BOJITE LI SE OTROVA?

Franjo Plavšić

1

Izdavač Hrvatski zavod za toksikologiju Martićeva 1c, Zagreb Autor Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Glavni urednik Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Recenzent Prof. Dr. sci. Oskar Špringer Likovna oprema naslovnice i dijela ilustracija Nikola Plečaš (Nik Titanik) Mreža www.hzt.hr

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 713108 ISBN 978-953-55855-0-3 BOJITE LI SE OTROVA: priručnik/<autor Franjo Plavšić> glavni i odgovorni urednik Franjo Plavšić Zagreb: Hrvatski zavod za toksikologiju, 2009. Prvo izdanje

2

PREDGOVOR
Na mojim predavanjima iz toksikologije nastojim uvijek pobuditi pozornost slušača pričama iz mog dugogodišnjeg iskustva, je inače je slušačima dosadno. Priče čovjek ne može uključiti u udžbenike, jer njima tamo nije mjesto, a višekratno su me moji studenti ili drugi polaznici predavanja molili da te priče negdje objavim. Neke od njih sam objavio na web stranici moje ustanove, ali nju posjećuju rijetko gosti (godišnje oko 20.000 posjeta), pa moja mudrovanja imaju malog odjeka u javnosti. Zbog toga sam odlučio barem osobama zainteresiranima za toksikologiju prikazati područje pričama iz osobnog iskustva ili ponekad iz iskustva drugih toksikologa. Tako je nastala ova publikacija, koja nije temelj za nikakvu službenu edukaciju. U priči ću slijediti tijek mojih predavanja iz toksikologije, ali je ona namijenjena građanima. Ima još jedan razlog zbog kojeg sam priredio ove priče. Želim da javnost razmišlja na umjeren način ili realistički kakve nam opasnosti danas prijete od kemikalija. Treba smanjiti broj ekstremista među građanima. Ekstremisti nisu brojni, ali su vrlo glasni. S jedne strane, javljaju se oni koji bagateliziraju sve opasnosti kemikalija nastojeći pokazati da je naš svijet najbolji od svih mogućih i da opasne kemikalije zapravo ne predstavljaju nikakvu opasnost čovječanstvu i okolišu. Druga skupina ekstremista je još glasnija. Oni se svega boje i protiv bilo kakvog su napretka čovječanstva. Najradije bi se vratili u pećine i tamo živjeli u slobodnoj prirodi, što bi im vjerojatno dosadilo nakon 3 dana. Jedni i drugi su nerazumni i nerealni, a njihov utjecaj na građane može biti izrazito loš. Jednom sam u novinama napao bračni par farmaceuta, koji se bore protiv svih mogućih aditiva u hrani prikazujući ih užasno opasnima i nagovarajući ljude da odbace sve osim prirodno uzgojene hrane. Pokazao sam da pišu gluposti i izrazito me stid što je dama bila moj student i položila ispit iz toksikologije. Odgovor u Vjesniku je bio žestok i dičio se naslovom o meni kao srednjevjekovnom toksikologu. Ja se nisam zbog toga osjetio pogođen, jer srednji vijek je imao genijalnih ljudi poput npr. Paracelzusa na čiju definiciju o otrovima nemam ni jednu primjedbu. Mladi bračni par nije shvaćao temeljne pojmove iz toksikologije i ja sam jedno vrijeme mislio ovaj uradak nazvati «Sjećanja srednjevjekovnog toksikologa», ali sam odustao od toga da ne bi tim neznalicama podigao ugled. Ako ovi moji tekstovi i malo pomognu nekim građanima u shvaćanju stvarne opasnosti od kemikalija biti ću zadovoljan, ali nemam iluzija da ću promijeniti način razmišljanja. Uvijek je bila važna intelektualna elita, a ja se upravo njoj obraćam s velikom nadom. Na budale se ne treba osvrtati, jer njih je bilo i biti će ih.

3

1. O OPASNIM KEMIKALIJAMA ONO OPĆE
OPĆI POJMOVI
O granama i ograncima toksikologije uključujući brojne definicije može se pogledati posebne knjige uključujući udžbenike Hrvatskog zavoda za toksikologiju, a naglaske ovdje želim dati na životna iskustva. Činjenica je da sve može biti opasno za ljudsko zdravlje, pa čak i one kemikalije koje izgledaju sasvim bezopasne ili čak neophodne za život. Pokušajte popiti deset litara vode u kratkom roku i ja vam tvrdim da nećete dobro proći. Tijekom 2007. godine bio je objavljen članak po svim mogućim sredstvima javnog priopćavanja o mladoj dami, koja je umrla zbog toga što je popila na nekom takmičenju previše vode osvojivši prvo mjesto. Kod nje je došlo do dehidracije stanica i umrla je u svom djevojačkom stanu. Ja se uvijek pozivam na slučaj ubojstva iz nehata dvoje pacijenata u jednoj našoj bolnici kad su im zabunom dali infuzije 21%-tnog natrijevog klorida umjesto fiziološke otopine. Zbog operacije ehinokoka našla se ta kobna otopina u ormariću s drugim infuzijskim otopinama, a sestra koja je trebala dati fiziološku otopinu pacijentima nije dobro čitala naljepnice i tako se dogodila tragedija. Sve može biti otrov u određenim okolnostima pa i masna hrana ljudima s povišenim trigliceridima kao na slici ispod, ali mi naravno ne gledamo iznimne okolnosti nego život i temeljem toga razvrstavamo tvari prema opasnostima.

Opasne kemikalije izazivaju štetne učinke u nekom organizmu. Mi više ne stavljamo čovjeka u središte pozornosti i važno nam je kad neka kemikalija izaziva štetne učinke npr. kod glista ili šumskog bilja. Problem je prvenstveno u tome kako prepoznati što je to štetni učinak, a što možda koristan. Ni tu nismo uvijek sigurni. Uzmimo npr. učinak snižavanja krvnog tlaka u ljudi. Onaj tko ima visok tlak treba nekakav lijek za njegovo snižavanje i taj lijek njemu koristi dajući dobar i poželjan učinak. Neka netko s normalnim ili niskim tlakom uzme zabunom lijek za snižavanje krvnog tlaka neće se poslije toga u najboljem slučaju dobro osjećati, a možda bude morao tražiti pomoć liječnika. Mislim da primjera imamo napretek i nema ih smisla više navoditi. Naravno da imamo kemikalije koje će kod svakog čovjeka izazivati štetne učinke i samo će se razlikovati prema dozi u kojoj će kod različitih osoba biti štetne. O njima će biti više riječi u tekstu koji slijedi.

4

Onako općenito govoreći možemo štetne učinke podijeliti u prolazne i neprolazne. Prolazni su oni koji će proći sami od sebe ili uz pomoć liječnika, a oni neprolazni naprosto nam ostaju kao šteta za cijeli život. Iz toga bi se moglo zaključiti da su prolazni učinci nebitni i da na njih ne treba obraćati pozornost. To se može uzeti zdravo pod gotovo ako se radi o štetnim učincima proizašlim iz naših grešaka u životu, kao npr. akutnog pijanstva. Napijemo se u društvu i onda barem dva do tri dana osjećamo posljedice svoje gluposti, ali sve one probavne poteškoće i teške glavobolje prođu za koji dan, a mi ih se sjećamo tek kao neugodnog iskustva svog glupog ponašanja. Problem je kad se takvi učinci javljaju na radnom mjestu zbog brojnih razloga kao što su npr. oni genetske naravi. Sjećam se osobe koja je radila s jednim aromatskim nitro spojem i stalno je patila od teških glavobolja i vrtoglavica. Razlog je bio u genetski naslijeđenom nedostatku u radu jednog enzima pod nazivom methemoglobin-reduktaza. Naime, različiti anorganski nitrati ili nitriti te brojni organski spojevi sa nitro ili nitrozo skupinom prevode naš hemoglobin u methemoglobin, koji nije u stanju prenositi kisik do stanica i zbog toga se javljaju simptomi kao u našeg građanina. Ta osoba naprosto nije smjela raditi s nitroso ili nitro spojevima, jer je imala stalno visoke koncentracije methemoglobina i teško je patila na poslu. Ljudi su međusobno različiti i često različito osjetljivi na djelovanje kemikalija. Ono što se u slučaju lijekova zovu nuspojave kod kemikalija se naziva rijedak štetni učinak. Javlja se samo kod rijetkih osoba zbog različitih razloga i može predstavljati težak problem za pojedinca. Jedan od primjera je prijapizam kao nuspojava ili rijedak štetni učinak, koji se javlja kod nekih muškaraca. Radi se o pojavi da je u takvih osoba spolni ud stalno ukrućen baš poput slučaja antičkog kralja Prijapa, koji je imao taj učinak zbog bolesti krvožilnog sustava. Tipičan primjer u kojem znatan broj muškaraca doživi prijapizam je nakon ugriza crne udovice. Nakon ugriza tog zanimljivog ženskog pauka, koji poslije spolnog odnosa pojede svog partnera, javljaju se različiti neugodni simptomi. Glavni je naravno bol oko mjesta ugriza, a karakterističan je laktrodektizam ili lice ukočeno u bolnom osmijehu. Kod većine muškaraca ostaje ukočen i spolni ud kroz period do 2 dana, ali to ne donosi nikakvo dobro ni ugriženom ni njegovom spolnom partneru, jer siromah trpi teške bolove zbog ugriza crne udovice i ni malo mu nije stalo do seksa. Inače treba reći da znanstvenici zadnjih godina puno rade na izolaciji tvari koja ima ovako snažan afrodizijački učinak i možda uskoro budemo imali zamjenu za slavnu Viagru. Stvari nisu ni malo jednostavne kad govorimo o tzv. opasnim kemikalijama. Možda je od svega najvažnije da mi nismo sigurni u opasna svojstva kemikalija. Činjenica je da se podaci o toksikološkim svojstvima kemikalija saznaju u dobro kontroliranim pokusima na životinjama, a one se ipak razlikuju od ljudi na brojne načine. U prošlosti su se pokusi najčešće obavljali na glodavcima poput miša, štakora, kunića, zamorca i sličnih životinja. Istina, bilo je iskustava i s otrovnošću kemikalija na ljudskom modelu. Nažalost, brojni zločinci poput slavne Katarine Medići i Hitlerovih sljedbenika obavljali su pokuse na ljudima, a danas koristimo često slučajeve otrovanja ljudi da nešto iz njih naučimo. Obavljaju se i epidemiološka istraživanja štetnih učinaka kemikalija na zdravlje radnika, npr. kako može utjecati neki herbicid na zdravlje poljoprivrednih radnika nakon više godina

5

izloženosti. Međutim, još uvijek su pokusi na životinjama izvor naših podataka unatoč otporu društava za zaštitu životinja. Pogledajmo na slikama najčešće životinje na kojima se danas uz vrlo strogi državni nadzor obavljaju toksikološka istraživanja.

Laboratorijski miš

Štakor

Minijaturna svinja (mini pig) Pase beagle uzgojen za pokuse Najpouzdaniji rezultati dana se postižu na mini svinjama i psima biglima, koji uopće nisu uzgajani kao kućni ljubimci (unatoč tome što prekrasno izgledaju) nego kao pokusne životinje. Ne znamo kako će se u budućnosti stvari odvijati, ali danas se zbog ljubitelja životinja postavljaju brojne prepreke pred izvođenje pokusa na životinjama. Zbog toga je EZ komisija uvela brojna ograničenja izvođenja pokusa na životinjama s osnovnom postavkom da one ne smiju patiti u takvim pokusima i da se pokusi smiju obavljati samo u slučajevima kad je dokazano da su oni neizbježni. Nisu dopušteni nikakvi nepotrebni pokusi na životinjama. EZ je uvela vrlo učinkovit sustav praćenja pokusa na životinjama. Ne mogu se za istu kemikaliju na dva mjesta obavljati pokusi na životinjama. Onaj koji se prvi javi kao izvođač takvih odvratnih pokusa jedini ima dopuštenje za njihovo izvođenje pod nadzorom određenih tijela EZ, a svi ostali nemaju na to pravo. Mogu kasnije uz financijsku nadoknadu

6

tražiti na korištenje rezultate pokusa ovlaštenog izvoditelja pokusa kako bi mogli svoje proizvode staviti na tržište, ali životinje moraju ostaviti na miru. Naravno da se pokusi na životinjama ne dopuštaju niti u slučaju kad se rezultati mogu priskrbiti na drugi način. Tako je već davno zabranjeno ispitivati nagrizajuće djelovanje na koži ili očima životinja, jer postoje drugi činitelji na temelju kojih se može unaprijed zaključiti da tvar ima nagrizajuće djelovanje. Tako se temeljem fizikalno-kemijskog svojstva kiselosti (pH niži od 2) ili lužnatosti (pH viši od 11) automatski zaključuje da kemikalija ima nagrizajuće djelovanje i zabranjeno je to dodatno dokazivati pokusima na životinjama. Danas se pokušava naći fizikalno-kemijske metode, koje će zamijeniti pokuse ispitivanja nadražljivih svojstava kemikalija, kako bi se smanjio broj takvih pokusa na životinjama. EZ jako potiče pronalaženje tzv. alternativnih metoda utvrđivanja opasnih svojstava kemikalija. Veliko pouzdanje imaju u računalne modele utvrđivanja opasnih svojstava na temelju strukture neke kemikalije, pokuse na kulturama stanica ili na bakterijama, itd. Sve u svrhu zaštite pokusnih životinja. Pri tome moram upozoriti na određenu nedosljednost zaštitara životinja. Većina zabrana se zapravo odnosi na toplokrvne sisavce, a o ostalim životnim vrstama se ne vodi jednaka briga. Nitko nema ništa protiv ispitivanja ekotoksičnost na vodenbuhi ili npr. na kamenicama, a i to su živa bića. Očito smo još uvijek na počecima brige za pokusne životinje i možda će tek slijedeće generacije pravednije gledati na cijelu problematiku. Još nešto općenito o učincima kemikalija na ljudski organizam. Svatko od nas je jedinka za sebe i drugačiji je od ostalih ljudi. Neka kemikalija će različito djelovati na različite ljude. Svatko od nas ima vjerojatno životno iskustvo djelovanja alkohola na različite osobe. Kad društvo sjedi zajedno za stolom i pije vino ili pivo, alkohol će bitno različito djelovati na pojedince. Nakon iste količine ispijenog alkohola neki će biti veseli, drugi će postati izrazito dosadni, treći će ometati društvo svojim ponašanjem, a neki će naprosto biti pospani. Svatko će na svoj način reagirati na alkohol. Tako je i sa svim drugim kemikalijama. Naša osjetljivost na njih je različita od čovjeka do čovjeka i na to treba uvijek misliti. Stvar ne završava na tome. Svatko od nas je različito osjetljiv na kemikalije u različito doba dana, mjeseca ili godine. Radi se o tome što je čovjek ipak dio prirode i na njegov organizam djeluju brojni činitelji poput mjesečeve gravitacija (70% ljudske mase se sastoji iz vode), izmjene svjetlosti i tmine, temperaturnih promjena, magnetskih polja i drugih prirodnih sila. Najviše je izražen tzv. cirkadnevni biološki ritam dug približno 24 h, ali ni drugi biološki ritmovi nisu za zanemariti. Tako je npr. kod muškaraca izražen godišnji ritam testosterona (važni muški spolni hormon), koji je najviši u jesen i najniži u proljeće, iako bi mnogi pomislili drugačije. Zato su se u starim vremenima svadbe odigravale u jesen. Kod cirkadnevnog ritma treba naglasiti da se ljudi dijele na noćne i dnevne tipove. Dnevni tipovi su naučili danju raditi i noću spavati, a cijeli se organizam tome podređuje. Metabolizam je kod čovjeka drugačiji danju nego noću, a također je različita sposobnost obavljanja poslova. Samo kao primjer dajem podatke o pH mokraće tijekom dana kod dnevnog tipa. Njemu je ujutro mokraća blago lužnata s pH oko 9, a u večernjim satima je blago kisela s pH oko 5. Te promjene pH (kiselost/lužnatost) imaju između ostalog velikog utjecaja na izlučivanje slabih kiselina ili baza mokraćom. Primjer je tako često korišteni lijek acetil-salicilna kiselina (Andol ili Aspirin). Ona će se u jutarnjim i prijepodnevnim satima kod dnevnog tipa izlučivati iz organizma značajno brže nego u večernjim satima. To znači da će njezine koncentracije po noći biti kod takve osobe više i time će joj djelovanje biti bolje nego danju. Oduvijek se zna da nije dobro remetiti biološke ritmove, jer to vodi slabljenu našeg organizma. Onaj tko je dnevni tip loše će raditi noću. Neki kažu da se zbog toga nesreće događaju učestalo češće noću nego danju. Pogled na problem remećenja bioloških ritmova «jet lag» posebno se iskazao zadnjih desetljeća vezano uz duge letove avionom u prekomorske krajeve. Nakon leta preko Atlantika u Ameriku ili preko Azije do Japana dovodi ljude u neugodne situacije potpunog poremećaja ritma spavanja i budnog stanja. Radi se o poremećenom dnevnom ritmu

7

POP (Postojani Organski Polutanti) kemikalije. kako u Europi tako i Hrvatskoj. Neka je na gornjem dijelu slike prikazan tijek koncentracija neke kemikalije u zraku (plinovi. U takvu skupinu pripadaju npr. Nakupljanje može biti veće ili manje. Uzmimo kao primjer poznati insekticid DDT. što ovisi o svojstvima kemikalije i organizmu u koji se ona unosi. posebno kad je čovjekov okoliš onečišćen opasnim tvarima. pogotovo kad profesionalno rade s kemikalijama. a dok su izvan radnog mjesta trebala bi njihova izloženost biti smanjena. poput onog mjesečnog. koje su danas potpuno zabranjene za korištenje. Međutim. pare. sezonskog (npr. pogledajmo zbog jednostavnosti što znači izloženost na radnom mjestu. Mudri ljudi ne bi trebali zanemariti ovaj činitelj. jesen/zima) ili godišnjeg. aerosoli.kad se posebno mijenja osjetljivost na djelovanje kemikalija uključujući lijekove. On se tako 8 . a na donjem dijelu slike promjene koncentracija iste kemikalije u krvi izložene osobe. Oni koji rade s kemikalijama izloženi su ulasku kemikalije u organizam uglavnom za vrijeme boravka na radnom mjestu. Zapravo se ona kroz tjedan ili duže nakuplja u organizmu i njezine koncentracije slijede krivulju sličnu onoj iznad teksta. Potpuno je jasno da opasna kemikalija ne nestaje potpuno iz organizma nakon što je prestalo izlaganje njezinom ulasku iz okoliša. godine. Ne bi trebali zanemariti utjecaj drugih ritmova. prašina) na radnom mjestu. Nije to baš uvijek tako. Kod nekih kemikalija koje se rado nakupljaju u organizmu porast koncentracija je daleko značajniji nego je na gornjoj slici. koji je zabranjen na našem području još davne 1968.

Drugi važan pojam na krivuljama doza/učinak jest nagib rastuće krivulje. cijanovodik. uživanjem u gorkim bademima ili uzimanjem nekih lijekova poput natrijevog nitroprusida). Pri tome treba obratiti pozornost na cijelu sliku. a ovdje dajemo primjer cijanida. Krivulja s lijeve strane slike raste jako brzo i dovoljno nam je povećati dozu tek 20% iznad one uz koju se javlja prvi učinak da se dosegne maksimalni učinak. Mi ih u ovom ili onom obliku stalno unosimo u organizam (npr.2x 2x 60 40 20 1y 2y 3y 4y Doza Doza Gornja slika prikazuje kako raste učinak neke kemikalije povećanjem njezine doze. Kao prvo. 100 80 100 80 Uèinak % 60 40 20 Uèinak % 1x 1. amidgalini iz raznih koštica poput kajsija metabolizmom u organizmu daju cijanide. Sveukupno do sada negdje oko 30 njih. a taj 9 . Primjera djelovanja kemikalija je izrazito mnogo. godine. Desna krivulja ima puno blaži rast i kod nje se tek tri puta višom dozom od one vezane s prvim učincima javlja maksimalni učinak. cijanogene tvari). Naravno da je ova druga krivulja prihvatljivija od lijeve. Kad govorimo o otrovnosti ili nekoj drugoj opasnosti kemikalija logično je da njihove učinke povezujemo s unesenom dozom. Cijanidi su izrazito snažni otrovi bez obzira u kojem obliku dolazili (npr. Zaista su postale veliki problem i nitko ne zna kroz koliko će se generacija one još uvijek nalaziti u našim organizmima te koje štetne učinke mogu izazivati. Postoji još nešto što treba naglasiti. Naprijed rečene činjenice valja uvijek imati na umu i ne plašiti se bilo koje kemikalije dok se unosi u dozi koja nije učinkovita za naš organizam. kako god mi dozu povećavali ili smanjivali u onom području gdje nema njezina djelovanja (doze niže od x na lijevoj odnosno y na desnoj strani slike). a ima ih mnogo na listama zabrana. To je jedan od brojnih razloga zbog kojih moramo biti izrazito oprezni s izlaganjem kemikalijama. a ne osjećamo pri tom nikakve poteškoće. pušenjem. Tako npr. pa možemo biti posve bezbrižni kad smo izloženi takvim dozama. Znači da nam je jedina prava šansa za preživljavanje izbjegavanje unosa bilo koje kemikalije u organizam. vidi se da postoje niske doze uz koje se ne javlja naš učinak. pa o dozama treba nešto reći. I kod najopasnijeg otrova postoji područje doza kod kojih on nije djelotvoran. soli poput kalijeva cijanida ili tzv. Bojimo se takvih kemikalija. pa ga u našim mastima još uvijek možemo naći u koncentracijama istog reda veličine kao te davne 1968.dobro skladišti u mastima ljudi i biljaka te se praktički ne metabolizira. Najbolje je to pokazati slikama. a to je činjenica da je maksimalni učinak 100% i iznad toga se može doza dizati koliko god se može zamisliti. ali nikad nitko nije stradao zbog strasti za kolačima s gorkim bademima. jer to što sad malo o većini od njih znamo ne znači da sutra nećemo saznati neke strašne činjenice.

Radi se o eksperimentalnim podacima na većem broju pokusnih životinja iz kojih se može vidjeti sve ono što je bilo izlagano u prethodnom tekstu. hrana). Na to treba uvijek misliti. Ljudi nerijetko ne razumiju što zapravo znači MDK i zato ovdje treba ipak dati neka objašnjenja. Naravno da se krivulje sa slike iznad ovog teksta odnose na neki promatrani učinak.zrak. Postoje doze uz koje je vjerojatnost pojave karcinoma izrazito niska ili gotovo da nema mogućnosti stradavanja životinje koja je primala takve male doze. kao što je pokazano na slici ispod ovog teksta o učincima plutonija kod dugotajnog unošenja u organizam pokusnih životinja. Ne treba se uzrujavati kad se npr. ali za praksu su važniji drugi učinci. koncentracija nitrata prešla MDK u kiselom zelju nekog našeg ili stranog proizvođača. koji izazivaju veće ili manje štete za organizam. One su naprosto u njima prirodno prisutne i nema skoro nikakve mogućnosti da će kod niskih doza doći do štetnih učinaka. Odmah na početku treba vrlo snažno naglasiti da takvo kiselo zelje s koncentracijama nitrata iznad propisanog MDK nije zdravstveno ispravno i 10 . poljoprivrednom zemljištu. a ne na druge učinke. itd. Treba znati da naš okoliš sadrži silno mnogo opasnih kemikalija i sadržavao ga je od kad je svijeta.se učinak više ne može pojačavati. nađe da neka voda za piće sadrži olovo u niskim neučinkovitim koncentracijama. Koja je to razina i što nam propisima određene koncentracije u nekom mediju zapravo znače? To je izrazito važno pitanje povezano s tekstom od naprijed o krivuljama doza/učinak. Tako to npr. zraka u okolišu. U pravilu se najčešće gleda krivulja smrtnosti na određenom životinjskom modelu. jer različite opasne kemikalije se unose u organizam iz okoliša preko različitih medija (npr. U praksi svakodnevno viđamo strah ili čak paniku na licima ljudi kad saznaju da je npr. vodi za piće. jer olova je u tlu bilo i biti će ga dok postoji ova planeta. Misli se naravno na MDK (Maksimalno Dopuštene Koncentracije) za različite medije poput zraka u radnom prostoru. a živi organizmi reagiraju tek kad njegove koncentracije porastu iznad neke razine. itd.. različitim vrstama hrane. Odmah se postavlja pitanje što će se nama dogoditi ako jedemo takvo kiselo zelje jednom ili više puta. voda. a da one nisu i neće u niskim koncentracijama predstavljati nikakvu opasnost za nas ili druga bića iz našeg okoliša. može biti učinak nadraživanja sluznica dišnih putova ili karcinogenost.

5 ppm radniku se ne smije ništa dogoditi. za većinu opasnih tvari nije ovako 11 . Kreće se opet od krivulje doza/učinak za izabranu vrstu učinka. Dakle.5 ppm. O tome uopće nema smisla raspravljati. a prvenstveno o vrsti štetnog učinka te o modelu na kojem je rezultat za NOAEL dobiven. Ako koncentracija klora prijeđe 0. Ako se zaustavite ispred mosta s maksimalno dopuštenom težinom vozila 5 t onda se težim teretom most ne smije prelaziti.mora ga se povući iz prometa. jer je most građen s određenim faktorom sigurnosti i ne smije se srušiti niti pod znatno većim teretom. Naravno da se neće ništa dogoditi ako se vozač uputi na most s ukupnom težinom vozila i tereta npr. koji se koristi na stotine mjesta prvenstveno za dezinfekciju vode i mnogi radnici dolaze s njim u kontakt. čovjek) možda hoće. Not Observed Adverse Effect Level ili samo NOEL). 20 t. Koncentracija od 10 ppm se može uzeti kao NOAEL. ali po propisima se rijetko kad dopušta kratkotrajno premašivanje MDK s koncentracijama klora na radnom mjestu. Međutim. Ja to uspoređujem s propisima u prometu koji se tiču maksimalno dopuštene težine vozila pri prelasku mosta s ograničenom nosivosti. U praksi se pokazalo da se kod većine ljudi javlja nadraživanje sluznica očiju i dišnih putova kad su mu koncentracije u zraku 15 ppm (part per milion ili dio na milijun). a ovdje će biti prikazan cijeli put prilično pojednostavljeno. jer ljudi mogu boraviti dugo u atmosferi s takvim koncentracijama. Jednostavan primjer za razumijevanje je klor. Faktor sigurnosti će dakle ovisiti o brojnim činiteljima. na psu beaglu). prilično smo sigurni da se kod takve doze na modelu ispitivanja neće opaziti štetni učinci (npr. To je ujedno i MDK za klor. jer propise se mora poštivati i takvo kiselo zelje nije za ljudsku ili životinjsku ishranu. ali na drugom (npr. Kod utvrđivanja MDK mora se obaviti brojna istraživanja. Za ovaj izračun nam je najvažnija najviša doza koja učinak ne izaziva (NOAEL. ali ostaje ključno pitanje što će se dogoditi ljudima koji su u njemu uživali. Nama je važna što veća sigurnost da se štetni učinak zaista neće pojaviti i zato se NOAEL dijeli s faktorom sigurnosti da bi se dobilo ADI (Acceptable Dayli Intake ili prihvatljivi dnevni unos). U tom slučaju kad je radnik izložen kloru samo na radnom mjestu dijeli se NOAEL s 20 te se dobije ADI od 0.

jednostavno izračunati MDK, jer ih se unosi na mnogo načina u organizam. Tako npr. nitrate i nitrite u različitim oblicima čovjek unosi kontinuirano. Zrak u okolišu je često onečišćen nitroznim plinovima, koje građani udišu. Obzirom na to da se za uzgoj biljaka koriste mineralna gnojiva na bazi nitrata onda ih se unosi prehranom različitim biljnim proizvodima te vodom često onečišćenom nitratima i nitritima. Mogli bi davati i druge primjere unosa ovakvih tvari, kao npr. nitrite u suhomesnatim proizvodima gdje se dodaju kao konzervansi. Tu je potrebno za svaki od medija izračunati MDK prema vrlo složenim istraživanjima. Najbolje će to biti objašnjeno na arsenu, čiji su spojevi otrovi ili vrlo jaki otrovi te su uz to kancerogeni i mutageni. Nažalost, arsen je prisutan u našem tlu i vodama, pogotovo u Istočnoj Slavoniji, gdje su mu nekad koncentracije u zdencima izrazito visoke. Isto tako ga se može naći u različitim prehrambenim artiklima, a pogotovo su mu visoke koncentracije u škampima. Radi povećanja sigurnosti ljudskog zdravlja stalno se snižava MDK za arsen u vodi za piće. Do prije nekoliko godina MDK je iznosila 50 μg/l arsena u vodi, ali je tada smanjena na 10 μg/l. Sve je to učinjeno zbog karcinogenosti i drugih teških štetnih učinaka arsena. Nije bilo nikakvih pokazatelja da bi cijeloživotno uzimanje vode s koncentracijama arsena od 50 μg/l moglo izazvati štetne učinke, ali je ipak radi razloga sigurnosti MDK snižen. Kod škampa se nitko ne uzrujava zbog koncentracija arsena u njihovu mesu i one su višestruko veće nego u dobroj vodi za piće. To je zato što ljudi vodu piju svakodnevno, a škampe jedu prilično rijetko čak i u Dalmaciji. Onda je ukupni unos arsena u vodi s koncentracijama od oko 10 μg/l kroz godinu dana uz pretpostavku da čovjek pije dnevno oko 1 l te tekućine približno 3,5 mg. Puno ili malo? Ako pojedete 5 kg škampa s koncentracijama 400 μg/l uz pretpostavku da je samo polovica od toga meso konzumirali ste godišnje oko 1 mg arsena. Računica je jasna! Naravno da su istraživanja tzv. dnevne košarice unosa pojedinih namirnica znatno složenija i jako skupa, ali se sve skupa svodi na prosječni unos građanina neke države. Možemo na kraju reći vrlo jasno da MDK predstavlja činitelj sigurnosti a ne rizika. Kad koncentracije neke tvari premaše MDK ništa se nikome neće dogoditi, ali u tom času se već smanjuje sigurnost i barem blago povećavaju rizici. Zbog toga ne treba paničariti u takvim slučajevima, ali treba vrlo tvrdo stajati na stanovištu da se MDK ne smije preći osim u posebnim slučajevima. Zakonodavac zna u svim zemljama da su prekoračenja MDK moguća zbog razloga tehnološkog procesa i da ih koji puta nije lako izbjeći. Jednostavan primjer opet s klorom. Na slici pokraj teksta je prikazana klorna stanica s bocama ukapljenog klora spojenima na klorinator. U času kad se boca isprazni zatvara se ventil na njoj i cijev se od nje odspoji. Ona mala količina klora iz cijevi će izaći van u zrak klorne stanice i naglo će porasti koncentracije klora u zraku. Teško je izbjeći takav slijed događaja. Naravno da će radnik obaviti provjetravanje prostorije, ali u jednom času će koncentracije klora u zraku preći MDK. Zakonodavac je to dopustio dajući novo ograničenje pod nazivom KDK (Kratkotrajno Dopuštena Koncentracija). Kod klora ona iznosi 1 ppm (1 dio klora na milijun dijelova zraka), ali takav događaj smije trajati maksimalno 15 min i ne smije se ponoviti u jednom radnom danu više od 4 puta, a razmak između incidenata smije biti minimalno 1 h. Smatra se da je to dovoljna garancija da se rizici za radnike neće

12

zbog toga povećati. Naravno da se KDK daje i za druge medije, poput npr. vode za piće ili za zrak u okolišu. Isto tako se pravila mijenjaju u izvanrednim okolnostima, kad nije moguće poštivati stroge propise o MDK. Ja sam za vrijeme rata bio zapovjednik Toksikološke službe GSS (Glavni Stožer Saniteta) i dobio sam među ostalim zadatak brinuti o opskrbi vodom naših postrojbi na bojišnici. Naravno da nitko nije spremao vodoopskrbne sustave za bojišnicu i tamo je u najvećem broju slučajeva voda bila zdravstveno neispravna za piće. U prvo vrijeme rata mi smo se morali pomiriti s tim da naši branitelji neće imati zdravstveno ispravnu vodu za piće i dopustili smo korištenje zdenaca, cisterni i drugih izvora sa zdravstveno neispravnom vodom za piće. Bilo je važno da imaju bilo kakvu vodu za piće i obavljanje osnovnih sanitarnih potreba. Naravno da smo obilazili bojišnicu i činili što smo mogli, posebno u nekoliko slučajeva otrovanja bakteriološki neispravnom vodom. Kasnije se stanje popravilo do prihvatljivih normi, ali u prvo vrijeme se nije moglo ustrajati na potpuno zdravstveno ispravnoj vodi. Tako će to biti i u budućnosti kod nesreća ili teških kriznih stanja. Smatra se da čovjek kroz kratak period može bez opasnosti koristiti zdravstveno neispravni zrak, vodu ili namirnice, kad naprosto nije moguće osigurati mu ono što propisi nalažu. S MDK treba uvijek biti oprezan i nastojati urediti uvjete na radnom mjestu tako da se koncentracije opasnih tvari kreću daleko ispod te granične vrijednosti. To diktiraju i nove uredbe i direktive EZ, pa je ključno pročišćavati zrak na radnom mjestu tako da nema ni potrebe mjeriti koncentracije opasne tvari u zraku. Iskustvo nam baš i nije blistavo budući su toksikolozi u prošlosti radili greške. Kad je prije pedesetak godina počelo korištenje vinilklorida za sintezu polivinil-klorida (PVC) svi su smatrali da je polazna sirovina posve neopasna. Kod nas u Kaštel Sućurcu je bila tvornica PVC tada pod imenom Jugovinil, a nitko nije znao ništa o stvarno opasnim svojstvima vinil-klorida. Smatralo se da je ta lako hlapljiva tekućina opasna jedino zbog svoje zapaljivosti i eksplozivnosti para u smjesi sa zrakom. MDK je iznosio 100 ppm, ali se nitko nije uzrujavao niti kad su koncentracije vjerojatno bile puno više. Radnicima se vinil-klorid jako sviđao, jer su ga mogli kod kuće koristiti npr. za čišćenje odjeće, a bilo je i težih prekršaja radne discipline zbog odnošenja kemikalije kući. Netko je shvatio kako se prilikom isparavanja vinil-klorida u posudi smanjuje temperatura zbog toga što je za rečeni proces potrebna energija. Najednom se pojavio recept za proizvodnju sladoleda. Jednostavno bi se pomiješalo vinil-klorid s mlijekom, jajima, šečerom i sokom od nekog voća poput jagoda te se intenzivno miješalo smjesu kuhačom. Vinil klorid bi se isparavao i hladio smjesu pretvarajući je u sladoled. Na kraju bi većina vinil-klorida isparila i moglo se lizati krasan domaći sladoled s ugodnim mirisom vinil-klorida. Dugo godina nakon početka proizvodnje PVC-a otkrilo se da je on karcinogen i mnogi radnici Jugovinila su oboljeli od karcinoma jetara. Nakon toga su svi postali pametni i MDK za vinilklorid u zraku je dramatično smanjen na 2 ppm. Bojimo se da u budućnosti ne bude sličnih iznenađenja.

VRSTE ŠTETNIH UČINAKA
Moglo bi se reći da ni toksikolozi nisu sigurni kako obaviti podjelu vrsta štetnih/korisnih učinaka kemikalija na žive organizme. Razlozi za to su brojni i možda nije loše krenuti od povijesti ili tradicije, kad je najvažnije mjesto u utvrđivanju opasnosti bila smrtnost ili smrtonosna (letalna) doza kod jednokratne izloženosti nekoj kemikaliji bez obzira što je zapravo bio uzrok smrti. Naravno da se i danas u obzir uzima taj način razvrstavanja, ali više nije jedini. Druga povijesna podjela je bila prema ciljanom organu neke kemikalije, pa smo imali nefrotoksične, neurotoksične, kardiotoksične, pneumotoksične i druge kemikalije. Ni taj način podjele se ne može isključiti. Naravno da se razvrstavalo kemikalije i prema mehanizmima djelovanja na staničnoj ili molekularnoj razini, što niti danas nije napušteno. Međutim, tijekom druge polovice 20. stoljeća pozornost se usmjerila na posebne štetne učinke 13

kemikalija, kakvi su npr. karcinogenost ili reproduktivni štetni učinci, pa se pomalo stvarala zbrka. Bez obzira što mislili pojedini toksikolozi, regulatorna toksikologija je uvela svoju podjelu, koju se naprosto od tada mora poštivati i na taj način će i ovdje biti iznošeni podaci. Prema direktivama EZ danas se podjela obavlja kako slijedi: Prema akutnoj otrovnosti: • vrlo otrovno T+ s R:26,27,28 • otrovno T s R:23, 24, 25 • štetno Xn s R:20, 21, 22 • Prema neletalnim neprolaznim štetnim učincima kod akutnog izlaganja • vrlo otrovno T+ s R:39/način izlaganja • otrovno T s R:39/način izlaganja • štetno Xn s R:68/način izlaganja • Prema teškim neletalnim učincima dugotrajnog izlaganja • otrovno T s R:48/način izlaganja • štetno Xn s R:48/način izlaganja • Prema nagrizajućim učincima • nagrizajuće C s R:35 • nagrizajuće C s R:34 • nadražujuće Xi s R:41 • nadražujuće Xi s R:36/37/38 • Prema učincima izazivanja preosjetljivosti • nadražujuće Xi s R:43 • štetno Xn s m R42 • štetno Xn s R42/43 Prema mutagenim učincima • Muta. kat. 1. ili muta. kat. 2 T, s R46 • Xn, Muta.kat.3 i R:40 Prema karcinogenim učincima • T, Karc. kat 1 ili karc. kat. 2 s R:45 ili R:49 • Xn, Karc. kat. 3 s R:40 Prema reproduktivnoj otrovnosti • T, Repro. kat. 1 ili repro. kat. 2 s R60 ili R61 • Xn, Repro. kat. 3 s R62 ili R:63 Prema štetnim učincima na okoliš • vrlo otrovno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:50/53 • otrovne za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:51/53 • štetno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi R:52/53

14

OPĆA ORGANSKA OTROVNOST
Značenje znakova opasnosti te oznaka upozorenja i obavijesti može se pogledati u privicima ove knjige, a mi ćemo se posvetiti svakoj od skupina opasnih tvari posebno. Pri tome će svi štetni učinci vezani uz akutnu i kroničnu otrovnost (neki kažu i organska otrovnost) biti svrstani u zajedničko razmatranje, jer je i postupak ispitivanja uvijek sličan. Najbolje se zapravo mogu ovi učinci kod svih načina unosa objasniti opisom tipičnog pokusa na životinjama. Za pokus se u pravilu uzima visoko srođeno leglo (sve bratići i sestrične) neke pokusne životinje i nakon pripremnog perioda prilagođavanja (npr. temperatura, vlažnost zraka, izmjena svijetla i tmine, ujednačena prehrana, itd.) životinje se podijele u skupine kojima će se davati različite doze određene kemikalije na određeni način (npr. gutanjem) te se formira kontrolna skupina. Prije početka pokusa životinje se moraju pregledati na opće zdravstveno stanje i pažljivo izvagati, a onda svaka životinja dobiva svoj karton za upisivanje podataka. Tijekom cijelog pokusa životinje se promatraju i pišu se u kartonima zabilješke, npr. o ponašanju, uzimanju hrane i vode te drugim mogućim pokazateljima djelovanja opasne kemikalije, koja se pak primjenjuje prema jasnom protokolu. Životinje koje očito pate moraju se eutanazirati i dati na razudbu kao i sve životinje koje uginu za vrijeme pokusa uz jasno bilježenje svega što je napravljeno. Na kraju pokusa sve životinje uključujući one iz kontrolne skupine se ubiju i podvrgnu detaljnoj razudbi. To uključuje pregled svih organa (makroskopski obzirom na izgled, težinu i druge činitelje), a nakon toga se obavljaju detaljne biokemijske, citološke, endokrinološke i druge analize, kako bi se mogla opaziti svaka promjena u organizmu izazvana primjenom kemikalija u pokusu. Temeljem rečenog donose se zaključci o posljedicama primjene kemikalije kao: • • • • • • • SMRT, PROLAZNI SPECIFIČNI ILI NESPECIFIČNI UČINCI (npr. depresija SŽS, methemoglobinemija, inhibicija acetil-kolinesteraze, itd.) OTROVNOST ZA POJEDINE ORGANE (npr. nefrotoksičnost, kardiotoksičnost, neurotoksičnost, itd.) NAGRIZAJUĆE DJELOVANJE (ne rade se pokusi na životinjama), NADRAŽIVANJE KOŽE I SLUZNICA, PREOSJETLJIVOST, DRUGI UČINCI.

Smrtnost je dakako prvo mjerilo na temelju kojeg se opasne kemikalije razvrstavaju, ali s praktičkog stanovišta važniji su dugotrajni učinci izlaganja. Zbog toga se njima posvećuje posebna pozornost, jer se mogu očekivati kod izlaganja ljudi na radnom mjestu ili čak u okolišu. Koji puta je teško obaviti razvrstavanje, kao npr. u konkretnom primjeru dolje: Rezultati ispitivanja akutne otrovnosti fungicida flukvikonazola način primjene vrsta spol LD50 (mg/kg) per os štakor m, ž 112 per os miš m 325 ž 180 dermalno štakor m 2679 ž 625 inhalacija štakor m, ž 0,754 mg/L

15

Ovi i drugi podaci u Hrvatskoj dolaze pred Povjerenstvo za opasne kemikalije (ranije za otrove) Ministarstva zdravstva i ono raspravlja kako tvar razvrstati. Gornji slučaj je izabran zbog razlika dobivenih u ispitivanju akutne otrovnosti na usta u dvije vrste pokusnih životinja. Prema pokusima na štakoru moglo bi se zaključiti da ova tvar spada u otrove i da dobiva znak opasnosti T te oznaku upozorenja R25, jer je granična koncentracija za otrove <200 mg/kg na usta. Rezultati ispitivanja na mišu pak u prosjeku za muške i ženske daju vrijednost >200 mg/kg i moglo bi se tvar razvrstati među štetne sa znakom Xn i oznakom upozorenja R22. Naravno, Povjerenstvo u pravilu primjenjuje strožija mjerila i ova tvar je razvrstana u otrove. U nekim slučajevima Povjerenstvo može bez obzira na vrijednosti LD50 zbog posebnih razloga biti vrlo strogo u razvrstavanju. Primjer je totalni herbicid parakvat, koji je prema tadašnjem službenom razvrstavanju bio otrov, koji je pravio teške probleme u praksi. Prije Domovinskog rata bilježena su relativno česta teška otrovanja seljaka s tom kemikalijom, a ishod je prečesto bio letalan zbog načina nakupljanja parakvata u plućima i njegovog mehanizma djelovanja. Donijeta je odluka o razvrstavanju među vrlo otrovne tvari sa znakom opasnosti T+ i odgovarajućim oznakama upozorenja. Na taj način je odmah stupila na snagu zabrana prodaje parakvata i njegovih pripravaka na malo u poljoapotekama. Nakon toga je prema mojem znanju zabilježeno samo jedno otrovanje tom tvari i to zbog toga što je poljoprivrednik prošvercao pripravak iz Republike Srpske. Možda još koja riječ u učincima nagrizanja i nadraživanja, koji se prema EZ posebno razvrstavaju, a toksikolozi su oduvijek smatrali kako se radi o otrovanju kad npr. netko popije čašu koncentrirane sumporne kiseline. Danas se na tom području uvode brojne ograde zbog zaštite životinja. Više se uopće ne smije ispitivati nagrizajuće djelovanje na životinjskom modelu, nego se na temelju pH pripravka utvrđuje hoće li dobiti oznaku nagrizajuće. Ako je pH niži od 2 ili viši od 11 automatski se dodjeljuje znak opasnosti C i oznaka upozorenja R35.

Nagrizajuće djelovanje

Nadražujuće djelovanje

Uništavanje svih slojeva kože i prodiranje kemikalije do tkiva označava se kao nagrizanje, a nadraživanje je slučaj kad dolazi samo do oštećenja gornjeg sloja kože mrtvih epitelnih stanica. Za nadražujuće djelovanje na koži, dišnim putovima ili sluznici očiju danas se još uvijek obavljaju pokusi na prikladnim životinjama, ali čini se da bi u budućnosti takvi pokusi mogli biti zabranjeni ili dopušteni uz velika ograničenja. To se posebno opaža u kozmetičkog industriji, gdje se postupno uvode zabrane istraživanja na životinjama, posebno u kontroli kvalitete pripravaka. Naravno da nagrizajuće djelovanje na kožu ili bilo koju sluznicu može dovesti do teških posljedica. Kad se radi o takvim plinovima može se uvijek očekivati smrt zbog edema pluća, ali nisu ni učinci nadraživanja bezazleni. Oni u pravilu vode u infekcije oštećenog tkiva te pojavu dermatoza i keratoza na koži ili teških oštećenja npr. oka ili pluća. Zbog toga im se posvećuje posebna pozornost. U ovu skupinu učinaka spadaju još

16

dva, tj. češće spominjano izazivanje preosjetljivosti (senzibilizirajuće djelovanje) ili neosjetljivosti (tolerancija). Na prvi pogled izazivanje preosjetljivosti predstavlja veći problem i češće se o njemu piše. Ne radi se o alergogenosti zbog sasvim drugačijih mehanizama djelovanja i ne smije se ta dva pojma brkati. Preosjetljivost je osobina organizma stečena dužim ili kraćim izlaganjem nekoj kemikaliji. Kemikalije kod kojih se događa preosjetljivost kože dobivaju znak opasnosti Xi i oznaku upozorenja R43, a u slučaju izazivanja preosjetljivosti dišnih putova takve tvari dobivaju znak opasnosti Xn i oznaku upozorenja R42. Kao dobar primjer navodim kožnu preosjetljivost na ione nikla. Istraživanja na samom kraju 20. stoljeća pokazala su kako je 10% europskih žena u većoj ili manjoj mjeri preosjetljivo na nikal, najčešće iz različitog nakita. Lijepi vrat na ovoj slici pokazuje preosjetljivost na ogrlicu izrađenu iz lošeg materijala s visokim sadržajem nikla. Komisija EZ je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća objavila jednu posebnu direktivu o maksimalno dopuštenom ispiranju nikla iz različitih nakita (mg/tjedan/cm2 kože), s sav nakit sa značajnijim ispiranjem od maksimalno dopuštenog morao se povući s tržišta. Početkom 21. stoljeća pojavili su se podaci o kovanici eura koja sadrži prevelike količine nikla i predstavlja opasnost posebno za blagajnice. Zašto je kod europskih žena došlo do povećane učestalosti preosjetljivosti na nikal nije sigurno, ali neki to povezuju s nehrđajućim posuđem, koje se koristi već nekoliko desetljeća u europskim državama. Krajem osamdesetih prošlog stoljeća jednom direktivom je točno propisano koliko se nikla smije isprati iz takvog posuđa u 3% octenu kiselinu i neispravno posuđe je tada povućeno s tržišta EZ. Naravno da su ga proizvođači tada stavili na tržište zemalja srednje Europe uključujući Hrvatsku. Danas se i u Hrvatskoj ispitivanje ispiranja nikla iz nehrđajućeg posuđa smatra obveznom analizom kod uvoza takvih predmeta u našu zemlju. Suprotan učinak od izazivanja preosjetljivosti jest javljanje neosjetljivosti (tolerancije) na neku kemikaliju. Javlja se također kod dugotrajne izloženosti, kad se naprosto gase alarmi tijela na izloženost. Ja sam osobno neosjetljiv na suzavac, vjerojatno zbog dugog iskustva s početkom još iz mojih prvih studentskih demonstracija početkom 1966. godine. Neosjetljivost je svakako zabrinjavajući učinak, jer se ne javlja signal izlaganja nadražujućoj kemikaliji i štete za žrtvu onda mogu biti u konačnici vrlo visoke.

MUTAGENOST I KARCINOGENOST
Većina ljudi misli da su mutagenost i karcinogenost pojmovi nastali u drugoj polovici 20. stoljeća, kad se uočila njihova povezanost s izlaganjem kemikalijama. Za mutagenost bi se to čak moglo i reći, jer se mehanizam te pojave shvatilo tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ali karcinogenost je davno poznata i znalo se već krajem 18. stoljeća da kemikalije mogu utjecati na pojavu raka. Čak je pojava opisana kod radnika, koji su obavljali poslove s katranom kamenog ugljena i obolijevali češće nego drugi građani od raka mokraćnog mjehura. U pravilu proces karcinogenosti počinje s mutacijom, tj. kemijskom promjenom strukture DNK molekule u nekoj ili nekim stanicama. Mutacija s kemikalijama događa se na taj način da se kemikalija veže na neku od osnovnih podjedinica DKN molekule, tj. na neki od nukleozida. 17

Veza se može ostvariti zbog toga što je kemikalija jako reaktivna poput npr. diazometana ili formaldehida ili zato što organizam svojim metabolizmom aktivira inače neaktivnu molekulu, poput npr. prevođenja benzena u epoksid. Onog časa kad se takva kemikalija veže na neki nukleozid DNK nastupila je mutacija, jer se DNK molekula toliko promijenila da više nije normalna niti je karakteristična za organizam u kojem se dogodila mutacija. Inače DNK molekula je genetsko nasljeđe i mora biti upravo takva kakva je naslijeđena, jer u suprotnom ne obavlja svoje brojne funkcije (npr. upravljanje sintezom proteina). Tim događajem stanica s pokvarenom DNK molekulom postaje stranac u organizmu, ako se greška ne popravi. Kao što se naprijed vidi, postoje tri skupine mutagenih kemikalija. Muta. kat. 1. su one kemikalije za koje je kod ljudi dokazano da mogu izazvati mutaciju i nose oznaku upozorenja R46. Gotovo da nema takvih kemikalija kod kojih je sigurno dokazano da mogu izazvati mutaciju u čovjeka, a obično se zaključuje posredno da imaju to svojstvo, kao npr. kod benzena koji je također karcinogen kategorije 1. Puno je više kemikalija za koje je dokazano da mogu izazvati mutaciju u pokusnih životinja i one se označavaju kao mutageni kategorije 2. Obzirom na činjenicu da mutacija ne vodi izravno karcinogenosti onda se takve kemikalije označavaju s oznakom upozorenja R40 i vjerojatno nikad neće dovesti do karcinoma. Konačno, postoje kemikalije kod kojih je dokazano samo u epruveti da bi mogle izazvati mutaciju i one se smatraju mutagenima skupine 3. Ako je mutagena skupine 2. mnogo onda je ovih trećih neizmjerno više i oni nose oznaku upozorenja R68. Mutacija općenito nije neprolazna. Ona se može ispraviti, jer organizam sadrži brojne mehanizme za popravljanje pogrešaka (npr. reparatorne enzime koji izrežu pokvareni nukleozid, a na njegovo mjesto dođe onaj ispravni). Živo biće može živjeti jako dugo s mutiranim DNK molekulama u nekim stanicama a da se ništa loše ne dogodi. Mutacija u apsolutnoj većini slučajeva ne vodi u karcinogenost i to treba dobro zapamtiti. Samo kao primjer može se reći da već izlaganje sunčevim zrakama može izazvati mutacije određenih DNK molekula u nekim stanicama kože, ali to ne znači da će svatko tko je izgorio na suncu oboljeti od melanoma. Samo mali broj nesretnika će dobiti taj zločudni tumor. Karcinogeneza je vrlo složen i dugotrajan proces, kad stanice s mutiranim DNK podivljaju i započnu svoj vlastiti razvoj, prvo kao benigni tumor i onda se diferenciraju u pravi karcinom. NEOPLASTIČNE PROMJENE RAZVOJ TUMORA KEMIJSKI KARCINOGEN METABOLIČKA AKTIVACIJA TEMELJNI KARCINOGEN DNK PROMJENJENI RECEPTOR EKSPRESIJA Dakle, proces počinje naprijed raspravljanom mutacijom. Onda zbog nekog vanjskog ili unutarnjeg činitelja (može biti i neka kemikalija) počne ekspresija. Stanica se počne dijeliti i nastaje benigni tumor. Čovjek s benignim tumorom može proživjeti dug vijek i umrijeti od starosti ili zbog neke nesreće ako ne dođe do diferencijacije tumora. Ta diferencijacija se opet događa utjecajem različitih nama često nepoznatih činitelja, kako će biti pokazano kasnije s primjerom. Onog časa kad dođe do diferencijacije može se reći da je proces karcinogeneze završio i da više nema povratka natrag. U procesu karcinogeneze bitno je nekoliko stvari: 18 TUMORSKA STANICA RAZVOJ DIFERENCIRANI TUMOR PROGRESIJA NEDIFERENCIRANI KARCINOM

koji se sintetizira u ženinom organizmu sve dok žena ne uđe u menopauzu. kod izlaganju azbestu kad se tumor može pojavit više od 30 godina nakon izlaganja. nitko nije obolio od raka unatoč visokoj dozi dioksina. koji može trajati i duže kao npr. Tada prestaje sinteza estradiola i mnoge žene imaju brojne poteškoće zbog toga. Naravno da su s nedostatkom estradiola povezane i brojne druge poteškoće. 19 . itd. Mutacija se može popraviti. Radi se o sporom i podmuklom procesu. Zar u modernim vremenima ima išta lakše nego ženi dati estradiol kao lijek u ovom ili onom obliku? Nije problem dati ženi lijek. došlo je do eksplozije kotla u tvornici za sintezu trikorfenola odmah pokraj naselja Seveso u Italiji sa nekih 1. Sasvim sigurno se ubrzava osteoporoza i na taj se način žena izlaže rizicima loma kostiju. način ulaska otrova u organizam. Jedna visoka doza dioksina mogla je izazvati različite akutne i kronične učinke.• • • Biološki učinak kemikalija je trajan. Tumačenje je vrlo jednostavno. Najbolji primjer rečenome su posljedice Seveso katastrofe.. ali kad se počeo stvarati benigni tumor on se više ne može preobraziti u normalne stanice. genetske varijacije. itd. ali je pitanje kakve će on štete učiniti. Da je ta doza bila podijeljena u 10. koju su primili kod navedene nesreće. U prvi čas nitko nije shvaćao veličinu katastrofe dok nisu počele ugibati krave i dok djeca nisu dobila klorakne (sive male aknice koje ne prolaze godinama i često se inficiraju). a posebno reproduktivni. karcinogeni. koje su uputile na akutno otrovanje organoklornim tvarima.800 stanovnika. Nastala je velika panika i svi su mještani iseljeni u posebne kampove te stavljeni na promatranje. Produkti iz reakcionog kotla su se istaložili u smjeru vjetra dijelom na naselje a dijelom na obližnja polja.000 ili više manjih doza smatra se da bi se neminovno javio karcinom u mnogih građana. To pokazuje razinu našeg neznanja na ovom i drugim područjima. Da je višekratno izlaganje izrazito malim dozama opasnije nego jednokratno izlaganje nekoj visokoj dozi također je snažno vezano uz proces karcinogeneze. Pametni su odmah shvatili da je moralo doći do kontaminacije polikloriranim dibenzo-dioksinima već tada poznatim kao strašim otrovima. dob. Smatra se da treba proći dvadesetak godina od početka izlaganja do pojave karcinoma. Na pojavu tumora utječe velik broj činitelja (vrsta. koja je ostavila velikog traga u Europi. Problem kumulativnosti se veže uz dužinu izlaganja. Obično mudri liječnici šalju žene na onkologiju da ispitaju receptorski status dojke i ako je on nepovoljan neće preporučiti ženi uzimanje estradiola. Uz to što im je LD50 kod ljudi iznosio samo 50 μg/kg znalo se da su mutageni. ali nije bila dovoljna za proces karcinogeneze u stanovnika. interakcije s egzogenim i endogenim činiteljima. Što je izlaganje karcinogenoj kemikaliji duže to je rezultat sigurniji da će sve završiti s pravim karcinomom. itd. Međutim. spol. Nađeni su različiti poremećaji u ljudi iz Sevesa. Ono što je također loše je činjenica da se karcinom pojavljuje dugo vremena nakon što je došlo do mutacija. jer estradiol može biti onaj okidač koji će potaknuti diferenciranje tumora dojke. ali su sve do danas ostali pod stalnom kontrolom. od onih tipičnih valunga do gubitka libida. Kasnije su se raselili. a kroz to vrijeme stradalnik ne osjeća nikakve posljedice svog izlaganja kemikaliji. Treći problem je u tome što ne znamo koji činitelj može i hoće potaknuti proces karcinogeneze u njegovim različitim fazama. To je važan ženski spolni hormon. kumulativan i odgođen Višekratno doziranje je u pravilu učinkovitije nego jednokratno u istoj ukupno primijenjenoj dozi. Kao primjer neka posluži estradiol. Godine 1974. reproduktivno otrovni.) Već naprijed je rečeno da nema oporavka kad je jednom počeo proces karcinogeneze.

Evo izvatka iz liste karcinogena te skupine. Karcinogen kategorije 1. karcinogena obuhvaća značajno više tvari. a kamo li u čovjeka. jednako kao što se ne upozoravaju stanovnici u blizini takvih benzinskih postaja.Opet je važno reći da svaki karcinogen nije jednako opasan. HZT je vodio velike bitke s naftnim kompanijama i tek 2007. Svejedno smo oprezni prema njima i one nose također znak opasnosti T i oznaku upozorenja R45 ili R49. Tako npr. tada mjesto prodaje mora biti jasno obilježeno svim znakovima opasnosti uključujući mrtvačku glavu s prekriženim kostima te oznakama upozorenja poput R45. Tipičan predstavnik takvih tvari je benzen. jer nikad se ne zna hoće li se za neku od njih dokazati da je možda karcinogen skupine 1. INA danas realno u svojim Sigurnosno-tehničkim listovima (STL) obavješćuje kupce o karcinogenosti svojeg benzina. Skupina 2. brojni naftni derivati) sigurno je dokazano da mogu izazvati rak u čovjeka. Iznimka je benzen kao važan sastojak nafte i benzina.1% benzena i da se oni ne smiju naći u maloprodaji.1% benzidin i soli cinkov kromat diniklov trioksid kalijev kromat katrani kamenog ugljena klorodimetil eter klorometil eter kromov trioksid 2-naftilamin i soli naftni derivati koji sadrže benzen niklov monoksid niklov sulfid vinil klorid CAS BROJ 92-67-1 1303-28-2 1327-53-3 71-43-2 92-87-5 1314-06-3 107-30-2 542-88-1 1333-82-0 91-59-8 1213-99-1 16812-54-7 75-01-4 Kod tih tvari i njihovih derivata (npr. godine je uspio ishoditi da se u dokumentaciji takvih kemikalija piše prava istina o njihovim opasnostima. ali nigdje na benzinskim postajama nema upozorenja na njegove velike opasnosti. KARCINOGENI SKUPINE I. Zadnjih desetak godina jest uvedena samoposluga i svaki kupac može koristiti rukavice za jednokratnu uporabu. Uobičajeno je 20 . Međutim. postoji golem broj kemikalija svrstanih u karcinogene skupine 3. tj. Naš benzin još uvijek zna sadržavati do 6% benzena. Nema nikakvog dokaza da bi takva kemikalija mogla izazvati rak u pokusnih životinja. da može izazvati rak. Stručnjaci dijele karcinogene u tri skupine. TVAR 4-aminobifenil i soli arsenov pentoksid arsenov trioksid benzen>0. To je dobro prvenstveno zbog zaštite zdravlja radnika na benzinskim postajama. Konačno. koji je naš pratitelj u brojnim proizvodima. Dobro je što je tako i trebamo se čuvati. EZ smatra da su karcinogeni svi proizvodi koji sadrže više od 0. ali ih ipak popisujemo i dajemo iz znak opasnosti Xn te oznaku upozorenja R40. kojeg EZ dopušta u benzinu za maloprodaju do 1%. ali ni za jednu od njih nije dokazano da može izazvati rak u čovjeka nego samo u nekih pokusnih životinja. Nemojte paničariti kad netko kaže da radite s karcinogenom kemikalijom dok ne provjerite u koju skupinu opasnosti spada. je onaj kod kojeg je sasvim sigurno dokazano da može izazvati rak u čovjeka. ali nije dobro što se kupci ne upozoravaju na opasnosti.

Velika pozornost je bila posvećena endokrinim poremećajima uzrokovanima kemikalijama.da ljude na spomen o karcinogenosti uhvati strah. stoljeća. Međutim. stoljeća tim se učincima daje sve veća važnost. U čistom stanju je to vrlo jaki otrov. Najteže podnošljivi su vjerojatno učinci na spolnost uz promjene potencije odnosno libida. pa se ljudi boje s njom raditi. Zapravo ta oznaka je sasvim beznačajna i zbog nje se kemikalija svrstava u skupinu 3. netko je davno među znanstvenicima proširio vijest da je kemikalija karcinogena iako to ona nije. Sjećam se jednog boravka u Otavi 1996. Utjecaj na plodnost može se dogoditi na više načina. jer one koriste perkloretilen za čišćenje rublja. Poduka je da treba razmisliti prije nego se govori o opasnostima neke kemikalije. na sastanku UN o sigurnosti kemikalija. koriste je u koncentracijama od 0. u slučaju impotencije oplođivanje gotovo da nije moguće. Nije trebalo dugo čekati da neka druga inspektorica proglasi diklormetan karcinogenom i zatraži posebne mjere u tvrtki koja ga koristi u malim količinama. Ta kemikalija je razvrstana u skupinu 3. mutagena. Kod muškaraca je najčešći defekt u smanjenoj pokretljivosti sermatozoida. -potomaka jedne ili više generacija. jer inspektori rade neopisive gluposti na terenu. pa se netko od inspektora sjetio kako prema čistionicama treba primijeniti posebne mjere prisile. EZ i SAD bile su protiv proširivanja obveza proizvođača kemikalija na ispitivanje takvih učinaka kakvi su 21 . a posebno na to imaju utjecaja spojevi olova. a opet se ljudi boje. a također mu se dodjeljuje oznaka upozorenja R68. Moglo bi se reći da je to ludost. To se događa i onima koji bi trebali nadzirati korištenje kemikalija. inspektorima.1% kad joj možda ostaje svojstvo štetnosti ako se udiše ili proguta. pa npr. karcinogena i nosi oznaku R40. što sve vodi smanjenju plodnosti. Danas se smatra kako se štetni učinci mogu javiti kod: -oplodnje. Vremenom su se saznanja širila i na početku 21. Zbog loših propisa iz područja zaštite okoliša nije se mislilo na važnost razvrstavanja karcinogena u skupine i njihovi inspektori izjednačavaju sve takve kemikalije bez obzira u koju skupinu karcinogena spadale. REPRODUKTIVNO TOKSIČNI UČINCI Utjecaj opasnih kemikalija na reprodukciju počeo se izučavati detaljnije tek u drugoj polovici dvadesetog stoljeća iako su već ranije mudri ljudi govorili o tome da bi kemikalije mogle štetno djelovati na taj važni proces. Tako su u zadnje vrijeme počeli natjeravati kemijske čistionice na izradu interventnih planova. Da bi stvar bila smješnija. Treba reći da se ovim učincima nije pridavala važnost sve do pred sam kraj 20. ali najčešće sve kreće od promjena u sintezi spolnih hormona. kao npr. gdje sam ja bio jedan od predstavnika Hrvatske. -na drugi način. ali čak i znanstvenici luduju. Praktički ništa. Već godinama vodim bitku s nadležnim ministarstvom da se konačno propisi poprave. -razvoja ploda. Danas je nezamisliva analiza DNK bez reagensa pod nazivom etidijumbromid. Kod žena se mogu događati teški poremećaji menstrualnog ciklusa i zrenja jajne stanice.

pa danas mnogi govore o talidomidskoj generaciji. Najgore je to što su ga liječnici počeli nekritički propisivati trudnicama u prva tri mjeseca trudnoće kako bi suzbili tako uobičajene mučnine i povraćanje. Ne znam je li to prevagnulo u donošenju konsenzusa. a opaženi su prekasno kad se rodilo izrazito mnogo defektne djece. kako se na takvim skupovima odlučuje. Danas je istraživanje teratogenosti nezaobilazno za svaku novu kemikaliju ili kemikaliju koja dolazi na tržište u velikim količinama. za razliku od tada uobičajenog Aspirina (acetilsalicilna kiselina). koje su Amerikanci primjenjivali za uništavanje lišća drveća u prašumama radi sprječavanja dostave oružja vijetnamskim borcima. jer inače nije vrijedan ničije pažnje. a teško je naći i prikladne modele npr. ali zaključeno je da se mora istraživati utjecaj kemikalija na endokrine funkcije. Onda je otkriveno da je taj lijek jako dobar antiemetik (protiv mučnine i povraćanja). Radilo se o triklorfenoksi-octenoj kiselini ili nekim njezinim šaržama bogatima dioksinima («orange agent»). s dioksinima. Izgleda da je daleko gora situacija bila u Vijetnamu. jer nije dovoljno budućoj majci zabraniti rad s opasnim kemikalijama. njihove diferencijacije u organe. a impotentan muškarac ne može biti mucho». za istraživanje libida štakorica. Njegovo stavljanje na tržište kao analgetika (protiv bolova) pozdravljeno je od zdravstvenih stručnjaka. Takva je situacija npr. Jedan od njihovih predstavnika je u času iskrenosti rekao približno slijedeće: «Kod nas muškarac mora biti mucho. Međutim.spolna potencija tvrdeći da će to poskupjeti ispitivanja kemikalija. Djeca su se rađala bez udova ili sa zakržljalim udovima. u tjelesnim mastima. Vrlo brzo se saznalo da to nije jedini slučaj teratogenosti kemikalija. ako puši pušiti će i plod. Ona se dogodila sedamdesetih godina prošlog stoljeća s lijekom talidomid. itd. npr. glavni potrošači pesticida iz Južne Amerike vrlo su ustrajno tražili takva ispitivanja. Činjenica je da od jedne oplođene jajne stanice čovjek nastaje u brojnim procesima diobe stanica. 22 . Rezultati su bili katastrofalni. Kasnije je na tom području rađeno izrazito mnogo i broj teratogenih ili sumnjivih kemikalija se stalno povećavao. Činjenica je da danas poznajemo brojne kemikalije koje se skladište u organizmu. Poseban problem kemikalije predstavljaju u prva tri mjeseca života ploda. Ako majka pije biti će i plod pijan. gdje su se opažala brojne teške štetne posljedice defolijanata. pa mu se uporaba još znatno proširila. Ove katastrofe su potresle svijet i tek tada su komentatori shvatili kako je plod u maternici zapravo nezaštićen od kemikalija uključujući lijekove. Problem je naravno kako izbjeći teratogeno djelovanje kemikalija. jer praktički nije izazivao nikakve nuspojave. Strada li neka od toliko važnih stanica u stvaranju novog čovjeka može doći do teških poremećaja kakvi su se dogodili u Europi i Vijetnamu zbog utjecaja posebnih kemikalija. Činjenica je da posteljica ne predstavlja učinkovitu barijeru za prelazak kemikalija iz krvi majke u krvotok ploda i da će sve što uzima majka dobivati njezin plod. itd. koji predstavljaju globalni problem onečišćenja okoliša. Jasno je da se one skladište i u mastima žena. a tijekom trudnoće se mogu oslobađati i prelaziti u plod. Najvažniji događaj na području reproduktivne toksikologije predstavljala je talidomidska katastrofa.

kao što se krivo shvaća pojam zaštita okoliša. Uostalom. ali već i naznake te rezultati pokusa na životinjama pokazuju da problem može biti izrazito ozbiljan. unuci i praunuci). Kasnije su ti rezultati bili potvrđivani i opovrgavani. ali ostala je teoretska mogućnost da kemikalije izazovu takve promjene. Uzbuna je počela radom u kojem se pokazuje da neke tvari mogu biti endokrini disruptori. ali je pitanje može li se na taj način razviti nova vrsta čovjeka. zaostajanju u rastu. godine nisam uspio uvjeriti čak niti moje istomišljenike da bi se u zaštiti okoliša puno više moglo učiniti kad bi ljudi shvatili da primarno štite sebe brinući se za svoj okoliš. su brojni. koje ne mogu miješanjem dobiti plodno potomstvo. Iako se dugo bavim aktivno zaštitom okoliša i sudjelovao sam u osnivanju jednog od društava još 1990. Kasnije vijest nije potvrđena. Učinci na potomstvo prve ili druge generacije. prekomjernom debljanju. Prije nekoliko godina objavljeno je znanstveno priopćenje o mišu iz Sevesa. Teoretski je moguće da dođe do takvih promjena. Mogli su se čak križati. Mudri ljudi su shvatili kako je voda ključni medij preko kojeg se šire nečistoće i o kojem ovise praktički sva živa bića. a sinovima će trnuti zubi». EKOTOKSIČNOST S moje točke gledišta pojam ekotoksikologija se prilično krivo shvaća. ali on je bio tek rođak normalnom mišu. koji se pretvore u hermafrodite. najveće štete su do sada bilježene upravo na vodenim organizmima. koji je na kraju krajeva također živo biće i na vrhu je hranidbenom lanca. Od drugih učinaka treba svakako spomenuti danas sasvim hipotetski događaj kakav je promjena vrste. ali na drugima se kasni za stvarnošću. Zbog toga se REACH uredbom predlaže ispitivanje štetnih učinaka kemikalija na tri generacije potomaka (djeca. pisma: «Očevi su zobali zeleno grožđe. Pokazalo se da atrazin može kod punoglavaca spriječiti razvoj žabaca. Unatoč tome što se nakon teške nesreće u Sevesu iskorijenilo sav život na širem području i sve što se moglo uključujući tlo spalilo radi uništavanja dioksina. ali ostaju visjeti kao još jedna prijetnja živim bićima od pretjerane izloženosti kemikalijama. ali se pri tome zaboravlja da je i čovjek još uvijek dio tog okoliša na stotine načina i ako je nešto toksično za kišne gliste mora biti opasno i za čovjeka. Ekotoksikologija je jedna od najnovijih grana toksikologije i imala je na nekim područjima vrlo brz razvoj. Isto se odnosi i na toliko dobro pokretni zrak. EZ 23 . kako za žabe tako i druge vodozemce ili ribe. Treći problem reproduktivne otrovnosti jesu štetni učinci na potomcima. kao npr. ali potomak je bio bastard slično kao što se kod bliskih rođaka konja i magarca govori o različitim vrstama. problemima u učenju. Skupina istraživača je prema prvim vijestima otkrila novu životinjsku vrstu vrlo sličnu običnom poljskom mišu. život se na opustošeno područje vraćao. široko korišteni herbicid atrazin. ali ima puno razloga da se na vodu obratila posebna pozornost. Još jedan štetan učinaka nađen istina samo kod vodozemaca pobuđuje pozornost stručnjaka.O tome dovoljno govori Vijetnamska katastrofa s rađanjem defektne djece i kasnijim štetama kod normalno rođenih potomaka. a govori se o mogućim učincima i na treću generaciju. baš prema onoj iz Sv. nisu isključeni ni teški učinci poput pojave karcinoma negdje u dvadesetim godinama života čovjeka. Najčešće se ogledaju u poremećajima ponašanja u djece. Izravno prevedeno zaista se kod ekotoksikologije radi o otrovnosti kemikalija za različite dijelove okoliša. itd. Međutim. Nema dovoljno podataka za širu uzbunu.

). lovci. a rizik je pak vjerojatnost da ćemo stradati.). uništavanje prenosnika zaraznih bolesti. Trend je da se na tom poslu napravi što je moguće više. Međutim. Razloga za osnivanje povjerenstva bilo je zaista napretek. Nas zapravo zanimaju rizici da ćemo stradati mi ili netko drugi iz našeg okoliša. Početkom 21. veterinarski instituti. a nije bilo ni novca potrebnog za nužne poslove (prikupljanje stradalih životinja. a rizik da je ništica ili blizu toga. jer udar meteor bi nas razmrskao na sitne komadiće. Zbog sve većih šteta u okolišu danas takva istraživanja postaju nezaobilazna u postupcima registracije kemikalija. a najbolji pokazatelj njegove čistoće su organizmi koji u njemu žive. ali stvari se polako kreću. zaštita bilja. posebno zato što su te životinje i onako već izgubile ono najvažnije što imaju. nepažljivo ispuštanje tvorničkih efluenata. posebno u isključivanju posebno opasnih pesticida. opasnost neke kemikalije ne mora nas brinuti. Taj trend preporučivanja uporabe kemikalija koje nisu ekotoksične ili su tek slabo ekotoksične jedini je način umanjivanja šteta u našem okolišu. kukce (pretežno pčele). Jedan od članova Povjerenstva je napravio literaturni pregled s čijim sam rezultatima ja bio zgrožen. ali nekih od njih se ne bojimo. Međutim. a jedan od razloga za to je neumjerena primjena kemikalija na svakom mogućem mjestu. gljive i druge organizme. brojne analize njihova tkiva. kopnene sisavce (npr. itd. ako nismo zbog toga ugroženi zdravljem ili životom odnosno ako nije ugrožen okoliš. Ako se već ne može spriječiti divlja svinja da jede travu tretiranu herbicidima onda treba paziti kakve se herbicide stavlja na tržište. ali dobivali smo tih godina stalno vijesti o stradavanju svakakvih životinja uključujući i pse. Za kraj treba ipak dati priču o kolateralnim žrtvama ljudske primjene kemikalija u prirodi. Željeli bi da je sigurnost za nas i okoliš negdje što bliže 100%. RIZIK I SIGURNOST Do sada je bilo jako puno riječi o raznim opasnim učincima svakakvih kemikalija.). pa čak i onaj dosadni komarac krvopija. Mi znamo da postoje brojne opasnosti oko nas diljem naše zemlje i svemira. gliste. Ono je doživjelo potpuni neuspjeh u svom radu i nije uspjelo zaštititi čak ni supove. a željeli bi što veću sigurnost u budućem životu. različite alge pa i bakterije. No da se vratim naprijed spomenutom Povjerenstvu. Također se u registracijskoj dokumentaciji javljaju sve više ispitivanja otrovnosti za ptice (najčešće divlje patke). Pri tome je sigurnost vjerojatnost da ćemo proći bez posljedica. itd. a kao modeli još služe pastrve. njihov transport. kamenice. Bilo je stotine prepreka i praktički nitko s nama nije htio surađivati (brojne inspekcije. Iako nisu službeno uvršteni u EZ direktive javljaju se testovi ispitivanja otrovnosti za takve organizme. Danas se rutinski na brojnim mjestima uključujući hrvatske laboratorije obavljaju pokusu na vodenbuhi. biljke). Tek se možemo nadati da bi se stanje u budućnosti moglo popraviti. Prvenstveno se misli na bakterije tla. I svjetska literatura govori o ubrzanom izumiranju brojnih živih vrsta. a da nismo dobili ni obavijest o tom događaju a kamo li propisana rješenja o prestanku našeg mandata. uništavanje živih vrsta se ne događa zbog opće ljudske zloće nego isključivo stradanja nastaju stvarno kao kolateralne štete primjene kemikalija iz drugih razloga (npr. štakore i miševe) te druga živa bića (npr. Tim istim činjenicama se vode danas svjetski stručnjaci u odobravanju registracije kemikalija za tržište. itd. U jednom času smo ukinuti. Jasno je da bi pogodak meteora u naše dragocjeno tijelo značio i našu trenutnu smrt. Nešto su skromnija postignuća na ispitivanju otrovnosti za druge organizme iz okoliša. Tlo je majka života i izrazito ga je važno očuvati čistim i zdravim. stoljeća izabran sam za predsjednika Povjerenstva za sprječavanje ilegalnog korištenja otrova u prirodi pri ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša. a to je sloboda. Nema osjećaja među važnim ljudima da je dragocjen svaki živi organizam iz našeg okoliša. Naš neposredni razlog bio je u prijetnji potpunog izumiranja supova na Kvarneru. 24 .je propisala brojne testove ispitivanja toksičnosti za vodene organizme. Istina je da me najviše uznemirilo namjerno ubijanje životinja u zoološkim vrtovima tako rašireno u svijetu i kod nas.

Samo se otvara pitanje je li to i u kolikoj mjeri moguće u našem današnjem svijetu. mi se udara meteora ne bojimo i šećemo slobodno pod našim nebom. Najvažnije je zapravo ne izlagati se opasnim kemikalijama i u tome je sva mudrost. Znači da moramo sve činiti da smanjimo unos bilo kakve opasne kemikalije u naš organizam ili okoliš i u tom je mudrost postupanja s kemikalijama. Takav događaj je praktično nevjerojatan i mi možemo reći kako je rizik od našeg stradavanja zbog udara meteora jednak ništici. ali ja se neću bojati ili uzrujavati ako ne vidim nikakvu opasnost njezina unosa u moj organizam. 25 . To bi svakako željeli postići u budućem životu u odnosu na učinke bilo koje opasne kemikalije. ali više nismo sigurni da je to moguće.Međutim. Neka kemikalija ima nevjerojatno opasna svojstva i neka su samo male količine dovoljne da nam naškode.

pogotovo kad se njihovi stariji ukućani nemarno ponašaju prema kemikalijama. Zapravo većina građana uopće ne razmišlja o kućnim kemikalijama i shvati da postoje u njihovom domaćinstvu kad se dogodi neka nesreća. kako bi bio bezbrižan kad mu unuk dođe u posjete. a iznad stroja za pranje rublja se kočio otvoren viseći ormarić pun ženine kozmetike i nešto malo prijateljeve. U kući je ostavio tek nužna ženina sredstva za održavanje kuhinje i kupaonice te naravno kozmetiku. ali je sve izmjestio na nedostupna mjesta svom unuku. pa je jurnuo panično prema kupaonici. jer ništa se naročito neće dogoditi osim možda malo unukova pijanstva. Naravno da treba biti realističan i razumno se odnositi prema takvim kemikalijama. Ja sam mu naravno rekao da ne muči dijete. Prijatelj ga je naravno smirio pokušavajući shvatiti što se zapravo dogodilo. kod prljavih kućnih poslova s kemikalijama koristiti barem nužna sredstva osobne zaštite. Mislim da se u našim krajevima pretjeruje s uporabom kućnih kemikalija. ali naravno da nije pisao o kućnim kemikalijama. Većina građana i ne smatra kućne kemikalije bilo kakvim problemom. Slučaj je završio bez ikakvih posljedica. zato o njima pišu zvani i nezvani na svim prostorima naše planete. Sve mora biti apsolutno čisto i sterilno te pokazivati da se domaćini brinu za svoje obiteljsko gnijezdo kako bi izgledalo privlačno ne samo njima 26 . a budale Bog čuva. a oni u dobi do neke četiri godine nisu u stanju shvatiti opasnosti. Onda je začuo vrisak i zvuk razbijanja staklenog predmeta. kad mladi čovjek žarko teži istraživanju svijeta oko sebe. Uopće nije važno zašto mu se dopalo prijateljevo kozmetičko sredstvo za dezinfekciju i odoriranje kože nakon brijanja i nešto od toga je popio. Prijatelj me odmah nazvao oklijevajući u odluci treba li unuka voditi na ispiranje želuca ili ne. Na podu je odmah opazio razbijenu bočicu svoje kolonjske vode za korištenje nakon brijanja. Ili je zaključavao ili podizao na najviše police ormara. pa se odsudni događaj zbio u kupaonici kad je unuk imao 4 godine. Svaka njegovana i pametna žena će npr. koji dokazuju da je zaista u kući najgore. jer očito slijedimo Ameriku i zapadnu Europu. Moj učeni i divni prijatelj iz Splita. Koji put vam zaludu sve mjere opreza. Dok je dijete još ležalo u kolijevci obavio je ozbiljni preraspored opasnih kemikalija u svom stanu. KOD KUĆE JE NAJGORE Tako je pisao veliki Ephraim Kishon u istoimenoj knjizi s ovim naslovom. plačući i slineći. Međutim. ali on nas podučava da nikad nije dovoljno brige za mlade. unuk je rastao izrazito brzo i rano je postao svjestan svoje osobnosti. jer ih je mladi muškarac sam otvorio kašljući. a stručnjak za biocide. To se inače smatra granično doba za nepromišljene postupke i prijatelj se ništa nije bunio kad mu je unuk strogo zabranjivao praćenje u kupaonicu kad on mora obavljati nuždu. Međutim. Mene osobno brine sigurnost djece u kući. dobio je unuka i kao svaki normalni djed vrlo ozbiljno shvatio svoju ulogu. a u pravu su ako se njima koriste na propisani način. Odmah je shvatio da se njegov unuk preko kade popeo na stroj za pranje rublja i otvorio viseći ormarić da bi ga proučio. posebno među mlađim generacijama. Što učiniti s jednim ovakvim simpatičnim i radoznalim ljudskim stvorenjem? Zavirit će u svaki kutak svog doma pokušavajući upoznati sve što tamo zatekne. Taj puta je unuk zaključao vrata kupaonice i prijatelj je mirno čekao njegov povratak u dnevni boravak radi nastavka neke započete igre. jer kemikalija je sve više. U zadnje vrijeme se javljaju zloguki proroci. Nije morao provaljivati vrata.2.

sredstva za sterilizaciju) za uklanjanje kamenca (npr. 3. posebni pesticidi za zaštitu drveta) 4. Pri tome sam nastojao potpuno ili gotovo potpuno isključiti iz razmatranja lijekove i kozmetiku. WC školjka. ručno pranje posuđa 2. sredstva za održavanje kade i WC školjke (npr. motorna ulja. kada) osvježivači zraka (deodoransi) koji se koriste i na drugim mjestima u kući za održavanje tijela (fezinfekcija kože. hrđe. čišćenje pećnica ili roštilja 4. automobilske kemikalije (antifriz. lakovi. Nisam siguran jesam li uz obilno korištenje literature i savjeta žena iz okoliša uspio pobrojati vrste kućnih kemikalija. fungicidi.nego i drugima. itd. BALKON ILI VRT 1. sredstva protiv krtica.) 2. itd. za čišćenje materijala prije zaštite (skidanje stare boje. SOBE 1. njegu posuđa za jelo (npr. održavanje oružja. zaštitu materijala (boje. itd. priprema zimnice (kiseline. 8. čišćenje tepiha. herbicidi 7. izrada maketa ili modela. sredstva za pranje. drugo V. proizvodnja vina. 5. odčepljivanje odvodnih kanalizacijskih cijevi (kao i za kupaonicu) 6. 3. razrjeđivači. popravak predmeta (sredstva za čišćenje i lijepljenje) 7. goriva) 2.) 27 . uklanjanje mrlja s rublja i drugih predmeta (uglavnom oksidansi) III. KUPAONICA sapuni. strojno pranje posuđa 3. insekticidi 2. fotelja ili madraca IV. održavanje noktiju. detergenti. PODRUMI ILI SLIČNA SPREMIŠTA 1. 1. za čišćenje. skidanje kamenca na raznim mjestima (npr. za čišćenje mrlja s namještaja i njegovo održavanje. bojenje kose uključujući oksidanse i boje) 6. rodenticidi. slavine. organskog materijala s metalnih i drvenih predmeta) 3. akaricidi. sredstva za sterilizaciju) II. KUHINJA 1. za održavanje zidanih objekata 6. 4. brojne hobi aktivnosti. sterilizaciju i održavanje svih površina 8. za sušenje posuđa ili u sudoperu) 7. za pranje rublja 7. limacidi 6. I. pjene i slična sredstva za pranje. koje su sasvim nepredvidljive (npr. 4. tuševi. ali vrijedi pokušati. GARAŽE. za održavanje bazena 5. za održavanje podova (parket. a koriste se i drugdje 3. laminati. itd. moluscidi. brijanje. Evo mjesta korištenja kućnih kemikalija. alpaka i srebro) 5. 2. 5.

obavljanje privredne ili druge djelatnosti s kemikalijama (npr. Kad koristite kemikalije onda se javljaju rizici za vaše zdravlje i jako je važno znati koliko je ta važna prostorija opasna. pekmezu izaziva kod nekih ljudi malo živahniju probavu uz česte odlaske na WC. polimerizacija. Onaj tko ne želi stavljati sorbitol u svoje namirnice potpuno je u pravu. jer djeluje kao suzavac. Držimo se onda podjele od naprijed. Što se problemi s pranjem lakše rješavaju to znači da koristite opasnije kemikalije za pranje. Na tu sorbinsku kiselinu i sorbitol dignuta je zadnjih godina strašna galama. kuhinja je izrazito zahtjevna prostorija stana i o njoj morate stalno voditi brigu. izrada sredstava ovisnosti. ali negdje se granica ipak mora postaviti. Odlučio sam krenuti prema skupinama namijenjenima pojedinim prostorima u kućanstvu. Lijevo su krasni kolačići u čijoj pripravi je korištena sorbinska kiselina. ribanja i dezinfekcije samo da bih imao svoj mir i mogućnost mirnog uranjanja u veličanstveni čin pripreme hrane. Kućne kemikalije danas u pravilu nisu jako opasne za ljudsko zdravlje. E. a tamo se događa najviše problema zbog kojih morate više ili manje koristiti kemikalije. a to znači pranje i čišćenje. ali ne treba druge plašiti nedokazanim pričama. Morate je njegovati i održavati u redu. KUHINJA JE POSVEĆENO MJESTO Samo mi nemojte smetati dok kuham! Na vratima kuhinje sam izvjesio natpis: «Zabranjen ulaz neovlaštenim osobama» i tog se moji ukućani pridržavaju. Pribor za pripravu jela i raščišćavanje krša nakon obroka Najvažniji posao poslije dobrog obroka je dovesti sve u red. a ima ih sasvim bezopasnih i onda je nastao problem kojim redom o njima pisati. Čistom 28 . jer neka ista sredstva npr. Kod te meksičke papričice sam se časkom dvojio obzirom na činjenicu da iz njezinog ekstrakta danas proizvode sprejeve za samoobranu. pogotovo ako ste samo na trenutak izgubili vlast nad postupkom pripreme hrane i oni su zagorjeli. Onda bi bilo logike da sam uključio u popis i feferone ili ljutu crvenu papriku. a dokazano je tek da prevelika količina sorbitola u npr. ali naravno da će križanja biti napretek. koriste se u kuhinji kao i u spavaćoj sobi. Odbio sam uvrstiti u popis začine iako neki od njih mogu biti nadražujuće kemikalije poput npr. Najgori su lonci i tavice.) Siguran sam da mnoge uporabne mogućnosti kemikalija u kući nisam spoznao ili neke od njih nisam pristao uvrstiti na ovaj popis. Kuhanje je toliko profinjen i lijep posao da ja pristajem raditi i sve one prljave poslove pranja.8. papra ili meksičke chili papričice. Danima sam pregledavao sadržaj svih ormara i ormarića s kućnim potrepštinama da bi stekao nekakav uvid što malo gradsko domaćinstvo sve koristi od kemikalija. Reklame na televiziji gromoglasno govore da to nije nikakav problem. Pa što? Ne pišem o nekim kemikalijama zbog njihove opasnosti nego zbog ljudske gluposti. itd. Međutim. Prvenstveno se mora oprati sve to silno prljavo posuđe i pribor za jelo. jer je dovoljno uzeti njihovo sredstvo i svi vaši problemi su riješeni. pa i nije baš tako. Ipak nisam isključio čak niti sredstva koja se koriste kod priprave hrane zbog činjenice da se na tom području stvaraju najveće zablude o opasnostima. jer takve delicije dosta dugo ostaju svježe i ukusne.

Čak sam slušao priču o djetetu koje se ugušilo pjenom. Kršeći unaprijed predviđeni raspored izlaganja spominjem uporabu pjene na drugim mjestima poput održavanja osobne higijene. Ipak se stalno bojimo takvih učinaka raznih pjena i sa suradnicima sam potrošio mnogo vremena tražeći podatke o registiranim lijekovima antipjenušavcima. jer stvaranje pjene pomaže uklanjanju nečistoća. a ne razlikuju se puno od ovih iz kuhinje osim prema svojstvima poput postojanosti pjene ili mjesta uporabe. Udomaćilo se u to doba za vrijeme plesa u disko klubu 29 . Ostaje vam da se nadate kako nitko vaš neće progutati takvo sredstvo. ali je ključna razlika to što ne sadrže nikakve nagrizajuće kemikalije poput natrijevog hidroksida. Ne trebate ispirati niti razmišljati o kakvom se zaprljanju radi nego naprosto složiti prljavo posuđe u stroj. Nije to tehnički problem. Ovi tenzidi imaju tek oznaku opasnosti u čistom stanju R36 (nadražuje oči). Meni je u zanimljivom sjećanju ostao slučaj pobune roditelja protiv korištenja pjena u disko klubovima. ali nisam siguran da se to dogodilo baš u Hrvatskoj. barem kod ručnog pranja. Slična su svojstva sredstava za pranje kose ili tijela. Negdje prvih godina novog milenija zaredali su ti slučajevi napada zbog ozljeđivanje mladih pjenama. Jako je teško oprati kosu a da vam pjena ne dospije u oči. Čak i pse peru šamponima. Međutim. pa ovdje treba reći koju riječ o tenzidima. Netko je nekad napisao da su pjeneća sredstva jako opasna ako se progutaju. Najlakše je s čašama. Kod ručnog pranja stvar je puno složenija i morate prvo razvrstati posuđe i pribor za jelo. staviti sve potrebne detergente te ostala sredstva za učinkoviti rad stroja i uključit ga. Ne. nije loše saznati kakvu nam opasnost donosi primjena novih modernih sredstava za pranje. Kod pranja kose šamponi su nezaobilazni iako bi se vjerojatno kosa dala oprati i s drugim sredstvima. korišteno i na drugim mjestima u kuhinji ili kupaonici i da neće biti potrebe za liječničkom intervencijom. Kod pranja u strojevima za pranje suđa stvar je prema savjetima stručnjaka jednostavna. a onda odlučiti koju tehniku pranja uporabiti za koji dio zaprljanog posuđa i pribora. Uz puno muke one bezopasne i jednostavne poput običnog pijeska s gornje slike (Sjeća li se još netko uzvika uličnih prodavača: «Pesko belego»?) To je bio pijesak iz Samobora. koji podsjeća na stari Zagreb. Tu se obično koriste sredstva na bazi neionskih tenzida i u maloj koncentraciji nekakve lužine poput natrijevog hidroksida. ali masna. jer to je besmisleno. O natrijevom hidroksidu bilo je riječi na drugim mjestima. a mala djeca jako osjetljivo reagiraju na pranje kose sa šamponima. jer morate u prvom redu procijeniti stupanj i vrstu zaprljanja. Nije lako prati posuđe. Nisu ni ekotoksični i mogu se ispuštati u kanalizaciju bez nekih ograničenja za kućanstva. Jedini problem s njima je to što stvaraju pjene. Pjene se koriste i kod pranja nama tako dragih automobila te drugih predmeta koje koristimo. posebno dok ne shvate kako je važno da izgledaju oprano i čisto. ispranim tanjurima. Oni su zapravo zaduženi za otapanje masnoća ili ostalih organskih tvari s našeg posuđa ili drugih predmeta. ali u našim sredstvima za pranje dolaze u vrlo niskim koncentracijama obično ispod 10% i onda ne predstavljaju nikakvu realnu opasnost za naše zdravlje. koja se dizala iz želuca prema ustima. Našli smo jedno takvo sredstvo s jasnim uputama o doziranju nakon gutanja pjenušavih sredstava. priborom za jelo i lako zaprljanim loncima.vodom možete lako oprati praznu staklenku od pekmeza i ne treba vam nikakvo pomoćno sredstvo. ali kod nas takvo sredstvo nije registrirano kao lijek. neću vas uvjeravati da se treba vratiti tradicionalnim tehnikama pranja posuđa od prije pedeset godina. Pjenušava sredstva se koriste i na drugim mjestima. Ipak se osjećaju djelovanja tenzida nadraživanjem očiju. Oni malo stariji su u stanju kosu prati svaki dan da bi «kulturno» izgledali. zagorjela i smrdljiva tavica ne da se oprati tako lako vodom nego morate koristiti svakakve kemikalije.

Pogledajte kako se pruža prva pomoć kod ozljeda nagrizajućim kemikalijama i nemojte zaboraviti da ova kemijska sredstva mogu prouzročiti ozlijeđenima puno bola i možda dugotrajno liječenje kod male djece. jer se u njoj bolje osjećaju. Istina je da treba samo suđe staviti u nju i pokrenuti je. što je silno uzbuđivalo mladež. različite tenzide i često sredstva za dezinfekciju. ako je to dopušteno. ali uzbuna je izbila zbog tužbi istarskih roditelja da su im djeca na plesu zbog pjene zaradila teške ozljede očiju. ali ni muke uzrokovane njihovim nagrizajućim djelovanjem nisu nikako zanemarive. a ona razrijeđena sredstva nisu bila zanimljiva posjetiteljima disko klubova. Što god da vam se lošeg dogodi ili se dogodi vašem djetetu potrebno je pružiti prvu pomoć. koja doseže barem do vrata. bilo jer je presvučeno posebnim osjetljivim materijalima poput teflona. jer se u času raspadala i užitak je brzo prestajao. Nestručnim radom mogu izazvati opekotine kože ili očiju. kvarterni amonijevi amini su nagrizajući i vrlo otrovni za organizme koji žive u vodi. kvarterne amonijeve spojeve. Iz Britanije su pak stizali izvještaji o ozljedama vagine kod dama koje su se tijekom plesa bavile seksualnim aktivnostima. Na kraju je stvar bila riješena tako što je bilo zabranjeno na teren slati koncentrate tenzida. To znači da je pjena morala biti stabilna i relativno dugotrajna. ali sredstva sadrže hidrokside alkalijskih metala poput natrija ili kalija. Ispostavilo se da mladi vole gustu pjenu. Svaki proizvođač ima svoj recept. od nitrilne ili butilne gume) bolje je ništa ne raditi. Sredstva za ručno pranje teško zaprljanog posuđa moraju se posebno spremati i s njima obvezno treba rukovati primjenom propisanih sredstava osobne zaštite. Perilica suđa nije pravi izbor za neznalice i lijenčine.primijeniti gustu pjenu tako da zauzme prostor od poda do metar ili više. Na4EDTA. Dopuštena koncentracija poput u šamponima za kosu nije bila prihvatljiva. Nisam vidio podatak da bi netko smrtno stradao zbog uporabe takvih sredstava. Shvatio sam da se diljem Hrvatske ta pjena učestalo koristi na plesnjacima i da mladi traže njezinu primjenu. Moraju se koristiti posebna kemijska sredstva. Čim je koncentracija bila viša to je pjena predstavljala veći problem i nadraživanje očiju je kod sudionika zabave bilo očekivano. Za teža zaprljanja posuđa još uvijek se naveliko koriste sredstva s pijeskom ili sličnim materijalima. Alkalijski hidroksidi su nagrizajuće tvari (C). ali to nije sve. Tako je primjena pjene zadnjih godina gotovo sasvim nestala pri zabavama. Čak i u malim selima su je primjenjivali lokalni disko klubovi. a razlog je bio u tome što je nadražljivac bio izravno unošen na osjetljivu sluznicu. Onda će krajnji proizvod u pravilu biti nagrizajući (C) i barem otrovan za vodne organizme. Govorilo se da tako maskirani rade svašta. EDTA je štetna ako se proguta i nadražuje oči (Xn). Zepter). a to se postizalo primjenom visokih koncentracija tenzida u vodi. Bez prikladnih rukavica (npr. Današnje moderno posuđe je jako osjetljivo. Ta opasna svojstva se već ne mogu tako lako zanemariti. Bilo je čak nekih izvješća o tome da su pijani mladi padali po podu i skoro se ugušili zbog udisanja pjene. a ne bi škodilo nositi prikladnu pregaču i čak naočale za zaštitu od njihova prskanja u oči. bilo zato što je izrađeno od posebnih nehrđajućih legura (npr. Tadašnji pomoćnik ministra zdravstva me pozvao da proučim problem i da zajedno reagiramo. a tenzidi uz svojstvo nadraživanja očiju vrlo često su otrovni za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluju u vodi. Morate stalno brinuti o tome da ima dovoljno 30 . a gutanje predstavlja pogotovo problem. Tu nema ribanja.

pa makar bila temeljena isključivo na finom sitnom pijesku. Takvi predmeti. Rastanak je bio hladan. pa naravno da postoje sredstva i za te svrhe. Pozvani smo negdje 1995. koja mogu popiti ovaj proizvod tijekom svojih istraživačkih pokušaja upoznavanja okusa različitih tekućina iz kuće. kiselina (obično fosforna) i nekih drugih dodataka poput npr. Dijete će vjerojatno povraćati i prilično se uplašiti. tiouree. ali je također istina da stalno treba čistiti tamo nekakve filtre od nakupljenih ostataka hrane i biti spreman zvati svaki čas majstora radi neočekivanih misterioznih kvarova. Nisu znali što učiniti s tim tekućim detergentima i zapravo su od nas tražili podršku da iz naprosto izliju u kanalizaciju. Ova sredstva mogu dolaziti i u obliku prašaka. jer mi nismo htjeli dati preporuku za ispuštanje u kanalizaciju. Sredstava za čišćenje je uvijek bilo. Kod nas su sredstva za strojno pranje slična onima za ručno pranje jako zaprljanog posuđa. Preparati uglavnom nadražuju kožu i oči bez izazivanja preosjetljivosti. od želuca do usnica. tiourea dolazi u proizvodu u koncentracijama kod kojih se takvi učinci gube. Neki znaju poput tiouree imati oznaku R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) ili R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod). što ne znači da takva sredstva ne treba skrivati pred malom djecom. Ono što se može očekivati jest žarenje svih sluznica gornjeg probavnog sustava. Tvrdili su da ih ne mogu koristiti u bolničkim strojevima za pranje posuđa. Danas je ipak lakše kupiti takvo sredstvo u dućanu i bez velikog naprezanja obaviti posao. pomoći u rješavanju problema detergentskog otpada u jednom našem gradu. a njima su ta sredstva zauzimala dragocjeni zdravstveni prostor. Zapravo je isto kao s drugim kućanskim strojevima koje njihov vlasnik ne zna ni pošteno održavati a kamo li popraviti. Posebno su važni uporabni predmeti izrađeni od metala poput srebra. ali u pravilu sadrže također dezinficijense. Moram priznati da se nikad više nisam interesirao što su oni učinili s golemim količinama tih sredstava. Evo prvog primjera kućne kemikalije koja bi mogla izazvati pozornost onih što stalno upozoravaju na opasnosti svega i svačega tu i tamo. ali mi se čini da opasnosti u kući prijete zbog slučajnog gutanja ili prskanja tekućina u oči. ali teže posljedice se zapravo ne očekuju. a posebno alpaka i bakar dobiju tamnu presvlaku mrsku svakoj domaćici. koji se koriste većinom vezano uz prehranu ili kao ukrasi. Oni uvijek troše žestoka sredstva za pranje bilo da su u obliku praha ili otopina. Međutim. a prognanici takvih uređaja nisu imali. Moje iskustvo s američkim sredstvima bilo je jako neugodno polovicom devedesetih prošlog stoljeća. a prijedlog da ih flaširane podijele prognanicima izazvao je podsmjeh. Naravno da treba staviti sredstvo za pranje. mesinga i bakra. Radilo se o sredstvima za strojno pranje posuđa. Problem su i opet djeca. Američki Hrvati su nam poslali goleme količine (stotine bačvi od po 200 kg) tekućih sredstava za pranje posuđa i ona su se našla neupotrebljiva na skladištima nekih zdravstvenih ustanova po hrvatskim gradovima. a danas mi nitko ne bi znao ili htio odgovoriti na to pitanje. Što se tiče posuđa. 31 . njega svakako treba njegovati i održavati.sredstva za omekšivanje vode i za konačno ispiranje posuđa. nisu ih smjeli nikome prodati budući se radilo o donaciji. Dodir s kožom može se lako spriječiti nošenjem rukavica i vjerojatno mudra domaćica neće imati problema zbog nadraživanja kože i sluznica. alpake. Uglavnom su to vodene otopine neionskih i anionskih tenzida. a simptomi žarenja bi se mogli zadržati više sati ili bi čak moglo osjećati bolove u trbuhu.

natrijev karbonat. Kako to rade današnje domaćice? One koriste izrazito žestoka sredstva za čišćenje temeljena uglavnom na smjesama jakih lužina (npr. jer je tako lakše nanijeti dovoljnu količinu zapjenjene opasne kemikalije na sve dijelove u pećnici. Onda se začula vriska i ja sam jurnuo prema kuhinji. postoje i sredstva za sterilizaciju kod ručnog pranja. Kako domaćice nemaju nikakve uređaje za zaštitu dišnih putova to se preporučuje dobra ventilacija prostora i brza primjena 32 . na zapadu vrlo popularnog triklosena. pogotovo jer ima programe za pranje na povišenoj temperaturi. ali o tome će biti više govora kod pravih kupaoničkih sredstava za dezinfekciju. dinatrijev metasilikat i/ili tetranatrijev EDTA). Jedan od najzahtjevnijih poslova pranja jest čišćenje pećnice i nešto manje roštilja. U svakom slučaju poslije gutanja ovakve kemikalije mora se potražiti pomoć liječnika u bolničkoj ustanovi.Ima slučajeva kad je potrebno ne samo oprati nego i sterilizirati posuđe. otežano disanje. kad se koristi za hranjenje male djece ili bolesnika. Prskanje u oko je još neugodnije i može dovesti do oštećenja rožnice. I problem zagorene pećnice se znao riješavati grijanjem na najvišoj radnoj temperaturi kako bi se uklonile masne crne naslage nastale prskanjem za vrijeme pečenja. Dohvatio sam nekakav stoljnjak i njime zatvorio vrata pećnice i isključio je iz struje. Strojno pranje će sasvim sigurno osim čistog dati i sterilno posuđe. Treba naglasiti da kod takvog posla treba štititi jednako ruke kao oči i dišne putove. natrijev hipoklorit). Domaćica je upalila prljavu pećnicu na maksimum i ostavila malo pritvorena vrata da dimovi imaju kud izaći. Čak se može i udisati klor. neionske tenzide. Realno gledajući najgori sastavni dio su lužine. natrijev hidroksid) i tenzida (uglavnom neionski). Međutim. ali može se posebno kupiti sredstvo za sterilizaciju na bazi različitih dezinficijensa poput npr. Takvi preparati osim dezinficijensa u pravilu sadrže neku lužinu (npr. Brojna sredstva za ručno pranje posuđa već sadržavaju neki dezinficijens (npr. ipak se osjeti nadražaj dišnih putova uz kašalj. Gutanje ovakvih sredstava je vrlo opasno i moguća su teža oštećenja gornjih dijelova probavnog sustava. npr. Kod roštilja na otvorenom prostoru to se prije rješavalo paljenjem vatre ispod rešetki tako da izgori do kraja sav organski materijal ili pougljeni. čak uz pojavu krvarenja. koje se može zadržati i dan do dva nakon izlaganja. a simptomi su kašalj. Tamo su kroz pritvorena vrata pećnice lizali plameni jezici. a česti su kasniji infekti. a onda se ribalo četkama za skidanje hrđe s metalnih predmeta. kalijev hidroksid. itd. ali završetak teško da može biti fatalan. Prodaju se obično u obliku spreja. Bio je to muški posao nakon kojeg je nerijetko odjeća bila zaprljana od masnih čestica odletjelih s rešetki roštilja tijekom četkanja. što govori da je pećnica bila prilično prljava. koje se ne rasprskavaju. a mnoge domaćice žele imati ne samo čisto nego i sterilno posuđe i pribor za jelo. Sjećam se jednog slučaja kad sam kao gost u vikendici spriječio požar takve male pećnice. Razvrstavaju se u nagrizajuće kemikalije s oznakom upozorenja R35 (izaziva teške opekotine). Domaćica je odustala od pečenja kolača u strahu da možda plamen nije napravio neku strašnu štetu na električnim instalacijama pećnice. ali ni aktivni klor nije sasvim zanemariv. Doticaj kože s ovakvim preparatima može izazvati blage opekotine uz osjećaj žarenja ili boli.) te razne druge dodatke kad služe istovremeno za pranje (npr. Iako se radi o stabilnim pjenama.

u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. Nema druge mogućnosti. Nakon što kemikalija obavi svoj posao treba kemikaliju natopljenu nečistoćama maknuti iz pećnice. kao otopina ili čvrsta tvar npr. Opet se mora raditi s rukavicama i naočalama na licu uz dovoljne količine vode za ispiranje krpom ili spužbom. Ove vrste proizvoda su vrlo opasne i mora ih se vrlo pozorno čuvati od djece. u obliku tableta. U kuhinji mora sve besprijekorno raditi da bi se moglo kuhati Kuhinja mora biti besprijekorno čista od prljavštine i svih živih organizama. kako je to slučaj kod triklosena. Kamenac se javlja na mjestima gdje se cijedi oprano posuđe. kad se teoretski može izgubiti vid zbog teških ozljeda. nadražuje oči i dišne putove. Ovdje neće biti govora o kamencu u vodovodnim cijevima. Još uvijek se nisu pojavili radovi o njezinim strašnim opasnostima za zdravlje. U svakom slučaju kod nepažljivog rukovanja mogu izazvati vrlo bolne opekotine na koži uz pojavu mjehura i obvezno liječenje. prijeti opasnost teškog oštećenja sluznica usne šupljine i jednjaka. Opasna svojstva u čistom obliku su brojna. djeluje nadražujuće i ekotoksična je za organizme koji žive u vodi (znak N). Kamenac se javlja na sve strane u kuhinji i kupaonici predstavljajući strašan problem domaćicama. pa zato sve mora blistati. ali rupture jednjaka baš nisu jako vjerojatne. djelovanjem mikroorganizama. one kirurške) i svakako neke naočale radi zaštite od prskanja u oči. a još je gora situacija kod prskanja u oko. To rješavaju majstori i bolje se ne miješati u njihov posao. Ne treba se zbog toga suviše bojati jer u preparatima dolazi u niskim koncentracijama kod kojih se mnoga opasna svojstva gube i ostaju najčešće R31-36/37-51/53 ili tek R52/53. već spominjani triklosen i cetrimonium bromid. a dolazi bilo u preparatima bilo u čistom stanju. Puno je 33 . redovitoj primjeni kuhinjske soli u stroju za pranje suđa kako bi spriječila stvaranje kamenca u njemu. Ne može se isključiti krvarenja. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Ona je snažan oksidans (znak O). a posebno bakterija i plijesni. na sudoperu. Osim preparata na bazi natrijevog hipoklorita često se koriste triklorizocijanuronska kiselina. Zato postoji cijeli niz sredstava za dezinfekciju uglavnom na bazi aktivnog klora. pa ma kako to bilo izvedeno. U sudoperu stvara ružne mrlje za koje bi netko mogao pomisliti da ih je napravila domaćica svojom neurednošću. Ona se koristi na stotine mjesta kao učinkoviti dezinficijens.sredstva. štetna je za zdravlje (Xn). Najbolje je opisuju oznake upozorenja R8-22-31-36/37-50/53 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Sve površine na kojima se drži hrana pa i namještaj moraju biti sterilni. Ispire se nekoliko puta. Iskustva kod gutanja lužina s ovakvom oznakom upozorenja su vrlo bolna i teška. Pri tome obvezno valja nositi rukavice (npr. štetno ako se proguta. U čistom stanju će se teško naći u kućanstvu. Vrlo vjerojatno ne prijeti opasnost od gutanja kemikalija iz sprej boce. ali će se vjerojatno ubrzo pojaviti. Kod gutanja ovakve kemikalije. jer lužinu nije lako u potpunosti isprati iz pećnice. a gutanje u najgorem slučaju kod djece može izazvati žarenje sluznica i povraćanje. jer onaj koji kuha se boji da će njegovi rezultati rada biti pokvareni npr. Obzirom na to da su druga dva vezana uz primjenu u kupaonicama mnogo više nego u kuhinji ovdje će biti govora tek o triklorcijanuronskoj kiselini. na tušu u kupaonici i na stotine drugih mjesta. Zapravo kod dezinfekcije ravnih površina treba nositi rukavice i možda naočale. Pećnica se nakon primjene odmah zatvori i pusti da kemikalija obavi svoj posao otapanja nakupljenih nečistoća. strojevima za pranje posuđa i rublja ili u protočnom bojleru. a liječenje zna dugo trajati uz mogućnost ozljede unutrašnjih organa poput bubrega i jetara. ali nikad ništa nije isključeno. Naravno da domaćica nastoji poštivati savjete proizvođača o npr.

Jednom takvom gospodinu se pokvarila tijekom selidbe kokoš i on ju je ubacio sa svojeg petog kata u klozetsku školjku. Fosforna kiselina dolazi u koncentracijama ispod 15% i tako joj ostaju tek svojstva nadražujuće tvari. dišne putove i kožu) i eventualno R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Što se mene tiče najradije bih pozvao majstora. Gotovo je sigurno da će se to dogoditi kad vam najmanje odgovara. jer bi mogao izazvati nadraživanje dišnih putova. pogotovo ako su rađene od plastike. Neke od komponenti poput npr. Jedna moja susjeda je imala dobra iskustva s vrelom vodom nalijevanom u sudoper dok se nije opekla po trbuhu kad je nespretno vodu nalijevala iz lonca u sudoper. Svi su zapravo na kraju tvari s oznakama upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. To znači da ih uz minimalne mjere opreza nije opasno koristiti. Ne sjećam se niti jednog slučaja otrovanja s ovim sredstvima. Pretpostavlja se da nitko takve pripravke neće gutati osim možda djece kad se pripravci pojavljuju u tekućem ili čak čvrstom obliku. Kroz njihove klozetske školjke izlijevala se svaka nečist po kupaonicama. kao npr. umivaonika i kade. a nikad vam ne odgovara. bilo je to vrijeme kad su neiskusni ljudi useljavali u novogradnje i pravili svakakve probleme. Inače ih ljudi najviše vole u obliku sprejeva. kad se mora paziti i na to da se aerosol ne udiše. ali vrlo često je nemoćan i onda morate tražiti drugi izlaz. Možda su oni i najgori. Kako god vam dobro izveli sve moguće instalacije u stanu znajte da će vam najprije i najviše problema praviti odvodne cijevi za kanalizaciju. ali u preparatima im je koncentracija obično oko 0. Čovjek zaista ne zna što bi napravio kad dođe do takvog začepljenja. pa gube većinu svojih opasnih svojstava. Naravno da se odvodna cijev začepila negdje iznad prizemlja i svi oni iznad do drugog kata su dobili izvore izmeta i drugih stvari koje se bacaju u klozet. Najčešće se začepe cijevi sudopera. Većina ljudi pak poseže za kemikalijama kao 34 . Oni imaju različite sprave i mogućnosti. Ostali su problemi s naprijed spomenutim kućnim instalacijama. Svaka obitelj posjeduje spravicu kao na gornjoj slici. Taj jednostavni uređaj naizmjeničnim pravljenjem pritiska i podtlaka može ponekad ukloniti začepljenje. fosforna). ali njih treba uvijek dugo čekati i onda prilično masno platiti. vrlo često u obliku spreja.raznih preparata na tržištu. ova na slici lijevo. glutaraldehida su u čistom stanju otrovi. Ja obično prvo navalim na sifon s nadom da ću tako ukloniti kvar. a nisu rijetki slučajevi začepljenja odvodnih cijevi klozetske školjke. Tenzidi također dolaze u koncentracijama ispod 10% pa tek mogu doprinositi opasnim svojstvima svojom ekotoksičnošću ili djelovanjem na oko. Oni mogu propuhati cijevi pod povišenim tlakom zraka uz određenu mogućnost da vam se odvodne cijevi razlete. tenzide (anionski i/ili neionski) te druge tvari poput glutaraldehida (za dezinfekciju) ili kvarterne amonijeve spojeve. ali cijevi se mogu začepiti i ispod sifona. Negdje šezdesetih godina počeli su se graditi stanovi i obični ljudi bez iskustva stanovanja u gradskom stanu su se masovno useljavali. ali mogu biti i tekućine. ali treba ih ipak držati daleko od dohvata djece. Preparati obično sadrže neku kiselinu (npr. Dobro. Dakle i opet rukavice te nekakve naočale.3%.

ovog stolisnika na slici lijevo. ostaje nam pisati o konzervansima. Jedna od najvažnijih kemikalija za pripremu zimnice kao što je octena kiselina kupuje se u svom razrijeđenom obliku kao ocat. O ovim drugima neće ovdje biti govora. Što se tiče kratkotrajnih učinaka može se reći da nisu suviše značajni. a u igru su umiješani brojni proizvođači istih aditiva. može štetno djelovati na plod). Sve ono što je napisano za naprijed rečena sredstva biti će još i gore sa sredstvima za rješavanje problema začepljenih odvodnih cijevi. odnosno imali su ih njezini susjedi. Dvije su temeljne mogućnosti. Mene zanima kakvu to potencijalnu opasnost svojim ukućanima donosite držanjem različitih konzervansa u svojoj kući. dok nije zamijenila stare olovne cijevi plastičnima. Nije ona ništa novo na tom svijetu. činjenica da može izazvati teška oštećenja 35 . opasnost od teških ozljeda očiju. a Aspirina ili Andola kod nas se puno uzima zbog različitih razloga. Ostala su nam samo vrlo agresivna lužnata sredstva. Često smo izloženi salicilnoj kiselini i to u daleko višim dozama nego kad jedemo pekmez od šljiva konzerviran s tom kemikalijom.rješenjem. Obično su to smjese natrijevog hidroksida i natrijevog hipoklorita. ali se u dokumentaciji proizvođača mogu naći oznake upozorenja R22-36/37/38-41-61 (štetno ako se proguta. ali danas više nema. Prema mom osobnom iskustvu naši ljudi još uvijek rado koriste salicilnu kiselinu za konzerviranje kiselih i slanih zimnica. Među uobičajenim sredstvima za kućanstvo ova su najagresivnija i mogu prouzročiti brojne probleme. Naravno da im «znanstvenici» namjerno ili nenamjerno pomažu u tome. nadražuje oči. I moja suradnica je imla neugodna iskustva. Međutim. Djeluju prilično učinkovito. U stara vremena domaćice su kupovale ledenu octenu kiselinu (esencija) i onda je razrjeđivale prije uporabe za kiseljenje paprika ili krastavaca. dišne putove i probavni sustav. Sa stanovišta zaštite ljudskog zdravlja ova su sredstva opasnija nego ona za čišćenje pećnica i roštilja. Najgori učinak je svakako štetno djelovanje na plod i zbog toga se sve manje proporučuje za konzerviranje ili se čak predlažu zabrane korištenja za rečene svrhe. ali kao i već zaboravljene kiseline poput sumporne mogu napraviti velike štete vašim odvodnim cijevima. Dakle. jer to je sasvim rubno područje i na njemu beru lovorike lažni proroci. brzo i oštro ili nježno i sporo. Vrlo često nakon učestale primjene takvih sredstava možete očekivati poplavu i curenje kanalizacije susjedima ispod vas. Okrenimo se mi onim snažnim nagrizajućim sredstvima. Brzo i oštro rješavate stvar s vrlo nagrizajućim kemikalijama. pa imate istovremeno hidrolizu i oksidaciju onečišćenja iz vaših odvodnih cijevi. a druga mogućnost su biološka sredstva poput npr. sadrže je različite biljke poput npr. Uopće ne želim raspravljati o tome kakve sve štetne učinke mogu kod ljudi izazvati različiti aditivi. ali teško ih je zaobići u nekoj tradicionalnoj kuhinji poput hrvatske.. ali je zadnjih sedam godina nestalo s našeg tržišta. koji najprljavijim metodama žele ukloniti konkurenciju. U prvom redu. U poglavlju o anorganskim tvarima bilo je govora o jednom takvom sredstvu baziranom na tehničkoj sumpornoj kiselini. Neki još uvijek rade zimnicu Nerado pišem o konzervansima. Metabolizmom acetilsalicilne kiseline kao glavni produkt nastaje upravo salicilna. enzimatskih čistača. Bilo je puno otrovanja tom kemikalijom. Nema službenog razvrstavanja ove kemikalije. Koriste se ili jake lužine ili jake kiseline. jer niti sam čuo da se neko od njih pojavilo na hrvatskom tržištu niti su takva sredstva važna s toksikološkog stanovišta. a njih ima na tržištu prilično mnogo.

Kad bi se sva benzojeva kiselina iz kiselih paprika koje pojedemo pretvorila u benzen to bi bilo beznačajno. Možda još koju riječ o aspartamu. Ja trebam ipak odgovoriti što će se dogoditi osobi izloženoj u kuhinji čistoj benzojevoj kiselini. E. Imam i razloga za to. Međutim. jer mnogi ga koriste kao sladilo u različitim prilikama. taj metanol je kažu izrazito opasan i krivac za sva zla aspartama. suzenje i žarenje). jer i ja sam sudjelovao u njegovoj izradi. Obično se upozorava na to da se radi o metil esteru jednog dipeptida. Dijete bi kod gutanja benzojeve kiseline moglo imati mučninu i povraćati bez ikakvih drugih štetnih posljedica. Nije rijetko čuti građanina da naručuje kavu s Natrenom. Ona nije službeno razvrstana prema EZ direktivama. Bio sam izrazito ponosan kušajući novo sladilo. Meni su na početku dodijelili posao priprave reaktanata za sintezu peptida i jedno od prvih zaduženja mi je bila asparaginska kiselina. Meni uopće nije jasno po kojem mehnizmu bi se ta biokemijska reakcija odvijala i nisam našao vrijednim detaljnije pretraživati literaturu. Lažni proroci su opet pogriješili zbog neznanja. Kad čovjek malo razmisli onda shvati da su to gluposti. Moram priznati da sam uz njega emocionalno vezan. To nitko ne osporava. Naš organizam nije spreman za D- 36 . Vjerojatno je ljudi neće lako napustiti kao konzervans. Ne kažem da je benzojeva kiselina nezaobilazan konzervans bez kojeg se ne može živjeti. ali javio se barem jedan znanstveni rad u kojem piše da u metabolizmu ove tvari nastaje karcinogeni benzen. Njegovo kemijsko ime je L-asparagil-Lfenilalanim-metil ester. Količina metanola nastala metabolizmom aspartama je ekstremno mala i ne može na bilo koji način škoditi organizmu čovjeka. U slučaju da podigne prašinu benzojeve kiseline moglo bi imati problema s očima (crvenilo. Obavio sam svoj dio posla i čekao da ostale iskusnije kolege prirede aspartam. godine kao početnik bio uključen na IRB u vrlo iskusnu skupinu znanstvenika na sintezi peptida. Dakle.očiju nas upozoravaju da ovu kemikaliju maknemo što dalje od dohvata djece. a kod udisanja takve prašine kašljalo bi i sigurno otežano disalo. ali se ne ustručavam jesti hranu konzerviranu s ovim aditivom. a njegovim metabolizmom nastaje između ostalog metanol. sastavljen je iz dvije uobičajene amino kiseline kao jednostavni dipeptid s metiliranom karboksilnom skupinom fenilalanina. jer sam u proljeće 1970. ako ne dođe do zabrane maloprodaje. Već prije dvadesetak godina javili su se radovi u kojima se aspartam proglašava velikim zlom. kojoj je trebalo zašititi amino skupinu prije reakcije s fenilalaninom. Jedino mi nije jasno kako bi uspjelo one male količine benzojeve kiseline iz vašeg ormarića sa začinima i aditivima podignuti u zrak kao prašinu ili aerosol. Mnogo više benzena unosimo u organizam najučinkovitijim putem preko pluća zbog korištenja benzina i brojnih proizvoda koji ga sadržavaju. Već na početku sam naglasio da bi on trebao biti sastavljen od dvije L-aminokiseline. Aspartam po mojem sudu može zaista biti opasan u slučaju loše sinteze. nadražuje oči i dišne putove). Ako je ne jede žlicom i koristi rukavice prilikom konzerviranja voća ili povrća ne može vam se dogoditi ništa. loše vođenom kemijskom sintezom dolazi do procesa racemizacije u kojem Laminokiseline prelaze u opasne D-aminokiseline. Znači da je unos preko kiselih krastavaca beznačajan čak ako povjerujemo da se benzojeva kiselina metabolizira nekim čudnim putem do benzena. Obzirom na to da je o sorbitolu već bilo govora kao o malo opasnoj kemikaliji obratio bih pozornost na benzojevu kiselinu i njezine soli. uvijek ima protivnika. jer one su normalan sastojak brojnih namirnica. a sad najednom ispada kako se on na taj način truje. To je izazvalo strahove među ljudima. To se odnosi na čistu aktivnu tvar. a pri koncentracijama primjene u konzerviranju nema nikakvih opasnih znakova ili oznaka upozorenja. Međutim. Metanol je prirodni produkt metabolizma različitih plijesni i svakodnevno ga unosimo u organizam i to u daleko većim količinama nego aspartamom. Sastoji se iz dvije esencijalne aminokiseline potrebne svakom živom biću i njegovim unošenjem u organizam ništa se lošeg ne može dogoditi. Neki naši «znanstvenici» su u javnosti tvrdili kako on kod dijabetičara može izazvati gangrene i u konačnici ih ubiti. ali prema izjavama proizvođača nosi oznake upozorenja R22-36/37 (štetno ako se proguta.

Zato moram često uklanjati paučinu. danas postoje alatke za pranje podova tako da nikad golim rukama nemate potrebe dotaknuti detergent. koji daju slabe i nestabilne pjene ne bi trebalo predstavljati neki problem. Međutim. barem kako bi se uklonile neke masne mrlje ili obrisala prašina. a sasvim sigurno su vanjske površine dobro prekrivene otpornim lakovima ili čak plastičnim pločama. Međutim. pa zbog toga neki izbjegavaju npr. Vi možete reći da se ne može predvidjeti što će biti u budućnosti. osim ako to rade klečeći na koljenima i držeći mokru krpu u rukama. Ne dirajte mi pauke! Ostalim kukcima naravno da nije mjesto u nekom gradskom stanu i zato 37 . Kažu da racemizacija aminokiselina nastupa u brojnim procesima. Međutim. pa da ga morate njegovati posebnim kemikalijama. Ovaj čas se može reći da nema nikakvog razloga prestanka korištenja sladila poput aspartama u priređivanju zimnice ili slađenju kave. pekmez ili kolače. ali nemojte nikad zaboraviti da crni liberalni kapitalizam koristi prljave metode kako bi napravio štetu konkurenciji. Nerado pišem o ovoj temi. Nema potrebe za korištenje opasnih kemikalija kod njihova održavanja. Jednostavno i jeftino! Ovaj čas nema nikakvih pouzdanih dokaza o štetnosti aspartama kao sladila za kavu. Sve ostalo u kuhinji Naravno da nisam do kraja opisao kemikalije koje se koriste u kuhinji. Priča o D-aminokiselinama je uglavnom zaboravljena i samo se rijetki bave problematikom takvih tvari. nema straha od kemikalija kod održavanja kuhinjskog namještaja. Čak da ga dotaknete ne bi imali nikakvih posljedica za zdravlje. Zapravo su ostali vanjski nametnici poput kukaca (npr. Treba samo izmjeriti kakvo je skretanje ravnine polarizirane svijetlosti takvog produkta. Danas se kuhinjski namještaj radi od iverice ili panel ploča.aminokiseline i one za njega predstavljaju otrov. ali to je mnogo logičnija pretpostavka nego ona o opasnom metanolu nastalom metabolizmom aspartama. Međutim. ali sigurno zgrabe svakog kukca koji se u stanu pojavi. Ne tvrdim da su za vijesti o opasnostima pojedinih proizvoda uvijek krvi pokvareni privrednici. Pauke u kući ne dam ubijati. vrlo je lako utvrditi da li je došlo do racemizacije prilikom sinteze ovako jednostavnog dipeptida. ti isti pauci su zapravo mučenici u jednom gradskom stanu i ja ne znam od čega zapravo žive. Niti gutanje takvih detergenata. Možda netko otkrije da je racemizirani fenilalanin uzročnik brojnih štetnih učinaka u čovjeka koji svakodnevno uzima aspartam? Možda? Jednako tako je moguće da sutra netko otkrije kako su voćni sokovi izrazito opasni ako ih proizvodi konkurentska tvrtka. Nije to namještaj od plemenitog drveta kao u sobama. jer su oni znak zdravlja u domaćinstvu. Obzirom na to što je već pri industrijskoj proizvodnji drvo zaštićeno od različitih nametnika ne treba brinuti o crvotočini ili napadu gljivica. muhe i pauci). što ne znači da se preporučuje rad bez zaštitnih rukavica. Dovoljan je blagi detergent za povremeno pranje ili čak obična voda. mravi. Domaćice to dobro znaju i prilikom pranja podova čak ne koriste niti rukavice. pogotovo iz dnevnog boravka kad nam dolaze gosti. Možda malo mučnine? Treba održavati i kuhinjski namještaj. «Znanstvenici» mu u tome naveliko pomažu. Podove treba redovito prati. Dakle. grijanje hrane u mikrovalnim pećnicama unatoč tome što se o problemu raspravlja tek teoretski. Nema nikakvih dokaza da bi aspartam s racemiziranim amino kiselinama mogao činiti štete korisnicima. jer nemam ništa protiv većine kukaca. jer prilikom procesa kuhanja dospijevaju na pod svakakvi dijelovi namirnica. za pranje se koriste blaga sredstva na bazi tenzida praktički bez ikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja.

glicerin). biti progutan. Oni ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedino što smetaju domaćicama zbog prisutnosti u njihovim sterilnim kuhinjama. Kad je u pitanju održavanje higijene ljudskog tijela logično je da se ne smiju koristiti opasna sredstva i skoro da ne bi trebalo pisati o nekakvim sapunima. gelova ili sprejeva su tenzidi (soli masnih kiselina poput npr. kao npr. Glavni sastojak čvrstih sapuna. Dio sredstava korištenih u kupaonici jednak je onima iz kuhinje.). Prije više godina pojavili su se u mojoj kuhinji mravi. itd. Prvenstveno ne smiju izazivati nikakve štetne učinke na ljudski organizam ili organizam životinja. Čistoća je pola zdravlja Sredstva za pranje tijela moraju imati neka posebna svojstva. Žena je bila očajna. Dodataka ima izrazito mnogo. Dakle. ali svi njezini pokušaji uklanjanja bilo kakve hrane s otvorenog nisu urodili plodom. Oni vežu na sebe nečistoće i omogućavaju njihovo dispergiranje u vodi. Naravno da će o održavanju čistoće rublja biti ovdje posebno govora. jer se ona također koriste za pranje kućnih ljubimaca poput npr. dezinficijensi. a o njemu u pravilu brinu dame i onda nije čudo što se one tako često i dugo zadržavaju u kupaonici. dodatno dezinficirati kožu (npr. O tome nešto malo kasnije. Kod osjetljivih ljudi se može dogoditi da npr. Obratio sam se svom prijatelju vrhunskom hrvatskom stručnjaku za DDD. privući bojom ili mirisom. Sram me priznati. sredstva za otapanje kamenca ili pak sredstva za čišćenje odvodnih cijevi.domaćice drže zalihe pesticida u svojim kućama. laurinske. jer takva sredstva imaju ipak neke posebnosti. alkil sulfonati. a to je moglo značiti da ona ne obavlja besprijekorno čišćenje kuhinje. Neću reći da se radi samo o održavanju ljepote tijela. razni dezinficijensi) itd. Najviše se bojala da bi mogli prenijeti nekakve bakterije izvana. jer se u našim kupaonicama tradicionalno nalazi stroj za pranje rublja. šampon izazove blago nadraživanje sluznica 38 . Dokle god se pojavljuju mravi u mom stanu znači da im je dobro i da ja mogu mirno spavati što se tiče izloženosti kemikalijama. Niti jedan od tih sastavnih dijelova ne smije biti štetan za ljudsko zdravlje bez obzira na to hoće li doći u dodir sa sluznicama ili će npr. ali sam ipak ustrajao u traženju načina kako ukloniti mrave iz kuhinje i uz pomoć prijatelja sam uspio to učiniti blagim insekticidama. Jedini razlog pisanja o njima je u brojnim zabludama glede opasnosti dugotrajnog izlaganja. pjenama ili općenito kozmetičkim sredstvima. a za ilustraciju problema pokazao bih vlastito iskustvo. u kupaonici se uglavnom drže sredstva namijenjena pranju i održavanju uvjeta da se to pranje pošteno obavlja. jer oni su dokaz čistoće okoliša. amidi poput kokoamida. On me je prvo uvjeravao da se nemam razloga buniti zbog domaćih poljskih mrava. PROSTOR SUKOBA INTERESA Kupaonica je naravno mjesto gdje žene imaju prednost i u obitelji s mnogo žena muškarci se osjećaju ugroženima. Dolazili su nekud iz zapuštenih vrtova iza moje kuće i tražili hranu. pa o tome više neće biti riječi u ovom odlomku osim ako nemaju neke posebnosti. a zadatak im je olakšati uporabu (npr. jer su mravi vjerojatno uvijek našli nekakve mrvice hrane po kuhinji. jer je taj prostor stalno zauzet ženskim aktivnostima. različiti etoksilirani dugolančani amini. pasa.

Kod koncentracija u kojima dolazi u sapunima. Kao čista tvar on se smatra štetnim za ljudsko zdravlje (Xn) i ekotoksičnim (znak N) s oznakama upozorenja R22-31-36/3750/53 (štetno ako se proguta. Neki radovi su pokazali da se on rado skladišti u mastima živih organizama. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. Da se ne raspada ne bi služio kao dezinficijens. a u kući ga možete naći u detergentima. Amerikanci tvrde da je zarada na njegovoj proizvodnji tijekom 1998. godine iznosila oko 540 milijuna dolara. a kod gutanja jedino može doći do pjenjenja u probavnom sustavu. Njegovo glavno svojstvo je kemijska nestabilnost i raspad uz oslobađanje aktivnog klora. Ne znam tko je počeo kampanju. itd. dezodoransima. šamponom za pranje kose. To sve skupa ne znači da se može dopustiti djeci gutanje takvih sredstava. ali to je izrazito kratkotrajan učinak i gubi se koju minutu nakon prestanka izlaganja. Taj dezinficijens se vrlo široko koristi. Međutim. Posebno se naglašavalo njegovo djelovanje na sintezu hormona kod dugotrajne izloženosti. ali ne treba paničariti ako neki klinac pojede komadić sapuna. pa o tome nema smisla niti raspravljati. itd. šamponima i sličnim proizvodima nema više nikakvih štetnih učinaka niti na ljudsko zdravlje niti na okoliš i zbog toga se široko koristi kao posve neopasni sastojak kozmetičkih preparata. Zato se i koristi kao dezinficijens jer oslobađa klor. jer i djecu treba prati istim ili sličnim sredstvima.oka. bubrega. što može dugotrajno izazvati brojne poremećaje poput bolesti jetre. Dodir s kožom ili očima neće izazvati praktički nikakve posljedice. spolnih organa. Kako onda prihvatiti tvrdnje znanstvenika? Smatram da treba biti jako oprezan pri analizi znanstvenih članaka o opasnostima pojedinih kemikalija. a državne ustanove pak obavljaju stalni nadzor njihove kvalitete. Međutim. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Međutim. Nikad nisam čuo da se netko otrovao sapunom ili npr. Ne može ih se držati podalje od djece. U sredstvima za dezinfekciju. mozga. Naravno da se ljudi boje takve tvari i počelo se izbjegavati pripravke s triklorsanom. Više nitko nigdje ne proizvodi takva sredstva sam nego ih kupuje u dućanu. 39 . kada dolaze u koncentracijama od 1% zadržava se jedino svojstvo slabe ekotoksičnosti s oznakom upozorenja R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). a ja ću i dalje koristiti sredstva koja sadrže triklosan. Zadnjih godina se digla povika na dezinficijens triklosan. nadražuje oči i dišni sustav. raznim drugim kozmetičkim pripravcima. sapunima. ali počelo ga se uspoređivati po strukturi s užasnim dioksinima. Zaključno se može reći da sredstva za održavanje osobne higijene ne predstavljaju nikakav zdravstveni problem. povremeno se postavlja pitanje drugih sastojaka ovakvih sredstava. službeno nikad nije potvrđena ni jedna od naprijed rečenih tvrdnji. primjenjuje se u vrlo niskim koncentracijama. S mojeg stanovišta triklorsan u praksi ne može izazvati naprijed rečene učinke. koji ima sva ta antibakterijska djelovanja.

ali prema mojem znanju kod nas se ne stavlja u dezodoranse za WC. kako svog tijela tako i prostora u kojem je boravio. Dolaze u prilično niskim koncentracijama pri kojima se njihova opasna svojstva gube. formaldehidu smo izloženi na brojnim drugim mjestima. Naravno da se dezodoransi koriste i u drugim prostorima stana ili u automobilima. nadražuju oči. Većina od aktivnih komponenti se nalaze u relativno niskim koncentracijama. U čistom obliku te čvrste tvari imaju slijedeće oznake upozorenja R40-36/37/38 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima. koristi njegov derivat uroform pri proizvodnji tako često korištene iverice. «Znanstvenici» već upozoravaju kako je moguće očekivati rak jetre i bubrega. U dodatak na slici lijevo stavljaju se valjkasti proizvodi ugodna mirisa. pa zasad ne znam detalje. EZ komisije. koje se relativno slabo isparavaju. jer se sva opasna svojstva gube pri koncentracijama u takvim preparatima. O kemikalijama za otapanje kamenca je već bilo ranije govora i ona nemaju nikakvih značajnijih učinaka. kao što je i primjena gorećih indijskih štapića. a ipak ih se optužuje za ugrožavanje zdravlja ljudi. To je naravno bezazleno i nikom štetno dezodoriranje. Najbolje je problem prikazati na primjeru različitih diklorbenzena (o-. Spominje se još i fenol. Buka se u zadnje vrijeme najviše diže zbog diklorbenzena. jer se iz WC školjke znaju širiti prilično neugodni mirisi. Nova vremena su donijela nova sredstva za prikrivanje loših mirisa. koji su oba otrovi a formaldehid je uz to dokazani mutagen i također ga znaju stavljati u ovakve proizvode. jer se npr. koji se isparava iz čvrstih dezodoransa ili tvari poput dimetil-metilfosfonata. pa ga onda nalazimo u svim javnim objektima i domaćinstvima. Uostalom. 40 . koji na kraju imaju skoro jednaka toksikološka svojstva. koji su uvijek bili prikladni za dezodoriranje prostorija u kojima boravi puno ljudi i teško je ne osjetiti neugodne mirise njihovih tijela. jer su neki nepouzdani rezultati ispitivanja na životinjama navodno to pokazali. dišni sustav i kožu). a ona nije do sad posvetila posebnu pozornost ovim tvarima. koji sadrže i mnoge druge važne kemikalije. Među jeftine dezinficijense svakako spadaju formaldehid i glutaraldehid. Sjećam se da su u mojoj mladosti seoske djevojke u Slavoniji znale stavljati u njedra dunje da diki bude ugodnije dok ih ljubi i miluje. m. otapala. Mirisi su obično bezazleni i ne bi trebali imati utjecaja na zdravlje osoba koje borave po nekoj potrebi duže vrijeme u kupaonici. Međutim. tenzidi. Najviše se takva sredstva koriste u kupaonicama s klozetom. a proizvođači takvih sredstava do sad baš nisu bili skloni slanju dokumentacije u HZT.i p-). sredstva za otapanje kamenca i brojni dodaci koji omogućavaju postupno oslobađanje aktivnih tvari iz proizvoda. Možda bi se nadražujući miris formaldehida i osjetio da nema aroma. kao npr. kod kupaonica su proizvođači dezodoransa otišli velik korak naprijed. koji malo duže sjede na WC školjki zbog ovih ili onih razloga. Prema literaturnim podacima radi se o krutinama. Obično se u njih prema tajnim receptima stavljaju dezinficijensi.Prikrivanje neugodnih mirisa Čovjek je oduvijek prikrivao loše mirise. Treba vjerovati službenim podacima npr.

sve više uklanjaju iz detergenata fosfate. Naravno da je pitanje kako će građanin prepoznati koje strukture je mrlja na njegovoj košulji. Što se tiče osobne higijene tu sam naravno sklon tome da se više pere a manje dezodorira. Izbjeljivanje je stariji način čišćenja bez obzira na koji način se obavljao taj posao. vodikova peroksida. Prikladne su za brojne boje netopive u organskim otapalima. koji nisu štetni ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. od kojih su neke bezopasne a neke pak opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. Ono što se danas naveliko može potvrditi jest bitka industrijskih proizvođača da na tržište stave što je moguće bezazlenije proizvode. Nema smisla davati nikakve posebne savjete. 41 . Ne dao vam Bog da morate rublje ponovo prati na potoku. Danas se rublje pere sve češće. Oksidansi obavljaju oksidaciju boja na tkanini i na taj način se gube njihova svojstva odnosno izblijeđuju boje na platnu. ali nije loše da se strani proizvođači podsjete kako ne mogu u Hrvatsku slati smeće. a ostala svojstva nisu zabrinjavajuća. Naravno da to nije moguće. jer proizvođači nastoje održavati koncentracije opasnih tvari ispod onih pri kojima se mogu javiti štetni učinci. Detergenti za strojno pranje rublja danas su uglavnom nadražujuće tvari za oči (dolaze uglavnom u obliku praškastih proizvoda). Prilagođavaju se i zahtjevima zaštite okoliša. Najčešće su u uporabi sredstva na bazi natrijevog klorita. peroctene kiseline i slične kemikalije. Ne može se sve riješiti strojnim pranjem makar se na televiziji vrte brojne reklame o veličanstvenoj učinkovitosti detergenata ovog ili onog proizvođača. jer detergenti osim danas modernih i bezazlenih enzima moraju sadržavati različite tenzide i lužine u količinama da ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi. pa je tako jedno od društava potrošača tvrdilo da istoimeni proizvodi na zapadu i Hrvatskoj nisu istog sastava niti kvalitete. O štetnosti dezodoransa u drugim prostorima stana ili u automobilima gotovo da nema podataka. ali ni one nisu u stanju ukloniti svaku mrlju s vaše haljine za ples zaprljane prilikom novogodišnje proslave ili sestrine svadbe. Neke mrlje se ne daju oprati strojno ni ručno nego se moraju uporabiti druga sredstva. jer je strojno pranje tako jednostavno i brzo. on zauzima izrazito važno mjesto u životu prosječnog građanina. U biti su dva pristupa uklanjanju mrlja. kao što se to prije radilo. Slučaj se još uvijek vuče po sudovima i nije jasno tko je u pravu. Prvi je izbjeljivanje a drugi otapanje u prikladnim organskim otapalima. kad ima posebno osjetljive tkanine. ali svaka mudra domaćica će prilikom primjene detergenata čuvati svoje nježne ručice primjenom zaštitnih rukavica. pa treba pitati one koji više znaju. Odijela i haljine obično dajemo u kemijske čistionice. Danas se to obavlja kemikalijama i to najčešće oksidansima. pa na njih ne treba obraćati pozornost osim ako vam se sviđaju mirisi takvih proizvoda. Kod nas je bilo dosta rasprava oko kvalitete detergenata.Moje mišljenje je da ne treba obraćati pozornost na radove o opasnom boravku u kupaonici ili u klozetu gdje se koriste dezodoransi. Strojno pranje rublja danas je nezamjenjivo i domaćica se odlučuje na ručno pranje vrlo rijetko. ali kao hranjiva tvar potiču rast nekih jednostavnih organizama poput algi u svim vodama do kojih dođu. a oni su danas vrlo složene smjese različitih tvari. Stroj za pranje rublja pak još uvijek treba detergente za svoj učinkovit rad. Vodikov peroksid se razvrstava u oksidanse (znak O) i nagrizajuće (znak C) tvari s oznakama upozorenja R8-3520/22 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. izaziva teške opekotine. U davna vremena su ljudi izlagali rublje suncu te na taj način ujedno obavljali sušenje. natrijevog perkarbonata. Odijelo čini čovjeka Iako se stroj za pranje rublja nalazi obično u nekom kutu kupaonice ili rjeđe u nekoj drugoj prostoriji poput podrumske praonice. dezinfekciju i bijeljenje. pa danas npr.

štetno ako se proguta. U koncentracijama kod kojih se koristi ostaju joj oznake upozorenja R36/37/38. Otopina za izbjeljivanje će na kraju imati slična svojstva kao naprijed spominjani preparati. Konačni proizvod smo razvrstali u nagrizajuće (znak C) i oksidativne (O) kemikalije sa oznakama upozorenja R8-22-34-37-42/43 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. a napominje se da može doći do malih oštećenja desni. svi ovi oksidansi su kod koncentracija primjene u najgorem slučaju štetne kod gutanja. Kad su djeca u pitanju preparat predstavlja sličnu opasnost kao sredstvo za strojno pranje posuđa. Ostaje peroctena kiselina sa znakovima opasnosti oksidansa (O). pa nije bezazlena kemikalija. Sve oksidansi i nagrizajuće tvari. U višim koncentracijama mogu depigmentirati kožu na mjestu prskanja te također izazvati manja ili veća oštećenja sluznice oka (suze. Praktički nema drugog načina izlaganja osim gutanjem i na 42 . štetno ako se proguta. Mene je iznenadio jedan takav prašak sastavljen od kalijeva persulfata. opasnost od teških ozljeda očiju). nagrizajuće tvari (C ) i tvari štetne za okoliš (N) te oznakama upozorenja R7-10-20/21/22-35-50 (može uzrokovati požar. Ovo sve skupa baš i nije bezazleno. nadražuje dišne putove. koji se ponekad koriste u kući. Tako natrijev perkarbonat djeluje u čistom stanju kao oksidans (znak O) i štetna tvar (znak Xn) s oznakama upozorenja R8-2236/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Navodno prodaja takvih sredstava u zapadnim zemljama (posebno Amerika) ide jako dobro. amonijeva persulfata. Dakle. Međutim. može izazvati preosjetljivost kože i dišnih putova). Kad smo već kod bijeljenja treba opisati i druga mjesta uporabe oksidansa. izaziva opekotine. a sve redom nadražuju oči i kožu. ali treba ih držati daleko od djece. barem dok se kemikalija ne razrijedi s vodom prije tretiranja. zapaljivo. pri koncentracijama kod kojih se koristi u preparatima ravrstava se u štetne tvari (znak Xn) s oznakama upozorenja R22-41 (štetno ako se proguta. Zbog toga s njegovim pripravcima treba postupati oprezno koristeći obvezno rukavice od nitrilne ili butilne gume. Kod nas se izbijeljivanje zubi obavlja uglavnom u zubarskim ordinacijama i nikad nisam čuo pritužbe građana na posljedice. I kod dodira s kožom i s očima treba obaviti uobičajenu dekontaminaciju prije nego li se krene tražiti pomoć liječnika. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi). natrijeva persulfata i dinatrijevog metasilikata. Drugi oksidansi su slični prema opasnim svojstvima. Na zapadu se prodaju paste za izbijeljivanje zubi kod kuće u vlastitoj režiji. izaziva jake opekotine. Nije to zapravo ništa strašno. ali je pitanje smije li se držati u kućanstvu. tu se koriste izbijeljivači slični kao za platno. Naravno. sve za ljepotu! Što se tiče kose. žarenje ili čak bol). Ako već kupite takvo sredstvo morate ga čuvati daleko od djece. nadražuje oči i kožu). ali on se koristi pri znatno višim koncentracijama nego vodikov peroksid. Kod gutanja se može očekivati žarenje ili bol u gornjem dijelu probavnog sustava uz mučninu i povraćanje. štetno ako se udiše.štetno ako se udiše ili proguta). crvenilo. u dodiru s kožom i ako se proguta. ali mi smo obeshrabili tvrtku koja je pokušala registraciju u Hrvatskoj.

Ja se sjećam slučaja iz ranih šezdesetih godina kad je jedna poznanica prala odjeću svog muža u benzinu. Kao jeftina kemikalija kupovao se u većim količinama i naprosto je čovjek mogao umočiti cijelo svoje odijelo u kantu s benzinom čekajući da se sve masne mrlje otope. stoljeća. ali ipak baš ne sva ona koja se upotrebljavaju profesionalno. Dijetetu se neće ništa strašno dogoditi osim što će vjerojatno povraćati i imati osjećaj žarenja ili čak boli u ustima i jednjaku koji dan nakon incidenta. Sjela je na klozet i u tijeku obavljanja nužde bacila neugašeni čik u WC školjku. što se naveliko čini još od kraja 19. No. To je bilo bolje nego čistiti samo onaj dio odijela na kojem se kočila mrlja. a prvenstveno ostatke masne hrane mudrije je uklanjati kemikalijama. Bila je kemičar. Na početku su se kao sredstva za čišćenje u domaćinstvima koristili laki naftni derivati odnosno običan benzin. a njegove pare sa zrakom stvaraju eksplozivne smjese i bilo je katastrofalnih iskustava. Nakon završenog posla izlila je benzin iz kade u WC. Danas je preparata za kemijsko čišćenje izrazito mnogo i na našem tržištu. Oni koriste različita sredstva za obradu odjevnih predmeta prije nego ih stave na pranje u svoje strojeve. ali iskustvo ostaje da 43 . a koristila je za to veliku plastičnu kadu obavljajući posao u kupaonici. Međutim. Mirno je zapalila cigaretu i onda joj je došla sila. a nije se sjetila svih opasnih svojstava benzina. Ostala je živa i prilično se dobro oporavila. a ja sam kao ilustraciju stavio jednu sliku koju sam snimio prilikom obilaska nekih kemijskih čistionica u Zagrebu kad sam po narudžbi njihove komore proučavao stanje zaštite zdravlja i okoliša u takvim objektima. jer bi nakon čišćenja taj dio izgledao drugačije nego ostatak odijela. Slična sredstva se koriste i u kućanstvu. jer inače nemaju garanciju da će takve mrlje biti uklonjene u uobičajenom procesu pranja. benzin je vrlo lako zapaljiv. a u Americi je počelo još ranije i to profesionalno. Mrlje topljive u organskim otapalima. a odjeću je iznijela na balkon da se prozrači.to morate obratiti pozornost. krenimo od početka priče o kemijskom čišćenju kod kuće. Naravno da se stvorila plamena buktinja i žena je bila teško opečena po vrlo osjetljivim dijelovima tijela.

koje nastoje jedna drugu istisnuti s tržišta i 44 . Zapravo mi uopće nije jasno zašto budale daju savjete normalnim ljudima i zašto ih nastoje uplašiti. Vaše dijete. čija prednost je bila u nezapaljivosti. Nabrojala je desetak kemikalija. a još bolje će biti ako odjeću nosite na kemijsko čišćenje i onda se nemate čega bojati. a nakon toga će se javiti mučnina. Javiti će se žarenje u gornjem dijelu probavnog sustava. Nikad čovjek ne može pobrojati sva područja primjene kemikalija u domaćinstvu. Možda se radi o ljudskoj gluposti. a nisu bili puno lošija sredstva za čišćenje od benzina. a u pripravak se mogu dodavati različiti drugi inertni materijali ili potisni plinovi kod sprejeva. Međutim. ali u nekim slučajevima može doći do gušenja ili edema pluća. a možda iza svega stoje interesi pokvarenih kompanija. Gospođa je bila ozbiljno uplašena omekšivačima tkanina. Možda i mučninu? Gutanje tekućeg pripravka je prilično nezgodan događaj. koje se navodno nalaze u omekšivačima. koje je popilo koji gutljaj takvog tekućeg preparata. Zainteresirala me problematika i dao sam si truda pogledati ozbiljnu stručnu literaturu. a to pak znači neugodu. Negdje iza II. Ne morate se toga bojati. do danas su otpala iz uporabe u domaćinstvima mnoga od njih poput tetraklorugljika ili trikloretilena zbog njihovih teških akutnih ili sumnjivih kroničnih učinaka. nije u velikoj opasnosti. Udisanje para u neprozračenoj prostoriji moglo bi izazvati vrtoglavicu i pospanost. ali svaki roditelj će biti uplašen i sigurno će barem tražiti savjet liječnika. od nadraživanja. Na tržište obično dolazi pomiješan s nekim naftnim derivatom (npr. koja će onda dovesti do povraćanja. barem prema sadašnjim službenim podacima o toj kemikaliji. Uz pretpostavku da benzin ne sadrži benzen i da ne marimo za to što je perkloretilen karcinogen kategorije 3 mogu se javiti različiti blaži učinci. a opet joj se sviđala njihova primjena zbog toga što je željela svom djetetu meku i ugodnu odjeću. Ostao je praktički jedino perkloretilen o čijim svojstvima se može više pročitati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. a među njima je bilo različitih opasnosti. pa čak nesvjesticu. ali detalje pročitajte u poglavlju o industrijskim organskim kemikalijama. Mi naravno znamo da ga se treba čuvati i zbog povišenih koncentracija benzena čim se radi o motornom benzinu. benzin).se benzina treba plašiti glede njegove zapaljivosti i eksplozivnosti. preko izazivanja preosjetljivosti do karcinogenosti kategorije 3. Bila je prilično sigurna u to da su omekšivači opasni. Naravno da sam posjetio i te obiteljske portale na kojima sam našao obimnu hrpu gluposti u koju čini se većina mladih obitelji vjeruje. U najmanju ruku će čovjek kašljati i otežano disati dok se stanje ne stabilizira. Zbog njegovih dobrih osobina otapanja masti i dalje ga se koristi kao sastavni dio mnogih sredstava za čišćenje. Organsko otapalo će iz tkanine otopiti nečistoću i kapilarnim silama ga prenijeti na silikagel. ali nije toliko malo vjerojatan kako bi čovjek pomislio. Recimo još koju riječ o karcinogenom perkloretilenu. Zato je važno držati ta sredstva izvan dohvata djece. jer je na obiteljskim portalima našla brojne podatke o njihovoj štetnosti za djecu. U dodiru s kožom takvo će sredstvo vjerojatno nakon dužeg kontakta izazvati sušenje i pucanje kože. Nas jasno zanima koliko su takva sredstva opasna za ljudsko zdravlje. Ako mislite da se benzin više ne koristi za čišćenje onda se varate. To treba namazati na mrlju i ostaviti da se suši. a ispod toga ostane tkanina bez mrlja. a mnogi će ga bez razmišljanja odvesti u bolnicu. Nije problem povraćanje nego to da se prilikom tog čina može povraćani sadržaj udahnuti u pluća. Mislio sam da je ova knjiga gotova i kako treba posvetiti pozornost ispravljanju i poboljšanju teksta kad sam dobio preko interneta pitanje zabrinute majke iz Varaždina. Jedno od takvih sredstava je zapravo silikagel natopljen smjesom organskih otapala. Kad sva otapala ispare treba naprosto četkom ukloniti pijesku sličan materijal. Ostati će traumatično iskustvo i za dijete i ukućane čak ako djetetu liječnici ne budu ispirali želudac. Svjetskog rata počela je naveliko primjena različitih halogeniranih otapala. ali to nije više čisti benzin.

Onda se centrifugiranjem više od 95% vode izbaci u kanalizaciju. anionski tenzidi te u novije vrijeme sve više različite kemikalije bazirane na siliciju (npr. ali opet valja držati takve preparate dalje od djece. Nije ni aceton neki problem. Kao omekšivači se koriste različite vodene suspenzije sapuna ili ulja (npr. Obično se za te svrhe koristi sasvim bezopasna štirka. Aceton je glavna komponenta. anionski tenzidi i derivati silicija. dimetil-amonijev klorid. Problem je u tome što se u kupaonici mogu naći sasvim nevjerojatne kemikalije korištene za tko zna kakve poslove. Kupaonica sigurno u 45 . Izračunao sam da se oni zadrže u takvim koncentracijama da po cm2 tkanine ostane nekih 2-5 μg sredstva. maslinovo). Red je da spomenem i suprotne učinke poput otvrdnjivača. Obično je žene koriste kod pranja stolnjaka. a o brojnim drugim dodacima nemam što reći s toksikološkog stanovišta. pa nije imalo smisla raspravljati o bilo kakvim opasnostima za mamu koja pere rublje.lažima. tabletića i svakakvih drugih ukrasnih predmeta od platna. ali to nije spomena vrijedno. Možete li zamisliti koliko su to male količine? Teoretski i nanogramske količine možda mogu kod izrazito preosjetljivih osoba izazvati neki učinak poput crvenila kože. Naravno da su moguće alergijske reakcije i na tako male količine. koju možete slobodno pojesti bez straha da vam se može bilo što dogoditi. Zaista se ne treba bojati korištenja omekšivača. Mislim naravno na održavanje noktiju lakiranjem. Vjerojatno bi se u kupaonici mogle naći i druge kemikalije poput npr. jedan miligram ima 1000 mikrograma te jedan mikrogram ima 1000 nanograma. a spominjem ta sredstva tek radi ravnoteže u pisanju. ali nad njima se obavlja nadzor javnozdravstvenih ustanova i ne bi se na tržištu smjeli pojaviti preparati s bilo kakvim štetnim učincima za ljudsko zdravlje. jer ga inače žene ne bi koristile. U pravilu oni u čistom stanju posjeduju oznake upozorenja R36 i/ili R38 (nadražuje oči. Pokušao sam izračunati koncentracije takvih komponenti u vodi kod zadnjeg ispiranja rublja.5% u onih 10-12 litara vode. polidimetilsiloksani). Pokušajte računati. Niti jedna od kemikalija iz popisa mlade dame nije bila u sastavu omekšivača. Najgori od tih sredstava su upravo kvarterne amonijev soli. ali prevladavala su sredstva koja prodirući u strukturu vlakana obavljaju posao omekšavanja. kozmetičkih sredstava svake vrste. Lakirani nokti mogu izgledati jako privlačno. ali lak ne drži dugo i onda treba obaviti njegovo skidanje. Općenito je bilo puno različitih aroma u izrazito niskim koncentracijama. ali raspoređeno u vlaknima i na površini tkanine. Ni njega tijela ne zazire od uporabe organskih otapala. Za to se koriste različiti preparati bazirani na acetonu. kvarterne alkoksi amonijeve soli. ali to je toliko malo vjerojatno da nema smisla razgovarati. koji nemaju veze s održavanjem osobne higijene. Našao sam jedino limonen kao alkaloid izoliran iz limuna i dodan u omekšivač ako aroma. ali dijete mora na neki način postati alergično i to nije problem omekšivača nego djeteta. nadražuje kožu). Ima naravno i toga kao što ima viceva o ženama koje su otvrdnjivale donje rublje svojih muževa. Zapravo na površini tkanine koja je u dodiru s kožom djeteta nalaze se količine tvari u nanogramima. Nije osobito opasan niti ako se proguta. One su iznosile oko 0. masni alkoholi. ali nije loše biti oprezan i peglati robu kroz prvih tri mjeseca života malog čovjeka umjesto koristiti omekšivače. Uz to što je zapaljiv može djelovati nadražujuće na oči i kožu. a namočenih 5 kg rublja sadrži izrazito male količine omekšivača. Nije trebalo ići dalje od izvrsne stranice Wikipedia. Njihova opasna svojstva se gube već pri koncentracijama ispod 20%. esteri fosforne kiseline. Jedan gram ima 1000 miligrama.

prijeti vam smrt od hipoksije. Laštila su kemikalije pastoznog oblika u kojima su glavne komponente čvrsti naftni derivati (uglavnom voskovi) i nekakva otapala na bazi benzina. namještaj i često ga nalazite na zidovima. U tim prostorima se normalno ne bi smjele nalaziti apsolutno nikakve kemikalije. jer možete napraviti goleme štete svom zdravlju i lijepom dijelu kućnog namještaja. Danas svatko daje parket ili laminat na lakiranje. a on se brzo potroši u maloj kupaonici. Većina drugih nisu smrtonosne. PROSTORI MALOG RIZIKA Naravno da se misli na dnevni boravak. koje puno toga podnosi i ništa mu nije smetalo brušenje žičanom vunom te mazanje laštilima. Razmislite o tome barem tri puta. jer zaista nije ugodno kupanje u ledenoj prostoriji. Danas je takvo drvo već prije prodaje zaštićeno od raznih nametnika (npr. spavaću sobu i prostorije poput ostave. Ona ipak može biti opasna zbog drugih kemikalija. Za izgaranje je potreban kisik. zbog iskorjenjivanja plijesni) prethodno se moraju maknuti sve namirnice. Ostaje vam dakle njegovati već ranije zaštićeno drvo. Vrlo često se takve grijalice koriste za zagrijavanje kupaonice prije kupanja. Ako i imate problem sa stilskim namještajem onda toplo preporučujem da potražite stručnjaka za takve probleme i njemu povjerite spašavanje vašeg dragocjenog ormara ili komode. Inače je to u pravilu kvalitetno tvrdo drvo. O tome se možete više informirati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. a ugljikov monoksid jest. crvotočina ili gljivice). Nemojte sami raditi ništa. koji automatski prekida dovod plina u slučaju kad koncentracija opasne kemikalije poraste iznad dopuštenih vrijednosti. začini i aditivi.normalnim obiteljima nije opasno mjesto kao na ovoj karikaturi našeg zavodskog prijatelja Nika Titanika. Mislite na to da grijalice na naftne derivate poput petroleja mogu biti jednako opasne ako dimne plinove izbacuju u atmosferu prostorije. To se ne odnosi na ostavu gdje se ne smiju naći apsolutno nikakve kemikalije. Smrt zaista stoji iza vaših leđa ako nemate dobru odvodnju dimnih plinova iz vaše kupaonice. Danas je uobičajeno kupovati namještaj od iverice. Ponekad to baš i nije tako. Već je rečeno u poglavlju o plinovitim otrovima da je ugljikov monoksid najveći ubojica hrvatskih građana. a to je izrazito dobra mehanička. ako nismo preosjetljivi na tu kemikaliju. ali se povremeno ipak koriste. Onda nije problem održavanje osim ako sjekirom ne lupate po parketu. ali dok je nov zna praviti probleme. Oslobađa se formaldehid i to je nešto na što se moramo naviknuti. pa i o tome valja nešto reći. U sobama morate posebnu brigu voditi o drvu. Parketi su u davnim godinama znali biti noćna mora domaćici. koji navodno ne dopušta stvaranje ugljikovog monoksida nego ga pretvara u ugljikov dioksid. Sobe naravno da moraju izgledati čisto i blistavo bez ikakve mogućnosti da zbog boravka u njima nastupi neko zlo za vaše zdravlje. jer je mnogo jeftiniji nego namještaj od čistog drva. kao npr. pa onda nemate u zraku dovoljno kisika i ishod opet može biti smrt ili teška oštećenja organa poput mozga. Čak ako su to grijalice s katalizatorom. pa oko toga ne bi trebalo biti problema. Ako imate plinski bojler u kupaonici obvezno dajte ugraditi detektor za ugljikov monoksid. 46 . pa zato od svih kemikalija u kući najviše mislite na one koje nastaju izgaranjem zemnog plina u vašem bojleru. a u slučaju njihove primjene (npr. Od njega su izrađeni podovi. zemnog plina. kemijska i biološka zaštita. jer drvo nije kvalitetno štićeno.

Bez obzira na to koliko su takva sredstva bezopasna treba ih držati zajedno s drugim kućnim kemikalijama na posebnom mjestu u kući. Neke domaćice čak ne koriste drugu kemikaliju osim vode. Danas se u pravilu prodaju u obliku spreja. Većinom su to zapravo inertne tvari poput parafina ili polimera. Za onoga tko čisti parket na taj način važno je da koristi rukavice (npr. butilna guma ili PVC) te da dobro prozračuje prostoriju dok naporno lašti. Ako ne sadrži benzen onda su njegova svojstva jasna. ali npr.Proizvođači dodaju radi boljih svojstava i druga otapala (npr. Ne treba očekivati apsolutno nikakve štetne učinke ovih kemikalija. Odmah moram reći da je kod pranja prozora puno veći problem pad s veće ili manje visine nego sama kemikalija. jer gotovo da ne smiju sadržavati ništa opasnog. umjesto nekakvih parafina nude se često kvalitetniji sastojci poput npr. estere ili ketone radi boljeg sljubljivanja sastavnih dijelova i boljeg mirisa) te posebne dodatke kao polimere za koje ne znam čemu zapravo služe. moraju biti izrađeni od vrlo kvalitetnih materijala budući namještaj mora izgledati dobro. Mogu se usporediti sa sredstvima za ručno pranje rublja i nose jednako male opasnosti kao ona. Točno je da sprej zapravo nije moguće progutati i da je teško iz nekakve tube istisnuti veću količinu kreme radi gutanja. Nemaju nikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja i jedino čega se treba čuvati jest da se neoprezno dijete ne napije gutanjem takvog sredstva. ali također kao kreme za razmazivanje po drvetu. Tkanine na vašim sjedalicama kao i tepihe čisti se laganim sredstvima koja sadrže tenzide i eventualno dezinficijense. ali morate znati da izrazito veliku štetu ne mogu napraviti vašem djetetu. Slična su sredstva za pranje keramičkih pločica. To znači da je sastav približno sličan sredstvima za održavanje parketa. Puno su zahtjevniji preparati za njegu namještaja. Gutanje pastoznog pripravka može izazvati mučninu i možda čak povraćanje. Gotovo su potpuno inertni prema ljudskoj koži. ali također ih zbog principijelnih razloga valja držati na mjestu nedostupnom djeci. 47 . ali oprez treba biti pravilo sa svakom kućnom kemikalijom. a nije dobar niti u kontaktu s kožom budući izaziva njezino sušenje. pčelinjeg voska. a jedini opasan sastojak je benzin. Naravno da ćete laštila držati u nekom drugom prostoru daleko od dohvata djece. Ostaje nam još pranje prozora kao posao koji se mora obaviti barem jednom godišnje. ali na tržištu je velik broj preparata na bazi etanola i nekog anionskog ili kationskog tenzida. To je sasvim dovoljno za uklanjanje većine mrlja sa stakla. ali bez drugih težih posljedica. Zapravo smo time završili obilazak našeg stana ili kuće i treba krenuti dalje na otvorene ili barem odvojene prostore poput garaže ili podruma. Dezinficijensi se dodaju u takvim količinama koje vam ne mogu na nikakav način štetiti zdravlju i ostaju kao jedini problem benzini. Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu ili čak glavobolju. ali bih ipak preporučio da korisnik nosi lake rukavice od PVC tijekom ovakvog posla. a korisno je da sadrže i sredstva poput dezinficijensa budući ni jedna domaćica ne voli da joj se na namještaju nalaze bakterije ili gljivice.

Tamo se sklanja da nekoliko sati dnevno provede sam sa sobom. Neki su zaljubljeni u svoj automobil i više pažnje mu posvećuju nego vlastitoj ženi. ali većina se prema autu odnose normalno. Ni gutanje ne bi trebalo biti problem od kad proizvođači u antifriz stavljaju odvratne gorke aditive. pa nećete doći u nikakvu opasnost niti vi niti vaša djeca od te kemikalije. ali činjenica je da problemi nastaju uglavnom zabunom kad čovjek tražeći alkoholno piće posegne za neobilježenom bocom s antifrizom. Ipak se preporučuje obavljati sve poslove s etilenglikolom koristeći rukavice od PVC. Trebate li nadolijevanje antifriza u vaš hladnjak naprosto zatražite od radnika benzinske postaje da to učini umjesto vas ili to zatražite na redovitom servisu. Neki smatraju da moraju održavati svoju skupo plaćenu limenu kantu zato da ona što manje gubi na vrijednosti i da bude sigurna u korištenju. Nije uvijek tako. ali to je tek nekoliko slučajeva blagih otrovanja godišnje. jer preko dišnih putova pare te kemikalije neće napraviti veću štetu. a najčešće od piva ili mineralne vode. Izrađuje skulpture iz komada drva nađenog u šumama i silno uživa u tom poslu. Ovo na slici je relativno dobar primjer. I ako se polijete po rukama etilenglikolom ne treba očekivati nikakve štetne posljedice osim ako je antifriz bio vreo. Skloni smo pretakati kemikalije iz originalnih spremnika u svakakve boce. a kemikalije tu igraju sve manju ulogu. ali u sličnim bocama se može držati i vino kupljeno tijekom obilaska vinskih podruma obližnje regije. Mogao je isto tako izabrati izradu ukrasa od papira. Trebalo je dodavati destiliranu vodu. Neki ljudi zbog drugih razloga posvećuju svoje slobodno vrijeme posebnim otvorenim ili zatvorenim prostorima. jer ljudi onda oprezno postupaju s tom kemikalijom. U starim vremenima ste morali brinuti o stanju akumulatora i pažljivo promatrati razinu tekućine u njegovim ćelijama. No. Njegovom duševnom zdravlju jako koristi takav posao. Uzmimo samo kemikaliju koja je stekla ugled najopasnijeg sredstva u vašem autu. Međutim. bilo je kroz zadnjih pedeset godina i nekoliko fatalnih ishoda. Možete pogledati za detalje u poglavlju o industrijskim kemikalijama.TERAPIJSKI PROSTORI Jedan moj poznanik si je uredio nekakav podrumski prostor za bavljenje svojim hobijem. pa će svatko prije ispljunuti slučajno uzeti antifriz nego ga progutati. U teškim zimskim danima znao se akumulatora 48 . Pišem o tome uglavnom zbog kemikalija. Najvažnije je da ne držite zalihe antifriza po garažama ili podrumima. Međutim. ako je razina akumulatorske kiseline pala ispod propisanog. a bilo bi mu svejedno što tamo radi. Zašto se ne osloniti na gustu mrežu benzinskih postaja. ne morate se bojati nekih problema dok u vrući hladnjak natačete dodatnu količinu antifriza. jednom mi je priznao da mu je njegov podrumski prostor zapravo pribježište. Strah od antifriza nije loš. To je naravno etilenglikol kao glavni sastojak antifriza. a moram priznati da bih i ja osobno tražio takvo rješenje kad bih imao ženu poput njegove. Vremena se dramatično mijenjaju i održavanje automobila je postalo jednostavno. Ne sporim da je u prošlosti bilo otrovanja etilenglikolom na ovim našim prostorima. Zlato moje Mnogi ljudi se posebno čvrsto vežu uz svoj automobil.

Pri tome se znalo svašta događati i ja sam jednom naslonivši akumulator na kaput uništio jedan vrijedni odjevni predmet. Većina za grijanje autoradionica i sličnih obrtničkih prostora. Jedan moj poznanik sam njeguje svojeg najvećeg ljubimca i pazi da njegov auto ne pati zbog atmosferskih i drugih promjena. ali sam tada počeo razmišljati gdje zaista završavaju ta istrošena motorna ulja. Ni kasnije laštenje ne traži neku posebnu zaštitu. a vi odlučite što vam je činiti. Auto traži brojne druge kemikalije da bi vam se olakšala vožnja u različitim uvjetima. Mislim da to nije rješenje. ali to naravno nije macho. ako ih ima na području vašeg stanovanja. Otišao sam na sud uvjeren u svoju nevinost. a oni ne predstavljaju nikakav problem za okoliš. Dobro je prati karoseriju i obavljati njezino laštenje. Bolje je ne držati takve kemikalije u garaži dok se spremate na odnošenje u reciklažna dvorišta. Jedini problem je i opet okoliš. Ja odlazim mijenjati motorno ulje ili na benzinske postaje ili u ovlaštene dobro nadzirane servise. Za pranje vjetrobranskog stakla koriste se preparati na bazi alkohola i anionskih tenzida. jer je to civilizacijski standard. sve gumene dijelove na automobilu treba pripremiti za «strašne» temperaturne promjene. ali na to većina vozača ne obraća pozornost. I što vam je činiti? Mogli bi sami mijenjati ulje u motoru i onda ono staro odnositi na reciklažna dvorišta. Danas su akumulatori posve zatvoreni i teško da vam prijeti opasnost od njih u bilo kojem času. kancerogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH). E. Pročitajte o njima malo više u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Oslobođen sam optužbe. Nepropisno spaljivanje istrošenih motornih ulja nema samo štetne posljedice za okoliš nego i za ljudsko zdravlje. To sam osjetio na vlastitoj koži prije nekih dvadeset godina. jer lak karoserije je jako osjetljiv i mogao bi stradati kod uporabe opasnih kemikalija. jer tim putem nastaju brojni opasni produkti poput npr. Bilo bi bolje upotrijebiti rukavice. a onda sam kasnijih godina i profesionalno počeo voditi brigu o problemu. Istrošena motorna ulja su veliki problem zbog njihove ekotoksičnosti i svako njihovo razlijevanje u okoliš je prekršaj hrvatskih propisa. Vode od pranja automobila se moraju pročišćavati prije ispuštanja u okoliš. ali on zbog toga teško trpi. Činjenica je da tek 20 % motornih ulja iz vaših motora biva propisno zbrinuto. Tako imam garanciju da je završilo tamo gdje treba. U razvijenim zemljama nema individualnog pranja automobila nego se to obavlja u praonicama. Zato se detergenti sastoje uglavnom od relativno bezopasnih tenzida i vjerojatno vam se neće apsolutno ništa dogoditi ako perete auto golim rukama. a ostatak završava tko zna gdje. Slično je sa sredstvima za odmrzavanje 49 . Mogli ste nepažljivim rukovanjem zaraditi opekotine na šakama i to je bilo sve. sad dolazi njega karoserije vašeg auta. ali sreća je bila u tome što je u prijavi naveden moj broj automobila i sasvim druga marka. jer se netko od vaših ukućana može s njima ozlijediti.isprazniti i onda je valjalo nositi ga u stan na punjenje električnom strujom. Naravno da se automobilu te patnje mogu olakšati ako ga redovito njegujete. Ima on pravo kad kaže da automobil bolno pati zbog temperaturnih mijena i utjecaja drugih činitelja poput sunčeve svjetlosti ili atmosferilija poput tuče. Detergenti za pranje automobila ne smiju biti agresivni. jer se i opet radi o kemikalijama koje ne smiju štetiti laku. koje su pod nadzorom. kad sam dobio poziv suca za prekršaje zbog ispuštanja motornih ulja u okoliš u meni nepoznatoj ulici tamo na Trešnjevki. pa će autu biti lakše. Nema garažu kao što je nemam ni ja.

koje ste loše ili nikako obilježili. pa Zakon o biocidima opet regulira stavljanje u promet sredstava za rečene svrhe. Zakon o zaštiti bilja regulira promet pesticida na veliko za poljoprivredna imanja. 50 .vjetrobranskih stakala ili brave na vratima. Zdravstveni zakoni se brinu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. krtice vam nagrđuju izgled do tada besprijekornog travnjaka. Čak i propisi građanima ne idu na ruku. Većina se događaju kod kuće. Kućica u cvijeću Sjećate li se te pjesme? Meni to nekako izgleda kao na slici ispod. Možete relativno skupo platiti neka sredstva za kućanstvo protiv kukaca. puževi golaći vam prave štete među raslinjem. Ti spremnici sredstava za zaštitu bilja su preveliki i zauzimaju golem prostor u garaži. Onda naprosto kupite sredstvo za zaštitu bilja i trošite onoliko koliko trebate. ali tome nešto više kod rasprave o kućnim hobijima. Kud onda spada vaš vrt oko kućice? Poljoprivredna pakiranja sredstava za zaštitu bilja su velika a za vaš vrt treba stotinu puta manja količina takvih sredstava. pogotovo ako ih prelijevate ili pretresate u manje posude. Rijetko tko vam je dobro došao poput ježa ili ptica pjevica iako i one znaju praviti probleme kad vas prerano u jutro probude svojom pjesmom. Još nešto treba snažno naglasiti. jer bi se mogli napiti. a s ostalim ne znate što bi učinili. To što jednom tjedno udišete pare benzina dok ga točite u svoj rezervoar vjerojatno ne predstavlja velik rizik. Opet alkoholi ili aceton i to pakirani u sprejevima. Ako ste mislili da je lako napraviti cvjetni balkon i održavati ga. a djeca su česte žrtve. a naši propisi o prometu jako strogo kažnjavaju pijance. Smetaju vam svakakvi korovi. itd. Nisu problem samo nekakve lisne uši ili stršljeni s gnijezdom izgrađenim ispod strehe kućice. podrumu ili vrtnoj kućici. Ako već trebate benzina prošećite se do najbliže ljekarne i uzmite jeftini medicinski benzin. ali držati takav benzin u kući je glupo i neodgovorno prema članovima obitelji. Ne koristite u kući benzin iz vašeg auta za bilo koje svrhe. Glavni problem ljubitelja balkona i vrtova nije naporni rad nego činjenica da malo tko na misli na opasnosti sredstava za zaštitu bilja. a da se o vrtu i ne govori. Ne zaboravite da oni predstavljaju veliku opasnost za vas i ukućane. Malo je slučajeva prijavljenih profesionalnih otrovanja na poljima. onda se grdno varate. ali to obuhvaća samo dio vaših potreba. Imate još i brajdu pokraj kuće i neminovno morate koristiti modru galicu ili neki drugi fungicid. I nije dovoljan samo svakodnevni rad na takvom divnom mjestu nego morate koristiti svu silu kemikalija za odbijanje nepoćudnih živih bića od svog uresa cvijeća i zelenila. ne predstavljaju veliku opasnost niti za vas niti za vaše ukućane. On sadrži benzen i po tome se ne smije naći u maloprodaji za kućanstvo odnosno zabranjeno je njegovo korištenje u domaćinstvima. Ni on nije bezazlen. Nemojte jedino piti tu tekućinu za pranje stakala. a vašu kućicu su ostavili drugima na brigu. Dakle. a jedino manjkaju dunje i neasfaltirani puteljak. a računajte na to da su otrovanja pesticidima izrazito česta upravo kod kuće. Za detalje o opasnostima pročitajte poglavlje o pesticidima.

E. To su smjese organskih otapala u kojima prevladavaju benzin ili slična otapala. Međutim. Ako već hoćete skinuti naslage organskog materijala onda je najbolje uzeti sredstva za tu namjenu. jer sam shvatio da će to majstor bolje napraviti. kućni ljubimci prečesto stradavaju zbog otrova iz vašeg ili tuđeg domaćinstva. Čovjek se samo po teškoj potrebi upuštao u tako zahtjevan posao kao što je bojanje prozora ili metalne balkonske ograde. kod kućnih majstora je stvar jednostavnija. aromatski ugljikovodici poput ksilena. Uz većinu aromatskih ugljikovodika i benzin veže se oznaka upozorenja R65 (može izazvati oštećenje pluća ako se proguta). bilo zato što su pojeli nešto otrovnoga što uopće nije bilo namijenjeno njima. Zadnjih godina je napravljeno puno reda na tom području i zabranjene su brojne boje olova zbog njihove reproduktivne otrovnosti. 51 . Uglavnom mogu nadraživati oči i dišne putove. Pogledajte u odlomak o industrijskim kemikalijama da vidite koja su svojstva tih tvari. Od pesticida stradavaju i vaši kućni ljubimci bilo zato što ste pretjerali u zaštiti od npr. pa se npr. kako u pripremi materijala tako u izboru sredstava zaštite (bojanje). a toluen kategorije 3. Krenimo dakle od pripreme materijala. Dimetilformamid je reproduktivno otrovna tvar kategorije 2. stara boja mogla s drva ili metala skinuti plamenom let lampe. I tu su se stvari promijenile zadnjih desetljeća. pa onda dimetilformamid. kućni zidovi i drugo. Sam svoj majstor i hobisti Hobista je bilo uvijek i uvijek će ih biti. lakovi i emajli za sad čine sigurno četvrtinu svih proizvoda namijenjenih tržištu. ali također mnoge lijepe organske boje (npr. Oni se bave poslovima oko kuće. Bilo je i pomoćnih tehnika. Tu nema druge pomoći osim budno paziti na svog ljubimca. Međutim. koje nisu htjeli prepustiti pravim majstorima. A moralo se. Zatim tu dolaze halogenirana otapala poput diklormetana. Ima i zlih ljudi kojima zbog ovoga ili onoga smeta vaš pas i onda posežu za otrovom. različiti metali. a moglo bi biti i jeftinije nego popravljanje mojih grešaka u poslu. Međutim. dosadnih kukaca poput ovog na slici iznad. jer nitko drugi od strane državnih ili lokalnih vlasti neće ga štititi ili se dati u potragu za trovačem. a neki su štetni kod gutanja. Slični po sastavu su im brojni razrjeđivači kao i boje. azo) zbog karcinogenosti. Moja neugodna osobna iskustva su me pretvorila iz kućnog majstora u običnog građanina. pa zbog toga moramo posebno paziti da djeca ne dođu do ovakvih kemikalija. jer je boja otpadala i drvo je trunulo. Nadzorom registracije proizvoda vidio sam da boje. sad dolaze te raznorazne boje ili lakovi. jer majstori su uvijek bili skupi i biti će. Kad o kemikalijama govorimo onda se to najčešće odnosi na bojanje različitih materijala. a ograda je hrđala. industrija je snalažljiva i stalno plasira nove boje. O njemu smo već pisali i najčešće problemi nastaju zbog rada u zatvorenom prostoru uz pretpostavku da proizvod ne sadrži benzen. a to je bilo jedino moguće korištenjem slavnog šmirgl papira. ali je poslije toga opet bilo potrebno šmirglanje. U ona davna vremena materijal se pripremao brušenjem i to najčešće šmirglanjem Trebalo je s drva ili metalnog predmeta prvo skinuti sve organske i anorganske nečistoće.Prema statistici ipak kao uzročnici kućnih otrovanja predvode insekticidi možda zato što se ne koriste samo u vrtu nego i na drugim mjestima vašeg domaćinstva. toluena i etilbenzena. Može se bojati drvo. itd. Radili su ljudi takve poslove i da uštede. Da. krpelja i drugih. a čovjek naprosto ne može predvidjeti čime se oni sve mogu baviti.

Žena i djeca su se kupali u moru ispod vikendice kad je došao susjedima kamion pun cementnih vreća. Treba biti oprezan prema takvim kemikalijama i prijaviti policiji njihov nalaz. Stariji su pričali kako je tamo negdje u drugom mjestu netko pao u tu jamu za vrijeme gašenja i skuhao se. Kako u blizini nije bilo ni jednog muškarca zamolila me susjeda da joj istovarim kamion. Istovario sam kamion do kraja i onda se spustio do mora da isperem cement s kože. betoniranju ili žbukanju. a onda će nastupiti muka kako to zbrinuti kao opasni otpad. pogotovo kad se gasi ili prevodi vodom u kreč. 52 . Tu je izrazito teško predvidjeti kakve će sve kemikalije držati kod kuće. Rame mi se pretvorilo u ranu. Već ranije je rečeno da smo u starim kućnim zalihama nalazili živu. Hajdemo krenuti od cementa. Problem je dok se radi ili dok boje stoje na skladištu. a onda me rame počelo peći. a svrbež i žarenje osjećao sam po cijeloj koži. Preporučuje se nositi rukavice od butilne ili slične gume uz dobro prozračivanje radnog prostora. jer je vozač morao ići po novu pošiljku cementa. Nikad tako više ne bi postupio. jer će se boja teško otopiti i dospjeti u okoliš. Bila je to užasna priča raširena po cijeloj državi (vjerojatno tipična narodna priča) zbog koje smo mi klinci samo izdaleka gledali tu važnu pripravu kreča za buduće zidanje kuće ili neke druge zgrade. Vezivni građevinski materijali Svatko od nas je barem gledao izvođenje različitih građevinskih radova. Reakcija otapanja bila je izrazito burna tako da je voda kipjela i dizala se iznad jame vruća para. kako to čini većina ljudi? Ja sam još u ranoj mladosti naučio kako je npr. Ponavlja se isto što se reklo za pripremu materijala što se tiče uvjeta rada. Onda bi se iskopala jama i u nju bacilo živo vapno (kalcijev oksid) te se nakon toga ulijevala u jamu voda. a mnogi su aktivno sudjelovali u zidanju. Oni ipak još uvijek zadržavaju svojstva reproduktivne otrovnosti i treba biti vrlo oprezan kod rada s njima. Već je rečeno kako olovo predstavlja priličan problem. živo vapno silno opasno. Također treba strogo odvojiti ovakve kemikalije na mjesto do kojeg ne može doći dijete. Cement sam pak upoznao kao mladi muž na ljetovanju u nezavršenoj vikendici. Tih ranih pedesetih godina svatko je nastojao sam sebi zidati. Onog časa kad se primjene i boja osuši obojani predmet više nije opasan. zato što se teško otapaju. a početak je bilo kupovanje živog vapna. Ljudi svašta rade u svojim podrumima i garažama. strihnin. Postoji još i problem zaboravljenih kemikalija na koji se povremeno nailazi. živog ili gašenog vapna opasni ili se s njima može bezbrižno raditi. Onako u kupaćim gaćicama prionuo sam vrijedno prenošenju vreća prtivši ih na rame. arsenove spojeve i ne znam što još drugo. Te boje su još uvijek nezamjenjive kao temeljne pri zaštiti metala. Jesu li materijali poput cementa. Za pojedine opasne kemikalije pogledajte u drugim poglavljima ove knjige. pa se onda biraju možda malo manje rizični spojevi. Do polovice istovara nisam opažao nikakve probleme. npr. a i naučio sam ponešto o opasnostima građevinskih mateijala kroz proteklo vrijeme.neke se stare dobro poznate boje teško mogu zamijeniti novima. od izgradnje čamaca do prepariranja životinja.

Ako ove kemikalije dospiju na kožu ili još gore u oči treba se odmah skinuti i tekućom vodom ispirati mjesta kontaminacije što je duže moguće. Posebno valja misliti na to da se prema nekim podacima pri radu s gašenim vapnom može javiti kožna preosjetljivost. Sa svježim betonom se treba postupati jednako oprezno kao i s cementom unatoč tome što je koncentracija nevezanog cementa snižena u takvom materijalu. pa je mudro sprječavanjem izloženosti (redovito nošenje osobne zaštitne opreme) ne dopustiti pojavu ovako ružnih učinaka. a za zaštitu dišnih putova kod dobre ventilacije nije ništa potrebno. Ključno je naglasiti da nikad ne smijemo podcijeniti ove kemikalije i da se ne treba ugledati u budale koje se ne čuvaju. U slučaju pojave prašine bilo bi mudro nositi naočale koje prianjaju uz lice. Danas se istina žbukanje sve češće obavlja strojevima. Radna odjeća je slična kao kod profesionalnog rada u betonarama. dišne putove i kožu). a naša današnja civilizacija ne može bez njega. Ovisno o proizvođaču dobiva oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. Naravno da niti beton nije bezazlen. Obje ove spomenute oznake su vrlo neugodne i zahtijevaju oprez pri radu s ovom kemikalijom. Kao i kod cementa najvažnija je voda ili dekontaminacija. Treba naglasiti i to da je cementni ili betonski otpad inertan i trebalo bi ga odložiti na odlagalište građevinskog otpada. barem dok se ne stvrdne dovoljno i postane inertan. najpoznatiji je zapravo portland cement (CAS: 65997-15-1).Iako je danas na tržištu veći broj različitih cementa s dodacima ili bez njih te s različitim svojstvima što se tiče brzine vezanja. Ručno žbukanje je presporo. 53 . Na slici lijevo je prikazan radnik sa zaštitnim rukavicama na rukama zbog toga jer svježa žbuka ima svojstva slična kalcijevom hidroksidu ili gašenom vapnu. rukavice od neoprenske ili nitrilne gume te jeftinu filtarsku polumasku ako se javlja prašina. od pakiranja u papirnate vreće od 50 kg do prevoženja u posebnim cisternama. Kod ručnog posla s cementom kad postoji mogućnost prašenja treba obvezno štititi dišne putove filtarskim polumaskama (vrlo jeftine). U zatvorenim sustavima za miješanje betona (betonare) zaštita se sastoji od radne odjeće od pamuka ili sličnog materijala s dugim rukavima i nogavicama i obuće poput čizama. Danas više nitko ne gasi živo vapno nego se kupuje hidratizirano vapno u vrećama sličnima onima za cement. pogotovo na velikim građevinama. mnogi proizvođači dodjeljuju vapnu ozbiljniju oznaku R34 (izaziva opekotine) i sve češće oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). a također oči naočalama koje prianjaju uz lice. a naravno da se prevozi i specijalnim cisternama za velike poslove zidanja s ciglom i žbukanja. Koristi se u golemim količinama za različite vrste niskoili visoko-gradnji. ali u nekim slučajevima se umjesto R36 daje R41 (opasnost od teških ozljeda očiju). Kod rada s hidratiziranim vapnom treba obvezno nositi odjeću s dugim rukavima i nogavicama. Međutim. Ruke se štite čvrstim kožnim ili sličnim rukavicama. pluća i kožu). U nekim slučajevima (posebno kod visokog sadržaja kromata ili oksida nikla) dobiva i oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Isporučuje se na različite načine. Gašeno vapno ili kalcijev hidroksid je opasna tvar s minimalno znakovima opasnosti R36/37/38 (nadražuje oči.

jer po prirodi posla trebaju imati pisane procedure za sve vrste nesreća. Pročitajte više o dekontaminaciji u poglavlju o savjetima. Voda neće riješiti sve vaše probleme nakon izlaganja opasnoj kemikaliji. Zapamtite broj 112 i računajte na to da će oni poslati pomoć. 3. 54 . Zaboraviti ćete za čas što se u toj boci nalazi i eto ti nesreće. Ako ste savjestan građanin.ŠTO REĆI NA KRAJU? Treba sjesti i razmisliti.hr je li dokumentacija te kemikalije odobrena u HZT ili nije. Kad koristite bilo koju opasnu kemikaliju prvo pročitajte osnovne podatke o njezinim opasnostima. 6. Tražite pomoć ako se bilo što lošeg dogodi. voda mora biti na raspolaganju. Ako dokumentacija nije odobrena nemojte kupiti takvu kemikaliju. ali valjda će država uskoro shvatiti da mora otvarati reciklažna dvorišta za prikupljanje upravo ovakvog otpada). baš ovako kako to čini domaćica na slici lijevo. Sve spremnike bez deklaracije ili s nečitkom deklaracijom hitno dajte na zbrinjavanje (znam da je ovo glup savjet. onda ćete prijaviti svakog tko čini zločin onečišćenja okoliša. 8. ali će barem smanjiti štete. Kasno je tražiti podatke kad se nesreća dogodi. pa bio vam najbliži rod ili prijatelj.hzt. Dobro je da je netko pametan u blizini kako bi vam pomogao u slučaju nesreće. Zapamtite da je voda najveće dobro. Nemojte dopustiti da se pokraj vas motaju djeca ili nezaštićene osobe dok radite s opasnim kemikalijama. 9. 5. Važnija je budućnost naše djece nego rod ili prijateljstvo. Kad radite s kemikalijama. 2. jer nemate kome predati. ali ne smijete ugrožavati ni poznate ni nepoznate svojim nestručnim rukovanjem kemikalijom. Možda bi vam ipak mogli pomoći i neki savjeti starog mačka. Nikad ne bacajte ostatke opasnih kemikalija ili njihovih praznih spremnika u okoliš. Nikad nemojte prelijevati kemikalije iz originalnih spremnika u nekakve pivske ili slične boce. 7. jer ih u uzbuđenju nećete znati rastumačiti. Nećete požaliti. a posebno urednom i odobrenom deklaracijom (naljepnicom). ali znajte da s uporabom vode za vlastitu dekontaminaciju nećete pogriješiti u većini slučajeva. 4. mjerama prve pomoći i dekontaminacije te upute o zbrinjavanju. Sve opasne kemikalije iz kuće spremite na mjesto nedostupno djeci i stavite ih po mogućnosti pod ključ. Provjerite na www. Kupujte samo provjerene proizvode uredno registrirane i s potpunom dokumentacijom. 1.

od kuće do vaših džepova ili torbice. Ponosni smo naravno i na Preloga i na Kaštel/Plivu. godine u tvrtki Kaštel osmislio je nobelovac Vladimir Prelog sintezu sulfonamida. Proizvodnja i prodaja lijekova. I ne samo to. pa onda o kroničnim otrovanjima ovdje neće biti puno govora. a muškarci kemikalijama. Uglavnom namjerno! Zanimljivo je da se žene češće truju lijekovima. I dvojica nobelovaca za kemiju su naše gore list iako su nagradu osvojili za rad u Švicarskoj. Ja sa zadovoljstvom moram reći da sam više puta slušao predavanja našeg nobelovca i jednom se čak s njim rukovao. Negdje 1936. Povoljno je pak to što se zbog akutnih otrovanja lijekovima uglavnom ne umire. Ne odričem se prava vraćati se na ovu temu tijekom pisanja ovog 55 . pa je smrtnost zbog otrovanja lijekovima negdje na petom ili šestom mjestu uzroka smrti. NIKUD BEZ LIJEKOVA Lijekovi su svud prisutni. tako i one sintetski izrađene u barem dvije hrvatske tvornice s dugom tradicijom. lijekovi su jako često uzrok otrovanja. Nikada se ne smije zaboraviti da su Hrvati bili izvrsni kemičari i da su znali proizvoditi lijekove. Ne znamo skoro ništa o kroničnim otrovanjima. barem oni protiv glavobolje. Prema našim podacima kroz zadnjih desetak godina ukupno gotovo 50% primljenih u bolnice zbog otrovanja uzeli su lijekove. ranije biljnih a danas industrijski proizvedenih. a također sam obavljao ljetnu praksu na sintezi sulfonamida prije više od 35 godina. kako one od biljaka u samostanu Male braće. ali isto tako valja reći da većina uopće ne poštuje odredbe liječnika o terapiji lijekovima. Kod nekih ljudi se uzimanje lijekova pretvara u ritual.3. ima dugu povijest u Hrvata. Bila je to jedna od prvih svjetskih sinteza i kasnije je Kaštelov nasljednik Pliva dugo proizvodila različite sulfonamide i lijekove bazirane na njima. Industrijska proizvodnja je također rano počela. pa čak niti o nuspojavama na lijekove iako je praćenje nuspojava u nas počelo prije nekih četrdeset godina. Na slici gore lijevo prikazana je jedna od najstarijih europskih ljekarni i samostanu Male braće iz Dubrovnika te desno stara zagrebačka ljekarna K crnom orlu. Kako bilo da bilo. Liječnici ne dojavljuju podatke.

On je tu tvar nazvao penicilin (penicilin G) i bio je zaslužan za otkriće prvog antibiotika. Zanimljivo je da su se oni zadržali u terapiji do danas unatoč tome što je prošlo 70 i više godina od njihovog prvog stavljanja na tržište. Glavni problem je u 56 . Europa je odmah poslije rata bila gladna za penicilinom. a bilo koja i kakva rana mogla je zbog komplikacija postati smrtonosna. Penicilin je postao vrjedniji od zlata. njih su indirektno primjenjivali za sprječavanje gnojenja rana još u Kini prije 4. Penicilina je bilo izrazito malo i onda su bobiju skupljali mokraću da bi iz nje izolirali penicilin i ponovo ga primjenili na pacijentu. Prava proizvodnja je počela 1942. godine i od tada se postao nezaobilazan lijek ne samo zbog ranjenika nego također za liječenje svih mogućih bakterijskih zaraza. jer su se zarazne bolesti na osiromašenom i gladnom kontinentu širile kao vatra. a tek nešto veći su alergije.poglavlja. Svojevremeno je bio snimljen film «Treći čovjek» s radnjom u Beču. Teško je uopće zamisliti svijet bez tih sredstava. pacijent je prošao oporavak od teškog ranjavanja. ali ovo je poglavlje o akutnim otrovanjima lijekovima. a u centru svega bio je šverc penicilinom. pa su čak i znanstvenici (npr. Treba tek dodati da i danas značajan broj hrvatskih znanstvenika radi na otkrivanju i ispitivanju djelovanja lijekova. RAT PROTIV MIKROORGANIZAMA. Međutim. Prije nego što ih je čovjek počeo primjenjivati umiralo se od svake male infekcije. Otrovanja uključujući nuspojave su minoran problem antibiotika. Samo onaj tko to razumije shvatiti će plakat na slici iznad ovog teksta.500 godina primjenom određenih plijesni izravno na ranu. Koch) zaključili da neke plijesni uništavaju mikroorganizme. pa će zato biti više riječi tek o onim skupinama i pojedinim tvarima koje nama predstavljaju problem ili o kojima želim nešto više reći zbog drugih razloga. Prema zapisima koristili su ih i drugi narodi. Međutim. Početkom četrdesetih godina prošlog stoljeća počela su intenzivnija istraživanja proizvodnje i primjene penicilina. Ne smijemo biti nepravedni i zaboraviti da su prije antibiotika stigla sintetska antibakterijska sredstva kao sulfonamidi. Biti će ovdje riječi o antibioticima (tvari izolirane iz različitih plijesni ili derivati tih tvari) te o antibakterijskim sredstvima (tvari dobivene isključivo sintezom). Prema anegdotama iz tih vremena prva primjena penicilina je bila za sprječavanje komplikacija kod jednog ranjenog bobija u Londonu. Lijekova naravno ima raznih i sad bi trebalo o svima ponešto pisati. Što se antibiotika tiče. jer nikad nije dosta govoriti o časti i slavi velikih ljudi. više u svijetu nego u zemlji. morao je doći veliki Fleming (vidi sliku) da shvati kako neka tvar mora biti zaslužna za antibakterijsko djelovanje plijesni.

Bilo ih je i ima puno na tržištu. Jako je teško raspravljati o njima kao opasnim tvarima. Što se tiče otrovanja malo je iskustava. nadražuje oči i kožu). jer vremena su se promijenila. a s njim će pacijenti teško doći u kontakt. Želim istaknuti da su hrvatski kemičari i farmaceuti na tom području dostigli svoje zapadne kolege. Od moja 4 nova penicilinska antibiotika nikad ništa nije doživjelo ni pokušaj uvođenja u proizvodnju. ali bez ikakvih posljedica. a za ampicilin i amoksicilin sam u STL-ovima našao najgore oznake upozorenja R20/22-36/38 (štetno ako se udiše ili proguta. ako se ne poduzmu hitne liječničke mjere. ne možete se teško otrovati niti je u golemoj opasnosti vaše nezaštićeno dijete. koja se vrlo često uzima u terapiji kod povišenih tjelesnih temperatura tako normalnih kod bakterijskih ili virusnih infekcija. 57 . Već davno je opaženo da se kod osjetljivih ljudi može javiti anafilaktički šok uz letalan završetak.stvaranju rezistencije bakterija na antibiotike i neki kliničari se boje da ćemo ostati bez učinkovitih lijekova. proizvodni postupak za ampicilin je kasnije uveden u proizvodnju te je po istom postupku sintetiziran i amoksicilin. Kod visokih doza penicilina javljaju se uglavnom nespecifični znakovi otrovanja (vrtoglavica. Kod dugotrajne primjene također su opisani rijetki slučajevi oštećenja bubrega. Penicilinski i cefalosporinski antibiotici Neću ih nabrajati po abecedi nego po povijesnoj važnosti krećem od penicilina. Ranih sedamdesetih godina bio sam u Plivi uključen u veću skupinu iskusnih kemičara sa zadatkom istraživanja sinteze novih penicilinskih antibiotika i izrade tehnološkog postupka za pripravu polusintetskog ampicilina iz penicilina G. Međutim. Međutim. Moram iskoristiti priliku da bih se pohvalio s našim kemičarima. Dakle. ali to nije problem toksikologije. Iz slike dolje shvaćate što sam htio reći. Ja sam ranih sedamdesetih radio s velikim količinama penicilinskih antibiotika i to bez ikakve zaštitne opreme (npr. Glavni problem penicilinskih antibiotika su zapravo alergije. To se naravno odnosi na prah. pogotovo zato što većina nisu službeno razvrstani prema direktivama EZ. Bilo je i kod nas teških slučajeva. Tako sam postao koautor čak tri međunarodna patenta i tehnološkog postupka za proizvodnju ampicilina. Otišao sam iz Plive sredinom sedamdesetih. ali problem nije ni iz daleka tako strašan kako se ponekad prikazuje. To ne znači da bih danas dopustio takav način rada bilo kome. od iz prirode izoliranih poput penicilina G do brojnih polusintetskih poput kod nas naveliko korištenih ampicilina i amoksicilina. a i ja sam bio jedan mali kotačić u stroju. Međutim. filtarska polumaska i nekakve rukavice) te sam slobodno udisao prašinu. ali čuvajte ih daleko od djece. Nisu oni bili samo ratni lijek nego su se primjenjivali na mjestima gdje se činilo da više nema pomoći. proizvođači za penicilin G ne daju nikakav znak opasnosti ili oznaku upozorenja. a grupa iskusnih istraživača je nastavila svoja istraživanja. Možda ipak treba spomenuti interakcije i to s acetilsalicilnom kiselinom. Moji stariji kolege već su imali puno iskustva na tom poslu i ja sam sudjelovao u različitim završnim ispitivanjima. kako u istraživanju tako i u primjeni. te interakcije nisu također tako ozbiljne da bi se trebalo bojati teških učinaka. parestezija i navodno poremećaj mirisa). jer unatoč širokom antibakterijskom spektru nisu imali druga dobra svojstva. posebno na pregradnji penicilina u cefalosporine.

Nama se činilo važnim nakupljanje u testisima štakora. Na kraju se ispostavilo da su oni bili u pravu. pa ih je na tržištu čak 5 generacija. Istina. Ono što najviše navodi literatura jest štetan utjecaj na zubnu caklinu u djece čak ako su majke uzimale lijek dok su bile trudne. Nisu također razvrstani prema direktivama EZ. Praktički nema podataka o akutnim otrovanjima niti sam našao podatke o štetnim učincima na radnom mjestu. Pliva naprosto nije bila u stanju obaviti sva predklinička istraživanja i morala je napraviti ugovor o zajedničkom nastupu s američkom tvrtkom Pfizer. nadražuje kožu). Ja sam u farmakokinetska istraživanja bio uključen osamdesetih godina prošlog stoljeća isključivo kao farmakokinetičar. Mogu se izolirati iz određenih mikroorganizama. ali proizvođači daju za tetrakciklin i oksitetraciklin oznake upozorenja R20/22-38 (štetno ako se udiše ili proguta. a posao na životinjama su obavljali stručnjaci Plive. Glavni prestavnici tetraciklina su tetraciklin i oksitetraciklin. a onda su započela istraživanja svojstava. Danas to više ne čine budući je biosinteza ovih lijekova prestala. Do danas se silno napredovalo u traženju boljih i manje škodljivih cefalosporina. Naši osnovni farmakokinetski rezultati potpuno su se podudarali s američkima. Njegova sinteza je uspjela iz tetraciklina negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. ali oni nisu tražili nakupljanje u pojedinim organima. javljaju se brojne nuspojave uključujući oštećenje jetre. Uglavnom nisu razvrstani prema direktivama EZ. Vrlo su slični penicilinima kao dipeptidi i razlikuju se tek prema broju atoma u prstenu osnovne strukture. Cijela ekipa je bila neiskusna u eksperimentalnoj toksikologiji i zato smo došli do krivih pretpostavki. a proizvođači za njih ne navode nikakve znakove opasnosti ili oznake upozorenja. Bez toga nikad ne bi lijek stigao na tržište. To znači da u kućanstvu predstavljaju manji problem nego penicilini. Za azitromicin nema podataka o opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje ili okoliš. Amerikanci se nisu s nama slagali budući su prema procedurama FDA obavili sva potrebna istraživanja utjecaja tvari na reproduktivne funkcije. Tipične promjene boje pokazane su na slici lijevo. a imali su značajno bolja antibakterijska svojstva nego penicilini te manje nuspojava. Makrolidi i tetraciklini Zapravo se radi o vrlo sličnim tvarima sličnih antibakterijskih i drugih svojstava. Ne mogu ipak ne posvetiti koju riječ azitromicinu kao našem prvom antibiotiku otkrivenom u Plivi. što dakako jest bilo važno za liječenje spolnih zaraznih bolesti. Pliva je bila jedan od pionira u biosintezi tetraciklina i duge godine su se građani oko njezine lokacije na Ulici Baruna Filipovića bunili zbog nesnosna smrada.Cefalosporinski antibiotici (danas vrlo poznati cefaleksin i cefoksitin) su stigli na tržište negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. a od makrolida je važan naš azitromicin dobiven polusintetki iz eritromicina. ali također ih je moguće dobiti pregradnjom penicilina. 58 .

Danas je na hrvatskom tržištu za ljudsku uporabu ostao praktički tek Sinersul. Mogao bi to biti razlog izostanka otrovanja sa sulfonamidima. Proizvodilo se nekoliko različitih sulfonamida i plasiralo na domaće i strano tržište. što znači da je mala razlika između koncentracija koje daju učinak i onih kod kojih se događaju nuspojave. ti acetil derivati su značajno manje topljivi od početnog sulfonamida i onda se mogu taložiti u bubregu dovodeći do oštećenja tog važnog organa. 59 . a treba reći da se u kućama obično drže male količine takvih lijekova nedovoljne za ozbiljnije otrovanje bilo koga. I u literaturi se spominje da sulfonamidi oštećuju kod predoziranja bubreg i jetra. Istina. Kod nas je bio i ostao još uvijek jako popularan preparat pod imenom Sinersul sastavljen od sulfadimidina i trimetoprima. Bez obzira na sve treba naglasiti da se Sinersul najčešće daje djeci zbog bakterijskih upala grla. Nemamo nikakvog iskustva s otrovanjima. Većina nalaza gentamicina. što prilično zabrinjava. pokazivala je vrlo niske koncentracije u krvi. a mene su još na fakultletu šezdesetih godina učili kako su sulfonamidi problem zbog svojih acetiliranih produkata metabolizma. Naime. često ispod terapijskih. Jedino što se daje za ove dvije tvari su oznake upozorenja R36/38. ali ja nisam nikad vidio otrovanje takvim tvarima. Glavne nuspojave su ototoksičnost i nefrotoksičnost. a zbog pozitivne sinergističke inetrakcije između sastojaka njihove su doze prilično niske. i danas bih reagirao na isti način kao prije dvadeset ili više godina. Meni je danas to sve skupa pomalo čudno zbog njihova neslužbenog razvrstavanja. a kasnije amikacin i tobramicin. gentamicin ima oznake R42/43 (može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom) te tobramicin ima iste oznake upozorenja kao amikacin. Ipak preostale količine sirupa treba vratiti u ljekarnu da ne stoje nepotrebno pred radoznalim djetetom. nitko od nas na Rebru nije vidio ozbiljniju nuspojavu gentamicina. No. ali prije tridesetak godina bili su na tržištu i čisti sulfonamidi bez zabilježenih ozbiljnih akutnih otrovanja. pa onda vjerojatno oni nerado uzimaju taj preparat po slobodnoj volji. To su lijekovi male terapijske širine. Naši prvi pokusi određivanja biološke ekvivalencije bili su na Sinersulu krajem sedamdesetih godina i smatrali smo da imamo s njim iskustva.Aminoglikozidi Moji počeci bavljenja praćenja terapije ovom skupinom antibiotika seže u rane osamdesete godine prošlog stoljeća. Amikacin ima oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. dišne putove i kožu). ali smo se ipak bojali. Opet neslaganje između službenog razvrstavanja i opasnih svojstava kao lijeka. Zbunjivalo je to što je antibiotik ipak djelovao i kliničari su rano izgubili zanimanje za naše objektivno praćenje terapije. Sulfonamidi i trimetoprim Na slici lijevo je prikazano kako je izgledao pogon za sintezu sulfonamida u Plivi. Tada se kod nas koristio uglavnom gentamicin. od dojenčadi do odraslih.

nadražuje kožu). a kod nas je stanje puno bolje i tek oko 30% žena je barem jednom bilo u depresiji.Drugi Mnogo je drugih antibakterijskih sredstava. Lijekovi s učinkom na živčani sustav zato su tako često korišteni. Kad sam se počeo baviti farmakokinetikom i praćenjem koncentracija lijekova u krvi radi pomoći liječnicima u individualizaciji terapije bio sam veliki protivnik polipragmazije. I to nije lako. NAJVAŽNIJE JE SAČUVATI ŽIVCE Sve teže je živjeti u modernom svijetu. antiprozoika i antihelminika. Uz sve ostalo na takve se lijekove navikava. kad je lijek stvarno bio potreban. Amerika je mnogo naprednija država nego Hrvatska i kažu da tamo svaki drugi građanin ima svog psihijatra. Tako se npr. A oni koji se koriste zbog djelovanja na živčani sustav izrazito se često prodaju u našim ljekarnama. što uopće nije jednostavno. Moje koncentracije u krvi zapravo su mogle biti tek nekakav vodič kliničaru kod titriranja terapije. A razloga za njegovo uzimanje je bilo napretek. jer mnogi od ovih lijekova imaju različita djelovanja i neki od njih se mogu koristiti za tretiranje različitih poremećaja i bolesti. koja može završiti zatajenjem bubrega i smrću kod osoba koje sporo acetiliraju amine i hidrazine. izoniazidu dodjeljuju oznake upozorenja R25-38 (otrovno ako se proguta. Tako se u kućnim apotekama nakupljaju lijekovi poput slučaja na slici lijevo. a onda nije čudno da se zbog ovakvih lijekova događaju otrovanja. Drugi je problem što te bolesti živčanog sustava nisu jednostavne i često se miješaju simptomi različitih poremećaja pa liječnik mora kombinirati lijekove s različitim učincima pokušavajući odrediti neki balans među njima. Jedan od najviše korištenih lijekova bio je diazepam prodavan pod imenom Apaurin. Nisu svi lijekovi iz ove velike skupine jednako opasni i zbog toga je potrebno napraviti neku podjelu. ali je on ipak na kraju prema kliničkoj slici bolesnika zaključivao je li terapije dobro određena ili nije. Glavni predstavnici su izoniazid. Dug je put još pred nama dok stignemo razvijeni zapadni svijet. rifampicin. kao trankvilizator ali također i antiepileptik. Skoro ni jedna obitelj si nije mogla zamisliti život bez tog veličanstvenog lijeka. Oni su manje bezazleni od ranije spomenutih. a bolesnik pak dobiva nekoliko lijekova različitih djelovanja najednom. ali sam onda shvatio upravo na populaciji ljudi s problemima središnjeg živčanog sustava da sam imao krivo. jer za postizanje istog cilja također treba kombinirati lijekove s praktički istim učinkom. Možda tek koju riječ o antituberkulicima. Uzmimo samo benzodiazepine među koje pripada i klonazepam. Naučio sam iz literature da nije dobro pacijenta opterećivati brojnim lijekovima čak istog djelovanja. a razloga je toliko da ih nema smisla nabrajati. streptomicin i etambutol. od nesanice i uzrujavanja zbog ludog šefa na poslu do različitih bolesti. Ni tu ne završavaju komplikacije. za smirenje. Kod izoniazida literatura pri kroničnoj primjeni opisuje «lupus like» sindrom kao tešku imunološku bolest. On se može koristiti kao sredstvo za spavanje. Kasnije se to potvrdilo na drugim skupinama lijekova i ja sam si ponekad postavljao 60 . Kod akutnih otrovanja na zapadu se bilježe smrtni ishodi zbog neurotoksičnosti i kardiotoksičnosti. Apsolutno najviše otrovanih u bolnice primamo zbog lakših ili težih otrovanja ovom skupinom lijekova.

Vrlo brzo sam početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća shvatio da su ovi lijekovi često blagoslov. psihostimulansi. pa je njihovo liječenje i vraćanje u zajednicu važan posao od općeg društvenog interesa. -tioksanteni. 9. a ni slučajna otrovanja nisu bila izuzeci. antipsihotici. jer njega zanimaju samo oni najgori učinci. Najteže je raditi podjele takvih sredstava prema skupinama. Autoportreta poput ovoga na slici lijevo vidio sam mnogo na psihijatrijskim odjelima. 6. bipolarne poremećaje. a slikarstvo rado izabiru mnogi pacijenti. 2. 4.pitanje o tome koliko su i kome vrijedne moje kemijske analize i farmakokinetska izračunavanja. itd. 8. 3. 5. koji se primjenjuju s većim ili manjim uspjehom. Već je naprijed rečeno da im se učinci miješaju i za kliničara je to problem. sredstva za spavanje). a nerijetko prokletstvo. benzodiazepinski trankvilizatori. Uobičajeni antipsihotici su: -fenotiazini. Zato i ima puno lijekova. -butirofenoni. 10. 7. ali ni ovaj uzet s Interneta nije ništa lošiji od viđenih. Antipsihotici Duge godine sam radeći na Rebru usko surađivao s psihijatrima na individualizaciji terapije i često sam s njima obilazio odjele. Ne želeći otkrivati toplu vodu preuzeo sam razvrstavanje od drugih i ovdje je dajem. analgetici. ali nije za toksikologa kad se bavi otrovanjima. antikonvulzivi. Na mene su najdublji utisak ostavile depresije. Grupe su slijedeće: 1. ali sam bio fasciniran psihozama. antiparkinsonici. pa je većina otrovanja završavala sa sretnim ishodom. ali ja ću posvetiti pozornost njihovim štetnim učincima na zdravlje ljudi. 61 . Naravno da se na tržište stavljaju lijekovi koji će predstavljati što manju opasnost za ljude. jer niti je ta podjela precizna niti lijekovi imaju samo jednu vrstu djelovanja. Moram reći da sam bio najviše fasciniran činjenicom da su apsolutna većina tih ljudi bili izuzetno inteligentni i nadareni za različite poslove. Jedino je sreća da nisu znali za otrovanja izabrati one najopasnije. sedativi. maničnu depresiju. Mislim na shizofreniju. Psihijatri vole uz lijekove primjenjivati radnu terapiju. Bolesnici ili čak relativno zdravi građani najčešće su posezali za tom skupinom lijekova kad su odlučili da je dosta života. drugi (npr. antidepresivi. anestetici.

Kod akutnih otrovanja lijek prvo udara na središnji živčani sustav. tioridazin. za lijekove jednostavni testovi ne postoje a ne postoje ni laboratoriji koji bi rutinski otkrivali lijekove poput antipsihotika u vozača. ali je materijalna šteta na njegovu automobilu bila zamjetna. Na slici iznad ovog teksta je tipični policijski test za otkrivanje sredstava ovisnosti. perfenazin. Na sreću. ali isto tako prema pretežnom mjestu primjene. Taj fenotiazin u čistom stanju razvrstava se u otrove s oznakama upozorenje R25/26-36/38 (otrovno ako se udiše ili proguta. neki poput flufenazina uopće se ne razvrstavaju u opasne tvari iako pripadaju istoj skupini kemikalija. čak ni na našim područjima. To skoro da nije važno za naše razmatranje budući su i opasnije kemikalije lijekovi. Nije kao ni većina lijekova razvrstan prema direktivama EZ o opasnim tvarima. Moj pokus je bio besmislen. pa je naravno smrtni ishod moguć. Ja sam otišao u policijsku središnjicu na križanju Savske i Vukovarske i tamo primio cijelu jednu kutiju cjevčica s jednim balonom. a glavni inspektor mi je detaljno objasnio kako funkcionira ta spravica. klorpromazin. Ovo sam napisao zbog činjenice da se propisa o zabrani uzimanja lijekova kod vožnje zapravo nitko ne drži. On se pak branio da nije nesretnog jutra popio ni kap alkohola nego je neposredno prije vožnje progutao tabletu nekog fenotiazina protiv mučnine. S druge strane. Popio sam prije pokusa jedan dupli konjak da stvar bude jasnija i zaista je cjevčica posve pozelenila. ali se često koristi kao antipsihotik iz ove skupine. a primjena antipsihotika i vožnja automobila baš mi ne idu zajedno. Postoji tek neka imaginarna obveza liječnika da prijave policiji sve svoje psihički bolesne pacijente ili one koje uzimaju lijekove s utjecajem na psihofizičke osobine vozača. Policija je uporabom tadašnjeg detektora na cjevčice s kalijevim bikromatom ustanovila da je imao koncentraciju alkohola višu od 0. nadražuje oči i kožu). Otkazao sam pokus i sudu uputio detaljan izvještaj. Naravno da sam također primio brojne savjete i upute o ponašanju prema policajcima kad me zaustave zbog alkotesta. promazin. Puno su češće nuspojave s djelovanjem na središnji živčani sustav i na izazivanje hematoloških poremećaja. Sve bi završilo dobro da osiguravajuće društvo nije odbilo platiti štetu zbog pijanstva vozača. Sredinom osamdesetih godina bio sam službeno od suda pozvan kao vještak u slučaju prometne nesreće na izlasku iz Samobora prema tadašnjoj državnoj cesti za Ljubljanu. Naravno da ne postoje ni podaci o tome koliko je prometnih nesreća skrivljeno zbog bolesnih vozača ili vozača koji su uzeli opasni lijek. Vozač iz Samobora je zbog poledice izgubio vlast nad volanom i izletio s ceste ne ozlijedivši nikoga. ali to je ostala do danas moja tajna. kao npr. ali se mogu naći podaci u STL-ovima proizvođača ili u općoj literaturi. nemamo teških iskustava s fenotiazinima. koji baš nije pokazao veliku pouzdanost u praksi. kako bi se ispitalo može li cjevčica pozeleniti nakon što čovjek uzme neki fenotiazin. 62 . Tvrdio je da kalijev bikromat može reagirati s fenotiazinima i dati pozitivnu reakciju kao da je pio alkohol. Inače su fenotiazini zabranjeni za vozače motornih vozila i ja imam na tome određeno iskustvo. Međutim. Onda sam u jednom času shvatio da su svi fenotiazini zabranjeni kod upravljanja motornim vozilima. Klorpromazin je svakako najopasniji među njima. a zatim se javlja kardiotoksičnost. Vrlo su različiti po svojim opasnim učincima. možda i zato što se najopasniji među njima rijetko propisuju i to samo za teške slučajeve psihoza.5 mg/l. Vratio sam se na Rebro i organizirao pokus pozivajući osumnjičenog određenog dana i sata na suočenje. flufenazin. itd.Fenotiazina je mnogo na našem tržištu. ali to je mrtvo slovo na papiru.

On je zapravo antagonist benzodiazepina i vrlo brzo rješava teška stanja otrovanja ovim tvarima. kao tipična 63 . pa kod brojnih depresija bilježimo također ansioznost. ali prema broju smrtnih slučajeva ne. a razvrstavanje prema direktivama EZ svrstava ga u otrove s oznakama upozorenja R25-36/38 (otrovan ako se proguta. Hajdemo prvo na anksiolitike. ali to je značajka svih lijekova koje pacijent treba kronično uzimati. Sitacija je slična i u svijetu. Postoje i neki drugi učinci vezani uz sintezu hormona. Smatra se vrlo učinkovitim. Glavna djelovanja su depresija središnjeg živčanog sustava i hipotenzija. ali nisu se suviše oduševili zbog visoke cijene i zbog toga što se od benzodiazepina ne umire. To je općenito problem lijekova za bolesti središnjeg živčanog sustava da ih pacijenti ne uzimaju prema odredbama liječnika.Drugi poznati antipsihotik često korišten kako kod shizofrenije tako i kod bipolarnih poremećaja je svakako haloperidol kao predstavnik butirofenona. Lijevo je anksioznost (tjeskoba) a desno gore depresija (bezvoljnost). Pretpostavljam da ste prepoznali. Uzimaju ih kad misle sami da im trebaju. Naravno da su onda lijekovi za takve bolesti ponekad različiti a ponekad isti. Antidepresivi i anksiolitici Depresija i anksioznost nisu iste bolesti. a onda ih ne uzimaju po vlastitog odluci dok ne dođu u psihozu. Na slikama su bolesnici prikazali kako se vide. Međutim. pa nije čudo što se prije petnaestak godina pojavio antidot flumazenil. barem kad je otrovanje bilo samo s benzodiazepimina. Zato su mu važne nuspojave dugotrajne uporabe. obično benzodiazepini i antidepresivi. Anksioznost je zapravo tjeskoba. Vidio sam kako se takvim osobama ruke tresu tako da nisu u stanju bez prolijevanja popiti čašu vode. od kojih je meni najupečatljiviji ekstrapiramidalni sindrom ili sindrom sličan Parkinsonovoj bolesti. Pogađate da mislim na benzodiazepine. a depresija je bezvoljnost i to mogu razlikovat samo stručnjaci psihijatri. Zapravo su većina otrovanja koja sam vidio na Rebru bila miješana. I kod nas su ga isprobali. koji su ujedno sredstva za smirivanje te sedativi. doze u kojima se uzima za terapijske svrhe su niske i teška akutna otrovanja nisu uobičajena. nadražuje oči i kožu). ali se vrlo često miješaju. ali smrtonosne ishode nismo bilježili u Hrvatskoj. pa ga pacijenti ne vole unatoč dobrim antipsihotičnim učincima. Među lijekovima oni apsolutno vode prema broju otrovanja.

koji je zadnjih dvadesetak godina postao vrlo cijenjen i kod nas pod nazivom Prozak.kombinacija kod depresija praćenih anksioznošću. Navika nije toliko snažna kao npr. To sve skupa ne bi predstavljalo problem da se ne stvara navika na ovu skupinu lijekova.000 mg/kg ili kod odrasle osobe bi to značilo nekih 5070 g. ali onda je moj prijatelj poginuo u prometnoj nesreći. Moja grupa se puno bavila individualizacijom terapije tricikličkim antidepresivima te se uz brojne radove možemo pohvaliti i jednim doktoratom. Onda se ponovo mora mijenjati doza i čekati novih 14 dana za uravnoteženje. Bavili smo se idejom o brzom postizanju terapijskih koncentracija kod depresivnih osoba. zbog vrlo široke primjene opažaju se njegove nuspojave. Drugi antidepresiv iz naše prakse je fluoksetin. pa nikad nitko nije nastavio istraživanja. ali svejedno se u nekim slučajevima mora obaviti terapijsko odvikavanje Duge godine su se kod nas i u svijetu za liječenje depresija koristili triciklički antidepresivi s najvažnijim predstavnicima amitriptilinom i imipraminom. a za to vrijeme bolesnik pati da bi se onda ustanovilo kako mu doza nije dobra (preniske ili previsoke koncentracije). Međutim. Nisu službeno razvrstani ali prema različitim izvorima oni mogu biti štetne tvari s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta) ili R48/22 (Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem). On se neslužbeno razvrstava u štetne tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). a to znači da je LD50 i prosjeku viša od 1. Dobro je što je tako i što u slučaju benzodiazepina kod nas praktički ne treba tražiti antidote. a to zaista ne razumijem kako je moguće progutati i kako je moguće pronaći tolike količine tableta. nefrotoksični i kardiotoksični. Otrovanja s njima su nažalost prilično česta s letalnim ishodom. Benzodiazepini se kod nas koriste izrazito često kao sredstvo protiv nesanice (insomnije) te naravno za smirivanje. Ima nekih naznaka da bi kod kroničnog uzimanja mogli imati i reproduktivno toksične učinke. anoreksija. Većina od njih se označavaju prema EZ direktivama s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta). triciklički sporo dostižu uravnoteženje koncentracija u krvi i potrebno je čekati na to 14 i više dana. tjeskoba (opet se rješava benzodiazepinima) te pad libida kod žena odnosno potencije kod 64 . doktorat je bio obranjen i namjeravali smo unatoč visokoj cijeni analiza taj sustav uvesti u praksu. ali s mnogo višim LD50 nego triciklički. ali neki im daju i oznaku upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). Temeljem toga sam obavljao simulacije nakupljanja amitriptilina uz različite doze i intervale među dozama. koje nisu simpatične. Inače treba reći da benzodiazepini nisu izrazito štetne tvari. Vjerojatno su razlozi u boljem djelovanju od tricikličkih te u manjoj otrovnosti. kod pušača. Oni su neurotoksični. Ja sam došao na ideju da se prvog dana terapije u dva do tri uzorka krvi uzeta u predviđeno vrijeme izmjere koncentracije te izračunaju individualni farmakokinetski parametri. Javljaju se nesanice (mogu se riješiti davanjem sedativa). Otrovanja tricikličkim antidepresivima bilo je u mojoj praksi. Rezultati su bili izvrsni. ali samo jedno teško koje je zahtijevalo primjenu hemoperfuzije uz pozitivan ishod. antipsihoticima. Isto tako sam simulirao djelovanje udarnih doza. pogotovo u usporedbi s npr. a zapravo se umire zbog kardiotoksičnosti. Naime. kojima bi se već drugi dan potigle terapijske koncentracije i nakon toga davao lijek u malim dozama izračunatima također simulacijom.

Koriste se za olakšanje brojnih bolesnih stanja. Još je jedan razlog praćenja koncentracija litija kod maničnih bolesnika. onda naglo prijeđu u fazu depresije i ona može biti nepodnošljiva dok se ponovo ne uspostave ravnotežne koncentracije litija u krvi i ne započne njegovo djelovanje. da može ubrzati razvoj dijabetesa. No ne može se zaobići jedan stari lijek korišten posebno kod bipolarnih afektivnih poremećaja. Međutim. kad su sigurni u sebe i dobro se osjećaju. najgori su izvještaji o mogućoj teratogenosti fluoksetina. da štetno djeluje na štitnjaču. Uz to se moraju redovito pratiti funkcija bubrega i štitnjače. Ni njemu ni mnogim drugim velikanima teška bolest nije smetala u ostvarivanju velikih djela. teratogenost ipak nije sigurno dokazana i ostaje nam samo sumnjati. Zanimljivo je da se kod imipramina u muškaraca znao javljati prijapizam (spolni ud stalno ukrućen). pa smatraju da im lijek više nije potreban. itd. ali zato ima puno o kroničnim učincima. To se obično događa u fazi manije. a preparata je na stotine. Teško je živjeti bez antidepresiva u našim vremenima i naravno da se stalno traže novi. Aleksandra Makedonskog prikazanog na slici iznad teksta. ali sasvim sigurno je 65 . ali najčešće za olakšanje tegoba uzrokovanih epilepsijom. kao na slici gore. Razvrstava se u štetne tvari s obveznom oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). To je razlog zbog kojeg se kod svih bolesnika treba stalno pratiti koncentracije litija u krvi i u mojem bivšem laboratoriju se to radi već skoro četrdeset godina. Zna se da je litij nefrotoksičan. Međutim. Nema mnogo izvještaja o akutnim otrovanjima ovim lijekom.muškaraca. Oni izrazito često ne poštuju odredbe liječnika. Antiepileptici (antikonvulzivi) Radi se o zaista velikom broju lijekova podijeljenih u nekoliko skupina. U svijetu je samo aktivnih tvari više od 30. To je naravno litij kao vrlo stari i nezamjenjivi lijek u ovim vrlo teškim stanjima. pa lijek uzimaju po svom. a od nje su bolovali brojni značajni ljudi poput npr. Prastara je to bolest dobro opisana već u antici. Nema dobre zamjene za litij kod bipolarnih poremećaja i taj će se lijek sigurno još dugo zadržati na ovom osjetljivom području. ali javlja se i R40 (ograničena sazanja o karcinogenim učincima). Međutim. Zbog toga je izrazito važno da netko stalno vodi brigu o osobi koja boluje od bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP).

neugodno kad dođe do epileptičkog napada. Danas sve više ljudi boluje od epilepsije zato što više nije važan samo nasljedni činitelj ili traume pri porodu nego rane nastale najčešće u prometu motornim vozilima. Problem kod većine antiepileptika predstavlja već spominjano usko terapijsko područje, a na to se nadovezuju brojne interakcije među lijekovima te utjecaj svakakvih činitelja izvana ili iznutra na sudbinu tih lijekova u organizmu (farmakokinetika). Svaki reagira drugačije na određeni lijek i treba pogoditi koji je za njega najbolji, pa zato i ima toliko puno skupina. Sve u svemu, odnos doze i učinka je teško predvidjeti. Jednom se uz vrlo niske doze postignu izvrsni učinci, a onda u drugo vrijeme ili kod drugog pacijenta niti nekoliko puta viša doza ne daje očekivani učinak. Prilično davno se spoznalo da je odnos koncentracije u krvi i učinka takvih lijekova puno bolji, a od toga do praćenja koncentracija antiepileptika u krvi radi poboljšanja terapije nije bilo daleko. Tako se javila nova struka individualizacija terapije praćenjem koncentracija lijekova (eng. drug monitoring). Na Rebru je osnovan laboratorij za praćenje antiepileptika negdje 1977. godine istovremeno kad i drugi laboratorij za praćenje lijekova za bolesti srca i krvnih žila. Ta dva laboratorija su se ujedinila 1982. godine pod mojim vodstvom. Bili su to prvi kliničko farmakološki laboratoriji u tadašnjoj Jugoslaviji ili možda čak u cijelog tadašnjoj istočnoj Europi. Bili su to počeci ove struke i u Europi, pa smo s našim radovima bili dobro došli na međunarodnim kongresima. Već 1977. godine u laboratoriju kakav je ovaj na slici lijevo moglo se mjeriti koncentracije četiri ili pet antikovulziva, pa je uzlet farmakoterapije bio očit. Kliničari su s oduševljenjem prihvatili nove mogućnosti, bilo oni na Rebru bilo iz drugih hrvatskih bolnica ili ambulanti za liječenje epilepsije. Kasnijih godina sam izradio posebne računarske programe za individualizaciju terapije na temelju individualnih farmakokinetskih parametara bolesnika i upravo na području primjene nekih antiepileptika oni su dobro došli. Devedesetih godina su razvijeni u svijetu bolji računarski programi i svi su ih kupovali, ali mi smo ranih osamdesetih godina imali svoje vlastite ideje, koje smo i primijenili. Nećemo ovdje raspravljati o svim antiepilepticima nego ih je izabrano nekoliko o kojima se ima više za govoriti. Nije obuhvaćen klonazepam budući se o njemu pisalo u odlomku o trankvilizatorima. Evo njihovih toksikoloških svojstava. antiepileptik karbamazepin fenitoin valproična kiselina fenobarbiton etosuksimid primidon CAS broj 298-46-4 57-41-0 99-66-1 50-06-6 77-67-8 125-33-7 znakovi opasnosti Xn Xn T Karc. kat. 2 T T Xn Xn oznake upozorenja R22 R48/22-36 R23/24/25-45 R22-37/38-61 R25 R22 R22

Svi ovi lijekovi se koriste ili su se koristili već duge godine u Hrvatskoj. U daljnjem tekstu biti će ukratko opisana njihova najvažnija svojstva te naša iskustva s primjenom.

66

Karbamazepin Osim kao antiepileptik najviše se koristi za olakšanje tegoba kod bipolarnih poremećaja, ali nalazi primjenu i na mnogim drugim mjestima, npr. kod fantomskih bolova izgubljenih udova. Kako se vidi iz gornje tablice pripada skupini slabo otrovnih tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Zato i nisu česta smrtonosna otrovanja kod ovog lijeka. Ja ne znam niti za jedan slučaj smrtonosnog završetka u Hrvatskoj, a u velikoj Americi bilježe u prosjeku jedno godišnje. Akutnih otrovanja ipak ima i ona se očituju u hipotenziji, depresiji disanja (opasno) i rijetko pojavi kome. Međutim, ima puno nuspojava među koje dakako ne ubrajam depresiju središnjeg živčanog sustava s njezinim poznatim simptomima. Neugodne su kožne nuspojave poput ove na slici lijevo, a u ovom slučaju su zahvatile cijelo tijelo. Svi štetni učinci se povlače prestankom davanja karbamazepina, a razlozi su obično imunološke prirode. Zapravo je možda karbamazepin najbolji primjer problema s terapijom. Treba reći da on ima posebnu farmakokinetiku. Kad ga se počne davati sporo se eliminira iz organizma, ali onda nastupa tzv. autoindukcija enzima koji ga metaboliziraju u organizmu i najednom se počinje sve brže elimirati. To znači da mu morate stalno podizati dozu. Naravno da su moguće oscilacije u farmakokinetici zbog različitih razloga i onda se stalno bolesniku mora ponovo mjeriti koncentracije karbamazepina u krvi i na temelju tih podataka stalno mijenjati terapiju. Koji puta je zbog izrazito snažne indukcije enzima gotovo nemoguće podesiti dozu lijeka i interval doziranja. Na mene je najveći utisak krajem osamdesetih prošlog stoljeća ostavio slučaj Ksenije stare tada 22 godine. Ona je u prometnoj nesreći imala teške traume i kao posljedica joj je ostala epilepsija. Kliničari su joj propisali karbamazepin, koji je na početku dobro djelovao, a onda su iz dana u dan morali podizati dozu. Tako su uspjeli doći do toga da ona više uopće nije imala epileptičkih napadaja, ali je postala nesposobna za život. Sedirajuće djelovanje lijeka bilo je najučinkovitije i Ksenija je prosječno dnevno spavala 18 do 20 h. Naravno da je bila nesposobna za bilo kakav rad i držali su je stalno na bolovanju. Nije mogla ni brinuti o sebi i na sreću je imala majku, koja je pokušavala učiniti sve što može da Kseniju vrati u normalan život. A normalan život se sastojao od druženja s prijateljima i od ljubavi. Ništa od toga! Nakon što je nekoliko puta zaspala za stolom s prijateljima ili na sastanku s njoj dragim momkom počeli su je svi izbjegavati. Mama ju je očajna dovela u moj laboratorij, jer je čula da mi to rješavamo računalom. Izračunao sam njezine individualne farmakokinetske parametre i zaključio da je tu gotovo nemoguće podesiti terapiju. Njezin se karbamazepin tako brzo izlučivao iz organizma da je trebalo svakih dva sata uzimati uobičajenu dozu lijeka. Njezine visoke doze tri puta dnevno dovodile su do izrazito visokih skokova koncentracija kod kojih je lijek djelovao tako snažno sedativno. Majka se zgrozila, ali je ipak pokušala slijediti moje simulacije. Stanje se popravilo, ali je Ksenija postala teški rob svoje terapije. Uzimati lijek svakih dva sata je strašno opterećenje, jer treba cijeli dan misliti samo o tome da se tableta uzme na vrijeme. Kasnije je samo preko dana uzimala lijek svaka dva sata, a večernja doza je bila opet ona divovska. Ni to nije bio život, ali je bilo bolje nego ranije. Onda je počeo rat i ja sam izgubio svaku vezu s Ksenijom, ali mi je nekoliko godina kasnije njezina mama poručila da su riješili problem u Švicarskoj. Ne znam jesu li ga riješili nekom operacijom o kojoj je mama stalno pričala ili je dobila novi lijek. U svakom slučaju, ovo je

67

dobar primjer koliko teško može biti liječenje pojedinih bolesnika. Mi ih zovemo terapijski problemi i javljaju se kod primjene drugih lijekova, ali nikad nisam vidio ovakav slučaj kakav je bio Ksenijin. Fenitoin Djelovanje mu je otkriveno još davne 1938. godine i od njega je stariji samo fenobarbiton. Od tada pa do danas uglavnom se koristi kod olakšavanja tegoba epilepsije zbog njegove visoke učinkovitosti. Međutim, s njim ima naravno i puno problema, jer mu je djelovanje u pravilu bolje kad dolazi u kombinaciji s drugim antiepilepticima, a interakcije su česte. Otrovniji je od karbamazepina i pripadaju mu prema izjavama proizvođača oznake upozorenja R48/22-36 (Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju, nadražuje oči). Međutim, nalaze se i drugačiji podaci, pa sam tako u jednom Sigurnosnotehničkom listu našao da ga razvrstavaju u otrove s oznakama upozorenja R23/24/25-45 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; može izazvati rak). Istina, razvrstavaju ga u karcinogene kategorije 2. Kod nas nisam nikad čuo za smrtonosni završetak zbog otrovanja fenitoinom, pa čak nije bilo niti ozbiljnijih akutnih otrovanja. Međutim, problem su njegove nuspojave ili štetni učinci kroničnog uzimanja. Kao i drugi antiepileptici izaziva alergijske promjene na koži, ali za njega je zanimljiva pojava propadanja gingive kao na slici lijevo, a dobro je pojavnost ovog štetnog učinka povezana s visokim koncentracijama u krvi. Javljaju se i neki znanstveni radovi s pretpostavkama da bi fenitoin mogao biti teratogen, tj. štetno djelovati na plod. Fenitoin je teški terapijski problem zbog brojnih interakcija i, kako vidimo, teških nuspojava. Kad se na Rebru počelo mjeriti koncentracije antiepileptika odmah se uočilo da nešto nije u redu. Zapravo je voditeljica laboratorija bila šokirana, jer u većine bolesnika su koncentracije fenitoina bile daleko ispod terapijskih ili ga se uopće nije našlo. Naravno da su kliničari prvo rekli da nešto nije u redu s laboratorijem, ali su laboratorijski ljudi brzo otkrili što je uzrok njihovih rezultata. Tada je na našem tržištu postojao lijek Hidanfen kao kombinacija fenobarbitona i fenitoina. Fenobarbiton je već tada bio poznat kao tvar koja inducira sintezu enzima preko kojih se metabolizira fenitoin. Ta indukcija je bila toliko snažna da se većina fenitoina vrlo brzo metabolizirala i nije ga bilo više u krvi. Kliničari su prihvatili objašnjenje, ali su tvrdili da je takva kombinacija svejedno djelotvorna i da sam fenobarbiton ne postiže onakav učinak kakav daje kombinacija lijekova. Iz svijeta su dolazili drugačiji podaci, ali nije se moglo odreći mogućnost da su kliničari u pravu, jer da postoji nekakva interakcija između fenobarbitona i fenitoina, pa su onda dovoljne minimalne količine tog lijeka uz fenobarbiton da se postigne željeni učinak. Nakon preuzimanja laboratorija i ja sam pokušavao nešto učiniti, ali sam se okrenuo proizvođaču tražeći od njih da promjene sastav pripravka tako da smanje količine fenobarbitona i povećaju fenitoina. Dobio sam podršku i iz svijeta krajem osamdesetih na svjetskom kongresu kliničke kemije u Barceloni. Zgodno je bilo to što su se u istoj sekciji javila tri rada o praćenju koncentracija antiepileptika uključujući i moj. Cijela dvorana je bila zgrožena mojim

68

rezultatima, koji su pokazivali da u 92% mojih nalaza fenitoin ne dosiže terapijske koncentracija, a kod američke grupe čak su 94% koncentracija fenitoina bile u terapijskom području. Australska skupina je imala oko 60% rezultata u terapijskom području. Nisam uspio objasniti problem slušateljima, jer nikom nije bilo jasno zbog čega uopće mjerimo koncentracije fenitoina dugih deset godina bez da se išta poduzelo. Fenobarbiton Kao što je već rečeno, fenobarbiton je najstariji moderni lijek za epilepsiju i to iz 1912. Istina, on se prvo koristio kao sedativ i hipnotik, a bio je široko korišten sve dok se nisu pojavili benzodiazepini. Bio je najbolje sredstvo protiv nesanice, ali se već davno znalo kako je to poguban lijek, osobito uzet u kombinaciji s alkoholom. Sjećate se vjerojatno velike Marilyn Monroe, koja je umrla zbog otrovanja takvom pogubnom smjesom. Ne postoji službeno razvrstavanje, ali proizvođači ga razvrstavaju u otrove s oznakom upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). Inače on uzrokuje snažnu depresiju i središnjeg i perifernog živčanog sustava, a to se ogleda u brojim drugim učincima (kardiotoksičnost, pulmonarna toksičnost (edem pluća), nefrotoksičnost, itd. Da, izaziva još i hipotermiju (hlađenje). Dovoljno razloga za pad u komu i za smrt. U vrijeme Marilyn Monroe možda se i nije znalo dovoljno o interakciji s alkoholom kad se njegovi opasni učinci pojačavaju. Zanimljivo je da su ga krajem devedesetih rubne skupine počele kombinirati s alkoholom (fenobarbiton i votka) dovodeći do brojnih smrtnih slučajeva. Nuspojave su čak možda rjeđe nego u drugih antiepileptika. Najvažnije su zapravo one vezane uz sedativno i hipnotičko djelovanje, ali moguće su slične reakcije kao kod karbamazepina prikazane na slici lijevo. Otrovanja je bilo puno u našim krajevima, čak i sa smrtnim završetkom iako se njega iz tijela može lako ukloniti forsiranom alkalnom diurezom, što se često i činilo radi spašavanja otrovanih u teškom stanju. Meni je ostao u sjećanju slučaj s jedanaestomjesečnim djetetom. Prebačeno je na Rebro po noći u komi i kolegica iz toksikološke pripravnosti je dobila njegove uzorke krvi i mokraće na analizu. Tražilo se ciljano acetilsalicilnu kiselinu zbog izjava roditelja. Dijete je večer prije dobilo izrazito visoku temperaturu i kad nije pomogao Andol roditelji su dijete zamotali u plahtu namočenu alkoholom kako bi ubrzali hlađenje. Izgleda da nisu znali na koji način drugi roditelji korištenjem alkohola spuštaju djetetu temperaturu. Onda su se javili grčevi i oni su s bebom odjurili u ambulantu. Liječnik je mirno dao injekciju fenobarbitona, ali se nakon toga djetetu stanje pogoršalo. Kod primanja na Rebro su zaboravili reći bilo što o onoj injekciji. Međutim, kolegica je odmah posumnjala da se tu ne radi o acetilsalicilnoj kiselini,

69

pa je na svoju ruku napravila analize fenobarbitona i alkohola. Acetilsalicilne je bilo vrlo malo u krvi. Nakon toga se moglo krenuti s pravom terapijom. Nisam ovaj primjer dao samo zbog prikazivanja interakcije alkohola i fenobarbitona nego zbog kolegice, koja je imala pravi nos toksikologa. Valproična kiselina Radi se o lijeku iz druge polovice dvadesetog stoljeća, koji je odmah zauzeo važno mjesto među antiepilepticima, ali se nedavno počeo koristiti kod bipolarnih afektivnih poremećaja, a ima izvješća da nekad pomaže kod migrena ili čak kod šizofrenije u kombinaciji s drugim lijekovima. Nije razvrstana službeno, ali podaci nekih proizvođača govore da je otrov. Dodjeljuju joj oznake upozorenja 22-37/38-61 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu, može štetno djelovati na plod). Dakle teratogenost. Nema podataka o smrtonosnim otrovanjima, a može se jednako kao fenobarbiton ukloniti iz organizma forsiranom alkalnom diurezom. Međutim, kronično uzimanje povezano je s nekim drugim opasnostima. Ona je citotoksična, pa onda nije ni čudo što je teratogena. Čak je bilo prijedloga o korištenju valproične kiseline u tretiranju nekih tumora, ali za sad nema najava da bi se to moglo dogoditi. Glavni problem je njezino štetno djelovanje na plod. Izvještaja ima puno, od onih blagih povezanih sa sniženim IQ kod djece čije su majke uzimale u terapiji valproičnu kiselinu do izvještaja o povezanosti s autizmom djece, koja su u maternici bila izlagana valproičnoj kiselini. Čak postoji u literaturi opisan fetalni valproički sindrom, prikazan na slici lijevo. Tako to ponekad završava s dobrim lijekovima. Mene su kao farmakokinetičara zanimale interakcije valproične kiseline s drugim antiepilepticima, a o tome je u literaturi pisalo puno. Kombinacija s fenobarbitonom je vodila jednoj neugodnoj interakciji. Pokušat ću je objasniti koliko jednostavnije mogu. Lijekovi u krvotoku postoje u dva oblika, tj. jedan dio je vezan za određene bjelančevine, a drugi dio je slobodan. Taj slobodni dio je jako važan budući je samo on djelotvoran. Fenobarbiton je izrazito visoko vezan za bjelančevine i tek je mali njegov dio slobodan. Valproična može potisnuti fenobarbiton s bjelančevina i tako mu se značajno poveća slobodna frakcija, što znači i učinak. Čak su moguća blaga otrovanja fenobarbitonom

70

u takvim slučajevima. S druge strane, valproična može usporiti metabolizam lijekova poput fenitoina i najednom se njegove koncentracije u krvi značajno povećavaju vodeći opet barem pojačanim nuspojavama. Inače treba reći da u našem dugogodišnjem mjerenju koncentracija valproične kiseline nismo nailazili na veća iznenađenja. Nismo bilježili intoksikacije, a većina koncentracija je bila u terapijskom području. Možda i zbog toga što se radilo o relativno novom lijeku uz koji se epileptologe od početka učilo o važnosti praćenja uspješnosti terapije mjerenjem koncentracija u krvi. Etosuksimid i primidon Ne pripadaju istoj skupini antiepileptika, ali ih ovdje razvrstavam kao ostale. Iako su se oba kod nas koristila i mi smo mjerili njihove koncentracije u krvi, nikad nisu bili primjenjivani tako učestalo kao prethodni antiepileptici. Kod etosuksimida možda zbog brojnih nuspojava. Kod primidona čak ima manje nuspojava, ali neke su od njih obiljne. Primidon je strukturno sličan fenobarbitonu i metabolizmom iz njega nastaje taj antiepileptik. U slučaju otrovanja nalazimo praktički iste simptome kao kod fenobarbitona, a i tehnika ubrzane eliminacije forsiranom alkalnom diurezom jednako je primjenjiva. Ne sjećam se niti jednog otrovanja ovim lijekovima kod nas, a ni u svijetu ne predstavljaju velik problem.

Antiparkinsonici
Zabluda je da ima malo bolesnika s Parkinsonovom bolesti. Ona se javlja u 1% populacije starije od 60 godina, ali se može pojaviti i u mlađih ljudi. Stručnjaci kažu da u Hrvatskoj ima gotovo 20.000 takvih bolesnika, a to nije malo. Većina ljudi prepoznaje tu bolest prema ritmičkom podrhtavanju određenih dijelova tijela, a svi vidimo drhtanje ruku. Naravno da bi i samo uz taj simptom život svakom bio zagorčen, ali opažaju se brojni drugi simptomi poput sporosti u izvođenju pokreta, ukočenosti tijela i posebnog položaja tijela. Tijelo je polu nagnuto s nogama savijenim u koljenima i savijenim laktovima. Muškarci obolijevaju češće, a poznati su brojni uglednici koje je ona zahvatila. Na slici lijevo je Muhamed Ali, koji boluje od parkinsonizma i nama uopće nije važno koji su uzroci do toga doveli. I veličanstveni Papa Vojtila je bolovao od te bolesti, a ipak je zadužio svijet svojim velebnim djelima. Ja se ponekad pitam što bi on još dobroga učinio da nije stradao u atentatu i da nije imao Parkinsonovu bolest. Činjenica je da su simptomi bolesti vrlo neugodni i zato moderna medicina stalno traži nove lijekove, jer izgleda da druge pomoći nema. Oni neće ljude izliječiti od teške bolesti, ali im barem mogu olakšati život. Problem je u tome što ti lijekovi imaju različite nuspojave, pa je onda potrebno davati bolesniku kombiniranu terapiju. To znači da onaj tko ordinira mora dobro poznavati bolest i lijekove. Namjera ovog odlomka nije miješati se u terapiju nego tek dati osnovne podatke o opasnim svojstvima uobičajenih lijekova za rečenu bolest. Izabrao sam njih nekoliko uz napomenu da barem jedan (amantadin) po mojem znanju još nije registriran u Hrvatskoj, ali biti će. Pogledajte kako se oni neslužbeno od strane proizvođača razvrstavaju prema opasnostima.

71

lijek levodopa triheksfenidil difenilhidramin benztropin amantadin

CAS broj 59-92-7 144-11-6 147-24-0 86-13-5 665-66-7

znak opasnosti Xn Xn Xn Xn Xn

oznaka upozorenja R22-36/37/38 R22 R22 R20/21/22-40 R22

Mora se reći da prema toksikološkom razvrstavanju ne predstavljaju neki naročiti problem. Vjerojatno ne treba obraćati nikakvu pozornost niti na R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) kod benztropina, jer oznaka govori samo o nekakvim slutnjama. Znači li to da su antiparkinsonici sasvi bezazleni lijekovi, koji samo čine dobro? Naravno da ne, ali ta skupina baš i nije poznata po velikim opasnostima dugotrajnog uzimanja niti po akutnim otrovanjima. Levodopa je zapravo aminokiselina, koja kao i sve druge aminokiselina lako prolazi u sve dijelove organizma. Njezina jedina uporabna vrijednost je u olakšavanju simptoma Parkinsonove bolesti. Nuspojave joj nisu izrazito značajne. Izaziva pospanost, hipotenziju, gastrointestinalna krvarenja i ponekad konfuziju. Rijetko se događaju neki drugi sasvim nebitni učinci poput ćelavljenja ili problema s učenjem. Kome je to još do učenja u starosti? Drugi problem je u tome što ovaj lijek ne uklanja sve simptome bolesti i potrebno je dodavati nove specifične. Na opis akutnih otrovanja nisam naišao niti ih je bilo u Hrvatskoj, što zapravo i nije čudo obzirom na činjenicu da pogođena populacija pati samo fizički, a intelektualno ne gube ništa. Takvi se ne odlučuju na samoubojstvo, a također neće greškom uzeti drugačiju dozu od one koju je liječnik propisao. Triheksfenidil je izvrstan lijek za ublažavanje ekstrapiramidalnog sindroma (podrhtavanje različitih dijelova tijela a osobito ruku), pa je zato prikladan u ublažavanju problema Parkinsonove bolesti, ali je jednako tako dobar u kombinaciji s lijekovima koji kao nuspojavu imaju ekstrapiramidalni sindrom. Ekstrapiramidalni sindrom je vrlo neugodna pojava, jer čovjek naprosto nije u stanju obavljati jednostavne poslove poput npr. vezanja žniranaca na cipelama, kao na slici lijevo. Obično ga daju u kombinaciji s drugim antiparkinsonicima poput difenhidramina ili levodope. Nije sasvim bezazlen i kod dugotrajne terapije obično izaziva nuspojave poput suhih usta, glavobolja, anksioznosti, bolova u mišićima, osipa po koži, slabljenja memorije i drugih. Iskustava s akutnim intoksikacijama nema niti kod nas niti u svijetu. Difenhidramin je zapravo prvenstveno antihistaminik, sedativ i hipnotik, ali mu primjena u olakšanju tegoba Parkinskonove bolesti nije zanemariva. Kombinira se s drugim lijekovima iz skupine i jedini problem kod njega predstavlja sumnja da bi danas sutra mogao biti dokazan kao karcinogen. Kod kronične primjene javljaju se malobrojne nuspojave poput halucinacija, konfuzije, impotencije i delirija. Više-manje zanimljive su fotofobija nastala vjerojatno zbog širenja zjenica pod utjecajem ovog lijeka. O preostala dva antiparkinsonika gotovo da ne treba pisati. Možda tek o amantadinu zbog činjenice da se može primjenjivati u monoterapiji , ali ga često ipak daju u kombinaciji s levodopom. Povoljan je zbog malog broja nuspojava, ali jedini među opisanim antiparkinsonicima javlja se u suicidalnim akutnim otrovanjima.

72

On je zbog boli otišao iz realnog svijeta s vilama i vilenjacima. jer su moje migrene nestale i nikad se više nisu pojavile u onom obliku kao prije akupunkture. Imala je ambulanta pacijenata napretek. Je li Frodo (Gospodari prstenova) patio od reume ili su boli bile uzrokovane nekih psihološkim razlozima uopće nije bitno. A svi misle da je prodaja analgetika apsolutno najveća među lijekovima. Moje nepovjerenje je preraslo u divljenje nakon približno dva tjedna terapije. Moj prijatelj ugledni neurolog s Rebra osnovao je početkom osamdesetih na Rebru ambulantu za bol. a ja sam na terapiju došao s nepovjerenjem i samo da ne razočaram dobrog prijatelja. koji je godinama ranije boravio nekoliko mjeseci u Kini učeći akupunkturu.Analgetici i antipiretici Bol je uporna pratiteljica čovjeka i vjerojatno svih živih bića od kad postoje. a to je koji puta teško. a nitko ne obavlja evidencije prometa. jer oni se prodaju bez recepta u ručnoj prodaji. rukama. Kažu mudri ljudi da prvo treba saznati razlog pojave boli. Naravno da sam sumnjičav prema svim tim silnim izlječiteljima na bazi akupunkture. Ima ih zaista puno. Ja ću ovdje naravno pisati samo o kemikalijama. Otrovanja s analgeticima ima. lijek acetilsalicilna kiselina paracetamol diklofenak CAS broj 50-78-2 103-90-2 15307-79-6 znak opasnosti Xn Xn T oznake upozorenja R22-36/37/38 R22-37/38 R25-36/38-63 73 . ali ja mislim da su ona izuzetno rijetka u odnosu na količine tih lijekova koji se dnevno uzimaju u svim državama svijeta. Vjerojatno bi mnogi poželjeli postupiti poput njega. Zapravo nitko pouzdano ne zna koliko se analgetika koristi u pojedinim zemljama. a njih nema malo i nije kratka povijest njihove uporabe. Evo kako se neslužbeno razvrstavaju. ali ja ću obratiti pozornost samo na najvažnije predstavnike. ali nemaju tu priliku i moraju se osloniti na tradicionalne ili moderne metode suzbijanja boli u glavi. barem po količinama ako ne po ostvarenim prihodima. Ja nisam nikad odbacivao tradicionalne tehnike liječenja i zahvaljujem akupunkturi za smanjivanje učestalosti cervikalnih migrena. ali moram reći da kineski stručnjaci čine čuda s tim iglama. Javlja se zbog različitih razloga na svim dijelovima tijela i ljudi su kroz cijelu svoju povijest tražili načina da se riješe tog zla. Polovicom devedesetih boravio sam u sklopu izaslanstva hrvatske vojne medicine na važnom sastanku u Pekingu i tamo su nas uspjeli fascinirati s akupunkturom. križima i drugim osjetljivim mjestima na tijelu.

niti jedan od tipičnih predstavnika nema nekakvih posebnih opasnosti za ljudsko zdravlje ili okoliš. ali to je razvrstavanje na katedri za fizikalnu kemiju sveučilišta u Oxfordu. Acetilsalicilna kiselina Ako je neki lijek star onda je to na europskom tlu svakako acetilsalicilna kiselina. Važan lijek! Naravno da ništa nije idealno. pa se nije moglo ni očekivati da će primjena acetilsalicilne kiseline prolaziti bez ikakvih posljedica na zdravlje ljudi koji je uzimaju. pa preparate bazirane na njoj danas drži svako domaćinstvo. Istina je da se ona nalazi i u prirodi. (C. Mehanizam tog djelovanja je davno otkriven. Brojni pacijenti su rano osjetili da im se zbog gutanja preparata na bazi ove tvari javljaju problemi sa želucem. pogotovo kod lijekova koji su tako pristupačni i koriste se u velikim količinama. kod nas Pliva s preparatom Andol. Ipak valja znati da to nije najvažnije. kako bi usporili zakrečenje krvnih žila i time teže posljedice poput infarkta miokarda. itd. Kasnije su ga slijedili drugi. koji je puferiran tako da ne izaziva probleme sa želucem. Ipak je acetilsalicilna kiselina zbog brojnih razloga gubila bitku pred novim analgeticima i prodaja se usporavala. ali acetilasalicilna je valjda jedan od najstarijih sintetski priređenih lijekova. Priređeni su i pripravci u obliku supozitorija za osobe s bolestima želuca.000 godina. koja su gurnula ovaj lijek opet u središte pozornosti ljudi. a glavni lijek je tada bila acetilsalicilna kiselina. Bolovi su nestali. godine. Vrlo brzo se otkrilo da su svi vojnici s čistim i posve prohodnim krvnim žilama bolovali u djetinjstvu od upale zglobova. Legenda kaže da je ponudio acetilsalicilnu kiselinu svom ocu. ali vas neću s tim opterećivati. koji je doživio svjetsku slavu i donio svom proizvođaču goleme profite. Istraživanja su nastavljena i ustanovljeno je da taj lijek djeluje protektivno na krvne žile. kao npr.Gerhdrdt). Tijekom Vijetnamskog rata obavljane su brojne razudbe poginulih američkih vojnika i netko je pronašao čudnu pojavu. a njezina primjena kao antipiretika nikad nije ozbiljnije bila ugrožena. ali to i nije bilo tako strašno. Glavobolju su zamijenili bolovi u želucu.Zapravo ništa naročitog osim kod diklofenaka. ako mi 74 . Danas velik broj ljudi uzima preventivno svoju dnevnu dozu acetilsalicilne kiseline od 100 mg na dan. Acetilsalicilna kiselina pokazala se dobrom i kao analgetik i kao antipiretik. Farmaceutska industrija je naravno nastojala ostvariti veći profit dajući na tržište svakakve preparate. Za one koji ne vole gutati tablete izrađeni su pripravci šumečih tableta kao na slici pokraj teksta.G. Prva sinteza je opisana davne 1883. ali prava joj primjena počinje sintezom. Brzo nakon toga pojavio se preparat Aspirin. koji je teško patio od bolova uzrokovanih artritisom i ovaj je s velikim oduševljenjem postao ovisnikom o kemikaliji. To je dodatno povećalo potrošnju acetilsalicilne kiseline. a oni znaju ponekad biti strogi. Pliva se proslavila sa svojim Andolom. U svakom slučaju. vrlo često su nalazili ljude bez ikakvih zakrečenja krvnih žila i postavilo se pitanje što je tome uzrok. Onda se dogodilo nekoliko velikih otkrića. Međutim. ali je tek kemičar Felix Hoffman iz Bayera shvatio što je sintetizirao 1897. Već kod niskih doza poput onih za zaštitu krvnih žila (samo 100 mg lijeka) znalo se javiti krvarenje u želucu. Kod Kineza sam vidio recept za biljnu tinkturu star 4. Ateroskleroza se javlja već u mladim godinama i patolozi su je nalazili u većine poginulih američkih vojnika.

Vjerojatno su zbog toga otrovanja paracetamolom u SAD češća nego u Europi i s težim ishodom. ali to je tek početak. a završava s teškom acidozom. konfuzija. ali već i samo otrovanje vodi neugodnim premećajima koncnetracija kalija i glukoze. Dugotrajno uzimanje acetilsalicilne kiseline može izazvati svakakve poteškoće. Kod nas se ovaj lijek može kupiti u ručnoj prodaji. mučninom i povraćanjem. koji se pojavio kod maturanta neke zagrebačke gimnazije. a razlozi su jasni. Što je s akutnim otrovanjima? Ima ih mnogo zbog toga što lijek svatko ima u svojoj kućnoj ljekarni. Tamo je moguće kupiti velika pakiranja acetilsalicilne kiseline. Lijevo je slika preuzeta iz časopisa JAMA (Journal of American Medical Association). a to je tek stotinu tableta. a ja se sjećam iz davnih dana jednog slučaja vrlo teške bolesti pod nazivom «lupus like» sindrom. Tako otrovanje počinje s alkalozom (podizanje pH krvi). Kao i acetilsalicilna dolazi u velikim pakiranjima od 500 ili čak 1000 tableta. a onda je prije maturiranja umro od autoimune bolesti. itd. kao tablete. Nekoliko doza Andola u gimnazijskim danima potaknulo je imunološku reakciju i njemu su prvo zakazali bubrezi. u brojnim samoposlugama. pa ga ljudi rado biraju. ali u pravilu se kod akutnih otrovanja radi o pokušaju samoubojstva. a slično je s paracetamolom. a u međuvremenu bolesnik pada u komu. Sve u svemu. Danas se otrovanja acetilsalicilnom kiselinom relativno jednostavno rješavaju forsiranom alkalnom diurezom. dolaze brojne vrste pripravaka. Onda nije ni čudo što se u domaćinstvima nađu velike količine ovog lijeka (npr. Kod nas se prodaje čak češće nego acetilsalicilna kiselina. letalni završeci su rijetki i događaju se kod kuće kad se ne stigne potražiti pomoć liječnika. Dečko je prebolio upalu zglobova i stvorila su mu se u organizmu antitijela na acetilsalicilnu kiselinu. Naravno da se prvo javljaju gastrointestinalni simptomi s bolovima u želucu. Acetilsalicilna kiselina može biti alergen i raditi stotine problema. kako je pokazano na slici lijevo. I tu je mehanizam djelovanja posve poznat i trebate slušati svog doktora kad kaže da se uz ovaj lijek ne smije ni pomisliti na alkoholna pića. supozitoriji. Kad bi stvar završila na tome mogli bi biti zadovoljni. Bolje ga se podnosi nego acetilsalicilnu što se tiče nuspojava probavnog sustava. Osim toga. Terapijska otrovanja s acetilsalicilnom su naravno moguća. koja tisuća tableta). Javljaju se različiti disbalansi i oscilacije. Kod kroničnog uzimanja zapravo nema značajnijih problema osim 75 . ali su pakiranja po deset tableta. Možda je rijetkost. Posebno je mnogo otrovanja u SAD i Kanadi. Ovdje se radi o alergijskoj astmi. pa se onda ne može zanemariti njegove poruke. zbog koje se pojačava neurotoksično djelovanje. Jedan od najuglednijih svjetskih medicinskih časopisa. Prvo se javljaju halucinacije. Zanimljivo je da smrt obično nastupa zbog edema pluća. Vjerojatno bi se svaki normalan ljekarnik uzbudio već na zahtjev za prodajom deset paketića lijeka. Dolazi u brojnim kombiniranim preparatima s različitim drugim konstituentima (npr. Vjerojatnost takvih događaja se povećava ako uz lijek koristite alkohol. Pandadon.).povjerujete da acetilsalicilna kiselina proizvodi takve učinke. No kod akutnog zakazivanja bubrega mora se ići na hemodijalizu. pa su zapravo svi zadovoljni. Paracetamol je također izrazito često korišteni analgetik u kućanstvima. ali se ipak događa među nama. Plivadon. grčevi i edem mozga. sirupi.

Rezultati su podloga za farmakokinetska izračunavanja i različite statističke usporedbe. Ispostavilo se da su se oni u sobu vratili u 6 h ujutro poslije igranja preferansa. niti jedan drugi klinički znak nije ukazivao na otrovanje. jer se mogu očekivati velika iznenađenje glede njihova učinka. dakle na kraju pokusa. Mi zapravo nikad nismo imali problema s otrovanjima paracetamolom. kad se mogu javiti oštećenja jetara. ali nikad nije bilo jasno je li dijete i prije predoziranja imalo ta oštećenja ili nije. U kasnijim pokusima se to posebno ispitivalo s različitim sličnim tvarima i uvijek je utjecaj hrane na brzinu i kvalitetu apsorpcije lijekova bio zamjetan. I akutno otrovanje visokim dozama također je povezano s teškim oštećenjima jetre.ako ga čovjek učestalo uzima zajedno s alkoholom. Jako smo se zabrinuli i počeli su razgovori s dvojicom mladih ljudi. a to je diklofenak (Voltaren). Jetra su bila oštećena. kako bi se moglo mjerenjem koncentracija pratiti njihov tijek u krvi. Na dan pokusa dolaze natašte nakon dobro prospavane noći i onda pred voditeljem pokusa uzimaju lijek. 76 . Moja skupina je prije nekih 25 godina obavljala pokuse ispitivanja apsorpcije različitih pripravaka diklofenaka na zdravim mladim dragovoljcima. Odmah nakon uzimanja lijeka počinje vađenje krvi u predviđenim vremenskim razmacima kroz nekih 12 h. a mi smo napisali rad o slučaju uz mnogo dvojbi oko toga što smo zapravo opisali. ali je malo smrtnih slučajeva. kao u slučaju na slici lijevo. Nakon toga su jurnuli na mjesto pokusa smatrajući da dolaze natašte. Činilo se da u pokusu s voltarenom sve ide dobro dok nije počelo mjerenje koncentracija. ali smo ostali začuđeni da se toliko dugo vremena zbog dobre hrane može odgoditi pražnjenje želuca. a onda su se dobro najeli kulena i otišli spavati na 1 h. Sjećam se tek jednog otrovanja djeteta prije više od petnaest godina zbog nesporazuma između roditelja i liječnika. Akutnih otrovanja gotovo da i nema. Kod diklofenaka se javljaju brojni problemi interakcije između hrane i lijeka. Kod kronične primjene zna praviti probleme sa želucem baš kao i acetilsalicilna kiselina i drugi njemu slični nesteroidni antireumatici. Naime. Dragovoljci moraju u vrijeme pokusa prestati s uzimanjem alkohola i trebaju vrlo uredno živjeti. Ostaje problematična oznaka R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod) i razvrstavanje u reproduktivno otrovne tvari kategorije 3. Uzima se i kod drugih vrsta bolova jako učestalo. koji su inače dijelili istu studentsku sobu. Naravno da smo njihove rezultate odbacili. Nikako se ne smije zanemariti najvažniji antireumatik u našim krajevima. a posebno ne onih s letalnim završecima. a prvi obrok je dva ili tri sata nakon gutanja. On se razvrstava u otrove i reproduktivno otrovne tvari. I drugi su o tome pisali. Ako se uzima prije jela onda nije dobro povremeno uzimati poslije jela ili obratno. To drugim riječima znači da za sigurno nikad nije dokazana teratogenost niti na životinjskom modelu niti kod čovjeka. ali njegova opasna svojstva su značajnija nego kod prethodna dva analgetika. pa danas postoji pravilo da ovakve lijekove treba uzimati uvijek na isti način u odnosu na hranu. Takvi se pokusi vrlo strogo nadziru na različite načine. ali povremeno se javljaju izvještaji o mogućoj teratogenosti. Dijete je navodno dobilo previsoku dozu paracetamola i kad je to netko shvatio išlo se pratiti jetrene probe. Dijete se oporavilo. U dvojice ispitanika kroz prvih 9 h nakon doze uopće nije bilo moguće naći diklofenak u krvi nego se on pojavio negdje u desetom satu.

diuretici. koji sve što pojedu i potroše. Ja se gotovo ne usudim jesti jaja sa špekom ili npr. a isto tako vrlo opasni nitroglicerin. koja ima dobru ulogu u sprječavanju zakrečivanja krvnih žila. jer sam s njima počeo svoj rad u toksikologiji. pa se u tablici nalazi gotovo bezopasni kinidin. Proizlazi da se najbolje štite od takvih bolesti siromašni fizički radnici.) nego namjeravam pisati o konkretnim tvarima. Liječnici kažu da se rečene bolesti mogu spriječiti ili barem odgoditi zdravim životom. koji u čistom stanju djeluje kao nadražljivac. nezdrava hrana naravno da nije razvrstana među otrove. a raka se svi boje najviše. Iznimka je jedino nitroglicerin s oznakom upozorenja R33 (opasnost od učinka nakupljanja). acetilsalicilna kiselina. kao npr. koji je vrlo otrovan i eksplozivan te može djelovati štetno na okoliš. a mnogi lijekovi za olakšanje tegoba bolesti srca i krvnih žila opasne su ili čak vrlo opasne tvari. Problem je u tome što se iz tablice ne vide njihove nuspojave ili učinci dugotrajnog izlaganja. antianginalici. N. Neću se strogo držati podjele tih lijekova po skupinama (npr.Lijekovi za bolesti srca i krvnih žila Tih bolesti srca i krvnih žila je izrazito mnogo tako da se običan toksikolog ne snalazi pred njihovim mnoštvom. srčani glikozidi. nasljedni činitelj). jer je o njoj bilo govora ranije. posebno ako se malo krećete i stariji ste od 40 godina. jer me čeka sudbina onih 30% građana zapadnih zemalja. užasne fileke. lijek digoksin dizopiramid kinidin nifedipin nitroglicerin prokainamid propranolol CAS broj 20830-75-5 3737-09-5 56-54-2 21829-25-4 55-63-0 614-39-1 318-90-9 znak opasnosti T+ Xn Xi Xn T+. koji se sastoji od što manje uzimanja hrane i što više fizičkog napora. Prvi zadatak mi je bio postaviti analitičke metode za praćenje koncentracija digoksina. siječnja 1976. koji umiru od kardiovaskularnih bolesti zbog nezdravog života i još ponekih razloga (npr. Tzv. Uostalom. godine kao voditelj novoosnovanog Kliničko farmakološkog laboratorija na Rebru. Ja osobno sam emocionalno vezan uz ovu skupinu lijekova. Nastupio sam 1. itd. antiaritmici. antihipertenzivi. E Xn Xn oznake upozorenja R26/27/28 R22-36 R36/37/38 R22 R3-26/27/28-3351/53 R22 R22 Razlikuju se izrazito prema svojim akutnim štetnim učincima. Jeste li shvatili bit ovih poruka? Prasac na ražnju je otrov. Stručnjaci tvrde da je smrtnost zbog ovih bolesti učestalija nego zbog raka. moja namjera nije pisati niti o bolestima niti o liječenju nego o opasnim svojstvima lijekova za te bolesti. prokainamida i kinidina te na području 77 . Neki lijekovi uopće neće biti obrađivani. Evo najvažnijih lijekova iz te skupine sa stanovišta toksikologa.

njezine koncentracije digoksina u krvi su bile u terapijskom području i nije se moglo dokazati štetna djelovanja niti EKG-om niti ostalim kliničkim pretragama. a ipak se koristi kao lijek. u dodiru s kožom i ako se proguta). O njima se može ponešto naći u poglavlju o otrovima živih bića. a najgore je to što postoje velike inerindividualne razlike u osjetljivosti na njega. Glikozidi digitalisa Tražio sam po Internetu prikladne slike za ovaj odlomak. medigoksin) i rođaci poput digitoksina. što je vrlo niska doza za lijekove. Digoksin u redovitoj terapiji zapravo nema izrazito teških nuspojava. Na mene je najveći dojam ostavilo istraživanje odnosa između koncentracija digoksina.9-2. a kasnije se broj analitičkih metoda širio nezadrživo. Nevjerojatno je da su svojstva srčanih glikozida (jačanje srčanog mišića) opisana prije više od 200 godina. lantanozida C i još mnogi drugi (u bivšem SSSR-u je jedno vrijeme bio registriran kao lijek oleandrin kao glikozid digitalisa izoliran iz oleandra (Pogledajte o njemu više u poglavlju o otrovima živih bića). ali ništa osim različitih biljaka koje sadrže ove tvari nisam našao. Ključni su digoksin i njegovi derivati (npr. Ima izrazito usko terapijsko područje. Međutim.antiastmatika teofilina u krvi bolesnika pod terapijom. Svi njegovi rođaci imaju slična svojstva.2 mg te opasne tvari. kod brojnih bolesnika taj raspon nije dobar. Već iste godine bile su postavljene metode za digoksin. a kod nekih nema terapijskog učinka niti kod koncentracija iznad rečenog područja. a ja radi reda ponovo dajem sliku biljke bogate digoksinom kao glavnim predstavnikom skupine. prokainamid i kinidin. To su naravno terapijski problemi. acetil-digoksin. Tableta digoksina sadrži samo 0. Bio je to zaista pionirski posao ne samo na području tadašnje Jugoslavije nego i cijele istočne Europe. proljeva i abdominalne boli. ali ne može se izbjeći subjektivni pristup kod obrade ove teme. pa onda nije čudno da se daju bolesnicima u vrlo niskim dozama. ali iznimaka je bilo dosta. anoreksija (smanjivanje unosa hrane u organizam) te tipične gastrointestinalne poteškoće poput mučnine. Kod većine pacijenata se može imati povjerenje u terapijski raspon 0.3 μmola/l digoksina u krvi. Iskustva su se množila i teško je izabrati o čemu pisati. Međutim. Od probavnih problema važna je tzv. Sjećam se pacijentice koja je imala zeleno vidno polje (sve joj je izgledalo zeleno) kao znak intoksikacije digitalisom. Neki od njih imaju nuspojave kod nižih koncentracija od tog raspona. Naravno da se našlo kako u većini slučajeva kliničar na temelju koncentracije digoksina može zaključiti je li njegov pacijent pod dobrim nadzorom. Svakako je to biljka lijepih cvjetova i mnogi je u našim krajevima drže za ukras svojih vrtova. istina rijedak ali dobar. parametara nadzora EKG-om i kliničke slike bolesnika. proscilaridina. Evo osnovnih podataka o njima. ali to se uglavnom podnosi zbog korisnih djelovanja lijeka. Ni štetni učinci sa strane središnjeg 78 . a još uvijek su nezamjenjivi kao lijekovi. Iz tablice gore vidi se da je digoksin vrlo jaki otrov s oznakama upozorenja R26/27/28 (vrlo otrovno ako se udiše. Skupina u kojoj sam ja surađivao objavila je brojne radove na temu terapije ili otrovanja digoksinom i teško je izabrati o čemu pisati.

Jedan umirovljeni ugledni pedijatar je govorio kako su djeca terapijska siročad. Slučaj je bio razriješen na vrlo složen način. Kad netko ima malog srčanog bolesnika onda se mora snalaziti pri nabavi pripravaka digitalis preparata odlascima u inozemstvo u kupovinu. koje nije bilo jasno prepoznato barem na početku. Onda su se u zadnjem desetljeću prošlog stoljeća pojavili radovi o primjeni antitijela na digitalis kod otrovanja. jer često nalikuju simptomima osnovne bolesti. pa kliničaru nije jasno dolaze li od nedjelotvornosti lijeka ili zbog njegovih nuspojava. a moglo se ranije poslati specijalizanticu u provjeru mamine apoteke. Onda su pametni ljudi sintetizirali fragmente antitijela (kratke peptide) koji su u stanju vezati na sebe digoksin i njegove derivate. Nije bio razlog samo u izrazito visokoj cijeni tih antidota nego u činjenici da se kod nas otrovanja digitalis preparatima događaju izrazito rijetko. a koncentracije izmjerene u mojem laboratoriju su bile izrazito visoke. Međutim. Meni je u sjećanju ostalo otrovanje digitoksinom. Kod akutnih otrovanja pripravcima digitalisa kliničari dugo vremena nisu zapravo imali što poduzeti nego čekati pomoć Božju. pa je logično da su mu koncentracije u slini izrazito niske. Bilo je to revolucionarno otkriće. što je potvrđivalo početnu pretpostavku. Doze u pripravcima na tržištu su prilagođene odraslim pacijentima. Akutnih otrovanja s preparatima digitalisa je malo i ona se uglavnom događaju zbog grešaka u terapiji. ali tehnika je prilično rizična za pacijenta. ovaj slučaj pokazuje da smo u vrijeme ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća bili sposobni rješavati vrlo složene terapijske slučajeve. poremećaja spavanja i glavobolja. a upravo su srčani glikozidi dobar primjer. kako je opisano u poglavlju o otrovima živih bića. Kad smo zadnji put sastavljali listu protuotrova koje država mora imati na zalihama radi intervencije kod otrovanja odustali smo odmah od nabavke fragmenata antitijela na digitalis.živčanog sustava nisu nepodnošljivi i pokazuju se najčešće u vidu iscrpljenosti. Ili je laboratorij bio loš ili pacijentica nije bila otrovana digoksinom. a ni svjetska literatura o tome ne daje jasne podatke. Bilo je očito da mogu postojati samo dva razloga za takve nalaze. Odlučio sam obaviti mjerenje glikozida digitalisa u slini otrovane gospođe. Mi smo imali barem jedno pozitivno iskustvo s primjenom hemoperfuzije kod otrovanja oleandrinom. Zapravo su najgore kardijalne nuspojave. jer u slini nije bilo gotovo tragova glikozida digitalisa. Intoksikacije digitalis alkaloidima završavaju loše. a pripravke za djecu se teško može naći. Danas ih se može kupiti na tržištu. Mjerenje je stvarno pokazalo da se digoksin može isključiti. vrtoglavica. koja je obavljala specijalizaciju iz kliničke farmakologije. Međutim. Digitoksin se naime snažno veže na bjelančevine plazme i malo ga je slobodnog u krvi. a nije živjela s majkom u zajedničkom kućanstvu. Nemam namjeru niti prostora objašnjavati o čemu se radi. što nitko nije znao objasniti. jer nema na tržištu posebnih lijekova za njih. Posumnjalo se odmah na otrovanje digitalisom. jer sam na taj način mogao ustanoviti radi li se o digoksinu ili njegovom rođaku digitoksinu. Na Rebro je primljena majka kolegice. Mora se priznati da metoda nije bila specifična i hvatala je sve glikozide digitalisa. Antitijela vežu na sebe antigene (digitalis alkaloide). Nemojte 79 . jer u većini slučajeva kliničar nema što napraviti. Kod većine glikozida nema dobre tehnike izvantjelesne eliminacije otrova i može se samo čekati kako će se organizam sam obraniti. Naši su pacijenti jako poslušni i teško je očekivati da će namjerno izazvati predoziranje. Treba uzeti u obzir da se i djeca pojavljuju kao teški srčani bolesnici. ali im je cijena izrazito visoka. pa je trebalo injicirati u krv antitijela na digitalis da bi se on uklonio iz slobodne cirkulacije. Nakon toga je mlada specijalizantica kliničke farmakologije obavila detaljan izvid u maminom stanu i otkrila da je ona u terapiji imala digitoksin a ne digoksin. ali prva iskustva su bila svakakva. Glavni problem je bio u imunološkom odgovoru organizma na strane tvari. Međutim u rijetkim slučajevima se mogu dogoditi malo očekivani štetni učinci kao na slici gore gdje je pokazan primjer nekrolize na digoksin kod malog pacijenta. koncentracije nisu padale niti dva dana nakon prijema pacijentice u bolnicu. Ne sjećam se niti jednog namjernog otrovanja bilo kojim od pripravaka digitalisa kod nas.

ali je čak u tom slučaju otkriveno da se radi o ubojstvu uskratom nužno potrebnog lijeka. Antianginalici Anginalna bol ili spazam koronarne arterije je izrazito neugodno iskustvo i onaj koju ju je iskusio obvezno drži u svojem džepu neki antianginalik. Možda sam nepravedan. Ja sam sudjelovao u brojnim pokusima ispitivanja biološke raspoloživosti (jednostavno rečeno kvaliteta i kvantiteta njegove apsorpcije u krvotok) u zdravih dragovoljaca. U pravilu su to lijekovi za primjenu ispod jezika (sublingualno) a ima ih nekoliko. Nitroglicerin je neugodan zbog relativno blagih nuspojava methemoglobinemije (pospanost. Sve u svemu. On je tipična tvar koja bi trebala raditi methemoglobinemiju kod predoziranja. kao npr. Nifedipin nam je zagorčio život također unatoč tome što smo imali velika analitička iskustva i činilo nam se da je naša metoda prihvatljiva za naručitelja. a onda se zbog dobrog suzbijanja anginalne boli počeo priređivati u obliku lingvaleta. Međutim. nifedipin. koja ne mora biti prihvatljiva bolesnicima.računati niti na ubojstvo. Već i sam nitroglicerin je analitički problem i ja nikad nisam ni pokušao razvijati metodu za njegovo određivanje. izosorbid dinitrat. uvijek treba misliti i na učinke dugotrajnog uzimanja. nitroglicerin. Činilo se da je to krasan lijek zbog njegovih slabih učinaka kod akutnog unosa u organizam. Na početku se primjenjivao u obliku tableta. Osim svojih brojnih opasnih svojstava zapravo ne predstavlja velik toksikološki problem. To znaju čak i pisci kriminalističkih romana. jer podnositi anginalnu bol nije lako. Nije se zapravo mogao uspoređivati s klasičnim opasnim nitroglicerinom. jer je digitalis izrazito lako dokazati u biološkom materijalu stradalog. To je lijek koji mora brzo djelovati. ali izvještaji iz literature pokazuju da on i nije baš sasvim bezazlen. pa su ga kroz godine pomalo potiskivali drugi lijekovi. Nije bila! Potrošili smo mjesece za razvijanje metode tekućinske kromatografije i konačno predali rezultate takve 80 . ali sam pratio i rezultate njegovih kliničkih ispitivanja. Kod nas se pojavio osamdesetih godina prošlog stoljeća. Odmah je pobudio interes bolesnika i kliničara jednako kao antihipertenziv i antianginalik. ali opisano je ubojstvo zamjenom digitalisa iz bočice sasvim nedjelotvornim tabletama placeba (prazna tableta). Više se ne sjećam u čijem književnom djelu sam to pročitao (vjerojatno otrovima sklona Agata Christi). Najduže u uporabi je vrlo otrovni nitroglicerin za kojeg neki smatraju da je i najbolji do sad primjenjivani antianginalik. Jedan od njih je svakako nifedipin kao tipični lijek druge polovice dvadesetog stoljeća. preparati digitalisa unatoč svojoj visokoj otrovnosti ne predstavljaju ozbiljan problem u našoj državi. Ovo na slici lijevo je samo jedna od rijetkih nuspojava. jer ipak se od kolega analitičara iz svijeta dobivalo podatke. ali nikad nisam čuo da bi se to dogodilo u ozbiljnijim razmjerima. umor). itd. Moja iskustva se odnose na mukotrpno traženje prikladne analitičke metode za njegovo mjerenje u biološkom materijalu. U dozama pri kojim dolazi u terapiji nema nekih ozbiljnih posljedica na ljudsko zdravlje.

81 . Radi se o teškoj imunološkoj bolesti sa smrtnim ishodom (teško zatajenje bubrega). Ne znam koliko su predviđanja kliničara bila realna. U svakoj populaciji se mogu naći velike razlike u brzini acetiliranja amina i hidrazina. Pokazalo se da su Hrvati slični drugim bijelcima i crncima budući smo našli oko 60% građana sporih acetilatora. Naime. Onda su za nju pokazali interes alergolozi smatrajući da bi im mogla pomoći u ocjeni rizika za njihove bolesnike i jedno vrijeme smo zaista imali velik broj pretraga. koje također značajno ruše kvalitetu života srčanih bolesnika. a neki od njih bi mogli predstavljati problem dugotrajne terapije. Koristili smo kao model supstancu sulfadimidin. Pišem o problemu zbog toga što je analiza nitrata u biološkom materijalu izrazito složena i što samo mali broj analitičkih laboratorija uspijeva pošteno pratiti te lijekove u biološkom materijalu. Antiaritmici Samo ime govori o kakvim se lijekovima radi. Tako se ja nisam previše uzbuđivao zbog našeg neuspjeha pri razvijanju sasvim pouzdane analitičke metode za nifedipin. glavni problem je sa stanovišta kliničara bio prokainamid. Ja sam se od samih početaka vođenja Kliničko farmakološkog laboratorija 1976. amjodaron izrazito sporo izlučuje iz organizma i zato se javlja problem nakupljanja. Drugi antiaritmici nisu izrazito velik terapijski problem. godine počeo baviti s tom skupinom lijekova (kinidin i prokainamid) zato jer analitičke metode za njihovo mjerenje u krvi nije bilo teško razviti. Tako se npr. Zbog toga smo godinama kod svih bolesnika na prokainamidu pratili status acetiliranja. Međutim. Međutim. koju smo davali ispitanicima i onda u prikupljenim uzorcima mokraće mjerili temeljnu tvar i produkte acetiliranja. Oni sprječavaju različite srčane aritmije. Kinidin je bio posebno zanimljiv. ali nismo imali što se tiče prokainamida niti jedan slučaj ove bolesti. ali smo se njima bavili zbog drugih razloga. Nitko se zapravo nije bojao kinidina unatoč radova koji prikazuju nuspojave poput ove na slici lijevo (kinidinska trombocitopenija). verapamil.kakvi su bili naručitelju. Mi smo od samog početka rada na praćenju terapije prokainamidom uveli metodu utvrđivanja brzine acetiliranja u naših bolesnika. Vjerojatno su se na Rebru stručnjaci bojali imunoloških bolesti zbog vrlo snažno razvijene imunologije u toj bolnici. prokainamid u visokim koncentracijama tipičnim za bolesnike s defetkom u acetiliranju organizmu stranih tvari može dovesti do autoimune bolesti. a kod žutih je sporih acetilatora samo 5-15%. on je odbio primijeniti metodu u ispitivanju biološke ekvivalencije zbog relativno visoke greške kod niskih koncentracija. kao npr. amjodaron. Prije nekih desetak godina u razgovoru na rubovima jednog kongresa bolji međunarodni stručnjaci su rekli da možda laboratorij ili dva u svijetu uspješno obavljaju mjerenje nitroglicerina ili izosorbid-dinitrata u biološkom materijalu. jer često se čovjek povede dojmom zbog pročitanih članaka u časopisima. Ukupno je bilo obrađeno nekoliko tisuća Hrvata i time smo dobili statistički dobar uzorak. Nismo nikad zabilježili niti jedno akutno otrovanje ovim lijekovima. itd. Našli smo i ekstremno spore acetilatore (negdje oko 1%) koji predstavljaju izrazito rizičnu skupinu kod uzimanja lijekova koji se metaboliziraju acetiliranjem. dizopiramid. ali nikad nismo imali ozbiljna otrovanja. Prokainamid je tipični lijek koji može izazvati «lupus like» sindrom kod sporih acetilatora. jer ga se moglo mjeriti fluorimetrijski i ja sam brzo razvio pouzdanu analitičku metodu o kojoj sam izvijestio na nekoliko kongresa.

itd. Uglavnom smo se bavili pokusima utvrđivanja biološke raspoloživosti (postotak lijeka koji se apsorbira s mjesta primjene i nepromijenjen uđe u krvotok te tako postane raspoloživ za biološki učinak). pa smo periferno i mi morali znati nešto o lijekovima kod te bolesti. istraživanje. oksprenolol. Stvarao se izgleda začarani krug. Mi smo se djelovanjem diuretika počeli baviti sasvim slučajno polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća zbog zamolbe kolega kliničara iz Sestara milosrdnica. koje izazivaju nakupljanje vode u dijelovima organizma. I krvne žile i brojni organi ne trpe škripac kao na slici lijevo od teksta. Barem je desetak skupina lijekova korištenih za spuštanje tlaka. Danas po svim našim gradovima postoje posebne ambulante za hipertenziju zbog velikog broja osoba u svakoj populaciji. ali dolazi do oštećenja brojnih organa. Razvili smo metodu određivanja koncentracije furosemida i u istraživanju otkrili da su njegove koncentracije u krvi jednako smanjene kao kod digoksina. propranol. Međutim. metopropol. Koncentracije digoksina su bile niske i lijek je bio neučinkovit. jer gotovo da ne osjećaju nikakve tegobe. Skupina kliničara kojoj smo mi služili kao servis intenzivno se bavila hipertenzijom. posebno sa često korištenim beta blokatorima (atenolol. a kad nastupe štete obično je već prilično kasno. koje imaju visok tlak.Antihipertenzivi Hipertenzija je izrazito česta bolest. Ta skupina lijekova se vrlo često daje kod hipertenzije radi uklanjanja edema.). a terapija joj je složena. koji su željeli riješiti problem svojih bolesnika na kombiniranoj terapiji u koju su bili uključeni furosemid (važan diuretik) i digoksin. Dakle. Ključni problem je u tome što pacijenti ne shvaćaju ozbiljno svoju bolest. diuretici su kao skupina u jednom razdoblju zauzeli našu pozornost. koja se javlja zbog različitih razloga. Zbog smanjene 82 . Za vrijeme boravka u bolnici oni su svojim pacijentima uspijevali izvrsno uravnotežiti terapiju. Otrovanja gotovo da nismo imali. Živjeti s povišenim tlakom nije izgleda uopće neugodno. a oni su to povezivali s pojavom edema. Oni su i općenito važni lijekovi kod različitih bolesti srca. ali bi često neko vrijeme nakon toga isti bolesnici dolazili s teškim edemima i neuspješnom terapijom digitalisom.

a zbog edema je ipak apsorpcija značajno usporena i onda učinci nisu tako dramatični kao u našem pokusu sa zdravim dragovoljcima. transdermalnih pripravaka ili flastera. Projekt je bio financiran od strane Ministarstva znanosti i mi smo istraživali utjecaj edema na farmakokinetiku različitih lijekova. Kad uzmete diuretik možete očekivati učestalo odlaženje na WC radi mokrenja. Edem se inače ne stvara samo na udovima. ali stvar je završavala na jednostavnoj činjenici da edem treba ukloniti ako želite imati racionalnu terapiju lijekovima. kad smo furosemid zdravim dragovoljcima primijenili intravenski. ali nije to bilo uvijek moguće predvidjeti teoretskim razmišljanjima. što smo mogli i objasniti fizikalno-kemijskim svojstvima lijeka. Nisu to lijekovi za jedan dan nego za cijeli život. Ključno je da edem ometa ispravnu terapiju i da ga treba ukloniti. Zbog toga kliničari i proizvođači lijekova nastoje smisliti načine kojima bi pacijente potaknuli na redovito uzimanje njihovih antihipertenziva. Naravno da edem neće jednako rušilački djelovati na terapiju kod svih lijekova. nego na brojnim drugim mjestima u organizmu. Izgleda da je kod bolesnika situacija ipak bolja. Treba i trpjeti radi produljenja života. Čak samo bili pozvani u časopis Clinical Pharmacokinetics da napišemo revijalni rad o utjecaju edema različitog podrijetla na farmakokinetiku lijekova. kao i kod drugih kroničnih bolesti. 83 . pa se stalno traže načini kako poboljšati suradnju bolesnika na olakšanju tegoba vlastite bolesti. a to su kliničari znali i bez naših istraživanja. Meni se čini da je velik napredak postignut uvođenjem tzv. Desetak minuta nakon primjene lijeka nastala je strahovita gužva oko WC-a. u crijevu. Mene osobno je problem jako zainteresirao i zajedno s kolegama kliničarima napravio sam prijedlog projekta istraživanja utjecaja edema na farmakokinetiku lijekova. a on je sprječavao učinkovitu apsorpciju kako furosemida tako i digoksina. npr. bolesnici s hipertenzijom baš i ne slušaju savjete svojih liječnika i ne pridržavaju se propisane terapije. Svi znaju da bolesnici ne vole uzimati diuretike. Oni uzimaju diuretik uglavnom na usta i djelovanje je slabije nego kod intravenske primjene. Naprosto nije bilo moguće da desetak zdravih dragovoljaca istovremeno koriste samo dvije klozetske školjke i oni su mokrili gdje su stigli. Sjećam se jednog pokusa istovremenog uzimanja teofilina i furosemida. Činjenica je da bolesnik ne osjeća neke posebne tegobe i smatra kako se neće ništa dogoditi ako lijek uzima tek povremeno.apsorpcije furosemida pojačavao se edem iz dana u dan. što mnogi ne vole. kao na slici lijevo. jednim magistarskim radom dokazali da uopće nema utjecaja na farmakokinetiku acetilsalicilne kiseline. pa smo npr. Rezultati su bili kod nekih lijekova izrazito zanimljivi. pa je čovjek kroz 24 sata bezbrižan i ne mora razmišljati treba li kod pauze za gablec uzeti još jednu tabletu lijeka. Ponovnim primanjem u bolnicu i primjenom furosemida intravenski uklanjao se edem i time poboljšavala apsorpcija jednog i drugog lijeka. Treba samo svako jutro skinuti s leđa stari flaster i staviti novi. jer im to izrazito otežava život. Iako nisam kliničar mogu ipak reći da se lijekove protiv visokog tlaka treba uzimati redovito i bez obzira na pojavu nuspojava. koji su olakšavali svoj mjehur. Nažalost. Po jednom lavabou ste mogli zateći barem dvojicu ljudi.

Radi se o otežanom disanju ili manjku zraka. pa sam morao ući duboko u to područje. U izvrsnoj suradnji s kliničarima obavili smo brojna istraživanja i napisali mnogo radova. Sestra je odmah dovukla bocu s kisikom i počela ga davati nesretnoj bolesnici. a samo kod teofilina sam našao potpuno kontradiktorne podatke o razvrstavanju. Otrovanja su prema mojem iskustvu uglavnom terapijska zbog različitih pogreški bolesnika u terapiji. Evo lijevo slike malog dječaka iz Manile s akutnim napadom astme na nekakvoj tržnici uz puno nerazumijevanje okoline. Bolesnici različito reagiraju na ovu skupinu lijekova. a također se ne primijenjuju jednako široko. Ja sam prve dane svog rada u Kliničko-farmakološkom laboratoriju sreo teški napadaje astme i bio sam šokiran. ali povremeno se mora bolesnika prebaciti u bolnicu i tamo liječiti. hidrokortizon. Tipične takve priče su se događale kad su se pojavili retard preparati teofilina.Antiastmatici Astma je bolest našeg doba i pogotovo ju često srećemo kod djece (navodno joj je učestalost u populaciji 1-4%). metilprednizolon). Od svih skupina spomenuo bih bronhospazmolitike (npr. Tako sam ušao u područje antiastmatika s pravom predstavom. Neki ga razvrstavaju u otrove. Skoro niti jedan od njih nije službeno razvrstan prema otrovnosti i može se tek vjerovati proizvođačima i njihovim Sigurnosno-tehničkim listovima. moj doktorat je bio posvećen analitici i farmakokinetici teofilina. dinatrijev kromoglikat. To je bio između ostalog laboratorij za ispitivanje dišnih putova i sestra je bila izvrsno obučena za pružanje pomoći pri napadaju astme. salbutamol i terbutalin). kako što se tiče postizanja korisnih učinaka tako i što se tiče nuspojava i gotovo da se svakog od njih mora liječiti individualno. kojima treba koji sat nakon uzimanja da bi počeli djelovati. koja može biti izrazito teška. kisik. a zatim sam se godinama bavio praćenjem koncentracija različitih antiastmatika radi individualizacije terapije ili zbog farmakokinetskih istraživanja. Na kraju krajeva. kortikosteroide (npr. Krupna visoka bolesnica je prilikom obavljanja spirometrije dobila teški napad gušenja i ja sam bio užasnut. Stručnjaci kažu da je to akutna (reverzibilna) opstrukcija dišnih putova. ksantine (teofilin). itd. koja je trebala vremena da se smiri. Niti su svi jednako učinkoviti niti opasni. Napadaji se pojavljuju povremeno i često neredovito. Kod kortikosteroida se nalaze podaci o mogućnosti nakupljanja te imaju oznaku upozorenja R33 (opasnost od učinaka nakupljanja). 84 . lijek dinatrijev kromoglikat hidrokortizon salbutamol teofilin terbutalin CAS broj 15826-37-6 50-23-7 18559-94-9 58-55-9 23031-25-6 znakovi opasnosti Xn Xn Xn Xn (T) Xn oznake upozorenja R22 R20/22-33 R22 R22-36 (R20/21-25) R22 Većina od njih su štetne tvari kod gutanja u čistom stanju. ali smo i stručno radili na razvoju novih preparata ovih lijekova. Zbog toga ima puno različitih lijekova za olakšanje ovih tegoba. a mogu trajati u minutama ili satima.

Dva udaha ujutro i dva udaha prije spavanja ili nekako slično. Bez dubljeg ulaženja u 85 . On djeluje uglavnom lokalno i brzo. itd. Ispostavilo se da čak 60-70 % bolesnika ne sluša odredbe liječnika unatoč tome što su bili kroničari. U pokus je bilo uključeno mnogo ambulantnih pacijenata različite dobi. tj. U vrijeme dok ne osjećaju nikakvih poteškoća oni prestanu uzimati lijek ili ga uzimaju neredovito. a onda kod pojave napada na svoju ruku uzimaju povećane doze lijeka. Najmanja suradnja nalazila se u muškaraca srednje dobi. koje se naravno javlja i u drugim kroničnim bolestima. socijalnog položaja. Uz uzimanje uzoraka mokraće ispunjavao se opsežan anketni listić s brojnim podacima o bolesnicima. Mi smo se zainteresirali za tu pojavu prije približno trideset godina zbog liječničkih sumnji da bolesnici uzimaju terapiju kako im odgovara. Tamo je bilo slučajeva da je liječnik vidjeviš kako se radi o astmatičnom napadu i bez podataka da je pacijent već doma uzimao lijek naprosto dao još jednu intravensku injekciju teofilina i onda su se javljali uskoro znakovi otrovanja. ali se onda postavljalo i pitanje kolikog smisla ima uopće praćenje koncentracija lijeka kod individualizacije. Rad je bio objavljen u vrlo uglednom svjetskom časopisu i kasnije su metodu ekstrakcije neki u svojim radovima nazivali po meni. Voditelj istraživanja i moj prijatelj se uopće nije iznenadio općim rezultatima ispitivanja više stotina bolesnika. bolnička primjena se sastoji u intravenskoj primjeni pripravaka i najsigurnija je na svaki način. Ja sam razvio zanimljivu metodu radijalne kromatografije za praćenje tih lijekova u mokraći i ona se pokazala vrlo uspješnom. kad liječnik nije siguran je li pacijent uzimao lijek na pravi način. pa su ga onda nabliži naprosto prebacili u bolnicu. Tek gornjom slikom pokazujem na koje se sve načine liječnici dovijaju kako da svog pacijenta nagovore ili čak podsjete da treba uzeti svoju jutarnju ili neku drugu dozu lijeka. Mnogi su se bavili tim problemom i znaju se brojni razlozi slabog poštivanja odredbi liječnika. salbutamol i terbutalin za naše široko ispitivanje. Nema velike opasnosti da bi ovakvim načinom primjene moglo doći do predoziranja. Izabrali smo dva lijeka. Zapravo skoro da ništa novoga nismo otkrili. Međutim. Žene niže stručne spreme i sličnih godina najbolje su poštivale odredbe liječnika. Za cijelu skupinu je značajka da se primjenjuju na različite načine. ali o tome ovdje neće biti riječi. Vrlo često se pak primjenjuju u obliku čvrstih pripravaka poput tableta. inhalatori se primijenjuju i u redovitoj terapiji. visoke stručne spreme i dobrog socijalnog statusa. jer oni za svojom spravicom obično posežu u času kad im je loše. noncompliance). Nekako povezujem inhalatore upravo s astmatičarima. Poseban problem kod odraslih astmatičara je nepoštivanje odredbi liječnika o terapiji (eng. jer iz pluća u krvotok ulaze izrazito male količine lijeka.Bolesnik bi prilikom astmatičnog napada uzeo dvostruku dozu lijeka bez da su se korisni učinci pojavljivali. koji se gutaju u određenim vremenskim razmacima. školske spreme. Konačno.

To je značilo da je onaj stari režim doziranja zapravo bio dobar zbog farmakokinetskih oscilacija tijekom dana ili zbog povoljnog cirkadnevnog ritma za rečenu terapiju. Ključni problem je u tome što je teško postaviti ispravnu dozu i odrediti pravilne razmake među dozama. a slično smo nalazili u literaturi. Kod nekih bolesnika se lijek izrazito brzo metabolizira i naprosto nestaje iz organizma. Sredinom osamdesetih godina zainteresirali su nas biološki cirkadnevni ritmovi. podne. Čitao sam tako radove u kojima autori tvrde da na funkciju tih enzima može npr. U vrijeme tih kasnih sedamdesetih zapravo nismo imali ni poštene lijekova na bazi teofilina. Teofilin zato što se primjenjuje izrazito duge godine i što nije izbubio svoju važnost unatoč oscilacija interesa za njega. Iz literature vidim da se ponovo vraća zbog brojnih njegovih dobrih svojstava. a sličnih izvještaja o induktorima bilo je jako mnogo. ali ostali su bolesnici s brzim metabolizmom lijeka. Razvili smo i modele izračunavanja individualnih farmakokinetskih parametara. Ipak je koji puta važnije kliničarevo iskustvo nego 86 . Nagovarali smo farmaceutsku industriju da stavi na tržište retard preparate s višim dozama i mogućnošću uzimanja dva ili jedan puta dnevno. Dijelom je razlog bio i u tome što smo očekivali da će uz jednostavan režim doziranja pacijenti bolje poštivati odredbe liječnika. Kod njih se stanje popravilo također. U vrijeme kad sam počeo raditi bio je izrazito popularan lijek unatoč brojnih problema prilikom podešavanja terapije. a režim doziranja nam se također nije sviđao. Činilo se da su svi problemi uklonjeni. u podne i uvečer. Nemam namjeru pisati o svim spomenutim antiastmaticima. Rezultati su bili sasvim neočekivani. jer po noći ostavlja pacijenta bez zaštite. Očito nikad terapijski problematični bolesnici neće biti zadovoljni s ovakvim lijekom. U naših pacijenata nalazili smo vrijeme polueliminacije u rasponu od 1 do 11 h. redovitog uzimanja lijekova i ponašanja u slučaju njezina napada. ali nam je pokazalo kako na uspješnost terapije može utjecati velik broj nama sasvim nepoznatih činitelja. Teofilin se nakon večernje i ponoćne doze znatno slabije eliminirao iz organizma i zadržavale su se više koncentracije u krvi. Doze su bile preniske. ali ne mogu nikako izbjeći teofilin i kortikosteroide. a na njegovu sudbinu u oraganizmu utječe velik broj vanjskih i unutrašnjih činitelja. To je vrijeme kroz koje se koncentracija lijeka u krvi smanji na polovicu od neke početne.problematiku. Htjeli smo ispitati kakva će biti farmakokinetika teofilina ako ga se daje u različito doba dana (jutro. Može ga se naći u nekim čajevima. Tada smo dokazivali kako taj režim doziranja nije dobar za ovako problematični lijek. ali to u slučaju terapijskih problema naprosto nije funkcioniralo. ali to nije od terapijske važnosti. vremenu polueliminacije iz organizma. Zato su jedino koncentracije u krvi dobro korelirale s učinkom na olakšanje tegoba astme. jer su se kliničari držali stare sheme po jedna tableta ujutro. Istina to više nije bilo važno nakon pojave retard preparata. a onda je negdje pred sam kraj dvadesetog stoljeća prilično pao interes za njega. utjecati čak uživanje u mesu s roštilja na ugljen. Razlozi su u brzini metaboliziranja. Obavljali smo brojna istraživanja. Razlike među ljudima u farmakokinetici teofilina su izrazito velike. ali je očito bilo da treba lijek davati ili češće ili u još višim dozama. Ne znam kod kojeg lijeka sam vidio takve velike razlike u tzv. Radi se o ksantinskom derivatu rođaku kofeina i teina. Mislim na optužbe da režim doziranja jutro. izrazito je važno odgojiti pacijente da žive sa svojom bolešću uz puno njezino poštivanje što se tiče izlaganja naporima. zbog indukcije sinteze enzima izazvane svakakvim razlozima. Konačno su nam početkom osamdesetih godina došli na ispitivanje retard pripravci i uglavnom su s njima bili zadovoljni i pacijenti i liječnici. podne i večer nije dobar. večer i ponoć). ali samo o jednom ću napisati nekoliko riječi zbog toga što smo njime rušili neke naše dotadašnje tvrdnje vezane uz koncencionalne tablete ovog lijeka.

Oni djeluju protualergijski i protuupalno. jer sam shvatio da iako mali kotačić imam važnu ulogu u velikom pionirskom poslu na ovim prostorima Europe. a posebno zato što smo se moja skupina i ja dugo i uspješno s njima bavili. U svakom slučaju. od izostanka učinka zbog male ili neredovite doze do relativno slabih nuspojava izazvanih različitim razlozima uključujući i predoziranje. a pogotovo ne smrtni završetak predoziranog pacijenta. a neki misle da je sve skupa vezano i uz sve veće onečišćenje našeg okoliša tvarima koje mogu dovesti do bronhijalne astme. Pripremali smo se pozorno za odgovorni posao nastojeći dati sve od 87 . Danas se presađuje sve. ali naravno da njihova nepravilna primjena može izazvati brojne probleme. a najgori je bio teško oštećenje bubrega. Ciklosporin je bio nezgodan lijek s vrlo uskim terapijskim područjem. Najviše smo viđali glavobolja ili želučanih poteškoća.najmodernija saznanja iz uglednih znanstvenih časopisa. teofilin je bolesnicima donio golemu korist. metilprednizolon). Uz sve ostalo farmakokinetika mu je ovisila o brojnim poremećajima u organizmu. Na kraju vezano uz teofilin valja reći da nikad nismo vidjeli neko ozbiljnije otrovanje ovim lijekom. Nažalost potreba za njima se ne smanjuje nego čak povećava. jer iscrpio sam listu onih najopasnijih za ljudsko zdravlje u široj populaciji. Imunosupresivi Nisu to lijekovi koji se često koriste niti se koriste izvan izvrsnog nadzora kliničara. Moja skupina je imala puno iskustva s ciklosporinom. Međutim. Tada mladi kliničar a danas ugledni znanstvenik i profesor okupio je skupinu stručnjaka iz različitih područja medicine. što je kod astmatičara važno. a u rijetkim slučajevima slabe kardiotoksične učinke. Kod njih se znaju javiti nuspojave tipične za kortikosteroide kao na slici lijevo. Drugi lijekovi Nema smisla pisati o svim mogućim lijekovima. ne mogu izostaviti neke od njih zbog različitih razloga. Sve u svemu se može reći da antiastmatici nisu opasni lijekovi. Djelovanje im se javlja sa zadrškom i zapravo se rijetko primjenjuju intravenski (npr. Ako su koncentracije u krvi bile ispod određene razine mogao je izostati imunosupresivni učinak i tijelo bi odbacilo transplantat. Oni su bili zaduženi za sprječavanje odbacivanja tuđeg organa iako im je prvotna namjena bila sasvim drugačija. od kojih je neke izazivao lijek a neke pak stanje nakon transplatacije. ali se također povlače s prestankom terapije tim lijekovima. kako bi u suradnji krenuli s ambicioznim programom transplantacije. Možda još koju riječ o kortikosteroidima. Malo značajnije povećanje koncentracija u krvi moglo je voditi brojnim teškim štetnim učincima. od srca do kože ili kose. a prije toga nije bilo dok se nisu pojavili imunosupresivi. Sjećam se tih prvih dana iz osamdesetih godina kad mi je došao tada relativno mladi hematolog s prijedlogom da se uključim u njihov transplantacijski tim praćenje koncentracija ciklosporina u pacijenata s transplatiranom koštanom srži. Bio sam istovremeno ponosan i uplašen svoje odgovornosti. bez kojeg bi uz neke druge poput takrolimusa bilo nezamislivo presađivanje svih mogućih organa. a probleme samo u pojedinim slučajevima.

ali opet se vraćam na početak ovog odlomka. Što ste duže s bolesnikom to se više emocionalno vežete uz njega i mislim da je to nemoguće izbjeći. Na njima nije bilo apsolutno nikakve krivice. Oni su živjeli u sterilnim komorama radi zaštite od infekcija i bili pod nadzorom iz minute u minutu. ali ja sam prečesto vidio to emocionalno povezivanje zdravstvenog osoblja i pacijenata.. Opasni su to lijekovi. teško je nabrojati što smo sve mi u maloj Hrvatskoj uspješno proizvodili po vlastitim postupcima. Sjećam se one užasne Baxter-ove katastrofe kad sam nekima od liječnika s hemodijalize postao rame za plakanje.sebe. Ako smo pri tome i malo uspjeli smanjiti patnje bolesnika. Primjena imunosupresiva i svi oni važniji poslovi transplantacije i održavanja bolesnika pokazali su da imamo vrhunske zdravstvene stručnjake. Ja sam jako ponosan na moj skromni doprinos razvoju transplatacije organa. Uostalom. Mi smo počeli mjeriti metotreksat u krvi na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. Ako zbog ničeg drugog bio sam dužan spomenuti ciklosporin zbog tih razloga. prošla su vremena kad smo bili izrazito ponosni na sebe zbog razvijene farmaceutske industrije. Nikad neću zaboraviti to iskustvo. Kako je spavao? Što je jeo? Je li njegovo stanje stabilno? Itd. Nadam se da će se ta industrija ipak oporaviti i zadobiti ono mjesto koje joj pripada prema pameti njezinih ljudi. Oni se koriste protiv stanica tumora više ili manje uspješno. Citostatici Citostatici nisu česti lijekovi i bilo bi dobro da ih se mora koristiti što rjeđe. Jeste li znali da je proizvodnja vitamina C u Plivi (slika lijevo) bila jedna od prvih u svijetu? Jeste li znali da smo godinama proizvodili vrlo uspješno acetilsalicilnu kiselinu? Jeste li znali da smo po sasvim originalnom hrvatskom postupku proizvodili antidot penicilamin? Ma. a mislim da jesmo. srca i drugih organa. Već jako davno se spoznalo da mjerenje koncentracija u krvi pomaže pri tom poslu. to se pokazalo prema brojnim kongresnim priopćenjima diljem svijeta i radovima u najuglednijim medicinskim časopisima svijeta. Imali smo proizvodnju brojnih lijekova osim onih koje sam već spominjao. Onaj tko nije radio u klinici ne može to razumjeti. I opet se mora paziti na balans tako da se što više našteti tumorskim stanicama a što više poštedi one zdrave. imamo pravo na zadovoljstvo zbog učinjenih dobrih dijela. Vjerojatno niti radi odbacivanja organa zbog loše vođene terapije ciklosporinom. Zbog toga je izrazito važno znati podesiti terapiju uz kombinaciju s ionizacijskim zračenjem. Među prvima smo pristupili i međunarodnoj kontroli kvalitete rada laboratorija (jedan ugledni londonski laboratorij je obavljao mjesečnu kontrolu) i razvili računarske programe za individualizaciju doze na temelju izmjerenih farmakokinetskih parametara svakog od bolesnika. 88 . Ciklosporin nije ugodan lijek zbog brojnih nuspojava. kad je svaki pacijent bio više od člana obitelji. koje mogu biti bolesniku nepodnošljive. Nema citostatika bez nuspojava. Nažalost. ali ni jednog pacijenta nismo izgubili zbog otrovanja. a brzo zatim i cisplatinium. ali su se osjećali kao roditelj kad izgubi dijete zbog neke nagle bolesti ili drugog razloga i pita se je li išta mogao učiniti da to spriječi. I sad je dosta Neću više pisati o lijekovima. itd. jer ne ubijaju samo stanice tumora nego i normalne zdrave stanice. jer nakon izuzetno uspješnog programa presađivanja koštane srži počela su intenzivna presađivanja bubrega. Svatko iz transplatacijskog tima se brinuo o tim ljudima kao o vlastitoj djeci i prva stvar svakog dana je bila saznati kako se naš transplatirani bolesnik osjeća.

Istina. organizirani kriminal se uvijek snalazio i nije podnosio voluntarizam studenata. Kao šezdesetosmaš razumijem događaje. Tih šezdesetih godina čak su tiskane ilegalne knjige priručnici za pripravu sredstava ovisnosti. Nakon nekoliko smrtnih slučajeva zaplijenili su policajci na ulici drogu «China white» i tek analizom se otkrilo da joj je glavni sastojak metil-fentanil do tad nepoznata tvar i bez svog CAS broja. vjerojatno kao povijest civilizacija. Očito je njegova sinteza napravljena u nekom ilegalnom laboratoriju gdje su otkrili i pravu dozu oko 200 puta nižu od doze uobičajenih opijata (morfij). Na početku su recepti za proizvodnju prepisivani i korišteni u malom opsegu. Jedan od problema je u tome što danas ima toliko puno sredstava ovisnosti da ih praktički svaki i malo školovan kemičar može sam proizvesti. a dio se okrenuo u svojoj nemoći sredstvima ovisnosti. 89 . proroci. koje su danas raritet i postižu visoku cijenu na tržištu antikviteta. a čovjek je umro. a u svoje ruke preuzeo ih je organizirani kriminal. ali ne mogu sigurno utvrditi razloge one velike pobune. Tek nedavno počela su se takva sredstva koristiti među običnim ljudima. a onda su zainteresirani shvatili da su im informacije svud na raspolaganju. Ljudi su različito doživjeli događaje. Spominjem tek knjige «Drug Production for Fun and Profit» ili «Psychodelic Chemistry». Događaji su se u tom negativnom smjeru počeli odvijati u drugoj polovici šezdesetih godina prošlog stoljeća. Nakon toga su na sveučilištima Amerike otvarani računarski centri preko kojih se moglo pretraživati literaturu. Vjerojatno se tim poslom bave i političari. Kriminalci u času prepoznaju genijalce i preuzimaju od njih posao distribucije sredstava ovisnosti. a ipak mogu ponešto reći o problemu. U bolnicu je primljen mladi čovjek u komi sa svim znakovima predoziranja opijatima. Trebalo je samo čitati znanstvene časopise i razmišljati kao pravi kemičar. Danas gotovo da ne postoji subjektivni pristup.OVISNOSTI Povijest primjene sredstava ovisnosti je izrazito duga. stoljeća obilovala dobrim opisima sinteze sredstava ovisnosti ili njihove izolacije iz prirodnih materijala. koji se pojavio na tržištu 1981. Zadnji slučaj individualnog pristupa veže se uz meti-fentanil. a razlog je bio u činjenici da proizvođači i distributeri takvih sredstava mogu ostvariti silne zarade. u davnim vremenima su takva sredstva korištena samo u posebne svrhe i u ograničenim skupinama ljudi. što je omogućilo studentima i drugim zaniteresiranima brži i bolji pregled literature o svim aspektima djelovanja kemikalija uključujući interakcije lijekova. Toksikolozi su sasvim nebitan i nemoćan činitelj u toj prljavoj raboti i jedini im je zadatak dokazivati za sud. Izdavač jedne od njih ima vrlo znakovito ime «Underground Press». a dokaza da su cijele države sudjelovale u proizvodnji i raspodjeli sredstava ovisnosti bilo je i ima ih danas. na samu Novu godinu. Znanstvena literatura je od kraja 19. vračevi ili druge osobe koje su zarađivale za život na taj način. Tada je počela priprava takvih sredstava u vlastitoj proizvodnji i od onda se bilježi uzlazni trend. Konačno je došao internet i omogućio nevjerojatnu lakoću dolaženja do podataka. Postoje podaci da su ih koristili svećenici. analizom u mokraći nije se pronašlo ni tragove opijata i liječnici se nisu usudili primijeniti protuotrove. Danas se jako isplati baviti takvim poslovima. Oni koji su sintetizirali tu tvar morali su biti vrsni kemičari i farmakolozi. Međutim. Međutim.

halucinogene. što zna svaki ovisnik. od kada je počeo pad. To pokazuje koliko su studenti onih godina bili sposobni i spretni. Onda je kinesko carstvo zaključilo da je toga dosta i počeo je Opijumski rat. Opijati Najstariji je naravno opijum i stoljećima se koristio na Bliskom istoku za uživanje u visokim slojevima društva. Na Bliskom istoku do tada opijum nije predstavljao širi društveni problem. Odlučili su je slomiti opijumom i britanski agenti su neštedimice opskrbljivali Kinu opijumom. Privlačila su ih neizmjerna kineska bogatstva. ali nikad u tome nije uspjela. ma kako oni pametni bili. Kad sam 1995. U Kini je ovisnost o opijumu još uvijek jako česta i ljudi se znaju predozirati. ali toga više nema.Kroz slijedeće godine broj umrlih je rastao sve do 1984. Te godine kad sam posjetio Peking čudilo me zbog čega proizvode autoinjektore s naloksonom i trebalo mi je dugo vremena dok sam shvatio. stoljeća postale kultna mjesta za umjetnike. U daljnjem tekstu slijedit ćemo uobičajenu podjelu na opijate. a Europa je reagirala drugačije. po djelovanju oni nisu jednaki. od srebra do umjetnina. Kralj je svakako polusintetski heroin. morfij u ovim ili onim oblicima nije loša zamjena. Velika Britanija je u svojoj povijesti učinila silno mnogo teških zločina u slavu i hvalu svoje kraljevine. jer bi do dolaska u bolnicu sigurno umrli. koji su Britanci za kaznu spalili i razrušili. Najjednostavniji način korištenja opijuma bilo je pušenjem s nargilama i pušionice su se razvojem trgovine u ono vrijeme počele širiti Europom povećavajući broj ovisnika. polusintetske i sintentske. koja im omogućava vezanje na opijatske receptore. Pušionice opijuma su tijekom 19. Organizirani kriminal ne trpi amatere na svom području. Kina se polako navikavala na opijum i davala je za njega svako moguće blago koje je bilo zanimljivo Britancima. koji su Kinezi izgubili. a sve ostalo je manje ili više slab nadomjestak kad nema prave droge. ali nije ih bilo lako opljačkati budući je kineska carevina još uvijek bila tvrd orah iako u teškoj krizi. Kina je pokušavala iskorijeniti ovisnost. veliki su shvatili kako se sredstvima ovisnosti može postići velike uspjehe u kontroli protivnika. 90 . To je jedini način da spase otrovane ovisnike u udaljenim krajevima. a onda je tijekom 19. Međutim. Ne pokazuje li to stanje danas u zapadnom svijetu? Opijati se dijele na prirodne. a prvenstveno u Europu. a naplaćivali su ga na različite načine. političare i bogate besposlene ljude. depresore SŽS i ostala sredstva ovisnosti. a razlog je bio u tome što su izumitelji uspjeli pocijepati racemični proizvod u dva optički aktivna enantiomera i dati na tržište samo onaj koji nije izazivao teške nuspojave. Britanci su okrutno kaznili neposluh ubijajući i uništavajući sve pred sobom. a najgori je slučaj širenje opijuma u Kini. Kako je tamo malo bolnica (1 na približno svakih 500 km) onda «bosonogim» liječnicima u liječničku torbu stavljaju autoinjektore s naloksonom. a svima je ista prostorna struktura. Kad se sredstva ovisnosti negdje udomaće onda ih je teško iskorijeniti. stoljeća zabilježeno njegovo širenje na sve strane. pa su države morale reagirati njihovim nadzorom. godine posjetio Kinu pokazali su mi ostatke uništenog najljepšeg hrama. psihostimulanse. ali ono što su napravili u Kini možda nadilazi sva ostala zla. Međutim.

rane nastale u ratu ili drugim nesrećama). Negdje pred večer se prave blagi rezovi na zelenim makovicama i pusti se da se na njima stvore kapi soka. nakon čega je primijenjen nalokson i gospodin se oporavio. Ne zna se koliko zdravstvenih djelatnika u svijetu pati zbog ovisnosti o morfiju. koji je prije tridesetak godina primljen na Rebro u komi sa zastojem disanja. itd. gubitak interesa za školu ili posao. Najvažniji sastojak opijuma je morfij. kod iznenadne kontrole korištenja morfija na odjelima. Morfij se dobro apsorbira dišnim putovima i djelovanja su mu prihvatljiva svakom ovisniku. To je opijum. prekidanje prijateljstava. Zapravo je čudno da se Europa odrekla tog načina primjene opijata. a samo ih se povremeno pronalazi npr. stoljeća. Čisti morfij proizvodi se kao lijek za terminalne faze mnogih bolesti. a ima i drugih alkaloida čak sa donekle sličnim djelovanjem poput kodeina.Osnova je naravno opijum. ali se javlja ovisnost među zdravstvenim djelatnicima. Napravio sam toksikološku analizu i nedvojbeno dokazao morfij. kad je opijum relativno jeftin u odnosu na heroin ili čisti morfij. preosjetljivost na kritiku. a u Europi je takav način uživanja opijata davno nestao. Kod ovisnika se opaža gubitak apetita. crvenilo očiju. Stari gospodin je nakon odlaska u mirovinu sačuvao nekoliko ampula vjerojatno računajući da bi mu možda mogle trebati u starosti kad odluči da je dosta. Bio je to pokušaj samoubojstva prastarim morfijem iz njegove veterinarske ambulante. poremećaji spavanja. Meni je ostao u sjećanju stari veterinar. U slučaju predoziranja umire se zbog prestanka disanja. ali stanje se može vremenom promijeniti. Dosta mu je bilo svega nakon smrti voljene supruge i on je sam sebi injicirao tu veliku dozu ne želeći više živjeti sam. Istočno od nas se opijum puši nargilama. Glavni razlog njegova preživljavanja bio je vjerojatno u činjenici da je ampula s morfijem bila jako stara i da se 91 . a daje se također u svim slučajevima snažnih bolova (npr. Ovisnici teško dolaze do morfija i zato ga rijetko uzimaju. česti kašalj. a doza je bila ogromna namijenjena konjima. Ujutro se nožem ili sličnom alatkom već pomalo skrutnuti produkt skida i stavlja u spremnike za opijum i onda se pusti da dozrije. koji se dobiva iz makovica. Takva ovisnost se teško otkriva temeljem simptoma. Evo kako je izgledala tipična europska pušiona opijuma iz 19.

Što se tiče predoziranja podaci su nepouzdani. Nikad nije uspjela učinkovita primjena heroina drugim putem osim intravenskog. pa su se neke zarazne bolesti na taj način proširile u ovoj populaciji. Proizvodi se u zemljama Bliskog ili Dalekog istoka često u suradnji s vlašću.aktivna tvar već u priličnoj mjeri raspala. a niti pola sata nakon njega pojavio se bivši ovisnik tražeći ozbiljan razgovor. a samo jednom je pretekao ugljikov monoksid. Moj laboratorij na Rebru počeo je obavljati analize heroina u mokraći na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. Proizvodnja heroina iz opijuma je izrazito jednostavna i odvija se acetiliranjem anhidridom octene kiseline prema propisu objavljenom u njemačkim časopisima krajem 19. Tvrdio je kako je sestra pobrkala uzorke mokraće i njegovo ime stavila na epruvetu drugog ovisnika. a on se i najčešće koristi kao sredstvo ovisnosti. Prvenstveno se misli na hepatits i AIDS. Naravno da je uzorak bio pozitivan na heroin. šećer i druge u vodi topljive tvari). Sin mojih dobrih poznanika u to se vrijeme liječio u toj bolnici i ja sam jednog dana dobio njegov uzorak mokraće. Naprosto je nevjerojatno na koje su načine dolazili do heroina ili drugih opijata. Neko vrijeme nakon toga je pušten s liječenja i roditelji su bdjeli nad njim. Proizvodnja i prodaja heroina pod potpunim je nadzorom organiziranog kriminala i to je jedan od velikih problema. Bilo je pokušaja priprave lingvaleta s heroinom. a onda dileri na terenu rade iz njega pripravke za intravensku primjenu dodavajući punila (npr. jer što će građaninu precizna mala vaga. On je već na odjelu žestoko protestirao i tražio od «aljkave» sestre da ne šalje taj pogrešni uzorak. Taj problem čuvanja starih lijekova ili drugih kemikalija se javlja vrlo često. Najopasniji predstavnik opijata je heroin. za kojeg je moj poznanik znao da se fiksa. Problem je u tome što se kroz duge godine drži na tako visokom mjestu i nema nikakvih pokazatelja da bi broj umrlih mogao početi s padom. Zato svaki diler ima u posjedu preciznu vagu. Počelo 92 . posebno kad nasljednici čiste zalihe svojih predaka. Dobar trag za policiju. Dobili su njegovu privolu da mogu kad se sjete uzeti od njega uzorak mokraće i donijeti je k meni na analizu. a kvaliteta mu izrazito varira (vidi sliku dolje desno). kinin. ali moj poznanik je i dalje tvrdio da je nevin optužen. kako se vidi na slici dolje lijevo. stoljeća. Međunarodne mreže kriminalaca obično ga preko brojnih granica prevoze u koliko toliko čistom obliku. jer se otrovanja često ne prijavljuju niti se otrovani zbog jasnih razloga javljaju na bolničko liječenje. jer tada još uvijek nije zaživio metadonski program liječenja. Zbog načina primjene i čestog nedostatka šprica s iglama ovisnici još uvijek znaju koristiti istu špricu. Kontrolirali smo ovisnike iz kliničke bolnice Sestara milosrdnica. Još nisam ni počeo s analizom a nazvao me ovisnik moleći da mu pomognem u razotkrivanju aljkavosti sestara na odjelu. Jednom prilikom otac je donio mokraću na analizu. Po broju smrtnih slučajeva u Hrvatskoj on je iz godine u godinu na drugom mjestu. koji su tamo bili na liječenju ovisnosti. ali naravno bez uspjeha.

On je to znao unaprijed. Želim naglasiti još jednu važnu stvar vezano za ovisnost o opijatima. jedno vrijeme su ovisnici korištenjem žlice. na kodein. Halucinogeni Teško je naći područja na kugli zemaljskoj gdje se kroz povijest nisu koristili halucinogeni u posebne svrhe. tramadon su sasvim nezanimljivi. Danas se općenito smatra da je let vještica na metlama bio povezan s halucinacijama nastalim zbog uporabe halucinogena. anhidrida octene kiseline i svijeće na primitivan način prerađivali kodein u heroin i onda prljavi reakcioni produkt inicirali u vene. Njegova uloga je u sprječavanju ovisničke krize. kao npr. Naime. čaranje. Užasno u cijeloj priči je bilo to što je moj ovisnik bio vrhunski intelektualac. Ne ulazeći u ocjenu vrijednosti tog programa odvikavanja moram reći da se liječeni ovisnici vrlo često vraćaju heroinu kad dođu u priliku za to. a od onih «božanskih» učinaka heroina nemaju ništa. Kažu da je najbolje prvi puta. Jedan od sintetskih opijata je ipak iskočio budući se koristi masovno u liječenju ovisnosti. o kojem je već bilo govora naprijed. kad su ih počeli koristiti umjetnici radi dobivanja ideja za nove umjetnine. Ni jedan ne daje one učinke koje daje heroin ili su učinci značajno manje intenzivni. itd. posebno u narodnoj umjetnosti starih naroda u Americi i neka su njihova djela zaista prekrasna. Meni je žalosno gledati te mlade ljude kad ujutro dođu pred ambulantu opće prakse progutati svoju tabletu metadona kako bi mogli normalno živjeti i raditi. jer im je glavni učinak analgetski. Zapravo je i mogao nastati intervencijom ovisnika. jer je detaljno proučavao literaturu tada krajem osamdesetih godina. Ne daje nikakve zanimljive učinke. Sintetski opijati koriste se u krajnjoj nuždi kad nema heroina. To se posebno odnosi na različite lijekove za teške bolove. posebno što se tiče mogućih interferencija. koji se intenzivno razgrađuju prvim prolaskom kroz jetra. Tako barem kažu ovisnici. koji se nalazi u mnogim često korištenim analgeticima. ali omogućava ovisniku da izbjegne krizu. a više se nikad nakon toga oni učinci prvog uzimanja ne mogu ponoviti bez obzira koliko ovisnik povećao dozu heroina. slovio je kao vrstan pravni stručnjak. Obični ljudi u svakodnevnom životu nisu se usudili uzimati halucinogena sredstva nego su ona bila rezervirana samo za izabrane ili za veći broj građana samo u vrlo važnim prigodama. stoljeća. Korištenje iskustava djelovanja halucinogena kod umjetnika ima dugu tradiciju. ali moja analiza je osim morfija detektirala i mono-acetilmorfij. Ja sam mu morao priznati da su interferencije moguće. koji pak nije mogao nastati iz kodeina. 93 .je s njegovim pitanjima o pouzdanosti moje analize. bio je učitelj skijanja. prorokovanje. pa se sad može očekivati pozitivan nalaz na morfij. su bili vezani uz korištenje halucinogenih biljaka. kao npr. Ja sam se složio s njim. Donekle se tome približio metil-amfetamin. Aktivno je govorio barem 3 svjetska jezika. Objašnjavao mi je kako je imao teške glavobolje i gutao je neumjerene količine analgetika. Sve je upropastio zbog heroina. Stvari su se počele mijenjati krajem 19. mistične svečanosti itd. ova slika dolje nastala pod djelovanjem meskalina. Religijski obredi. To je metadon važan u metadonskom programu. Neki od njih kao npr. Ta skupina opijata ima značajnu prednost da se većina može primijeniti preko probavnog sustava za razliku od morfija i heroina.

Doživio je nevjerojatne halucinacije. Točno je da se u kasnijim godinama otkrilo mnogo ilegalnih kućnih studentskih laboratorija sa znatnim količinama LSD-a namijenjenog tržištu. 2005. ali također iz brojnih publikacija i reklamnih kampanja studentskih prvaka. počela nekontroliranu primjenu različitih sredstava ovisnosti.) prema nekim je autorima čvrsta organizacija gospodara svijeta. Komitet 300 (Dr. posebno u SAD. što se može više vidjeti u slavnom filmu «Kosa». ali se ne može isključiti ni neke čudne i sulude teorije. godine kad je tadašnja mlada generacija. Studenti su s oduševljenjem prihvatili LSD. 94 . Prema jednoj od teorija oni su napravili veliki pokus nadzora nad mladom buntovnom generacijom skrećući je u teškim vremenima Vijetnamskog rata na sporedni kolosijek. Bilo je to vrijeme LSD-a. John Coleman. U tim godinama su kemičari nerijetko pokušavali ispitati djelovanje tvari koje su izmislili. ali i to je bila izrazito visoka doza za početnika na LSD-u. ali je doveo u opasnost i svoj život. pa je to učinio i Hofman. Kao relativno oprezan čovjek krenuo je od ekstremno niske doze od 0. godine švicarski kemičar Hofman polazeći od ergot alkaloida iz kojih je priredio lisergičnu kiselinu te je onda preveo u amid. Pogledajte ovaj plakat ispod teksta. Sintetizirao ga je 1943. Zato su im priredili goleme količine jeftinog i lako dostupnog LSD-a te tako otupili oštricu studentske pobune. Zbog čega se LSD naglo pojavio u obliku tableta krajem šezdesetih godina i zašto je bio jeftin i dostupan širokoj populaciji još uvijek je zapravo tajna. Hijerarhija zavjerenika: Komitet 300.Dramatičan porast primjene halucinogena došao je s «Djecom cvijeća» 1968. od one o vrsnim mladim kemičarima tadašnje studentske populacije do teorije zavjere Kluba 300. Detaljno je opisao proživljeno i na tome je sve stalo tih davnih godina. koji nastoje vladati na svaki način.2 mg. Detecka Zagreb. a posebno upravo halucinogena. Postoje brojne teorije.

Obzirom na to da se može primjenjivati preko probavnog sustava dolazio je na tržište u obliku različitih pripravaka. da halucinacije mogu biti izrazito snažne i uvjerljive (npr. od tableta do whatman papira natopljenog LSD-om i s nacrtanim likovima iz crtanih filmova. slučaj mladića koji je zamislio da je ptica i skočio je kroz prozor iz višekatnice u smrt) te da predoziranja nisu rijetka. THC se uživa na dva različita načina. Zaista je zanimljiva činjenica da je samo u SAD barem jednom kušalo LSD više od 20 milijuna ljudi. Drugi globalni halucinogen. Nitko ne zna zašto i mnogi postavljaju pitanja zbog čega je to tako. 95 . Istok koristi hašiš ili uljni ekstrakt konoplje pušeći ga najčešće iz nargila. a zapad se orijentirao na pušenje lišća te biljke pod nazivom marihuana. Korisnicima se pak jako sviđaju halucinacije iako neke od njih nisu ugodne. što se ogleda i u našoj državi. svakako je tetrahidrokanabinol (THC) glavni sastojak indijske konoplje. koji je daleko nadmašio LSD. ali zaboravljaju da kod psihički labilnih osoba može ostaviti izrazito teške posljedice. Ona teorija zavjere Komiteta 300 tumači da je to zbog toga što vladarima svijeta LSD više nije bio potreban i zato što je veliki pokus kontroliranja mlade generacije uspješno završen. ali također to da je njegova uporaba kasnijih godina postajala sve rjeđa.Žestoki pobornici slobodne primjene LSD-a vrlo uporno ponavljaju da se na njega ne stvara ovisnost. Vode se teške rasprave između pobornika legalizacije indijske konoplje i onih koji ga proglašavaju opasnim sredstvom ovisnosti. Danas se on toliko proširio kuglom zemaljskom da nema praktički mjesta gdje se ne koristi u ovom ili onom obliku.

Uzorci su bili uzeti slučajnog dana i očekivali smo relativno mali broj uživatelja THC. ali ga sadrži. Mi smo koju godinu prije rata obavili analizu mokraće u djece iz jedne zagrebačke srednje škole i ostali iznenađeni. Pozitivni rezultati nađeni su u skoro 50% učenika. Sadržaj THC u travi je bio tako nizak da se nije moglo govoriti o sredstvu ovisnosti. Javno zdravstvo je odmah skočilo protiv ideje o stavljanju u promet takvog proizvoda. Na boci se kočio list indijske konoplje. kako za nas tako i za dilera. a tekst je govorio o pivu obogaćenom ekstraktom te biljke. Meni se ipak najviše dopao slučaj od prije desetak godina kad je policija uhitila Nijemca dilera. Naravno da je diler pušten na slobodu. Iz toga se već na prvi pogled moglo zaključiti da proizvođač krivo deklarira svoj proizvod i da se zbog toga ne smije pustiti na tržište. ali onda su analize pokazale da i industrijska konoplja sadrži vrlo niske koncentracije THC.Stare statistike iz SAD govore da više od 100 milijuna ljudi povremeno puši marihuanu. U nekim slučajevima on je lijek izbora kod liječenja glaukoma. ali smo naučili kako kvaliteta marihuane jako ovisi o klimatskim i drugim uvjetima na mjestu proizvodnje. Počelo je kod nas negdje pred kraj devedesetih prošlog stoljeća kad je slovenski proizvođač zatražio registraciju piva s ekstraktom marihuane. koji je nastojao pokriti troškove svojeg ljetovanja prodajom marihuane proizvedene u Njemačkoj. kolonjskih voda. a stanje nije bolje niti u zemljama Europe. dezodoranasa i slično s ekstraktom indijske konoplje odnosno s hašišem. Kako vrijeme prolazi to marihuana postaje sve češće sredstvo uživanja mlade generacije. Činjenica je da THC ima i ljekovita svojstva. Sva zaliha marihuane je zaplijenjena u jednom primorskom gradiću. Zbog toga pobornici primjene marihuane stalno izvlače argumente o 96 . Proizvođači koriste interes za marihuanu i pokušavaju plasirati na tržište legalno proizvode koji na nju podsjećaju. a diler je stavljen u zatvor čekajući rezultat analize u hrvatskim laboratorijima. Slučajeva sa zapljenama marihuane je toliko mnogo da je teško izabrati neki posebno zanimljiv slučaj. Mi naravno nismo htjeli dopustiti takvu rabotu na hrvatskom tržištu i onda je slovenski proizvođač izišao s tvrdnjom da njihovo pivo zapravo ne sadrži ekstrakt indijske nego industrijske konoplje. Rezultat je bio iznenađenje. a prvi odgovor proizvođača je bio da danas dobar dio Europe dozvoljava proizvode poput sapuna. Samo još jedna tema vezana uz THC. ali se može primjenjivati i kod astme i drugih bolesti.

“Crystal joints”. Izgleda da nema više dobrih laboratorija poput onih iz ranih osamdesetih kad su studenti vrlo pozorno radili na sintezi metil-fentanila. Smatra se da su najčešće nuspojave povezane s tim nečistoćama. Ostao mi je u sjećanju slučaj od prije dvadesetak godina kad je uhvaćeni uživatelj marihuane u SAD zatražio zaštitu države. Evo primjera odraza njegove primjene u umjetnosti. Samo neka prihodi dolaze u njihove džepove. koje mu pak država mora osigurati. Na početku je bio registriran kao anestetik. itd. Amerika ima puno iskustava s fenciklidinom (“Angel dust”. 97 . Ne znam kako će završiti sukobi oko THC.korisnosti THC u terapiji. Međutim. posebno u bliskoj budućnosti kad generacija njezinih uživatelja preuzme vlast u državama Europe i u SAD. a kod nas se po mojem znanju nikad nije pojavio na crnom tržištu. “Rocket fuel”. Nanjušili su ga ovisnici i počeli njegovu masovnu proizvodnju. “Killer weed”. nije isključeno da neće obzirom na jednostavnu sintezu u kućnim laboratorijima i činjenicu da ga je isprobalo oko 10 milijuna Amerikanaca. ali su mu odredili da THC može i smije koristiti isključivo u obliku tableta. a za zdravlje kolega ih više nije briga. Nije isključeno da će pod određenim uvjetima biti donijeti propisi za korištenje ovog halucinogena. ali je zbog nuspojava (halucinacije) bio povučen s tržišta. jer on marihuanu koristi kao lijek protiv glaukoma i država mu je dužna osigurati neometano korištenje njegovog lijeka. Pušenje marihuane nije dolazilo u obzir. Sud je zaključio da taj građanin ima pravo na svoj lijek. Trend fušerske sinteze sredstava ovisnosti postao je pravilo u vremenima novog milenija. a možda je to zato što su se mladi lavovi dali uključiti u redove organiziranog kriminala i svejedno im je što proizvode. Ono na što se stalno upozorava jest njegova loša kvaliteta na tržištu zbog loše sinteze i brojnih nečistoća u pripravcima s tržišta.) .

Negdje tih prvih dana kolovoza 1991. ali također činjenica da su ljudi pod psilocibinom izrazito skloni sugestiji i da se s njima može izvrsno upravljati.Amfetamini su pretežno stimulansi. Prema literaturi ovu gljivu su koristili neki Indijanci prije boja. On mi je odgovorio da mogu uzeti bilo kojeg od četnika koji su ležali razbacani niz padinu. psilocibin. Tamo mi je zapovjednik postrojbe Imoćana objašnjavao kako ćemo imati miran dan jer su Četnici proglasili dan žalosti zbog pogibije oko 70 svojih vojnika.N-dipropil triptamin. Naša priča se odigravala krajem srpnja 1991. Moje najteže iskustvo je bilo s psilocibinom. Zatražio sam da nam pošalje uzorke krvi i tkiva za analizu. Nije se s njim moglo uspostaviti pošten kontakt i samo je tražio da ga netko što prije prebaci u Karlobag.. itd. ali i kod jednih i drugih tvari miješaju se simptomi. Zanimalo ih je prvenstveno njegovo stimulativno djelovanje. Dan ranije su obavili suludi napad na Kruševo ne obazirući se na vatru branitelja. kao i derivati triptamina. on je reagirao sasvim suludo.5-dimetiloksi-4metilamfetamin). Međutim. a cijelim putem su ga pokušavali nagovoriti da svuče mrsku JNA odoru i naprosto pobjegne s njima . Iskočio je iz auta i počeo pucati po hrvatskim policajcima na dvorištu policijske postaje. triptaminskim derivatom iz gljive psilocibe na slici lijevo. što je on hitno i učinio. Neki su pretežno stimulansi a drugi pak halucinogeni iako svi posjeduju jedna i druga svojstva. Bio je to zagrebački dječak unovačen među niške specijalce. ali ga neće izvlačiti njegovi vojnici nego da si ja uzmem i izvučem četnika kojeg god želim uz njihovu 98 . morao sam po jednom zadatku otići u opkoljeno Kruševo do kojeg se moglo prići samo morskim putem iz Novigrada do male lučice Ribnica ispod Kruševa. Mrtvo tijelo mladića prebačeno je JNA helikopterom u Zagreb i pokopano svečano prema jugoslavenskim običajima. Odmah sam posumnjao u primjenu psihostimulansa poput psilocibina i tražio sam da mi njegovi vojnici donesu jednog od tih ubijenih četnika kako bih mogao dokazati da ih je JNA zapravo drogirala. Zapovjednik mi je rekao da su četnici jurili kao gudini. a obitelj je bila nesretna i godinama tražila rehabilitaciju svog zagrebačkog dječaka. Konačno su ga uvezli u dvorište prve policijske postaje i objasnili mu da je vrijeme za predaju i prelazak na našu stranu. Nalaz je potvrđen i u nezavisnom policijskom laboratoriju u Wiesbadenu. PMA (p-metoksi amfetamin). Ipak se i kod njih miješaju halucinogeni i psihostimulativni učinci. DPT (M. Izgledao im je čudan onako teško naoružan i okićen ručnim bombama za pojasom i na prsima. Dvojica građana su shvatili da s dječakom nešto nije u redu i spremno su ga prihvatili u svoj automobil u vožnji prema Zadru. Dvojica hrvatskih građana opazili su JNA vojnika kako odmah pokraj starog Masleničkog mosta stopira pokraj ceste. Oni su uzvratili vatrom i ubili ga. Nikad je nije dočekala. MDA (m-metoksi amfetamin). ali nam nikad nisu htjeli dati službeni nalaz budući uzorak nije bio uzet na način ispravan prema njihovim propisima. Nudili su mu i svoju odjeću. ali on je imao nekakav cilj od kojeg odustati nije mogao. kako bi postali hrabriji i izgubili osjećaj straha od ranjavanja. Znao sam i prije rata da JNA puno eksperimentira s ovakvim tvarima. Zaustavili su se pokraj njega da ga upitaju tko je i što tamo radi. Analizom je ustanovljeno da se radi o psilocibinu i njegovim derivatima. a pretežno halucinogeni triptaminski derivati DMT (N-dimetiltriptamin). Kasnijom obdukcijom patolog je opazio brojne ubode na venama podlaktice i nazvao me s pitanjem da li treba reagirati. Pretežno halucinogeni amfetamini su DOM (2. psilocin). godine.

Nije im bilo pomoći i svi su umrli od otrovanja. Međutim. Jedno vrijeme su ovisnici rado koristili meskalin ili vrh kaktusa pejot s visokim sadržajem te droge. Naravno da sam odustao od traženja četnika.vatrenu zaštitu. Ljubljenjem krastače ona je zapravo konzumirala bufotenin i uživala u veličanstvenim halucinacijama. ali zbog nečega izlučuje i halucinogenu tvar bufotenin. u Americi među Indijancima. kao npr. ali nisam odolio. Eto jednog neistraženog područja iz Domovinskog rata. To joj je životna obrana. koja sadrži brojne alkaloide i među njima ibotensku kiselinu. prava primjena psihostimulansa počinje drugom polovicom 19. stoljeća u Europi. Žaba krastača preko svoje kože luči nadražujuće tvari zbog čega je ni jedna životinja neće pojesti. Vani je čekala sirotinja s lončićima kako bi si uzela mokraću od uzvanika kao izađu van iz kuće mokriti. Izgleda da su umjetnici inspiraciju dobili gledajući otrovane gljivom ludarom. Navodno su konkviskadori davali indijancima žvakati lišće koke sa žbukom i onda su oni mogli raditi do iznemoglosti. Igraju kolo. Čak ih koriste da bi mogli dulje 99 . ples smrti! Možete ga naći na slikama ili čak na reljefima kao na ilustraciji lijevo. Neka mi bude oprošteno što diram čak u bajke. kad prevladavaju drugi užici. Bogataši su znali kupovati sušene ludare i onda zvati prijatelje i ugledne ljude na druženje uz čaj od ludara. Psihostimulansi Ima naznaka da su u rijetkim prigodama primjenjivani kroz povijest ljudskog roda. ali u zadnje vrijeme mu opada primjena. Na dalekom sjeveru Rusije prevladavaju njezina halucinogena djelovanja nad ostalima i ljudi je rado konzumiraju. Ima naravno još mnogo halucinogena na svim stranama svijeta. a onda ih je u starosti pretvorila u bajku tako lijepu malim curicama. Dakle. pa se veselje širilo među velikim brojem ljudi. I ja sam osobno čuo za takav slučaj u mom slavonskom selu gdje su susjedi pred jutro jednog dana pronašli cijelu obitelj kako teturajući plešu oko stola u kuhinji. Negdje sam pročitao da ona princeza što je poljubila žapca i onda se on pretvorio u prekrasnog princa zapravo nije princa doživjela u stvarnosti nego tek u svojim halucinacijama. Naravno da su ovisnici na neki način to saznali i koji put se može vidjeti čovjeka koji liže krastaču uživajući u nastalim halucinacijama i pateći zbog nadražujućih učinaka na svoje sluznice probavnog sustava. Među prvim simptomima otrovanja javlja se veselje i volja za plesom po samo njima poznatom taktu. To je možda slično uživanju u ekstremno paprenoj hrani. I dalje ga često koriste Indijanci na svojim posebnim svečanostima. Tako su i oni mogli uživati pijući mokraću punu ibotenske kiseline i ibotenina. Zapravo to i nije ništa naročito prema onome što se događa u modernim vremenima. Inače nije ta gljiva jednako opasna u svim krajevima Europe. kad se javljaju brojna stresna zanimanja na kojima neki mogu raditi samo uz primjenu stimulansa. ali kasnije sam u više navrata slušao o suludim napadima četnika u Vukovaru i na nekim drugim mjestima. Smrt pleše kolo s izabranim žrtvama. U našim krajevima je poznata gljiva ludara ili muhara. koje će odvesti na drugi svijet. Ta halucinogena tvar vjerojatno je krivac za «dans macabre» poznat sa slika iz srednjeg vijeka. kad su umjetnici otkrili kokain kao sredstvo koje im silno pomaže u njihovu radu.

Green Gold. Speedball. Neke države temelje ili su temeljile dobar dio svog proračuna upravo na kokainu.). Nema praktički mjesta gdje se nisu primjenjivali. Nose Candy. distribucije. sprječavanja širenja ili liječenja ovisnika. heroina za i. kao loše pročišćena kokainska baza Crack ili u smjesi s drugim sredstvima ovisnosti poput npr. u ratovima među vojnicima. stresnim i teškim zanimanjima poput onih u svim vrstama prometa. otopljen u alkoholu (npr. itd. Vjerojatno se obimom korištenja najviše ističu među svim sredstvima ovisnosti. Kokain je svakako kralj droge kako po učincima tako i po prokletstvu koje donosi svojim uživateljima. Bili su vrlo rašireni u različitim sportovima. Najskuplji je i najrašireniji čisti kokain (Gold Dust. Pojavljuje se u brojnim oblicima. primjenu (White Girl. u bjesomučnom plesu. Ima ih zaista mnogo i spominjemo ovdje tek kokain iz prirode. npr.uživati. brojne amfetamine ili triptamine te druga manje poznata sredstva ovisnosti za postizanje stimulacije.). 100 . Kao i kod heroina brojni ljudi žive od njegove proizvodnje. Može se u jednoj državi različitim mehanizmima smanjivati obim njegove proizvodnje. ali će onda rasti u drugoj državi. jer tržište mora dobiti svoje kvote i dobiti će ih po bilo koju cijenu. itd. za bolju izdržljivost životinja. Liquid Lady).v. Zbog dobre povezanosti politike i kriminala praktički se ne postižu nikakvi pomaci u smanjenju njegove proizvodnje. Uostalom svaki građanin Europe češće ili rjeđe poseže za svojom šalicom bezazlene kave. itd.

Ja sam ga prvi put sreo negdje pred kraj osamdesetih godina analizom mokraće jednog liječenog ovisnika. pa je granični nadzor uvoza kemikalija na tom području izrazito strog. Nema nikakvih protuotrova i liječenje je uglavnom simptomatsko. ali kokaina očito policija u to vrijeme nije ni sama imala u svojim edukativnim skladištima. Prvi pravi šok doživio sam odmah nakon Univerzijade kad smo dobili nekakav projekt kontrole lijekova u 101 . kako je pokazano na slici gore desno. ali su barem u dva navrata zaplijenjene veće količine njegovih preteča za garažnu proizvodnju nekog od amfetamina. Naš zadatak bio je također davanje različitih doping sredstava dragovoljcima i sakupljanje njihove mokraće radi prikupljanja standarda zabranjenih sredstava. preteče uvoze prosječni kemičari. Međutim. jer je cijela ekipa s Rebra sudjelovala s dva analitička laboratorija u kontroli dopinga. srčani udar. Jedan od problema je teški umor uz dehidraciju zbog čega je već bilo smrtnih slučajeva. marihuana. Izgleda da je nakon pada Željezne zavjese proizvodnja amfetamina prebačena u Poljsku i Češku. Ja sam prvi put počeo raditi na detekciji amfetamina u vrijeme priprema za Univerzijadu u Zagrebu. Ranijih godina su nam na policiji davali male uzorke različitih sredstava ovisnosti (npr. hašišovo ulje. Jako se pazi na preteče (prekursore) ovih tvari u sintezi. Danas je to sredstvo koje zabrinjava. grčevi koji se ponavljaju. a u prvi čas smo sumnjali da se možda radi o greški metode. Inače se amfetamin počeo prvo koristiti u konjičkim sportovima za stimuliranje konja.). Amfetamini i triptamini su goleme skupine strukturno sličnih tvari. Vjerojatno su slabljenjem socijalizma putovi opskrbe Europe krenuli i preko naših luka. oštećenje bubrega. a genijalci traže načina kako zaobići dobro opisane sintetske postupke i u tome često uspijevaju. ali smo se ipak pripremali za njega. Međutim. Zanimljivo je da ga nismo imali niti u našem pokaznom ormariću.Čisti kokain najčešće se primjenjuje ušmrkivanjem. itd. Simptomi su opasan ili fatalan porast tlaka. a čini se da ipak daje i neke druge učinke poput barem euforije ako već ne halucinacija. Do sada u Hrvatskoj nije otkriven niti jedan ilegalni sintetski laboratoriji. a najviše se izgleda proizvodi Exstasy tako popularan među mladima. glavni njegov metabolit ekgonin bio je također jasno dokazan i nije bilo sumnje da se radi upravo o uživanju kokaina. kako bi imali materijala za provjere naše metode. S heroinom se može primijeniti intravenski. pa je onda dio kokaina ostajao i za domaće tržište. itd. Ne sjećam se niti jednog teškog predoziranja kokainom. Uzimaju ga nekontrolirano prije odlaska na ples i uz njega mogu izdržati goleme napore ludog plesa kao na slici lijevo. ali još uvijek nije dokazano da može stvoriti ovisnost. heroin. delirij i smrt. Naravno da smo odmah pokušali u uzorcima obavljati detekciju tankoslojnom kromatografijom i tada sam prvi put vidio amfetamine i njihove metabolite. Međutim. Sinteza amfetamina posebno je jednostavna i danas su oni glavni produkt kućnih laboratorija. Nakon toga se počeo pojavljivati češće. za zabrinutost zdravstveni djelatnici imaju razloga. Crack sa slike gore lijevo se može naprosto bacati na vruću zagrijanu ploču i onda udisati pare kokaina ili se pak može miješati s marihuanom i pušiti. a onda mu se primjena dalje širila na biciklizam i tek tada su se opazila njegova pogubna svojstva stvaranja ovisnosti.

grčevi. Inače su simptomi otrovanja kako slijedi: puls izrazito ubrzan i tlak povišen. a otrovani sportaš ne bi bio sposoban niti hodati i vjerojatno bi uzorak stigao iz neke bolnice. Odlazilo se u petak poslije podne i moralo vratiti u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Koncentracija je bila 4 puta viša od najviše moguće očekivane. To je tipično zanimanje u kojem se poseže za psihostimulansima. Pozvan sam jedne noći na Rebro radi analize mokraće nekom vozaču minibusa. Obavili smo uzorkovanje kod više od stotinu vozača kamiona na međunarodnim rutama. Mi smo za Univerzijade bili spremni na visoke koncentracije kofeina i rođaka mu pemolina. pa su se često analize istih uzoraka ponavljale za svaki slučaj. Težak je to bio posao. oštećenja srca. To su vrlo niske doze i sposobne su u običnog čovjeka malo odagnati pospanost. Jedan od takvih psihostimulansa je i kofein inače prisutan u našoj svakodnevnoj kavici. Analiza je ponovljena još nekoliko puta. pa je netko pozvao hitnu pomoć. Tada se ispostavilo da je ravnatelj ustanove naprosto ubacio u naš uzorak malo čistog kofeina da provjeri osobno kako 102 . Prema pričanju putnika vozač je nakon ulaska u Hrvatsku negdje iza Bregane najednom počeo divljati po cesti vijugavo vozeći po trakama za oba smjera. hipertermija. ali ga je umor opet svladao tijekom putovanja kroz Sloveniju pa je progutao još nekoliko tableta i onda ga je uhvatilo. Onda mi je jedna od kolegica došla sva uzrujana zbog izrazito visoke koncentracije kofeina u jednom od uzoraka. Međutim. Uostalom. Vozač bi pokupio sve korisnike na nekom mjestu u Njemačkoj i onda ih dovezao te razvezao po njihovim hrvatskim odredištima. Brojni drugi psihostimulansi koriste se naširoko.profesionalnih vozača. a onda je netko od putnika «dijagnosticirao» srčani udar. kamo je prebačen budući su liječnici shvatili kako se radi o stimulansu. a onda smo odlučili prijaviti ga glavom voditelju svih ekipa.iz područja oko Műnchena u područje oko Osijeka). a nije se trebalo tome čuditi. Ja sam obavio brzo analizu i pronašao da je vozač minibusa pun amfetamina. Javljanje nalaza na psihijatriju bilo je besmisleno budući je vozač iskoristio priliku dok je odvezan čekao na pregled u hodniku psihijatrijskog odjela i pobjegao je u nepoznatom smjeru. posebno u noćnim sportovima poput umjetničkog klizanja. U automobilu hitne pomoći je podivljao i počeo uništavati inventar. jer tako visoke koncentracije kofeina bi mogle ići samo uz teško otrovanje. koji zaista imaju naporan i stresan posao. Pred sam početak Domovinskog rata imao sam izuzetno zanimljivo tužno iskustvo. pa su se morali s njim boriti i konačno su ga svladali i vezali te se uputili na Rebro. pa su se odmah našli i lijekovi za vozača. on je i priznao kako je prije putovanja progutao jednu ili dvije tablete. Sportaši. Bila je to tipična hrvatska priča vikend putovanja gastarbajtera iz Njemačke kući. Javio sam rezultat na odjel intenzivne skrbi. Inače je to vrlo zahtjevna analiza zbog stalnih kontrola i nadzora. Sjećam se da se dragovoljac kod našeg pokusa uzorkovanja tresao nakon što je progutao jednu tabletu. bubrega i mozga te smrt. Putnici su ga svladali u vožnji i zaustavili vozilo. ali nismo ih nalazili. Ja sam smatrao da treba biti oprezan. malaksalost i napadi panike. koriste takve visoke doze kofeina i onda ga nije problem dokazati u mokraći tekućinskom kromatografijom. koji pak odlaze u određenu hrvatsku regiju (npr. Obično bi vlasnik minibusa usmeno dogovarao poslove s različitim radnicima iz neke njemačke pokrajine. pogotovo ako je vozač bio stalno zaposlen na nekom gradilištu u Njemačkoj. a kao pravi stimulans se javlja kod uzimanja tableta kofeina. ali su mi oni rekli da ga proslijedim na psihijatriju. on nije bio sklon takvoj terapiji i otimao se. Iznenadilo nas je koliko smo našli pozitivnih uzoraka na amfetamine.

Međutim. Moja bivša suradnica s Rebra došla je k nama nakon što je dala otkaz u ljekarni kad joj je po noći provalio u ljekarnu ovisnik i tražio neka da što ima. Naglo je zabranjeno izdavati Vital radnicima. fenobarbiton. Bio je to lijek s davno prošlim rokom uporabe i vjerojatno nije predstavljao jako velik problem. Svi smo mi opazili da je Vital divan i krasan. Dala mu je fenobarbiton i on je otišao zadovoljan. Depresori SŽS Ja osobno zapravo ne razumijem užitak korištenja ove skupine tvari. Nazvao me prijatelj klinički toksikolog. etinamat. nasljedstvu ili politici? Nema od onda mogućnosti kupovanja strihnina. a ja sam ga zadnji put sreo polovicom devedesetih prošlog stoljeća. koji je bio prvenstveno namijenjen starim osobama. Moje najzanimljivije iskustvo s depresorima dogodilo se negdje 1988. Nije li strihnin u srednjem vijeku služio kao dobar otrov za uklanjanje različitih konkurenata u ljubavi. moglo ga se kupiti u ljekarnama i neko vrijeme se donosilo Vital izvana. što nije bilo zgodno u doba kad su Nijemci napunili otok kao turisti. a neki više nisu mogli bez njega normalno raditi. jer su građani uzbudili policiju kad su vidjeli da je netko kod skupljanja glomaznog otpada tamo ostavio bočicu kapsula strihnina. Šalili smo se međusobno da neke kolege ne piju napitke nego jedu Vital. ali sam ga zadržao radi pokazivanja studentima na predavanjima. Farmaceutskog odjela. a onda bi u nepažnji napravili velike štete. što je vrlo nepopularno odjeknulo u cijelog tvrtki i šire. Prije nekih četrdeset godina nalazio se u osvježavajućem stimulativnom napitku Plive pod imenom Vital. Imali smo barem dva velika požara u kojima su izgorjeli stari lijekovi i dijelovi zgrada. Prve vijesti su dolazile od ljekarnika. Ovaj put je policija sama donijela strihnin i predala mi ga uz zapisnik. Da ovisnici posežu za bilo čim shvatio sam davno. netko u Plivi je shvatio kako je Vital izvrstan za pripravu napitaka i počeo ga je donositi u laboratorije iz tadašnjeg tzv. Cijela priča je išla čudnim smjerom. cijelu zgradu u okviru kliničke bolnice u Splitu). Naravno da se pri analizi proizvoda uzelo u obzir i činjenicu da je strihnin stvarno sredstvo ovisnosti. a moguća su kod predoziranja i teška otrovanja. u vrijeme vrućeg ljeta. Netko je po gradu pisao na njemačkom ružne antinjemačke parole. Ovisnike su oni privlačili svom snagom i neke su praktički preuzeli (npr. ali znam da se simptomi često miješaju. Ja sam davno prije znao da strihnin u malim dozama djeluje kao snažni psihostimulans i da se na njega javlja navikavanje. Uzimali su što su stigli i vjerojatno puno eksperimentirali. Objasnio mi je da se neka Njemica otrovala i on je odlučio poduzeti što može. Imali smo mnogo većih i manjih skladišta na različitim neprimjernim mjestima. Jedno vrijeme sam mislio poslati tu bočicu za vrijeme kampanje zbrinjavanja starih lijekova iz donacija. Više smo se s tim problemom sretali u slučaju donacija lijekova s proteklim rokom uporabe. ali moralo se priznati da je svaka provjera dobro došla u ovakvim slučajevima i da je bolje to nego da smo napravili neku grešku pred međunarodnom anti-doping komisijom. glutetimid i druge. Nitko nije ni mario što se dnevno po koji kilogram nepakiranog Vitala prebacuje u laboratorije ili pogone. Tu bi se moglo smjestiti organska otapala. Gotovo da je izbila svađa. Konačno je tadašnja milicija uhvatila na dijelu Njemicu i priveli su je skupa s 103 . jer su i neki liječnici opazili javljanje svojevrsne ovisnosti u korisnika. No. a mogu nabrojati barem 5 velikih u različitim gradovima. O organskim otapalima i alkoholu biti će riječi na drugom mjestu. Naravno da ima još puno psihostimulansa i mi smo na Univerzijadi također obavljali detekciju na strihnin. Do kraja Univerzijade više nije nađen niti jedan sumnjivi nalaz iz ove skupine sredstava ovisnosti. a ovdje treba posvetiti pozornost samo ostalima. Onda je došlo do povlačenja Vitala s tržišta. koji su se bojali pljački ovisnika.mi zapravo radimo. alkohol. Onda je to opazio netko od mudrijih šefova te zbrojio dva i dva. koji je na Rabu preko ljeta obavljao dužnost interniste u tadašnjoj Talasoterapiji.

Zahvalio sam mu se i okrenuo se potražiti milicajca. Odjednom me zaustavio neki milicajac mrko gledajući. Onaj milicajac je sjedio u prijemnom uredu očajna lica i vjerojatno spreman na veliko ribanje. a među tabletama je bilo etinamata i fenobarbitona. ali taj je već stajao pokraj mene. Njoj se hospitalizacija očito nije sviđala i jedno jutro su je našli u komi na njezinom bolničkom krevetu. a lagao sam da možda nekome život ovisi o tome koliko ću brzo stići na Rebro. Pozorno je uspoređivao moju sliku iz osobne s likom ispred sebe. ali sam mislio da će se sve srediti kad preuzmem uzorke. a onda sam shvatio da tamo baš i nije pravo mjesto za dolazak nekog autobusa. Ovaj mi je spremno dodao veliku plastičnu vrećicu s dvije manje vreće u njoj. Samo bi se na ekranu pojavio broj telefona koji moram nazvati i onda bih ja nazvao i vidio na koji način mogu pomoći. a onda se oglasio moj pager. a od mene je tražio da obavim hitnu analizu uzoraka. a mene je ispratio sve do auta. Bio sam očajan zbog nekoliko razloga.30 h. Rekao mi je da čekam autobus s Raba. Uto je stigao i autobus. a pokraj nje je ostala otvorena velika plastična vrećica puna svakakvih lijekova. a onda je glasno komentirao gotovo s poštovanjem: «Dakle i diler i svodnik!». Našao sam etinamat u njezinoj krvi. gdje je parkiranje bilo zabranjeno i vjerojatno me očekivala kazna. Nisam mogao potražiti telefon da vidim tko me i zašto zove. a auto sam parkirao na Tomislavovom trgu. Onog časa kad me nazvao dilerom i makroom sve mi je postalo jasno. Milicajac je još jednom pogledao mrko i stavljajući moju osobnu u svoj džep rekao mi je samo: «Da se nisi mico odavde! Ja ću da pazim na tebe. pa je primijenio forsiranu diurezu očekujući poboljšanje. a onda odlazim na Rebro obaviti analize. «Daj ličnu!» procijedio mi je kroz zube i ja sam mu je pružio računajući na to da sam potpuno nevin. Inspektor je shvatio i moje strahove u vezi krivog parkiranja i ponudio se da će on osobno poništiti kaznu. Tu sam spravicu stalno morao nositi sa sobom za slučaj da netko na Rebru traži moju pomoć. Opet mi se isljednički obratio: «Daj da vidim šta imaš!». Nije mi bilo ugodno što me milicajac sumnjiči. Dao sam podatke o mjestu svog stanovanja i o tome koga se na Rebru može pitati za mene. Ja sam mu objasnio kako čekam autobus kojim će stići uzorci za analizu. Onda se okrenuo i odšetao nogostupom prema križanju s Gajevom. Ja sam se njemu učinio sumnjivim što u samo predvečerje patroliram ulicom na kojoj su se baš tada počeli sklapati poslovi između prostitutki i mušterija. Pokušao sam mu objasniti da moram hitno na Rebro obaviti analizu i uporno mu pokazivao onu drugu vrećicu s epruvetama. Naravno da analiza više nije bila ni potrebna budući se Njemica sasvim lijepo oporavljala i trebali su je dan kasnije pustiti iz bolnice. On se zagledao u vrećicu široko otvorenih očiju. Kasnije su ti rezultati poslužili za pisanje nekog 104 . ali ja sam mu dodao vrećicu s tabletama crvene i plave boje. Da sam barem dohvatio vrećicu s epruvetama krvi odnosno mokraće vjerojatno bi slučaj brzo završio. koji se sporazumijeva sa suradnicima preko pagera. Policajac mi je dohvatio pager gledajući ga zadivljeno. Trebalo je čekati na ispitivanje iako sam ja stalno upozoravao da moram što prije napraviti analizu. Čini se da ga je to još više učvrstilo u sumnjama.njezinom prtljagom u duševnu bolnicu Kampor. On je mislio na mom slučaju graditi karijeru. a one silne tablete su govorile u prilog njegovoj sumnji da je uhvatio uglednog dilera. Svima se činilo da Njemica ne može biti normalna kad piše takve parole u tuđini. Vrlo brzo smo se našli u Matičinoj ulici i milicajac me ponosno uveo u nekakvu prostoriju. a s velikim ambicijama. ali on se nije obazirao nego me mrko upozorio da ga moram slijediti u policijsku stanicu. a ja sam malo pričekao dok putnici ne pohvataju svoju prtljagu da bi se obratio vozaču autobusa. Konačno se pojavio nekakav inspektor sa smiješkom na licu i objasnio mi kako sam naprosto imao lošu sreću da me presretne novi milicajac bez ikakva iskustva. koji stiže na Starčevićev trg oko 19. koje će mi poslati. Ja sam naravno došao 15 min ranije i besposleno šetao ispred Starčevićevog doma sve tamo do Esplanade. a onda je oštro upitao: «Šta radiš tu?».». Autobusi su uvijek dolazili na autobusni kolodvor i stvarno je ovdje mirisalo na ilegalni prijevoz putnika. Moj prijatelj je shvatio da bi se moglo raditi o fenobarbitonu i sličnim tvarima.

Onda je došao triheksfenidil (tada pod nazivom Parkopan). Naravno da je zdravstvo u času kad bi saznalo da se masovno kupuje neki od takvih lijekova uvodilo stroge zabrane prodaje bez recepta. ima izrazito puno primjera. kojeg su prodavali po tabletama prije ulaska na ples u Studentski centar. jer je mladić vrlo brzo došao na listu liječenih ovisnika. Poskakivali su po čekaonici i skoro se doslovno valjali od smijeha teturajući kraj svog ležećeg kolege. Dolje je slika ovisnika kako je doživio interakciju jednog lijeka s alkoholom. Prebačen je odmah na psihijatriju. jer se on brzo probudio iz kome i počeo divljati po krevetu u tom teškom odjelu. Sutradan mi je trijezan tvrdio kako osobno nije sam ništa uzimao osim pola čaše vina ponuđene od strane neke nepoznate djevojke. Evo ovdje tek jedan o amilnitritu. Nezavisno od toga počeo se prije tridesetak godina koristiti u SAD kao odorans u kino dvoranama s cjelodnevnim predstavama. Jedne noći sam pozvan hitno obaviti neku analizu. Jedno vrijeme krajem sedamdesetih masovno su se kupovali i kombinirali s alkoholom. najčešće s alkoholom. a krenulo se od antitusika prostorne građe slične kodeinu. O slučajevima korištenja različitih sredstava čija se «korist» možda prvi čas i ne shvati. Ja osobno imam zanimljivo iskustvo s kraja osamdesetih s antipsihotikom pimozidom (tada pod imenom Orap forte). koji se i sam pokušavao veseliti s njima. koja se inače u medicini koristila kao protuotrov na cijanide na mjestu događaja. To je lako hlapljiva tekućina vrlo ugodna mirisa. I bio je u pravu. Javio sam na odjel intenzivne skrbi rezultat zabrinut za stanje bolesnika. Bilo je tih slučajeva napretek. Nisam se imao razloga brinuti. Drugo Naravno da ima velik broj sredstava zloupotrebe lijekova i nekih sredstava iz prirode.rada u domaćem časopisu. ali je postajao sve pospaniji dok nije pao u komu. ali je kolega psihijatar samo odmahnuo rukom i rekao da će to sigurno biti u budućnosti njegov pacijent. Onda bi ga ispijali uz jedno pivo i kažu da su imali lude efekte. Ja sam se žurio obaviti analizu i prepoznao sam odmah pimozid budući smo s njim radili tijekom priprema za Univerzijadu. jer trebaju služiti za druge. Ja sam bio sklon povjerovati u njegovu priču. pa je ipak bilo neke koristi od mojeg uhićenja s teškim optužbama za jednog znanstvenika. Od toga nije bilo 105 . a njegovo veselo društvo se u međuvremenu razišlo. Došavši dobio sam uzorak mokraće i podatak da je stradalnika dovukla skupina njegovih razuzdanih kolega. Osobito često eksperimentiraju studenti tražeći dobre interakcije lijekova.

106 . a tijekom korištenja se otkrilo da je jako dobar halucinogen.daleko do slučajnog otkrića da može biti dobar afrodizijak za homoseksualne muške partnere.

brojne žabe) ili čak slučajno zbog toga što su ga nenamjerno nakupile u svojim organizmima (npr. Zato više nije nikakvo čudo pronaći takve životinje u ljudskim naseljima ili blizu njih. gdje su došle u potragu za ostacima ljudske hrane. a danas je moderni čovjek odvojen od prirode zaboravio sve što je ljudska rasa kroz povijest naučila o tim bićima iz njihova okoliša. već i naslov ovog poglavlja je čudan. Prije nekoliko godina našao sam blizu moje kuće u Tkalčićevoj pregaženog poskoka nasred prometne ceste. Činjenica je da se novim vremenima ne prilagođava samo čovjek nego i životinje tražeći prvenstveno način za preživljavanje. ali i obični građanin bi nešto o tome morao znati. Kakva je razlika između otrovnica i otrovnih životinja? Životinje otrovnice proizvode otrove i imaju u pravilu nekakav sustav za njegovu primjenu radi prehrane ili obrane. Sigurno se već pračovjek sretao s naslovnim životinjama i naučio se ponašati prema njima. Otrovne životinje pak sadrža u nekom dijelu svog organizma otrov obično radi odbijanja predatora od sebe (npr. Zbog toga je važno da zaljubljenici u ljepote slobodne prirode ipak ponešto pročitaju o kraju u koji odlaze i pripreme se za moguća iznenađenja. To su brojne zmije. jer se one priviknu na život u gradu i uglavnom izbjegavaju ljude. naprijed rečene činjenice izrazito su važne toksikolozima. Međutim. čovjek još uvijek nije zaboravio da je dio okoliša i rado odlazi u slobodnu prirodu. venome (smjesa otrova među kojima važnu ulogu igraju proteini ili peptidi). a sličnih slučajeva bilo je napretek sa svim mogućim divljim životinjama. ali danas se životinje javljaju u gusto naseljenim gradskim područjima. Otrovnice u pravilu sadrže tzv. Otrovi dviju skupina obično se značajno razlikuju po strukturi i djelovanju. Zato će ovdje uz opise slobodnih životinja tih divnih krajeva biti dane i upute o ponašanju čovjeka kao uljeza. 107 . školjke ili ribe). često potpuno nespreman za susret sa životinjama domaćinima tog područja. Oduvijek je zapravo bilo tako i u djetinjstvu sam slušao da u svakoj seoskoj kući ispod praga živi neka zmija. Ne mislim reći da se danas u vlastitom domu nekog grada čovjek mora bojati divljih životinja. a otrovne životinje sadrže toksine ili otrove jednostavnijih struktura.OTROVI ŽIVIH BIĆA Životinje otrovnice i otrovne životinje Eto. Istina. kukci ili ribe.

Puno je veći problem kad čovjeka ubode stršljen. Naravno. Savjetuje se također odijevati se u bijelo ili svijetlo smeđe te paziti dok jedete slatke stvari poput voća i kolača. Opasni kukci i pauci Koga to još nisu ubole pčela ili osa? U većini slučajeva trpimo malo bol. Postoje i neki specifični otrovni peptidi poput masteoparana u osa i stršljena ili bimbolitina u bumbara. 108 . a ljudi su je uspjeli udomaćiti praktički kao kućnu životinju koristeći blagodati njezinog meda. Prosječan sadržaj venomnog aparata u tih kukaca sadrži enzime. ali sasvim sigurno neće rušiti njihovo gnijezdo nekakvom motkom ili ga spaljivati. Naravno da je najvažnije spriječiti ubod takvih kukaca. a jedino je razlika u žestini tih opasnih tvari između pojedinih predstavnika. koji nema baš nikakvog interesa ubosti vaše dragocjeno tijelo. jer vam neće biti ugodno. Nemojte iz samo pokušati pojesti. On se ponudio doći propisno opremljen pčelarskom zaštitnom opremom da bi proučio slučaj. monosaharide i lipide. a. Kad vas ubode neki od ovih kukaca očekujte jaču ili slabiju bol na mjestu uboda. histamin. Pčela medarica je na svaki način koristan član zajednice. peptide (50-60%). Nedavno su mi se prijatelji požalili da su im se u vikendicu uselili stršljenovi i da se boje prići kući. Na pamet joj ne pada ubosti. Pogledajte na slici kako se bezazleno i s puno povjerenja odmara na ručici nekog djeteta. a da se o ugrizu crne udovice ne govori. uništili gnijezdo stršljena. Tada se možete lako i ugušiti zato što ste nepažljivo kusali nekakvo voće u kojem su bili pčela ili osa. Ono što je građaninu prosječno važno jest što mu se može dogoditi i kako se liječiti od uboda ovih kukaca. ali ipak treba nešto o njima znati. Njezini venomi su vrlo složeni kao i u drugih rođaka poput ose. a ni za Boga nemojte tamo intervenirati kako bi npr. pa se alergičarima preporučuje da u takvim slučajevima traže hitnu pomoć. ali to ima neku važnost jedino za toksikologe. Ipak. Isto tako nije svejedno gdje je na ljudskom tijelu ostavila svoj žalac. nije ona sasvim bezazleni kukac. Najveća opasnost prijeti nakon uboda u usnoj šupljini ili na korijenu jezika. jer one su divne i uhvaćene su u času dok vode ljubav. Nakon toga će predložiti rješenje problema. bumbara i stršljenja. Nemojte se bez razloga približavati njihovu staništu. ali to je isto kod svih otrovnih životinja. Jedino su ova dva slučaja relativno rijetka. Inače je pčela sasvim bezazleni kukac. Općenito treba savjetovati da ne dirate ove kukce bez potrebe. Nazvao sam svog prijatelja iz DDD-a i on mi je zabranio da se radim bilo što. pogotovo kod alergičnih osoba. Ja sam ga potpuno razumio sjećajući se slučaja kad je čovjek zapalio kuću pokušavajući spaliti gnijezdo stršljenova na svom tavanu. Naravno da se simptomi pojačavaju od pčelice do stršljenja i pišu u literaturi da ubod 3 stršljena završava letalnim ishodom kod osjetljivih ljudi. Inače vam se može dogoditi da zagrizete u osu umjesto u marelicu. b. Uza sav oprez ipak se može dogoditi da vas zbog vama nepoznatih razloga ubode neki od takvih kukaca. javljaju se alergijske reakcije i tada stvarno može doći u pitanje život ubodene osobe. a sklonite se s mjesta gdje su oni u množini. jer ne osjeća nikakvu opasnost. a poteškoće se brzo povuku same od sebe ili uz primjenu nekih jednostavnih sredstava. biogene amine.Nemojte se bojati ovih naizgled ružnih krastača. a onda se javljaju lokalni eritem i edem (natekne i crveno je).

Da ne bi ostao dužan ipak vam dajem slike drugih kukaca osim pčelice. koji se brane ubodom. a ima i prirodnih preparata. Ozbiljniju terapiju naravno da treba prepustiti liječnicima. Možda neće biti vremena za brzo prepoznavanje. Ipak vam savjetujem da za topla vremena kupite nekakve preparate za mazanje kože na bazi antihistaminika ili kortikosteroida. a to može biti svašta.Prvo treba izvaditi žalac. Tako će npr. a zatim u slučaju da nemate ništa drugo pri ruci stavite hladan oblog na mjesto uboda. Posjetite svog ljekarnika i prije izleta u prirodu zatražite od njega prikladne lijekove. a vi ćete još možda dugo pamtiti svoje neugodno iskustvo iz slobodne prirode. ali tako izgleda osa. Oni će se ponašati prema simptomima koje opaze kod vas. 109 . u slučaju alergijske reakcije biti prisiljeni čak primijeniti adrenalin.

Čak i domaćicama savjetujem da se ne drže one stare mudrosti kako se pauke u određeno doba dana treba ubijati a u drugo doba nikako. ali je možete također naći na drugim mjestima poput otoka sjevernog Jadrana. Stršljen ovako na slici i ne izgleda jako opasno. posebno kad dolaze gosti. jer nakon toga njegovo postojanje postaje nepotrebno. Svaki pauk zapravo koristi nekakav otrov za omamljivanje svog plijena. ali to čini isključivo u obrani. Poznato je da svojeg daleko manjeg mužjaka u slast pojede nakon što on obavi svoj posao oplodnje. Hoće ugristi kad se najmanje nadate.Vidite da se bumbar ipak razlikuje od ose. a vrlo je ratoboran. Ona je vrlo zanimljiva prema svojem seksulanom životu. Voli posebno neka područja naše domovine poput Istre i zaleđa Zadra. a njoj je potrebna dobra proteinska ishrana za uzgoj jajašaca 110 . To ne znači da paučinu ne treba povremeno. a voli također potražiti hlad ispod grmlja. pa se onda ne morate ni previše bojati susreta s njima. skinuti sa zidova. povrća i cvijeća. ali je kod običnog kućnog pauka doza podešena za druge kukce poput npr. a paučina po zidovima znači da je kuća zdrava i čista od opasnih kemikalija. jer nije istina da ih mora biti ovoliko ili onoliko. Rado se zavlači u suhozide. Mislim naravno na naše brojne pauke iz domaćinstva i iz slobodnog polja. Danas uvoze bumbare za oplođivanje nekih monokultura. prvenstveno zato što su nam jako korisni. koje nitko pametan neće dirati. Kažu da ih je sve manje. Kad se radi o crnoj udovici onda je stvar nešto malo drugačija. Neka ih uopće ne diraju. ali pazite da pri tome ne stradaju naše domaće životinje i dobri kućni prijatelji pauci. ali on je znatno veći od ose i pčele. Smatrajte ga najopasnijim od sve bliže i daljnje rodbine i svakako se javite liječniku ako vas ubode više od jednog iz njegova roda. muha i za čovjeka je ugriz pauka sasvim bezazlen. Kod susreta s njom nemojte brojati crvene mrlje na crnoj podlozi. Koliko ih ima neka ih ima. a prije su slobodno živjeli u našem okolišu. Uz to je najopasniji od svih svojih rođaka i usrdno savjetujemo da ga ne uznemirujete u njegovu širem domaćinstvu. Zato posebno na njih trebaju misliti vrtlari i osobe koje se kreću na mjestima gdje ona boravi. a vama je najpametnije da je ne dirate.

Naslijeđe je to Domovinskog rata iz rujna. a crna je vjerojatno zbog prilagođavanja svojoj okolici a ne zato što žali za već provarenim mužem. U to vrijeme smo bili potpuno sigurni da Srbi namjerno bacaju paučinu iz svojih zrakoplova kao oružje impregnirano tko zna kojim opasnim tvarima. Bodlja joj je u zatku i svoj otrov uštrca u mjesto uboda. ti događaji su ostavili velik utisak na toksikologe i crnu udovicu smo stavili u središnji dio našeg znaka. Grize najčešće za udove. Tipična pojava je već spomenuti laktrodektizam u obliku ukočenog bolnog osmijeha na licu. godine. jer su oni najizloženiji. Isto tako se u muškaraca javlja prijapizam. U venomu se nalaze različiti enzimi i specifični neurotoksin alfa-štipavčev toksin. Međutim. kojoj sam bio na čelu. Onda su me jedne noći krajem listopada probudili s viješću da u Varaždinu i okolici zajedno s paučinom padaju opasni pauci. ali je stanje nakon ugriza teško podnošljivo. kojeg je kasnije naslijedio HZT. jer drugi hrvatski pauci ne predstavljaju problem. U svakom slučaju je točno da je svaka oplođena ženka sigurno udovica. listopada i studenoga 1991. U pravilu je se ne morate bojati ako baš ne ubode u meke dijelove kože. Neki tvrde da počne jesti svog mužjaka još za vrijeme obavljanja oplodnje. Povjerljivo mi je rekao da sumnja u strašnu crnu udovicu. a da se događaj može objasniti prirodnom pojavom seobe pauka za vrijeme babljeg ljeta. dobila je zadatak objasniti tada zastrašujući fenomen. Nakon neugodnog događaja treba hitno potražiti pomoć liječnika bez bilo kakvih intervencija tradicionalne medicine. povraćanje te adrenergički simptomi: hipertenzija. pogotovo u djeteta. taj se antiserum drži i primjenjuje jedino u zdravstvenim ustanovama. oteklina. Simptomi su prilično nespecifični kao bol. crvenilo. Toliko o bojama žalosti! Ni kriva ni dužna crna udovica se našla na znaku moje ustanove. salivacija. tahikardija. a liječnik će uz simtomatsku terapiju primijeniti antiserum na otrove crne udovice. Treba vrlo ponosno reći da Hrvati proizvode u Imunološkom zavodu izuzetno cijenjeni antiserum kao jedan od najboljih u svijetu. Kako nisam skoro ništa znao o paucima nazvao sam u tim sitnim satima starog prijatelja biologa s IRB (Institut Ruđer Bošković) s molbom da mi pomogne. Izvid je obavljen uspješno i Franjo je mnoge razočarao nalazom da su padali s paučinom naši uobičajeni pauci i da nema ni traga crnim udovicama. Štipavci (Škorpije) Na sreću kod nas nema opasnih štipavaca kao u tropskim u suptropskim pojasevima. Bilo je to vrijeme masovnog padanja paučine po kontinentalnim dijelovima Hrvatske i Toksikološka služba. nakon 10-15 min snažna bol. Negdje oko 4 h ujutro me izvijestio da je našao pravog čovjeka za mene i da će se taj moj imenjak Franjo pojaviti točno u 7 h u Stožeru kako bi mi pomogao u rješavanju slučaja. ali je onda biolog Franjo rekao kako pauci ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedni način pravljenja štete bi mogao biti primjenom crnih udovica na našem teritoriju. Kod nas živi mediteranski štipavac. U svakom slučaj. srčana aritmija. Međutim. crvenilo. Pojava pauka nas je užasno uznemirila i epidemiolozi su sumnjali da preko pauka Srbi primjenjuju neku bakteriju ili virus na našim područjima. 111 . Kao što je to bio običaj u onim vremenima on se ništa nije bunio zbog mojeg noćnog uznemiravanja nego je odmah krenuo u akciju tražeći «paukologa». koji se zadržava dugo. Smrtnih ishoda gotovo da i nema. Posljedice se opažaju relativno brzo u obliku slabo osjetljivog uboda. Javljaju se kolinergički simptomi: znojenje. karakteristični bolno-ukočeni osmjeh. I zaista se Franjo pojavio točno na vrijeme spreman ići na svako moguće mjesto da bi pomogao u obrani Hrvatske. jer je nestabilan pri normalnoj temperaturi. koja se rado zadržava u naseljenim mjestima i ja sam je čak vidio u kućama. njezin otrov u našim krajevima nije smrtonosan. Inače je ugriz crne udovice bolno iskustvo. ako uspije probiti kožu. ali to nije sasvim sigurno dokazano. U venomu se nalaze različiti citotoksični enzimi i specifični peptid alfa-latroksin.potomstva.

Uopće se nije problem sačuvati od mravlje kiseline. Najjednostavnije što možete učiniti nakon neugodnog iskustva s mravima je temeljito pranje vodom svih kontaminiranih dijelova. ponekad mjehurić i ukočenost. Kako bi se uostalom jedna žaba mogla obraniti od brojnih predatora ako im ne bi bila odvratna ili čak opasna kao hrana? Ni zmije nisu u osobito povoljnom položaju obzirom na svoj način kretanja zemljom. obada ili sličnog krvoloka. jer ih svatko tko ima noge ili krila u času može uhvatiti i upotrijebiti kao svoj obrok. Osobno ne znam niti za jedan slučaj otrovanja španjolskom mušicom u Hrvatskoj iako kruže priče o takvim slučajevima. I tu je kraj priče o opasnim kukcima na zemlji hrvatskoj. Dobro je potražiti pomoć liječnika. kako u Hrvatskoj tako u drugim zemljama Europe i na to mora misliti svaki građanin pri susretu 112 . jer ćete u najmanju ruku osjećati teško žarenje na osjetljivoj koži. Treba vrlo snažno naglasiti da je dobar dio vodozemaca i gmazova danas zaštićen. Drugi kukci i rođaci Kod nas nema drugih otrovnih kukaca. ali zbog veza sa svijetom još uvijek se može očekivati probleme s uvozom. a nikad nisam čuo da bi netko zbog toga trebao liječničku pomoć. Ono najgore što se može dogoditi je žarenje mjesta na koži gdje su mravi ispustili svoju kiselinu.oteklina. U prošlosti je rijetko problem stvarala španjolska mušica kupovana kao afrodizijak. Nema ih. ali im njihovi venomi danas dobro služe u obrani od mnogih gladnih životinja. ali to nije problem toksikologije. koji će sigurno primijeniti simptomatsku terapiju. Istina. Vodozemci i gmazovi Vjerojatno su vodozemci i gmazovi zbog svojih prirodnih značajki morali razviti čvrste obrambene mehanizme od viših životinja. Druga je situacija u toplijim krajevima gdje se otrov pojedinih štipavaca smatra smrtonosnim i ubod zahtijeva primanje u bolnicu. Treba sačuvati mir i obaviti imobilizaciju mjesta uboda. ako ne računamo infekcije koje mogu nastati kod uboda komarca. Uglavnom su se kod ljudi javljali probavni problemi bez znatnijih sistemskih učinaka. zmije otrovnice uglavnom nisu razvili svoje venomne aparate zbog obrane nego zbog prehrane. Ne možemo ne spomenuti mrave unatoč tome što su oni samo otrovne životinje s vrlo slabom mravljom kiselinom. a svakako ne smijete sjedati na mravinjak.

Vojnicima zna biti dosadno na bojištu. Takve žabe je namudrije ne dirati. Naše europske i hrvatske zmije uglavnom nisu otrovnice. koje kod mnogih ljudi izazivaju strah ili čak gađenje. Amerikanci su dali jako dobre izvještaje o ugrizima jako opasnih zmija među njihovim vojnicima na boravku u suptropskim i tropskim područjima naše planete. Njezina uloga u nadzoru populacije kukaca je neizmjerno velika i bez nje bi život bio drugačiji. Na drugom mjestu je spomenuto da putem kože naša krastača luči halucinogenu tvar bufotenin. jer su njihovi otrovi izlučeni putem kože nekad izrazito opasni. Indijanci su u Južnoj Americi znali trljati strjelice o kožu takvih žaba kako bi dobili smrtonosno oružje u bojevima s neprijateljskim plemenima. ali ima nedostatak što ga se mora držati u hladnjaku i što ga ne može primijeniti nitko osim strune zdravstvene osobe. Zmije su najopasnije kopnene otrovnice u našim krajevima a i južnije od nas. a venom naših otrovnica je značajno manje opasan od onih iz tropskih i suptropskih krajeva. a iznimka je jedino Australija u kojoj pretežu otrovnice nad bezopasnim zmijama. Hrvatski antiserum na zmijski otrov vrlo je cijenjen u Europi. Sjećam se vremena Domovinskog rata kad su naši branitelji dugo boravili na terenima gdje ima otrovnica. a one su bile nemirne zbog stalne pucnjave na linijama bojišnice. koja je zaštićena korisna životinja. pa se onda pokušavaju zabaviti i sa zmijama. Statistički podaci govore da je broj ugriza otrovnica u Hrvatskoj zanemariv. Pokazalo se da je više od 95% ugriza slijedilo nakon draženja ili hvatanja zmija. Sa žabama u tropskim krajevima je stanje drugačije. ali to nije razlog da je lovimo i koristimo radi zanimljivih svojstava bufotenina. Vijetnamci su 113 .s tim životinjama. Zapravo većina zemaljskih zmija nisu otrovnice. Onaj ostatak od 5% odnosio se na slučajne nesretne susrete sa zmijama ili na napade suprotne strane zmijama. Priznajem da nije lijepa i da ju je bolje ne dirati iako neke teže posljedice kod držanja u ruci ne može izazvati. Ona zbog vlastite zaštite luči nadražujuće tvari i može biti neugodan njezin dodir s pokrivenim dijelovima kože. Jednako tako se ona životinja koja proguta krastaču neće ugodno osjećati i vjerojatno će povratiti ono što je progutala. Stalno sam dobivao zahtjeve za isporukom antiseruma. ali mi se ne možemo usporediti s tim krajevima prema otrovnosti zmija i njihovoj brojnosti. Jedina naša otrovna žaba je krastača. pa su ih branitelji znali svakodnevno viđati u toplim godišnjim dobima. Zapovjednik stožera je tražio od mene prvenstveno dobar pregled literature o stradavanju vojnika od ugriza zmija i taj pregled mi je otvorio oči. a već na početku je bilo jasno kako nismo u stanju svakog liječnika opremiti zmijskim antiserumom. vjerojatno daleko manje ugodan nego što danas jest.

o čemu će biti čas kasnije riječi. a prosječan građanin ostaje zbunjen pri susretu s njima i najčešće nema pojma koga je sreo. Znalci ih lako razlikuju. Ljudi se jako uplaše već pri susretu sa zmijama. Dakle. ali ne znam ništa o uvjetima pod kojima se taj neugodan susret čovjeka i zmije dogodio. Žive u svim našim krajevima. Sjećam se jednog davnog iskustva s kraja sedamdesetih kad sam bio pitan za savjet u vezi ugriza poskoka u leđa. Međutim. ali na Jadranu pretežu poskoci dok su u kopnenim krajevima češće riđovke. Nakon pročitanog sam zaključio da nema nikakvog smisla opremati male vojne postrojbe skupim liofiliziranim švicarskim antiserumom i imao sam pravo. Zmije obično grizu za noge ili ruke. Moja osobna iskustva sa zmijama su izrazito skromna i pri susretima sam se uvijek držao pravila da ih treba zaobići i ne smetati ih u njihovoj svakodnevici. poskoka i riđovku. Riđovka (Vipera berus) A ovako izgleda poskok dok se odmara na podnevnom suncu. Jedino znam da je hrvatski vojnik preživio ugriz zmije. to je bilo nekakvo biološko oružje. a američki vojnik bi kretanjem aktivirao primitivni mehanizam kojim su zmije po njima padale iz košara. tj. Znam iz druge ruke samo za jedan slučaj da je poskok na južnom ratištu ugrizao nekog vojnika. imam puno iskustava s dojavama o ugrizu tih životinja. Krajem srpnja neka žena je radila u 114 .znali priređivati u prašumi zamke Amerikancima tako da bi postavljali košare sa zmijama u krošnje drveća. Imamo samo dvije otrovnice iz roda vipera. a ugriz je izrazito teško iskustvo. ali u konačnici nije bilo jako uspješno. ali ima i drugih slučajeva. Evo kako izgleda riđovka u svoj kopnenom okolišu.

Najvažnije je spriječiti paniku i postupati prema 115 . Ženino stanje je brzo postalo izrazito zabrinjavajuće. širi se. Simptomi otrovanja su: bol. tahikardija. jer se otrov s takvog mjesta ugriza daleko brže širi krvotokom nego kod uobičajenog ugriza u nogu ili ruku. Sastoji se iz brojnih enzima i vrlo toksičnih peptida (npr. Peptidi pak imaju zadatak što prije usmrtiti ugriženu životinju kako ne bi pobjegla relativno nespretnoj i sporoj zmiji. 30-tak min nakon sistemski simptomi .plantažnom vinogradu tadašnje tvrtke Poduh na lokaciji Jezero iznad Ploča.2 mg/kg kod intramuskularne primjene. edem – plavkast. ali odrastao čovjek će preživjeti unatoč brojnih muka i neugodnosti nakon ugriza. Nikad kasnije nisam sreo takav slučaj osim prije nekoliko godina pokraj Splita. Inače su toksični peptidi vrlo jaki otrovi i LD50 otrova poskoka za miša iznosi svega 0. Mlade obitelji s vrlo malom djecom bile su na nedjeljnom izletu u slobodnu prirodu. Instiktivno ga je nabio nogom i zmija je odletjela pravo u kolica s malim djetetom i ugrizla ga za vrat. Poskok se sakrio u lozi na visini od nekih metar i pol uživajući hlad za najgore dnevne žege. Evo kako izgleda venomni aparat naših vipera: Građa venomnog aparata ljutice (jamničarke) Venom vipere je vrlo složene građe. povraćanje. što garantiram iz prve ruke.vrtoglavica. kod ljudi je učinkovitost zmijskog otrova daleko manja i većina ugriženih preživljava otrovanje. Jedva je preživjela unatoč davanju protuotrova i vrlo složenom simptomatskom liječenju. Enzimi počinju brzo razgradnju tkiva ubrzavajući na taj način apsorpciju otrovnih peptida u organizam žrtve i počinjući razgradnju njezina tkiva da bi kasnije zmija imala manje problema s probavom. Svi ostali nama dojavljeni rijetki ugrizi zmija događali su se na nogama ili prstima ruku. Međutim. Prvo su je prevezli u Ploče gdje nije bilo protuotrova. a završili su dobro. panika. kad je jedan od gostiju opazio poskoka ispred svojih nogu. Uznemiren nailaskom žene samo se malo ispružio i ugrizao ju za leđa. mjehuri oko ugriza. a onda su ju već u komatoznom stanju morali voziti u Mostar. Inače poskok ne skače nego se zna smješten nagrani malo ispružiti i obraniti se ugrizom. abdominalna bol. Ima on i drugih sastojaka namijenjenih uglavnom probavi. gdje je konačno došla u prave ruke. poremećaji disanja. Zmija ima jednostavan probavni sustav i njezina probava počinje u ugriženoj žrtvi djelovanjem različitih enzima. šok. Bio je to krasan vinograd zasađen Vrancem i Plavcem. Najosjetljivija su naravno djeca i bolesne osobe. Ugriz je uslijedio na najgorem mogućem mjestu što se tiče brzine širenja otrova krvotokom. a vino je bilo izvrsno. hipotenzija. neuropeptidi i kardiotoksični peptidi). Nikakva hitna pomoć nije pomogla i dijete je umrlo još prije dolaska u bolnicu.

Zaobiđite ju u širokom krugu. Sve to je posve neučinkovito i ostavlja teške posljedice. 6. Dajte ugroženom što više vode ili bezalkoholnih pića. Evo pravila ponašanja na kopnu kad odlazite u poznate ili nepoznate krajeve: 1. Ne lovite i ne dirajte ni mrtvu zmiju. Ne ulazite u jame ili ispod stijena. Pazite kod branja različitih plodova. špilje). Imobilizirajte udove na kojima se javio ugriz ili ubod. Neka boje odjeće ne budu kričave nego umirujuće bijele ili sive boje. Postoji mišljenje da treba što prije isisati otrov iz rane. hlače kroz koje vas mogu teško ugristi ili ubosti te čvrstu obuću za noge. 15. 2. 14. 7. Ne šećite bosonogi. Opasne životinje se znaju uvući u vašu odjeću ili obuću. Prvo provjerite ima li tamo neka životinja kojoj se ne sviđa vaš boravak. Opasne životinje se tijekom noći mogu približiti vašem boravištu u potrazi za besplatnom hranom. pogotovo kad se penjete ili se odmarate sjedeći ili ležeći. ali nikad nigdje nije dokazano da bi to moglo imati uspjeha u liječenju od zmijskog ugriza. jer bi se otrov preko ranica u ustima ili pokvarenih zubi mogao apsorbirati u organizam spasitelja. Ako ugledate zmiju ili drugu opasnu životinju zadržati razmak i nemojte je uznemirivati. Nemojte to ni pokušati. zmiju kako bi pružili jasan dokaz. ali nemojte ni za živu glavu loviti npr. narukvice ili predmete odnosno obuću/odjeću koji stežu. Prikupite drva za vatru po danu. pogotovo kad započnu djelovanja otrova. To znači odjeća s dugim rukavima. Otrov zmije nije termolabilan i užareno željezo će samo izazvati teške opekotine bez ikakvog učinka na zmijski otrov. 4. pogotovo u malo poznat kraj.uputama danim na kraju ovog poglavlja. Najvažnije je da se ugrižena osoba ne kreće nego čeka hitnu pomoć. 11. Dobro pogledajte odjeću i obuću prije nego ih obučete nakon što je odmor završen. 116 . Prije kampiranja provjerite mjesto gdje se želite odmarati (tlo. Treba postupiti prema uputama s kraja ovog poglavlja. 9. Nemojte slušati narodne stručnjake o potrebi rezanja rane u križ ili njezinog spaljivanja užarenim željezom. koje će jednom netko s mukom sanirati. Ako je netko ugrižen ili uboden prvo ga smirite i stavite u poluležeći položaj na sigurnom mjestu. Pomozite liječničkoj ekipi u otkrivanju uzroka stradanja. 17. Liječnici se užasavaju nad metodama i postupcima iz tradicionalne medicine. jer sami malo možete napraviti. Gledajte gdje stavljate noge i ruke. a onda liječnicima treba prepustiti daljnji postupak s pacijentom. Dobar liječnik zna prepoznati ugriz ili ubod te simptome otrovanja. Rezanje živog mesa u križ će izazvati teške rane. Prije puta upoznajte kraj u koji odlazite (pitajte domoroce gdje su zmijinjaci. 13. Očekujte da će paničariti. Ona vas i mrtva može ugristi. 8. Oprez kod prevrtanja kamenja. U prirodi hodajte prikladno odjeveni i obuveni. Skinite mu sve prstenje. 10. posebno ne noću ili ujutro. a nikako ne dopustite uzimanje alkohola. legla crne udovice ili mjesta gdje se nakupljaju opasni kukci). 16. 5. 12. Mobitel uvijek nosite sa sobom da možete tražiti hitnu pomoć! Zovite što prije hitnu pomoć ili Gorsku službu spašavanja. Nikad nemojte ići sami na bilo kakav izlet u prirodu. a posebno pazite dok uzimate veće komade drveta. 3. kamenje. kave ili pušenje.

Jeli smo i «riblje mliko» kao predjelo i bila je to zaista sjajna gozba s kamenicama na sve moguće načine. Dobro sam prošao što nisam naletio na opasnije morske otrove. Evo na slici pokraj ovog teksta žrtava neurotoksične domoičke kiseline (aminokiselina) iz školjki. ali nije pokazivala nikakve znakove da joj je objed škodio. ali ne tako jako često. a mnogo češća su jednako kao na kopnu otrovanja hranom zatrovanom bakterijama. planktoni i drugi sitni organizmi. što je najbolji način uživanja kamenica. jer ja ne bih bio u stanju ući u zrakoplov. jednako životinje poput morskih sisavaca ili ptica kao i ljudi. Otrovne životinje Povijesno gledano najveći broj otrovanja javlja se zbog školjki.Na moru i pod morem Na Jadranu nema previše otrovnica ili otrovnih životinja i zapravo čovjek može mirno ljetovati osim nekih godina i osim ako se ne ponaša suviše bezbrižno. a simptomi su prestali kad se konačno avion spustio u Zagreb. Bili smo pozvani na krasan ručak u Ston gdje smo izabrali kao predjelo i glavno jelo kamenice. stoljeća kad su tijekom nekog kongresa hrvatski epidemiolozi na večeri završili također u 117 . a slično je bilo s ostalim gostima proslave. Moja suradnica je možda manje proždrljivo jela školjke na svečanom objedu. valjda zato što smo još uvijek dovoljno veliko tržište za potrošnju ono malo školjki što ih uzgajamo. Ja sam se otrovao morskim otrovima. Nas međutim zanimaju morski toksini. Onda je došao trenutak odlaska na dubrovački aerodrom i ja sam se blago opustio drijemajući. Poučeni lošim iskustvima danas zapadnjaci traže redoviti nadzor uzgajanih i onih drugih školjki prije stavljanja u promet. Školjke to sve skupa nakupljaju u svojim organizmima i onda stradaju oni koji jedu školjke. Nije loše znati da se morski organizmi također ponašaju po svojim pravilima i da ih čovjek mora poštivati. Kod nas se na tome izrazito malo radi. Povraćanje i proljev! Postao sam stalni posjetitelj aerodromskog toaleta i sreća što je avion kasnio cijelih 3 sata. a pogotovo ne prijesne. U našim krajevima davno nisu zabilježena teška otrovanja školjkama zbog morskih toksina. Već Talijani traže redovite rutinske kontrole na morske otrove kad su školjke u pitanju. Za njih je karakteristično da filtriraju goleme količine vode kroz svoj organizam i jako su osjetljive na stanje okoliša glede onečišćenja. Od onda se ne usudim jesti školjke. Tek što smo stigli na aerodrom ja sam osjetio znakove otrovanja. Zato su najčešća otrovanja školjkama zbog u vodi prisutnih mikroorganizama ili bi bolje bilo govoriti o zaraznim bolestima. koje luče različite alge. Obično se obavlja ekstrakcija otrova iz školjki i onda se s ekstraktom rade biološki pokusi obično na bakterijskom ili nekom drugom modelu. Treba reći da ljudi nisu jednako osjetljivi na morske toksine u što sam se jednom i sam uvjerio. Rijetke su godine kad se s mora javlja o otrovanjima ljudi toksinima ili venomima. Moram spomenuti još jedno otrovanje iz početka 21. Negdje između dva svjetska rata bilježi se jedno takvo masovno otrovanje zbog neurotoksina iz školjki. baš kao na ovoj slici pokraj teksta.

Dobro ih je jesti na poznatom mjestu gdje su sigurno svježe i zdrave. jer se mogu javiti alergijske reakcije poput erimateoznog dermatitisa i sl. Zapravo ga ima to više što je riba na višoj razini hranidbenog lanca. Nisu se otrovali bakterijama nego morskim otrovima. a onda ljudi jedu ribe i stradavaju. Pola njih se otrovalo morskim toksinima. Nekih godina se razmnože ove alge ili zbog određenih razloga poraste koncentracija saksitoksina u njima pa se javljaju masovna otrovanja. a ono nije karakteristično za ljude. tremora. Morske životinje znaju doživjeti neurotoksično otrovanje toksinima iz dinoflagelate Ptychiodiscus brevis. Problem je u tome što se ciguatera toksin skladišti također u masnom tkivu ljudi i onda je liječenje često jako dugo. Za prvo otrovanje nekolicine 118 . ali nitko nije bio kriv za slučaj. toničkih grčeva mišične muskulature i drugi ostaju trajati dugo. a izvor su joj alge zvane diatome. niti ostatak svijeta više nije siguran od njega. Ne mora završiti jednostavno kao u mojem slučaju. proljeva i abdominalnih bolova. Izazivaju paralizu živaca i mišića.Stonu kao moja malenkost koju godinu ranije. a možda su ljudi zbog amnezije zaboravili da su bili otrovani. Problem je u tome što većina ljudi vole jesti sirove školjke. Kod nas je češći saksitoksin. ali naši mornari njima plove. Može se naći u brojnim organizmima koraljnih grebena i tamo se otrovanja najčešće događaju. Može biti uzrokovano saksitoksinom ili aminokiselinom pod nazivom demoična kiselina. Ima određenu sličnost s okadoičnom kiselinom s mogućim teratogenim i karcinogenim učincima. kad su topla mora tako daleko od nas. ali se otrov može izravno unijeti u organizam preko dišnih putova kad nastupe ekstremna cvjetanja mora tim vrstama algi. Čak je opisan slučaj otrovanja osoba koje su filetirale ribe ulovljene na koraljnim grebenima. Sam ciguatera toksin je lipofilan i nakuplja se u masnom tkivu riba. tuna i slične ribe. što je bila pomalo sramota za kongres te struke. Najopasnije je svakako neurotoksično otrovanje s paralizom. Čudite se zašto vam pišem o tim ciguatera toksinima. a pogotovo školjke iz dobro nadziranih uzgajališta. otrovanja morskim toksinima iz školjki su neusporedivo rjeđa nego bakterijska otrovanja zbog uzgoja na mjestima blizu izvora bakterijskog onečišćenja. Točno je da ga proizvode samo alge i slični organizmi na tom području te da se nakuplja u višim organizmima. koje su hrana za školjke. a toplinskom obradom se neki toksini ipak uspiju degradirati. ataksije. a brojni drugi simptomi poput vrtoglavice. Specifičan je bolni osjećaj kad je koža u kontaktu s hladnom vodom ili zrakom. Točno je da su daleko. a takvih mjesta na Jadranu još uvijek ima puno. Domoična kiselina u drugim krajevima inače uzrokuje neurotoksična otrovanja s amnezijom. Zbog toga su glavni izvor otrovanja barakuda. ali ključni su neurološki simptomi. Konačno. Međutim. barem prema starim podacima. Taj toksin izlučuju alge dinoflagelate. Na sreću kod nas nema opisa ovakvih otrovanja. Ciguatera toksin nije naš izravni hrvatski niti europski problem. Teško je dati bilo kakav drugi savjet osim onoga da se jedu školjke s mjesta gdje ih love drugi građani. najčešće otrovanje školjkama je praćeno proljevom i/ili povraćanjem zbog unošenja okadaične kiseline u organizam. Prvi simptomi su nespecifični poput povraćanja. A njih zaista ima i školjke ih vole nakupljati. Na kraju.

Problem je u globalizaciji. Ja potpuno razumijem mornare. jeftina riba iz južnih krajeva rado se kupuje u Europi za pripravu konzervi. Ono se pak radi od ribljih otpadaka posebnom obradom. Poslije večere u nekom indokineskom restoranu cijela mornarska družina se otrovala i teško trpjela sve do dolaska u Rijeku. To je vrlo ružan osjećaj kad ne možeš nikako pomoći nego tek davati glupe komentare. a gof (orhan po dubrovački) je vrhunska riba. Javili su mi o 21. Tamo su primljeni u bolnicu a da nitko od liječnika nije ništa znao o ciguatera toksinu. Cijeli brod se potrovao i u Rijeku su stigli jedva dočekavši primanje u bolnicu. Treba naglasiti da ti otpaci kod nekih riba poput tune sadrže izrazito visoke koncentracije ciguatera toksina (npr. Savjetovao sam joj da ipak pričeka koju godinu s oplodnjom. S jedne strane. a inače da ne bi bilo loše muža odvesti na pregled u splitsku bolnicu barem radi suzbijanja neurotoksičnih simptoma otrovanja. mornaru otrovanom nakon što su jeli gofove ulovljene u Meksičkom zaljevu. a ulov gofova je bio veličanstven. a namjeravala je tijekom muževog boravka zatrudnjeti. Mene je taj događaj nadahnuo na ozbiljno pismo ministarstvu nadležnom za pomorstvo s molbom da izvijeste mornare o opasnim ribama s koraljnih grebena. Ljudima je dosadilo meso i zabacili su s uspjehom udice baš na toplim morima. Danas se za uzgoj farmskih životinja puno koristi riblje brašno. Gospođa se bojala teratogenih učinaka tog toksina. Zato su i skuplje od konzervi južnih krajeva. Onda mi jedemo piceke možda nakrcane ciguatera toksinom i nemamo pojma da se trujemo. Tijekom 2007. Onda je došlo naše najteže otrovanje točno na samom kraju milenija. Uostalom. Pogledajte i sami u dućanima. Simptomi su relativno nespecifični i lako je moguće da otrovani uopće ne sumnja kako njegovi problemi 119 . Zašto pišem toliko o ciguatera toksinu kad ga u našem Jadranu nema. gdje nema tog nezgodnog ni drugih gadnih toksina. Dobre europske tvrtke kad i kupuju ribu iz južnih krajeva odmah obavljaju analize na morske otrove. jer on se rado nakuplja u masnom tkivu uzgajanih životinja. Japanci ne kupuju tunu tamo kod koraljnih grebena nego kod nas. ali sam pregledao literaturu i onda javio liječnicima da nemaju što drugo učiniti nego simptomatski liječiti jadne mornare. Takve su konzerve znatno jeftinije od europskih. To znači da mi hranimo piceke i pajceke ribljim brašnom moguće kontaminiranim ciguatera toksinom. godine javila mi se očajna supruga mornara iz Splita. koji su jedva dočekali jesti nešto svježega. Tu ne završava problem. oni crni dijelovi tune koji se inače ne jedu). Nisam znao ni ja.mornara su mi javili negdje polovicom devedesetih prošlog stoljeća. ali od toga nije bilo nikakve koristi. koji je na stranom brodu uživajući u tuni s koraljnih grebena zaradio otrovanje ciguatera toksinom.

kao što su mučnine. Otrov se nakuplja u mesu takvih riba bez ikakvog utjecaja na njihovo zdravlje. Inače je taj otrov i sintetski priređen. pojačana salivacija i opća slabost. Nikada čovjek ne zna koja riba sadrži tetradotoksin ili njemu slične otrove a koja ne sadrži. U dodiru sa sluznicama i krvlju on može izazvati određene znakove otrovanja. Nisu ni naše ribe sasvim bezazlene. Njezin ugriz nije otrovan. neke od tih riba vrhunskim delicijama i rado ih uživaju u sirovom obliku (sushi). Postoje naravno metode dokazivanja ovog otrova. povraćanje. koji je otrovan dok je riba svježa. ali ipak pripazite kod njihova čišćenja prije pripreme obroka da se ne porežete nožem. Najviše je istražen tetradotoksin. Jedino ne bi trebalo jesti takve ribe sirove. Bitno je da su termički labilni i inaktiviraju se kuhanjem ili pečenjem. Ribe koje nisu došle u doticaj s kontaminiranom hranom naravno da ne posjeduju u svojem mesu otrov. saksitoksina ili konotoksina. Rečene otrovne ribe vjerojatno ne bi trebale predstavljati značajniji problem u vašem životu. npr. ali ronioci ih sreću. posebno kad se upute u podvodne pećine. pa tu nastupaju problemi. murina je vrlo ružna i neugodna riba. pokus na mišu ili 120 . Međutim. posebno ako su prije toga bile hranjene mesom robova. ali zbog prljavih zubi (ne zna što je higijena zubi) mogu se javiti nezgodne infekcije. Paralitički otrovi riba U morima ekvatorijalnog i subekvatorijalnog pojasa obitavaju brojne ribe. Danas su murine rijetke ribe i ja nikad nisam kušao njihovo meso.potječu od mesa farmski uzgajanih životinja. Navodno je rimska aristokracija jako voljela jesti murine. ali su im se prilagodile. pa se čovjek izlaže riziku kod uživanja u hrani. koja kad je u opasnosti može ugristi. prema literaturnim podacima može dovesti kod izrazito visokih koncentracija do dišnih smetnji. Ribe same po sebi ne proizvode ove otrove. paralize pa čak i smrti. Iz mojeg iskustva najbolja je na ražnju. U krvi jegulje. To su uglavnom ribe iz roda tetrodontida (nema prijevoda za njih u hrvatskom jeziku. ali kušači njihova mesa imaju veliku šansu otrovati se. što danas postaje sve popularnije. kojeg proizvode određene bakterije prisutne u tipičnoj hrani riba iz roda tetrodontida. Da. murine i ugora postoji proteinski toksin ihtiokemitoksin. Vidite kako je svijet mali i kako nas ne može biti briga jesu li ribe iz koraljnih grebena onečišćene ciguatera toksinom ili nisu. ali dolje je prikazana jedna od njih 170 uz strukturnu formulu tetradotoksina) te drugi organizmi koji se hrane takvim ribama poput nekih vrsta hobotnica. Japanci i Koreanci smatraju npr. pa je u tim zemljama najviše otrovanja ovim otrovima. Nemojte izbjegavati uživat u jegulji. a danas se obavljaju brojna istraživanja njegove moguće primjene kao snažnog analgetika kod teških bolesti poput raka. Začuđujuće? Budite oprezni dok čistite te ribe iako su uobičajeni simptomi otrovanja slabi i beznačajni. čije je meso otrovno zbog visokog sadržaja paralitičkih otrova poput tetrodotoksina (tetrodoksin).

Od tada nije bilo velikih najezda ovih morskih organizama na hrvatskom Jadranu. Zombi uopće nije svjestan onoga što čini niti posjeduje savjest. Događaji se odvijaju kroz 24 h i oni koji prežive izgleda da nemaju težih posljedica po zdravlje. Simptomi otrovanja su na početku (2-5 h nakon unošenja u organizam) dijelom neoubičajeni i sastoje se u trnjenju usnica i jezika. ali smrtnost je približno 50%. Nije sposoban samostalno živjeti i zapravo je idealan rob bez svijesti o sebi i svijetu oko sebe. Smatra se da vračevi daju ljudima otrove koji ih umrtve tako da svi smatraju kako je takav čovjek stvarno mrtav. Tetradotoksin se veže na ionskim kanalićima vrlo čvrsto i ne postoji mogućnost njegova potiskivanja nekim protuotrovom. a onda mrtvac najednom ustane iz groba s uništenom psihom. Posebno se uz tetrodotoksin vežu priče o zombijima iz vudu tradicije na Haitiju. U trećoj fazi javlja se koma uz snažnu depresiju disanja i gotovo potpun prestanak rada srca. ali ih se ipak treba čuvati. U Japanu je zabilježeno do sada nekoliko tisuća otrovanja ovim otrovima. On je idealan ubojica ili izvršitelj bilo kojeg zadatka. On zapravo vegetira i sluša svog gospodara vrača. ali mnogi ljudi u njih vjeruju. Negdje u periodu između 1977. ali priča o zombijima je zanimljiva. kako su izvješćivali brojni otrovani. ali u većini slučajeva se prije uživanja hrane ona ne analizira ovim metodama. jer iskustva iz japanskih otrovanja pokazuju da se preživjeli od otrovanja s tetradotoksinom normalno vraćaju u život. Morske otrovnice Naše morske otrovnice nisu jako opasne. ali će se one neminovno pojaviti u Pelagia noctiluca 121 . U drugoj fazi nastupa brzo paraliza. i 1979. Obavi se pokop. ali se brzo nakon toga u prvoj fazi javljaju nespecifični simptomi poput glavobolje. mučnine i povraćanja. To su naravno legende.kromatografske metode detekcije u tkivu riba. Nitko do sada nije pružio siguran dokaz da su zombiji postojali ili da postoje. Kroz to vrijeme otrovani je potpuno svjestan svega oko sebe. ubrzanje pulsa i otežano disanje. Najviše loših iskustava kod nas ljudi imaju sa žarnjacima.000 osoba opečeno meduzom morska mjesečina. godine kod nas kažu da je bilo oko 250. Fizički je snažan i sasvim neosjetljiv na bol ili ljudske emocije. pa će izvršavati sve zapovijedi svog gospodara uključujući samouništenje.

Venomni aparat čine lovke pune mjehurastih tvorbi s otrovom u kojem su prisutni proteini. Pri dodiru s vlasuljom se osjeti ubod koji nije jako bolan. kraste i ožiljci. Što se tiče riba stanje je kod nas već ozbiljnije. Odmah nakon uboda javlja se snažna bol. itd. vrtoglavica. Vlasulja živi pričvršćena na kamen blizu obale.velikom broju. Bodlja mu je na vrhu glave odmah iza očiju odnosno iznad škrga i ja obvezno tražim od ribara da je odrežu prije nego je kupim. Tražite savjet svog ljekarnika kad se pripremate za putovanje na more. neurotoksini i citotoksini. lidokain). Kod liječnika možete tražiti samo simptomatsku terapiju. a najviše voli pješčane obale. a još dugo nosite uspomenu zbog hiperpigmentacije kože na mjestu dodira. Najbolje je uzeti pripravke s anestetikom (npr. Kod preosjetljivih ljudi se razvijaju brojni simptomi kao suženje zjenica. Opasno je kad vam je veći dio tijela zahvaćen otrovom meduze. povraćanje i nesvjestica. Nakon toga treba čekati razvoj situacije. a smatra se kardiotoksičnim. Otrov se sastoji iz kratkih termolabilnih proteina i tvari sličnih histaminu. ali on nije ni iz daleka tako opasan kao meduza. Tamo se zakopa u pijesak i kad na njega stanete utisne vam bodlju u stopalo. Nemojte se kupati goli kad ima u moru puno meduza. Venomni aparat im se sastoji iz mjehurastih žarnica u kojima je otrov. Sreća je da ih nema svake godine nego se javljaju u ciklusima od nepoznatog broja godina. koje su odgovorne za snažnu bol na mjestu uboda. pospanost. Kad vas dohvati meduza trebate što prije izaći iz mora i isprati mjesto dodira morskom vodom da se uklone preostali žarnjaci. Najčešće kupači nagaze na pauka. koja se pojačava vremenom šireći se od mjesta uboda koncentrično na druge dijelove oko uboda. koritokisteroidima ili antihistaminicima. Dobro je staviti hladni oblog na mjesto kontakta ili obraditi ranu alkoholom. a javljaju se crvenilo i otekline. na što upozoravam golače. 122 . Sastavljen je od toksičnih proteina visoke molekularne mase 50. Postupite jednako kao u slučaju meduze. grčevi mišića. Vrlo brzo možete vidjeti na koži otisak kontakta s tom otrovnicom. ali je svjež pečen na gradelama dosta dobar. Ima još jedan žarnjak pod imenom smeđa vlasulja. Upozoravam na to da ljudi postanu nakon prvog iskustva alergični na vlasulju. Doticajem s njezinim žarnjacima osjeti se jaka bol. Kad naletite na jadransku vlasulju treba što prije izaći iz mora i temeljito isprati mjesto dodira morskom vodom. pa se pripremite za ljetovanje posjetom svom ljekarniku uzimajući iste preparate kao za slučaj doticaja s meduzom. a posebno su osjetljive prepone. Neki predlažu kućni vinski ocat. koji se izbacuje kroz duguljastu cjevčicu. koji se zadržavaju do dan nakon izlaganja. koji se upravo za ljetnih mjeseci seli iz dubokog mora u plitko radi mriješćenja. U težim slučajevima nastaju mjehuri. U južnim krajevima opisani su čak smrtni završeci ozlijeđenih osoba zbog prestanka disanja i šoka te utapanja. Inače pauk baš i nije neka delikatesa.000 i više. Kasnije se mogu javiti mjehuri. Opasno je sjesti na nju golom stražnjicom. nekroza tkiva i stvaranje ožiljaka. Pripremite se u godinama pojave meduza kupovanjem lijekova. Kad je zahvaćena veća površina i kod djece mogu se pojaviti mišićna bol. Nakon nekoliko minuta pojave se na koži crvenoružičasti krugovi (hemoliza). Vjerojatno većina starijih jadranskih kupaća ima neugodno iskustvo s meduzama.

Liječnici savjetuju isključivo vruću vodu u koju treba uranjati mjesto uboda. ali to brzo prestane i javlja se otok. Ispostavilo se da pacijent već više od dva sata drži prst u vodi. ako je dirate ili lovite golim rukama. Nećete na nju tako lako naići dok se kupate. Voda treba biti toliko vruća da je gotovo nepodnošljivo držati npr. još možda bolja na brudet. Neki preporučuju paljenje mjesta uboda plamenom upaljača za cigarete. nogu u njoj. Kažu da je često potrebno za suzbijanje bola primijeniti morfij. Dobar dio liječnika ne prihvaća takve postupke smatrajući da komplikacije zbog teških opekotina mogu biti teže nego od otrova pauka ili druge ribe otrovnice. Rana na početku može krvariti. Mene je prvenstveno zanimalo osjeća li pacijent jake bolove. znojenje. Otrovne su leđne peraje. Najčešće od nje stradaju ribari ili ljudi koji čiste (filetiraju) ribe. Meni je to jedna od najboljih riba. kao npr. pogotovo zato što negdje na osamljenoj plaži ili brodu čovjek naprosto ima izrazito mali izbor postupanja. kao i kod uboda ostalih riba otrovnica našeg Jadrana. Kao simptomi mogu se pojaviti opća slabost. stopalo. Može stradati i domaćin dok priprema škarpinu za goste. ma što to značilo na nekoj plaži. pa je nerijetko potrebno dugo nakon bolnog iskustva ići na fizikalnu terapiju. porast tjelesne temperature. godine kad me nazvala liječnica iz Delnica tražeći od mene dodatno mišljenje o svom pacijentu. a izgleda da kao pravi Goranin nije baš bio spreman priznati da ga nešto boli. prsne i one analne. oni koji su iskusili bolove nakon uboda ribe otrovnice smatraju kako je opekotina manji problem i manje smeta. pa ma kako ju čovjek priređivao. itd. Jedino možete stradati kao ronilac. Kod nas je uobičajeno prisloniti mjesto uboda na neki vreli dio brodskog motora tako da se izazove opekotine. Nije ni svaki pauk isti što se tiče količine i jačine otrova u svom venomnom aparatu. Prvo mi nije bilo jasno od kud pauk u Delnicama. Otok (edem) može se zadržati i nekoliko dana nakon uboda. Sjećam se iskustva iz 2006. koji se prilikom skidanja pauka s udice ubo u prst. Ona mu je odmah uronila ozlijeđeni prst u vruću vodu i mene je zapravo zvala zbog toga što nigdje nije pročitala koliko dugo ta terapija treba trajati. Obzirom na činjenicu da je ozlijeđeni pacijent već i onako potrošio puno vremena za putovanje od Crikvenice do Delnica (uopće nije jasno zašto nije tražio liječničku pomoć u Crikvenici) smatrao sam da je imao sreće naletjevši na pauka s nekvalitetnim otrovom. Jako je teško biti pametan u sličnim situacijama. ali mi na to pitanje nije mogla odgovoriti budući je njezin pacijent poznati disimulant. a pacijenta su prijatelji hitno prevezli njegovoj dobroj doktorici u Delnice. Izvrsna je na lešo. koju ona stalno mijenja da bi bila vruća. Pogledajte malo upute na kraju ovog odlomka o tome kako se zaštititi od neugodnog susreta s ovom ribom. Na mjestima uboda se zna pojaviti i nekroza. Smatrao sam da je besmisleno duže držati prst u vrućoj vodi. jer se ona drži stjenovita dna i odbija ju buka s plaža. ali mi je ona objasnila da se događaj zbio u Crikvenici. Oni se obično ubodu kod razvrstavanja ulova na brodu. Otrov je sličan paukovom. a jesti škarpinu s gradela pravi je neponovljivi užitak. Nemojte računati na to da ćete vi naići na takvog pauka. Ribari postupaju drugačije. Naša najopasnija riba otrovnica sasvim sigurno je škarpina. O prvoj pomoći postoje brojne kontradikcije. a moguće je ubod i kod čišćenja ribe. a zatim bi je trebalo termički obraditi. Međutim. Svakako prvo treba ukloniti iz rane otrovnu bodlju. ali iskusni tvrde da su bolovi nakon uboda na otrovne peraje ove ribe najgore što možete doživjeti.Bol se može zadržati do 24 h nakon uboda i zna biti gotovo nepodnošljiva. jer termolabilni otrov se morao već davno raspasti i sad je bilo vrijeme za simptomatsko liječenje. mučnina. Jedino su problem te vražje otrovne bodlje na sve strane. Bez obzira na postupke prve pomoći zagrijavanjem mjesta 123 .

kako sam obećavao u cijelom tekstu. Gledajte uvijek u smjeru kojim se krećete. Razmislite više puta o načinu uništavanja termolabilnog otrova ribe otrovnice nakon što vas je ubola. 2. Uostalom. Po pješčanom plićaku hodajte u obući. 8.000 godina. Još uvijek su ga koristili njihovi travari ili «bosonogi liječnici». preporučuje se nakon iskustva sa škarpinom prebaciti ozlijeđenog u bolnicu radi simptomatskog liječenja. Otrovi su slični kao u ostalih naših riba otrovnica. Ne plivajte i ne ronite noću ako je ikako moguće. I na kraju malo uputa. Ne dirajte ništa što ne poznajete dok ronite ili plivate. 10. 5. Proučite upute o ponašanju u slučaju uboda na otrovnu bodlju riba. Ne uznemirujte ribe i ne hvatajte ih golim rukama. ali taj je daleko žešći nego od naše jadranske. taj antiserum vjerojatno nije ni prikladan za primjenu kod uboda naše škarpine. 12. Golub je riba otrovnica iz velikih dubina i neugodna iskustva s njim su kod nas izrazito rijetka. Biljke i njihovi otrovi/lijekovi Povijest korištenja biljaka kao lijekova. Postoje naravno brojni prastari recepti. Zanimljivo je da mu se bodlja može regenerirati. To ne znači da se treba nemarno odnositi prema ovoj ribi. ali su im učinci slabiji. 4. Ne ronite uz samo dno. PRAVILA PONAŠANJA NA MORU 1. 9. Kad ronite u špilje ili jame dajte priliku ribama da pobjegnu. a ni na lešo nije loša.uboda na ovaj ili onaj način. koja nije po mojem ukusu. stoljeća biljni preparati su se koristili jednako uspješno kao lijekovi i otrovi. Ne plivajte i ne ronite sami na osamljenim i nepoznatim mjestima. Može se staviti u brudet. Čuo sam od nekih ljudi da se može staviti na gradele. 7. Na kraju krajeva. Naš golub ne prelazi dužinu od 30 cm iako se koji put ulove veći primjerci. a ja sam se najviše iznenadio kad su nam u Kini pokazali recept na bazi biljki star preko 4. Jedino mogu s njim imati problema ribari tijekom razvrstavanja. Na leđnoj stani repa ima bodlju s venomom. Kad se osjeti ugrožen naprosto savije rep i ubode napadača. Vjerojatno je već pračovjek znao razlikovati biljke prema dobru ili lošem koje može očekivati kad iz uzme. jer je on ostavi u tijelu žrtve. otrova ili sredstava ovisnosti izrazito je duga. 6. a pametnije je da u njih ne ulazite (murina!). Australci su razvili antiserum na otrov njihove škarpine. 3. ali ja je nisam isprobao na taj način. Mobitel uvijek nosite sa sobom za slučaj da treba zvati pomoć. sve do početka 20. Kada pecate ili lovite ostima skinite ribu na suhom uz veliku pozornost. 11. Onda su se vremena promijenila i sve do nedavno rijetko je kojem liječniku padalo napamet propisivati biljne lijekove kad je imao na 124 .

Međutim. a sadržaj mu ovisi o brojnim činiteljima (npr. a dodatno zbog činjenice da još uvijek ima slučajnih ili čak namjernih otrovanja biljnim otrovima. Služilo im je u kozmetičke svrhe radi proširenja zjenica. 125 . Kod visokih doza nastupa delirij i jaki motorički nemir. a za odraslu zdravu osobu treba ih 15 do 20. staništu. kad se u oko kapa otopina atropina. Osobito su zanimljivi učinci atropina na središnji živčani sustav. Možete ga vidjeti posjetom botaničkom vrtu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. kao npr. Kod malo viših doza javlja se tipično crvenilo lica. Atropin kao najpoznatiji nalazi se u korijenu velebilja (Atropa belladona). jer se naprosto nisam snalazio na ulici s potpuno proširenim zjenicama. Nalazi se naravno u bobicama. Već to je dovoljan razlog da se više govori o štetnim učincima biljaka. što se smatralo silno zavodljivim. bojni otrov BZ (benznuklidin). Zjenice bi im se raširile do kraja. Zanimljivo je da postoje i antidoti na atropin. Naprosto bi ukapale tinkturu u oči prije izlaska na gozbu ili prije susreta s muškarcem kojeg su osvajale. listovima i korijenu biljke. skopolamina i solanina te brojni njihovi derivati kao npr. U prosjeku već nekoliko bobica može izazvati smrt djeteta. koji prelazi kod visokih doza u komu. Na kraju sam odustao od hodanja i sjeo u prvi kafić čekajući da konačno normalno progledam. Inače se velebilje koristilo sasvim sigurno znatno prije Krista. pogotovo ako nije bila noć. Atropinska skupina U ovu skupinu se ubrajaju djelatne tvari poput atropina. zbog brojnih mogućih interakcija). U ovom poglavlju ću slijediti uobičajenu podjelu iz toksikoloških udžbenika. Istina je da bi takva dama imala puno problema s orijentacijom u prostoru. biljni lijekovi se vraćaju na mala vrata osobito u mlađoj populaciji. a njegove tinkture su silno voljele Rimljanke. dobu godine. podneblju. ali za ljepotu će čovjek pretrpjeti i puno više. Osobno sam jednom neposlušno nakon pregleda očne pozadine. Podjelu biljnih otrova je prilično teško obaviti zbog činjenice da biljke obično sadrže više aktivnih komponenti i vjerojatno nije isto uzeti čistu djelatnu tvar i biljni pripravak (npr. Prvi znakovi otrovanja atropinom su suhoća usta i ždrijela te promuklost. itd. krenuo pješice kući. a puls se ubrzava. a zbog proširenja zjenica česti su poremećaji akomodacije. pa se onda dogodi da uzmu i ove otrovne. Ne treba zaboraviti da djeca vole jesti različite bobice grmolikih biljaka.raspolaganju brojne sintetski priređene i dobro nadzirane preparate.).

Oni drugi učinci morfija zanimljivi ovisnicima vrlo su slabo izraženi. cigarilosa. Posebno je zanimljiv solanin. a onda se javljaju grčevi. posebno u sjevernim krajevima naše domovine. termički obrađene zelene rajčice ne predstavljaju problem. suhoća ždrijela). pa ljudi umiru zbog prestanka disanja. ali svi kažu da je duhan iz južnih krajeva bolji. Tek kasnije se pojavila lula za pušenje. U jednoj knjizi Agathe Christi opisano je ubojstvo starog bogatog čovjeka. pa slobodno jedite pekmez napravljen od zelenih rajčica. pa koncentracija solanina u njima raste. Skopolamin ima neke znakove otrovanja slične atropinu (npr. pa je iz toga izbio skandal. To je biljka koju se u našim krajevima uzgaja na veliko. a nitko ne zna kako su djeca došla na to da koriste sjemenke za uživanje. Dokazan je u svim dijelovima rečenih biljaka. Bunika se u obližnjem parku nalazila kao ukrasno bilje. nema puno izvještaja o otrovanju ljudi solaninom. itd. jer bi mogli ostati bez dijela čopora. Skopolamin zajedno s atropinom nalazi se u sjemenkama bunike (Hyosciamus niger) i korijenu mandragore (Mandragora officinarum). Ne izgledaju jako opasno. Čuli ste za škiju iz Hercegovine? Duhan su uvijek nadzirale države nastojeći spriječiti šverc.pilokarpin i prostigmin. Zelene rajčice i listovi te biljke također sadrže solanin i ne bih vam preporučio da ih jedete. Na slici lijevo je bunika. Međutim. Mislim na krimiće. a posebno u listovima. Niste znali da je taj pekmez u nekim krajevima bio cijenjen? Osobno mogu reći da ima poseban okus i nemam ništa protiv njega. Uostalom. ali i trpe 126 . Kod visokih doza simptomi počinju s glavoboljom i malaksalošću. Dobra vijest je to da solanin nije termostabilan i možete ga uništiti kuhanjem ili pečenjem. cvjetovima i zelenim plodovima. Na duhanu su države uvijek zarađivale i zarađuju jednako danas. Ja u Hrvatskoj nikad nisam čuo za takvo otrovanje. cigara. Kod krumpira su opasne klice i kora gomolja. Ključni simptom sličan morfiju odnosi se na usporeno i površinsko disanje. ali neke slične morfiju. Čak možete slobodno jesti krumpir s korom nakon pečenja polovica u dobro zagrijanoj pećnici. Mene je osobito razveselio jedan članak s kraja osamdesetih godina o utjecaju stresa na koncentracije solanina u kori gomolja. duhan se tradicionalno nije pušio nego žvakao ili se ušmrkivala njegova prašina. konfuzija i koma uz edem mozga. U slučaju otrovanja velebiljem najbolje je što prije zatražiti liječničku pomoć. ali mogu donijeti teške probleme pa i smrt. Jedino nemojte jesti sirovu koru krumpira. kojeg se može naći u krumpiru. a onda svi ostali proizvodi poput cigareta. Našlo se da gomolji jako loše reagiraju kad ih se drži na svijetlu ili kad se događaju nagle temperaturne promjene njihova okoliša. ali sam čitao o otrovanju životinja. Istraživao se utjecaj promjena temperature skladištenja te izmjene svjetlosti i tmine na koncentracije solanina u kori krumpira. Kod solanina se naravno javljaju slični učinci kao kod ostalih rođaka (npr. Možda niste znali da se nikotin koristio i kao pesticid u vrtlarstvu o čemu svjedoči čak i literatura. a desno mandragora. a u pravilu se obavlja lavaža uz primjenu aktivnog ugljena. ali izgleda da će se uvijek naći poklonici takvih sredstava. Zanimljivo je da su sjemenke bunike prije nekoliko godina otkrili neki zagrebački osnovnoškolci i žvakali ih radi postizanja posebnih učinaka. ali to se događa kod niskih doza. suho ždrijelo i grebanje u grlu). Posebno kod solanina treba spomenuti hemolizu krvnih stanica. Međutim. Nemojte pustiti svinje na polje s nedavno zasađenim krumpirom (tek što je isklijao). Nije se to dogodilo kod nas nego u jednoj od susjednih država poznatoj po uzgoju svinja. kojeg je netko od rodbine ubio upravo nikotinom u vinu da bi se konačno domogao nasljedstva. Pušite li? Naravno da ne pušite i skoro da ne bi trebalo pisati o nikotinu. rajčici i drugim srodnim biljkama.

tremor u rukama i opća slabost. ali se odustalo zbog njegove visoke otrovnosti i spore eliminacije iz organizma. itd. Sličan mu je po strukturi i djelovanju citizin iz biljke zanovjeta (Laburnum anagyroides). ali danas se najviše koristi u terapiji odvikavanja od pušenja. a bome se može javiti i krvavi proljev. Ako popijete tabletu sa citizinom i onda zapalite cigaretu jao si ga vama. a nema nikakvih antidota ili učinkovitih tehnika uklanjanja iz organizma. ali među stotinjak opisanih samo su bila dva smrtna slučaja. Zato je najpametnije da se čuvate mrazovca bez obzira što su mu cvjetovi stvarno lijepi. Ti simptomi su znak da morate značajno smanjiti broj popušenih cigareta. Možete i umrijeti zbog akutnog otrovanja nikotinom. Smrt obično nastupa zbog zastoja disanja. kako se to vidi na slici pokraj teksta! Opisana su rijetka otrovanja ovom biljkom. posebno u djece. Lijepa biljka. To svojstvo se koristi u nekim analitičkim metodama mjerenja tubulina. koji se na početku zvao «colchicine binding protein». Sjećam se jednom mog rođaka. a u Indiji se javlja o otrovanjima takvim pripravcima. Kod otrovanja se prvo javlja snažna abdominalna bol uz krvave proljeve. Liječnik je pogledom na njegov žuti kažiprst odmah posumnjao u okorjelog pušača i pitao ga koliko je cigareta popušio tog dana. Ta činjenica što su ga mnogi koristili dovela je do vrlo opsežnih ispitivanja njegovih različitih opasnih svojstava. Zadnjih desetljeća je korišten u znanosti zbog svog specifičnog vezanja na tubulin. U tim istraživanjima nedvojbeno je dokazana njegova teratogenost i citotoksičnost. zatajenje bubrega. a visoke doze mogu izazvati paralizu. mučnina i vrtoglavica. puls se usporava. Nikotin sa citizinom ima sinergističko djelovanje u pojavi onih ružnih simptoma otrovanja. Zbog visoke citotoksičnosti neko vrijeme je istraživana mogućnost korištenja čistog kolhicina u tretiranju nekih tumora. Kod viših koncentracija mogu se javiti grčevi i delirično ponašanje. hematološke poremećaje. trzanje mišića cijelog tijela. 127 . Nakon toga je moj rođak prestao pušiti. cijanozu i kolaps. Kod viših doza nikotina nastupa kolaps. Prvo se javlja snažna mučnina. Može se nabaviti i kod nas u obliku različitih krema. ali to nije povezano s pušenjem nego uzimanjem čistog nikotina. Eto kako jedna otrovna tvar može biti dobro došla u znanosti za druge svrhe. salivacija. a mogući su povraćanje. pa liječnici ne preporučuju korištenje tradicionalnih indijskih pripravaka za tretiranje bolesti poput gihta. javlja se hladni znoj. Kod lakih otrovanja kad popušite tijekom dana dvije do tri kutije cigareta javljaju se glavobolja. koji se u nekim zemljama poput Indije koristi kao lijek za ublažavanje bolova kod gihta.štete zbog liječenja oboljelih pušača. Smrt nastupa 2-3 dana nakon otrovanja visokim dozama. Kad mu je rođak priznao tri kutije do kasnog poslijepodneva liječnik je skočio i izbacio ga iz ambulante uz galamu. a opasno je kad se jave nuspojave vezane uz disanje. grebanje u ustima i grlu. koji je došao očajan liječniku zbog sličnih simptoma. Moram priznati da nisam nikad u Hrvatskoj čuo za otrovanje citizinom ili pak tešku interakciju između nikotina i citizina. Inače otrovanja mogu nastupiti zbog uzimanja sjemena biljke (Colhicum autumnale). Mrazovac Sadrži alkaloid kolhicin.

davno povučeni Vital namijenjen starijim osobama). Akonitin je zapravo neurotoksin i zbog toga ga se treba čuvati. Preparati na bazi akonitina koriste se u indijskoj tradicionalnoj medicini kao antireumatici i antiinflamatorna sredstva u obliku krema. Mora se priznati da dobro izgleda na slici pokraj ovog teksta. itd. Glikozidi digitalisa Srčani glikozidi su velika skupina tvari od kojih se neki koriste vrlo uspješno kao lijekovi kod srčanih bolesti (npr. Problem s tim tvarima je uglavnom vezan uz strmu krivulju doza/učinak. pa se ne mogu isključiti otrovanja. digoksin. U posljednje vrijeme prodire i na europsko tržište. pa je pacijent prepušten samom sebi što se tiče mogućnosti preživljavanja. Nema nikakvih antidota niti ima podataka o tehnikama eliminacije iz organizma. Danas ga se može naći samo slučajno u laboratorijskim zbirkama kemikalija ili prastarim kućnim ljekarnama. a prije ga se moglo naći u različitim lijekovima ili tzv. parestezija usana i jezika. Doza od 10-20 mg može izazvati brzu pojavu tremora. Strihnin Radi se o starom moćnom otrovu. Nema učinkovite tehnika uklanjanja tog otrova iz organizma niti postoje protuotrovi. digitoksin. koji je mogao već nekoliko minuta nakon visoke doze izazvati smrt. Brzo nakon toga se pojavljuju tetanički grčevi. mučnina i povraćanje. Širi se osjećaj hladnoće u tijelu jer stvarno dolazi do pada tjelesne temperature. snažan porast krvnog tlaka i smrt. Već nekoliko bobica može izazvati smrt. usporenja disanja i razvijanja snažnog osjećaja straha. 128 . pomoćnim ljekovitim sredstvima (npr. Ignacija. cijanoza. prestanak disanja. Umire se zbog prestanka disanja i paralize mišića. pa bi se mogao svrstati u bojne otrove za posebne svrhe. koje su neki zvali bobice sv. Otrovati se može najčešće bobicama. Prvi znakovi otrovanja su osjećaj drhtanja mišića i kože.Jedić Latinsko ime mu je Aconitum napellus. jer ima nizak LD50. Nalazi se u kod nas neuobičajenoj biljci Strychnos nux vomica s prekrasnim bobicama. Najstarija izvješća govore o tome da se koristio za namakanje strjelica u njegove tinkture. Krasni cvjetovi! Opisani su slučajevi djece koja su jela cvjetove ili sjemenje. javljaju se problemi s vidom s tipičnim osjećajem da je sve žuto-zeleno. Evo nekoliko slika različitih biljaka s glikozidima digitalisa. a glavni otrovni sastojak naravno akonitin. pa se za čas dođe iz područja nedjelotvornosti u područje intoksikacija. itd).

Mlada mađarska obitelj je vračajući se s mora odlučila provesti koji dan u Zagrebu. a digitalis glikozide sadrži lišće. itd. Ja sam pak dobio kako lavažat tako i krv dječaka na analizu digitalisa. bobice. kukurijek (Helleborus officinalis) helebrin. ali izgleda da nisu imali vremena za bezbrižno razgledavanje grada. Kod otrovanja prvo se pojavljuju kardiovaskularni učinci. Bila je to metoda prilično nespecifična i moglo se detektirati s njom bilo koji glikozid digitalisa. Sve divni i krasni cvjetovi. Meni su u sjećanju ostali neki slučajevi otrovanja biljkama koje sadrže ove glikozide. gdje su tada imali mali odjel za intoksikacije. jer je otac obitelji želio malo pogledati grad mladosti svoga djeda. đurđica (Convalaria majalis) konvalarin. Mađar je ipak ponešto znao o opasnostima đurđica i istog časa odvezao je dijete u dječju bolnicu u Klaićevoj. koji mogu dovesti do zastoja srca. Njihov jedinac star nekih 4-5 godina dohvatio se bobica đurđica i uživao u njima kad ga je pronašao otac. cvijetovi. Svi su nakon mojih nalaza bili oduševljeni kao i ja osobno. milica (Gratiola officinalis) gratitoksin. a u krvi vrlo niske ili jedva mjerljive. Nije se moglo dopustiti da jedan mađarski turist tražeći korjene svog djeda po Zagrebu strada pri tome. oleander (nerium oleander) olidandrin. Djed je u onim austrougarskim vremenima bio časnik na službi nekoliko godina u Zagrebu.Digitalis purpurea Convalaria majalis Gratiola officinalis. Obitelj se zaustavila u kampu Mladost pokraj Save. Inače se znaju javiti halucinacije i delirična stanja. Naravno da su u lavažatu nađene visoke koncentracije digitalisa. Oni su odmah obavili ispiranje želuca dječaku nalazeći priličnu količinu tek malo načetih bobica otrovne biljke. pa je svom unuku sa sjetom pričao o lijepom malom austrougarskom gradu. itd. milica Crveni naprstak (Digitalis purpurea). Imali smo jedno takvo otrovanje s digoksinom gdje pacijentica nije imala nekih značajnijih nuspojava lijeka osim tog zelenog vidnog polja. 129 . sadrži digoksin. Zanimljiva pojava kod nekih otrovanih je zeleno vidno polje. Jedino mi je žao što nisam pitao je li mađarska obitelj obavila svoj zadatak hodanja Zagrebom ili su nakon lošeg iskustva brzo otišli kući. Prvo otrovanje se dogodilo krajem sedamdesetih godina i bilo je zanimljivo zbog okolnosti. Nazvali su s odjela naravno i mene s molbom da pomognem kako znam i mogu.

Prvo se javlja paraliza nogu. 130 . Kasnije smo od nje saznali da je ona koji dan ranije skuhala čaj od tri lista. Glavni i odgovorni alkaloid iz kukute je konin. Koncentracije oleandrina u krvi bile su vrlo visoke. a djevojka je bila u komatoznom stanju s teškim kardiotoksičnim učincima oleandrina. jer djevojka nije bila trudna. a moderna medicina poznaje tek simptomatsko liječenje bolesti. On izaziva teške kontrakcije maternice i na taj način se obavljao pobačaj. Onda je drugi dan ponovo odlučila popiti čaj. a onda se širi kroz tijelo prema glavi. Pogriješili smo što se tiče razloga ispijanja čaja od oleandra. korijena. Nezgodno kod konina je to što mu djelovanje može biti odgođeno tako da se štetni učinci znaju pojaviti 312 h nakon ingestije otrovnog dijela biljke. Usput se javljaju i nespecifični simptomi poput snažnih bolova u trbuhu. ali se onda predomislila i privremeno odustala od samoubojstva. poput npr. a da su obiteljski razlozi najčešći uzrok pokušaja samoubojstva. pa se brzo nakon završenog postupka i privremenog oporavka on počeo preraspodjeljivati uz porast koncentracija u krvi. Tek drugom hemoperfuzijom uspjelo se spustiti koncentracije oleandrina na prihvatljivu razinu i mlada djevojka je preživjela to izrazito teško otrovanje. Djevojka je bila u vrlo teškom stanju i jedino rješenje bilo je obaviti hemoperfuziju. Znakovi otrovanja su opisani još u vrijeme kad su otrovali Sokrata. Umire se zbog prestanka disanja. Obavljene su čak dvije hemoperfuzije. ali je za njega poznato da se raspodjeljuje u tkiva. Posebno su joj opasne sjemenke. Stari otrov iz kukute Kukuta (Conium maculatum) je dugo poznata biljka. Osim u sjemenkama može ga se naći u drugim dijelovima biljke. Tako je ona nekoliko puta podgrijavala čaj i na taj način stalno poboljšavala ekstrakciju oelandrina iz lišća te se njegova koncentracija iz dana u dan povećavala u čaju. Pozvali su me hitno zbog otrovanja šesnaestogodišnje djevojke oleandrom i trebalo je mjeriti koncentracije u njezinoj krvi. Prvi čas smo sumnjali da se možda radi o neželjenoj trudnoći i da je zato djevojka popila čaj od 3 lista oleandra.Imali smo i barem dva otrovanja oleandrinom iz lišća oleandra od kojih je jedno bilo izrazito zanimljivo. povraćanja i proljeva. oleandrin je poznat kao sredstvo za izazivanje pobačaja i nije se dogodilo prvi put da ga netko koristi u našim krajevima. Naime. a poznata je po tome što je njome otrovan Sokrat. Ona je pokušala samoubojstvo zbog izrazito nesređenih odnosa u obitelji. pa ga je zagrijala i opet odustala. Tada sam naučio kako se žene ne ubijaju samo zbog nesretne ljubavi ili sličnih gluposti. Nakon prve hemoperfuzije pale su koncentracije oleandrina u krvi.

Rođaci su mu buksin iz šimšira (Buxus sempervirens) i taksin iz tise (Taxus baccata). Danas je poznato više od 150 biljaka. Na lijevoj slici je šimšir.Cikutoksin i rodbina Sam cikutoksin nalazi se u biljci trubeljika (Cicuta virosa) i to posebno u gomolju. a sreća je da se raspadaju u gornjem dijelu probavnog sustava. a na desno je tisa. a kod djece su opisana otrovanja zbog žvakanja iglica. Kod šimšira su pak najopasnije bobice dok kod trubetljike (cikutoksin) najviše otrova sadrži gomolj. U narodu se od iglica tise kuhao čaj kao dobar abortiv. Ipak valja reći da se kod svih javljaju simptomi gastroenteritisa uz grčenja. vrtoglavice. tahikardije. Nema opisa o tome da su smrtonosni. itd. a osobito puno amigdalina ima u gorkim bademima i u košticama kajsija. Cijanogeni biljni plodovi Odmah treba naglasiti kako se cijanogenih tvari iz različitih biljaka ne treba uopće plašiti iako je činjenica da se njihovi alkaloidi pod nazivom amigdalini metaboliziraju u cijanide. pa i ne dolazi do njihove značajne apsorpcije u krvotok. koje uglavnom u svojim plodovima sadrže amigdaline. 131 . To su praktički sve koštice naših voćaka.

Obzirom na njegovu proteinsku strukturu misli se da bi za liječenje došli u ozbir ili potpuna višestruka izmjena krvi ili pak plazmafereza (uklanjanje ukupne plazme). nije isključeno da su djeca imala tipične simptome koji se javljaju kod gutanja ricinusova ulja. Možda i ima rezultata tajnih ispitivanja primjene ricina u obliku aerosola. Iz mojeg sjećanja ipak izdvajam jedan slučaj iz Makedonije polovicom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Kod otrovanja ricinom liječnik praktički nema što napraviti. ali nikada se ništa strašno nije dogodilo zbog toga što se on izrazito slabo apsorbira iz probavnog sustava. Ricin se nalazi u bobicama biljke ricinus (Ricinus communis). On je osjetio ružni ubod i tog se sjetio kad su ga dva dana kasnije prebacili u bolnicu zbog zakazivanja jetara i bubrega te teških neurotoksičnih učinaka. Stariji brat je malom dvogodišnjaku marljivo razbijao koštice od kajsija i hranio ga tom delikatesom. Tek nakon upada Amerikanaca u Afganistan pojavile su se vijesti o velikim količinama ricina nađenog u planinskim skloništima talibana. ali i to je dvojbeno budući se ricin čvrsto veže za limfocite i možda još neke Ricinus communis 132 . Dvojica braće su ostala sama kod kuće u zabačenom selu nekog kolovoza dok su roditelji obavljali poslove na polju. Onda su se pojavili znakovi otrovanja. ali drugog tumačenja nagle smrti nije bilo. jer gotovo nikakve analize nisu bile učinjene niti je bilo moguće napraviti ih. a tamo bi se vjerojatno onda lako apsorbirao i izazvao teška otrovanja. koja su jela bobice ricinusa. a čak je tih godina u Londonu zaplijenjena u stanu sumnjivca određena količina te tvari. Raspravljalo se o mogućnostima primjene ricina u obliku kapljičnog aerosola (dakle otopljenog u vodi ili sličnoj tekućini). Možda se čak nije ni radilo o otrovanju amigdalinom. jer smo o njemu puno raspravljali među toksikolozima. pogotovo zato što pacijent dolazi kad je već sve gotovo i kad se teška oštećenja ne mogu popraviti. a dok su roditelji stigli kući i dok se pojavila i malo obrazovanija sestra dječak je umro. a organizam je uvijek u stanju te male količine cijanida naprosto biotransformirati u izocijanate. pogotovo od nekog tko se bavio i vojnom toksikologijom odnosno sprječavanjem diverzija ili sličnih događaja. Uostalom. a navodno je dokazan i ricin. U kasnijim godinama pričalo se o primjeni ricina i na drugim mjestima u atentatorske svrhe. Smatralo se da bi sitni aerosol mogao donijeti ricin u alveole. To je ona priča o bugarskom disidentu i kišobranu puški iz koje je u političkog protivnika socijalistička vlast na jednom londonskom stajalištu autobusa pogodila sičušnim projektilom napunjenim ricinom. jer u normalnim stanjima metabolizam ide relativno sporo. ali stručna javnost do takvih podataka ne može doći. Nikad zapravo nisu otkriveni točni i pravi razlozi tog tragičnog događaja. Ima izvješća o slabim otrovanjima djece. Atentatorski otrovi Znam da moram pisati o ricinu naprosto zato što se to od toksikologa očekuje. Nakon njegove smrti obavljena je razudba i navodno je nađen mali projektil u njegovu bedru. ali nikad te priče nisu potvrđene.Naravno da nitko zbog amigdalina nije prestao jesti gorke bademe ili kolače u koje ih se obilno stavlja. Neko vrijeme sedamdesetih godina smatralo se ricin i njemu slični proteinski otrov abrin idealnim atentatorskim sredstvima. ali je naravno kao protein netopljiv u ricinusovom ulju i ne onečišćava ga.

kad se govori o promjeni vidnog polja iako se ne može razvrstati strogo uz antihelminike. Ne znam je li euforične učinke davao alkohol ili različiti alkaloidi iz biljke. a prema literaturi 133 .druge stanice u krvi. Obzirom da se koriste i kao lijekovi i kao dodatak kozmetičkim preparatima do njih nije teško doći. Tako se henopodium nalazi u lobodi (Olleum chenopodii). vrtoglavice i mučnine. a kod odraslih do deset puta veća doza. Nakon gutanja javljaju se nemir. Može biti opasan za djecu i doza od 1 g može čak izazvati smrt. Radi se o biljci pod nazivom artemisia absinthium (pelin. ali ima dodatnih zanimljivih učinaka što se tiče vidnog polja. U početku otrovani vidi sve ljubičasto da bi se onda promijenilo u žuto. nastale su veličanstvene slike tog majstora. pelinkovci. Osobito je u absintu volio uživati van Gogh u vrijeme svoje zeleno-žute faze. nesanica. tremor i halucinacije. stoljeće budući se stavljala u liker pod nazivom absint. santonin u biljci Flores cinae itd. Antihelminici Radi se o velikoj skupini biljaka sa slabim otrovima sličnog djelovanja ili s nespecifičnim simptomima. Kod visokih doza može doći do grčenja i čak smrti zbog prestanka disanja. Biljka se inače vidi s lijeve strane uz ovaj tekst. Santonin je sličan. a osobito u umjetničkim krugovima. Jedan od poznatih destilata biljke Cinnamonum camphora je kamfor rado korišten kao miris. a s druge strane izgleda da je absint puno koštao umjetnika. Ona je bila jako popularna negdje na prijelazu iz 19. Ponavljam da je pouzdanih podataka o primjeni ricina ili abrina jako malo te da je prosječnom toksikologu nemoguće procijeniti kakva nam opasnost od njega prijeti u nemirnim vremenima svjetskog terorizma. S jedne strane. ali se otrovanja javljaju. Proširio se Europom. Henopodium izaziva tipične simptome poput glavobolje. Upravo takvo vidno polje daje absint kod blagih otrovanja. Samo u rijetkim slučajevima kod visokih doza pojavljuju se grčevi. itd). Sječa uha se dogodila u toj fazi neumjerenog pijenja absinta. čije je jedino zajedničko svojstvo da ne predstavljaju značajniju opasnost za ljudsko zdravlje. koje se danas prodaju po basnoslovnim svotama novca. u 20. Eterična ulja i drugi otrovi Tu se ubrajaju ekstrakti različitih biljaka. Treba spomenuti još jednu zanimljivu biljku. ali zbog drugih učinaka su ga ranih godina dvadesetog stoljeća zabranili za stavljanje u promet. ali nema podataka o smrtnim završecima.

Učinci su mu inače slični kao kod pinena. Tipične četinjače prikazane su na lijevoj slici. koje mogu sadržavati opasne kemikalije u niskim dozama. Osobno imam vrlo zanimljivo iskustvo s peršinom iz kolovoza 1991. a u peršinu se nalazi alkaloid miristizin poznat po svom fototoksičnom djelovanju. Njegov ekstrak se također u prošlosti koristio kao abortiv. šafran (Crocus sativus) sadrži alkaloid safran. Sjećam se tek jednog otrovanja uljem kamfora. Na drugoj slici gore prikazana je borovnica (Juniperus). Učinci se žestoko javljaju u probavnom sustavu uz grčeve i povraćanje. Kasnije je nazvao i liječnik sumnjajući u to da nas je sve pacijent prevario zbog tko zna kojih razloga. od cigareta i alkoholnih pića do žvakaćih guma. od lišća mente se prave čajevi. Tako smo zapravo zaboravili ovaj slučaj i nikad nisam dobio povratnu informaciju kako se „otrovani“ oporavio. i ta mala apsorbirana količina može izazvati oštećenja bubrega. Ono što sam doživio poslije tog bolnog iskustva pobudilo je kod mene strašnu odbojnost prema mentolu i meni je godinama postajalo mučno kad bi tek iz daleka osjetio njegov miris. naravno bez ikakve etikete na boci. Savjetovali smo mu da povrati ono što je popio te da se javi svom liječniku radi konzultacija. godine kad sam zapovijedao Toksikološkom službom. Osobno ne volim miris mentola. Opasan može biti jedino kad se uzima u koncentriranom obliku. Tvrdio je kako je mislio da se radi o nekom alkoholnom piću. Po mirisu je poznat i mentol. kad je neki čovjek povukao dobar gutljaj iz boce s uljem. koji se izolira iz biljke menta i koristi onda za poboljšanje mirisa različitih proizvoda. To se dogodilo kad se poslije velike mature moje gimnazijsko društvo uključujući mene napilo likera kućne proizvodnje na bazi ekstrakta mentola. Tako npr. Uostalom. Međutim. Inače je otrovnost pinena vrlo niska i za odraslog čovjeka je proračunata smrtonosna doza od oko 100 g. a u starim vremenima se koristio kao slabi abortiv. a neko vrijeme ga nisam mogao podnositi. a uz to se javlja otežano disanje. Došla mi je panična dojava iz Velike Gorice o djeci 134 . a od uživanja same biljke neće biti baš nikakve štete. pa je zato pio. Terpentinsko ulje pod nazivom pinen ekstrahira se iz četinjača i ima vrlo usku uporabnu vrijednost. Usta su mu mirisala na kamfor. dakle kao ulje. Inače se uglavnom ne bere po poljima nego se uzgaja kao industrijska biljka i sije na velikim površinama. ali nije bilo nikakvih probavnih poteškoća. U prirodi je puno biljaka. koja sadrži alkaloid sabinol. a apsorpcija u organizam je izrazito mala.može nastupiti smrt.

Obratio sam se predstojnici dermatologije na Šalati tražeći razgovor. Zaista su to bila krasna dječica u dobi od 14 godina. a ona me dočekala s nekoliko kopija svojih radova o učincima miristina na kožu uz prisustvo UV zračenja. majčine dušice. Nisam to našao za ovu biljku nego za filodendron. koji su po licu.otrovanoj plikavcima. vratu i rukama imali veće ili manje plikove (mjehure) i bojali su se plikavaca. Naravno da se ovakva interakcija može dogoditi samo kod profesionalnog rada s peršinom i da inače peršin služi kao izrazito važan začin pri kuhanju u svakom domaćinstvu. jezik i grlo. ali se ne preporučuje niti jednu od njih jesti uključujući njihove cvijetove ili sjemenke. budući je peršin bio jako zarastao u korov. Tijekom trganja peršina prskaju male kapljice soka po koži ruku. a mogu se zadržati nekoliko dana. koji djeluje nadražujuće na sve sluznice čovjeka i životinje. Uvijek se mogu javiti nekakvi neugodni učinci. Ne bi vjerovali. Poslao sam ekipu na teren i oni su se vratili sa sumnjom da bi moglo biti nešto u vezi s biljkama na tom polju. Onda su se pojavili ti plikovi. Moji suradnici i ja sumnjali smo da bi moralo biti nešto drugo uzrok bulama. a bilo je vruće i sunčano. stoljeću. a dobivao sam od nekih kolega sugestije da bi se moglo raditi o trihotecenima. Obvezno se preporučuje prati ruke nakon bilo kakvih intervencija na biljci. Hrvatski dermatolozi su već davno imali takvih iskustava. npr. da se poslije pranja listova mora oprati ruke. Pojačava se snažno salivacija i javljaju se poteškoće s gutanjem. ali u Njemačkoj se godišnje za pomoć obraća oko 200 ljudi zbog problema s diffenbachiom. Diffenbachia je kod nas uobičajena ukrasna biljka. oni su na nekom polju smještenom tik uz ogradu vojnog radara trgali peršin. 135 . Cijeli dan su za džeparac trgali peršin. potencijskom interakcijom i javile su se bule na koži. a snažne sunčeve zrake su pojačale učinak miristina tzv. a strašno ih je sve svrbjelo na mjestu pojave plikova. Nema hrvatskih podataka. pa je nekoliko dana nakon toga prestalo uzbuđenje zbog stradale djece. a onda su ih djeca prenosila na vrat i lice brišući znoj. Problem je sok ove biljke. a uz dojavu su donijeli video disketu sa snimkama djece. Također je sluznica oka jako osjetljiva na sok ove biljke. jer se sok na njima može zadržati i onda ga se lako prenese na oči ili usnice. ali opisani su slučajevi žvakanja listova ove biljke uz prilično snažne učinke na usnu šupljinu. koja podrijetlo vuče iz Brazila. Naravno da ljudi danas drže u kući i začinsko bilje poput npr. Otrovanja s ovom biljkom zabilježena su još u 17. Tada su već svi vojni objekti bili barem pod nadzorom ako ne i opkoljeni i djeci baš nije bilo svejedno gledati nagazne mine postavljene oko cijelog vojnog objekta. Ukrasne biljke Zapravo treba naglasiti kako kućne biljke nisu jako opasne. Osobito su osjetljiva djeca. ali ovdje će biti riječi samo o ukrasnom. Tako se sok peršina razmazao po velikoj površini kože. kako će biti pokazano u tekstu koji slijedi. Predstojnica je zatražila da joj dovedu djecu na pregled kako bi im mogla propisati učinkovitu terapiju. a kod nas se dobro održava u stanovima sa stalnim i dobrim grijanjem. Opisuju ih kao goruću bol. Oni jesu povremeno radoznalo obilazili ograđeni vojni objekt ali nisu ništa dirali niti su imali kontakte s vojnom posadom. pogotovo zato što se nisu razvijali nikakvi pravi znakovi otrovanja plikavcima. Ne trebate se bojati kad vam serviraju ribu s gradela posutu sitno isjeckanim peršinom i češnjakom. Novinari su se dohvatili teme optužujući JNA da je primijenila plikavce na djeci. Rođaci po djelovanju naprijed opisanoj biljci su filodendron i rododedron. Javlja se snažna bol i pacijenti čvrsto stišću kapke tako da ih se mora otvarati na silu radi dijagnostike i liječenja. Naime. otkidanje listova ili podrezivanje biljke kad previše naraste.

Kao što je već naprijed rečeno opisan je slučaj mlade djevojke. čak smrtonosna. koji se pretežno nalazi u cvijetovima biljke i mora se priznati da su otrovanja izrazito rijetka. pa je dermatitis bio posljedica tog događaja. Prvenstveno se javljaju gastrointestinalni poremećaji uz bolove i snažne proljeve. Prikazana je na slici lijevo dolje. Što se tiče rododendrona njegovi su učinci na zdravlje ljudi slabiji nego kod prva dva opisana. Ciklama (Cyclamen persicum) sadrža otrov ciklamin. koja se javila liječniku zbog teških dermatitisa na rukama. Onda su na patologiji pronašli u probavnom sustavu komadić lista filodendrona i zaključak je bio kako je puzajuće dijete odgrizlo komad lista ili više njih te ih progutalo. ali također ima sličnu vrstu djelovanja.Opasne tvari su slične kao kod diffenbachie. Uz više doze mogu se pojaviti mišićne konvulzije i čak paraliza u djece već nakon malih količina prožvakane i progutane stapke. Opisan je slučaj četvromjesečnog djeteta. koje je umrlo s teškim grčevima i s dijagnozom encefalitisa bez jasnih uzroka. Otkriveno je da je jednom tjedno prala listove filodendrona i postala alergična na sokove. ali s filodendronom na slici gore lijevo postoje teža iskustva. 136 .

Druga česta europska ukrasna biljka su tulipani inače podrijetlom iz Irana i Turske. a prikazani su na slici gore desno. a opisana je pojava hemolizirane krvi u mokraći otrovanih osoba. a u nekim slučajevima se radi o pojavi mjehura na mjestu kontakta. Javljaju se naravno mučnina i povraćanje uz snažne kolike. Gutanje crvenih bobica može izazvati blage gastroinetstinalne poremećaje i terapija je tek simptomatska. Zanimljivo je da postoji i sindrom „tulipanski prsti“. a karakterizirani su dermatitisom na jagodicama prstiju i dlanovima. a nisam saznao niti za jedan slučaj da bi netko pojeo lukovicu. O većini naših ukrasnih biljaka zapravo malo znademo i mene su iznenadili podaci o biljkama roda Euphoriaceae među koje se uvrštava i kod nas u zadnje vrijeme tako popularna božićna zvijezda prikazana na slici dolje desno. posebno na sluznice. Dodir sluznica sa sokom izaziva dermatitis. koje sadrže alkaloide tulipalin A i tulipozid A. 137 . Osobito je neugodno nakon gutanja prožvakanih dijelova biljke uz napomenu da im je okus odvratan i da nitko normalan neće to jesti. Međutim. (Vidi sliku dolje lijevo.) Čak je opisano da su njegove sušene plodove ljudi u nekim siromašnijim krajevima koristili kao nadomjestak kave. dodir s asparagusom može izazvati alergijske reakcije i kasnije razvijanje dermatitisa. Asparagus (Asparagus officinalis) sa svojim toksinom sarsasapogeninom ne predstavlja neku značajniju opasnost za ljude. Problem predstavljaju njegove lukovice. Ove biljke sadrže različite toksične diterpene uglavnom sa snažnim nadražujućim djelovanjem. Najvažnije djelovanje su im dermatitisi kao profesionalno oboljenje vrtlara.

ali su sezonski plodovi šuma i polja. jer djeca su jela obične kukinje (Alchemila vulgaris). Nekoliko mladih obitelji s dječicom uputilo se do jedne zagrebačke šoderice na roštiljanje i bilo im je jedino paziti da djeca u vodi ne prave gluposti. Na sreću. Jednom sam koju godinu ranije u kolovozu mjesecu sa sestričnom naišao u slavonskoj šumi na polja brestovača i nabrao ih u golemim količinama. Zelene kukinje baš nisu jako jestive zbog trpkog okusa. Te ljetne nedjelje pozvan sam zbog otrovanja većeg broja djece bobicama neke biljke. pa ih je pošla tražiti. a djeca su ih bezbrižno jela. a većina građana poput mene ne zna skoro ništa o njima. Za ilustraciju na kraju ovog poglavlja dajem opis slučaja iz početka osamdesetih godina prošlog stoljeća. Ništa se u ovom slučaju strašnoga nije dogodilo osim što su djeca patila za vrijeme ispiranja želuca. Svi su zaboravili na roštilj i samo su se žurili odvesti djecu što prije u dječju bolnicu. pa sam vidio da ne razlikuju npr. a iskusan liječnik je stigao kad su već polovica od njih prošli torturu. šljivu od jabuke. O gljivama sam naravno kao seosko dijete ponešto znao i brao sam ih u pratnji starijih osoba. Zbog toga treba gradskim ljudima glasno reći da ne beru nikakve plodove u prirodi osim ako netko iskusan sa sela ne garantira da je takav plod jestiv. Prvi put se to dogodilo na kraju pedesetih godina prošlog stoljeća kad sam imao nekih 14 godina i mislio da sam silno pametan i obrazovan. jedan od očeva sjetio se otrgnuti granu te biljke i ponio ju je sa sobom. Izrazito mali broj ljudi poznaje ove potencijalne gastronomske delicije. koja nije svojstvena djeci u dobi između 3 i 7 godina. 138 . Činjenica je da današnja gradska populacija skoro ništa ne zna o biljkama iz prirode. Osobno sam samo dva puta odlučio da više nikad neću brati gljive radi vlastitog korištenja. On je odmah zatražio prekid te ludosti.Sve naprijed rečeno nalaže nam oprez s biljkama u tom smislu da ih ne žvaćemo ili postupamo bezbrižno s njihovim sokovima. ali kad potpuno sazriju onda su jako dobre i znam da su neki znali od njih raditi pekmez. Vriskom je dozvala ostale roditelje tražeći da se nešto učini s možda otrovanom djecom. Ugledala je djecu pokraj nekog grma s kojeg su visjele bobice tamne boje. Onda je bolje da ne diraju ništa u prirodi makar to završilo benigno. Gljive Gljive su zaista svud prisutne. Dolaskom u bolnicu roditelji su zahtijevali hitno ispiranje želudaca svoje otrovane dječice. Onda se neka od majki zabrinula zbog prevelike tišine.

Onda je s polja došao moj otac i odmah rekao materi da baci sve te gljive. Nekih godina uopće nema otrovanja. dr. Dvije pune košare lisičarki su bile napunjene i nas dvoje smo zadovoljno krenuli natrag u selo. Jest da su bile malo veće od uobičajenih lisičarki. amanita virosa te poznate ludare ili muhare (amanita muscaria). Zanimljivo je da nisu sve godine jednake. a ključno je bilo to da je nakon sušnog razdoblja koji dan ranije pala tanka kišica.To mi je davalo priličnu sigurnost budući sam ranije brao vrganje i lisičarke. Nastupila je mala prepirka. Jedne godine smo ih imali premalo. Samo je nekoliko izrazito opasnih gljiva poput zelene pupavke (amanita phaloides). jer baš nije bila zainteresirana za moje nespretne pokušaje dodira. a druge bi sve ostalo neiskorišteno i propalo. koje stari kožari koriste za bojanje kože. jer su one otrovne. Kasnije su mi seoski znalci objasnili da smo zapravo ubrali «ćurčijske» gljive. 139 . Samo sam jednom negdje polovicom sedamedesetih brao sunačnice na Sljemenu i sve je prošlo jako dobro. Tog srpanjskog dana me pozvala lijepa Seka da idemo u šumu brati gljive iako baš nije bilo vrijeme kad se gljive javljaju u zamjetnim količinama. Zelena pupavka Najgore su svakako amanita phaloides i amanita virosa. Zbog toga će u daljnjem tekstu biti govora samo o njima. Još sam neko vrijeme znao kupiti vrganje od poznatih. ali tada sam se zaposlio na Rebru i nakon viđenih teških otrovanja odustao sam zauvijek brati bilo kakve gljive u slobodnoj prirodi. koju je zaključio stari gljivar otac da on neće taknuti te gljive. a onda smo ispod jednog drveta ugledali veliku koloniju lisičarki. Taj svinjar Ivo je volio dobro pojesti i radovao se večeri s gljivama. ali imao sam iskustvo otrovanja obitelji. a kod gljiva s gastroinestinalnim sindromom neka se brinu oni koji nepažljivo hodaju šumama sa slikama gljiva u ruci da bi izabrali prave. Obično nam otrovanja zelenom pupavkom stižu u ranu jesen kad brojni «gladni» građani poslije kiša krenu tražiti dodatne proteine u vidu šumskih gljiva. Moja obitelj je bila relativno bogata držeći čopor od preko sto svinja pa smo onda unajmljivali svinjara. svinjar i ja. kako po bojama tako i po onom posebnom mirisu tih gljiva. koja je berući tako prepoznatljive sunčanice napunila košaru s nekoliko zelenih pupavki. jer slike ne znače puno za potpunog neznalicu. ali smo zaključili da su naprosto malo bolje narasle nego inače. Romano Božac. Smirilo se to iza ponoći. inače rođakinje po zlu koje mogu napraviti. Krenuli smo tako Seka i ja u šumicu po gljivice i zaista je ona tražila gljive. a da mi radimo s njima što god nas je volja. Tada sam se uvjerio da otrovne gljive znaju izgledati za mene potpuno jednako kao one jestive i od tad kupujem samo uzgajane gljive. Navodno su to bile sasvim male gljive i navodno se zaista mlade pupavke mogu zamijeniti za mlade sunčanice. Neću ovdje davati ni slike jestivih gljiva. Ljudi ih često zamjenjuju za pečurke. a onda se pojavi nekakva luda godina kad su bolnice opsjednute otrovanim bolesnicima. I moj stariji brat je stao na očevu stranu i odlučio da će jesti radije bilo što nego sporne gljive. ali sam i s time prestao kad me u okviru pokušaja suradnje krajem osamdesetih prošlog stoljeća pozvao na gljivarsku izložbu naš poznati znanstvenik i prvi hrvatski stručnjak za gljive prof. Kod nas ljudi beru svakakve vrste gljiva i u većini slučajeva greške dovode do gastrointestinalnih poremećaja poput proljeva i povraćanja. Jedva sat nakon večere jurnuli smo svi u jedini WC zbog snažnih proljeva i povraćanja. ali bili smo teško dehidrirani i osramoćeni zbog svojeg nepoznavanja gljiva. Uz gljive smo pristali majka. Moja mama je bila oduševljena količinama lisičarki i već je izradila plan potrošnje. Lutali smo prekrasnom šumom ne nalazeći nikakvih gljiva ili drugih šumskih plodova. Moj laboratorij je još krajem osamdesetih prošlog stoljeća uveo metodu detekcije amanitina kao najgoreg predstavnika otrova zelene pupavke i skoro svake godine smo pogriješili pri nabavi setove reagencija. Bili smo sigurni da su to lisičarke.

da su na njihove otrove posebno osjetljiva mala djeca. ali dovoljno je i to što se apsorbira da uživatelju gljive učini velike štete. Biološki model u takvom slučaju nije dolazio u obzir. Neki njihovi stručnjaci su čak počeli proizvodnju kovčežića s reagensima i pričali su o samoukim gljivarima koji u šumi izvode kemijske pokuse pokušavajući prepoznati koja gljiva je opasna a koja pak jestiva. Nemojte ni slučajno nasjedati takvim «stručnjacima». uz galamu ako treba. Nekako mi se učinilo da bi se na kulturama stanica jetara moglo otkriti amanitin u hrani. ali moja skupina nikad nije ni pokušala to naučiti. Općenito kod gljiva treba snažno naglasiti. Meni su u sjećanju ostala krvarenja iz svih mogućih otvora na tijelu. a to je bilo predugo vrijeme čekanja za one koji žele uživati u obroku od gljiva. Međutim. razgovor sa stručnjacima iz Češke. Ponavljam da samo iskusni gljivari opažaju one male razlike između jestivih i otrovnih gljiva. Amanitin se koliko toliko brzo može dokazati tek kromatografskim metodama za što danas postoji mogućnost i u Zagrebu. Mudri ljudi kažu da djeci do dobi od nekih 16 godina 140 . viroidina i amanitina.pa su nam znali prigovarati da rasipamo novce budući je set reagencija imao trajnost od samo nekoliko mjeseci. Inače je test trajao 15 do 60 min i smatrali smo da je to dovoljno vrijeme da visoki dužnosnik pričeka s konzumiranjem hrane prije nego što ona bude ispitana. a također se ne može zaboraviti visoka smrtnost. Kuhanje na temperaturi iznad 100 oC kroz dugo vrijeme neće mu skoro ništa naškoditi. Lijevo je amanita phaloides a desno amanita virosa. Gledao sam otrovanu djecu na Rebru i ne mogu to zaboraviti. Doživjeli smo potpuni neuspjeh na primjeru amanitina. Evo kako izgledaju te užasne gljive. ali najopasniji je amanitin. a značajka mu je velika termostabilnost. jer je kemijsko prepoznavanje na terenu doživjelo svoj potpuni neuspjeh. ali ja se ne bih mogao zakleti da onu s desne strane ne bih zamijenio za šampinjone. Ja sam onih ratnih godina morao brinuti i o zaštiti VIP-ova (Very Important Person). koji također imaju puno otrovanja zelenom pupavkom. Ne apsorbira se on značajno iz probavnog sustav osim kod male djece. Stručnjaci mogu prepoznati ovakve otrovne gljive i prema analizi želučanog sadržaja nakon povraćanja otrovanog. uvjerio nas je da krivo razmišljamo. U to vrijeme smo pokušali razviti testove s kulturama stanica i bakterija. To je ciklički oktapeptid sastavljen od uglavnom neuobičajenih aminokiselina. Iz njih su izolirani različiti ciklički peptidi poput faloidina. jer je njegovo djelovanje specifično i mogli bi do rezultata doći biološkim pokusom tek nakon dan ili dva. pa bio kušač hrane čovjek ili neka pokusna životinja. Bio je to nesiguran put prepoznavanja gljiva. Nekakva razlika očito postoji među njima. pa sam predvidio i mogućnost atentata stavljanjem ekstrakta zelene pupavke u hranu dužnosnika. Zašto su zelena pupavka i njezina rodbina tako opasne? Zato što imaju podmukle otrove. Jedno vrijeme smo bili zainteresirani za nekakve kemijske bojene reakcije s različitim dijelovima gljiva.

Meni je to bio dodatni razlog uznemirenosti i tražio sam da ih se preveze u veliki grad. ali to nije dolazilo u obzir zbog snažne bure. pa mi se kasna pojava simptoma otrovanja činila čudnom. Čekajući brod šetala je okolicom i našla u obližnjem šumarku veliku koloniju vrganja. Mehanizmi oštećenja nisu jednaki za jetra i 141 . poremećaj zgrušavanja-krvarenja 4. Zakažu u većoj ili manjoj mjeri oba organa. Do podneva slijedećeg dana svi su se oporavili i time je slučaj završen. Smrtnost u odraslih je viša od 10%. Sjećam se jednog mog slučaja otrovanja gljivama na dalekom otoku. Stari prijatelj je tamo uzeo u najam dućan i gostionu negdje krajem devedesetih godina prošlog stoljeća računajući da bi mogao dobro zaraditi na turistima jediličarima iz Italije. mogu biti slabi ili izostati (bol. Negdje oko 19 h nazvao me prijatelj s otoka tražeći pomoć. Amanitin se veže na enzime i makromolekule. Brod je negdje oko 22 h konačno uspio pristati u maloj luci i onda su počeli problemi sa stradalnicima. Glavni problem bilo je malo pristanište unatoč pješčanom dnu. sepsa. Gastrointestinalna faza: 6-24 h nakon ingestije. gubitak elektrolita) 2. Naravno da se uz otrovanja uvijek javljaju nesporazumi i pacijenti daju krive podatke. Prihvatili su ih u stacionar na susjednom velikom otoku i dali otrovanima obilnu infuziju. Međutim. Prvi na udaru su jetra i bubreg. kojima je taj otok izvrsno mjesto za odmor prije upućivanja na hrvatski jug. Liječnici su ipak imali iskustva s otrovanjem gljivama s njihova područja tvrdeći da tamo zelene pupavke nema. Shvatio sam da su ručali negdje između 12 i 14 h. Simptomi otrovanja su teško prepoznatljivi. jer je razgovor prekidao barem tri do četiri puta odlazeći povraćati. Predložio sam da ih netko od mještana prebaci na kopno. Ovo mi je mirisalo na amanitu faloides. Otrovanja zelenom pupavkom ne završavaju dobro.hepatorenalni sindrom s metaboličkom acidozom. povraćanje. Najbolje je kod svake i najmanje sumnje tražiti analizu amanitina. a sve ostale morali su prenositi nosilima. Latencija: Rastu transaminaze.uopće ne bi trebalo dati gljive.. a kasnije se ispostavilo kako se prijatelj i ja nismo razumjeli glede vremena proteklog od uživanja u gljivama do povraćanja. Nabrala je gljive i odmah pri dolasku na otok tražila da se napravi bogati ručak od njezinih gljiva. koma. hipoglikemija. vidljiva oštećenja. Stvar se razvija na slijedeći način: 1. Naravno da uzrok otrovanja nije bila zelena pupavka. Smrt ili započinje oporavak: Tjedan ili duže nakon otrovanja. Teško sam ga mogao razumjeti. Ne treba brati gljive na stranom području. dehidracija. pogotovo kad sam čuo da se radi „mediteranskim vrganjima“. Na rečenom području može se govoriti o otvorenom moru i tamo se po buri ne plovi s malim plovilom. posebno ako su ih roditelji ubrali u slobodnoj prirodi. 3. Jedino je moj prijatelj bio u stanju teturati do broda. hipoglikemija. barem u prvim satima nakon otrovanja. Ništa ne sumnjajući svi zaposlenici tvrtke slasno su uživali u neočekivanom ručku. policija je u suradnji s liječnicima zaključila da to nije pametno po onako lošem moru. a kod male djece iznad 40%. Od purgativnih gljiva povraća se negdje sat ili dva nakon uživanja u njihovom lijepom okusu. Bez namjere ulaženja u kliničku struku moram naglasiti kako je važno što prije prepoznati uzrok otrovanja i započeti s liječenjem. Jedno i drugo je izrazito složeno. jer je broj štetnih učinaka jako velik. To je bio velik i čvrst brod s iskusnom posadom. Policija je shvatila opasnost i pod izrazito teškim uvjetima uputila se na otok. Polovicom rujna došla mu je u posjete sestra iz Zagreba poznata kao stari iskusni gljivar. Ne može se čovjek baš ni za što uhvatiti dok ne bude kasno i zato su liječnici oprezni pri dijagnostici otrovanja ovim gljivama. a možda se radilo o životu i smrti otrovanih osoba s otoka. jer one mogu biti sasvim drugačije nego u vašem poznatom okolišu. Konačno sam zatražio da se pozove upomoć policijski brod iz velikog mjesta. tahikardija. delirij.. Čini se kao da je sve u redu i da je pacijent prebrodio opasnosti. proljev-krvav. pa često za otrovanje zelenom pupavkom kažemo da je karakterizirano hepatorenalnim sindromom. Hepatorenalna faza: 3-4 dana do tjedan nakon ingestije: konfuzija.

pa osobito djeca umiru od teških unutrašnjih krvarenja. Istina je da se to može dijelom povezati s utjecajem amanitina na zgrušavanje krvi. ali njezini rezultati nikad nisu sasvim pozitivno ocijenjeni. pa su krvarenja iz dvanaesnika i crijeva uobičajena pojava. Dakako. pa onda nema ni teških štetnih učinaka na plod i čak sam čitao jedan rad o trudnici otrovanoj amanitinom. Prije nekih petnaest godina prvi put je primijenjena transplatacija jetara. Zapravo je otrov izrazito opasan i prognoza kod otrovanja nikad nije optimistička. Hemoperfuzija je davala neke nade u slučaju primjene unutar 24 h nakon otrovanja. povezana teška oštećenja središnjeg živčanog sustava. ali je to brzo odbačeno zbog nefrotoksičnog djelovanja te tvari (bubreg strada među prvima). Onda se pojavio silimarin ili silibin izoliran iz Sylibum marianum s nadom da bi on mogao spriječiti ulazak amanitina u hepatocite. itd. stradaju i probavni organi zbog snažne toksičnosti amanitina. koja je kasnije rodila zdravo i neoštećeno dijete. Danas se rutinski primjenjuje plazmafereza. ona je napuštena kao lijek spasa još u prošlom stoljeću. Već nekoliko desetljeća traže se dobri protuotrovi. Na kraju ostaje zaključiti da je najbolje i najsigurnije rješenje sprječavanje otrovanja. Sve je ostalo manje ili više upitno. ali u konačnici je važan krajnji rezultat. 142 . Međutim. njezina uspješnost je koliko toliko prihvatljiva samo unutar 24 h nakon otrovanja. ali u praksi se pokazao neučinkovitim. Jedino donekle je dobro što amanitin navodno ne prolazi posteljicu. tj. Zato valja pozorno pročitati upute koje dajemo na kraju ovog odlomka. Česi su kroz desetljeća ispitivali tioktičnu kiselinu s nadom da bi ona mogla na sebe vezati amanitin ili ga spriječiti da se veže na važne tjelesne molekule poput RNA polimeraze iz jetara. Hemodijaliza baš nije prikladna tehnika zato što se amanitin snažno veže na makromolekule. Možda bi u prvim satima nakon otrovanja čak pomogla forsirana diureza. Nije to kraj djelovanja amanitina. Ostaje na dragom Bogu i snazi organizma da obrane što mogu obraniti.bubreg. uklanjanje ukupne plazme gdje se nalazi najveći dio amanitina vezan za albumine. Međutim. Što se pak može poduzeti kod otrovanja zelenom pupavkom? Jako malo ako se na vrijeme ne prepozna i ne počne s liječenjem. ali ni jedan se nije pokazao dobrim. jer su s takvim otrovanjima npr. Laboratorijski pokusi su budili nadu. Što se tiče tehnika izvantjelesnog uklanjanja amanitina rezultati također nisu sigurni pri traženju prave tehnike. a od onda se to smatra jedinim prikladnim rješenjem kod otrovanja s teškim posljedicama. Nema dakle sasvim sigurne i pouzdane tehnike za liječenje otrovanja amanitinom.

Ne skupljajte gljive u prirodi ako niste njihov vrsni poznavatelj. Ne zaboravljam na njezine «veličanstvene» psihodeličke učinke i da je rado koriste kao halucinogen. Nema nikakvog antidota niti na muscimol niti na ibotensku kiselinu i uglavnom se liječnici odlučuju na simptomatsku terapiju. Međutim. Nije sigurno niti kako pomažu tehnike ekstrakorporalne eliminacije otrova. Treba jako naglasiti da ni halucinogeni učinci nisu uvijek jako lijepi. Ako već želite gljivariti učlanite se u neku od udruga gljivara i učite uz iskusnije. Muscimol i ibotenska kiselina su termostabilni i kuhanje ništa ne pomaže u njihovoj inaktivaciji. Ludara i njezine rođake su vrlo karakteristična izgleda i meni je zapravo nejasno kako je ljudi ne prepoznaju u prirodi. Ne kažem da nije lijepa. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. Izgleda da se ovom gljivom ljudi ipak rijetko truju osim tamo u sjevernim krajevima velike Rusije. simptomi ne završavaju samo na halucinacijama. Iskoristite priliku da odnesete ubrane gljive stručnjacima na pregled. o čemu svjedoči naslikana vizija jednog od stradalih. ali dovoljno iskustava nema kao što nema niti dovoljno podataka o njihovoj toksikokinetici. Trideset minuta nakon ingestije javlja se euforija i psihostimulativno djelovanje.Ludara O ludari ili amaniti muscaria govori se nešto više u poglavlju o sredstvima ovisnosti. Svake godine u vrijeme sezone gljiva oni organiziraju skupine stručnjaka za pomoć neznalicama. ali već svojim bojama upozorava na opasnosti. a kasnije nastupaju pospanost. Muscimol nije halucinogena tvar i ima svoje učinke znatno drugačije nego ibotenska kiselina. jer sezonski gljivari početnici unatoč svojem neznanju vjerojatno ipak znaju prepoznati ovu gljivu lijepa izgleda. nekoliko dana ostaje glavobolja ako čovjek preživi otrovanje. Možda bi obzirom na strukturu otrova mogle doći u obzir hemodijaliza ili hemoperfuzija. Nemojte žaliti truda i vremena da ih pitate za savjet. konfuzija. 2. Ja se u vrijeme mojeg rada na dijagnosticiranju otrovanja nisam nikad susreo s ludarom nego ponešto znam tek iz priča starijih ljudi. a nemojte to činiti niti ako ste poznavatelj gljiva u područjima koja ne poznajete. koma. Umjesto zaključka dajem savjete: 1. a ovdje ćemo pisati tek o njezinim toksičnim učincima. posebno u nekim krajevima svijeta. midrijaza. 143 . grčevi.

Znali su stručnjaci rečenih profila da je svaka bakterijska infekcija u biti otrovanje. kao što su znali i drugi zdravstveni djelatnici. pa su vjerojatno tradicionalno prije tridesetak godina sva otrovanja slali na infektološke odjele u bolnicama naših i europskih gradova. Do Domovinskog rata mene zapravo bakterijski otrovi uopće nisu zanimali osim onoliko koliko svaki toksikolog mora minimalno naučiti tijekom svojeg školovanja. a sa sobom ponesite sirove i kuhanjem obrađene gljive. To što su mikroorganizmi izrazito sitni ne znači da su njihovi otrovi manje opasni od onih drugih. Ako kupujete gljive na tržnici zatražite od prodavača kopiju atesta da je berač ispitani i iskusni gljivar. Dapače. Imaju oni brojnih problema zbog toga što se bakterije mijenjaju i prilagođavaju. a proizvodi ga obična bakterija. a nisam do danas promijenio mišljenje u tome kako je to bilo u redu. a za vas to ipak znači nekakvu povećanu sigurnost. jer je to područje danas potpuno u nadležnosti infektologa i epidemiologa. Zapravo je najbolje da djeci uopće ne dajete gljive. 4. tj. Za vrijeme rata kao pomoćnik zapovjednika GSS morao sam naravno biti nazočan svim važnim sastancima tog tijela i saslušati izvješća predstavnika različitih službi. Zbog toga ću ovdje pisati tek o vrstama otrova i njihovim učincima uz skromne priloge iz vlastitog iskustva toksikologa. činjenica je da o botulinu govorimo kao o najopasnijoj tvari na tom svijetu. Naravno da do devetnaestog stoljeća nije znao ništa o tim otrovima. Epidemiolozi i infektolozi idu istovremeno u bitku protiv bakterije. 6. Pisati ću o otrovima bakterija i plijesni. koji su stariji od viših organizama i sigurno je čovjek s njima bio u kontaktu od svojih počela.3. Oni su jako davno shvatili kako je sprječavati zarazne bolesti jednako ili još važnije nego ih dijagnosticirati i liječiti. pa se stalno vode bitke. a tek spominjem kako postoje otrovi drugih sitnih organizama poput algi ili planktona. Mora se priznati da na tom području liječenje otrovanih osoba ne teče uobičajenim smjerom u toksikologiji. a sigurno je ta bitka važnija nego inaktivacija ili uklanjanje otrova. Potpuno sam se pouzdavao u epidemiologe i infektologe. pogotovo u vremenima Domovinskog rata. ali o njima se ponešto može pročitati u drugim tekstovima. Ako se i otrujete nećete proći tako loše kao što prolaze djeca kod otrovanja gljivama. pa više ni jednom toksikologu nije padalo napamet miješati se u infektologiju ili epidemiologiju. a jedva je nešto važnijeg znao o onima koji proizvode takve otrove. Bakterije Toksikolog zapravo nerado piše o bakterijama i produktima njihova metabolizma. Čim osjetite najmanju poteškoću nakon uživanja u obroku s gljivama odmah se javite u najbližu bolničku ustanovu. Djeci nikad nemojte davati gljive prije nego što ste ih vi sami kušali. Nije li to razlog da se o njima napiše pokoja riječ uz ograde o kojima će kasnije biti riječi. prepoznati otrov i onda ga ubrzano eliminirati uz naravno simptomatsko liječenje u pogledu učinaka. koje ste sami ubrali. koja proizvodi otrove. jer se tako mogu pokvariti i prirediti vam brojne neugodnosti nakon konzumiranja. Gljive držite uvijek prije uporabe samo u prirodnoj ambalaži (npr. a nikako u plastičnim vrećicama. Tako mali a opasni Ovdje mislim govoriti o otrovima mikroorganizama. Osobito su bili aktivni epidemiolozi čiju ja struku zapravo nisam dobro poznavao i smatrao sam kako oni tu postoje zbog nekakvih cijepljenja i suradnje kod zatvaranja loših 144 . Udruge takve ateste dijele svojim iskusnim članovima. 5. košarice od šiblja). Bez obzira da li govorimo o bakterijama ili plijesnima kao proizvođačima otrova činjenica je da su izazvali najteže i najbrojnije epidemije uz stradavanje golemog broja ljudi i životinja.

perfringens. koja je preventivno djelovala na svim područjima države. S. godine. Staphylococcus sp.. Bacillus cereus. B.. C.slastičarnica. Pseudomonas sp. tetani. Toga su se bojali i epidemiolozi. Escherichia coli. tijekom rata i kasnije shvatio sam koliko je njihova uloga široka. Shigella dysenteriae Streptococcus sp. Skoro nam nitko u svijetu ne vjeruje da smo rat prošli bez i jedne ozbiljnije epidemije neuobičajene za normalan civilni mirnodopski život. Clostridium perfringens. Zaista su organizirali veličanstvenu službu. Legionella sp. Zbog te i takve uspješne epidemiologije ja kao toksikolog zapravo nemam dovoljno tema iz vlastitog hrvatskog iskustva. Clostridium difficile. a i ja sam uskoro bio pozivan na njihove sastanke. Yersinia pestis.. Ubrzano su čak školovali nove epidemiologe dok je rat trajao. cholerae. Staphylococcus sp. coli 145 . Shigella sp. Staphylococcus aureus. Bacillus thuringiensis.. Prenosim podjelu bakterija prema vrstama otrova kojima ugrožavaju ljude i životinje. E. poplave ili potresa i posebno rata donosi brojne epidemije zaraznih bolesti. prvenstveno u sprječavanju pojave epidemija (dakle masovnih otrovanja). V. Unatoč svih mojih manjkavih znanja bilo mi je jasno da svaka kriza poput npr. parahaemolyticus. cereus ENDOTOKSINI EKSOENZIMI NEUROTOKSINI CITOTOKSIČNE TVARI sve skupine gram negativnih bakterija invazivni patogeni Clostridium botulinum. INHIBITORI SINTEZE BJELANČEVINA Corynebacterium diphtheriae. Salmonella sp. pa su se čvrsto organizirali još krajem 1990. Vibrio parahaemolyticus. PODJELA BAKTERIJSKIH OTROVA SKUPINA OTROVA ENTEROTOKSINI BAKTERIJE Vibrio cholerae. Međutim. C. Bilo je očekivano da će se i tijekom našeg Domovinskog rata pojaviti brojne epidemije svakakvih zaraznih bolesti te brojna bakterijska otrovanja. HEMOLITICI Streptococcus sp. dysenteriae. a značajan broj njih je zapravo prva iskustva stjecao na bojišnici. V...

pa se preporučivalo ne praviti nikakvu hranu koja nije termički dobro obrađena. Opet je u pitanju uzimanje zaražene hrane. coli i naši stručnjaci ga lako prepoznaju. a poznato je i kako treba liječiti. Zbog globalne trgovine i čestih putovanja diljem svijeta može se ova bolest pojaviti u manjim omjerima također u Europi. slabom osobnom higijenom onih koji pripremaju hranu također. Naravno da mislim na kolače. Salmonela je pak došla u jaja preko infektivne hrane za živad.. a najugroženiji su ljudi u područjima sa slabom epidemiološkom službom. Neko vrijeme je bio običaj da čak u gostionama svatovi jedu kolače proizvedene kod rodbine ili prijatelja. coli veže «bolest putovanja». strašna suhoća u ustima. To je dovelo do toga da jedno vrijeme u Britaniji nije bilo moguće naći jaje bez salmonele. Netko je utvrdio da kokoš i pilići iskoriste tek 30% od progutane hrane i došao na ideju da izmet vraća natrag u životinjsku hranu uz minimalnu termičku obradu. ali za epidemiologa ti i drugi simptomi su važni. Zato se uz E. coli. itd. Većina peptidskih otrova ove skupine bakterija su termolabilni iako ih ima takvih koji se raspadaju tek polusatnim zagrijavanjem na 125 oC. Jednom prilikom su skoro svi svatovi s neke svadbe završili u zaraznoj bolnici zbog otrovanja krempitama iz domaće proizvodnje. smanjena elastičnost kože. Tijekom rada u različitim zdravstvenim stožerima čuo sam brojna izvješća o više ili manje masovnim otrovanjima salmonelama. 146 . Ostali simptomi za pacijenta su gotovo nevažni. osobito djece u prvim mjesecima života. Gledano sa strane otrovane osobe najgori su proljevi uz koje su mogu gubiti enormne količine vode. Kod nas se najčešće javljaju ipak otrovanja uzrokovana salmonelom. poznati su simptomi. Mene su najviše iznenadila otrovanja uzrokovana kućnom izradom različitih namirnica na bazi kolača. ali ta pojava je u današnjoj Hrvatskoj vrlo rijetka zbog stalnog nadzora sanitarne inspekcije nad djelatnicima u ugostiteljskim objektima. kao npr. zna se kako ih detektirati. Pojavljuje se i širi iznenada zahvaćajući golem broj ljudi tako da bolnice nisu u stanju primiti sve zaražene. Ni jedan pametan liječnik neće vam to preporučiti. kao što je to slučaj prikazan na slici pored ovog teksta.Enterotoksini su svakako najrašireniji i najčešći uzroci otrovanja ili zaraza. ali samo mali broj pacijenata zahtijeva bolničko liječenje. kad je infekcija ovom bakterijom uzrokovala teške dehidracije i smrti. stoljeća. a jednako dobro prepoznaju i simptome salmoneloze. Najgori od svih enterotoksina je kolargen izoliran kod strašne kolere. Važno je što prije se javiti na bolničko liječenje iako neki svjetski putnici preventivno uzimaju antidiaroike (sredstva protiv proljeva). a brojni kolači se rade iz sirovih jaja ili tek lagano termički obrađenih. Inače je peptidski otrov sličan onom kod E. Smatra se da su otrovi te skupine bili uzročnici velike smrtnosti djece do XIX. Naravno da i kuhari ili konobari mogu biti kliconoše. Poznato je da su nam jaja do prije nekoliko godina često bila zaražena salmonelama. Danas se još uvijek moramo najviše čuvati jaja i proizvoda od termički nedovoljno obrađenih jaja. Naravno. Najpoznatiji otrovi su vezani uz E. Simptomi u obliku abdominalnih grčeva i proljeva javljaju se 8-24 h nakon uzimanja hrane i neugodni su. Najgori primjer je onaj iz Britanije od prije nekih trideset godina. koja je u povijesti Europe i svijeta odnijela golem broj života. Danas je dobro poznata struktura tih peptida. Najčešće čitamo u novinama o tome da je neka slastičarna zatvorena zbog otrovanja njihovih posjetitelja salmonelom zaraženim kolačima. a odnosi ih i danas u nerazvijenim zemljama svijeta. zna se njihov mehanizam djelovanja.

Očito se radilo o vrlo nestručnom kemijsko-biološkom ratu. ali sam sudjelovao i pratio zbivanja. Ne ulazeći u razloge zbog čega se nije promidžbeno izišlo u svijet s informacijom da je vodstvo jedne tvornice pokušalo kemijskobiološkim ratom napasti hrvatsko pučanstvo na mene je događaj ostavio velikog traga. šunki ili sireva. Sa stanovišta jednog toksikologa mislim da treba pisati još o botulinu kao najgorem meni poznatom otrovu. Dobro se apsorbira iz probavnog sustava i rijetko je povezan s infekcijama bakterijom pod nazivom Clostridium botulinum. Naravno. Sjećam se slučaja kad su otpadne vode broda iz Afrike sadržavale bakterije kolere i one su se naselile u školjkama pokraj jednog talijanskog grada. jer nije trebalo doći do napuhivanja konzervi. Terapija je simptomatska. a posljedice su se brzo osjetile. Inače se otrovanja botulinom bilježe barem kroz pisanu povijest čovječanstva. Inače se nema što drugo reći nego za ostale enterotoksine. Dakako. Smrt nastupa zbog respiratornog aresta. Vjerojatno su stavili previše kulture Clostridium botulinum u svoj proizvod i razvilo se previše produkata njezinog metabolizma. ali epidemiolozi su odmah ustvrdili da je uzrok talijanski botulizmom onečišćeni mascarpone i svi otrovani su izliječeni. ali postoji antibotulinski serum. a nastavljaju se s teškoćama disanja i slabljenjem mišića te konačno paralizom. godine kad mi je dojavljeno da su u veleprometu nađene napuhnute konzerve tvornice Gavrilović iz Petrinje. koji je uspješan ako ga se na vrijeme primijeni. ima i opisa slučajeva infekcije tom strašnom bakterijom s posljedicama kakve su vidljive na slici pokraj ovog teksta. pa su prvi slučajevi opisani u carskom Rimu. Proljevi i amdominalni grčevi su snažni i vode teškoj dehidraciji te često smrti. a Talijani su također u istom siru našli botulin. npr. Krajem dvadesetog stoljeća bili smo uzbunjeni pojavom botulizma u Splitskodalmatinskoj županiji. Analitičari su mi govorili da je sadržaj konzervi nepodnošljivo smrdio i da naravno nije bio prikladan za ljudsku ishranu. a Europa je imala velikih epidemija te bolesti. a u pravilu s otrovanjem hranom zaraženom tom bakterijom. ako se na vrijeme obavi dijagnostika. U to vrijeme pred kraj Domovinskog rata i mi smo uveli posebne mjere prevencije na našem Jadranu. Radilo se tek o nekoliko ljudi. a zatim se javljaju opća slabost te suhoća usta. botulin se povremeno nalazi u različitoj hrani rutinskim kontrolama i ja znam barem nekoliko slučajeva kad su cijele serije nekih proizvoda 147 . ali doktori smatraju kako je mudrije paziti što se jede ili pije. Zbog straha od ove bolesti danas se prije odlaska u rizične krajeve zna preporučivati davanje antiseruma. Slučaj nikad nije procesuiran. Odmah je zabranjeno stavljanje tih konzervi u maloprodaju. Ja nisam bio ključni činitelj reakcije na taj događaj. tj. ali mora se naglasiti da smrtnost nije mala. a vjerojatno niti neće zbog nedostatka dokaza o namjernom zatrovanju. Smrtonosna doza za čovjeka je 1 ng/kg tjelesne težine čovjeka. Moje prvo iskustvo s botulizmom seže iz lipnja 1991. a analizom u našim laboratorijima brzo se ustanovilo da se radi o hrani zaraženoj botulizmom. Čak i u razvijenim državama poput Italije moguća je pojava hrane zaražene botulinom. Neuromuskularni simptomi počinju s poremećajima vida. Talijana. što je milijun puta manje od miligrama. bilo u hrani bilo u ljudskoj krvi. To je veliki proteinski otrov složene ali poznate strukture. Ne jesti ništa izvan sigurnih hotelskih restorana i ne piti ništa osim flaširanih proizvoda. Simptomi se počinju javljati 12-36 h nakon uzimanja kontaminirane hrane. jer nažalost imamo negativnih iskustava s njim.Zabilježeni su slučajevi obolijevanja manjeg broja ljudi i kod naših susjeda. Počinju s mučninom i povraćanjem. Kod nas kao i u drugim razvijenim zemljama postoje izvrsni laboratoriji za dokazivanje botulizma. On izaziva paralizu skeletnih mišića i prestanak disanja. npr.

ali kao otrovi dugotrajno unošeni u organizam mogu uzrokovati brojne štetne učinke pa i smrt. a onda se pokazao kao revolucionarni lijek kod transplatacije organa. kao što prate druga živa bića usmjerena na prehranu namirnicama koje vole gljivice.kod nas zbog toga bile uništene. ne treba nikad zaboraviti da opasnost postoji i da na nju ne smijemo zaboraviti. a godine su činile svoje i lice je izgledalo gore nego prije prvog zahvata Botoxom. barem danas. koji je u desetak godina postao izrazito traženo sredstvo za medicinsku kozmetiku. Bilo je to za oboljele osobe mnogo i ja sam bio sretan što sam pomogao da se dječak uključi u projekt. koji naravno da nije donio izlječenje. ali i to je bio neugodan udarac ljudima s prevelikom nadom u botulin. Otrovi gljivica (mikotoksini) E. Njegov sin je bio uključen u jedan vrlo uspješni projekt. koji sprječavaju stvaranje antitijela i čovjek s presađenim 148 . što i nije čudno. Mikotoksini su opasni i blagotvorni! I nisu oni samo antibiotici nego služe čovjeku na stotine drugih mjesta. Mislim da se možemo pouzdati u naše sanitarne inspektore i javno zdravstvo. kad me nazvao kolega tražeći protekciju na Rebru. Sjetite se Fleminga i svega onoga što je slijedilo nakon njegovog otkrića penicilina. ali to nije funkcioniralo u beskonačnost. ali zato se uzimaju imunosupresivi poput ciklosporina ili takrolimusa. Međutim. Vremenom se pojavio preparat Botox. Jednako kao bakterijski otrovi prate čovjeka od prvih dana njegova života na zemlji. Nisu ni približno tako žestoki kod akutnog unosa. koji je vrlo brzo odbačen zbog svojih teških nuspojava na bazi imunosupresije (uništavanja imunološkog sustava). pa se s «liječenjem» moralo nastavljati. ali je onda naglo istih godina ušao u uporabu kao kozmetičko sredstvo. Na zapadu se javila pomama za Botoxom. Siguran sam da mnogima ne bi bilo teško ni skupo svakih 6 mjeseci odlaziti na tretman kako bi zadržali mladenački izgled. ali je barem omogućio bolesnicima bolji osjećaj svojih mišića i čak određenu kontrolu nad njima. ništa nije idealno niti bez zamjerke. Od nekud je saznao da se jedna vrlo ugledna neurologica s Rebra bavi primjenom botulina kao lijeka kod osoba s preboljenom dječjom paralizom. Čim su ljudi za to saznali počeli su tražiti da se njihovu djecu uključi u projekt. Sredinom devedesetih godina dvadesetog stoljeća sjetio sam se Paracelzusa i njegove izjave da je razlika između otrova i lijeka samo doza. a ona nije zaobišla niti naše krajeve. ako se vrlo male doze injiciraju na mjestima gdje želimo ukloniti neugodne bore i vratiti nategnutu mladenačku kožu. Poslije nekoliko takvih «terapijskih» zahvata učinak je počinjao izostajati. to je pravo područje kojim se bave toksikolozi. Botulin je i dalje ostao sredstvo olakšanja tegoba paraliziranih bolesnika. Organizam primatelja će naravno stvarati protutijela na organ (npr. Odmah na početku mora se reći da su otrovi gljivica donijeli revoluciju u liječenju teških bakterijskih infekcija kao antibiotici i nikako ne smijemo zaboraviti njihovo dobro. Netko je shvatio da botulin može pomoći u uklanjanju bora s lica. Međutim. Mikotoksini (otrovi gljivica) ulaze u organizam praktički isključivo preko namirnica. Učinci Botoxa na uklanjaju bora nisu bili vječni nego su se zadržavali nekih 6 mjeseci. Ona je započela projekt primjene izrazito malih doza botulina za olakšanje tegoba paralitičara u smislu malih poboljšanja reaktivnosti mišića terapijskom primjenom botulina. Spominjem samo primjer neuspješnog antibiotika ciklosporina. bubreg ili srce) davatelja. Nije bilo težih posljedica terapije. pa je moj kolega znajući moje prijateljske veze s uglednom gospođom zamolio za protekciju.

Njima hrana onečišćena mikotoksinima ne smeta i dalje je mogu bezbrižno uživati. Vidite kako je naš odnos prema plijesnima relativan. Harala je srednjom Europom pod različitim nazivima kao npr. -afla toksinima. -ohratoksinima. Neću ovdje pisati o lijekovima na bazi mikotoksina nego o onim proizvodima pljesni koji prvenstveno truju organizam. ali možda je na taj način rezerviraju za sebe. «crvena vatra» ili «vatra sv. Gorgonzola je mastan sir i nije prikladan za ishranu starijim ljudima s problemima metabolizma masti. Ključni problem je u tome što oni tu hranu zagađuju svojim produktima metabolizma ili mikotoksinima. a najbolje je proučena na raži. -zerazolenima. plemenitim plijesnima (npr. Ovaj komad gorgonzole ne predstavlja nikakvu opasnost za vaše zdravlje osim ako nemate problema s visokim trigliceridima ili kolesterolom. To je plijesan. jer takmaca za hranu je izrazito mnogo. jer joj je odbojna i sumnjiva. -trihotecenima. Biti će riječi o: -ergot alkaloidima. Ergot alkaloidi Mi u srednjoj Europi imamo povijesno najgora iskustva s ergot alkaloidima ili produktima snijeti ražene glavnice (Claviceps purpurea). koji rado jede hranu zaraženu tzv. Najbolji je negdje u srpnju mjesecu ili oko sedam do osam mjeseci nakon što je tijekom neke svinjokolje priređen. gdje su se stvarali uvjeti za razvoj pljesni proizvođača ergot alkaloida. Nije problem s plijesnima to što vole istu hranu koja treba ljudima. kulen i drugi proizvodi). brojni sirevi. Jedno vrijeme se pojavljivala kao epidemija nepoznata uzroka. Međutim. To se ne odnosi na čovjeka. a karakterizirana je bila suhom gangrenom. pa ću u ovom tekstu dati osvrt samo na one kojih se danas bojimo. ali svakom takmacu za istu hranu ona je opasna. za normalne zdrave osobe on predstavlja delikatesu. -ohratoksinima.organom živi uz primjenu takovog lijeka duge godine. Antuna». koji nije dobar dok ne sazrije obuhvaćen plemenitim plijesnima. koja se javlja na žitaricama. Uzrok bolesti bio je u lošem skladištenju žitarica u velikim naseljima. Isto je s kulenom. Nekad je dobra ili čak izrazito plemenita. a koji puta ga i liječe. a nekad nam predstavlja veliki životni problem. Činjenica je da ni jedna životinja neće bez prijeke potrebe jesti pljesnivu hranu. Obično se 149 . Zašto one luče mikotoksine u vlastitu hranu nitko ne zna pouzdano odgovoriti. -drugima koliko dospijem napisati. Mnogo je plijesni koje proizvode opasne mikotoksine i vjerojatno još uvijek ne znamo sve opasne plijesni i njihove produkte metabolizma.

Razlog zbog čega se bolest povlačila boravkom u švicarskim planinama danas je sasvim jasan. ali ja mislim da se radilo o masovnoj psihozi. Negdje početkom devedesetih godina prošlog stoljeća netko je ustanovio da se životinjama može davati zaražena hrana ako se pomiješa sa zeolitima. Možda će mi jako religiozni ljudi zamjeriti. iz ergot alkaloida se može izraditi LSD relativno jednostavnim sintetskim postupcima. Jedan od ispitanika.pojavljivala na udovima (noge) koji su se sušili i otpadali. Moja istraživačka skupina je obavljala brojne pokuse na derivatima ergot alkaloida tražeći prikladne lijekove za različite bolesti. ali neki od lijekova su ipak registrirani. kad su ratnici na nebu ugledali «Bogomater». kliničkih ispitivanja. Jedan od zanimljivih događaja vezan uz lijek protiv visokog tlaka u fazi I. koja je na njih utjecala na neočekivan način da napuste vojnu i da se preživjeli povuku na slobodan ruski teritorij. Na mene je ostavila utjecaja priča o jednoj ruskoj vojni protiv Turaka. Tamo gljivica Claviceps purpurea nije mogla preživjeti i hrana koju su uzimali isposnici bila je zdrava. Meni su u sjećanju ostale nuspojave na te lijekove. Nije to prvi slučaj opažanja posebnih učinaka ergot alkaloida. kad se vojska raspala i povukla bez i jedne bitke. svinje jako rado jedu takve gline i da im to koristi u napredovanju. Građani se uvijek bune na smrad s modernih životinjskih farmi i vlasnici su pokušavali riješiti taj problem na razne načine. pa životinje brže i bolje napreduju te ne sadrže u svojem tkivu opasne tvari. Mora se reći da ni danas nismo riješili problem pojavnosti te bolesti. Jedan od načina je bio u stelju dodavati zeolite (gline). doživio je nakon večernje doze posebno stanje uznemirenosti. Ključne nuspojave na ergot alkaloide bile su mučnina i povraćanje. Sjećam se pokusa u kojima su se sudionici natjecali za laboratorijski sudoper radi povraćanja. koje na sebe barem dijelom adsorbiraju neugodne mirise. Na kraju krajeva. Antuna ipak uspijevaju svladati svoju tešku bolest i zbog toga je ona bila vezana uz tog sveca. koji na sebe adsorbiraju većinu mikotoksina. Ergot alkaloidi su izrazito zanimljive tvari i sirovina za sintezu brojnih lijekova. Zapravo je cijel priča počela s namjerom uklanjanja neugodnih mirisa sa životinjskih farmi. inače specijalizant kliničke farmakologije. Tako se pojavio Megamin kao 150 . Otrovali su se ergot alkaloidima iz zaraženih žitarica i doživjeli masovne halucinacije. Danas više nema otrovanja ljudi ergot alkaloidima. a bilo ih je iz faze I. pogotovo kod životinja. Vremenom se ispostavilo da pokajnici koji odlaze u jedan od švicarskih samostana sv. ali u sasvim druge svrhe nego za što su oni služili na njemačkim farmama svinja i sličnih životinja. Kukuruz je dobar cilj gljivice koja proizvodi ergot alkaloide i često imamo masovna otrovanja kod životinja. Nakon toga su uslijedila istraživanja u kojima se dokazalo da ti sorbensi sprječavaju apsorpciju mikotoksina i drugih otrova u organizme životinja. posebno kad su zime blage i vlažne. kliničkih pokusa ostao mi je u posebnom sjećanju. Ne mogavši više izdržati napetost skočio je kroz prozor iz prizemlja odjela i trčao oko Rebra dok se nije uspio malo smiriti. kojih se nađe u svakom hrvatskom selu. Onda su farmeri opazili da npr. To je ponukalo neke naše poduzetnike da pokušaju primjenu zeolita na ljudima. jer smo na zdravim dragovoljcima obavljali pokuse biološke ekvivalencije. a životinjska hrana se skladišti u tipičnim čardacima. koje nemaju drugog izbora hrane osim one koju im daju vlasnici. Pogledajte sa strane sliku nogu piceka otrovanih ergot alkaloidima. Halucinacije kod otrovanja ergot alkaloidima relativno su česte. ali se javljaju kod životinja.

kopar. ali nema nikakvih dokaza da bi oni bili korisni kod liječenja teških zloćudnih bolesti u čovjeka. Danas se sasvim pouzdano može reći da je za hepatocelularni karcinom stanovnika južnih krajeva poput Afrike kriv upravo afla toksin. ta se plijesan rado naseljava na uljaricama poput kikirikija ili sličnih masnih plodova. Inače valja pošteno priznati da je liječenje od otrovanja ergot alkaloidima mukotrpno i dugo. a osobito protiv teških kroničnih bolesti poput karcinoma. To danas nije teško. sjeme pamuka. Tako se npr. Ključni problem unosa različitih afla toksina je povećana učestalost karcinoma jetara. Bio je to jedan od aflatoksina iz plodova južnih krajeva (orasi. Nema rezultata istraživanja pojavnosti karcinoma uzrokovanog afla toksinom u Hrvatskoj. ali oprez nikad nije suvišan i sanitarna inspekcija povlači iz prometa sve proizvode s nedopuštenim koncentracijama tog karcinogena. kada je farma bila desetkovana i trebalo je dugo vremena da se otkrije uzročnik. S priličnom sigurnošću se može reći da zeoliti zaista adsorbiraju na sebe većinu mikotoksina i na taj način štite životinje. Kod nas su na udaru neka naselja u Slavoniji poput Slavonskog Kobaša. u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan slučaj akutnog ili kroničnog otrovanja ovom skupinom otrova. Bolest se ogledala u akutnom zatajenju bubrega. Inače. badem. Istraživanja su pokazala da problem nije tako jednostavan kako se mislilo u prvi mah nakon akutnog otrovanja purana. Zanimljivo je da u Bosanskom Kobašu s druge strane Save te 151 . žitarice). brazilski oraščići. Afla Aflatoksin B1 toksin se intenzivno metabolizira u životinjskim organizmima dajući nove opasne produkte uz one postojeće brojne afla toksine. Kod nas je mjerenje afla toksina u hrani uvedeno kao rutinska pretraga sjemenja iz južnih krajeva u svrhu zaštite pučanstva od tih opasnih kemikalija. koje su dobivale hranu bogatu afla toksinom. gdje je bolest zatajenja bubrega uobičajena. a ključno je isključiti iz prehrane bilo koju hranu koja ih sadrži. Afla toksini Proizvođač aflatoksina Aspergillus flavus uopće nije udomaćen u našim krajevima nego ima dobre uvjete razvoja u toplim i vlažnim južnim državama. Tim teškim sindromom bave se hrvatsko zdravstvo već gotovo 50 godina nastojeći pronaći uzroke teške endemske bolesti. pokazalo da se aflatoksin M1 kao Mikotoksikoze metabolit izlučuje mlijekom krava. a mora se priznati da na sreću već dugo desetljeća nemamo u Europi otrovanja ovom skupinom mikotoksina. Prije dvadesetak godina zabilježeno je teško otrovanje svinja na jednoj nizozemskoj farmi svinja zbog kukuruza onečišćenog ohratoksinima. koji se unose u organizam životinja. Međutim. kikiriki. a zabilježena je i pojava tumora urinarnog trakta. Ohratoksin Kao produkt plijesni Aspergilus ochraceus i srodnih organizama izazvao je zdanja dva desetljeća golemu pozornost hrvatskih znanstvenika. Prvo otkriće otrovanja afla toksinima dogodilo se šestdesetih godina prošlog stoljeća na farmi purana u Britaniji.lijek za sve. pistacio. Vrlo brzo su stručnjaci pretpostavili da bi Balkanska endemska nefropatija mogla biti povezana s unosom ovog otrova u organizam. a oni dospijevaju međunarodnom trgovinom u naše krajeve.

godine u potrazi za novim antibioticima. a javljaju se pretežno u sjevernim krajevima Europe. Otkriveno je da se on ne nalazi samo na žitaricama nego i na suhomesnatim proizvodima iz tih i drugih krajeva (npr. Istraživanja su obuhvatila proizvodnju i skladištenje namirnica te prehrambene navike pučanstva. Prva faza traje 3-4 dana uz simptome pečenja kože uz moguću pojavu bula ili mjehura. vratu i licu. agranulocitoza. hemoragije. a optuživani su Rusi za njihovu primjenu na ratištima. hrane. proljev. mučnina. trombocitopenija i anemija opet kao nejasni simptomi. Bolesnici koji prežive prva tri tjedna mogu se oporavljati mjesecima ili umrijeti. Kasnijih godina počeli su se javljati članci o trihotecenima kao izvrsnim bojnim otrovima.bolesti nema. Trihoteceni su vrlo prilkadni bojni otrovi protiv logistike. šunka. tahikardija i cijanoza. Tako je u Rusiji opaženo masovno otrovanje konja kukuruzom kontaminiranim trihotecenima. Inače je zanimljivo su da simptomi otrovanja trihotecenima slični radiacijskoj bolesti. kobasice. ali podataka o otrovanjima nema u službenoj literaturi. Ja osobno sam se susreo sa sumnjom na otrovanje trihotecenima početkom kolovoza 1991. a to je idealno sredstvo protiv logistike. Onda je po mišljenju analitičara bilo najmudrije napasti sela trihotecenima i na taj način uništiti logistiku borcima. Međutim. ali uzrok bolesti nije pronađen. ali je odbačen zbog njegovih toksičnih svojstava. Borci su se kretali po planinskim gudurama i napadali iznenada ruske konvoje i vojnike. U novinama su osvanuli članci o djeci u dobi od 14 godina. abdominalna bol. Trihoteceni djeluju u četiri faze. Prvi put je jedan trihotecen izoliran još 1949. Međutim. Činjenica je samo to da ljudi iz određenih krajeva obolijevaju od nje a da nitko ne zna zašto je to tako. glavobolja. koji su stradali od bojnih otrova JNA. Opazili su da je teren oko radara miniran i nisu se usudili krenuti nikud dalje od svog polja peršina zaraslog u travu. kulen. ali nikad nije dokazana veza ohratoksina s endemskom nefropatijom. Još uvijek ne znamo razlog pojave rečene bolesti unatoč brojnim istraživanjima hrvatskih i svjetskih stručnjaka. iskustva s trihotecenima su stara i bolna. Novinari su se dohvatili slučaja smatrajući da se radi o primjeni bojnih otrova plikavaca. kao što je nema ni u susjednim slavonskim naseljima. Liječenje je naravno samo simtpomatsko. Trihoteceni Kažu da je to najveća skupina mikotoksina.). ništa jako specifično. itd. nakon dva do tri dana branja peršina pojavile su im se bule po rukama. U drugoj fazi (2-4 tjedna) javljaju se leukopenija. koje proizvode različite vrste Fusariuma. progresivne hematološke abnormalnsti i eventualno smrt. zraka i drugih činitelja. Ohratoksin se prije dvadesetak godina učinio dobar uzrok teške bolesti i nekoliko institucija se počelo intenzivno baviti tim otrovom. Dakle. koja je Rusima bila problem u Kambođi i Afganistanu. Oni su nastojali zaraditi branjem peršina na polju smještenom odmah pokraj radara JNA. Obavljena su brojna istraživanja vode. a oni do njih nisu mogli doći. dakle ne kod nas. godine. Javili su mi se i liječnici sumnjajući u primjenu 152 . Jedini trag koji upućuje u primjenu trihotecena kao bojnih otrova je filtar zaštitne maske britanskog agenta iz Afganistana u kojoj su navodno dokazani trihoteceni. U trećoj fazi javljaju se nekrotinčne lezije kože. Ogroman broj ljudi se mora brinuti za otrovane osobe i time slabe logistiku ranih postrojbi. Nikada nisu prikupljeni pouzdani dokazi o primjeni trihotecena kao bojnih otrova. slabost.

ako se čuvaju na način koji pogoduje razvoju mikotoksina. poljski uvjeti rada. Kupujte namirnice od poznatih osoba. laktoni rezorcinolske kiseline. barem prema sadašnjim našim znanjima. zeralenoni. «ekološkoj» proizvodnji u čuvanju usjeva dolaze u pitanje. Radije ih bacite u smeće ili ih kompostirajte. Treba reći da klasična seoska proizvodnja i skladištenje sjemenja nisu sigurni upravo zbog mogućnosti naseljavanja različitih plijesni. To su fumonizini (vidi sliku pokraj). Naime. jer na tržnici vam mogu svašta podvaliti. itd. Bili smo izrazito zadovoljni s dijagnozom. Zbog toga se preporučuje sve žitarice predavati u nadzirane silose. To nije način štednje. Ako se nakon obroka pojave želučane smetnje potražite pomoć u bolnici. vratu i licu.). pa priče o tzv. pa i proizvode onečišćene mikroorganizmima. 3. a onda su ga brišući znoj razmazivali po licu i vratu. Uglavnom ih proizvode Fusarium pljesni karakteristične za naše srednjeeuropske krajeve. jer klasična seoska skladišta pogoduju razvoju različitih plijesni. Treba vjerovati u napredak struke na području proizvodnje i skladištenja namirnica. itd. a dosta su se dobro podudarali s djelovanjem trihotecena. 4. Ona je imala stara iskustva s rečenom pojavom i lako nam je dokazala da JNA nije umiješana u slučaj. Bez službenog certifikata to miriši na prevaru. jer bi vam moglo škoditi. koja se pokazala točnom već nakon nekoliko dana nakon pojave ružnih bula na koži dječice. Normalan čovjek će radije kusati tragove nekog sasvim bezazlenog sredstva za zaštitu bilja nego opasni mikotoksi nastalog lošim skladištenjem namirnice. 5. 2. Priroda u vidu jakog sunca je učinila svoje i djeci su se zbog fitotokičnosti pojavile bule po rukama. jer se time povećava vjerojatnost zaraze mikotoksinima. Njihova proizvodnja je najveća u proljeće pri temperaturama 12-14 oC u loše kkontroliranim skladištima. Tamo nas je predstojnica klinike dočekala sa svojim starim radovima o fitofoto toksičnosti peršina na ljudsku kožu. jer je potpuno besmisleno proizvoditi namirnice bez primjene pesticida. Proizvode od termički neobrađenih jaja izbjegavajte na svaki način bez obzira nude li vam se u uglednim restoranima ili u kući provjerenih prijatelja. Ne spremajte poslije gozbe lako pokvarljive namirnice za drugi dan. Pazite gdje jedete! Nemojte ni slučajno jesti u sumnjivim restoranima sa očito slabom higijenom (nedostatak tekuće vode. simptomi nisu odgovarali djelovanju plikavaca. ali njihove posljedice nisu značajne.trihotecena. Djeci je tijekom trganja peršina sok prskao po rukama. 153 . Posebno budite oprezni pri kupovanju navodno ekološki čistih proizvoda. Oni u pravilu nisu proizveli ta jaja nego su ih nabavili od drugoga. Budimo razumni! SAVJETI 1. neprofesionalno i nenadzirano osoblje. Drugi mikotoksini Ima ih puno. Nismo prenaglili nego smo se obratili na dermatologiju smještenu na Šalati. Ne treba pod svaku cijenu vjerovati klasičnoj proizvodnji i skladištenju u hambarima ili čardacima.

odnosno koje mu radi štete ove ili one vrste. obavlja li se korištenje u gusto naseljenim područjima ili isključivo u domaćinstvima. U nekim državama se legalno ili ilegalno može nabaviti takva sredstva. itd. kao npr. je li mu primjena pretežita u poljoprivredi ili npr. virusa. željeznički pragovi ili bandere) se može koristiti kreozotno ulje s višim ili manjim sadržajem karcinogenog benz(a)pirena. Istina. a protiv raznih nametnika na drvu (npr.. ptica. Nemojte se čuditi ovoj slici lijevo. crva. zadnjih godina se postavljaju sve stroži zahtjevi u pogledu sadržaja tog karcinogena u ovakvim uljima. itd. Onda se dijele prema vrstama štetočina protiv kojih su namijenjeni i tu zaista teško možete naći i jedno živo biće protiv koga netko nema nešto protiv. Pitanje je na kolikim se površinama koristi. Evo tek nekoliko primjera primjene: • • • • • • • • • • INSEKTICIDI (protiv kukaca) LARVICIDI (protiv larvi) HERBICIDI (protiv biljaka) FUNGICIDI (protiv gljivica) BAKTERICIDI (protiv bakterija) RODENTICIDI (protiv glodavaca) LIMACIDI (protiv puževa) AKARICIDI (protiv grinja. Ima naravno toga još u izobilju. teško je uopće obuhvatiti tako široko područje i ovdje će biti govora samo o najvažnijim pesticidima prema štetočinama protiv kojih su namijenjeni. jer i naftni derivati su se prije nekoliko desetljeća znali koristiti protiv štetočina. itd. Pogledajmo prvo protiv koga se koriste pesticidi. brodarstvu. a indirektno ili čak direktno protiv ljudi). ali ono što se koristilo u prošlosti još uvijek se nalazi u nekom dijelu okoliša. Koristilo se i koristi svašta s trendom izbacivanja posebno opasnih kemikalija ili živih bića. jer nije svejedno da li je to sredstvo za profesionalnu uporabu ili ga koriste amateri. totalni herbicidi. crvi) NEMATOCIDI (protiv parazita) DRUGI (protiv algi. Dijele se područja primjene i o tome će ovdje biti govora. riba. Po kemijskoj strukturi mogu biti svašta. od vašeg psa kućnog ljubimca do algi u balastnim tankovima nekog prekooceanskog broda ili bakterija koje vam iz znoja proizvode smrdljive produkte zbog kojih vas ljudi mogu izbjegavati. Teško je zapravo biti općenit kad se govori o pesticidima i zato će ovaj tekst sigurno imati brojne manjkavosti. jesu li primjenom i koliko široko ugroženi ljudsko zdravlje i/ili okoliš. što znači svakog živog bića koje čovjeku smeta na ovaj ili onaj način. Vrlo rano su ljudi shvatili da neka područja primjene treba odvojeno nadzirati zbog brojnih razloga. Jeste li ikad pomislili da na vašem području živi puno zmija otrovnica? Ako niste pomislili vi onda je pomislio netko drugi i odmah počeo tražiti sredstvo s kojim bi im mogao barem malo smanjiti populaciju. Dakle. lupara. Čak mogu biti nekakvi drugi živi organizmi. itd. Teško je uopće pronaći neku živu vrstu protiv koje netko nije s otvorenom namjerom primjenjivao otrove. Namijenjeni su uništavanju štetočina. Slijedeće pitanje je mjesto primjene. 154 .PESTICIDI Vjerojatno se osim kod lijekova ne može pronaći tolike raznolikosti kao kod pesticida. koji uništavaju nama mrskog štetočinu. od anorganskih tvari i plinova do malih ili velikih organskim molekula.

I onda konačno zaštita robe na skladištima. Karenca je period u kojem koncentracije pesticida u određenoj hrani moraju pasti ispod MDK. pa je tražio odštetu od krivca za svoje zlo. kako od kukaca ili gljivica tako još i više od napasnika poput štakora i miševa. na stradavanje nevinih odnosno kolateralne štete. Primjena pesticida u poljoprivredi skopčana je s mnogim problemima od kojih se na neke još uvijek ne obraća pozornost. Tek spominjem da su brojne vrste praktički istrijebljene zbog primjene pesticida u poljoprivredi. u različitim industrijskim procesima. I priča s tzv. Kod nas je Zakon o zaštiti bilja star nekoliko desetljeća. jer primjena pesticida na tom području predstavlja velik rizik. koje se odnosi na zaštitu stoke. kako je to propisano. Međutim. I to je poljoprivreda ili barem prehrambena industrija. To je uporabna karenca. a razlog je vjerojatno bio u tome što su pasle travu na otrovanom području. Dezinficijensi se koriste izrazito mnogo u zdravstvenim ustanovama. Tjedan dana ili čak cijeli mjesec! Nažalost. to nema nikakvog utjecaja na brojne životinje. kao npr.Prvo su mudri ljudi kao posebno područje odvojili poljoprivredu i općenito proizvodnju te preradu hrane. To je zapravo vremenski period kroz koji ljudsko ili drugo biće ne bi smjelo stupiti na tretirano područje. Ne treba osporavati da je poljoprivredni DDD drugačiji od onog komunalnog barem prema ključnim razlozima primjene opasnih sredstava. DDD se ne obavlja samo u naprijed rečenim područjima ili barem neki njegovi dijelovi poput dezinfekcije. godine tražio je od nas pomoć ovčar. koji je bespravno pustio stado ovaca da pase u tuđem voćnjaku. Tko vam garantira da kumica na placu govori istinu kad priča o svojoj ekološkoj proizvodnji? Sad dolazi posebno područje u poljoprivredi. a zadnjih godina su nam propisi usklađeni s europskim direktivama koje se odnose na zaštitu bilja. koje ne znaju čitati i tako nisu obaviještene da se na njima zanimljivom polju nalaze otrovi. označavali jasno i čitko površine na kojima se primjenjivao pesticid. dezinsekcija i deratizacija). S druge strane. pa ne mora biti isti za mrkvu ili soju. Uz sve ostalo ovaj poljoprivredni DDD se jako preklapa s onim korištenim u održavanju komunalne higijene. a kad čovjek kupuje na placu nema pojma što zapravo trpa u svoju vrećicu. U siječnju 2008. ali nitko to ne radi i zakonom baš nije takva praksa propisana. ali o tome za koji čas više. koja bi se morala poštivati. Stoku treba zaštititi od kukaca poput muha. a teško je naći granicu između zaštite životinja uzgajanih za klanje od zaštite kućnih ljubimaca. Sad bi nam trebalo još samo poboljšanje nadzora i bolje školovanje poljoprivrednika. dolazi do različitih preklapanja djelatnosti. Inače nemamo dobru kontrolu nad tragovima sredstava za zaštitu bilja na malim poljoprivrednim imanjima. Dobra poljoprivredna praksa zahtijeva obavješćivanje o primjeni pesticida na poljima. pa ulaze na njih dok su još izloženi opasnostima za narušavanje vlastita zdravlja. proizvodnih procesa ili skladišta. Onda postoje nametnici na poljima poput krpelja ili se javljaju gljivice poput nepodnošljivog svraba. koje tako rado borave u stajama. kod obrade 155 . Opet križanje s održavanjem komunalne higijene. To je veterinarski DDD (Dezinfekcija. Drugi značajan problem u poljoprivredi je u tome što se ne bi smjelo jesti nikakve plodove dok god se u njima ili na njima primijenjeni otrov dovoljno ne razgradi da više ne predstavlja opasnost za zdravlje čovjeka ili životinja. zdravom hranom ili hranom proizvedenom na tradicionalni način je često zapravo prevara. tu karencu ne poštuju čak ni poljoprivrednici na svojim poljima. ali će se ovdje o DDD govoriti jedinstveno. godine otkriveno je cijelo stado otrovanih srna na slavonskim poljima. Ono što sanitarna inspekcija šalje na analize odnosi se na velike pošiljke. a ostale ovce su se teško oporavljale. Pastiru je uginula četvrtina stada. Čak kad bi agronomi. Ipak je napravljeno jako puno na rečenom području. postoji pojam «radna karenca» za skoro svaki pesticid. Istina. Kod toga se ne odvaja samo zaštita bilja od nametnika od uzgoja stoke do skladištenja hrane ili njezine prerade odnosno transporta. ali se mnogi toga ne pridržavaju. Zakon o zaštiti bilja se naravno bavi i pesticidima protiv štetočina u tim procesima. ako se ne obavlja na propisani način. pretežno zbog sprječavanja širenja zaraznih bolesti. Za svaki pesticid je propisana MDK u različitim plodovima. koji je vlasnik upravo poprskao s insekticidom. Tijekom 2007. posebno iz inozemstva.

jer se radi o kućnim kemikalijama. iskorijenjivanje korova na prugama) ili u građevinarstvu (npr. odnosno živa bića iz okoliša naseljenih mjesta. rješavanje crvotočine u oltaru crkve iz 1600. I građani moraju biti sudionici takvih događaja uništavanja štetočina u naseljenim mjestima te dobro surađivati štiteći tako sebe. koju smo mi u Hrvatskoj pretočili u Zakon o biocidima iz 2007. Smiju se koristiti samo odobrena sredstva s dokazanom učinkovitosti. Međutim. Izrazito velika pozornost pridaje se održavanju komunalne higijene u smislu sprječavanja širenja zaraznih bolesti. Može li se stvar dodatno zakomplicirati? Može! Stručnjaci koji se bave DDD-om često kažu da to nije točno. kako smo jednostavno riješili problem pesticida i vjerojatno skratili dužine tekstova ovog poglavlja. prometnica (npr. buhe. brodova od lupara). ali teško je sve držati pod nadzorom. Epidemiolozi iz javnog zdravstva prate stanje u naseljenim područjima zbog nadzora glodavaca. Svako mjesto gdje je otrov primijenjen mora biti jasno obilježeno. jer zapravo nije ničiji posao dok se zbog nekih razloga u sve ne uključi policija. Radi specifičnog posla i opasnosti za građane postoje dodatne kontrole. Što se tiče primjene pesticida (pretežno dezinficijensi) u zdravstvu ovdje neće o tome biti govora. a trebalo bi ostatke otrova nakon završetka posla pokupiti te zbrinuti na propisani način. uništavanje komaraca). pa se u slijedećim godinama mogu očekivati brojne promjene.vode za piće te naravno u svakom domaćinstvu. štakori. na tom području je puno zabrana i ograničenja. Kuda da strpamo te djelatnosti? Onda se naravno pokazalo da se različiti pesticidi koriste u zaštiti prometala (npr. Teško je to spriječiti. Industrija. dezinfekcija tijela (npr. a u drugoj ih ostaviti netaknute. koje će biti obrađene u posebnom poglavlju. 156 . Sredstva se moraju koristiti tako da ne ugrožavaju niti ljudsko zdravlje niti okoliš. Nadležne lokalne vlasti raspisuju prema tom programu natječaj za obavljanje DDD. time nije puno toga riješeno. Pesticidi se često primjenjuju za sasvim krive svrhe. Tvrtke moraju voditi očevidnike o utrošenim sredstvima po raznim mjestima. a možda bi se moglo pronaći još nešto.). jer se oni bave barem DDDDD-om. ali nema smisla dalje nastavljati. Neće u ovom poglavlju biti riječi niti o pesticidima u domaćinstvu i osobnoj higijeni. npr. korištenje posebnih tekućih preparata nakon brijanja) ili uništavanje štetočina na umjetničkim djelima (npr. a godišnje očevidnike su dužne slati u HZT i HZZJZ. energetika i promet imaju svoje posebnosti i treba ih tretirati na poseban način. godine. Potpuno je jasno da mora postojati nekakvo posebno područje profesionalnog DDDa i on se kod nas formirao okupljanjem tvrtki i ljudi iz rečene djelatnosti. jer npr. kako bi se mogao voditi državni i lokalni nadzor. a javljaju se tvrtke koje su za djelatnost registrirane. jer su to često poslovi daleko od očiju javnosti i odigravaju se na usko ograničenim područjima. Takvi poslovi su vrlo zahtjevni i moraju takvi biti. ili ne daj Bože oštećenja zdravlja nekog građanina. Ona dva dodatna D su po nekima deodorizacija i dekontaminacija. kao npr. Neće o tome biti puno riječi. što se pomalo i radi. Komunalni DDD je vrlo dobro uređen u Hrvatskoj već godinama. ali također radi poboljšanja općih uvjeta života (npr. stjenice. Naravno da ima i zloporaba. nema nikakvog smisla uništiti glodavce samo u jednoj ulici. Mislilo se da će se sve riješiti direktivom o biocidima iz 1997. U ovom području su sve obveze tvrtki jasno propisane kao i procedure rada. jer će se oni preostali brzo proširiti na slobodno područje. itd. Oni moraju obaviti posao prema programu. prateći rad na terenu i po potrebi provjeravajući kakva sredstva tvrtka koristi. Međutim. Temeljem svojih nalaza predviđaju način i intenzitet obavljanja određene mjere DDD na nekom području. iako je područje važno i široko. godine). a nadzor obavlja sanitarna inspekcija. Eto. kukaca i drugih bića koja mogu otežavati život pučanstvu ili mu biti prijetnja zbog širenja zaraznih bolesti (npr. zbog tužbe protiv nepoznate ili poznate osobe zbog pričinjenje materijalne štete. Građani moraju biti izvješteni o događaju bilo usmenim razgovorom bilo pismenim upozorenjima ili čak preko radio valova. I tome nije kraj na ovim rečenim primjerima. trovanje susjedovog psa i slično. godine. uništavanje korova na gradilištima).

koji pripadaju dalmatinskoj biljci buhaču. Poznata profesorica biologije me pratila kako bi obavila determinaciju tih čudovišnih pauka i onda je dokazala da se radi o našim domaćim normalnim paucima. Stjenice su prenosile trbušni tifus. godine domaćica spremila u staklenku zbog paučine omotane oko lista. I danas mnogi koriste sušene dijelove te biljke po svim dijelovima kuća. uši. Ja se sjećam močvarne biljke zvane u Slavoniji bambus. a širi oko sebe tako ugodan miris. a posebno onih koji se bave kukcima. repelent ili sredstvo koje odbija neku vrstu kukaca. Dakle. koji je nekih godina znao odnijeti brojne ljudske živote na raznim stranama svijeta. nisam nikad shvaćao koliko kukaca i njihovih larve živi u slobodnoj prirodi. Mlađe generacije uopće ne mogu shvatiti koliko su u prošlosti ljudi patili zbog kukaca osim onih kojima komarci ne daju živjeti. To sam shvatio tek kad sam se tijekom rata morao koristiti savjetima biologa. shvatio sam kako sam do tada hodao slijep kroz ovaj svijet. ali se s nelagodom sjećam buha. ali odjeća iz ormara s naftalinom baš nije ugodno mirisala. a samo joj ime govori da je dobra protiv buha. ona nas je sve povela do obližnje livade i svojom mrežicom u nekoliko spretnih zamaha pokupila golemu količinu raznovrsnih i raznobojnih kukaca. Pogledajte ove lijepe cvjetove. koju se palilo jer je njezin dim tjerao komarce. Treba snažno naglasiti da su kukci prenosnici teških bolesti. ali i u naseljima. Svi su bili začuđeni uključujući mene. Zaista je tih kukaca silno mnogo oko nas i mnogi su nam predstavljali moru u bivšim vremenima. I lavanda ima insekticidna svojstva. Zadnji slučajevi malarije su zabilježeni u dolini Neretve prije skoro 50 godina. Buhe su prenosile kugu i druge strašne bolesti. Uvijek se tražilo nekakva sredstva protiv kukaca i ne bi trebalo zaboraviti narodna iskustva. Prvih dana svibnja izlegli su se mali sitni pauci za koje je moja prijateljica tvrdila da su ih prepune livade oko prigradskog naselja. a kod nas je posebno u ratnim godinama dobro uspijevao. čije je gnijezdo prilijepljeno na list šljive 1991. Svi njezini sastojci se mogu svrstati u insekticide i to prilično učinkovite. Kroz cijelu svoju povijest ljudi su živjeli s kukcima nametnicima i drugim kukcima s polja. U onim starim zaostalim vremenima ljudi su kao insekticid (posebno protiv groznih moljaca) koristili naftalin. Svjetskog rata. a bilo mi je jasno da se među njima nalaze kako naši neprijatelji tako i oni kukci koji su prema nama potpuno indiferentni.Insekticidi Moram priznati da. koji su im znali uništiti svu ljetinu i otjerati ih u glad. Komarci su u ona stara vremena bili prijenosnici malarije i npr. Kako joj mještani predvođeni seoskom učiteljicom nisu vjerovali. Tjeralo se kukce poput komaraca dimom. Ja na sreću nisam nikad upoznao stjenice. Prvi pravi sintetski insekticidi iskorijenili su brojne zarazne bolesti prenošene preko kukaca. nije bila insekticid nego tzv. naši ljudi iz Metkovića su umirali zbog toga. a 157 . posebno zato što su jednako rado boravile na životinjama poput štakora kao i na ljudima. tekutova i drugih neugodnih kukaca iz kućnog okoliša naših mjesta nakon II. koji se uvlači i u odjeću smještenu o ormarima. Negdje u mojoj mladosti pojavila se krumpirova zlatica. Prilikom jednog izvida u zapadnu Slavoniju. koja je pravila goleme štete u vrtovima sve dok nisu do nas stigli insekticidi. iako dijete sa sela. kad je trebalo pomoći ljudima koji su vjerovali da se iz poznate srpske paučine mogu izleći opasni pauci. Jasno je da su se ljudi morali boriti protiv kukaca unatoč tome što su koji puta znali stvari okrenuti na šalu ili su se znali naprosto priviknuti.

Blagoslov i prokletstvo! To su naši insekticidi. što nije ni čudo obzirom da je čovječanstvo s primjenom insekticida doživjelo najgora iskustva. ali kad počnu trovati druge nevine građane i uništavati okoliš treba se jako žestoko pobuniti. Jest istina da su se tih godina jeftini insekticidi koristili neumjereno i neznalački izazivajući brojne teške posljedice. -arsenovi (uglavnom soli arsenati). Možda zbog toga malo emocionalno gledam na problem zbog brojnih podataka proučenih o teškim štetnim često globalnim učincima tih tvari. a neki zapravo i nemaju općenito neku veliku važnost. -anorganski (npr. ali na području insekticida najviše je zabrana ili ograničenja stavljanja u promet. Sad konačno nekoliko riječi o nekima od njih. a o svima nema smisla pisati nego tek o onima koji se češće pojavljuju kod nas kao uzroci otrovanja ili koji su predstavljali i predstavljaju golemo opterećenje na naš okoliš. ali su oni i promijenili život svih ljudi na cijelom svijetu. kako prema kemijskim strukturama tako prema opasnostima kojima nam prijete. 158 .Napulj zahvaćen trbušnim tifusom 1944. diatomejske zemlje. -regulatori rasta insekata (danas još uvijek pomalo skupi). Naravno da će biti puno govora i o štetama. To što ne štite svoje zdravlje zapravo je njihov osobni problem. -karbamatni (njih zapamtite). Ne kažem da ih se moramo panično čuvati. akaricidi. Ja sam osobno dug dio svoje stručne prakse sudjelovao u odlukama o zabranama ili barem bio njihovim svjedokom. ali ih nećemo zaobići). -fosfonati (možda sam mogao spomenuti i druge jednako malo važne). Države se brinu. -organotiofosfatni. ali pokušavam ipak realistično gledati na problem ili barem mislim da realno gledam. a za nove greške imamo bezgranične mogućnosti. ali je činjenica da golem broj naših građana niti ima pojma išta o njihovoj opasnosti niti ih se čuva. Neki više nemaju važnosti. ali danas smo puno pametniji (kao svi generali poslije bitke) i vjerojatno nećemo ponavljati one greške iz povijesti. -plinoviti fumiganti (o njima je već bilo riječi. -organoklorni (s njima počinjemo). ali dobro je o njima pisati radi grešaka koje smo učinili. -nitrati (biti će riječi o DNOC-u). Dajem popis insekticida (neki su ujedno larvicidi. Naglašavam da sam spomenuo samo one po mojoj ocjeni važnije. boraks). ali vrijedno je pogledati čega tu sve ima: -antibiotski. Nema nikakve šanse da o svima njima pišem niti ću ih sve navesti. -nikotinoidni (eto predstavnik je obični nikotin o kojem se pisalo drugdje). nematocidi i otrovi općenito gledajući) tek kako bi se vidjelo da je tu bilo i da ima svačega. godine spašen je zahvaljujući insekticidu DDT. -organofosforni (o rođacima bojnih otrova svakako treba pisati). -diamidski (zaboravimo ih). istina uvijek s određenim zakašnjenjem. Danas je tih insekticida i larvicida jako puno. -piretroidi (o njima moramo pisati zbog male toksičnosti za ljude).

Najvažnije je bilo da ljudi prolaze dobro unatoč tome što su znali biti impregnirani prahom DDT u svojim aktivnostima uništavanja kukaca. otrovno: Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem. Ja se sjećam da je moja mama prije spavanja sve krevete obilno zaprašivala tom kemikalijom u prahu i mi smo mirno spavali ne strahujući od buha ili drugih napasnika. a to se kasnije događalo i s drugim insekticidima. ali u vrijeme njegove primjene nismo imali pojma da bi mogao imati uopće bilo kakve opasnosti. ali to je bilo razumljivo budući se one hrane otrovanim kukcima i tako bivaju same otrovane. Ne bi se moglo reći da je bezopasan prema svojim toksikološkim svojstvima. T N DDT CAS:50-29-3) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R25-40-48/25-50/53 (otrovno ako se proguta. Primjenjivao se on šakom i kapom. Tko još mari za dosadne ptice? U drugoj polovici šezdesetih godina znanstvenici su zabilježili da ptice nesu jaja s tankom ljuskom. ali su znanstvenici upozoravali da se DDT miješa u metabolizam barem kod ptica. Bilo je nekakvih znanstvenih radova o njegovom neurotoksičnom djelovanju. Ni to nije pokolebalo pristaše primjene ove kemikalije. Međutim. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. O razlozima kasnije. To zapravo nije bio problem budući je kemikalija bila jako jeftina i trebalo ju se samo primijeniti u većim količinama. znanstvenici nisu spavali nego su zapisivali svoja zapažanja i uskoro počeli gunđati. ali ništa se nije znalo o učincima kroničnog 159 . godine naveliko počeli su ga povlačiti kao prokletstvo.Organoklorni insekticidi Priča je počela s legendarnim od Boga danim i od njega prokletim DDT (DikloroDifenil-Trikloroetan). pa se sve bijelilo poslije njegove primjene. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Svjetskog rata na svjetsku scenu kao blagoslov. Evo prvo njegovih svojstava. a već 1968. Nahrupio je završetkom II. Znanstvenici su upozoravali još ranih šezdesetih godina na činjenicu da ptice izumiru. koja naprosto puca dok ptice na njima sjede. Zapravo su prvo ljudi u praksi opazili da neki kukci postaju otporni na DDT.

DDT je jeftin i neke velike zemlje ga se ne žele odreći. I nije samo u tome problem. Može čovjek progutati nekoliko žlica DDT i ništa mu se neće dogoditi. Nismo sasvim sigurni niti u njegove štetne učinke. Od kud onda DDT u njihovom masnom tkivu? Odgovor se brzo našao i bio je logičan. pa se zato dogodilo otrovanje. Nakon zabrane od 1968. što nije bilo ni čudno obzirom da su jedno i drugo stajali u kuhinji u istovrsnim posudama. jer DDT se u probavnim sokovima ne otapa i onda se ne može apsorbitati u krvotok. Mislim da je najteži šok izazvao jedan rad s kraja šezdesetih u kojem su autori prikazali koncentracije DDT u masnom tkivu umrlih osoba iz različitih zemalja svijeta. DDT spada u POP-ove (Postojani Organski Polutanti) i izrazito se slabo raspada u okolišu. Kuhar je pripremajući neko nacionalno izrazito masno jelo umjesto brašna stavio u hranu DDT.izlaganja. Ljudi pak te plodove jedu i nadalje unose DDT u organizam. što zapravo i nije bilo čudo obzirom da su za uzgoj voća koristili goleme količine DDT. Polovica ribara je umrla. Austrijanci su imali znatno niže koncentracije DDT budući se nisu tako intenzivno bavili voćarstvom kao Izraelci. U času kad je bio otopljen u obilnoj količini masti postao je nakon gutanja obroka raspoloživ za apsorpciju i zato je napravio tako teške štete. Liberalni kapitalizam teži prema profitu i jasno je da će neki tvorničar rado proizvoditi DDT ili slične tvari kako bi ih prodao onome koji ih želi kupiti. ali znatno više nego Austrijanci i drugi europski narodi. Stalno se nakuplja u mastima i tamo ostaje izrazito dugo. Prvo ozbiljno otrovanje dogodilo se također tih šezdesetih godina na jednom ribarskom brodu u Južnoj Americi. Pretpostavljam da je svakom jasno kako u postojbini Eskima nema kukaca. Problem je bio u tome što su nailazili na zabrane prijevoza kroz zemlje u 160 . Neka istraživanja pokazuju da se koncentracije DDT nisu bitno promijenile u ljudskim mastima kroz taj period od 30 godina nakon zabrane stavljanja insekticida u promet. Gotovo se uopće ne metabolizira niti se može izlučiti mokraćom iz organizma. jer DDT se ne otapa u vodi nego u mastima. Posebno rado se DDT raspodjeljuje između masti i mlijeka. a biljke ga u svom neznanju uzimaju iz tla i odlažu u plodove. Imali su oni manje DDT u mastima nego Izraelci. Pokazali su da se najviše DDT nalazi u masnom tkivu Židova iz Izraela. kao što nema ni jednog živog bića na kopnu koje nije spremilo u svoje masti tu kemikaliju. Morski sisavci npr. Mogli bi reći da je to njihov problem kad bi onečišćenje stajalo na mjestu gdje su ga ljudi ostavili. Ljudi su se počeli bojati onečišćenja okoliša i takvih postojanih tvari poput DDT. a ostatak njih je jedva vratio brod u luku. pa čak ni buha. i tu postoji jedan veliki ALI. ali nije prestao biti problem. stalno kruže između ekvatorijalnih voda i dalekog sjevera u potrazi za hranom. godine više se ne unosi DDT u okoliš. Međutim. Jedino dobro koje smo dobili iz tih događaja je strah. Nakon zabrane DDT došlo je do zabrana brojnih drugih kemikalija. koje su velikim dijelom sezonske selice. barem u Hrvatskoj i europskim zemljama. Eskimi jedu puno masti raznih životinja. a on se naravno i dalje skladišti u njihovim mastima. a stručnjaci su postali oprezni. Međutim. Obzirom na to što je DDT izrazito lipofilna tvar on se dobro skladišti u masnom tkivu ljudi odnosno u plodovima biljaka. Činjenica je da nema mjesta na zemlji koje nije onečišćeno s kemikalijom DDT. Stručnjaci su odmah rekli kako je to sve normalno i jasno. a istraživanja se ne mogu obavljati bez kontrolne skupine koja nema ni trunke DDT u svom organizmu. pa žena normalno svoje dijete hrani tim insekticidom. a tamo na jugu je nastupilo teško onečišćenje okoliša ovom kemikalijom. Iznenađenje su bili Eskimi. Misli se da treba proći dvadeset godina da se količina DDT u mastima smanji na polovicu početne vrijednosti uz pretpostavku da ga se prestane unositi u organizam.

Naravno da je to svojstvo imao i DDT samo što mu nije nikad službeno dodijeljeno u razvrstavanju i označavanju. Ništa ne smije stati na put trgovini i tako se rodila Rotterdamska konvencija prema tzv. Opet jedan vrlo učinkoviti insekticid i bolje kontroliran nego njegov prethodnik DDT. koja kaže da može štetno djelovati na dojenčad koja sisa ženino mlijeko. ostalo je nepokriveno područje lijekova. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ako ništa drugo onda ima oznaku R64. opasnost od teških oštećenja pri duljem izlaganju gutanjem. Ta je konvencija u skladu s drugim međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari i naprosto je nije moguće osporiti. Moja kći je čak dva puta kao curica donijela uši doma i svi smo morali koristiti šapmone za uništavanje tih 161 . PIC (Prior Informed Consent) proceduri. Sve zemlje konvencije uključujući odnedavno i Hrvatsku dopuštaju prijevoz takvih opasnih tvari preko svojeg teritorija uz poštivanje procedure o prethodnom obavješćivanju (PIC) uz pravo da svaka postavi pravila o uvjetima takvog prijevoza. a pripravci lindana su bili korišteni kao lijekovi u veterini. Negdje sedamdesetih i osamdesetih godina pripravci lindana su bili često korišteni u obliku šampona protiv uši. Lindan je zabranjen tek početkom trećeg milenija i to gotovo istovremeno u EZ i kod nas. Međutim. Međutim. Bili su oni korišteni i kao sredstva za primjenu na čovjeku. Ja sam osobno davao izvještaj o opasnostima lindana na sastanku tadašnjeg Povjerenstva za otrove na kojem se odlučivalo o sudbini tog važnog insekticida. Glavni dio rasprave odnosio se na to gdje se zabranjuje njegova primjena. Isto tako nije moguće osporiti pravo bilo kojoj naciji da se truje opasnim kemikalijama. Naravno uglavnom kod djece. kako u Hrvatskoj tako i u Europi. T N LINDAN (CAS 58-89-9) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R20/21-25-48/22-64-50/53 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. po svojstvima nije ni malo bolji od DDT nego možda još gori. Lindan Iako ima puno tih zabranjenih organoklornih insekticida meni se priča o lindanu jako sviđa iako je kod nas zadnji zabranjen u Hrvatskoj. Zakon o kemikalijama jednako kao i propisi o sredstvima za zaštitu bilja ne odnose se na lijekove. ali ostaje nekako gorak okus u ustima. može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka. jer smo se ravnali prema direktivi o sredstvima za zaštitu bilja i bilo je jasno da se više nigdje u Hrvatskoj ne može primjenjivati u poljoprivredi ili npr.kojima su takve kemikalije zabranjene. otrovno ako se proguta. kućanstvu kao insekticid. kako se to vidi dolje.

kukaca. Nitko u to vrijeme nije uopće sumnjao da bi lindan mogao biti opasan za ljudsko zdravlje. Čak i janjci nemaju problema s nametnicima ako su se došli na svijet poslije dobre lindanske kupke. Ovce vjerojatno ne vole tu vrstu kupanja. koji se svog lijeka nisu željeli odreći. Naši veterinari su tvrdili da nema ni malo istine u tim našim pretpostavkama o apsorpciji lindana u organizam ovce te da janjci nemaju u svojem organizmu nikakvih opasnih tvari. a janjad može čak uginuti zbog tih napasti. jer drugačije naprosto nije bilo moguće ukloniti tu napast osim šišanjem do gole kože. Ovce s krpeljima ili svrabom sporo napreduju. kojih je po nekim našim krajevima stvarno previše. pa vjerujem da neki pastiri zahvaljujući dobrim vezama u Srbiji i dalje zaštićuju svoje ovce potapanjem u 162 . Ovo lijevo je stara slika iz Australije i ne odnosi se na lindan. Najviše se lindan koristio za zaštitu ovaca od nametnika poput svraba ili krpelja. državna administracija ima svoja pravila i na tome smo možda tek privremeno dobili bitku. a onda se to zaštitno sredstvo prenosi preko posteljice u plod. jer se nismo imali pravo miješati u veterinarsku politiku registracije i primjene lijekova. Međutim. ali u našim krajevima se za kupanje ovaca koristio upravo taj insekticid. Najviše smo imali problema s veterinarima. pogotovo u krajevima poput Krka i Cresa gdje su se takve kupke uobičavale svake zime. Postoji i mogućnost šverca iz nama istočnih zemalja. ali je činjenica da do ljeta više ne stradavaju zbog bilo kakvih nametnika. Nisu svi jednako lako prihvatili stavljanje lindana na liste zabrana i ograničenja. Uz to su svoje imali za reći i veterinari za kućne ljubimce poput pasa. Oni su također običavali svoje pacijente tretirati lindanom barem po glavi. a sirovina je kemikalija na listi zabrana i mi smo rekli da ne dopuštamo uvoz takve kemikalije. Kad su počele rasprave o zabrani lindana sjetio sam se svojih iskustava podsjećajući se na činjenicu da je lindan po svojim fizikalno-kemijskim osobinama sličan DDT-u i da se rado nakuplja u masnom tkivu svih mogućih organizama. a to ipak roditelji još uvijek ne žele priuštiti svojim princezama. Činilo se da smo izgubili bitku. Da bi se proizveo lijek mora se uvesti sirovina. Tako je cijela obitelj prala kosu barem dva puta u lindanskom šamponu kupljenom normalno u najbližoj apoteci. Tako je prestala proizvodnja lindanskih preparata za zaštitu ovaca i kućnih ljubimaca. To su zapravo od betona načinjene kupke u koje se gura ovce i prisiljava ih da izađu na drugu stranu van. jer su ih na taj način štitili od krpelja i buha. a onda ih se kupuje u inozemstvu. Jedino rješenje je bio lindan. ali nismo mogli zabraniti uvoz lijekova. Vrlo dobro znamo da barem veterinari za kućne ljubimce još uvijek izdaju recepte za lindanske preparate. a nisu se opažale veće štetne posljedice uporabe osim nadraživanja očiju. Rješenje je naravno zimsko kupanje ovaca u suspenziji ili otopini nekog dobrog insekticida. To pak znači da se lindan apsorbira kroz kožu u organizam ovce.

163 .lindanskim kupkama. Vjerojatno će jednog dana problem biti riješen. Postoji još jedan problem vezan uz organoklorne insekticide. Lindan sadrži čak 6 klorovih atoma po molekuli. Nadam se da vam je sad ipak malo lakše pri duši. kroz godine je postajalo sve više jasno da rješavanje takvog otpada neće biti jednostavo. Oni su diljem Europe žestoko protestirali protive uporabe lindana. Jedino je pitanje koliko prilikom uživanja janjetine unosimo lindana u svoje organizme. Tko će to platiti? Tvrtke za sintezu lindana su propale u istočnim zemljama poput Albanije ili Makedonije i otpad je postao vlasništvo države. Jedini način je miješanje takvog otpada s kemikalijama koje uopće ne sadrže klor tako da sirovina za spaljivanje na kraju nema više od 1% ukupnih halogena. dioksina. Mislim da je to prvi slučaj protesta zbog primjene insekticida. a to su skladišta sa starima kemikalijama (npr. Na mjestima proizvodnje lindana gomilale su se sve veće količine neupotrebljivog i vrlo opasnog gama izomera. a do tada će vreće s opasnim kemikalijama stajati u nenadziranim skladištima i prijetiti kako ljudskom zdravlju tako i okolišu. a ona pak nema u proračunu sredstava za ničiji opasni otpad. DDT) ili nezanimljivim derivatima (npr. Naime. To strašno poskupljuje proces i cijena spaljivanja takvog otpada lindana ili DDT raste enormno. Treba ipak reći na kraju da Hrvatska po mojem znanju nema nikakvih skladišta zaboravljenog lindana. Međutim. Moram na kraju istaknuti činjenicu da su za sudbinu lindana zaslužni ili odgovorni građani EZ okupljeni u brojne nevladine udruge. a vjerojatno su stekli iskustvo protestima protiv drugih kemikalija poput npr. Vjerojatno je i njihov glas imao utjecaja na donošenje odluke o zabrani. kao na slici gore. gama izomer lindana koji nikad nije bio upotrebljiv i predstavljao je samo opasni otpad). Valjda se smatralo da će se problem riješiti sam od sebe. a njegovih opasnih derivata nikad nije ni imala. što predstavlja prepreku spaljivanju. iz takvih kemikalija nastaju prilikom spaljivanja dioksini u velikom iskorištenju.

ali očito je izrazito važan i nema za njega dostojne zamjene. Usporediv je s drugim organoklornim insekticidima. nešto vina i bezalkoholnih pića. Evo njegovih svojstava. Čini se ipak da se može s njim prilično sigurno raditi u koliko se poštuju sve propisane mjere. a ilustracija o štetnom djelovanju endosulfana je izrazito mnogo.Endosulfan On je zapravo jedini halogenirani insekticid ili fungicid koji se zadržao na našem tržištu. jer tamo u kleti voda iz cisterne nije bila za piće. a onda je stavila u njega 164 . koji očito nije bio namijenjen kuhanju hrane. a obitelj je tvrdila da to nije točno. Dama je tvrdila da im je to trebao biti zadnji doček Nove u divljem odnosu i da je njezin dragi već pronašao stan u kojem će živjeti nakon skorog vjenčanja.36/37. U nerazvijenim zemljama se često bilježe otrovanja radnika zbog nepoštivanja radne karence s ovim insekticidom. gdje se koristi naveliko i bez dobre kontrole. Tamo je našla ružni stari lonac. a koristi ga se često u vinogradima. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. izbjegavati ispuštanje u okoliš – pridržavati se posebnih uputa – sigurnosno tehnički list). ENDOSULFAN CAS 115-29-7 OZNAKE UPOZORENJA R: 24/25.36. pa onda teške posljedice za zdravlje ljudi i okoliš nisu neočekivane.45. Isplahnula ga je prema svojoj izjavi donijetom vodom. Ona nije uspijevala naći nikakvu posudu za kuhanje talijanete i onda se uputila u podrum. Par je bio dugo u vezi i imali su dijete. Preparati koji dolaze k nama uglavnom se u ovisnosti o koncentraciji endosulfana razvrstavaju u otrove ili štetne tvari. Barem ne ovaj čas.50/53 (otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. ali ona ga je donijela gore. ali je pitanje koliko dugo će ostati.61 (čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. I protiv njega se bune mnogi uključujući ljubitelje divljih životinja. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika – ako je moguće pokazati naljepnicu. Ovdje je izabrana tek jedna slika stradalog djeteta. nadražuje oči. Izgleda da predstavlja poseban problem u nerazvijenim zemljama. nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. Ljubavnici su zaželjeli na osami dočekati Novu godinu i nekako su uspjeli dogovoriti sa susjedom da im da ključeve svoje kleti. ostaci i ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad. Od brojnih slučajeva otrovanja izabrao bih jedan iz početka milenija u sjevernom dijelu naše zemlje kod kojeg sam morao sudjelovati na sudu kao vještak. Oni su u večernjim satim došli u klet noseći sa sobom talijanete.28.60. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OZNAKE OBAVIJESTI S: ½. a dečkova obitelj je bila protiv braka.

to nije moglo izazvati značajnije posljedice kod onog tko bi to sve pojeo. Postoje nepotvrđene sumnje da bi mogao biti reproduktivno otrovan ili čak karcinogen. Jedino je preostao slučaj da je vlasnik ostavio sadržaj cijele bočice u loncu i zaboravio na to zbog ovog ili onog razloga. Nisam gadljiv. a toga se danas mnogi boje. a onda je odlučila otići po dijete ostavljeno kod neke prijateljice da ga odvede roditeljima na spavanje. Naravno da je tužitelj podnio žalbu i slučaj je upućen na viši sud te još ne znam kako će završiti. Obzirom na to da se osjećala slabo odvezli su je na hitni prijem u grad da bi liječnik ustanovio kako se vjerojatno radi o histeriji. Stvar se zakoplicirala kad su znanstvenici pronašli da je on endokrini disruptor. Izrazito mnogo su se koristili sedemdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. U slučaju da je vlasnik nakon razrijeđivanja ostavio malu količinu razrijeđenog preparata u loncu. ali im je onda uporaba snažno opala zbog brojnih otrovanja. To već nije za zanemariti. koja su nerijetko završavala smrću. Nije ga uspijevala dobiti mobitelom. Moj zadatak je bio procijeniti je li bilo moguće da zaostali endosulfan iz lonca izazove smrt mladog čovjeka. ali od tada mi sam pogled na tjesteninu izaziva blagu mučninu zbog sjećanja na slike stradalog muškarca na podu dobro kleti. gubitak koordinacije i naravno komu sa smrću. dakle skoro sve iz lonca. To što izaziva nespecifične simptome poput povaćanja i proljeva nije toliko bitno nego je važno da je on neurotoksičan. jer je on tu spravu ostavio u autu da im ne smeta. Izaziva konvulzije. Vlasnik vikendice je odbijao mogućnost da je on makar indirektno kriv i tvrdio je da nikako endosulfan nije mogao ostati u loncu. Organofosforni insekticidi Ime su dobili po tome što su derivati fosforne kiseline. 165 . ali sud je zbog nedostatka dokaza oslobodio okrivljenu. dokazi su nađeni na nekim životinjama. poteškoće s disanjem. ali možda dama i nije ispahnula lonac žureći se što prije uživati u seksu. U takvom slučaju bi se u loncu našle dovoljne količine endosulfana da ubiju i više od jednog čovjeka. Čudio se kako je mogla za kuhanje koristiti lonac u kojem on razrjeđuje pesticide prije primjene u vinogradu. Vjerojatno bi se on kod isplahnjivanja lonca većim dijelom uklonio. ali već naprijed opisani učinci svrstavaju ga na listu tvari čija se zabrana očekuje u bliskoj budućnosti. posebno u krajevima gdje ljudi puno drže do muške potencije. Onda su došli policija i vlasnik kleti.kuhati talijanete. U tom slučaju bi se tekućina isparila i u loncu bio ostao prah. koji je pred policajcima dao ključnu izjavu za daljnji tijek istrage i procesa. Konačno je odlučila otići do kleti i našla tamo dragog mrtvog u ispovraćanim talijenatama na podu kleti. Međutim. Legla je spavati i tek iza podneva se probudila i shvatila kako joj je dragi ostao tamo u kleti. Međutim. kako pokazuje tablica ispod teksta. epidimiološka istraživanja pokazuju da muškarci izloženi endosulfanu imaju snižene koncentracije testosterona u odnosu na neizložene ljude. pozlilo joj je čim je stigla u prijateljičinu kuću i ispovraćala je cijelu kupaonu. Zato sam ja bio pozvan kao vještak i morao sam pregledati opsežnu dokumentaciju uključujući brojne fotografije. Navodno joj je dao injekciju fenobarbitona i poslao je kući. a najbliži su rođaci živčanim (neurotoskičnim) bojnim otrovima. Kod nas je danas ostao ograničen broj ovih tvari na tržištu s vrlo različitim značajkama. Istina. koji je navodno pojeo čak dvije pune porcije talijaneta. Ona navodno baš i nije puno jela. Nekako je shvaćeno da je lonac kriv za sve i da dama zaista nije namjerno ubila svog ljubavnika nego je sve igra slučaja. Ponavljam da ne znam kako će završiti stvar s endosulfanom.

O. Nažalost. N R: 21/22-23-48/25-50/5368 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. O.2-bis(etoksikarbonil)-etil-O.5.O-dietilfosforoditioat. N R: 21-25-50 S: (1/2-)23-36/37-45-61 T+.O-dietil-O-3.6-trikloro-2-piridilfosforotioat S-tert-butil-tiometil-O. S-(6-kloro-2-oksobenzoksazolin-3-ilmetil)-OO-dietil-fosforoditioat diazinon (ISO). 2.O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)fosforotioat malation (ISO). 1. koja je zadužena na sinapsama hidrolizirati acetil-kolin. O. O. O.fosalon. Taj je pak izrazito važni glasnik u komunikaciji između živčanih stanica i njegovo nakupljanje vodi pravoj zbrci.O-dimetil-S-metil-karbamoil-metilfosforotioat diklorvos (ISO). a u slučaju nepravovremenog liječenja vodi u smrt. O. N R: 24-26/28-48/25-50/53 S: (2-)28-36/37-45-60-61 Neki od njih su vrlo jaki otrovi a neki tek štetne tvari. Glavna značajka organofosfata je da se vežu na enzim acetilkolin-esterazu.O-dimetil-metil-karbamoil-metilfosforoditioat klorpirifos (ISO).2-diklorovinil-dimetil-fosfat fention (ISO). terbufos (ISO) ometoat (ISO). dimetoat i slični. N R: 24/25-26-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61 T.O-dietil-O-4-nitro-feniltiofosfat (kod nas nije više registriran) T. Hrvatski liječnici su osamdesetih godina stekli dragocjena iskustva. pa ih se naprosto ne može isključiti iz uporabe. Sreća je da se jako puno koriste malation. N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 T. N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn.O-dimetilfosforoditioat paration (ISO). N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-60-61 Xn R: 21/22 S: (2-)36/37 T. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 T+. Možda je razlog i u tome što se puno toksikologa bavilo i bavi živčanim bojnim otrovima. N R: 25-50/53 S: (1/2-)45-60-61 T+. 166 . oni koji su vrlo opasni često su i najučinkovitiji.O-dietil-O-2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosforotioat dimetoat (ISO). Važno je znati znakove otrovanja budući su oni prilično specifični. kako na dijagnostici ovih otrovanja tako i u liječenju. Otrovanja s organofosfatima smatraju se vrlo ozbiljnima bez obzira na jačinu i upornost simptoma.

• • MUSKARINSKI: Nespecifični GI. NIKOTINSKI: Trzanje i treperenje mišića. Kod otrovanja organofosfatima važno je što prije primijeniti antidote i reaktivatore acetilkolin-esteraze. ali od toga se ne umire nego samo ne vidi. slabost mišića uključujući mišiće za disanje. Pogledajte kako se zjenice sužuju nakon otrovanja organofosfatima. grčevi. Atropin nije dovoljan nego valja primjenjivati i reaktivatore acetilkolin-esteraze kao npr. Antidot je atropin. Uspio je prisilno sletjeti bez ozljeda. koji ima djelovanja suprotna acetil-kolinu i mora ga se primjenjivati dokle god postoji i jedan znak otrovanja. jer oni imaju barem teoretsko iskustvo sa strukturno sličnim živčanim bojnim otrovima. ali ga nismo trebali. Oni se daju naprosto zbog toga da se ubrza prekidanje kovalentne veze između enzima i organofosfata. Uske zjenice. Nije na to obraćao pozornost. pad krvnog tlaka. Bljedilo. Stezanje u grudima. Predlažu se naravno i druge metode. ali je uzletjevši s avionom opazio da više skoro ništa ne vidi. pralidoksim ili toksokogin. davanje otopina enzima ili transfuzija krvi uz uklanjanje organofosfata prikladnom izvantjelesnom tehnikom. a nakon toga su ga prebacili na bolničko liječenje. a ni teški grčevi nisu za zanemariti. 167 . Naši liječnici su u vrijeme dok smo imali česta otrovanja (danas su jako rijetka) savjetovali da ga se primjenjuje toliko da se postigne otrovanje atropinom Za to su potrebne visoke doze atropina i mi smo početkom rata naručili od Belupa velike količine ampula s visokim dozama atropina. Sjećam se jednog izvješća iz Južne Amerike o pilotu poljoprivrednog aviona kojemu je prsnula u oko kap koncentrata organofosfata. kao npr. kašalj i edem pluća. ali to sve skupa nije dovoljno provjereno. Umire se od prestanka disanja. da se očajno osjeća i da mu curi slina iz usta. Usporen rad srca. ubrzan rad srca. ponekad nejednake i smetnje vida. bronhospazam. Pojačano lučenje svih sluzi i ekskretornih tekućina. Obično taj primjer spominjem kad tumačim kako se apsorpcija otrova može odvijati na bilo kom mjestu. Dobro je surađivati s vojnim toksikolozima.

Naravno da je i moja grupa puno radila na otrovanjima ovom skupinom insekticida i rutinski smo mjerili aktivnost acetilkolin-esteraze u laboratoriju na Rebru. kad su ti klinci dorasli za pušku. Taj i slični događaji te negativni nalazi naših analiza uvjerili su nas da se radi o masovnoj histeriji. a za metabolite organofosfornih insekticida se davalo objašnjenje kako se radi ili o kontaminiranoj hrani ili o posljedicama liječenja svraba malationom ili drugim organofosfatima. Sanitarna inspekcija je reagirala brzo. Tada sam jednom od srpskih stručnjaka rekao da oni zapravo novače male Albance za borce protiv Srbije. Kosovari su mi koji dan prije naglog slanja na mjesto događaja potajno kurirskom poštom poslali brojne uzorke uzete od djece. vrištati i padati na pod sa stolica. pogotovo kad netko ljude teško terorizira. Bez namjere da detaljnije objašnjavam stanje na Kosovu mogu samo reći. Postoji još jedan problem vezan uz korištenje organofosfata. Osamdesetih smo mogli u bilo koje doba dana na brzinu izmjeriti aktivnost tog enzima radi olakšanja dijagnostike otrovanja. koje se uglavnom mazalo po koži radi uklanjanja svraba. jer su liječnici masovno davali atropin djeci s grčevima muskulature. a pogotovo mržnju roditelja koji su nakon toga nahrupili izvoditi djecu van vjerojatno nas optužujući da smo surađivali sa Srbima u trovanju njihove djece. Tako smo kolegica s IMI i ja od strane Hrvatske poslani 1990. Mak je bio iz uvoza i cijela 168 . Srpski teror je bio toliko snažan da su djeca pronašla spas u induciranoj psihozi. što se i pokazalo točnim desetak godina kasnije. Kasnije sam u literaturi vidio kako se to učestalo događa ne samo djeci nego i odraslima u teškim vremenima. Obično je to podnošljivo onečišćenje. a onda su epidemiolozi brzo otkrili da je zajednički činitelj kod svih otrovanih mak iz istog dućana. Tu scenu neću nikad zaboraviti. Naravno da su u slučajevima otrovanja inhibicije enzima bile izrazito visoke. čak do 80%. ali smo si svi počeli postavljati pitanja o sigurnosti naših namirnica čak i na takvim mjestima gdje bi se moralo očekivati provjerenu hranu. Albanci su tvrdili da ih srpska vojska i policija masovno truju živčanim bojnim otrovima i mi smo očekivali vidjeti svašta. ali se sjećam maka prodavanog u jednom velikom dućanu koji je doveo negdje sredinom osamdesetih do otrovanja nekoliko ljudi u Zagrebu. a to je kontaminacija hrane. Roditelji su neku djecu doveli a neku praktički donijeli i svi su bili stravično uplašeni tako da ste im strah mogli vidjeti u očima. atropina i nekih metabolita organofosfata. gdje je prijavljeno najviše otrovane djece. Došavši na Kosovo bili smo zgranuti silnom policijskom silom u Prištini i Podujevu. Na sreću brzo se ustanovilo da je kod ljudi došlo do inhibicije acetilkolin-esteraze. jer se nije moglo micati od množine tijela i oni su to učinili. Istina. a u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja (IMI) moglo se mjeriti koncentrcije pojedinih organofosfata i njihovih metabolita u krvi ili mokraći. Očekivali smo slike poput onih iz Halabje u iračkom dijelu Kurdistana i bili smo pomalo zaplašeni. a da bude onečišćena insekticidima. Za atropin smo znali objašnjenje. a onda smo smatrali potrebnim razgovarati i s djecom. Zatražio sam da roditelji napuste učionicu. godine na Kosovo zbog sumnje na otrovanje ogromnog broja djece organofosfatima. Obavili smo pregled učionica i razgovarali prvo s nastavnicima i medicinskim osobljem. ali mi u suradnji s IMI nismo našli ništa drugo osim nikotina. gdje smo trebali obaviti glavninu posla u srednjoj školi «Đuro Đaković». da je bilo stravično. Ona može divno izgledati. pa smo mogli sigurniji otići. Onog časa kad je škljocnula brava pri zatvaranju vrata sva djeca iz učinonice su se počela grčiti.

pa se obično ne preporučuje primjena reaktivatora. N R: 25-50/53 S: (1/2-)22-37-45-60-61 T. boce travarice. Sjećam se jednog slučaja s početka milenija kad je nazvao s Krka jedan pastir tražeći pomoć. Karbamatni insekticidi Ova skupina tvari prikladna je ne samo za uništavanje insekata. propoksur T+. larvi i nematoda nego također puževa kako se to vidi iz slika dolje. Nju 169 . ali ipak .serija je uništena. pa su i simptomi otrovanja slični kao i terapija s antidotom atropinom. Primjenjuju se u prilično velikim količinama osobito za zaštitu voćaka ali i drugog bilja i to po cijelom svijetu. Mehanizam otrovanja je praktički isti kao kod organofosfornih insekticida budući se vežu kovalentno na enzim acetilkolin-esterazu. metiokarb. N R: 28-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. Zbog te problematične veze u nekim slučajevima se čak dobiju analizom vrlo male inhibicije enzima uz sigurno dokazano otrovanje. On se bavio uzgojem ovaca radi prodaje janjića i držao je stado dosta daleko u brdu na svojoj zemlji ograđenoj suhozidima te odlazio svadodnevno tamo napojiti stoku i dati im zimi dodatnu hranu. Treba li posebno naglaštavati da se neki od njih koriste i u kućanstvima. Imao je i nekakvo kameno sklonište u kojem je držao one najvažnije potrepštine poput npr.. Ključna razlika u odnosu na organofosfate je u tome što se enzim relativno brzo oporavlja zbog hidrolize spomenute kovalentne veze. pa im je primjena izrazito široka. Ne očekuju se zabrane stavljanja većine organofosfornih insekticida i ostaje nam samo poboljšavati nadzor njihova korištenja na svim mogućim mjestima.. N R: 25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61 predstavljaju opasnost kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. naravno u vrlo niskim koncentracijama.. Toksikološka svojstva nisu im bitno različita i može se reći da karbofuran fenoksikarb metomil. merkaptodimetur. N R: 26/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 T+.

Tako bi to vjerojatno bilo i danas da se nisu promijenili neki odnosi između ljudi i životinja. Zaključio je da treba brzo pobjeći kući i tako je sjeo u svoj stari automobil. pa su digli galamu. Lovcima nije posao ubijati podivljale pse. godine ishodovati osnivanje Povjerenstva za 170 . U času kad opaze uginulu životinju sletjet će tamo cijelo jato ovih ptica i do kraja pojesti lešinu. Ništa lakše nego psa staviti u auto i onda s kopna prijeći na otok poput npr. Naravno da je jako teško spriječiti životinje da jedu otrovanu hranu u slobodnom prostoru i zapravo najčešće stradavaju ptice radi hranjenja otrovanim kukcima.) ili domaćih životinja (uglavnom kućni ljubimci poput susjedovih pasa i mačaka). a ni divlja svinja ne zazire od prehrane mladim janjićima. Tražili su da se nekako prekine taj krug smrti i uspjeli su pri Ministarstvu zaštite okoliša negdje 2001. U kuću je jedva doteturao iz auta i legao na krevet. Karbamatni insekticidi su poznati po čestim otrovanjima ptica. Ilustrirati ću problem mojim iskustvom sa supovima. a on nije dobro vidio i stalno se sudarao sa svakakvim preprekama. Posumnjao sam da se pastir otrovao karbofuranom. Te ptice su kroz cijelu ljudsku povijest igrale izrazito važnu ulogu u spriječavanju širenja zaraznih bolesti. koji tamo pastiri učestalo koriste. a vjerojatno je polupraznu bocu s rakijom ukrao. Najbolja hrana su naravno ovce stjerane među nekakve suhozide. Obično bi dok je tamo boravio znao po koji puta posegnuti za bocom i povući koji gutljaj. divlje svinje. bolovi u želucu i slinjenje. a uz to su se javili grčevi mišića. Grupa entuzijasta iz prekrasnog naselja Beli na Cresu između ostalog se godinama bavila zaštitom i liječenjem supova. koji se hrane gotovo isključivo lešinama životinja u prirodi. ali tvrdio je da mu je netko podvalio tamo krivu bocu s nekim otrovom. One su čistači. ali zato su vrlo učinkovito počeli ubijati supove. Pastiri su onda počeli ostatke svojih zaklanih ovaca obilno tretirati pripravcima karbofurana namjeravajući na taj način potrovati svoje neprijatelje. Pas se naravno mora snaći i onda se sa sličnima udružuje u čopore divljih pasa lutajući po otoku. što nikako nije mogla prihvatiti skupina biologa zaljubljenih u sav živi svijet na kopnu i moru. a divlje svinje nitko ne ograđuje učinkovitim ogradama. Onda se po noći pojave psi ili čagljevi te naprosto zakolju ovcu dvije. Tako je počelo izumiranje supova na kvarnerskim otocima. Vožnja prema selu planinskom cestom bila je naravno rizična. Naravno da su ti neprijatelji radije jeli svježe meso i uspjeh pastira je bio slab. Gnijezde se na nepristupačnim mjestima u brdima odakle izlijeću i iz visine osmatraju teren. kako će biti malo kasnije objašnjeno. Na naše otoke su prvo lovci dovezli divljač poput divljih svinja. Kod nas je glavni predstavnik karbofuran našao posebno mjesto primjene za namjerno ubijanje uglavnom divljih (npr. Zatražio sam hitno prebacivanje u bolnicu uz mjerenje aktivnosti acetilkolin-esteraze i primjenu atropina. Tako je on zabunom popio nekoliko gutljaja tog otrova i simptomi su se brzo javili. podivljali psi. jer supovi upravo trebaju ostatke životinjskih leševa. Državni službenici ne vole pješačiti u brda da bi procijenili veličinu štete na stadu ovaca i onda se odštete pastirima ne daju pravično. ali pomoći ni od kuda. Ugljana i tamo onda u divljini izbaciti tu životinju iz auta. Ne znam koliko je bio iskren. Nekako istovremeno su građani pronašli da su otoci izvrsna mjesta za ostavljanje svojih bivših kućnih ljubimaca. Jedan od prvih simptoma je bio slabljenje vida. itd. pa je slučaj završio dobro. kako bi mogli na lovištima zarađivati novce od stranih lovaca.je pak spremao u jednu udubinu na zidu. Vrlo brzo je osjetio da teško diše. ali također drugih životinja poput pasa ili mačaka. čagalj. Pastir naravno traži pomoć na sve strane.

a vrste i vrste s ove naše zemlje nestaju potrovane. lovaca. a imali smo još puno dobrih ideja. o tome nešto više u poglavlju o kućnim kemikalijama. za što su bili idealni lovci. Valja na kraju snažno naglasiti da se karbamatni insekticidi široko primjenjuju u domaćinstvima. to je samo vrh ledene sante. Potpuno je jasno da se uz dobro nadziranu primjenu može bezbrižno uživati plodove tretiranih voćaka i vjerojatno zbog toga ni jedan od ovih insekticida neće biti zabranjen za stavljanje u promet. a mene su izabrali za predsjednika. Tada se uključila u istragu i policija. Uspjeli bi oni možda i sa supovima da je bilo podrške. s Krka u Zagreb. a svi drugi su smatrali da to nije njihov posao. Obavljene su analize aktivnosti acetilkolin esteraze i tragova pesticida u mesu leševa. ali bi ipak potrošače trebalo učinkovitije upozoravati na oprez pri radu i na potrebu primjene mjera osobne zaštite. a iz laboratorija MUP-a i jednog privatnog forenzičkog laboratorija došle su analize ptica. kojima je potvrđeno da su bijene karbofuranom. onda je nekakva inspekcija trebala tog supa staviti u rashladnu torbu i dostaviti u Zagreb. Oni su izgleda očekivali da će instituti besplatno obaviti analize. Treba li ponovo naglašavati da su vrlo otrovni za vodene organizme? Relativno dugo se zadržavaju u okolišu. Također obično dolaze zapakirani kao sprejevi. Obično dolaze u niskim koncentracijama tako da se konačni proizvodi razvrstavaju u štetne tvari. Povjerenstvo je naglo raspušteno i više nikad nije bilo obnovljeno. Bio je problem čak prenijeti mrtvog supa npr. Koristili su vlastite rashladne torve i automobile da bi dostavili prvih nekoliko leševa ptica u Zagreb. sanitarnih inspektora i instituta. Naravno da karbamatni insekticidi predstavljaju i vrlo neugodnog polutanta u okolišu. Brzo se našlo pastira koji je u poljoapoteci kupio preparat na bazi tog insekticida pa čak i ostatke pakiranja. ali to naravno košta. Dovoljno su dobro topljivi u vodi da ih oborine odnose u površinske vode. ali bez rezultata. Vrijeme njihova poluraspada u tlu iznosi oko 2 mjeseca. pa se u budućnosti mora poboljšati njihov inspekcijski nadzor. Koji mjesec dana nakon toga na jednom uskom području otoka Raba našli su građani čak 17 mrtvih supova. Bilo je to i logično. Moj zavod je prema simptomima pretpostavio da bi se moglo raditi o karbofuranu i poslali smo lokalnu sanitarnu inspekciju da pronađe kome je otrov prodan. Krenuli smo vrlo široko tražeći suradnju veterinarske inspekcije i veterinarskih instituta. pa uz nestručnu primjenu mogu ostati dugo u okolišu. No. 171 . jer nisu uklonjeni razlozi zbog kojih pastiri otrovima nastoje zaštititi svoja stada. Na tom pravom poslu su uspjeli i ja sam vidio dvije prekrasne knjige sa slikama svih mogućih biljnih i životinjskih vrsta te posebnih prirodnih ljepota kraja. a s ispiranjem u podzemne vodotokove situacija je bolja.spriječavanje ilegalne primjene otrova u prirodi. a sprej se ne može gutati. Suradnju su prihvatili jedino znanstveni instituti u Hrvatskoj i Beču. Vjerojatno ne predstavljaju akutnu opasnost pri korištenju u kućanstvu. kad je aktivnost nezgodnog enzima bila vraćena u normalu i insekticid se već uglavnom metabolizirao i izlučio. Kako nitko nije htio surađivati onda su zaljubljenici u supove sami obilazili otoke i tražili mrtve supove. Nije bolja situacija niti s njihovim nalazima u biljnim plodovima. Zapravo su to obavljali usput baveći se nekim drugim poslovima proučavanja flore i faune otoka. posebno za zaštitu vrtova i kućnog ukrasnog bilja. One i dalje izumiru. Trebalo je prvo otkriti mrtve ptive. No. Onda je došao račun s instituta i Ministarstvo je bilo bijesno na veličinu svote koju mora platiti. Naravno da se nakon toga ništa drugo nije događalo u smislu zaštite divljih životinja poput supova. jer su supovi ugibali nekoliko dana nakon otrovanja.

N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 T. Ono što je jako bitno istaknuti jest mogućnost primjene u vrlo niskim koncentracijama (npr. pa su neki tek štetne tvari a drugi otrovi.Piretroidni insekticidi Radi se o relativno novoj skupini insekticida i zadnjih godina se povećava opseg njihove proizvodnje te korištenja. Čak se brzo izlučuju iz organizma pokusnih životinja. Evo svojstava većine registriranih piretroida na našem tržištu. Njihovo zadržavanje u okolišu je umjereno i npr. 0. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 Xi R:36/37/38 S: (2-)13-60-61 Xn. Većina su vrlo otrovni za vodene organizme. Sasvim sigurno je dokazano da ne predstavljaju veliku opasnost za ptice. larvi. koje inače često teško stradavaju zbog primjene drugih insekticida. gusjenica. što je također ohrabrujuće. karcinogenosti ili reproduktivne otrovnosti kod sisavaca. ali ima onih čija je ekotoksičnost zanemariva. a u vodi uz prisutnost sunčeve svjetlosti je raspad i brži. itd. pa i to ohrabruje njihovu primjenu. Možda i zato nema izvještaja o njihovim opasnostima. a nema nikakvih izvještaja o težem stradanju rijetkih otrovanih osoba. Kod akutnih otrovanja spominje se srednja neurotoksičnost. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 T. ali ima zato puno oduševljenja.. Preporučuju ih za uništavanje svih mogućih kukaca. kad se konačni proizvod uopće ne razvrstava među opasne tvari. grinja. crvi. piretrini uključujući kinerine deltametrin Xn.02% opasnog deltametrina). pa su našli vrlo široku primjenu na svim mogućim mjestima. Nisu nađeni nikakvi dugotrjno štetni učinci poput mutagenosti. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 cipermetrin permetrin lambda-cihalotrin Prilično se razlikuju prema opasnim svojstvima za čovjeka. jer se 172 . za deltametrin kažu da vrijeme polurazgradnje iznosi oko 2 tjedna u tlu. To nas naravno ne treba zavarati.

Danas se naveliko piretroidi. koje onda može poslužiti za različite svrhe. koje se koriste protiv gljivica kao nametnika na stotinu različitih mjesta. Fungicidi Velika je to obitelj raznoraznih tvari. u vrtovima ili na balkonima. svim vrstama namirnica (sjetite se mikotoksina). Reklamira se posebno u siromašnim zemljama da se koriste kao zaštita od kukaca. Naravno da se mogu koristiti i protiv dosadnih mrava u vašoj kuhinji ili u štalama protiv muha ili drugih nametnika. biljkama. Jedini izlaz bio je u potpunom renoviranju cijele 173 . Vjerojatno se i pretjeruje u njihovu korištenju na svim mogućim mjestima. Kako će to završiti u budućnosti vidjeti će se. ali nisam si mogao zamisliti da mogu u jednoj običnoj kući prolaziti kroz zidove.ova skupina insekticida ne primjenjuje dugo kao ranije spominjani predstavnici insekticida. od komaraca do nezgodnih pauka. pa pouzdanije rezultate treba još čekati. Nije to kao na slici gore lijevo i zato je začuđujuće. Koristi ih se u zaštiti bilja na njivama. a tvrdi se da nemaju utjecaja na ljudsko zdravlje. a posebno deltametrin. Mene je posebno iznenadio dvodnevni seminar za restauratore umjetničkih djela na kojem sam i osobno imao predavanje o opasnim svojstvima kemikalija korištenih u tom zahtjevnom i osjetljivom poslu. Čovjek je uredio kuću jednokatnicu s podrumom i bez namještaja je ostavio zaključanu budući je morao otputovati na godinu dana. pa i ljudskoj koži kao na slici gore desno znao sam i bez tog predavanja. Jedan od stručnjaka je govorio o gljivicama (plijesnima) i pokazivao mjesta gdje se sve mogu naći. Kad se vratio zatekao je sve zidove od podruma do tavana obrasle velikim kolonijama neke tvrdokorne plijesni. koriste za impregnaciju platna. a slika desno gore je još rječitija. Pogledajte pozornije primjenu deltametrina na poljima gdje radnik praktički nema nikakvu zaštitnu opremu. Nevjerojatno je gdje se sve gljivice mogu pojaviti i kolike štete mogu činiti. Da se mogu naseliti na drvenim predmetima.

3. etridiazol. ali ne može se reći da gljivice i danas ne čine velike štete čovjeku na svakom mogućem mjestu. heksaklorbenzen) TIOKARBAMATI (metam natrij. benomil. triadimefon) Praktički svi organometalni spojevi su na listama zabrana i smiju se koristiti tek na posebnim mjestima. dodin. 2. SUPSTITUIRANI BENZEN (kloroneb. klorotalonil. Peronospora je donijela slom gospodarstva tamo gdje su ljudi ovisili o proizvodnji vina i nakon toga je počelo golemo iseljavanje naših seljaka u prekomorske zapadne krajeve. Trebalo je dugo vremena da se pronađe učinkovit fungicid pod imenom bordoška juha u sprječavanju pojave peronospore. kao na slici dolje lijevo. Međutim. Bilo je to najteže iskustvo s gljivicama koje je Hrvatska doživjela kao i mnoge druge vinogradarske zemlje. 4.unutrašnjosti kuće uz korištenje velikih količina izrazito otrovnih fungicida. a tributil kositrove soli imaju mjesta samo u industriji. ali preživjeti se moglo. 8. cikloheksimid. Evo glavnih skupina fungicida. Zadnja verzija naše liste zabranjenih tvari posebno isključuje kositrove organometalne tvari za zaštitu bilo kojeg predmeta koji se uranja u vodu. 1. jer je uništavala lišće. ziram. Organoživini i kadmijevi spojevi više nemaju nigdje primjene. ferbam) DITIOKARBAMATI (kaptan. godine u Europu stigla iz Amerike strašna peronospora. a valja reći da su neki danas izvan uporabe. Naša Dalmacija je u prošlosti živjela od proizvodnje vina i maslinova ulja. Nazvali su je plamenjača. 174 . naravno uz težak seljački trud i muku. 5. ali tada je već bilo kasno za propale vinograde i upropaštene vinogradare. iprodion. a već 1882. Kako prolazi grožđe vidi se desno. Na lišću se prvo javljaju prozirne pjege zvane uljaste pjege. bakrov arsenat) ORGANOŽIVINI SPOJEVI (fenilživin acetat) ORGANOKISITRENI SPOJEVI (fentin ili tributilkositrove soli) KADMIJEVI SPOJEVI (soli poput acetata) DRUGI (anilazin. Zbog toga se tijekom prošlog stoljeća pojavio izuzetno velik broj fungicida kao sredstava za sprječavanje pojave ili uništavanje gljivica. kaptafol. Onda je 1874. koji su se prošlog stoljeća koristile u raznim preparatima. tiram. 6. I kod nas se na listi sredstava za zaštitu bilja nalazi izrazito mnogo preparata na bazi gotovo stotinu fungicida. ipak najviše o opasnostima od gljivica govori priča o peronospori. dikloran. metalaksil. cvjetove i plodove vinove loze kao da su spaljeni. 7. folpet) BAKROVI SPOJEVI (bakrov sulfat ili modra galica ili bordoška juha. godine pojavila se u našim krajevima. tiabendazol. koje se za vlažna vremena pretvaraju u bjeličaste paperjaste prevlake.

N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. N R: 20/22-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. N R: 40-62-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61 Xn. ali danas je i to zabranjeno. N R: 20-36-40-43-50 S: (2-)36/37-46-61 R: S: T. N R: 22-50/53-63 S: (2-)36/37-60-61 Xn.Do prije desetak godina dopuštalo se korištenje takvih kemikalija za zaštitu brodova kraćih od 20 m. N R: 22-50/53 karbendazim mankozeb pirazofos prokloraz 10605-21-7 8018-01-7 13457-18-6 67747-09-5 175 . čije soli ili hidroksidi su i danas najčešće korišteni fungicidi. barem kad se govori o zaštiti vinograda. Evo naših glavnih aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u poljoprivredi. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 Xn. IME bakrov sulfat azoksistrobin ciprokonazol ditianon epoksikonazol folpet heksakonazol kaptan CAS BROJ 7758-98-7 1317-39-1 94361-06-5 3347-22-6 133855-98-8 133-07-3 79983-71-4 133-06-2 RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. N R: 23-40-41-43-50 S: (1/2-)26-29-36/37/3945-61 T. Jedini metal kojemu primjena nikad nije ograničavana jest bakar. N R: 46-60-61-50/53 S: 53-45-60-61 Xi R: 37-43 S: (2-)8-24/25-46 Xn.

a neki kažu da su čak primjenjivali kod otrovanja antidote kao penicilamin. Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji. Doktori bi morali znati da je najvažnije obaviti ispiranje želuca. koji je tek tvar opasna za okoliš i bez ikakvih značajnih učinaka u čovjeka. a prska vinograd tekućim aerosolom. Naravno da ima puno fungicida koji se primjenjuju u uzgoju loze. Međutim. tiabendazol. Ni kronična izloženost bakru kod vinogradarskih radnika nije važna niti donosi neke posljedice. a posebno kad se primjenjuju u domaćinstvu. kao na ovoj slici lijevo. Uz sve 176 . pa smo tako mjerili i koncentracije bakra u krvi radnika u razna godišnja doba. jer i u domaćinstvu čovjek često treba fungicide. Negdje u godinama prije Domovinskog rata bio sam mentor rada o izloženosti vinogradarskih radnika iz Požege pesticidima. Gospodin je toplog ljetnog dana stavio protuprašinsku polumasku dobru kao zaštitu od prašine i krupnijih aerosola. Nešto su povišenje koncentracije bile u ljeto. ali ispod razina koje bi mogle predstavljati opasnost za njih. kaptan i karbendazim) iako se sasvim sigurno može reći da skupina predstavlja najmanje opasne pesticide. a pripravci fungicida dolaze u razrijeđenim otopinama najčešće tek kao štetne tvari ili bez ikakvih opasnih atributa. a svi nisu ni zaslužili poseban osvrt zbog svojih relativno blagih učinaka na živa bića. N R: 20/22-36/38-4348/22-50/53 S: (2-)26-36/37-60-61 Xn. Njega se do nedavno moglo nabaviti u Hrvatskoj. Primjer je npr. I to sve usprkos tome što je zaštita ljudi kod tretiranja izrazito slaba. To ne znači da ih se ne treba čuvati pri radu.tiabendazol tiram 148-79-8 137-26-8 triadimefon 43121-43-3 S: (2-)60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. Toksikološka vojstva razrijeđenih otopina bakrovih soli i nisu baš impresivna. a nema niti otrovanja. neki su od predstavnika ipak otrovi (npr. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 Puno ih je i neće u tekstu biti govora o svima. ali neke stvari ipak treba znati. ali vjerojatno je bordoška juha i najstariji i najkorišteniji od njih. Ni u svijetu se ne bilježe česta otrovanja bordoškom juhom i sličnim preparatima. pogotovo kod gutanja. barem koliko se ja sjećam. Naravno da nije tijelo zaštitio na nikakav način i još je raskopčao košulju da mu ne bude previše vruće. Tako se ne bi trebalo raditi. ali nikad nisam čuo da se koristio u nas zbog tretiranja otrovanja bordoškom juhom. Ovdje gore su navedena svojstva čistih tvari.

bordoška juha nije fungicid izbora za brojne gljivice i tu se mora tražiti neko drugo rješenje. Zapravo se razvrstava u otrove uglavnom zbog reproduktivne otrovnosti. Poseban problem su njegovi ostaci u namirnicama te kretanje u okolišu. ali to je značajka većine pesticida. bordoška juha. U svakom slučaju ne moramo se jako bojati bakrovih soli zbog njihove široke primjene u vinogradarskim krajevima. Ciram je za razliku od svog prethodnika izrazito opasan kod akutnog unosa u organizam. 177 . a zabrinjavaju njegova mutagenost i reproduktivna otrovnost (R60-61). ali se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. pa se nalazi na europskoj listi prioriteta. ali ni kod nas nije bolja situacija. koje su ukazivale na kroničnu izloženost alkoholu. Zadnjih godina pozornost izazivaju znanstveni članci o tome da bi mogao biti endokrini disruptor. Nažalost. pa se njegovi preparati razvrstavaju obično u štetne tvari. Otrovan je za vodene organizme.moguće praćene parametre odskakali su od normale jedino prema jetrenim probama. ne može se očekivati da će vinogradari apstinirati od uživanja u vinu. Žestok otrov jest. To svakako nije dobra osobina. Karbendazim je vrlo široko korišteni fungicid na svim mogućim poljoprivrednim kulturama. Nije se vjerojatno ni trebalo očekivati teško akutno otrovanje. To znači da se mora slijedećih godina detaljno ispitati njegova opasna svojstva i prijeti mu stavljanje na liste zabrana. Naravno da se na poljima često primjenjuje bez poštivanja osnovnih mjera osobne zaštite. Dugotrajni unos je povezan tek sa štetnim učincima. Čak nije opaženo ni značajnije onečišćenje okoliša. brojno voće poput jabuka) on ne predstavlja problem kao manje otrovni karbendazim budući nema teških kroničnih učinaka. Uostalom. možda i zato što se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. Dakle. Slika je snimljena u Južnoj Americi. kao na slici lijevo gore. pa onda nije čudo što ga biljke mogu bioakumulirati. Unatoč tome što ga se može naći kao ostatak u raznim namirnicama (npr. ali je sve skupa pod pitanjem i nema nekih najava da bi mogao doći na listu zabranjenih tvari. posebno površinskih voda unatoč tome što su bakrove soli jako dobro topive u vodi. a svojstva nadraživanja su važna samo kod koncentrata. radi se o otrovu i ekotoksičnoj tvari. radnik prska ispred sebe i stalno se nalazi u oblaku aerosola karbendazima. Unatoč tome što se koristi u preparatima s prilično niskim koncentracijama ne može se reći za njega da je tako malo opasan kao npr. Prilično se snažno adsorbira na tlo i tamo ostaje dugo vremena neraspadnut. a ta izloženost se nije mogla povezati s pesticidima nego s drugim činiteljima. Kod nas nisam nikad sreo otrovanje ovim fungicidom. Na slici gore desno je prikazana krasna rajčica kontaminirana karbendazimom. Ako malo bolje pogledate. On je danas neslužbeno razvrstan i u endokrine disruptore. Razvrstava se u vrlo jake otrove. Kod nas s njim nije bilo značajnijih otrovanja ili primjera kojih bi se mogao sjetiti prilikom pisanja ovog teksta. ali njegovi dugotrajni učinci (mutagenost i reproduktivna otrovnost) sasvim sigurno da nisu zanemarivi.

davno napuštena mineralna ulja. simazin heksazinon. pikloram. MCPB. Inače se prema brojnosti skupina kemikalija teško može reći jesu li herbicidi najraznolikiji među svim pesticidima. triklopir 2. mekoprop desmedifam. insekticidi što se tiče otrovanja građana. ipak se herbicidi najviše koriste u poljoprivredi. Međutim. Čak i kod nas herbicidi ne predstavljaju takav problem kao npr. setoksidim. imaetrapir klorsulfuron. Jednako tako su važni za održavanje cestovnih prometnica ili na gradilištima. Taj vlak cijele godine putuje hrvatskim prugama tretirajući ih protiv svih mogućih biljaka. uglavnom profesionalno. kao npr. promet i građevinarstvo). pinoksaden imazamoks. MCPA. kopnenim vozilima. metsulfuron. SKUPINA cikloheksandioni fenil-pirazolini imidazolinoni sulfonil-ureje triazolpiramidini dinitroanilini benzojeva kiselina karboksilne kiseline fenoksi kiseline fenil-karbamati triazini triazinoni uracili benzotiazoli PREDSTAVNICI kletodim. fenmedifam atrazin. metribuzin. itd. florasulam etalfluralin. To znači da se u zemljama s dobrim nadzorom poljoprivredne proizvodnje rijetko sreću otrovanja s ovom skupinom pesticida. tepraloksidim. pirazon bromacil bentazon 178 . diklorprop. Na poljoprivrednim površinama se koristi ručno. gdje treba ukloniti sve živo kad se kreće u velike pothvate. triamsulfuron. helikopterima ili na drugi način. sulfsulfuron. ali ja sam mišljenja da zapravo jesu. jer u ovoj tablici dolje nisu dani mnogi od njih. čak niti u zaštiti vrtova ili kućnih biljaka. Hrvatske željeznice imaju poseban kemijski vlak za uništavanje uglavnom korova na svojim prugama. ali zato svim mogućim tehničkim sredstvima. Nema ih se razloga koristiti u domaćinstvima. trifluralin dikamba klopiralid. amazapir. itd.Herbicidi Prema godišnje potrošenim količinama na poljima za suzbijanje nepoćudnih biljaka herbicidi prednjače pred svim drugim pesticidima. zrakoplovima. ali ljudi iz njega bave se i drugim poslovima uništavanja štetočina na željezničkim prometalima i prometnicama.4-D. Za razliku od insekticida ili fungicida koriste se na mnogo manje područja (poljoprivreda.

N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-61 Xn. Evo sad malo podataka o opasnostima od aktivnih tvari u našim herbicidima. N R: 61-22-40-48/22-62-50/53 S: 53-45-60-61 Xn. dikvat U gornjoj tablici dani su uglavnom herbicidi koji se danas koriste u svijetu. trialat glifosat. N R: 41-51/53 179 . N R: 20-37/38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)13-26-37/39-60-61 Xn R: 22 S: (2-) N R: 50/53 S: 60-61 N R: 51/53 S: 61 Xi. linuron EPTC. S uspjehom. linuron alaklor acetoklor izoproturon. kako će biti pokazano kasnije. dikamba mekoprop amonijev glufosinat fenmedifam. ali se mora naglasiti kako vodimo jasnu politiku nadzora nastojeći one opasnije držati pod strogim nadzorom.nitrili ureja derivati tiokarbamati inhibitori sinteze aminokiselina triazoli kloracetamidi benzofuranil alkilsulfonati nitrili bipiridilim soli bromoksinil diuron. N R: 22-40-43-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. Kod nas se koristi većina od njih. amitrol metolaklor. etofumesat glifosat 330-55-2 15972-60-8 34256-82-1 34123-59-6 1918-00-9 7085-19-0 [1] 93-65-2 [2] 77182-82-2 13684-63-4 26225-79-6 1071-83-6 T. propizamid etofumesat diklobenil parakvat.

N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. N R: 24/25-26-36/37/3848/25-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37/39-4560-61 Xn.4-D 94-75-7 diklorprop prosulfokarb klopiralid metamitron parakvat diklorid 120-36-5 52888-80-9 1702-17-6 41394-05-2 1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2] propizamid trifluralin mezotrion metribuzin 23950-58-5 1582-09-8 104206-82-8 21087-64-9 S: (2-)26-39-61 N R: 50/53 S: 60-61 X. N R: 36-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 X. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi.mezotrion. N R: 22-50 S: (2-)61 T+. N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. 104206-82-8 1702-17-6 klopiralid 21087-64-9 2. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 180 . N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 Xn R: 22-37-41-43-52/53 S: (2-)24/25-26-36/37/3946-61 Xn R: 21/22-38-41 S: (2-)26-36/37 Xn.

njegova sudbina je vrlo upitna zbog nekoliko razloga. Kolegica iz Maribora je pratila koncentracije atrazina u podzemnim vodama tog područja. koristimo tvari vrlo različitih opasnih svojstava. parakvata. dobro je topiv u vodi i lako se procjeđuje u podzemne vodotokove. Neki radovi govore o tome da je on endokrini disruptor i za ribe u kopnenim vodama. Vjerujem da je atrazinu 181 . Noćno kreketanje žaba možda nije ugodno za uho. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. Sjećam se jednog magistarskog rada iz sredine devedesetih prošlog stoljeća u kojem sam bio član povjerenstva za obranu. Međutim. Ima tu predstavnika vrlo otrovnih i gotovo sasvim neotrovnih tvari. jer su koncentracije atrazina prelazile MDK u vodi za piće. Jeftin je i do nedavno je proizvođen u Hrvatskoj (Herbos). jer mnoge europske zemlje poput Slovenije već su zabranile njegovu uporabu. barem na poljima s kukuruzom. ali naravno da se ne može niti bez totalnih herbicida. Gledajući njegova opasna svojstva ne predstavlja problem za zdravlje ljudi i ne sjećam se niti jednog fatalnog otrovanja njegovim preparatima u Hrvatskoj. Lokalne vlasti su odlučile spasiti vodu za piće i uvele su program besplatnog davanja drugih herbicida seljacima. Prvi je problem globalnog onečišćenja ovom tvari. Svi su herbicidi ekotoksični i većina ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi. Brzo se raspada! Međutim. Ključne zamjerke atrazinu su što je postao globalno onečišćenje i što je prva tvar proglašena endokrinim disruptorom. Priča o endokrinom disruptoru mogla bi ga koštati glave. a također su opasni za biljne organizme. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Kao što se može iz gornje tablice vidjeti. Uspjeh je bio nevjerojatan. ali se ne poduzimaju mjere slične onima u Sloveniji. u Velikoj Gorici. kako bi se smanjile koncentracije atrazina u podzemnim vodama. ali činjenica je da se nastoji proizvesti što manje opasne herbicide za ljude. barem što se tiče žaba i drugih vodozemaca kao na slici gore. koja je inače prilično nestabilna u okolišu. Negdje do 1995.izoproturon simazin 34123-59-6 122-34-9 Xn. ali na to gledam s malom sumnjom. Imamo i mi takvih područja gdje koncentracije atrazina variraju oko MDK. a danas ga uvozimo bilo kao čistu tvar bilo u obliku preparata. To što je atrazin globalna nečist dalo bi se riješiti boljim nadzorom njegove primjene uvažavajući činjenicu da je izvrstan herbicid bez teških štetnih učinaka na ljudsko zdravlje. Kod nas je još uvijek najčešće korišteni herbicid atrazin. ali je dobro znati da one žive i obavljaju svoju važnu funkciju za našu planetu. koji uništavaju sve živo na tom svijetu poput npr. Ovdje će biti riječi samo o onim herbicidima s kojima imamo problema i iskustava u Hrvatskoj. kao npr. To se događa zadnjih tridesetak godina u nastojanju da se sintetiziraju što specifičniji otrovi za biljke. godine atrazin je prestao biti problem Maribora. Što se tiče otrovnosti za ljude jako se razlikuju.

ali prečesto zaboravljaju da krajnje korisnike svojih proizvoda treba i štititi. pa optimistički očekujem da će s njima u budućnosti biti manje problema nego danas. Najgora iskustva hrvatskih toksikologa vezana su uz parakvat. Parakvat je totalni herbicid. U čistom stanju je tek štetna za vodene organizme. Dovoljno je primijeniti forsiranu alkalnu diurezu (dati što više tekućine i zalužiti krv davanjem infuzija natrijeva bikarbonata). Ona je prihvatljivija od atrazina i zbog slabije ekotoksičnosti. Nevjerojatno je kako primjena herbicida može imati utjecaja na kvalitetu naše prehrane.4-D) je herbicid koji pomalo sustiže ili čak prestiže atrazin po količinama u primjeni. ali naša su iskustva pokazivala da je izrazito opasan. ali činjenica je da je sve moguće. Na slici lijevo je prikazano kako se za tretiranje s ovom kemikalijom pripremaju ljudi u nekim nerazvijenim zemljama. Diklorfenoksi-octena kiselina (2. S toksikološkog stanovišta to je prihvatljivo budući se radi o kemikaliji s relativno slabim opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje. Iza njegove primjene ne ostaje ni jedna biljka i idealan je za primjenu na prugama. Možda će u budućnosti pretvaranje seljaka u farmere donijeti dobrobit upravo u nadzoru primjene pesticida i posebno herbicida. Međutim. Od brojnih slučajeva otrovanja spomenuti ću tek jedan. Nije mi uopće jasno kako je ova kemikalija mogla dospjeti na mjesto za uzgoj šampinjona. Poseban problem s ovom kemikalijom kao i s prethodno spominjanim atrazinom je onečišćenje hrane zbog nepoštivanja karence. ipak predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje zbog tipičnog ljudskog nemara. a u težim slučajevima pomaže hemodijaliza. vole ga primjenjivati i na poljoprivrednim imanjima prije sjetve. jer uništi sve moguće korove. Istina je da u ono vrijeme nije bio razvrstan kao vrlo jaki otrov nego tek kao otrov. Ipak se herbicidi primjenjuju isključivo profesionalno na poljoprivrednim imanjima ili drugim lako nadziranim mjestima. Negdje na prijelazu osamdesetih u devedesete godine prošlog stoljeća našli smo se u dilemi da li zabraniti za uporabu taj strašni otrov. a u pripravcima se to svojstvo gubi. Seljaci sigurno nisu zločesti. koji bi 182 . ako se otrovani na vrijeme pojavi u bolnici. koji uništava apsolutno sve na polju. ali ni kod nas stanje nije bolje. Dokle god nema dobrog nadzora poljoprivredne proizvodnje moguće je očekivati svakakva iznenađenja. Otrovanja obično završavaju dobro.odzvonilo i da će nakon njegove zabrane stavljanja na tržište biti više žaba u našem okolišu. Mene je najviše iznenadio jedan izvještaj o onečišćenju gljiva herbicidima. Međutim. cestama i gradilištima. Po mojem iskustvu najviše otrovanja herbicidima događa se kod nas s ovom kemikalijom. koji je na mene ostavio snažan utisak. Ako volite žabe onda će vas ovo predviđanje razveseliti.

Nije bilo pomoći. Ovako je umro nakon mjesec dana ležanja na odjelu. ali tada treba znati i moći nadzirati strogo njegovu primjenu. Ljudi su ga rado kupovali. Bilo je prekasno. Točno je da su svi herbicidi po svojoj prirodi opasni za organizme iz vode. a vrlo je popularna u mnogim zemljama svijeta. Problema s parakvatom ima puno. Međutim. Navodno nije progutao kemikaliju nego ju je ispljunuo i odmah otišao oprati usta. parakvat je kvarterna amonijeva baza i nagrizajuća tvar. S mojeg stanovišta opasniji je nego atrazin o čijoj se sudbini na veliko raspravlja. Jasno je da se bez totalnih herbicida ne može i da je parakvat dobar izbor za uništavanje cjelokupnog života u prirodi na nekom ograničenom području. ali parakvat je posebno opasan. pa mu je oštetila sluznicu usne šupljine. Nepažljiva primjena parakvata može posve uništiti okoliš. Negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća asistent s poljoprivrednog fakulteta je dao svom bratu seljaku iz Jastrebarskog spremnik parakvata upozoravajući ga na opasna svojstva herbidica. Mi smo postigli barem to da seljak ne može kupiti na bilo koji način parakvat i od tada (već petnaest godina) nemamo otrovanja s njim. Što će biti s parakvatom u budućnosti nije jasno. Onda se uskladištio u plućima. koja pak vodi uništavanju stanica. Odmah ujutro otišao je svom liječniku. a brat agronom je galamio da treba drugačije postupiti.mogli smanjiti urod izabrane monokulture. koji ga je poslao na otorinolaringologiju u Zagreb. gdje voli odlaziti i rezultat je bio jasan. Nikako ne treba zaboraviti njegovu ekotoskičnost za vodene organizme. Brat iz Jaske nije potrošio cijelu količinu parkavata i ostatak tekućine je prelio u pivsku bocu te ostavio u podrum do slijedeće godine. Pogledajte na slici lijevo kako izgledaju posljedice njegove nekontrolirane primjene. Da je odmah onu noć nakon otrovanja poduzeto liječenje (npr. kad ga je boljelo i smetalo. 183 . Zapravo je zaboravio na svoj parakvat i tipično hrvatski je tijekom zime tražeći piće posegnuo za krivom bocom. Seljaci ne znaju za njegova opasna svojstva i koriste ga gdje god stignu. Brat s agronomskog fakulteta nije se slagao s izborom smatrajući da to nije dobro rješenje. Parakvat je izazvao kemijske opekotine usne šupljine i apsorbirao se u krvotok. Uzalud je on prao usta svim i svačim. a pluća su posebno osjetljiva zato što tamo ima dovoljno kisika. On je katalizator peroksidacije lipida. Beritića i ishodio hitno prebacivanje na tadašnji odjel za toksikologiju IMI-ja na Rebru. barem hemodijaliza) čovjek bi se spasio. a također su se često trovali. Puno je primjera uništavanja voća i povrća zbog nestručne primjene ove kemikalije. kao na slici lijevo. Konačno je došao do tada najuglednijeg toksikologa prof. Na otorinolaringologiji su krenuli u liječenje ozljeda usne šupljine.

Međutim. Zato čovjek traži i nalazi otrove koji će djelovati sporo tako da štakor neće povezati uzimanje neke hrane sa smrću svojeg rođaka. Alfe vladaju. Onda sam početkom srpnja 1992. Imaju još i one obespravljenje game. pa ih naprosto nije moguće istrijebiti. koji u krajnjoj liniji mogu poslužiti i kao hrana moćnicima ili cijelom plemenu kad su krizna vremena. jer najčešće ovise o čovjeku i njegovim zalihama hrane. Naravno da sam od djetinjstva znao koliki su problem naši štakori. pa sigurno ni jedan štakor neće jesti zatrovanu hranu od koje je pred njegovim očima uginuo neki predstavnik plemena. pa onda nije čudo što ih čovjek progoni i uništava. Rekao mi je da je slična situacija na cijelom ratom zahvaćenom području. a štakor mu nije mogao služiti na bilo koji način. Moj domaćin je samo odmahnuo rukom uz komentar da na svakog nuštarskog branitelja dolazi stotinjak štakora. glodavci su izrazito žilava i plodna bića. Zgrožen time i svjestan činjenice da štakori mogu prenijeti brojne zarazne bolesti odmah po povratku u Zagreb izvijestio sam na sastanku Stožera o viđenom u Nuštru. I onda sam na dvorištu srušene kuće ugledao usred bijela dana nekoliko mladih štakora kako se igraju lovice ili nekakve druge njihove igre. Cijelo područje je bilo izrazito uništeno tijekom Domovinskog rata i ja sam užasnut stalno pogledavao u razrušene kuće pokraj kojih sam prolazio. natječu se s čovjekom za istu hranu i zato se nikad nisu zbližili. godine bio poslan po nekom zadatku u Vinkovce i trebao sam usput obići Nuštar.Rodenticidi Ne može se osporiti da su štakori izrazito inteligentne životinje i da čak mogu biti privrženi kućni ljubimci. Štakori i drugi glodavci nisu samo otimači ljudske hrane nego su poznati zbog širenja zaraznih bolesti. Stalno prate ljude od vremena kad su stigli u ove naše krajeve. Naprosto su se nakotili zbog silnih količina rasute hrane i nedostatka bilo kakvih neprijatelja. Naravno da su me odmah zadužili da pokušam naći rješenje problema. Protiv njih je čovjek jako rano počeo koristiti otrove s većim ili manjim uspjehom. zaštite okoliša. civilne zaštite i drugih shvativši već na početku sastanka 184 . policije. ali nisam se sve do Domovinskog rata bavio s njima osim što sam gledao kako služe kao laboratorijske životinje u znanstvenim istraživanjima mojih kolega. bete obavljaju društveno korisne i važne poslove. Žive u vrlo uređenim zajednicama s vrlo jasnom hijerarhijom. jer mu na ovaj ili onaj način služe. Treba naglasiti činjenicu da štakori pamte i možda čak prenose iskustva na nove generacije. Dakle. a delte su obični građani. Stručnjaci za deratizaciju su jako zadovoljni kad mogu barem održavati štakorsku populaciju na podnošljivoj razini. Hitno sam sazvao sastanak predstavnika javnog zdravstva. Čovjek je rado prihvatio sve domaće životinje.

koji su se histerično protivili masovnom trovanju. Oni se više ne mogu razmnožavati zbog nedostatka hrane. Hrane više nisu imali u izobilju. a zima će ih silno prorijediti. kod žrtve se krv više ne može zgrušavati i svaka najmanja ranica vodi teškom krvarenju. Najvažnije od svega je to što je proces spor i tek dva do tri tjedna nakon uživanja otrovane hrane kod štakora se pojave simptomi otrovanja. ali sam bio šokiran odgovorima. Sjetio sam se prvo drage prijateljice Francuskinje udane za našeg uglednog znanstvenika. Imao je naravno pravo. I jedni i drugi su se brzo javili. koji prijete braniteljima. ali su tražili da se deratizacija obavi s obje strane crte bojišnice uz punu suradnju nas i četnika na zahtjevnom poslu. Ni jedan ni drugi prijedlog mi se nije sviđao. a otrovani štakor će naprosto uginuti od unutrašnjeg krvarenja. jer su htjeli steći iskustva s deratizacijom u ratom razrušenom području. koji se gromoglasno nasmijao mojim prognozama. a populacija je postala prevelika. Francuzi su bili jako zainteresirani pomoći. jer bi mogle stradati voluharice. I one su se namnožile u tom ratnom vremenu. Uvijek se dio štakora mogao pobiti. Takvu zatrovanu hranu omogućili su kumarinski antikoagulansi. Jednostavno rečeno. Vrlo jasno su rekli da deratizacija samo s jedne strane crte bojišnice neće dati nikakav rezultat. ali nisu bili previše učinkoviti. jer štakori sa četniče strane će preći na našu čim mi naše istrijebimo. Brzo sam shvatio da neću na taj način riješiti problem. ali nisu predstavljale problem zbog činjenice što više nitko tamo u istočnoj Slavoniji ništa nije sijao. Izvijestio sam svoje nadređene da ne mogu učiniti ništa na uništavanju štakora. Jedan nezgodan udarac će izazvati nekakve male unutrašnje povrede nebitne zdravom štakoru. a posebno je onaj švedski o punoj suradnji dvije protivničke strane bio neprovediv. Nazvao sam je i molio da traži od Francuza otrove protiv štakora kao donaciju. a javno zdravstvo je bilo spremno obaviti deratizaciju. a pleme je nepredovalo. Ne možete spriječiti štakora da uđe u svinjac i tamo krade hranu ili očekivati da u velikom skladištu punom hrane izabere radije vaš otrovani mamak od kojeg će za sat ili dva uginuti. Prvi problem je bio u tome što nije bilo novca za nabavu otrova. Naravno da će gladan štakor pojesti na što god naleti. To su tvari koje sporo djeluju na K vitaminski ciklus u jetrama uz inhibiciju sinteze faktora zgrušavanja krvi. Predložili su slanje svojih stručnjaka radi proučavanja kulturnih i hranidbenih navika ratnih štakora. ali nakon oslobođenja je ipak obavljena masovna deratizacija zbog velikog porasta učestalosti trihineloza.kako sam grdno pogriješio. Trebalo je štakoru ponuditi hranu dobra izgleda i mirisa od koje neće odmah uginuti nego će još koji puta navratiti da se pogosti. Ni najpametniji štakor neće povezati uzimanje otrovane hrane s neobjašnjivom smrću i tako će 185 . Zamišljao sam čopore štakora. a ona me povezala sa Šveđanima također sklonima pomoći Hrvatskoj. Do prije pedesetak godina najčešće su se koristili otrovi na bazi arsena ili različiti fosfidi. Onda su se javili neočekivani protesti predstavnika zaštite prirode i okoliša. Rekao mi je da tog časa nije potrebna nikakva deratizacija i da će se populacija štakora desetkovati do slijedećeg proljeća. Kao što je već rečeno. Onda sam sreo jednog prijatelja biologa. ali njihovi najvažniji članovi su pri takvim neorganiziranim deratizacijama ostajali netaknuti. a onda su nakon nekoliko mjeseci namjeravali predložiti način deratizacije obzirom na stotine činitelja. koja je radila u francuskom veleposlanstvu. a osobno sam bio prilično uplašen razmišljajući o budućnosti tog meni dragog kraja. Šveđani su pak bili spremni odmah doći sa svojim ekipama. a toga je bilo na sve strane u izobilju. stotinama godina se čovjek bori protiv glodavaca otrovnim mamcima.

bilo da se govori o žiteljima polja ili gradova. T+ N BRODIFAKUM CAS 56073-10-0 VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R27/28-48/24/25-50/53 (vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. peleti. Neki od njih stvarno izgledaju privlačno i za druge životinje osim štakora i u tome je problem. žitnog mamka i onda ponovo nogom zatrpati rupicu. U Hrvatskoj ima više od 50 tvrtki koje se bave deratizacijom i dobro od toga žive. jer su se potrovali bilo insekticidima. Skoro svake godine se javlja o pomoru takvih divljih životinja negdje u doba kad seljaci obavljaju nepropisnu deratizaciju na svojim poljima. Naravno da i pojedinci izrađuju svoje mamke i primjenjuju ih s većim ili manjim uspjehom kupujući uljne otopine pojedinih antikoagulansa. Poljski miš ili voluharica će mirno pojesti poklonjeni obrok hrane i uginuti. bilo herbicidima bilo rodenticidima. Primjenjuju se na različitim mjestima. itd. jelena ili zečeva. Onda se događaju otrovanja takvih životinja u većem ili manjem obimu. a kakvo je pak u našim naseljima? 186 . klorfacirona. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluje u vodi). brodifakuma. Otrovanja drugih životinja nisu rijetka. Tako su oralni antikoagulansi poput bromadilona. Svaki čas nam javljaju o uginuću pasa ljubimaca. kumatetralila i drugih postali praktički jedini otrovi za nadzor populacije svih glodavaca iz našeg okoliša. Tu treba istresti malo zatrovanog npr. Na tržištu se nalazi izrazito velik broj mamaka (žitni mamci. takva će hrana biti privlačna drugim biljožderima poput srna. Krivci za stradavanje drugih životinja to čine uglavnom zbog nemara.). Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem. Međutim. I oni su na kraju krajeva glodavci. Puno je lakše istresti na male hrpice žito po polju i pustiti miševe da to pojedu.mnogi uginuti. Evo značajki jednog od njih. Takvo je stanje u slobodnoj prirodi. parafinski blokovi. a nikom drugom neće pasti napamet tražiti po rupicama otrovano žito. ali danas najčešće u očuvanju komunalne higijene i vrlo široko u poljoprivredi. divljih životinja iz gradskih parkova ili pak šuma i polja. Evo samo slučaja stradavanja srna zbog uništavanja poljskih miševa. Koji dan nakon toga treba ponovo izaći u polje s mamcima i pogledati koje su rupice otrpane. Propis kaže vrlo jasno da u vrijeme tretiranja treba prvo obići polja i nogom zatrpati sve rupice u tlu. što znači da u njima netko živi. Neki kažu da zečeva više praktički nema na našim prostorima.

a njegov obiteljski liječnik je bio pametan čovjek. što se barem u gradovima dosta dobro poštuje. jer nema nikakvog razloga da se on drži u podrumu ili drugom mjestu nakon što je obavio svoju ulogu. Zbog toga su propisi o primjeni rodenticida puno stroži nego u poljoprivredi. a zna biti i daleko gore. Dečko je dobio na uporabu kombi nakrcan svakakvim pesticidima i s njim je putovao od sela do sela vičući preko razglasa: «Trujemo. Ono dalje nije baš uvijek obavljeno na zadovoljavajući način. Trebalo bi barem iznad mamka staviti natpis da se dolje nalazi otrov i kakva su mu opasna svojstva. barem ljudi moraju biti obaviješteni o tome da se u njihovim kućama ili pokraj njih obavlja deratizacija. od pasa do djece. Sjećam se jednog slučaja pred sam kraj dvadesetog stoljeća u Slavoniji. Onda se jednog dana srušio pokraj svog kombija i seljaci su pozvali hitnu pomoć da ga odveze u bolnicu. dijete. Kao prvo. a to nije dobar način. Ja osobno uvijek nađem na ulaznim vratima letak o tome da se obavlja deratizacija. Međutim. Na taj način se smanjuje vjerojatnost da če do mamka doći pas ili npr. Po propisima bi mamke nakon određenog vremena trebalo pokupiti i zbrinuti kao opasni otpad. Dečko nije bio s tim zadovoljan. Otpustili su ga s dijagnozom ovisnika o heroinu ili sličnoj drogi. osjećao se iz dana u dan sve gore i gore. Svjetski standardi danas nalažu stavljanje mamaka u posebne posude s prikladnim otvorom za ulazak glodavca. pa je napravio analize protrombinskog vremena (vrijeme zgrušavanja krvi) te posumnjao da se radi o otrovanju kumarinskim antikoagulansima. U podrumima se obično ostavljaju žitni mamci na komadu papira prostrtom po podu. Pio je plivadone protiv glavobolje i nastavljao raditi svoj ljetni posao. Neposredan razlog 187 . cijevi ili druge posude. trujemo!». U velikom gradu su obavili pretrage kakve su im bile na raspolaganju i jedini sumnjiv nalaz su bili tragovi opijata u mokraći. Na licu mjesta je priređivao mamke za štakore ili je pak prskao štale insekticidima zadovoljno zbrajajući svoj utržak. a nije bilo ni čudo kad od osobne zaštitne opreme nije imao ništa.U ljudskim naseljima stanje je složenije. jer žrtve mogu biti brojni žitelji. U praksi nije baš tako. To mogu biti kutije poput ovih na slici lijevo. DDD poduzeće je zaposlilo mladog studenta prve godine da truje sve što treba po selima iz okolice sjedišta tvrtke.

Povod za njihov poziv bilo je otrovanje jednog psa. Ispostavilo se da nitko nije nadležan za taj slučaj. a to znači praktički na svakom mogućem mjestu. Dezinficijensi Ovu skupinu kemikalija koristimo protiv bakterija i virusa gdje god to ima smisla. jer se svatko smatrao nenadležnim za slučaj. Mislim da bi društva za zaštitu životinja trebala ipak malo više poraditi na tome da se slični slučajevi ne događaju. Jasno je da svaki vlasnik psa mora voditi brigu o svojem ljubimcu i da država nema nikakvih posebnih sredstava iz proračuna za zaštitu kućnih ljubimaca. Poseban problem zadnjih godina predstavljaju namjerna otrovanja životinja u našim gradovima. Sanitarna inspekcija je smatrala da nema tu što raditi budući niti jedan čovjek nije stradao. ali nije imala s kim surađivati. Ja sam bio u slučaj uključen kao sudski vještak zbog toga što je dečko tražio odštetu za svoje pretrpljene muke. od vlastite kože ili kupaonice do bolnice ili proizvodnje hrane. a veterinari za kućne ljubimce su tih dana primali brojne pse otrovane oralnim antikoagulansima.) ne predstavlja opasnost samo za kućne ljubimce nego i za djecu. a nalaz opijata je dolazio zbog velikog broja tableta Plivadona progutanih zbog suzbijanja glavobolje. Početkom 2008. a do inspekcije zaštite prirode policajac nije uspijevao doći. Policija je zbog privatne tužbe uzela uzorke mamaka i poslala ih u svoj laboratorij. Naravno da niti veterinarska inspekcija nije bila nadležna.nesvjestice na seoskoj ulici bio je otrovanje nekim od insekticida. koji je pojeo otrovane kosti. Međutim. Uopće nisu važni razlozi zbog kojih pojedinci to rade nego se postavlja pitanje na koji to način spriječiti. meso i sl. u ovom slučaju se ipak radilo o kaznenom (ne)djelu ugrožavanja zdravlja i života ljudi. jer za njih nema apsolutno nikakvog opravdanja. Činjenica je da ostavljanje otrovane hrane (npr. 188 . Inspekcija zaštite okoliša se također smatrala nenadležnom budući okoliš nije bio ugrožen. godine nazvala me policija zbog nalaza oko 60 zatrovanih meka na različitim mjestima u Gračanima. I dobio ju ne. Vjerojatno se niti on ne bi osjećao nadležnim budući pas ljubimac nije bio dio okoliša nego stanovnik nečijeg stana. ali je preživio zbog primjene vitamina K. kosti. koji je antidot na oralne antikoagulanse.

[1] troklosen natrij [2] natrijev hipoklorit. .. Dolje je dan izbor nekih koncentrata dezinficijensa koji se koriste jako široko. N 2893-78-9 [2] R: 8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-60-61 7681-52-9 C. propan-1-ol. Xn. monopropilen-glikol metileter formaldehid . C. . N R: 31-34-50 S: (1/2-)28-45-50-61 87-90-1 O...5-pentandial mravlja kiselina . 1. trikloroizocianuronska R: 10 S: (2-)24 50-00-0 T R: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-4551 107-22-2 Xn R: 20-36/38-43-68 S: (2-)36/37 111-30-8 T.. N R: 7-10-20/21/22-35-50 S: (1/2-)3/7-14-36/37/3945-61 2244-21-5 [1] O. N R: 23/25-34-42/43-50 S: (1/2-)26-36/37/39-4561 64-18-6 C R: 35 S: (1/2-)23-26-45 79-21-0 O.. % peroctena kiselina . Xi R: 11-41-67 S: (2-)7-16-24-26-39 F R: 11 S: (2-)7-16 Xn R: 20/22 S: (2-)26 gliokzal. etandial. % aktivnog Cl simklosen..Razlikuju se značajno i prema kemijskom sastavu kao i prema opasnostima za ljudsko zdravlje i okoliš. pa ih ovdje tek spominjem. glutaraldehid. Xn.... O kloru i etilendioksidu kao vrlo snažnim dezificijensima bilo je govora u poglavlju o opasnim kemikalijam.% 71-23-8 64-17-5 100-51-6 107-98-2 F. N R: 8-22-31-36/37-50/53 189 . n-propanol etanol. etil-alkohol benzil-alkohol 1-metoksi-2-propanol.% glutaral.. % troklosen kalij.%. otopina .

a neki i ispod 1%. jer se nalazio u loncu istog oblika u kojem je stajala prokuhana voda. za dezinfekciju posuđa za jelo ili npr. 2-hidroksibifenil. N R: 21/22-34-50 S: (2-)36/37/39-45-61 C. ali bez panike. trikloro-1. To nije ni čudo kad se tako često koriste npr. a majka je pokušavala dobiti od nekog informaciju što se njezinom dijetetu može dogoditi. a tek kao primjer gdje se sve koriste opisujem slučaj iz 2007.4diklorofenoksi)fenol kvaternarni amonijevi spojevi. kloridi timol 90-43-7 59-50-7 88-06-2 3380-34-5 63449-41-2 89-83-8 U praktičnoj primjeni dolaze u sniženim koncentracijama do 10%. Nemamo s njima nikakvih loših iskustava. 4-kloro-m-krezol. a svi su je upućivali na toksikologe.benzil-C8-18alkildimetil. posebno s koncentratima. 4-kloro-3-metil-fenol 2.4'-trikloro-2'-hidroksidifenil-eter.4. a tek nakon toga je mlada majka shvatila kako je pogriješila. Pokušala je i sama piti mlijeko otopljeno u dezinficijensu i jedino je mogla reći da joj se ne sviđa.3. N R: 36/38-50/53 S: 26-39-46-60-61 C. Dijete je mirno spavalo. N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/3945-61 bifenil-2-ol. Dijete je u slast pojelo svoj obrok. 2.kiselina. a ovako je najbolje da slučaj zaboravi i ubuduće malo bolje pripazi u kakvim posudama drži različite potrepštine za pripremu obroka svom 190 . Taj dan je naprosto umjesto obične vode za otapanje mlijeka koristila onaj dezinficijens. Ja sam je smirio objasnivši da treba dijete pustiti na miru nek spava. godine. Da mu je bilo loše ono bi povraćalo ili dobilo proljev. pa preparati uglavnom ne predstavljaju opasnosti ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. a onda je u njima priređivala slijedeći obrok.6-triklorofenol triklosan. N R: 22-36/38-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi.4. Naravno da s njima treba oprezno postupati. N R: 21/22-41-43-50 S: (2-)26-36/37/39-61 Xn. 5-kloro-2-(2.5-triazintrion tosilkloramid natrij S: (2-)8-26-41-60-61 127-65-1 C R: 22-31-34-42 S: (1/2-)7-22-26-36/37/3945 Xi. Nazvala je mlada majka prilično uplašena budući je svoje tromjesečno dijete nahranila mlijekom otopljenim u dezinficijesu za bočice. Ona bi svako jutro pripremila lonac razrijeđenog dezinficijensa i onda bi s njim nakon pranja isplahnula bočice. medicinskih instrumenata. 2-fenil-fenol (ISO) klorokrezol. N R: 36/37/38-50 S: (2-)22-61 Xn.

Evo i najčešće korištenih sredstava: vrsta pesticida limacid akaricid ime metaldehid kloheksetin CAS broj 108-62-3 33089-611 533-74-4 označavanje Xn R: 10-22 S: (2-)13-25-46 Xn. U krajnjem slučaju možda mogu pobiti neke bakterije iz fekalnih voda. a u kanalizaciju obvezno dospijevaju pri uporabi. ali sasvim sigurno tamo dolje u kanalizaciji brzo se potroše i sigurno nemaju nikakvog utjecaja na okoliš. kakve se vidi na slikama dolje. Narod se snalazi i na druge načine. Koriste se dakle protiv puževa. N R:22-36-50/53 S: (2)-13-25-46-61 nematocid diazomet Zapravo se ne radi o vrlo opasnim kemikalijama i jedino je već ranije spominjani metiokarb kao pravi otrov važniji limacid. Neki drugi Zaista je teško odabrati koje još pesticide ovdje obuhvatiti. grinja i nematoda. 191 . To bi trebali shvatiti i određeni inspektori kao što shvaćaju domaćice i ne pada im napamet predavati praznu ambalažu kućnih dezinficijensa na zbrinjavanje kao opasni otpad. Zaista je to točno da dezinficijensi ne predstavljaju niti akutnu niti kroničnu opasnost za ljudsko zdravlje. akaricidima i nematocidima.djetetu. završavam s ovim kratkim pregledom pesticida uz vrlo snažnu napomenu da brojne nisam obuhvatio ovim poglavljem. Dovoljno ju je isprati s vodom i nakon toga predati na zbrinjavanje skupa s bocama od mineralne vode. Eto. N R: 22-43-48/2250/53 S: (2)-13-25-46-61 Xn. pa niti oko toga ne treba praviti probleme. ali prema vlastitom izboru dati ću osnovne podatke o nekim limacidima. pa se puževe vrlo uspješno vabi posudama s pivom u kojem se uguše ili ih se posipa solju da dehidriraju i tako uginu.

para ili aerosola. Najviše je otrovanja zimi. Nitko ne kaže da je otrovanje ugljikovim monoksidom u tom slučaju bilo glavni uzrok stradavanja. a ni utjecaji dugotrajnog izlaganja nisu zanemarivi. Analize karboksihemoglobina pokazale su njegovu prisutnost u koncentracijama iznad 40%. od njega stradavaju i profesionalci. Međutim. godine može se povezati s otrovanjem ovom kemikalijom. U većini slučajeva od njih se može samo pobjeći ili se sakriti u dobro zatvorene prostore čekajući dok opasnost mine. a šire se u ovisnosti o lokalnim meteorološkim uvjetima. kao npr. Uz takve koncentracije karboksihemoglobina vatrogasci nisu bili sposobni ništa učiniti na spašavanju svojih života. vatrogasci tijekom cijele godine. najbolje je ove tvrdnje dokazati podacima iz prakse. Nije lako zadržati njihovo širenje kroz naš okoliš. jer teške opekotine govore da su 192 .«PLINOVITE» PRIČE Ja osobno se najviše bojim otrova koji djeluju u obliku plina. Često su povezani s karcinogenošću ili reproduktivnom otrovnošću. Nomogram ispod ovog teksta pokazuje o čemu se radi. Ugljikov monoksid U Hrvatskoj po službenim podacima najviše ljudi umire zbog otrovanja ugljikovim monoksidom i to se ponavlja veće desetljećima iz godine u godinu. I ona užasna katastrofa na Kornatima iz kolovoza 2007. kad građani koriste neispravne peći za zagrijavanje svojih stanova. što je već povezano s težim znakovima otrovanja. Otrovanja takvim kemikalijama u pravilu su teška i često smrtonosna. No. jer su bili omamljeni.

boje ili okusa. Smrdjela je plastična lego kocka ostavljana slučajno na peći. itd.. Dali su ih na skrbništvo pouzdanoj gospođi. itd. gradski plin. Djelatnici hitne pomoći su stigli brzo i odmah su primijenili propisane mjere spašavanja dajući čisti kisik djeci. činjenica je da vatrogasci obično stradavaju zbog otrovanja ugljikovim monoksidom. Podmukao je to plin bez mirisa. lož ulje. a drugo se uspješno oporavilo dolaskom u bolnicu. Oba djeteta su bila u nesvijesti i ona je odmah nazvala hitnu pomoć. No. Karboksihemoglobin je oblik hemoglobina nastao vezanjem ugljikovog monoksida za njega i tako hemoglobin više ne može prenositi kisik kroz organizam. Stvar je prilično jednostavna. otrovno ako se udiše. a ono preživjelo 40%. jer pušačica truje svoj plod i može očekivati da njezino dijete trpi posljedice njezine ovisnosti o cigaretama. Onaj nemirniji je disao 193 . Nezgodan je kod akutnog izlaganja kao i kod dugotrajnog unošenja u niskim koncentracijama. Najčešće se razvija u neispravnim grijalicama ili bojlerima. Međutim.) uz nedovoljno kisika. pogotovo zato što je razlika u dobi iznosila tek godinu dana. Međutim. što sasvim sigurno nije bio uzrok otrovanja nego tek signal pomajki da nešto u spavaonici nije u redu. Tko je i što je taj opasni ugljikov monoksid? Nastaje izgaranjem ugljikovih spojeva (drvo. Ne treba se čuditi što liječnici trudnicama zabranjuju pušenje. nas zanimaju akutna otrovanja ugljikovim monoksidom i način njihova sprječavanja. peć u dječjoj sobi nije bila ispravna i jedne zimske noći se udomiteljica probudila zbog neugodnog mirisa iz dječje sobe. kad je stradalo dvoje djece bez roditelja.zapravo bili sprženi. Ne veže se ugljikov monoksid samo na hemoglobin nego ometa brojne metaboličke procese u organizmu i izložena osoba brzo umire ako joj se ne ukaže medicinska pomoć osposobljenih zdravstvenih djelatnika. Evo njegovih toksikoloških značajki. Kako je to bilo moguće? Bili su oboje u istoj prostoriji s istim koncentracijama ugljikovog monoksida u zraku i trebalo je očekivati kod oboje isti ishod. UGLJIKOV MONOKSID (CAS 630-08-00) Repro. koja nije imala vlastite djece i čini se da su svi bili sretni u tom odnosu. pa čovjek ne može opaziti da je životno ugrožen. 1 T F+ OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-23-48/23-61 (vrlo lako zapaljivo. jedno od djece je već bilo mrtvo.kat. Međutim. Umrlo dijete je imalo koncentraciju karboksihemoglobina oko 65%. Međutim. kod neispravnih odvoda dimnih plinova u požarima itd. može štetno djelovati na plod). očito dvoje djece nije trošilo istu količinu zraka pri disanju. Meni je u najružnijem slučaju ostao slučaj od prije dvadesetak godina. ugljen. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem.

Uz to je naravno važno kakav je hemoglobin u izložene osobe. Ne znam što treba točno učiniti. što potvrđuju podaci o otrovanjima. ako se iz njih dimni plinovi ispuštaju izravno u prostoriju? Ja mislim da treba.dublje i intenzivnije. Našli su ih ujutro mrtve na njihovim sjedalima.4. Činjenica je da su i količine ugljikovog dioksida proizvedene u brojnim biološkim procesima izrazito velike i da 194 . Sustav sprječavanja otrovanja ne djeluje dobro u praksi. To znači da je krv gotovo neutralna. dužini izloženosti i količini udahnutog zraka (npr. Ugljikov dioksid Ugljikov dioksid sasvim sigurno nije opasan za ljudsko zdravlje. a možda mu je hemoglobin bio osjetljiviji budući je bi mlađi. ali ostatak igra izrazito važnu ulogu održavanja tzv. Ako ga nemate onda potražite dobrog stručnjaka za gradski plin da vam ga ugradi. a oni su se u ugodnoj atmosferi nastavili ljubiti. Slučajeva otrovanja ugljikovim monoksidom tako je puno da teško možemo izdvojiti one posebne slučajeve. nije ni kisela ni lužnata. što na zapadu rade učestalo kao na slici gore. Dječji hemoglobin je osjetljiviji nego onaj u odraslih osoba i lakše je otrovati dijete bilo kojom kemikalijom koja se veže na hemoglobin. Navodim tek primjer vezan uz mladost i automobile. ali o tome ovdje neće biti riječi. ali mislim da treba ići i s represijom. acido-bazne ravnoteže. fizički napor znači više udahnutog zraka). a motor automobila se ugasio zbog nedostatka kisika. Možda pomaže ugradnja detektora ugljikovog monoksida s alarmom. pa je u svoj organizam unosio puno više ugljikovog monoksida nego njegov supatnik. ako je to potrebno. To nije bilo ništa neočekivanog. koji su došli s nekog tuluma kući i parkirali se u garaži. Biti će manje otrovanja ugljikovim monoksidom. I ne samo da nije opasan nego je neophodan za normalni život našeg organizma. Danas su količine proizvedenog ugljikovog dioksida neumjereno velike i stručnjaci se boje da to vodi globalnom zatopljenju na Zemlji. pa ma kako nekima to bilo mrsko. Nastaje kao krajnji produkt oksidacije ugljika u organizmu i veći dio ga se izluči izdisanjem. Treba li isključiti gradski plin kućanstvu koje nema dobro uređene instalacije za grijanje ili im je bojler neispravan? Treba li zabraniti prodaju grijalica na petrolej ili drugi energent. Zahvaljujući njemu i nekim bazama kroz cijeli život se održava acido-bazna ravnoteža u vrlo uskim granicama. Za poznavatelje kemije treba reći kako ugljikov dioksid igra važnu ulogu u održanju pH krvi na vrijednosti od približno 7. Valja reći da ugljikov dioksid nastaje u svim procesima izgaranja ugljikovih tvari bez obzira odvijaju li se oni u plamenu ili uz enzimatsku katalizu u većini živih organizama. Što nam je činiti da ne postanemo žrtve? Dimnjačari nastoje upozoriti građane na opasnost. Naravno da je bilo hladno i ostavili su upaljen motor automobila u zatvorenoj garaži. tj. ali ih novinari citiraju kad nemaju drugih zanimljivih tema ili kad se dogodi nego njima zanimljivo smrtonosno otrovanje. Svi mi znamo da će apsorpcija bilo kojeg plinovitog otrova ovisiti o njegovoj koncentraciji u zraku. Pozivam se na slučaj dvoje mladih ljudi.

Odavno je poznata Pasja špilja pokraj Napulja upravo po tome što se u njoj zadržava ugljikov dioksid. a zatim su izvještaje o događaju počeli davati u eter. a pas je ležao do njegovih nogu. osrednji pas se ulaskom u špilju najednom nađe u zoni visokih koncentracija ugljikovog dioksida i može uginuti zbog hipoksije ili nedostatka kisika. Drugi dan nakon izlaganja lokalna radio postaja pokrenula je vrlo snažnu akciju prvo obavijestivši broj 112 o događaju. Na lice 195 . a kod koncentracije 35% kisik pada na 13. Oni su smatrali kako se čovjek otrovao amonijakom. Tako se kod koncentracije od 25% ugljikovog dioksida u zraku koncentracija kisika na spusti 18%. Smatra se da opasnost od nedostatka kisika postaje ozbiljna već kad padne ispod 17%. Odmah je uzbunila susjede i pozvana je hitna pomoć. npr. Nažalost. a kao podloga tome bila je činjenica da je pivovara deset ili više dana prije toga započela remont strojarnice hladnjače i da se početkom radova u zrak oslobodila nepoznata količina amonijaka donoseći uznemirenost među građanima. Kad su se čovjeku vitalne funkcije vratile prevezli su ga u županijsku bolnicu i tamo su nastavili s intenzivnom terapijom. podzemni kanali. koji se uslijed geoloških procesa stalno oslobađa u nju. to nije pomoglo i unatoč dobroj terapiji on nije nikad došao k svijesti i umro je nakon skoro mjesec dana. jer na visini njihove glave koncentracije su vrlo niske. Najčešće se bilježe takvi slučajevi u vinskim podrumima za vrijeme vrenja mošta ili kod kopanja zdenaca. Međutim. Ta kemikalija je teža od zraka i lako se zadržava u zatvorenim prostorima. podrumi. Obzirom na to što ima relativno visok prag na ulazu ugljikov dioksid se zadržava na njezinu dnu u visokim koncentracijama. kako raste koncentracija ugljikovog dioksida u nekom prostoru tako pada koncentracija kisika. Nažalost. Naime. a 14% je vrlo kritična koncentracija. ali najpoznatiji slučaj je svakako stradavanje građanina sa stanom pokraj Karlovačke pivovare. Čovjeka su izvukli iz potoka i ustanovili da su mu zakazale sve vitalne funkcije. Našla ga je kako leži pokraj pojila s nogama u vodi.u nekim slučajevima mogu predstavljati izravnu opasnost za ljude i druga živa stvorenja. Odmaknuli su ga dalje od potoka budući se odatle širio izrazito intenzivan neugodan miris od kojeg se nije moglo disati i obavili su tamo reanimaciju. Gospodin je u večernjim satima jednog tmurnog ranoproljetnog dana (bio je petak) vodio svog psa u šetnju pokraj potoka u koji se izlijevala oborinska kanalizacija pivovare. Bilo je to mjesto udaljeno nekih 8 m od izlijevnog mjesta oborinske kanalizacije. itd. Posjetitelji špilje uopće ne osjećaju nikakvu prisutnost te kemikalije. Kako je kasnio cijelih pola sata njegova žena se zabrinula i izišla van potražiti muža. rudnici. imamo i mi puno iskustava sa stradanjem ljudi zbog povećanja koncentracije ugljikovog monoksida u zatvorenim prostorima.65%.

a policija je odmah iskoristila moju nazočnost i dobar dio poslijepodneva sam odgovarao na njihova pitanje u policijskoj postaji. a zbog njezine otrovnosti nastoji se izbaciti iz svih industrijskih procesa kad god je to moguće.5% na mjestu ispuštanja fermentacijskih plinova u kanalizaciju. Cijanidi se vrlo često koriste u gospodarstvu. Sumnjao sam na ugljikov dioksid znajući da ga se fermentacijom slada proizvodi u velikim količinama. Dovoljno za smrt psa i čovjeka. a na zemlji smo stalno izloženi njihovu unosu u organizam. Svjetskom ratu. Na slici gore je vatrogasac koji bezuspješno pokušava dokazati amonijak na mjestu stradanja Karlovčanina. Mene su kontaktirali s raznih strana već u nedjelju. ali ovdje se ipak radilo o relativno dubokom potoku i danu bez znatnijih kretanja zračnih struja. Obdukcija čovjeka i psa je potvrdila da su umrli od hipoksije a ne od otrovanja amonijakom. a pivovara još kupuje dodatne količine tog ukapljenog plina radi dodatnog gaziranja piva prije stavljanja u promet. za fumigaciju skladišta (nezamjenjivi za uništavanje nekih štetočina poput npr. procesima galvanizacije. Obećao sam Ministarstvu zdravstva da ću odmah u utorak otputovati u Karlovac i izvidjeti o čemu se zapravo radi. Pogledajte na slici gore kako su trava i potočno raslinje bujni. jer prema mojim podacima nije bilo nikakvih znakova otrovanja amonijakom. a među nama toksikolozima ostalo je čuđenje. Cijanovodik i cijanidi Cijanovodik je vrlo otrovan ako se udiše. Dakle. To je vrlo jednostavna kemikalija i može se naći svuda u nekom od oblika. Moje sumnje su se potvrdile i ja sam u utorak odmah nakon izvida zaključio kako amonijak nije uzrok stradavanju nego neki drugi plin. a na izlasku u potok iznosila je nešto više od 14%. Ispostavilo se da je pivovara zbog kvara na uređaju za rekuperiranje ugljikovog dioksida iz fermentacijih plinova naprosto ukupne plinove ispuštala u oborinsku kanalizaciju. Ut to žrtva nije imala nikakvih simptoma otrovanja amonijakom. Ne bi bili takvi da ih je ofurio amonijak. Postoje cijanogene kemikalije (npr. itd. Ugljikov dioksid se tamo nakupljao u količinama ovisnim o proizvodnji fermentacijskih plinova tijekom vrenja i polako curio u potok zajedno se vodom. npr. To sam izjavio na sastanku županijskog eko-stožera. Evo simptoma otrovanja. Njima se nije sviđala hipoksija. Cijanovodik su neuspješno pokušavali primijeniti Francuzi kao bojni otrov u II. Već u ponedjeljak u javnosti je stvoreno čvrsto mišljenje da je čovjek otrovan amonijakom i tražilo se kako krivce tako i izvore oslobađanja amonijaka. 196 . Nikad do tada nismo čuli za stradavanje bilo koga zbog ugljičnog dioksida na otvorenom prostoru. stjenica). Tako ih udišu pušači. a Hitler je njime (Cyclon B) pobio milijune ljudi u svojim koncentracionim logorima smrti. cijanogene biljke (obično koštice). Kasnije su se događaji razjašnjavali prilično velikom brzinom uz velike proteste novinara što sam im oborio hipotezu o otrovanju amonijakom. koje sadrže alkaloide iz kojih se metabolizmom razvijaju cijanidi. jer to zapravo na izravan način nije otrovanje. Problem otrovanja cijanidima je u tome što je mala razlika u dozama uz koje se javljaju blagi simptomi od onih uz koje nastupa teško otrovanje ili smrt. ali sam bio poslovno na putu u Osijek dva dana i tek u ponedjeljak sam se predveče vratio u Zagreb. a oduvijek unosimo u organizam tzv. vatrogasci i policija. u organskoj sintezi. acetonitril) ili čak lijekovi (natrijev nitroprusid). Kod cijanida (dakle soli) dodaje se još svojstvo vrlo velike otrovnosti ako se proguta. to je kemikalija koja je ubila najveći broj ljudi na ovom svijetu. Dokazani su kao sastavni dio svemirskih prostranstava. Tjedan dana nakon stradavanja izmjerene su koncentracije kisika od 4.mjesta su počeli dolaziti različiti inspektori. vrlo lako je zapaljiv i vrlo je otrovan za organizme koji žive u vodi.

izišao van i zapečatio vrata. ali ga više nema navodno zbog slabe učinkovitosti kod jakih otrovanja. proširene zjenice. Radilo se o tome da se cijanovodik adsorbirao na njegovu odjeću i na čistom zraku se postupno otpuštao. glavobolja. gušenje.ZNAKOVI OTROVANJA • • SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV Rani simptomi: vrtoglavica. Uz velike doze cijanida praktički se ne očekuje preživljavanje. Nedugo nakon završenog užitka u jedenju koštica kod malog dječaka su se počeli javljati simptomi otrovanja. mučnina i povraćanje. Drugi slučaj iz kasnih sedamdesetih godina dogodio se u Makedoniji i ja sam o njemu s nevjericom slušao na jednom tadašnjem jugoslavenskom kongresu. a hipotenzija vodi do kolapsa. zbog nečeg je jednog dana došao do ostalih kolega koji su pili kavu i rekao da u ruci drži otopinu kalijevog cijanida. koju će popiti. Mali dječak je dovezen u bolnicu mrtav. Na sreću. I zaista je popio čašu s cijanidima i za kratko vrijeme su započeli simtomi. ali njihova primjena uvijek je vezana uz primjenu od strane educiranog zdravstvenog osoblja. smrt (kod teše izloženosti smrt nastupa brzo) KARDIOVASKULARNI SUSTAV Početna tahikardija prelazi u bradikardiju. Stariji dječak je razbijao koštice od kajsija i davao mlađem jednogodišnjem bratu da ih jede. konfuzija. Oni su se razvijali izrazito brzo i dok je došla hitna pomoć bio je mrtav. Najstarije otrovanje kojeg se sjećam iz sedamdesetih godina dogodilo se zbog nepoznatih razloga. Ništa nisu pomogli pokušaji oživljavanja. konvulzije. koma. Drugih značajnijih otrovanja cijanidima se ne sjećam u našim krajevima. Moj kolega. opuštena i opaža se cijanoza Postoje i protuotrovi (antidoti). S prvim zvucima eksplozija pozvali su me da trenutno dođem u Krizni stožer Ministarstva zdravstva smješten tada u Kliničkoj bolnici 197 . tjeskoba. inače izvrstan kemičar. Neko vrijeme je na tržištu postojao protuotrov amilnitrit za primjenu na mjestu nesreće. u blizini je bio liječnik i radnik je uz pružanje prve pomoći zbrinut u bolnicu na sreću bez težih posljedica. Kako je bio na čistoj atmosferi skinuo je zaštitnu masku i ubrzo su počeli simptomi srednjeg otrovanja. Moj najupečatljiviji doživljaj s cijanovodikom dogodio se 1993. Teža izlaganja mogu brzo dovesti do edema pluća. Obavljala se fumigacija nekog silosa Cyclonom B. • OPĆI ZNAKOVI Koža je hladna. godine prilikom eksplozije streljiva u vojarni Duboki jarak. Radnik na fumigaciji je opremljen propisanom zaštitnom opremom otvorio konzerve s fumigantom. nemir. Teži simptomi: stupor. Lagani plin se dizao s odjeće i radnik ga je udisao punim plućima. ali jedno od njih može biti jako poučno. Dvoje male djece ostalo je samo u svojoj seoskoj obiteljskoj kući. Naravno da je prošlo puno vremena dok je stariji dječak pozvao roditelje i dok se organizirao prijevoz u bolnicu. itd.

ali ih je tamo odmah zaustavila policija i spremila u neki podrum ne slušajući što to oni imaju za reći. nije se mogla isključiti mogućnost da je barem dio litarskih spremnika Cyclona B ipak ostao na skladištu i da su zbog visoke temperature oštećeni te se iz njih može osloboditi opasni plin. Tamo nije ostalo praktički ništa osim iskrivljenih praznih konzervi Cyclona B. Ugradili smo u propise da se skladište ovakvih kemikalija mora raditi na temelju računarske simulacije najgoreg mogućeg događaja. Iz tog smo događaja izvukli nakon svih strahova i neko pozitivno iskustvo. a asistenti su studente upozoravali kako je izrazito otrovan i opasan. Kad sam prvo dobio podatke iz sefa te malo kasnije od dvojice uhićenih kolega laknulo mi je. Vjetar je bio jugoistočni i nosio je dimne plinove prema Kašini. Dezinfekcija). To je uključivalo određivanje udaljenosti skladišta od najbližeg stambenog objekta i najbliže prometnice te ugradnju neutralizatora oslobođenog cijanovodika ili drugog opasnog plina. Kasnije se ispostavilo da su rečena gospoda odmah po prvoj dojavi o eksplozijama odjurili u Sesvete. plamene jezike i eksplozije u vojarni. Računao sam na to da bi se moglo raditi o cijanovodiku. jer su po cesti padale granate. Meni je ostalo organiziranje za slučaj nesreće. što je bio za mene najbolji izlaz.Dubrava. Kružile su nikad provjerene priče o nekoj studentici koja se namjerno otrovala vodikovim sulfidom na jednoj od prvih vježbi iz analitičke kemije. a niti službeno razvrstavanje prema opasnostima nije kod njega blago. Dočekali su me s viješću da se u vojarni nalazi skladište s nekih 1. koji je barem dijelom mogao otići u zrak kao aerosol i onda se taložiti u sjevernim naseljima. Proizvodio se za potrebe analitike u Kipovom aparatu i nesnosno je smrdio. Zbog rečenih razloga svaki student kemije je izrazito poštivao ovaj plin. Međutim. Ako bi se oslobodio cijanovodik on bi se dizao u vis i sasvim bi sigurno bio zapaljen ili bi njegov oblak eksplodirao. Sve mjere osiguranja su poduzete uključujući uporabu samostalnih uređaja za disanje na stlačeni zrak i dvojica kolega su se oprezno uputili prema skladištu. Točni podaci se nisu znali. kako se to vidi iz slijedeće slike. Zaista sam unatoč svih blokada prometa stigao tamo u rekordno kratkom vremenu i ušao u prostoriju iz koje se kao na dlanu vidjelo dim.200 kg cijanida te drugih kemikalija DDD-a (Dezinsekcija. Bojao sam se kalijevog cijanida. a bile su prekinute telefonske veze sa svim sjevernim naseljima. Zbog toga je času kad se postigla kolika tolika sigurnost od neeksplodiranih granata organiziran izvid u bivše skladište. 198 . a nisam točno znao niti što se nalazi u skladištima. jer su dvojica zaduženih odgovornih osoba nestali netragom. Takva praksa se u Hrvatskoj primjenjuje desetak godina. Deratizacija. Vodikov sulfid (sumporovodik) Studenti kemije su se vrlo rano upoznali s ovi plinom važnim u analitičkoj kemiji kod kvalitativne analize kationa metala. Kašina je bila potpuno odsječena od juga.

javlja se kao nusprodukt u industriji. Onda sam na ekranu ugledao najavu o događajima u Mađarskoj. Pri koncentracijama kod kojih ga osjeti ljudski nos sasvim je bezopasan. koji nastaje u brojnim procesima biološke razgradnje. a naš nos je na njega silno osjetljiv kao niti jedan kemijski detektor opasnih plinova. novinari i brojni znatiželjnici potpuno slobodno kao da se ništa strašnog ne događa. Očito nije funkcionirao sustav obavješćivanja o prekograničnom prijenosu posljedica nesreća s kemikalijama. Tog časa sam se počeo smijati na sav glas zbog naših strahova. itd. Bez ikakvih podataka izrazito teško se spremati za obranu od posljedica nesreće s kemikalijama. Prisutan je i u plinovima iz vulkana.T+ F+ VODIKOV SULFID CAS 7783-06-4 VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-26-50 (vrlo lako zapaljivo. Tražilo se podatke. ali kod koncentracija na tim mjestima nije opasan. ali nikad nisam u ovim krajevima čuo da bi netko od njega stradao. godine kad su mi jedne vruće ljetne subote novinari javili da je u jugozapadnoj Mađarskoj došlo do ispuštanja vodikova sulfida na nekoj napuštenoj plinskoj bušotini te da je u susjednoj državi uvedeno stanje pripravnosti. a najpoznatiji je kao sastojak običnog mućka (pokvarena jaja). ali ipak smo izračunali računarskim programom tada na raspolaganju da niti u slučaju izrazito velikih ispuštanja ne bi bili ozbiljno ugroženi ljudsko zdravlje i životi na području Republike Hrvatske. Puhao je sjeveroistočni vjetar i očekivali smo da će oblak vodikova sulfida prijeći naše Međimurje te učiniti tko zna kakve sve velike štete. Prati on naftne derivate i svi se na njegov miris tuže ako žive blizu rafinerija. Miris mu je izrazito poznat svakom kemičaru. jer je sve to bila prazna puška. a slično su nam odgovorili dežurni djelatnici u Ministarstvu vanjskih poslova. Međutim. bilo je jasno da bi i intenzivni smrad vodikova sulfida izazvao barem tešku uznemirenost našeg Međimurja i susjednih dijelova. Neposredno prije glavnog HTV dnevnika stigao sam kući čekajući kakve će mi vijesti dolaziti s terena. vrlo otrovno za vodene organizme) To je plin iz prirode. Moje prvo značajnije iskustvo s njim dogodilo se negdje 1997. Oko sporne bušotine motali su se vatrogasci. vrlo otrovno ako se udiše. Sutradan oko podneva nazvali su me iz Ministarstva vanjskih poslova s obavijesti našeg 199 . ali do njih nije bilo moguće doći. Nitko nije imao na licu niti najobičniju zaštitnu masku s filtrom za vodikov sulfid. U Operativnom dežurstvu MUP-a nisu imali pojma o događaju. Na brzinu je tog poslijepodneva odlučeno da se pošalju na granice prema Mađarskoj barem dvije mobilne ekipe INA s detektorima na vodikov sulfid te da nas obavještavaju o izmjerenim koncentracijama kako bi mogli dati upute građanima o ponašanju. Na njega se često nailazi.

000 t ili više u posebnim spremnicima ukapljenog amonijaka. amonijak je već nešto sasvim drugo. Čak da se negdje i pojavi isti čas će ljudi već kod izrazito niskih koncentracija prepoznati da se radi o nečemu nenormalnom i dići će se uzbuna. Prisutan je u cjelokupnoj prirodi oko nas i u nama kao krajnji produkt biološke razgradnje dušikovih organskih spojeva. posebno kad vjetar od rafinerije puše u smjeru vašeg stambenog objekta. Računamo da ga se može naći u količinama od nekoliko tona do nekoliko desetaka tona u hladnjačama na oko 200 mjesta u Hrvatskoj. Međutim. a posebno su mu koncentracije povišene kod nekih bolesti i zato služi kao dijagnostički parametar otkrivanja nekih bolesti. U Petrokemiji Kutina obično ga se nalazi u količinama od 10. Naravno da je život uz takav objekt teško podnošljiv. Njihov najvažniji problem je bio i ostao benzen. a većina hladnjača u Hrvatskoj koristi ga kao plin za hlađenje. Rafinerija tijekom svog proizvodnog postupka emitira značajne količine vodikova sulfida u okoliš. Panike zbog smrada vodikova sulfida bilo je u proteklim godinama napretek. Tko je ikad bio u štali s konjima poznaje njegov neugodni miris. ali najzanimljivija je priča o Sisku sa slike lijevo. pa zato hlače i donje rublje posebno u starijih muškaraca s bolešću prostate mogu intenzivno smrdjeti po amonijaku. Dakle. a može ostaviti teške posljedice po zdravlje ljudi. Zaključno bi se moglo reći da nigdje kod nas u Hrvatskoj ne postoji prijetnja za zdravlje i okoliš od vodikova sulfida. koji čak ima vrlo ugodan miris.veleposlanika u Mađarskoj da nam ne prijeti nikakva opasnost. ali nisu shvaćali da odvratni smrad vodikova sulfida nije njihov ključni problem onečišćenja okoliša. Amonijak se bakterijskom razgradnjom razvija i iz naše mokraće. Logično je i to da su se ljudi godinama bunili. Hvala Bogu što tako intenzivno smrdi. U golemim količinama koristi se pri proizvodnji mineralnih gnojiva (amonijev nitrat). Amonijak E. možda dijelom i zbog ruske nafte pune sumporovih spojeva. Toliko o sustavu međunarodne razmjene podataka o prekograničnom širenju posljedica nesreće. Nalazi se i u našem organizmu. on je izrazito važna industrijska kemikalija. ali o tome na drugom mjestu možete više pročitati. postoji određeni rizik za građane i okoliš budući nije bezazlena kemikalija u čistom obliku kako se vidi iz slijedećih podataka: 200 .

AMONIJAK (CAS 7664-41-7) T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23-34-50 (zapaljivo. pa sam sa stručnjacima iz tvornice raspravljao za vrijeme uzbune što nam je činiti ako se nešto dogodi. godina i naše trupe su se krajem kolovoza kretale kroz Bosnu prema Banja Luci. Svakog dana se očekivao pad tog grada i mi smo se veselili konačnom uklanjanju opasnosti s juga za grad Kutinu. Onda su me naglo pozvali na ozbiljan sastanak u MORH gdje su već čekali brojni hrvatski stručnjaci. boravio u Kutini prilikom napada srpskih zrakoplova na grad i panično sam se bojao što će se dogoditi ako pogode bilo koji od spremnika s amonijakom. vjetrovi na tom području uglavnom pušu sa sjeveroistoka i nosili bi amonijak na krajeve iz kojih su dolazili napadi. a tijekom onih ratnih godina predstavljao mi je noćnu moru. Imali su i Srbi simulacije iz Kutine i nisu bili glupi sebe izlagati opasnosti. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Znao sam za goleme količine amonijaka u Petrokemiji iz Kutine znatno prije početka rata. Jedino se nisu slagali u tome može li 201 . izaziva opekotine. Oni u Petrokemiji su imali meteorološki toranj stalno povezan s centrom za simulacije i mogli su u svakom času predvidjeti što će se događati u kratkoročnom razdoblju. ali nismo znali što učiniti. Jedna prijateljska strana zemlja nas je obavijestila da su Srbi uperili modificirane švedske rakete brod-brod upravo na Kutinu i prijete da će ih uporabiti ako naše trupe ne prestanu nadirati prema Banjoj Luci. Strahovi nisu nestajali i jednom smo krajem 1991. godine privremeno zaustavili proizvodnju mineralnih gnojiva u strahu od mogućih srpskih napada. Jednom sam početkom listopada 1991. Ja sam se s tim složio. otrovno ako se udiše. Vojni stručnjaci su bili sigurni da su rečene rakete izrazito precizne i da bez poteškoća mogu pogoditi bilo koji od dva spremnika napunjena ukapljenim amonijakom. Tada je netko od stručnjaka iz tvornice vrlo autoritativno ustvrdio da Srbi neće samo tako napasti postrojenje zbog meteorologije. Onda je došla 1995. Imao sam jasne simulacije kretanja oblaka amonijaka u različitim scenarijima ispuštanja iz velike tvornice. ali sam ustrajao u tome da se grad pripremi za napad. Naime.

Vatrogascima je predloženo da vodenom zavjesom obaraju eventualne pare amonijaka. a oblak amonijaka bi dosezao do Mađarske. I jedno od mojih prvih ratnih iskustava odnosilo se na ispuštanje amonijaka u Gavriloviću. jer se amonijak više nije širio okolišem. Obavljeno je snimanje stanja u muzejskoj hladnjači i zaključeno da treba uz sve mjere opreza pričekati ljeto kad su ljudi na moru i onda obaviti poslove pretakanja i odvoženja amonijaka. ali je stožer bio evakuiran zbog očekivanog napada JNA. što je bilo najmudrije učiniti. a jedino s čime smo bili nezadovoljni bila je odluka da se postrojenje proda u staro željezo unatoč našim prijedlozima da se pretvori u muzej. inače stražar u GSS. Prekinule bi se sve komunikacije istoka Hrvatske sa zapadom. jedne subote dogodilo se ispuštanje amonijaka u nelegalnoj hladnjači u Samoboru. ali radnik je zaboravio isključiti ventile koji dovode do nje amonijak. Naravno da je prilikom odvrtanja vijaka pokraj brtve počeo izlaziti amonijak u slobodnu atmosferu. Hladnjača nije imala nikakve dozvole za rad niti ju je servisirala bilo koja ovlaštena tvrtka. Ništa se nije dogodilo tijekom opasne operacije. Simulacije su pokazivale da bi u najgorem mogućem slučaju curenja svih 10. Početkom prosinca 2007. ali zaboravljena mala hladnjača s maksimalno 2 t ukapljenog amonijaka u gusto naseljenom području nam se nije dopala. Neki su rekli da nije ni potrebno da probije bočne stjenke spremnika nego ga može pogoditi s gornje strane gdje je zaštita slabija. Trebalo je promijeniti neku brtvu. Ne znam koliko je na razvoj događaja u Bosni imala utjecaja prijetnja Petrokemiji iz Kutine i je li to imalo ikakvog utjecaja na događaje u susjednoj državi.000 t amonijaka to mogla biti katastrofa kakvu svijet nije vidio. Pričuvni policajac. Pošao sam s njim do Blata. pa su je priučeni radnici nastojali držati pod nadzorom. Četnici su napadom na Gavrilovića oštetili hladnjaču i naši su se morali povući. a svi su se razbježali. a prognoza je bila stabilna za nekoliko dana. a posao pretakanja je obavila iskusna tvrtka. Ja sam se suprotstavio evakuaciji. Muzej hrane je bio prekrasan. Tijekom napada na tu tvornicu oštećena je hladnjača i amonijak je počeo izlaziti šireći se na području ratnog okršaja. Rekao sam da se amonijak nalazi na više od 200 mjesta u Hrvatskoj i to nerijetko u gusto naseljenim područjima.5 m na spremnicima. Negdje u svibnju 2006. Suradnik našeg zavoda je preuzeo upravljanje događajima zabranjujući također evakuaciju. a netko od četnika je vjerojatno uspio zatvoriti ključne ventile. Najveći su problem zaboravljeni objekti budući ponekad nitko za njih i ne zna. a moj suradnik je hitno otišao na mjesto događaja. vičući i histerizirajući. Ja zapravo nisam znao što bih mogao učiniti u tom slučaju i sa zebnjom sam očekivao vozača za Petrinju. Bili smo odmah obaviješteni o događaju uz traženje savjeta budući je gradonačelnik htio obaviti evakuaciju građana.raketa probiti armirano-betonski plašt debljine 0. Vozač me ostavio i ja sam s jednim starijim časnikom ostao sam ne znajući što mi je činiti. Onda smo saznali da su hrvatske trupe prestale napredovati prema Banja Luci i naša pripravnost je opozvana. Iskustava s takvim objektima imam izrazito mnogo i teško je izabrati slučajeve zanimljive čitateljima. godine pozvani smo u Koprivnicu pomoći u uklanjanju amonijaka iz sasvim zaboravljene male hladnjače u okviru Muzeja hrane. izabran je Voloder kao prihvatni centar za ozlijeđene. sve hitne pomoći iz kruga od 100 km oko Kutine stavljene su u punu pripravnost. došao je po mene tog poslijepodneva kolovoza 1991. Iz simulacija se moglo zaključiti da bi grad Kutina bio izgubljen. a nitko od uključenih u organizaciju nije mogao spavati. Problem je kad takva postrojenja rade a da nitko od nadležnih ne zna za to. Onda je došla vijest da su naši napustili područje. ali ja osobno još uvijek nosim ožiljke rečenih događaja. Prihvatilo se prijedlog o preventivnoj evakuaciji žena i djece iz Kutine. Informacije su kao obično bile izrazito škrte. Navodno nije radila barem deset a možda i više godina i netko je tijekom inventure slučajno obišao pokrajnje zapuštene prostore i otkrio je. pripremilo se željezničke kompozicije za evakuaciju. Izradili smo plan intervencija uz propisane mjere opreza i jasne propisane procedure. a 202 . Naravno da je puhao jugoistočni vjetar i da napadač uopće nije bio ugrožen.

nesreća je završila s teškim posljedicama uglavnom zbog potpune nespremnosti svih sudionika njezina zbrinjavanja. Obiđen je svaki rizični objekt. koje oni održavaju u pravilnim vremenskim razmacima kako ljudi ne bi zaboravili svoje dužnosti u slučaju nesreće. HZT je sudjelovao u brojnim objektima na smanjivanju rizika od nesreća i teško je izabrati o kome pisati. Ipak odlučujem pisati o Krašu. Nisu slijedili upute niti o prebacivanju ozlijeđenih radnika tvrtke. Tako je bilo i prilikom trećeg obilaska Sv. Na popisu je bila i hladnjača Vir u Rijeci smještena uzvodno na Rječini. Ne završavaju stvari uvijek dobro unatoč tome da nesreće ipak ne očekujemo u uređenim objektima. Nikad nije napravljena analiza događaja niti su sudionici izvukli dobre poduke za budućnost. Ljudi su počeli panično bježati ne samo iz komore nego i iz cijelog objekta. Međutim. Trebalo je prvenstveno svući svu odjeću ozlijeđenima i obaviti dekontaminaciju pranjem s vodom. ali svaki radnik je morao uvježbati proceduru primjene sredstava osobne zaštite i zatvaranja ključnih ventila na mjestu isparavanja. Papa je otišao i svi su zaboravili na naše naputke. Naravno da to nije dovoljno i oni su postavili uz zgradu sustav za neutralizaciju amonijaka iz zraka u strojarnici. Osobno sam ponosan što sam sudjelovao kao savjetnik u sprječavanju nesreća u toj tvrtki. a djelatnici hitne pomoći su nepromišljeno ušli u zonu kontaminacije i nakon toga ih je polovica otišla na bolovanje zbog izloženosti dišnih putova amonijaku. HZT je prilikom svih važnih događaja dobivao zadatak procijeniti toksikološku opasnost i poduzeti sve mjere da se spriječe nesreće ili diverzije. ali kod istjecanja velikih količina amonijaka za vrijeme Sv.jedan od njih je zaštićen prema propisima zatvorio mjesto isparavanja amonijaka u atmosferu. ali ona nisu izdržala i hrabri nepromišljeni spasilac je umro. Naravno da ima mnogo suprotnih primjera racionalnog i opreznog postupanja s amonijakom. a još više zato 203 . hitne pomoći i drugih sudionika. nije koristio ni jedno sredstvo osobne zaštite i naravno da je pao pored svog prijatelja dok ga je pokušao izvući van. U strojarnici je smješteno čak 14 sondi za detekciju isparavanja amonijaka i istog časa kad se oglasi alarm kreće se na definirano mjesto intervenirati. Sve u svemu. Tako su kontaminirali ne samo vozila hitne pomoći nego i bolnički odjel gdje su prebacili kontaminirane. U komori je ostao ležati jedan od zaposlenika i njegov prijatelj ga je odlučio spasiti. Nitko nije slijedio naše upute. U suradnji s HZT detaljno se o svemu razgovaralo i oni danas imaju gotovo idealan sustav. Osobno sam promatrao jednu od vježbi. Novi viličar je probio jednu od cijevi s pothlađenim amonijakom u obliku plina i on se počeo oslobađati u prostor komore. Mise na tom mjestu moglo je doći do velike panike i do stradavanja brojnih ljudi. Oca hrvatskih gradova. Vatrogasci i hitna pomoć su stigli brzo na mjesto događaja. Kraš se nalazi danas u gusto naseljenom području gdje su građani osjetljivi već na nagovještaje problema. Izrazito je mala vjerojatnost da bi građani iz okolice objekta osjetili bilo kakvu neugodnost da se u Krašu dogodi ispuštanje amonijaka. policije. ali to nitko nije učinio. Uz mjere čuvanja objekta i usporenog rada hladnjače podijelili smo plastificirane upute o ponašanju svih mogućih sudionika poput radnika hladnjače. Ne znam jesu li uveli sustav automatskog zatvaranja ventila. U najgorem mogućem slučaju nisu bili ozbiljno ugroženi životi ljudi na Delti. Liječnički pregledi izloženih osoba pokazali su da težih ozljeda nije bilo i mi smo zaključili slučaj ostavljajući inspekcijama da stvar s nelegalnim objektom istjeraju načistac. ali nisu postupali prema pisanim procedurama naše ustanove. To je hrvatska praksa. Ispuštanje i najmanje količine amonijaka u okoliš izazvalo bi brojne proteste građana makar se tek kroz nekoliko minuta osjetio samo neugodan miris. Zbog toga smo rečenom objektu posvetili izrazitu pozornost. vatrogasaca. Onda se dogodila banalna nesreća u jednoj od komora hladnjače. Kasnije se pokazalo da je on prošao u cijelom slučaju tragično. Prvo su mu presađena pluća u Padovi. Trebao je obići 4 grada i mi smo izradili detaljnu procjenu rizika u svakom od njih. obavljene su procjene rizika te napisane jasne upute o postupcima u slučaju nesreće. Vatrogasci su prošli prilično dobro budući su ipak nabavili sredstva osobne zaštite. jer je zaista do savršenstva uredio svoj sustav sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave.

ali nije se pokazao dovoljno učinkovit. kao što nije opasan amonijak u niskim koncentracijama (npr. Najveće količine klora nalazile su se ranije u tvrtki DINA na Krku radi proizvodnje vinil klorid monomera. Toliko o gospodarenju gradskim objektima. Takvu razinu sigurnosti moramo postići u cijeloj Hrvatskoj na svih 200 i više objekata s amonijakom. Spominjem tek Dom sportova s klizalištem. koji se koristi u različite svrhe. a povremeno nailazimo na sasvim zaboravljene spremnike s klorom. Nitko iz doma zdravlja nije imao ključeve rečene zgrade niti je znao što bi se tamo moglo nalaziti. koji se drži tla i rado zavlači u svakakve rupe ili udubine. u stajama). pa čak može otpuštati plinoviti amonijak. Nažalost. Treba napomenuti da je klor prva kemikalija uporabljena u većim količinama kao bojni otrov u I. Onda se jedna umirovljena sestra prisjetila da su sedamdesetih godina prošlog stoljeća tamo izgradili bazen za terapijsko plivanje. Zatražena je specijalna ekipa da odveze spremnike s ukapljenim klorom na mjesto gdje se može nešto s njima učiniti. Svjetskom ratu na francuskom ratištu. Klor je težak plin. pa se na to mora misliti. Treba jako naglasiti da otopine amonijaka nisu opasne. Oštar miris je dolazio iz susjedne prostorije zatvorene teškim metalnim vratima i također zaključane. Negdje početkom devedesetih obaviješteni smo o vrlo nadražujućem plinu koji izlazi iz pokrajnje zgrade jednog zagrebačkog doma zdravlja. Jest istina da ima nagrizajuće djelovanje na kožu i sve sluznice. 204 . A. Klor Klor je najpoznatiji halogeni element. pa se na takvim mjestima moraju poduzeti brojne mjere sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. Nažalost na nekim mjestima se drži nelegalno. O opasnostima najbolje govore njegove toksikološke značajke. Sve treba promatrati s mjerom. To je neugodna okolnost za slučaj nesreće. ali se ona po opasnostima ne može usporediti s plinovitim amonijakom. ako se dogodi postoje velike garancije da to neće osjetiti nitko izvan objekta. U SAD farmeri još uvijek prskaju svoja polja jako razrijeđenim (5%) amonijevim hidroksidom kao na slici gore i jako su zadovoljni takvim načinom gnojidbe. Amonijak često dolazi na tržište kao vodena otopina (cca 25%). Konačno smo uspjeli ući u tajanstvenu prostoriju i tamo ugledali dva zahrđala spremnika klora od po 150 kg. Odmah smo se povezali s vatrogascima i policijom kako bi se otkrilo što se tamo događa. Konačno je u zgradu provaljeno da bi se otkrilo kako cijelu prizemnu prostoriju zauzima prazan bazen. Nakon toga su svi zaboravili na rečenu prostoriju i ona je prepuštena utjecaju vlage i korozije. Ipak zbog sasvim tehničkih razloga obično ga smještaju uz vodospreme. Petrokemiju iz Kutine ili Zagrebačku pivovaru kao primjere tvrtki koje se brinu za opće dobro i gdje je izrazito mala vjerojatnost da se dogodi neka nesreća. ali sanitarna inspekcija objektu nikad nije dala rješenje za rad unatoč tome što su već nabavili klor za dezinfekciju vode. Prema našim podacima nalazi se u manjim količinama 50 kg do 5 t na više od 300 mjesta u Hrvatskoj.što to nije jedina tvrtka u Hrvatskoj s osjećajem za opće dobro. a one su građene iznad naselja. a čini se da će se proizvodnja obnoviti i očekujemo da će na tamošnjem skladištu klora biti stotinjak ili više tona ove kemikalije. to nije jedino takvo mjestu u državi. često na vrh brda. ali rizici s takvim otopinama su neusporedivo manji nego s plinovitim ili ukapljenim amonijakom.

Posebno se to događa u malim kupaonicama kod rada uz zatvorena vrata i prozore. a tamo je utvrđeno tek snažnije nadraživanje svih sluznica (crvenilo u oku. Navodno se skoro onesvijestila od mučnine. dišni sustav i kožu. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Treba posebno naglasiti da se klor može razvijati u svakom domaćinstvu prilikom korištenja sredstava za čišćenje na bazi hipoklorita. 205 . Došao je nešto ranije kući i zatekao dvorkinju na fotelji u dnevnom boravku kako kašlje i plače u strahu za svoj život i od grdnje gazdarice. Vjerojatno se radilo o kombinaciji preosjetljivosti u gospođe dvorkinje i visokoj koncentraciji klora u prostoriji. kašlja i plakanja. a onda se više nije usudila vratiti natrag i barem isprati kadu te prozračiti prostoriju. jer oni često posežu za ovakvim sredstvima i piju ih. otežano disanje s kašljem). Dobro je znati kakva je veza koncentracija klora u zraku s učincima. Treba biti oprezan i s malom djecom u dobi do 4 godine. pa dajem slijedeću tablicu. Prije nekoliko godina nazvao me prijatelj s molbom da mu pomognem. nadražuje oči. ali uz oštećenje zdravlja može se razviti snažna panika. Predložio sam da odveze dvorkinju na liječnički pregled u specijalističku ustanovu. Ona je čistila kupaonicu koristeći jedno od sredstava na bazi hipoklorita sagnuta iznad kade. ali je ipak shvatila kako bi bilo bolje da ode iz kupaonice van.T N KLOR (CAS 7782-50-5) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23-36/37/38-50 (otrovno ako se udiše. Ne događaju se tu teška otrovanja. U pravilu ne treba očekivati neke teže posljedice njihove aktivnosti osim mučnine i povraćanja.

nosa i dišnih puteva 30 kratko izlaganje kašalj. Prije toga su se događale prilično često. Može se reći i to da smo uspjeli prisiliti posjednike klora da izrade planove intervencija. a na ruku nam je išao i Zakon o otrovima. ventila i klorinatora.3 odmah donji prag osjeta njuhom 0. Vjerojatno je i to pridonijelo smanjivanju učestalosti nesreća.KONCENTRACIJE KLORA U ZRAKU I UČINCI NA LJUDSKO ZDRAVLJE • • • • • • • • • C (ppm) vrijeme izlaganja učinci 0. posebno u pogledu redovitog servisiranja boca. jer je za objekte s otrovima u obliku plina traži planove intervencija. Mora se priznati da se nakon 2000.5 8h bez učinaka (MDK) 1. koje se povremeno događaju na mjestima gdje se on drži za potrebe dezinfekcije vode. a rezultat je izostanak nesreća. kako je to prikazano na slici za jedan od objekata. 206 . Pred kraj prošlog stoljeća smo u suradnji sa sanitarnom inspekcijom pokrenuli veliku akciju nadzora objekata s klorom. Utvrdili smo da se nesreće događaju u pravilu zbog lošeg održavanja boca i ventila ili zbog lošeg rukovanja bocama. Tražili smo pojačan nadzor sanitarne inspekcije. Rekao je to na temelju iskustva nesreće s klorom na tom istom mjestu zbog koje je bio primljen u bolnicu i ostao tamo nekoliko dana. a sama naša ustanova je izradila takve planove za oko 70 objekata. Pri tome je uvijek najvažnije dobro procijeniti razine opasnosti i veličnu rizika te prema tome uvesti mjere sprječavanja. To je urodilo dobrim plodom i većinu klornih stanica danas držimo pod dobrim nadzorom. Prvi korak je naravno simulacija događaja.0 15 min bez učinaka (KDK) 15 odmah iritacija očiju. Rijetko su se događale nesreće raspada boce najčešće zbog otpadanja dna boce. Pitao sam ga što bi učinio da klor počne isparavati. godine one događaju vrlo rijetko i u malom opsegu. Njihove posljedice su se uvijek ograničavale na prostor u kojem se nalazi klor i vrlo uski krug oko objekta. pečenje svih sluznica 40-60 30-60 min edem pluća 100 15-30 min edem pluća 1000 trenutno smrt Treba nešto reći o nesrećama s klorom. Prilikom jednog izvida na vrlo nezgodno smještenom mjestu pokraj samih slapova Krke upozoravao sam radnika da njihovo skladište nije u redu te da bi oni prvi mogli stradati u rupi na dnu kanjona. barem one manjeg opsega s nekontroliranim istjecanjem klora kroz pokvareni ili čak otkinuti ventil. a on mi je odgovorio samo: „Uza stube“.

izvoru Obmle. automatski sustavi za neutralizaciju. pa se i tome mora posvetiti velika pozornost (npr. alarmi kod porasta koncentracija klora. To znači da ga u dobrom procesu gotovo nije moguće osjetiti u prostoriji klorne stanice. Ipak brinu njegova opasna svojstva. kao što je to slučaj u ovom dobro nadziranom postrojenju. izvoru ispod Duboke ljute. protuprovalni alarmi. Klorov dioksid Za uporabu klorovog dioksida u dezinfekciji vode zadnjih godina sve više raste interes. ako se cijeli proces odvija prema propisima.). Je li povoljno za teroriste? Smatram da su svi ovakvi objekti povoljno mjesto za teroristički napad. Sve više stručnjaka zagovara izbacivanje klora i uvođenje ove kemikalije za dezinfekciju vode na raznim mjestima. itd. spriječavanje pristupa. Danas vodovodi i bazeni sve češće preuzimaju tehnologiju dezinfekcije s klorovim dioksidom uglavnom zbog relativno slabo opasnih kemikalija za njegovu primjenu.PRIMJER SIMULACIJE Procjena broja mrtvih – 100. Zahvaljujući ovakvim mjerama brojna prekrasna mjesta su sasvim nedostupna pogledu građana i ja se mogu pohvaliti posjetom npr. To mi je valjda jedina korist od bavljena ovim poslom. jer se proizvodi in situ na mjestu gdje treba djelovati. Dobiva se iz kemikalija relativno male opasnosti poput klorovodične kiseline i kalijevog klorata u količinama koje su potrebne za dezifekciju u vodovodnom sustavu. izvoru Rječine i mnogim drugim prekrasnim zabranjenim mjestima. 207 .

Svjetskom ratu. Radnik u klornoj stanici je zabunom u spremnik s klorovodičnom kiselinom dodao natrijev klorat i došlo je do burne reakcije uz oslobađanje velike količine klorovog dioksida. u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Izgleda da je u prvi čas postupao na ispravan način bijegom iz prostorije. njegova prvenstvena namjena je bila i ostala u organskoj sintezi. ali ratnici nisu s njom bili zadovoljni.T+ E KLORDIOKSID (CAS 10049-04-4) VRLO OTROVNO EKSPLOZIVNO OZNAKE UPOZORENJA R6-8-26-34-50 (eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom. ali na terenu nije pokazivao veliku uspješnost protiv nerpijatelja. Uostalom. izaziva opekotine. Opasniji je od klora budući se razvrstava u vrlo jake otrove kod udisanja. Jedan od razloga je i nesreća na kninskom vodovodu pred kraj milenija. ali zabrinjava to što je vrlo jaki otrov (gori od klora). To je izazvalo eksploziju para klorovog dioksida i on je poginuo u toj eksploziji. Zato je vrlo brzo napušten kao bojni otrov. Tada se već znalo da se od njega može zaštititi primjenom odgovarajućih maski za cijelo lice s filtrima. eksplozivan je i može izazvati požar zapaljivih materijala. Bila je uspješnija nego klor. Fozgen Još jedna kemikalija koja je bila primijenjena kao bojni otrov u I. ali se onda vratio ugasiti svijetlo. Prije bi se očekivalo da će doći do teškog otrovanja uz opsežne ozljede dišnih putova. Ni druga opasna svojstva nisu zanemariva. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iskustava s tom kemikalijom kod nas nema dovoljno. pa nije čudo što ga s nelagodom primjenjuju na vodovodnim sustavima. kako se vidi iz njegove karakterizacije. vrlo otrovno ako se udiše. Slika s lijeve strane je autentičan primjer primjene granata s fozgenom. ali događaj je unio nemir među korisnicima sredstava za dezinfekciju vode i vjerojatno će trebati vremena da se strahovi i predrasude pravladaju. 208 .

koji je bio spreman i sposoban neutralizirati fozgen. Ni tu se nije nalazilo rješenje. pa su u jednom času njegove preostale male količine na nekoliko skladišta postale značajan problem. naravno na propisani način. Ipak se našlo rješenje. Najjednostavnije rješenje je bilo proglasiti taj fozgen sekundarnom sirovinom i ustupiti ga nekom drugom. Točno smo znali na koji način treba fozgen transportirati do Varaždina i do kraja nam je bila jasna tehnologija njegove neutralizacije. Oboje izrazito opasne tvari. izaziva opekotine) Hrvatski organski kemičari nisu ga rijetko koristili u svojim istraživanjima. Povijest im 209 . ali propisi nam nisu dopuštali takav postupak. ali on nije bio za takve poslove ovlašten. ali posao je obavljen na prihvatljivi način. Fosfin Fosfin je vrlo opasna kemikalija. godine. Hrvatska tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje opasnog otpada preuzela je posao. Moje prvo iskustvo s njim seže u početak srpnja 1991. ali je nezamjenjiv kao fumigant za sva moguća skladišta. Dojavljivač je tvrdio da se u bunkeru te tvrtke nalaze bojni otrovi u obliku ukapljenih plinova. Spremnici od po 150 kg bili su u izrazito lošem stanju. ali oni nisu imali ovlaštenje za zbrinjavanje u Hrvatskoj. Oni koji su bili ovlašteni za sakupljanje opasnog otpada nisu bili ni obučeni ni sposobni ukloniti fozgen. Izvidom je utvrđeno da se u tvorničkom bunkeru zaista nalazi nekoliko boca ukapljenih fosfina i arsina. Koristi se i u proizvodnji mikročipova te solarnih ćelija. Bio sam zapovjednik Kriznog toksikološkog stožera grada Zagreba i na toj dužnosti sam primio paničnu dojavu o bojnim otrovima u RIZ-u. a u podnajmu je povjerila Slovencima zbrinjavanje. tvrtki u stečaju. Onda su se javili Slovenci nudeći sličan postupak zbrinjavanja.FOZGEN (CAS 75-44-5) T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R: 26-34 (vrlo otrovan ako se udiše. Ventili su bili potpuno zahrđali i nismo ih se usudili dirati. Nisam siguran je li sve bilo sukladno hrvatskim propisima. to se događalo početkom milenija kad je organska sinteza u Hrvatskoj praktički nestala i nikome fozgen nije bio potreban. Imali smo danas pokojnog strojara stručnjaka za klor. Druga mogućnost je bila proglasiti preostali fozgen otpadom i predati ga na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj osobi. Međutim. Jedan vrlo ugledni profesor koristio ga je u mlađim danima na barem dvije lokacije i pri odlasku u mirovinu želio je sređujući račune zbrinuti i tih nekoliko spremnika ukapljenog fozgena.

pa ih onda oni moraju i zbrinuti. Već te večeri sam dobio izvještaj od Civilne zaštite da je moja naredba izvršena. Jednostavnim izračunom moglo se zaključiti da bi razaranje samo jednog spremnika fosfina ili arsina moglo uzrokovati veliku katastrofu na području u blizini RIZ-a. U ratu sam posve zaboravio na fosfin i arsin. Savjest mi nije bila mirna i ja sam već napisao upute za građane i zdravstveno osoblje ako negdje na nepoznatom mjestu dođe do istjecanja nekog od ovih plinova. Tvrdili su da je njegova tvrtka te kemikalije nabavila za potrebe JNA. vrlo otrovno organizme koji žive u vodi) 210 . Zašto sam se bojao fosfina? Zato što je izrazito opasan. izaziva opekotine. Ovaj je odbio bilo kakav razgovor. Da bi stvar bila gora. FOSFIN (CAS 7803-51-2) T+ F+ N VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-17-26-34-50 (vrlo lako zapaljivo. godine zgrabili oni iz policije i Civilne zaštite sa zahtjevom da hitno i bezopasno zbrine nekoliko spremnika fosfina i arsina. stečajni upravitelj je nastojao spremnike vratiti prvotnim vlasnicima i pokušao je kontaktirati s tada omraženim generalom Rašetom. U jednom času mi je počeo pričati o svojim mukama kad su ga u ljeto 1991. Vremena su bila nesigurna i stranci se nisu usudili ni prići granicama Hrvatske. Kupila ih je JNA negdje početkom sedamdesetih godina i predala RIZ-u kao sirovinu za njihove eksperimente u pripravi mikročipova. sve ovisno o smjeru puhanja vjetra.je bila jako zanimljiva. U strahu pred JNA odmah sam naredio da se sve boce s ukapljenim plinovima trenutno izmjeste na sigurno mjesto izvan Zagreba. Onda sam jedne lijepe nedjelje otišao na Sljeme u društvu starih prijatelja. a on je pod prisilom morao rješavati tuđi problem. ali nitko u tadašnjim strukturama nije se uopće sjećao nekakvih opasnih kemikalija iz RIZ-a. Jedan od njih je bio bivši djelatnik Hospitalije i naravno da su teme razgovora skretale i na kemikalije. Kasnije se ispostavilo da se za te svrhe koriste mali spremnici od nekoliko kilograma. samozapaljivo u dodiru sa zrakom. Oblak otrovnog plina mogao je obuhvatiti bolnicu na Rebru ili brojne stambene objekte u blizini. Zadovoljan sam odahnuo i pun zahvalnosti zagrlio prijatelja. Drugi dan sam pokušao nazivati na sve strane. ali je dobio podatak o tome da se u gusto naseljenom području grada Zagreba nalaze spremnici potencijalnih bojnih otrova. ali onda sam se jedne noći pred kraj rata probudio sav u znoju shvaćajući da ne znam gdje su otrovi završili i prijete li možda nekom naselju. vrlo otrovno ako se udiše. kako se vidi iz slijedećih podataka. Ipak je na kraju zahvaljujući svojim vezama s Nizozemskom već krajem kolovoza uspio poslati tamo na zbrinjavanje ove opasne plinove.

Pošiljatelj humanitarne pošiljke žita je u vagone stavio Fostoksin da se fumigacija obavlja za vrijeme transporta računajući na to da će primatelji dobiti garantirano čistu hranu.Inače na tržištu se rijetko javlja ukapljeni fosfin. Nije me uvjerio u to da svatko može primjenjivati Fostoksin. uzeo je nekoliko peleta tog proizvoda i stavio ih u najlonsku vrećicu s namjerom da ih primijeni u svom domu protiv miševa i štakora. Došla je dojava sanitarne inspekcije da je netko iz loše uređenog skladišta DDD poduzeća u carinskoj zoni ukrao 7 spremnika od po 1 kg Fostoksina. Smrtno mu je stradala kći. Moje prvo iskustvo s aluminijevim fosfidom pod imenom Fostoksin seže u ratne godine. itd. jedan željezničar je ponukan pričama o izvrsnom sredstvu protiv svih štetočina. Optimisti su smatrali da su Fostoksin ukrali radnici tvrtke s namjerom da na crno obave fumigaciju nekog broda. ali je trebalo dugo vremena da se naša Uredba stavi izvan snage. ilegalno u fumigaciji staklenika. Na to su se pobunili brodovlasnici budući oni često obavljaju fumigaciju tijekom prijevoza. kakve se polulegalno prodaju u nekim zemljama za fumigaciju staklenika. Najnapetiji doživljaj vezan uz Fostoksin dogodio se krajem milenija. skladišta hrane. Otac obitelji je ukrao nešto peleta Fostoksina s namjerom da svoj pljesnivi kukuruz na tavanu njima obradi. Bilo je dovoljno da terorist istrese pelete iz jedne konzerve u kantu s vodom i učinci u zatvorenom prostoru bi bili katastrofalni. Pesimisti su pak sumnjali da su možda otrov ukrali teroristi. a nije ništa znao o njegovim opasnim svojstvima. Rezultat njegovih aktivnosti je bila smrt voljenog unučeta. Za fumigaciju se koristi aluminijev fosfid. Jedan kolega iz DDD poduzeća mi je u vrijeme zabrane primjene Fostoksina u prijevozu donio malu konzervu te kemikalije. Kad smo doznali za taj događaj Uredbom smo zabranili uporabu bilo kojeg fumiganta u transportu. Onda je došla anonimna dojava o mjestu gdje su skrivena 4 spremnika Fostoksina i oni su hitnom policijskom akcijom uklonjeni. koja je spavala u sobi odmah pokraj stubišta za tavanske prostore. kulturnih dobara zahvaćenih štetnicima. npr. Zdravstvenim djelatnicima smo izradili upute o liječenju otrovanih. a građanima obavijesti o njihovu ponašanju u slučaju takvog strašnog događaja. vatrogascima i policiji o postupcima na mjestu diverzije. 211 . Posve je zaboravio da u kući živi njegova obitelj i da se fosfin kao plin širi u prostoru. Aluminijev fosfid kod nas je najčešće korišteno sredstvo za fumigaciju i koristi se u količinama od nekoliko desetaka tona godišnje. S tom količinom otrova moglo se učiniti svašta. S njim se obavlja fumigacija brodova. koji mogu napraviti tešku diverziju u bilo kojem zatvorenom prostoru. u kino dvorani ili crkvi. a potvrda je brzo stigla iz jednog našeg naselja. Međutim. silosa. Od tada sam potpuno uvjeren da s ovako opasnim kemikalijama mogu raditi samo ovlaštene i dobro obučene osobe. koji u reakciji s vodom daje fosfin i aluminijev hidroksid. Imam je i danas u mojem oglednom skladištu opasnih kemikalija. Rijeka se počela pripremati za najgore.

ali članovi uprave su postavljali dodatna pitanja. pa više nema problema s fumigacijom. Izgleda da nije baš imao dobra fizikalno-kemijska svojstva za primjenu. ali nikad nije otkriveno tko je bio počinitelj tog teškog djela. Međutim. Nikom skladište nije smetalo. Uspjeh pokusa je bio potpun. Što ako se npr. Tijek njegova izvođenja je prikazan na slici gore. Ja sam predložio da se po završetku fumigacije sav zrak iz skladišta vodi u neutralizator fosfina i tako zaštiti građane i okoliš od njega. Prijetio se tužbama na sve strane što mu ometam uspješno poslovanje davanjem mišljenja graničnoj sanitarnoj 212 . Jednog dana početkom ovog milenija nazvao me bijesni privrednik urlajući u telefonsku slušalicu tako da sam je morao odmaknuti daleko od uha. jer su najbliži stambeni objekti bili daleko od njega. Međutim. toksikološka svojstva su mu svakako prilično dobra za sve zločeste namjene.Ona preostala 3 spremnika vjerojatno je netko iskoristio za poslove u fušu. kako bi se skratio put između skladišta i proizvodnih pogona. T+ F+ N ARSIN (CAS 7784-42-1) VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-26-48/20-50/53 (vrlo lako zapaljivo. Pokus je dogovoren i obavljen u Ivanić gradu uz puni nadzor i brojna mjerenja. Njega su svi uvijek spominjali kao potencijalni bojni otrov. vrlo otrovno ako se udiše. pokvari neutralizator? Na kraju je završilo tako da se potpuno odustalo od nabave lješnjaka i od tada Kraš kupuje negdje vani gotovu smjesu kakao maslaca i lješnjaka. koji nikad po mom znanju nigdje nije bio korišten. uprava je željela preseliti skladište u Ravnice. kako bi bili sigurni da je metoda dobra za uklanjanje ukupnog preostalog fosfina iz fumigiranog skladišta. Naravno da se u Ravnicama nije mogla samo tako obavljati fumigacija. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem-vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Arsin je jako važan u proizvodnji solarnih ćelija i moje zanimljivo iskustvo vezano je uz tu primjenu. Arsin Red je da pišem o arsinu odmah nakon fosfina zbog mojih već opisanih ratnih iskustava s ta dva opasna plina u vremenima Domovinskog rata. Kraš je imao skladište lješnjaka u Ivanić gradu uz sam ulaz na autocestu i tamo se obavljala redovita fumigacija. Još jedno zanimljivo iskustvo me veže uz fosfin. jer bi fosfin nakon završene fumigacije širio nepodnošljiv miris po češnjaku okolnim naseljima.

inspekciji da je njegova sirovina arsin vrlo jaki otrov. Metilbromid Oko ove tvari mnogo je kontroverzi i nesigurnosti. Vlasnik tvrtke bio je strojar i nitko ga nije upozorio da je ukapljeni arsin u spremnicima od 1 kg izrazito opasna kemikalija. npr. Posebno često bilo je korištenje u poljoprivredi kao na slici lijevo. Radilo se o tome da su mu zaustavili robu na granici sumnjajući da je ilegalno uvozi. Inače arsin danas predstavlja težak problem zbrinjavanja i drži se na skladištima u očekivanju rješenja. Spominjem ga zbog toga što brojni poduzetnici ne znaju s čim rade i kakvu opasnost njihova djelatnost može značiti drugim ljudima i okolišu. Razvrstava se u otrove i po tome je prikaldniji za fumigaciju nego npr. Mogu se jedino odložiti u rudnike soli u očekivanju da ova civilizacija neće nazadovati i da će opasna kemikalija do vijeka vjekova ostati pod punim nadzorom. za tretiranje zemljišta prije sijanja duhana 213 . Ako nije imao takvu dozvolu nije smio niti uvoziti niti koristiti takve kemikalije. Ne samo da ne smije uvoziti taj arsin nego ga ne smije koristiti u radu zbog velikih rizika za zdravlje njegovih radnika. kao na slici lijevo. Prije desetljeća ili više korišten je izrazito često na različitim mjestima. Pustio sam ga da se ispuše i onda objasnio da njegovo neznanje nije isprika za protuzakonito postupanje. fosfin ili cijanovodik. Radio je s arsinom godinama i nikad se nikom od njegovih radnika ništa nije dogodilo. a njegovim izgaranjem nastaju izrazito opasni arsenovi oksidi s kojima nitko ne zna što početi. a sad nekakav tamo toksikolog daje toksikološko mišljenje kojim zapravo njemu onemogućava rad. Ne može ga se ispustiti u okoliš. Naime. Kad sam mu ponudio svu stručnu pomoć za ishođenje rješenja o radu postao je mek kao pamuk i slučaj je završen na opće zadovoljstvo. svatko tko uvozi opasne kemikalije mora i morao je uvijek imati posebna rješenja ili dozvole za rad s njima. kako se vidi iz njegovih opasnih osobina. građana i okoliša.

3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R68-23/25-48/20-36/37/38-50-59 (moguća opasnost od nepovratnih učinaka. instrumente. Nekoliko godina nitko ga u nas nije koristio.i drugih biljaka te posebno rado u staklenicima. T N METILBROMID CAS 74-83-9.). Znatno manje je korišten kod fumigacije skladišta hrane. Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Dvoje se teško otrovalo. Jedno od najgorih iskustava se dogodilo u Lovranu u prvoj polovici devedesetih godina. Za restauratore je to bio fumigant izbora za korištenje protiv svih mogućih nametnika u galerijama. Širenje se moglo zaustaviti samo zabranom korištenja drva koje nije tretirano učinkovitim sredstvom. Radilo se najviše o pakirnom drvu (za voće i povrće. otrovan ako se udiše ili proguta. Taj slučaj je izazvao veliko uzbuđenje među ljudima koji se bave DDD aktivnostima i od tada su metilbromid nerado primijenjivali. što su pokazivala i mjerenja koncentracija metilbromida pokraj svih zidova crkve. Nakon toga je ponovo započelo učestalo njegovo korištenje. Tamo si je našao prolaz kroz jedan podrumski prostor i počeo je puniti mali podrumski stan u kojem je stanovalo troje mladih ljudi. opasno za ozonski sloj. Mi smo imali s njim neugodnih iskustava zato što ima veliku molekulsku masu i rado se spušta na tlo i nakuplja se u rupama ili udubinama. dišni sustav i kožu. kat. a onda su se razmnožili kukci čije larve uništavaju drvo. ali barem u strogo kontroliranim prostorima. itd. Evo njegovih značajki. Muta. a treći koji ih je zatekao u teškom stanju zbog ranojutarnjeg povratka u stan imao je slabe simptome otrovanja i preživio je nesreću. ali bio je izrazito važan fumigant unatoč njegovih opasnih svojstava. nadražuje oči. Potpuni prestanak korištenja metilbromida nastao je na samom kraju milenija kad su stigle preporuke o zabrani njegova korištenja zbog toga što učinkovito uništava ozonski omotač. Sumporov dioksid O sumporovom dioksidu većina ljudi zna samo kao o polutantu nastalom izgaranjem pretežno fosilnih goriva poput ugljena i nafte. Obavljana je fumigacija jedne crkvice zbog crvotočine na drvenim oltarima i drugim umjetninama izrađenima od drva. Međutim. Izvršitelji fumigacije su smatrali da su obavili izrazito dobru hermetizaciju prostorija. Zaista na mjestima velikih energana nastaje u golemim količinama i s tim onečišćenjem se najčešće povezuje nastajanje kiselih kiša kao 214 . crkvama ili drugim objektima od velikog umjetničkog ili povijesnog značenja.vrlo otrovan za vodene organizme. on je našao nekakve pukotine u podu i temeljima crkvice te se kao mali potočić spustio na cestu i prešao preko nje.

ali se javlja problem čuvanja takvih spremnika i sprječavanja nesreća. Naš Gorski Kotar stradava zbog onečišćenja iz sjeverne Italije. istina u nekim specifičnim područjima. a te su težine boce sumporova dioksida. Osobno sam bio najviše iznenađen kad su vinari počeli prije nekoliko godina uvoziti ukapljeni sumporov dioksid. To znači da bi unutar vinarije svi izloženi radnici bili trenutno mrtvi. posebno kod aktivnih vulkana. Vinari baš nisu dobro obučeni za baratanje ukapljenim plinovima. a teške posljedice bi se mogle očekivati barem 100 m uokolo takvih objekata. Zapravo je to bio pokazatelj kako naši vinari na moderniji način obavljaju dezinfekciju svojih bačvi. Skupo plaćeno neznanje Nikad nije bilo sporno da je naše nepoznavanje prirode kemikalija veliko. SO2 CAS 7446-09-5 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23-34 (otrovno ako se udiše. a zabrinjavajuće je to što za samo beznačajan dio njih zna da li se koriste igdje i koja su njihova toksikološka svojstva. Njegova opasna svojstva u malobrojna ali teška. posebno u djece u onečišćenim područjima. Nas u Hrvatskoj je to 215 . Od tih brojeva se čovjeku može zavrtjeti u glavi. Imali su upisane osnovne podatke uključujući CAS brojeve za približno 21 milijun tvari (uglavnom sintetizirane i manjim dijelom izolirane iz nekog prirodnog materijala).smrtonosne pojave za šume. Prije nekoliko godina sam čitao izvještaj Chemical Abstract System (CAS) o njihovim bazama podataka. Ne treba zaboraviti da se on u velikim količinama oslobađa i podzemnim aktivnostim. Granična količina za izradu plana intervencija je 50 kg. Smatra se da je uzročnik bolesti dišnih putova. Nadam se da će nadležne inspekcije shvatiti o kakvom se problemu radi i da će poduzeti propisane mjere. Jednostavnim simulacijama se dobije krajnja točka dometa za najgori mogući slučaj u ruralnom području 640 m te u urbanom oko 300 m. posebno crnogorične. a sveukupno za oko 27 milijuna koliko toliko karakteriziranih kemikalija (onih 6 milijuna odnosi se uglavnom na smjese tvari izoliranih iz prirode poput različitih ulja ili minerala). izaziva opekotine) Naravno da sesumporov dioksid koristi u praksi kao čisti ukapljeni plin. a posljedice mogu biti značajne.

216 . U noći između četvrtka i petka zaključeno je da treba zatražiti pomoć ponajboljih hrvatskih stručnjaka za hemodijalizu. Onda je došao crni četvrtak. Bolesnici ne umiru svaki drugi dan na hemodijalizi. mikrobiologiju. biokemiju. Počelo se grčevito tragati za uzrocima stradavanja bolesnika. što i jest pravi posao epidemiologa u takvim situacijama. Svi su pacijenti umrli na različitim dijalizatorima. ali se smatralo da se to dogodilo zbog starosti i teških oštećenja organizma izazvanih brojnim bolestima. ali da mi telefonski ne može ništa više reći. a za razudbu takvih bolesnika nije bilo uvjeta na patologiji.neznanje teško pogodilo katastrofom s filterima za hemodijalizu tvrtke Baxter u jesen 2002. toksikologiju. Bilo mi je jasno da tog časa manjka Krizni stožer Ministarstva zdravstva proizišao iz ratnog Glavnog stožera saniteta. Otišao sam sa sastanka pod teškim dojmom nesretnih slučajeva na Rebru i posvetio se pretraživanju Interneta. Namjeravala je odmah krenuti u Požegu. Bili su zabrinuti. Počelo je u ponedjeljak kad je stari teško bolesni pacijent naglo umro za vrijeme hemodijalize s brzom i teškom pojavom simptoma te izrazito brzom smrću. Negdje uvečer oko 19 h nazvala me predstojnica Službe za epidemiologiju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) tražeći od mene izvještaj o slučajevima s Rebra. Nitko nikad nije naišao na sličan slučaj i sastanak je završio zaključkom da smo nemoćni i da svi trebaju obaviti pretraživanje literature sa svog područja i u razgovoru sa svojim suradnicima dati barem neku teoriju od koje se može krenuti u istraživanje. Takvo nakupljanje smrti moglo se smatrati epidemijom i naravno da je državna epidemiologica morala reagirati. pa se čistim slučajem dogodilo da u tri dana umre dvoje. Od razudbe se odustalo budući je pacijent imao hepatitis C. Shvatio sam da se događa nešto izrazito važno i vjerojatno neugodno. pa sam odgodio sve poslove i uputio se na sastanak. Negdje prije 7 h drugog jutra nazvala me i izvijestila da su pronašli što je zajedničko. Hemodijaliza je odmah zatvorena zbog sumnje da se nešto nepredviđeno događa bilo s uređajima bilo s različitim otopinama korištenima u postupku. a jedino što im je bilo zajedničko odnosilo se na filtar za hemodijalizu. Nisam joj imao što reći osim potvrditi njezine podatke da se nešto slično dogodilo kojih mjesec dana ranije u Španjolskoj. Ništa se nije moglo naći što bi odudaralo od uobičajenog. jer je ministrica bila nedostupna zbog nekog sastanka. istina ne tako burno kao rečeni čovjek. tekućine za hemodijalizu su bile kod većine različite i brojni drugi činitelji su bili različiti. Mene je rano ujutro tog petka nazvao kolega i prijatelj ugledni kliničar s Rebra i zatražio da neodložno dođem na sastanak u 11 h u zelenu zgradu. godine i taj slučaj se naprosto ne može zaboraviti. Zaključak je bio jasan da treba odmah zabraniti uporabu tog filtra na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. kad je umro mlad čovjek s istim znakovima kao prethodnih dvoje. Pacijenti umiru na hemodijalizi. ali su sve tumačili slučajem. ali ja sam joj savjetovao da u takvoj teškoj situaciji ostane u Zagrebu. ali se razvijalo strahovito brzo i pacijent je do dolaska liječnika već bio klinički mrtav. U svim slučajevima korišten je filtar P3 tvrtke Baxter. a njezin zamjenik je bio na putovanju u Austriju. ali bez rezultata. itd. jer nije isključeno da se slični slučajevi neće dogoditi u drugim hrvatskim gradovima. a bila je ponukana prijavom o strašnoj i brzoj smrti pacijenata na hemodijalizi tog dana na hemodijalizi u Požegi. pa je sve provjeravano. Prvi dio hemodijalize se obavljao uobičajenom mirnom rutinom. Ličilo je to na srčanu kap. Nije bila sigurna što i kako treba učiniti. od dijalizatora do biokemijskih pretraga umrlih. Ona je pak odlučila iskoristiti noć za traženje zajedničkog nazivnika svih tih slučajeva. vode. Tako je sazvan taj sastanak na kojem su stručnjaci pokušavali barem naslutiti što se moglo dogoditi. Ona nije uspijevala ostvariti kontakt s Ministarstvom zdravstva tijekom cijele noći. Pokušaji oživljavanja bili su potpuno neuspješni. a niti ja nisam imao neke ideje. ali ih umire barem desetak godišnje. Izvijestili su nas o tri sumnjive smrti pacijenata s hemodijalize. Onda su imali jedan miran dan da bi u srijedu na isti način i s praktički istom teškom agonijom umro drugi stari i bolesni pacijent. a onda je pacijent naglo i bez ikakvog uvoda ušao u agoniju.

ali da dovoljnih dokaza za to nema. Ministrica je tvrdila da slučaj s Baxterovim filtrima nije ni prvi ni najgori u Hrvatskoj navodeći slučaj četrdeset mrtvih na hemodijalizama u Sisku zbog otrovanja aluminijem. Dopunili smo izvješće podacima da se sumnja na smrt troje pacijenata zbog otrovanja aluminijem. Bila je u potpunosti nezadovoljna našim izvješćem i tražila je konkretne podatke. što smo poduzeli na sprječavanju i liječenju otrovanih te što je odmah nakon toga poduzeto na cijelom hrvatskom teritoriju u svrhu sprječavanja sličnih događaja. koji su povećavali moj šok. Zamjenik ministra me pitao da kakav sam ja toksikolog. Vijest je među svim građanima Hrvatske izazvala teški šok. Kod mene osobno zato što se nisam sjetio da sustav telefonskog obavješćivanja ne valja.Tadašnja ministrica zdravstva je Stožer ukinula odmah pri preuzimanju dužnosti ne misleći na to da rečena institucija ima bogato iskustvo u rješavanju kriznih stanja te da je okupljala stručnjake svih medicinskih grana. ali to su bile nažalost očekivane smrti zbog komplikacija hemodijalize kod teških bubrežnih bolesnika. Onda je negdje oko 15 h poslije podne došao onaj konačni udar. Zajednički smo napisali kratko izvješće s podacima što se u Sisku događalo. a ostali otrovani pacijenti da su uspješno izliječeni intervencijom centara za hemodijalizu u Zagrebu. a Ministarstvo zdravstva se počelo buditi tek negdje u večernjim satima. Mudro ministarstvo bi odmah nakon slučaja u Puli obavijestilo građane o tragediji. Tražili su od mene da napišem odmah izvještaj o smrtima na hemodijalizi u Sisku iz godine 1995. Mene su pozvali negdje oko 23 h u ministarstvo. Tek što sam stigao kući uslijedio je hitni poziv u Ministarstvo bez ikakvog obrazloženja zbog čega me tamo zovu. Jedine dobre odluke odnosile su se na pokretanje potrage za uzrokom stradanja ljudi i za 16 h tog dana je zakazan pokus oponašanja hemodijalize na Rebru i uzimanja potrebnih uzoraka za kemijske analize. Tog dana je na hemodijalizi u Puli umrlo četvero ljudi. koji odgovara na rečeni način. Morali smo pričekati odgovor ministrice. a ovdje se pustilo novinarima da to naprave. a ja sam odgovorio da sam takav kakav jesam i da naprosto ne znam dati odgovore. Međutim. Zatraženo je od mene da odmah dam odgovor što bi mogao biti uzrok smrti tih silnih ljudi. Naravno da smo na jutarnji sastanak te nedjelje došli ništa pametniji nego dan ranije i jedino smo bili umorni od besplodnog pretraživanja podataka na Internetu. a ja nisam imao nikakve ideje i to sam otvoreno rekao. 217 . a da neizostavno moramo podnijeti izvješće na sastanku drugog dana u 9 h. Nije bilo ni potrebno govoriti o bilo čemu budući se sastanak pretvorio u dokazivanje kako je ministarstvo postupili na jedini pravi korektni način i da nitko nije kriv ni za što. ali da je bilo u mene pameti mogao sam se suprotstaviti. Iz sata u sat je broj umrlih pacijenata s hemodijalize diljem Hrvatske bio sve veći. gdje je vladala atmosfera teške panike i nereda. Ni tim izvješćem ministrica nije bila zadovoljna i mi smo konačno bili otpušteni iz ministarstva. ministrica zdravstva je tog jutra donijela kobnu odluku da epidemiolozi telefonski obavijeste svih četrdeset i više centara za hemodijalizu o zabrani korištenja filtara P3. Zakazao je sustav kad centri za hemodijalizu nisu tijekom tjedna izvještavali HZJZ o sumnjivim slučajevima. Tek te večeri smo shvatili što je zapravo traženo od nas. Istina je bila to da je u Sisku ukupno zaista umrlo 40 bolesnika kroz period od 5 godina. Posebno je naglašavala da za slučaj u Sisku nitko nije odgovarao i na taj način si je vjerojatno spremala alibi. Vjerojatno moje kritike nitko ne bi poslušao. ma što to značilo. Došla je zapovijed da odmah okupim sve svoje suradnike te da cijelu noć tražimo po Internetu slične slučajeve. Tajnik stožera i nestručnjak za bilo koju granu medicine mi je te subote rekao da je trebalo ranom zorom nazvati Operativno dežurstvo MUP-a i preko njega na dva dana prekinuti sve hemodijalize u Hrvatskoj. Nisam htio sam pisati to izvješće budući je u ministarstvu još uvijek boravio ugledni kolega iz HZJZ s kojim sam sudjelovao u rješavanju sisačkog slučaja. Cijelo prije podne te subote dobivao sam izvještaje iz HZJZ. a on je bio vrlo odlučan. Da su djelatnici centra bili obaviješteni o opasnosti u prijepodnevnim satima te su se tragedije mogle izbjeći i to je u svima nama izazivalo osjećaj krivnje.

Po mojem zahtjevu u istraživanje su uz HZJZ bili uključeni Institut za medicinska istraživanja (IMI) s biološkim pokusom te policijski institut Faust Vrančić.Što se tiče analitike. kad smo postavili pokus simulacije hemodijalize na nekoliko filtara. U ispircima jednog od filtara našli su na dnu vodenog sloja tekućinu koja se nije miješala s vodom. Svi pokusi su prekinuti. a on mi nije znao dati ali je rekao da sutra u ponedjeljak moram otići u 10 h na sastanak u Faust Vrančić. Kolegice iz MUP-a su uzele uzorke 6 filtara i pokušale na drugačiji način imitirati hemodijalizu. Kemičari su iz spektra masa zaključili da se radi o perfluoro-izobutanu. koje su pogreške napravljene od strane hrvatskog zdravstva. Nazvao sam sve kolege s IMI i iz Imunološkog zavoda. Uspjele su je prebaciti u epruvetu i onda injicirati u vezani sustav plinski kromatograf-spektrometar masa. Provukli su kroz sloj vode iznad čudne tekućine jednu kapilaru i te pokušale pomirisati izoliranu tvar. Treba li to komentirati? 218 . Želim samo naglasiti dvije stvari. Za ovu priču daljnji događaji nisu važni. Tijekom tog tjedna održavali su se svakodnevni sastanci analitičara uz izvješća o dobivenim rezultatima. Nikakvih dobrih rezultata! Onda me u nedjelju tjedan dana nakon početka pokusa nazvao kolega iz HZJZ i zatražio da se odmah i bez rasprave prekinu sva istraživanja. Prebačene su na Rebro. kojima sam osobno odnio uzorke na analizu. Slični smrtni slučajevi su zabilježeni koji mjesec ranije u Španjolskoj te u manjoj mjeru u SAD i Indiji. koja je izazvala smrt pacijenata. Treba naglasiti još jednu činjenicu. itd. ovo je upozorenje da su tragična iznenađenja moguća s kemikalijama i da će se ponovo ovdje ili ondje dogoditi. a ponašala se poput žive. jer tako je naredio MUP. ona je počela te nedjelje u 16 h. a od nas je zatraženo da u svojim bazama podataka provjerimo kakva su toksikološka svojstva pojedinih freona. Kao stari iskusni toksikolog vidio sam da ti rezultati ne znače ništa. najgore je ne analizirati greške u takvim događajima. ali nije se našlo nikakvog poremećaja. Nazvao sam zamjenika ministra zdravstva i tražio objašnjenja. Ne zna se pouzdano kako je otrov dospio u dijalizatore (glupim pokusom ispitivanja protočnosti kapilara ili diverzijom). Konačno su se izvukle na hodnik i puzajući došle do porte. Nije mi znao reći zbog čega se pokusi moraju obustaviti. Tog časa su nastupili problemi. a najvažniji su mi bili rezultati s IMI na biološkim pokusima. Kao prvo. Odmah smo se svi uputili u HZT. Kao drugo. Jedna je pala u nesvijest i druga ju je pokušavala izvući iz prostorije. ali treba naglasiti da je istraga naglo prekinuta. a toksikolozi su otkrili da je ta tvar izrazito otrovna i da se čak namjeravalo koristiti je u obliku bojnog otrova. koji se također uključio u istraživanja. jer je vjerojatno da će se one opet ponoviti na nekom drugom slučaju. Ja sam samo u jednom susretu s istražiteljem razgovarao cijelih 4 sata iznoseći podatke i odgovarajući na pitanja. gdje se pokušavalo doći do zaključka. a ja nisam bio zadovoljan s takvom odlukom bez da znam razloge. ali nitko osim nas Hrvata nije uspio otkriti uzrok stradanja ljudi na hemodijalizi. Sastanak tog ponedjeljka u MUP-u donio je dramatične podatke. gdje su se vrlo brzo oporavile i vratile u normalno stanje. a onda su se javili gastrointestinalni problemi te problemi s mokraćnim mjehurom. Smatralo se da se u filtrima morala nalaziti neka opasna tvar. Dobile su nedvojbeni dokaz da se radi o nekom freonu i nakon toga su kao tipični kemičari pokušale saznati još po koji podatak. Počelo je s vrtoglavicom i teturanjem. Zbog toga je svaki ispirak iz filtara s jedne i druge strane membrane bio dragocjen i mi smo ih prikupljali kroz 2 h simulirane dijalize. Tako se došlo do zaključka što je krivo za smrt više od dvadeset dijaliziranih bolesnika. ali je pri tim pokušajima i ona pala u nesvijest. Obavljen je detaljan liječnički pregled uz brojne biokemijske analize. i prenio zabrane iz MUP-a.

Većina ovakvih organskih kemikalija stalno se prevozi između mjesta proizvodnje i korištenja. itd. željeznica. sredstva ovisnosti. pa su nam različiti prometni putovi (more. ali isto tako i u malim obrtima u daleko manjoj mjeri.) zapravo zakrčeni kemikalijama. Eto. Samo iz Molva šalje se u hrvaska domaćinstva i industriju više od milijun tona zemnog plina. Što je s posljedicama dugotrajne izloženosti ljudi ovakvim kemikalijama. ali zato znaju biti daleko opasnije nego što su nafta i naftni derivati. Proizvode se i koriste u zaista golemim količinama. Onda nije ni čudo što se s ovakvim kemikalijama najčešće događaju nesreće i što su ljudi na svom radnom mjestu ili čak kod kuće izloženi njihovu djelovanju.INDUSTRIJSKE ORGANSKE KEMIKALIJE Zapravo je naziv ove skupine kemikalija izrazito loše izabran. koji mnogima uopće nije važan. Od nabrojanih kemikalija razlikuju se po tome što se uglavnom proizvode u industrijskim postrojenjima. posebno na radnim mjestima? O tome ću pokušati nešto napisati u tekstu koji slijedi. ceste. ali boljeg imena nije bilo. Ostale organske kemikalije dolaze u znatno manjim količinama. samo Hrvati uvezu godišnje u zemlju skoro 7 milijuna tone nafte iz koje se onda proizvode različiti derivati za korištenje ili čak izvoz u sličnim količinama u kojima se uveze nafte. toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima. Moglo bi se reći da ih zapravo koriste građani bilo izravno bilo češće neizravno. rijeke. Izlila se nafta u more zbog havarije na brodu i više nitko nije mogao ograničiti posljedice nesreće. Skoro 3 tone po Hrvatu. Istina je da u tom slučaju nisu stradali ljudi nego tek okoliš u Španjolskoj i Francuskoj na atlanskoj obali. otrovi živih bića. lijekovi. Treba jako čvrsto naglasiti da se većinu nesreća i stradavanja ljudi od kemikalija zataškava te da se zna za one slučajeve koji su procurili na ovaj ili onaj način u 219 . ali sve one postoje zbog građana. Opet ću se poslužiti udžbeničkom podjelom organskih kemikalija prema fizikalnokemijskim. itd. ali biti će dani i neki primjeri iz hrvatskog iskustva. naftovodi ili plinovodi. A koriste se svuda i na svakom mjestu. Ovo na slici bila je poznata nesreća s brodom Prestige i nije bila najveća koju pamtimo na tom svijetu. Činjenica je da su to organske kemikalije kao i brojni pesticidi.

ali također nezasićeni poput etilena. Apsolutna većina nije otrovna. čega se vjerojatno svaki čitatelj sjeća iz školskog gradiva kemije. pa će sa stanovišta istine ovaj tekst biti jako manjkav. a T1/2 oko 2 h. a to su svi osim spomenutog butadiena. koji naravno nastaje i u brojnim biološkim procesima razgradnje organskog materijala. Naravno da se međusobno razlikuju po fizikalno kemijskim ali i opasnim svojstvima. jer je jako dobar energent. BUTAN CAS 106-97-8 R12 (vrlo lako zapaljivo). Zapravo se sva četiri zasićena ravnolančana ugljikovodika koriste na brojnim mjestima.3butadiena. Za potrebe ovog odlomka biti će podijeljeni u plinovite. Evo podataka o tipičnom od tih ugljikovodika. Prvo o onima koji praktički nemaju nikakvog utjecaja na ljudsko zdravlje. 220 . Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. jer će biti riječi samo o onome što znamo. Nalaze se u zemljinoj kori u golemim količinama poput metana. Jednako je i s ostalim ugljikovodicima. Alifatski ugljikovodici Osnovna značajka te skupine tvari je u tome da su sastavljeni isključivo iz ugljika i vodika. Mogu biti ravnolančani ili razgranati. Ugljikovi atomi su međusobno spojeni najčešće jednostrukim vezama. Plinovi Među plinovite alifatske ugljikovodike spadaju prvenstveno oni zasićeni ravnolančani od metana do butana. acetilena ili vrlo opasnog 1.javnost. ako prije toga ne odletite u zrak. ali nema nakupljanja ELIMINACIJA: pretežno preko pluća uz slabu biotransformaciju. ali je zato većina lako ili vrlo lako zapaljiva. pa i s onim nezasićenima poput etilena i acetilena. a u određenim omjerima sa zrakom stvaraju se eksplozivne smjese. tekuće i čvrste tvari. S9-16 (čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu. ali one mogu biti između pojedinih atoma dvostruke ili čak trostruke. a ostala slobodna mjesta na atomima ugljika zauzimaju atomi vodika. čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušiti) APSORPCIJA: preko pluća RASPODJELA: prolazi barijere. a to ima logike i s toksikološkog stajališta. Danas kad se govori o krizi nafte još uvijek se računa da će zemnog plina i drugih izvora ovih ugljikovodika biti dugo ljudima na raspolaganju. F+ VRLO LAKO ZAPALJIVO Izrazito lako je zapaljiv. Ima ga svud oko nas i koristimo ga u golemim količinama.

Gospođa je otvorila vrata i prozore te se tako spasila. Evo jednog od njih. a papigica je dala signal da nešto nije u redu. ali ne od otrovanja nego zbog nedostatka kisika. Najednom je iz čistog mira papigica počela kričati i onda je njezina gospodarica shvatila kako se užasno omamljeno osjeća. takvih slučajeva bilježimo puno. Mogla je i gospođa umrijeti. To su slučajevi kad neki inertni plin ispuni zatvoreni prostor i na taj način smanji koncentraciju kisika na toliko nisku razinu da ga je nedovoljno za život zbog hipoksije.) o papigi ari. ali priča je završila tužno uginućem papigice. To jedino spašava život i zdravlje. Plinoviti ugljikovodici ne ubijaju izravno nego na taj način da čovjeku uskrate kisik. jer posljedica hipoksije ne mora biti samo smrt nego teška oštećenja stanica poput onih u mozgu. Kad bi vidjeli da je kanarinac klonuo ili uginuo znali su da treba hitno napustiti opasno područje. koja je spasila život svojoj gospodarici. Zbog toga morate više puta promisliti prije nego kupujete plinske grijalice ili bojlere. Česte su eksplozije plina u rudnicima ugljena gdje metan predstavlja stalnu prijetnju životima rudara upravo zbog moguće eksplozije. Mogla je poginuti naravno i zbog eksplozije. Treba reći i koju riječ o onim po zdravlje opasnim alifatskim ugljikovodicima. Nije ni opazila da joj stan puni gradski plin. Nedavno sam čitao u dnevnim novinama (Vjesnik 09. Dovoljno je da koncentracija kisika u zraku padne ispod 14% i svim živim bićima koja bez kisika ne mogu živjeti prijete štetni učinci.01. pogotovo u našim stanovima gdje se koristi plin kao energent. a sama je uginula. Rudari su u davnim vremenima nosili u okna kaveze s kanarincima i povremeno su gledali kako se ptica ponaša da bi mogli pobjeći prije nego što dođe do eksplozije.2008.Svaki čas slušamo o eksplozijama ovakvih plinova u transportu ili korištenju. Važno je jednako zbog stvaranja ugljikovog monoksida koliko i zbog ispuštanja inertnog alifatskog ugljikovodika da osigurate stalni dotok čistog zraka u svoj stan tijekom korištenja ovakvog energenta. 221 . Najvažnije je shvatiti da vam prijeti hipoksija i odmah izjuriti na čist zrak. Nažalost.

222 . Zar nije trebalo početi s mjerenjem tog plina u zraku potencijalno ugroženih dijelova grada Siska? Vjerojatno će s priličnim zakašnjenjem u program praćenja kvalitete zraka biti uključen i ovaj plin. Prisjećam se pri tome Siska u kojem su građani godinama protestirali zbog ružnih mirisa vodikova sulfida (sumporovodik ili H2S). a nitko se nije bunio zbog karcinogenog benzena.kat. Tekući ugljikovodici Oni su nam danas najvažniji i bez njih ne bi mogli zamisliti život. što pak znači kako je dokazano da može izazvati karcinom u ljudi. a on je sastojak naftnog plina. Mi nemamo podataka o djelovanju te i sličnih kemikalija na zdravlje ljudi ili na okoliš. ali ne možemo zanemariti činjenicu da pripada u karcinogene kategorije 1. ali tada će biti kasno započeti istraživanja o njegovom možebitnom negativnom utjecaju na zdravlje ljudi i na okoliš. barem ne na ovaj način kako mi živimo. kat. koji nije namijenjen korištenju u domaćinstvu. Butadien ne samo što je karcinogen i mutagen nego ima štetan utjecaj na okoliš i zato mora biti pod profesionalnim nadzorom. Mi uglavnom koristimo smjese tekućih ugljikovodika o čemu će biti riječi kasnije.3-butadien nitko se nije sjetio. daju nam tako dragocjenu električnu struju i na stotine drugih mjesta su nezamjenjivi u očuvanju našeg standarda. a tipični predstavnik im je oktan.T F+ 1.Muta. Pretpostavljam da su razlozi za to jasni. Potrošnja tekućih goriva je izrazito velika u svakom dijelu ove naše kugle zemaljske.3-BUTADIEN CAS:106-99-0 Karc. Bez njih se ne može živjeti. griju naše stanove. pogotovo kad se njegova opasna svojstva usporede s onim toksikološki inertnog butana. ali na 1. Pokreću naše automobile. pa je tako stanje i u Hrvatskoj. može izazvati rak. Kod alifatskih ugljikovodika govorimo o onima s 5 do 16 ugljikovih atoma u molekuli. naftnom plinu. Sad su počeli mjeriti benzen u zraku. može izazvati nasljedna genetska oštećenja) Taj butadien se stvara prilikom rafiniranja nafte i nalazi se u tzv. a sad pogledajmo one najjednostavnije od njih. jer su istraživanja dugotrajna i skupa. Čuli ste za oktanski broj? Evo njegovih značajki. 1. 3 OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-45-46 (vrlo lako zapaljivo. koji se velikim dijelom koristi u industriji kao energent.

a sad se posvetimo bitumenu. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Točno je da niti bitumen niti njegov proizvod asfalt nisu izravno opasni za 223 . Tako je to kod većine ugljikovodika ili njihovih smjesa (naftni derivati male viskoznosti). pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. ali možete lako očekivati ozljede različite veličine. a nekakva upala dišnih putova je očekivana bez obzira kako inače dobro prošli nakon incidenta s gutanjem. Kad ih progutate oni snažno nadražuju sluznice probavnog sustava i povraćanje gotovo da je neizbježno. a kod nekih od njih se sumnja na reproduktivnu otrovnost. U većini slučajeva vi ćete iskašljati ono što je dospjelo u pluća. Tako npr. a tipičan primjer su razni katrani i čak obični bitumen. za izradu sviječa. moram upozoriti na činjenicu da on ima oznaku R65 ili da može izazvati oštećenja pluća ako se proguta. ali se mogu koristiti npr. Čvrsti alifatski ugljikovodici Sami po sebi u čistom obliku ovi ugljikovodici su praktički bezopasni. kad smo mogli opeći osjetljive gradske tabane. Do prije koju godinu su ih smatrali sasvim bezopasnima. pogotovo zato što dolaze u golemim količinama kao sastavni dio naftnih derivata. rijetko ti čvrsti ugljikovodici dolaze u čistom stanju. a danas se prema njima sumnje povećavaju. Rekli bi da to sve skupa nije ništa naročito. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Tijekom povraćanja vjerojatno je da će dio sadržaja želuca biti aspiriran (uvućen) u pluća i onda nastupaju problemi. Valjda je svatko od nas bos hodao po asfaltu i ništa mu se naročito nije dogodilo osim pri žarkom ljetnom suncu. O karcinogenim katranima biti će riječi kasnije. Međutim. Međutim. U najgorem slučaju možete se ugušiti zbog edema pluća (pluća se napune vodom). Zadnjih godina se otkrilo da drugi slični tekući ugljikovodici imaju malo opasnija svojstva od oktana. Primjer su parafini za koje nitko do sad nije još dokazao da bi mogli predstavljati neku opasnost za ljudsko zdravlje.Xn F OKTAN (predstavnik tekućih) CAS: 111-65-9 ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO R11-38-50/53-65-67 (lako zapaljivo. nadražuje kožu. bez obzira na oktanski broj. Čak ni njihova zapaljivost nije Bog zna kakva. heksan i heptan spadaju u tvari otrovne ili vrlo otrovne za organizme koji žive u vodi.

koji ne osjetite pri normalnim temperaturama. itd. a jedan od rezultata bili su skupo plaćeni neučinkoviti filtri za pročišćavanje emitiranih para iz postrojenja. a ne smije se zanemariti činjenica da većina tijekom uporabe završava u zraku ili okolišu. Čak ako nema utjecaja na ljudsko zdravlje. ali je isto tako činjenica da nekakvo globalno onečišćenje takvim tvarima ipak postoji. Naravno da u malim pakiranjima ulaze u domaćinstva za različite svrhe i potrebe. Bitumen sadrži male količine karcinogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (npr. ali sadrži u svojoj strukturi neke opasne tvari. Uselilo se nekoliko industrijskih postrojenja uglavnom vezanih za graditeljstvo. Mislim da se tamo dogodio jedan incident inducirane masovne histerije među seljacima. Javlja se naravno dilema između industrijskog napretka i patnji potencijalno ugroženog pučanstva. ali se zbog njega bune građani sa stanom blizu asfaltnih baza ili drugih postrojenja za primjenu bitumena. Svi savjetnici i mjerači čistoće zraka na tom području su zakazali.) kao izrazito važna otapala korištena na brojnim mjestima. Stavljaju se u promet u golemim količinama na području EZ. ali je stanovnike najviše zasmetala tvornica za proizvodnju izolacionih materijala na bazi bitumena. Činjenica je da ih zračne struje raznose u različitim smjerovima i da se većina razgradi pod utjecajem sunca i atmosfere. ali se ne može zanemariti niti kondenzirane policikličke aromatske ugljikovodike zbog njihovih karcinogenih svojstava.ljudsko zdravlje kad su hladni i nepokretni. kad je zbog brojnih zdravstvenih poteškoća angažirano ukupno zdravstvo iz bliže i daljnje okolice do grada Splita. koji se grijanjem iz njega oslobađaju. a svi u strukturi sadrže barem tri dvostruke veze između atoma ugljika. Većina ljudi upozorava na vodikov sulfid. Benzen 224 . To je lijepo selo iz Dalmatinske Zagore. Dolaze dakle u otapalima za boje i lakove. to što su sastavljeni isključivo iz ugljika i kisika. asfalt nije jednostavan nego zapravo vrlo složena smjesa teških ugljikovodika. Međutim. zagrijani bitumen jako smeta građanima. Evo podataka o važnijim predstavnicima. ksilen. Aromatski ugljikovodici Misli se zapravo najčešće na benzen i njegove alkil derivate (npr. Zajedničko im je osim aromatskog karaktera. Uznemirenost i potpuna nemoć poticale su u stanovnika neracionalne reakcije. razrjeđivačima i brojnim proizvodima za graditeljstvo i zaštitu strojeva. Slučaj još uvijek nije završio i pitanje je kad će i kako završiti. Tamošnji dužnosnici odlučili su otvoriti industrijsku zonu. benz-a-piren). ali on govori da skoro ni jedna industrijska djelatnost ne završava bez utjecaja barem na kvalitetu života ljudi koji stanuju u blizini postrojenja. toluen. ali bez perspektive zbog škrte zemlje. sredstvima za čišćenje. U izrazito dobrom sjećanju mi je ostao jedan izvid u Muć. Od samog početka rada postrojenja stanovnici navikli na svjež i čist seoski zrak bunili su se kako su znali i mogli. To je izrazito važan još uvijek zanemaren problem iako i mi u Hrvatskoj već imamo odgovarajući pravilnik o „hlapljivim organskim otapalima“ i nadzoru njihovih isparavanja (emisija) u zrak. etilbenzen.

Uzimajući u obzir njegova podmukla svojstva našao se na europskim i hrvatskim listama ograničenja i zabrana za stavljanje u promet. nadražuje oči i kožu. O tome nešto više u kasnijim tekstovima. Za okoliš i namirnice uključujući vodu norme su još oštrije. 1. kako se to vidi na slici pokraj teksta. ali moguća je pojava raka i na drugim mjestima. pa tako npr.5 µg/l a za površinske kopnene vode kategorije I. ali problem su njegovi učinci dugotrajnog izlaganja.1%. posebno dugotrajnog. Kod gutanja se javlja oznaka R65. u dodiru s kožom i ako se proguta. Najčešće se govori o mogućem izazivanju leukemije. a nije dopušteno niti kratkotrajno njihovo prekoračenje (KDK). na plućima ili koži. emajli i konačno automobilski benzin). Bez benzena je teško zamisliti modernu industriju i zato se on dopušta za profesionalnu uporabu. (može izazvati rak. ovoj tvari. granica je 1.2 T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R45-46-48/23/24/25-11-36/38-65. kao npr. jer se npr. lako zapaljiv. pospanost i naravno moguća nesvjestica. boje.kat. glabovolja. štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta) Vjerojatno su već i gore dani škrti podaci dovoljni da se shvate opasnosti izlaganja. Za njega su propisane na radnom mjestu i tzv. Može se stavljati u promet jedino za profesionalnu uporabu u posebnim pakiranjima većima od 20 l i s obveznim natpisom: „Samo za profesionalnu uporabu“. u izdahnutom zraku radnika 16 h nakon završetka radne smjene ne bi trebale njegove koncentracije biti više od 0. kod udisanja javljaju vrtoglavica. a to znači da često dolazi u svim proizvodima u kojima se nalaze naftni derivati (razrjeđivači. 225 . Prema tim propisima u maloprodaju se ne bi smjelo puštati ni jedan proizvod sa sadržajem benzena višim od 0. Vrlo strogo su propisane maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) u zraku na 5 ppm (part per million ili dio na milijun). Uznemiruje nas činjenica što se on nalazi u nafti i tekućim naftnim derivatima. ali se danas još uvijek ne obavljaju dovoljno dobre kontrole. može izazvati nasljedna genetska oštećenja.12 ppm odnosno u mokraći na kraju radne smjene koncentracije fenola ne bi smjele biti više od 15 mg/g kreatinina). BGV (biološke granične vrijednosti). ali uz sve propisane mjere zaštite radnika i građana izvan industrijskog objekta. sredstva za čišćenje. opasnost od teških ozljeda zdravlja udisanjem. ali se to ne odnosi na benzin koji smije sadržavati najviše 1% benzena. Također može nadraživati oči i kožu uz izazivanje crvenila i žarenja. lakovi. Učinci trenutnog izlaganja su najmanji problem.Muta. Kat. U vodi za piće koncentracije benzena ne smiju preći 0.BENZEN (CAS 71-43-2) Karc. pa se za njega može reći isto što i za lako hlapljive alifatske ugljikovodike.5 µg/l.

boje. ali postavlja se pitanje kakav je utjecaj na ljudsko zdravlje benzinskih postaja smještenih u gusto naseljenim područjima gradova. Kod benzinskih para to se jednostavno može riješiti odvođenjem para iznad „pištolja“ tijekom punjenja automobilskih rezervoara te njihovo odvođenje na rekuperaciju vjerojatno pothlađivanjem. pa je uslijedila ozbiljna tužba grada protiv rafinerije i njezinih odgovornih ljudi.). Oni su izrazito senzibilizirali ne samo javnost nego i političke stranke županije. Istovremeno su završena već ranije započeta istraživanja županijskog zavoda za javno zdravstvo o onečišćenju zraka u gradu. Nadam se da će se ti problemi riješiti u slijedećih nekoliko godina. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 226 . pa naravno da ga često nalazimo u proizvodima namijenjenima uporabi u kućanstvu. lakovi. kao najveći onečišćivači zraka benzenom iskočile su dvije gradske benzinske postaje. emajli. godine. Nije uopće sporno da je prema količinama emitiranog benzena u Sisku apsolutno najveći onečišćivač upravo rafinerija. strojogradnja i mnoge druge aktivnosti bez toluena kao sastavnog dijela brojnih proizvoda. kad će prema novim hrvatskim propisima emisije opasnih kemikalija iz različitih objekata biti smanjene. ali su rezultati nagonili na razmišljanje.Kod nas je po benzenu najpoznatiji slučaj grada Siska gdje se nalazi rafinerija. Problem je postao značajan kad je nekoliko metara sjeverno od postaje izgrađena visoka stambena zgrada. Posebno je postalo teško ljeti za vrijeme tišine bez vjetrova. koja je ometala sjeverne vjetrove u prozračivanju prostora oko postaje. kad je udruga oboljelih od raka započela s brojnim akcijama u smislu smanjivanja koncentracija benzena u zraku na području grada. kad stanari obližnjih kuća istočno i južno od postaje nisu mogli podnostiti smrad benzinskih para. Istina je da su tu radilo o lokalnom onečišćenju. Rezultati su bili neočekivani. koja pak ispušta u okoliš između ostalih benzen. Praktički se ne može zamisliti građevinarstvo. Ja sam na problem naišao početkom novog milenija kad su tražili pomoć stanari iz kuća smještenih vrlo blizu tamošnjoj staroj benzinskoj postaji. Stanje se zaoštrilo tijekom 2007. Toluen i slični alkilbenzeni Danas je on uz ksilen najčešće otapalo koje se nalazi u različitim proizvodima korištenima za zaštitu materijala (razrjeđivači. itd. tj. a sve u sklopu istraživanja pobola Sičana od bolesti koje bi se mogle dovesti u vezu s onečišćenjem zraka. To je uostalom praksa u europskim zemljama.

opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. godine u slučaj umiješala gradska vlast. pa je toluen sasvim sigurno kemikalija koja će slijedećih godina proći značajna istraživanja toksikoloških svojstava. Mineralna ulja su u vodi daleko premašivala MDK od 10 µg/l i znala iznositi više od 2. Vjerojatno će se zadržati njegova široka uporaba. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Mnogo je manje opasan od benzena i oznaka o reproduktivnoj otrovnosti je relativno blaga. Onda se tijekom kolovoza 2007.TOLUEN (CAS 108-88-3) Repro. a onda je bilo kasno za bilo što učiniti. a nisu nas suviše zabrinjavali nalazi etilbenzena i ksilena. Kod nas će toluen biti zapamćen po slučaju onečišćenja vode za piće u jednog zgradi naselja Vrbani u Zagrebu. Bilo nam je najvažnije da nema u vodi benzena. godine pokušao čak 3 ispiranja ukupnih cijevi cijele jedne zgrade. a posebno se pazi na onečišćenje voda. Manje je hlapljiv od benzena i lakše je održavati čist zrak u radu s njim. Savjetovao sam da se pozove iz Švicarske vrsnog stručnjaka za sindrom bolesnih zgrada. Stanari su se počeli useljavati u stanove još dok nije dobivena dozvola. Stvar je počela još 2006. štetno: može uzrokovati oštećenje pluća ako se proguta. Toluen je bio ipak nešto drugo zbog svoje 227 . Obzirom na široku uporabu javlja se kao onečišćenje okoliša. 3 Xn F ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-38-48/20-63-65-67 (lako zapaljivo. možda zbog pritiska javnosti preko sredstava javnog priopćavana. koje su paralelno obavljene u Beču i Zagrebu dajući slične rezultate. U vodi za piće je kod nas MDK za toluen 1 µg/l. Mene su pozvali zadnjih dana kolovoza i ja sam pretpostavio kako se radi o sindromu bolesne zgrade. koji je rođeni Zagrepčanin i bio je voljan pomoći. Investitor je u prvoj polovici 2007. ali nisu poduzete nikakve mjere poput ustezanja izdavanja uporabne dozvole. kat. Mineralna ulja sama po sebi ne znače puno i sasvim su nespecifičan pokazatelj da nekakvih naftnih derivata ima u vodi. ali bez uspjeha. Zatražene su specifične analize aromatskih ugljikovodika. godine nalazom mineralnih ulja u vodi za piće na pipama iz nekoliko stanova jedne zgrade.000 µg/l. moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod. nadražuje kožu. Osobno sam se odmah vratio u Zagreb i kao toksikolog uključio u rješavanje problema. a opet je zbog manje opasnih svojstava i njegov MDK za zrak u radnom prostoru znatno viši i iznosi 200 ppm (KDK iznosi cijelih 500 ppm).

građani tome ne vjeruju. za izradu čamaca koristi se smjesa stirena i nezasićenih poliesterskih smola). Pri tome se znaju događati i nesreće uz prolijevanje manjih ili većih količina stirena. ali nikad se nije moglo isključiti da će se nekome od stanara nešto dogoditi i da će to povezati s izloženošću zdravstveno neispravnoj vodi za piće. Građani su bili ogorčeni. Ovdje je izabran njihov najpoznatiji opasni predstavnik benz(a)piren. Nije se uspjelo naravno pronaći primarni izvor onečišćenja i bilo je svakakvih teorija. Na sastanku smo jasno zaključili kako ne možemo davati preporuke za ništa osim korištenja vode u svrhu ispiranja WC kotlića. a mogu i ne moraju imati supstituirane alifatske lance. ali nađe se također u domaćinstvima gdje ga domaćice stavljaju u ormare radi uništavanja moljaca. Možda bi trebalo spomenuti još naftalen. koji se koristi u izrazito malim količinama. Međutim. Nekako istovremeno su se počele javljati sumnje u zdravstvenu ispravnost vode iz mreže zagrebačkog vodovoda i obavljene su brojne analize u kojima je dokazano kako je voda u gradskoj mreži potpuno ispravna. Bili smo sigurni da su rizici zbog dugogodišnjeg gutanja takve onečišćene vode izrazito mali. čija su opasna svojstva dana odmah dolje. Međutim. kako u naseljima uz prugu Zadar-Knin-Zagreb tako niti u kućama smještenim pokraj uglavnom malih obrtničkih pogona za izradu predmeta od polimernih kompozita (npr. jer mi nismo preporučili ni kupanje s tom vodom ili pranje rublja. oni su dočekali oštru zimu na prelazu iz 2008. On je lako zapaljiv i štetan ako se udiše. Drugi manje opasni derivati benzena Danas se najčešće koristi stiren kao sredstvo za umrežavanja polimernih kompozita. a najpoznatija je o dospijevanju nekog razrjeđivača na bazi ove skupine tvari u kućnu mrežu. uza sva obećanja i brigu ukupne hrvatske javnosti za građane Vrbana. Morali su odlaziti izvan zgrade do jednog hidranta i odatle kućama nositi kanistere vode za obavljanje svojih prijekih potreba. godinu bez zdravstveno ispravne tekuće vode u svojim stanovima. 228 . ali nikad nije dokazana karcinogenost u ljudi nego tek na laboratorijskom modelu. pa je trebalo stalno i oštro reagirati na članke o opasnoj zagrebačkoj vodi. Gore je prikazana slika kad je zagrebački gradonačelnik obilazio vodocrpilišta i sporne hidrante kako bi pred novinarima pio vodu dokazujući na taj način njezinu zdravstvenu ispravnost. Uostalom.000 t ove kemikalije i onda tranportira vlakom do Zagreba radi polimerizacije u toliko traženi polistiren. Najgori su mu kronični učinci karcinogenosti.reproduktivne otrovnosti. pa zapravo ne predstavlja neku veliku opasnosti. ali bio je povišen samo u nekim uzorcima. ali i za pripremu vrlo vrijednog polimera polistirena. Jasno je da se moraju na svakom takvom mjestu poduzimati izrazito stroge mjere sprječavanja izlijevanja ove kemikalije. Godišnje se samo preko zadarske luke uveze do 50. ali valja naglasiti kako za građane nema opasnosti od karcinogenosti ili drugih vrlo teških učinaka. u 2008. Međutim. On se naravno na zraku vrlo brzo polimerizira i postaje potpuno bezopasan i nepokretan u okolišu. Ima ih mnogo i nisu svi jednako otrovni za čovjeka i opasni za okoliš. Od toksikologa se tražilo da daju preporuke stanarima za što se takva smrdljiva voda može koristiti. već sam neugodan miris i nalaz povišenih mineralnih ulja isključivao je uporabu takve vode kao sanitarne. Policiklički aromatski ugljikovodici Policiklički aromatski ugljikovodici ili PAH-ovi (Policyclic Aromatic Hydrocarbons) skupina su složenih aromatskih tvari s dva ili više kondenziranih benzenskih prstenova. posijano je golemo nepovjerenje među građanima i novinarima. njegov miris je vrlo intenzivan i ljudi ga lako osjete. Međutim.

kat. a stvara se na brojnim drugim mjestima. 2. Glavni predstavnik je izrazito opasan za ljudsko zdravlje kod dugotrajnog izlaganja (karcinogenost. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. I na one što roštiljaju se 229 . Istraživanjima su ih našli jako mnogo uz autoceste i do 100 m udaljenosti s obje strane prometnice. jer inače će se naći u našim namirnicama. Repro. Toliko se o njemu za sad zna. može štetno djelovati na plod. Danas se nastoji posaditi ukrasno bilje pokraj cesta. može smanjiti plodnost. kod roštiljanja korištenjem ugljena. koji riga u okoliš opasne ispušne plinove vjerojatno s visokim sadržajem tih opasnih tvari. štetan utjecaj na plodnost.2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-50/53-6061 (može izazvati rak. štetan utjecaj na plod i izaziva preosjetljivost kože).kat.kat. Prisutan je kao normalan sastojak nafte. ali je isto tako vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi.BENZ (a) PIREN CAS:50-32-8 Karc. a što će pokazati budućnost vidjet će se. a ne kao onaj kamion sa slike lijevo gore. kako bi ono apsorbiralo iz zraka opasne tvari. Muta. kao npr. izbacuju ga svojim ispušnim plinovima automobilski motori i to posebno oni na naftu ili dizel. 2. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvodimo ih svojim aktivnostima u velikim količinama i naravno da se traže načini kako barem smanjiti njihove nove količine emitirane u okoliš. Automobilska industrija pak nastoji napraviti motore koji će emitirati što manje PAH-ova u okoliš.

Tako su npr. Radova o brojnim štetnim učincima PAH-ova je izrazito mnogo. Smjese ugljikovodika Nafta Kako godine prolaze nafte je sve manje na raspolaganju ljudima. Njih istina nitko ne proizvodi namjerno radi stavljanja u promet. a našao je najbolji put nizbrdo u tu veličanstvenu krašku tvorevinu. Treba na kraju reći da se PAH-ovi nalaze pri vrhu liste prioriteta EZ za istraživanje njihovih opasnih svojstava i da će vjerojatno slijedećih godina biti objavljene smjernice o tome kako smanjiti njihovu prisutnost u našem okolišu. ronioci detaljno istraživali sifon Pazinske jame utvrdivši da se na stijenama podzemnih špilja vide tragovi brojnih izlijevanja različitih naftnih derivata u jamu. Zaključeno je da su ti PAH-ovi stari grijesi. još uvijek je ima i otkrivaju se novi izvori nafte u različitim područjima naše planete. Ljudi najviše vole čiste (Slatke) nafte iz izvora u sjevernoj Africi ili iz Arabije. jer se rado nakupljaju u mastima biljaka i životinja. Zaista su svi pokušavali pomoći koliko se moglo. činjenica je da PAH-ovi predstavljaju danas globalno onečišćenje i praktički nema mjesta ni medija gdje ih ne možete naći. kad je neka budala nakon krađe goriva iz tvorničkog rezervoara zaboravila zatvoriti ventil i dizel je nastavio slobodno curiti. a baš tada su ih podzemni vodotokovi isprali zbog tko zna kojih razloga. Ono što se stvaralo duge milijune godina u zemljinoj utrobi čovjek je opljačkao ili će opljačkati u svega dvije do tri stotine godina. pa se moglo očekivati da će onečišćenje stići u barem neke od istarskih vodocrpilišta. a koji puta ih zbog pomodnih razloga zna biti ekstremno mnogo. Pogledajte kako dobro izgledaju klipovi kukuruza na roštilju sa pougljenjenom komušinom. Neki od njih su dobro topljivi u vodi i procjeđuju se do podzemnih vodotokova odakle mi često crpimo vodu za piće. U već spominjanom slučaju sindroma bolesnih zgrada u zagrebačkim Vrbanima prvo sam postavio pitanje o mjerenju tih tvari i benzena. pa se tako došlo do sasvim neočekivanih otkrića. ali i područje onečišćenja mora se regulirati bolje nego danas. a to predstavlja dobar razlog za stalni i bolji nadzor nad izvorima vode za piće. Mudri ljudi kažu da je to bezgranična ludost i neki predviđaju krah civilizacije zbog tog razbojništva. koja vjerojatno sadrži PAH-ove. Analizom dizel ulja pokazalo se da nije sadržavalo znatnije količine PAH-ova i to nas je tješilo. Nafta iz jednog izvora nije jednaka nafti iz drugih izvora kako po sastavu temeljnih tvari tako i prema sadržaju nečistoća.pokušava već desetljećima utjecati da izaberu neko drugo gorivo za pripremu obroka na otvorenom. U slučajevima svih nesreća s naftnim derivatima ili u slučaju požara ja obvezno pitam jesu li mjereni PAH-ovi i tek nakon toga idem dalje u analizi. Uz naftu je prvenstveno vezana činjenica da je čovjek razbojnik. Očito je istarsko podzemlje onečišćeno svakakvim kemikalijama. a sve je veća potreba za njom. Međutim. Problem je u tome što se PAH-ovi ne javljaju samo kod termičke obrade mesa na roštilju nego se čak iz biljnih namirnica mogu razviti takvi spojevi. Međutim. Odmah je proglašeno stanje pripravnosti i na svim mogućim mjestima se tražilo tragove naftnih derivata. Naravno da ih se može naći u hrani. baš kao i mnoga druga hrvatska podzemlja. jer Istra je u podzemlju šuplja više nego švicarski sir. Međutim. a ja sam kao obično ustrajao sa zahtjevima da se mjere PAH-ovi. a ona iz Rusije je znatno manje cijenjena zbog visokog sadržaja sumpora i zbog malog udjela posebno vrijednih lakih tekućih ugljikovodika. Onda je došao nalaz s jednog od istarskih izvora o povišenim koncentracijama PAH-ova u sirovoj vodi. Sjećam se slučaja izlijevanja dizela u Pazinsku jamu. Čim se opazilo onečišćenje krenulo se u sanaciju. bez obzira na sastav nafta u konačnici obično ima slijedeća opasna svojstva: 230 . a onda smo mogli razgovarati o ostalom.

Konačno. I mi imamo jedan međunarodni naftovod. itd. Sadrži ona brojne heterocikličke spojeve s dušikom. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Siguran sam da niste znali ove podatke o nafti. 231 . nadražuje kožu. ona sadrži i anorganske tvari poput soli metala. sumporom i drugim elementima. Koja će to budala zbog zarade od desetak milijuna dolara godišnje žrtvovati neprocjenjiva hrvatska prirodna bogatstva? I iskustvo me učilo da nikom ne treba vjerovati. Nafta sadrži brojne ugljikovodike i vjerojatno u nekima od njih ima tvari koje pridonose značajno njezinim reproduktivno toksičnim svojstvima. nemetale u anorganskim oblicima. Najčešće se nafta prevozi brodovima i naftovodima. a posebno je to značajka nafte. godine sudjelovao sam u ocjeni studije utjecaja na okoliš preuređenog naftovoda. a slijedeći da prolazi kroz europska strateška područja vode za piće u Gorskom Kotaru. 2 T F N OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R11-38-45-51/53-65 (lako zapaljivo. kat. ali naravno da to nije prava istina. koji bi naftu iz Rusije prebacivao u velikim količinama do Omišlja. a oni donose svoja opasna svojstva. Već je naprijed rečeno da se nesreće s kemikalijama događaju najčešće u prometu. Nafta je izrazito složena smjesa različitih kemikalija i danas se uglavnom ne zna točno za pojedine nafte kakva to sve opasna svojstva imaju. a ja sam se vezao uz kopno nastojeći iskoristiti iskustva s dotadašnjom dopremom nafte iz Omišlja na kopno. Tek u slijedećih desetak godina primjena novih uredbi EZ omogućit će nam uvid u sva opasna svojstva različitih nafti iz različitih krajeva. može izazvati rak.Nafta (CAS: 64741-67-9) Karc. Većina članova povjerenstva se usredotočila na prijevoz morem i probleme s balastnim vodama. kako bi se onda brodovima mogla slati na sve strane Europe. koja se prevozi različitim transportnim sredstvima u golemim količinama. Osnovna mi je primjedba bila da je naftovod star i na nekim mjestima stradao zbog korozije tijekom Domovinskog rata. koji vodi od Omišlja do granice s Mađarskom odnosno drugi krak do granice sa Srbijom. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Tijekom 2005.

ali ipak možemo utjecati na to kakvim naftovodima će se nafta transportirati i kroz koje kopnene ili morske krajeve naše domovine.Gore je slika koja prikazuje kako se obavljala remediacija polja na koje je u području kraj Slavonskog Broda istekla nafta iz JANAF-ovog naftovoda na samom kraju dvadesetog stoljeća. Zato sam glasovao protiv prihvaćanja studije i cijeli posao je naftašima propao. Nije mi naravno žao nego sam ponosan na svoj skromni doprinos u sprječavanju daljnjeg uništavanja hrvatskog okoliša. Zemlja onečišćena naftom se mora vrlo pažljivo ozdravljati primjenom skupih ali učinkovitih tehnologija (npr. Zlatno tele) Evo kao prvo osnovnih podataka o benzinu. a simulacije o sadašnjem stanju naftovoda su pokazivale da su moguće izuzetno teške nesreće na svim dijelovima naftovoda. Stručnjaci naše naftovodne kompanije odlučili su problem riješiti spaljivanjem onečišćenog tla. Benzin vaš. Vjerojatno će Hrvatska na kraju prihvatiti nekakav ugovor o gradnji novog naftovoda za svoje potrebe i za potrebe Europe. bioremediacija bakterijama ili enzimima uz dodatak potrebnih hranjivih sastojaka). ideje naše (Iljf i Petrov. Naravno da zaposlenici nisu bili spremni reagirati u takvim slučajevima. jer su lako hlapljivi i lako zapaljivi sastojci isparili. oni su brenerima potpaljivali vatru dok sve skupa nije počelo nevoljko gorjeti uz goleme oblake dima i relativno malo plamena. Potpisali smo konačno međunarodne ugovore o neometanom prijevozu nafte i naftnih derivata. Kako razlivena nafta baš i nije htjela gorjeti. Na sreću se vatra ugasila sama od sebe zbog nedovoljnog dotoka zraka na veliko polje. Takvih i sličnih primjera je bilo još dosta. 232 . ali sam Bog zna koliko i kakvih opasnih produkata se razvilo u toj reakciji i oslobodilo u okoliš.

Benzin ovisno o sadržaju heptana. kao ovo na slici ispod. U EZ na benzinskim postajama stoje jasna upozorenja o opasnostima. heksana ili toluena može dobiti i oznake o reproduktivnoj otrovnosti.1%) (CAS: 86290-81-5) Karc. može izazvati rak. Vidite li ono što vidim ja? Benzin ima na svakom mjestu gdje se toči u automobile plakat sa svojim osnovnim značajkama. europski naftni lobi uspio ishoditi dozvolu za prodaju proizvoda s najvišim sadržajem benzena od 1%.Benzin (sadrži benzen>0. Osobno sam tražio od naše najveće naftne kompanije da prihvati činjenice i razvrsta svoje proizvode prema europskim pravilima. Tajiti takve podatke pred korisnicima zapravo je teško kazneno djelo. Piše da je karcinogen. što se tiče maloprodaje na benzinskim postajama. i to u najmanju ruku R62 ili R63. Za benzin je. nadražuje kožu. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. ali to ne znači da se smije zatajiti opasna svojstva tog goriva. Kod nas se stvari vrlo sporo razvijaju. Bilo mi je jasno da će se sve druge naftne kompanije prilagoditi našoj 233 . Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Naravno da to nije sve. 1 T F+ N OTROVNO VRLO LAKO OPASNO ZA ZAPALJIVO OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-38-45-51/53-65 (vrlo lako zapaljivo. kat.

zapuhali su u tvrtki INA neki novi vjetrovi i njezini mladi stručnjaci su vrlo rado pristali izraditi dokumentaciju svojih proizvoda sukladno onome što Europa traži. Što se tiče zapaljivosti. Očekujem da će ove godine početi primjena europskih standarda i na benzinskim postajama. kako u smislu označavanja tako i sprječavanja emisija lako hlapljivih tvari u okoliš. Međutim. znamo da dizel baš nije lako zapaliti. Ponekad su znali biti i veći katolici od pape. A dizel se jako razlikuje od benzina. administracija svojim greškama može stvari postaviti na nemoguće načine. ali mi na sreću nemamo iskustva s nesrećama u željezničkom prijevozu. Dizel gorivo se ne može usporediti s benzinom na bilo koji način. U krajnjoj liniji i moja krevetna posteljina ili kaput mogu biti gorivo. ali će se to vrlo brzo promijeniti. 234 . a naš veliki lingvist je to preveo kao «benzin i druga goriva». Nisu uostalom lude postupati prema europskim standardima. ali je manje siguran. ne smije se zaboraviti prijevoz naftnih derivata i sličnih spojeva. Drugom polovicom 2007. jer one toga imaju puno u ormarima. Uostalom. Njega se ne mora ticati istina o svojstvima različitih kemikalija. a nerijetko se znaju i zapaliti. To se pogotovo vidjelo u naputcima za izradu interventnih planova zaštite okoliša. Svaki čas se prevrću cisterne na cestama. To se zna dogoditi i u željezničkom prijevozu s daleko težim posljedicama nego u cestovnom. neki mu dodaju oznaku upozorenja R10 (zapaljivo). Moram priznati da konkurenti kasne jako za njima. to znači da sva goriva treba promatrati jednako kao benzin. ali ako slijedimo logiku zdrave pameti onda treba nabiti nogom u stražnjicu onog tko je radio takav propis i izbaciti ga na ulicu da si traži novi posao. Istina. Možda još koja riječ o dizelu. Ne treba kriviti sanitarne inspektore i druge državne službenike što su bukvalno shvatili ono što piše u nacionalnom dokumentu od posebne važnosti. ali krajem godine sve je sjelo na svoje mjesto i danas većina njihove dokumentacije slijedi europske standarde. Najviše nesreća se događa u cestovnom prijevozu iako željeznica igra također vrlo važnu ulogu u njemu. Zbog loših propisa. nekako je dizel izjednačen s benzinom. a u većini slučajeva je uopće ne daju. a mnogi ga vrlo rado koriste kao ogrjevno drvo. On ima oznaku R40 (ograničene spoznaje o karcinogenim učincima) te možda R52/53 (štetno djeluje na organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi).tvrtki INA. najveći dio naftnih derivata prevozi se zapravo cestom i nešto manje željeznicom. O problemima prijevoza morem pisano je na samom početku ovog poglavlja. a svi drugi će ih slijediti. Tamo se predviđalo obvezu izrade lokalnih interventnih planova za «automotive petrol and other petrols». Problem je u tome što je cestovni prijevoz brži i jednostavniji. pa bi onda trebalo uvesti obvezu izrade interventnog plana za gaće i haljine svake prosječne žene. a o naftovodima nešto ranije kad se pisalo o nafti. Međutim. Međutim. postavlja se pitanje je li za 5 m3 po našim propisima potrebno raditi lokalni interventni plan? Ja mislim da jest potrebno ako slijedimo propis. Kad se radio državni dokument pod nazivom «Plan intervencija u zaštiti okoliša» netko je sasvim krivo prevodio s engleskog na hrvatski. ako njihov glavni konkurent to ne radi. Odbile bi kupce. Međutim. Drvo bukovo je isto tako zapaljivo kao neka druga goriva. To znaju oni koji se griju na lož ulje. a vlasnici dizel motora zimi psuju onoga tko im je savjetovao da kupe auto na tako slabo zapaljivo gorivo. jer je propis jasan i jednoznačan. Svakom pametnom i budalastom je jasno da je dizel gorivo i da se onda prema njemu treba ponašati jednako kao prema benzinu ili nafti. posebno s područja zaštite okoliša.

ali posljedice su se osjetile već tijekom tog dana 2002. Sjećam se jednog slučaja s Podravske magistrale kad se prevrnula cisterna s lož uljem na ulici jednog manje mjesta. ali je događaj pokazao kako budale mogu činiti štete ovoj zemlji samo zato što imaju nekakve činovničke kompetencije. Bilo je dovoljno da netko samo prokopa kanal. ili 2003. Oni se međusobno značajno razlikuju prema štetnim učincima na ljudsko zdravlje kao i prema ekotoksičnosti. nastane panika. Tvrdili su da mjere alifatske ugljikovodike i mi smo im u prvi čas vjerovali dok nismo shvatili da zapravo lupetaju. Želim reći da se odluke kod nesreća ne donose na temelju predosjećaja nego činjenica. Mogli su si natočiti dizela za godišnje potrebe traktora ili peći na lož ulje. koje je udaljeno tek nekoliko kilometara od slavnog sela Vid (bivša Narona). Kad se dogodi izlijevanje kemikalija iz cisterni. pa čak i oni koji su vrlo slične struture (npr. Alifatski alkoholi 235 . Oni su imali nekakav spektrofotometar i kod neke po volji izabrane valne duljine su u sirovoj vodi mjerili apsorpciju svjetlosnog zračenja. a nama je ono bilo važno zbog toga što je opskrbljivalo južne otoke vodom za piće. ali meni se činilo poučnim opisati nesreću s izlijevanjem benzina iz cisterne u Ljubuškom. On i cijela obitelj dali su se u kuknjavu i zapomaganje u strahu da će im biti onečišćeno i dvorište i zdenac kemikalijom koja se vrlo sporo izlijevala iz cisterne. Onaj tko i malo zna o analitici shvatiti će odmah o čemu se radi. Ne znam zašto su tako razmišljali. Oni su nemoćno promatrali kako to prokleto dizel ulje curi iz cisterne i teče kroz dvorište sirotog seljanina. koje su sigurno držali u kućama zbog drugih potreba. Još bi bilo pametnije da su suseljani donijeli sve plastične posude i bačve. Naravno da nije bilo onečišćenja vode benzinom iz dalekog Ljubuškog. a drugi neće biti obuhvaćeni ovim tekstom. Organski spojevi koji sadrže kisik u molekuli Prvenstveno se misli na alifatske alkohole. prevrnula usred gradića i benzin je iz nje iscurio skoro u cijelosti. I susjedi su suosjećajno promatrali događaj vjerojatno sretni što se to nije dogodilo pred njihovom kućom. Još jednu stvar na ovu temu želim spomenuti. Mi smo bili zgroženi takvim postupcima i odmah smo se pobunili. Jedino je problem što danas malo tko zna koristiti štihaču ili lopatu. Te sasvim sirove i sasvim nepouzdane podatke proglasili su mjerenjem koncentracije ugljikovodika u vodi. Moram priznati da sam bio zgrožen reakcijama stanovnika jednako kao i reakcijama pridošlih vatrogasaca. Vodoprivredni inspektori su bili odlučni zatvoriti vodocrpilište i čak su dovezli svoj «laboratorij istine» na mjesto događaja i počeli s mjerenjima.Od svih silnih slučajeva teško je izabrati neki za ilustraciju stanja. godine. metanol i etanol). Cisterna se zbog ljudske greške. fenole i druge tvari. Mi iz zdravstva smo se usprotivili takvoj odluci dok se onečišćenje ne pojavi na vodocrpilištu. ali nije puno postigao svojim angažmanom. Odmah su zatražili da se vodocrpilište zatvori. Očito je našim građanima potrebna barem ona osnovna edukacija o ponašanju u slučaju sličnih događaja. On nije dopustio zatvaranje vodozahvata. Ipak će biti podijeljeni u alifatske alkohole. Oni su pustili da dragocjena tekućina slobodno otječe u okoliš i onečišćuje ga. ali se onda vodopravni inspektor dosjetio da ukine dozvolu crpljena vode i tako je vodovod zatvoren. aldehide i ketone te na aromatske fenole. kojim bi se razliveno ulje odvodilo u seoski kanal. kako to obično biva. Za događaj je nekako saznala hrvatska vodopravna inspekcija i po nekoj samo njima znanoj logici zaključila da bi kroz krško podzemlje taj benzin mogao doći do važnog hrvatskog vodocpilišta Prud. Nitko se nije sjetio da bi se tijek događaja mogao izmijeniti. Pomoćnik ministra zdravstva se odmah uputio u Prud zaustaviti gluparenje. Baš se nekako nezgodno prevrnula i ulje je niz blagu padinu počelo curiti u dvorište nekog seljaka. alifatske aldehide.

u dodiru s kožom i ako se proguta.Metanol Najjednostavniji predstavnik metanol (samo jedan atom ugljika) je ujedno i najopasniji među tvarima iz ove skupine. u dodiru s kožom i ako se proguta) ANTIDOT ETANOL 236 .-opasnost od vrlo teških trajnih oštećenja ako se udiše. a svojstva su mu slijedeća: METANOL (CAS 67-56-1) T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-23/24/25-39/23/24/25 (lako zapaljivo. otrovno ako se udiše.

sve jednako kao kod etanola. Metanol se kao jeftiniji od etanola znao dodavati u različite razrjeđivače. Danas proizvođači nerado stavljaju u promet takve proizvode sa znakovima opasnosti za otrove. koja se proizvodi i koristi u velikim količinama. Zapravo ga gledaju općenito kao alternativno gorivo uglavnom za pogon motornih vozila. Kod niskih doza očekuju se euforija. a događa se da kriminalci plasiraju ilegalno na tržište alkoholna pića na bazi metanola. a rezultat toga je bila katastrofa nekolicine ljudi. ako 237 . kako se vidi na slici ispod. Inače ostali učinci metanola slični su onima kod etanola. U tim vremenima su građani često kupovali u ljekarnama etanol kako bi onda kod kuće dodatkom različitih ekstrakata i možda šećera proizvodili alkoholna pića za vlastitu uporabu ili za dobro poznato društvo. Posebni učinci metabolita metanola odnose se na oštećenja očnog živca. Danas ga sve više koriste za pogon automobila s motorima na unutrašnje izgaranje. Taj se običaj vremenom izgubio i pretpostavljam da bi svaki normalni ljekarnik sumnjičavo gledao kupca litre ili dvije čistog alkohola. boje. koji imaju specifične učinke na očni živac. kad često nije važno koliko je proizvod opasan nego koliko je jeftin. često uz pojavu sljepoće. Može doći do tipične alkoholne kome uz brojne prateće učinke poput teške acidoze. Dakle. lakove ili emajle. vrtoglavice i jasne znakove pijanstva.Jeftino je organsko otapalo i općenito industrijska sirovina. ali mu je cijena bez posebnih poticajnih mjera znatno viša nego benzinu. Metanol se zapravo pojavljuje jedino u takvim proizvodima za profesionalnu uporabu. Treba naglasiti kako alkoholna pića koji puta sadrže metanol nastao prirodnim putem. problemi sa želucem. posebno u vozilima namijenjenima utrkama. kasnija depresija središnjeg živčanog sustava uz glavobolje. Tada je postojala opasnost apsorpcije metanola iz takvog proizvoda kroz kožu u organizam. pa ne znamo što će se i kako događati u budućnosti. ali je prema snazi i čistoći izgaranja onda bolji vodik. Prednost alkohola nad benzinima je u tome što izgara u čistu vodu i ne može se očekivati nastajanje opasnih produkata poput onih koji nastaju korištenjem naftnih derivata. ali opet ljudi dođu do njega i onda ga krivo koriste. Možda se metanol i bude primjenjivao kao alternativno gorivo za trkaće automobile. što se najčešće događa u Rusiji. I kod nas se priča o navodnom događaju od prije gotovo 50 godina kad je neki ljekarnik zabunom prodao kupcu metanol umjesto etanola. pa će radije za miješanje upotrijebiti neki drugi alkohol koji je jeftin ali manje opasan. Glavni problem metanola su njegovi vrlo toksični produkti. Nije mu mjesto u maloprodaji.

Međutim. To znači da svakoj državi odgovara povećan promet alkoholnih pića. Etanol To je alkohol koji se najviše troši u domaćinstvima kao sredstvo ovisnosti ili tek kao sredstvo za postizanje boljeg raspoloženja. Zato vjerojatno taj pokus neće dovesti do stvarne opsežne primjene u praksi. prvenstveno na jetrima ali također u središnjem i perifernom živčanom sustavu. pa je tako i s etanolom u različitim alkoholnim pićima. Ako se tretiranje započne na vrijeme onda je i nada u izliječenje velika. Međutim. etilenglikola. Kao i u slučaju metanola pokušava se etanol koristiti kao energent prirodnog podrijetla. Čak stručnjaci dokazuju kako su ukupni troškovi zajednice veći za liječenje od alkoholizma i pada radne sposobnosti ovisnika nego što država ubere porezima.se na vrijeme ne poduzme ispravno i učinkovito liječenje. Evo na slici lijevo tipične seoske pecare na otvorenom s pokretnim uređajem za pečenje rakije (kazan). kad dođe do neprolaznih poremećaja. činjenica je da sve može biti otrovom kad se postigne prikladna doza. Kod nas kao i u drugim dijelovima svijeta ima puno alkoholičara i troše se ogromna sredstva na njihovo liječenje. pa se vrlo često radi u domaćinstvima te na veliko u tvrtkama za proizvodnju različitih vrsta alkoholnih pića. Zbog toga se u slučaju otrovanja metanolom treba što prije uzeti etanol na usta. gdje već postoje etanolske postaje za punjenje rezervoara automobila. zdravstvo se stalno buni i traži ograničenja u prodaji alkohola zbog činjenice da ima velike troškove liječenja. država ubire dobre poreze na alkoholna pića. jer se time puni proračun. Naime. Jedino je afinitet etanola za taj enzim značajno veći nego što je to kod metanola ili npr. Međutim. u većini slučajeva o kojima sam čitao liječenje je započinjalo kad je već bilo kasno i kad je očni živac već bio nepovratno uništen. Posebno je opasna dugotrajna izloženost etanolu. što je zapravo jako dobar mehanizam osiguravanja nadzora. Otrovanu osobu treba što prije podvrgnuti hemodijalizi uz stalno davanje etanola. A silno lako ga je napraviti. Brazila. Zapravo se ne zna koliko se alkoholnih pića proizvede u kućnoj radinosti. ako je to moguće ili infuzijom kad je pacijent u komi. Uvijek se može očekivati veće ili manje zaobilaženje zakona. stručnjaci za prehranu bune se zbog toga što je sirovina za proizvodnju etanola obično neka žitarica ili druga biljka prikladna za prehranu ljudi ili životinja. On se ne razvrstava u opasne tvari osim što je lako zapaljiv i može u koncentriranom obliku nadraživati sluznice pa čak i kožu. Treba dobro zapamtiti da se svi alkoholi metaboliziraju primarno preko istog enzima uz oksidaciju u aldehide i zatim kiseline. a niti podaci vezani uz pravne osobe nisu sasvim pouzdani unatoč vrlo pozornog praćenja potrošnje svake litre etanola u takvim tvrtkama. S druge pak strane. Probna priprava i korištenje etanola bilježe se u nekim državama poput npr. a posebno je razlog u visokoj cijeni te u 238 .

Otrovanja etanolom su vrlo česta u svim dobnim skupinama. Uostalom. ali su se pobunili proizvođači alkoholnih pića i ugostitelji tvrdeći da ih to uništava i smanjuje im prihode. U praksi je korelacija koncentracija u krvi i izdahnutom zraku izvrsna. Već duge godine u nas je među primljenima u bolnice zbog otrovanja najviše muške djece u dobi 12-15 godina. Koeficijent korelacije iznosi 0. Sporni mogu biti slučajevi kad se dogodi manja prometna nesreća bez ozlijeđenih kad policija ne traži dodatnu provjeru koncentracija 239 . godine donijeta je odluka da s odredba o nula promila primjenjuje samo kod mladih vozača. Država ima brojnih problema s pijanim osobama. ali negdje na području 0. pa gospođa srednjih godina poput ove na slici može biti mirna u budućnosti kad je zaustavi policajac radi provjere alkohola u izdahnutom zraku. a osobito su uznemirujuće statistike o alkoholu kao jednom od glavnih krivaca za prometne nesreće.95. Naravno da vozači ne vole testiranje na alkohol i da se boje rezultata testiranja. Odstupanja se obično javljaju kod jako visokih ili jako niskih koncentracija.nemogućnosti kontrole takvog goriva. Mnogi znaju da alkotest nije sasvim pouzdan i da se ne može uvijek uspoređivati koncentracije nađene u krvi s onima u izdahnutom zraku. što pokazuje da je slaganje rezultata u većini slučajeva jako dobro. Zato je jedno vrijeme u Hrvatskoj bio na snazi zakon o nula promila alkohola u krvi vozača. Formiranjem Vlade 2008. jer policija obvezno kod takvih osoba traži mjerenje koncentracije alkohola u krvi i mokraći. ako zna da ga pri odlasku kući na cesti čeka policija radi alkotesta.5 promila slaganje je jako dobro. Tko će ići s društvom na večeru u restoran. odrasli se uglavnom i ne javljaju liječnicima nakon što se dobro napiju. Možda se to može objasniti i činjenicom što su djeca osjetljivija na alkohol nego odrasle osobe. koje se lako može iskoristiti i za izradu alkoholnih pića. a i svaki roditelj će se jako zabrinuti kad mu dijete dođe pijano kući. Problem se ne javlja kod nesreća u kojima ima stradalih.

Kamenci su problem. tek štetna tvar ako se proguta i to ne zbog njegovih opasnih osobina. a oni se rado talože u bubregu u obliku ružnih oštrih oksalatnih kamenaca. ako se proguta hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati spremnik i priložene upute) Dakle.46 (spriječiti dodir s kožom i očima. pogotovo kod visokih doza etilenglikola i izostanka pravovremene terapije. Tu će vjerojatno u budućnosti biti puno rasprava i pokušaja osporavanja dokaza na sudu (npr. a meni su neki ostali u dobrom sjećanju. Negdje između dva svjetska rata jedna mala farmaceutska tvrtka u Americi izazvala je pravi pomor djece svojim sirupom protiv kašlja. Praktički svaki motor s unutrašnjim izgaranjem ima sustav hlađenja motora utemeljen na etilenglikolu. koji se vrlo često koristi makar ni približno ne kao metanol i etanol. ETILENGLIKOL (CAS: 107-21-1) OZNAKE UPOZORENJA R: 22 (štetno ako se proguta) OZNAKE OBAVIJESTI S: 24/25. pogotovo ako su koncentracije negdje na razini oko 0.alkohola u krvi. Problem je njegov glavni metabolit oksalna kiselina. Naravno da se etilenglikol najviše koristi kao antifriz uglavnom u motornim vozilima. No. Etilenglikol To je najjednostavniji dialkohol. Etilenglikol se koristio za razne svrhe u prošlosti.5 promila. Slijedili su ga i neki drugi vinari i nikom se od pilaca ništa nije dogodilo. Događaj je imao velikog utjecaja na ponašanje proizvođača lijekova i više se takvi događaji nisu bilježili. prvo nekoliko riječi o uporabnoj vrijednosti. ali nije zakazao državni nadzor kvalitete vina. a dobri koncentrati mogu izdržati bez smrzavanja i ispod -20 oC. Zato je najbolje da u slučaju kad ste sigurni u svoju nevinost sami tražite mjerenje koncentracije alkohola u krvi. Neka našim vinarima tako što ne padne napamet. U različitim omjerima s vodom može se postići da se smrzava na različitim temperaturama. kod spora s osiguravajućim društvima ili kod žalbi zbog oduzimanja vozačke dozvole radi pijanstva). Evo prvo njegovih opasnih svojstava. Antifriz može čovjek kupiti na svakoj benzinskoj 240 . jer se etilenglikol izrazito jednostavno dokazuje u vinu. U sirup je zbog tehnoloških razloga stavljan etilenglikol a da nitko od odgovornih nije znao da je to opasna tvar. Nastao je strašan škandal o kojem se još godinama pisalo po novinama. Drugi slučaj dogodio se prije nekih 30 godina u Austriji kad je netko od vinara opazio da se dodatkom malih količina etilenglikola u bijelo vino značajno popravlja okus proizvoda. koja s ionima kalcija u krvi tvori netopljive kalcijeve oksalate.

01. koji su Talijana natočenog etilenglikolom liječili isključivo mu dajući votku (tri standardna pića votke na sat kroz 3 dana) dok im se nije učinilo da je samoubojica izvan zdravstvene opasnosti. a onda nastupaju kod viših doza tipični simptomi otrovanja alkoholom. Može to biti vinjak ili rakija. Ne vjerujem da su se stvari odvijale baš na taj način.2008) naišao sam na vijest iz Hine pod naslovom: «Liječnici votkom spasili samoubojicu» gdje se javlja o liječnicima u malom australskom gradu. a negdje oko ponoći mu je u stanu ponestalo alkohola. Enzim pod imenom alkoholna dehidrogenaza pak obavlja valjano svoj posao oksidacije etilenglikola do oksalne kiseline. Možda je zbog toga zadnjih desetljeća sve manje otrovanja etilenglikolom. Kad ga je tako lako kupiti isto je tako logično da se mogu očekivati otrovanja. Većina naših bolnica nema mogućnosti mjerenja etilenglikola u krvi i onda se mora postupati prema proceduri: «Obavljaj hemodijalizu čim sumnjaš i nemoj žaliti žestoka alkoholna pića». ali novinska vijest pokazuje da se i danas diljem svijeta događaju otrovanja s etilenglikolom. Zaboravio je na to da je među boce žestice negdje pred zimu gurnuo neoznačenu bocu s ostacima koncentrata antifriza.postaji i u mnogim dućanima. ali naravno i djeca koja gutaju sve na što naiđu dok su u dobi ispod 4 godine. Meni je najviše u sjećanju ostao slučaj starog pijanca. Zbog svojih opasnih svojstava drži se barem na potpuno odvojenim policama. To je jedini sigurni način utvrđivanja je li potrebna još neka dodatna terapija ili nije. Možda su gora otrovanja kod kojih se zapravo ne osjete neki teži simptomi pijanstva i otrovani se ne uznemiruje previše. Gospodin je dan ranije prilično mnogo pio ne birajući pića. Da bi smanjili broj otrovanja danas proizvođači antifriza stavljaju u proizvod obvezno odbijajuće kemikalije s odvratnim i vrlo gorkim okusom. Ljudi vrlo često kupe veće količine koncentrata nego što im je potrebno i onda ostatak preliju u najbližu bocu od piva ili mineralne vode te je stave u garažu ili podrum. a vrlo brzo na nju zaborave unatoč tome što su htjeli taj ostatak koristiti slijedeće godine za dopunjavanje hladnjaka. U pravilu se etilenglikolom truju osobe koje si vole priuštiti alkoholna pića. Dobro je prije započinjanja hemodijalize obaviti analizu etilenglikola u krvi jednako kao što bi to trebalo napraviti nakon što hemodijaliza završi. a prije 20-30 godina znali smo učestalo primati na liječenje otrovane. Povukao je on 241 . Naravno da je do njega izrazito lako doći. a da stradalnik ništa lošeg ne sluti i onda nastupa zatajenje bubrega ili barem njihovo oštećenje. Ni jedan vozač u našim krajevima neće dočekati zimu bez antifriza. a svakako daleko od hrane i pića. Što se događa kad se popije etilenglikol? U prvi čas praktički ništa. pa se uputio u podrum uzeti nešto kao anestetik prije odlaska u krevet. Onaj tko uzme samo gutljaj takvog odvratnog antifriza sigurno će ga ispljunuti a ne popiti. Liječnici preporučuju što prije popiti alkoholno piće na bazi etanola i to čašu od 200 ml 40% alkohola. Nedavno (10. a reklamira se njegova prodaja posebno u jesenskim i zimskim danima svake godine. Važno je što prije potražiti pomoć u bolnici gdje će se vjerojatno nastaviti s davanjem žestokog pića i obaviti barem jedan postupak hemodijalize uz ispijanje žestokog alkoholnog pića za vrijeme postupka. Onda u potrazi za alkoholnim pićem dohvate neobilježenu bocu i popiju toga više ili manje. kojeg je jedno jutro dovela vlastita žena zabrinuta za muževu sudbinu. od gastrointestinalnih tegoba do jakog pijanstva s acidozom i možda čak komom.

formaldehid otrov s još nekim ružnim i sumnjivim osobinama. Mi smo stvar objasnili time da etilenglikol zapravo i nije mogao negativno djelovati. Slične razlike kao između metanola i etanola. Poslije hemodijalize su obavljene brojne pretrage funkcije bubrega i sve je bilo u najboljem redu. Iznenađenje su bili rezultati mjerenja etilenglikola u krvi. Otišao je ponovo spavati. Alifatski aldehidi i ketoni I ova skupina tvari se proizvodi i troši u velikim količinama. koji unatoč tome što ima čak tri hidroksilne skupine ne predstavlja nikakvu opasnost za ljudsko zdravlje i ne moramo ga se uopće bojati. Posljedica otrovanja nije bilo osim što je gospođa supruga preživjela teške šokove. boje i lakovi) ili npr. ali se ponovo probudio negdje oko 6 h ujutro kad je žena počela ispitivanje o njegovim neobičnim noćnim aktivnostima. Istina je da se on također metabolizira u oksalnu kiselinu. ali u daleko manjoj mjeri nego etilenglikol. a za jedan ugljikov atom duži acetaldehid je tek štetna tvar. U međuvremenu je liječnik organizirao i laboratorij i odjel za hemodijalizu. ali su tijekom postupka padale sve do niskih nebitnih veličina. Razlikuju se ponekad dramatično prema razini opasnih svojstava. Svog poštovanog muža je hitno prebacila na Rebro i javila se na internu intenzivnu skrb. . zaštita materijala (npr. jer nikad do tada nije doživio da mu liječnici nude alkohol i to u tako velikim količinama. a pripravke se može primjenjivati ne samo na kožu nego čak u obliku otopina za infuziju u vodi teško topljivih lijekova. izopropanol. Gospon je bio oduševljen dočekom. Dohvatio je jednu bocu rakije isprobavši prije toga je li to pravo piće ili nije te ju je ponio sa sobom do stana. a razlikuju se tek prema broju ugljikovih atoma u molekuli. a kod ketona ne možemo ne spomenuti barem aceton i etil-metilketon. Mirno je otišao u krevet negdje oko ponoći i zaspao.nekoliko gutljaja prije nego što je osjetio da mu to piće ne odgovara. ali se probudio negdje oko 3 h ujutro s mučninom i neugodnim osjećajem u želucu. jer je gospodin stalno bio pijan zbog noćnih gutanja rakije. Zanimljiv je propilenglikol za jedan ugljikov atom duži od etilenglikola. Među aldehide i ketone svrstavaju se tvari s krasnim mirisima pa bi ih se 242 . Prije hemodijalize su one bile zabrinjavajući visoke unatoč tome što se otrovani baš nije jako loše osjećao. ali su znatno manje opasni nego npr. Drugi alifatski alkoholi Ima ih mnogo i često se koriste kao otapala u različitim privrednim područjima. ali bez njih teško da može industrija. Misli se prvenstveno na propanol. Od aldehida su najviše u uporabi formaldehid i acetaldehid. Sve joj je potanko opisao o svom odlasku u podrum po piće i slatkastom piću loša okusa. a ona je kao obično bila pametnija od muža i odmah je sve shvatila Negdje je čula kako je taj antifriz jako opasan i da bi mogla izgubiti muža. Treba ukazati na još jednu razliku sa stanovišta ljudskog nosa. Odmah mu je natočio veliku čašu nekog vinjaka i ponudio mu da popije. ali nije se puno brinuo. Zato se čak koristi kao otapalo u farmaceutici. Ne tako velikima kao što je to slučaj kod alkohola. a to joj se nije sviđalo unatoč svih njegovih mana. Tu je gospodina dohvatio moj dragi prijatelj i suradnik inače stručnjak za otrovanja. Oni su opasniji od etanola. a mi smo mu u redovitim razmacima vadili krv za razne analize. Njemu se čak ne dodjeljuje niti jedan znak opasnosti. Otrovanom su izvađeni uzorci krvi i odmah je poslan na hemodijalizu uz povremeno ispijanje vinjaka. itd. proizvodnja namještaja. ali obzirom da ih ljudi ne uobičavaju piti ne predstavljaju skoro nikakvu opasnost. Sličan mu je glicerin. butanol. Tako je npr. Brzo je dohvatio bocu s rakijom i otpio nekoliko gutljaja budući je već davno naučio kako se mamurluk najbolje liječi gutanjem žestokog pića. Sam sretno otrovani gospodin je zaključio pri odlasku iz bolonice: «Pijance Bog čuva!». a bez nekih se ne može zamisliti ni život u modernom domaćinstvu (npr. metanol ili etilenglikol. toliko važni aceton).

Istina. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). nadražuje oči. takva svojstva ima kod koncentracija viših od 25%. 3 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-40-43 (otrovno ako se udiše. u dodiru s kožom i ako se proguta. a sad pogledajmo koliku nam on i kad opasnost predstavlja. Formaldehid Najjednostavniji je i najopasniji od sviju. izaziva opekotine. dišni sustav i kožu. 243 . Naravno da je onda i karcinogen kategorije 3. u dodiru s kožom i ako se proguta. a neki teško nadražuju sluznice nosa kao i druge sluznice i njihov miris je nepodnošljiv. ali ni u koncentracijam od nekih 5% ili više nije baš sasvim bezopasan. Ovdje će biti spomenuti tek oni najvažniji predstavnici bez obzira koliko su opasni za ljudsko zdravlje i okoliš. ograničena saznanja o karicinogenim učincima. Evo mu svojstava: T FORMALDEHID CAS 50-00-0. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost) Ne bi se baš moglo reći da je bezopasan. Kat. Nosi slijedeće oznake upozorenja: R20/21/22-36/37/38-40-43 (štetno ako se udiše. O učincima i simptomima će biti još govora kasnije. a tako je jednostavan i sagrađen tek od jednog ugljikovog atoma te nešto malo vodika i jednog atoma kisika. Karc.moglo koristiti kao arome. ograničena saznanja o karcinogenim učincima.

Najviše se formaldehid u obliku spoja uroforma (Schiffova baza između formaldehida i uroforma) koristi u drvnoj industriji za proizvodnju iverice i drugih materijala. Izaziva kašalj kod udisanja. dijete s dvije glave.). koji je uživao konzervirati zanimljive organe. a obzirom da se bavio mozgom čuvao je konzervirane mozgove ili njihove dijelove radi potreba edukacije). a koža može postati preosjetljiva na njega. Ovi prsti zbog rada bez rukavica izgledaju loše. Možete takvu životinju čak poslati na identifikaciju u neku od institucija koje se bave takvim poslom za opće dobro. infuzijskih sustava i ne znam čega sve ne. u najmanju ruku vam cure suze iz očiju i javlja se na njima crvenilo. Naravno da se i kod nas na nekim fakultetima drže životinje ili pojedini organi u formalinu. itd. ali su ga na tom području potisnuli dezinficijensi boljih mirisa. plod teško oštećen nečijim teratogenim učincima. Koristio se formaldehid (a mislim da se još uvijek koristi) za dezinfekciju svega i svačega. Međutim. Kad ulovite nekog vodozemca ili ribicu naprosto trebate postupati prema uputama i vaša će životinja biti konzervirana duge godine. Nema te patologije koja ne čuva čak desetljećima ili cijela tijela ili organe u formaldehidu. Profesionalni rad s formaldehidom. Uz pretpostavku da ga nećete gutati ostaje još čitav niz njegovih opasnih svojstava. a da se o čuvanju kroz kraće periode ne govori. Uz to se na njega javlja formaldehidsko crvenilo i kasniji dermatitisi. makar bio u koncentracijama približno 5% nije ni malo ugodan. a vjerojatno nije lako s njima raditi. Koristi se također u različitim proizvodima za zaštitu materijala. Danas se u SAD prodaju «kitovi» za konzerviranje različitih organizama radi ovog ili onog razloga. Jedino je s njim problem što ima nezgodna opasna svojstva. Sjećam se jednog pokojnog kolege. Kad sam sedamdesetih godina počeo raditi na Rebru i često po prirodi posla zalazio na hemodijalizu stalno me tamo dočekivao intenzivni nadražujući miris po formaldehidu. Sasvim je sigurno da nadražuje i kožu i sve sluznice. Tada je formaldehid bio izvrsno sredstvo za dezinfekciju ravnih površina. Ne mogu ne spomenuti jedan 244 . Razrijeđen na koncentracije 5-10% izvrstan je dezinficijens i konzervans. Imate čak muzej konzerviranih čuda na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (npr. nikad nitko nije rekao da formaldehid nije dobar dezinficijens.

Tijekom 2007. Radnica koristi osobnu zaštitnu masku za cijelo lice s odgovarajućim filtrom. i da nema nikakvih dokaza o tome da može izazvati rak u životinja. Međutim. a pogotovo nema ni indicija da bi mogao to učiniti kod čovjeka. kako se to lijepo vidi na slici pokraj teksta. Moderna banka je uvela podno grijanje. Ako se njihovi nastavnici ne štite onda ni studenti neće shvatiti da je potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva pri njihovom kasnijem profesionalnom radu. onda je nastupio rat i ja sam zaboravio na banku. koji uvijek sadrži neizreagirani formaldehid. ali sam kasnije vidio da ona tamo više ne postoji. Ni skupo ni složeno! Iz iskustva znam da se ne može cijeli dan nositi zaštitna maska. Imale su stalno nadražene oči i dišne putove tako da su neke zatražile detaljne liječničke preglede. jer oni odgajaju nove generacije. a prozračivanje je često ispod svake kritike. Zamislite mlade lijepe žene koje nagrđuju dermatitisi izazvani tko zna čime. koje su često nestabilne i raspadaju se spontano. Kad je prozračivanje prostora dobro uz pročišćavanje emitiranih plinova radi zaštite građana gotovo da nije potrebna nikakva zaštitna oprema. ali se treba bojati kroničnih učinaka nadraživanja kože i svih sluznica te izazivanja preosjetljivosti. kad kupite novi namještaj morate duge mjesece trpjeti nadražujući miris formaldehida. Nažalost. većina građana se uspaniči kad se spomene izraz karcinogenost i više ih nitko ne može uvjeriti da neće dobiti rak ako su radili s formaldehidom. godine kad su od nas zatražile pomoć bankovne činovnice iz jedne nove ispostave ne znam koje banke u Zagrebu. Zato ni štete na DNK molekuli uslijed reakcije s formaldehidom nisu trajne i zato se formaldehid s ovog stanovišta ne smatra opasnim. One su se osjećale užasno nakon useljenja u nove prostore. Izvidom i razgovorom smo lako zaključili da se radi zapravo o nadraživanju formaldehidom iz podnog grijanja. a izvođač nije razmišljao kakve materijale stavlja na pod. Možda je formaldehid dobar primjer za razmišljanja o lošoj zaštiti na radnom mjestu. Aldehidi se rado vežu na amine tvoreći Schiffove baze. Radilo se o nekakvim ivericama iz kojih se normalno oslobađa formaldehid budući su građene postupkom miješanja pilovine i uroforma. a ruke je zaštitila prikladnim rukavicama. a kasnije upale uz razvijanje dermatoza po rukama i licu. npr. Mi smo dijagnosticirali o čemu se radi i preporučili banci da napravi temeljite građevinske zahvate kako bi uklonili izvor onečišćenja. U svim slučajevima kod kojih sam davao mišljenja o štetama za zdravlje ljudi upozoravao sam da se ne treba bojati karcinogenosti. Kod nas u pravilu radnici ne nose nikakvu zaštitnu opremu. Posebno bi važnost zaštite radnika morali shvatiti naši fakulteti. ali ne mora se raditi 8 h na dan u atmosferi zasićenoj parama formaldehida. Što je s drugim učincima formaldehida? Ljudi se obično fiksiraju na njegovu karcinogenost i ja sam pisao nekoliko izvještaja ili mišljenja po narudžbi tvrki i pojedinaca. Mislim da su čak pokrenuti i sudski postupci traženja odštete radnika od poduzeća u kojem su godinama bili prisiljeni raditi s tom opasnom tvari. Nekima od njih se javilo prvo crvenilo kože. godine sanitarna inspekcija je zabranila rad s formaldehidom na jednom fakultetu zbog izrazito slabog prozračivanja prostora. Taj se formaldehid i inače oslobađa iz iverice.slučaj iz davne 1990. Ne znaju da je formaldehid karcinogen kategorije 3. Dovoljno je to što djeluje nadražujuće i što može izazvati preosjetljivost kože da se zamisli svatko tko radi s takvom kemikalijom. On je mutagen zbog svoje kemijske strukture. a to se sve skupa može spriječiti jednostavno pažljivim radom s ovom 245 . Dobre ustanove misle na zaštitu svojih radnika.

Izgleda da je ipak malo previše zavirio u čašicu i onda mu se najednom hrabrost povećala. svibnja po vrlo neugodnom vremenu. koji je vrvio iznenađenjima i sumnjama. Zaključili smo u tim ranim jutarnjim satima da osobnu zaštitnu opremu imamo. Dok sam se oblačio nazvali su me iz Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i rekli da se tamo na Plitvicama dogodila nekakva nesreća s nekom kemikalijom i da hitno odem s policijom tamo razriješiti problem. Oni su se stavili pod zapovjedništvo karlovačkog zapovjednika. a moji suradnici su sumnjali da bi to moglo biti nešto u vezi s Vitezom. Vatrogasci su naravno stigli brzo. Ja sam od prvog časa sumnjao da se u cisterni ne nalazi formaldehid nego nešto drugo. Završio bih ovaj dugi odlomak s jednim mojim doživljajem iz 1997. a o tome su govorile i listice opasnosti na vozilu te UN broj kemikalije. Odmah smo od budnog MUP-a zatražili praznu cisternu za pretakanje. a ja sam preuzeo dužnost zapovijedanja u odnosu na ostale segmente zaštite pučanstva i malobrojnih francuskih turista od opasne kemikalije. Nije računao na vlažan i klizak snijeg i zato se dogodila nesreća. od kojih je jedna bila dobro držeća a druga prilično slabe građe i nekako tanka. Na Plitvicama ga je zaustavila prometna policija i potjerala na ono veliko parkiralište između dva hotela. Neki vozač je unatoč teških meteoroloških uvjeta pokušao svoju cisternu odvesti iz Slovenije do odredišta u Busovači. Zapovjednik vatrogasne postrojbe iz Karlovca me izvijestio o tome događaju i dao ocjenu stanja. Tada hotel Jezero još uvijek nije radio i mene su odveli do jedinog otvorenog hotela Bellevue. gdje se nalazila poznata tvornica eksploziva. posjedujemo sisaljke i drugu opremu za pretakanje i da imamo volje nešto učiniti. U vrijeme našeg razgovora pojavila se i specijalna postrojba zagrebačkih vatrogasaca obučena za djelovanje u slučaju kemijskih nesreća. Vozač je poslušno parkirao i otišao u hotel gdje su čekali vozači ostalih teretnih vozila da se stanje na cestama popravi kako bi mogli odvesti svoje terete tamo kud su upućeni. Zapamtio sam čak i da je to bilo 1. Tamo su u lobiju po podu i foteljama ležali vatrogasci i predstavnici inspekcija čekajući na moj dolazak. od toga da su svi ventili na cisterni bili nedostupni do poteškoća s generatorom struje kad smo počeli pretakanje. Promet na tom dijelu Ličke magistrale bio je potpuno prekinut i išlo se zaobilaznicom. a uže područje oko hotela bilo je posve blokirano temeljnom i prometnom policijom. ali da nam puno toga manjka. Neću dalje pisati o događaju. ali je sve skupa išlo krivim putem. Po mene je došla policija negdje oko 23 h i naredila da se odmah spremim za izlazak na teren. ali nisu ništa mogli učiniti po noći i nisu imali čak ni opremu za rješavanje problema. pa i u vašem domaćinstvu. pa je odlučio mimo zabrana okrenuti cisternu i vratiti se natrag u Karlovac.opasnom kemikalijom. godine. Prema dokumentaciji prevozio je formaldehid. Kad je pokrenuo cisternu u namjeri da je okrene ona se naprosto odsklizala preko ceste u vrtaču preko puta klorne stanice plitvičkog vodovoda i naslonila na dvije bukve. Ne mislim da je formaldehid tako posebno opasan da mu moram posvetiti na zaštiti toliku pozornost. Možete isto primijeniti na svim drugim mjestima pri radu s kemikalijama. reflektore za osvjetljavanje mjesta događaja u mračno doba dana. ali mi smo već iza ponoći stigli na mjesto događaja. Tijekom dana su stigli tražena sredstva i oprema. neku amonijevu sol za neutralizaciju prolivenog formaldehida i dodatne podatke o formaldehidu. ali mi se učinio kao dobar primjer na kojem se može pokazati da svaka kemikalija može biti rizična ako se s njom ne postupa uz puno poštovanje. a izabrao je put Ličkom magistralom pa je onda namjeravao preko Dalmacije do Srednje Bosne. ali tako je to često 246 . Vožnja po samo dijelom očišćenoj cesti nije bila ugodna. jer je tog dana vlažni snijeg na mjestu događaja napadao do visine od 70 cm.

slučaj je ipak završio pozitivno. ali se može naći i u drugim kozmetičkim preparatima.slučaj u praksi. a s njima smo imali neraščišćene račune oko nadležnosti za 247 . Aceton se nalazi također u brojnim preparatima za čišćenje površina različitih predmeta. ali uvodim ga u tekst samo kako bi pokazao da treba posvetiti koji puta pozornost i relativno neopasnim kemikalijama. kao npr. a kod čovjeka ga treba pratiti pri nadzoru zdravlja dijabetičara. Najpoznatiji među ovim tvarima je svakako aceton. jer dobro otapa brojne boje i druge nanose na predmetima iz kućanstva. Njegova najvažnija primjena je kod uređivanja noktiju. Njegova opasna svojstva su zanemariva. sredstava za čišćenje. kasnije se pokazalo kako je odluka o zabrani prometa bila jako dobra i korisna za turizam na Plitvicama. Naravno da velika većina žena i poneki muškarac koriste pripravke s acetonom. Ne bih želio ulaziti u kvalitetu takvih pripravaka. koje se mogu naći u domaćinstvu. jer su mu vozači kamiona bili izrazito važni i sigurni gosti. etilmetil ketona i drugi. a većina od njih imaju znak opasnosti za nadražljivost i rijetko kao tvari štetne za okoliš. jer se njegove koncentracije znaju povećati u krvi i mokraći kod loše nadzirane bolesti. Danima kasnije smo saznali da cisterna uopće nije prevozila formaldehid nego bezopasni uroform. Zanimljivo je da se odluci jedini protivio tadašnji direktor hotela. jer aceton služi tek kao otapalo u sintezi. Međutim. a opasnosti za veličanstvene prirodne ljepote jezera su dramatično smanjene. boja i lakova nego se neki čak koriste u domaćinstvu za različite svrhe. Uporaba im nije ograničena samo na kemijsku sitnezu ili izradu proizvoda poput razrjeđivača. O svima od njih naravno da ovdje neće biti riječi nego samo o onima koje je autor po svom nahođenju izabrao. Drugi aldehidi i ketoni Mnogi kratkolančani aldehidi i ketoni koriste se na različitim mjestima. Od tada je na moj zahtjev zabranjen promet kamionima preko Plitvičkih jezera. koje se koristi kao arome u različitim kozmetičkim proizvodima. Ni jedan od njih ne razvrstava se u vrlo opasne kemikalije nego im se u najgorem slučaju dodjeljuje svojstvo štetnosti (Xn). Čak se nalazi na popisu preteča sredstava ovisnosti i zbog toga uvoznici acetona moraju ispuniti posebne uvjete prije nego im se dopusti uvoz. Ne koristi se u industriji zbog relativno visoke cijene osim u nekim posebnim slučajevima. Međutim. jer se koristi na različitim mjestima. Naravno da je lako zapaljiv. Danas oni imaju dovoljno turista bez obzira što ih je Dalmatina zaobišla. Meni i mojim suradnicima aceton je zadavao teške glavobolje sredinom prvog desetljeća 21. Gotovo da ne bi trebalo o njemu pisati u ovoj knjizi o otrovima. Trebalo nam je 36 sati nakon mog dolaska na Plitvice da konačno obavimo pretakanje i da se možemo opustiti ponosni na svoj dobro obavljeni posao spašavanja Kozjaka od teškog onečišćenja formaldehidom. Uostalom. a jedino drugo opasno svojstvo je nadraživanje sluznica kod ljudi kad je u čistom stanju. Ipak vrijedi o nekima od njih napisati koju riječ. a ako je i reaktant lako ga je zamijeniti s nekom drugom tvari. a svoje mjesto imaju i oni složeni. pogotovo zato što se široko koriste i onda ipak predstavljaju određeni relativno manji rizik pri uporabi ili kod nesreća. on je normalni produkt metabolizma u živih organizama. acetaldehidu. stoljeća. jer oni osim acetona moraju sadržavati još brojne dodatke za njegu noktiju Aceton je bitan jedino za uklanjanje laka s noktiju. pa ja imam pravo biti ponosan na moju ulogu u zaštiti te veličanstvene prirodne ljepote. Posebno mnogo se koriste aldehidi poput acetaldehida i butanona te mnogi ketoni poput acetona. Mislim da je to pretjerivanje. Područje nadzora nad pretečama sredstava ovisnosti ostalo je u nadležnosti ministarstva za gospodarstvo.

a ja sam zadnji put osjetio miris krezola (inače prirodni metabolit u organizmu čovjeka povišen kod nekih posebnih stanja poput zatajenja bubrega) prilikom posjete Kineskom zidu za vrijeme jednog važnog međunarodnog kongresa 1996. jer je barem jedan tamošnji «stručnjak» vidio jedinu mogućnost stradanja bolesnika zbog relativno bezopasnog krezola. pa na njih treba obratiti pozornost kod izbora mjera zaštite ili prilikom liječenja otrovanja. jer nisu važni s toksikološkog stanovišta. U jednom trenutnu su upravo na acetonu počeli maltretirati uvoznike. a mora se priznati da neki od tih vrlo složenih aromatskih organskih tvari imaju važna ljekovita svojstva. a nama nikad nisu bili jasni njihovi motivi. ali krezol se mogao naći i u krvi svih drugih bolesnika koji su bili tada dijalizirani na Rebru. Fenoli Skupina fenola je izrazito velika. Ministarstvo gospodarstva je odbijalo dati rješenja o uvozu «strašnog» acetona tvrtkama koje nisu ishodile nova rješenja za rad s kemikalijama. Nama u zdravstvu nisu mogle naškoditi niti su mogle promijeniti slovo Zakona o kemikalijama. Obično su drugi konstituenti takvih proizvoda značajno opasniji od alifatskih aldehida ili ketona. Oni se nalaze u različitim složenim proizvodima s čak do dvadeset različitih komponenti i obično ne doprinose značajno opasnim svojstvima proizvoda. Bilo je to u prelaznom periodu stavljanja na snagu Zakona o kemikalijama. I jedan i drugi imaju sve manju važnost u životu modernog čovjeka. koju su prema svojoj osnovnoj dužnosti bile dužne štititi. Uopće mi nije jasno koga su mučile činovnice iz tog ministarstva i protiv koga su zapravo ustrajale u uskrati rješenja uvoza. O drugim predstavnicima alifatskih ketona i aldehida ovdje neće biti govora. tj. koji se u davna vremena diljem svijeta koristio kao dobar dezinficijens. a toksikološka svojstva predstavnika su izrazito različita. Prvi nalazi u krvi stradalih osoba s Rebra govorili su o prisutnosti krezola u njihovoj krvi. Odmah sam odbacio bilo kakvu mogućnost da su troje stradalih osoba na rebarskoj hemodijalizi imali veze s povišenim unosom krezola u organizam.gospodarenje kemikalijama. 248 . fenola ili krezola. Evo njegovih opasnih svojstava. ali se prema njima ne treba nemarno ponašati kod uporabe. Neće biti dobro ovoj državi dokle god se to bude toleriralo. posebno oni izolirani iz različitih biljaka. ali je rasprava bila teška i dugotrajna.000. Ovdje će biti govora samo o industrijski zanimljivim tvarima poput npr. kad se sustav u zdravstvu još nije stabilizirao niti je bilo moguće dati ovlaštenja pravnim osobama za rad s kemikalijama. običnom fenolu. a praktički to nitko od pravnih osoba nije napravio. Većina među njima nema nikakve toksikološke opasnosti. pa su onda u svom emocionalnom bijesu zapravo samo škodile privredi. činovnici još uvijek mogu svoje komplekse liječiti na privredi i građanima. Moje osobno iskustvo s krezolom mogu povezati s Baxter katastrofom. Podaci iz očevidnika HZT o otrovanjima praktički niti ne spominju takve tvari. jer ih ukupno u Hrvatskoj po mojoj procjeni ima oko 30. No. Ovdje će biti riječi samo o glavnom predstavniku tih tvari. godine. Svi toaleti pokraj Zida su intenzivno mirisali na krezol.

putem kože i ako se proguta. a to je da dekontaminaciju nakon polijevanja njegovim otopinama treba obavljati pranjem s vodom što je moguće duže. Tamo je nekoć imao svoje pogone Chromos. Izgleda da Slovenci nisu dovoljno pozorno proučili što kupuju. Tako sam uspio spremiti u moju zbirku suludih uputa onu o postupanju u slučaju nesreće tijekom prijevoza fenola iz njegovih skladišta do mjesta za spaljivanje. Naredio sam da se ukupan fenol mora zbrinuti spaljivanjem u postrojenju PUTO kao i žbuka onečišćena fenolom. Najviše su ih iznenadila barem dva skladišta fenola s proteklim rokom uporabe.Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. u dodiru s kožom i ako se proguta. Koristiti sapun prilikom pranja. zbog toga što su u program izvršitelji krenuli puni neznanja o opasnostima fenola. izaziva opekotine.» Treba li komentar? 249 . Smatra se da je pranje kroz 1 sat minimum. Uputa je bila kratka i jezgrovita. jer su ih iznenadile goleme količine različitih kemikalija preostale u kupljenim objektima na budućem gradilištu. Nadzor izvršenja zadataka bio je izrazito pozoran i sve se kontroliralo. Bilo je to vrlo zanimljivo iskustvo. moguća opasnost od nepovratnih učinaka) OTROVNO Definitivno je jasno da u čistom stanju on nije bezazlena kemikalija. kako u industriji tako i u domaćinstvima. O ostalim kemikalijama po podrumima neću pisati. «U slučaju polijevanja fenolom tijekom transporta odmah zaustaviti vozilo i stati pod tuš. kao što nemamo ni danas.kat. ali je nakon teške krize i raspada prodao zemljište sa svim objektima tvrtki Merkator iz Slovenije. Kod koncentracija 10% ili višim zadržava ista opasna svojstva kakva su naznačena gore. (CAS 108-95-2) Muta. u dodiru s kožom i ako se proguta. Tako je zatražena i moja pomoć u izradi procedura zbrinjavanja opasnog otpada. Tek pri koncentracijama između 3 i 10% dobiva oznake upozorenja R20/21/22-34-68 (štetno ako se udiše. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša tražilo je zbrinjavanje opasnih kemikalija i građevinskog materijala onečišćenog kemikalijama prije nego se počne pripremati teren za izgradnju trgovačkog centra. Nakon toga skinuti odjeću i zatražiti od vozila u prolazu prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove. jer je otrov i nagrizajuća tvar. moguća opasnost od nepovratnih učinaka). Postoji jedna značajka fenola na koju ipak treba upozoriti.FENOL. 3 T OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-48/20/21/22-68 (vrlo otrovno ako se udiše. Sreća je da se fenol koristi sve manje. Nije bolje ni s njegovim otopinama. kako se to može vidjeti iz slijedećeg teksta. a posjeduje brojne druge štetne učinke kod dugog izlaganja. jer drugog načina zbrinjavanja opasnog građevinskog otpada nismo imali. baš kao kod anorganskih lužina. a niti industrijske hale nisu bile prihvatljive zbog povišenih koncentracija fenola u njihovoj žbuci. pa se ne moramo bojati njegovih učinaka. jer sav fenol i građevinski materijal proglašeni su opasnim otpadom. Moje zanimljivo iskustvo s fenolom vezano je uz izgradnju Merkator centra na uglu Vukovarske i Heinzelove ulice.

koprive nisu za odbaciti. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti pomoć liječnika.Kiselina ima raznih Zaista je naš svijet pun različitih organskih kiselina ili njihovih spojeva s alkoholima. pri koncentracijama 25-90% ona nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine) da bi pri koncentracijama 2-25% ostale samo oznake R36/38 (nadražuje oči i kožu). Alifatske kiseline S toksikološkog stanovišta ima smisla raspravljati jedino o kratkolančanim alifatskim kiselinama. Međutim. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba potražiti savjet liječnika-ako je moguće pokazati naljepnicu) Međutim. pa tako nije pametno ići bos u koprive koje inače rastu na neobrađenim tlima kao samonikla biljka. Posebno se često tako konzervira silažni kukuruz i životinje takav proizvod vole. ne udisati pare. Jednako tako nije mudro sjesti u mravlje gnijezdo budući oni ugrizom povrate na ranu sadržaj svojeg želuca s malim količinama mravlje kiseline. ako nemaju nekih drugih posebnih supstituenata. Mravlja kiselina se u niskim koncentracijama javlja u prirodi. U koncentriranom obliku dolazi samo u industrijskim procesima ili kao sirovina za silažu (kiseljenje) hrane za stoku. a čak i kod njih prilično značajno opadaju razine opasnosti kako im se povečava dužina lanca. One mogu biti vrlo korisna biljka. Opet se mogu podijeliti na alifatske i aromatske organske kiseline. Nalaze se u brojnim biljkama. Tako je najopasnija mravlja kiselina sa svojstvima kako slijedi: MRAVLJA KISELINA (>90%) CAS 64-18-6 C OZNAKE UPOZORENJA R: 35 (Izaziva teške opekotine) OZNAKE OBAVIJESTI S: 2-23-26-45 (čuvati izvan dohvata. Prije puno godina seljanke su povremeno sjeckale koprive i 250 NAGRIZAJUĆE . Uglavnom su slične prema svojim toksikološkim svojstvima. Točno je da će djelovati na pokrivene dijelove vaše kože kao nadražljivac i može se pojaviti crvenilo povezano sa žarenjem. pa će tome biti podređena i rasprava ovdje s težištem na alifatskim kiselinama. nastaju u procesima kontrolirane ili nekontrolirane biorazgradnje organskog materijala ili se pak proizvode u industrijskim procesima.

pa je neiskusno osoblje zaključilo da je jedino pravo rješenje pozvati hitnu pomoć. pa su se otrovanja znala događati u kućanstvima. Ja se sjećam da su se posebno patke veselile vitaminski bogatim komadićima lista koprive. a ispod tih koncentracija gube se sva njezina opasna svojstva. Ljudi su vrlo često kupovali koncentriranu (ledenu) octenu kiselinu poznatu pod imenom „esencija“. Uostalom. U tom slučaju javile bi se teže opekotine kože. Bio je petak poslije podne i u uglednog tvornici nije bilo na vidiku nekog iskusnog inženjera kad je puknuo spremnik s mravljom kiselinom i zalio mladu čistačicu. ako već s njom dolazite u kontakt. Prije više od 15 godina zvali u me hitno iz jedne naše kliničke bolnice zbog teškog slučaja otrovanja mravljom kiselinom. a razlozi za to su brojni. Danas više nije tako lako kupiti koncentriranu octenu kiselinu i to se dobro osjeti. koja je inače slobodno hodala po dvorištu. Koncentrirana mravlja kiselina je nešto sasvim drugo i trebate je se čuvati. ali žena je ostala teški invalid (oštećeni jetra i bubreg). Naravno da je vrištala i zapomagala. Korištena je na zaista brojnim mjestima. a problemi su se ranije s njom javljali u kućanstvima jedino u vrijeme kiseljenja povrća za zimnicu. Trebalo je odmah na mjestu događaja polivenu ženu potpuno svući i obaviti temeljitu dekontaminaciju pranjem tekućom vodom. a onda se iz natopljene odjeće mravlja izuzetno brzo i dobro apsorbirala u krvotok. ali ne i ono ostalo što je sirotica proživjela. Obavljeno je nekoliko transfuzija krvi i nekoliho hemodijaliza. Kod nje je prvo došlo do teških oštećenja kože. Naravno da se koprive koriste i u kozmetici. To naravno znade svaki građanin i koristi razrijeđenu octenu kiselinu svakodnevno u kuhinji ili za stolom. Druga važna karboksilna kiselina je octena sa sličnim opasnim svojstvima kao mravlja. potpunu hemolizu krvi te zatajenje jetara i bubrega. Hitna pomoć je stigla vrlo brzo i mladu ženu s odjećom natopljenom mravljom kiselinom prevezli su do najbliže bolnice.davale ih živadi. Tamo su mogli samo ustanoviti teške opekotine kože na gotovo cijelom tijelu. Nisam nikad bio oduševljen s varivom od kopriva. ali može se jesti. Slučaj se nije smio odigravati tim smjerom. neki rado mlado lišće koprive koriste za pripravu prihvatljivog variva. Osobno sam na samim počecima svog rada u toksikološkom laboratoriju 251 . Razlika je jedino u tome što se octena smatra nadražujućom za oči i kožu kod koncentracija 10-25%. posebno kod pranja kose.

U prirodi masne kiseline dolaze kao esteri s glicerolom (uobičajene životinjske ili biljne masti odnosno ulja koja jedemo svakodnevno). U koncentracijama između 5 i 10% zadržavaju joj se oznake upozorenja R36/38 (nadražuje oči i kožu). Naravno da nikad nisam čuo za otrovanje maslačnom kiselinom. Ja sam u svojem mišljenju napisao da takav otpad ne može predstavljati baš nikakvu opasnost za radnike niti u jednom času recikliranja papirnog otpada. Naravno da ni to nije pomoglo i tvrtka je nastavila plaćati Austrijancima 100. Međutim. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Međutim. U svojoj proizvodnji koriste limunsku kiselinu. Kod gutanja se javljaju teške erozije gornjih dijelova probavnog sustava uz krvarenja ili čak rupture jednjaka. koje se samo razmuti u vodi i popije kao osvježavajući napitak. pogotovo ako se na aromatskom prstenu ili alifatskom dijelu nalaze specijalni supstituenti poput halogena. koja stavlja na tržište razne vitaminske preparate u obliku prašaka. a koriste se na brojnim mjestima i na 252 . a ispod tih koncentracija više nema nikakvo opasno svojstvo. Aromatske organske kiseline To je izrazito velika skupina kemikalija. taj miris je relativno neugodan samo u određenim čas ranije spomenutim okolnostima. One u čistom stanju prema europskim direktivama imaju oznake upozorenja R38-51/53 (nadražuje kožu. a hidrolizom tih masti nastaju soli (obično kalijeve) masnih kiselina praktički bez ikakvih opasnih svojstava bez obzira na koncentraciju u kojoj se javljaju. Nema smisla spominjati sve moguće druge kiseline iz našeg okoliša. I njih je mnogo. To su zapravo osnove za izradu svakakvih sapuna bez kojih nam je teško zamisliti civilizirani život. jer stvarno užasno izgledaju. Neću ovdje dati ni jednu sliku teško ozlijeđenih osoba.vidio mlade žene otrovane esencijom. Svojstvo nadraživanja se gubi kod koncentracija ispod 20% kad dođemo s njom u kontakt kao slobodnom kiselinom. koja u čistom obliku ima znak opasnosti R36 (nadražuje oči). Naravo da u prirodi dolazi tek u vrlo niskim koncentracijama i da tada nema baš nikakvih opasnih svojstava osim što ima izrazito snažan miris po smrdljivim nogama. nitro skupina. a kod posebnih sireva se ljudima taj isti miris jako sviđa. koje se nakon toga smatralo sekundarnom sirovinom za recikliranje papira. Znale su popiti različite ali uglavnom male količine ove opake kemikalije i obično nisu preživljavale. Međutim. ali u takvom obliku dolazi samo za posebne profesionalne svrhe. inspektorica zaštite okoliša je drugačije mislila i proglasila te vreće s malo preostale limunske kiseline opasnim otpadom te naredila njihovo zbrinjavanje u spalionicama opasnog otpada. Pomoć je od mene zatražila ugledna tvrtka. Prognoza je u pravilu loša. a ne može škoditi niti procesu recikliranja. maslačna kiselina u koncentriranom obliku nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine). Nabavljaju je u papirnatim vrećama. a pogotovo ne za otrovanja masnim kiselinama. itd. Rečeno je da porastom duljine lanca kod alifatskih kiselina slabe njihova opasna svojstva.. ali moram dati jedan primjer neznanja kod prepoznavanja opasnosti. ali ovdje će biti spomenute tek one jednostavne. jer naravno da osim tih teških oštećenja probavnog sustava uključujući usta dolazi do apsorpcije vodikovih iona u krvotok. Tako je npr.000 kuna godišnje za zbrinjavanje „opasnih“ papirnatih vreća. pa su teške štete na organima poput jetara i bubrega neizbježne. inspektorica nije htjela prihvatiti moje mišljenje i u jednom času sam bijesno zaključio da kad limun padne s grane nastaje onečišćenje okoliša limunskom kiselinom.

razne načine, od onih što se smatraju lijekovima (npr. acetil-salicilna kiselina) ili industrijskom sirovinom. Toksikološke razlike među njima su male i najbolje ih je pokazati na primjeru benzojeve kiselina. U čistom obliku ona ima oznake upozorenja R22-36/38 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu). Razrijeđena ispod 20% gubi sva ova opasna svojstva i ne predstavlja nikakvu prijetnju za zdravlje radnika koji s njom rade. Slično je sa salicilnom, koja se koristi kao dobar konzervans kod spremanja zimnice. Možda neki ljudi ne vole ni čuti da im se kemikalija poput salicilne kiseline stavi u hranu, ali sasvim sigurno kod tako niskih koncentracija neće donijeti nikakve štete uživateljima pekmeza od višanja ili ukiseljenih krastavaca.

Halogenirani ugljikovodici
Skupina je izuzetno zanimljiva zbog brojnih razloga. Neki su se koristili ili se koriste u golemim količinama za različite svrhe, od industrijskih otapala ili medija za rashladne uređaje do lijekova. Uz to se javljaju kao izrazito opasni polutanti za ljudsko zdravlje i okoliš. Povijesno gledano, neki su prošli dug put od hvaljenih kemikalija do današnjeg mjesta na listama zabrana ili ograničenja, a neki su još uvijek nezamjenjivi unatoč svojim lošim i opasnim svojstvima. I opet ćemo ih podijeliti na alifatske i aromatske, jer je to najjednostavniji način njihova promatranja. Biti će o njima govora i na drugim mjestima, npr. kod rasprave o pesticidima.

Alifatski halogenirani ugljikovodici
Najčešći među njima su oni kratkolančani sastavljeni iz jednog ili dva ugljikova atoma, a rijetko od tri ili više. Ako posjeduju dva ili više ugljikovih atoma mogu biti zasićeni ili nezasićeni, pa će i takva svojstva biti uzeta u obzir kod rasporeda iznošenja podataka.
Derivati metana

UGLJIKOV TETRAKLORID CAS: 56-23-5, Karc. Kat. 3

T

N

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

Oznake upozorenja:
R:23/24/25-40-48/23-59-52/53 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, opasno za ozonski omotač, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

253

Svakako je najopasniji derivat metana ugljikov tetraklorid ili tetraklorometan. Ima svojstva izvrsnog otapala i sredstva za čišćenje, pa je u prošlosti bio nezamjenjiv na brojnim mjestima, kako u industriji tako čak u domaćinstvu. Koristio se u servisima za čišćenje dijelova strojeva, u zaštiti materijala za pripravu nanošenja boja, u kemijskim čistionicama za pranje odjeće, itd. Sve je s njim bilo u redu što se tiče uporabne vrijednosti, ali malo po malo su se otkrivala njegova opasna svojstva. Prvi učinci su opažani na koži i sluznicama, kao što se može vidjeti na slici iznad. On je snažno odmašćivao kožu s kojom je bio u kontaktu, tako da su se uglavnom na rukama javljale teške kemijske rane, a produženi kontakt je dovodio do gangrenoznih promjena na prstima poput onih gore. Onda se prvo kod akutnih otrovanja otkrilo njegovu tešku hepatotoksičnost, neurotoksičnost, pulmonarnu toksičnost, itd. Metabolizmom tetraklor ugljika nastaju izrazito reaktivni radikali, koji se onda vežu na stanice jetara i drugih organa izazivajući teška oštećenja. Već davno je preporučeno kod akutnih otrovanja ovom kemikalijom obvezno obavljati hemodijalizu iako je svakom jasno da se ta kemikalija ne može rečenom metodom ukloniti iz organizma, ali se uklanjaju slobodni radikali. Problem je u tome što svoja vrlo opasna svojstva učinaka kronične izloženosti zadržava kod koncentracija iznad 0,2% (R20/21/22-48/20-59). Vjerojatno je na pooštrenje njegovih zabrana korištenja utjecalo i to što uništava ozonski omotač, ali mnogi i danas žale za njim kao izvrsnim otapalom za mnoge svrhe.

KLOROFORM (CAS 67-66-3) Karc. kat. 3
OZNAKE UPOZORENJA

Xn

ŠTETNO

R22-38-40-48/20/22 (štetno ako se proguta, nadražuje kožu, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem ili gutanjem) OZNAKE OBAVIJESTI S36/37 (nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice)

Kao što je vidljivo iz podataka o razvrstavanju kloroform je značajno manje opasna kemikalija nego njegov prethodnik, ali zato nema ona fizikalno kemijska svojstva zbog kojih su privrednici voljeli tetraklorometan. Zanimljivo je da on za razliku od prethodnika 254

ima oznaku karcinogena kategorije 3. i to često stvara zabune među laicima, o čemu će biti riječi kasnije. Zanimljivo je da se on dugo vremena koristio kao anestetik pri operacijama, dakle za totalnu anesteziju. Na slici pored prikazana je tipična maska s početka 20. stoljeća korištena pri primjeni kloroformske anestezije. Prekinulo se s takvom praksom zbog čestih teških nuspojava oštećenja jetara i drugih organa. On istina nije ni približno tako opasan kao tetraklorometan, ali se njegova hepatotoksičnost također veže uz tvorbu radikala nastalih metabolizmom. Naravno da se danas kloroform nigdje više ne koristi kao anestetik, ali ostalo je mnogo prostora za njegovu uporabu u industriji i zaštiti materijala (obrada metala smjesama otapala prije primjene boja i lakova). Moji susreti s njim odnose se uglavnom na zdravstvenu ispravnost vode za piće, koja je proizvedena iz površinskih voda. Površinske vode sadrže različite tvari nastale kao produkti živih bića iz vode ili njihovih interakcija međusobno ili sa sedimentom. Ako se takve vode kloriraju radi dezinfekcije prije slanja u vodovodni sustav, mogu nastati halometani. To su različiti klorirani ili bromirani derivati metana, a osobito se svi boje kloroforma zbog njegove oznake R40. Naravno da se voda za piće prije puštanja u mrežu kontrolira i da postoje MDK za ukupne i pojedinačne halometane, pa će voda s višim koncentracijama biti proglašena zdravstveno neispravnom. Međutim, ljudi kod nas u pravilu ne shvaćaju što znači zdravstvena ispravnost, a posebno ne mogu shvatiti da se dobrom analitičkom metodom u vodi mogu pronaći zaista sasvim nevažni tragovi svakakvih tvari. Imali smo tijekom zadnjeg desetljeća nekoliko velikih uzbuna od kojih bih spomenuo tek jednu iz gradića središnje Hrvatske, koji ima lošu sirovu vodu za piće i stalno se obećava da će to biti riješeno priključivanjem na neki dobro kontrolirani regionalni vodovod. Prije nešto više od deset godina gradska skupština je prilično loše funkcionirala zbog čestih sukoba suprotstavljenih stranaka i nije bilo ništa čudno kad je jedan od vjećnika izišao u javnost s tvrdnjom o opasnoj karcinogenoj vodi za piće iz njihovih vodovodnih cijevi. Njegovu izjavu su objavile brojne novine i ne provjeravajući je li tvrdnja istinita ili nije. Zapravo nije bila istinita budući su se koncentracije halometana zadržavale ispod MDK. Mi smo bili uvučeni u slučaj kad su neke škole zabranile djeci piti vodu iz školskih slavina, a od nas su samo tražili mišljenje što se djeci sve može dogoditi zbog višegodišnje izloženosti užasnom kloroformu. Mi smo odgovorili da u prvom redu nema nikakvog razloga zabranjivati djeci zdravstveno ispravnu vodu, a da je pogotovo besmisleno zabranjivati im u školi a kod kuće ih pustiti da piju istu vrstu vode. Trebalo je objašnjavati i razuvjeravati ljude kako bi se smanjili strahovi i panika, a onda je većina zaboravila slučaj.

Nezasićeni alifatski halogenirani ugljikovodici

255

TRIKLORETILEN
(CAS 79-01-6)

T

Karc. kat. 2; Muta. kat. 3
OTROVNO

OZNAKE UZPOZORENJA R45-67-36/38-52/53 (može izazvati rak, pare mogu izazvati vrtoglavicu i pospanost, nadražuje oči i kožu, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovaj predstavnik je bio relativno dobra zamjena tetraklor ugljiku i iz godine u godinu se koristio sve više i sve češće na svim mogućim mjestima, od industrije i servisa do kemijskog čišćenja odjeće. Dolazio je na tržište u golemim količinama i bio je u brojnim smjesama razrjeđivača, sredstava za čišćenje, boja, lakova, itd. Onda su prvo prije više od 20 godina počeli protesti „zelenih“ i ljudi koji su se bavili zaštitom vodocrpilišta.

I kod nas je prije petnaestak godina opaženo da se podzemnim vodama prema nekim vodocrpilištima širi trikloretilen, a prije deset godina je bilo i zatvoreno jedno vodocrpilište u zapadnoj Slavoniji zbog evidentnog onečišćenja ovom tvari. Problem je u tome što se on i dalje koristi za odmašćivanje, kao npr. na slici gore lijevo, a mi nemamo ni sredstava niti opreme za obavljanje remediacije podzemnih voda ili tla, kao što se to radi na slici desno gore u nekoj od zapadnih država. Problem s trikloetilenom je izrazito neugodan, jer dobre zamjene za njega nema na vidiku, pa ostaje jedino izmijeniti način njegove uporabe. To bi značilo da ga se smije koristiti isključivo na taj način da se ne ugrožava niti ljudsko zdravlje niti okoliš. To će zahtijevati velika ulaganja i potpunu promjenu radnih procedura, ali smatra se da je to moguće učiniti u slijedećih desetak godina.

256

TETRAKLOROETILEN (CAS 127-18-4) Karc. kat. 3

Xn

N

ŠTETNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R40-51/53 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima, otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovo često korišteno otapala je skuplje od svog prethodnika, ali ga ne može zamijeniti na svim potrebnim mjestima, a problem je u tome što i on ima nezgodne oznake R40 i R51/53. Međutim, valja jako naglasiti da su kemijske čistionice danas građene sve sigurnije u pogledu gubitaka osnovne kemikalije korištene za čišćenje. Svjesni toga da se kemijske čistionice nalaze obično u gusto naseljenim gradskim područjima i da su nerijetko u istoj kući smješteni stanovi i uređaj za čišćenje, zakonodavci su uveli posebne mjere rada s tom kemikalijom. To se prvenstveno odnosilo na razvijanje posebnih perilica iz kojih se ne dopušta izlazak perkloretilena niti u jednoj fazi pranja. Sustav je potpuno hermetički zatvoren nakon što se stavi u stroj odjeća. Cijeli proces pranja se stalno kontrolira odvođenjem para perkloretilena u komoru za kondenzaciju i prevođenje u tekućinu. Kad pranje završi posene detektorske sonde kontroliraju sušenje kako se u odjeći ne bi zadržalo otapalo adsorbirano npr. u jastučićima na ramenima kaputa. Tek kad su sve pare odvedene na kondenzaciju može se stroj otvoriti i odjeća dalje obrađivati. Naravno da se teško može baš do kraja spriječiti izlazak para u radnu atmosferu, ali dobrom ventilacijom se i taj problem može riješiti. Mi smo prije nekoliko godina na zahtjev udruge kemijskih čistača pomagali da se prilagode europski uvjetima rada. Mjerenja koncentracija perkloretilena u zraku takvih malih radionica pokazala su da se korištenjem dobrih (nažalost i skupih) strojeva može održavati koncentracije ispod MDK za radnu atmosferu. Međutim, iskustva iz zapadnih zemalja poput Njemačke pokazala su da je skoro polovica njihovih kemijskih čistionica propala zbog toga što se nekima naprosto nije isplatilo ulaganje u opremu. Vjerojatno će se to dogoditi i kod nas u Hrvatskoj.

257

VINIL-KLORID MONOMER CAS: 75-01-4; Karc. kat. 1.

F+

T

VRLO LAKO ZAPALJIVO

OTROVNO

Oznake upozorenja R12-45 (vrlo lako zapaljivo, može izazvati rak.

Ova kemikalija koristi se u golemim količinama za pripremu polimera PVC (polivinilklorid), koji je jedan od najjeftinijih na tržištu, a koristi se na stotine mjesta, od izrade vrećica za krvne preparate do vodovodnih cijevi. Glavni razlozi straha od njega proizlaze iz vrlo lake zapaljivosti i eksplozivnosti para te zbog karcinogenosti. Iskustva iz prošlosti su bila jako loša i davno je shvaćeno kako postrojenja za skladištenje vinil-klorida te za njegovu polimerizaciju moraju biti apsolutno nepropustljiva. Ne smije biti niti emisija u radnu atmosferu niti u okoliš, jer u suprotnom država mora reagirati. Kod nas smo imali jedno postrojenje za proizvodnju vinil-klorida te dvije tvornice za polimerizaciju i izradu uporabnih predmeta od PVC-a. Međutim, stjecajem nesretnih okolnosti propala su oba proizvođača PVC-a i mi već duže od 10 godina uvozimo taj važni polimer za svoje potrebe. Ne treba zaboraviti činjenicu da je više radnika iz tih pogona umrlo od raka jetara i da je to imalo utjecaja na odluke o zatvaranju proizvodnje. Danas se počinje ponovo raspravljati i o proizvodnji vinil-klorida i o polimerizaciji na jednom mjestu, ali tada će se morati osigurati najviši standardi. Ja sam se uključio u problematiku preostalog vinilklorida u sferastim kuglama na dva mjesta u Dalmaciji. Problem je u tome što je proizvodnja u oba pogona bila zaustavljena prije nego se potrošilo sve količine sirovine. Oprema je razmontirana, a nije bilo jasno kako nakon toga ukloniti 60 odnosno 100 t kemikalije iz sfera. Čak je na jednom mjestu bila razmontirana i željeznička pruga, a brodovima se nije isplatilo dolaziti po tako male količine kemikalije. Mi smo za oba slučaja izradili simulacije kretanja oblaka opasnog plina u slučaju da zbog teške greške na sferi ispari cijela količina u okoliš. Zapravo smo simulaciju na slici lijevo morali izraditi 258

prilikom posjete Sv. Oca tom gradu, kako bi se procijenili rizici za brojne građane u vrijeme tog važnog događaja. Naravno da su djelatnici HZT morali obavljati i nadzor za vrijeme dolaska Pape i utvrditi sve mjere sprječavanja nesreće odnosno ponašanja u slučaju da se ona dogodi. Nakon toga smo te naše simulacije ponudili u času kad su osigurana financijska sredstva za njegovo prebacivanje na drugo mjesto. S Makedoncima je dogovoreno da im mi besplatno damo kemikaliju s tim da je naš posao prebacivanje iz sfera u vagon cisterne, a sve ostale troškove transporta će oni sami platiti. Tako smo se riješili jedne more, a kod druge u Kaštelima bilo je puno više poteškoća. Mi smo također izradili simulacije i propisali način postupanja te sve poslali gradu Splita kao naš doprinos rješavanju problema. Međutim, nekako se to sve splelo da se pojavio drugi izvođač i obavio posao prema našim procedurama, a nama nitko nije rekao čak jedno malo „Hvala!“. No, bitno je da je opasna kemikalija izmještena iz gusto naseljenog područja.

Polihalogenirani aromatski ugljikovodici
Ovo je vrlo velika obitelj različitih tvari svakakvih struktura, a mnoge od njih su zaslužile poseban osvrt. Velik broj njih su pesticidi vrlo tmurne prošlosti i svi pod zabranama, ali ovdje o njima neće biti riječi nego samo o industrijskim kemikalijama ili kemikalijama koje nastaju pretežno u industrijskim procesima. Zadnjih desetljeća su te kemikalije doživjele prokletstvo i prečesto je strah od njih nadvladao razum u mnogih ljudi. Biti će dakle govora o skupinama PCB i rođaka te o kemikalijama poznatim pod šatrovačkim nazivom dioksini i furani.

Polihalogenirani bifenili
Najpoznatiji među njima su poliklorirani bifenili (PCB ili polichlorinated biphenyles) ali također polibromirani bifenili i razni polihalogenirani terfenili. Glavni im je predstavnik PCB s ne baš strašnim toksikološkim svojstvima dok je čist i nekorišten.
Xn
N

POLIKLORIRANI BIFENILI CAS 1336-36-3
ŠTETNO
OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R33-50/53 (opasnost od učinaka nakupljanja, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

259

Bili su idealni kao rashladna ulja za transformatore. Uporaba PCB-a i srodnih tvari počela je negdje polovicom dvadesetog stoljeća kad su upoznata njihova veličanstvena fizikalno-kemijska svojstva. a drugi zbog ostalih razloga poput bolesti uzrokovanih imunodeficinencijom. PCB se izrazito teško tope u vodi a rado se adsorbiraju na tlo. a tada kasnih sedamdesetih godina njezine odgovorne osobe ni radnici nisu puno znali o opasnosti te kemikalije. a u okolišu je skoro sasvim nerazgradljiv. Podaci o opasnim svojstvima su dolazili postupno. Onda su počeli puniti s njima kondenzatorske baterije. koje znaju biti sasvim bezazlene. npr. PCB se kod povišenih temperatura pregrađuje u polihalogenirane dibenzo-dioksine i dibenzo-furane. Ove klorakne na slici gore su zapravo ružne i u pravilu nisu tako izražene. pa je onda ispiranjem tla ta 260 . Naravno da su se posljedice nesreće javile s odgodom. Prvi znakovi otrovanja razvijali su se u obliku klorakni. Kasnije je bilo brojnih drugih slučajeva onečišćenja produktima izgaranja dioksina. Jest nezgodno to što se nakuplja u mastima životinja (uključujući čovjeka) i biljaka. ali to sve skupa nije tako jako opasno. Jedan od prvih neugodnih slučajeva je bila Yusho bolest.Stvarno se mora priznati da gore navedena svojstva baš i nisu impresivna. itd. o kojima će kasnije biti više riječi. U jednom postrojenju za proizvodnju rižinog ulja (niste znali da i to postoji?) došlo je do curenja na jednom izmjenjivaču topline napunjenog PCB-ima i ono se polako miješalo s jestivim uljem. pa su se pokazali također izvrsnima kao hidraulička ulja. Uostalom. Može se reći da su s njom nemarno postupali. jer su podnosila izrazito visoke temperature bez vidljive razgradnje i imali su praktički neograničeni vijek trajanja. Čak su radnici koristili PCB za premazivanje radi zaštite drvenih ograda oko svojih kućica. a naravno da ni tvrtka nije brinula o količinama razlivenim u okoliš. Prva uzbuna javila se zbog onečišćenja Kupe iz Slovenske tvrtke Semic (Semič). ali bolest je u smrt odnijela nekoliko ljudi zbog različitih razloga (njih nekoliko zbog karcinoma). PCB se prema međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih kemikalija razvrstava u klasu 9 ili među tvari s nejasno definiranim opasnostima. Već desetljećima je u EU zabranjeno stavljati u bilo kakve uređaje PCB ulja. Međutim. Ona je proizvodila trafostanice punjene PCB uljem. ali silno sporo prolaze i nisu dobre za ljepotu. Onda nije ni čudo što su uslijedile zabrane njihovog novog korištenja još krajem sedamdesetih godina. brojni požari trafostanica. To su bila vrlo stabilna ulja s niskom dielektričnom konstantom i prvo su se počela koristiti u uređajima za prijenos i štednju energije. Mislim da je ipak pošteno reći koju riječ o stanju u Hrvatskoj. a nisu bili za odbaciti niti u izmjenjivačima topline u različitim tehnološkim procesima. Kako pokraj naselja teče rijeka Kupa sve je skupa u njoj završavalo kao sediment. Pogledajte o tome više u tekstu koji slijedi. One se lako inficiraju i ostavljaju dermatoze na koži. koja se dogodila u Japanu. ali pravi problemi se javljaju zbog brojnih učinaka dioksina i furana u takvim uljima. a nastoji se na ekološki prihvatljiv način zbrinuti sve ono što se još uvijek nalazi u takvim uređajima.

a nismo znali kakvo ulje su koristili za hlađenje. Tada smo posumnjali da JNA i četnici zapravo upražnjavaju ekoterorizam. itd. nekoliko trafo stanica pokraj Zadra. Vjerojatno je događaj s tvrtkom Semic potaknuto hrvatske stručnjake na razmišljanje i još kasnih osamdesetih su oštro tražene zabrane novog punjenja različitih uređaja tim uljima. jezerima i naseljima uz obalu. a onda su u osamdesetim godinama stručnjaci shvatili da je ta prava hrvatska rijeka onečišćena barem do Siska (dakle do ušća) PCB-ima i njihovim produktima pregradnje dioksinima. Ne može se ne pohvaliti taj trud. a navodno to rade i Finci u Laponiji na kopnu.kemikalija završavala u Kupi. ali ja sam izabrao slučaj brane na Peruči. koje posao obavljaju na Atlantiku.). Danas se smatra da sirovina za spaljivanje na barem 1. trafo stanica u Petrinji. Ja sam bio odmah obaviješten i sa starim suradnikom Edom krenuo sam na jug. Sa sedimentom je vezana biosfera svake rijeke. znači i branama. Čak je negdje na samom početku devedesetih osnovana jedna posebna tvrtka zadužena za zbrinjavanje PCB ulja. ali ni do danas nije posao završen do kraja uglavnom zbog visoke cijene zbrinjavanja. Neka francuska tvrtka spaljuje PCB (cijena 10-15 $/kg) ili cijeli uređaj (cijena 7-10 $/kg) na brodovima spalionicama. Kasnije su se ti repovi uništenih trafo stanica i prolivenih PCB ulja vukli kroz duge godine i teško je izabrati slučaj zanimljiv za široku publiku (npr. Onda su došle na red seoske trafostanice. jer problem PCB treba riješiti. Prvi sigurni hrvatski položaji bili su pored naselja Han. a može se reći da obiluje hidroelektranama. Naravno da su poduzete brojne mjere što se tiče prestanka onečišćenja. ali većina građana o tome nije imala pojma. Jedino je bio problem u tome što su diljem Hrvatske stajali različiti uređaji punjeni ukletom kemikalijom. Zato su se za posao specijalizirale posebne tvrtke. Dobio sam prvo dojave o razaranju velikih trafostanica poput one u Ernestinovu. ali PCB se i danas nalazi u sedimentu rijeke. PCB i slične tvari zbrinjava se danas spaljivanjem.200 oC ne smije sadržavati više od 1% klora zbog straha od stvaranja dioksina u visokom iskorištenju. Nema struje u manjim naseljima kad se unište velike trafo stanice. jer nije imalo nikakvog smisla rušiti seoske trafo stanice ako su već prije toga bili uništeni veliki sustavi poput Ernestinova. a uspjeh je bio prilično dobar. ali u posebnim uređajima i u posebnim okolnostima. Ja sam kao «bos po trnju» uletio u problem već na početku rata. trafo stanica pokraj hotela Željezničar u Osijek. Četnici su uz pomoć JNA zauzeli hidroelektranu još 1991. godine i tamo su stolovale njihove trupe. koje su u velikom broju slučajeva sadržavale PCB. godine digli u zrak jednu trafo stanicu na samoj brani i transformatorsko ulje se počelo izlijevati u rijeku. pa su se tako PCB iz Kupe počeli skladištiti u organizmima riječnih bića. Krasna je Cetina sa svim svojim kanjonima. Zbog meni nepoznatih razloga oni su početkom ožujka 1992. Informacije smo prikupljali usput. Konjskom i Komolcu. Već tih godina počinje akcija postupnog uklanjanja postojećih uređaja punjenih PCB uljima i uvođenje u uporabu ulja s manjim opasnostima. Nitko se naravno zbog toga ne buni. O tom problemu i naporima stručnjaka na rješavanju problema mogla bi se napisati knjiga. gdje su digli alarm zbog opaženog ulja u vodi. od biljaka do riba. Čekale su nas na mjestima naših zaustavljanja tijekom tog 261 .

Tamo su nas dočekali ljudi iz javnog zdravstva. Još uvijek nismo dobili podatke od HEP-a o tome kojeg je sastava transformatorsko ulje na Peruči. u Trilju nisam mogao opaziti ni traga nekakvih plutajućih nečistoća. Sjećam se zaustavljanja iznad veličanstvenog Živaljića kanjona u koji smo gledali sa strepnjom bojeći se njegova onečišćenja. Znali smo da PCB imaju vrlo visoku specifičnu težinu i da bi sasvim sigurno potonuli na dno. To je pak vodilo prema zaključku da se u Cetinu nisu izlila PCB ulja nego neka druga poput mineralnih ulja. koje se koriste zadnjih dvadeset i više godina kao transformatorska ulja. Događaj mi nije ostao u tako divnom sjećanju niti zbog večere niti zbog beskrajno gostoljubivog djelatnika Oceanografskog instituta koji nas je primio na spavanje nego zbog atmosfere. Bojali smo se posljedica nesreće. gazile po kamenjaru u štiklama. a ispred svih brana sakupljale su se ekipe za uklanjanje transformatorskih ulja. Bili smo složni na svakom koraku i spremni učiniti sve što možemo da pomognemo tom nevjerojatnom hrvatskom kraju. on se u međuvremenu odselio iz Rijeke u Zagreb i onda smo krenuli nesigurni prema Splitu. ali moram priznati da sam uvijek imao za vodiča tadašnjeg ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Naravno da smo obišli i omišaljski vodozahvat smješten nedaleko od prekrasnog kipa Mile Gojsalića s veličanstvenim pogledom na Cetinu i Omiš. Međutim. a ne bi plutali. Putovanje je završilo u Splitu gdje nas je čekao faks HEP-a da je ona nesretna trafo stanica bila napunjena mineralnim uljima a ne PCB-om. Onda smo krenuli od Omiša uz obalu Cetine prema Hanu usput provjeravajući dokle je stigla nečist. Imali smo njegovu knjigu o tom problemu. Ako nikad niste prošli kroz Gornja Poljica onda ste mnogo toga propustili u životu. policije. Prvo smo odlučili otići u Rijeku potražiti Iliju kao vrhunskog stručnjaka za uklanjanje ulja iz površinskih voda. Ja sam još nekoliko puta prolazio tim krajem i svaki puta sam se ponovo oduševljavao. Mene je veselilo to što npr.puta. U Hanu smo s obale onog prekrasnog kamenog mosta promatrali vodu. oceanografskog instituta. ali smo ga htjeli angažirati da s nama odradi posao. ali smo odmah počeli intenzivno razmišljati. Bila je to lijepa i zastrašujuća slika. Zato s dubokom nostalgijom gledam danas na taj zapravo beznačajni događaj. Dioksini i furani 262 . a to se teško danas može ponoviti. Vodovod je bio u redu. Naravno da smo obavili brojna uzorkovanja. itd. jer nisu znale da će na teren). Izgledalo je poput sivih pahulja snijega i plutalo nekih 20 cm ispod površine. koja je nosila trafo ulje. zaštite okoliša. Bila je to veličanstvena vijest i mi smo je proslavili ribljom večerom u jednom splitskom restoranu. Onda smo krenuli nizvodno zaustavljajući se i uzorkujući na svakom prikladnom mjestu. ali bila je to idila. pomalo strahovali u Hanu zbog četničke pucnjave i prilično se izmorili (splitske dame su npr. Bile su postavljene plutajuće brane i u pripremi su se nalazili sorbensi kojima će se obarati ulja na dno ili pak samo adsorbirati i uklanjati na taj način iz rijeke. ali smo i raspravljali. Cetinska krajina je već zabranila korištenje vode iz Cetine za bilo koje potrebe.

mutageni kategorije 1. pa im je pretpostavljeni LD50 na usta oko 50 μg/kg. Ako vam ni to nije dosta onda spomenimo da su izrazito neurotoksični. a ipak se jedan tehničar blago otrovao uz sve mjere zaštite. Što su cijanidi prema toj otrovnosti? Mislim da se ne pretjeruje u naprijed rečenim atributima. biljaka i mikroorganizama. može izazvati rak. može štetno djelovati na plod. VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Ova opasna svojstva su zaista impresivna. Dioksini i furani su karcinogeni kategorije 1. Naravno da je prvo napravljena sinteza TCDD i to gotovo u isto vrijeme u dva različita laboratorija.000 puta) od TCDD. opasnost od učinaka nakupljanja. 263 . vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. najvećim dijelom s manje opasnim svojstvima (čak do 1. Kod njega su dijagnosticirane klorakne i imao je određene poremećaje u funkciji jetara. u dodiru s kožom i ako se proguta.T+ N DIOKSINI I FURANI OZNAKE UPOZORENJA R26-27-28-33-45-50/53-60/61 (vrlo otrovno ako se udiše. Ono tamo na slici gore je glavni predstavnik polikloriranih dibenzo-dioksina poznat kao tetrakloro-dibenzodioksin (TCDD) a ukupno je do danas sintetizirano i prepoznato više od stotinu različitih derivata. Sintetski kemičari su u to vrijeme ranih šezdesetih bili jako oprezni u svom radu i naravno da su sintezu obavljali u digestorima. može smanjiti plodnost. Imaju i izrazito snažnu akutnu otrovnost. ali valja naglasiti da su možda panični strahovi od dioksina i furana vjerojatno ipak malo pretjerani. da izazivaju tešku imunodeficinenciju i da prema mišljenju mnogih stručnjaka mogu dovesti do promjene vrsta životinja (uključujući ljude). i reproduktivno otrovne kemikalije kategorije 1. a ključni su bili povišeni trigliceridi. Nije bilo nikakve mogućnosti otkrivanja nekog onečišćenja u prirodi bez poznavanja strukture kemikalije.

Oni su čak skrivali svoje žrtve dioksinske katastrofe u Vijetnamu. Snalazili su se na svakakve načine. koji je besprijekorno obavljao svoj posao. Točni podaci nisu poznati. Međutim.5-T). Transportirali su kroz prašumu svakakva oružja poput topova i goleme količine streljiva do svojih boraca. Odluka o primjeni defolijanata bila je logična i s ratničkog stajališta potpuno razumljiva. Poznavali su prašumske staze. Vijetnamci uza sve svoje muke nisu imali vremena ni znanja plasirati u svijet istinu o dioksinima. Nažalost. a jedno od važnih transportnih sredstava bio je bicikl. a nisu ni znali koji je uzrok njihovih teških stradanja. koje Amerikanci nisu mogli vidjeti iz svojih zrakoplova zbog bujnog raslinja. Pogledajte tek jednu neutralnu sliku pribježišta vijetnamske djece stradale zbog teratogenosti dioksina. kojeg su prozvali «agent orange» zato što je bio narančaste boje. Primjenom defolijanta uništavalo se šume i putovi kretanja logistike su se vidjeli kao na dlanu.5-triklorfenoksi-octena kiselina (2. Vijetnamski rat je donio prva užasna iskustva. Najviše su im stradali vojnici koji su prskali nesretni „agent orange“ ili oni koji su poslije prskanja odlazili u akcije čišćenja po prašumama. Mora se priznati da nitko od Amerikanaca vjerojatno nije znao da je taj „agent orange“ produkt loše vođene sinteze i da sadrži prilično visoke koncentracije dioksina i furana. odjeci te vijetnamske katastrofe su prekasno stigli u svijet zbog jasnih razloga. koja se nisu mogla dugo držati u tajnosti. One strašne slike nisam imao snage ovdje pokazati. Prvo su se pojavili teratogeni učinci i Vijetnamci su bili zgroženi onim što se događa. ali negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća 264 . Amerikanci su za uništavanje prašumskog bilja koristili svoj herbicid 2. a vjerojatno nisu ni znali kakve teške štetne učinke mogu prouzročiti ti dioksini. Amerikancima je vijetnamska ratna logistika bila neuhvatljiva. Kod njih su se štetni učinci pojavili negdje krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća u vidu karcinoma. izgleda da su vojnicima davali loše šarže tog herbicida.4.Nije trebalo dugo čekati na otkrivanje teških štetnih učinaka dioksina na ljude. ali su vrlo rano shvatili što je uzrok vijetnamske tragedije.4. Amerikancima je bilo u interesu skrivati ružne podatke. Oni teški učinci su opaženi kasnije ili čak znatno kasnije. Prvo je na scenu stupila imunodeficijencija i ljudi su najednom počeli učestalo i teško obolijevati od različitih zaraznih bolesti. Vijetnamci su naravno prvi opazili da se u njihovim životima događaju dramatične promjene.

a za kasnije događaje bilo je čovječanstvo koliko toliko pripremljeno. To dokazuje iskustvo s nesrećom u Sevesu. inače malom talijanskom naselju s nekih 1. Svima je jasno da je bio rak uzrokovan preparatom „agent orange“ i da većina od oboljelih nemaju nade. Nesreća se dogodila na rubu naselja Seveso 265 . nitko se nije u tom filmu sjetio na vijetnamske civilne žrtve i na njihove patnje. Tako je počeo susret modernog čovjeka s dioksinima i furanima. Nažalost zaboravio sam ime filma i molim čitatelje da mi jave kako se zvao. koja je uvelike izmijenila Europu i njezin način razmišljanja o kemikalijama.pojavio se film o tajnoj bolnici američkih vojnih veterana iz Vijetnamskog rata. Međutim. Zbog toga je važno barem ukratko opisati događaj.800 stanovnika u doba kad se 1976. godine dogodila nesreća. Prikazana je dakle tajna američka bolnica veterana oboljelih od raznih oblika raka.

Bivši građani Sevesa danas ne žive u posebnim kampovima nego imaju svoje obiteljske domove. Nakon Sevesa počela su brojna istraživanja o dioksinima. Približno tjedan dana nakon obuzdavanja nesreće shvatili su odgovorni da su se tijekom nesreće oslobodile goleme količine dioksina u okoliš. tlo u sloju od 5 cm. ali možemo pisati o posljedicama te nesreće. Tamo su u lokalnoj tvornici sintetizirali triklorofenol. kako bi bili stalno dostupni liječnikom nadzoru i znanstvenicima. Tijekom osamdesetih godina prevladavalo je uvjerenje da su dioksini kazna Božja zbog potpuno nerazumnog ljudskog ponašanja. građanima je ubrzo prisjeo san. njihovom sprječavanju i uklanjanju posljedica zovu se prema naselju Seveso. automobilske motore i na druge procese koji se odvijaju pri naprijed rečenim temperaturama uz prisutnost halogena. sinteza u ukupnom ispuštanju dioksina nije igrala tako važnu ulogu kao drugi visokotemperaturni procesi obrade organskog materijala s višim sadržajem halogena. Najednom su kao najveći proizvođač dioksina krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća izbile spaljivaonice komunalnog otpada. Nakon toga se otkrilo da u svim procesima na temperaturama između 400 i 800 oC mogu nastati dioksini i furani. kada i zašto oni nastaju.smještenog u Lombardiji nedaleko od Milana kako se vidi iz slike pokraj ovog teksta.110 oC. jer su prvo počele ugibati krave (otrovane akutno dioksinima istaloženima na travu). Svi stanovnici Sevesa su iseljeni i smješteni u specijalne kampove. Trebalo se riješiti dioksina na svaki način. koji se koristio slično rođaku pentaklorofenolu kao insekticid. Međutim. izgledalo je da su izrazito brojne 266 . ali su i dalje predmet istraživanja znanstvenika. Iako tada nije bilo na raspolaganju vrlo specifičnih metoda za otkrivanje različitih dioksina i furana. koja su pila mlijeko lokalnih krava. a posebno je bilo važno dokučiti gdje. Zbog loše nadzirane kemijske reakcije kloriranja došlo je do velikog porasta temperature i reakcija se otela nadzoru. Nastala je panika među stručnjacima i dužnosnicima. Dakle. Nećemo dalje o Sevesu. Međutim. a zatim su se pojavile klorakne u lokalne djece. Naravno da su odmah poslije nesreće odgovorni iz tvornice davali izjave o tome da se ništa opasno nije dogodilo i da pučanstvo može mirno spavati. sve zatečene biljke i životinje. Sve što je imalo mirisalo na onečišćenje dioksinima je uklonjeno i spaljeno u specijalnim spalionicama opasnog otpada na temperaturama višima od 1. moglo se prilično točno utvrditi koji su najvažniji izvori njihovih emisija u okoliš. Došlo je do eksplozije i požara u kojem nitko nije izravno stradao. Na prvom mjestu je prema količinama ispuštenih dioksina bila kemijska sinteza različitih polihalogeniranih tvari. To se odnosilo na sve moguće energane. To znači da su uklonjeni građevni materijali. odnosno Seveso I i Seveso II direktiva. Nesreća u Sevesu je ostavila izrazito dubok trag u Europi i obje direktive o nesrećama s kemikalijama.

Svud okolo po širokim livadama bio je divlje odložen vrlo raznoliki otpad. Imam slutnju da će se za namjerna otrovanja dioksinima još čuti. jer mu je bilo stalo da stručnjaci iz Zagreba riješe njegov problem. kojoj nije odgovarao dolazak Juščenka na vlast. Zemlje zapadne Europe shvatile su opasnost u sasvim ranim devedesetim godinama i započele vrlo opsežne aktivnosti na smanjenju emisija dioksina u okoliš. Prvi susjed je spremno prišao objasniti o čemu se radi. od atentatorskih napada na pojedince ili skupine do masovnog korištenja u obliku bojnih otrova. a vrhunac su bili rezultati ispitivanja produkata šumskih požara iz sredine devedesetih godina. Naravno da običan toksikolog može tek zamišljati kakve načine primjene dioksina pripremaju tajne službe raznih država ili terorističke organizacije. a apsorpcija takvih preparata preko dišnih putova je izrazito visoka. Kasnija brojna istraživanja su nam otkrila da su dioksini pratitelj čovječanstva iz predhistorije. Ciglana je davno ugašena. Danas tek možemo reći kako se prema iskustvu takve i slične tvari može najšire primijeniti u obliku finog aerosola. kojima možete na jednom mjestu dati otrovanu hranu. kad imaju tako upečatljiva toksikološka svojstva.. a broj starih autoguma. ali ima sumnjivih podataka. Onda se pojavio članak o tome da izgaranjem drva transportiranog iz unutrašnjosti Kanade do mora također nastaju dioksini. a zapravo mu je prostor služio tek za skladištenje građevinskog materijala. Bez sigurnog stajališta ipak moram spomenuti slučaj s tadašnjim kandidatom za predsjednika Ukrajine na samom početku milenija. a bojali su se također za svoje zdravlje. ali ih nikad nije bilo u našem okolišu tako puno kao danas. Pozvali su nas preko sanitarne inspekcije seljaci s kućama u blizini napuštene i razrušene ciglane. Moje prvo traumatično iskustvo s dioksinima dogodilo se na samom kraju prošlog stoljeća na lokaciji ciglane u Žažini kod Siska. hladnjaka. kad se dokazalo da dioksini nastaju u šumskim požarima. U Ukrajini se vodila teška politička bitka za predsjednika države kad je jedan od kandidata ustvrdio da je otrovan dioksinima i da je u to bila umiješana ruska ruka. Bilo je tu nekoliko olupina autobusa. Glavni problem je u tome što malo znamo o onečišćenju našeg okoliša dioksinima i furanima. štednjaka i drugog krupnog otpada nije imalo smisla razgledavati. Juščenko je ipak izabran za predsjednika te prijateljske zemlje. Npr.ljudske djelatnosti u kojima nastaju dioksini kao proizvod modernog čovjeka. a promjene na licu (vidi sliku pokraj) i drugi simptomi ukazivali su na moguće otrovanje dioksinima. Onda su 1991. Rezultati pokazuju da su uspjeli i mi moramo slijediti njihova iskustva. jer više nisu mogli podnositi smrad iz nekih bačvi. Do Domovinskog rata tamo je radilo neko građevinsko poduzeće. Primjena na usta ostaje kao dobar način za otrovanje manjeg broja ljudi. Došli smo na divlje odlagalište. Bilo ih je više od 50 i stvarno su smrdjele nekako po fenolima. Ne kažem da ne vjerujem. Bilo bi jako čudno da se interes ljudi za dioksine i furane zaustavio samo na onečišćenju okoliša. a sama ciglana je bila puna rupa kao da su se tamo odigravale bitke. On je govorio o ulijevanju dioksina u njegovo piće tijekom sastanka s ruskim agentom. Danas smo suočeni s globalnim onečišćenjem dioksinima uglavnom zbog naših ljudskih aktivnosti. a vjerojatno nema ni komadića planete koji ne poznaje onečišćenje dioksinima. Bez obzira na to je li Juščenko bio i kako otrovan dioksinima otvara se pitanje primjene takvih otrova za različite svrhe. Tamo su smjestili i autobuse petrinjskog 267 . Kod prvog izvida našli smo pola razrušenu upravnu zgradu nekoć katnicu. Na samom rubu betonirane površine na prilazu bivšoj upravnoj zgradi bile su razbacane brojne metalne bačve. godine posjed zauzeli hrvatski domobrani. jer se time može brzo otrovati velik broj ljudi. ali ja nisam nikad vidio pouzdan dokaz iz nekog analitičkog laboratorija o otrovanju dioksinima. zašto su se izrazito snažne klorakne (ako to jesu klorakne) pojavile samo na licu.

Prvo su očerupali autobuse. a na našu sreću oni neotrovni ili slabo otrovni bili su glavni predstavnici onečišćenja. Zapovjednik postrojbe je možda gledao previše kaubojskih filmova i učinilo mu se da bi njegovim vojnicima kao grudobrani umjesto vreća s pijeskom bolje poslužile bačve napunjene vodom. Nisam se usudio izaći s podacima u javnost.4-D (2. Analize su pokazale izrazito visoke koncentracije dioksina usporedive s onima iz slavnog Sevesa. Vrijeme je prolazilo. Razmišljao sam o tome tko li pije mlijeko tih krava što su uživale u travi kontaminiranoj dioksinima. Naš laboratorij je mogao mjeriti samo ukupne dioksine. a ja sam se grizao. Iako su bačve već bile stare na njima se moglo vidjeti ruske ćirilične natpise. ali od bačvi su zbog smrada vrlo brzo odustali. Dok je tamo boravila hrvatska vojska uglavnom je cijelo područje bilo dobro čuvano i održavano. Nismo željeli dizati paniku među pučanstvom nego samo natjerati nadležne da učine što mogu. Nisam nikad vjerovao ruskoj sintezi i zatražio sam uzimanje uzoraka iz bačvi radi analize sadržaja. da zdravstvo hitno izradi plan nadzora zdravlja stanovnika. a to je bilo daleko bolje nego onečišćenje usporedivo s onim iz Sevesa. jer su Nijemci imali posebno dobru opremu kojom su mogli ustanoviti pojedinačne koncentracije barem 14 različitih dioksina. Silno sam se uplašio i odmah zajedno s mojim kolegama uputio brojne dopise raznim državnim nadleštvima.prijevoznog poduzeća i građevinski materijal namijenjen izgradnji doma zdravlja. jer nisam baš bio sasvim siguran u rezultate analiza. Već na prvi pogled u meni se probudio crv sumnje. Valoviti lim su ljudi rado koristili za izgradnju različitih nadstrešnica. Raspušteni su negdje 1996. Tražio sam da MORH ogradi područje i drži ga pod stražom. Još smo tražili da se radi kontrole pošalju uzorci tla i biljaka u neki od provjerenih europskih laboratorija kako bi se naše sumnje potvrdile ili opovrgle. Njih je smjestio u skladište od kojeg prilikom našeg dolaska nije ostalo ništa. Naravno da im je bila korisna i cigla s kojom je građena ciglana. Kod druge ili treće posjete lokaciji od upravne zgrade su ostali tek temelji. a sjećam se da nam nije bilo lako zbog čvrsto smrznute zemlje. pa je nje iz naše posjete u posjetu bivalo sve manje. Kod tog zadnjeg uzorkovanja upravo na području najgoreg onečišćenja pasle su tri pitome kravice. Svi su prali ruke. Hrvatski narod je izgleda jedva dočekao da se izgube zadnji stražari i ljudi su navalili krasti i odnositi što god su stigli. 268 . a vlasnica je sjedila na nekom kamenu i spokojno štrikala. Utvrdili su da se radi o tlu tipičnom za industrijsko onečišćenje dioksinima. Odgovora na naše zahtjeve gotovo da nije bilo. itd. a nitko nije imao na raspolaganju novce za bilo kakav zahvat. godine i tako je lokacija bivše ciglane napuštena. Jedino je Herbos pokupio svoje bačve i odnio ih na zbrinjavanje neznano kud. a onda je nakon Oluje postrojba iz Žažine izgubila važnost. Iznad one betonske ravne površine bilo je u ono vrijeme izgrađeno skladište od valovitog lima za potrebe poduzeća i zapovjednik postrojbe je tamo spremio svoje bačve čekajući vrijeme kad će ih uporabiti. da ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša hitno organizira uzorkovanje tla i biljaka s užeg i šireg područja. Opet smo obavili uzorkovanje tla na nekoliko izabranih mjesta. zatim su navalili na upravnu zgradu i onda konačno na valoviti lim skladišta s bačvama iz Herbosa. Nije dočekao to vrijeme budući je umro prerano. U bačvama je bio dopremljena 2. Naravno da sam sumnjao u dioksine. Konačno smo nakon silnih moljakanja i prošenja uspjeli dobiti sitna sredstva od nekoliko tisuća maraka i poslali smo uzorke tla na analizu u Njemačku.4-diklorfenoksi-octena kiselina) inače poznati koncentrat za izradu herbicida. a znao sam da ću otkrivanjem moje istine pobuditi strahove među građanima. Vrlo brzo je stigao nalaz zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo u kojem je crno na bijelo pisalo da ima puno dioksina. Rezultati analiza su došli relativno brzo i bili su ohrabrujući. Bilo je za očekivati da se sadržaj bačvi razlijevao u okoliš te da je tlo barem u njihovoj blizini onečišćeno dioksinima. Slučaj Žažina je na taj način završen. Nitko se nije bunio na naše analize. da Herbos odmah preuzme opasne bačve i zbrine ih na propisani način. Tako je preko svojih prijatelja uspio dobiti od Herbosa iz Siska mnoštvo praznih bačvi. koji su različito opasni za zdravlje.

Vatrogasci i policajci su dobro obavljali svoj posao. Prema podacima vatrogasaca o količinama utrošene vode i prema izgledu dimnih oblaka moglo se pretpostaviti da su se najveće količine dioksina istaložile negdje na poljima između PUTO i nadvožnjaka na Radničkoj ulici. a budale na vlastitima. Logično! Međutim. godine. a vatrogasci su po dolasku prvo isključili električnu struju na cijeloj lokaciji. Požar zapravo nije bilo moguće ugasiti i unatoč silnim naporima vatrogasaca sve na skladištu je izgorjelo i negdje oko ponoći su se svi počeli razilaziti. Požar skladišta opasnog otpada dogodio se u večernjim satima 1. ali ću se ograničiti samo na dioksine. u razgovoru s odgovornim osobama moglo se zaključiti da tamo na skladištu nisu bila samo halogenirana organska otapala nego i određene količine PCB ulja. jer nitko od nadležnih iz Grada nije htio organizirati rad skupine stručnjaka s istim ciljem. Moja analiza je poslužila jedino za svađu između oporbe i vlasti na prvom sastanku vijećnika nekih mjesec dana nakon nesreće. Žena i ja smo pakirali kofere za putovanje na more. A što smo onda mi Hrvati kad ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih učestalo ponavljamo?» Dušikovi organski spojevi 269 . Svi podaci su bili na računalu u administrativnom kontejneru. ali od toga nije bilo koristi. jer je puhao jugoistočni vjetar. Ja sam napravio analizu događaja. a ostavljena je samo mala vatrogasna postrojba da nastavi paziti na lokalizirano požarište. Zar nije bilo logično obaviti detaljno uzorkovanje na potencijalno ugroženom području? Nikad nisu istražene štetne posljedice požara na skladištu PUTO i ja se ponekad pitam jesam li kriv što nisam dovoljno ustrajno tražio da se analize obave. a tamo je dio gradskih vrtova za uzgoj povrća. Samoinicijativno! Bilo je to nužno budući se gradski eko-stožer sastao tek mjesec dana nakon događaja. Bez obzira na očekivane greške različitih službi tijekom nesreće smatrao sam da treba obaviti analizu posljedica. Ujutro smo shvatili da su sve količine od nekih 1. Najgore je bilo to što nitko nije znao u kojem dijelu skladišta su smještene te izrazito opasne kemikalije. S mnogim bivšim prijateljima sam se posvađao u tijeku dokazivanja da treba nešto poduzeti. Tražio sam od pristiglih odgovornih ljudi spalionice podatke o vrstama i količinama kemikalija na skladištu. kolovoza 2002.5 t PCB izgorjele i poslale svoje produkte na sjeverozapad od objekta. koje su mogle napraviti svakakvo zlo da ih nije zadržavala u letu dobra metalna konstrukcija krova iznad skladišta. Usput sam pokupio tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i glavnu sanitarnu inspektoricu Grada Zagreba. Ona se tijekom večeri urušila zbog taljenja željeznih stupova zbog previsoke temperature. Ovdje ću opisati samo neuspješne aktivnosti oko utvrđivanja glavnih opasnosti tog požara. koja su trebala nešto napraviti na analizi posljedica. ali po dužnosti sam odmah nakon prve dojave krenuo na požarište.Drugi moj slučaj vezan je uz požar na postrojenju za spaljivanje opasnog otpada PUTO. Bilo je logično sve vatrogasne snage usmjeriti na taj dio gdje su PCB-i. ali oni nisu mogli dati nikakve odgovore budući je bilo nemoguće skinuti bilo što s računala. a već desetak dana nakon požara isključen sam iz svih stručnih tijela. Mogao bih o događaju napisati jednu dugu priču. Pravo nam budi! Ja sam tada izrekao svoje mišljenje na slijedeći način: «Poznato je iz davne narodne mudrosti da mudri uče na tuđim greškama. Naravno da se ni danas ne zna je li bilo ikakvih posljedica opasnog požara na zdravlje građana ili na okoliš. ali tada je već prestalo raketiranje bačvi. a ja sam preuzeo dio zaštite zdravlja pučanstva kao član Kriznog stožera zdravstva i Državnog eko-stožera. Akutno su bile najopasnije raketirane bačve.

Međutim. Bez njega ne bi bilo proteina. s kojim sam u prvim danima svog rada imao puno kontakta. itd. Amini i hidrazini Pošteno rečeno. Nemam s 270 . nitro spojevima.Ne bi se moglo reći da je dušik najvažniji sastojak organskih spojeva. a samo ga izrazito mali broj živih organizama zna iskoristiti iz zraka i uključiti u životne cikluse. Jedino je za mene veliko čudo da je taj inertni plin postao tako važan činitelj svekolikog života. Ja ću se držati organske kemije i pisat ću posebno o aminima. Jako je teško napraviti neku podjelu organskih spojeva s dušikom. peptida. nitrozo tvarima. Uvrstio sam ih u ovo poglavlje isključivo zato što spadaju u najjednostavnije dušikove organske tvari i zato što sam s jednim od njih radio u mojim prvim znanstvenim koracima. ti amini i hidrazini baš i nisu jako važni s toksikološkog stajališta. izaziva opekotine) Zapravo ništa naročitog. ali me zanimaju prvenstveno tvari zanimljive toksikologu. nije dušik u organskim spojevima samo plemenit sastojak. Slični su. Najvažnije je to da se gotovo ne pojavljuju u proizvodima namijenjenima maloprodaji i zapravo po toj osnovi nisam ga trebao ni spominjati. a ne organskom kemičaru. polinukleotida i drugih za život iznimno važnih tvari. koje mogu biti izrazito opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. cijanatima. On može biti sastavni dio vrlo opasnih tvari i toksikolozi imaju prema njemu veliko poštovanje. Ne radi se samo o industrijskim kemikalijama nego o brojnim tvarima iz prirode. jer to je svakako ugljik. koji je jako zgodan za neutralizaciju kiselina poput klorovodika kad radite organske sinteze u bezvodnim otapalima. ali to nije priča o opasnostima nego tek o iskustvima mladog kemičara. Vjerojatno to nije ni čudno obzirom da ga atmosfera sadrži nekih 79%. Opet je među njima najopasniji metilamin ali mu je po svojstvima sličan meni bliži trimetilamin. Mislim na trietanolamin. ali ne bi bilo života na zemlji bez dušika. C F+ C VRLO LAKO ZAPALJIVO NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R12-20/22-34 (vrlo lako zapaljivo. a također su produkti metabolizma dušikovih spojeva izrazito važni kao osnova novog života ili njegova produžetka. štetno ako se udiše ili proguta. jer svatko je može obaviti na svoj način. Vjerojatno sam propustio spomenuti neke druge tvari poput onih heterocikličkih. Ja sam ga koristio u sintezi peptida i penicilinskih antibiotika. Njegovi spojevi su neophodni za normalan život. METILAMIN F+. a ovdje dajem tek opasna svojstva metilamina. cijanidima. hidrazinima.

kat. 3. Zapravo je glavni problem s anilinom otpad i s time u vezi onečišćenje okoliša. pa ne predstavlja širi društveni problem. u dodiru s kožom i ako se proguta. N. itd. T N ANILIN. Postoje sumnje da bi mogao biti odgovoran za Hodgkin-ov sindrom kod nekih bolesnika (učestalost od 0. pa se ne očekuju nekakva posebna ograničenja za njega. 3. Aromatski amini već nisu tako bezopasni kao oni alifatski. ali na sreću nema dokaza o njegovim teškim štetnim učincima. Zbog toga će se one vjerojatno i dalje koristiti na brojnim mjestima. tekstil. ali druga njegova opasna svojstva nisu za odbaciti. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Problem je u tome što je izrazito važna sirovina u organskoj sintezi. ali obični građani s njim ne bi trebali imati poteškoća. Čak se ne pojavljuje niti kao šire onečišćenje okoliša. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Muta. a sam anilin je prava industrijska kemikalija i ne pojavljuje se u maloprodaji. opasnost od teških ozljeda očiju. Obavljana su brojna istraživanja utjecaja anilina na ljudsko zdravlje. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 (otrovno ako se udiše. kat.tim tvarima nikakvih neugodnih iskustava budući se tih ranih sedemdesetih prošlog stoljeća ipak držalo do zaštite zdravlja znanstvenika. U svakom slučaju anilinske boje ipak ne predstavljaju takav rizik kao općenito azo boje ili poznate anorganske. 271 . drvo. opasnost od nepovratnih oštećenja zdravlja. Danas se najviše koristi za proizvodnju anilinskih boja za kožu. ali čvrstih dokaza za to nema. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Točno je da je tek karcinogen kategorije 3. putem kože i gutanjem.02%). Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. CAS: 62-53-3 T. o čemu svjedoči anilin kao najjednostavniji među njima. Karc.

koji su meni zanimljivi uglavnom zbog iskustva s njima ili zbog njihove stvarne važnosti. nadražuje oči) Mora se priznati da mu opasna svojstva baš nisu impresivna niti se koristi u velikim količinama. Uostalom. Ono što je kod svih vrlo zanimljivo jest da njihovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. u dodiru s kožom i ako se proguta. Duge godine sam se bavio tekućinskom kromatografijom u mojim 272 . ACETONITRIL CAS: 75-05-8 F Xn LAKO ZAPALJIVO ŠTETNO OZNAKE UPOZORENJA R11-20/21/22-36 (lako zapaljivo. Izabrao sam tri različita predstavnika. moglo bi se reći da su svi oni nekakvi alkil derivati cijanovodika i imaju kao glavnu značajku CN skupinu u strukturi. Koristi se najviše kao otapalo u industriji te kao važna kemikalija u analitičkim laboratorijima. štetno ako se udiše.Nitrili (cijano spojevi) Predstavnici skupine su različiti po toksikološkim svojstvima kao i prema važnosti u našem svijetu. Obično su to zasićeni ili nezasićeni alifatski odnosno aromatski spojevi s različitom uporabnom vrijednosti.

koja prevodi cijanide u tiocijanate. svrstava se u karcinogene kategorije 2 i uz to je otrovna za organizme koji žive u vodi. 2 T+ N Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ R45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 (može izazvati rak. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. ali ne smije se zaboraviti da njegovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. Karc. nadražuje dišne putove i kožu. u dodiru s kožom ako se proguta. ali čovjek nikad ne zna kakav je individualni metabolizam enzima rodanasa. Istina u malim količinama kod kroničnog izlaganja. AKRILONITRIL CAS: 107-13-1. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) E. otrovno ako se udiše. Danas su to rukavice za jednokratnu uporabu prikladne za zaštitu od većine organskih otapala i drugih kemikalija i predstavljaju pravu blagodat. 273 . Mogu se složiti da je taj najjednostavniji nitril (cijanometan) zaista na prvi pogled kemikalija s malim opasnostima. vrlo lako zapaljivo.farmakokinetskim istraživanjima i zapravo sam se čudio da većina analitičara nema pojma o opasnim svojstvima ovog važnog otapala u tekućinskoj kromatografiji. Otrovna je sama po sebi ma kako joj bili izloženi. ali o tome čas kasnije kod malononitrila. opasnost teških ozljeda očiju. to je prava kemikalija po ukusu toksikologa. kat. Podsjećam tek toliko da se metabolizam ubrzava davanjem infuzija natrijevog tiosulfata. Koristi se u ogromnim količinama i to najčešće za proizvodnju nitrilnih polimera (nitrilna guma).

pa su glavni proizvođači nitrilnih guma danas Tajvan i Kina. Problem je u tome što je dobro topljiv u vodi i lako se širi kroz okoliš. Na samom kraju prošlog milenija izbio je skandal s policijskim skladištem u Soblincu. koji je dopirao iz podruma zgrade. akrilonitril je primjer kemikalije koja bježi u nerazvijene zemlje gdje se ne poklanja prevelika pozornost zaštiti okoliša. ali se također učestalo koristi i u sprejevima za samoobranu žena. Moj suradnik 274 . Ljudi trebaju nitrilnu gumu i ona će se dalje proizvoditi. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ova kemikalija ima relativno ograničenu uporabu i ne proizvodi se u golemim količinama. Pobunili su se stanovnici susjednih kuća zbog nepodnošljivog nagrizajućeg mirisa. koji osobito vole policajci. Danas ga potiskuje čili paprika. a u prizemnoj hali su stavljali oružje i streljivo vraćano poslije Domovinskog rata u velikoj akciji «vrati oružje». Međutim. Naravno da mu svojstva karcinogena kategorije 2 nisu baš preporuka sa stanovišta zaštite okoliša. To bi se moglo nazvati dicijano-metanom i možda je zbog toga toliko opasnija od cijanometana ili acetonitrila. Zbog toga su uložena velika sredstva u njegovo korištenje u zatvorenim sustavima te u recikliranju svake količine otpada. ali još uvijek ima veliku važnost kao policijsko sredstvo odvraćanja. Svojstva su joj neugodna valjda zato što ima dvije nitrilne skupine. u dodiru s kožom i ako se proguta. dakle ponovog korištenja u procesima polimerizacije. Navodno je u jednoj od susjednih kuća uginuo konj.Akrilonitril se zbog velikih korištenih količina (više od 4 milijuna tona godišne) pojavljuje kao polutant u okolišu. Eto kako se kineski narod ujedinjuje bez političke prisile bilo s koje strane. Naše iskustvo s tom kemikalijom vezano je uz njezinu uporabu za sintezu vrlo često korištenog suzavca CS. a govorilo se također o nekoliko uginulih pasa. Policija je tko zna kad iznajmila jednu zgradu u tom naselju te je u podrum stavila sirovine za sintezu CS-a. MALONONITRIL CAS: 109-77-3 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-50/53 (otrovno ako se udiše. Danas su usavršene metode njegove oporabe.

sve bačve su morale biti prije transporta posebno zaštićene polimernim folijama.4 milijuna tona godišnje za cijeli svijet. ali se to nije moglo učiniti bez ozbiljnih priprema. Koncentracija nadražujućih tvari u podrumu bila je tako visoka da je filtar bio sasvim neučinkovit. Čini se da novinari ne vole jasne događaje pod punim nadzorom ovlaštenih institucija. ali također već priređenog suzavca u metalnim bačvama. Izocijanati Zajedničko im je da imaju u strukturi skupinu –NCO vezanu na neku organsku molekulu alifatske ili aromatske strukture. Uglavnom se koriste kao sirovina u kemijskoj industriji. na mjestu događaja su morali doći policija. a odatle na otvoreni zrak kroz prozore. kojih se svi moraju držati. od sinteze karbamatnih insekticida do primjene kao katalizatora u izradi polimera. Tako su opasne kemikalije prevezene na Žitnjak u općoj tišini i nezainteresiranosti javnosti. Objavili smo sve detalje o selidbi na našoj web stranici i još pismeno obavijestili preko agencije HINA sve novinske kuće o zahtjevnom događaju. Čak niti jedne novine nisu objavile vijest o preseljenju malononitrila i CS-a iz Soblinca. Očekivali smo strašnu gužvu kad se pojave svi oni novinari. Izvođač posla bila je jedna ugledna pirotehnička tvrtka s kojima smo proveli sate i sate u dogovaranju posla. gdje je trebalo zbrinuti sve te kemikalije. vatrogasci i hitna pomoć. ali izgleda da se time ne povećava niti smanjuje njihova otrovnost. Morali su imati kompletnu osobnu zaštitu. Došao je samo jedan fotograf. koji su do tada pisali o kemikalijama u Soblincu. ali je i njemu postalo dosadno gledati tako dobro nadzirani događaj i otišao je u najbližu gostionu niti sat vremena nakon početka akcije. Izradili smo ozbiljan plan preseljenja problematičnih kemikalija i točno propisali procedure. pa se konačno stvar riješila izvozom u austrijske spalionice opasnog otpada. Transport do privremenog skladišta na Žitnjaku morao se obavljati u vrijeme kad se smanji promet. 275 . prometna policija i djelatnici naše ustanove. a u njegovoj pratnji morali su biti hitna pomoć. Tek je posebna postrojba sa samostalnim uređajima za disanje uspjela ući u podrum i popisati kemikalije. Novinski naslovi su vrištali o užasu u Soblincu i prozivana je jednako policija kao i druge vlasti ili ustanove. Bilo je tamo puno malononitrila. Zbog dugog stajanja još od vremena propale Jugoslavije bačve su bile prilično oštećene hrđom i kemikalije su slobodno izlazile iz bačvi u atmosferu podruma. koje ne poduzimaju ništa na zaštiti građana. Takve tvari mogu imati jednu ili više izocijanatnih skupina. ali nije stigao dalje od vrata. Kasnije su nastali problemi zbog požara PUTO. Toksikološki su oni vrlo važne tvari i danas su mnogi pod posebnim režimom ograničavanja potrošnje.je na poziv policije pokušao ući u podrum sa zaštitnom maskom za cijelo lice i univerzalnim filtrom. Početkom trećeg milenija godišnja uporaba je iznosila 4. Donijeta je odluka da se skladište mora hitno isprazniti. Koriste se na različitim mjestima.

otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom.METILIZOCIJANAT CAS: 624-83-9 T+ F+ VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 (vrlo lako zapaljivo. opasnost od teških ozljeda očiju. moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) 276 . vrlo otrovno ako se udiše. nadražuje dišne putove i kožu.

nosa i grla. Primjenom pjene moglo se usporiti isparavanje metilizocijanata. karbofurana i aldikarba. a najveća nesreća se i dogodila u jednoj takvoj sintezi. prosinca 1984 u mirnom indijskom gradu napučenom tada s nekih 800.000 panično je ujutro tražilo liječničku pomoć. a na početku korištenja smatran je samo nadražljivcem. Nisu obavijestili starije inženjere niti gradske vlasti. koju su sintetizirali još 1888. astme teškog nadraživanja sluznica očiju. Najvažnije mjesto mu je u sintezi karbamatnih insekticida poput karbarila. ozljedama kože. Bila je to relativno topla i mirna noć sa slabim vjetrom. Stara je to kemikalija. Niti mladi inženjeri niti radnici nisu bili spremni za događaj i radili su samo greške. a njih čak 50. O kroničnim posljedicama oštećenja dišnih putova tek se naslućuje. a kemikalija se isparavala i vjetar ju je nosio na usnuli grad prekrivajući ga plinovima opasnog metilizocijanata. koji je puhao od tvornice prema gradu i pomalo mijenjao smjer. Događaj se zbio 3. koja je pridonijela katastrofi u Bophalu. Nitko ne zna točno kako je došlo do prodora vode u spremnik metilizocijanata s nekih 43 t kemikalije. pravovremenim obavješćivanjem gradskih vlasti moglo se obaviti koliko toliko učinkovitu evakuaciju građana. jer im nitko nije mogao pomoći u tim teškim trenucima. Izbrojano je 3. Inače je to relativno lako hlapljiva tekućina. Na primjeru te katastrofe će se vidjeti i njegova opasna toksikološka svojstva. Grad je smješten nekih 50 km od Delhija.828 mrtvih građana. godine i tek kasnije je dobila uporabnu vrijednost. itd.000 građana. a kemikalija se počela izlijevati iz njega. Na koju stranu bježati i što uopće učiniti da smanje posljedice nesreće? Oblak kemikalije je prešao tijekom noći preko grada i ostavio stravične posljedice. ali se smatra da su desetine tisuća zaradili teške bolesti dišnih 277 . a nisu znali što im je činiti. ali slijepih kao žena na slici gore bilo je na tisuće. Ovako su se građani probudili kašljući i suzeći. Dolazili su sa simptomima teškog kašlja. ali započela je egzotermna reakcija i uslijed isparavanja kemikalije napuknuo je spremnik. Mnogi su umrli od edema pluća. prsne boli.Opasna svojstva prvog predstavnika su stvarno uznemirujuća. ali moglo se puno toga napraviti u smislu smanjivanja posljedica nesreće. za proizvodnju karbamatnih insekticida. koja im je naravno pružana gdje god se stiglo. a na njegovom rubu se nalazila tvornica Down Co. Nitko ne zna koliko je ljudi kasnije umrlo od posljedica nesreća u Bophalu. Naravno da je lako biti general poslije bitke.

Ipak se mora priznati da je na razini UN zapamćen taj strašni događaj i da se daju preporuke o izradi interventnih planova za sva rizična postrojenja u svijetu. koji se koriste u industriji polimera kao katalizatori. ali izgleda da glavni problem predstavlja činjenica što izazivaju preosjetljivost kože i dišnih putova. Međutim. Zbog toga se i najmanje količine izocijanata u raznim proizvodima moraju deklarirati već na naljepnicama pakiranja. ali su nastojali proći što jeftinije. Općenito su izocijanati danas kemikalije kojih se ljudi boje. I mi smo prihvatili taj program. kat. ali on podsjeća na bešćutnost liberalnog kapitalizma i zato je dobro da ostane. Problem postaje sve značajniji. I opet se oni masovno koriste u nerazvijenim zemljama bez dovoljno dobre regulative i onda često završavaju 278 . Naravno da Indijci nisu ni približno obeštećeni i vjerojatno neće ni biti. kako se vidi na slici lijevo. to je Indija i njezine žrtve ne nailaze na zanimanje u zapadnom svijetu. Možda spomenik nije suviše vrijedan i vjerojatno će u budućnosti tamo stajati neko vrijedno umjetničko djelo u sjećanje na prosinačke žrtve. Karc. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Europa je od svojeg slučaja Seveso napravila legendu. Naravno da su vrlo otrovni. Drugi problem s izocijanatima je u onečišćenju okoliša. 3 T+ Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO R26-36/37/38-40-42/43-52/53 (vrlo otrovno ako se udiše nadražuje oči. TOLUEN DIIZOCIJANAT CAS: 26471-62-5. Velika internacionalna kompanija je morala priznati grešku. O tome možda u nekom drugom poglavlju. I danas se vode sudski procesi traženja nadoknade štete oboljelih i potomaka umrlih. dišne putove i kožu.putova. ali ja osobno nisam zadovoljan njegovom primjenom u praksi. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u doticaju s kožom: štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Tipičan je primjer brojnih izocijanata. Uspjeli su podići spomenik nevjerojatnim žrtvama Bophala. a žrtve tog događaja su potpuno neusporedive s onim što se dogodilo u Bophalu.

ali se čini da nadležne inspekcija nisu dobro educirane. nadražuje oči. Repro. brojne tvari iz prirode. One će privrednika gnjaviti zbog praznih vreća limunske kiseline.1 OZNAKE UPOZORENJA R: 2/21-36-61 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom.spremnici s takvim kemikalijama na divljim odlagalištima. mogli bi u amide strpati proteine. 53 (nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode.kat. ali ćemo se zadržati samo na jednostavnim industrijskim kemikalijama. Slika lijevo prikazuje divlje odlaganje u jednoj od zemalja u razvoju. Značajan broj proizvoda na hrvatskom tržištu sadrži izocijanate poput toluen diizocijanata. a nemaju pojma da se taj ambalažni otpad ne može usporediti s onim od izocijanata. ali će ovdje pozornost biti usmjerena isključivo na one kemikalije koje se često koriste i imaju problematična svojstva. DIMETILFORMAMID CAS:68-12-2. 36. izbjegavati izloženost-prije uporabe potražiti posebne upute) 279 . opasnost od štetnog djelovanja na plod) OZNAKE OBAVIJESTI S: 28. valjda će vrijeme donijeti svoje i nadležne službe će doživjeti edukaciju. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. a mi ne znamo kakvo je pravo stanje u nas. Dakle. Amidi Nazivaju je i peptidskom vezom. I njih ima jako puno. No. jer se aminokiseline vežu međusobno stvaranjem amida.

štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. pa se onda može koristiti na različitim mjestima. ali to nije potvrđeno u ustanovama s dobrom laboratorijskom praksom. Njegova prednost je u tome što se jednako dobro miješa s vodom i lipofilnim organskim otapalima. 280 . Točno je da se ne nakuplja u organizmu nego se vrlo brzo izlučuje iz njega. Problem je njegova teratogenost zbog koje se ne preporučuje ženama u plodnim godinama da s njim rade. On je na listi tvari sa zabranama i ograničenjima. Neki znanstveni radovi su pokazali njegovu mutagenost (karcinogen kategorije 3). pa je opasan za žene samo kad zatrudne u barem prva tri mjeseca trudnoće. Čak se pojavljuje u komercijalno dostupnim bojama i lakovima uz ogradu da se takvi preparati smiju koristiti samo profesionalno.5%. nadražuje oči) Dimetilformamid je vjerojatno jedan od najjednostavnijih amida mravlje kiseline i koristi se na mnogim mjestima kao izvrsno otapalo. pa se kod nas ne smije naći u maloprodaji pri koncentracijama višima od 0. kat.DIMETILFORMAMID (CAS 68-12-2) Repro. 2 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R61-20/21-36 (može štetno djelovati na plod.

Treba biti oprezan kod preuzimanja podataka i ne vjerovati im pod svaku cijenu. Zabrinutost je bila logična zbog izrazito opasnih svojstava ove kemikalije. kad su švedski znanstvenici otkrili da on nastaje prženjem mnogih namirnica poput npr. ali ovdje će biti govora samo o onima koje predstavljaju danas najveći problem. ali ne spada u kemikalije koje se javljaju na tržištu u količinama od milijuna tona. čovjek je kroz cijelu svoju civilizaciju često jeo suho termički obrađenu hranu (ražanj. ali nije loše za svaki slučaj smanjiti unošenje namirnica za koje se tvrdi da nakon pečenja sadrže povećane koncentracije akrilamida. pa zasad nema dokaza da je zbog toga povećana učestalost raznih karcinoma.). Problem je u tome što on u hrani nije povezan s nikakvim pesticidima ili sličnim tvarima nego isključivo s načinom priprave. OZNAKE UPOZORENJA R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 (može izazvati rak. 3. a one nalaze uporabu na brojnim područjima. Karc. godine. povećava koncentracije PAH-ova ili nitrozamina u gotovim obrocima. gel elektroforeza). roštilj. Repro.Ovog časa najpoznatiji i najopasniji amid je akrilamid.2. pa na koji god se način obavljalo. krumpira ili mesa. Azo spojevi i njihove preteče Brojne su organske tvari s diazo strukturom u molekuli (R-N=N-R). On nije zlato po opasnim svojstvima i 281 . itd. To je kemikalija koja se široko koristi u sintezi poliakrilamidnih smola. Inače je red spomenuti i najjednostavniju takvu tvar pod nazivom diazometan. otrovno ako se proguta. peka. AKRILAMID CAS:79-06-1. Nakon toga su se razmahala istraživanja na drugim mjestima i u drugim zemljama. jer osobito mlada populacija voli jesti radije prženo nego kuhano. nadražuje oči i kožu. Dodatno treba reći kako je akrilamid ipak još uvijek karcinogen kategorije 2 i da nema dokaza kako bi mogao izazvati rak u čovjeka. Uostalom. kat. Točno je da pečenje. preko kože i gutanjem. Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem.kat. Muta. tavica. Problemi s njim su započeli 2002. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. a navodno se kod kuhanja na javlja akrilamid kao produkt. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. To ne znači da se čovjek potpuno mora odreći pečenog mesa ili krumpirića. kat 2. moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) Naravno da ne treba brkati izloženost akrilamidu na radnom mjestu ili kod nesreća s izloženošću preko hrane. jer bi si na taj način sasvim promijenili život bez jasnog dokaza da smo si time popravili šanse za izbjegavanje raka. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom.. Koristi se i u proizvodnji boja. ali nema garancije da sutra netko neće otkriti kako se i kuhanjem iz normalnih namirnica stvaraju neki jako opasni produkti. od pročišćavanja otpadnih voda do analitičkih laboratorija (npr.

Otrovno za organizma koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Nije naravno jedini. Prije nekoliko godina su mi se obratili neki kemičari tražeći savjet kako da se zaštite od strašnog etidijum bromida. Ni govora o bilo kakvim karcinogenim ili mutagenim učincima zbog kojih su kemičari tražili od mene savjet. Ima uz to oznaku R68. Tako je i s diazometanom. Zamislite krasnu crvenu boju vaše tablete za spavanje! Onda su se postupno počela otkrivati njihova opasna svojstva i samo su slijedile zabrane njihova korištenja na očaj proizvođača. štetno ako proguta. jer ne samo što mogu odletjeti u zrak zbog njegove eksplozivnosti nego mogu za koju godinu dobiti rak. T N 2-NAFTILAMIN CAS: 91-59-8. Karc. Puno godina kasnije nakon što nisam imao s njim nikakve veze pogledao sam službeno razvrstavanje i shvatio da nije istina ništa od onoga što su mi pričali starije kolege. Kod koncentracija 0. Danas su sve takve boje pod znakom sumnje. Kad sam bio mlad inženjer na samom početku sedamdesetih godina govorili su mi iskusni kemičari kako je to karcinogena tvar i da pazim na sebe dok s njim radim.5% u kojima kupuju reagens zadržava se samo svojstvo štetnosti za zdravlje kod udisanja. a onda se postupno prešlo na različite predmete opće uporabe. Kao što se vidi na slici pokraj teksta to su prekrasne boje. mogu nastati eksplozivni peroksidi. dugotrajno izlaganje može izazvati sušenje i pucanje kože. Ne treba bezuvjetno vjerovati iskusnim kolegama nego valja pogledati što piše u službenoj literaturi. dodira s kožom ili gutanja. 1. pa sam potražio službene podatke. Prvo su uslijedile zabrane bojanja lijekova i namirnica. Koristile su se za bojanje tekstila.ima oznake R12-19-22-36-66-67 (vrlo lako zapaljivo. Moram priznati da nisam znao ništa o toj kemikaliji. može izazvati vrtoglavicu ili pospanost). kat. Moram priznati da sam se bojao diazometana. štetno ako se proguta. Sam etidijum bromid je u čistom stanju vrlo jaki otrov i to mu je najgore svojstvo. Vrlo često među kemičarima se šire sasvim neprovjerene vijesti o opasnostima kemikalija s kojima rade. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-22-51/53 (može uzrokovati rak. ali se ona odnosi na sasvim nedokazane podatke o mutagenosti. kože. Danas je sva sila zabranjenih azo boja i njihovih preteča. pa čak ako se 282 . koji se koristio za pripravu metil estera različitih organskih kiselina. predmeta opće uporabe pa čak i namirnica ili pripravaka lijekova. koji nisu znali naći tako lijepe boje bez opasnih svojstava. a treba uzeti u obzir da se s vremenom saznaju novi podaci o opasnostima pojedinih kemikalija i da to valja pratiti. nadražuje oči. Obzirom da je teško zamisliti kako će se takva otopina raspršiti po zraku prijetila je jedino imaginarna opasnost da će neka budala progutati reagens ili da neće oprati ruke nakon što ga je koristio bez rukavica. Nije takva situacija s drugim azo spojevima ili njihovim pretečama Pogledajte samo ovoga. Glavni problem im je karcinogenost kategorije 1 ili 2.

razvrstavaju u kategoriju karcinogena 3. jer se može očekivati da će se boje apsorbirati preko kože i ući u krvotok. -obuća. c. posteljina. jer nisu svi karcinogeni ili opasni za zdravlje pri koncentracijama u kojima se koriste. remeni. Azo boje kod kojih može redukcijom nastupiti oslobađanje jednog ili više aromatskih amina. igračke od tekstila ili kože. Nije to ni čudno obzirom da su znatan broj među njima eksplozivi ili propelanti. Tekstilni ili kožni proizvodi iz prethodne točke ne smiju se stavljati u promet. IUCLID). Navedene azo boje ne smiju se stavljati u promet niti koristiti u obliku dodataka za bojenje tekstila ili kože ako im je maseni sadržaj viši od 0. jer ne pristajem vratiti se u pećinu kao prvobitni čovjek i koristiti samo ono što je garantirano prirodno. Naravno da smo i mi uveli zabrane. aktovke. Istraživanja opasnih svojstava azo boja i preteča vrlo su intenzivna i odvijaju se u najboljim laboratorijima. Evo samo nekih izvadaka iz liste kemikalija sa zabranama i ograničenjima: Zabranjuju se: a. ali ima također sirovina za kemijsku industriju ili čak pesticida (npr. Ne može se odmah baciti anatema na sve azo boje ili njihove preteče. Ne smiju se u koncentracijama iznad 30 ppm koristiti u finalnom proizvodu za obradu tekstilnih ili kožnih proizvoda koji bi mogli doći u kontakt s ljudskom kožom ili usnom šupljinom. a u službenim bazama podataka nalaze se uglavnom prazna polja (npr. plijesni ili biljaka. Ono što silno začuđuje jest potpuno nepoznavanje njihovih opasnih učinaka za ljudsko zdravlje i okoliš. Ljudima je dosta da nešto djeluje u obliku eksploziva i ne zanimaju se za druga njegova opasna svojstva. Dakle. Tu je i općenito pitanje aditiva. radi se o teškim zabranama i ograničenjima.1%. kao npr. U redu! Neka su te boje zabranjene. pelene i drugi sanitarni predmeti. Iako sam daltonist čvrsto stojim na stanovištu da normalnim ljudima treba pružiti mogućnost uživanja u bojama oko sebe. ali su obavijeni velikim tajnama. b. A činjenica je da su većina 283 . ručne torbice. ručnici.: -odjevni predmeti. Tako bih mogao pokupiti različite otrove bakterija. -tekstilni predmeti poput navlaka za stolice. vlasulje. anilinske i azo boje. na koje su se neki hrvatski laici zadnjih godina obrušili svom snagom u tiskovinama ili čak knjigama. Naravno da ni bojenje odjeće takvim tvarima nije bezazleno. a to naprosto ne mogu prihvatiti. pa danas već prilično dobro znamo što je opasno a što nije. a nema dobre zamjene za njih. ali ne treba dizati galamu na svaku boju koja samo podsjeća na one opasne. novčarke. Za većinu nema podataka o obimu proizvodnje. Zadnjih desetljeća su zabranjene brojne anorganske. -pređa i materijali predviđeni za uporabu od strane krajnjih korisnika. šeširi. rukavice. higijenski ulošci. Nitrati Nitrati nisu jako velika skupina organskih tvari. Ja sam s njima polemizirao u sredstvima javnog priopćavanja. DNOK) o kojima će biti riječi u drugom odlomku. ručni satovi.

) otrovi ili vrlo jaki otrovi te da su gotovo svi ekotoksični. Strašno je i to što su njihovi produkti razgradnje (eksplozije) također opasne tvari. To potkrjepljuje negativno iskustvo na sve strane kugle zemaljske. vrlo otrovno ako se udiše. Najotrovniji je predstavnik organskih nitro spojeva. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako izazvati eksploziju. PDGN. a apsorbira se u organizam svim putovima. Istina. Izrazito je snažan eksploziv i tehnologija njegove proizvodnje je izrazito složena upravo zbog toga što svaka sitnica može uzrokovati njegovu eksploziju. a u svijetu je ta tema stara već više od 25 godina. Ključni učinci na ljudski organizam su methemoglobinemija i različita djelovanja na srce. Otrovan je za vodene i druge organizme iz okoliša i 284 . dakle za primjenu ispod jezika) i djeluje gotovo trenutno protiv anginalne boli. Iako je kardiotoksičan. RDX. DNT. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Evo najjednostavnijeg među njima. u dodiru s kožom i ako se proguta. NITROGLICERIN CAS: 55-63-0 E T+ N EKSPLOZIVNO VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R3-26/27/28-33-51/53 (udarac. EDGN. itd. 2. ali treba je već ovdje naglasiti. Obično se na tržište daje u obliku lingvlaleta. Tek u posljednje vrijeme kod nas se javljaju protesti zbog vojnih poligona. Ono što se ne zna dovoljno jest činjenica da je nitroglicerin poput drugih eksploziva i propelanata poznati onečišćivač okoliša. Zbog toga je potrebno o njima reći barem onoliko koliko danas znademo. a opet možda najopasnijeg. Methemoglobinemija je općenito vezana uz djelovanje svih nitrata i znači zapravo sprječavanje prijenosa kisika do stanica. TNT. Nisam mjerodavan reći je li bolji od drugih antianginalika. a donio je otkrivaču Nobelu tolike novce da se kasnije mogao iskupiti pred ljudima zakladom za najveću svjetsku nagradu znanstvenicima i umjetnicima. ipak ima i korisnih učinaka. itd. to je značajka svih nitro spojeva.6DNT. Inače su njegovi pripravci poznati pod nazivom dinamit. DNB.) ili propelanata (npr. ali je činjenica da ga ljudi još uvijek naveliko koriste kao dobar lijek. ali najvažniji su mu učinci na srce. trenje. pa je odavno poznat kao antianginalik.ekploziva (dinamit. kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. TETRIL. opasnost od učinaka nakupljanja.

godine izašli su Nijemci s podacima o više od 80 teško onečišćenih mjesta bivših ruskih vojnih baza. Kine i zemalja trećeg svijeta gdje su Amerikanci imali svoje vojne baze. Kod nas se građani najviše bune zbog vojnog vježbališta pokraj Slunja. Te 1993. eksplozivima i propelantima.3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 (otrovno ako se udiše. T N NITROBENZEN CAS:98-95-3. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Javnost se počela buniti prije gotovo trideset godina tamo gdje su se mogli i smjeli buniti. a predstavnik Ukrajine je tvrdio kako na cijelom Krimu više nema zdravstveno ispravne vode za piće. Nema podataka zato što nadležni nisu mjerili ono što su trebali mjeriti. Najjednostavniji aromatski 285 .kat. Nema dovoljno dokaza. Ja sam prvi puta čuo nešto više o problemu kad sam 1993. Sve su zalihe vode uništili Rusi naftnim derivatima.. Da sam bio malo mudriji već ranije sam mogao shvatiti da kod eksplozije neće sva količina eksploziva biti uništena i da će tijekom takvog događaja nastajati brojni produkti. Svaka vojska onečišćuje okoliš svojim aktivnostima u miru ili ratu. ali ima indicija da se uz mjesta odvijanja vojnih vježbi povećava učestalost karcinoma pluća i drugih organa u građana sa stanom u blizini vježbališta. a najveća onečišćenja su se nalazila u državama gdje nije bilo dopušteno pisnuti protiv vojske i njezinih aktivnosti. moguća opasnost smanjenja plodnosti) Ubacujem podatak o tvari koja nije eksploziv ne zato da razbijem monotoniju izlaganja nego zato što sam s alifatskih prešao na aromatske nitro spojeve. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. ali tamo se dosta davno počelo raditi na remediaciji (ozdravljenju) tla i voda.možda je na njegovu primjeru dobro progovoriti o tom problemu. Posebno su se zbog toga bunili građani Filipina pokraj američkih baza.3. godine poslan u Luksemburg kao predstavnik Hrvatske na sastanak NATO-a o remediaciji tla i voda onečišćenih vojnim aktivnostima. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i preko kože. Onečišćenje okoliša je naravno vezano uglavnom uz mjesta proizvodnje i širokog korištenja eksploziva i propelanata. Zapravo se dijelom odigravaju pirolitički procesi u kojima mogu nastati svakakvi novi opasni produkti. ali ovdje će biti govora samo o onečišćenju eksplozivima. Imao sam referat o onečišćenju kemikalijama u Hrvatskoj uzrokovano ratnim događajima. Značajka eksplozije je da se događaj odvija bez prisutnosti kisika iz atmosfere.kat. ali nema niti jednog pouzdanog podatka na temelju kojeg bi se moglo raspravljati o onečišćenju. pa se zapravo može govoriti o procesima djelomičnog izgaranja na povišenim temperaturama uz nedovoljno kisika. Repro. Tako su eksplozivima i propelantima najviše onečišćene države bivšeg sovjetskog bloka. u dodiru s kožom i ako se proguta. Amerikanci su onečistili i svoju državu jednako kao zemlje Europe. karc.

jer bogate zapadne države nemaju razumijevanja za štete koje čini za ljudsko zdravlje i okoliš. Možda se nešto moglo učiniti da je bilo dovoljno leda. a znamo da normalni termometar ne mjeri više temperature. Vratimo se natrag eksplozivima i propelantima. Naravno da ih koriste učestalo teroristi različitih boja i namjera.nitrobenzen naprosto nije eksploziv. zanimljivo je da se sve više proizvodi u zemljama trećeg svijeta. ali je zgodan predstavnik zbog vrlo širokog i čestog korištenja za različite svrhe. Pri tome uopće ne mislim da se TNT ili drugi eksplozivi koriste isključivo u ratu ili ratnim pripremama (vojne vježbe) nego su izrazito važni kao industrijski eksplozivi i u građevinarstvu (npr. plastični). Nije nitrobenzen jedini koji ima takav učinak. a osobito su zanimljivi moderniji snažniji eksplozivi (npr. javlja se methemoglobinemija ali još jedan dodatni učinak važan za većinu aromatskih nitrata. nitrozobenzena i fenilhidroksilamina. Počeo se zagrijavati i pao je u komu. gradnja cesta) bez njih se ne može zamisliti posao. On ubrzava oksidativnu fosforilaciju. Osobno imam iskustvo s nitrobenzenom iz sredine osamdesetih prošlog stoljeća. On je umro na stolu za opservaciju naprosto izgorjevši iznutra. a tada nije ni bilo ledomata. Uzaludni su bili moja toksikološka analiza i simptomatske mjere spašavanja života pacijenta. a posljedice u toj državi se mogu vidjeti na slici pokraj teksta. Umro je od pregrijavanja do dolaska liječničke pomoći. jer je bila viša od 41 oC. Da ima dvije ili više nitro skupina bio bi eksploziv. trinitrotoluola ili TNT. Količine nitrobenzena u proizvodnji i prometu nisu izrazito velike i ne prelaze nekoliko stotina tisuća tona na godinu u svijetu. On je u svakom slučaju kemikalija koju bi bilo mudro zamijeniti s nekom manje opasnom. a to je jedan od ključnih procesa pri razgradnji hranjivih sastojaka. ali to ne ide lako. Međutim. propelant DNT) ili da su reproduktivno toksične tvari kategorije 2 (npr. Za nespecifične znakove otrovanja poput mučnine i povraćanja te glavobolje i vrtoglavice manje više. bilo da se izmišljaju nove tvari bilo da se ispituju kombinacije različitih eksploziva s različitim tvarima. Čitao sam jedan rad o čovjeku koji se polio nitrobenzenom i nije na vrijeme skinuo odjeću te obavio dekontaminaciju. Gospodin je naivno popio piće i vrlo brzo nakon toga počeo osjećati posljedice. To znači da se povećano razvija toplinska energija u organizmu i otrovani se naprosto pregrijava. azobenzena. ali je problem u tome što se jako dobro apsorbira preko kože i vrlo brzo postiže taj učinak. Dolje su dane osnovne značajke najpoznatijeg među njima. jer neki radovi opisuju tretman u ledenim kupeljima dok se otrov barem djelomice ne eliminira iz organizma. Na Rebro je primljen u noći portir kome je netko iz šale podvalio čašu nitrobenzena uvjeravajući ga da se radi o nekom žestokom alkoholnom piću. jer je činjenica da su neki predstavnici karcinogeni kategorije 2 (npr. Onda je najbolje prepustiti sintezu nitrobenzena i njegovih derivata državama koje ne zanima zaštita okoliša poput Kine. Nije on najgori među njima. Općenito me zanima kuda idu te države i što ih čeka u budućnosti uz toliki nemar za ljudsko zdravlje i okoliš. ali mora se ponešto reći i o tvarima koje nisu eksplozivi. Nitrobenzen je po djelovanju na ljudsko zdravlje sličan svim drugim nitro spojevima. Nitrobenzen je poznat kao važno otapalo i sirovina u sintezi anilina. Kad je stigao na Rebro više nije bilo moguće izmjeriti njegovu tjelesnu temperaturu. DNB). tj. Dakle. Valja naglasiti kako se na području razvijanja novih eksploziva radi izrazito mnogo. Tako su danas jako cijenjene smjese TNT s anorganskim 286 .

koje smo mi smatrali riješenima. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju. Svjetskog rata umrlo oko 600 Engleskinja zbog neadekvatne zaštite prilikom punjenja eksplozivnih sredstava preparatima TNT-a i drugih eksploziva. TRINITROTOLUEN CAS:118-96-7 E T N EKSPLOZIVNO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R2-23/24/25-33-51/53 (udarac. Bili su to naši malo stariji iseljenici koji su došli pomoći svojoj 287 . koju sam vjerojatno već spominjao u drugim tekstovima. Nismo ni mi u Hrvatskoj prošli bez žrtava. u dodiru s kožom i ako se proguta. Smatrali su kako su Srbi pokušali primijeniti TNT u obliku aerosola kao svojevrsni bojni otrov za kratkoročno ili dugoročno djelovanje. Vojnici jako vole aerosolne bombe. Mi smo smatrali kako Srbi nisu uspjeli aktivirati svoj aerosol i tako je prašina padala po tlu. vitezit. Prvi puta sam se postidio zbog svojih ograničenja u razmišljanju krajem 1991. Naravno da TNT i druge eksplozive i propelante možemo smatrati izrazito opasnima za okoliš. kako bi ih mogli pratiti u budućnosti. otrovno ako se udiše. Svi naši istraživački pokušaji su propali. Zaključili smo da se u oba događaja radilo o neuspjeloj primjeni aerosolne bombe. koji mu daju toliko potrebni kisik za što bolju eksploziju. amonijev nitrat). ali na tome još nitko u Hrvatskoj nije radio. Još samo jedan primjer iz prakse. Hrvati imaju puno iskustava s izradom takvih eksploziva kakav je npr. godine. godine zatražila je skupina građana od nas mišljenje jesu li teška oštećenja jetre u njih mogla nastati zbog toga što su tijekom rata punili eksplozivne naprave TNT-om. Eksploziv samo treba u obliku aerosola primijeniti na velikom volumenu zraka i onda izazvati eksploziju sa stravičnim posljedicama. Izraelci su imali drugo mišljenje. Jednog mog suradnika je Stožer poslao u Izrael zbog tek ostvarenih veza s Mosadom zbog paučine. trenje. jer s malim količinama eksploziva naprave velike štete. jer su mnogi smatrali kako nam Srbi u nemoći da nas poraze pokušavaju ostaviti dugoročne štetne posljedice na zdravlje. Imao sam podatke o tome da je tijekom II. Među mojim suradnicima židovska teza je naišla na veliko razumijevanje. Tijekom 1005. opasnost od učinaka nakupljanja. jer su postrojbe često mijenjale boravište i bilo je u ono vrijeme gotovo nemoguće otkriti tko je bio kontaminiran prahom TNT-a. Dobili smo uzorke prašine i nedvojbeno dokazali da je u pitanju bio TNT.nitratima (npr. a većina žena je stradala zbog hepatotoksičnosti te tvari. Već je ranije rečeno da se oni apsorbiraju preko kože. Govorili su o karcinogenosti TNT-a (leukemija) na duge staze i tražili da istražimo vrlo detaljno koji su ljudi bili izloženi aerosolu. Mosad se zanimao za sve pa i za neke događaje. Tijekom rujna mjeseca te godine zabilježili smo padanje prašine TNT-a u barem dva slučaja na slavonskom ratištu. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Što ja to imam još dodati specijalno o eksplozivima kao toksikolog? Nekih iskustava ipak imam.

Alkil merkaptani (alkil tioli) F+ T N METANTIOL CAS:74-93-1 VRLO LAKO ZAPALJIVO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-23-50/53 (vrlo lako zapaljivo. Ne vjerujem da će opet biti rata u ovim našim krajevima. a svi oni s više ugljikovih atoma u molekuli su manje opasni. Oko mene bi se stvarao krug praznog prostora. Javili su se kad su dvojica već umrli. ali sam s brzo na njega privikao. Tako sam se naučio na činjenicu da sumporovi organski spojevi nemaju ugodan miris i mislio da im je to glavna osobina. Obično i ne bez razloga ne vole njegove spojeve zbog čovjeku neugodna mirisa i moja prva stručna iskustva s njegovim spojevima bila su povezana s neugodom. a po ekotoksikološkim svojstvima su ravni prvom predstavniku. Na samo početku karijere u Institutu Ruđer Bošković sintetizirao sam tioestere aminokiselina s tiofenolom zbog dobivanja sirovina za sintezu peptida. Tako su propil-merkaptan ili tert-butil-merkaptan tek štetne vrlo lako zapaljive tvari. pa su me nadaleko ljudi izbjegavali. Nisu se privikli drugi. Iako sam radio u digestoru skoro bez ikakve veze s tiofenolom uvukao mi se njegov odvratni miris u kožu šaka. A nije baš tako. Na prvi pogled to može djelovati ružno. ali teško je bilo nekoga optužiti. a onda su se počele osjećati posljedice.pradomovini. Radili su požrtvovno i uporno. otrovno ako se udiše. Naravno da sam dao pozitivno mišljenje. pogotovo zato što barem glavni predstavnik nastaje kao 288 . Sumpor u organskim tvarima Nezaobilazan je element u organskim tvarima poput proteina ili polinukleotida. a druga dvojica ili trojica imala su dijagnozu teških oštećenja jetre. Naravno da je važan sastojak i u brojnim industrijskim kemikalijama. a i inače se javlja u malim molekulama koje tvore život ili su produkt njegova metabolizma. ali eksplozivi se koriste na mnogim mjestima u privredi i trebalo bi educirati ljude da oni nisu opasni samo zbog eksplozivnosti nego i zbog otrovnosti. Na početku me taj miris odbijao i ja sam nerijetko osjećao mučninu. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najjednostavniji alkil-merkaptan je ujedno i najopasniji. a dali su im taj posao. pa se nisam usudio sjesti u tramvaj ili se naći s ljudima u zatvorenom prostoru. jer sam svima nepodnošljivo smrdio. jer ljudi nisu znali da su eksplozivi otrovni i hepatotoksični.

Inače gradski plin (zemni plin) nema mirisa i čovjek ne bi mogao nikako dokučiti da mu negdje u kući instalacija propušta plin u stan. Međutim. što radnici nisu ni opazili budući su već navikli na odvratni miris. U današnje vrijeme ljudi ne trpe takva maltretiranja i građani su počeli nazivati Radio 101. Imali su nesreću da je puhao slabi jugoistočni vjetar i nosio je oblak vrlo razrijeđenog merkaptana prema gusto naseljenim sjevernim područjima. Oni imaju tako snažan neugodan miris da će i prehlađena osoba u stanu opaziti da nešto nije u redu upravo zbog neugodna mirisa merkaptana. Odmah su nazvali mene s pitanjem o čemu se radi i kako će događaj utjecati na zdravlje građana.produkt brojnih procesa biološke razgradnje. a radnici plinara ih onda odnose na mjesta odoriranja i spajaju na stanice za odoriranje. Jedno od važnih mjesta pretakanja viših merkaptana je bilo u plinari na lokaciji Radničke ceste. Dan ranije je dvadesetak djelatnika odjela za 289 . Početkom novog milenija banuo mi je iznenada zamjenik ravnatelja kliničke bolnice iz našeg važnog grada kao izaslanik ravnatelja tražeći hitnu pomoć. ali tome pomažu merkaptani. Oni se namjerno stavljaju u gradski plin da bi se znalo prepoznati istjecanje. Taj neugodni miris će natjerati svakog normalnog čovjeka da potraži spas na čistom zraku. Trebalo nam je nekoliko dana da smirimo građane i dokažemo kako opasnosti za njihovo zdravlje nije bilo. a ni količine ispuštenog merkaptana nisu bile po ničemu osim po mirisu značajne. Tog dana na prijelazu milenija radnici su pretakali tekući merkaptan iz bačve u manji spremnik kako bi ga mogli poslati na stanicu za odoriranje. gradski plin nego su to viši merkaptani poput npr. Ipak vrijedi opisati barem neke od slučajeva. Međutim. Imali smo u prošlosti zaista brojne intervencije zbog neugodnih mirisa iz kanalizacije ili iz otpadnih voda različitih tvornica tako da je dobre primjere teško izabrati. propilmerkaptana. Istina. taj puta je došlo do malog kvara na sisaljki. Nije se usudio ići službenim putem da netko ne sazna za neugodni događaj. On će otvoriti prozore stana ili će iz njega pobjeći. Nisam mogao odmah dati odgovor dok ne saznam od radnika plinare što se stvarno dogodilo. Zemni plin se odorira merkaptanima. Ljudi su bježali iz područja grada sjeverno od plinare i već se tražilo Pedra odgovornog za ugrožavanje zdravlja građana. To se obavlja posebnim sisaljkama koje sprječavaju izlazak para merkaptana u slobodnu atmosferu. Najčešće se ipak pojava merkaptana i rođaka sulfida. merkaptani se proizvode sintetskim putem i koriste na mnogim mjestima u privredi. Njegov miris dopire iz kanalizacije i s drugih mjesta gdje se razgrađuju izmet ili drugi biološki otpaci. Gdje god se nešto bakterijski razgrađuje možete osjetiti intenzivni miris merkaptana i pogotovo metil-merkaptana. nije baš metil-merkaptan glavni sastojak odoransa za npr. ali ovdje će biti govora tek o jednom. koji je zaista bio zatrpan pozivima. disulfida ili trisulfida javlja u prirodnim mikrobiološkim procesima razgradnje organskih materijala. Imali smo mnogo iskustava s industrijskim merkaptanima. a taj razmak je bio dovoljan da se počne razvijati panika. a osobito se bojao novinara. koji dolaze u bocama sličnima onoj na slici pokraj teksta. Najvažnije mjesto im je u odoriranju opasnih plinova.

Robotska sonda je pronašla u kavernama i posteljno rublje. općom slabosti i panikom. Pomoćnik ministra je čak naručio robotsku sondu za snimanje kanalizacije. 290 . godine odlučila se jedna obitelj prošetati pokraj pristaništa skele koja povezuje Samobor sa Zaprešićem preko rijeke Save. Ranom zorom drugog dana uputili smo se sa svom opremom u bolnicu i počeli istraživanje. Ne možete pošteno uživati u bilo kojem dnevnom obroku. žarenja svih sluznica. Zaključili smo da mirisi potječu iz potoka Gorjak i zato je obavljeno uzorkovanje vode na nekoliko mjesta. Odmah sam reagirao vjerojatno i zato što sam za taj grad bio emocionalno vezan pozivajući tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i suradnika za mjerenje onečišćenja zraka. Tog proljetnog dana 2007. Glavni problem je u tome što ne postoji nikakav zakon o neugodnim mirisima. a do rezultata analiza je trebalo pričekati nekoliko dana.transfuziologiju smještenog na dva različita mjesta u podrumskim prostorima bolnice osjetilo simptome otrovanja. a da se ne govori o izmetu. ali smrad je bio vrlo snažan i svatko ga je mogao osjetiti. Taj skromni potok prihvaća otpadne vode industrijske zone Zaprešića i ulijeva se u Savu. pa je bilo samo pitanje vremena kad će se javiti žešće reakcije. Od prvog časa mi je na temelju ranijih iskustava bilo jasno da je za sve kriva loša kanalizacija iz koje su se oslobađali merkaptani. Njihova su toksikološka svojstva bila beznačajna. Glavobolja. koja je bila stara jednako kao bolnica u gradu i bila je izgrađena od cigala. Kanalizacija nije bila izvedena ispravno s odušcima iznad krovova zgrada i onda su se neugodni mirisi probijali kroz kanalizacijske cijevi do podrumskih prostora. Otac obitelji je najžešće reagirao na smrad iz potoka Gorjak s mučninom. U ovom slučaju nije bilo ugroženo zdravlje ljudi niti okoliš. ne možete ljubiti dok vam sve uokolo smrdi. pa su se plinovi iz kanalizacije to bolje uzdizali kroz cijevi do podruma. krvi i drugim organskim materijalima. Meteorološki podaci su pokazali da se spornog dana javila tišina uz inverziju i sniženje temperature na tlu. Polovica od njih je otišla na bolovanje i transfuziologija je prestala s radom To je katastrofalan događaj za bilo koju bolnicu koja obavlja operacije. sulfidi. Nakon slijedećeg incidenta u ljeto te godine inspekcija zaštite okoliša je naredila prestanak rada barem dvije tvornice dok ne riješe problem ispuštanja otpadnih voda u okoliš. Neke dane se uz njega dade živjeti a neke druge dane tako nepodnošljivo smrdi da se ne da izdržati. Mjerenjem polutanata u zraku nisu postali ništa pametniji. ne možete pozvati goste. mučnina. bolova u križima i općeg osjećaja slabosti bili su razlog bijega svih zaposlenika na otvoreni prostor. Pokazalo se da su se u vodi potoka nalazili merkaptani. pa možete samo građanskom pobunom tražiti izmjene. Vremenom su se ljudi počeli organizirati u obrani svojih ustavnih prava i osnovane su različite udruge za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. povraćanje i brojni drugi simptomi poput suzenja. Drugi zanimljiv slučaj je vezan uz potok Gorjak (među narodom poznat kao Smrdljivka) u Zaprešiću. Tražili su da u tišini pronađemo razlog stradanja tih ljudi i da ga uklonimo. Oni su pak nazvali mene sa zahtjevom da odmah organiziram izvid stručnjaka na sporno mjesto i ja sam takvu ekipu poslao na teren održavajući s njima stalnu vezu. a ne možete ni mirno spavati. Izgleda da je to u ovom slučaju uspjelo i da će potok Gorjak uskoro prestati nositi naziv Smrdljivka. Ne može se odvijati niti jedna ljudska aktivnost uz neugodne mirise. trisulfidi i druge tvari karakterizirane snažnim i neugodnim mirisima. koji se šire iz potoka sasvim neujednačeno. disulfidi. a razumna gospođa je nazvala broj 112. Kanalizacija je naprosto propala na mnogim mjestima tijekom dugih godina i stvorile su se kaverne u kojima se nakupljala nečist. Već desetljećima se građani bune na nepodnošljive mirise. Naravno da sam prvo izvijestio građane da se u zraku ne nalaze nikakve tvari koje bi mogle odmah djelovati na njihovo zdravlje. jer nije bilo ni jednog od onih za koje postoje rutinske metode mjerenja. Slučaj je riješen i više nikad nije bilo pritužbi od bilo koga. ali se mora priznati da je građanima bila ozbiljno narušena kvaliteta života.

jer ga je svatko s normalnim nosom mogao osjetiti pri dolasku na teren. ali se moralo ipak naći razlog lošeg mirisa. TIOFENOL CAS:108-98-5 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R10-24/25-26-36/38 (zapaljivo. ovdje su se građani s pravom bunili na izrazito neugodan miris.Tiofenoli Tiofenol nije baš jako važna tvar u kemijskoj industriji. kako bi mogli dokazati i sasvim niske koncentracije nekih produkata izgaranja. što je vjerojatno signal ljudima da se maknu s mjesta gdje se njegov miris osjeti. Među njima su bile i automobilske gume. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. nadražuje oči i kožu) Kao što je bilo rečeno on zaista uz svoja opasna svojstva ima taj izrazito neugodni miris. a ne javljaju se ovakvi spojevi često ni kao produkti biološke razgradnje. Bili su to tiofenoli. koji se širio od cementare prema njihovom naselju kad je vjetar puhao od cementare prema njima. Moji kolege su odlučili obaviti uzorkovanje zraka iz emisija dimnjaka kroz 24 sata. Sjećam se slučaja jedne naše cementare. Međutim. ne postoji ni MDK (maksimalno dopuštena koncentracija). Istina. npr. kako je slučaj s drugim cementarama u Europi. ali ipak s civilizacijskog stanovišta nije bilo u redu da građani trpe taj neugodni miris čim vjetar puhne od cementare 291 . Rutinska mjerenja nisu pokazivala ništa neobično ili protupropisno. u energanama. javljaju se u različitim industrijskim procesima kao onečišćenje. vrlo otrovno ako se udiše. Nema za njih jasnih ograničenja što se tiče emisija. To što ja imam osobno iskustvo iz dana kad sam bio mladi kemičar ne bi trebao biti razlog za njegovo uvrštavanje u ovu knjigu. Učinio sam to da pokažem kako su opasna svojstva kod tiola opasnija kad se radi o aromatskim tvarima. koja je imala sve isprave za rad i korištenje određenih vrsta otpada za dobivanje energije.

sulfati nekih tvari mogu biti izrazito opasni kao što je npr. U dobroj vjeri je dogovoreno sa cementarom da postavi filtre za uklanjanje tog lošeg mirisa. dimetil sulfat. Takvo mišljenje o njemu je imala većina kemičara i onda je jasno da ga se nitko nije bojao. amina i tiola. Zapravo je to izrazito jednostavna i izrazito opasna kemikalija. a teško ih je podijeliti u skupine. jer postoji i nekakav opće prihvaćeni moral kao mjerilo za ponašanje. kao npr. koju se naravno moglo zbrinuti. Međutim. DIMETIL SULFAT CAS:77-78-1 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-25-26-34-43-68 (može izazvati rak. U stara davna vremena sam susretao dimetilsulfat ne znajući uopće da je on opasna kemikalija. propašću kemijske sinteze u Hrvatskoj ta je kemikalija postala samo problem zbrinjavanja. otrovno ako se proguta. ali su onda odlučili njezine ostatke iskoristiti za sintezu sulfonamida koji nisu bili nikome potrebni. Općenito mislim da kemičarima ne treba vjerovati kad rangiraju kemikalije prema opasnostima za ljudsko zdravlje. Radi se zapravo o nagrizajućoj vrlo reaktivnoj kemikaliji. a sigurno je karcinogena kemikalija. moguća opasnost od neprolaznih učinaka. Mislim da su se bez velikog razloga bojali te kemikalije i tražili su nekoga tko će je u gusto naseljenom području neutralizirati. Međutim. Inače se koristi kod metiliranja fenola. To su inertne tvari dobro topljive u vodi i zbog toga se dobro izlučuju preko bubrega. Organskih kemikalija ima raznih Zaista ima mnogo organskih tvari koje se čak koriste u golemim količinama. Prema godišnjim količinama na tržištu najviše je svakako tenzida ili surfaktanata od kojih se izrađuju različiti detergenti i općenito kemikalije za čišćenje. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.prema njima. godine zatražili su od mene da pomognem savjetom u zbrinjavanju ostataka te kemikalije u jednoj našoj uglednoj tvrtki. vrlo otrovno ako se udiše. Negdje 2006. Ne moramo se u Hrvatskoj bojati otrovanja tiofenolima. Zanimljivo je spomenuti sulfate. Nisu uvijek propisi ono što treba upravljati postupcima ljudi. a izgleda da je to i učinjeno. klorsulfonska kiselina. Međutim. jer oni su inače izuzetni važni barem u metabolizmu. pa zapravo u Hrvatskoj više ne predstavlja nikakav problem budući praktički u zemlji više nema sinteze novih tvari. Mnogo je drugih organskih spojeva sa sumporom od kojih su neki imali važnu ulogu u industriji. izaziva opekotine. Organizam se riješava brojnih fenola i sličnih tvari tvorbom O-sulfata. To su 292 . ali nam mogu zagorčiti život svojim neugodnim mirisima. problem zbrinjavanje je bio riješen.

a uz druge se vežu oznake o nadraživanju kože i sluznica dok neki mogu biti ekotoksični. Istina. neionski ili kvarterni amonijevi tenzidi. ali nema nikakvog pouzdanog dokaza da bi npr. koje se nalaze na dnu površinskih voda i ometaju tamo život. Jedino rješenje je zapravo progutati sredstva protiv pjenjenja. koje se mogu oslobađati iz plastične ambalaže u sve moguće prehrambene proizvode i pića. Jedino što se veže značajnije uz ta sredstva je pjenjenje. reproduktivno toksikčni ftalati). itd. kod gutanja takvih sredstava može se u želucu stvoriti pjena. Posebno područje je ono koje obuhvaća polimere. U kontaktu s vodom oni rade pjenu i mnogi se toga boje. jer same tamo nisu došle nego ih je čovjek morao baciti. Međutim. Međutim. Možete progutati nekakav predmet od PVC-a ili bilo kojeg drugog polimera bez straha da će nastupiti akutno otrovanje. a danas još uvijek imamo problem s vrećicama. Jedno od takvih sredstava je polidimetilsiloksan (registriran pod nazivom Simetikon). Čak se ne možemo složiti treba li reći detergent ili deterdžent. a jedino probleme može u probavnom sustavu praviti taj čvrsti progutani predmet. Većina polimera su potpuno inertne tvari čak kad sadrže opasne male molekule. Vjerojatno ovim tekstom nisu obuhvaćene neke važne organske tvari. Ima opisa takvih slučajeva. prema ustima. ali treba shvatiti da je izbor bio čisto autorov i da se greška može popraviti upravo savjetom čitatelja. pogotovo kod male djece. anionski. Naime.kationski. točno je da je okoliš pun proizvoda od polimernih materijala. S druge strane. ali kod nas nema nikakvih iskustava s njim. U takvom slučaju moguće je udisanje pjene i u krajnjoj liniji gušenje. voćni sok iz PET ambalaže mogao biti opasan za zdravlje ljudi. koja onda traži svoj put izlaska probijajući se prema gornjim dijelovima probavnog sustava tj. mnogi zloguki proroci plaše građane s tim tvarima. polimeri ipak predstavljaju problem zbog onečišćenja okoliša. sredstva koja gase plamen ili anorganske boje mogu se sporo oslobađati iz polimera i ispirati se u okoliš. Može ih se naći u površinskim i podzemnim vodama ili u tlu. Zapravo ništa naročito. a oba izraza su dopuštena prema pravopisu. 293 . Do nedavno su prevladavale boce. nisu krive plastične vrećice što su se našle na dnu mora. ali zasad u koncentracijama koje ne predstavljaju neku opasnost za zdravlje čovjeka ili organizama iz okoliša. Najgori od njih su možda neki kationski i neionski tenzidi s oznakom R34 (izaziva opekotine). soli masnih zasićenih i nezasićenih kiselina. Zbog toga danas možemo govoriti o globalnom onečišćenju dodacima u polimere. Naime. Pošteno rečeno nema iskustva niti s teškim ishodom otrovanja detergentima i ja tek prema usmenoj predaji znam kako se navodno jedno dijete u Zagrebu ugušilo nakon gutanja detergenta za pranje posuđa. te male molekule poput omekšivača (npr.

MAJČICA ZEMLJICA U davnim vremenima su ih nazivali mineralni otrovi. Cijelo 19. koja propušta dobro molekule mase do 300. 294 . ali one nisu povezivane nikad s težim učincima poput karcinoma kod azbesta. Naime. do apsorpcije izgleda ipak dolazi kod teških oštećenja sluznica probavnog sustava. rezultati istraživanja štetnih učinaka u građana bili su prilično neuvjerljivi i nikad nisu nađeni pouzdani dokazi o povezanosti aluminija u vodi za piće s pojavom blagih znakova otrovanja tim metalom. Hemodijaliza je proces uravnoteženja između krvi i dijalizacijske tekućine preko polupropusne membrane (vidi sliku lijevo kako izgleda jedan dijalizacijski filtar). katione metala onda će oni ulaziti u krv. Međutim. ako je vjerovati radovima. 3 puta tjedno po 6 h). stolječe bilo je obilježeno otrovima na bazi arsena i zapravo forenzička toksikologija počinje svoj razvoj traženjem analitičkih metoda za otkrivanje ovih otrova u biološkom i drugim materijalima. kao npr. ali napretkom kemije/alkemije dobivali su sve veće značenje u namjernim otrovanjima. Kako se razvijala kemijska industrija tako im je važnost postajala sve veća. Zabilježeni su istina štetni učinci na plućima kod udisanja prašine aluminijevih oksida ili soli (aluminoze). Širenjem primjene hemodijalize kao umjetnog bubrega počeli su izvještaji o otrovanjima aluminijem. Uzrok su bile kisele kiše. Ako dijalizacijska tekućina nije dovoljno čista i sadrži npr. kad su kapilare u punom kontaktu sa sadržajem želuca ili crijeva. jer su njegove soli izrazito slabo topljive u vodi i zapravo se gotovo uopće ne apsorbira iz probavnog sustava. Bolesnici ih često uzimaju u velikim dnevnim dozama i vrlo rijetko se bilježe blagi znakovi otrovanja. jer su ih uzimali iz tla te koristili izravno ili tek uz minimalnu primitivnu kemijsku obradu. amfora obrađenih iznutra olovnom gleđi. Obzirom na jednostavnost dijalizacijske tekućine gradijent prelaska malih molekula je vrlo visok u smislu njihova prelaska iz krvi u dijalizacijsku tekućinu i dugo se smatralo da prelazak malih molekula suprotnim smjerom zapravo ne postoji. a to će biti posebno izraženo kod kroničnog procesa kao što je hemodijaliza (npr. Bilo je naravno slučajnih otrovanja korištenjem različitih predmeta poput npr. Tako su se sredinom osamdesetih godina javili prvi izvještaji o otrovanjima na hemodijalizi. aluminijske encefalopatije javili su se ranih osamdesetih godina vezano uz zakiseljavanje podzemnih voda u Engleskoj. Međutim. a danas relativno često bilježimo otrovanja s takvim kemikalijama. Evo malo vlastitih i tuđih iskustava s otrovanjima anorganskim kemikalijama. Aluminij Sve do prije tridesetak godina praktički nije bilo otrovanja aluminijem. u slučaju kad se neka mala molekula nalazi samo u dijalizacijskoj tekućini a ne i u krvi gradijent je povoljan za njihov prelazak u krv. Aluminij se inače skladišti u mozgu i kostima izazivajući pojavu aluminijske encefalopatije i osteoporoze. na bazi aluminijevih hidroksida radili su se i rade se vrlo uspješni antacidi. Prvi radovi o kroničnom unosu aluminija u organizam čovjeka s blagim oblicima tzv. Uostalom. a radovi su javljali o kiseloj vodi u zdencima nekih ruralnih područja i povećanoj koncentraciji aluminija u takvim vodama. Tada još nije bilo toliko učinkovitih mineralnih otrova kakve se nalazilo u biljkama ili životinjama. mineralnim kiselinama i lužinama.

koja je obavljana aluminijevim sulfatom i na taj način se voda za piće obogaćivala aluminijem. Jedna pacijentica je imala uznapredovalu aluminijsku encefalopatiju i niti je znala govoriti niti se mogla sjetiti kako se zove. kad je Sisak bio odjsječen od velikog vodovoda u Petrinji i koristio je vodu iz Kupe za proizvodnju vode za piće. Uznapredovala osteoporoza u nekoliko pacijenata nije bila siguran dokaz u otrovanje pacijenata. Deionizacija je bila u redu. jer je uređaj bio u kvaru. ali to nije bio slučaj. Tipični gastrointestinali simptomi otrovanja arsenom (povraćanje. Arsen Arsen i njegovi spojevi svakako su zaslužili poduži osvrt kad se piše o otrovima. ali kod onih mlađe dobi se moglo s priličnom sigurnošću optužiti za tu pojavu aluminij. kada se posumnjalo da su pacijenti na sisačkoj dizalizi otrovani aluminijem. krvavi proljev. Slučaj je potaknulo Ministarstvo zdravstva na pokretanje projekta kontrole svih dizalizacijskih centara u Hrvatskoj. jer su negativna iskustva s njima izrazito brojna. kao na postrojenju iznad. pa su uglednici nerijetko uzimali preventivno svakodnevno male doze arsena kako bi se na njega navikli i bili manje osjetljivi u slučaju ako ih netko pokuša otrovati većim dozama. Problem je bio u tome što se kelati aluminija i desferoksima čak ni kod ljudi sa zdravim bubrezima teško izlućuju iz organizma i jedino rješenje je bila hemodijaliza. Tako se zapravo za dijalizu koristila tek deionizirana voda s nedopustivo visokim koncentracijama aluminija. Ministarstvo je osnovalo povjerenstvo za rješavanje slučaja i vrlo brzo je objektivnim pregledima (klinički pregledi i mjerenje koncentracija aluminija u krvi) ustanovljeno da se kod više od deset pacijenata može govoriti o otrovanju aluminijem. Jedan od procesa prerade vode je bila flokulacija. Razlog je otkriven već prvim izvidima. Pacijenti su prebačeni u zagrebačke centre za hemodijalizu. Osim kliničkih opažanja (sumnjiva smrt barem tri pacijenta te pojava aluminijske encefalopatije kod nekoliko njih) bile su važne analize dijalizacijske tekućine.Moje osobno iskustvo s otrovanjima aluminijem seže u 1995. abdominalna bol) bili su sasvim nespecifični i često su pratili uobičajena otrovanja hranom tako česta u onim vremenima čak i na plemićkim 295 . Čak se smatralo da se na arsen može donekle naviknuti. ali slijedeći stupanj pročišćavanja reverznom osmozom nije uopće bio proveden. Detoksikacija je obavljena uspješno. Bilo je to još uvijek vrijeme rata. Ništa se ne bi dogodilo da je proces priprave vode za dijalizacijsku tekućinu bio korektan. Posebna radna skupina obišla je sve centre za hemodijalizu u Hrvatskoj (njih oko 50) i svuda uvela mjere stalne kontrole vode tako da danas nema niti jednog u kojem bi se moglo dati bilo kakve primjedbe. pa je i literatura bogata opisima trovanja arsenovim oksidima ili solima. Činjenica je da je voda za pripravu dijalizacijske tekućine bila neispravna i imala vrlo visoku električnu vodljivost. Analizom je otkriveno da sadrži visoke koncentracije aluminija. gdje su uz primanje desferoksima bili podrvrgnuti produženim hemodijalizama. Nakon toga je problem riješen u roku od nekoliko mjeseci. a sisačka hemodijaliza je renovirana i kasnije je voda za pripravu dijalizacijske tekućine uvijek bila dobra. godinu. Već u vrijeme renesanse i brojnih aristokratskih bitaka za vlast ili bogatstvo on se pokazao učinkovitim otrovom.

kada je i dokazan u nekim slučajevima. izaziva opekotine. Zanimljivo je spomenuti slučajeve otrovanja arsenom iz zidnih tapeta. Mišomor je bio omiljen i u hrvatskim krajevima. kod prepariranja divljih životinja. koji je umro u izgnanstvu od karcinoma želuca (vidi sliku lijevo kako se drži za želudac). Evo osnovnih značajki jednog od čestih arsenovih spojeva. 1 T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R28-34-45-50/53 (vrlo otrovno ako se proguta. vrlo otrovno za oraganizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najviše otrovanja arsenom krajem 19. ali ne u Hrvatskoj. Izvještaji različitih skupina analitičara potpuno su suprotni u pogledu nalaza arsena u carevoj kosi. a najpoznatiji nedokazani slučaj otrovanja arsenom veže se uz Napoleona. i početkom 20. Pišu da je Katarina Medići jako voljela arsen kao otrov. stoljeća i od tada nema poznatih slučajeva otrovanja u našoj zemlji. pa je njegovo trovanje vjerojatno tek legenda. Vjerojatno su zato krajem 19. posebno u 20. Čak niti pojave na koži poput hiperpigmentacije ili keratoza nisu nužno ukazivali na otrovanje arsenom. Arsenovi oksidi su se koristili za različite svrhe. stoljeća. Zabilježena su i kronična otrovanja arsenom iz tapeta. ARSENOV TRIOKSID (CAS 1327-53-3) Karc. a isto se odnosilo na gangrenozne promjene na udovima ili pojavu karcinoma. a posebno u kostima mrtvih.dvorovima. može izazvati rak. Imam vrlo zanimljivo iskustvo s korištenjem arsena u te svrhe. i u prvoj polovici 20. stoljeća razvijene dobre analitičke metode za dokazivanje arsena u biološkom materijalu. stoljeću. kao npr. Potpuno je potisnut s tržišta pedesetih godina 20. koje su se zbog svoje ljepote i visoke cijene dobro tržile krajem 19. Kat. jer bi prije toga umrli bilo od otrovanja bilo zbog nekih drugih tada čestih razloga umiranja. Vjerojatno kronično trovani nisu ni dočekali pojavu karcinoma. U proljeće 296 . stoljeća veže se uz preparat Mišomor rađen na bazi arsena.

Prilično sam se razbijesnio shvativši kako to zapravo nije nikakva bakica nego krasna žena u dobi od 35 godina.) u ljudi koji kronično piju vodu bogatu arsenom uvijek su izazivali moju pozornost. godine prvo je nazvala neka gospođa sva u panici. a oni će obavljati našu zaštitu. Ja sam odlučno odbijao i tražio da gospođa sama donese bocu s kemikalijom. Moja suradnica joj je predložila da donese taj vražji arsen u HZT. Kako mi nismo servis za prikupljanje otrova predloženo je gospođi da nazove policiji i njima se obrati za pomoć. USA ili u dijelu Panonske nizine. Naravno da smo donijeli krivu procjenu o tome što se može učiniti s otrovom. a mogao bi joj zbog uzbuđenja ispasti iz ruke i razbiti se. Računalo se da bi se moglo nekom pokloniti kemikaliju. Gospođa je stanovala u jednoj od obiteljskih kućica odmah pokraj Šestinskog lagvića i stvarno mi se činilo da za jednu baku put do HZT može biti dug i naporan. koja nije bila ni slaba ni nemoćna. Nakon sat ili više vremena bili su završeni svi papirnati poslovi i ja sam se konačno mogao uputiti u zavod. Međutim. Izvještaji iz Bangladeša o pojavi različitih bolesti (karcinom. znao sam da taj problem ima i naša istočna Slavonija jednako kao susjedi u Mađarskoj i Vojvodini. a onda je počelo pisanje zapisnika na koji su se morali potpisati svi policajci. jer je našla užasni arsen na tavanu i hoće ga se riješiti. Evo gore jedne takve preparirane ptice iz nekog muzeja. gangrenozne promjene. Pogledajte kakve se to posljedice uz karcinom mogu javiti u zemljama kao što je Bangladeš. ako je imalo u redu. Oni su ultimativno tražili da netko od nas dođe po otrov. Ona je tamo izvijestila o mjerenjima koncentracije arsena u podzemnim vodama s područja između Vinkovaca i Osijeka uz komentar o potrebi epidemioloških istraživanja na tom području. Gospođa na drugoj strani linije je panično protestirala tvrdeći da ona nema auto i morala bi taj užasni otrov nositi prvo autobusom i onda tramvajem. itd. što bi izazvalo tešku pogibelj za nju i druge putnike. Policajci su stajali zaštitnički oko stola. Nitko iz brojnih laboratorija nije trebao tu trajnu kemikaliju. Nevoljko su se njih trojica uputili samnom prema kući isped koje je glasno lajao pas čuvar. Poseban zapisnik je pisao jedan od policajaca za svoju policijsku stanicu. Sažetke je organizator objavio na Internetu i tako je do njih došao jedan 297 . ali me moja suradnica molila da pomognem staroj gospođi. a nismo imali niti osigurana sredstva za zbrinjavanje kemikalije na nekom od zapadnih odlagališta opasnog anorganskog otpada. Nemarno su se držali. Na ključnim vodovodima se već duge godine voda tehnološki obrađuje kako bi se uklonio arsen prije puštanja u vodovodne sustave. poput onog u Bangladešu. Pristao sam konačno otići po strašnu kemikaliju i obavijestio sam policiju da stižem. Ima u svijetu više takvih područja. ali se osjetilo da se boje. U kući nas je na stolu već čekala mala drvena škrinjica u kojoj se nalazio alat za prepariranje ptica i boca od pola kilograma natrijevog arsenita. jer policija je smatrala da to nikako nije njihov posao i slijedeći telefonski poziv je stigao od policije. nismo je mogli predati na spaljivanje u tadašnju spalionicu PUTO. Arsen danas predstavlja poseban problem u krajevima gdje je prisutan u tlu i ispire se podzemnim vodama. pa boca još uvijek stoji u našem malom skladištu pokaznih opasnih kemikalija. a mi ćemo ga onda zbrinuti. lijepa gospođa i moja malenkost. Onda se pojavila i gospođa na vratima svoje kuće pozivajući me da uđem. Tamo ispod brežuljka čekala su dvoja policijska kola i nekoliko policajaca. U zao čas je to predloženo. Tog časa su počeli izlaziti ljudi iz drugih kuća uznemireno gledajući operaciju uklanjanja otrova. Naravno da se iz seoskih zdenaca pila neobrađena voda i vjerojatno bi se tako i nastavilo da jedna tadašnja specijalizantica nije otišla na nekakav međunarodni kongres. pogotovo kad su vidjeli da ja nemam na sebi ili uzase nikakvu zaštitnu opremu za sebe i njih.1999. koja se tako jako boji i uz to joj je teško hodati.

hrvatski novinar. Malo je krivo shvatio taj sažetak i odlučio kao novinar istraživač iskoristiti zanimljivu temu. Potkovao se podacima iz literature i krenuo u razgovore sa stručnjacima. Kolegica iz Osijeka je naslutila da bi to moglo loše zaavršiti i nije htjela razgovarati s novinarom, a jednako je prošao i kod drugih sugovornika. Napisao je opširan članak o opasnoj istočnoj Slavoniji, gdje zbog arsena u vodi za piće prijete brojne teške i neizlječive bolesti. Članak je izazvao veliko uzbuđenje i u roku od nekih tjedan dana sve važnije novine su ga prenijele ili preradile. U „opasnim“ krajevima su se ljudi uzbunili ili uplašili. Negdje tijekom te faze su novinari počeli opsjedati i nas, a nerijetko su se javljali uplašeni građani. Znatan broj njih je prestao piti vodu iz zdenaca ili čak vodovoda i okrenuli su se flaširanoj vodi. Mi smo smirivali novinare i građane tumačeći im da voda u mnogim slučajevima nije zdravstveno ispravna ali isto tako nije ni opasna. Uostalom, koncentracije arsena u našoj vodi su barem desetak puta niže nego one u Bangladešu, a nema niti jednog pokazatelja da bi se kod nas pojavljivali štetni učinici poput onih u dalekoj istočnoj zemlji. Nazvali su me moji rođaci iz Rokovaca tražeći od mene da im istinito kažem kakva zla očekuju njih i njihove potomke koji su do tada pili vodu iz zdenca obiteljske kuće, a koju sam često pio i ja osobno. Podsjetio sam ih da njihova obitelj tamo boravi iz predturskih vremena i da su svi pili vodu iz istog zdenca, a nema nikakvih izvještaja o tome da bi netko dobio rak ili gangrenu kroz tih nekoliko stoljeća. Mislim da sam ih utješio i od onda sam novinarima govorio isto što rođacima. Naravno da je tema prestala biti zanimljivom novinarima i ubrzo više nije bilo novinskih članaka i slavonskom arsenu, ali sumnja među građanima ni do danas nije uklonjena. Inače je arsen geološki prisutan u različitim količinama na raznim zemljopisnim lokacijama, ali na Mediteranu ga ima dosta u rudama. Zbog toga se npr. u našem Jadranskom moru nalaze koncentracije arsena veće nego u drugim morima, a neki organizmi poput npr. škampa rado ga bioakumuliraju. Tako hrvatski škampi sadrže veće količine arsena nego oni uvozni, ali to nas ne treba zabrinjavati budući škampe jedemo prilično rijetko.

Kadmij
Danas je kadmij svudprisutan, a ranije su otrovanja njime bila razmjerno rijetka i ograničavala su se na korištenje boja. Činjenica je da se veže uz baterijske uloške (kao na slici dolje), proizvodnju i korištenje legura (npr. nehrđajući čelik), korištenje ili zbrinjavanje predmeta od plastičnih masa, proizvodnju boja, itd. Posebno se o kadmiju raspravlja u vezi kiselih kiša, koje ga otapaju iz tla, spalionice otpada su optužene za prekomjerno onečišćenje okoliša kadmijem a unosimo ga u organizma brojnim aktivnostima uključujući pušenje. Najpoznatiji slučaj masovnog otrovanja kadmijem je Itai-Itai bolest u Japanu. Dogodilo se da se na jednom području riža navodnjavala vodom onečišćenom efluentima lokalne industrije koji su sadržavali kadmij. Pokazalo se da riža rado bioakumulira kadmij, ali do tog saznanja se došlo prekasno nakon što je velik broj ljudi obolio. Kod 298

kroničnog uzimanja ključni učinci su oštećenje bubrega i pluća. Problem je u tome što je praktički nezamijenjiv na mnogim mjestima. Naučili smo se na baterijske uloške nikal-kadmij I više bez njih ne možemo zamisliti život. Međutim, njihovo prikupljanje i oporaba predstavljaju velik problem. Jeftini su i ne mogu se tako lako uvoditi nekakve kaucije ili slični mehanizmi za zbrinjavanje takvog otpada. Uglavnom građani baterije vraćaju dragovoljno, kao što ih trgovci dragovoljno prikupljaju. Onda sve ovisi o dobroj volji i svijesti za očuvanje okoliša, a to nije dovoljno. Tijekom 2005. godine obavio sam za Grad Zagreb procjene prikupljanja opasnog otpada i stanje je svuda bilo nezadovoljavajuće. Osobito je otpad iz kućanstava bio nepropisno zbrinjavan, tj. ili kao komunalni otpad ili se odbacivao u prirodu. S baterijskim ulošcima je stanje još bilo reltivno prihvatljivo, jer ga se sakupljalo oko 15%. Logično je da će se kod loše odloženih baterijskih uložaka kadmij i nikal vremenom osloboditi iz svoje čvrste čahure i onečistiti okoliš. Slično je s elektroničkim otpadom, ali također sa starim predmetima koji su sadržavali boje na bazi kadmija (posebno plastični materijali). Njih se danas dijelom zbrinjava spaljivanjem u uređenim spalionicama otpada, ali sasvim sigurno dio dospije u okoliš kao čvrsti sediment. Trebalo bi uvesti više reda budući su mu opasna svojstva vrlo nezgodna.

KADMIJEV SULFAT (CAS 10124-36-4) Karc. Kat. 2; Muta. kat.2; Repro kat. 2

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, može smanjiti plodnost, može štetno djelovati na plod, otrovno ako se proguta i vrlo otrovno ako se udiše, opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju preko pluća ili preko probavnog sustava, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može ostaviti dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Krom
Krom dolazi u više valentnih stanja i takvi spojevi (Cr(VI), Cr (IV), Cr(III)) se međusobno dramatično razlikuju, kako prema fizikalno-kemijskim tako još više prema toksikološkim ili ektotoksikološkim svojstvima. Obzirom na to da je samo krom(VI) vrlo opasan ovdje neće biti govora o drugima. Koristio se izrazito mnogo na raznim mjestima zbog svojih vrlo vrijednih svojstava. U prvom redu su kromati davali s različitim metalima prekrasne boje, koje su se koristile na brojnim mjestima, od slikarstva do bojenja metalnih ili drugih predmeta. Zatim je bio nezaobilazan kao oksidans, npr. kod štavljenja kože. Mnogi i danas u kožarstvu plaču za njim, jer njegove zamjene nisu tako dobre kakav je bio on. Analitički laboratoriji još uvijek u nekim slučajevima ne mogu bez njega, a služio je kao

299

ključna kemikalija kod pranja staklenog laboratorijskog pribora (poznata kromsumporna kiselina), posebno u nekim područjima poput analize metala. Međutim, njegova opasna svojstva dana čas kasnije dovela su do brojnih zabrana i ograničenja njegovog stavljanja u promet i korištenja. Tako se i u Hrvatskoj nalazi na listi zabrana i ograničenja te ga više nije lako nabaviti bez jakog argumenta da je zaista nezamjenjiv u nekom poslu, ali ga je sve manje. Evo službenog razvrstavanja jednog od kromata.
T+

O

N

KROMATI(VI); (CAS 1333-82-0) Karc.kat 1;Muta.kat 2; Repro.kat 3
OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-49-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom, otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta, vrlo otrovno ako se udiše, izaziva teške opekotine, udisanjem i u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost-opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, može smanjiti plodnost, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)
VRLO OTROVNO
OKSIDIRAJUĆE

OPASNO ZA

Značajan broj građana zna za njegova opasna svojstva i na prvi spomen kromata se uplaši zbog jasno dokazane karcinogenosti, mutagenosti i reproduktivne otrovnosti. Na njega se razvija preosjetljivost, a vrlo je otrovan za vodeni okoliš. Istina, treba naglasiti kako se kromati u prirodi vrlo brzo reduciraju u oblik Cr(III) reagirajući sa svud prisutnim organskim materijalom, ali također valja priznati da je izrazito dobro topljiv u vodi i lako se širi okolišem. Građani su vrlo osjetljivi na nagovještaj o tome da bi okoliš mogao biti onečišćen kromatima. Moje prvo iskustvo s kromatima seže u 1997. godinu kad su me pozvali varaždinski sanitarni inspektori upomoć. Netko je uz jednu obalu Dravskog kanala na dužini od 200-300 m ostavio hrpice kožnih otpadaka izmješane s rasutim kalijevim bikromatom. Čak smo uspjeli pronaći spremnike u kojima je kupljen od talijanskog proizvođača, a radilo se o robi kupljenoj prije mnogo godina. Ja sam savjetovao hitno uklanjanje svih količina kromata na račun grada i spremanje na privremeno odlagalište dok se ne nađe kako zbrinuti taj miješani otpad. Kromate se jedino moglo kemijski reducirati do Cr(III) oksida, jer bi se tako lakše mogao zbrinuti nastali produkt. Druga mogućnost je bila izvoz otpada na neko od uređenih europskih odlagališta opasnog anorganskog otpada, ali se svima činilo da je to vrlo skupa solucija (minimalno 10 DM po kilogramu bez prijevoza). U međuvremenu nam se priključila kriminalistička policija i započela je istragu. Javili su mi nekoliko dana kasnije da su lako uvhatili jednog kožara, koji je tek tada shvatio kakvo je zlo učinio i ne samo da je platio sve dotadašnje troškove i kazne nego je platio za izvoz opasnog otpada u inozemstvo. Drugi slučaj je bio puno zanimljiviji. Dogodio se u Karlovcu negdje 2005. godine. Direktor komunalnog odlagališta je ugovorio posao deponiranja kožnih otpadaka jedne 300

hrvatske tvornice kože. Tvornica je dovezla velike količine kožnih otpadaka i pohranila ih na odlagalište, a izgleda da su oba partnera bili zadovoljni. Nisu računali na to da su već tada u Karlovcu zeleni bili izuzetno dobro organizirani i da je u njihovim redovima bilo mnogo izrazito dobro školovanih ekologa. Bojali su se kromata i ukazivali su koje se sve posljedice te rabote mogu očekivati. Nije to bilo uređeno odlagalište i procjedne vode su iz njega odlazile u okoliš. Bio je u blizini i nekakav potok, što u Karlovcu gradu na 4 rijeke i brojnim potocima nije ni čudo. Zeleni su uspjeli na svoju stranu pridobiti brojne novinare te ljude iz politike, a javljali su se i stručnjaci za financije sumnjajući u mogući kriminal velikog posla s kožnim otpacima. U međuvremenu su obavljene brojne analize kako samog otpada tako i procjednih voda s odlagališta te voda u potoku. Mene su pozvali kao sasvim nezavisnog stručnjaka da na jednoj tribini kažem istinu i samo istinu o otpacima kože na njihovu odlagalištu komunalnog otpada. Nakon što sam proučio svu prikupljenu dokumentaciju uključujući i pregled literature otišao sam održati predavanje na tribini. Nikad nisam govorio pred toliko osoba zainteresiranih za zaštitu okoliša. Dvorana je bila toliko puna da je značajan broj ljudi stajao na sve strane, a bilo ih je svih životnih dobi, od srednjoškolaca do penzionera. U kasnijim godinama se nikad više nisam čudio što su u Karlovačkoj županiji građani izuzetno osjetljivi već na najmanji nagovještaj onečišćenja okoliša. Međutim, ja sam ih teško razočarao otkrivši im da u otpadu gotovo da nema kromata ili ih ima u tragovima i daleko ispod MDK. Kožar je koristio nove tehnologije i otpad je sadržavao isključivo spojeve kroma(III). Taj je pak krom bio potpuno netopljiv u vodi i nije onečistio niti podzemne niti površinske vode, a bio je sasvim inertna tvar što se tiče toksičnosti i ekotoksičnosti. Ipak sam mogao reći barem jednu stvar na štetu onih koji su se odlučili na odlaganje. Prema propisima se taj otpad nije smio odložiti na neuređenom karlovačkom odlagalištu i bilo je logično da će nadležna inspekcija narediti njegovo uklanjanje. Još jedan slučaj karakterističan za vremena propasti brojnih hrvatskih poduzeća u vremenima devedesetih godina. Propala je vinkovačka kožara, što je obradovalo većinu Vinkovčana, jer im je ta tvrtka desetljećima zagađivala njihovu rijeku stajačicu Bosut. Stečajni upravitelj je pokušavao završiti svoj posao i osloboditi zgrade od strojeva, sirovina i nepotrebnih predmeta, jer je lokacija tvornice bila izvrsna. Na obali Bosuta s druge strane od centra grada. Nastojalo se prodati što se prodati dade, pa je tako jedan poduzetnik iz nedalekog sela Ivankova te 2004. godine išao dogovoriti kupovinu nekog stroja, koji mu je bio prijeko potreban. Stečajni upravitelj mu je ponudio stroj besplatno uz uvjet da on prihvati uz to sve kemikalije iz tvorničkog skladišta, a da će ih se već lako riješiti. Ivankovčanin je odmah prihvatio ponudu i tijekom mjeseca srpnja prebacio sve u neku šupu iza svoje kuće. Nije ni obraćao pozornost što je to sve donio u nju, ali su pozornost obratili njegovi susjedi. Šupa je već bila dotrajala i svatko je mogao vidjeti da se u njoj nalaze svakakve kemikalije, ali su susjede najviše uplašile već poderane papirnate vreće ukrašene slikama mrtvačke glave s prekriženim kostima i natpisima o velikoj otrovnosti. Bio je kraj srpnja i veliki seoski poslovi su bili završeni, pa su suseljani imali vremena za reakciju. Počela je otvorena pobuna uz demonstracije i verbalne napade na vlasnika opasnog otpada, pa je morao unajmiti zaštitare kako bi čuvali kuću, otpad i njegovu obitelj. Mene je pozvao glavni sanitarni inspektor županije smatrajući da ja kao čovjek podrijetlom baš iz tog kraja moram pomoći u rješavanju problema. Ja sam pak obavijestio pomoćnika ministra zaduženog za sanitarnu inspekciju kako bi zajednički mogli pokrenuti akciju. Bilo je najjednostavnije pronaći u županiji neko skladište na kome se smiju držati vrlo jaki otrovi i prevesti sav onaj otpad iz Ivankova u njega dok se ne nađe konačno rješenje. Međutim, takvih skladišta nije bilo u cijeloj županiji, a u susjednima nisu inspekcije htjele razgovarati o mogućnosti privremenog skladištenja. Savjetovali smo da se pozove neko poduzeće ovlašteno za zbrinjavanje opasnog otpada, pa su Vinkovčani odmah reagirali pritisnuti bijesom Ivankovčana. Kolegica iz ovlaštene tvrtke me nazvala iz Ivankova sva uplašena, jer su seljaci mislila da je ona jedna on onih zločestih, pa su

301

napali njezin auto kad se parkirala ispred kuće stradalog poduzetnika. Na brzinu je dogovoren posao izvoza ukupnog opasnog otpada u inozemstvo i sve je bilo završeno u jednom danu. Inspekcije su odahnule, ali tek tada je počeo cirkus. Poduzetniku nije padalo napamet platiti zbrinjavanje budući se smatrao prevarenim. Slučaj je završio na sudu, a još tijekom prve polovice 2007. godine javljali su mi da će se prema svemu sudeći poduzetnik izvući od plačanja troškova.

Olovo
Ako hrvatski toksikolozi imaju iskustva s nekim metalom onda je to bez sumnje olovo. Zahvaljujući slučajevima otrovanja danas se npr. na IMI olovom bave barem dvije skupine vrsnih znanstvenika, naravno na znatno višoj razini nego u vrijeme kada su se odigravali slučajevi zbog kojih su istraživanja započela. Olovo je stari pratitelj čovječanstva, jer se dalo relativno lako dobiti kao metal čak i primitivnim tehnologijama. Očito je u povijesti bilo otrovanja olovom, a postoji čak sasvim neprovjerena ali zgodna teorija da je Rimsko carstvo propalo zbog kronične izloženosti aristokracije olovu. Kreću od činjenice da je to bilo najmoćnije dugovječno carstvo u trajanju od skoro pola milenija. Bilo je puno padova i uspona, ali trajalo je u svoj svojoj veličini kroz izrazito dugo razdoblje. U prvom stoljeću prije Krista uzdiglo se Rimsko carstvo svojom vojnom nadmoći nad europskim, afričkim i azijskim narodima. Ta vojna sila se stalno usavršavala i uspjela je pobijediti mnoge relativno dobro obučene vojske, jer je donijela nove vojne vještine i tehnike. I onda su u četvrtom stoljeću prije Krista nagrnuli divlji narodi iz Azije probijajući se kroz Vrata naroda. Nisu bili značajno bolje opremljeni ili obučeni od Gala ili Egipčana, a ipak su slomili rimsku obranu skoro 5 stoljeća nakon prvih velikih rimskih pobjeda. Zašto? Znanstvenici daju različite odgovore o tome, ali nije zanemariva teorija da se rimska aristokracija degenerirala zbog otrovanja olovom. Rimljani su voljeli dobro pojesti i popiti, a često se uživanje u iću i piću pretvaralo u orgije. Sjetite se Trimalhionove gozbe. Uživali su u vinu iz prekomorskih ili drugih dalekih krajeva, a to se vino transportiralo u amforama kao na slici gore. Amfore su pak bile keramičke posude premazane iznutra olovnom gleđi iz koje su pečenjem nastajali oksidi olova, ali je ostajalo puno u vodi topivih olovovih soli zbog relativno niske temperature pečenja gline (oko 700 oC). Te soli su se dobro otapale u vinskim kiselinama i tako je olovo postalo biodostupno za apsorpciju. Treba li posebno isticati da su Rimljani mogli puno popiti? Olovo je poznato kao reproduktivno otrovna tvar, koja se duboko skladišti u kostima onih koji su mu izloženi. Iz generacije u generaciju su se povećavale količine olova u kostima rimske aristokracije i kolale njihovim krvotokom, pa su se djelovanja umnožavala i obiteljske loze su degenerirale iz generacije u generaciju. Kad su krenuli barbari iz Azije u osvajanje novih krajeva rimski aristokrati više nisu bili u stanju voditi bitke i tako je Rimsko carstvo propalo zbog nesposobnosti njegovih vođa. To je naravno samo nedokaziva teorija, ali je jako zanimljiva kao ilustracija priči o otrovnom olovu. Danas mi prilično dobro znamo i kakve nam opasnosti nose različiti spojevi olova, kako se to vidi u daljem tekstu.

302

T

N

OLOVOV ACETAT CAS:301-04-2 Repro.kat 1

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R61-33-48/22-50/53-62 (može štetno djelovati na plod -opasnost od učinaka nakupljanja, Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi, moguća opasnost od smanjenja plodnosti)

TETRAMETIL OLOVO (CAS 75-74-1) Repro.kat. 1

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-61-62-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; opasnost od efekata nakupljanja, opasnost od štetnog djelovanja na plod, može dovesti do smanjenja plodnosti, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Ružna su to svojstva! Današnje stanje glede izloženosti olovu neusporedivo je gore nego što je to bilo u antici ili srednjem vijeku. Mjerenjem koncentracija olova u različitim slojevima leda na Grenlandu pokazalo se da su koncentracije od 1780. do danas porasle 20 puta. Smatra se da se najmanje 100 m s obje strane važnih prometnica ne bi smjelo uzgajati nikakve biljne kulture

303

zbog previsokih koncentracija olova u tlu i biljkama. Nije to ni čudo, jer je potrošnja olovovih spojeva rasla iz dana u dan kroz zadnjih dvije stotine godina, a posebno u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Teško je uopće naći mjesto gdje se spojevi olova nisu koristili ili se ne koriste. Služili su kao izvrsne rado viđene boje korištene kako u umjetnosti (slikarstvu) tako i u privredi za zaštitu materijala. Najbolja prva zaštita metala nakon uklanjanja organskih i anorganskih nečistoća s njegove površine bila je uporabom minija, a i mnoge druge boje za sekundarnu zaštitu metala bile su na bazi olova. Dvadeseto stoljeće je donijelo antidetonatore benzina poput tetraetil- i tetrametil-olova. Te vrlo opasne tvari koristile su se širom svijeta u ogromnim količinama i dovele do globalnog golemog onečišćenja okoliša olovom. Elementarno olovo se koristilo na stotine mjesta zbog svoje mekoće i lakoće kovanja. Iako to nije značajna količina olova, ona je nezamjenjiva pecarošima za spuštanje udice ispod površine, ronioci ne mogu zamisliti svoj sport bez olovnih utega, različite inspekcije za pečaćenje koriste još uvijek najčešće olovne plombe, itd., itd. Onda valja znati da je olovo u obliku različitih minerala prisutno na sve strane u tlu i naš je stalni pratitelj u životu. Ako mislite da se ne pojavljuju problemi slični kao u Rimskom carstvu onda mislite krivo. A kakvo je stanje kod nas i kakva su nam iskustva? Interes za olovo se razbuktao među hrvatskim malobrojnim stručnjacima slavnim događajem s babom Katom iz Osijeka negdje pedesetih godina. Počelo je s time da se razvila epidemija otrovanja olovom među življem Osijeka i susjednih naselja, a trebalo je neko vrijeme dok se utvrdilo da se radi o otrovanju tim metalom. U prvi čas nije bilo jasno kako je do otrovanja došlo dok pokojni akademik Beritić nije u svojim razmišljanjima o Slavoniji zaključio da je ona slična Meksiku po tome što narod voli ljuto i papreno. Tog časa je posumnjao u papriku, a detaljna epidemiološka istraživanja su pokazala da se većina otrovala slavonskim ljutim kobasice koje su sami pripremali za vlastite potrebe. Onda se otkrilo da su svi kupovali crvenu papriku na gradskoj tržnici od simpatične babe Kate. Do nje nije bilo teško doći budući se i sam otrovala olovom i liječila se u Osijeku. Vrlo brzo se ispostavilo da je baba Kata želeći poboljšati boju svoje paprike dodavala u nju Minij ne znajući da bi on mogao škoditi ljudskom zdravlju. Uostalom, i sama je koristila tu crvenu papriku i otrovala se njome. Taj događaj je silno unaprijedio hrvatsku toksikologiju, jer je rekordan broj ljudi doktorirao na temi otrovanja olovom, objavljeno je mnogo znanstvenih i stručnih radova, a također je poboljšana oprema analitičkih laboratorija. Posebno je od slučaja koristi imao IMI. Drugi slučaj glupog masovnog otrovanja dogodio se početkom devedesetih dvadesetog stoljeća dok je rat još uvijek trajao. Roditelji su doveli malo dijete s grčevima u trbuhu i s crvenom mokraćom, pa su već iskusni kliničari posumnjali da se radi o otrovanju olovom. Epidemiološkim istraživanjem pozornost je usmjerena na ajurvedske kapsule samoborskog nadrilječnika, koji je prodavao različite herbalne pripravke po cijeloj Hrvatskoj, a koju godinu prije otrovanja oduševio se ajurvedskom medicinom i počeo ju je primjenjivati u svom radu. Naivni roditelji otrovanog djeteta kupili su bočicu takvih kapsula kako bi popravili djetetu apetit i omogućili bolje napredovanje, a sve je završilo otrovanjem. Analizom sadržaja kapsula nađene su izrazito visoke koncentracije olova i onda su se znanstvenici uputili sasvim krivim smjerom. Umjesto da predaju slučaj policiji ili sanitarnoj inspekciji oni su izišli u javnost sa svojim otkrićima. Naravno da je proizvođač kapsula istog časa povukao sve količine iz apoteka i drugih prodavaonica te ih učinkovito uništio na nepoznat način. U međuvremenu su se počeli javljati brojni otrovani građani, a i sam proizvođač je uvjeren u ljekovitost olova uzimao svoje kapsule i otrovao se. Međutim, nije više bilo valjanog dokaza da je on krivac za otrovanja brojnih ljudi, jer njihove otvorene bočice nisu se mogle iskoristiti za pouzdanu analizu. Uzorci nisu bili uzeti na propisan način i onda je rezultat analize sasvim nepouzdan i besmislen. Već je naprijed rečeno da je nedovoljno pečena keramika obrađena prije toga olovovom gleđi dobar izvor otrovanja olovom. U Hrvatskoj su mi pričali da su pedesetih

304

Slično je stanje bilo. a olovo se slobodno otapalo. Bilo je čak situacija kad su trgovci sami izbacivali akumulatore iz svojih dućana smatrajući ih otrovom. trilikuma ili jednostavnih keramičkih vrčeva. Elementarno olovo se smatra također otrovom kao i njegovi spojevi. Takva analiza ne znači praćenje koncentracije olova u krvi. Međutim. Oni su u nekom dućanu kupili prekrasan keramički vrč za koji su im rekli da je umjetničko djelo a ne uporabni predmet. koji je rado kupovao domaću rakiju od nekog svog kumeka i uživao u njoj dnevno. Bilo im je jasno da ne mogu kod nas akumulatori biti otrovi. koje je u izrazito teškom stanju. 305 . Cijevi i hladila na kazanu su se radili s puno olova da dijelovi važnog uređaja budu teži i skuplji. ali najteže je stradalo malo dijete. Najviše smo se bojali problema s automobilskim akumulatorima. Nazvao me liječnik iz Zarazne bolnice pitajući za savjet što učiniti s jednogodišnjim djetetom. Ja sam predložio hitnu analizu na otrovanje olovom. pa se prema ranijim propisima svaki olovni predmet mogao proglasiti otrovom. Nema više korištenja talijevih spojeva niti u jednoj ljudskoj djelatnosti. Ispostavilo se da je dijete teško otrovano olovom i da su oštećenja vrlo teška. djeci i prijateljima. Svi su se otrovali. što zbog olovnih ploča u njemu što zbog sumporne kiseline devedesetih godina razvrstane u otrove. Inače je u ne tako davnoj prošlosti bilo puno otrovanja olovom iz keramičkog tradicionalnog posuđa poput bilikuma ili trilikuma na slici gore. Prvenstveno je to deltaaminolevulinska kiselina ili njezin enzim dehidrataza te kiseline odnosno protoporfirin ili enzim mitohondrijska ferokelataza. Moje najružnije iskustvo s otrovanjem olovom dogodilo se početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća. imao je u prošlosti važnost pretežno kao pesticid. nizak hemoglobin i izrazito lošu krvnu sliku. nego su od dijagnostičke vrijednosti parametri koji prate sintezu hemoglobina. pa gotovo da o njemu ne bi trebalo raspravljati. Kad se prijavio na pregled na IMI zbog teških grčeva u probavnom sustavu. s pečenjem rakije. Međutim. ali inspektori su bili mudriji i pravili se da ne vide akumulatore. a pokazalo se da su krivi neoprezni roditelji. Talij Danas o taliju gotovo da ne treba pisati budući su njegovi spojevi davno došli na liste zabrana i ograničenja. jer je neki nadobudni inspektor takav akumulator mogao proglasiti otrovom. Koji puta bi zimi vrč s natočenim kiselišem držali na peći da se vino malo zagrije. Onda nije čudo što se olovo otapalo u kondenziranim parama rakije i u nekim slučajevima je čak došlo do otrovanja. oni su u tom vrču držali nekakve sokove i točili sebi. Sjećam se liječnika s Rebra. izrazito loše krvne slike i hemolize već je bio kronično otrovan olovom i slijedila mu je duga terapija kelirajućim sredstvima. Zagorci su voljeli piti vinčeko iz bilikuma. Ostao je jedino važan u proizvodnji homeopatskih pripravaka i specijalnih termometara. a u susjednim zapadnim zemljama se prodaju bez poteškoća.godina dvadesetog stoljeća mogli točno pratiti putovanja lončara kroz zagorska sela prema otrovanjima olovom. a valjda danas nije. Tek kad smo pripremali nove propise usklađene s direktivom 67/548/EEZ našli smo da se odredbe u vezi prometa ne odnose na opasne metale u čvrstom obliku te na opasne tvari u potpuno zatvorenim sustavima poput današnjih akumulatora. Dijete je umrlo. a posebno je naglašavao crvenkastu mokraću.

Jedino se možete uzdati u Boga. može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OPASNO ZA OKOLIŠ VRLO OTROVNO Zabranjen je za upotrebu u Hrvatskoj već prije petnaestak godina kao pesticid iako se ipak povremeno nelegalno koristio o čemu koju riječ kasnije. a takve otrove se ne pušta na tržište tek tako. Evo za početak njegovih opasnih svojstava. Zadnji slučaj s talijem dogodio se sredinom devedesetih prošlog stoljeća kad se turizam već počeo oporavljati na sjevernom Jadranu. Došavši kući naredio je ženi da ih skuha na njegov omiljeni način s dosta octa i onda je s užitkom kusao ukusno priređeni objed. a ostatak članova je preživio isključivo uz Božju pomoć. koji je za svoje podle svrhe uporabio neku od talijevih soli. Izgleda da je bio prilično lakom. možda tako popularni talijev acetat. Nitko ne zna zašto su gradski oci Cresa 306 . Talijeve soli su zabranjene za uporabu zbog njegove visoke akutne otrovnosti i zbog činjenice da praktički nema protuotrova na njega. opadanje kose ili hiperpigmentacija nokata). opasnost od učinka nakupljanja.a bilo je i zanimljivih slučajeva otrovanja s njegovim solima. Više se ne sjećam radnje romana. Moje prvo iskustvo s njim seže u rane osamdesete godine kad su Riječani na Grobničkom polju pokušavali s talijevim acetatom zaustaviti širenje bjesnila među lisicama. Simptomi su se pojavili koji dan kasnije u takvom obimu da su prvo oca obitelji i onda ostatak članova primili u riječku bolnicu. a nije pomagalo ni davanje desferoksamina. a ocu obitelji je bilo sve gore. Meni se osobno najviše dopala literaturna zgoda o njegovoj uporabi u romanu „Kod bijelog konja“ slavne Agate Christie. Nije stigao razviti simptome kroničnog otrovanja talija (npr. Na brzinu se razvijala metoda za mjerenje talija u biološkom materijalu otrovanih. otrovno za organizme koji žive u vodi. Od toga počinje priča potrage za trovačem. SOLI TALIJA N T+ OZNAKE UPOZORENJA R: 26/28-33-51/53 (vrlo otrovan ako se udiše ili proguta. Priča o otrovanjima je jako puno i teško ih je sve nabrojati. vjerojatno zbog nekog glupog muškarca. ali cijela priča s talijem je počela kad su se dvije dame dograbile u otmjenom kafiću. a možda članovi njegove obitelji nisu imali isti ukus kao otac. Jedna dama je drugu uhvatila za kosu i iščupala joj sve što je zgrabila. On je jako volio jesti plućica na kiselo i zato ih je trpao u svoju torbu koliko je stalo. Iako nisu imali iskustva s otrovanjem talijem brzo su shvatili da bi to mogao biti uzrok otrovanja i cijela obitelj je prebačena u stacionar IMI na Rebru. Otac obitelji je umro. pa su žena i djeca prošli prilično loše pri diobi njegove delicije. Postavljali su plućica natopljena talijevim acetatom po Grobničkom polju i ne shvaćajući da ih slijedi jedan Cigo i skuplja ta plućica.

Izlazi s plinovima dijelom u čistom obliku kao 99. kojoj je bilo dosta Zagreba i atmosfere u njemu i povukla se kao internist na Cres. a oni su bili otrovani. Možemo je naći svuda u prirodi. Opasna je u elementarnom obliku. Također je opasna u obliku anorganskih soli. a slijedi svoje prirodne procese u živim bićima mora i jezera. koje se pojavljuju još uvijek na tržištu za različite svrhe. Kako onda spriječiti da stradaju čistači otoka i glavni čuvari dobre epidemiološke slike nadaleko i naširoko. jer je hlapljiva i udisanje njezinih para može izazvati otrovanja. u obliku soli ili organometalnih tvari. Uzbuna je nastala kad je jedan talijanski pas u grčevima i s pjenom na ustima uginuo usred kafića u centru Cresa. Kažu da imaju dobru zamjenu da te tradicionalne instrumente. On je vječan kao što je i sama živa uvijek živa i prema tome vječna. a posebno se zbog geoloških razloga nalazi često na Mediteranu. a ovaj žestoki otrov ih je pogodio dok su bili u potrazi za hranom na otvorenom području. Prilično uzrujana nazvala me dobra kolegica klinički farmakolog. 307 . Pogledajmo svojstva tek jednog živinog derivata. Koliko god je bila dobra toliko je bila još i više opasna i danas se malo po malo zabranjuju različiti spojevi žive za promet. Jasno je da se tamo zainteresirala za skupinu entuzijasta. pa je onda tražila pomoć. Odmah su se uzbunili i skrbnici nad divljim životinjama otoka Cresa. Možda je još najopasnija u organometalnom obliku i najteža masovna otrovanja vezana su uz taj oblik. Živa i njezini spojevi Živa je jedini metal koji je opasan u svim svojim oblicima. U Molvama na plinskim poljima muku muče što s njom. tlakomjera. Poznati rudnik žive je bio u Idriji (Slovenija). Naravno da je primjena talijevog acetata bila potpuno protuzakonita i da onaj tko ga je primjenjivao nije dovoljno razmišljao o posljedicama. koja brine o dupinima i supovima. barometara i drugih vrlo korisnih sprava. prvenstveno oni koji štite supove. godine posebnom direktivom EZ je zabranila korištenje elementarne žive za izradu termometara. Kod primjene antikoagulansa štakori ugibaju u svojim staništima. neki pesticidi. a još znatno ranije su povućeni iz prometa brojni organometalni spojevi žive. Znala je da će supovi vrlo rado pojesti svaku mrtvu životinju uključujući štakore. Onda se ispostavilo da se u okolišu mogu naći mrtvi štakori. a pogotovo nije jasno zašto su izvođaču dopustili to činiti s talijevim acetatom. ali supovi ovaj puta nisu stradali. O problemima zbog prisutnosti žive na našem tlu biti će još riječi kasnije. Jednako tako se povlače iz prometa njezine soli ili oksidi. Tijekom 2007. kad je danas optimalni rodenticid zapravo neki od antikoagulansa. Predložio sam joj da aktivira sve zelene iz svog područja u potrazi za mrtvim štakorima te da ih na nekom sigurnom mjestu duboko zakopaju i osiguraju područje od gladnih supova.99% tekućina. a dolazi izrazito često u dodir s ljudima. Koristila se na stotine mjesta bilo čista. Problem se usložava zbog činjenice da ne znamo što s živinim otpadom. ali niti mi u Hrvatskoj joj ne možemo izbjeći. u obliku amalgama. a pravi probleme zbog svoje hlapljivosti i u pročišćavanju zemnog plina. kao npr.odlučili baš tijekom lipnja mjeseca obaviti deratizaciju.

a građani su putovali s nepreglednom karavanom. P. sluge i svakakvi drugi namjernici. 308 . Međutim. U 19. mene je najviše dojmila priča «Stepa» ruskog autora A. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Prva strašna iskustva vezana su uz primjenu žive za amalgiranje zlata. a pijesak bi bacili. opasnost od učinaka nakupljanja. a više nije siguran ni tko je ni što je. prosjaci. Čehova koji opisuje putovanje karavane kroz rusku stepu. Nema podatak o sudbinama naših ispirača zlata s Drave. Ide kao prosjak za karavanom očekujući da mu se bogati smiluju davanjem otpadaka. Siromašan je jednako onako kao što je bio kad je otišao u rudnike zlata. jer prevladava nekakav metalni osjećaj u ustima. a usput su znali jesti i piti udišući bezbrižno pare žive s tave. koji putuje u svoje selo umrijeti. ali je iako relativno mlad teško bolestan. jer ga pamćenje izdaje. Ispirači zlata iz rijeka i potoka davno su shvatili da ne mogu dohvatiti ni prepoznati one sitne čestice zlata u ispircima pijeska. Koristili su je i naši ispirači zlata na Dravi. Dragocjeni pijesak s nepoznatim sadržajem sitnih čestica zlata prelili bi živom i nakon dobrog miješanja otopinu izlili na široku tavu ispod koje su palili vatru. Onda bi sjedili gledajući kako se živa pod utjecajem topline isparava. a svaki atom zlata je bio dragocjen. a povremeno halucinira.ŽIVA ORGANOMETALNA T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše. Umoran je na smrt i tetura za karavanom. u doticaju s kožom i ako se proguta. I bili su zadovoljni barem neko vrijeme. U takvoj karavani nalazili su se na zajedničkom putu bogataši. stoljeću su individualno putovali samo vrlo hrabri ljudi ili razbojnici. Izvrstan opis osobe kronično otrovane živom. Kad bi se sva živa isparila pokupili bi ono malo izoliranog zlata i stavili u svoje kese s dragocjenostima. Mislim da je Bog uz stradalnika i da ga na tom putu uzima k sebi. ali ne može jesti. Slina mu nekontrolirano curi iz usta. Priča je prekrasna i žao mi je što o njoj ne mogu više govoriti. Hrana za njega nema okusa. Iskoristili su svojstvo žive da rado radi amalgame s drugim metalima. Na mene je dojam u ranoj mladosti ostavio bivši ispirač zlata. pustolovi. ali svjetska literatura je puna podataka. Zubi su mu poispadali i čeljusti mu se gnoje tako da uopće ne može žvakati.

Histerija i sukobi vjerojatno su išli uz učinke promjene ličnosti i razdražljivosti. zanimljivo opažanje tog masovnog otrovanja jesu posebni učinci na središnji živčani sustav. a da u Iraku primatelji to nisu shvatili. Otrovano je nekoliko tisuća ljudi. pa se otrovanje većih razmjera moglo i očekivati. koji tvrde suprotno. Međutim. ali u zadnje vrijeme ima sve više izvješća o problemu kroničnog unosa žive u organizam iz plombi. Bili su to aril živini spojevi crvenkaste boje i lako se moglo uočiti da je zrnje njima tretirano. Jedan od donatora je vjerojatno slučajno poslao sjemensku pšenicu tretiranu aril živinim spojevima. S druge strane. Znalo se da su otrovni i da nema nikakvog specifičnog antidota na njih. onda se iznenada javilo masovno otrovanje u Iraku ranih šesdesetih godina prošlog stoljeća. tj. Organometalni spojevi žive su se pojavili na tržištu kao pesticidi polovicom prošlog stoljeća i odmah su bili prihvaćeni kao učinkoviti fungicidi za obradu sjemenskog žita. Međutim. Članci o mogućem otrovanju živom iz plombi pojavili su se već davno. koje je otišlo pekarima i tako je došlo do masovnog otrovanja. nema pouzdanih dokaza da su živine plombe zaista opasne i vjerojatno će drugi razlozi odlučivati hoće li oni biti zamijenjeni u budućnosti drugim skupljim kemikalijama. Jedini problem je u tome što ne izgledaju tako lijepo kao nadomjesci. Posebno se naglašava to da su živni amalgami trajni i kvalitetniji nego njihovi nadomjesci. Kako bilo da bilo. Možda ne izgledaju lijepo poput ovih na slici gore. Sve u svemu. 309 . ali nema dokaza da su vlasnici plomba na bazi živinih amalgama posebno ugroženi zbog mogućeg otrovanja živom. smrtnost je bila izrazito mala i to u djece. Iračani su trebali žito kao namirnicu zbog gladi i počela je dolaziti pomoć sa zapada. jednako tako su ustrajni znanstvenici. Na sreću nisu se pokazali najteži učinci žive. Aril živa je vrlo lipofilna i apsorbira se izvrsno preko probavnog sustava. a u početku se nije znalo što je uzrok otrovanja. Otrovanja su se javljala sporadično kod poljoprivrednih radnika. Bilo je i tumačenja da je pšenica zaista poslana kao sjemenska. kao što je slučaj s drugim sredstvima za zaštitu bilja. netko je pšenicu poslao u mlin i od nje je nastalo brašno.Kad smo već kod živinih amalgama treba spomenuti aktualne rasprave o zubnim amalgamima te kemikalije.

gubitak pamćenja.Mnogo poznatiji slučaj je bolest Minamata u Japanu sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Stručnjaci su tada početkom osamdesetih najviše strahovali od 310 . Na obalama Kaštelanskog zaljeva se nakon II. a ljudi su te morske plodove jeli i kronično se trovali. a ključni svjedok onečišćenja bilo je izumiranje organizama koji žive u vodi. Osnovani su institut i fond za Minamata bolest i još danas se država brine za žrtve. ali može se sve skupa u većini slučajeva podvesti pod slijedeće. Tko zna koliko dugo je to sve skupa trajalo dok se građani nisu uznemirili zbog pojave čudne bolesti nazvane Minamata. Industrija je svoje otpadne vode izlijevala u zaljev i kvaliteta vode je stalno opadala. koja je prikazana iznad teksta. Relativno brzo su vrsni japanski stručnjaci otkrili o čemu se radi. oštećenja bubrega. a more je bogato njome. Pisma uglavnom zbog tragedije o kojoj govori. hipersalivacija. Moglo se to vidjeti već prostim okom. propast desni. mekušci i školjke postupno su akumulirali metilživu u svoje organizme. bolovi u usnoj šupljini. Radi se o zaljevu Minamata na obali kojeg je bila koncentrirana industrija. Mene je najviše dojmila slika majke pokraj otrovanog djeteta. Dio teško otrovanih građana su postali teški invalidi. Tek nakon teških događaja se ispostavilo da morski organizmi elementarnu živu prerađuju u metilživu. Najveći problem bilo je ispuštanje žive iz tamošnje industrije proizvodnje plastičnih masa. a naravno da je zaljev bio mjesto lovljenja ribe. ali to nitko nije opažao. Duge godine su trajali sudski postupci i preživjeli su dobili odštete. a ona je izrazito opasna zbog svoje lipofilnosti i dobre apsorpcije preko probavnog sustava. razdražljivost. halucinacije. živin tremor. promjena ličnosti. a smrtnost također nije bila zanemariva. Kod nas se nekoliko godina nakon dokazivanja Minamata bolesti uznemirila stručna javnost zbog Kaštelanskog zaljeva. kronični umor. Ribe. Simptomi su bili različiti. Svjetskog rata razvila snažna kemijska industrija i bilo je jasno vidljivo kako teško onečišćuje zaljev. Ona me podsjeća na tako poznate slike iz Sv. Metalni okus u ustima. ali industrija se opirala pokušavajući dokazati da nije kriva. ispadanje zubi. Japanci jedu puno ribe.

. Ni jedna druga kemikalija nema tako dobra izolacijska svojstva kao ovaj mineral i zato se koristio na svim mogućim i nemogućim mjestima.onečišćenja živom iz tadašnjeg Jugovinila. amfizolita. a to zapravo znači da je vječan. pa smo opet svi uz nju preživjeli. Mjerenja metilžive u ribama ulovljenim pokraj Rogoznice pokazala su tek nešto niže koncentracije nego u Kaštelanskom zaljevu. Već barem desetak godina u Hrvatskoj se izbacuje živa iz uporabe na svim mogućim mjestima. Naravno da neki pojedinci znaju što bi s njom i koriste je zbog svojih razloga. pa danas onaj tko ima u vlasništvu živu ili živine spojeve ne zna što bi s njima. itd. kao izolator u klimatskim sustavima velikih zgrada. Imali smo barem pet takvih slučajeva kad se moralo aktivno pomagati da vlasnik žive i policija stupe u kontakt s ovlaštenom pravnom osobom za zbrinjavanje opasnog otpada. mekušce ili školjke. Slična dobra svojstva imali su brojni azbesti poput krocidolita. Bilo je to zabrinjavajuće. Onda se sredinom dvadesetog stoljeća dokazalo da on posjeduje i izrazito opasna svojstva. koji je u svom procesu proizvodnje vinil-klorida koristio živine elektrode za pripravu nužno potrebnog klora. Tako je u stručnim krugovima srušena teorija o opasnoj živi u Jadranskom moru. kao obloga za kočnice u motornim vozilima. No. Kod nas se ugrađivao u jeftine i trajne ploče za pokrivanje krovova (poznate Salonit ploče). itd. problem žive i dalje ostaje neriješen. Azbest je izvrstan izolator. Nekim ljudima se ne da plaćati za pražnjenje septičkih jama i onda bace malo žive. Sitna vlakna svih azbesta se mogu kod različitih poslova s njim javiti u zraku kao aerosoli. Policajci ne znaju o živi puno više nego nesretni vlasnik opasne kemikalije i onda se obraćaju u HZT. Za ciljno mjesto istraživanja izabrano je staro ribarsko mjesto Komiža. a valja biti svjestan činjenice da je geološki sveprisutna i da je jednako bilo kroz milijune godina. Što je organizam niže u hranidbenom lancu to je sadržavao manje žive (npr. Bilo je to šokantno. Činjenica je da voda Jadranskog mora sadrži više žive nego ona na oceanima i da ju akumuliraju različiti morski organizmi. itd. Tako je kod nas uobičajeno bacati živu u septičke jama radi proboja putova prema podzemnim vodama. koja se raspadne u kapljice. koji je nezapaljiv i netopljiv u vodi. kao dodatak betonima i žbukama . Sudjelovali su različiti instituti i brojni znanstvenici da bi se na kraju pokazalo mnogo toga nama do tada nepoznato. ni bilo kakvih simptoma štetnih učinaka žive na ispitivanoj populaciji. srdelice ili inčuni). Istraživanja kod ljudi koji često jedu ribu pokazala su da nema nikakvih naznaka bilo akumulacije žive u njihovim organizmima (pretežno kosa). ali i onako se više iz prljavog Kaštelanskog zaljeva riba nije koristila za hranu. Pokrenut je međunarodni jugoslavenski projekt na istraživanju žive u morskim organizmima Jadrana. krizotila. Azbest U zadnjih stotinjak godina azbest je prošao put od blagoslovljene do proklete kemikalije. U pravilu se živa izvozi van i deponira u napuštenim rudnicima soli u Njemačkoj ili kojoj drugoj zemlji. gdje ribarske obitelji skoro svakodnevno jedu ribe. Zaista su mjerenja žive u morskoj vodi te posebno u ribama i mekušcima pokazivala da su koncentracije ukupne žive više od MDK. a što je više na ljestvici sadržavao je više metilžive. od građevinarstva i brodogradnje do veličanstvenog izolatora u vatrogasnim vatrootpornim odijelima ili laboratorijskog pomagala na više načina. U strahu su velike oči i vrlo često oni zovu policiju upomoć. pošteni ljudi kad shvate da je imaju u posjedu pokušavaju je nekako zbrinuti. Posebno mu je česta bila uporaba u graditeljstvu. za izradu vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi. Onda je došlo do velikog iznenađenja. jer pokraj Rogoznice nije bilo nikakvih industrijskih objekata koji bi ispuštali živu u more. Kako su te kapljice izrazito teške to one tonu na dno jame i stalno si produbljuju put kroz omekšalu zemlju radeći tako sitne kanaliće za pražnjenje jame. Međutim. jer je neuništiva i opasna u svakom svom obliku. Naravno da je to bilo daleko ispod razina izmjerenih u Minamata zaljevu. a 311 .

Zapravo smo s njima imali težak sukob još u srpnju 2003.njihovim dugotrajnim udisanjem događaju se teške štete za ljudsko zdravlje. Na zahtjev inspektora dali smo toksikološko mišljenje o azbestu kao otrovu. Konačno sam spustio slušalicu i prekinuo besmisleni razgovor. 1 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-48/23 (može izazvati rak. uspio progurati prvu listu zabrana i ograničenja. a glavni proizvođač građevinskog materijala na bazi azbesta smatrao je kako mogu zatvoriti sve svoje pogone i otpustiti radnike u slučaju da se lista zabrana ne povuče. T AZBEST (CAS 1332-21-4) Karc. Vodstvo tvrtke je onda pretovarilo azbest iz vagona u kamione pokušavajući uvesti azbest preko cestovnih graničnih prijelaza. posebno zbog toga što građevinari nisu imali za njega zamjenu. Teret je dolazio iz luke Koper i trebao je preko Zagreba biti poslan u Vranjic kraj Splita. Međutim. Kad je to nedvojbeno utvrđeno počele su zabrane korištenja azbesta u jednom po jednom području života. Evo njegovih opasnih svojstava. a jasno smo naveli njegovu karcinogenost. pa nisu imali pravo na uvoz otrova i teret je vraćen s granice. ali tajnica nas nije spajala. Ni jedna druga kemikalija ga nije uspjela do sada ni približno zamijeniti i vjerojatno nikad neće. kat. ali on kao da nije slušao nego je samo urlao tako glasno da sam telefonsku slušalicu držao nekih 10 cm udaljenu od uha. ali nisu računali na to da granični sanitarni inspektori komuniciraju međusobno i da su očekivali ovakvu podvalu. Tvrtka Salonit nije imala nikakve dozvole za rad s opasnim tvarima niti je do tada tražila od nadležnog ministarstva bilo kakve dozvole uvoza. Pokušao sam spustiti njegov ton i objasniti mu njegove obveze. a dana je potpuno zabranjena nova proizvodnja bilo kakvih uporabnih predmeta od azbesta. mi smo počeli rad na njegovoj zabrani krajem dvadesetog stoljeća oponašajući europske direktive. koji hoće uništiti staru i slavnu tvornicu. On je pokušao s mojom malenkošću razgovarati još dva ili tri puta. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem) ZABRANJENI PROMET I UPORABA Kod nas je korišten čak manje učestalo nego u drugim europskim državama i manje je štete napravio nego u svijetu. gdje su azbestna vlakna bila među prvima. Javlja se bolest pluća zvana azbestoza. Drugi dan ranom zorom su tiho i mirno u zavod došla trojica 312 . godine kad je granična sanitarna inspekcija zaustavila na granici sa Slovenijom cijelu željezničku kompoziciju natovarenu azbestom iz Afrike. Sitna vlakna se zabijaju u plućno tkivo i tamo ostaju bez mogućnosti da ih se izbaci zbog njihove potpune netopljivosti u vodi. Otpor privrednika je bio izrazito snažan. a ona u nekim slučajevima može dalje preći u rak pluća. Opet su ih zaustavili na granici i vratili kamione u Sloveniju. Tek tada je direktor tvrtke nazvao u HZT i odmah počeo urlati na telefon prijeteći se banditima i državnim neprijateljima. HZT je tek 2004.

Objasnio sam im da sam nenadležan za ono što traže od mene i da kao stručnjak i čovjek ne prihvaćam njihove zahtjeve. koji će im dati novu tehnologiju baziranu na neopasnom izolatoru i tako su u rekordnom roku od nekih 15 dana dobili sve dozvole za rad.000 t azbesta godišnje i ugrađivali ga u brojne predmete opće uporabe. Oni to vrijeme nisu iskoristili za preustroj tvrtke nego su i dalje uvozili oko 2. posebno u Bosnu i Srbiju. Međutim. jer su očito prikupili sve moguće informacije o propisima i tog časa su samo molili pomoć da što prije dobiju dozvole uvoza i rada s opasnim kemikalijama.visokih i kršnih Dalmatinaca predstavljajući se kao rukovodstvo Salonita koje hoće razgovarati s ravnateljem. Protesti su jačali iz dana u dan. a da im u susret može izaći jedino Ministarstvo zdravstva. Očito je njihov lobi bio izrazito snažan budući je primjena Liste brzim izmjenama bila za azbest odgođena daljnjih godinu dana. ali proizvode ne mogu plasirati na hrvatsko tržište nego isključivo izvoziti u druge zemlje u kojima je korištenje azbesta dopušteno. ali sam im snažno naglasio da će svaki čas biti objavljena lista otrova sa zabranama i ograničenjima te da će im nakon toga biti potpuno zabranjeno stavljanje bilo kakvih azbestnih proizvoda u promet. Ljudi iz Salonita su bili jako zadovoljni i tvrdili su da će sve svoje proizvode plasirati na strano tržište. Onda je u veljači 2005. Kad je 2004. pogotovo zato što su imali na skladištima oko 1. Oni su s razumijevanjem klimali glavama tvrdeći da su pri kraju pregovora s nekim Amerikancem. Ispostavilo se da od izvoza nema ništa budući su slični proizvodi s azbestom iz Ukrajine i nekih drugih zemalja znatno jeftiniji od onih iz Salonita. Međutim. ali su kršni Dalmatinci izgledali toliko pitomo da ih je pripustila na razgovor. Salonit je tvrdio da on izvozi sve svoje proizvode. Naravno da smo im izašli u susret na svaki način. a lako je bilo dokazati kako ih zapravo šalje na hrvatsko tržište. Opet su zaredali telefonski pozivi i posjete ključnih ljudi iz Salonita. a pridružili su im se splitski stručnjaci podastirući dokaze da je golemo podruje oko Vranjica onečišćeno azbestnim vlaknima i da je pučanstvo u krugu polumjera od čak 5 km ozbiljno ugroženo. Oni su tražili trenutni prestanak prerade azbesta.500 t čistog azbesta. jer taj propis za njih znači potpunu propast. ali ja više s njima nisam imao o čemu razgovarati. Održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva gdje je zaključeno da Salonit može pod propisanim uvjetima proizvoditi azbestne proizvode. I takvo stanje je potrajalo do pred kraj 313 . Nije im trebalo ni objašnjavati. godine objavljen prijevod europske liste tvari sa zabranama i ograničenjima prema kojoj se odmah potpuno zabranjuje stavljanje u promet azbestnih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske. Posebno im je dobro išao posao u cestogradnji i nikome nije padalo napamet bilo što mijenjati. Tajnica je u prvi mah mislila pozvati policiju. godine izišla Lista zabranjenih tvari opet su se ogorčeno javili tražeći njezinu odgodu za barem godinu dana kad je azbest u pitanju. koju godinu ranije su se udružili njihovi bivši radnici s azbestozom ili već uznapredovalim rakom te su počeli s protestima. a polemike su se vodile u većini dnevnih hrvatskih listova.

Predviđene su odštete u iznosu od 20. Iako su svi propisi morali biti objavljeni u Narodnim novinama do kraja 2006. Ključni promašaj je bio u iznosima odšteta za oboljele radnike.000. godine su na svaki način nastojali onemogućiti odlaganje azbesta u Mravinačku kavu iako je odlagalište projektirano prema svim pravilima struke. Sjećam se slučaja prolupalog dragovoljca. Taj radnik je bio između ostalog teški pušač. a kod nas nema skoro nikakvu uporabnu vrijednost. godine to se nije dogodilo nego su propisi djelomično objavljeni tek tijekom 2007. Fosfor Tema o bijelom fosforu u nekoj mirnoj zapadnoj zemlji je vjerojatno sasvim nezanimljiva. ali naša iskustva (Ne ponovila se!) traže da se o njemu veli pokoja riječ. jer je azbest ugrađen na izrazito puno mjesta i dolazi vrijeme naplate grijeha. ali građani nisu tako mislili i tijekom 2007. Donijet je program deponiranja ukupnog azbesta i proizvoda u Mravinačku kavu gdje je Salonit i onako kroz desetljeća deponirao svoj azbestni otpad nastao u proizvodnju. kao što se to radilo i na Zapadu. Naravno da su to vidjeli hrvatski građani i negdje 2005. a u međuvremenu je donijeta u ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša odluka da se Salonit potpuno očisti od azbesta i azbestnih proizvoda. jer gutanje azbesta ne predstavlja opasnost nego samo ako se dugotrajno takva vlakna udišu. To znači da će godine koje dolaze biti zanimljive. koji je sve svoje strahove usmjerio prema salonit pločama na svojoj blok zgradi. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 314 . Trebala su se udružiti barem dva ministarstva u izradi propisa.000 kuna. Još jedan problem vezan uz azbest odnosi se na odštete oboljelim radnicima. godine.000 kuna. a vlasti su bile izrazito trome. ali posao je ipak na kraju išao naprijed. Azbestni otpad na zapadu danas predstavlja moru državama. Znači da su sredstva bila sasvim nedostatna.2006. sad nastupa zadnja faza tog slučaja kao uvod u buduće probleme s azbestom. godine tražeći svoja prava i zaštitu drugih građana od azbesta. a samo jedan mali laboratorij je u stanju dokazati azbest u građevinskom otpadu. Pitanje je što će biti u budućnosti sa silnim tisućama tona azbestnog otpada iz građevinarstva. Ja mislim da burni događaji u vezi s azbestom i njegovim zbrinjavanjem te istraživanjem šteta koje je napravio tek predstoje u bliskoj budućnosti. Bilo je zaustavljanja kamiona natovarenih azbestom. E. Danas ga se koristi samo u rijetkim industrijskim pogonima. On je opazio kako te salonitne ploče propadaju i mrve se pod utjecajem atmosferilija. Vijesti sa zapada o načinu zbrinjavanja takvog otpada i slike radnika u skafanderima kako uklanjaju azbestni otpad iz zgrada obišle su svijet. Smirili smo ga ali su se pojavili brojni novi slučajevi. Oni danas uklanjaju azbestne pokrovne ploće s krovova i s drugih mjesta. godine kad je Ministarstvo zdravstva zabranilo rad Salonitu. a time je i njegov život ugrožen.000 kuna. godine počeli su nas učestalo nazivati tražeći mišljenje ili savjet. a nas to tek čeka. Sudski presedan je pravilo. a posebno u vidu činjenice da su hrvatski sudovi jednom radniku s karcinomom pluća zbog rada s azbestom u elektroničkoj industriji dodijelili 800. Nema tvrtke osposobljene za zbrinjavanje. Što mislite koliko je krovova u nas pokriveno azbestnim pločama. Udruga oboljelih je pritiskala od 2004. a to obično u sličnim slučajevima ide sporo ili nikako. ali je prije pojave karcinoma imao dokazanu azbestozu. Meni se projekt učinio prihvatljivim. a ukupno je u fonda za nadoknade unijeto nešto više od 5. zaprečavanja cesta i demonstracija. koje se mora poštivati na kasnijim suđenjima i teško je predvidjeti što će se događati u brojnim budućim sudskim procesima radnika Salonita i drugih tvrtki protiv države. To je pak značilo da vjetar azbestnu prašinu raznosi s krova u okoliš.000 do 200. kako u Vranjicu tako i na drugim mjestima gdje je azbest naveliko korišten. Pokušavali smo mu objasniti da isprane azbestne niti odlaze u kanalizaciju neotopljene i da ne predstavljaju za njega nikakvu opasnosti.

Voda bi na ljetnim temperaturama isparavala iz konzerve sve dok komad bijelog fosfora ne bi došao u dodir sa zrakom. posebno u ravnici istočne Slavonije. Nakon toga se moglo sjesti u auto i otputovati 500 km dalje. pa se onda može izračunati kolika su odstupanja u gađanju. Praznu konzervu bi se postavilo u šumi te nalilo vodu i iza toga stavilo u nju komad bijelog fosfora. Čak do 30% projektila nije eksplodiralo pri udaru u ciljano mjesto. Male količine bijelog fosfora drže se obično u staklenkama s vodom tako da se spriječi njegov kontakt sa zrakom. ali je fosfor došao u kontakt s blatom i danima se dimilo dok se konačno bijeli fosfor nije potrošio do kraja. Trebalo je još konzervu natkriti zapaljivim grančicama i diverzija je bila pripremljena. izaziva teške opekotine vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi) Zaista je tvar izrazito opasna na različite načine. godine i u nekim drugim godinama za izazivanje šumskih požara. Tijekom Domovinskog rata bili smo obasuti vijestima o primjeni fosfornih granata na bojišnici. U ravnici nije lako popraviti topničku vatru. ali sumnje su ostale. Onda bi se zapalio uzrokujući isparavanje ostatka vode i brzo izgaranje ogoljelog ostatka. Nemamo pouzdanih dokaza. Nije eksplodirala do kraja.BIJELI FOSFOR (CAS 12185-10-3) T+ F N VRLO OTROVNO OPASNO ZA LAKO OKOLIŠ ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R: 17-26/28-35-50 (samozapaljivo u dodiru sa zrakom. značajka oružja primijenjenog u Domovinskom ratu bila je loša kvaliteta. Time bi se zapalile grančice poslagane iznad konzerve i požar bi se u času proširio. vrlo otrovno ako se udiše ili proguta. jer napadač ne vidi gdje je točno njegov projektil završio. Za provjeru kakvoće gađanja koriste se fosforne granate. Drugo iskustvo je bilo naizgled manje opasno. a priroda je radila svoje. a razlozi su bili što u starosti što u lošoj kvaliteti izrade. a mi smo u počecima njegove primjene sreli tek svojstvo zapaljivosti. U istočnoj Slavoniji su izgorjele mnoge kuće pogođene fosfornim granatama. Bijeli fosfor je samozapaljiv u kontaktu sa zrakom i zato se čuva u posebnim uvjetima. Tako su padale i fosforne granate ne uspijevajući obaviti svoju ulogu. a uspjeh je bio siguran. Čim ga se izvadi iz vode slijedi zapaljenje. Sjećam se jedne takve granate upućene na selo Privlaka pokraj Vinkovaca. a odmah nakon njezina pada našila su trojica gardista svojim autom. ali sumnjamo da je bio korišten u ljeto 1990. Međutim. Fosforna granata je pala posred ceste između Vinkovaca i Ivankova. Malo se 315 . Naravno da su takve granate često pogađale zapaljive objekte i izazivale požare. Način izazivanja požara bio je krajnje jednostavan. Mogao je diverzant u nekoliko sati rada postaviti svoje konzerve na desetak ili više mjesta. ali je imalo zanimljive posljedice. Tamo gdje ona padne pojave se plamen i dim. Nikad nije dokazano da su na ovaj način izazivani požari uoči Dominskog rata. koja je pala u blato pokraj arteškog bunara smještenog u najstrožem centru sela.

u dodiru s kožom i ako se proguta. u zadnje vrijeme i obični ljudi dođu do podataka. (CAS 302-01-2) Karc. jer u deiozniziranoj vodi uklanja kisik poguban kao oksidans. ako zna za njihova svojstva. ali osim iritacije svih sluznica ništa drugo nije nađeno. HIDRAZIN. otrovno ako se udiše. jer su čini se tehnolozi našli druga rješenja u obradi tehnoloških voda termoelektrana. Čovjek ih se boji. a granata se nakon toga zapalila i izgorjela. A. Sam hidrazin važan je kod pripreme tehnoloških voda u termoelektranama i sličnim objektima. ali Lune su bile prijetnja našim gradovima i industrijskim postrojenjima tijekom Domovinskog rata i puno smo se njima bavili. Uvijek odgovaramo na isti način da je bitno koliko ih se čuva onaj koji s njima radi. Lune! Mlađi ne znaju. posebno u ruskim bojnim raketama. Međutim. ali to ne mijenja puno na stvari. Što se tiče njegovih derivata. Hidrazin i njegovi derivati Hidrazin sam za sebe koristi se danas u vrlo uskom području ljudskih aktivnosti kao i njegovi derivati. 2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23/24/25-34-43-45-50/53 (zapaljivo. Idemo prvo na opasna svojstva hidrazina. ali meni su ostali u sjećanju kao raketna goriva. Kad su počeli kašljati i plakati odlučili su prekinuti izvid i odjurili dalje prema Vinkovcima. 316 . otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Karcinogeni su..kat. U Hrvatsku se ne uvoze velike količine hidrazina. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. koriste se na mnogim mjestima. pa onda postavljaju pitanja. može izazvati rak. uvozi ih se nekoliko desetaka tona godišnje i radnici pitaju koliko je to opasno za njih. ali o tome kasnije.dimilo i bilo je zanimljivo vidjeti o čemu se radi. kakve je JNA kupovala kroz duge godine i onda za vrijeme Domovinskog rata i primjenjivala. Javili su se u bolnicu. izaziva opekotine. istina kategorije 2. Većina ljudi i ne zna kakva su njegova opasna svojstva.

pa je tako bila opkoljena i raketna baza u Kerestincu. Postavili smo ih uokrug raketne baze sa zadatkom da sve motre i dojavljuju u središnjicu Toksikološke službe. Beograd nije ostajao miran i nikako mu se nije sviđalo da mi ovladamo raketnom bazom. Evo njezinih opasnih svojstava. Proizvodi se i stavlja na tržište u golemim količinama. Spajanjem goriva kao što je neki derivat hidrazina i oksidansa poput dimeće dušićne kiseline stvarao se snažan potisak dovoljan da raketu ponese na mjesto gdje treba nešto razrušiti. Zbog svoje karcinogenosti ostavio bi dugotrajne štetne posljedice na izrazito važnom poljoprivrednom području oko Kerestinca. Imali su nešto opreme. Hidrazinski tekući derivat vjerojatno ne bi izgorio u potpunosti nego bi onečistio tlo i vode na vrlo širokom području oko Kerestinca. Glavno skladište raketa u Hrvatskoj prije Domovinskog rata bilo je smješteno u Kerestincu. Približno po 2 tone svake opasne kemikalije po rezervoaru. Bilo je tamo približno osamdeset raketa s pripadajućim brojem rezervoara dvije opasne kemikalije. a mi smo ostali bez tako potrebnih raketa za obranu države. Naravno da smo iako u neuređenom sustavu uspjeli doći do brojnih podataka i shvatili smo kako je akutni problem dimeća dušićna kiselina. godine. a mora se priznati da su zrakoplovne snage u koje su pripadali i oni s raketama bile vrlo pristojne. ali bilo je manjih skladišta poput onog u blizini Drniša. ali smo također obavijestili Vladu o opasnostima. Jednog dana je po svim našim novinama osvanuo članak s prijetnjom SIV-a (Savezno izvršno vijeće) iz Beograda da će dignuti u zrak cijelu raketnu bazu u Kerestincu. pa je tako u Žažini bila baza za primjenu raketa protiv mrskog neprijatelja sa zapada. a kronični je pak derivat hidrazina kao gorivo. U to vrijeme se stvarala Hrvatska vojska i nekolicina mladih ljudi su osnovali na Borongaju prvu RBK postrojbu Republike Hrvatske. Pripremili smo obavijesti za pučanstvo u slučaju teške diverzije u raketnoj bazi. Moje neugodno iskustvo s hidrazinom kao gorivom i dušičnom kiselinom kao oksidansom za ruske rakete seže iz jeseni 1991.Iskustva s derivatim hidrazina u vojne svrhe ipak su malo drugačija. jer niti tjedan dana nakon toga je postignut sporazum o napuštanju baze i prebacivanju svih raketa u Bosnu i Hercegovinu. Međutim. prvenstveno za dimeću dušićnu kiselinu i shvatilo se kako bi u najgorem slučaju pare dušikovih oksida mogle doseći opasne koncentracije na udaljenosti oko 5 km u smjeru vjetra od mjesta nesreće. Sumporna kiselina Njezina važnost je izrazito velika u našem svijetu. Naše snage su opkolile sve vojarne i vojna skladišta. Moram priznati da tog časa nismo znali ništa o pogonu slavnih raketa Luna i panično smo tražili podatke. S turističkog stanoviša bilo je to prekrasno područje brežuljaka i svi smo ga nastojali zaštiti. 317 . jer ju ljudi traže i koriste zbog stotine razloga. Imali su oni iz JNA i drugih lokacija na raspolaganju. Odmah su učinjene simulacije. Te rakete su bile jednostavne što se tiče pogona. Tako je završio rečeni slučaj. ako Ustaše ne prestanu napadati na taj važni objekt. Nije se pucalo nego pregovaralo. Možda je i to utjecalo na tijek pregovora. ali je najvažnije što su imali nos i nužnu osobnu zaštitnu opremu.

U tom času se nije dalo ništa više učiniti nego uklanjati posljedice nesreće. Meni je u sjećanju ostala nesreća iznad Slunjčice kod naselja Slušnica nedaleko Slunja iz proljeća 2001. godine.SUMPORNA KISELINA (CAS 7664-93-9) C NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R35 (izaziva teške opekotine) Reklo bi se da nije to ništa strašnog. ali nikada posljedice nisu bile onako teške kako su to predviđali zloguki proroci. To je kemikalija s kojom se najčešće događaju nesreće ili su joj svojstva takva da se o nesrećama najčešće piše. Nije se moglo niti u najgorem slučaju očekivati da će sumporna kiselina doći do Slunjčice u slijedećih nekoliko mjeseci. ona se morala neutralizirati s karbonatima iz tla. Oni su međutim tražili pomoć iz dalekog Zagreba. vodopravna inspekcija je bila jako brza i nepromišljena te je zatvorila vodocrpilište. Bila je to besmislena odluka. budući je mjesto nesreće bilo nekih 200 m iznad Slunjčice. a on se tamo tek mogao složiti da treba sanirati mjesto događaja tehnologijama koje su na raspolaganju i započeti praćenje kvaliteta vode u Slunjčici. Poslije rata je lako biti general. U Hrvatskoj se često pisalo o razlijevanju sumporne kiseline u industrijskim skladištima. Uostalom. Vozač poluprazne cisterne sa sumpornom kiselinom nepažljivo je zakočio na jednoj okuci po vlažnoj cesti i cisterna se zbog razumljivih fizikalnih razloga prevrnula. a sumporna kiselina je počela iz nje polako curiti. Naravno da je sustav obavješćivanja zakazao i zatražili su pomoć od nadležnih službi kad se već sumporna kiselina polako slijevala padinom prema Slunjčici i nedalekom vodozahvatu grada Slunja. Međutim. Ja sam bio na nekom kongresu u Puli i odmah sam poslao djelatnika HZT na mjesto događaja. pa je tako mogla do potoka stići izrazito razrijeđena. a mi smo tek u tom času bili obaviješteni o događaju. koji bi ogradio mjesto nesreće i upio razlivenu sumpornu kiselinu. Odmah su obaviješteni lokalni vatrogasci i gradonačelnik Slunja. a zbog padine je udaljenost bila veća od 350 m. ali jedino što je gradonačelnik trebao učiniti bilo je slanje dva ili tri kamiona s pijeskom. Vatrogasci su bili opremljeni za gašenje požara i čim su zagazili u mlaku osjetili su djelovanje sumporne kiseline na svoje kožne cipele. Dok su stigli nadležni inspektori iz Hrvatskih voda i dužnosnik iz ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša već je iz cisterne iscurila sva sumporna kiselina i razlila se po padini. ali nisu puno znali ni mogli učiniti. ali u praksi se stvari mijenjaju zbog širine njezine uporabe i izrazito snažnih svojstava nagrizanja. a tamo nitko nije znao što se događa na terenu. Točno 318 . Nastala je panika i nitko se nije snalazio niti imao ideje što treba napraviti.

Navodno su ulili propisanu količinu sredstva u lavabo. Obavljeni su brojni zahvati. U međuvremenu je donijeta odluka da se tlo natopljeno sumpornom kiselinom ukloni s mjesta događaja. ali dva ili tri presađivanja kože s bedara na dojke dala su slabe rezultate. Otac obitelji je poprskan po licu. sumporna kiselina se nerijetko pod imenom vitriol koristila za osobne obračune kod ljubavnih problema. a posljedice su znale biti strašne. Ne znam ni do danas što je učinjeno s tim silnim bačvama. Možda je to bio razlog što su neki od mojih kolega godinama ustrajali u tome da se posve zabrani maloprodaja sumporne kiseline u koncentracijama višim od 50%. liječnik je u otpusnom pismu napisao za stradalnike da su se polili nekom lužinom. a pogled na unakažena lica je stravičan. Pozvana je ovlaštena tvrtka za ovakve slučajeve i ona je upotrijebila goleme količine kalcijeva hidroksida za neutralizaciju razlivene sumporne kiseline. a majka je prošla znatno gore. Jako ih je zanimalo kako će to sredstvo obaviti čišćenje njihova lavaboa i nagnuli su se nad njega. Sumporna kiselina je hidrolizirala masti i dlake. a sitna djeca su promatrala događaj iz pozadine. ali su sukobljene strane nastojale spor razriješiti na sudu. kako u uklanjanju organskih tvari tako i uništavanju cijevi. pa su uz pomoć dječice dozvali brojne susjede. jer neutralizacija kalcijevih hidroksidom nije značajno podigla pH. Silno su se uplašili i počeli zazivati upomoć. a sastojao se iz tehničke 80% sumporne kiseline. što je svakako rezultat slabe edukacije liječnika u kemiji.je da se sumporna kiselina na mjestu izlijevanja prvo neutralizirala s karbonatima tla. Sumpornu kiselinu inače se često koristilo u domaćinstvima. kao akumulatorsku kiselinu. Onda je u jednom času sumporna kiselina briznula iz lavaboa poput nekog vodoskoka i pošteno zalila oboje roditelja. Nije bio dan niti CAS broj niti neki drugi jasni podatak. a mi smo se kasnije danima prepirali oko potrebe otvaranja vodozahvata. pa je znalo nepodnošljivo smrdjeti po vodikovom sulfidu. Naime. U slučaju začepljenja kanalizacijskih odvoda na sudoperu ili lavabou trebalo je uliti u njega jednu čašicu tog preparata i pustiti da djeluje. Nakon brojnih obavljenih analiza vode u Slunjčici zaključeno je da opasnosti za vodozahvat nema i Slunj je ponovo dobio vodu. ali je nakon toga mogla otapati okside ili silikate te na taj način oslobađati teške metale poput kadmija. Stradali su tužili proizvođača kemikalije i tvrtku koja im ga je prodala. Da bi stvar bila gora. Neki mladi bračni par iz Dubrave je odlučio konačno očistiti svoj začepljeni lavabo u kupaonici. ali sredstvo je bilo vrlo učinkovito. a majci se većina sumporne kiseline zaustavila na prsima. Bilo je impresivno vidjeti golem broj bačvi napunjenih kiselim ličkim tlom. Ja se sjećam jednog slučaja iz 1999. ali pretpostavljam da je ipak neutralizacija obavljena do kraja. Već dugo prije strašnog događaja na jugoslavenskom tržištu se nalazio preparat Disolvo namijenjen odčepljivanju kanalizacijskih cijevi. koji bi vam objašnjavao od čega se proizvod sastoji. Njoj su stradala prsa tako da joj je na dojkama tkivo bilo djelomično krabonizirano. Time je prijetila nepoznata opasnost za vode bistre Slunjčice. bacanjem vitriola u lice osvećivale su se ostavljene ljubavnice u ovim krajevima. a sve skupa je koštalo tadašnjih 600. Tamo se moglo zaključiti da otac ima teške opekotine po licu. npr. Čitam da to danas čine muškarci ženama u nekim bliskoistočnim zemljama. U doba dok sam bio mlađan toksikolog ja. a nitko se nije sjetio pogledati bijednu uputu uz proizvod. skupine otrova. Ni susjedi nisu znali što treba činiti. Sud je predlagao dogovor. jer se takav proizvod nije smio staviti u maloprodaju a dućan nije bio ovlašten za prodaju proizvoda tada I. a da problem nije bio riješen.000 kuna. Tek stidljivo se sitnim slovima davalo upute o tome što valja učiniti ako se polijete ili vam prsne po koži ili u oči. Nazvali su hitnu pomoć i ona je došla u rekordno brzom vremenu te bez suvišnih pitanja utrpala oba roditelja u vozilo i uputila se njima u traumatološku bolnicu. godine gdje se nije radilo o osveti ostavljenih ljubavnika nego o ljudskom neznanju i nemaru onoga tko je stavio proizvod u promet. Bilo je namijenjeno cijelom bivšem jugoslavenskom tržištu i imalo je upute na svim jezicima naroda i narodnosti bivše države. Ja sam bio pozvan kao sudski vještak. ali shvatio sam da će se to odugovlačiti u 319 . Jedino je bio problem u tome što su se te upute uglavnom odnosile na način primjene i reklamu proizvoda.

Klorovodična kiselina (HCl) Ako se izuzmu nafta i naftni derivati onda je kod nas klorovodična kiselina (sinonim kloridna kiselina) među 5 najviše korištenih kemikalija. I danas se proizvodi na isti način. Inače je klorovodik prisutan u mnogim procesima bilo da su kontrolirani ili ne. godine sudski spor još nije završen ili je možda sve skupa završeno izvan raspravnom nagodbom o kojoj mene nitko nije obavijestio. Međutim. ali o tome možda nešto kasnije. aka Abu Musa Jabir ibn Hayam) prikazan na slici lijevo. Čovječanstvo ju zna odavno. Danas 2008. a možemo je također naći i u prirodi. Može ju se naći svugdje. Proizveo ju je destilacijom vodikova klorida (sinonim klorovodik) u čistu vodu. To ima odraza na posljedice nesreća u prijevozu. Jedan od važnih sastojaka našeg želuca je upravo klorovodična kiselina. jer se vodikov klorid može dobiti u vrlo čistom stanju i onda otopiti u vodi.beskonačnost. Ako su koncentracije više od 10% onda joj se dodjeljuju oznake upozorenja R36/37/38 i znak opasnosti Xi. a otkrio ju je slavni arapski alkemičar Jabir (Geber. izaziva vrlo jake opekotine). U domaćinstvima dolazi u koncentracijama oko 10%. koja želučanim sokovima daje nizak pH. 320 . Opasniji je od klorovodične kiseline i nosi oznake opasnosti T (otrov) i C (nagrizajuće). ali također valja upozoriti da se zbog ušteda troškova klorovodična kiselina obično prodaje i transportira kao 35-36 postotna otopina. Jako je važno upozoriti da se njezina opasna svojstva gube vrlo brzo padom koncentracije u vodi. Samo kod osjetljivih osoba mogu se javiti štetni učinci nadraživanja sluznica. Koncentracije više od 20% nalaze se samo u industrijskim procesima. On se naravno isparava i iz 35-36 postotne klorovodične kiseline i zapravo kod svih nesreća s klorovodičnom kiselinom moramo računati na opasne učinke vodikova klorida. Evo njezinih opasnih svojstava na slici dolje. Kao jeftina kemikalija koristi se u razne svrhe pri industrijskim procesima. Eto kako je rizično stavljati opasne kemikalije u maloprodaju. ona često i u industriji i u općoj uporabi dolazi s koncentracijama ispod 10 % i tada zapravo ne predstavlja značajan problem. a dodjeljuju mu se oznake upozorenja R23-35 (otrovan ako se udiše. dolazi u kućanstvima bilo kao razrijeđena otopina bilo kao sastavni dio nekih preparata.

nadražuje oči) NAGRIZAJUĆE KLOROVODIČNA NEMA CAS BROJ Mi iskustava s težim akutnim otrovanjima klorovodičnom kiselinom zapravo nemamo. Inače je u svijetu nesreća s klorovodičnom kiselinom u prijevozu uobičajena. kao na slici lijevo. ali lokalno može napraviti velike štete sniženjem pH okoliša gdje se prolila. U ovom slučaju na slici se dobro vidi kako iskusni ljudi rade. Naši ljudi se u pravilu ne snalaze kad se npr. Mislim da im je najvažnija uporaba u poljoprivredi kao mineralnih gnojiva. npr. Imali su sreće da se cisterna prevrnula u jarak. a u industriji polijevanje ili prskanje u oči. Spojevi dušikovih oksida Ta skupina anorganskih spojeva izrazito se široko primjenjuje na različitim mjestima.C KLOROVODIČNA KISELINA (CAS ZA HCl 7647-01-0) OZNAKE UPOZORENJA R34-37 (izaziva opekotine. a onda su oni s nekoliko lopata zemlje zaustavili daljnje razlijevanje. amonijev 321 . Važno je što prije ograničiti razlijevanje klorovodične kiseline (npr. branama od pijeska ili zemlje). prevrne cisterna s kemikalijom. Na sreću. Klorovodična kiselina se ne ubraja u tvari opasne za okoliš. U domaćinstvu se najčešće događa gutanje. kao na ovoj slici. a s nekoliko lopata su mogli opasnu tekućinu preusmjeriti ili ograničiti njezino razlijevanje. Oni zapomažu i užasnuti gledaju kako se opasna tekućina razlijeva u njihovo dvorište. nemamo niti teških iskustava s nesrećama. Svaki čas se prevrću autocisterne ili vagoni zagađujući okoliš.

Svjetskog rata. jer Hrvatska je prepuna zaboravljenih kemikalija po više ili manje zaboravljenim skladištima. a kasnije je staklo istisnula plastika. Ja sam prema ambalaži pretpostavljao da je skladištenje počelo najkasnije ranih šezdesetih godina. Dimeća dušična kiselina se javlja rijetko i opasna je na brojne načine. Tamo se dogodio požar. koji predstavlja opasnost zbog udisanja para. koja je služila za osiguranje staklenih spremnika prilikom prijevoza. Balon sa dušičnom kiselinom se nalazio na samom rubu jedne trule police. Vatrogasci su vrlo brzo stigli na požarište i obavili 322 . Evo njezinih svojstava: DUŠIČNA KISELINA (CAS:7697-37-2) C O NAGRIZAJUĆE OKSIDIRAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R8-35 (U dodiru sa zapaljivim materijalima možeizazvati požar. izaziva opekotine). Možda je najbolje krenuti od ne tako često korištene ali važne dušične kiseline (sinonim nitratna kiselina). Svi dušikovi oksidi su jači ili slabiji oksidansi i na to svojstvo treba misliti.nitrat. Prema svemu sudeći malo tko je znao da skladište uopće postoji i nitko u njega nije zalazio. Jedne ljetne večeri pred kraj prošlog stoljeća nazvali su me iz Operativnog dežurstva da hitno odem na Šalatu pomoći u razrješavanju posljedica požara zaboravljenih kemikalija. pa se jedna kombinacija te dvije kiseline zove zlatotopka. izaziva teške opekotine) Dolazi na tržište u različitim koncentracijama. Nije to nikakvo iznenađenje. jer uspijeva otopiti inače sasvim inertno zlato. Dušična kiselina u koncentracijama iznad 70% snažni je oksidans i u kontaktu s pilovinom izazvala je požar. dakle ne dimećom. Još samo jedno iskustvo s koncentriranom nitratnom kiselinom. Brojni stakleni baloni s različitim kemikalijama bili su poslagani po drvenim policama. Ja sam s njom dolazio u doticaj tijekom svojih mladenačkih istraživanja u laboratoriju. Do tada su se opasne kemikalije obavezno pakirale u staklene boce volumena 25 do 50 l. a našlo se tu puno pilovine. jer ima izvrsna svojstva demineralizacije. Dušikov dioksid je vrlo jaki otrov sa znakom T+ i oznakama upozorenja R2634 (vrlo otrovno ako se udiše. koja u jednom času više nije mogla izdržati teret kemikalije i tako se urušila. a to je jedini pripravak. a poznaju ga jako dobro ilegalni laboratoriji za proizvodnju kućnih eksploziva. Pomiješana sa sumpornom kiselinom može razoriti svaki materijal. Boca s dušičnom kiselinom je pala s visine od metra na zemljani pod i razbila se. Tko zna tko je iskoristio to sklonište (bunker) za skladištenje kemikalija i kada se to dogodilo. ali je zanimljivo da se ista tvar koristi u smjesama eksploziva. Kad od Schlosserovih stuba ulazite na plato sa zgradama Medicinskog fakulteta ne možete ne vidjeti protuavionsko sklonište iz II.

Natrijev nitrit nije kemikalija koja se koristi u velikim količinama. ali ostalo je pitanje koliko takvih zaboravljenih bombi imamo diljem zemlje. Oni ne samo da izvrsno konzerviraju suhomesnate proizvode nego im daju i krasnu smeđu boju. Kod viših vodi u vrlo učinkovitu totalnu anesteziju. a nekad i nekom jako dobra. Natrijev nitrit poboljšava i okus suhomesnatog proizvoda. Gotovo da ne trebate kuhinjsku sol ako koristite natrijev nitrit. Dobro sam ga zapamtio još s predavanja iz anorganske kemije prije više od četrdeset godina.uspješno svoj posao. Ne želeći ulaziti u detalje tek napominjem da methemoglobin nije u stanju prenositi kisik do stanica i tako dolazi do hipoksije (manjak kisika u svim stanicama organizma). Mi smo naravno našli visoke koncentracije nitrata i zaključili da je anestetički plin bio onečišćen drugim oksidima dušika. To u najgorem slučaju može voditi u smrt. taj se plin još uvijek koristi povremeno za postizanje opće anestezije. Posebno je važna u prehrambenoj industriji za zaštitu namirnica od bakterija. Krajem prošlog stoljeća bio sam hitno pozvan na Rebro da pomognem u odgonetavanju čudnih događaja na jednoj od kirurgija. kobasice. barem one industrijski proizvedene. od koje vam cure sline. pogledajmo prvo njihova toksikološka svojstva. pad krvnog tlaka. Naši seljaci još uvijek nerado koriste nitrite kao dodatke u šunke. ali to je brzo postalo zabranjeno. kad kupujete industrijske suhomesnate proizvode ili iste takve proizvode od mesara računajte na nitrite u njima. Iskustva s lošom primjenom nitrita su brojna. Rezultat događaja je bio pooštrenje propisa o nadzoru medicinskih plinova i od tada se nije zbio ni jedan neugodan događaj s takvim tvarima. i slični neugodni učinci. kulene ili krvavice. a u blažim okolnostima javljaju se glavobolja. Vjerojatno je dušikov dioksid bio odgovoran za oštećenja pluća i methemoglobinemiju pacijenata. Moglo bi se reći da služi i kao začin. Ja sam se stručno najranije sreo s oksidulom ili rajskim plinom. Zbog nitrita svako mesnato smeće može dobiti izvrsnu smeđu boju. Dušikovih oksida je mnogo i nema vremena ni prostora obrađivati ih sve. U tim starim vremenima moglo se kupiti spremnike s ukapljenim» rajskim plinom» ili dušikovim oksidulom radi podizanja raspoloženja na zabavama. Nitriti su istovremeno oksidansi. kemikalija nije baš bezopasna. Sve je započelo time da su se pacijenti sporo budili iz anestezije i osjećale poteškoće u disanju te općenitu slabost. pospanost. otrovi i vrlo opasni za okoliš. jer je profesor tumačio da kod niskih koncentracija izaziva nezadrživi smijeh. Naravno da prvo moramo obratiti pozornost na okside iz kojih otapanjem u vodi mogu nastati razne kiseline. Soli dušikovih kiselina se koriste koji puta u ogromnim količinama i važno je poznavati njihova svojstva. Ona je najpoznatija tvar koja prevodi hemoglobin u methemoglobin. Međutim. Ključne su bile ispiralice postavljene između boce s plinom i pacijenta. Međutim. Ali. Međutim. vrtoglavica. ali nalazi svoju uporabu na brojnim mjestima. One su bile punjene vodom i namijenjene ovlaživanju anestetika prije dovođenja do pluća pacijenta. Nema bolje zašite od botulizma nego što je dodavanje nitrita u suhomesnate proizvode. Ta svojstva su nekad izrazito loša. Ja svaki put kad gledam hrenovke razmišljam koliko njihovoj privlačnoj boji doprinosi kvaliteta mesa a koliko natrijev nitrit. Anesteziolog je opazio da su tekućine u ispiralicama bile obojene narančasto i tražio je hitnu analizu. Ljudi i umiru 323 .

Međutim. štetnoj i nadražujućoj tvari s oznakama upozorenja R821/22/23-36/37/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Na kraju su sve zalihe propale. a liječnici su bili dovoljno iskusni da prepoznaju uzroke otrovanja. Uslijedilo je masovno otrovanje. a dok se ustanovio uzrok umrlo je nekoliko ljudi Tada toksikolozi još uvijek nisu znali da je izvrstan antidot metilensko modrilo. štetno ako se udiše. na web stranici Oxford University možete nači da se radi o oksidansu. jer smo krivo predviđali. Kod nas se dogodilo masovno otrovanje bez smrtnih posljedica polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Petrinji. Izuzetno je zanimljivo da EZ nikad nije službeno razvrstala amonijev nitrat prema opasnostima i ostaje nam vjerovati proizvođačima ili neutralnim toksikolozima. Sklon sam 324 . Stručni radovi čak pokazuju neku povezanosti uživanja u suhomesnatim proizvodima i pojave karcinoma debelog crijeva. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iako se radi o relativno snažnom otrovu zapravo teških akutnih otrovanja nema. Istina je da postoji antidot (protuotrov). ali nije nam žao. U doba kolinja jedan radnik je ukrao vreću s natrijevim nitritom iz Gavrilovića misleći da se radi o kuhinjskoj soli. Tako npr. Radi se o metilenskom modrilu. nadražuje oči. Završimo ovo poglavlje s nitratima. Ja znam za jedno iz literature s početka dvadesetog stoljeća na jednom Oktoberfesu u Minhenu. Proizvođači u pravilu zadržavaju oznaku R8 i većina njih dodaju R36/37/38. kojeg smo mi po kratkom postupku priredili na početku Domovinskog rata bojeći se otrovanja nitritima i sličnim spojevima. ali apsolutni dokazi još uvijek nisu podastrijeti stručnoj javnosti. Zapravo glupa krađa obzirom na nisku cijenu kuhinjske soli. Podijelio je sadržaj vreće s prijateljima i obavio klanje svinja. ali njega nema u ljekarnama bolnica. Mesar je priredio izvrsne kobasice natopljene natrijevim nitratom. Ključno je da on sadrži u sebi puno kisika i na taj način poboljšava učinkovitost pravog eskpoloziva poput TNT. Najpoznatiji je svakako amonijev nitrat kao mineralno gnojivo i dodatak eksplozivnim smjesama. u dodiru s kožom i ako se proguta. koji između ostalih nama nepoznatih tvari sadrži TNT i amonijev nitrat. Kod nas se kao eksploziv koristio i koristi Vitezit. NATRIJEV NITRIT CAS:7632-00-0 O T N OKSIDIRAJUĆE OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R:8-25-50 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. otrovno ako se proguta. što zbog postizanja izvrsne boje a što zbog dobrog okusa. Problemi su počeli već koji dan nakon prvog kolinja. a oni su prema sudeći karcinogeni barem kategorije 2. podaci se dramatično razlikuju. dišne putove i probavni sustav). Definitivno je jasno da u toj reakciji nastaju nitrozamini.zbog methemoglobinemije. Danas se nitrita stručnjaci boje zbog karcinogenosti produkata reakcije nitrita i različitih amina u probavnom sustavu.

jer mudar čovjek iz toga izvuče pametne zaključke. Najviše se amonijev nitrat koristi upravo kao mineralno gnojivo i dolazi na naše i druga tržišta u golemim godišnjim količinama. To je nisko područje pokraj Save. U mnogim krajevima su podzemne vode onečišćene nitratima i ne tako često se barem privremeno zatvaraju vodocrpilišta zbog visokog sadržaja nitrata u vodi. istina iz mladosti. Onda je logično da se pojavljivala methemoglobinemija. Kravlje mlijeko je trebalo razrijediti s vodom. koju su seljaci nazivali «fraze». Ljudi su se bavili poljoprivredom i svaki seljak je negdje u dvorištu imao stajnjak. a bilo je ranije gusto naseljeno.000 stanovnika. To je dobro topljiva kemikalija u vodi i ne ostaje samo na polju radi dobrobiti naše monokulture. kalcijevim hidroksidom ili drugim kemikalijama? Kakav utjecaj na vaše zdravlje mogu proizvesti kamena ili staklena vuna? Nema smisla pisati o svemu. HZT gradi informacijski sustav dostupan javnosti preko Interneta i svaki će građanin imati mogućnost saznati koliko je opasan koji proizvod. Prije trideset godina najveće selo u tadašnjoj Jugoslaviji bila je Babina greda sa svojih 15. Problemi su nastajali kad je dijete sa ženinog mlijeka prelazilo na kravlje. Kukuruz kao na slici gore može tako dobro izgledati samo ako je dobio dovoljno mineralnih gnojiva i ako su herbicidima uništeni svi korovi. Nema više moderne poljoprivreda bez učinkovitih sintetskih gnojiva. Tamo su biološkim procesima nastajali nitrati i amini. a ona je sadržavala nitrate i nitrite. pa što o tome mislili tradicionalisti. Nekoliko metara od stajnjaka obično je bio iskopan bunar na đeram i vode u bunarima su bile onečišćene nitratima i nitritima (produkt bakterijskog metabolizma). To su otkrili učenici velikog AndrijeŠtampara. Završavam s anorganskim kemikalijama svjestan da mnogo zanimljivih nisam obuhvatio. Toga više nema. Što je npr. Ne mogu ne spomenuti događaje iz prošlosti na području sela oko Županje.povjerovati razvrstanju proizvođača. Tamo se pojavila dojenačka methemoglobinemija. Vidite li na slici i jedne nepoželjne travke? Ne ulazeći u to da li je moderna proizvodnja biljnih kultura ispravna ili bi se radije trebalo vratiti motici i stajskom gnojivu moram upozoriti na posljedice primjene amonijevog nitrata na poljima. Kemikalija se ispire oborinskim vodama odlazeći u površinske vodotokove ili se procjeđujući u podzemne vode. 325 . koji su se procjeđivali u podzemne vode. s cementom. jer imam i nekog osobnog iskustva s primjenom mineralnih gnojiva. ali nije loše sakupljati podatke o prošlosti.

jer sve se to radi zbog nas ili radimo izravno mi. Vi ste onečistili naš zrak. tlo i vode. jer vi ste zaista onaj kojeg treba optužiti pred Bogom i jednom će nas stići osuda budućih generacija. koji su upozoravali poput sv. PRIZNAJETE LI KRIVICU Pred licem pravde optužujem vas i sebe za teške zločine protiv čovjeka i prirode. Razbojnici! A bilo je svetaca. 326 . Nemojte prebacivati krivicu na drugog. ali to ne osjećaju. Problem je u tome što ih nitko nije razumio niti poslušao. Što je s onim silnim količinama opasnih tvari. jer mi smo krajnji korisnik njihovih usluga. Tko je to kriv za pojavu kisele kiše i propadanje šuma kao na slici lijevo gore? Tko je kriv što nam se vode onečišćuju kanalizacijskim izljevima kao na slici gore desno gore? Mi! Mi smo krivi za sve što se događa s planetom Zemljom! Opljačkali smo svoju planetu i uništili brojne životinjske i biljne vrste. Dobar dio vas ne razumije ni danas da čini veliko zlo. a vjerojatno su oni sa zapada od nas najveći krivci. koje se emitiraju u okoliš? Policiklički aromatski ugljikovodici. Naši potomci će patiti zbog naših nedjela. Možda čak uz uništenje većeg dijela svijeta? A mi i dalje radimo po svom. Hoćete li da krenem od vas i sebe? Apsolutno najveći izravni proizvođači ugljikovog dioksida su građani sa svojim smrdljivim automobilima.OPTUŽENI. a u pitanju je cijela ljudska budućnost. Jeste li svjesni da se nafta u utrobi Zemlje stvarala milijardu godina. Zbog vaših nedjela nestaju biljne i životinjske vrste. Osjećate li se krivima građani republike Hrvatske i šire? Vječni sudac je mogao to pitanje postaviti bilo kojem građaninu svijeta. Nisu ni industrija ili promet tvrki puno manji zagađivači. kućnim grijanjem ili klimatizacijom. otpadom i tko zna čim drugim. Franje Asiškog ili poglavice Seattlea. ali oni postoje zbog nas građana i u krajnjoj liniji zbog nas šalju u zrak silnu nečist. dioksini i furani i različite druge kemikalije šaljemo u okoliš mi. a mi smo je nerazumno potrošili u roku od 150 godina. Kažu da se odvija globalno zagrijavanje i da će nastupiti izrazito teška vremena za čovječanstvo i sav nevini živi svijet.

Uostalom. Naravno da ni njegov nauk nije našao odaziv u ljudskim glavama.000 tona opasnog otpada kroz barem deset godina i uredno zatrpavalo. Prvi puta su valjda moderni ljudi djelomično postali svjesni problema zbog teških posljedica odlaganja opasnog otpada u Love kanalu odmah pokraj vodopada Nijagare. Jedna je stvar s izmetom a druga s opasnim kemikalijama. Vodopadi Nijagare bili su moćni i mogli su proizvesti goleme količine električne energije. Znali su ih i kamenovati. Ona se mogla bez značajnih gubitaka prenositi na daljinu i postalo je besmisleno graditi uz hidroelektrane industrijske objekte. Osjećate li i malo krivice za to? Onaj tko je i malo razuman će shvatiti. a zašto bi onda glas čovjeka poput Poglavice Seattlea našao kod nas odaziva. stoljeća počelo se graditi hidroelektrane istosmjerne struje i uz njih brojne industrijske objekte. Netko je došao na ideju da se od gornjih jezera prokopa kanal Love kojim će se dovoditi voda do nove hidroelektrane iznad donjih jezera i naravno da je moćni američki duh ideju proveo u djelo. jer čovjek je vrlo često zakopavao svoju nečist u zemlju. Više ne znam o kojem dijelu Biblije se radi. a najveći je bio izum izmjenične struje. U času se netko sjetio da bi se u taj kanal moglo pohranjivati opasni otpad iz tamošnje industrije. Onda je neki poduzetnik 327 . Kako je to uspio predvidjeti? Zato jer je bio svet i genijalan unatoč tome što nije znao pisati i pismo je diktirao nekom pismenom čovjeku. Negdje krajem 19. pa nije ni čudo što su poduzetnici tražili nove lokacije za gradnju hidroelektrana. Očekujem da će nas proklinjati sve generacije koje dolaze iza nas i biti će u pravu. a mi radimo sve na štetu svojih potomaka. ali su ga neki ljudi ipak shvatili. Jeste li shvatili da nam je Bog poslao proroka u vidu Seattlea. jer one se ne raspadaju tako lako kao izmet i ne raspadaju se u korisne sastojke. Kaže poglavica da će se jedan dan bijeli čovjek probuditi u postelji zatrpan vlastitim smećem. jer im se nije sviđalo ono što ti ljudi govore. koje je za mnoge ljude postalo Sv. Tako je kanal ostao raskopan i neupotrebljiv. To se svima činilo normalnim i logičnim. Puno je velikih misli i proročanstava. ali na mene je ostavila poseban utisak jedna rečenica. ali piše u uputama vojsci na taborištu približno ovako: Kad odlaziš noću po sili odi izvan tabora noseći sa sobom lopaticu da svoju nečist možeš zakopati u zemlju. najednom se pojavio Nikola Tesla sa svojim brojnim izumima. što američki duh nije mogao trpjeti.Prije su ljudi nastojali svoje potomke osigurati da mogu normalno živjeti. Međutim. Krista su razapeli na križ. Otpad Neću ići na široko i držati ću se samo jedne teme o otpadu. Tu smo gdje smo i nije jasno kako se izvući iz nemogućeg položaja. U kanal Love se odlagalo godišnje nekih 20. a budalama ne vrijedi govoriti. Pismo današnjice. a mi ga naravno nismo poslušali kao što ni naši preci nisu slušali što govore proroci. Poglavica Seattle napisao je poglavici u Washington pismo.

ali početkom devedesetih godina prošlog stoljeća ipak je usvojena Bazelska konvencija o prekograničnom prometu opasnog otpada. Amerika je bila užasnuta i na kratko se stvorila kritična masa građana za donošenje propisa protiv ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Ideja je bila jako dobra. kad se moglo surađivati. Onaj tko je znao. Onda su ljudi počeli opažati da se rađaju mrtva ili defektna djeca. Ni Amerika ni zapadna Europa neće opasni otpad u svom dvorištu i onda ga je najjednostavnije poslati nekome kome neće smetati. Vlasti nisu reagirale sve dok nisu iz tla počele izbijati svakakve opasne kemikalije. Na gornjem dijelu slike vidite normalan američki mladi bračni par. Jedna zemlja će graditi spalionice opasnog organskog otpada. U prvom broju hrvatskog izdanja National Geographic iz 2008. školom. Svatko tko stvara otpad mora platiti njegovo zbrinjavanje. crkvom. izvlačio je iz prikupljanja i razvrstavanja otpada profit. Trebalo je puno godina dok se stvari nisu raščistile. Pravilo reciprociteta je utvrđivalo da se u neku zemlju može izvesti toliko opasnog otpada koliko se iz nje uvozi u vlastitu zemlju. Ljudi su brzo shvatili da je za sve krivo mjesto gdje žive i počele su pobune. Možete li zamisliti raj zemaljski? Prvi događaji su izgledali bezazleni. Naravno da je uz to išla novčana nadoknada onome tko otpad preuzme. poput fantomskih vatri. vrtićem. kojim su zemlje svijeta odlučile prestati s izvozom opasnog otpada u siromašna i nerazvijena područja svijeta. Nema nikakvog smisla da svaka država razvija sve moguće tehnologije za zbrinjavanje različitih opasnih otpada. a u današnje vrijeme je to posebno izraženo. Ne znam jeste li shvatili da je otpad uvijek bio blago. U prvi čas su poduzetnici shvatili da je rješenje problema jednostavno. Bio je to krasan dokument. Naravno da se dio opasnog otpada zbrinjavao naprosto bacanjem u oceane. a uvedeno je također pravilo reciprociteta između država. Počeli su se buniti zbog žrtava među svojim građanima i svijet je morao reagirati. Bilo je to krasno naselje s obiteljskim kućama u divnim vrtovima. godine 328 . a pojavljivale su se učestalo i neke teške bolesti. a uslijedilo je i rasjedanje tla. Događalo se to sporo. koje su se iznenada pojavljivale u raznim dijelovima naselja. a na donjem dijelu slike su njihovi potomci s različitim defektima. jer se smatralo da oni mogu progutati svu ljudsku nečist i zlo. nisu ni Afrikanci budale zato što su siromašni i možda većim dijelom nepismeni. Naselje je napušteno ranih sedamdesetih godina. a tek osamdesetih su počeli završavati odštetni sudski procesi. Najednom bi se usred vrta pojavila iz zemlje baklja ili bi u zraku iznad kafića odjeknula eksplozija kako je izgledalo iz ničega. Pravi američki raj! Kuće su brzo rasprodane i ljudi su uživali u blagodatima svojih domova i blizini Nijagarinih vodopada. a opterećivati će samo dio okoliša produktima tog zbrinjavanja. ali crni liberalni kapitalizam uvijek nalazi načine kako zaobići konvencije i propise. Izvrsno! Obje države se mogu suradnjom riješiti praktički svih količina svojih opasnih otpada. brojnim dućanima i restoranima. Stanje se popravilo u odnosu na ono prije dvadesetak godina. Afrika je bila u to vrijeme osamdesetih godina prošlog stoljeća Bogom dana za odlaganje opasnog otpada sa svih strana razvijenog svijeta. Tražilo se nadzor prijevoza opasnih kemikalija. Na slici gore je tipičan plakat iz tih vremena. Međutim. a otpada je sve više. a druga će pak opasni anorganski otpad odlagati u svojim napuštenim rudnicima soli.pedesetih godina prošlog stoljeća ugledavši tu zaravnjenu površinu došao na ideju da tamo sagradi naselje i pun američkog duha to je i ostvario.

Najviše je u nekim mjestima biootpada. Za taj dio su krivi drugi. Polimerna izolacija je naravno problem. Približno pola tone po građaninu. Meni se sviđa ova slika lijevo. ali to nas ne opravdava od naših zločina. Srodili smo se s otpadom oko sebe i gotovo da ne primjećujemo što mi iz svojih kuća bacamo u komunalni otpad. Zašto koristiti plastične vrećice za nošenje kupljenih predmeta u trgovini kad će one postati otpad? Zar nije bolja košara od vrbovih grančica ili od platna. jer ga uopće nije bilo.000 tona komunalnog otpada godišnje. koju nosimo na tržnicu ili dućan godinama nego vrećica od PVC. ali nitko za to previše ne mari. I kod nas se npr. Što se sve nalazi u tih 350. ali poslao je glasnu i jasnu poruku. kad postoje pakiranja od povratne ambalaže? O vama 329 . ali nikad se nije ulovilo krivce niti se uspjelo spriječiti takvu rabotu. Slažete li se da je ona u skladu s optužbom s početka ovog teksta? Iz godine u godinu podaci variraju. a kasnije se broj destinacija proširio po drugim državama istočne Azije. ali samo glup čovjek će vrijednu sirovinu baciti u komunalni otpad. Ne muči nas niti sudbina naših najmilijih kad na dječjem igralištu postavljamo kontejnere za smeće. To je prilična količina u usporedbi s prošlošću kad otpad praktički nije predstavljao nikakav problem. Taj otpad sadrži brojne vrijedne materijale poput zlata ili bakra. tetrapak). Najbolje je od njega prirediti kompost. I što da dalje komentiram? Većina otpada može postati korisna sirovina. jer one građanima moraju osigurati uvjete za razumno gospodarenje sekundarnim sirovinama. a mi ga bacamo na neuređena smetlišta. Grad Zagreb proizvodi oko 350. Pogledajte i procijenite o čemu se radi. jer oni se u potpunosti mogu reciklirati. Imao sam više izvida na mjesta ilegalnog obrađivanja takve vrste otpada. ali stanje je slično u svim drugim hrvatskim mjestima. pa su ga ljudi primitivnim tehnologijama obrađivali. ali mi građani kod toga moramo pomoći. gdje su tisuće ljudi živjeli od toga.000 tona otpada godišnje u Zagrebu? Ovo na slici lijevo su zapravo podaci za grad Osijek prije nekoliko godina. posebno u ruralnim područjima. a ne ja ili vi. dioksina ili policikličkih aromatskih ugljikovodika. Sve se iskorištavalo na ovaj ili onaj način. Moderan pristup gospodarenja otpadom kaže da je prvi korak u izbjegavanju kupovanja predmeta koji će postati otpad. Oprostite ako vas vrijeđam. a ja sam bio njegov recenzent. jer govori o tome gdje smo mi danas. a najlakše ju je ukloniti spaljivanjem na otvorenom prostoru. koja će završiti u komunalnom otpadu ili negdje u okolišu? Zašto kupovati proizvode u problematičnoj ambalaži (npr. Ne mislim pisati o opasnostima zbrinjavanja te vrste otpada nego o tome kako je svijet brzo našao putove kako ga se riješiti. ali npr. Kao seosko dijete ja nisam znao što je to otpad. Pri tome nastaju svakakvi opasni produkti poput npr.izišao je članak o zbrinjavanju opasnog elektroničkog otpada. Sramotno je da na drugom mjestu stoje papir i karton. Vjerojatno je netko šale radi postavio kraj tobogana u kontejner za smeće. Priča počinje već prilikom kupovanja. žice iz električnih instalacija kuća ili automobila rješavaju na jednostavan način. Prvo su ga slali u neke kineske pokrajine. a on se može iskoristiti na stotine načina. Naravno da je najvažnije kako će reagirati lokalne vlasti.

Naći ćete ga i uz brojne zagrebačke šoderice. raznih plastičnih materijala.0 je moguće da se samo 1. Ne znam zašto kriminalci odlažu opasni otpad najradije uz rijeke ili jezera.0 njihove ambalaže. Radi se o trećem koraku zbrinjavanja komunalnog otpada.građanine ovisi hoće li vašom kupovinom nastati komunalni otpad ili neće.000 tona.000. ali o tome nema smisla pisati. itd. LJEPILA OPASNI GRAĐEVINSKI OTPAD OTPAD IZ DOMAĆINSTVA OLOVNE BATERIJE OTPADNA ULJA OTAPALA 330 . Ostaju samo problematične tvari i ostatak otpada od nekih 15%. Svaki svjestan građanin će danas vratiti ambalažu izrađenu od stakla. Svuda je otpad. Država zadnjih desetak godina usmjerava snage na zbrinjavanje otpada iz tvrtki i mnogi se s pravom bune zbog krivih odluka inspektora o načinu zbrinjavanja njihova otpada. i možete naći golema odlagališta svakakvog otpada. LAKOVI. procjena trenutnog stanja Tko je kriv? Radi se o 5.0 prijavljeno u komunalni otpad.0 procjena budućih količina ogromnim količinama 4. a ne na tone ANORGANSKI OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA ORGANSKI KEMIJSKI PROCESI FOTOGRAFSKA INDUSTRIJA ANORGANSKI OTPAD OD ZAŠTITE MATERIJALA NIKAL-KADMIJEVE BATERIJE ČIŠĆENJE SPREMNIKA BOJE. Gdje završava taj otpad? Grad je od mene tražio negdje 2005. godine analizu opasnog otpada iz kućanstava i prijedloge o tome kako da se on zbrine. Ja sam zadnjih dvadeset godina bio na brojnim izvidima radi prepoznavanja opasnosti divlje odloženog otpada. Tih 15% teško da možemo izbjeći u kratkom vremenu. Većina materijala iz komunalnog otpada se može danas propisno zbrinuti. Država je već stvorila uvjete za zbrinjavanje brojnih ambalažnih otpada. Mene muči opasni otpad iz domaćinstava. kompostiranje. EMAJLI. a da ne govorimo o dnu jezera ili mora. ako vi građanine u tome sudjelujete. a sve ostalo završava u komunalnom otpadu? Zar je moguće da isto toliki postotak motornih ulja završava tko zna gdje. spaljivanje. bilo uzvodno ili nizvodno.0 uložaka zbrinjava na propisani način. ali o toj temi je bolje ne raspravljati.000.000. pa je sasvim nelogično da se takav materijal nađe u komunalnom otpadu.000. ali i za njega postoje rješenja. jer to u pravilu izgleda kao na slici lijevo. odlaganje.000. Zar 2.000. zbrinjavanje u stanju plazme. itd. Imate na svakom uglu spremnike za stari papir ili karton.0 opasnih tvari ili 3. Pogledajte sliku gore. Pokušajmo se usmjeriti na ono što zovu opasni otpad iz kućanstava ili problematične tvari. jer niti jedna tehnologija neće naići na opće odobravanje (npr. Stanje je bilo katastrofalno.0 15% baterijskih 0.). Trebate samo prošetati uz obale Save na mjestima gdje se ljudi često ne kreću. a najgore je kad se radi o onom opasnom. Iz različitih izvora u svijetu i kod nas proizlazi da domaćinstva u ukupnom komunalnom otpadu imaju oko 10% opasnih produkata. Teško mi je izabrati poseban slučaj. Za Zagreb bi to značilo oko 35. metala. Onda dolazi drugi korak razvrstavanja komunalnog otpada. jer većina opasnog otpada iz kućanstava bacalo se 6.

moram upozoriti da je to sve skupa neodrživo. Ne znam što nam je činiti. Nesreće Svi se bojimo nesreća s kemikalijama. Nemam namjere pisati o tome što se događa na odlagalištu komunalnog otpada zbog naših opasnih tvari ubačenih u kante za komunalni otpad. itd. a uglavnom mi nisu stigli odgovoriti ili su smatrali da budalu treba ignorirati. Kako objasniti ljudima da su oni najveći krivci za sve zlo proisteklo zbog nemara za okoliš? Kako objasniti da ova kućica u cvijeću s psom pokraj svoje kućice nije prava istina o stanju svijeta? To je sve skupa velika laž! Ja osobno nisam optimist. To ne samo da nije racionalno nego je opasno. Možda nema smisla ni galamiti. Tko je kriv za porast učestalosti CMR (karcinogenost. Onda je logično da takav otpad završava u vašoj kanti za komunalni otpad. Zbog nedostataka u propisima nemamo jasne podatke o broju skladišta i količinama kemikalija poput naftnih 331 . ali prokleta savjest radi svoj posao i opterećuje čovjeka. pa onda pišemo tajne izvještaje za nadležna tijela državne vlasti. Međutim. ukapljeni klor nalazi na više od 300 mjesta. Reciklažna dvorišta su do prije požara na skladištu spalionice PUTO primala ostatke i ambalažu boja. Povremeno se od nas traže izvješća o rizicima. amonijak na oko 200. a građani šute.mjestima za njihovo propisno zbrinjavanje? Za neke stvari je kriv Grad. Ja nemam pravo pisati o tim podacima. što zaključujem prema vlastitom iskustvu. jer nije uvijek važna količina nego i opasna svojstva neke kemikalije. reproduktivna toksičnost)? Tko je kriv za porast učestalosti alergija od 70% u zadnjih 50 godina? Tko je kriv zbog izumiranja brojnih biljnih i životinjskih vrsta? Tko je kriv zbog globalnog zatopljenja s nepredvidivim posljedicama za cijeli živi svijet uključujući čovjeka? Tko je kriv za nepoznate štete na svim mogućim mjestima? Mi smo krivi! Isključivo mi! Dok to shvatimo možda će biti prekasno. Prema zadnjem izvješću nabrojali smo u Hrvatskoj da se npr. ali neke od njih imam pravo iznijeti. ali od tada ih ne primaju. emajla i razrjeđivača. Ne vjerujem da se mogu napraviti ikakvi pomaci na bolje dok ljudi ne shvate da su oni sami krivi za sve zlo koje ih prati. Napisao sam brojne predstavke i prijedloge nadležnima. HZT vodi evidencije opasnih kemikalija u državi i raspolaže s podacima o njima. lakova. mutagenost.

jer njihovo uništavanje ništa nije doprinosilo ratnom uspjehu protivnika. Pokazao sam u ranijim tekstovima da se to događa najčešće zbog ljudskog neznanja i nepoznavanje procesa koji čovjek vodi. Drugi razlog nesreća s kemikalijama je navodno tehničke prirode i sastoji se u razlozima kao što je zamor materijala. kad su bile rezultat napada četnika ili JNA na važne logističke objekte. a nesreće se i događaju. Radi se o pripravnosti za nesreće.derivata. smatram da je zamor materijala rijetko uzrok nesreće s kemikalijama. U jednoj nesreći otpadanja dna boce razlog je bio u tome što je boca bila stara čak 15 godina. godine da se radilo o ekocidu. a i o njima sam također pisao u knjizi. Dužni smo voditi očevidnike o nesrećama. a nikad za cijelo vrijeme korištenja nije bila na servisu. jer to građani lako opaze. Međutim. ali smo svjesni da oni nisu točni. termoelektrane. Stvarno rizičnih događaja je manje od 10 godišnje. godine i moji su ljudi iz Toksikološke službe zbog rečenog bili skoro svakodnevno na terenu radi procjene šteta za ljudsko zdravlje i okoliš. Zbog korozije je metal na dnu boce propao i nije čudo da je dno otpalo. Obično su se kvarovi događali na ventilima. O tome ponešto piše u drugim tekstovima ove knjige. Nakon toga smo uveli vrlo stroge uvjete nadzora nad spremnicima s klorom. Vrlo brzo smo shvatili da je razlog tih nesreća neodržavanje spremnika s klorom. zemnog plina i drugih sličnih kemikalija. a u većini slučajeva se može zatajiti. na slučaju Peruče iz 1992. Najviše ih je bilo za vrijeme Domovinskog rata. ali naravno da brojnost nesreća oscilira iz godine u godinu. Razaranje brojnih objekata s kemikalijama u vrijeme Domovinskog rata kažu da je bilo logističke naravi. U kasnijim godinama velikih nesreća s kemikalijama nije bilo mnogo. Od tada nismo imali niti jednu nesreću s klorom na naših oko 300 mjesta gdje se on koristi. skladišta eksploziva i druge objekte. Prema službenim podacima u Hrvatskoj se događa oko 100 nesreća godišnje. ali su većina od njih bez težih posljedica. Treba biti pripravan u svakom trenutku i uvijek razmišljati o tome što bi moglo krenuti krivim 332 . U međuvremenu je vlasnik boce kupovao svakakav klor (često s visokim sadržajem vode) i naravno da je uslijedila korozija. Kad se dogodi nesreća u nekom skladištu ili proizvodnom pogonu to se rijetko opazi. Ljudski faktor! To je tako svuda u svijetu. Ne otkrivam toplu vodu kad naglašavam da je za nesreće najčešće kriv čovjek. trafo-stanice. jer oni koji su ih prouzrokovali nastoje zatajiti događaj. Sličan primjer su brojne trafo stanice po manjim naseljima kad se stvarno radilo o ekocidu. zbog privremene nesposobnosti poput pijanstva na slici lijevo ili bolesti te zbog drugih razloga. Kakav zamor materijala? Ljudski činitelj je bio i biti će ključan. a garanciju je davalo nekoliko dobrih serviserskih kuća. ali je činjenica da se opasne kemikalije nalaze na tisuće mjesta diljem naše države. Toga smo imali napretek tijekom 1991. Kažu da je opravdano u ratu napadati na logistiku uništavajući rafinerije nafte. pa nije bilo moguće kupiti klor ako ventili i boca nisu bili garantirano ispravni. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća imali smo česte nesreće s bocama ukapljenog klora. Stanje se mijenja na bolje. ali ja sam pokazao npr. U biti se i opet radi o ljudskom činitelju. ali bilo je nekoliko slučajeva otpadanja dna boce. Naravno da se uz skladištenje i korištenje takvih kemikalija javljaju rizici od nesreća. Zato je kod nas najviše nesreća u prijevozu kemikalija ili vezanih uz onečišćenje površinskih voda.

Odbijale su se od željeznih greda. Mogle su odletjeti na smetlište i tamo uzrokovati novu eksploziju deponijskog plina sa sasvim neprocjenjivim posljedicama.smjerom zbog ovih ili onih razloga te činiti sve kako se kritični uvjeti ne bi stvorili. a ni drugi ključni podaci nisu na raspolaganju. nije bilo isključeno da će neka od raketiranih bačvi proći kroz zapreke i odletjeti u tko zna kojem pravcu. Odmah sam zatražio od policije da ih makne na udaljenost 500 m ili više uz žustro protivljenje građana. koja kemikalija je uzrokovala nesreću i u kojim količinama. Ja sam preko radio postaja te večeri davao upute o sklanjanju 333 . kao npr. Imali smo slučajeve da nitko ne želi preuzeti odgovornost za nadzor događaja. Kad se dogodi nesreća u pravilu nastaje zbrka. Dok ne dođete tamo na teren niste sigurni što se točno dogodilo. a njezin zamjenik je iz svog terenskog vozila na odlagalištu Prudinec (neki ga zovu Jakuševec) zadivljen gledao veličanstveni požar. Kad sam pola sata nakon početka požara u PUTO stigao na mjesto događaja odmah sam uočio brojne radoznalce naslagane na savskom nasipu na udaljenosti o oko 250 m od požarišta. Moguće je raditi s kemikalijom najgorih mogućih svojstava s malim rizicima. jer je htio djetetu pokazati nešto što možda više nikad neće doživjeti. kad se osiguraju svi mogući uvjeti za sprječavanje zla. a podaci su nepouzdani. Međutim. Puno je skladišta zaboravljenih kemikalija o kojima ne znate ni osnovne podatke i onda se mora improvizirati. Što treba zapravo činiti kad se dogodi nesreća s kemikalijama? Građani su naravno jako radoznali i nastoje kao i kod svake druge nesreće što više vidjeti. Znao sam iz literature da bačve mogu dosegnuti na taj način udaljenost od 250 ili više metara. kad je gradonačelnica bila na moru. a rad s možda bezazlenom kemikalijom može biti izrazito rizičan kad se ne poštuju uvjeti njezinog sigurnog korištenja. Ne zna se što je čiji zadatak. kako bi mogli pričati prijateljima u birtiji o svojim iskustvima. Radilo se o tome što su bačve s opasnim kemikalijama s požarišta bile raketirane i samo zahvaljujući čvrstoj konstrukciji željezne nadstrešnice nisu letjele po slobodnom okolišu. a mogle su slučajno baš pasti na savski nasip gdje su radoznalci promatrali veličanstveni požar i golemi oblak dima iznad njega. Trebalo je pozvati još jednu postrojbu temeljne policije da izvrši moju zapovijed. Jedan od njih je na vratu nosio svog potomka starog oko 4 godine. u slučaju požara na skladištu PUTO. Dio ključnih ljudi paničari. Unatoč tome što mi prikupljamo podatke o kemikalijama vrlo često na terenu nailazimo na iznenađenja. kao na slici lijevo i donosi krive odluke.

Ako ste niz vjetar od mjesta nesreće treba što prije pobjeći krećući se okomito na smjer vjetra i bez velikih napora. to je izrazito rizična operacija kod koje možete teško ugroziti zdravlje i živote građana ako niste pošteno pripremili operaciju. županijski eko-stožeri). Sjećam se 1995. Međutim. Na naš prijedlog i uz naš veliki 334 . Sastavljeni su od političara svih mogućih usmjerenja ovisno o rezultatima izbora i nemaju pojma o tome što treba činiti kod nesreće. Što se tiče evakuacije pješice (ona je uvijek najbolja) treba građane educirati kako se ona obavlja. ali ti dokumenti izgledaju svakako. Time bi naravno omogućili stradavanje golemog broja ljudi na otvorenom prostoru. Simulacije širenja amonijaka davale su stravična predviđanja i nama je bilo jasno da ne smijemo dopustiti evakuaciju osobnim automobilima. Naravno da ni građani ne znaju kako se treba ponašati. Amerikanci već kod samog nagovještaja da bi moglo doći do nesreće pristupaju evakuaciji građana. Naravno da me većina nije poslušala. godine. Upute koje će se davati preko lokalnih sredstava javnog priopćavanja moraju biti krajnje jednostavne i logične. Mora se osigurati sredstva masovnog transporta. Svaka tvrtka koja posjeduje opasne kemikalije treba prema našim propisima izraditi lokalne interventne planove. Kod nas političari olako preuzimaju dužnosti zapovjednika županijskih ili gradskih stožera bez ikakvih predznanja o opasnim stanjima. a zabraniti u potpunosti korištenje sredstava osobnog prijevoza. Zato smo predvidjeli sklanjanje građana u djelomice hermetizirane domove i eventualnu evakuaciju vlakovima iz grada ako drugačije ne ide. kolovoza za neke je zapravo značilo mazohizam) i sklanjanje s otvorenih prostora na udaljenosti u promjeru 500 m oko požarišta. a tome se daje mala važnost. Uvjerio sam se stotinu puta u njihovu nekompetenciju i sreća je što u većini slučajeva ne čine ništa kad se dogodi nesreća. ali je problem u tome što se u prvo vrijeme nitko ne snalazi. jer bi na taj način stvorili strašna zakrčenja na kutinskim ulicama i izazvali potpuni zastoj prometa. HZT je izrazito nezadovoljan kvalitetom tih planova i stalno brundamo i prigovaramo. kad je postojala realna prijetnja da će Srbi iz Bosne napasti postrojenja Petrokemije u Kutini i oštetiti spremnike s amonijakom. U Švicarskoj izabrani gradonačelnik ne može preuzeti dužnost dok nije s uspjehom položio ispite o postupcima u slučajevima krize pred službenicima Civilne zaštite. Mi se slažemo i volimo. Zadnjih godinu ili dvije Grad Zagreb je shvatio da ne može prihvatiti glupe interventne planove i vraća sve što stručnjaci smatraju da nije u redu. Evakuacijom izvodite građane u moguću zonu opasnosti na otvorenom i zato mora sve funkcionirati besprijekorno.građana u zatvorene stanove (zatvoriti sva vrata i prozore vrućeg 1. ali oni u praksi ne funkcioniraju. Vatrogasci i policajci znaju dobro svoj posao i na njihove postupke ja nakon tih skoro 30 godina djelovanja imam rijetke primjedbe. Koliko god voljeli svoju krhku ženicu sličnu onoj na slici gore ne smijete je nositi trošeći time puno onečišćenog zraka. Građane treba podučiti kako se valja ponašati u slučaju nesreće s kemikalijama. a u pravilu ili ne postoje ili su loše. Za logistiku su zaduženi različiti stožeri (npr. imam primjedbe na ono što se zove logistika te na građane. Međutim. Zapravo bi u slučaju nesreća s kemikalijama morali nastupiti pred javnošću brojni stručnjaci. Njima bi preko sredstava javnog priopćavanja neki autoritet trebao davati upute. a najviše se bunimo zbog loših simulacija razvoja događaja i još lošijih uputa o ponašanju u slučaju nesreće.

čija je shema komunikacije izgledala kao na slici. Sjećam se jedne banalne nesreće prolijevanja kemikalije nepoznata sastava negdje kod gostionice Vilibald na staroj Karlovačkoj cesti. a sve ostalo mora teći prema procedurama. stručnjaci se ipak snalaze. Možda će biti potrebno pozvati županijski ili gradski eko-stožer radi pružanja logističke pomoći. onda on zove šefa odjela. pogotovo ne u područjima izvan metropole. Kakva je logika u tome da se prema lokalnom planu prvo zove šefa smjene. jer je mlaka crvene tekućine nađena na jednoj strani ceste i ljudi su se bojali posljedica. a oni postupaju prema pisanim procedurama. U današnje vrijeme je tijek komunikacije jasan. Suradnik HZT je bio poslan na teren i odmah je zatražio da se tekućina prvo pokupi. taj pak naziva tehničkog direktora. U slučajevima kemikalija koje djeluju u obliku plina nadležni smo ocjenjivati interventne planove i mi ih u većini slučajeva odbijamo. To u praksi znači da su planovi neprimjenjivi. jer od njega nitko neće imati koristi nego samo štete. Za to su trebali pijesak. a ne sastavljen iz stotine kućica kao na slici. Najviše se razbjesnim kad vidim sasvim neprimjenjiv hodogram događaja u slučaju nesreće kao na slici lijevo od teksta. Na sreću. a dalje će se događaji odvijati tko zna kako. Što dalje? Problem je u tome što malo tko zna što dalje treba činiti. lopate i spremnici u koje će se natopljeni pijesak prebaciti. To znači da će prvo pozvati vatrogasce. Pozvali su nas na intervenciju. Plan komunikacije mora biti krajnje jednostavan. policiju i HZT. Suludo! Vatrogasci i drugi stručnjaci uspjeli su ograničiti širenje posljedica nesreće i obuzdali su je na učinkovit način. Očevidac zove izravno 112 i traži pomoć. Mnogi takve dokumente pišu s ciljem da budu što deblji i složeniji misleći da su time uspjeli ostvariti svoj honorar. a rečeni gospodin generalnog direktora. Iako se radi o ruralnom području i svaka kuća ima hrpu pijeska u dvorištu 335 .angažman izrađeni su naputci za izradu interventnih planova. Sjećam se požara na skladištu PUTO kad su nam zaposlenici predali svoj interventni plan. Rekao sam im da slobodno s tim dokumentom obrišu stražnjicu. ali se oni i dalje ne poštuju. Jedini je problem u tome što još uvijek do danas nisu izrađene jasne pisane procedure.

Kasnije se ispostavilo da je za onečišćenje kriv seljak.000 kuna a da problem nije bio ni izdaleka riješen. jer su oni htjeli zabašuriti posljedice nesreće i u tome su uspjeli. ali je za događaj prekasno saznao i pojavio se na mjestu nesreće kad je posao remediacije već završen. Taj zadnji dio ili remediacija okoliša te ispitivanje pričinjenih šteta naša je najslabija točka. Vatrogasci su smatrali da to nije njihov posao. Mi smo tražili analizu događaja i remediaciju tla sjeveroistočno od požara zbog sumnje u onečišćenje dioksinima. Što činiti nakon nesreće? Trebalo bi ukloniti posljedice nesreće. Usput su bez ikakve potrebe i razloga zatvorili slunjski vodovod čineći goleme štete građanima. U slučaju požara na skladištu postrojenja PUTO moji suradnici i ja smo se posvađali s predstavnicima gradskih vlasti. ali želim upozoriti da je remediacija onečišćenog tla i voda izrazito skupa. To nije njihov posao unatoč tome što su možda bili ugroženi. Ne znam što su veliki stručnjaci dalje napravili sa stotinjak bačvi kiselog tla.nadležne službe se nisu znale snaći. Nakon što je curenje prestalo donijeta je odluka o remediaciji onečišćenog tla. kojemu je iz cisterne istekla manja količina nekog herbicida. Izgleda da smo mi više od budala i tako će to ostati dokle god političari ne shvate da ovako dalje ne ide. Oni su imali svoje ideje i ja sam na kraju rekao približno slijedeće: «Mudri uče na tuđim greškama. kao npr. a budale na vlastitima. Moj suradnik je pak bio liječnik i tako su se svi ponašali kao radnici na slici iznad ovog teksta. Mi na tome još nismo ni počeli raditi. Naravno da mi nitko nije odgovorio na pitanje. Ima li nade da će oni to shvatiti? I tko je na kraju krajeva kriv ako ne mi građani Republike Hrvatske. Zadnjih godina prošlog stoljeća prevrnula se cisterna sa sumpornom kiselinom kod sela Slušnica pokraj Slunja i sumporna kiselina se izlila iz nje u okoliš. jer lokalne službe nisu bile spremne za intervencije. bojali su se da se ne otruju tijekom obavljanja zahtjevnog zadatka. ali događaj je pokazao našu nespremnost za slične slučajeve. Slučaj je na kraju riješen time što je šef cestovnog poduzeća naredio svojim radnicima da postupe prema proceduri HZT. a sličnog mišljenja su bili temeljni i prometni policajci. na slici pokraj. Gdje nabaviti pijesak i lopate? Nakon cijelih 5 h nazivanja uz zatvoren promet na cesti konačno su cestari uspjeli dostaviti mali kamion s pijeskom i nekoliko lopata. Tko smo onda mi koji ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih ponavljamo?». Optužba i dalje stoji protiv svih nas. Na kraju su neutralizacija vapnom i prikupljanje onečišćenog tla završili izravnim troškovima od oko 600. gdje se radi o teškom onečišćenju tla. Uz sve ostalo. jer je prikupljeno tlo imalo i dalje pH oko 2 i moralo se dalje nastaviti s njegovim zbrinjavanjem. Napravljene su brojne gluposti u intervenciji. a donijeli su je sasvim nekompetentni stručnjaci iz Hrvatskih voda. To je izrazito skup posao i obično nije jasno tko ga treba platiti. jer nije bilo jasno tko treba obaviti posao posipanja mrlje pijeskom i prebacivanje namočenog pijeska u plastične bačve. On je bio spreman sam riješiti problem i pokrio je sve troškove intervencije. a nastavilo se i dalje po starom. 336 . Tada je nastupio kritičan trenutak.

razvojem analitičkih metoda stalno se otkrivaju nova globalna onečišćenja tvarima za koje nitko do objavljivanja rezultata istraživanja nije mogao ni pomisliti da bi mogle predstavljati globalno onečišćenje. godine. ali zbog slabe razvijenosti industrije i prometa nismo nikad dostigli niti na jednom mjestu one razine polutanata koje se nalaze u zapadnim bogatim zemljama. Vremenom se ruše i neke dogme. Tako je čvrsto dokazano da npr.Globalno onečišćenje i njegove moguće posljedice Neće biti riječi o ugljikovom dioksidu. Naravno da i u Hrvatskoj postoje mjesta s onečišćenjima. Potražite na internetu prema pojmu PCB i biti ćete zatrpani podacima. jer on nije otrov i uvijek ga je bilo na svakom mjestu naše planete. Danas su zabranjeni. ali naravno u izrazito manjim količinama nego što se to događa u raznim ljudskim aktivnostima. Na nama je da tako i ostane. To je neusporedivo veće onečišćenje nego ono prosječno. Mora se priznati da su POP-ovi svijetom prošireni u neznanju. Hajdemo prvo na POP-ove (Postojani Organski Polutanti) o kojima svi mislimo da znamo skoro sve. Uostalom. kao npr. a ne znamo kako ih se riješiti iz okoliša. Mora se priznati da je DDT zabranjen još davne 1968. pa je teško optužiti već ostarjele generacije ili one u grobovima da su svijetu donijeli zlo. Proizvodili su se godinama u izrazito velikim količinama i svud koristili na opće zadovoljstvo ljudske civilizacije. izgaranje naftnih derivata daje policikličke aromatske ugljikovodike) na stotine milijuna mjesta diljem planete. Biti će riječi zapravo o raznim kemikalijama. da su se dioksini pojavili tek nedavno isključivo djelovanjem ljudskog demona. Dobro je to i daje nadu da će u slijedećih sto godina uz potpunu zabranu korištenja ovih kemikalija doći do nekakvog oporavka okoliša. dioksini i furani. Primjer su DDT. ali zbog svoje stabilnosti u okolišu traju i traju. Teško je to sve skupa sistematizirati. Problem s rečenim kemikalijama je u tome da nismo do kraja sigurni niti u njihove štetne učinke za ljudsko zdravlje. U ovom slučaju radi se o teškoj kontaminaciji velikih površina s DDT. Radi se uglavnom o organoklornim tvarima i detalje možete pročitati u poglavljima o pesticidima i industrijskim kemikalijama. A jesu! Većina POP-ova su bili insekticidi ili su imali važno mjesto u prijenosu i štednji električne energije poput PCB-a (poliklorirani bifenili). Do globalnog onečišćenja dolazi kad se neka kemikalija koristi u golemim količinama (npr. dioksini nastaju u šumskim požarima. Postoji i druga mogućnost da opasna kemikalija nastaje kao nusprodukt nekih procesa (npr. Zar se čak oko ugljikovog dioksida još uvijek ne vode rasprave oko toga hoće li doći do globalnog zatopljenja ili zahlađenja. Treba još dodati da onečišćenje nije jednako rasprostranjeno u svim dijelovima svijeta. a lista POP kemikalija je sastavljena i prihvaćena već krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. Zbog svih naprijed nabrojanih i nespomenutih razloga dajem si pravo izabrati po mom sudu važne globalne nečisti. pola milijuna tona ili više kroz godinu dana) te se proizvodi na njezinoj osnovi koriste u svakom dijelu svijeta. a jedino su sad prirodne ravnoteže značajno poremećene i njegove povećane količine emitirane u zrak našom krivicom prijete klimatskim poremećajima. Postoje mjesta kao ovo na slici u Pakistanu gdje je onečišćenje takvo da na poljima više ne uspijeva apsolutno ništa. a nemoguće je predvidjeti rizike za ljudsko zdravlje i okoliš čak ni od zagađenja samo jednom od takvih kemikalija. koje su se zbog goleme uporabe raširile kuglom zemaljskom i stručnjaci ih nalaze na svakom mogućem mjestu. a naravno da se preko hrane stalno unose u ljudske organizme. PCB-i. a predstavnika na europskim listama ima već dvadesetak. jer nema kontrolne skupine 337 .

za porast emisija dioksina u okoliš. Svatko zna da je npr. Slično je s karcinogenim PAH-ovima na zemljištima uz ceste. Nisu ni građani bez krivice npr. koja bi nam mogla poslužiti kao usporedba s onima izloženim opasnim kemikalijama. a ljudi i dalje područja uz ceste koriste kao poljoprivredno zemljište ili barem pobiru na takvim mjestima biljke odnosno njihove plodove. ali nisu ni daleko. Viđao sam građane koji se zaustave uz prometnu brdsku cestu i onda pobiru velebilje na udaljenosti samo koji metar od ceste. onaj tko za sebe uzgaja voće i povrće treba to raditi na zemljištu dovoljno udaljenom od prometnice. jer nismo sigurni da smo baš dobro istražili opasna svojstva svih tih kemikalija. bilo kao ispirci s asfalta nošeni u okoliš oborinskim vodama. ako slijedite osnovna pravila dobrog gospodarenja otpadom. Međutim. To se uspješno radi npr. ali ćemo još dugo čekati na to da shvate te onda da im se probudi savjest. s dioksinima u zapadnim zemljama. Nema nikakvog smisla raspravljati o tome što je opasnije a što manje opasno. Statistički gledano. Što onda učiniti da se zaštitimo? Zapravo je teško dati mudar savjet. jer se polutanti otkrivaju samo složenim i skupim analitičkim postupcima. Kod nas je tek nedavno počelo smanjivanje potrošnje benzina s antidetonatorima poput tetraetilodnosno tetrametil-olova. Naravno da ni kupac na tržnici ne zna ništa o problemu onečišćenja uz autoceste i s povjerenjem kupuje garantirano domaće zelje ili jagode. a da ne razmišljamo ima li od toga kakvih šteta. Najjednostavnije je problem zaboraviti. Radi se o globalnim polutantima. 338 . Ni jedan kupac nije u stanju prepoznati koje povrće ili voće je uzgajano uz prometnu cestu. Bilo bi pošteno da na isti način razmišljaju i proizvođači namirnica. Nema se tu ovaj čas što naročito napraviti. čas su dapače po sadašnjim našim saznanjima neki sasvim bezopasni a oni drugi su među najgorim otrovima. pa je možda pametnije o problemu i ne raspravljati previše. jer većina poljoprivrednog zemljišta nije smještena uz ceste i tako će samo u nekim slučajevima kupljeno povrće ili voće biti onečišćeno olovom ili PAH-ovima. Kako lijepo izgleda autocesta na slici! Izgradili smo brojne autoceste i na njima se promet povećava. Očekivano je da će biljke uz ceste biti onečišćene naprijed rečenim kemikalijama u ovisnosti o tome koliko je cesta prometna. Točno je da svi POP-ovi nisu jednako opasni. Samo budala bi za sebe uzgajala jabuke tik pokraj ceste. koji se deponiraju uz cestu. Na ovoj slici lijevo poloprivredne površine ipak nisu odmah prokraj cest. Te su kemikalije u okoliš dospjele bilo kao dimovi iz ispušnih cijevi automobila. jer svatko želi imati svoj auto i njime putovati svojom domovinom i svijetom.potpuno «čistih» ljudi ili životinja. Vjerojatno takve osobe i ne shvaćaju da im povrće ili voće mogu biti onečišćeni karcinogenim PAH-ovima ili reproduktivno toksičnim olovom. a posebno su se nakupljali upravo uz ceste. jer je lako prići i lako je obaviti transport plodova do tržnice ili svoje kuće. Međutim. možda bi ipak trebalo upozoriti na posljedice naše ljubavi za putovanjima i onda o tome razmisliti. u većini slučajeva građanin kupuje zdravstveno ispravne namirnice obzirom na sadržaj rečenih polutanata. vrtove za uzgoj povrća dobro obrađivati tik uz cestu. gdje već skoro dvadeset godina traje smanjivanje njihovih emisija i rezultati su izvrsni. Pročitajte još jednom pažljivo odlomak o otpadu i shvatit ćete da vaš doprinos smanjivanju njihovih emisija može biti značajan. Prijeratna istraživanja koncentracije olova u tlu pokraj opterećnih cesta u Hrvatskoj pokazala su značajno onečišćenje olovom i PAH-ovima 50-100 m s jedne i druge strane ceste. pa će trebati dugo vremena da se koncentracije olova uz ceste smanje na prihvatljive veličine. Biti će najbolje da postojane opasne tvari u potpunosti izbacimo iz uporabe i tako barem smanjimo opterećenje okoliša s njima.

Hrvatski građani danas krše i mnoge postojeće zakone na području primjene pesticida. od predmeta opće uporabe poput boca do posebnih dijelova nekih strojeva. Nitko ranije nije razmišljao o tome da bi se male molekule poput ftalata mogle oslobađati iz plastike i izlaziti na njezinu površinu. dinitro-o-krezol. Najbolje će to biti prikazano na primjeru plastifikatora ili tvari koje se dodaju u plastiku kod izrade različitih dobara. a Hrvatska je tu direktivu prenijela u svoje propise i počela ju primjenjivati na području zaštite bilja prvim danom 2008. Još uvijek nije jasno kako će koji od njih završiti. kao npr. pa čak niti kad bi bile razvrstane ne bi trebale predstavljati opasnost zbog svojeg niskog sadržaja u različitim predmetima. Drugačija je plastika za izradu PVC vreća nego npr. one dolaze na tržište u velikim količinama i primjenjuju se globalno na milijardu mjesta. To donosi mnoge promjene u budućnosti i vjerojatno će se mnoga sredstva za zaštitu bilja naći na listama zabrana. U slučaju ftalata stvar je krenula od male djece čija nam je sigurnost svima izrazito važna. Pokazalo se da se kod nekih polimernih materijala dodaju ftalati u manjim ili većim količinama. ali on nije jedini globalni polutant u toj skupini kemikalija. pa bi mogli značajno doprinijeti očuvanju svog okoliša da prekinu s takvom rabotom. Međutim. Postoji velika skupina sumnjivih kemikalija. pa je teško izabrati stranu ili spoznati istinu. godine. za izradu dječjih igračaka. kako bi se postigla određena svojstva elastičnosti i tvrdoće. O njima je pisano u poglavlju o industrijskim kemikalijama i ovdje će tek biti govora o problemu globalnog onečišćenja. Istina je da se ispiranje malih molekula iz 339 . jer se zapravo o njima prvo počelo pisati i prvi su se našli na udaru zabrana ili preporuka za izbor drugih materijala kod izrade predmeta poput boca. Zbog toga je EZ i donijela direktive s kojima se nastoji isključiti iz uporabe ili barem smanjiti učestalost uporabe takvih kemikalija. Kad su se onda počeli nalaziti kao globalno onečišćenje zabrinutost je još više porasla i zadnjih deset godina literatura je puna podataka o njihovim opasnostima. još uvijek pojedinci uvoze davno zabranjene pesticide (npr. pa možda ni atrazin neće biti zabranjen unatoč tome što su ga mnoge zemlje EZ već zabranile. Polemike između onih koji zvone na uzbunu i drugih koji smatraju da se ništa ne može dogoditi izrazito su žestoke. pa je to bilo dovoljno za uznemirenost među stručnjacima. koje do nedavno nisu bile razvrstane u posebno opasne za ljudsko zdravlje i okoliš. To su tvari koje se dodaju u plastiku zbog različitih razloga. Možda se stanje najbolje može objasniti upravo s naprijed spomenutim kemikalijama. BIH ili Srbija). jer su u njih dodane različite količine raznih ftalata. Npr. Posebno treba istaknuti da je okoliš u mnogim zemljama svijeta teško onečišćen plastičnim predmetima poput boca na slici ili vrećicama. itd.) prenoseći ih ilegalno preko granice iz država u kojima takve zabrane ne vrijede (npr. a isto se odnosi na biocide. pa će trebati još dugo vremena da se postigne zadovoljavajuće stanje.U poglavlju o pesticidima upozoreno je na stalni problem globalnog onečišćenja posebno na primjeru atrazina. Krenimo prvo s ftalatima. Naravno da se moglo očekivati ispiranje plastifikatora. ftalati kao omekšivači ili bisfenol A kao sredstvo za usporavanje gorenja.. lindan. ali su onda istraživanja pokazala da je ispiranje moguće unatoč tome što smo uvijek smatrali takve plastične predmete inertnima.

Oni su se nalazili uglavnom u površinskim vodama. Može li se otrovati vodom koja protječe kroz takve plastične cijevi? Broj radova o rezultatima različitih ispitivanja dramatično je porastao i na internetu se može naći svakakve savjete. temperature i utjecaja UV zračenja (npr. Poznato je da mala djeca sve guraju u usta. ali također u podzemnima. Zbog toga je uslijedila konačna zabrana stavljanja tih ftalata u dječje igračke ili npr. Danas npr. ali se čini da bi mogli biti reproduktivno otrovni. ali ipak se dokazalo kako je svijet globalno onečišćen ftalatima. dibutilftalat i diheksil-ftalat). plastične boce razbacane po našem okolišu). Onda se pojavio problem s bisfenolom A kao usporivačem gorenja. ali većina mojih poznanika je povjerovala. većina ljudi koristi za kućne vodovodne instlacije plastične cijevi od različitih materijala. Već sama sumnja da bi se nešto lošeg moglo dogoditi ponukala je zabrinute ljude da predlože zabranu korištenja plastičnih materijala s bisfenolom A za izradu bočica za malu djecu. kao npr.plastike odvija izrazito sporo i da brzina ovisi o različitim činiteljima poput npr. Prvo su uznemirenje donijeli podaci o globalnom onečišćenju tom tvari. vina. Teško je reći kako će ta cijela priča završiti. ljudi su počeli postavljati pitanje o tome što se događa s ftalatima u drugim predmetima opće uporabe. ali treba istaknuti da nema nikakvih dokaza da bi ftalati u toliko niskim koncentracijama mogli imati nekakvo zamjetno štetno djelovanje. Zato je Komisija EZ prije desetak godina postavila zabrane korištenja predmeta izrađenih od plastike u koju su dodani ftalati i naredila detaljna istraživanja. pa nisu bile utvrđene niti njihove maksimalno dopustive koncentracije u okolišu niti u vodi za piće. a posebno radu grickaju svoje igračke. Činjenica da nedvojbeno postoji globalno onečiščenje takvim i sličnim tvarima nije dobra unatoč tome što nisu kod pronađenih koncentracija u vodi opaženi niti se predviđaju opasni učinci na ljudsko zdravlje. Naravno da se to odnosi i na druga pića poput npr. Nema smisla ulaziti u detalje oštrih polemika. Zamislite užasa dobrog vinopije kad sazna da se u njegovo vino smješteno u plastični kanister možda ispiru ftalati ili nekakva druga kemikalija? Onda se krenulo i dalje. 340 . da se potpuno odbace sve plastične boce i vrati se staklenima. Znanstveni radovi su javljali o njihovoj karcinogenosti i nije bilo svejedno mogu li se ispirati npr. područje uz rijeku Po u Italiji). ali da su neki od njih reproduktivno otrovni (npr. iz dječjih igračaka izrađenih iz plastike poput PVC-a. Prema mnogim znanstvenim istraživanjima moglo bi se zaključiti da je on endokrini disruptor za vodozemce slično kao naprijed spominjani atrazin. Međutim. Međutim. bočice za mlijeko. zrno sumnje je posijano i danas se ljudi boje svega. posebno u slučajevima kad voda u njima dugo stoji. često s visokim sadržajem onih zabranjenih ftalata. Pogledajte na internet i možete naći svega. ali sasvim sigurno se javlja prilična uznemirenost među ljudima. Glupo je svakom tko zna išta o dioksinima i plastici. Pokazalo se naravno da postoji mogućnost ispiranja ftalata u vodu. Nedavno sam primio e-mail poruku o opasnostima grijanja hrane u plastičnim posudama zbog ispiranja dioksina iz njih u hranu. Prije petnaest godina službeno se smatralo da su ftalati zapravo gotovo neopasne tvari. Do sad nisu nađeni nikakvi podaci o posebno opasnim svojstvima bisfenola na ljudsko zdravlje. Čekaju nas zanimljiva vremena. a osobito mnogo u industrijski razvijenim zemljama (npr. Nalazili su ga u površinskim i podzemnim vodama diljem svijeta. Kao prvo je otkriveno da ftalati nisu karcinogeni. a najbolje su se snašli proizvođači bočica bez bisfenola A ili onih koji izrađuju staklene bočice. Iznenađujući su također bili podaci o nalazu bisfenola A u oborinama u Norveškoj. od boca za osvježavajuća piće ili različite mineralne vode do vodovodnih cijevi.

crkve. Možda i zato što kemikalije treba znati uporabiti. nisam isključivao mogućnost diverzija bilo bojnim otrovima (malo vjerojatno) bilo kemikalijama na skladištima diljem Hrvatske (vrlo vjerojatno). Teroristi nemaju uvjete za sintezu bojnih otrova nego tek možda za krađu. Svijet je danas globalno selo i na svakom mogućem mjestu primjena opasnih kemikalija protiv građana može izazvati pozornost cijelog svijeta. jer slika stradanja ostavlja utisak na svakoga. Problem je u tome što su 341 . Građani su u takvim slučajevima sasvim pasivna strana i mogu se samo Bogu moliti da nadležne službe obave svoj zadatak ili da su teroristi napravili velike pogreške u diverziji. Kako god su zemlje posjednici klasičnih bojnih otrova brojne ipak sve obavljaju izrazito strog nadzor nad svojim oružjima. Mogu udariti tamo gdje ne očekujete i mene čudi što češće ne koriste kemikalije. nogometni stadioni. Prisutnost TV kamera je kod toga izrazito važna. barem prema sadašnjim našim znanjima. Najpoznatija primjena bojnih otrova u diverzantske svrhe dogodila se 1995. Nismo spremni! Mislim da je primjena sarina u Tokiju bio sasvim neočekivan događaj. Japanci su reagirali izrazito učinkovito. Već tada sam od prijatelja civilnih osoba u JNA primio iscrpne podatke o sintezi i zalihama bojnih otrova u skladištima JNA. a kemikalije teroristi vole. što je sa stajališta prosječnog građanina bilo očekivano. ali imamo mjesta okupljanja velikog broja ljudi (npr. a više od tisuću osoba je primljeno u tokijske bolnice na liječenje. Prijatelji su mi dali brojne podatke iz kojih sam mogao zaključiti da primjena bojnih otrova u nadolazećem ratu nije vjerojatna. Botulin je najopasnija tvar na kugli zemaljskoj. godine puno razmišljao i raspravljao sa stručnjacima o mogućnosti primjene bojnih otrova od strane JNA. O tome treba raspravljati. Nekakva japanska sekta je od svojih sljedbenika iz Sibira dobila određene količine sarina. Važno je znati kako spriječiti diverzije i još više kako se ponašati kad se one dogode. Međutim. poznatog živčanog bojnog otrova. ali ih onda nisu u stanju učinkovito uporabiti. Nije ga lako primijeniti niti u terorističke svrhe. itd. Ta činjenica nas može tješiti i davati nam nadu.). što dokazuje tokijska katastrofa. a Tokio se dogodio u vrijeme raspada Sovjetskog Saveza i gubljenja nadzora nad mnogo čime. godine u tokijskoj podzemnoj željeznici. Da su znali uporabiti kako treba taj sarin imali bi sasvim sigurno više od tisuću mrtvih u zatvorenoj podzemnoj željeznici. Na prilično primitivan način su ga primijenili u podzemnoj željeznici velikog grada Tokija i prouzročili smrt više od deset ljudi. Razloga za to je bilo mnogo i nemam ih namjere ovdje iznositi dijelom i zbog razloga tajnosti. a opet otrovanja s botulinom ima na sreću malo. jer se radi o izvrsno uređenoj zemlji. Ja sam bio nazočan na barem desetak međunarodnih sastanaka ili radionica na tu temu. kazališta i koncertne dvorane. a moram priznati da se i raspravlja. a to je danas važan cilj terorista. Ja osobno sam krajem 1990. Mi nemamo podzemnu željeznicu. Osnovno je pitanje jesmo li mi spremni za slučaj kakav se odigrao u Tokiju prije više od deset godina.Bojite li se terorizma? Naravno da se svi boje terorizma.

4. Zatvorite čvrsto sva vrata i prozore. ljudi su osjetljivi i često uplašeni. 3. Imajte povjerenje u državne službe nadležne za nesreće s kemikalijama i slušajte isključivo njih a ne lažne proroke ili budale. Već neugodan miris može izazvati paniku među građanima. a primjenu pravih bojnih otrova u ratu nikad nismo dokazali. Izlazak na otvorenu atmosferu može biti izrazito rizičan. Ako se nalazite u svojim domovima onda ih je najbolje ne napuštati osim ako vam to nadležne službe ne savjetuju. Međutim. Kako se onda pripremiti za takve događaje? Naša iskustva pokazuju da uvijek treba sačuvati hladnu glavu. Ne smijete se fizički naprezati. 342 . 6. kakvi se obvezno javljaju poslije svakog kritičnog događaja. Slušajte savjete dane preko lokalne radio postaje (u takvim slučajevima stručnjaci imaju dužnost i pravo potpuno preuzeti lokalna sredstva priopćavanja radi komunikacije s građanima) i radite ono što vam predlažu. a morate stalno biti u blizini liječnika ili barem osigurati brzi prijevoz u nadležnu medicinsku ustanovu.teroristima na raspolaganju brojne kemikalije na hrvatskim skladištima. 5. Zapamtite da barem dva dana nakon takvog nesretnog događaja morate biti oprezni. Kad opasnost mine provjerite u kakvom su stanju vaši susjedi i pozovite hitnu pomoć ako vi ili vaši susjedi osjećate bilo kakve poteškoće sa zdravljem. što smo iskusili više puta. a biti će korisno ako na moguće otvore (npr. Diverzantu je dovoljno izazvati strahove primjenom sasvim neopasnih ali smrdljivih kemikalija. koje čak ne moraju biti opasne. Evo nekoliko savjeta za kraj: 1. između prozora ili vrata i štokova) prilijepite ljepljivu traku poput selotejpa. Maknite se mirno što prije iz sumnjivog područja i potražite za svaki slučaj pomoć medicinskog osoblja bez obzira imate li ili nemate nekih simptoma otrovanja. Uključite radio slušajući lokalnu radio postaju i lezite na krevet ili fotelju dišući što je moguće pliće. Nikad nemojte paničariti. 2. ne smijete pušiti niti piti alkohol. I tijekom rata i poslije njega imali smo brojne slučajeve uznemiravanja pučanstva sasvim bezopasnim kemikalijama.

izaziva teške opekotine. 2. otrovno za organizme koji žive u vodi) S: 2-37/39-26-27/28-45 (čuvati izvan dohvata djece. Može se osloboditi opasni klor. tel. nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. koju smo ovjerili u HZT. PROIZVOĐAČ: TELER CHEMIE GmbH Bachstrasse 87-89. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.o. a slova moraju biti čitljiva s udaljenosti 45 cm od oka. odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s dovoljno vode. Ne kupujte nikad velike zalihe opasnog proizvoda. 33215 Unterberge. Korištenje opasnih kemikalija 1. Površina znakova opasnosti na malim pakiranjima mora iznositi najmanje 1 cm2. nakon dodira s kožom. SLUGAVAŠ Sredstvo za pranje i dezinfekciju posuđa Sadrži: natrijev hipoklorit kalijev hidroksid kalijev silikat C NAGRIZAJUĆE R: 22-31-35-51 (štetno ako se proguta. Moraju biti navedeni svi podaci koje propisuje zakon. Kad se radi o ovakvim kemikalija