ekstraktom te biljke. Rezultat je bio iznenađenje. Kako vrijeme prolazi to marihuana postaje sve češće sredstvo uživanja mlade generacije. ali onda su analize pokazale da i industrijska konoplja sadrži vrlo niske koncentracije THC. Činjenica je da THC ima i ljekovita svojstva. ali se može primjenjivati i kod astme i drugih bolesti. Naravno da je diler pušten na slobodu.Stare statistike iz SAD govore da više od 100 milijuna ljudi povremeno puši marihuanu. a prvi odgovor proizvođača je bio da danas dobar dio Europe dozvoljava proizvode poput sapuna. kako za nas tako i za dilera. ali smo naučili kako kvaliteta marihuane jako ovisi o klimatskim i drugim uvjetima na mjestu proizvodnje. ali ga sadrži. Mi smo koju godinu prije rata obavili analizu mokraće u djece iz jedne zagrebačke srednje škole i ostali iznenađeni. Javno zdravstvo je odmah skočilo protiv ideje o stavljanju u promet takvog proizvoda. Na boci se kočio list indijske konoplje. a stanje nije bolje niti u zemljama Europe. Sva zaliha marihuane je zaplijenjena u jednom primorskom gradiću. Slučajeva sa zapljenama marihuane je toliko mnogo da je teško izabrati neki posebno zanimljiv slučaj. U nekim slučajevima on je lijek izbora kod liječenja glaukoma. Pozitivni rezultati nađeni su u skoro 50% učenika. Sadržaj THC u travi je bio tako nizak da se nije moglo govoriti o sredstvu ovisnosti. Počelo je kod nas negdje pred kraj devedesetih prošlog stoljeća kad je slovenski proizvođač zatražio registraciju piva s ekstraktom marihuane. kolonjskih voda. Meni se ipak najviše dopao slučaj od prije desetak godina kad je policija uhitila Nijemca dilera. Uzorci su bili uzeti slučajnog dana i očekivali smo relativno mali broj uživatelja THC. dezodoranasa i slično s ekstraktom indijske konoplje odnosno s hašišem. koji je nastojao pokriti troškove svojeg ljetovanja prodajom marihuane proizvedene u Njemačkoj. Iz toga se već na prvi pogled moglo zaključiti da proizvođač krivo deklarira svoj proizvod i da se zbog toga ne smije pustiti na tržište.

ali je zbog nuspojava (halucinacije) bio povučen s tržišta.korisnosti THC u terapiji. itd. Ostao mi je u sjećanju slučaj od prije dvadesetak godina kad je uhvaćeni uživatelj marihuane u SAD zatražio zaštitu države. Smatra se da su najčešće nuspojave povezane s tim nečistoćama. 97 . koje mu pak država mora osigurati. posebno u bliskoj budućnosti kad generacija njezinih uživatelja preuzme vlast u državama Europe i u SAD. Nanjušili su ga ovisnici i počeli njegovu masovnu proizvodnju. ali su mu odredili da THC može i smije koristiti isključivo u obliku tableta. Nije isključeno da će pod određenim uvjetima biti donijeti propisi za korištenje ovog halucinogena. Sud je zaključio da taj građanin ima pravo na svoj lijek. Izgleda da nema više dobrih laboratorija poput onih iz ranih osamdesetih kad su studenti vrlo pozorno radili na sintezi metil-fentanila. jer on marihuanu koristi kao lijek protiv glaukoma i država mu je dužna osigurati neometano korištenje njegovog lijeka. Međutim. “Rocket fuel”. nije isključeno da neće obzirom na jednostavnu sintezu u kućnim laboratorijima i činjenicu da ga je isprobalo oko 10 milijuna Amerikanaca. Trend fušerske sinteze sredstava ovisnosti postao je pravilo u vremenima novog milenija.) . Amerika ima puno iskustava s fenciklidinom (“Angel dust”. Pušenje marihuane nije dolazilo u obzir. Ono na što se stalno upozorava jest njegova loša kvaliteta na tržištu zbog loše sinteze i brojnih nečistoća u pripravcima s tržišta. a kod nas se po mojem znanju nikad nije pojavio na crnom tržištu. “Crystal joints”. Samo neka prihodi dolaze u njihove džepove. a za zdravlje kolega ih više nije briga. “Killer weed”. Ne znam kako će završiti sukobi oko THC. Na početku je bio registriran kao anestetik. a možda je to zato što su se mladi lavovi dali uključiti u redove organiziranog kriminala i svejedno im je što proizvode. Evo primjera odraza njegove primjene u umjetnosti.

ali ga neće izvlačiti njegovi vojnici nego da si ja uzmem i izvučem četnika kojeg god želim uz njihovu 98 . triptaminskim derivatom iz gljive psilocibe na slici lijevo.. Nikad je nije dočekala. ali također činjenica da su ljudi pod psilocibinom izrazito skloni sugestiji i da se s njima može izvrsno upravljati. Izgledao im je čudan onako teško naoružan i okićen ručnim bombama za pojasom i na prsima. Nije se s njim moglo uspostaviti pošten kontakt i samo je tražio da ga netko što prije prebaci u Karlobag. MDA (m-metoksi amfetamin). Zanimalo ih je prvenstveno njegovo stimulativno djelovanje. Nudili su mu i svoju odjeću. Iskočio je iz auta i počeo pucati po hrvatskim policajcima na dvorištu policijske postaje. Oni su uzvratili vatrom i ubili ga. PMA (p-metoksi amfetamin).N-dipropil triptamin. psilocin). Dvojica hrvatskih građana opazili su JNA vojnika kako odmah pokraj starog Masleničkog mosta stopira pokraj ceste. kao i derivati triptamina. Mrtvo tijelo mladića prebačeno je JNA helikopterom u Zagreb i pokopano svečano prema jugoslavenskim običajima. ali i kod jednih i drugih tvari miješaju se simptomi. Zapovjednik mi je rekao da su četnici jurili kao gudini.5-dimetiloksi-4metilamfetamin).Amfetamini su pretežno stimulansi. itd. Zatražio sam da nam pošalje uzorke krvi i tkiva za analizu. Prema literaturi ovu gljivu su koristili neki Indijanci prije boja. ali nam nikad nisu htjeli dati službeni nalaz budući uzorak nije bio uzet na način ispravan prema njihovim propisima. Moje najteže iskustvo je bilo s psilocibinom. morao sam po jednom zadatku otići u opkoljeno Kruševo do kojeg se moglo prići samo morskim putem iz Novigrada do male lučice Ribnica ispod Kruševa. on je reagirao sasvim suludo. Dvojica građana su shvatili da s dječakom nešto nije u redu i spremno su ga prihvatili u svoj automobil u vožnji prema Zadru. psilocibin. Neki su pretežno stimulansi a drugi pak halucinogeni iako svi posjeduju jedna i druga svojstva. a obitelj je bila nesretna i godinama tražila rehabilitaciju svog zagrebačkog dječaka. Zaustavili su se pokraj njega da ga upitaju tko je i što tamo radi. Kasnijom obdukcijom patolog je opazio brojne ubode na venama podlaktice i nazvao me s pitanjem da li treba reagirati. Dan ranije su obavili suludi napad na Kruševo ne obazirući se na vatru branitelja. ali on je imao nekakav cilj od kojeg odustati nije mogao. a pretežno halucinogeni triptaminski derivati DMT (N-dimetiltriptamin). Međutim. Nalaz je potvrđen i u nezavisnom policijskom laboratoriju u Wiesbadenu. Analizom je ustanovljeno da se radi o psilocibinu i njegovim derivatima. Pretežno halucinogeni amfetamini su DOM (2. godine. što je on hitno i učinio. Znao sam i prije rata da JNA puno eksperimentira s ovakvim tvarima. Konačno su ga uvezli u dvorište prve policijske postaje i objasnili mu da je vrijeme za predaju i prelazak na našu stranu. Tamo mi je zapovjednik postrojbe Imoćana objašnjavao kako ćemo imati miran dan jer su Četnici proglasili dan žalosti zbog pogibije oko 70 svojih vojnika. Naša priča se odigravala krajem srpnja 1991. Bio je to zagrebački dječak unovačen među niške specijalce. On mi je odgovorio da mogu uzeti bilo kojeg od četnika koji su ležali razbacani niz padinu. Negdje tih prvih dana kolovoza 1991. a cijelim putem su ga pokušavali nagovoriti da svuče mrsku JNA odoru i naprosto pobjegne s njima . Ipak se i kod njih miješaju halucinogeni i psihostimulativni učinci. kako bi postali hrabriji i izgubili osjećaj straha od ranjavanja. Odmah sam posumnjao u primjenu psihostimulansa poput psilocibina i tražio sam da mi njegovi vojnici donesu jednog od tih ubijenih četnika kako bih mogao dokazati da ih je JNA zapravo drogirala. DPT (M.

koja sadrži brojne alkaloide i među njima ibotensku kiselinu. Čak ih koriste da bi mogli dulje 99 . ali kasnije sam u više navrata slušao o suludim napadima četnika u Vukovaru i na nekim drugim mjestima. ali zbog nečega izlučuje i halucinogenu tvar bufotenin. kad se javljaju brojna stresna zanimanja na kojima neki mogu raditi samo uz primjenu stimulansa. Ljubljenjem krastače ona je zapravo konzumirala bufotenin i uživala u veličanstvenim halucinacijama. Jedno vrijeme su ovisnici rado koristili meskalin ili vrh kaktusa pejot s visokim sadržajem te droge.vatrenu zaštitu. To joj je životna obrana. u Americi među Indijancima. Psihostimulansi Ima naznaka da su u rijetkim prigodama primjenjivani kroz povijest ljudskog roda. kad prevladavaju drugi užici. Među prvim simptomima otrovanja javlja se veselje i volja za plesom po samo njima poznatom taktu. I dalje ga često koriste Indijanci na svojim posebnim svečanostima. I ja sam osobno čuo za takav slučaj u mom slavonskom selu gdje su susjedi pred jutro jednog dana pronašli cijelu obitelj kako teturajući plešu oko stola u kuhinji. Inače nije ta gljiva jednako opasna u svim krajevima Europe. Na dalekom sjeveru Rusije prevladavaju njezina halucinogena djelovanja nad ostalima i ljudi je rado konzumiraju. Ta halucinogena tvar vjerojatno je krivac za «dans macabre» poznat sa slika iz srednjeg vijeka. U našim krajevima je poznata gljiva ludara ili muhara. Dakle. Igraju kolo. Ima naravno još mnogo halucinogena na svim stranama svijeta. ples smrti! Možete ga naći na slikama ili čak na reljefima kao na ilustraciji lijevo. ali nisam odolio. Izgleda da su umjetnici inspiraciju dobili gledajući otrovane gljivom ludarom. pa se veselje širilo među velikim brojem ljudi. Bogataši su znali kupovati sušene ludare i onda zvati prijatelje i ugledne ljude na druženje uz čaj od ludara. Neka mi bude oprošteno što diram čak u bajke. ali u zadnje vrijeme mu opada primjena. prava primjena psihostimulansa počinje drugom polovicom 19. Naravno da su ovisnici na neki način to saznali i koji put se može vidjeti čovjeka koji liže krastaču uživajući u nastalim halucinacijama i pateći zbog nadražujućih učinaka na svoje sluznice probavnog sustava. Naravno da sam odustao od traženja četnika. Međutim. kao npr. koje će odvesti na drugi svijet. a onda ih je u starosti pretvorila u bajku tako lijepu malim curicama. Tako su i oni mogli uživati pijući mokraću punu ibotenske kiseline i ibotenina. Negdje sam pročitao da ona princeza što je poljubila žapca i onda se on pretvorio u prekrasnog princa zapravo nije princa doživjela u stvarnosti nego tek u svojim halucinacijama. stoljeća u Europi. Smrt pleše kolo s izabranim žrtvama. Navodno su konkviskadori davali indijancima žvakati lišće koke sa žbukom i onda su oni mogli raditi do iznemoglosti. Žaba krastača preko svoje kože luči nadražujuće tvari zbog čega je ni jedna životinja neće pojesti. kad su umjetnici otkrili kokain kao sredstvo koje im silno pomaže u njihovu radu. Nije im bilo pomoći i svi su umrli od otrovanja. Eto jednog neistraženog područja iz Domovinskog rata. Vani je čekala sirotinja s lončićima kako bi si uzela mokraću od uzvanika kao izađu van iz kuće mokriti. To je možda slično uživanju u ekstremno paprenoj hrani. Zapravo to i nije ništa naročito prema onome što se događa u modernim vremenima.

Zbog dobre povezanosti politike i kriminala praktički se ne postižu nikakvi pomaci u smanjenju njegove proizvodnje. Liquid Lady). otopljen u alkoholu (npr. jer tržište mora dobiti svoje kvote i dobiti će ih po bilo koju cijenu. itd. Kokain je svakako kralj droge kako po učincima tako i po prokletstvu koje donosi svojim uživateljima. Pojavljuje se u brojnim oblicima. 100 . heroina za i. ali će onda rasti u drugoj državi. brojne amfetamine ili triptamine te druga manje poznata sredstva ovisnosti za postizanje stimulacije. Green Gold. Kao i kod heroina brojni ljudi žive od njegove proizvodnje. sprječavanja širenja ili liječenja ovisnika.). Uostalom svaki građanin Europe češće ili rjeđe poseže za svojom šalicom bezazlene kave. distribucije. Može se u jednoj državi različitim mehanizmima smanjivati obim njegove proizvodnje. npr. stresnim i teškim zanimanjima poput onih u svim vrstama prometa. Vjerojatno se obimom korištenja najviše ističu među svim sredstvima ovisnosti. Bili su vrlo rašireni u različitim sportovima.). itd. Nema praktički mjesta gdje se nisu primjenjivali. kao loše pročišćena kokainska baza Crack ili u smjesi s drugim sredstvima ovisnosti poput npr. itd. za bolju izdržljivost životinja. Ima ih zaista mnogo i spominjemo ovdje tek kokain iz prirode.v.uživati. u ratovima među vojnicima. Najskuplji je i najrašireniji čisti kokain (Gold Dust. primjenu (White Girl. Nose Candy. u bjesomučnom plesu. Speedball. Neke države temelje ili su temeljile dobar dio svog proračuna upravo na kokainu.

a onda mu se primjena dalje širila na biciklizam i tek tada su se opazila njegova pogubna svojstva stvaranja ovisnosti. a genijalci traže načina kako zaobići dobro opisane sintetske postupke i u tome često uspijevaju. marihuana. kako je pokazano na slici gore desno. Jako se pazi na preteče (prekursore) ovih tvari u sintezi. Simptomi su opasan ili fatalan porast tlaka. itd. Do sada u Hrvatskoj nije otkriven niti jedan ilegalni sintetski laboratoriji. Crack sa slike gore lijevo se može naprosto bacati na vruću zagrijanu ploču i onda udisati pare kokaina ili se pak može miješati s marihuanom i pušiti. Međutim. Inače se amfetamin počeo prvo koristiti u konjičkim sportovima za stimuliranje konja. oštećenje bubrega. S heroinom se može primijeniti intravenski. Danas je to sredstvo koje zabrinjava. glavni njegov metabolit ekgonin bio je također jasno dokazan i nije bilo sumnje da se radi upravo o uživanju kokaina. Vjerojatno su slabljenjem socijalizma putovi opskrbe Europe krenuli i preko naših luka. heroin. Jedan od problema je teški umor uz dehidraciju zbog čega je već bilo smrtnih slučajeva. preteče uvoze prosječni kemičari. kako bi imali materijala za provjere naše metode. Amfetamini i triptamini su goleme skupine strukturno sličnih tvari. Međutim. Nema nikakvih protuotrova i liječenje je uglavnom simptomatsko. delirij i smrt. ali kokaina očito policija u to vrijeme nije ni sama imala u svojim edukativnim skladištima. srčani udar. a u prvi čas smo sumnjali da se možda radi o greški metode. Ja sam prvi put počeo raditi na detekciji amfetamina u vrijeme priprema za Univerzijadu u Zagrebu. ali još uvijek nije dokazano da može stvoriti ovisnost. Ranijih godina su nam na policiji davali male uzorke različitih sredstava ovisnosti (npr. Međutim. pa je granični nadzor uvoza kemikalija na tom području izrazito strog. Zanimljivo je da ga nismo imali niti u našem pokaznom ormariću. Prvi pravi šok doživio sam odmah nakon Univerzijade kad smo dobili nekakav projekt kontrole lijekova u 101 . pa je onda dio kokaina ostajao i za domaće tržište. Ne sjećam se niti jednog teškog predoziranja kokainom. Izgleda da je nakon pada Željezne zavjese proizvodnja amfetamina prebačena u Poljsku i Češku.). grčevi koji se ponavljaju. itd. Sinteza amfetamina posebno je jednostavna i danas su oni glavni produkt kućnih laboratorija. Nakon toga se počeo pojavljivati češće. a čini se da ipak daje i neke druge učinke poput barem euforije ako već ne halucinacija. Naš zadatak bio je također davanje različitih doping sredstava dragovoljcima i sakupljanje njihove mokraće radi prikupljanja standarda zabranjenih sredstava. ali su barem u dva navrata zaplijenjene veće količine njegovih preteča za garažnu proizvodnju nekog od amfetamina. ali smo se ipak pripremali za njega. hašišovo ulje.Čisti kokain najčešće se primjenjuje ušmrkivanjem. a najviše se izgleda proizvodi Exstasy tako popularan među mladima. Uzimaju ga nekontrolirano prije odlaska na ples i uz njega mogu izdržati goleme napore ludog plesa kao na slici lijevo. Naravno da smo odmah pokušali u uzorcima obavljati detekciju tankoslojnom kromatografijom i tada sam prvi put vidio amfetamine i njihove metabolite. za zabrinutost zdravstveni djelatnici imaju razloga. jer je cijela ekipa s Rebra sudjelovala s dva analitička laboratorija u kontroli dopinga. Ja sam ga prvi put sreo negdje pred kraj osamdesetih godina analizom mokraće jednog liječenog ovisnika.

Sportaši. koji pak odlaze u određenu hrvatsku regiju (npr. Težak je to bio posao.profesionalnih vozača. koji zaista imaju naporan i stresan posao. pa su se često analize istih uzoraka ponavljale za svaki slučaj. Mi smo za Univerzijade bili spremni na visoke koncentracije kofeina i rođaka mu pemolina. a otrovani sportaš ne bi bio sposoban niti hodati i vjerojatno bi uzorak stigao iz neke bolnice. Prema pričanju putnika vozač je nakon ulaska u Hrvatsku negdje iza Bregane najednom počeo divljati po cesti vijugavo vozeći po trakama za oba smjera. Uostalom. Vozač bi pokupio sve korisnike na nekom mjestu u Njemačkoj i onda ih dovezao te razvezao po njihovim hrvatskim odredištima. Onda mi je jedna od kolegica došla sva uzrujana zbog izrazito visoke koncentracije kofeina u jednom od uzoraka. ali nismo ih nalazili. To su vrlo niske doze i sposobne su u običnog čovjeka malo odagnati pospanost. posebno u noćnim sportovima poput umjetničkog klizanja. a kao pravi stimulans se javlja kod uzimanja tableta kofeina. Međutim. Inače je to vrlo zahtjevna analiza zbog stalnih kontrola i nadzora. Sjećam se da se dragovoljac kod našeg pokusa uzorkovanja tresao nakon što je progutao jednu tabletu. Javio sam rezultat na odjel intenzivne skrbi. on nije bio sklon takvoj terapiji i otimao se. Brojni drugi psihostimulansi koriste se naširoko. on je i priznao kako je prije putovanja progutao jednu ili dvije tablete. Odlazilo se u petak poslije podne i moralo vratiti u noći sa nedjelje na ponedjeljak. hipertermija. pa je netko pozvao hitnu pomoć. a onda smo odlučili prijaviti ga glavom voditelju svih ekipa. pa su se morali s njim boriti i konačno su ga svladali i vezali te se uputili na Rebro. oštećenja srca. malaksalost i napadi panike. koriste takve visoke doze kofeina i onda ga nije problem dokazati u mokraći tekućinskom kromatografijom.iz područja oko Műnchena u područje oko Osijeka). Pred sam početak Domovinskog rata imao sam izuzetno zanimljivo tužno iskustvo. Putnici su ga svladali u vožnji i zaustavili vozilo. kamo je prebačen budući su liječnici shvatili kako se radi o stimulansu. Analiza je ponovljena još nekoliko puta. grčevi. pa su se odmah našli i lijekovi za vozača. Ja sam obavio brzo analizu i pronašao da je vozač minibusa pun amfetamina. Obavili smo uzorkovanje kod više od stotinu vozača kamiona na međunarodnim rutama. ali su mi oni rekli da ga proslijedim na psihijatriju. To je tipično zanimanje u kojem se poseže za psihostimulansima. Jedan od takvih psihostimulansa je i kofein inače prisutan u našoj svakodnevnoj kavici. Javljanje nalaza na psihijatriju bilo je besmisleno budući je vozač iskoristio priliku dok je odvezan čekao na pregled u hodniku psihijatrijskog odjela i pobjegao je u nepoznatom smjeru. Pozvan sam jedne noći na Rebro radi analize mokraće nekom vozaču minibusa. Koncentracija je bila 4 puta viša od najviše moguće očekivane. Tada se ispostavilo da je ravnatelj ustanove naprosto ubacio u naš uzorak malo čistog kofeina da provjeri osobno kako 102 . a nije se trebalo tome čuditi. Bila je to tipična hrvatska priča vikend putovanja gastarbajtera iz Njemačke kući. U automobilu hitne pomoći je podivljao i počeo uništavati inventar. Inače su simptomi otrovanja kako slijedi: puls izrazito ubrzan i tlak povišen. Obično bi vlasnik minibusa usmeno dogovarao poslove s različitim radnicima iz neke njemačke pokrajine. pogotovo ako je vozač bio stalno zaposlen na nekom gradilištu u Njemačkoj. Iznenadilo nas je koliko smo našli pozitivnih uzoraka na amfetamine. bubrega i mozga te smrt. Ja sam smatrao da treba biti oprezan. jer tako visoke koncentracije kofeina bi mogle ići samo uz teško otrovanje. a onda je netko od putnika «dijagnosticirao» srčani udar. ali ga je umor opet svladao tijekom putovanja kroz Sloveniju pa je progutao još nekoliko tableta i onda ga je uhvatilo.

Nije li strihnin u srednjem vijeku služio kao dobar otrov za uklanjanje različitih konkurenata u ljubavi. Moje najzanimljivije iskustvo s depresorima dogodilo se negdje 1988. jer su građani uzbudili policiju kad su vidjeli da je netko kod skupljanja glomaznog otpada tamo ostavio bočicu kapsula strihnina. etinamat. Uzimali su što su stigli i vjerojatno puno eksperimentirali. netko u Plivi je shvatio kako je Vital izvrstan za pripravu napitaka i počeo ga je donositi u laboratorije iz tadašnjeg tzv. Tu bi se moglo smjestiti organska otapala. No. Objasnio mi je da se neka Njemica otrovala i on je odlučio poduzeti što može. Do kraja Univerzijade više nije nađen niti jedan sumnjivi nalaz iz ove skupine sredstava ovisnosti. Svi smo mi opazili da je Vital divan i krasan. koji su se bojali pljački ovisnika. fenobarbiton. alkohol. Naravno da se pri analizi proizvoda uzelo u obzir i činjenicu da je strihnin stvarno sredstvo ovisnosti. ali sam ga zadržao radi pokazivanja studentima na predavanjima. Šalili smo se međusobno da neke kolege ne piju napitke nego jedu Vital. što je vrlo nepopularno odjeknulo u cijelog tvrtki i šire. Naglo je zabranjeno izdavati Vital radnicima. Naravno da ima još puno psihostimulansa i mi smo na Univerzijadi također obavljali detekciju na strihnin. u vrijeme vrućeg ljeta. jer su i neki liječnici opazili javljanje svojevrsne ovisnosti u korisnika. cijelu zgradu u okviru kliničke bolnice u Splitu). O organskim otapalima i alkoholu biti će riječi na drugom mjestu. Dala mu je fenobarbiton i on je otišao zadovoljan. Ovaj put je policija sama donijela strihnin i predala mi ga uz zapisnik. a ovdje treba posvetiti pozornost samo ostalima. a neki više nisu mogli bez njega normalno raditi. Onda je to opazio netko od mudrijih šefova te zbrojio dva i dva. koji je bio prvenstveno namijenjen starim osobama. Depresori SŽS Ja osobno zapravo ne razumijem užitak korištenja ove skupine tvari. Cijela priča je išla čudnim smjerom. što nije bilo zgodno u doba kad su Nijemci napunili otok kao turisti. Onda je došlo do povlačenja Vitala s tržišta. a ja sam ga zadnji put sreo polovicom devedesetih prošlog stoljeća. Konačno je tadašnja milicija uhvatila na dijelu Njemicu i priveli su je skupa s 103 . Prije nekih četrdeset godina nalazio se u osvježavajućem stimulativnom napitku Plive pod imenom Vital. ali znam da se simptomi često miješaju. Farmaceutskog odjela. a onda bi u nepažnji napravili velike štete. moglo ga se kupiti u ljekarnama i neko vrijeme se donosilo Vital izvana. Nitko nije ni mario što se dnevno po koji kilogram nepakiranog Vitala prebacuje u laboratorije ili pogone. Ja sam davno prije znao da strihnin u malim dozama djeluje kao snažni psihostimulans i da se na njega javlja navikavanje. Prve vijesti su dolazile od ljekarnika. Da ovisnici posežu za bilo čim shvatio sam davno.mi zapravo radimo. glutetimid i druge. Više smo se s tim problemom sretali u slučaju donacija lijekova s proteklim rokom uporabe. Jedno vrijeme sam mislio poslati tu bočicu za vrijeme kampanje zbrinjavanja starih lijekova iz donacija. Gotovo da je izbila svađa. Bio je to lijek s davno prošlim rokom uporabe i vjerojatno nije predstavljao jako velik problem. Nazvao me prijatelj klinički toksikolog. a moguća su kod predoziranja i teška otrovanja. Međutim. ali moralo se priznati da je svaka provjera dobro došla u ovakvim slučajevima i da je bolje to nego da smo napravili neku grešku pred međunarodnom anti-doping komisijom. a mogu nabrojati barem 5 velikih u različitim gradovima. koji je na Rabu preko ljeta obavljao dužnost interniste u tadašnjoj Talasoterapiji. Imali smo mnogo većih i manjih skladišta na različitim neprimjernim mjestima. nasljedstvu ili politici? Nema od onda mogućnosti kupovanja strihnina. Netko je po gradu pisao na njemačkom ružne antinjemačke parole. Ovisnike su oni privlačili svom snagom i neke su praktički preuzeli (npr. Imali smo barem dva velika požara u kojima su izgorjeli stari lijekovi i dijelovi zgrada. Moja bivša suradnica s Rebra došla je k nama nakon što je dala otkaz u ljekarni kad joj je po noći provalio u ljekarnu ovisnik i tražio neka da što ima.

Autobusi su uvijek dolazili na autobusni kolodvor i stvarno je ovdje mirisalo na ilegalni prijevoz putnika. ali ja sam mu dodao vrećicu s tabletama crvene i plave boje. Ja sam naravno došao 15 min ranije i besposleno šetao ispred Starčevićevog doma sve tamo do Esplanade. gdje je parkiranje bilo zabranjeno i vjerojatno me očekivala kazna. Da sam barem dohvatio vrećicu s epruvetama krvi odnosno mokraće vjerojatno bi slučaj brzo završio. a ja sam malo pričekao dok putnici ne pohvataju svoju prtljagu da bi se obratio vozaču autobusa. On je mislio na mom slučaju graditi karijeru. Nisam mogao potražiti telefon da vidim tko me i zašto zove. Konačno se pojavio nekakav inspektor sa smiješkom na licu i objasnio mi kako sam naprosto imao lošu sreću da me presretne novi milicajac bez ikakva iskustva. Zahvalio sam mu se i okrenuo se potražiti milicajca. koji stiže na Starčevićev trg oko 19. koje će mi poslati. Našao sam etinamat u njezinoj krvi. koji se sporazumijeva sa suradnicima preko pagera. Odjednom me zaustavio neki milicajac mrko gledajući. Onda se okrenuo i odšetao nogostupom prema križanju s Gajevom. Naravno da analiza više nije bila ni potrebna budući se Njemica sasvim lijepo oporavljala i trebali su je dan kasnije pustiti iz bolnice. Kasnije su ti rezultati poslužili za pisanje nekog 104 . «Daj ličnu!» procijedio mi je kroz zube i ja sam mu je pružio računajući na to da sam potpuno nevin. a onda odlazim na Rebro obaviti analize. a one silne tablete su govorile u prilog njegovoj sumnji da je uhvatio uglednog dilera. a pokraj nje je ostala otvorena velika plastična vrećica puna svakakvih lijekova. a onda se oglasio moj pager. Pokušao sam mu objasniti da moram hitno na Rebro obaviti analizu i uporno mu pokazivao onu drugu vrećicu s epruvetama. a s velikim ambicijama. a od mene je tražio da obavim hitnu analizu uzoraka. a onda sam shvatio da tamo baš i nije pravo mjesto za dolazak nekog autobusa. a onda je glasno komentirao gotovo s poštovanjem: «Dakle i diler i svodnik!». Nije mi bilo ugodno što me milicajac sumnjiči.». Uto je stigao i autobus. Dao sam podatke o mjestu svog stanovanja i o tome koga se na Rebru može pitati za mene. Svima se činilo da Njemica ne može biti normalna kad piše takve parole u tuđini. ali on se nije obazirao nego me mrko upozorio da ga moram slijediti u policijsku stanicu. a među tabletama je bilo etinamata i fenobarbitona. ali sam mislio da će se sve srediti kad preuzmem uzorke.njezinom prtljagom u duševnu bolnicu Kampor. On se zagledao u vrećicu široko otvorenih očiju. Samo bi se na ekranu pojavio broj telefona koji moram nazvati i onda bih ja nazvao i vidio na koji način mogu pomoći. Pozorno je uspoređivao moju sliku iz osobne s likom ispred sebe. a lagao sam da možda nekome život ovisi o tome koliko ću brzo stići na Rebro. Onog časa kad me nazvao dilerom i makroom sve mi je postalo jasno. a mene je ispratio sve do auta. Ja sam se njemu učinio sumnjivim što u samo predvečerje patroliram ulicom na kojoj su se baš tada počeli sklapati poslovi između prostitutki i mušterija. pa je primijenio forsiranu diurezu očekujući poboljšanje. Milicajac je još jednom pogledao mrko i stavljajući moju osobnu u svoj džep rekao mi je samo: «Da se nisi mico odavde! Ja ću da pazim na tebe. a onda je oštro upitao: «Šta radiš tu?». Bio sam očajan zbog nekoliko razloga. Inspektor je shvatio i moje strahove u vezi krivog parkiranja i ponudio se da će on osobno poništiti kaznu. Čini se da ga je to još više učvrstilo u sumnjama. Opet mi se isljednički obratio: «Daj da vidim šta imaš!». Rekao mi je da čekam autobus s Raba. Tu sam spravicu stalno morao nositi sa sobom za slučaj da netko na Rebru traži moju pomoć. Njoj se hospitalizacija očito nije sviđala i jedno jutro su je našli u komi na njezinom bolničkom krevetu. Ja sam mu objasnio kako čekam autobus kojim će stići uzorci za analizu. a auto sam parkirao na Tomislavovom trgu. Onaj milicajac je sjedio u prijemnom uredu očajna lica i vjerojatno spreman na veliko ribanje. Policajac mi je dohvatio pager gledajući ga zadivljeno. Vrlo brzo smo se našli u Matičinoj ulici i milicajac me ponosno uveo u nekakvu prostoriju. ali taj je već stajao pokraj mene. Trebalo je čekati na ispitivanje iako sam ja stalno upozoravao da moram što prije napraviti analizu.30 h. Ovaj mi je spremno dodao veliku plastičnu vrećicu s dvije manje vreće u njoj. Moj prijatelj je shvatio da bi se moglo raditi o fenobarbitonu i sličnim tvarima.

Onda je došao triheksfenidil (tada pod nazivom Parkopan). Ja sam se žurio obaviti analizu i prepoznao sam odmah pimozid budući smo s njim radili tijekom priprema za Univerzijadu. Evo ovdje tek jedan o amilnitritu. Poskakivali su po čekaonici i skoro se doslovno valjali od smijeha teturajući kraj svog ležećeg kolege. Bilo je tih slučajeva napretek. koja se inače u medicini koristila kao protuotrov na cijanide na mjestu događaja. I bio je u pravu. kojeg su prodavali po tabletama prije ulaska na ples u Studentski centar. Došavši dobio sam uzorak mokraće i podatak da je stradalnika dovukla skupina njegovih razuzdanih kolega. Drugo Naravno da ima velik broj sredstava zloupotrebe lijekova i nekih sredstava iz prirode. Od toga nije bilo 105 . O slučajevima korištenja različitih sredstava čija se «korist» možda prvi čas i ne shvati. Nezavisno od toga počeo se prije tridesetak godina koristiti u SAD kao odorans u kino dvoranama s cjelodnevnim predstavama. Sutradan mi je trijezan tvrdio kako osobno nije sam ništa uzimao osim pola čaše vina ponuđene od strane neke nepoznate djevojke. a njegovo veselo društvo se u međuvremenu razišlo. najčešće s alkoholom. Jedno vrijeme krajem sedamdesetih masovno su se kupovali i kombinirali s alkoholom. To je lako hlapljiva tekućina vrlo ugodna mirisa. ali je kolega psihijatar samo odmahnuo rukom i rekao da će to sigurno biti u budućnosti njegov pacijent. Onda bi ga ispijali uz jedno pivo i kažu da su imali lude efekte. Prebačen je odmah na psihijatriju. Naravno da je zdravstvo u času kad bi saznalo da se masovno kupuje neki od takvih lijekova uvodilo stroge zabrane prodaje bez recepta. ali je postajao sve pospaniji dok nije pao u komu. jer se on brzo probudio iz kome i počeo divljati po krevetu u tom teškom odjelu. Ja osobno imam zanimljivo iskustvo s kraja osamdesetih s antipsihotikom pimozidom (tada pod imenom Orap forte). a krenulo se od antitusika prostorne građe slične kodeinu. Javio sam na odjel intenzivne skrbi rezultat zabrinut za stanje bolesnika. ima izrazito puno primjera.rada u domaćem časopisu. pa je ipak bilo neke koristi od mojeg uhićenja s teškim optužbama za jednog znanstvenika. Ja sam bio sklon povjerovati u njegovu priču. jer trebaju služiti za druge. jer je mladić vrlo brzo došao na listu liječenih ovisnika. Osobito često eksperimentiraju studenti tražeći dobre interakcije lijekova. koji se i sam pokušavao veseliti s njima. Dolje je slika ovisnika kako je doživio interakciju jednog lijeka s alkoholom. Jedne noći sam pozvan hitno obaviti neku analizu. Nisam se imao razloga brinuti.

106 . a tijekom korištenja se otkrilo da je jako dobar halucinogen.daleko do slučajnog otkrića da može biti dobar afrodizijak za homoseksualne muške partnere.

a sličnih slučajeva bilo je napretek sa svim mogućim divljim životinjama. školjke ili ribe). naprijed rečene činjenice izrazito su važne toksikolozima. Zato više nije nikakvo čudo pronaći takve životinje u ljudskim naseljima ili blizu njih. Prije nekoliko godina našao sam blizu moje kuće u Tkalčićevoj pregaženog poskoka nasred prometne ceste. već i naslov ovog poglavlja je čudan. Otrovne životinje pak sadrža u nekom dijelu svog organizma otrov obično radi odbijanja predatora od sebe (npr. Oduvijek je zapravo bilo tako i u djetinjstvu sam slušao da u svakoj seoskoj kući ispod praga živi neka zmija. gdje su došle u potragu za ostacima ljudske hrane. Međutim. čovjek još uvijek nije zaboravio da je dio okoliša i rado odlazi u slobodnu prirodu. Otrovi dviju skupina obično se značajno razlikuju po strukturi i djelovanju. brojne žabe) ili čak slučajno zbog toga što su ga nenamjerno nakupile u svojim organizmima (npr. ali danas se životinje javljaju u gusto naseljenim gradskim područjima. jer se one priviknu na život u gradu i uglavnom izbjegavaju ljude. Zbog toga je važno da zaljubljenici u ljepote slobodne prirode ipak ponešto pročitaju o kraju u koji odlaze i pripreme se za moguća iznenađenja. Činjenica je da se novim vremenima ne prilagođava samo čovjek nego i životinje tražeći prvenstveno način za preživljavanje. Istina. Otrovnice u pravilu sadrže tzv. a otrovne životinje sadrže toksine ili otrove jednostavnijih struktura. često potpuno nespreman za susret sa životinjama domaćinima tog područja. To su brojne zmije. a danas je moderni čovjek odvojen od prirode zaboravio sve što je ljudska rasa kroz povijest naučila o tim bićima iz njihova okoliša. ali i obični građanin bi nešto o tome morao znati.OTROVI ŽIVIH BIĆA Životinje otrovnice i otrovne životinje Eto. Sigurno se već pračovjek sretao s naslovnim životinjama i naučio se ponašati prema njima. kukci ili ribe. Ne mislim reći da se danas u vlastitom domu nekog grada čovjek mora bojati divljih životinja. Zato će ovdje uz opise slobodnih životinja tih divnih krajeva biti dane i upute o ponašanju čovjeka kao uljeza. venome (smjesa otrova među kojima važnu ulogu igraju proteini ili peptidi). Kakva je razlika između otrovnica i otrovnih životinja? Životinje otrovnice proizvode otrove i imaju u pravilu nekakav sustav za njegovu primjenu radi prehrane ili obrane. 107 .

Uza sav oprez ipak se može dogoditi da vas zbog vama nepoznatih razloga ubode neki od takvih kukaca. a onda se javljaju lokalni eritem i edem (natekne i crveno je). Kad vas ubode neki od ovih kukaca očekujte jaču ili slabiju bol na mjestu uboda. Nakon toga će predložiti rješenje problema. koji nema baš nikakvog interesa ubosti vaše dragocjeno tijelo. histamin. Opasni kukci i pauci Koga to još nisu ubole pčela ili osa? U većini slučajeva trpimo malo bol. Puno je veći problem kad čovjeka ubode stršljen. a jedino je razlika u žestini tih opasnih tvari između pojedinih predstavnika. Ipak. b. Naravno da se simptomi pojačavaju od pčelice do stršljenja i pišu u literaturi da ubod 3 stršljena završava letalnim ishodom kod osjetljivih ljudi. On se ponudio doći propisno opremljen pčelarskom zaštitnom opremom da bi proučio slučaj. ali sasvim sigurno neće rušiti njihovo gnijezdo nekakvom motkom ili ga spaljivati. Naravno da je najvažnije spriječiti ubod takvih kukaca. monosaharide i lipide. a. Najveća opasnost prijeti nakon uboda u usnoj šupljini ili na korijenu jezika. Prosječan sadržaj venomnog aparata u tih kukaca sadrži enzime. ali to ima neku važnost jedino za toksikologe. Ono što je građaninu prosječno važno jest što mu se može dogoditi i kako se liječiti od uboda ovih kukaca. Savjetuje se također odijevati se u bijelo ili svijetlo smeđe te paziti dok jedete slatke stvari poput voća i kolača. a ljudi su je uspjeli udomaćiti praktički kao kućnu životinju koristeći blagodati njezinog meda.Nemojte se bojati ovih naizgled ružnih krastača. Isto tako nije svejedno gdje je na ljudskom tijelu ostavila svoj žalac. Jedino su ova dva slučaja relativno rijetka. a sklonite se s mjesta gdje su oni u množini. a poteškoće se brzo povuku same od sebe ili uz primjenu nekih jednostavnih sredstava. peptide (50-60%). nije ona sasvim bezazleni kukac. biogene amine. Inače vam se može dogoditi da zagrizete u osu umjesto u marelicu. uništili gnijezdo stršljena. javljaju se alergijske reakcije i tada stvarno može doći u pitanje život ubodene osobe. Njezini venomi su vrlo složeni kao i u drugih rođaka poput ose. pa se alergičarima preporučuje da u takvim slučajevima traže hitnu pomoć. Ja sam ga potpuno razumio sjećajući se slučaja kad je čovjek zapalio kuću pokušavajući spaliti gnijezdo stršljenova na svom tavanu. Na pamet joj ne pada ubosti. Nedavno su mi se prijatelji požalili da su im se u vikendicu uselili stršljenovi i da se boje prići kući. jer one su divne i uhvaćene su u času dok vode ljubav. Nazvao sam svog prijatelja iz DDD-a i on mi je zabranio da se radim bilo što. Tada se možete lako i ugušiti zato što ste nepažljivo kusali nekakvo voće u kojem su bili pčela ili osa. 108 . jer ne osjeća nikakvu opasnost. Pčela medarica je na svaki način koristan član zajednice. Inače je pčela sasvim bezazleni kukac. Nemojte se bez razloga približavati njihovu staništu. bumbara i stršljenja. a da se o ugrizu crne udovice ne govori. Nemojte iz samo pokušati pojesti. jer vam neće biti ugodno. Postoje i neki specifični otrovni peptidi poput masteoparana u osa i stršljena ili bimbolitina u bumbara. Naravno. Općenito treba savjetovati da ne dirate ove kukce bez potrebe. ali ipak treba nešto o njima znati. pogotovo kod alergičnih osoba. a ni za Boga nemojte tamo intervenirati kako bi npr. Pogledajte na slici kako se bezazleno i s puno povjerenja odmara na ručici nekog djeteta. ali to je isto kod svih otrovnih životinja.

a ima i prirodnih preparata. a zatim u slučaju da nemate ništa drugo pri ruci stavite hladan oblog na mjesto uboda. Posjetite svog ljekarnika i prije izleta u prirodu zatražite od njega prikladne lijekove. Da ne bi ostao dužan ipak vam dajem slike drugih kukaca osim pčelice.Prvo treba izvaditi žalac. Možda neće biti vremena za brzo prepoznavanje. Oni će se ponašati prema simptomima koje opaze kod vas. ali tako izgleda osa. u slučaju alergijske reakcije biti prisiljeni čak primijeniti adrenalin. Ozbiljniju terapiju naravno da treba prepustiti liječnicima. Tako će npr. Ipak vam savjetujem da za topla vremena kupite nekakve preparate za mazanje kože na bazi antihistaminika ili kortikosteroida. a to može biti svašta. koji se brane ubodom. 109 . a vi ćete još možda dugo pamtiti svoje neugodno iskustvo iz slobodne prirode.

a prije su slobodno živjeli u našem okolišu. Poznato je da svojeg daleko manjeg mužjaka u slast pojede nakon što on obavi svoj posao oplodnje. povrća i cvijeća. ali on je znatno veći od ose i pčele. prvenstveno zato što su nam jako korisni. Koliko ih ima neka ih ima. Voli posebno neka područja naše domovine poput Istre i zaleđa Zadra. jer nije istina da ih mora biti ovoliko ili onoliko. ali pazite da pri tome ne stradaju naše domaće životinje i dobri kućni prijatelji pauci. Svaki pauk zapravo koristi nekakav otrov za omamljivanje svog plijena. Smatrajte ga najopasnijim od sve bliže i daljnje rodbine i svakako se javite liječniku ako vas ubode više od jednog iz njegova roda. Kod susreta s njom nemojte brojati crvene mrlje na crnoj podlozi. Neka ih uopće ne diraju. To ne znači da paučinu ne treba povremeno. posebno kad dolaze gosti.Vidite da se bumbar ipak razlikuje od ose. Kažu da ih je sve manje. a paučina po zidovima znači da je kuća zdrava i čista od opasnih kemikalija. ali to čini isključivo u obrani. a voli također potražiti hlad ispod grmlja. Kad se radi o crnoj udovici onda je stvar nešto malo drugačija. Stršljen ovako na slici i ne izgleda jako opasno. Čak i domaćicama savjetujem da se ne drže one stare mudrosti kako se pauke u određeno doba dana treba ubijati a u drugo doba nikako. jer nakon toga njegovo postojanje postaje nepotrebno. Rado se zavlači u suhozide. ali je možete također naći na drugim mjestima poput otoka sjevernog Jadrana. Uz to je najopasniji od svih svojih rođaka i usrdno savjetujemo da ga ne uznemirujete u njegovu širem domaćinstvu. Hoće ugristi kad se najmanje nadate. a njoj je potrebna dobra proteinska ishrana za uzgoj jajašaca 110 . a vama je najpametnije da je ne dirate. koje nitko pametan neće dirati. Ona je vrlo zanimljiva prema svojem seksulanom životu. skinuti sa zidova. muha i za čovjeka je ugriz pauka sasvim bezazlen. ali je kod običnog kućnog pauka doza podešena za druge kukce poput npr. a vrlo je ratoboran. Zato posebno na njih trebaju misliti vrtlari i osobe koje se kreću na mjestima gdje ona boravi. pa se onda ne morate ni previše bojati susreta s njima. Danas uvoze bumbare za oplođivanje nekih monokultura. Mislim naravno na naše brojne pauke iz domaćinstva i iz slobodnog polja.

srčana aritmija. U to vrijeme smo bili potpuno sigurni da Srbi namjerno bacaju paučinu iz svojih zrakoplova kao oružje impregnirano tko zna kojim opasnim tvarima. Toliko o bojama žalosti! Ni kriva ni dužna crna udovica se našla na znaku moje ustanove. crvenilo. Simptomi su prilično nespecifični kao bol. ali to nije sasvim sigurno dokazano. povraćanje te adrenergički simptomi: hipertenzija. taj se antiserum drži i primjenjuje jedino u zdravstvenim ustanovama. I zaista se Franjo pojavio točno na vrijeme spreman ići na svako moguće mjesto da bi pomogao u obrani Hrvatske. Treba vrlo ponosno reći da Hrvati proizvode u Imunološkom zavodu izuzetno cijenjeni antiserum kao jedan od najboljih u svijetu. Isto tako se u muškaraca javlja prijapizam. U svakom slučaju je točno da je svaka oplođena ženka sigurno udovica. godine. U venomu se nalaze različiti citotoksični enzimi i specifični peptid alfa-latroksin. a crna je vjerojatno zbog prilagođavanja svojoj okolici a ne zato što žali za već provarenim mužem. koji se zadržava dugo. Neki tvrde da počne jesti svog mužjaka još za vrijeme obavljanja oplodnje. ali je onda biolog Franjo rekao kako pauci ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedni način pravljenja štete bi mogao biti primjenom crnih udovica na našem teritoriju. U pravilu je se ne morate bojati ako baš ne ubode u meke dijelove kože. kojeg je kasnije naslijedio HZT. a da se događaj može objasniti prirodnom pojavom seobe pauka za vrijeme babljeg ljeta. Grize najčešće za udove. Kao što je to bio običaj u onim vremenima on se ništa nije bunio zbog mojeg noćnog uznemiravanja nego je odmah krenuo u akciju tražeći «paukologa».potomstva. ali je stanje nakon ugriza teško podnošljivo. jer drugi hrvatski pauci ne predstavljaju problem. koja se rado zadržava u naseljenim mjestima i ja sam je čak vidio u kućama. karakteristični bolno-ukočeni osmjeh. listopada i studenoga 1991. Izvid je obavljen uspješno i Franjo je mnoge razočarao nalazom da su padali s paučinom naši uobičajeni pauci i da nema ni traga crnim udovicama. Tipična pojava je već spomenuti laktrodektizam u obliku ukočenog bolnog osmijeha na licu. a liječnik će uz simtomatsku terapiju primijeniti antiserum na otrove crne udovice. Smrtnih ishoda gotovo da i nema. salivacija. pogotovo u djeteta. Bilo je to vrijeme masovnog padanja paučine po kontinentalnim dijelovima Hrvatske i Toksikološka služba. nakon 10-15 min snažna bol. tahikardija. Kod nas živi mediteranski štipavac. dobila je zadatak objasniti tada zastrašujući fenomen. ako uspije probiti kožu. Inače je ugriz crne udovice bolno iskustvo. Štipavci (Škorpije) Na sreću kod nas nema opasnih štipavaca kao u tropskim u suptropskim pojasevima. Međutim. ti događaji su ostavili velik utisak na toksikologe i crnu udovicu smo stavili u središnji dio našeg znaka. jer je nestabilan pri normalnoj temperaturi. njezin otrov u našim krajevima nije smrtonosan. Međutim. U svakom slučaj. Onda su me jedne noći krajem listopada probudili s viješću da u Varaždinu i okolici zajedno s paučinom padaju opasni pauci. Negdje oko 4 h ujutro me izvijestio da je našao pravog čovjeka za mene i da će se taj moj imenjak Franjo pojaviti točno u 7 h u Stožeru kako bi mi pomogao u rješavanju slučaja. Pojava pauka nas je užasno uznemirila i epidemiolozi su sumnjali da preko pauka Srbi primjenjuju neku bakteriju ili virus na našim područjima. Nakon neugodnog događaja treba hitno potražiti pomoć liječnika bez bilo kakvih intervencija tradicionalne medicine. Javljaju se kolinergički simptomi: znojenje. oteklina. crvenilo. Posljedice se opažaju relativno brzo u obliku slabo osjetljivog uboda. U venomu se nalaze različiti enzimi i specifični neurotoksin alfa-štipavčev toksin. Kako nisam skoro ništa znao o paucima nazvao sam u tim sitnim satima starog prijatelja biologa s IRB (Institut Ruđer Bošković) s molbom da mi pomogne. kojoj sam bio na čelu. 111 . Povjerljivo mi je rekao da sumnja u strašnu crnu udovicu. Naslijeđe je to Domovinskog rata iz rujna. Bodlja joj je u zatku i svoj otrov uštrca u mjesto uboda. jer su oni najizloženiji.

ponekad mjehurić i ukočenost. Dobro je potražiti pomoć liječnika. Uglavnom su se kod ljudi javljali probavni problemi bez znatnijih sistemskih učinaka. Kako bi se uostalom jedna žaba mogla obraniti od brojnih predatora ako im ne bi bila odvratna ili čak opasna kao hrana? Ni zmije nisu u osobito povoljnom položaju obzirom na svoj način kretanja zemljom. Treba vrlo snažno naglasiti da je dobar dio vodozemaca i gmazova danas zaštićen. obada ili sličnog krvoloka. Ne možemo ne spomenuti mrave unatoč tome što su oni samo otrovne životinje s vrlo slabom mravljom kiselinom. Druga je situacija u toplijim krajevima gdje se otrov pojedinih štipavaca smatra smrtonosnim i ubod zahtijeva primanje u bolnicu. koji će sigurno primijeniti simptomatsku terapiju. Uopće se nije problem sačuvati od mravlje kiseline. Najjednostavnije što možete učiniti nakon neugodnog iskustva s mravima je temeljito pranje vodom svih kontaminiranih dijelova. ali im njihovi venomi danas dobro služe u obrani od mnogih gladnih životinja. jer ćete u najmanju ruku osjećati teško žarenje na osjetljivoj koži. Istina. Ono najgore što se može dogoditi je žarenje mjesta na koži gdje su mravi ispustili svoju kiselinu. ali to nije problem toksikologije. Drugi kukci i rođaci Kod nas nema drugih otrovnih kukaca.oteklina. jer ih svatko tko ima noge ili krila u času može uhvatiti i upotrijebiti kao svoj obrok. Nema ih. I tu je kraj priče o opasnim kukcima na zemlji hrvatskoj. zmije otrovnice uglavnom nisu razvili svoje venomne aparate zbog obrane nego zbog prehrane. kako u Hrvatskoj tako u drugim zemljama Europe i na to mora misliti svaki građanin pri susretu 112 . ako ne računamo infekcije koje mogu nastati kod uboda komarca. a nikad nisam čuo da bi netko zbog toga trebao liječničku pomoć. Treba sačuvati mir i obaviti imobilizaciju mjesta uboda. Osobno ne znam niti za jedan slučaj otrovanja španjolskom mušicom u Hrvatskoj iako kruže priče o takvim slučajevima. ali zbog veza sa svijetom još uvijek se može očekivati probleme s uvozom. Vodozemci i gmazovi Vjerojatno su vodozemci i gmazovi zbog svojih prirodnih značajki morali razviti čvrste obrambene mehanizme od viših životinja. U prošlosti je rijetko problem stvarala španjolska mušica kupovana kao afrodizijak. a svakako ne smijete sjedati na mravinjak.

Stalno sam dobivao zahtjeve za isporukom antiseruma. ali to nije razlog da je lovimo i koristimo radi zanimljivih svojstava bufotenina. Jednako tako se ona životinja koja proguta krastaču neće ugodno osjećati i vjerojatno će povratiti ono što je progutala. vjerojatno daleko manje ugodan nego što danas jest. Vijetnamci su 113 . Na drugom mjestu je spomenuto da putem kože naša krastača luči halucinogenu tvar bufotenin. a venom naših otrovnica je značajno manje opasan od onih iz tropskih i suptropskih krajeva. Naše europske i hrvatske zmije uglavnom nisu otrovnice. koja je zaštićena korisna životinja. Njezina uloga u nadzoru populacije kukaca je neizmjerno velika i bez nje bi život bio drugačiji. Takve žabe je namudrije ne dirati. Sa žabama u tropskim krajevima je stanje drugačije. Onaj ostatak od 5% odnosio se na slučajne nesretne susrete sa zmijama ili na napade suprotne strane zmijama. koje kod mnogih ljudi izazivaju strah ili čak gađenje. Priznajem da nije lijepa i da ju je bolje ne dirati iako neke teže posljedice kod držanja u ruci ne može izazvati. Hrvatski antiserum na zmijski otrov vrlo je cijenjen u Europi. Zapravo većina zemaljskih zmija nisu otrovnice. jer su njihovi otrovi izlučeni putem kože nekad izrazito opasni. Zmije su najopasnije kopnene otrovnice u našim krajevima a i južnije od nas. Amerikanci su dali jako dobre izvještaje o ugrizima jako opasnih zmija među njihovim vojnicima na boravku u suptropskim i tropskim područjima naše planete. Sjećam se vremena Domovinskog rata kad su naši branitelji dugo boravili na terenima gdje ima otrovnica. Ona zbog vlastite zaštite luči nadražujuće tvari i može biti neugodan njezin dodir s pokrivenim dijelovima kože. pa se onda pokušavaju zabaviti i sa zmijama. ali ima nedostatak što ga se mora držati u hladnjaku i što ga ne može primijeniti nitko osim strune zdravstvene osobe. ali mi se ne možemo usporediti s tim krajevima prema otrovnosti zmija i njihovoj brojnosti. Pokazalo se da je više od 95% ugriza slijedilo nakon draženja ili hvatanja zmija. a one su bile nemirne zbog stalne pucnjave na linijama bojišnice. pa su ih branitelji znali svakodnevno viđati u toplim godišnjim dobima.s tim životinjama. Statistički podaci govore da je broj ugriza otrovnica u Hrvatskoj zanemariv. a iznimka je jedino Australija u kojoj pretežu otrovnice nad bezopasnim zmijama. Indijanci su u Južnoj Americi znali trljati strjelice o kožu takvih žaba kako bi dobili smrtonosno oružje u bojevima s neprijateljskim plemenima. a već na početku je bilo jasno kako nismo u stanju svakog liječnika opremiti zmijskim antiserumom. Vojnicima zna biti dosadno na bojištu. Jedina naša otrovna žaba je krastača. Zapovjednik stožera je tražio od mene prvenstveno dobar pregled literature o stradavanju vojnika od ugriza zmija i taj pregled mi je otvorio oči.

Riđovka (Vipera berus) A ovako izgleda poskok dok se odmara na podnevnom suncu. ali u konačnici nije bilo jako uspješno. to je bilo nekakvo biološko oružje. Imamo samo dvije otrovnice iz roda vipera.znali priređivati u prašumi zamke Amerikancima tako da bi postavljali košare sa zmijama u krošnje drveća. imam puno iskustava s dojavama o ugrizu tih životinja. ali ima i drugih slučajeva. a američki vojnik bi kretanjem aktivirao primitivni mehanizam kojim su zmije po njima padale iz košara. Međutim. Znam iz druge ruke samo za jedan slučaj da je poskok na južnom ratištu ugrizao nekog vojnika. Sjećam se jednog davnog iskustva s kraja sedamdesetih kad sam bio pitan za savjet u vezi ugriza poskoka u leđa. a ugriz je izrazito teško iskustvo. Ljudi se jako uplaše već pri susretu sa zmijama. tj. Moja osobna iskustva sa zmijama su izrazito skromna i pri susretima sam se uvijek držao pravila da ih treba zaobići i ne smetati ih u njihovoj svakodnevici. ali na Jadranu pretežu poskoci dok su u kopnenim krajevima češće riđovke. Žive u svim našim krajevima. Dakle. Znalci ih lako razlikuju. Krajem srpnja neka žena je radila u 114 . Nakon pročitanog sam zaključio da nema nikakvog smisla opremati male vojne postrojbe skupim liofiliziranim švicarskim antiserumom i imao sam pravo. Evo kako izgleda riđovka u svoj kopnenom okolišu. a prosječan građanin ostaje zbunjen pri susretu s njima i najčešće nema pojma koga je sreo. Jedino znam da je hrvatski vojnik preživio ugriz zmije. o čemu će biti čas kasnije riječi. ali ne znam ništa o uvjetima pod kojima se taj neugodan susret čovjeka i zmije dogodio. poskoka i riđovku. Zmije obično grizu za noge ili ruke.

Međutim. Svi ostali nama dojavljeni rijetki ugrizi zmija događali su se na nogama ili prstima ruku. gdje je konačno došla u prave ruke. Peptidi pak imaju zadatak što prije usmrtiti ugriženu životinju kako ne bi pobjegla relativno nespretnoj i sporoj zmiji. kod ljudi je učinkovitost zmijskog otrova daleko manja i većina ugriženih preživljava otrovanje. Simptomi otrovanja su: bol.plantažnom vinogradu tadašnje tvrtke Poduh na lokaciji Jezero iznad Ploča. što garantiram iz prve ruke. a onda su ju već u komatoznom stanju morali voziti u Mostar. abdominalna bol. Zmija ima jednostavan probavni sustav i njezina probava počinje u ugriženoj žrtvi djelovanjem različitih enzima. Mlade obitelji s vrlo malom djecom bile su na nedjeljnom izletu u slobodnu prirodu. Inače su toksični peptidi vrlo jaki otrovi i LD50 otrova poskoka za miša iznosi svega 0. Ima on i drugih sastojaka namijenjenih uglavnom probavi. Jedva je preživjela unatoč davanju protuotrova i vrlo složenom simptomatskom liječenju. Sastoji se iz brojnih enzima i vrlo toksičnih peptida (npr. Ugriz je uslijedio na najgorem mogućem mjestu što se tiče brzine širenja otrova krvotokom. širi se. a završili su dobro. Nikad kasnije nisam sreo takav slučaj osim prije nekoliko godina pokraj Splita. poremećaji disanja. Bio je to krasan vinograd zasađen Vrancem i Plavcem.2 mg/kg kod intramuskularne primjene. šok.vrtoglavica. a vino je bilo izvrsno. edem – plavkast. Najosjetljivija su naravno djeca i bolesne osobe. mjehuri oko ugriza. Instiktivno ga je nabio nogom i zmija je odletjela pravo u kolica s malim djetetom i ugrizla ga za vrat. Ženino stanje je brzo postalo izrazito zabrinjavajuće. ali odrastao čovjek će preživjeti unatoč brojnih muka i neugodnosti nakon ugriza. povraćanje. Prvo su je prevezli u Ploče gdje nije bilo protuotrova. hipotenzija. Poskok se sakrio u lozi na visini od nekih metar i pol uživajući hlad za najgore dnevne žege. Najvažnije je spriječiti paniku i postupati prema 115 . tahikardija. Inače poskok ne skače nego se zna smješten nagrani malo ispružiti i obraniti se ugrizom. panika. Evo kako izgleda venomni aparat naših vipera: Građa venomnog aparata ljutice (jamničarke) Venom vipere je vrlo složene građe. kad je jedan od gostiju opazio poskoka ispred svojih nogu. 30-tak min nakon sistemski simptomi . jer se otrov s takvog mjesta ugriza daleko brže širi krvotokom nego kod uobičajenog ugriza u nogu ili ruku. Nikakva hitna pomoć nije pomogla i dijete je umrlo još prije dolaska u bolnicu. neuropeptidi i kardiotoksični peptidi). Uznemiren nailaskom žene samo se malo ispružio i ugrizao ju za leđa. Enzimi počinju brzo razgradnju tkiva ubrzavajući na taj način apsorpciju otrovnih peptida u organizam žrtve i počinjući razgradnju njezina tkiva da bi kasnije zmija imala manje problema s probavom.

uputama danim na kraju ovog poglavlja. 10. Ne ulazite u jame ili ispod stijena. Ne lovite i ne dirajte ni mrtvu zmiju. Ona vas i mrtva može ugristi. 7. Ako je netko ugrižen ili uboden prvo ga smirite i stavite u poluležeći položaj na sigurnom mjestu. Sve to je posve neučinkovito i ostavlja teške posljedice. Prije kampiranja provjerite mjesto gdje se želite odmarati (tlo. kamenje. Pazite kod branja različitih plodova. jer bi se otrov preko ranica u ustima ili pokvarenih zubi mogao apsorbirati u organizam spasitelja. hlače kroz koje vas mogu teško ugristi ili ubosti te čvrstu obuću za noge. Oprez kod prevrtanja kamenja. posebno ne noću ili ujutro. Opasne životinje se znaju uvući u vašu odjeću ili obuću. Skinite mu sve prstenje. Zaobiđite ju u širokom krugu. Očekujte da će paničariti. Prvo provjerite ima li tamo neka životinja kojoj se ne sviđa vaš boravak. Dobro pogledajte odjeću i obuću prije nego ih obučete nakon što je odmor završen. Neka boje odjeće ne budu kričave nego umirujuće bijele ili sive boje. špilje). Postoji mišljenje da treba što prije isisati otrov iz rane. pogotovo u malo poznat kraj. a posebno pazite dok uzimate veće komade drveta. Treba postupiti prema uputama s kraja ovog poglavlja. ali nikad nigdje nije dokazano da bi to moglo imati uspjeha u liječenju od zmijskog ugriza. 9. 13. 8. narukvice ili predmete odnosno obuću/odjeću koji stežu. koje će jednom netko s mukom sanirati. Prikupite drva za vatru po danu. Opasne životinje se tijekom noći mogu približiti vašem boravištu u potrazi za besplatnom hranom. Liječnici se užasavaju nad metodama i postupcima iz tradicionalne medicine. 17. jer sami malo možete napraviti. Nemojte to ni pokušati. Otrov zmije nije termolabilan i užareno željezo će samo izazvati teške opekotine bez ikakvog učinka na zmijski otrov. Gledajte gdje stavljate noge i ruke. ali nemojte ni za živu glavu loviti npr. 12. kave ili pušenje. Ako ugledate zmiju ili drugu opasnu životinju zadržati razmak i nemojte je uznemirivati. Nemojte slušati narodne stručnjake o potrebi rezanja rane u križ ili njezinog spaljivanja užarenim željezom. Imobilizirajte udove na kojima se javio ugriz ili ubod. zmiju kako bi pružili jasan dokaz. 15. U prirodi hodajte prikladno odjeveni i obuveni. Dajte ugroženom što više vode ili bezalkoholnih pića. a onda liječnicima treba prepustiti daljnji postupak s pacijentom. 5. Nikad nemojte ići sami na bilo kakav izlet u prirodu. Dobar liječnik zna prepoznati ugriz ili ubod te simptome otrovanja. Najvažnije je da se ugrižena osoba ne kreće nego čeka hitnu pomoć. Mobitel uvijek nosite sa sobom da možete tražiti hitnu pomoć! Zovite što prije hitnu pomoć ili Gorsku službu spašavanja. Rezanje živog mesa u križ će izazvati teške rane. 11. 6. 116 . pogotovo kad se penjete ili se odmarate sjedeći ili ležeći. Prije puta upoznajte kraj u koji odlazite (pitajte domoroce gdje su zmijinjaci. 16. legla crne udovice ili mjesta gdje se nakupljaju opasni kukci). Evo pravila ponašanja na kopnu kad odlazite u poznate ili nepoznate krajeve: 1. a nikako ne dopustite uzimanje alkohola. 2. Pomozite liječničkoj ekipi u otkrivanju uzroka stradanja. Ne šećite bosonogi. 3. 4. pogotovo kad započnu djelovanja otrova. To znači odjeća s dugim rukavima. 14.

Poučeni lošim iskustvima danas zapadnjaci traže redoviti nadzor uzgajanih i onih drugih školjki prije stavljanja u promet. Otrovne životinje Povijesno gledano najveći broj otrovanja javlja se zbog školjki. Onda je došao trenutak odlaska na dubrovački aerodrom i ja sam se blago opustio drijemajući. stoljeća kad su tijekom nekog kongresa hrvatski epidemiolozi na večeri završili također u 117 . Od onda se ne usudim jesti školjke. valjda zato što smo još uvijek dovoljno veliko tržište za potrošnju ono malo školjki što ih uzgajamo. Već Talijani traže redovite rutinske kontrole na morske otrove kad su školjke u pitanju. ali nije pokazivala nikakve znakove da joj je objed škodio. što je najbolji način uživanja kamenica. a simptomi su prestali kad se konačno avion spustio u Zagreb. jer ja ne bih bio u stanju ući u zrakoplov. Tek što smo stigli na aerodrom ja sam osjetio znakove otrovanja. Evo na slici pokraj ovog teksta žrtava neurotoksične domoičke kiseline (aminokiselina) iz školjki. U našim krajevima davno nisu zabilježena teška otrovanja školjkama zbog morskih toksina. Moja suradnica je možda manje proždrljivo jela školjke na svečanom objedu. Ja sam se otrovao morskim otrovima. koje luče različite alge. Obično se obavlja ekstrakcija otrova iz školjki i onda se s ekstraktom rade biološki pokusi obično na bakterijskom ili nekom drugom modelu.Na moru i pod morem Na Jadranu nema previše otrovnica ili otrovnih životinja i zapravo čovjek može mirno ljetovati osim nekih godina i osim ako se ne ponaša suviše bezbrižno. Jeli smo i «riblje mliko» kao predjelo i bila je to zaista sjajna gozba s kamenicama na sve moguće načine. Zato su najčešća otrovanja školjkama zbog u vodi prisutnih mikroorganizama ili bi bolje bilo govoriti o zaraznim bolestima. Kod nas se na tome izrazito malo radi. jednako životinje poput morskih sisavaca ili ptica kao i ljudi. planktoni i drugi sitni organizmi. Dobro sam prošao što nisam naletio na opasnije morske otrove. Povraćanje i proljev! Postao sam stalni posjetitelj aerodromskog toaleta i sreća što je avion kasnio cijelih 3 sata. Moram spomenuti još jedno otrovanje iz početka 21. Za njih je karakteristično da filtriraju goleme količine vode kroz svoj organizam i jako su osjetljive na stanje okoliša glede onečišćenja. Negdje između dva svjetska rata bilježi se jedno takvo masovno otrovanje zbog neurotoksina iz školjki. a pogotovo ne prijesne. Treba reći da ljudi nisu jednako osjetljivi na morske toksine u što sam se jednom i sam uvjerio. Rijetke su godine kad se s mora javlja o otrovanjima ljudi toksinima ili venomima. a slično je bilo s ostalim gostima proslave. Bili smo pozvani na krasan ručak u Ston gdje smo izabrali kao predjelo i glavno jelo kamenice. a mnogo češća su jednako kao na kopnu otrovanja hranom zatrovanom bakterijama. ali ne tako jako često. Školjke to sve skupa nakupljaju u svojim organizmima i onda stradaju oni koji jedu školjke. Nas međutim zanimaju morski toksini. Nije loše znati da se morski organizmi također ponašaju po svojim pravilima i da ih čovjek mora poštivati. baš kao na ovoj slici pokraj teksta.

Najopasnije je svakako neurotoksično otrovanje s paralizom. Problem je u tome što većina ljudi vole jesti sirove školjke. Čak je opisan slučaj otrovanja osoba koje su filetirale ribe ulovljene na koraljnim grebenima. a takvih mjesta na Jadranu još uvijek ima puno. Međutim.Stonu kao moja malenkost koju godinu ranije. Sam ciguatera toksin je lipofilan i nakuplja se u masnom tkivu riba. Točno je da su daleko. a možda su ljudi zbog amnezije zaboravili da su bili otrovani. Za prvo otrovanje nekolicine 118 . Teško je dati bilo kakav drugi savjet osim onoga da se jedu školjke s mjesta gdje ih love drugi građani. Prvi simptomi su nespecifični poput povraćanja. otrovanja morskim toksinima iz školjki su neusporedivo rjeđa nego bakterijska otrovanja zbog uzgoja na mjestima blizu izvora bakterijskog onečišćenja. Izazivaju paralizu živaca i mišića. Pola njih se otrovalo morskim toksinima. niti ostatak svijeta više nije siguran od njega. A njih zaista ima i školjke ih vole nakupljati. Točno je da ga proizvode samo alge i slični organizmi na tom području te da se nakuplja u višim organizmima. Nekih godina se razmnože ove alge ili zbog određenih razloga poraste koncentracija saksitoksina u njima pa se javljaju masovna otrovanja. Čudite se zašto vam pišem o tim ciguatera toksinima. a ono nije karakteristično za ljude. koje su hrana za školjke. a onda ljudi jedu ribe i stradavaju. Zapravo ga ima to više što je riba na višoj razini hranidbenog lanca. proljeva i abdominalnih bolova. a toplinskom obradom se neki toksini ipak uspiju degradirati. tuna i slične ribe. Problem je u tome što se ciguatera toksin skladišti također u masnom tkivu ljudi i onda je liječenje često jako dugo. jer se mogu javiti alergijske reakcije poput erimateoznog dermatitisa i sl. Na kraju. Taj toksin izlučuju alge dinoflagelate. Nisu se otrovali bakterijama nego morskim otrovima. kad su topla mora tako daleko od nas. Zbog toga su glavni izvor otrovanja barakuda. Može biti uzrokovano saksitoksinom ili aminokiselinom pod nazivom demoična kiselina. Ima određenu sličnost s okadoičnom kiselinom s mogućim teratogenim i karcinogenim učincima. ali se otrov može izravno unijeti u organizam preko dišnih putova kad nastupe ekstremna cvjetanja mora tim vrstama algi. a brojni drugi simptomi poput vrtoglavice. Može se naći u brojnim organizmima koraljnih grebena i tamo se otrovanja najčešće događaju. a pogotovo školjke iz dobro nadziranih uzgajališta. Ciguatera toksin nije naš izravni hrvatski niti europski problem. toničkih grčeva mišične muskulature i drugi ostaju trajati dugo. ataksije. što je bila pomalo sramota za kongres te struke. ali naši mornari njima plove. Specifičan je bolni osjećaj kad je koža u kontaktu s hladnom vodom ili zrakom. tremora. ali ključni su neurološki simptomi. Konačno. Dobro ih je jesti na poznatom mjestu gdje su sigurno svježe i zdrave. Morske životinje znaju doživjeti neurotoksično otrovanje toksinima iz dinoflagelate Ptychiodiscus brevis. Ne mora završiti jednostavno kao u mojem slučaju. Na sreću kod nas nema opisa ovakvih otrovanja. a izvor su joj alge zvane diatome. barem prema starim podacima. ali nitko nije bio kriv za slučaj. Domoična kiselina u drugim krajevima inače uzrokuje neurotoksična otrovanja s amnezijom. Kod nas je češći saksitoksin. najčešće otrovanje školjkama je praćeno proljevom i/ili povraćanjem zbog unošenja okadaične kiseline u organizam.

ali sam pregledao literaturu i onda javio liječnicima da nemaju što drugo učiniti nego simptomatski liječiti jadne mornare. Javili su mi o 21. S jedne strane. ali od toga nije bilo nikakve koristi. oni crni dijelovi tune koji se inače ne jedu). Tamo su primljeni u bolnicu a da nitko od liječnika nije ništa znao o ciguatera toksinu. Mene je taj događaj nadahnuo na ozbiljno pismo ministarstvu nadležnom za pomorstvo s molbom da izvijeste mornare o opasnim ribama s koraljnih grebena. To je vrlo ružan osjećaj kad ne možeš nikako pomoći nego tek davati glupe komentare. a ulov gofova je bio veličanstven. jeftina riba iz južnih krajeva rado se kupuje u Europi za pripravu konzervi. Danas se za uzgoj farmskih životinja puno koristi riblje brašno. Ja potpuno razumijem mornare. Savjetovao sam joj da ipak pričeka koju godinu s oplodnjom. a namjeravala je tijekom muževog boravka zatrudnjeti. Japanci ne kupuju tunu tamo kod koraljnih grebena nego kod nas. Takve su konzerve znatno jeftinije od europskih. gdje nema tog nezgodnog ni drugih gadnih toksina. Onda je došlo naše najteže otrovanje točno na samom kraju milenija. To znači da mi hranimo piceke i pajceke ribljim brašnom moguće kontaminiranim ciguatera toksinom.mornara su mi javili negdje polovicom devedesetih prošlog stoljeća. Poslije večere u nekom indokineskom restoranu cijela mornarska družina se otrovala i teško trpjela sve do dolaska u Rijeku. Nisam znao ni ja. Gospođa se bojala teratogenih učinaka tog toksina. Ono se pak radi od ribljih otpadaka posebnom obradom. Zato su i skuplje od konzervi južnih krajeva. Tijekom 2007. mornaru otrovanom nakon što su jeli gofove ulovljene u Meksičkom zaljevu. Onda mi jedemo piceke možda nakrcane ciguatera toksinom i nemamo pojma da se trujemo. Pogledajte i sami u dućanima. Problem je u globalizaciji. Dobre europske tvrtke kad i kupuju ribu iz južnih krajeva odmah obavljaju analize na morske otrove. koji je na stranom brodu uživajući u tuni s koraljnih grebena zaradio otrovanje ciguatera toksinom. koji su jedva dočekali jesti nešto svježega. godine javila mi se očajna supruga mornara iz Splita. Ljudima je dosadilo meso i zabacili su s uspjehom udice baš na toplim morima. a gof (orhan po dubrovački) je vrhunska riba. jer on se rado nakuplja u masnom tkivu uzgajanih životinja. Zašto pišem toliko o ciguatera toksinu kad ga u našem Jadranu nema. Treba naglasiti da ti otpaci kod nekih riba poput tune sadrže izrazito visoke koncentracije ciguatera toksina (npr. a inače da ne bi bilo loše muža odvesti na pregled u splitsku bolnicu barem radi suzbijanja neurotoksičnih simptoma otrovanja. Cijeli brod se potrovao i u Rijeku su stigli jedva dočekavši primanje u bolnicu. Simptomi su relativno nespecifični i lako je moguće da otrovani uopće ne sumnja kako njegovi problemi 119 . Tu ne završava problem. Uostalom.

pa se čovjek izlaže riziku kod uživanja u hrani. posebno kad se upute u podvodne pećine. Navodno je rimska aristokracija jako voljela jesti murine. neke od tih riba vrhunskim delicijama i rado ih uživaju u sirovom obliku (sushi). pojačana salivacija i opća slabost. murina je vrlo ružna i neugodna riba. Japanci i Koreanci smatraju npr. ali su im se prilagodile. Postoje naravno metode dokazivanja ovog otrova. Začuđujuće? Budite oprezni dok čistite te ribe iako su uobičajeni simptomi otrovanja slabi i beznačajni. Bitno je da su termički labilni i inaktiviraju se kuhanjem ili pečenjem. U dodiru sa sluznicama i krvlju on može izazvati određene znakove otrovanja. Otrov se nakuplja u mesu takvih riba bez ikakvog utjecaja na njihovo zdravlje.potječu od mesa farmski uzgajanih životinja. pokus na mišu ili 120 . kojeg proizvode određene bakterije prisutne u tipičnoj hrani riba iz roda tetrodontida. ali dolje je prikazana jedna od njih 170 uz strukturnu formulu tetradotoksina) te drugi organizmi koji se hrane takvim ribama poput nekih vrsta hobotnica. ali ronioci ih sreću. Nikada čovjek ne zna koja riba sadrži tetradotoksin ili njemu slične otrove a koja ne sadrži. ali ipak pripazite kod njihova čišćenja prije pripreme obroka da se ne porežete nožem. Paralitički otrovi riba U morima ekvatorijalnog i subekvatorijalnog pojasa obitavaju brojne ribe. To su uglavnom ribe iz roda tetrodontida (nema prijevoda za njih u hrvatskom jeziku. murine i ugora postoji proteinski toksin ihtiokemitoksin. ali kušači njihova mesa imaju veliku šansu otrovati se. Vidite kako je svijet mali i kako nas ne može biti briga jesu li ribe iz koraljnih grebena onečišćene ciguatera toksinom ili nisu. Jedino ne bi trebalo jesti takve ribe sirove. Nemojte izbjegavati uživat u jegulji. a danas se obavljaju brojna istraživanja njegove moguće primjene kao snažnog analgetika kod teških bolesti poput raka. U krvi jegulje. npr. saksitoksina ili konotoksina. Inače je taj otrov i sintetski priređen. Ribe same po sebi ne proizvode ove otrove. Ribe koje nisu došle u doticaj s kontaminiranom hranom naravno da ne posjeduju u svojem mesu otrov. čije je meso otrovno zbog visokog sadržaja paralitičkih otrova poput tetrodotoksina (tetrodoksin). Najviše je istražen tetradotoksin. Međutim. koja kad je u opasnosti može ugristi. paralize pa čak i smrti. koji je otrovan dok je riba svježa. pa je u tim zemljama najviše otrovanja ovim otrovima. povraćanje. Danas su murine rijetke ribe i ja nikad nisam kušao njihovo meso. pa tu nastupaju problemi. Nisu ni naše ribe sasvim bezazlene. prema literaturnim podacima može dovesti kod izrazito visokih koncentracija do dišnih smetnji. Iz mojeg iskustva najbolja je na ražnju. što danas postaje sve popularnije. Rečene otrovne ribe vjerojatno ne bi trebale predstavljati značajniji problem u vašem životu. Da. posebno ako su prije toga bile hranjene mesom robova. Njezin ugriz nije otrovan. kao što su mučnine. ali zbog prljavih zubi (ne zna što je higijena zubi) mogu se javiti nezgodne infekcije.

Morske otrovnice Naše morske otrovnice nisu jako opasne. i 1979. ubrzanje pulsa i otežano disanje. ali se brzo nakon toga u prvoj fazi javljaju nespecifični simptomi poput glavobolje. Najviše loših iskustava kod nas ljudi imaju sa žarnjacima. Nije sposoban samostalno živjeti i zapravo je idealan rob bez svijesti o sebi i svijetu oko sebe. kako su izvješćivali brojni otrovani. U trećoj fazi javlja se koma uz snažnu depresiju disanja i gotovo potpun prestanak rada srca.000 osoba opečeno meduzom morska mjesečina. To su naravno legende.kromatografske metode detekcije u tkivu riba. godine kod nas kažu da je bilo oko 250. Smatra se da vračevi daju ljudima otrove koji ih umrtve tako da svi smatraju kako je takav čovjek stvarno mrtav. Događaji se odvijaju kroz 24 h i oni koji prežive izgleda da nemaju težih posljedica po zdravlje. a onda mrtvac najednom ustane iz groba s uništenom psihom. Tetradotoksin se veže na ionskim kanalićima vrlo čvrsto i ne postoji mogućnost njegova potiskivanja nekim protuotrovom. Kroz to vrijeme otrovani je potpuno svjestan svega oko sebe. ali ih se ipak treba čuvati. Fizički je snažan i sasvim neosjetljiv na bol ili ljudske emocije. U drugoj fazi nastupa brzo paraliza. On zapravo vegetira i sluša svog gospodara vrača. ali će se one neminovno pojaviti u Pelagia noctiluca 121 . Simptomi otrovanja su na početku (2-5 h nakon unošenja u organizam) dijelom neoubičajeni i sastoje se u trnjenju usnica i jezika. ali priča o zombijima je zanimljiva. Posebno se uz tetrodotoksin vežu priče o zombijima iz vudu tradicije na Haitiju. jer iskustva iz japanskih otrovanja pokazuju da se preživjeli od otrovanja s tetradotoksinom normalno vraćaju u život. Nitko do sada nije pružio siguran dokaz da su zombiji postojali ili da postoje. ali mnogi ljudi u njih vjeruju. ali smrtnost je približno 50%. ali u većini slučajeva se prije uživanja hrane ona ne analizira ovim metodama. Zombi uopće nije svjestan onoga što čini niti posjeduje savjest. Obavi se pokop. On je idealan ubojica ili izvršitelj bilo kojeg zadatka. Negdje u periodu između 1977. Od tada nije bilo velikih najezda ovih morskih organizama na hrvatskom Jadranu. U Japanu je zabilježeno do sada nekoliko tisuća otrovanja ovim otrovima. pa će izvršavati sve zapovijedi svog gospodara uključujući samouništenje. mučnine i povraćanja.

Venomni aparat čine lovke pune mjehurastih tvorbi s otrovom u kojem su prisutni proteini. 122 . ali je svjež pečen na gradelama dosta dobar. Pripremite se u godinama pojave meduza kupovanjem lijekova. Što se tiče riba stanje je kod nas već ozbiljnije. Dobro je staviti hladni oblog na mjesto kontakta ili obraditi ranu alkoholom. Neki predlažu kućni vinski ocat. Kad vas dohvati meduza trebate što prije izaći iz mora i isprati mjesto dodira morskom vodom da se uklone preostali žarnjaci. Doticajem s njezinim žarnjacima osjeti se jaka bol. koritokisteroidima ili antihistaminicima. lidokain). Kad naletite na jadransku vlasulju treba što prije izaći iz mora i temeljito isprati mjesto dodira morskom vodom. Sreća je da ih nema svake godine nego se javljaju u ciklusima od nepoznatog broja godina. Otrov se sastoji iz kratkih termolabilnih proteina i tvari sličnih histaminu. Postupite jednako kao u slučaju meduze. Odmah nakon uboda javlja se snažna bol. koji se upravo za ljetnih mjeseci seli iz dubokog mora u plitko radi mriješćenja. itd. Kod liječnika možete tražiti samo simptomatsku terapiju. na što upozoravam golače. Vlasulja živi pričvršćena na kamen blizu obale. Nakon nekoliko minuta pojave se na koži crvenoružičasti krugovi (hemoliza). vrtoglavica. ali on nije ni iz daleka tako opasan kao meduza. pospanost. Kad je zahvaćena veća površina i kod djece mogu se pojaviti mišićna bol. a još dugo nosite uspomenu zbog hiperpigmentacije kože na mjestu dodira.velikom broju. neurotoksini i citotoksini. Sastavljen je od toksičnih proteina visoke molekularne mase 50. Najbolje je uzeti pripravke s anestetikom (npr. Nakon toga treba čekati razvoj situacije. pa se pripremite za ljetovanje posjetom svom ljekarniku uzimajući iste preparate kao za slučaj doticaja s meduzom.000 i više. Vrlo brzo možete vidjeti na koži otisak kontakta s tom otrovnicom. Kod preosjetljivih ljudi se razvijaju brojni simptomi kao suženje zjenica. Opasno je sjesti na nju golom stražnjicom. Venomni aparat im se sastoji iz mjehurastih žarnica u kojima je otrov. Tražite savjet svog ljekarnika kad se pripremate za putovanje na more. a najviše voli pješčane obale. Kasnije se mogu javiti mjehuri. Bodlja mu je na vrhu glave odmah iza očiju odnosno iznad škrga i ja obvezno tražim od ribara da je odrežu prije nego je kupim. Nemojte se kupati goli kad ima u moru puno meduza. Najčešće kupači nagaze na pauka. koji se zadržavaju do dan nakon izlaganja. U težim slučajevima nastaju mjehuri. Ima još jedan žarnjak pod imenom smeđa vlasulja. a smatra se kardiotoksičnim. koji se izbacuje kroz duguljastu cjevčicu. a javljaju se crvenilo i otekline. Vjerojatno većina starijih jadranskih kupaća ima neugodno iskustvo s meduzama. Tamo se zakopa u pijesak i kad na njega stanete utisne vam bodlju u stopalo. nekroza tkiva i stvaranje ožiljaka. povraćanje i nesvjestica. Upozoravam na to da ljudi postanu nakon prvog iskustva alergični na vlasulju. kraste i ožiljci. Inače pauk baš i nije neka delikatesa. Opasno je kad vam je veći dio tijela zahvaćen otrovom meduze. koja se pojačava vremenom šireći se od mjesta uboda koncentrično na druge dijelove oko uboda. grčevi mišića. koje su odgovorne za snažnu bol na mjestu uboda. Pri dodiru s vlasuljom se osjeti ubod koji nije jako bolan. U južnim krajevima opisani su čak smrtni završeci ozlijeđenih osoba zbog prestanka disanja i šoka te utapanja. a posebno su osjetljive prepone.

Nije ni svaki pauk isti što se tiče količine i jačine otrova u svom venomnom aparatu.Bol se može zadržati do 24 h nakon uboda i zna biti gotovo nepodnošljiva. mučnina. ali iskusni tvrde da su bolovi nakon uboda na otrovne peraje ove ribe najgore što možete doživjeti. Svakako prvo treba ukloniti iz rane otrovnu bodlju. a pacijenta su prijatelji hitno prevezli njegovoj dobroj doktorici u Delnice. a moguće je ubod i kod čišćenja ribe. Dobar dio liječnika ne prihvaća takve postupke smatrajući da komplikacije zbog teških opekotina mogu biti teže nego od otrova pauka ili druge ribe otrovnice. Neki preporučuju paljenje mjesta uboda plamenom upaljača za cigarete. Oni se obično ubodu kod razvrstavanja ulova na brodu. Prvo mi nije bilo jasno od kud pauk u Delnicama. Kod nas je uobičajeno prisloniti mjesto uboda na neki vreli dio brodskog motora tako da se izazove opekotine. Jedino možete stradati kao ronilac. još možda bolja na brudet. ali mi je ona objasnila da se događaj zbio u Crikvenici. porast tjelesne temperature. jer se ona drži stjenovita dna i odbija ju buka s plaža. Rana na početku može krvariti. a izgleda da kao pravi Goranin nije baš bio spreman priznati da ga nešto boli. nogu u njoj. Obzirom na činjenicu da je ozlijeđeni pacijent već i onako potrošio puno vremena za putovanje od Crikvenice do Delnica (uopće nije jasno zašto nije tražio liječničku pomoć u Crikvenici) smatrao sam da je imao sreće naletjevši na pauka s nekvalitetnim otrovom. koju ona stalno mijenja da bi bila vruća. znojenje. Bez obzira na postupke prve pomoći zagrijavanjem mjesta 123 . Otrov je sličan paukovom. Ribari postupaju drugačije. Izvrsna je na lešo. Meni je to jedna od najboljih riba. ma što to značilo na nekoj plaži. Može stradati i domaćin dok priprema škarpinu za goste. ali to brzo prestane i javlja se otok. kao i kod uboda ostalih riba otrovnica našeg Jadrana. Ona mu je odmah uronila ozlijeđeni prst u vruću vodu i mene je zapravo zvala zbog toga što nigdje nije pročitala koliko dugo ta terapija treba trajati. Liječnici savjetuju isključivo vruću vodu u koju treba uranjati mjesto uboda. Nemojte računati na to da ćete vi naići na takvog pauka. jer termolabilni otrov se morao već davno raspasti i sad je bilo vrijeme za simptomatsko liječenje. a jesti škarpinu s gradela pravi je neponovljivi užitak. a zatim bi je trebalo termički obraditi. pa ma kako ju čovjek priređivao. prsne i one analne. ako je dirate ili lovite golim rukama. Nećete na nju tako lako naići dok se kupate. pogotovo zato što negdje na osamljenoj plaži ili brodu čovjek naprosto ima izrazito mali izbor postupanja. godine kad me nazvala liječnica iz Delnica tražeći od mene dodatno mišljenje o svom pacijentu. Na mjestima uboda se zna pojaviti i nekroza. oni koji su iskusili bolove nakon uboda ribe otrovnice smatraju kako je opekotina manji problem i manje smeta. pa je nerijetko potrebno dugo nakon bolnog iskustva ići na fizikalnu terapiju. Otrovne su leđne peraje. Kažu da je često potrebno za suzbijanje bola primijeniti morfij. Pogledajte malo upute na kraju ovog odlomka o tome kako se zaštititi od neugodnog susreta s ovom ribom. Međutim. Kao simptomi mogu se pojaviti opća slabost. Mene je prvenstveno zanimalo osjeća li pacijent jake bolove. itd. Jako je teško biti pametan u sličnim situacijama. O prvoj pomoći postoje brojne kontradikcije. Najčešće od nje stradaju ribari ili ljudi koji čiste (filetiraju) ribe. Jedino su problem te vražje otrovne bodlje na sve strane. Sjećam se iskustva iz 2006. Otok (edem) može se zadržati i nekoliko dana nakon uboda. stopalo. koji se prilikom skidanja pauka s udice ubo u prst. Naša najopasnija riba otrovnica sasvim sigurno je škarpina. Voda treba biti toliko vruća da je gotovo nepodnošljivo držati npr. kao npr. ali mi na to pitanje nije mogla odgovoriti budući je njezin pacijent poznati disimulant. Smatrao sam da je besmisleno duže držati prst u vrućoj vodi. Ispostavilo se da pacijent već više od dva sata drži prst u vodi.

9. Jedino mogu s njim imati problema ribari tijekom razvrstavanja. a ni na lešo nije loša. Ne plivajte i ne ronite sami na osamljenim i nepoznatim mjestima. sve do početka 20. Može se staviti u brudet.000 godina. Na kraju krajeva. To ne znači da se treba nemarno odnositi prema ovoj ribi. 11. Ne dirajte ništa što ne poznajete dok ronite ili plivate. jer je on ostavi u tijelu žrtve. otrova ili sredstava ovisnosti izrazito je duga. Zanimljivo je da mu se bodlja može regenerirati. 5. Razmislite više puta o načinu uništavanja termolabilnog otrova ribe otrovnice nakon što vas je ubola. Još uvijek su ga koristili njihovi travari ili «bosonogi liječnici». ali ja je nisam isprobao na taj način. 7. ali su im učinci slabiji. Ne uznemirujte ribe i ne hvatajte ih golim rukama. Kada pecate ili lovite ostima skinite ribu na suhom uz veliku pozornost. a pametnije je da u njih ne ulazite (murina!). 10. 12. 8. Po pješčanom plićaku hodajte u obući. 4. Ne ronite uz samo dno. Vjerojatno je već pračovjek znao razlikovati biljke prema dobru ili lošem koje može očekivati kad iz uzme. Na leđnoj stani repa ima bodlju s venomom. 6. Otrovi su slični kao u ostalih naših riba otrovnica. Postoje naravno brojni prastari recepti. Gledajte uvijek u smjeru kojim se krećete. Ne plivajte i ne ronite noću ako je ikako moguće. Uostalom. 3. Australci su razvili antiserum na otrov njihove škarpine. kako sam obećavao u cijelom tekstu. stoljeća biljni preparati su se koristili jednako uspješno kao lijekovi i otrovi. Čuo sam od nekih ljudi da se može staviti na gradele. preporučuje se nakon iskustva sa škarpinom prebaciti ozlijeđenog u bolnicu radi simptomatskog liječenja. Mobitel uvijek nosite sa sobom za slučaj da treba zvati pomoć. Naš golub ne prelazi dužinu od 30 cm iako se koji put ulove veći primjerci. a ja sam se najviše iznenadio kad su nam u Kini pokazali recept na bazi biljki star preko 4. I na kraju malo uputa. Biljke i njihovi otrovi/lijekovi Povijest korištenja biljaka kao lijekova. Onda su se vremena promijenila i sve do nedavno rijetko je kojem liječniku padalo napamet propisivati biljne lijekove kad je imao na 124 . Golub je riba otrovnica iz velikih dubina i neugodna iskustva s njim su kod nas izrazito rijetka. Kad se osjeti ugrožen naprosto savije rep i ubode napadača. Kad ronite u špilje ili jame dajte priliku ribama da pobjegnu. taj antiserum vjerojatno nije ni prikladan za primjenu kod uboda naše škarpine. koja nije po mojem ukusu. 2. ali taj je daleko žešći nego od naše jadranske. PRAVILA PONAŠANJA NA MORU 1. Proučite upute o ponašanju u slučaju uboda na otrovnu bodlju riba.uboda na ovaj ili onaj način.

Inače se velebilje koristilo sasvim sigurno znatno prije Krista. Istina je da bi takva dama imala puno problema s orijentacijom u prostoru. bojni otrov BZ (benznuklidin). Atropin kao najpoznatiji nalazi se u korijenu velebilja (Atropa belladona). Međutim. Ne treba zaboraviti da djeca vole jesti različite bobice grmolikih biljaka. a sadržaj mu ovisi o brojnim činiteljima (npr. Možete ga vidjeti posjetom botaničkom vrtu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. a dodatno zbog činjenice da još uvijek ima slučajnih ili čak namjernih otrovanja biljnim otrovima. Nalazi se naravno u bobicama. pogotovo ako nije bila noć. U prosjeku već nekoliko bobica može izazvati smrt djeteta. Već to je dovoljan razlog da se više govori o štetnim učincima biljaka. listovima i korijenu biljke. dobu godine. što se smatralo silno zavodljivim. a njegove tinkture su silno voljele Rimljanke. Kod malo viših doza javlja se tipično crvenilo lica. zbog brojnih mogućih interakcija).raspolaganju brojne sintetski priređene i dobro nadzirane preparate. Osobno sam jednom neposlušno nakon pregleda očne pozadine. ali za ljepotu će čovjek pretrpjeti i puno više. a za odraslu zdravu osobu treba ih 15 do 20. U ovom poglavlju ću slijediti uobičajenu podjelu iz toksikoloških udžbenika. Zjenice bi im se raširile do kraja. Atropinska skupina U ovu skupinu se ubrajaju djelatne tvari poput atropina. pa se onda dogodi da uzmu i ove otrovne. 125 . skopolamina i solanina te brojni njihovi derivati kao npr. a zbog proširenja zjenica česti su poremećaji akomodacije. podneblju. koji prelazi kod visokih doza u komu. jer se naprosto nisam snalazio na ulici s potpuno proširenim zjenicama. Naprosto bi ukapale tinkturu u oči prije izlaska na gozbu ili prije susreta s muškarcem kojeg su osvajale. Služilo im je u kozmetičke svrhe radi proširenja zjenica. krenuo pješice kući. Prvi znakovi otrovanja atropinom su suhoća usta i ždrijela te promuklost. kao npr. staništu. biljni lijekovi se vraćaju na mala vrata osobito u mlađoj populaciji. Zanimljivo je da postoje i antidoti na atropin. Na kraju sam odustao od hodanja i sjeo u prvi kafić čekajući da konačno normalno progledam.). kad se u oko kapa otopina atropina. Podjelu biljnih otrova je prilično teško obaviti zbog činjenice da biljke obično sadrže više aktivnih komponenti i vjerojatno nije isto uzeti čistu djelatnu tvar i biljni pripravak (npr. a puls se ubrzava. Kod visokih doza nastupa delirij i jaki motorički nemir. itd. Osobito su zanimljivi učinci atropina na središnji živčani sustav.

Zelene rajčice i listovi te biljke također sadrže solanin i ne bih vam preporučio da ih jedete. ali i trpe 126 . Kod krumpira su opasne klice i kora gomolja. Kod visokih doza simptomi počinju s glavoboljom i malaksalošću. posebno u sjevernim krajevima naše domovine. ali izgleda da će se uvijek naći poklonici takvih sredstava. Jedino nemojte jesti sirovu koru krumpira. a onda svi ostali proizvodi poput cigareta. Kod solanina se naravno javljaju slični učinci kao kod ostalih rođaka (npr. a posebno u listovima.pilokarpin i prostigmin. Posebno je zanimljiv solanin. Uostalom. duhan se tradicionalno nije pušio nego žvakao ili se ušmrkivala njegova prašina. Tek kasnije se pojavila lula za pušenje. Dokazan je u svim dijelovima rečenih biljaka. ali sam čitao o otrovanju životinja. rajčici i drugim srodnim biljkama. cvjetovima i zelenim plodovima. cigara. Mislim na krimiće. Čak možete slobodno jesti krumpir s korom nakon pečenja polovica u dobro zagrijanoj pećnici. pa slobodno jedite pekmez napravljen od zelenih rajčica. Ključni simptom sličan morfiju odnosi se na usporeno i površinsko disanje. cigarilosa. U slučaju otrovanja velebiljem najbolje je što prije zatražiti liječničku pomoć. Međutim. termički obrađene zelene rajčice ne predstavljaju problem. Na duhanu su države uvijek zarađivale i zarađuju jednako danas. Ne izgledaju jako opasno. Ja u Hrvatskoj nikad nisam čuo za takvo otrovanje. Zanimljivo je da su sjemenke bunike prije nekoliko godina otkrili neki zagrebački osnovnoškolci i žvakali ih radi postizanja posebnih učinaka. Bunika se u obližnjem parku nalazila kao ukrasno bilje. kojeg se može naći u krumpiru. pa koncentracija solanina u njima raste. ali to se događa kod niskih doza. Skopolamin ima neke znakove otrovanja slične atropinu (npr. ali mogu donijeti teške probleme pa i smrt. Niste znali da je taj pekmez u nekim krajevima bio cijenjen? Osobno mogu reći da ima poseban okus i nemam ništa protiv njega. Oni drugi učinci morfija zanimljivi ovisnicima vrlo su slabo izraženi. a desno mandragora. Našlo se da gomolji jako loše reagiraju kad ih se drži na svijetlu ili kad se događaju nagle temperaturne promjene njihova okoliša. Čuli ste za škiju iz Hercegovine? Duhan su uvijek nadzirale države nastojeći spriječiti šverc. jer bi mogli ostati bez dijela čopora. Istraživao se utjecaj promjena temperature skladištenja te izmjene svjetlosti i tmine na koncentracije solanina u kori krumpira. Skopolamin zajedno s atropinom nalazi se u sjemenkama bunike (Hyosciamus niger) i korijenu mandragore (Mandragora officinarum). suho ždrijelo i grebanje u grlu). Možda niste znali da se nikotin koristio i kao pesticid u vrtlarstvu o čemu svjedoči čak i literatura. a u pravilu se obavlja lavaža uz primjenu aktivnog ugljena. Posebno kod solanina treba spomenuti hemolizu krvnih stanica. Mene je osobito razveselio jedan članak s kraja osamdesetih godina o utjecaju stresa na koncentracije solanina u kori gomolja. itd. Dobra vijest je to da solanin nije termostabilan i možete ga uništiti kuhanjem ili pečenjem. Pušite li? Naravno da ne pušite i skoro da ne bi trebalo pisati o nikotinu. kojeg je netko od rodbine ubio upravo nikotinom u vinu da bi se konačno domogao nasljedstva. pa ljudi umiru zbog prestanka disanja. a nitko ne zna kako su djeca došla na to da koriste sjemenke za uživanje. Nije se to dogodilo kod nas nego u jednoj od susjednih država poznatoj po uzgoju svinja. U jednoj knjizi Agathe Christi opisano je ubojstvo starog bogatog čovjeka. pa je iz toga izbio skandal. Nemojte pustiti svinje na polje s nedavno zasađenim krumpirom (tek što je isklijao). nema puno izvještaja o otrovanju ljudi solaninom. a onda se javljaju grčevi. Međutim. ali svi kažu da je duhan iz južnih krajeva bolji. suhoća ždrijela). ali neke slične morfiju. To je biljka koju se u našim krajevima uzgaja na veliko. Na slici lijevo je bunika. konfuzija i koma uz edem mozga.

Eto kako jedna otrovna tvar može biti dobro došla u znanosti za druge svrhe. mučnina i vrtoglavica. a mogući su povraćanje. tremor u rukama i opća slabost. pa liječnici ne preporučuju korištenje tradicionalnih indijskih pripravaka za tretiranje bolesti poput gihta. itd. Kod otrovanja se prvo javlja snažna abdominalna bol uz krvave proljeve. Zato je najpametnije da se čuvate mrazovca bez obzira što su mu cvjetovi stvarno lijepi. trzanje mišića cijelog tijela. a visoke doze mogu izazvati paralizu. cijanozu i kolaps. a opasno je kad se jave nuspojave vezane uz disanje. a nema nikakvih antidota ili učinkovitih tehnika uklanjanja iz organizma. javlja se hladni znoj. koji se u nekim zemljama poput Indije koristi kao lijek za ublažavanje bolova kod gihta. ali se odustalo zbog njegove visoke otrovnosti i spore eliminacije iz organizma. Kad mu je rođak priznao tri kutije do kasnog poslijepodneva liječnik je skočio i izbacio ga iz ambulante uz galamu. Nakon toga je moj rođak prestao pušiti. posebno u djece. Sličan mu je po strukturi i djelovanju citizin iz biljke zanovjeta (Laburnum anagyroides). Kod viših koncentracija mogu se javiti grčevi i delirično ponašanje. Kod viših doza nikotina nastupa kolaps. Mrazovac Sadrži alkaloid kolhicin. Može se nabaviti i kod nas u obliku različitih krema. ali danas se najviše koristi u terapiji odvikavanja od pušenja.štete zbog liječenja oboljelih pušača. Moram priznati da nisam nikad u Hrvatskoj čuo za otrovanje citizinom ili pak tešku interakciju između nikotina i citizina. Smrt nastupa 2-3 dana nakon otrovanja visokim dozama. Liječnik je pogledom na njegov žuti kažiprst odmah posumnjao u okorjelog pušača i pitao ga koliko je cigareta popušio tog dana. Kod lakih otrovanja kad popušite tijekom dana dvije do tri kutije cigareta javljaju se glavobolja. 127 . koji je došao očajan liječniku zbog sličnih simptoma. Ako popijete tabletu sa citizinom i onda zapalite cigaretu jao si ga vama. koji se na početku zvao «colchicine binding protein». Možete i umrijeti zbog akutnog otrovanja nikotinom. zatajenje bubrega. a u Indiji se javlja o otrovanjima takvim pripravcima. Inače otrovanja mogu nastupiti zbog uzimanja sjemena biljke (Colhicum autumnale). kako se to vidi na slici pokraj teksta! Opisana su rijetka otrovanja ovom biljkom. Zbog visoke citotoksičnosti neko vrijeme je istraživana mogućnost korištenja čistog kolhicina u tretiranju nekih tumora. To svojstvo se koristi u nekim analitičkim metodama mjerenja tubulina. a bome se može javiti i krvavi proljev. Prvo se javlja snažna mučnina. hematološke poremećaje. Ta činjenica što su ga mnogi koristili dovela je do vrlo opsežnih ispitivanja njegovih različitih opasnih svojstava. puls se usporava. Ti simptomi su znak da morate značajno smanjiti broj popušenih cigareta. Zadnjih desetljeća je korišten u znanosti zbog svog specifičnog vezanja na tubulin. Nikotin sa citizinom ima sinergističko djelovanje u pojavi onih ružnih simptoma otrovanja. Smrt obično nastupa zbog zastoja disanja. ali to nije povezano s pušenjem nego uzimanjem čistog nikotina. U tim istraživanjima nedvojbeno je dokazana njegova teratogenost i citotoksičnost. Lijepa biljka. Sjećam se jednom mog rođaka. grebanje u ustima i grlu. salivacija. ali među stotinjak opisanih samo su bila dva smrtna slučaja.

pa se za čas dođe iz područja nedjelotvornosti u područje intoksikacija. davno povučeni Vital namijenjen starijim osobama). 128 . mučnina i povraćanje. Glikozidi digitalisa Srčani glikozidi su velika skupina tvari od kojih se neki koriste vrlo uspješno kao lijekovi kod srčanih bolesti (npr. Doza od 10-20 mg može izazvati brzu pojavu tremora. digoksin. Strihnin Radi se o starom moćnom otrovu. U posljednje vrijeme prodire i na europsko tržište. Brzo nakon toga se pojavljuju tetanički grčevi. itd. Umire se zbog prestanka disanja i paralize mišića. Već nekoliko bobica može izazvati smrt. pa je pacijent prepušten samom sebi što se tiče mogućnosti preživljavanja.Jedić Latinsko ime mu je Aconitum napellus. snažan porast krvnog tlaka i smrt. Danas ga se može naći samo slučajno u laboratorijskim zbirkama kemikalija ili prastarim kućnim ljekarnama. Problem s tim tvarima je uglavnom vezan uz strmu krivulju doza/učinak. pomoćnim ljekovitim sredstvima (npr. Akonitin je zapravo neurotoksin i zbog toga ga se treba čuvati. cijanoza. Evo nekoliko slika različitih biljaka s glikozidima digitalisa. koji je mogao već nekoliko minuta nakon visoke doze izazvati smrt. usporenja disanja i razvijanja snažnog osjećaja straha. pa bi se mogao svrstati u bojne otrove za posebne svrhe. digitoksin. jer ima nizak LD50. itd). Širi se osjećaj hladnoće u tijelu jer stvarno dolazi do pada tjelesne temperature. Prvi znakovi otrovanja su osjećaj drhtanja mišića i kože. parestezija usana i jezika. Nema učinkovite tehnika uklanjanja tog otrova iz organizma niti postoje protuotrovi. pa se ne mogu isključiti otrovanja. Nema nikakvih antidota niti ima podataka o tehnikama eliminacije iz organizma. Najstarija izvješća govore o tome da se koristio za namakanje strjelica u njegove tinkture. Preparati na bazi akonitina koriste se u indijskoj tradicionalnoj medicini kao antireumatici i antiinflamatorna sredstva u obliku krema. prestanak disanja. koje su neki zvali bobice sv. Krasni cvjetovi! Opisani su slučajevi djece koja su jela cvjetove ili sjemenje. Ignacija. Otrovati se može najčešće bobicama. a prije ga se moglo naći u različitim lijekovima ili tzv. javljaju se problemi s vidom s tipičnim osjećajem da je sve žuto-zeleno. a glavni otrovni sastojak naravno akonitin. Nalazi se u kod nas neuobičajenoj biljci Strychnos nux vomica s prekrasnim bobicama. Mora se priznati da dobro izgleda na slici pokraj ovog teksta.

Jedino mi je žao što nisam pitao je li mađarska obitelj obavila svoj zadatak hodanja Zagrebom ili su nakon lošeg iskustva brzo otišli kući. kukurijek (Helleborus officinalis) helebrin. Svi su nakon mojih nalaza bili oduševljeni kao i ja osobno. a digitalis glikozide sadrži lišće. pa je svom unuku sa sjetom pričao o lijepom malom austrougarskom gradu. Nazvali su s odjela naravno i mene s molbom da pomognem kako znam i mogu. bobice. Djed je u onim austrougarskim vremenima bio časnik na službi nekoliko godina u Zagrebu. oleander (nerium oleander) olidandrin. Ja sam pak dobio kako lavažat tako i krv dječaka na analizu digitalisa. 129 . Inače se znaju javiti halucinacije i delirična stanja. Obitelj se zaustavila u kampu Mladost pokraj Save. Prvo otrovanje se dogodilo krajem sedamdesetih godina i bilo je zanimljivo zbog okolnosti. Nije se moglo dopustiti da jedan mađarski turist tražeći korjene svog djeda po Zagrebu strada pri tome. milica (Gratiola officinalis) gratitoksin. Oni su odmah obavili ispiranje želuca dječaku nalazeći priličnu količinu tek malo načetih bobica otrovne biljke. itd. jer je otac obitelji želio malo pogledati grad mladosti svoga djeda. Njihov jedinac star nekih 4-5 godina dohvatio se bobica đurđica i uživao u njima kad ga je pronašao otac. gdje su tada imali mali odjel za intoksikacije. ali izgleda da nisu imali vremena za bezbrižno razgledavanje grada. a u krvi vrlo niske ili jedva mjerljive. Zanimljiva pojava kod nekih otrovanih je zeleno vidno polje. sadrži digoksin. Mlada mađarska obitelj je vračajući se s mora odlučila provesti koji dan u Zagrebu. Kod otrovanja prvo se pojavljuju kardiovaskularni učinci. Naravno da su u lavažatu nađene visoke koncentracije digitalisa. Bila je to metoda prilično nespecifična i moglo se detektirati s njom bilo koji glikozid digitalisa. đurđica (Convalaria majalis) konvalarin. koji mogu dovesti do zastoja srca.Digitalis purpurea Convalaria majalis Gratiola officinalis. cvijetovi. Imali smo jedno takvo otrovanje s digoksinom gdje pacijentica nije imala nekih značajnijih nuspojava lijeka osim tog zelenog vidnog polja. Meni su u sjećanju ostali neki slučajevi otrovanja biljkama koje sadrže ove glikozide. Mađar je ipak ponešto znao o opasnostima đurđica i istog časa odvezao je dijete u dječju bolnicu u Klaićevoj. itd. milica Crveni naprstak (Digitalis purpurea). Sve divni i krasni cvjetovi.

Prvo se javlja paraliza nogu. Nakon prve hemoperfuzije pale su koncentracije oleandrina u krvi. Obavljene su čak dvije hemoperfuzije. a poznata je po tome što je njome otrovan Sokrat. Prvi čas smo sumnjali da se možda radi o neželjenoj trudnoći i da je zato djevojka popila čaj od 3 lista oleandra. Glavni i odgovorni alkaloid iz kukute je konin. Djevojka je bila u vrlo teškom stanju i jedino rješenje bilo je obaviti hemoperfuziju. Tada sam naučio kako se žene ne ubijaju samo zbog nesretne ljubavi ili sličnih gluposti. Kasnije smo od nje saznali da je ona koji dan ranije skuhala čaj od tri lista. Usput se javljaju i nespecifični simptomi poput snažnih bolova u trbuhu. Stari otrov iz kukute Kukuta (Conium maculatum) je dugo poznata biljka. a onda se širi kroz tijelo prema glavi. poput npr. jer djevojka nije bila trudna. Nezgodno kod konina je to što mu djelovanje može biti odgođeno tako da se štetni učinci znaju pojaviti 312 h nakon ingestije otrovnog dijela biljke. Tek drugom hemoperfuzijom uspjelo se spustiti koncentracije oleandrina na prihvatljivu razinu i mlada djevojka je preživjela to izrazito teško otrovanje. Onda je drugi dan ponovo odlučila popiti čaj. Umire se zbog prestanka disanja. korijena. On izaziva teške kontrakcije maternice i na taj način se obavljao pobačaj. 130 . Pogriješili smo što se tiče razloga ispijanja čaja od oleandra. ali je za njega poznato da se raspodjeljuje u tkiva. oleandrin je poznat kao sredstvo za izazivanje pobačaja i nije se dogodilo prvi put da ga netko koristi u našim krajevima. povraćanja i proljeva. Ona je pokušala samoubojstvo zbog izrazito nesređenih odnosa u obitelji. ali se onda predomislila i privremeno odustala od samoubojstva. Naime. Tako je ona nekoliko puta podgrijavala čaj i na taj način stalno poboljšavala ekstrakciju oelandrina iz lišća te se njegova koncentracija iz dana u dan povećavala u čaju. Pozvali su me hitno zbog otrovanja šesnaestogodišnje djevojke oleandrom i trebalo je mjeriti koncentracije u njezinoj krvi. pa ga je zagrijala i opet odustala. pa se brzo nakon završenog postupka i privremenog oporavka on počeo preraspodjeljivati uz porast koncentracija u krvi. Znakovi otrovanja su opisani još u vrijeme kad su otrovali Sokrata. a djevojka je bila u komatoznom stanju s teškim kardiotoksičnim učincima oleandrina. Osim u sjemenkama može ga se naći u drugim dijelovima biljke. Posebno su joj opasne sjemenke. Koncentracije oleandrina u krvi bile su vrlo visoke. a moderna medicina poznaje tek simptomatsko liječenje bolesti.Imali smo i barem dva otrovanja oleandrinom iz lišća oleandra od kojih je jedno bilo izrazito zanimljivo. a da su obiteljski razlozi najčešći uzrok pokušaja samoubojstva.

koje uglavnom u svojim plodovima sadrže amigdaline. U narodu se od iglica tise kuhao čaj kao dobar abortiv. Na lijevoj slici je šimšir. Cijanogeni biljni plodovi Odmah treba naglasiti kako se cijanogenih tvari iz različitih biljaka ne treba uopće plašiti iako je činjenica da se njihovi alkaloidi pod nazivom amigdalini metaboliziraju u cijanide. Nema opisa o tome da su smrtonosni. a osobito puno amigdalina ima u gorkim bademima i u košticama kajsija. To su praktički sve koštice naših voćaka. Rođaci su mu buksin iz šimšira (Buxus sempervirens) i taksin iz tise (Taxus baccata). a sreća je da se raspadaju u gornjem dijelu probavnog sustava. a kod djece su opisana otrovanja zbog žvakanja iglica. Kod šimšira su pak najopasnije bobice dok kod trubetljike (cikutoksin) najviše otrova sadrži gomolj. Danas je poznato više od 150 biljaka. Ipak valja reći da se kod svih javljaju simptomi gastroenteritisa uz grčenja. a na desno je tisa. pa i ne dolazi do njihove značajne apsorpcije u krvotok. tahikardije.Cikutoksin i rodbina Sam cikutoksin nalazi se u biljci trubeljika (Cicuta virosa) i to posebno u gomolju. itd. 131 . vrtoglavice.

a tamo bi se vjerojatno onda lako apsorbirao i izazvao teška otrovanja. a organizam je uvijek u stanju te male količine cijanida naprosto biotransformirati u izocijanate. a navodno je dokazan i ricin. Dvojica braće su ostala sama kod kuće u zabačenom selu nekog kolovoza dok su roditelji obavljali poslove na polju. ali stručna javnost do takvih podataka ne može doći. Onda su se pojavili znakovi otrovanja. pogotovo zato što pacijent dolazi kad je već sve gotovo i kad se teška oštećenja ne mogu popraviti. ali nikada se ništa strašno nije dogodilo zbog toga što se on izrazito slabo apsorbira iz probavnog sustava. ali i to je dvojbeno budući se ricin čvrsto veže za limfocite i možda još neke Ricinus communis 132 . Iz mojeg sjećanja ipak izdvajam jedan slučaj iz Makedonije polovicom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Stariji brat je malom dvogodišnjaku marljivo razbijao koštice od kajsija i hranio ga tom delikatesom. jer u normalnim stanjima metabolizam ide relativno sporo. Nakon njegove smrti obavljena je razudba i navodno je nađen mali projektil u njegovu bedru. Tek nakon upada Amerikanaca u Afganistan pojavile su se vijesti o velikim količinama ricina nađenog u planinskim skloništima talibana. Uostalom. U kasnijim godinama pričalo se o primjeni ricina i na drugim mjestima u atentatorske svrhe.Naravno da nitko zbog amigdalina nije prestao jesti gorke bademe ili kolače u koje ih se obilno stavlja. Neko vrijeme sedamdesetih godina smatralo se ricin i njemu slični proteinski otrov abrin idealnim atentatorskim sredstvima. Kod otrovanja ricinom liječnik praktički nema što napraviti. nije isključeno da su djeca imala tipične simptome koji se javljaju kod gutanja ricinusova ulja. Možda se čak nije ni radilo o otrovanju amigdalinom. To je ona priča o bugarskom disidentu i kišobranu puški iz koje je u političkog protivnika socijalistička vlast na jednom londonskom stajalištu autobusa pogodila sičušnim projektilom napunjenim ricinom. ali drugog tumačenja nagle smrti nije bilo. Smatralo se da bi sitni aerosol mogao donijeti ricin u alveole. koja su jela bobice ricinusa. Ricin se nalazi u bobicama biljke ricinus (Ricinus communis). ali je naravno kao protein netopljiv u ricinusovom ulju i ne onečišćava ga. Obzirom na njegovu proteinsku strukturu misli se da bi za liječenje došli u ozbir ili potpuna višestruka izmjena krvi ili pak plazmafereza (uklanjanje ukupne plazme). a čak je tih godina u Londonu zaplijenjena u stanu sumnjivca određena količina te tvari. Raspravljalo se o mogućnostima primjene ricina u obliku kapljičnog aerosola (dakle otopljenog u vodi ili sličnoj tekućini). jer smo o njemu puno raspravljali među toksikolozima. Atentatorski otrovi Znam da moram pisati o ricinu naprosto zato što se to od toksikologa očekuje. a dok su roditelji stigli kući i dok se pojavila i malo obrazovanija sestra dječak je umro. ali nikad te priče nisu potvrđene. Možda i ima rezultata tajnih ispitivanja primjene ricina u obliku aerosola. pogotovo od nekog tko se bavio i vojnom toksikologijom odnosno sprječavanjem diverzija ili sličnih događaja. Ima izvješća o slabim otrovanjima djece. On je osjetio ružni ubod i tog se sjetio kad su ga dva dana kasnije prebacili u bolnicu zbog zakazivanja jetara i bubrega te teških neurotoksičnih učinaka. jer gotovo nikakve analize nisu bile učinjene niti je bilo moguće napraviti ih. Nikad zapravo nisu otkriveni točni i pravi razlozi tog tragičnog događaja.

Henopodium izaziva tipične simptome poput glavobolje. Upravo takvo vidno polje daje absint kod blagih otrovanja. Nakon gutanja javljaju se nemir. nesanica. vrtoglavice i mučnine. kad se govori o promjeni vidnog polja iako se ne može razvrstati strogo uz antihelminike. Proširio se Europom. nastale su veličanstvene slike tog majstora. Osobito je u absintu volio uživati van Gogh u vrijeme svoje zeleno-žute faze. a osobito u umjetničkim krugovima. ali se otrovanja javljaju.druge stanice u krvi. Ponavljam da je pouzdanih podataka o primjeni ricina ili abrina jako malo te da je prosječnom toksikologu nemoguće procijeniti kakva nam opasnost od njega prijeti u nemirnim vremenima svjetskog terorizma. a prema literaturi 133 . čije je jedino zajedničko svojstvo da ne predstavljaju značajniju opasnost za ljudsko zdravlje. tremor i halucinacije. Obzirom da se koriste i kao lijekovi i kao dodatak kozmetičkim preparatima do njih nije teško doći. U početku otrovani vidi sve ljubičasto da bi se onda promijenilo u žuto. a s druge strane izgleda da je absint puno koštao umjetnika. santonin u biljci Flores cinae itd. Kod visokih doza može doći do grčenja i čak smrti zbog prestanka disanja. Antihelminici Radi se o velikoj skupini biljaka sa slabim otrovima sličnog djelovanja ili s nespecifičnim simptomima. Sječa uha se dogodila u toj fazi neumjerenog pijenja absinta. S jedne strane. Eterična ulja i drugi otrovi Tu se ubrajaju ekstrakti različitih biljaka. Samo u rijetkim slučajevima kod visokih doza pojavljuju se grčevi. Ona je bila jako popularna negdje na prijelazu iz 19. a kod odraslih do deset puta veća doza. Ne znam je li euforične učinke davao alkohol ili različiti alkaloidi iz biljke. Radi se o biljci pod nazivom artemisia absinthium (pelin. stoljeće budući se stavljala u liker pod nazivom absint. ali ima dodatnih zanimljivih učinaka što se tiče vidnog polja. Jedan od poznatih destilata biljke Cinnamonum camphora je kamfor rado korišten kao miris. ali zbog drugih učinaka su ga ranih godina dvadesetog stoljeća zabranili za stavljanje u promet. itd). pelinkovci. u 20. Tako se henopodium nalazi u lobodi (Olleum chenopodii). ali nema podataka o smrtnim završecima. Može biti opasan za djecu i doza od 1 g može čak izazvati smrt. koje se danas prodaju po basnoslovnim svotama novca. Biljka se inače vidi s lijeve strane uz ovaj tekst. Santonin je sličan. Treba spomenuti još jednu zanimljivu biljku.

Inače je otrovnost pinena vrlo niska i za odraslog čovjeka je proračunata smrtonosna doza od oko 100 g. Međutim. Inače se uglavnom ne bere po poljima nego se uzgaja kao industrijska biljka i sije na velikim površinama. dakle kao ulje. i ta mala apsorbirana količina može izazvati oštećenja bubrega. koje mogu sadržavati opasne kemikalije u niskim dozama. a od uživanja same biljke neće biti baš nikakve štete. Učinci su mu inače slični kao kod pinena. Tako smo zapravo zaboravili ovaj slučaj i nikad nisam dobio povratnu informaciju kako se „otrovani“ oporavio. Sjećam se tek jednog otrovanja uljem kamfora. Savjetovali smo mu da povrati ono što je popio te da se javi svom liječniku radi konzultacija. U prirodi je puno biljaka. Na drugoj slici gore prikazana je borovnica (Juniperus). od lišća mente se prave čajevi. Došla mi je panična dojava iz Velike Gorice o djeci 134 . naravno bez ikakve etikete na boci. koja sadrži alkaloid sabinol. pa je zato pio. od cigareta i alkoholnih pića do žvakaćih guma. a u peršinu se nalazi alkaloid miristizin poznat po svom fototoksičnom djelovanju. ali nije bilo nikakvih probavnih poteškoća. Kasnije je nazvao i liječnik sumnjajući u to da nas je sve pacijent prevario zbog tko zna kojih razloga. a u starim vremenima se koristio kao slabi abortiv. Njegov ekstrak se također u prošlosti koristio kao abortiv. a neko vrijeme ga nisam mogao podnositi. Učinci se žestoko javljaju u probavnom sustavu uz grčeve i povraćanje. Tvrdio je kako je mislio da se radi o nekom alkoholnom piću. To se dogodilo kad se poslije velike mature moje gimnazijsko društvo uključujući mene napilo likera kućne proizvodnje na bazi ekstrakta mentola. Opasan može biti jedino kad se uzima u koncentriranom obliku. Terpentinsko ulje pod nazivom pinen ekstrahira se iz četinjača i ima vrlo usku uporabnu vrijednost. Osobno imam vrlo zanimljivo iskustvo s peršinom iz kolovoza 1991. a apsorpcija u organizam je izrazito mala. koji se izolira iz biljke menta i koristi onda za poboljšanje mirisa različitih proizvoda. Ono što sam doživio poslije tog bolnog iskustva pobudilo je kod mene strašnu odbojnost prema mentolu i meni je godinama postajalo mučno kad bi tek iz daleka osjetio njegov miris. godine kad sam zapovijedao Toksikološkom službom. Usta su mu mirisala na kamfor. Osobno ne volim miris mentola. kad je neki čovjek povukao dobar gutljaj iz boce s uljem. a uz to se javlja otežano disanje. Tako npr. Uostalom. Tipične četinjače prikazane su na lijevoj slici. šafran (Crocus sativus) sadrži alkaloid safran.može nastupiti smrt. Po mirisu je poznat i mentol.

a snažne sunčeve zrake su pojačale učinak miristina tzv. Oni jesu povremeno radoznalo obilazili ograđeni vojni objekt ali nisu ništa dirali niti su imali kontakte s vojnom posadom. a strašno ih je sve svrbjelo na mjestu pojave plikova. a mogu se zadržati nekoliko dana. potencijskom interakcijom i javile su se bule na koži. jezik i grlo. Onda su se pojavili ti plikovi. Naravno da se ovakva interakcija može dogoditi samo kod profesionalnog rada s peršinom i da inače peršin služi kao izrazito važan začin pri kuhanju u svakom domaćinstvu. Opisuju ih kao goruću bol. Nisam to našao za ovu biljku nego za filodendron. Naime. a onda su ih djeca prenosila na vrat i lice brišući znoj. Pojačava se snažno salivacija i javljaju se poteškoće s gutanjem. a bilo je vruće i sunčano. a kod nas se dobro održava u stanovima sa stalnim i dobrim grijanjem. Cijeli dan su za džeparac trgali peršin. a ona me dočekala s nekoliko kopija svojih radova o učincima miristina na kožu uz prisustvo UV zračenja. budući je peršin bio jako zarastao u korov. Otrovanja s ovom biljkom zabilježena su još u 17. Osobito su osjetljiva djeca. Javlja se snažna bol i pacijenti čvrsto stišću kapke tako da ih se mora otvarati na silu radi dijagnostike i liječenja. Naravno da ljudi danas drže u kući i začinsko bilje poput npr. ali u Njemačkoj se godišnje za pomoć obraća oko 200 ljudi zbog problema s diffenbachiom. koja podrijetlo vuče iz Brazila. ali ovdje će biti riječi samo o ukrasnom. pogotovo zato što se nisu razvijali nikakvi pravi znakovi otrovanja plikavcima. majčine dušice. npr. kako će biti pokazano u tekstu koji slijedi. a uz dojavu su donijeli video disketu sa snimkama djece. pa je nekoliko dana nakon toga prestalo uzbuđenje zbog stradale djece. Tako se sok peršina razmazao po velikoj površini kože. oni su na nekom polju smještenom tik uz ogradu vojnog radara trgali peršin. Obratio sam se predstojnici dermatologije na Šalati tražeći razgovor. Moji suradnici i ja sumnjali smo da bi moralo biti nešto drugo uzrok bulama. Predstojnica je zatražila da joj dovedu djecu na pregled kako bi im mogla propisati učinkovitu terapiju. Također je sluznica oka jako osjetljiva na sok ove biljke. Problem je sok ove biljke. Ne bi vjerovali. Ne trebate se bojati kad vam serviraju ribu s gradela posutu sitno isjeckanim peršinom i češnjakom. 135 . Obvezno se preporučuje prati ruke nakon bilo kakvih intervencija na biljci. ali opisani su slučajevi žvakanja listova ove biljke uz prilično snažne učinke na usnu šupljinu. Ukrasne biljke Zapravo treba naglasiti kako kućne biljke nisu jako opasne. a dobivao sam od nekih kolega sugestije da bi se moglo raditi o trihotecenima. Nema hrvatskih podataka.otrovanoj plikavcima. Tada su već svi vojni objekti bili barem pod nadzorom ako ne i opkoljeni i djeci baš nije bilo svejedno gledati nagazne mine postavljene oko cijelog vojnog objekta. Hrvatski dermatolozi su već davno imali takvih iskustava. otkidanje listova ili podrezivanje biljke kad previše naraste. ali se ne preporučuje niti jednu od njih jesti uključujući njihove cvijetove ili sjemenke. Tijekom trganja peršina prskaju male kapljice soka po koži ruku. Novinari su se dohvatili teme optužujući JNA da je primijenila plikavce na djeci. vratu i rukama imali veće ili manje plikove (mjehure) i bojali su se plikavaca. koji su po licu. koji djeluje nadražujuće na sve sluznice čovjeka i životinje. stoljeću. Rođaci po djelovanju naprijed opisanoj biljci su filodendron i rododedron. Diffenbachia je kod nas uobičajena ukrasna biljka. Zaista su to bila krasna dječica u dobi od 14 godina. da se poslije pranja listova mora oprati ruke. Uvijek se mogu javiti nekakvi neugodni učinci. jer se sok na njima može zadržati i onda ga se lako prenese na oči ili usnice. Poslao sam ekipu na teren i oni su se vratili sa sumnjom da bi moglo biti nešto u vezi s biljkama na tom polju.

koje je umrlo s teškim grčevima i s dijagnozom encefalitisa bez jasnih uzroka. Prikazana je na slici lijevo dolje. čak smrtonosna.Opasne tvari su slične kao kod diffenbachie. Uz više doze mogu se pojaviti mišićne konvulzije i čak paraliza u djece već nakon malih količina prožvakane i progutane stapke. koji se pretežno nalazi u cvijetovima biljke i mora se priznati da su otrovanja izrazito rijetka. 136 . Onda su na patologiji pronašli u probavnom sustavu komadić lista filodendrona i zaključak je bio kako je puzajuće dijete odgrizlo komad lista ili više njih te ih progutalo. Prvenstveno se javljaju gastrointestinalni poremećaji uz bolove i snažne proljeve. ali s filodendronom na slici gore lijevo postoje teža iskustva. koja se javila liječniku zbog teških dermatitisa na rukama. Otkriveno je da je jednom tjedno prala listove filodendrona i postala alergična na sokove. Opisan je slučaj četvromjesečnog djeteta. Što se tiče rododendrona njegovi su učinci na zdravlje ljudi slabiji nego kod prva dva opisana. Kao što je već naprijed rečeno opisan je slučaj mlade djevojke. ali također ima sličnu vrstu djelovanja. Ciklama (Cyclamen persicum) sadrža otrov ciklamin. pa je dermatitis bio posljedica tog događaja.

) Čak je opisano da su njegove sušene plodove ljudi u nekim siromašnijim krajevima koristili kao nadomjestak kave. koje sadrže alkaloide tulipalin A i tulipozid A. 137 . Zanimljivo je da postoji i sindrom „tulipanski prsti“.Druga česta europska ukrasna biljka su tulipani inače podrijetlom iz Irana i Turske. a nisam saznao niti za jedan slučaj da bi netko pojeo lukovicu. (Vidi sliku dolje lijevo. Problem predstavljaju njegove lukovice. Osobito je neugodno nakon gutanja prožvakanih dijelova biljke uz napomenu da im je okus odvratan i da nitko normalan neće to jesti. a opisana je pojava hemolizirane krvi u mokraći otrovanih osoba. a u nekim slučajevima se radi o pojavi mjehura na mjestu kontakta. Gutanje crvenih bobica može izazvati blage gastroinetstinalne poremećaje i terapija je tek simptomatska. posebno na sluznice. Dodir sluznica sa sokom izaziva dermatitis. dodir s asparagusom može izazvati alergijske reakcije i kasnije razvijanje dermatitisa. O većini naših ukrasnih biljaka zapravo malo znademo i mene su iznenadili podaci o biljkama roda Euphoriaceae među koje se uvrštava i kod nas u zadnje vrijeme tako popularna božićna zvijezda prikazana na slici dolje desno. Međutim. a prikazani su na slici gore desno. Ove biljke sadrže različite toksične diterpene uglavnom sa snažnim nadražujućim djelovanjem. Asparagus (Asparagus officinalis) sa svojim toksinom sarsasapogeninom ne predstavlja neku značajniju opasnost za ljude. Javljaju se naravno mučnina i povraćanje uz snažne kolike. Najvažnije djelovanje su im dermatitisi kao profesionalno oboljenje vrtlara. a karakterizirani su dermatitisom na jagodicama prstiju i dlanovima.

šljivu od jabuke. Gljive Gljive su zaista svud prisutne. O gljivama sam naravno kao seosko dijete ponešto znao i brao sam ih u pratnji starijih osoba. Dolaskom u bolnicu roditelji su zahtijevali hitno ispiranje želudaca svoje otrovane dječice. Onda je bolje da ne diraju ništa u prirodi makar to završilo benigno. Jednom sam koju godinu ranije u kolovozu mjesecu sa sestričnom naišao u slavonskoj šumi na polja brestovača i nabrao ih u golemim količinama. Osobno sam samo dva puta odlučio da više nikad neću brati gljive radi vlastitog korištenja. a iskusan liječnik je stigao kad su već polovica od njih prošli torturu. Izrazito mali broj ljudi poznaje ove potencijalne gastronomske delicije. pa ih je pošla tražiti. pa sam vidio da ne razlikuju npr. jer djeca su jela obične kukinje (Alchemila vulgaris). Za ilustraciju na kraju ovog poglavlja dajem opis slučaja iz početka osamdesetih godina prošlog stoljeća. ali su sezonski plodovi šuma i polja. Svi su zaboravili na roštilj i samo su se žurili odvesti djecu što prije u dječju bolnicu. 138 . koja nije svojstvena djeci u dobi između 3 i 7 godina. ali kad potpuno sazriju onda su jako dobre i znam da su neki znali od njih raditi pekmez. Onda se neka od majki zabrinula zbog prevelike tišine. a većina građana poput mene ne zna skoro ništa o njima.Sve naprijed rečeno nalaže nam oprez s biljkama u tom smislu da ih ne žvaćemo ili postupamo bezbrižno s njihovim sokovima. Zbog toga treba gradskim ljudima glasno reći da ne beru nikakve plodove u prirodi osim ako netko iskusan sa sela ne garantira da je takav plod jestiv. Nekoliko mladih obitelji s dječicom uputilo se do jedne zagrebačke šoderice na roštiljanje i bilo im je jedino paziti da djeca u vodi ne prave gluposti. Vriskom je dozvala ostale roditelje tražeći da se nešto učini s možda otrovanom djecom. a djeca su ih bezbrižno jela. jedan od očeva sjetio se otrgnuti granu te biljke i ponio ju je sa sobom. Činjenica je da današnja gradska populacija skoro ništa ne zna o biljkama iz prirode. Te ljetne nedjelje pozvan sam zbog otrovanja većeg broja djece bobicama neke biljke. Na sreću. Ništa se u ovom slučaju strašnoga nije dogodilo osim što su djeca patila za vrijeme ispiranja želuca. Ugledala je djecu pokraj nekog grma s kojeg su visjele bobice tamne boje. Zelene kukinje baš nisu jako jestive zbog trpkog okusa. On je odmah zatražio prekid te ludosti. Prvi put se to dogodilo na kraju pedesetih godina prošlog stoljeća kad sam imao nekih 14 godina i mislio da sam silno pametan i obrazovan.

koju je zaključio stari gljivar otac da on neće taknuti te gljive. ali imao sam iskustvo otrovanja obitelji. Onda je s polja došao moj otac i odmah rekao materi da baci sve te gljive. ali bili smo teško dehidrirani i osramoćeni zbog svojeg nepoznavanja gljiva. a onda se pojavi nekakva luda godina kad su bolnice opsjednute otrovanim bolesnicima. dr. Nekih godina uopće nema otrovanja. koje stari kožari koriste za bojanje kože. Moja mama je bila oduševljena količinama lisičarki i već je izradila plan potrošnje. a kod gljiva s gastroinestinalnim sindromom neka se brinu oni koji nepažljivo hodaju šumama sa slikama gljiva u ruci da bi izabrali prave. Krenuli smo tako Seka i ja u šumicu po gljivice i zaista je ona tražila gljive. inače rođakinje po zlu koje mogu napraviti. Tog srpanjskog dana me pozvala lijepa Seka da idemo u šumu brati gljive iako baš nije bilo vrijeme kad se gljive javljaju u zamjetnim količinama. Tada sam se uvjerio da otrovne gljive znaju izgledati za mene potpuno jednako kao one jestive i od tad kupujem samo uzgajane gljive. svinjar i ja. Nastupila je mala prepirka. Samo je nekoliko izrazito opasnih gljiva poput zelene pupavke (amanita phaloides). Dvije pune košare lisičarki su bile napunjene i nas dvoje smo zadovoljno krenuli natrag u selo. Moja obitelj je bila relativno bogata držeći čopor od preko sto svinja pa smo onda unajmljivali svinjara. a ključno je bilo to da je nakon sušnog razdoblja koji dan ranije pala tanka kišica. Romano Božac. Jedne godine smo ih imali premalo. Uz gljive smo pristali majka. a druge bi sve ostalo neiskorišteno i propalo. jer slike ne znače puno za potpunog neznalicu. a da mi radimo s njima što god nas je volja. 139 . Moj laboratorij je još krajem osamdesetih prošlog stoljeća uveo metodu detekcije amanitina kao najgoreg predstavnika otrova zelene pupavke i skoro svake godine smo pogriješili pri nabavi setove reagencija. jer su one otrovne. Zbog toga će u daljnjem tekstu biti govora samo o njima.To mi je davalo priličnu sigurnost budući sam ranije brao vrganje i lisičarke. Jest da su bile malo veće od uobičajenih lisičarki. Kasnije su mi seoski znalci objasnili da smo zapravo ubrali «ćurčijske» gljive. Taj svinjar Ivo je volio dobro pojesti i radovao se večeri s gljivama. Kod nas ljudi beru svakakve vrste gljiva i u većini slučajeva greške dovode do gastrointestinalnih poremećaja poput proljeva i povraćanja. Smirilo se to iza ponoći. amanita virosa te poznate ludare ili muhare (amanita muscaria). Još sam neko vrijeme znao kupiti vrganje od poznatih. I moj stariji brat je stao na očevu stranu i odlučio da će jesti radije bilo što nego sporne gljive. Zelena pupavka Najgore su svakako amanita phaloides i amanita virosa. ali tada sam se zaposlio na Rebru i nakon viđenih teških otrovanja odustao sam zauvijek brati bilo kakve gljive u slobodnoj prirodi. Lutali smo prekrasnom šumom ne nalazeći nikakvih gljiva ili drugih šumskih plodova. ali sam i s time prestao kad me u okviru pokušaja suradnje krajem osamdesetih prošlog stoljeća pozvao na gljivarsku izložbu naš poznati znanstvenik i prvi hrvatski stručnjak za gljive prof. koja je berući tako prepoznatljive sunčanice napunila košaru s nekoliko zelenih pupavki. jer baš nije bila zainteresirana za moje nespretne pokušaje dodira. Ljudi ih često zamjenjuju za pečurke. a onda smo ispod jednog drveta ugledali veliku koloniju lisičarki. Neću ovdje davati ni slike jestivih gljiva. Jedva sat nakon večere jurnuli smo svi u jedini WC zbog snažnih proljeva i povraćanja. Samo sam jednom negdje polovicom sedamedesetih brao sunačnice na Sljemenu i sve je prošlo jako dobro. Navodno su to bile sasvim male gljive i navodno se zaista mlade pupavke mogu zamijeniti za mlade sunčanice. Bili smo sigurni da su to lisičarke. ali smo zaključili da su naprosto malo bolje narasle nego inače. kako po bojama tako i po onom posebnom mirisu tih gljiva. Zanimljivo je da nisu sve godine jednake. Obično nam otrovanja zelenom pupavkom stižu u ranu jesen kad brojni «gladni» građani poslije kiša krenu tražiti dodatne proteine u vidu šumskih gljiva.

Nemojte ni slučajno nasjedati takvim «stručnjacima». Biološki model u takvom slučaju nije dolazio u obzir. Nekakva razlika očito postoji među njima.pa su nam znali prigovarati da rasipamo novce budući je set reagencija imao trajnost od samo nekoliko mjeseci. Kuhanje na temperaturi iznad 100 oC kroz dugo vrijeme neće mu skoro ništa naškoditi. uvjerio nas je da krivo razmišljamo. Bio je to nesiguran put prepoznavanja gljiva. To je ciklički oktapeptid sastavljen od uglavnom neuobičajenih aminokiselina. Doživjeli smo potpuni neuspjeh na primjeru amanitina. Lijevo je amanita phaloides a desno amanita virosa. U to vrijeme smo pokušali razviti testove s kulturama stanica i bakterija. Neki njihovi stručnjaci su čak počeli proizvodnju kovčežića s reagensima i pričali su o samoukim gljivarima koji u šumi izvode kemijske pokuse pokušavajući prepoznati koja gljiva je opasna a koja pak jestiva. pa bio kušač hrane čovjek ili neka pokusna životinja. Zašto su zelena pupavka i njezina rodbina tako opasne? Zato što imaju podmukle otrove. ali dovoljno je i to što se apsorbira da uživatelju gljive učini velike štete. jer je kemijsko prepoznavanje na terenu doživjelo svoj potpuni neuspjeh. Jedno vrijeme smo bili zainteresirani za nekakve kemijske bojene reakcije s različitim dijelovima gljiva. Međutim. pa sam predvidio i mogućnost atentata stavljanjem ekstrakta zelene pupavke u hranu dužnosnika. ali najopasniji je amanitin. Stručnjaci mogu prepoznati ovakve otrovne gljive i prema analizi želučanog sadržaja nakon povraćanja otrovanog. Mudri ljudi kažu da djeci do dobi od nekih 16 godina 140 . Amanitin se koliko toliko brzo može dokazati tek kromatografskim metodama za što danas postoji mogućnost i u Zagrebu. Općenito kod gljiva treba snažno naglasiti. Evo kako izgledaju te užasne gljive. Gledao sam otrovanu djecu na Rebru i ne mogu to zaboraviti. a također se ne može zaboraviti visoka smrtnost. Ne apsorbira se on značajno iz probavnog sustav osim kod male djece. viroidina i amanitina. uz galamu ako treba. Ja sam onih ratnih godina morao brinuti i o zaštiti VIP-ova (Very Important Person). Iz njih su izolirani različiti ciklički peptidi poput faloidina. da su na njihove otrove posebno osjetljiva mala djeca. razgovor sa stručnjacima iz Češke. Ponavljam da samo iskusni gljivari opažaju one male razlike između jestivih i otrovnih gljiva. Meni su u sjećanju ostala krvarenja iz svih mogućih otvora na tijelu. ali ja se ne bih mogao zakleti da onu s desne strane ne bih zamijenio za šampinjone. koji također imaju puno otrovanja zelenom pupavkom. a značajka mu je velika termostabilnost. a to je bilo predugo vrijeme čekanja za one koji žele uživati u obroku od gljiva. Inače je test trajao 15 do 60 min i smatrali smo da je to dovoljno vrijeme da visoki dužnosnik pričeka s konzumiranjem hrane prije nego što ona bude ispitana. jer je njegovo djelovanje specifično i mogli bi do rezultata doći biološkim pokusom tek nakon dan ili dva. Nekako mi se učinilo da bi se na kulturama stanica jetara moglo otkriti amanitin u hrani. ali moja skupina nikad nije ni pokušala to naučiti.

ali to nije dolazilo u obzir zbog snažne bure. Međutim. Smrtnost u odraslih je viša od 10%. hipoglikemija. Stvar se razvija na slijedeći način: 1. delirij. a sve ostale morali su prenositi nosilima. Do podneva slijedećeg dana svi su se oporavili i time je slučaj završen. 3.. Čini se kao da je sve u redu i da je pacijent prebrodio opasnosti. jer one mogu biti sasvim drugačije nego u vašem poznatom okolišu. Naravno da uzrok otrovanja nije bila zelena pupavka. Hepatorenalna faza: 3-4 dana do tjedan nakon ingestije: konfuzija. barem u prvim satima nakon otrovanja. a kasnije se ispostavilo kako se prijatelj i ja nismo razumjeli glede vremena proteklog od uživanja u gljivama do povraćanja. posebno ako su ih roditelji ubrali u slobodnoj prirodi. Zakažu u većoj ili manjoj mjeri oba organa. Ne može se čovjek baš ni za što uhvatiti dok ne bude kasno i zato su liječnici oprezni pri dijagnostici otrovanja ovim gljivama. Konačno sam zatražio da se pozove upomoć policijski brod iz velikog mjesta. Gastrointestinalna faza: 6-24 h nakon ingestije. proljev-krvav. Jedno i drugo je izrazito složeno. mogu biti slabi ili izostati (bol. Na rečenom području može se govoriti o otvorenom moru i tamo se po buri ne plovi s malim plovilom. kojima je taj otok izvrsno mjesto za odmor prije upućivanja na hrvatski jug. Ovo mi je mirisalo na amanitu faloides. Prvi na udaru su jetra i bubreg. dehidracija. Shvatio sam da su ručali negdje između 12 i 14 h. Sjećam se jednog mog slučaja otrovanja gljivama na dalekom otoku. Ne treba brati gljive na stranom području. hipoglikemija. tahikardija. Liječnici su ipak imali iskustva s otrovanjem gljivama s njihova područja tvrdeći da tamo zelene pupavke nema. Policija je shvatila opasnost i pod izrazito teškim uvjetima uputila se na otok. jer je razgovor prekidao barem tri do četiri puta odlazeći povraćati. Teško sam ga mogao razumjeti. sepsa. poremećaj zgrušavanja-krvarenja 4. a kod male djece iznad 40%. Prihvatili su ih u stacionar na susjednom velikom otoku i dali otrovanima obilnu infuziju.uopće ne bi trebalo dati gljive. Najbolje je kod svake i najmanje sumnje tražiti analizu amanitina. Nabrala je gljive i odmah pri dolasku na otok tražila da se napravi bogati ručak od njezinih gljiva. Predložio sam da ih netko od mještana prebaci na kopno. Smrt ili započinje oporavak: Tjedan ili duže nakon otrovanja.. Simptomi otrovanja su teško prepoznatljivi. Otrovanja zelenom pupavkom ne završavaju dobro.hepatorenalni sindrom s metaboličkom acidozom. Stari prijatelj je tamo uzeo u najam dućan i gostionu negdje krajem devedesetih godina prošlog stoljeća računajući da bi mogao dobro zaraditi na turistima jediličarima iz Italije. To je bio velik i čvrst brod s iskusnom posadom. Glavni problem bilo je malo pristanište unatoč pješčanom dnu. Jedino je moj prijatelj bio u stanju teturati do broda. Meni je to bio dodatni razlog uznemirenosti i tražio sam da ih se preveze u veliki grad. policija je u suradnji s liječnicima zaključila da to nije pametno po onako lošem moru. Ništa ne sumnjajući svi zaposlenici tvrtke slasno su uživali u neočekivanom ručku. pa često za otrovanje zelenom pupavkom kažemo da je karakterizirano hepatorenalnim sindromom. Negdje oko 19 h nazvao me prijatelj s otoka tražeći pomoć. Naravno da se uz otrovanja uvijek javljaju nesporazumi i pacijenti daju krive podatke. Amanitin se veže na enzime i makromolekule. gubitak elektrolita) 2. pa mi se kasna pojava simptoma otrovanja činila čudnom. povraćanje. vidljiva oštećenja. Brod je negdje oko 22 h konačno uspio pristati u maloj luci i onda su počeli problemi sa stradalnicima. Latencija: Rastu transaminaze. Bez namjere ulaženja u kliničku struku moram naglasiti kako je važno što prije prepoznati uzrok otrovanja i započeti s liječenjem. jer je broj štetnih učinaka jako velik. Polovicom rujna došla mu je u posjete sestra iz Zagreba poznata kao stari iskusni gljivar. Čekajući brod šetala je okolicom i našla u obližnjem šumarku veliku koloniju vrganja. Od purgativnih gljiva povraća se negdje sat ili dva nakon uživanja u njihovom lijepom okusu. a možda se radilo o životu i smrti otrovanih osoba s otoka. pogotovo kad sam čuo da se radi „mediteranskim vrganjima“. koma. Mehanizmi oštećenja nisu jednaki za jetra i 141 .

Međutim. 142 . a od onda se to smatra jedinim prikladnim rješenjem kod otrovanja s teškim posljedicama. Što se tiče tehnika izvantjelesnog uklanjanja amanitina rezultati također nisu sigurni pri traženju prave tehnike. Međutim. Danas se rutinski primjenjuje plazmafereza. Hemoperfuzija je davala neke nade u slučaju primjene unutar 24 h nakon otrovanja. Nema dakle sasvim sigurne i pouzdane tehnike za liječenje otrovanja amanitinom. Dakako. pa osobito djeca umiru od teških unutrašnjih krvarenja. ona je napuštena kao lijek spasa još u prošlom stoljeću. stradaju i probavni organi zbog snažne toksičnosti amanitina. ali njezini rezultati nikad nisu sasvim pozitivno ocijenjeni. povezana teška oštećenja središnjeg živčanog sustava. Česi su kroz desetljeća ispitivali tioktičnu kiselinu s nadom da bi ona mogla na sebe vezati amanitin ili ga spriječiti da se veže na važne tjelesne molekule poput RNA polimeraze iz jetara. Sve je ostalo manje ili više upitno. uklanjanje ukupne plazme gdje se nalazi najveći dio amanitina vezan za albumine. pa onda nema ni teških štetnih učinaka na plod i čak sam čitao jedan rad o trudnici otrovanoj amanitinom. pa su krvarenja iz dvanaesnika i crijeva uobičajena pojava. Istina je da se to može dijelom povezati s utjecajem amanitina na zgrušavanje krvi. Laboratorijski pokusi su budili nadu. Nije to kraj djelovanja amanitina. njezina uspješnost je koliko toliko prihvatljiva samo unutar 24 h nakon otrovanja. Na kraju ostaje zaključiti da je najbolje i najsigurnije rješenje sprječavanje otrovanja. Ostaje na dragom Bogu i snazi organizma da obrane što mogu obraniti. ali u konačnici je važan krajnji rezultat. Već nekoliko desetljeća traže se dobri protuotrovi. Onda se pojavio silimarin ili silibin izoliran iz Sylibum marianum s nadom da bi on mogao spriječiti ulazak amanitina u hepatocite.bubreg. Zapravo je otrov izrazito opasan i prognoza kod otrovanja nikad nije optimistička. ali u praksi se pokazao neučinkovitim. koja je kasnije rodila zdravo i neoštećeno dijete. ali je to brzo odbačeno zbog nefrotoksičnog djelovanja te tvari (bubreg strada među prvima). itd. jer su s takvim otrovanjima npr. tj. Možda bi u prvim satima nakon otrovanja čak pomogla forsirana diureza. Prije nekih petnaest godina prvi put je primijenjena transplatacija jetara. Zato valja pozorno pročitati upute koje dajemo na kraju ovog odlomka. Hemodijaliza baš nije prikladna tehnika zato što se amanitin snažno veže na makromolekule. Jedino donekle je dobro što amanitin navodno ne prolazi posteljicu. ali ni jedan se nije pokazao dobrim. Što se pak može poduzeti kod otrovanja zelenom pupavkom? Jako malo ako se na vrijeme ne prepozna i ne počne s liječenjem.

ali već svojim bojama upozorava na opasnosti. Ne zaboravljam na njezine «veličanstvene» psihodeličke učinke i da je rado koriste kao halucinogen. grčevi. Muscimol i ibotenska kiselina su termostabilni i kuhanje ništa ne pomaže u njihovoj inaktivaciji. Ne skupljajte gljive u prirodi ako niste njihov vrsni poznavatelj. 2. simptomi ne završavaju samo na halucinacijama. ali dovoljno iskustava nema kao što nema niti dovoljno podataka o njihovoj toksikokinetici. Izgleda da se ovom gljivom ljudi ipak rijetko truju osim tamo u sjevernim krajevima velike Rusije. Međutim. Ja se u vrijeme mojeg rada na dijagnosticiranju otrovanja nisam nikad susreo s ludarom nego ponešto znam tek iz priča starijih ljudi. Nemojte žaliti truda i vremena da ih pitate za savjet. Iskoristite priliku da odnesete ubrane gljive stručnjacima na pregled. a nemojte to činiti niti ako ste poznavatelj gljiva u područjima koja ne poznajete. konfuzija. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. Nije sigurno niti kako pomažu tehnike ekstrakorporalne eliminacije otrova. o čemu svjedoči naslikana vizija jednog od stradalih. koma. jer sezonski gljivari početnici unatoč svojem neznanju vjerojatno ipak znaju prepoznati ovu gljivu lijepa izgleda. Umjesto zaključka dajem savjete: 1. Ludara i njezine rođake su vrlo karakteristična izgleda i meni je zapravo nejasno kako je ljudi ne prepoznaju u prirodi. 143 . Svake godine u vrijeme sezone gljiva oni organiziraju skupine stručnjaka za pomoć neznalicama. Nema nikakvog antidota niti na muscimol niti na ibotensku kiselinu i uglavnom se liječnici odlučuju na simptomatsku terapiju. Trideset minuta nakon ingestije javlja se euforija i psihostimulativno djelovanje. posebno u nekim krajevima svijeta. nekoliko dana ostaje glavobolja ako čovjek preživi otrovanje. Ako već želite gljivariti učlanite se u neku od udruga gljivara i učite uz iskusnije. midrijaza. a kasnije nastupaju pospanost. Možda bi obzirom na strukturu otrova mogle doći u obzir hemodijaliza ili hemoperfuzija. Treba jako naglasiti da ni halucinogeni učinci nisu uvijek jako lijepi. a ovdje ćemo pisati tek o njezinim toksičnim učincima. Muscimol nije halucinogena tvar i ima svoje učinke znatno drugačije nego ibotenska kiselina. Ne kažem da nije lijepa.Ludara O ludari ili amaniti muscaria govori se nešto više u poglavlju o sredstvima ovisnosti.

košarice od šiblja). a sigurno je ta bitka važnija nego inaktivacija ili uklanjanje otrova. Osobito su bili aktivni epidemiolozi čiju ja struku zapravo nisam dobro poznavao i smatrao sam kako oni tu postoje zbog nekakvih cijepljenja i suradnje kod zatvaranja loših 144 . Gljive držite uvijek prije uporabe samo u prirodnoj ambalaži (npr. Oni su jako davno shvatili kako je sprječavati zarazne bolesti jednako ili još važnije nego ih dijagnosticirati i liječiti. Bakterije Toksikolog zapravo nerado piše o bakterijama i produktima njihova metabolizma. Mora se priznati da na tom području liječenje otrovanih osoba ne teče uobičajenim smjerom u toksikologiji. Potpuno sam se pouzdavao u epidemiologe i infektologe. Udruge takve ateste dijele svojim iskusnim članovima. a za vas to ipak znači nekakvu povećanu sigurnost. Naravno da do devetnaestog stoljeća nije znao ništa o tim otrovima. Znali su stručnjaci rečenih profila da je svaka bakterijska infekcija u biti otrovanje. pa su vjerojatno tradicionalno prije tridesetak godina sva otrovanja slali na infektološke odjele u bolnicama naših i europskih gradova. Čim osjetite najmanju poteškoću nakon uživanja u obroku s gljivama odmah se javite u najbližu bolničku ustanovu.3. Za vrijeme rata kao pomoćnik zapovjednika GSS morao sam naravno biti nazočan svim važnim sastancima tog tijela i saslušati izvješća predstavnika različitih službi. koja proizvodi otrove. Imaju oni brojnih problema zbog toga što se bakterije mijenjaju i prilagođavaju. a jedva je nešto važnijeg znao o onima koji proizvode takve otrove. Dapače. Bez obzira da li govorimo o bakterijama ili plijesnima kao proizvođačima otrova činjenica je da su izazvali najteže i najbrojnije epidemije uz stradavanje golemog broja ljudi i životinja. koji su stariji od viših organizama i sigurno je čovjek s njima bio u kontaktu od svojih počela. Zbog toga ću ovdje pisati tek o vrstama otrova i njihovim učincima uz skromne priloge iz vlastitog iskustva toksikologa. a sa sobom ponesite sirove i kuhanjem obrađene gljive. Epidemiolozi i infektolozi idu istovremeno u bitku protiv bakterije. a proizvodi ga obična bakterija. jer se tako mogu pokvariti i prirediti vam brojne neugodnosti nakon konzumiranja. prepoznati otrov i onda ga ubrzano eliminirati uz naravno simptomatsko liječenje u pogledu učinaka. pa više ni jednom toksikologu nije padalo napamet miješati se u infektologiju ili epidemiologiju. 4. 5. To što su mikroorganizmi izrazito sitni ne znači da su njihovi otrovi manje opasni od onih drugih. Nije li to razlog da se o njima napiše pokoja riječ uz ograde o kojima će kasnije biti riječi. tj. Djeci nikad nemojte davati gljive prije nego što ste ih vi sami kušali. činjenica je da o botulinu govorimo kao o najopasnijoj tvari na tom svijetu. pa se stalno vode bitke. Zapravo je najbolje da djeci uopće ne dajete gljive. Ako se i otrujete nećete proći tako loše kao što prolaze djeca kod otrovanja gljivama. ali o njima se ponešto može pročitati u drugim tekstovima. 6. kao što su znali i drugi zdravstveni djelatnici. a tek spominjem kako postoje otrovi drugih sitnih organizama poput algi ili planktona. Tako mali a opasni Ovdje mislim govoriti o otrovima mikroorganizama. koje ste sami ubrali. Ako kupujete gljive na tržnici zatražite od prodavača kopiju atesta da je berač ispitani i iskusni gljivar. pogotovo u vremenima Domovinskog rata. a nisam do danas promijenio mišljenje u tome kako je to bilo u redu. Pisati ću o otrovima bakterija i plijesni. a nikako u plastičnim vrećicama. Do Domovinskog rata mene zapravo bakterijski otrovi uopće nisu zanimali osim onoliko koliko svaki toksikolog mora minimalno naučiti tijekom svojeg školovanja. jer je to područje danas potpuno u nadležnosti infektologa i epidemiologa.

Staphylococcus sp. Prenosim podjelu bakterija prema vrstama otrova kojima ugrožavaju ljude i životinje. pa su se čvrsto organizirali još krajem 1990. a i ja sam uskoro bio pozivan na njihove sastanke. coli 145 . Legionella sp. Pseudomonas sp.. Zaista su organizirali veličanstvenu službu. Shigella dysenteriae Streptococcus sp. dysenteriae. a značajan broj njih je zapravo prva iskustva stjecao na bojišnici. perfringens. poplave ili potresa i posebno rata donosi brojne epidemije zaraznih bolesti. S. cereus ENDOTOKSINI EKSOENZIMI NEUROTOKSINI CITOTOKSIČNE TVARI sve skupine gram negativnih bakterija invazivni patogeni Clostridium botulinum. Bacillus cereus... INHIBITORI SINTEZE BJELANČEVINA Corynebacterium diphtheriae. C. Vibrio parahaemolyticus. koja je preventivno djelovala na svim područjima države. Clostridium difficile... C.slastičarnica. cholerae. prvenstveno u sprječavanju pojave epidemija (dakle masovnih otrovanja). Salmonella sp. HEMOLITICI Streptococcus sp. V. Zbog te i takve uspješne epidemiologije ja kao toksikolog zapravo nemam dovoljno tema iz vlastitog hrvatskog iskustva. Skoro nam nitko u svijetu ne vjeruje da smo rat prošli bez i jedne ozbiljnije epidemije neuobičajene za normalan civilni mirnodopski život. Unatoč svih mojih manjkavih znanja bilo mi je jasno da svaka kriza poput npr.. Staphylococcus sp. Staphylococcus aureus. Bacillus thuringiensis. tetani. Bilo je očekivano da će se i tijekom našeg Domovinskog rata pojaviti brojne epidemije svakakvih zaraznih bolesti te brojna bakterijska otrovanja. Toga su se bojali i epidemiolozi. Međutim. parahaemolyticus. PODJELA BAKTERIJSKIH OTROVA SKUPINA OTROVA ENTEROTOKSINI BAKTERIJE Vibrio cholerae. tijekom rata i kasnije shvatio sam koliko je njihova uloga široka. godine. V. Yersinia pestis. E. Clostridium perfringens. Escherichia coli. B. Ubrzano su čak školovali nove epidemiologe dok je rat trajao. Shigella sp.

Danas je dobro poznata struktura tih peptida. a poznato je i kako treba liječiti. Većina peptidskih otrova ove skupine bakterija su termolabilni iako ih ima takvih koji se raspadaju tek polusatnim zagrijavanjem na 125 oC. Neko vrijeme je bio običaj da čak u gostionama svatovi jedu kolače proizvedene kod rodbine ili prijatelja. Najgori od svih enterotoksina je kolargen izoliran kod strašne kolere. osobito djece u prvim mjesecima života. Poznato je da su nam jaja do prije nekoliko godina često bila zaražena salmonelama. zna se njihov mehanizam djelovanja. Zato se uz E. ali samo mali broj pacijenata zahtijeva bolničko liječenje. stoljeća. Naravno da mislim na kolače. To je dovelo do toga da jedno vrijeme u Britaniji nije bilo moguće naći jaje bez salmonele. kao što je to slučaj prikazan na slici pored ovog teksta. Salmonela je pak došla u jaja preko infektivne hrane za živad. Naravno. ali za epidemiologa ti i drugi simptomi su važni.Enterotoksini su svakako najrašireniji i najčešći uzroci otrovanja ili zaraza. Važno je što prije se javiti na bolničko liječenje iako neki svjetski putnici preventivno uzimaju antidiaroike (sredstva protiv proljeva). koja je u povijesti Europe i svijeta odnijela golem broj života. Naravno da i kuhari ili konobari mogu biti kliconoše. Zbog globalne trgovine i čestih putovanja diljem svijeta može se ova bolest pojaviti u manjim omjerima također u Europi. coli. coli i naši stručnjaci ga lako prepoznaju. Najgori primjer je onaj iz Britanije od prije nekih trideset godina. Najpoznatiji otrovi su vezani uz E. Inače je peptidski otrov sličan onom kod E. Jednom prilikom su skoro svi svatovi s neke svadbe završili u zaraznoj bolnici zbog otrovanja krempitama iz domaće proizvodnje. Simptomi u obliku abdominalnih grčeva i proljeva javljaju se 8-24 h nakon uzimanja hrane i neugodni su. Gledano sa strane otrovane osobe najgori su proljevi uz koje su mogu gubiti enormne količine vode. a jednako dobro prepoznaju i simptome salmoneloze. Kod nas se najčešće javljaju ipak otrovanja uzrokovana salmonelom. poznati su simptomi. a odnosi ih i danas u nerazvijenim zemljama svijeta. pa se preporučivalo ne praviti nikakvu hranu koja nije termički dobro obrađena. zna se kako ih detektirati. Ostali simptomi za pacijenta su gotovo nevažni. kad je infekcija ovom bakterijom uzrokovala teške dehidracije i smrti. Ni jedan pametan liječnik neće vam to preporučiti. Najčešće čitamo u novinama o tome da je neka slastičarna zatvorena zbog otrovanja njihovih posjetitelja salmonelom zaraženim kolačima. Netko je utvrdio da kokoš i pilići iskoriste tek 30% od progutane hrane i došao na ideju da izmet vraća natrag u životinjsku hranu uz minimalnu termičku obradu. strašna suhoća u ustima.. kao npr. Mene su najviše iznenadila otrovanja uzrokovana kućnom izradom različitih namirnica na bazi kolača. a najugroženiji su ljudi u područjima sa slabom epidemiološkom službom. Tijekom rada u različitim zdravstvenim stožerima čuo sam brojna izvješća o više ili manje masovnim otrovanjima salmonelama. coli veže «bolest putovanja». ali ta pojava je u današnjoj Hrvatskoj vrlo rijetka zbog stalnog nadzora sanitarne inspekcije nad djelatnicima u ugostiteljskim objektima. slabom osobnom higijenom onih koji pripremaju hranu također. Pojavljuje se i širi iznenada zahvaćajući golem broj ljudi tako da bolnice nisu u stanju primiti sve zaražene. Smatra se da su otrovi te skupine bili uzročnici velike smrtnosti djece do XIX. Danas se još uvijek moramo najviše čuvati jaja i proizvoda od termički nedovoljno obrađenih jaja. a brojni kolači se rade iz sirovih jaja ili tek lagano termički obrađenih. Opet je u pitanju uzimanje zaražene hrane. itd. smanjena elastičnost kože. 146 .

Ne jesti ništa izvan sigurnih hotelskih restorana i ne piti ništa osim flaširanih proizvoda. Smrtonosna doza za čovjeka je 1 ng/kg tjelesne težine čovjeka. ali sam sudjelovao i pratio zbivanja. a u pravilu s otrovanjem hranom zaraženom tom bakterijom. Čak i u razvijenim državama poput Italije moguća je pojava hrane zaražene botulinom. Odmah je zabranjeno stavljanje tih konzervi u maloprodaju. npr. Krajem dvadesetog stoljeća bili smo uzbunjeni pojavom botulizma u Splitskodalmatinskoj županiji. Zbog straha od ove bolesti danas se prije odlaska u rizične krajeve zna preporučivati davanje antiseruma. Dobro se apsorbira iz probavnog sustava i rijetko je povezan s infekcijama bakterijom pod nazivom Clostridium botulinum. ali doktori smatraju kako je mudrije paziti što se jede ili pije. Terapija je simptomatska. Moje prvo iskustvo s botulizmom seže iz lipnja 1991. pa su prvi slučajevi opisani u carskom Rimu. Proljevi i amdominalni grčevi su snažni i vode teškoj dehidraciji te često smrti. Očito se radilo o vrlo nestručnom kemijsko-biološkom ratu. jer nije trebalo doći do napuhivanja konzervi. Neuromuskularni simptomi počinju s poremećajima vida. Slučaj nikad nije procesuiran. ako se na vrijeme obavi dijagnostika. koji je uspješan ako ga se na vrijeme primijeni. Inače se nema što drugo reći nego za ostale enterotoksine. On izaziva paralizu skeletnih mišića i prestanak disanja. Talijana. Smrt nastupa zbog respiratornog aresta. bilo u hrani bilo u ljudskoj krvi. šunki ili sireva. Kod nas kao i u drugim razvijenim zemljama postoje izvrsni laboratoriji za dokazivanje botulizma. ali epidemiolozi su odmah ustvrdili da je uzrok talijanski botulizmom onečišćeni mascarpone i svi otrovani su izliječeni. Ja nisam bio ključni činitelj reakcije na taj događaj. Sjećam se slučaja kad su otpadne vode broda iz Afrike sadržavale bakterije kolere i one su se naselile u školjkama pokraj jednog talijanskog grada. ali postoji antibotulinski serum. Ne ulazeći u razloge zbog čega se nije promidžbeno izišlo u svijet s informacijom da je vodstvo jedne tvornice pokušalo kemijskobiološkim ratom napasti hrvatsko pučanstvo na mene je događaj ostavio velikog traga. Dakako. a vjerojatno niti neće zbog nedostatka dokaza o namjernom zatrovanju. botulin se povremeno nalazi u različitoj hrani rutinskim kontrolama i ja znam barem nekoliko slučajeva kad su cijele serije nekih proizvoda 147 . a nastavljaju se s teškoćama disanja i slabljenjem mišića te konačno paralizom. npr. Vjerojatno su stavili previše kulture Clostridium botulinum u svoj proizvod i razvilo se previše produkata njezinog metabolizma. a analizom u našim laboratorijima brzo se ustanovilo da se radi o hrani zaraženoj botulizmom. Analitičari su mi govorili da je sadržaj konzervi nepodnošljivo smrdio i da naravno nije bio prikladan za ljudsku ishranu. Naravno. Sa stanovišta jednog toksikologa mislim da treba pisati još o botulinu kao najgorem meni poznatom otrovu. Inače se otrovanja botulinom bilježe barem kroz pisanu povijest čovječanstva. a Talijani su također u istom siru našli botulin. a zatim se javljaju opća slabost te suhoća usta. ali mora se naglasiti da smrtnost nije mala. Počinju s mučninom i povraćanjem.Zabilježeni su slučajevi obolijevanja manjeg broja ljudi i kod naših susjeda. što je milijun puta manje od miligrama. godine kad mi je dojavljeno da su u veleprometu nađene napuhnute konzerve tvornice Gavrilović iz Petrinje. tj. ima i opisa slučajeva infekcije tom strašnom bakterijom s posljedicama kakve su vidljive na slici pokraj ovog teksta. a Europa je imala velikih epidemija te bolesti. Simptomi se počinju javljati 12-36 h nakon uzimanja kontaminirane hrane. jer nažalost imamo negativnih iskustava s njim. a posljedice su se brzo osjetile. U to vrijeme pred kraj Domovinskog rata i mi smo uveli posebne mjere prevencije na našem Jadranu. Radilo se tek o nekoliko ljudi. To je veliki proteinski otrov složene ali poznate strukture.

Spominjem samo primjer neuspješnog antibiotika ciklosporina. Mislim da se možemo pouzdati u naše sanitarne inspektore i javno zdravstvo. barem danas. kad me nazvao kolega tražeći protekciju na Rebru. Ona je započela projekt primjene izrazito malih doza botulina za olakšanje tegoba paralitičara u smislu malih poboljšanja reaktivnosti mišića terapijskom primjenom botulina. Bilo je to za oboljele osobe mnogo i ja sam bio sretan što sam pomogao da se dječak uključi u projekt. pa je moj kolega znajući moje prijateljske veze s uglednom gospođom zamolio za protekciju. Sredinom devedesetih godina dvadesetog stoljeća sjetio sam se Paracelzusa i njegove izjave da je razlika između otrova i lijeka samo doza. ali je barem omogućio bolesnicima bolji osjećaj svojih mišića i čak određenu kontrolu nad njima. Njegov sin je bio uključen u jedan vrlo uspješni projekt. Međutim. ali je onda naglo istih godina ušao u uporabu kao kozmetičko sredstvo. Jednako kao bakterijski otrovi prate čovjeka od prvih dana njegova života na zemlji. ako se vrlo male doze injiciraju na mjestima gdje želimo ukloniti neugodne bore i vratiti nategnutu mladenačku kožu. Mikotoksini (otrovi gljivica) ulaze u organizam praktički isključivo preko namirnica. a onda se pokazao kao revolucionarni lijek kod transplatacije organa. Nije bilo težih posljedica terapije. Međutim. Vremenom se pojavio preparat Botox. Sjetite se Fleminga i svega onoga što je slijedilo nakon njegovog otkrića penicilina. Na zapadu se javila pomama za Botoxom. kao što prate druga živa bića usmjerena na prehranu namirnicama koje vole gljivice. koji je vrlo brzo odbačen zbog svojih teških nuspojava na bazi imunosupresije (uništavanja imunološkog sustava). što i nije čudno. ali kao otrovi dugotrajno unošeni u organizam mogu uzrokovati brojne štetne učinke pa i smrt. ništa nije idealno niti bez zamjerke. Mikotoksini su opasni i blagotvorni! I nisu oni samo antibiotici nego služe čovjeku na stotine drugih mjesta. koji je u desetak godina postao izrazito traženo sredstvo za medicinsku kozmetiku. Siguran sam da mnogima ne bi bilo teško ni skupo svakih 6 mjeseci odlaziti na tretman kako bi zadržali mladenački izgled. ali i to je bio neugodan udarac ljudima s prevelikom nadom u botulin. pa se s «liječenjem» moralo nastavljati. Otrovi gljivica (mikotoksini) E. ali to nije funkcioniralo u beskonačnost. Odmah na početku mora se reći da su otrovi gljivica donijeli revoluciju u liječenju teških bakterijskih infekcija kao antibiotici i nikako ne smijemo zaboraviti njihovo dobro.kod nas zbog toga bile uništene. Nisu ni približno tako žestoki kod akutnog unosa. to je pravo područje kojim se bave toksikolozi. bubreg ili srce) davatelja. Poslije nekoliko takvih «terapijskih» zahvata učinak je počinjao izostajati. koji sprječavaju stvaranje antitijela i čovjek s presađenim 148 . koji naravno da nije donio izlječenje. Učinci Botoxa na uklanjaju bora nisu bili vječni nego su se zadržavali nekih 6 mjeseci. Netko je shvatio da botulin može pomoći u uklanjanju bora s lica. ne treba nikad zaboraviti da opasnost postoji i da na nju ne smijemo zaboraviti. Od nekud je saznao da se jedna vrlo ugledna neurologica s Rebra bavi primjenom botulina kao lijeka kod osoba s preboljenom dječjom paralizom. ali zato se uzimaju imunosupresivi poput ciklosporina ili takrolimusa. a ona nije zaobišla niti naše krajeve. Botulin je i dalje ostao sredstvo olakšanja tegoba paraliziranih bolesnika. a godine su činile svoje i lice je izgledalo gore nego prije prvog zahvata Botoxom. Organizam primatelja će naravno stvarati protutijela na organ (npr. Čim su ljudi za to saznali počeli su tražiti da se njihovu djecu uključi u projekt.

Ergot alkaloidi Mi u srednjoj Europi imamo povijesno najgora iskustva s ergot alkaloidima ili produktima snijeti ražene glavnice (Claviceps purpurea). a nekad nam predstavlja veliki životni problem. Harala je srednjom Europom pod različitim nazivima kao npr. koja se javlja na žitaricama. Neću ovdje pisati o lijekovima na bazi mikotoksina nego o onim proizvodima pljesni koji prvenstveno truju organizam. Nije problem s plijesnima to što vole istu hranu koja treba ljudima. Uzrok bolesti bio je u lošem skladištenju žitarica u velikim naseljima. ali možda je na taj način rezerviraju za sebe. a koji puta ga i liječe. Vidite kako je naš odnos prema plijesnima relativan. jer takmaca za hranu je izrazito mnogo. Nekad je dobra ili čak izrazito plemenita. Antuna». brojni sirevi. To se ne odnosi na čovjeka. Ključni problem je u tome što oni tu hranu zagađuju svojim produktima metabolizma ili mikotoksinima. Zašto one luče mikotoksine u vlastitu hranu nitko ne zna pouzdano odgovoriti. za normalne zdrave osobe on predstavlja delikatesu. Biti će riječi o: -ergot alkaloidima. To je plijesan. Najbolji je negdje u srpnju mjesecu ili oko sedam do osam mjeseci nakon što je tijekom neke svinjokolje priređen. Jedno vrijeme se pojavljivala kao epidemija nepoznata uzroka. -ohratoksinima. -trihotecenima. Ovaj komad gorgonzole ne predstavlja nikakvu opasnost za vaše zdravlje osim ako nemate problema s visokim trigliceridima ili kolesterolom.organom živi uz primjenu takovog lijeka duge godine. «crvena vatra» ili «vatra sv. Gorgonzola je mastan sir i nije prikladan za ishranu starijim ljudima s problemima metabolizma masti. koji nije dobar dok ne sazrije obuhvaćen plemenitim plijesnima. plemenitim plijesnima (npr. Mnogo je plijesni koje proizvode opasne mikotoksine i vjerojatno još uvijek ne znamo sve opasne plijesni i njihove produkte metabolizma. Njima hrana onečišćena mikotoksinima ne smeta i dalje je mogu bezbrižno uživati. koji rado jede hranu zaraženu tzv. -ohratoksinima. Obično se 149 . jer joj je odbojna i sumnjiva. Činjenica je da ni jedna životinja neće bez prijeke potrebe jesti pljesnivu hranu. gdje su se stvarali uvjeti za razvoj pljesni proizvođača ergot alkaloida. -zerazolenima. ali svakom takmacu za istu hranu ona je opasna. a najbolje je proučena na raži. Međutim. -afla toksinima. kulen i drugi proizvodi). pa ću u ovom tekstu dati osvrt samo na one kojih se danas bojimo. a karakterizirana je bila suhom gangrenom. -drugima koliko dospijem napisati. Isto je s kulenom.

Na mene je ostavila utjecaja priča o jednoj ruskoj vojni protiv Turaka. ali se javljaju kod životinja. Razlog zbog čega se bolest povlačila boravkom u švicarskim planinama danas je sasvim jasan. pogotovo kod životinja. Halucinacije kod otrovanja ergot alkaloidima relativno su česte. Na kraju krajeva. Onda su farmeri opazili da npr. kad se vojska raspala i povukla bez i jedne bitke. Negdje početkom devedesetih godina prošlog stoljeća netko je ustanovio da se životinjama može davati zaražena hrana ako se pomiješa sa zeolitima. To je ponukalo neke naše poduzetnike da pokušaju primjenu zeolita na ljudima. pa životinje brže i bolje napreduju te ne sadrže u svojem tkivu opasne tvari. jer smo na zdravim dragovoljcima obavljali pokuse biološke ekvivalencije. Danas više nema otrovanja ljudi ergot alkaloidima.pojavljivala na udovima (noge) koji su se sušili i otpadali. Moja istraživačka skupina je obavljala brojne pokuse na derivatima ergot alkaloida tražeći prikladne lijekove za različite bolesti. ali ja mislim da se radilo o masovnoj psihozi. Ključne nuspojave na ergot alkaloide bile su mučnina i povraćanje. Možda će mi jako religiozni ljudi zamjeriti. posebno kad su zime blage i vlažne. Sjećam se pokusa u kojima su se sudionici natjecali za laboratorijski sudoper radi povraćanja. kojih se nađe u svakom hrvatskom selu. Pogledajte sa strane sliku nogu piceka otrovanih ergot alkaloidima. Mora se reći da ni danas nismo riješili problem pojavnosti te bolesti. koja je na njih utjecala na neočekivan način da napuste vojnu i da se preživjeli povuku na slobodan ruski teritorij. Ne mogavši više izdržati napetost skočio je kroz prozor iz prizemlja odjela i trčao oko Rebra dok se nije uspio malo smiriti. kad su ratnici na nebu ugledali «Bogomater». Meni su u sjećanju ostale nuspojave na te lijekove. svinje jako rado jedu takve gline i da im to koristi u napredovanju. Vremenom se ispostavilo da pokajnici koji odlaze u jedan od švicarskih samostana sv. koji na sebe adsorbiraju većinu mikotoksina. a bilo ih je iz faze I. Građani se uvijek bune na smrad s modernih životinjskih farmi i vlasnici su pokušavali riješiti taj problem na razne načine. Jedan od načina je bio u stelju dodavati zeolite (gline). Tamo gljivica Claviceps purpurea nije mogla preživjeti i hrana koju su uzimali isposnici bila je zdrava. doživio je nakon večernje doze posebno stanje uznemirenosti. koje nemaju drugog izbora hrane osim one koju im daju vlasnici. Tako se pojavio Megamin kao 150 . iz ergot alkaloida se može izraditi LSD relativno jednostavnim sintetskim postupcima. inače specijalizant kliničke farmakologije. Jedan od zanimljivih događaja vezan uz lijek protiv visokog tlaka u fazi I. Zapravo je cijel priča počela s namjerom uklanjanja neugodnih mirisa sa životinjskih farmi. Kukuruz je dobar cilj gljivice koja proizvodi ergot alkaloide i često imamo masovna otrovanja kod životinja. Nakon toga su uslijedila istraživanja u kojima se dokazalo da ti sorbensi sprječavaju apsorpciju mikotoksina i drugih otrova u organizme životinja. kliničkih ispitivanja. kliničkih pokusa ostao mi je u posebnom sjećanju. a životinjska hrana se skladišti u tipičnim čardacima. ali u sasvim druge svrhe nego za što su oni služili na njemačkim farmama svinja i sličnih životinja. ali neki od lijekova su ipak registrirani. Jedan od ispitanika. Nije to prvi slučaj opažanja posebnih učinaka ergot alkaloida. Ergot alkaloidi su izrazito zanimljive tvari i sirovina za sintezu brojnih lijekova. Otrovali su se ergot alkaloidima iz zaraženih žitarica i doživjeli masovne halucinacije. koje na sebe barem dijelom adsorbiraju neugodne mirise. Antuna ipak uspijevaju svladati svoju tešku bolest i zbog toga je ona bila vezana uz tog sveca.

u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan slučaj akutnog ili kroničnog otrovanja ovom skupinom otrova. Afla toksini Proizvođač aflatoksina Aspergillus flavus uopće nije udomaćen u našim krajevima nego ima dobre uvjete razvoja u toplim i vlažnim južnim državama. Prvo otkriće otrovanja afla toksinima dogodilo se šestdesetih godina prošlog stoljeća na farmi purana u Britaniji. brazilski oraščići. koje su dobivale hranu bogatu afla toksinom. kikiriki. ali nema nikakvih dokaza da bi oni bili korisni kod liječenja teških zloćudnih bolesti u čovjeka. a ključno je isključiti iz prehrane bilo koju hranu koja ih sadrži. Bolest se ogledala u akutnom zatajenju bubrega. Ključni problem unosa različitih afla toksina je povećana učestalost karcinoma jetara. a osobito protiv teških kroničnih bolesti poput karcinoma. Prije dvadesetak godina zabilježeno je teško otrovanje svinja na jednoj nizozemskoj farmi svinja zbog kukuruza onečišćenog ohratoksinima. kada je farma bila desetkovana i trebalo je dugo vremena da se otkrije uzročnik. pokazalo da se aflatoksin M1 kao Mikotoksikoze metabolit izlučuje mlijekom krava. pistacio. a oni dospijevaju međunarodnom trgovinom u naše krajeve.lijek za sve. Tako se npr. Ohratoksin Kao produkt plijesni Aspergilus ochraceus i srodnih organizama izazvao je zdanja dva desetljeća golemu pozornost hrvatskih znanstvenika. Vrlo brzo su stručnjaci pretpostavili da bi Balkanska endemska nefropatija mogla biti povezana s unosom ovog otrova u organizam. ta se plijesan rado naseljava na uljaricama poput kikirikija ili sličnih masnih plodova. kopar. Međutim. sjeme pamuka. Kod nas su na udaru neka naselja u Slavoniji poput Slavonskog Kobaša. a zabilježena je i pojava tumora urinarnog trakta. Bio je to jedan od aflatoksina iz plodova južnih krajeva (orasi. Tim teškim sindromom bave se hrvatsko zdravstvo već gotovo 50 godina nastojeći pronaći uzroke teške endemske bolesti. Kod nas je mjerenje afla toksina u hrani uvedeno kao rutinska pretraga sjemenja iz južnih krajeva u svrhu zaštite pučanstva od tih opasnih kemikalija. To danas nije teško. Danas se sasvim pouzdano može reći da je za hepatocelularni karcinom stanovnika južnih krajeva poput Afrike kriv upravo afla toksin. Istraživanja su pokazala da problem nije tako jednostavan kako se mislilo u prvi mah nakon akutnog otrovanja purana. koji se unose u organizam životinja. Inače. Inače valja pošteno priznati da je liječenje od otrovanja ergot alkaloidima mukotrpno i dugo. ali oprez nikad nije suvišan i sanitarna inspekcija povlači iz prometa sve proizvode s nedopuštenim koncentracijama tog karcinogena. žitarice). gdje je bolest zatajenja bubrega uobičajena. Zanimljivo je da u Bosanskom Kobašu s druge strane Save te 151 . S priličnom sigurnošću se može reći da zeoliti zaista adsorbiraju na sebe većinu mikotoksina i na taj način štite životinje. a mora se priznati da na sreću već dugo desetljeća nemamo u Europi otrovanja ovom skupinom mikotoksina. badem. Afla Aflatoksin B1 toksin se intenzivno metabolizira u životinjskim organizmima dajući nove opasne produkte uz one postojeće brojne afla toksine. Nema rezultata istraživanja pojavnosti karcinoma uzrokovanog afla toksinom u Hrvatskoj.

Tako je u Rusiji opaženo masovno otrovanje konja kukuruzom kontaminiranim trihotecenima. Opazili su da je teren oko radara miniran i nisu se usudili krenuti nikud dalje od svog polja peršina zaraslog u travu. ali nikad nije dokazana veza ohratoksina s endemskom nefropatijom. kobasice. Trihoteceni Kažu da je to najveća skupina mikotoksina. iskustva s trihotecenima su stara i bolna. a javljaju se pretežno u sjevernim krajevima Europe. Činjenica je samo to da ljudi iz određenih krajeva obolijevaju od nje a da nitko ne zna zašto je to tako. Obavljena su brojna istraživanja vode. tahikardija i cijanoza. Otkriveno je da se on ne nalazi samo na žitaricama nego i na suhomesnatim proizvodima iz tih i drugih krajeva (npr. ali podataka o otrovanjima nema u službenoj literaturi. vratu i licu. a optuživani su Rusi za njihovu primjenu na ratištima. hrane. Inače je zanimljivo su da simptomi otrovanja trihotecenima slični radiacijskoj bolesti. Međutim. agranulocitoza. koje proizvode različite vrste Fusariuma. Jedini trag koji upućuje u primjenu trihotecena kao bojnih otrova je filtar zaštitne maske britanskog agenta iz Afganistana u kojoj su navodno dokazani trihoteceni. Trihoteceni djeluju u četiri faze. godine u potrazi za novim antibioticima. U trećoj fazi javljaju se nekrotinčne lezije kože. glavobolja. proljev. Još uvijek ne znamo razlog pojave rečene bolesti unatoč brojnim istraživanjima hrvatskih i svjetskih stručnjaka. kao što je nema ni u susjednim slavonskim naseljima.bolesti nema. Novinari su se dohvatili slučaja smatrajući da se radi o primjeni bojnih otrova plikavaca. nakon dva do tri dana branja peršina pojavile su im se bule po rukama. Dakle. Istraživanja su obuhvatila proizvodnju i skladištenje namirnica te prehrambene navike pučanstva. progresivne hematološke abnormalnsti i eventualno smrt. koja je Rusima bila problem u Kambođi i Afganistanu. Ja osobno sam se susreo sa sumnjom na otrovanje trihotecenima početkom kolovoza 1991. itd.). Kasnijih godina počeli su se javljati članci o trihotecenima kao izvrsnim bojnim otrovima. kulen. ali uzrok bolesti nije pronađen. U novinama su osvanuli članci o djeci u dobi od 14 godina. mučnina. a to je idealno sredstvo protiv logistike. ništa jako specifično. hemoragije. dakle ne kod nas. zraka i drugih činitelja. šunka. Oni su nastojali zaraditi branjem peršina na polju smještenom odmah pokraj radara JNA. abdominalna bol. Ohratoksin se prije dvadesetak godina učinio dobar uzrok teške bolesti i nekoliko institucija se počelo intenzivno baviti tim otrovom. slabost. a oni do njih nisu mogli doći. U drugoj fazi (2-4 tjedna) javljaju se leukopenija. trombocitopenija i anemija opet kao nejasni simptomi. Liječenje je naravno samo simtpomatsko. Bolesnici koji prežive prva tri tjedna mogu se oporavljati mjesecima ili umrijeti. Javili su mi se i liječnici sumnjajući u primjenu 152 . godine. Ogroman broj ljudi se mora brinuti za otrovane osobe i time slabe logistiku ranih postrojbi. Prva faza traje 3-4 dana uz simptome pečenja kože uz moguću pojavu bula ili mjehura. ali je odbačen zbog njegovih toksičnih svojstava. koji su stradali od bojnih otrova JNA. Onda je po mišljenju analitičara bilo najmudrije napasti sela trihotecenima i na taj način uništiti logistiku borcima. Međutim. Prvi put je jedan trihotecen izoliran još 1949. Borci su se kretali po planinskim gudurama i napadali iznenada ruske konvoje i vojnike. Trihoteceni su vrlo prilkadni bojni otrovi protiv logistike. Nikada nisu prikupljeni pouzdani dokazi o primjeni trihotecena kao bojnih otrova.

Ako se nakon obroka pojave želučane smetnje potražite pomoć u bolnici. Posebno budite oprezni pri kupovanju navodno ekološki čistih proizvoda. Radije ih bacite u smeće ili ih kompostirajte. a onda su ga brišući znoj razmazivali po licu i vratu. Ne spremajte poslije gozbe lako pokvarljive namirnice za drugi dan. To su fumonizini (vidi sliku pokraj). Kupujte namirnice od poznatih osoba. itd. Bili smo izrazito zadovoljni s dijagnozom. «ekološkoj» proizvodnji u čuvanju usjeva dolaze u pitanje. Priroda u vidu jakog sunca je učinila svoje i djeci su se zbog fitotokičnosti pojavile bule po rukama. Drugi mikotoksini Ima ih puno. Djeci je tijekom trganja peršina sok prskao po rukama. 4. itd. jer bi vam moglo škoditi. Nismo prenaglili nego smo se obratili na dermatologiju smještenu na Šalati. simptomi nisu odgovarali djelovanju plikavaca. poljski uvjeti rada. barem prema sadašnjim našim znanjima. zeralenoni. pa i proizvode onečišćene mikroorganizmima. Oni u pravilu nisu proizveli ta jaja nego su ih nabavili od drugoga. Budimo razumni! SAVJETI 1. jer na tržnici vam mogu svašta podvaliti. jer klasična seoska skladišta pogoduju razvoju različitih plijesni. ali njihove posljedice nisu značajne. jer je potpuno besmisleno proizvoditi namirnice bez primjene pesticida. Ona je imala stara iskustva s rečenom pojavom i lako nam je dokazala da JNA nije umiješana u slučaj.). Uglavnom ih proizvode Fusarium pljesni karakteristične za naše srednjeeuropske krajeve. Bez službenog certifikata to miriši na prevaru. 5. Zbog toga se preporučuje sve žitarice predavati u nadzirane silose. Normalan čovjek će radije kusati tragove nekog sasvim bezazlenog sredstva za zaštitu bilja nego opasni mikotoksi nastalog lošim skladištenjem namirnice. Proizvode od termički neobrađenih jaja izbjegavajte na svaki način bez obzira nude li vam se u uglednim restoranima ili u kući provjerenih prijatelja.trihotecena. 3. koja se pokazala točnom već nakon nekoliko dana nakon pojave ružnih bula na koži dječice. a dosta su se dobro podudarali s djelovanjem trihotecena. ako se čuvaju na način koji pogoduje razvoju mikotoksina. pa priče o tzv. neprofesionalno i nenadzirano osoblje. Treba vjerovati u napredak struke na području proizvodnje i skladištenja namirnica. vratu i licu. 153 . Naime. Njihova proizvodnja je najveća u proljeće pri temperaturama 12-14 oC u loše kkontroliranim skladištima. 2. laktoni rezorcinolske kiseline. jer se time povećava vjerojatnost zaraze mikotoksinima. Ne treba pod svaku cijenu vjerovati klasičnoj proizvodnji i skladištenju u hambarima ili čardacima. To nije način štednje. Pazite gdje jedete! Nemojte ni slučajno jesti u sumnjivim restoranima sa očito slabom higijenom (nedostatak tekuće vode. Treba reći da klasična seoska proizvodnja i skladištenje sjemenja nisu sigurni upravo zbog mogućnosti naseljavanja različitih plijesni. Tamo nas je predstojnica klinike dočekala sa svojim starim radovima o fitofoto toksičnosti peršina na ljudsku kožu.

teško je uopće obuhvatiti tako široko područje i ovdje će biti govora samo o najvažnijim pesticidima prema štetočinama protiv kojih su namijenjeni. odnosno koje mu radi štete ove ili one vrste. Vrlo rano su ljudi shvatili da neka područja primjene treba odvojeno nadzirati zbog brojnih razloga. totalni herbicidi. Evo tek nekoliko primjera primjene: • • • • • • • • • • INSEKTICIDI (protiv kukaca) LARVICIDI (protiv larvi) HERBICIDI (protiv biljaka) FUNGICIDI (protiv gljivica) BAKTERICIDI (protiv bakterija) RODENTICIDI (protiv glodavaca) LIMACIDI (protiv puževa) AKARICIDI (protiv grinja. Nemojte se čuditi ovoj slici lijevo. 154 . Pitanje je na kolikim se površinama koristi. kao npr. Pogledajmo prvo protiv koga se koriste pesticidi. virusa.. zadnjih godina se postavljaju sve stroži zahtjevi u pogledu sadržaja tog karcinogena u ovakvim uljima. jer i naftni derivati su se prije nekoliko desetljeća znali koristiti protiv štetočina. je li mu primjena pretežita u poljoprivredi ili npr. od vašeg psa kućnog ljubimca do algi u balastnim tankovima nekog prekooceanskog broda ili bakterija koje vam iz znoja proizvode smrdljive produkte zbog kojih vas ljudi mogu izbjegavati. Slijedeće pitanje je mjesto primjene. obavlja li se korištenje u gusto naseljenim područjima ili isključivo u domaćinstvima. Onda se dijele prema vrstama štetočina protiv kojih su namijenjeni i tu zaista teško možete naći i jedno živo biće protiv koga netko nema nešto protiv. U nekim državama se legalno ili ilegalno može nabaviti takva sredstva. Dakle. riba. itd. Jeste li ikad pomislili da na vašem području živi puno zmija otrovnica? Ako niste pomislili vi onda je pomislio netko drugi i odmah počeo tražiti sredstvo s kojim bi im mogao barem malo smanjiti populaciju. a protiv raznih nametnika na drvu (npr. crva. Koristilo se i koristi svašta s trendom izbacivanja posebno opasnih kemikalija ili živih bića. brodarstvu. Po kemijskoj strukturi mogu biti svašta. lupara. itd. Istina. crvi) NEMATOCIDI (protiv parazita) DRUGI (protiv algi. Dijele se područja primjene i o tome će ovdje biti govora. ptica. itd. a indirektno ili čak direktno protiv ljudi). jesu li primjenom i koliko široko ugroženi ljudsko zdravlje i/ili okoliš. Čak mogu biti nekakvi drugi živi organizmi. Teško je zapravo biti općenit kad se govori o pesticidima i zato će ovaj tekst sigurno imati brojne manjkavosti. Teško je uopće pronaći neku živu vrstu protiv koje netko nije s otvorenom namjerom primjenjivao otrove.PESTICIDI Vjerojatno se osim kod lijekova ne može pronaći tolike raznolikosti kao kod pesticida. Namijenjeni su uništavanju štetočina. jer nije svejedno da li je to sredstvo za profesionalnu uporabu ili ga koriste amateri. itd. ali ono što se koristilo u prošlosti još uvijek se nalazi u nekom dijelu okoliša. koji uništavaju nama mrskog štetočinu. od anorganskih tvari i plinova do malih ili velikih organskim molekula. željeznički pragovi ili bandere) se može koristiti kreozotno ulje s višim ili manjim sadržajem karcinogenog benz(a)pirena. Ima naravno toga još u izobilju. što znači svakog živog bića koje čovjeku smeta na ovaj ili onaj način.

ali će se ovdje o DDD govoriti jedinstveno. tu karencu ne poštuju čak ni poljoprivrednici na svojim poljima. godine otkriveno je cijelo stado otrovanih srna na slavonskim poljima. Primjena pesticida u poljoprivredi skopčana je s mnogim problemima od kojih se na neke još uvijek ne obraća pozornost. Onda postoje nametnici na poljima poput krpelja ili se javljaju gljivice poput nepodnošljivog svraba. U siječnju 2008. pretežno zbog sprječavanja širenja zaraznih bolesti. Ipak je napravljeno jako puno na rečenom području. kao npr. to nema nikakvog utjecaja na brojne životinje. Dezinficijensi se koriste izrazito mnogo u zdravstvenim ustanovama. a zadnjih godina su nam propisi usklađeni s europskim direktivama koje se odnose na zaštitu bilja. Tijekom 2007. koji je bespravno pustio stado ovaca da pase u tuđem voćnjaku. koje ne znaju čitati i tako nisu obaviještene da se na njima zanimljivom polju nalaze otrovi. To je veterinarski DDD (Dezinfekcija. Inače nemamo dobru kontrolu nad tragovima sredstava za zaštitu bilja na malim poljoprivrednim imanjima. Drugi značajan problem u poljoprivredi je u tome što se ne bi smjelo jesti nikakve plodove dok god se u njima ili na njima primijenjeni otrov dovoljno ne razgradi da više ne predstavlja opasnost za zdravlje čovjeka ili životinja.Prvo su mudri ljudi kao posebno područje odvojili poljoprivredu i općenito proizvodnju te preradu hrane. Sad bi nam trebalo još samo poboljšanje nadzora i bolje školovanje poljoprivrednika. Istina. Kod nas je Zakon o zaštiti bilja star nekoliko desetljeća. Pastiru je uginula četvrtina stada. jer primjena pesticida na tom području predstavlja velik rizik. postoji pojam «radna karenca» za skoro svaki pesticid. kod obrade 155 . Kod toga se ne odvaja samo zaštita bilja od nametnika od uzgoja stoke do skladištenja hrane ili njezine prerade odnosno transporta. Tjedan dana ili čak cijeli mjesec! Nažalost. Za svaki pesticid je propisana MDK u različitim plodovima. proizvodnih procesa ili skladišta. označavali jasno i čitko površine na kojima se primjenjivao pesticid. Tek spominjem da su brojne vrste praktički istrijebljene zbog primjene pesticida u poljoprivredi. Karenca je period u kojem koncentracije pesticida u određenoj hrani moraju pasti ispod MDK. a teško je naći granicu između zaštite životinja uzgajanih za klanje od zaštite kućnih ljubimaca. Međutim. ali o tome za koji čas više. ali se mnogi toga ne pridržavaju. a ostale ovce su se teško oporavljale. Opet križanje s održavanjem komunalne higijene. ali nitko to ne radi i zakonom baš nije takva praksa propisana. Ne treba osporavati da je poljoprivredni DDD drugačiji od onog komunalnog barem prema ključnim razlozima primjene opasnih sredstava. To je zapravo vremenski period kroz koji ljudsko ili drugo biće ne bi smjelo stupiti na tretirano područje. Čak kad bi agronomi. kako od kukaca ili gljivica tako još i više od napasnika poput štakora i miševa. I onda konačno zaštita robe na skladištima. dezinsekcija i deratizacija). Stoku treba zaštititi od kukaca poput muha. pa ne mora biti isti za mrkvu ili soju. pa ulaze na njih dok su još izloženi opasnostima za narušavanje vlastita zdravlja. pa je tražio odštetu od krivca za svoje zlo. posebno iz inozemstva. koja bi se morala poštivati. Uz sve ostalo ovaj poljoprivredni DDD se jako preklapa s onim korištenim u održavanju komunalne higijene. I to je poljoprivreda ili barem prehrambena industrija. DDD se ne obavlja samo u naprijed rečenim područjima ili barem neki njegovi dijelovi poput dezinfekcije. koji je vlasnik upravo poprskao s insekticidom. koje se odnosi na zaštitu stoke. Zakon o zaštiti bilja se naravno bavi i pesticidima protiv štetočina u tim procesima. a kad čovjek kupuje na placu nema pojma što zapravo trpa u svoju vrećicu. na stradavanje nevinih odnosno kolateralne štete. a razlog je vjerojatno bio u tome što su pasle travu na otrovanom području. ako se ne obavlja na propisani način. zdravom hranom ili hranom proizvedenom na tradicionalni način je često zapravo prevara. To je uporabna karenca. u različitim industrijskim procesima. koje tako rado borave u stajama. kako je to propisano. Ono što sanitarna inspekcija šalje na analize odnosi se na velike pošiljke. Tko vam garantira da kumica na placu govori istinu kad priča o svojoj ekološkoj proizvodnji? Sad dolazi posebno područje u poljoprivredi. Dobra poljoprivredna praksa zahtijeva obavješćivanje o primjeni pesticida na poljima. I priča s tzv. dolazi do različitih preklapanja djelatnosti. S druge strane. godine tražio je od nas pomoć ovčar.

Ona dva dodatna D su po nekima deodorizacija i dekontaminacija. jer se oni bave barem DDDDD-om. Epidemiolozi iz javnog zdravstva prate stanje u naseljenim područjima zbog nadzora glodavaca. Može li se stvar dodatno zakomplicirati? Može! Stručnjaci koji se bave DDD-om često kažu da to nije točno. Neće o tome biti puno riječi. Tvrtke moraju voditi očevidnike o utrošenim sredstvima po raznim mjestima. na tom području je puno zabrana i ograničenja. buhe. ili ne daj Bože oštećenja zdravlja nekog građanina. jer se radi o kućnim kemikalijama. Temeljem svojih nalaza predviđaju način i intenzitet obavljanja određene mjere DDD na nekom području. Pesticidi se često primjenjuju za sasvim krive svrhe. kako smo jednostavno riješili problem pesticida i vjerojatno skratili dužine tekstova ovog poglavlja. Oni moraju obaviti posao prema programu. iako je područje važno i široko. Građani moraju biti izvješteni o događaju bilo usmenim razgovorom bilo pismenim upozorenjima ili čak preko radio valova. a možda bi se moglo pronaći još nešto. a nadzor obavlja sanitarna inspekcija. a javljaju se tvrtke koje su za djelatnost registrirane. Neće u ovom poglavlju biti riječi niti o pesticidima u domaćinstvu i osobnoj higijeni. što se pomalo i radi. energetika i promet imaju svoje posebnosti i treba ih tretirati na poseban način. zbog tužbe protiv nepoznate ili poznate osobe zbog pričinjenje materijalne štete. Mislilo se da će se sve riješiti direktivom o biocidima iz 1997. dezinfekcija tijela (npr. kao npr. Takvi poslovi su vrlo zahtjevni i moraju takvi biti. rješavanje crvotočine u oltaru crkve iz 1600. Izrazito velika pozornost pridaje se održavanju komunalne higijene u smislu sprječavanja širenja zaraznih bolesti. Međutim.). jer će se oni preostali brzo proširiti na slobodno područje. I tome nije kraj na ovim rečenim primjerima. ali nema smisla dalje nastavljati. koje će biti obrađene u posebnom poglavlju. Kuda da strpamo te djelatnosti? Onda se naravno pokazalo da se različiti pesticidi koriste u zaštiti prometala (npr. kako bi se mogao voditi državni i lokalni nadzor. npr. ali teško je sve držati pod nadzorom. 156 . prateći rad na terenu i po potrebi provjeravajući kakva sredstva tvrtka koristi. Nadležne lokalne vlasti raspisuju prema tom programu natječaj za obavljanje DDD. nema nikakvog smisla uništiti glodavce samo u jednoj ulici. trovanje susjedovog psa i slično.vode za piće te naravno u svakom domaćinstvu. Komunalni DDD je vrlo dobro uređen u Hrvatskoj već godinama. Teško je to spriječiti. godine. štakori. uništavanje korova na gradilištima). jer su to često poslovi daleko od očiju javnosti i odigravaju se na usko ograničenim područjima. uništavanje komaraca). pa se u slijedećim godinama mogu očekivati brojne promjene. Međutim. time nije puno toga riješeno. U ovom području su sve obveze tvrtki jasno propisane kao i procedure rada. a godišnje očevidnike su dužne slati u HZT i HZZJZ. Potpuno je jasno da mora postojati nekakvo posebno područje profesionalnog DDDa i on se kod nas formirao okupljanjem tvrtki i ljudi iz rečene djelatnosti. jer zapravo nije ničiji posao dok se zbog nekih razloga u sve ne uključi policija. a u drugoj ih ostaviti netaknute. jer npr. stjenice. iskorijenjivanje korova na prugama) ili u građevinarstvu (npr. Radi specifičnog posla i opasnosti za građane postoje dodatne kontrole. Smiju se koristiti samo odobrena sredstva s dokazanom učinkovitosti. a trebalo bi ostatke otrova nakon završetka posla pokupiti te zbrinuti na propisani način. odnosno živa bića iz okoliša naseljenih mjesta. Što se tiče primjene pesticida (pretežno dezinficijensi) u zdravstvu ovdje neće o tome biti govora. Eto. Sredstva se moraju koristiti tako da ne ugrožavaju niti ljudsko zdravlje niti okoliš. Svako mjesto gdje je otrov primijenjen mora biti jasno obilježeno. godine). korištenje posebnih tekućih preparata nakon brijanja) ili uništavanje štetočina na umjetničkim djelima (npr. koju smo mi u Hrvatskoj pretočili u Zakon o biocidima iz 2007. Industrija. ali također radi poboljšanja općih uvjeta života (npr. godine. I građani moraju biti sudionici takvih događaja uništavanja štetočina u naseljenim mjestima te dobro surađivati štiteći tako sebe. kukaca i drugih bića koja mogu otežavati život pučanstvu ili mu biti prijetnja zbog širenja zaraznih bolesti (npr. prometnica (npr. Naravno da ima i zloporaba. itd. brodova od lupara).

I lavanda ima insekticidna svojstva. iako dijete sa sela. Treba snažno naglasiti da su kukci prenosnici teških bolesti. shvatio sam kako sam do tada hodao slijep kroz ovaj svijet. Mlađe generacije uopće ne mogu shvatiti koliko su u prošlosti ljudi patili zbog kukaca osim onih kojima komarci ne daju živjeti. Prvi pravi sintetski insekticidi iskorijenili su brojne zarazne bolesti prenošene preko kukaca. godine domaćica spremila u staklenku zbog paučine omotane oko lista. Kako joj mještani predvođeni seoskom učiteljicom nisu vjerovali. Svjetskog rata. Zadnji slučajevi malarije su zabilježeni u dolini Neretve prije skoro 50 godina. ona nas je sve povela do obližnje livade i svojom mrežicom u nekoliko spretnih zamaha pokupila golemu količinu raznovrsnih i raznobojnih kukaca. koja je pravila goleme štete u vrtovima sve dok nisu do nas stigli insekticidi. Uvijek se tražilo nekakva sredstva protiv kukaca i ne bi trebalo zaboraviti narodna iskustva. Stjenice su prenosile trbušni tifus. Ja na sreću nisam nikad upoznao stjenice. ali odjeća iz ormara s naftalinom baš nije ugodno mirisala. nije bila insekticid nego tzv. Komarci su u ona stara vremena bili prijenosnici malarije i npr. Dakle. Kroz cijelu svoju povijest ljudi su živjeli s kukcima nametnicima i drugim kukcima s polja. koji pripadaju dalmatinskoj biljci buhaču. Pogledajte ove lijepe cvjetove. Jasno je da su se ljudi morali boriti protiv kukaca unatoč tome što su koji puta znali stvari okrenuti na šalu ili su se znali naprosto priviknuti. ali se s nelagodom sjećam buha. a širi oko sebe tako ugodan miris. Svi su bili začuđeni uključujući mene. repelent ili sredstvo koje odbija neku vrstu kukaca. To sam shvatio tek kad sam se tijekom rata morao koristiti savjetima biologa.Insekticidi Moram priznati da. a samo joj ime govori da je dobra protiv buha. tekutova i drugih neugodnih kukaca iz kućnog okoliša naših mjesta nakon II. Ja se sjećam močvarne biljke zvane u Slavoniji bambus. kad je trebalo pomoći ljudima koji su vjerovali da se iz poznate srpske paučine mogu izleći opasni pauci. Zaista je tih kukaca silno mnogo oko nas i mnogi su nam predstavljali moru u bivšim vremenima. koji se uvlači i u odjeću smještenu o ormarima. koju se palilo jer je njezin dim tjerao komarce. Poznata profesorica biologije me pratila kako bi obavila determinaciju tih čudovišnih pauka i onda je dokazala da se radi o našim domaćim normalnim paucima. Prvih dana svibnja izlegli su se mali sitni pauci za koje je moja prijateljica tvrdila da su ih prepune livade oko prigradskog naselja. nisam nikad shvaćao koliko kukaca i njihovih larve živi u slobodnoj prirodi. U onim starim zaostalim vremenima ljudi su kao insekticid (posebno protiv groznih moljaca) koristili naftalin. a 157 . a kod nas je posebno u ratnim godinama dobro uspijevao. Negdje u mojoj mladosti pojavila se krumpirova zlatica. čije je gnijezdo prilijepljeno na list šljive 1991. koji je nekih godina znao odnijeti brojne ljudske živote na raznim stranama svijeta. ali i u naseljima. a bilo mi je jasno da se među njima nalaze kako naši neprijatelji tako i oni kukci koji su prema nama potpuno indiferentni. Buhe su prenosile kugu i druge strašne bolesti. uši. Tjeralo se kukce poput komaraca dimom. a posebno onih koji se bave kukcima. koji su im znali uništiti svu ljetinu i otjerati ih u glad. Svi njezini sastojci se mogu svrstati u insekticide i to prilično učinkovite. naši ljudi iz Metkovića su umirali zbog toga. I danas mnogi koriste sušene dijelove te biljke po svim dijelovima kuća. posebno zato što su jednako rado boravile na životinjama poput štakora kao i na ljudima. Prilikom jednog izvida u zapadnu Slavoniju.

-karbamatni (njih zapamtite). Sad konačno nekoliko riječi o nekima od njih. ali pokušavam ipak realistično gledati na problem ili barem mislim da realno gledam. -plinoviti fumiganti (o njima je već bilo riječi. Dajem popis insekticida (neki su ujedno larvicidi. -nikotinoidni (eto predstavnik je obični nikotin o kojem se pisalo drugdje). Nema nikakve šanse da o svima njima pišem niti ću ih sve navesti. ali ih nećemo zaobići). boraks). -anorganski (npr. Možda zbog toga malo emocionalno gledam na problem zbog brojnih podataka proučenih o teškim štetnim često globalnim učincima tih tvari. -organofosforni (o rođacima bojnih otrova svakako treba pisati). diatomejske zemlje. -diamidski (zaboravimo ih). Blagoslov i prokletstvo! To su naši insekticidi. -arsenovi (uglavnom soli arsenati). -nitrati (biti će riječi o DNOC-u). To što ne štite svoje zdravlje zapravo je njihov osobni problem. -organotiofosfatni. a neki zapravo i nemaju općenito neku veliku važnost. Danas je tih insekticida i larvicida jako puno. -organoklorni (s njima počinjemo). ali su oni i promijenili život svih ljudi na cijelom svijetu. Jest istina da su se tih godina jeftini insekticidi koristili neumjereno i neznalački izazivajući brojne teške posljedice. ali dobro je o njima pisati radi grešaka koje smo učinili. -fosfonati (možda sam mogao spomenuti i druge jednako malo važne). Države se brinu. što nije ni čudo obzirom da je čovječanstvo s primjenom insekticida doživjelo najgora iskustva. istina uvijek s određenim zakašnjenjem. ali vrijedno je pogledati čega tu sve ima: -antibiotski. kako prema kemijskim strukturama tako prema opasnostima kojima nam prijete. a za nove greške imamo bezgranične mogućnosti.Napulj zahvaćen trbušnim tifusom 1944. a o svima nema smisla pisati nego tek o onima koji se češće pojavljuju kod nas kao uzroci otrovanja ili koji su predstavljali i predstavljaju golemo opterećenje na naš okoliš. Ja sam osobno dug dio svoje stručne prakse sudjelovao u odlukama o zabranama ili barem bio njihovim svjedokom. ali kad počnu trovati druge nevine građane i uništavati okoliš treba se jako žestoko pobuniti. -piretroidi (o njima moramo pisati zbog male toksičnosti za ljude). godine spašen je zahvaljujući insekticidu DDT. akaricidi. Ne kažem da ih se moramo panično čuvati. ali danas smo puno pametniji (kao svi generali poslije bitke) i vjerojatno nećemo ponavljati one greške iz povijesti. ali je činjenica da golem broj naših građana niti ima pojma išta o njihovoj opasnosti niti ih se čuva. ali na području insekticida najviše je zabrana ili ograničenja stavljanja u promet. nematocidi i otrovi općenito gledajući) tek kako bi se vidjelo da je tu bilo i da ima svačega. 158 . Neki više nemaju važnosti. -regulatori rasta insekata (danas još uvijek pomalo skupi). Naglašavam da sam spomenuo samo one po mojoj ocjeni važnije. Naravno da će biti puno govora i o štetama.

Primjenjivao se on šakom i kapom. Ni to nije pokolebalo pristaše primjene ove kemikalije. Evo prvo njegovih svojstava. koja naprosto puca dok ptice na njima sjede. ali su znanstvenici upozoravali da se DDT miješa u metabolizam barem kod ptica. Ne bi se moglo reći da je bezopasan prema svojim toksikološkim svojstvima. Tko još mari za dosadne ptice? U drugoj polovici šezdesetih godina znanstvenici su zabilježili da ptice nesu jaja s tankom ljuskom. otrovno: Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem. Zapravo su prvo ljudi u praksi opazili da neki kukci postaju otporni na DDT. ali u vrijeme njegove primjene nismo imali pojma da bi mogao imati uopće bilo kakve opasnosti. ali to je bilo razumljivo budući se one hrane otrovanim kukcima i tako bivaju same otrovane. a to se kasnije događalo i s drugim insekticidima. Svjetskog rata na svjetsku scenu kao blagoslov. pa se sve bijelilo poslije njegove primjene. Bilo je nekakvih znanstvenih radova o njegovom neurotoksičnom djelovanju.Organoklorni insekticidi Priča je počela s legendarnim od Boga danim i od njega prokletim DDT (DikloroDifenil-Trikloroetan). Najvažnije je bilo da ljudi prolaze dobro unatoč tome što su znali biti impregnirani prahom DDT u svojim aktivnostima uništavanja kukaca. a već 1968. godine naveliko počeli su ga povlačiti kao prokletstvo. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). ali ništa se nije znalo o učincima kroničnog 159 . znanstvenici nisu spavali nego su zapisivali svoja zapažanja i uskoro počeli gunđati. Znanstvenici su upozoravali još ranih šezdesetih godina na činjenicu da ptice izumiru. Ja se sjećam da je moja mama prije spavanja sve krevete obilno zaprašivala tom kemikalijom u prahu i mi smo mirno spavali ne strahujući od buha ili drugih napasnika. Međutim. T N DDT CAS:50-29-3) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R25-40-48/25-50/53 (otrovno ako se proguta. Nahrupio je završetkom II. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. O razlozima kasnije. To zapravo nije bio problem budući je kemikalija bila jako jeftina i trebalo ju se samo primijeniti u većim količinama.

a on se naravno i dalje skladišti u njihovim mastima. Međutim. a stručnjaci su postali oprezni. koje su velikim dijelom sezonske selice. pa žena normalno svoje dijete hrani tim insekticidom.izlaganja. Činjenica je da nema mjesta na zemlji koje nije onečišćeno s kemikalijom DDT. Liberalni kapitalizam teži prema profitu i jasno je da će neki tvorničar rado proizvoditi DDT ili slične tvari kako bi ih prodao onome koji ih želi kupiti. pa čak ni buha. a biljke ga u svom neznanju uzimaju iz tla i odlažu u plodove. Prvo ozbiljno otrovanje dogodilo se također tih šezdesetih godina na jednom ribarskom brodu u Južnoj Americi. godine više se ne unosi DDT u okoliš. Pretpostavljam da je svakom jasno kako u postojbini Eskima nema kukaca. Ljudi pak te plodove jedu i nadalje unose DDT u organizam. što zapravo i nije bilo čudo obzirom da su za uzgoj voća koristili goleme količine DDT. pa se zato dogodilo otrovanje. Kuhar je pripremajući neko nacionalno izrazito masno jelo umjesto brašna stavio u hranu DDT. Austrijanci su imali znatno niže koncentracije DDT budući se nisu tako intenzivno bavili voćarstvom kao Izraelci. Neka istraživanja pokazuju da se koncentracije DDT nisu bitno promijenile u ljudskim mastima kroz taj period od 30 godina nakon zabrane stavljanja insekticida u promet. Problem je bio u tome što su nailazili na zabrane prijevoza kroz zemlje u 160 . Od kud onda DDT u njihovom masnom tkivu? Odgovor se brzo našao i bio je logičan. Mogli bi reći da je to njihov problem kad bi onečišćenje stajalo na mjestu gdje su ga ljudi ostavili. a tamo na jugu je nastupilo teško onečišćenje okoliša ovom kemikalijom. stalno kruže između ekvatorijalnih voda i dalekog sjevera u potrazi za hranom. jer DDT se u probavnim sokovima ne otapa i onda se ne može apsorbitati u krvotok. Ljudi su se počeli bojati onečišćenja okoliša i takvih postojanih tvari poput DDT. I nije samo u tome problem. Nakon zabrane DDT došlo je do zabrana brojnih drugih kemikalija. Imali su oni manje DDT u mastima nego Izraelci. ali nije prestao biti problem. ali znatno više nego Austrijanci i drugi europski narodi. jer DDT se ne otapa u vodi nego u mastima. a istraživanja se ne mogu obavljati bez kontrolne skupine koja nema ni trunke DDT u svom organizmu. kao što nema ni jednog živog bića na kopnu koje nije spremilo u svoje masti tu kemikaliju. barem u Hrvatskoj i europskim zemljama. Stručnjaci su odmah rekli kako je to sve normalno i jasno. Eskimi jedu puno masti raznih životinja. Iznenađenje su bili Eskimi. Polovica ribara je umrla. Pokazali su da se najviše DDT nalazi u masnom tkivu Židova iz Izraela. Posebno rado se DDT raspodjeljuje između masti i mlijeka. Međutim. Misli se da treba proći dvadeset godina da se količina DDT u mastima smanji na polovicu početne vrijednosti uz pretpostavku da ga se prestane unositi u organizam. U času kad je bio otopljen u obilnoj količini masti postao je nakon gutanja obroka raspoloživ za apsorpciju i zato je napravio tako teške štete. a ostatak njih je jedva vratio brod u luku. Mislim da je najteži šok izazvao jedan rad s kraja šezdesetih u kojem su autori prikazali koncentracije DDT u masnom tkivu umrlih osoba iz različitih zemalja svijeta. i tu postoji jedan veliki ALI. Jedino dobro koje smo dobili iz tih događaja je strah. Morski sisavci npr. Nismo sasvim sigurni niti u njegove štetne učinke. DDT je jeftin i neke velike zemlje ga se ne žele odreći. DDT spada u POP-ove (Postojani Organski Polutanti) i izrazito se slabo raspada u okolišu. što nije bilo ni čudno obzirom da su jedno i drugo stajali u kuhinji u istovrsnim posudama. Nakon zabrane od 1968. Stalno se nakuplja u mastima i tamo ostaje izrazito dugo. Može čovjek progutati nekoliko žlica DDT i ništa mu se neće dogoditi. Gotovo se uopće ne metabolizira niti se može izlučiti mokraćom iz organizma. Obzirom na to što je DDT izrazito lipofilna tvar on se dobro skladišti u masnom tkivu ljudi odnosno u plodovima biljaka.

ostalo je nepokriveno područje lijekova. kućanstvu kao insekticid. opasnost od teških oštećenja pri duljem izlaganju gutanjem. otrovno ako se proguta. Naravno uglavnom kod djece. Opet jedan vrlo učinkoviti insekticid i bolje kontroliran nego njegov prethodnik DDT. Bili su oni korišteni i kao sredstva za primjenu na čovjeku. Međutim.kojima su takve kemikalije zabranjene. po svojstvima nije ni malo bolji od DDT nego možda još gori. Zakon o kemikalijama jednako kao i propisi o sredstvima za zaštitu bilja ne odnose se na lijekove. ali ostaje nekako gorak okus u ustima. kako u Hrvatskoj tako i u Europi. Ništa ne smije stati na put trgovini i tako se rodila Rotterdamska konvencija prema tzv. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ako ništa drugo onda ima oznaku R64. PIC (Prior Informed Consent) proceduri. Lindan Iako ima puno tih zabranjenih organoklornih insekticida meni se priča o lindanu jako sviđa iako je kod nas zadnji zabranjen u Hrvatskoj. Međutim. Sve zemlje konvencije uključujući odnedavno i Hrvatsku dopuštaju prijevoz takvih opasnih tvari preko svojeg teritorija uz poštivanje procedure o prethodnom obavješćivanju (PIC) uz pravo da svaka postavi pravila o uvjetima takvog prijevoza. Glavni dio rasprave odnosio se na to gdje se zabranjuje njegova primjena. može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka. Lindan je zabranjen tek početkom trećeg milenija i to gotovo istovremeno u EZ i kod nas. Naravno da je to svojstvo imao i DDT samo što mu nije nikad službeno dodijeljeno u razvrstavanju i označavanju. jer smo se ravnali prema direktivi o sredstvima za zaštitu bilja i bilo je jasno da se više nigdje u Hrvatskoj ne može primjenjivati u poljoprivredi ili npr. koja kaže da može štetno djelovati na dojenčad koja sisa ženino mlijeko. Ta je konvencija u skladu s drugim međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari i naprosto je nije moguće osporiti. a pripravci lindana su bili korišteni kao lijekovi u veterini. Negdje sedamdesetih i osamdesetih godina pripravci lindana su bili često korišteni u obliku šampona protiv uši. kako se to vidi dolje. Isto tako nije moguće osporiti pravo bilo kojoj naciji da se truje opasnim kemikalijama. T N LINDAN (CAS 58-89-9) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R20/21-25-48/22-64-50/53 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. Moja kći je čak dva puta kao curica donijela uši doma i svi smo morali koristiti šapmone za uništavanje tih 161 . Ja sam osobno davao izvještaj o opasnostima lindana na sastanku tadašnjeg Povjerenstva za otrove na kojem se odlučivalo o sudbini tog važnog insekticida.

Da bi se proizveo lijek mora se uvesti sirovina. Čak i janjci nemaju problema s nametnicima ako su se došli na svijet poslije dobre lindanske kupke. a nisu se opažale veće štetne posljedice uporabe osim nadraživanja očiju. Tako je prestala proizvodnja lindanskih preparata za zaštitu ovaca i kućnih ljubimaca. To pak znači da se lindan apsorbira kroz kožu u organizam ovce. Rješenje je naravno zimsko kupanje ovaca u suspenziji ili otopini nekog dobrog insekticida. Najviše smo imali problema s veterinarima. ali nismo mogli zabraniti uvoz lijekova. ali je činjenica da do ljeta više ne stradavaju zbog bilo kakvih nametnika. ali u našim krajevima se za kupanje ovaca koristio upravo taj insekticid. To su zapravo od betona načinjene kupke u koje se gura ovce i prisiljava ih da izađu na drugu stranu van. koji se svog lijeka nisu željeli odreći. Najviše se lindan koristio za zaštitu ovaca od nametnika poput svraba ili krpelja. a onda se to zaštitno sredstvo prenosi preko posteljice u plod. Nisu svi jednako lako prihvatili stavljanje lindana na liste zabrana i ograničenja. a onda ih se kupuje u inozemstvu. Vrlo dobro znamo da barem veterinari za kućne ljubimce još uvijek izdaju recepte za lindanske preparate. jer se nismo imali pravo miješati u veterinarsku politiku registracije i primjene lijekova. Tako je cijela obitelj prala kosu barem dva puta u lindanskom šamponu kupljenom normalno u najbližoj apoteci. Činilo se da smo izgubili bitku. Kad su počele rasprave o zabrani lindana sjetio sam se svojih iskustava podsjećajući se na činjenicu da je lindan po svojim fizikalno-kemijskim osobinama sličan DDT-u i da se rado nakuplja u masnom tkivu svih mogućih organizama. pogotovo u krajevima poput Krka i Cresa gdje su se takve kupke uobičavale svake zime. a to ipak roditelji još uvijek ne žele priuštiti svojim princezama. Nitko u to vrijeme nije uopće sumnjao da bi lindan mogao biti opasan za ljudsko zdravlje. a sirovina je kemikalija na listi zabrana i mi smo rekli da ne dopuštamo uvoz takve kemikalije. jer drugačije naprosto nije bilo moguće ukloniti tu napast osim šišanjem do gole kože. državna administracija ima svoja pravila i na tome smo možda tek privremeno dobili bitku. Ovo lijevo je stara slika iz Australije i ne odnosi se na lindan. Jedino rješenje je bio lindan. Naši veterinari su tvrdili da nema ni malo istine u tim našim pretpostavkama o apsorpciji lindana u organizam ovce te da janjci nemaju u svojem organizmu nikakvih opasnih tvari. Oni su također običavali svoje pacijente tretirati lindanom barem po glavi. Ovce s krpeljima ili svrabom sporo napreduju. Postoji i mogućnost šverca iz nama istočnih zemalja. Ovce vjerojatno ne vole tu vrstu kupanja. jer su ih na taj način štitili od krpelja i buha. Uz to su svoje imali za reći i veterinari za kućne ljubimce poput pasa. kojih je po nekim našim krajevima stvarno previše. pa vjerujem da neki pastiri zahvaljujući dobrim vezama u Srbiji i dalje zaštićuju svoje ovce potapanjem u 162 . Međutim. a janjad može čak uginuti zbog tih napasti.kukaca.

a njegovih opasnih derivata nikad nije ni imala. Jedini način je miješanje takvog otpada s kemikalijama koje uopće ne sadrže klor tako da sirovina za spaljivanje na kraju nema više od 1% ukupnih halogena. Jedino je pitanje koliko prilikom uživanja janjetine unosimo lindana u svoje organizme. Valjda se smatralo da će se problem riješiti sam od sebe. a to su skladišta sa starima kemikalijama (npr. a do tada će vreće s opasnim kemikalijama stajati u nenadziranim skladištima i prijetiti kako ljudskom zdravlju tako i okolišu. Naime. a vjerojatno su stekli iskustvo protestima protiv drugih kemikalija poput npr. Na mjestima proizvodnje lindana gomilale su se sve veće količine neupotrebljivog i vrlo opasnog gama izomera. To strašno poskupljuje proces i cijena spaljivanja takvog otpada lindana ili DDT raste enormno. DDT) ili nezanimljivim derivatima (npr. iz takvih kemikalija nastaju prilikom spaljivanja dioksini u velikom iskorištenju.lindanskim kupkama. Tko će to platiti? Tvrtke za sintezu lindana su propale u istočnim zemljama poput Albanije ili Makedonije i otpad je postao vlasništvo države. što predstavlja prepreku spaljivanju. Vjerojatno je i njihov glas imao utjecaja na donošenje odluke o zabrani. kao na slici gore. 163 . Oni su diljem Europe žestoko protestirali protive uporabe lindana. Lindan sadrži čak 6 klorovih atoma po molekuli. kroz godine je postajalo sve više jasno da rješavanje takvog otpada neće biti jednostavo. Nadam se da vam je sad ipak malo lakše pri duši. Moram na kraju istaknuti činjenicu da su za sudbinu lindana zaslužni ili odgovorni građani EZ okupljeni u brojne nevladine udruge. Postoji još jedan problem vezan uz organoklorne insekticide. dioksina. Mislim da je to prvi slučaj protesta zbog primjene insekticida. gama izomer lindana koji nikad nije bio upotrebljiv i predstavljao je samo opasni otpad). Treba ipak reći na kraju da Hrvatska po mojem znanju nema nikakvih skladišta zaboravljenog lindana. Vjerojatno će jednog dana problem biti riješen. Međutim. a ona pak nema u proračunu sredstava za ničiji opasni otpad.

koji očito nije bio namijenjen kuhanju hrane. nešto vina i bezalkoholnih pića. pa onda teške posljedice za zdravlje ljudi i okoliš nisu neočekivane. izbjegavati ispuštanje u okoliš – pridržavati se posebnih uputa – sigurnosno tehnički list). Par je bio dugo u vezi i imali su dijete. ENDOSULFAN CAS 115-29-7 OZNAKE UPOZORENJA R: 24/25. Isplahnula ga je prema svojoj izjavi donijetom vodom. Ona nije uspijevala naći nikakvu posudu za kuhanje talijanete i onda se uputila u podrum.36/37. a obitelj je tvrdila da to nije točno. ali je pitanje koliko dugo će ostati. Čini se ipak da se može s njim prilično sigurno raditi u koliko se poštuju sve propisane mjere. Barem ne ovaj čas.36. Ljubavnici su zaželjeli na osami dočekati Novu godinu i nekako su uspjeli dogovoriti sa susjedom da im da ključeve svoje kleti. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika – ako je moguće pokazati naljepnicu. U nerazvijenim zemljama se često bilježe otrovanja radnika zbog nepoštivanja radne karence s ovim insekticidom. nadražuje oči. ostaci i ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad.45.60. Evo njegovih svojstava.28. ali ona ga je donijela gore. Od brojnih slučajeva otrovanja izabrao bih jedan iz početka milenija u sjevernom dijelu naše zemlje kod kojeg sam morao sudjelovati na sudu kao vještak. jer tamo u kleti voda iz cisterne nije bila za piće. a koristi ga se često u vinogradima. Tamo je našla ružni stari lonac. I protiv njega se bune mnogi uključujući ljubitelje divljih životinja. a dečkova obitelj je bila protiv braka. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OZNAKE OBAVIJESTI S: ½. Dama je tvrdila da im je to trebao biti zadnji doček Nove u divljem odnosu i da je njezin dragi već pronašao stan u kojem će živjeti nakon skorog vjenčanja. a onda je stavila u njega 164 .50/53 (otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. a ilustracija o štetnom djelovanju endosulfana je izrazito mnogo. Izgleda da predstavlja poseban problem u nerazvijenim zemljama. gdje se koristi naveliko i bez dobre kontrole. Oni su u večernjim satim došli u klet noseći sa sobom talijanete. Preparati koji dolaze k nama uglavnom se u ovisnosti o koncentraciji endosulfana razvrstavaju u otrove ili štetne tvari.Endosulfan On je zapravo jedini halogenirani insekticid ili fungicid koji se zadržao na našem tržištu. ali očito je izrazito važan i nema za njega dostojne zamjene.61 (čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Usporediv je s drugim organoklornim insekticidima. Ovdje je izabrana tek jedna slika stradalog djeteta.

Izaziva konvulzije. Obzirom na to da se osjećala slabo odvezli su je na hitni prijem u grad da bi liječnik ustanovio kako se vjerojatno radi o histeriji. 165 . kako pokazuje tablica ispod teksta. Nisam gadljiv. Onda su došli policija i vlasnik kleti. Konačno je odlučila otići do kleti i našla tamo dragog mrtvog u ispovraćanim talijenatama na podu kleti. ali sud je zbog nedostatka dokaza oslobodio okrivljenu. Vlasnik vikendice je odbijao mogućnost da je on makar indirektno kriv i tvrdio je da nikako endosulfan nije mogao ostati u loncu. Kod nas je danas ostao ograničen broj ovih tvari na tržištu s vrlo različitim značajkama. jer je on tu spravu ostavio u autu da im ne smeta. Ponavljam da ne znam kako će završiti stvar s endosulfanom. poteškoće s disanjem. Navodno joj je dao injekciju fenobarbitona i poslao je kući. a najbliži su rođaci živčanim (neurotoskičnim) bojnim otrovima. a onda je odlučila otići po dijete ostavljeno kod neke prijateljice da ga odvede roditeljima na spavanje. epidimiološka istraživanja pokazuju da muškarci izloženi endosulfanu imaju snižene koncentracije testosterona u odnosu na neizložene ljude. Čudio se kako je mogla za kuhanje koristiti lonac u kojem on razrjeđuje pesticide prije primjene u vinogradu. Naravno da je tužitelj podnio žalbu i slučaj je upućen na viši sud te još ne znam kako će završiti. To već nije za zanemariti. to nije moglo izazvati značajnije posljedice kod onog tko bi to sve pojeo. dakle skoro sve iz lonca. Međutim. koja su nerijetko završavala smrću. U tom slučaju bi se tekućina isparila i u loncu bio ostao prah. a toga se danas mnogi boje. ali im je onda uporaba snažno opala zbog brojnih otrovanja. Istina. Zato sam ja bio pozvan kao vještak i morao sam pregledati opsežnu dokumentaciju uključujući brojne fotografije. Međutim. Nije ga uspijevala dobiti mobitelom.kuhati talijanete. Legla je spavati i tek iza podneva se probudila i shvatila kako joj je dragi ostao tamo u kleti. dokazi su nađeni na nekim životinjama. Nekako je shvaćeno da je lonac kriv za sve i da dama zaista nije namjerno ubila svog ljubavnika nego je sve igra slučaja. pozlilo joj je čim je stigla u prijateljičinu kuću i ispovraćala je cijelu kupaonu. To što izaziva nespecifične simptome poput povaćanja i proljeva nije toliko bitno nego je važno da je on neurotoksičan. Organofosforni insekticidi Ime su dobili po tome što su derivati fosforne kiseline. Ona navodno baš i nije puno jela. posebno u krajevima gdje ljudi puno drže do muške potencije. Moj zadatak je bio procijeniti je li bilo moguće da zaostali endosulfan iz lonca izazove smrt mladog čovjeka. ali od tada mi sam pogled na tjesteninu izaziva blagu mučninu zbog sjećanja na slike stradalog muškarca na podu dobro kleti. koji je navodno pojeo čak dvije pune porcije talijaneta. ali već naprijed opisani učinci svrstavaju ga na listu tvari čija se zabrana očekuje u bliskoj budućnosti. U slučaju da je vlasnik nakon razrijeđivanja ostavio malu količinu razrijeđenog preparata u loncu. Postoje nepotvrđene sumnje da bi mogao biti reproduktivno otrovan ili čak karcinogen. Jedino je preostao slučaj da je vlasnik ostavio sadržaj cijele bočice u loncu i zaboravio na to zbog ovog ili onog razloga. gubitak koordinacije i naravno komu sa smrću. Vjerojatno bi se on kod isplahnjivanja lonca većim dijelom uklonio. koji je pred policajcima dao ključnu izjavu za daljnji tijek istrage i procesa. Izrazito mnogo su se koristili sedemdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. ali možda dama i nije ispahnula lonac žureći se što prije uživati u seksu. Stvar se zakoplicirala kad su znanstvenici pronašli da je on endokrini disruptor. U takvom slučaju bi se u loncu našle dovoljne količine endosulfana da ubiju i više od jednog čovjeka.

N R: 21/22-23-48/25-50/5368 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. O.O-dimetil-metil-karbamoil-metilfosforoditioat klorpirifos (ISO).O-dietilfosforoditioat.6-trikloro-2-piridilfosforotioat S-tert-butil-tiometil-O. Važno je znati znakove otrovanja budući su oni prilično specifični.2-bis(etoksikarbonil)-etil-O. N R: 24/25-26-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61 T. dimetoat i slični. N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-60-61 Xn R: 21/22 S: (2-)36/37 T. N R: 24-26/28-48/25-50/53 S: (2-)28-36/37-45-60-61 Neki od njih su vrlo jaki otrovi a neki tek štetne tvari. O. N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. 2.O-dimetil-S-metil-karbamoil-metilfosforotioat diklorvos (ISO). O. Nažalost. 166 . Taj je pak izrazito važni glasnik u komunikaciji između živčanih stanica i njegovo nakupljanje vodi pravoj zbrci.5. kako na dijagnostici ovih otrovanja tako i u liječenju. pa ih se naprosto ne može isključiti iz uporabe. N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 T. O. S-(6-kloro-2-oksobenzoksazolin-3-ilmetil)-OO-dietil-fosforoditioat diazinon (ISO). O. N R: 25-50/53 S: (1/2-)45-60-61 T+. koja je zadužena na sinapsama hidrolizirati acetil-kolin.O-dietil-O-2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosforotioat dimetoat (ISO). 1. Hrvatski liječnici su osamdesetih godina stekli dragocjena iskustva. terbufos (ISO) ometoat (ISO). Glavna značajka organofosfata je da se vežu na enzim acetilkolin-esterazu.fosalon.O-dietil-O-3.O-dimetilfosforoditioat paration (ISO). a u slučaju nepravovremenog liječenja vodi u smrt. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 T+.O-dietil-O-4-nitro-feniltiofosfat (kod nas nije više registriran) T. N R: 21-25-50 S: (1/2-)23-36/37-45-61 T+. oni koji su vrlo opasni često su i najučinkovitiji.O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)fosforotioat malation (ISO). O. Možda je razlog i u tome što se puno toksikologa bavilo i bavi živčanim bojnim otrovima. Sreća je da se jako puno koriste malation. Otrovanja s organofosfatima smatraju se vrlo ozbiljnima bez obzira na jačinu i upornost simptoma.2-diklorovinil-dimetil-fosfat fention (ISO).

Usporen rad srca. Naši liječnici su u vrijeme dok smo imali česta otrovanja (danas su jako rijetka) savjetovali da ga se primjenjuje toliko da se postigne otrovanje atropinom Za to su potrebne visoke doze atropina i mi smo početkom rata naručili od Belupa velike količine ampula s visokim dozama atropina. Uspio je prisilno sletjeti bez ozljeda. ubrzan rad srca. Antidot je atropin. Bljedilo. da se očajno osjeća i da mu curi slina iz usta. bronhospazam. kašalj i edem pluća. Dobro je surađivati s vojnim toksikolozima. ponekad nejednake i smetnje vida. pad krvnog tlaka. grčevi. Umire se od prestanka disanja. Pogledajte kako se zjenice sužuju nakon otrovanja organofosfatima. Uske zjenice. slabost mišića uključujući mišiće za disanje. Predlažu se naravno i druge metode. ali ga nismo trebali. Obično taj primjer spominjem kad tumačim kako se apsorpcija otrova može odvijati na bilo kom mjestu. NIKOTINSKI: Trzanje i treperenje mišića. Kod otrovanja organofosfatima važno je što prije primijeniti antidote i reaktivatore acetilkolin-esteraze. Atropin nije dovoljan nego valja primjenjivati i reaktivatore acetilkolin-esteraze kao npr. a ni teški grčevi nisu za zanemariti. davanje otopina enzima ili transfuzija krvi uz uklanjanje organofosfata prikladnom izvantjelesnom tehnikom. ali to sve skupa nije dovoljno provjereno. Oni se daju naprosto zbog toga da se ubrza prekidanje kovalentne veze između enzima i organofosfata. a nakon toga su ga prebacili na bolničko liječenje. koji ima djelovanja suprotna acetil-kolinu i mora ga se primjenjivati dokle god postoji i jedan znak otrovanja. Nije na to obraćao pozornost. jer oni imaju barem teoretsko iskustvo sa strukturno sličnim živčanim bojnim otrovima. kao npr.• • MUSKARINSKI: Nespecifični GI. Stezanje u grudima. Sjećam se jednog izvješća iz Južne Amerike o pilotu poljoprivrednog aviona kojemu je prsnula u oko kap koncentrata organofosfata. pralidoksim ili toksokogin. ali od toga se ne umire nego samo ne vidi. Pojačano lučenje svih sluzi i ekskretornih tekućina. 167 . ali je uzletjevši s avionom opazio da više skoro ništa ne vidi.

pogotovo kad netko ljude teško terorizira.Naravno da je i moja grupa puno radila na otrovanjima ovom skupinom insekticida i rutinski smo mjerili aktivnost acetilkolin-esteraze u laboratoriju na Rebru. Srpski teror je bio toliko snažan da su djeca pronašla spas u induciranoj psihozi. čak do 80%. Taj i slični događaji te negativni nalazi naših analiza uvjerili su nas da se radi o masovnoj histeriji. Osamdesetih smo mogli u bilo koje doba dana na brzinu izmjeriti aktivnost tog enzima radi olakšanja dijagnostike otrovanja. ali se sjećam maka prodavanog u jednom velikom dućanu koji je doveo negdje sredinom osamdesetih do otrovanja nekoliko ljudi u Zagrebu. kad su ti klinci dorasli za pušku. vrištati i padati na pod sa stolica. jer su liječnici masovno davali atropin djeci s grčevima muskulature. Obavili smo pregled učionica i razgovarali prvo s nastavnicima i medicinskim osobljem. Tu scenu neću nikad zaboraviti. Ona može divno izgledati. Postoji još jedan problem vezan uz korištenje organofosfata. gdje smo trebali obaviti glavninu posla u srednjoj školi «Đuro Đaković». Kosovari su mi koji dan prije naglog slanja na mjesto događaja potajno kurirskom poštom poslali brojne uzorke uzete od djece. Onog časa kad je škljocnula brava pri zatvaranju vrata sva djeca iz učinonice su se počela grčiti. Istina. Roditelji su neku djecu doveli a neku praktički donijeli i svi su bili stravično uplašeni tako da ste im strah mogli vidjeti u očima. Sanitarna inspekcija je reagirala brzo. Mak je bio iz uvoza i cijela 168 . Za atropin smo znali objašnjenje. a da bude onečišćena insekticidima. Došavši na Kosovo bili smo zgranuti silnom policijskom silom u Prištini i Podujevu. a onda smo smatrali potrebnim razgovarati i s djecom. koje se uglavnom mazalo po koži radi uklanjanja svraba. Tada sam jednom od srpskih stručnjaka rekao da oni zapravo novače male Albance za borce protiv Srbije. Zatražio sam da roditelji napuste učionicu. a to je kontaminacija hrane. Kasnije sam u literaturi vidio kako se to učestalo događa ne samo djeci nego i odraslima u teškim vremenima. pa smo mogli sigurniji otići. Bez namjere da detaljnije objašnjavam stanje na Kosovu mogu samo reći. Naravno da su u slučajevima otrovanja inhibicije enzima bile izrazito visoke. godine na Kosovo zbog sumnje na otrovanje ogromnog broja djece organofosfatima. ali mi u suradnji s IMI nismo našli ništa drugo osim nikotina. a u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja (IMI) moglo se mjeriti koncentrcije pojedinih organofosfata i njihovih metabolita u krvi ili mokraći. atropina i nekih metabolita organofosfata. a onda su epidemiolozi brzo otkrili da je zajednički činitelj kod svih otrovanih mak iz istog dućana. jer se nije moglo micati od množine tijela i oni su to učinili. a pogotovo mržnju roditelja koji su nakon toga nahrupili izvoditi djecu van vjerojatno nas optužujući da smo surađivali sa Srbima u trovanju njihove djece. da je bilo stravično. a za metabolite organofosfornih insekticida se davalo objašnjenje kako se radi ili o kontaminiranoj hrani ili o posljedicama liječenja svraba malationom ili drugim organofosfatima. Na sreću brzo se ustanovilo da je kod ljudi došlo do inhibicije acetilkolin-esteraze. Albanci su tvrdili da ih srpska vojska i policija masovno truju živčanim bojnim otrovima i mi smo očekivali vidjeti svašta. gdje je prijavljeno najviše otrovane djece. Obično je to podnošljivo onečišćenje. što se i pokazalo točnim desetak godina kasnije. ali smo si svi počeli postavljati pitanja o sigurnosti naših namirnica čak i na takvim mjestima gdje bi se moralo očekivati provjerenu hranu. Tako smo kolegica s IMI i ja od strane Hrvatske poslani 1990. Očekivali smo slike poput onih iz Halabje u iračkom dijelu Kurdistana i bili smo pomalo zaplašeni.

propoksur T+. naravno u vrlo niskim koncentracijama. Treba li posebno naglaštavati da se neki od njih koriste i u kućanstvima. On se bavio uzgojem ovaca radi prodaje janjića i držao je stado dosta daleko u brdu na svojoj zemlji ograđenoj suhozidima te odlazio svadodnevno tamo napojiti stoku i dati im zimi dodatnu hranu. Karbamatni insekticidi Ova skupina tvari prikladna je ne samo za uništavanje insekata.. Mehanizam otrovanja je praktički isti kao kod organofosfornih insekticida budući se vežu kovalentno na enzim acetilkolin-esterazu. Ključna razlika u odnosu na organofosfate je u tome što se enzim relativno brzo oporavlja zbog hidrolize spomenute kovalentne veze. Zbog te problematične veze u nekim slučajevima se čak dobiju analizom vrlo male inhibicije enzima uz sigurno dokazano otrovanje. merkaptodimetur. pa se obično ne preporučuje primjena reaktivatora. N R: 28-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. metiokarb. Ne očekuju se zabrane stavljanja većine organofosfornih insekticida i ostaje nam samo poboljšavati nadzor njihova korištenja na svim mogućim mjestima. Imao je i nekakvo kameno sklonište u kojem je držao one najvažnije potrepštine poput npr. boce travarice. N R: 25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61 predstavljaju opasnost kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. Sjećam se jednog slučaja s početka milenija kad je nazvao s Krka jedan pastir tražeći pomoć. larvi i nematoda nego također puževa kako se to vidi iz slika dolje.. N R: 26/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 T+. Toksikološka svojstva nisu im bitno različita i može se reći da karbofuran fenoksikarb metomil. Primjenjuju se u prilično velikim količinama osobito za zaštitu voćaka ali i drugog bilja i to po cijelom svijetu. N R: 25-50/53 S: (1/2-)22-37-45-60-61 T. pa im je primjena izrazito široka. Nju 169 . pa su i simptomi otrovanja slični kao i terapija s antidotom atropinom.serija je uništena. ali ipak ..

Tražili su da se nekako prekine taj krug smrti i uspjeli su pri Ministarstvu zaštite okoliša negdje 2001. što nikako nije mogla prihvatiti skupina biologa zaljubljenih u sav živi svijet na kopnu i moru. ali tvrdio je da mu je netko podvalio tamo krivu bocu s nekim otrovom. One su čistači. ali pomoći ni od kuda. Ne znam koliko je bio iskren. a ni divlja svinja ne zazire od prehrane mladim janjićima.) ili domaćih životinja (uglavnom kućni ljubimci poput susjedovih pasa i mačaka). Zaključio je da treba brzo pobjeći kući i tako je sjeo u svoj stari automobil. Najbolja hrana su naravno ovce stjerane među nekakve suhozide. a divlje svinje nitko ne ograđuje učinkovitim ogradama. a uz to su se javili grčevi mišića. koji se hrane gotovo isključivo lešinama životinja u prirodi. Zatražio sam hitno prebacivanje u bolnicu uz mjerenje aktivnosti acetilkolin-esteraze i primjenu atropina. Te ptice su kroz cijelu ljudsku povijest igrale izrazito važnu ulogu u spriječavanju širenja zaraznih bolesti. pa je slučaj završio dobro. a vjerojatno je polupraznu bocu s rakijom ukrao. Vožnja prema selu planinskom cestom bila je naravno rizična. podivljali psi. a on nije dobro vidio i stalno se sudarao sa svakakvim preprekama. koji tamo pastiri učestalo koriste. Karbamatni insekticidi su poznati po čestim otrovanjima ptica. Državni službenici ne vole pješačiti u brda da bi procijenili veličinu štete na stadu ovaca i onda se odštete pastirima ne daju pravično. Na naše otoke su prvo lovci dovezli divljač poput divljih svinja. Pas se naravno mora snaći i onda se sa sličnima udružuje u čopore divljih pasa lutajući po otoku. Lovcima nije posao ubijati podivljale pse. Jedan od prvih simptoma je bio slabljenje vida. jer supovi upravo trebaju ostatke životinjskih leševa. Tako je počelo izumiranje supova na kvarnerskim otocima. čagalj. godine ishodovati osnivanje Povjerenstva za 170 . U kuću je jedva doteturao iz auta i legao na krevet. Pastir naravno traži pomoć na sve strane. itd. Tako bi to vjerojatno bilo i danas da se nisu promijenili neki odnosi između ljudi i životinja. ali također drugih životinja poput pasa ili mačaka. Tako je on zabunom popio nekoliko gutljaja tog otrova i simptomi su se brzo javili. Ništa lakše nego psa staviti u auto i onda s kopna prijeći na otok poput npr. ali zato su vrlo učinkovito počeli ubijati supove. Posumnjao sam da se pastir otrovao karbofuranom. Pastiri su onda počeli ostatke svojih zaklanih ovaca obilno tretirati pripravcima karbofurana namjeravajući na taj način potrovati svoje neprijatelje. Ugljana i tamo onda u divljini izbaciti tu životinju iz auta. kako će biti malo kasnije objašnjeno. Naravno da su ti neprijatelji radije jeli svježe meso i uspjeh pastira je bio slab. Onda se po noći pojave psi ili čagljevi te naprosto zakolju ovcu dvije. Grupa entuzijasta iz prekrasnog naselja Beli na Cresu između ostalog se godinama bavila zaštitom i liječenjem supova. Naravno da je jako teško spriječiti životinje da jedu otrovanu hranu u slobodnom prostoru i zapravo najčešće stradavaju ptice radi hranjenja otrovanim kukcima. divlje svinje. Nekako istovremeno su građani pronašli da su otoci izvrsna mjesta za ostavljanje svojih bivših kućnih ljubimaca. Obično bi dok je tamo boravio znao po koji puta posegnuti za bocom i povući koji gutljaj. Kod nas je glavni predstavnik karbofuran našao posebno mjesto primjene za namjerno ubijanje uglavnom divljih (npr. Vrlo brzo je osjetio da teško diše. bolovi u želucu i slinjenje. Ilustrirati ću problem mojim iskustvom sa supovima. pa su digli galamu. Gnijezde se na nepristupačnim mjestima u brdima odakle izlijeću i iz visine osmatraju teren. U času kad opaze uginulu životinju sletjet će tamo cijelo jato ovih ptica i do kraja pojesti lešinu.je pak spremao u jednu udubinu na zidu. kako bi mogli na lovištima zarađivati novce od stranih lovaca.

ali bi ipak potrošače trebalo učinkovitije upozoravati na oprez pri radu i na potrebu primjene mjera osobne zaštite. Kako nitko nije htio surađivati onda su zaljubljenici u supove sami obilazili otoke i tražili mrtve supove. pa se u budućnosti mora poboljšati njihov inspekcijski nadzor. kojima je potvrđeno da su bijene karbofuranom. ali to naravno košta. Nije bolja situacija niti s njihovim nalazima u biljnim plodovima. 171 . pa uz nestručnu primjenu mogu ostati dugo u okolišu. a mene su izabrali za predsjednika. Povjerenstvo je naglo raspušteno i više nikad nije bilo obnovljeno. Trebalo je prvo otkriti mrtve ptive. sanitarnih inspektora i instituta. a iz laboratorija MUP-a i jednog privatnog forenzičkog laboratorija došle su analize ptica. No. Obično dolaze u niskim koncentracijama tako da se konačni proizvodi razvrstavaju u štetne tvari. o tome nešto više u poglavlju o kućnim kemikalijama. One i dalje izumiru. Naravno da karbamatni insekticidi predstavljaju i vrlo neugodnog polutanta u okolišu. Onda je došao račun s instituta i Ministarstvo je bilo bijesno na veličinu svote koju mora platiti. za što su bili idealni lovci. a sprej se ne može gutati.spriječavanje ilegalne primjene otrova u prirodi. jer nisu uklonjeni razlozi zbog kojih pastiri otrovima nastoje zaštititi svoja stada. a vrste i vrste s ove naše zemlje nestaju potrovane. No. Oni su izgleda očekivali da će instituti besplatno obaviti analize. Krenuli smo vrlo široko tražeći suradnju veterinarske inspekcije i veterinarskih instituta. Na tom pravom poslu su uspjeli i ja sam vidio dvije prekrasne knjige sa slikama svih mogućih biljnih i životinjskih vrsta te posebnih prirodnih ljepota kraja. Dovoljno su dobro topljivi u vodi da ih oborine odnose u površinske vode. a svi drugi su smatrali da to nije njihov posao. s Krka u Zagreb. Također obično dolaze zapakirani kao sprejevi. Brzo se našlo pastira koji je u poljoapoteci kupio preparat na bazi tog insekticida pa čak i ostatke pakiranja. Obavljene su analize aktivnosti acetilkolin esteraze i tragova pesticida u mesu leševa. Koristili su vlastite rashladne torve i automobile da bi dostavili prvih nekoliko leševa ptica u Zagreb. Bilo je to i logično. to je samo vrh ledene sante. kad je aktivnost nezgodnog enzima bila vraćena u normalu i insekticid se već uglavnom metabolizirao i izlučio. Naravno da se nakon toga ništa drugo nije događalo u smislu zaštite divljih životinja poput supova. Valja na kraju snažno naglasiti da se karbamatni insekticidi široko primjenjuju u domaćinstvima. Tada se uključila u istragu i policija. Zapravo su to obavljali usput baveći se nekim drugim poslovima proučavanja flore i faune otoka. Potpuno je jasno da se uz dobro nadziranu primjenu može bezbrižno uživati plodove tretiranih voćaka i vjerojatno zbog toga ni jedan od ovih insekticida neće biti zabranjen za stavljanje u promet. a s ispiranjem u podzemne vodotokove situacija je bolja. Bio je problem čak prenijeti mrtvog supa npr. Treba li ponovo naglašavati da su vrlo otrovni za vodene organizme? Relativno dugo se zadržavaju u okolišu. a imali smo još puno dobrih ideja. ali bez rezultata. posebno za zaštitu vrtova i kućnog ukrasnog bilja. Suradnju su prihvatili jedino znanstveni instituti u Hrvatskoj i Beču. onda je nekakva inspekcija trebala tog supa staviti u rashladnu torbu i dostaviti u Zagreb. Vrijeme njihova poluraspada u tlu iznosi oko 2 mjeseca. jer su supovi ugibali nekoliko dana nakon otrovanja. lovaca. Vjerojatno ne predstavljaju akutnu opasnost pri korištenju u kućanstvu. Moj zavod je prema simptomima pretpostavio da bi se moglo raditi o karbofuranu i poslali smo lokalnu sanitarnu inspekciju da pronađe kome je otrov prodan. Uspjeli bi oni možda i sa supovima da je bilo podrške. Koji mjesec dana nakon toga na jednom uskom području otoka Raba našli su građani čak 17 mrtvih supova.

grinja. Preporučuju ih za uništavanje svih mogućih kukaca. pa i to ohrabruje njihovu primjenu.. za deltametrin kažu da vrijeme polurazgradnje iznosi oko 2 tjedna u tlu.Piretroidni insekticidi Radi se o relativno novoj skupini insekticida i zadnjih godina se povećava opseg njihove proizvodnje te korištenja. larvi. 0. Kod akutnih otrovanja spominje se srednja neurotoksičnost. kad se konačni proizvod uopće ne razvrstava među opasne tvari. a nema nikakvih izvještaja o težem stradanju rijetkih otrovanih osoba. pa su neki tek štetne tvari a drugi otrovi. crvi. itd. Nisu nađeni nikakvi dugotrjno štetni učinci poput mutagenosti. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 T. jer se 172 . N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 Xi R:36/37/38 S: (2-)13-60-61 Xn. a u vodi uz prisutnost sunčeve svjetlosti je raspad i brži. Evo svojstava većine registriranih piretroida na našem tržištu. ali ima zato puno oduševljenja. Ono što je jako bitno istaknuti jest mogućnost primjene u vrlo niskim koncentracijama (npr. Većina su vrlo otrovni za vodene organizme. Sasvim sigurno je dokazano da ne predstavljaju veliku opasnost za ptice. gusjenica. To nas naravno ne treba zavarati. Možda i zato nema izvještaja o njihovim opasnostima.02% opasnog deltametrina). karcinogenosti ili reproduktivne otrovnosti kod sisavaca. koje inače često teško stradavaju zbog primjene drugih insekticida. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 T. piretrini uključujući kinerine deltametrin Xn. ali ima onih čija je ekotoksičnost zanemariva. Njihovo zadržavanje u okolišu je umjereno i npr. što je također ohrabrujuće. pa su našli vrlo široku primjenu na svim mogućim mjestima. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 cipermetrin permetrin lambda-cihalotrin Prilično se razlikuju prema opasnim svojstvima za čovjeka. Čak se brzo izlučuju iz organizma pokusnih životinja.

od komaraca do nezgodnih pauka. Da se mogu naseliti na drvenim predmetima. Reklamira se posebno u siromašnim zemljama da se koriste kao zaštita od kukaca. Nevjerojatno je gdje se sve gljivice mogu pojaviti i kolike štete mogu činiti. Kako će to završiti u budućnosti vidjeti će se. ali nisam si mogao zamisliti da mogu u jednoj običnoj kući prolaziti kroz zidove.ova skupina insekticida ne primjenjuje dugo kao ranije spominjani predstavnici insekticida. Jedan od stručnjaka je govorio o gljivicama (plijesnima) i pokazivao mjesta gdje se sve mogu naći. a slika desno gore je još rječitija. Danas se naveliko piretroidi. svim vrstama namirnica (sjetite se mikotoksina). a tvrdi se da nemaju utjecaja na ljudsko zdravlje. Kad se vratio zatekao je sve zidove od podruma do tavana obrasle velikim kolonijama neke tvrdokorne plijesni. koje onda može poslužiti za različite svrhe. koriste za impregnaciju platna. Čovjek je uredio kuću jednokatnicu s podrumom i bez namještaja je ostavio zaključanu budući je morao otputovati na godinu dana. Fungicidi Velika je to obitelj raznoraznih tvari. Koristi ih se u zaštiti bilja na njivama. pa pouzdanije rezultate treba još čekati. Pogledajte pozornije primjenu deltametrina na poljima gdje radnik praktički nema nikakvu zaštitnu opremu. koje se koriste protiv gljivica kao nametnika na stotinu različitih mjesta. Nije to kao na slici gore lijevo i zato je začuđujuće. Vjerojatno se i pretjeruje u njihovu korištenju na svim mogućim mjestima. a posebno deltametrin. Naravno da se mogu koristiti i protiv dosadnih mrava u vašoj kuhinji ili u štalama protiv muha ili drugih nametnika. u vrtovima ili na balkonima. pa i ljudskoj koži kao na slici gore desno znao sam i bez tog predavanja. biljkama. Jedini izlaz bio je u potpunom renoviranju cijele 173 . Mene je posebno iznenadio dvodnevni seminar za restauratore umjetničkih djela na kojem sam i osobno imao predavanje o opasnim svojstvima kemikalija korištenih u tom zahtjevnom i osjetljivom poslu.

tiram. ali preživjeti se moglo. 8. I kod nas se na listi sredstava za zaštitu bilja nalazi izrazito mnogo preparata na bazi gotovo stotinu fungicida. Nazvali su je plamenjača. naravno uz težak seljački trud i muku. Zadnja verzija naše liste zabranjenih tvari posebno isključuje kositrove organometalne tvari za zaštitu bilo kojeg predmeta koji se uranja u vodu. Međutim. 6. 174 . 7. Onda je 1874. metalaksil. ipak najviše o opasnostima od gljivica govori priča o peronospori. 3. ziram. Evo glavnih skupina fungicida. dikloran. koje se za vlažna vremena pretvaraju u bjeličaste paperjaste prevlake. klorotalonil. benomil. a tributil kositrove soli imaju mjesta samo u industriji. Trebalo je dugo vremena da se pronađe učinkovit fungicid pod imenom bordoška juha u sprječavanju pojave peronospore. Na lišću se prvo javljaju prozirne pjege zvane uljaste pjege. jer je uništavala lišće. ali tada je već bilo kasno za propale vinograde i upropaštene vinogradare. ferbam) DITIOKARBAMATI (kaptan. Zbog toga se tijekom prošlog stoljeća pojavio izuzetno velik broj fungicida kao sredstava za sprječavanje pojave ili uništavanje gljivica. 4. etridiazol. Organoživini i kadmijevi spojevi više nemaju nigdje primjene. Kako prolazi grožđe vidi se desno. kaptafol. Naša Dalmacija je u prošlosti živjela od proizvodnje vina i maslinova ulja. godine u Europu stigla iz Amerike strašna peronospora. 2. ali ne može se reći da gljivice i danas ne čine velike štete čovjeku na svakom mogućem mjestu. godine pojavila se u našim krajevima. Bilo je to najteže iskustvo s gljivicama koje je Hrvatska doživjela kao i mnoge druge vinogradarske zemlje. koji su se prošlog stoljeća koristile u raznim preparatima. tiabendazol. triadimefon) Praktički svi organometalni spojevi su na listama zabrana i smiju se koristiti tek na posebnim mjestima. a već 1882. 1. dodin. heksaklorbenzen) TIOKARBAMATI (metam natrij. SUPSTITUIRANI BENZEN (kloroneb. bakrov arsenat) ORGANOŽIVINI SPOJEVI (fenilživin acetat) ORGANOKISITRENI SPOJEVI (fentin ili tributilkositrove soli) KADMIJEVI SPOJEVI (soli poput acetata) DRUGI (anilazin.unutrašnjosti kuće uz korištenje velikih količina izrazito otrovnih fungicida. a valja reći da su neki danas izvan uporabe. kao na slici dolje lijevo. Peronospora je donijela slom gospodarstva tamo gdje su ljudi ovisili o proizvodnji vina i nakon toga je počelo golemo iseljavanje naših seljaka u prekomorske zapadne krajeve. cvjetove i plodove vinove loze kao da su spaljeni. iprodion. 5. cikloheksimid. folpet) BAKROVI SPOJEVI (bakrov sulfat ili modra galica ili bordoška juha.

N R: 20/22-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. N R: 40-62-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 Xn. ali danas je i to zabranjeno. barem kad se govori o zaštiti vinograda. N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. čije soli ili hidroksidi su i danas najčešće korišteni fungicidi. N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. Jedini metal kojemu primjena nikad nije ograničavana jest bakar. N R: 46-60-61-50/53 S: 53-45-60-61 Xi R: 37-43 S: (2-)8-24/25-46 Xn.Do prije desetak godina dopuštalo se korištenje takvih kemikalija za zaštitu brodova kraćih od 20 m. N R: 23-40-41-43-50 S: (1/2-)26-29-36/37/3945-61 T. Evo naših glavnih aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u poljoprivredi. N R: 20-36-40-43-50 S: (2-)36/37-46-61 R: S: T. N R: 22-50/53 karbendazim mankozeb pirazofos prokloraz 10605-21-7 8018-01-7 13457-18-6 67747-09-5 175 . IME bakrov sulfat azoksistrobin ciprokonazol ditianon epoksikonazol folpet heksakonazol kaptan CAS BROJ 7758-98-7 1317-39-1 94361-06-5 3347-22-6 133855-98-8 133-07-3 79983-71-4 133-06-2 RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE Xn. N R: 22-50/53-63 S: (2-)36/37-60-61 Xn.

Ni kronična izloženost bakru kod vinogradarskih radnika nije važna niti donosi neke posljedice. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 Puno ih je i neće u tekstu biti govora o svima. Primjer je npr. Njega se do nedavno moglo nabaviti u Hrvatskoj. a neki kažu da su čak primjenjivali kod otrovanja antidote kao penicilamin. N R: 20/22-36/38-4348/22-50/53 S: (2-)26-36/37-60-61 Xn. Toksikološka vojstva razrijeđenih otopina bakrovih soli i nisu baš impresivna. I to sve usprkos tome što je zaštita ljudi kod tretiranja izrazito slaba. pa smo tako mjerili i koncentracije bakra u krvi radnika u razna godišnja doba. a prska vinograd tekućim aerosolom. ali ispod razina koje bi mogle predstavljati opasnost za njih.tiabendazol tiram 148-79-8 137-26-8 triadimefon 43121-43-3 S: (2-)60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. jer i u domaćinstvu čovjek često treba fungicide. koji je tek tvar opasna za okoliš i bez ikakvih značajnih učinaka u čovjeka. ali vjerojatno je bordoška juha i najstariji i najkorišteniji od njih. Tako se ne bi trebalo raditi. Uz sve 176 . a posebno kad se primjenjuju u domaćinstvu. Nešto su povišenje koncentracije bile u ljeto. Ni u svijetu se ne bilježe česta otrovanja bordoškom juhom i sličnim preparatima. barem koliko se ja sjećam. Gospodin je toplog ljetnog dana stavio protuprašinsku polumasku dobru kao zaštitu od prašine i krupnijih aerosola. pogotovo kod gutanja. Naravno da nije tijelo zaštitio na nikakav način i još je raskopčao košulju da mu ne bude previše vruće. Doktori bi morali znati da je najvažnije obaviti ispiranje želuca. To ne znači da ih se ne treba čuvati pri radu. Ovdje gore su navedena svojstva čistih tvari. Naravno da ima puno fungicida koji se primjenjuju u uzgoju loze. Negdje u godinama prije Domovinskog rata bio sam mentor rada o izloženosti vinogradarskih radnika iz Požege pesticidima. a pripravci fungicida dolaze u razrijeđenim otopinama najčešće tek kao štetne tvari ili bez ikakvih opasnih atributa. neki su od predstavnika ipak otrovi (npr. kaptan i karbendazim) iako se sasvim sigurno može reći da skupina predstavlja najmanje opasne pesticide. Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji. Međutim. tiabendazol. ali neke stvari ipak treba znati. kao na ovoj slici lijevo. a svi nisu ni zaslužili poseban osvrt zbog svojih relativno blagih učinaka na živa bića. a nema niti otrovanja. ali nikad nisam čuo da se koristio u nas zbog tretiranja otrovanja bordoškom juhom.

ne može se očekivati da će vinogradari apstinirati od uživanja u vinu. Žestok otrov jest. možda i zato što se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. Zapravo se razvrstava u otrove uglavnom zbog reproduktivne otrovnosti. Na slici gore desno je prikazana krasna rajčica kontaminirana karbendazimom. brojno voće poput jabuka) on ne predstavlja problem kao manje otrovni karbendazim budući nema teških kroničnih učinaka. a ta izloženost se nije mogla povezati s pesticidima nego s drugim činiteljima. radi se o otrovu i ekotoksičnoj tvari. Kod nas nisam nikad sreo otrovanje ovim fungicidom. To svakako nije dobra osobina. On je danas neslužbeno razvrstan i u endokrine disruptore. pa onda nije čudo što ga biljke mogu bioakumulirati. bordoška juha nije fungicid izbora za brojne gljivice i tu se mora tražiti neko drugo rješenje. pa se nalazi na europskoj listi prioriteta. ali ni kod nas nije bolja situacija. ali njegovi dugotrajni učinci (mutagenost i reproduktivna otrovnost) sasvim sigurno da nisu zanemarivi. Zadnjih godina pozornost izazivaju znanstveni članci o tome da bi mogao biti endokrini disruptor. Prilično se snažno adsorbira na tlo i tamo ostaje dugo vremena neraspadnut. Unatoč tome što ga se može naći kao ostatak u raznim namirnicama (npr. a svojstva nadraživanja su važna samo kod koncentrata. 177 . Dugotrajni unos je povezan tek sa štetnim učincima.moguće praćene parametre odskakali su od normale jedino prema jetrenim probama. Poseban problem su njegovi ostaci u namirnicama te kretanje u okolišu. Nije se vjerojatno ni trebalo očekivati teško akutno otrovanje. Ciram je za razliku od svog prethodnika izrazito opasan kod akutnog unosa u organizam. Naravno da se na poljima često primjenjuje bez poštivanja osnovnih mjera osobne zaštite. Uostalom. a zabrinjavaju njegova mutagenost i reproduktivna otrovnost (R60-61). ali se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. To znači da se mora slijedećih godina detaljno ispitati njegova opasna svojstva i prijeti mu stavljanje na liste zabrana. Ako malo bolje pogledate. Otrovan je za vodene organizme. Kod nas s njim nije bilo značajnijih otrovanja ili primjera kojih bi se mogao sjetiti prilikom pisanja ovog teksta. U svakom slučaju ne moramo se jako bojati bakrovih soli zbog njihove široke primjene u vinogradarskim krajevima. Nažalost. Dakle. Čak nije opaženo ni značajnije onečišćenje okoliša. Karbendazim je vrlo široko korišteni fungicid na svim mogućim poljoprivrednim kulturama. Unatoč tome što se koristi u preparatima s prilično niskim koncentracijama ne može se reći za njega da je tako malo opasan kao npr. ali je sve skupa pod pitanjem i nema nekih najava da bi mogao doći na listu zabranjenih tvari. radnik prska ispred sebe i stalno se nalazi u oblaku aerosola karbendazima. pa se njegovi preparati razvrstavaju obično u štetne tvari. Slika je snimljena u Južnoj Americi. kao na slici lijevo gore. koje su ukazivale na kroničnu izloženost alkoholu. ali to je značajka većine pesticida. bordoška juha. Razvrstava se u vrlo jake otrove. posebno površinskih voda unatoč tome što su bakrove soli jako dobro topive u vodi.

Jednako tako su važni za održavanje cestovnih prometnica ili na gradilištima. To znači da se u zemljama s dobrim nadzorom poljoprivredne proizvodnje rijetko sreću otrovanja s ovom skupinom pesticida. Na poljoprivrednim površinama se koristi ručno. florasulam etalfluralin. čak niti u zaštiti vrtova ili kućnih biljaka. Hrvatske željeznice imaju poseban kemijski vlak za uništavanje uglavnom korova na svojim prugama. imaetrapir klorsulfuron. gdje treba ukloniti sve živo kad se kreće u velike pothvate. zrakoplovima. Međutim. pinoksaden imazamoks. triklopir 2.Herbicidi Prema godišnje potrošenim količinama na poljima za suzbijanje nepoćudnih biljaka herbicidi prednjače pred svim drugim pesticidima. jer u ovoj tablici dolje nisu dani mnogi od njih. insekticidi što se tiče otrovanja građana. ali ja sam mišljenja da zapravo jesu. triamsulfuron. SKUPINA cikloheksandioni fenil-pirazolini imidazolinoni sulfonil-ureje triazolpiramidini dinitroanilini benzojeva kiselina karboksilne kiseline fenoksi kiseline fenil-karbamati triazini triazinoni uracili benzotiazoli PREDSTAVNICI kletodim. Inače se prema brojnosti skupina kemikalija teško može reći jesu li herbicidi najraznolikiji među svim pesticidima. fenmedifam atrazin. setoksidim. MCPB. tepraloksidim. amazapir. pirazon bromacil bentazon 178 . Čak i kod nas herbicidi ne predstavljaju takav problem kao npr. trifluralin dikamba klopiralid. kopnenim vozilima. Za razliku od insekticida ili fungicida koriste se na mnogo manje područja (poljoprivreda. MCPA. promet i građevinarstvo). uglavnom profesionalno. ipak se herbicidi najviše koriste u poljoprivredi. Taj vlak cijele godine putuje hrvatskim prugama tretirajući ih protiv svih mogućih biljaka. metsulfuron. ali zato svim mogućim tehničkim sredstvima. ali ljudi iz njega bave se i drugim poslovima uništavanja štetočina na željezničkim prometalima i prometnicama. helikopterima ili na drugi način. itd. kao npr. mekoprop desmedifam. Nema ih se razloga koristiti u domaćinstvima. sulfsulfuron. diklorprop. itd. metribuzin. davno napuštena mineralna ulja.4-D. pikloram. simazin heksazinon.

N R: 61-22-40-48/22-62-50/53 S: 53-45-60-61 Xn. dikamba mekoprop amonijev glufosinat fenmedifam. N R: 41-51/53 179 . Kod nas se koristi većina od njih. N R: 20-37/38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn.nitrili ureja derivati tiokarbamati inhibitori sinteze aminokiselina triazoli kloracetamidi benzofuranil alkilsulfonati nitrili bipiridilim soli bromoksinil diuron. ali se mora naglasiti kako vodimo jasnu politiku nadzora nastojeći one opasnije držati pod strogim nadzorom. linuron alaklor acetoklor izoproturon. kako će biti pokazano kasnije. linuron EPTC. trialat glifosat. propizamid etofumesat diklobenil parakvat. amitrol metolaklor. dikvat U gornjoj tablici dani su uglavnom herbicidi koji se danas koriste u svijetu. etofumesat glifosat 330-55-2 15972-60-8 34256-82-1 34123-59-6 1918-00-9 7085-19-0 [1] 93-65-2 [2] 77182-82-2 13684-63-4 26225-79-6 1071-83-6 T. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-61 Xn. N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)13-26-37/39-60-61 Xn R: 22 S: (2-) N R: 50/53 S: 60-61 N R: 51/53 S: 61 Xi. N R: 22-40-43-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. Evo sad malo podataka o opasnostima od aktivnih tvari u našim herbicidima. S uspjehom.

N R: 36-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn.mezotrion. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 Xn R: 22-37-41-43-52/53 S: (2-)24/25-26-36/37/3946-61 Xn R: 21/22-38-41 S: (2-)26-36/37 Xn. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 X. N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi. N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. N R: 22-50 S: (2-)61 T+. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 180 .4-D 94-75-7 diklorprop prosulfokarb klopiralid metamitron parakvat diklorid 120-36-5 52888-80-9 1702-17-6 41394-05-2 1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2] propizamid trifluralin mezotrion metribuzin 23950-58-5 1582-09-8 104206-82-8 21087-64-9 S: (2-)26-39-61 N R: 50/53 S: 60-61 X. 104206-82-8 1702-17-6 klopiralid 21087-64-9 2. N R: 24/25-26-36/37/3848/25-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37/39-4560-61 Xn.

godine atrazin je prestao biti problem Maribora. Sjećam se jednog magistarskog rada iz sredine devedesetih prošlog stoljeća u kojem sam bio član povjerenstva za obranu. u Velikoj Gorici. Ključne zamjerke atrazinu su što je postao globalno onečišćenje i što je prva tvar proglašena endokrinim disruptorom. Uspjeh je bio nevjerojatan. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Kao što se može iz gornje tablice vidjeti. Kod nas je još uvijek najčešće korišteni herbicid atrazin. Jeftin je i do nedavno je proizvođen u Hrvatskoj (Herbos). jer su koncentracije atrazina prelazile MDK u vodi za piće. a danas ga uvozimo bilo kao čistu tvar bilo u obliku preparata. jer mnoge europske zemlje poput Slovenije već su zabranile njegovu uporabu. njegova sudbina je vrlo upitna zbog nekoliko razloga. Međutim.izoproturon simazin 34123-59-6 122-34-9 Xn. Imamo i mi takvih područja gdje koncentracije atrazina variraju oko MDK. Lokalne vlasti su odlučile spasiti vodu za piće i uvele su program besplatnog davanja drugih herbicida seljacima. Gledajući njegova opasna svojstva ne predstavlja problem za zdravlje ljudi i ne sjećam se niti jednog fatalnog otrovanja njegovim preparatima u Hrvatskoj. koji uništavaju sve živo na tom svijetu poput npr. ali se ne poduzimaju mjere slične onima u Sloveniji. barem što se tiče žaba i drugih vodozemaca kao na slici gore. Priča o endokrinom disruptoru mogla bi ga koštati glave. Vjerujem da je atrazinu 181 . Negdje do 1995. Brzo se raspada! Međutim. koristimo tvari vrlo različitih opasnih svojstava. Ovdje će biti riječi samo o onim herbicidima s kojima imamo problema i iskustava u Hrvatskoj. Ima tu predstavnika vrlo otrovnih i gotovo sasvim neotrovnih tvari. ali na to gledam s malom sumnjom. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. ali činjenica je da se nastoji proizvesti što manje opasne herbicide za ljude. Neki radovi govore o tome da je on endokrini disruptor i za ribe u kopnenim vodama. parakvata. kako bi se smanjile koncentracije atrazina u podzemnim vodama. a također su opasni za biljne organizme. Prvi je problem globalnog onečišćenja ovom tvari. Kolegica iz Maribora je pratila koncentracije atrazina u podzemnim vodama tog područja. koja je inače prilično nestabilna u okolišu. dobro je topiv u vodi i lako se procjeđuje u podzemne vodotokove. To se događa zadnjih tridesetak godina u nastojanju da se sintetiziraju što specifičniji otrovi za biljke. ali naravno da se ne može niti bez totalnih herbicida. Svi su herbicidi ekotoksični i većina ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi. Što se tiče otrovnosti za ljude jako se razlikuju. To što je atrazin globalna nečist dalo bi se riješiti boljim nadzorom njegove primjene uvažavajući činjenicu da je izvrstan herbicid bez teških štetnih učinaka na ljudsko zdravlje. kao npr. barem na poljima s kukuruzom. Noćno kreketanje žaba možda nije ugodno za uho. ali je dobro znati da one žive i obavljaju svoju važnu funkciju za našu planetu.

ali ni kod nas stanje nije bolje. Otrovanja obično završavaju dobro. Na slici lijevo je prikazano kako se za tretiranje s ovom kemikalijom pripremaju ljudi u nekim nerazvijenim zemljama.4-D) je herbicid koji pomalo sustiže ili čak prestiže atrazin po količinama u primjeni. Od brojnih slučajeva otrovanja spomenuti ću tek jedan. ali činjenica je da je sve moguće. a u pripravcima se to svojstvo gubi. ako se otrovani na vrijeme pojavi u bolnici.odzvonilo i da će nakon njegove zabrane stavljanja na tržište biti više žaba u našem okolišu. Dovoljno je primijeniti forsiranu alkalnu diurezu (dati što više tekućine i zalužiti krv davanjem infuzija natrijeva bikarbonata). Negdje na prijelazu osamdesetih u devedesete godine prošlog stoljeća našli smo se u dilemi da li zabraniti za uporabu taj strašni otrov. ali naša su iskustva pokazivala da je izrazito opasan. Po mojem iskustvu najviše otrovanja herbicidima događa se kod nas s ovom kemikalijom. Istina je da u ono vrijeme nije bio razvrstan kao vrlo jaki otrov nego tek kao otrov. Mene je najviše iznenadio jedan izvještaj o onečišćenju gljiva herbicidima. ipak predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje zbog tipičnog ljudskog nemara. koji je na mene ostavio snažan utisak. a u težim slučajevima pomaže hemodijaliza. Diklorfenoksi-octena kiselina (2. Možda će u budućnosti pretvaranje seljaka u farmere donijeti dobrobit upravo u nadzoru primjene pesticida i posebno herbicida. Ipak se herbicidi primjenjuju isključivo profesionalno na poljoprivrednim imanjima ili drugim lako nadziranim mjestima. Nevjerojatno je kako primjena herbicida može imati utjecaja na kvalitetu naše prehrane. Poseban problem s ovom kemikalijom kao i s prethodno spominjanim atrazinom je onečišćenje hrane zbog nepoštivanja karence. Seljaci sigurno nisu zločesti. S toksikološkog stanovišta to je prihvatljivo budući se radi o kemikaliji s relativno slabim opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje. Dokle god nema dobrog nadzora poljoprivredne proizvodnje moguće je očekivati svakakva iznenađenja. Iza njegove primjene ne ostaje ni jedna biljka i idealan je za primjenu na prugama. Nije mi uopće jasno kako je ova kemikalija mogla dospjeti na mjesto za uzgoj šampinjona. Ona je prihvatljivija od atrazina i zbog slabije ekotoksičnosti. U čistom stanju je tek štetna za vodene organizme. ali prečesto zaboravljaju da krajnje korisnike svojih proizvoda treba i štititi. Međutim. koji uništava apsolutno sve na polju. vole ga primjenjivati i na poljoprivrednim imanjima prije sjetve. cestama i gradilištima. Najgora iskustva hrvatskih toksikologa vezana su uz parakvat. pa optimistički očekujem da će s njima u budućnosti biti manje problema nego danas. Parakvat je totalni herbicid. jer uništi sve moguće korove. koji bi 182 . Međutim. Ako volite žabe onda će vas ovo predviđanje razveseliti.

Brat iz Jaske nije potrošio cijelu količinu parkavata i ostatak tekućine je prelio u pivsku bocu te ostavio u podrum do slijedeće godine. Nije bilo pomoći. Međutim. Problema s parakvatom ima puno. Beritića i ishodio hitno prebacivanje na tadašnji odjel za toksikologiju IMI-ja na Rebru. Točno je da su svi herbicidi po svojoj prirodi opasni za organizme iz vode. Ovako je umro nakon mjesec dana ležanja na odjelu. kao na slici lijevo. Nepažljiva primjena parakvata može posve uništiti okoliš. Puno je primjera uništavanja voća i povrća zbog nestručne primjene ove kemikalije. Odmah ujutro otišao je svom liječniku. barem hemodijaliza) čovjek bi se spasio. Da je odmah onu noć nakon otrovanja poduzeto liječenje (npr. Pogledajte na slici lijevo kako izgledaju posljedice njegove nekontrolirane primjene. Negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća asistent s poljoprivrednog fakulteta je dao svom bratu seljaku iz Jastrebarskog spremnik parakvata upozoravajući ga na opasna svojstva herbidica. koja pak vodi uništavanju stanica. gdje voli odlaziti i rezultat je bio jasan. Mi smo postigli barem to da seljak ne može kupiti na bilo koji način parakvat i od tada (već petnaest godina) nemamo otrovanja s njim. parakvat je kvarterna amonijeva baza i nagrizajuća tvar. Nikako ne treba zaboraviti njegovu ekotoskičnost za vodene organizme. Brat s agronomskog fakulteta nije se slagao s izborom smatrajući da to nije dobro rješenje. Uzalud je on prao usta svim i svačim. Parakvat je izazvao kemijske opekotine usne šupljine i apsorbirao se u krvotok. Što će biti s parakvatom u budućnosti nije jasno. Konačno je došao do tada najuglednijeg toksikologa prof. pa mu je oštetila sluznicu usne šupljine. 183 . a pluća su posebno osjetljiva zato što tamo ima dovoljno kisika. Seljaci ne znaju za njegova opasna svojstva i koriste ga gdje god stignu. Onda se uskladištio u plućima.mogli smanjiti urod izabrane monokulture. ali tada treba znati i moći nadzirati strogo njegovu primjenu. Bilo je prekasno. Navodno nije progutao kemikaliju nego ju je ispljunuo i odmah otišao oprati usta. Zapravo je zaboravio na svoj parakvat i tipično hrvatski je tijekom zime tražeći piće posegnuo za krivom bocom. On je katalizator peroksidacije lipida. S mojeg stanovišta opasniji je nego atrazin o čijoj se sudbini na veliko raspravlja. ali parakvat je posebno opasan. kad ga je boljelo i smetalo. a također su se često trovali. Ljudi su ga rado kupovali. a vrlo je popularna u mnogim zemljama svijeta. Jasno je da se bez totalnih herbicida ne može i da je parakvat dobar izbor za uništavanje cjelokupnog života u prirodi na nekom ograničenom području. Na otorinolaringologiji su krenuli u liječenje ozljeda usne šupljine. koji ga je poslao na otorinolaringologiju u Zagreb. a brat agronom je galamio da treba drugačije postupiti.

Onda sam početkom srpnja 1992. Stalno prate ljude od vremena kad su stigli u ove naše krajeve. pa onda nije čudo što ih čovjek progoni i uništava. Zgrožen time i svjestan činjenice da štakori mogu prenijeti brojne zarazne bolesti odmah po povratku u Zagreb izvijestio sam na sastanku Stožera o viđenom u Nuštru. Zato čovjek traži i nalazi otrove koji će djelovati sporo tako da štakor neće povezati uzimanje neke hrane sa smrću svojeg rođaka. Moj domaćin je samo odmahnuo rukom uz komentar da na svakog nuštarskog branitelja dolazi stotinjak štakora. pa ih naprosto nije moguće istrijebiti. Štakori i drugi glodavci nisu samo otimači ljudske hrane nego su poznati zbog širenja zaraznih bolesti. Međutim.Rodenticidi Ne može se osporiti da su štakori izrazito inteligentne životinje i da čak mogu biti privrženi kućni ljubimci. Treba naglasiti činjenicu da štakori pamte i možda čak prenose iskustva na nove generacije. Čovjek je rado prihvatio sve domaće životinje. Alfe vladaju. Naravno da sam od djetinjstva znao koliki su problem naši štakori. glodavci su izrazito žilava i plodna bića. Stručnjaci za deratizaciju su jako zadovoljni kad mogu barem održavati štakorsku populaciju na podnošljivoj razini. godine bio poslan po nekom zadatku u Vinkovce i trebao sam usput obići Nuštar. a štakor mu nije mogao služiti na bilo koji način. Hitno sam sazvao sastanak predstavnika javnog zdravstva. jer najčešće ovise o čovjeku i njegovim zalihama hrane. Žive u vrlo uređenim zajednicama s vrlo jasnom hijerarhijom. natječu se s čovjekom za istu hranu i zato se nikad nisu zbližili. a delte su obični građani. pa sigurno ni jedan štakor neće jesti zatrovanu hranu od koje je pred njegovim očima uginuo neki predstavnik plemena. policije. koji u krajnjoj liniji mogu poslužiti i kao hrana moćnicima ili cijelom plemenu kad su krizna vremena. bete obavljaju društveno korisne i važne poslove. Protiv njih je čovjek jako rano počeo koristiti otrove s većim ili manjim uspjehom. Dakle. Imaju još i one obespravljenje game. Rekao mi je da je slična situacija na cijelom ratom zahvaćenom području. Cijelo područje je bilo izrazito uništeno tijekom Domovinskog rata i ja sam užasnut stalno pogledavao u razrušene kuće pokraj kojih sam prolazio. civilne zaštite i drugih shvativši već na početku sastanka 184 . zaštite okoliša. ali nisam se sve do Domovinskog rata bavio s njima osim što sam gledao kako služe kao laboratorijske životinje u znanstvenim istraživanjima mojih kolega. Naprosto su se nakotili zbog silnih količina rasute hrane i nedostatka bilo kakvih neprijatelja. jer mu na ovaj ili onaj način služe. I onda sam na dvorištu srušene kuće ugledao usred bijela dana nekoliko mladih štakora kako se igraju lovice ili nekakve druge njihove igre. Naravno da su me odmah zadužili da pokušam naći rješenje problema.

Trebalo je štakoru ponuditi hranu dobra izgleda i mirisa od koje neće odmah uginuti nego će još koji puta navratiti da se pogosti. Najvažnije od svega je to što je proces spor i tek dva do tri tjedna nakon uživanja otrovane hrane kod štakora se pojave simptomi otrovanja. Sjetio sam se prvo drage prijateljice Francuskinje udane za našeg uglednog znanstvenika. ali nisu bili previše učinkoviti. a javno zdravstvo je bilo spremno obaviti deratizaciju. Predložili su slanje svojih stručnjaka radi proučavanja kulturnih i hranidbenih navika ratnih štakora. Izvijestio sam svoje nadređene da ne mogu učiniti ništa na uništavanju štakora. jer štakori sa četniče strane će preći na našu čim mi naše istrijebimo. koja je radila u francuskom veleposlanstvu. Zamišljao sam čopore štakora. a toga je bilo na sve strane u izobilju. kod žrtve se krv više ne može zgrušavati i svaka najmanja ranica vodi teškom krvarenju. ali su tražili da se deratizacija obavi s obje strane crte bojišnice uz punu suradnju nas i četnika na zahtjevnom poslu. ali nakon oslobođenja je ipak obavljena masovna deratizacija zbog velikog porasta učestalosti trihineloza. koji su se histerično protivili masovnom trovanju. a pleme je nepredovalo. ali njihovi najvažniji članovi su pri takvim neorganiziranim deratizacijama ostajali netaknuti. a zima će ih silno prorijediti. Onda sam sreo jednog prijatelja biologa. Nazvao sam je i molio da traži od Francuza otrove protiv štakora kao donaciju. ali sam bio šokiran odgovorima. Jednostavno rečeno. Jedan nezgodan udarac će izazvati nekakve male unutrašnje povrede nebitne zdravom štakoru. Takvu zatrovanu hranu omogućili su kumarinski antikoagulansi. Onda su se javili neočekivani protesti predstavnika zaštite prirode i okoliša. Ni jedan ni drugi prijedlog mi se nije sviđao. Prvi problem je bio u tome što nije bilo novca za nabavu otrova.kako sam grdno pogriješio. Brzo sam shvatio da neću na taj način riješiti problem. Oni se više ne mogu razmnožavati zbog nedostatka hrane. a populacija je postala prevelika. Uvijek se dio štakora mogao pobiti. Vrlo jasno su rekli da deratizacija samo s jedne strane crte bojišnice neće dati nikakav rezultat. jer su htjeli steći iskustva s deratizacijom u ratom razrušenom području. koji se gromoglasno nasmijao mojim prognozama. Do prije pedesetak godina najčešće su se koristili otrovi na bazi arsena ili različiti fosfidi. jer bi mogle stradati voluharice. Hrane više nisu imali u izobilju. Ne možete spriječiti štakora da uđe u svinjac i tamo krade hranu ili očekivati da u velikom skladištu punom hrane izabere radije vaš otrovani mamak od kojeg će za sat ili dva uginuti. a ona me povezala sa Šveđanima također sklonima pomoći Hrvatskoj. Naravno da će gladan štakor pojesti na što god naleti. a onda su nakon nekoliko mjeseci namjeravali predložiti način deratizacije obzirom na stotine činitelja. a posebno je onaj švedski o punoj suradnji dvije protivničke strane bio neprovediv. Ni najpametniji štakor neće povezati uzimanje otrovane hrane s neobjašnjivom smrću i tako će 185 . I jedni i drugi su se brzo javili. I one su se namnožile u tom ratnom vremenu. Francuzi su bili jako zainteresirani pomoći. ali nisu predstavljale problem zbog činjenice što više nitko tamo u istočnoj Slavoniji ništa nije sijao. stotinama godina se čovjek bori protiv glodavaca otrovnim mamcima. a osobno sam bio prilično uplašen razmišljajući o budućnosti tog meni dragog kraja. Imao je naravno pravo. Šveđani su pak bili spremni odmah doći sa svojim ekipama. koji prijete braniteljima. Rekao mi je da tog časa nije potrebna nikakva deratizacija i da će se populacija štakora desetkovati do slijedećeg proljeća. To su tvari koje sporo djeluju na K vitaminski ciklus u jetrama uz inhibiciju sinteze faktora zgrušavanja krvi. a otrovani štakor će naprosto uginuti od unutrašnjeg krvarenja. Kao što je već rečeno.

žitnog mamka i onda ponovo nogom zatrpati rupicu.mnogi uginuti. Tu treba istresti malo zatrovanog npr. Onda se događaju otrovanja takvih životinja u većem ili manjem obimu. Naravno da i pojedinci izrađuju svoje mamke i primjenjuju ih s većim ili manjim uspjehom kupujući uljne otopine pojedinih antikoagulansa. Svaki čas nam javljaju o uginuću pasa ljubimaca. Evo samo slučaja stradavanja srna zbog uništavanja poljskih miševa. Puno je lakše istresti na male hrpice žito po polju i pustiti miševe da to pojedu. T+ N BRODIFAKUM CAS 56073-10-0 VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R27/28-48/24/25-50/53 (vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. Neki od njih stvarno izgledaju privlačno i za druge životinje osim štakora i u tome je problem. što znači da u njima netko živi. Otrovanja drugih životinja nisu rijetka. brodifakuma. Poljski miš ili voluharica će mirno pojesti poklonjeni obrok hrane i uginuti. Na tržištu se nalazi izrazito velik broj mamaka (žitni mamci. a kakvo je pak u našim naseljima? 186 . Krivci za stradavanje drugih životinja to čine uglavnom zbog nemara.). bilo da se govori o žiteljima polja ili gradova. takva će hrana biti privlačna drugim biljožderima poput srna. Propis kaže vrlo jasno da u vrijeme tretiranja treba prvo obići polja i nogom zatrpati sve rupice u tlu. Takvo je stanje u slobodnoj prirodi. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem. ali danas najčešće u očuvanju komunalne higijene i vrlo široko u poljoprivredi. Evo značajki jednog od njih. klorfacirona. divljih životinja iz gradskih parkova ili pak šuma i polja. Međutim. U Hrvatskoj ima više od 50 tvrtki koje se bave deratizacijom i dobro od toga žive. jer su se potrovali bilo insekticidima. parafinski blokovi. Primjenjuju se na različitim mjestima. kumatetralila i drugih postali praktički jedini otrovi za nadzor populacije svih glodavaca iz našeg okoliša. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluje u vodi). bilo herbicidima bilo rodenticidima. a nikom drugom neće pasti napamet tražiti po rupicama otrovano žito. I oni su na kraju krajeva glodavci. itd. jelena ili zečeva. peleti. Koji dan nakon toga treba ponovo izaći u polje s mamcima i pogledati koje su rupice otrpane. Tako su oralni antikoagulansi poput bromadilona. Neki kažu da zečeva više praktički nema na našim prostorima. Skoro svake godine se javlja o pomoru takvih divljih životinja negdje u doba kad seljaci obavljaju nepropisnu deratizaciju na svojim poljima.

Pio je plivadone protiv glavobolje i nastavljao raditi svoj ljetni posao. Kao prvo. Onda se jednog dana srušio pokraj svog kombija i seljaci su pozvali hitnu pomoć da ga odveze u bolnicu. Sjećam se jednog slučaja pred sam kraj dvadesetog stoljeća u Slavoniji. a zna biti i daleko gore. pa je napravio analize protrombinskog vremena (vrijeme zgrušavanja krvi) te posumnjao da se radi o otrovanju kumarinskim antikoagulansima. Otpustili su ga s dijagnozom ovisnika o heroinu ili sličnoj drogi. što se barem u gradovima dosta dobro poštuje. od pasa do djece. jer žrtve mogu biti brojni žitelji. Na taj način se smanjuje vjerojatnost da če do mamka doći pas ili npr.U ljudskim naseljima stanje je složenije. trujemo!». Ono dalje nije baš uvijek obavljeno na zadovoljavajući način. Međutim. Neposredan razlog 187 . osjećao se iz dana u dan sve gore i gore. a njegov obiteljski liječnik je bio pametan čovjek. barem ljudi moraju biti obaviješteni o tome da se u njihovim kućama ili pokraj njih obavlja deratizacija. U praksi nije baš tako. a to nije dobar način. Na licu mjesta je priređivao mamke za štakore ili je pak prskao štale insekticidima zadovoljno zbrajajući svoj utržak. Po propisima bi mamke nakon određenog vremena trebalo pokupiti i zbrinuti kao opasni otpad. Ja osobno uvijek nađem na ulaznim vratima letak o tome da se obavlja deratizacija. DDD poduzeće je zaposlilo mladog studenta prve godine da truje sve što treba po selima iz okolice sjedišta tvrtke. Trebalo bi barem iznad mamka staviti natpis da se dolje nalazi otrov i kakva su mu opasna svojstva. U podrumima se obično ostavljaju žitni mamci na komadu papira prostrtom po podu. Dečko nije bio s tim zadovoljan. dijete. Dečko je dobio na uporabu kombi nakrcan svakakvim pesticidima i s njim je putovao od sela do sela vičući preko razglasa: «Trujemo. U velikom gradu su obavili pretrage kakve su im bile na raspolaganju i jedini sumnjiv nalaz su bili tragovi opijata u mokraći. a nije bilo ni čudo kad od osobne zaštitne opreme nije imao ništa. Zbog toga su propisi o primjeni rodenticida puno stroži nego u poljoprivredi. cijevi ili druge posude. To mogu biti kutije poput ovih na slici lijevo. jer nema nikakvog razloga da se on drži u podrumu ili drugom mjestu nakon što je obavio svoju ulogu. Svjetski standardi danas nalažu stavljanje mamaka u posebne posude s prikladnim otvorom za ulazak glodavca.

Međutim.) ne predstavlja opasnost samo za kućne ljubimce nego i za djecu. jer za njih nema apsolutno nikakvog opravdanja. a to znači praktički na svakom mogućem mjestu. Činjenica je da ostavljanje otrovane hrane (npr. Poseban problem zadnjih godina predstavljaju namjerna otrovanja životinja u našim gradovima. Početkom 2008. Naravno da niti veterinarska inspekcija nije bila nadležna. kosti. a veterinari za kućne ljubimce su tih dana primali brojne pse otrovane oralnim antikoagulansima. 188 . Mislim da bi društva za zaštitu životinja trebala ipak malo više poraditi na tome da se slični slučajevi ne događaju. Dezinficijensi Ovu skupinu kemikalija koristimo protiv bakterija i virusa gdje god to ima smisla. Jasno je da svaki vlasnik psa mora voditi brigu o svojem ljubimcu i da država nema nikakvih posebnih sredstava iz proračuna za zaštitu kućnih ljubimaca. Uopće nisu važni razlozi zbog kojih pojedinci to rade nego se postavlja pitanje na koji to način spriječiti. Ispostavilo se da nitko nije nadležan za taj slučaj. jer se svatko smatrao nenadležnim za slučaj. Povod za njihov poziv bilo je otrovanje jednog psa. Policija je zbog privatne tužbe uzela uzorke mamaka i poslala ih u svoj laboratorij. koji je antidot na oralne antikoagulanse. Vjerojatno se niti on ne bi osjećao nadležnim budući pas ljubimac nije bio dio okoliša nego stanovnik nečijeg stana. ali nije imala s kim surađivati. u ovom slučaju se ipak radilo o kaznenom (ne)djelu ugrožavanja zdravlja i života ljudi. a do inspekcije zaštite prirode policajac nije uspijevao doći. meso i sl. koji je pojeo otrovane kosti. od vlastite kože ili kupaonice do bolnice ili proizvodnje hrane. godine nazvala me policija zbog nalaza oko 60 zatrovanih meka na različitim mjestima u Gračanima. Sanitarna inspekcija je smatrala da nema tu što raditi budući niti jedan čovjek nije stradao. I dobio ju ne. ali je preživio zbog primjene vitamina K. a nalaz opijata je dolazio zbog velikog broja tableta Plivadona progutanih zbog suzbijanja glavobolje. Ja sam bio u slučaj uključen kao sudski vještak zbog toga što je dečko tražio odštetu za svoje pretrpljene muke.nesvjestice na seoskoj ulici bio je otrovanje nekim od insekticida. Inspekcija zaštite okoliša se također smatrala nenadležnom budući okoliš nije bio ugrožen.

% aktivnog Cl simklosen. 1. pa ih ovdje tek spominjem... etandial. N 2893-78-9 [2] R: 8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-60-61 7681-52-9 C.... Xn.. n-propanol etanol. N R: 23/25-34-42/43-50 S: (1/2-)26-36/37/39-4561 64-18-6 C R: 35 S: (1/2-)23-26-45 79-21-0 O. N R: 31-34-50 S: (1/2-)28-45-50-61 87-90-1 O.. monopropilen-glikol metileter formaldehid . Dolje je dan izbor nekih koncentrata dezinficijensa koji se koriste jako široko.. glutaraldehid.. .% glutaral. % peroctena kiselina . O kloru i etilendioksidu kao vrlo snažnim dezificijensima bilo je govora u poglavlju o opasnim kemikalijam. [1] troklosen natrij [2] natrijev hipoklorit.5-pentandial mravlja kiselina . N R: 8-22-31-36/37-50/53 189 . propan-1-ol. Xn. Xi R: 11-41-67 S: (2-)7-16-24-26-39 F R: 11 S: (2-)7-16 Xn R: 20/22 S: (2-)26 gliokzal. C. etil-alkohol benzil-alkohol 1-metoksi-2-propanol. % troklosen kalij.% 71-23-8 64-17-5 100-51-6 107-98-2 F. otopina .. N R: 7-10-20/21/22-35-50 S: (1/2-)3/7-14-36/37/3945-61 2244-21-5 [1] O. trikloroizocianuronska R: 10 S: (2-)24 50-00-0 T R: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-4551 107-22-2 Xn R: 20-36/38-43-68 S: (2-)36/37 111-30-8 T. .Razlikuju se značajno i prema kemijskom sastavu kao i prema opasnostima za ljudsko zdravlje i okoliš.%.

4-kloro-m-krezol.4. a svi su je upućivali na toksikologe.5-triazintrion tosilkloramid natrij S: (2-)8-26-41-60-61 127-65-1 C R: 22-31-34-42 S: (1/2-)7-22-26-36/37/3945 Xi. 2-hidroksibifenil. trikloro-1. a onda je u njima priređivala slijedeći obrok. 2-fenil-fenol (ISO) klorokrezol. To nije ni čudo kad se tako često koriste npr. Nemamo s njima nikakvih loših iskustava. Naravno da s njima treba oprezno postupati. Da mu je bilo loše ono bi povraćalo ili dobilo proljev. Dijete je u slast pojelo svoj obrok. Taj dan je naprosto umjesto obične vode za otapanje mlijeka koristila onaj dezinficijens. N R: 36/37/38-50 S: (2-)22-61 Xn.benzil-C8-18alkildimetil. Nazvala je mlada majka prilično uplašena budući je svoje tromjesečno dijete nahranila mlijekom otopljenim u dezinficijesu za bočice. a tek kao primjer gdje se sve koriste opisujem slučaj iz 2007.4'-trikloro-2'-hidroksidifenil-eter. N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/3945-61 bifenil-2-ol. Dijete je mirno spavalo. Ja sam je smirio objasnivši da treba dijete pustiti na miru nek spava. godine. N R: 36/38-50/53 S: 26-39-46-60-61 C. a majka je pokušavala dobiti od nekog informaciju što se njezinom dijetetu može dogoditi. a neki i ispod 1%.kiselina. N R: 21/22-34-50 S: (2-)36/37/39-45-61 C. medicinskih instrumenata. posebno s koncentratima. za dezinfekciju posuđa za jelo ili npr. 4-kloro-3-metil-fenol 2. 5-kloro-2-(2. jer se nalazio u loncu istog oblika u kojem je stajala prokuhana voda.6-triklorofenol triklosan. a ovako je najbolje da slučaj zaboravi i ubuduće malo bolje pripazi u kakvim posudama drži različite potrepštine za pripremu obroka svom 190 .4.4diklorofenoksi)fenol kvaternarni amonijevi spojevi. a tek nakon toga je mlada majka shvatila kako je pogriješila. 2.3. Ona bi svako jutro pripremila lonac razrijeđenog dezinficijensa i onda bi s njim nakon pranja isplahnula bočice. N R: 22-36/38-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi. N R: 21/22-41-43-50 S: (2-)26-36/37/39-61 Xn. pa preparati uglavnom ne predstavljaju opasnosti ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. kloridi timol 90-43-7 59-50-7 88-06-2 3380-34-5 63449-41-2 89-83-8 U praktičnoj primjeni dolaze u sniženim koncentracijama do 10%. ali bez panike. Pokušala je i sama piti mlijeko otopljeno u dezinficijensu i jedino je mogla reći da joj se ne sviđa.

Eto. U krajnjem slučaju možda mogu pobiti neke bakterije iz fekalnih voda. 191 . Narod se snalazi i na druge načine. kakve se vidi na slikama dolje.djetetu. N R:22-36-50/53 S: (2)-13-25-46-61 nematocid diazomet Zapravo se ne radi o vrlo opasnim kemikalijama i jedino je već ranije spominjani metiokarb kao pravi otrov važniji limacid. N R: 22-43-48/2250/53 S: (2)-13-25-46-61 Xn. završavam s ovim kratkim pregledom pesticida uz vrlo snažnu napomenu da brojne nisam obuhvatio ovim poglavljem. Neki drugi Zaista je teško odabrati koje još pesticide ovdje obuhvatiti. akaricidima i nematocidima. Evo i najčešće korištenih sredstava: vrsta pesticida limacid akaricid ime metaldehid kloheksetin CAS broj 108-62-3 33089-611 533-74-4 označavanje Xn R: 10-22 S: (2-)13-25-46 Xn. ali sasvim sigurno tamo dolje u kanalizaciji brzo se potroše i sigurno nemaju nikakvog utjecaja na okoliš. Zaista je to točno da dezinficijensi ne predstavljaju niti akutnu niti kroničnu opasnost za ljudsko zdravlje. a u kanalizaciju obvezno dospijevaju pri uporabi. ali prema vlastitom izboru dati ću osnovne podatke o nekim limacidima. To bi trebali shvatiti i određeni inspektori kao što shvaćaju domaćice i ne pada im napamet predavati praznu ambalažu kućnih dezinficijensa na zbrinjavanje kao opasni otpad. pa se puževe vrlo uspješno vabi posudama s pivom u kojem se uguše ili ih se posipa solju da dehidriraju i tako uginu. pa niti oko toga ne treba praviti probleme. Dovoljno ju je isprati s vodom i nakon toga predati na zbrinjavanje skupa s bocama od mineralne vode. grinja i nematoda. Koriste se dakle protiv puževa.

I ona užasna katastrofa na Kornatima iz kolovoza 2007. Međutim. Često su povezani s karcinogenošću ili reproduktivnom otrovnošću. Uz takve koncentracije karboksihemoglobina vatrogasci nisu bili sposobni ništa učiniti na spašavanju svojih života. Nitko ne kaže da je otrovanje ugljikovim monoksidom u tom slučaju bilo glavni uzrok stradavanja. vatrogasci tijekom cijele godine. Nomogram ispod ovog teksta pokazuje o čemu se radi. U većini slučajeva od njih se može samo pobjeći ili se sakriti u dobro zatvorene prostore čekajući dok opasnost mine.«PLINOVITE» PRIČE Ja osobno se najviše bojim otrova koji djeluju u obliku plina. a ni utjecaji dugotrajnog izlaganja nisu zanemarivi. Ugljikov monoksid U Hrvatskoj po službenim podacima najviše ljudi umire zbog otrovanja ugljikovim monoksidom i to se ponavlja veće desetljećima iz godine u godinu. jer teške opekotine govore da su 192 . para ili aerosola. Analize karboksihemoglobina pokazale su njegovu prisutnost u koncentracijama iznad 40%. No. Najviše je otrovanja zimi. kao npr. najbolje je ove tvrdnje dokazati podacima iz prakse. kad građani koriste neispravne peći za zagrijavanje svojih stanova. što je već povezano s težim znakovima otrovanja. Otrovanja takvim kemikalijama u pravilu su teška i često smrtonosna. godine može se povezati s otrovanjem ovom kemikalijom. jer su bili omamljeni. a šire se u ovisnosti o lokalnim meteorološkim uvjetima. Nije lako zadržati njihovo širenje kroz naš okoliš. od njega stradavaju i profesionalci.

koja nije imala vlastite djece i čini se da su svi bili sretni u tom odnosu. Dali su ih na skrbništvo pouzdanoj gospođi. Tko je i što je taj opasni ugljikov monoksid? Nastaje izgaranjem ugljikovih spojeva (drvo. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Stvar je prilično jednostavna. činjenica je da vatrogasci obično stradavaju zbog otrovanja ugljikovim monoksidom. Smrdjela je plastična lego kocka ostavljana slučajno na peći. kad je stradalo dvoje djece bez roditelja. peć u dječjoj sobi nije bila ispravna i jedne zimske noći se udomiteljica probudila zbog neugodnog mirisa iz dječje sobe. Kako je to bilo moguće? Bili su oboje u istoj prostoriji s istim koncentracijama ugljikovog monoksida u zraku i trebalo je očekivati kod oboje isti ishod. može štetno djelovati na plod). No. Međutim.zapravo bili sprženi. itd. Međutim. UGLJIKOV MONOKSID (CAS 630-08-00) Repro. a ono preživjelo 40%. lož ulje. Umrlo dijete je imalo koncentraciju karboksihemoglobina oko 65%. Karboksihemoglobin je oblik hemoglobina nastao vezanjem ugljikovog monoksida za njega i tako hemoglobin više ne može prenositi kisik kroz organizam.. Oba djeteta su bila u nesvijesti i ona je odmah nazvala hitnu pomoć. Nezgodan je kod akutnog izlaganja kao i kod dugotrajnog unošenja u niskim koncentracijama. otrovno ako se udiše. Ne treba se čuditi što liječnici trudnicama zabranjuju pušenje. ugljen. boje ili okusa. jer pušačica truje svoj plod i može očekivati da njezino dijete trpi posljedice njezine ovisnosti o cigaretama. očito dvoje djece nije trošilo istu količinu zraka pri disanju. Podmukao je to plin bez mirisa. Evo njegovih toksikoloških značajki. 1 T F+ OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-23-48/23-61 (vrlo lako zapaljivo. jedno od djece je već bilo mrtvo. Ne veže se ugljikov monoksid samo na hemoglobin nego ometa brojne metaboličke procese u organizmu i izložena osoba brzo umire ako joj se ne ukaže medicinska pomoć osposobljenih zdravstvenih djelatnika. nas zanimaju akutna otrovanja ugljikovim monoksidom i način njihova sprječavanja. Najčešće se razvija u neispravnim grijalicama ili bojlerima. a drugo se uspješno oporavilo dolaskom u bolnicu. Međutim. Meni je u najružnijem slučaju ostao slučaj od prije dvadesetak godina. pa čovjek ne može opaziti da je životno ugrožen. itd. Onaj nemirniji je disao 193 . kod neispravnih odvoda dimnih plinova u požarima itd.) uz nedovoljno kisika. gradski plin. Međutim. Djelatnici hitne pomoći su stigli brzo i odmah su primijenili propisane mjere spašavanja dajući čisti kisik djeci. pogotovo zato što je razlika u dobi iznosila tek godinu dana.kat. što sasvim sigurno nije bio uzrok otrovanja nego tek signal pomajki da nešto u spavaonici nije u redu.

a motor automobila se ugasio zbog nedostatka kisika. pa je u svoj organizam unosio puno više ugljikovog monoksida nego njegov supatnik. Za poznavatelje kemije treba reći kako ugljikov dioksid igra važnu ulogu u održanju pH krvi na vrijednosti od približno 7. Ne znam što treba točno učiniti. To nije bilo ništa neočekivanog. Danas su količine proizvedenog ugljikovog dioksida neumjereno velike i stručnjaci se boje da to vodi globalnom zatopljenju na Zemlji. koji su došli s nekog tuluma kući i parkirali se u garaži. I ne samo da nije opasan nego je neophodan za normalni život našeg organizma. ako je to potrebno. Naravno da je bilo hladno i ostavili su upaljen motor automobila u zatvorenoj garaži. Zahvaljujući njemu i nekim bazama kroz cijeli život se održava acido-bazna ravnoteža u vrlo uskim granicama. što na zapadu rade učestalo kao na slici gore. Našli su ih ujutro mrtve na njihovim sjedalima. To znači da je krv gotovo neutralna. Nastaje kao krajnji produkt oksidacije ugljika u organizmu i veći dio ga se izluči izdisanjem. dužini izloženosti i količini udahnutog zraka (npr. acido-bazne ravnoteže. Ako ga nemate onda potražite dobrog stručnjaka za gradski plin da vam ga ugradi. Ugljikov dioksid Ugljikov dioksid sasvim sigurno nije opasan za ljudsko zdravlje. Uz to je naravno važno kakav je hemoglobin u izložene osobe. Sustav sprječavanja otrovanja ne djeluje dobro u praksi. Dječji hemoglobin je osjetljiviji nego onaj u odraslih osoba i lakše je otrovati dijete bilo kojom kemikalijom koja se veže na hemoglobin. Što nam je činiti da ne postanemo žrtve? Dimnjačari nastoje upozoriti građane na opasnost. Svi mi znamo da će apsorpcija bilo kojeg plinovitog otrova ovisiti o njegovoj koncentraciji u zraku. nije ni kisela ni lužnata. a možda mu je hemoglobin bio osjetljiviji budući je bi mlađi. Biti će manje otrovanja ugljikovim monoksidom. ali ostatak igra izrazito važnu ulogu održavanja tzv. Možda pomaže ugradnja detektora ugljikovog monoksida s alarmom. ako se iz njih dimni plinovi ispuštaju izravno u prostoriju? Ja mislim da treba. ali mislim da treba ići i s represijom. Slučajeva otrovanja ugljikovim monoksidom tako je puno da teško možemo izdvojiti one posebne slučajeve. Pozivam se na slučaj dvoje mladih ljudi.4. pa ma kako nekima to bilo mrsko. tj. Činjenica je da su i količine ugljikovog dioksida proizvedene u brojnim biološkim procesima izrazito velike i da 194 . Navodim tek primjer vezan uz mladost i automobile. ali o tome ovdje neće biti riječi. fizički napor znači više udahnutog zraka). Valja reći da ugljikov dioksid nastaje u svim procesima izgaranja ugljikovih tvari bez obzira odvijaju li se oni u plamenu ili uz enzimatsku katalizu u većini živih organizama. što potvrđuju podaci o otrovanjima. ali ih novinari citiraju kad nemaju drugih zanimljivih tema ili kad se dogodi nego njima zanimljivo smrtonosno otrovanje. a oni su se u ugodnoj atmosferi nastavili ljubiti.dublje i intenzivnije. Treba li isključiti gradski plin kućanstvu koje nema dobro uređene instalacije za grijanje ili im je bojler neispravan? Treba li zabraniti prodaju grijalica na petrolej ili drugi energent.

a kod koncentracije 35% kisik pada na 13. podzemni kanali. Na lice 195 . Našla ga je kako leži pokraj pojila s nogama u vodi. Kako je kasnio cijelih pola sata njegova žena se zabrinula i izišla van potražiti muža. podrumi. jer na visini njihove glave koncentracije su vrlo niske. kako raste koncentracija ugljikovog dioksida u nekom prostoru tako pada koncentracija kisika. npr. Nažalost. ali najpoznatiji slučaj je svakako stradavanje građanina sa stanom pokraj Karlovačke pivovare. osrednji pas se ulaskom u špilju najednom nađe u zoni visokih koncentracija ugljikovog dioksida i može uginuti zbog hipoksije ili nedostatka kisika. Naime. Odmaknuli su ga dalje od potoka budući se odatle širio izrazito intenzivan neugodan miris od kojeg se nije moglo disati i obavili su tamo reanimaciju. a 14% je vrlo kritična koncentracija. Tako se kod koncentracije od 25% ugljikovog dioksida u zraku koncentracija kisika na spusti 18%. Najčešće se bilježe takvi slučajevi u vinskim podrumima za vrijeme vrenja mošta ili kod kopanja zdenaca. a kao podloga tome bila je činjenica da je pivovara deset ili više dana prije toga započela remont strojarnice hladnjače i da se početkom radova u zrak oslobodila nepoznata količina amonijaka donoseći uznemirenost među građanima. Smatra se da opasnost od nedostatka kisika postaje ozbiljna već kad padne ispod 17%. koji se uslijed geoloških procesa stalno oslobađa u nju. Obzirom na to što ima relativno visok prag na ulazu ugljikov dioksid se zadržava na njezinu dnu u visokim koncentracijama. Čovjeka su izvukli iz potoka i ustanovili da su mu zakazale sve vitalne funkcije.u nekim slučajevima mogu predstavljati izravnu opasnost za ljude i druga živa stvorenja. Posjetitelji špilje uopće ne osjećaju nikakvu prisutnost te kemikalije. Odmah je uzbunila susjede i pozvana je hitna pomoć. a pas je ležao do njegovih nogu. Odavno je poznata Pasja špilja pokraj Napulja upravo po tome što se u njoj zadržava ugljikov dioksid. Kad su se čovjeku vitalne funkcije vratile prevezli su ga u županijsku bolnicu i tamo su nastavili s intenzivnom terapijom. Bilo je to mjesto udaljeno nekih 8 m od izlijevnog mjesta oborinske kanalizacije. Drugi dan nakon izlaganja lokalna radio postaja pokrenula je vrlo snažnu akciju prvo obavijestivši broj 112 o događaju. Nažalost. Međutim. Ta kemikalija je teža od zraka i lako se zadržava u zatvorenim prostorima. a zatim su izvještaje o događaju počeli davati u eter. rudnici. itd. to nije pomoglo i unatoč dobroj terapiji on nije nikad došao k svijesti i umro je nakon skoro mjesec dana. Gospodin je u večernjim satima jednog tmurnog ranoproljetnog dana (bio je petak) vodio svog psa u šetnju pokraj potoka u koji se izlijevala oborinska kanalizacija pivovare. imamo i mi puno iskustava sa stradanjem ljudi zbog povećanja koncentracije ugljikovog monoksida u zatvorenim prostorima. Oni su smatrali kako se čovjek otrovao amonijakom.65%.

npr. Tako ih udišu pušači. itd. Dakle. Kod cijanida (dakle soli) dodaje se još svojstvo vrlo velike otrovnosti ako se proguta. Cijanidi se vrlo često koriste u gospodarstvu. Dovoljno za smrt psa i čovjeka. a pivovara još kupuje dodatne količine tog ukapljenog plina radi dodatnog gaziranja piva prije stavljanja u promet. Dokazani su kao sastavni dio svemirskih prostranstava. Ne bi bili takvi da ih je ofurio amonijak. To je vrlo jednostavna kemikalija i može se naći svuda u nekom od oblika. Pogledajte na slici gore kako su trava i potočno raslinje bujni. acetonitril) ili čak lijekovi (natrijev nitroprusid). Cijanovodik i cijanidi Cijanovodik je vrlo otrovan ako se udiše. jer to zapravo na izravan način nije otrovanje. Njima se nije sviđala hipoksija. Mene su kontaktirali s raznih strana već u nedjelju. Evo simptoma otrovanja. a na zemlji smo stalno izloženi njihovu unosu u organizam. Problem otrovanja cijanidima je u tome što je mala razlika u dozama uz koje se javljaju blagi simptomi od onih uz koje nastupa teško otrovanje ili smrt. Ut to žrtva nije imala nikakvih simptoma otrovanja amonijakom. cijanogene biljke (obično koštice). Cijanovodik su neuspješno pokušavali primijeniti Francuzi kao bojni otrov u II. Sumnjao sam na ugljikov dioksid znajući da ga se fermentacijom slada proizvodi u velikim količinama. ali ovdje se ipak radilo o relativno dubokom potoku i danu bez znatnijih kretanja zračnih struja. Nikad do tada nismo čuli za stradavanje bilo koga zbog ugljičnog dioksida na otvorenom prostoru. u organskoj sintezi. Ugljikov dioksid se tamo nakupljao u količinama ovisnim o proizvodnji fermentacijskih plinova tijekom vrenja i polako curio u potok zajedno se vodom. a na izlasku u potok iznosila je nešto više od 14%. stjenica). a među nama toksikolozima ostalo je čuđenje.5% na mjestu ispuštanja fermentacijskih plinova u kanalizaciju. a policija je odmah iskoristila moju nazočnost i dobar dio poslijepodneva sam odgovarao na njihova pitanje u policijskoj postaji. Ispostavilo se da je pivovara zbog kvara na uređaju za rekuperiranje ugljikovog dioksida iz fermentacijih plinova naprosto ukupne plinove ispuštala u oborinsku kanalizaciju. koje sadrže alkaloide iz kojih se metabolizmom razvijaju cijanidi. To sam izjavio na sastanku županijskog eko-stožera. Moje sumnje su se potvrdile i ja sam u utorak odmah nakon izvida zaključio kako amonijak nije uzrok stradavanju nego neki drugi plin. 196 . Obećao sam Ministarstvu zdravstva da ću odmah u utorak otputovati u Karlovac i izvidjeti o čemu se zapravo radi. Kasnije su se događaji razjašnjavali prilično velikom brzinom uz velike proteste novinara što sam im oborio hipotezu o otrovanju amonijakom. Obdukcija čovjeka i psa je potvrdila da su umrli od hipoksije a ne od otrovanja amonijakom. jer prema mojim podacima nije bilo nikakvih znakova otrovanja amonijakom. a oduvijek unosimo u organizam tzv. Svjetskom ratu. procesima galvanizacije. Već u ponedjeljak u javnosti je stvoreno čvrsto mišljenje da je čovjek otrovan amonijakom i tražilo se kako krivce tako i izvore oslobađanja amonijaka. Na slici gore je vatrogasac koji bezuspješno pokušava dokazati amonijak na mjestu stradanja Karlovčanina.mjesta su počeli dolaziti različiti inspektori. vrlo lako je zapaljiv i vrlo je otrovan za organizme koji žive u vodi. za fumigaciju skladišta (nezamjenjivi za uništavanje nekih štetočina poput npr. vatrogasci i policija. Tjedan dana nakon stradavanja izmjerene su koncentracije kisika od 4. a Hitler je njime (Cyclon B) pobio milijune ljudi u svojim koncentracionim logorima smrti. to je kemikalija koja je ubila najveći broj ljudi na ovom svijetu. ali sam bio poslovno na putu u Osijek dva dana i tek u ponedjeljak sam se predveče vratio u Zagreb. a zbog njezine otrovnosti nastoji se izbaciti iz svih industrijskih procesa kad god je to moguće. Postoje cijanogene kemikalije (npr.

Neko vrijeme je na tržištu postojao protuotrov amilnitrit za primjenu na mjestu nesreće. I zaista je popio čašu s cijanidima i za kratko vrijeme su započeli simtomi. Dvoje male djece ostalo je samo u svojoj seoskoj obiteljskoj kući. itd. godine prilikom eksplozije streljiva u vojarni Duboki jarak. Ništa nisu pomogli pokušaji oživljavanja. Oni su se razvijali izrazito brzo i dok je došla hitna pomoć bio je mrtav. glavobolja. gušenje. smrt (kod teše izloženosti smrt nastupa brzo) KARDIOVASKULARNI SUSTAV Početna tahikardija prelazi u bradikardiju. koma. Drugi slučaj iz kasnih sedamdesetih godina dogodio se u Makedoniji i ja sam o njemu s nevjericom slušao na jednom tadašnjem jugoslavenskom kongresu. Kako je bio na čistoj atmosferi skinuo je zaštitnu masku i ubrzo su počeli simptomi srednjeg otrovanja. Moj najupečatljiviji doživljaj s cijanovodikom dogodio se 1993. konfuzija. konvulzije. Radilo se o tome da se cijanovodik adsorbirao na njegovu odjeću i na čistom zraku se postupno otpuštao. Nedugo nakon završenog užitka u jedenju koštica kod malog dječaka su se počeli javljati simptomi otrovanja. Na sreću. izišao van i zapečatio vrata. Stariji dječak je razbijao koštice od kajsija i davao mlađem jednogodišnjem bratu da ih jede.ZNAKOVI OTROVANJA • • SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV Rani simptomi: vrtoglavica. opuštena i opaža se cijanoza Postoje i protuotrovi (antidoti). u blizini je bio liječnik i radnik je uz pružanje prve pomoći zbrinut u bolnicu na sreću bez težih posljedica. mučnina i povraćanje. Teža izlaganja mogu brzo dovesti do edema pluća. a hipotenzija vodi do kolapsa. ali njihova primjena uvijek je vezana uz primjenu od strane educiranog zdravstvenog osoblja. Mali dječak je dovezen u bolnicu mrtav. S prvim zvucima eksplozija pozvali su me da trenutno dođem u Krizni stožer Ministarstva zdravstva smješten tada u Kliničkoj bolnici 197 . inače izvrstan kemičar. nemir. Moj kolega. Radnik na fumigaciji je opremljen propisanom zaštitnom opremom otvorio konzerve s fumigantom. Drugih značajnijih otrovanja cijanidima se ne sjećam u našim krajevima. proširene zjenice. Uz velike doze cijanida praktički se ne očekuje preživljavanje. tjeskoba. Naravno da je prošlo puno vremena dok je stariji dječak pozvao roditelje i dok se organizirao prijevoz u bolnicu. Lagani plin se dizao s odjeće i radnik ga je udisao punim plućima. ali ga više nema navodno zbog slabe učinkovitosti kod jakih otrovanja. Obavljala se fumigacija nekog silosa Cyclonom B. Teži simptomi: stupor. koju će popiti. ali jedno od njih može biti jako poučno. • OPĆI ZNAKOVI Koža je hladna. Najstarije otrovanje kojeg se sjećam iz sedamdesetih godina dogodilo se zbog nepoznatih razloga. zbog nečeg je jednog dana došao do ostalih kolega koji su pili kavu i rekao da u ruci drži otopinu kalijevog cijanida.

Zbog rečenih razloga svaki student kemije je izrazito poštivao ovaj plin. Bojao sam se kalijevog cijanida. Deratizacija. Kružile su nikad provjerene priče o nekoj studentici koja se namjerno otrovala vodikovim sulfidom na jednoj od prvih vježbi iz analitičke kemije. Zbog toga je času kad se postigla kolika tolika sigurnost od neeksplodiranih granata organiziran izvid u bivše skladište. Meni je ostalo organiziranje za slučaj nesreće. Kad sam prvo dobio podatke iz sefa te malo kasnije od dvojice uhićenih kolega laknulo mi je. Zaista sam unatoč svih blokada prometa stigao tamo u rekordno kratkom vremenu i ušao u prostoriju iz koje se kao na dlanu vidjelo dim. a nisam točno znao niti što se nalazi u skladištima.Dubrava. Vodikov sulfid (sumporovodik) Studenti kemije su se vrlo rano upoznali s ovi plinom važnim u analitičkoj kemiji kod kvalitativne analize kationa metala. Kasnije se ispostavilo da su rečena gospoda odmah po prvoj dojavi o eksplozijama odjurili u Sesvete. Ako bi se oslobodio cijanovodik on bi se dizao u vis i sasvim bi sigurno bio zapaljen ili bi njegov oblak eksplodirao. Kašina je bila potpuno odsječena od juga. nije se mogla isključiti mogućnost da je barem dio litarskih spremnika Cyclona B ipak ostao na skladištu i da su zbog visoke temperature oštećeni te se iz njih može osloboditi opasni plin. a niti službeno razvrstavanje prema opasnostima nije kod njega blago.200 kg cijanida te drugih kemikalija DDD-a (Dezinsekcija. Vjetar je bio jugoistočni i nosio je dimne plinove prema Kašini. što je bio za mene najbolji izlaz. Računao sam na to da bi se moglo raditi o cijanovodiku. Iz tog smo događaja izvukli nakon svih strahova i neko pozitivno iskustvo. kako se to vidi iz slijedeće slike. jer su dvojica zaduženih odgovornih osoba nestali netragom. Sve mjere osiguranja su poduzete uključujući uporabu samostalnih uređaja za disanje na stlačeni zrak i dvojica kolega su se oprezno uputili prema skladištu. a asistenti su studente upozoravali kako je izrazito otrovan i opasan. Takva praksa se u Hrvatskoj primjenjuje desetak godina. Točni podaci se nisu znali. jer su po cesti padale granate. ali ih je tamo odmah zaustavila policija i spremila u neki podrum ne slušajući što to oni imaju za reći. Međutim. 198 . To je uključivalo određivanje udaljenosti skladišta od najbližeg stambenog objekta i najbliže prometnice te ugradnju neutralizatora oslobođenog cijanovodika ili drugog opasnog plina. a bile su prekinute telefonske veze sa svim sjevernim naseljima. Tamo nije ostalo praktički ništa osim iskrivljenih praznih konzervi Cyclona B. koji je barem dijelom mogao otići u zrak kao aerosol i onda se taložiti u sjevernim naseljima. plamene jezike i eksplozije u vojarni. Dezinfekcija). Dočekali su me s viješću da se u vojarni nalazi skladište s nekih 1. Proizvodio se za potrebe analitike u Kipovom aparatu i nesnosno je smrdio. Ugradili smo u propise da se skladište ovakvih kemikalija mora raditi na temelju računarske simulacije najgoreg mogućeg događaja.

Na njega se često nailazi. Miris mu je izrazito poznat svakom kemičaru. Neposredno prije glavnog HTV dnevnika stigao sam kući čekajući kakve će mi vijesti dolaziti s terena. a najpoznatiji je kao sastojak običnog mućka (pokvarena jaja). Prisutan je i u plinovima iz vulkana. bilo je jasno da bi i intenzivni smrad vodikova sulfida izazvao barem tešku uznemirenost našeg Međimurja i susjednih dijelova. javlja se kao nusprodukt u industriji. a slično su nam odgovorili dežurni djelatnici u Ministarstvu vanjskih poslova. Prati on naftne derivate i svi se na njegov miris tuže ako žive blizu rafinerija. novinari i brojni znatiželjnici potpuno slobodno kao da se ništa strašnog ne događa.T+ F+ VODIKOV SULFID CAS 7783-06-4 VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-26-50 (vrlo lako zapaljivo. ali ipak smo izračunali računarskim programom tada na raspolaganju da niti u slučaju izrazito velikih ispuštanja ne bi bili ozbiljno ugroženi ljudsko zdravlje i životi na području Republike Hrvatske. Bez ikakvih podataka izrazito teško se spremati za obranu od posljedica nesreće s kemikalijama. ali kod koncentracija na tim mjestima nije opasan. Nitko nije imao na licu niti najobičniju zaštitnu masku s filtrom za vodikov sulfid. a naš nos je na njega silno osjetljiv kao niti jedan kemijski detektor opasnih plinova. Puhao je sjeveroistočni vjetar i očekivali smo da će oblak vodikova sulfida prijeći naše Međimurje te učiniti tko zna kakve sve velike štete. Tog časa sam se počeo smijati na sav glas zbog naših strahova. Tražilo se podatke. Moje prvo značajnije iskustvo s njim dogodilo se negdje 1997. Oko sporne bušotine motali su se vatrogasci. itd. godine kad su mi jedne vruće ljetne subote novinari javili da je u jugozapadnoj Mađarskoj došlo do ispuštanja vodikova sulfida na nekoj napuštenoj plinskoj bušotini te da je u susjednoj državi uvedeno stanje pripravnosti. koji nastaje u brojnim procesima biološke razgradnje. Međutim. Očito nije funkcionirao sustav obavješćivanja o prekograničnom prijenosu posljedica nesreća s kemikalijama. U Operativnom dežurstvu MUP-a nisu imali pojma o događaju. vrlo otrovno za vodene organizme) To je plin iz prirode. Sutradan oko podneva nazvali su me iz Ministarstva vanjskih poslova s obavijesti našeg 199 . ali nikad nisam u ovim krajevima čuo da bi netko od njega stradao. Pri koncentracijama kod kojih ga osjeti ljudski nos sasvim je bezopasan. Na brzinu je tog poslijepodneva odlučeno da se pošalju na granice prema Mađarskoj barem dvije mobilne ekipe INA s detektorima na vodikov sulfid te da nas obavještavaju o izmjerenim koncentracijama kako bi mogli dati upute građanima o ponašanju. Onda sam na ekranu ugledao najavu o događajima u Mađarskoj. jer je sve to bila prazna puška. vrlo otrovno ako se udiše. ali do njih nije bilo moguće doći.

posebno kad vjetar od rafinerije puše u smjeru vašeg stambenog objekta. a većina hladnjača u Hrvatskoj koristi ga kao plin za hlađenje. Toliko o sustavu međunarodne razmjene podataka o prekograničnom širenju posljedica nesreće. U golemim količinama koristi se pri proizvodnji mineralnih gnojiva (amonijev nitrat). a posebno su mu koncentracije povišene kod nekih bolesti i zato služi kao dijagnostički parametar otkrivanja nekih bolesti. Tko je ikad bio u štali s konjima poznaje njegov neugodni miris.000 t ili više u posebnim spremnicima ukapljenog amonijaka. Prisutan je u cjelokupnoj prirodi oko nas i u nama kao krajnji produkt biološke razgradnje dušikovih organskih spojeva. ali nisu shvaćali da odvratni smrad vodikova sulfida nije njihov ključni problem onečišćenja okoliša.veleposlanika u Mađarskoj da nam ne prijeti nikakva opasnost. pa zato hlače i donje rublje posebno u starijih muškaraca s bolešću prostate mogu intenzivno smrdjeti po amonijaku. možda dijelom i zbog ruske nafte pune sumporovih spojeva. koji čak ima vrlo ugodan miris. U Petrokemiji Kutina obično ga se nalazi u količinama od 10. Amonijak E. on je izrazito važna industrijska kemikalija. Amonijak se bakterijskom razgradnjom razvija i iz naše mokraće. Međutim. ali o tome na drugom mjestu možete više pročitati. postoji određeni rizik za građane i okoliš budući nije bezazlena kemikalija u čistom obliku kako se vidi iz slijedećih podataka: 200 . a može ostaviti teške posljedice po zdravlje ljudi. Njihov najvažniji problem je bio i ostao benzen. amonijak je već nešto sasvim drugo. Čak da se negdje i pojavi isti čas će ljudi već kod izrazito niskih koncentracija prepoznati da se radi o nečemu nenormalnom i dići će se uzbuna. Dakle. Zaključno bi se moglo reći da nigdje kod nas u Hrvatskoj ne postoji prijetnja za zdravlje i okoliš od vodikova sulfida. Logično je i to da su se ljudi godinama bunili. Računamo da ga se može naći u količinama od nekoliko tona do nekoliko desetaka tona u hladnjačama na oko 200 mjesta u Hrvatskoj. ali najzanimljivija je priča o Sisku sa slike lijevo. Hvala Bogu što tako intenzivno smrdi. Nalazi se i u našem organizmu. Panike zbog smrada vodikova sulfida bilo je u proteklim godinama napretek. Rafinerija tijekom svog proizvodnog postupka emitira značajne količine vodikova sulfida u okoliš. Naravno da je život uz takav objekt teško podnošljiv.

izaziva opekotine. Ja sam se s tim složio. Tada je netko od stručnjaka iz tvornice vrlo autoritativno ustvrdio da Srbi neće samo tako napasti postrojenje zbog meteorologije. Imao sam jasne simulacije kretanja oblaka amonijaka u različitim scenarijima ispuštanja iz velike tvornice. ali nismo znali što učiniti. godina i naše trupe su se krajem kolovoza kretale kroz Bosnu prema Banja Luci. godine privremeno zaustavili proizvodnju mineralnih gnojiva u strahu od mogućih srpskih napada. Onda je došla 1995. boravio u Kutini prilikom napada srpskih zrakoplova na grad i panično sam se bojao što će se dogoditi ako pogode bilo koji od spremnika s amonijakom. Svakog dana se očekivao pad tog grada i mi smo se veselili konačnom uklanjanju opasnosti s juga za grad Kutinu. Onda su me naglo pozvali na ozbiljan sastanak u MORH gdje su već čekali brojni hrvatski stručnjaci. otrovno ako se udiše. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Znao sam za goleme količine amonijaka u Petrokemiji iz Kutine znatno prije početka rata. Jedna prijateljska strana zemlja nas je obavijestila da su Srbi uperili modificirane švedske rakete brod-brod upravo na Kutinu i prijete da će ih uporabiti ako naše trupe ne prestanu nadirati prema Banjoj Luci. pa sam sa stručnjacima iz tvornice raspravljao za vrijeme uzbune što nam je činiti ako se nešto dogodi. Jedino se nisu slagali u tome može li 201 . Strahovi nisu nestajali i jednom smo krajem 1991. Vojni stručnjaci su bili sigurni da su rečene rakete izrazito precizne i da bez poteškoća mogu pogoditi bilo koji od dva spremnika napunjena ukapljenim amonijakom. ali sam ustrajao u tome da se grad pripremi za napad. vjetrovi na tom području uglavnom pušu sa sjeveroistoka i nosili bi amonijak na krajeve iz kojih su dolazili napadi. Oni u Petrokemiji su imali meteorološki toranj stalno povezan s centrom za simulacije i mogli su u svakom času predvidjeti što će se događati u kratkoročnom razdoblju. Imali su i Srbi simulacije iz Kutine i nisu bili glupi sebe izlagati opasnosti. Jednom sam početkom listopada 1991. Naime.AMONIJAK (CAS 7664-41-7) T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23-34-50 (zapaljivo. a tijekom onih ratnih godina predstavljao mi je noćnu moru.

Neki su rekli da nije ni potrebno da probije bočne stjenke spremnika nego ga može pogoditi s gornje strane gdje je zaštita slabija. Rekao sam da se amonijak nalazi na više od 200 mjesta u Hrvatskoj i to nerijetko u gusto naseljenim područjima. vičući i histerizirajući. Vozač me ostavio i ja sam s jednim starijim časnikom ostao sam ne znajući što mi je činiti. Muzej hrane je bio prekrasan. Ne znam koliko je na razvoj događaja u Bosni imala utjecaja prijetnja Petrokemiji iz Kutine i je li to imalo ikakvog utjecaja na događaje u susjednoj državi. ali je stožer bio evakuiran zbog očekivanog napada JNA. Navodno nije radila barem deset a možda i više godina i netko je tijekom inventure slučajno obišao pokrajnje zapuštene prostore i otkrio je. a nitko od uključenih u organizaciju nije mogao spavati. inače stražar u GSS. Hladnjača nije imala nikakve dozvole za rad niti ju je servisirala bilo koja ovlaštena tvrtka. Bili smo odmah obaviješteni o događaju uz traženje savjeta budući je gradonačelnik htio obaviti evakuaciju građana. Naravno da je puhao jugoistočni vjetar i da napadač uopće nije bio ugrožen. Informacije su kao obično bile izrazito škrte. a posao pretakanja je obavila iskusna tvrtka. Pričuvni policajac. ali ja osobno još uvijek nosim ožiljke rečenih događaja. Naravno da je prilikom odvrtanja vijaka pokraj brtve počeo izlaziti amonijak u slobodnu atmosferu. Iskustava s takvim objektima imam izrazito mnogo i teško je izabrati slučajeve zanimljive čitateljima. Najveći su problem zaboravljeni objekti budući ponekad nitko za njih i ne zna. sve hitne pomoći iz kruga od 100 km oko Kutine stavljene su u punu pripravnost. a jedino s čime smo bili nezadovoljni bila je odluka da se postrojenje proda u staro željezo unatoč našim prijedlozima da se pretvori u muzej. godine pozvani smo u Koprivnicu pomoći u uklanjanju amonijaka iz sasvim zaboravljene male hladnjače u okviru Muzeja hrane. Četnici su napadom na Gavrilovića oštetili hladnjaču i naši su se morali povući. Obavljeno je snimanje stanja u muzejskoj hladnjači i zaključeno da treba uz sve mjere opreza pričekati ljeto kad su ljudi na moru i onda obaviti poslove pretakanja i odvoženja amonijaka. ali zaboravljena mala hladnjača s maksimalno 2 t ukapljenog amonijaka u gusto naseljenom području nam se nije dopala. a prognoza je bila stabilna za nekoliko dana. Prihvatilo se prijedlog o preventivnoj evakuaciji žena i djece iz Kutine. Tijekom napada na tu tvornicu oštećena je hladnjača i amonijak je počeo izlaziti šireći se na području ratnog okršaja. pa su je priučeni radnici nastojali držati pod nadzorom. Ja sam se suprotstavio evakuaciji. jer se amonijak više nije širio okolišem. Suradnik našeg zavoda je preuzeo upravljanje događajima zabranjujući također evakuaciju. Ništa se nije dogodilo tijekom opasne operacije. I jedno od mojih prvih ratnih iskustava odnosilo se na ispuštanje amonijaka u Gavriloviću. Problem je kad takva postrojenja rade a da nitko od nadležnih ne zna za to. izabran je Voloder kao prihvatni centar za ozlijeđene. pripremilo se željezničke kompozicije za evakuaciju. Izradili smo plan intervencija uz propisane mjere opreza i jasne propisane procedure. Ja zapravo nisam znao što bih mogao učiniti u tom slučaju i sa zebnjom sam očekivao vozača za Petrinju. Trebalo je promijeniti neku brtvu. a svi su se razbježali. Onda je došla vijest da su naši napustili područje. Iz simulacija se moglo zaključiti da bi grad Kutina bio izgubljen. Vatrogascima je predloženo da vodenom zavjesom obaraju eventualne pare amonijaka. Prekinule bi se sve komunikacije istoka Hrvatske sa zapadom. a moj suradnik je hitno otišao na mjesto događaja.raketa probiti armirano-betonski plašt debljine 0. Početkom prosinca 2007. ali radnik je zaboravio isključiti ventile koji dovode do nje amonijak. Negdje u svibnju 2006. jedne subote dogodilo se ispuštanje amonijaka u nelegalnoj hladnjači u Samoboru. a netko od četnika je vjerojatno uspio zatvoriti ključne ventile. a oblak amonijaka bi dosezao do Mađarske. Onda smo saznali da su hrvatske trupe prestale napredovati prema Banja Luci i naša pripravnost je opozvana. što je bilo najmudrije učiniti. došao je po mene tog poslijepodneva kolovoza 1991.5 m na spremnicima. a 202 . Simulacije su pokazivale da bi u najgorem mogućem slučaju curenja svih 10. Pošao sam s njim do Blata.000 t amonijaka to mogla biti katastrofa kakvu svijet nije vidio.

hitne pomoći i drugih sudionika. Osobno sam promatrao jednu od vježbi. Uz mjere čuvanja objekta i usporenog rada hladnjače podijelili smo plastificirane upute o ponašanju svih mogućih sudionika poput radnika hladnjače. Oca hrvatskih gradova. Mise na tom mjestu moglo je doći do velike panike i do stradavanja brojnih ljudi. Naravno da ima mnogo suprotnih primjera racionalnog i opreznog postupanja s amonijakom. Papa je otišao i svi su zaboravili na naše naputke. ali to nitko nije učinio. Obiđen je svaki rizični objekt. Osobno sam ponosan što sam sudjelovao kao savjetnik u sprječavanju nesreća u toj tvrtki. Ne znam jesu li uveli sustav automatskog zatvaranja ventila. Međutim. Ispuštanje i najmanje količine amonijaka u okoliš izazvalo bi brojne proteste građana makar se tek kroz nekoliko minuta osjetio samo neugodan miris. HZT je sudjelovao u brojnim objektima na smanjivanju rizika od nesreća i teško je izabrati o kome pisati. Novi viličar je probio jednu od cijevi s pothlađenim amonijakom u obliku plina i on se počeo oslobađati u prostor komore. ali kod istjecanja velikih količina amonijaka za vrijeme Sv. U strojarnici je smješteno čak 14 sondi za detekciju isparavanja amonijaka i istog časa kad se oglasi alarm kreće se na definirano mjesto intervenirati. Zbog toga smo rečenom objektu posvetili izrazitu pozornost. Izrazito je mala vjerojatnost da bi građani iz okolice objekta osjetili bilo kakvu neugodnost da se u Krašu dogodi ispuštanje amonijaka. U najgorem mogućem slučaju nisu bili ozbiljno ugroženi životi ljudi na Delti. Onda se dogodila banalna nesreća u jednoj od komora hladnjače. Liječnički pregledi izloženih osoba pokazali su da težih ozljeda nije bilo i mi smo zaključili slučaj ostavljajući inspekcijama da stvar s nelegalnim objektom istjeraju načistac. U suradnji s HZT detaljno se o svemu razgovaralo i oni danas imaju gotovo idealan sustav. a još više zato 203 . a djelatnici hitne pomoći su nepromišljeno ušli u zonu kontaminacije i nakon toga ih je polovica otišla na bolovanje zbog izloženosti dišnih putova amonijaku. Vatrogasci i hitna pomoć su stigli brzo na mjesto događaja. Na popisu je bila i hladnjača Vir u Rijeci smještena uzvodno na Rječini. Nitko nije slijedio naše upute. Vatrogasci su prošli prilično dobro budući su ipak nabavili sredstva osobne zaštite. vatrogasaca. Kasnije se pokazalo da je on prošao u cijelom slučaju tragično. Trebalo je prvenstveno svući svu odjeću ozlijeđenima i obaviti dekontaminaciju pranjem s vodom. U komori je ostao ležati jedan od zaposlenika i njegov prijatelj ga je odlučio spasiti. Kraš se nalazi danas u gusto naseljenom području gdje su građani osjetljivi već na nagovještaje problema. Ipak odlučujem pisati o Krašu. HZT je prilikom svih važnih događaja dobivao zadatak procijeniti toksikološku opasnost i poduzeti sve mjere da se spriječe nesreće ili diverzije. policije. ali ona nisu izdržala i hrabri nepromišljeni spasilac je umro. Sve u svemu.jedan od njih je zaštićen prema propisima zatvorio mjesto isparavanja amonijaka u atmosferu. jer je zaista do savršenstva uredio svoj sustav sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. To je hrvatska praksa. ali svaki radnik je morao uvježbati proceduru primjene sredstava osobne zaštite i zatvaranja ključnih ventila na mjestu isparavanja. Ljudi su počeli panično bježati ne samo iz komore nego i iz cijelog objekta. Naravno da to nije dovoljno i oni su postavili uz zgradu sustav za neutralizaciju amonijaka iz zraka u strojarnici. Tako je bilo i prilikom trećeg obilaska Sv. obavljene su procjene rizika te napisane jasne upute o postupcima u slučaju nesreće. Ne završavaju stvari uvijek dobro unatoč tome da nesreće ipak ne očekujemo u uređenim objektima. ali nisu postupali prema pisanim procedurama naše ustanove. nije koristio ni jedno sredstvo osobne zaštite i naravno da je pao pored svog prijatelja dok ga je pokušao izvući van. Nikad nije napravljena analiza događaja niti su sudionici izvukli dobre poduke za budućnost. nesreća je završila s teškim posljedicama uglavnom zbog potpune nespremnosti svih sudionika njezina zbrinjavanja. Tako su kontaminirali ne samo vozila hitne pomoći nego i bolnički odjel gdje su prebacili kontaminirane. Nisu slijedili upute niti o prebacivanju ozlijeđenih radnika tvrtke. Trebao je obići 4 grada i mi smo izradili detaljnu procjenu rizika u svakom od njih. Prvo su mu presađena pluća u Padovi. koje oni održavaju u pravilnim vremenskim razmacima kako ljudi ne bi zaboravili svoje dužnosti u slučaju nesreće.

Nažalost. ali rizici s takvim otopinama su neusporedivo manji nego s plinovitim ili ukapljenim amonijakom. Onda se jedna umirovljena sestra prisjetila da su sedamdesetih godina prošlog stoljeća tamo izgradili bazen za terapijsko plivanje. ako se dogodi postoje velike garancije da to neće osjetiti nitko izvan objekta. A. U SAD farmeri još uvijek prskaju svoja polja jako razrijeđenim (5%) amonijevim hidroksidom kao na slici gore i jako su zadovoljni takvim načinom gnojidbe. ali nije se pokazao dovoljno učinkovit. Amonijak često dolazi na tržište kao vodena otopina (cca 25%). Toliko o gospodarenju gradskim objektima. Nakon toga su svi zaboravili na rečenu prostoriju i ona je prepuštena utjecaju vlage i korozije. 204 . Zatražena je specijalna ekipa da odveze spremnike s ukapljenim klorom na mjesto gdje se može nešto s njima učiniti. pa čak može otpuštati plinoviti amonijak. koji se koristi u različite svrhe. Nažalost na nekim mjestima se drži nelegalno. Treba jako naglasiti da otopine amonijaka nisu opasne. Treba napomenuti da je klor prva kemikalija uporabljena u većim količinama kao bojni otrov u I.što to nije jedina tvrtka u Hrvatskoj s osjećajem za opće dobro. pa se na to mora misliti. to nije jedino takvo mjestu u državi. često na vrh brda. To je neugodna okolnost za slučaj nesreće. Odmah smo se povezali s vatrogascima i policijom kako bi se otkrilo što se tamo događa. O opasnostima najbolje govore njegove toksikološke značajke. Takvu razinu sigurnosti moramo postići u cijeloj Hrvatskoj na svih 200 i više objekata s amonijakom. pa se na takvim mjestima moraju poduzeti brojne mjere sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. a čini se da će se proizvodnja obnoviti i očekujemo da će na tamošnjem skladištu klora biti stotinjak ili više tona ove kemikalije. Konačno smo uspjeli ući u tajanstvenu prostoriju i tamo ugledali dva zahrđala spremnika klora od po 150 kg. Negdje početkom devedesetih obaviješteni smo o vrlo nadražujućem plinu koji izlazi iz pokrajnje zgrade jednog zagrebačkog doma zdravlja. a one su građene iznad naselja. koji se drži tla i rado zavlači u svakakve rupe ili udubine. Prema našim podacima nalazi se u manjim količinama 50 kg do 5 t na više od 300 mjesta u Hrvatskoj. Najveće količine klora nalazile su se ranije u tvrtki DINA na Krku radi proizvodnje vinil klorid monomera. ali se ona po opasnostima ne može usporediti s plinovitim amonijakom. Ipak zbog sasvim tehničkih razloga obično ga smještaju uz vodospreme. Nitko iz doma zdravlja nije imao ključeve rečene zgrade niti je znao što bi se tamo moglo nalaziti. Konačno je u zgradu provaljeno da bi se otkrilo kako cijelu prizemnu prostoriju zauzima prazan bazen. Petrokemiju iz Kutine ili Zagrebačku pivovaru kao primjere tvrtki koje se brinu za opće dobro i gdje je izrazito mala vjerojatnost da se dogodi neka nesreća. Klor Klor je najpoznatiji halogeni element. Svjetskom ratu na francuskom ratištu. Sve treba promatrati s mjerom. ali sanitarna inspekcija objektu nikad nije dala rješenje za rad unatoč tome što su već nabavili klor za dezinfekciju vode. Jest istina da ima nagrizajuće djelovanje na kožu i sve sluznice. Oštar miris je dolazio iz susjedne prostorije zatvorene teškim metalnim vratima i također zaključane. Spominjem tek Dom sportova s klizalištem. a povremeno nailazimo na sasvim zaboravljene spremnike s klorom. u stajama). kao što nije opasan amonijak u niskim koncentracijama (npr. Klor je težak plin.

Dobro je znati kakva je veza koncentracija klora u zraku s učincima. a tamo je utvrđeno tek snažnije nadraživanje svih sluznica (crvenilo u oku. Prije nekoliko godina nazvao me prijatelj s molbom da mu pomognem. Predložio sam da odveze dvorkinju na liječnički pregled u specijalističku ustanovu. ali je ipak shvatila kako bi bilo bolje da ode iz kupaonice van. nadražuje oči. Vjerojatno se radilo o kombinaciji preosjetljivosti u gospođe dvorkinje i visokoj koncentraciji klora u prostoriji. U pravilu ne treba očekivati neke teže posljedice njihove aktivnosti osim mučnine i povraćanja. 205 . dišni sustav i kožu. Posebno se to događa u malim kupaonicama kod rada uz zatvorena vrata i prozore. otežano disanje s kašljem). Navodno se skoro onesvijestila od mučnine.T N KLOR (CAS 7782-50-5) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23-36/37/38-50 (otrovno ako se udiše. Treba biti oprezan i s malom djecom u dobi do 4 godine. ali uz oštećenje zdravlja može se razviti snažna panika. jer oni često posežu za ovakvim sredstvima i piju ih. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Treba posebno naglasiti da se klor može razvijati u svakom domaćinstvu prilikom korištenja sredstava za čišćenje na bazi hipoklorita. Došao je nešto ranije kući i zatekao dvorkinju na fotelji u dnevnom boravku kako kašlje i plače u strahu za svoj život i od grdnje gazdarice. Ona je čistila kupaonicu koristeći jedno od sredstava na bazi hipoklorita sagnuta iznad kade. kašlja i plakanja. Ne događaju se tu teška otrovanja. a onda se više nije usudila vratiti natrag i barem isprati kadu te prozračiti prostoriju. pa dajem slijedeću tablicu.

3 odmah donji prag osjeta njuhom 0.0 15 min bez učinaka (KDK) 15 odmah iritacija očiju. Utvrdili smo da se nesreće događaju u pravilu zbog lošeg održavanja boca i ventila ili zbog lošeg rukovanja bocama. Vjerojatno je i to pridonijelo smanjivanju učestalosti nesreća. Rijetko su se događale nesreće raspada boce najčešće zbog otpadanja dna boce. Rekao je to na temelju iskustva nesreće s klorom na tom istom mjestu zbog koje je bio primljen u bolnicu i ostao tamo nekoliko dana.5 8h bez učinaka (MDK) 1. ventila i klorinatora. Prije toga su se događale prilično često. a na ruku nam je išao i Zakon o otrovima.KONCENTRACIJE KLORA U ZRAKU I UČINCI NA LJUDSKO ZDRAVLJE • • • • • • • • • C (ppm) vrijeme izlaganja učinci 0. a on mi je odgovorio samo: „Uza stube“. koje se povremeno događaju na mjestima gdje se on drži za potrebe dezinfekcije vode. Pred kraj prošlog stoljeća smo u suradnji sa sanitarnom inspekcijom pokrenuli veliku akciju nadzora objekata s klorom. kako je to prikazano na slici za jedan od objekata. a rezultat je izostanak nesreća. a sama naša ustanova je izradila takve planove za oko 70 objekata. Njihove posljedice su se uvijek ograničavale na prostor u kojem se nalazi klor i vrlo uski krug oko objekta. Pitao sam ga što bi učinio da klor počne isparavati. Tražili smo pojačan nadzor sanitarne inspekcije. Pri tome je uvijek najvažnije dobro procijeniti razine opasnosti i veličnu rizika te prema tome uvesti mjere sprječavanja. Prilikom jednog izvida na vrlo nezgodno smještenom mjestu pokraj samih slapova Krke upozoravao sam radnika da njihovo skladište nije u redu te da bi oni prvi mogli stradati u rupi na dnu kanjona. barem one manjeg opsega s nekontroliranim istjecanjem klora kroz pokvareni ili čak otkinuti ventil. Prvi korak je naravno simulacija događaja. posebno u pogledu redovitog servisiranja boca. To je urodilo dobrim plodom i većinu klornih stanica danas držimo pod dobrim nadzorom. godine one događaju vrlo rijetko i u malom opsegu. pečenje svih sluznica 40-60 30-60 min edem pluća 100 15-30 min edem pluća 1000 trenutno smrt Treba nešto reći o nesrećama s klorom. 206 . Može se reći i to da smo uspjeli prisiliti posjednike klora da izrade planove intervencija. jer je za objekte s otrovima u obliku plina traži planove intervencija. Mora se priznati da se nakon 2000. nosa i dišnih puteva 30 kratko izlaganje kašalj.

Dobiva se iz kemikalija relativno male opasnosti poput klorovodične kiseline i kalijevog klorata u količinama koje su potrebne za dezifekciju u vodovodnom sustavu. Sve više stručnjaka zagovara izbacivanje klora i uvođenje ove kemikalije za dezinfekciju vode na raznim mjestima. Klorov dioksid Za uporabu klorovog dioksida u dezinfekciji vode zadnjih godina sve više raste interes. izvoru Obmle. automatski sustavi za neutralizaciju. itd. To znači da ga u dobrom procesu gotovo nije moguće osjetiti u prostoriji klorne stanice.PRIMJER SIMULACIJE Procjena broja mrtvih – 100. ako se cijeli proces odvija prema propisima. Zahvaljujući ovakvim mjerama brojna prekrasna mjesta su sasvim nedostupna pogledu građana i ja se mogu pohvaliti posjetom npr. 207 . spriječavanje pristupa. jer se proizvodi in situ na mjestu gdje treba djelovati. pa se i tome mora posvetiti velika pozornost (npr. protuprovalni alarmi. kao što je to slučaj u ovom dobro nadziranom postrojenju.). izvoru Rječine i mnogim drugim prekrasnim zabranjenim mjestima. Ipak brinu njegova opasna svojstva. alarmi kod porasta koncentracija klora. To mi je valjda jedina korist od bavljena ovim poslom. Je li povoljno za teroriste? Smatram da su svi ovakvi objekti povoljno mjesto za teroristički napad. izvoru ispod Duboke ljute. Danas vodovodi i bazeni sve češće preuzimaju tehnologiju dezinfekcije s klorovim dioksidom uglavnom zbog relativno slabo opasnih kemikalija za njegovu primjenu.

izaziva opekotine. ali događaj je unio nemir među korisnicima sredstava za dezinfekciju vode i vjerojatno će trebati vremena da se strahovi i predrasude pravladaju. Radnik u klornoj stanici je zabunom u spremnik s klorovodičnom kiselinom dodao natrijev klorat i došlo je do burne reakcije uz oslobađanje velike količine klorovog dioksida.T+ E KLORDIOKSID (CAS 10049-04-4) VRLO OTROVNO EKSPLOZIVNO OZNAKE UPOZORENJA R6-8-26-34-50 (eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom. To je izazvalo eksploziju para klorovog dioksida i on je poginuo u toj eksploziji. Svjetskom ratu. Uostalom. Fozgen Još jedna kemikalija koja je bila primijenjena kao bojni otrov u I. Slika s lijeve strane je autentičan primjer primjene granata s fozgenom. kako se vidi iz njegove karakterizacije. Zato je vrlo brzo napušten kao bojni otrov. Izgleda da je u prvi čas postupao na ispravan način bijegom iz prostorije. Prije bi se očekivalo da će doći do teškog otrovanja uz opsežne ozljede dišnih putova. njegova prvenstvena namjena je bila i ostala u organskoj sintezi. vrlo otrovno ako se udiše. Tada se već znalo da se od njega može zaštititi primjenom odgovarajućih maski za cijelo lice s filtrima. Jedan od razloga je i nesreća na kninskom vodovodu pred kraj milenija. pa nije čudo što ga s nelagodom primjenjuju na vodovodnim sustavima. eksplozivan je i može izazvati požar zapaljivih materijala. Opasniji je od klora budući se razvrstava u vrlo jake otrove kod udisanja. Bila je uspješnija nego klor. 208 . Ni druga opasna svojstva nisu zanemariva. u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. ali na terenu nije pokazivao veliku uspješnost protiv nerpijatelja. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iskustava s tom kemikalijom kod nas nema dovoljno. ali zabrinjava to što je vrlo jaki otrov (gori od klora). ali se onda vratio ugasiti svijetlo. ali ratnici nisu s njom bili zadovoljni.

koji je bio spreman i sposoban neutralizirati fozgen. pa su u jednom času njegove preostale male količine na nekoliko skladišta postale značajan problem. Bio sam zapovjednik Kriznog toksikološkog stožera grada Zagreba i na toj dužnosti sam primio paničnu dojavu o bojnim otrovima u RIZ-u. Imali smo danas pokojnog strojara stručnjaka za klor. Izvidom je utvrđeno da se u tvorničkom bunkeru zaista nalazi nekoliko boca ukapljenih fosfina i arsina. Koristi se i u proizvodnji mikročipova te solarnih ćelija. izaziva opekotine) Hrvatski organski kemičari nisu ga rijetko koristili u svojim istraživanjima. tvrtki u stečaju.FOZGEN (CAS 75-44-5) T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R: 26-34 (vrlo otrovan ako se udiše. ali on nije bio za takve poslove ovlašten. Oboje izrazito opasne tvari. Nisam siguran je li sve bilo sukladno hrvatskim propisima. Najjednostavnije rješenje je bilo proglasiti taj fozgen sekundarnom sirovinom i ustupiti ga nekom drugom. naravno na propisani način. Ventili su bili potpuno zahrđali i nismo ih se usudili dirati. Međutim. Moje prvo iskustvo s njim seže u početak srpnja 1991. ali propisi nam nisu dopuštali takav postupak. Fosfin Fosfin je vrlo opasna kemikalija. Oni koji su bili ovlašteni za sakupljanje opasnog otpada nisu bili ni obučeni ni sposobni ukloniti fozgen. Povijest im 209 . Hrvatska tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje opasnog otpada preuzela je posao. Dojavljivač je tvrdio da se u bunkeru te tvrtke nalaze bojni otrovi u obliku ukapljenih plinova. Druga mogućnost je bila proglasiti preostali fozgen otpadom i predati ga na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj osobi. a u podnajmu je povjerila Slovencima zbrinjavanje. Ni tu se nije nalazilo rješenje. Jedan vrlo ugledni profesor koristio ga je u mlađim danima na barem dvije lokacije i pri odlasku u mirovinu želio je sređujući račune zbrinuti i tih nekoliko spremnika ukapljenog fozgena. ali je nezamjenjiv kao fumigant za sva moguća skladišta. Spremnici od po 150 kg bili su u izrazito lošem stanju. ali oni nisu imali ovlaštenje za zbrinjavanje u Hrvatskoj. to se događalo početkom milenija kad je organska sinteza u Hrvatskoj praktički nestala i nikome fozgen nije bio potreban. Ipak se našlo rješenje. godine. Točno smo znali na koji način treba fozgen transportirati do Varaždina i do kraja nam je bila jasna tehnologija njegove neutralizacije. ali posao je obavljen na prihvatljivi način. Onda su se javili Slovenci nudeći sličan postupak zbrinjavanja.

sve ovisno o smjeru puhanja vjetra. Već te večeri sam dobio izvještaj od Civilne zaštite da je moja naredba izvršena. izaziva opekotine. Savjest mi nije bila mirna i ja sam već napisao upute za građane i zdravstveno osoblje ako negdje na nepoznatom mjestu dođe do istjecanja nekog od ovih plinova. Ipak je na kraju zahvaljujući svojim vezama s Nizozemskom već krajem kolovoza uspio poslati tamo na zbrinjavanje ove opasne plinove.je bila jako zanimljiva. ali nitko u tadašnjim strukturama nije se uopće sjećao nekakvih opasnih kemikalija iz RIZ-a. Jednostavnim izračunom moglo se zaključiti da bi razaranje samo jednog spremnika fosfina ili arsina moglo uzrokovati veliku katastrofu na području u blizini RIZ-a. pa ih onda oni moraju i zbrinuti. U strahu pred JNA odmah sam naredio da se sve boce s ukapljenim plinovima trenutno izmjeste na sigurno mjesto izvan Zagreba. Zadovoljan sam odahnuo i pun zahvalnosti zagrlio prijatelja. Oblak otrovnog plina mogao je obuhvatiti bolnicu na Rebru ili brojne stambene objekte u blizini. Drugi dan sam pokušao nazivati na sve strane. vrlo otrovno organizme koji žive u vodi) 210 . Vremena su bila nesigurna i stranci se nisu usudili ni prići granicama Hrvatske. U jednom času mi je počeo pričati o svojim mukama kad su ga u ljeto 1991. Zašto sam se bojao fosfina? Zato što je izrazito opasan. ali je dobio podatak o tome da se u gusto naseljenom području grada Zagreba nalaze spremnici potencijalnih bojnih otrova. Onda sam jedne lijepe nedjelje otišao na Sljeme u društvu starih prijatelja. Ovaj je odbio bilo kakav razgovor. Tvrdili su da je njegova tvrtka te kemikalije nabavila za potrebe JNA. FOSFIN (CAS 7803-51-2) T+ F+ N VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-17-26-34-50 (vrlo lako zapaljivo. Jedan od njih je bio bivši djelatnik Hospitalije i naravno da su teme razgovora skretale i na kemikalije. Kasnije se ispostavilo da se za te svrhe koriste mali spremnici od nekoliko kilograma. samozapaljivo u dodiru sa zrakom. Da bi stvar bila gora. kako se vidi iz slijedećih podataka. U ratu sam posve zaboravio na fosfin i arsin. Kupila ih je JNA negdje početkom sedamdesetih godina i predala RIZ-u kao sirovinu za njihove eksperimente u pripravi mikročipova. stečajni upravitelj je nastojao spremnike vratiti prvotnim vlasnicima i pokušao je kontaktirati s tada omraženim generalom Rašetom. godine zgrabili oni iz policije i Civilne zaštite sa zahtjevom da hitno i bezopasno zbrine nekoliko spremnika fosfina i arsina. ali onda sam se jedne noći pred kraj rata probudio sav u znoju shvaćajući da ne znam gdje su otrovi završili i prijete li možda nekom naselju. vrlo otrovno ako se udiše. a on je pod prisilom morao rješavati tuđi problem.

Najnapetiji doživljaj vezan uz Fostoksin dogodio se krajem milenija. Moje prvo iskustvo s aluminijevim fosfidom pod imenom Fostoksin seže u ratne godine. a građanima obavijesti o njihovu ponašanju u slučaju takvog strašnog događaja. Onda je došla anonimna dojava o mjestu gdje su skrivena 4 spremnika Fostoksina i oni su hitnom policijskom akcijom uklonjeni. itd. Pesimisti su pak sumnjali da su možda otrov ukrali teroristi. a nije ništa znao o njegovim opasnim svojstvima. silosa. Došla je dojava sanitarne inspekcije da je netko iz loše uređenog skladišta DDD poduzeća u carinskoj zoni ukrao 7 spremnika od po 1 kg Fostoksina. koji mogu napraviti tešku diverziju u bilo kojem zatvorenom prostoru. Od tada sam potpuno uvjeren da s ovako opasnim kemikalijama mogu raditi samo ovlaštene i dobro obučene osobe. Pošiljatelj humanitarne pošiljke žita je u vagone stavio Fostoksin da se fumigacija obavlja za vrijeme transporta računajući na to da će primatelji dobiti garantirano čistu hranu. Bilo je dovoljno da terorist istrese pelete iz jedne konzerve u kantu s vodom i učinci u zatvorenom prostoru bi bili katastrofalni. kulturnih dobara zahvaćenih štetnicima. Optimisti su smatrali da su Fostoksin ukrali radnici tvrtke s namjerom da na crno obave fumigaciju nekog broda. skladišta hrane. uzeo je nekoliko peleta tog proizvoda i stavio ih u najlonsku vrećicu s namjerom da ih primijeni u svom domu protiv miševa i štakora. Rijeka se počela pripremati za najgore. Nije me uvjerio u to da svatko može primjenjivati Fostoksin. Jedan kolega iz DDD poduzeća mi je u vrijeme zabrane primjene Fostoksina u prijevozu donio malu konzervu te kemikalije. koji u reakciji s vodom daje fosfin i aluminijev hidroksid. Posve je zaboravio da u kući živi njegova obitelj i da se fosfin kao plin širi u prostoru. Smrtno mu je stradala kći. u kino dvorani ili crkvi. Za fumigaciju se koristi aluminijev fosfid. a potvrda je brzo stigla iz jednog našeg naselja. Kad smo doznali za taj događaj Uredbom smo zabranili uporabu bilo kojeg fumiganta u transportu. Međutim. 211 . ilegalno u fumigaciji staklenika. S tom količinom otrova moglo se učiniti svašta. jedan željezničar je ponukan pričama o izvrsnom sredstvu protiv svih štetočina. koja je spavala u sobi odmah pokraj stubišta za tavanske prostore. ali je trebalo dugo vremena da se naša Uredba stavi izvan snage. Na to su se pobunili brodovlasnici budući oni često obavljaju fumigaciju tijekom prijevoza. vatrogascima i policiji o postupcima na mjestu diverzije. S njim se obavlja fumigacija brodova. Otac obitelji je ukrao nešto peleta Fostoksina s namjerom da svoj pljesnivi kukuruz na tavanu njima obradi.Inače na tržištu se rijetko javlja ukapljeni fosfin. Zdravstvenim djelatnicima smo izradili upute o liječenju otrovanih. npr. Imam je i danas u mojem oglednom skladištu opasnih kemikalija. Rezultat njegovih aktivnosti je bila smrt voljenog unučeta. Aluminijev fosfid kod nas je najčešće korišteno sredstvo za fumigaciju i koristi se u količinama od nekoliko desetaka tona godišnje. kakve se polulegalno prodaju u nekim zemljama za fumigaciju staklenika.

Izgleda da nije baš imao dobra fizikalno-kemijska svojstva za primjenu. pa više nema problema s fumigacijom. jer su najbliži stambeni objekti bili daleko od njega. vrlo otrovno ako se udiše. ali nikad nije otkriveno tko je bio počinitelj tog teškog djela. Pokus je dogovoren i obavljen u Ivanić gradu uz puni nadzor i brojna mjerenja. Prijetio se tužbama na sve strane što mu ometam uspješno poslovanje davanjem mišljenja graničnoj sanitarnoj 212 . ali članovi uprave su postavljali dodatna pitanja. Ja sam predložio da se po završetku fumigacije sav zrak iz skladišta vodi u neutralizator fosfina i tako zaštiti građane i okoliš od njega. kako bi bili sigurni da je metoda dobra za uklanjanje ukupnog preostalog fosfina iz fumigiranog skladišta. kako bi se skratio put između skladišta i proizvodnih pogona. Jednog dana početkom ovog milenija nazvao me bijesni privrednik urlajući u telefonsku slušalicu tako da sam je morao odmaknuti daleko od uha. Uspjeh pokusa je bio potpun. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem-vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Arsin je jako važan u proizvodnji solarnih ćelija i moje zanimljivo iskustvo vezano je uz tu primjenu. koji nikad po mom znanju nigdje nije bio korišten. uprava je željela preseliti skladište u Ravnice. Još jedno zanimljivo iskustvo me veže uz fosfin. T+ F+ N ARSIN (CAS 7784-42-1) VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-26-48/20-50/53 (vrlo lako zapaljivo. jer bi fosfin nakon završene fumigacije širio nepodnošljiv miris po češnjaku okolnim naseljima. Naravno da se u Ravnicama nije mogla samo tako obavljati fumigacija. Kraš je imao skladište lješnjaka u Ivanić gradu uz sam ulaz na autocestu i tamo se obavljala redovita fumigacija. Međutim. Što ako se npr. Međutim.Ona preostala 3 spremnika vjerojatno je netko iskoristio za poslove u fušu. Njega su svi uvijek spominjali kao potencijalni bojni otrov. Nikom skladište nije smetalo. pokvari neutralizator? Na kraju je završilo tako da se potpuno odustalo od nabave lješnjaka i od tada Kraš kupuje negdje vani gotovu smjesu kakao maslaca i lješnjaka. toksikološka svojstva su mu svakako prilično dobra za sve zločeste namjene. Arsin Red je da pišem o arsinu odmah nakon fosfina zbog mojih već opisanih ratnih iskustava s ta dva opasna plina u vremenima Domovinskog rata. Tijek njegova izvođenja je prikazan na slici gore.

Prije desetljeća ili više korišten je izrazito često na različitim mjestima. Ne samo da ne smije uvoziti taj arsin nego ga ne smije koristiti u radu zbog velikih rizika za zdravlje njegovih radnika. Inače arsin danas predstavlja težak problem zbrinjavanja i drži se na skladištima u očekivanju rješenja. npr. Metilbromid Oko ove tvari mnogo je kontroverzi i nesigurnosti. Naime. kako se vidi iz njegovih opasnih osobina. Radio je s arsinom godinama i nikad se nikom od njegovih radnika ništa nije dogodilo. Ne može ga se ispustiti u okoliš. Kad sam mu ponudio svu stručnu pomoć za ishođenje rješenja o radu postao je mek kao pamuk i slučaj je završen na opće zadovoljstvo. Ako nije imao takvu dozvolu nije smio niti uvoziti niti koristiti takve kemikalije. fosfin ili cijanovodik.inspekciji da je njegova sirovina arsin vrlo jaki otrov. Spominjem ga zbog toga što brojni poduzetnici ne znaju s čim rade i kakvu opasnost njihova djelatnost može značiti drugim ljudima i okolišu. Mogu se jedino odložiti u rudnike soli u očekivanju da ova civilizacija neće nazadovati i da će opasna kemikalija do vijeka vjekova ostati pod punim nadzorom. kao na slici lijevo. svatko tko uvozi opasne kemikalije mora i morao je uvijek imati posebna rješenja ili dozvole za rad s njima. građana i okoliša. za tretiranje zemljišta prije sijanja duhana 213 . a sad nekakav tamo toksikolog daje toksikološko mišljenje kojim zapravo njemu onemogućava rad. Pustio sam ga da se ispuše i onda objasnio da njegovo neznanje nije isprika za protuzakonito postupanje. Razvrstava se u otrove i po tome je prikaldniji za fumigaciju nego npr. Radilo se o tome da su mu zaustavili robu na granici sumnjajući da je ilegalno uvozi. a njegovim izgaranjem nastaju izrazito opasni arsenovi oksidi s kojima nitko ne zna što početi. Vlasnik tvrtke bio je strojar i nitko ga nije upozorio da je ukapljeni arsin u spremnicima od 1 kg izrazito opasna kemikalija. Posebno često bilo je korištenje u poljoprivredi kao na slici lijevo.

otrovan ako se udiše ili proguta. nadražuje oči. Znatno manje je korišten kod fumigacije skladišta hrane. Za restauratore je to bio fumigant izbora za korištenje protiv svih mogućih nametnika u galerijama. Muta. što su pokazivala i mjerenja koncentracija metilbromida pokraj svih zidova crkve. Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. itd. T N METILBROMID CAS 74-83-9.). Dvoje se teško otrovalo.vrlo otrovan za vodene organizme. Širenje se moglo zaustaviti samo zabranom korištenja drva koje nije tretirano učinkovitim sredstvom. a onda su se razmnožili kukci čije larve uništavaju drvo. Evo njegovih značajki. Zaista na mjestima velikih energana nastaje u golemim količinama i s tim onečišćenjem se najčešće povezuje nastajanje kiselih kiša kao 214 . 3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R68-23/25-48/20-36/37/38-50-59 (moguća opasnost od nepovratnih učinaka. dišni sustav i kožu. Međutim. Obavljana je fumigacija jedne crkvice zbog crvotočine na drvenim oltarima i drugim umjetninama izrađenima od drva. on je našao nekakve pukotine u podu i temeljima crkvice te se kao mali potočić spustio na cestu i prešao preko nje.i drugih biljaka te posebno rado u staklenicima. crkvama ili drugim objektima od velikog umjetničkog ili povijesnog značenja. opasno za ozonski sloj. Izvršitelji fumigacije su smatrali da su obavili izrazito dobru hermetizaciju prostorija. Taj slučaj je izazvao veliko uzbuđenje među ljudima koji se bave DDD aktivnostima i od tada su metilbromid nerado primijenjivali. instrumente. Sumporov dioksid O sumporovom dioksidu većina ljudi zna samo kao o polutantu nastalom izgaranjem pretežno fosilnih goriva poput ugljena i nafte. ali bio je izrazito važan fumigant unatoč njegovih opasnih svojstava. a treći koji ih je zatekao u teškom stanju zbog ranojutarnjeg povratka u stan imao je slabe simptome otrovanja i preživio je nesreću. kat. Nakon toga je ponovo započelo učestalo njegovo korištenje. Potpuni prestanak korištenja metilbromida nastao je na samom kraju milenija kad su stigle preporuke o zabrani njegova korištenja zbog toga što učinkovito uništava ozonski omotač. Tamo si je našao prolaz kroz jedan podrumski prostor i počeo je puniti mali podrumski stan u kojem je stanovalo troje mladih ljudi. Nekoliko godina nitko ga u nas nije koristio. Mi smo imali s njim neugodnih iskustava zato što ima veliku molekulsku masu i rado se spušta na tlo i nakuplja se u rupama ili udubinama. ali barem u strogo kontroliranim prostorima. Jedno od najgorih iskustava se dogodilo u Lovranu u prvoj polovici devedesetih godina. Radilo se najviše o pakirnom drvu (za voće i povrće.

a sveukupno za oko 27 milijuna koliko toliko karakteriziranih kemikalija (onih 6 milijuna odnosi se uglavnom na smjese tvari izoliranih iz prirode poput različitih ulja ili minerala). Zapravo je to bio pokazatelj kako naši vinari na moderniji način obavljaju dezinfekciju svojih bačvi. SO2 CAS 7446-09-5 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23-34 (otrovno ako se udiše. Osobno sam bio najviše iznenađen kad su vinari počeli prije nekoliko godina uvoziti ukapljeni sumporov dioksid. Vinari baš nisu dobro obučeni za baratanje ukapljenim plinovima. posebno crnogorične. Smatra se da je uzročnik bolesti dišnih putova. Granična količina za izradu plana intervencija je 50 kg. Imali su upisane osnovne podatke uključujući CAS brojeve za približno 21 milijun tvari (uglavnom sintetizirane i manjim dijelom izolirane iz nekog prirodnog materijala). Nadam se da će nadležne inspekcije shvatiti o kakvom se problemu radi i da će poduzeti propisane mjere. Naš Gorski Kotar stradava zbog onečišćenja iz sjeverne Italije. To znači da bi unutar vinarije svi izloženi radnici bili trenutno mrtvi. a posljedice mogu biti značajne. izaziva opekotine) Naravno da sesumporov dioksid koristi u praksi kao čisti ukapljeni plin. Ne treba zaboraviti da se on u velikim količinama oslobađa i podzemnim aktivnostim. ali se javlja problem čuvanja takvih spremnika i sprječavanja nesreća.smrtonosne pojave za šume. a zabrinjavajuće je to što za samo beznačajan dio njih zna da li se koriste igdje i koja su njihova toksikološka svojstva. Prije nekoliko godina sam čitao izvještaj Chemical Abstract System (CAS) o njihovim bazama podataka. Njegova opasna svojstva u malobrojna ali teška. a teške posljedice bi se mogle očekivati barem 100 m uokolo takvih objekata. posebno u djece u onečišćenim područjima. posebno kod aktivnih vulkana. Nas u Hrvatskoj je to 215 . istina u nekim specifičnim područjima. Jednostavnim simulacijama se dobije krajnja točka dometa za najgori mogući slučaj u ruralnom području 640 m te u urbanom oko 300 m. a te su težine boce sumporova dioksida. Skupo plaćeno neznanje Nikad nije bilo sporno da je naše nepoznavanje prirode kemikalija veliko. Od tih brojeva se čovjeku može zavrtjeti u glavi.

godine i taj slučaj se naprosto ne može zaboraviti. toksikologiju. Prvi dio hemodijalize se obavljao uobičajenom mirnom rutinom. Ništa se nije moglo naći što bi odudaralo od uobičajenog. a jedino što im je bilo zajedničko odnosilo se na filtar za hemodijalizu. ali da mi telefonski ne može ništa više reći. U svim slučajevima korišten je filtar P3 tvrtke Baxter. Onda su imali jedan miran dan da bi u srijedu na isti način i s praktički istom teškom agonijom umro drugi stari i bolesni pacijent. itd. a bila je ponukana prijavom o strašnoj i brzoj smrti pacijenata na hemodijalizi tog dana na hemodijalizi u Požegi. a njezin zamjenik je bio na putovanju u Austriju. ali ja sam joj savjetovao da u takvoj teškoj situaciji ostane u Zagrebu. Bolesnici ne umiru svaki drugi dan na hemodijalizi. Shvatio sam da se događa nešto izrazito važno i vjerojatno neugodno. ali ih umire barem desetak godišnje. 216 . istina ne tako burno kao rečeni čovjek. a za razudbu takvih bolesnika nije bilo uvjeta na patologiji. Svi su pacijenti umrli na različitim dijalizatorima. od dijalizatora do biokemijskih pretraga umrlih. Mene je rano ujutro tog petka nazvao kolega i prijatelj ugledni kliničar s Rebra i zatražio da neodložno dođem na sastanak u 11 h u zelenu zgradu. U noći između četvrtka i petka zaključeno je da treba zatražiti pomoć ponajboljih hrvatskih stručnjaka za hemodijalizu. Hemodijaliza je odmah zatvorena zbog sumnje da se nešto nepredviđeno događa bilo s uređajima bilo s različitim otopinama korištenima u postupku. a niti ja nisam imao neke ideje. Ona je pak odlučila iskoristiti noć za traženje zajedničkog nazivnika svih tih slučajeva. Ona nije uspijevala ostvariti kontakt s Ministarstvom zdravstva tijekom cijele noći. a onda je pacijent naglo i bez ikakvog uvoda ušao u agoniju. Ličilo je to na srčanu kap. mikrobiologiju. Otišao sam sa sastanka pod teškim dojmom nesretnih slučajeva na Rebru i posvetio se pretraživanju Interneta. vode. Negdje uvečer oko 19 h nazvala me predstojnica Službe za epidemiologiju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) tražeći od mene izvještaj o slučajevima s Rebra. Nisam joj imao što reći osim potvrditi njezine podatke da se nešto slično dogodilo kojih mjesec dana ranije u Španjolskoj. Počelo je u ponedjeljak kad je stari teško bolesni pacijent naglo umro za vrijeme hemodijalize s brzom i teškom pojavom simptoma te izrazito brzom smrću. Nije bila sigurna što i kako treba učiniti. Bili su zabrinuti. pa sam odgodio sve poslove i uputio se na sastanak. Od razudbe se odustalo budući je pacijent imao hepatitis C. kad je umro mlad čovjek s istim znakovima kao prethodnih dvoje. pa se čistim slučajem dogodilo da u tri dana umre dvoje. Onda je došao crni četvrtak. Zaključak je bio jasan da treba odmah zabraniti uporabu tog filtra na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Tako je sazvan taj sastanak na kojem su stručnjaci pokušavali barem naslutiti što se moglo dogoditi. Pacijenti umiru na hemodijalizi.neznanje teško pogodilo katastrofom s filterima za hemodijalizu tvrtke Baxter u jesen 2002. tekućine za hemodijalizu su bile kod većine različite i brojni drugi činitelji su bili različiti. jer nije isključeno da se slični slučajevi neće dogoditi u drugim hrvatskim gradovima. biokemiju. ali se razvijalo strahovito brzo i pacijent je do dolaska liječnika već bio klinički mrtav. što i jest pravi posao epidemiologa u takvim situacijama. Pokušaji oživljavanja bili su potpuno neuspješni. Namjeravala je odmah krenuti u Požegu. ali su sve tumačili slučajem. pa je sve provjeravano. Takvo nakupljanje smrti moglo se smatrati epidemijom i naravno da je državna epidemiologica morala reagirati. jer je ministrica bila nedostupna zbog nekog sastanka. ali se smatralo da se to dogodilo zbog starosti i teških oštećenja organizma izazvanih brojnim bolestima. Nitko nikad nije naišao na sličan slučaj i sastanak je završio zaključkom da smo nemoćni i da svi trebaju obaviti pretraživanje literature sa svog područja i u razgovoru sa svojim suradnicima dati barem neku teoriju od koje se može krenuti u istraživanje. Bilo mi je jasno da tog časa manjka Krizni stožer Ministarstva zdravstva proizišao iz ratnog Glavnog stožera saniteta. Negdje prije 7 h drugog jutra nazvala me i izvijestila da su pronašli što je zajedničko. ali bez rezultata. Počelo se grčevito tragati za uzrocima stradavanja bolesnika. Izvijestili su nas o tri sumnjive smrti pacijenata s hemodijalize.

Zakazao je sustav kad centri za hemodijalizu nisu tijekom tjedna izvještavali HZJZ o sumnjivim slučajevima. a Ministarstvo zdravstva se počelo buditi tek negdje u večernjim satima. Međutim. što smo poduzeli na sprječavanju i liječenju otrovanih te što je odmah nakon toga poduzeto na cijelom hrvatskom teritoriju u svrhu sprječavanja sličnih događaja. Mudro ministarstvo bi odmah nakon slučaja u Puli obavijestilo građane o tragediji. Zajednički smo napisali kratko izvješće s podacima što se u Sisku događalo. Posebno je naglašavala da za slučaj u Sisku nitko nije odgovarao i na taj način si je vjerojatno spremala alibi. Da su djelatnici centra bili obaviješteni o opasnosti u prijepodnevnim satima te su se tragedije mogle izbjeći i to je u svima nama izazivalo osjećaj krivnje. a ostali otrovani pacijenti da su uspješno izliječeni intervencijom centara za hemodijalizu u Zagrebu. Morali smo pričekati odgovor ministrice. Bila je u potpunosti nezadovoljna našim izvješćem i tražila je konkretne podatke. ma što to značilo. Mene su pozvali negdje oko 23 h u ministarstvo. Tek što sam stigao kući uslijedio je hitni poziv u Ministarstvo bez ikakvog obrazloženja zbog čega me tamo zovu. Iz sata u sat je broj umrlih pacijenata s hemodijalize diljem Hrvatske bio sve veći. Jedine dobre odluke odnosile su se na pokretanje potrage za uzrokom stradanja ljudi i za 16 h tog dana je zakazan pokus oponašanja hemodijalize na Rebru i uzimanja potrebnih uzoraka za kemijske analize. Vijest je među svim građanima Hrvatske izazvala teški šok. koji odgovara na rečeni način. Zatraženo je od mene da odmah dam odgovor što bi mogao biti uzrok smrti tih silnih ljudi. a on je bio vrlo odlučan. Naravno da smo na jutarnji sastanak te nedjelje došli ništa pametniji nego dan ranije i jedino smo bili umorni od besplodnog pretraživanja podataka na Internetu. a ja nisam imao nikakve ideje i to sam otvoreno rekao. Nije bilo ni potrebno govoriti o bilo čemu budući se sastanak pretvorio u dokazivanje kako je ministarstvo postupili na jedini pravi korektni način i da nitko nije kriv ni za što. Tek te večeri smo shvatili što je zapravo traženo od nas. Tog dana je na hemodijalizi u Puli umrlo četvero ljudi. ali da je bilo u mene pameti mogao sam se suprotstaviti. Tajnik stožera i nestručnjak za bilo koju granu medicine mi je te subote rekao da je trebalo ranom zorom nazvati Operativno dežurstvo MUP-a i preko njega na dva dana prekinuti sve hemodijalize u Hrvatskoj. Došla je zapovijed da odmah okupim sve svoje suradnike te da cijelu noć tražimo po Internetu slične slučajeve. gdje je vladala atmosfera teške panike i nereda. Onda je negdje oko 15 h poslije podne došao onaj konačni udar. Ni tim izvješćem ministrica nije bila zadovoljna i mi smo konačno bili otpušteni iz ministarstva. Tražili su od mene da napišem odmah izvještaj o smrtima na hemodijalizi u Sisku iz godine 1995. a da neizostavno moramo podnijeti izvješće na sastanku drugog dana u 9 h. Ministrica je tvrdila da slučaj s Baxterovim filtrima nije ni prvi ni najgori u Hrvatskoj navodeći slučaj četrdeset mrtvih na hemodijalizama u Sisku zbog otrovanja aluminijem. ali to su bile nažalost očekivane smrti zbog komplikacija hemodijalize kod teških bubrežnih bolesnika. ministrica zdravstva je tog jutra donijela kobnu odluku da epidemiolozi telefonski obavijeste svih četrdeset i više centara za hemodijalizu o zabrani korištenja filtara P3. Nisam htio sam pisati to izvješće budući je u ministarstvu još uvijek boravio ugledni kolega iz HZJZ s kojim sam sudjelovao u rješavanju sisačkog slučaja. Kod mene osobno zato što se nisam sjetio da sustav telefonskog obavješćivanja ne valja. Zamjenik ministra me pitao da kakav sam ja toksikolog. a ovdje se pustilo novinarima da to naprave. Cijelo prije podne te subote dobivao sam izvještaje iz HZJZ. Istina je bila to da je u Sisku ukupno zaista umrlo 40 bolesnika kroz period od 5 godina. 217 . ali da dovoljnih dokaza za to nema. Vjerojatno moje kritike nitko ne bi poslušao. Dopunili smo izvješće podacima da se sumnja na smrt troje pacijenata zbog otrovanja aluminijem. a ja sam odgovorio da sam takav kakav jesam i da naprosto ne znam dati odgovore. koji su povećavali moj šok.Tadašnja ministrica zdravstva je Stožer ukinula odmah pri preuzimanju dužnosti ne misleći na to da rečena institucija ima bogato iskustvo u rješavanju kriznih stanja te da je okupljala stručnjake svih medicinskih grana.

U ispircima jednog od filtara našli su na dnu vodenog sloja tekućinu koja se nije miješala s vodom. Tako se došlo do zaključka što je krivo za smrt više od dvadeset dijaliziranih bolesnika. Kao stari iskusni toksikolog vidio sam da ti rezultati ne znače ništa. koji se također uključio u istraživanja. Zbog toga je svaki ispirak iz filtara s jedne i druge strane membrane bio dragocjen i mi smo ih prikupljali kroz 2 h simulirane dijalize. Tog časa su nastupili problemi. a onda su se javili gastrointestinalni problemi te problemi s mokraćnim mjehurom. kad smo postavili pokus simulacije hemodijalize na nekoliko filtara. Jedna je pala u nesvijest i druga ju je pokušavala izvući iz prostorije. Kao drugo. ali je pri tim pokušajima i ona pala u nesvijest. jer tako je naredio MUP. Smatralo se da se u filtrima morala nalaziti neka opasna tvar. Kao prvo. a toksikolozi su otkrili da je ta tvar izrazito otrovna i da se čak namjeravalo koristiti je u obliku bojnog otrova. Uspjele su je prebaciti u epruvetu i onda injicirati u vezani sustav plinski kromatograf-spektrometar masa. Nije mi znao reći zbog čega se pokusi moraju obustaviti. koja je izazvala smrt pacijenata. Nikakvih dobrih rezultata! Onda me u nedjelju tjedan dana nakon početka pokusa nazvao kolega iz HZJZ i zatražio da se odmah i bez rasprave prekinu sva istraživanja. Dobile su nedvojbeni dokaz da se radi o nekom freonu i nakon toga su kao tipični kemičari pokušale saznati još po koji podatak. ona je počela te nedjelje u 16 h. Ja sam samo u jednom susretu s istražiteljem razgovarao cijelih 4 sata iznoseći podatke i odgovarajući na pitanja. itd. Obavljen je detaljan liječnički pregled uz brojne biokemijske analize. Svi pokusi su prekinuti. Ne zna se pouzdano kako je otrov dospio u dijalizatore (glupim pokusom ispitivanja protočnosti kapilara ili diverzijom). Nazvao sam zamjenika ministra zdravstva i tražio objašnjenja. ali nitko osim nas Hrvata nije uspio otkriti uzrok stradanja ljudi na hemodijalizi. Prebačene su na Rebro. Treba li to komentirati? 218 . a od nas je zatraženo da u svojim bazama podataka provjerimo kakva su toksikološka svojstva pojedinih freona. i prenio zabrane iz MUP-a. a on mi nije znao dati ali je rekao da sutra u ponedjeljak moram otići u 10 h na sastanak u Faust Vrančić. ali treba naglasiti da je istraga naglo prekinuta. Odmah smo se svi uputili u HZT. Kolegice iz MUP-a su uzele uzorke 6 filtara i pokušale na drugačiji način imitirati hemodijalizu. a ponašala se poput žive. Slični smrtni slučajevi su zabilježeni koji mjesec ranije u Španjolskoj te u manjoj mjeru u SAD i Indiji. Sastanak tog ponedjeljka u MUP-u donio je dramatične podatke. ovo je upozorenje da su tragična iznenađenja moguća s kemikalijama i da će se ponovo ovdje ili ondje dogoditi. Tijekom tog tjedna održavali su se svakodnevni sastanci analitičara uz izvješća o dobivenim rezultatima. Želim samo naglasiti dvije stvari. a ja nisam bio zadovoljan s takvom odlukom bez da znam razloge. kojima sam osobno odnio uzorke na analizu. Počelo je s vrtoglavicom i teturanjem. Za ovu priču daljnji događaji nisu važni. Konačno su se izvukle na hodnik i puzajući došle do porte.Što se tiče analitike. najgore je ne analizirati greške u takvim događajima. Treba naglasiti još jednu činjenicu. ali nije se našlo nikakvog poremećaja. a najvažniji su mi bili rezultati s IMI na biološkim pokusima. jer je vjerojatno da će se one opet ponoviti na nekom drugom slučaju. Nazvao sam sve kolege s IMI i iz Imunološkog zavoda. Provukli su kroz sloj vode iznad čudne tekućine jednu kapilaru i te pokušale pomirisati izoliranu tvar. gdje se pokušavalo doći do zaključka. gdje su se vrlo brzo oporavile i vratile u normalno stanje. koje su pogreške napravljene od strane hrvatskog zdravstva. Kemičari su iz spektra masa zaključili da se radi o perfluoro-izobutanu. Po mojem zahtjevu u istraživanje su uz HZJZ bili uključeni Institut za medicinska istraživanja (IMI) s biološkim pokusom te policijski institut Faust Vrančić.

ali zato znaju biti daleko opasnije nego što su nafta i naftni derivati. Što je s posljedicama dugotrajne izloženosti ljudi ovakvim kemikalijama.) zapravo zakrčeni kemikalijama.INDUSTRIJSKE ORGANSKE KEMIKALIJE Zapravo je naziv ove skupine kemikalija izrazito loše izabran. naftovodi ili plinovodi. sredstva ovisnosti. Istina je da u tom slučaju nisu stradali ljudi nego tek okoliš u Španjolskoj i Francuskoj na atlanskoj obali. ceste. Proizvode se i koriste u zaista golemim količinama. Skoro 3 tone po Hrvatu. ali sve one postoje zbog građana. itd. Ovo na slici bila je poznata nesreća s brodom Prestige i nije bila najveća koju pamtimo na tom svijetu. otrovi živih bića. Moglo bi se reći da ih zapravo koriste građani bilo izravno bilo češće neizravno. Većina ovakvih organskih kemikalija stalno se prevozi između mjesta proizvodnje i korištenja. A koriste se svuda i na svakom mjestu. Ostale organske kemikalije dolaze u znatno manjim količinama. Treba jako čvrsto naglasiti da se većinu nesreća i stradavanja ljudi od kemikalija zataškava te da se zna za one slučajeve koji su procurili na ovaj ili onaj način u 219 . ali boljeg imena nije bilo. ali biti će dani i neki primjeri iz hrvatskog iskustva. ali isto tako i u malim obrtima u daleko manjoj mjeri. Opet ću se poslužiti udžbeničkom podjelom organskih kemikalija prema fizikalnokemijskim. rijeke. Samo iz Molva šalje se u hrvaska domaćinstva i industriju više od milijun tona zemnog plina. Od nabrojanih kemikalija razlikuju se po tome što se uglavnom proizvode u industrijskim postrojenjima. Eto. Onda nije ni čudo što se s ovakvim kemikalijama najčešće događaju nesreće i što su ljudi na svom radnom mjestu ili čak kod kuće izloženi njihovu djelovanju. koji mnogima uopće nije važan. pa su nam različiti prometni putovi (more. itd. Izlila se nafta u more zbog havarije na brodu i više nitko nije mogao ograničiti posljedice nesreće. samo Hrvati uvezu godišnje u zemlju skoro 7 milijuna tone nafte iz koje se onda proizvode različiti derivati za korištenje ili čak izvoz u sličnim količinama u kojima se uveze nafte. lijekovi. toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima. posebno na radnim mjestima? O tome ću pokušati nešto napisati u tekstu koji slijedi. željeznica. Činjenica je da su to organske kemikalije kao i brojni pesticidi.

pa će sa stanovišta istine ovaj tekst biti jako manjkav. čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušiti) APSORPCIJA: preko pluća RASPODJELA: prolazi barijere. S9-16 (čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu. tekuće i čvrste tvari. ako prije toga ne odletite u zrak. Alifatski ugljikovodici Osnovna značajka te skupine tvari je u tome da su sastavljeni isključivo iz ugljika i vodika. jer će biti riječi samo o onome što znamo. ali nema nakupljanja ELIMINACIJA: pretežno preko pluća uz slabu biotransformaciju.3butadiena. a ostala slobodna mjesta na atomima ugljika zauzimaju atomi vodika. acetilena ili vrlo opasnog 1. F+ VRLO LAKO ZAPALJIVO Izrazito lako je zapaljiv. Plinovi Među plinovite alifatske ugljikovodike spadaju prvenstveno oni zasićeni ravnolančani od metana do butana. Mogu biti ravnolančani ili razgranati. koji naravno nastaje i u brojnim biološkim procesima razgradnje organskog materijala. Prvo o onima koji praktički nemaju nikakvog utjecaja na ljudsko zdravlje. BUTAN CAS 106-97-8 R12 (vrlo lako zapaljivo). Ima ga svud oko nas i koristimo ga u golemim količinama. Zapravo se sva četiri zasićena ravnolančana ugljikovodika koriste na brojnim mjestima. a to ima logike i s toksikološkog stajališta. ali one mogu biti između pojedinih atoma dvostruke ili čak trostruke. Evo podataka o tipičnom od tih ugljikovodika. ali je zato većina lako ili vrlo lako zapaljiva. Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. pa i s onim nezasićenima poput etilena i acetilena. a T1/2 oko 2 h. a u određenim omjerima sa zrakom stvaraju se eksplozivne smjese. Apsolutna većina nije otrovna. Nalaze se u zemljinoj kori u golemim količinama poput metana. Jednako je i s ostalim ugljikovodicima. 220 . Za potrebe ovog odlomka biti će podijeljeni u plinovite. Naravno da se međusobno razlikuju po fizikalno kemijskim ali i opasnim svojstvima.javnost. ali također nezasićeni poput etilena. čega se vjerojatno svaki čitatelj sjeća iz školskog gradiva kemije. a to su svi osim spomenutog butadiena. jer je jako dobar energent. Danas kad se govori o krizi nafte još uvijek se računa da će zemnog plina i drugih izvora ovih ugljikovodika biti dugo ljudima na raspolaganju. Ugljikovi atomi su međusobno spojeni najčešće jednostrukim vezama.

Gospođa je otvorila vrata i prozore te se tako spasila. Nedavno sam čitao u dnevnim novinama (Vjesnik 09. To jedino spašava život i zdravlje. koja je spasila život svojoj gospodarici. Zbog toga morate više puta promisliti prije nego kupujete plinske grijalice ili bojlere. 221 . Treba reći i koju riječ o onim po zdravlje opasnim alifatskim ugljikovodicima. To su slučajevi kad neki inertni plin ispuni zatvoreni prostor i na taj način smanji koncentraciju kisika na toliko nisku razinu da ga je nedovoljno za život zbog hipoksije. a sama je uginula.2008. pogotovo u našim stanovima gdje se koristi plin kao energent. Mogla je i gospođa umrijeti. jer posljedica hipoksije ne mora biti samo smrt nego teška oštećenja stanica poput onih u mozgu. Rudari su u davnim vremenima nosili u okna kaveze s kanarincima i povremeno su gledali kako se ptica ponaša da bi mogli pobjeći prije nego što dođe do eksplozije. Nažalost. ali priča je završila tužno uginućem papigice. Najednom je iz čistog mira papigica počela kričati i onda je njezina gospodarica shvatila kako se užasno omamljeno osjeća. Dovoljno je da koncentracija kisika u zraku padne ispod 14% i svim živim bićima koja bez kisika ne mogu živjeti prijete štetni učinci. Česte su eksplozije plina u rudnicima ugljena gdje metan predstavlja stalnu prijetnju životima rudara upravo zbog moguće eksplozije.) o papigi ari. Nije ni opazila da joj stan puni gradski plin. Najvažnije je shvatiti da vam prijeti hipoksija i odmah izjuriti na čist zrak. Plinoviti ugljikovodici ne ubijaju izravno nego na taj način da čovjeku uskrate kisik. ali ne od otrovanja nego zbog nedostatka kisika. Važno je jednako zbog stvaranja ugljikovog monoksida koliko i zbog ispuštanja inertnog alifatskog ugljikovodika da osigurate stalni dotok čistog zraka u svoj stan tijekom korištenja ovakvog energenta.01. Kad bi vidjeli da je kanarinac klonuo ili uginuo znali su da treba hitno napustiti opasno područje.Svaki čas slušamo o eksplozijama ovakvih plinova u transportu ili korištenju. Evo jednog od njih. takvih slučajeva bilježimo puno. a papigica je dala signal da nešto nije u redu. Mogla je poginuti naravno i zbog eksplozije.

Mi uglavnom koristimo smjese tekućih ugljikovodika o čemu će biti riječi kasnije. Butadien ne samo što je karcinogen i mutagen nego ima štetan utjecaj na okoliš i zato mora biti pod profesionalnim nadzorom. Kod alifatskih ugljikovodika govorimo o onima s 5 do 16 ugljikovih atoma u molekuli. Pretpostavljam da su razlozi za to jasni. jer su istraživanja dugotrajna i skupa. naftnom plinu. barem ne na ovaj način kako mi živimo. a on je sastojak naftnog plina. 1. a sad pogledajmo one najjednostavnije od njih.kat. a tipični predstavnik im je oktan. koji nije namijenjen korištenju u domaćinstvu. ali na 1.3-BUTADIEN CAS:106-99-0 Karc. pa je tako stanje i u Hrvatskoj. koji se velikim dijelom koristi u industriji kao energent. može izazvati nasljedna genetska oštećenja) Taj butadien se stvara prilikom rafiniranja nafte i nalazi se u tzv. 222 . Pokreću naše automobile. Tekući ugljikovodici Oni su nam danas najvažniji i bez njih ne bi mogli zamisliti život. Čuli ste za oktanski broj? Evo njegovih značajki. ali ne možemo zanemariti činjenicu da pripada u karcinogene kategorije 1. Potrošnja tekućih goriva je izrazito velika u svakom dijelu ove naše kugle zemaljske. Sad su počeli mjeriti benzen u zraku. Zar nije trebalo početi s mjerenjem tog plina u zraku potencijalno ugroženih dijelova grada Siska? Vjerojatno će s priličnim zakašnjenjem u program praćenja kvalitete zraka biti uključen i ovaj plin.3-butadien nitko se nije sjetio. Bez njih se ne može živjeti. može izazvati rak. a nitko se nije bunio zbog karcinogenog benzena. Mi nemamo podataka o djelovanju te i sličnih kemikalija na zdravlje ljudi ili na okoliš. što pak znači kako je dokazano da može izazvati karcinom u ljudi. daju nam tako dragocjenu električnu struju i na stotine drugih mjesta su nezamjenjivi u očuvanju našeg standarda.Muta. Prisjećam se pri tome Siska u kojem su građani godinama protestirali zbog ružnih mirisa vodikova sulfida (sumporovodik ili H2S). pogotovo kad se njegova opasna svojstva usporede s onim toksikološki inertnog butana.T F+ 1. griju naše stanove. kat. 3 OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-45-46 (vrlo lako zapaljivo. ali tada će biti kasno započeti istraživanja o njegovom možebitnom negativnom utjecaju na zdravlje ljudi i na okoliš.

pogotovo zato što dolaze u golemim količinama kao sastavni dio naftnih derivata. a sad se posvetimo bitumenu. moram upozoriti na činjenicu da on ima oznaku R65 ili da može izazvati oštećenja pluća ako se proguta. Čvrsti alifatski ugljikovodici Sami po sebi u čistom obliku ovi ugljikovodici su praktički bezopasni. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. a nekakva upala dišnih putova je očekivana bez obzira kako inače dobro prošli nakon incidenta s gutanjem.Xn F OKTAN (predstavnik tekućih) CAS: 111-65-9 ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO R11-38-50/53-65-67 (lako zapaljivo. a tipičan primjer su razni katrani i čak obični bitumen. Tako je to kod većine ugljikovodika ili njihovih smjesa (naftni derivati male viskoznosti). Tijekom povraćanja vjerojatno je da će dio sadržaja želuca biti aspiriran (uvućen) u pluća i onda nastupaju problemi. ali možete lako očekivati ozljede različite veličine. Čak ni njihova zapaljivost nije Bog zna kakva. Primjer su parafini za koje nitko do sad nije još dokazao da bi mogli predstavljati neku opasnost za ljudsko zdravlje. kad smo mogli opeći osjetljive gradske tabane. Do prije koju godinu su ih smatrali sasvim bezopasnima. Tako npr. Međutim. ali se mogu koristiti npr. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Zadnjih godina se otkrilo da drugi slični tekući ugljikovodici imaju malo opasnija svojstva od oktana. Točno je da niti bitumen niti njegov proizvod asfalt nisu izravno opasni za 223 . nadražuje kožu. a danas se prema njima sumnje povećavaju. Rekli bi da to sve skupa nije ništa naročito. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. a kod nekih od njih se sumnja na reproduktivnu otrovnost. U većini slučajeva vi ćete iskašljati ono što je dospjelo u pluća. U najgorem slučaju možete se ugušiti zbog edema pluća (pluća se napune vodom). Međutim. za izradu sviječa. Valjda je svatko od nas bos hodao po asfaltu i ništa mu se naročito nije dogodilo osim pri žarkom ljetnom suncu. heksan i heptan spadaju u tvari otrovne ili vrlo otrovne za organizme koji žive u vodi. Kad ih progutate oni snažno nadražuju sluznice probavnog sustava i povraćanje gotovo da je neizbježno. O karcinogenim katranima biti će riječi kasnije. bez obzira na oktanski broj. rijetko ti čvrsti ugljikovodici dolaze u čistom stanju.

Javlja se naravno dilema između industrijskog napretka i patnji potencijalno ugroženog pučanstva. To je izrazito važan još uvijek zanemaren problem iako i mi u Hrvatskoj već imamo odgovarajući pravilnik o „hlapljivim organskim otapalima“ i nadzoru njihovih isparavanja (emisija) u zrak. to što su sastavljeni isključivo iz ugljika i kisika. Uselilo se nekoliko industrijskih postrojenja uglavnom vezanih za graditeljstvo. Mislim da se tamo dogodio jedan incident inducirane masovne histerije među seljacima. Bitumen sadrži male količine karcinogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (npr. ali sadrži u svojoj strukturi neke opasne tvari. Stavljaju se u promet u golemim količinama na području EZ. razrjeđivačima i brojnim proizvodima za graditeljstvo i zaštitu strojeva. Aromatski ugljikovodici Misli se zapravo najčešće na benzen i njegove alkil derivate (npr. itd. koji se grijanjem iz njega oslobađaju. kad je zbog brojnih zdravstvenih poteškoća angažirano ukupno zdravstvo iz bliže i daljnje okolice do grada Splita. Svi savjetnici i mjerači čistoće zraka na tom području su zakazali. Evo podataka o važnijim predstavnicima. ali se zbog njega bune građani sa stanom blizu asfaltnih baza ili drugih postrojenja za primjenu bitumena. ali se ne može zanemariti niti kondenzirane policikličke aromatske ugljikovodike zbog njihovih karcinogenih svojstava. Činjenica je da ih zračne struje raznose u različitim smjerovima i da se većina razgradi pod utjecajem sunca i atmosfere. Zajedničko im je osim aromatskog karaktera. Naravno da u malim pakiranjima ulaze u domaćinstva za različite svrhe i potrebe.) kao izrazito važna otapala korištena na brojnim mjestima.ljudsko zdravlje kad su hladni i nepokretni. Slučaj još uvijek nije završio i pitanje je kad će i kako završiti. ali je stanovnike najviše zasmetala tvornica za proizvodnju izolacionih materijala na bazi bitumena. zagrijani bitumen jako smeta građanima. Benzen 224 . etilbenzen. Međutim. koji ne osjetite pri normalnim temperaturama. Uznemirenost i potpuna nemoć poticale su u stanovnika neracionalne reakcije. a ne smije se zanemariti činjenica da većina tijekom uporabe završava u zraku ili okolišu. a jedan od rezultata bili su skupo plaćeni neučinkoviti filtri za pročišćavanje emitiranih para iz postrojenja. Dolaze dakle u otapalima za boje i lakove. To je lijepo selo iz Dalmatinske Zagore. ali on govori da skoro ni jedna industrijska djelatnost ne završava bez utjecaja barem na kvalitetu života ljudi koji stanuju u blizini postrojenja. Tamošnji dužnosnici odlučili su otvoriti industrijsku zonu. sredstvima za čišćenje. benz-a-piren). Od samog početka rada postrojenja stanovnici navikli na svjež i čist seoski zrak bunili su se kako su znali i mogli. asfalt nije jednostavan nego zapravo vrlo složena smjesa teških ugljikovodika. ali bez perspektive zbog škrte zemlje. toluen. ksilen. ali je isto tako činjenica da nekakvo globalno onečišćenje takvim tvarima ipak postoji. Većina ljudi upozorava na vodikov sulfid. Čak ako nema utjecaja na ljudsko zdravlje. a svi u strukturi sadrže barem tri dvostruke veze između atoma ugljika. U izrazito dobrom sjećanju mi je ostao jedan izvid u Muć.

a nije dopušteno niti kratkotrajno njihovo prekoračenje (KDK). Za okoliš i namirnice uključujući vodu norme su još oštrije. boje. ali problem su njegovi učinci dugotrajnog izlaganja. na plućima ili koži.12 ppm odnosno u mokraći na kraju radne smjene koncentracije fenola ne bi smjele biti više od 15 mg/g kreatinina). Kod gutanja se javlja oznaka R65. lako zapaljiv. O tome nešto više u kasnijim tekstovima.kat. ali uz sve propisane mjere zaštite radnika i građana izvan industrijskog objekta.Muta.2 T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R45-46-48/23/24/25-11-36/38-65. pospanost i naravno moguća nesvjestica. U vodi za piće koncentracije benzena ne smiju preći 0. Vrlo strogo su propisane maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) u zraku na 5 ppm (part per million ili dio na milijun). štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta) Vjerojatno su već i gore dani škrti podaci dovoljni da se shvate opasnosti izlaganja. u izdahnutom zraku radnika 16 h nakon završetka radne smjene ne bi trebale njegove koncentracije biti više od 0. a to znači da često dolazi u svim proizvodima u kojima se nalaze naftni derivati (razrjeđivači. sredstva za čišćenje.5 µg/l a za površinske kopnene vode kategorije I. Za njega su propisane na radnom mjestu i tzv. Bez benzena je teško zamisliti modernu industriju i zato se on dopušta za profesionalnu uporabu. nadražuje oči i kožu. glabovolja. granica je 1. kod udisanja javljaju vrtoglavica. Uzimajući u obzir njegova podmukla svojstva našao se na europskim i hrvatskim listama ograničenja i zabrana za stavljanje u promet. ali se danas još uvijek ne obavljaju dovoljno dobre kontrole. lakovi. Također može nadraživati oči i kožu uz izazivanje crvenila i žarenja. posebno dugotrajnog. Prema tim propisima u maloprodaju se ne bi smjelo puštati ni jedan proizvod sa sadržajem benzena višim od 0. BGV (biološke granične vrijednosti). ali se to ne odnosi na benzin koji smije sadržavati najviše 1% benzena. u dodiru s kožom i ako se proguta. 1. 225 . Najčešće se govori o mogućem izazivanju leukemije. pa tako npr. Može se stavljati u promet jedino za profesionalnu uporabu u posebnim pakiranjima većima od 20 l i s obveznim natpisom: „Samo za profesionalnu uporabu“. pa se za njega može reći isto što i za lako hlapljive alifatske ugljikovodike. kako se to vidi na slici pokraj teksta.1%. opasnost od teških ozljeda zdravlja udisanjem. (može izazvati rak. jer se npr. može izazvati nasljedna genetska oštećenja.5 µg/l. kao npr. Uznemiruje nas činjenica što se on nalazi u nafti i tekućim naftnim derivatima. Učinci trenutnog izlaganja su najmanji problem. Kat. ovoj tvari. ali moguća je pojava raka i na drugim mjestima.BENZEN (CAS 71-43-2) Karc. emajli i konačno automobilski benzin).

strojogradnja i mnoge druge aktivnosti bez toluena kao sastavnog dijela brojnih proizvoda. boje. koja je ometala sjeverne vjetrove u prozračivanju prostora oko postaje. Toluen i slični alkilbenzeni Danas je on uz ksilen najčešće otapalo koje se nalazi u različitim proizvodima korištenima za zaštitu materijala (razrjeđivači. lakovi. Nije uopće sporno da je prema količinama emitiranog benzena u Sisku apsolutno najveći onečišćivač upravo rafinerija.Kod nas je po benzenu najpoznatiji slučaj grada Siska gdje se nalazi rafinerija. kad je udruga oboljelih od raka započela s brojnim akcijama u smislu smanjivanja koncentracija benzena u zraku na području grada. pa naravno da ga često nalazimo u proizvodima namijenjenima uporabi u kućanstvu. itd. tj. ali su rezultati nagonili na razmišljanje. kao najveći onečišćivači zraka benzenom iskočile su dvije gradske benzinske postaje. Istina je da su tu radilo o lokalnom onečišćenju. Ja sam na problem naišao početkom novog milenija kad su tražili pomoć stanari iz kuća smještenih vrlo blizu tamošnjoj staroj benzinskoj postaji. Oni su izrazito senzibilizirali ne samo javnost nego i političke stranke županije. pa je uslijedila ozbiljna tužba grada protiv rafinerije i njezinih odgovornih ljudi. Problem je postao značajan kad je nekoliko metara sjeverno od postaje izgrađena visoka stambena zgrada. Nadam se da će se ti problemi riješiti u slijedećih nekoliko godina. Stanje se zaoštrilo tijekom 2007. godine. Kod benzinskih para to se jednostavno može riješiti odvođenjem para iznad „pištolja“ tijekom punjenja automobilskih rezervoara te njihovo odvođenje na rekuperaciju vjerojatno pothlađivanjem. kad stanari obližnjih kuća istočno i južno od postaje nisu mogli podnostiti smrad benzinskih para. Posebno je postalo teško ljeti za vrijeme tišine bez vjetrova. Istovremeno su završena već ranije započeta istraživanja županijskog zavoda za javno zdravstvo o onečišćenju zraka u gradu. a sve u sklopu istraživanja pobola Sičana od bolesti koje bi se mogle dovesti u vezu s onečišćenjem zraka.). emajli. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 226 . Rezultati su bili neočekivani. koja pak ispušta u okoliš između ostalih benzen. ali postavlja se pitanje kakav je utjecaj na ljudsko zdravlje benzinskih postaja smještenih u gusto naseljenim područjima gradova. kad će prema novim hrvatskim propisima emisije opasnih kemikalija iz različitih objekata biti smanjene. To je uostalom praksa u europskim zemljama. Praktički se ne može zamisliti građevinarstvo.

možda zbog pritiska javnosti preko sredstava javnog priopćavana. U vodi za piće je kod nas MDK za toluen 1 µg/l. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. godine nalazom mineralnih ulja u vodi za piće na pipama iz nekoliko stanova jedne zgrade. ali nisu poduzete nikakve mjere poput ustezanja izdavanja uporabne dozvole. 3 Xn F ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-38-48/20-63-65-67 (lako zapaljivo. moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod. godine pokušao čak 3 ispiranja ukupnih cijevi cijele jedne zgrade. a onda je bilo kasno za bilo što učiniti. Onda se tijekom kolovoza 2007. Savjetovao sam da se pozove iz Švicarske vrsnog stručnjaka za sindrom bolesnih zgrada. Mene su pozvali zadnjih dana kolovoza i ja sam pretpostavio kako se radi o sindromu bolesne zgrade. Kod nas će toluen biti zapamćen po slučaju onečišćenja vode za piće u jednog zgradi naselja Vrbani u Zagrebu. Obzirom na široku uporabu javlja se kao onečišćenje okoliša. pa je toluen sasvim sigurno kemikalija koja će slijedećih godina proći značajna istraživanja toksikoloških svojstava. Zatražene su specifične analize aromatskih ugljikovodika.TOLUEN (CAS 108-88-3) Repro.000 µg/l. Mineralna ulja su u vodi daleko premašivala MDK od 10 µg/l i znala iznositi više od 2. Stanari su se počeli useljavati u stanove još dok nije dobivena dozvola. a nisu nas suviše zabrinjavali nalazi etilbenzena i ksilena. kat. koje su paralelno obavljene u Beču i Zagrebu dajući slične rezultate. štetno: može uzrokovati oštećenje pluća ako se proguta. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Mnogo je manje opasan od benzena i oznaka o reproduktivnoj otrovnosti je relativno blaga. Investitor je u prvoj polovici 2007. godine u slučaj umiješala gradska vlast. Stvar je počela još 2006. Osobno sam se odmah vratio u Zagreb i kao toksikolog uključio u rješavanje problema. Vjerojatno će se zadržati njegova široka uporaba. Manje je hlapljiv od benzena i lakše je održavati čist zrak u radu s njim. a posebno se pazi na onečišćenje voda. koji je rođeni Zagrepčanin i bio je voljan pomoći. ali bez uspjeha. nadražuje kožu. Mineralna ulja sama po sebi ne znače puno i sasvim su nespecifičan pokazatelj da nekakvih naftnih derivata ima u vodi. a opet je zbog manje opasnih svojstava i njegov MDK za zrak u radnom prostoru znatno viši i iznosi 200 ppm (KDK iznosi cijelih 500 ppm). Bilo nam je najvažnije da nema u vodi benzena. Toluen je bio ipak nešto drugo zbog svoje 227 .

njegov miris je vrlo intenzivan i ljudi ga lako osjete. 228 . Ovdje je izabran njihov najpoznatiji opasni predstavnik benz(a)piren. On je lako zapaljiv i štetan ako se udiše. Najgori su mu kronični učinci karcinogenosti. pa zapravo ne predstavlja neku veliku opasnosti. ali nađe se također u domaćinstvima gdje ga domaćice stavljaju u ormare radi uništavanja moljaca. već sam neugodan miris i nalaz povišenih mineralnih ulja isključivao je uporabu takve vode kao sanitarne. ali bio je povišen samo u nekim uzorcima. Jasno je da se moraju na svakom takvom mjestu poduzimati izrazito stroge mjere sprječavanja izlijevanja ove kemikalije. ali nikad nije dokazana karcinogenost u ljudi nego tek na laboratorijskom modelu. Na sastanku smo jasno zaključili kako ne možemo davati preporuke za ništa osim korištenja vode u svrhu ispiranja WC kotlića. kako u naseljima uz prugu Zadar-Knin-Zagreb tako niti u kućama smještenim pokraj uglavnom malih obrtničkih pogona za izradu predmeta od polimernih kompozita (npr. Od toksikologa se tražilo da daju preporuke stanarima za što se takva smrdljiva voda može koristiti. a najpoznatija je o dospijevanju nekog razrjeđivača na bazi ove skupine tvari u kućnu mrežu. za izradu čamaca koristi se smjesa stirena i nezasićenih poliesterskih smola). Bili smo sigurni da su rizici zbog dugogodišnjeg gutanja takve onečišćene vode izrazito mali. Drugi manje opasni derivati benzena Danas se najčešće koristi stiren kao sredstvo za umrežavanja polimernih kompozita. Policiklički aromatski ugljikovodici Policiklički aromatski ugljikovodici ili PAH-ovi (Policyclic Aromatic Hydrocarbons) skupina su složenih aromatskih tvari s dva ili više kondenziranih benzenskih prstenova. Međutim. ali i za pripremu vrlo vrijednog polimera polistirena. Međutim. oni su dočekali oštru zimu na prelazu iz 2008. Uostalom. Nije se uspjelo naravno pronaći primarni izvor onečišćenja i bilo je svakakvih teorija. godinu bez zdravstveno ispravne tekuće vode u svojim stanovima. a mogu i ne moraju imati supstituirane alifatske lance. Morali su odlaziti izvan zgrade do jednog hidranta i odatle kućama nositi kanistere vode za obavljanje svojih prijekih potreba.000 t ove kemikalije i onda tranportira vlakom do Zagreba radi polimerizacije u toliko traženi polistiren. Nekako istovremeno su se počele javljati sumnje u zdravstvenu ispravnost vode iz mreže zagrebačkog vodovoda i obavljene su brojne analize u kojima je dokazano kako je voda u gradskoj mreži potpuno ispravna. Međutim. u 2008. posijano je golemo nepovjerenje među građanima i novinarima. Godišnje se samo preko zadarske luke uveze do 50. pa je trebalo stalno i oštro reagirati na članke o opasnoj zagrebačkoj vodi. Međutim. koji se koristi u izrazito malim količinama. Pri tome se znaju događati i nesreće uz prolijevanje manjih ili većih količina stirena. On se naravno na zraku vrlo brzo polimerizira i postaje potpuno bezopasan i nepokretan u okolišu. Ima ih mnogo i nisu svi jednako otrovni za čovjeka i opasni za okoliš. Gore je prikazana slika kad je zagrebački gradonačelnik obilazio vodocrpilišta i sporne hidrante kako bi pred novinarima pio vodu dokazujući na taj način njezinu zdravstvenu ispravnost. Možda bi trebalo spomenuti još naftalen. Građani su bili ogorčeni. građani tome ne vjeruju. uza sva obećanja i brigu ukupne hrvatske javnosti za građane Vrbana.reproduktivne otrovnosti. ali valja naglasiti kako za građane nema opasnosti od karcinogenosti ili drugih vrlo teških učinaka. ali nikad se nije moglo isključiti da će se nekome od stanara nešto dogoditi i da će to povezati s izloženošću zdravstveno neispravnoj vodi za piće. čija su opasna svojstva dana odmah dolje. jer mi nismo preporučili ni kupanje s tom vodom ili pranje rublja.

koji riga u okoliš opasne ispušne plinove vjerojatno s visokim sadržajem tih opasnih tvari. Muta. Repro. može izazvati nasljedna genetska oštećenja.BENZ (a) PIREN CAS:50-32-8 Karc. Prisutan je kao normalan sastojak nafte. Istraživanjima su ih našli jako mnogo uz autoceste i do 100 m udaljenosti s obje strane prometnice. Proizvodimo ih svojim aktivnostima u velikim količinama i naravno da se traže načini kako barem smanjiti njihove nove količine emitirane u okoliš. a stvara se na brojnim drugim mjestima. I na one što roštiljaju se 229 . Glavni predstavnik je izrazito opasan za ljudsko zdravlje kod dugotrajnog izlaganja (karcinogenost. Automobilska industrija pak nastoji napraviti motore koji će emitirati što manje PAH-ova u okoliš.kat. štetan utjecaj na plod i izaziva preosjetljivost kože). može štetno djelovati na plod. a ne kao onaj kamion sa slike lijevo gore. izbacuju ga svojim ispušnim plinovima automobilski motori i to posebno oni na naftu ili dizel.kat. ali je isto tako vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi. Danas se nastoji posaditi ukrasno bilje pokraj cesta.kat. kod roštiljanja korištenjem ugljena. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. kao npr. 2.2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-50/53-6061 (može izazvati rak. a što će pokazati budućnost vidjet će se. kako bi ono apsorbiralo iz zraka opasne tvari. 2. Toliko se o njemu za sad zna. jer inače će se naći u našim namirnicama. štetan utjecaj na plodnost. može smanjiti plodnost.

Mudri ljudi kažu da je to bezgranična ludost i neki predviđaju krah civilizacije zbog tog razbojništva. Tako su npr. Ono što se stvaralo duge milijune godina u zemljinoj utrobi čovjek je opljačkao ili će opljačkati u svega dvije do tri stotine godina. Problem je u tome što se PAH-ovi ne javljaju samo kod termičke obrade mesa na roštilju nego se čak iz biljnih namirnica mogu razviti takvi spojevi. Odmah je proglašeno stanje pripravnosti i na svim mogućim mjestima se tražilo tragove naftnih derivata. Sjećam se slučaja izlijevanja dizela u Pazinsku jamu. ronioci detaljno istraživali sifon Pazinske jame utvrdivši da se na stijenama podzemnih špilja vide tragovi brojnih izlijevanja različitih naftnih derivata u jamu. a baš tada su ih podzemni vodotokovi isprali zbog tko zna kojih razloga. a ona iz Rusije je znatno manje cijenjena zbog visokog sadržaja sumpora i zbog malog udjela posebno vrijednih lakih tekućih ugljikovodika. U već spominjanom slučaju sindroma bolesnih zgrada u zagrebačkim Vrbanima prvo sam postavio pitanje o mjerenju tih tvari i benzena. činjenica je da PAH-ovi predstavljaju danas globalno onečišćenje i praktički nema mjesta ni medija gdje ih ne možete naći. U slučajevima svih nesreća s naftnim derivatima ili u slučaju požara ja obvezno pitam jesu li mjereni PAH-ovi i tek nakon toga idem dalje u analizi. Treba na kraju reći da se PAH-ovi nalaze pri vrhu liste prioriteta EZ za istraživanje njihovih opasnih svojstava i da će vjerojatno slijedećih godina biti objavljene smjernice o tome kako smanjiti njihovu prisutnost u našem okolišu. Radova o brojnim štetnim učincima PAH-ova je izrazito mnogo. a našao je najbolji put nizbrdo u tu veličanstvenu krašku tvorevinu. Smjese ugljikovodika Nafta Kako godine prolaze nafte je sve manje na raspolaganju ljudima. Međutim. Naravno da ih se može naći u hrani. koja vjerojatno sadrži PAH-ove. Čim se opazilo onečišćenje krenulo se u sanaciju. a to predstavlja dobar razlog za stalni i bolji nadzor nad izvorima vode za piće. Zaključeno je da su ti PAH-ovi stari grijesi. a sve je veća potreba za njom. Zaista su svi pokušavali pomoći koliko se moglo. a onda smo mogli razgovarati o ostalom. Očito je istarsko podzemlje onečišćeno svakakvim kemikalijama. bez obzira na sastav nafta u konačnici obično ima slijedeća opasna svojstva: 230 . još uvijek je ima i otkrivaju se novi izvori nafte u različitim područjima naše planete.pokušava već desetljećima utjecati da izaberu neko drugo gorivo za pripremu obroka na otvorenom. Međutim. Pogledajte kako dobro izgledaju klipovi kukuruza na roštilju sa pougljenjenom komušinom. Neki od njih su dobro topljivi u vodi i procjeđuju se do podzemnih vodotokova odakle mi često crpimo vodu za piće. pa se moglo očekivati da će onečišćenje stići u barem neke od istarskih vodocrpilišta. Analizom dizel ulja pokazalo se da nije sadržavalo znatnije količine PAH-ova i to nas je tješilo. Međutim. Onda je došao nalaz s jednog od istarskih izvora o povišenim koncentracijama PAH-ova u sirovoj vodi. Ljudi najviše vole čiste (Slatke) nafte iz izvora u sjevernoj Africi ili iz Arabije. Uz naftu je prvenstveno vezana činjenica da je čovjek razbojnik. a koji puta ih zbog pomodnih razloga zna biti ekstremno mnogo. Njih istina nitko ne proizvodi namjerno radi stavljanja u promet. baš kao i mnoga druga hrvatska podzemlja. Nafta iz jednog izvora nije jednaka nafti iz drugih izvora kako po sastavu temeljnih tvari tako i prema sadržaju nečistoća. jer Istra je u podzemlju šuplja više nego švicarski sir. a ja sam kao obično ustrajao sa zahtjevima da se mjere PAH-ovi. jer se rado nakupljaju u mastima biljaka i životinja. kad je neka budala nakon krađe goriva iz tvorničkog rezervoara zaboravila zatvoriti ventil i dizel je nastavio slobodno curiti. ali i područje onečišćenja mora se regulirati bolje nego danas. pa se tako došlo do sasvim neočekivanih otkrića.

nadražuje kožu. itd. Tijekom 2005. 2 T F N OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R11-38-45-51/53-65 (lako zapaljivo. Većina članova povjerenstva se usredotočila na prijevoz morem i probleme s balastnim vodama. a oni donose svoja opasna svojstva. a posebno je to značajka nafte. koja se prevozi različitim transportnim sredstvima u golemim količinama.Nafta (CAS: 64741-67-9) Karc. kat. I mi imamo jedan međunarodni naftovod. a slijedeći da prolazi kroz europska strateška područja vode za piće u Gorskom Kotaru. Konačno. Sadrži ona brojne heterocikličke spojeve s dušikom. Tek u slijedećih desetak godina primjena novih uredbi EZ omogućit će nam uvid u sva opasna svojstva različitih nafti iz različitih krajeva. kako bi se onda brodovima mogla slati na sve strane Europe. 231 . godine sudjelovao sam u ocjeni studije utjecaja na okoliš preuređenog naftovoda. ona sadrži i anorganske tvari poput soli metala. Nafta je izrazito složena smjesa različitih kemikalija i danas se uglavnom ne zna točno za pojedine nafte kakva to sve opasna svojstva imaju. koji bi naftu iz Rusije prebacivao u velikim količinama do Omišlja. ali naravno da to nije prava istina. a ja sam se vezao uz kopno nastojeći iskoristiti iskustva s dotadašnjom dopremom nafte iz Omišlja na kopno. koji vodi od Omišlja do granice s Mađarskom odnosno drugi krak do granice sa Srbijom. Osnovna mi je primjedba bila da je naftovod star i na nekim mjestima stradao zbog korozije tijekom Domovinskog rata. Koja će to budala zbog zarade od desetak milijuna dolara godišnje žrtvovati neprocjenjiva hrvatska prirodna bogatstva? I iskustvo me učilo da nikom ne treba vjerovati. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Već je naprijed rečeno da se nesreće s kemikalijama događaju najčešće u prometu. Najčešće se nafta prevozi brodovima i naftovodima. nemetale u anorganskim oblicima. Nafta sadrži brojne ugljikovodike i vjerojatno u nekima od njih ima tvari koje pridonose značajno njezinim reproduktivno toksičnim svojstvima. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Siguran sam da niste znali ove podatke o nafti. sumporom i drugim elementima. može izazvati rak.

Stručnjaci naše naftovodne kompanije odlučili su problem riješiti spaljivanjem onečišćenog tla. ali ipak možemo utjecati na to kakvim naftovodima će se nafta transportirati i kroz koje kopnene ili morske krajeve naše domovine. oni su brenerima potpaljivali vatru dok sve skupa nije počelo nevoljko gorjeti uz goleme oblake dima i relativno malo plamena. 232 . ali sam Bog zna koliko i kakvih opasnih produkata se razvilo u toj reakciji i oslobodilo u okoliš. Vjerojatno će Hrvatska na kraju prihvatiti nekakav ugovor o gradnji novog naftovoda za svoje potrebe i za potrebe Europe. Potpisali smo konačno međunarodne ugovore o neometanom prijevozu nafte i naftnih derivata. Takvih i sličnih primjera je bilo još dosta. a simulacije o sadašnjem stanju naftovoda su pokazivale da su moguće izuzetno teške nesreće na svim dijelovima naftovoda. Kako razlivena nafta baš i nije htjela gorjeti. Zlatno tele) Evo kao prvo osnovnih podataka o benzinu. Zemlja onečišćena naftom se mora vrlo pažljivo ozdravljati primjenom skupih ali učinkovitih tehnologija (npr. Na sreću se vatra ugasila sama od sebe zbog nedovoljnog dotoka zraka na veliko polje.Gore je slika koja prikazuje kako se obavljala remediacija polja na koje je u području kraj Slavonskog Broda istekla nafta iz JANAF-ovog naftovoda na samom kraju dvadesetog stoljeća. ideje naše (Iljf i Petrov. Zato sam glasovao protiv prihvaćanja studije i cijeli posao je naftašima propao. Naravno da zaposlenici nisu bili spremni reagirati u takvim slučajevima. jer su lako hlapljivi i lako zapaljivi sastojci isparili. Benzin vaš. bioremediacija bakterijama ili enzimima uz dodatak potrebnih hranjivih sastojaka). Nije mi naravno žao nego sam ponosan na svoj skromni doprinos u sprječavanju daljnjeg uništavanja hrvatskog okoliša.

kao ovo na slici ispod. Tajiti takve podatke pred korisnicima zapravo je teško kazneno djelo. Benzin ovisno o sadržaju heptana. što se tiče maloprodaje na benzinskim postajama. 1 T F+ N OTROVNO VRLO LAKO OPASNO ZA ZAPALJIVO OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-38-45-51/53-65 (vrlo lako zapaljivo. i to u najmanju ruku R62 ili R63. Bilo mi je jasno da će se sve druge naftne kompanije prilagoditi našoj 233 . europski naftni lobi uspio ishoditi dozvolu za prodaju proizvoda s najvišim sadržajem benzena od 1%. kat. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Naravno da to nije sve.1%) (CAS: 86290-81-5) Karc. Osobno sam tražio od naše najveće naftne kompanije da prihvati činjenice i razvrsta svoje proizvode prema europskim pravilima. Vidite li ono što vidim ja? Benzin ima na svakom mjestu gdje se toči u automobile plakat sa svojim osnovnim značajkama. U EZ na benzinskim postajama stoje jasna upozorenja o opasnostima. može izazvati rak. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi.Benzin (sadrži benzen>0. Kod nas se stvari vrlo sporo razvijaju. nadražuje kožu. Piše da je karcinogen. heksana ili toluena može dobiti i oznake o reproduktivnoj otrovnosti. ali to ne znači da se smije zatajiti opasna svojstva tog goriva. Za benzin je.

Zbog loših propisa. a nerijetko se znaju i zapaliti. neki mu dodaju oznaku upozorenja R10 (zapaljivo). To znaju oni koji se griju na lož ulje. ne smije se zaboraviti prijevoz naftnih derivata i sličnih spojeva. Možda još koja riječ o dizelu. zapuhali su u tvrtki INA neki novi vjetrovi i njezini mladi stručnjaci su vrlo rado pristali izraditi dokumentaciju svojih proizvoda sukladno onome što Europa traži. Drugom polovicom 2007. Njega se ne mora ticati istina o svojstvima različitih kemikalija. to znači da sva goriva treba promatrati jednako kao benzin. Dizel gorivo se ne može usporediti s benzinom na bilo koji način. jer one toga imaju puno u ormarima. On ima oznaku R40 (ograničene spoznaje o karcinogenim učincima) te možda R52/53 (štetno djeluje na organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). administracija svojim greškama može stvari postaviti na nemoguće načine. Drvo bukovo je isto tako zapaljivo kao neka druga goriva. ali ako slijedimo logiku zdrave pameti onda treba nabiti nogom u stražnjicu onog tko je radio takav propis i izbaciti ga na ulicu da si traži novi posao. ali krajem godine sve je sjelo na svoje mjesto i danas većina njihove dokumentacije slijedi europske standarde. To se pogotovo vidjelo u naputcima za izradu interventnih planova zaštite okoliša. A dizel se jako razlikuje od benzina. Očekujem da će ove godine početi primjena europskih standarda i na benzinskim postajama. Međutim. Nisu uostalom lude postupati prema europskim standardima. Svakom pametnom i budalastom je jasno da je dizel gorivo i da se onda prema njemu treba ponašati jednako kao prema benzinu ili nafti. a u većini slučajeva je uopće ne daju. postavlja se pitanje je li za 5 m3 po našim propisima potrebno raditi lokalni interventni plan? Ja mislim da jest potrebno ako slijedimo propis. Ne treba kriviti sanitarne inspektore i druge državne službenike što su bukvalno shvatili ono što piše u nacionalnom dokumentu od posebne važnosti. ali mi na sreću nemamo iskustva s nesrećama u željezničkom prijevozu. Najviše nesreća se događa u cestovnom prijevozu iako željeznica igra također vrlo važnu ulogu u njemu. Istina. a vlasnici dizel motora zimi psuju onoga tko im je savjetovao da kupe auto na tako slabo zapaljivo gorivo. O problemima prijevoza morem pisano je na samom početku ovog poglavlja.tvrtki INA. Tamo se predviđalo obvezu izrade lokalnih interventnih planova za «automotive petrol and other petrols». a naš veliki lingvist je to preveo kao «benzin i druga goriva». Međutim. ali će se to vrlo brzo promijeniti. jer je propis jasan i jednoznačan. ali je manje siguran. Kad se radio državni dokument pod nazivom «Plan intervencija u zaštiti okoliša» netko je sasvim krivo prevodio s engleskog na hrvatski. 234 . Međutim. To se zna dogoditi i u željezničkom prijevozu s daleko težim posljedicama nego u cestovnom. najveći dio naftnih derivata prevozi se zapravo cestom i nešto manje željeznicom. Odbile bi kupce. a mnogi ga vrlo rado koriste kao ogrjevno drvo. U krajnjoj liniji i moja krevetna posteljina ili kaput mogu biti gorivo. Problem je u tome što je cestovni prijevoz brži i jednostavniji. Uostalom. posebno s područja zaštite okoliša. Što se tiče zapaljivosti. pa bi onda trebalo uvesti obvezu izrade interventnog plana za gaće i haljine svake prosječne žene. a svi drugi će ih slijediti. ako njihov glavni konkurent to ne radi. Svaki čas se prevrću cisterne na cestama. Moram priznati da konkurenti kasne jako za njima. kako u smislu označavanja tako i sprječavanja emisija lako hlapljivih tvari u okoliš. a o naftovodima nešto ranije kad se pisalo o nafti. nekako je dizel izjednačen s benzinom. znamo da dizel baš nije lako zapaliti. Ponekad su znali biti i veći katolici od pape. Međutim.

koje je udaljeno tek nekoliko kilometara od slavnog sela Vid (bivša Narona). Mogli su si natočiti dizela za godišnje potrebe traktora ili peći na lož ulje. Očito je našim građanima potrebna barem ona osnovna edukacija o ponašanju u slučaju sličnih događaja. kojim bi se razliveno ulje odvodilo u seoski kanal. Ipak će biti podijeljeni u alifatske alkohole. ili 2003. kako to obično biva. ali posljedice su se osjetile već tijekom tog dana 2002. alifatske aldehide. metanol i etanol). Mi smo bili zgroženi takvim postupcima i odmah smo se pobunili. Pomoćnik ministra zdravstva se odmah uputio u Prud zaustaviti gluparenje. ali meni se činilo poučnim opisati nesreću s izlijevanjem benzina iz cisterne u Ljubuškom.Od svih silnih slučajeva teško je izabrati neki za ilustraciju stanja. Onaj tko i malo zna o analitici shvatiti će odmah o čemu se radi. Želim reći da se odluke kod nesreća ne donose na temelju predosjećaja nego činjenica. Tvrdili su da mjere alifatske ugljikovodike i mi smo im u prvi čas vjerovali dok nismo shvatili da zapravo lupetaju. koje su sigurno držali u kućama zbog drugih potreba. Baš se nekako nezgodno prevrnula i ulje je niz blagu padinu počelo curiti u dvorište nekog seljaka. Te sasvim sirove i sasvim nepouzdane podatke proglasili su mjerenjem koncentracije ugljikovodika u vodi. godine. I susjedi su suosjećajno promatrali događaj vjerojatno sretni što se to nije dogodilo pred njihovom kućom. Kad se dogodi izlijevanje kemikalija iz cisterni. Ne znam zašto su tako razmišljali. a nama je ono bilo važno zbog toga što je opskrbljivalo južne otoke vodom za piće. Organski spojevi koji sadrže kisik u molekuli Prvenstveno se misli na alifatske alkohole. Sjećam se jednog slučaja s Podravske magistrale kad se prevrnula cisterna s lož uljem na ulici jednog manje mjesta. fenole i druge tvari. aldehide i ketone te na aromatske fenole. Alifatski alkoholi 235 . Odmah su zatražili da se vodocrpilište zatvori. nastane panika. prevrnula usred gradića i benzin je iz nje iscurio skoro u cijelosti. Oni su nemoćno promatrali kako to prokleto dizel ulje curi iz cisterne i teče kroz dvorište sirotog seljanina. Mi iz zdravstva smo se usprotivili takvoj odluci dok se onečišćenje ne pojavi na vodocrpilištu. pa čak i oni koji su vrlo slične struture (npr. ali se onda vodopravni inspektor dosjetio da ukine dozvolu crpljena vode i tako je vodovod zatvoren. Još bi bilo pametnije da su suseljani donijeli sve plastične posude i bačve. Oni se međusobno značajno razlikuju prema štetnim učincima na ljudsko zdravlje kao i prema ekotoksičnosti. Nitko se nije sjetio da bi se tijek događaja mogao izmijeniti. Vodoprivredni inspektori su bili odlučni zatvoriti vodocrpilište i čak su dovezli svoj «laboratorij istine» na mjesto događaja i počeli s mjerenjima. Cisterna se zbog ljudske greške. Oni su pustili da dragocjena tekućina slobodno otječe u okoliš i onečišćuje ga. a drugi neće biti obuhvaćeni ovim tekstom. ali nije puno postigao svojim angažmanom. On i cijela obitelj dali su se u kuknjavu i zapomaganje u strahu da će im biti onečišćeno i dvorište i zdenac kemikalijom koja se vrlo sporo izlijevala iz cisterne. Oni su imali nekakav spektrofotometar i kod neke po volji izabrane valne duljine su u sirovoj vodi mjerili apsorpciju svjetlosnog zračenja. Bilo je dovoljno da netko samo prokopa kanal. Jedino je problem što danas malo tko zna koristiti štihaču ili lopatu. ali je događaj pokazao kako budale mogu činiti štete ovoj zemlji samo zato što imaju nekakve činovničke kompetencije. Naravno da nije bilo onečišćenja vode benzinom iz dalekog Ljubuškog. Još jednu stvar na ovu temu želim spomenuti. Moram priznati da sam bio zgrožen reakcijama stanovnika jednako kao i reakcijama pridošlih vatrogasaca. Za događaj je nekako saznala hrvatska vodopravna inspekcija i po nekoj samo njima znanoj logici zaključila da bi kroz krško podzemlje taj benzin mogao doći do važnog hrvatskog vodocpilišta Prud. On nije dopustio zatvaranje vodozahvata.

-opasnost od vrlo teških trajnih oštećenja ako se udiše. u dodiru s kožom i ako se proguta. u dodiru s kožom i ako se proguta) ANTIDOT ETANOL 236 . a svojstva su mu slijedeća: METANOL (CAS 67-56-1) T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-23/24/25-39/23/24/25 (lako zapaljivo. otrovno ako se udiše.Metanol Najjednostavniji predstavnik metanol (samo jedan atom ugljika) je ujedno i najopasniji među tvarima iz ove skupine.

Metanol se zapravo pojavljuje jedino u takvim proizvodima za profesionalnu uporabu. problemi sa želucem. Danas proizvođači nerado stavljaju u promet takve proizvode sa znakovima opasnosti za otrove. U tim vremenima su građani često kupovali u ljekarnama etanol kako bi onda kod kuće dodatkom različitih ekstrakata i možda šećera proizvodili alkoholna pića za vlastitu uporabu ili za dobro poznato društvo. ali opet ljudi dođu do njega i onda ga krivo koriste. kad često nije važno koliko je proizvod opasan nego koliko je jeftin. ali mu je cijena bez posebnih poticajnih mjera znatno viša nego benzinu. Posebni učinci metabolita metanola odnose se na oštećenja očnog živca. a događa se da kriminalci plasiraju ilegalno na tržište alkoholna pića na bazi metanola. koji imaju specifične učinke na očni živac. ako 237 . Dakle. Kod niskih doza očekuju se euforija. pa će radije za miješanje upotrijebiti neki drugi alkohol koji je jeftin ali manje opasan. Inače ostali učinci metanola slični su onima kod etanola. Metanol se kao jeftiniji od etanola znao dodavati u različite razrjeđivače. sve jednako kao kod etanola. pa ne znamo što će se i kako događati u budućnosti. Može doći do tipične alkoholne kome uz brojne prateće učinke poput teške acidoze. Taj se običaj vremenom izgubio i pretpostavljam da bi svaki normalni ljekarnik sumnjičavo gledao kupca litre ili dvije čistog alkohola. Prednost alkohola nad benzinima je u tome što izgara u čistu vodu i ne može se očekivati nastajanje opasnih produkata poput onih koji nastaju korištenjem naftnih derivata.Jeftino je organsko otapalo i općenito industrijska sirovina. Zapravo ga gledaju općenito kao alternativno gorivo uglavnom za pogon motornih vozila. kako se vidi na slici ispod. I kod nas se priča o navodnom događaju od prije gotovo 50 godina kad je neki ljekarnik zabunom prodao kupcu metanol umjesto etanola. Tada je postojala opasnost apsorpcije metanola iz takvog proizvoda kroz kožu u organizam. posebno u vozilima namijenjenima utrkama. što se najčešće događa u Rusiji. ali je prema snazi i čistoći izgaranja onda bolji vodik. Glavni problem metanola su njegovi vrlo toksični produkti. Treba naglasiti kako alkoholna pića koji puta sadrže metanol nastao prirodnim putem. Možda se metanol i bude primjenjivao kao alternativno gorivo za trkaće automobile. boje. kasnija depresija središnjeg živčanog sustava uz glavobolje. Nije mu mjesto u maloprodaji. često uz pojavu sljepoće. koja se proizvodi i koristi u velikim količinama. lakove ili emajle. a rezultat toga je bila katastrofa nekolicine ljudi. Danas ga sve više koriste za pogon automobila s motorima na unutrašnje izgaranje. vrtoglavice i jasne znakove pijanstva.

Međutim. Međutim. a posebno je razlog u visokoj cijeni te u 238 . Otrovanu osobu treba što prije podvrgnuti hemodijalizi uz stalno davanje etanola. kad dođe do neprolaznih poremećaja. pa je tako i s etanolom u različitim alkoholnim pićima. jer se time puni proračun. u većini slučajeva o kojima sam čitao liječenje je započinjalo kad je već bilo kasno i kad je očni živac već bio nepovratno uništen. što je zapravo jako dobar mehanizam osiguravanja nadzora. stručnjaci za prehranu bune se zbog toga što je sirovina za proizvodnju etanola obično neka žitarica ili druga biljka prikladna za prehranu ljudi ili životinja. Zato vjerojatno taj pokus neće dovesti do stvarne opsežne primjene u praksi.se na vrijeme ne poduzme ispravno i učinkovito liječenje. Probna priprava i korištenje etanola bilježe se u nekim državama poput npr. S druge pak strane. Zbog toga se u slučaju otrovanja metanolom treba što prije uzeti etanol na usta. gdje već postoje etanolske postaje za punjenje rezervoara automobila. činjenica je da sve može biti otrovom kad se postigne prikladna doza. ako je to moguće ili infuzijom kad je pacijent u komi. On se ne razvrstava u opasne tvari osim što je lako zapaljiv i može u koncentriranom obliku nadraživati sluznice pa čak i kožu. Kod nas kao i u drugim dijelovima svijeta ima puno alkoholičara i troše se ogromna sredstva na njihovo liječenje. zdravstvo se stalno buni i traži ograničenja u prodaji alkohola zbog činjenice da ima velike troškove liječenja. Čak stručnjaci dokazuju kako su ukupni troškovi zajednice veći za liječenje od alkoholizma i pada radne sposobnosti ovisnika nego što država ubere porezima. a niti podaci vezani uz pravne osobe nisu sasvim pouzdani unatoč vrlo pozornog praćenja potrošnje svake litre etanola u takvim tvrtkama. Jedino je afinitet etanola za taj enzim značajno veći nego što je to kod metanola ili npr. A silno lako ga je napraviti. etilenglikola. Posebno je opasna dugotrajna izloženost etanolu. prvenstveno na jetrima ali također u središnjem i perifernom živčanom sustavu. Ako se tretiranje započne na vrijeme onda je i nada u izliječenje velika. Etanol To je alkohol koji se najviše troši u domaćinstvima kao sredstvo ovisnosti ili tek kao sredstvo za postizanje boljeg raspoloženja. Treba dobro zapamtiti da se svi alkoholi metaboliziraju primarno preko istog enzima uz oksidaciju u aldehide i zatim kiseline. Međutim. Kao i u slučaju metanola pokušava se etanol koristiti kao energent prirodnog podrijetla. To znači da svakoj državi odgovara povećan promet alkoholnih pića. Naime. Evo na slici lijevo tipične seoske pecare na otvorenom s pokretnim uređajem za pečenje rakije (kazan). pa se vrlo često radi u domaćinstvima te na veliko u tvrtkama za proizvodnju različitih vrsta alkoholnih pića. Uvijek se može očekivati veće ili manje zaobilaženje zakona. država ubire dobre poreze na alkoholna pića. Zapravo se ne zna koliko se alkoholnih pića proizvede u kućnoj radinosti. Brazila.

5 promila slaganje je jako dobro. što pokazuje da je slaganje rezultata u većini slučajeva jako dobro. ali negdje na području 0. Odstupanja se obično javljaju kod jako visokih ili jako niskih koncentracija. Uostalom. godine donijeta je odluka da s odredba o nula promila primjenjuje samo kod mladih vozača. koje se lako može iskoristiti i za izradu alkoholnih pića.95. jer policija obvezno kod takvih osoba traži mjerenje koncentracije alkohola u krvi i mokraći. U praksi je korelacija koncentracija u krvi i izdahnutom zraku izvrsna. Već duge godine u nas je među primljenima u bolnice zbog otrovanja najviše muške djece u dobi 12-15 godina. Naravno da vozači ne vole testiranje na alkohol i da se boje rezultata testiranja.nemogućnosti kontrole takvog goriva. Formiranjem Vlade 2008. a osobito su uznemirujuće statistike o alkoholu kao jednom od glavnih krivaca za prometne nesreće. odrasli se uglavnom i ne javljaju liječnicima nakon što se dobro napiju. Tko će ići s društvom na večeru u restoran. Otrovanja etanolom su vrlo česta u svim dobnim skupinama. Mnogi znaju da alkotest nije sasvim pouzdan i da se ne može uvijek uspoređivati koncentracije nađene u krvi s onima u izdahnutom zraku. ali su se pobunili proizvođači alkoholnih pića i ugostitelji tvrdeći da ih to uništava i smanjuje im prihode. Problem se ne javlja kod nesreća u kojima ima stradalih. Možda se to može objasniti i činjenicom što su djeca osjetljivija na alkohol nego odrasle osobe. Zato je jedno vrijeme u Hrvatskoj bio na snazi zakon o nula promila alkohola u krvi vozača. pa gospođa srednjih godina poput ove na slici može biti mirna u budućnosti kad je zaustavi policajac radi provjere alkohola u izdahnutom zraku. ako zna da ga pri odlasku kući na cesti čeka policija radi alkotesta. Država ima brojnih problema s pijanim osobama. Sporni mogu biti slučajevi kad se dogodi manja prometna nesreća bez ozlijeđenih kad policija ne traži dodatnu provjeru koncentracija 239 . a i svaki roditelj će se jako zabrinuti kad mu dijete dođe pijano kući. Koeficijent korelacije iznosi 0.

Slijedili su ga i neki drugi vinari i nikom se od pilaca ništa nije dogodilo. Drugi slučaj dogodio se prije nekih 30 godina u Austriji kad je netko od vinara opazio da se dodatkom malih količina etilenglikola u bijelo vino značajno popravlja okus proizvoda. Praktički svaki motor s unutrašnjim izgaranjem ima sustav hlađenja motora utemeljen na etilenglikolu. Naravno da se etilenglikol najviše koristi kao antifriz uglavnom u motornim vozilima. Nastao je strašan škandal o kojem se još godinama pisalo po novinama. koji se vrlo često koristi makar ni približno ne kao metanol i etanol.5 promila. tek štetna tvar ako se proguta i to ne zbog njegovih opasnih osobina. pogotovo kod visokih doza etilenglikola i izostanka pravovremene terapije. Događaj je imao velikog utjecaja na ponašanje proizvođača lijekova i više se takvi događaji nisu bilježili. Etilenglikol se koristio za razne svrhe u prošlosti. Etilenglikol To je najjednostavniji dialkohol. kod spora s osiguravajućim društvima ili kod žalbi zbog oduzimanja vozačke dozvole radi pijanstva). ETILENGLIKOL (CAS: 107-21-1) OZNAKE UPOZORENJA R: 22 (štetno ako se proguta) OZNAKE OBAVIJESTI S: 24/25. Antifriz može čovjek kupiti na svakoj benzinskoj 240 . Negdje između dva svjetska rata jedna mala farmaceutska tvrtka u Americi izazvala je pravi pomor djece svojim sirupom protiv kašlja. a oni se rado talože u bubregu u obliku ružnih oštrih oksalatnih kamenaca. prvo nekoliko riječi o uporabnoj vrijednosti. No. ali nije zakazao državni nadzor kvalitete vina.alkohola u krvi. U sirup je zbog tehnoloških razloga stavljan etilenglikol a da nitko od odgovornih nije znao da je to opasna tvar. Zato je najbolje da u slučaju kad ste sigurni u svoju nevinost sami tražite mjerenje koncentracije alkohola u krvi. Problem je njegov glavni metabolit oksalna kiselina. Evo prvo njegovih opasnih svojstava. pogotovo ako su koncentracije negdje na razini oko 0. U različitim omjerima s vodom može se postići da se smrzava na različitim temperaturama. Kamenci su problem. ako se proguta hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati spremnik i priložene upute) Dakle. Tu će vjerojatno u budućnosti biti puno rasprava i pokušaja osporavanja dokaza na sudu (npr. jer se etilenglikol izrazito jednostavno dokazuje u vinu.46 (spriječiti dodir s kožom i očima. a meni su neki ostali u dobrom sjećanju. Neka našim vinarima tako što ne padne napamet. koja s ionima kalcija u krvi tvori netopljive kalcijeve oksalate. a dobri koncentrati mogu izdržati bez smrzavanja i ispod -20 oC.

Povukao je on 241 .2008) naišao sam na vijest iz Hine pod naslovom: «Liječnici votkom spasili samoubojicu» gdje se javlja o liječnicima u malom australskom gradu. Važno je što prije potražiti pomoć u bolnici gdje će se vjerojatno nastaviti s davanjem žestokog pića i obaviti barem jedan postupak hemodijalize uz ispijanje žestokog alkoholnog pića za vrijeme postupka.postaji i u mnogim dućanima. Ne vjerujem da su se stvari odvijale baš na taj način. a onda nastupaju kod viših doza tipični simptomi otrovanja alkoholom. U pravilu se etilenglikolom truju osobe koje si vole priuštiti alkoholna pića. koji su Talijana natočenog etilenglikolom liječili isključivo mu dajući votku (tri standardna pića votke na sat kroz 3 dana) dok im se nije učinilo da je samoubojica izvan zdravstvene opasnosti. Onda u potrazi za alkoholnim pićem dohvate neobilježenu bocu i popiju toga više ili manje. Liječnici preporučuju što prije popiti alkoholno piće na bazi etanola i to čašu od 200 ml 40% alkohola. Može to biti vinjak ili rakija. kojeg je jedno jutro dovela vlastita žena zabrinuta za muževu sudbinu. Zaboravio je na to da je među boce žestice negdje pred zimu gurnuo neoznačenu bocu s ostacima koncentrata antifriza. Da bi smanjili broj otrovanja danas proizvođači antifriza stavljaju u proizvod obvezno odbijajuće kemikalije s odvratnim i vrlo gorkim okusom. Naravno da je do njega izrazito lako doći. Što se događa kad se popije etilenglikol? U prvi čas praktički ništa. a reklamira se njegova prodaja posebno u jesenskim i zimskim danima svake godine. Ljudi vrlo često kupe veće količine koncentrata nego što im je potrebno i onda ostatak preliju u najbližu bocu od piva ili mineralne vode te je stave u garažu ili podrum. Gospodin je dan ranije prilično mnogo pio ne birajući pića. Enzim pod imenom alkoholna dehidrogenaza pak obavlja valjano svoj posao oksidacije etilenglikola do oksalne kiseline. od gastrointestinalnih tegoba do jakog pijanstva s acidozom i možda čak komom. a vrlo brzo na nju zaborave unatoč tome što su htjeli taj ostatak koristiti slijedeće godine za dopunjavanje hladnjaka. Zbog svojih opasnih svojstava drži se barem na potpuno odvojenim policama. Meni je najviše u sjećanju ostao slučaj starog pijanca. a prije 20-30 godina znali smo učestalo primati na liječenje otrovane. ali novinska vijest pokazuje da se i danas diljem svijeta događaju otrovanja s etilenglikolom. ali naravno i djeca koja gutaju sve na što naiđu dok su u dobi ispod 4 godine. Većina naših bolnica nema mogućnosti mjerenja etilenglikola u krvi i onda se mora postupati prema proceduri: «Obavljaj hemodijalizu čim sumnjaš i nemoj žaliti žestoka alkoholna pića». Ni jedan vozač u našim krajevima neće dočekati zimu bez antifriza. Onaj tko uzme samo gutljaj takvog odvratnog antifriza sigurno će ga ispljunuti a ne popiti. pa se uputio u podrum uzeti nešto kao anestetik prije odlaska u krevet. To je jedini sigurni način utvrđivanja je li potrebna još neka dodatna terapija ili nije. Možda je zbog toga zadnjih desetljeća sve manje otrovanja etilenglikolom. Nedavno (10. Dobro je prije započinjanja hemodijalize obaviti analizu etilenglikola u krvi jednako kao što bi to trebalo napraviti nakon što hemodijaliza završi. Kad ga je tako lako kupiti isto je tako logično da se mogu očekivati otrovanja. a svakako daleko od hrane i pića.01. Možda su gora otrovanja kod kojih se zapravo ne osjete neki teži simptomi pijanstva i otrovani se ne uznemiruje previše. a da stradalnik ništa lošeg ne sluti i onda nastupa zatajenje bubrega ili barem njihovo oštećenje. a negdje oko ponoći mu je u stanu ponestalo alkohola.

toliko važni aceton). Treba ukazati na još jednu razliku sa stanovišta ljudskog nosa. Posljedica otrovanja nije bilo osim što je gospođa supruga preživjela teške šokove. Od aldehida su najviše u uporabi formaldehid i acetaldehid. Prije hemodijalize su one bile zabrinjavajući visoke unatoč tome što se otrovani baš nije jako loše osjećao. Gospon je bio oduševljen dočekom. ali nije se puno brinuo. ali obzirom da ih ljudi ne uobičavaju piti ne predstavljaju skoro nikakvu opasnost. ali bez njih teško da može industrija. ali se ponovo probudio negdje oko 6 h ujutro kad je žena počela ispitivanje o njegovim neobičnim noćnim aktivnostima. Zanimljiv je propilenglikol za jedan ugljikov atom duži od etilenglikola. Drugi alifatski alkoholi Ima ih mnogo i često se koriste kao otapala u različitim privrednim područjima. a to joj se nije sviđalo unatoč svih njegovih mana. Tako je npr. ali u daleko manjoj mjeri nego etilenglikol. Sličan mu je glicerin. izopropanol. Istina je da se on također metabolizira u oksalnu kiselinu. proizvodnja namještaja. butanol. Iznenađenje su bili rezultati mjerenja etilenglikola u krvi. Misli se prvenstveno na propanol. Brzo je dohvatio bocu s rakijom i otpio nekoliko gutljaja budući je već davno naučio kako se mamurluk najbolje liječi gutanjem žestokog pića.nekoliko gutljaja prije nego što je osjetio da mu to piće ne odgovara. Oni su opasniji od etanola. Svog poštovanog muža je hitno prebacila na Rebro i javila se na internu intenzivnu skrb. a mi smo mu u redovitim razmacima vadili krv za razne analize. Zato se čak koristi kao otapalo u farmaceutici. Otrovanom su izvađeni uzorci krvi i odmah je poslan na hemodijalizu uz povremeno ispijanje vinjaka. Sam sretno otrovani gospodin je zaključio pri odlasku iz bolonice: «Pijance Bog čuva!». Njemu se čak ne dodjeljuje niti jedan znak opasnosti. a razlikuju se tek prema broju ugljikovih atoma u molekuli. zaštita materijala (npr. Poslije hemodijalize su obavljene brojne pretrage funkcije bubrega i sve je bilo u najboljem redu. Među aldehide i ketone svrstavaju se tvari s krasnim mirisima pa bi ih se 242 . metanol ili etilenglikol. a pripravke se može primjenjivati ne samo na kožu nego čak u obliku otopina za infuziju u vodi teško topljivih lijekova. Otišao je ponovo spavati. ali su znatno manje opasni nego npr. boje i lakovi) ili npr. Mirno je otišao u krevet negdje oko ponoći i zaspao. Tu je gospodina dohvatio moj dragi prijatelj i suradnik inače stručnjak za otrovanja. Alifatski aldehidi i ketoni I ova skupina tvari se proizvodi i troši u velikim količinama. Sve joj je potanko opisao o svom odlasku u podrum po piće i slatkastom piću loša okusa. itd. formaldehid otrov s još nekim ružnim i sumnjivim osobinama. Slične razlike kao između metanola i etanola. ali su tijekom postupka padale sve do niskih nebitnih veličina. . a za jedan ugljikov atom duži acetaldehid je tek štetna tvar. a ona je kao obično bila pametnija od muža i odmah je sve shvatila Negdje je čula kako je taj antifriz jako opasan i da bi mogla izgubiti muža. a bez nekih se ne može zamisliti ni život u modernom domaćinstvu (npr. Odmah mu je natočio veliku čašu nekog vinjaka i ponudio mu da popije. Ne tako velikima kao što je to slučaj kod alkohola. Dohvatio je jednu bocu rakije isprobavši prije toga je li to pravo piće ili nije te ju je ponio sa sobom do stana. jer je gospodin stalno bio pijan zbog noćnih gutanja rakije. a kod ketona ne možemo ne spomenuti barem aceton i etil-metilketon. ali se probudio negdje oko 3 h ujutro s mučninom i neugodnim osjećajem u želucu. jer nikad do tada nije doživio da mu liječnici nude alkohol i to u tako velikim količinama. koji unatoč tome što ima čak tri hidroksilne skupine ne predstavlja nikakvu opasnost za ljudsko zdravlje i ne moramo ga se uopće bojati. Mi smo stvar objasnili time da etilenglikol zapravo i nije mogao negativno djelovati. Razlikuju se ponekad dramatično prema razini opasnih svojstava. U međuvremenu je liječnik organizirao i laboratorij i odjel za hemodijalizu.

O učincima i simptomima će biti još govora kasnije. a sad pogledajmo koliku nam on i kad opasnost predstavlja. u dodiru s kožom i ako se proguta. takva svojstva ima kod koncentracija viših od 25%. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Evo mu svojstava: T FORMALDEHID CAS 50-00-0. Formaldehid Najjednostavniji je i najopasniji od sviju. Kat. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Istina. Karc. 243 . ali ni u koncentracijam od nekih 5% ili više nije baš sasvim bezopasan. a neki teško nadražuju sluznice nosa kao i druge sluznice i njihov miris je nepodnošljiv. ograničena saznanja o karicinogenim učincima. izaziva opekotine. 3 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-40-43 (otrovno ako se udiše. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost) Ne bi se baš moglo reći da je bezopasan. u dodiru s kožom i ako se proguta. dišni sustav i kožu. Nosi slijedeće oznake upozorenja: R20/21/22-36/37/38-40-43 (štetno ako se udiše. a tako je jednostavan i sagrađen tek od jednog ugljikovog atoma te nešto malo vodika i jednog atoma kisika. Ovdje će biti spomenuti tek oni najvažniji predstavnici bez obzira koliko su opasni za ljudsko zdravlje i okoliš. Naravno da je onda i karcinogen kategorije 3. nadražuje oči.moglo koristiti kao arome.

a koža može postati preosjetljiva na njega. koji je uživao konzervirati zanimljive organe. makar bio u koncentracijama približno 5% nije ni malo ugodan. Jedino je s njim problem što ima nezgodna opasna svojstva.Najviše se formaldehid u obliku spoja uroforma (Schiffova baza između formaldehida i uroforma) koristi u drvnoj industriji za proizvodnju iverice i drugih materijala. Naravno da se i kod nas na nekim fakultetima drže životinje ili pojedini organi u formalinu. itd. Ovi prsti zbog rada bez rukavica izgledaju loše. Možete takvu životinju čak poslati na identifikaciju u neku od institucija koje se bave takvim poslom za opće dobro. Tada je formaldehid bio izvrsno sredstvo za dezinfekciju ravnih površina. Kad sam sedamdesetih godina počeo raditi na Rebru i često po prirodi posla zalazio na hemodijalizu stalno me tamo dočekivao intenzivni nadražujući miris po formaldehidu.). Danas se u SAD prodaju «kitovi» za konzerviranje različitih organizama radi ovog ili onog razloga. a da se o čuvanju kroz kraće periode ne govori. ali su ga na tom području potisnuli dezinficijensi boljih mirisa. u najmanju ruku vam cure suze iz očiju i javlja se na njima crvenilo. infuzijskih sustava i ne znam čega sve ne. a obzirom da se bavio mozgom čuvao je konzervirane mozgove ili njihove dijelove radi potreba edukacije). Nema te patologije koja ne čuva čak desetljećima ili cijela tijela ili organe u formaldehidu. dijete s dvije glave. nikad nitko nije rekao da formaldehid nije dobar dezinficijens. a vjerojatno nije lako s njima raditi. plod teško oštećen nečijim teratogenim učincima. Sasvim je sigurno da nadražuje i kožu i sve sluznice. Imate čak muzej konzerviranih čuda na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (npr. Uz pretpostavku da ga nećete gutati ostaje još čitav niz njegovih opasnih svojstava. Izaziva kašalj kod udisanja. Koristi se također u različitim proizvodima za zaštitu materijala. Međutim. Koristio se formaldehid (a mislim da se još uvijek koristi) za dezinfekciju svega i svačega. Kad ulovite nekog vodozemca ili ribicu naprosto trebate postupati prema uputama i vaša će životinja biti konzervirana duge godine. Profesionalni rad s formaldehidom. Ne mogu ne spomenuti jedan 244 . Sjećam se jednog pokojnog kolege. Uz to se na njega javlja formaldehidsko crvenilo i kasniji dermatitisi. Razrijeđen na koncentracije 5-10% izvrstan je dezinficijens i konzervans.

Što je s drugim učincima formaldehida? Ljudi se obično fiksiraju na njegovu karcinogenost i ja sam pisao nekoliko izvještaja ili mišljenja po narudžbi tvrki i pojedinaca. Radnica koristi osobnu zaštitnu masku za cijelo lice s odgovarajućim filtrom. Ni skupo ni složeno! Iz iskustva znam da se ne može cijeli dan nositi zaštitna maska. Dovoljno je to što djeluje nadražujuće i što može izazvati preosjetljivost kože da se zamisli svatko tko radi s takvom kemikalijom. Aldehidi se rado vežu na amine tvoreći Schiffove baze. Dobre ustanove misle na zaštitu svojih radnika. Izvidom i razgovorom smo lako zaključili da se radi zapravo o nadraživanju formaldehidom iz podnog grijanja. Imale su stalno nadražene oči i dišne putove tako da su neke zatražile detaljne liječničke preglede. jer oni odgajaju nove generacije. Radilo se o nekakvim ivericama iz kojih se normalno oslobađa formaldehid budući su građene postupkom miješanja pilovine i uroforma. On je mutagen zbog svoje kemijske strukture. koje su često nestabilne i raspadaju se spontano. većina građana se uspaniči kad se spomene izraz karcinogenost i više ih nitko ne može uvjeriti da neće dobiti rak ako su radili s formaldehidom. Ne znaju da je formaldehid karcinogen kategorije 3. a ruke je zaštitila prikladnim rukavicama. Nažalost. i da nema nikakvih dokaza o tome da može izazvati rak u životinja. kad kupite novi namještaj morate duge mjesece trpjeti nadražujući miris formaldehida. kako se to lijepo vidi na slici pokraj teksta. Tijekom 2007. npr. Zamislite mlade lijepe žene koje nagrđuju dermatitisi izazvani tko zna čime. U svim slučajevima kod kojih sam davao mišljenja o štetama za zdravlje ljudi upozoravao sam da se ne treba bojati karcinogenosti. godine kad su od nas zatražile pomoć bankovne činovnice iz jedne nove ispostave ne znam koje banke u Zagrebu. Posebno bi važnost zaštite radnika morali shvatiti naši fakulteti. Kad je prozračivanje prostora dobro uz pročišćavanje emitiranih plinova radi zaštite građana gotovo da nije potrebna nikakva zaštitna oprema. Mislim da su čak pokrenuti i sudski postupci traženja odštete radnika od poduzeća u kojem su godinama bili prisiljeni raditi s tom opasnom tvari. Možda je formaldehid dobar primjer za razmišljanja o lošoj zaštiti na radnom mjestu. onda je nastupio rat i ja sam zaboravio na banku. Ako se njihovi nastavnici ne štite onda ni studenti neće shvatiti da je potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva pri njihovom kasnijem profesionalnom radu. Taj se formaldehid i inače oslobađa iz iverice. koji uvijek sadrži neizreagirani formaldehid. a pogotovo nema ni indicija da bi mogao to učiniti kod čovjeka. Mi smo dijagnosticirali o čemu se radi i preporučili banci da napravi temeljite građevinske zahvate kako bi uklonili izvor onečišćenja. ali sam kasnije vidio da ona tamo više ne postoji. a to se sve skupa može spriječiti jednostavno pažljivim radom s ovom 245 . One su se osjećale užasno nakon useljenja u nove prostore. Zato ni štete na DNK molekuli uslijed reakcije s formaldehidom nisu trajne i zato se formaldehid s ovog stanovišta ne smatra opasnim. Moderna banka je uvela podno grijanje. ali se treba bojati kroničnih učinaka nadraživanja kože i svih sluznica te izazivanja preosjetljivosti.slučaj iz davne 1990. a kasnije upale uz razvijanje dermatoza po rukama i licu. Kod nas u pravilu radnici ne nose nikakvu zaštitnu opremu. Međutim. a prozračivanje je često ispod svake kritike. a izvođač nije razmišljao kakve materijale stavlja na pod. godine sanitarna inspekcija je zabranila rad s formaldehidom na jednom fakultetu zbog izrazito slabog prozračivanja prostora. ali ne mora se raditi 8 h na dan u atmosferi zasićenoj parama formaldehida. Nekima od njih se javilo prvo crvenilo kože.

Tamo su u lobiju po podu i foteljama ležali vatrogasci i predstavnici inspekcija čekajući na moj dolazak. gdje se nalazila poznata tvornica eksploziva. neku amonijevu sol za neutralizaciju prolivenog formaldehida i dodatne podatke o formaldehidu. koji je vrvio iznenađenjima i sumnjama. Dok sam se oblačio nazvali su me iz Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i rekli da se tamo na Plitvicama dogodila nekakva nesreća s nekom kemikalijom i da hitno odem s policijom tamo razriješiti problem. a ja sam preuzeo dužnost zapovijedanja u odnosu na ostale segmente zaštite pučanstva i malobrojnih francuskih turista od opasne kemikalije. Oni su se stavili pod zapovjedništvo karlovačkog zapovjednika. od toga da su svi ventili na cisterni bili nedostupni do poteškoća s generatorom struje kad smo počeli pretakanje. Prema dokumentaciji prevozio je formaldehid. ali da nam puno toga manjka. Nije računao na vlažan i klizak snijeg i zato se dogodila nesreća. godine. svibnja po vrlo neugodnom vremenu. pa i u vašem domaćinstvu. ali tako je to često 246 . Možete isto primijeniti na svim drugim mjestima pri radu s kemikalijama. jer je tog dana vlažni snijeg na mjestu događaja napadao do visine od 70 cm. reflektore za osvjetljavanje mjesta događaja u mračno doba dana. ali je sve skupa išlo krivim putem. Zapovjednik vatrogasne postrojbe iz Karlovca me izvijestio o tome događaju i dao ocjenu stanja. Tijekom dana su stigli tražena sredstva i oprema. Vožnja po samo dijelom očišćenoj cesti nije bila ugodna. Kad je pokrenuo cisternu u namjeri da je okrene ona se naprosto odsklizala preko ceste u vrtaču preko puta klorne stanice plitvičkog vodovoda i naslonila na dvije bukve. pa je odlučio mimo zabrana okrenuti cisternu i vratiti se natrag u Karlovac. posjedujemo sisaljke i drugu opremu za pretakanje i da imamo volje nešto učiniti. a uže područje oko hotela bilo je posve blokirano temeljnom i prometnom policijom. Završio bih ovaj dugi odlomak s jednim mojim doživljajem iz 1997. Vozač je poslušno parkirao i otišao u hotel gdje su čekali vozači ostalih teretnih vozila da se stanje na cestama popravi kako bi mogli odvesti svoje terete tamo kud su upućeni. Promet na tom dijelu Ličke magistrale bio je potpuno prekinut i išlo se zaobilaznicom. Neki vozač je unatoč teških meteoroloških uvjeta pokušao svoju cisternu odvesti iz Slovenije do odredišta u Busovači. a o tome su govorile i listice opasnosti na vozilu te UN broj kemikalije. a izabrao je put Ličkom magistralom pa je onda namjeravao preko Dalmacije do Srednje Bosne. od kojih je jedna bila dobro držeća a druga prilično slabe građe i nekako tanka. a moji suradnici su sumnjali da bi to moglo biti nešto u vezi s Vitezom. Na Plitvicama ga je zaustavila prometna policija i potjerala na ono veliko parkiralište između dva hotela. Izgleda da je ipak malo previše zavirio u čašicu i onda mu se najednom hrabrost povećala. Ne mislim da je formaldehid tako posebno opasan da mu moram posvetiti na zaštiti toliku pozornost. ali mi se učinio kao dobar primjer na kojem se može pokazati da svaka kemikalija može biti rizična ako se s njom ne postupa uz puno poštovanje. Ja sam od prvog časa sumnjao da se u cisterni ne nalazi formaldehid nego nešto drugo. ali mi smo već iza ponoći stigli na mjesto događaja. Tada hotel Jezero još uvijek nije radio i mene su odveli do jedinog otvorenog hotela Bellevue. U vrijeme našeg razgovora pojavila se i specijalna postrojba zagrebačkih vatrogasaca obučena za djelovanje u slučaju kemijskih nesreća.opasnom kemikalijom. Zapamtio sam čak i da je to bilo 1. Vatrogasci su naravno stigli brzo. Po mene je došla policija negdje oko 23 h i naredila da se odmah spremim za izlazak na teren. ali nisu ništa mogli učiniti po noći i nisu imali čak ni opremu za rješavanje problema. Odmah smo od budnog MUP-a zatražili praznu cisternu za pretakanje. Zaključili smo u tim ranim jutarnjim satima da osobnu zaštitnu opremu imamo. Neću dalje pisati o događaju.

boja i lakova nego se neki čak koriste u domaćinstvu za različite svrhe. Uostalom. Njegova opasna svojstva su zanemariva. Čak se nalazi na popisu preteča sredstava ovisnosti i zbog toga uvoznici acetona moraju ispuniti posebne uvjete prije nego im se dopusti uvoz. kasnije se pokazalo kako je odluka o zabrani prometa bila jako dobra i korisna za turizam na Plitvicama. Ni jedan od njih ne razvrstava se u vrlo opasne kemikalije nego im se u najgorem slučaju dodjeljuje svojstvo štetnosti (Xn). a ako je i reaktant lako ga je zamijeniti s nekom drugom tvari. kao npr. Meni i mojim suradnicima aceton je zadavao teške glavobolje sredinom prvog desetljeća 21. a svoje mjesto imaju i oni složeni. Njegova najvažnija primjena je kod uređivanja noktiju. Ne bih želio ulaziti u kvalitetu takvih pripravaka. Trebalo nam je 36 sati nakon mog dolaska na Plitvice da konačno obavimo pretakanje i da se možemo opustiti ponosni na svoj dobro obavljeni posao spašavanja Kozjaka od teškog onečišćenja formaldehidom. a s njima smo imali neraščišćene račune oko nadležnosti za 247 . Zanimljivo je da se odluci jedini protivio tadašnji direktor hotela. a većina od njih imaju znak opasnosti za nadražljivost i rijetko kao tvari štetne za okoliš. ali se može naći i u drugim kozmetičkim preparatima. Najpoznatiji među ovim tvarima je svakako aceton. Područje nadzora nad pretečama sredstava ovisnosti ostalo je u nadležnosti ministarstva za gospodarstvo. jer dobro otapa brojne boje i druge nanose na predmetima iz kućanstva. jer se koristi na različitim mjestima. koje se koristi kao arome u različitim kozmetičkim proizvodima. Danas oni imaju dovoljno turista bez obzira što ih je Dalmatina zaobišla. Uporaba im nije ograničena samo na kemijsku sitnezu ili izradu proizvoda poput razrjeđivača. jer se njegove koncentracije znaju povećati u krvi i mokraći kod loše nadzirane bolesti. slučaj je ipak završio pozitivno. a jedino drugo opasno svojstvo je nadraživanje sluznica kod ljudi kad je u čistom stanju. a kod čovjeka ga treba pratiti pri nadzoru zdravlja dijabetičara. Gotovo da ne bi trebalo o njemu pisati u ovoj knjizi o otrovima. etilmetil ketona i drugi. koje se mogu naći u domaćinstvu. ali uvodim ga u tekst samo kako bi pokazao da treba posvetiti koji puta pozornost i relativno neopasnim kemikalijama.slučaj u praksi. Drugi aldehidi i ketoni Mnogi kratkolančani aldehidi i ketoni koriste se na različitim mjestima. pogotovo zato što se široko koriste i onda ipak predstavljaju određeni relativno manji rizik pri uporabi ili kod nesreća. jer oni osim acetona moraju sadržavati još brojne dodatke za njegu noktiju Aceton je bitan jedino za uklanjanje laka s noktiju. jer su mu vozači kamiona bili izrazito važni i sigurni gosti. Ne koristi se u industriji zbog relativno visoke cijene osim u nekim posebnim slučajevima. Od tada je na moj zahtjev zabranjen promet kamionima preko Plitvičkih jezera. Posebno mnogo se koriste aldehidi poput acetaldehida i butanona te mnogi ketoni poput acetona. Aceton se nalazi također u brojnim preparatima za čišćenje površina različitih predmeta. acetaldehidu. Naravno da je lako zapaljiv. Mislim da je to pretjerivanje. pa ja imam pravo biti ponosan na moju ulogu u zaštiti te veličanstvene prirodne ljepote. Međutim. on je normalni produkt metabolizma u živih organizama. Naravno da velika većina žena i poneki muškarac koriste pripravke s acetonom. stoljeća. Ipak vrijedi o nekima od njih napisati koju riječ. jer aceton služi tek kao otapalo u sintezi. sredstava za čišćenje. Međutim. O svima od njih naravno da ovdje neće biti riječi nego samo o onima koje je autor po svom nahođenju izabrao. a opasnosti za veličanstvene prirodne ljepote jezera su dramatično smanjene. Danima kasnije smo saznali da cisterna uopće nije prevozila formaldehid nego bezopasni uroform.

gospodarenje kemikalijama. ali krezol se mogao naći i u krvi svih drugih bolesnika koji su bili tada dijalizirani na Rebru. Neće biti dobro ovoj državi dokle god se to bude toleriralo. koji se u davna vremena diljem svijeta koristio kao dobar dezinficijens. U jednom trenutnu su upravo na acetonu počeli maltretirati uvoznike. pa na njih treba obratiti pozornost kod izbora mjera zaštite ili prilikom liječenja otrovanja. Prvi nalazi u krvi stradalih osoba s Rebra govorili su o prisutnosti krezola u njihovoj krvi. Obično su drugi konstituenti takvih proizvoda značajno opasniji od alifatskih aldehida ili ketona. O drugim predstavnicima alifatskih ketona i aldehida ovdje neće biti govora. posebno oni izolirani iz različitih biljaka. a praktički to nitko od pravnih osoba nije napravio. ali je rasprava bila teška i dugotrajna. Većina među njima nema nikakve toksikološke opasnosti. Ovdje će biti govora samo o industrijski zanimljivim tvarima poput npr. jer ih ukupno u Hrvatskoj po mojoj procjeni ima oko 30. običnom fenolu. Podaci iz očevidnika HZT o otrovanjima praktički niti ne spominju takve tvari. a nama nikad nisu bili jasni njihovi motivi.000. Ovdje će biti riječi samo o glavnom predstavniku tih tvari. a mora se priznati da neki od tih vrlo složenih aromatskih organskih tvari imaju važna ljekovita svojstva. a toksikološka svojstva predstavnika su izrazito različita. Evo njegovih opasnih svojstava. Fenoli Skupina fenola je izrazito velika. koju su prema svojoj osnovnoj dužnosti bile dužne štititi. Moje osobno iskustvo s krezolom mogu povezati s Baxter katastrofom. tj. Oni se nalaze u različitim složenim proizvodima s čak do dvadeset različitih komponenti i obično ne doprinose značajno opasnim svojstvima proizvoda. I jedan i drugi imaju sve manju važnost u životu modernog čovjeka. jer je barem jedan tamošnji «stručnjak» vidio jedinu mogućnost stradanja bolesnika zbog relativno bezopasnog krezola. jer nisu važni s toksikološkog stanovišta. No. Odmah sam odbacio bilo kakvu mogućnost da su troje stradalih osoba na rebarskoj hemodijalizi imali veze s povišenim unosom krezola u organizam. Svi toaleti pokraj Zida su intenzivno mirisali na krezol. Ministarstvo gospodarstva je odbijalo dati rješenja o uvozu «strašnog» acetona tvrtkama koje nisu ishodile nova rješenja za rad s kemikalijama. Bilo je to u prelaznom periodu stavljanja na snagu Zakona o kemikalijama. pa su onda u svom emocionalnom bijesu zapravo samo škodile privredi. kad se sustav u zdravstvu još nije stabilizirao niti je bilo moguće dati ovlaštenja pravnim osobama za rad s kemikalijama. fenola ili krezola. 248 . godine. a ja sam zadnji put osjetio miris krezola (inače prirodni metabolit u organizmu čovjeka povišen kod nekih posebnih stanja poput zatajenja bubrega) prilikom posjete Kineskom zidu za vrijeme jednog važnog međunarodnog kongresa 1996. Uopće mi nije jasno koga su mučile činovnice iz tog ministarstva i protiv koga su zapravo ustrajale u uskrati rješenja uvoza. Nama u zdravstvu nisu mogle naškoditi niti su mogle promijeniti slovo Zakona o kemikalijama. ali se prema njima ne treba nemarno ponašati kod uporabe. činovnici još uvijek mogu svoje komplekse liječiti na privredi i građanima.

Sreća je da se fenol koristi sve manje. Tako sam uspio spremiti u moju zbirku suludih uputa onu o postupanju u slučaju nesreće tijekom prijevoza fenola iz njegovih skladišta do mjesta za spaljivanje. O ostalim kemikalijama po podrumima neću pisati. kao što nemamo ni danas. jer su ih iznenadile goleme količine različitih kemikalija preostale u kupljenim objektima na budućem gradilištu. Postoji jedna značajka fenola na koju ipak treba upozoriti. Uputa je bila kratka i jezgrovita. Naredio sam da se ukupan fenol mora zbrinuti spaljivanjem u postrojenju PUTO kao i žbuka onečišćena fenolom. Nadzor izvršenja zadataka bio je izrazito pozoran i sve se kontroliralo. «U slučaju polijevanja fenolom tijekom transporta odmah zaustaviti vozilo i stati pod tuš. Moje zanimljivo iskustvo s fenolom vezano je uz izgradnju Merkator centra na uglu Vukovarske i Heinzelove ulice. u dodiru s kožom i ako se proguta. Izgleda da Slovenci nisu dovoljno pozorno proučili što kupuju. kako u industriji tako i u domaćinstvima. putem kože i ako se proguta. a to je da dekontaminaciju nakon polijevanja njegovim otopinama treba obavljati pranjem s vodom što je moguće duže. Tek pri koncentracijama između 3 i 10% dobiva oznake upozorenja R20/21/22-34-68 (štetno ako se udiše. Smatra se da je pranje kroz 1 sat minimum. 3 T OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-48/20/21/22-68 (vrlo otrovno ako se udiše. jer drugog načina zbrinjavanja opasnog građevinskog otpada nismo imali. baš kao kod anorganskih lužina. Najviše su ih iznenadila barem dva skladišta fenola s proteklim rokom uporabe. kako se to može vidjeti iz slijedećeg teksta. izaziva opekotine. Nakon toga skinuti odjeću i zatražiti od vozila u prolazu prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove. Tako je zatražena i moja pomoć u izradi procedura zbrinjavanja opasnog otpada. (CAS 108-95-2) Muta. Kod koncentracija 10% ili višim zadržava ista opasna svojstva kakva su naznačena gore. Nije bolje ni s njegovim otopinama.FENOL. u dodiru s kožom i ako se proguta. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša tražilo je zbrinjavanje opasnih kemikalija i građevinskog materijala onečišćenog kemikalijama prije nego se počne pripremati teren za izgradnju trgovačkog centra.kat. zbog toga što su u program izvršitelji krenuli puni neznanja o opasnostima fenola.Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. jer sav fenol i građevinski materijal proglašeni su opasnim otpadom. jer je otrov i nagrizajuća tvar. Koristiti sapun prilikom pranja. moguća opasnost od nepovratnih učinaka). Bilo je to vrlo zanimljivo iskustvo. Tamo je nekoć imao svoje pogone Chromos. a niti industrijske hale nisu bile prihvatljive zbog povišenih koncentracija fenola u njihovoj žbuci. moguća opasnost od nepovratnih učinaka) OTROVNO Definitivno je jasno da u čistom stanju on nije bezazlena kemikalija. pa se ne moramo bojati njegovih učinaka. a posjeduje brojne druge štetne učinke kod dugog izlaganja.» Treba li komentar? 249 . ali je nakon teške krize i raspada prodao zemljište sa svim objektima tvrtki Merkator iz Slovenije.

Alifatske kiseline S toksikološkog stanovišta ima smisla raspravljati jedino o kratkolančanim alifatskim kiselinama. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti pomoć liječnika. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba potražiti savjet liječnika-ako je moguće pokazati naljepnicu) Međutim. pa će tome biti podređena i rasprava ovdje s težištem na alifatskim kiselinama. Nalaze se u brojnim biljkama. Uglavnom su slične prema svojim toksikološkim svojstvima. U koncentriranom obliku dolazi samo u industrijskim procesima ili kao sirovina za silažu (kiseljenje) hrane za stoku. Međutim. Posebno se često tako konzervira silažni kukuruz i životinje takav proizvod vole. pri koncentracijama 25-90% ona nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine) da bi pri koncentracijama 2-25% ostale samo oznake R36/38 (nadražuje oči i kožu). Jednako tako nije mudro sjesti u mravlje gnijezdo budući oni ugrizom povrate na ranu sadržaj svojeg želuca s malim količinama mravlje kiseline. Prije puno godina seljanke su povremeno sjeckale koprive i 250 NAGRIZAJUĆE . Tako je najopasnija mravlja kiselina sa svojstvima kako slijedi: MRAVLJA KISELINA (>90%) CAS 64-18-6 C OZNAKE UPOZORENJA R: 35 (Izaziva teške opekotine) OZNAKE OBAVIJESTI S: 2-23-26-45 (čuvati izvan dohvata. koprive nisu za odbaciti. Mravlja kiselina se u niskim koncentracijama javlja u prirodi. Opet se mogu podijeliti na alifatske i aromatske organske kiseline. pa tako nije pametno ići bos u koprive koje inače rastu na neobrađenim tlima kao samonikla biljka. a čak i kod njih prilično značajno opadaju razine opasnosti kako im se povečava dužina lanca. ako nemaju nekih drugih posebnih supstituenata.Kiselina ima raznih Zaista je naš svijet pun različitih organskih kiselina ili njihovih spojeva s alkoholima. ne udisati pare. Točno je da će djelovati na pokrivene dijelove vaše kože kao nadražljivac i može se pojaviti crvenilo povezano sa žarenjem. nastaju u procesima kontrolirane ili nekontrolirane biorazgradnje organskog materijala ili se pak proizvode u industrijskim procesima. One mogu biti vrlo korisna biljka.

Druga važna karboksilna kiselina je octena sa sličnim opasnim svojstvima kao mravlja. potpunu hemolizu krvi te zatajenje jetara i bubrega. Danas više nije tako lako kupiti koncentriranu octenu kiselinu i to se dobro osjeti. ali ne i ono ostalo što je sirotica proživjela. Uostalom. ako već s njom dolazite u kontakt. Osobno sam na samim počecima svog rada u toksikološkom laboratoriju 251 . neki rado mlado lišće koprive koriste za pripravu prihvatljivog variva. Naravno da se koprive koriste i u kozmetici. koja je inače slobodno hodala po dvorištu. U tom slučaju javile bi se teže opekotine kože. To naravno znade svaki građanin i koristi razrijeđenu octenu kiselinu svakodnevno u kuhinji ili za stolom. Naravno da je vrištala i zapomagala. Korištena je na zaista brojnim mjestima. Slučaj se nije smio odigravati tim smjerom. ali može se jesti. Kod nje je prvo došlo do teških oštećenja kože. posebno kod pranja kose. Hitna pomoć je stigla vrlo brzo i mladu ženu s odjećom natopljenom mravljom kiselinom prevezli su do najbliže bolnice. ali žena je ostala teški invalid (oštećeni jetra i bubreg). Trebalo je odmah na mjestu događaja polivenu ženu potpuno svući i obaviti temeljitu dekontaminaciju pranjem tekućom vodom. a razlozi za to su brojni. Bio je petak poslije podne i u uglednog tvornici nije bilo na vidiku nekog iskusnog inženjera kad je puknuo spremnik s mravljom kiselinom i zalio mladu čistačicu.davale ih živadi. Nisam nikad bio oduševljen s varivom od kopriva. Tamo su mogli samo ustanoviti teške opekotine kože na gotovo cijelom tijelu. Ljudi su vrlo često kupovali koncentriranu (ledenu) octenu kiselinu poznatu pod imenom „esencija“. pa su se otrovanja znala događati u kućanstvima. a problemi su se ranije s njom javljali u kućanstvima jedino u vrijeme kiseljenja povrća za zimnicu. pa je neiskusno osoblje zaključilo da je jedino pravo rješenje pozvati hitnu pomoć. Razlika je jedino u tome što se octena smatra nadražujućom za oči i kožu kod koncentracija 10-25%. Koncentrirana mravlja kiselina je nešto sasvim drugo i trebate je se čuvati. Ja se sjećam da su se posebno patke veselile vitaminski bogatim komadićima lista koprive. a ispod tih koncentracija gube se sva njezina opasna svojstva. Obavljeno je nekoliko transfuzija krvi i nekoliho hemodijaliza. a onda se iz natopljene odjeće mravlja izuzetno brzo i dobro apsorbirala u krvotok. Prije više od 15 godina zvali u me hitno iz jedne naše kliničke bolnice zbog teškog slučaja otrovanja mravljom kiselinom.

Naravo da u prirodi dolazi tek u vrlo niskim koncentracijama i da tada nema baš nikakvih opasnih svojstava osim što ima izrazito snažan miris po smrdljivim nogama. To su zapravo osnove za izradu svakakvih sapuna bez kojih nam je teško zamisliti civilizirani život. Međutim. Kod gutanja se javljaju teške erozije gornjih dijelova probavnog sustava uz krvarenja ili čak rupture jednjaka. koje se nakon toga smatralo sekundarnom sirovinom za recikliranje papira. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). pogotovo ako se na aromatskom prstenu ili alifatskom dijelu nalaze specijalni supstituenti poput halogena. a kod posebnih sireva se ljudima taj isti miris jako sviđa. jer naravno da osim tih teških oštećenja probavnog sustava uključujući usta dolazi do apsorpcije vodikovih iona u krvotok. nitro skupina. I njih je mnogo. jer stvarno užasno izgledaju. Nabavljaju je u papirnatim vrećama. taj miris je relativno neugodan samo u određenim čas ranije spomenutim okolnostima. U svojoj proizvodnji koriste limunsku kiselinu. itd. Tako je npr. ali u takvom obliku dolazi samo za posebne profesionalne svrhe. a ne može škoditi niti procesu recikliranja.vidio mlade žene otrovane esencijom.000 kuna godišnje za zbrinjavanje „opasnih“ papirnatih vreća.. maslačna kiselina u koncentriranom obliku nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine). U prirodi masne kiseline dolaze kao esteri s glicerolom (uobičajene životinjske ili biljne masti odnosno ulja koja jedemo svakodnevno). ali ovdje će biti spomenute tek one jednostavne. Aromatske organske kiseline To je izrazito velika skupina kemikalija. Pomoć je od mene zatražila ugledna tvrtka. Naravno da nikad nisam čuo za otrovanje maslačnom kiselinom. inspektorica nije htjela prihvatiti moje mišljenje i u jednom času sam bijesno zaključio da kad limun padne s grane nastaje onečišćenje okoliša limunskom kiselinom. One u čistom stanju prema europskim direktivama imaju oznake upozorenja R38-51/53 (nadražuje kožu. Naravno da ni to nije pomoglo i tvrtka je nastavila plaćati Austrijancima 100. ali moram dati jedan primjer neznanja kod prepoznavanja opasnosti. inspektorica zaštite okoliša je drugačije mislila i proglasila te vreće s malo preostale limunske kiseline opasnim otpadom te naredila njihovo zbrinjavanje u spalionicama opasnog otpada. a ispod tih koncentracija više nema nikakvo opasno svojstvo. Svojstvo nadraživanja se gubi kod koncentracija ispod 20% kad dođemo s njom u kontakt kao slobodnom kiselinom. Međutim. a pogotovo ne za otrovanja masnim kiselinama. Međutim. Neću ovdje dati ni jednu sliku teško ozlijeđenih osoba. koja u čistom obliku ima znak opasnosti R36 (nadražuje oči). Rečeno je da porastom duljine lanca kod alifatskih kiselina slabe njihova opasna svojstva. pa su teške štete na organima poput jetara i bubrega neizbježne. Ja sam u svojem mišljenju napisao da takav otpad ne može predstavljati baš nikakvu opasnost za radnike niti u jednom času recikliranja papirnog otpada. a koriste se na brojnim mjestima i na 252 . Prognoza je u pravilu loša. koja stavlja na tržište razne vitaminske preparate u obliku prašaka. a hidrolizom tih masti nastaju soli (obično kalijeve) masnih kiselina praktički bez ikakvih opasnih svojstava bez obzira na koncentraciju u kojoj se javljaju. koje se samo razmuti u vodi i popije kao osvježavajući napitak. U koncentracijama između 5 i 10% zadržavaju joj se oznake upozorenja R36/38 (nadražuje oči i kožu). Nema smisla spominjati sve moguće druge kiseline iz našeg okoliša. Znale su popiti različite ali uglavnom male količine ove opake kemikalije i obično nisu preživljavale.

razne načine, od onih što se smatraju lijekovima (npr. acetil-salicilna kiselina) ili industrijskom sirovinom. Toksikološke razlike među njima su male i najbolje ih je pokazati na primjeru benzojeve kiselina. U čistom obliku ona ima oznake upozorenja R22-36/38 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu). Razrijeđena ispod 20% gubi sva ova opasna svojstva i ne predstavlja nikakvu prijetnju za zdravlje radnika koji s njom rade. Slično je sa salicilnom, koja se koristi kao dobar konzervans kod spremanja zimnice. Možda neki ljudi ne vole ni čuti da im se kemikalija poput salicilne kiseline stavi u hranu, ali sasvim sigurno kod tako niskih koncentracija neće donijeti nikakve štete uživateljima pekmeza od višanja ili ukiseljenih krastavaca.

Halogenirani ugljikovodici
Skupina je izuzetno zanimljiva zbog brojnih razloga. Neki su se koristili ili se koriste u golemim količinama za različite svrhe, od industrijskih otapala ili medija za rashladne uređaje do lijekova. Uz to se javljaju kao izrazito opasni polutanti za ljudsko zdravlje i okoliš. Povijesno gledano, neki su prošli dug put od hvaljenih kemikalija do današnjeg mjesta na listama zabrana ili ograničenja, a neki su još uvijek nezamjenjivi unatoč svojim lošim i opasnim svojstvima. I opet ćemo ih podijeliti na alifatske i aromatske, jer je to najjednostavniji način njihova promatranja. Biti će o njima govora i na drugim mjestima, npr. kod rasprave o pesticidima.

Alifatski halogenirani ugljikovodici
Najčešći među njima su oni kratkolančani sastavljeni iz jednog ili dva ugljikova atoma, a rijetko od tri ili više. Ako posjeduju dva ili više ugljikovih atoma mogu biti zasićeni ili nezasićeni, pa će i takva svojstva biti uzeta u obzir kod rasporeda iznošenja podataka.
Derivati metana

UGLJIKOV TETRAKLORID CAS: 56-23-5, Karc. Kat. 3

T

N

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

Oznake upozorenja:
R:23/24/25-40-48/23-59-52/53 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, opasno za ozonski omotač, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

253

Svakako je najopasniji derivat metana ugljikov tetraklorid ili tetraklorometan. Ima svojstva izvrsnog otapala i sredstva za čišćenje, pa je u prošlosti bio nezamjenjiv na brojnim mjestima, kako u industriji tako čak u domaćinstvu. Koristio se u servisima za čišćenje dijelova strojeva, u zaštiti materijala za pripravu nanošenja boja, u kemijskim čistionicama za pranje odjeće, itd. Sve je s njim bilo u redu što se tiče uporabne vrijednosti, ali malo po malo su se otkrivala njegova opasna svojstva. Prvi učinci su opažani na koži i sluznicama, kao što se može vidjeti na slici iznad. On je snažno odmašćivao kožu s kojom je bio u kontaktu, tako da su se uglavnom na rukama javljale teške kemijske rane, a produženi kontakt je dovodio do gangrenoznih promjena na prstima poput onih gore. Onda se prvo kod akutnih otrovanja otkrilo njegovu tešku hepatotoksičnost, neurotoksičnost, pulmonarnu toksičnost, itd. Metabolizmom tetraklor ugljika nastaju izrazito reaktivni radikali, koji se onda vežu na stanice jetara i drugih organa izazivajući teška oštećenja. Već davno je preporučeno kod akutnih otrovanja ovom kemikalijom obvezno obavljati hemodijalizu iako je svakom jasno da se ta kemikalija ne može rečenom metodom ukloniti iz organizma, ali se uklanjaju slobodni radikali. Problem je u tome što svoja vrlo opasna svojstva učinaka kronične izloženosti zadržava kod koncentracija iznad 0,2% (R20/21/22-48/20-59). Vjerojatno je na pooštrenje njegovih zabrana korištenja utjecalo i to što uništava ozonski omotač, ali mnogi i danas žale za njim kao izvrsnim otapalom za mnoge svrhe.

KLOROFORM (CAS 67-66-3) Karc. kat. 3
OZNAKE UPOZORENJA

Xn

ŠTETNO

R22-38-40-48/20/22 (štetno ako se proguta, nadražuje kožu, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem ili gutanjem) OZNAKE OBAVIJESTI S36/37 (nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice)

Kao što je vidljivo iz podataka o razvrstavanju kloroform je značajno manje opasna kemikalija nego njegov prethodnik, ali zato nema ona fizikalno kemijska svojstva zbog kojih su privrednici voljeli tetraklorometan. Zanimljivo je da on za razliku od prethodnika 254

ima oznaku karcinogena kategorije 3. i to često stvara zabune među laicima, o čemu će biti riječi kasnije. Zanimljivo je da se on dugo vremena koristio kao anestetik pri operacijama, dakle za totalnu anesteziju. Na slici pored prikazana je tipična maska s početka 20. stoljeća korištena pri primjeni kloroformske anestezije. Prekinulo se s takvom praksom zbog čestih teških nuspojava oštećenja jetara i drugih organa. On istina nije ni približno tako opasan kao tetraklorometan, ali se njegova hepatotoksičnost također veže uz tvorbu radikala nastalih metabolizmom. Naravno da se danas kloroform nigdje više ne koristi kao anestetik, ali ostalo je mnogo prostora za njegovu uporabu u industriji i zaštiti materijala (obrada metala smjesama otapala prije primjene boja i lakova). Moji susreti s njim odnose se uglavnom na zdravstvenu ispravnost vode za piće, koja je proizvedena iz površinskih voda. Površinske vode sadrže različite tvari nastale kao produkti živih bića iz vode ili njihovih interakcija međusobno ili sa sedimentom. Ako se takve vode kloriraju radi dezinfekcije prije slanja u vodovodni sustav, mogu nastati halometani. To su različiti klorirani ili bromirani derivati metana, a osobito se svi boje kloroforma zbog njegove oznake R40. Naravno da se voda za piće prije puštanja u mrežu kontrolira i da postoje MDK za ukupne i pojedinačne halometane, pa će voda s višim koncentracijama biti proglašena zdravstveno neispravnom. Međutim, ljudi kod nas u pravilu ne shvaćaju što znači zdravstvena ispravnost, a posebno ne mogu shvatiti da se dobrom analitičkom metodom u vodi mogu pronaći zaista sasvim nevažni tragovi svakakvih tvari. Imali smo tijekom zadnjeg desetljeća nekoliko velikih uzbuna od kojih bih spomenuo tek jednu iz gradića središnje Hrvatske, koji ima lošu sirovu vodu za piće i stalno se obećava da će to biti riješeno priključivanjem na neki dobro kontrolirani regionalni vodovod. Prije nešto više od deset godina gradska skupština je prilično loše funkcionirala zbog čestih sukoba suprotstavljenih stranaka i nije bilo ništa čudno kad je jedan od vjećnika izišao u javnost s tvrdnjom o opasnoj karcinogenoj vodi za piće iz njihovih vodovodnih cijevi. Njegovu izjavu su objavile brojne novine i ne provjeravajući je li tvrdnja istinita ili nije. Zapravo nije bila istinita budući su se koncentracije halometana zadržavale ispod MDK. Mi smo bili uvučeni u slučaj kad su neke škole zabranile djeci piti vodu iz školskih slavina, a od nas su samo tražili mišljenje što se djeci sve može dogoditi zbog višegodišnje izloženosti užasnom kloroformu. Mi smo odgovorili da u prvom redu nema nikakvog razloga zabranjivati djeci zdravstveno ispravnu vodu, a da je pogotovo besmisleno zabranjivati im u školi a kod kuće ih pustiti da piju istu vrstu vode. Trebalo je objašnjavati i razuvjeravati ljude kako bi se smanjili strahovi i panika, a onda je većina zaboravila slučaj.

Nezasićeni alifatski halogenirani ugljikovodici

255

TRIKLORETILEN
(CAS 79-01-6)

T

Karc. kat. 2; Muta. kat. 3
OTROVNO

OZNAKE UZPOZORENJA R45-67-36/38-52/53 (može izazvati rak, pare mogu izazvati vrtoglavicu i pospanost, nadražuje oči i kožu, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovaj predstavnik je bio relativno dobra zamjena tetraklor ugljiku i iz godine u godinu se koristio sve više i sve češće na svim mogućim mjestima, od industrije i servisa do kemijskog čišćenja odjeće. Dolazio je na tržište u golemim količinama i bio je u brojnim smjesama razrjeđivača, sredstava za čišćenje, boja, lakova, itd. Onda su prvo prije više od 20 godina počeli protesti „zelenih“ i ljudi koji su se bavili zaštitom vodocrpilišta.

I kod nas je prije petnaestak godina opaženo da se podzemnim vodama prema nekim vodocrpilištima širi trikloretilen, a prije deset godina je bilo i zatvoreno jedno vodocrpilište u zapadnoj Slavoniji zbog evidentnog onečišćenja ovom tvari. Problem je u tome što se on i dalje koristi za odmašćivanje, kao npr. na slici gore lijevo, a mi nemamo ni sredstava niti opreme za obavljanje remediacije podzemnih voda ili tla, kao što se to radi na slici desno gore u nekoj od zapadnih država. Problem s trikloetilenom je izrazito neugodan, jer dobre zamjene za njega nema na vidiku, pa ostaje jedino izmijeniti način njegove uporabe. To bi značilo da ga se smije koristiti isključivo na taj način da se ne ugrožava niti ljudsko zdravlje niti okoliš. To će zahtijevati velika ulaganja i potpunu promjenu radnih procedura, ali smatra se da je to moguće učiniti u slijedećih desetak godina.

256

TETRAKLOROETILEN (CAS 127-18-4) Karc. kat. 3

Xn

N

ŠTETNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R40-51/53 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima, otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovo često korišteno otapala je skuplje od svog prethodnika, ali ga ne može zamijeniti na svim potrebnim mjestima, a problem je u tome što i on ima nezgodne oznake R40 i R51/53. Međutim, valja jako naglasiti da su kemijske čistionice danas građene sve sigurnije u pogledu gubitaka osnovne kemikalije korištene za čišćenje. Svjesni toga da se kemijske čistionice nalaze obično u gusto naseljenim gradskim područjima i da su nerijetko u istoj kući smješteni stanovi i uređaj za čišćenje, zakonodavci su uveli posebne mjere rada s tom kemikalijom. To se prvenstveno odnosilo na razvijanje posebnih perilica iz kojih se ne dopušta izlazak perkloretilena niti u jednoj fazi pranja. Sustav je potpuno hermetički zatvoren nakon što se stavi u stroj odjeća. Cijeli proces pranja se stalno kontrolira odvođenjem para perkloretilena u komoru za kondenzaciju i prevođenje u tekućinu. Kad pranje završi posene detektorske sonde kontroliraju sušenje kako se u odjeći ne bi zadržalo otapalo adsorbirano npr. u jastučićima na ramenima kaputa. Tek kad su sve pare odvedene na kondenzaciju može se stroj otvoriti i odjeća dalje obrađivati. Naravno da se teško može baš do kraja spriječiti izlazak para u radnu atmosferu, ali dobrom ventilacijom se i taj problem može riješiti. Mi smo prije nekoliko godina na zahtjev udruge kemijskih čistača pomagali da se prilagode europski uvjetima rada. Mjerenja koncentracija perkloretilena u zraku takvih malih radionica pokazala su da se korištenjem dobrih (nažalost i skupih) strojeva može održavati koncentracije ispod MDK za radnu atmosferu. Međutim, iskustva iz zapadnih zemalja poput Njemačke pokazala su da je skoro polovica njihovih kemijskih čistionica propala zbog toga što se nekima naprosto nije isplatilo ulaganje u opremu. Vjerojatno će se to dogoditi i kod nas u Hrvatskoj.

257

VINIL-KLORID MONOMER CAS: 75-01-4; Karc. kat. 1.

F+

T

VRLO LAKO ZAPALJIVO

OTROVNO

Oznake upozorenja R12-45 (vrlo lako zapaljivo, može izazvati rak.

Ova kemikalija koristi se u golemim količinama za pripremu polimera PVC (polivinilklorid), koji je jedan od najjeftinijih na tržištu, a koristi se na stotine mjesta, od izrade vrećica za krvne preparate do vodovodnih cijevi. Glavni razlozi straha od njega proizlaze iz vrlo lake zapaljivosti i eksplozivnosti para te zbog karcinogenosti. Iskustva iz prošlosti su bila jako loša i davno je shvaćeno kako postrojenja za skladištenje vinil-klorida te za njegovu polimerizaciju moraju biti apsolutno nepropustljiva. Ne smije biti niti emisija u radnu atmosferu niti u okoliš, jer u suprotnom država mora reagirati. Kod nas smo imali jedno postrojenje za proizvodnju vinil-klorida te dvije tvornice za polimerizaciju i izradu uporabnih predmeta od PVC-a. Međutim, stjecajem nesretnih okolnosti propala su oba proizvođača PVC-a i mi već duže od 10 godina uvozimo taj važni polimer za svoje potrebe. Ne treba zaboraviti činjenicu da je više radnika iz tih pogona umrlo od raka jetara i da je to imalo utjecaja na odluke o zatvaranju proizvodnje. Danas se počinje ponovo raspravljati i o proizvodnji vinil-klorida i o polimerizaciji na jednom mjestu, ali tada će se morati osigurati najviši standardi. Ja sam se uključio u problematiku preostalog vinilklorida u sferastim kuglama na dva mjesta u Dalmaciji. Problem je u tome što je proizvodnja u oba pogona bila zaustavljena prije nego se potrošilo sve količine sirovine. Oprema je razmontirana, a nije bilo jasno kako nakon toga ukloniti 60 odnosno 100 t kemikalije iz sfera. Čak je na jednom mjestu bila razmontirana i željeznička pruga, a brodovima se nije isplatilo dolaziti po tako male količine kemikalije. Mi smo za oba slučaja izradili simulacije kretanja oblaka opasnog plina u slučaju da zbog teške greške na sferi ispari cijela količina u okoliš. Zapravo smo simulaciju na slici lijevo morali izraditi 258

prilikom posjete Sv. Oca tom gradu, kako bi se procijenili rizici za brojne građane u vrijeme tog važnog događaja. Naravno da su djelatnici HZT morali obavljati i nadzor za vrijeme dolaska Pape i utvrditi sve mjere sprječavanja nesreće odnosno ponašanja u slučaju da se ona dogodi. Nakon toga smo te naše simulacije ponudili u času kad su osigurana financijska sredstva za njegovo prebacivanje na drugo mjesto. S Makedoncima je dogovoreno da im mi besplatno damo kemikaliju s tim da je naš posao prebacivanje iz sfera u vagon cisterne, a sve ostale troškove transporta će oni sami platiti. Tako smo se riješili jedne more, a kod druge u Kaštelima bilo je puno više poteškoća. Mi smo također izradili simulacije i propisali način postupanja te sve poslali gradu Splita kao naš doprinos rješavanju problema. Međutim, nekako se to sve splelo da se pojavio drugi izvođač i obavio posao prema našim procedurama, a nama nitko nije rekao čak jedno malo „Hvala!“. No, bitno je da je opasna kemikalija izmještena iz gusto naseljenog područja.

Polihalogenirani aromatski ugljikovodici
Ovo je vrlo velika obitelj različitih tvari svakakvih struktura, a mnoge od njih su zaslužile poseban osvrt. Velik broj njih su pesticidi vrlo tmurne prošlosti i svi pod zabranama, ali ovdje o njima neće biti riječi nego samo o industrijskim kemikalijama ili kemikalijama koje nastaju pretežno u industrijskim procesima. Zadnjih desetljeća su te kemikalije doživjele prokletstvo i prečesto je strah od njih nadvladao razum u mnogih ljudi. Biti će dakle govora o skupinama PCB i rođaka te o kemikalijama poznatim pod šatrovačkim nazivom dioksini i furani.

Polihalogenirani bifenili
Najpoznatiji među njima su poliklorirani bifenili (PCB ili polichlorinated biphenyles) ali također polibromirani bifenili i razni polihalogenirani terfenili. Glavni im je predstavnik PCB s ne baš strašnim toksikološkim svojstvima dok je čist i nekorišten.
Xn
N

POLIKLORIRANI BIFENILI CAS 1336-36-3
ŠTETNO
OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R33-50/53 (opasnost od učinaka nakupljanja, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

259

Naravno da su se posljedice nesreće javile s odgodom. pa su se pokazali također izvrsnima kao hidraulička ulja. koja se dogodila u Japanu. ali to sve skupa nije tako jako opasno. Bili su idealni kao rashladna ulja za transformatore. a tada kasnih sedamdesetih godina njezine odgovorne osobe ni radnici nisu puno znali o opasnosti te kemikalije. a nisu bili za odbaciti niti u izmjenjivačima topline u različitim tehnološkim procesima. Kasnije je bilo brojnih drugih slučajeva onečišćenja produktima izgaranja dioksina. Jedan od prvih neugodnih slučajeva je bila Yusho bolest. One se lako inficiraju i ostavljaju dermatoze na koži. Onda su počeli puniti s njima kondenzatorske baterije. ali pravi problemi se javljaju zbog brojnih učinaka dioksina i furana u takvim uljima. PCB se prema međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih kemikalija razvrstava u klasu 9 ili među tvari s nejasno definiranim opasnostima. Ona je proizvodila trafostanice punjene PCB uljem. a u okolišu je skoro sasvim nerazgradljiv. Može se reći da su s njom nemarno postupali.Stvarno se mora priznati da gore navedena svojstva baš i nisu impresivna. npr. Prvi znakovi otrovanja razvijali su se u obliku klorakni. Međutim. a drugi zbog ostalih razloga poput bolesti uzrokovanih imunodeficinencijom. To su bila vrlo stabilna ulja s niskom dielektričnom konstantom i prvo su se počela koristiti u uređajima za prijenos i štednju energije. Mislim da je ipak pošteno reći koju riječ o stanju u Hrvatskoj. Onda nije ni čudo što su uslijedile zabrane njihovog novog korištenja još krajem sedamdesetih godina. Podaci o opasnim svojstvima su dolazili postupno. ali bolest je u smrt odnijela nekoliko ljudi zbog različitih razloga (njih nekoliko zbog karcinoma). itd. Uostalom. ali silno sporo prolaze i nisu dobre za ljepotu. Kako pokraj naselja teče rijeka Kupa sve je skupa u njoj završavalo kao sediment. Prva uzbuna javila se zbog onečišćenja Kupe iz Slovenske tvrtke Semic (Semič). PCB se izrazito teško tope u vodi a rado se adsorbiraju na tlo. koje znaju biti sasvim bezazlene. o kojima će kasnije biti više riječi. brojni požari trafostanica. Već desetljećima je u EU zabranjeno stavljati u bilo kakve uređaje PCB ulja. PCB se kod povišenih temperatura pregrađuje u polihalogenirane dibenzo-dioksine i dibenzo-furane. Uporaba PCB-a i srodnih tvari počela je negdje polovicom dvadesetog stoljeća kad su upoznata njihova veličanstvena fizikalno-kemijska svojstva. jer su podnosila izrazito visoke temperature bez vidljive razgradnje i imali su praktički neograničeni vijek trajanja. a naravno da ni tvrtka nije brinula o količinama razlivenim u okoliš. pa je onda ispiranjem tla ta 260 . Čak su radnici koristili PCB za premazivanje radi zaštite drvenih ograda oko svojih kućica. a nastoji se na ekološki prihvatljiv način zbrinuti sve ono što se još uvijek nalazi u takvim uređajima. U jednom postrojenju za proizvodnju rižinog ulja (niste znali da i to postoji?) došlo je do curenja na jednom izmjenjivaču topline napunjenog PCB-ima i ono se polako miješalo s jestivim uljem. Jest nezgodno to što se nakuplja u mastima životinja (uključujući čovjeka) i biljaka. Pogledajte o tome više u tekstu koji slijedi. Ove klorakne na slici gore su zapravo ružne i u pravilu nisu tako izražene.

trafo stanica pokraj hotela Željezničar u Osijek. Čekale su nas na mjestima naših zaustavljanja tijekom tog 261 . a navodno to rade i Finci u Laponiji na kopnu. Tada smo posumnjali da JNA i četnici zapravo upražnjavaju ekoterorizam. itd. trafo stanica u Petrinji. jezerima i naseljima uz obalu. Nitko se naravno zbog toga ne buni.kemikalija završavala u Kupi. Jedino je bio problem u tome što su diljem Hrvatske stajali različiti uređaji punjeni ukletom kemikalijom. koje su u velikom broju slučajeva sadržavale PCB. Onda su došle na red seoske trafostanice. Zato su se za posao specijalizirale posebne tvrtke. Ja sam kao «bos po trnju» uletio u problem već na početku rata. Krasna je Cetina sa svim svojim kanjonima. Već tih godina počinje akcija postupnog uklanjanja postojećih uređaja punjenih PCB uljima i uvođenje u uporabu ulja s manjim opasnostima. Neka francuska tvrtka spaljuje PCB (cijena 10-15 $/kg) ili cijeli uređaj (cijena 7-10 $/kg) na brodovima spalionicama. ali ni do danas nije posao završen do kraja uglavnom zbog visoke cijene zbrinjavanja. Sa sedimentom je vezana biosfera svake rijeke. godine i tamo su stolovale njihove trupe. Konjskom i Komolcu. PCB i slične tvari zbrinjava se danas spaljivanjem. Ne može se ne pohvaliti taj trud.200 oC ne smije sadržavati više od 1% klora zbog straha od stvaranja dioksina u visokom iskorištenju. Danas se smatra da sirovina za spaljivanje na barem 1. Zbog meni nepoznatih razloga oni su početkom ožujka 1992. ali PCB se i danas nalazi u sedimentu rijeke. Kasnije su se ti repovi uništenih trafo stanica i prolivenih PCB ulja vukli kroz duge godine i teško je izabrati slučaj zanimljiv za široku publiku (npr. pa su se tako PCB iz Kupe počeli skladištiti u organizmima riječnih bića. jer nije imalo nikakvog smisla rušiti seoske trafo stanice ako su već prije toga bili uništeni veliki sustavi poput Ernestinova. nekoliko trafo stanica pokraj Zadra. a može se reći da obiluje hidroelektranama. Četnici su uz pomoć JNA zauzeli hidroelektranu još 1991. ali ja sam izabrao slučaj brane na Peruči. Informacije smo prikupljali usput. a nismo znali kakvo ulje su koristili za hlađenje. znači i branama. ali u posebnim uređajima i u posebnim okolnostima. a uspjeh je bio prilično dobar. od biljaka do riba. Čak je negdje na samom početku devedesetih osnovana jedna posebna tvrtka zadužena za zbrinjavanje PCB ulja. Vjerojatno je događaj s tvrtkom Semic potaknuto hrvatske stručnjake na razmišljanje i još kasnih osamdesetih su oštro tražene zabrane novog punjenja različitih uređaja tim uljima. godine digli u zrak jednu trafo stanicu na samoj brani i transformatorsko ulje se počelo izlijevati u rijeku. a onda su u osamdesetim godinama stručnjaci shvatili da je ta prava hrvatska rijeka onečišćena barem do Siska (dakle do ušća) PCB-ima i njihovim produktima pregradnje dioksinima. Nema struje u manjim naseljima kad se unište velike trafo stanice. Prvi sigurni hrvatski položaji bili su pored naselja Han. Ja sam bio odmah obaviješten i sa starim suradnikom Edom krenuo sam na jug. ali većina građana o tome nije imala pojma.). Dobio sam prvo dojave o razaranju velikih trafostanica poput one u Ernestinovu. gdje su digli alarm zbog opaženog ulja u vodi. O tom problemu i naporima stručnjaka na rješavanju problema mogla bi se napisati knjiga. koje posao obavljaju na Atlantiku. Naravno da su poduzete brojne mjere što se tiče prestanka onečišćenja. jer problem PCB treba riješiti.

Onda smo krenuli nizvodno zaustavljajući se i uzorkujući na svakom prikladnom mjestu. Ako nikad niste prošli kroz Gornja Poljica onda ste mnogo toga propustili u životu. ali bila je to idila. a ne bi plutali. zaštite okoliša. Bile su postavljene plutajuće brane i u pripremi su se nalazili sorbensi kojima će se obarati ulja na dno ili pak samo adsorbirati i uklanjati na taj način iz rijeke. Naravno da smo obavili brojna uzorkovanja. Vodovod je bio u redu. Mene je veselilo to što npr. U Hanu smo s obale onog prekrasnog kamenog mosta promatrali vodu. ali smo odmah počeli intenzivno razmišljati. Bila je to lijepa i zastrašujuća slika. itd. ali moram priznati da sam uvijek imao za vodiča tadašnjeg ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Bojali smo se posljedica nesreće. policije. To je pak vodilo prema zaključku da se u Cetinu nisu izlila PCB ulja nego neka druga poput mineralnih ulja. Izgledalo je poput sivih pahulja snijega i plutalo nekih 20 cm ispod površine. Bila je to veličanstvena vijest i mi smo je proslavili ribljom večerom u jednom splitskom restoranu. Putovanje je završilo u Splitu gdje nas je čekao faks HEP-a da je ona nesretna trafo stanica bila napunjena mineralnim uljima a ne PCB-om. u Trilju nisam mogao opaziti ni traga nekakvih plutajućih nečistoća. on se u međuvremenu odselio iz Rijeke u Zagreb i onda smo krenuli nesigurni prema Splitu. Znali smo da PCB imaju vrlo visoku specifičnu težinu i da bi sasvim sigurno potonuli na dno. koje se koriste zadnjih dvadeset i više godina kao transformatorska ulja. koja je nosila trafo ulje. Sjećam se zaustavljanja iznad veličanstvenog Živaljića kanjona u koji smo gledali sa strepnjom bojeći se njegova onečišćenja. Imali smo njegovu knjigu o tom problemu. oceanografskog instituta. Tamo su nas dočekali ljudi iz javnog zdravstva. Dioksini i furani 262 . Prvo smo odlučili otići u Rijeku potražiti Iliju kao vrhunskog stručnjaka za uklanjanje ulja iz površinskih voda. ali smo ga htjeli angažirati da s nama odradi posao. Ja sam još nekoliko puta prolazio tim krajem i svaki puta sam se ponovo oduševljavao. Još uvijek nismo dobili podatke od HEP-a o tome kojeg je sastava transformatorsko ulje na Peruči. Zato s dubokom nostalgijom gledam danas na taj zapravo beznačajni događaj. Međutim.puta. Cetinska krajina je već zabranila korištenje vode iz Cetine za bilo koje potrebe. a to se teško danas može ponoviti. ali smo i raspravljali. Bili smo složni na svakom koraku i spremni učiniti sve što možemo da pomognemo tom nevjerojatnom hrvatskom kraju. Naravno da smo obišli i omišaljski vodozahvat smješten nedaleko od prekrasnog kipa Mile Gojsalića s veličanstvenim pogledom na Cetinu i Omiš. a ispred svih brana sakupljale su se ekipe za uklanjanje transformatorskih ulja. Onda smo krenuli od Omiša uz obalu Cetine prema Hanu usput provjeravajući dokle je stigla nečist. Događaj mi nije ostao u tako divnom sjećanju niti zbog večere niti zbog beskrajno gostoljubivog djelatnika Oceanografskog instituta koji nas je primio na spavanje nego zbog atmosfere. gazile po kamenjaru u štiklama. jer nisu znale da će na teren). pomalo strahovali u Hanu zbog četničke pucnjave i prilično se izmorili (splitske dame su npr.

ali valja naglasiti da su možda panični strahovi od dioksina i furana vjerojatno ipak malo pretjerani. Što su cijanidi prema toj otrovnosti? Mislim da se ne pretjeruje u naprijed rečenim atributima.000 puta) od TCDD. a ipak se jedan tehničar blago otrovao uz sve mjere zaštite. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ako vam ni to nije dosta onda spomenimo da su izrazito neurotoksični. opasnost od učinaka nakupljanja. mutageni kategorije 1.T+ N DIOKSINI I FURANI OZNAKE UPOZORENJA R26-27-28-33-45-50/53-60/61 (vrlo otrovno ako se udiše. i reproduktivno otrovne kemikalije kategorije 1. Dioksini i furani su karcinogeni kategorije 1. Ono tamo na slici gore je glavni predstavnik polikloriranih dibenzo-dioksina poznat kao tetrakloro-dibenzodioksin (TCDD) a ukupno je do danas sintetizirano i prepoznato više od stotinu različitih derivata. pa im je pretpostavljeni LD50 na usta oko 50 μg/kg. može štetno djelovati na plod. može smanjiti plodnost. Naravno da je prvo napravljena sinteza TCDD i to gotovo u isto vrijeme u dva različita laboratorija. najvećim dijelom s manje opasnim svojstvima (čak do 1. VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Ova opasna svojstva su zaista impresivna. Kod njega su dijagnosticirane klorakne i imao je određene poremećaje u funkciji jetara. u dodiru s kožom i ako se proguta. Sintetski kemičari su u to vrijeme ranih šezdesetih bili jako oprezni u svom radu i naravno da su sintezu obavljali u digestorima. može izazvati rak. Imaju i izrazito snažnu akutnu otrovnost. a ključni su bili povišeni trigliceridi. da izazivaju tešku imunodeficinenciju i da prema mišljenju mnogih stručnjaka mogu dovesti do promjene vrsta životinja (uključujući ljude). biljaka i mikroorganizama. 263 . Nije bilo nikakve mogućnosti otkrivanja nekog onečišćenja u prirodi bez poznavanja strukture kemikalije.

a vjerojatno nisu ni znali kakve teške štetne učinke mogu prouzročiti ti dioksini. Vijetnamci uza sve svoje muke nisu imali vremena ni znanja plasirati u svijet istinu o dioksinima. Amerikancima je vijetnamska ratna logistika bila neuhvatljiva.Nije trebalo dugo čekati na otkrivanje teških štetnih učinaka dioksina na ljude. Oni teški učinci su opaženi kasnije ili čak znatno kasnije. koja se nisu mogla dugo držati u tajnosti. Prvo je na scenu stupila imunodeficijencija i ljudi su najednom počeli učestalo i teško obolijevati od različitih zaraznih bolesti. Primjenom defolijanta uništavalo se šume i putovi kretanja logistike su se vidjeli kao na dlanu. Prvo su se pojavili teratogeni učinci i Vijetnamci su bili zgroženi onim što se događa. koje Amerikanci nisu mogli vidjeti iz svojih zrakoplova zbog bujnog raslinja. koji je besprijekorno obavljao svoj posao. odjeci te vijetnamske katastrofe su prekasno stigli u svijet zbog jasnih razloga. kojeg su prozvali «agent orange» zato što je bio narančaste boje. Vijetnamski rat je donio prva užasna iskustva. Oni su čak skrivali svoje žrtve dioksinske katastrofe u Vijetnamu. Točni podaci nisu poznati. Najviše su im stradali vojnici koji su prskali nesretni „agent orange“ ili oni koji su poslije prskanja odlazili u akcije čišćenja po prašumama.5-T). ali su vrlo rano shvatili što je uzrok vijetnamske tragedije. Mora se priznati da nitko od Amerikanaca vjerojatno nije znao da je taj „agent orange“ produkt loše vođene sinteze i da sadrži prilično visoke koncentracije dioksina i furana. Amerikancima je bilo u interesu skrivati ružne podatke. Kod njih su se štetni učinci pojavili negdje krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća u vidu karcinoma.4. a nisu ni znali koji je uzrok njihovih teških stradanja. Odluka o primjeni defolijanata bila je logična i s ratničkog stajališta potpuno razumljiva. One strašne slike nisam imao snage ovdje pokazati. Vijetnamci su naravno prvi opazili da se u njihovim životima događaju dramatične promjene.5-triklorfenoksi-octena kiselina (2.4. Pogledajte tek jednu neutralnu sliku pribježišta vijetnamske djece stradale zbog teratogenosti dioksina. Poznavali su prašumske staze. Amerikanci su za uništavanje prašumskog bilja koristili svoj herbicid 2. Snalazili su se na svakakve načine. a jedno od važnih transportnih sredstava bio je bicikl. izgleda da su vojnicima davali loše šarže tog herbicida. Međutim. ali negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća 264 . Transportirali su kroz prašumu svakakva oružja poput topova i goleme količine streljiva do svojih boraca. Nažalost.

a za kasnije događaje bilo je čovječanstvo koliko toliko pripremljeno. Tako je počeo susret modernog čovjeka s dioksinima i furanima. Zbog toga je važno barem ukratko opisati događaj. koja je uvelike izmijenila Europu i njezin način razmišljanja o kemikalijama. Prikazana je dakle tajna američka bolnica veterana oboljelih od raznih oblika raka. Međutim. To dokazuje iskustvo s nesrećom u Sevesu. godine dogodila nesreća. nitko se nije u tom filmu sjetio na vijetnamske civilne žrtve i na njihove patnje.800 stanovnika u doba kad se 1976. Nesreća se dogodila na rubu naselja Seveso 265 .pojavio se film o tajnoj bolnici američkih vojnih veterana iz Vijetnamskog rata. Nažalost zaboravio sam ime filma i molim čitatelje da mi jave kako se zvao. Svima je jasno da je bio rak uzrokovan preparatom „agent orange“ i da većina od oboljelih nemaju nade. inače malom talijanskom naselju s nekih 1.

odnosno Seveso I i Seveso II direktiva. Nastala je panika među stručnjacima i dužnosnicima. moglo se prilično točno utvrditi koji su najvažniji izvori njihovih emisija u okoliš. sinteza u ukupnom ispuštanju dioksina nije igrala tako važnu ulogu kao drugi visokotemperaturni procesi obrade organskog materijala s višim sadržajem halogena. Nesreća u Sevesu je ostavila izrazito dubok trag u Europi i obje direktive o nesrećama s kemikalijama. koja su pila mlijeko lokalnih krava. jer su prvo počele ugibati krave (otrovane akutno dioksinima istaloženima na travu). kada i zašto oni nastaju. a zatim su se pojavile klorakne u lokalne djece. tlo u sloju od 5 cm. Tamo su u lokalnoj tvornici sintetizirali triklorofenol. Naravno da su odmah poslije nesreće odgovorni iz tvornice davali izjave o tome da se ništa opasno nije dogodilo i da pučanstvo može mirno spavati. Najednom su kao najveći proizvođač dioksina krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća izbile spaljivaonice komunalnog otpada. Približno tjedan dana nakon obuzdavanja nesreće shvatili su odgovorni da su se tijekom nesreće oslobodile goleme količine dioksina u okoliš. sve zatečene biljke i životinje. Zbog loše nadzirane kemijske reakcije kloriranja došlo je do velikog porasta temperature i reakcija se otela nadzoru. njihovom sprječavanju i uklanjanju posljedica zovu se prema naselju Seveso. automobilske motore i na druge procese koji se odvijaju pri naprijed rečenim temperaturama uz prisutnost halogena. Međutim. Iako tada nije bilo na raspolaganju vrlo specifičnih metoda za otkrivanje različitih dioksina i furana. Svi stanovnici Sevesa su iseljeni i smješteni u specijalne kampove. To se odnosilo na sve moguće energane. Dakle. Nakon toga se otkrilo da u svim procesima na temperaturama između 400 i 800 oC mogu nastati dioksini i furani. Nakon Sevesa počela su brojna istraživanja o dioksinima.smještenog u Lombardiji nedaleko od Milana kako se vidi iz slike pokraj ovog teksta. Nećemo dalje o Sevesu. Sve što je imalo mirisalo na onečišćenje dioksinima je uklonjeno i spaljeno u specijalnim spalionicama opasnog otpada na temperaturama višima od 1. a posebno je bilo važno dokučiti gdje.110 oC. To znači da su uklonjeni građevni materijali. Trebalo se riješiti dioksina na svaki način. ali su i dalje predmet istraživanja znanstvenika. Međutim. kako bi bili stalno dostupni liječnikom nadzoru i znanstvenicima. Došlo je do eksplozije i požara u kojem nitko nije izravno stradao. građanima je ubrzo prisjeo san. Bivši građani Sevesa danas ne žive u posebnim kampovima nego imaju svoje obiteljske domove. Na prvom mjestu je prema količinama ispuštenih dioksina bila kemijska sinteza različitih polihalogeniranih tvari. ali možemo pisati o posljedicama te nesreće. koji se koristio slično rođaku pentaklorofenolu kao insekticid. Tijekom osamdesetih godina prevladavalo je uvjerenje da su dioksini kazna Božja zbog potpuno nerazumnog ljudskog ponašanja. izgledalo je da su izrazito brojne 266 .

Moje prvo traumatično iskustvo s dioksinima dogodilo se na samom kraju prošlog stoljeća na lokaciji ciglane u Žažini kod Siska. Došli smo na divlje odlagalište. od atentatorskih napada na pojedince ili skupine do masovnog korištenja u obliku bojnih otrova. Prvi susjed je spremno prišao objasniti o čemu se radi. hladnjaka. Tamo su smjestili i autobuse petrinjskog 267 . Glavni problem je u tome što malo znamo o onečišćenju našeg okoliša dioksinima i furanima. Primjena na usta ostaje kao dobar način za otrovanje manjeg broja ljudi. a sama ciglana je bila puna rupa kao da su se tamo odigravale bitke. zašto su se izrazito snažne klorakne (ako to jesu klorakne) pojavile samo na licu. U Ukrajini se vodila teška politička bitka za predsjednika države kad je jedan od kandidata ustvrdio da je otrovan dioksinima i da je u to bila umiješana ruska ruka. Ciglana je davno ugašena.ljudske djelatnosti u kojima nastaju dioksini kao proizvod modernog čovjeka. Npr. a zapravo mu je prostor služio tek za skladištenje građevinskog materijala. Na samom rubu betonirane površine na prilazu bivšoj upravnoj zgradi bile su razbacane brojne metalne bačve. Pozvali su nas preko sanitarne inspekcije seljaci s kućama u blizini napuštene i razrušene ciglane. a apsorpcija takvih preparata preko dišnih putova je izrazito visoka. jer mu je bilo stalo da stručnjaci iz Zagreba riješe njegov problem. Bilo je tu nekoliko olupina autobusa. Svud okolo po širokim livadama bio je divlje odložen vrlo raznoliki otpad. jer više nisu mogli podnositi smrad iz nekih bačvi. a vjerojatno nema ni komadića planete koji ne poznaje onečišćenje dioksinima. Juščenko je ipak izabran za predsjednika te prijateljske zemlje.. Kod prvog izvida našli smo pola razrušenu upravnu zgradu nekoć katnicu. godine posjed zauzeli hrvatski domobrani. a bojali su se također za svoje zdravlje. Zemlje zapadne Europe shvatile su opasnost u sasvim ranim devedesetim godinama i započele vrlo opsežne aktivnosti na smanjenju emisija dioksina u okoliš. Bez sigurnog stajališta ipak moram spomenuti slučaj s tadašnjim kandidatom za predsjednika Ukrajine na samom početku milenija. Imam slutnju da će se za namjerna otrovanja dioksinima još čuti. Bilo ih je više od 50 i stvarno su smrdjele nekako po fenolima. Danas smo suočeni s globalnim onečišćenjem dioksinima uglavnom zbog naših ljudskih aktivnosti. ali ih nikad nije bilo u našem okolišu tako puno kao danas. ali ja nisam nikad vidio pouzdan dokaz iz nekog analitičkog laboratorija o otrovanju dioksinima. Do Domovinskog rata tamo je radilo neko građevinsko poduzeće. Kasnija brojna istraživanja su nam otkrila da su dioksini pratitelj čovječanstva iz predhistorije. kad imaju tako upečatljiva toksikološka svojstva. jer se time može brzo otrovati velik broj ljudi. On je govorio o ulijevanju dioksina u njegovo piće tijekom sastanka s ruskim agentom. Bilo bi jako čudno da se interes ljudi za dioksine i furane zaustavio samo na onečišćenju okoliša. Rezultati pokazuju da su uspjeli i mi moramo slijediti njihova iskustva. a promjene na licu (vidi sliku pokraj) i drugi simptomi ukazivali su na moguće otrovanje dioksinima. kojima možete na jednom mjestu dati otrovanu hranu. Ne kažem da ne vjerujem. a vrhunac su bili rezultati ispitivanja produkata šumskih požara iz sredine devedesetih godina. a broj starih autoguma. Onda su 1991. Onda se pojavio članak o tome da izgaranjem drva transportiranog iz unutrašnjosti Kanade do mora također nastaju dioksini. Danas tek možemo reći kako se prema iskustvu takve i slične tvari može najšire primijeniti u obliku finog aerosola. štednjaka i drugog krupnog otpada nije imalo smisla razgledavati. kad se dokazalo da dioksini nastaju u šumskim požarima. ali ima sumnjivih podataka. Naravno da običan toksikolog može tek zamišljati kakve načine primjene dioksina pripremaju tajne službe raznih država ili terorističke organizacije. Bez obzira na to je li Juščenko bio i kako otrovan dioksinima otvara se pitanje primjene takvih otrova za različite svrhe. kojoj nije odgovarao dolazak Juščenka na vlast.

Dok je tamo boravila hrvatska vojska uglavnom je cijelo područje bilo dobro čuvano i održavano. Vrijeme je prolazilo. Razmišljao sam o tome tko li pije mlijeko tih krava što su uživale u travi kontaminiranoj dioksinima. a na našu sreću oni neotrovni ili slabo otrovni bili su glavni predstavnici onečišćenja. a sjećam se da nam nije bilo lako zbog čvrsto smrznute zemlje. Bilo je za očekivati da se sadržaj bačvi razlijevao u okoliš te da je tlo barem u njihovoj blizini onečišćeno dioksinima. pa je nje iz naše posjete u posjetu bivalo sve manje. Tražio sam da MORH ogradi područje i drži ga pod stražom. da Herbos odmah preuzme opasne bačve i zbrine ih na propisani način. Rezultati analiza su došli relativno brzo i bili su ohrabrujući. Nismo željeli dizati paniku među pučanstvom nego samo natjerati nadležne da učine što mogu. Nitko se nije bunio na naše analize. Nisam nikad vjerovao ruskoj sintezi i zatražio sam uzimanje uzoraka iz bačvi radi analize sadržaja. U bačvama je bio dopremljena 2. Već na prvi pogled u meni se probudio crv sumnje. a onda je nakon Oluje postrojba iz Žažine izgubila važnost. a nitko nije imao na raspolaganju novce za bilo kakav zahvat. zatim su navalili na upravnu zgradu i onda konačno na valoviti lim skladišta s bačvama iz Herbosa.prijevoznog poduzeća i građevinski materijal namijenjen izgradnji doma zdravlja. Iznad one betonske ravne površine bilo je u ono vrijeme izgrađeno skladište od valovitog lima za potrebe poduzeća i zapovjednik postrojbe je tamo spremio svoje bačve čekajući vrijeme kad će ih uporabiti. Nisam se usudio izaći s podacima u javnost. da ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša hitno organizira uzorkovanje tla i biljaka s užeg i šireg područja. godine i tako je lokacija bivše ciglane napuštena. Naravno da im je bila korisna i cigla s kojom je građena ciglana. Slučaj Žažina je na taj način završen. Svi su prali ruke. Odgovora na naše zahtjeve gotovo da nije bilo. jer su Nijemci imali posebno dobru opremu kojom su mogli ustanoviti pojedinačne koncentracije barem 14 različitih dioksina. Vrlo brzo je stigao nalaz zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo u kojem je crno na bijelo pisalo da ima puno dioksina. 268 . Nije dočekao to vrijeme budući je umro prerano. Naravno da sam sumnjao u dioksine. a znao sam da ću otkrivanjem moje istine pobuditi strahove među građanima. a ja sam se grizao. Jedino je Herbos pokupio svoje bačve i odnio ih na zbrinjavanje neznano kud. Utvrdili su da se radi o tlu tipičnom za industrijsko onečišćenje dioksinima.4-diklorfenoksi-octena kiselina) inače poznati koncentrat za izradu herbicida. Valoviti lim su ljudi rado koristili za izgradnju različitih nadstrešnica. Kod druge ili treće posjete lokaciji od upravne zgrade su ostali tek temelji. jer nisam baš bio sasvim siguran u rezultate analiza. da zdravstvo hitno izradi plan nadzora zdravlja stanovnika. Analize su pokazale izrazito visoke koncentracije dioksina usporedive s onima iz slavnog Sevesa. Prvo su očerupali autobuse. Tako je preko svojih prijatelja uspio dobiti od Herbosa iz Siska mnoštvo praznih bačvi. ali od bačvi su zbog smrada vrlo brzo odustali. a to je bilo daleko bolje nego onečišćenje usporedivo s onim iz Sevesa. Naš laboratorij je mogao mjeriti samo ukupne dioksine. Kod tog zadnjeg uzorkovanja upravo na području najgoreg onečišćenja pasle su tri pitome kravice. Njih je smjestio u skladište od kojeg prilikom našeg dolaska nije ostalo ništa. Hrvatski narod je izgleda jedva dočekao da se izgube zadnji stražari i ljudi su navalili krasti i odnositi što god su stigli. a vlasnica je sjedila na nekom kamenu i spokojno štrikala. Silno sam se uplašio i odmah zajedno s mojim kolegama uputio brojne dopise raznim državnim nadleštvima. Još smo tražili da se radi kontrole pošalju uzorci tla i biljaka u neki od provjerenih europskih laboratorija kako bi se naše sumnje potvrdile ili opovrgle. Raspušteni su negdje 1996. Opet smo obavili uzorkovanje tla na nekoliko izabranih mjesta. itd. Iako su bačve već bile stare na njima se moglo vidjeti ruske ćirilične natpise. koji su različito opasni za zdravlje. Konačno smo nakon silnih moljakanja i prošenja uspjeli dobiti sitna sredstva od nekoliko tisuća maraka i poslali smo uzorke tla na analizu u Njemačku. Zapovjednik postrojbe je možda gledao previše kaubojskih filmova i učinilo mu se da bi njegovim vojnicima kao grudobrani umjesto vreća s pijeskom bolje poslužile bačve napunjene vodom.4-D (2.

Zar nije bilo logično obaviti detaljno uzorkovanje na potencijalno ugroženom području? Nikad nisu istražene štetne posljedice požara na skladištu PUTO i ja se ponekad pitam jesam li kriv što nisam dovoljno ustrajno tražio da se analize obave. Svi podaci su bili na računalu u administrativnom kontejneru. Najgore je bilo to što nitko nije znao u kojem dijelu skladišta su smještene te izrazito opasne kemikalije. Ovdje ću opisati samo neuspješne aktivnosti oko utvrđivanja glavnih opasnosti tog požara. jer nitko od nadležnih iz Grada nije htio organizirati rad skupine stručnjaka s istim ciljem. Moja analiza je poslužila jedino za svađu između oporbe i vlasti na prvom sastanku vijećnika nekih mjesec dana nakon nesreće. Akutno su bile najopasnije raketirane bačve. ali oni nisu mogli dati nikakve odgovore budući je bilo nemoguće skinuti bilo što s računala.Drugi moj slučaj vezan je uz požar na postrojenju za spaljivanje opasnog otpada PUTO. koje su mogle napraviti svakakvo zlo da ih nije zadržavala u letu dobra metalna konstrukcija krova iznad skladišta. ali ću se ograničiti samo na dioksine. Pravo nam budi! Ja sam tada izrekao svoje mišljenje na slijedeći način: «Poznato je iz davne narodne mudrosti da mudri uče na tuđim greškama. S mnogim bivšim prijateljima sam se posvađao u tijeku dokazivanja da treba nešto poduzeti. a ja sam preuzeo dio zaštite zdravlja pučanstva kao član Kriznog stožera zdravstva i Državnog eko-stožera. Usput sam pokupio tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i glavnu sanitarnu inspektoricu Grada Zagreba. u razgovoru s odgovornim osobama moglo se zaključiti da tamo na skladištu nisu bila samo halogenirana organska otapala nego i određene količine PCB ulja. a budale na vlastitima. Ja sam napravio analizu događaja. ali tada je već prestalo raketiranje bačvi. kolovoza 2002. ali po dužnosti sam odmah nakon prve dojave krenuo na požarište. a vatrogasci su po dolasku prvo isključili električnu struju na cijeloj lokaciji. ali od toga nije bilo koristi. Logično! Međutim. Prema podacima vatrogasaca o količinama utrošene vode i prema izgledu dimnih oblaka moglo se pretpostaviti da su se najveće količine dioksina istaložile negdje na poljima između PUTO i nadvožnjaka na Radničkoj ulici. koja su trebala nešto napraviti na analizi posljedica. Bilo je logično sve vatrogasne snage usmjeriti na taj dio gdje su PCB-i. Ujutro smo shvatili da su sve količine od nekih 1. a ostavljena je samo mala vatrogasna postrojba da nastavi paziti na lokalizirano požarište. Tražio sam od pristiglih odgovornih ljudi spalionice podatke o vrstama i količinama kemikalija na skladištu. Naravno da se ni danas ne zna je li bilo ikakvih posljedica opasnog požara na zdravlje građana ili na okoliš. Vatrogasci i policajci su dobro obavljali svoj posao. godine. A što smo onda mi Hrvati kad ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih učestalo ponavljamo?» Dušikovi organski spojevi 269 .5 t PCB izgorjele i poslale svoje produkte na sjeverozapad od objekta. Žena i ja smo pakirali kofere za putovanje na more. Samoinicijativno! Bilo je to nužno budući se gradski eko-stožer sastao tek mjesec dana nakon događaja. Mogao bih o događaju napisati jednu dugu priču. Požar zapravo nije bilo moguće ugasiti i unatoč silnim naporima vatrogasaca sve na skladištu je izgorjelo i negdje oko ponoći su se svi počeli razilaziti. Ona se tijekom večeri urušila zbog taljenja željeznih stupova zbog previsoke temperature. jer je puhao jugoistočni vjetar. Bez obzira na očekivane greške različitih službi tijekom nesreće smatrao sam da treba obaviti analizu posljedica. a tamo je dio gradskih vrtova za uzgoj povrća. a već desetak dana nakon požara isključen sam iz svih stručnih tijela. Požar skladišta opasnog otpada dogodio se u večernjim satima 1.

Ne radi se samo o industrijskim kemikalijama nego o brojnim tvarima iz prirode.Ne bi se moglo reći da je dušik najvažniji sastojak organskih spojeva. ali me zanimaju prvenstveno tvari zanimljive toksikologu. Uvrstio sam ih u ovo poglavlje isključivo zato što spadaju u najjednostavnije dušikove organske tvari i zato što sam s jednim od njih radio u mojim prvim znanstvenim koracima. nitrozo tvarima. Međutim. a samo ga izrazito mali broj živih organizama zna iskoristiti iz zraka i uključiti u životne cikluse. cijanidima. Jedino je za mene veliko čudo da je taj inertni plin postao tako važan činitelj svekolikog života. Vjerojatno to nije ni čudno obzirom da ga atmosfera sadrži nekih 79%. Jako je teško napraviti neku podjelu organskih spojeva s dušikom. nitro spojevima. Njegovi spojevi su neophodni za normalan život. ali to nije priča o opasnostima nego tek o iskustvima mladog kemičara. Nemam s 270 . Vjerojatno sam propustio spomenuti neke druge tvari poput onih heterocikličkih. a ne organskom kemičaru. ali ne bi bilo života na zemlji bez dušika. jer svatko je može obaviti na svoj način. koje mogu biti izrazito opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. koji je jako zgodan za neutralizaciju kiselina poput klorovodika kad radite organske sinteze u bezvodnim otapalima. METILAMIN F+. polinukleotida i drugih za život iznimno važnih tvari. peptida. Najvažnije je to da se gotovo ne pojavljuju u proizvodima namijenjenima maloprodaji i zapravo po toj osnovi nisam ga trebao ni spominjati. s kojim sam u prvim danima svog rada imao puno kontakta. Opet je među njima najopasniji metilamin ali mu je po svojstvima sličan meni bliži trimetilamin. Mislim na trietanolamin. Ja ću se držati organske kemije i pisat ću posebno o aminima. C F+ C VRLO LAKO ZAPALJIVO NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R12-20/22-34 (vrlo lako zapaljivo. hidrazinima. ti amini i hidrazini baš i nisu jako važni s toksikološkog stajališta. itd. Amini i hidrazini Pošteno rečeno. štetno ako se udiše ili proguta. Bez njega ne bi bilo proteina. cijanatima. a također su produkti metabolizma dušikovih spojeva izrazito važni kao osnova novog života ili njegova produžetka. a ovdje dajem tek opasna svojstva metilamina. Slični su. On može biti sastavni dio vrlo opasnih tvari i toksikolozi imaju prema njemu veliko poštovanje. Ja sam ga koristio u sintezi peptida i penicilinskih antibiotika. nije dušik u organskim spojevima samo plemenit sastojak. jer to je svakako ugljik. izaziva opekotine) Zapravo ništa naročitog.

Aromatski amini već nisu tako bezopasni kao oni alifatski. Problem je u tome što je izrazito važna sirovina u organskoj sintezi. putem kože i gutanjem. drvo. u dodiru s kožom i ako se proguta. Obavljana su brojna istraživanja utjecaja anilina na ljudsko zdravlje.02%). Čak se ne pojavljuje niti kao šire onečišćenje okoliša. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Točno je da je tek karcinogen kategorije 3. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Zapravo je glavni problem s anilinom otpad i s time u vezi onečišćenje okoliša. ali na sreću nema dokaza o njegovim teškim štetnim učincima.tim tvarima nikakvih neugodnih iskustava budući se tih ranih sedemdesetih prošlog stoljeća ipak držalo do zaštite zdravlja znanstvenika. o čemu svjedoči anilin kao najjednostavniji među njima. Danas se najviše koristi za proizvodnju anilinskih boja za kožu. Muta. ali druga njegova opasna svojstva nisu za odbaciti. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 (otrovno ako se udiše. pa ne predstavlja širi društveni problem. tekstil. Zbog toga će se one vjerojatno i dalje koristiti na brojnim mjestima. U svakom slučaju anilinske boje ipak ne predstavljaju takav rizik kao općenito azo boje ili poznate anorganske. pa se ne očekuju nekakva posebna ograničenja za njega. 3. ali čvrstih dokaza za to nema. CAS: 62-53-3 T. Karc. a sam anilin je prava industrijska kemikalija i ne pojavljuje se u maloprodaji. ali obični građani s njim ne bi trebali imati poteškoća. N. opasnost od teških ozljeda očiju. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. 3. 271 . Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. kat. Postoje sumnje da bi mogao biti odgovoran za Hodgkin-ov sindrom kod nekih bolesnika (učestalost od 0. T N ANILIN. itd. kat. opasnost od nepovratnih oštećenja zdravlja.

štetno ako se udiše. Izabrao sam tri različita predstavnika. ACETONITRIL CAS: 75-05-8 F Xn LAKO ZAPALJIVO ŠTETNO OZNAKE UPOZORENJA R11-20/21/22-36 (lako zapaljivo. koji su meni zanimljivi uglavnom zbog iskustva s njima ili zbog njihove stvarne važnosti. moglo bi se reći da su svi oni nekakvi alkil derivati cijanovodika i imaju kao glavnu značajku CN skupinu u strukturi. Ono što je kod svih vrlo zanimljivo jest da njihovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. Duge godine sam se bavio tekućinskom kromatografijom u mojim 272 . u dodiru s kožom i ako se proguta. Koristi se najviše kao otapalo u industriji te kao važna kemikalija u analitičkim laboratorijima. Uostalom.Nitrili (cijano spojevi) Predstavnici skupine su različiti po toksikološkim svojstvima kao i prema važnosti u našem svijetu. nadražuje oči) Mora se priznati da mu opasna svojstva baš nisu impresivna niti se koristi u velikim količinama. Obično su to zasićeni ili nezasićeni alifatski odnosno aromatski spojevi s različitom uporabnom vrijednosti.

opasnost teških ozljeda očiju. ali ne smije se zaboraviti da njegovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. svrstava se u karcinogene kategorije 2 i uz to je otrovna za organizme koji žive u vodi. ali o tome čas kasnije kod malononitrila. 2 T+ N Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ R45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 (može izazvati rak. Podsjećam tek toliko da se metabolizam ubrzava davanjem infuzija natrijevog tiosulfata. AKRILONITRIL CAS: 107-13-1. koja prevodi cijanide u tiocijanate. u dodiru s kožom ako se proguta.farmakokinetskim istraživanjima i zapravo sam se čudio da većina analitičara nema pojma o opasnim svojstvima ovog važnog otapala u tekućinskoj kromatografiji. Istina u malim količinama kod kroničnog izlaganja. Otrovna je sama po sebi ma kako joj bili izloženi. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Karc. vrlo lako zapaljivo. Koristi se u ogromnim količinama i to najčešće za proizvodnju nitrilnih polimera (nitrilna guma). otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) E. otrovno ako se udiše. nadražuje dišne putove i kožu. to je prava kemikalija po ukusu toksikologa. ali čovjek nikad ne zna kakav je individualni metabolizam enzima rodanasa. 273 . Danas su to rukavice za jednokratnu uporabu prikladne za zaštitu od većine organskih otapala i drugih kemikalija i predstavljaju pravu blagodat. Mogu se složiti da je taj najjednostavniji nitril (cijanometan) zaista na prvi pogled kemikalija s malim opasnostima. kat.

a u prizemnoj hali su stavljali oružje i streljivo vraćano poslije Domovinskog rata u velikoj akciji «vrati oružje». Policija je tko zna kad iznajmila jednu zgradu u tom naselju te je u podrum stavila sirovine za sintezu CS-a. Naravno da mu svojstva karcinogena kategorije 2 nisu baš preporuka sa stanovišta zaštite okoliša. ali još uvijek ima veliku važnost kao policijsko sredstvo odvraćanja. Pobunili su se stanovnici susjednih kuća zbog nepodnošljivog nagrizajućeg mirisa. koji osobito vole policajci. akrilonitril je primjer kemikalije koja bježi u nerazvijene zemlje gdje se ne poklanja prevelika pozornost zaštiti okoliša. MALONONITRIL CAS: 109-77-3 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-50/53 (otrovno ako se udiše. Navodno je u jednoj od susjednih kuća uginuo konj. Danas ga potiskuje čili paprika. koji je dopirao iz podruma zgrade. u dodiru s kožom i ako se proguta. a govorilo se također o nekoliko uginulih pasa. Na samom kraju prošlog milenija izbio je skandal s policijskim skladištem u Soblincu. Problem je u tome što je dobro topljiv u vodi i lako se širi kroz okoliš. Ljudi trebaju nitrilnu gumu i ona će se dalje proizvoditi. Danas su usavršene metode njegove oporabe. dakle ponovog korištenja u procesima polimerizacije. Svojstva su joj neugodna valjda zato što ima dvije nitrilne skupine. pa su glavni proizvođači nitrilnih guma danas Tajvan i Kina. Zbog toga su uložena velika sredstva u njegovo korištenje u zatvorenim sustavima te u recikliranju svake količine otpada. Moj suradnik 274 . Eto kako se kineski narod ujedinjuje bez političke prisile bilo s koje strane. Međutim.Akrilonitril se zbog velikih korištenih količina (više od 4 milijuna tona godišne) pojavljuje kao polutant u okolišu. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ova kemikalija ima relativno ograničenu uporabu i ne proizvodi se u golemim količinama. Naše iskustvo s tom kemikalijom vezano je uz njezinu uporabu za sintezu vrlo često korištenog suzavca CS. ali se također učestalo koristi i u sprejevima za samoobranu žena. To bi se moglo nazvati dicijano-metanom i možda je zbog toga toliko opasnija od cijanometana ili acetonitrila.

Izocijanati Zajedničko im je da imaju u strukturi skupinu –NCO vezanu na neku organsku molekulu alifatske ili aromatske strukture. od sinteze karbamatnih insekticida do primjene kao katalizatora u izradi polimera. Izradili smo ozbiljan plan preseljenja problematičnih kemikalija i točno propisali procedure. Kasnije su nastali problemi zbog požara PUTO. Toksikološki su oni vrlo važne tvari i danas su mnogi pod posebnim režimom ograničavanja potrošnje. Čini se da novinari ne vole jasne događaje pod punim nadzorom ovlaštenih institucija. koje ne poduzimaju ništa na zaštiti građana. a odatle na otvoreni zrak kroz prozore. Transport do privremenog skladišta na Žitnjaku morao se obavljati u vrijeme kad se smanji promet. Koriste se na različitim mjestima. Bilo je tamo puno malononitrila. ali se to nije moglo učiniti bez ozbiljnih priprema. Uglavnom se koriste kao sirovina u kemijskoj industriji. na mjestu događaja su morali doći policija. Objavili smo sve detalje o selidbi na našoj web stranici i još pismeno obavijestili preko agencije HINA sve novinske kuće o zahtjevnom događaju. Tek je posebna postrojba sa samostalnim uređajima za disanje uspjela ući u podrum i popisati kemikalije. ali izgleda da se time ne povećava niti smanjuje njihova otrovnost. Izvođač posla bila je jedna ugledna pirotehnička tvrtka s kojima smo proveli sate i sate u dogovaranju posla. Koncentracija nadražujućih tvari u podrumu bila je tako visoka da je filtar bio sasvim neučinkovit. prometna policija i djelatnici naše ustanove. a u njegovoj pratnji morali su biti hitna pomoć. Donijeta je odluka da se skladište mora hitno isprazniti. ali nije stigao dalje od vrata. kojih se svi moraju držati. Morali su imati kompletnu osobnu zaštitu. Tako su opasne kemikalije prevezene na Žitnjak u općoj tišini i nezainteresiranosti javnosti. Zbog dugog stajanja još od vremena propale Jugoslavije bačve su bile prilično oštećene hrđom i kemikalije su slobodno izlazile iz bačvi u atmosferu podruma. Novinski naslovi su vrištali o užasu u Soblincu i prozivana je jednako policija kao i druge vlasti ili ustanove. Čak niti jedne novine nisu objavile vijest o preseljenju malononitrila i CS-a iz Soblinca.4 milijuna tona godišnje za cijeli svijet. 275 . ali također već priređenog suzavca u metalnim bačvama. ali je i njemu postalo dosadno gledati tako dobro nadzirani događaj i otišao je u najbližu gostionu niti sat vremena nakon početka akcije. pa se konačno stvar riješila izvozom u austrijske spalionice opasnog otpada. Došao je samo jedan fotograf. Početkom trećeg milenija godišnja uporaba je iznosila 4. koji su do tada pisali o kemikalijama u Soblincu. Očekivali smo strašnu gužvu kad se pojave svi oni novinari. Takve tvari mogu imati jednu ili više izocijanatnih skupina. sve bačve su morale biti prije transporta posebno zaštićene polimernim folijama. vatrogasci i hitna pomoć.je na poziv policije pokušao ući u podrum sa zaštitnom maskom za cijelo lice i univerzalnim filtrom. gdje je trebalo zbrinuti sve te kemikalije.

nadražuje dišne putove i kožu. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) 276 . opasnost od teških ozljeda očiju. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom. vrlo otrovno ako se udiše.METILIZOCIJANAT CAS: 624-83-9 T+ F+ VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 (vrlo lako zapaljivo.

itd. O kroničnim posljedicama oštećenja dišnih putova tek se naslućuje. koja im je naravno pružana gdje god se stiglo. Bila je to relativno topla i mirna noć sa slabim vjetrom.828 mrtvih građana. ali slijepih kao žena na slici gore bilo je na tisuće. a na njegovom rubu se nalazila tvornica Down Co. Dolazili su sa simptomima teškog kašlja. koja je pridonijela katastrofi u Bophalu. a njih čak 50. godine i tek kasnije je dobila uporabnu vrijednost. Ovako su se građani probudili kašljući i suzeći. karbofurana i aldikarba. Naravno da je lako biti general poslije bitke. astme teškog nadraživanja sluznica očiju.000 građana. prsne boli. za proizvodnju karbamatnih insekticida. Primjenom pjene moglo se usporiti isparavanje metilizocijanata. Niti mladi inženjeri niti radnici nisu bili spremni za događaj i radili su samo greške. Najvažnije mjesto mu je u sintezi karbamatnih insekticida poput karbarila.Opasna svojstva prvog predstavnika su stvarno uznemirujuća. a kemikalija se počela izlijevati iz njega. Mnogi su umrli od edema pluća. a na početku korištenja smatran je samo nadražljivcem. Na primjeru te katastrofe će se vidjeti i njegova opasna toksikološka svojstva. koji je puhao od tvornice prema gradu i pomalo mijenjao smjer. Inače je to relativno lako hlapljiva tekućina. Na koju stranu bježati i što uopće učiniti da smanje posljedice nesreće? Oblak kemikalije je prešao tijekom noći preko grada i ostavio stravične posljedice. pravovremenim obavješćivanjem gradskih vlasti moglo se obaviti koliko toliko učinkovitu evakuaciju građana. a najveća nesreća se i dogodila u jednoj takvoj sintezi. Nisu obavijestili starije inženjere niti gradske vlasti. ali se smatra da su desetine tisuća zaradili teške bolesti dišnih 277 . Grad je smješten nekih 50 km od Delhija. ali moglo se puno toga napraviti u smislu smanjivanja posljedica nesreće. Nitko ne zna točno kako je došlo do prodora vode u spremnik metilizocijanata s nekih 43 t kemikalije. Stara je to kemikalija.000 panično je ujutro tražilo liječničku pomoć. jer im nitko nije mogao pomoći u tim teškim trenucima. koju su sintetizirali još 1888. nosa i grla. a kemikalija se isparavala i vjetar ju je nosio na usnuli grad prekrivajući ga plinovima opasnog metilizocijanata. prosinca 1984 u mirnom indijskom gradu napučenom tada s nekih 800. ali započela je egzotermna reakcija i uslijed isparavanja kemikalije napuknuo je spremnik. ozljedama kože. Izbrojano je 3. Događaj se zbio 3. a nisu znali što im je činiti. Nitko ne zna koliko je ljudi kasnije umrlo od posljedica nesreća u Bophalu.

I opet se oni masovno koriste u nerazvijenim zemljama bez dovoljno dobre regulative i onda često završavaju 278 . Europa je od svojeg slučaja Seveso napravila legendu. Uspjeli su podići spomenik nevjerojatnim žrtvama Bophala. Možda spomenik nije suviše vrijedan i vjerojatno će u budućnosti tamo stajati neko vrijedno umjetničko djelo u sjećanje na prosinačke žrtve. ali on podsjeća na bešćutnost liberalnog kapitalizma i zato je dobro da ostane. I mi smo prihvatili taj program. Naravno da su vrlo otrovni. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Općenito su izocijanati danas kemikalije kojih se ljudi boje. TOLUEN DIIZOCIJANAT CAS: 26471-62-5. Zbog toga se i najmanje količine izocijanata u raznim proizvodima moraju deklarirati već na naljepnicama pakiranja. dišne putove i kožu. ali ja osobno nisam zadovoljan njegovom primjenom u praksi. Međutim. to je Indija i njezine žrtve ne nailaze na zanimanje u zapadnom svijetu.putova. Naravno da Indijci nisu ni približno obeštećeni i vjerojatno neće ni biti. Ipak se mora priznati da je na razini UN zapamćen taj strašni događaj i da se daju preporuke o izradi interventnih planova za sva rizična postrojenja u svijetu. ali su nastojali proći što jeftinije. Velika internacionalna kompanija je morala priznati grešku. kako se vidi na slici lijevo. a žrtve tog događaja su potpuno neusporedive s onim što se dogodilo u Bophalu. kat. Drugi problem s izocijanatima je u onečišćenju okoliša. koji se koriste u industriji polimera kao katalizatori. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u doticaju s kožom: štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Tipičan je primjer brojnih izocijanata. O tome možda u nekom drugom poglavlju. I danas se vode sudski procesi traženja nadoknade štete oboljelih i potomaka umrlih. Karc. 3 T+ Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO R26-36/37/38-40-42/43-52/53 (vrlo otrovno ako se udiše nadražuje oči. ali izgleda da glavni problem predstavlja činjenica što izazivaju preosjetljivost kože i dišnih putova. Problem postaje sve značajniji.

36. ali se čini da nadležne inspekcija nisu dobro educirane. izbjegavati izloženost-prije uporabe potražiti posebne upute) 279 . valjda će vrijeme donijeti svoje i nadležne službe će doživjeti edukaciju. jer se aminokiseline vežu međusobno stvaranjem amida. No. a mi ne znamo kakvo je pravo stanje u nas. nadražuje oči. ali će ovdje pozornost biti usmjerena isključivo na one kemikalije koje se često koriste i imaju problematična svojstva. opasnost od štetnog djelovanja na plod) OZNAKE OBAVIJESTI S: 28. mogli bi u amide strpati proteine. 53 (nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode.spremnici s takvim kemikalijama na divljim odlagalištima. One će privrednika gnjaviti zbog praznih vreća limunske kiseline.1 OZNAKE UPOZORENJA R: 2/21-36-61 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. ali ćemo se zadržati samo na jednostavnim industrijskim kemikalijama. a nemaju pojma da se taj ambalažni otpad ne može usporediti s onim od izocijanata. Repro. brojne tvari iz prirode. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Dakle. DIMETILFORMAMID CAS:68-12-2. Amidi Nazivaju je i peptidskom vezom.kat. I njih ima jako puno. Slika lijevo prikazuje divlje odlaganje u jednoj od zemalja u razvoju. Značajan broj proizvoda na hrvatskom tržištu sadrži izocijanate poput toluen diizocijanata.

Problem je njegova teratogenost zbog koje se ne preporučuje ženama u plodnim godinama da s njim rade. Njegova prednost je u tome što se jednako dobro miješa s vodom i lipofilnim organskim otapalima. pa je opasan za žene samo kad zatrudne u barem prva tri mjeseca trudnoće.5%. 280 . pa se kod nas ne smije naći u maloprodaji pri koncentracijama višima od 0. Čak se pojavljuje u komercijalno dostupnim bojama i lakovima uz ogradu da se takvi preparati smiju koristiti samo profesionalno. pa se onda može koristiti na različitim mjestima. 2 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R61-20/21-36 (može štetno djelovati na plod. Točno je da se ne nakuplja u organizmu nego se vrlo brzo izlučuje iz njega. kat. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom.DIMETILFORMAMID (CAS 68-12-2) Repro. Neki znanstveni radovi su pokazali njegovu mutagenost (karcinogen kategorije 3). ali to nije potvrđeno u ustanovama s dobrom laboratorijskom praksom. nadražuje oči) Dimetilformamid je vjerojatno jedan od najjednostavnijih amida mravlje kiseline i koristi se na mnogim mjestima kao izvrsno otapalo. On je na listi tvari sa zabranama i ograničenjima.

moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) Naravno da ne treba brkati izloženost akrilamidu na radnom mjestu ili kod nesreća s izloženošću preko hrane. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. gel elektroforeza). Repro. Azo spojevi i njihove preteče Brojne su organske tvari s diazo strukturom u molekuli (R-N=N-R). Uostalom. tavica. To ne znači da se čovjek potpuno mora odreći pečenog mesa ili krumpirića. 3. otrovno ako se proguta. a navodno se kod kuhanja na javlja akrilamid kao produkt.kat. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. ali nije loše za svaki slučaj smanjiti unošenje namirnica za koje se tvrdi da nakon pečenja sadrže povećane koncentracije akrilamida. godine. jer bi si na taj način sasvim promijenili život bez jasnog dokaza da smo si time popravili šanse za izbjegavanje raka. pa na koji god se način obavljalo. preko kože i gutanjem. od pročišćavanja otpadnih voda do analitičkih laboratorija (npr. čovjek je kroz cijelu svoju civilizaciju često jeo suho termički obrađenu hranu (ražanj. Koristi se i u proizvodnji boja.). pa zasad nema dokaza da je zbog toga povećana učestalost raznih karcinoma. Zabrinutost je bila logična zbog izrazito opasnih svojstava ove kemikalije. Problem je u tome što on u hrani nije povezan s nikakvim pesticidima ili sličnim tvarima nego isključivo s načinom priprave. kat. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. ali nema garancije da sutra netko neće otkriti kako se i kuhanjem iz normalnih namirnica stvaraju neki jako opasni produkti. ali ovdje će biti govora samo o onima koje predstavljaju danas najveći problem. kad su švedski znanstvenici otkrili da on nastaje prženjem mnogih namirnica poput npr. AKRILAMID CAS:79-06-1. Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. peka. krumpira ili mesa.Ovog časa najpoznatiji i najopasniji amid je akrilamid. Nakon toga su se razmahala istraživanja na drugim mjestima i u drugim zemljama. On nije zlato po opasnim svojstvima i 281 . povećava koncentracije PAH-ova ili nitrozamina u gotovim obrocima. itd. Muta. jer osobito mlada populacija voli jesti radije prženo nego kuhano.2. Karc. Točno je da pečenje. Problemi s njim su započeli 2002. kat 2. To je kemikalija koja se široko koristi u sintezi poliakrilamidnih smola. roštilj. Dodatno treba reći kako je akrilamid ipak još uvijek karcinogen kategorije 2 i da nema dokaza kako bi mogao izazvati rak u čovjeka. ali ne spada u kemikalije koje se javljaju na tržištu u količinama od milijuna tona. OZNAKE UPOZORENJA R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 (može izazvati rak.. nadražuje oči i kožu. a one nalaze uporabu na brojnim područjima. Treba biti oprezan kod preuzimanja podataka i ne vjerovati im pod svaku cijenu. Inače je red spomenuti i najjednostavniju takvu tvar pod nazivom diazometan.

pa čak ako se 282 . Prije nekoliko godina su mi se obratili neki kemičari tražeći savjet kako da se zaštite od strašnog etidijum bromida. jer ne samo što mogu odletjeti u zrak zbog njegove eksplozivnosti nego mogu za koju godinu dobiti rak. Karc. Obzirom da je teško zamisliti kako će se takva otopina raspršiti po zraku prijetila je jedino imaginarna opasnost da će neka budala progutati reagens ili da neće oprati ruke nakon što ga je koristio bez rukavica. Ni govora o bilo kakvim karcinogenim ili mutagenim učincima zbog kojih su kemičari tražili od mene savjet. Kod koncentracija 0. Danas su sve takve boje pod znakom sumnje. koji nisu znali naći tako lijepe boje bez opasnih svojstava. predmeta opće uporabe pa čak i namirnica ili pripravaka lijekova. Ne treba bezuvjetno vjerovati iskusnim kolegama nego valja pogledati što piše u službenoj literaturi. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-22-51/53 (može uzrokovati rak. Kad sam bio mlad inženjer na samom početku sedamdesetih godina govorili su mi iskusni kemičari kako je to karcinogena tvar i da pazim na sebe dok s njim radim. Nije takva situacija s drugim azo spojevima ili njihovim pretečama Pogledajte samo ovoga. Puno godina kasnije nakon što nisam imao s njim nikakve veze pogledao sam službeno razvrstavanje i shvatio da nije istina ništa od onoga što su mi pričali starije kolege. štetno ako proguta. Kao što se vidi na slici pokraj teksta to su prekrasne boje. štetno ako se proguta. koji se koristio za pripravu metil estera različitih organskih kiselina. Sam etidijum bromid je u čistom stanju vrlo jaki otrov i to mu je najgore svojstvo. Moram priznati da sam se bojao diazometana. Moram priznati da nisam znao ništa o toj kemikaliji. ali se ona odnosi na sasvim nedokazane podatke o mutagenosti. mogu nastati eksplozivni peroksidi. dodira s kožom ili gutanja. Koristile su se za bojanje tekstila. Glavni problem im je karcinogenost kategorije 1 ili 2. kože. 1. kat.ima oznake R12-19-22-36-66-67 (vrlo lako zapaljivo.5% u kojima kupuju reagens zadržava se samo svojstvo štetnosti za zdravlje kod udisanja. dugotrajno izlaganje može izazvati sušenje i pucanje kože. Zamislite krasnu crvenu boju vaše tablete za spavanje! Onda su se postupno počela otkrivati njihova opasna svojstva i samo su slijedile zabrane njihova korištenja na očaj proizvođača. može izazvati vrtoglavicu ili pospanost). Ima uz to oznaku R68. Danas je sva sila zabranjenih azo boja i njihovih preteča. Prvo su uslijedile zabrane bojanja lijekova i namirnica. T N 2-NAFTILAMIN CAS: 91-59-8. a onda se postupno prešlo na različite predmete opće uporabe. a treba uzeti u obzir da se s vremenom saznaju novi podaci o opasnostima pojedinih kemikalija i da to valja pratiti. pa sam potražio službene podatke. Tako je i s diazometanom. Vrlo često među kemičarima se šire sasvim neprovjerene vijesti o opasnostima kemikalija s kojima rade. Otrovno za organizma koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Nije naravno jedini. nadražuje oči.

igračke od tekstila ili kože. U redu! Neka su te boje zabranjene. Za većinu nema podataka o obimu proizvodnje. Tu je i općenito pitanje aditiva. vlasulje. ali ne treba dizati galamu na svaku boju koja samo podsjeća na one opasne. a to naprosto ne mogu prihvatiti. Iako sam daltonist čvrsto stojim na stanovištu da normalnim ljudima treba pružiti mogućnost uživanja u bojama oko sebe. ali ima također sirovina za kemijsku industriju ili čak pesticida (npr. higijenski ulošci. Nitrati Nitrati nisu jako velika skupina organskih tvari. rukavice. Ne može se odmah baciti anatema na sve azo boje ili njihove preteče. pelene i drugi sanitarni predmeti. Naravno da smo i mi uveli zabrane.: -odjevni predmeti. plijesni ili biljaka. Ono što silno začuđuje jest potpuno nepoznavanje njihovih opasnih učinaka za ljudsko zdravlje i okoliš. jer se može očekivati da će se boje apsorbirati preko kože i ući u krvotok. Navedene azo boje ne smiju se stavljati u promet niti koristiti u obliku dodataka za bojenje tekstila ili kože ako im je maseni sadržaj viši od 0. kao npr. šeširi. Ljudima je dosta da nešto djeluje u obliku eksploziva i ne zanimaju se za druga njegova opasna svojstva. -obuća. pa danas već prilično dobro znamo što je opasno a što nije. DNOK) o kojima će biti riječi u drugom odlomku. aktovke. A činjenica je da su većina 283 . b. jer nisu svi karcinogeni ili opasni za zdravlje pri koncentracijama u kojima se koriste. Zadnjih desetljeća su zabranjene brojne anorganske. ali su obavijeni velikim tajnama. Tako bih mogao pokupiti različite otrove bakterija. Naravno da ni bojenje odjeće takvim tvarima nije bezazleno. a u službenim bazama podataka nalaze se uglavnom prazna polja (npr. Nije to ni čudno obzirom da su znatan broj među njima eksplozivi ili propelanti. ručne torbice.razvrstavaju u kategoriju karcinogena 3.1%. Istraživanja opasnih svojstava azo boja i preteča vrlo su intenzivna i odvijaju se u najboljim laboratorijima. Evo samo nekih izvadaka iz liste kemikalija sa zabranama i ograničenjima: Zabranjuju se: a. c. ručni satovi. ručnici. IUCLID). Tekstilni ili kožni proizvodi iz prethodne točke ne smiju se stavljati u promet. radi se o teškim zabranama i ograničenjima. na koje su se neki hrvatski laici zadnjih godina obrušili svom snagom u tiskovinama ili čak knjigama. posteljina. Dakle. anilinske i azo boje. jer ne pristajem vratiti se u pećinu kao prvobitni čovjek i koristiti samo ono što je garantirano prirodno. -pređa i materijali predviđeni za uporabu od strane krajnjih korisnika. remeni. Ne smiju se u koncentracijama iznad 30 ppm koristiti u finalnom proizvodu za obradu tekstilnih ili kožnih proizvoda koji bi mogli doći u kontakt s ljudskom kožom ili usnom šupljinom. Azo boje kod kojih može redukcijom nastupiti oslobađanje jednog ili više aromatskih amina. Ja sam s njima polemizirao u sredstvima javnog priopćavanja. -tekstilni predmeti poput navlaka za stolice. a nema dobre zamjene za njih. novčarke.

a opet možda najopasnijeg. Tek u posljednje vrijeme kod nas se javljaju protesti zbog vojnih poligona. Inače su njegovi pripravci poznati pod nazivom dinamit. EDGN.) ili propelanata (npr. RDX. Nisam mjerodavan reći je li bolji od drugih antianginalika. To potkrjepljuje negativno iskustvo na sve strane kugle zemaljske. itd. Iako je kardiotoksičan. ali je činjenica da ga ljudi još uvijek naveliko koriste kao dobar lijek. PDGN. Methemoglobinemija je općenito vezana uz djelovanje svih nitrata i znači zapravo sprječavanje prijenosa kisika do stanica. TETRIL. NITROGLICERIN CAS: 55-63-0 E T+ N EKSPLOZIVNO VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R3-26/27/28-33-51/53 (udarac. Strašno je i to što su njihovi produkti razgradnje (eksplozije) također opasne tvari. to je značajka svih nitro spojeva. kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš.6DNT. 2. Obično se na tržište daje u obliku lingvlaleta. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako izazvati eksploziju. TNT. a u svijetu je ta tema stara već više od 25 godina. Istina. ipak ima i korisnih učinaka. vrlo otrovno ako se udiše. Zbog toga je potrebno o njima reći barem onoliko koliko danas znademo. itd. Otrovan je za vodene i druge organizme iz okoliša i 284 . otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Evo najjednostavnijeg među njima. ali najvažniji su mu učinci na srce. DNT. a apsorbira se u organizam svim putovima. dakle za primjenu ispod jezika) i djeluje gotovo trenutno protiv anginalne boli. DNB.ekploziva (dinamit. trenje. Ključni učinci na ljudski organizam su methemoglobinemija i različita djelovanja na srce.) otrovi ili vrlo jaki otrovi te da su gotovo svi ekotoksični. pa je odavno poznat kao antianginalik. Najotrovniji je predstavnik organskih nitro spojeva. opasnost od učinaka nakupljanja. Ono što se ne zna dovoljno jest činjenica da je nitroglicerin poput drugih eksploziva i propelanata poznati onečišćivač okoliša. Izrazito je snažan eksploziv i tehnologija njegove proizvodnje je izrazito složena upravo zbog toga što svaka sitnica može uzrokovati njegovu eksploziju. a donio je otkrivaču Nobelu tolike novce da se kasnije mogao iskupiti pred ljudima zakladom za najveću svjetsku nagradu znanstvenicima i umjetnicima. u dodiru s kožom i ako se proguta. ali treba je već ovdje naglasiti.

Javnost se počela buniti prije gotovo trideset godina tamo gdje su se mogli i smjeli buniti. godine poslan u Luksemburg kao predstavnik Hrvatske na sastanak NATO-a o remediaciji tla i voda onečišćenih vojnim aktivnostima. u dodiru s kožom i ako se proguta. eksplozivima i propelantima. Amerikanci su onečistili i svoju državu jednako kao zemlje Europe.3. Ja sam prvi puta čuo nešto više o problemu kad sam 1993. godine izašli su Nijemci s podacima o više od 80 teško onečišćenih mjesta bivših ruskih vojnih baza. Te 1993. Sve su zalihe vode uništili Rusi naftnim derivatima. ali ovdje će biti govora samo o onečišćenju eksplozivima. Svaka vojska onečišćuje okoliš svojim aktivnostima u miru ili ratu. ali ima indicija da se uz mjesta odvijanja vojnih vježbi povećava učestalost karcinoma pluća i drugih organa u građana sa stanom u blizini vježbališta. ali nema niti jednog pouzdanog podatka na temelju kojeg bi se moglo raspravljati o onečišćenju.3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 (otrovno ako se udiše. Nema podataka zato što nadležni nisu mjerili ono što su trebali mjeriti. a predstavnik Ukrajine je tvrdio kako na cijelom Krimu više nema zdravstveno ispravne vode za piće. T N NITROBENZEN CAS:98-95-3. Posebno su se zbog toga bunili građani Filipina pokraj američkih baza. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Da sam bio malo mudriji već ranije sam mogao shvatiti da kod eksplozije neće sva količina eksploziva biti uništena i da će tijekom takvog događaja nastajati brojni produkti.kat. karc.možda je na njegovu primjeru dobro progovoriti o tom problemu. Zapravo se dijelom odigravaju pirolitički procesi u kojima mogu nastati svakakvi novi opasni produkti. Tako su eksplozivima i propelantima najviše onečišćene države bivšeg sovjetskog bloka. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i preko kože.kat. ali tamo se dosta davno počelo raditi na remediaciji (ozdravljenju) tla i voda. Imao sam referat o onečišćenju kemikalijama u Hrvatskoj uzrokovano ratnim događajima. Kine i zemalja trećeg svijeta gdje su Amerikanci imali svoje vojne baze. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Nema dovoljno dokaza. Repro. a najveća onečišćenja su se nalazila u državama gdje nije bilo dopušteno pisnuti protiv vojske i njezinih aktivnosti. Najjednostavniji aromatski 285 . Kod nas se građani najviše bune zbog vojnog vježbališta pokraj Slunja. Značajka eksplozije je da se događaj odvija bez prisutnosti kisika iz atmosfere.. Onečišćenje okoliša je naravno vezano uglavnom uz mjesta proizvodnje i širokog korištenja eksploziva i propelanata. moguća opasnost smanjenja plodnosti) Ubacujem podatak o tvari koja nije eksploziv ne zato da razbijem monotoniju izlaganja nego zato što sam s alifatskih prešao na aromatske nitro spojeve. pa se zapravo može govoriti o procesima djelomičnog izgaranja na povišenim temperaturama uz nedovoljno kisika.

Čitao sam jedan rad o čovjeku koji se polio nitrobenzenom i nije na vrijeme skinuo odjeću te obavio dekontaminaciju. Općenito me zanima kuda idu te države i što ih čeka u budućnosti uz toliki nemar za ljudsko zdravlje i okoliš. Pri tome uopće ne mislim da se TNT ili drugi eksplozivi koriste isključivo u ratu ili ratnim pripremama (vojne vježbe) nego su izrazito važni kao industrijski eksplozivi i u građevinarstvu (npr. Količine nitrobenzena u proizvodnji i prometu nisu izrazito velike i ne prelaze nekoliko stotina tisuća tona na godinu u svijetu. Za nespecifične znakove otrovanja poput mučnine i povraćanja te glavobolje i vrtoglavice manje više. bilo da se izmišljaju nove tvari bilo da se ispituju kombinacije različitih eksploziva s različitim tvarima. Nitrobenzen je po djelovanju na ljudsko zdravlje sličan svim drugim nitro spojevima. jer je činjenica da su neki predstavnici karcinogeni kategorije 2 (npr. Umro je od pregrijavanja do dolaska liječničke pomoći. Gospodin je naivno popio piće i vrlo brzo nakon toga počeo osjećati posljedice. Tako su danas jako cijenjene smjese TNT s anorganskim 286 . Osobno imam iskustvo s nitrobenzenom iz sredine osamdesetih prošlog stoljeća. zanimljivo je da se sve više proizvodi u zemljama trećeg svijeta. Da ima dvije ili više nitro skupina bio bi eksploziv. Na Rebro je primljen u noći portir kome je netko iz šale podvalio čašu nitrobenzena uvjeravajući ga da se radi o nekom žestokom alkoholnom piću. Možda se nešto moglo učiniti da je bilo dovoljno leda. Vratimo se natrag eksplozivima i propelantima. tj. To znači da se povećano razvija toplinska energija u organizmu i otrovani se naprosto pregrijava. Kad je stigao na Rebro više nije bilo moguće izmjeriti njegovu tjelesnu temperaturu. ali mora se ponešto reći i o tvarima koje nisu eksplozivi. propelant DNT) ili da su reproduktivno toksične tvari kategorije 2 (npr. azobenzena. jer neki radovi opisuju tretman u ledenim kupeljima dok se otrov barem djelomice ne eliminira iz organizma. ali je problem u tome što se jako dobro apsorbira preko kože i vrlo brzo postiže taj učinak. Naravno da ih koriste učestalo teroristi različitih boja i namjera. Valja naglasiti kako se na području razvijanja novih eksploziva radi izrazito mnogo. On ubrzava oksidativnu fosforilaciju. Nije nitrobenzen jedini koji ima takav učinak. Dakle. ali to ne ide lako.nitrobenzen naprosto nije eksploziv. nitrozobenzena i fenilhidroksilamina. a znamo da normalni termometar ne mjeri više temperature. a to je jedan od ključnih procesa pri razgradnji hranjivih sastojaka. Nije on najgori među njima. On je u svakom slučaju kemikalija koju bi bilo mudro zamijeniti s nekom manje opasnom. Međutim. ali je zgodan predstavnik zbog vrlo širokog i čestog korištenja za različite svrhe. a posljedice u toj državi se mogu vidjeti na slici pokraj teksta. jer bogate zapadne države nemaju razumijevanja za štete koje čini za ljudsko zdravlje i okoliš. Dolje su dane osnovne značajke najpoznatijeg među njima. On je umro na stolu za opservaciju naprosto izgorjevši iznutra. a tada nije ni bilo ledomata. javlja se methemoglobinemija ali još jedan dodatni učinak važan za većinu aromatskih nitrata. Onda je najbolje prepustiti sintezu nitrobenzena i njegovih derivata državama koje ne zanima zaštita okoliša poput Kine. trinitrotoluola ili TNT. jer je bila viša od 41 oC. Počeo se zagrijavati i pao je u komu. Nitrobenzen je poznat kao važno otapalo i sirovina u sintezi anilina. a osobito su zanimljivi moderniji snažniji eksplozivi (npr. gradnja cesta) bez njih se ne može zamisliti posao. Uzaludni su bili moja toksikološka analiza i simptomatske mjere spašavanja života pacijenta. plastični). DNB).

Govorili su o karcinogenosti TNT-a (leukemija) na duge staze i tražili da istražimo vrlo detaljno koji su ljudi bili izloženi aerosolu. Tijekom rujna mjeseca te godine zabilježili smo padanje prašine TNT-a u barem dva slučaja na slavonskom ratištu. opasnost od učinaka nakupljanja. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju. jer su mnogi smatrali kako nam Srbi u nemoći da nas poraze pokušavaju ostaviti dugoročne štetne posljedice na zdravlje. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Što ja to imam još dodati specijalno o eksplozivima kao toksikolog? Nekih iskustava ipak imam. Hrvati imaju puno iskustava s izradom takvih eksploziva kakav je npr. a većina žena je stradala zbog hepatotoksičnosti te tvari. jer s malim količinama eksploziva naprave velike štete. koje smo mi smatrali riješenima. Imao sam podatke o tome da je tijekom II. amonijev nitrat). Još samo jedan primjer iz prakse. godine. Eksploziv samo treba u obliku aerosola primijeniti na velikom volumenu zraka i onda izazvati eksploziju sa stravičnim posljedicama. Svjetskog rata umrlo oko 600 Engleskinja zbog neadekvatne zaštite prilikom punjenja eksplozivnih sredstava preparatima TNT-a i drugih eksploziva. godine zatražila je skupina građana od nas mišljenje jesu li teška oštećenja jetre u njih mogla nastati zbog toga što su tijekom rata punili eksplozivne naprave TNT-om. Zaključili smo da se u oba događaja radilo o neuspjeloj primjeni aerosolne bombe. ali na tome još nitko u Hrvatskoj nije radio. Mi smo smatrali kako Srbi nisu uspjeli aktivirati svoj aerosol i tako je prašina padala po tlu. koju sam vjerojatno već spominjao u drugim tekstovima. TRINITROTOLUEN CAS:118-96-7 E T N EKSPLOZIVNO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R2-23/24/25-33-51/53 (udarac. Jednog mog suradnika je Stožer poslao u Izrael zbog tek ostvarenih veza s Mosadom zbog paučine. kako bi ih mogli pratiti u budućnosti. Mosad se zanimao za sve pa i za neke događaje. trenje. u dodiru s kožom i ako se proguta. Tijekom 1005. Već je ranije rečeno da se oni apsorbiraju preko kože. Svi naši istraživački pokušaji su propali. otrovno ako se udiše. Među mojim suradnicima židovska teza je naišla na veliko razumijevanje. jer su postrojbe često mijenjale boravište i bilo je u ono vrijeme gotovo nemoguće otkriti tko je bio kontaminiran prahom TNT-a. Bili su to naši malo stariji iseljenici koji su došli pomoći svojoj 287 . Vojnici jako vole aerosolne bombe. Nismo ni mi u Hrvatskoj prošli bez žrtava.nitratima (npr. Dobili smo uzorke prašine i nedvojbeno dokazali da je u pitanju bio TNT. Smatrali su kako su Srbi pokušali primijeniti TNT u obliku aerosola kao svojevrsni bojni otrov za kratkoročno ili dugoročno djelovanje. Naravno da TNT i druge eksplozive i propelante možemo smatrati izrazito opasnima za okoliš. Prvi puta sam se postidio zbog svojih ograničenja u razmišljanju krajem 1991. Izraelci su imali drugo mišljenje. koji mu daju toliko potrebni kisik za što bolju eksploziju. vitezit.

Sumpor u organskim tvarima Nezaobilazan je element u organskim tvarima poput proteina ili polinukleotida. ali sam s brzo na njega privikao. Obično i ne bez razloga ne vole njegove spojeve zbog čovjeku neugodna mirisa i moja prva stručna iskustva s njegovim spojevima bila su povezana s neugodom. Ne vjerujem da će opet biti rata u ovim našim krajevima. jer sam svima nepodnošljivo smrdio. ali eksplozivi se koriste na mnogim mjestima u privredi i trebalo bi educirati ljude da oni nisu opasni samo zbog eksplozivnosti nego i zbog otrovnosti. Iako sam radio u digestoru skoro bez ikakve veze s tiofenolom uvukao mi se njegov odvratni miris u kožu šaka. pa se nisam usudio sjesti u tramvaj ili se naći s ljudima u zatvorenom prostoru. Naravno da sam dao pozitivno mišljenje. jer ljudi nisu znali da su eksplozivi otrovni i hepatotoksični. Naravno da je važan sastojak i u brojnim industrijskim kemikalijama. a druga dvojica ili trojica imala su dijagnozu teških oštećenja jetre. Javili su se kad su dvojica već umrli. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najjednostavniji alkil-merkaptan je ujedno i najopasniji. a i inače se javlja u malim molekulama koje tvore život ili su produkt njegova metabolizma. Alkil merkaptani (alkil tioli) F+ T N METANTIOL CAS:74-93-1 VRLO LAKO ZAPALJIVO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-23-50/53 (vrlo lako zapaljivo. Na prvi pogled to može djelovati ružno. a po ekotoksikološkim svojstvima su ravni prvom predstavniku. a dali su im taj posao. a onda su se počele osjećati posljedice. Radili su požrtvovno i uporno. otrovno ako se udiše. a svi oni s više ugljikovih atoma u molekuli su manje opasni. Oko mene bi se stvarao krug praznog prostora. A nije baš tako. Tako su propil-merkaptan ili tert-butil-merkaptan tek štetne vrlo lako zapaljive tvari. pogotovo zato što barem glavni predstavnik nastaje kao 288 . Na samo početku karijere u Institutu Ruđer Bošković sintetizirao sam tioestere aminokiselina s tiofenolom zbog dobivanja sirovina za sintezu peptida. ali teško je bilo nekoga optužiti. Na početku me taj miris odbijao i ja sam nerijetko osjećao mučninu. Nisu se privikli drugi.pradomovini. pa su me nadaleko ljudi izbjegavali. Tako sam se naučio na činjenicu da sumporovi organski spojevi nemaju ugodan miris i mislio da im je to glavna osobina.

a ni količine ispuštenog merkaptana nisu bile po ničemu osim po mirisu značajne. koji je zaista bio zatrpan pozivima. a taj razmak je bio dovoljan da se počne razvijati panika. Njegov miris dopire iz kanalizacije i s drugih mjesta gdje se razgrađuju izmet ili drugi biološki otpaci.produkt brojnih procesa biološke razgradnje. taj puta je došlo do malog kvara na sisaljki. ali ovdje će biti govora tek o jednom. Dan ranije je dvadesetak djelatnika odjela za 289 . što radnici nisu ni opazili budući su već navikli na odvratni miris. Inače gradski plin (zemni plin) nema mirisa i čovjek ne bi mogao nikako dokučiti da mu negdje u kući instalacija propušta plin u stan. Odmah su nazvali mene s pitanjem o čemu se radi i kako će događaj utjecati na zdravlje građana. Zemni plin se odorira merkaptanima. Jedno od važnih mjesta pretakanja viših merkaptana je bilo u plinari na lokaciji Radničke ceste. Najvažnije mjesto im je u odoriranju opasnih plinova. Međutim. To se obavlja posebnim sisaljkama koje sprječavaju izlazak para merkaptana u slobodnu atmosferu. Gdje god se nešto bakterijski razgrađuje možete osjetiti intenzivni miris merkaptana i pogotovo metil-merkaptana. Ipak vrijedi opisati barem neke od slučajeva. Oni se namjerno stavljaju u gradski plin da bi se znalo prepoznati istjecanje. disulfida ili trisulfida javlja u prirodnim mikrobiološkim procesima razgradnje organskih materijala. koji dolaze u bocama sličnima onoj na slici pokraj teksta. Nije se usudio ići službenim putem da netko ne sazna za neugodni događaj. U današnje vrijeme ljudi ne trpe takva maltretiranja i građani su počeli nazivati Radio 101. Nisam mogao odmah dati odgovor dok ne saznam od radnika plinare što se stvarno dogodilo. gradski plin nego su to viši merkaptani poput npr. Trebalo nam je nekoliko dana da smirimo građane i dokažemo kako opasnosti za njihovo zdravlje nije bilo. Međutim. nije baš metil-merkaptan glavni sastojak odoransa za npr. Ljudi su bježali iz područja grada sjeverno od plinare i već se tražilo Pedra odgovornog za ugrožavanje zdravlja građana. Imali smo mnogo iskustava s industrijskim merkaptanima. Tog dana na prijelazu milenija radnici su pretakali tekući merkaptan iz bačve u manji spremnik kako bi ga mogli poslati na stanicu za odoriranje. On će otvoriti prozore stana ili će iz njega pobjeći. a osobito se bojao novinara. Najčešće se ipak pojava merkaptana i rođaka sulfida. a radnici plinara ih onda odnose na mjesta odoriranja i spajaju na stanice za odoriranje. Imali su nesreću da je puhao slabi jugoistočni vjetar i nosio je oblak vrlo razrijeđenog merkaptana prema gusto naseljenim sjevernim područjima. Imali smo u prošlosti zaista brojne intervencije zbog neugodnih mirisa iz kanalizacije ili iz otpadnih voda različitih tvornica tako da je dobre primjere teško izabrati. propilmerkaptana. Taj neugodni miris će natjerati svakog normalnog čovjeka da potraži spas na čistom zraku. merkaptani se proizvode sintetskim putem i koriste na mnogim mjestima u privredi. Istina. Oni imaju tako snažan neugodan miris da će i prehlađena osoba u stanu opaziti da nešto nije u redu upravo zbog neugodna mirisa merkaptana. Početkom novog milenija banuo mi je iznenada zamjenik ravnatelja kliničke bolnice iz našeg važnog grada kao izaslanik ravnatelja tražeći hitnu pomoć. ali tome pomažu merkaptani.

Nakon slijedećeg incidenta u ljeto te godine inspekcija zaštite okoliša je naredila prestanak rada barem dvije tvornice dok ne riješe problem ispuštanja otpadnih voda u okoliš. disulfidi. U ovom slučaju nije bilo ugroženo zdravlje ljudi niti okoliš. Robotska sonda je pronašla u kavernama i posteljno rublje. mučnina. a razumna gospođa je nazvala broj 112. Glavobolja. Otac obitelji je najžešće reagirao na smrad iz potoka Gorjak s mučninom. 290 . Izgleda da je to u ovom slučaju uspjelo i da će potok Gorjak uskoro prestati nositi naziv Smrdljivka. općom slabosti i panikom. Njihova su toksikološka svojstva bila beznačajna. Neke dane se uz njega dade živjeti a neke druge dane tako nepodnošljivo smrdi da se ne da izdržati. Od prvog časa mi je na temelju ranijih iskustava bilo jasno da je za sve kriva loša kanalizacija iz koje su se oslobađali merkaptani. Pokazalo se da su se u vodi potoka nalazili merkaptani. ne možete pozvati goste. Vremenom su se ljudi počeli organizirati u obrani svojih ustavnih prava i osnovane su različite udruge za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. godine odlučila se jedna obitelj prošetati pokraj pristaništa skele koja povezuje Samobor sa Zaprešićem preko rijeke Save. jer nije bilo ni jednog od onih za koje postoje rutinske metode mjerenja. povraćanje i brojni drugi simptomi poput suzenja. pa su se plinovi iz kanalizacije to bolje uzdizali kroz cijevi do podruma. žarenja svih sluznica. Već desetljećima se građani bune na nepodnošljive mirise. Naravno da sam prvo izvijestio građane da se u zraku ne nalaze nikakve tvari koje bi mogle odmah djelovati na njihovo zdravlje. bolova u križima i općeg osjećaja slabosti bili su razlog bijega svih zaposlenika na otvoreni prostor. ali smrad je bio vrlo snažan i svatko ga je mogao osjetiti. Meteorološki podaci su pokazali da se spornog dana javila tišina uz inverziju i sniženje temperature na tlu. a do rezultata analiza je trebalo pričekati nekoliko dana. Glavni problem je u tome što ne postoji nikakav zakon o neugodnim mirisima.transfuziologiju smještenog na dva različita mjesta u podrumskim prostorima bolnice osjetilo simptome otrovanja. ali se mora priznati da je građanima bila ozbiljno narušena kvaliteta života. Slučaj je riješen i više nikad nije bilo pritužbi od bilo koga. Drugi zanimljiv slučaj je vezan uz potok Gorjak (među narodom poznat kao Smrdljivka) u Zaprešiću. Ne može se odvijati niti jedna ljudska aktivnost uz neugodne mirise. ne možete ljubiti dok vam sve uokolo smrdi. Zaključili smo da mirisi potječu iz potoka Gorjak i zato je obavljeno uzorkovanje vode na nekoliko mjesta. Oni su pak nazvali mene sa zahtjevom da odmah organiziram izvid stručnjaka na sporno mjesto i ja sam takvu ekipu poslao na teren održavajući s njima stalnu vezu. Ne možete pošteno uživati u bilo kojem dnevnom obroku. Taj skromni potok prihvaća otpadne vode industrijske zone Zaprešića i ulijeva se u Savu. koji se šire iz potoka sasvim neujednačeno. a da se ne govori o izmetu. Mjerenjem polutanata u zraku nisu postali ništa pametniji. Tražili su da u tišini pronađemo razlog stradanja tih ljudi i da ga uklonimo. koja je bila stara jednako kao bolnica u gradu i bila je izgrađena od cigala. Tog proljetnog dana 2007. krvi i drugim organskim materijalima. sulfidi. Polovica od njih je otišla na bolovanje i transfuziologija je prestala s radom To je katastrofalan događaj za bilo koju bolnicu koja obavlja operacije. Kanalizacija je naprosto propala na mnogim mjestima tijekom dugih godina i stvorile su se kaverne u kojima se nakupljala nečist. pa je bilo samo pitanje vremena kad će se javiti žešće reakcije. Kanalizacija nije bila izvedena ispravno s odušcima iznad krovova zgrada i onda su se neugodni mirisi probijali kroz kanalizacijske cijevi do podrumskih prostora. trisulfidi i druge tvari karakterizirane snažnim i neugodnim mirisima. a ne možete ni mirno spavati. Pomoćnik ministra je čak naručio robotsku sondu za snimanje kanalizacije. Odmah sam reagirao vjerojatno i zato što sam za taj grad bio emocionalno vezan pozivajući tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i suradnika za mjerenje onečišćenja zraka. pa možete samo građanskom pobunom tražiti izmjene. Ranom zorom drugog dana uputili smo se sa svom opremom u bolnicu i počeli istraživanje.

koji se širio od cementare prema njihovom naselju kad je vjetar puhao od cementare prema njima. javljaju se u različitim industrijskim procesima kao onečišćenje. ovdje su se građani s pravom bunili na izrazito neugodan miris. Među njima su bile i automobilske gume. Moji kolege su odlučili obaviti uzorkovanje zraka iz emisija dimnjaka kroz 24 sata. vrlo otrovno ako se udiše. Rutinska mjerenja nisu pokazivala ništa neobično ili protupropisno. kako bi mogli dokazati i sasvim niske koncentracije nekih produkata izgaranja. ali ipak s civilizacijskog stanovišta nije bilo u redu da građani trpe taj neugodni miris čim vjetar puhne od cementare 291 . u energanama. a ne javljaju se ovakvi spojevi često ni kao produkti biološke razgradnje. npr. ali se moralo ipak naći razlog lošeg mirisa. Sjećam se slučaja jedne naše cementare. Bili su to tiofenoli. koja je imala sve isprave za rad i korištenje određenih vrsta otpada za dobivanje energije.Tiofenoli Tiofenol nije baš jako važna tvar u kemijskoj industriji. TIOFENOL CAS:108-98-5 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R10-24/25-26-36/38 (zapaljivo. što je vjerojatno signal ljudima da se maknu s mjesta gdje se njegov miris osjeti. Nema za njih jasnih ograničenja što se tiče emisija. Međutim. ne postoji ni MDK (maksimalno dopuštena koncentracija). nadražuje oči i kožu) Kao što je bilo rečeno on zaista uz svoja opasna svojstva ima taj izrazito neugodni miris. Istina. jer ga je svatko s normalnim nosom mogao osjetiti pri dolasku na teren. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. kako je slučaj s drugim cementarama u Europi. Učinio sam to da pokažem kako su opasna svojstva kod tiola opasnija kad se radi o aromatskim tvarima. To što ja imam osobno iskustvo iz dana kad sam bio mladi kemičar ne bi trebao biti razlog za njegovo uvrštavanje u ovu knjigu.

jer postoji i nekakav opće prihvaćeni moral kao mjerilo za ponašanje. Organskih kemikalija ima raznih Zaista ima mnogo organskih tvari koje se čak koriste u golemim količinama. moguća opasnost od neprolaznih učinaka. Inače se koristi kod metiliranja fenola. godine zatražili su od mene da pomognem savjetom u zbrinjavanju ostataka te kemikalije u jednoj našoj uglednoj tvrtki. problem zbrinjavanje je bio riješen. Prema godišnjim količinama na tržištu najviše je svakako tenzida ili surfaktanata od kojih se izrađuju različiti detergenti i općenito kemikalije za čišćenje.prema njima. ali su onda odlučili njezine ostatke iskoristiti za sintezu sulfonamida koji nisu bili nikome potrebni. a teško ih je podijeliti u skupine. a sigurno je karcinogena kemikalija. Međutim. Negdje 2006. Mnogo je drugih organskih spojeva sa sumporom od kojih su neki imali važnu ulogu u industriji. izaziva opekotine. U stara davna vremena sam susretao dimetilsulfat ne znajući uopće da je on opasna kemikalija. Zapravo je to izrazito jednostavna i izrazito opasna kemikalija. sulfati nekih tvari mogu biti izrazito opasni kao što je npr. DIMETIL SULFAT CAS:77-78-1 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-25-26-34-43-68 (može izazvati rak. amina i tiola. Organizam se riješava brojnih fenola i sličnih tvari tvorbom O-sulfata. Takvo mišljenje o njemu je imala većina kemičara i onda je jasno da ga se nitko nije bojao. dimetil sulfat. jer oni su inače izuzetni važni barem u metabolizmu. To su 292 . Radi se zapravo o nagrizajućoj vrlo reaktivnoj kemikaliji. Međutim. pa zapravo u Hrvatskoj više ne predstavlja nikakav problem budući praktički u zemlji više nema sinteze novih tvari. a izgleda da je to i učinjeno. otrovno ako se proguta. Zanimljivo je spomenuti sulfate. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Mislim da su se bez velikog razloga bojali te kemikalije i tražili su nekoga tko će je u gusto naseljenom području neutralizirati. ali nam mogu zagorčiti život svojim neugodnim mirisima. U dobroj vjeri je dogovoreno sa cementarom da postavi filtre za uklanjanje tog lošeg mirisa. Nisu uvijek propisi ono što treba upravljati postupcima ljudi. Međutim. kao npr. koju se naravno moglo zbrinuti. vrlo otrovno ako se udiše. Ne moramo se u Hrvatskoj bojati otrovanja tiofenolima. propašću kemijske sinteze u Hrvatskoj ta je kemikalija postala samo problem zbrinjavanja. To su inertne tvari dobro topljive u vodi i zbog toga se dobro izlučuju preko bubrega. Općenito mislim da kemičarima ne treba vjerovati kad rangiraju kemikalije prema opasnostima za ljudsko zdravlje. klorsulfonska kiselina.

točno je da je okoliš pun proizvoda od polimernih materijala. Istina. ali treba shvatiti da je izbor bio čisto autorov i da se greška može popraviti upravo savjetom čitatelja. a oba izraza su dopuštena prema pravopisu. Zapravo ništa naročito. Možete progutati nekakav predmet od PVC-a ili bilo kojeg drugog polimera bez straha da će nastupiti akutno otrovanje. ali zasad u koncentracijama koje ne predstavljaju neku opasnost za zdravlje čovjeka ili organizama iz okoliša. Pošteno rečeno nema iskustva niti s teškim ishodom otrovanja detergentima i ja tek prema usmenoj predaji znam kako se navodno jedno dijete u Zagrebu ugušilo nakon gutanja detergenta za pranje posuđa. Međutim. Posebno područje je ono koje obuhvaća polimere. koje se nalaze na dnu površinskih voda i ometaju tamo život. Jedino što se veže značajnije uz ta sredstva je pjenjenje. U takvom slučaju moguće je udisanje pjene i u krajnjoj liniji gušenje. jer same tamo nisu došle nego ih je čovjek morao baciti. Vjerojatno ovim tekstom nisu obuhvaćene neke važne organske tvari. koja onda traži svoj put izlaska probijajući se prema gornjim dijelovima probavnog sustava tj. sredstva koja gase plamen ili anorganske boje mogu se sporo oslobađati iz polimera i ispirati se u okoliš. koje se mogu oslobađati iz plastične ambalaže u sve moguće prehrambene proizvode i pića. a uz druge se vežu oznake o nadraživanju kože i sluznica dok neki mogu biti ekotoksični. Ima opisa takvih slučajeva. nisu krive plastične vrećice što su se našle na dnu mora. S druge strane. U kontaktu s vodom oni rade pjenu i mnogi se toga boje.kationski. neionski ili kvarterni amonijevi tenzidi. Jedno od takvih sredstava je polidimetilsiloksan (registriran pod nazivom Simetikon). Zbog toga danas možemo govoriti o globalnom onečišćenju dodacima u polimere. ali kod nas nema nikakvih iskustava s njim. Čak se ne možemo složiti treba li reći detergent ili deterdžent. Može ih se naći u površinskim i podzemnim vodama ili u tlu. voćni sok iz PET ambalaže mogao biti opasan za zdravlje ljudi. Međutim. Većina polimera su potpuno inertne tvari čak kad sadrže opasne male molekule. te male molekule poput omekšivača (npr. Naime. Naime. Jedino rješenje je zapravo progutati sredstva protiv pjenjenja. mnogi zloguki proroci plaše građane s tim tvarima. kod gutanja takvih sredstava može se u želucu stvoriti pjena. Do nedavno su prevladavale boce. anionski. a jedino probleme može u probavnom sustavu praviti taj čvrsti progutani predmet. soli masnih zasićenih i nezasićenih kiselina. itd. Najgori od njih su možda neki kationski i neionski tenzidi s oznakom R34 (izaziva opekotine). polimeri ipak predstavljaju problem zbog onečišćenja okoliša. ali nema nikakvog pouzdanog dokaza da bi npr. 293 . pogotovo kod male djece. prema ustima. reproduktivno toksikčni ftalati). a danas još uvijek imamo problem s vrećicama.

ako je vjerovati radovima. amfora obrađenih iznutra olovnom gleđi. Hemodijaliza je proces uravnoteženja između krvi i dijalizacijske tekućine preko polupropusne membrane (vidi sliku lijevo kako izgleda jedan dijalizacijski filtar). kao npr. mineralnim kiselinama i lužinama. stolječe bilo je obilježeno otrovima na bazi arsena i zapravo forenzička toksikologija počinje svoj razvoj traženjem analitičkih metoda za otkrivanje ovih otrova u biološkom i drugim materijalima. Zabilježeni su istina štetni učinci na plućima kod udisanja prašine aluminijevih oksida ili soli (aluminoze). Aluminij se inače skladišti u mozgu i kostima izazivajući pojavu aluminijske encefalopatije i osteoporoze. Širenjem primjene hemodijalize kao umjetnog bubrega počeli su izvještaji o otrovanjima aluminijem. a to će biti posebno izraženo kod kroničnog procesa kao što je hemodijaliza (npr. Međutim. ali napretkom kemije/alkemije dobivali su sve veće značenje u namjernim otrovanjima. Uostalom. jer su ih uzimali iz tla te koristili izravno ili tek uz minimalnu primitivnu kemijsku obradu. Evo malo vlastitih i tuđih iskustava s otrovanjima anorganskim kemikalijama. Međutim. kad su kapilare u punom kontaktu sa sadržajem želuca ili crijeva. Kako se razvijala kemijska industrija tako im je važnost postajala sve veća. na bazi aluminijevih hidroksida radili su se i rade se vrlo uspješni antacidi. rezultati istraživanja štetnih učinaka u građana bili su prilično neuvjerljivi i nikad nisu nađeni pouzdani dokazi o povezanosti aluminija u vodi za piće s pojavom blagih znakova otrovanja tim metalom. a danas relativno često bilježimo otrovanja s takvim kemikalijama. do apsorpcije izgleda ipak dolazi kod teških oštećenja sluznica probavnog sustava. ali one nisu povezivane nikad s težim učincima poput karcinoma kod azbesta. u slučaju kad se neka mala molekula nalazi samo u dijalizacijskoj tekućini a ne i u krvi gradijent je povoljan za njihov prelazak u krv. katione metala onda će oni ulaziti u krv. Cijelo 19. Obzirom na jednostavnost dijalizacijske tekućine gradijent prelaska malih molekula je vrlo visok u smislu njihova prelaska iz krvi u dijalizacijsku tekućinu i dugo se smatralo da prelazak malih molekula suprotnim smjerom zapravo ne postoji. Aluminij Sve do prije tridesetak godina praktički nije bilo otrovanja aluminijem. Bolesnici ih često uzimaju u velikim dnevnim dozama i vrlo rijetko se bilježe blagi znakovi otrovanja. 3 puta tjedno po 6 h). Uzrok su bile kisele kiše. Prvi radovi o kroničnom unosu aluminija u organizam čovjeka s blagim oblicima tzv. Naime. jer su njegove soli izrazito slabo topljive u vodi i zapravo se gotovo uopće ne apsorbira iz probavnog sustava. Ako dijalizacijska tekućina nije dovoljno čista i sadrži npr. Tako su se sredinom osamdesetih godina javili prvi izvještaji o otrovanjima na hemodijalizi. Bilo je naravno slučajnih otrovanja korištenjem različitih predmeta poput npr. a radovi su javljali o kiseloj vodi u zdencima nekih ruralnih područja i povećanoj koncentraciji aluminija u takvim vodama. 294 . Tada još nije bilo toliko učinkovitih mineralnih otrova kakve se nalazilo u biljkama ili životinjama. aluminijske encefalopatije javili su se ranih osamdesetih godina vezano uz zakiseljavanje podzemnih voda u Engleskoj.MAJČICA ZEMLJICA U davnim vremenima su ih nazivali mineralni otrovi. koja propušta dobro molekule mase do 300.

Pacijenti su prebačeni u zagrebačke centre za hemodijalizu. koja je obavljana aluminijevim sulfatom i na taj način se voda za piće obogaćivala aluminijem. Jedna pacijentica je imala uznapredovalu aluminijsku encefalopatiju i niti je znala govoriti niti se mogla sjetiti kako se zove. Arsen Arsen i njegovi spojevi svakako su zaslužili poduži osvrt kad se piše o otrovima. Deionizacija je bila u redu. a sisačka hemodijaliza je renovirana i kasnije je voda za pripravu dijalizacijske tekućine uvijek bila dobra. Osim kliničkih opažanja (sumnjiva smrt barem tri pacijenta te pojava aluminijske encefalopatije kod nekoliko njih) bile su važne analize dijalizacijske tekućine. kad je Sisak bio odjsječen od velikog vodovoda u Petrinji i koristio je vodu iz Kupe za proizvodnju vode za piće. pa su uglednici nerijetko uzimali preventivno svakodnevno male doze arsena kako bi se na njega navikli i bili manje osjetljivi u slučaju ako ih netko pokuša otrovati većim dozama. Ništa se ne bi dogodilo da je proces priprave vode za dijalizacijsku tekućinu bio korektan. ali to nije bio slučaj. Slučaj je potaknulo Ministarstvo zdravstva na pokretanje projekta kontrole svih dizalizacijskih centara u Hrvatskoj. gdje su uz primanje desferoksima bili podrvrgnuti produženim hemodijalizama. godinu. Nakon toga je problem riješen u roku od nekoliko mjeseci. Bilo je to još uvijek vrijeme rata. pa je i literatura bogata opisima trovanja arsenovim oksidima ili solima. Jedan od procesa prerade vode je bila flokulacija. Tipični gastrointestinali simptomi otrovanja arsenom (povraćanje. Detoksikacija je obavljena uspješno. Analizom je otkriveno da sadrži visoke koncentracije aluminija.Moje osobno iskustvo s otrovanjima aluminijem seže u 1995. krvavi proljev. Ministarstvo je osnovalo povjerenstvo za rješavanje slučaja i vrlo brzo je objektivnim pregledima (klinički pregledi i mjerenje koncentracija aluminija u krvi) ustanovljeno da se kod više od deset pacijenata može govoriti o otrovanju aluminijem. Problem je bio u tome što se kelati aluminija i desferoksima čak ni kod ljudi sa zdravim bubrezima teško izlućuju iz organizma i jedino rješenje je bila hemodijaliza. kada se posumnjalo da su pacijenti na sisačkoj dizalizi otrovani aluminijem. ali kod onih mlađe dobi se moglo s priličnom sigurnošću optužiti za tu pojavu aluminij. Razlog je otkriven već prvim izvidima. Posebna radna skupina obišla je sve centre za hemodijalizu u Hrvatskoj (njih oko 50) i svuda uvela mjere stalne kontrole vode tako da danas nema niti jednog u kojem bi se moglo dati bilo kakve primjedbe. Čak se smatralo da se na arsen može donekle naviknuti. jer je uređaj bio u kvaru. Uznapredovala osteoporoza u nekoliko pacijenata nije bila siguran dokaz u otrovanje pacijenata. Činjenica je da je voda za pripravu dijalizacijske tekućine bila neispravna i imala vrlo visoku električnu vodljivost. abdominalna bol) bili su sasvim nespecifični i često su pratili uobičajena otrovanja hranom tako česta u onim vremenima čak i na plemićkim 295 . kao na postrojenju iznad. Već u vrijeme renesanse i brojnih aristokratskih bitaka za vlast ili bogatstvo on se pokazao učinkovitim otrovom. jer su negativna iskustva s njima izrazito brojna. ali slijedeći stupanj pročišćavanja reverznom osmozom nije uopće bio proveden. Tako se zapravo za dijalizu koristila tek deionizirana voda s nedopustivo visokim koncentracijama aluminija.

Potpuno je potisnut s tržišta pedesetih godina 20. može izazvati rak. Pišu da je Katarina Medići jako voljela arsen kao otrov. a najpoznatiji nedokazani slučaj otrovanja arsenom veže se uz Napoleona. jer bi prije toga umrli bilo od otrovanja bilo zbog nekih drugih tada čestih razloga umiranja. 1 T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R28-34-45-50/53 (vrlo otrovno ako se proguta. Vjerojatno kronično trovani nisu ni dočekali pojavu karcinoma. Arsenovi oksidi su se koristili za različite svrhe. U proljeće 296 . stoljeću. i u prvoj polovici 20. stoljeća veže se uz preparat Mišomor rađen na bazi arsena. koji je umro u izgnanstvu od karcinoma želuca (vidi sliku lijevo kako se drži za želudac). kao npr. Kat. stoljeća razvijene dobre analitičke metode za dokazivanje arsena u biološkom materijalu. izaziva opekotine. Čak niti pojave na koži poput hiperpigmentacije ili keratoza nisu nužno ukazivali na otrovanje arsenom. a isto se odnosilo na gangrenozne promjene na udovima ili pojavu karcinoma. Zabilježena su i kronična otrovanja arsenom iz tapeta. Evo osnovnih značajki jednog od čestih arsenovih spojeva. kada je i dokazan u nekim slučajevima. posebno u 20. Vjerojatno su zato krajem 19. Imam vrlo zanimljivo iskustvo s korištenjem arsena u te svrhe. Zanimljivo je spomenuti slučajeve otrovanja arsenom iz zidnih tapeta. ARSENOV TRIOKSID (CAS 1327-53-3) Karc. kod prepariranja divljih životinja. vrlo otrovno za oraganizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najviše otrovanja arsenom krajem 19. i početkom 20. stoljeća i od tada nema poznatih slučajeva otrovanja u našoj zemlji.dvorovima. a posebno u kostima mrtvih. Mišomor je bio omiljen i u hrvatskim krajevima. pa je njegovo trovanje vjerojatno tek legenda. Izvještaji različitih skupina analitičara potpuno su suprotni u pogledu nalaza arsena u carevoj kosi. ali ne u Hrvatskoj. koje su se zbog svoje ljepote i visoke cijene dobro tržile krajem 19. stoljeća.

Računalo se da bi se moglo nekom pokloniti kemikaliju.) u ljudi koji kronično piju vodu bogatu arsenom uvijek su izazivali moju pozornost. Nitko iz brojnih laboratorija nije trebao tu trajnu kemikaliju. Tamo ispod brežuljka čekala su dvoja policijska kola i nekoliko policajaca. a mi ćemo ga onda zbrinuti. nismo je mogli predati na spaljivanje u tadašnju spalionicu PUTO. a nismo imali niti osigurana sredstva za zbrinjavanje kemikalije na nekom od zapadnih odlagališta opasnog anorganskog otpada. Pristao sam konačno otići po strašnu kemikaliju i obavijestio sam policiju da stižem. koja nije bila ni slaba ni nemoćna. Nemarno su se držali. ali se osjetilo da se boje. Naravno da se iz seoskih zdenaca pila neobrađena voda i vjerojatno bi se tako i nastavilo da jedna tadašnja specijalizantica nije otišla na nekakav međunarodni kongres. itd. Ja sam odlučno odbijao i tražio da gospođa sama donese bocu s kemikalijom. Nakon sat ili više vremena bili su završeni svi papirnati poslovi i ja sam se konačno mogao uputiti u zavod. lijepa gospođa i moja malenkost. što bi izazvalo tešku pogibelj za nju i druge putnike. jer policija je smatrala da to nikako nije njihov posao i slijedeći telefonski poziv je stigao od policije. Evo gore jedne takve preparirane ptice iz nekog muzeja. Nevoljko su se njih trojica uputili samnom prema kući isped koje je glasno lajao pas čuvar. Međutim. Arsen danas predstavlja poseban problem u krajevima gdje je prisutan u tlu i ispire se podzemnim vodama. a oni će obavljati našu zaštitu. pa boca još uvijek stoji u našem malom skladištu pokaznih opasnih kemikalija. Pogledajte kakve se to posljedice uz karcinom mogu javiti u zemljama kao što je Bangladeš. Sažetke je organizator objavio na Internetu i tako je do njih došao jedan 297 . a mogao bi joj zbog uzbuđenja ispasti iz ruke i razbiti se. a onda je počelo pisanje zapisnika na koji su se morali potpisati svi policajci. pogotovo kad su vidjeli da ja nemam na sebi ili uzase nikakvu zaštitnu opremu za sebe i njih. Naravno da smo donijeli krivu procjenu o tome što se može učiniti s otrovom.1999. koja se tako jako boji i uz to joj je teško hodati. U zao čas je to predloženo. Kako mi nismo servis za prikupljanje otrova predloženo je gospođi da nazove policiji i njima se obrati za pomoć. ali me moja suradnica molila da pomognem staroj gospođi. jer je našla užasni arsen na tavanu i hoće ga se riješiti. USA ili u dijelu Panonske nizine. gangrenozne promjene. Policajci su stajali zaštitnički oko stola. Prilično sam se razbijesnio shvativši kako to zapravo nije nikakva bakica nego krasna žena u dobi od 35 godina. ako je imalo u redu. U kući nas je na stolu već čekala mala drvena škrinjica u kojoj se nalazio alat za prepariranje ptica i boca od pola kilograma natrijevog arsenita. poput onog u Bangladešu. Moja suradnica joj je predložila da donese taj vražji arsen u HZT. znao sam da taj problem ima i naša istočna Slavonija jednako kao susjedi u Mađarskoj i Vojvodini. Gospođa na drugoj strani linije je panično protestirala tvrdeći da ona nema auto i morala bi taj užasni otrov nositi prvo autobusom i onda tramvajem. Gospođa je stanovala u jednoj od obiteljskih kućica odmah pokraj Šestinskog lagvića i stvarno mi se činilo da za jednu baku put do HZT može biti dug i naporan. Oni su ultimativno tražili da netko od nas dođe po otrov. Ona je tamo izvijestila o mjerenjima koncentracije arsena u podzemnim vodama s područja između Vinkovaca i Osijeka uz komentar o potrebi epidemioloških istraživanja na tom području. Tog časa su počeli izlaziti ljudi iz drugih kuća uznemireno gledajući operaciju uklanjanja otrova. Na ključnim vodovodima se već duge godine voda tehnološki obrađuje kako bi se uklonio arsen prije puštanja u vodovodne sustave. Izvještaji iz Bangladeša o pojavi različitih bolesti (karcinom. Poseban zapisnik je pisao jedan od policajaca za svoju policijsku stanicu. Onda se pojavila i gospođa na vratima svoje kuće pozivajući me da uđem. Ima u svijetu više takvih područja. godine prvo je nazvala neka gospođa sva u panici.

hrvatski novinar. Malo je krivo shvatio taj sažetak i odlučio kao novinar istraživač iskoristiti zanimljivu temu. Potkovao se podacima iz literature i krenuo u razgovore sa stručnjacima. Kolegica iz Osijeka je naslutila da bi to moglo loše zaavršiti i nije htjela razgovarati s novinarom, a jednako je prošao i kod drugih sugovornika. Napisao je opširan članak o opasnoj istočnoj Slavoniji, gdje zbog arsena u vodi za piće prijete brojne teške i neizlječive bolesti. Članak je izazvao veliko uzbuđenje i u roku od nekih tjedan dana sve važnije novine su ga prenijele ili preradile. U „opasnim“ krajevima su se ljudi uzbunili ili uplašili. Negdje tijekom te faze su novinari počeli opsjedati i nas, a nerijetko su se javljali uplašeni građani. Znatan broj njih je prestao piti vodu iz zdenaca ili čak vodovoda i okrenuli su se flaširanoj vodi. Mi smo smirivali novinare i građane tumačeći im da voda u mnogim slučajevima nije zdravstveno ispravna ali isto tako nije ni opasna. Uostalom, koncentracije arsena u našoj vodi su barem desetak puta niže nego one u Bangladešu, a nema niti jednog pokazatelja da bi se kod nas pojavljivali štetni učinici poput onih u dalekoj istočnoj zemlji. Nazvali su me moji rođaci iz Rokovaca tražeći od mene da im istinito kažem kakva zla očekuju njih i njihove potomke koji su do tada pili vodu iz zdenca obiteljske kuće, a koju sam često pio i ja osobno. Podsjetio sam ih da njihova obitelj tamo boravi iz predturskih vremena i da su svi pili vodu iz istog zdenca, a nema nikakvih izvještaja o tome da bi netko dobio rak ili gangrenu kroz tih nekoliko stoljeća. Mislim da sam ih utješio i od onda sam novinarima govorio isto što rođacima. Naravno da je tema prestala biti zanimljivom novinarima i ubrzo više nije bilo novinskih članaka i slavonskom arsenu, ali sumnja među građanima ni do danas nije uklonjena. Inače je arsen geološki prisutan u različitim količinama na raznim zemljopisnim lokacijama, ali na Mediteranu ga ima dosta u rudama. Zbog toga se npr. u našem Jadranskom moru nalaze koncentracije arsena veće nego u drugim morima, a neki organizmi poput npr. škampa rado ga bioakumuliraju. Tako hrvatski škampi sadrže veće količine arsena nego oni uvozni, ali to nas ne treba zabrinjavati budući škampe jedemo prilično rijetko.

Kadmij
Danas je kadmij svudprisutan, a ranije su otrovanja njime bila razmjerno rijetka i ograničavala su se na korištenje boja. Činjenica je da se veže uz baterijske uloške (kao na slici dolje), proizvodnju i korištenje legura (npr. nehrđajući čelik), korištenje ili zbrinjavanje predmeta od plastičnih masa, proizvodnju boja, itd. Posebno se o kadmiju raspravlja u vezi kiselih kiša, koje ga otapaju iz tla, spalionice otpada su optužene za prekomjerno onečišćenje okoliša kadmijem a unosimo ga u organizma brojnim aktivnostima uključujući pušenje. Najpoznatiji slučaj masovnog otrovanja kadmijem je Itai-Itai bolest u Japanu. Dogodilo se da se na jednom području riža navodnjavala vodom onečišćenom efluentima lokalne industrije koji su sadržavali kadmij. Pokazalo se da riža rado bioakumulira kadmij, ali do tog saznanja se došlo prekasno nakon što je velik broj ljudi obolio. Kod 298

kroničnog uzimanja ključni učinci su oštećenje bubrega i pluća. Problem je u tome što je praktički nezamijenjiv na mnogim mjestima. Naučili smo se na baterijske uloške nikal-kadmij I više bez njih ne možemo zamisliti život. Međutim, njihovo prikupljanje i oporaba predstavljaju velik problem. Jeftini su i ne mogu se tako lako uvoditi nekakve kaucije ili slični mehanizmi za zbrinjavanje takvog otpada. Uglavnom građani baterije vraćaju dragovoljno, kao što ih trgovci dragovoljno prikupljaju. Onda sve ovisi o dobroj volji i svijesti za očuvanje okoliša, a to nije dovoljno. Tijekom 2005. godine obavio sam za Grad Zagreb procjene prikupljanja opasnog otpada i stanje je svuda bilo nezadovoljavajuće. Osobito je otpad iz kućanstava bio nepropisno zbrinjavan, tj. ili kao komunalni otpad ili se odbacivao u prirodu. S baterijskim ulošcima je stanje još bilo reltivno prihvatljivo, jer ga se sakupljalo oko 15%. Logično je da će se kod loše odloženih baterijskih uložaka kadmij i nikal vremenom osloboditi iz svoje čvrste čahure i onečistiti okoliš. Slično je s elektroničkim otpadom, ali također sa starim predmetima koji su sadržavali boje na bazi kadmija (posebno plastični materijali). Njih se danas dijelom zbrinjava spaljivanjem u uređenim spalionicama otpada, ali sasvim sigurno dio dospije u okoliš kao čvrsti sediment. Trebalo bi uvesti više reda budući su mu opasna svojstva vrlo nezgodna.

KADMIJEV SULFAT (CAS 10124-36-4) Karc. Kat. 2; Muta. kat.2; Repro kat. 2

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, može smanjiti plodnost, može štetno djelovati na plod, otrovno ako se proguta i vrlo otrovno ako se udiše, opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju preko pluća ili preko probavnog sustava, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može ostaviti dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Krom
Krom dolazi u više valentnih stanja i takvi spojevi (Cr(VI), Cr (IV), Cr(III)) se međusobno dramatično razlikuju, kako prema fizikalno-kemijskim tako još više prema toksikološkim ili ektotoksikološkim svojstvima. Obzirom na to da je samo krom(VI) vrlo opasan ovdje neće biti govora o drugima. Koristio se izrazito mnogo na raznim mjestima zbog svojih vrlo vrijednih svojstava. U prvom redu su kromati davali s različitim metalima prekrasne boje, koje su se koristile na brojnim mjestima, od slikarstva do bojenja metalnih ili drugih predmeta. Zatim je bio nezaobilazan kao oksidans, npr. kod štavljenja kože. Mnogi i danas u kožarstvu plaču za njim, jer njegove zamjene nisu tako dobre kakav je bio on. Analitički laboratoriji još uvijek u nekim slučajevima ne mogu bez njega, a služio je kao

299

ključna kemikalija kod pranja staklenog laboratorijskog pribora (poznata kromsumporna kiselina), posebno u nekim područjima poput analize metala. Međutim, njegova opasna svojstva dana čas kasnije dovela su do brojnih zabrana i ograničenja njegovog stavljanja u promet i korištenja. Tako se i u Hrvatskoj nalazi na listi zabrana i ograničenja te ga više nije lako nabaviti bez jakog argumenta da je zaista nezamjenjiv u nekom poslu, ali ga je sve manje. Evo službenog razvrstavanja jednog od kromata.
T+

O

N

KROMATI(VI); (CAS 1333-82-0) Karc.kat 1;Muta.kat 2; Repro.kat 3
OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-49-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom, otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta, vrlo otrovno ako se udiše, izaziva teške opekotine, udisanjem i u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost-opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, može smanjiti plodnost, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)
VRLO OTROVNO
OKSIDIRAJUĆE

OPASNO ZA

Značajan broj građana zna za njegova opasna svojstva i na prvi spomen kromata se uplaši zbog jasno dokazane karcinogenosti, mutagenosti i reproduktivne otrovnosti. Na njega se razvija preosjetljivost, a vrlo je otrovan za vodeni okoliš. Istina, treba naglasiti kako se kromati u prirodi vrlo brzo reduciraju u oblik Cr(III) reagirajući sa svud prisutnim organskim materijalom, ali također valja priznati da je izrazito dobro topljiv u vodi i lako se širi okolišem. Građani su vrlo osjetljivi na nagovještaj o tome da bi okoliš mogao biti onečišćen kromatima. Moje prvo iskustvo s kromatima seže u 1997. godinu kad su me pozvali varaždinski sanitarni inspektori upomoć. Netko je uz jednu obalu Dravskog kanala na dužini od 200-300 m ostavio hrpice kožnih otpadaka izmješane s rasutim kalijevim bikromatom. Čak smo uspjeli pronaći spremnike u kojima je kupljen od talijanskog proizvođača, a radilo se o robi kupljenoj prije mnogo godina. Ja sam savjetovao hitno uklanjanje svih količina kromata na račun grada i spremanje na privremeno odlagalište dok se ne nađe kako zbrinuti taj miješani otpad. Kromate se jedino moglo kemijski reducirati do Cr(III) oksida, jer bi se tako lakše mogao zbrinuti nastali produkt. Druga mogućnost je bila izvoz otpada na neko od uređenih europskih odlagališta opasnog anorganskog otpada, ali se svima činilo da je to vrlo skupa solucija (minimalno 10 DM po kilogramu bez prijevoza). U međuvremenu nam se priključila kriminalistička policija i započela je istragu. Javili su mi nekoliko dana kasnije da su lako uvhatili jednog kožara, koji je tek tada shvatio kakvo je zlo učinio i ne samo da je platio sve dotadašnje troškove i kazne nego je platio za izvoz opasnog otpada u inozemstvo. Drugi slučaj je bio puno zanimljiviji. Dogodio se u Karlovcu negdje 2005. godine. Direktor komunalnog odlagališta je ugovorio posao deponiranja kožnih otpadaka jedne 300

hrvatske tvornice kože. Tvornica je dovezla velike količine kožnih otpadaka i pohranila ih na odlagalište, a izgleda da su oba partnera bili zadovoljni. Nisu računali na to da su već tada u Karlovcu zeleni bili izuzetno dobro organizirani i da je u njihovim redovima bilo mnogo izrazito dobro školovanih ekologa. Bojali su se kromata i ukazivali su koje se sve posljedice te rabote mogu očekivati. Nije to bilo uređeno odlagalište i procjedne vode su iz njega odlazile u okoliš. Bio je u blizini i nekakav potok, što u Karlovcu gradu na 4 rijeke i brojnim potocima nije ni čudo. Zeleni su uspjeli na svoju stranu pridobiti brojne novinare te ljude iz politike, a javljali su se i stručnjaci za financije sumnjajući u mogući kriminal velikog posla s kožnim otpacima. U međuvremenu su obavljene brojne analize kako samog otpada tako i procjednih voda s odlagališta te voda u potoku. Mene su pozvali kao sasvim nezavisnog stručnjaka da na jednoj tribini kažem istinu i samo istinu o otpacima kože na njihovu odlagalištu komunalnog otpada. Nakon što sam proučio svu prikupljenu dokumentaciju uključujući i pregled literature otišao sam održati predavanje na tribini. Nikad nisam govorio pred toliko osoba zainteresiranih za zaštitu okoliša. Dvorana je bila toliko puna da je značajan broj ljudi stajao na sve strane, a bilo ih je svih životnih dobi, od srednjoškolaca do penzionera. U kasnijim godinama se nikad više nisam čudio što su u Karlovačkoj županiji građani izuzetno osjetljivi već na najmanji nagovještaj onečišćenja okoliša. Međutim, ja sam ih teško razočarao otkrivši im da u otpadu gotovo da nema kromata ili ih ima u tragovima i daleko ispod MDK. Kožar je koristio nove tehnologije i otpad je sadržavao isključivo spojeve kroma(III). Taj je pak krom bio potpuno netopljiv u vodi i nije onečistio niti podzemne niti površinske vode, a bio je sasvim inertna tvar što se tiče toksičnosti i ekotoksičnosti. Ipak sam mogao reći barem jednu stvar na štetu onih koji su se odlučili na odlaganje. Prema propisima se taj otpad nije smio odložiti na neuređenom karlovačkom odlagalištu i bilo je logično da će nadležna inspekcija narediti njegovo uklanjanje. Još jedan slučaj karakterističan za vremena propasti brojnih hrvatskih poduzeća u vremenima devedesetih godina. Propala je vinkovačka kožara, što je obradovalo većinu Vinkovčana, jer im je ta tvrtka desetljećima zagađivala njihovu rijeku stajačicu Bosut. Stečajni upravitelj je pokušavao završiti svoj posao i osloboditi zgrade od strojeva, sirovina i nepotrebnih predmeta, jer je lokacija tvornice bila izvrsna. Na obali Bosuta s druge strane od centra grada. Nastojalo se prodati što se prodati dade, pa je tako jedan poduzetnik iz nedalekog sela Ivankova te 2004. godine išao dogovoriti kupovinu nekog stroja, koji mu je bio prijeko potreban. Stečajni upravitelj mu je ponudio stroj besplatno uz uvjet da on prihvati uz to sve kemikalije iz tvorničkog skladišta, a da će ih se već lako riješiti. Ivankovčanin je odmah prihvatio ponudu i tijekom mjeseca srpnja prebacio sve u neku šupu iza svoje kuće. Nije ni obraćao pozornost što je to sve donio u nju, ali su pozornost obratili njegovi susjedi. Šupa je već bila dotrajala i svatko je mogao vidjeti da se u njoj nalaze svakakve kemikalije, ali su susjede najviše uplašile već poderane papirnate vreće ukrašene slikama mrtvačke glave s prekriženim kostima i natpisima o velikoj otrovnosti. Bio je kraj srpnja i veliki seoski poslovi su bili završeni, pa su suseljani imali vremena za reakciju. Počela je otvorena pobuna uz demonstracije i verbalne napade na vlasnika opasnog otpada, pa je morao unajmiti zaštitare kako bi čuvali kuću, otpad i njegovu obitelj. Mene je pozvao glavni sanitarni inspektor županije smatrajući da ja kao čovjek podrijetlom baš iz tog kraja moram pomoći u rješavanju problema. Ja sam pak obavijestio pomoćnika ministra zaduženog za sanitarnu inspekciju kako bi zajednički mogli pokrenuti akciju. Bilo je najjednostavnije pronaći u županiji neko skladište na kome se smiju držati vrlo jaki otrovi i prevesti sav onaj otpad iz Ivankova u njega dok se ne nađe konačno rješenje. Međutim, takvih skladišta nije bilo u cijeloj županiji, a u susjednima nisu inspekcije htjele razgovarati o mogućnosti privremenog skladištenja. Savjetovali smo da se pozove neko poduzeće ovlašteno za zbrinjavanje opasnog otpada, pa su Vinkovčani odmah reagirali pritisnuti bijesom Ivankovčana. Kolegica iz ovlaštene tvrtke me nazvala iz Ivankova sva uplašena, jer su seljaci mislila da je ona jedna on onih zločestih, pa su

301

napali njezin auto kad se parkirala ispred kuće stradalog poduzetnika. Na brzinu je dogovoren posao izvoza ukupnog opasnog otpada u inozemstvo i sve je bilo završeno u jednom danu. Inspekcije su odahnule, ali tek tada je počeo cirkus. Poduzetniku nije padalo napamet platiti zbrinjavanje budući se smatrao prevarenim. Slučaj je završio na sudu, a još tijekom prve polovice 2007. godine javljali su mi da će se prema svemu sudeći poduzetnik izvući od plačanja troškova.

Olovo
Ako hrvatski toksikolozi imaju iskustva s nekim metalom onda je to bez sumnje olovo. Zahvaljujući slučajevima otrovanja danas se npr. na IMI olovom bave barem dvije skupine vrsnih znanstvenika, naravno na znatno višoj razini nego u vrijeme kada su se odigravali slučajevi zbog kojih su istraživanja započela. Olovo je stari pratitelj čovječanstva, jer se dalo relativno lako dobiti kao metal čak i primitivnim tehnologijama. Očito je u povijesti bilo otrovanja olovom, a postoji čak sasvim neprovjerena ali zgodna teorija da je Rimsko carstvo propalo zbog kronične izloženosti aristokracije olovu. Kreću od činjenice da je to bilo najmoćnije dugovječno carstvo u trajanju od skoro pola milenija. Bilo je puno padova i uspona, ali trajalo je u svoj svojoj veličini kroz izrazito dugo razdoblje. U prvom stoljeću prije Krista uzdiglo se Rimsko carstvo svojom vojnom nadmoći nad europskim, afričkim i azijskim narodima. Ta vojna sila se stalno usavršavala i uspjela je pobijediti mnoge relativno dobro obučene vojske, jer je donijela nove vojne vještine i tehnike. I onda su u četvrtom stoljeću prije Krista nagrnuli divlji narodi iz Azije probijajući se kroz Vrata naroda. Nisu bili značajno bolje opremljeni ili obučeni od Gala ili Egipčana, a ipak su slomili rimsku obranu skoro 5 stoljeća nakon prvih velikih rimskih pobjeda. Zašto? Znanstvenici daju različite odgovore o tome, ali nije zanemariva teorija da se rimska aristokracija degenerirala zbog otrovanja olovom. Rimljani su voljeli dobro pojesti i popiti, a često se uživanje u iću i piću pretvaralo u orgije. Sjetite se Trimalhionove gozbe. Uživali su u vinu iz prekomorskih ili drugih dalekih krajeva, a to se vino transportiralo u amforama kao na slici gore. Amfore su pak bile keramičke posude premazane iznutra olovnom gleđi iz koje su pečenjem nastajali oksidi olova, ali je ostajalo puno u vodi topivih olovovih soli zbog relativno niske temperature pečenja gline (oko 700 oC). Te soli su se dobro otapale u vinskim kiselinama i tako je olovo postalo biodostupno za apsorpciju. Treba li posebno isticati da su Rimljani mogli puno popiti? Olovo je poznato kao reproduktivno otrovna tvar, koja se duboko skladišti u kostima onih koji su mu izloženi. Iz generacije u generaciju su se povećavale količine olova u kostima rimske aristokracije i kolale njihovim krvotokom, pa su se djelovanja umnožavala i obiteljske loze su degenerirale iz generacije u generaciju. Kad su krenuli barbari iz Azije u osvajanje novih krajeva rimski aristokrati više nisu bili u stanju voditi bitke i tako je Rimsko carstvo propalo zbog nesposobnosti njegovih vođa. To je naravno samo nedokaziva teorija, ali je jako zanimljiva kao ilustracija priči o otrovnom olovu. Danas mi prilično dobro znamo i kakve nam opasnosti nose različiti spojevi olova, kako se to vidi u daljem tekstu.

302

T

N

OLOVOV ACETAT CAS:301-04-2 Repro.kat 1

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R61-33-48/22-50/53-62 (može štetno djelovati na plod -opasnost od učinaka nakupljanja, Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi, moguća opasnost od smanjenja plodnosti)

TETRAMETIL OLOVO (CAS 75-74-1) Repro.kat. 1

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-61-62-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; opasnost od efekata nakupljanja, opasnost od štetnog djelovanja na plod, može dovesti do smanjenja plodnosti, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Ružna su to svojstva! Današnje stanje glede izloženosti olovu neusporedivo je gore nego što je to bilo u antici ili srednjem vijeku. Mjerenjem koncentracija olova u različitim slojevima leda na Grenlandu pokazalo se da su koncentracije od 1780. do danas porasle 20 puta. Smatra se da se najmanje 100 m s obje strane važnih prometnica ne bi smjelo uzgajati nikakve biljne kulture

303

zbog previsokih koncentracija olova u tlu i biljkama. Nije to ni čudo, jer je potrošnja olovovih spojeva rasla iz dana u dan kroz zadnjih dvije stotine godina, a posebno u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Teško je uopće naći mjesto gdje se spojevi olova nisu koristili ili se ne koriste. Služili su kao izvrsne rado viđene boje korištene kako u umjetnosti (slikarstvu) tako i u privredi za zaštitu materijala. Najbolja prva zaštita metala nakon uklanjanja organskih i anorganskih nečistoća s njegove površine bila je uporabom minija, a i mnoge druge boje za sekundarnu zaštitu metala bile su na bazi olova. Dvadeseto stoljeće je donijelo antidetonatore benzina poput tetraetil- i tetrametil-olova. Te vrlo opasne tvari koristile su se širom svijeta u ogromnim količinama i dovele do globalnog golemog onečišćenja okoliša olovom. Elementarno olovo se koristilo na stotine mjesta zbog svoje mekoće i lakoće kovanja. Iako to nije značajna količina olova, ona je nezamjenjiva pecarošima za spuštanje udice ispod površine, ronioci ne mogu zamisliti svoj sport bez olovnih utega, različite inspekcije za pečaćenje koriste još uvijek najčešće olovne plombe, itd., itd. Onda valja znati da je olovo u obliku različitih minerala prisutno na sve strane u tlu i naš je stalni pratitelj u životu. Ako mislite da se ne pojavljuju problemi slični kao u Rimskom carstvu onda mislite krivo. A kakvo je stanje kod nas i kakva su nam iskustva? Interes za olovo se razbuktao među hrvatskim malobrojnim stručnjacima slavnim događajem s babom Katom iz Osijeka negdje pedesetih godina. Počelo je s time da se razvila epidemija otrovanja olovom među življem Osijeka i susjednih naselja, a trebalo je neko vrijeme dok se utvrdilo da se radi o otrovanju tim metalom. U prvi čas nije bilo jasno kako je do otrovanja došlo dok pokojni akademik Beritić nije u svojim razmišljanjima o Slavoniji zaključio da je ona slična Meksiku po tome što narod voli ljuto i papreno. Tog časa je posumnjao u papriku, a detaljna epidemiološka istraživanja su pokazala da se većina otrovala slavonskim ljutim kobasice koje su sami pripremali za vlastite potrebe. Onda se otkrilo da su svi kupovali crvenu papriku na gradskoj tržnici od simpatične babe Kate. Do nje nije bilo teško doći budući se i sam otrovala olovom i liječila se u Osijeku. Vrlo brzo se ispostavilo da je baba Kata želeći poboljšati boju svoje paprike dodavala u nju Minij ne znajući da bi on mogao škoditi ljudskom zdravlju. Uostalom, i sama je koristila tu crvenu papriku i otrovala se njome. Taj događaj je silno unaprijedio hrvatsku toksikologiju, jer je rekordan broj ljudi doktorirao na temi otrovanja olovom, objavljeno je mnogo znanstvenih i stručnih radova, a također je poboljšana oprema analitičkih laboratorija. Posebno je od slučaja koristi imao IMI. Drugi slučaj glupog masovnog otrovanja dogodio se početkom devedesetih dvadesetog stoljeća dok je rat još uvijek trajao. Roditelji su doveli malo dijete s grčevima u trbuhu i s crvenom mokraćom, pa su već iskusni kliničari posumnjali da se radi o otrovanju olovom. Epidemiološkim istraživanjem pozornost je usmjerena na ajurvedske kapsule samoborskog nadrilječnika, koji je prodavao različite herbalne pripravke po cijeloj Hrvatskoj, a koju godinu prije otrovanja oduševio se ajurvedskom medicinom i počeo ju je primjenjivati u svom radu. Naivni roditelji otrovanog djeteta kupili su bočicu takvih kapsula kako bi popravili djetetu apetit i omogućili bolje napredovanje, a sve je završilo otrovanjem. Analizom sadržaja kapsula nađene su izrazito visoke koncentracije olova i onda su se znanstvenici uputili sasvim krivim smjerom. Umjesto da predaju slučaj policiji ili sanitarnoj inspekciji oni su izišli u javnost sa svojim otkrićima. Naravno da je proizvođač kapsula istog časa povukao sve količine iz apoteka i drugih prodavaonica te ih učinkovito uništio na nepoznat način. U međuvremenu su se počeli javljati brojni otrovani građani, a i sam proizvođač je uvjeren u ljekovitost olova uzimao svoje kapsule i otrovao se. Međutim, nije više bilo valjanog dokaza da je on krivac za otrovanja brojnih ljudi, jer njihove otvorene bočice nisu se mogle iskoristiti za pouzdanu analizu. Uzorci nisu bili uzeti na propisan način i onda je rezultat analize sasvim nepouzdan i besmislen. Već je naprijed rečeno da je nedovoljno pečena keramika obrađena prije toga olovovom gleđi dobar izvor otrovanja olovom. U Hrvatskoj su mi pričali da su pedesetih

304

Nema više korištenja talijevih spojeva niti u jednoj ljudskoj djelatnosti. jer je neki nadobudni inspektor takav akumulator mogao proglasiti otrovom. a pokazalo se da su krivi neoprezni roditelji. nego su od dijagnostičke vrijednosti parametri koji prate sintezu hemoglobina. Slično je stanje bilo. koji je rado kupovao domaću rakiju od nekog svog kumeka i uživao u njoj dnevno. djeci i prijateljima. Ispostavilo se da je dijete teško otrovano olovom i da su oštećenja vrlo teška. Inače je u ne tako davnoj prošlosti bilo puno otrovanja olovom iz keramičkog tradicionalnog posuđa poput bilikuma ili trilikuma na slici gore. a valjda danas nije. Onda nije čudo što se olovo otapalo u kondenziranim parama rakije i u nekim slučajevima je čak došlo do otrovanja. Koji puta bi zimi vrč s natočenim kiselišem držali na peći da se vino malo zagrije. a olovo se slobodno otapalo. Oni su u nekom dućanu kupili prekrasan keramički vrč za koji su im rekli da je umjetničko djelo a ne uporabni predmet. trilikuma ili jednostavnih keramičkih vrčeva. 305 . Dijete je umrlo. Takva analiza ne znači praćenje koncentracije olova u krvi. Nazvao me liječnik iz Zarazne bolnice pitajući za savjet što učiniti s jednogodišnjim djetetom. Međutim. pa se prema ranijim propisima svaki olovni predmet mogao proglasiti otrovom. Međutim. Bilo je čak situacija kad su trgovci sami izbacivali akumulatore iz svojih dućana smatrajući ih otrovom. koje je u izrazito teškom stanju. oni su u tom vrču držali nekakve sokove i točili sebi. Prvenstveno je to deltaaminolevulinska kiselina ili njezin enzim dehidrataza te kiseline odnosno protoporfirin ili enzim mitohondrijska ferokelataza. Elementarno olovo se smatra također otrovom kao i njegovi spojevi. Moje najružnije iskustvo s otrovanjem olovom dogodilo se početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća. Tek kad smo pripremali nove propise usklađene s direktivom 67/548/EEZ našli smo da se odredbe u vezi prometa ne odnose na opasne metale u čvrstom obliku te na opasne tvari u potpuno zatvorenim sustavima poput današnjih akumulatora. a u susjednim zapadnim zemljama se prodaju bez poteškoća. Talij Danas o taliju gotovo da ne treba pisati budući su njegovi spojevi davno došli na liste zabrana i ograničenja. Ja sam predložio hitnu analizu na otrovanje olovom. Cijevi i hladila na kazanu su se radili s puno olova da dijelovi važnog uređaja budu teži i skuplji. izrazito loše krvne slike i hemolize već je bio kronično otrovan olovom i slijedila mu je duga terapija kelirajućim sredstvima. a posebno je naglašavao crvenkastu mokraću. imao je u prošlosti važnost pretežno kao pesticid. nizak hemoglobin i izrazito lošu krvnu sliku. Zagorci su voljeli piti vinčeko iz bilikuma. ali inspektori su bili mudriji i pravili se da ne vide akumulatore. Najviše smo se bojali problema s automobilskim akumulatorima. pa gotovo da o njemu ne bi trebalo raspravljati. što zbog olovnih ploča u njemu što zbog sumporne kiseline devedesetih godina razvrstane u otrove. Ostao je jedino važan u proizvodnji homeopatskih pripravaka i specijalnih termometara. ali najteže je stradalo malo dijete. Svi su se otrovali. Kad se prijavio na pregled na IMI zbog teških grčeva u probavnom sustavu. Sjećam se liječnika s Rebra. s pečenjem rakije.godina dvadesetog stoljeća mogli točno pratiti putovanja lončara kroz zagorska sela prema otrovanjima olovom. Bilo im je jasno da ne mogu kod nas akumulatori biti otrovi.

Nije stigao razviti simptome kroničnog otrovanja talija (npr. opasnost od učinka nakupljanja. Na brzinu se razvijala metoda za mjerenje talija u biološkom materijalu otrovanih. Simptomi su se pojavili koji dan kasnije u takvom obimu da su prvo oca obitelji i onda ostatak članova primili u riječku bolnicu. Nitko ne zna zašto su gradski oci Cresa 306 .a bilo je i zanimljivih slučajeva otrovanja s njegovim solima. a možda članovi njegove obitelji nisu imali isti ukus kao otac. možda tako popularni talijev acetat. SOLI TALIJA N T+ OZNAKE UPOZORENJA R: 26/28-33-51/53 (vrlo otrovan ako se udiše ili proguta. Iako nisu imali iskustva s otrovanjem talijem brzo su shvatili da bi to mogao biti uzrok otrovanja i cijela obitelj je prebačena u stacionar IMI na Rebru. Priča o otrovanjima je jako puno i teško ih je sve nabrojati. a takve otrove se ne pušta na tržište tek tako. On je jako volio jesti plućica na kiselo i zato ih je trpao u svoju torbu koliko je stalo. pa su žena i djeca prošli prilično loše pri diobi njegove delicije. otrovno za organizme koji žive u vodi. a ocu obitelji je bilo sve gore. Talijeve soli su zabranjene za uporabu zbog njegove visoke akutne otrovnosti i zbog činjenice da praktički nema protuotrova na njega. koji je za svoje podle svrhe uporabio neku od talijevih soli. Izgleda da je bio prilično lakom. ali cijela priča s talijem je počela kad su se dvije dame dograbile u otmjenom kafiću. vjerojatno zbog nekog glupog muškarca. Postavljali su plućica natopljena talijevim acetatom po Grobničkom polju i ne shvaćajući da ih slijedi jedan Cigo i skuplja ta plućica. Evo za početak njegovih opasnih svojstava. a ostatak članova je preživio isključivo uz Božju pomoć. Jedna dama je drugu uhvatila za kosu i iščupala joj sve što je zgrabila. Od toga počinje priča potrage za trovačem. Više se ne sjećam radnje romana. može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OPASNO ZA OKOLIŠ VRLO OTROVNO Zabranjen je za upotrebu u Hrvatskoj već prije petnaestak godina kao pesticid iako se ipak povremeno nelegalno koristio o čemu koju riječ kasnije. a nije pomagalo ni davanje desferoksamina. Došavši kući naredio je ženi da ih skuha na njegov omiljeni način s dosta octa i onda je s užitkom kusao ukusno priređeni objed. Moje prvo iskustvo s njim seže u rane osamdesete godine kad su Riječani na Grobničkom polju pokušavali s talijevim acetatom zaustaviti širenje bjesnila među lisicama. Zadnji slučaj s talijem dogodio se sredinom devedesetih prošlog stoljeća kad se turizam već počeo oporavljati na sjevernom Jadranu. Meni se osobno najviše dopala literaturna zgoda o njegovoj uporabi u romanu „Kod bijelog konja“ slavne Agate Christie. Otac obitelji je umro. opadanje kose ili hiperpigmentacija nokata). Jedino se možete uzdati u Boga.

O problemima zbog prisutnosti žive na našem tlu biti će još riječi kasnije. neki pesticidi. a pogotovo nije jasno zašto su izvođaču dopustili to činiti s talijevim acetatom. kojoj je bilo dosta Zagreba i atmosfere u njemu i povukla se kao internist na Cres. Prilično uzrujana nazvala me dobra kolegica klinički farmakolog.odlučili baš tijekom lipnja mjeseca obaviti deratizaciju. Pogledajmo svojstva tek jednog živinog derivata. a posebno se zbog geoloških razloga nalazi često na Mediteranu. koje se pojavljuju još uvijek na tržištu za različite svrhe. U Molvama na plinskim poljima muku muče što s njom. ali supovi ovaj puta nisu stradali. Poznati rudnik žive je bio u Idriji (Slovenija). Predložio sam joj da aktivira sve zelene iz svog područja u potrazi za mrtvim štakorima te da ih na nekom sigurnom mjestu duboko zakopaju i osiguraju područje od gladnih supova. Znala je da će supovi vrlo rado pojesti svaku mrtvu životinju uključujući štakore. Kod primjene antikoagulansa štakori ugibaju u svojim staništima. tlakomjera. jer je hlapljiva i udisanje njezinih para može izazvati otrovanja. ali niti mi u Hrvatskoj joj ne možemo izbjeći. koja brine o dupinima i supovima. Problem se usložava zbog činjenice da ne znamo što s živinim otpadom. Možemo je naći svuda u prirodi. pa je onda tražila pomoć. kao npr. a oni su bili otrovani. Jednako tako se povlače iz prometa njezine soli ili oksidi.99% tekućina. kad je danas optimalni rodenticid zapravo neki od antikoagulansa. Živa i njezini spojevi Živa je jedini metal koji je opasan u svim svojim oblicima. Također je opasna u obliku anorganskih soli. Jasno je da se tamo zainteresirala za skupinu entuzijasta. Odmah su se uzbunili i skrbnici nad divljim životinjama otoka Cresa. barometara i drugih vrlo korisnih sprava. a ovaj žestoki otrov ih je pogodio dok su bili u potrazi za hranom na otvorenom području. Tijekom 2007. a pravi probleme zbog svoje hlapljivosti i u pročišćavanju zemnog plina. Možda je još najopasnija u organometalnom obliku i najteža masovna otrovanja vezana su uz taj oblik. godine posebnom direktivom EZ je zabranila korištenje elementarne žive za izradu termometara. Onda se ispostavilo da se u okolišu mogu naći mrtvi štakori. prvenstveno oni koji štite supove. Koliko god je bila dobra toliko je bila još i više opasna i danas se malo po malo zabranjuju različiti spojevi žive za promet. a još znatno ranije su povućeni iz prometa brojni organometalni spojevi žive. a slijedi svoje prirodne procese u živim bićima mora i jezera. Opasna je u elementarnom obliku. u obliku amalgama. Kažu da imaju dobru zamjenu da te tradicionalne instrumente. Naravno da je primjena talijevog acetata bila potpuno protuzakonita i da onaj tko ga je primjenjivao nije dovoljno razmišljao o posljedicama. Koristila se na stotine mjesta bilo čista. Izlazi s plinovima dijelom u čistom obliku kao 99. a dolazi izrazito često u dodir s ljudima. Uzbuna je nastala kad je jedan talijanski pas u grčevima i s pjenom na ustima uginuo usred kafića u centru Cresa. Kako onda spriječiti da stradaju čistači otoka i glavni čuvari dobre epidemiološke slike nadaleko i naširoko. 307 . On je vječan kao što je i sama živa uvijek živa i prema tome vječna. u obliku soli ili organometalnih tvari.

Dragocjeni pijesak s nepoznatim sadržajem sitnih čestica zlata prelili bi živom i nakon dobrog miješanja otopinu izlili na široku tavu ispod koje su palili vatru. a više nije siguran ni tko je ni što je. I bili su zadovoljni barem neko vrijeme. Ispirači zlata iz rijeka i potoka davno su shvatili da ne mogu dohvatiti ni prepoznati one sitne čestice zlata u ispircima pijeska. sluge i svakakvi drugi namjernici. Nema podatak o sudbinama naših ispirača zlata s Drave. Priča je prekrasna i žao mi je što o njoj ne mogu više govoriti. Siromašan je jednako onako kao što je bio kad je otišao u rudnike zlata.ŽIVA ORGANOMETALNA T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše. Mislim da je Bog uz stradalnika i da ga na tom putu uzima k sebi. jer ga pamćenje izdaje. a usput su znali jesti i piti udišući bezbrižno pare žive s tave. a građani su putovali s nepreglednom karavanom. Slina mu nekontrolirano curi iz usta. Hrana za njega nema okusa. prosjaci. U 19. Ide kao prosjak za karavanom očekujući da mu se bogati smiluju davanjem otpadaka. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Prva strašna iskustva vezana su uz primjenu žive za amalgiranje zlata. stoljeću su individualno putovali samo vrlo hrabri ljudi ili razbojnici. Iskoristili su svojstvo žive da rado radi amalgame s drugim metalima. Izvrstan opis osobe kronično otrovane živom. ali svjetska literatura je puna podataka. ali ne može jesti. 308 . Zubi su mu poispadali i čeljusti mu se gnoje tako da uopće ne može žvakati. Čehova koji opisuje putovanje karavane kroz rusku stepu. u doticaju s kožom i ako se proguta. Kad bi se sva živa isparila pokupili bi ono malo izoliranog zlata i stavili u svoje kese s dragocjenostima. a povremeno halucinira. Koristili su je i naši ispirači zlata na Dravi. a svaki atom zlata je bio dragocjen. Na mene je dojam u ranoj mladosti ostavio bivši ispirač zlata. opasnost od učinaka nakupljanja. a pijesak bi bacili. koji putuje u svoje selo umrijeti. Međutim. mene je najviše dojmila priča «Stepa» ruskog autora A. ali je iako relativno mlad teško bolestan. Umoran je na smrt i tetura za karavanom. pustolovi. P. U takvoj karavani nalazili su se na zajedničkom putu bogataši. jer prevladava nekakav metalni osjećaj u ustima. Onda bi sjedili gledajući kako se živa pod utjecajem topline isparava.

netko je pšenicu poslao u mlin i od nje je nastalo brašno. Bilo je i tumačenja da je pšenica zaista poslana kao sjemenska. Aril živa je vrlo lipofilna i apsorbira se izvrsno preko probavnog sustava. ali u zadnje vrijeme ima sve više izvješća o problemu kroničnog unosa žive u organizam iz plombi. Možda ne izgledaju lijepo poput ovih na slici gore. smrtnost je bila izrazito mala i to u djece. S druge strane. koje je otišlo pekarima i tako je došlo do masovnog otrovanja. Međutim. koji tvrde suprotno. Na sreću nisu se pokazali najteži učinci žive. kao što je slučaj s drugim sredstvima za zaštitu bilja. Posebno se naglašava to da su živni amalgami trajni i kvalitetniji nego njihovi nadomjesci. tj. ali nema dokaza da su vlasnici plomba na bazi živinih amalgama posebno ugroženi zbog mogućeg otrovanja živom. Sve u svemu. Otrovano je nekoliko tisuća ljudi. a u početku se nije znalo što je uzrok otrovanja. Članci o mogućem otrovanju živom iz plombi pojavili su se već davno. Bili su to aril živini spojevi crvenkaste boje i lako se moglo uočiti da je zrnje njima tretirano. pa se otrovanje većih razmjera moglo i očekivati. Histerija i sukobi vjerojatno su išli uz učinke promjene ličnosti i razdražljivosti. Jedini problem je u tome što ne izgledaju tako lijepo kao nadomjesci. Organometalni spojevi žive su se pojavili na tržištu kao pesticidi polovicom prošlog stoljeća i odmah su bili prihvaćeni kao učinkoviti fungicidi za obradu sjemenskog žita. jednako tako su ustrajni znanstvenici. onda se iznenada javilo masovno otrovanje u Iraku ranih šesdesetih godina prošlog stoljeća. a da u Iraku primatelji to nisu shvatili. Otrovanja su se javljala sporadično kod poljoprivrednih radnika. nema pouzdanih dokaza da su živine plombe zaista opasne i vjerojatno će drugi razlozi odlučivati hoće li oni biti zamijenjeni u budućnosti drugim skupljim kemikalijama. zanimljivo opažanje tog masovnog otrovanja jesu posebni učinci na središnji živčani sustav.Kad smo već kod živinih amalgama treba spomenuti aktualne rasprave o zubnim amalgamima te kemikalije. Jedan od donatora je vjerojatno slučajno poslao sjemensku pšenicu tretiranu aril živinim spojevima. Znalo se da su otrovni i da nema nikakvog specifičnog antidota na njih. 309 . Kako bilo da bilo. Međutim. Iračani su trebali žito kao namirnicu zbog gladi i počela je dolaziti pomoć sa zapada.

promjena ličnosti. Duge godine su trajali sudski postupci i preživjeli su dobili odštete. a ključni svjedok onečišćenja bilo je izumiranje organizama koji žive u vodi. živin tremor. Dio teško otrovanih građana su postali teški invalidi. Tko zna koliko dugo je to sve skupa trajalo dok se građani nisu uznemirili zbog pojave čudne bolesti nazvane Minamata. Radi se o zaljevu Minamata na obali kojeg je bila koncentrirana industrija. Ribe. Stručnjaci su tada početkom osamdesetih najviše strahovali od 310 . Svjetskog rata razvila snažna kemijska industrija i bilo je jasno vidljivo kako teško onečišćuje zaljev. Moglo se to vidjeti već prostim okom.Mnogo poznatiji slučaj je bolest Minamata u Japanu sedamdesetih godina prošlog stoljeća. ali industrija se opirala pokušavajući dokazati da nije kriva. mekušci i školjke postupno su akumulirali metilživu u svoje organizme. Relativno brzo su vrsni japanski stručnjaci otkrili o čemu se radi. Kod nas se nekoliko godina nakon dokazivanja Minamata bolesti uznemirila stručna javnost zbog Kaštelanskog zaljeva. Na obalama Kaštelanskog zaljeva se nakon II. Mene je najviše dojmila slika majke pokraj otrovanog djeteta. oštećenja bubrega. Najveći problem bilo je ispuštanje žive iz tamošnje industrije proizvodnje plastičnih masa. bolovi u usnoj šupljini. Simptomi su bili različiti. Japanci jedu puno ribe. propast desni. ispadanje zubi. ali može se sve skupa u većini slučajeva podvesti pod slijedeće. a naravno da je zaljev bio mjesto lovljenja ribe. kronični umor. razdražljivost. ali to nitko nije opažao. a ljudi su te morske plodove jeli i kronično se trovali. a more je bogato njome. hipersalivacija. Osnovani su institut i fond za Minamata bolest i još danas se država brine za žrtve. a ona je izrazito opasna zbog svoje lipofilnosti i dobre apsorpcije preko probavnog sustava. gubitak pamćenja. Metalni okus u ustima. a smrtnost također nije bila zanemariva. halucinacije. koja je prikazana iznad teksta. Ona me podsjeća na tako poznate slike iz Sv. Pisma uglavnom zbog tragedije o kojoj govori. Tek nakon teških događaja se ispostavilo da morski organizmi elementarnu živu prerađuju u metilživu. Industrija je svoje otpadne vode izlijevala u zaljev i kvaliteta vode je stalno opadala.

jer pokraj Rogoznice nije bilo nikakvih industrijskih objekata koji bi ispuštali živu u more. Tako je kod nas uobičajeno bacati živu u septičke jama radi proboja putova prema podzemnim vodama. krizotila.. Onda se sredinom dvadesetog stoljeća dokazalo da on posjeduje i izrazito opasna svojstva. za izradu vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi. Što je organizam niže u hranidbenom lancu to je sadržavao manje žive (npr. Onda je došlo do velikog iznenađenja. Azbest U zadnjih stotinjak godina azbest je prošao put od blagoslovljene do proklete kemikalije. Kako su te kapljice izrazito teške to one tonu na dno jame i stalno si produbljuju put kroz omekšalu zemlju radeći tako sitne kanaliće za pražnjenje jame. Istraživanja kod ljudi koji često jedu ribu pokazala su da nema nikakvih naznaka bilo akumulacije žive u njihovim organizmima (pretežno kosa). gdje ribarske obitelji skoro svakodnevno jedu ribe. Azbest je izvrstan izolator. itd. Pokrenut je međunarodni jugoslavenski projekt na istraživanju žive u morskim organizmima Jadrana. pa smo opet svi uz nju preživjeli. ali i onako se više iz prljavog Kaštelanskog zaljeva riba nije koristila za hranu. Policajci ne znaju o živi puno više nego nesretni vlasnik opasne kemikalije i onda se obraćaju u HZT. U pravilu se živa izvozi van i deponira u napuštenim rudnicima soli u Njemačkoj ili kojoj drugoj zemlji. itd. koja se raspadne u kapljice. amfizolita. koji je u svom procesu proizvodnje vinil-klorida koristio živine elektrode za pripravu nužno potrebnog klora. Naravno da je to bilo daleko ispod razina izmjerenih u Minamata zaljevu. mekušce ili školjke. Mjerenja metilžive u ribama ulovljenim pokraj Rogoznice pokazala su tek nešto niže koncentracije nego u Kaštelanskom zaljevu. a 311 . Kod nas se ugrađivao u jeftine i trajne ploče za pokrivanje krovova (poznate Salonit ploče). Već barem desetak godina u Hrvatskoj se izbacuje živa iz uporabe na svim mogućim mjestima. kao izolator u klimatskim sustavima velikih zgrada. U strahu su velike oči i vrlo često oni zovu policiju upomoć. Sitna vlakna svih azbesta se mogu kod različitih poslova s njim javiti u zraku kao aerosoli. Ni jedna druga kemikalija nema tako dobra izolacijska svojstva kao ovaj mineral i zato se koristio na svim mogućim i nemogućim mjestima. kao dodatak betonima i žbukama . Bilo je to šokantno. Imali smo barem pet takvih slučajeva kad se moralo aktivno pomagati da vlasnik žive i policija stupe u kontakt s ovlaštenom pravnom osobom za zbrinjavanje opasnog otpada. jer je neuništiva i opasna u svakom svom obliku. itd. Slična dobra svojstva imali su brojni azbesti poput krocidolita. Bilo je to zabrinjavajuće. a valja biti svjestan činjenice da je geološki sveprisutna i da je jednako bilo kroz milijune godina. Sudjelovali su različiti instituti i brojni znanstvenici da bi se na kraju pokazalo mnogo toga nama do tada nepoznato.onečišćenja živom iz tadašnjeg Jugovinila. Za ciljno mjesto istraživanja izabrano je staro ribarsko mjesto Komiža. Naravno da neki pojedinci znaju što bi s njom i koriste je zbog svojih razloga. problem žive i dalje ostaje neriješen. pa danas onaj tko ima u vlasništvu živu ili živine spojeve ne zna što bi s njima. Međutim. od građevinarstva i brodogradnje do veličanstvenog izolatora u vatrogasnim vatrootpornim odijelima ili laboratorijskog pomagala na više načina. pošteni ljudi kad shvate da je imaju u posjedu pokušavaju je nekako zbrinuti. Nekim ljudima se ne da plaćati za pražnjenje septičkih jama i onda bace malo žive. ni bilo kakvih simptoma štetnih učinaka žive na ispitivanoj populaciji. kao obloga za kočnice u motornim vozilima. srdelice ili inčuni). koji je nezapaljiv i netopljiv u vodi. a što je više na ljestvici sadržavao je više metilžive. Posebno mu je česta bila uporaba u graditeljstvu. Zaista su mjerenja žive u morskoj vodi te posebno u ribama i mekušcima pokazivala da su koncentracije ukupne žive više od MDK. a to zapravo znači da je vječan. Tako je u stručnim krugovima srušena teorija o opasnoj živi u Jadranskom moru. Činjenica je da voda Jadranskog mora sadrži više žive nego ona na oceanima i da ju akumuliraju različiti morski organizmi. No.

Drugi dan ranom zorom su tiho i mirno u zavod došla trojica 312 . Tek tada je direktor tvrtke nazvao u HZT i odmah počeo urlati na telefon prijeteći se banditima i državnim neprijateljima. Zapravo smo s njima imali težak sukob još u srpnju 2003. kat. Kad je to nedvojbeno utvrđeno počele su zabrane korištenja azbesta u jednom po jednom području života. a glavni proizvođač građevinskog materijala na bazi azbesta smatrao je kako mogu zatvoriti sve svoje pogone i otpustiti radnike u slučaju da se lista zabrana ne povuče. koji hoće uništiti staru i slavnu tvornicu. a jasno smo naveli njegovu karcinogenost. mi smo počeli rad na njegovoj zabrani krajem dvadesetog stoljeća oponašajući europske direktive. a dana je potpuno zabranjena nova proizvodnja bilo kakvih uporabnih predmeta od azbesta. Međutim. pa nisu imali pravo na uvoz otrova i teret je vraćen s granice. Vodstvo tvrtke je onda pretovarilo azbest iz vagona u kamione pokušavajući uvesti azbest preko cestovnih graničnih prijelaza. godine kad je granična sanitarna inspekcija zaustavila na granici sa Slovenijom cijelu željezničku kompoziciju natovarenu azbestom iz Afrike. Evo njegovih opasnih svojstava. posebno zbog toga što građevinari nisu imali za njega zamjenu. uspio progurati prvu listu zabrana i ograničenja. Javlja se bolest pluća zvana azbestoza. ali on kao da nije slušao nego je samo urlao tako glasno da sam telefonsku slušalicu držao nekih 10 cm udaljenu od uha. a ona u nekim slučajevima može dalje preći u rak pluća. Na zahtjev inspektora dali smo toksikološko mišljenje o azbestu kao otrovu. Konačno sam spustio slušalicu i prekinuo besmisleni razgovor. T AZBEST (CAS 1332-21-4) Karc. Pokušao sam spustiti njegov ton i objasniti mu njegove obveze. Opet su ih zaustavili na granici i vratili kamione u Sloveniju. HZT je tek 2004. Otpor privrednika je bio izrazito snažan.njihovim dugotrajnim udisanjem događaju se teške štete za ljudsko zdravlje. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem) ZABRANJENI PROMET I UPORABA Kod nas je korišten čak manje učestalo nego u drugim europskim državama i manje je štete napravio nego u svijetu. Ni jedna druga kemikalija ga nije uspjela do sada ni približno zamijeniti i vjerojatno nikad neće. ali nisu računali na to da granični sanitarni inspektori komuniciraju međusobno i da su očekivali ovakvu podvalu. 1 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-48/23 (može izazvati rak. ali tajnica nas nije spajala. Teret je dolazio iz luke Koper i trebao je preko Zagreba biti poslan u Vranjic kraj Splita. Tvrtka Salonit nije imala nikakve dozvole za rad s opasnim tvarima niti je do tada tražila od nadležnog ministarstva bilo kakve dozvole uvoza. Sitna vlakna se zabijaju u plućno tkivo i tamo ostaju bez mogućnosti da ih se izbaci zbog njihove potpune netopljivosti u vodi. On je pokušao s mojom malenkošću razgovarati još dva ili tri puta. gdje su azbestna vlakna bila među prvima.

Oni to vrijeme nisu iskoristili za preustroj tvrtke nego su i dalje uvozili oko 2. godine izišla Lista zabranjenih tvari opet su se ogorčeno javili tražeći njezinu odgodu za barem godinu dana kad je azbest u pitanju. a da im u susret može izaći jedino Ministarstvo zdravstva. Kad je 2004. I takvo stanje je potrajalo do pred kraj 313 . Protesti su jačali iz dana u dan. ali sam im snažno naglasio da će svaki čas biti objavljena lista otrova sa zabranama i ograničenjima te da će im nakon toga biti potpuno zabranjeno stavljanje bilo kakvih azbestnih proizvoda u promet. koji će im dati novu tehnologiju baziranu na neopasnom izolatoru i tako su u rekordnom roku od nekih 15 dana dobili sve dozvole za rad. Oni su tražili trenutni prestanak prerade azbesta. jer su očito prikupili sve moguće informacije o propisima i tog časa su samo molili pomoć da što prije dobiju dozvole uvoza i rada s opasnim kemikalijama. Nije im trebalo ni objašnjavati.500 t čistog azbesta. posebno u Bosnu i Srbiju. Održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva gdje je zaključeno da Salonit može pod propisanim uvjetima proizvoditi azbestne proizvode.visokih i kršnih Dalmatinaca predstavljajući se kao rukovodstvo Salonita koje hoće razgovarati s ravnateljem. Objasnio sam im da sam nenadležan za ono što traže od mene i da kao stručnjak i čovjek ne prihvaćam njihove zahtjeve. ali su kršni Dalmatinci izgledali toliko pitomo da ih je pripustila na razgovor. pogotovo zato što su imali na skladištima oko 1. ali proizvode ne mogu plasirati na hrvatsko tržište nego isključivo izvoziti u druge zemlje u kojima je korištenje azbesta dopušteno. a lako je bilo dokazati kako ih zapravo šalje na hrvatsko tržište. a pridružili su im se splitski stručnjaci podastirući dokaze da je golemo podruje oko Vranjica onečišćeno azbestnim vlaknima i da je pučanstvo u krugu polumjera od čak 5 km ozbiljno ugroženo. Oni su s razumijevanjem klimali glavama tvrdeći da su pri kraju pregovora s nekim Amerikancem. Očito je njihov lobi bio izrazito snažan budući je primjena Liste brzim izmjenama bila za azbest odgođena daljnjih godinu dana. ali ja više s njima nisam imao o čemu razgovarati. Posebno im je dobro išao posao u cestogradnji i nikome nije padalo napamet bilo što mijenjati. Tajnica je u prvi mah mislila pozvati policiju. Međutim. Ljudi iz Salonita su bili jako zadovoljni i tvrdili su da će sve svoje proizvode plasirati na strano tržište. godine objavljen prijevod europske liste tvari sa zabranama i ograničenjima prema kojoj se odmah potpuno zabranjuje stavljanje u promet azbestnih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske. Međutim. Naravno da smo im izašli u susret na svaki način.000 t azbesta godišnje i ugrađivali ga u brojne predmete opće uporabe. Onda je u veljači 2005. a polemike su se vodile u većini dnevnih hrvatskih listova. koju godinu ranije su se udružili njihovi bivši radnici s azbestozom ili već uznapredovalim rakom te su počeli s protestima. Opet su zaredali telefonski pozivi i posjete ključnih ljudi iz Salonita. Ispostavilo se da od izvoza nema ništa budući su slični proizvodi s azbestom iz Ukrajine i nekih drugih zemalja znatno jeftiniji od onih iz Salonita. Salonit je tvrdio da on izvozi sve svoje proizvode. jer taj propis za njih znači potpunu propast.

Naravno da su to vidjeli hrvatski građani i negdje 2005. godine kad je Ministarstvo zdravstva zabranilo rad Salonitu. a to obično u sličnim slučajevima ide sporo ili nikako. kako u Vranjicu tako i na drugim mjestima gdje je azbest naveliko korišten. Taj radnik je bio između ostalog teški pušač. To znači da će godine koje dolaze biti zanimljive. jer gutanje azbesta ne predstavlja opasnost nego samo ako se dugotrajno takva vlakna udišu. godine počeli su nas učestalo nazivati tražeći mišljenje ili savjet. Meni se projekt učinio prihvatljivim. ali naša iskustva (Ne ponovila se!) traže da se o njemu veli pokoja riječ. a kod nas nema skoro nikakvu uporabnu vrijednost. jer je azbest ugrađen na izrazito puno mjesta i dolazi vrijeme naplate grijeha. a posebno u vidu činjenice da su hrvatski sudovi jednom radniku s karcinomom pluća zbog rada s azbestom u elektroničkoj industriji dodijelili 800. Ja mislim da burni događaji u vezi s azbestom i njegovim zbrinjavanjem te istraživanjem šteta koje je napravio tek predstoje u bliskoj budućnosti.000 kuna. Još jedan problem vezan uz azbest odnosi se na odštete oboljelim radnicima. Smirili smo ga ali su se pojavili brojni novi slučajevi. Pitanje je što će biti u budućnosti sa silnim tisućama tona azbestnog otpada iz građevinarstva. Predviđene su odštete u iznosu od 20. Sjećam se slučaja prolupalog dragovoljca. Sudski presedan je pravilo. Što mislite koliko je krovova u nas pokriveno azbestnim pločama.2006. zaprečavanja cesta i demonstracija. a u međuvremenu je donijeta u ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša odluka da se Salonit potpuno očisti od azbesta i azbestnih proizvoda. kao što se to radilo i na Zapadu. E. a nas to tek čeka. Azbestni otpad na zapadu danas predstavlja moru državama. godine su na svaki način nastojali onemogućiti odlaganje azbesta u Mravinačku kavu iako je odlagalište projektirano prema svim pravilima struke. a ukupno je u fonda za nadoknade unijeto nešto više od 5.000 kuna. godine tražeći svoja prava i zaštitu drugih građana od azbesta. Oni danas uklanjaju azbestne pokrovne ploće s krovova i s drugih mjesta.000. Trebala su se udružiti barem dva ministarstva u izradi propisa. On je opazio kako te salonitne ploče propadaju i mrve se pod utjecajem atmosferilija. Vijesti sa zapada o načinu zbrinjavanja takvog otpada i slike radnika u skafanderima kako uklanjaju azbestni otpad iz zgrada obišle su svijet. ali posao je ipak na kraju išao naprijed. Udruga oboljelih je pritiskala od 2004.000 do 200. godine. a samo jedan mali laboratorij je u stanju dokazati azbest u građevinskom otpadu. Danas ga se koristi samo u rijetkim industrijskim pogonima. koje se mora poštivati na kasnijim suđenjima i teško je predvidjeti što će se događati u brojnim budućim sudskim procesima radnika Salonita i drugih tvrtki protiv države. ali građani nisu tako mislili i tijekom 2007. Iako su svi propisi morali biti objavljeni u Narodnim novinama do kraja 2006. Fosfor Tema o bijelom fosforu u nekoj mirnoj zapadnoj zemlji je vjerojatno sasvim nezanimljiva. ali je prije pojave karcinoma imao dokazanu azbestozu. Bilo je zaustavljanja kamiona natovarenih azbestom. Pokušavali smo mu objasniti da isprane azbestne niti odlaze u kanalizaciju neotopljene i da ne predstavljaju za njega nikakvu opasnosti.000 kuna. a vlasti su bile izrazito trome. To je pak značilo da vjetar azbestnu prašinu raznosi s krova u okoliš. Ključni promašaj je bio u iznosima odšteta za oboljele radnike. Znači da su sredstva bila sasvim nedostatna. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 314 . godine to se nije dogodilo nego su propisi djelomično objavljeni tek tijekom 2007. sad nastupa zadnja faza tog slučaja kao uvod u buduće probleme s azbestom. a time je i njegov život ugrožen. Donijet je program deponiranja ukupnog azbesta i proizvoda u Mravinačku kavu gdje je Salonit i onako kroz desetljeća deponirao svoj azbestni otpad nastao u proizvodnju. koji je sve svoje strahove usmjerio prema salonit pločama na svojoj blok zgradi. Nema tvrtke osposobljene za zbrinjavanje.

koja je pala u blato pokraj arteškog bunara smještenog u najstrožem centru sela. pa se onda može izračunati kolika su odstupanja u gađanju. a razlozi su bili što u starosti što u lošoj kvaliteti izrade. Mogao je diverzant u nekoliko sati rada postaviti svoje konzerve na desetak ili više mjesta. Male količine bijelog fosfora drže se obično u staklenkama s vodom tako da se spriječi njegov kontakt sa zrakom. Sjećam se jedne takve granate upućene na selo Privlaka pokraj Vinkovaca. a uspjeh je bio siguran. posebno u ravnici istočne Slavonije. značajka oružja primijenjenog u Domovinskom ratu bila je loša kvaliteta. ali sumnjamo da je bio korišten u ljeto 1990. Međutim. jer napadač ne vidi gdje je točno njegov projektil završio. Praznu konzervu bi se postavilo u šumi te nalilo vodu i iza toga stavilo u nju komad bijelog fosfora. Nakon toga se moglo sjesti u auto i otputovati 500 km dalje. Tamo gdje ona padne pojave se plamen i dim. Voda bi na ljetnim temperaturama isparavala iz konzerve sve dok komad bijelog fosfora ne bi došao u dodir sa zrakom. Onda bi se zapalio uzrokujući isparavanje ostatka vode i brzo izgaranje ogoljelog ostatka. a priroda je radila svoje. Nije eksplodirala do kraja. a odmah nakon njezina pada našila su trojica gardista svojim autom. izaziva teške opekotine vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi) Zaista je tvar izrazito opasna na različite načine. a mi smo u počecima njegove primjene sreli tek svojstvo zapaljivosti.BIJELI FOSFOR (CAS 12185-10-3) T+ F N VRLO OTROVNO OPASNO ZA LAKO OKOLIŠ ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R: 17-26/28-35-50 (samozapaljivo u dodiru sa zrakom. U ravnici nije lako popraviti topničku vatru. Time bi se zapalile grančice poslagane iznad konzerve i požar bi se u času proširio. Trebalo je još konzervu natkriti zapaljivim grančicama i diverzija je bila pripremljena. Bijeli fosfor je samozapaljiv u kontaktu sa zrakom i zato se čuva u posebnim uvjetima. Tijekom Domovinskog rata bili smo obasuti vijestima o primjeni fosfornih granata na bojišnici. Tako su padale i fosforne granate ne uspijevajući obaviti svoju ulogu. Drugo iskustvo je bilo naizgled manje opasno. ali je fosfor došao u kontakt s blatom i danima se dimilo dok se konačno bijeli fosfor nije potrošio do kraja. Za provjeru kakvoće gađanja koriste se fosforne granate. godine i u nekim drugim godinama za izazivanje šumskih požara. Čim ga se izvadi iz vode slijedi zapaljenje. ali sumnje su ostale. Način izazivanja požara bio je krajnje jednostavan. Nikad nije dokazano da su na ovaj način izazivani požari uoči Dominskog rata. U istočnoj Slavoniji su izgorjele mnoge kuće pogođene fosfornim granatama. Naravno da su takve granate često pogađale zapaljive objekte i izazivale požare. Malo se 315 . Nemamo pouzdanih dokaza. vrlo otrovno ako se udiše ili proguta. Čak do 30% projektila nije eksplodiralo pri udaru u ciljano mjesto. ali je imalo zanimljive posljedice. Fosforna granata je pala posred ceste između Vinkovaca i Ivankova.

koriste se na mnogim mjestima. 2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23/24/25-34-43-45-50/53 (zapaljivo. u dodiru s kožom i ako se proguta. Većina ljudi i ne zna kakva su njegova opasna svojstva. kakve je JNA kupovala kroz duge godine i onda za vrijeme Domovinskog rata i primjenjivala.. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Kad su počeli kašljati i plakati odlučili su prekinuti izvid i odjurili dalje prema Vinkovcima. Javili su se u bolnicu. ako zna za njihova svojstva. jer su čini se tehnolozi našli druga rješenja u obradi tehnoloških voda termoelektrana. Lune! Mlađi ne znaju. U Hrvatsku se ne uvoze velike količine hidrazina.dimilo i bilo je zanimljivo vidjeti o čemu se radi. može izazvati rak. Sam hidrazin važan je kod pripreme tehnoloških voda u termoelektranama i sličnim objektima. Međutim. uvozi ih se nekoliko desetaka tona godišnje i radnici pitaju koliko je to opasno za njih. ali to ne mijenja puno na stvari. (CAS 302-01-2) Karc. ali osim iritacije svih sluznica ništa drugo nije nađeno. posebno u ruskim bojnim raketama. ali meni su ostali u sjećanju kao raketna goriva. a granata se nakon toga zapalila i izgorjela. izaziva opekotine. ali Lune su bile prijetnja našim gradovima i industrijskim postrojenjima tijekom Domovinskog rata i puno smo se njima bavili. otrovno ako se udiše. Hidrazin i njegovi derivati Hidrazin sam za sebe koristi se danas u vrlo uskom području ljudskih aktivnosti kao i njegovi derivati. Što se tiče njegovih derivata. A. istina kategorije 2. pa onda postavljaju pitanja. u zadnje vrijeme i obični ljudi dođu do podataka. Čovjek ih se boji. Idemo prvo na opasna svojstva hidrazina. jer u deiozniziranoj vodi uklanja kisik poguban kao oksidans.kat. HIDRAZIN. ali o tome kasnije. 316 . Uvijek odgovaramo na isti način da je bitno koliko ih se čuva onaj koji s njima radi. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Karcinogeni su.

Sumporna kiselina Njezina važnost je izrazito velika u našem svijetu. a kronični je pak derivat hidrazina kao gorivo. S turističkog stanoviša bilo je to prekrasno područje brežuljaka i svi smo ga nastojali zaštiti. ako Ustaše ne prestanu napadati na taj važni objekt. jer ju ljudi traže i koriste zbog stotine razloga. Postavili smo ih uokrug raketne baze sa zadatkom da sve motre i dojavljuju u središnjicu Toksikološke službe. 317 . a mora se priznati da su zrakoplovne snage u koje su pripadali i oni s raketama bile vrlo pristojne. Približno po 2 tone svake opasne kemikalije po rezervoaru.Iskustva s derivatim hidrazina u vojne svrhe ipak su malo drugačija. Jednog dana je po svim našim novinama osvanuo članak s prijetnjom SIV-a (Savezno izvršno vijeće) iz Beograda da će dignuti u zrak cijelu raketnu bazu u Kerestincu. Proizvodi se i stavlja na tržište u golemim količinama. Pripremili smo obavijesti za pučanstvo u slučaju teške diverzije u raketnoj bazi. Te rakete su bile jednostavne što se tiče pogona. Moje neugodno iskustvo s hidrazinom kao gorivom i dušičnom kiselinom kao oksidansom za ruske rakete seže iz jeseni 1991. Odmah su učinjene simulacije. Nije se pucalo nego pregovaralo. Bilo je tamo približno osamdeset raketa s pripadajućim brojem rezervoara dvije opasne kemikalije. Tako je završio rečeni slučaj. Imali su oni iz JNA i drugih lokacija na raspolaganju. pa je tako u Žažini bila baza za primjenu raketa protiv mrskog neprijatelja sa zapada. Beograd nije ostajao miran i nikako mu se nije sviđalo da mi ovladamo raketnom bazom. Spajanjem goriva kao što je neki derivat hidrazina i oksidansa poput dimeće dušićne kiseline stvarao se snažan potisak dovoljan da raketu ponese na mjesto gdje treba nešto razrušiti. jer niti tjedan dana nakon toga je postignut sporazum o napuštanju baze i prebacivanju svih raketa u Bosnu i Hercegovinu. ali bilo je manjih skladišta poput onog u blizini Drniša. godine. prvenstveno za dimeću dušićnu kiselinu i shvatilo se kako bi u najgorem slučaju pare dušikovih oksida mogle doseći opasne koncentracije na udaljenosti oko 5 km u smjeru vjetra od mjesta nesreće. Moram priznati da tog časa nismo znali ništa o pogonu slavnih raketa Luna i panično smo tražili podatke. Evo njezinih opasnih svojstava. Naravno da smo iako u neuređenom sustavu uspjeli doći do brojnih podataka i shvatili smo kako je akutni problem dimeća dušićna kiselina. Zbog svoje karcinogenosti ostavio bi dugotrajne štetne posljedice na izrazito važnom poljoprivrednom području oko Kerestinca. Možda je i to utjecalo na tijek pregovora. ali smo također obavijestili Vladu o opasnostima. Hidrazinski tekući derivat vjerojatno ne bi izgorio u potpunosti nego bi onečistio tlo i vode na vrlo širokom području oko Kerestinca. U to vrijeme se stvarala Hrvatska vojska i nekolicina mladih ljudi su osnovali na Borongaju prvu RBK postrojbu Republike Hrvatske. ali je najvažnije što su imali nos i nužnu osobnu zaštitnu opremu. Međutim. a mi smo ostali bez tako potrebnih raketa za obranu države. pa je tako bila opkoljena i raketna baza u Kerestincu. Naše snage su opkolile sve vojarne i vojna skladišta. Imali su nešto opreme. Glavno skladište raketa u Hrvatskoj prije Domovinskog rata bilo je smješteno u Kerestincu.

Uostalom. Nastala je panika i nitko se nije snalazio niti imao ideje što treba napraviti.SUMPORNA KISELINA (CAS 7664-93-9) C NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R35 (izaziva teške opekotine) Reklo bi se da nije to ništa strašnog. Nije se moglo niti u najgorem slučaju očekivati da će sumporna kiselina doći do Slunjčice u slijedećih nekoliko mjeseci. Odmah su obaviješteni lokalni vatrogasci i gradonačelnik Slunja. ali nikada posljedice nisu bile onako teške kako su to predviđali zloguki proroci. a mi smo tek u tom času bili obaviješteni o događaju. Ja sam bio na nekom kongresu u Puli i odmah sam poslao djelatnika HZT na mjesto događaja. Naravno da je sustav obavješćivanja zakazao i zatražili su pomoć od nadležnih službi kad se već sumporna kiselina polako slijevala padinom prema Slunjčici i nedalekom vodozahvatu grada Slunja. Poslije rata je lako biti general. ali jedino što je gradonačelnik trebao učiniti bilo je slanje dva ili tri kamiona s pijeskom. budući je mjesto nesreće bilo nekih 200 m iznad Slunjčice. U tom času se nije dalo ništa više učiniti nego uklanjati posljedice nesreće. ona se morala neutralizirati s karbonatima iz tla. Vozač poluprazne cisterne sa sumpornom kiselinom nepažljivo je zakočio na jednoj okuci po vlažnoj cesti i cisterna se zbog razumljivih fizikalnih razloga prevrnula. a sumporna kiselina je počela iz nje polako curiti. a zbog padine je udaljenost bila veća od 350 m. Točno 318 . ali u praksi se stvari mijenjaju zbog širine njezine uporabe i izrazito snažnih svojstava nagrizanja. To je kemikalija s kojom se najčešće događaju nesreće ili su joj svojstva takva da se o nesrećama najčešće piše. a on se tamo tek mogao složiti da treba sanirati mjesto događaja tehnologijama koje su na raspolaganju i započeti praćenje kvaliteta vode u Slunjčici. Dok su stigli nadležni inspektori iz Hrvatskih voda i dužnosnik iz ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša već je iz cisterne iscurila sva sumporna kiselina i razlila se po padini. a tamo nitko nije znao što se događa na terenu. Međutim. Bila je to besmislena odluka. vodopravna inspekcija je bila jako brza i nepromišljena te je zatvorila vodocrpilište. Oni su međutim tražili pomoć iz dalekog Zagreba. Meni je u sjećanju ostala nesreća iznad Slunjčice kod naselja Slušnica nedaleko Slunja iz proljeća 2001. koji bi ogradio mjesto nesreće i upio razlivenu sumpornu kiselinu. Vatrogasci su bili opremljeni za gašenje požara i čim su zagazili u mlaku osjetili su djelovanje sumporne kiseline na svoje kožne cipele. godine. U Hrvatskoj se često pisalo o razlijevanju sumporne kiseline u industrijskim skladištima. ali nisu puno znali ni mogli učiniti. pa je tako mogla do potoka stići izrazito razrijeđena.

što je svakako rezultat slabe edukacije liječnika u kemiji. Nije bio dan niti CAS broj niti neki drugi jasni podatak. Nazvali su hitnu pomoć i ona je došla u rekordno brzom vremenu te bez suvišnih pitanja utrpala oba roditelja u vozilo i uputila se njima u traumatološku bolnicu. Onda je u jednom času sumporna kiselina briznula iz lavaboa poput nekog vodoskoka i pošteno zalila oboje roditelja. a sitna djeca su promatrala događaj iz pozadine. Bilo je impresivno vidjeti golem broj bačvi napunjenih kiselim ličkim tlom. Obavljeni su brojni zahvati. Ja se sjećam jednog slučaja iz 1999. a majci se većina sumporne kiseline zaustavila na prsima. Čitam da to danas čine muškarci ženama u nekim bliskoistočnim zemljama. bacanjem vitriola u lice osvećivale su se ostavljene ljubavnice u ovim krajevima. Možda je to bio razlog što su neki od mojih kolega godinama ustrajali u tome da se posve zabrani maloprodaja sumporne kiseline u koncentracijama višim od 50%. ali dva ili tri presađivanja kože s bedara na dojke dala su slabe rezultate. U slučaju začepljenja kanalizacijskih odvoda na sudoperu ili lavabou trebalo je uliti u njega jednu čašicu tog preparata i pustiti da djeluje. a nitko se nije sjetio pogledati bijednu uputu uz proizvod. ali pretpostavljam da je ipak neutralizacija obavljena do kraja. a posljedice su znale biti strašne. ali shvatio sam da će se to odugovlačiti u 319 . Nakon brojnih obavljenih analiza vode u Slunjčici zaključeno je da opasnosti za vodozahvat nema i Slunj je ponovo dobio vodu. Neki mladi bračni par iz Dubrave je odlučio konačno očistiti svoj začepljeni lavabo u kupaonici. Silno su se uplašili i počeli zazivati upomoć. ali sredstvo je bilo vrlo učinkovito. Navodno su ulili propisanu količinu sredstva u lavabo. Da bi stvar bila gora. pa je znalo nepodnošljivo smrdjeti po vodikovom sulfidu. ali su sukobljene strane nastojale spor razriješiti na sudu. a majka je prošla znatno gore. jer se takav proizvod nije smio staviti u maloprodaju a dućan nije bio ovlašten za prodaju proizvoda tada I. jer neutralizacija kalcijevih hidroksidom nije značajno podigla pH. a da problem nije bio riješen. ali je nakon toga mogla otapati okside ili silikate te na taj način oslobađati teške metale poput kadmija. koji bi vam objašnjavao od čega se proizvod sastoji. Jako ih je zanimalo kako će to sredstvo obaviti čišćenje njihova lavaboa i nagnuli su se nad njega. liječnik je u otpusnom pismu napisao za stradalnike da su se polili nekom lužinom.000 kuna. Bilo je namijenjeno cijelom bivšem jugoslavenskom tržištu i imalo je upute na svim jezicima naroda i narodnosti bivše države. U međuvremenu je donijeta odluka da se tlo natopljeno sumpornom kiselinom ukloni s mjesta događaja. skupine otrova. Stradali su tužili proizvođača kemikalije i tvrtku koja im ga je prodala. Sumpornu kiselinu inače se često koristilo u domaćinstvima. Ni susjedi nisu znali što treba činiti. Jedino je bio problem u tome što su se te upute uglavnom odnosile na način primjene i reklamu proizvoda. Tamo se moglo zaključiti da otac ima teške opekotine po licu. Naime. Time je prijetila nepoznata opasnost za vode bistre Slunjčice. pa su uz pomoć dječice dozvali brojne susjede. a pogled na unakažena lica je stravičan. U doba dok sam bio mlađan toksikolog ja. Sumporna kiselina je hidrolizirala masti i dlake. a mi smo se kasnije danima prepirali oko potrebe otvaranja vodozahvata. a sve skupa je koštalo tadašnjih 600. sumporna kiselina se nerijetko pod imenom vitriol koristila za osobne obračune kod ljubavnih problema. Tek stidljivo se sitnim slovima davalo upute o tome što valja učiniti ako se polijete ili vam prsne po koži ili u oči. Već dugo prije strašnog događaja na jugoslavenskom tržištu se nalazio preparat Disolvo namijenjen odčepljivanju kanalizacijskih cijevi. Pozvana je ovlaštena tvrtka za ovakve slučajeve i ona je upotrijebila goleme količine kalcijeva hidroksida za neutralizaciju razlivene sumporne kiseline. Ja sam bio pozvan kao sudski vještak. godine gdje se nije radilo o osveti ostavljenih ljubavnika nego o ljudskom neznanju i nemaru onoga tko je stavio proizvod u promet. npr. Njoj su stradala prsa tako da joj je na dojkama tkivo bilo djelomično krabonizirano. kako u uklanjanju organskih tvari tako i uništavanju cijevi. Ne znam ni do danas što je učinjeno s tim silnim bačvama.je da se sumporna kiselina na mjestu izlijevanja prvo neutralizirala s karbonatima tla. a sastojao se iz tehničke 80% sumporne kiseline. Sud je predlagao dogovor. kao akumulatorsku kiselinu. Otac obitelji je poprskan po licu.

koja želučanim sokovima daje nizak pH.beskonačnost. Evo njezinih opasnih svojstava na slici dolje. a možemo je također naći i u prirodi. I danas se proizvodi na isti način. Opasniji je od klorovodične kiseline i nosi oznake opasnosti T (otrov) i C (nagrizajuće). Međutim. ali o tome možda nešto kasnije. ali također valja upozoriti da se zbog ušteda troškova klorovodična kiselina obično prodaje i transportira kao 35-36 postotna otopina. To ima odraza na posljedice nesreća u prijevozu. Čovječanstvo ju zna odavno. Jedan od važnih sastojaka našeg želuca je upravo klorovodična kiselina. a dodjeljuju mu se oznake upozorenja R23-35 (otrovan ako se udiše. aka Abu Musa Jabir ibn Hayam) prikazan na slici lijevo. U domaćinstvima dolazi u koncentracijama oko 10%. dolazi u kućanstvima bilo kao razrijeđena otopina bilo kao sastavni dio nekih preparata. godine sudski spor još nije završen ili je možda sve skupa završeno izvan raspravnom nagodbom o kojoj mene nitko nije obavijestio. ona često i u industriji i u općoj uporabi dolazi s koncentracijama ispod 10 % i tada zapravo ne predstavlja značajan problem. On se naravno isparava i iz 35-36 postotne klorovodične kiseline i zapravo kod svih nesreća s klorovodičnom kiselinom moramo računati na opasne učinke vodikova klorida. Jako je važno upozoriti da se njezina opasna svojstva gube vrlo brzo padom koncentracije u vodi. Samo kod osjetljivih osoba mogu se javiti štetni učinci nadraživanja sluznica. 320 . Ako su koncentracije više od 10% onda joj se dodjeljuju oznake upozorenja R36/37/38 i znak opasnosti Xi. Kao jeftina kemikalija koristi se u razne svrhe pri industrijskim procesima. a otkrio ju je slavni arapski alkemičar Jabir (Geber. Eto kako je rizično stavljati opasne kemikalije u maloprodaju. jer se vodikov klorid može dobiti u vrlo čistom stanju i onda otopiti u vodi. Može ju se naći svugdje. izaziva vrlo jake opekotine). Klorovodična kiselina (HCl) Ako se izuzmu nafta i naftni derivati onda je kod nas klorovodična kiselina (sinonim kloridna kiselina) među 5 najviše korištenih kemikalija. Inače je klorovodik prisutan u mnogim procesima bilo da su kontrolirani ili ne. Koncentracije više od 20% nalaze se samo u industrijskim procesima. Proizveo ju je destilacijom vodikova klorida (sinonim klorovodik) u čistu vodu. Danas 2008.

U ovom slučaju na slici se dobro vidi kako iskusni ljudi rade. branama od pijeska ili zemlje). a s nekoliko lopata su mogli opasnu tekućinu preusmjeriti ili ograničiti njezino razlijevanje. kao na ovoj slici. kao na slici lijevo. Oni zapomažu i užasnuti gledaju kako se opasna tekućina razlijeva u njihovo dvorište. nemamo niti teških iskustava s nesrećama. Svaki čas se prevrću autocisterne ili vagoni zagađujući okoliš. Inače je u svijetu nesreća s klorovodičnom kiselinom u prijevozu uobičajena. Važno je što prije ograničiti razlijevanje klorovodične kiseline (npr. Naši ljudi se u pravilu ne snalaze kad se npr.C KLOROVODIČNA KISELINA (CAS ZA HCl 7647-01-0) OZNAKE UPOZORENJA R34-37 (izaziva opekotine. Spojevi dušikovih oksida Ta skupina anorganskih spojeva izrazito se široko primjenjuje na različitim mjestima. ali lokalno može napraviti velike štete sniženjem pH okoliša gdje se prolila. prevrne cisterna s kemikalijom. amonijev 321 . npr. Mislim da im je najvažnija uporaba u poljoprivredi kao mineralnih gnojiva. Imali su sreće da se cisterna prevrnula u jarak. a onda su oni s nekoliko lopata zemlje zaustavili daljnje razlijevanje. U domaćinstvu se najčešće događa gutanje. a u industriji polijevanje ili prskanje u oči. Na sreću. Klorovodična kiselina se ne ubraja u tvari opasne za okoliš. nadražuje oči) NAGRIZAJUĆE KLOROVODIČNA NEMA CAS BROJ Mi iskustava s težim akutnim otrovanjima klorovodičnom kiselinom zapravo nemamo.

Dimeća dušična kiselina se javlja rijetko i opasna je na brojne načine. Tko zna tko je iskoristio to sklonište (bunker) za skladištenje kemikalija i kada se to dogodilo. Balon sa dušičnom kiselinom se nalazio na samom rubu jedne trule police. Ja sam s njom dolazio u doticaj tijekom svojih mladenačkih istraživanja u laboratoriju.nitrat. Evo njezinih svojstava: DUŠIČNA KISELINA (CAS:7697-37-2) C O NAGRIZAJUĆE OKSIDIRAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R8-35 (U dodiru sa zapaljivim materijalima možeizazvati požar. Dušična kiselina u koncentracijama iznad 70% snažni je oksidans i u kontaktu s pilovinom izazvala je požar. koji predstavlja opasnost zbog udisanja para. izaziva teške opekotine) Dolazi na tržište u različitim koncentracijama. Dušikov dioksid je vrlo jaki otrov sa znakom T+ i oznakama upozorenja R2634 (vrlo otrovno ako se udiše. a našlo se tu puno pilovine. a poznaju ga jako dobro ilegalni laboratoriji za proizvodnju kućnih eksploziva. Vatrogasci su vrlo brzo stigli na požarište i obavili 322 . Tamo se dogodio požar. jer ima izvrsna svojstva demineralizacije. a to je jedini pripravak. jer Hrvatska je prepuna zaboravljenih kemikalija po više ili manje zaboravljenim skladištima. dakle ne dimećom. koja je služila za osiguranje staklenih spremnika prilikom prijevoza. Kad od Schlosserovih stuba ulazite na plato sa zgradama Medicinskog fakulteta ne možete ne vidjeti protuavionsko sklonište iz II. Do tada su se opasne kemikalije obavezno pakirale u staklene boce volumena 25 do 50 l. Ja sam prema ambalaži pretpostavljao da je skladištenje počelo najkasnije ranih šezdesetih godina. Brojni stakleni baloni s različitim kemikalijama bili su poslagani po drvenim policama. Možda je najbolje krenuti od ne tako često korištene ali važne dušične kiseline (sinonim nitratna kiselina). pa se jedna kombinacija te dvije kiseline zove zlatotopka. Prema svemu sudeći malo tko je znao da skladište uopće postoji i nitko u njega nije zalazio. Nije to nikakvo iznenađenje. ali je zanimljivo da se ista tvar koristi u smjesama eksploziva. Svjetskog rata. Boca s dušičnom kiselinom je pala s visine od metra na zemljani pod i razbila se. Još samo jedno iskustvo s koncentriranom nitratnom kiselinom. Pomiješana sa sumpornom kiselinom može razoriti svaki materijal. izaziva opekotine). koja u jednom času više nije mogla izdržati teret kemikalije i tako se urušila. a kasnije je staklo istisnula plastika. jer uspijeva otopiti inače sasvim inertno zlato. Jedne ljetne večeri pred kraj prošlog stoljeća nazvali su me iz Operativnog dežurstva da hitno odem na Šalatu pomoći u razrješavanju posljedica požara zaboravljenih kemikalija. Svi dušikovi oksidi su jači ili slabiji oksidansi i na to svojstvo treba misliti.

Iskustva s lošom primjenom nitrita su brojna. ali to je brzo postalo zabranjeno. pogledajmo prvo njihova toksikološka svojstva. od koje vam cure sline. Nema bolje zašite od botulizma nego što je dodavanje nitrita u suhomesnate proizvode. Soli dušikovih kiselina se koriste koji puta u ogromnim količinama i važno je poznavati njihova svojstva. Mi smo naravno našli visoke koncentracije nitrata i zaključili da je anestetički plin bio onečišćen drugim oksidima dušika. kobasice. Natrijev nitrit nije kemikalija koja se koristi u velikim količinama. Vjerojatno je dušikov dioksid bio odgovoran za oštećenja pluća i methemoglobinemiju pacijenata. otrovi i vrlo opasni za okoliš. jer je profesor tumačio da kod niskih koncentracija izaziva nezadrživi smijeh. Ali. Anesteziolog je opazio da su tekućine u ispiralicama bile obojene narančasto i tražio je hitnu analizu. Ključne su bile ispiralice postavljene između boce s plinom i pacijenta. Kod viših vodi u vrlo učinkovitu totalnu anesteziju. To u najgorem slučaju može voditi u smrt. pad krvnog tlaka. Moglo bi se reći da služi i kao začin. Nitriti su istovremeno oksidansi. Ona je najpoznatija tvar koja prevodi hemoglobin u methemoglobin. Međutim. Zbog nitrita svako mesnato smeće može dobiti izvrsnu smeđu boju. ali nalazi svoju uporabu na brojnim mjestima. Dušikovih oksida je mnogo i nema vremena ni prostora obrađivati ih sve. i slični neugodni učinci. One su bile punjene vodom i namijenjene ovlaživanju anestetika prije dovođenja do pluća pacijenta. taj se plin još uvijek koristi povremeno za postizanje opće anestezije. pospanost. Ja svaki put kad gledam hrenovke razmišljam koliko njihovoj privlačnoj boji doprinosi kvaliteta mesa a koliko natrijev nitrit. barem one industrijski proizvedene. U tim starim vremenima moglo se kupiti spremnike s ukapljenim» rajskim plinom» ili dušikovim oksidulom radi podizanja raspoloženja na zabavama. Međutim. ali ostalo je pitanje koliko takvih zaboravljenih bombi imamo diljem zemlje. Ljudi i umiru 323 . Oni ne samo da izvrsno konzerviraju suhomesnate proizvode nego im daju i krasnu smeđu boju. Sve je započelo time da su se pacijenti sporo budili iz anestezije i osjećale poteškoće u disanju te općenitu slabost. a u blažim okolnostima javljaju se glavobolja. Međutim. Natrijev nitrit poboljšava i okus suhomesnatog proizvoda. Ne želeći ulaziti u detalje tek napominjem da methemoglobin nije u stanju prenositi kisik do stanica i tako dolazi do hipoksije (manjak kisika u svim stanicama organizma). Gotovo da ne trebate kuhinjsku sol ako koristite natrijev nitrit. a nekad i nekom jako dobra. Naravno da prvo moramo obratiti pozornost na okside iz kojih otapanjem u vodi mogu nastati razne kiseline. Ta svojstva su nekad izrazito loša. Naši seljaci još uvijek nerado koriste nitrite kao dodatke u šunke. Krajem prošlog stoljeća bio sam hitno pozvan na Rebro da pomognem u odgonetavanju čudnih događaja na jednoj od kirurgija. Ja sam se stručno najranije sreo s oksidulom ili rajskim plinom. kulene ili krvavice. kemikalija nije baš bezopasna. Dobro sam ga zapamtio još s predavanja iz anorganske kemije prije više od četrdeset godina. kad kupujete industrijske suhomesnate proizvode ili iste takve proizvode od mesara računajte na nitrite u njima.uspješno svoj posao. Posebno je važna u prehrambenoj industriji za zaštitu namirnica od bakterija. Rezultat događaja je bio pooštrenje propisa o nadzoru medicinskih plinova i od tada se nije zbio ni jedan neugodan događaj s takvim tvarima. vrtoglavica.

dišne putove i probavni sustav). NATRIJEV NITRIT CAS:7632-00-0 O T N OKSIDIRAJUĆE OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R:8-25-50 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. jer smo krivo predviđali. Ključno je da on sadrži u sebi puno kisika i na taj način poboljšava učinkovitost pravog eskpoloziva poput TNT. Radi se o metilenskom modrilu. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iako se radi o relativno snažnom otrovu zapravo teških akutnih otrovanja nema. podaci se dramatično razlikuju. ali njega nema u ljekarnama bolnica. a oni su prema sudeći karcinogeni barem kategorije 2. nadražuje oči. Problemi su počeli već koji dan nakon prvog kolinja. Uslijedilo je masovno otrovanje. štetno ako se udiše. što zbog postizanja izvrsne boje a što zbog dobrog okusa. Završimo ovo poglavlje s nitratima. Stručni radovi čak pokazuju neku povezanosti uživanja u suhomesnatim proizvodima i pojave karcinoma debelog crijeva. koji između ostalih nama nepoznatih tvari sadrži TNT i amonijev nitrat. Ja znam za jedno iz literature s početka dvadesetog stoljeća na jednom Oktoberfesu u Minhenu. Podijelio je sadržaj vreće s prijateljima i obavio klanje svinja. a dok se ustanovio uzrok umrlo je nekoliko ljudi Tada toksikolozi još uvijek nisu znali da je izvrstan antidot metilensko modrilo. Definitivno je jasno da u toj reakciji nastaju nitrozamini. Kod nas se kao eksploziv koristio i koristi Vitezit. Sklon sam 324 . kojeg smo mi po kratkom postupku priredili na početku Domovinskog rata bojeći se otrovanja nitritima i sličnim spojevima. Tako npr. ali nije nam žao. U doba kolinja jedan radnik je ukrao vreću s natrijevim nitritom iz Gavrilovića misleći da se radi o kuhinjskoj soli. ali apsolutni dokazi još uvijek nisu podastrijeti stručnoj javnosti. otrovno ako se proguta. Mesar je priredio izvrsne kobasice natopljene natrijevim nitratom. Izuzetno je zanimljivo da EZ nikad nije službeno razvrstala amonijev nitrat prema opasnostima i ostaje nam vjerovati proizvođačima ili neutralnim toksikolozima. a liječnici su bili dovoljno iskusni da prepoznaju uzroke otrovanja. Proizvođači u pravilu zadržavaju oznaku R8 i većina njih dodaju R36/37/38. Zapravo glupa krađa obzirom na nisku cijenu kuhinjske soli. Na kraju su sve zalihe propale. Istina je da postoji antidot (protuotrov).zbog methemoglobinemije. Kod nas se dogodilo masovno otrovanje bez smrtnih posljedica polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Petrinji. na web stranici Oxford University možete nači da se radi o oksidansu. Međutim. Najpoznatiji je svakako amonijev nitrat kao mineralno gnojivo i dodatak eksplozivnim smjesama. štetnoj i nadražujućoj tvari s oznakama upozorenja R821/22/23-36/37/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Danas se nitrita stručnjaci boje zbog karcinogenosti produkata reakcije nitrita i različitih amina u probavnom sustavu. u dodiru s kožom i ako se proguta.

Nekoliko metara od stajnjaka obično je bio iskopan bunar na đeram i vode u bunarima su bile onečišćene nitratima i nitritima (produkt bakterijskog metabolizma). To je dobro topljiva kemikalija u vodi i ne ostaje samo na polju radi dobrobiti naše monokulture. Nema više moderne poljoprivreda bez učinkovitih sintetskih gnojiva. Prije trideset godina najveće selo u tadašnjoj Jugoslaviji bila je Babina greda sa svojih 15. pa što o tome mislili tradicionalisti. Završavam s anorganskim kemikalijama svjestan da mnogo zanimljivih nisam obuhvatio. Najviše se amonijev nitrat koristi upravo kao mineralno gnojivo i dolazi na naše i druga tržišta u golemim godišnjim količinama. Tamo se pojavila dojenačka methemoglobinemija. koju su seljaci nazivali «fraze». kalcijevim hidroksidom ili drugim kemikalijama? Kakav utjecaj na vaše zdravlje mogu proizvesti kamena ili staklena vuna? Nema smisla pisati o svemu. Kukuruz kao na slici gore može tako dobro izgledati samo ako je dobio dovoljno mineralnih gnojiva i ako su herbicidima uništeni svi korovi. koji su se procjeđivali u podzemne vode. a ona je sadržavala nitrate i nitrite. To je nisko područje pokraj Save. istina iz mladosti. Problemi su nastajali kad je dijete sa ženinog mlijeka prelazilo na kravlje. HZT gradi informacijski sustav dostupan javnosti preko Interneta i svaki će građanin imati mogućnost saznati koliko je opasan koji proizvod. Tamo su biološkim procesima nastajali nitrati i amini.povjerovati razvrstanju proizvođača. U mnogim krajevima su podzemne vode onečišćene nitratima i ne tako često se barem privremeno zatvaraju vodocrpilišta zbog visokog sadržaja nitrata u vodi. Onda je logično da se pojavljivala methemoglobinemija. Kemikalija se ispire oborinskim vodama odlazeći u površinske vodotokove ili se procjeđujući u podzemne vode. Ljudi su se bavili poljoprivredom i svaki seljak je negdje u dvorištu imao stajnjak. To su otkrili učenici velikog AndrijeŠtampara. a bilo je ranije gusto naseljeno. Kravlje mlijeko je trebalo razrijediti s vodom. jer imam i nekog osobnog iskustva s primjenom mineralnih gnojiva.000 stanovnika. jer mudar čovjek iz toga izvuče pametne zaključke. Što je npr. Ne mogu ne spomenuti događaje iz prošlosti na području sela oko Županje. ali nije loše sakupljati podatke o prošlosti. 325 . s cementom. Toga više nema. Vidite li na slici i jedne nepoželjne travke? Ne ulazeći u to da li je moderna proizvodnja biljnih kultura ispravna ili bi se radije trebalo vratiti motici i stajskom gnojivu moram upozoriti na posljedice primjene amonijevog nitrata na poljima.

ali to ne osjećaju. kućnim grijanjem ili klimatizacijom. a u pitanju je cijela ljudska budućnost. a mi smo je nerazumno potrošili u roku od 150 godina. Problem je u tome što ih nitko nije razumio niti poslušao. tlo i vode. a vjerojatno su oni sa zapada od nas najveći krivci. otpadom i tko zna čim drugim. Što je s onim silnim količinama opasnih tvari. Dobar dio vas ne razumije ni danas da čini veliko zlo. dioksini i furani i različite druge kemikalije šaljemo u okoliš mi. Nemojte prebacivati krivicu na drugog. jer mi smo krajnji korisnik njihovih usluga. Vi ste onečistili naš zrak. Tko je to kriv za pojavu kisele kiše i propadanje šuma kao na slici lijevo gore? Tko je kriv što nam se vode onečišćuju kanalizacijskim izljevima kao na slici gore desno gore? Mi! Mi smo krivi za sve što se događa s planetom Zemljom! Opljačkali smo svoju planetu i uništili brojne životinjske i biljne vrste. ali oni postoje zbog nas građana i u krajnjoj liniji zbog nas šalju u zrak silnu nečist. Možda čak uz uništenje većeg dijela svijeta? A mi i dalje radimo po svom. Naši potomci će patiti zbog naših nedjela. Razbojnici! A bilo je svetaca. Kažu da se odvija globalno zagrijavanje i da će nastupiti izrazito teška vremena za čovječanstvo i sav nevini živi svijet. Franje Asiškog ili poglavice Seattlea. Jeste li svjesni da se nafta u utrobi Zemlje stvarala milijardu godina. Osjećate li se krivima građani republike Hrvatske i šire? Vječni sudac je mogao to pitanje postaviti bilo kojem građaninu svijeta. PRIZNAJETE LI KRIVICU Pred licem pravde optužujem vas i sebe za teške zločine protiv čovjeka i prirode. 326 . koji su upozoravali poput sv. jer vi ste zaista onaj kojeg treba optužiti pred Bogom i jednom će nas stići osuda budućih generacija. Zbog vaših nedjela nestaju biljne i životinjske vrste.OPTUŽENI. jer sve se to radi zbog nas ili radimo izravno mi. Nisu ni industrija ili promet tvrki puno manji zagađivači. Hoćete li da krenem od vas i sebe? Apsolutno najveći izravni proizvođači ugljikovog dioksida su građani sa svojim smrdljivim automobilima. koje se emitiraju u okoliš? Policiklički aromatski ugljikovodici.

U času se netko sjetio da bi se u taj kanal moglo pohranjivati opasni otpad iz tamošnje industrije. pa nije ni čudo što su poduzetnici tražili nove lokacije za gradnju hidroelektrana. Očekujem da će nas proklinjati sve generacije koje dolaze iza nas i biti će u pravu. Pismo današnjice. jer im se nije sviđalo ono što ti ljudi govore. a mi ga naravno nismo poslušali kao što ni naši preci nisu slušali što govore proroci. Netko je došao na ideju da se od gornjih jezera prokopa kanal Love kojim će se dovoditi voda do nove hidroelektrane iznad donjih jezera i naravno da je moćni američki duh ideju proveo u djelo. Poglavica Seattle napisao je poglavici u Washington pismo. Ona se mogla bez značajnih gubitaka prenositi na daljinu i postalo je besmisleno graditi uz hidroelektrane industrijske objekte. a budalama ne vrijedi govoriti. jer čovjek je vrlo često zakopavao svoju nečist u zemlju. Onda je neki poduzetnik 327 . a zašto bi onda glas čovjeka poput Poglavice Seattlea našao kod nas odaziva. a mi radimo sve na štetu svojih potomaka. ali su ga neki ljudi ipak shvatili. Kako je to uspio predvidjeti? Zato jer je bio svet i genijalan unatoč tome što nije znao pisati i pismo je diktirao nekom pismenom čovjeku. Prvi puta su valjda moderni ljudi djelomično postali svjesni problema zbog teških posljedica odlaganja opasnog otpada u Love kanalu odmah pokraj vodopada Nijagare. najednom se pojavio Nikola Tesla sa svojim brojnim izumima. što američki duh nije mogao trpjeti. koje je za mnoge ljude postalo Sv. Jeste li shvatili da nam je Bog poslao proroka u vidu Seattlea. Tu smo gdje smo i nije jasno kako se izvući iz nemogućeg položaja. Krista su razapeli na križ. Znali su ih i kamenovati.Prije su ljudi nastojali svoje potomke osigurati da mogu normalno živjeti. Negdje krajem 19. ali piše u uputama vojsci na taborištu približno ovako: Kad odlaziš noću po sili odi izvan tabora noseći sa sobom lopaticu da svoju nečist možeš zakopati u zemlju. ali na mene je ostavila poseban utisak jedna rečenica. Vodopadi Nijagare bili su moćni i mogli su proizvesti goleme količine električne energije. Tako je kanal ostao raskopan i neupotrebljiv. To se svima činilo normalnim i logičnim. Više ne znam o kojem dijelu Biblije se radi. Naravno da ni njegov nauk nije našao odaziv u ljudskim glavama. Jedna je stvar s izmetom a druga s opasnim kemikalijama. Otpad Neću ići na široko i držati ću se samo jedne teme o otpadu. U kanal Love se odlagalo godišnje nekih 20. Međutim.000 tona opasnog otpada kroz barem deset godina i uredno zatrpavalo. jer one se ne raspadaju tako lako kao izmet i ne raspadaju se u korisne sastojke. Puno je velikih misli i proročanstava. Uostalom. a najveći je bio izum izmjenične struje. Osjećate li i malo krivice za to? Onaj tko je i malo razuman će shvatiti. Kaže poglavica da će se jedan dan bijeli čovjek probuditi u postelji zatrpan vlastitim smećem. stoljeća počelo se graditi hidroelektrane istosmjerne struje i uz njih brojne industrijske objekte.

Ljudi su brzo shvatili da je za sve krivo mjesto gdje žive i počele su pobune. Najednom bi se usred vrta pojavila iz zemlje baklja ili bi u zraku iznad kafića odjeknula eksplozija kako je izgledalo iz ničega. Ne znam jeste li shvatili da je otpad uvijek bio blago. Bio je to krasan dokument. Izvrsno! Obje države se mogu suradnjom riješiti praktički svih količina svojih opasnih otpada. Tražilo se nadzor prijevoza opasnih kemikalija. Događalo se to sporo. Na gornjem dijelu slike vidite normalan američki mladi bračni par. izvlačio je iz prikupljanja i razvrstavanja otpada profit. Jedna zemlja će graditi spalionice opasnog organskog otpada. a u današnje vrijeme je to posebno izraženo. Počeli su se buniti zbog žrtava među svojim građanima i svijet je morao reagirati. godine 328 . U prvi čas su poduzetnici shvatili da je rješenje problema jednostavno. Naselje je napušteno ranih sedamdesetih godina. Naravno da se dio opasnog otpada zbrinjavao naprosto bacanjem u oceane. jer se smatralo da oni mogu progutati svu ljudsku nečist i zlo. Trebalo je puno godina dok se stvari nisu raščistile. Ideja je bila jako dobra. Svatko tko stvara otpad mora platiti njegovo zbrinjavanje. kojim su zemlje svijeta odlučile prestati s izvozom opasnog otpada u siromašna i nerazvijena područja svijeta. a druga će pak opasni anorganski otpad odlagati u svojim napuštenim rudnicima soli. Nema nikakvog smisla da svaka država razvija sve moguće tehnologije za zbrinjavanje različitih opasnih otpada. kad se moglo surađivati. U prvom broju hrvatskog izdanja National Geographic iz 2008. a uslijedilo je i rasjedanje tla. Vlasti nisu reagirale sve dok nisu iz tla počele izbijati svakakve opasne kemikalije. Bilo je to krasno naselje s obiteljskim kućama u divnim vrtovima. Ni Amerika ni zapadna Europa neće opasni otpad u svom dvorištu i onda ga je najjednostavnije poslati nekome kome neće smetati. Stanje se popravilo u odnosu na ono prije dvadesetak godina. vrtićem. Pravilo reciprociteta je utvrđivalo da se u neku zemlju može izvesti toliko opasnog otpada koliko se iz nje uvozi u vlastitu zemlju. Naravno da je uz to išla novčana nadoknada onome tko otpad preuzme. poput fantomskih vatri. a tek osamdesetih su počeli završavati odštetni sudski procesi. Onaj tko je znao. Amerika je bila užasnuta i na kratko se stvorila kritična masa građana za donošenje propisa protiv ilegalnog odlaganja opasnog otpada. koje su se iznenada pojavljivale u raznim dijelovima naselja. Međutim. crkvom. ali crni liberalni kapitalizam uvijek nalazi načine kako zaobići konvencije i propise. a na donjem dijelu slike su njihovi potomci s različitim defektima. a otpada je sve više. školom. a uvedeno je također pravilo reciprociteta između država. a pojavljivale su se učestalo i neke teške bolesti. Možete li zamisliti raj zemaljski? Prvi događaji su izgledali bezazleni. a opterećivati će samo dio okoliša produktima tog zbrinjavanja. Pravi američki raj! Kuće su brzo rasprodane i ljudi su uživali u blagodatima svojih domova i blizini Nijagarinih vodopada. Onda su ljudi počeli opažati da se rađaju mrtva ili defektna djeca.pedesetih godina prošlog stoljeća ugledavši tu zaravnjenu površinu došao na ideju da tamo sagradi naselje i pun američkog duha to je i ostvario. brojnim dućanima i restoranima. Afrika je bila u to vrijeme osamdesetih godina prošlog stoljeća Bogom dana za odlaganje opasnog otpada sa svih strana razvijenog svijeta. ali početkom devedesetih godina prošlog stoljeća ipak je usvojena Bazelska konvencija o prekograničnom prometu opasnog otpada. nisu ni Afrikanci budale zato što su siromašni i možda većim dijelom nepismeni. Na slici gore je tipičan plakat iz tih vremena.

a najlakše ju je ukloniti spaljivanjem na otvorenom prostoru. Taj otpad sadrži brojne vrijedne materijale poput zlata ili bakra. Slažete li se da je ona u skladu s optužbom s početka ovog teksta? Iz godine u godinu podaci variraju. ali poslao je glasnu i jasnu poruku. a on se može iskoristiti na stotine načina. koja će završiti u komunalnom otpadu ili negdje u okolišu? Zašto kupovati proizvode u problematičnoj ambalaži (npr. ali samo glup čovjek će vrijednu sirovinu baciti u komunalni otpad. Naravno da je najvažnije kako će reagirati lokalne vlasti. ali nitko za to previše ne mari. Priča počinje već prilikom kupovanja. I što da dalje komentiram? Većina otpada može postati korisna sirovina. Polimerna izolacija je naravno problem. Pogledajte i procijenite o čemu se radi.000 tona komunalnog otpada godišnje.izišao je članak o zbrinjavanju opasnog elektroničkog otpada. a ne ja ili vi. Kao seosko dijete ja nisam znao što je to otpad. Ne muči nas niti sudbina naših najmilijih kad na dječjem igralištu postavljamo kontejnere za smeće. Grad Zagreb proizvodi oko 350. ali stanje je slično u svim drugim hrvatskim mjestima. gdje su tisuće ljudi živjeli od toga. Prvo su ga slali u neke kineske pokrajine. Vjerojatno je netko šale radi postavio kraj tobogana u kontejner za smeće. Srodili smo se s otpadom oko sebe i gotovo da ne primjećujemo što mi iz svojih kuća bacamo u komunalni otpad. Oprostite ako vas vrijeđam. jer one građanima moraju osigurati uvjete za razumno gospodarenje sekundarnim sirovinama. ali npr. a ja sam bio njegov recenzent. tetrapak). Ne mislim pisati o opasnostima zbrinjavanja te vrste otpada nego o tome kako je svijet brzo našao putove kako ga se riješiti. kad postoje pakiranja od povratne ambalaže? O vama 329 . Meni se sviđa ova slika lijevo. Sramotno je da na drugom mjestu stoje papir i karton. Najbolje je od njega prirediti kompost. ali mi građani kod toga moramo pomoći. Moderan pristup gospodarenja otpadom kaže da je prvi korak u izbjegavanju kupovanja predmeta koji će postati otpad. Zašto koristiti plastične vrećice za nošenje kupljenih predmeta u trgovini kad će one postati otpad? Zar nije bolja košara od vrbovih grančica ili od platna. Pri tome nastaju svakakvi opasni produkti poput npr. Imao sam više izvida na mjesta ilegalnog obrađivanja takve vrste otpada. žice iz električnih instalacija kuća ili automobila rješavaju na jednostavan način. Najviše je u nekim mjestima biootpada. jer ga uopće nije bilo.000 tona otpada godišnje u Zagrebu? Ovo na slici lijevo su zapravo podaci za grad Osijek prije nekoliko godina. Za taj dio su krivi drugi. jer oni se u potpunosti mogu reciklirati. pa su ga ljudi primitivnim tehnologijama obrađivali. Približno pola tone po građaninu. Što se sve nalazi u tih 350. a kasnije se broj destinacija proširio po drugim državama istočne Azije. I kod nas se npr. Sve se iskorištavalo na ovaj ili onaj način. koju nosimo na tržnicu ili dućan godinama nego vrećica od PVC. ali nikad se nije ulovilo krivce niti se uspjelo spriječiti takvu rabotu. posebno u ruralnim područjima. ali to nas ne opravdava od naših zločina. dioksina ili policikličkih aromatskih ugljikovodika. a mi ga bacamo na neuređena smetlišta. To je prilična količina u usporedbi s prošlošću kad otpad praktički nije predstavljao nikakav problem. jer govori o tome gdje smo mi danas.

ali o tome nema smisla pisati. Zar 2. godine analizu opasnog otpada iz kućanstava i prijedloge o tome kako da se on zbrine. Stanje je bilo katastrofalno. i možete naći golema odlagališta svakakvog otpada.0 prijavljeno u komunalni otpad.). a sve ostalo završava u komunalnom otpadu? Zar je moguće da isto toliki postotak motornih ulja završava tko zna gdje. Ne znam zašto kriminalci odlažu opasni otpad najradije uz rijeke ili jezera. pa je sasvim nelogično da se takav materijal nađe u komunalnom otpadu. LAKOVI. Pogledajte sliku gore. Svuda je otpad. Država zadnjih desetak godina usmjerava snage na zbrinjavanje otpada iz tvrtki i mnogi se s pravom bune zbog krivih odluka inspektora o načinu zbrinjavanja njihova otpada. kompostiranje.0 procjena budućih količina ogromnim količinama 4. bilo uzvodno ili nizvodno. Pokušajmo se usmjeriti na ono što zovu opasni otpad iz kućanstava ili problematične tvari. Iz različitih izvora u svijetu i kod nas proizlazi da domaćinstva u ukupnom komunalnom otpadu imaju oko 10% opasnih produkata.0 uložaka zbrinjava na propisani način. Naći ćete ga i uz brojne zagrebačke šoderice. a najgore je kad se radi o onom opasnom. Mene muči opasni otpad iz domaćinstava. itd. Država je već stvorila uvjete za zbrinjavanje brojnih ambalažnih otpada. Trebate samo prošetati uz obale Save na mjestima gdje se ljudi često ne kreću. zbrinjavanje u stanju plazme.000. Svaki svjestan građanin će danas vratiti ambalažu izrađenu od stakla. a da ne govorimo o dnu jezera ili mora. Većina materijala iz komunalnog otpada se može danas propisno zbrinuti.građanine ovisi hoće li vašom kupovinom nastati komunalni otpad ili neće. jer većina opasnog otpada iz kućanstava bacalo se 6. Ja sam zadnjih dvadeset godina bio na brojnim izvidima radi prepoznavanja opasnosti divlje odloženog otpada. Onda dolazi drugi korak razvrstavanja komunalnog otpada.000.000 tona. jer to u pravilu izgleda kao na slici lijevo. odlaganje. Ostaju samo problematične tvari i ostatak otpada od nekih 15%. raznih plastičnih materijala. Tih 15% teško da možemo izbjeći u kratkom vremenu. Imate na svakom uglu spremnike za stari papir ili karton. EMAJLI. Za Zagreb bi to značilo oko 35. Gdje završava taj otpad? Grad je od mene tražio negdje 2005. LJEPILA OPASNI GRAĐEVINSKI OTPAD OTPAD IZ DOMAĆINSTVA OLOVNE BATERIJE OTPADNA ULJA OTAPALA 330 .0 15% baterijskih 0. ako vi građanine u tome sudjelujete. Radi se o trećem koraku zbrinjavanja komunalnog otpada. ali i za njega postoje rješenja. procjena trenutnog stanja Tko je kriv? Radi se o 5.0 njihove ambalaže.000.000. ali o toj temi je bolje ne raspravljati.000. a ne na tone ANORGANSKI OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA ORGANSKI KEMIJSKI PROCESI FOTOGRAFSKA INDUSTRIJA ANORGANSKI OTPAD OD ZAŠTITE MATERIJALA NIKAL-KADMIJEVE BATERIJE ČIŠĆENJE SPREMNIKA BOJE. Teško mi je izabrati poseban slučaj.0 opasnih tvari ili 3. itd. metala.000. spaljivanje.0 je moguće da se samo 1. jer niti jedna tehnologija neće naići na opće odobravanje (npr.

Međutim. pa onda pišemo tajne izvještaje za nadležna tijela državne vlasti. a uglavnom mi nisu stigli odgovoriti ili su smatrali da budalu treba ignorirati. Zbog nedostataka u propisima nemamo jasne podatke o broju skladišta i količinama kemikalija poput naftnih 331 . amonijak na oko 200. Nesreće Svi se bojimo nesreća s kemikalijama. Kako objasniti ljudima da su oni najveći krivci za sve zlo proisteklo zbog nemara za okoliš? Kako objasniti da ova kućica u cvijeću s psom pokraj svoje kućice nije prava istina o stanju svijeta? To je sve skupa velika laž! Ja osobno nisam optimist. Prema zadnjem izvješću nabrojali smo u Hrvatskoj da se npr. Napisao sam brojne predstavke i prijedloge nadležnima. ali od tada ih ne primaju. Ne znam što nam je činiti. lakova. Reciklažna dvorišta su do prije požara na skladištu spalionice PUTO primala ostatke i ambalažu boja. HZT vodi evidencije opasnih kemikalija u državi i raspolaže s podacima o njima. Ne vjerujem da se mogu napraviti ikakvi pomaci na bolje dok ljudi ne shvate da su oni sami krivi za sve zlo koje ih prati. Ja nemam pravo pisati o tim podacima. moram upozoriti da je to sve skupa neodrživo. itd. Povremeno se od nas traže izvješća o rizicima. što zaključujem prema vlastitom iskustvu. Nemam namjere pisati o tome što se događa na odlagalištu komunalnog otpada zbog naših opasnih tvari ubačenih u kante za komunalni otpad. a građani šute. ukapljeni klor nalazi na više od 300 mjesta. Tko je kriv za porast učestalosti CMR (karcinogenost. emajla i razrjeđivača. Možda nema smisla ni galamiti. ali neke od njih imam pravo iznijeti. jer nije uvijek važna količina nego i opasna svojstva neke kemikalije. ali prokleta savjest radi svoj posao i opterećuje čovjeka. To ne samo da nije racionalno nego je opasno.mjestima za njihovo propisno zbrinjavanje? Za neke stvari je kriv Grad. Onda je logično da takav otpad završava u vašoj kanti za komunalni otpad. reproduktivna toksičnost)? Tko je kriv za porast učestalosti alergija od 70% u zadnjih 50 godina? Tko je kriv zbog izumiranja brojnih biljnih i životinjskih vrsta? Tko je kriv zbog globalnog zatopljenja s nepredvidivim posljedicama za cijeli živi svijet uključujući čovjeka? Tko je kriv za nepoznate štete na svim mogućim mjestima? Mi smo krivi! Isključivo mi! Dok to shvatimo možda će biti prekasno. mutagenost.

Sličan primjer su brojne trafo stanice po manjim naseljima kad se stvarno radilo o ekocidu. Najviše ih je bilo za vrijeme Domovinskog rata. termoelektrane. a i o njima sam također pisao u knjizi. Toga smo imali napretek tijekom 1991. Ne otkrivam toplu vodu kad naglašavam da je za nesreće najčešće kriv čovjek. Obično su se kvarovi događali na ventilima. U kasnijim godinama velikih nesreća s kemikalijama nije bilo mnogo. Pokazao sam u ranijim tekstovima da se to događa najčešće zbog ljudskog neznanja i nepoznavanje procesa koji čovjek vodi. Naravno da se uz skladištenje i korištenje takvih kemikalija javljaju rizici od nesreća. a u većini slučajeva se može zatajiti. Dužni smo voditi očevidnike o nesrećama. jer oni koji su ih prouzrokovali nastoje zatajiti događaj. Ljudski faktor! To je tako svuda u svijetu. ali je činjenica da se opasne kemikalije nalaze na tisuće mjesta diljem naše države. Vrlo brzo smo shvatili da je razlog tih nesreća neodržavanje spremnika s klorom. Stvarno rizičnih događaja je manje od 10 godišnje. Zato je kod nas najviše nesreća u prijevozu kemikalija ili vezanih uz onečišćenje površinskih voda. Radi se o pripravnosti za nesreće. godine i moji su ljudi iz Toksikološke službe zbog rečenog bili skoro svakodnevno na terenu radi procjene šteta za ljudsko zdravlje i okoliš. U međuvremenu je vlasnik boce kupovao svakakav klor (često s visokim sadržajem vode) i naravno da je uslijedila korozija. O tome ponešto piše u drugim tekstovima ove knjige. Kakav zamor materijala? Ljudski činitelj je bio i biti će ključan. Od tada nismo imali niti jednu nesreću s klorom na naših oko 300 mjesta gdje se on koristi. ali bilo je nekoliko slučajeva otpadanja dna boce. na slučaju Peruče iz 1992. zbog privremene nesposobnosti poput pijanstva na slici lijevo ili bolesti te zbog drugih razloga. ali ja sam pokazao npr.derivata. Nakon toga smo uveli vrlo stroge uvjete nadzora nad spremnicima s klorom. Prema službenim podacima u Hrvatskoj se događa oko 100 nesreća godišnje. jer to građani lako opaze. U jednoj nesreći otpadanja dna boce razlog je bio u tome što je boca bila stara čak 15 godina. Treba biti pripravan u svakom trenutku i uvijek razmišljati o tome što bi moglo krenuti krivim 332 . pa nije bilo moguće kupiti klor ako ventili i boca nisu bili garantirano ispravni. a garanciju je davalo nekoliko dobrih serviserskih kuća. Razaranje brojnih objekata s kemikalijama u vrijeme Domovinskog rata kažu da je bilo logističke naravi. jer njihovo uništavanje ništa nije doprinosilo ratnom uspjehu protivnika. U biti se i opet radi o ljudskom činitelju. Kažu da je opravdano u ratu napadati na logistiku uništavajući rafinerije nafte. a nikad za cijelo vrijeme korištenja nije bila na servisu. Zbog korozije je metal na dnu boce propao i nije čudo da je dno otpalo. zemnog plina i drugih sličnih kemikalija. skladišta eksploziva i druge objekte. Kad se dogodi nesreća u nekom skladištu ili proizvodnom pogonu to se rijetko opazi. kad su bile rezultat napada četnika ili JNA na važne logističke objekte. trafo-stanice. ali su većina od njih bez težih posljedica. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća imali smo česte nesreće s bocama ukapljenog klora. smatram da je zamor materijala rijetko uzrok nesreće s kemikalijama. Drugi razlog nesreća s kemikalijama je navodno tehničke prirode i sastoji se u razlozima kao što je zamor materijala. godine da se radilo o ekocidu. Međutim. a nesreće se i događaju. Stanje se mijenja na bolje. ali smo svjesni da oni nisu točni. ali naravno da brojnost nesreća oscilira iz godine u godinu.

a podaci su nepouzdani. a mogle su slučajno baš pasti na savski nasip gdje su radoznalci promatrali veličanstveni požar i golemi oblak dima iznad njega. Odmah sam zatražio od policije da ih makne na udaljenost 500 m ili više uz žustro protivljenje građana. Imali smo slučajeve da nitko ne želi preuzeti odgovornost za nadzor događaja. Radilo se o tome što su bačve s opasnim kemikalijama s požarišta bile raketirane i samo zahvaljujući čvrstoj konstrukciji željezne nadstrešnice nisu letjele po slobodnom okolišu. kao na slici lijevo i donosi krive odluke. koja kemikalija je uzrokovala nesreću i u kojim količinama. Unatoč tome što mi prikupljamo podatke o kemikalijama vrlo često na terenu nailazimo na iznenađenja. a rad s možda bezazlenom kemikalijom može biti izrazito rizičan kad se ne poštuju uvjeti njezinog sigurnog korištenja. kako bi mogli pričati prijateljima u birtiji o svojim iskustvima. a ni drugi ključni podaci nisu na raspolaganju. Jedan od njih je na vratu nosio svog potomka starog oko 4 godine. Ja sam preko radio postaja te večeri davao upute o sklanjanju 333 . Puno je skladišta zaboravljenih kemikalija o kojima ne znate ni osnovne podatke i onda se mora improvizirati. kao npr. kad je gradonačelnica bila na moru. kad se osiguraju svi mogući uvjeti za sprječavanje zla. Što treba zapravo činiti kad se dogodi nesreća s kemikalijama? Građani su naravno jako radoznali i nastoje kao i kod svake druge nesreće što više vidjeti. Moguće je raditi s kemikalijom najgorih mogućih svojstava s malim rizicima. Ne zna se što je čiji zadatak. Dok ne dođete tamo na teren niste sigurni što se točno dogodilo. Kad se dogodi nesreća u pravilu nastaje zbrka. Znao sam iz literature da bačve mogu dosegnuti na taj način udaljenost od 250 ili više metara. jer je htio djetetu pokazati nešto što možda više nikad neće doživjeti.smjerom zbog ovih ili onih razloga te činiti sve kako se kritični uvjeti ne bi stvorili. Dio ključnih ljudi paničari. Mogle su odletjeti na smetlište i tamo uzrokovati novu eksploziju deponijskog plina sa sasvim neprocjenjivim posljedicama. a njezin zamjenik je iz svog terenskog vozila na odlagalištu Prudinec (neki ga zovu Jakuševec) zadivljen gledao veličanstveni požar. Međutim. Trebalo je pozvati još jednu postrojbu temeljne policije da izvrši moju zapovijed. Odbijale su se od željeznih greda. nije bilo isključeno da će neka od raketiranih bačvi proći kroz zapreke i odletjeti u tko zna kojem pravcu. Kad sam pola sata nakon početka požara u PUTO stigao na mjesto događaja odmah sam uočio brojne radoznalce naslagane na savskom nasipu na udaljenosti o oko 250 m od požarišta. u slučaju požara na skladištu PUTO.

Za logistiku su zaduženi različiti stožeri (npr. Kod nas političari olako preuzimaju dužnosti zapovjednika županijskih ili gradskih stožera bez ikakvih predznanja o opasnim stanjima. to je izrazito rizična operacija kod koje možete teško ugroziti zdravlje i živote građana ako niste pošteno pripremili operaciju. Uvjerio sam se stotinu puta u njihovu nekompetenciju i sreća je što u većini slučajeva ne čine ništa kad se dogodi nesreća. Simulacije širenja amonijaka davale su stravična predviđanja i nama je bilo jasno da ne smijemo dopustiti evakuaciju osobnim automobilima. Zato smo predvidjeli sklanjanje građana u djelomice hermetizirane domove i eventualnu evakuaciju vlakovima iz grada ako drugačije ne ide. ali ti dokumenti izgledaju svakako. Što se tiče evakuacije pješice (ona je uvijek najbolja) treba građane educirati kako se ona obavlja. Ako ste niz vjetar od mjesta nesreće treba što prije pobjeći krećući se okomito na smjer vjetra i bez velikih napora. Sastavljeni su od političara svih mogućih usmjerenja ovisno o rezultatima izbora i nemaju pojma o tome što treba činiti kod nesreće. Građane treba podučiti kako se valja ponašati u slučaju nesreće s kemikalijama. ali oni u praksi ne funkcioniraju. Upute koje će se davati preko lokalnih sredstava javnog priopćavanja moraju biti krajnje jednostavne i logične. Amerikanci već kod samog nagovještaja da bi moglo doći do nesreće pristupaju evakuaciji građana. imam primjedbe na ono što se zove logistika te na građane. Zapravo bi u slučaju nesreća s kemikalijama morali nastupiti pred javnošću brojni stručnjaci. Time bi naravno omogućili stradavanje golemog broja ljudi na otvorenom prostoru. Njima bi preko sredstava javnog priopćavanja neki autoritet trebao davati upute. Naravno da me većina nije poslušala. a u pravilu ili ne postoje ili su loše. Svaka tvrtka koja posjeduje opasne kemikalije treba prema našim propisima izraditi lokalne interventne planove. županijski eko-stožeri). U Švicarskoj izabrani gradonačelnik ne može preuzeti dužnost dok nije s uspjehom položio ispite o postupcima u slučajevima krize pred službenicima Civilne zaštite. Mi se slažemo i volimo. Zadnjih godinu ili dvije Grad Zagreb je shvatio da ne može prihvatiti glupe interventne planove i vraća sve što stručnjaci smatraju da nije u redu. Međutim. a tome se daje mala važnost. a zabraniti u potpunosti korištenje sredstava osobnog prijevoza. Vatrogasci i policajci znaju dobro svoj posao i na njihove postupke ja nakon tih skoro 30 godina djelovanja imam rijetke primjedbe. a najviše se bunimo zbog loših simulacija razvoja događaja i još lošijih uputa o ponašanju u slučaju nesreće. Sjećam se 1995. jer bi na taj način stvorili strašna zakrčenja na kutinskim ulicama i izazvali potpuni zastoj prometa. ali je problem u tome što se u prvo vrijeme nitko ne snalazi. Na naš prijedlog i uz naš veliki 334 . Koliko god voljeli svoju krhku ženicu sličnu onoj na slici gore ne smijete je nositi trošeći time puno onečišćenog zraka. Evakuacijom izvodite građane u moguću zonu opasnosti na otvorenom i zato mora sve funkcionirati besprijekorno. kolovoza za neke je zapravo značilo mazohizam) i sklanjanje s otvorenih prostora na udaljenosti u promjeru 500 m oko požarišta. Naravno da ni građani ne znaju kako se treba ponašati.građana u zatvorene stanove (zatvoriti sva vrata i prozore vrućeg 1. godine. Mora se osigurati sredstva masovnog transporta. Međutim. HZT je izrazito nezadovoljan kvalitetom tih planova i stalno brundamo i prigovaramo. kad je postojala realna prijetnja da će Srbi iz Bosne napasti postrojenja Petrokemije u Kutini i oštetiti spremnike s amonijakom.

čija je shema komunikacije izgledala kao na slici. a dalje će se događaji odvijati tko zna kako. stručnjaci se ipak snalaze. Na sreću. Suludo! Vatrogasci i drugi stručnjaci uspjeli su ograničiti širenje posljedica nesreće i obuzdali su je na učinkovit način. jer od njega nitko neće imati koristi nego samo štete.angažman izrađeni su naputci za izradu interventnih planova. jer je mlaka crvene tekućine nađena na jednoj strani ceste i ljudi su se bojali posljedica. Mnogi takve dokumente pišu s ciljem da budu što deblji i složeniji misleći da su time uspjeli ostvariti svoj honorar. To u praksi znači da su planovi neprimjenjivi. a oni postupaju prema pisanim procedurama. Očevidac zove izravno 112 i traži pomoć. Za to su trebali pijesak. a rečeni gospodin generalnog direktora. a sve ostalo mora teći prema procedurama. Plan komunikacije mora biti krajnje jednostavan. Sjećam se požara na skladištu PUTO kad su nam zaposlenici predali svoj interventni plan. onda on zove šefa odjela. Suradnik HZT je bio poslan na teren i odmah je zatražio da se tekućina prvo pokupi. Pozvali su nas na intervenciju. Iako se radi o ruralnom području i svaka kuća ima hrpu pijeska u dvorištu 335 . Kakva je logika u tome da se prema lokalnom planu prvo zove šefa smjene. a ne sastavljen iz stotine kućica kao na slici. policiju i HZT. Jedini je problem u tome što još uvijek do danas nisu izrađene jasne pisane procedure. lopate i spremnici u koje će se natopljeni pijesak prebaciti. ali se oni i dalje ne poštuju. Sjećam se jedne banalne nesreće prolijevanja kemikalije nepoznata sastava negdje kod gostionice Vilibald na staroj Karlovačkoj cesti. To znači da će prvo pozvati vatrogasce. Možda će biti potrebno pozvati županijski ili gradski eko-stožer radi pružanja logističke pomoći. Što dalje? Problem je u tome što malo tko zna što dalje treba činiti. Rekao sam im da slobodno s tim dokumentom obrišu stražnjicu. U današnje vrijeme je tijek komunikacije jasan. taj pak naziva tehničkog direktora. Najviše se razbjesnim kad vidim sasvim neprimjenjiv hodogram događaja u slučaju nesreće kao na slici lijevo od teksta. pogotovo ne u područjima izvan metropole. U slučajevima kemikalija koje djeluju u obliku plina nadležni smo ocjenjivati interventne planove i mi ih u većini slučajeva odbijamo.

Naravno da mi nitko nije odgovorio na pitanje. kao npr.nadležne službe se nisu znale snaći. Usput su bez ikakve potrebe i razloga zatvorili slunjski vodovod čineći goleme štete građanima. Zadnjih godina prošlog stoljeća prevrnula se cisterna sa sumpornom kiselinom kod sela Slušnica pokraj Slunja i sumporna kiselina se izlila iz nje u okoliš. To nije njihov posao unatoč tome što su možda bili ugroženi. Tada je nastupio kritičan trenutak. gdje se radi o teškom onečišćenju tla. Nakon što je curenje prestalo donijeta je odluka o remediaciji onečišćenog tla. Optužba i dalje stoji protiv svih nas. ali želim upozoriti da je remediacija onečišćenog tla i voda izrazito skupa. Vatrogasci su smatrali da to nije njihov posao. Ima li nade da će oni to shvatiti? I tko je na kraju krajeva kriv ako ne mi građani Republike Hrvatske. To je izrazito skup posao i obično nije jasno tko ga treba platiti. jer je prikupljeno tlo imalo i dalje pH oko 2 i moralo se dalje nastaviti s njegovim zbrinjavanjem. ali događaj je pokazao našu nespremnost za slične slučajeve. Gdje nabaviti pijesak i lopate? Nakon cijelih 5 h nazivanja uz zatvoren promet na cesti konačno su cestari uspjeli dostaviti mali kamion s pijeskom i nekoliko lopata. Kasnije se ispostavilo da je za onečišćenje kriv seljak. Tko smo onda mi koji ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih ponavljamo?». Što činiti nakon nesreće? Trebalo bi ukloniti posljedice nesreće. Izgleda da smo mi više od budala i tako će to ostati dokle god političari ne shvate da ovako dalje ne ide. Moj suradnik je pak bio liječnik i tako su se svi ponašali kao radnici na slici iznad ovog teksta.000 kuna a da problem nije bio ni izdaleka riješen. jer su oni htjeli zabašuriti posljedice nesreće i u tome su uspjeli. On je bio spreman sam riješiti problem i pokrio je sve troškove intervencije. na slici pokraj. Uz sve ostalo. jer lokalne službe nisu bile spremne za intervencije. a sličnog mišljenja su bili temeljni i prometni policajci. Napravljene su brojne gluposti u intervenciji. ali je za događaj prekasno saznao i pojavio se na mjestu nesreće kad je posao remediacije već završen. Mi na tome još nismo ni počeli raditi. Oni su imali svoje ideje i ja sam na kraju rekao približno slijedeće: «Mudri uče na tuđim greškama. a budale na vlastitima. Taj zadnji dio ili remediacija okoliša te ispitivanje pričinjenih šteta naša je najslabija točka. Mi smo tražili analizu događaja i remediaciju tla sjeveroistočno od požara zbog sumnje u onečišćenje dioksinima. jer nije bilo jasno tko treba obaviti posao posipanja mrlje pijeskom i prebacivanje namočenog pijeska u plastične bačve. Na kraju su neutralizacija vapnom i prikupljanje onečišćenog tla završili izravnim troškovima od oko 600. Slučaj je na kraju riješen time što je šef cestovnog poduzeća naredio svojim radnicima da postupe prema proceduri HZT. a nastavilo se i dalje po starom. Ne znam što su veliki stručnjaci dalje napravili sa stotinjak bačvi kiselog tla. kojemu je iz cisterne istekla manja količina nekog herbicida. U slučaju požara na skladištu postrojenja PUTO moji suradnici i ja smo se posvađali s predstavnicima gradskih vlasti. a donijeli su je sasvim nekompetentni stručnjaci iz Hrvatskih voda. 336 . bojali su se da se ne otruju tijekom obavljanja zahtjevnog zadatka.

Treba još dodati da onečišćenje nije jednako rasprostranjeno u svim dijelovima svijeta. Postoji i druga mogućnost da opasna kemikalija nastaje kao nusprodukt nekih procesa (npr. Teško je to sve skupa sistematizirati. dioksini nastaju u šumskim požarima. a jedino su sad prirodne ravnoteže značajno poremećene i njegove povećane količine emitirane u zrak našom krivicom prijete klimatskim poremećajima. Mora se priznati da je DDT zabranjen još davne 1968. Potražite na internetu prema pojmu PCB i biti ćete zatrpani podacima. a ne znamo kako ih se riješiti iz okoliša. jer nema kontrolne skupine 337 . Vremenom se ruše i neke dogme. Problem s rečenim kemikalijama je u tome da nismo do kraja sigurni niti u njihove štetne učinke za ljudsko zdravlje. Proizvodili su se godinama u izrazito velikim količinama i svud koristili na opće zadovoljstvo ljudske civilizacije. dioksini i furani. Danas su zabranjeni. U ovom slučaju radi se o teškoj kontaminaciji velikih površina s DDT. godine. Hajdemo prvo na POP-ove (Postojani Organski Polutanti) o kojima svi mislimo da znamo skoro sve.Globalno onečišćenje i njegove moguće posljedice Neće biti riječi o ugljikovom dioksidu. a predstavnika na europskim listama ima već dvadesetak. Biti će riječi zapravo o raznim kemikalijama. Postoje mjesta kao ovo na slici u Pakistanu gdje je onečišćenje takvo da na poljima više ne uspijeva apsolutno ništa. a nemoguće je predvidjeti rizike za ljudsko zdravlje i okoliš čak ni od zagađenja samo jednom od takvih kemikalija. Do globalnog onečišćenja dolazi kad se neka kemikalija koristi u golemim količinama (npr. ali zbog slabe razvijenosti industrije i prometa nismo nikad dostigli niti na jednom mjestu one razine polutanata koje se nalaze u zapadnim bogatim zemljama. Dobro je to i daje nadu da će u slijedećih sto godina uz potpunu zabranu korištenja ovih kemikalija doći do nekakvog oporavka okoliša. Radi se uglavnom o organoklornim tvarima i detalje možete pročitati u poglavljima o pesticidima i industrijskim kemikalijama. Zbog svih naprijed nabrojanih i nespomenutih razloga dajem si pravo izabrati po mom sudu važne globalne nečisti. pa je teško optužiti već ostarjele generacije ili one u grobovima da su svijetu donijeli zlo. Primjer su DDT. ali zbog svoje stabilnosti u okolišu traju i traju. Tako je čvrsto dokazano da npr. a naravno da se preko hrane stalno unose u ljudske organizme. ali naravno u izrazito manjim količinama nego što se to događa u raznim ljudskim aktivnostima. razvojem analitičkih metoda stalno se otkrivaju nova globalna onečišćenja tvarima za koje nitko do objavljivanja rezultata istraživanja nije mogao ni pomisliti da bi mogle predstavljati globalno onečišćenje. da su se dioksini pojavili tek nedavno isključivo djelovanjem ljudskog demona. Naravno da i u Hrvatskoj postoje mjesta s onečišćenjima. Na nama je da tako i ostane. PCB-i. kao npr. A jesu! Većina POP-ova su bili insekticidi ili su imali važno mjesto u prijenosu i štednji električne energije poput PCB-a (poliklorirani bifenili). a lista POP kemikalija je sastavljena i prihvaćena već krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. Zar se čak oko ugljikovog dioksida još uvijek ne vode rasprave oko toga hoće li doći do globalnog zatopljenja ili zahlađenja. pola milijuna tona ili više kroz godinu dana) te se proizvodi na njezinoj osnovi koriste u svakom dijelu svijeta. Mora se priznati da su POP-ovi svijetom prošireni u neznanju. izgaranje naftnih derivata daje policikličke aromatske ugljikovodike) na stotine milijuna mjesta diljem planete. jer on nije otrov i uvijek ga je bilo na svakom mjestu naše planete. To je neusporedivo veće onečišćenje nego ono prosječno. Uostalom. koje su se zbog goleme uporabe raširile kuglom zemaljskom i stručnjaci ih nalaze na svakom mogućem mjestu.

Svatko zna da je npr. gdje već skoro dvadeset godina traje smanjivanje njihovih emisija i rezultati su izvrsni. pa je možda pametnije o problemu i ne raspravljati previše. jer se polutanti otkrivaju samo složenim i skupim analitičkim postupcima. Prijeratna istraživanja koncentracije olova u tlu pokraj opterećnih cesta u Hrvatskoj pokazala su značajno onečišćenje olovom i PAH-ovima 50-100 m s jedne i druge strane ceste. 338 . Slično je s karcinogenim PAH-ovima na zemljištima uz ceste. vrtove za uzgoj povrća dobro obrađivati tik uz cestu. jer svatko želi imati svoj auto i njime putovati svojom domovinom i svijetom. onaj tko za sebe uzgaja voće i povrće treba to raditi na zemljištu dovoljno udaljenom od prometnice. Točno je da svi POP-ovi nisu jednako opasni. Radi se o globalnim polutantima. Što onda učiniti da se zaštitimo? Zapravo je teško dati mudar savjet. Međutim. Kod nas je tek nedavno počelo smanjivanje potrošnje benzina s antidetonatorima poput tetraetilodnosno tetrametil-olova. Najjednostavnije je problem zaboraviti. Vjerojatno takve osobe i ne shvaćaju da im povrće ili voće mogu biti onečišćeni karcinogenim PAH-ovima ili reproduktivno toksičnim olovom. Naravno da ni kupac na tržnici ne zna ništa o problemu onečišćenja uz autoceste i s povjerenjem kupuje garantirano domaće zelje ili jagode. Statistički gledano. a posebno su se nakupljali upravo uz ceste. Nema se tu ovaj čas što naročito napraviti. s dioksinima u zapadnim zemljama. u većini slučajeva građanin kupuje zdravstveno ispravne namirnice obzirom na sadržaj rečenih polutanata. Nisu ni građani bez krivice npr. ali ćemo još dugo čekati na to da shvate te onda da im se probudi savjest. Viđao sam građane koji se zaustave uz prometnu brdsku cestu i onda pobiru velebilje na udaljenosti samo koji metar od ceste. Bilo bi pošteno da na isti način razmišljaju i proizvođači namirnica. Očekivano je da će biljke uz ceste biti onečišćene naprijed rečenim kemikalijama u ovisnosti o tome koliko je cesta prometna. koja bi nam mogla poslužiti kao usporedba s onima izloženim opasnim kemikalijama. za porast emisija dioksina u okoliš. ali nisu ni daleko. koji se deponiraju uz cestu. To se uspješno radi npr. jer većina poljoprivrednog zemljišta nije smještena uz ceste i tako će samo u nekim slučajevima kupljeno povrće ili voće biti onečišćeno olovom ili PAH-ovima. bilo kao ispirci s asfalta nošeni u okoliš oborinskim vodama.potpuno «čistih» ljudi ili životinja. a ljudi i dalje područja uz ceste koriste kao poljoprivredno zemljište ili barem pobiru na takvim mjestima biljke odnosno njihove plodove. Biti će najbolje da postojane opasne tvari u potpunosti izbacimo iz uporabe i tako barem smanjimo opterećenje okoliša s njima. Ni jedan kupac nije u stanju prepoznati koje povrće ili voće je uzgajano uz prometnu cestu. a da ne razmišljamo ima li od toga kakvih šteta. ako slijedite osnovna pravila dobrog gospodarenja otpadom. Te su kemikalije u okoliš dospjele bilo kao dimovi iz ispušnih cijevi automobila. čas su dapače po sadašnjim našim saznanjima neki sasvim bezopasni a oni drugi su među najgorim otrovima. Kako lijepo izgleda autocesta na slici! Izgradili smo brojne autoceste i na njima se promet povećava. Međutim. možda bi ipak trebalo upozoriti na posljedice naše ljubavi za putovanjima i onda o tome razmisliti. pa će trebati dugo vremena da se koncentracije olova uz ceste smanje na prihvatljive veličine. Pročitajte još jednom pažljivo odlomak o otpadu i shvatit ćete da vaš doprinos smanjivanju njihovih emisija može biti značajan. Na ovoj slici lijevo poloprivredne površine ipak nisu odmah prokraj cest. jer nismo sigurni da smo baš dobro istražili opasna svojstva svih tih kemikalija. Samo budala bi za sebe uzgajala jabuke tik pokraj ceste. jer je lako prići i lako je obaviti transport plodova do tržnice ili svoje kuće. Nema nikakvog smisla raspravljati o tome što je opasnije a što manje opasno.

koje do nedavno nisu bile razvrstane u posebno opasne za ljudsko zdravlje i okoliš. Drugačija je plastika za izradu PVC vreća nego npr. Najbolje će to biti prikazano na primjeru plastifikatora ili tvari koje se dodaju u plastiku kod izrade različitih dobara. U slučaju ftalata stvar je krenula od male djece čija nam je sigurnost svima izrazito važna. Naravno da se moglo očekivati ispiranje plastifikatora. BIH ili Srbija). ali on nije jedini globalni polutant u toj skupini kemikalija. Hrvatski građani danas krše i mnoge postojeće zakone na području primjene pesticida. pa čak niti kad bi bile razvrstane ne bi trebale predstavljati opasnost zbog svojeg niskog sadržaja u različitim predmetima. Još uvijek nije jasno kako će koji od njih završiti. itd. dinitro-o-krezol. pa je teško izabrati stranu ili spoznati istinu. Posebno treba istaknuti da je okoliš u mnogim zemljama svijeta teško onečišćen plastičnim predmetima poput boca na slici ili vrećicama. ftalati kao omekšivači ili bisfenol A kao sredstvo za usporavanje gorenja. pa bi mogli značajno doprinijeti očuvanju svog okoliša da prekinu s takvom rabotom. a Hrvatska je tu direktivu prenijela u svoje propise i počela ju primjenjivati na području zaštite bilja prvim danom 2008. kao npr. jer su u njih dodane različite količine raznih ftalata. Pokazalo se da se kod nekih polimernih materijala dodaju ftalati u manjim ili većim količinama.. pa će trebati još dugo vremena da se postigne zadovoljavajuće stanje. za izradu dječjih igračaka. Nitko ranije nije razmišljao o tome da bi se male molekule poput ftalata mogle oslobađati iz plastike i izlaziti na njezinu površinu. Kad su se onda počeli nalaziti kao globalno onečišćenje zabrinutost je još više porasla i zadnjih deset godina literatura je puna podataka o njihovim opasnostima. ali su onda istraživanja pokazala da je ispiranje moguće unatoč tome što smo uvijek smatrali takve plastične predmete inertnima. a isto se odnosi na biocide. Možda se stanje najbolje može objasniti upravo s naprijed spomenutim kemikalijama. pa možda ni atrazin neće biti zabranjen unatoč tome što su ga mnoge zemlje EZ već zabranile. O njima je pisano u poglavlju o industrijskim kemikalijama i ovdje će tek biti govora o problemu globalnog onečišćenja. jer se zapravo o njima prvo počelo pisati i prvi su se našli na udaru zabrana ili preporuka za izbor drugih materijala kod izrade predmeta poput boca. pa je to bilo dovoljno za uznemirenost među stručnjacima. godine. još uvijek pojedinci uvoze davno zabranjene pesticide (npr. Npr. Polemike između onih koji zvone na uzbunu i drugih koji smatraju da se ništa ne može dogoditi izrazito su žestoke.) prenoseći ih ilegalno preko granice iz država u kojima takve zabrane ne vrijede (npr.U poglavlju o pesticidima upozoreno je na stalni problem globalnog onečišćenja posebno na primjeru atrazina. Istina je da se ispiranje malih molekula iz 339 . kako bi se postigla određena svojstva elastičnosti i tvrdoće. one dolaze na tržište u velikim količinama i primjenjuju se globalno na milijardu mjesta. Krenimo prvo s ftalatima. Zbog toga je EZ i donijela direktive s kojima se nastoji isključiti iz uporabe ili barem smanjiti učestalost uporabe takvih kemikalija. Postoji velika skupina sumnjivih kemikalija. lindan. od predmeta opće uporabe poput boca do posebnih dijelova nekih strojeva. Međutim. To su tvari koje se dodaju u plastiku zbog različitih razloga. To donosi mnoge promjene u budućnosti i vjerojatno će se mnoga sredstva za zaštitu bilja naći na listama zabrana.

Pokazalo se naravno da postoji mogućnost ispiranja ftalata u vodu. Činjenica da nedvojbeno postoji globalno onečiščenje takvim i sličnim tvarima nije dobra unatoč tome što nisu kod pronađenih koncentracija u vodi opaženi niti se predviđaju opasni učinci na ljudsko zdravlje. Onda se pojavio problem s bisfenolom A kao usporivačem gorenja. Prema mnogim znanstvenim istraživanjima moglo bi se zaključiti da je on endokrini disruptor za vodozemce slično kao naprijed spominjani atrazin. Oni su se nalazili uglavnom u površinskim vodama. Čekaju nas zanimljiva vremena. temperature i utjecaja UV zračenja (npr. od boca za osvježavajuća piće ili različite mineralne vode do vodovodnih cijevi. a najbolje su se snašli proizvođači bočica bez bisfenola A ili onih koji izrađuju staklene bočice. ali većina mojih poznanika je povjerovala. Nalazili su ga u površinskim i podzemnim vodama diljem svijeta. 340 . Zamislite užasa dobrog vinopije kad sazna da se u njegovo vino smješteno u plastični kanister možda ispiru ftalati ili nekakva druga kemikalija? Onda se krenulo i dalje. Nema smisla ulaziti u detalje oštrih polemika. Već sama sumnja da bi se nešto lošeg moglo dogoditi ponukala je zabrinute ljude da predlože zabranu korištenja plastičnih materijala s bisfenolom A za izradu bočica za malu djecu. Prvo su uznemirenje donijeli podaci o globalnom onečišćenju tom tvari. plastične boce razbacane po našem okolišu). Znanstveni radovi su javljali o njihovoj karcinogenosti i nije bilo svejedno mogu li se ispirati npr.plastike odvija izrazito sporo i da brzina ovisi o različitim činiteljima poput npr. ali također u podzemnima. Nedavno sam primio e-mail poruku o opasnostima grijanja hrane u plastičnim posudama zbog ispiranja dioksina iz njih u hranu. Glupo je svakom tko zna išta o dioksinima i plastici. ali se čini da bi mogli biti reproduktivno otrovni. Kao prvo je otkriveno da ftalati nisu karcinogeni. posebno u slučajevima kad voda u njima dugo stoji. Pogledajte na internet i možete naći svega. ali da su neki od njih reproduktivno otrovni (npr. ali sasvim sigurno se javlja prilična uznemirenost među ljudima. pa nisu bile utvrđene niti njihove maksimalno dopustive koncentracije u okolišu niti u vodi za piće. ali ipak se dokazalo kako je svijet globalno onečišćen ftalatima. Danas npr. ali treba istaknuti da nema nikakvih dokaza da bi ftalati u toliko niskim koncentracijama mogli imati nekakvo zamjetno štetno djelovanje. Iznenađujući su također bili podaci o nalazu bisfenola A u oborinama u Norveškoj. Međutim. Prije petnaest godina službeno se smatralo da su ftalati zapravo gotovo neopasne tvari. Zbog toga je uslijedila konačna zabrana stavljanja tih ftalata u dječje igračke ili npr. Teško je reći kako će ta cijela priča završiti. Do sad nisu nađeni nikakvi podaci o posebno opasnim svojstvima bisfenola na ljudsko zdravlje. iz dječjih igračaka izrađenih iz plastike poput PVC-a. a osobito mnogo u industrijski razvijenim zemljama (npr. često s visokim sadržajem onih zabranjenih ftalata. Međutim. zrno sumnje je posijano i danas se ljudi boje svega. Može li se otrovati vodom koja protječe kroz takve plastične cijevi? Broj radova o rezultatima različitih ispitivanja dramatično je porastao i na internetu se može naći svakakve savjete. područje uz rijeku Po u Italiji). da se potpuno odbace sve plastične boce i vrati se staklenima. dibutilftalat i diheksil-ftalat). Zato je Komisija EZ prije desetak godina postavila zabrane korištenja predmeta izrađenih od plastike u koju su dodani ftalati i naredila detaljna istraživanja. a posebno radu grickaju svoje igračke. Poznato je da mala djeca sve guraju u usta. većina ljudi koristi za kućne vodovodne instlacije plastične cijevi od različitih materijala. Naravno da se to odnosi i na druga pića poput npr. kao npr. ljudi su počeli postavljati pitanje o tome što se događa s ftalatima u drugim predmetima opće uporabe. vina. bočice za mlijeko.

Nije ga lako primijeniti niti u terorističke svrhe. Svijet je danas globalno selo i na svakom mogućem mjestu primjena opasnih kemikalija protiv građana može izazvati pozornost cijelog svijeta. Ta činjenica nas može tješiti i davati nam nadu. ali ih onda nisu u stanju učinkovito uporabiti. godine puno razmišljao i raspravljao sa stručnjacima o mogućnosti primjene bojnih otrova od strane JNA. Već tada sam od prijatelja civilnih osoba u JNA primio iscrpne podatke o sintezi i zalihama bojnih otrova u skladištima JNA. Razloga za to je bilo mnogo i nemam ih namjere ovdje iznositi dijelom i zbog razloga tajnosti. Japanci su reagirali izrazito učinkovito. Ja osobno sam krajem 1990. što dokazuje tokijska katastrofa. nogometni stadioni. Najpoznatija primjena bojnih otrova u diverzantske svrhe dogodila se 1995. Prisutnost TV kamera je kod toga izrazito važna. a moram priznati da se i raspravlja. a Tokio se dogodio u vrijeme raspada Sovjetskog Saveza i gubljenja nadzora nad mnogo čime. Nekakva japanska sekta je od svojih sljedbenika iz Sibira dobila određene količine sarina. kazališta i koncertne dvorane. Botulin je najopasnija tvar na kugli zemaljskoj. jer se radi o izvrsno uređenoj zemlji. jer slika stradanja ostavlja utisak na svakoga. a više od tisuću osoba je primljeno u tokijske bolnice na liječenje. Osnovno je pitanje jesmo li mi spremni za slučaj kakav se odigrao u Tokiju prije više od deset godina. poznatog živčanog bojnog otrova. Da su znali uporabiti kako treba taj sarin imali bi sasvim sigurno više od tisuću mrtvih u zatvorenoj podzemnoj željeznici. Mi nemamo podzemnu željeznicu. a kemikalije teroristi vole. što je sa stajališta prosječnog građanina bilo očekivano. Međutim.Bojite li se terorizma? Naravno da se svi boje terorizma. Problem je u tome što su 341 . Ja sam bio nazočan na barem desetak međunarodnih sastanaka ili radionica na tu temu. itd. barem prema sadašnjim našim znanjima. Važno je znati kako spriječiti diverzije i još više kako se ponašati kad se one dogode. Na prilično primitivan način su ga primijenili u podzemnoj željeznici velikog grada Tokija i prouzročili smrt više od deset ljudi. O tome treba raspravljati. a opet otrovanja s botulinom ima na sreću malo. godine u tokijskoj podzemnoj željeznici. nisam isključivao mogućnost diverzija bilo bojnim otrovima (malo vjerojatno) bilo kemikalijama na skladištima diljem Hrvatske (vrlo vjerojatno). Prijatelji su mi dali brojne podatke iz kojih sam mogao zaključiti da primjena bojnih otrova u nadolazećem ratu nije vjerojatna. Nismo spremni! Mislim da je primjena sarina u Tokiju bio sasvim neočekivan događaj. Mogu udariti tamo gdje ne očekujete i mene čudi što češće ne koriste kemikalije.). Kako god su zemlje posjednici klasičnih bojnih otrova brojne ipak sve obavljaju izrazito strog nadzor nad svojim oružjima. a to je danas važan cilj terorista. Možda i zato što kemikalije treba znati uporabiti. Građani su u takvim slučajevima sasvim pasivna strana i mogu se samo Bogu moliti da nadležne službe obave svoj zadatak ili da su teroristi napravili velike pogreške u diverziji. ali imamo mjesta okupljanja velikog broja ljudi (npr. crkve. Teroristi nemaju uvjete za sintezu bojnih otrova nego tek možda za krađu.

a primjenu pravih bojnih otrova u ratu nikad nismo dokazali. kakvi se obvezno javljaju poslije svakog kritičnog događaja. 5. koje čak ne moraju biti opasne. 6. Evo nekoliko savjeta za kraj: 1. a morate stalno biti u blizini liječnika ili barem osigurati brzi prijevoz u nadležnu medicinsku ustanovu.teroristima na raspolaganju brojne kemikalije na hrvatskim skladištima. a biti će korisno ako na moguće otvore (npr. 3. između prozora ili vrata i štokova) prilijepite ljepljivu traku poput selotejpa. Već neugodan miris može izazvati paniku među građanima. Diverzantu je dovoljno izazvati strahove primjenom sasvim neopasnih ali smrdljivih kemikalija. Uključite radio slušajući lokalnu radio postaju i lezite na krevet ili fotelju dišući što je moguće pliće. Kad opasnost mine provjerite u kakvom su stanju vaši susjedi i pozovite hitnu pomoć ako vi ili vaši susjedi osjećate bilo kakve poteškoće sa zdravljem. što smo iskusili više puta. ljudi su osjetljivi i često uplašeni. Izlazak na otvorenu atmosferu može biti izrazito rizičan. Ne smijete se fizički naprezati. Međutim. Zatvorite čvrsto sva vrata i prozore. Ako se nalazite u svojim domovima onda ih je najbolje ne napuštati osim ako vam to nadležne službe ne savjetuju. Zapamtite da barem dva dana nakon takvog nesretnog događaja morate biti oprezni. Kako se onda pripremiti za takve događaje? Naša iskustva pokazuju da uvijek treba sačuvati hladnu glavu. Nikad nemojte paničariti. Imajte povjerenje u državne službe nadležne za nesreće s kemikalijama i slušajte isključivo njih a ne lažne proroke ili budale. 4. ne smijete pušiti niti piti alkohol. 342 . 2. Slušajte savjete dane preko lokalne radio postaje (u takvim slučajevima stručnjaci imaju dužnost i pravo potpuno preuzeti lokalna sredstva priopćavanja radi komunikacije s građanima) i radite ono što vam predlažu. Maknite se mirno što prije iz sumnjivog područja i potražite za svaki slučaj pomoć medicinskog osoblja bez obzira imate li ili nemate nekih simptoma otrovanja. I tijekom rata i poslije njega imali smo brojne slučajeve uznemiravanja pučanstva sasvim bezopasnim kemikalijama.

2. Njemačka UVOZNIK: Blistavo d. Evo primjera dobre deklaracije. 343 . Površina znakova opasnosti na malim pakiranjima mora iznositi najmanje 1 cm2. SLUGAVAŠ Sredstvo za pranje i dezinfekciju posuđa Sadrži: natrijev hipoklorit kalijev hidroksid kalijev silikat C NAGRIZAJUĆE R: 22-31-35-51 (štetno ako se proguta.: 0800 432 000 3. a slova moraju biti čitljiva s udaljenosti 45 cm od oka. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. izaziva teške opekotine. nakon dodira s kožom. 4. koju smo ovjerili u HZT.o. 33215 Unterberge. Prije uporabe pozorno pročitajte deklaraciju i uputu. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu) Oprez! Ne kori