BOJITE LI SE OTROVA?

Franjo Plavšić

1

Izdavač Hrvatski zavod za toksikologiju Martićeva 1c, Zagreb Autor Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Glavni urednik Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Recenzent Prof. Dr. sci. Oskar Špringer Likovna oprema naslovnice i dijela ilustracija Nikola Plečaš (Nik Titanik) Mreža www.hzt.hr

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 713108 ISBN 978-953-55855-0-3 BOJITE LI SE OTROVA: priručnik/<autor Franjo Plavšić> glavni i odgovorni urednik Franjo Plavšić Zagreb: Hrvatski zavod za toksikologiju, 2009. Prvo izdanje

2

PREDGOVOR
Na mojim predavanjima iz toksikologije nastojim uvijek pobuditi pozornost slušača pričama iz mog dugogodišnjeg iskustva, je inače je slušačima dosadno. Priče čovjek ne može uključiti u udžbenike, jer njima tamo nije mjesto, a višekratno su me moji studenti ili drugi polaznici predavanja molili da te priče negdje objavim. Neke od njih sam objavio na web stranici moje ustanove, ali nju posjećuju rijetko gosti (godišnje oko 20.000 posjeta), pa moja mudrovanja imaju malog odjeka u javnosti. Zbog toga sam odlučio barem osobama zainteresiranima za toksikologiju prikazati područje pričama iz osobnog iskustva ili ponekad iz iskustva drugih toksikologa. Tako je nastala ova publikacija, koja nije temelj za nikakvu službenu edukaciju. U priči ću slijediti tijek mojih predavanja iz toksikologije, ali je ona namijenjena građanima. Ima još jedan razlog zbog kojeg sam priredio ove priče. Želim da javnost razmišlja na umjeren način ili realistički kakve nam opasnosti danas prijete od kemikalija. Treba smanjiti broj ekstremista među građanima. Ekstremisti nisu brojni, ali su vrlo glasni. S jedne strane, javljaju se oni koji bagateliziraju sve opasnosti kemikalija nastojeći pokazati da je naš svijet najbolji od svih mogućih i da opasne kemikalije zapravo ne predstavljaju nikakvu opasnost čovječanstvu i okolišu. Druga skupina ekstremista je još glasnija. Oni se svega boje i protiv bilo kakvog su napretka čovječanstva. Najradije bi se vratili u pećine i tamo živjeli u slobodnoj prirodi, što bi im vjerojatno dosadilo nakon 3 dana. Jedni i drugi su nerazumni i nerealni, a njihov utjecaj na građane može biti izrazito loš. Jednom sam u novinama napao bračni par farmaceuta, koji se bore protiv svih mogućih aditiva u hrani prikazujući ih užasno opasnima i nagovarajući ljude da odbace sve osim prirodno uzgojene hrane. Pokazao sam da pišu gluposti i izrazito me stid što je dama bila moj student i položila ispit iz toksikologije. Odgovor u Vjesniku je bio žestok i dičio se naslovom o meni kao srednjevjekovnom toksikologu. Ja se nisam zbog toga osjetio pogođen, jer srednji vijek je imao genijalnih ljudi poput npr. Paracelzusa na čiju definiciju o otrovima nemam ni jednu primjedbu. Mladi bračni par nije shvaćao temeljne pojmove iz toksikologije i ja sam jedno vrijeme mislio ovaj uradak nazvati «Sjećanja srednjevjekovnog toksikologa», ali sam odustao od toga da ne bi tim neznalicama podigao ugled. Ako ovi moji tekstovi i malo pomognu nekim građanima u shvaćanju stvarne opasnosti od kemikalija biti ću zadovoljan, ali nemam iluzija da ću promijeniti način razmišljanja. Uvijek je bila važna intelektualna elita, a ja se upravo njoj obraćam s velikom nadom. Na budale se ne treba osvrtati, jer njih je bilo i biti će ih.

3

1. O OPASNIM KEMIKALIJAMA ONO OPĆE
OPĆI POJMOVI
O granama i ograncima toksikologije uključujući brojne definicije može se pogledati posebne knjige uključujući udžbenike Hrvatskog zavoda za toksikologiju, a naglaske ovdje želim dati na životna iskustva. Činjenica je da sve može biti opasno za ljudsko zdravlje, pa čak i one kemikalije koje izgledaju sasvim bezopasne ili čak neophodne za život. Pokušajte popiti deset litara vode u kratkom roku i ja vam tvrdim da nećete dobro proći. Tijekom 2007. godine bio je objavljen članak po svim mogućim sredstvima javnog priopćavanja o mladoj dami, koja je umrla zbog toga što je popila na nekom takmičenju previše vode osvojivši prvo mjesto. Kod nje je došlo do dehidracije stanica i umrla je u svom djevojačkom stanu. Ja se uvijek pozivam na slučaj ubojstva iz nehata dvoje pacijenata u jednoj našoj bolnici kad su im zabunom dali infuzije 21%-tnog natrijevog klorida umjesto fiziološke otopine. Zbog operacije ehinokoka našla se ta kobna otopina u ormariću s drugim infuzijskim otopinama, a sestra koja je trebala dati fiziološku otopinu pacijentima nije dobro čitala naljepnice i tako se dogodila tragedija. Sve može biti otrov u određenim okolnostima pa i masna hrana ljudima s povišenim trigliceridima kao na slici ispod, ali mi naravno ne gledamo iznimne okolnosti nego život i temeljem toga razvrstavamo tvari prema opasnostima.

Opasne kemikalije izazivaju štetne učinke u nekom organizmu. Mi više ne stavljamo čovjeka u središte pozornosti i važno nam je kad neka kemikalija izaziva štetne učinke npr. kod glista ili šumskog bilja. Problem je prvenstveno u tome kako prepoznati što je to štetni učinak, a što možda koristan. Ni tu nismo uvijek sigurni. Uzmimo npr. učinak snižavanja krvnog tlaka u ljudi. Onaj tko ima visok tlak treba nekakav lijek za njegovo snižavanje i taj lijek njemu koristi dajući dobar i poželjan učinak. Neka netko s normalnim ili niskim tlakom uzme zabunom lijek za snižavanje krvnog tlaka neće se poslije toga u najboljem slučaju dobro osjećati, a možda bude morao tražiti pomoć liječnika. Mislim da primjera imamo napretek i nema ih smisla više navoditi. Naravno da imamo kemikalije koje će kod svakog čovjeka izazivati štetne učinke i samo će se razlikovati prema dozi u kojoj će kod različitih osoba biti štetne. O njima će biti više riječi u tekstu koji slijedi.

4

Onako općenito govoreći možemo štetne učinke podijeliti u prolazne i neprolazne. Prolazni su oni koji će proći sami od sebe ili uz pomoć liječnika, a oni neprolazni naprosto nam ostaju kao šteta za cijeli život. Iz toga bi se moglo zaključiti da su prolazni učinci nebitni i da na njih ne treba obraćati pozornost. To se može uzeti zdravo pod gotovo ako se radi o štetnim učincima proizašlim iz naših grešaka u životu, kao npr. akutnog pijanstva. Napijemo se u društvu i onda barem dva do tri dana osjećamo posljedice svoje gluposti, ali sve one probavne poteškoće i teške glavobolje prođu za koji dan, a mi ih se sjećamo tek kao neugodnog iskustva svog glupog ponašanja. Problem je kad se takvi učinci javljaju na radnom mjestu zbog brojnih razloga kao što su npr. oni genetske naravi. Sjećam se osobe koja je radila s jednim aromatskim nitro spojem i stalno je patila od teških glavobolja i vrtoglavica. Razlog je bio u genetski naslijeđenom nedostatku u radu jednog enzima pod nazivom methemoglobin-reduktaza. Naime, različiti anorganski nitrati ili nitriti te brojni organski spojevi sa nitro ili nitrozo skupinom prevode naš hemoglobin u methemoglobin, koji nije u stanju prenositi kisik do stanica i zbog toga se javljaju simptomi kao u našeg građanina. Ta osoba naprosto nije smjela raditi s nitroso ili nitro spojevima, jer je imala stalno visoke koncentracije methemoglobina i teško je patila na poslu. Ljudi su međusobno različiti i često različito osjetljivi na djelovanje kemikalija. Ono što se u slučaju lijekova zovu nuspojave kod kemikalija se naziva rijedak štetni učinak. Javlja se samo kod rijetkih osoba zbog različitih razloga i može predstavljati težak problem za pojedinca. Jedan od primjera je prijapizam kao nuspojava ili rijedak štetni učinak, koji se javlja kod nekih muškaraca. Radi se o pojavi da je u takvih osoba spolni ud stalno ukrućen baš poput slučaja antičkog kralja Prijapa, koji je imao taj učinak zbog bolesti krvožilnog sustava. Tipičan primjer u kojem znatan broj muškaraca doživi prijapizam je nakon ugriza crne udovice. Nakon ugriza tog zanimljivog ženskog pauka, koji poslije spolnog odnosa pojede svog partnera, javljaju se različiti neugodni simptomi. Glavni je naravno bol oko mjesta ugriza, a karakterističan je laktrodektizam ili lice ukočeno u bolnom osmijehu. Kod većine muškaraca ostaje ukočen i spolni ud kroz period do 2 dana, ali to ne donosi nikakvo dobro ni ugriženom ni njegovom spolnom partneru, jer siromah trpi teške bolove zbog ugriza crne udovice i ni malo mu nije stalo do seksa. Inače treba reći da znanstvenici zadnjih godina puno rade na izolaciji tvari koja ima ovako snažan afrodizijački učinak i možda uskoro budemo imali zamjenu za slavnu Viagru. Stvari nisu ni malo jednostavne kad govorimo o tzv. opasnim kemikalijama. Možda je od svega najvažnije da mi nismo sigurni u opasna svojstva kemikalija. Činjenica je da se podaci o toksikološkim svojstvima kemikalija saznaju u dobro kontroliranim pokusima na životinjama, a one se ipak razlikuju od ljudi na brojne načine. U prošlosti su se pokusi najčešće obavljali na glodavcima poput miša, štakora, kunića, zamorca i sličnih životinja. Istina, bilo je iskustava i s otrovnošću kemikalija na ljudskom modelu. Nažalost, brojni zločinci poput slavne Katarine Medići i Hitlerovih sljedbenika obavljali su pokuse na ljudima, a danas koristimo često slučajeve otrovanja ljudi da nešto iz njih naučimo. Obavljaju se i epidemiološka istraživanja štetnih učinaka kemikalija na zdravlje radnika, npr. kako može utjecati neki herbicid na zdravlje poljoprivrednih radnika nakon više godina

5

izloženosti. Međutim, još uvijek su pokusi na životinjama izvor naših podataka unatoč otporu društava za zaštitu životinja. Pogledajmo na slikama najčešće životinje na kojima se danas uz vrlo strogi državni nadzor obavljaju toksikološka istraživanja.

Laboratorijski miš

Štakor

Minijaturna svinja (mini pig) Pase beagle uzgojen za pokuse Najpouzdaniji rezultati dana se postižu na mini svinjama i psima biglima, koji uopće nisu uzgajani kao kućni ljubimci (unatoč tome što prekrasno izgledaju) nego kao pokusne životinje. Ne znamo kako će se u budućnosti stvari odvijati, ali danas se zbog ljubitelja životinja postavljaju brojne prepreke pred izvođenje pokusa na životinjama. Zbog toga je EZ komisija uvela brojna ograničenja izvođenja pokusa na životinjama s osnovnom postavkom da one ne smiju patiti u takvim pokusima i da se pokusi smiju obavljati samo u slučajevima kad je dokazano da su oni neizbježni. Nisu dopušteni nikakvi nepotrebni pokusi na životinjama. EZ je uvela vrlo učinkovit sustav praćenja pokusa na životinjama. Ne mogu se za istu kemikaliju na dva mjesta obavljati pokusi na životinjama. Onaj koji se prvi javi kao izvođač takvih odvratnih pokusa jedini ima dopuštenje za njihovo izvođenje pod nadzorom određenih tijela EZ, a svi ostali nemaju na to pravo. Mogu kasnije uz financijsku nadoknadu

6

tražiti na korištenje rezultate pokusa ovlaštenog izvoditelja pokusa kako bi mogli svoje proizvode staviti na tržište, ali životinje moraju ostaviti na miru. Naravno da se pokusi na životinjama ne dopuštaju niti u slučaju kad se rezultati mogu priskrbiti na drugi način. Tako je već davno zabranjeno ispitivati nagrizajuće djelovanje na koži ili očima životinja, jer postoje drugi činitelji na temelju kojih se može unaprijed zaključiti da tvar ima nagrizajuće djelovanje. Tako se temeljem fizikalno-kemijskog svojstva kiselosti (pH niži od 2) ili lužnatosti (pH viši od 11) automatski zaključuje da kemikalija ima nagrizajuće djelovanje i zabranjeno je to dodatno dokazivati pokusima na životinjama. Danas se pokušava naći fizikalno-kemijske metode, koje će zamijeniti pokuse ispitivanja nadražljivih svojstava kemikalija, kako bi se smanjio broj takvih pokusa na životinjama. EZ jako potiče pronalaženje tzv. alternativnih metoda utvrđivanja opasnih svojstava kemikalija. Veliko pouzdanje imaju u računalne modele utvrđivanja opasnih svojstava na temelju strukture neke kemikalije, pokuse na kulturama stanica ili na bakterijama, itd. Sve u svrhu zaštite pokusnih životinja. Pri tome moram upozoriti na određenu nedosljednost zaštitara životinja. Većina zabrana se zapravo odnosi na toplokrvne sisavce, a o ostalim životnim vrstama se ne vodi jednaka briga. Nitko nema ništa protiv ispitivanja ekotoksičnost na vodenbuhi ili npr. na kamenicama, a i to su živa bića. Očito smo još uvijek na počecima brige za pokusne životinje i možda će tek slijedeće generacije pravednije gledati na cijelu problematiku. Još nešto općenito o učincima kemikalija na ljudski organizam. Svatko od nas je jedinka za sebe i drugačiji je od ostalih ljudi. Neka kemikalija će različito djelovati na različite ljude. Svatko od nas ima vjerojatno životno iskustvo djelovanja alkohola na različite osobe. Kad društvo sjedi zajedno za stolom i pije vino ili pivo, alkohol će bitno različito djelovati na pojedince. Nakon iste količine ispijenog alkohola neki će biti veseli, drugi će postati izrazito dosadni, treći će ometati društvo svojim ponašanjem, a neki će naprosto biti pospani. Svatko će na svoj način reagirati na alkohol. Tako je i sa svim drugim kemikalijama. Naša osjetljivost na njih je različita od čovjeka do čovjeka i na to treba uvijek misliti. Stvar ne završava na tome. Svatko od nas je različito osjetljiv na kemikalije u različito doba dana, mjeseca ili godine. Radi se o tome što je čovjek ipak dio prirode i na njegov organizam djeluju brojni činitelji poput mjesečeve gravitacija (70% ljudske mase se sastoji iz vode), izmjene svjetlosti i tmine, temperaturnih promjena, magnetskih polja i drugih prirodnih sila. Najviše je izražen tzv. cirkadnevni biološki ritam dug približno 24 h, ali ni drugi biološki ritmovi nisu za zanemariti. Tako je npr. kod muškaraca izražen godišnji ritam testosterona (važni muški spolni hormon), koji je najviši u jesen i najniži u proljeće, iako bi mnogi pomislili drugačije. Zato su se u starim vremenima svadbe odigravale u jesen. Kod cirkadnevnog ritma treba naglasiti da se ljudi dijele na noćne i dnevne tipove. Dnevni tipovi su naučili danju raditi i noću spavati, a cijeli se organizam tome podređuje. Metabolizam je kod čovjeka drugačiji danju nego noću, a također je različita sposobnost obavljanja poslova. Samo kao primjer dajem podatke o pH mokraće tijekom dana kod dnevnog tipa. Njemu je ujutro mokraća blago lužnata s pH oko 9, a u večernjim satima je blago kisela s pH oko 5. Te promjene pH (kiselost/lužnatost) imaju između ostalog velikog utjecaja na izlučivanje slabih kiselina ili baza mokraćom. Primjer je tako često korišteni lijek acetil-salicilna kiselina (Andol ili Aspirin). Ona će se u jutarnjim i prijepodnevnim satima kod dnevnog tipa izlučivati iz organizma značajno brže nego u večernjim satima. To znači da će njezine koncentracije po noći biti kod takve osobe više i time će joj djelovanje biti bolje nego danju. Oduvijek se zna da nije dobro remetiti biološke ritmove, jer to vodi slabljenu našeg organizma. Onaj tko je dnevni tip loše će raditi noću. Neki kažu da se zbog toga nesreće događaju učestalo češće noću nego danju. Pogled na problem remećenja bioloških ritmova «jet lag» posebno se iskazao zadnjih desetljeća vezano uz duge letove avionom u prekomorske krajeve. Nakon leta preko Atlantika u Ameriku ili preko Azije do Japana dovodi ljude u neugodne situacije potpunog poremećaja ritma spavanja i budnog stanja. Radi se o poremećenom dnevnom ritmu

7

sezonskog (npr. što ovisi o svojstvima kemikalije i organizmu u koji se ona unosi. pogledajmo zbog jednostavnosti što znači izloženost na radnom mjestu. pare. Mudri ljudi ne bi trebali zanemariti ovaj činitelj. a na donjem dijelu slike promjene koncentracija iste kemikalije u krvi izložene osobe. jesen/zima) ili godišnjeg. Uzmimo kao primjer poznati insekticid DDT. koji je zabranjen na našem području još davne 1968. poput onog mjesečnog. Nakupljanje može biti veće ili manje. a dok su izvan radnog mjesta trebala bi njihova izloženost biti smanjena. Potpuno je jasno da opasna kemikalija ne nestaje potpuno iz organizma nakon što je prestalo izlaganje njezinom ulasku iz okoliša. Kod nekih kemikalija koje se rado nakupljaju u organizmu porast koncentracija je daleko značajniji nego je na gornjoj slici. Zapravo se ona kroz tjedan ili duže nakuplja u organizmu i njezine koncentracije slijede krivulju sličnu onoj iznad teksta. Nije to baš uvijek tako. On se tako 8 . U takvu skupinu pripadaju npr. kako u Europi tako i Hrvatskoj. Međutim. POP (Postojani Organski Polutanti) kemikalije. Oni koji rade s kemikalijama izloženi su ulasku kemikalije u organizam uglavnom za vrijeme boravka na radnom mjestu. koje su danas potpuno zabranjene za korištenje. Neka je na gornjem dijelu slike prikazan tijek koncentracija neke kemikalije u zraku (plinovi. godine. Ne bi trebali zanemariti utjecaj drugih ritmova. posebno kad je čovjekov okoliš onečišćen opasnim tvarima. aerosoli. pogotovo kad profesionalno rade s kemikalijama. prašina) na radnom mjestu.kad se posebno mijenja osjetljivost na djelovanje kemikalija uključujući lijekove.

Cijanidi su izrazito snažni otrovi bez obzira u kojem obliku dolazili (npr. cijanogene tvari). Najbolje je to pokazati slikama. uživanjem u gorkim bademima ili uzimanjem nekih lijekova poput natrijevog nitroprusida). a taj 9 .dobro skladišti u mastima ljudi i biljaka te se praktički ne metabolizira. Sveukupno do sada negdje oko 30 njih. vidi se da postoje niske doze uz koje se ne javlja naš učinak. pušenjem.2x 2x 60 40 20 1y 2y 3y 4y Doza Doza Gornja slika prikazuje kako raste učinak neke kemikalije povećanjem njezine doze. ali nikad nitko nije stradao zbog strasti za kolačima s gorkim bademima. a to je činjenica da je maksimalni učinak 100% i iznad toga se može doza dizati koliko god se može zamisliti. Kao prvo. Drugi važan pojam na krivuljama doza/učinak jest nagib rastuće krivulje. pa ga u našim mastima još uvijek možemo naći u koncentracijama istog reda veličine kao te davne 1968. jer to što sad malo o većini od njih znamo ne znači da sutra nećemo saznati neke strašne činjenice. godine. pa možemo biti posve bezbrižni kad smo izloženi takvim dozama. Bojimo se takvih kemikalija. 100 80 100 80 Uèinak % 60 40 20 Uèinak % 1x 1. To je jedan od brojnih razloga zbog kojih moramo biti izrazito oprezni s izlaganjem kemikalijama. Krivulja s lijeve strane slike raste jako brzo i dovoljno nam je povećati dozu tek 20% iznad one uz koju se javlja prvi učinak da se dosegne maksimalni učinak. Tako npr. Kad govorimo o otrovnosti ili nekoj drugoj opasnosti kemikalija logično je da njihove učinke povezujemo s unesenom dozom. Pri tome treba obratiti pozornost na cijelu sliku. amidgalini iz raznih koštica poput kajsija metabolizmom u organizmu daju cijanide. Primjera djelovanja kemikalija je izrazito mnogo. Naprijed rečene činjenice valja uvijek imati na umu i ne plašiti se bilo koje kemikalije dok se unosi u dozi koja nije učinkovita za naš organizam. Zaista su postale veliki problem i nitko ne zna kroz koliko će se generacija one još uvijek nalaziti u našim organizmima te koje štetne učinke mogu izazivati. cijanovodik. Mi ih u ovom ili onom obliku stalno unosimo u organizam (npr. pa o dozama treba nešto reći. I kod najopasnijeg otrova postoji područje doza kod kojih on nije djelotvoran. kako god mi dozu povećavali ili smanjivali u onom području gdje nema njezina djelovanja (doze niže od x na lijevoj odnosno y na desnoj strani slike). a ne osjećamo pri tom nikakve poteškoće. Znači da nam je jedina prava šansa za preživljavanje izbjegavanje unosa bilo koje kemikalije u organizam. Naravno da je ova druga krivulja prihvatljivija od lijeve. Postoji još nešto što treba naglasiti. a ima ih mnogo na listama zabrana. Desna krivulja ima puno blaži rast i kod nje se tek tri puta višom dozom od one vezane s prvim učincima javlja maksimalni učinak. soli poput kalijeva cijanida ili tzv. a ovdje dajemo primjer cijanida.

nađe da neka voda za piće sadrži olovo u niskim neučinkovitim koncentracijama. U pravilu se najčešće gleda krivulja smrtnosti na određenom životinjskom modelu. može biti učinak nadraživanja sluznica dišnih putova ili karcinogenost. Treba znati da naš okoliš sadrži silno mnogo opasnih kemikalija i sadržavao ga je od kad je svijeta. Koja je to razina i što nam propisima određene koncentracije u nekom mediju zapravo znače? To je izrazito važno pitanje povezano s tekstom od naprijed o krivuljama doza/učinak. koji izazivaju veće ili manje štete za organizam. Naravno da se krivulje sa slike iznad ovog teksta odnose na neki promatrani učinak.zrak. Ne treba se uzrujavati kad se npr. jer različite opasne kemikalije se unose u organizam iz okoliša preko različitih medija (npr. itd. voda. poljoprivrednom zemljištu. Odmah se postavlja pitanje što će se nama dogoditi ako jedemo takvo kiselo zelje jednom ili više puta. Radi se o eksperimentalnim podacima na većem broju pokusnih životinja iz kojih se može vidjeti sve ono što je bilo izlagano u prethodnom tekstu. jer olova je u tlu bilo i biti će ga dok postoji ova planeta. Na to treba uvijek misliti. a živi organizmi reagiraju tek kad njegove koncentracije porastu iznad neke razine. kao što je pokazano na slici ispod ovog teksta o učincima plutonija kod dugotajnog unošenja u organizam pokusnih životinja. različitim vrstama hrane. Misli se naravno na MDK (Maksimalno Dopuštene Koncentracije) za različite medije poput zraka u radnom prostoru. ali za praksu su važniji drugi učinci. koncentracija nitrata prešla MDK u kiselom zelju nekog našeg ili stranog proizvođača. zraka u okolišu. One su naprosto u njima prirodno prisutne i nema skoro nikakve mogućnosti da će kod niskih doza doći do štetnih učinaka. Ljudi nerijetko ne razumiju što zapravo znači MDK i zato ovdje treba ipak dati neka objašnjenja. vodi za piće. Odmah na početku treba vrlo snažno naglasiti da takvo kiselo zelje s koncentracijama nitrata iznad propisanog MDK nije zdravstveno ispravno i 10 . Postoje doze uz koje je vjerojatnost pojave karcinoma izrazito niska ili gotovo da nema mogućnosti stradavanja životinje koja je primala takve male doze.. Tako to npr.se učinak više ne može pojačavati. U praksi svakodnevno viđamo strah ili čak paniku na licima ljudi kad saznaju da je npr. itd. a ne na druge učinke. a da one nisu i neće u niskim koncentracijama predstavljati nikakvu opasnost za nas ili druga bića iz našeg okoliša. hrana).

O tome uopće nema smisla raspravljati. Za ovaj izračun nam je najvažnija najviša doza koja učinak ne izaziva (NOAEL. jer je most građen s određenim faktorom sigurnosti i ne smije se srušiti niti pod znatno većim teretom. Međutim. Not Observed Adverse Effect Level ili samo NOEL). a prvenstveno o vrsti štetnog učinka te o modelu na kojem je rezultat za NOAEL dobiven.5 ppm radniku se ne smije ništa dogoditi. 20 t. Faktor sigurnosti će dakle ovisiti o brojnim činiteljima. ali na drugom (npr. U praksi se pokazalo da se kod većine ljudi javlja nadraživanje sluznica očiju i dišnih putova kad su mu koncentracije u zraku 15 ppm (part per milion ili dio na milijun). ali ostaje ključno pitanje što će se dogoditi ljudima koji su u njemu uživali. čovjek) možda hoće. To je ujedno i MDK za klor. ali po propisima se rijetko kad dopušta kratkotrajno premašivanje MDK s koncentracijama klora na radnom mjestu. Koncentracija od 10 ppm se može uzeti kao NOAEL. Ako se zaustavite ispred mosta s maksimalno dopuštenom težinom vozila 5 t onda se težim teretom most ne smije prelaziti. na psu beaglu).mora ga se povući iz prometa. Dakle. a ovdje će biti prikazan cijeli put prilično pojednostavljeno. Ako koncentracija klora prijeđe 0. koji se koristi na stotine mjesta prvenstveno za dezinfekciju vode i mnogi radnici dolaze s njim u kontakt.5 ppm. za većinu opasnih tvari nije ovako 11 . U tom slučaju kad je radnik izložen kloru samo na radnom mjestu dijeli se NOAEL s 20 te se dobije ADI od 0. Kreće se opet od krivulje doza/učinak za izabranu vrstu učinka. jer ljudi mogu boraviti dugo u atmosferi s takvim koncentracijama. Ja to uspoređujem s propisima u prometu koji se tiču maksimalno dopuštene težine vozila pri prelasku mosta s ograničenom nosivosti. Kod utvrđivanja MDK mora se obaviti brojna istraživanja. Naravno da se neće ništa dogoditi ako se vozač uputi na most s ukupnom težinom vozila i tereta npr. prilično smo sigurni da se kod takve doze na modelu ispitivanja neće opaziti štetni učinci (npr. Jednostavan primjer za razumijevanje je klor. Nama je važna što veća sigurnost da se štetni učinak zaista neće pojaviti i zato se NOAEL dijeli s faktorom sigurnosti da bi se dobilo ADI (Acceptable Dayli Intake ili prihvatljivi dnevni unos). jer propise se mora poštivati i takvo kiselo zelje nije za ljudsku ili životinjsku ishranu.

jednostavno izračunati MDK, jer ih se unosi na mnogo načina u organizam. Tako npr. nitrate i nitrite u različitim oblicima čovjek unosi kontinuirano. Zrak u okolišu je često onečišćen nitroznim plinovima, koje građani udišu. Obzirom na to da se za uzgoj biljaka koriste mineralna gnojiva na bazi nitrata onda ih se unosi prehranom različitim biljnim proizvodima te vodom često onečišćenom nitratima i nitritima. Mogli bi davati i druge primjere unosa ovakvih tvari, kao npr. nitrite u suhomesnatim proizvodima gdje se dodaju kao konzervansi. Tu je potrebno za svaki od medija izračunati MDK prema vrlo složenim istraživanjima. Najbolje će to biti objašnjeno na arsenu, čiji su spojevi otrovi ili vrlo jaki otrovi te su uz to kancerogeni i mutageni. Nažalost, arsen je prisutan u našem tlu i vodama, pogotovo u Istočnoj Slavoniji, gdje su mu nekad koncentracije u zdencima izrazito visoke. Isto tako ga se može naći u različitim prehrambenim artiklima, a pogotovo su mu visoke koncentracije u škampima. Radi povećanja sigurnosti ljudskog zdravlja stalno se snižava MDK za arsen u vodi za piće. Do prije nekoliko godina MDK je iznosila 50 μg/l arsena u vodi, ali je tada smanjena na 10 μg/l. Sve je to učinjeno zbog karcinogenosti i drugih teških štetnih učinaka arsena. Nije bilo nikakvih pokazatelja da bi cijeloživotno uzimanje vode s koncentracijama arsena od 50 μg/l moglo izazvati štetne učinke, ali je ipak radi razloga sigurnosti MDK snižen. Kod škampa se nitko ne uzrujava zbog koncentracija arsena u njihovu mesu i one su višestruko veće nego u dobroj vodi za piće. To je zato što ljudi vodu piju svakodnevno, a škampe jedu prilično rijetko čak i u Dalmaciji. Onda je ukupni unos arsena u vodi s koncentracijama od oko 10 μg/l kroz godinu dana uz pretpostavku da čovjek pije dnevno oko 1 l te tekućine približno 3,5 mg. Puno ili malo? Ako pojedete 5 kg škampa s koncentracijama 400 μg/l uz pretpostavku da je samo polovica od toga meso konzumirali ste godišnje oko 1 mg arsena. Računica je jasna! Naravno da su istraživanja tzv. dnevne košarice unosa pojedinih namirnica znatno složenija i jako skupa, ali se sve skupa svodi na prosječni unos građanina neke države. Možemo na kraju reći vrlo jasno da MDK predstavlja činitelj sigurnosti a ne rizika. Kad koncentracije neke tvari premaše MDK ništa se nikome neće dogoditi, ali u tom času se već smanjuje sigurnost i barem blago povećavaju rizici. Zbog toga ne treba paničariti u takvim slučajevima, ali treba vrlo tvrdo stajati na stanovištu da se MDK ne smije preći osim u posebnim slučajevima. Zakonodavac zna u svim zemljama da su prekoračenja MDK moguća zbog razloga tehnološkog procesa i da ih koji puta nije lako izbjeći. Jednostavan primjer opet s klorom. Na slici pokraj teksta je prikazana klorna stanica s bocama ukapljenog klora spojenima na klorinator. U času kad se boca isprazni zatvara se ventil na njoj i cijev se od nje odspoji. Ona mala količina klora iz cijevi će izaći van u zrak klorne stanice i naglo će porasti koncentracije klora u zraku. Teško je izbjeći takav slijed događaja. Naravno da će radnik obaviti provjetravanje prostorije, ali u jednom času će koncentracije klora u zraku preći MDK. Zakonodavac je to dopustio dajući novo ograničenje pod nazivom KDK (Kratkotrajno Dopuštena Koncentracija). Kod klora ona iznosi 1 ppm (1 dio klora na milijun dijelova zraka), ali takav događaj smije trajati maksimalno 15 min i ne smije se ponoviti u jednom radnom danu više od 4 puta, a razmak između incidenata smije biti minimalno 1 h. Smatra se da je to dovoljna garancija da se rizici za radnike neće

12

zbog toga povećati. Naravno da se KDK daje i za druge medije, poput npr. vode za piće ili za zrak u okolišu. Isto tako se pravila mijenjaju u izvanrednim okolnostima, kad nije moguće poštivati stroge propise o MDK. Ja sam za vrijeme rata bio zapovjednik Toksikološke službe GSS (Glavni Stožer Saniteta) i dobio sam među ostalim zadatak brinuti o opskrbi vodom naših postrojbi na bojišnici. Naravno da nitko nije spremao vodoopskrbne sustave za bojišnicu i tamo je u najvećem broju slučajeva voda bila zdravstveno neispravna za piće. U prvo vrijeme rata mi smo se morali pomiriti s tim da naši branitelji neće imati zdravstveno ispravnu vodu za piće i dopustili smo korištenje zdenaca, cisterni i drugih izvora sa zdravstveno neispravnom vodom za piće. Bilo je važno da imaju bilo kakvu vodu za piće i obavljanje osnovnih sanitarnih potreba. Naravno da smo obilazili bojišnicu i činili što smo mogli, posebno u nekoliko slučajeva otrovanja bakteriološki neispravnom vodom. Kasnije se stanje popravilo do prihvatljivih normi, ali u prvo vrijeme se nije moglo ustrajati na potpuno zdravstveno ispravnoj vodi. Tako će to biti i u budućnosti kod nesreća ili teških kriznih stanja. Smatra se da čovjek kroz kratak period može bez opasnosti koristiti zdravstveno neispravni zrak, vodu ili namirnice, kad naprosto nije moguće osigurati mu ono što propisi nalažu. S MDK treba uvijek biti oprezan i nastojati urediti uvjete na radnom mjestu tako da se koncentracije opasnih tvari kreću daleko ispod te granične vrijednosti. To diktiraju i nove uredbe i direktive EZ, pa je ključno pročišćavati zrak na radnom mjestu tako da nema ni potrebe mjeriti koncentracije opasne tvari u zraku. Iskustvo nam baš i nije blistavo budući su toksikolozi u prošlosti radili greške. Kad je prije pedesetak godina počelo korištenje vinilklorida za sintezu polivinil-klorida (PVC) svi su smatrali da je polazna sirovina posve neopasna. Kod nas u Kaštel Sućurcu je bila tvornica PVC tada pod imenom Jugovinil, a nitko nije znao ništa o stvarno opasnim svojstvima vinil-klorida. Smatralo se da je ta lako hlapljiva tekućina opasna jedino zbog svoje zapaljivosti i eksplozivnosti para u smjesi sa zrakom. MDK je iznosio 100 ppm, ali se nitko nije uzrujavao niti kad su koncentracije vjerojatno bile puno više. Radnicima se vinil-klorid jako sviđao, jer su ga mogli kod kuće koristiti npr. za čišćenje odjeće, a bilo je i težih prekršaja radne discipline zbog odnošenja kemikalije kući. Netko je shvatio kako se prilikom isparavanja vinil-klorida u posudi smanjuje temperatura zbog toga što je za rečeni proces potrebna energija. Najednom se pojavio recept za proizvodnju sladoleda. Jednostavno bi se pomiješalo vinil-klorid s mlijekom, jajima, šečerom i sokom od nekog voća poput jagoda te se intenzivno miješalo smjesu kuhačom. Vinil klorid bi se isparavao i hladio smjesu pretvarajući je u sladoled. Na kraju bi većina vinil-klorida isparila i moglo se lizati krasan domaći sladoled s ugodnim mirisom vinil-klorida. Dugo godina nakon početka proizvodnje PVC-a otkrilo se da je on karcinogen i mnogi radnici Jugovinila su oboljeli od karcinoma jetara. Nakon toga su svi postali pametni i MDK za vinilklorid u zraku je dramatično smanjen na 2 ppm. Bojimo se da u budućnosti ne bude sličnih iznenađenja.

VRSTE ŠTETNIH UČINAKA
Moglo bi se reći da ni toksikolozi nisu sigurni kako obaviti podjelu vrsta štetnih/korisnih učinaka kemikalija na žive organizme. Razlozi za to su brojni i možda nije loše krenuti od povijesti ili tradicije, kad je najvažnije mjesto u utvrđivanju opasnosti bila smrtnost ili smrtonosna (letalna) doza kod jednokratne izloženosti nekoj kemikaliji bez obzira što je zapravo bio uzrok smrti. Naravno da se i danas u obzir uzima taj način razvrstavanja, ali više nije jedini. Druga povijesna podjela je bila prema ciljanom organu neke kemikalije, pa smo imali nefrotoksične, neurotoksične, kardiotoksične, pneumotoksične i druge kemikalije. Ni taj način podjele se ne može isključiti. Naravno da se razvrstavalo kemikalije i prema mehanizmima djelovanja na staničnoj ili molekularnoj razini, što niti danas nije napušteno. Međutim, tijekom druge polovice 20. stoljeća pozornost se usmjerila na posebne štetne učinke 13

kemikalija, kakvi su npr. karcinogenost ili reproduktivni štetni učinci, pa se pomalo stvarala zbrka. Bez obzira što mislili pojedini toksikolozi, regulatorna toksikologija je uvela svoju podjelu, koju se naprosto od tada mora poštivati i na taj način će i ovdje biti iznošeni podaci. Prema direktivama EZ danas se podjela obavlja kako slijedi: Prema akutnoj otrovnosti: • vrlo otrovno T+ s R:26,27,28 • otrovno T s R:23, 24, 25 • štetno Xn s R:20, 21, 22 • Prema neletalnim neprolaznim štetnim učincima kod akutnog izlaganja • vrlo otrovno T+ s R:39/način izlaganja • otrovno T s R:39/način izlaganja • štetno Xn s R:68/način izlaganja • Prema teškim neletalnim učincima dugotrajnog izlaganja • otrovno T s R:48/način izlaganja • štetno Xn s R:48/način izlaganja • Prema nagrizajućim učincima • nagrizajuće C s R:35 • nagrizajuće C s R:34 • nadražujuće Xi s R:41 • nadražujuće Xi s R:36/37/38 • Prema učincima izazivanja preosjetljivosti • nadražujuće Xi s R:43 • štetno Xn s m R42 • štetno Xn s R42/43 Prema mutagenim učincima • Muta. kat. 1. ili muta. kat. 2 T, s R46 • Xn, Muta.kat.3 i R:40 Prema karcinogenim učincima • T, Karc. kat 1 ili karc. kat. 2 s R:45 ili R:49 • Xn, Karc. kat. 3 s R:40 Prema reproduktivnoj otrovnosti • T, Repro. kat. 1 ili repro. kat. 2 s R60 ili R61 • Xn, Repro. kat. 3 s R62 ili R:63 Prema štetnim učincima na okoliš • vrlo otrovno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:50/53 • otrovne za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:51/53 • štetno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi R:52/53

14

OPĆA ORGANSKA OTROVNOST
Značenje znakova opasnosti te oznaka upozorenja i obavijesti može se pogledati u privicima ove knjige, a mi ćemo se posvetiti svakoj od skupina opasnih tvari posebno. Pri tome će svi štetni učinci vezani uz akutnu i kroničnu otrovnost (neki kažu i organska otrovnost) biti svrstani u zajedničko razmatranje, jer je i postupak ispitivanja uvijek sličan. Najbolje se zapravo mogu ovi učinci kod svih načina unosa objasniti opisom tipičnog pokusa na životinjama. Za pokus se u pravilu uzima visoko srođeno leglo (sve bratići i sestrične) neke pokusne životinje i nakon pripremnog perioda prilagođavanja (npr. temperatura, vlažnost zraka, izmjena svijetla i tmine, ujednačena prehrana, itd.) životinje se podijele u skupine kojima će se davati različite doze određene kemikalije na određeni način (npr. gutanjem) te se formira kontrolna skupina. Prije početka pokusa životinje se moraju pregledati na opće zdravstveno stanje i pažljivo izvagati, a onda svaka životinja dobiva svoj karton za upisivanje podataka. Tijekom cijelog pokusa životinje se promatraju i pišu se u kartonima zabilješke, npr. o ponašanju, uzimanju hrane i vode te drugim mogućim pokazateljima djelovanja opasne kemikalije, koja se pak primjenjuje prema jasnom protokolu. Životinje koje očito pate moraju se eutanazirati i dati na razudbu kao i sve životinje koje uginu za vrijeme pokusa uz jasno bilježenje svega što je napravljeno. Na kraju pokusa sve životinje uključujući one iz kontrolne skupine se ubiju i podvrgnu detaljnoj razudbi. To uključuje pregled svih organa (makroskopski obzirom na izgled, težinu i druge činitelje), a nakon toga se obavljaju detaljne biokemijske, citološke, endokrinološke i druge analize, kako bi se mogla opaziti svaka promjena u organizmu izazvana primjenom kemikalija u pokusu. Temeljem rečenog donose se zaključci o posljedicama primjene kemikalije kao: • • • • • • • SMRT, PROLAZNI SPECIFIČNI ILI NESPECIFIČNI UČINCI (npr. depresija SŽS, methemoglobinemija, inhibicija acetil-kolinesteraze, itd.) OTROVNOST ZA POJEDINE ORGANE (npr. nefrotoksičnost, kardiotoksičnost, neurotoksičnost, itd.) NAGRIZAJUĆE DJELOVANJE (ne rade se pokusi na životinjama), NADRAŽIVANJE KOŽE I SLUZNICA, PREOSJETLJIVOST, DRUGI UČINCI.

Smrtnost je dakako prvo mjerilo na temelju kojeg se opasne kemikalije razvrstavaju, ali s praktičkog stanovišta važniji su dugotrajni učinci izlaganja. Zbog toga se njima posvećuje posebna pozornost, jer se mogu očekivati kod izlaganja ljudi na radnom mjestu ili čak u okolišu. Koji puta je teško obaviti razvrstavanje, kao npr. u konkretnom primjeru dolje: Rezultati ispitivanja akutne otrovnosti fungicida flukvikonazola način primjene vrsta spol LD50 (mg/kg) per os štakor m, ž 112 per os miš m 325 ž 180 dermalno štakor m 2679 ž 625 inhalacija štakor m, ž 0,754 mg/L

15

Ovi i drugi podaci u Hrvatskoj dolaze pred Povjerenstvo za opasne kemikalije (ranije za otrove) Ministarstva zdravstva i ono raspravlja kako tvar razvrstati. Gornji slučaj je izabran zbog razlika dobivenih u ispitivanju akutne otrovnosti na usta u dvije vrste pokusnih životinja. Prema pokusima na štakoru moglo bi se zaključiti da ova tvar spada u otrove i da dobiva znak opasnosti T te oznaku upozorenja R25, jer je granična koncentracija za otrove <200 mg/kg na usta. Rezultati ispitivanja na mišu pak u prosjeku za muške i ženske daju vrijednost >200 mg/kg i moglo bi se tvar razvrstati među štetne sa znakom Xn i oznakom upozorenja R22. Naravno, Povjerenstvo u pravilu primjenjuje strožija mjerila i ova tvar je razvrstana u otrove. U nekim slučajevima Povjerenstvo može bez obzira na vrijednosti LD50 zbog posebnih razloga biti vrlo strogo u razvrstavanju. Primjer je totalni herbicid parakvat, koji je prema tadašnjem službenom razvrstavanju bio otrov, koji je pravio teške probleme u praksi. Prije Domovinskog rata bilježena su relativno česta teška otrovanja seljaka s tom kemikalijom, a ishod je prečesto bio letalan zbog načina nakupljanja parakvata u plućima i njegovog mehanizma djelovanja. Donijeta je odluka o razvrstavanju među vrlo otrovne tvari sa znakom opasnosti T+ i odgovarajućim oznakama upozorenja. Na taj način je odmah stupila na snagu zabrana prodaje parakvata i njegovih pripravaka na malo u poljoapotekama. Nakon toga je prema mojem znanju zabilježeno samo jedno otrovanje tom tvari i to zbog toga što je poljoprivrednik prošvercao pripravak iz Republike Srpske. Možda još koja riječ u učincima nagrizanja i nadraživanja, koji se prema EZ posebno razvrstavaju, a toksikolozi su oduvijek smatrali kako se radi o otrovanju kad npr. netko popije čašu koncentrirane sumporne kiseline. Danas se na tom području uvode brojne ograde zbog zaštite životinja. Više se uopće ne smije ispitivati nagrizajuće djelovanje na životinjskom modelu, nego se na temelju pH pripravka utvrđuje hoće li dobiti oznaku nagrizajuće. Ako je pH niži od 2 ili viši od 11 automatski se dodjeljuje znak opasnosti C i oznaka upozorenja R35.

Nagrizajuće djelovanje

Nadražujuće djelovanje

Uništavanje svih slojeva kože i prodiranje kemikalije do tkiva označava se kao nagrizanje, a nadraživanje je slučaj kad dolazi samo do oštećenja gornjeg sloja kože mrtvih epitelnih stanica. Za nadražujuće djelovanje na koži, dišnim putovima ili sluznici očiju danas se još uvijek obavljaju pokusi na prikladnim životinjama, ali čini se da bi u budućnosti takvi pokusi mogli biti zabranjeni ili dopušteni uz velika ograničenja. To se posebno opaža u kozmetičkog industriji, gdje se postupno uvode zabrane istraživanja na životinjama, posebno u kontroli kvalitete pripravaka. Naravno da nagrizajuće djelovanje na kožu ili bilo koju sluznicu može dovesti do teških posljedica. Kad se radi o takvim plinovima može se uvijek očekivati smrt zbog edema pluća, ali nisu ni učinci nadraživanja bezazleni. Oni u pravilu vode u infekcije oštećenog tkiva te pojavu dermatoza i keratoza na koži ili teških oštećenja npr. oka ili pluća. Zbog toga im se posvećuje posebna pozornost. U ovu skupinu učinaka spadaju još

16

dva, tj. češće spominjano izazivanje preosjetljivosti (senzibilizirajuće djelovanje) ili neosjetljivosti (tolerancija). Na prvi pogled izazivanje preosjetljivosti predstavlja veći problem i češće se o njemu piše. Ne radi se o alergogenosti zbog sasvim drugačijih mehanizama djelovanja i ne smije se ta dva pojma brkati. Preosjetljivost je osobina organizma stečena dužim ili kraćim izlaganjem nekoj kemikaliji. Kemikalije kod kojih se događa preosjetljivost kože dobivaju znak opasnosti Xi i oznaku upozorenja R43, a u slučaju izazivanja preosjetljivosti dišnih putova takve tvari dobivaju znak opasnosti Xn i oznaku upozorenja R42. Kao dobar primjer navodim kožnu preosjetljivost na ione nikla. Istraživanja na samom kraju 20. stoljeća pokazala su kako je 10% europskih žena u većoj ili manjoj mjeri preosjetljivo na nikal, najčešće iz različitog nakita. Lijepi vrat na ovoj slici pokazuje preosjetljivost na ogrlicu izrađenu iz lošeg materijala s visokim sadržajem nikla. Komisija EZ je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća objavila jednu posebnu direktivu o maksimalno dopuštenom ispiranju nikla iz različitih nakita (mg/tjedan/cm2 kože), s sav nakit sa značajnijim ispiranjem od maksimalno dopuštenog morao se povući s tržišta. Početkom 21. stoljeća pojavili su se podaci o kovanici eura koja sadrži prevelike količine nikla i predstavlja opasnost posebno za blagajnice. Zašto je kod europskih žena došlo do povećane učestalosti preosjetljivosti na nikal nije sigurno, ali neki to povezuju s nehrđajućim posuđem, koje se koristi već nekoliko desetljeća u europskim državama. Krajem osamdesetih prošlog stoljeća jednom direktivom je točno propisano koliko se nikla smije isprati iz takvog posuđa u 3% octenu kiselinu i neispravno posuđe je tada povućeno s tržišta EZ. Naravno da su ga proizvođači tada stavili na tržište zemalja srednje Europe uključujući Hrvatsku. Danas se i u Hrvatskoj ispitivanje ispiranja nikla iz nehrđajućeg posuđa smatra obveznom analizom kod uvoza takvih predmeta u našu zemlju. Suprotan učinak od izazivanja preosjetljivosti jest javljanje neosjetljivosti (tolerancije) na neku kemikaliju. Javlja se također kod dugotrajne izloženosti, kad se naprosto gase alarmi tijela na izloženost. Ja sam osobno neosjetljiv na suzavac, vjerojatno zbog dugog iskustva s početkom još iz mojih prvih studentskih demonstracija početkom 1966. godine. Neosjetljivost je svakako zabrinjavajući učinak, jer se ne javlja signal izlaganja nadražujućoj kemikaliji i štete za žrtvu onda mogu biti u konačnici vrlo visoke.

MUTAGENOST I KARCINOGENOST
Većina ljudi misli da su mutagenost i karcinogenost pojmovi nastali u drugoj polovici 20. stoljeća, kad se uočila njihova povezanost s izlaganjem kemikalijama. Za mutagenost bi se to čak moglo i reći, jer se mehanizam te pojave shvatilo tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ali karcinogenost je davno poznata i znalo se već krajem 18. stoljeća da kemikalije mogu utjecati na pojavu raka. Čak je pojava opisana kod radnika, koji su obavljali poslove s katranom kamenog ugljena i obolijevali češće nego drugi građani od raka mokraćnog mjehura. U pravilu proces karcinogenosti počinje s mutacijom, tj. kemijskom promjenom strukture DNK molekule u nekoj ili nekim stanicama. Mutacija s kemikalijama događa se na taj način da se kemikalija veže na neku od osnovnih podjedinica DKN molekule, tj. na neki od nukleozida. 17

Veza se može ostvariti zbog toga što je kemikalija jako reaktivna poput npr. diazometana ili formaldehida ili zato što organizam svojim metabolizmom aktivira inače neaktivnu molekulu, poput npr. prevođenja benzena u epoksid. Onog časa kad se takva kemikalija veže na neki nukleozid DNK nastupila je mutacija, jer se DNK molekula toliko promijenila da više nije normalna niti je karakteristična za organizam u kojem se dogodila mutacija. Inače DNK molekula je genetsko nasljeđe i mora biti upravo takva kakva je naslijeđena, jer u suprotnom ne obavlja svoje brojne funkcije (npr. upravljanje sintezom proteina). Tim događajem stanica s pokvarenom DNK molekulom postaje stranac u organizmu, ako se greška ne popravi. Kao što se naprijed vidi, postoje tri skupine mutagenih kemikalija. Muta. kat. 1. su one kemikalije za koje je kod ljudi dokazano da mogu izazvati mutaciju i nose oznaku upozorenja R46. Gotovo da nema takvih kemikalija kod kojih je sigurno dokazano da mogu izazvati mutaciju u čovjeka, a obično se zaključuje posredno da imaju to svojstvo, kao npr. kod benzena koji je također karcinogen kategorije 1. Puno je više kemikalija za koje je dokazano da mogu izazvati mutaciju u pokusnih životinja i one se označavaju kao mutageni kategorije 2. Obzirom na činjenicu da mutacija ne vodi izravno karcinogenosti onda se takve kemikalije označavaju s oznakom upozorenja R40 i vjerojatno nikad neće dovesti do karcinoma. Konačno, postoje kemikalije kod kojih je dokazano samo u epruveti da bi mogle izazvati mutaciju i one se smatraju mutagenima skupine 3. Ako je mutagena skupine 2. mnogo onda je ovih trećih neizmjerno više i oni nose oznaku upozorenja R68. Mutacija općenito nije neprolazna. Ona se može ispraviti, jer organizam sadrži brojne mehanizme za popravljanje pogrešaka (npr. reparatorne enzime koji izrežu pokvareni nukleozid, a na njegovo mjesto dođe onaj ispravni). Živo biće može živjeti jako dugo s mutiranim DNK molekulama u nekim stanicama a da se ništa loše ne dogodi. Mutacija u apsolutnoj većini slučajeva ne vodi u karcinogenost i to treba dobro zapamtiti. Samo kao primjer može se reći da već izlaganje sunčevim zrakama može izazvati mutacije određenih DNK molekula u nekim stanicama kože, ali to ne znači da će svatko tko je izgorio na suncu oboljeti od melanoma. Samo mali broj nesretnika će dobiti taj zločudni tumor. Karcinogeneza je vrlo složen i dugotrajan proces, kad stanice s mutiranim DNK podivljaju i započnu svoj vlastiti razvoj, prvo kao benigni tumor i onda se diferenciraju u pravi karcinom. NEOPLASTIČNE PROMJENE RAZVOJ TUMORA KEMIJSKI KARCINOGEN METABOLIČKA AKTIVACIJA TEMELJNI KARCINOGEN DNK PROMJENJENI RECEPTOR EKSPRESIJA Dakle, proces počinje naprijed raspravljanom mutacijom. Onda zbog nekog vanjskog ili unutarnjeg činitelja (može biti i neka kemikalija) počne ekspresija. Stanica se počne dijeliti i nastaje benigni tumor. Čovjek s benignim tumorom može proživjeti dug vijek i umrijeti od starosti ili zbog neke nesreće ako ne dođe do diferencijacije tumora. Ta diferencijacija se opet događa utjecajem različitih nama često nepoznatih činitelja, kako će biti pokazano kasnije s primjerom. Onog časa kad dođe do diferencijacije može se reći da je proces karcinogeneze završio i da više nema povratka natrag. U procesu karcinogeneze bitno je nekoliko stvari: 18 TUMORSKA STANICA RAZVOJ DIFERENCIRANI TUMOR PROGRESIJA NEDIFERENCIRANI KARCINOM

Međutim. Što je izlaganje karcinogenoj kemikaliji duže to je rezultat sigurniji da će sve završiti s pravim karcinomom. 19 . Godine 1974. Uz to što im je LD50 kod ljudi iznosio samo 50 μg/kg znalo se da su mutageni. itd. Kasnije su se raselili. karcinogeni. Zar u modernim vremenima ima išta lakše nego ženi dati estradiol kao lijek u ovom ili onom obliku? Nije problem dati ženi lijek. jer estradiol može biti onaj okidač koji će potaknuti diferenciranje tumora dojke. koje su uputile na akutno otrovanje organoklornim tvarima. Naravno da su s nedostatkom estradiola povezane i brojne druge poteškoće. način ulaska otrova u organizam. a kroz to vrijeme stradalnik ne osjeća nikakve posljedice svog izlaganja kemikaliji. U prvi čas nitko nije shvaćao veličinu katastrofe dok nisu počele ugibati krave i dok djeca nisu dobila klorakne (sive male aknice koje ne prolaze godinama i često se inficiraju). Jedna visoka doza dioksina mogla je izazvati različite akutne i kronične učinke.) Već naprijed je rečeno da nema oporavka kad je jednom počeo proces karcinogeneze. Obično mudri liječnici šalju žene na onkologiju da ispitaju receptorski status dojke i ako je on nepovoljan neće preporučiti ženi uzimanje estradiola. od onih tipičnih valunga do gubitka libida. a posebno reproduktivni. kod izlaganju azbestu kad se tumor može pojavit više od 30 godina nakon izlaganja. Problem kumulativnosti se veže uz dužinu izlaganja. koji može trajati i duže kao npr. Smatra se da treba proći dvadesetak godina od početka izlaganja do pojave karcinoma. Pametni su odmah shvatili da je moralo doći do kontaminacije polikloriranim dibenzo-dioksinima već tada poznatim kao strašim otrovima. nitko nije obolio od raka unatoč visokoj dozi dioksina. dob. došlo je do eksplozije kotla u tvornici za sintezu trikorfenola odmah pokraj naselja Seveso u Italiji sa nekih 1. Treći problem je u tome što ne znamo koji činitelj može i hoće potaknuti proces karcinogeneze u njegovim različitim fazama. Nastala je velika panika i svi su mještani iseljeni u posebne kampove te stavljeni na promatranje. ali je pitanje kakve će on štete učiniti. Tumačenje je vrlo jednostavno. koji se sintetizira u ženinom organizmu sve dok žena ne uđe u menopauzu. Da je višekratno izlaganje izrazito malim dozama opasnije nego jednokratno izlaganje nekoj visokoj dozi također je snažno vezano uz proces karcinogeneze.800 stanovnika. Kao primjer neka posluži estradiol. Mutacija se može popraviti. Nađeni su različiti poremećaji u ljudi iz Sevesa. Da je ta doza bila podijeljena u 10. koju su primili kod navedene nesreće. genetske varijacije. itd. ali su sve do danas ostali pod stalnom kontrolom. interakcije s egzogenim i endogenim činiteljima. Tada prestaje sinteza estradiola i mnoge žene imaju brojne poteškoće zbog toga. ali kad se počeo stvarati benigni tumor on se više ne može preobraziti u normalne stanice. To je važan ženski spolni hormon. Produkti iz reakcionog kotla su se istaložili u smjeru vjetra dijelom na naselje a dijelom na obližnja polja. ali nije bila dovoljna za proces karcinogeneze u stanovnika. Sasvim sigurno se ubrzava osteoporoza i na taj se način žena izlaže rizicima loma kostiju. Ono što je također loše je činjenica da se karcinom pojavljuje dugo vremena nakon što je došlo do mutacija. Na pojavu tumora utječe velik broj činitelja (vrsta. itd. Najbolji primjer rečenome su posljedice Seveso katastrofe.• • • Biološki učinak kemikalija je trajan. spol. To pokazuje razinu našeg neznanja na ovom i drugim područjima.. Radi se o sporom i podmuklom procesu. kumulativan i odgođen Višekratno doziranje je u pravilu učinkovitije nego jednokratno u istoj ukupno primijenjenoj dozi. koja je ostavila velikog traga u Europi. reproduktivno otrovni.000 ili više manjih doza smatra se da bi se neminovno javio karcinom u mnogih građana.

Konačno. da može izazvati rak. Svejedno smo oprezni prema njima i one nose također znak opasnosti T i oznaku upozorenja R45 ili R49. ali ni za jednu od njih nije dokazano da može izazvati rak u čovjeka nego samo u nekih pokusnih životinja. godine je uspio ishoditi da se u dokumentaciji takvih kemikalija piše prava istina o njihovim opasnostima. Uobičajeno je 20 . Karcinogen kategorije 1. KARCINOGENI SKUPINE I. Skupina 2. brojni naftni derivati) sigurno je dokazano da mogu izazvati rak u čovjeka.1% benzidin i soli cinkov kromat diniklov trioksid kalijev kromat katrani kamenog ugljena klorodimetil eter klorometil eter kromov trioksid 2-naftilamin i soli naftni derivati koji sadrže benzen niklov monoksid niklov sulfid vinil klorid CAS BROJ 92-67-1 1303-28-2 1327-53-3 71-43-2 92-87-5 1314-06-3 107-30-2 542-88-1 1333-82-0 91-59-8 1213-99-1 16812-54-7 75-01-4 Kod tih tvari i njihovih derivata (npr. Tako npr. Međutim. ali nigdje na benzinskim postajama nema upozorenja na njegove velike opasnosti. Naš benzin još uvijek zna sadržavati do 6% benzena. Zadnjih desetak godina jest uvedena samoposluga i svaki kupac može koristiti rukavice za jednokratnu uporabu. HZT je vodio velike bitke s naftnim kompanijama i tek 2007. kojeg EZ dopušta u benzinu za maloprodaju do 1%. jednako kao što se ne upozoravaju stanovnici u blizini takvih benzinskih postaja. Stručnjaci dijele karcinogene u tri skupine. koji je naš pratitelj u brojnim proizvodima.Opet je važno reći da svaki karcinogen nije jednako opasan. ali ih ipak popisujemo i dajemo iz znak opasnosti Xn te oznaku upozorenja R40. TVAR 4-aminobifenil i soli arsenov pentoksid arsenov trioksid benzen>0. Iznimka je benzen kao važan sastojak nafte i benzina. je onaj kod kojeg je sasvim sigurno dokazano da može izazvati rak u čovjeka. karcinogena obuhvaća značajno više tvari. To je dobro prvenstveno zbog zaštite zdravlja radnika na benzinskim postajama. a kamo li u čovjeka. Nemojte paničariti kad netko kaže da radite s karcinogenom kemikalijom dok ne provjerite u koju skupinu opasnosti spada. tj. jer nikad se ne zna hoće li se za neku od njih dokazati da je možda karcinogen skupine 1. Tipičan predstavnik takvih tvari je benzen. INA danas realno u svojim Sigurnosno-tehničkim listovima (STL) obavješćuje kupce o karcinogenosti svojeg benzina. EZ smatra da su karcinogeni svi proizvodi koji sadrže više od 0. Nema nikakvog dokaza da bi takva kemikalija mogla izazvati rak u pokusnih životinja. tada mjesto prodaje mora biti jasno obilježeno svim znakovima opasnosti uključujući mrtvačku glavu s prekriženim kostima te oznakama upozorenja poput R45. postoji golem broj kemikalija svrstanih u karcinogene skupine 3. ali nije dobro što se kupci ne upozoravaju na opasnosti. Dobro je što je tako i trebamo se čuvati.1% benzena i da se oni ne smiju naći u maloprodaji. Evo izvatka iz liste karcinogena te skupine.

što sve vodi smanjenju plodnosti. Ta kemikalija je razvrstana u skupinu 3. koriste je u koncentracijama od 0. Već godinama vodim bitku s nadležnim ministarstvom da se konačno propisi poprave. To se događa i onima koji bi trebali nadzirati korištenje kemikalija. EZ i SAD bile su protiv proširivanja obveza proizvođača kemikalija na ispitivanje takvih učinaka kakvi su 21 . Vremenom su se saznanja širila i na početku 21. Kod muškaraca je najčešći defekt u smanjenoj pokretljivosti sermatozoida. Zbog loših propisa iz područja zaštite okoliša nije se mislilo na važnost razvrstavanja karcinogena u skupine i njihovi inspektori izjednačavaju sve takve kemikalije bez obzira u koju skupinu karcinogena spadale. mutagena. stoljeća tim se učincima daje sve veća važnost. Tako su u zadnje vrijeme počeli natjeravati kemijske čistionice na izradu interventnih planova. Zapravo ta oznaka je sasvim beznačajna i zbog nje se kemikalija svrstava u skupinu 3. Poduka je da treba razmisliti prije nego se govori o opasnostima neke kemikalije. pa npr. pa se ljudi boje s njom raditi. a opet se ljudi boje. Međutim. Praktički ništa. netko je davno među znanstvenicima proširio vijest da je kemikalija karcinogena iako to ona nije. stoljeća. jer inspektori rade neopisive gluposti na terenu. Da bi stvar bila smješnija. u slučaju impotencije oplođivanje gotovo da nije moguće. a također mu se dodjeljuje oznaka upozorenja R68. Nije trebalo dugo čekati da neka druga inspektorica proglasi diklormetan karcinogenom i zatraži posebne mjere u tvrtki koja ga koristi u malim količinama. kao npr. -potomaka jedne ili više generacija. jer one koriste perkloretilen za čišćenje rublja. ali najčešće sve kreće od promjena u sintezi spolnih hormona.1% kad joj možda ostaje svojstvo štetnosti ako se udiše ili proguta. REPRODUKTIVNO TOKSIČNI UČINCI Utjecaj opasnih kemikalija na reprodukciju počeo se izučavati detaljnije tek u drugoj polovici dvadesetog stoljeća iako su već ranije mudri ljudi govorili o tome da bi kemikalije mogle štetno djelovati na taj važni proces. Najteže podnošljivi su vjerojatno učinci na spolnost uz promjene potencije odnosno libida. Danas je nezamisliva analiza DNK bez reagensa pod nazivom etidijumbromid. gdje sam ja bio jedan od predstavnika Hrvatske. U čistom stanju je to vrlo jaki otrov. Utjecaj na plodnost može se dogoditi na više načina. Moglo bi se reći da je to ludost. na sastanku UN o sigurnosti kemikalija. inspektorima. Sjećam se jednog boravka u Otavi 1996. Treba reći da se ovim učincima nije pridavala važnost sve do pred sam kraj 20. Danas se smatra kako se štetni učinci mogu javiti kod: -oplodnje. ali čak i znanstvenici luduju. -razvoja ploda. karcinogena i nosi oznaku R40. Velika pozornost je bila posvećena endokrinim poremećajima uzrokovanima kemikalijama. Kod žena se mogu događati teški poremećaji menstrualnog ciklusa i zrenja jajne stanice. a posebno na to imaju utjecaja spojevi olova.da ljude na spomen o karcinogenosti uhvati strah. pa se netko od inspektora sjetio kako prema čistionicama treba primijeniti posebne mjere prisile. -na drugi način.

koje su Amerikanci primjenjivali za uništavanje lišća drveća u prašumama radi sprječavanja dostave oružja vijetnamskim borcima. Rezultati su bili katastrofalni. Onda je otkriveno da je taj lijek jako dobar antiemetik (protiv mučnine i povraćanja). Takva je situacija npr. Jasno je da se one skladište i u mastima žena. jer nije dovoljno budućoj majci zabraniti rad s opasnim kemikalijama. jer inače nije vrijedan ničije pažnje. a opaženi su prekasno kad se rodilo izrazito mnogo defektne djece.spolna potencija tvrdeći da će to poskupjeti ispitivanja kemikalija. Međutim. gdje su se opažala brojne teške štetne posljedice defolijanata. a impotentan muškarac ne može biti mucho». itd. s dioksinima. Djeca su se rađala bez udova ili sa zakržljalim udovima. kako se na takvim skupovima odlučuje. itd. Poseban problem kemikalije predstavljaju u prva tri mjeseca života ploda. Vrlo brzo se saznalo da to nije jedini slučaj teratogenosti kemikalija. Najgore je to što su ga liječnici počeli nekritički propisivati trudnicama u prva tri mjeseca trudnoće kako bi suzbili tako uobičajene mučnine i povraćanje. Strada li neka od toliko važnih stanica u stvaranju novog čovjeka može doći do teških poremećaja kakvi su se dogodili u Europi i Vijetnamu zbog utjecaja posebnih kemikalija. njihove diferencijacije u organe. Ove katastrofe su potresle svijet i tek tada su komentatori shvatili kako je plod u maternici zapravo nezaštićen od kemikalija uključujući lijekove. Radilo se o triklorfenoksi-octenoj kiselini ili nekim njezinim šaržama bogatima dioksinima («orange agent»). Izgleda da je daleko gora situacija bila u Vijetnamu. Njegovo stavljanje na tržište kao analgetika (protiv bolova) pozdravljeno je od zdravstvenih stručnjaka. jer praktički nije izazivao nikakve nuspojave. pa danas mnogi govore o talidomidskoj generaciji. koji predstavljaju globalni problem onečišćenja okoliša. za razliku od tada uobičajenog Aspirina (acetilsalicilna kiselina). Najvažniji događaj na području reproduktivne toksikologije predstavljala je talidomidska katastrofa. za istraživanje libida štakorica. 22 . glavni potrošači pesticida iz Južne Amerike vrlo su ustrajno tražili takva ispitivanja. Činjenica je da danas poznajemo brojne kemikalije koje se skladište u organizmu. Problem je naravno kako izbjeći teratogeno djelovanje kemikalija. ako puši pušiti će i plod. a teško je naći i prikladne modele npr. npr. Ona se dogodila sedamdesetih godina prošlog stoljeća s lijekom talidomid. Jedan od njihovih predstavnika je u času iskrenosti rekao približno slijedeće: «Kod nas muškarac mora biti mucho. u tjelesnim mastima. ali zaključeno je da se mora istraživati utjecaj kemikalija na endokrine funkcije. pa mu se uporaba još znatno proširila. Činjenica je da od jedne oplođene jajne stanice čovjek nastaje u brojnim procesima diobe stanica. Kasnije je na tom području rađeno izrazito mnogo i broj teratogenih ili sumnjivih kemikalija se stalno povećavao. Ne znam je li to prevagnulo u donošenju konsenzusa. a tijekom trudnoće se mogu oslobađati i prelaziti u plod. Činjenica je da posteljica ne predstavlja učinkovitu barijeru za prelazak kemikalija iz krvi majke u krvotok ploda i da će sve što uzima majka dobivati njezin plod. Danas je istraživanje teratogenosti nezaobilazno za svaku novu kemikaliju ili kemikaliju koja dolazi na tržište u velikim količinama. Ako majka pije biti će i plod pijan.

ali on je bio tek rođak normalnom mišu. Kasnije su ti rezultati bili potvrđivani i opovrgavani. ali se pri tome zaboravlja da je i čovjek još uvijek dio tog okoliša na stotine načina i ako je nešto toksično za kišne gliste mora biti opasno i za čovjeka. nisu isključeni ni teški učinci poput pojave karcinoma negdje u dvadesetim godinama života čovjeka. unuci i praunuci). a sinovima će trnuti zubi». Uzbuna je počela radom u kojem se pokazuje da neke tvari mogu biti endokrini disruptori. Isto se odnosi i na toliko dobro pokretni zrak. Iako se dugo bavim aktivno zaštitom okoliša i sudjelovao sam u osnivanju jednog od društava još 1990. ali ima puno razloga da se na vodu obratila posebna pozornost. Najčešće se ogledaju u poremećajima ponašanja u djece. Nema dovoljno podataka za širu uzbunu. ali je pitanje može li se na taj način razviti nova vrsta čovjeka. ali ostala je teoretska mogućnost da kemikalije izazovu takve promjene. Zbog toga se REACH uredbom predlaže ispitivanje štetnih učinaka kemikalija na tri generacije potomaka (djeca. Unatoč tome što se nakon teške nesreće u Sevesu iskorijenilo sav život na širem području i sve što se moglo uključujući tlo spalilo radi uništavanja dioksina. su brojni. Pokazalo se da atrazin može kod punoglavaca spriječiti razvoj žabaca. široko korišteni herbicid atrazin. kao što se krivo shvaća pojam zaštita okoliša. Skupina istraživača je prema prvim vijestima otkrila novu životinjsku vrstu vrlo sličnu običnom poljskom mišu. Još jedan štetan učinaka nađen istina samo kod vodozemaca pobuđuje pozornost stručnjaka. Mogli su se čak križati. ali već i naznake te rezultati pokusa na životinjama pokazuju da problem može biti izrazito ozbiljan. koji se pretvore u hermafrodite. najveće štete su do sada bilježene upravo na vodenim organizmima. Izravno prevedeno zaista se kod ekotoksikologije radi o otrovnosti kemikalija za različite dijelove okoliša. kao npr. Kasnije vijest nije potvrđena. Učinci na potomstvo prve ili druge generacije. Prije nekoliko godina objavljeno je znanstveno priopćenje o mišu iz Sevesa. godine nisam uspio uvjeriti čak niti moje istomišljenike da bi se u zaštiti okoliša puno više moglo učiniti kad bi ljudi shvatili da primarno štite sebe brinući se za svoj okoliš. koji je na kraju krajeva također živo biće i na vrhu je hranidbenom lanca. pisma: «Očevi su zobali zeleno grožđe. život se na opustošeno područje vraćao. a govori se o mogućim učincima i na treću generaciju. Ekotoksikologija je jedna od najnovijih grana toksikologije i imala je na nekim područjima vrlo brz razvoj. EZ 23 . Međutim. Teoretski je moguće da dođe do takvih promjena. Mudri ljudi su shvatili kako je voda ključni medij preko kojeg se šire nečistoće i o kojem ovise praktički sva živa bića. EKOTOKSIČNOST S moje točke gledišta pojam ekotoksikologija se prilično krivo shvaća. problemima u učenju. ali na drugima se kasni za stvarnošću. zaostajanju u rastu. kako za žabe tako i druge vodozemce ili ribe. itd. Treći problem reproduktivne otrovnosti jesu štetni učinci na potomcima. Uostalom. ali ostaju visjeti kao još jedna prijetnja živim bićima od pretjerane izloženosti kemikalijama. koje ne mogu miješanjem dobiti plodno potomstvo. prekomjernom debljanju.O tome dovoljno govori Vijetnamska katastrofa s rađanjem defektne djece i kasnijim štetama kod normalno rođenih potomaka. Od drugih učinaka treba svakako spomenuti danas sasvim hipotetski događaj kakav je promjena vrste. ali potomak je bio bastard slično kao što se kod bliskih rođaka konja i magarca govori o različitim vrstama. baš prema onoj iz Sv.

No da se vratim naprijed spomenutom Povjerenstvu. kukce (pretežno pčele). RIZIK I SIGURNOST Do sada je bilo jako puno riječi o raznim opasnim učincima svakakvih kemikalija. Pri tome je sigurnost vjerojatnost da ćemo proći bez posljedica. zaštita bilja.).). a rizik je pak vjerojatnost da ćemo stradati. brojne analize njihova tkiva. uništavanje prenosnika zaraznih bolesti. opasnost neke kemikalije ne mora nas brinuti. štakore i miševe) te druga živa bića (npr. Naš neposredni razlog bio je u prijetnji potpunog izumiranja supova na Kvarneru. itd. a željeli bi što veću sigurnost u budućem životu. U jednom času smo ukinuti. Početkom 21. ali nekih od njih se ne bojimo. Također se u registracijskoj dokumentaciji javljaju sve više ispitivanja otrovnosti za ptice (najčešće divlje patke). Jedan od članova Povjerenstva je napravio literaturni pregled s čijim sam rezultatima ja bio zgrožen.je propisala brojne testove ispitivanja toksičnosti za vodene organizme. Iako nisu službeno uvršteni u EZ direktive javljaju se testovi ispitivanja otrovnosti za takve organizme. lovci. biljke). Međutim. nepažljivo ispuštanje tvorničkih efluenata. Jasno je da bi pogodak meteora u naše dragocjeno tijelo značio i našu trenutnu smrt. veterinarski instituti. uništavanje živih vrsta se ne događa zbog opće ljudske zloće nego isključivo stradanja nastaju stvarno kao kolateralne štete primjene kemikalija iz drugih razloga (npr. a to je sloboda. Istina je da me najviše uznemirilo namjerno ubijanje životinja u zoološkim vrtovima tako rašireno u svijetu i kod nas. stoljeća izabran sam za predsjednika Povjerenstva za sprječavanje ilegalnog korištenja otrova u prirodi pri ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša. Trend je da se na tom poslu napravi što je moguće više. itd. Nešto su skromnija postignuća na ispitivanju otrovnosti za druge organizme iz okoliša. Taj trend preporučivanja uporabe kemikalija koje nisu ekotoksične ili su tek slabo ekotoksične jedini je način umanjivanja šteta u našem okolišu. Danas se rutinski na brojnim mjestima uključujući hrvatske laboratorije obavljaju pokusu na vodenbuhi. posebno u isključivanju posebno opasnih pesticida. Bilo je stotine prepreka i praktički nitko s nama nije htio surađivati (brojne inspekcije. kopnene sisavce (npr. Nas zapravo zanimaju rizici da ćemo stradati mi ili netko drugi iz našeg okoliša. ali stvari se polako kreću. Razloga za osnivanje povjerenstva bilo je zaista napretek. Zbog sve većih šteta u okolišu danas takva istraživanja postaju nezaobilazna u postupcima registracije kemikalija. a nije bilo ni novca potrebnog za nužne poslove (prikupljanje stradalih životinja. Ako se već ne može spriječiti divlja svinja da jede travu tretiranu herbicidima onda treba paziti kakve se herbicide stavlja na tržište. Nema osjećaja među važnim ljudima da je dragocjen svaki živi organizam iz našeg okoliša. a da nismo dobili ni obavijest o tom događaju a kamo li propisana rješenja o prestanku našeg mandata. ali dobivali smo tih godina stalno vijesti o stradavanju svakakvih životinja uključujući i pse. Prvenstveno se misli na bakterije tla. ako nismo zbog toga ugroženi zdravljem ili životom odnosno ako nije ugrožen okoliš. Tim istim činjenicama se vode danas svjetski stručnjaci u odobravanju registracije kemikalija za tržište. Ono je doživjelo potpuni neuspjeh u svom radu i nije uspjelo zaštititi čak ni supove. a kao modeli još služe pastrve. a rizik da je ništica ili blizu toga. Mi znamo da postoje brojne opasnosti oko nas diljem naše zemlje i svemira. Tek se možemo nadati da bi se stanje u budućnosti moglo popraviti. gljive i druge organizme.). Tlo je majka života i izrazito ga je važno očuvati čistim i zdravim. a najbolji pokazatelj njegove čistoće su organizmi koji u njemu žive. Željeli bi da je sigurnost za nas i okoliš negdje što bliže 100%. itd. posebno zato što su te životinje i onako već izgubile ono najvažnije što imaju. a jedan od razloga za to je neumjerena primjena kemikalija na svakom mogućem mjestu. gliste. 24 . njihov transport. pa čak i onaj dosadni komarac krvopija. različite alge pa i bakterije. Za kraj treba ipak dati priču o kolateralnim žrtvama ljudske primjene kemikalija u prirodi. kamenice. I svjetska literatura govori o ubrzanom izumiranju brojnih živih vrsta. jer udar meteor bi nas razmrskao na sitne komadiće. Međutim.

Međutim. 25 . ali ja se neću bojati ili uzrujavati ako ne vidim nikakvu opasnost njezina unosa u moj organizam. Znači da moramo sve činiti da smanjimo unos bilo kakve opasne kemikalije u naš organizam ili okoliš i u tom je mudrost postupanja s kemikalijama. Najvažnije je zapravo ne izlagati se opasnim kemikalijama i u tome je sva mudrost. ali više nismo sigurni da je to moguće. Takav događaj je praktično nevjerojatan i mi možemo reći kako je rizik od našeg stradavanja zbog udara meteora jednak ništici. Samo se otvara pitanje je li to i u kolikoj mjeri moguće u našem današnjem svijetu. Neka kemikalija ima nevjerojatno opasna svojstva i neka su samo male količine dovoljne da nam naškode. To bi svakako željeli postići u budućem životu u odnosu na učinke bilo koje opasne kemikalije. mi se udara meteora ne bojimo i šećemo slobodno pod našim nebom.

2. plačući i slineći. Što učiniti s jednim ovakvim simpatičnim i radoznalim ljudskim stvorenjem? Zavirit će u svaki kutak svog doma pokušavajući upoznati sve što tamo zatekne. unuk je rastao izrazito brzo i rano je postao svjestan svoje osobnosti. Uopće nije važno zašto mu se dopalo prijateljevo kozmetičko sredstvo za dezinfekciju i odoriranje kože nakon brijanja i nešto od toga je popio. Prijatelj ga je naravno smirio pokušavajući shvatiti što se zapravo dogodilo. U zadnje vrijeme se javljaju zloguki proroci. jer kemikalija je sve više. Mislim da se u našim krajevima pretjeruje s uporabom kućnih kemikalija. Ili je zaključavao ili podizao na najviše police ormara. Sve mora biti apsolutno čisto i sterilno te pokazivati da se domaćini brinu za svoje obiteljsko gnijezdo kako bi izgledalo privlačno ne samo njima 26 . Naravno da treba biti realističan i razumno se odnositi prema takvim kemikalijama. Ja sam mu naravno rekao da ne muči dijete. jer ih je mladi muškarac sam otvorio kašljući. ali naravno da nije pisao o kućnim kemikalijama. Većina građana i ne smatra kućne kemikalije bilo kakvim problemom. To se inače smatra granično doba za nepromišljene postupke i prijatelj se ništa nije bunio kad mu je unuk strogo zabranjivao praćenje u kupaonicu kad on mora obavljati nuždu. zato o njima pišu zvani i nezvani na svim prostorima naše planete. a u pravu su ako se njima koriste na propisani način. kod prljavih kućnih poslova s kemikalijama koristiti barem nužna sredstva osobne zaštite. a iznad stroja za pranje rublja se kočio otvoren viseći ormarić pun ženine kozmetike i nešto malo prijateljeve. U kući je ostavio tek nužna ženina sredstva za održavanje kuhinje i kupaonice te naravno kozmetiku. a oni u dobi do neke četiri godine nisu u stanju shvatiti opasnosti. a stručnjak za biocide. posebno među mlađim generacijama. Međutim. Odmah je shvatio da se njegov unuk preko kade popeo na stroj za pranje rublja i otvorio viseći ormarić da bi ga proučio. pa je jurnuo panično prema kupaonici. Nije morao provaljivati vrata. Slučaj je završio bez ikakvih posljedica. kad mladi čovjek žarko teži istraživanju svijeta oko sebe. Prijatelj me odmah nazvao oklijevajući u odluci treba li unuka voditi na ispiranje želuca ili ne. Zapravo većina građana uopće ne razmišlja o kućnim kemikalijama i shvati da postoje u njihovom domaćinstvu kad se dogodi neka nesreća. ali je sve izmjestio na nedostupna mjesta svom unuku. Na podu je odmah opazio razbijenu bočicu svoje kolonjske vode za korištenje nakon brijanja. KOD KUĆE JE NAJGORE Tako je pisao veliki Ephraim Kishon u istoimenoj knjizi s ovim naslovom. pogotovo kad se njihovi stariji ukućani nemarno ponašaju prema kemikalijama. Onda je začuo vrisak i zvuk razbijanja staklenog predmeta. koji dokazuju da je zaista u kući najgore. a budale Bog čuva. Moj učeni i divni prijatelj iz Splita. Mene osobno brine sigurnost djece u kući. Svaka njegovana i pametna žena će npr. Međutim. Koji put vam zaludu sve mjere opreza. ali on nas podučava da nikad nije dovoljno brige za mlade. jer očito slijedimo Ameriku i zapadnu Europu. Taj puta je unuk zaključao vrata kupaonice i prijatelj je mirno čekao njegov povratak u dnevni boravak radi nastavka neke započete igre. pa se odsudni događaj zbio u kupaonici kad je unuk imao 4 godine. kako bi bio bezbrižan kad mu unuk dođe u posjete. dobio je unuka i kao svaki normalni djed vrlo ozbiljno shvatio svoju ulogu. Dok je dijete još ležalo u kolijevci obavio je ozbiljni preraspored opasnih kemikalija u svom stanu. jer ništa se naročito neće dogoditi osim možda malo unukova pijanstva.

8. lakovi. slavine. fotelja ili madraca IV. 2. hrđe. održavanje noktiju. Nisam siguran jesam li uz obilno korištenje literature i savjeta žena iz okoliša uspio pobrojati vrste kućnih kemikalija. drugo V. fungicidi. ručno pranje posuđa 2. detergenti. za sušenje posuđa ili u sudoperu) 7. odčepljivanje odvodnih kanalizacijskih cijevi (kao i za kupaonicu) 6. za čišćenje materijala prije zaštite (skidanje stare boje.) 2. zaštitu materijala (boje. 5. alpaka i srebro) 5. 4.) 27 . 1. za održavanje zidanih objekata 6. za čišćenje mrlja s namještaja i njegovo održavanje. sredstva za sterilizaciju) za uklanjanje kamenca (npr. koje su sasvim nepredvidljive (npr. insekticidi 2. BALKON ILI VRT 1. posebni pesticidi za zaštitu drveta) 4. akaricidi. proizvodnja vina. motorna ulja. razrjeđivači. brijanje. sredstva za pranje. laminati. organskog materijala s metalnih i drvenih predmeta) 3. 3. Evo mjesta korištenja kućnih kemikalija. herbicidi 7.nego i drugima. izrada maketa ili modela. tuševi. strojno pranje posuđa 3. njegu posuđa za jelo (npr. itd. goriva) 2. itd. održavanje oružja. sterilizaciju i održavanje svih površina 8. uklanjanje mrlja s rublja i drugih predmeta (uglavnom oksidansi) III. skidanje kamenca na raznim mjestima (npr. pjene i slična sredstva za pranje. za održavanje bazena 5. sredstva za sterilizaciju) II. limacidi 6. a koriste se i drugdje 3. 5. popravak predmeta (sredstva za čišćenje i lijepljenje) 7. kada) osvježivači zraka (deodoransi) koji se koriste i na drugim mjestima u kući za održavanje tijela (fezinfekcija kože. čišćenje pećnica ili roštilja 4. SOBE 1. 3. itd. bojenje kose uključujući oksidanse i boje) 6. priprema zimnice (kiseline. KUHINJA 1. za održavanje podova (parket. PODRUMI ILI SLIČNA SPREMIŠTA 1. I. za pranje rublja 7. za čišćenje. moluscidi. čišćenje tepiha. sredstva za održavanje kade i WC školjke (npr. ali vrijedi pokušati. WC školjka. Pri tome sam nastojao potpuno ili gotovo potpuno isključiti iz razmatranja lijekove i kozmetiku. sredstva protiv krtica. GARAŽE. itd. automobilske kemikalije (antifriz. rodenticidi. KUPAONICA sapuni. brojne hobi aktivnosti. 4.

Onaj tko ne želi stavljati sorbitol u svoje namirnice potpuno je u pravu. a ima ih sasvim bezopasnih i onda je nastao problem kojim redom o njima pisati. Najgori su lonci i tavice. pekmezu izaziva kod nekih ljudi malo živahniju probavu uz česte odlaske na WC. Morate je njegovati i održavati u redu. kuhinja je izrazito zahtjevna prostorija stana i o njoj morate stalno voditi brigu. Međutim. jer neka ista sredstva npr. Reklame na televiziji gromoglasno govore da to nije nikakav problem. jer djeluje kao suzavac.8.) Siguran sam da mnoge uporabne mogućnosti kemikalija u kući nisam spoznao ili neke od njih nisam pristao uvrstiti na ovaj popis. a to znači pranje i čišćenje. ali negdje se granica ipak mora postaviti. pa i nije baš tako. izrada sredstava ovisnosti. jer je dovoljno uzeti njihovo sredstvo i svi vaši problemi su riješeni. Držimo se onda podjele od naprijed. Pribor za pripravu jela i raščišćavanje krša nakon obroka Najvažniji posao poslije dobrog obroka je dovesti sve u red. Kućne kemikalije danas u pravilu nisu jako opasne za ljudsko zdravlje. Kod te meksičke papričice sam se časkom dvojio obzirom na činjenicu da iz njezinog ekstrakta danas proizvode sprejeve za samoobranu. Onda bi bilo logike da sam uključio u popis i feferone ili ljutu crvenu papriku. Pa što? Ne pišem o nekim kemikalijama zbog njihove opasnosti nego zbog ljudske gluposti. polimerizacija. a tamo se događa najviše problema zbog kojih morate više ili manje koristiti kemikalije. Ipak nisam isključio čak niti sredstva koja se koriste kod priprave hrane zbog činjenice da se na tom području stvaraju najveće zablude o opasnostima. Kad koristite kemikalije onda se javljaju rizici za vaše zdravlje i jako je važno znati koliko je ta važna prostorija opasna. itd. KUHINJA JE POSVEĆENO MJESTO Samo mi nemojte smetati dok kuham! Na vratima kuhinje sam izvjesio natpis: «Zabranjen ulaz neovlaštenim osobama» i tog se moji ukućani pridržavaju. obavljanje privredne ili druge djelatnosti s kemikalijama (npr. Lijevo su krasni kolačići u čijoj pripravi je korištena sorbinska kiselina. Što se problemi s pranjem lakše rješavaju to znači da koristite opasnije kemikalije za pranje. Odlučio sam krenuti prema skupinama namijenjenima pojedinim prostorima u kućanstvu. Prvenstveno se mora oprati sve to silno prljavo posuđe i pribor za jelo. Odbio sam uvrstiti u popis začine iako neki od njih mogu biti nadražujuće kemikalije poput npr. a dokazano je tek da prevelika količina sorbitola u npr. Kuhanje je toliko profinjen i lijep posao da ja pristajem raditi i sve one prljave poslove pranja. Čistom 28 . jer takve delicije dosta dugo ostaju svježe i ukusne. koriste se u kuhinji kao i u spavaćoj sobi. Danima sam pregledavao sadržaj svih ormara i ormarića s kućnim potrepštinama da bi stekao nekakav uvid što malo gradsko domaćinstvo sve koristi od kemikalija. papra ili meksičke chili papričice. ribanja i dezinfekcije samo da bih imao svoj mir i mogućnost mirnog uranjanja u veličanstveni čin pripreme hrane. Na tu sorbinsku kiselinu i sorbitol dignuta je zadnjih godina strašna galama. ali naravno da će križanja biti napretek. ali ne treba druge plašiti nedokazanim pričama. E. pogotovo ako ste samo na trenutak izgubili vlast nad postupkom pripreme hrane i oni su zagorjeli.

Udomaćilo se u to doba za vrijeme plesa u disko klubu 29 . Ipak se osjećaju djelovanja tenzida nadraživanjem očiju. Međutim. Nije lako prati posuđe. koji podsjeća na stari Zagreb. Nisu ni ekotoksični i mogu se ispuštati u kanalizaciju bez nekih ograničenja za kućanstva. barem kod ručnog pranja. Meni je u zanimljivom sjećanju ostao slučaj pobune roditelja protiv korištenja pjena u disko klubovima. ali je ključna razlika to što ne sadrže nikakve nagrizajuće kemikalije poput natrijevog hidroksida. staviti sve potrebne detergente te ostala sredstva za učinkoviti rad stroja i uključit ga. Čak sam slušao priču o djetetu koje se ugušilo pjenom. Nije to tehnički problem. priborom za jelo i lako zaprljanim loncima. Ovi tenzidi imaju tek oznaku opasnosti u čistom stanju R36 (nadražuje oči). a ne razlikuju se puno od ovih iz kuhinje osim prema svojstvima poput postojanosti pjene ili mjesta uporabe. Ostaje vam da se nadate kako nitko vaš neće progutati takvo sredstvo. Našli smo jedno takvo sredstvo s jasnim uputama o doziranju nakon gutanja pjenušavih sredstava. nije loše saznati kakvu nam opasnost donosi primjena novih modernih sredstava za pranje. Pjenušava sredstva se koriste i na drugim mjestima. ali kod nas takvo sredstvo nije registrirano kao lijek. Negdje prvih godina novog milenija zaredali su ti slučajevi napada zbog ozljeđivanje mladih pjenama. zagorjela i smrdljiva tavica ne da se oprati tako lako vodom nego morate koristiti svakakve kemikalije. Jako je teško oprati kosu a da vam pjena ne dospije u oči. Uz puno muke one bezopasne i jednostavne poput običnog pijeska s gornje slike (Sjeća li se još netko uzvika uličnih prodavača: «Pesko belego»?) To je bio pijesak iz Samobora. neću vas uvjeravati da se treba vratiti tradicionalnim tehnikama pranja posuđa od prije pedeset godina. Kršeći unaprijed predviđeni raspored izlaganja spominjem uporabu pjene na drugim mjestima poput održavanja osobne higijene. Pjene se koriste i kod pranja nama tako dragih automobila te drugih predmeta koje koristimo. pa ovdje treba reći koju riječ o tenzidima. Slična su svojstva sredstava za pranje kose ili tijela. koja se dizala iz želuca prema ustima. Jedini problem s njima je to što stvaraju pjene. ispranim tanjurima. ali masna. jer stvaranje pjene pomaže uklanjanju nečistoća. korišteno i na drugim mjestima u kuhinji ili kupaonici i da neće biti potrebe za liječničkom intervencijom. a mala djeca jako osjetljivo reagiraju na pranje kose sa šamponima.vodom možete lako oprati praznu staklenku od pekmeza i ne treba vam nikakvo pomoćno sredstvo. Kod ručnog pranja stvar je puno složenija i morate prvo razvrstati posuđe i pribor za jelo. jer to je besmisleno. Netko je nekad napisao da su pjeneća sredstva jako opasna ako se progutaju. ali u našim sredstvima za pranje dolaze u vrlo niskim koncentracijama obično ispod 10% i onda ne predstavljaju nikakvu realnu opasnost za naše zdravlje. Čak i pse peru šamponima. Kod pranja u strojevima za pranje suđa stvar je prema savjetima stručnjaka jednostavna. Najlakše je s čašama. Ne. Kod pranja kose šamponi su nezaobilazni iako bi se vjerojatno kosa dala oprati i s drugim sredstvima. O natrijevom hidroksidu bilo je riječi na drugim mjestima. posebno dok ne shvate kako je važno da izgledaju oprano i čisto. ali nisam siguran da se to dogodilo baš u Hrvatskoj. Ne trebate ispirati niti razmišljati o kakvom se zaprljanju radi nego naprosto složiti prljavo posuđe u stroj. Oni su zapravo zaduženi za otapanje masnoća ili ostalih organskih tvari s našeg posuđa ili drugih predmeta. a onda odlučiti koju tehniku pranja uporabiti za koji dio zaprljanog posuđa i pribora. Oni malo stariji su u stanju kosu prati svaki dan da bi «kulturno» izgledali. Tu se obično koriste sredstva na bazi neionskih tenzida i u maloj koncentraciji nekakve lužine poput natrijevog hidroksida. jer morate u prvom redu procijeniti stupanj i vrstu zaprljanja. Ipak se stalno bojimo takvih učinaka raznih pjena i sa suradnicima sam potrošio mnogo vremena tražeći podatke o registiranim lijekovima antipjenušavcima.

bilo zato što je izrađeno od posebnih nehrđajućih legura (npr. Današnje moderno posuđe je jako osjetljivo. Onda će krajnji proizvod u pravilu biti nagrizajući (C) i barem otrovan za vodne organizme. ali ni muke uzrokovane njihovim nagrizajućim djelovanjem nisu nikako zanemarive. jer se u času raspadala i užitak je brzo prestajao. Tako je primjena pjene zadnjih godina gotovo sasvim nestala pri zabavama. ali to nije sve. a ona razrijeđena sredstva nisu bila zanimljiva posjetiteljima disko klubova. Shvatio sam da se diljem Hrvatske ta pjena učestalo koristi na plesnjacima i da mladi traže njezinu primjenu. Na kraju je stvar bila riješena tako što je bilo zabranjeno na teren slati koncentrate tenzida. Pogledajte kako se pruža prva pomoć kod ozljeda nagrizajućim kemikalijama i nemojte zaboraviti da ova kemijska sredstva mogu prouzročiti ozlijeđenima puno bola i možda dugotrajno liječenje kod male djece. ali sredstva sadrže hidrokside alkalijskih metala poput natrija ili kalija. Dopuštena koncentracija poput u šamponima za kosu nije bila prihvatljiva. Morate stalno brinuti o tome da ima dovoljno 30 . a to se postizalo primjenom visokih koncentracija tenzida u vodi. Govorilo se da tako maskirani rade svašta. a gutanje predstavlja pogotovo problem. ali uzbuna je izbila zbog tužbi istarskih roditelja da su im djeca na plesu zbog pjene zaradila teške ozljede očiju. Ta opasna svojstva se već ne mogu tako lako zanemariti. Sredstva za ručno pranje teško zaprljanog posuđa moraju se posebno spremati i s njima obvezno treba rukovati primjenom propisanih sredstava osobne zaštite. Bilo je čak nekih izvješća o tome da su pijani mladi padali po podu i skoro se ugušili zbog udisanja pjene. što je silno uzbuđivalo mladež. koja doseže barem do vrata. jer se u njoj bolje osjećaju. To znači da je pjena morala biti stabilna i relativno dugotrajna. Perilica suđa nije pravi izbor za neznalice i lijenčine. Svaki proizvođač ima svoj recept. a ne bi škodilo nositi prikladnu pregaču i čak naočale za zaštitu od njihova prskanja u oči. Iz Britanije su pak stizali izvještaji o ozljedama vagine kod dama koje su se tijekom plesa bavile seksualnim aktivnostima. Zepter). Nisam vidio podatak da bi netko smrtno stradao zbog uporabe takvih sredstava. kvarterne amonijeve spojeve. Za teža zaprljanja posuđa još uvijek se naveliko koriste sredstva s pijeskom ili sličnim materijalima. od nitrilne ili butilne gume) bolje je ništa ne raditi. Nestručnim radom mogu izazvati opekotine kože ili očiju. različite tenzide i često sredstva za dezinfekciju. bilo jer je presvučeno posebnim osjetljivim materijalima poput teflona. Alkalijski hidroksidi su nagrizajuće tvari (C). EDTA je štetna ako se proguta i nadražuje oči (Xn). Moraju se koristiti posebna kemijska sredstva. a razlog je bio u tome što je nadražljivac bio izravno unošen na osjetljivu sluznicu. Čak i u malim selima su je primjenjivali lokalni disko klubovi. kvarterni amonijevi amini su nagrizajući i vrlo otrovni za organizme koji žive u vodi.primijeniti gustu pjenu tako da zauzme prostor od poda do metar ili više. Tadašnji pomoćnik ministra zdravstva me pozvao da proučim problem i da zajedno reagiramo. Što god da vam se lošeg dogodi ili se dogodi vašem djetetu potrebno je pružiti prvu pomoć. Istina je da treba samo suđe staviti u nju i pokrenuti je. Na4EDTA. a tenzidi uz svojstvo nadraživanja očiju vrlo često su otrovni za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluju u vodi. Ispostavilo se da mladi vole gustu pjenu. Bez prikladnih rukavica (npr. Tu nema ribanja. ako je to dopušteno. Čim je koncentracija bila viša to je pjena predstavljala veći problem i nadraživanje očiju je kod sudionika zabave bilo očekivano.

sredstva za omekšivanje vode i za konačno ispiranje posuđa. Dodir s kožom može se lako spriječiti nošenjem rukavica i vjerojatno mudra domaćica neće imati problema zbog nadraživanja kože i sluznica. Oni uvijek troše žestoka sredstva za pranje bilo da su u obliku praha ili otopina. alpake. Nisu znali što učiniti s tim tekućim detergentima i zapravo su od nas tražili podršku da iz naprosto izliju u kanalizaciju. a prijedlog da ih flaširane podijele prognanicima izazvao je podsmjeh. od želuca do usnica. Rastanak je bio hladan. Posebno su važni uporabni predmeti izrađeni od metala poput srebra. Uglavnom su to vodene otopine neionskih i anionskih tenzida. jer mi nismo htjeli dati preporuku za ispuštanje u kanalizaciju. Moje iskustvo s američkim sredstvima bilo je jako neugodno polovicom devedesetih prošlog stoljeća. a simptomi žarenja bi se mogli zadržati više sati ili bi čak moglo osjećati bolove u trbuhu. a njima su ta sredstva zauzimala dragocjeni zdravstveni prostor. ali mi se čini da opasnosti u kući prijete zbog slučajnog gutanja ili prskanja tekućina u oči. mesinga i bakra. a posebno alpaka i bakar dobiju tamnu presvlaku mrsku svakoj domaćici. Pozvani smo negdje 1995. Dijete će vjerojatno povraćati i prilično se uplašiti. Ono što se može očekivati jest žarenje svih sluznica gornjeg probavnog sustava. nisu ih smjeli nikome prodati budući se radilo o donaciji. Neki znaju poput tiouree imati oznaku R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) ili R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod). tiourea dolazi u proizvodu u koncentracijama kod kojih se takvi učinci gube. ali teže posljedice se zapravo ne očekuju. pomoći u rješavanju problema detergentskog otpada u jednom našem gradu. Sredstava za čišćenje je uvijek bilo. Danas je ipak lakše kupiti takvo sredstvo u dućanu i bez velikog naprezanja obaviti posao. tiouree. koja mogu popiti ovaj proizvod tijekom svojih istraživačkih pokušaja upoznavanja okusa različitih tekućina iz kuće. a danas mi nitko ne bi znao ili htio odgovoriti na to pitanje. njega svakako treba njegovati i održavati. 31 . Što se tiče posuđa. Radilo se o sredstvima za strojno pranje posuđa. Međutim. Tvrdili su da ih ne mogu koristiti u bolničkim strojevima za pranje posuđa. kiselina (obično fosforna) i nekih drugih dodataka poput npr. pa naravno da postoje sredstva i za te svrhe. Kod nas su sredstva za strojno pranje slična onima za ručno pranje jako zaprljanog posuđa. Problem su i opet djeca. Takvi predmeti. a prognanici takvih uređaja nisu imali. Evo prvog primjera kućne kemikalije koja bi mogla izazvati pozornost onih što stalno upozoravaju na opasnosti svega i svačega tu i tamo. koji se koriste većinom vezano uz prehranu ili kao ukrasi. Preparati uglavnom nadražuju kožu i oči bez izazivanja preosjetljivosti. ali je također istina da stalno treba čistiti tamo nekakve filtre od nakupljenih ostataka hrane i biti spreman zvati svaki čas majstora radi neočekivanih misterioznih kvarova. ali u pravilu sadrže također dezinficijense. Ova sredstva mogu dolaziti i u obliku prašaka. Američki Hrvati su nam poslali goleme količine (stotine bačvi od po 200 kg) tekućih sredstava za pranje posuđa i ona su se našla neupotrebljiva na skladištima nekih zdravstvenih ustanova po hrvatskim gradovima. Naravno da treba staviti sredstvo za pranje. Moram priznati da se nikad više nisam interesirao što su oni učinili s golemim količinama tih sredstava. pa makar bila temeljena isključivo na finom sitnom pijesku. Zapravo je isto kao s drugim kućanskim strojevima koje njihov vlasnik ne zna ni pošteno održavati a kamo li popraviti. što ne znači da takva sredstva ne treba skrivati pred malom djecom.

natrijev karbonat. a onda se ribalo četkama za skidanje hrđe s metalnih predmeta. I problem zagorene pećnice se znao riješavati grijanjem na najvišoj radnoj temperaturi kako bi se uklonile masne crne naslage nastale prskanjem za vrijeme pečenja. jer je tako lakše nanijeti dovoljnu količinu zapjenjene opasne kemikalije na sve dijelove u pećnici. Kako to rade današnje domaćice? One koriste izrazito žestoka sredstva za čišćenje temeljena uglavnom na smjesama jakih lužina (npr.Ima slučajeva kad je potrebno ne samo oprati nego i sterilizirati posuđe. Prodaju se obično u obliku spreja. kad se koristi za hranjenje male djece ili bolesnika. itd. Jedan od najzahtjevnijih poslova pranja jest čišćenje pećnice i nešto manje roštilja. Razvrstavaju se u nagrizajuće kemikalije s oznakom upozorenja R35 (izaziva teške opekotine). npr. Čak se može i udisati klor. ipak se osjeti nadražaj dišnih putova uz kašalj. Brojna sredstva za ručno pranje posuđa već sadržavaju neki dezinficijens (npr. a mnoge domaćice žele imati ne samo čisto nego i sterilno posuđe i pribor za jelo. što govori da je pećnica bila prilično prljava. a simptomi su kašalj. Međutim. ali ni aktivni klor nije sasvim zanemariv. otežano disanje. ali o tome će biti više govora kod pravih kupaoničkih sredstava za dezinfekciju. Gutanje ovakvih sredstava je vrlo opasno i moguća su teža oštećenja gornjih dijelova probavnog sustava. Onda se začula vriska i ja sam jurnuo prema kuhinji. Sjećam se jednog slučaja kad sam kao gost u vikendici spriječio požar takve male pećnice. na zapadu vrlo popularnog triklosena. Tamo su kroz pritvorena vrata pećnice lizali plameni jezici. Dohvatio sam nekakav stoljnjak i njime zatvorio vrata pećnice i isključio je iz struje. Kod roštilja na otvorenom prostoru to se prije rješavalo paljenjem vatre ispod rešetki tako da izgori do kraja sav organski materijal ili pougljeni. Realno gledajući najgori sastavni dio su lužine.) te razne druge dodatke kad služe istovremeno za pranje (npr. neionske tenzide. koje se ne rasprskavaju. koje se može zadržati i dan do dva nakon izlaganja. Treba naglasiti da kod takvog posla treba štititi jednako ruke kao oči i dišne putove. Strojno pranje će sasvim sigurno osim čistog dati i sterilno posuđe. Kako domaćice nemaju nikakve uređaje za zaštitu dišnih putova to se preporučuje dobra ventilacija prostora i brza primjena 32 . Takvi preparati osim dezinficijensa u pravilu sadrže neku lužinu (npr. ali može se posebno kupiti sredstvo za sterilizaciju na bazi različitih dezinficijensa poput npr. dinatrijev metasilikat i/ili tetranatrijev EDTA). ali završetak teško da može biti fatalan. U svakom slučaju poslije gutanja ovakve kemikalije mora se potražiti pomoć liječnika u bolničkoj ustanovi. a česti su kasniji infekti. Doticaj kože s ovakvim preparatima može izazvati blage opekotine uz osjećaj žarenja ili boli. natrijev hipoklorit). natrijev hidroksid) i tenzida (uglavnom neionski). kalijev hidroksid. postoje i sredstva za sterilizaciju kod ručnog pranja. Bio je to muški posao nakon kojeg je nerijetko odjeća bila zaprljana od masnih čestica odletjelih s rešetki roštilja tijekom četkanja. Iako se radi o stabilnim pjenama. Domaćica je upalila prljavu pećnicu na maksimum i ostavila malo pritvorena vrata da dimovi imaju kud izaći. čak uz pojavu krvarenja. Domaćica je odustala od pečenja kolača u strahu da možda plamen nije napravio neku strašnu štetu na električnim instalacijama pećnice. pogotovo jer ima programe za pranje na povišenoj temperaturi. Prskanje u oko je još neugodnije i može dovesti do oštećenja rožnice.

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi).sredstva. Puno je 33 . U čistom stanju će se teško naći u kućanstvu. Kamenac se javlja na sve strane u kuhinji i kupaonici predstavljajući strašan problem domaćicama. Ispire se nekoliko puta. Sve površine na kojima se drži hrana pa i namještaj moraju biti sterilni. Osim preparata na bazi natrijevog hipoklorita često se koriste triklorizocijanuronska kiselina. u obliku tableta. na tušu u kupaonici i na stotine drugih mjesta. Opet se mora raditi s rukavicama i naočalama na licu uz dovoljne količine vode za ispiranje krpom ili spužbom. a posebno bakterija i plijesni. a gutanje u najgorem slučaju kod djece može izazvati žarenje sluznica i povraćanje. Obzirom na to da su druga dva vezana uz primjenu u kupaonicama mnogo više nego u kuhinji ovdje će biti govora tek o triklorcijanuronskoj kiselini. Zato postoji cijeli niz sredstava za dezinfekciju uglavnom na bazi aktivnog klora. Ne može se isključiti krvarenja. Opasna svojstva u čistom obliku su brojna. prijeti opasnost teškog oštećenja sluznica usne šupljine i jednjaka. one kirurške) i svakako neke naočale radi zaštite od prskanja u oči. Pećnica se nakon primjene odmah zatvori i pusti da kemikalija obavi svoj posao otapanja nakupljenih nečistoća. djeluje nadražujuće i ekotoksična je za organizme koji žive u vodi (znak N). a dolazi bilo u preparatima bilo u čistom stanju. na sudoperu. Kamenac se javlja na mjestima gdje se cijedi oprano posuđe. Ona se koristi na stotine mjesta kao učinkoviti dezinficijens. kako je to slučaj kod triklosena. štetno ako se proguta. a još je gora situacija kod prskanja u oko. Vrlo vjerojatno ne prijeti opasnost od gutanja kemikalija iz sprej boce. već spominjani triklosen i cetrimonium bromid. Nema druge mogućnosti. Kod gutanja ovakve kemikalije. nadražuje oči i dišne putove. pa zato sve mora blistati. djelovanjem mikroorganizama. Još uvijek se nisu pojavili radovi o njezinim strašnim opasnostima za zdravlje. Ovdje neće biti govora o kamencu u vodovodnim cijevima. kao otopina ili čvrsta tvar npr. Ona je snažan oksidans (znak O). redovitoj primjeni kuhinjske soli u stroju za pranje suđa kako bi spriječila stvaranje kamenca u njemu. Zapravo kod dezinfekcije ravnih površina treba nositi rukavice i možda naočale. štetna je za zdravlje (Xn). Najbolje je opisuju oznake upozorenja R8-22-31-36/37-50/53 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. ali će se vjerojatno ubrzo pojaviti. a liječenje zna dugo trajati uz mogućnost ozljede unutrašnjih organa poput bubrega i jetara. Ove vrste proizvoda su vrlo opasne i mora ih se vrlo pozorno čuvati od djece. ali rupture jednjaka baš nisu jako vjerojatne. kad se teoretski može izgubiti vid zbog teških ozljeda. jer lužinu nije lako u potpunosti isprati iz pećnice. strojevima za pranje posuđa i rublja ili u protočnom bojleru. To rješavaju majstori i bolje se ne miješati u njihov posao. U kuhinji mora sve besprijekorno raditi da bi se moglo kuhati Kuhinja mora biti besprijekorno čista od prljavštine i svih živih organizama. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. ali nikad ništa nije isključeno. Pri tome obvezno valja nositi rukavice (npr. jer onaj koji kuha se boji da će njegovi rezultati rada biti pokvareni npr. U svakom slučaju kod nepažljivog rukovanja mogu izazvati vrlo bolne opekotine na koži uz pojavu mjehura i obvezno liječenje. Nakon što kemikalija obavi svoj posao treba kemikaliju natopljenu nečistoćama maknuti iz pećnice. pa ma kako to bilo izvedeno. Iskustva kod gutanja lužina s ovakvom oznakom upozorenja su vrlo bolna i teška. Naravno da domaćica nastoji poštivati savjete proizvođača o npr. Ne treba se zbog toga suviše bojati jer u preparatima dolazi u niskim koncentracijama kod kojih se mnoga opasna svojstva gube i ostaju najčešće R31-36/37-51/53 ili tek R52/53. U sudoperu stvara ružne mrlje za koje bi netko mogao pomisliti da ih je napravila domaćica svojom neurednošću.

tenzide (anionski i/ili neionski) te druge tvari poput glutaraldehida (za dezinfekciju) ili kvarterne amonijeve spojeve. Preparati obično sadrže neku kiselinu (npr.3%. Možda su oni i najgori. pogotovo ako su rađene od plastike. ali njih treba uvijek dugo čekati i onda prilično masno platiti. Tenzidi također dolaze u koncentracijama ispod 10% pa tek mogu doprinositi opasnim svojstvima svojom ekotoksičnošću ili djelovanjem na oko. ali treba ih ipak držati daleko od dohvata djece. Najčešće se začepe cijevi sudopera. ali u preparatima im je koncentracija obično oko 0. jer bi mogao izazvati nadraživanje dišnih putova. To znači da ih uz minimalne mjere opreza nije opasno koristiti. Čovjek zaista ne zna što bi napravio kad dođe do takvog začepljenja. Jednom takvom gospodinu se pokvarila tijekom selidbe kokoš i on ju je ubacio sa svojeg petog kata u klozetsku školjku. pa gube većinu svojih opasnih svojstava.raznih preparata na tržištu. dišne putove i kožu) i eventualno R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Ja obično prvo navalim na sifon s nadom da ću tako ukloniti kvar. a nisu rijetki slučajevi začepljenja odvodnih cijevi klozetske školjke. Svi su zapravo na kraju tvari s oznakama upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. fosforna). kad se mora paziti i na to da se aerosol ne udiše. Naravno da se odvodna cijev začepila negdje iznad prizemlja i svi oni iznad do drugog kata su dobili izvore izmeta i drugih stvari koje se bacaju u klozet. ova na slici lijevo. Dakle i opet rukavice te nekakve naočale. Gotovo je sigurno da će se to dogoditi kad vam najmanje odgovara. Oni imaju različite sprave i mogućnosti. Ne sjećam se niti jednog slučaja otrovanja s ovim sredstvima. Dobro. Jedna moja susjeda je imala dobra iskustva s vrelom vodom nalijevanom u sudoper dok se nije opekla po trbuhu kad je nespretno vodu nalijevala iz lonca u sudoper. umivaonika i kade. Kroz njihove klozetske školjke izlijevala se svaka nečist po kupaonicama. Fosforna kiselina dolazi u koncentracijama ispod 15% i tako joj ostaju tek svojstva nadražujuće tvari. kao npr. Svaka obitelj posjeduje spravicu kao na gornjoj slici. Negdje šezdesetih godina počeli su se graditi stanovi i obični ljudi bez iskustva stanovanja u gradskom stanu su se masovno useljavali. Većina ljudi pak poseže za kemikalijama kao 34 . Pretpostavlja se da nitko takve pripravke neće gutati osim možda djece kad se pripravci pojavljuju u tekućem ili čak čvrstom obliku. Oni mogu propuhati cijevi pod povišenim tlakom zraka uz određenu mogućnost da vam se odvodne cijevi razlete. Inače ih ljudi najviše vole u obliku sprejeva. Ostali su problemi s naprijed spomenutim kućnim instalacijama. ali mogu biti i tekućine. ali vrlo često je nemoćan i onda morate tražiti drugi izlaz. glutaraldehida su u čistom stanju otrovi. bilo je to vrijeme kad su neiskusni ljudi useljavali u novogradnje i pravili svakakve probleme. Taj jednostavni uređaj naizmjeničnim pravljenjem pritiska i podtlaka može ponekad ukloniti začepljenje. vrlo često u obliku spreja. Kako god vam dobro izveli sve moguće instalacije u stanu znajte da će vam najprije i najviše problema praviti odvodne cijevi za kanalizaciju. a nikad vam ne odgovara. Neke od komponenti poput npr. ali cijevi se mogu začepiti i ispod sifona. Što se mene tiče najradije bih pozvao majstora.

Što se tiče kratkotrajnih učinaka može se reći da nisu suviše značajni. brzo i oštro ili nježno i sporo. Naravno da im «znanstvenici» namjerno ili nenamjerno pomažu u tome. nadražuje oči. Prema mom osobnom iskustvu naši ljudi još uvijek rado koriste salicilnu kiselinu za konzerviranje kiselih i slanih zimnica. Uopće ne želim raspravljati o tome kakve sve štetne učinke mogu kod ljudi izazvati različiti aditivi. opasnost od teških ozljeda očiju. Mene zanima kakvu to potencijalnu opasnost svojim ukućanima donosite držanjem različitih konzervansa u svojoj kući. Među uobičajenim sredstvima za kućanstvo ova su najagresivnija i mogu prouzročiti brojne probleme. I moja suradnica je imla neugodna iskustva. može štetno djelovati na plod). pa imate istovremeno hidrolizu i oksidaciju onečišćenja iz vaših odvodnih cijevi. jer niti sam čuo da se neko od njih pojavilo na hrvatskom tržištu niti su takva sredstva važna s toksikološkog stanovišta. ali danas više nema. činjenica da može izazvati teška oštećenja 35 . koji najprljavijim metodama žele ukloniti konkurenciju. a u igru su umiješani brojni proizvođači istih aditiva. odnosno imali su ih njezini susjedi. Dvije su temeljne mogućnosti. Neki još uvijek rade zimnicu Nerado pišem o konzervansima.rješenjem. a druga mogućnost su biološka sredstva poput npr. ali je zadnjih sedam godina nestalo s našeg tržišta. Okrenimo se mi onim snažnim nagrizajućim sredstvima. U poglavlju o anorganskim tvarima bilo je govora o jednom takvom sredstvu baziranom na tehničkoj sumpornoj kiselini. Djeluju prilično učinkovito. Vrlo često nakon učestale primjene takvih sredstava možete očekivati poplavu i curenje kanalizacije susjedima ispod vas. Brzo i oštro rješavate stvar s vrlo nagrizajućim kemikalijama. Jedna od najvažnijih kemikalija za pripremu zimnice kao što je octena kiselina kupuje se u svom razrijeđenom obliku kao ocat. ostaje nam pisati o konzervansima. Obično su to smjese natrijevog hidroksida i natrijevog hipoklorita. a njih ima na tržištu prilično mnogo. Međutim. Koriste se ili jake lužine ili jake kiseline. ali teško ih je zaobići u nekoj tradicionalnoj kuhinji poput hrvatske. Nije ona ništa novo na tom svijetu. Često smo izloženi salicilnoj kiselini i to u daleko višim dozama nego kad jedemo pekmez od šljiva konzerviran s tom kemikalijom. Sa stanovišta zaštite ljudskog zdravlja ova su sredstva opasnija nego ona za čišćenje pećnica i roštilja. sadrže je različite biljke poput npr. Sve ono što je napisano za naprijed rečena sredstva biti će još i gore sa sredstvima za rješavanje problema začepljenih odvodnih cijevi. a Aspirina ili Andola kod nas se puno uzima zbog različitih razloga. Ostala su nam samo vrlo agresivna lužnata sredstva. Metabolizmom acetilsalicilne kiseline kao glavni produkt nastaje upravo salicilna. U prvom redu. enzimatskih čistača. dok nije zamijenila stare olovne cijevi plastičnima. ovog stolisnika na slici lijevo. Nema službenog razvrstavanja ove kemikalije. Dakle. U stara vremena domaćice su kupovale ledenu octenu kiselinu (esencija) i onda je razrjeđivale prije uporabe za kiseljenje paprika ili krastavaca. Bilo je puno otrovanja tom kemikalijom. ali se u dokumentaciji proizvođača mogu naći oznake upozorenja R22-36/37/38-41-61 (štetno ako se proguta. Najgori učinak je svakako štetno djelovanje na plod i zbog toga se sve manje proporučuje za konzerviranje ili se čak predlažu zabrane korištenja za rečene svrhe. ali kao i već zaboravljene kiseline poput sumporne mogu napraviti velike štete vašim odvodnim cijevima. jer to je sasvim rubno područje i na njemu beru lovorike lažni proroci. O ovim drugima neće ovdje biti govora.. dišne putove i probavni sustav.

Metanol je prirodni produkt metabolizma različitih plijesni i svakodnevno ga unosimo u organizam i to u daleko većim količinama nego aspartamom. Međutim. sastavljen je iz dvije uobičajene amino kiseline kao jednostavni dipeptid s metiliranom karboksilnom skupinom fenilalanina. kojoj je trebalo zašititi amino skupinu prije reakcije s fenilalaninom. jer sam u proljeće 1970. jer i ja sam sudjelovao u njegovoj izradi. Znači da je unos preko kiselih krastavaca beznačajan čak ako povjerujemo da se benzojeva kiselina metabolizira nekim čudnim putem do benzena. To nitko ne osporava. jer one su normalan sastojak brojnih namirnica. ali se ne ustručavam jesti hranu konzerviranu s ovim aditivom. Kad čovjek malo razmisli onda shvati da su to gluposti. Meni su na početku dodijelili posao priprave reaktanata za sintezu peptida i jedno od prvih zaduženja mi je bila asparaginska kiselina. Vjerojatno je ljudi neće lako napustiti kao konzervans. Lažni proroci su opet pogriješili zbog neznanja. Bio sam izrazito ponosan kušajući novo sladilo. Obično se upozorava na to da se radi o metil esteru jednog dipeptida. Dakle. Kad bi se sva benzojeva kiselina iz kiselih paprika koje pojedemo pretvorila u benzen to bi bilo beznačajno. loše vođenom kemijskom sintezom dolazi do procesa racemizacije u kojem Laminokiseline prelaze u opasne D-aminokiseline. E.očiju nas upozoravaju da ovu kemikaliju maknemo što dalje od dohvata djece. U slučaju da podigne prašinu benzojeve kiseline moglo bi imati problema s očima (crvenilo. Već na početku sam naglasio da bi on trebao biti sastavljen od dvije L-aminokiseline. ali javio se barem jedan znanstveni rad u kojem piše da u metabolizmu ove tvari nastaje karcinogeni benzen. Nije rijetko čuti građanina da naručuje kavu s Natrenom. Dijete bi kod gutanja benzojeve kiseline moglo imati mučninu i povraćati bez ikakvih drugih štetnih posljedica. a sad najednom ispada kako se on na taj način truje. nadražuje oči i dišne putove). Već prije dvadesetak godina javili su se radovi u kojima se aspartam proglašava velikim zlom. a njegovim metabolizmom nastaje između ostalog metanol. a kod udisanja takve prašine kašljalo bi i sigurno otežano disalo. To je izazvalo strahove među ljudima. ako ne dođe do zabrane maloprodaje. Možda još koju riječ o aspartamu. To se odnosi na čistu aktivnu tvar. jer mnogi ga koriste kao sladilo u različitim prilikama. taj metanol je kažu izrazito opasan i krivac za sva zla aspartama. godine kao početnik bio uključen na IRB u vrlo iskusnu skupinu znanstvenika na sintezi peptida. Jedino mi nije jasno kako bi uspjelo one male količine benzojeve kiseline iz vašeg ormarića sa začinima i aditivima podignuti u zrak kao prašinu ili aerosol. Naš organizam nije spreman za D- 36 . suzenje i žarenje). Međutim. uvijek ima protivnika. Mnogo više benzena unosimo u organizam najučinkovitijim putem preko pluća zbog korištenja benzina i brojnih proizvoda koji ga sadržavaju. Ako je ne jede žlicom i koristi rukavice prilikom konzerviranja voća ili povrća ne može vam se dogoditi ništa. Njegovo kemijsko ime je L-asparagil-Lfenilalanim-metil ester. Neki naši «znanstvenici» su u javnosti tvrdili kako on kod dijabetičara može izazvati gangrene i u konačnici ih ubiti. Imam i razloga za to. Sastoji se iz dvije esencijalne aminokiseline potrebne svakom živom biću i njegovim unošenjem u organizam ništa se lošeg ne može dogoditi. a pri koncentracijama primjene u konzerviranju nema nikakvih opasnih znakova ili oznaka upozorenja. Obzirom na to da je o sorbitolu već bilo govora kao o malo opasnoj kemikaliji obratio bih pozornost na benzojevu kiselinu i njezine soli. Ona nije službeno razvrstana prema EZ direktivama. Aspartam po mojem sudu može zaista biti opasan u slučaju loše sinteze. ali prema izjavama proizvođača nosi oznake upozorenja R22-36/37 (štetno ako se proguta. Meni uopće nije jasno po kojem mehnizmu bi se ta biokemijska reakcija odvijala i nisam našao vrijednim detaljnije pretraživati literaturu. Ja trebam ipak odgovoriti što će se dogoditi osobi izloženoj u kuhinji čistoj benzojevoj kiselini. Ne kažem da je benzojeva kiselina nezaobilazan konzervans bez kojeg se ne može živjeti. Obavio sam svoj dio posla i čekao da ostale iskusnije kolege prirede aspartam. Moram priznati da sam uz njega emocionalno vezan. Količina metanola nastala metabolizmom aspartama je ekstremno mala i ne može na bilo koji način škoditi organizmu čovjeka.

Domaćice to dobro znaju i prilikom pranja podova čak ne koriste niti rukavice. Dakle.aminokiseline i one za njega predstavljaju otrov. barem kako bi se uklonile neke masne mrlje ili obrisala prašina. što ne znači da se preporučuje rad bez zaštitnih rukavica. Podove treba redovito prati. Dovoljan je blagi detergent za povremeno pranje ili čak obična voda. Međutim. Treba samo izmjeriti kakvo je skretanje ravnine polarizirane svijetlosti takvog produkta. grijanje hrane u mikrovalnim pećnicama unatoč tome što se o problemu raspravlja tek teoretski. Pauke u kući ne dam ubijati. Niti gutanje takvih detergenata. Sve ostalo u kuhinji Naravno da nisam do kraja opisao kemikalije koje se koriste u kuhinji. Možda netko otkrije da je racemizirani fenilalanin uzročnik brojnih štetnih učinaka u čovjeka koji svakodnevno uzima aspartam? Možda? Jednako tako je moguće da sutra netko otkrije kako su voćni sokovi izrazito opasni ako ih proizvodi konkurentska tvrtka. jer su oni znak zdravlja u domaćinstvu. Možda malo mučnine? Treba održavati i kuhinjski namještaj. Međutim. Danas se kuhinjski namještaj radi od iverice ili panel ploča. Čak da ga dotaknete ne bi imali nikakvih posljedica za zdravlje. Ne tvrdim da su za vijesti o opasnostima pojedinih proizvoda uvijek krvi pokvareni privrednici. jer nemam ništa protiv većine kukaca. vrlo je lako utvrditi da li je došlo do racemizacije prilikom sinteze ovako jednostavnog dipeptida. mravi. Obzirom na to što je već pri industrijskoj proizvodnji drvo zaštićeno od različitih nametnika ne treba brinuti o crvotočini ili napadu gljivica. pekmez ili kolače. Nema nikakvih dokaza da bi aspartam s racemiziranim amino kiselinama mogao činiti štete korisnicima. nema straha od kemikalija kod održavanja kuhinjskog namještaja. za pranje se koriste blaga sredstva na bazi tenzida praktički bez ikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja. Jednostavno i jeftino! Ovaj čas nema nikakvih pouzdanih dokaza o štetnosti aspartama kao sladila za kavu. Ne dirajte mi pauke! Ostalim kukcima naravno da nije mjesto u nekom gradskom stanu i zato 37 . Nerado pišem o ovoj temi. Zato moram često uklanjati paučinu. pa da ga morate njegovati posebnim kemikalijama. ali to je mnogo logičnija pretpostavka nego ona o opasnom metanolu nastalom metabolizmom aspartama. jer prilikom procesa kuhanja dospijevaju na pod svakakvi dijelovi namirnica. pogotovo iz dnevnog boravka kad nam dolaze gosti. Kažu da racemizacija aminokiselina nastupa u brojnim procesima. Nije to namještaj od plemenitog drveta kao u sobama. Vi možete reći da se ne može predvidjeti što će biti u budućnosti. koji daju slabe i nestabilne pjene ne bi trebalo predstavljati neki problem. osim ako to rade klečeći na koljenima i držeći mokru krpu u rukama. danas postoje alatke za pranje podova tako da nikad golim rukama nemate potrebe dotaknuti detergent. Ovaj čas se može reći da nema nikakvog razloga prestanka korištenja sladila poput aspartama u priređivanju zimnice ili slađenju kave. a sasvim sigurno su vanjske površine dobro prekrivene otpornim lakovima ili čak plastičnim pločama. pa zbog toga neki izbjegavaju npr. Nema potrebe za korištenje opasnih kemikalija kod njihova održavanja. Međutim. muhe i pauci). ti isti pauci su zapravo mučenici u jednom gradskom stanu i ja ne znam od čega zapravo žive. «Znanstvenici» mu u tome naveliko pomažu. Priča o D-aminokiselinama je uglavnom zaboravljena i samo se rijetki bave problematikom takvih tvari. ali nemojte nikad zaboraviti da crni liberalni kapitalizam koristi prljave metode kako bi napravio štetu konkurenciji. Međutim. ali sigurno zgrabe svakog kukca koji se u stanu pojavi. Zapravo su ostali vanjski nametnici poput kukaca (npr.

jer su mravi vjerojatno uvijek našli nekakve mrvice hrane po kuhinji. Niti jedan od tih sastavnih dijelova ne smije biti štetan za ljudsko zdravlje bez obzira na to hoće li doći u dodir sa sluznicama ili će npr. Dio sredstava korištenih u kupaonici jednak je onima iz kuhinje. Jedini razlog pisanja o njima je u brojnim zabludama glede opasnosti dugotrajnog izlaganja. privući bojom ili mirisom. Žena je bila očajna.). Sram me priznati. Neću reći da se radi samo o održavanju ljepote tijela. jer se u našim kupaonicama tradicionalno nalazi stroj za pranje rublja. biti progutan.domaćice drže zalihe pesticida u svojim kućama. laurinske. itd. Čistoća je pola zdravlja Sredstva za pranje tijela moraju imati neka posebna svojstva. jer oni su dokaz čistoće okoliša. Prvenstveno ne smiju izazivati nikakve štetne učinke na ljudski organizam ili organizam životinja. Dodataka ima izrazito mnogo. Glavni sastojak čvrstih sapuna. šampon izazove blago nadraživanje sluznica 38 . gelova ili sprejeva su tenzidi (soli masnih kiselina poput npr. Dokle god se pojavljuju mravi u mom stanu znači da im je dobro i da ja mogu mirno spavati što se tiče izloženosti kemikalijama. različiti etoksilirani dugolančani amini. jer se ona također koriste za pranje kućnih ljubimaca poput npr. pasa. a o njemu u pravilu brinu dame i onda nije čudo što se one tako često i dugo zadržavaju u kupaonici. Dakle. Naravno da će o održavanju čistoće rublja biti ovdje posebno govora. amidi poput kokoamida. Dolazili su nekud iz zapuštenih vrtova iza moje kuće i tražili hranu. Oni vežu na sebe nečistoće i omogućavaju njihovo dispergiranje u vodi. jer takva sredstva imaju ipak neke posebnosti. ali svi njezini pokušaji uklanjanja bilo kakve hrane s otvorenog nisu urodili plodom. Oni ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedino što smetaju domaćicama zbog prisutnosti u njihovim sterilnim kuhinjama. jer je taj prostor stalno zauzet ženskim aktivnostima. a to je moglo značiti da ona ne obavlja besprijekorno čišćenje kuhinje. glicerin). Kad je u pitanju održavanje higijene ljudskog tijela logično je da se ne smiju koristiti opasna sredstva i skoro da ne bi trebalo pisati o nekakvim sapunima. Prije više godina pojavili su se u mojoj kuhinji mravi. Najviše se bojala da bi mogli prenijeti nekakve bakterije izvana. sredstva za otapanje kamenca ili pak sredstva za čišćenje odvodnih cijevi. dezinficijensi. kao npr. alkil sulfonati. pjenama ili općenito kozmetičkim sredstvima. a za ilustraciju problema pokazao bih vlastito iskustvo. razni dezinficijensi) itd. pa o tome više neće biti riječi u ovom odlomku osim ako nemaju neke posebnosti. ali sam ipak ustrajao u traženju načina kako ukloniti mrave iz kuhinje i uz pomoć prijatelja sam uspio to učiniti blagim insekticidama. O tome nešto malo kasnije. dodatno dezinficirati kožu (npr. a zadatak im je olakšati uporabu (npr. u kupaonici se uglavnom drže sredstva namijenjena pranju i održavanju uvjeta da se to pranje pošteno obavlja. Obratio sam se svom prijatelju vrhunskom hrvatskom stručnjaku za DDD. PROSTOR SUKOBA INTERESA Kupaonica je naravno mjesto gdje žene imaju prednost i u obitelji s mnogo žena muškarci se osjećaju ugroženima. On me je prvo uvjeravao da se nemam razloga buniti zbog domaćih poljskih mrava. Kod osjetljivih ljudi se može dogoditi da npr.

dezodoransima. Posebno se naglašavalo njegovo djelovanje na sintezu hormona kod dugotrajne izloženosti. U sredstvima za dezinfekciju. Dodir s kožom ili očima neće izazvati praktički nikakve posljedice. Nikad nisam čuo da se netko otrovao sapunom ili npr. raznim drugim kozmetičkim pripravcima. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. šamponima i sličnim proizvodima nema više nikakvih štetnih učinaka niti na ljudsko zdravlje niti na okoliš i zbog toga se široko koristi kao posve neopasni sastojak kozmetičkih preparata. Ne znam tko je počeo kampanju. sapunima. Međutim. Njegovo glavno svojstvo je kemijska nestabilnost i raspad uz oslobađanje aktivnog klora. nadražuje oči i dišni sustav. povremeno se postavlja pitanje drugih sastojaka ovakvih sredstava. a u kući ga možete naći u detergentima. To sve skupa ne znači da se može dopustiti djeci gutanje takvih sredstava. primjenjuje se u vrlo niskim koncentracijama. koji ima sva ta antibakterijska djelovanja. Da se ne raspada ne bi služio kao dezinficijens. a državne ustanove pak obavljaju stalni nadzor njihove kvalitete. godine iznosila oko 540 milijuna dolara. šamponom za pranje kose. Međutim. Više nitko nigdje ne proizvodi takva sredstva sam nego ih kupuje u dućanu. itd. bubrega. a kod gutanja jedino može doći do pjenjenja u probavnom sustavu. Zadnjih godina se digla povika na dezinficijens triklosan. jer i djecu treba prati istim ili sličnim sredstvima. Zato se i koristi kao dezinficijens jer oslobađa klor. pa o tome nema smisla niti raspravljati. Međutim. Kod koncentracija u kojima dolazi u sapunima. a ja ću i dalje koristiti sredstva koja sadrže triklosan. Kako onda prihvatiti tvrdnje znanstvenika? Smatram da treba biti jako oprezan pri analizi znanstvenih članaka o opasnostima pojedinih kemikalija. Zaključno se može reći da sredstva za održavanje osobne higijene ne predstavljaju nikakav zdravstveni problem. kada dolaze u koncentracijama od 1% zadržava se jedino svojstvo slabe ekotoksičnosti s oznakom upozorenja R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). ali počelo ga se uspoređivati po strukturi s užasnim dioksinima. 39 . ali to je izrazito kratkotrajan učinak i gubi se koju minutu nakon prestanka izlaganja. službeno nikad nije potvrđena ni jedna od naprijed rečenih tvrdnji.oka. Amerikanci tvrde da je zarada na njegovoj proizvodnji tijekom 1998. S mojeg stanovišta triklorsan u praksi ne može izazvati naprijed rečene učinke. ali ne treba paničariti ako neki klinac pojede komadić sapuna. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). što može dugotrajno izazvati brojne poremećaje poput bolesti jetre. Ne može ih se držati podalje od djece. Neki radovi su pokazali da se on rado skladišti u mastima živih organizama. mozga. Naravno da se ljudi boje takve tvari i počelo se izbjegavati pripravke s triklorsanom. Taj dezinficijens se vrlo široko koristi. itd. spolnih organa. Kao čista tvar on se smatra štetnim za ljudsko zdravlje (Xn) i ekotoksičnim (znak N) s oznakama upozorenja R22-31-36/3750/53 (štetno ako se proguta.

kao što je i primjena gorećih indijskih štapića. Naravno da se dezodoransi koriste i u drugim prostorima stana ili u automobilima. Među jeftine dezinficijense svakako spadaju formaldehid i glutaraldehid.i p-). koristi njegov derivat uroform pri proizvodnji tako često korištene iverice.Prikrivanje neugodnih mirisa Čovjek je oduvijek prikrivao loše mirise. koji se isparava iz čvrstih dezodoransa ili tvari poput dimetil-metilfosfonata. Mirisi su obično bezazleni i ne bi trebali imati utjecaja na zdravlje osoba koje borave po nekoj potrebi duže vrijeme u kupaonici. 40 . Možda bi se nadražujući miris formaldehida i osjetio da nema aroma. formaldehidu smo izloženi na brojnim drugim mjestima. Dolaze u prilično niskim koncentracijama pri kojima se njihova opasna svojstva gube. koji sadrže i mnoge druge važne kemikalije. tenzidi. kako svog tijela tako i prostora u kojem je boravio. jer se npr. jer se sva opasna svojstva gube pri koncentracijama u takvim preparatima. a ipak ih se optužuje za ugrožavanje zdravlja ljudi. Sjećam se da su u mojoj mladosti seoske djevojke u Slavoniji znale stavljati u njedra dunje da diki bude ugodnije dok ih ljubi i miluje. Većina od aktivnih komponenti se nalaze u relativno niskim koncentracijama. a proizvođači takvih sredstava do sad baš nisu bili skloni slanju dokumentacije u HZT. jer su neki nepouzdani rezultati ispitivanja na životinjama navodno to pokazali. koji su uvijek bili prikladni za dezodoriranje prostorija u kojima boravi puno ljudi i teško je ne osjetiti neugodne mirise njihovih tijela. «Znanstvenici» već upozoravaju kako je moguće očekivati rak jetre i bubrega. Treba vjerovati službenim podacima npr. kao npr. U dodatak na slici lijevo stavljaju se valjkasti proizvodi ugodna mirisa. Obično se u njih prema tajnim receptima stavljaju dezinficijensi. nadražuju oči. Prema literaturnim podacima radi se o krutinama. sredstva za otapanje kamenca i brojni dodaci koji omogućavaju postupno oslobađanje aktivnih tvari iz proizvoda. koji su oba otrovi a formaldehid je uz to dokazani mutagen i također ga znaju stavljati u ovakve proizvode. koji malo duže sjede na WC školjki zbog ovih ili onih razloga. Najviše se takva sredstva koriste u kupaonicama s klozetom. a ona nije do sad posvetila posebnu pozornost ovim tvarima. dišni sustav i kožu). ali prema mojem znanju kod nas se ne stavlja u dezodoranse za WC. U čistom obliku te čvrste tvari imaju slijedeće oznake upozorenja R40-36/37/38 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima. jer se iz WC školjke znaju širiti prilično neugodni mirisi. Nova vremena su donijela nova sredstva za prikrivanje loših mirisa. koji na kraju imaju skoro jednaka toksikološka svojstva. koje se relativno slabo isparavaju. Međutim. Najbolje je problem prikazati na primjeru različitih diklorbenzena (o-. kod kupaonica su proizvođači dezodoransa otišli velik korak naprijed. pa zasad ne znam detalje. O kemikalijama za otapanje kamenca je već bilo ranije govora i ona nemaju nikakvih značajnijih učinaka. To je naravno bezazleno i nikom štetno dezodoriranje. otapala. pa ga onda nalazimo u svim javnim objektima i domaćinstvima. m. Uostalom. EZ komisije. Buka se u zadnje vrijeme najviše diže zbog diklorbenzena. Spominje se još i fenol.

ali nije loše da se strani proizvođači podsjete kako ne mogu u Hrvatsku slati smeće. Naravno da je pitanje kako će građanin prepoznati koje strukture je mrlja na njegovoj košulji. jer proizvođači nastoje održavati koncentracije opasnih tvari ispod onih pri kojima se mogu javiti štetni učinci. O štetnosti dezodoransa u drugim prostorima stana ili u automobilima gotovo da nema podataka. jer detergenti osim danas modernih i bezazlenih enzima moraju sadržavati različite tenzide i lužine u količinama da ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi. U davna vremena su ljudi izlagali rublje suncu te na taj način ujedno obavljali sušenje. koji nisu štetni ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. ali kao hranjiva tvar potiču rast nekih jednostavnih organizama poput algi u svim vodama do kojih dođu. Što se tiče osobne higijene tu sam naravno sklon tome da se više pere a manje dezodorira. 41 . Naravno da to nije moguće. a ostala svojstva nisu zabrinjavajuća. Vodikov peroksid se razvrstava u oksidanse (znak O) i nagrizajuće (znak C) tvari s oznakama upozorenja R8-3520/22 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Nema smisla davati nikakve posebne savjete. natrijevog perkarbonata. Ono što se danas naveliko može potvrditi jest bitka industrijskih proizvođača da na tržište stave što je moguće bezazlenije proizvode. a oni su danas vrlo složene smjese različitih tvari. Danas se to obavlja kemikalijama i to najčešće oksidansima. U biti su dva pristupa uklanjanju mrlja. Kod nas je bilo dosta rasprava oko kvalitete detergenata. on zauzima izrazito važno mjesto u životu prosječnog građanina. Ne dao vam Bog da morate rublje ponovo prati na potoku. vodikova peroksida. pa na njih ne treba obraćati pozornost osim ako vam se sviđaju mirisi takvih proizvoda. pa danas npr. kad ima posebno osjetljive tkanine. jer je strojno pranje tako jednostavno i brzo. Prikladne su za brojne boje netopive u organskim otapalima. Stroj za pranje rublja pak još uvijek treba detergente za svoj učinkovit rad. sve više uklanjaju iz detergenata fosfate. Najčešće su u uporabi sredstva na bazi natrijevog klorita. ali ni one nisu u stanju ukloniti svaku mrlju s vaše haljine za ples zaprljane prilikom novogodišnje proslave ili sestrine svadbe. Odijelo čini čovjeka Iako se stroj za pranje rublja nalazi obično u nekom kutu kupaonice ili rjeđe u nekoj drugoj prostoriji poput podrumske praonice. Prvi je izbjeljivanje a drugi otapanje u prikladnim organskim otapalima. Neke mrlje se ne daju oprati strojno ni ručno nego se moraju uporabiti druga sredstva. ali svaka mudra domaćica će prilikom primjene detergenata čuvati svoje nježne ručice primjenom zaštitnih rukavica. izaziva teške opekotine. Detergenti za strojno pranje rublja danas su uglavnom nadražujuće tvari za oči (dolaze uglavnom u obliku praškastih proizvoda). dezinfekciju i bijeljenje. Izbjeljivanje je stariji način čišćenja bez obzira na koji način se obavljao taj posao.Moje mišljenje je da ne treba obraćati pozornost na radove o opasnom boravku u kupaonici ili u klozetu gdje se koriste dezodoransi. Oksidansi obavljaju oksidaciju boja na tkanini i na taj način se gube njihova svojstva odnosno izblijeđuju boje na platnu. peroctene kiseline i slične kemikalije. pa je tako jedno od društava potrošača tvrdilo da istoimeni proizvodi na zapadu i Hrvatskoj nisu istog sastava niti kvalitete. od kojih su neke bezopasne a neke pak opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. Slučaj se još uvijek vuče po sudovima i nije jasno tko je u pravu. kao što se to prije radilo. Ne može se sve riješiti strojnim pranjem makar se na televiziji vrte brojne reklame o veličanstvenoj učinkovitosti detergenata ovog ili onog proizvođača. Prilagođavaju se i zahtjevima zaštite okoliša. Danas se rublje pere sve češće. Odijela i haljine obično dajemo u kemijske čistionice. Strojno pranje rublja danas je nezamjenjivo i domaćica se odlučuje na ručno pranje vrlo rijetko. pa treba pitati one koji više znaju.

a napominje se da može doći do malih oštećenja desni. žarenje ili čak bol). Otopina za izbjeljivanje će na kraju imati slična svojstva kao naprijed spominjani preparati. Kad smo već kod bijeljenja treba opisati i druga mjesta uporabe oksidansa. I kod dodira s kožom i s očima treba obaviti uobičajenu dekontaminaciju prije nego li se krene tražiti pomoć liječnika. Dakle. Praktički nema drugog načina izlaganja osim gutanjem i na 42 . tu se koriste izbijeljivači slični kao za platno. amonijeva persulfata. štetno ako se proguta. Kod nas se izbijeljivanje zubi obavlja uglavnom u zubarskim ordinacijama i nikad nisam čuo pritužbe građana na posljedice. pri koncentracijama kod kojih se koristi u preparatima ravrstava se u štetne tvari (znak Xn) s oznakama upozorenja R22-41 (štetno ako se proguta. barem dok se kemikalija ne razrijedi s vodom prije tretiranja. nagrizajuće tvari (C ) i tvari štetne za okoliš (N) te oznakama upozorenja R7-10-20/21/22-35-50 (može uzrokovati požar. Kod gutanja se može očekivati žarenje ili bol u gornjem dijelu probavnog sustava uz mučninu i povraćanje. ali treba ih držati daleko od djece. Sve oksidansi i nagrizajuće tvari. nadražuje oči i kožu). štetno ako se udiše. izaziva jake opekotine. štetno ako se proguta. izaziva opekotine. Na zapadu se prodaju paste za izbijeljivanje zubi kod kuće u vlastitoj režiji. Nije to zapravo ništa strašno. Zbog toga s njegovim pripravcima treba postupati oprezno koristeći obvezno rukavice od nitrilne ili butilne gume. u dodiru s kožom i ako se proguta. može izazvati preosjetljivost kože i dišnih putova). Međutim. natrijeva persulfata i dinatrijevog metasilikata. opasnost od teških ozljeda očiju). koji se ponekad koriste u kući. ali je pitanje smije li se držati u kućanstvu. Kad su djeca u pitanju preparat predstavlja sličnu opasnost kao sredstvo za strojno pranje posuđa. U višim koncentracijama mogu depigmentirati kožu na mjestu prskanja te također izazvati manja ili veća oštećenja sluznice oka (suze. Ovo sve skupa baš i nije bezazleno. Navodno prodaja takvih sredstava u zapadnim zemljama (posebno Amerika) ide jako dobro. zapaljivo. U koncentracijama kod kojih se koristi ostaju joj oznake upozorenja R36/37/38. ali on se koristi pri znatno višim koncentracijama nego vodikov peroksid. Ostaje peroctena kiselina sa znakovima opasnosti oksidansa (O). Ako već kupite takvo sredstvo morate ga čuvati daleko od djece. Tako natrijev perkarbonat djeluje u čistom stanju kao oksidans (znak O) i štetna tvar (znak Xn) s oznakama upozorenja R8-2236/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. a sve redom nadražuju oči i kožu.štetno ako se udiše ili proguta). nadražuje dišne putove. crvenilo. ali mi smo obeshrabili tvrtku koja je pokušala registraciju u Hrvatskoj. Mene je iznenadio jedan takav prašak sastavljen od kalijeva persulfata. Naravno. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi). Drugi oksidansi su slični prema opasnim svojstvima. sve za ljepotu! Što se tiče kose. svi ovi oksidansi su kod koncentracija primjene u najgorem slučaju štetne kod gutanja. Konačni proizvod smo razvrstali u nagrizajuće (znak C) i oksidativne (O) kemikalije sa oznakama upozorenja R8-22-34-37-42/43 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. pa nije bezazlena kemikalija.

a njegove pare sa zrakom stvaraju eksplozivne smjese i bilo je katastrofalnih iskustava. Ja se sjećam slučaja iz ranih šezdesetih godina kad je jedna poznanica prala odjeću svog muža u benzinu. Naravno da se stvorila plamena buktinja i žena je bila teško opečena po vrlo osjetljivim dijelovima tijela. a u Americi je počelo još ranije i to profesionalno. jer inače nemaju garanciju da će takve mrlje biti uklonjene u uobičajenom procesu pranja. krenimo od početka priče o kemijskom čišćenju kod kuće. Kao jeftina kemikalija kupovao se u većim količinama i naprosto je čovjek mogao umočiti cijelo svoje odijelo u kantu s benzinom čekajući da se sve masne mrlje otope.to morate obratiti pozornost. ali iskustvo ostaje da 43 . Bila je kemičar. Međutim. ali ipak baš ne sva ona koja se upotrebljavaju profesionalno. a koristila je za to veliku plastičnu kadu obavljajući posao u kupaonici. Oni koriste različita sredstva za obradu odjevnih predmeta prije nego ih stave na pranje u svoje strojeve. a odjeću je iznijela na balkon da se prozrači. što se naveliko čini još od kraja 19. Danas je preparata za kemijsko čišćenje izrazito mnogo i na našem tržištu. Mirno je zapalila cigaretu i onda joj je došla sila. benzin je vrlo lako zapaljiv. a prvenstveno ostatke masne hrane mudrije je uklanjati kemikalijama. a nije se sjetila svih opasnih svojstava benzina. Dijetetu se neće ništa strašno dogoditi osim što će vjerojatno povraćati i imati osjećaj žarenja ili čak boli u ustima i jednjaku koji dan nakon incidenta. To je bilo bolje nego čistiti samo onaj dio odijela na kojem se kočila mrlja. stoljeća. jer bi nakon čišćenja taj dio izgledao drugačije nego ostatak odijela. Ostala je živa i prilično se dobro oporavila. Mrlje topljive u organskim otapalima. Nakon završenog posla izlila je benzin iz kade u WC. a ja sam kao ilustraciju stavio jednu sliku koju sam snimio prilikom obilaska nekih kemijskih čistionica u Zagrebu kad sam po narudžbi njihove komore proučavao stanje zaštite zdravlja i okoliša u takvim objektima. Sjela je na klozet i u tijeku obavljanja nužde bacila neugašeni čik u WC školjku. No. Slična sredstva se koriste i u kućanstvu. Na početku su se kao sredstva za čišćenje u domaćinstvima koristili laki naftni derivati odnosno običan benzin.

Mi naravno znamo da ga se treba čuvati i zbog povišenih koncentracija benzena čim se radi o motornom benzinu. jer je na obiteljskim portalima našla brojne podatke o njihovoj štetnosti za djecu. koja će onda dovesti do povraćanja. Kad sva otapala ispare treba naprosto četkom ukloniti pijesku sličan materijal. a to pak znači neugodu. a nakon toga će se javiti mučnina. Nabrojala je desetak kemikalija. Na tržište obično dolazi pomiješan s nekim naftnim derivatom (npr. Jedno od takvih sredstava je zapravo silikagel natopljen smjesom organskih otapala. benzin). a opet joj se sviđala njihova primjena zbog toga što je željela svom djetetu meku i ugodnu odjeću. a još bolje će biti ako odjeću nosite na kemijsko čišćenje i onda se nemate čega bojati. do danas su otpala iz uporabe u domaćinstvima mnoga od njih poput tetraklorugljika ili trikloretilena zbog njihovih teških akutnih ili sumnjivih kroničnih učinaka. koje se navodno nalaze u omekšivačima. pa čak nesvjesticu. ali detalje pročitajte u poglavlju o industrijskim organskim kemikalijama. Međutim. ali nije toliko malo vjerojatan kako bi čovjek pomislio. Nas jasno zanima koliko su takva sredstva opasna za ljudsko zdravlje. koje je popilo koji gutljaj takvog tekućeg preparata. a nisu bili puno lošija sredstva za čišćenje od benzina. Organsko otapalo će iz tkanine otopiti nečistoću i kapilarnim silama ga prenijeti na silikagel. Svjetskog rata počela je naveliko primjena različitih halogeniranih otapala. Negdje iza II. Zainteresirala me problematika i dao sam si truda pogledati ozbiljnu stručnu literaturu. Možda i mučninu? Gutanje tekućeg pripravka je prilično nezgodan događaj. U najmanju ruku će čovjek kašljati i otežano disati dok se stanje ne stabilizira. Vaše dijete. Gospođa je bila ozbiljno uplašena omekšivačima tkanina. To treba namazati na mrlju i ostaviti da se suši. Ako mislite da se benzin više ne koristi za čišćenje onda se varate. a mnogi će ga bez razmišljanja odvesti u bolnicu. Mislio sam da je ova knjiga gotova i kako treba posvetiti pozornost ispravljanju i poboljšanju teksta kad sam dobio preko interneta pitanje zabrinute majke iz Varaždina. Ostati će traumatično iskustvo i za dijete i ukućane čak ako djetetu liječnici ne budu ispirali želudac. a možda iza svega stoje interesi pokvarenih kompanija. Naravno da sam posjetio i te obiteljske portale na kojima sam našao obimnu hrpu gluposti u koju čini se većina mladih obitelji vjeruje. Udisanje para u neprozračenoj prostoriji moglo bi izazvati vrtoglavicu i pospanost. Javiti će se žarenje u gornjem dijelu probavnog sustava. koje nastoje jedna drugu istisnuti s tržišta i 44 . Zbog njegovih dobrih osobina otapanja masti i dalje ga se koristi kao sastavni dio mnogih sredstava za čišćenje. a među njima je bilo različitih opasnosti. ali u nekim slučajevima može doći do gušenja ili edema pluća. Ostao je praktički jedino perkloretilen o čijim svojstvima se može više pročitati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. a u pripravak se mogu dodavati različiti drugi inertni materijali ili potisni plinovi kod sprejeva. U dodiru s kožom takvo će sredstvo vjerojatno nakon dužeg kontakta izazvati sušenje i pucanje kože. Uz pretpostavku da benzin ne sadrži benzen i da ne marimo za to što je perkloretilen karcinogen kategorije 3 mogu se javiti različiti blaži učinci. ali to nije više čisti benzin. od nadraživanja. Zato je važno držati ta sredstva izvan dohvata djece. Možda se radi o ljudskoj gluposti. Nikad čovjek ne može pobrojati sva područja primjene kemikalija u domaćinstvu. barem prema sadašnjim službenim podacima o toj kemikaliji. Bila je prilično sigurna u to da su omekšivači opasni. čija prednost je bila u nezapaljivosti. preko izazivanja preosjetljivosti do karcinogenosti kategorije 3.se benzina treba plašiti glede njegove zapaljivosti i eksplozivnosti. Ne morate se toga bojati. Zapravo mi uopće nije jasno zašto budale daju savjete normalnim ljudima i zašto ih nastoje uplašiti. nije u velikoj opasnosti. Nije problem povraćanje nego to da se prilikom tog čina može povraćani sadržaj udahnuti u pluća. ali svaki roditelj će biti uplašen i sigurno će barem tražiti savjet liječnika. a ispod toga ostane tkanina bez mrlja. Recimo još koju riječ o karcinogenom perkloretilenu.

Izračunao sam da se oni zadrže u takvim koncentracijama da po cm2 tkanine ostane nekih 2-5 μg sredstva. maslinovo). ali opet valja držati takve preparate dalje od djece. Nije ni aceton neki problem. Za to se koriste različiti preparati bazirani na acetonu. ali raspoređeno u vlaknima i na površini tkanine. koju možete slobodno pojesti bez straha da vam se može bilo što dogoditi. nadražuje kožu). Možete li zamisliti koliko su to male količine? Teoretski i nanogramske količine možda mogu kod izrazito preosjetljivih osoba izazvati neki učinak poput crvenila kože. ali dijete mora na neki način postati alergično i to nije problem omekšivača nego djeteta. U pravilu oni u čistom stanju posjeduju oznake upozorenja R36 i/ili R38 (nadražuje oči. Uz to što je zapaljiv može djelovati nadražujuće na oči i kožu. Nije osobito opasan niti ako se proguta. koji nemaju veze s održavanjem osobne higijene. ali to je toliko malo vjerojatno da nema smisla razgovarati. Onda se centrifugiranjem više od 95% vode izbaci u kanalizaciju. kozmetičkih sredstava svake vrste. Zaista se ne treba bojati korištenja omekšivača. ali nad njima se obavlja nadzor javnozdravstvenih ustanova i ne bi se na tržištu smjeli pojaviti preparati s bilo kakvim štetnim učincima za ljudsko zdravlje. Kao omekšivači se koriste različite vodene suspenzije sapuna ili ulja (npr. Jedan gram ima 1000 miligrama. tabletića i svakakvih drugih ukrasnih predmeta od platna. Naravno da su moguće alergijske reakcije i na tako male količine. Pokušao sam izračunati koncentracije takvih komponenti u vodi kod zadnjeg ispiranja rublja. esteri fosforne kiseline. a namočenih 5 kg rublja sadrži izrazito male količine omekšivača. a spominjem ta sredstva tek radi ravnoteže u pisanju. pa nije imalo smisla raspravljati o bilo kakvim opasnostima za mamu koja pere rublje. jer ga inače žene ne bi koristile. jedan miligram ima 1000 mikrograma te jedan mikrogram ima 1000 nanograma. Vjerojatno bi se u kupaonici mogle naći i druge kemikalije poput npr. Lakirani nokti mogu izgledati jako privlačno. Najgori od tih sredstava su upravo kvarterne amonijev soli. anionski tenzidi i derivati silicija. One su iznosile oko 0. a o brojnim drugim dodacima nemam što reći s toksikološkog stanovišta. ali nije loše biti oprezan i peglati robu kroz prvih tri mjeseca života malog čovjeka umjesto koristiti omekšivače. dimetil-amonijev klorid. Ni njega tijela ne zazire od uporabe organskih otapala. Pokušajte računati. Red je da spomenem i suprotne učinke poput otvrdnjivača.lažima. kvarterne alkoksi amonijeve soli. Kupaonica sigurno u 45 . Aceton je glavna komponenta. Ima naravno i toga kao što ima viceva o ženama koje su otvrdnjivale donje rublje svojih muževa.5% u onih 10-12 litara vode. ali lak ne drži dugo i onda treba obaviti njegovo skidanje. polidimetilsiloksani). anionski tenzidi te u novije vrijeme sve više različite kemikalije bazirane na siliciju (npr. Problem je u tome što se u kupaonici mogu naći sasvim nevjerojatne kemikalije korištene za tko zna kakve poslove. Općenito je bilo puno različitih aroma u izrazito niskim koncentracijama. ali to nije spomena vrijedno. Mislim naravno na održavanje noktiju lakiranjem. Obično se za te svrhe koristi sasvim bezopasna štirka. Zapravo na površini tkanine koja je u dodiru s kožom djeteta nalaze se količine tvari u nanogramima. Nije trebalo ići dalje od izvrsne stranice Wikipedia. Obično je žene koriste kod pranja stolnjaka. ali prevladavala su sredstva koja prodirući u strukturu vlakana obavljaju posao omekšavanja. Našao sam jedino limonen kao alkaloid izoliran iz limuna i dodan u omekšivač ako aroma. Njihova opasna svojstva se gube već pri koncentracijama ispod 20%. Niti jedna od kemikalija iz popisa mlade dame nije bila u sastavu omekšivača. masni alkoholi.

Onda nije problem održavanje osim ako sjekirom ne lupate po parketu. U tim prostorima se normalno ne bi smjele nalaziti apsolutno nikakve kemikalije. Većina drugih nisu smrtonosne. crvotočina ili gljivice). kao npr. Danas je takvo drvo već prije prodaje zaštićeno od raznih nametnika (npr. Čak ako su to grijalice s katalizatorom. Za izgaranje je potreban kisik. jer je mnogo jeftiniji nego namještaj od čistog drva. Danas je uobičajeno kupovati namještaj od iverice. spavaću sobu i prostorije poput ostave. To se ne odnosi na ostavu gdje se ne smiju naći apsolutno nikakve kemikalije. ali dok je nov zna praviti probleme. a u slučaju njihove primjene (npr. jer možete napraviti goleme štete svom zdravlju i lijepom dijelu kućnog namještaja. Sobe naravno da moraju izgledati čisto i blistavo bez ikakve mogućnosti da zbog boravka u njima nastupi neko zlo za vaše zdravlje. pa zato od svih kemikalija u kući najviše mislite na one koje nastaju izgaranjem zemnog plina u vašem bojleru. U sobama morate posebnu brigu voditi o drvu. 46 . jer drvo nije kvalitetno štićeno. Vrlo često se takve grijalice koriste za zagrijavanje kupaonice prije kupanja. a to je izrazito dobra mehanička. a on se brzo potroši u maloj kupaonici. Ponekad to baš i nije tako. Nemojte sami raditi ništa. ako nismo preosjetljivi na tu kemikaliju. namještaj i često ga nalazite na zidovima. kemijska i biološka zaštita. koje puno toga podnosi i ništa mu nije smetalo brušenje žičanom vunom te mazanje laštilima. PROSTORI MALOG RIZIKA Naravno da se misli na dnevni boravak. koji navodno ne dopušta stvaranje ugljikovog monoksida nego ga pretvara u ugljikov dioksid. Od njega su izrađeni podovi. pa oko toga ne bi trebalo biti problema.normalnim obiteljima nije opasno mjesto kao na ovoj karikaturi našeg zavodskog prijatelja Nika Titanika. pa onda nemate u zraku dovoljno kisika i ishod opet može biti smrt ili teška oštećenja organa poput mozga. Inače je to u pravilu kvalitetno tvrdo drvo. Laštila su kemikalije pastoznog oblika u kojima su glavne komponente čvrsti naftni derivati (uglavnom voskovi) i nekakva otapala na bazi benzina. Ako imate plinski bojler u kupaonici obvezno dajte ugraditi detektor za ugljikov monoksid. zemnog plina. zbog iskorjenjivanja plijesni) prethodno se moraju maknuti sve namirnice. Već je rečeno u poglavlju o plinovitim otrovima da je ugljikov monoksid najveći ubojica hrvatskih građana. pa i o tome valja nešto reći. Danas svatko daje parket ili laminat na lakiranje. Ako i imate problem sa stilskim namještajem onda toplo preporučujem da potražite stručnjaka za takve probleme i njemu povjerite spašavanje vašeg dragocjenog ormara ili komode. Oslobađa se formaldehid i to je nešto na što se moramo naviknuti. ali se povremeno ipak koriste. O tome se možete više informirati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Mislite na to da grijalice na naftne derivate poput petroleja mogu biti jednako opasne ako dimne plinove izbacuju u atmosferu prostorije. Smrt zaista stoji iza vaših leđa ako nemate dobru odvodnju dimnih plinova iz vaše kupaonice. začini i aditivi. koji automatski prekida dovod plina u slučaju kad koncentracija opasne kemikalije poraste iznad dopuštenih vrijednosti. Ostaje vam dakle njegovati već ranije zaštićeno drvo. Parketi su u davnim godinama znali biti noćna mora domaćici. prijeti vam smrt od hipoksije. jer zaista nije ugodno kupanje u ledenoj prostoriji. Ona ipak može biti opasna zbog drugih kemikalija. Razmislite o tome barem tri puta. a ugljikov monoksid jest.

Tkanine na vašim sjedalicama kao i tepihe čisti se laganim sredstvima koja sadrže tenzide i eventualno dezinficijense. Neke domaćice čak ne koriste drugu kemikaliju osim vode. Nemaju nikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja i jedino čega se treba čuvati jest da se neoprezno dijete ne napije gutanjem takvog sredstva. ali npr. Ako ne sadrži benzen onda su njegova svojstva jasna. Gutanje pastoznog pripravka može izazvati mučninu i možda čak povraćanje. ali također kao kreme za razmazivanje po drvetu. a nije dobar niti u kontaktu s kožom budući izaziva njezino sušenje. pčelinjeg voska. Dezinficijensi se dodaju u takvim količinama koje vam ne mogu na nikakav način štetiti zdravlju i ostaju kao jedini problem benzini. Točno je da sprej zapravo nije moguće progutati i da je teško iz nekakve tube istisnuti veću količinu kreme radi gutanja. ali bez drugih težih posljedica. Ne treba očekivati apsolutno nikakve štetne učinke ovih kemikalija. Za onoga tko čisti parket na taj način važno je da koristi rukavice (npr. To je sasvim dovoljno za uklanjanje većine mrlja sa stakla. umjesto nekakvih parafina nude se često kvalitetniji sastojci poput npr. moraju biti izrađeni od vrlo kvalitetnih materijala budući namještaj mora izgledati dobro. Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu ili čak glavobolju. a jedini opasan sastojak je benzin. Gotovo su potpuno inertni prema ljudskoj koži. ali oprez treba biti pravilo sa svakom kućnom kemikalijom. ali bih ipak preporučio da korisnik nosi lake rukavice od PVC tijekom ovakvog posla. Većinom su to zapravo inertne tvari poput parafina ili polimera. 47 . Danas se u pravilu prodaju u obliku spreja. Ostaje nam još pranje prozora kao posao koji se mora obaviti barem jednom godišnje. Mogu se usporediti sa sredstvima za ručno pranje rublja i nose jednako male opasnosti kao ona. a korisno je da sadrže i sredstva poput dezinficijensa budući ni jedna domaćica ne voli da joj se na namještaju nalaze bakterije ili gljivice. Bez obzira na to koliko su takva sredstva bezopasna treba ih držati zajedno s drugim kućnim kemikalijama na posebnom mjestu u kući. Naravno da ćete laštila držati u nekom drugom prostoru daleko od dohvata djece. ali također ih zbog principijelnih razloga valja držati na mjestu nedostupnom djeci. Odmah moram reći da je kod pranja prozora puno veći problem pad s veće ili manje visine nego sama kemikalija. jer gotovo da ne smiju sadržavati ništa opasnog. Slična su sredstva za pranje keramičkih pločica. ali morate znati da izrazito veliku štetu ne mogu napraviti vašem djetetu. Puno su zahtjevniji preparati za njegu namještaja. estere ili ketone radi boljeg sljubljivanja sastavnih dijelova i boljeg mirisa) te posebne dodatke kao polimere za koje ne znam čemu zapravo služe.Proizvođači dodaju radi boljih svojstava i druga otapala (npr. butilna guma ili PVC) te da dobro prozračuje prostoriju dok naporno lašti. To znači da je sastav približno sličan sredstvima za održavanje parketa. ali na tržištu je velik broj preparata na bazi etanola i nekog anionskog ili kationskog tenzida. Zapravo smo time završili obilazak našeg stana ili kuće i treba krenuti dalje na otvorene ili barem odvojene prostore poput garaže ili podruma.

ne morate se bojati nekih problema dok u vrući hladnjak natačete dodatnu količinu antifriza. pa će svatko prije ispljunuti slučajno uzeti antifriz nego ga progutati. Neki su zaljubljeni u svoj automobil i više pažnje mu posvećuju nego vlastitoj ženi. To je naravno etilenglikol kao glavni sastojak antifriza. Međutim. Zlato moje Mnogi ljudi se posebno čvrsto vežu uz svoj automobil. Mogao je isto tako izabrati izradu ukrasa od papira. Tamo se sklanja da nekoliko sati dnevno provede sam sa sobom. No. Neki smatraju da moraju održavati svoju skupo plaćenu limenu kantu zato da ona što manje gubi na vrijednosti i da bude sigurna u korištenju. a kemikalije tu igraju sve manju ulogu.TERAPIJSKI PROSTORI Jedan moj poznanik si je uredio nekakav podrumski prostor za bavljenje svojim hobijem. Vremena se dramatično mijenjaju i održavanje automobila je postalo jednostavno. ali to je tek nekoliko slučajeva blagih otrovanja godišnje. jer ljudi onda oprezno postupaju s tom kemikalijom. ali u sličnim bocama se može držati i vino kupljeno tijekom obilaska vinskih podruma obližnje regije. Neki ljudi zbog drugih razloga posvećuju svoje slobodno vrijeme posebnim otvorenim ili zatvorenim prostorima. Možete pogledati za detalje u poglavlju o industrijskim kemikalijama. pa nećete doći u nikakvu opasnost niti vi niti vaša djeca od te kemikalije. Ovo na slici je relativno dobar primjer. Trebate li nadolijevanje antifriza u vaš hladnjak naprosto zatražite od radnika benzinske postaje da to učini umjesto vas ili to zatražite na redovitom servisu. Najvažnije je da ne držite zalihe antifriza po garažama ili podrumima. Njegovom duševnom zdravlju jako koristi takav posao. Trebalo je dodavati destiliranu vodu. Izrađuje skulpture iz komada drva nađenog u šumama i silno uživa u tom poslu. a najčešće od piva ili mineralne vode. Uzmimo samo kemikaliju koja je stekla ugled najopasnijeg sredstva u vašem autu. Zašto se ne osloniti na gustu mrežu benzinskih postaja. jer preko dišnih putova pare te kemikalije neće napraviti veću štetu. U teškim zimskim danima znao se akumulatora 48 . I ako se polijete po rukama etilenglikolom ne treba očekivati nikakve štetne posljedice osim ako je antifriz bio vreo. Međutim. ali činjenica je da problemi nastaju uglavnom zabunom kad čovjek tražeći alkoholno piće posegne za neobilježenom bocom s antifrizom. ali većina se prema autu odnose normalno. U starim vremenima ste morali brinuti o stanju akumulatora i pažljivo promatrati razinu tekućine u njegovim ćelijama. bilo je kroz zadnjih pedeset godina i nekoliko fatalnih ishoda. Pišem o tome uglavnom zbog kemikalija. a bilo bi mu svejedno što tamo radi. jednom mi je priznao da mu je njegov podrumski prostor zapravo pribježište. Strah od antifriza nije loš. ako je razina akumulatorske kiseline pala ispod propisanog. Ipak se preporučuje obavljati sve poslove s etilenglikolom koristeći rukavice od PVC. Ni gutanje ne bi trebalo biti problem od kad proizvođači u antifriz stavljaju odvratne gorke aditive. Nije uvijek tako. Skloni smo pretakati kemikalije iz originalnih spremnika u svakakve boce. a moram priznati da bih i ja osobno tražio takvo rješenje kad bih imao ženu poput njegove. Ne sporim da je u prošlosti bilo otrovanja etilenglikolom na ovim našim prostorima.

Mogli ste nepažljivim rukovanjem zaraditi opekotine na šakama i to je bilo sve. Oslobođen sam optužbe. Tako imam garanciju da je završilo tamo gdje treba. Otišao sam na sud uvjeren u svoju nevinost. sad dolazi njega karoserije vašeg auta. Pri tome se znalo svašta događati i ja sam jednom naslonivši akumulator na kaput uništio jedan vrijedni odjevni predmet. Dobro je prati karoseriju i obavljati njezino laštenje. Danas su akumulatori posve zatvoreni i teško da vam prijeti opasnost od njih u bilo kojem času. sve gumene dijelove na automobilu treba pripremiti za «strašne» temperaturne promjene. jer je to civilizacijski standard. ako ih ima na području vašeg stanovanja. ali to naravno nije macho. jer lak karoserije je jako osjetljiv i mogao bi stradati kod uporabe opasnih kemikalija. jer se i opet radi o kemikalijama koje ne smiju štetiti laku. Činjenica je da tek 20 % motornih ulja iz vaših motora biva propisno zbrinuto. E. Istrošena motorna ulja su veliki problem zbog njihove ekotoksičnosti i svako njihovo razlijevanje u okoliš je prekršaj hrvatskih propisa. Zato se detergenti sastoje uglavnom od relativno bezopasnih tenzida i vjerojatno vam se neće apsolutno ništa dogoditi ako perete auto golim rukama. Bolje je ne držati takve kemikalije u garaži dok se spremate na odnošenje u reciklažna dvorišta. a oni ne predstavljaju nikakav problem za okoliš. ali sam tada počeo razmišljati gdje zaista završavaju ta istrošena motorna ulja. Ni kasnije laštenje ne traži neku posebnu zaštitu. Mislim da to nije rješenje. koje su pod nadzorom. To sam osjetio na vlastitoj koži prije nekih dvadeset godina. Naravno da se automobilu te patnje mogu olakšati ako ga redovito njegujete. ali sreća je bila u tome što je u prijavi naveden moj broj automobila i sasvim druga marka. a ostatak završava tko zna gdje. Većina za grijanje autoradionica i sličnih obrtničkih prostora.isprazniti i onda je valjalo nositi ga u stan na punjenje električnom strujom. Ja odlazim mijenjati motorno ulje ili na benzinske postaje ili u ovlaštene dobro nadzirane servise. jer tim putem nastaju brojni opasni produkti poput npr. kad sam dobio poziv suca za prekršaje zbog ispuštanja motornih ulja u okoliš u meni nepoznatoj ulici tamo na Trešnjevki. Nepropisno spaljivanje istrošenih motornih ulja nema samo štetne posljedice za okoliš nego i za ljudsko zdravlje. Slično je sa sredstvima za odmrzavanje 49 . a onda sam kasnijih godina i profesionalno počeo voditi brigu o problemu. Nema garažu kao što je nemam ni ja. kancerogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH). a vi odlučite što vam je činiti. I što vam je činiti? Mogli bi sami mijenjati ulje u motoru i onda ono staro odnositi na reciklažna dvorišta. Jedan moj poznanik sam njeguje svojeg najvećeg ljubimca i pazi da njegov auto ne pati zbog atmosferskih i drugih promjena. Za pranje vjetrobranskog stakla koriste se preparati na bazi alkohola i anionskih tenzida. Pročitajte o njima malo više u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Vode od pranja automobila se moraju pročišćavati prije ispuštanja u okoliš. ali na to većina vozača ne obraća pozornost. ali on zbog toga teško trpi. jer se netko od vaših ukućana može s njima ozlijediti. U razvijenim zemljama nema individualnog pranja automobila nego se to obavlja u praonicama. Detergenti za pranje automobila ne smiju biti agresivni. Jedini problem je i opet okoliš. Bilo bi bolje upotrijebiti rukavice. Ima on pravo kad kaže da automobil bolno pati zbog temperaturnih mijena i utjecaja drugih činitelja poput sunčeve svjetlosti ili atmosferilija poput tuče. Auto traži brojne druge kemikalije da bi vam se olakšala vožnja u različitim uvjetima. pa će autu biti lakše.

Ne zaboravite da oni predstavljaju veliku opasnost za vas i ukućane. koje ste loše ili nikako obilježili. Ako ste mislili da je lako napraviti cvjetni balkon i održavati ga. ali to obuhvaća samo dio vaših potreba. a s ostalim ne znate što bi učinili. Ako već trebate benzina prošećite se do najbliže ljekarne i uzmite jeftini medicinski benzin. a djeca su česte žrtve. Malo je slučajeva prijavljenih profesionalnih otrovanja na poljima. Onda naprosto kupite sredstvo za zaštitu bilja i trošite onoliko koliko trebate. Većina se događaju kod kuće. jer bi se mogli napiti. Nisu problem samo nekakve lisne uši ili stršljeni s gnijezdom izgrađenim ispod strehe kućice. onda se grdno varate. Za detalje o opasnostima pročitajte poglavlje o pesticidima.vjetrobranskih stakala ili brave na vratima. Imate još i brajdu pokraj kuće i neminovno morate koristiti modru galicu ili neki drugi fungicid. a vašu kućicu su ostavili drugima na brigu. podrumu ili vrtnoj kućici. Još nešto treba snažno naglasiti. a računajte na to da su otrovanja pesticidima izrazito česta upravo kod kuće. Kud onda spada vaš vrt oko kućice? Poljoprivredna pakiranja sredstava za zaštitu bilja su velika a za vaš vrt treba stotinu puta manja količina takvih sredstava. a da se o vrtu i ne govori. a jedino manjkaju dunje i neasfaltirani puteljak. pa Zakon o biocidima opet regulira stavljanje u promet sredstava za rečene svrhe. Dakle. Kućica u cvijeću Sjećate li se te pjesme? Meni to nekako izgleda kao na slici ispod. Ne koristite u kući benzin iz vašeg auta za bilo koje svrhe. Glavni problem ljubitelja balkona i vrtova nije naporni rad nego činjenica da malo tko na misli na opasnosti sredstava za zaštitu bilja. Smetaju vam svakakvi korovi. 50 . To što jednom tjedno udišete pare benzina dok ga točite u svoj rezervoar vjerojatno ne predstavlja velik rizik. Čak i propisi građanima ne idu na ruku. a naši propisi o prometu jako strogo kažnjavaju pijance. On sadrži benzen i po tome se ne smije naći u maloprodaji za kućanstvo odnosno zabranjeno je njegovo korištenje u domaćinstvima. Opet alkoholi ili aceton i to pakirani u sprejevima. pogotovo ako ih prelijevate ili pretresate u manje posude. Ti spremnici sredstava za zaštitu bilja su preveliki i zauzimaju golem prostor u garaži. itd. Rijetko tko vam je dobro došao poput ježa ili ptica pjevica iako i one znaju praviti probleme kad vas prerano u jutro probude svojom pjesmom. puževi golaći vam prave štete među raslinjem. I nije dovoljan samo svakodnevni rad na takvom divnom mjestu nego morate koristiti svu silu kemikalija za odbijanje nepoćudnih živih bića od svog uresa cvijeća i zelenila. ali držati takav benzin u kući je glupo i neodgovorno prema članovima obitelji. Zdravstveni zakoni se brinu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. ali tome nešto više kod rasprave o kućnim hobijima. krtice vam nagrđuju izgled do tada besprijekornog travnjaka. Nemojte jedino piti tu tekućinu za pranje stakala. Zakon o zaštiti bilja regulira promet pesticida na veliko za poljoprivredna imanja. Ni on nije bezazlen. ne predstavljaju veliku opasnost niti za vas niti za vaše ukućane. Možete relativno skupo platiti neka sredstva za kućanstvo protiv kukaca.

azo) zbog karcinogenosti. a to je bilo jedino moguće korištenjem slavnog šmirgl papira. 51 . stara boja mogla s drva ili metala skinuti plamenom let lampe. O njemu smo već pisali i najčešće problemi nastaju zbog rada u zatvorenom prostoru uz pretpostavku da proizvod ne sadrži benzen. pa onda dimetilformamid. sad dolaze te raznorazne boje ili lakovi. Ako već hoćete skinuti naslage organskog materijala onda je najbolje uzeti sredstva za tu namjenu. koje nisu htjeli prepustiti pravim majstorima. U ona davna vremena materijal se pripremao brušenjem i to najčešće šmirglanjem Trebalo je s drva ili metalnog predmeta prvo skinuti sve organske i anorganske nečistoće. Oni se bave poslovima oko kuće. Nadzorom registracije proizvoda vidio sam da boje. Zatim tu dolaze halogenirana otapala poput diklormetana. I tu su se stvari promijenile zadnjih desetljeća. jer je boja otpadala i drvo je trunulo. a toluen kategorije 3. jer sam shvatio da će to majstor bolje napraviti. Da. jer majstori su uvijek bili skupi i biti će. A moralo se. To su smjese organskih otapala u kojima prevladavaju benzin ili slična otapala. a ograda je hrđala. kod kućnih majstora je stvar jednostavnija. E. a čovjek naprosto ne može predvidjeti čime se oni sve mogu baviti. Pogledajte u odlomak o industrijskim kemikalijama da vidite koja su svojstva tih tvari. Od pesticida stradavaju i vaši kućni ljubimci bilo zato što ste pretjerali u zaštiti od npr. različiti metali. Dimetilformamid je reproduktivno otrovna tvar kategorije 2. pa se npr. dosadnih kukaca poput ovog na slici iznad. Ima i zlih ljudi kojima zbog ovoga ili onoga smeta vaš pas i onda posežu za otrovom. Krenimo dakle od pripreme materijala. Međutim. a moglo bi biti i jeftinije nego popravljanje mojih grešaka u poslu.Prema statistici ipak kao uzročnici kućnih otrovanja predvode insekticidi možda zato što se ne koriste samo u vrtu nego i na drugim mjestima vašeg domaćinstva. industrija je snalažljiva i stalno plasira nove boje. bilo zato što su pojeli nešto otrovnoga što uopće nije bilo namijenjeno njima. aromatski ugljikovodici poput ksilena. Uz većinu aromatskih ugljikovodika i benzin veže se oznaka upozorenja R65 (može izazvati oštećenje pluća ako se proguta). krpelja i drugih. Slični po sastavu su im brojni razrjeđivači kao i boje. kućni zidovi i drugo. Zadnjih godina je napravljeno puno reda na tom području i zabranjene su brojne boje olova zbog njihove reproduktivne otrovnosti. a neki su štetni kod gutanja. toluena i etilbenzena. Sam svoj majstor i hobisti Hobista je bilo uvijek i uvijek će ih biti. pa zbog toga moramo posebno paziti da djeca ne dođu do ovakvih kemikalija. jer nitko drugi od strane državnih ili lokalnih vlasti neće ga štititi ili se dati u potragu za trovačem. Može se bojati drvo. Čovjek se samo po teškoj potrebi upuštao u tako zahtjevan posao kao što je bojanje prozora ili metalne balkonske ograde. Bilo je i pomoćnih tehnika. Radili su ljudi takve poslove i da uštede. Kad o kemikalijama govorimo onda se to najčešće odnosi na bojanje različitih materijala. Tu nema druge pomoći osim budno paziti na svog ljubimca. Međutim. Moja neugodna osobna iskustva su me pretvorila iz kućnog majstora u običnog građanina. lakovi i emajli za sad čine sigurno četvrtinu svih proizvoda namijenjenih tržištu. kako u pripremi materijala tako u izboru sredstava zaštite (bojanje). ali je poslije toga opet bilo potrebno šmirglanje. Međutim. ali također mnoge lijepe organske boje (npr. kućni ljubimci prečesto stradavaju zbog otrova iz vašeg ili tuđeg domaćinstva. itd. Uglavnom mogu nadraživati oči i dišne putove.

Oni ipak još uvijek zadržavaju svojstva reproduktivne otrovnosti i treba biti vrlo oprezan kod rada s njima. Ponavlja se isto što se reklo za pripremu materijala što se tiče uvjeta rada. Problem je dok se radi ili dok boje stoje na skladištu. Onda bi se iskopala jama i u nju bacilo živo vapno (kalcijev oksid) te se nakon toga ulijevala u jamu voda. Za pojedine opasne kemikalije pogledajte u drugim poglavljima ove knjige. Reakcija otapanja bila je izrazito burna tako da je voda kipjela i dizala se iznad jame vruća para. jer je vozač morao ići po novu pošiljku cementa. Kako u blizini nije bilo ni jednog muškarca zamolila me susjeda da joj istovarim kamion. Vezivni građevinski materijali Svatko od nas je barem gledao izvođenje različitih građevinskih radova.neke se stare dobro poznate boje teško mogu zamijeniti novima. Istovario sam kamion do kraja i onda se spustio do mora da isperem cement s kože. Cement sam pak upoznao kao mladi muž na ljetovanju u nezavršenoj vikendici. živog ili gašenog vapna opasni ili se s njima može bezbrižno raditi. jer će se boja teško otopiti i dospjeti u okoliš. Treba biti oprezan prema takvim kemikalijama i prijaviti policiji njihov nalaz. Stariji su pričali kako je tamo negdje u drugom mjestu netko pao u tu jamu za vrijeme gašenja i skuhao se. a onda će nastupiti muka kako to zbrinuti kao opasni otpad. Također treba strogo odvojiti ovakve kemikalije na mjesto do kojeg ne može doći dijete. Nikad tako više ne bi postupio. Preporučuje se nositi rukavice od butilne ili slične gume uz dobro prozračivanje radnog prostora. betoniranju ili žbukanju. Tu je izrazito teško predvidjeti kakve će sve kemikalije držati kod kuće. Već ranije je rečeno da smo u starim kućnim zalihama nalazili živu. Onako u kupaćim gaćicama prionuo sam vrijedno prenošenju vreća prtivši ih na rame. pa se onda biraju možda malo manje rizični spojevi. od izgradnje čamaca do prepariranja životinja. Tih ranih pedesetih godina svatko je nastojao sam sebi zidati. pogotovo kad se gasi ili prevodi vodom u kreč. kako to čini većina ljudi? Ja sam još u ranoj mladosti naučio kako je npr. zato što se teško otapaju. Te boje su još uvijek nezamjenjive kao temeljne pri zaštiti metala. Postoji još i problem zaboravljenih kemikalija na koji se povremeno nailazi. a onda me rame počelo peći. npr. Bila je to užasna priča raširena po cijeloj državi (vjerojatno tipična narodna priča) zbog koje smo mi klinci samo izdaleka gledali tu važnu pripravu kreča za buduće zidanje kuće ili neke druge zgrade. Rame mi se pretvorilo u ranu. Ljudi svašta rade u svojim podrumima i garažama. a mnogi su aktivno sudjelovali u zidanju. a i naučio sam ponešto o opasnostima građevinskih mateijala kroz proteklo vrijeme. a početak je bilo kupovanje živog vapna. Do polovice istovara nisam opažao nikakve probleme. arsenove spojeve i ne znam što još drugo. a svrbež i žarenje osjećao sam po cijeloj koži. 52 . Jesu li materijali poput cementa. Već je rečeno kako olovo predstavlja priličan problem. Onog časa kad se primjene i boja osuši obojani predmet više nije opasan. strihnin. živo vapno silno opasno. Hajdemo krenuti od cementa. Žena i djeca su se kupali u moru ispod vikendice kad je došao susjedima kamion pun cementnih vreća.

mnogi proizvođači dodjeljuju vapnu ozbiljniju oznaku R34 (izaziva opekotine) i sve češće oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Koristi se u golemim količinama za različite vrste niskoili visoko-gradnji. U nekim slučajevima (posebno kod visokog sadržaja kromata ili oksida nikla) dobiva i oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Obje ove spomenute oznake su vrlo neugodne i zahtijevaju oprez pri radu s ovom kemikalijom. a naša današnja civilizacija ne može bez njega. Naravno da niti beton nije bezazlen. Posebno valja misliti na to da se prema nekim podacima pri radu s gašenim vapnom može javiti kožna preosjetljivost. Na slici lijevo je prikazan radnik sa zaštitnim rukavicama na rukama zbog toga jer svježa žbuka ima svojstva slična kalcijevom hidroksidu ili gašenom vapnu. Isporučuje se na različite načine. Ako ove kemikalije dospiju na kožu ili još gore u oči treba se odmah skinuti i tekućom vodom ispirati mjesta kontaminacije što je duže moguće. najpoznatiji je zapravo portland cement (CAS: 65997-15-1). Danas se istina žbukanje sve češće obavlja strojevima. a za zaštitu dišnih putova kod dobre ventilacije nije ništa potrebno. Sa svježim betonom se treba postupati jednako oprezno kao i s cementom unatoč tome što je koncentracija nevezanog cementa snižena u takvom materijalu. Radna odjeća je slična kao kod profesionalnog rada u betonarama. Međutim. 53 . pogotovo na velikim građevinama. Kao i kod cementa najvažnija je voda ili dekontaminacija. Ključno je naglasiti da nikad ne smijemo podcijeniti ove kemikalije i da se ne treba ugledati u budale koje se ne čuvaju. U zatvorenim sustavima za miješanje betona (betonare) zaštita se sastoji od radne odjeće od pamuka ili sličnog materijala s dugim rukavima i nogavicama i obuće poput čizama. Ovisno o proizvođaču dobiva oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. Gašeno vapno ili kalcijev hidroksid je opasna tvar s minimalno znakovima opasnosti R36/37/38 (nadražuje oči.Iako je danas na tržištu veći broj različitih cementa s dodacima ili bez njih te s različitim svojstvima što se tiče brzine vezanja. Ruke se štite čvrstim kožnim ili sličnim rukavicama. pluća i kožu). rukavice od neoprenske ili nitrilne gume te jeftinu filtarsku polumasku ako se javlja prašina. Ručno žbukanje je presporo. U slučaju pojave prašine bilo bi mudro nositi naočale koje prianjaju uz lice. Treba naglasiti i to da je cementni ili betonski otpad inertan i trebalo bi ga odložiti na odlagalište građevinskog otpada. barem dok se ne stvrdne dovoljno i postane inertan. a također oči naočalama koje prianjaju uz lice. od pakiranja u papirnate vreće od 50 kg do prevoženja u posebnim cisternama. Kod rada s hidratiziranim vapnom treba obvezno nositi odjeću s dugim rukavima i nogavicama. pa je mudro sprječavanjem izloženosti (redovito nošenje osobne zaštitne opreme) ne dopustiti pojavu ovako ružnih učinaka. Danas više nitko ne gasi živo vapno nego se kupuje hidratizirano vapno u vrećama sličnima onima za cement. Kod ručnog posla s cementom kad postoji mogućnost prašenja treba obvezno štititi dišne putove filtarskim polumaskama (vrlo jeftine). a naravno da se prevozi i specijalnim cisternama za velike poslove zidanja s ciglom i žbukanja. dišne putove i kožu). ali u nekim slučajevima se umjesto R36 daje R41 (opasnost od teških ozljeda očiju).

Provjerite na www. ali valjda će država uskoro shvatiti da mora otvarati reciklažna dvorišta za prikupljanje upravo ovakvog otpada). Zaboraviti ćete za čas što se u toj boci nalazi i eto ti nesreće. a posebno urednom i odobrenom deklaracijom (naljepnicom). pa bio vam najbliži rod ili prijatelj. voda mora biti na raspolaganju.hr je li dokumentacija te kemikalije odobrena u HZT ili nije. jer nemate kome predati. jer ih u uzbuđenju nećete znati rastumačiti.ŠTO REĆI NA KRAJU? Treba sjesti i razmisliti. ali će barem smanjiti štete.hzt. 7. Kad koristite bilo koju opasnu kemikaliju prvo pročitajte osnovne podatke o njezinim opasnostima. ali znajte da s uporabom vode za vlastitu dekontaminaciju nećete pogriješiti u većini slučajeva. Dobro je da je netko pametan u blizini kako bi vam pomogao u slučaju nesreće. 54 . Ako dokumentacija nije odobrena nemojte kupiti takvu kemikaliju. Zapamtite da je voda najveće dobro. Kad radite s kemikalijama. Nikad ne bacajte ostatke opasnih kemikalija ili njihovih praznih spremnika u okoliš. jer po prirodi posla trebaju imati pisane procedure za sve vrste nesreća. baš ovako kako to čini domaćica na slici lijevo. Ako ste savjestan građanin. Važnija je budućnost naše djece nego rod ili prijateljstvo. Pročitajte više o dekontaminaciji u poglavlju o savjetima. 2. Nikad nemojte prelijevati kemikalije iz originalnih spremnika u nekakve pivske ili slične boce. 6. Možda bi vam ipak mogli pomoći i neki savjeti starog mačka. 4. Voda neće riješiti sve vaše probleme nakon izlaganja opasnoj kemikaliji. 8. 5. Tražite pomoć ako se bilo što lošeg dogodi. Kupujte samo provjerene proizvode uredno registrirane i s potpunom dokumentacijom. onda ćete prijaviti svakog tko čini zločin onečišćenja okoliša. Kasno je tražiti podatke kad se nesreća dogodi. 3. ali ne smijete ugrožavati ni poznate ni nepoznate svojim nestručnim rukovanjem kemikalijom. Sve spremnike bez deklaracije ili s nečitkom deklaracijom hitno dajte na zbrinjavanje (znam da je ovo glup savjet. Sve opasne kemikalije iz kuće spremite na mjesto nedostupno djeci i stavite ih po mogućnosti pod ključ. 1. 9. mjerama prve pomoći i dekontaminacije te upute o zbrinjavanju. Zapamtite broj 112 i računajte na to da će oni poslati pomoć. Nećete požaliti. Nemojte dopustiti da se pokraj vas motaju djeca ili nezaštićene osobe dok radite s opasnim kemikalijama.

ali isto tako valja reći da većina uopće ne poštuje odredbe liječnika o terapiji lijekovima. ima dugu povijest u Hrvata. Ponosni smo naravno i na Preloga i na Kaštel/Plivu. ranije biljnih a danas industrijski proizvedenih. Ne znamo skoro ništa o kroničnim otrovanjima. a muškarci kemikalijama. tako i one sintetski izrađene u barem dvije hrvatske tvornice s dugom tradicijom. Povoljno je pak to što se zbog akutnih otrovanja lijekovima uglavnom ne umire.3. I ne samo to. pa onda o kroničnim otrovanjima ovdje neće biti puno govora. godine u tvrtki Kaštel osmislio je nobelovac Vladimir Prelog sintezu sulfonamida. Na slici gore lijevo prikazana je jedna od najstarijih europskih ljekarni i samostanu Male braće iz Dubrovnika te desno stara zagrebačka ljekarna K crnom orlu. I dvojica nobelovaca za kemiju su naše gore list iako su nagradu osvojili za rad u Švicarskoj. pa čak niti o nuspojavama na lijekove iako je praćenje nuspojava u nas počelo prije nekih četrdeset godina. kako one od biljaka u samostanu Male braće. Kod nekih ljudi se uzimanje lijekova pretvara u ritual. Industrijska proizvodnja je također rano počela. od kuće do vaših džepova ili torbice. Proizvodnja i prodaja lijekova. pa je smrtnost zbog otrovanja lijekovima negdje na petom ili šestom mjestu uzroka smrti. NIKUD BEZ LIJEKOVA Lijekovi su svud prisutni. lijekovi su jako često uzrok otrovanja. Nikada se ne smije zaboraviti da su Hrvati bili izvrsni kemičari i da su znali proizvoditi lijekove. Negdje 1936. Uglavnom namjerno! Zanimljivo je da se žene češće truju lijekovima. barem oni protiv glavobolje. Prema našim podacima kroz zadnjih desetak godina ukupno gotovo 50% primljenih u bolnice zbog otrovanja uzeli su lijekove. Bila je to jedna od prvih svjetskih sinteza i kasnije je Kaštelov nasljednik Pliva dugo proizvodila različite sulfonamide i lijekove bazirane na njima. Ne odričem se prava vraćati se na ovu temu tijekom pisanja ovog 55 . Liječnici ne dojavljuju podatke. a također sam obavljao ljetnu praksu na sintezi sulfonamida prije više od 35 godina. Ja sa zadovoljstvom moram reći da sam više puta slušao predavanja našeg nobelovca i jednom se čak s njim rukovao. Kako bilo da bilo.

Početkom četrdesetih godina prošlog stoljeća počela su intenzivnija istraživanja proizvodnje i primjene penicilina. On je tu tvar nazvao penicilin (penicilin G) i bio je zaslužan za otkriće prvog antibiotika. Koch) zaključili da neke plijesni uništavaju mikroorganizme. pacijent je prošao oporavak od teškog ranjavanja. Samo onaj tko to razumije shvatiti će plakat na slici iznad ovog teksta. RAT PROTIV MIKROORGANIZAMA. a tek nešto veći su alergije. Europa je odmah poslije rata bila gladna za penicilinom. Penicilina je bilo izrazito malo i onda su bobiju skupljali mokraću da bi iz nje izolirali penicilin i ponovo ga primjenili na pacijentu. Prava proizvodnja je počela 1942. pa će zato biti više riječi tek o onim skupinama i pojedinim tvarima koje nama predstavljaju problem ili o kojima želim nešto više reći zbog drugih razloga. a bilo koja i kakva rana mogla je zbog komplikacija postati smrtonosna. Zanimljivo je da su se oni zadržali u terapiji do danas unatoč tome što je prošlo 70 i više godina od njihovog prvog stavljanja na tržište. ali ovo je poglavlje o akutnim otrovanjima lijekovima. Teško je uopće zamisliti svijet bez tih sredstava. a u centru svega bio je šverc penicilinom. više u svijetu nego u zemlji. jer nikad nije dosta govoriti o časti i slavi velikih ljudi. pa su čak i znanstvenici (npr. Otrovanja uključujući nuspojave su minoran problem antibiotika. Prema anegdotama iz tih vremena prva primjena penicilina je bila za sprječavanje komplikacija kod jednog ranjenog bobija u Londonu. Što se antibiotika tiče. Glavni problem je u 56 . godine i od tada se postao nezaobilazan lijek ne samo zbog ranjenika nego također za liječenje svih mogućih bakterijskih zaraza. Svojevremeno je bio snimljen film «Treći čovjek» s radnjom u Beču. Međutim. Treba tek dodati da i danas značajan broj hrvatskih znanstvenika radi na otkrivanju i ispitivanju djelovanja lijekova. njih su indirektno primjenjivali za sprječavanje gnojenja rana još u Kini prije 4.poglavlja. morao je doći veliki Fleming (vidi sliku) da shvati kako neka tvar mora biti zaslužna za antibakterijsko djelovanje plijesni. Prema zapisima koristili su ih i drugi narodi. Prije nego što ih je čovjek počeo primjenjivati umiralo se od svake male infekcije. Lijekova naravno ima raznih i sad bi trebalo o svima ponešto pisati. jer su se zarazne bolesti na osiromašenom i gladnom kontinentu širile kao vatra. Međutim.500 godina primjenom određenih plijesni izravno na ranu. Biti će ovdje riječi o antibioticima (tvari izolirane iz različitih plijesni ili derivati tih tvari) te o antibakterijskim sredstvima (tvari dobivene isključivo sintezom). Penicilin je postao vrjedniji od zlata. Ne smijemo biti nepravedni i zaboraviti da su prije antibiotika stigla sintetska antibakterijska sredstva kao sulfonamidi.

To se naravno odnosi na prah. a grupa iskusnih istraživača je nastavila svoja istraživanja. Bilo je i kod nas teških slučajeva. Što se tiče otrovanja malo je iskustava. Ranih sedamdesetih godina bio sam u Plivi uključen u veću skupinu iskusnih kemičara sa zadatkom istraživanja sinteze novih penicilinskih antibiotika i izrade tehnološkog postupka za pripravu polusintetskog ampicilina iz penicilina G. ali čuvajte ih daleko od djece. parestezija i navodno poremećaj mirisa). ne možete se teško otrovati niti je u golemoj opasnosti vaše nezaštićeno dijete. Kod dugotrajne primjene također su opisani rijetki slučajevi oštećenja bubrega. proizvodni postupak za ampicilin je kasnije uveden u proizvodnju te je po istom postupku sintetiziran i amoksicilin. Tako sam postao koautor čak tri međunarodna patenta i tehnološkog postupka za proizvodnju ampicilina. proizvođači za penicilin G ne daju nikakav znak opasnosti ili oznaku upozorenja. filtarska polumaska i nekakve rukavice) te sam slobodno udisao prašinu. ali to nije problem toksikologije. Moji stariji kolege već su imali puno iskustva na tom poslu i ja sam sudjelovao u različitim završnim ispitivanjima. a i ja sam bio jedan mali kotačić u stroju. Nisu oni bili samo ratni lijek nego su se primjenjivali na mjestima gdje se činilo da više nema pomoći. ako se ne poduzmu hitne liječničke mjere. od iz prirode izoliranih poput penicilina G do brojnih polusintetskih poput kod nas naveliko korištenih ampicilina i amoksicilina. pogotovo zato što većina nisu službeno razvrstani prema direktivama EZ. Penicilinski i cefalosporinski antibiotici Neću ih nabrajati po abecedi nego po povijesnoj važnosti krećem od penicilina. To ne znači da bih danas dopustio takav način rada bilo kome. posebno na pregradnji penicilina u cefalosporine. ali bez ikakvih posljedica. Kod visokih doza penicilina javljaju se uglavnom nespecifični znakovi otrovanja (vrtoglavica. a za ampicilin i amoksicilin sam u STL-ovima našao najgore oznake upozorenja R20/22-36/38 (štetno ako se udiše ili proguta. Jako je teško raspravljati o njima kao opasnim tvarima. jer vremena su se promijenila. Međutim. Iz slike dolje shvaćate što sam htio reći. Međutim. Otišao sam iz Plive sredinom sedamdesetih. 57 . Ja sam ranih sedamdesetih radio s velikim količinama penicilinskih antibiotika i to bez ikakve zaštitne opreme (npr. Želim istaknuti da su hrvatski kemičari i farmaceuti na tom području dostigli svoje zapadne kolege. Glavni problem penicilinskih antibiotika su zapravo alergije. Međutim. Od moja 4 nova penicilinska antibiotika nikad ništa nije doživjelo ni pokušaj uvođenja u proizvodnju. a s njim će pacijenti teško doći u kontakt. te interakcije nisu također tako ozbiljne da bi se trebalo bojati teških učinaka. Bilo ih je i ima puno na tržištu. koja se vrlo često uzima u terapiji kod povišenih tjelesnih temperatura tako normalnih kod bakterijskih ili virusnih infekcija. kako u istraživanju tako i u primjeni.stvaranju rezistencije bakterija na antibiotike i neki kliničari se boje da ćemo ostati bez učinkovitih lijekova. Dakle. Moram iskoristiti priliku da bih se pohvalio s našim kemičarima. ali problem nije ni iz daleka tako strašan kako se ponekad prikazuje. Već davno je opaženo da se kod osjetljivih ljudi može javiti anafilaktički šok uz letalan završetak. Možda ipak treba spomenuti interakcije i to s acetilsalicilnom kiselinom. nadražuje oči i kožu). jer unatoč širokom antibakterijskom spektru nisu imali druga dobra svojstva.

a imali su značajno bolja antibakterijska svojstva nego penicilini te manje nuspojava. Vrlo su slični penicilinima kao dipeptidi i razlikuju se tek prema broju atoma u prstenu osnovne strukture. a proizvođači za njih ne navode nikakve znakove opasnosti ili oznake upozorenja. 58 . Nisu također razvrstani prema direktivama EZ. Mogu se izolirati iz određenih mikroorganizama. To znači da u kućanstvu predstavljaju manji problem nego penicilini. Ne mogu ipak ne posvetiti koju riječ azitromicinu kao našem prvom antibiotiku otkrivenom u Plivi. Njegova sinteza je uspjela iz tetraciklina negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. Do danas se silno napredovalo u traženju boljih i manje škodljivih cefalosporina. ali proizvođači daju za tetrakciklin i oksitetraciklin oznake upozorenja R20/22-38 (štetno ako se udiše ili proguta. a od makrolida je važan naš azitromicin dobiven polusintetki iz eritromicina. Ono što najviše navodi literatura jest štetan utjecaj na zubnu caklinu u djece čak ako su majke uzimale lijek dok su bile trudne. ali oni nisu tražili nakupljanje u pojedinim organima. Pliva je bila jedan od pionira u biosintezi tetraciklina i duge godine su se građani oko njezine lokacije na Ulici Baruna Filipovića bunili zbog nesnosna smrada. Cijela ekipa je bila neiskusna u eksperimentalnoj toksikologiji i zato smo došli do krivih pretpostavki. Pliva naprosto nije bila u stanju obaviti sva predklinička istraživanja i morala je napraviti ugovor o zajedničkom nastupu s američkom tvrtkom Pfizer. Danas to više ne čine budući je biosinteza ovih lijekova prestala. Istina. Praktički nema podataka o akutnim otrovanjima niti sam našao podatke o štetnim učincima na radnom mjestu. pa ih je na tržištu čak 5 generacija. Amerikanci se nisu s nama slagali budući su prema procedurama FDA obavili sva potrebna istraživanja utjecaja tvari na reproduktivne funkcije. Naši osnovni farmakokinetski rezultati potpuno su se podudarali s američkima. nadražuje kožu). Za azitromicin nema podataka o opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje ili okoliš. a onda su započela istraživanja svojstava. Na kraju se ispostavilo da su oni bili u pravu.Cefalosporinski antibiotici (danas vrlo poznati cefaleksin i cefoksitin) su stigli na tržište negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. a posao na životinjama su obavljali stručnjaci Plive. Tipične promjene boje pokazane su na slici lijevo. javljaju se brojne nuspojave uključujući oštećenje jetre. što dakako jest bilo važno za liječenje spolnih zaraznih bolesti. Uglavnom nisu razvrstani prema direktivama EZ. Ja sam u farmakokinetska istraživanja bio uključen osamdesetih godina prošlog stoljeća isključivo kao farmakokinetičar. Glavni prestavnici tetraciklina su tetraciklin i oksitetraciklin. Nama se činilo važnim nakupljanje u testisima štakora. Makrolidi i tetraciklini Zapravo se radi o vrlo sličnim tvarima sličnih antibakterijskih i drugih svojstava. ali također ih je moguće dobiti pregradnjom penicilina. Bez toga nikad ne bi lijek stigao na tržište.

Tada se kod nas koristio uglavnom gentamicin. Proizvodilo se nekoliko različitih sulfonamida i plasiralo na domaće i strano tržište. dišne putove i kožu). Kod nas je bio i ostao još uvijek jako popularan preparat pod imenom Sinersul sastavljen od sulfadimidina i trimetoprima. Naime. a zbog pozitivne sinergističke inetrakcije između sastojaka njihove su doze prilično niske. Bez obzira na sve treba naglasiti da se Sinersul najčešće daje djeci zbog bakterijskih upala grla. pokazivala je vrlo niske koncentracije u krvi. Sulfonamidi i trimetoprim Na slici lijevo je prikazano kako je izgledao pogon za sintezu sulfonamida u Plivi. a kasnije amikacin i tobramicin. i danas bih reagirao na isti način kao prije dvadeset ili više godina. I u literaturi se spominje da sulfonamidi oštećuju kod predoziranja bubreg i jetra.Aminoglikozidi Moji počeci bavljenja praćenja terapije ovom skupinom antibiotika seže u rane osamdesete godine prošlog stoljeća. ali prije tridesetak godina bili su na tržištu i čisti sulfonamidi bez zabilježenih ozbiljnih akutnih otrovanja. Jedino što se daje za ove dvije tvari su oznake upozorenja R36/38. što znači da je mala razlika između koncentracija koje daju učinak i onih kod kojih se događaju nuspojave. Mogao bi to biti razlog izostanka otrovanja sa sulfonamidima. Opet neslaganje između službenog razvrstavanja i opasnih svojstava kao lijeka. Ipak preostale količine sirupa treba vratiti u ljekarnu da ne stoje nepotrebno pred radoznalim djetetom. Zbunjivalo je to što je antibiotik ipak djelovao i kliničari su rano izgubili zanimanje za naše objektivno praćenje terapije. ali smo se ipak bojali. od dojenčadi do odraslih. Glavne nuspojave su ototoksičnost i nefrotoksičnost. nitko od nas na Rebru nije vidio ozbiljniju nuspojavu gentamicina. Naši prvi pokusi određivanja biološke ekvivalencije bili su na Sinersulu krajem sedamdesetih godina i smatrali smo da imamo s njim iskustva. Meni je danas to sve skupa pomalo čudno zbog njihova neslužbenog razvrstavanja. No. Istina. često ispod terapijskih. a mene su još na fakultletu šezdesetih godina učili kako su sulfonamidi problem zbog svojih acetiliranih produkata metabolizma. što prilično zabrinjava. ali ja nisam nikad vidio otrovanje takvim tvarima. pa onda vjerojatno oni nerado uzimaju taj preparat po slobodnoj volji. a treba reći da se u kućama obično drže male količine takvih lijekova nedovoljne za ozbiljnije otrovanje bilo koga. To su lijekovi male terapijske širine. gentamicin ima oznake R42/43 (može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom) te tobramicin ima iste oznake upozorenja kao amikacin. ti acetil derivati su značajno manje topljivi od početnog sulfonamida i onda se mogu taložiti u bubregu dovodeći do oštećenja tog važnog organa. Danas je na hrvatskom tržištu za ljudsku uporabu ostao praktički tek Sinersul. Većina nalaza gentamicina. Nemamo nikakvog iskustva s otrovanjima. 59 . Amikacin ima oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči.

Uz sve ostalo na takve se lijekove navikava. jer mnogi od ovih lijekova imaju različita djelovanja i neki od njih se mogu koristiti za tretiranje različitih poremećaja i bolesti. kao trankvilizator ali također i antiepileptik. ali sam onda shvatio upravo na populaciji ljudi s problemima središnjeg živčanog sustava da sam imao krivo. On se može koristiti kao sredstvo za spavanje. streptomicin i etambutol. koja može završiti zatajenjem bubrega i smrću kod osoba koje sporo acetiliraju amine i hidrazine. A razloga za njegovo uzimanje je bilo napretek. Apsolutno najviše otrovanih u bolnice primamo zbog lakših ili težih otrovanja ovom skupinom lijekova. a onda nije čudno da se zbog ovakvih lijekova događaju otrovanja. Skoro ni jedna obitelj si nije mogla zamisliti život bez tog veličanstvenog lijeka. Nisu svi lijekovi iz ove velike skupine jednako opasni i zbog toga je potrebno napraviti neku podjelu. Moje koncentracije u krvi zapravo su mogle biti tek nekakav vodič kliničaru kod titriranja terapije. jer za postizanje istog cilja također treba kombinirati lijekove s praktički istim učinkom. Kod akutnih otrovanja na zapadu se bilježe smrtni ishodi zbog neurotoksičnosti i kardiotoksičnosti. antiprozoika i antihelminika. I to nije lako. rifampicin. što uopće nije jednostavno. od nesanice i uzrujavanja zbog ludog šefa na poslu do različitih bolesti. Tako se npr. nadražuje kožu). Amerika je mnogo naprednija država nego Hrvatska i kažu da tamo svaki drugi građanin ima svog psihijatra. Glavni predstavnici su izoniazid. Tako se u kućnim apotekama nakupljaju lijekovi poput slučaja na slici lijevo. za smirenje. Naučio sam iz literature da nije dobro pacijenta opterećivati brojnim lijekovima čak istog djelovanja. Jedan od najviše korištenih lijekova bio je diazepam prodavan pod imenom Apaurin. izoniazidu dodjeljuju oznake upozorenja R25-38 (otrovno ako se proguta. Kad sam se počeo baviti farmakokinetikom i praćenjem koncentracija lijekova u krvi radi pomoći liječnicima u individualizaciji terapije bio sam veliki protivnik polipragmazije. a bolesnik pak dobiva nekoliko lijekova različitih djelovanja najednom. Možda tek koju riječ o antituberkulicima. a razloga je toliko da ih nema smisla nabrajati. Oni su manje bezazleni od ranije spomenutih. Drugi je problem što te bolesti živčanog sustava nisu jednostavne i često se miješaju simptomi različitih poremećaja pa liječnik mora kombinirati lijekove s različitim učincima pokušavajući odrediti neki balans među njima. Ni tu ne završavaju komplikacije. Kasnije se to potvrdilo na drugim skupinama lijekova i ja sam si ponekad postavljao 60 . Kod izoniazida literatura pri kroničnoj primjeni opisuje «lupus like» sindrom kao tešku imunološku bolest. Lijekovi s učinkom na živčani sustav zato su tako često korišteni.Drugi Mnogo je drugih antibakterijskih sredstava. Uzmimo samo benzodiazepine među koje pripada i klonazepam. a kod nas je stanje puno bolje i tek oko 30% žena je barem jednom bilo u depresiji. A oni koji se koriste zbog djelovanja na živčani sustav izrazito se često prodaju u našim ljekarnama. NAJVAŽNIJE JE SAČUVATI ŽIVCE Sve teže je živjeti u modernom svijetu. Dug je put još pred nama dok stignemo razvijeni zapadni svijet. ali je on ipak na kraju prema kliničkoj slici bolesnika zaključivao je li terapije dobro određena ili nije. kad je lijek stvarno bio potreban.

Moram reći da sam bio najviše fasciniran činjenicom da su apsolutna većina tih ljudi bili izuzetno inteligentni i nadareni za različite poslove. 3. sredstva za spavanje). Bolesnici ili čak relativno zdravi građani najčešće su posezali za tom skupinom lijekova kad su odlučili da je dosta života.pitanje o tome koliko su i kome vrijedne moje kemijske analize i farmakokinetska izračunavanja. antipsihotici. -butirofenoni. jer niti je ta podjela precizna niti lijekovi imaju samo jednu vrstu djelovanja. Psihijatri vole uz lijekove primjenjivati radnu terapiju. Vrlo brzo sam početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća shvatio da su ovi lijekovi često blagoslov. Grupe su slijedeće: 1. ali nije za toksikologa kad se bavi otrovanjima. Naravno da se na tržište stavljaju lijekovi koji će predstavljati što manju opasnost za ljude. Jedino je sreća da nisu znali za otrovanja izabrati one najopasnije. bipolarne poremećaje. -tioksanteni. antikonvulzivi. ali ja ću posvetiti pozornost njihovim štetnim učincima na zdravlje ljudi. Najteže je raditi podjele takvih sredstava prema skupinama. koji se primjenjuju s većim ili manjim uspjehom. a slikarstvo rado izabiru mnogi pacijenti. anestetici. Mislim na shizofreniju. 61 . a ni slučajna otrovanja nisu bila izuzeci. jer njega zanimaju samo oni najgori učinci. pa je većina otrovanja završavala sa sretnim ishodom. antiparkinsonici. drugi (npr. analgetici. maničnu depresiju. a nerijetko prokletstvo. 6. ali ni ovaj uzet s Interneta nije ništa lošiji od viđenih. sedativi. Zato i ima puno lijekova. pa je njihovo liječenje i vraćanje u zajednicu važan posao od općeg društvenog interesa. 2. antidepresivi. ali sam bio fasciniran psihozama. Uobičajeni antipsihotici su: -fenotiazini. Već je naprijed rečeno da im se učinci miješaju i za kliničara je to problem. Antipsihotici Duge godine sam radeći na Rebru usko surađivao s psihijatrima na individualizaciji terapije i često sam s njima obilazio odjele. 5. 10. Na mene su najdublji utisak ostavile depresije. benzodiazepinski trankvilizatori. 9. Autoportreta poput ovoga na slici lijevo vidio sam mnogo na psihijatrijskim odjelima. psihostimulansi. 8. 7. itd. 4. Ne želeći otkrivati toplu vodu preuzeo sam razvrstavanje od drugih i ovdje je dajem.

neki poput flufenazina uopće se ne razvrstavaju u opasne tvari iako pripadaju istoj skupini kemikalija. ali je materijalna šteta na njegovu automobilu bila zamjetna. ali to je mrtvo slovo na papiru. 62 . Ja sam otišao u policijsku središnjicu na križanju Savske i Vukovarske i tamo primio cijelu jednu kutiju cjevčica s jednim balonom. Međutim. Nije kao ni većina lijekova razvrstan prema direktivama EZ o opasnim tvarima.Fenotiazina je mnogo na našem tržištu. Sredinom osamdesetih godina bio sam službeno od suda pozvan kao vještak u slučaju prometne nesreće na izlasku iz Samobora prema tadašnjoj državnoj cesti za Ljubljanu. nemamo teških iskustava s fenotiazinima. Na sreću. Vrlo su različiti po svojim opasnim učincima. za lijekove jednostavni testovi ne postoje a ne postoje ni laboratoriji koji bi rutinski otkrivali lijekove poput antipsihotika u vozača. pa je naravno smrtni ishod moguć. a zatim se javlja kardiotoksičnost. itd. Vratio sam se na Rebro i organizirao pokus pozivajući osumnjičenog određenog dana i sata na suočenje. flufenazin. tioridazin. Kod akutnih otrovanja lijek prvo udara na središnji živčani sustav. Vozač iz Samobora je zbog poledice izgubio vlast nad volanom i izletio s ceste ne ozlijedivši nikoga. On se pak branio da nije nesretnog jutra popio ni kap alkohola nego je neposredno prije vožnje progutao tabletu nekog fenotiazina protiv mučnine. Moj pokus je bio besmislen. ali to je ostala do danas moja tajna. kao npr. Onda sam u jednom času shvatio da su svi fenotiazini zabranjeni kod upravljanja motornim vozilima. Naravno da sam također primio brojne savjete i upute o ponašanju prema policajcima kad me zaustave zbog alkotesta. ali se često koristi kao antipsihotik iz ove skupine. kako bi se ispitalo može li cjevčica pozeleniti nakon što čovjek uzme neki fenotiazin. a primjena antipsihotika i vožnja automobila baš mi ne idu zajedno. Inače su fenotiazini zabranjeni za vozače motornih vozila i ja imam na tome određeno iskustvo. Sve bi završilo dobro da osiguravajuće društvo nije odbilo platiti štetu zbog pijanstva vozača.5 mg/l. Popio sam prije pokusa jedan dupli konjak da stvar bude jasnija i zaista je cjevčica posve pozelenila. Postoji tek neka imaginarna obveza liječnika da prijave policiji sve svoje psihički bolesne pacijente ili one koje uzimaju lijekove s utjecajem na psihofizičke osobine vozača. Naravno da ne postoje ni podaci o tome koliko je prometnih nesreća skrivljeno zbog bolesnih vozača ili vozača koji su uzeli opasni lijek. ali se mogu naći podaci u STL-ovima proizvođača ili u općoj literaturi. To skoro da nije važno za naše razmatranje budući su i opasnije kemikalije lijekovi. Na slici iznad ovog teksta je tipični policijski test za otkrivanje sredstava ovisnosti. Ovo sam napisao zbog činjenice da se propisa o zabrani uzimanja lijekova kod vožnje zapravo nitko ne drži. Tvrdio je da kalijev bikromat može reagirati s fenotiazinima i dati pozitivnu reakciju kao da je pio alkohol. koji baš nije pokazao veliku pouzdanost u praksi. Policija je uporabom tadašnjeg detektora na cjevčice s kalijevim bikromatom ustanovila da je imao koncentraciju alkohola višu od 0. perfenazin. promazin. Puno su češće nuspojave s djelovanjem na središnji živčani sustav i na izazivanje hematoloških poremećaja. čak ni na našim područjima. S druge strane. klorpromazin. nadražuje oči i kožu). Taj fenotiazin u čistom stanju razvrstava se u otrove s oznakama upozorenje R25/26-36/38 (otrovno ako se udiše ili proguta. Otkazao sam pokus i sudu uputio detaljan izvještaj. a glavni inspektor mi je detaljno objasnio kako funkcionira ta spravica. možda i zato što se najopasniji među njima rijetko propisuju i to samo za teške slučajeve psihoza. Klorpromazin je svakako najopasniji među njima. ali isto tako prema pretežnom mjestu primjene.

kao tipična 63 . ali to je značajka svih lijekova koje pacijent treba kronično uzimati. ali se vrlo često miješaju. Anksioznost je zapravo tjeskoba. ali nisu se suviše oduševili zbog visoke cijene i zbog toga što se od benzodiazepina ne umire. pa nije čudo što se prije petnaestak godina pojavio antidot flumazenil. I kod nas su ga isprobali.Drugi poznati antipsihotik često korišten kako kod shizofrenije tako i kod bipolarnih poremećaja je svakako haloperidol kao predstavnik butirofenona. od kojih je meni najupečatljiviji ekstrapiramidalni sindrom ili sindrom sličan Parkinsonovoj bolesti. Zato su mu važne nuspojave dugotrajne uporabe. Uzimaju ih kad misle sami da im trebaju. a razvrstavanje prema direktivama EZ svrstava ga u otrove s oznakama upozorenja R25-36/38 (otrovan ako se proguta. Među lijekovima oni apsolutno vode prema broju otrovanja. Vidio sam kako se takvim osobama ruke tresu tako da nisu u stanju bez prolijevanja popiti čašu vode. ali prema broju smrtnih slučajeva ne. On je zapravo antagonist benzodiazepina i vrlo brzo rješava teška stanja otrovanja ovim tvarima. obično benzodiazepini i antidepresivi. Lijevo je anksioznost (tjeskoba) a desno gore depresija (bezvoljnost). ali smrtonosne ishode nismo bilježili u Hrvatskoj. Naravno da su onda lijekovi za takve bolesti ponekad različiti a ponekad isti. Hajdemo prvo na anksiolitike. Zapravo su većina otrovanja koja sam vidio na Rebru bila miješana. nadražuje oči i kožu). Antidepresivi i anksiolitici Depresija i anksioznost nisu iste bolesti. To je općenito problem lijekova za bolesti središnjeg živčanog sustava da ih pacijenti ne uzimaju prema odredbama liječnika. barem kad je otrovanje bilo samo s benzodiazepimina. Sitacija je slična i u svijetu. a onda ih ne uzimaju po vlastitog odluci dok ne dođu u psihozu. Pretpostavljam da ste prepoznali. doze u kojima se uzima za terapijske svrhe su niske i teška akutna otrovanja nisu uobičajena. Međutim. Pogađate da mislim na benzodiazepine. pa kod brojnih depresija bilježimo također ansioznost. koji su ujedno sredstva za smirivanje te sedativi. Postoje i neki drugi učinci vezani uz sintezu hormona. pa ga pacijenti ne vole unatoč dobrim antipsihotičnim učincima. a depresija je bezvoljnost i to mogu razlikovat samo stručnjaci psihijatri. Glavna djelovanja su depresija središnjeg živčanog sustava i hipotenzija. Smatra se vrlo učinkovitim. Na slikama su bolesnici prikazali kako se vide.

Oni su neurotoksični. Inače treba reći da benzodiazepini nisu izrazito štetne tvari. tjeskoba (opet se rješava benzodiazepinima) te pad libida kod žena odnosno potencije kod 64 . kojima bi se već drugi dan potigle terapijske koncentracije i nakon toga davao lijek u malim dozama izračunatima također simulacijom. Isto tako sam simulirao djelovanje udarnih doza. a zapravo se umire zbog kardiotoksičnosti. triciklički sporo dostižu uravnoteženje koncentracija u krvi i potrebno je čekati na to 14 i više dana. nefrotoksični i kardiotoksični. Javljaju se nesanice (mogu se riješiti davanjem sedativa). kod pušača.000 mg/kg ili kod odrasle osobe bi to značilo nekih 5070 g. Otrovanja tricikličkim antidepresivima bilo je u mojoj praksi. pa nikad nitko nije nastavio istraživanja. Dobro je što je tako i što u slučaju benzodiazepina kod nas praktički ne treba tražiti antidote. Onda se ponovo mora mijenjati doza i čekati novih 14 dana za uravnoteženje. Većina od njih se označavaju prema EZ direktivama s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta). ali onda je moj prijatelj poginuo u prometnoj nesreći. ali samo jedno teško koje je zahtijevalo primjenu hemoperfuzije uz pozitivan ishod. koji je zadnjih dvadesetak godina postao vrlo cijenjen i kod nas pod nazivom Prozak. Benzodiazepini se kod nas koriste izrazito često kao sredstvo protiv nesanice (insomnije) te naravno za smirivanje. To sve skupa ne bi predstavljalo problem da se ne stvara navika na ovu skupinu lijekova. Naime. ali neki im daju i oznaku upozorenja R25 (otrovno ako se proguta).kombinacija kod depresija praćenih anksioznošću. Međutim. koje nisu simpatične. Vjerojatno su razlozi u boljem djelovanju od tricikličkih te u manjoj otrovnosti. Bavili smo se idejom o brzom postizanju terapijskih koncentracija kod depresivnih osoba. a to znači da je LD50 i prosjeku viša od 1. On se neslužbeno razvrstava u štetne tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). pogotovo u usporedbi s npr. doktorat je bio obranjen i namjeravali smo unatoč visokoj cijeni analiza taj sustav uvesti u praksu. Otrovanja s njima su nažalost prilično česta s letalnim ishodom. a za to vrijeme bolesnik pati da bi se onda ustanovilo kako mu doza nije dobra (preniske ili previsoke koncentracije). a to zaista ne razumijem kako je moguće progutati i kako je moguće pronaći tolike količine tableta. Ja sam došao na ideju da se prvog dana terapije u dva do tri uzorka krvi uzeta u predviđeno vrijeme izmjere koncentracije te izračunaju individualni farmakokinetski parametri. Rezultati su bili izvrsni. Navika nije toliko snažna kao npr. ali svejedno se u nekim slučajevima mora obaviti terapijsko odvikavanje Duge godine su se kod nas i u svijetu za liječenje depresija koristili triciklički antidepresivi s najvažnijim predstavnicima amitriptilinom i imipraminom. Drugi antidepresiv iz naše prakse je fluoksetin. Temeljem toga sam obavljao simulacije nakupljanja amitriptilina uz različite doze i intervale među dozama. Moja grupa se puno bavila individualizacijom terapije tricikličkim antidepresivima te se uz brojne radove možemo pohvaliti i jednim doktoratom. ali s mnogo višim LD50 nego triciklički. Nisu službeno razvrstani ali prema različitim izvorima oni mogu biti štetne tvari s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta) ili R48/22 (Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem). zbog vrlo široke primjene opažaju se njegove nuspojave. Ima nekih naznaka da bi kod kroničnog uzimanja mogli imati i reproduktivno toksične učinke. anoreksija. antipsihoticima.

Međutim. To se obično događa u fazi manije. Oni izrazito često ne poštuju odredbe liječnika. Međutim. Međutim. ali sasvim sigurno je 65 . a od nje su bolovali brojni značajni ljudi poput npr.muškaraca. Prastara je to bolest dobro opisana već u antici. To je razlog zbog kojeg se kod svih bolesnika treba stalno pratiti koncentracije litija u krvi i u mojem bivšem laboratoriju se to radi već skoro četrdeset godina. pa lijek uzimaju po svom. To je naravno litij kao vrlo stari i nezamjenjivi lijek u ovim vrlo teškim stanjima. kao na slici gore. U svijetu je samo aktivnih tvari više od 30. da može ubrzati razvoj dijabetesa. Razvrstava se u štetne tvari s obveznom oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Nema mnogo izvještaja o akutnim otrovanjima ovim lijekom. No ne može se zaobići jedan stari lijek korišten posebno kod bipolarnih afektivnih poremećaja. Uz to se moraju redovito pratiti funkcija bubrega i štitnjače. ali javlja se i R40 (ograničena sazanja o karcinogenim učincima). Zanimljivo je da se kod imipramina u muškaraca znao javljati prijapizam (spolni ud stalno ukrućen). kad su sigurni u sebe i dobro se osjećaju. teratogenost ipak nije sigurno dokazana i ostaje nam samo sumnjati. Teško je živjeti bez antidepresiva u našim vremenima i naravno da se stalno traže novi. Koriste se za olakšanje brojnih bolesnih stanja. itd. Zbog toga je izrazito važno da netko stalno vodi brigu o osobi koja boluje od bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP). Ni njemu ni mnogim drugim velikanima teška bolest nije smetala u ostvarivanju velikih djela. ali najčešće za olakšanje tegoba uzrokovanih epilepsijom. Aleksandra Makedonskog prikazanog na slici iznad teksta. onda naglo prijeđu u fazu depresije i ona može biti nepodnošljiva dok se ponovo ne uspostave ravnotežne koncentracije litija u krvi i ne započne njegovo djelovanje. a preparata je na stotine. Antiepileptici (antikonvulzivi) Radi se o zaista velikom broju lijekova podijeljenih u nekoliko skupina. Nema dobre zamjene za litij kod bipolarnih poremećaja i taj će se lijek sigurno još dugo zadržati na ovom osjetljivom području. da štetno djeluje na štitnjaču. pa smatraju da im lijek više nije potreban. ali zato ima puno o kroničnim učincima. najgori su izvještaji o mogućoj teratogenosti fluoksetina. Zna se da je litij nefrotoksičan. Još je jedan razlog praćenja koncentracija litija kod maničnih bolesnika.

neugodno kad dođe do epileptičkog napada. Danas sve više ljudi boluje od epilepsije zato što više nije važan samo nasljedni činitelj ili traume pri porodu nego rane nastale najčešće u prometu motornim vozilima. Problem kod većine antiepileptika predstavlja već spominjano usko terapijsko područje, a na to se nadovezuju brojne interakcije među lijekovima te utjecaj svakakvih činitelja izvana ili iznutra na sudbinu tih lijekova u organizmu (farmakokinetika). Svaki reagira drugačije na određeni lijek i treba pogoditi koji je za njega najbolji, pa zato i ima toliko puno skupina. Sve u svemu, odnos doze i učinka je teško predvidjeti. Jednom se uz vrlo niske doze postignu izvrsni učinci, a onda u drugo vrijeme ili kod drugog pacijenta niti nekoliko puta viša doza ne daje očekivani učinak. Prilično davno se spoznalo da je odnos koncentracije u krvi i učinka takvih lijekova puno bolji, a od toga do praćenja koncentracija antiepileptika u krvi radi poboljšanja terapije nije bilo daleko. Tako se javila nova struka individualizacija terapije praćenjem koncentracija lijekova (eng. drug monitoring). Na Rebru je osnovan laboratorij za praćenje antiepileptika negdje 1977. godine istovremeno kad i drugi laboratorij za praćenje lijekova za bolesti srca i krvnih žila. Ta dva laboratorija su se ujedinila 1982. godine pod mojim vodstvom. Bili su to prvi kliničko farmakološki laboratoriji u tadašnjoj Jugoslaviji ili možda čak u cijelog tadašnjoj istočnoj Europi. Bili su to počeci ove struke i u Europi, pa smo s našim radovima bili dobro došli na međunarodnim kongresima. Već 1977. godine u laboratoriju kakav je ovaj na slici lijevo moglo se mjeriti koncentracije četiri ili pet antikovulziva, pa je uzlet farmakoterapije bio očit. Kliničari su s oduševljenjem prihvatili nove mogućnosti, bilo oni na Rebru bilo iz drugih hrvatskih bolnica ili ambulanti za liječenje epilepsije. Kasnijih godina sam izradio posebne računarske programe za individualizaciju terapije na temelju individualnih farmakokinetskih parametara bolesnika i upravo na području primjene nekih antiepileptika oni su dobro došli. Devedesetih godina su razvijeni u svijetu bolji računarski programi i svi su ih kupovali, ali mi smo ranih osamdesetih godina imali svoje vlastite ideje, koje smo i primijenili. Nećemo ovdje raspravljati o svim antiepilepticima nego ih je izabrano nekoliko o kojima se ima više za govoriti. Nije obuhvaćen klonazepam budući se o njemu pisalo u odlomku o trankvilizatorima. Evo njihovih toksikoloških svojstava. antiepileptik karbamazepin fenitoin valproična kiselina fenobarbiton etosuksimid primidon CAS broj 298-46-4 57-41-0 99-66-1 50-06-6 77-67-8 125-33-7 znakovi opasnosti Xn Xn T Karc. kat. 2 T T Xn Xn oznake upozorenja R22 R48/22-36 R23/24/25-45 R22-37/38-61 R25 R22 R22

Svi ovi lijekovi se koriste ili su se koristili već duge godine u Hrvatskoj. U daljnjem tekstu biti će ukratko opisana njihova najvažnija svojstva te naša iskustva s primjenom.

66

Karbamazepin Osim kao antiepileptik najviše se koristi za olakšanje tegoba kod bipolarnih poremećaja, ali nalazi primjenu i na mnogim drugim mjestima, npr. kod fantomskih bolova izgubljenih udova. Kako se vidi iz gornje tablice pripada skupini slabo otrovnih tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Zato i nisu česta smrtonosna otrovanja kod ovog lijeka. Ja ne znam niti za jedan slučaj smrtonosnog završetka u Hrvatskoj, a u velikoj Americi bilježe u prosjeku jedno godišnje. Akutnih otrovanja ipak ima i ona se očituju u hipotenziji, depresiji disanja (opasno) i rijetko pojavi kome. Međutim, ima puno nuspojava među koje dakako ne ubrajam depresiju središnjeg živčanog sustava s njezinim poznatim simptomima. Neugodne su kožne nuspojave poput ove na slici lijevo, a u ovom slučaju su zahvatile cijelo tijelo. Svi štetni učinci se povlače prestankom davanja karbamazepina, a razlozi su obično imunološke prirode. Zapravo je možda karbamazepin najbolji primjer problema s terapijom. Treba reći da on ima posebnu farmakokinetiku. Kad ga se počne davati sporo se eliminira iz organizma, ali onda nastupa tzv. autoindukcija enzima koji ga metaboliziraju u organizmu i najednom se počinje sve brže elimirati. To znači da mu morate stalno podizati dozu. Naravno da su moguće oscilacije u farmakokinetici zbog različitih razloga i onda se stalno bolesniku mora ponovo mjeriti koncentracije karbamazepina u krvi i na temelju tih podataka stalno mijenjati terapiju. Koji puta je zbog izrazito snažne indukcije enzima gotovo nemoguće podesiti dozu lijeka i interval doziranja. Na mene je najveći utisak krajem osamdesetih prošlog stoljeća ostavio slučaj Ksenije stare tada 22 godine. Ona je u prometnoj nesreći imala teške traume i kao posljedica joj je ostala epilepsija. Kliničari su joj propisali karbamazepin, koji je na početku dobro djelovao, a onda su iz dana u dan morali podizati dozu. Tako su uspjeli doći do toga da ona više uopće nije imala epileptičkih napadaja, ali je postala nesposobna za život. Sedirajuće djelovanje lijeka bilo je najučinkovitije i Ksenija je prosječno dnevno spavala 18 do 20 h. Naravno da je bila nesposobna za bilo kakav rad i držali su je stalno na bolovanju. Nije mogla ni brinuti o sebi i na sreću je imala majku, koja je pokušavala učiniti sve što može da Kseniju vrati u normalan život. A normalan život se sastojao od druženja s prijateljima i od ljubavi. Ništa od toga! Nakon što je nekoliko puta zaspala za stolom s prijateljima ili na sastanku s njoj dragim momkom počeli su je svi izbjegavati. Mama ju je očajna dovela u moj laboratorij, jer je čula da mi to rješavamo računalom. Izračunao sam njezine individualne farmakokinetske parametre i zaključio da je tu gotovo nemoguće podesiti terapiju. Njezin se karbamazepin tako brzo izlučivao iz organizma da je trebalo svakih dva sata uzimati uobičajenu dozu lijeka. Njezine visoke doze tri puta dnevno dovodile su do izrazito visokih skokova koncentracija kod kojih je lijek djelovao tako snažno sedativno. Majka se zgrozila, ali je ipak pokušala slijediti moje simulacije. Stanje se popravilo, ali je Ksenija postala teški rob svoje terapije. Uzimati lijek svakih dva sata je strašno opterećenje, jer treba cijeli dan misliti samo o tome da se tableta uzme na vrijeme. Kasnije je samo preko dana uzimala lijek svaka dva sata, a večernja doza je bila opet ona divovska. Ni to nije bio život, ali je bilo bolje nego ranije. Onda je počeo rat i ja sam izgubio svaku vezu s Ksenijom, ali mi je nekoliko godina kasnije njezina mama poručila da su riješili problem u Švicarskoj. Ne znam jesu li ga riješili nekom operacijom o kojoj je mama stalno pričala ili je dobila novi lijek. U svakom slučaju, ovo je

67

dobar primjer koliko teško može biti liječenje pojedinih bolesnika. Mi ih zovemo terapijski problemi i javljaju se kod primjene drugih lijekova, ali nikad nisam vidio ovakav slučaj kakav je bio Ksenijin. Fenitoin Djelovanje mu je otkriveno još davne 1938. godine i od njega je stariji samo fenobarbiton. Od tada pa do danas uglavnom se koristi kod olakšavanja tegoba epilepsije zbog njegove visoke učinkovitosti. Međutim, s njim ima naravno i puno problema, jer mu je djelovanje u pravilu bolje kad dolazi u kombinaciji s drugim antiepilepticima, a interakcije su česte. Otrovniji je od karbamazepina i pripadaju mu prema izjavama proizvođača oznake upozorenja R48/22-36 (Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju, nadražuje oči). Međutim, nalaze se i drugačiji podaci, pa sam tako u jednom Sigurnosnotehničkom listu našao da ga razvrstavaju u otrove s oznakama upozorenja R23/24/25-45 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; može izazvati rak). Istina, razvrstavaju ga u karcinogene kategorije 2. Kod nas nisam nikad čuo za smrtonosni završetak zbog otrovanja fenitoinom, pa čak nije bilo niti ozbiljnijih akutnih otrovanja. Međutim, problem su njegove nuspojave ili štetni učinci kroničnog uzimanja. Kao i drugi antiepileptici izaziva alergijske promjene na koži, ali za njega je zanimljiva pojava propadanja gingive kao na slici lijevo, a dobro je pojavnost ovog štetnog učinka povezana s visokim koncentracijama u krvi. Javljaju se i neki znanstveni radovi s pretpostavkama da bi fenitoin mogao biti teratogen, tj. štetno djelovati na plod. Fenitoin je teški terapijski problem zbog brojnih interakcija i, kako vidimo, teških nuspojava. Kad se na Rebru počelo mjeriti koncentracije antiepileptika odmah se uočilo da nešto nije u redu. Zapravo je voditeljica laboratorija bila šokirana, jer u većine bolesnika su koncentracije fenitoina bile daleko ispod terapijskih ili ga se uopće nije našlo. Naravno da su kliničari prvo rekli da nešto nije u redu s laboratorijem, ali su laboratorijski ljudi brzo otkrili što je uzrok njihovih rezultata. Tada je na našem tržištu postojao lijek Hidanfen kao kombinacija fenobarbitona i fenitoina. Fenobarbiton je već tada bio poznat kao tvar koja inducira sintezu enzima preko kojih se metabolizira fenitoin. Ta indukcija je bila toliko snažna da se većina fenitoina vrlo brzo metabolizirala i nije ga bilo više u krvi. Kliničari su prihvatili objašnjenje, ali su tvrdili da je takva kombinacija svejedno djelotvorna i da sam fenobarbiton ne postiže onakav učinak kakav daje kombinacija lijekova. Iz svijeta su dolazili drugačiji podaci, ali nije se moglo odreći mogućnost da su kliničari u pravu, jer da postoji nekakva interakcija između fenobarbitona i fenitoina, pa su onda dovoljne minimalne količine tog lijeka uz fenobarbiton da se postigne željeni učinak. Nakon preuzimanja laboratorija i ja sam pokušavao nešto učiniti, ali sam se okrenuo proizvođaču tražeći od njih da promjene sastav pripravka tako da smanje količine fenobarbitona i povećaju fenitoina. Dobio sam podršku i iz svijeta krajem osamdesetih na svjetskom kongresu kliničke kemije u Barceloni. Zgodno je bilo to što su se u istoj sekciji javila tri rada o praćenju koncentracija antiepileptika uključujući i moj. Cijela dvorana je bila zgrožena mojim

68

rezultatima, koji su pokazivali da u 92% mojih nalaza fenitoin ne dosiže terapijske koncentracija, a kod američke grupe čak su 94% koncentracija fenitoina bile u terapijskom području. Australska skupina je imala oko 60% rezultata u terapijskom području. Nisam uspio objasniti problem slušateljima, jer nikom nije bilo jasno zbog čega uopće mjerimo koncentracije fenitoina dugih deset godina bez da se išta poduzelo. Fenobarbiton Kao što je već rečeno, fenobarbiton je najstariji moderni lijek za epilepsiju i to iz 1912. Istina, on se prvo koristio kao sedativ i hipnotik, a bio je široko korišten sve dok se nisu pojavili benzodiazepini. Bio je najbolje sredstvo protiv nesanice, ali se već davno znalo kako je to poguban lijek, osobito uzet u kombinaciji s alkoholom. Sjećate se vjerojatno velike Marilyn Monroe, koja je umrla zbog otrovanja takvom pogubnom smjesom. Ne postoji službeno razvrstavanje, ali proizvođači ga razvrstavaju u otrove s oznakom upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). Inače on uzrokuje snažnu depresiju i središnjeg i perifernog živčanog sustava, a to se ogleda u brojim drugim učincima (kardiotoksičnost, pulmonarna toksičnost (edem pluća), nefrotoksičnost, itd. Da, izaziva još i hipotermiju (hlađenje). Dovoljno razloga za pad u komu i za smrt. U vrijeme Marilyn Monroe možda se i nije znalo dovoljno o interakciji s alkoholom kad se njegovi opasni učinci pojačavaju. Zanimljivo je da su ga krajem devedesetih rubne skupine počele kombinirati s alkoholom (fenobarbiton i votka) dovodeći do brojnih smrtnih slučajeva. Nuspojave su čak možda rjeđe nego u drugih antiepileptika. Najvažnije su zapravo one vezane uz sedativno i hipnotičko djelovanje, ali moguće su slične reakcije kao kod karbamazepina prikazane na slici lijevo. Otrovanja je bilo puno u našim krajevima, čak i sa smrtnim završetkom iako se njega iz tijela može lako ukloniti forsiranom alkalnom diurezom, što se često i činilo radi spašavanja otrovanih u teškom stanju. Meni je ostao u sjećanju slučaj s jedanaestomjesečnim djetetom. Prebačeno je na Rebro po noći u komi i kolegica iz toksikološke pripravnosti je dobila njegove uzorke krvi i mokraće na analizu. Tražilo se ciljano acetilsalicilnu kiselinu zbog izjava roditelja. Dijete je večer prije dobilo izrazito visoku temperaturu i kad nije pomogao Andol roditelji su dijete zamotali u plahtu namočenu alkoholom kako bi ubrzali hlađenje. Izgleda da nisu znali na koji način drugi roditelji korištenjem alkohola spuštaju djetetu temperaturu. Onda su se javili grčevi i oni su s bebom odjurili u ambulantu. Liječnik je mirno dao injekciju fenobarbitona, ali se nakon toga djetetu stanje pogoršalo. Kod primanja na Rebro su zaboravili reći bilo što o onoj injekciji. Međutim, kolegica je odmah posumnjala da se tu ne radi o acetilsalicilnoj kiselini,

69

pa je na svoju ruku napravila analize fenobarbitona i alkohola. Acetilsalicilne je bilo vrlo malo u krvi. Nakon toga se moglo krenuti s pravom terapijom. Nisam ovaj primjer dao samo zbog prikazivanja interakcije alkohola i fenobarbitona nego zbog kolegice, koja je imala pravi nos toksikologa. Valproična kiselina Radi se o lijeku iz druge polovice dvadesetog stoljeća, koji je odmah zauzeo važno mjesto među antiepilepticima, ali se nedavno počeo koristiti kod bipolarnih afektivnih poremećaja, a ima izvješća da nekad pomaže kod migrena ili čak kod šizofrenije u kombinaciji s drugim lijekovima. Nije razvrstana službeno, ali podaci nekih proizvođača govore da je otrov. Dodjeljuju joj oznake upozorenja 22-37/38-61 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu, može štetno djelovati na plod). Dakle teratogenost. Nema podataka o smrtonosnim otrovanjima, a može se jednako kao fenobarbiton ukloniti iz organizma forsiranom alkalnom diurezom. Međutim, kronično uzimanje povezano je s nekim drugim opasnostima. Ona je citotoksična, pa onda nije ni čudo što je teratogena. Čak je bilo prijedloga o korištenju valproične kiseline u tretiranju nekih tumora, ali za sad nema najava da bi se to moglo dogoditi. Glavni problem je njezino štetno djelovanje na plod. Izvještaja ima puno, od onih blagih povezanih sa sniženim IQ kod djece čije su majke uzimale u terapiji valproičnu kiselinu do izvještaja o povezanosti s autizmom djece, koja su u maternici bila izlagana valproičnoj kiselini. Čak postoji u literaturi opisan fetalni valproički sindrom, prikazan na slici lijevo. Tako to ponekad završava s dobrim lijekovima. Mene su kao farmakokinetičara zanimale interakcije valproične kiseline s drugim antiepilepticima, a o tome je u literaturi pisalo puno. Kombinacija s fenobarbitonom je vodila jednoj neugodnoj interakciji. Pokušat ću je objasniti koliko jednostavnije mogu. Lijekovi u krvotoku postoje u dva oblika, tj. jedan dio je vezan za određene bjelančevine, a drugi dio je slobodan. Taj slobodni dio je jako važan budući je samo on djelotvoran. Fenobarbiton je izrazito visoko vezan za bjelančevine i tek je mali njegov dio slobodan. Valproična može potisnuti fenobarbiton s bjelančevina i tako mu se značajno poveća slobodna frakcija, što znači i učinak. Čak su moguća blaga otrovanja fenobarbitonom

70

u takvim slučajevima. S druge strane, valproična može usporiti metabolizam lijekova poput fenitoina i najednom se njegove koncentracije u krvi značajno povećavaju vodeći opet barem pojačanim nuspojavama. Inače treba reći da u našem dugogodišnjem mjerenju koncentracija valproične kiseline nismo nailazili na veća iznenađenja. Nismo bilježili intoksikacije, a većina koncentracija je bila u terapijskom području. Možda i zbog toga što se radilo o relativno novom lijeku uz koji se epileptologe od početka učilo o važnosti praćenja uspješnosti terapije mjerenjem koncentracija u krvi. Etosuksimid i primidon Ne pripadaju istoj skupini antiepileptika, ali ih ovdje razvrstavam kao ostale. Iako su se oba kod nas koristila i mi smo mjerili njihove koncentracije u krvi, nikad nisu bili primjenjivani tako učestalo kao prethodni antiepileptici. Kod etosuksimida možda zbog brojnih nuspojava. Kod primidona čak ima manje nuspojava, ali neke su od njih obiljne. Primidon je strukturno sličan fenobarbitonu i metabolizmom iz njega nastaje taj antiepileptik. U slučaju otrovanja nalazimo praktički iste simptome kao kod fenobarbitona, a i tehnika ubrzane eliminacije forsiranom alkalnom diurezom jednako je primjenjiva. Ne sjećam se niti jednog otrovanja ovim lijekovima kod nas, a ni u svijetu ne predstavljaju velik problem.

Antiparkinsonici
Zabluda je da ima malo bolesnika s Parkinsonovom bolesti. Ona se javlja u 1% populacije starije od 60 godina, ali se može pojaviti i u mlađih ljudi. Stručnjaci kažu da u Hrvatskoj ima gotovo 20.000 takvih bolesnika, a to nije malo. Većina ljudi prepoznaje tu bolest prema ritmičkom podrhtavanju određenih dijelova tijela, a svi vidimo drhtanje ruku. Naravno da bi i samo uz taj simptom život svakom bio zagorčen, ali opažaju se brojni drugi simptomi poput sporosti u izvođenju pokreta, ukočenosti tijela i posebnog položaja tijela. Tijelo je polu nagnuto s nogama savijenim u koljenima i savijenim laktovima. Muškarci obolijevaju češće, a poznati su brojni uglednici koje je ona zahvatila. Na slici lijevo je Muhamed Ali, koji boluje od parkinsonizma i nama uopće nije važno koji su uzroci do toga doveli. I veličanstveni Papa Vojtila je bolovao od te bolesti, a ipak je zadužio svijet svojim velebnim djelima. Ja se ponekad pitam što bi on još dobroga učinio da nije stradao u atentatu i da nije imao Parkinsonovu bolest. Činjenica je da su simptomi bolesti vrlo neugodni i zato moderna medicina stalno traži nove lijekove, jer izgleda da druge pomoći nema. Oni neće ljude izliječiti od teške bolesti, ali im barem mogu olakšati život. Problem je u tome što ti lijekovi imaju različite nuspojave, pa je onda potrebno davati bolesniku kombiniranu terapiju. To znači da onaj tko ordinira mora dobro poznavati bolest i lijekove. Namjera ovog odlomka nije miješati se u terapiju nego tek dati osnovne podatke o opasnim svojstvima uobičajenih lijekova za rečenu bolest. Izabrao sam njih nekoliko uz napomenu da barem jedan (amantadin) po mojem znanju još nije registriran u Hrvatskoj, ali biti će. Pogledajte kako se oni neslužbeno od strane proizvođača razvrstavaju prema opasnostima.

71

lijek levodopa triheksfenidil difenilhidramin benztropin amantadin

CAS broj 59-92-7 144-11-6 147-24-0 86-13-5 665-66-7

znak opasnosti Xn Xn Xn Xn Xn

oznaka upozorenja R22-36/37/38 R22 R22 R20/21/22-40 R22

Mora se reći da prema toksikološkom razvrstavanju ne predstavljaju neki naročiti problem. Vjerojatno ne treba obraćati nikakvu pozornost niti na R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) kod benztropina, jer oznaka govori samo o nekakvim slutnjama. Znači li to da su antiparkinsonici sasvi bezazleni lijekovi, koji samo čine dobro? Naravno da ne, ali ta skupina baš i nije poznata po velikim opasnostima dugotrajnog uzimanja niti po akutnim otrovanjima. Levodopa je zapravo aminokiselina, koja kao i sve druge aminokiselina lako prolazi u sve dijelove organizma. Njezina jedina uporabna vrijednost je u olakšavanju simptoma Parkinsonove bolesti. Nuspojave joj nisu izrazito značajne. Izaziva pospanost, hipotenziju, gastrointestinalna krvarenja i ponekad konfuziju. Rijetko se događaju neki drugi sasvim nebitni učinci poput ćelavljenja ili problema s učenjem. Kome je to još do učenja u starosti? Drugi problem je u tome što ovaj lijek ne uklanja sve simptome bolesti i potrebno je dodavati nove specifične. Na opis akutnih otrovanja nisam naišao niti ih je bilo u Hrvatskoj, što zapravo i nije čudo obzirom na činjenicu da pogođena populacija pati samo fizički, a intelektualno ne gube ništa. Takvi se ne odlučuju na samoubojstvo, a također neće greškom uzeti drugačiju dozu od one koju je liječnik propisao. Triheksfenidil je izvrstan lijek za ublažavanje ekstrapiramidalnog sindroma (podrhtavanje različitih dijelova tijela a osobito ruku), pa je zato prikladan u ublažavanju problema Parkinsonove bolesti, ali je jednako tako dobar u kombinaciji s lijekovima koji kao nuspojavu imaju ekstrapiramidalni sindrom. Ekstrapiramidalni sindrom je vrlo neugodna pojava, jer čovjek naprosto nije u stanju obavljati jednostavne poslove poput npr. vezanja žniranaca na cipelama, kao na slici lijevo. Obično ga daju u kombinaciji s drugim antiparkinsonicima poput difenhidramina ili levodope. Nije sasvim bezazlen i kod dugotrajne terapije obično izaziva nuspojave poput suhih usta, glavobolja, anksioznosti, bolova u mišićima, osipa po koži, slabljenja memorije i drugih. Iskustava s akutnim intoksikacijama nema niti kod nas niti u svijetu. Difenhidramin je zapravo prvenstveno antihistaminik, sedativ i hipnotik, ali mu primjena u olakšanju tegoba Parkinskonove bolesti nije zanemariva. Kombinira se s drugim lijekovima iz skupine i jedini problem kod njega predstavlja sumnja da bi danas sutra mogao biti dokazan kao karcinogen. Kod kronične primjene javljaju se malobrojne nuspojave poput halucinacija, konfuzije, impotencije i delirija. Više-manje zanimljive su fotofobija nastala vjerojatno zbog širenja zjenica pod utjecajem ovog lijeka. O preostala dva antiparkinsonika gotovo da ne treba pisati. Možda tek o amantadinu zbog činjenice da se može primjenjivati u monoterapiji , ali ga često ipak daju u kombinaciji s levodopom. Povoljan je zbog malog broja nuspojava, ali jedini među opisanim antiparkinsonicima javlja se u suicidalnim akutnim otrovanjima.

72

koji je godinama ranije boravio nekoliko mjeseci u Kini učeći akupunkturu. Naravno da sam sumnjičav prema svim tim silnim izlječiteljima na bazi akupunkture. Javlja se zbog različitih razloga na svim dijelovima tijela i ljudi su kroz cijelu svoju povijest tražili načina da se riješe tog zla. Kažu mudri ljudi da prvo treba saznati razlog pojave boli. A svi misle da je prodaja analgetika apsolutno najveća među lijekovima. a njih nema malo i nije kratka povijest njihove uporabe. Ja ću ovdje naravno pisati samo o kemikalijama. a to je koji puta teško. rukama. jer su moje migrene nestale i nikad se više nisu pojavile u onom obliku kao prije akupunkture. Ima ih zaista puno. jer oni se prodaju bez recepta u ručnoj prodaji. a ja sam na terapiju došao s nepovjerenjem i samo da ne razočaram dobrog prijatelja. Polovicom devedesetih boravio sam u sklopu izaslanstva hrvatske vojne medicine na važnom sastanku u Pekingu i tamo su nas uspjeli fascinirati s akupunkturom. ali nemaju tu priliku i moraju se osloniti na tradicionalne ili moderne metode suzbijanja boli u glavi. Ja nisam nikad odbacivao tradicionalne tehnike liječenja i zahvaljujem akupunkturi za smanjivanje učestalosti cervikalnih migrena. Moj prijatelj ugledni neurolog s Rebra osnovao je početkom osamdesetih na Rebru ambulantu za bol. Otrovanja s analgeticima ima. Evo kako se neslužbeno razvrstavaju.Analgetici i antipiretici Bol je uporna pratiteljica čovjeka i vjerojatno svih živih bića od kad postoje. Imala je ambulanta pacijenata napretek. Je li Frodo (Gospodari prstenova) patio od reume ili su boli bile uzrokovane nekih psihološkim razlozima uopće nije bitno. lijek acetilsalicilna kiselina paracetamol diklofenak CAS broj 50-78-2 103-90-2 15307-79-6 znak opasnosti Xn Xn T oznake upozorenja R22-36/37/38 R22-37/38 R25-36/38-63 73 . Moje nepovjerenje je preraslo u divljenje nakon približno dva tjedna terapije. barem po količinama ako ne po ostvarenim prihodima. a nitko ne obavlja evidencije prometa. ali ja mislim da su ona izuzetno rijetka u odnosu na količine tih lijekova koji se dnevno uzimaju u svim državama svijeta. križima i drugim osjetljivim mjestima na tijelu. Vjerojatno bi mnogi poželjeli postupiti poput njega. Zapravo nitko pouzdano ne zna koliko se analgetika koristi u pojedinim zemljama. ali ja ću obratiti pozornost samo na najvažnije predstavnike. ali moram reći da kineski stručnjaci čine čuda s tim iglama. On je zbog boli otišao iz realnog svijeta s vilama i vilenjacima.

Onda se dogodilo nekoliko velikih otkrića. koja su gurnula ovaj lijek opet u središte pozornosti ljudi. koji je teško patio od bolova uzrokovanih artritisom i ovaj je s velikim oduševljenjem postao ovisnikom o kemikaliji. Međutim. a njezina primjena kao antipiretika nikad nije ozbiljnije bila ugrožena. godine. ali vas neću s tim opterećivati. Ateroskleroza se javlja već u mladim godinama i patolozi su je nalazili u većine poginulih američkih vojnika. (C. Danas velik broj ljudi uzima preventivno svoju dnevnu dozu acetilsalicilne kiseline od 100 mg na dan. Kod Kineza sam vidio recept za biljnu tinkturu star 4. Istina je da se ona nalazi i u prirodi. Brojni pacijenti su rano osjetili da im se zbog gutanja preparata na bazi ove tvari javljaju problemi sa želucem. Acetilsalicilna kiselina pokazala se dobrom i kao analgetik i kao antipiretik. Istraživanja su nastavljena i ustanovljeno je da taj lijek djeluje protektivno na krvne žile. vrlo često su nalazili ljude bez ikakvih zakrečenja krvnih žila i postavilo se pitanje što je tome uzrok. koji je doživio svjetsku slavu i donio svom proizvođaču goleme profite. kod nas Pliva s preparatom Andol.000 godina. To je dodatno povećalo potrošnju acetilsalicilne kiseline. Acetilsalicilna kiselina Ako je neki lijek star onda je to na europskom tlu svakako acetilsalicilna kiselina.G. a glavni lijek je tada bila acetilsalicilna kiselina. Glavobolju su zamijenili bolovi u želucu.Zapravo ništa naročitog osim kod diklofenaka. Pliva se proslavila sa svojim Andolom. kao npr. kako bi usporili zakrečenje krvnih žila i time teže posljedice poput infarkta miokarda. Važan lijek! Naravno da ništa nije idealno. ali prava joj primjena počinje sintezom. a oni znaju ponekad biti strogi. Bolovi su nestali. Mehanizam tog djelovanja je davno otkriven. ako mi 74 . pa se nije moglo ni očekivati da će primjena acetilsalicilne kiseline prolaziti bez ikakvih posljedica na zdravlje ljudi koji je uzimaju. U svakom slučaju. Legenda kaže da je ponudio acetilsalicilnu kiselinu svom ocu. Priređeni su i pripravci u obliku supozitorija za osobe s bolestima želuca. itd. pogotovo kod lijekova koji su tako pristupačni i koriste se u velikim količinama. Brzo nakon toga pojavio se preparat Aspirin. Već kod niskih doza poput onih za zaštitu krvnih žila (samo 100 mg lijeka) znalo se javiti krvarenje u želucu. Kasnije su ga slijedili drugi.Gerhdrdt). Farmaceutska industrija je naravno nastojala ostvariti veći profit dajući na tržište svakakve preparate. ali acetilasalicilna je valjda jedan od najstarijih sintetski priređenih lijekova. Za one koji ne vole gutati tablete izrađeni su pripravci šumečih tableta kao na slici pokraj teksta. ali to je razvrstavanje na katedri za fizikalnu kemiju sveučilišta u Oxfordu. niti jedan od tipičnih predstavnika nema nekakvih posebnih opasnosti za ljudsko zdravlje ili okoliš. Ipak je acetilsalicilna kiselina zbog brojnih razloga gubila bitku pred novim analgeticima i prodaja se usporavala. Tijekom Vijetnamskog rata obavljane su brojne razudbe poginulih američkih vojnika i netko je pronašao čudnu pojavu. pa preparate bazirane na njoj danas drži svako domaćinstvo. Prva sinteza je opisana davne 1883. Ipak valja znati da to nije najvažnije. Vrlo brzo se otkrilo da su svi vojnici s čistim i posve prohodnim krvnim žilama bolovali u djetinjstvu od upale zglobova. koji je puferiran tako da ne izaziva probleme sa želucem. ali je tek kemičar Felix Hoffman iz Bayera shvatio što je sintetizirao 1897. ali to i nije bilo tako strašno.

Plivadon. Kod nas se ovaj lijek može kupiti u ručnoj prodaji. a završava s teškom acidozom. u brojnim samoposlugama. ali to je tek početak. Dečko je prebolio upalu zglobova i stvorila su mu se u organizmu antitijela na acetilsalicilnu kiselinu. Vjerojatnost takvih događaja se povećava ako uz lijek koristite alkohol. grčevi i edem mozga. koja tisuća tableta). koji se pojavio kod maturanta neke zagrebačke gimnazije. Tako otrovanje počinje s alkalozom (podizanje pH krvi). Javljaju se različiti disbalansi i oscilacije. Tamo je moguće kupiti velika pakiranja acetilsalicilne kiseline. ali se ipak događa među nama. Kod nas se prodaje čak češće nego acetilsalicilna kiselina. I tu je mehanizam djelovanja posve poznat i trebate slušati svog doktora kad kaže da se uz ovaj lijek ne smije ni pomisliti na alkoholna pića. itd. kako je pokazano na slici lijevo. a ja se sjećam iz davnih dana jednog slučaja vrlo teške bolesti pod nazivom «lupus like» sindrom. Sve u svemu. Danas se otrovanja acetilsalicilnom kiselinom relativno jednostavno rješavaju forsiranom alkalnom diurezom. a razlozi su jasni. zbog koje se pojačava neurotoksično djelovanje. pa su zapravo svi zadovoljni. sirupi. Naravno da se prvo javljaju gastrointestinalni simptomi s bolovima u želucu. Onda nije ni čudo što se u domaćinstvima nađu velike količine ovog lijeka (npr. pa se onda ne može zanemariti njegove poruke. Bolje ga se podnosi nego acetilsalicilnu što se tiče nuspojava probavnog sustava. Kod kroničnog uzimanja zapravo nema značajnijih problema osim 75 . Možda je rijetkost. Lijevo je slika preuzeta iz časopisa JAMA (Journal of American Medical Association). kao tablete. Vjerojatno su zbog toga otrovanja paracetamolom u SAD češća nego u Europi i s težim ishodom. Posebno je mnogo otrovanja u SAD i Kanadi. Acetilsalicilna kiselina može biti alergen i raditi stotine problema. Jedan od najuglednijih svjetskih medicinskih časopisa.). dolaze brojne vrste pripravaka. Kao i acetilsalicilna dolazi u velikim pakiranjima od 500 ili čak 1000 tableta. a slično je s paracetamolom. Osim toga. a u međuvremenu bolesnik pada u komu. Paracetamol je također izrazito često korišteni analgetik u kućanstvima. Kad bi stvar završila na tome mogli bi biti zadovoljni. Zanimljivo je da smrt obično nastupa zbog edema pluća. ali u pravilu se kod akutnih otrovanja radi o pokušaju samoubojstva. Nekoliko doza Andola u gimnazijskim danima potaknulo je imunološku reakciju i njemu su prvo zakazali bubrezi. Dugotrajno uzimanje acetilsalicilne kiseline može izazvati svakakve poteškoće. letalni završeci su rijetki i događaju se kod kuće kad se ne stigne potražiti pomoć liječnika. pa ga ljudi rado biraju. Ovdje se radi o alergijskoj astmi. Prvo se javljaju halucinacije. No kod akutnog zakazivanja bubrega mora se ići na hemodijalizu. Terapijska otrovanja s acetilsalicilnom su naravno moguća. Pandadon. ali već i samo otrovanje vodi neugodnim premećajima koncnetracija kalija i glukoze. Vjerojatno bi se svaki normalan ljekarnik uzbudio već na zahtjev za prodajom deset paketića lijeka. supozitoriji. konfuzija. Dolazi u brojnim kombiniranim preparatima s različitim drugim konstituentima (npr.povjerujete da acetilsalicilna kiselina proizvodi takve učinke. Što je s akutnim otrovanjima? Ima ih mnogo zbog toga što lijek svatko ima u svojoj kućnoj ljekarni. a to je tek stotinu tableta. ali su pakiranja po deset tableta. mučninom i povraćanjem. a onda je prije maturiranja umro od autoimune bolesti.

ako ga čovjek učestalo uzima zajedno s alkoholom. a posebno ne onih s letalnim završecima. Takvi se pokusi vrlo strogo nadziru na različite načine. Nakon toga su jurnuli na mjesto pokusa smatrajući da dolaze natašte. Akutnih otrovanja gotovo da i nema. Moja skupina je prije nekih 25 godina obavljala pokuse ispitivanja apsorpcije različitih pripravaka diklofenaka na zdravim mladim dragovoljcima. Ako se uzima prije jela onda nije dobro povremeno uzimati poslije jela ili obratno. kao u slučaju na slici lijevo. niti jedan drugi klinički znak nije ukazivao na otrovanje. ali povremeno se javljaju izvještaji o mogućoj teratogenosti. dakle na kraju pokusa. I akutno otrovanje visokim dozama također je povezano s teškim oštećenjima jetre. a mi smo napisali rad o slučaju uz mnogo dvojbi oko toga što smo zapravo opisali. Činilo se da u pokusu s voltarenom sve ide dobro dok nije počelo mjerenje koncentracija. koji su inače dijelili istu studentsku sobu. kad se mogu javiti oštećenja jetara. a prvi obrok je dva ili tri sata nakon gutanja. 76 . U dvojice ispitanika kroz prvih 9 h nakon doze uopće nije bilo moguće naći diklofenak u krvi nego se on pojavio negdje u desetom satu. a onda su se dobro najeli kulena i otišli spavati na 1 h. Odmah nakon uzimanja lijeka počinje vađenje krvi u predviđenim vremenskim razmacima kroz nekih 12 h. Dijete se oporavilo. Dragovoljci moraju u vrijeme pokusa prestati s uzimanjem alkohola i trebaju vrlo uredno živjeti. To drugim riječima znači da za sigurno nikad nije dokazana teratogenost niti na životinjskom modelu niti kod čovjeka. a to je diklofenak (Voltaren). Nikako se ne smije zanemariti najvažniji antireumatik u našim krajevima. Naravno da smo njihove rezultate odbacili. jer se mogu očekivati velika iznenađenje glede njihova učinka. Dijete je navodno dobilo previsoku dozu paracetamola i kad je to netko shvatio išlo se pratiti jetrene probe. pa danas postoji pravilo da ovakve lijekove treba uzimati uvijek na isti način u odnosu na hranu. ali nikad nije bilo jasno je li dijete i prije predoziranja imalo ta oštećenja ili nije. Naime. ali njegova opasna svojstva su značajnija nego kod prethodna dva analgetika. Jako smo se zabrinuli i počeli su razgovori s dvojicom mladih ljudi. ali je malo smrtnih slučajeva. Na dan pokusa dolaze natašte nakon dobro prospavane noći i onda pred voditeljem pokusa uzimaju lijek. Ostaje problematična oznaka R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod) i razvrstavanje u reproduktivno otrovne tvari kategorije 3. U kasnijim pokusima se to posebno ispitivalo s različitim sličnim tvarima i uvijek je utjecaj hrane na brzinu i kvalitetu apsorpcije lijekova bio zamjetan. I drugi su o tome pisali. Mi zapravo nikad nismo imali problema s otrovanjima paracetamolom. Ispostavilo se da su se oni u sobu vratili u 6 h ujutro poslije igranja preferansa. Uzima se i kod drugih vrsta bolova jako učestalo. On se razvrstava u otrove i reproduktivno otrovne tvari. Sjećam se tek jednog otrovanja djeteta prije više od petnaest godina zbog nesporazuma između roditelja i liječnika. Rezultati su podloga za farmakokinetska izračunavanja i različite statističke usporedbe. kako bi se moglo mjerenjem koncentracija pratiti njihov tijek u krvi. Kod kronične primjene zna praviti probleme sa želucem baš kao i acetilsalicilna kiselina i drugi njemu slični nesteroidni antireumatici. ali smo ostali začuđeni da se toliko dugo vremena zbog dobre hrane može odgoditi pražnjenje želuca. Jetra su bila oštećena. Kod diklofenaka se javljaju brojni problemi interakcije između hrane i lijeka.

jer me čeka sudbina onih 30% građana zapadnih zemalja. Tzv. godine kao voditelj novoosnovanog Kliničko farmakološkog laboratorija na Rebru. koja ima dobru ulogu u sprječavanju zakrečivanja krvnih žila. nasljedni činitelj). Stručnjaci tvrde da je smrtnost zbog ovih bolesti učestalija nego zbog raka. itd. lijek digoksin dizopiramid kinidin nifedipin nitroglicerin prokainamid propranolol CAS broj 20830-75-5 3737-09-5 56-54-2 21829-25-4 55-63-0 614-39-1 318-90-9 znak opasnosti T+ Xn Xi Xn T+. Prvi zadatak mi je bio postaviti analitičke metode za praćenje koncentracija digoksina. koji je vrlo otrovan i eksplozivan te može djelovati štetno na okoliš. prokainamida i kinidina te na području 77 . Jeste li shvatili bit ovih poruka? Prasac na ražnju je otrov. antihipertenzivi. srčani glikozidi. koji umiru od kardiovaskularnih bolesti zbog nezdravog života i još ponekih razloga (npr. moja namjera nije pisati niti o bolestima niti o liječenju nego o opasnim svojstvima lijekova za te bolesti. užasne fileke. Ja se gotovo ne usudim jesti jaja sa špekom ili npr. E Xn Xn oznake upozorenja R26/27/28 R22-36 R36/37/38 R22 R3-26/27/28-3351/53 R22 R22 Razlikuju se izrazito prema svojim akutnim štetnim učincima. koji se sastoji od što manje uzimanja hrane i što više fizičkog napora. posebno ako se malo krećete i stariji ste od 40 godina. pa se u tablici nalazi gotovo bezopasni kinidin. kao npr. antianginalici. diuretici. Uostalom. nezdrava hrana naravno da nije razvrstana među otrove. Proizlazi da se najbolje štite od takvih bolesti siromašni fizički radnici. antiaritmici. siječnja 1976. jer sam s njima počeo svoj rad u toksikologiji. Evo najvažnijih lijekova iz te skupine sa stanovišta toksikologa.Lijekovi za bolesti srca i krvnih žila Tih bolesti srca i krvnih žila je izrazito mnogo tako da se običan toksikolog ne snalazi pred njihovim mnoštvom. Neki lijekovi uopće neće biti obrađivani. Nastupio sam 1. koji sve što pojedu i potroše. Iznimka je jedino nitroglicerin s oznakom upozorenja R33 (opasnost od učinka nakupljanja). a isto tako vrlo opasni nitroglicerin. Liječnici kažu da se rečene bolesti mogu spriječiti ili barem odgoditi zdravim životom. Problem je u tome što se iz tablice ne vide njihove nuspojave ili učinci dugotrajnog izlaganja. Ja osobno sam emocionalno vezan uz ovu skupinu lijekova. Neću se strogo držati podjele tih lijekova po skupinama (npr. jer je o njoj bilo govora ranije. acetilsalicilna kiselina. N. a raka se svi boje najviše. koji u čistom stanju djeluje kao nadražljivac. a mnogi lijekovi za olakšanje tegoba bolesti srca i krvnih žila opasne su ili čak vrlo opasne tvari.) nego namjeravam pisati o konkretnim tvarima.

Od probavnih problema važna je tzv. ali to se uglavnom podnosi zbog korisnih djelovanja lijeka. lantanozida C i još mnogi drugi (u bivšem SSSR-u je jedno vrijeme bio registriran kao lijek oleandrin kao glikozid digitalisa izoliran iz oleandra (Pogledajte o njemu više u poglavlju o otrovima živih bića). To su naravno terapijski problemi. Kod većine pacijenata se može imati povjerenje u terapijski raspon 0. a ja radi reda ponovo dajem sliku biljke bogate digoksinom kao glavnim predstavnikom skupine.2 mg te opasne tvari. Svakako je to biljka lijepih cvjetova i mnogi je u našim krajevima drže za ukras svojih vrtova. Glikozidi digitalisa Tražio sam po Internetu prikladne slike za ovaj odlomak. a ipak se koristi kao lijek. proscilaridina. Međutim. Skupina u kojoj sam ja surađivao objavila je brojne radove na temu terapije ili otrovanja digoksinom i teško je izabrati o čemu pisati. Međutim. a kasnije se broj analitičkih metoda širio nezadrživo. Na mene je najveći dojam ostavilo istraživanje odnosa između koncentracija digoksina. Sjećam se pacijentice koja je imala zeleno vidno polje (sve joj je izgledalo zeleno) kao znak intoksikacije digitalisom. kod brojnih bolesnika taj raspon nije dobar. a još uvijek su nezamjenjivi kao lijekovi. Tableta digoksina sadrži samo 0. medigoksin) i rođaci poput digitoksina. parametara nadzora EKG-om i kliničke slike bolesnika. anoreksija (smanjivanje unosa hrane u organizam) te tipične gastrointestinalne poteškoće poput mučnine. u dodiru s kožom i ako se proguta).3 μmola/l digoksina u krvi. Ima izrazito usko terapijsko područje. prokainamid i kinidin. acetil-digoksin. Nevjerojatno je da su svojstva srčanih glikozida (jačanje srčanog mišića) opisana prije više od 200 godina.9-2. što je vrlo niska doza za lijekove. Neki od njih imaju nuspojave kod nižih koncentracija od tog raspona. Svi njegovi rođaci imaju slična svojstva. ali ništa osim različitih biljaka koje sadrže ove tvari nisam našao. istina rijedak ali dobar. Bio je to zaista pionirski posao ne samo na području tadašnje Jugoslavije nego i cijele istočne Europe. Iskustva su se množila i teško je izabrati o čemu pisati. proljeva i abdominalne boli. Naravno da se našlo kako u većini slučajeva kliničar na temelju koncentracije digoksina može zaključiti je li njegov pacijent pod dobrim nadzorom. O njima se može ponešto naći u poglavlju o otrovima živih bića. njezine koncentracije digoksina u krvi su bile u terapijskom području i nije se moglo dokazati štetna djelovanja niti EKG-om niti ostalim kliničkim pretragama. a kod nekih nema terapijskog učinka niti kod koncentracija iznad rečenog područja. Digoksin u redovitoj terapiji zapravo nema izrazito teških nuspojava. ali ne može se izbjeći subjektivni pristup kod obrade ove teme. ali iznimaka je bilo dosta. pa onda nije čudno da se daju bolesnicima u vrlo niskim dozama. Iz tablice gore vidi se da je digoksin vrlo jaki otrov s oznakama upozorenja R26/27/28 (vrlo otrovno ako se udiše. Ključni su digoksin i njegovi derivati (npr. Evo osnovnih podataka o njima.antiastmatika teofilina u krvi bolesnika pod terapijom. Već iste godine bile su postavljene metode za digoksin. Ni štetni učinci sa strane središnjeg 78 . a najgore je to što postoje velike inerindividualne razlike u osjetljivosti na njega.

a nije živjela s majkom u zajedničkom kućanstvu. Jedan umirovljeni ugledni pedijatar je govorio kako su djeca terapijska siročad. a koncentracije izmjerene u mojem laboratoriju su bile izrazito visoke. Ili je laboratorij bio loš ili pacijentica nije bila otrovana digoksinom. što je potvrđivalo početnu pretpostavku. Nemojte 79 . a ni svjetska literatura o tome ne daje jasne podatke. ovaj slučaj pokazuje da smo u vrijeme ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća bili sposobni rješavati vrlo složene terapijske slučajeve. Meni je u sjećanju ostalo otrovanje digitoksinom. Onda su se u zadnjem desetljeću prošlog stoljeća pojavili radovi o primjeni antitijela na digitalis kod otrovanja. Akutnih otrovanja s preparatima digitalisa je malo i ona se uglavnom događaju zbog grešaka u terapiji. ali prva iskustva su bila svakakva. ali tehnika je prilično rizična za pacijenta. Međutim u rijetkim slučajevima se mogu dogoditi malo očekivani štetni učinci kao na slici gore gdje je pokazan primjer nekrolize na digoksin kod malog pacijenta. jer sam na taj način mogao ustanoviti radi li se o digoksinu ili njegovom rođaku digitoksinu. Onda su pametni ljudi sintetizirali fragmente antitijela (kratke peptide) koji su u stanju vezati na sebe digoksin i njegove derivate. Treba uzeti u obzir da se i djeca pojavljuju kao teški srčani bolesnici.živčanog sustava nisu nepodnošljivi i pokazuju se najčešće u vidu iscrpljenosti. Kad smo zadnji put sastavljali listu protuotrova koje država mora imati na zalihama radi intervencije kod otrovanja odustali smo odmah od nabavke fragmenata antitijela na digitalis. Slučaj je bio razriješen na vrlo složen način. Kad netko ima malog srčanog bolesnika onda se mora snalaziti pri nabavi pripravaka digitalis preparata odlascima u inozemstvo u kupovinu. pa kliničaru nije jasno dolaze li od nedjelotvornosti lijeka ili zbog njegovih nuspojava. Nakon toga je mlada specijalizantica kliničke farmakologije obavila detaljan izvid u maminom stanu i otkrila da je ona u terapiji imala digitoksin a ne digoksin. Mjerenje je stvarno pokazalo da se digoksin može isključiti. Zapravo su najgore kardijalne nuspojave. jer nema na tržištu posebnih lijekova za njih. koncentracije nisu padale niti dva dana nakon prijema pacijentice u bolnicu. Doze u pripravcima na tržištu su prilagođene odraslim pacijentima. Nije bio razlog samo u izrazito visokoj cijeni tih antidota nego u činjenici da se kod nas otrovanja digitalis preparatima događaju izrazito rijetko. Intoksikacije digitalis alkaloidima završavaju loše. a moglo se ranije poslati specijalizanticu u provjeru mamine apoteke. Mora se priznati da metoda nije bila specifična i hvatala je sve glikozide digitalisa. Međutim. Glavni problem je bio u imunološkom odgovoru organizma na strane tvari. Bilo je očito da mogu postojati samo dva razloga za takve nalaze. ali im je cijena izrazito visoka. Odlučio sam obaviti mjerenje glikozida digitalisa u slini otrovane gospođe. Naši su pacijenti jako poslušni i teško je očekivati da će namjerno izazvati predoziranje. vrtoglavica. Na Rebro je primljena majka kolegice. Kod akutnih otrovanja pripravcima digitalisa kliničari dugo vremena nisu zapravo imali što poduzeti nego čekati pomoć Božju. Mi smo imali barem jedno pozitivno iskustvo s primjenom hemoperfuzije kod otrovanja oleandrinom. koje nije bilo jasno prepoznato barem na početku. jer u slini nije bilo gotovo tragova glikozida digitalisa. jer često nalikuju simptomima osnovne bolesti. pa je trebalo injicirati u krv antitijela na digitalis da bi se on uklonio iz slobodne cirkulacije. Ne sjećam se niti jednog namjernog otrovanja bilo kojim od pripravaka digitalisa kod nas. pa je logično da su mu koncentracije u slini izrazito niske. Međutim. Bilo je to revolucionarno otkriće. Nemam namjeru niti prostora objašnjavati o čemu se radi. Digitoksin se naime snažno veže na bjelančevine plazme i malo ga je slobodnog u krvi. Antitijela vežu na sebe antigene (digitalis alkaloide). Kod većine glikozida nema dobre tehnike izvantjelesne eliminacije otrova i može se samo čekati kako će se organizam sam obraniti. kako je opisano u poglavlju o otrovima živih bića. poremećaja spavanja i glavobolja. koja je obavljala specijalizaciju iz kliničke farmakologije. Posumnjalo se odmah na otrovanje digitalisom. jer u većini slučajeva kliničar nema što napraviti. a pripravke za djecu se teško može naći. što nitko nije znao objasniti. a upravo su srčani glikozidi dobar primjer. Danas ih se može kupiti na tržištu.

U pravilu su to lijekovi za primjenu ispod jezika (sublingualno) a ima ih nekoliko. Ja sam sudjelovao u brojnim pokusima ispitivanja biološke raspoloživosti (jednostavno rečeno kvaliteta i kvantiteta njegove apsorpcije u krvotok) u zdravih dragovoljaca. nifedipin. ali opisano je ubojstvo zamjenom digitalisa iz bočice sasvim nedjelotvornim tabletama placeba (prazna tableta). To znaju čak i pisci kriminalističkih romana. izosorbid dinitrat. Osim svojih brojnih opasnih svojstava zapravo ne predstavlja velik toksikološki problem. Možda sam nepravedan. ali je čak u tom slučaju otkriveno da se radi o ubojstvu uskratom nužno potrebnog lijeka. preparati digitalisa unatoč svojoj visokoj otrovnosti ne predstavljaju ozbiljan problem u našoj državi. Nitroglicerin je neugodan zbog relativno blagih nuspojava methemoglobinemije (pospanost. Najduže u uporabi je vrlo otrovni nitroglicerin za kojeg neki smatraju da je i najbolji do sad primjenjivani antianginalik. Jedan od njih je svakako nifedipin kao tipični lijek druge polovice dvadesetog stoljeća. koja ne mora biti prihvatljiva bolesnicima. Antianginalici Anginalna bol ili spazam koronarne arterije je izrazito neugodno iskustvo i onaj koju ju je iskusio obvezno drži u svojem džepu neki antianginalik. Kod nas se pojavio osamdesetih godina prošlog stoljeća. ali nikad nisam čuo da bi se to dogodilo u ozbiljnijim razmjerima. Sve u svemu. Međutim. To je lijek koji mora brzo djelovati. Već i sam nitroglicerin je analitički problem i ja nikad nisam ni pokušao razvijati metodu za njegovo određivanje.računati niti na ubojstvo. nitroglicerin. ali izvještaji iz literature pokazuju da on i nije baš sasvim bezazlen. uvijek treba misliti i na učinke dugotrajnog uzimanja. Više se ne sjećam u čijem književnom djelu sam to pročitao (vjerojatno otrovima sklona Agata Christi). U dozama pri kojim dolazi u terapiji nema nekih ozbiljnih posljedica na ljudsko zdravlje. jer podnositi anginalnu bol nije lako. Odmah je pobudio interes bolesnika i kliničara jednako kao antihipertenziv i antianginalik. itd. Nije bila! Potrošili smo mjesece za razvijanje metode tekućinske kromatografije i konačno predali rezultate takve 80 . pa su ga kroz godine pomalo potiskivali drugi lijekovi. kao npr. Činilo se da je to krasan lijek zbog njegovih slabih učinaka kod akutnog unosa u organizam. Nije se zapravo mogao uspoređivati s klasičnim opasnim nitroglicerinom. jer je digitalis izrazito lako dokazati u biološkom materijalu stradalog. Moja iskustva se odnose na mukotrpno traženje prikladne analitičke metode za njegovo mjerenje u biološkom materijalu. Ovo na slici lijevo je samo jedna od rijetkih nuspojava. umor). On je tipična tvar koja bi trebala raditi methemoglobinemiju kod predoziranja. jer ipak se od kolega analitičara iz svijeta dobivalo podatke. Nifedipin nam je zagorčio život također unatoč tome što smo imali velika analitička iskustva i činilo nam se da je naša metoda prihvatljiva za naručitelja. a onda se zbog dobrog suzbijanja anginalne boli počeo priređivati u obliku lingvaleta. ali sam pratio i rezultate njegovih kliničkih ispitivanja. Na početku se primjenjivao u obliku tableta.

ali smo se njima bavili zbog drugih razloga. ali nismo imali što se tiče prokainamida niti jedan slučaj ove bolesti. verapamil. dizopiramid. Pokazalo se da su Hrvati slični drugim bijelcima i crncima budući smo našli oko 60% građana sporih acetilatora. Vjerojatno su se na Rebru stručnjaci bojali imunoloških bolesti zbog vrlo snažno razvijene imunologije u toj bolnici. Radi se o teškoj imunološkoj bolesti sa smrtnim ishodom (teško zatajenje bubrega). koju smo davali ispitanicima i onda u prikupljenim uzorcima mokraće mjerili temeljnu tvar i produkte acetiliranja. a kod žutih je sporih acetilatora samo 5-15%. amjodaron izrazito sporo izlučuje iz organizma i zato se javlja problem nakupljanja. 81 . jer ga se moglo mjeriti fluorimetrijski i ja sam brzo razvio pouzdanu analitičku metodu o kojoj sam izvijestio na nekoliko kongresa. Koristili smo kao model supstancu sulfadimidin. Prije nekih desetak godina u razgovoru na rubovima jednog kongresa bolji međunarodni stručnjaci su rekli da možda laboratorij ili dva u svijetu uspješno obavljaju mjerenje nitroglicerina ili izosorbid-dinitrata u biološkom materijalu. Naime. Drugi antiaritmici nisu izrazito velik terapijski problem. godine počeo baviti s tom skupinom lijekova (kinidin i prokainamid) zato jer analitičke metode za njihovo mjerenje u krvi nije bilo teško razviti. Nismo nikad zabilježili niti jedno akutno otrovanje ovim lijekovima. on je odbio primijeniti metodu u ispitivanju biološke ekvivalencije zbog relativno visoke greške kod niskih koncentracija. prokainamid u visokim koncentracijama tipičnim za bolesnike s defetkom u acetiliranju organizmu stranih tvari može dovesti do autoimune bolesti. Zbog toga smo godinama kod svih bolesnika na prokainamidu pratili status acetiliranja. Međutim. koje također značajno ruše kvalitetu života srčanih bolesnika. a neki od njih bi mogli predstavljati problem dugotrajne terapije. Kinidin je bio posebno zanimljiv. U svakoj populaciji se mogu naći velike razlike u brzini acetiliranja amina i hidrazina. Prokainamid je tipični lijek koji može izazvati «lupus like» sindrom kod sporih acetilatora. itd. Ja sam se od samih početaka vođenja Kliničko farmakološkog laboratorija 1976. kao npr. amjodaron. Oni sprječavaju različite srčane aritmije. Nitko se zapravo nije bojao kinidina unatoč radova koji prikazuju nuspojave poput ove na slici lijevo (kinidinska trombocitopenija). Pišem o problemu zbog toga što je analiza nitrata u biološkom materijalu izrazito složena i što samo mali broj analitičkih laboratorija uspijeva pošteno pratiti te lijekove u biološkom materijalu. Antiaritmici Samo ime govori o kakvim se lijekovima radi. Tako se npr. Mi smo od samog početka rada na praćenju terapije prokainamidom uveli metodu utvrđivanja brzine acetiliranja u naših bolesnika. Ne znam koliko su predviđanja kliničara bila realna. ali nikad nismo imali ozbiljna otrovanja. Našli smo i ekstremno spore acetilatore (negdje oko 1%) koji predstavljaju izrazito rizičnu skupinu kod uzimanja lijekova koji se metaboliziraju acetiliranjem. Tako se ja nisam previše uzbuđivao zbog našeg neuspjeha pri razvijanju sasvim pouzdane analitičke metode za nifedipin. Onda su za nju pokazali interes alergolozi smatrajući da bi im mogla pomoći u ocjeni rizika za njihove bolesnike i jedno vrijeme smo zaista imali velik broj pretraga. Međutim.kakvi su bili naručitelju. Ukupno je bilo obrađeno nekoliko tisuća Hrvata i time smo dobili statistički dobar uzorak. glavni problem je sa stanovišta kliničara bio prokainamid. jer često se čovjek povede dojmom zbog pročitanih članaka u časopisima.

koja se javlja zbog različitih razloga. jer gotovo da ne osjećaju nikakve tegobe. koje izazivaju nakupljanje vode u dijelovima organizma. metopropol. a kad nastupe štete obično je već prilično kasno. Razvili smo metodu određivanja koncentracije furosemida i u istraživanju otkrili da su njegove koncentracije u krvi jednako smanjene kao kod digoksina. propranol. Ta skupina lijekova se vrlo često daje kod hipertenzije radi uklanjanja edema. a oni su to povezivali s pojavom edema. Danas po svim našim gradovima postoje posebne ambulante za hipertenziju zbog velikog broja osoba u svakoj populaciji. Barem je desetak skupina lijekova korištenih za spuštanje tlaka. Međutim. Otrovanja gotovo da nismo imali. pa smo periferno i mi morali znati nešto o lijekovima kod te bolesti.Antihipertenzivi Hipertenzija je izrazito česta bolest. Ključni problem je u tome što pacijenti ne shvaćaju ozbiljno svoju bolest. Stvarao se izgleda začarani krug. Skupina kliničara kojoj smo mi služili kao servis intenzivno se bavila hipertenzijom.). Zbog smanjene 82 . ali bi često neko vrijeme nakon toga isti bolesnici dolazili s teškim edemima i neuspješnom terapijom digitalisom. Mi smo se djelovanjem diuretika počeli baviti sasvim slučajno polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća zbog zamolbe kolega kliničara iz Sestara milosrdnica. Koncentracije digoksina su bile niske i lijek je bio neučinkovit. oksprenolol. Živjeti s povišenim tlakom nije izgleda uopće neugodno. Uglavnom smo se bavili pokusima utvrđivanja biološke raspoloživosti (postotak lijeka koji se apsorbira s mjesta primjene i nepromijenjen uđe u krvotok te tako postane raspoloživ za biološki učinak). Oni su i općenito važni lijekovi kod različitih bolesti srca. ali dolazi do oštećenja brojnih organa. Dakle. Za vrijeme boravka u bolnici oni su svojim pacijentima uspijevali izvrsno uravnotežiti terapiju. diuretici su kao skupina u jednom razdoblju zauzeli našu pozornost. posebno sa često korištenim beta blokatorima (atenolol. koje imaju visok tlak. istraživanje. itd. koji su željeli riješiti problem svojih bolesnika na kombiniranoj terapiji u koju su bili uključeni furosemid (važan diuretik) i digoksin. I krvne žile i brojni organi ne trpe škripac kao na slici lijevo od teksta. a terapija joj je složena.

pa smo npr. Projekt je bio financiran od strane Ministarstva znanosti i mi smo istraživali utjecaj edema na farmakokinetiku različitih lijekova. nego na brojnim drugim mjestima u organizmu. jer im to izrazito otežava život. Meni se čini da je velik napredak postignut uvođenjem tzv. Svi znaju da bolesnici ne vole uzimati diuretike. kao na slici lijevo. Mene osobno je problem jako zainteresirao i zajedno s kolegama kliničarima napravio sam prijedlog projekta istraživanja utjecaja edema na farmakokinetiku lijekova. Činjenica je da bolesnik ne osjeća neke posebne tegobe i smatra kako se neće ništa dogoditi ako lijek uzima tek povremeno. Nažalost. jednim magistarskim radom dokazali da uopće nema utjecaja na farmakokinetiku acetilsalicilne kiseline. Kad uzmete diuretik možete očekivati učestalo odlaženje na WC radi mokrenja. 83 . npr. Po jednom lavabou ste mogli zateći barem dvojicu ljudi. Edem se inače ne stvara samo na udovima. u crijevu. Zbog toga kliničari i proizvođači lijekova nastoje smisliti načine kojima bi pacijente potaknuli na redovito uzimanje njihovih antihipertenziva. transdermalnih pripravaka ili flastera. Ponovnim primanjem u bolnicu i primjenom furosemida intravenski uklanjao se edem i time poboljšavala apsorpcija jednog i drugog lijeka. Desetak minuta nakon primjene lijeka nastala je strahovita gužva oko WC-a. što smo mogli i objasniti fizikalno-kemijskim svojstvima lijeka. pa je čovjek kroz 24 sata bezbrižan i ne mora razmišljati treba li kod pauze za gablec uzeti još jednu tabletu lijeka. bolesnici s hipertenzijom baš i ne slušaju savjete svojih liječnika i ne pridržavaju se propisane terapije. Sjećam se jednog pokusa istovremenog uzimanja teofilina i furosemida. a to su kliničari znali i bez naših istraživanja. Ključno je da edem ometa ispravnu terapiju i da ga treba ukloniti. Naprosto nije bilo moguće da desetak zdravih dragovoljaca istovremeno koriste samo dvije klozetske školjke i oni su mokrili gdje su stigli. Treba samo svako jutro skinuti s leđa stari flaster i staviti novi. kao i kod drugih kroničnih bolesti. Rezultati su bili kod nekih lijekova izrazito zanimljivi. Čak samo bili pozvani u časopis Clinical Pharmacokinetics da napišemo revijalni rad o utjecaju edema različitog podrijetla na farmakokinetiku lijekova. Iako nisam kliničar mogu ipak reći da se lijekove protiv visokog tlaka treba uzimati redovito i bez obzira na pojavu nuspojava. a zbog edema je ipak apsorpcija značajno usporena i onda učinci nisu tako dramatični kao u našem pokusu sa zdravim dragovoljcima. koji su olakšavali svoj mjehur. ali nije to bilo uvijek moguće predvidjeti teoretskim razmišljanjima. Izgleda da je kod bolesnika situacija ipak bolja. Nisu to lijekovi za jedan dan nego za cijeli život. Treba i trpjeti radi produljenja života. što mnogi ne vole.apsorpcije furosemida pojačavao se edem iz dana u dan. Oni uzimaju diuretik uglavnom na usta i djelovanje je slabije nego kod intravenske primjene. pa se stalno traže načini kako poboljšati suradnju bolesnika na olakšanju tegoba vlastite bolesti. a on je sprječavao učinkovitu apsorpciju kako furosemida tako i digoksina. kad smo furosemid zdravim dragovoljcima primijenili intravenski. Naravno da edem neće jednako rušilački djelovati na terapiju kod svih lijekova. ali stvar je završavala na jednostavnoj činjenici da edem treba ukloniti ako želite imati racionalnu terapiju lijekovima.

kortikosteroide (npr. Otrovanja su prema mojem iskustvu uglavnom terapijska zbog različitih pogreški bolesnika u terapiji. ali smo i stručno radili na razvoju novih preparata ovih lijekova. lijek dinatrijev kromoglikat hidrokortizon salbutamol teofilin terbutalin CAS broj 15826-37-6 50-23-7 18559-94-9 58-55-9 23031-25-6 znakovi opasnosti Xn Xn Xn Xn (T) Xn oznake upozorenja R22 R20/22-33 R22 R22-36 (R20/21-25) R22 Većina od njih su štetne tvari kod gutanja u čistom stanju. metilprednizolon). Niti su svi jednako učinkoviti niti opasni. Od svih skupina spomenuo bih bronhospazmolitike (npr. Zbog toga ima puno različitih lijekova za olakšanje ovih tegoba. koja je trebala vremena da se smiri. Napadaji se pojavljuju povremeno i često neredovito. 84 . kako što se tiče postizanja korisnih učinaka tako i što se tiče nuspojava i gotovo da se svakog od njih mora liječiti individualno. Tako sam ušao u područje antiastmatika s pravom predstavom. a zatim sam se godinama bavio praćenjem koncentracija različitih antiastmatika radi individualizacije terapije ili zbog farmakokinetskih istraživanja.Antiastmatici Astma je bolest našeg doba i pogotovo ju često srećemo kod djece (navodno joj je učestalost u populaciji 1-4%). koja može biti izrazito teška. U izvrsnoj suradnji s kliničarima obavili smo brojna istraživanja i napisali mnogo radova. a također se ne primijenjuju jednako široko. Sestra je odmah dovukla bocu s kisikom i počela ga davati nesretnoj bolesnici. a samo kod teofilina sam našao potpuno kontradiktorne podatke o razvrstavanju. moj doktorat je bio posvećen analitici i farmakokinetici teofilina. Skoro niti jedan od njih nije službeno razvrstan prema otrovnosti i može se tek vjerovati proizvođačima i njihovim Sigurnosno-tehničkim listovima. a mogu trajati u minutama ili satima. ali povremeno se mora bolesnika prebaciti u bolnicu i tamo liječiti. Evo lijevo slike malog dječaka iz Manile s akutnim napadom astme na nekakvoj tržnici uz puno nerazumijevanje okoline. kisik. ksantine (teofilin). salbutamol i terbutalin). hidrokortizon. itd. Na kraju krajeva. pa sam morao ući duboko u to područje. To je bio između ostalog laboratorij za ispitivanje dišnih putova i sestra je bila izvrsno obučena za pružanje pomoći pri napadaju astme. dinatrijev kromoglikat. Stručnjaci kažu da je to akutna (reverzibilna) opstrukcija dišnih putova. Kod kortikosteroida se nalaze podaci o mogućnosti nakupljanja te imaju oznaku upozorenja R33 (opasnost od učinaka nakupljanja). Radi se o otežanom disanju ili manjku zraka. Neki ga razvrstavaju u otrove. Krupna visoka bolesnica je prilikom obavljanja spirometrije dobila teški napad gušenja i ja sam bio užasnut. Ja sam prve dane svog rada u Kliničko-farmakološkom laboratoriju sreo teški napadaje astme i bio sam šokiran. kojima treba koji sat nakon uzimanja da bi počeli djelovati. Bolesnici različito reagiraju na ovu skupinu lijekova. Tipične takve priče su se događale kad su se pojavili retard preparati teofilina.

Ispostavilo se da čak 60-70 % bolesnika ne sluša odredbe liječnika unatoč tome što su bili kroničari. Za cijelu skupinu je značajka da se primjenjuju na različite načine. Ja sam razvio zanimljivu metodu radijalne kromatografije za praćenje tih lijekova u mokraći i ona se pokazala vrlo uspješnom. ali se onda postavljalo i pitanje kolikog smisla ima uopće praćenje koncentracija lijeka kod individualizacije. jer oni za svojom spravicom obično posežu u času kad im je loše. bolnička primjena se sastoji u intravenskoj primjeni pripravaka i najsigurnija je na svaki način. pa su ga onda nabliži naprosto prebacili u bolnicu. noncompliance). Zapravo skoro da ništa novoga nismo otkrili. Voditelj istraživanja i moj prijatelj se uopće nije iznenadio općim rezultatima ispitivanja više stotina bolesnika. Tamo je bilo slučajeva da je liječnik vidjeviš kako se radi o astmatičnom napadu i bez podataka da je pacijent već doma uzimao lijek naprosto dao još jednu intravensku injekciju teofilina i onda su se javljali uskoro znakovi otrovanja. Tek gornjom slikom pokazujem na koje se sve načine liječnici dovijaju kako da svog pacijenta nagovore ili čak podsjete da treba uzeti svoju jutarnju ili neku drugu dozu lijeka. socijalnog položaja. itd. inhalatori se primijenjuju i u redovitoj terapiji. visoke stručne spreme i dobrog socijalnog statusa. kad liječnik nije siguran je li pacijent uzimao lijek na pravi način. koje se naravno javlja i u drugim kroničnim bolestima. Konačno.Bolesnik bi prilikom astmatičnog napada uzeo dvostruku dozu lijeka bez da su se korisni učinci pojavljivali. salbutamol i terbutalin za naše široko ispitivanje. U vrijeme dok ne osjećaju nikakvih poteškoća oni prestanu uzimati lijek ili ga uzimaju neredovito. Bez dubljeg ulaženja u 85 . školske spreme. U pokus je bilo uključeno mnogo ambulantnih pacijenata različite dobi. Nekako povezujem inhalatore upravo s astmatičarima. jer iz pluća u krvotok ulaze izrazito male količine lijeka. Poseban problem kod odraslih astmatičara je nepoštivanje odredbi liječnika o terapiji (eng. Rad je bio objavljen u vrlo uglednom svjetskom časopisu i kasnije su metodu ekstrakcije neki u svojim radovima nazivali po meni. Mnogi su se bavili tim problemom i znaju se brojni razlozi slabog poštivanja odredbi liječnika. Izabrali smo dva lijeka. Vrlo često se pak primjenjuju u obliku čvrstih pripravaka poput tableta. koji se gutaju u određenim vremenskim razmacima. On djeluje uglavnom lokalno i brzo. Žene niže stručne spreme i sličnih godina najbolje su poštivale odredbe liječnika. a onda kod pojave napada na svoju ruku uzimaju povećane doze lijeka. Najmanja suradnja nalazila se u muškaraca srednje dobi. Međutim. ali o tome ovdje neće biti riječi. Uz uzimanje uzoraka mokraće ispunjavao se opsežan anketni listić s brojnim podacima o bolesnicima. Dva udaha ujutro i dva udaha prije spavanja ili nekako slično. Mi smo se zainteresirali za tu pojavu prije približno trideset godina zbog liječničkih sumnji da bolesnici uzimaju terapiju kako im odgovara. tj. Nema velike opasnosti da bi ovakvim načinom primjene moglo doći do predoziranja.

u podne i uvečer. Čitao sam tako radove u kojima autori tvrde da na funkciju tih enzima može npr. Ključni problem je u tome što je teško postaviti ispravnu dozu i odrediti pravilne razmake među dozama. večer i ponoć). Razlike među ljudima u farmakokinetici teofilina su izrazito velike. Očito nikad terapijski problematični bolesnici neće biti zadovoljni s ovakvim lijekom. jer po noći ostavlja pacijenta bez zaštite. Doze su bile preniske. Zato su jedino koncentracije u krvi dobro korelirale s učinkom na olakšanje tegoba astme. ali samo o jednom ću napisati nekoliko riječi zbog toga što smo njime rušili neke naše dotadašnje tvrdnje vezane uz koncencionalne tablete ovog lijeka. Ne znam kod kojeg lijeka sam vidio takve velike razlike u tzv. Mislim na optužbe da režim doziranja jutro. jer su se kliničari držali stare sheme po jedna tableta ujutro. Iz literature vidim da se ponovo vraća zbog brojnih njegovih dobrih svojstava. To je značilo da je onaj stari režim doziranja zapravo bio dobar zbog farmakokinetskih oscilacija tijekom dana ili zbog povoljnog cirkadnevnog ritma za rečenu terapiju. podne. ali je očito bilo da treba lijek davati ili češće ili u još višim dozama. Sredinom osamdesetih godina zainteresirali su nas biološki cirkadnevni ritmovi. Može ga se naći u nekim čajevima. Konačno su nam početkom osamdesetih godina došli na ispitivanje retard pripravci i uglavnom su s njima bili zadovoljni i pacijenti i liječnici. Kod nekih bolesnika se lijek izrazito brzo metabolizira i naprosto nestaje iz organizma. ali ne mogu nikako izbjeći teofilin i kortikosteroide. a onda je negdje pred sam kraj dvadesetog stoljeća prilično pao interes za njega. Tada smo dokazivali kako taj režim doziranja nije dobar za ovako problematični lijek. Razvili smo i modele izračunavanja individualnih farmakokinetskih parametara. Razlozi su u brzini metaboliziranja. utjecati čak uživanje u mesu s roštilja na ugljen. a slično smo nalazili u literaturi. ali nam je pokazalo kako na uspješnost terapije može utjecati velik broj nama sasvim nepoznatih činitelja. Htjeli smo ispitati kakva će biti farmakokinetika teofilina ako ga se daje u različito doba dana (jutro. Dijelom je razlog bio i u tome što smo očekivali da će uz jednostavan režim doziranja pacijenti bolje poštivati odredbe liječnika. a na njegovu sudbinu u oraganizmu utječe velik broj vanjskih i unutrašnjih činitelja.problematiku. Ipak je koji puta važnije kliničarevo iskustvo nego 86 . Istina to više nije bilo važno nakon pojave retard preparata. Činilo se da su svi problemi uklonjeni. redovitog uzimanja lijekova i ponašanja u slučaju njezina napada. U vrijeme tih kasnih sedamdesetih zapravo nismo imali ni poštene lijekova na bazi teofilina. izrazito je važno odgojiti pacijente da žive sa svojom bolešću uz puno njezino poštivanje što se tiče izlaganja naporima. a sličnih izvještaja o induktorima bilo je jako mnogo. Rezultati su bili sasvim neočekivani. Kod njih se stanje popravilo također. podne i večer nije dobar. Teofilin se nakon večernje i ponoćne doze znatno slabije eliminirao iz organizma i zadržavale su se više koncentracije u krvi. Teofilin zato što se primjenjuje izrazito duge godine i što nije izbubio svoju važnost unatoč oscilacija interesa za njega. Radi se o ksantinskom derivatu rođaku kofeina i teina. ali ostali su bolesnici s brzim metabolizmom lijeka. zbog indukcije sinteze enzima izazvane svakakvim razlozima. U vrijeme kad sam počeo raditi bio je izrazito popularan lijek unatoč brojnih problema prilikom podešavanja terapije. U naših pacijenata nalazili smo vrijeme polueliminacije u rasponu od 1 do 11 h. ali to nije od terapijske važnosti. Obavljali smo brojna istraživanja. a režim doziranja nam se također nije sviđao. To je vrijeme kroz koje se koncentracija lijeka u krvi smanji na polovicu od neke početne. ali to u slučaju terapijskih problema naprosto nije funkcioniralo. vremenu polueliminacije iz organizma. Nagovarali smo farmaceutsku industriju da stavi na tržište retard preparate s višim dozama i mogućnošću uzimanja dva ili jedan puta dnevno. Nemam namjeru pisati o svim spomenutim antiastmaticima.

Uz sve ostalo farmakokinetika mu je ovisila o brojnim poremećajima u organizmu. od srca do kože ili kose. Na kraju vezano uz teofilin valja reći da nikad nismo vidjeli neko ozbiljnije otrovanje ovim lijekom. Tada mladi kliničar a danas ugledni znanstvenik i profesor okupio je skupinu stručnjaka iz različitih područja medicine. Djelovanje im se javlja sa zadrškom i zapravo se rijetko primjenjuju intravenski (npr. ne mogu izostaviti neke od njih zbog različitih razloga. što je kod astmatičara važno. a neki misle da je sve skupa vezano i uz sve veće onečišćenje našeg okoliša tvarima koje mogu dovesti do bronhijalne astme. a najgori je bio teško oštećenje bubrega. Međutim. Ako su koncentracije u krvi bile ispod određene razine mogao je izostati imunosupresivni učinak i tijelo bi odbacilo transplantat. Imunosupresivi Nisu to lijekovi koji se često koriste niti se koriste izvan izvrsnog nadzora kliničara. Moja skupina je imala puno iskustva s ciklosporinom. kako bi u suradnji krenuli s ambicioznim programom transplantacije. Možda još koju riječ o kortikosteroidima.najmodernija saznanja iz uglednih znanstvenih časopisa. Ciklosporin je bio nezgodan lijek s vrlo uskim terapijskim područjem. Oni su bili zaduženi za sprječavanje odbacivanja tuđeg organa iako im je prvotna namjena bila sasvim drugačija. a pogotovo ne smrtni završetak predoziranog pacijenta. Sjećam se tih prvih dana iz osamdesetih godina kad mi je došao tada relativno mladi hematolog s prijedlogom da se uključim u njihov transplantacijski tim praćenje koncentracija ciklosporina u pacijenata s transplatiranom koštanom srži. jer sam shvatio da iako mali kotačić imam važnu ulogu u velikom pionirskom poslu na ovim prostorima Europe. Bio sam istovremeno ponosan i uplašen svoje odgovornosti. Pripremali smo se pozorno za odgovorni posao nastojeći dati sve od 87 . Sve u svemu se može reći da antiastmatici nisu opasni lijekovi. a prije toga nije bilo dok se nisu pojavili imunosupresivi. ali naravno da njihova nepravilna primjena može izazvati brojne probleme. od izostanka učinka zbog male ili neredovite doze do relativno slabih nuspojava izazvanih različitim razlozima uključujući i predoziranje. a probleme samo u pojedinim slučajevima. a u rijetkim slučajevima slabe kardiotoksične učinke. ali se također povlače s prestankom terapije tim lijekovima. Kod njih se znaju javiti nuspojave tipične za kortikosteroide kao na slici lijevo. jer iscrpio sam listu onih najopasnijih za ljudsko zdravlje u široj populaciji. od kojih je neke izazivao lijek a neke pak stanje nakon transplatacije. Danas se presađuje sve. Drugi lijekovi Nema smisla pisati o svim mogućim lijekovima. bez kojeg bi uz neke druge poput takrolimusa bilo nezamislivo presađivanje svih mogućih organa. teofilin je bolesnicima donio golemu korist. Najviše smo viđali glavobolja ili želučanih poteškoća. U svakom slučaju. a posebno zato što smo se moja skupina i ja dugo i uspješno s njima bavili. Malo značajnije povećanje koncentracija u krvi moglo je voditi brojnim teškim štetnim učincima. Nažalost potreba za njima se ne smanjuje nego čak povećava. Oni djeluju protualergijski i protuupalno. metilprednizolon).

Oni se koriste protiv stanica tumora više ili manje uspješno. ali ja sam prečesto vidio to emocionalno povezivanje zdravstvenog osoblja i pacijenata. Ako smo pri tome i malo uspjeli smanjiti patnje bolesnika. Nema citostatika bez nuspojava. Mi smo počeli mjeriti metotreksat u krvi na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. ali ni jednog pacijenta nismo izgubili zbog otrovanja. a mislim da jesmo. Nažalost. teško je nabrojati što smo sve mi u maloj Hrvatskoj uspješno proizvodili po vlastitim postupcima. koje mogu biti bolesniku nepodnošljive.sebe. jer ne ubijaju samo stanice tumora nego i normalne zdrave stanice. I opet se mora paziti na balans tako da se što više našteti tumorskim stanicama a što više poštedi one zdrave. to se pokazalo prema brojnim kongresnim priopćenjima diljem svijeta i radovima u najuglednijim medicinskim časopisima svijeta. Na njima nije bilo apsolutno nikakve krivice. ali su se osjećali kao roditelj kad izgubi dijete zbog neke nagle bolesti ili drugog razloga i pita se je li išta mogao učiniti da to spriječi. ali opet se vraćam na početak ovog odlomka. imamo pravo na zadovoljstvo zbog učinjenih dobrih dijela. Onaj tko nije radio u klinici ne može to razumjeti. Već jako davno se spoznalo da mjerenje koncentracija u krvi pomaže pri tom poslu. kad je svaki pacijent bio više od člana obitelji. Vjerojatno niti radi odbacivanja organa zbog loše vođene terapije ciklosporinom. Ja sam jako ponosan na moj skromni doprinos razvoju transplatacije organa. Sjećam se one užasne Baxter-ove katastrofe kad sam nekima od liječnika s hemodijalize postao rame za plakanje. Među prvima smo pristupili i međunarodnoj kontroli kvalitete rada laboratorija (jedan ugledni londonski laboratorij je obavljao mjesečnu kontrolu) i razvili računarske programe za individualizaciju doze na temelju izmjerenih farmakokinetskih parametara svakog od bolesnika. Nadam se da će se ta industrija ipak oporaviti i zadobiti ono mjesto koje joj pripada prema pameti njezinih ljudi. Kako je spavao? Što je jeo? Je li njegovo stanje stabilno? Itd. Oni su živjeli u sterilnim komorama radi zaštite od infekcija i bili pod nadzorom iz minute u minutu. Nikad neću zaboraviti to iskustvo. itd. 88 . Citostatici Citostatici nisu česti lijekovi i bilo bi dobro da ih se mora koristiti što rjeđe. Ako zbog ničeg drugog bio sam dužan spomenuti ciklosporin zbog tih razloga. Jeste li znali da je proizvodnja vitamina C u Plivi (slika lijevo) bila jedna od prvih u svijetu? Jeste li znali da smo godinama proizvodili vrlo uspješno acetilsalicilnu kiselinu? Jeste li znali da smo po sasvim originalnom hrvatskom postupku proizvodili antidot penicilamin? Ma. prošla su vremena kad smo bili izrazito ponosni na sebe zbog razvijene farmaceutske industrije. Svatko iz transplatacijskog tima se brinuo o tim ljudima kao o vlastitoj djeci i prva stvar svakog dana je bila saznati kako se naš transplatirani bolesnik osjeća.. Ciklosporin nije ugodan lijek zbog brojnih nuspojava. Zbog toga je izrazito važno znati podesiti terapiju uz kombinaciju s ionizacijskim zračenjem. Uostalom. a brzo zatim i cisplatinium. I sad je dosta Neću više pisati o lijekovima. Imali smo proizvodnju brojnih lijekova osim onih koje sam već spominjao. srca i drugih organa. Opasni su to lijekovi. jer nakon izuzetno uspješnog programa presađivanja koštane srži počela su intenzivna presađivanja bubrega. Što ste duže s bolesnikom to se više emocionalno vežete uz njega i mislim da je to nemoguće izbjeći. Primjena imunosupresiva i svi oni važniji poslovi transplantacije i održavanja bolesnika pokazali su da imamo vrhunske zdravstvene stručnjake.

Tada je počela priprava takvih sredstava u vlastitoj proizvodnji i od onda se bilježi uzlazni trend. stoljeća obilovala dobrim opisima sinteze sredstava ovisnosti ili njihove izolacije iz prirodnih materijala. Nakon nekoliko smrtnih slučajeva zaplijenili su policajci na ulici drogu «China white» i tek analizom se otkrilo da joj je glavni sastojak metil-fentanil do tad nepoznata tvar i bez svog CAS broja. ali ne mogu sigurno utvrditi razloge one velike pobune. Oni koji su sintetizirali tu tvar morali su biti vrsni kemičari i farmakolozi. Očito je njegova sinteza napravljena u nekom ilegalnom laboratoriju gdje su otkrili i pravu dozu oko 200 puta nižu od doze uobičajenih opijata (morfij). Kriminalci u času prepoznaju genijalce i preuzimaju od njih posao distribucije sredstava ovisnosti. Kao šezdesetosmaš razumijem događaje. Događaji su se u tom negativnom smjeru počeli odvijati u drugoj polovici šezdesetih godina prošlog stoljeća. proroci. Danas gotovo da ne postoji subjektivni pristup. Nakon toga su na sveučilištima Amerike otvarani računarski centri preko kojih se moglo pretraživati literaturu. Tek nedavno počela su se takva sredstva koristiti među običnim ljudima. Međutim. vjerojatno kao povijest civilizacija. Postoje podaci da su ih koristili svećenici. Konačno je došao internet i omogućio nevjerojatnu lakoću dolaženja do podataka. a ipak mogu ponešto reći o problemu. Toksikolozi su sasvim nebitan i nemoćan činitelj u toj prljavoj raboti i jedini im je zadatak dokazivati za sud. Vjerojatno se tim poslom bave i političari. koje su danas raritet i postižu visoku cijenu na tržištu antikviteta. U bolnicu je primljen mladi čovjek u komi sa svim znakovima predoziranja opijatima. a čovjek je umro. što je omogućilo studentima i drugim zaniteresiranima brži i bolji pregled literature o svim aspektima djelovanja kemikalija uključujući interakcije lijekova. organizirani kriminal se uvijek snalazio i nije podnosio voluntarizam studenata. Spominjem tek knjige «Drug Production for Fun and Profit» ili «Psychodelic Chemistry». na samu Novu godinu. Danas se jako isplati baviti takvim poslovima. Istina. a u svoje ruke preuzeo ih je organizirani kriminal. Znanstvena literatura je od kraja 19. Jedan od problema je u tome što danas ima toliko puno sredstava ovisnosti da ih praktički svaki i malo školovan kemičar može sam proizvesti. Na početku su recepti za proizvodnju prepisivani i korišteni u malom opsegu. Zadnji slučaj individualnog pristupa veže se uz meti-fentanil. Međutim.OVISNOSTI Povijest primjene sredstava ovisnosti je izrazito duga. 89 . a dio se okrenuo u svojoj nemoći sredstvima ovisnosti. vračevi ili druge osobe koje su zarađivale za život na taj način. analizom u mokraći nije se pronašlo ni tragove opijata i liječnici se nisu usudili primijeniti protuotrove. u davnim vremenima su takva sredstva korištena samo u posebne svrhe i u ograničenim skupinama ljudi. koji se pojavio na tržištu 1981. a dokaza da su cijele države sudjelovale u proizvodnji i raspodjeli sredstava ovisnosti bilo je i ima ih danas. a onda su zainteresirani shvatili da su im informacije svud na raspolaganju. Tih šezdesetih godina čak su tiskane ilegalne knjige priručnici za pripravu sredstava ovisnosti. a razlog je bio u činjenici da proizvođači i distributeri takvih sredstava mogu ostvariti silne zarade. Trebalo je samo čitati znanstvene časopise i razmišljati kao pravi kemičar. Izdavač jedne od njih ima vrlo znakovito ime «Underground Press». Ljudi su različito doživjeli događaje.

a onda je tijekom 19. U Kini je ovisnost o opijumu još uvijek jako česta i ljudi se znaju predozirati. Kina je pokušavala iskorijeniti ovisnost. morfij u ovim ili onim oblicima nije loša zamjena. ali ono što su napravili u Kini možda nadilazi sva ostala zla. Na Bliskom istoku do tada opijum nije predstavljao širi društveni problem. stoljeća zabilježeno njegovo širenje na sve strane. stoljeća postale kultna mjesta za umjetnike. a razlog je bio u tome što su izumitelji uspjeli pocijepati racemični proizvod u dva optički aktivna enantiomera i dati na tržište samo onaj koji nije izazivao teške nuspojave. Opijati Najstariji je naravno opijum i stoljećima se koristio na Bliskom istoku za uživanje u visokim slojevima društva. Kako je tamo malo bolnica (1 na približno svakih 500 km) onda «bosonogim» liječnicima u liječničku torbu stavljaju autoinjektore s naloksonom. Kralj je svakako polusintetski heroin. To je jedini način da spase otrovane ovisnike u udaljenim krajevima. 90 . Ne pokazuje li to stanje danas u zapadnom svijetu? Opijati se dijele na prirodne. a prvenstveno u Europu. Velika Britanija je u svojoj povijesti učinila silno mnogo teških zločina u slavu i hvalu svoje kraljevine. veliki su shvatili kako se sredstvima ovisnosti može postići velike uspjehe u kontroli protivnika. Kina se polako navikavala na opijum i davala je za njega svako moguće blago koje je bilo zanimljivo Britancima. po djelovanju oni nisu jednaki. što zna svaki ovisnik. političare i bogate besposlene ljude. a sve ostalo je manje ili više slab nadomjestak kad nema prave droge.Kroz slijedeće godine broj umrlih je rastao sve do 1984. U daljnjem tekstu slijedit ćemo uobičajenu podjelu na opijate. a Europa je reagirala drugačije. depresore SŽS i ostala sredstva ovisnosti. a najgori je slučaj širenje opijuma u Kini. jer bi do dolaska u bolnicu sigurno umrli. halucinogene. a svima je ista prostorna struktura. koji su Kinezi izgubili. koja im omogućava vezanje na opijatske receptore. a naplaćivali su ga na različite načine. ma kako oni pametni bili. Onda je kinesko carstvo zaključilo da je toga dosta i počeo je Opijumski rat. od kada je počeo pad. Te godine kad sam posjetio Peking čudilo me zbog čega proizvode autoinjektore s naloksonom i trebalo mi je dugo vremena dok sam shvatio. pa su države morale reagirati njihovim nadzorom. ali toga više nema. od srebra do umjetnina. Pušionice opijuma su tijekom 19. Međutim. godine posjetio Kinu pokazali su mi ostatke uništenog najljepšeg hrama. Najjednostavniji način korištenja opijuma bilo je pušenjem s nargilama i pušionice su se razvojem trgovine u ono vrijeme počele širiti Europom povećavajući broj ovisnika. Međutim. polusintetske i sintentske. koji su Britanci za kaznu spalili i razrušili. Britanci su okrutno kaznili neposluh ubijajući i uništavajući sve pred sobom. Odlučili su je slomiti opijumom i britanski agenti su neštedimice opskrbljivali Kinu opijumom. ali nije ih bilo lako opljačkati budući je kineska carevina još uvijek bila tvrd orah iako u teškoj krizi. psihostimulanse. To pokazuje koliko su studenti onih godina bili sposobni i spretni. ali nikad u tome nije uspjela. Organizirani kriminal ne trpi amatere na svom području. Kad sam 1995. Privlačila su ih neizmjerna kineska bogatstva. Kad se sredstva ovisnosti negdje udomaće onda ih je teško iskorijeniti.

česti kašalj. itd. crvenilo očiju. Čisti morfij proizvodi se kao lijek za terminalne faze mnogih bolesti. preosjetljivost na kritiku. stoljeća. To je opijum. Ne zna se koliko zdravstvenih djelatnika u svijetu pati zbog ovisnosti o morfiju. gubitak interesa za školu ili posao. Stari gospodin je nakon odlaska u mirovinu sačuvao nekoliko ampula vjerojatno računajući da bi mu možda mogle trebati u starosti kad odluči da je dosta. Bio je to pokušaj samoubojstva prastarim morfijem iz njegove veterinarske ambulante. Evo kako je izgledala tipična europska pušiona opijuma iz 19. a daje se također u svim slučajevima snažnih bolova (npr. Najvažniji sastojak opijuma je morfij. Ujutro se nožem ili sličnom alatkom već pomalo skrutnuti produkt skida i stavlja u spremnike za opijum i onda se pusti da dozrije. Meni je ostao u sjećanju stari veterinar. a ima i drugih alkaloida čak sa donekle sličnim djelovanjem poput kodeina. Takva ovisnost se teško otkriva temeljem simptoma.Osnova je naravno opijum. Zapravo je čudno da se Europa odrekla tog načina primjene opijata. Glavni razlog njegova preživljavanja bio je vjerojatno u činjenici da je ampula s morfijem bila jako stara i da se 91 . U slučaju predoziranja umire se zbog prestanka disanja. a doza je bila ogromna namijenjena konjima. Dosta mu je bilo svega nakon smrti voljene supruge i on je sam sebi injicirao tu veliku dozu ne želeći više živjeti sam. rane nastale u ratu ili drugim nesrećama). a samo ih se povremeno pronalazi npr. koji je prije tridesetak godina primljen na Rebro u komi sa zastojem disanja. Ovisnici teško dolaze do morfija i zato ga rijetko uzimaju. kad je opijum relativno jeftin u odnosu na heroin ili čisti morfij. Istočno od nas se opijum puši nargilama. ali se javlja ovisnost među zdravstvenim djelatnicima. a u Europi je takav način uživanja opijata davno nestao. ali stanje se može vremenom promijeniti. nakon čega je primijenjen nalokson i gospodin se oporavio. Morfij se dobro apsorbira dišnim putovima i djelovanja su mu prihvatljiva svakom ovisniku. koji se dobiva iz makovica. Napravio sam toksikološku analizu i nedvojbeno dokazao morfij. kod iznenadne kontrole korištenja morfija na odjelima. Negdje pred večer se prave blagi rezovi na zelenim makovicama i pusti se da se na njima stvore kapi soka. poremećaji spavanja. Kod ovisnika se opaža gubitak apetita. prekidanje prijateljstava.

Što se tiče predoziranja podaci su nepouzdani. Dobili su njegovu privolu da mogu kad se sjete uzeti od njega uzorak mokraće i donijeti je k meni na analizu. Sin mojih dobrih poznanika u to se vrijeme liječio u toj bolnici i ja sam jednog dana dobio njegov uzorak mokraće. Još nisam ni počeo s analizom a nazvao me ovisnik moleći da mu pomognem u razotkrivanju aljkavosti sestara na odjelu. Zato svaki diler ima u posjedu preciznu vagu. Međunarodne mreže kriminalaca obično ga preko brojnih granica prevoze u koliko toliko čistom obliku. Proizvodnja i prodaja heroina pod potpunim je nadzorom organiziranog kriminala i to je jedan od velikih problema. Problem je u tome što se kroz duge godine drži na tako visokom mjestu i nema nikakvih pokazatelja da bi broj umrlih mogao početi s padom. Prvenstveno se misli na hepatits i AIDS.aktivna tvar već u priličnoj mjeri raspala. koji su tamo bili na liječenju ovisnosti. Po broju smrtnih slučajeva u Hrvatskoj on je iz godine u godinu na drugom mjestu. jer se otrovanja često ne prijavljuju niti se otrovani zbog jasnih razloga javljaju na bolničko liječenje. Počelo 92 . Neko vrijeme nakon toga je pušten s liječenja i roditelji su bdjeli nad njim. Proizvodnja heroina iz opijuma je izrazito jednostavna i odvija se acetiliranjem anhidridom octene kiseline prema propisu objavljenom u njemačkim časopisima krajem 19. pa su se neke zarazne bolesti na taj način proširile u ovoj populaciji. Moj laboratorij na Rebru počeo je obavljati analize heroina u mokraći na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. ali naravno bez uspjeha. Tvrdio je kako je sestra pobrkala uzorke mokraće i njegovo ime stavila na epruvetu drugog ovisnika. On je već na odjelu žestoko protestirao i tražio od «aljkave» sestre da ne šalje taj pogrešni uzorak. ali moj poznanik je i dalje tvrdio da je nevin optužen. a kvaliteta mu izrazito varira (vidi sliku dolje desno). a samo jednom je pretekao ugljikov monoksid. stoljeća. Kontrolirali smo ovisnike iz kliničke bolnice Sestara milosrdnica. šećer i druge u vodi topljive tvari). Zbog načina primjene i čestog nedostatka šprica s iglama ovisnici još uvijek znaju koristiti istu špricu. kinin. posebno kad nasljednici čiste zalihe svojih predaka. jer tada još uvijek nije zaživio metadonski program liječenja. a on se i najčešće koristi kao sredstvo ovisnosti. Jednom prilikom otac je donio mokraću na analizu. za kojeg je moj poznanik znao da se fiksa. Najopasniji predstavnik opijata je heroin. Dobar trag za policiju. Proizvodi se u zemljama Bliskog ili Dalekog istoka često u suradnji s vlašću. kako se vidi na slici dolje lijevo. Naravno da je uzorak bio pozitivan na heroin. Nikad nije uspjela učinkovita primjena heroina drugim putem osim intravenskog. Naprosto je nevjerojatno na koje su načine dolazili do heroina ili drugih opijata. Taj problem čuvanja starih lijekova ili drugih kemikalija se javlja vrlo često. a onda dileri na terenu rade iz njega pripravke za intravensku primjenu dodavajući punila (npr. a niti pola sata nakon njega pojavio se bivši ovisnik tražeći ozbiljan razgovor. Bilo je pokušaja priprave lingvaleta s heroinom. jer što će građaninu precizna mala vaga.

bio je učitelj skijanja. itd. 93 .je s njegovim pitanjima o pouzdanosti moje analize. koji se intenzivno razgrađuju prvim prolaskom kroz jetra. ova slika dolje nastala pod djelovanjem meskalina. Užasno u cijeloj priči je bilo to što je moj ovisnik bio vrhunski intelektualac. Objašnjavao mi je kako je imao teške glavobolje i gutao je neumjerene količine analgetika. su bili vezani uz korištenje halucinogenih biljaka. To je metadon važan u metadonskom programu. Religijski obredi. Ja sam mu morao priznati da su interferencije moguće. tramadon su sasvim nezanimljivi. koji pak nije mogao nastati iz kodeina. Meni je žalosno gledati te mlade ljude kad ujutro dođu pred ambulantu opće prakse progutati svoju tabletu metadona kako bi mogli normalno živjeti i raditi. a od onih «božanskih» učinaka heroina nemaju ništa. prorokovanje. slovio je kao vrstan pravni stručnjak. Aktivno je govorio barem 3 svjetska jezika. anhidrida octene kiseline i svijeće na primitivan način prerađivali kodein u heroin i onda prljavi reakcioni produkt inicirali u vene. Donekle se tome približio metil-amfetamin. Naime. Zapravo je i mogao nastati intervencijom ovisnika. Obični ljudi u svakodnevnom životu nisu se usudili uzimati halucinogena sredstva nego su ona bila rezervirana samo za izabrane ili za veći broj građana samo u vrlo važnim prigodama. koji se nalazi u mnogim često korištenim analgeticima. Ni jedan ne daje one učinke koje daje heroin ili su učinci značajno manje intenzivni. pa se sad može očekivati pozitivan nalaz na morfij. Kažu da je najbolje prvi puta. stoljeća. Njegova uloga je u sprječavanju ovisničke krize. Želim naglasiti još jednu važnu stvar vezano za ovisnost o opijatima. Sve je upropastio zbog heroina. Ja sam se složio s njim. na kodein. jer je detaljno proučavao literaturu tada krajem osamdesetih godina. o kojem je već bilo govora naprijed. posebno što se tiče mogućih interferencija. To se posebno odnosi na različite lijekove za teške bolove. Halucinogeni Teško je naći područja na kugli zemaljskoj gdje se kroz povijest nisu koristili halucinogeni u posebne svrhe. Ne daje nikakve zanimljive učinke. jer im je glavni učinak analgetski. kao npr. kad su ih počeli koristiti umjetnici radi dobivanja ideja za nove umjetnine. Stvari su se počele mijenjati krajem 19. jedno vrijeme su ovisnici korištenjem žlice. Sintetski opijati koriste se u krajnjoj nuždi kad nema heroina. Tako barem kažu ovisnici. kao npr. Jedan od sintetskih opijata je ipak iskočio budući se koristi masovno u liječenju ovisnosti. ali omogućava ovisniku da izbjegne krizu. čaranje. a više se nikad nakon toga oni učinci prvog uzimanja ne mogu ponoviti bez obzira koliko ovisnik povećao dozu heroina. Ta skupina opijata ima značajnu prednost da se većina može primijeniti preko probavnog sustava za razliku od morfija i heroina. Danas se općenito smatra da je let vještica na metlama bio povezan s halucinacijama nastalim zbog uporabe halucinogena. Ne ulazeći u ocjenu vrijednosti tog programa odvikavanja moram reći da se liječeni ovisnici vrlo često vraćaju heroinu kad dođu u priliku za to. ali moja analiza je osim morfija detektirala i mono-acetilmorfij. mistične svečanosti itd. Korištenje iskustava djelovanja halucinogena kod umjetnika ima dugu tradiciju. Neki od njih kao npr. On je to znao unaprijed. posebno u narodnoj umjetnosti starih naroda u Americi i neka su njihova djela zaista prekrasna.

ali također iz brojnih publikacija i reklamnih kampanja studentskih prvaka. U tim godinama su kemičari nerijetko pokušavali ispitati djelovanje tvari koje su izmislili. Pogledajte ovaj plakat ispod teksta. Zato su im priredili goleme količine jeftinog i lako dostupnog LSD-a te tako otupili oštricu studentske pobune. Zbog čega se LSD naglo pojavio u obliku tableta krajem šezdesetih godina i zašto je bio jeftin i dostupan širokoj populaciji još uvijek je zapravo tajna. godine švicarski kemičar Hofman polazeći od ergot alkaloida iz kojih je priredio lisergičnu kiselinu te je onda preveo u amid. ali je doveo u opasnost i svoj život. John Coleman.2 mg. počela nekontroliranu primjenu različitih sredstava ovisnosti. Studenti su s oduševljenjem prihvatili LSD. Bilo je to vrijeme LSD-a.Dramatičan porast primjene halucinogena došao je s «Djecom cvijeća» 1968. Hijerarhija zavjerenika: Komitet 300. pa je to učinio i Hofman. godine kad je tadašnja mlada generacija. od one o vrsnim mladim kemičarima tadašnje studentske populacije do teorije zavjere Kluba 300. 2005. Postoje brojne teorije. posebno u SAD.) prema nekim je autorima čvrsta organizacija gospodara svijeta. Kao relativno oprezan čovjek krenuo je od ekstremno niske doze od 0. Detecka Zagreb. Prema jednoj od teorija oni su napravili veliki pokus nadzora nad mladom buntovnom generacijom skrećući je u teškim vremenima Vijetnamskog rata na sporedni kolosijek. Detaljno je opisao proživljeno i na tome je sve stalo tih davnih godina. ali i to je bila izrazito visoka doza za početnika na LSD-u. Komitet 300 (Dr. Doživio je nevjerojatne halucinacije. a posebno upravo halucinogena. Točno je da se u kasnijim godinama otkrilo mnogo ilegalnih kućnih studentskih laboratorija sa znatnim količinama LSD-a namijenjenog tržištu. koji nastoje vladati na svaki način. Sintetizirao ga je 1943. ali se ne može isključiti ni neke čudne i sulude teorije. što se može više vidjeti u slavnom filmu «Kosa». 94 .

Nitko ne zna zašto i mnogi postavljaju pitanja zbog čega je to tako. 95 . Obzirom na to da se može primjenjivati preko probavnog sustava dolazio je na tržište u obliku različitih pripravaka. ali zaboravljaju da kod psihički labilnih osoba može ostaviti izrazito teške posljedice. Vode se teške rasprave između pobornika legalizacije indijske konoplje i onih koji ga proglašavaju opasnim sredstvom ovisnosti. Ona teorija zavjere Komiteta 300 tumači da je to zbog toga što vladarima svijeta LSD više nije bio potreban i zato što je veliki pokus kontroliranja mlade generacije uspješno završen. slučaj mladića koji je zamislio da je ptica i skočio je kroz prozor iz višekatnice u smrt) te da predoziranja nisu rijetka. da halucinacije mogu biti izrazito snažne i uvjerljive (npr. Zaista je zanimljiva činjenica da je samo u SAD barem jednom kušalo LSD više od 20 milijuna ljudi. Istok koristi hašiš ili uljni ekstrakt konoplje pušeći ga najčešće iz nargila. što se ogleda i u našoj državi. a zapad se orijentirao na pušenje lišća te biljke pod nazivom marihuana. Korisnicima se pak jako sviđaju halucinacije iako neke od njih nisu ugodne. od tableta do whatman papira natopljenog LSD-om i s nacrtanim likovima iz crtanih filmova. Danas se on toliko proširio kuglom zemaljskom da nema praktički mjesta gdje se ne koristi u ovom ili onom obliku. THC se uživa na dva različita načina. koji je daleko nadmašio LSD.Žestoki pobornici slobodne primjene LSD-a vrlo uporno ponavljaju da se na njega ne stvara ovisnost. ali također to da je njegova uporaba kasnijih godina postajala sve rjeđa. Drugi globalni halucinogen. svakako je tetrahidrokanabinol (THC) glavni sastojak indijske konoplje.

Činjenica je da THC ima i ljekovita svojstva. ali onda su analize pokazale da i industrijska konoplja sadrži vrlo niske koncentracije THC. Zbog toga pobornici primjene marihuane stalno izvlače argumente o 96 . Mi smo koju godinu prije rata obavili analizu mokraće u djece iz jedne zagrebačke srednje škole i ostali iznenađeni. Slučajeva sa zapljenama marihuane je toliko mnogo da je teško izabrati neki posebno zanimljiv slučaj. Na boci se kočio list indijske konoplje. ali ga sadrži. a prvi odgovor proizvođača je bio da danas dobar dio Europe dozvoljava proizvode poput sapuna.Stare statistike iz SAD govore da više od 100 milijuna ljudi povremeno puši marihuanu. Naravno da je diler pušten na slobodu. kako za nas tako i za dilera. ali smo naučili kako kvaliteta marihuane jako ovisi o klimatskim i drugim uvjetima na mjestu proizvodnje. a diler je stavljen u zatvor čekajući rezultat analize u hrvatskim laboratorijima. koji je nastojao pokriti troškove svojeg ljetovanja prodajom marihuane proizvedene u Njemačkoj. Iz toga se već na prvi pogled moglo zaključiti da proizvođač krivo deklarira svoj proizvod i da se zbog toga ne smije pustiti na tržište. Počelo je kod nas negdje pred kraj devedesetih prošlog stoljeća kad je slovenski proizvođač zatražio registraciju piva s ekstraktom marihuane. a stanje nije bolje niti u zemljama Europe. Proizvođači koriste interes za marihuanu i pokušavaju plasirati na tržište legalno proizvode koji na nju podsjećaju. Javno zdravstvo je odmah skočilo protiv ideje o stavljanju u promet takvog proizvoda. kolonjskih voda. dezodoranasa i slično s ekstraktom indijske konoplje odnosno s hašišem. Kako vrijeme prolazi to marihuana postaje sve češće sredstvo uživanja mlade generacije. Samo još jedna tema vezana uz THC. U nekim slučajevima on je lijek izbora kod liječenja glaukoma. Uzorci su bili uzeti slučajnog dana i očekivali smo relativno mali broj uživatelja THC. a tekst je govorio o pivu obogaćenom ekstraktom te biljke. Rezultat je bio iznenađenje. Sva zaliha marihuane je zaplijenjena u jednom primorskom gradiću. Pozitivni rezultati nađeni su u skoro 50% učenika. Meni se ipak najviše dopao slučaj od prije desetak godina kad je policija uhitila Nijemca dilera. Sadržaj THC u travi je bio tako nizak da se nije moglo govoriti o sredstvu ovisnosti. ali se može primjenjivati i kod astme i drugih bolesti. Mi naravno nismo htjeli dopustiti takvu rabotu na hrvatskom tržištu i onda je slovenski proizvođač izišao s tvrdnjom da njihovo pivo zapravo ne sadrži ekstrakt indijske nego industrijske konoplje.

Međutim. Amerika ima puno iskustava s fenciklidinom (“Angel dust”. Na početku je bio registriran kao anestetik. Evo primjera odraza njegove primjene u umjetnosti. jer on marihuanu koristi kao lijek protiv glaukoma i država mu je dužna osigurati neometano korištenje njegovog lijeka. posebno u bliskoj budućnosti kad generacija njezinih uživatelja preuzme vlast u državama Europe i u SAD.) . a možda je to zato što su se mladi lavovi dali uključiti u redove organiziranog kriminala i svejedno im je što proizvode. Ostao mi je u sjećanju slučaj od prije dvadesetak godina kad je uhvaćeni uživatelj marihuane u SAD zatražio zaštitu države. “Crystal joints”. Smatra se da su najčešće nuspojave povezane s tim nečistoćama. Trend fušerske sinteze sredstava ovisnosti postao je pravilo u vremenima novog milenija. Samo neka prihodi dolaze u njihove džepove. “Killer weed”. nije isključeno da neće obzirom na jednostavnu sintezu u kućnim laboratorijima i činjenicu da ga je isprobalo oko 10 milijuna Amerikanaca. Ne znam kako će završiti sukobi oko THC. Pušenje marihuane nije dolazilo u obzir. itd. Sud je zaključio da taj građanin ima pravo na svoj lijek. 97 . Izgleda da nema više dobrih laboratorija poput onih iz ranih osamdesetih kad su studenti vrlo pozorno radili na sintezi metil-fentanila. a kod nas se po mojem znanju nikad nije pojavio na crnom tržištu. Ono na što se stalno upozorava jest njegova loša kvaliteta na tržištu zbog loše sinteze i brojnih nečistoća u pripravcima s tržišta.korisnosti THC u terapiji. Nije isključeno da će pod određenim uvjetima biti donijeti propisi za korištenje ovog halucinogena. “Rocket fuel”. koje mu pak država mora osigurati. a za zdravlje kolega ih više nije briga. ali je zbog nuspojava (halucinacije) bio povučen s tržišta. Nanjušili su ga ovisnici i počeli njegovu masovnu proizvodnju. ali su mu odredili da THC može i smije koristiti isključivo u obliku tableta.

Bio je to zagrebački dječak unovačen među niške specijalce. Nalaz je potvrđen i u nezavisnom policijskom laboratoriju u Wiesbadenu.. Zaustavili su se pokraj njega da ga upitaju tko je i što tamo radi. On mi je odgovorio da mogu uzeti bilo kojeg od četnika koji su ležali razbacani niz padinu. Analizom je ustanovljeno da se radi o psilocibinu i njegovim derivatima. Konačno su ga uvezli u dvorište prve policijske postaje i objasnili mu da je vrijeme za predaju i prelazak na našu stranu. Moje najteže iskustvo je bilo s psilocibinom. Oni su uzvratili vatrom i ubili ga. Negdje tih prvih dana kolovoza 1991. on je reagirao sasvim suludo. Pretežno halucinogeni amfetamini su DOM (2. godine. Dan ranije su obavili suludi napad na Kruševo ne obazirući se na vatru branitelja. morao sam po jednom zadatku otići u opkoljeno Kruševo do kojeg se moglo prići samo morskim putem iz Novigrada do male lučice Ribnica ispod Kruševa. Nikad je nije dočekala. Zatražio sam da nam pošalje uzorke krvi i tkiva za analizu. a cijelim putem su ga pokušavali nagovoriti da svuče mrsku JNA odoru i naprosto pobjegne s njima . Izgledao im je čudan onako teško naoružan i okićen ručnim bombama za pojasom i na prsima. Odmah sam posumnjao u primjenu psihostimulansa poput psilocibina i tražio sam da mi njegovi vojnici donesu jednog od tih ubijenih četnika kako bih mogao dokazati da ih je JNA zapravo drogirala. Kasnijom obdukcijom patolog je opazio brojne ubode na venama podlaktice i nazvao me s pitanjem da li treba reagirati. psilocibin. ali nam nikad nisu htjeli dati službeni nalaz budući uzorak nije bio uzet na način ispravan prema njihovim propisima. a obitelj je bila nesretna i godinama tražila rehabilitaciju svog zagrebačkog dječaka. kao i derivati triptamina. DPT (M. psilocin). Znao sam i prije rata da JNA puno eksperimentira s ovakvim tvarima. Iskočio je iz auta i počeo pucati po hrvatskim policajcima na dvorištu policijske postaje. Zapovjednik mi je rekao da su četnici jurili kao gudini. Tamo mi je zapovjednik postrojbe Imoćana objašnjavao kako ćemo imati miran dan jer su Četnici proglasili dan žalosti zbog pogibije oko 70 svojih vojnika. Nudili su mu i svoju odjeću. itd. Naša priča se odigravala krajem srpnja 1991. Međutim. kako bi postali hrabriji i izgubili osjećaj straha od ranjavanja. Nije se s njim moglo uspostaviti pošten kontakt i samo je tražio da ga netko što prije prebaci u Karlobag. Dvojica hrvatskih građana opazili su JNA vojnika kako odmah pokraj starog Masleničkog mosta stopira pokraj ceste. a pretežno halucinogeni triptaminski derivati DMT (N-dimetiltriptamin). ali i kod jednih i drugih tvari miješaju se simptomi.5-dimetiloksi-4metilamfetamin). PMA (p-metoksi amfetamin). Mrtvo tijelo mladića prebačeno je JNA helikopterom u Zagreb i pokopano svečano prema jugoslavenskim običajima. Ipak se i kod njih miješaju halucinogeni i psihostimulativni učinci. ali ga neće izvlačiti njegovi vojnici nego da si ja uzmem i izvučem četnika kojeg god želim uz njihovu 98 .N-dipropil triptamin. Dvojica građana su shvatili da s dječakom nešto nije u redu i spremno su ga prihvatili u svoj automobil u vožnji prema Zadru. Zanimalo ih je prvenstveno njegovo stimulativno djelovanje. triptaminskim derivatom iz gljive psilocibe na slici lijevo. MDA (m-metoksi amfetamin). Neki su pretežno stimulansi a drugi pak halucinogeni iako svi posjeduju jedna i druga svojstva.Amfetamini su pretežno stimulansi. ali također činjenica da su ljudi pod psilocibinom izrazito skloni sugestiji i da se s njima može izvrsno upravljati. Prema literaturi ovu gljivu su koristili neki Indijanci prije boja. ali on je imao nekakav cilj od kojeg odustati nije mogao. što je on hitno i učinio.

I dalje ga često koriste Indijanci na svojim posebnim svečanostima. Na dalekom sjeveru Rusije prevladavaju njezina halucinogena djelovanja nad ostalima i ljudi je rado konzumiraju. Ima naravno još mnogo halucinogena na svim stranama svijeta. Dakle. To joj je životna obrana. Igraju kolo. I ja sam osobno čuo za takav slučaj u mom slavonskom selu gdje su susjedi pred jutro jednog dana pronašli cijelu obitelj kako teturajući plešu oko stola u kuhinji. Žaba krastača preko svoje kože luči nadražujuće tvari zbog čega je ni jedna životinja neće pojesti. Tako su i oni mogli uživati pijući mokraću punu ibotenske kiseline i ibotenina. kad se javljaju brojna stresna zanimanja na kojima neki mogu raditi samo uz primjenu stimulansa. pa se veselje širilo među velikim brojem ljudi. ali kasnije sam u više navrata slušao o suludim napadima četnika u Vukovaru i na nekim drugim mjestima. Ljubljenjem krastače ona je zapravo konzumirala bufotenin i uživala u veličanstvenim halucinacijama. ples smrti! Možete ga naći na slikama ili čak na reljefima kao na ilustraciji lijevo. a onda ih je u starosti pretvorila u bajku tako lijepu malim curicama. Međutim. stoljeća u Europi. U našim krajevima je poznata gljiva ludara ili muhara. Nije im bilo pomoći i svi su umrli od otrovanja. koje će odvesti na drugi svijet. u Americi među Indijancima. Jedno vrijeme su ovisnici rado koristili meskalin ili vrh kaktusa pejot s visokim sadržajem te droge. kao npr. Inače nije ta gljiva jednako opasna u svim krajevima Europe. Negdje sam pročitao da ona princeza što je poljubila žapca i onda se on pretvorio u prekrasnog princa zapravo nije princa doživjela u stvarnosti nego tek u svojim halucinacijama. ali zbog nečega izlučuje i halucinogenu tvar bufotenin. koja sadrži brojne alkaloide i među njima ibotensku kiselinu. Vani je čekala sirotinja s lončićima kako bi si uzela mokraću od uzvanika kao izađu van iz kuće mokriti. Navodno su konkviskadori davali indijancima žvakati lišće koke sa žbukom i onda su oni mogli raditi do iznemoglosti. prava primjena psihostimulansa počinje drugom polovicom 19. Izgleda da su umjetnici inspiraciju dobili gledajući otrovane gljivom ludarom. Čak ih koriste da bi mogli dulje 99 .vatrenu zaštitu. kad su umjetnici otkrili kokain kao sredstvo koje im silno pomaže u njihovu radu. ali u zadnje vrijeme mu opada primjena. To je možda slično uživanju u ekstremno paprenoj hrani. Bogataši su znali kupovati sušene ludare i onda zvati prijatelje i ugledne ljude na druženje uz čaj od ludara. kad prevladavaju drugi užici. Smrt pleše kolo s izabranim žrtvama. Naravno da sam odustao od traženja četnika. ali nisam odolio. Neka mi bude oprošteno što diram čak u bajke. Zapravo to i nije ništa naročito prema onome što se događa u modernim vremenima. Eto jednog neistraženog područja iz Domovinskog rata. Ta halucinogena tvar vjerojatno je krivac za «dans macabre» poznat sa slika iz srednjeg vijeka. Među prvim simptomima otrovanja javlja se veselje i volja za plesom po samo njima poznatom taktu. Psihostimulansi Ima naznaka da su u rijetkim prigodama primjenjivani kroz povijest ljudskog roda. Naravno da su ovisnici na neki način to saznali i koji put se može vidjeti čovjeka koji liže krastaču uživajući u nastalim halucinacijama i pateći zbog nadražujućih učinaka na svoje sluznice probavnog sustava.

Može se u jednoj državi različitim mehanizmima smanjivati obim njegove proizvodnje. Neke države temelje ili su temeljile dobar dio svog proračuna upravo na kokainu. Liquid Lady). Zbog dobre povezanosti politike i kriminala praktički se ne postižu nikakvi pomaci u smanjenju njegove proizvodnje.). heroina za i. 100 . stresnim i teškim zanimanjima poput onih u svim vrstama prometa. brojne amfetamine ili triptamine te druga manje poznata sredstva ovisnosti za postizanje stimulacije. u ratovima među vojnicima. u bjesomučnom plesu.uživati. Speedball. za bolju izdržljivost životinja. ali će onda rasti u drugoj državi. itd. distribucije. Najskuplji je i najrašireniji čisti kokain (Gold Dust. jer tržište mora dobiti svoje kvote i dobiti će ih po bilo koju cijenu. Pojavljuje se u brojnim oblicima. Vjerojatno se obimom korištenja najviše ističu među svim sredstvima ovisnosti. otopljen u alkoholu (npr. Nose Candy. Uostalom svaki građanin Europe češće ili rjeđe poseže za svojom šalicom bezazlene kave. sprječavanja širenja ili liječenja ovisnika. itd. itd. Kao i kod heroina brojni ljudi žive od njegove proizvodnje. Green Gold.v. Nema praktički mjesta gdje se nisu primjenjivali. kao loše pročišćena kokainska baza Crack ili u smjesi s drugim sredstvima ovisnosti poput npr.). Ima ih zaista mnogo i spominjemo ovdje tek kokain iz prirode. Bili su vrlo rašireni u različitim sportovima. Kokain je svakako kralj droge kako po učincima tako i po prokletstvu koje donosi svojim uživateljima. npr. primjenu (White Girl.

Naš zadatak bio je također davanje različitih doping sredstava dragovoljcima i sakupljanje njihove mokraće radi prikupljanja standarda zabranjenih sredstava. Simptomi su opasan ili fatalan porast tlaka. a čini se da ipak daje i neke druge učinke poput barem euforije ako već ne halucinacija. za zabrinutost zdravstveni djelatnici imaju razloga. Ne sjećam se niti jednog teškog predoziranja kokainom. Međutim. kako bi imali materijala za provjere naše metode. hašišovo ulje. Nema nikakvih protuotrova i liječenje je uglavnom simptomatsko. Danas je to sredstvo koje zabrinjava. preteče uvoze prosječni kemičari. ali kokaina očito policija u to vrijeme nije ni sama imala u svojim edukativnim skladištima. glavni njegov metabolit ekgonin bio je također jasno dokazan i nije bilo sumnje da se radi upravo o uživanju kokaina. Nakon toga se počeo pojavljivati češće. itd. itd. Izgleda da je nakon pada Željezne zavjese proizvodnja amfetamina prebačena u Poljsku i Češku. Vjerojatno su slabljenjem socijalizma putovi opskrbe Europe krenuli i preko naših luka. Prvi pravi šok doživio sam odmah nakon Univerzijade kad smo dobili nekakav projekt kontrole lijekova u 101 . Crack sa slike gore lijevo se može naprosto bacati na vruću zagrijanu ploču i onda udisati pare kokaina ili se pak može miješati s marihuanom i pušiti. Do sada u Hrvatskoj nije otkriven niti jedan ilegalni sintetski laboratoriji. grčevi koji se ponavljaju. Inače se amfetamin počeo prvo koristiti u konjičkim sportovima za stimuliranje konja. Jako se pazi na preteče (prekursore) ovih tvari u sintezi. Jedan od problema je teški umor uz dehidraciju zbog čega je već bilo smrtnih slučajeva. pa je onda dio kokaina ostajao i za domaće tržište. Naravno da smo odmah pokušali u uzorcima obavljati detekciju tankoslojnom kromatografijom i tada sam prvi put vidio amfetamine i njihove metabolite. delirij i smrt. oštećenje bubrega. pa je granični nadzor uvoza kemikalija na tom području izrazito strog. ali su barem u dva navrata zaplijenjene veće količine njegovih preteča za garažnu proizvodnju nekog od amfetamina.). srčani udar. Uzimaju ga nekontrolirano prije odlaska na ples i uz njega mogu izdržati goleme napore ludog plesa kao na slici lijevo.Čisti kokain najčešće se primjenjuje ušmrkivanjem. Međutim. a onda mu se primjena dalje širila na biciklizam i tek tada su se opazila njegova pogubna svojstva stvaranja ovisnosti. Ja sam prvi put počeo raditi na detekciji amfetamina u vrijeme priprema za Univerzijadu u Zagrebu. kako je pokazano na slici gore desno. heroin. Zanimljivo je da ga nismo imali niti u našem pokaznom ormariću. Ranijih godina su nam na policiji davali male uzorke različitih sredstava ovisnosti (npr. a najviše se izgleda proizvodi Exstasy tako popularan među mladima. Ja sam ga prvi put sreo negdje pred kraj osamdesetih godina analizom mokraće jednog liječenog ovisnika. a genijalci traže načina kako zaobići dobro opisane sintetske postupke i u tome često uspijevaju. Međutim. jer je cijela ekipa s Rebra sudjelovala s dva analitička laboratorija u kontroli dopinga. ali smo se ipak pripremali za njega. marihuana. S heroinom se može primijeniti intravenski. Amfetamini i triptamini su goleme skupine strukturno sličnih tvari. a u prvi čas smo sumnjali da se možda radi o greški metode. Sinteza amfetamina posebno je jednostavna i danas su oni glavni produkt kućnih laboratorija. ali još uvijek nije dokazano da može stvoriti ovisnost.

Vozač bi pokupio sve korisnike na nekom mjestu u Njemačkoj i onda ih dovezao te razvezao po njihovim hrvatskim odredištima. Uostalom. Javio sam rezultat na odjel intenzivne skrbi. Brojni drugi psihostimulansi koriste se naširoko. on nije bio sklon takvoj terapiji i otimao se. To su vrlo niske doze i sposobne su u običnog čovjeka malo odagnati pospanost. kamo je prebačen budući su liječnici shvatili kako se radi o stimulansu. pa su se morali s njim boriti i konačno su ga svladali i vezali te se uputili na Rebro. U automobilu hitne pomoći je podivljao i počeo uništavati inventar. pogotovo ako je vozač bio stalno zaposlen na nekom gradilištu u Njemačkoj. Tada se ispostavilo da je ravnatelj ustanove naprosto ubacio u naš uzorak malo čistog kofeina da provjeri osobno kako 102 . Pozvan sam jedne noći na Rebro radi analize mokraće nekom vozaču minibusa. Mi smo za Univerzijade bili spremni na visoke koncentracije kofeina i rođaka mu pemolina. pa su se odmah našli i lijekovi za vozača. on je i priznao kako je prije putovanja progutao jednu ili dvije tablete. Sjećam se da se dragovoljac kod našeg pokusa uzorkovanja tresao nakon što je progutao jednu tabletu. Iznenadilo nas je koliko smo našli pozitivnih uzoraka na amfetamine. Pred sam početak Domovinskog rata imao sam izuzetno zanimljivo tužno iskustvo. Koncentracija je bila 4 puta viša od najviše moguće očekivane. Bila je to tipična hrvatska priča vikend putovanja gastarbajtera iz Njemačke kući. a onda je netko od putnika «dijagnosticirao» srčani udar. a onda smo odlučili prijaviti ga glavom voditelju svih ekipa. koji zaista imaju naporan i stresan posao. jer tako visoke koncentracije kofeina bi mogle ići samo uz teško otrovanje. posebno u noćnim sportovima poput umjetničkog klizanja. Obično bi vlasnik minibusa usmeno dogovarao poslove s različitim radnicima iz neke njemačke pokrajine. Odlazilo se u petak poslije podne i moralo vratiti u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Obavili smo uzorkovanje kod više od stotinu vozača kamiona na međunarodnim rutama. Prema pričanju putnika vozač je nakon ulaska u Hrvatsku negdje iza Bregane najednom počeo divljati po cesti vijugavo vozeći po trakama za oba smjera. Inače je to vrlo zahtjevna analiza zbog stalnih kontrola i nadzora. grčevi. Sportaši. a kao pravi stimulans se javlja kod uzimanja tableta kofeina. Analiza je ponovljena još nekoliko puta. a nije se trebalo tome čuditi.iz područja oko Műnchena u područje oko Osijeka). Onda mi je jedna od kolegica došla sva uzrujana zbog izrazito visoke koncentracije kofeina u jednom od uzoraka.profesionalnih vozača. ali nismo ih nalazili. a otrovani sportaš ne bi bio sposoban niti hodati i vjerojatno bi uzorak stigao iz neke bolnice. Ja sam obavio brzo analizu i pronašao da je vozač minibusa pun amfetamina. Jedan od takvih psihostimulansa je i kofein inače prisutan u našoj svakodnevnoj kavici. koriste takve visoke doze kofeina i onda ga nije problem dokazati u mokraći tekućinskom kromatografijom. Međutim. ali su mi oni rekli da ga proslijedim na psihijatriju. bubrega i mozga te smrt. Inače su simptomi otrovanja kako slijedi: puls izrazito ubrzan i tlak povišen. Težak je to bio posao. pa su se često analize istih uzoraka ponavljale za svaki slučaj. oštećenja srca. koji pak odlaze u određenu hrvatsku regiju (npr. Ja sam smatrao da treba biti oprezan. To je tipično zanimanje u kojem se poseže za psihostimulansima. ali ga je umor opet svladao tijekom putovanja kroz Sloveniju pa je progutao još nekoliko tableta i onda ga je uhvatilo. Putnici su ga svladali u vožnji i zaustavili vozilo. Javljanje nalaza na psihijatriju bilo je besmisleno budući je vozač iskoristio priliku dok je odvezan čekao na pregled u hodniku psihijatrijskog odjela i pobjegao je u nepoznatom smjeru. pa je netko pozvao hitnu pomoć. malaksalost i napadi panike. hipertermija.

Moja bivša suradnica s Rebra došla je k nama nakon što je dala otkaz u ljekarni kad joj je po noći provalio u ljekarnu ovisnik i tražio neka da što ima. Imali smo barem dva velika požara u kojima su izgorjeli stari lijekovi i dijelovi zgrada. a neki više nisu mogli bez njega normalno raditi. a moguća su kod predoziranja i teška otrovanja. Nije li strihnin u srednjem vijeku služio kao dobar otrov za uklanjanje različitih konkurenata u ljubavi. Moje najzanimljivije iskustvo s depresorima dogodilo se negdje 1988. nasljedstvu ili politici? Nema od onda mogućnosti kupovanja strihnina. Uzimali su što su stigli i vjerojatno puno eksperimentirali. fenobarbiton. jer su i neki liječnici opazili javljanje svojevrsne ovisnosti u korisnika. koji su se bojali pljački ovisnika. Depresori SŽS Ja osobno zapravo ne razumijem užitak korištenja ove skupine tvari. O organskim otapalima i alkoholu biti će riječi na drugom mjestu. što nije bilo zgodno u doba kad su Nijemci napunili otok kao turisti. a onda bi u nepažnji napravili velike štete. Farmaceutskog odjela. Netko je po gradu pisao na njemačkom ružne antinjemačke parole. Više smo se s tim problemom sretali u slučaju donacija lijekova s proteklim rokom uporabe. Ovaj put je policija sama donijela strihnin i predala mi ga uz zapisnik. Nitko nije ni mario što se dnevno po koji kilogram nepakiranog Vitala prebacuje u laboratorije ili pogone. etinamat. Cijela priča je išla čudnim smjerom. Šalili smo se međusobno da neke kolege ne piju napitke nego jedu Vital. netko u Plivi je shvatio kako je Vital izvrstan za pripravu napitaka i počeo ga je donositi u laboratorije iz tadašnjeg tzv. Naravno da se pri analizi proizvoda uzelo u obzir i činjenicu da je strihnin stvarno sredstvo ovisnosti. cijelu zgradu u okviru kliničke bolnice u Splitu). koji je bio prvenstveno namijenjen starim osobama. ali sam ga zadržao radi pokazivanja studentima na predavanjima. Onda je došlo do povlačenja Vitala s tržišta. Prije nekih četrdeset godina nalazio se u osvježavajućem stimulativnom napitku Plive pod imenom Vital. Objasnio mi je da se neka Njemica otrovala i on je odlučio poduzeti što može. Naravno da ima još puno psihostimulansa i mi smo na Univerzijadi također obavljali detekciju na strihnin. ali znam da se simptomi često miješaju. Nazvao me prijatelj klinički toksikolog. glutetimid i druge. Dala mu je fenobarbiton i on je otišao zadovoljan. Da ovisnici posežu za bilo čim shvatio sam davno. ali moralo se priznati da je svaka provjera dobro došla u ovakvim slučajevima i da je bolje to nego da smo napravili neku grešku pred međunarodnom anti-doping komisijom. Naglo je zabranjeno izdavati Vital radnicima. moglo ga se kupiti u ljekarnama i neko vrijeme se donosilo Vital izvana. Jedno vrijeme sam mislio poslati tu bočicu za vrijeme kampanje zbrinjavanja starih lijekova iz donacija. Gotovo da je izbila svađa. alkohol. Ovisnike su oni privlačili svom snagom i neke su praktički preuzeli (npr. Tu bi se moglo smjestiti organska otapala. a ja sam ga zadnji put sreo polovicom devedesetih prošlog stoljeća. a ovdje treba posvetiti pozornost samo ostalima. a mogu nabrojati barem 5 velikih u različitim gradovima. No.mi zapravo radimo. Onda je to opazio netko od mudrijih šefova te zbrojio dva i dva. Međutim. što je vrlo nepopularno odjeknulo u cijelog tvrtki i šire. u vrijeme vrućeg ljeta. Bio je to lijek s davno prošlim rokom uporabe i vjerojatno nije predstavljao jako velik problem. koji je na Rabu preko ljeta obavljao dužnost interniste u tadašnjoj Talasoterapiji. Ja sam davno prije znao da strihnin u malim dozama djeluje kao snažni psihostimulans i da se na njega javlja navikavanje. jer su građani uzbudili policiju kad su vidjeli da je netko kod skupljanja glomaznog otpada tamo ostavio bočicu kapsula strihnina. Konačno je tadašnja milicija uhvatila na dijelu Njemicu i priveli su je skupa s 103 . Imali smo mnogo većih i manjih skladišta na različitim neprimjernim mjestima. Prve vijesti su dolazile od ljekarnika. Svi smo mi opazili da je Vital divan i krasan. Do kraja Univerzijade više nije nađen niti jedan sumnjivi nalaz iz ove skupine sredstava ovisnosti.

». Pozorno je uspoređivao moju sliku iz osobne s likom ispred sebe. Autobusi su uvijek dolazili na autobusni kolodvor i stvarno je ovdje mirisalo na ilegalni prijevoz putnika. a ja sam malo pričekao dok putnici ne pohvataju svoju prtljagu da bi se obratio vozaču autobusa. Konačno se pojavio nekakav inspektor sa smiješkom na licu i objasnio mi kako sam naprosto imao lošu sreću da me presretne novi milicajac bez ikakva iskustva. a mene je ispratio sve do auta. Onog časa kad me nazvao dilerom i makroom sve mi je postalo jasno. Ja sam naravno došao 15 min ranije i besposleno šetao ispred Starčevićevog doma sve tamo do Esplanade. koje će mi poslati. Bio sam očajan zbog nekoliko razloga. a one silne tablete su govorile u prilog njegovoj sumnji da je uhvatio uglednog dilera. Čini se da ga je to još više učvrstilo u sumnjama. Naravno da analiza više nije bila ni potrebna budući se Njemica sasvim lijepo oporavljala i trebali su je dan kasnije pustiti iz bolnice. Rekao mi je da čekam autobus s Raba. Ovaj mi je spremno dodao veliku plastičnu vrećicu s dvije manje vreće u njoj. On je mislio na mom slučaju graditi karijeru. Ja sam se njemu učinio sumnjivim što u samo predvečerje patroliram ulicom na kojoj su se baš tada počeli sklapati poslovi između prostitutki i mušterija. a onda sam shvatio da tamo baš i nije pravo mjesto za dolazak nekog autobusa. a onda je oštro upitao: «Šta radiš tu?». Nisam mogao potražiti telefon da vidim tko me i zašto zove. Tu sam spravicu stalno morao nositi sa sobom za slučaj da netko na Rebru traži moju pomoć. ali on se nije obazirao nego me mrko upozorio da ga moram slijediti u policijsku stanicu. Trebalo je čekati na ispitivanje iako sam ja stalno upozoravao da moram što prije napraviti analizu. a lagao sam da možda nekome život ovisi o tome koliko ću brzo stići na Rebro. Onda se okrenuo i odšetao nogostupom prema križanju s Gajevom. Inspektor je shvatio i moje strahove u vezi krivog parkiranja i ponudio se da će on osobno poništiti kaznu. Vrlo brzo smo se našli u Matičinoj ulici i milicajac me ponosno uveo u nekakvu prostoriju. gdje je parkiranje bilo zabranjeno i vjerojatno me očekivala kazna. koji se sporazumijeva sa suradnicima preko pagera. a onda se oglasio moj pager. ali ja sam mu dodao vrećicu s tabletama crvene i plave boje. Moj prijatelj je shvatio da bi se moglo raditi o fenobarbitonu i sličnim tvarima. ali taj je već stajao pokraj mene. a pokraj nje je ostala otvorena velika plastična vrećica puna svakakvih lijekova. On se zagledao u vrećicu široko otvorenih očiju. Njoj se hospitalizacija očito nije sviđala i jedno jutro su je našli u komi na njezinom bolničkom krevetu. pa je primijenio forsiranu diurezu očekujući poboljšanje. Pokušao sam mu objasniti da moram hitno na Rebro obaviti analizu i uporno mu pokazivao onu drugu vrećicu s epruvetama. Onaj milicajac je sjedio u prijemnom uredu očajna lica i vjerojatno spreman na veliko ribanje. a auto sam parkirao na Tomislavovom trgu. Samo bi se na ekranu pojavio broj telefona koji moram nazvati i onda bih ja nazvao i vidio na koji način mogu pomoći. Nije mi bilo ugodno što me milicajac sumnjiči. koji stiže na Starčevićev trg oko 19. Dao sam podatke o mjestu svog stanovanja i o tome koga se na Rebru može pitati za mene.30 h. a među tabletama je bilo etinamata i fenobarbitona. Opet mi se isljednički obratio: «Daj da vidim šta imaš!». ali sam mislio da će se sve srediti kad preuzmem uzorke. a onda odlazim na Rebro obaviti analize. Zahvalio sam mu se i okrenuo se potražiti milicajca. a onda je glasno komentirao gotovo s poštovanjem: «Dakle i diler i svodnik!». Odjednom me zaustavio neki milicajac mrko gledajući. Policajac mi je dohvatio pager gledajući ga zadivljeno. «Daj ličnu!» procijedio mi je kroz zube i ja sam mu je pružio računajući na to da sam potpuno nevin.njezinom prtljagom u duševnu bolnicu Kampor. Kasnije su ti rezultati poslužili za pisanje nekog 104 . Uto je stigao i autobus. Našao sam etinamat u njezinoj krvi. Ja sam mu objasnio kako čekam autobus kojim će stići uzorci za analizu. Svima se činilo da Njemica ne može biti normalna kad piše takve parole u tuđini. a od mene je tražio da obavim hitnu analizu uzoraka. Milicajac je još jednom pogledao mrko i stavljajući moju osobnu u svoj džep rekao mi je samo: «Da se nisi mico odavde! Ja ću da pazim na tebe. a s velikim ambicijama. Da sam barem dohvatio vrećicu s epruvetama krvi odnosno mokraće vjerojatno bi slučaj brzo završio.

Dolje je slika ovisnika kako je doživio interakciju jednog lijeka s alkoholom. a njegovo veselo društvo se u međuvremenu razišlo. Od toga nije bilo 105 . jer trebaju služiti za druge. Ja osobno imam zanimljivo iskustvo s kraja osamdesetih s antipsihotikom pimozidom (tada pod imenom Orap forte). a krenulo se od antitusika prostorne građe slične kodeinu. Prebačen je odmah na psihijatriju. ali je postajao sve pospaniji dok nije pao u komu. Javio sam na odjel intenzivne skrbi rezultat zabrinut za stanje bolesnika. Došavši dobio sam uzorak mokraće i podatak da je stradalnika dovukla skupina njegovih razuzdanih kolega. Ja sam bio sklon povjerovati u njegovu priču. najčešće s alkoholom. I bio je u pravu. Evo ovdje tek jedan o amilnitritu. Sutradan mi je trijezan tvrdio kako osobno nije sam ništa uzimao osim pola čaše vina ponuđene od strane neke nepoznate djevojke. Nisam se imao razloga brinuti. Jedno vrijeme krajem sedamdesetih masovno su se kupovali i kombinirali s alkoholom.rada u domaćem časopisu. pa je ipak bilo neke koristi od mojeg uhićenja s teškim optužbama za jednog znanstvenika. Nezavisno od toga počeo se prije tridesetak godina koristiti u SAD kao odorans u kino dvoranama s cjelodnevnim predstavama. Poskakivali su po čekaonici i skoro se doslovno valjali od smijeha teturajući kraj svog ležećeg kolege. jer se on brzo probudio iz kome i počeo divljati po krevetu u tom teškom odjelu. koji se i sam pokušavao veseliti s njima. ima izrazito puno primjera. Onda je došao triheksfenidil (tada pod nazivom Parkopan). To je lako hlapljiva tekućina vrlo ugodna mirisa. kojeg su prodavali po tabletama prije ulaska na ples u Studentski centar. Ja sam se žurio obaviti analizu i prepoznao sam odmah pimozid budući smo s njim radili tijekom priprema za Univerzijadu. Naravno da je zdravstvo u času kad bi saznalo da se masovno kupuje neki od takvih lijekova uvodilo stroge zabrane prodaje bez recepta. jer je mladić vrlo brzo došao na listu liječenih ovisnika. ali je kolega psihijatar samo odmahnuo rukom i rekao da će to sigurno biti u budućnosti njegov pacijent. Osobito često eksperimentiraju studenti tražeći dobre interakcije lijekova. Jedne noći sam pozvan hitno obaviti neku analizu. Drugo Naravno da ima velik broj sredstava zloupotrebe lijekova i nekih sredstava iz prirode. koja se inače u medicini koristila kao protuotrov na cijanide na mjestu događaja. Bilo je tih slučajeva napretek. Onda bi ga ispijali uz jedno pivo i kažu da su imali lude efekte. O slučajevima korištenja različitih sredstava čija se «korist» možda prvi čas i ne shvati.

daleko do slučajnog otkrića da može biti dobar afrodizijak za homoseksualne muške partnere. a tijekom korištenja se otkrilo da je jako dobar halucinogen. 106 .

a sličnih slučajeva bilo je napretek sa svim mogućim divljim životinjama. brojne žabe) ili čak slučajno zbog toga što su ga nenamjerno nakupile u svojim organizmima (npr. 107 . Činjenica je da se novim vremenima ne prilagođava samo čovjek nego i životinje tražeći prvenstveno način za preživljavanje. Otrovnice u pravilu sadrže tzv. gdje su došle u potragu za ostacima ljudske hrane. ali danas se životinje javljaju u gusto naseljenim gradskim područjima. venome (smjesa otrova među kojima važnu ulogu igraju proteini ili peptidi). školjke ili ribe). Zato više nije nikakvo čudo pronaći takve životinje u ljudskim naseljima ili blizu njih. Otrovne životinje pak sadrža u nekom dijelu svog organizma otrov obično radi odbijanja predatora od sebe (npr. Zbog toga je važno da zaljubljenici u ljepote slobodne prirode ipak ponešto pročitaju o kraju u koji odlaze i pripreme se za moguća iznenađenja. To su brojne zmije. Međutim. kukci ili ribe. Sigurno se već pračovjek sretao s naslovnim životinjama i naučio se ponašati prema njima. Zato će ovdje uz opise slobodnih životinja tih divnih krajeva biti dane i upute o ponašanju čovjeka kao uljeza. Oduvijek je zapravo bilo tako i u djetinjstvu sam slušao da u svakoj seoskoj kući ispod praga živi neka zmija. a otrovne životinje sadrže toksine ili otrove jednostavnijih struktura. jer se one priviknu na život u gradu i uglavnom izbjegavaju ljude. Prije nekoliko godina našao sam blizu moje kuće u Tkalčićevoj pregaženog poskoka nasred prometne ceste. čovjek još uvijek nije zaboravio da je dio okoliša i rado odlazi u slobodnu prirodu. Otrovi dviju skupina obično se značajno razlikuju po strukturi i djelovanju. Ne mislim reći da se danas u vlastitom domu nekog grada čovjek mora bojati divljih životinja. već i naslov ovog poglavlja je čudan.OTROVI ŽIVIH BIĆA Životinje otrovnice i otrovne životinje Eto. često potpuno nespreman za susret sa životinjama domaćinima tog područja. a danas je moderni čovjek odvojen od prirode zaboravio sve što je ljudska rasa kroz povijest naučila o tim bićima iz njihova okoliša. Kakva je razlika između otrovnica i otrovnih životinja? Životinje otrovnice proizvode otrove i imaju u pravilu nekakav sustav za njegovu primjenu radi prehrane ili obrane. ali i obični građanin bi nešto o tome morao znati. Istina. naprijed rečene činjenice izrazito su važne toksikolozima.

a onda se javljaju lokalni eritem i edem (natekne i crveno je). Isto tako nije svejedno gdje je na ljudskom tijelu ostavila svoj žalac. jer vam neće biti ugodno. a jedino je razlika u žestini tih opasnih tvari između pojedinih predstavnika. Nemojte iz samo pokušati pojesti. monosaharide i lipide. Inače vam se može dogoditi da zagrizete u osu umjesto u marelicu. Nazvao sam svog prijatelja iz DDD-a i on mi je zabranio da se radim bilo što. Općenito treba savjetovati da ne dirate ove kukce bez potrebe. Ja sam ga potpuno razumio sjećajući se slučaja kad je čovjek zapalio kuću pokušavajući spaliti gnijezdo stršljenova na svom tavanu. Ono što je građaninu prosječno važno jest što mu se može dogoditi i kako se liječiti od uboda ovih kukaca. ali to je isto kod svih otrovnih životinja. pa se alergičarima preporučuje da u takvim slučajevima traže hitnu pomoć. ali sasvim sigurno neće rušiti njihovo gnijezdo nekakvom motkom ili ga spaljivati. Kad vas ubode neki od ovih kukaca očekujte jaču ili slabiju bol na mjestu uboda. Inače je pčela sasvim bezazleni kukac. jer ne osjeća nikakvu opasnost. javljaju se alergijske reakcije i tada stvarno može doći u pitanje život ubodene osobe. Naravno. 108 . Uza sav oprez ipak se može dogoditi da vas zbog vama nepoznatih razloga ubode neki od takvih kukaca. Naravno da se simptomi pojačavaju od pčelice do stršljenja i pišu u literaturi da ubod 3 stršljena završava letalnim ishodom kod osjetljivih ljudi. pogotovo kod alergičnih osoba. ali ipak treba nešto o njima znati. uništili gnijezdo stršljena. Prosječan sadržaj venomnog aparata u tih kukaca sadrži enzime. Postoje i neki specifični otrovni peptidi poput masteoparana u osa i stršljena ili bimbolitina u bumbara. Njezini venomi su vrlo složeni kao i u drugih rođaka poput ose. Tada se možete lako i ugušiti zato što ste nepažljivo kusali nekakvo voće u kojem su bili pčela ili osa. koji nema baš nikakvog interesa ubosti vaše dragocjeno tijelo. Na pamet joj ne pada ubosti. a da se o ugrizu crne udovice ne govori. Jedino su ova dva slučaja relativno rijetka. Ipak. Nedavno su mi se prijatelji požalili da su im se u vikendicu uselili stršljenovi i da se boje prići kući. Puno je veći problem kad čovjeka ubode stršljen. On se ponudio doći propisno opremljen pčelarskom zaštitnom opremom da bi proučio slučaj. bumbara i stršljenja. a poteškoće se brzo povuku same od sebe ili uz primjenu nekih jednostavnih sredstava. a ljudi su je uspjeli udomaćiti praktički kao kućnu životinju koristeći blagodati njezinog meda. Najveća opasnost prijeti nakon uboda u usnoj šupljini ili na korijenu jezika. biogene amine.Nemojte se bojati ovih naizgled ružnih krastača. Nakon toga će predložiti rješenje problema. ali to ima neku važnost jedino za toksikologe. Opasni kukci i pauci Koga to još nisu ubole pčela ili osa? U većini slučajeva trpimo malo bol. Pčela medarica je na svaki način koristan član zajednice. a. a sklonite se s mjesta gdje su oni u množini. b. jer one su divne i uhvaćene su u času dok vode ljubav. a ni za Boga nemojte tamo intervenirati kako bi npr. Pogledajte na slici kako se bezazleno i s puno povjerenja odmara na ručici nekog djeteta. nije ona sasvim bezazleni kukac. histamin. Savjetuje se također odijevati se u bijelo ili svijetlo smeđe te paziti dok jedete slatke stvari poput voća i kolača. Naravno da je najvažnije spriječiti ubod takvih kukaca. peptide (50-60%). Nemojte se bez razloga približavati njihovu staništu.

a to može biti svašta.Prvo treba izvaditi žalac. Ipak vam savjetujem da za topla vremena kupite nekakve preparate za mazanje kože na bazi antihistaminika ili kortikosteroida. 109 . Ozbiljniju terapiju naravno da treba prepustiti liječnicima. Oni će se ponašati prema simptomima koje opaze kod vas. u slučaju alergijske reakcije biti prisiljeni čak primijeniti adrenalin. Da ne bi ostao dužan ipak vam dajem slike drugih kukaca osim pčelice. ali tako izgleda osa. Posjetite svog ljekarnika i prije izleta u prirodu zatražite od njega prikladne lijekove. a ima i prirodnih preparata. a vi ćete još možda dugo pamtiti svoje neugodno iskustvo iz slobodne prirode. Tako će npr. a zatim u slučaju da nemate ništa drugo pri ruci stavite hladan oblog na mjesto uboda. koji se brane ubodom. Možda neće biti vremena za brzo prepoznavanje.

a prije su slobodno živjeli u našem okolišu. ali je možete također naći na drugim mjestima poput otoka sjevernog Jadrana. Zato posebno na njih trebaju misliti vrtlari i osobe koje se kreću na mjestima gdje ona boravi. a voli također potražiti hlad ispod grmlja. Svaki pauk zapravo koristi nekakav otrov za omamljivanje svog plijena. Rado se zavlači u suhozide. koje nitko pametan neće dirati. To ne znači da paučinu ne treba povremeno. jer nakon toga njegovo postojanje postaje nepotrebno. a njoj je potrebna dobra proteinska ishrana za uzgoj jajašaca 110 . pa se onda ne morate ni previše bojati susreta s njima. Kad se radi o crnoj udovici onda je stvar nešto malo drugačija. Voli posebno neka područja naše domovine poput Istre i zaleđa Zadra. ali to čini isključivo u obrani. Čak i domaćicama savjetujem da se ne drže one stare mudrosti kako se pauke u određeno doba dana treba ubijati a u drugo doba nikako. a paučina po zidovima znači da je kuća zdrava i čista od opasnih kemikalija. Stršljen ovako na slici i ne izgleda jako opasno. Mislim naravno na naše brojne pauke iz domaćinstva i iz slobodnog polja. ali je kod običnog kućnog pauka doza podešena za druge kukce poput npr. Uz to je najopasniji od svih svojih rođaka i usrdno savjetujemo da ga ne uznemirujete u njegovu širem domaćinstvu. povrća i cvijeća. ali on je znatno veći od ose i pčele. Ona je vrlo zanimljiva prema svojem seksulanom životu. muha i za čovjeka je ugriz pauka sasvim bezazlen. Kod susreta s njom nemojte brojati crvene mrlje na crnoj podlozi. skinuti sa zidova. jer nije istina da ih mora biti ovoliko ili onoliko. Poznato je da svojeg daleko manjeg mužjaka u slast pojede nakon što on obavi svoj posao oplodnje. Kažu da ih je sve manje. prvenstveno zato što su nam jako korisni. a vrlo je ratoboran. ali pazite da pri tome ne stradaju naše domaće životinje i dobri kućni prijatelji pauci. posebno kad dolaze gosti. Koliko ih ima neka ih ima.Vidite da se bumbar ipak razlikuje od ose. Smatrajte ga najopasnijim od sve bliže i daljnje rodbine i svakako se javite liječniku ako vas ubode više od jednog iz njegova roda. Danas uvoze bumbare za oplođivanje nekih monokultura. Neka ih uopće ne diraju. Hoće ugristi kad se najmanje nadate. a vama je najpametnije da je ne dirate.

U venomu se nalaze različiti enzimi i specifični neurotoksin alfa-štipavčev toksin. Inače je ugriz crne udovice bolno iskustvo. Međutim. a da se događaj može objasniti prirodnom pojavom seobe pauka za vrijeme babljeg ljeta. ako uspije probiti kožu. listopada i studenoga 1991. nakon 10-15 min snažna bol. crvenilo. ali je stanje nakon ugriza teško podnošljivo. koja se rado zadržava u naseljenim mjestima i ja sam je čak vidio u kućama. Pojava pauka nas je užasno uznemirila i epidemiolozi su sumnjali da preko pauka Srbi primjenjuju neku bakteriju ili virus na našim područjima. srčana aritmija. Javljaju se kolinergički simptomi: znojenje. Treba vrlo ponosno reći da Hrvati proizvode u Imunološkom zavodu izuzetno cijenjeni antiserum kao jedan od najboljih u svijetu. I zaista se Franjo pojavio točno na vrijeme spreman ići na svako moguće mjesto da bi pomogao u obrani Hrvatske. U svakom slučaj. crvenilo. kojeg je kasnije naslijedio HZT.potomstva. Kako nisam skoro ništa znao o paucima nazvao sam u tim sitnim satima starog prijatelja biologa s IRB (Institut Ruđer Bošković) s molbom da mi pomogne. Posljedice se opažaju relativno brzo u obliku slabo osjetljivog uboda. godine. U pravilu je se ne morate bojati ako baš ne ubode u meke dijelove kože. Negdje oko 4 h ujutro me izvijestio da je našao pravog čovjeka za mene i da će se taj moj imenjak Franjo pojaviti točno u 7 h u Stožeru kako bi mi pomogao u rješavanju slučaja. tahikardija. Naslijeđe je to Domovinskog rata iz rujna. U to vrijeme smo bili potpuno sigurni da Srbi namjerno bacaju paučinu iz svojih zrakoplova kao oružje impregnirano tko zna kojim opasnim tvarima. povraćanje te adrenergički simptomi: hipertenzija. ali to nije sasvim sigurno dokazano. 111 . Isto tako se u muškaraca javlja prijapizam. jer drugi hrvatski pauci ne predstavljaju problem. taj se antiserum drži i primjenjuje jedino u zdravstvenim ustanovama. ti događaji su ostavili velik utisak na toksikologe i crnu udovicu smo stavili u središnji dio našeg znaka. Izvid je obavljen uspješno i Franjo je mnoge razočarao nalazom da su padali s paučinom naši uobičajeni pauci i da nema ni traga crnim udovicama. ali je onda biolog Franjo rekao kako pauci ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedni način pravljenja štete bi mogao biti primjenom crnih udovica na našem teritoriju. jer su oni najizloženiji. Grize najčešće za udove. Simptomi su prilično nespecifični kao bol. Toliko o bojama žalosti! Ni kriva ni dužna crna udovica se našla na znaku moje ustanove. Onda su me jedne noći krajem listopada probudili s viješću da u Varaždinu i okolici zajedno s paučinom padaju opasni pauci. karakteristični bolno-ukočeni osmjeh. U venomu se nalaze različiti citotoksični enzimi i specifični peptid alfa-latroksin. Povjerljivo mi je rekao da sumnja u strašnu crnu udovicu. pogotovo u djeteta. njezin otrov u našim krajevima nije smrtonosan. Međutim. U svakom slučaju je točno da je svaka oplođena ženka sigurno udovica. Tipična pojava je već spomenuti laktrodektizam u obliku ukočenog bolnog osmijeha na licu. Kod nas živi mediteranski štipavac. Neki tvrde da počne jesti svog mužjaka još za vrijeme obavljanja oplodnje. Štipavci (Škorpije) Na sreću kod nas nema opasnih štipavaca kao u tropskim u suptropskim pojasevima. oteklina. koji se zadržava dugo. Nakon neugodnog događaja treba hitno potražiti pomoć liječnika bez bilo kakvih intervencija tradicionalne medicine. jer je nestabilan pri normalnoj temperaturi. Kao što je to bio običaj u onim vremenima on se ništa nije bunio zbog mojeg noćnog uznemiravanja nego je odmah krenuo u akciju tražeći «paukologa». a crna je vjerojatno zbog prilagođavanja svojoj okolici a ne zato što žali za već provarenim mužem. dobila je zadatak objasniti tada zastrašujući fenomen. a liječnik će uz simtomatsku terapiju primijeniti antiserum na otrove crne udovice. salivacija. Bodlja joj je u zatku i svoj otrov uštrca u mjesto uboda. kojoj sam bio na čelu. Bilo je to vrijeme masovnog padanja paučine po kontinentalnim dijelovima Hrvatske i Toksikološka služba. Smrtnih ishoda gotovo da i nema.

obada ili sličnog krvoloka. koji će sigurno primijeniti simptomatsku terapiju. ali zbog veza sa svijetom još uvijek se može očekivati probleme s uvozom. Osobno ne znam niti za jedan slučaj otrovanja španjolskom mušicom u Hrvatskoj iako kruže priče o takvim slučajevima. Dobro je potražiti pomoć liječnika. a svakako ne smijete sjedati na mravinjak. Ne možemo ne spomenuti mrave unatoč tome što su oni samo otrovne životinje s vrlo slabom mravljom kiselinom. Uglavnom su se kod ljudi javljali probavni problemi bez znatnijih sistemskih učinaka. Vodozemci i gmazovi Vjerojatno su vodozemci i gmazovi zbog svojih prirodnih značajki morali razviti čvrste obrambene mehanizme od viših životinja. Istina.oteklina. jer ćete u najmanju ruku osjećati teško žarenje na osjetljivoj koži. ponekad mjehurić i ukočenost. U prošlosti je rijetko problem stvarala španjolska mušica kupovana kao afrodizijak. Druga je situacija u toplijim krajevima gdje se otrov pojedinih štipavaca smatra smrtonosnim i ubod zahtijeva primanje u bolnicu. ako ne računamo infekcije koje mogu nastati kod uboda komarca. Ono najgore što se može dogoditi je žarenje mjesta na koži gdje su mravi ispustili svoju kiselinu. kako u Hrvatskoj tako u drugim zemljama Europe i na to mora misliti svaki građanin pri susretu 112 . jer ih svatko tko ima noge ili krila u času može uhvatiti i upotrijebiti kao svoj obrok. ali im njihovi venomi danas dobro služe u obrani od mnogih gladnih životinja. Nema ih. Kako bi se uostalom jedna žaba mogla obraniti od brojnih predatora ako im ne bi bila odvratna ili čak opasna kao hrana? Ni zmije nisu u osobito povoljnom položaju obzirom na svoj način kretanja zemljom. Drugi kukci i rođaci Kod nas nema drugih otrovnih kukaca. ali to nije problem toksikologije. Treba sačuvati mir i obaviti imobilizaciju mjesta uboda. I tu je kraj priče o opasnim kukcima na zemlji hrvatskoj. Najjednostavnije što možete učiniti nakon neugodnog iskustva s mravima je temeljito pranje vodom svih kontaminiranih dijelova. a nikad nisam čuo da bi netko zbog toga trebao liječničku pomoć. Treba vrlo snažno naglasiti da je dobar dio vodozemaca i gmazova danas zaštićen. Uopće se nije problem sačuvati od mravlje kiseline. zmije otrovnice uglavnom nisu razvili svoje venomne aparate zbog obrane nego zbog prehrane.

koje kod mnogih ljudi izazivaju strah ili čak gađenje. Zapovjednik stožera je tražio od mene prvenstveno dobar pregled literature o stradavanju vojnika od ugriza zmija i taj pregled mi je otvorio oči. Zapravo većina zemaljskih zmija nisu otrovnice. koja je zaštićena korisna životinja. ali ima nedostatak što ga se mora držati u hladnjaku i što ga ne može primijeniti nitko osim strune zdravstvene osobe. pa su ih branitelji znali svakodnevno viđati u toplim godišnjim dobima. Pokazalo se da je više od 95% ugriza slijedilo nakon draženja ili hvatanja zmija. Njezina uloga u nadzoru populacije kukaca je neizmjerno velika i bez nje bi život bio drugačiji. Jednako tako se ona životinja koja proguta krastaču neće ugodno osjećati i vjerojatno će povratiti ono što je progutala. a već na početku je bilo jasno kako nismo u stanju svakog liječnika opremiti zmijskim antiserumom. Jedina naša otrovna žaba je krastača. a venom naših otrovnica je značajno manje opasan od onih iz tropskih i suptropskih krajeva. Vijetnamci su 113 . Na drugom mjestu je spomenuto da putem kože naša krastača luči halucinogenu tvar bufotenin. ali mi se ne možemo usporediti s tim krajevima prema otrovnosti zmija i njihovoj brojnosti. Sa žabama u tropskim krajevima je stanje drugačije. pa se onda pokušavaju zabaviti i sa zmijama. a iznimka je jedino Australija u kojoj pretežu otrovnice nad bezopasnim zmijama. Indijanci su u Južnoj Americi znali trljati strjelice o kožu takvih žaba kako bi dobili smrtonosno oružje u bojevima s neprijateljskim plemenima. Hrvatski antiserum na zmijski otrov vrlo je cijenjen u Europi. Stalno sam dobivao zahtjeve za isporukom antiseruma. Zmije su najopasnije kopnene otrovnice u našim krajevima a i južnije od nas. Ona zbog vlastite zaštite luči nadražujuće tvari i može biti neugodan njezin dodir s pokrivenim dijelovima kože. Onaj ostatak od 5% odnosio se na slučajne nesretne susrete sa zmijama ili na napade suprotne strane zmijama. Takve žabe je namudrije ne dirati. vjerojatno daleko manje ugodan nego što danas jest. Sjećam se vremena Domovinskog rata kad su naši branitelji dugo boravili na terenima gdje ima otrovnica. Statistički podaci govore da je broj ugriza otrovnica u Hrvatskoj zanemariv. ali to nije razlog da je lovimo i koristimo radi zanimljivih svojstava bufotenina. Naše europske i hrvatske zmije uglavnom nisu otrovnice. Vojnicima zna biti dosadno na bojištu. jer su njihovi otrovi izlučeni putem kože nekad izrazito opasni. Priznajem da nije lijepa i da ju je bolje ne dirati iako neke teže posljedice kod držanja u ruci ne može izazvati.s tim životinjama. Amerikanci su dali jako dobre izvještaje o ugrizima jako opasnih zmija među njihovim vojnicima na boravku u suptropskim i tropskim područjima naše planete. a one su bile nemirne zbog stalne pucnjave na linijama bojišnice.

Sjećam se jednog davnog iskustva s kraja sedamdesetih kad sam bio pitan za savjet u vezi ugriza poskoka u leđa. Nakon pročitanog sam zaključio da nema nikakvog smisla opremati male vojne postrojbe skupim liofiliziranim švicarskim antiserumom i imao sam pravo. to je bilo nekakvo biološko oružje. a američki vojnik bi kretanjem aktivirao primitivni mehanizam kojim su zmije po njima padale iz košara. Međutim. o čemu će biti čas kasnije riječi. Znam iz druge ruke samo za jedan slučaj da je poskok na južnom ratištu ugrizao nekog vojnika. imam puno iskustava s dojavama o ugrizu tih životinja. ali ima i drugih slučajeva. Krajem srpnja neka žena je radila u 114 . a ugriz je izrazito teško iskustvo. Evo kako izgleda riđovka u svoj kopnenom okolišu. Imamo samo dvije otrovnice iz roda vipera. Ljudi se jako uplaše već pri susretu sa zmijama. Dakle. ali u konačnici nije bilo jako uspješno. Žive u svim našim krajevima. Zmije obično grizu za noge ili ruke. Moja osobna iskustva sa zmijama su izrazito skromna i pri susretima sam se uvijek držao pravila da ih treba zaobići i ne smetati ih u njihovoj svakodnevici. poskoka i riđovku. a prosječan građanin ostaje zbunjen pri susretu s njima i najčešće nema pojma koga je sreo. Jedino znam da je hrvatski vojnik preživio ugriz zmije. tj.znali priređivati u prašumi zamke Amerikancima tako da bi postavljali košare sa zmijama u krošnje drveća. Riđovka (Vipera berus) A ovako izgleda poskok dok se odmara na podnevnom suncu. Znalci ih lako razlikuju. ali na Jadranu pretežu poskoci dok su u kopnenim krajevima češće riđovke. ali ne znam ništa o uvjetima pod kojima se taj neugodan susret čovjeka i zmije dogodio.

jer se otrov s takvog mjesta ugriza daleko brže širi krvotokom nego kod uobičajenog ugriza u nogu ili ruku. Instiktivno ga je nabio nogom i zmija je odletjela pravo u kolica s malim djetetom i ugrizla ga za vrat. ali odrastao čovjek će preživjeti unatoč brojnih muka i neugodnosti nakon ugriza. panika. Najvažnije je spriječiti paniku i postupati prema 115 . a završili su dobro. Ima on i drugih sastojaka namijenjenih uglavnom probavi. Uznemiren nailaskom žene samo se malo ispružio i ugrizao ju za leđa.2 mg/kg kod intramuskularne primjene. Sastoji se iz brojnih enzima i vrlo toksičnih peptida (npr. Poskok se sakrio u lozi na visini od nekih metar i pol uživajući hlad za najgore dnevne žege. 30-tak min nakon sistemski simptomi . Simptomi otrovanja su: bol.vrtoglavica. Nikad kasnije nisam sreo takav slučaj osim prije nekoliko godina pokraj Splita. Mlade obitelji s vrlo malom djecom bile su na nedjeljnom izletu u slobodnu prirodu. Ugriz je uslijedio na najgorem mogućem mjestu što se tiče brzine širenja otrova krvotokom. Nikakva hitna pomoć nije pomogla i dijete je umrlo još prije dolaska u bolnicu. a vino je bilo izvrsno. Jedva je preživjela unatoč davanju protuotrova i vrlo složenom simptomatskom liječenju. kod ljudi je učinkovitost zmijskog otrova daleko manja i većina ugriženih preživljava otrovanje. povraćanje. tahikardija. kad je jedan od gostiju opazio poskoka ispred svojih nogu. Međutim. Inače poskok ne skače nego se zna smješten nagrani malo ispružiti i obraniti se ugrizom. Inače su toksični peptidi vrlo jaki otrovi i LD50 otrova poskoka za miša iznosi svega 0. mjehuri oko ugriza. Prvo su je prevezli u Ploče gdje nije bilo protuotrova. što garantiram iz prve ruke. Ženino stanje je brzo postalo izrazito zabrinjavajuće. šok. abdominalna bol. Evo kako izgleda venomni aparat naših vipera: Građa venomnog aparata ljutice (jamničarke) Venom vipere je vrlo složene građe. poremećaji disanja.plantažnom vinogradu tadašnje tvrtke Poduh na lokaciji Jezero iznad Ploča. hipotenzija. edem – plavkast. Enzimi počinju brzo razgradnju tkiva ubrzavajući na taj način apsorpciju otrovnih peptida u organizam žrtve i počinjući razgradnju njezina tkiva da bi kasnije zmija imala manje problema s probavom. Zmija ima jednostavan probavni sustav i njezina probava počinje u ugriženoj žrtvi djelovanjem različitih enzima. Svi ostali nama dojavljeni rijetki ugrizi zmija događali su se na nogama ili prstima ruku. Najosjetljivija su naravno djeca i bolesne osobe. neuropeptidi i kardiotoksični peptidi). Peptidi pak imaju zadatak što prije usmrtiti ugriženu životinju kako ne bi pobjegla relativno nespretnoj i sporoj zmiji. Bio je to krasan vinograd zasađen Vrancem i Plavcem. gdje je konačno došla u prave ruke. a onda su ju već u komatoznom stanju morali voziti u Mostar. širi se.

Ne lovite i ne dirajte ni mrtvu zmiju. kamenje. pogotovo kad započnu djelovanja otrova. 5. 10. Sve to je posve neučinkovito i ostavlja teške posljedice. pogotovo u malo poznat kraj. 3. Nemojte slušati narodne stručnjake o potrebi rezanja rane u križ ili njezinog spaljivanja užarenim željezom. 11. špilje). Treba postupiti prema uputama s kraja ovog poglavlja.uputama danim na kraju ovog poglavlja. 13. a onda liječnicima treba prepustiti daljnji postupak s pacijentom. Evo pravila ponašanja na kopnu kad odlazite u poznate ili nepoznate krajeve: 1. Opasne životinje se tijekom noći mogu približiti vašem boravištu u potrazi za besplatnom hranom. Ne šećite bosonogi. Skinite mu sve prstenje. 17. 9. Prije puta upoznajte kraj u koji odlazite (pitajte domoroce gdje su zmijinjaci. Imobilizirajte udove na kojima se javio ugriz ili ubod. Gledajte gdje stavljate noge i ruke. Ako je netko ugrižen ili uboden prvo ga smirite i stavite u poluležeći položaj na sigurnom mjestu. Dajte ugroženom što više vode ili bezalkoholnih pića. Otrov zmije nije termolabilan i užareno željezo će samo izazvati teške opekotine bez ikakvog učinka na zmijski otrov. posebno ne noću ili ujutro. 12. a nikako ne dopustite uzimanje alkohola. Oprez kod prevrtanja kamenja. Dobro pogledajte odjeću i obuću prije nego ih obučete nakon što je odmor završen. Prvo provjerite ima li tamo neka životinja kojoj se ne sviđa vaš boravak. Ako ugledate zmiju ili drugu opasnu životinju zadržati razmak i nemojte je uznemirivati. Pazite kod branja različitih plodova. 16. Nikad nemojte ići sami na bilo kakav izlet u prirodu. ali nemojte ni za živu glavu loviti npr. U prirodi hodajte prikladno odjeveni i obuveni. Pomozite liječničkoj ekipi u otkrivanju uzroka stradanja. 4. a posebno pazite dok uzimate veće komade drveta. Mobitel uvijek nosite sa sobom da možete tražiti hitnu pomoć! Zovite što prije hitnu pomoć ili Gorsku službu spašavanja. Najvažnije je da se ugrižena osoba ne kreće nego čeka hitnu pomoć. 14. kave ili pušenje. 2. Prikupite drva za vatru po danu. 6. Dobar liječnik zna prepoznati ugriz ili ubod te simptome otrovanja. 116 . Zaobiđite ju u širokom krugu. jer bi se otrov preko ranica u ustima ili pokvarenih zubi mogao apsorbirati u organizam spasitelja. jer sami malo možete napraviti. 7. Ne ulazite u jame ili ispod stijena. Ona vas i mrtva može ugristi. koje će jednom netko s mukom sanirati. hlače kroz koje vas mogu teško ugristi ili ubosti te čvrstu obuću za noge. Nemojte to ni pokušati. Neka boje odjeće ne budu kričave nego umirujuće bijele ili sive boje. legla crne udovice ili mjesta gdje se nakupljaju opasni kukci). Opasne životinje se znaju uvući u vašu odjeću ili obuću. Očekujte da će paničariti. To znači odjeća s dugim rukavima. Prije kampiranja provjerite mjesto gdje se želite odmarati (tlo. Rezanje živog mesa u križ će izazvati teške rane. 15. ali nikad nigdje nije dokazano da bi to moglo imati uspjeha u liječenju od zmijskog ugriza. Postoji mišljenje da treba što prije isisati otrov iz rane. Liječnici se užasavaju nad metodama i postupcima iz tradicionalne medicine. narukvice ili predmete odnosno obuću/odjeću koji stežu. zmiju kako bi pružili jasan dokaz. 8. pogotovo kad se penjete ili se odmarate sjedeći ili ležeći.

a mnogo češća su jednako kao na kopnu otrovanja hranom zatrovanom bakterijama. U našim krajevima davno nisu zabilježena teška otrovanja školjkama zbog morskih toksina. Za njih je karakteristično da filtriraju goleme količine vode kroz svoj organizam i jako su osjetljive na stanje okoliša glede onečišćenja. Bili smo pozvani na krasan ručak u Ston gdje smo izabrali kao predjelo i glavno jelo kamenice. a slično je bilo s ostalim gostima proslave. jer ja ne bih bio u stanju ući u zrakoplov. Školjke to sve skupa nakupljaju u svojim organizmima i onda stradaju oni koji jedu školjke. Nije loše znati da se morski organizmi također ponašaju po svojim pravilima i da ih čovjek mora poštivati. Moja suradnica je možda manje proždrljivo jela školjke na svečanom objedu. Moram spomenuti još jedno otrovanje iz početka 21. planktoni i drugi sitni organizmi. ali ne tako jako često. Evo na slici pokraj ovog teksta žrtava neurotoksične domoičke kiseline (aminokiselina) iz školjki. ali nije pokazivala nikakve znakove da joj je objed škodio. Onda je došao trenutak odlaska na dubrovački aerodrom i ja sam se blago opustio drijemajući. baš kao na ovoj slici pokraj teksta. Zato su najčešća otrovanja školjkama zbog u vodi prisutnih mikroorganizama ili bi bolje bilo govoriti o zaraznim bolestima. Dobro sam prošao što nisam naletio na opasnije morske otrove. Obično se obavlja ekstrakcija otrova iz školjki i onda se s ekstraktom rade biološki pokusi obično na bakterijskom ili nekom drugom modelu. valjda zato što smo još uvijek dovoljno veliko tržište za potrošnju ono malo školjki što ih uzgajamo. Povraćanje i proljev! Postao sam stalni posjetitelj aerodromskog toaleta i sreća što je avion kasnio cijelih 3 sata. Nas međutim zanimaju morski toksini. Jeli smo i «riblje mliko» kao predjelo i bila je to zaista sjajna gozba s kamenicama na sve moguće načine. Poučeni lošim iskustvima danas zapadnjaci traže redoviti nadzor uzgajanih i onih drugih školjki prije stavljanja u promet. Ja sam se otrovao morskim otrovima. Treba reći da ljudi nisu jednako osjetljivi na morske toksine u što sam se jednom i sam uvjerio.Na moru i pod morem Na Jadranu nema previše otrovnica ili otrovnih životinja i zapravo čovjek može mirno ljetovati osim nekih godina i osim ako se ne ponaša suviše bezbrižno. Tek što smo stigli na aerodrom ja sam osjetio znakove otrovanja. Kod nas se na tome izrazito malo radi. Već Talijani traže redovite rutinske kontrole na morske otrove kad su školjke u pitanju. Negdje između dva svjetska rata bilježi se jedno takvo masovno otrovanje zbog neurotoksina iz školjki. a simptomi su prestali kad se konačno avion spustio u Zagreb. a pogotovo ne prijesne. stoljeća kad su tijekom nekog kongresa hrvatski epidemiolozi na večeri završili također u 117 . Od onda se ne usudim jesti školjke. Otrovne životinje Povijesno gledano najveći broj otrovanja javlja se zbog školjki. što je najbolji način uživanja kamenica. jednako životinje poput morskih sisavaca ili ptica kao i ljudi. Rijetke su godine kad se s mora javlja o otrovanjima ljudi toksinima ili venomima. koje luče različite alge.

kad su topla mora tako daleko od nas. Nisu se otrovali bakterijama nego morskim otrovima. Taj toksin izlučuju alge dinoflagelate. Nekih godina se razmnože ove alge ili zbog određenih razloga poraste koncentracija saksitoksina u njima pa se javljaju masovna otrovanja. Ciguatera toksin nije naš izravni hrvatski niti europski problem. Zbog toga su glavni izvor otrovanja barakuda.Stonu kao moja malenkost koju godinu ranije. Problem je u tome što se ciguatera toksin skladišti također u masnom tkivu ljudi i onda je liječenje često jako dugo. Dobro ih je jesti na poznatom mjestu gdje su sigurno svježe i zdrave. otrovanja morskim toksinima iz školjki su neusporedivo rjeđa nego bakterijska otrovanja zbog uzgoja na mjestima blizu izvora bakterijskog onečišćenja. Može biti uzrokovano saksitoksinom ili aminokiselinom pod nazivom demoična kiselina. tremora. Specifičan je bolni osjećaj kad je koža u kontaktu s hladnom vodom ili zrakom. Ima određenu sličnost s okadoičnom kiselinom s mogućim teratogenim i karcinogenim učincima. Ne mora završiti jednostavno kao u mojem slučaju. koje su hrana za školjke. a izvor su joj alge zvane diatome. a takvih mjesta na Jadranu još uvijek ima puno. Za prvo otrovanje nekolicine 118 . ali naši mornari njima plove. najčešće otrovanje školjkama je praćeno proljevom i/ili povraćanjem zbog unošenja okadaične kiseline u organizam. toničkih grčeva mišične muskulature i drugi ostaju trajati dugo. Prvi simptomi su nespecifični poput povraćanja. Čak je opisan slučaj otrovanja osoba koje su filetirale ribe ulovljene na koraljnim grebenima. ali ključni su neurološki simptomi. Kod nas je češći saksitoksin. jer se mogu javiti alergijske reakcije poput erimateoznog dermatitisa i sl. Morske životinje znaju doživjeti neurotoksično otrovanje toksinima iz dinoflagelate Ptychiodiscus brevis. Točno je da su daleko. Izazivaju paralizu živaca i mišića. barem prema starim podacima. Međutim. a možda su ljudi zbog amnezije zaboravili da su bili otrovani. Može se naći u brojnim organizmima koraljnih grebena i tamo se otrovanja najčešće događaju. a ono nije karakteristično za ljude. Problem je u tome što većina ljudi vole jesti sirove školjke. a onda ljudi jedu ribe i stradavaju. Sam ciguatera toksin je lipofilan i nakuplja se u masnom tkivu riba. ali nitko nije bio kriv za slučaj. ali se otrov može izravno unijeti u organizam preko dišnih putova kad nastupe ekstremna cvjetanja mora tim vrstama algi. Teško je dati bilo kakav drugi savjet osim onoga da se jedu školjke s mjesta gdje ih love drugi građani. Čudite se zašto vam pišem o tim ciguatera toksinima. tuna i slične ribe. Na kraju. Najopasnije je svakako neurotoksično otrovanje s paralizom. a pogotovo školjke iz dobro nadziranih uzgajališta. proljeva i abdominalnih bolova. što je bila pomalo sramota za kongres te struke. niti ostatak svijeta više nije siguran od njega. Točno je da ga proizvode samo alge i slični organizmi na tom području te da se nakuplja u višim organizmima. a toplinskom obradom se neki toksini ipak uspiju degradirati. Pola njih se otrovalo morskim toksinima. Domoična kiselina u drugim krajevima inače uzrokuje neurotoksična otrovanja s amnezijom. Konačno. ataksije. Na sreću kod nas nema opisa ovakvih otrovanja. A njih zaista ima i školjke ih vole nakupljati. Zapravo ga ima to više što je riba na višoj razini hranidbenog lanca. a brojni drugi simptomi poput vrtoglavice.

a ulov gofova je bio veličanstven. Takve su konzerve znatno jeftinije od europskih. jer on se rado nakuplja u masnom tkivu uzgajanih životinja. ali od toga nije bilo nikakve koristi. Nisam znao ni ja. Tamo su primljeni u bolnicu a da nitko od liječnika nije ništa znao o ciguatera toksinu. Dobre europske tvrtke kad i kupuju ribu iz južnih krajeva odmah obavljaju analize na morske otrove. jeftina riba iz južnih krajeva rado se kupuje u Europi za pripravu konzervi.mornara su mi javili negdje polovicom devedesetih prošlog stoljeća. To znači da mi hranimo piceke i pajceke ribljim brašnom moguće kontaminiranim ciguatera toksinom. Poslije večere u nekom indokineskom restoranu cijela mornarska družina se otrovala i teško trpjela sve do dolaska u Rijeku. Gospođa se bojala teratogenih učinaka tog toksina. Uostalom. godine javila mi se očajna supruga mornara iz Splita. Tu ne završava problem. gdje nema tog nezgodnog ni drugih gadnih toksina. ali sam pregledao literaturu i onda javio liječnicima da nemaju što drugo učiniti nego simptomatski liječiti jadne mornare. Ono se pak radi od ribljih otpadaka posebnom obradom. mornaru otrovanom nakon što su jeli gofove ulovljene u Meksičkom zaljevu. Ljudima je dosadilo meso i zabacili su s uspjehom udice baš na toplim morima. Japanci ne kupuju tunu tamo kod koraljnih grebena nego kod nas. Tijekom 2007. Problem je u globalizaciji. Danas se za uzgoj farmskih životinja puno koristi riblje brašno. Javili su mi o 21. Zato su i skuplje od konzervi južnih krajeva. koji je na stranom brodu uživajući u tuni s koraljnih grebena zaradio otrovanje ciguatera toksinom. Simptomi su relativno nespecifični i lako je moguće da otrovani uopće ne sumnja kako njegovi problemi 119 . Pogledajte i sami u dućanima. Onda je došlo naše najteže otrovanje točno na samom kraju milenija. Zašto pišem toliko o ciguatera toksinu kad ga u našem Jadranu nema. Mene je taj događaj nadahnuo na ozbiljno pismo ministarstvu nadležnom za pomorstvo s molbom da izvijeste mornare o opasnim ribama s koraljnih grebena. S jedne strane. a gof (orhan po dubrovački) je vrhunska riba. oni crni dijelovi tune koji se inače ne jedu). Cijeli brod se potrovao i u Rijeku su stigli jedva dočekavši primanje u bolnicu. a inače da ne bi bilo loše muža odvesti na pregled u splitsku bolnicu barem radi suzbijanja neurotoksičnih simptoma otrovanja. a namjeravala je tijekom muževog boravka zatrudnjeti. To je vrlo ružan osjećaj kad ne možeš nikako pomoći nego tek davati glupe komentare. Ja potpuno razumijem mornare. koji su jedva dočekali jesti nešto svježega. Onda mi jedemo piceke možda nakrcane ciguatera toksinom i nemamo pojma da se trujemo. Treba naglasiti da ti otpaci kod nekih riba poput tune sadrže izrazito visoke koncentracije ciguatera toksina (npr. Savjetovao sam joj da ipak pričeka koju godinu s oplodnjom.

pojačana salivacija i opća slabost. paralize pa čak i smrti. murina je vrlo ružna i neugodna riba. ali ronioci ih sreću. Međutim. Začuđujuće? Budite oprezni dok čistite te ribe iako su uobičajeni simptomi otrovanja slabi i beznačajni. Otrov se nakuplja u mesu takvih riba bez ikakvog utjecaja na njihovo zdravlje. Ribe koje nisu došle u doticaj s kontaminiranom hranom naravno da ne posjeduju u svojem mesu otrov. U krvi jegulje. što danas postaje sve popularnije. Jedino ne bi trebalo jesti takve ribe sirove. Vidite kako je svijet mali i kako nas ne može biti briga jesu li ribe iz koraljnih grebena onečišćene ciguatera toksinom ili nisu. ali dolje je prikazana jedna od njih 170 uz strukturnu formulu tetradotoksina) te drugi organizmi koji se hrane takvim ribama poput nekih vrsta hobotnica. neke od tih riba vrhunskim delicijama i rado ih uživaju u sirovom obliku (sushi). Nisu ni naše ribe sasvim bezazlene. Postoje naravno metode dokazivanja ovog otrova. Navodno je rimska aristokracija jako voljela jesti murine.potječu od mesa farmski uzgajanih životinja. povraćanje. Bitno je da su termički labilni i inaktiviraju se kuhanjem ili pečenjem. Inače je taj otrov i sintetski priređen. čije je meso otrovno zbog visokog sadržaja paralitičkih otrova poput tetrodotoksina (tetrodoksin). posebno kad se upute u podvodne pećine. murine i ugora postoji proteinski toksin ihtiokemitoksin. ali zbog prljavih zubi (ne zna što je higijena zubi) mogu se javiti nezgodne infekcije. koji je otrovan dok je riba svježa. Iz mojeg iskustva najbolja je na ražnju. Nemojte izbjegavati uživat u jegulji. koja kad je u opasnosti može ugristi. a danas se obavljaju brojna istraživanja njegove moguće primjene kao snažnog analgetika kod teških bolesti poput raka. prema literaturnim podacima može dovesti kod izrazito visokih koncentracija do dišnih smetnji. pokus na mišu ili 120 . To su uglavnom ribe iz roda tetrodontida (nema prijevoda za njih u hrvatskom jeziku. Nikada čovjek ne zna koja riba sadrži tetradotoksin ili njemu slične otrove a koja ne sadrži. ali su im se prilagodile. kojeg proizvode određene bakterije prisutne u tipičnoj hrani riba iz roda tetrodontida. pa je u tim zemljama najviše otrovanja ovim otrovima. Danas su murine rijetke ribe i ja nikad nisam kušao njihovo meso. Rečene otrovne ribe vjerojatno ne bi trebale predstavljati značajniji problem u vašem životu. ali ipak pripazite kod njihova čišćenja prije pripreme obroka da se ne porežete nožem. kao što su mučnine. Ribe same po sebi ne proizvode ove otrove. U dodiru sa sluznicama i krvlju on može izazvati određene znakove otrovanja. Njezin ugriz nije otrovan. posebno ako su prije toga bile hranjene mesom robova. Japanci i Koreanci smatraju npr. saksitoksina ili konotoksina. Paralitički otrovi riba U morima ekvatorijalnog i subekvatorijalnog pojasa obitavaju brojne ribe. pa tu nastupaju problemi. Da. pa se čovjek izlaže riziku kod uživanja u hrani. ali kušači njihova mesa imaju veliku šansu otrovati se. npr. Najviše je istražen tetradotoksin.

U drugoj fazi nastupa brzo paraliza. Najviše loših iskustava kod nas ljudi imaju sa žarnjacima. ali smrtnost je približno 50%. To su naravno legende. jer iskustva iz japanskih otrovanja pokazuju da se preživjeli od otrovanja s tetradotoksinom normalno vraćaju u život. godine kod nas kažu da je bilo oko 250. ali ih se ipak treba čuvati. Tetradotoksin se veže na ionskim kanalićima vrlo čvrsto i ne postoji mogućnost njegova potiskivanja nekim protuotrovom. pa će izvršavati sve zapovijedi svog gospodara uključujući samouništenje. Od tada nije bilo velikih najezda ovih morskih organizama na hrvatskom Jadranu. a onda mrtvac najednom ustane iz groba s uništenom psihom. ali priča o zombijima je zanimljiva. Obavi se pokop.kromatografske metode detekcije u tkivu riba. On zapravo vegetira i sluša svog gospodara vrača.000 osoba opečeno meduzom morska mjesečina. Smatra se da vračevi daju ljudima otrove koji ih umrtve tako da svi smatraju kako je takav čovjek stvarno mrtav. ali će se one neminovno pojaviti u Pelagia noctiluca 121 . ali se brzo nakon toga u prvoj fazi javljaju nespecifični simptomi poput glavobolje. Događaji se odvijaju kroz 24 h i oni koji prežive izgleda da nemaju težih posljedica po zdravlje. Simptomi otrovanja su na početku (2-5 h nakon unošenja u organizam) dijelom neoubičajeni i sastoje se u trnjenju usnica i jezika. i 1979. Kroz to vrijeme otrovani je potpuno svjestan svega oko sebe. Zombi uopće nije svjestan onoga što čini niti posjeduje savjest. Nije sposoban samostalno živjeti i zapravo je idealan rob bez svijesti o sebi i svijetu oko sebe. ali mnogi ljudi u njih vjeruju. mučnine i povraćanja. Posebno se uz tetrodotoksin vežu priče o zombijima iz vudu tradicije na Haitiju. Morske otrovnice Naše morske otrovnice nisu jako opasne. U Japanu je zabilježeno do sada nekoliko tisuća otrovanja ovim otrovima. ubrzanje pulsa i otežano disanje. ali u većini slučajeva se prije uživanja hrane ona ne analizira ovim metodama. On je idealan ubojica ili izvršitelj bilo kojeg zadatka. Negdje u periodu između 1977. kako su izvješćivali brojni otrovani. Fizički je snažan i sasvim neosjetljiv na bol ili ljudske emocije. Nitko do sada nije pružio siguran dokaz da su zombiji postojali ili da postoje. U trećoj fazi javlja se koma uz snažnu depresiju disanja i gotovo potpun prestanak rada srca.

na što upozoravam golače. ali on nije ni iz daleka tako opasan kao meduza. koritokisteroidima ili antihistaminicima. Kod liječnika možete tražiti samo simptomatsku terapiju. Kad naletite na jadransku vlasulju treba što prije izaći iz mora i temeljito isprati mjesto dodira morskom vodom. Što se tiče riba stanje je kod nas već ozbiljnije. Pri dodiru s vlasuljom se osjeti ubod koji nije jako bolan. itd. Upozoravam na to da ljudi postanu nakon prvog iskustva alergični na vlasulju.000 i više. Nemojte se kupati goli kad ima u moru puno meduza. lidokain). Nakon toga treba čekati razvoj situacije. koji se upravo za ljetnih mjeseci seli iz dubokog mora u plitko radi mriješćenja. Venomni aparat im se sastoji iz mjehurastih žarnica u kojima je otrov. 122 . Venomni aparat čine lovke pune mjehurastih tvorbi s otrovom u kojem su prisutni proteini. a javljaju se crvenilo i otekline. Odmah nakon uboda javlja se snažna bol. a najviše voli pješčane obale. Bodlja mu je na vrhu glave odmah iza očiju odnosno iznad škrga i ja obvezno tražim od ribara da je odrežu prije nego je kupim. Opasno je sjesti na nju golom stražnjicom. neurotoksini i citotoksini. Kad vas dohvati meduza trebate što prije izaći iz mora i isprati mjesto dodira morskom vodom da se uklone preostali žarnjaci. Ima još jedan žarnjak pod imenom smeđa vlasulja. Najčešće kupači nagaze na pauka. Otrov se sastoji iz kratkih termolabilnih proteina i tvari sličnih histaminu. nekroza tkiva i stvaranje ožiljaka. Opasno je kad vam je veći dio tijela zahvaćen otrovom meduze. Kod preosjetljivih ljudi se razvijaju brojni simptomi kao suženje zjenica. Pripremite se u godinama pojave meduza kupovanjem lijekova. koji se zadržavaju do dan nakon izlaganja. koje su odgovorne za snažnu bol na mjestu uboda.velikom broju. Vjerojatno većina starijih jadranskih kupaća ima neugodno iskustvo s meduzama. ali je svjež pečen na gradelama dosta dobar. Tražite savjet svog ljekarnika kad se pripremate za putovanje na more. a još dugo nosite uspomenu zbog hiperpigmentacije kože na mjestu dodira. a smatra se kardiotoksičnim. povraćanje i nesvjestica. U težim slučajevima nastaju mjehuri. Nakon nekoliko minuta pojave se na koži crvenoružičasti krugovi (hemoliza). Kasnije se mogu javiti mjehuri. Vrlo brzo možete vidjeti na koži otisak kontakta s tom otrovnicom. grčevi mišića. Tamo se zakopa u pijesak i kad na njega stanete utisne vam bodlju u stopalo. koji se izbacuje kroz duguljastu cjevčicu. U južnim krajevima opisani su čak smrtni završeci ozlijeđenih osoba zbog prestanka disanja i šoka te utapanja. Postupite jednako kao u slučaju meduze. a posebno su osjetljive prepone. Sastavljen je od toksičnih proteina visoke molekularne mase 50. Neki predlažu kućni vinski ocat. Inače pauk baš i nije neka delikatesa. Sreća je da ih nema svake godine nego se javljaju u ciklusima od nepoznatog broja godina. Najbolje je uzeti pripravke s anestetikom (npr. Dobro je staviti hladni oblog na mjesto kontakta ili obraditi ranu alkoholom. Doticajem s njezinim žarnjacima osjeti se jaka bol. Vlasulja živi pričvršćena na kamen blizu obale. koja se pojačava vremenom šireći se od mjesta uboda koncentrično na druge dijelove oko uboda. Kad je zahvaćena veća površina i kod djece mogu se pojaviti mišićna bol. kraste i ožiljci. pospanost. vrtoglavica. pa se pripremite za ljetovanje posjetom svom ljekarniku uzimajući iste preparate kao za slučaj doticaja s meduzom.

Jako je teško biti pametan u sličnim situacijama. ali iskusni tvrde da su bolovi nakon uboda na otrovne peraje ove ribe najgore što možete doživjeti. Otrovne su leđne peraje. pa ma kako ju čovjek priređivao. a moguće je ubod i kod čišćenja ribe. Otrov je sličan paukovom. jer se ona drži stjenovita dna i odbija ju buka s plaža. nogu u njoj. a izgleda da kao pravi Goranin nije baš bio spreman priznati da ga nešto boli. Prvo mi nije bilo jasno od kud pauk u Delnicama. Neki preporučuju paljenje mjesta uboda plamenom upaljača za cigarete.Bol se može zadržati do 24 h nakon uboda i zna biti gotovo nepodnošljiva. Dobar dio liječnika ne prihvaća takve postupke smatrajući da komplikacije zbog teških opekotina mogu biti teže nego od otrova pauka ili druge ribe otrovnice. stopalo. Međutim. prsne i one analne. Kod nas je uobičajeno prisloniti mjesto uboda na neki vreli dio brodskog motora tako da se izazove opekotine. Sjećam se iskustva iz 2006. Voda treba biti toliko vruća da je gotovo nepodnošljivo držati npr. Otok (edem) može se zadržati i nekoliko dana nakon uboda. mučnina. Meni je to jedna od najboljih riba. ali mi je ona objasnila da se događaj zbio u Crikvenici. pogotovo zato što negdje na osamljenoj plaži ili brodu čovjek naprosto ima izrazito mali izbor postupanja. itd. kao npr. Pogledajte malo upute na kraju ovog odlomka o tome kako se zaštititi od neugodnog susreta s ovom ribom. Ona mu je odmah uronila ozlijeđeni prst u vruću vodu i mene je zapravo zvala zbog toga što nigdje nije pročitala koliko dugo ta terapija treba trajati. Obzirom na činjenicu da je ozlijeđeni pacijent već i onako potrošio puno vremena za putovanje od Crikvenice do Delnica (uopće nije jasno zašto nije tražio liječničku pomoć u Crikvenici) smatrao sam da je imao sreće naletjevši na pauka s nekvalitetnim otrovom. a zatim bi je trebalo termički obraditi. ali mi na to pitanje nije mogla odgovoriti budući je njezin pacijent poznati disimulant. Bez obzira na postupke prve pomoći zagrijavanjem mjesta 123 . ali to brzo prestane i javlja se otok. godine kad me nazvala liječnica iz Delnica tražeći od mene dodatno mišljenje o svom pacijentu. Nećete na nju tako lako naići dok se kupate. Mene je prvenstveno zanimalo osjeća li pacijent jake bolove. jer termolabilni otrov se morao već davno raspasti i sad je bilo vrijeme za simptomatsko liječenje. Izvrsna je na lešo. Ispostavilo se da pacijent već više od dva sata drži prst u vodi. ako je dirate ili lovite golim rukama. Može stradati i domaćin dok priprema škarpinu za goste. Kao simptomi mogu se pojaviti opća slabost. znojenje. a jesti škarpinu s gradela pravi je neponovljivi užitak. Jedino su problem te vražje otrovne bodlje na sve strane. porast tjelesne temperature. Najčešće od nje stradaju ribari ili ljudi koji čiste (filetiraju) ribe. a pacijenta su prijatelji hitno prevezli njegovoj dobroj doktorici u Delnice. Na mjestima uboda se zna pojaviti i nekroza. Kažu da je često potrebno za suzbijanje bola primijeniti morfij. Liječnici savjetuju isključivo vruću vodu u koju treba uranjati mjesto uboda. kao i kod uboda ostalih riba otrovnica našeg Jadrana. Smatrao sam da je besmisleno duže držati prst u vrućoj vodi. Naša najopasnija riba otrovnica sasvim sigurno je škarpina. pa je nerijetko potrebno dugo nakon bolnog iskustva ići na fizikalnu terapiju. Rana na početku može krvariti. koju ona stalno mijenja da bi bila vruća. koji se prilikom skidanja pauka s udice ubo u prst. Oni se obično ubodu kod razvrstavanja ulova na brodu. Svakako prvo treba ukloniti iz rane otrovnu bodlju. O prvoj pomoći postoje brojne kontradikcije. Ribari postupaju drugačije. oni koji su iskusili bolove nakon uboda ribe otrovnice smatraju kako je opekotina manji problem i manje smeta. još možda bolja na brudet. Nemojte računati na to da ćete vi naići na takvog pauka. Nije ni svaki pauk isti što se tiče količine i jačine otrova u svom venomnom aparatu. ma što to značilo na nekoj plaži. Jedino možete stradati kao ronilac.

koja nije po mojem ukusu. ali ja je nisam isprobao na taj način. Biljke i njihovi otrovi/lijekovi Povijest korištenja biljaka kao lijekova. Postoje naravno brojni prastari recepti. Uostalom.uboda na ovaj ili onaj način. a pametnije je da u njih ne ulazite (murina!). 9. 4. otrova ili sredstava ovisnosti izrazito je duga. Kada pecate ili lovite ostima skinite ribu na suhom uz veliku pozornost. kako sam obećavao u cijelom tekstu. 7. Može se staviti u brudet. 6. Kad ronite u špilje ili jame dajte priliku ribama da pobjegnu. sve do početka 20. stoljeća biljni preparati su se koristili jednako uspješno kao lijekovi i otrovi. Ne uznemirujte ribe i ne hvatajte ih golim rukama. Razmislite više puta o načinu uništavanja termolabilnog otrova ribe otrovnice nakon što vas je ubola. Mobitel uvijek nosite sa sobom za slučaj da treba zvati pomoć. Jedino mogu s njim imati problema ribari tijekom razvrstavanja. Ne plivajte i ne ronite noću ako je ikako moguće. ali su im učinci slabiji. 3. Po pješčanom plićaku hodajte u obući. 2. Još uvijek su ga koristili njihovi travari ili «bosonogi liječnici». PRAVILA PONAŠANJA NA MORU 1. Naš golub ne prelazi dužinu od 30 cm iako se koji put ulove veći primjerci. Ne dirajte ništa što ne poznajete dok ronite ili plivate. Ne ronite uz samo dno. Onda su se vremena promijenila i sve do nedavno rijetko je kojem liječniku padalo napamet propisivati biljne lijekove kad je imao na 124 . Zanimljivo je da mu se bodlja može regenerirati. 10. jer je on ostavi u tijelu žrtve.000 godina. To ne znači da se treba nemarno odnositi prema ovoj ribi. Golub je riba otrovnica iz velikih dubina i neugodna iskustva s njim su kod nas izrazito rijetka. Kad se osjeti ugrožen naprosto savije rep i ubode napadača. Na kraju krajeva. 12. a ja sam se najviše iznenadio kad su nam u Kini pokazali recept na bazi biljki star preko 4. ali taj je daleko žešći nego od naše jadranske. a ni na lešo nije loša. Vjerojatno je već pračovjek znao razlikovati biljke prema dobru ili lošem koje može očekivati kad iz uzme. Otrovi su slični kao u ostalih naših riba otrovnica. Proučite upute o ponašanju u slučaju uboda na otrovnu bodlju riba. Na leđnoj stani repa ima bodlju s venomom. Ne plivajte i ne ronite sami na osamljenim i nepoznatim mjestima. taj antiserum vjerojatno nije ni prikladan za primjenu kod uboda naše škarpine. Gledajte uvijek u smjeru kojim se krećete. 11. 8. I na kraju malo uputa. Čuo sam od nekih ljudi da se može staviti na gradele. preporučuje se nakon iskustva sa škarpinom prebaciti ozlijeđenog u bolnicu radi simptomatskog liječenja. Australci su razvili antiserum na otrov njihove škarpine. 5.

Zanimljivo je da postoje i antidoti na atropin. Atropinska skupina U ovu skupinu se ubrajaju djelatne tvari poput atropina. a njegove tinkture su silno voljele Rimljanke. a za odraslu zdravu osobu treba ih 15 do 20. listovima i korijenu biljke. Naprosto bi ukapale tinkturu u oči prije izlaska na gozbu ili prije susreta s muškarcem kojeg su osvajale. Podjelu biljnih otrova je prilično teško obaviti zbog činjenice da biljke obično sadrže više aktivnih komponenti i vjerojatno nije isto uzeti čistu djelatnu tvar i biljni pripravak (npr. staništu. dobu godine. U prosjeku već nekoliko bobica može izazvati smrt djeteta. što se smatralo silno zavodljivim. biljni lijekovi se vraćaju na mala vrata osobito u mlađoj populaciji. Na kraju sam odustao od hodanja i sjeo u prvi kafić čekajući da konačno normalno progledam. Kod visokih doza nastupa delirij i jaki motorički nemir. a dodatno zbog činjenice da još uvijek ima slučajnih ili čak namjernih otrovanja biljnim otrovima. Možete ga vidjeti posjetom botaničkom vrtu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Nalazi se naravno u bobicama. ali za ljepotu će čovjek pretrpjeti i puno više. U ovom poglavlju ću slijediti uobičajenu podjelu iz toksikoloških udžbenika. pogotovo ako nije bila noć.raspolaganju brojne sintetski priređene i dobro nadzirane preparate. Zjenice bi im se raširile do kraja. pa se onda dogodi da uzmu i ove otrovne. podneblju. Osobito su zanimljivi učinci atropina na središnji živčani sustav. jer se naprosto nisam snalazio na ulici s potpuno proširenim zjenicama. kao npr. Istina je da bi takva dama imala puno problema s orijentacijom u prostoru. Prvi znakovi otrovanja atropinom su suhoća usta i ždrijela te promuklost. a puls se ubrzava. kad se u oko kapa otopina atropina. Atropin kao najpoznatiji nalazi se u korijenu velebilja (Atropa belladona). Služilo im je u kozmetičke svrhe radi proširenja zjenica. skopolamina i solanina te brojni njihovi derivati kao npr. zbog brojnih mogućih interakcija). Kod malo viših doza javlja se tipično crvenilo lica. itd. Ne treba zaboraviti da djeca vole jesti različite bobice grmolikih biljaka. Osobno sam jednom neposlušno nakon pregleda očne pozadine. a zbog proširenja zjenica česti su poremećaji akomodacije. koji prelazi kod visokih doza u komu. bojni otrov BZ (benznuklidin). a sadržaj mu ovisi o brojnim činiteljima (npr. Međutim. Inače se velebilje koristilo sasvim sigurno znatno prije Krista. Već to je dovoljan razlog da se više govori o štetnim učincima biljaka. 125 . krenuo pješice kući.).

Bunika se u obližnjem parku nalazila kao ukrasno bilje. Skopolamin zajedno s atropinom nalazi se u sjemenkama bunike (Hyosciamus niger) i korijenu mandragore (Mandragora officinarum). jer bi mogli ostati bez dijela čopora. Zelene rajčice i listovi te biljke također sadrže solanin i ne bih vam preporučio da ih jedete. kojeg se može naći u krumpiru. a desno mandragora. Dobra vijest je to da solanin nije termostabilan i možete ga uništiti kuhanjem ili pečenjem. Na slici lijevo je bunika. Možda niste znali da se nikotin koristio i kao pesticid u vrtlarstvu o čemu svjedoči čak i literatura.pilokarpin i prostigmin. Kod visokih doza simptomi počinju s glavoboljom i malaksalošću. suho ždrijelo i grebanje u grlu). Međutim. Uostalom. cigarilosa. pa koncentracija solanina u njima raste. Kod krumpira su opasne klice i kora gomolja. Čak možete slobodno jesti krumpir s korom nakon pečenja polovica u dobro zagrijanoj pećnici. a posebno u listovima. nema puno izvještaja o otrovanju ljudi solaninom. konfuzija i koma uz edem mozga. Oni drugi učinci morfija zanimljivi ovisnicima vrlo su slabo izraženi. Nije se to dogodilo kod nas nego u jednoj od susjednih država poznatoj po uzgoju svinja. pa slobodno jedite pekmez napravljen od zelenih rajčica. Čuli ste za škiju iz Hercegovine? Duhan su uvijek nadzirale države nastojeći spriječiti šverc. a onda svi ostali proizvodi poput cigareta. Ne izgledaju jako opasno. Ključni simptom sličan morfiju odnosi se na usporeno i površinsko disanje. U slučaju otrovanja velebiljem najbolje je što prije zatražiti liječničku pomoć. duhan se tradicionalno nije pušio nego žvakao ili se ušmrkivala njegova prašina. suhoća ždrijela). cvjetovima i zelenim plodovima. itd. Međutim. pa ljudi umiru zbog prestanka disanja. rajčici i drugim srodnim biljkama. ali neke slične morfiju. kojeg je netko od rodbine ubio upravo nikotinom u vinu da bi se konačno domogao nasljedstva. posebno u sjevernim krajevima naše domovine. a nitko ne zna kako su djeca došla na to da koriste sjemenke za uživanje. Skopolamin ima neke znakove otrovanja slične atropinu (npr. Kod solanina se naravno javljaju slični učinci kao kod ostalih rođaka (npr. Posebno je zanimljiv solanin. Niste znali da je taj pekmez u nekim krajevima bio cijenjen? Osobno mogu reći da ima poseban okus i nemam ništa protiv njega. Istraživao se utjecaj promjena temperature skladištenja te izmjene svjetlosti i tmine na koncentracije solanina u kori krumpira. ali i trpe 126 . pa je iz toga izbio skandal. cigara. Našlo se da gomolji jako loše reagiraju kad ih se drži na svijetlu ili kad se događaju nagle temperaturne promjene njihova okoliša. a u pravilu se obavlja lavaža uz primjenu aktivnog ugljena. Tek kasnije se pojavila lula za pušenje. Nemojte pustiti svinje na polje s nedavno zasađenim krumpirom (tek što je isklijao). U jednoj knjizi Agathe Christi opisano je ubojstvo starog bogatog čovjeka. Mene je osobito razveselio jedan članak s kraja osamdesetih godina o utjecaju stresa na koncentracije solanina u kori gomolja. ali svi kažu da je duhan iz južnih krajeva bolji. Ja u Hrvatskoj nikad nisam čuo za takvo otrovanje. Mislim na krimiće. Jedino nemojte jesti sirovu koru krumpira. ali to se događa kod niskih doza. Dokazan je u svim dijelovima rečenih biljaka. a onda se javljaju grčevi. To je biljka koju se u našim krajevima uzgaja na veliko. Pušite li? Naravno da ne pušite i skoro da ne bi trebalo pisati o nikotinu. termički obrađene zelene rajčice ne predstavljaju problem. Na duhanu su države uvijek zarađivale i zarađuju jednako danas. ali sam čitao o otrovanju životinja. ali izgleda da će se uvijek naći poklonici takvih sredstava. ali mogu donijeti teške probleme pa i smrt. Posebno kod solanina treba spomenuti hemolizu krvnih stanica. Zanimljivo je da su sjemenke bunike prije nekoliko godina otkrili neki zagrebački osnovnoškolci i žvakali ih radi postizanja posebnih učinaka.

Inače otrovanja mogu nastupiti zbog uzimanja sjemena biljke (Colhicum autumnale). javlja se hladni znoj. hematološke poremećaje. Zato je najpametnije da se čuvate mrazovca bez obzira što su mu cvjetovi stvarno lijepi. Sličan mu je po strukturi i djelovanju citizin iz biljke zanovjeta (Laburnum anagyroides). zatajenje bubrega. 127 . Kod otrovanja se prvo javlja snažna abdominalna bol uz krvave proljeve. Moram priznati da nisam nikad u Hrvatskoj čuo za otrovanje citizinom ili pak tešku interakciju između nikotina i citizina. To svojstvo se koristi u nekim analitičkim metodama mjerenja tubulina. a bome se može javiti i krvavi proljev. posebno u djece. Možete i umrijeti zbog akutnog otrovanja nikotinom. ali se odustalo zbog njegove visoke otrovnosti i spore eliminacije iz organizma. itd. koji se na početku zvao «colchicine binding protein». koji je došao očajan liječniku zbog sličnih simptoma. Ta činjenica što su ga mnogi koristili dovela je do vrlo opsežnih ispitivanja njegovih različitih opasnih svojstava. tremor u rukama i opća slabost. a u Indiji se javlja o otrovanjima takvim pripravcima. a mogući su povraćanje. Eto kako jedna otrovna tvar može biti dobro došla u znanosti za druge svrhe. Može se nabaviti i kod nas u obliku različitih krema. pa liječnici ne preporučuju korištenje tradicionalnih indijskih pripravaka za tretiranje bolesti poput gihta. Mrazovac Sadrži alkaloid kolhicin. Ti simptomi su znak da morate značajno smanjiti broj popušenih cigareta. koji se u nekim zemljama poput Indije koristi kao lijek za ublažavanje bolova kod gihta. puls se usporava. Nakon toga je moj rođak prestao pušiti. Kod viših koncentracija mogu se javiti grčevi i delirično ponašanje. kako se to vidi na slici pokraj teksta! Opisana su rijetka otrovanja ovom biljkom. grebanje u ustima i grlu. salivacija. ali među stotinjak opisanih samo su bila dva smrtna slučaja. trzanje mišića cijelog tijela. Zadnjih desetljeća je korišten u znanosti zbog svog specifičnog vezanja na tubulin. Ako popijete tabletu sa citizinom i onda zapalite cigaretu jao si ga vama. a nema nikakvih antidota ili učinkovitih tehnika uklanjanja iz organizma. Kod viših doza nikotina nastupa kolaps. a visoke doze mogu izazvati paralizu. Kad mu je rođak priznao tri kutije do kasnog poslijepodneva liječnik je skočio i izbacio ga iz ambulante uz galamu. Nikotin sa citizinom ima sinergističko djelovanje u pojavi onih ružnih simptoma otrovanja. Kod lakih otrovanja kad popušite tijekom dana dvije do tri kutije cigareta javljaju se glavobolja. Prvo se javlja snažna mučnina. Sjećam se jednom mog rođaka. Lijepa biljka. ali danas se najviše koristi u terapiji odvikavanja od pušenja. Smrt nastupa 2-3 dana nakon otrovanja visokim dozama. Liječnik je pogledom na njegov žuti kažiprst odmah posumnjao u okorjelog pušača i pitao ga koliko je cigareta popušio tog dana. ali to nije povezano s pušenjem nego uzimanjem čistog nikotina.štete zbog liječenja oboljelih pušača. U tim istraživanjima nedvojbeno je dokazana njegova teratogenost i citotoksičnost. Smrt obično nastupa zbog zastoja disanja. a opasno je kad se jave nuspojave vezane uz disanje. cijanozu i kolaps. mučnina i vrtoglavica. Zbog visoke citotoksičnosti neko vrijeme je istraživana mogućnost korištenja čistog kolhicina u tretiranju nekih tumora.

U posljednje vrijeme prodire i na europsko tržište. itd). Širi se osjećaj hladnoće u tijelu jer stvarno dolazi do pada tjelesne temperature. Nalazi se u kod nas neuobičajenoj biljci Strychnos nux vomica s prekrasnim bobicama. pa bi se mogao svrstati u bojne otrove za posebne svrhe. itd. mučnina i povraćanje. Glikozidi digitalisa Srčani glikozidi su velika skupina tvari od kojih se neki koriste vrlo uspješno kao lijekovi kod srčanih bolesti (npr. snažan porast krvnog tlaka i smrt. Otrovati se može najčešće bobicama. Mora se priznati da dobro izgleda na slici pokraj ovog teksta. Akonitin je zapravo neurotoksin i zbog toga ga se treba čuvati. Ignacija. Nema nikakvih antidota niti ima podataka o tehnikama eliminacije iz organizma. Brzo nakon toga se pojavljuju tetanički grčevi. javljaju se problemi s vidom s tipičnim osjećajem da je sve žuto-zeleno.Jedić Latinsko ime mu je Aconitum napellus. cijanoza. a glavni otrovni sastojak naravno akonitin. usporenja disanja i razvijanja snažnog osjećaja straha. Najstarija izvješća govore o tome da se koristio za namakanje strjelica u njegove tinkture. digoksin. digitoksin. parestezija usana i jezika. Strihnin Radi se o starom moćnom otrovu. davno povučeni Vital namijenjen starijim osobama). prestanak disanja. pomoćnim ljekovitim sredstvima (npr. Već nekoliko bobica može izazvati smrt. Nema učinkovite tehnika uklanjanja tog otrova iz organizma niti postoje protuotrovi. Prvi znakovi otrovanja su osjećaj drhtanja mišića i kože. Evo nekoliko slika različitih biljaka s glikozidima digitalisa. Problem s tim tvarima je uglavnom vezan uz strmu krivulju doza/učinak. Preparati na bazi akonitina koriste se u indijskoj tradicionalnoj medicini kao antireumatici i antiinflamatorna sredstva u obliku krema. Doza od 10-20 mg može izazvati brzu pojavu tremora. a prije ga se moglo naći u različitim lijekovima ili tzv. pa je pacijent prepušten samom sebi što se tiče mogućnosti preživljavanja. pa se ne mogu isključiti otrovanja. koji je mogao već nekoliko minuta nakon visoke doze izazvati smrt. koje su neki zvali bobice sv. Umire se zbog prestanka disanja i paralize mišića. Danas ga se može naći samo slučajno u laboratorijskim zbirkama kemikalija ili prastarim kućnim ljekarnama. 128 . Krasni cvjetovi! Opisani su slučajevi djece koja su jela cvjetove ili sjemenje. jer ima nizak LD50. pa se za čas dođe iz područja nedjelotvornosti u područje intoksikacija.

đurđica (Convalaria majalis) konvalarin. Prvo otrovanje se dogodilo krajem sedamdesetih godina i bilo je zanimljivo zbog okolnosti. Djed je u onim austrougarskim vremenima bio časnik na službi nekoliko godina u Zagrebu. milica (Gratiola officinalis) gratitoksin. itd. jer je otac obitelji želio malo pogledati grad mladosti svoga djeda. Njihov jedinac star nekih 4-5 godina dohvatio se bobica đurđica i uživao u njima kad ga je pronašao otac. 129 . a digitalis glikozide sadrži lišće. koji mogu dovesti do zastoja srca. Naravno da su u lavažatu nađene visoke koncentracije digitalisa. Obitelj se zaustavila u kampu Mladost pokraj Save. a u krvi vrlo niske ili jedva mjerljive. sadrži digoksin. Mlada mađarska obitelj je vračajući se s mora odlučila provesti koji dan u Zagrebu. Sve divni i krasni cvjetovi. Inače se znaju javiti halucinacije i delirična stanja. kukurijek (Helleborus officinalis) helebrin. Kod otrovanja prvo se pojavljuju kardiovaskularni učinci. Nazvali su s odjela naravno i mene s molbom da pomognem kako znam i mogu. Imali smo jedno takvo otrovanje s digoksinom gdje pacijentica nije imala nekih značajnijih nuspojava lijeka osim tog zelenog vidnog polja. oleander (nerium oleander) olidandrin. Jedino mi je žao što nisam pitao je li mađarska obitelj obavila svoj zadatak hodanja Zagrebom ili su nakon lošeg iskustva brzo otišli kući. Ja sam pak dobio kako lavažat tako i krv dječaka na analizu digitalisa. Zanimljiva pojava kod nekih otrovanih je zeleno vidno polje. itd. pa je svom unuku sa sjetom pričao o lijepom malom austrougarskom gradu. Meni su u sjećanju ostali neki slučajevi otrovanja biljkama koje sadrže ove glikozide. Oni su odmah obavili ispiranje želuca dječaku nalazeći priličnu količinu tek malo načetih bobica otrovne biljke.Digitalis purpurea Convalaria majalis Gratiola officinalis. gdje su tada imali mali odjel za intoksikacije. Svi su nakon mojih nalaza bili oduševljeni kao i ja osobno. cvijetovi. ali izgleda da nisu imali vremena za bezbrižno razgledavanje grada. milica Crveni naprstak (Digitalis purpurea). Nije se moglo dopustiti da jedan mađarski turist tražeći korjene svog djeda po Zagrebu strada pri tome. Mađar je ipak ponešto znao o opasnostima đurđica i istog časa odvezao je dijete u dječju bolnicu u Klaićevoj. bobice. Bila je to metoda prilično nespecifična i moglo se detektirati s njom bilo koji glikozid digitalisa.

Usput se javljaju i nespecifični simptomi poput snažnih bolova u trbuhu. oleandrin je poznat kao sredstvo za izazivanje pobačaja i nije se dogodilo prvi put da ga netko koristi u našim krajevima. korijena. Kasnije smo od nje saznali da je ona koji dan ranije skuhala čaj od tri lista. a moderna medicina poznaje tek simptomatsko liječenje bolesti. Obavljene su čak dvije hemoperfuzije. Glavni i odgovorni alkaloid iz kukute je konin. Djevojka je bila u vrlo teškom stanju i jedino rješenje bilo je obaviti hemoperfuziju. Nakon prve hemoperfuzije pale su koncentracije oleandrina u krvi. Pogriješili smo što se tiče razloga ispijanja čaja od oleandra. Onda je drugi dan ponovo odlučila popiti čaj. a djevojka je bila u komatoznom stanju s teškim kardiotoksičnim učincima oleandrina. poput npr. Tek drugom hemoperfuzijom uspjelo se spustiti koncentracije oleandrina na prihvatljivu razinu i mlada djevojka je preživjela to izrazito teško otrovanje. Ona je pokušala samoubojstvo zbog izrazito nesređenih odnosa u obitelji. Tako je ona nekoliko puta podgrijavala čaj i na taj način stalno poboljšavala ekstrakciju oelandrina iz lišća te se njegova koncentracija iz dana u dan povećavala u čaju. Nezgodno kod konina je to što mu djelovanje može biti odgođeno tako da se štetni učinci znaju pojaviti 312 h nakon ingestije otrovnog dijela biljke. Umire se zbog prestanka disanja. Pozvali su me hitno zbog otrovanja šesnaestogodišnje djevojke oleandrom i trebalo je mjeriti koncentracije u njezinoj krvi. Prvi čas smo sumnjali da se možda radi o neželjenoj trudnoći i da je zato djevojka popila čaj od 3 lista oleandra. Stari otrov iz kukute Kukuta (Conium maculatum) je dugo poznata biljka. a onda se širi kroz tijelo prema glavi. a poznata je po tome što je njome otrovan Sokrat. jer djevojka nije bila trudna. On izaziva teške kontrakcije maternice i na taj način se obavljao pobačaj. Koncentracije oleandrina u krvi bile su vrlo visoke. Prvo se javlja paraliza nogu. 130 . povraćanja i proljeva. Posebno su joj opasne sjemenke. Osim u sjemenkama može ga se naći u drugim dijelovima biljke. pa se brzo nakon završenog postupka i privremenog oporavka on počeo preraspodjeljivati uz porast koncentracija u krvi.Imali smo i barem dva otrovanja oleandrinom iz lišća oleandra od kojih je jedno bilo izrazito zanimljivo. ali se onda predomislila i privremeno odustala od samoubojstva. Tada sam naučio kako se žene ne ubijaju samo zbog nesretne ljubavi ili sličnih gluposti. Znakovi otrovanja su opisani još u vrijeme kad su otrovali Sokrata. pa ga je zagrijala i opet odustala. ali je za njega poznato da se raspodjeljuje u tkiva. Naime. a da su obiteljski razlozi najčešći uzrok pokušaja samoubojstva.

Nema opisa o tome da su smrtonosni. vrtoglavice. Danas je poznato više od 150 biljaka. koje uglavnom u svojim plodovima sadrže amigdaline. U narodu se od iglica tise kuhao čaj kao dobar abortiv.Cikutoksin i rodbina Sam cikutoksin nalazi se u biljci trubeljika (Cicuta virosa) i to posebno u gomolju. Ipak valja reći da se kod svih javljaju simptomi gastroenteritisa uz grčenja. a kod djece su opisana otrovanja zbog žvakanja iglica. Na lijevoj slici je šimšir. a sreća je da se raspadaju u gornjem dijelu probavnog sustava. Cijanogeni biljni plodovi Odmah treba naglasiti kako se cijanogenih tvari iz različitih biljaka ne treba uopće plašiti iako je činjenica da se njihovi alkaloidi pod nazivom amigdalini metaboliziraju u cijanide. itd. pa i ne dolazi do njihove značajne apsorpcije u krvotok. Rođaci su mu buksin iz šimšira (Buxus sempervirens) i taksin iz tise (Taxus baccata). a na desno je tisa. To su praktički sve koštice naših voćaka. tahikardije. a osobito puno amigdalina ima u gorkim bademima i u košticama kajsija. Kod šimšira su pak najopasnije bobice dok kod trubetljike (cikutoksin) najviše otrova sadrži gomolj. 131 .

Možda i ima rezultata tajnih ispitivanja primjene ricina u obliku aerosola. U kasnijim godinama pričalo se o primjeni ricina i na drugim mjestima u atentatorske svrhe. Dvojica braće su ostala sama kod kuće u zabačenom selu nekog kolovoza dok su roditelji obavljali poslove na polju. nije isključeno da su djeca imala tipične simptome koji se javljaju kod gutanja ricinusova ulja.Naravno da nitko zbog amigdalina nije prestao jesti gorke bademe ili kolače u koje ih se obilno stavlja. koja su jela bobice ricinusa. Nakon njegove smrti obavljena je razudba i navodno je nađen mali projektil u njegovu bedru. ali je naravno kao protein netopljiv u ricinusovom ulju i ne onečišćava ga. Obzirom na njegovu proteinsku strukturu misli se da bi za liječenje došli u ozbir ili potpuna višestruka izmjena krvi ili pak plazmafereza (uklanjanje ukupne plazme). Onda su se pojavili znakovi otrovanja. Stariji brat je malom dvogodišnjaku marljivo razbijao koštice od kajsija i hranio ga tom delikatesom. jer smo o njemu puno raspravljali među toksikolozima. Nikad zapravo nisu otkriveni točni i pravi razlozi tog tragičnog događaja. ali nikad te priče nisu potvrđene. On je osjetio ružni ubod i tog se sjetio kad su ga dva dana kasnije prebacili u bolnicu zbog zakazivanja jetara i bubrega te teških neurotoksičnih učinaka. Iz mojeg sjećanja ipak izdvajam jedan slučaj iz Makedonije polovicom šezdesetih godina prošlog stoljeća. ali i to je dvojbeno budući se ricin čvrsto veže za limfocite i možda još neke Ricinus communis 132 . jer gotovo nikakve analize nisu bile učinjene niti je bilo moguće napraviti ih. Možda se čak nije ni radilo o otrovanju amigdalinom. Smatralo se da bi sitni aerosol mogao donijeti ricin u alveole. Kod otrovanja ricinom liječnik praktički nema što napraviti. Uostalom. jer u normalnim stanjima metabolizam ide relativno sporo. Raspravljalo se o mogućnostima primjene ricina u obliku kapljičnog aerosola (dakle otopljenog u vodi ili sličnoj tekućini). a organizam je uvijek u stanju te male količine cijanida naprosto biotransformirati u izocijanate. a tamo bi se vjerojatno onda lako apsorbirao i izazvao teška otrovanja. a navodno je dokazan i ricin. a čak je tih godina u Londonu zaplijenjena u stanu sumnjivca određena količina te tvari. a dok su roditelji stigli kući i dok se pojavila i malo obrazovanija sestra dječak je umro. pogotovo zato što pacijent dolazi kad je već sve gotovo i kad se teška oštećenja ne mogu popraviti. ali stručna javnost do takvih podataka ne može doći. pogotovo od nekog tko se bavio i vojnom toksikologijom odnosno sprječavanjem diverzija ili sličnih događaja. Ima izvješća o slabim otrovanjima djece. ali nikada se ništa strašno nije dogodilo zbog toga što se on izrazito slabo apsorbira iz probavnog sustava. Tek nakon upada Amerikanaca u Afganistan pojavile su se vijesti o velikim količinama ricina nađenog u planinskim skloništima talibana. To je ona priča o bugarskom disidentu i kišobranu puški iz koje je u političkog protivnika socijalistička vlast na jednom londonskom stajalištu autobusa pogodila sičušnim projektilom napunjenim ricinom. Atentatorski otrovi Znam da moram pisati o ricinu naprosto zato što se to od toksikologa očekuje. Ricin se nalazi u bobicama biljke ricinus (Ricinus communis). ali drugog tumačenja nagle smrti nije bilo. Neko vrijeme sedamdesetih godina smatralo se ricin i njemu slični proteinski otrov abrin idealnim atentatorskim sredstvima.

santonin u biljci Flores cinae itd. kad se govori o promjeni vidnog polja iako se ne može razvrstati strogo uz antihelminike. Može biti opasan za djecu i doza od 1 g može čak izazvati smrt. Ona je bila jako popularna negdje na prijelazu iz 19. tremor i halucinacije. Kod visokih doza može doći do grčenja i čak smrti zbog prestanka disanja. a osobito u umjetničkim krugovima. ali se otrovanja javljaju. pelinkovci. itd). a prema literaturi 133 .druge stanice u krvi. Ponavljam da je pouzdanih podataka o primjeni ricina ili abrina jako malo te da je prosječnom toksikologu nemoguće procijeniti kakva nam opasnost od njega prijeti u nemirnim vremenima svjetskog terorizma. nesanica. Proširio se Europom. Sječa uha se dogodila u toj fazi neumjerenog pijenja absinta. Eterična ulja i drugi otrovi Tu se ubrajaju ekstrakti različitih biljaka. Radi se o biljci pod nazivom artemisia absinthium (pelin. a s druge strane izgleda da je absint puno koštao umjetnika. vrtoglavice i mučnine. Nakon gutanja javljaju se nemir. a kod odraslih do deset puta veća doza. Antihelminici Radi se o velikoj skupini biljaka sa slabim otrovima sličnog djelovanja ili s nespecifičnim simptomima. S jedne strane. U početku otrovani vidi sve ljubičasto da bi se onda promijenilo u žuto. Tako se henopodium nalazi u lobodi (Olleum chenopodii). ali zbog drugih učinaka su ga ranih godina dvadesetog stoljeća zabranili za stavljanje u promet. Henopodium izaziva tipične simptome poput glavobolje. nastale su veličanstvene slike tog majstora. koje se danas prodaju po basnoslovnim svotama novca. u 20. ali ima dodatnih zanimljivih učinaka što se tiče vidnog polja. Santonin je sličan. stoljeće budući se stavljala u liker pod nazivom absint. Jedan od poznatih destilata biljke Cinnamonum camphora je kamfor rado korišten kao miris. Osobito je u absintu volio uživati van Gogh u vrijeme svoje zeleno-žute faze. čije je jedino zajedničko svojstvo da ne predstavljaju značajniju opasnost za ljudsko zdravlje. Ne znam je li euforične učinke davao alkohol ili različiti alkaloidi iz biljke. ali nema podataka o smrtnim završecima. Samo u rijetkim slučajevima kod visokih doza pojavljuju se grčevi. Obzirom da se koriste i kao lijekovi i kao dodatak kozmetičkim preparatima do njih nije teško doći. Upravo takvo vidno polje daje absint kod blagih otrovanja. Treba spomenuti još jednu zanimljivu biljku. Biljka se inače vidi s lijeve strane uz ovaj tekst.

Osobno imam vrlo zanimljivo iskustvo s peršinom iz kolovoza 1991. godine kad sam zapovijedao Toksikološkom službom. Terpentinsko ulje pod nazivom pinen ekstrahira se iz četinjača i ima vrlo usku uporabnu vrijednost. Usta su mu mirisala na kamfor. Učinci se žestoko javljaju u probavnom sustavu uz grčeve i povraćanje. od cigareta i alkoholnih pića do žvakaćih guma. Ono što sam doživio poslije tog bolnog iskustva pobudilo je kod mene strašnu odbojnost prema mentolu i meni je godinama postajalo mučno kad bi tek iz daleka osjetio njegov miris. Kasnije je nazvao i liječnik sumnjajući u to da nas je sve pacijent prevario zbog tko zna kojih razloga. od lišća mente se prave čajevi. koja sadrži alkaloid sabinol. a apsorpcija u organizam je izrazito mala. Opasan može biti jedino kad se uzima u koncentriranom obliku. pa je zato pio. a neko vrijeme ga nisam mogao podnositi. Sjećam se tek jednog otrovanja uljem kamfora. ali nije bilo nikakvih probavnih poteškoća. i ta mala apsorbirana količina može izazvati oštećenja bubrega. naravno bez ikakve etikete na boci.može nastupiti smrt. Tako npr. Osobno ne volim miris mentola. kad je neki čovjek povukao dobar gutljaj iz boce s uljem. Na drugoj slici gore prikazana je borovnica (Juniperus). Inače je otrovnost pinena vrlo niska i za odraslog čovjeka je proračunata smrtonosna doza od oko 100 g. Tipične četinjače prikazane su na lijevoj slici. Savjetovali smo mu da povrati ono što je popio te da se javi svom liječniku radi konzultacija. a u starim vremenima se koristio kao slabi abortiv. U prirodi je puno biljaka. šafran (Crocus sativus) sadrži alkaloid safran. a uz to se javlja otežano disanje. koji se izolira iz biljke menta i koristi onda za poboljšanje mirisa različitih proizvoda. Njegov ekstrak se također u prošlosti koristio kao abortiv. a od uživanja same biljke neće biti baš nikakve štete. Uostalom. Tako smo zapravo zaboravili ovaj slučaj i nikad nisam dobio povratnu informaciju kako se „otrovani“ oporavio. Po mirisu je poznat i mentol. Došla mi je panična dojava iz Velike Gorice o djeci 134 . dakle kao ulje. Tvrdio je kako je mislio da se radi o nekom alkoholnom piću. a u peršinu se nalazi alkaloid miristizin poznat po svom fototoksičnom djelovanju. To se dogodilo kad se poslije velike mature moje gimnazijsko društvo uključujući mene napilo likera kućne proizvodnje na bazi ekstrakta mentola. Inače se uglavnom ne bere po poljima nego se uzgaja kao industrijska biljka i sije na velikim površinama. Učinci su mu inače slični kao kod pinena. Međutim. koje mogu sadržavati opasne kemikalije u niskim dozama.

koji djeluje nadražujuće na sve sluznice čovjeka i životinje. Oni jesu povremeno radoznalo obilazili ograđeni vojni objekt ali nisu ništa dirali niti su imali kontakte s vojnom posadom. Problem je sok ove biljke. Tada su već svi vojni objekti bili barem pod nadzorom ako ne i opkoljeni i djeci baš nije bilo svejedno gledati nagazne mine postavljene oko cijelog vojnog objekta. stoljeću.otrovanoj plikavcima. koji su po licu. Novinari su se dohvatili teme optužujući JNA da je primijenila plikavce na djeci. potencijskom interakcijom i javile su se bule na koži. Cijeli dan su za džeparac trgali peršin. ali u Njemačkoj se godišnje za pomoć obraća oko 200 ljudi zbog problema s diffenbachiom. Javlja se snažna bol i pacijenti čvrsto stišću kapke tako da ih se mora otvarati na silu radi dijagnostike i liječenja. pogotovo zato što se nisu razvijali nikakvi pravi znakovi otrovanja plikavcima. Naime. oni su na nekom polju smještenom tik uz ogradu vojnog radara trgali peršin. majčine dušice. Osobito su osjetljiva djeca. a mogu se zadržati nekoliko dana. Moji suradnici i ja sumnjali smo da bi moralo biti nešto drugo uzrok bulama. Ne bi vjerovali. Nema hrvatskih podataka. Uvijek se mogu javiti nekakvi neugodni učinci. Zaista su to bila krasna dječica u dobi od 14 godina. ali opisani su slučajevi žvakanja listova ove biljke uz prilično snažne učinke na usnu šupljinu. ali se ne preporučuje niti jednu od njih jesti uključujući njihove cvijetove ili sjemenke. Rođaci po djelovanju naprijed opisanoj biljci su filodendron i rododedron. 135 . ali ovdje će biti riječi samo o ukrasnom. otkidanje listova ili podrezivanje biljke kad previše naraste. Hrvatski dermatolozi su već davno imali takvih iskustava. a uz dojavu su donijeli video disketu sa snimkama djece. a kod nas se dobro održava u stanovima sa stalnim i dobrim grijanjem. Obratio sam se predstojnici dermatologije na Šalati tražeći razgovor. da se poslije pranja listova mora oprati ruke. Onda su se pojavili ti plikovi. kako će biti pokazano u tekstu koji slijedi. Također je sluznica oka jako osjetljiva na sok ove biljke. Otrovanja s ovom biljkom zabilježena su još u 17. Naravno da se ovakva interakcija može dogoditi samo kod profesionalnog rada s peršinom i da inače peršin služi kao izrazito važan začin pri kuhanju u svakom domaćinstvu. Predstojnica je zatražila da joj dovedu djecu na pregled kako bi im mogla propisati učinkovitu terapiju. a strašno ih je sve svrbjelo na mjestu pojave plikova. Tako se sok peršina razmazao po velikoj površini kože. Opisuju ih kao goruću bol. Obvezno se preporučuje prati ruke nakon bilo kakvih intervencija na biljci. a ona me dočekala s nekoliko kopija svojih radova o učincima miristina na kožu uz prisustvo UV zračenja. Ne trebate se bojati kad vam serviraju ribu s gradela posutu sitno isjeckanim peršinom i češnjakom. a bilo je vruće i sunčano. Pojačava se snažno salivacija i javljaju se poteškoće s gutanjem. a snažne sunčeve zrake su pojačale učinak miristina tzv. pa je nekoliko dana nakon toga prestalo uzbuđenje zbog stradale djece. Tijekom trganja peršina prskaju male kapljice soka po koži ruku. Poslao sam ekipu na teren i oni su se vratili sa sumnjom da bi moglo biti nešto u vezi s biljkama na tom polju. a onda su ih djeca prenosila na vrat i lice brišući znoj. Ukrasne biljke Zapravo treba naglasiti kako kućne biljke nisu jako opasne. Naravno da ljudi danas drže u kući i začinsko bilje poput npr. budući je peršin bio jako zarastao u korov. koja podrijetlo vuče iz Brazila. Nisam to našao za ovu biljku nego za filodendron. Diffenbachia je kod nas uobičajena ukrasna biljka. vratu i rukama imali veće ili manje plikove (mjehure) i bojali su se plikavaca. jer se sok na njima može zadržati i onda ga se lako prenese na oči ili usnice. a dobivao sam od nekih kolega sugestije da bi se moglo raditi o trihotecenima. npr. jezik i grlo.

koja se javila liječniku zbog teških dermatitisa na rukama.Opasne tvari su slične kao kod diffenbachie. čak smrtonosna. Prikazana je na slici lijevo dolje. ali također ima sličnu vrstu djelovanja. pa je dermatitis bio posljedica tog događaja. Otkriveno je da je jednom tjedno prala listove filodendrona i postala alergična na sokove. Kao što je već naprijed rečeno opisan je slučaj mlade djevojke. ali s filodendronom na slici gore lijevo postoje teža iskustva. 136 . Uz više doze mogu se pojaviti mišićne konvulzije i čak paraliza u djece već nakon malih količina prožvakane i progutane stapke. Što se tiče rododendrona njegovi su učinci na zdravlje ljudi slabiji nego kod prva dva opisana. koji se pretežno nalazi u cvijetovima biljke i mora se priznati da su otrovanja izrazito rijetka. Onda su na patologiji pronašli u probavnom sustavu komadić lista filodendrona i zaključak je bio kako je puzajuće dijete odgrizlo komad lista ili više njih te ih progutalo. Opisan je slučaj četvromjesečnog djeteta. Prvenstveno se javljaju gastrointestinalni poremećaji uz bolove i snažne proljeve. Ciklama (Cyclamen persicum) sadrža otrov ciklamin. koje je umrlo s teškim grčevima i s dijagnozom encefalitisa bez jasnih uzroka.

Problem predstavljaju njegove lukovice. Dodir sluznica sa sokom izaziva dermatitis. 137 . a prikazani su na slici gore desno. (Vidi sliku dolje lijevo. Javljaju se naravno mučnina i povraćanje uz snažne kolike. dodir s asparagusom može izazvati alergijske reakcije i kasnije razvijanje dermatitisa. O većini naših ukrasnih biljaka zapravo malo znademo i mene su iznenadili podaci o biljkama roda Euphoriaceae među koje se uvrštava i kod nas u zadnje vrijeme tako popularna božićna zvijezda prikazana na slici dolje desno.) Čak je opisano da su njegove sušene plodove ljudi u nekim siromašnijim krajevima koristili kao nadomjestak kave. Gutanje crvenih bobica može izazvati blage gastroinetstinalne poremećaje i terapija je tek simptomatska. Zanimljivo je da postoji i sindrom „tulipanski prsti“. a opisana je pojava hemolizirane krvi u mokraći otrovanih osoba. a u nekim slučajevima se radi o pojavi mjehura na mjestu kontakta.Druga česta europska ukrasna biljka su tulipani inače podrijetlom iz Irana i Turske. Ove biljke sadrže različite toksične diterpene uglavnom sa snažnim nadražujućim djelovanjem. Međutim. posebno na sluznice. Najvažnije djelovanje su im dermatitisi kao profesionalno oboljenje vrtlara. Osobito je neugodno nakon gutanja prožvakanih dijelova biljke uz napomenu da im je okus odvratan i da nitko normalan neće to jesti. a nisam saznao niti za jedan slučaj da bi netko pojeo lukovicu. Asparagus (Asparagus officinalis) sa svojim toksinom sarsasapogeninom ne predstavlja neku značajniju opasnost za ljude. koje sadrže alkaloide tulipalin A i tulipozid A. a karakterizirani su dermatitisom na jagodicama prstiju i dlanovima.

Dolaskom u bolnicu roditelji su zahtijevali hitno ispiranje želudaca svoje otrovane dječice. On je odmah zatražio prekid te ludosti. O gljivama sam naravno kao seosko dijete ponešto znao i brao sam ih u pratnji starijih osoba. Vriskom je dozvala ostale roditelje tražeći da se nešto učini s možda otrovanom djecom. Osobno sam samo dva puta odlučio da više nikad neću brati gljive radi vlastitog korištenja. ali kad potpuno sazriju onda su jako dobre i znam da su neki znali od njih raditi pekmez. Činjenica je da današnja gradska populacija skoro ništa ne zna o biljkama iz prirode. a djeca su ih bezbrižno jela. Nekoliko mladih obitelji s dječicom uputilo se do jedne zagrebačke šoderice na roštiljanje i bilo im je jedino paziti da djeca u vodi ne prave gluposti. Za ilustraciju na kraju ovog poglavlja dajem opis slučaja iz početka osamdesetih godina prošlog stoljeća. pa sam vidio da ne razlikuju npr. Zbog toga treba gradskim ljudima glasno reći da ne beru nikakve plodove u prirodi osim ako netko iskusan sa sela ne garantira da je takav plod jestiv. Onda se neka od majki zabrinula zbog prevelike tišine. pa ih je pošla tražiti. a iskusan liječnik je stigao kad su već polovica od njih prošli torturu. ali su sezonski plodovi šuma i polja. Prvi put se to dogodilo na kraju pedesetih godina prošlog stoljeća kad sam imao nekih 14 godina i mislio da sam silno pametan i obrazovan. Zelene kukinje baš nisu jako jestive zbog trpkog okusa. Jednom sam koju godinu ranije u kolovozu mjesecu sa sestričnom naišao u slavonskoj šumi na polja brestovača i nabrao ih u golemim količinama. šljivu od jabuke. Na sreću. Ugledala je djecu pokraj nekog grma s kojeg su visjele bobice tamne boje. Te ljetne nedjelje pozvan sam zbog otrovanja većeg broja djece bobicama neke biljke. 138 . Izrazito mali broj ljudi poznaje ove potencijalne gastronomske delicije. Svi su zaboravili na roštilj i samo su se žurili odvesti djecu što prije u dječju bolnicu. jedan od očeva sjetio se otrgnuti granu te biljke i ponio ju je sa sobom. Gljive Gljive su zaista svud prisutne. Ništa se u ovom slučaju strašnoga nije dogodilo osim što su djeca patila za vrijeme ispiranja želuca. a većina građana poput mene ne zna skoro ništa o njima. koja nije svojstvena djeci u dobi između 3 i 7 godina. Onda je bolje da ne diraju ništa u prirodi makar to završilo benigno.Sve naprijed rečeno nalaže nam oprez s biljkama u tom smislu da ih ne žvaćemo ili postupamo bezbrižno s njihovim sokovima. jer djeca su jela obične kukinje (Alchemila vulgaris).

koje stari kožari koriste za bojanje kože. ali sam i s time prestao kad me u okviru pokušaja suradnje krajem osamdesetih prošlog stoljeća pozvao na gljivarsku izložbu naš poznati znanstvenik i prvi hrvatski stručnjak za gljive prof. Taj svinjar Ivo je volio dobro pojesti i radovao se večeri s gljivama. a druge bi sve ostalo neiskorišteno i propalo. Samo sam jednom negdje polovicom sedamedesetih brao sunačnice na Sljemenu i sve je prošlo jako dobro. svinjar i ja. jer su one otrovne. I moj stariji brat je stao na očevu stranu i odlučio da će jesti radije bilo što nego sporne gljive. Romano Božac. Kasnije su mi seoski znalci objasnili da smo zapravo ubrali «ćurčijske» gljive. koju je zaključio stari gljivar otac da on neće taknuti te gljive. Zbog toga će u daljnjem tekstu biti govora samo o njima. Bili smo sigurni da su to lisičarke. ali imao sam iskustvo otrovanja obitelji. Lutali smo prekrasnom šumom ne nalazeći nikakvih gljiva ili drugih šumskih plodova. Samo je nekoliko izrazito opasnih gljiva poput zelene pupavke (amanita phaloides). ali bili smo teško dehidrirani i osramoćeni zbog svojeg nepoznavanja gljiva. Ljudi ih često zamjenjuju za pečurke. Jest da su bile malo veće od uobičajenih lisičarki. Tada sam se uvjerio da otrovne gljive znaju izgledati za mene potpuno jednako kao one jestive i od tad kupujem samo uzgajane gljive. ali smo zaključili da su naprosto malo bolje narasle nego inače. Još sam neko vrijeme znao kupiti vrganje od poznatih.To mi je davalo priličnu sigurnost budući sam ranije brao vrganje i lisičarke. kako po bojama tako i po onom posebnom mirisu tih gljiva. a onda smo ispod jednog drveta ugledali veliku koloniju lisičarki. Krenuli smo tako Seka i ja u šumicu po gljivice i zaista je ona tražila gljive. Dvije pune košare lisičarki su bile napunjene i nas dvoje smo zadovoljno krenuli natrag u selo. jer slike ne znače puno za potpunog neznalicu. Zelena pupavka Najgore su svakako amanita phaloides i amanita virosa. Uz gljive smo pristali majka. a onda se pojavi nekakva luda godina kad su bolnice opsjednute otrovanim bolesnicima. Obično nam otrovanja zelenom pupavkom stižu u ranu jesen kad brojni «gladni» građani poslije kiša krenu tražiti dodatne proteine u vidu šumskih gljiva. jer baš nije bila zainteresirana za moje nespretne pokušaje dodira. Neću ovdje davati ni slike jestivih gljiva. inače rođakinje po zlu koje mogu napraviti. Moj laboratorij je još krajem osamdesetih prošlog stoljeća uveo metodu detekcije amanitina kao najgoreg predstavnika otrova zelene pupavke i skoro svake godine smo pogriješili pri nabavi setove reagencija. koja je berući tako prepoznatljive sunčanice napunila košaru s nekoliko zelenih pupavki. a ključno je bilo to da je nakon sušnog razdoblja koji dan ranije pala tanka kišica. Onda je s polja došao moj otac i odmah rekao materi da baci sve te gljive. a da mi radimo s njima što god nas je volja. Moja obitelj je bila relativno bogata držeći čopor od preko sto svinja pa smo onda unajmljivali svinjara. Smirilo se to iza ponoći. dr. Jedva sat nakon večere jurnuli smo svi u jedini WC zbog snažnih proljeva i povraćanja. 139 . Tog srpanjskog dana me pozvala lijepa Seka da idemo u šumu brati gljive iako baš nije bilo vrijeme kad se gljive javljaju u zamjetnim količinama. Jedne godine smo ih imali premalo. Nekih godina uopće nema otrovanja. amanita virosa te poznate ludare ili muhare (amanita muscaria). Nastupila je mala prepirka. Kod nas ljudi beru svakakve vrste gljiva i u većini slučajeva greške dovode do gastrointestinalnih poremećaja poput proljeva i povraćanja. Moja mama je bila oduševljena količinama lisičarki i već je izradila plan potrošnje. ali tada sam se zaposlio na Rebru i nakon viđenih teških otrovanja odustao sam zauvijek brati bilo kakve gljive u slobodnoj prirodi. Navodno su to bile sasvim male gljive i navodno se zaista mlade pupavke mogu zamijeniti za mlade sunčanice. Zanimljivo je da nisu sve godine jednake. a kod gljiva s gastroinestinalnim sindromom neka se brinu oni koji nepažljivo hodaju šumama sa slikama gljiva u ruci da bi izabrali prave.

koji također imaju puno otrovanja zelenom pupavkom. Kuhanje na temperaturi iznad 100 oC kroz dugo vrijeme neće mu skoro ništa naškoditi. Ponavljam da samo iskusni gljivari opažaju one male razlike između jestivih i otrovnih gljiva. Lijevo je amanita phaloides a desno amanita virosa. jer je njegovo djelovanje specifično i mogli bi do rezultata doći biološkim pokusom tek nakon dan ili dva. Ne apsorbira se on značajno iz probavnog sustav osim kod male djece. a značajka mu je velika termostabilnost. Zašto su zelena pupavka i njezina rodbina tako opasne? Zato što imaju podmukle otrove.pa su nam znali prigovarati da rasipamo novce budući je set reagencija imao trajnost od samo nekoliko mjeseci. uz galamu ako treba. To je ciklički oktapeptid sastavljen od uglavnom neuobičajenih aminokiselina. Bio je to nesiguran put prepoznavanja gljiva. uvjerio nas je da krivo razmišljamo. Meni su u sjećanju ostala krvarenja iz svih mogućih otvora na tijelu. Inače je test trajao 15 do 60 min i smatrali smo da je to dovoljno vrijeme da visoki dužnosnik pričeka s konzumiranjem hrane prije nego što ona bude ispitana. ali ja se ne bih mogao zakleti da onu s desne strane ne bih zamijenio za šampinjone. Općenito kod gljiva treba snažno naglasiti. Gledao sam otrovanu djecu na Rebru i ne mogu to zaboraviti. Iz njih su izolirani različiti ciklički peptidi poput faloidina. Mudri ljudi kažu da djeci do dobi od nekih 16 godina 140 . viroidina i amanitina. ali dovoljno je i to što se apsorbira da uživatelju gljive učini velike štete. Nemojte ni slučajno nasjedati takvim «stručnjacima». Doživjeli smo potpuni neuspjeh na primjeru amanitina. jer je kemijsko prepoznavanje na terenu doživjelo svoj potpuni neuspjeh. ali najopasniji je amanitin. Ja sam onih ratnih godina morao brinuti i o zaštiti VIP-ova (Very Important Person). a također se ne može zaboraviti visoka smrtnost. ali moja skupina nikad nije ni pokušala to naučiti. Nekakva razlika očito postoji među njima. razgovor sa stručnjacima iz Češke. da su na njihove otrove posebno osjetljiva mala djeca. pa sam predvidio i mogućnost atentata stavljanjem ekstrakta zelene pupavke u hranu dužnosnika. Amanitin se koliko toliko brzo može dokazati tek kromatografskim metodama za što danas postoji mogućnost i u Zagrebu. Međutim. Neki njihovi stručnjaci su čak počeli proizvodnju kovčežića s reagensima i pričali su o samoukim gljivarima koji u šumi izvode kemijske pokuse pokušavajući prepoznati koja gljiva je opasna a koja pak jestiva. Nekako mi se učinilo da bi se na kulturama stanica jetara moglo otkriti amanitin u hrani. Jedno vrijeme smo bili zainteresirani za nekakve kemijske bojene reakcije s različitim dijelovima gljiva. pa bio kušač hrane čovjek ili neka pokusna životinja. a to je bilo predugo vrijeme čekanja za one koji žele uživati u obroku od gljiva. Evo kako izgledaju te užasne gljive. U to vrijeme smo pokušali razviti testove s kulturama stanica i bakterija. Stručnjaci mogu prepoznati ovakve otrovne gljive i prema analizi želučanog sadržaja nakon povraćanja otrovanog. Biološki model u takvom slučaju nije dolazio u obzir.

poremećaj zgrušavanja-krvarenja 4. Ovo mi je mirisalo na amanitu faloides. Simptomi otrovanja su teško prepoznatljivi. Hepatorenalna faza: 3-4 dana do tjedan nakon ingestije: konfuzija. Liječnici su ipak imali iskustva s otrovanjem gljivama s njihova područja tvrdeći da tamo zelene pupavke nema. koma. Najbolje je kod svake i najmanje sumnje tražiti analizu amanitina. Negdje oko 19 h nazvao me prijatelj s otoka tražeći pomoć. gubitak elektrolita) 2. Policija je shvatila opasnost i pod izrazito teškim uvjetima uputila se na otok. Bez namjere ulaženja u kliničku struku moram naglasiti kako je važno što prije prepoznati uzrok otrovanja i započeti s liječenjem. a kasnije se ispostavilo kako se prijatelj i ja nismo razumjeli glede vremena proteklog od uživanja u gljivama do povraćanja. Prvi na udaru su jetra i bubreg. Sjećam se jednog mog slučaja otrovanja gljivama na dalekom otoku. proljev-krvav. pa mi se kasna pojava simptoma otrovanja činila čudnom. pa često za otrovanje zelenom pupavkom kažemo da je karakterizirano hepatorenalnim sindromom. pogotovo kad sam čuo da se radi „mediteranskim vrganjima“. posebno ako su ih roditelji ubrali u slobodnoj prirodi. Smrt ili započinje oporavak: Tjedan ili duže nakon otrovanja. Predložio sam da ih netko od mještana prebaci na kopno. Od purgativnih gljiva povraća se negdje sat ili dva nakon uživanja u njihovom lijepom okusu. hipoglikemija. Smrtnost u odraslih je viša od 10%. Mehanizmi oštećenja nisu jednaki za jetra i 141 . Ne može se čovjek baš ni za što uhvatiti dok ne bude kasno i zato su liječnici oprezni pri dijagnostici otrovanja ovim gljivama. Ništa ne sumnjajući svi zaposlenici tvrtke slasno su uživali u neočekivanom ručku. Meni je to bio dodatni razlog uznemirenosti i tražio sam da ih se preveze u veliki grad. a možda se radilo o životu i smrti otrovanih osoba s otoka. jer je razgovor prekidao barem tri do četiri puta odlazeći povraćati. jer one mogu biti sasvim drugačije nego u vašem poznatom okolišu. Stvar se razvija na slijedeći način: 1. Prihvatili su ih u stacionar na susjednom velikom otoku i dali otrovanima obilnu infuziju. Latencija: Rastu transaminaze. jer je broj štetnih učinaka jako velik. hipoglikemija.hepatorenalni sindrom s metaboličkom acidozom. povraćanje. vidljiva oštećenja. Teško sam ga mogao razumjeti. Jedino je moj prijatelj bio u stanju teturati do broda.uopće ne bi trebalo dati gljive. To je bio velik i čvrst brod s iskusnom posadom.. Amanitin se veže na enzime i makromolekule. Do podneva slijedećeg dana svi su se oporavili i time je slučaj završen. a kod male djece iznad 40%. Jedno i drugo je izrazito složeno. sepsa. Naravno da uzrok otrovanja nije bila zelena pupavka. Nabrala je gljive i odmah pri dolasku na otok tražila da se napravi bogati ručak od njezinih gljiva. mogu biti slabi ili izostati (bol. policija je u suradnji s liječnicima zaključila da to nije pametno po onako lošem moru. Zakažu u većoj ili manjoj mjeri oba organa. Konačno sam zatražio da se pozove upomoć policijski brod iz velikog mjesta. Čini se kao da je sve u redu i da je pacijent prebrodio opasnosti. Međutim. barem u prvim satima nakon otrovanja. Ne treba brati gljive na stranom području. Gastrointestinalna faza: 6-24 h nakon ingestije. a sve ostale morali su prenositi nosilima. Naravno da se uz otrovanja uvijek javljaju nesporazumi i pacijenti daju krive podatke. Glavni problem bilo je malo pristanište unatoč pješčanom dnu. 3. dehidracija. tahikardija. Brod je negdje oko 22 h konačno uspio pristati u maloj luci i onda su počeli problemi sa stradalnicima. Stari prijatelj je tamo uzeo u najam dućan i gostionu negdje krajem devedesetih godina prošlog stoljeća računajući da bi mogao dobro zaraditi na turistima jediličarima iz Italije. delirij.. Na rečenom području može se govoriti o otvorenom moru i tamo se po buri ne plovi s malim plovilom. Shvatio sam da su ručali negdje između 12 i 14 h. Otrovanja zelenom pupavkom ne završavaju dobro. kojima je taj otok izvrsno mjesto za odmor prije upućivanja na hrvatski jug. Čekajući brod šetala je okolicom i našla u obližnjem šumarku veliku koloniju vrganja. ali to nije dolazilo u obzir zbog snažne bure. Polovicom rujna došla mu je u posjete sestra iz Zagreba poznata kao stari iskusni gljivar.

ali ni jedan se nije pokazao dobrim. Hemoperfuzija je davala neke nade u slučaju primjene unutar 24 h nakon otrovanja. Međutim. Sve je ostalo manje ili više upitno. tj. ona je napuštena kao lijek spasa još u prošlom stoljeću. jer su s takvim otrovanjima npr. Zapravo je otrov izrazito opasan i prognoza kod otrovanja nikad nije optimistička. 142 . Što se pak može poduzeti kod otrovanja zelenom pupavkom? Jako malo ako se na vrijeme ne prepozna i ne počne s liječenjem. Istina je da se to može dijelom povezati s utjecajem amanitina na zgrušavanje krvi. uklanjanje ukupne plazme gdje se nalazi najveći dio amanitina vezan za albumine. Jedino donekle je dobro što amanitin navodno ne prolazi posteljicu. Zato valja pozorno pročitati upute koje dajemo na kraju ovog odlomka. ali je to brzo odbačeno zbog nefrotoksičnog djelovanja te tvari (bubreg strada među prvima). ali njezini rezultati nikad nisu sasvim pozitivno ocijenjeni. Prije nekih petnaest godina prvi put je primijenjena transplatacija jetara. Što se tiče tehnika izvantjelesnog uklanjanja amanitina rezultati također nisu sigurni pri traženju prave tehnike. Laboratorijski pokusi su budili nadu. koja je kasnije rodila zdravo i neoštećeno dijete. pa osobito djeca umiru od teških unutrašnjih krvarenja. a od onda se to smatra jedinim prikladnim rješenjem kod otrovanja s teškim posljedicama. Hemodijaliza baš nije prikladna tehnika zato što se amanitin snažno veže na makromolekule. itd. Već nekoliko desetljeća traže se dobri protuotrovi.bubreg. njezina uspješnost je koliko toliko prihvatljiva samo unutar 24 h nakon otrovanja. Možda bi u prvim satima nakon otrovanja čak pomogla forsirana diureza. Danas se rutinski primjenjuje plazmafereza. povezana teška oštećenja središnjeg živčanog sustava. Ostaje na dragom Bogu i snazi organizma da obrane što mogu obraniti. Na kraju ostaje zaključiti da je najbolje i najsigurnije rješenje sprječavanje otrovanja. ali u konačnici je važan krajnji rezultat. ali u praksi se pokazao neučinkovitim. Česi su kroz desetljeća ispitivali tioktičnu kiselinu s nadom da bi ona mogla na sebe vezati amanitin ili ga spriječiti da se veže na važne tjelesne molekule poput RNA polimeraze iz jetara. Nema dakle sasvim sigurne i pouzdane tehnike za liječenje otrovanja amanitinom. Međutim. stradaju i probavni organi zbog snažne toksičnosti amanitina. Nije to kraj djelovanja amanitina. pa onda nema ni teških štetnih učinaka na plod i čak sam čitao jedan rad o trudnici otrovanoj amanitinom. pa su krvarenja iz dvanaesnika i crijeva uobičajena pojava. Dakako. Onda se pojavio silimarin ili silibin izoliran iz Sylibum marianum s nadom da bi on mogao spriječiti ulazak amanitina u hepatocite.

koma. konfuzija. Ne kažem da nije lijepa. a nemojte to činiti niti ako ste poznavatelj gljiva u područjima koja ne poznajete. a kasnije nastupaju pospanost. posebno u nekim krajevima svijeta. Ne zaboravljam na njezine «veličanstvene» psihodeličke učinke i da je rado koriste kao halucinogen. Iskoristite priliku da odnesete ubrane gljive stručnjacima na pregled. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. jer sezonski gljivari početnici unatoč svojem neznanju vjerojatno ipak znaju prepoznati ovu gljivu lijepa izgleda.Ludara O ludari ili amaniti muscaria govori se nešto više u poglavlju o sredstvima ovisnosti. Muscimol i ibotenska kiselina su termostabilni i kuhanje ništa ne pomaže u njihovoj inaktivaciji. Nema nikakvog antidota niti na muscimol niti na ibotensku kiselinu i uglavnom se liječnici odlučuju na simptomatsku terapiju. o čemu svjedoči naslikana vizija jednog od stradalih. Međutim. Ja se u vrijeme mojeg rada na dijagnosticiranju otrovanja nisam nikad susreo s ludarom nego ponešto znam tek iz priča starijih ljudi. Nemojte žaliti truda i vremena da ih pitate za savjet. midrijaza. Nije sigurno niti kako pomažu tehnike ekstrakorporalne eliminacije otrova. grčevi. nekoliko dana ostaje glavobolja ako čovjek preživi otrovanje. Treba jako naglasiti da ni halucinogeni učinci nisu uvijek jako lijepi. Izgleda da se ovom gljivom ljudi ipak rijetko truju osim tamo u sjevernim krajevima velike Rusije. 2. ali dovoljno iskustava nema kao što nema niti dovoljno podataka o njihovoj toksikokinetici. Trideset minuta nakon ingestije javlja se euforija i psihostimulativno djelovanje. Ako već želite gljivariti učlanite se u neku od udruga gljivara i učite uz iskusnije. simptomi ne završavaju samo na halucinacijama. 143 . a ovdje ćemo pisati tek o njezinim toksičnim učincima. Ludara i njezine rođake su vrlo karakteristična izgleda i meni je zapravo nejasno kako je ljudi ne prepoznaju u prirodi. Ne skupljajte gljive u prirodi ako niste njihov vrsni poznavatelj. Umjesto zaključka dajem savjete: 1. ali već svojim bojama upozorava na opasnosti. Možda bi obzirom na strukturu otrova mogle doći u obzir hemodijaliza ili hemoperfuzija. Muscimol nije halucinogena tvar i ima svoje učinke znatno drugačije nego ibotenska kiselina. Svake godine u vrijeme sezone gljiva oni organiziraju skupine stručnjaka za pomoć neznalicama.

prepoznati otrov i onda ga ubrzano eliminirati uz naravno simptomatsko liječenje u pogledu učinaka. Za vrijeme rata kao pomoćnik zapovjednika GSS morao sam naravno biti nazočan svim važnim sastancima tog tijela i saslušati izvješća predstavnika različitih službi. koji su stariji od viših organizama i sigurno je čovjek s njima bio u kontaktu od svojih počela. Tako mali a opasni Ovdje mislim govoriti o otrovima mikroorganizama. Do Domovinskog rata mene zapravo bakterijski otrovi uopće nisu zanimali osim onoliko koliko svaki toksikolog mora minimalno naučiti tijekom svojeg školovanja.3. To što su mikroorganizmi izrazito sitni ne znači da su njihovi otrovi manje opasni od onih drugih. tj. 5. Osobito su bili aktivni epidemiolozi čiju ja struku zapravo nisam dobro poznavao i smatrao sam kako oni tu postoje zbog nekakvih cijepljenja i suradnje kod zatvaranja loših 144 . činjenica je da o botulinu govorimo kao o najopasnijoj tvari na tom svijetu. Mora se priznati da na tom području liječenje otrovanih osoba ne teče uobičajenim smjerom u toksikologiji. Oni su jako davno shvatili kako je sprječavati zarazne bolesti jednako ili još važnije nego ih dijagnosticirati i liječiti. pogotovo u vremenima Domovinskog rata. košarice od šiblja). koje ste sami ubrali. Nije li to razlog da se o njima napiše pokoja riječ uz ograde o kojima će kasnije biti riječi. Bez obzira da li govorimo o bakterijama ili plijesnima kao proizvođačima otrova činjenica je da su izazvali najteže i najbrojnije epidemije uz stradavanje golemog broja ljudi i životinja. ali o njima se ponešto može pročitati u drugim tekstovima. pa se stalno vode bitke. a za vas to ipak znači nekakvu povećanu sigurnost. Čim osjetite najmanju poteškoću nakon uživanja u obroku s gljivama odmah se javite u najbližu bolničku ustanovu. Ako kupujete gljive na tržnici zatražite od prodavača kopiju atesta da je berač ispitani i iskusni gljivar. a nisam do danas promijenio mišljenje u tome kako je to bilo u redu. Ako se i otrujete nećete proći tako loše kao što prolaze djeca kod otrovanja gljivama. Pisati ću o otrovima bakterija i plijesni. koja proizvodi otrove. Gljive držite uvijek prije uporabe samo u prirodnoj ambalaži (npr. Zbog toga ću ovdje pisati tek o vrstama otrova i njihovim učincima uz skromne priloge iz vlastitog iskustva toksikologa. Naravno da do devetnaestog stoljeća nije znao ništa o tim otrovima. jer je to područje danas potpuno u nadležnosti infektologa i epidemiologa. Epidemiolozi i infektolozi idu istovremeno u bitku protiv bakterije. Dapače. pa su vjerojatno tradicionalno prije tridesetak godina sva otrovanja slali na infektološke odjele u bolnicama naših i europskih gradova. a nikako u plastičnim vrećicama. a jedva je nešto važnijeg znao o onima koji proizvode takve otrove. Djeci nikad nemojte davati gljive prije nego što ste ih vi sami kušali. jer se tako mogu pokvariti i prirediti vam brojne neugodnosti nakon konzumiranja. pa više ni jednom toksikologu nije padalo napamet miješati se u infektologiju ili epidemiologiju. 6. 4. Zapravo je najbolje da djeci uopće ne dajete gljive. a sa sobom ponesite sirove i kuhanjem obrađene gljive. a sigurno je ta bitka važnija nego inaktivacija ili uklanjanje otrova. Imaju oni brojnih problema zbog toga što se bakterije mijenjaju i prilagođavaju. Bakterije Toksikolog zapravo nerado piše o bakterijama i produktima njihova metabolizma. a tek spominjem kako postoje otrovi drugih sitnih organizama poput algi ili planktona. Udruge takve ateste dijele svojim iskusnim članovima. kao što su znali i drugi zdravstveni djelatnici. a proizvodi ga obična bakterija. Znali su stručnjaci rečenih profila da je svaka bakterijska infekcija u biti otrovanje. Potpuno sam se pouzdavao u epidemiologe i infektologe.

Pseudomonas sp.. HEMOLITICI Streptococcus sp. Bacillus thuringiensis. pa su se čvrsto organizirali još krajem 1990. Vibrio parahaemolyticus. Zaista su organizirali veličanstvenu službu. Staphylococcus aureus.. Legionella sp. a i ja sam uskoro bio pozivan na njihove sastanke.. Ubrzano su čak školovali nove epidemiologe dok je rat trajao. Staphylococcus sp. Clostridium perfringens.slastičarnica. perfringens. dysenteriae. Bilo je očekivano da će se i tijekom našeg Domovinskog rata pojaviti brojne epidemije svakakvih zaraznih bolesti te brojna bakterijska otrovanja. Skoro nam nitko u svijetu ne vjeruje da smo rat prošli bez i jedne ozbiljnije epidemije neuobičajene za normalan civilni mirnodopski život. Clostridium difficile. tetani. a značajan broj njih je zapravo prva iskustva stjecao na bojišnici. godine. INHIBITORI SINTEZE BJELANČEVINA Corynebacterium diphtheriae. V. poplave ili potresa i posebno rata donosi brojne epidemije zaraznih bolesti. S. coli 145 .. Prenosim podjelu bakterija prema vrstama otrova kojima ugrožavaju ljude i životinje. parahaemolyticus. PODJELA BAKTERIJSKIH OTROVA SKUPINA OTROVA ENTEROTOKSINI BAKTERIJE Vibrio cholerae. Escherichia coli. cholerae. V. Toga su se bojali i epidemiolozi. B. tijekom rata i kasnije shvatio sam koliko je njihova uloga široka. Bacillus cereus. Staphylococcus sp. Yersinia pestis. Shigella sp. prvenstveno u sprječavanju pojave epidemija (dakle masovnih otrovanja). Salmonella sp. cereus ENDOTOKSINI EKSOENZIMI NEUROTOKSINI CITOTOKSIČNE TVARI sve skupine gram negativnih bakterija invazivni patogeni Clostridium botulinum.. C. Shigella dysenteriae Streptococcus sp.. koja je preventivno djelovala na svim područjima države. E. Unatoč svih mojih manjkavih znanja bilo mi je jasno da svaka kriza poput npr. Međutim. C. Zbog te i takve uspješne epidemiologije ja kao toksikolog zapravo nemam dovoljno tema iz vlastitog hrvatskog iskustva.

Jednom prilikom su skoro svi svatovi s neke svadbe završili u zaraznoj bolnici zbog otrovanja krempitama iz domaće proizvodnje. a brojni kolači se rade iz sirovih jaja ili tek lagano termički obrađenih. coli i naši stručnjaci ga lako prepoznaju. zna se njihov mehanizam djelovanja.. coli veže «bolest putovanja». a jednako dobro prepoznaju i simptome salmoneloze. Važno je što prije se javiti na bolničko liječenje iako neki svjetski putnici preventivno uzimaju antidiaroike (sredstva protiv proljeva). Smatra se da su otrovi te skupine bili uzročnici velike smrtnosti djece do XIX. Gledano sa strane otrovane osobe najgori su proljevi uz koje su mogu gubiti enormne količine vode. Najčešće čitamo u novinama o tome da je neka slastičarna zatvorena zbog otrovanja njihovih posjetitelja salmonelom zaraženim kolačima. Kod nas se najčešće javljaju ipak otrovanja uzrokovana salmonelom. slabom osobnom higijenom onih koji pripremaju hranu također. itd. koja je u povijesti Europe i svijeta odnijela golem broj života. ali ta pojava je u današnjoj Hrvatskoj vrlo rijetka zbog stalnog nadzora sanitarne inspekcije nad djelatnicima u ugostiteljskim objektima. Najgori primjer je onaj iz Britanije od prije nekih trideset godina. Naravno da mislim na kolače. zna se kako ih detektirati. kad je infekcija ovom bakterijom uzrokovala teške dehidracije i smrti. poznati su simptomi. Salmonela je pak došla u jaja preko infektivne hrane za živad. Najpoznatiji otrovi su vezani uz E. Inače je peptidski otrov sličan onom kod E. Opet je u pitanju uzimanje zaražene hrane. a najugroženiji su ljudi u područjima sa slabom epidemiološkom službom. Tijekom rada u različitim zdravstvenim stožerima čuo sam brojna izvješća o više ili manje masovnim otrovanjima salmonelama. osobito djece u prvim mjesecima života. Danas se još uvijek moramo najviše čuvati jaja i proizvoda od termički nedovoljno obrađenih jaja. Najgori od svih enterotoksina je kolargen izoliran kod strašne kolere. coli. 146 . kao što je to slučaj prikazan na slici pored ovog teksta. pa se preporučivalo ne praviti nikakvu hranu koja nije termički dobro obrađena. Ni jedan pametan liječnik neće vam to preporučiti. Mene su najviše iznenadila otrovanja uzrokovana kućnom izradom različitih namirnica na bazi kolača. smanjena elastičnost kože. Netko je utvrdio da kokoš i pilići iskoriste tek 30% od progutane hrane i došao na ideju da izmet vraća natrag u životinjsku hranu uz minimalnu termičku obradu. Naravno. To je dovelo do toga da jedno vrijeme u Britaniji nije bilo moguće naći jaje bez salmonele. Simptomi u obliku abdominalnih grčeva i proljeva javljaju se 8-24 h nakon uzimanja hrane i neugodni su. Većina peptidskih otrova ove skupine bakterija su termolabilni iako ih ima takvih koji se raspadaju tek polusatnim zagrijavanjem na 125 oC. a poznato je i kako treba liječiti. ali samo mali broj pacijenata zahtijeva bolničko liječenje. strašna suhoća u ustima. Poznato je da su nam jaja do prije nekoliko godina često bila zaražena salmonelama. Zato se uz E. Naravno da i kuhari ili konobari mogu biti kliconoše. Zbog globalne trgovine i čestih putovanja diljem svijeta može se ova bolest pojaviti u manjim omjerima također u Europi. Danas je dobro poznata struktura tih peptida. Ostali simptomi za pacijenta su gotovo nevažni. kao npr. stoljeća.Enterotoksini su svakako najrašireniji i najčešći uzroci otrovanja ili zaraza. Pojavljuje se i širi iznenada zahvaćajući golem broj ljudi tako da bolnice nisu u stanju primiti sve zaražene. ali za epidemiologa ti i drugi simptomi su važni. a odnosi ih i danas u nerazvijenim zemljama svijeta. Neko vrijeme je bio običaj da čak u gostionama svatovi jedu kolače proizvedene kod rodbine ili prijatelja.

Inače se otrovanja botulinom bilježe barem kroz pisanu povijest čovječanstva. a posljedice su se brzo osjetile. a u pravilu s otrovanjem hranom zaraženom tom bakterijom. Vjerojatno su stavili previše kulture Clostridium botulinum u svoj proizvod i razvilo se previše produkata njezinog metabolizma. Dakako. ali epidemiolozi su odmah ustvrdili da je uzrok talijanski botulizmom onečišćeni mascarpone i svi otrovani su izliječeni. Sjećam se slučaja kad su otpadne vode broda iz Afrike sadržavale bakterije kolere i one su se naselile u školjkama pokraj jednog talijanskog grada. Odmah je zabranjeno stavljanje tih konzervi u maloprodaju. Zbog straha od ove bolesti danas se prije odlaska u rizične krajeve zna preporučivati davanje antiseruma. bilo u hrani bilo u ljudskoj krvi. koji je uspješan ako ga se na vrijeme primijeni. Krajem dvadesetog stoljeća bili smo uzbunjeni pojavom botulizma u Splitskodalmatinskoj županiji. Proljevi i amdominalni grčevi su snažni i vode teškoj dehidraciji te često smrti. Terapija je simptomatska. Sa stanovišta jednog toksikologa mislim da treba pisati još o botulinu kao najgorem meni poznatom otrovu. godine kad mi je dojavljeno da su u veleprometu nađene napuhnute konzerve tvornice Gavrilović iz Petrinje. npr. šunki ili sireva. Kod nas kao i u drugim razvijenim zemljama postoje izvrsni laboratoriji za dokazivanje botulizma. ali doktori smatraju kako je mudrije paziti što se jede ili pije. Ne ulazeći u razloge zbog čega se nije promidžbeno izišlo u svijet s informacijom da je vodstvo jedne tvornice pokušalo kemijskobiološkim ratom napasti hrvatsko pučanstvo na mene je događaj ostavio velikog traga. a nastavljaju se s teškoćama disanja i slabljenjem mišića te konačno paralizom. Moje prvo iskustvo s botulizmom seže iz lipnja 1991. jer nažalost imamo negativnih iskustava s njim. Naravno. Talijana. a analizom u našim laboratorijima brzo se ustanovilo da se radi o hrani zaraženoj botulizmom. Dobro se apsorbira iz probavnog sustava i rijetko je povezan s infekcijama bakterijom pod nazivom Clostridium botulinum. a vjerojatno niti neće zbog nedostatka dokaza o namjernom zatrovanju. Ne jesti ništa izvan sigurnih hotelskih restorana i ne piti ništa osim flaširanih proizvoda. Neuromuskularni simptomi počinju s poremećajima vida. a zatim se javljaju opća slabost te suhoća usta. Počinju s mučninom i povraćanjem. Ja nisam bio ključni činitelj reakcije na taj događaj. što je milijun puta manje od miligrama.Zabilježeni su slučajevi obolijevanja manjeg broja ljudi i kod naših susjeda. Slučaj nikad nije procesuiran. botulin se povremeno nalazi u različitoj hrani rutinskim kontrolama i ja znam barem nekoliko slučajeva kad su cijele serije nekih proizvoda 147 . U to vrijeme pred kraj Domovinskog rata i mi smo uveli posebne mjere prevencije na našem Jadranu. Smrtonosna doza za čovjeka je 1 ng/kg tjelesne težine čovjeka. ako se na vrijeme obavi dijagnostika. ali postoji antibotulinski serum. To je veliki proteinski otrov složene ali poznate strukture. Čak i u razvijenim državama poput Italije moguća je pojava hrane zaražene botulinom. a Europa je imala velikih epidemija te bolesti. Očito se radilo o vrlo nestručnom kemijsko-biološkom ratu. Smrt nastupa zbog respiratornog aresta. ali mora se naglasiti da smrtnost nije mala. tj. Analitičari su mi govorili da je sadržaj konzervi nepodnošljivo smrdio i da naravno nije bio prikladan za ljudsku ishranu. npr. jer nije trebalo doći do napuhivanja konzervi. Radilo se tek o nekoliko ljudi. a Talijani su također u istom siru našli botulin. Inače se nema što drugo reći nego za ostale enterotoksine. On izaziva paralizu skeletnih mišića i prestanak disanja. ali sam sudjelovao i pratio zbivanja. pa su prvi slučajevi opisani u carskom Rimu. ima i opisa slučajeva infekcije tom strašnom bakterijom s posljedicama kakve su vidljive na slici pokraj ovog teksta. Simptomi se počinju javljati 12-36 h nakon uzimanja kontaminirane hrane.

Mislim da se možemo pouzdati u naše sanitarne inspektore i javno zdravstvo. Nisu ni približno tako žestoki kod akutnog unosa. koji naravno da nije donio izlječenje. ali to nije funkcioniralo u beskonačnost. Sredinom devedesetih godina dvadesetog stoljeća sjetio sam se Paracelzusa i njegove izjave da je razlika između otrova i lijeka samo doza. Odmah na početku mora se reći da su otrovi gljivica donijeli revoluciju u liječenju teških bakterijskih infekcija kao antibiotici i nikako ne smijemo zaboraviti njihovo dobro. barem danas. ali je barem omogućio bolesnicima bolji osjećaj svojih mišića i čak određenu kontrolu nad njima. Bilo je to za oboljele osobe mnogo i ja sam bio sretan što sam pomogao da se dječak uključi u projekt. koji je u desetak godina postao izrazito traženo sredstvo za medicinsku kozmetiku. Spominjem samo primjer neuspješnog antibiotika ciklosporina. koji sprječavaju stvaranje antitijela i čovjek s presađenim 148 . koji je vrlo brzo odbačen zbog svojih teških nuspojava na bazi imunosupresije (uništavanja imunološkog sustava). Sjetite se Fleminga i svega onoga što je slijedilo nakon njegovog otkrića penicilina. Njegov sin je bio uključen u jedan vrlo uspješni projekt. Jednako kao bakterijski otrovi prate čovjeka od prvih dana njegova života na zemlji. a godine su činile svoje i lice je izgledalo gore nego prije prvog zahvata Botoxom. što i nije čudno. Siguran sam da mnogima ne bi bilo teško ni skupo svakih 6 mjeseci odlaziti na tretman kako bi zadržali mladenački izgled. Otrovi gljivica (mikotoksini) E. a ona nije zaobišla niti naše krajeve. Netko je shvatio da botulin može pomoći u uklanjanju bora s lica. a onda se pokazao kao revolucionarni lijek kod transplatacije organa. Učinci Botoxa na uklanjaju bora nisu bili vječni nego su se zadržavali nekih 6 mjeseci. ne treba nikad zaboraviti da opasnost postoji i da na nju ne smijemo zaboraviti. kad me nazvao kolega tražeći protekciju na Rebru. kao što prate druga živa bića usmjerena na prehranu namirnicama koje vole gljivice. Mikotoksini su opasni i blagotvorni! I nisu oni samo antibiotici nego služe čovjeku na stotine drugih mjesta. Na zapadu se javila pomama za Botoxom. pa je moj kolega znajući moje prijateljske veze s uglednom gospođom zamolio za protekciju. Čim su ljudi za to saznali počeli su tražiti da se njihovu djecu uključi u projekt. Organizam primatelja će naravno stvarati protutijela na organ (npr. Botulin je i dalje ostao sredstvo olakšanja tegoba paraliziranih bolesnika. ako se vrlo male doze injiciraju na mjestima gdje želimo ukloniti neugodne bore i vratiti nategnutu mladenačku kožu. Mikotoksini (otrovi gljivica) ulaze u organizam praktički isključivo preko namirnica.kod nas zbog toga bile uništene. ništa nije idealno niti bez zamjerke. pa se s «liječenjem» moralo nastavljati. Vremenom se pojavio preparat Botox. Nije bilo težih posljedica terapije. Poslije nekoliko takvih «terapijskih» zahvata učinak je počinjao izostajati. ali zato se uzimaju imunosupresivi poput ciklosporina ili takrolimusa. ali je onda naglo istih godina ušao u uporabu kao kozmetičko sredstvo. Međutim. Međutim. bubreg ili srce) davatelja. Ona je započela projekt primjene izrazito malih doza botulina za olakšanje tegoba paralitičara u smislu malih poboljšanja reaktivnosti mišića terapijskom primjenom botulina. Od nekud je saznao da se jedna vrlo ugledna neurologica s Rebra bavi primjenom botulina kao lijeka kod osoba s preboljenom dječjom paralizom. ali kao otrovi dugotrajno unošeni u organizam mogu uzrokovati brojne štetne učinke pa i smrt. ali i to je bio neugodan udarac ljudima s prevelikom nadom u botulin. to je pravo područje kojim se bave toksikolozi.

ali možda je na taj način rezerviraju za sebe. Ključni problem je u tome što oni tu hranu zagađuju svojim produktima metabolizma ili mikotoksinima. -zerazolenima. Njima hrana onečišćena mikotoksinima ne smeta i dalje je mogu bezbrižno uživati. Harala je srednjom Europom pod različitim nazivima kao npr. Mnogo je plijesni koje proizvode opasne mikotoksine i vjerojatno još uvijek ne znamo sve opasne plijesni i njihove produkte metabolizma. Nije problem s plijesnima to što vole istu hranu koja treba ljudima. Vidite kako je naš odnos prema plijesnima relativan. Činjenica je da ni jedna životinja neće bez prijeke potrebe jesti pljesnivu hranu. Međutim. brojni sirevi. ali svakom takmacu za istu hranu ona je opasna. jer takmaca za hranu je izrazito mnogo. Ergot alkaloidi Mi u srednjoj Europi imamo povijesno najgora iskustva s ergot alkaloidima ili produktima snijeti ražene glavnice (Claviceps purpurea). -ohratoksinima. Neću ovdje pisati o lijekovima na bazi mikotoksina nego o onim proizvodima pljesni koji prvenstveno truju organizam. Antuna».organom živi uz primjenu takovog lijeka duge godine. a najbolje je proučena na raži. koja se javlja na žitaricama. Jedno vrijeme se pojavljivala kao epidemija nepoznata uzroka. Obično se 149 . kulen i drugi proizvodi). a koji puta ga i liječe. Uzrok bolesti bio je u lošem skladištenju žitarica u velikim naseljima. Isto je s kulenom. -ohratoksinima. a karakterizirana je bila suhom gangrenom. za normalne zdrave osobe on predstavlja delikatesu. -trihotecenima. -drugima koliko dospijem napisati. plemenitim plijesnima (npr. Biti će riječi o: -ergot alkaloidima. «crvena vatra» ili «vatra sv. Ovaj komad gorgonzole ne predstavlja nikakvu opasnost za vaše zdravlje osim ako nemate problema s visokim trigliceridima ili kolesterolom. koji nije dobar dok ne sazrije obuhvaćen plemenitim plijesnima. Najbolji je negdje u srpnju mjesecu ili oko sedam do osam mjeseci nakon što je tijekom neke svinjokolje priređen. To se ne odnosi na čovjeka. Zašto one luče mikotoksine u vlastitu hranu nitko ne zna pouzdano odgovoriti. jer joj je odbojna i sumnjiva. pa ću u ovom tekstu dati osvrt samo na one kojih se danas bojimo. Nekad je dobra ili čak izrazito plemenita. To je plijesan. -afla toksinima. koji rado jede hranu zaraženu tzv. gdje su se stvarali uvjeti za razvoj pljesni proizvođača ergot alkaloida. a nekad nam predstavlja veliki životni problem. Gorgonzola je mastan sir i nije prikladan za ishranu starijim ljudima s problemima metabolizma masti.

kad se vojska raspala i povukla bez i jedne bitke. Na mene je ostavila utjecaja priča o jednoj ruskoj vojni protiv Turaka. Onda su farmeri opazili da npr. To je ponukalo neke naše poduzetnike da pokušaju primjenu zeolita na ljudima. a životinjska hrana se skladišti u tipičnim čardacima. Ne mogavši više izdržati napetost skočio je kroz prozor iz prizemlja odjela i trčao oko Rebra dok se nije uspio malo smiriti. ali ja mislim da se radilo o masovnoj psihozi. a bilo ih je iz faze I. ali u sasvim druge svrhe nego za što su oni služili na njemačkim farmama svinja i sličnih životinja. Kukuruz je dobar cilj gljivice koja proizvodi ergot alkaloide i često imamo masovna otrovanja kod životinja. Jedan od zanimljivih događaja vezan uz lijek protiv visokog tlaka u fazi I. Tako se pojavio Megamin kao 150 . Na kraju krajeva. pa životinje brže i bolje napreduju te ne sadrže u svojem tkivu opasne tvari. Razlog zbog čega se bolest povlačila boravkom u švicarskim planinama danas je sasvim jasan. doživio je nakon večernje doze posebno stanje uznemirenosti. koji na sebe adsorbiraju većinu mikotoksina. Danas više nema otrovanja ljudi ergot alkaloidima. koje na sebe barem dijelom adsorbiraju neugodne mirise. Vremenom se ispostavilo da pokajnici koji odlaze u jedan od švicarskih samostana sv. Ključne nuspojave na ergot alkaloide bile su mučnina i povraćanje. Otrovali su se ergot alkaloidima iz zaraženih žitarica i doživjeli masovne halucinacije. kliničkih pokusa ostao mi je u posebnom sjećanju. Nije to prvi slučaj opažanja posebnih učinaka ergot alkaloida.pojavljivala na udovima (noge) koji su se sušili i otpadali. svinje jako rado jedu takve gline i da im to koristi u napredovanju. ali se javljaju kod životinja. koja je na njih utjecala na neočekivan način da napuste vojnu i da se preživjeli povuku na slobodan ruski teritorij. inače specijalizant kliničke farmakologije. posebno kad su zime blage i vlažne. Negdje početkom devedesetih godina prošlog stoljeća netko je ustanovio da se životinjama može davati zaražena hrana ako se pomiješa sa zeolitima. Ergot alkaloidi su izrazito zanimljive tvari i sirovina za sintezu brojnih lijekova. ali neki od lijekova su ipak registrirani. kad su ratnici na nebu ugledali «Bogomater». Pogledajte sa strane sliku nogu piceka otrovanih ergot alkaloidima. koje nemaju drugog izbora hrane osim one koju im daju vlasnici. Jedan od ispitanika. jer smo na zdravim dragovoljcima obavljali pokuse biološke ekvivalencije. Sjećam se pokusa u kojima su se sudionici natjecali za laboratorijski sudoper radi povraćanja. Halucinacije kod otrovanja ergot alkaloidima relativno su česte. kliničkih ispitivanja. Zapravo je cijel priča počela s namjerom uklanjanja neugodnih mirisa sa životinjskih farmi. Možda će mi jako religiozni ljudi zamjeriti. Tamo gljivica Claviceps purpurea nije mogla preživjeti i hrana koju su uzimali isposnici bila je zdrava. iz ergot alkaloida se može izraditi LSD relativno jednostavnim sintetskim postupcima. Antuna ipak uspijevaju svladati svoju tešku bolest i zbog toga je ona bila vezana uz tog sveca. Mora se reći da ni danas nismo riješili problem pojavnosti te bolesti. Moja istraživačka skupina je obavljala brojne pokuse na derivatima ergot alkaloida tražeći prikladne lijekove za različite bolesti. Meni su u sjećanju ostale nuspojave na te lijekove. Nakon toga su uslijedila istraživanja u kojima se dokazalo da ti sorbensi sprječavaju apsorpciju mikotoksina i drugih otrova u organizme životinja. Građani se uvijek bune na smrad s modernih životinjskih farmi i vlasnici su pokušavali riješiti taj problem na razne načine. pogotovo kod životinja. Jedan od načina je bio u stelju dodavati zeolite (gline). kojih se nađe u svakom hrvatskom selu.

sjeme pamuka. Zanimljivo je da u Bosanskom Kobašu s druge strane Save te 151 . Inače. ali nema nikakvih dokaza da bi oni bili korisni kod liječenja teških zloćudnih bolesti u čovjeka. a ključno je isključiti iz prehrane bilo koju hranu koja ih sadrži. Kod nas su na udaru neka naselja u Slavoniji poput Slavonskog Kobaša. Istraživanja su pokazala da problem nije tako jednostavan kako se mislilo u prvi mah nakon akutnog otrovanja purana. Tako se npr. gdje je bolest zatajenja bubrega uobičajena. pistacio. kada je farma bila desetkovana i trebalo je dugo vremena da se otkrije uzročnik. Danas se sasvim pouzdano može reći da je za hepatocelularni karcinom stanovnika južnih krajeva poput Afrike kriv upravo afla toksin. ta se plijesan rado naseljava na uljaricama poput kikirikija ili sličnih masnih plodova. Bio je to jedan od aflatoksina iz plodova južnih krajeva (orasi. Prije dvadesetak godina zabilježeno je teško otrovanje svinja na jednoj nizozemskoj farmi svinja zbog kukuruza onečišćenog ohratoksinima. koje su dobivale hranu bogatu afla toksinom. Vrlo brzo su stručnjaci pretpostavili da bi Balkanska endemska nefropatija mogla biti povezana s unosom ovog otrova u organizam. Bolest se ogledala u akutnom zatajenju bubrega. Prvo otkriće otrovanja afla toksinima dogodilo se šestdesetih godina prošlog stoljeća na farmi purana u Britaniji. Kod nas je mjerenje afla toksina u hrani uvedeno kao rutinska pretraga sjemenja iz južnih krajeva u svrhu zaštite pučanstva od tih opasnih kemikalija. Međutim. Nema rezultata istraživanja pojavnosti karcinoma uzrokovanog afla toksinom u Hrvatskoj. u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan slučaj akutnog ili kroničnog otrovanja ovom skupinom otrova. Afla toksini Proizvođač aflatoksina Aspergillus flavus uopće nije udomaćen u našim krajevima nego ima dobre uvjete razvoja u toplim i vlažnim južnim državama. To danas nije teško. kikiriki. a mora se priznati da na sreću već dugo desetljeća nemamo u Europi otrovanja ovom skupinom mikotoksina. Ključni problem unosa različitih afla toksina je povećana učestalost karcinoma jetara. badem. Inače valja pošteno priznati da je liječenje od otrovanja ergot alkaloidima mukotrpno i dugo. a osobito protiv teških kroničnih bolesti poput karcinoma. žitarice). Tim teškim sindromom bave se hrvatsko zdravstvo već gotovo 50 godina nastojeći pronaći uzroke teške endemske bolesti. ali oprez nikad nije suvišan i sanitarna inspekcija povlači iz prometa sve proizvode s nedopuštenim koncentracijama tog karcinogena. pokazalo da se aflatoksin M1 kao Mikotoksikoze metabolit izlučuje mlijekom krava. a zabilježena je i pojava tumora urinarnog trakta. Afla Aflatoksin B1 toksin se intenzivno metabolizira u životinjskim organizmima dajući nove opasne produkte uz one postojeće brojne afla toksine. S priličnom sigurnošću se može reći da zeoliti zaista adsorbiraju na sebe većinu mikotoksina i na taj način štite životinje. brazilski oraščići.lijek za sve. kopar. koji se unose u organizam životinja. a oni dospijevaju međunarodnom trgovinom u naše krajeve. Ohratoksin Kao produkt plijesni Aspergilus ochraceus i srodnih organizama izazvao je zdanja dva desetljeća golemu pozornost hrvatskih znanstvenika.

U drugoj fazi (2-4 tjedna) javljaju se leukopenija. nakon dva do tri dana branja peršina pojavile su im se bule po rukama. godine u potrazi za novim antibioticima. proljev. Međutim. Činjenica je samo to da ljudi iz određenih krajeva obolijevaju od nje a da nitko ne zna zašto je to tako. Trihoteceni su vrlo prilkadni bojni otrovi protiv logistike. godine. Liječenje je naravno samo simtpomatsko. abdominalna bol.bolesti nema. itd. a oni do njih nisu mogli doći. Kasnijih godina počeli su se javljati članci o trihotecenima kao izvrsnim bojnim otrovima.). U trećoj fazi javljaju se nekrotinčne lezije kože. Još uvijek ne znamo razlog pojave rečene bolesti unatoč brojnim istraživanjima hrvatskih i svjetskih stručnjaka. Ja osobno sam se susreo sa sumnjom na otrovanje trihotecenima početkom kolovoza 1991. Nikada nisu prikupljeni pouzdani dokazi o primjeni trihotecena kao bojnih otrova. Oni su nastojali zaraditi branjem peršina na polju smještenom odmah pokraj radara JNA. Otkriveno je da se on ne nalazi samo na žitaricama nego i na suhomesnatim proizvodima iz tih i drugih krajeva (npr. ali uzrok bolesti nije pronađen. Ogroman broj ljudi se mora brinuti za otrovane osobe i time slabe logistiku ranih postrojbi. Prvi put je jedan trihotecen izoliran još 1949. zraka i drugih činitelja. kao što je nema ni u susjednim slavonskim naseljima. ali je odbačen zbog njegovih toksičnih svojstava. a javljaju se pretežno u sjevernim krajevima Europe. hemoragije. Bolesnici koji prežive prva tri tjedna mogu se oporavljati mjesecima ili umrijeti. Onda je po mišljenju analitičara bilo najmudrije napasti sela trihotecenima i na taj način uništiti logistiku borcima. glavobolja. ništa jako specifično. koji su stradali od bojnih otrova JNA. Jedini trag koji upućuje u primjenu trihotecena kao bojnih otrova je filtar zaštitne maske britanskog agenta iz Afganistana u kojoj su navodno dokazani trihoteceni. vratu i licu. koja je Rusima bila problem u Kambođi i Afganistanu. agranulocitoza. Tako je u Rusiji opaženo masovno otrovanje konja kukuruzom kontaminiranim trihotecenima. Opazili su da je teren oko radara miniran i nisu se usudili krenuti nikud dalje od svog polja peršina zaraslog u travu. slabost. tahikardija i cijanoza. koje proizvode različite vrste Fusariuma. Borci su se kretali po planinskim gudurama i napadali iznenada ruske konvoje i vojnike. Novinari su se dohvatili slučaja smatrajući da se radi o primjeni bojnih otrova plikavaca. a to je idealno sredstvo protiv logistike. mučnina. Obavljena su brojna istraživanja vode. trombocitopenija i anemija opet kao nejasni simptomi. kobasice. U novinama su osvanuli članci o djeci u dobi od 14 godina. Dakle. iskustva s trihotecenima su stara i bolna. Međutim. dakle ne kod nas. Istraživanja su obuhvatila proizvodnju i skladištenje namirnica te prehrambene navike pučanstva. šunka. ali nikad nije dokazana veza ohratoksina s endemskom nefropatijom. Trihoteceni Kažu da je to najveća skupina mikotoksina. Trihoteceni djeluju u četiri faze. progresivne hematološke abnormalnsti i eventualno smrt. Prva faza traje 3-4 dana uz simptome pečenja kože uz moguću pojavu bula ili mjehura. Ohratoksin se prije dvadesetak godina učinio dobar uzrok teške bolesti i nekoliko institucija se počelo intenzivno baviti tim otrovom. Inače je zanimljivo su da simptomi otrovanja trihotecenima slični radiacijskoj bolesti. Javili su mi se i liječnici sumnjajući u primjenu 152 . a optuživani su Rusi za njihovu primjenu na ratištima. hrane. ali podataka o otrovanjima nema u službenoj literaturi. kulen.

Pazite gdje jedete! Nemojte ni slučajno jesti u sumnjivim restoranima sa očito slabom higijenom (nedostatak tekuće vode. 4. a onda su ga brišući znoj razmazivali po licu i vratu. 3.). Posebno budite oprezni pri kupovanju navodno ekološki čistih proizvoda. Normalan čovjek će radije kusati tragove nekog sasvim bezazlenog sredstva za zaštitu bilja nego opasni mikotoksi nastalog lošim skladištenjem namirnice. koja se pokazala točnom već nakon nekoliko dana nakon pojave ružnih bula na koži dječice. zeralenoni. 2. ako se čuvaju na način koji pogoduje razvoju mikotoksina. pa priče o tzv. jer na tržnici vam mogu svašta podvaliti. Priroda u vidu jakog sunca je učinila svoje i djeci su se zbog fitotokičnosti pojavile bule po rukama. Nismo prenaglili nego smo se obratili na dermatologiju smještenu na Šalati. Treba reći da klasična seoska proizvodnja i skladištenje sjemenja nisu sigurni upravo zbog mogućnosti naseljavanja različitih plijesni. Ona je imala stara iskustva s rečenom pojavom i lako nam je dokazala da JNA nije umiješana u slučaj. Ne spremajte poslije gozbe lako pokvarljive namirnice za drugi dan. ali njihove posljedice nisu značajne. Treba vjerovati u napredak struke na području proizvodnje i skladištenja namirnica. jer se time povećava vjerojatnost zaraze mikotoksinima. To nije način štednje. vratu i licu. pa i proizvode onečišćene mikroorganizmima. Zbog toga se preporučuje sve žitarice predavati u nadzirane silose. 153 . jer bi vam moglo škoditi. Naime. Ako se nakon obroka pojave želučane smetnje potražite pomoć u bolnici. Oni u pravilu nisu proizveli ta jaja nego su ih nabavili od drugoga. Njihova proizvodnja je najveća u proljeće pri temperaturama 12-14 oC u loše kkontroliranim skladištima. Proizvode od termički neobrađenih jaja izbjegavajte na svaki način bez obzira nude li vam se u uglednim restoranima ili u kući provjerenih prijatelja. Djeci je tijekom trganja peršina sok prskao po rukama. «ekološkoj» proizvodnji u čuvanju usjeva dolaze u pitanje. neprofesionalno i nenadzirano osoblje. Drugi mikotoksini Ima ih puno. jer klasična seoska skladišta pogoduju razvoju različitih plijesni. Kupujte namirnice od poznatih osoba. Budimo razumni! SAVJETI 1. Uglavnom ih proizvode Fusarium pljesni karakteristične za naše srednjeeuropske krajeve. To su fumonizini (vidi sliku pokraj). Ne treba pod svaku cijenu vjerovati klasičnoj proizvodnji i skladištenju u hambarima ili čardacima. itd. Radije ih bacite u smeće ili ih kompostirajte.trihotecena. laktoni rezorcinolske kiseline. Tamo nas je predstojnica klinike dočekala sa svojim starim radovima o fitofoto toksičnosti peršina na ljudsku kožu. Bili smo izrazito zadovoljni s dijagnozom. 5. barem prema sadašnjim našim znanjima. simptomi nisu odgovarali djelovanju plikavaca. poljski uvjeti rada. Bez službenog certifikata to miriši na prevaru. a dosta su se dobro podudarali s djelovanjem trihotecena. itd. jer je potpuno besmisleno proizvoditi namirnice bez primjene pesticida.

a indirektno ili čak direktno protiv ljudi). totalni herbicidi. ali ono što se koristilo u prošlosti još uvijek se nalazi u nekom dijelu okoliša. itd. Koristilo se i koristi svašta s trendom izbacivanja posebno opasnih kemikalija ili živih bića. Po kemijskoj strukturi mogu biti svašta. riba. itd. zadnjih godina se postavljaju sve stroži zahtjevi u pogledu sadržaja tog karcinogena u ovakvim uljima. Istina. od vašeg psa kućnog ljubimca do algi u balastnim tankovima nekog prekooceanskog broda ili bakterija koje vam iz znoja proizvode smrdljive produkte zbog kojih vas ljudi mogu izbjegavati. jer nije svejedno da li je to sredstvo za profesionalnu uporabu ili ga koriste amateri. virusa. lupara. je li mu primjena pretežita u poljoprivredi ili npr. 154 . Dakle. jesu li primjenom i koliko široko ugroženi ljudsko zdravlje i/ili okoliš. Onda se dijele prema vrstama štetočina protiv kojih su namijenjeni i tu zaista teško možete naći i jedno živo biće protiv koga netko nema nešto protiv. ptica. teško je uopće obuhvatiti tako široko područje i ovdje će biti govora samo o najvažnijim pesticidima prema štetočinama protiv kojih su namijenjeni. crva. Ima naravno toga još u izobilju. od anorganskih tvari i plinova do malih ili velikih organskim molekula..PESTICIDI Vjerojatno se osim kod lijekova ne može pronaći tolike raznolikosti kao kod pesticida. crvi) NEMATOCIDI (protiv parazita) DRUGI (protiv algi. U nekim državama se legalno ili ilegalno može nabaviti takva sredstva. Teško je zapravo biti općenit kad se govori o pesticidima i zato će ovaj tekst sigurno imati brojne manjkavosti. Teško je uopće pronaći neku živu vrstu protiv koje netko nije s otvorenom namjerom primjenjivao otrove. kao npr. Namijenjeni su uništavanju štetočina. koji uništavaju nama mrskog štetočinu. željeznički pragovi ili bandere) se može koristiti kreozotno ulje s višim ili manjim sadržajem karcinogenog benz(a)pirena. Jeste li ikad pomislili da na vašem području živi puno zmija otrovnica? Ako niste pomislili vi onda je pomislio netko drugi i odmah počeo tražiti sredstvo s kojim bi im mogao barem malo smanjiti populaciju. Pitanje je na kolikim se površinama koristi. obavlja li se korištenje u gusto naseljenim područjima ili isključivo u domaćinstvima. itd. Dijele se područja primjene i o tome će ovdje biti govora. itd. što znači svakog živog bića koje čovjeku smeta na ovaj ili onaj način. odnosno koje mu radi štete ove ili one vrste. Evo tek nekoliko primjera primjene: • • • • • • • • • • INSEKTICIDI (protiv kukaca) LARVICIDI (protiv larvi) HERBICIDI (protiv biljaka) FUNGICIDI (protiv gljivica) BAKTERICIDI (protiv bakterija) RODENTICIDI (protiv glodavaca) LIMACIDI (protiv puževa) AKARICIDI (protiv grinja. a protiv raznih nametnika na drvu (npr. Nemojte se čuditi ovoj slici lijevo. Slijedeće pitanje je mjesto primjene. brodarstvu. Čak mogu biti nekakvi drugi živi organizmi. Pogledajmo prvo protiv koga se koriste pesticidi. jer i naftni derivati su se prije nekoliko desetljeća znali koristiti protiv štetočina. Vrlo rano su ljudi shvatili da neka područja primjene treba odvojeno nadzirati zbog brojnih razloga.

označavali jasno i čitko površine na kojima se primjenjivao pesticid. kod obrade 155 . posebno iz inozemstva. kako je to propisano. pretežno zbog sprječavanja širenja zaraznih bolesti. Onda postoje nametnici na poljima poput krpelja ili se javljaju gljivice poput nepodnošljivog svraba. koja bi se morala poštivati. postoji pojam «radna karenca» za skoro svaki pesticid. koje tako rado borave u stajama. To je zapravo vremenski period kroz koji ljudsko ili drugo biće ne bi smjelo stupiti na tretirano područje. Kod toga se ne odvaja samo zaštita bilja od nametnika od uzgoja stoke do skladištenja hrane ili njezine prerade odnosno transporta. na stradavanje nevinih odnosno kolateralne štete. u različitim industrijskim procesima. Tek spominjem da su brojne vrste praktički istrijebljene zbog primjene pesticida u poljoprivredi. kao npr. DDD se ne obavlja samo u naprijed rečenim područjima ili barem neki njegovi dijelovi poput dezinfekcije. Istina. koji je vlasnik upravo poprskao s insekticidom. Karenca je period u kojem koncentracije pesticida u određenoj hrani moraju pasti ispod MDK. Čak kad bi agronomi. a zadnjih godina su nam propisi usklađeni s europskim direktivama koje se odnose na zaštitu bilja. Dobra poljoprivredna praksa zahtijeva obavješćivanje o primjeni pesticida na poljima. pa je tražio odštetu od krivca za svoje zlo. Pastiru je uginula četvrtina stada. Primjena pesticida u poljoprivredi skopčana je s mnogim problemima od kojih se na neke još uvijek ne obraća pozornost. ali se mnogi toga ne pridržavaju. Ipak je napravljeno jako puno na rečenom području. a teško je naći granicu između zaštite životinja uzgajanih za klanje od zaštite kućnih ljubimaca. S druge strane. To je uporabna karenca. Tijekom 2007. ali o tome za koji čas više. I onda konačno zaštita robe na skladištima. Stoku treba zaštititi od kukaca poput muha. dezinsekcija i deratizacija).Prvo su mudri ljudi kao posebno područje odvojili poljoprivredu i općenito proizvodnju te preradu hrane. koje ne znaju čitati i tako nisu obaviještene da se na njima zanimljivom polju nalaze otrovi. ali će se ovdje o DDD govoriti jedinstveno. ali nitko to ne radi i zakonom baš nije takva praksa propisana. Sad bi nam trebalo još samo poboljšanje nadzora i bolje školovanje poljoprivrednika. I to je poljoprivreda ili barem prehrambena industrija. To je veterinarski DDD (Dezinfekcija. Za svaki pesticid je propisana MDK u različitim plodovima. pa ne mora biti isti za mrkvu ili soju. koji je bespravno pustio stado ovaca da pase u tuđem voćnjaku. Drugi značajan problem u poljoprivredi je u tome što se ne bi smjelo jesti nikakve plodove dok god se u njima ili na njima primijenjeni otrov dovoljno ne razgradi da više ne predstavlja opasnost za zdravlje čovjeka ili životinja. dolazi do različitih preklapanja djelatnosti. a ostale ovce su se teško oporavljale. ako se ne obavlja na propisani način. Dezinficijensi se koriste izrazito mnogo u zdravstvenim ustanovama. to nema nikakvog utjecaja na brojne životinje. a razlog je vjerojatno bio u tome što su pasle travu na otrovanom području. Kod nas je Zakon o zaštiti bilja star nekoliko desetljeća. pa ulaze na njih dok su još izloženi opasnostima za narušavanje vlastita zdravlja. Ono što sanitarna inspekcija šalje na analize odnosi se na velike pošiljke. a kad čovjek kupuje na placu nema pojma što zapravo trpa u svoju vrećicu. Zakon o zaštiti bilja se naravno bavi i pesticidima protiv štetočina u tim procesima. Ne treba osporavati da je poljoprivredni DDD drugačiji od onog komunalnog barem prema ključnim razlozima primjene opasnih sredstava. kako od kukaca ili gljivica tako još i više od napasnika poput štakora i miševa. godine otkriveno je cijelo stado otrovanih srna na slavonskim poljima. Međutim. Tjedan dana ili čak cijeli mjesec! Nažalost. zdravom hranom ili hranom proizvedenom na tradicionalni način je često zapravo prevara. U siječnju 2008. tu karencu ne poštuju čak ni poljoprivrednici na svojim poljima. jer primjena pesticida na tom području predstavlja velik rizik. godine tražio je od nas pomoć ovčar. proizvodnih procesa ili skladišta. Tko vam garantira da kumica na placu govori istinu kad priča o svojoj ekološkoj proizvodnji? Sad dolazi posebno područje u poljoprivredi. koje se odnosi na zaštitu stoke. Uz sve ostalo ovaj poljoprivredni DDD se jako preklapa s onim korištenim u održavanju komunalne higijene. Opet križanje s održavanjem komunalne higijene. I priča s tzv. Inače nemamo dobru kontrolu nad tragovima sredstava za zaštitu bilja na malim poljoprivrednim imanjima.

prateći rad na terenu i po potrebi provjeravajući kakva sredstva tvrtka koristi. Ona dva dodatna D su po nekima deodorizacija i dekontaminacija. što se pomalo i radi. Epidemiolozi iz javnog zdravstva prate stanje u naseljenim područjima zbog nadzora glodavaca. jer npr. a javljaju se tvrtke koje su za djelatnost registrirane. a nadzor obavlja sanitarna inspekcija. Svako mjesto gdje je otrov primijenjen mora biti jasno obilježeno. kako smo jednostavno riješili problem pesticida i vjerojatno skratili dužine tekstova ovog poglavlja. godine. Nadležne lokalne vlasti raspisuju prema tom programu natječaj za obavljanje DDD. nema nikakvog smisla uništiti glodavce samo u jednoj ulici. korištenje posebnih tekućih preparata nakon brijanja) ili uništavanje štetočina na umjetničkim djelima (npr. Može li se stvar dodatno zakomplicirati? Može! Stručnjaci koji se bave DDD-om često kažu da to nije točno. energetika i promet imaju svoje posebnosti i treba ih tretirati na poseban način. Naravno da ima i zloporaba. kako bi se mogao voditi državni i lokalni nadzor. Neće o tome biti puno riječi. ili ne daj Bože oštećenja zdravlja nekog građanina. 156 . godine). Neće u ovom poglavlju biti riječi niti o pesticidima u domaćinstvu i osobnoj higijeni. koje će biti obrađene u posebnom poglavlju. na tom području je puno zabrana i ograničenja. štakori. ali nema smisla dalje nastavljati. jer se oni bave barem DDDDD-om. Izrazito velika pozornost pridaje se održavanju komunalne higijene u smislu sprječavanja širenja zaraznih bolesti. Mislilo se da će se sve riješiti direktivom o biocidima iz 1997. Temeljem svojih nalaza predviđaju način i intenzitet obavljanja određene mjere DDD na nekom području. dezinfekcija tijela (npr. U ovom području su sve obveze tvrtki jasno propisane kao i procedure rada. itd. Međutim. Kuda da strpamo te djelatnosti? Onda se naravno pokazalo da se različiti pesticidi koriste u zaštiti prometala (npr. Takvi poslovi su vrlo zahtjevni i moraju takvi biti. kao npr. zbog tužbe protiv nepoznate ili poznate osobe zbog pričinjenje materijalne štete. Eto. time nije puno toga riješeno. godine. Što se tiče primjene pesticida (pretežno dezinficijensi) u zdravstvu ovdje neće o tome biti govora. iskorijenjivanje korova na prugama) ili u građevinarstvu (npr. Teško je to spriječiti. Građani moraju biti izvješteni o događaju bilo usmenim razgovorom bilo pismenim upozorenjima ili čak preko radio valova. prometnica (npr. Komunalni DDD je vrlo dobro uređen u Hrvatskoj već godinama. pa se u slijedećim godinama mogu očekivati brojne promjene. a u drugoj ih ostaviti netaknute. I građani moraju biti sudionici takvih događaja uništavanja štetočina u naseljenim mjestima te dobro surađivati štiteći tako sebe. Industrija. jer su to često poslovi daleko od očiju javnosti i odigravaju se na usko ograničenim područjima. jer će se oni preostali brzo proširiti na slobodno područje. kukaca i drugih bića koja mogu otežavati život pučanstvu ili mu biti prijetnja zbog širenja zaraznih bolesti (npr. koju smo mi u Hrvatskoj pretočili u Zakon o biocidima iz 2007. uništavanje korova na gradilištima). odnosno živa bića iz okoliša naseljenih mjesta. Potpuno je jasno da mora postojati nekakvo posebno područje profesionalnog DDDa i on se kod nas formirao okupljanjem tvrtki i ljudi iz rečene djelatnosti. a godišnje očevidnike su dužne slati u HZT i HZZJZ. jer zapravo nije ničiji posao dok se zbog nekih razloga u sve ne uključi policija. Sredstva se moraju koristiti tako da ne ugrožavaju niti ljudsko zdravlje niti okoliš.). rješavanje crvotočine u oltaru crkve iz 1600. Radi specifičnog posla i opasnosti za građane postoje dodatne kontrole. Oni moraju obaviti posao prema programu. jer se radi o kućnim kemikalijama. brodova od lupara). a trebalo bi ostatke otrova nakon završetka posla pokupiti te zbrinuti na propisani način. buhe. ali teško je sve držati pod nadzorom. npr.vode za piće te naravno u svakom domaćinstvu. ali također radi poboljšanja općih uvjeta života (npr. uništavanje komaraca). a možda bi se moglo pronaći još nešto. trovanje susjedovog psa i slično. I tome nije kraj na ovim rečenim primjerima. Tvrtke moraju voditi očevidnike o utrošenim sredstvima po raznim mjestima. Međutim. stjenice. Pesticidi se često primjenjuju za sasvim krive svrhe. Smiju se koristiti samo odobrena sredstva s dokazanom učinkovitosti. iako je područje važno i široko.

Zaista je tih kukaca silno mnogo oko nas i mnogi su nam predstavljali moru u bivšim vremenima. Tjeralo se kukce poput komaraca dimom. Pogledajte ove lijepe cvjetove. a kod nas je posebno u ratnim godinama dobro uspijevao. U onim starim zaostalim vremenima ljudi su kao insekticid (posebno protiv groznih moljaca) koristili naftalin. ona nas je sve povela do obližnje livade i svojom mrežicom u nekoliko spretnih zamaha pokupila golemu količinu raznovrsnih i raznobojnih kukaca. a širi oko sebe tako ugodan miris. Negdje u mojoj mladosti pojavila se krumpirova zlatica. Mlađe generacije uopće ne mogu shvatiti koliko su u prošlosti ljudi patili zbog kukaca osim onih kojima komarci ne daju živjeti. Ja se sjećam močvarne biljke zvane u Slavoniji bambus. Prilikom jednog izvida u zapadnu Slavoniju. naši ljudi iz Metkovića su umirali zbog toga. Kako joj mještani predvođeni seoskom učiteljicom nisu vjerovali. uši. repelent ili sredstvo koje odbija neku vrstu kukaca. Svjetskog rata. iako dijete sa sela. Uvijek se tražilo nekakva sredstva protiv kukaca i ne bi trebalo zaboraviti narodna iskustva. nije bila insekticid nego tzv. Poznata profesorica biologije me pratila kako bi obavila determinaciju tih čudovišnih pauka i onda je dokazala da se radi o našim domaćim normalnim paucima. Komarci su u ona stara vremena bili prijenosnici malarije i npr.Insekticidi Moram priznati da. tekutova i drugih neugodnih kukaca iz kućnog okoliša naših mjesta nakon II. Prvi pravi sintetski insekticidi iskorijenili su brojne zarazne bolesti prenošene preko kukaca. a bilo mi je jasno da se među njima nalaze kako naši neprijatelji tako i oni kukci koji su prema nama potpuno indiferentni. koji su im znali uništiti svu ljetinu i otjerati ih u glad. nisam nikad shvaćao koliko kukaca i njihovih larve živi u slobodnoj prirodi. a samo joj ime govori da je dobra protiv buha. Svi su bili začuđeni uključujući mene. Buhe su prenosile kugu i druge strašne bolesti. Dakle. I danas mnogi koriste sušene dijelove te biljke po svim dijelovima kuća. ali se s nelagodom sjećam buha. Svi njezini sastojci se mogu svrstati u insekticide i to prilično učinkovite. koji se uvlači i u odjeću smještenu o ormarima. To sam shvatio tek kad sam se tijekom rata morao koristiti savjetima biologa. Jasno je da su se ljudi morali boriti protiv kukaca unatoč tome što su koji puta znali stvari okrenuti na šalu ili su se znali naprosto priviknuti. posebno zato što su jednako rado boravile na životinjama poput štakora kao i na ljudima. čije je gnijezdo prilijepljeno na list šljive 1991. godine domaćica spremila u staklenku zbog paučine omotane oko lista. I lavanda ima insekticidna svojstva. Kroz cijelu svoju povijest ljudi su živjeli s kukcima nametnicima i drugim kukcima s polja. koji pripadaju dalmatinskoj biljci buhaču. Treba snažno naglasiti da su kukci prenosnici teških bolesti. ali odjeća iz ormara s naftalinom baš nije ugodno mirisala. kad je trebalo pomoći ljudima koji su vjerovali da se iz poznate srpske paučine mogu izleći opasni pauci. koji je nekih godina znao odnijeti brojne ljudske živote na raznim stranama svijeta. Zadnji slučajevi malarije su zabilježeni u dolini Neretve prije skoro 50 godina. shvatio sam kako sam do tada hodao slijep kroz ovaj svijet. a posebno onih koji se bave kukcima. a 157 . Stjenice su prenosile trbušni tifus. Prvih dana svibnja izlegli su se mali sitni pauci za koje je moja prijateljica tvrdila da su ih prepune livade oko prigradskog naselja. koju se palilo jer je njezin dim tjerao komarce. Ja na sreću nisam nikad upoznao stjenice. koja je pravila goleme štete u vrtovima sve dok nisu do nas stigli insekticidi. ali i u naseljima.

godine spašen je zahvaljujući insekticidu DDT. -arsenovi (uglavnom soli arsenati). -plinoviti fumiganti (o njima je već bilo riječi. -regulatori rasta insekata (danas još uvijek pomalo skupi). ali dobro je o njima pisati radi grešaka koje smo učinili. -organoklorni (s njima počinjemo). -nitrati (biti će riječi o DNOC-u). Države se brinu. a o svima nema smisla pisati nego tek o onima koji se češće pojavljuju kod nas kao uzroci otrovanja ili koji su predstavljali i predstavljaju golemo opterećenje na naš okoliš. Naravno da će biti puno govora i o štetama. Ja sam osobno dug dio svoje stručne prakse sudjelovao u odlukama o zabranama ili barem bio njihovim svjedokom. -fosfonati (možda sam mogao spomenuti i druge jednako malo važne).Napulj zahvaćen trbušnim tifusom 1944. -nikotinoidni (eto predstavnik je obični nikotin o kojem se pisalo drugdje). ali je činjenica da golem broj naših građana niti ima pojma išta o njihovoj opasnosti niti ih se čuva. Jest istina da su se tih godina jeftini insekticidi koristili neumjereno i neznalački izazivajući brojne teške posljedice. Blagoslov i prokletstvo! To su naši insekticidi. 158 . ali pokušavam ipak realistično gledati na problem ili barem mislim da realno gledam. -diamidski (zaboravimo ih). što nije ni čudo obzirom da je čovječanstvo s primjenom insekticida doživjelo najgora iskustva. To što ne štite svoje zdravlje zapravo je njihov osobni problem. ali vrijedno je pogledati čega tu sve ima: -antibiotski. kako prema kemijskim strukturama tako prema opasnostima kojima nam prijete. ali na području insekticida najviše je zabrana ili ograničenja stavljanja u promet. Naglašavam da sam spomenuo samo one po mojoj ocjeni važnije. a neki zapravo i nemaju općenito neku veliku važnost. ali kad počnu trovati druge nevine građane i uništavati okoliš treba se jako žestoko pobuniti. ali ih nećemo zaobići). -organofosforni (o rođacima bojnih otrova svakako treba pisati). ali su oni i promijenili život svih ljudi na cijelom svijetu. istina uvijek s određenim zakašnjenjem. Dajem popis insekticida (neki su ujedno larvicidi. -anorganski (npr. akaricidi. diatomejske zemlje. Danas je tih insekticida i larvicida jako puno. Sad konačno nekoliko riječi o nekima od njih. -organotiofosfatni. ali danas smo puno pametniji (kao svi generali poslije bitke) i vjerojatno nećemo ponavljati one greške iz povijesti. Ne kažem da ih se moramo panično čuvati. a za nove greške imamo bezgranične mogućnosti. nematocidi i otrovi općenito gledajući) tek kako bi se vidjelo da je tu bilo i da ima svačega. boraks). Nema nikakve šanse da o svima njima pišem niti ću ih sve navesti. Možda zbog toga malo emocionalno gledam na problem zbog brojnih podataka proučenih o teškim štetnim često globalnim učincima tih tvari. -karbamatni (njih zapamtite). -piretroidi (o njima moramo pisati zbog male toksičnosti za ljude). Neki više nemaju važnosti.

T N DDT CAS:50-29-3) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R25-40-48/25-50/53 (otrovno ako se proguta. Svjetskog rata na svjetsku scenu kao blagoslov. ali u vrijeme njegove primjene nismo imali pojma da bi mogao imati uopće bilo kakve opasnosti. a već 1968. znanstvenici nisu spavali nego su zapisivali svoja zapažanja i uskoro počeli gunđati. ali su znanstvenici upozoravali da se DDT miješa u metabolizam barem kod ptica. Ni to nije pokolebalo pristaše primjene ove kemikalije. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Ne bi se moglo reći da je bezopasan prema svojim toksikološkim svojstvima. Znanstvenici su upozoravali još ranih šezdesetih godina na činjenicu da ptice izumiru. Međutim. O razlozima kasnije. koja naprosto puca dok ptice na njima sjede. ali ništa se nije znalo o učincima kroničnog 159 . Nahrupio je završetkom II. Ja se sjećam da je moja mama prije spavanja sve krevete obilno zaprašivala tom kemikalijom u prahu i mi smo mirno spavali ne strahujući od buha ili drugih napasnika. otrovno: Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem. ali to je bilo razumljivo budući se one hrane otrovanim kukcima i tako bivaju same otrovane.Organoklorni insekticidi Priča je počela s legendarnim od Boga danim i od njega prokletim DDT (DikloroDifenil-Trikloroetan). ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Primjenjivao se on šakom i kapom. To zapravo nije bio problem budući je kemikalija bila jako jeftina i trebalo ju se samo primijeniti u većim količinama. Zapravo su prvo ljudi u praksi opazili da neki kukci postaju otporni na DDT. Najvažnije je bilo da ljudi prolaze dobro unatoč tome što su znali biti impregnirani prahom DDT u svojim aktivnostima uništavanja kukaca. Tko još mari za dosadne ptice? U drugoj polovici šezdesetih godina znanstvenici su zabilježili da ptice nesu jaja s tankom ljuskom. Evo prvo njegovih svojstava. Bilo je nekakvih znanstvenih radova o njegovom neurotoksičnom djelovanju. godine naveliko počeli su ga povlačiti kao prokletstvo. pa se sve bijelilo poslije njegove primjene. a to se kasnije događalo i s drugim insekticidima.

što nije bilo ni čudno obzirom da su jedno i drugo stajali u kuhinji u istovrsnim posudama. Mogli bi reći da je to njihov problem kad bi onečišćenje stajalo na mjestu gdje su ga ljudi ostavili. Obzirom na to što je DDT izrazito lipofilna tvar on se dobro skladišti u masnom tkivu ljudi odnosno u plodovima biljaka. Imali su oni manje DDT u mastima nego Izraelci. Nismo sasvim sigurni niti u njegove štetne učinke. a tamo na jugu je nastupilo teško onečišćenje okoliša ovom kemikalijom. pa čak ni buha. jer DDT se ne otapa u vodi nego u mastima. barem u Hrvatskoj i europskim zemljama. Liberalni kapitalizam teži prema profitu i jasno je da će neki tvorničar rado proizvoditi DDT ili slične tvari kako bi ih prodao onome koji ih želi kupiti. Morski sisavci npr. a biljke ga u svom neznanju uzimaju iz tla i odlažu u plodove. Činjenica je da nema mjesta na zemlji koje nije onečišćeno s kemikalijom DDT. jer DDT se u probavnim sokovima ne otapa i onda se ne može apsorbitati u krvotok. a ostatak njih je jedva vratio brod u luku. ali nije prestao biti problem. Pretpostavljam da je svakom jasno kako u postojbini Eskima nema kukaca. Nakon zabrane DDT došlo je do zabrana brojnih drugih kemikalija. Ljudi pak te plodove jedu i nadalje unose DDT u organizam. U času kad je bio otopljen u obilnoj količini masti postao je nakon gutanja obroka raspoloživ za apsorpciju i zato je napravio tako teške štete. pa žena normalno svoje dijete hrani tim insekticidom. stalno kruže između ekvatorijalnih voda i dalekog sjevera u potrazi za hranom. Ljudi su se počeli bojati onečišćenja okoliša i takvih postojanih tvari poput DDT. DDT je jeftin i neke velike zemlje ga se ne žele odreći. godine više se ne unosi DDT u okoliš. Jedino dobro koje smo dobili iz tih događaja je strah. Od kud onda DDT u njihovom masnom tkivu? Odgovor se brzo našao i bio je logičan. Kuhar je pripremajući neko nacionalno izrazito masno jelo umjesto brašna stavio u hranu DDT. Neka istraživanja pokazuju da se koncentracije DDT nisu bitno promijenile u ljudskim mastima kroz taj period od 30 godina nakon zabrane stavljanja insekticida u promet. Austrijanci su imali znatno niže koncentracije DDT budući se nisu tako intenzivno bavili voćarstvom kao Izraelci. Prvo ozbiljno otrovanje dogodilo se također tih šezdesetih godina na jednom ribarskom brodu u Južnoj Americi. I nije samo u tome problem. ali znatno više nego Austrijanci i drugi europski narodi. što zapravo i nije bilo čudo obzirom da su za uzgoj voća koristili goleme količine DDT.izlaganja. Međutim. Polovica ribara je umrla. Stručnjaci su odmah rekli kako je to sve normalno i jasno. DDT spada u POP-ove (Postojani Organski Polutanti) i izrazito se slabo raspada u okolišu. Nakon zabrane od 1968. Pokazali su da se najviše DDT nalazi u masnom tkivu Židova iz Izraela. Međutim. pa se zato dogodilo otrovanje. i tu postoji jedan veliki ALI. a stručnjaci su postali oprezni. koje su velikim dijelom sezonske selice. Mislim da je najteži šok izazvao jedan rad s kraja šezdesetih u kojem su autori prikazali koncentracije DDT u masnom tkivu umrlih osoba iz različitih zemalja svijeta. Gotovo se uopće ne metabolizira niti se može izlučiti mokraćom iz organizma. Eskimi jedu puno masti raznih životinja. a istraživanja se ne mogu obavljati bez kontrolne skupine koja nema ni trunke DDT u svom organizmu. Misli se da treba proći dvadeset godina da se količina DDT u mastima smanji na polovicu početne vrijednosti uz pretpostavku da ga se prestane unositi u organizam. Može čovjek progutati nekoliko žlica DDT i ništa mu se neće dogoditi. Posebno rado se DDT raspodjeljuje između masti i mlijeka. kao što nema ni jednog živog bića na kopnu koje nije spremilo u svoje masti tu kemikaliju. Problem je bio u tome što su nailazili na zabrane prijevoza kroz zemlje u 160 . Iznenađenje su bili Eskimi. a on se naravno i dalje skladišti u njihovim mastima. Stalno se nakuplja u mastima i tamo ostaje izrazito dugo.

Moja kći je čak dva puta kao curica donijela uši doma i svi smo morali koristiti šapmone za uništavanje tih 161 . Negdje sedamdesetih i osamdesetih godina pripravci lindana su bili često korišteni u obliku šampona protiv uši. Ja sam osobno davao izvještaj o opasnostima lindana na sastanku tadašnjeg Povjerenstva za otrove na kojem se odlučivalo o sudbini tog važnog insekticida. kako u Hrvatskoj tako i u Europi. ali ostaje nekako gorak okus u ustima. Lindan je zabranjen tek početkom trećeg milenija i to gotovo istovremeno u EZ i kod nas.kojima su takve kemikalije zabranjene. kako se to vidi dolje. ostalo je nepokriveno područje lijekova. Opet jedan vrlo učinkoviti insekticid i bolje kontroliran nego njegov prethodnik DDT. koja kaže da može štetno djelovati na dojenčad koja sisa ženino mlijeko. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ako ništa drugo onda ima oznaku R64. T N LINDAN (CAS 58-89-9) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R20/21-25-48/22-64-50/53 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. Isto tako nije moguće osporiti pravo bilo kojoj naciji da se truje opasnim kemikalijama. Naravno uglavnom kod djece. po svojstvima nije ni malo bolji od DDT nego možda još gori. opasnost od teških oštećenja pri duljem izlaganju gutanjem. Ništa ne smije stati na put trgovini i tako se rodila Rotterdamska konvencija prema tzv. Glavni dio rasprave odnosio se na to gdje se zabranjuje njegova primjena. a pripravci lindana su bili korišteni kao lijekovi u veterini. može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka. Lindan Iako ima puno tih zabranjenih organoklornih insekticida meni se priča o lindanu jako sviđa iako je kod nas zadnji zabranjen u Hrvatskoj. otrovno ako se proguta. Zakon o kemikalijama jednako kao i propisi o sredstvima za zaštitu bilja ne odnose se na lijekove. kućanstvu kao insekticid. Međutim. Međutim. Naravno da je to svojstvo imao i DDT samo što mu nije nikad službeno dodijeljeno u razvrstavanju i označavanju. Bili su oni korišteni i kao sredstva za primjenu na čovjeku. PIC (Prior Informed Consent) proceduri. Sve zemlje konvencije uključujući odnedavno i Hrvatsku dopuštaju prijevoz takvih opasnih tvari preko svojeg teritorija uz poštivanje procedure o prethodnom obavješćivanju (PIC) uz pravo da svaka postavi pravila o uvjetima takvog prijevoza. Ta je konvencija u skladu s drugim međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari i naprosto je nije moguće osporiti. jer smo se ravnali prema direktivi o sredstvima za zaštitu bilja i bilo je jasno da se više nigdje u Hrvatskoj ne može primjenjivati u poljoprivredi ili npr.

ali u našim krajevima se za kupanje ovaca koristio upravo taj insekticid. Ovce s krpeljima ili svrabom sporo napreduju. Naši veterinari su tvrdili da nema ni malo istine u tim našim pretpostavkama o apsorpciji lindana u organizam ovce te da janjci nemaju u svojem organizmu nikakvih opasnih tvari. Vrlo dobro znamo da barem veterinari za kućne ljubimce još uvijek izdaju recepte za lindanske preparate. To pak znači da se lindan apsorbira kroz kožu u organizam ovce. Ovce vjerojatno ne vole tu vrstu kupanja. Oni su također običavali svoje pacijente tretirati lindanom barem po glavi. koji se svog lijeka nisu željeli odreći. Kad su počele rasprave o zabrani lindana sjetio sam se svojih iskustava podsjećajući se na činjenicu da je lindan po svojim fizikalno-kemijskim osobinama sličan DDT-u i da se rado nakuplja u masnom tkivu svih mogućih organizama. Činilo se da smo izgubili bitku. Nitko u to vrijeme nije uopće sumnjao da bi lindan mogao biti opasan za ljudsko zdravlje. Tako je prestala proizvodnja lindanskih preparata za zaštitu ovaca i kućnih ljubimaca. jer su ih na taj način štitili od krpelja i buha. Da bi se proizveo lijek mora se uvesti sirovina. a sirovina je kemikalija na listi zabrana i mi smo rekli da ne dopuštamo uvoz takve kemikalije. Najviše smo imali problema s veterinarima. jer drugačije naprosto nije bilo moguće ukloniti tu napast osim šišanjem do gole kože. a janjad može čak uginuti zbog tih napasti. a onda se to zaštitno sredstvo prenosi preko posteljice u plod. državna administracija ima svoja pravila i na tome smo možda tek privremeno dobili bitku. a onda ih se kupuje u inozemstvu. a to ipak roditelji još uvijek ne žele priuštiti svojim princezama. Postoji i mogućnost šverca iz nama istočnih zemalja. Nisu svi jednako lako prihvatili stavljanje lindana na liste zabrana i ograničenja. Jedino rješenje je bio lindan. ali nismo mogli zabraniti uvoz lijekova. pogotovo u krajevima poput Krka i Cresa gdje su se takve kupke uobičavale svake zime. Ovo lijevo je stara slika iz Australije i ne odnosi se na lindan. Najviše se lindan koristio za zaštitu ovaca od nametnika poput svraba ili krpelja. Tako je cijela obitelj prala kosu barem dva puta u lindanskom šamponu kupljenom normalno u najbližoj apoteci. ali je činjenica da do ljeta više ne stradavaju zbog bilo kakvih nametnika. a nisu se opažale veće štetne posljedice uporabe osim nadraživanja očiju. Čak i janjci nemaju problema s nametnicima ako su se došli na svijet poslije dobre lindanske kupke. Uz to su svoje imali za reći i veterinari za kućne ljubimce poput pasa. Rješenje je naravno zimsko kupanje ovaca u suspenziji ili otopini nekog dobrog insekticida. jer se nismo imali pravo miješati u veterinarsku politiku registracije i primjene lijekova. pa vjerujem da neki pastiri zahvaljujući dobrim vezama u Srbiji i dalje zaštićuju svoje ovce potapanjem u 162 .kukaca. kojih je po nekim našim krajevima stvarno previše. To su zapravo od betona načinjene kupke u koje se gura ovce i prisiljava ih da izađu na drugu stranu van. Međutim.

kao na slici gore. Lindan sadrži čak 6 klorovih atoma po molekuli. DDT) ili nezanimljivim derivatima (npr. To strašno poskupljuje proces i cijena spaljivanja takvog otpada lindana ili DDT raste enormno. Jedino je pitanje koliko prilikom uživanja janjetine unosimo lindana u svoje organizme. Međutim. 163 . iz takvih kemikalija nastaju prilikom spaljivanja dioksini u velikom iskorištenju. Nadam se da vam je sad ipak malo lakše pri duši. Postoji još jedan problem vezan uz organoklorne insekticide. a vjerojatno su stekli iskustvo protestima protiv drugih kemikalija poput npr. a ona pak nema u proračunu sredstava za ničiji opasni otpad.lindanskim kupkama. dioksina. Na mjestima proizvodnje lindana gomilale su se sve veće količine neupotrebljivog i vrlo opasnog gama izomera. Treba ipak reći na kraju da Hrvatska po mojem znanju nema nikakvih skladišta zaboravljenog lindana. a do tada će vreće s opasnim kemikalijama stajati u nenadziranim skladištima i prijetiti kako ljudskom zdravlju tako i okolišu. a njegovih opasnih derivata nikad nije ni imala. gama izomer lindana koji nikad nije bio upotrebljiv i predstavljao je samo opasni otpad). Naime. Vjerojatno je i njihov glas imao utjecaja na donošenje odluke o zabrani. Moram na kraju istaknuti činjenicu da su za sudbinu lindana zaslužni ili odgovorni građani EZ okupljeni u brojne nevladine udruge. Mislim da je to prvi slučaj protesta zbog primjene insekticida. Valjda se smatralo da će se problem riješiti sam od sebe. Oni su diljem Europe žestoko protestirali protive uporabe lindana. a to su skladišta sa starima kemikalijama (npr. Vjerojatno će jednog dana problem biti riješen. Jedini način je miješanje takvog otpada s kemikalijama koje uopće ne sadrže klor tako da sirovina za spaljivanje na kraju nema više od 1% ukupnih halogena. Tko će to platiti? Tvrtke za sintezu lindana su propale u istočnim zemljama poput Albanije ili Makedonije i otpad je postao vlasništvo države. kroz godine je postajalo sve više jasno da rješavanje takvog otpada neće biti jednostavo. što predstavlja prepreku spaljivanju.

koji očito nije bio namijenjen kuhanju hrane. a obitelj je tvrdila da to nije točno. nešto vina i bezalkoholnih pića. Dama je tvrdila da im je to trebao biti zadnji doček Nove u divljem odnosu i da je njezin dragi već pronašao stan u kojem će živjeti nakon skorog vjenčanja. Usporediv je s drugim organoklornim insekticidima.45. jer tamo u kleti voda iz cisterne nije bila za piće.28. nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. ostaci i ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad. Ljubavnici su zaželjeli na osami dočekati Novu godinu i nekako su uspjeli dogovoriti sa susjedom da im da ključeve svoje kleti.Endosulfan On je zapravo jedini halogenirani insekticid ili fungicid koji se zadržao na našem tržištu. a ilustracija o štetnom djelovanju endosulfana je izrazito mnogo.36/37. ali je pitanje koliko dugo će ostati.61 (čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. ali očito je izrazito važan i nema za njega dostojne zamjene. Preparati koji dolaze k nama uglavnom se u ovisnosti o koncentraciji endosulfana razvrstavaju u otrove ili štetne tvari. Ovdje je izabrana tek jedna slika stradalog djeteta. Ona nije uspijevala naći nikakvu posudu za kuhanje talijanete i onda se uputila u podrum. gdje se koristi naveliko i bez dobre kontrole. nadražuje oči. Isplahnula ga je prema svojoj izjavi donijetom vodom. ENDOSULFAN CAS 115-29-7 OZNAKE UPOZORENJA R: 24/25. Tamo je našla ružni stari lonac. a koristi ga se često u vinogradima. I protiv njega se bune mnogi uključujući ljubitelje divljih životinja. ali ona ga je donijela gore. Čini se ipak da se može s njim prilično sigurno raditi u koliko se poštuju sve propisane mjere.60. a dečkova obitelj je bila protiv braka.36. Izgleda da predstavlja poseban problem u nerazvijenim zemljama. pa onda teške posljedice za zdravlje ljudi i okoliš nisu neočekivane. Par je bio dugo u vezi i imali su dijete. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika – ako je moguće pokazati naljepnicu. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OZNAKE OBAVIJESTI S: ½. izbjegavati ispuštanje u okoliš – pridržavati se posebnih uputa – sigurnosno tehnički list). Oni su u večernjim satim došli u klet noseći sa sobom talijanete. Barem ne ovaj čas. Evo njegovih svojstava. a onda je stavila u njega 164 .50/53 (otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. U nerazvijenim zemljama se često bilježe otrovanja radnika zbog nepoštivanja radne karence s ovim insekticidom. Od brojnih slučajeva otrovanja izabrao bih jedan iz početka milenija u sjevernom dijelu naše zemlje kod kojeg sam morao sudjelovati na sudu kao vještak.

koji je pred policajcima dao ključnu izjavu za daljnji tijek istrage i procesa. Nije ga uspijevala dobiti mobitelom. Nisam gadljiv. a najbliži su rođaci živčanim (neurotoskičnim) bojnim otrovima. jer je on tu spravu ostavio u autu da im ne smeta. posebno u krajevima gdje ljudi puno drže do muške potencije. 165 .kuhati talijanete. Onda su došli policija i vlasnik kleti. dakle skoro sve iz lonca. gubitak koordinacije i naravno komu sa smrću. Izaziva konvulzije. Vjerojatno bi se on kod isplahnjivanja lonca većim dijelom uklonio. Konačno je odlučila otići do kleti i našla tamo dragog mrtvog u ispovraćanim talijenatama na podu kleti. koja su nerijetko završavala smrću. ali od tada mi sam pogled na tjesteninu izaziva blagu mučninu zbog sjećanja na slike stradalog muškarca na podu dobro kleti. Legla je spavati i tek iza podneva se probudila i shvatila kako joj je dragi ostao tamo u kleti. epidimiološka istraživanja pokazuju da muškarci izloženi endosulfanu imaju snižene koncentracije testosterona u odnosu na neizložene ljude. Stvar se zakoplicirala kad su znanstvenici pronašli da je on endokrini disruptor. Međutim. Čudio se kako je mogla za kuhanje koristiti lonac u kojem on razrjeđuje pesticide prije primjene u vinogradu. koji je navodno pojeo čak dvije pune porcije talijaneta. ali im je onda uporaba snažno opala zbog brojnih otrovanja. poteškoće s disanjem. to nije moglo izazvati značajnije posljedice kod onog tko bi to sve pojeo. Međutim. Jedino je preostao slučaj da je vlasnik ostavio sadržaj cijele bočice u loncu i zaboravio na to zbog ovog ili onog razloga. a onda je odlučila otići po dijete ostavljeno kod neke prijateljice da ga odvede roditeljima na spavanje. Postoje nepotvrđene sumnje da bi mogao biti reproduktivno otrovan ili čak karcinogen. Organofosforni insekticidi Ime su dobili po tome što su derivati fosforne kiseline. U tom slučaju bi se tekućina isparila i u loncu bio ostao prah. Vlasnik vikendice je odbijao mogućnost da je on makar indirektno kriv i tvrdio je da nikako endosulfan nije mogao ostati u loncu. ali možda dama i nije ispahnula lonac žureći se što prije uživati u seksu. Moj zadatak je bio procijeniti je li bilo moguće da zaostali endosulfan iz lonca izazove smrt mladog čovjeka. Ponavljam da ne znam kako će završiti stvar s endosulfanom. Obzirom na to da se osjećala slabo odvezli su je na hitni prijem u grad da bi liječnik ustanovio kako se vjerojatno radi o histeriji. U slučaju da je vlasnik nakon razrijeđivanja ostavio malu količinu razrijeđenog preparata u loncu. To već nije za zanemariti. Navodno joj je dao injekciju fenobarbitona i poslao je kući. Zato sam ja bio pozvan kao vještak i morao sam pregledati opsežnu dokumentaciju uključujući brojne fotografije. Naravno da je tužitelj podnio žalbu i slučaj je upućen na viši sud te još ne znam kako će završiti. Nekako je shvaćeno da je lonac kriv za sve i da dama zaista nije namjerno ubila svog ljubavnika nego je sve igra slučaja. To što izaziva nespecifične simptome poput povaćanja i proljeva nije toliko bitno nego je važno da je on neurotoksičan. Kod nas je danas ostao ograničen broj ovih tvari na tržištu s vrlo različitim značajkama. a toga se danas mnogi boje. ali već naprijed opisani učinci svrstavaju ga na listu tvari čija se zabrana očekuje u bliskoj budućnosti. kako pokazuje tablica ispod teksta. Ona navodno baš i nije puno jela. Izrazito mnogo su se koristili sedemdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. pozlilo joj je čim je stigla u prijateljičinu kuću i ispovraćala je cijelu kupaonu. U takvom slučaju bi se u loncu našle dovoljne količine endosulfana da ubiju i više od jednog čovjeka. dokazi su nađeni na nekim životinjama. ali sud je zbog nedostatka dokaza oslobodio okrivljenu. Istina.

1. O.2-diklorovinil-dimetil-fosfat fention (ISO). S-(6-kloro-2-oksobenzoksazolin-3-ilmetil)-OO-dietil-fosforoditioat diazinon (ISO).O-dietil-O-2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosforotioat dimetoat (ISO). Taj je pak izrazito važni glasnik u komunikaciji između živčanih stanica i njegovo nakupljanje vodi pravoj zbrci.5.O-dimetilfosforoditioat paration (ISO). Sreća je da se jako puno koriste malation. terbufos (ISO) ometoat (ISO). Hrvatski liječnici su osamdesetih godina stekli dragocjena iskustva.fosalon. N R: 25-50/53 S: (1/2-)45-60-61 T+. 2. N R: 21-25-50 S: (1/2-)23-36/37-45-61 T+. O. N R: 24/25-26-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61 T. O. Glavna značajka organofosfata je da se vežu na enzim acetilkolin-esterazu.2-bis(etoksikarbonil)-etil-O. O. N R: 24-26/28-48/25-50/53 S: (2-)28-36/37-45-60-61 Neki od njih su vrlo jaki otrovi a neki tek štetne tvari. dimetoat i slični.O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)fosforotioat malation (ISO).O-dietilfosforoditioat. N R: 21/22-23-48/25-50/5368 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. Nažalost. N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 T. pa ih se naprosto ne može isključiti iz uporabe.O-dimetil-metil-karbamoil-metilfosforoditioat klorpirifos (ISO).6-trikloro-2-piridilfosforotioat S-tert-butil-tiometil-O. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 T+. O. 166 . kako na dijagnostici ovih otrovanja tako i u liječenju. Otrovanja s organofosfatima smatraju se vrlo ozbiljnima bez obzira na jačinu i upornost simptoma.O-dietil-O-4-nitro-feniltiofosfat (kod nas nije više registriran) T. N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. a u slučaju nepravovremenog liječenja vodi u smrt. N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-60-61 Xn R: 21/22 S: (2-)36/37 T.O-dimetil-S-metil-karbamoil-metilfosforotioat diklorvos (ISO). Važno je znati znakove otrovanja budući su oni prilično specifični. koja je zadužena na sinapsama hidrolizirati acetil-kolin.O-dietil-O-3. O. Možda je razlog i u tome što se puno toksikologa bavilo i bavi živčanim bojnim otrovima. oni koji su vrlo opasni često su i najučinkovitiji.

da se očajno osjeća i da mu curi slina iz usta. Atropin nije dovoljan nego valja primjenjivati i reaktivatore acetilkolin-esteraze kao npr. ponekad nejednake i smetnje vida. jer oni imaju barem teoretsko iskustvo sa strukturno sličnim živčanim bojnim otrovima. Kod otrovanja organofosfatima važno je što prije primijeniti antidote i reaktivatore acetilkolin-esteraze. ali je uzletjevši s avionom opazio da više skoro ništa ne vidi. ali to sve skupa nije dovoljno provjereno. Naši liječnici su u vrijeme dok smo imali česta otrovanja (danas su jako rijetka) savjetovali da ga se primjenjuje toliko da se postigne otrovanje atropinom Za to su potrebne visoke doze atropina i mi smo početkom rata naručili od Belupa velike količine ampula s visokim dozama atropina. koji ima djelovanja suprotna acetil-kolinu i mora ga se primjenjivati dokle god postoji i jedan znak otrovanja. ali od toga se ne umire nego samo ne vidi. Uske zjenice. Usporen rad srca. Uspio je prisilno sletjeti bez ozljeda. kao npr. Nije na to obraćao pozornost. 167 . kašalj i edem pluća. Antidot je atropin. Oni se daju naprosto zbog toga da se ubrza prekidanje kovalentne veze između enzima i organofosfata. Sjećam se jednog izvješća iz Južne Amerike o pilotu poljoprivrednog aviona kojemu je prsnula u oko kap koncentrata organofosfata. pralidoksim ili toksokogin. bronhospazam. pad krvnog tlaka. ubrzan rad srca.• • MUSKARINSKI: Nespecifični GI. Obično taj primjer spominjem kad tumačim kako se apsorpcija otrova može odvijati na bilo kom mjestu. davanje otopina enzima ili transfuzija krvi uz uklanjanje organofosfata prikladnom izvantjelesnom tehnikom. Bljedilo. grčevi. NIKOTINSKI: Trzanje i treperenje mišića. Dobro je surađivati s vojnim toksikolozima. ali ga nismo trebali. Predlažu se naravno i druge metode. Stezanje u grudima. Pogledajte kako se zjenice sužuju nakon otrovanja organofosfatima. Pojačano lučenje svih sluzi i ekskretornih tekućina. slabost mišića uključujući mišiće za disanje. a nakon toga su ga prebacili na bolničko liječenje. Umire se od prestanka disanja. a ni teški grčevi nisu za zanemariti.

atropina i nekih metabolita organofosfata. gdje smo trebali obaviti glavninu posla u srednjoj školi «Đuro Đaković». Tako smo kolegica s IMI i ja od strane Hrvatske poslani 1990. Istina. a za metabolite organofosfornih insekticida se davalo objašnjenje kako se radi ili o kontaminiranoj hrani ili o posljedicama liječenja svraba malationom ili drugim organofosfatima. godine na Kosovo zbog sumnje na otrovanje ogromnog broja djece organofosfatima. a onda su epidemiolozi brzo otkrili da je zajednički činitelj kod svih otrovanih mak iz istog dućana. gdje je prijavljeno najviše otrovane djece. Taj i slični događaji te negativni nalazi naših analiza uvjerili su nas da se radi o masovnoj histeriji. jer se nije moglo micati od množine tijela i oni su to učinili. Roditelji su neku djecu doveli a neku praktički donijeli i svi su bili stravično uplašeni tako da ste im strah mogli vidjeti u očima. a onda smo smatrali potrebnim razgovarati i s djecom. Bez namjere da detaljnije objašnjavam stanje na Kosovu mogu samo reći. Mak je bio iz uvoza i cijela 168 . Kasnije sam u literaturi vidio kako se to učestalo događa ne samo djeci nego i odraslima u teškim vremenima. Srpski teror je bio toliko snažan da su djeca pronašla spas u induciranoj psihozi. Tada sam jednom od srpskih stručnjaka rekao da oni zapravo novače male Albance za borce protiv Srbije. koje se uglavnom mazalo po koži radi uklanjanja svraba. a u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja (IMI) moglo se mjeriti koncentrcije pojedinih organofosfata i njihovih metabolita u krvi ili mokraći. Došavši na Kosovo bili smo zgranuti silnom policijskom silom u Prištini i Podujevu. Postoji još jedan problem vezan uz korištenje organofosfata. a to je kontaminacija hrane. ali se sjećam maka prodavanog u jednom velikom dućanu koji je doveo negdje sredinom osamdesetih do otrovanja nekoliko ljudi u Zagrebu. Onog časa kad je škljocnula brava pri zatvaranju vrata sva djeca iz učinonice su se počela grčiti.Naravno da je i moja grupa puno radila na otrovanjima ovom skupinom insekticida i rutinski smo mjerili aktivnost acetilkolin-esteraze u laboratoriju na Rebru. Kosovari su mi koji dan prije naglog slanja na mjesto događaja potajno kurirskom poštom poslali brojne uzorke uzete od djece. a da bude onečišćena insekticidima. čak do 80%. Za atropin smo znali objašnjenje. Obično je to podnošljivo onečišćenje. pogotovo kad netko ljude teško terorizira. da je bilo stravično. Zatražio sam da roditelji napuste učionicu. Albanci su tvrdili da ih srpska vojska i policija masovno truju živčanim bojnim otrovima i mi smo očekivali vidjeti svašta. ali mi u suradnji s IMI nismo našli ništa drugo osim nikotina. kad su ti klinci dorasli za pušku. vrištati i padati na pod sa stolica. Tu scenu neću nikad zaboraviti. Očekivali smo slike poput onih iz Halabje u iračkom dijelu Kurdistana i bili smo pomalo zaplašeni. Ona može divno izgledati. ali smo si svi počeli postavljati pitanja o sigurnosti naših namirnica čak i na takvim mjestima gdje bi se moralo očekivati provjerenu hranu. Naravno da su u slučajevima otrovanja inhibicije enzima bile izrazito visoke. Osamdesetih smo mogli u bilo koje doba dana na brzinu izmjeriti aktivnost tog enzima radi olakšanja dijagnostike otrovanja. što se i pokazalo točnim desetak godina kasnije. a pogotovo mržnju roditelja koji su nakon toga nahrupili izvoditi djecu van vjerojatno nas optužujući da smo surađivali sa Srbima u trovanju njihove djece. Sanitarna inspekcija je reagirala brzo. Na sreću brzo se ustanovilo da je kod ljudi došlo do inhibicije acetilkolin-esteraze. jer su liječnici masovno davali atropin djeci s grčevima muskulature. pa smo mogli sigurniji otići. Obavili smo pregled učionica i razgovarali prvo s nastavnicima i medicinskim osobljem.

. N R: 25-50/53 S: (1/2-)22-37-45-60-61 T. On se bavio uzgojem ovaca radi prodaje janjića i držao je stado dosta daleko u brdu na svojoj zemlji ograđenoj suhozidima te odlazio svadodnevno tamo napojiti stoku i dati im zimi dodatnu hranu.. pa su i simptomi otrovanja slični kao i terapija s antidotom atropinom. Treba li posebno naglaštavati da se neki od njih koriste i u kućanstvima. larvi i nematoda nego također puževa kako se to vidi iz slika dolje. Primjenjuju se u prilično velikim količinama osobito za zaštitu voćaka ali i drugog bilja i to po cijelom svijetu. pa im je primjena izrazito široka. N R: 26/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 T+. merkaptodimetur.serija je uništena. Ne očekuju se zabrane stavljanja većine organofosfornih insekticida i ostaje nam samo poboljšavati nadzor njihova korištenja na svim mogućim mjestima. N R: 28-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. propoksur T+. Nju 169 . Sjećam se jednog slučaja s početka milenija kad je nazvao s Krka jedan pastir tražeći pomoć. Imao je i nekakvo kameno sklonište u kojem je držao one najvažnije potrepštine poput npr. Ključna razlika u odnosu na organofosfate je u tome što se enzim relativno brzo oporavlja zbog hidrolize spomenute kovalentne veze. boce travarice. Karbamatni insekticidi Ova skupina tvari prikladna je ne samo za uništavanje insekata. Mehanizam otrovanja je praktički isti kao kod organofosfornih insekticida budući se vežu kovalentno na enzim acetilkolin-esterazu. metiokarb. Toksikološka svojstva nisu im bitno različita i može se reći da karbofuran fenoksikarb metomil.. ali ipak . naravno u vrlo niskim koncentracijama. N R: 25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61 predstavljaju opasnost kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. Zbog te problematične veze u nekim slučajevima se čak dobiju analizom vrlo male inhibicije enzima uz sigurno dokazano otrovanje. pa se obično ne preporučuje primjena reaktivatora.

Ne znam koliko je bio iskren. Zaključio je da treba brzo pobjeći kući i tako je sjeo u svoj stari automobil. U kuću je jedva doteturao iz auta i legao na krevet. Vrlo brzo je osjetio da teško diše. Tako je počelo izumiranje supova na kvarnerskim otocima. koji se hrane gotovo isključivo lešinama životinja u prirodi. pa je slučaj završio dobro. Tražili su da se nekako prekine taj krug smrti i uspjeli su pri Ministarstvu zaštite okoliša negdje 2001.) ili domaćih životinja (uglavnom kućni ljubimci poput susjedovih pasa i mačaka). divlje svinje. Tako bi to vjerojatno bilo i danas da se nisu promijenili neki odnosi između ljudi i životinja. ali također drugih životinja poput pasa ili mačaka. Zatražio sam hitno prebacivanje u bolnicu uz mjerenje aktivnosti acetilkolin-esteraze i primjenu atropina. ali zato su vrlo učinkovito počeli ubijati supove. Obično bi dok je tamo boravio znao po koji puta posegnuti za bocom i povući koji gutljaj. itd. Pas se naravno mora snaći i onda se sa sličnima udružuje u čopore divljih pasa lutajući po otoku. Naravno da su ti neprijatelji radije jeli svježe meso i uspjeh pastira je bio slab. godine ishodovati osnivanje Povjerenstva za 170 . a uz to su se javili grčevi mišića. čagalj. a ni divlja svinja ne zazire od prehrane mladim janjićima. Tako je on zabunom popio nekoliko gutljaja tog otrova i simptomi su se brzo javili. Državni službenici ne vole pješačiti u brda da bi procijenili veličinu štete na stadu ovaca i onda se odštete pastirima ne daju pravično. Ništa lakše nego psa staviti u auto i onda s kopna prijeći na otok poput npr. bolovi u želucu i slinjenje. što nikako nije mogla prihvatiti skupina biologa zaljubljenih u sav živi svijet na kopnu i moru. Posumnjao sam da se pastir otrovao karbofuranom. Karbamatni insekticidi su poznati po čestim otrovanjima ptica. a on nije dobro vidio i stalno se sudarao sa svakakvim preprekama. Najbolja hrana su naravno ovce stjerane među nekakve suhozide. Pastir naravno traži pomoć na sve strane.je pak spremao u jednu udubinu na zidu. Nekako istovremeno su građani pronašli da su otoci izvrsna mjesta za ostavljanje svojih bivših kućnih ljubimaca. Na naše otoke su prvo lovci dovezli divljač poput divljih svinja. Ilustrirati ću problem mojim iskustvom sa supovima. Gnijezde se na nepristupačnim mjestima u brdima odakle izlijeću i iz visine osmatraju teren. Vožnja prema selu planinskom cestom bila je naravno rizična. Kod nas je glavni predstavnik karbofuran našao posebno mjesto primjene za namjerno ubijanje uglavnom divljih (npr. Te ptice su kroz cijelu ljudsku povijest igrale izrazito važnu ulogu u spriječavanju širenja zaraznih bolesti. a divlje svinje nitko ne ograđuje učinkovitim ogradama. pa su digli galamu. koji tamo pastiri učestalo koriste. a vjerojatno je polupraznu bocu s rakijom ukrao. Onda se po noći pojave psi ili čagljevi te naprosto zakolju ovcu dvije. kako bi mogli na lovištima zarađivati novce od stranih lovaca. Pastiri su onda počeli ostatke svojih zaklanih ovaca obilno tretirati pripravcima karbofurana namjeravajući na taj način potrovati svoje neprijatelje. One su čistači. U času kad opaze uginulu životinju sletjet će tamo cijelo jato ovih ptica i do kraja pojesti lešinu. jer supovi upravo trebaju ostatke životinjskih leševa. kako će biti malo kasnije objašnjeno. ali tvrdio je da mu je netko podvalio tamo krivu bocu s nekim otrovom. podivljali psi. Lovcima nije posao ubijati podivljale pse. ali pomoći ni od kuda. Jedan od prvih simptoma je bio slabljenje vida. Naravno da je jako teško spriječiti životinje da jedu otrovanu hranu u slobodnom prostoru i zapravo najčešće stradavaju ptice radi hranjenja otrovanim kukcima. Grupa entuzijasta iz prekrasnog naselja Beli na Cresu između ostalog se godinama bavila zaštitom i liječenjem supova. Ugljana i tamo onda u divljini izbaciti tu životinju iz auta.

Onda je došao račun s instituta i Ministarstvo je bilo bijesno na veličinu svote koju mora platiti. Bilo je to i logično. s Krka u Zagreb. o tome nešto više u poglavlju o kućnim kemikalijama. a iz laboratorija MUP-a i jednog privatnog forenzičkog laboratorija došle su analize ptica. pa se u budućnosti mora poboljšati njihov inspekcijski nadzor. Koristili su vlastite rashladne torve i automobile da bi dostavili prvih nekoliko leševa ptica u Zagreb. a mene su izabrali za predsjednika. Na tom pravom poslu su uspjeli i ja sam vidio dvije prekrasne knjige sa slikama svih mogućih biljnih i životinjskih vrsta te posebnih prirodnih ljepota kraja. kad je aktivnost nezgodnog enzima bila vraćena u normalu i insekticid se već uglavnom metabolizirao i izlučio. Obavljene su analize aktivnosti acetilkolin esteraze i tragova pesticida u mesu leševa. Povjerenstvo je naglo raspušteno i više nikad nije bilo obnovljeno. posebno za zaštitu vrtova i kućnog ukrasnog bilja. Treba li ponovo naglašavati da su vrlo otrovni za vodene organizme? Relativno dugo se zadržavaju u okolišu. kojima je potvrđeno da su bijene karbofuranom. Moj zavod je prema simptomima pretpostavio da bi se moglo raditi o karbofuranu i poslali smo lokalnu sanitarnu inspekciju da pronađe kome je otrov prodan. Naravno da karbamatni insekticidi predstavljaju i vrlo neugodnog polutanta u okolišu. Bio je problem čak prenijeti mrtvog supa npr. 171 . Kako nitko nije htio surađivati onda su zaljubljenici u supove sami obilazili otoke i tražili mrtve supove. a vrste i vrste s ove naše zemlje nestaju potrovane. Vjerojatno ne predstavljaju akutnu opasnost pri korištenju u kućanstvu. Uspjeli bi oni možda i sa supovima da je bilo podrške. Zapravo su to obavljali usput baveći se nekim drugim poslovima proučavanja flore i faune otoka. Oni su izgleda očekivali da će instituti besplatno obaviti analize. jer nisu uklonjeni razlozi zbog kojih pastiri otrovima nastoje zaštititi svoja stada. Potpuno je jasno da se uz dobro nadziranu primjenu može bezbrižno uživati plodove tretiranih voćaka i vjerojatno zbog toga ni jedan od ovih insekticida neće biti zabranjen za stavljanje u promet. Obično dolaze u niskim koncentracijama tako da se konačni proizvodi razvrstavaju u štetne tvari. Tada se uključila u istragu i policija. to je samo vrh ledene sante. a svi drugi su smatrali da to nije njihov posao. Valja na kraju snažno naglasiti da se karbamatni insekticidi široko primjenjuju u domaćinstvima. jer su supovi ugibali nekoliko dana nakon otrovanja. Naravno da se nakon toga ništa drugo nije događalo u smislu zaštite divljih životinja poput supova. onda je nekakva inspekcija trebala tog supa staviti u rashladnu torbu i dostaviti u Zagreb. Suradnju su prihvatili jedino znanstveni instituti u Hrvatskoj i Beču. No. ali to naravno košta. Koji mjesec dana nakon toga na jednom uskom području otoka Raba našli su građani čak 17 mrtvih supova. sanitarnih inspektora i instituta. Krenuli smo vrlo široko tražeći suradnju veterinarske inspekcije i veterinarskih instituta. ali bez rezultata. Vrijeme njihova poluraspada u tlu iznosi oko 2 mjeseca. Također obično dolaze zapakirani kao sprejevi. Brzo se našlo pastira koji je u poljoapoteci kupio preparat na bazi tog insekticida pa čak i ostatke pakiranja. a sprej se ne može gutati. a imali smo još puno dobrih ideja. pa uz nestručnu primjenu mogu ostati dugo u okolišu. No. Nije bolja situacija niti s njihovim nalazima u biljnim plodovima.spriječavanje ilegalne primjene otrova u prirodi. ali bi ipak potrošače trebalo učinkovitije upozoravati na oprez pri radu i na potrebu primjene mjera osobne zaštite. Dovoljno su dobro topljivi u vodi da ih oborine odnose u površinske vode. za što su bili idealni lovci. Trebalo je prvo otkriti mrtve ptive. a s ispiranjem u podzemne vodotokove situacija je bolja. One i dalje izumiru. lovaca.

Sasvim sigurno je dokazano da ne predstavljaju veliku opasnost za ptice. crvi. koje inače često teško stradavaju zbog primjene drugih insekticida. Možda i zato nema izvještaja o njihovim opasnostima. Ono što je jako bitno istaknuti jest mogućnost primjene u vrlo niskim koncentracijama (npr. ali ima zato puno oduševljenja. a u vodi uz prisutnost sunčeve svjetlosti je raspad i brži. karcinogenosti ili reproduktivne otrovnosti kod sisavaca. Kod akutnih otrovanja spominje se srednja neurotoksičnost.02% opasnog deltametrina). N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 Xi R:36/37/38 S: (2-)13-60-61 Xn. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 cipermetrin permetrin lambda-cihalotrin Prilično se razlikuju prema opasnim svojstvima za čovjeka. ali ima onih čija je ekotoksičnost zanemariva. To nas naravno ne treba zavarati. itd. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 T. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 T. grinja. 0. piretrini uključujući kinerine deltametrin Xn. pa su neki tek štetne tvari a drugi otrovi.. Njihovo zadržavanje u okolišu je umjereno i npr. Evo svojstava većine registriranih piretroida na našem tržištu. larvi.Piretroidni insekticidi Radi se o relativno novoj skupini insekticida i zadnjih godina se povećava opseg njihove proizvodnje te korištenja. jer se 172 . pa su našli vrlo široku primjenu na svim mogućim mjestima. što je također ohrabrujuće. kad se konačni proizvod uopće ne razvrstava među opasne tvari. gusjenica. Čak se brzo izlučuju iz organizma pokusnih životinja. a nema nikakvih izvještaja o težem stradanju rijetkih otrovanih osoba. Nisu nađeni nikakvi dugotrjno štetni učinci poput mutagenosti. Preporučuju ih za uništavanje svih mogućih kukaca. pa i to ohrabruje njihovu primjenu. Većina su vrlo otrovni za vodene organizme. za deltametrin kažu da vrijeme polurazgradnje iznosi oko 2 tjedna u tlu.

Jedan od stručnjaka je govorio o gljivicama (plijesnima) i pokazivao mjesta gdje se sve mogu naći. u vrtovima ili na balkonima. a tvrdi se da nemaju utjecaja na ljudsko zdravlje. pa pouzdanije rezultate treba još čekati. Da se mogu naseliti na drvenim predmetima. Naravno da se mogu koristiti i protiv dosadnih mrava u vašoj kuhinji ili u štalama protiv muha ili drugih nametnika. Jedini izlaz bio je u potpunom renoviranju cijele 173 . koje se koriste protiv gljivica kao nametnika na stotinu različitih mjesta. Vjerojatno se i pretjeruje u njihovu korištenju na svim mogućim mjestima. Pogledajte pozornije primjenu deltametrina na poljima gdje radnik praktički nema nikakvu zaštitnu opremu. svim vrstama namirnica (sjetite se mikotoksina). Mene je posebno iznenadio dvodnevni seminar za restauratore umjetničkih djela na kojem sam i osobno imao predavanje o opasnim svojstvima kemikalija korištenih u tom zahtjevnom i osjetljivom poslu.ova skupina insekticida ne primjenjuje dugo kao ranije spominjani predstavnici insekticida. pa i ljudskoj koži kao na slici gore desno znao sam i bez tog predavanja. Reklamira se posebno u siromašnim zemljama da se koriste kao zaštita od kukaca. Nevjerojatno je gdje se sve gljivice mogu pojaviti i kolike štete mogu činiti. Kako će to završiti u budućnosti vidjeti će se. Koristi ih se u zaštiti bilja na njivama. a posebno deltametrin. a slika desno gore je još rječitija. Čovjek je uredio kuću jednokatnicu s podrumom i bez namještaja je ostavio zaključanu budući je morao otputovati na godinu dana. od komaraca do nezgodnih pauka. Fungicidi Velika je to obitelj raznoraznih tvari. Nije to kao na slici gore lijevo i zato je začuđujuće. Danas se naveliko piretroidi. koje onda može poslužiti za različite svrhe. ali nisam si mogao zamisliti da mogu u jednoj običnoj kući prolaziti kroz zidove. koriste za impregnaciju platna. Kad se vratio zatekao je sve zidove od podruma do tavana obrasle velikim kolonijama neke tvrdokorne plijesni. biljkama.

Zadnja verzija naše liste zabranjenih tvari posebno isključuje kositrove organometalne tvari za zaštitu bilo kojeg predmeta koji se uranja u vodu. Evo glavnih skupina fungicida. etridiazol. koje se za vlažna vremena pretvaraju u bjeličaste paperjaste prevlake. Organoživini i kadmijevi spojevi više nemaju nigdje primjene. SUPSTITUIRANI BENZEN (kloroneb. a valja reći da su neki danas izvan uporabe. 5. bakrov arsenat) ORGANOŽIVINI SPOJEVI (fenilživin acetat) ORGANOKISITRENI SPOJEVI (fentin ili tributilkositrove soli) KADMIJEVI SPOJEVI (soli poput acetata) DRUGI (anilazin. I kod nas se na listi sredstava za zaštitu bilja nalazi izrazito mnogo preparata na bazi gotovo stotinu fungicida. godine u Europu stigla iz Amerike strašna peronospora. kao na slici dolje lijevo. Zbog toga se tijekom prošlog stoljeća pojavio izuzetno velik broj fungicida kao sredstava za sprječavanje pojave ili uništavanje gljivica. naravno uz težak seljački trud i muku. Bilo je to najteže iskustvo s gljivicama koje je Hrvatska doživjela kao i mnoge druge vinogradarske zemlje. 174 . 8. 1. Na lišću se prvo javljaju prozirne pjege zvane uljaste pjege. metalaksil. kaptafol. Trebalo je dugo vremena da se pronađe učinkovit fungicid pod imenom bordoška juha u sprječavanju pojave peronospore. 2. Kako prolazi grožđe vidi se desno.unutrašnjosti kuće uz korištenje velikih količina izrazito otrovnih fungicida. cvjetove i plodove vinove loze kao da su spaljeni. koji su se prošlog stoljeća koristile u raznim preparatima. Međutim. klorotalonil. godine pojavila se u našim krajevima. heksaklorbenzen) TIOKARBAMATI (metam natrij. cikloheksimid. Onda je 1874. a tributil kositrove soli imaju mjesta samo u industriji. Naša Dalmacija je u prošlosti živjela od proizvodnje vina i maslinova ulja. jer je uništavala lišće. dikloran. tiabendazol. 4. ali preživjeti se moglo. 7. tiram. ali tada je već bilo kasno za propale vinograde i upropaštene vinogradare. Peronospora je donijela slom gospodarstva tamo gdje su ljudi ovisili o proizvodnji vina i nakon toga je počelo golemo iseljavanje naših seljaka u prekomorske zapadne krajeve. triadimefon) Praktički svi organometalni spojevi su na listama zabrana i smiju se koristiti tek na posebnim mjestima. 3. ziram. 6. ipak najviše o opasnostima od gljivica govori priča o peronospori. dodin. folpet) BAKROVI SPOJEVI (bakrov sulfat ili modra galica ili bordoška juha. iprodion. ferbam) DITIOKARBAMATI (kaptan. Nazvali su je plamenjača. a već 1882. ali ne može se reći da gljivice i danas ne čine velike štete čovjeku na svakom mogućem mjestu. benomil.

Evo naših glavnih aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u poljoprivredi. N R: 40-62-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61 Xn. N R: 20-36-40-43-50 S: (2-)36/37-46-61 R: S: T. N R: 22-50/53-63 S: (2-)36/37-60-61 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn.Do prije desetak godina dopuštalo se korištenje takvih kemikalija za zaštitu brodova kraćih od 20 m. N R: 20/22-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. N R: 46-60-61-50/53 S: 53-45-60-61 Xi R: 37-43 S: (2-)8-24/25-46 Xn. barem kad se govori o zaštiti vinograda. N R: 23-40-41-43-50 S: (1/2-)26-29-36/37/3945-61 T. N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. Jedini metal kojemu primjena nikad nije ograničavana jest bakar. N R: 22-50/53 karbendazim mankozeb pirazofos prokloraz 10605-21-7 8018-01-7 13457-18-6 67747-09-5 175 . N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 Xn. IME bakrov sulfat azoksistrobin ciprokonazol ditianon epoksikonazol folpet heksakonazol kaptan CAS BROJ 7758-98-7 1317-39-1 94361-06-5 3347-22-6 133855-98-8 133-07-3 79983-71-4 133-06-2 RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE Xn. ali danas je i to zabranjeno. čije soli ili hidroksidi su i danas najčešće korišteni fungicidi.

To ne znači da ih se ne treba čuvati pri radu. pa smo tako mjerili i koncentracije bakra u krvi radnika u razna godišnja doba. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 Puno ih je i neće u tekstu biti govora o svima. kaptan i karbendazim) iako se sasvim sigurno može reći da skupina predstavlja najmanje opasne pesticide. Nešto su povišenje koncentracije bile u ljeto. Naravno da nije tijelo zaštitio na nikakav način i još je raskopčao košulju da mu ne bude previše vruće. Ni u svijetu se ne bilježe česta otrovanja bordoškom juhom i sličnim preparatima. Primjer je npr. Uz sve 176 . N R: 20/22-36/38-4348/22-50/53 S: (2-)26-36/37-60-61 Xn. Međutim. ali vjerojatno je bordoška juha i najstariji i najkorišteniji od njih. ali ispod razina koje bi mogle predstavljati opasnost za njih. Tako se ne bi trebalo raditi. kao na ovoj slici lijevo. a neki kažu da su čak primjenjivali kod otrovanja antidote kao penicilamin. jer i u domaćinstvu čovjek često treba fungicide. ali neke stvari ipak treba znati. pogotovo kod gutanja.tiabendazol tiram 148-79-8 137-26-8 triadimefon 43121-43-3 S: (2-)60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji. Gospodin je toplog ljetnog dana stavio protuprašinsku polumasku dobru kao zaštitu od prašine i krupnijih aerosola. Negdje u godinama prije Domovinskog rata bio sam mentor rada o izloženosti vinogradarskih radnika iz Požege pesticidima. Ovdje gore su navedena svojstva čistih tvari. Naravno da ima puno fungicida koji se primjenjuju u uzgoju loze. a nema niti otrovanja. I to sve usprkos tome što je zaštita ljudi kod tretiranja izrazito slaba. Doktori bi morali znati da je najvažnije obaviti ispiranje želuca. tiabendazol. a svi nisu ni zaslužili poseban osvrt zbog svojih relativno blagih učinaka na živa bića. a prska vinograd tekućim aerosolom. Toksikološka vojstva razrijeđenih otopina bakrovih soli i nisu baš impresivna. barem koliko se ja sjećam. Njega se do nedavno moglo nabaviti u Hrvatskoj. Ni kronična izloženost bakru kod vinogradarskih radnika nije važna niti donosi neke posljedice. a pripravci fungicida dolaze u razrijeđenim otopinama najčešće tek kao štetne tvari ili bez ikakvih opasnih atributa. koji je tek tvar opasna za okoliš i bez ikakvih značajnih učinaka u čovjeka. a posebno kad se primjenjuju u domaćinstvu. neki su od predstavnika ipak otrovi (npr. ali nikad nisam čuo da se koristio u nas zbog tretiranja otrovanja bordoškom juhom.

ali je sve skupa pod pitanjem i nema nekih najava da bi mogao doći na listu zabranjenih tvari. Dakle. a ta izloženost se nije mogla povezati s pesticidima nego s drugim činiteljima. ne može se očekivati da će vinogradari apstinirati od uživanja u vinu. Zadnjih godina pozornost izazivaju znanstveni članci o tome da bi mogao biti endokrini disruptor. bordoška juha nije fungicid izbora za brojne gljivice i tu se mora tražiti neko drugo rješenje. Žestok otrov jest. Poseban problem su njegovi ostaci u namirnicama te kretanje u okolišu. To svakako nije dobra osobina. koje su ukazivale na kroničnu izloženost alkoholu. Kod nas nisam nikad sreo otrovanje ovim fungicidom. Prilično se snažno adsorbira na tlo i tamo ostaje dugo vremena neraspadnut. Zapravo se razvrstava u otrove uglavnom zbog reproduktivne otrovnosti. Unatoč tome što se koristi u preparatima s prilično niskim koncentracijama ne može se reći za njega da je tako malo opasan kao npr. To znači da se mora slijedećih godina detaljno ispitati njegova opasna svojstva i prijeti mu stavljanje na liste zabrana. Nažalost. Uostalom. pa se nalazi na europskoj listi prioriteta. Otrovan je za vodene organizme. pa se njegovi preparati razvrstavaju obično u štetne tvari. a zabrinjavaju njegova mutagenost i reproduktivna otrovnost (R60-61). On je danas neslužbeno razvrstan i u endokrine disruptore. Čak nije opaženo ni značajnije onečišćenje okoliša. ali to je značajka većine pesticida. Dugotrajni unos je povezan tek sa štetnim učincima. Slika je snimljena u Južnoj Americi. pa onda nije čudo što ga biljke mogu bioakumulirati. a svojstva nadraživanja su važna samo kod koncentrata. 177 . Ciram je za razliku od svog prethodnika izrazito opasan kod akutnog unosa u organizam. Ako malo bolje pogledate. kao na slici lijevo gore. Naravno da se na poljima često primjenjuje bez poštivanja osnovnih mjera osobne zaštite. Unatoč tome što ga se može naći kao ostatak u raznim namirnicama (npr. možda i zato što se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. brojno voće poput jabuka) on ne predstavlja problem kao manje otrovni karbendazim budući nema teških kroničnih učinaka. bordoška juha. Nije se vjerojatno ni trebalo očekivati teško akutno otrovanje. Razvrstava se u vrlo jake otrove.moguće praćene parametre odskakali su od normale jedino prema jetrenim probama. ali njegovi dugotrajni učinci (mutagenost i reproduktivna otrovnost) sasvim sigurno da nisu zanemarivi. Kod nas s njim nije bilo značajnijih otrovanja ili primjera kojih bi se mogao sjetiti prilikom pisanja ovog teksta. posebno površinskih voda unatoč tome što su bakrove soli jako dobro topive u vodi. Na slici gore desno je prikazana krasna rajčica kontaminirana karbendazimom. ali se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. Karbendazim je vrlo široko korišteni fungicid na svim mogućim poljoprivrednim kulturama. U svakom slučaju ne moramo se jako bojati bakrovih soli zbog njihove široke primjene u vinogradarskim krajevima. radi se o otrovu i ekotoksičnoj tvari. radnik prska ispred sebe i stalno se nalazi u oblaku aerosola karbendazima. ali ni kod nas nije bolja situacija.

Taj vlak cijele godine putuje hrvatskim prugama tretirajući ih protiv svih mogućih biljaka. Hrvatske željeznice imaju poseban kemijski vlak za uništavanje uglavnom korova na svojim prugama. Za razliku od insekticida ili fungicida koriste se na mnogo manje područja (poljoprivreda. kopnenim vozilima. triklopir 2. jer u ovoj tablici dolje nisu dani mnogi od njih. mekoprop desmedifam. metsulfuron. ipak se herbicidi najviše koriste u poljoprivredi. Nema ih se razloga koristiti u domaćinstvima. MCPB. Međutim. setoksidim. promet i građevinarstvo). uglavnom profesionalno. florasulam etalfluralin. insekticidi što se tiče otrovanja građana. metribuzin. ali zato svim mogućim tehničkim sredstvima. helikopterima ili na drugi način. itd. Čak i kod nas herbicidi ne predstavljaju takav problem kao npr. čak niti u zaštiti vrtova ili kućnih biljaka.4-D. tepraloksidim. pikloram. kao npr. zrakoplovima. To znači da se u zemljama s dobrim nadzorom poljoprivredne proizvodnje rijetko sreću otrovanja s ovom skupinom pesticida. diklorprop. itd. ali ja sam mišljenja da zapravo jesu. pirazon bromacil bentazon 178 . trifluralin dikamba klopiralid. imaetrapir klorsulfuron. gdje treba ukloniti sve živo kad se kreće u velike pothvate. Jednako tako su važni za održavanje cestovnih prometnica ili na gradilištima. MCPA. fenmedifam atrazin. triamsulfuron. ali ljudi iz njega bave se i drugim poslovima uništavanja štetočina na željezničkim prometalima i prometnicama. Na poljoprivrednim površinama se koristi ručno. amazapir. davno napuštena mineralna ulja.Herbicidi Prema godišnje potrošenim količinama na poljima za suzbijanje nepoćudnih biljaka herbicidi prednjače pred svim drugim pesticidima. sulfsulfuron. pinoksaden imazamoks. SKUPINA cikloheksandioni fenil-pirazolini imidazolinoni sulfonil-ureje triazolpiramidini dinitroanilini benzojeva kiselina karboksilne kiseline fenoksi kiseline fenil-karbamati triazini triazinoni uracili benzotiazoli PREDSTAVNICI kletodim. Inače se prema brojnosti skupina kemikalija teško može reći jesu li herbicidi najraznolikiji među svim pesticidima. simazin heksazinon.

linuron EPTC. Evo sad malo podataka o opasnostima od aktivnih tvari u našim herbicidima. ali se mora naglasiti kako vodimo jasnu politiku nadzora nastojeći one opasnije držati pod strogim nadzorom. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-61 Xn.nitrili ureja derivati tiokarbamati inhibitori sinteze aminokiselina triazoli kloracetamidi benzofuranil alkilsulfonati nitrili bipiridilim soli bromoksinil diuron. N R: 61-22-40-48/22-62-50/53 S: 53-45-60-61 Xn. trialat glifosat. linuron alaklor acetoklor izoproturon. N R: 20-37/38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)13-26-37/39-60-61 Xn R: 22 S: (2-) N R: 50/53 S: 60-61 N R: 51/53 S: 61 Xi. kako će biti pokazano kasnije. propizamid etofumesat diklobenil parakvat. N R: 41-51/53 179 . dikamba mekoprop amonijev glufosinat fenmedifam. amitrol metolaklor. N R: 22-40-43-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. S uspjehom. dikvat U gornjoj tablici dani su uglavnom herbicidi koji se danas koriste u svijetu. etofumesat glifosat 330-55-2 15972-60-8 34256-82-1 34123-59-6 1918-00-9 7085-19-0 [1] 93-65-2 [2] 77182-82-2 13684-63-4 26225-79-6 1071-83-6 T. Kod nas se koristi većina od njih.

N R: 22-50 S: (2-)61 T+.4-D 94-75-7 diklorprop prosulfokarb klopiralid metamitron parakvat diklorid 120-36-5 52888-80-9 1702-17-6 41394-05-2 1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2] propizamid trifluralin mezotrion metribuzin 23950-58-5 1582-09-8 104206-82-8 21087-64-9 S: (2-)26-39-61 N R: 50/53 S: 60-61 X. 104206-82-8 1702-17-6 klopiralid 21087-64-9 2. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 X. N R: 36-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. N R: 24/25-26-36/37/3848/25-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37/39-4560-61 Xn. N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 180 . N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 Xn R: 22-37-41-43-52/53 S: (2-)24/25-26-36/37/3946-61 Xn R: 21/22-38-41 S: (2-)26-36/37 Xn.mezotrion.

To što je atrazin globalna nečist dalo bi se riješiti boljim nadzorom njegove primjene uvažavajući činjenicu da je izvrstan herbicid bez teških štetnih učinaka na ljudsko zdravlje. a danas ga uvozimo bilo kao čistu tvar bilo u obliku preparata. a također su opasni za biljne organizme. ali činjenica je da se nastoji proizvesti što manje opasne herbicide za ljude. Ima tu predstavnika vrlo otrovnih i gotovo sasvim neotrovnih tvari. dobro je topiv u vodi i lako se procjeđuje u podzemne vodotokove. Brzo se raspada! Međutim. Neki radovi govore o tome da je on endokrini disruptor i za ribe u kopnenim vodama. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. Noćno kreketanje žaba možda nije ugodno za uho. njegova sudbina je vrlo upitna zbog nekoliko razloga. kako bi se smanjile koncentracije atrazina u podzemnim vodama. Gledajući njegova opasna svojstva ne predstavlja problem za zdravlje ljudi i ne sjećam se niti jednog fatalnog otrovanja njegovim preparatima u Hrvatskoj. Ključne zamjerke atrazinu su što je postao globalno onečišćenje i što je prva tvar proglašena endokrinim disruptorom. u Velikoj Gorici. Svi su herbicidi ekotoksični i većina ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi. Sjećam se jednog magistarskog rada iz sredine devedesetih prošlog stoljeća u kojem sam bio član povjerenstva za obranu. ali se ne poduzimaju mjere slične onima u Sloveniji. ali na to gledam s malom sumnjom. ali je dobro znati da one žive i obavljaju svoju važnu funkciju za našu planetu. Uspjeh je bio nevjerojatan. Kolegica iz Maribora je pratila koncentracije atrazina u podzemnim vodama tog područja. Što se tiče otrovnosti za ljude jako se razlikuju. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Kao što se može iz gornje tablice vidjeti.izoproturon simazin 34123-59-6 122-34-9 Xn. Negdje do 1995. To se događa zadnjih tridesetak godina u nastojanju da se sintetiziraju što specifičniji otrovi za biljke. Kod nas je još uvijek najčešće korišteni herbicid atrazin. Lokalne vlasti su odlučile spasiti vodu za piće i uvele su program besplatnog davanja drugih herbicida seljacima. Ovdje će biti riječi samo o onim herbicidima s kojima imamo problema i iskustava u Hrvatskoj. Imamo i mi takvih područja gdje koncentracije atrazina variraju oko MDK. ali naravno da se ne može niti bez totalnih herbicida. koji uništavaju sve živo na tom svijetu poput npr. barem što se tiče žaba i drugih vodozemaca kao na slici gore. parakvata. Prvi je problem globalnog onečišćenja ovom tvari. koja je inače prilično nestabilna u okolišu. Vjerujem da je atrazinu 181 . Jeftin je i do nedavno je proizvođen u Hrvatskoj (Herbos). Priča o endokrinom disruptoru mogla bi ga koštati glave. koristimo tvari vrlo različitih opasnih svojstava. jer su koncentracije atrazina prelazile MDK u vodi za piće. godine atrazin je prestao biti problem Maribora. Međutim. jer mnoge europske zemlje poput Slovenije već su zabranile njegovu uporabu. barem na poljima s kukuruzom. kao npr.

Ona je prihvatljivija od atrazina i zbog slabije ekotoksičnosti. Možda će u budućnosti pretvaranje seljaka u farmere donijeti dobrobit upravo u nadzoru primjene pesticida i posebno herbicida. ali ni kod nas stanje nije bolje. koji uništava apsolutno sve na polju. Nije mi uopće jasno kako je ova kemikalija mogla dospjeti na mjesto za uzgoj šampinjona. Negdje na prijelazu osamdesetih u devedesete godine prošlog stoljeća našli smo se u dilemi da li zabraniti za uporabu taj strašni otrov. Ipak se herbicidi primjenjuju isključivo profesionalno na poljoprivrednim imanjima ili drugim lako nadziranim mjestima. Diklorfenoksi-octena kiselina (2. Otrovanja obično završavaju dobro. Dovoljno je primijeniti forsiranu alkalnu diurezu (dati što više tekućine i zalužiti krv davanjem infuzija natrijeva bikarbonata). Nevjerojatno je kako primjena herbicida može imati utjecaja na kvalitetu naše prehrane. Mene je najviše iznenadio jedan izvještaj o onečišćenju gljiva herbicidima. pa optimistički očekujem da će s njima u budućnosti biti manje problema nego danas. Međutim. ako se otrovani na vrijeme pojavi u bolnici. koji je na mene ostavio snažan utisak. a u pripravcima se to svojstvo gubi. ali naša su iskustva pokazivala da je izrazito opasan. Najgora iskustva hrvatskih toksikologa vezana su uz parakvat. Poseban problem s ovom kemikalijom kao i s prethodno spominjanim atrazinom je onečišćenje hrane zbog nepoštivanja karence. ali činjenica je da je sve moguće. Parakvat je totalni herbicid. Međutim. Ako volite žabe onda će vas ovo predviđanje razveseliti. Seljaci sigurno nisu zločesti. a u težim slučajevima pomaže hemodijaliza.4-D) je herbicid koji pomalo sustiže ili čak prestiže atrazin po količinama u primjeni. Dokle god nema dobrog nadzora poljoprivredne proizvodnje moguće je očekivati svakakva iznenađenja. vole ga primjenjivati i na poljoprivrednim imanjima prije sjetve. Istina je da u ono vrijeme nije bio razvrstan kao vrlo jaki otrov nego tek kao otrov. ipak predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje zbog tipičnog ljudskog nemara. jer uništi sve moguće korove. Od brojnih slučajeva otrovanja spomenuti ću tek jedan. Iza njegove primjene ne ostaje ni jedna biljka i idealan je za primjenu na prugama. koji bi 182 . U čistom stanju je tek štetna za vodene organizme. cestama i gradilištima. ali prečesto zaboravljaju da krajnje korisnike svojih proizvoda treba i štititi. S toksikološkog stanovišta to je prihvatljivo budući se radi o kemikaliji s relativno slabim opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje. Na slici lijevo je prikazano kako se za tretiranje s ovom kemikalijom pripremaju ljudi u nekim nerazvijenim zemljama.odzvonilo i da će nakon njegove zabrane stavljanja na tržište biti više žaba u našem okolišu. Po mojem iskustvu najviše otrovanja herbicidima događa se kod nas s ovom kemikalijom.

Da je odmah onu noć nakon otrovanja poduzeto liječenje (npr. Puno je primjera uništavanja voća i povrća zbog nestručne primjene ove kemikalije. S mojeg stanovišta opasniji je nego atrazin o čijoj se sudbini na veliko raspravlja. koja pak vodi uništavanju stanica. Odmah ujutro otišao je svom liječniku. Ovako je umro nakon mjesec dana ležanja na odjelu. Konačno je došao do tada najuglednijeg toksikologa prof. Ljudi su ga rado kupovali. Nikako ne treba zaboraviti njegovu ekotoskičnost za vodene organizme. Onda se uskladištio u plućima. Međutim. ali parakvat je posebno opasan. a brat agronom je galamio da treba drugačije postupiti. On je katalizator peroksidacije lipida. Pogledajte na slici lijevo kako izgledaju posljedice njegove nekontrolirane primjene. a također su se često trovali. Što će biti s parakvatom u budućnosti nije jasno. Jasno je da se bez totalnih herbicida ne može i da je parakvat dobar izbor za uništavanje cjelokupnog života u prirodi na nekom ograničenom području. gdje voli odlaziti i rezultat je bio jasan. Negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća asistent s poljoprivrednog fakulteta je dao svom bratu seljaku iz Jastrebarskog spremnik parakvata upozoravajući ga na opasna svojstva herbidica. ali tada treba znati i moći nadzirati strogo njegovu primjenu. Točno je da su svi herbicidi po svojoj prirodi opasni za organizme iz vode. Nije bilo pomoći. Zapravo je zaboravio na svoj parakvat i tipično hrvatski je tijekom zime tražeći piće posegnuo za krivom bocom. barem hemodijaliza) čovjek bi se spasio. Beritića i ishodio hitno prebacivanje na tadašnji odjel za toksikologiju IMI-ja na Rebru. Uzalud je on prao usta svim i svačim. kao na slici lijevo. Parakvat je izazvao kemijske opekotine usne šupljine i apsorbirao se u krvotok. a vrlo je popularna u mnogim zemljama svijeta. Na otorinolaringologiji su krenuli u liječenje ozljeda usne šupljine. a pluća su posebno osjetljiva zato što tamo ima dovoljno kisika. pa mu je oštetila sluznicu usne šupljine. Problema s parakvatom ima puno. Brat iz Jaske nije potrošio cijelu količinu parkavata i ostatak tekućine je prelio u pivsku bocu te ostavio u podrum do slijedeće godine. 183 . Brat s agronomskog fakulteta nije se slagao s izborom smatrajući da to nije dobro rješenje.mogli smanjiti urod izabrane monokulture. Navodno nije progutao kemikaliju nego ju je ispljunuo i odmah otišao oprati usta. Bilo je prekasno. Nepažljiva primjena parakvata može posve uništiti okoliš. koji ga je poslao na otorinolaringologiju u Zagreb. parakvat je kvarterna amonijeva baza i nagrizajuća tvar. Seljaci ne znaju za njegova opasna svojstva i koriste ga gdje god stignu. Mi smo postigli barem to da seljak ne može kupiti na bilo koji način parakvat i od tada (već petnaest godina) nemamo otrovanja s njim. kad ga je boljelo i smetalo.

godine bio poslan po nekom zadatku u Vinkovce i trebao sam usput obići Nuštar. jer mu na ovaj ili onaj način služe. Međutim. pa sigurno ni jedan štakor neće jesti zatrovanu hranu od koje je pred njegovim očima uginuo neki predstavnik plemena. Treba naglasiti činjenicu da štakori pamte i možda čak prenose iskustva na nove generacije. Onda sam početkom srpnja 1992.Rodenticidi Ne može se osporiti da su štakori izrazito inteligentne životinje i da čak mogu biti privrženi kućni ljubimci. jer najčešće ovise o čovjeku i njegovim zalihama hrane. Štakori i drugi glodavci nisu samo otimači ljudske hrane nego su poznati zbog širenja zaraznih bolesti. civilne zaštite i drugih shvativši već na početku sastanka 184 . Stručnjaci za deratizaciju su jako zadovoljni kad mogu barem održavati štakorsku populaciju na podnošljivoj razini. bete obavljaju društveno korisne i važne poslove. pa onda nije čudo što ih čovjek progoni i uništava. Naravno da sam od djetinjstva znao koliki su problem naši štakori. Stalno prate ljude od vremena kad su stigli u ove naše krajeve. Hitno sam sazvao sastanak predstavnika javnog zdravstva. natječu se s čovjekom za istu hranu i zato se nikad nisu zbližili. Zato čovjek traži i nalazi otrove koji će djelovati sporo tako da štakor neće povezati uzimanje neke hrane sa smrću svojeg rođaka. Čovjek je rado prihvatio sve domaće životinje. a delte su obični građani. glodavci su izrazito žilava i plodna bića. Protiv njih je čovjek jako rano počeo koristiti otrove s većim ili manjim uspjehom. Moj domaćin je samo odmahnuo rukom uz komentar da na svakog nuštarskog branitelja dolazi stotinjak štakora. Žive u vrlo uređenim zajednicama s vrlo jasnom hijerarhijom. Zgrožen time i svjestan činjenice da štakori mogu prenijeti brojne zarazne bolesti odmah po povratku u Zagreb izvijestio sam na sastanku Stožera o viđenom u Nuštru. I onda sam na dvorištu srušene kuće ugledao usred bijela dana nekoliko mladih štakora kako se igraju lovice ili nekakve druge njihove igre. Naravno da su me odmah zadužili da pokušam naći rješenje problema. ali nisam se sve do Domovinskog rata bavio s njima osim što sam gledao kako služe kao laboratorijske životinje u znanstvenim istraživanjima mojih kolega. zaštite okoliša. a štakor mu nije mogao služiti na bilo koji način. Imaju još i one obespravljenje game. pa ih naprosto nije moguće istrijebiti. koji u krajnjoj liniji mogu poslužiti i kao hrana moćnicima ili cijelom plemenu kad su krizna vremena. Dakle. Alfe vladaju. Naprosto su se nakotili zbog silnih količina rasute hrane i nedostatka bilo kakvih neprijatelja. Cijelo područje je bilo izrazito uništeno tijekom Domovinskog rata i ja sam užasnut stalno pogledavao u razrušene kuće pokraj kojih sam prolazio. policije. Rekao mi je da je slična situacija na cijelom ratom zahvaćenom području.

Ni jedan ni drugi prijedlog mi se nije sviđao. Zamišljao sam čopore štakora. Onda sam sreo jednog prijatelja biologa. Šveđani su pak bili spremni odmah doći sa svojim ekipama. ali nakon oslobođenja je ipak obavljena masovna deratizacija zbog velikog porasta učestalosti trihineloza. jer štakori sa četniče strane će preći na našu čim mi naše istrijebimo. a populacija je postala prevelika. Hrane više nisu imali u izobilju. koji su se histerično protivili masovnom trovanju. Kao što je već rečeno. a zima će ih silno prorijediti. Izvijestio sam svoje nadređene da ne mogu učiniti ništa na uništavanju štakora. Onda su se javili neočekivani protesti predstavnika zaštite prirode i okoliša. Najvažnije od svega je to što je proces spor i tek dva do tri tjedna nakon uživanja otrovane hrane kod štakora se pojave simptomi otrovanja. Prvi problem je bio u tome što nije bilo novca za nabavu otrova. ali nisu predstavljale problem zbog činjenice što više nitko tamo u istočnoj Slavoniji ništa nije sijao. stotinama godina se čovjek bori protiv glodavaca otrovnim mamcima. Naravno da će gladan štakor pojesti na što god naleti. Brzo sam shvatio da neću na taj način riješiti problem. ali njihovi najvažniji članovi su pri takvim neorganiziranim deratizacijama ostajali netaknuti. ali su tražili da se deratizacija obavi s obje strane crte bojišnice uz punu suradnju nas i četnika na zahtjevnom poslu. koji prijete braniteljima. Sjetio sam se prvo drage prijateljice Francuskinje udane za našeg uglednog znanstvenika. Jednostavno rečeno. kod žrtve se krv više ne može zgrušavati i svaka najmanja ranica vodi teškom krvarenju. Rekao mi je da tog časa nije potrebna nikakva deratizacija i da će se populacija štakora desetkovati do slijedećeg proljeća. Ne možete spriječiti štakora da uđe u svinjac i tamo krade hranu ili očekivati da u velikom skladištu punom hrane izabere radije vaš otrovani mamak od kojeg će za sat ili dva uginuti. Predložili su slanje svojih stručnjaka radi proučavanja kulturnih i hranidbenih navika ratnih štakora. Uvijek se dio štakora mogao pobiti. a ona me povezala sa Šveđanima također sklonima pomoći Hrvatskoj. a toga je bilo na sve strane u izobilju. a javno zdravstvo je bilo spremno obaviti deratizaciju. a otrovani štakor će naprosto uginuti od unutrašnjeg krvarenja. Nazvao sam je i molio da traži od Francuza otrove protiv štakora kao donaciju. a posebno je onaj švedski o punoj suradnji dvije protivničke strane bio neprovediv. jer su htjeli steći iskustva s deratizacijom u ratom razrušenom području.kako sam grdno pogriješio. koji se gromoglasno nasmijao mojim prognozama. Trebalo je štakoru ponuditi hranu dobra izgleda i mirisa od koje neće odmah uginuti nego će još koji puta navratiti da se pogosti. Oni se više ne mogu razmnožavati zbog nedostatka hrane. a pleme je nepredovalo. Do prije pedesetak godina najčešće su se koristili otrovi na bazi arsena ili različiti fosfidi. a onda su nakon nekoliko mjeseci namjeravali predložiti način deratizacije obzirom na stotine činitelja. ali sam bio šokiran odgovorima. Imao je naravno pravo. Vrlo jasno su rekli da deratizacija samo s jedne strane crte bojišnice neće dati nikakav rezultat. a osobno sam bio prilično uplašen razmišljajući o budućnosti tog meni dragog kraja. I one su se namnožile u tom ratnom vremenu. Takvu zatrovanu hranu omogućili su kumarinski antikoagulansi. Francuzi su bili jako zainteresirani pomoći. I jedni i drugi su se brzo javili. koja je radila u francuskom veleposlanstvu. To su tvari koje sporo djeluju na K vitaminski ciklus u jetrama uz inhibiciju sinteze faktora zgrušavanja krvi. jer bi mogle stradati voluharice. ali nisu bili previše učinkoviti. Jedan nezgodan udarac će izazvati nekakve male unutrašnje povrede nebitne zdravom štakoru. Ni najpametniji štakor neće povezati uzimanje otrovane hrane s neobjašnjivom smrću i tako će 185 .

Propis kaže vrlo jasno da u vrijeme tretiranja treba prvo obići polja i nogom zatrpati sve rupice u tlu. bilo da se govori o žiteljima polja ili gradova. U Hrvatskoj ima više od 50 tvrtki koje se bave deratizacijom i dobro od toga žive. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluje u vodi). Puno je lakše istresti na male hrpice žito po polju i pustiti miševe da to pojedu. peleti.). Međutim. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem. klorfacirona. Skoro svake godine se javlja o pomoru takvih divljih životinja negdje u doba kad seljaci obavljaju nepropisnu deratizaciju na svojim poljima. itd. Poljski miš ili voluharica će mirno pojesti poklonjeni obrok hrane i uginuti. Neki od njih stvarno izgledaju privlačno i za druge životinje osim štakora i u tome je problem. Krivci za stradavanje drugih životinja to čine uglavnom zbog nemara. Svaki čas nam javljaju o uginuću pasa ljubimaca. Otrovanja drugih životinja nisu rijetka. žitnog mamka i onda ponovo nogom zatrpati rupicu. kumatetralila i drugih postali praktički jedini otrovi za nadzor populacije svih glodavaca iz našeg okoliša. Evo samo slučaja stradavanja srna zbog uništavanja poljskih miševa. jer su se potrovali bilo insekticidima. I oni su na kraju krajeva glodavci. jelena ili zečeva.mnogi uginuti. brodifakuma. Evo značajki jednog od njih. Neki kažu da zečeva više praktički nema na našim prostorima. Tako su oralni antikoagulansi poput bromadilona. Tu treba istresti malo zatrovanog npr. Primjenjuju se na različitim mjestima. Onda se događaju otrovanja takvih životinja u većem ili manjem obimu. T+ N BRODIFAKUM CAS 56073-10-0 VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R27/28-48/24/25-50/53 (vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. divljih životinja iz gradskih parkova ili pak šuma i polja. a kakvo je pak u našim naseljima? 186 . Na tržištu se nalazi izrazito velik broj mamaka (žitni mamci. parafinski blokovi. bilo herbicidima bilo rodenticidima. što znači da u njima netko živi. ali danas najčešće u očuvanju komunalne higijene i vrlo široko u poljoprivredi. takva će hrana biti privlačna drugim biljožderima poput srna. Naravno da i pojedinci izrađuju svoje mamke i primjenjuju ih s većim ili manjim uspjehom kupujući uljne otopine pojedinih antikoagulansa. Takvo je stanje u slobodnoj prirodi. Koji dan nakon toga treba ponovo izaći u polje s mamcima i pogledati koje su rupice otrpane. a nikom drugom neće pasti napamet tražiti po rupicama otrovano žito.

cijevi ili druge posude. To mogu biti kutije poput ovih na slici lijevo. Međutim. trujemo!». barem ljudi moraju biti obaviješteni o tome da se u njihovim kućama ili pokraj njih obavlja deratizacija. U velikom gradu su obavili pretrage kakve su im bile na raspolaganju i jedini sumnjiv nalaz su bili tragovi opijata u mokraći. a zna biti i daleko gore. pa je napravio analize protrombinskog vremena (vrijeme zgrušavanja krvi) te posumnjao da se radi o otrovanju kumarinskim antikoagulansima. a njegov obiteljski liječnik je bio pametan čovjek. Svjetski standardi danas nalažu stavljanje mamaka u posebne posude s prikladnim otvorom za ulazak glodavca. Na licu mjesta je priređivao mamke za štakore ili je pak prskao štale insekticidima zadovoljno zbrajajući svoj utržak. Onda se jednog dana srušio pokraj svog kombija i seljaci su pozvali hitnu pomoć da ga odveze u bolnicu. Na taj način se smanjuje vjerojatnost da če do mamka doći pas ili npr. osjećao se iz dana u dan sve gore i gore. a nije bilo ni čudo kad od osobne zaštitne opreme nije imao ništa. Otpustili su ga s dijagnozom ovisnika o heroinu ili sličnoj drogi. a to nije dobar način. što se barem u gradovima dosta dobro poštuje. od pasa do djece. Kao prvo. Zbog toga su propisi o primjeni rodenticida puno stroži nego u poljoprivredi.U ljudskim naseljima stanje je složenije. Dečko je dobio na uporabu kombi nakrcan svakakvim pesticidima i s njim je putovao od sela do sela vičući preko razglasa: «Trujemo. Trebalo bi barem iznad mamka staviti natpis da se dolje nalazi otrov i kakva su mu opasna svojstva. Pio je plivadone protiv glavobolje i nastavljao raditi svoj ljetni posao. Ja osobno uvijek nađem na ulaznim vratima letak o tome da se obavlja deratizacija. jer nema nikakvog razloga da se on drži u podrumu ili drugom mjestu nakon što je obavio svoju ulogu. U praksi nije baš tako. Po propisima bi mamke nakon određenog vremena trebalo pokupiti i zbrinuti kao opasni otpad. Ono dalje nije baš uvijek obavljeno na zadovoljavajući način. jer žrtve mogu biti brojni žitelji. Neposredan razlog 187 . dijete. DDD poduzeće je zaposlilo mladog studenta prve godine da truje sve što treba po selima iz okolice sjedišta tvrtke. U podrumima se obično ostavljaju žitni mamci na komadu papira prostrtom po podu. Sjećam se jednog slučaja pred sam kraj dvadesetog stoljeća u Slavoniji. Dečko nije bio s tim zadovoljan.

koji je antidot na oralne antikoagulanse. Jasno je da svaki vlasnik psa mora voditi brigu o svojem ljubimcu i da država nema nikakvih posebnih sredstava iz proračuna za zaštitu kućnih ljubimaca.) ne predstavlja opasnost samo za kućne ljubimce nego i za djecu. a veterinari za kućne ljubimce su tih dana primali brojne pse otrovane oralnim antikoagulansima. Činjenica je da ostavljanje otrovane hrane (npr. Dezinficijensi Ovu skupinu kemikalija koristimo protiv bakterija i virusa gdje god to ima smisla. Uopće nisu važni razlozi zbog kojih pojedinci to rade nego se postavlja pitanje na koji to način spriječiti. u ovom slučaju se ipak radilo o kaznenom (ne)djelu ugrožavanja zdravlja i života ljudi. jer se svatko smatrao nenadležnim za slučaj. Vjerojatno se niti on ne bi osjećao nadležnim budući pas ljubimac nije bio dio okoliša nego stanovnik nečijeg stana. Početkom 2008. Sanitarna inspekcija je smatrala da nema tu što raditi budući niti jedan čovjek nije stradao. Međutim. Mislim da bi društva za zaštitu životinja trebala ipak malo više poraditi na tome da se slični slučajevi ne događaju. godine nazvala me policija zbog nalaza oko 60 zatrovanih meka na različitim mjestima u Gračanima. 188 . ali nije imala s kim surađivati. koji je pojeo otrovane kosti.nesvjestice na seoskoj ulici bio je otrovanje nekim od insekticida. Inspekcija zaštite okoliša se također smatrala nenadležnom budući okoliš nije bio ugrožen. Policija je zbog privatne tužbe uzela uzorke mamaka i poslala ih u svoj laboratorij. Naravno da niti veterinarska inspekcija nije bila nadležna. a nalaz opijata je dolazio zbog velikog broja tableta Plivadona progutanih zbog suzbijanja glavobolje. ali je preživio zbog primjene vitamina K. jer za njih nema apsolutno nikakvog opravdanja. a do inspekcije zaštite prirode policajac nije uspijevao doći. Ja sam bio u slučaj uključen kao sudski vještak zbog toga što je dečko tražio odštetu za svoje pretrpljene muke. Poseban problem zadnjih godina predstavljaju namjerna otrovanja životinja u našim gradovima. kosti. a to znači praktički na svakom mogućem mjestu. od vlastite kože ili kupaonice do bolnice ili proizvodnje hrane. Povod za njihov poziv bilo je otrovanje jednog psa. Ispostavilo se da nitko nije nadležan za taj slučaj. meso i sl. I dobio ju ne.

glutaraldehid.%.. otopina . O kloru i etilendioksidu kao vrlo snažnim dezificijensima bilo je govora u poglavlju o opasnim kemikalijam. % aktivnog Cl simklosen. C. Xi R: 11-41-67 S: (2-)7-16-24-26-39 F R: 11 S: (2-)7-16 Xn R: 20/22 S: (2-)26 gliokzal. N R: 23/25-34-42/43-50 S: (1/2-)26-36/37/39-4561 64-18-6 C R: 35 S: (1/2-)23-26-45 79-21-0 O... n-propanol etanol. propan-1-ol. . . Xn... etandial.Razlikuju se značajno i prema kemijskom sastavu kao i prema opasnostima za ljudsko zdravlje i okoliš. etil-alkohol benzil-alkohol 1-metoksi-2-propanol.. monopropilen-glikol metileter formaldehid . N R: 31-34-50 S: (1/2-)28-45-50-61 87-90-1 O. N R: 8-22-31-36/37-50/53 189 . trikloroizocianuronska R: 10 S: (2-)24 50-00-0 T R: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-4551 107-22-2 Xn R: 20-36/38-43-68 S: (2-)36/37 111-30-8 T. N R: 7-10-20/21/22-35-50 S: (1/2-)3/7-14-36/37/3945-61 2244-21-5 [1] O. % peroctena kiselina .. Xn.5-pentandial mravlja kiselina . Dolje je dan izbor nekih koncentrata dezinficijensa koji se koriste jako široko.% 71-23-8 64-17-5 100-51-6 107-98-2 F. 1.% glutaral. N 2893-78-9 [2] R: 8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-60-61 7681-52-9 C. % troklosen kalij.. [1] troklosen natrij [2] natrijev hipoklorit.. pa ih ovdje tek spominjem..

Pokušala je i sama piti mlijeko otopljeno u dezinficijensu i jedino je mogla reći da joj se ne sviđa. 4-kloro-3-metil-fenol 2. kloridi timol 90-43-7 59-50-7 88-06-2 3380-34-5 63449-41-2 89-83-8 U praktičnoj primjeni dolaze u sniženim koncentracijama do 10%. a neki i ispod 1%. 4-kloro-m-krezol. N R: 36/37/38-50 S: (2-)22-61 Xn. N R: 21/22-41-43-50 S: (2-)26-36/37/39-61 Xn. Da mu je bilo loše ono bi povraćalo ili dobilo proljev. Ona bi svako jutro pripremila lonac razrijeđenog dezinficijensa i onda bi s njim nakon pranja isplahnula bočice. 2-hidroksibifenil. a ovako je najbolje da slučaj zaboravi i ubuduće malo bolje pripazi u kakvim posudama drži različite potrepštine za pripremu obroka svom 190 . pa preparati uglavnom ne predstavljaju opasnosti ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. medicinskih instrumenata. N R: 22-36/38-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi. za dezinfekciju posuđa za jelo ili npr. a tek kao primjer gdje se sve koriste opisujem slučaj iz 2007. a tek nakon toga je mlada majka shvatila kako je pogriješila.4'-trikloro-2'-hidroksidifenil-eter. To nije ni čudo kad se tako često koriste npr. N R: 36/38-50/53 S: 26-39-46-60-61 C.kiselina. ali bez panike.benzil-C8-18alkildimetil. Dijete je mirno spavalo. godine. N R: 21/22-34-50 S: (2-)36/37/39-45-61 C.3.5-triazintrion tosilkloramid natrij S: (2-)8-26-41-60-61 127-65-1 C R: 22-31-34-42 S: (1/2-)7-22-26-36/37/3945 Xi. Naravno da s njima treba oprezno postupati. a onda je u njima priređivala slijedeći obrok. jer se nalazio u loncu istog oblika u kojem je stajala prokuhana voda. 5-kloro-2-(2.4diklorofenoksi)fenol kvaternarni amonijevi spojevi. Dijete je u slast pojelo svoj obrok. a majka je pokušavala dobiti od nekog informaciju što se njezinom dijetetu može dogoditi.6-triklorofenol triklosan. posebno s koncentratima. a svi su je upućivali na toksikologe. Nazvala je mlada majka prilično uplašena budući je svoje tromjesečno dijete nahranila mlijekom otopljenim u dezinficijesu za bočice. N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/3945-61 bifenil-2-ol. 2-fenil-fenol (ISO) klorokrezol.4. Taj dan je naprosto umjesto obične vode za otapanje mlijeka koristila onaj dezinficijens. Nemamo s njima nikakvih loših iskustava. Ja sam je smirio objasnivši da treba dijete pustiti na miru nek spava. trikloro-1.4. 2.

Zaista je to točno da dezinficijensi ne predstavljaju niti akutnu niti kroničnu opasnost za ljudsko zdravlje. N R:22-36-50/53 S: (2)-13-25-46-61 nematocid diazomet Zapravo se ne radi o vrlo opasnim kemikalijama i jedino je već ranije spominjani metiokarb kao pravi otrov važniji limacid. To bi trebali shvatiti i određeni inspektori kao što shvaćaju domaćice i ne pada im napamet predavati praznu ambalažu kućnih dezinficijensa na zbrinjavanje kao opasni otpad. U krajnjem slučaju možda mogu pobiti neke bakterije iz fekalnih voda. N R: 22-43-48/2250/53 S: (2)-13-25-46-61 Xn.djetetu. Evo i najčešće korištenih sredstava: vrsta pesticida limacid akaricid ime metaldehid kloheksetin CAS broj 108-62-3 33089-611 533-74-4 označavanje Xn R: 10-22 S: (2-)13-25-46 Xn. ali sasvim sigurno tamo dolje u kanalizaciji brzo se potroše i sigurno nemaju nikakvog utjecaja na okoliš. završavam s ovim kratkim pregledom pesticida uz vrlo snažnu napomenu da brojne nisam obuhvatio ovim poglavljem. a u kanalizaciju obvezno dospijevaju pri uporabi. grinja i nematoda. Eto. pa se puževe vrlo uspješno vabi posudama s pivom u kojem se uguše ili ih se posipa solju da dehidriraju i tako uginu. ali prema vlastitom izboru dati ću osnovne podatke o nekim limacidima. Koriste se dakle protiv puževa. Neki drugi Zaista je teško odabrati koje još pesticide ovdje obuhvatiti. Narod se snalazi i na druge načine. kakve se vidi na slikama dolje. akaricidima i nematocidima. Dovoljno ju je isprati s vodom i nakon toga predati na zbrinjavanje skupa s bocama od mineralne vode. pa niti oko toga ne treba praviti probleme. 191 .

Ugljikov monoksid U Hrvatskoj po službenim podacima najviše ljudi umire zbog otrovanja ugljikovim monoksidom i to se ponavlja veće desetljećima iz godine u godinu. godine može se povezati s otrovanjem ovom kemikalijom. Nomogram ispod ovog teksta pokazuje o čemu se radi. od njega stradavaju i profesionalci. U većini slučajeva od njih se može samo pobjeći ili se sakriti u dobro zatvorene prostore čekajući dok opasnost mine. što je već povezano s težim znakovima otrovanja. Nitko ne kaže da je otrovanje ugljikovim monoksidom u tom slučaju bilo glavni uzrok stradavanja.«PLINOVITE» PRIČE Ja osobno se najviše bojim otrova koji djeluju u obliku plina. jer su bili omamljeni. Analize karboksihemoglobina pokazale su njegovu prisutnost u koncentracijama iznad 40%. Najviše je otrovanja zimi. Uz takve koncentracije karboksihemoglobina vatrogasci nisu bili sposobni ništa učiniti na spašavanju svojih života. najbolje je ove tvrdnje dokazati podacima iz prakse. a šire se u ovisnosti o lokalnim meteorološkim uvjetima. kad građani koriste neispravne peći za zagrijavanje svojih stanova. I ona užasna katastrofa na Kornatima iz kolovoza 2007. Međutim. Nije lako zadržati njihovo širenje kroz naš okoliš. jer teške opekotine govore da su 192 . Često su povezani s karcinogenošću ili reproduktivnom otrovnošću. kao npr. No. Otrovanja takvim kemikalijama u pravilu su teška i često smrtonosna. para ili aerosola. a ni utjecaji dugotrajnog izlaganja nisu zanemarivi. vatrogasci tijekom cijele godine.

Evo njegovih toksikoloških značajki. lož ulje. nas zanimaju akutna otrovanja ugljikovim monoksidom i način njihova sprječavanja. a drugo se uspješno oporavilo dolaskom u bolnicu. Meni je u najružnijem slučaju ostao slučaj od prije dvadesetak godina. otrovno ako se udiše. ugljen. Kako je to bilo moguće? Bili su oboje u istoj prostoriji s istim koncentracijama ugljikovog monoksida u zraku i trebalo je očekivati kod oboje isti ishod. očito dvoje djece nije trošilo istu količinu zraka pri disanju. što sasvim sigurno nije bio uzrok otrovanja nego tek signal pomajki da nešto u spavaonici nije u redu. 1 T F+ OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-23-48/23-61 (vrlo lako zapaljivo. Međutim. Međutim. Smrdjela je plastična lego kocka ostavljana slučajno na peći. gradski plin. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Ne treba se čuditi što liječnici trudnicama zabranjuju pušenje. kad je stradalo dvoje djece bez roditelja. Nezgodan je kod akutnog izlaganja kao i kod dugotrajnog unošenja u niskim koncentracijama. Podmukao je to plin bez mirisa. UGLJIKOV MONOKSID (CAS 630-08-00) Repro. Najčešće se razvija u neispravnim grijalicama ili bojlerima. Međutim. Djelatnici hitne pomoći su stigli brzo i odmah su primijenili propisane mjere spašavanja dajući čisti kisik djeci. jer pušačica truje svoj plod i može očekivati da njezino dijete trpi posljedice njezine ovisnosti o cigaretama. No.. Onaj nemirniji je disao 193 .) uz nedovoljno kisika. Umrlo dijete je imalo koncentraciju karboksihemoglobina oko 65%. boje ili okusa. Stvar je prilično jednostavna. Karboksihemoglobin je oblik hemoglobina nastao vezanjem ugljikovog monoksida za njega i tako hemoglobin više ne može prenositi kisik kroz organizam.zapravo bili sprženi. itd. peć u dječjoj sobi nije bila ispravna i jedne zimske noći se udomiteljica probudila zbog neugodnog mirisa iz dječje sobe. Dali su ih na skrbništvo pouzdanoj gospođi. Tko je i što je taj opasni ugljikov monoksid? Nastaje izgaranjem ugljikovih spojeva (drvo. Ne veže se ugljikov monoksid samo na hemoglobin nego ometa brojne metaboličke procese u organizmu i izložena osoba brzo umire ako joj se ne ukaže medicinska pomoć osposobljenih zdravstvenih djelatnika. itd. pogotovo zato što je razlika u dobi iznosila tek godinu dana. Međutim. može štetno djelovati na plod). pa čovjek ne može opaziti da je životno ugrožen. jedno od djece je već bilo mrtvo. činjenica je da vatrogasci obično stradavaju zbog otrovanja ugljikovim monoksidom. koja nije imala vlastite djece i čini se da su svi bili sretni u tom odnosu.kat. Oba djeteta su bila u nesvijesti i ona je odmah nazvala hitnu pomoć. kod neispravnih odvoda dimnih plinova u požarima itd. a ono preživjelo 40%.

Ako ga nemate onda potražite dobrog stručnjaka za gradski plin da vam ga ugradi. acido-bazne ravnoteže. Treba li isključiti gradski plin kućanstvu koje nema dobro uređene instalacije za grijanje ili im je bojler neispravan? Treba li zabraniti prodaju grijalica na petrolej ili drugi energent. To nije bilo ništa neočekivanog. a oni su se u ugodnoj atmosferi nastavili ljubiti. nije ni kisela ni lužnata. I ne samo da nije opasan nego je neophodan za normalni život našeg organizma. Valja reći da ugljikov dioksid nastaje u svim procesima izgaranja ugljikovih tvari bez obzira odvijaju li se oni u plamenu ili uz enzimatsku katalizu u većini živih organizama. fizički napor znači više udahnutog zraka). a možda mu je hemoglobin bio osjetljiviji budući je bi mlađi. Biti će manje otrovanja ugljikovim monoksidom. Dječji hemoglobin je osjetljiviji nego onaj u odraslih osoba i lakše je otrovati dijete bilo kojom kemikalijom koja se veže na hemoglobin. Činjenica je da su i količine ugljikovog dioksida proizvedene u brojnim biološkim procesima izrazito velike i da 194 . Zahvaljujući njemu i nekim bazama kroz cijeli život se održava acido-bazna ravnoteža u vrlo uskim granicama. Našli su ih ujutro mrtve na njihovim sjedalima.4. što potvrđuju podaci o otrovanjima. Ne znam što treba točno učiniti. Uz to je naravno važno kakav je hemoglobin u izložene osobe. Ugljikov dioksid Ugljikov dioksid sasvim sigurno nije opasan za ljudsko zdravlje. što na zapadu rade učestalo kao na slici gore. ali ostatak igra izrazito važnu ulogu održavanja tzv. tj. Što nam je činiti da ne postanemo žrtve? Dimnjačari nastoje upozoriti građane na opasnost. Pozivam se na slučaj dvoje mladih ljudi. pa je u svoj organizam unosio puno više ugljikovog monoksida nego njegov supatnik. pa ma kako nekima to bilo mrsko. Nastaje kao krajnji produkt oksidacije ugljika u organizmu i veći dio ga se izluči izdisanjem. a motor automobila se ugasio zbog nedostatka kisika. Naravno da je bilo hladno i ostavili su upaljen motor automobila u zatvorenoj garaži. Navodim tek primjer vezan uz mladost i automobile. Danas su količine proizvedenog ugljikovog dioksida neumjereno velike i stručnjaci se boje da to vodi globalnom zatopljenju na Zemlji. dužini izloženosti i količini udahnutog zraka (npr. ako se iz njih dimni plinovi ispuštaju izravno u prostoriju? Ja mislim da treba. Možda pomaže ugradnja detektora ugljikovog monoksida s alarmom. Za poznavatelje kemije treba reći kako ugljikov dioksid igra važnu ulogu u održanju pH krvi na vrijednosti od približno 7. ali o tome ovdje neće biti riječi. To znači da je krv gotovo neutralna.dublje i intenzivnije. ali ih novinari citiraju kad nemaju drugih zanimljivih tema ili kad se dogodi nego njima zanimljivo smrtonosno otrovanje. Slučajeva otrovanja ugljikovim monoksidom tako je puno da teško možemo izdvojiti one posebne slučajeve. ali mislim da treba ići i s represijom. Svi mi znamo da će apsorpcija bilo kojeg plinovitog otrova ovisiti o njegovoj koncentraciji u zraku. koji su došli s nekog tuluma kući i parkirali se u garaži. ako je to potrebno. Sustav sprječavanja otrovanja ne djeluje dobro u praksi.

imamo i mi puno iskustava sa stradanjem ljudi zbog povećanja koncentracije ugljikovog monoksida u zatvorenim prostorima. Na lice 195 . Gospodin je u večernjim satima jednog tmurnog ranoproljetnog dana (bio je petak) vodio svog psa u šetnju pokraj potoka u koji se izlijevala oborinska kanalizacija pivovare. Najčešće se bilježe takvi slučajevi u vinskim podrumima za vrijeme vrenja mošta ili kod kopanja zdenaca. Međutim. Obzirom na to što ima relativno visok prag na ulazu ugljikov dioksid se zadržava na njezinu dnu u visokim koncentracijama. Odavno je poznata Pasja špilja pokraj Napulja upravo po tome što se u njoj zadržava ugljikov dioksid. podrumi. Kad su se čovjeku vitalne funkcije vratile prevezli su ga u županijsku bolnicu i tamo su nastavili s intenzivnom terapijom. koji se uslijed geoloških procesa stalno oslobađa u nju. Bilo je to mjesto udaljeno nekih 8 m od izlijevnog mjesta oborinske kanalizacije. Posjetitelji špilje uopće ne osjećaju nikakvu prisutnost te kemikalije. ali najpoznatiji slučaj je svakako stradavanje građanina sa stanom pokraj Karlovačke pivovare. Našla ga je kako leži pokraj pojila s nogama u vodi. Nažalost. Nažalost. Oni su smatrali kako se čovjek otrovao amonijakom. to nije pomoglo i unatoč dobroj terapiji on nije nikad došao k svijesti i umro je nakon skoro mjesec dana. Tako se kod koncentracije od 25% ugljikovog dioksida u zraku koncentracija kisika na spusti 18%. kako raste koncentracija ugljikovog dioksida u nekom prostoru tako pada koncentracija kisika. a 14% je vrlo kritična koncentracija. a kod koncentracije 35% kisik pada na 13. a zatim su izvještaje o događaju počeli davati u eter. Smatra se da opasnost od nedostatka kisika postaje ozbiljna već kad padne ispod 17%. Odmaknuli su ga dalje od potoka budući se odatle širio izrazito intenzivan neugodan miris od kojeg se nije moglo disati i obavili su tamo reanimaciju. osrednji pas se ulaskom u špilju najednom nađe u zoni visokih koncentracija ugljikovog dioksida i može uginuti zbog hipoksije ili nedostatka kisika. podzemni kanali.65%. a pas je ležao do njegovih nogu. Drugi dan nakon izlaganja lokalna radio postaja pokrenula je vrlo snažnu akciju prvo obavijestivši broj 112 o događaju.u nekim slučajevima mogu predstavljati izravnu opasnost za ljude i druga živa stvorenja. jer na visini njihove glave koncentracije su vrlo niske. rudnici. npr. Odmah je uzbunila susjede i pozvana je hitna pomoć. Čovjeka su izvukli iz potoka i ustanovili da su mu zakazale sve vitalne funkcije. itd. Naime. Kako je kasnio cijelih pola sata njegova žena se zabrinula i izišla van potražiti muža. a kao podloga tome bila je činjenica da je pivovara deset ili više dana prije toga započela remont strojarnice hladnjače i da se početkom radova u zrak oslobodila nepoznata količina amonijaka donoseći uznemirenost među građanima. Ta kemikalija je teža od zraka i lako se zadržava u zatvorenim prostorima.

Tjedan dana nakon stradavanja izmjerene su koncentracije kisika od 4. cijanogene biljke (obično koštice). Cijanovodik i cijanidi Cijanovodik je vrlo otrovan ako se udiše. u organskoj sintezi. vatrogasci i policija. Obećao sam Ministarstvu zdravstva da ću odmah u utorak otputovati u Karlovac i izvidjeti o čemu se zapravo radi. acetonitril) ili čak lijekovi (natrijev nitroprusid). Nikad do tada nismo čuli za stradavanje bilo koga zbog ugljičnog dioksida na otvorenom prostoru. Sumnjao sam na ugljikov dioksid znajući da ga se fermentacijom slada proizvodi u velikim količinama. a zbog njezine otrovnosti nastoji se izbaciti iz svih industrijskih procesa kad god je to moguće.mjesta su počeli dolaziti različiti inspektori. Već u ponedjeljak u javnosti je stvoreno čvrsto mišljenje da je čovjek otrovan amonijakom i tražilo se kako krivce tako i izvore oslobađanja amonijaka. to je kemikalija koja je ubila najveći broj ljudi na ovom svijetu. a policija je odmah iskoristila moju nazočnost i dobar dio poslijepodneva sam odgovarao na njihova pitanje u policijskoj postaji.5% na mjestu ispuštanja fermentacijskih plinova u kanalizaciju. a oduvijek unosimo u organizam tzv. Na slici gore je vatrogasac koji bezuspješno pokušava dokazati amonijak na mjestu stradanja Karlovčanina. Postoje cijanogene kemikalije (npr. za fumigaciju skladišta (nezamjenjivi za uništavanje nekih štetočina poput npr. Cijanidi se vrlo često koriste u gospodarstvu. Ispostavilo se da je pivovara zbog kvara na uređaju za rekuperiranje ugljikovog dioksida iz fermentacijih plinova naprosto ukupne plinove ispuštala u oborinsku kanalizaciju. a na izlasku u potok iznosila je nešto više od 14%. koje sadrže alkaloide iz kojih se metabolizmom razvijaju cijanidi. a na zemlji smo stalno izloženi njihovu unosu u organizam. Dovoljno za smrt psa i čovjeka. Obdukcija čovjeka i psa je potvrdila da su umrli od hipoksije a ne od otrovanja amonijakom. stjenica). Njima se nije sviđala hipoksija. Dokazani su kao sastavni dio svemirskih prostranstava. Svjetskom ratu. ali sam bio poslovno na putu u Osijek dva dana i tek u ponedjeljak sam se predveče vratio u Zagreb. To je vrlo jednostavna kemikalija i može se naći svuda u nekom od oblika. vrlo lako je zapaljiv i vrlo je otrovan za organizme koji žive u vodi. a Hitler je njime (Cyclon B) pobio milijune ljudi u svojim koncentracionim logorima smrti. Moje sumnje su se potvrdile i ja sam u utorak odmah nakon izvida zaključio kako amonijak nije uzrok stradavanju nego neki drugi plin. Evo simptoma otrovanja. jer to zapravo na izravan način nije otrovanje. itd. Dakle. Kod cijanida (dakle soli) dodaje se još svojstvo vrlo velike otrovnosti ako se proguta. ali ovdje se ipak radilo o relativno dubokom potoku i danu bez znatnijih kretanja zračnih struja. Ne bi bili takvi da ih je ofurio amonijak. Ut to žrtva nije imala nikakvih simptoma otrovanja amonijakom. a među nama toksikolozima ostalo je čuđenje. Cijanovodik su neuspješno pokušavali primijeniti Francuzi kao bojni otrov u II. Mene su kontaktirali s raznih strana već u nedjelju. a pivovara još kupuje dodatne količine tog ukapljenog plina radi dodatnog gaziranja piva prije stavljanja u promet. jer prema mojim podacima nije bilo nikakvih znakova otrovanja amonijakom. 196 . procesima galvanizacije. Kasnije su se događaji razjašnjavali prilično velikom brzinom uz velike proteste novinara što sam im oborio hipotezu o otrovanju amonijakom. Problem otrovanja cijanidima je u tome što je mala razlika u dozama uz koje se javljaju blagi simptomi od onih uz koje nastupa teško otrovanje ili smrt. Pogledajte na slici gore kako su trava i potočno raslinje bujni. Tako ih udišu pušači. Ugljikov dioksid se tamo nakupljao u količinama ovisnim o proizvodnji fermentacijskih plinova tijekom vrenja i polako curio u potok zajedno se vodom. To sam izjavio na sastanku županijskog eko-stožera. npr.

Drugi slučaj iz kasnih sedamdesetih godina dogodio se u Makedoniji i ja sam o njemu s nevjericom slušao na jednom tadašnjem jugoslavenskom kongresu. Teža izlaganja mogu brzo dovesti do edema pluća. Oni su se razvijali izrazito brzo i dok je došla hitna pomoć bio je mrtav. inače izvrstan kemičar. • OPĆI ZNAKOVI Koža je hladna. izišao van i zapečatio vrata. opuštena i opaža se cijanoza Postoje i protuotrovi (antidoti). Nedugo nakon završenog užitka u jedenju koštica kod malog dječaka su se počeli javljati simptomi otrovanja. Neko vrijeme je na tržištu postojao protuotrov amilnitrit za primjenu na mjestu nesreće. Mali dječak je dovezen u bolnicu mrtav. ali jedno od njih može biti jako poučno. konvulzije. Najstarije otrovanje kojeg se sjećam iz sedamdesetih godina dogodilo se zbog nepoznatih razloga. koju će popiti. Stariji dječak je razbijao koštice od kajsija i davao mlađem jednogodišnjem bratu da ih jede. mučnina i povraćanje. Na sreću. Teži simptomi: stupor. zbog nečeg je jednog dana došao do ostalih kolega koji su pili kavu i rekao da u ruci drži otopinu kalijevog cijanida. Kako je bio na čistoj atmosferi skinuo je zaštitnu masku i ubrzo su počeli simptomi srednjeg otrovanja. u blizini je bio liječnik i radnik je uz pružanje prve pomoći zbrinut u bolnicu na sreću bez težih posljedica. itd. glavobolja. tjeskoba. koma. Moj najupečatljiviji doživljaj s cijanovodikom dogodio se 1993. gušenje. nemir. godine prilikom eksplozije streljiva u vojarni Duboki jarak. ali ga više nema navodno zbog slabe učinkovitosti kod jakih otrovanja. Uz velike doze cijanida praktički se ne očekuje preživljavanje. Radilo se o tome da se cijanovodik adsorbirao na njegovu odjeću i na čistom zraku se postupno otpuštao. Naravno da je prošlo puno vremena dok je stariji dječak pozvao roditelje i dok se organizirao prijevoz u bolnicu. a hipotenzija vodi do kolapsa. Lagani plin se dizao s odjeće i radnik ga je udisao punim plućima. smrt (kod teše izloženosti smrt nastupa brzo) KARDIOVASKULARNI SUSTAV Početna tahikardija prelazi u bradikardiju. Ništa nisu pomogli pokušaji oživljavanja. konfuzija. Radnik na fumigaciji je opremljen propisanom zaštitnom opremom otvorio konzerve s fumigantom.ZNAKOVI OTROVANJA • • SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV Rani simptomi: vrtoglavica. proširene zjenice. Drugih značajnijih otrovanja cijanidima se ne sjećam u našim krajevima. Obavljala se fumigacija nekog silosa Cyclonom B. Dvoje male djece ostalo je samo u svojoj seoskoj obiteljskoj kući. ali njihova primjena uvijek je vezana uz primjenu od strane educiranog zdravstvenog osoblja. S prvim zvucima eksplozija pozvali su me da trenutno dođem u Krizni stožer Ministarstva zdravstva smješten tada u Kliničkoj bolnici 197 . Moj kolega. I zaista je popio čašu s cijanidima i za kratko vrijeme su započeli simtomi.

Vodikov sulfid (sumporovodik) Studenti kemije su se vrlo rano upoznali s ovi plinom važnim u analitičkoj kemiji kod kvalitativne analize kationa metala. kako se to vidi iz slijedeće slike. koji je barem dijelom mogao otići u zrak kao aerosol i onda se taložiti u sjevernim naseljima. Tamo nije ostalo praktički ništa osim iskrivljenih praznih konzervi Cyclona B. a nisam točno znao niti što se nalazi u skladištima. Zaista sam unatoč svih blokada prometa stigao tamo u rekordno kratkom vremenu i ušao u prostoriju iz koje se kao na dlanu vidjelo dim. Bojao sam se kalijevog cijanida. plamene jezike i eksplozije u vojarni. Ugradili smo u propise da se skladište ovakvih kemikalija mora raditi na temelju računarske simulacije najgoreg mogućeg događaja. Međutim. a niti službeno razvrstavanje prema opasnostima nije kod njega blago. To je uključivalo određivanje udaljenosti skladišta od najbližeg stambenog objekta i najbliže prometnice te ugradnju neutralizatora oslobođenog cijanovodika ili drugog opasnog plina.200 kg cijanida te drugih kemikalija DDD-a (Dezinsekcija. Deratizacija. Sve mjere osiguranja su poduzete uključujući uporabu samostalnih uređaja za disanje na stlačeni zrak i dvojica kolega su se oprezno uputili prema skladištu. ali ih je tamo odmah zaustavila policija i spremila u neki podrum ne slušajući što to oni imaju za reći. Zbog toga je času kad se postigla kolika tolika sigurnost od neeksplodiranih granata organiziran izvid u bivše skladište. jer su dvojica zaduženih odgovornih osoba nestali netragom. Meni je ostalo organiziranje za slučaj nesreće. Proizvodio se za potrebe analitike u Kipovom aparatu i nesnosno je smrdio.Dubrava. Ako bi se oslobodio cijanovodik on bi se dizao u vis i sasvim bi sigurno bio zapaljen ili bi njegov oblak eksplodirao. Kad sam prvo dobio podatke iz sefa te malo kasnije od dvojice uhićenih kolega laknulo mi je. što je bio za mene najbolji izlaz. Kašina je bila potpuno odsječena od juga. Vjetar je bio jugoistočni i nosio je dimne plinove prema Kašini. jer su po cesti padale granate. nije se mogla isključiti mogućnost da je barem dio litarskih spremnika Cyclona B ipak ostao na skladištu i da su zbog visoke temperature oštećeni te se iz njih može osloboditi opasni plin. Dezinfekcija). Kasnije se ispostavilo da su rečena gospoda odmah po prvoj dojavi o eksplozijama odjurili u Sesvete. Takva praksa se u Hrvatskoj primjenjuje desetak godina. Dočekali su me s viješću da se u vojarni nalazi skladište s nekih 1. 198 . a bile su prekinute telefonske veze sa svim sjevernim naseljima. Zbog rečenih razloga svaki student kemije je izrazito poštivao ovaj plin. Kružile su nikad provjerene priče o nekoj studentici koja se namjerno otrovala vodikovim sulfidom na jednoj od prvih vježbi iz analitičke kemije. a asistenti su studente upozoravali kako je izrazito otrovan i opasan. Računao sam na to da bi se moglo raditi o cijanovodiku. Iz tog smo događaja izvukli nakon svih strahova i neko pozitivno iskustvo. Točni podaci se nisu znali.

a naš nos je na njega silno osjetljiv kao niti jedan kemijski detektor opasnih plinova. javlja se kao nusprodukt u industriji. Oko sporne bušotine motali su se vatrogasci. a slično su nam odgovorili dežurni djelatnici u Ministarstvu vanjskih poslova. ali ipak smo izračunali računarskim programom tada na raspolaganju da niti u slučaju izrazito velikih ispuštanja ne bi bili ozbiljno ugroženi ljudsko zdravlje i životi na području Republike Hrvatske. jer je sve to bila prazna puška. Prisutan je i u plinovima iz vulkana. Na brzinu je tog poslijepodneva odlučeno da se pošalju na granice prema Mađarskoj barem dvije mobilne ekipe INA s detektorima na vodikov sulfid te da nas obavještavaju o izmjerenim koncentracijama kako bi mogli dati upute građanima o ponašanju. Tražilo se podatke. Očito nije funkcionirao sustav obavješćivanja o prekograničnom prijenosu posljedica nesreća s kemikalijama. godine kad su mi jedne vruće ljetne subote novinari javili da je u jugozapadnoj Mađarskoj došlo do ispuštanja vodikova sulfida na nekoj napuštenoj plinskoj bušotini te da je u susjednoj državi uvedeno stanje pripravnosti. itd. vrlo otrovno ako se udiše. ali nikad nisam u ovim krajevima čuo da bi netko od njega stradao. Pri koncentracijama kod kojih ga osjeti ljudski nos sasvim je bezopasan. novinari i brojni znatiželjnici potpuno slobodno kao da se ništa strašnog ne događa. koji nastaje u brojnim procesima biološke razgradnje. Tog časa sam se počeo smijati na sav glas zbog naših strahova. ali do njih nije bilo moguće doći. Nitko nije imao na licu niti najobičniju zaštitnu masku s filtrom za vodikov sulfid. U Operativnom dežurstvu MUP-a nisu imali pojma o događaju. Na njega se često nailazi. Sutradan oko podneva nazvali su me iz Ministarstva vanjskih poslova s obavijesti našeg 199 . ali kod koncentracija na tim mjestima nije opasan. Onda sam na ekranu ugledao najavu o događajima u Mađarskoj. Miris mu je izrazito poznat svakom kemičaru. a najpoznatiji je kao sastojak običnog mućka (pokvarena jaja). Prati on naftne derivate i svi se na njegov miris tuže ako žive blizu rafinerija. Puhao je sjeveroistočni vjetar i očekivali smo da će oblak vodikova sulfida prijeći naše Međimurje te učiniti tko zna kakve sve velike štete. vrlo otrovno za vodene organizme) To je plin iz prirode. Moje prvo značajnije iskustvo s njim dogodilo se negdje 1997. Bez ikakvih podataka izrazito teško se spremati za obranu od posljedica nesreće s kemikalijama. Neposredno prije glavnog HTV dnevnika stigao sam kući čekajući kakve će mi vijesti dolaziti s terena.T+ F+ VODIKOV SULFID CAS 7783-06-4 VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-26-50 (vrlo lako zapaljivo. Međutim. bilo je jasno da bi i intenzivni smrad vodikova sulfida izazvao barem tešku uznemirenost našeg Međimurja i susjednih dijelova.

Naravno da je život uz takav objekt teško podnošljiv. Dakle. koji čak ima vrlo ugodan miris. U Petrokemiji Kutina obično ga se nalazi u količinama od 10. U golemim količinama koristi se pri proizvodnji mineralnih gnojiva (amonijev nitrat). ali nisu shvaćali da odvratni smrad vodikova sulfida nije njihov ključni problem onečišćenja okoliša. ali o tome na drugom mjestu možete više pročitati. Hvala Bogu što tako intenzivno smrdi. a većina hladnjača u Hrvatskoj koristi ga kao plin za hlađenje. Amonijak E. Tko je ikad bio u štali s konjima poznaje njegov neugodni miris. Rafinerija tijekom svog proizvodnog postupka emitira značajne količine vodikova sulfida u okoliš. Njihov najvažniji problem je bio i ostao benzen.veleposlanika u Mađarskoj da nam ne prijeti nikakva opasnost. Čak da se negdje i pojavi isti čas će ljudi već kod izrazito niskih koncentracija prepoznati da se radi o nečemu nenormalnom i dići će se uzbuna. Toliko o sustavu međunarodne razmjene podataka o prekograničnom širenju posljedica nesreće. Amonijak se bakterijskom razgradnjom razvija i iz naše mokraće. možda dijelom i zbog ruske nafte pune sumporovih spojeva. a posebno su mu koncentracije povišene kod nekih bolesti i zato služi kao dijagnostički parametar otkrivanja nekih bolesti. Prisutan je u cjelokupnoj prirodi oko nas i u nama kao krajnji produkt biološke razgradnje dušikovih organskih spojeva. amonijak je već nešto sasvim drugo. Logično je i to da su se ljudi godinama bunili. Nalazi se i u našem organizmu. postoji određeni rizik za građane i okoliš budući nije bezazlena kemikalija u čistom obliku kako se vidi iz slijedećih podataka: 200 . posebno kad vjetar od rafinerije puše u smjeru vašeg stambenog objekta. Panike zbog smrada vodikova sulfida bilo je u proteklim godinama napretek. Računamo da ga se može naći u količinama od nekoliko tona do nekoliko desetaka tona u hladnjačama na oko 200 mjesta u Hrvatskoj. Zaključno bi se moglo reći da nigdje kod nas u Hrvatskoj ne postoji prijetnja za zdravlje i okoliš od vodikova sulfida. Međutim.000 t ili više u posebnim spremnicima ukapljenog amonijaka. a može ostaviti teške posljedice po zdravlje ljudi. ali najzanimljivija je priča o Sisku sa slike lijevo. pa zato hlače i donje rublje posebno u starijih muškaraca s bolešću prostate mogu intenzivno smrdjeti po amonijaku. on je izrazito važna industrijska kemikalija.

Onda su me naglo pozvali na ozbiljan sastanak u MORH gdje su već čekali brojni hrvatski stručnjaci. Ja sam se s tim složio. Jednom sam početkom listopada 1991. a tijekom onih ratnih godina predstavljao mi je noćnu moru.AMONIJAK (CAS 7664-41-7) T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23-34-50 (zapaljivo. ali sam ustrajao u tome da se grad pripremi za napad. pa sam sa stručnjacima iz tvornice raspravljao za vrijeme uzbune što nam je činiti ako se nešto dogodi. Vojni stručnjaci su bili sigurni da su rečene rakete izrazito precizne i da bez poteškoća mogu pogoditi bilo koji od dva spremnika napunjena ukapljenim amonijakom. Oni u Petrokemiji su imali meteorološki toranj stalno povezan s centrom za simulacije i mogli su u svakom času predvidjeti što će se događati u kratkoročnom razdoblju. Strahovi nisu nestajali i jednom smo krajem 1991. otrovno ako se udiše. godina i naše trupe su se krajem kolovoza kretale kroz Bosnu prema Banja Luci. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Znao sam za goleme količine amonijaka u Petrokemiji iz Kutine znatno prije početka rata. Naime. Onda je došla 1995. Imali su i Srbi simulacije iz Kutine i nisu bili glupi sebe izlagati opasnosti. boravio u Kutini prilikom napada srpskih zrakoplova na grad i panično sam se bojao što će se dogoditi ako pogode bilo koji od spremnika s amonijakom. ali nismo znali što učiniti. Imao sam jasne simulacije kretanja oblaka amonijaka u različitim scenarijima ispuštanja iz velike tvornice. Tada je netko od stručnjaka iz tvornice vrlo autoritativno ustvrdio da Srbi neće samo tako napasti postrojenje zbog meteorologije. Jedna prijateljska strana zemlja nas je obavijestila da su Srbi uperili modificirane švedske rakete brod-brod upravo na Kutinu i prijete da će ih uporabiti ako naše trupe ne prestanu nadirati prema Banjoj Luci. Svakog dana se očekivao pad tog grada i mi smo se veselili konačnom uklanjanju opasnosti s juga za grad Kutinu. godine privremeno zaustavili proizvodnju mineralnih gnojiva u strahu od mogućih srpskih napada. vjetrovi na tom području uglavnom pušu sa sjeveroistoka i nosili bi amonijak na krajeve iz kojih su dolazili napadi. Jedino se nisu slagali u tome može li 201 . izaziva opekotine.

Muzej hrane je bio prekrasan. Trebalo je promijeniti neku brtvu. došao je po mene tog poslijepodneva kolovoza 1991. vičući i histerizirajući. Rekao sam da se amonijak nalazi na više od 200 mjesta u Hrvatskoj i to nerijetko u gusto naseljenim područjima. Izradili smo plan intervencija uz propisane mjere opreza i jasne propisane procedure. Navodno nije radila barem deset a možda i više godina i netko je tijekom inventure slučajno obišao pokrajnje zapuštene prostore i otkrio je. ali ja osobno još uvijek nosim ožiljke rečenih događaja. a jedino s čime smo bili nezadovoljni bila je odluka da se postrojenje proda u staro željezo unatoč našim prijedlozima da se pretvori u muzej. Vozač me ostavio i ja sam s jednim starijim časnikom ostao sam ne znajući što mi je činiti. a prognoza je bila stabilna za nekoliko dana.000 t amonijaka to mogla biti katastrofa kakvu svijet nije vidio. Ništa se nije dogodilo tijekom opasne operacije. Suradnik našeg zavoda je preuzeo upravljanje događajima zabranjujući također evakuaciju. I jedno od mojih prvih ratnih iskustava odnosilo se na ispuštanje amonijaka u Gavriloviću. a netko od četnika je vjerojatno uspio zatvoriti ključne ventile. Negdje u svibnju 2006. što je bilo najmudrije učiniti. Najveći su problem zaboravljeni objekti budući ponekad nitko za njih i ne zna. izabran je Voloder kao prihvatni centar za ozlijeđene. Iz simulacija se moglo zaključiti da bi grad Kutina bio izgubljen. sve hitne pomoći iz kruga od 100 km oko Kutine stavljene su u punu pripravnost. Problem je kad takva postrojenja rade a da nitko od nadležnih ne zna za to. Neki su rekli da nije ni potrebno da probije bočne stjenke spremnika nego ga može pogoditi s gornje strane gdje je zaštita slabija. a posao pretakanja je obavila iskusna tvrtka. godine pozvani smo u Koprivnicu pomoći u uklanjanju amonijaka iz sasvim zaboravljene male hladnjače u okviru Muzeja hrane. a 202 . ali zaboravljena mala hladnjača s maksimalno 2 t ukapljenog amonijaka u gusto naseljenom području nam se nije dopala. Pošao sam s njim do Blata. Naravno da je prilikom odvrtanja vijaka pokraj brtve počeo izlaziti amonijak u slobodnu atmosferu. ali radnik je zaboravio isključiti ventile koji dovode do nje amonijak. Iskustava s takvim objektima imam izrazito mnogo i teško je izabrati slučajeve zanimljive čitateljima. Informacije su kao obično bile izrazito škrte. Bili smo odmah obaviješteni o događaju uz traženje savjeta budući je gradonačelnik htio obaviti evakuaciju građana. Naravno da je puhao jugoistočni vjetar i da napadač uopće nije bio ugrožen. a oblak amonijaka bi dosezao do Mađarske. Ja sam se suprotstavio evakuaciji.raketa probiti armirano-betonski plašt debljine 0. Prekinule bi se sve komunikacije istoka Hrvatske sa zapadom. a moj suradnik je hitno otišao na mjesto događaja. ali je stožer bio evakuiran zbog očekivanog napada JNA. jedne subote dogodilo se ispuštanje amonijaka u nelegalnoj hladnjači u Samoboru. Pričuvni policajac. pa su je priučeni radnici nastojali držati pod nadzorom. Vatrogascima je predloženo da vodenom zavjesom obaraju eventualne pare amonijaka. a svi su se razbježali. a nitko od uključenih u organizaciju nije mogao spavati. Hladnjača nije imala nikakve dozvole za rad niti ju je servisirala bilo koja ovlaštena tvrtka. Prihvatilo se prijedlog o preventivnoj evakuaciji žena i djece iz Kutine. Početkom prosinca 2007. jer se amonijak više nije širio okolišem. Onda smo saznali da su hrvatske trupe prestale napredovati prema Banja Luci i naša pripravnost je opozvana. Tijekom napada na tu tvornicu oštećena je hladnjača i amonijak je počeo izlaziti šireći se na području ratnog okršaja. Ja zapravo nisam znao što bih mogao učiniti u tom slučaju i sa zebnjom sam očekivao vozača za Petrinju. Obavljeno je snimanje stanja u muzejskoj hladnjači i zaključeno da treba uz sve mjere opreza pričekati ljeto kad su ljudi na moru i onda obaviti poslove pretakanja i odvoženja amonijaka. Simulacije su pokazivale da bi u najgorem mogućem slučaju curenja svih 10. Ne znam koliko je na razvoj događaja u Bosni imala utjecaja prijetnja Petrokemiji iz Kutine i je li to imalo ikakvog utjecaja na događaje u susjednoj državi. Onda je došla vijest da su naši napustili područje. inače stražar u GSS.5 m na spremnicima. Četnici su napadom na Gavrilovića oštetili hladnjaču i naši su se morali povući. pripremilo se željezničke kompozicije za evakuaciju.

ali kod istjecanja velikih količina amonijaka za vrijeme Sv. Ne znam jesu li uveli sustav automatskog zatvaranja ventila. obavljene su procjene rizika te napisane jasne upute o postupcima u slučaju nesreće. Tako su kontaminirali ne samo vozila hitne pomoći nego i bolnički odjel gdje su prebacili kontaminirane. nije koristio ni jedno sredstvo osobne zaštite i naravno da je pao pored svog prijatelja dok ga je pokušao izvući van. Onda se dogodila banalna nesreća u jednoj od komora hladnjače. Na popisu je bila i hladnjača Vir u Rijeci smještena uzvodno na Rječini. Naravno da ima mnogo suprotnih primjera racionalnog i opreznog postupanja s amonijakom. Osobno sam ponosan što sam sudjelovao kao savjetnik u sprječavanju nesreća u toj tvrtki. Naravno da to nije dovoljno i oni su postavili uz zgradu sustav za neutralizaciju amonijaka iz zraka u strojarnici. jer je zaista do savršenstva uredio svoj sustav sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. Nikad nije napravljena analiza događaja niti su sudionici izvukli dobre poduke za budućnost. Liječnički pregledi izloženih osoba pokazali su da težih ozljeda nije bilo i mi smo zaključili slučaj ostavljajući inspekcijama da stvar s nelegalnim objektom istjeraju načistac. Ne završavaju stvari uvijek dobro unatoč tome da nesreće ipak ne očekujemo u uređenim objektima. Novi viličar je probio jednu od cijevi s pothlađenim amonijakom u obliku plina i on se počeo oslobađati u prostor komore. Ipak odlučujem pisati o Krašu. U strojarnici je smješteno čak 14 sondi za detekciju isparavanja amonijaka i istog časa kad se oglasi alarm kreće se na definirano mjesto intervenirati. U suradnji s HZT detaljno se o svemu razgovaralo i oni danas imaju gotovo idealan sustav. Oca hrvatskih gradova. U komori je ostao ležati jedan od zaposlenika i njegov prijatelj ga je odlučio spasiti. Trebalo je prvenstveno svući svu odjeću ozlijeđenima i obaviti dekontaminaciju pranjem s vodom. vatrogasaca. Ispuštanje i najmanje količine amonijaka u okoliš izazvalo bi brojne proteste građana makar se tek kroz nekoliko minuta osjetio samo neugodan miris. policije. Papa je otišao i svi su zaboravili na naše naputke. HZT je sudjelovao u brojnim objektima na smanjivanju rizika od nesreća i teško je izabrati o kome pisati. Obiđen je svaki rizični objekt. Uz mjere čuvanja objekta i usporenog rada hladnjače podijelili smo plastificirane upute o ponašanju svih mogućih sudionika poput radnika hladnjače. HZT je prilikom svih važnih događaja dobivao zadatak procijeniti toksikološku opasnost i poduzeti sve mjere da se spriječe nesreće ili diverzije. Ljudi su počeli panično bježati ne samo iz komore nego i iz cijelog objekta. a djelatnici hitne pomoći su nepromišljeno ušli u zonu kontaminacije i nakon toga ih je polovica otišla na bolovanje zbog izloženosti dišnih putova amonijaku. ali to nitko nije učinio. Vatrogasci i hitna pomoć su stigli brzo na mjesto događaja. Sve u svemu. koje oni održavaju u pravilnim vremenskim razmacima kako ljudi ne bi zaboravili svoje dužnosti u slučaju nesreće. nesreća je završila s teškim posljedicama uglavnom zbog potpune nespremnosti svih sudionika njezina zbrinjavanja. ali ona nisu izdržala i hrabri nepromišljeni spasilac je umro. Mise na tom mjestu moglo je doći do velike panike i do stradavanja brojnih ljudi. Vatrogasci su prošli prilično dobro budući su ipak nabavili sredstva osobne zaštite.jedan od njih je zaštićen prema propisima zatvorio mjesto isparavanja amonijaka u atmosferu. ali nisu postupali prema pisanim procedurama naše ustanove. U najgorem mogućem slučaju nisu bili ozbiljno ugroženi životi ljudi na Delti. Tako je bilo i prilikom trećeg obilaska Sv. Zbog toga smo rečenom objektu posvetili izrazitu pozornost. hitne pomoći i drugih sudionika. Izrazito je mala vjerojatnost da bi građani iz okolice objekta osjetili bilo kakvu neugodnost da se u Krašu dogodi ispuštanje amonijaka. Nitko nije slijedio naše upute. Kasnije se pokazalo da je on prošao u cijelom slučaju tragično. To je hrvatska praksa. Međutim. ali svaki radnik je morao uvježbati proceduru primjene sredstava osobne zaštite i zatvaranja ključnih ventila na mjestu isparavanja. Kraš se nalazi danas u gusto naseljenom području gdje su građani osjetljivi već na nagovještaje problema. Trebao je obići 4 grada i mi smo izradili detaljnu procjenu rizika u svakom od njih. a još više zato 203 . Prvo su mu presađena pluća u Padovi. Osobno sam promatrao jednu od vježbi. Nisu slijedili upute niti o prebacivanju ozlijeđenih radnika tvrtke.

Petrokemiju iz Kutine ili Zagrebačku pivovaru kao primjere tvrtki koje se brinu za opće dobro i gdje je izrazito mala vjerojatnost da se dogodi neka nesreća. koji se drži tla i rado zavlači u svakakve rupe ili udubine. Sve treba promatrati s mjerom. Amonijak često dolazi na tržište kao vodena otopina (cca 25%). Treba jako naglasiti da otopine amonijaka nisu opasne. Toliko o gospodarenju gradskim objektima. a povremeno nailazimo na sasvim zaboravljene spremnike s klorom. A. Prema našim podacima nalazi se u manjim količinama 50 kg do 5 t na više od 300 mjesta u Hrvatskoj. a čini se da će se proizvodnja obnoviti i očekujemo da će na tamošnjem skladištu klora biti stotinjak ili više tona ove kemikalije. ali sanitarna inspekcija objektu nikad nije dala rješenje za rad unatoč tome što su već nabavili klor za dezinfekciju vode. Jest istina da ima nagrizajuće djelovanje na kožu i sve sluznice. O opasnostima najbolje govore njegove toksikološke značajke. Odmah smo se povezali s vatrogascima i policijom kako bi se otkrilo što se tamo događa. Takvu razinu sigurnosti moramo postići u cijeloj Hrvatskoj na svih 200 i više objekata s amonijakom. To je neugodna okolnost za slučaj nesreće. Klor je težak plin. pa se na to mora misliti. Klor Klor je najpoznatiji halogeni element. to nije jedino takvo mjestu u državi. Onda se jedna umirovljena sestra prisjetila da su sedamdesetih godina prošlog stoljeća tamo izgradili bazen za terapijsko plivanje. u stajama). Nitko iz doma zdravlja nije imao ključeve rečene zgrade niti je znao što bi se tamo moglo nalaziti. Negdje početkom devedesetih obaviješteni smo o vrlo nadražujućem plinu koji izlazi iz pokrajnje zgrade jednog zagrebačkog doma zdravlja. Najveće količine klora nalazile su se ranije u tvrtki DINA na Krku radi proizvodnje vinil klorid monomera. Konačno je u zgradu provaljeno da bi se otkrilo kako cijelu prizemnu prostoriju zauzima prazan bazen. koji se koristi u različite svrhe. Nažalost. ali rizici s takvim otopinama su neusporedivo manji nego s plinovitim ili ukapljenim amonijakom. a one su građene iznad naselja. ali se ona po opasnostima ne može usporediti s plinovitim amonijakom. pa čak može otpuštati plinoviti amonijak. Svjetskom ratu na francuskom ratištu. U SAD farmeri još uvijek prskaju svoja polja jako razrijeđenim (5%) amonijevim hidroksidom kao na slici gore i jako su zadovoljni takvim načinom gnojidbe. kao što nije opasan amonijak u niskim koncentracijama (npr. Nakon toga su svi zaboravili na rečenu prostoriju i ona je prepuštena utjecaju vlage i korozije. često na vrh brda. Ipak zbog sasvim tehničkih razloga obično ga smještaju uz vodospreme. Oštar miris je dolazio iz susjedne prostorije zatvorene teškim metalnim vratima i također zaključane.što to nije jedina tvrtka u Hrvatskoj s osjećajem za opće dobro. 204 . ali nije se pokazao dovoljno učinkovit. Zatražena je specijalna ekipa da odveze spremnike s ukapljenim klorom na mjesto gdje se može nešto s njima učiniti. Spominjem tek Dom sportova s klizalištem. Konačno smo uspjeli ući u tajanstvenu prostoriju i tamo ugledali dva zahrđala spremnika klora od po 150 kg. ako se dogodi postoje velike garancije da to neće osjetiti nitko izvan objekta. Treba napomenuti da je klor prva kemikalija uporabljena u većim količinama kao bojni otrov u I. pa se na takvim mjestima moraju poduzeti brojne mjere sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. Nažalost na nekim mjestima se drži nelegalno.

Predložio sam da odveze dvorkinju na liječnički pregled u specijalističku ustanovu. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Treba posebno naglasiti da se klor može razvijati u svakom domaćinstvu prilikom korištenja sredstava za čišćenje na bazi hipoklorita. pa dajem slijedeću tablicu. otežano disanje s kašljem). kašlja i plakanja.T N KLOR (CAS 7782-50-5) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23-36/37/38-50 (otrovno ako se udiše. a onda se više nije usudila vratiti natrag i barem isprati kadu te prozračiti prostoriju. U pravilu ne treba očekivati neke teže posljedice njihove aktivnosti osim mučnine i povraćanja. Navodno se skoro onesvijestila od mučnine. a tamo je utvrđeno tek snažnije nadraživanje svih sluznica (crvenilo u oku. Vjerojatno se radilo o kombinaciji preosjetljivosti u gospođe dvorkinje i visokoj koncentraciji klora u prostoriji. Ne događaju se tu teška otrovanja. jer oni često posežu za ovakvim sredstvima i piju ih. Dobro je znati kakva je veza koncentracija klora u zraku s učincima. 205 . Prije nekoliko godina nazvao me prijatelj s molbom da mu pomognem. nadražuje oči. Treba biti oprezan i s malom djecom u dobi do 4 godine. ali uz oštećenje zdravlja može se razviti snažna panika. Došao je nešto ranije kući i zatekao dvorkinju na fotelji u dnevnom boravku kako kašlje i plače u strahu za svoj život i od grdnje gazdarice. Ona je čistila kupaonicu koristeći jedno od sredstava na bazi hipoklorita sagnuta iznad kade. Posebno se to događa u malim kupaonicama kod rada uz zatvorena vrata i prozore. ali je ipak shvatila kako bi bilo bolje da ode iz kupaonice van. dišni sustav i kožu.

nosa i dišnih puteva 30 kratko izlaganje kašalj. pečenje svih sluznica 40-60 30-60 min edem pluća 100 15-30 min edem pluća 1000 trenutno smrt Treba nešto reći o nesrećama s klorom. Može se reći i to da smo uspjeli prisiliti posjednike klora da izrade planove intervencija. kako je to prikazano na slici za jedan od objekata. 206 . To je urodilo dobrim plodom i većinu klornih stanica danas držimo pod dobrim nadzorom. Mora se priznati da se nakon 2000. Prvi korak je naravno simulacija događaja. Rekao je to na temelju iskustva nesreće s klorom na tom istom mjestu zbog koje je bio primljen u bolnicu i ostao tamo nekoliko dana.0 15 min bez učinaka (KDK) 15 odmah iritacija očiju. Vjerojatno je i to pridonijelo smanjivanju učestalosti nesreća. Pitao sam ga što bi učinio da klor počne isparavati. posebno u pogledu redovitog servisiranja boca. Njihove posljedice su se uvijek ograničavale na prostor u kojem se nalazi klor i vrlo uski krug oko objekta.5 8h bez učinaka (MDK) 1.3 odmah donji prag osjeta njuhom 0. Tražili smo pojačan nadzor sanitarne inspekcije. Prilikom jednog izvida na vrlo nezgodno smještenom mjestu pokraj samih slapova Krke upozoravao sam radnika da njihovo skladište nije u redu te da bi oni prvi mogli stradati u rupi na dnu kanjona.KONCENTRACIJE KLORA U ZRAKU I UČINCI NA LJUDSKO ZDRAVLJE • • • • • • • • • C (ppm) vrijeme izlaganja učinci 0. Pred kraj prošlog stoljeća smo u suradnji sa sanitarnom inspekcijom pokrenuli veliku akciju nadzora objekata s klorom. jer je za objekte s otrovima u obliku plina traži planove intervencija. ventila i klorinatora. a rezultat je izostanak nesreća. Pri tome je uvijek najvažnije dobro procijeniti razine opasnosti i veličnu rizika te prema tome uvesti mjere sprječavanja. a sama naša ustanova je izradila takve planove za oko 70 objekata. godine one događaju vrlo rijetko i u malom opsegu. a on mi je odgovorio samo: „Uza stube“. Prije toga su se događale prilično često. barem one manjeg opsega s nekontroliranim istjecanjem klora kroz pokvareni ili čak otkinuti ventil. koje se povremeno događaju na mjestima gdje se on drži za potrebe dezinfekcije vode. a na ruku nam je išao i Zakon o otrovima. Rijetko su se događale nesreće raspada boce najčešće zbog otpadanja dna boce. Utvrdili smo da se nesreće događaju u pravilu zbog lošeg održavanja boca i ventila ili zbog lošeg rukovanja bocama.

izvoru Obmle. Sve više stručnjaka zagovara izbacivanje klora i uvođenje ove kemikalije za dezinfekciju vode na raznim mjestima. itd. protuprovalni alarmi. spriječavanje pristupa. Zahvaljujući ovakvim mjerama brojna prekrasna mjesta su sasvim nedostupna pogledu građana i ja se mogu pohvaliti posjetom npr. Danas vodovodi i bazeni sve češće preuzimaju tehnologiju dezinfekcije s klorovim dioksidom uglavnom zbog relativno slabo opasnih kemikalija za njegovu primjenu.). alarmi kod porasta koncentracija klora.PRIMJER SIMULACIJE Procjena broja mrtvih – 100. Ipak brinu njegova opasna svojstva. izvoru Rječine i mnogim drugim prekrasnim zabranjenim mjestima. ako se cijeli proces odvija prema propisima. izvoru ispod Duboke ljute. pa se i tome mora posvetiti velika pozornost (npr. Je li povoljno za teroriste? Smatram da su svi ovakvi objekti povoljno mjesto za teroristički napad. To znači da ga u dobrom procesu gotovo nije moguće osjetiti u prostoriji klorne stanice. kao što je to slučaj u ovom dobro nadziranom postrojenju. automatski sustavi za neutralizaciju. Klorov dioksid Za uporabu klorovog dioksida u dezinfekciji vode zadnjih godina sve više raste interes. Dobiva se iz kemikalija relativno male opasnosti poput klorovodične kiseline i kalijevog klorata u količinama koje su potrebne za dezifekciju u vodovodnom sustavu. To mi je valjda jedina korist od bavljena ovim poslom. 207 . jer se proizvodi in situ na mjestu gdje treba djelovati.

Opasniji je od klora budući se razvrstava u vrlo jake otrove kod udisanja. Radnik u klornoj stanici je zabunom u spremnik s klorovodičnom kiselinom dodao natrijev klorat i došlo je do burne reakcije uz oslobađanje velike količine klorovog dioksida. Bila je uspješnija nego klor. eksplozivan je i može izazvati požar zapaljivih materijala. vrlo otrovno ako se udiše. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iskustava s tom kemikalijom kod nas nema dovoljno. Slika s lijeve strane je autentičan primjer primjene granata s fozgenom. pa nije čudo što ga s nelagodom primjenjuju na vodovodnim sustavima. ali na terenu nije pokazivao veliku uspješnost protiv nerpijatelja. njegova prvenstvena namjena je bila i ostala u organskoj sintezi. ali ratnici nisu s njom bili zadovoljni. ali zabrinjava to što je vrlo jaki otrov (gori od klora). Prije bi se očekivalo da će doći do teškog otrovanja uz opsežne ozljede dišnih putova. Uostalom. Izgleda da je u prvi čas postupao na ispravan način bijegom iz prostorije. izaziva opekotine. To je izazvalo eksploziju para klorovog dioksida i on je poginuo u toj eksploziji. ali se onda vratio ugasiti svijetlo. Tada se već znalo da se od njega može zaštititi primjenom odgovarajućih maski za cijelo lice s filtrima. kako se vidi iz njegove karakterizacije. u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Jedan od razloga je i nesreća na kninskom vodovodu pred kraj milenija. ali događaj je unio nemir među korisnicima sredstava za dezinfekciju vode i vjerojatno će trebati vremena da se strahovi i predrasude pravladaju.T+ E KLORDIOKSID (CAS 10049-04-4) VRLO OTROVNO EKSPLOZIVNO OZNAKE UPOZORENJA R6-8-26-34-50 (eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom. Fozgen Još jedna kemikalija koja je bila primijenjena kao bojni otrov u I. Ni druga opasna svojstva nisu zanemariva. 208 . Svjetskom ratu. Zato je vrlo brzo napušten kao bojni otrov.

Međutim.FOZGEN (CAS 75-44-5) T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R: 26-34 (vrlo otrovan ako se udiše. Ipak se našlo rješenje. ali on nije bio za takve poslove ovlašten. Onda su se javili Slovenci nudeći sličan postupak zbrinjavanja. Spremnici od po 150 kg bili su u izrazito lošem stanju. Koristi se i u proizvodnji mikročipova te solarnih ćelija. godine. Oboje izrazito opasne tvari. Ventili su bili potpuno zahrđali i nismo ih se usudili dirati. to se događalo početkom milenija kad je organska sinteza u Hrvatskoj praktički nestala i nikome fozgen nije bio potreban. izaziva opekotine) Hrvatski organski kemičari nisu ga rijetko koristili u svojim istraživanjima. Izvidom je utvrđeno da se u tvorničkom bunkeru zaista nalazi nekoliko boca ukapljenih fosfina i arsina. ali propisi nam nisu dopuštali takav postupak. Dojavljivač je tvrdio da se u bunkeru te tvrtke nalaze bojni otrovi u obliku ukapljenih plinova. Ni tu se nije nalazilo rješenje. Hrvatska tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje opasnog otpada preuzela je posao. Moje prvo iskustvo s njim seže u početak srpnja 1991. pa su u jednom času njegove preostale male količine na nekoliko skladišta postale značajan problem. Fosfin Fosfin je vrlo opasna kemikalija. Nisam siguran je li sve bilo sukladno hrvatskim propisima. Jedan vrlo ugledni profesor koristio ga je u mlađim danima na barem dvije lokacije i pri odlasku u mirovinu želio je sređujući račune zbrinuti i tih nekoliko spremnika ukapljenog fozgena. ali oni nisu imali ovlaštenje za zbrinjavanje u Hrvatskoj. koji je bio spreman i sposoban neutralizirati fozgen. Najjednostavnije rješenje je bilo proglasiti taj fozgen sekundarnom sirovinom i ustupiti ga nekom drugom. a u podnajmu je povjerila Slovencima zbrinjavanje. Imali smo danas pokojnog strojara stručnjaka za klor. Točno smo znali na koji način treba fozgen transportirati do Varaždina i do kraja nam je bila jasna tehnologija njegove neutralizacije. Oni koji su bili ovlašteni za sakupljanje opasnog otpada nisu bili ni obučeni ni sposobni ukloniti fozgen. Druga mogućnost je bila proglasiti preostali fozgen otpadom i predati ga na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj osobi. ali posao je obavljen na prihvatljivi način. Povijest im 209 . ali je nezamjenjiv kao fumigant za sva moguća skladišta. tvrtki u stečaju. naravno na propisani način. Bio sam zapovjednik Kriznog toksikološkog stožera grada Zagreba i na toj dužnosti sam primio paničnu dojavu o bojnim otrovima u RIZ-u.

FOSFIN (CAS 7803-51-2) T+ F+ N VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-17-26-34-50 (vrlo lako zapaljivo. Kupila ih je JNA negdje početkom sedamdesetih godina i predala RIZ-u kao sirovinu za njihove eksperimente u pripravi mikročipova.je bila jako zanimljiva. U jednom času mi je počeo pričati o svojim mukama kad su ga u ljeto 1991. Kasnije se ispostavilo da se za te svrhe koriste mali spremnici od nekoliko kilograma. Tvrdili su da je njegova tvrtka te kemikalije nabavila za potrebe JNA. kako se vidi iz slijedećih podataka. Oblak otrovnog plina mogao je obuhvatiti bolnicu na Rebru ili brojne stambene objekte u blizini. ali onda sam se jedne noći pred kraj rata probudio sav u znoju shvaćajući da ne znam gdje su otrovi završili i prijete li možda nekom naselju. pa ih onda oni moraju i zbrinuti. godine zgrabili oni iz policije i Civilne zaštite sa zahtjevom da hitno i bezopasno zbrine nekoliko spremnika fosfina i arsina. Vremena su bila nesigurna i stranci se nisu usudili ni prići granicama Hrvatske. Zašto sam se bojao fosfina? Zato što je izrazito opasan. Savjest mi nije bila mirna i ja sam već napisao upute za građane i zdravstveno osoblje ako negdje na nepoznatom mjestu dođe do istjecanja nekog od ovih plinova. Drugi dan sam pokušao nazivati na sve strane. Da bi stvar bila gora. Jednostavnim izračunom moglo se zaključiti da bi razaranje samo jednog spremnika fosfina ili arsina moglo uzrokovati veliku katastrofu na području u blizini RIZ-a. Već te večeri sam dobio izvještaj od Civilne zaštite da je moja naredba izvršena. U ratu sam posve zaboravio na fosfin i arsin. Ovaj je odbio bilo kakav razgovor. ali nitko u tadašnjim strukturama nije se uopće sjećao nekakvih opasnih kemikalija iz RIZ-a. ali je dobio podatak o tome da se u gusto naseljenom području grada Zagreba nalaze spremnici potencijalnih bojnih otrova. izaziva opekotine. Zadovoljan sam odahnuo i pun zahvalnosti zagrlio prijatelja. Onda sam jedne lijepe nedjelje otišao na Sljeme u društvu starih prijatelja. Ipak je na kraju zahvaljujući svojim vezama s Nizozemskom već krajem kolovoza uspio poslati tamo na zbrinjavanje ove opasne plinove. sve ovisno o smjeru puhanja vjetra. Jedan od njih je bio bivši djelatnik Hospitalije i naravno da su teme razgovora skretale i na kemikalije. a on je pod prisilom morao rješavati tuđi problem. vrlo otrovno organizme koji žive u vodi) 210 . U strahu pred JNA odmah sam naredio da se sve boce s ukapljenim plinovima trenutno izmjeste na sigurno mjesto izvan Zagreba. samozapaljivo u dodiru sa zrakom. vrlo otrovno ako se udiše. stečajni upravitelj je nastojao spremnike vratiti prvotnim vlasnicima i pokušao je kontaktirati s tada omraženim generalom Rašetom.

Međutim. Otac obitelji je ukrao nešto peleta Fostoksina s namjerom da svoj pljesnivi kukuruz na tavanu njima obradi. Kad smo doznali za taj događaj Uredbom smo zabranili uporabu bilo kojeg fumiganta u transportu. ilegalno u fumigaciji staklenika. koji mogu napraviti tešku diverziju u bilo kojem zatvorenom prostoru. vatrogascima i policiji o postupcima na mjestu diverzije. ali je trebalo dugo vremena da se naša Uredba stavi izvan snage. silosa. Od tada sam potpuno uvjeren da s ovako opasnim kemikalijama mogu raditi samo ovlaštene i dobro obučene osobe. Optimisti su smatrali da su Fostoksin ukrali radnici tvrtke s namjerom da na crno obave fumigaciju nekog broda. Rezultat njegovih aktivnosti je bila smrt voljenog unučeta. Moje prvo iskustvo s aluminijevim fosfidom pod imenom Fostoksin seže u ratne godine. Najnapetiji doživljaj vezan uz Fostoksin dogodio se krajem milenija. Bilo je dovoljno da terorist istrese pelete iz jedne konzerve u kantu s vodom i učinci u zatvorenom prostoru bi bili katastrofalni. Za fumigaciju se koristi aluminijev fosfid. uzeo je nekoliko peleta tog proizvoda i stavio ih u najlonsku vrećicu s namjerom da ih primijeni u svom domu protiv miševa i štakora. a potvrda je brzo stigla iz jednog našeg naselja. Nije me uvjerio u to da svatko može primjenjivati Fostoksin. u kino dvorani ili crkvi. Aluminijev fosfid kod nas je najčešće korišteno sredstvo za fumigaciju i koristi se u količinama od nekoliko desetaka tona godišnje. skladišta hrane. koja je spavala u sobi odmah pokraj stubišta za tavanske prostore. Posve je zaboravio da u kući živi njegova obitelj i da se fosfin kao plin širi u prostoru. Onda je došla anonimna dojava o mjestu gdje su skrivena 4 spremnika Fostoksina i oni su hitnom policijskom akcijom uklonjeni. Smrtno mu je stradala kći. Došla je dojava sanitarne inspekcije da je netko iz loše uređenog skladišta DDD poduzeća u carinskoj zoni ukrao 7 spremnika od po 1 kg Fostoksina. Imam je i danas u mojem oglednom skladištu opasnih kemikalija. Rijeka se počela pripremati za najgore. 211 . Jedan kolega iz DDD poduzeća mi je u vrijeme zabrane primjene Fostoksina u prijevozu donio malu konzervu te kemikalije. kakve se polulegalno prodaju u nekim zemljama za fumigaciju staklenika. jedan željezničar je ponukan pričama o izvrsnom sredstvu protiv svih štetočina. Na to su se pobunili brodovlasnici budući oni često obavljaju fumigaciju tijekom prijevoza. koji u reakciji s vodom daje fosfin i aluminijev hidroksid. Pošiljatelj humanitarne pošiljke žita je u vagone stavio Fostoksin da se fumigacija obavlja za vrijeme transporta računajući na to da će primatelji dobiti garantirano čistu hranu. a nije ništa znao o njegovim opasnim svojstvima. kulturnih dobara zahvaćenih štetnicima. S njim se obavlja fumigacija brodova. itd.Inače na tržištu se rijetko javlja ukapljeni fosfin. Zdravstvenim djelatnicima smo izradili upute o liječenju otrovanih. S tom količinom otrova moglo se učiniti svašta. npr. Pesimisti su pak sumnjali da su možda otrov ukrali teroristi. a građanima obavijesti o njihovu ponašanju u slučaju takvog strašnog događaja.

Pokus je dogovoren i obavljen u Ivanić gradu uz puni nadzor i brojna mjerenja. Tijek njegova izvođenja je prikazan na slici gore. vrlo otrovno ako se udiše. jer bi fosfin nakon završene fumigacije širio nepodnošljiv miris po češnjaku okolnim naseljima. uprava je željela preseliti skladište u Ravnice. Jednog dana početkom ovog milenija nazvao me bijesni privrednik urlajući u telefonsku slušalicu tako da sam je morao odmaknuti daleko od uha. toksikološka svojstva su mu svakako prilično dobra za sve zločeste namjene. ali nikad nije otkriveno tko je bio počinitelj tog teškog djela. kako bi se skratio put između skladišta i proizvodnih pogona.Ona preostala 3 spremnika vjerojatno je netko iskoristio za poslove u fušu. Još jedno zanimljivo iskustvo me veže uz fosfin. pa više nema problema s fumigacijom. Kraš je imao skladište lješnjaka u Ivanić gradu uz sam ulaz na autocestu i tamo se obavljala redovita fumigacija. koji nikad po mom znanju nigdje nije bio korišten. Njega su svi uvijek spominjali kao potencijalni bojni otrov. Arsin Red je da pišem o arsinu odmah nakon fosfina zbog mojih već opisanih ratnih iskustava s ta dva opasna plina u vremenima Domovinskog rata. Uspjeh pokusa je bio potpun. Prijetio se tužbama na sve strane što mu ometam uspješno poslovanje davanjem mišljenja graničnoj sanitarnoj 212 . jer su najbliži stambeni objekti bili daleko od njega. Međutim. ali članovi uprave su postavljali dodatna pitanja. Što ako se npr. Međutim. pokvari neutralizator? Na kraju je završilo tako da se potpuno odustalo od nabave lješnjaka i od tada Kraš kupuje negdje vani gotovu smjesu kakao maslaca i lješnjaka. Izgleda da nije baš imao dobra fizikalno-kemijska svojstva za primjenu. T+ F+ N ARSIN (CAS 7784-42-1) VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-26-48/20-50/53 (vrlo lako zapaljivo. Nikom skladište nije smetalo. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem-vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Arsin je jako važan u proizvodnji solarnih ćelija i moje zanimljivo iskustvo vezano je uz tu primjenu. Naravno da se u Ravnicama nije mogla samo tako obavljati fumigacija. Ja sam predložio da se po završetku fumigacije sav zrak iz skladišta vodi u neutralizator fosfina i tako zaštiti građane i okoliš od njega. kako bi bili sigurni da je metoda dobra za uklanjanje ukupnog preostalog fosfina iz fumigiranog skladišta.

Ne može ga se ispustiti u okoliš. Kad sam mu ponudio svu stručnu pomoć za ishođenje rješenja o radu postao je mek kao pamuk i slučaj je završen na opće zadovoljstvo. Radio je s arsinom godinama i nikad se nikom od njegovih radnika ništa nije dogodilo. Prije desetljeća ili više korišten je izrazito često na različitim mjestima. fosfin ili cijanovodik. Metilbromid Oko ove tvari mnogo je kontroverzi i nesigurnosti. Naime. Mogu se jedino odložiti u rudnike soli u očekivanju da ova civilizacija neće nazadovati i da će opasna kemikalija do vijeka vjekova ostati pod punim nadzorom. Razvrstava se u otrove i po tome je prikaldniji za fumigaciju nego npr. npr. Pustio sam ga da se ispuše i onda objasnio da njegovo neznanje nije isprika za protuzakonito postupanje. kako se vidi iz njegovih opasnih osobina. Inače arsin danas predstavlja težak problem zbrinjavanja i drži se na skladištima u očekivanju rješenja. građana i okoliša. a njegovim izgaranjem nastaju izrazito opasni arsenovi oksidi s kojima nitko ne zna što početi.inspekciji da je njegova sirovina arsin vrlo jaki otrov. kao na slici lijevo. a sad nekakav tamo toksikolog daje toksikološko mišljenje kojim zapravo njemu onemogućava rad. za tretiranje zemljišta prije sijanja duhana 213 . svatko tko uvozi opasne kemikalije mora i morao je uvijek imati posebna rješenja ili dozvole za rad s njima. Ne samo da ne smije uvoziti taj arsin nego ga ne smije koristiti u radu zbog velikih rizika za zdravlje njegovih radnika. Radilo se o tome da su mu zaustavili robu na granici sumnjajući da je ilegalno uvozi. Spominjem ga zbog toga što brojni poduzetnici ne znaju s čim rade i kakvu opasnost njihova djelatnost može značiti drugim ljudima i okolišu. Posebno često bilo je korištenje u poljoprivredi kao na slici lijevo. Vlasnik tvrtke bio je strojar i nitko ga nije upozorio da je ukapljeni arsin u spremnicima od 1 kg izrazito opasna kemikalija. Ako nije imao takvu dozvolu nije smio niti uvoziti niti koristiti takve kemikalije.

Potpuni prestanak korištenja metilbromida nastao je na samom kraju milenija kad su stigle preporuke o zabrani njegova korištenja zbog toga što učinkovito uništava ozonski omotač. a treći koji ih je zatekao u teškom stanju zbog ranojutarnjeg povratka u stan imao je slabe simptome otrovanja i preživio je nesreću. Evo njegovih značajki. Nekoliko godina nitko ga u nas nije koristio. a onda su se razmnožili kukci čije larve uništavaju drvo. Mi smo imali s njim neugodnih iskustava zato što ima veliku molekulsku masu i rado se spušta na tlo i nakuplja se u rupama ili udubinama. Znatno manje je korišten kod fumigacije skladišta hrane. Širenje se moglo zaustaviti samo zabranom korištenja drva koje nije tretirano učinkovitim sredstvom. instrumente. Taj slučaj je izazvao veliko uzbuđenje među ljudima koji se bave DDD aktivnostima i od tada su metilbromid nerado primijenjivali. Izvršitelji fumigacije su smatrali da su obavili izrazito dobru hermetizaciju prostorija. dišni sustav i kožu. Nakon toga je ponovo započelo učestalo njegovo korištenje. nadražuje oči. kat. Obavljana je fumigacija jedne crkvice zbog crvotočine na drvenim oltarima i drugim umjetninama izrađenima od drva. itd.i drugih biljaka te posebno rado u staklenicima. 3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R68-23/25-48/20-36/37/38-50-59 (moguća opasnost od nepovratnih učinaka. Tamo si je našao prolaz kroz jedan podrumski prostor i počeo je puniti mali podrumski stan u kojem je stanovalo troje mladih ljudi. što su pokazivala i mjerenja koncentracija metilbromida pokraj svih zidova crkve. otrovan ako se udiše ili proguta. opasno za ozonski sloj. Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. on je našao nekakve pukotine u podu i temeljima crkvice te se kao mali potočić spustio na cestu i prešao preko nje. T N METILBROMID CAS 74-83-9. Zaista na mjestima velikih energana nastaje u golemim količinama i s tim onečišćenjem se najčešće povezuje nastajanje kiselih kiša kao 214 . Za restauratore je to bio fumigant izbora za korištenje protiv svih mogućih nametnika u galerijama. Sumporov dioksid O sumporovom dioksidu većina ljudi zna samo kao o polutantu nastalom izgaranjem pretežno fosilnih goriva poput ugljena i nafte. Radilo se najviše o pakirnom drvu (za voće i povrće. Muta. Jedno od najgorih iskustava se dogodilo u Lovranu u prvoj polovici devedesetih godina. crkvama ili drugim objektima od velikog umjetničkog ili povijesnog značenja. Međutim. Dvoje se teško otrovalo. ali barem u strogo kontroliranim prostorima.vrlo otrovan za vodene organizme.). ali bio je izrazito važan fumigant unatoč njegovih opasnih svojstava.

a sveukupno za oko 27 milijuna koliko toliko karakteriziranih kemikalija (onih 6 milijuna odnosi se uglavnom na smjese tvari izoliranih iz prirode poput različitih ulja ili minerala). ali se javlja problem čuvanja takvih spremnika i sprječavanja nesreća. Zapravo je to bio pokazatelj kako naši vinari na moderniji način obavljaju dezinfekciju svojih bačvi. Smatra se da je uzročnik bolesti dišnih putova.smrtonosne pojave za šume. Granična količina za izradu plana intervencija je 50 kg. istina u nekim specifičnim područjima. Nas u Hrvatskoj je to 215 . posebno kod aktivnih vulkana. Skupo plaćeno neznanje Nikad nije bilo sporno da je naše nepoznavanje prirode kemikalija veliko. a te su težine boce sumporova dioksida. Ne treba zaboraviti da se on u velikim količinama oslobađa i podzemnim aktivnostim. a teške posljedice bi se mogle očekivati barem 100 m uokolo takvih objekata. a posljedice mogu biti značajne. Imali su upisane osnovne podatke uključujući CAS brojeve za približno 21 milijun tvari (uglavnom sintetizirane i manjim dijelom izolirane iz nekog prirodnog materijala). Naš Gorski Kotar stradava zbog onečišćenja iz sjeverne Italije. posebno crnogorične. izaziva opekotine) Naravno da sesumporov dioksid koristi u praksi kao čisti ukapljeni plin. Prije nekoliko godina sam čitao izvještaj Chemical Abstract System (CAS) o njihovim bazama podataka. Od tih brojeva se čovjeku može zavrtjeti u glavi. posebno u djece u onečišćenim područjima. Jednostavnim simulacijama se dobije krajnja točka dometa za najgori mogući slučaj u ruralnom području 640 m te u urbanom oko 300 m. Nadam se da će nadležne inspekcije shvatiti o kakvom se problemu radi i da će poduzeti propisane mjere. a zabrinjavajuće je to što za samo beznačajan dio njih zna da li se koriste igdje i koja su njihova toksikološka svojstva. Vinari baš nisu dobro obučeni za baratanje ukapljenim plinovima. To znači da bi unutar vinarije svi izloženi radnici bili trenutno mrtvi. Njegova opasna svojstva u malobrojna ali teška. Osobno sam bio najviše iznenađen kad su vinari počeli prije nekoliko godina uvoziti ukapljeni sumporov dioksid. SO2 CAS 7446-09-5 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23-34 (otrovno ako se udiše.

Nitko nikad nije naišao na sličan slučaj i sastanak je završio zaključkom da smo nemoćni i da svi trebaju obaviti pretraživanje literature sa svog područja i u razgovoru sa svojim suradnicima dati barem neku teoriju od koje se može krenuti u istraživanje. ali se smatralo da se to dogodilo zbog starosti i teških oštećenja organizma izazvanih brojnim bolestima. godine i taj slučaj se naprosto ne može zaboraviti. Negdje prije 7 h drugog jutra nazvala me i izvijestila da su pronašli što je zajedničko. jer nije isključeno da se slični slučajevi neće dogoditi u drugim hrvatskim gradovima. a njezin zamjenik je bio na putovanju u Austriju. Počelo se grčevito tragati za uzrocima stradavanja bolesnika. Mene je rano ujutro tog petka nazvao kolega i prijatelj ugledni kliničar s Rebra i zatražio da neodložno dođem na sastanak u 11 h u zelenu zgradu. Pokušaji oživljavanja bili su potpuno neuspješni. Nisam joj imao što reći osim potvrditi njezine podatke da se nešto slično dogodilo kojih mjesec dana ranije u Španjolskoj. od dijalizatora do biokemijskih pretraga umrlih. Bilo mi je jasno da tog časa manjka Krizni stožer Ministarstva zdravstva proizišao iz ratnog Glavnog stožera saniteta. U svim slučajevima korišten je filtar P3 tvrtke Baxter. Ličilo je to na srčanu kap. Od razudbe se odustalo budući je pacijent imao hepatitis C. Ništa se nije moglo naći što bi odudaralo od uobičajenog. Onda je došao crni četvrtak. a bila je ponukana prijavom o strašnoj i brzoj smrti pacijenata na hemodijalizi tog dana na hemodijalizi u Požegi. Svi su pacijenti umrli na različitim dijalizatorima. biokemiju. ali ja sam joj savjetovao da u takvoj teškoj situaciji ostane u Zagrebu. vode. Onda su imali jedan miran dan da bi u srijedu na isti način i s praktički istom teškom agonijom umro drugi stari i bolesni pacijent. Izvijestili su nas o tri sumnjive smrti pacijenata s hemodijalize. Počelo je u ponedjeljak kad je stari teško bolesni pacijent naglo umro za vrijeme hemodijalize s brzom i teškom pojavom simptoma te izrazito brzom smrću. ali bez rezultata. što i jest pravi posao epidemiologa u takvim situacijama. U noći između četvrtka i petka zaključeno je da treba zatražiti pomoć ponajboljih hrvatskih stručnjaka za hemodijalizu. istina ne tako burno kao rečeni čovjek. Bolesnici ne umiru svaki drugi dan na hemodijalizi. Prvi dio hemodijalize se obavljao uobičajenom mirnom rutinom. toksikologiju. Pacijenti umiru na hemodijalizi. Nije bila sigurna što i kako treba učiniti. Shvatio sam da se događa nešto izrazito važno i vjerojatno neugodno. Hemodijaliza je odmah zatvorena zbog sumnje da se nešto nepredviđeno događa bilo s uređajima bilo s različitim otopinama korištenima u postupku. pa je sve provjeravano. itd. Bili su zabrinuti. pa se čistim slučajem dogodilo da u tri dana umre dvoje. Otišao sam sa sastanka pod teškim dojmom nesretnih slučajeva na Rebru i posvetio se pretraživanju Interneta. jer je ministrica bila nedostupna zbog nekog sastanka. a niti ja nisam imao neke ideje. ali ih umire barem desetak godišnje. Zaključak je bio jasan da treba odmah zabraniti uporabu tog filtra na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. mikrobiologiju.neznanje teško pogodilo katastrofom s filterima za hemodijalizu tvrtke Baxter u jesen 2002. a onda je pacijent naglo i bez ikakvog uvoda ušao u agoniju. ali su sve tumačili slučajem. 216 . Takvo nakupljanje smrti moglo se smatrati epidemijom i naravno da je državna epidemiologica morala reagirati. Negdje uvečer oko 19 h nazvala me predstojnica Službe za epidemiologiju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) tražeći od mene izvještaj o slučajevima s Rebra. ali da mi telefonski ne može ništa više reći. ali se razvijalo strahovito brzo i pacijent je do dolaska liječnika već bio klinički mrtav. a jedino što im je bilo zajedničko odnosilo se na filtar za hemodijalizu. tekućine za hemodijalizu su bile kod većine različite i brojni drugi činitelji su bili različiti. kad je umro mlad čovjek s istim znakovima kao prethodnih dvoje. Tako je sazvan taj sastanak na kojem su stručnjaci pokušavali barem naslutiti što se moglo dogoditi. Ona nije uspijevala ostvariti kontakt s Ministarstvom zdravstva tijekom cijele noći. Ona je pak odlučila iskoristiti noć za traženje zajedničkog nazivnika svih tih slučajeva. pa sam odgodio sve poslove i uputio se na sastanak. a za razudbu takvih bolesnika nije bilo uvjeta na patologiji. Namjeravala je odmah krenuti u Požegu.

ali da dovoljnih dokaza za to nema. ali da je bilo u mene pameti mogao sam se suprotstaviti. Zajednički smo napisali kratko izvješće s podacima što se u Sisku događalo. što smo poduzeli na sprječavanju i liječenju otrovanih te što je odmah nakon toga poduzeto na cijelom hrvatskom teritoriju u svrhu sprječavanja sličnih događaja. Tog dana je na hemodijalizi u Puli umrlo četvero ljudi. Zatraženo je od mene da odmah dam odgovor što bi mogao biti uzrok smrti tih silnih ljudi. Cijelo prije podne te subote dobivao sam izvještaje iz HZJZ. koji odgovara na rečeni način. Tražili su od mene da napišem odmah izvještaj o smrtima na hemodijalizi u Sisku iz godine 1995. ali to su bile nažalost očekivane smrti zbog komplikacija hemodijalize kod teških bubrežnih bolesnika. a ja sam odgovorio da sam takav kakav jesam i da naprosto ne znam dati odgovore. Nisam htio sam pisati to izvješće budući je u ministarstvu još uvijek boravio ugledni kolega iz HZJZ s kojim sam sudjelovao u rješavanju sisačkog slučaja. a da neizostavno moramo podnijeti izvješće na sastanku drugog dana u 9 h. Ministrica je tvrdila da slučaj s Baxterovim filtrima nije ni prvi ni najgori u Hrvatskoj navodeći slučaj četrdeset mrtvih na hemodijalizama u Sisku zbog otrovanja aluminijem. Mudro ministarstvo bi odmah nakon slučaja u Puli obavijestilo građane o tragediji. Da su djelatnici centra bili obaviješteni o opasnosti u prijepodnevnim satima te su se tragedije mogle izbjeći i to je u svima nama izazivalo osjećaj krivnje. koji su povećavali moj šok. a ostali otrovani pacijenti da su uspješno izliječeni intervencijom centara za hemodijalizu u Zagrebu. gdje je vladala atmosfera teške panike i nereda. Tajnik stožera i nestručnjak za bilo koju granu medicine mi je te subote rekao da je trebalo ranom zorom nazvati Operativno dežurstvo MUP-a i preko njega na dva dana prekinuti sve hemodijalize u Hrvatskoj. Vjerojatno moje kritike nitko ne bi poslušao. Istina je bila to da je u Sisku ukupno zaista umrlo 40 bolesnika kroz period od 5 godina. Ni tim izvješćem ministrica nije bila zadovoljna i mi smo konačno bili otpušteni iz ministarstva. Jedine dobre odluke odnosile su se na pokretanje potrage za uzrokom stradanja ljudi i za 16 h tog dana je zakazan pokus oponašanja hemodijalize na Rebru i uzimanja potrebnih uzoraka za kemijske analize. Onda je negdje oko 15 h poslije podne došao onaj konačni udar. ministrica zdravstva je tog jutra donijela kobnu odluku da epidemiolozi telefonski obavijeste svih četrdeset i više centara za hemodijalizu o zabrani korištenja filtara P3.Tadašnja ministrica zdravstva je Stožer ukinula odmah pri preuzimanju dužnosti ne misleći na to da rečena institucija ima bogato iskustvo u rješavanju kriznih stanja te da je okupljala stručnjake svih medicinskih grana. Nije bilo ni potrebno govoriti o bilo čemu budući se sastanak pretvorio u dokazivanje kako je ministarstvo postupili na jedini pravi korektni način i da nitko nije kriv ni za što. Došla je zapovijed da odmah okupim sve svoje suradnike te da cijelu noć tražimo po Internetu slične slučajeve. Mene su pozvali negdje oko 23 h u ministarstvo. ma što to značilo. Zakazao je sustav kad centri za hemodijalizu nisu tijekom tjedna izvještavali HZJZ o sumnjivim slučajevima. a ovdje se pustilo novinarima da to naprave. Tek što sam stigao kući uslijedio je hitni poziv u Ministarstvo bez ikakvog obrazloženja zbog čega me tamo zovu. Morali smo pričekati odgovor ministrice. a Ministarstvo zdravstva se počelo buditi tek negdje u večernjim satima. Zamjenik ministra me pitao da kakav sam ja toksikolog. Tek te večeri smo shvatili što je zapravo traženo od nas. Posebno je naglašavala da za slučaj u Sisku nitko nije odgovarao i na taj način si je vjerojatno spremala alibi. Međutim. Kod mene osobno zato što se nisam sjetio da sustav telefonskog obavješćivanja ne valja. a on je bio vrlo odlučan. 217 . Vijest je među svim građanima Hrvatske izazvala teški šok. Iz sata u sat je broj umrlih pacijenata s hemodijalize diljem Hrvatske bio sve veći. Bila je u potpunosti nezadovoljna našim izvješćem i tražila je konkretne podatke. Dopunili smo izvješće podacima da se sumnja na smrt troje pacijenata zbog otrovanja aluminijem. a ja nisam imao nikakve ideje i to sam otvoreno rekao. Naravno da smo na jutarnji sastanak te nedjelje došli ništa pametniji nego dan ranije i jedino smo bili umorni od besplodnog pretraživanja podataka na Internetu.

Slični smrtni slučajevi su zabilježeni koji mjesec ranije u Španjolskoj te u manjoj mjeru u SAD i Indiji. Treba naglasiti još jednu činjenicu. najgore je ne analizirati greške u takvim događajima. Počelo je s vrtoglavicom i teturanjem. Treba li to komentirati? 218 . koja je izazvala smrt pacijenata. kad smo postavili pokus simulacije hemodijalize na nekoliko filtara. Tog časa su nastupili problemi. Ne zna se pouzdano kako je otrov dospio u dijalizatore (glupim pokusom ispitivanja protočnosti kapilara ili diverzijom). a onda su se javili gastrointestinalni problemi te problemi s mokraćnim mjehurom. Ja sam samo u jednom susretu s istražiteljem razgovarao cijelih 4 sata iznoseći podatke i odgovarajući na pitanja. Odmah smo se svi uputili u HZT. Nije mi znao reći zbog čega se pokusi moraju obustaviti. Dobile su nedvojbeni dokaz da se radi o nekom freonu i nakon toga su kao tipični kemičari pokušale saznati još po koji podatak. U ispircima jednog od filtara našli su na dnu vodenog sloja tekućinu koja se nije miješala s vodom. Tijekom tog tjedna održavali su se svakodnevni sastanci analitičara uz izvješća o dobivenim rezultatima. a on mi nije znao dati ali je rekao da sutra u ponedjeljak moram otići u 10 h na sastanak u Faust Vrančić. Kao prvo. Kao stari iskusni toksikolog vidio sam da ti rezultati ne znače ništa. jer tako je naredio MUP. koje su pogreške napravljene od strane hrvatskog zdravstva. ali je pri tim pokušajima i ona pala u nesvijest. a ponašala se poput žive. i prenio zabrane iz MUP-a. Smatralo se da se u filtrima morala nalaziti neka opasna tvar. a toksikolozi su otkrili da je ta tvar izrazito otrovna i da se čak namjeravalo koristiti je u obliku bojnog otrova. ovo je upozorenje da su tragična iznenađenja moguća s kemikalijama i da će se ponovo ovdje ili ondje dogoditi. ali nije se našlo nikakvog poremećaja. Uspjele su je prebaciti u epruvetu i onda injicirati u vezani sustav plinski kromatograf-spektrometar masa. Provukli su kroz sloj vode iznad čudne tekućine jednu kapilaru i te pokušale pomirisati izoliranu tvar. ali treba naglasiti da je istraga naglo prekinuta. Tako se došlo do zaključka što je krivo za smrt više od dvadeset dijaliziranih bolesnika. Prebačene su na Rebro. gdje se pokušavalo doći do zaključka. Želim samo naglasiti dvije stvari. Kemičari su iz spektra masa zaključili da se radi o perfluoro-izobutanu. Nazvao sam zamjenika ministra zdravstva i tražio objašnjenja.Što se tiče analitike. Sastanak tog ponedjeljka u MUP-u donio je dramatične podatke. a najvažniji su mi bili rezultati s IMI na biološkim pokusima. Konačno su se izvukle na hodnik i puzajući došle do porte. Po mojem zahtjevu u istraživanje su uz HZJZ bili uključeni Institut za medicinska istraživanja (IMI) s biološkim pokusom te policijski institut Faust Vrančić. Obavljen je detaljan liječnički pregled uz brojne biokemijske analize. Jedna je pala u nesvijest i druga ju je pokušavala izvući iz prostorije. Kao drugo. Za ovu priču daljnji događaji nisu važni. koji se također uključio u istraživanja. Kolegice iz MUP-a su uzele uzorke 6 filtara i pokušale na drugačiji način imitirati hemodijalizu. Nazvao sam sve kolege s IMI i iz Imunološkog zavoda. a od nas je zatraženo da u svojim bazama podataka provjerimo kakva su toksikološka svojstva pojedinih freona. itd. jer je vjerojatno da će se one opet ponoviti na nekom drugom slučaju. Nikakvih dobrih rezultata! Onda me u nedjelju tjedan dana nakon početka pokusa nazvao kolega iz HZJZ i zatražio da se odmah i bez rasprave prekinu sva istraživanja. Svi pokusi su prekinuti. gdje su se vrlo brzo oporavile i vratile u normalno stanje. ona je počela te nedjelje u 16 h. ali nitko osim nas Hrvata nije uspio otkriti uzrok stradanja ljudi na hemodijalizi. kojima sam osobno odnio uzorke na analizu. Zbog toga je svaki ispirak iz filtara s jedne i druge strane membrane bio dragocjen i mi smo ih prikupljali kroz 2 h simulirane dijalize. a ja nisam bio zadovoljan s takvom odlukom bez da znam razloge.

Moglo bi se reći da ih zapravo koriste građani bilo izravno bilo češće neizravno. posebno na radnim mjestima? O tome ću pokušati nešto napisati u tekstu koji slijedi. željeznica. ali sve one postoje zbog građana. Proizvode se i koriste u zaista golemim količinama. toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima. Opet ću se poslužiti udžbeničkom podjelom organskih kemikalija prema fizikalnokemijskim. Treba jako čvrsto naglasiti da se većinu nesreća i stradavanja ljudi od kemikalija zataškava te da se zna za one slučajeve koji su procurili na ovaj ili onaj način u 219 . rijeke. lijekovi. pa su nam različiti prometni putovi (more. Eto. ali boljeg imena nije bilo. ceste. Činjenica je da su to organske kemikalije kao i brojni pesticidi. Ostale organske kemikalije dolaze u znatno manjim količinama. ali zato znaju biti daleko opasnije nego što su nafta i naftni derivati. Izlila se nafta u more zbog havarije na brodu i više nitko nije mogao ograničiti posljedice nesreće. ali biti će dani i neki primjeri iz hrvatskog iskustva. Većina ovakvih organskih kemikalija stalno se prevozi između mjesta proizvodnje i korištenja. koji mnogima uopće nije važan. Skoro 3 tone po Hrvatu. Što je s posljedicama dugotrajne izloženosti ljudi ovakvim kemikalijama. naftovodi ili plinovodi. itd. Samo iz Molva šalje se u hrvaska domaćinstva i industriju više od milijun tona zemnog plina. Od nabrojanih kemikalija razlikuju se po tome što se uglavnom proizvode u industrijskim postrojenjima.) zapravo zakrčeni kemikalijama. Ovo na slici bila je poznata nesreća s brodom Prestige i nije bila najveća koju pamtimo na tom svijetu. itd. sredstva ovisnosti. samo Hrvati uvezu godišnje u zemlju skoro 7 milijuna tone nafte iz koje se onda proizvode različiti derivati za korištenje ili čak izvoz u sličnim količinama u kojima se uveze nafte.INDUSTRIJSKE ORGANSKE KEMIKALIJE Zapravo je naziv ove skupine kemikalija izrazito loše izabran. ali isto tako i u malim obrtima u daleko manjoj mjeri. A koriste se svuda i na svakom mjestu. Onda nije ni čudo što se s ovakvim kemikalijama najčešće događaju nesreće i što su ljudi na svom radnom mjestu ili čak kod kuće izloženi njihovu djelovanju. Istina je da u tom slučaju nisu stradali ljudi nego tek okoliš u Španjolskoj i Francuskoj na atlanskoj obali. otrovi živih bića.

čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušiti) APSORPCIJA: preko pluća RASPODJELA: prolazi barijere. tekuće i čvrste tvari. ako prije toga ne odletite u zrak. koji naravno nastaje i u brojnim biološkim procesima razgradnje organskog materijala. S9-16 (čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu. jer je jako dobar energent. Plinovi Među plinovite alifatske ugljikovodike spadaju prvenstveno oni zasićeni ravnolančani od metana do butana.3butadiena. ali je zato većina lako ili vrlo lako zapaljiva. Za potrebe ovog odlomka biti će podijeljeni u plinovite. a T1/2 oko 2 h. Prvo o onima koji praktički nemaju nikakvog utjecaja na ljudsko zdravlje. pa i s onim nezasićenima poput etilena i acetilena. a u određenim omjerima sa zrakom stvaraju se eksplozivne smjese. Ima ga svud oko nas i koristimo ga u golemim količinama.javnost. Evo podataka o tipičnom od tih ugljikovodika. a to su svi osim spomenutog butadiena. F+ VRLO LAKO ZAPALJIVO Izrazito lako je zapaljiv. Zapravo se sva četiri zasićena ravnolančana ugljikovodika koriste na brojnim mjestima. ali nema nakupljanja ELIMINACIJA: pretežno preko pluća uz slabu biotransformaciju. a ostala slobodna mjesta na atomima ugljika zauzimaju atomi vodika. čega se vjerojatno svaki čitatelj sjeća iz školskog gradiva kemije. jer će biti riječi samo o onome što znamo. Alifatski ugljikovodici Osnovna značajka te skupine tvari je u tome da su sastavljeni isključivo iz ugljika i vodika. Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. Danas kad se govori o krizi nafte još uvijek se računa da će zemnog plina i drugih izvora ovih ugljikovodika biti dugo ljudima na raspolaganju. a to ima logike i s toksikološkog stajališta. Ugljikovi atomi su međusobno spojeni najčešće jednostrukim vezama. Apsolutna većina nije otrovna. Naravno da se međusobno razlikuju po fizikalno kemijskim ali i opasnim svojstvima. 220 . Jednako je i s ostalim ugljikovodicima. BUTAN CAS 106-97-8 R12 (vrlo lako zapaljivo). acetilena ili vrlo opasnog 1. ali one mogu biti između pojedinih atoma dvostruke ili čak trostruke. Nalaze se u zemljinoj kori u golemim količinama poput metana. pa će sa stanovišta istine ovaj tekst biti jako manjkav. Mogu biti ravnolančani ili razgranati. ali također nezasićeni poput etilena.

Nije ni opazila da joj stan puni gradski plin. ali ne od otrovanja nego zbog nedostatka kisika.01. Rudari su u davnim vremenima nosili u okna kaveze s kanarincima i povremeno su gledali kako se ptica ponaša da bi mogli pobjeći prije nego što dođe do eksplozije. Zbog toga morate više puta promisliti prije nego kupujete plinske grijalice ili bojlere. To jedino spašava život i zdravlje. a sama je uginula. ali priča je završila tužno uginućem papigice. Nažalost. Važno je jednako zbog stvaranja ugljikovog monoksida koliko i zbog ispuštanja inertnog alifatskog ugljikovodika da osigurate stalni dotok čistog zraka u svoj stan tijekom korištenja ovakvog energenta.2008. 221 . To su slučajevi kad neki inertni plin ispuni zatvoreni prostor i na taj način smanji koncentraciju kisika na toliko nisku razinu da ga je nedovoljno za život zbog hipoksije. Evo jednog od njih. Kad bi vidjeli da je kanarinac klonuo ili uginuo znali su da treba hitno napustiti opasno područje. a papigica je dala signal da nešto nije u redu. Mogla je poginuti naravno i zbog eksplozije. Česte su eksplozije plina u rudnicima ugljena gdje metan predstavlja stalnu prijetnju životima rudara upravo zbog moguće eksplozije. jer posljedica hipoksije ne mora biti samo smrt nego teška oštećenja stanica poput onih u mozgu.Svaki čas slušamo o eksplozijama ovakvih plinova u transportu ili korištenju. koja je spasila život svojoj gospodarici. Mogla je i gospođa umrijeti. Plinoviti ugljikovodici ne ubijaju izravno nego na taj način da čovjeku uskrate kisik. Treba reći i koju riječ o onim po zdravlje opasnim alifatskim ugljikovodicima. Najednom je iz čistog mira papigica počela kričati i onda je njezina gospodarica shvatila kako se užasno omamljeno osjeća.) o papigi ari. pogotovo u našim stanovima gdje se koristi plin kao energent. Dovoljno je da koncentracija kisika u zraku padne ispod 14% i svim živim bićima koja bez kisika ne mogu živjeti prijete štetni učinci. Nedavno sam čitao u dnevnim novinama (Vjesnik 09. Gospođa je otvorila vrata i prozore te se tako spasila. Najvažnije je shvatiti da vam prijeti hipoksija i odmah izjuriti na čist zrak. takvih slučajeva bilježimo puno.

Butadien ne samo što je karcinogen i mutagen nego ima štetan utjecaj na okoliš i zato mora biti pod profesionalnim nadzorom. Pretpostavljam da su razlozi za to jasni. Pokreću naše automobile. Zar nije trebalo početi s mjerenjem tog plina u zraku potencijalno ugroženih dijelova grada Siska? Vjerojatno će s priličnim zakašnjenjem u program praćenja kvalitete zraka biti uključen i ovaj plin. može izazvati nasljedna genetska oštećenja) Taj butadien se stvara prilikom rafiniranja nafte i nalazi se u tzv. ali ne možemo zanemariti činjenicu da pripada u karcinogene kategorije 1.kat. a sad pogledajmo one najjednostavnije od njih. barem ne na ovaj način kako mi živimo. Mi uglavnom koristimo smjese tekućih ugljikovodika o čemu će biti riječi kasnije. Tekući ugljikovodici Oni su nam danas najvažniji i bez njih ne bi mogli zamisliti život. a tipični predstavnik im je oktan.3-butadien nitko se nije sjetio.T F+ 1. jer su istraživanja dugotrajna i skupa.Muta. kat. Čuli ste za oktanski broj? Evo njegovih značajki. Sad su počeli mjeriti benzen u zraku. Potrošnja tekućih goriva je izrazito velika u svakom dijelu ove naše kugle zemaljske. može izazvati rak. što pak znači kako je dokazano da može izazvati karcinom u ljudi. koji nije namijenjen korištenju u domaćinstvu. naftnom plinu. daju nam tako dragocjenu električnu struju i na stotine drugih mjesta su nezamjenjivi u očuvanju našeg standarda. ali na 1. 1. a nitko se nije bunio zbog karcinogenog benzena. Mi nemamo podataka o djelovanju te i sličnih kemikalija na zdravlje ljudi ili na okoliš. Bez njih se ne može živjeti.3-BUTADIEN CAS:106-99-0 Karc. Prisjećam se pri tome Siska u kojem su građani godinama protestirali zbog ružnih mirisa vodikova sulfida (sumporovodik ili H2S). pa je tako stanje i u Hrvatskoj. 3 OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-45-46 (vrlo lako zapaljivo. Kod alifatskih ugljikovodika govorimo o onima s 5 do 16 ugljikovih atoma u molekuli. koji se velikim dijelom koristi u industriji kao energent. ali tada će biti kasno započeti istraživanja o njegovom možebitnom negativnom utjecaju na zdravlje ljudi i na okoliš. 222 . pogotovo kad se njegova opasna svojstva usporede s onim toksikološki inertnog butana. griju naše stanove. a on je sastojak naftnog plina.

Xn F OKTAN (predstavnik tekućih) CAS: 111-65-9 ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO R11-38-50/53-65-67 (lako zapaljivo. bez obzira na oktanski broj. heksan i heptan spadaju u tvari otrovne ili vrlo otrovne za organizme koji žive u vodi. Međutim. U najgorem slučaju možete se ugušiti zbog edema pluća (pluća se napune vodom). rijetko ti čvrsti ugljikovodici dolaze u čistom stanju. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. pogotovo zato što dolaze u golemim količinama kao sastavni dio naftnih derivata. ali se mogu koristiti npr. nadražuje kožu. Do prije koju godinu su ih smatrali sasvim bezopasnima. Točno je da niti bitumen niti njegov proizvod asfalt nisu izravno opasni za 223 . a sad se posvetimo bitumenu. Valjda je svatko od nas bos hodao po asfaltu i ništa mu se naročito nije dogodilo osim pri žarkom ljetnom suncu. za izradu sviječa. U većini slučajeva vi ćete iskašljati ono što je dospjelo u pluća. Primjer su parafini za koje nitko do sad nije još dokazao da bi mogli predstavljati neku opasnost za ljudsko zdravlje. Zadnjih godina se otkrilo da drugi slični tekući ugljikovodici imaju malo opasnija svojstva od oktana. a kod nekih od njih se sumnja na reproduktivnu otrovnost. a nekakva upala dišnih putova je očekivana bez obzira kako inače dobro prošli nakon incidenta s gutanjem. Međutim. Tako je to kod većine ugljikovodika ili njihovih smjesa (naftni derivati male viskoznosti). pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. ali možete lako očekivati ozljede različite veličine. Čvrsti alifatski ugljikovodici Sami po sebi u čistom obliku ovi ugljikovodici su praktički bezopasni. Čak ni njihova zapaljivost nije Bog zna kakva. kad smo mogli opeći osjetljive gradske tabane. a tipičan primjer su razni katrani i čak obični bitumen. O karcinogenim katranima biti će riječi kasnije. Rekli bi da to sve skupa nije ništa naročito. a danas se prema njima sumnje povećavaju. Tako npr. Tijekom povraćanja vjerojatno je da će dio sadržaja želuca biti aspiriran (uvućen) u pluća i onda nastupaju problemi. Kad ih progutate oni snažno nadražuju sluznice probavnog sustava i povraćanje gotovo da je neizbježno. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. moram upozoriti na činjenicu da on ima oznaku R65 ili da može izazvati oštećenja pluća ako se proguta.

Stavljaju se u promet u golemim količinama na području EZ. Tamošnji dužnosnici odlučili su otvoriti industrijsku zonu. a ne smije se zanemariti činjenica da većina tijekom uporabe završava u zraku ili okolišu. ali je isto tako činjenica da nekakvo globalno onečišćenje takvim tvarima ipak postoji. Čak ako nema utjecaja na ljudsko zdravlje. a jedan od rezultata bili su skupo plaćeni neučinkoviti filtri za pročišćavanje emitiranih para iz postrojenja. ali se ne može zanemariti niti kondenzirane policikličke aromatske ugljikovodike zbog njihovih karcinogenih svojstava.ljudsko zdravlje kad su hladni i nepokretni. razrjeđivačima i brojnim proizvodima za graditeljstvo i zaštitu strojeva. ali sadrži u svojoj strukturi neke opasne tvari. ali on govori da skoro ni jedna industrijska djelatnost ne završava bez utjecaja barem na kvalitetu života ljudi koji stanuju u blizini postrojenja. zagrijani bitumen jako smeta građanima. kad je zbog brojnih zdravstvenih poteškoća angažirano ukupno zdravstvo iz bliže i daljnje okolice do grada Splita. koji ne osjetite pri normalnim temperaturama.) kao izrazito važna otapala korištena na brojnim mjestima. ali je stanovnike najviše zasmetala tvornica za proizvodnju izolacionih materijala na bazi bitumena. Mislim da se tamo dogodio jedan incident inducirane masovne histerije među seljacima. Većina ljudi upozorava na vodikov sulfid. Aromatski ugljikovodici Misli se zapravo najčešće na benzen i njegove alkil derivate (npr. Svi savjetnici i mjerači čistoće zraka na tom području su zakazali. ksilen. Uselilo se nekoliko industrijskih postrojenja uglavnom vezanih za graditeljstvo. etilbenzen. Benzen 224 . benz-a-piren). Činjenica je da ih zračne struje raznose u različitim smjerovima i da se većina razgradi pod utjecajem sunca i atmosfere. Od samog početka rada postrojenja stanovnici navikli na svjež i čist seoski zrak bunili su se kako su znali i mogli. Dolaze dakle u otapalima za boje i lakove. toluen. ali bez perspektive zbog škrte zemlje. sredstvima za čišćenje. To je izrazito važan još uvijek zanemaren problem iako i mi u Hrvatskoj već imamo odgovarajući pravilnik o „hlapljivim organskim otapalima“ i nadzoru njihovih isparavanja (emisija) u zrak. ali se zbog njega bune građani sa stanom blizu asfaltnih baza ili drugih postrojenja za primjenu bitumena. Uznemirenost i potpuna nemoć poticale su u stanovnika neracionalne reakcije. a svi u strukturi sadrže barem tri dvostruke veze između atoma ugljika. itd. U izrazito dobrom sjećanju mi je ostao jedan izvid u Muć. to što su sastavljeni isključivo iz ugljika i kisika. Slučaj još uvijek nije završio i pitanje je kad će i kako završiti. Zajedničko im je osim aromatskog karaktera. Bitumen sadrži male količine karcinogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (npr. asfalt nije jednostavan nego zapravo vrlo složena smjesa teških ugljikovodika. To je lijepo selo iz Dalmatinske Zagore. Evo podataka o važnijim predstavnicima. Naravno da u malim pakiranjima ulaze u domaćinstva za različite svrhe i potrebe. Međutim. koji se grijanjem iz njega oslobađaju. Javlja se naravno dilema između industrijskog napretka i patnji potencijalno ugroženog pučanstva.

lakovi. (može izazvati rak. a nije dopušteno niti kratkotrajno njihovo prekoračenje (KDK).kat.12 ppm odnosno u mokraći na kraju radne smjene koncentracije fenola ne bi smjele biti više od 15 mg/g kreatinina). granica je 1.Muta. Također može nadraživati oči i kožu uz izazivanje crvenila i žarenja. ali moguća je pojava raka i na drugim mjestima. glabovolja. ali uz sve propisane mjere zaštite radnika i građana izvan industrijskog objekta. BGV (biološke granične vrijednosti). ali problem su njegovi učinci dugotrajnog izlaganja. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta) Vjerojatno su već i gore dani škrti podaci dovoljni da se shvate opasnosti izlaganja. opasnost od teških ozljeda zdravlja udisanjem. 225 . emajli i konačno automobilski benzin). u izdahnutom zraku radnika 16 h nakon završetka radne smjene ne bi trebale njegove koncentracije biti više od 0. Najčešće se govori o mogućem izazivanju leukemije. kako se to vidi na slici pokraj teksta. jer se npr. Može se stavljati u promet jedino za profesionalnu uporabu u posebnim pakiranjima većima od 20 l i s obveznim natpisom: „Samo za profesionalnu uporabu“. ali se danas još uvijek ne obavljaju dovoljno dobre kontrole. na plućima ili koži. Vrlo strogo su propisane maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) u zraku na 5 ppm (part per million ili dio na milijun). Uzimajući u obzir njegova podmukla svojstva našao se na europskim i hrvatskim listama ograničenja i zabrana za stavljanje u promet.2 T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R45-46-48/23/24/25-11-36/38-65. a to znači da često dolazi u svim proizvodima u kojima se nalaze naftni derivati (razrjeđivači. lako zapaljiv. pospanost i naravno moguća nesvjestica. posebno dugotrajnog. Za njega su propisane na radnom mjestu i tzv. Za okoliš i namirnice uključujući vodu norme su još oštrije. boje. nadražuje oči i kožu.5 µg/l. 1. pa tako npr.5 µg/l a za površinske kopnene vode kategorije I. pa se za njega može reći isto što i za lako hlapljive alifatske ugljikovodike. Uznemiruje nas činjenica što se on nalazi u nafti i tekućim naftnim derivatima.1%. sredstva za čišćenje. Kod gutanja se javlja oznaka R65. O tome nešto više u kasnijim tekstovima. kod udisanja javljaju vrtoglavica. Prema tim propisima u maloprodaju se ne bi smjelo puštati ni jedan proizvod sa sadržajem benzena višim od 0. ovoj tvari. u dodiru s kožom i ako se proguta. kao npr. U vodi za piće koncentracije benzena ne smiju preći 0. ali se to ne odnosi na benzin koji smije sadržavati najviše 1% benzena. Učinci trenutnog izlaganja su najmanji problem. Bez benzena je teško zamisliti modernu industriju i zato se on dopušta za profesionalnu uporabu. Kat.BENZEN (CAS 71-43-2) Karc.

tj. Ja sam na problem naišao početkom novog milenija kad su tražili pomoć stanari iz kuća smještenih vrlo blizu tamošnjoj staroj benzinskoj postaji. Problem je postao značajan kad je nekoliko metara sjeverno od postaje izgrađena visoka stambena zgrada. Istina je da su tu radilo o lokalnom onečišćenju. Stanje se zaoštrilo tijekom 2007. itd. ali su rezultati nagonili na razmišljanje. lakovi. emajli. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 226 . kad stanari obližnjih kuća istočno i južno od postaje nisu mogli podnostiti smrad benzinskih para. pa naravno da ga često nalazimo u proizvodima namijenjenima uporabi u kućanstvu.). godine. kao najveći onečišćivači zraka benzenom iskočile su dvije gradske benzinske postaje. a sve u sklopu istraživanja pobola Sičana od bolesti koje bi se mogle dovesti u vezu s onečišćenjem zraka. koja je ometala sjeverne vjetrove u prozračivanju prostora oko postaje. koja pak ispušta u okoliš između ostalih benzen. pa je uslijedila ozbiljna tužba grada protiv rafinerije i njezinih odgovornih ljudi. To je uostalom praksa u europskim zemljama. Rezultati su bili neočekivani. Istovremeno su završena već ranije započeta istraživanja županijskog zavoda za javno zdravstvo o onečišćenju zraka u gradu.Kod nas je po benzenu najpoznatiji slučaj grada Siska gdje se nalazi rafinerija. Nije uopće sporno da je prema količinama emitiranog benzena u Sisku apsolutno najveći onečišćivač upravo rafinerija. kad je udruga oboljelih od raka započela s brojnim akcijama u smislu smanjivanja koncentracija benzena u zraku na području grada. boje. Nadam se da će se ti problemi riješiti u slijedećih nekoliko godina. Kod benzinskih para to se jednostavno može riješiti odvođenjem para iznad „pištolja“ tijekom punjenja automobilskih rezervoara te njihovo odvođenje na rekuperaciju vjerojatno pothlađivanjem. ali postavlja se pitanje kakav je utjecaj na ljudsko zdravlje benzinskih postaja smještenih u gusto naseljenim područjima gradova. Posebno je postalo teško ljeti za vrijeme tišine bez vjetrova. Toluen i slični alkilbenzeni Danas je on uz ksilen najčešće otapalo koje se nalazi u različitim proizvodima korištenima za zaštitu materijala (razrjeđivači. Oni su izrazito senzibilizirali ne samo javnost nego i političke stranke županije. kad će prema novim hrvatskim propisima emisije opasnih kemikalija iz različitih objekata biti smanjene. strojogradnja i mnoge druge aktivnosti bez toluena kao sastavnog dijela brojnih proizvoda. Praktički se ne može zamisliti građevinarstvo.

Vjerojatno će se zadržati njegova široka uporaba. Toluen je bio ipak nešto drugo zbog svoje 227 . Onda se tijekom kolovoza 2007. ali nisu poduzete nikakve mjere poput ustezanja izdavanja uporabne dozvole. Kod nas će toluen biti zapamćen po slučaju onečišćenja vode za piće u jednog zgradi naselja Vrbani u Zagrebu. kat. možda zbog pritiska javnosti preko sredstava javnog priopćavana. godine u slučaj umiješala gradska vlast. ali bez uspjeha. a nisu nas suviše zabrinjavali nalazi etilbenzena i ksilena. Manje je hlapljiv od benzena i lakše je održavati čist zrak u radu s njim. Obzirom na široku uporabu javlja se kao onečišćenje okoliša. koje su paralelno obavljene u Beču i Zagrebu dajući slične rezultate. godine pokušao čak 3 ispiranja ukupnih cijevi cijele jedne zgrade.000 µg/l. Zatražene su specifične analize aromatskih ugljikovodika. 3 Xn F ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-38-48/20-63-65-67 (lako zapaljivo. štetno: može uzrokovati oštećenje pluća ako se proguta. a onda je bilo kasno za bilo što učiniti. U vodi za piće je kod nas MDK za toluen 1 µg/l. koji je rođeni Zagrepčanin i bio je voljan pomoći. a posebno se pazi na onečišćenje voda. pa je toluen sasvim sigurno kemikalija koja će slijedećih godina proći značajna istraživanja toksikoloških svojstava. Osobno sam se odmah vratio u Zagreb i kao toksikolog uključio u rješavanje problema. Investitor je u prvoj polovici 2007. Stanari su se počeli useljavati u stanove još dok nije dobivena dozvola. Mineralna ulja su u vodi daleko premašivala MDK od 10 µg/l i znala iznositi više od 2. Savjetovao sam da se pozove iz Švicarske vrsnog stručnjaka za sindrom bolesnih zgrada. nadražuje kožu. godine nalazom mineralnih ulja u vodi za piće na pipama iz nekoliko stanova jedne zgrade. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Stvar je počela još 2006. a opet je zbog manje opasnih svojstava i njegov MDK za zrak u radnom prostoru znatno viši i iznosi 200 ppm (KDK iznosi cijelih 500 ppm). moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod. Mene su pozvali zadnjih dana kolovoza i ja sam pretpostavio kako se radi o sindromu bolesne zgrade. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Mnogo je manje opasan od benzena i oznaka o reproduktivnoj otrovnosti je relativno blaga.TOLUEN (CAS 108-88-3) Repro. Mineralna ulja sama po sebi ne znače puno i sasvim su nespecifičan pokazatelj da nekakvih naftnih derivata ima u vodi. Bilo nam je najvažnije da nema u vodi benzena.

On se naravno na zraku vrlo brzo polimerizira i postaje potpuno bezopasan i nepokretan u okolišu. ali bio je povišen samo u nekim uzorcima. oni su dočekali oštru zimu na prelazu iz 2008. njegov miris je vrlo intenzivan i ljudi ga lako osjete. Policiklički aromatski ugljikovodici Policiklički aromatski ugljikovodici ili PAH-ovi (Policyclic Aromatic Hydrocarbons) skupina su složenih aromatskih tvari s dva ili više kondenziranih benzenskih prstenova. Ima ih mnogo i nisu svi jednako otrovni za čovjeka i opasni za okoliš. Međutim. Građani su bili ogorčeni. pa zapravo ne predstavlja neku veliku opasnosti. ali nikad nije dokazana karcinogenost u ljudi nego tek na laboratorijskom modelu. Bili smo sigurni da su rizici zbog dugogodišnjeg gutanja takve onečišćene vode izrazito mali. Nije se uspjelo naravno pronaći primarni izvor onečišćenja i bilo je svakakvih teorija. Međutim. već sam neugodan miris i nalaz povišenih mineralnih ulja isključivao je uporabu takve vode kao sanitarne. 228 . uza sva obećanja i brigu ukupne hrvatske javnosti za građane Vrbana. Godišnje se samo preko zadarske luke uveze do 50. Gore je prikazana slika kad je zagrebački gradonačelnik obilazio vodocrpilišta i sporne hidrante kako bi pred novinarima pio vodu dokazujući na taj način njezinu zdravstvenu ispravnost. kako u naseljima uz prugu Zadar-Knin-Zagreb tako niti u kućama smještenim pokraj uglavnom malih obrtničkih pogona za izradu predmeta od polimernih kompozita (npr. jer mi nismo preporučili ni kupanje s tom vodom ili pranje rublja. Na sastanku smo jasno zaključili kako ne možemo davati preporuke za ništa osim korištenja vode u svrhu ispiranja WC kotlića. a najpoznatija je o dospijevanju nekog razrjeđivača na bazi ove skupine tvari u kućnu mrežu. Uostalom. pa je trebalo stalno i oštro reagirati na članke o opasnoj zagrebačkoj vodi. Međutim. Najgori su mu kronični učinci karcinogenosti. ali nikad se nije moglo isključiti da će se nekome od stanara nešto dogoditi i da će to povezati s izloženošću zdravstveno neispravnoj vodi za piće. posijano je golemo nepovjerenje među građanima i novinarima. čija su opasna svojstva dana odmah dolje. ali nađe se također u domaćinstvima gdje ga domaćice stavljaju u ormare radi uništavanja moljaca. ali i za pripremu vrlo vrijednog polimera polistirena. Morali su odlaziti izvan zgrade do jednog hidranta i odatle kućama nositi kanistere vode za obavljanje svojih prijekih potreba. Pri tome se znaju događati i nesreće uz prolijevanje manjih ili većih količina stirena. Možda bi trebalo spomenuti još naftalen. za izradu čamaca koristi se smjesa stirena i nezasićenih poliesterskih smola). godinu bez zdravstveno ispravne tekuće vode u svojim stanovima. u 2008. koji se koristi u izrazito malim količinama. Nekako istovremeno su se počele javljati sumnje u zdravstvenu ispravnost vode iz mreže zagrebačkog vodovoda i obavljene su brojne analize u kojima je dokazano kako je voda u gradskoj mreži potpuno ispravna. Od toksikologa se tražilo da daju preporuke stanarima za što se takva smrdljiva voda može koristiti. a mogu i ne moraju imati supstituirane alifatske lance. Drugi manje opasni derivati benzena Danas se najčešće koristi stiren kao sredstvo za umrežavanja polimernih kompozita. građani tome ne vjeruju.reproduktivne otrovnosti. Jasno je da se moraju na svakom takvom mjestu poduzimati izrazito stroge mjere sprječavanja izlijevanja ove kemikalije. On je lako zapaljiv i štetan ako se udiše. ali valja naglasiti kako za građane nema opasnosti od karcinogenosti ili drugih vrlo teških učinaka.000 t ove kemikalije i onda tranportira vlakom do Zagreba radi polimerizacije u toliko traženi polistiren. Međutim. Ovdje je izabran njihov najpoznatiji opasni predstavnik benz(a)piren.

može smanjiti plodnost. kao npr. štetan utjecaj na plod i izaziva preosjetljivost kože). Danas se nastoji posaditi ukrasno bilje pokraj cesta. Istraživanjima su ih našli jako mnogo uz autoceste i do 100 m udaljenosti s obje strane prometnice. Muta. štetan utjecaj na plodnost.BENZ (a) PIREN CAS:50-32-8 Karc. I na one što roštiljaju se 229 . kod roštiljanja korištenjem ugljena.kat. može štetno djelovati na plod.2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-50/53-6061 (može izazvati rak. Automobilska industrija pak nastoji napraviti motore koji će emitirati što manje PAH-ova u okoliš. Prisutan je kao normalan sastojak nafte. a što će pokazati budućnost vidjet će se. koji riga u okoliš opasne ispušne plinove vjerojatno s visokim sadržajem tih opasnih tvari. izbacuju ga svojim ispušnim plinovima automobilski motori i to posebno oni na naftu ili dizel. kako bi ono apsorbiralo iz zraka opasne tvari.kat. Toliko se o njemu za sad zna. Proizvodimo ih svojim aktivnostima u velikim količinama i naravno da se traže načini kako barem smanjiti njihove nove količine emitirane u okoliš. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. a stvara se na brojnim drugim mjestima. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Glavni predstavnik je izrazito opasan za ljudsko zdravlje kod dugotrajnog izlaganja (karcinogenost. 2. Repro. 2.kat. jer inače će se naći u našim namirnicama. ali je isto tako vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi. a ne kao onaj kamion sa slike lijevo gore.

Treba na kraju reći da se PAH-ovi nalaze pri vrhu liste prioriteta EZ za istraživanje njihovih opasnih svojstava i da će vjerojatno slijedećih godina biti objavljene smjernice o tome kako smanjiti njihovu prisutnost u našem okolišu. pa se tako došlo do sasvim neočekivanih otkrića. Ono što se stvaralo duge milijune godina u zemljinoj utrobi čovjek je opljačkao ili će opljačkati u svega dvije do tri stotine godina. Nafta iz jednog izvora nije jednaka nafti iz drugih izvora kako po sastavu temeljnih tvari tako i prema sadržaju nečistoća. Sjećam se slučaja izlijevanja dizela u Pazinsku jamu. Mudri ljudi kažu da je to bezgranična ludost i neki predviđaju krah civilizacije zbog tog razbojništva. a koji puta ih zbog pomodnih razloga zna biti ekstremno mnogo.pokušava već desetljećima utjecati da izaberu neko drugo gorivo za pripremu obroka na otvorenom. U već spominjanom slučaju sindroma bolesnih zgrada u zagrebačkim Vrbanima prvo sam postavio pitanje o mjerenju tih tvari i benzena. Zaključeno je da su ti PAH-ovi stari grijesi. ali i područje onečišćenja mora se regulirati bolje nego danas. jer se rado nakupljaju u mastima biljaka i životinja. koja vjerojatno sadrži PAH-ove. a onda smo mogli razgovarati o ostalom. Očito je istarsko podzemlje onečišćeno svakakvim kemikalijama. Radova o brojnim štetnim učincima PAH-ova je izrazito mnogo. a baš tada su ih podzemni vodotokovi isprali zbog tko zna kojih razloga. Naravno da ih se može naći u hrani. Problem je u tome što se PAH-ovi ne javljaju samo kod termičke obrade mesa na roštilju nego se čak iz biljnih namirnica mogu razviti takvi spojevi. Analizom dizel ulja pokazalo se da nije sadržavalo znatnije količine PAH-ova i to nas je tješilo. Pogledajte kako dobro izgledaju klipovi kukuruza na roštilju sa pougljenjenom komušinom. kad je neka budala nakon krađe goriva iz tvorničkog rezervoara zaboravila zatvoriti ventil i dizel je nastavio slobodno curiti. bez obzira na sastav nafta u konačnici obično ima slijedeća opasna svojstva: 230 . ronioci detaljno istraživali sifon Pazinske jame utvrdivši da se na stijenama podzemnih špilja vide tragovi brojnih izlijevanja različitih naftnih derivata u jamu. Međutim. Međutim. Uz naftu je prvenstveno vezana činjenica da je čovjek razbojnik. jer Istra je u podzemlju šuplja više nego švicarski sir. a ja sam kao obično ustrajao sa zahtjevima da se mjere PAH-ovi. a ona iz Rusije je znatno manje cijenjena zbog visokog sadržaja sumpora i zbog malog udjela posebno vrijednih lakih tekućih ugljikovodika. Čim se opazilo onečišćenje krenulo se u sanaciju. Smjese ugljikovodika Nafta Kako godine prolaze nafte je sve manje na raspolaganju ljudima. Njih istina nitko ne proizvodi namjerno radi stavljanja u promet. a sve je veća potreba za njom. činjenica je da PAH-ovi predstavljaju danas globalno onečišćenje i praktički nema mjesta ni medija gdje ih ne možete naći. pa se moglo očekivati da će onečišćenje stići u barem neke od istarskih vodocrpilišta. baš kao i mnoga druga hrvatska podzemlja. U slučajevima svih nesreća s naftnim derivatima ili u slučaju požara ja obvezno pitam jesu li mjereni PAH-ovi i tek nakon toga idem dalje u analizi. još uvijek je ima i otkrivaju se novi izvori nafte u različitim područjima naše planete. Zaista su svi pokušavali pomoći koliko se moglo. Tako su npr. a našao je najbolji put nizbrdo u tu veličanstvenu krašku tvorevinu. a to predstavlja dobar razlog za stalni i bolji nadzor nad izvorima vode za piće. Međutim. Onda je došao nalaz s jednog od istarskih izvora o povišenim koncentracijama PAH-ova u sirovoj vodi. Ljudi najviše vole čiste (Slatke) nafte iz izvora u sjevernoj Africi ili iz Arabije. Odmah je proglašeno stanje pripravnosti i na svim mogućim mjestima se tražilo tragove naftnih derivata. Neki od njih su dobro topljivi u vodi i procjeđuju se do podzemnih vodotokova odakle mi često crpimo vodu za piće.

Sadrži ona brojne heterocikličke spojeve s dušikom. Tek u slijedećih desetak godina primjena novih uredbi EZ omogućit će nam uvid u sva opasna svojstva različitih nafti iz različitih krajeva. koji vodi od Omišlja do granice s Mađarskom odnosno drugi krak do granice sa Srbijom. ali naravno da to nije prava istina. nemetale u anorganskim oblicima. itd. a oni donose svoja opasna svojstva. Tijekom 2005. ona sadrži i anorganske tvari poput soli metala. a posebno je to značajka nafte. 2 T F N OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R11-38-45-51/53-65 (lako zapaljivo. Već je naprijed rečeno da se nesreće s kemikalijama događaju najčešće u prometu. Osnovna mi je primjedba bila da je naftovod star i na nekim mjestima stradao zbog korozije tijekom Domovinskog rata. Većina članova povjerenstva se usredotočila na prijevoz morem i probleme s balastnim vodama. može izazvati rak. Nafta sadrži brojne ugljikovodike i vjerojatno u nekima od njih ima tvari koje pridonose značajno njezinim reproduktivno toksičnim svojstvima. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. koji bi naftu iz Rusije prebacivao u velikim količinama do Omišlja. a slijedeći da prolazi kroz europska strateška područja vode za piće u Gorskom Kotaru. Koja će to budala zbog zarade od desetak milijuna dolara godišnje žrtvovati neprocjenjiva hrvatska prirodna bogatstva? I iskustvo me učilo da nikom ne treba vjerovati. 231 . Nafta je izrazito složena smjesa različitih kemikalija i danas se uglavnom ne zna točno za pojedine nafte kakva to sve opasna svojstva imaju.Nafta (CAS: 64741-67-9) Karc. Konačno. kako bi se onda brodovima mogla slati na sve strane Europe. sumporom i drugim elementima. koja se prevozi različitim transportnim sredstvima u golemim količinama. kat. a ja sam se vezao uz kopno nastojeći iskoristiti iskustva s dotadašnjom dopremom nafte iz Omišlja na kopno. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Siguran sam da niste znali ove podatke o nafti. I mi imamo jedan međunarodni naftovod. godine sudjelovao sam u ocjeni studije utjecaja na okoliš preuređenog naftovoda. Najčešće se nafta prevozi brodovima i naftovodima. nadražuje kožu.

Zemlja onečišćena naftom se mora vrlo pažljivo ozdravljati primjenom skupih ali učinkovitih tehnologija (npr. Kako razlivena nafta baš i nije htjela gorjeti. Potpisali smo konačno međunarodne ugovore o neometanom prijevozu nafte i naftnih derivata. oni su brenerima potpaljivali vatru dok sve skupa nije počelo nevoljko gorjeti uz goleme oblake dima i relativno malo plamena. jer su lako hlapljivi i lako zapaljivi sastojci isparili. ali sam Bog zna koliko i kakvih opasnih produkata se razvilo u toj reakciji i oslobodilo u okoliš. a simulacije o sadašnjem stanju naftovoda su pokazivale da su moguće izuzetno teške nesreće na svim dijelovima naftovoda.Gore je slika koja prikazuje kako se obavljala remediacija polja na koje je u području kraj Slavonskog Broda istekla nafta iz JANAF-ovog naftovoda na samom kraju dvadesetog stoljeća. 232 . ideje naše (Iljf i Petrov. Zato sam glasovao protiv prihvaćanja studije i cijeli posao je naftašima propao. Vjerojatno će Hrvatska na kraju prihvatiti nekakav ugovor o gradnji novog naftovoda za svoje potrebe i za potrebe Europe. Na sreću se vatra ugasila sama od sebe zbog nedovoljnog dotoka zraka na veliko polje. Naravno da zaposlenici nisu bili spremni reagirati u takvim slučajevima. ali ipak možemo utjecati na to kakvim naftovodima će se nafta transportirati i kroz koje kopnene ili morske krajeve naše domovine. Takvih i sličnih primjera je bilo još dosta. Zlatno tele) Evo kao prvo osnovnih podataka o benzinu. Nije mi naravno žao nego sam ponosan na svoj skromni doprinos u sprječavanju daljnjeg uništavanja hrvatskog okoliša. Stručnjaci naše naftovodne kompanije odlučili su problem riješiti spaljivanjem onečišćenog tla. Benzin vaš. bioremediacija bakterijama ili enzimima uz dodatak potrebnih hranjivih sastojaka).

nadražuje kožu. 1 T F+ N OTROVNO VRLO LAKO OPASNO ZA ZAPALJIVO OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-38-45-51/53-65 (vrlo lako zapaljivo. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. kat.Benzin (sadrži benzen>0. Benzin ovisno o sadržaju heptana. Kod nas se stvari vrlo sporo razvijaju.1%) (CAS: 86290-81-5) Karc. ali to ne znači da se smije zatajiti opasna svojstva tog goriva. Bilo mi je jasno da će se sve druge naftne kompanije prilagoditi našoj 233 . Vidite li ono što vidim ja? Benzin ima na svakom mjestu gdje se toči u automobile plakat sa svojim osnovnim značajkama. može izazvati rak. U EZ na benzinskim postajama stoje jasna upozorenja o opasnostima. europski naftni lobi uspio ishoditi dozvolu za prodaju proizvoda s najvišim sadržajem benzena od 1%. heksana ili toluena može dobiti i oznake o reproduktivnoj otrovnosti. Tajiti takve podatke pred korisnicima zapravo je teško kazneno djelo. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Naravno da to nije sve. i to u najmanju ruku R62 ili R63. što se tiče maloprodaje na benzinskim postajama. Za benzin je. Piše da je karcinogen. Osobno sam tražio od naše najveće naftne kompanije da prihvati činjenice i razvrsta svoje proizvode prema europskim pravilima. kao ovo na slici ispod.

Očekujem da će ove godine početi primjena europskih standarda i na benzinskim postajama. Kad se radio državni dokument pod nazivom «Plan intervencija u zaštiti okoliša» netko je sasvim krivo prevodio s engleskog na hrvatski. posebno s područja zaštite okoliša. ali krajem godine sve je sjelo na svoje mjesto i danas većina njihove dokumentacije slijedi europske standarde. Međutim. ne smije se zaboraviti prijevoz naftnih derivata i sličnih spojeva. administracija svojim greškama može stvari postaviti na nemoguće načine. ako njihov glavni konkurent to ne radi. Ne treba kriviti sanitarne inspektore i druge državne službenike što su bukvalno shvatili ono što piše u nacionalnom dokumentu od posebne važnosti. Odbile bi kupce. Istina. ali mi na sreću nemamo iskustva s nesrećama u željezničkom prijevozu. On ima oznaku R40 (ograničene spoznaje o karcinogenim učincima) te možda R52/53 (štetno djeluje na organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). A dizel se jako razlikuje od benzina. a svi drugi će ih slijediti. Najviše nesreća se događa u cestovnom prijevozu iako željeznica igra također vrlo važnu ulogu u njemu. Možda još koja riječ o dizelu. nekako je dizel izjednačen s benzinom. Dizel gorivo se ne može usporediti s benzinom na bilo koji način. zapuhali su u tvrtki INA neki novi vjetrovi i njezini mladi stručnjaci su vrlo rado pristali izraditi dokumentaciju svojih proizvoda sukladno onome što Europa traži. znamo da dizel baš nije lako zapaliti. Uostalom. Njega se ne mora ticati istina o svojstvima različitih kemikalija. a naš veliki lingvist je to preveo kao «benzin i druga goriva». kako u smislu označavanja tako i sprječavanja emisija lako hlapljivih tvari u okoliš. pa bi onda trebalo uvesti obvezu izrade interventnog plana za gaće i haljine svake prosječne žene. ali je manje siguran. Zbog loših propisa. 234 . Svakom pametnom i budalastom je jasno da je dizel gorivo i da se onda prema njemu treba ponašati jednako kao prema benzinu ili nafti. to znači da sva goriva treba promatrati jednako kao benzin. jer one toga imaju puno u ormarima. neki mu dodaju oznaku upozorenja R10 (zapaljivo). Međutim. najveći dio naftnih derivata prevozi se zapravo cestom i nešto manje željeznicom. Tamo se predviđalo obvezu izrade lokalnih interventnih planova za «automotive petrol and other petrols».tvrtki INA. To se pogotovo vidjelo u naputcima za izradu interventnih planova zaštite okoliša. a mnogi ga vrlo rado koriste kao ogrjevno drvo. U krajnjoj liniji i moja krevetna posteljina ili kaput mogu biti gorivo. To se zna dogoditi i u željezničkom prijevozu s daleko težim posljedicama nego u cestovnom. Međutim. O problemima prijevoza morem pisano je na samom početku ovog poglavlja. a nerijetko se znaju i zapaliti. jer je propis jasan i jednoznačan. a u većini slučajeva je uopće ne daju. Drugom polovicom 2007. a o naftovodima nešto ranije kad se pisalo o nafti. Ponekad su znali biti i veći katolici od pape. Međutim. ali će se to vrlo brzo promijeniti. ali ako slijedimo logiku zdrave pameti onda treba nabiti nogom u stražnjicu onog tko je radio takav propis i izbaciti ga na ulicu da si traži novi posao. To znaju oni koji se griju na lož ulje. postavlja se pitanje je li za 5 m3 po našim propisima potrebno raditi lokalni interventni plan? Ja mislim da jest potrebno ako slijedimo propis. a vlasnici dizel motora zimi psuju onoga tko im je savjetovao da kupe auto na tako slabo zapaljivo gorivo. Drvo bukovo je isto tako zapaljivo kao neka druga goriva. Svaki čas se prevrću cisterne na cestama. Moram priznati da konkurenti kasne jako za njima. Što se tiče zapaljivosti. Nisu uostalom lude postupati prema europskim standardima. Problem je u tome što je cestovni prijevoz brži i jednostavniji.

Te sasvim sirove i sasvim nepouzdane podatke proglasili su mjerenjem koncentracije ugljikovodika u vodi. Sjećam se jednog slučaja s Podravske magistrale kad se prevrnula cisterna s lož uljem na ulici jednog manje mjesta. Oni su pustili da dragocjena tekućina slobodno otječe u okoliš i onečišćuje ga. kako to obično biva. metanol i etanol). ali se onda vodopravni inspektor dosjetio da ukine dozvolu crpljena vode i tako je vodovod zatvoren. Onaj tko i malo zna o analitici shvatiti će odmah o čemu se radi. Cisterna se zbog ljudske greške. On i cijela obitelj dali su se u kuknjavu i zapomaganje u strahu da će im biti onečišćeno i dvorište i zdenac kemikalijom koja se vrlo sporo izlijevala iz cisterne. koje su sigurno držali u kućama zbog drugih potreba. Mogli su si natočiti dizela za godišnje potrebe traktora ili peći na lož ulje. a drugi neće biti obuhvaćeni ovim tekstom. ali nije puno postigao svojim angažmanom. On nije dopustio zatvaranje vodozahvata. fenole i druge tvari. koje je udaljeno tek nekoliko kilometara od slavnog sela Vid (bivša Narona). I susjedi su suosjećajno promatrali događaj vjerojatno sretni što se to nije dogodilo pred njihovom kućom. prevrnula usred gradića i benzin je iz nje iscurio skoro u cijelosti. Odmah su zatražili da se vodocrpilište zatvori. Oni su nemoćno promatrali kako to prokleto dizel ulje curi iz cisterne i teče kroz dvorište sirotog seljanina. Još jednu stvar na ovu temu želim spomenuti. Još bi bilo pametnije da su suseljani donijeli sve plastične posude i bačve. godine. Mi iz zdravstva smo se usprotivili takvoj odluci dok se onečišćenje ne pojavi na vodocrpilištu. a nama je ono bilo važno zbog toga što je opskrbljivalo južne otoke vodom za piće. nastane panika. Očito je našim građanima potrebna barem ona osnovna edukacija o ponašanju u slučaju sličnih događaja. Moram priznati da sam bio zgrožen reakcijama stanovnika jednako kao i reakcijama pridošlih vatrogasaca. ali je događaj pokazao kako budale mogu činiti štete ovoj zemlji samo zato što imaju nekakve činovničke kompetencije. Ne znam zašto su tako razmišljali. Baš se nekako nezgodno prevrnula i ulje je niz blagu padinu počelo curiti u dvorište nekog seljaka. pa čak i oni koji su vrlo slične struture (npr.Od svih silnih slučajeva teško je izabrati neki za ilustraciju stanja. Organski spojevi koji sadrže kisik u molekuli Prvenstveno se misli na alifatske alkohole. ali meni se činilo poučnim opisati nesreću s izlijevanjem benzina iz cisterne u Ljubuškom. ili 2003. Jedino je problem što danas malo tko zna koristiti štihaču ili lopatu. aldehide i ketone te na aromatske fenole. Kad se dogodi izlijevanje kemikalija iz cisterni. Alifatski alkoholi 235 . ali posljedice su se osjetile već tijekom tog dana 2002. Bilo je dovoljno da netko samo prokopa kanal. Želim reći da se odluke kod nesreća ne donose na temelju predosjećaja nego činjenica. Vodoprivredni inspektori su bili odlučni zatvoriti vodocrpilište i čak su dovezli svoj «laboratorij istine» na mjesto događaja i počeli s mjerenjima. Oni se međusobno značajno razlikuju prema štetnim učincima na ljudsko zdravlje kao i prema ekotoksičnosti. Oni su imali nekakav spektrofotometar i kod neke po volji izabrane valne duljine su u sirovoj vodi mjerili apsorpciju svjetlosnog zračenja. kojim bi se razliveno ulje odvodilo u seoski kanal. Naravno da nije bilo onečišćenja vode benzinom iz dalekog Ljubuškog. Nitko se nije sjetio da bi se tijek događaja mogao izmijeniti. alifatske aldehide. Mi smo bili zgroženi takvim postupcima i odmah smo se pobunili. Ipak će biti podijeljeni u alifatske alkohole. Pomoćnik ministra zdravstva se odmah uputio u Prud zaustaviti gluparenje. Za događaj je nekako saznala hrvatska vodopravna inspekcija i po nekoj samo njima znanoj logici zaključila da bi kroz krško podzemlje taj benzin mogao doći do važnog hrvatskog vodocpilišta Prud. Tvrdili su da mjere alifatske ugljikovodike i mi smo im u prvi čas vjerovali dok nismo shvatili da zapravo lupetaju.

Metanol Najjednostavniji predstavnik metanol (samo jedan atom ugljika) je ujedno i najopasniji među tvarima iz ove skupine. u dodiru s kožom i ako se proguta.-opasnost od vrlo teških trajnih oštećenja ako se udiše. a svojstva su mu slijedeća: METANOL (CAS 67-56-1) T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-23/24/25-39/23/24/25 (lako zapaljivo. u dodiru s kožom i ako se proguta) ANTIDOT ETANOL 236 . otrovno ako se udiše.

Danas proizvođači nerado stavljaju u promet takve proizvode sa znakovima opasnosti za otrove. često uz pojavu sljepoće. Metanol se zapravo pojavljuje jedino u takvim proizvodima za profesionalnu uporabu. kako se vidi na slici ispod. Tada je postojala opasnost apsorpcije metanola iz takvog proizvoda kroz kožu u organizam. Taj se običaj vremenom izgubio i pretpostavljam da bi svaki normalni ljekarnik sumnjičavo gledao kupca litre ili dvije čistog alkohola. ali opet ljudi dođu do njega i onda ga krivo koriste. vrtoglavice i jasne znakove pijanstva. ali je prema snazi i čistoći izgaranja onda bolji vodik. problemi sa želucem.Jeftino je organsko otapalo i općenito industrijska sirovina. Metanol se kao jeftiniji od etanola znao dodavati u različite razrjeđivače. Može doći do tipične alkoholne kome uz brojne prateće učinke poput teške acidoze. kad često nije važno koliko je proizvod opasan nego koliko je jeftin. Kod niskih doza očekuju se euforija. Možda se metanol i bude primjenjivao kao alternativno gorivo za trkaće automobile. koja se proizvodi i koristi u velikim količinama. Posebni učinci metabolita metanola odnose se na oštećenja očnog živca. Prednost alkohola nad benzinima je u tome što izgara u čistu vodu i ne može se očekivati nastajanje opasnih produkata poput onih koji nastaju korištenjem naftnih derivata. posebno u vozilima namijenjenima utrkama. Inače ostali učinci metanola slični su onima kod etanola. a rezultat toga je bila katastrofa nekolicine ljudi. Nije mu mjesto u maloprodaji. U tim vremenima su građani često kupovali u ljekarnama etanol kako bi onda kod kuće dodatkom različitih ekstrakata i možda šećera proizvodili alkoholna pića za vlastitu uporabu ili za dobro poznato društvo. pa ne znamo što će se i kako događati u budućnosti. koji imaju specifične učinke na očni živac. Treba naglasiti kako alkoholna pića koji puta sadrže metanol nastao prirodnim putem. sve jednako kao kod etanola. boje. pa će radije za miješanje upotrijebiti neki drugi alkohol koji je jeftin ali manje opasan. Danas ga sve više koriste za pogon automobila s motorima na unutrašnje izgaranje. a događa se da kriminalci plasiraju ilegalno na tržište alkoholna pića na bazi metanola. ako 237 . što se najčešće događa u Rusiji. Zapravo ga gledaju općenito kao alternativno gorivo uglavnom za pogon motornih vozila. Dakle. Glavni problem metanola su njegovi vrlo toksični produkti. kasnija depresija središnjeg živčanog sustava uz glavobolje. ali mu je cijena bez posebnih poticajnih mjera znatno viša nego benzinu. I kod nas se priča o navodnom događaju od prije gotovo 50 godina kad je neki ljekarnik zabunom prodao kupcu metanol umjesto etanola. lakove ili emajle.

etilenglikola. Zbog toga se u slučaju otrovanja metanolom treba što prije uzeti etanol na usta. Otrovanu osobu treba što prije podvrgnuti hemodijalizi uz stalno davanje etanola. Naime. Zapravo se ne zna koliko se alkoholnih pića proizvede u kućnoj radinosti. To znači da svakoj državi odgovara povećan promet alkoholnih pića. Kao i u slučaju metanola pokušava se etanol koristiti kao energent prirodnog podrijetla. A silno lako ga je napraviti. Čak stručnjaci dokazuju kako su ukupni troškovi zajednice veći za liječenje od alkoholizma i pada radne sposobnosti ovisnika nego što država ubere porezima. S druge pak strane. Međutim. Kod nas kao i u drugim dijelovima svijeta ima puno alkoholičara i troše se ogromna sredstva na njihovo liječenje. Jedino je afinitet etanola za taj enzim značajno veći nego što je to kod metanola ili npr. Posebno je opasna dugotrajna izloženost etanolu. Brazila. Treba dobro zapamtiti da se svi alkoholi metaboliziraju primarno preko istog enzima uz oksidaciju u aldehide i zatim kiseline. prvenstveno na jetrima ali također u središnjem i perifernom živčanom sustavu. pa se vrlo često radi u domaćinstvima te na veliko u tvrtkama za proizvodnju različitih vrsta alkoholnih pića. Ako se tretiranje započne na vrijeme onda je i nada u izliječenje velika. činjenica je da sve može biti otrovom kad se postigne prikladna doza. jer se time puni proračun. ako je to moguće ili infuzijom kad je pacijent u komi. Zato vjerojatno taj pokus neće dovesti do stvarne opsežne primjene u praksi. stručnjaci za prehranu bune se zbog toga što je sirovina za proizvodnju etanola obično neka žitarica ili druga biljka prikladna za prehranu ljudi ili životinja.se na vrijeme ne poduzme ispravno i učinkovito liječenje. Međutim. pa je tako i s etanolom u različitim alkoholnim pićima. Evo na slici lijevo tipične seoske pecare na otvorenom s pokretnim uređajem za pečenje rakije (kazan). zdravstvo se stalno buni i traži ograničenja u prodaji alkohola zbog činjenice da ima velike troškove liječenja. On se ne razvrstava u opasne tvari osim što je lako zapaljiv i može u koncentriranom obliku nadraživati sluznice pa čak i kožu. država ubire dobre poreze na alkoholna pića. u većini slučajeva o kojima sam čitao liječenje je započinjalo kad je već bilo kasno i kad je očni živac već bio nepovratno uništen. što je zapravo jako dobar mehanizam osiguravanja nadzora. gdje već postoje etanolske postaje za punjenje rezervoara automobila. kad dođe do neprolaznih poremećaja. Uvijek se može očekivati veće ili manje zaobilaženje zakona. Probna priprava i korištenje etanola bilježe se u nekim državama poput npr. Međutim. Etanol To je alkohol koji se najviše troši u domaćinstvima kao sredstvo ovisnosti ili tek kao sredstvo za postizanje boljeg raspoloženja. a niti podaci vezani uz pravne osobe nisu sasvim pouzdani unatoč vrlo pozornog praćenja potrošnje svake litre etanola u takvim tvrtkama. a posebno je razlog u visokoj cijeni te u 238 .

Otrovanja etanolom su vrlo česta u svim dobnim skupinama. Formiranjem Vlade 2008. što pokazuje da je slaganje rezultata u većini slučajeva jako dobro. Koeficijent korelacije iznosi 0.5 promila slaganje je jako dobro. a osobito su uznemirujuće statistike o alkoholu kao jednom od glavnih krivaca za prometne nesreće. Sporni mogu biti slučajevi kad se dogodi manja prometna nesreća bez ozlijeđenih kad policija ne traži dodatnu provjeru koncentracija 239 . jer policija obvezno kod takvih osoba traži mjerenje koncentracije alkohola u krvi i mokraći. Već duge godine u nas je među primljenima u bolnice zbog otrovanja najviše muške djece u dobi 12-15 godina. Naravno da vozači ne vole testiranje na alkohol i da se boje rezultata testiranja. a i svaki roditelj će se jako zabrinuti kad mu dijete dođe pijano kući. Mnogi znaju da alkotest nije sasvim pouzdan i da se ne može uvijek uspoređivati koncentracije nađene u krvi s onima u izdahnutom zraku. ako zna da ga pri odlasku kući na cesti čeka policija radi alkotesta. Možda se to može objasniti i činjenicom što su djeca osjetljivija na alkohol nego odrasle osobe. Država ima brojnih problema s pijanim osobama.95. pa gospođa srednjih godina poput ove na slici može biti mirna u budućnosti kad je zaustavi policajac radi provjere alkohola u izdahnutom zraku. ali su se pobunili proizvođači alkoholnih pića i ugostitelji tvrdeći da ih to uništava i smanjuje im prihode. odrasli se uglavnom i ne javljaju liječnicima nakon što se dobro napiju. Problem se ne javlja kod nesreća u kojima ima stradalih. U praksi je korelacija koncentracija u krvi i izdahnutom zraku izvrsna. Uostalom. godine donijeta je odluka da s odredba o nula promila primjenjuje samo kod mladih vozača. Tko će ići s društvom na večeru u restoran. koje se lako može iskoristiti i za izradu alkoholnih pića. ali negdje na području 0. Zato je jedno vrijeme u Hrvatskoj bio na snazi zakon o nula promila alkohola u krvi vozača. Odstupanja se obično javljaju kod jako visokih ili jako niskih koncentracija.nemogućnosti kontrole takvog goriva.

ETILENGLIKOL (CAS: 107-21-1) OZNAKE UPOZORENJA R: 22 (štetno ako se proguta) OZNAKE OBAVIJESTI S: 24/25.5 promila.46 (spriječiti dodir s kožom i očima. Negdje između dva svjetska rata jedna mala farmaceutska tvrtka u Americi izazvala je pravi pomor djece svojim sirupom protiv kašlja. Antifriz može čovjek kupiti na svakoj benzinskoj 240 . prvo nekoliko riječi o uporabnoj vrijednosti. koji se vrlo često koristi makar ni približno ne kao metanol i etanol. a oni se rado talože u bubregu u obliku ružnih oštrih oksalatnih kamenaca. Neka našim vinarima tako što ne padne napamet. Nastao je strašan škandal o kojem se još godinama pisalo po novinama. U različitim omjerima s vodom može se postići da se smrzava na različitim temperaturama. pogotovo ako su koncentracije negdje na razini oko 0. Etilenglikol To je najjednostavniji dialkohol. Drugi slučaj dogodio se prije nekih 30 godina u Austriji kad je netko od vinara opazio da se dodatkom malih količina etilenglikola u bijelo vino značajno popravlja okus proizvoda. ako se proguta hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati spremnik i priložene upute) Dakle. Naravno da se etilenglikol najviše koristi kao antifriz uglavnom u motornim vozilima. Događaj je imao velikog utjecaja na ponašanje proizvođača lijekova i više se takvi događaji nisu bilježili. Problem je njegov glavni metabolit oksalna kiselina. Slijedili su ga i neki drugi vinari i nikom se od pilaca ništa nije dogodilo. Etilenglikol se koristio za razne svrhe u prošlosti. Tu će vjerojatno u budućnosti biti puno rasprava i pokušaja osporavanja dokaza na sudu (npr. a dobri koncentrati mogu izdržati bez smrzavanja i ispod -20 oC. Evo prvo njegovih opasnih svojstava. a meni su neki ostali u dobrom sjećanju. pogotovo kod visokih doza etilenglikola i izostanka pravovremene terapije. Kamenci su problem.alkohola u krvi. Praktički svaki motor s unutrašnjim izgaranjem ima sustav hlađenja motora utemeljen na etilenglikolu. U sirup je zbog tehnoloških razloga stavljan etilenglikol a da nitko od odgovornih nije znao da je to opasna tvar. tek štetna tvar ako se proguta i to ne zbog njegovih opasnih osobina. jer se etilenglikol izrazito jednostavno dokazuje u vinu. Zato je najbolje da u slučaju kad ste sigurni u svoju nevinost sami tražite mjerenje koncentracije alkohola u krvi. No. kod spora s osiguravajućim društvima ili kod žalbi zbog oduzimanja vozačke dozvole radi pijanstva). koja s ionima kalcija u krvi tvori netopljive kalcijeve oksalate. ali nije zakazao državni nadzor kvalitete vina.

a da stradalnik ništa lošeg ne sluti i onda nastupa zatajenje bubrega ili barem njihovo oštećenje. Što se događa kad se popije etilenglikol? U prvi čas praktički ništa. a onda nastupaju kod viših doza tipični simptomi otrovanja alkoholom. Zbog svojih opasnih svojstava drži se barem na potpuno odvojenim policama. Enzim pod imenom alkoholna dehidrogenaza pak obavlja valjano svoj posao oksidacije etilenglikola do oksalne kiseline. Ne vjerujem da su se stvari odvijale baš na taj način. kojeg je jedno jutro dovela vlastita žena zabrinuta za muževu sudbinu. Kad ga je tako lako kupiti isto je tako logično da se mogu očekivati otrovanja. Povukao je on 241 . pa se uputio u podrum uzeti nešto kao anestetik prije odlaska u krevet.postaji i u mnogim dućanima. Ni jedan vozač u našim krajevima neće dočekati zimu bez antifriza. Onda u potrazi za alkoholnim pićem dohvate neobilježenu bocu i popiju toga više ili manje. Naravno da je do njega izrazito lako doći. Gospodin je dan ranije prilično mnogo pio ne birajući pića. Većina naših bolnica nema mogućnosti mjerenja etilenglikola u krvi i onda se mora postupati prema proceduri: «Obavljaj hemodijalizu čim sumnjaš i nemoj žaliti žestoka alkoholna pića». Možda je zbog toga zadnjih desetljeća sve manje otrovanja etilenglikolom. Nedavno (10.2008) naišao sam na vijest iz Hine pod naslovom: «Liječnici votkom spasili samoubojicu» gdje se javlja o liječnicima u malom australskom gradu. Važno je što prije potražiti pomoć u bolnici gdje će se vjerojatno nastaviti s davanjem žestokog pića i obaviti barem jedan postupak hemodijalize uz ispijanje žestokog alkoholnog pića za vrijeme postupka. To je jedini sigurni način utvrđivanja je li potrebna još neka dodatna terapija ili nije. Dobro je prije započinjanja hemodijalize obaviti analizu etilenglikola u krvi jednako kao što bi to trebalo napraviti nakon što hemodijaliza završi. Zaboravio je na to da je među boce žestice negdje pred zimu gurnuo neoznačenu bocu s ostacima koncentrata antifriza. Može to biti vinjak ili rakija. Meni je najviše u sjećanju ostao slučaj starog pijanca. koji su Talijana natočenog etilenglikolom liječili isključivo mu dajući votku (tri standardna pića votke na sat kroz 3 dana) dok im se nije učinilo da je samoubojica izvan zdravstvene opasnosti. Ljudi vrlo često kupe veće količine koncentrata nego što im je potrebno i onda ostatak preliju u najbližu bocu od piva ili mineralne vode te je stave u garažu ili podrum. a prije 20-30 godina znali smo učestalo primati na liječenje otrovane. a negdje oko ponoći mu je u stanu ponestalo alkohola. ali novinska vijest pokazuje da se i danas diljem svijeta događaju otrovanja s etilenglikolom. a svakako daleko od hrane i pića.01. ali naravno i djeca koja gutaju sve na što naiđu dok su u dobi ispod 4 godine. a reklamira se njegova prodaja posebno u jesenskim i zimskim danima svake godine. Možda su gora otrovanja kod kojih se zapravo ne osjete neki teži simptomi pijanstva i otrovani se ne uznemiruje previše. Liječnici preporučuju što prije popiti alkoholno piće na bazi etanola i to čašu od 200 ml 40% alkohola. od gastrointestinalnih tegoba do jakog pijanstva s acidozom i možda čak komom. a vrlo brzo na nju zaborave unatoč tome što su htjeli taj ostatak koristiti slijedeće godine za dopunjavanje hladnjaka. U pravilu se etilenglikolom truju osobe koje si vole priuštiti alkoholna pića. Onaj tko uzme samo gutljaj takvog odvratnog antifriza sigurno će ga ispljunuti a ne popiti. Da bi smanjili broj otrovanja danas proizvođači antifriza stavljaju u proizvod obvezno odbijajuće kemikalije s odvratnim i vrlo gorkim okusom.

boje i lakovi) ili npr. proizvodnja namještaja. Slične razlike kao između metanola i etanola. ali se ponovo probudio negdje oko 6 h ujutro kad je žena počela ispitivanje o njegovim neobičnim noćnim aktivnostima. Gospon je bio oduševljen dočekom. Poslije hemodijalize su obavljene brojne pretrage funkcije bubrega i sve je bilo u najboljem redu. ali u daleko manjoj mjeri nego etilenglikol. toliko važni aceton). Među aldehide i ketone svrstavaju se tvari s krasnim mirisima pa bi ih se 242 . a razlikuju se tek prema broju ugljikovih atoma u molekuli. itd. izopropanol. Od aldehida su najviše u uporabi formaldehid i acetaldehid. a to joj se nije sviđalo unatoč svih njegovih mana. Brzo je dohvatio bocu s rakijom i otpio nekoliko gutljaja budući je već davno naučio kako se mamurluk najbolje liječi gutanjem žestokog pića. ali bez njih teško da može industrija. Alifatski aldehidi i ketoni I ova skupina tvari se proizvodi i troši u velikim količinama. Odmah mu je natočio veliku čašu nekog vinjaka i ponudio mu da popije. ali nije se puno brinuo. butanol. a kod ketona ne možemo ne spomenuti barem aceton i etil-metilketon. jer je gospodin stalno bio pijan zbog noćnih gutanja rakije. Mi smo stvar objasnili time da etilenglikol zapravo i nije mogao negativno djelovati. ali su znatno manje opasni nego npr. a mi smo mu u redovitim razmacima vadili krv za razne analize. Ne tako velikima kao što je to slučaj kod alkohola. a bez nekih se ne može zamisliti ni život u modernom domaćinstvu (npr. U međuvremenu je liječnik organizirao i laboratorij i odjel za hemodijalizu. Istina je da se on također metabolizira u oksalnu kiselinu. Razlikuju se ponekad dramatično prema razini opasnih svojstava. a za jedan ugljikov atom duži acetaldehid je tek štetna tvar. ali se probudio negdje oko 3 h ujutro s mučninom i neugodnim osjećajem u želucu. ali obzirom da ih ljudi ne uobičavaju piti ne predstavljaju skoro nikakvu opasnost. jer nikad do tada nije doživio da mu liječnici nude alkohol i to u tako velikim količinama. Zanimljiv je propilenglikol za jedan ugljikov atom duži od etilenglikola. Svog poštovanog muža je hitno prebacila na Rebro i javila se na internu intenzivnu skrb. Misli se prvenstveno na propanol. metanol ili etilenglikol. Otišao je ponovo spavati. Njemu se čak ne dodjeljuje niti jedan znak opasnosti. Tu je gospodina dohvatio moj dragi prijatelj i suradnik inače stručnjak za otrovanja. Drugi alifatski alkoholi Ima ih mnogo i često se koriste kao otapala u različitim privrednim područjima. Otrovanom su izvađeni uzorci krvi i odmah je poslan na hemodijalizu uz povremeno ispijanje vinjaka. a pripravke se može primjenjivati ne samo na kožu nego čak u obliku otopina za infuziju u vodi teško topljivih lijekova. Treba ukazati na još jednu razliku sa stanovišta ljudskog nosa. koji unatoč tome što ima čak tri hidroksilne skupine ne predstavlja nikakvu opasnost za ljudsko zdravlje i ne moramo ga se uopće bojati. Mirno je otišao u krevet negdje oko ponoći i zaspao. ali su tijekom postupka padale sve do niskih nebitnih veličina. Oni su opasniji od etanola. Zato se čak koristi kao otapalo u farmaceutici. Dohvatio je jednu bocu rakije isprobavši prije toga je li to pravo piće ili nije te ju je ponio sa sobom do stana.nekoliko gutljaja prije nego što je osjetio da mu to piće ne odgovara. . formaldehid otrov s još nekim ružnim i sumnjivim osobinama. a ona je kao obično bila pametnija od muža i odmah je sve shvatila Negdje je čula kako je taj antifriz jako opasan i da bi mogla izgubiti muža. zaštita materijala (npr. Sličan mu je glicerin. Iznenađenje su bili rezultati mjerenja etilenglikola u krvi. Sve joj je potanko opisao o svom odlasku u podrum po piće i slatkastom piću loša okusa. Posljedica otrovanja nije bilo osim što je gospođa supruga preživjela teške šokove. Prije hemodijalize su one bile zabrinjavajući visoke unatoč tome što se otrovani baš nije jako loše osjećao. Sam sretno otrovani gospodin je zaključio pri odlasku iz bolonice: «Pijance Bog čuva!». Tako je npr.

Istina. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost) Ne bi se baš moglo reći da je bezopasan. a tako je jednostavan i sagrađen tek od jednog ugljikovog atoma te nešto malo vodika i jednog atoma kisika. ali ni u koncentracijam od nekih 5% ili više nije baš sasvim bezopasan. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. 3 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-40-43 (otrovno ako se udiše. Nosi slijedeće oznake upozorenja: R20/21/22-36/37/38-40-43 (štetno ako se udiše. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost).moglo koristiti kao arome. Formaldehid Najjednostavniji je i najopasniji od sviju. a neki teško nadražuju sluznice nosa kao i druge sluznice i njihov miris je nepodnošljiv. Kat. 243 . Evo mu svojstava: T FORMALDEHID CAS 50-00-0. nadražuje oči. Karc. izaziva opekotine. Naravno da je onda i karcinogen kategorije 3. dišni sustav i kožu. a sad pogledajmo koliku nam on i kad opasnost predstavlja. ograničena saznanja o karicinogenim učincima. u dodiru s kožom i ako se proguta. u dodiru s kožom i ako se proguta. takva svojstva ima kod koncentracija viših od 25%. O učincima i simptomima će biti još govora kasnije. Ovdje će biti spomenuti tek oni najvažniji predstavnici bez obzira koliko su opasni za ljudsko zdravlje i okoliš.

Uz pretpostavku da ga nećete gutati ostaje još čitav niz njegovih opasnih svojstava. Tada je formaldehid bio izvrsno sredstvo za dezinfekciju ravnih površina. a obzirom da se bavio mozgom čuvao je konzervirane mozgove ili njihove dijelove radi potreba edukacije). Koristio se formaldehid (a mislim da se još uvijek koristi) za dezinfekciju svega i svačega. u najmanju ruku vam cure suze iz očiju i javlja se na njima crvenilo. Nema te patologije koja ne čuva čak desetljećima ili cijela tijela ili organe u formaldehidu. Sjećam se jednog pokojnog kolege. Međutim. Ovi prsti zbog rada bez rukavica izgledaju loše. infuzijskih sustava i ne znam čega sve ne. a vjerojatno nije lako s njima raditi. Jedino je s njim problem što ima nezgodna opasna svojstva. plod teško oštećen nečijim teratogenim učincima. Imate čak muzej konzerviranih čuda na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (npr.Najviše se formaldehid u obliku spoja uroforma (Schiffova baza između formaldehida i uroforma) koristi u drvnoj industriji za proizvodnju iverice i drugih materijala. Danas se u SAD prodaju «kitovi» za konzerviranje različitih organizama radi ovog ili onog razloga. Koristi se također u različitim proizvodima za zaštitu materijala. dijete s dvije glave. itd. Kad sam sedamdesetih godina počeo raditi na Rebru i često po prirodi posla zalazio na hemodijalizu stalno me tamo dočekivao intenzivni nadražujući miris po formaldehidu. a koža može postati preosjetljiva na njega. Profesionalni rad s formaldehidom. nikad nitko nije rekao da formaldehid nije dobar dezinficijens. Razrijeđen na koncentracije 5-10% izvrstan je dezinficijens i konzervans. a da se o čuvanju kroz kraće periode ne govori. Uz to se na njega javlja formaldehidsko crvenilo i kasniji dermatitisi. ali su ga na tom području potisnuli dezinficijensi boljih mirisa. Možete takvu životinju čak poslati na identifikaciju u neku od institucija koje se bave takvim poslom za opće dobro. Ne mogu ne spomenuti jedan 244 . Naravno da se i kod nas na nekim fakultetima drže životinje ili pojedini organi u formalinu. Kad ulovite nekog vodozemca ili ribicu naprosto trebate postupati prema uputama i vaša će životinja biti konzervirana duge godine. makar bio u koncentracijama približno 5% nije ni malo ugodan. koji je uživao konzervirati zanimljive organe. Izaziva kašalj kod udisanja. Sasvim je sigurno da nadražuje i kožu i sve sluznice.).

Imale su stalno nadražene oči i dišne putove tako da su neke zatražile detaljne liječničke preglede. Tijekom 2007. ali se treba bojati kroničnih učinaka nadraživanja kože i svih sluznica te izazivanja preosjetljivosti. a ruke je zaštitila prikladnim rukavicama. kako se to lijepo vidi na slici pokraj teksta. a izvođač nije razmišljao kakve materijale stavlja na pod. U svim slučajevima kod kojih sam davao mišljenja o štetama za zdravlje ljudi upozoravao sam da se ne treba bojati karcinogenosti. a kasnije upale uz razvijanje dermatoza po rukama i licu. Posebno bi važnost zaštite radnika morali shvatiti naši fakulteti. godine sanitarna inspekcija je zabranila rad s formaldehidom na jednom fakultetu zbog izrazito slabog prozračivanja prostora. One su se osjećale užasno nakon useljenja u nove prostore. Što je s drugim učincima formaldehida? Ljudi se obično fiksiraju na njegovu karcinogenost i ja sam pisao nekoliko izvještaja ili mišljenja po narudžbi tvrki i pojedinaca. Međutim. Radnica koristi osobnu zaštitnu masku za cijelo lice s odgovarajućim filtrom. Kod nas u pravilu radnici ne nose nikakvu zaštitnu opremu. većina građana se uspaniči kad se spomene izraz karcinogenost i više ih nitko ne može uvjeriti da neće dobiti rak ako su radili s formaldehidom. npr. Ne znaju da je formaldehid karcinogen kategorije 3. a to se sve skupa može spriječiti jednostavno pažljivim radom s ovom 245 . kad kupite novi namještaj morate duge mjesece trpjeti nadražujući miris formaldehida. jer oni odgajaju nove generacije. a pogotovo nema ni indicija da bi mogao to učiniti kod čovjeka.slučaj iz davne 1990. Mislim da su čak pokrenuti i sudski postupci traženja odštete radnika od poduzeća u kojem su godinama bili prisiljeni raditi s tom opasnom tvari. Izvidom i razgovorom smo lako zaključili da se radi zapravo o nadraživanju formaldehidom iz podnog grijanja. ali ne mora se raditi 8 h na dan u atmosferi zasićenoj parama formaldehida. godine kad su od nas zatražile pomoć bankovne činovnice iz jedne nove ispostave ne znam koje banke u Zagrebu. Ni skupo ni složeno! Iz iskustva znam da se ne može cijeli dan nositi zaštitna maska. onda je nastupio rat i ja sam zaboravio na banku. Nažalost. Nekima od njih se javilo prvo crvenilo kože. koje su često nestabilne i raspadaju se spontano. ali sam kasnije vidio da ona tamo više ne postoji. Zato ni štete na DNK molekuli uslijed reakcije s formaldehidom nisu trajne i zato se formaldehid s ovog stanovišta ne smatra opasnim. Možda je formaldehid dobar primjer za razmišljanja o lošoj zaštiti na radnom mjestu. a prozračivanje je često ispod svake kritike. Moderna banka je uvela podno grijanje. i da nema nikakvih dokaza o tome da može izazvati rak u životinja. koji uvijek sadrži neizreagirani formaldehid. Taj se formaldehid i inače oslobađa iz iverice. Aldehidi se rado vežu na amine tvoreći Schiffove baze. Radilo se o nekakvim ivericama iz kojih se normalno oslobađa formaldehid budući su građene postupkom miješanja pilovine i uroforma. Dobre ustanove misle na zaštitu svojih radnika. Kad je prozračivanje prostora dobro uz pročišćavanje emitiranih plinova radi zaštite građana gotovo da nije potrebna nikakva zaštitna oprema. Zamislite mlade lijepe žene koje nagrđuju dermatitisi izazvani tko zna čime. Ako se njihovi nastavnici ne štite onda ni studenti neće shvatiti da je potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva pri njihovom kasnijem profesionalnom radu. Mi smo dijagnosticirali o čemu se radi i preporučili banci da napravi temeljite građevinske zahvate kako bi uklonili izvor onečišćenja. Dovoljno je to što djeluje nadražujuće i što može izazvati preosjetljivost kože da se zamisli svatko tko radi s takvom kemikalijom. On je mutagen zbog svoje kemijske strukture.

ali tako je to često 246 . a uže područje oko hotela bilo je posve blokirano temeljnom i prometnom policijom. ali da nam puno toga manjka. Dok sam se oblačio nazvali su me iz Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i rekli da se tamo na Plitvicama dogodila nekakva nesreća s nekom kemikalijom i da hitno odem s policijom tamo razriješiti problem. a ja sam preuzeo dužnost zapovijedanja u odnosu na ostale segmente zaštite pučanstva i malobrojnih francuskih turista od opasne kemikalije. Tijekom dana su stigli tražena sredstva i oprema. Odmah smo od budnog MUP-a zatražili praznu cisternu za pretakanje. Izgleda da je ipak malo previše zavirio u čašicu i onda mu se najednom hrabrost povećala. U vrijeme našeg razgovora pojavila se i specijalna postrojba zagrebačkih vatrogasaca obučena za djelovanje u slučaju kemijskih nesreća. Nije računao na vlažan i klizak snijeg i zato se dogodila nesreća. Promet na tom dijelu Ličke magistrale bio je potpuno prekinut i išlo se zaobilaznicom. Ja sam od prvog časa sumnjao da se u cisterni ne nalazi formaldehid nego nešto drugo. Po mene je došla policija negdje oko 23 h i naredila da se odmah spremim za izlazak na teren. Tamo su u lobiju po podu i foteljama ležali vatrogasci i predstavnici inspekcija čekajući na moj dolazak. ali mi se učinio kao dobar primjer na kojem se može pokazati da svaka kemikalija može biti rizična ako se s njom ne postupa uz puno poštovanje. Neki vozač je unatoč teških meteoroloških uvjeta pokušao svoju cisternu odvesti iz Slovenije do odredišta u Busovači. Vatrogasci su naravno stigli brzo. Ne mislim da je formaldehid tako posebno opasan da mu moram posvetiti na zaštiti toliku pozornost. od kojih je jedna bila dobro držeća a druga prilično slabe građe i nekako tanka. Tada hotel Jezero još uvijek nije radio i mene su odveli do jedinog otvorenog hotela Bellevue.opasnom kemikalijom. Zapovjednik vatrogasne postrojbe iz Karlovca me izvijestio o tome događaju i dao ocjenu stanja. pa i u vašem domaćinstvu. Prema dokumentaciji prevozio je formaldehid. a izabrao je put Ličkom magistralom pa je onda namjeravao preko Dalmacije do Srednje Bosne. gdje se nalazila poznata tvornica eksploziva. godine. Oni su se stavili pod zapovjedništvo karlovačkog zapovjednika. neku amonijevu sol za neutralizaciju prolivenog formaldehida i dodatne podatke o formaldehidu. pa je odlučio mimo zabrana okrenuti cisternu i vratiti se natrag u Karlovac. Na Plitvicama ga je zaustavila prometna policija i potjerala na ono veliko parkiralište između dva hotela. Možete isto primijeniti na svim drugim mjestima pri radu s kemikalijama. ali nisu ništa mogli učiniti po noći i nisu imali čak ni opremu za rješavanje problema. posjedujemo sisaljke i drugu opremu za pretakanje i da imamo volje nešto učiniti. Kad je pokrenuo cisternu u namjeri da je okrene ona se naprosto odsklizala preko ceste u vrtaču preko puta klorne stanice plitvičkog vodovoda i naslonila na dvije bukve. reflektore za osvjetljavanje mjesta događaja u mračno doba dana. ali mi smo već iza ponoći stigli na mjesto događaja. jer je tog dana vlažni snijeg na mjestu događaja napadao do visine od 70 cm. Neću dalje pisati o događaju. Vozač je poslušno parkirao i otišao u hotel gdje su čekali vozači ostalih teretnih vozila da se stanje na cestama popravi kako bi mogli odvesti svoje terete tamo kud su upućeni. a o tome su govorile i listice opasnosti na vozilu te UN broj kemikalije. Zaključili smo u tim ranim jutarnjim satima da osobnu zaštitnu opremu imamo. od toga da su svi ventili na cisterni bili nedostupni do poteškoća s generatorom struje kad smo počeli pretakanje. svibnja po vrlo neugodnom vremenu. ali je sve skupa išlo krivim putem. koji je vrvio iznenađenjima i sumnjama. a moji suradnici su sumnjali da bi to moglo biti nešto u vezi s Vitezom. Zapamtio sam čak i da je to bilo 1. Završio bih ovaj dugi odlomak s jednim mojim doživljajem iz 1997. Vožnja po samo dijelom očišćenoj cesti nije bila ugodna.

a većina od njih imaju znak opasnosti za nadražljivost i rijetko kao tvari štetne za okoliš. jer su mu vozači kamiona bili izrazito važni i sigurni gosti. Gotovo da ne bi trebalo o njemu pisati u ovoj knjizi o otrovima. ali uvodim ga u tekst samo kako bi pokazao da treba posvetiti koji puta pozornost i relativno neopasnim kemikalijama. slučaj je ipak završio pozitivno. jer oni osim acetona moraju sadržavati još brojne dodatke za njegu noktiju Aceton je bitan jedino za uklanjanje laka s noktiju. Trebalo nam je 36 sati nakon mog dolaska na Plitvice da konačno obavimo pretakanje i da se možemo opustiti ponosni na svoj dobro obavljeni posao spašavanja Kozjaka od teškog onečišćenja formaldehidom. Meni i mojim suradnicima aceton je zadavao teške glavobolje sredinom prvog desetljeća 21. pogotovo zato što se široko koriste i onda ipak predstavljaju određeni relativno manji rizik pri uporabi ili kod nesreća. a ako je i reaktant lako ga je zamijeniti s nekom drugom tvari. Ne bih želio ulaziti u kvalitetu takvih pripravaka. Od tada je na moj zahtjev zabranjen promet kamionima preko Plitvičkih jezera. Drugi aldehidi i ketoni Mnogi kratkolančani aldehidi i ketoni koriste se na različitim mjestima. acetaldehidu. Njegova najvažnija primjena je kod uređivanja noktiju. Međutim. Naravno da velika većina žena i poneki muškarac koriste pripravke s acetonom. Aceton se nalazi također u brojnim preparatima za čišćenje površina različitih predmeta. Mislim da je to pretjerivanje. O svima od njih naravno da ovdje neće biti riječi nego samo o onima koje je autor po svom nahođenju izabrao. Najpoznatiji među ovim tvarima je svakako aceton. jer aceton služi tek kao otapalo u sintezi. Danima kasnije smo saznali da cisterna uopće nije prevozila formaldehid nego bezopasni uroform. Danas oni imaju dovoljno turista bez obzira što ih je Dalmatina zaobišla. jer se koristi na različitim mjestima. Ipak vrijedi o nekima od njih napisati koju riječ. Područje nadzora nad pretečama sredstava ovisnosti ostalo je u nadležnosti ministarstva za gospodarstvo. a svoje mjesto imaju i oni složeni. Naravno da je lako zapaljiv. on je normalni produkt metabolizma u živih organizama. boja i lakova nego se neki čak koriste u domaćinstvu za različite svrhe. a s njima smo imali neraščišćene račune oko nadležnosti za 247 . Uporaba im nije ograničena samo na kemijsku sitnezu ili izradu proizvoda poput razrjeđivača. sredstava za čišćenje. a opasnosti za veličanstvene prirodne ljepote jezera su dramatično smanjene. Zanimljivo je da se odluci jedini protivio tadašnji direktor hotela. stoljeća. a kod čovjeka ga treba pratiti pri nadzoru zdravlja dijabetičara. ali se može naći i u drugim kozmetičkim preparatima. jer dobro otapa brojne boje i druge nanose na predmetima iz kućanstva. kao npr. Čak se nalazi na popisu preteča sredstava ovisnosti i zbog toga uvoznici acetona moraju ispuniti posebne uvjete prije nego im se dopusti uvoz. Ni jedan od njih ne razvrstava se u vrlo opasne kemikalije nego im se u najgorem slučaju dodjeljuje svojstvo štetnosti (Xn). Ne koristi se u industriji zbog relativno visoke cijene osim u nekim posebnim slučajevima. jer se njegove koncentracije znaju povećati u krvi i mokraći kod loše nadzirane bolesti.slučaj u praksi. koje se koristi kao arome u različitim kozmetičkim proizvodima. koje se mogu naći u domaćinstvu. a jedino drugo opasno svojstvo je nadraživanje sluznica kod ljudi kad je u čistom stanju. Uostalom. Njegova opasna svojstva su zanemariva. etilmetil ketona i drugi. pa ja imam pravo biti ponosan na moju ulogu u zaštiti te veličanstvene prirodne ljepote. Međutim. kasnije se pokazalo kako je odluka o zabrani prometa bila jako dobra i korisna za turizam na Plitvicama. Posebno mnogo se koriste aldehidi poput acetaldehida i butanona te mnogi ketoni poput acetona.

Obično su drugi konstituenti takvih proizvoda značajno opasniji od alifatskih aldehida ili ketona. a mora se priznati da neki od tih vrlo složenih aromatskih organskih tvari imaju važna ljekovita svojstva. I jedan i drugi imaju sve manju važnost u životu modernog čovjeka. ali je rasprava bila teška i dugotrajna. U jednom trenutnu su upravo na acetonu počeli maltretirati uvoznike. Oni se nalaze u različitim složenim proizvodima s čak do dvadeset različitih komponenti i obično ne doprinose značajno opasnim svojstvima proizvoda. Podaci iz očevidnika HZT o otrovanjima praktički niti ne spominju takve tvari. činovnici još uvijek mogu svoje komplekse liječiti na privredi i građanima. Evo njegovih opasnih svojstava. tj. O drugim predstavnicima alifatskih ketona i aldehida ovdje neće biti govora. Bilo je to u prelaznom periodu stavljanja na snagu Zakona o kemikalijama. fenola ili krezola. Odmah sam odbacio bilo kakvu mogućnost da su troje stradalih osoba na rebarskoj hemodijalizi imali veze s povišenim unosom krezola u organizam.gospodarenje kemikalijama. 248 . No. ali se prema njima ne treba nemarno ponašati kod uporabe. pa su onda u svom emocionalnom bijesu zapravo samo škodile privredi. a praktički to nitko od pravnih osoba nije napravio. Većina među njima nema nikakve toksikološke opasnosti. jer nisu važni s toksikološkog stanovišta. Svi toaleti pokraj Zida su intenzivno mirisali na krezol. Nama u zdravstvu nisu mogle naškoditi niti su mogle promijeniti slovo Zakona o kemikalijama. a ja sam zadnji put osjetio miris krezola (inače prirodni metabolit u organizmu čovjeka povišen kod nekih posebnih stanja poput zatajenja bubrega) prilikom posjete Kineskom zidu za vrijeme jednog važnog međunarodnog kongresa 1996. jer je barem jedan tamošnji «stručnjak» vidio jedinu mogućnost stradanja bolesnika zbog relativno bezopasnog krezola. a nama nikad nisu bili jasni njihovi motivi. Fenoli Skupina fenola je izrazito velika. posebno oni izolirani iz različitih biljaka. ali krezol se mogao naći i u krvi svih drugih bolesnika koji su bili tada dijalizirani na Rebru. kad se sustav u zdravstvu još nije stabilizirao niti je bilo moguće dati ovlaštenja pravnim osobama za rad s kemikalijama. jer ih ukupno u Hrvatskoj po mojoj procjeni ima oko 30. pa na njih treba obratiti pozornost kod izbora mjera zaštite ili prilikom liječenja otrovanja. Ovdje će biti govora samo o industrijski zanimljivim tvarima poput npr. Neće biti dobro ovoj državi dokle god se to bude toleriralo.000. običnom fenolu. koji se u davna vremena diljem svijeta koristio kao dobar dezinficijens. Ministarstvo gospodarstva je odbijalo dati rješenja o uvozu «strašnog» acetona tvrtkama koje nisu ishodile nova rješenja za rad s kemikalijama. Ovdje će biti riječi samo o glavnom predstavniku tih tvari. godine. Prvi nalazi u krvi stradalih osoba s Rebra govorili su o prisutnosti krezola u njihovoj krvi. Uopće mi nije jasno koga su mučile činovnice iz tog ministarstva i protiv koga su zapravo ustrajale u uskrati rješenja uvoza. Moje osobno iskustvo s krezolom mogu povezati s Baxter katastrofom. a toksikološka svojstva predstavnika su izrazito različita. koju su prema svojoj osnovnoj dužnosti bile dužne štititi.

jer drugog načina zbrinjavanja opasnog građevinskog otpada nismo imali. Naredio sam da se ukupan fenol mora zbrinuti spaljivanjem u postrojenju PUTO kao i žbuka onečišćena fenolom. Smatra se da je pranje kroz 1 sat minimum. a posjeduje brojne druge štetne učinke kod dugog izlaganja. O ostalim kemikalijama po podrumima neću pisati. Tek pri koncentracijama između 3 i 10% dobiva oznake upozorenja R20/21/22-34-68 (štetno ako se udiše. moguća opasnost od nepovratnih učinaka) OTROVNO Definitivno je jasno da u čistom stanju on nije bezazlena kemikalija. Bilo je to vrlo zanimljivo iskustvo. ali je nakon teške krize i raspada prodao zemljište sa svim objektima tvrtki Merkator iz Slovenije. Nije bolje ni s njegovim otopinama. Tako je zatražena i moja pomoć u izradi procedura zbrinjavanja opasnog otpada. Najviše su ih iznenadila barem dva skladišta fenola s proteklim rokom uporabe. izaziva opekotine. Uputa je bila kratka i jezgrovita. «U slučaju polijevanja fenolom tijekom transporta odmah zaustaviti vozilo i stati pod tuš. Postoji jedna značajka fenola na koju ipak treba upozoriti. Nakon toga skinuti odjeću i zatražiti od vozila u prolazu prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove. Kod koncentracija 10% ili višim zadržava ista opasna svojstva kakva su naznačena gore. (CAS 108-95-2) Muta. jer je otrov i nagrizajuća tvar. Tamo je nekoć imao svoje pogone Chromos. jer su ih iznenadile goleme količine različitih kemikalija preostale u kupljenim objektima na budućem gradilištu. Nadzor izvršenja zadataka bio je izrazito pozoran i sve se kontroliralo. a to je da dekontaminaciju nakon polijevanja njegovim otopinama treba obavljati pranjem s vodom što je moguće duže. u dodiru s kožom i ako se proguta. kako u industriji tako i u domaćinstvima. zbog toga što su u program izvršitelji krenuli puni neznanja o opasnostima fenola. Tako sam uspio spremiti u moju zbirku suludih uputa onu o postupanju u slučaju nesreće tijekom prijevoza fenola iz njegovih skladišta do mjesta za spaljivanje. Sreća je da se fenol koristi sve manje. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša tražilo je zbrinjavanje opasnih kemikalija i građevinskog materijala onečišćenog kemikalijama prije nego se počne pripremati teren za izgradnju trgovačkog centra. kao što nemamo ni danas.» Treba li komentar? 249 . Koristiti sapun prilikom pranja. putem kože i ako se proguta. pa se ne moramo bojati njegovih učinaka. Izgleda da Slovenci nisu dovoljno pozorno proučili što kupuju. jer sav fenol i građevinski materijal proglašeni su opasnim otpadom. Moje zanimljivo iskustvo s fenolom vezano je uz izgradnju Merkator centra na uglu Vukovarske i Heinzelove ulice. moguća opasnost od nepovratnih učinaka).kat.FENOL. 3 T OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-48/20/21/22-68 (vrlo otrovno ako se udiše. baš kao kod anorganskih lužina. a niti industrijske hale nisu bile prihvatljive zbog povišenih koncentracija fenola u njihovoj žbuci. u dodiru s kožom i ako se proguta.Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. kako se to može vidjeti iz slijedećeg teksta.

a čak i kod njih prilično značajno opadaju razine opasnosti kako im se povečava dužina lanca. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti pomoć liječnika. Opet se mogu podijeliti na alifatske i aromatske organske kiseline. Tako je najopasnija mravlja kiselina sa svojstvima kako slijedi: MRAVLJA KISELINA (>90%) CAS 64-18-6 C OZNAKE UPOZORENJA R: 35 (Izaziva teške opekotine) OZNAKE OBAVIJESTI S: 2-23-26-45 (čuvati izvan dohvata. One mogu biti vrlo korisna biljka. Jednako tako nije mudro sjesti u mravlje gnijezdo budući oni ugrizom povrate na ranu sadržaj svojeg želuca s malim količinama mravlje kiseline. nastaju u procesima kontrolirane ili nekontrolirane biorazgradnje organskog materijala ili se pak proizvode u industrijskim procesima. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba potražiti savjet liječnika-ako je moguće pokazati naljepnicu) Međutim. Alifatske kiseline S toksikološkog stanovišta ima smisla raspravljati jedino o kratkolančanim alifatskim kiselinama. pa tako nije pametno ići bos u koprive koje inače rastu na neobrađenim tlima kao samonikla biljka. Mravlja kiselina se u niskim koncentracijama javlja u prirodi. pri koncentracijama 25-90% ona nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine) da bi pri koncentracijama 2-25% ostale samo oznake R36/38 (nadražuje oči i kožu). Uglavnom su slične prema svojim toksikološkim svojstvima. Međutim. koprive nisu za odbaciti. pa će tome biti podređena i rasprava ovdje s težištem na alifatskim kiselinama. Nalaze se u brojnim biljkama. ne udisati pare. Točno je da će djelovati na pokrivene dijelove vaše kože kao nadražljivac i može se pojaviti crvenilo povezano sa žarenjem.Kiselina ima raznih Zaista je naš svijet pun različitih organskih kiselina ili njihovih spojeva s alkoholima. ako nemaju nekih drugih posebnih supstituenata. Prije puno godina seljanke su povremeno sjeckale koprive i 250 NAGRIZAJUĆE . Posebno se često tako konzervira silažni kukuruz i životinje takav proizvod vole. U koncentriranom obliku dolazi samo u industrijskim procesima ili kao sirovina za silažu (kiseljenje) hrane za stoku.

posebno kod pranja kose. Bio je petak poslije podne i u uglednog tvornici nije bilo na vidiku nekog iskusnog inženjera kad je puknuo spremnik s mravljom kiselinom i zalio mladu čistačicu.davale ih živadi. Slučaj se nije smio odigravati tim smjerom. Druga važna karboksilna kiselina je octena sa sličnim opasnim svojstvima kao mravlja. a onda se iz natopljene odjeće mravlja izuzetno brzo i dobro apsorbirala u krvotok. ali može se jesti. a problemi su se ranije s njom javljali u kućanstvima jedino u vrijeme kiseljenja povrća za zimnicu. pa su se otrovanja znala događati u kućanstvima. Prije više od 15 godina zvali u me hitno iz jedne naše kliničke bolnice zbog teškog slučaja otrovanja mravljom kiselinom. potpunu hemolizu krvi te zatajenje jetara i bubrega. Koncentrirana mravlja kiselina je nešto sasvim drugo i trebate je se čuvati. Naravno da se koprive koriste i u kozmetici. Trebalo je odmah na mjestu događaja polivenu ženu potpuno svući i obaviti temeljitu dekontaminaciju pranjem tekućom vodom. Razlika je jedino u tome što se octena smatra nadražujućom za oči i kožu kod koncentracija 10-25%. ali žena je ostala teški invalid (oštećeni jetra i bubreg). Hitna pomoć je stigla vrlo brzo i mladu ženu s odjećom natopljenom mravljom kiselinom prevezli su do najbliže bolnice. Uostalom. koja je inače slobodno hodala po dvorištu. Obavljeno je nekoliko transfuzija krvi i nekoliho hemodijaliza. Osobno sam na samim počecima svog rada u toksikološkom laboratoriju 251 . Danas više nije tako lako kupiti koncentriranu octenu kiselinu i to se dobro osjeti. U tom slučaju javile bi se teže opekotine kože. ako već s njom dolazite u kontakt. neki rado mlado lišće koprive koriste za pripravu prihvatljivog variva. a razlozi za to su brojni. Naravno da je vrištala i zapomagala. Nisam nikad bio oduševljen s varivom od kopriva. a ispod tih koncentracija gube se sva njezina opasna svojstva. Ja se sjećam da su se posebno patke veselile vitaminski bogatim komadićima lista koprive. Tamo su mogli samo ustanoviti teške opekotine kože na gotovo cijelom tijelu. Kod nje je prvo došlo do teških oštećenja kože. ali ne i ono ostalo što je sirotica proživjela. pa je neiskusno osoblje zaključilo da je jedino pravo rješenje pozvati hitnu pomoć. To naravno znade svaki građanin i koristi razrijeđenu octenu kiselinu svakodnevno u kuhinji ili za stolom. Korištena je na zaista brojnim mjestima. Ljudi su vrlo često kupovali koncentriranu (ledenu) octenu kiselinu poznatu pod imenom „esencija“.

Prognoza je u pravilu loša. Naravo da u prirodi dolazi tek u vrlo niskim koncentracijama i da tada nema baš nikakvih opasnih svojstava osim što ima izrazito snažan miris po smrdljivim nogama. koja u čistom obliku ima znak opasnosti R36 (nadražuje oči). koje se nakon toga smatralo sekundarnom sirovinom za recikliranje papira. I njih je mnogo. a kod posebnih sireva se ljudima taj isti miris jako sviđa. Svojstvo nadraživanja se gubi kod koncentracija ispod 20% kad dođemo s njom u kontakt kao slobodnom kiselinom. Znale su popiti različite ali uglavnom male količine ove opake kemikalije i obično nisu preživljavale. ali u takvom obliku dolazi samo za posebne profesionalne svrhe. Aromatske organske kiseline To je izrazito velika skupina kemikalija. U koncentracijama između 5 i 10% zadržavaju joj se oznake upozorenja R36/38 (nadražuje oči i kožu). a hidrolizom tih masti nastaju soli (obično kalijeve) masnih kiselina praktički bez ikakvih opasnih svojstava bez obzira na koncentraciju u kojoj se javljaju. Pomoć je od mene zatražila ugledna tvrtka. Nabavljaju je u papirnatim vrećama. Tako je npr. To su zapravo osnove za izradu svakakvih sapuna bez kojih nam je teško zamisliti civilizirani život. nitro skupina. One u čistom stanju prema europskim direktivama imaju oznake upozorenja R38-51/53 (nadražuje kožu. Međutim. Naravno da ni to nije pomoglo i tvrtka je nastavila plaćati Austrijancima 100. a ne može škoditi niti procesu recikliranja. pa su teške štete na organima poput jetara i bubrega neizbježne. inspektorica zaštite okoliša je drugačije mislila i proglasila te vreće s malo preostale limunske kiseline opasnim otpadom te naredila njihovo zbrinjavanje u spalionicama opasnog otpada. pogotovo ako se na aromatskom prstenu ili alifatskom dijelu nalaze specijalni supstituenti poput halogena. jer stvarno užasno izgledaju. koje se samo razmuti u vodi i popije kao osvježavajući napitak. U prirodi masne kiseline dolaze kao esteri s glicerolom (uobičajene životinjske ili biljne masti odnosno ulja koja jedemo svakodnevno). Međutim. Naravno da nikad nisam čuo za otrovanje maslačnom kiselinom. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). koja stavlja na tržište razne vitaminske preparate u obliku prašaka.vidio mlade žene otrovane esencijom. itd. taj miris je relativno neugodan samo u određenim čas ranije spomenutim okolnostima. Nema smisla spominjati sve moguće druge kiseline iz našeg okoliša. a pogotovo ne za otrovanja masnim kiselinama. jer naravno da osim tih teških oštećenja probavnog sustava uključujući usta dolazi do apsorpcije vodikovih iona u krvotok. Međutim. inspektorica nije htjela prihvatiti moje mišljenje i u jednom času sam bijesno zaključio da kad limun padne s grane nastaje onečišćenje okoliša limunskom kiselinom.000 kuna godišnje za zbrinjavanje „opasnih“ papirnatih vreća. a koriste se na brojnim mjestima i na 252 . U svojoj proizvodnji koriste limunsku kiselinu. Ja sam u svojem mišljenju napisao da takav otpad ne može predstavljati baš nikakvu opasnost za radnike niti u jednom času recikliranja papirnog otpada. ali ovdje će biti spomenute tek one jednostavne. Rečeno je da porastom duljine lanca kod alifatskih kiselina slabe njihova opasna svojstva.. ali moram dati jedan primjer neznanja kod prepoznavanja opasnosti. a ispod tih koncentracija više nema nikakvo opasno svojstvo. Kod gutanja se javljaju teške erozije gornjih dijelova probavnog sustava uz krvarenja ili čak rupture jednjaka. Neću ovdje dati ni jednu sliku teško ozlijeđenih osoba. maslačna kiselina u koncentriranom obliku nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine).

razne načine, od onih što se smatraju lijekovima (npr. acetil-salicilna kiselina) ili industrijskom sirovinom. Toksikološke razlike među njima su male i najbolje ih je pokazati na primjeru benzojeve kiselina. U čistom obliku ona ima oznake upozorenja R22-36/38 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu). Razrijeđena ispod 20% gubi sva ova opasna svojstva i ne predstavlja nikakvu prijetnju za zdravlje radnika koji s njom rade. Slično je sa salicilnom, koja se koristi kao dobar konzervans kod spremanja zimnice. Možda neki ljudi ne vole ni čuti da im se kemikalija poput salicilne kiseline stavi u hranu, ali sasvim sigurno kod tako niskih koncentracija neće donijeti nikakve štete uživateljima pekmeza od višanja ili ukiseljenih krastavaca.

Halogenirani ugljikovodici
Skupina je izuzetno zanimljiva zbog brojnih razloga. Neki su se koristili ili se koriste u golemim količinama za različite svrhe, od industrijskih otapala ili medija za rashladne uređaje do lijekova. Uz to se javljaju kao izrazito opasni polutanti za ljudsko zdravlje i okoliš. Povijesno gledano, neki su prošli dug put od hvaljenih kemikalija do današnjeg mjesta na listama zabrana ili ograničenja, a neki su još uvijek nezamjenjivi unatoč svojim lošim i opasnim svojstvima. I opet ćemo ih podijeliti na alifatske i aromatske, jer je to najjednostavniji način njihova promatranja. Biti će o njima govora i na drugim mjestima, npr. kod rasprave o pesticidima.

Alifatski halogenirani ugljikovodici
Najčešći među njima su oni kratkolančani sastavljeni iz jednog ili dva ugljikova atoma, a rijetko od tri ili više. Ako posjeduju dva ili više ugljikovih atoma mogu biti zasićeni ili nezasićeni, pa će i takva svojstva biti uzeta u obzir kod rasporeda iznošenja podataka.
Derivati metana

UGLJIKOV TETRAKLORID CAS: 56-23-5, Karc. Kat. 3

T

N

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

Oznake upozorenja:
R:23/24/25-40-48/23-59-52/53 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, opasno za ozonski omotač, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

253

Svakako je najopasniji derivat metana ugljikov tetraklorid ili tetraklorometan. Ima svojstva izvrsnog otapala i sredstva za čišćenje, pa je u prošlosti bio nezamjenjiv na brojnim mjestima, kako u industriji tako čak u domaćinstvu. Koristio se u servisima za čišćenje dijelova strojeva, u zaštiti materijala za pripravu nanošenja boja, u kemijskim čistionicama za pranje odjeće, itd. Sve je s njim bilo u redu što se tiče uporabne vrijednosti, ali malo po malo su se otkrivala njegova opasna svojstva. Prvi učinci su opažani na koži i sluznicama, kao što se može vidjeti na slici iznad. On je snažno odmašćivao kožu s kojom je bio u kontaktu, tako da su se uglavnom na rukama javljale teške kemijske rane, a produženi kontakt je dovodio do gangrenoznih promjena na prstima poput onih gore. Onda se prvo kod akutnih otrovanja otkrilo njegovu tešku hepatotoksičnost, neurotoksičnost, pulmonarnu toksičnost, itd. Metabolizmom tetraklor ugljika nastaju izrazito reaktivni radikali, koji se onda vežu na stanice jetara i drugih organa izazivajući teška oštećenja. Već davno je preporučeno kod akutnih otrovanja ovom kemikalijom obvezno obavljati hemodijalizu iako je svakom jasno da se ta kemikalija ne može rečenom metodom ukloniti iz organizma, ali se uklanjaju slobodni radikali. Problem je u tome što svoja vrlo opasna svojstva učinaka kronične izloženosti zadržava kod koncentracija iznad 0,2% (R20/21/22-48/20-59). Vjerojatno je na pooštrenje njegovih zabrana korištenja utjecalo i to što uništava ozonski omotač, ali mnogi i danas žale za njim kao izvrsnim otapalom za mnoge svrhe.

KLOROFORM (CAS 67-66-3) Karc. kat. 3
OZNAKE UPOZORENJA

Xn

ŠTETNO

R22-38-40-48/20/22 (štetno ako se proguta, nadražuje kožu, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem ili gutanjem) OZNAKE OBAVIJESTI S36/37 (nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice)

Kao što je vidljivo iz podataka o razvrstavanju kloroform je značajno manje opasna kemikalija nego njegov prethodnik, ali zato nema ona fizikalno kemijska svojstva zbog kojih su privrednici voljeli tetraklorometan. Zanimljivo je da on za razliku od prethodnika 254

ima oznaku karcinogena kategorije 3. i to često stvara zabune među laicima, o čemu će biti riječi kasnije. Zanimljivo je da se on dugo vremena koristio kao anestetik pri operacijama, dakle za totalnu anesteziju. Na slici pored prikazana je tipična maska s početka 20. stoljeća korištena pri primjeni kloroformske anestezije. Prekinulo se s takvom praksom zbog čestih teških nuspojava oštećenja jetara i drugih organa. On istina nije ni približno tako opasan kao tetraklorometan, ali se njegova hepatotoksičnost također veže uz tvorbu radikala nastalih metabolizmom. Naravno da se danas kloroform nigdje više ne koristi kao anestetik, ali ostalo je mnogo prostora za njegovu uporabu u industriji i zaštiti materijala (obrada metala smjesama otapala prije primjene boja i lakova). Moji susreti s njim odnose se uglavnom na zdravstvenu ispravnost vode za piće, koja je proizvedena iz površinskih voda. Površinske vode sadrže različite tvari nastale kao produkti živih bića iz vode ili njihovih interakcija međusobno ili sa sedimentom. Ako se takve vode kloriraju radi dezinfekcije prije slanja u vodovodni sustav, mogu nastati halometani. To su različiti klorirani ili bromirani derivati metana, a osobito se svi boje kloroforma zbog njegove oznake R40. Naravno da se voda za piće prije puštanja u mrežu kontrolira i da postoje MDK za ukupne i pojedinačne halometane, pa će voda s višim koncentracijama biti proglašena zdravstveno neispravnom. Međutim, ljudi kod nas u pravilu ne shvaćaju što znači zdravstvena ispravnost, a posebno ne mogu shvatiti da se dobrom analitičkom metodom u vodi mogu pronaći zaista sasvim nevažni tragovi svakakvih tvari. Imali smo tijekom zadnjeg desetljeća nekoliko velikih uzbuna od kojih bih spomenuo tek jednu iz gradića središnje Hrvatske, koji ima lošu sirovu vodu za piće i stalno se obećava da će to biti riješeno priključivanjem na neki dobro kontrolirani regionalni vodovod. Prije nešto više od deset godina gradska skupština je prilično loše funkcionirala zbog čestih sukoba suprotstavljenih stranaka i nije bilo ništa čudno kad je jedan od vjećnika izišao u javnost s tvrdnjom o opasnoj karcinogenoj vodi za piće iz njihovih vodovodnih cijevi. Njegovu izjavu su objavile brojne novine i ne provjeravajući je li tvrdnja istinita ili nije. Zapravo nije bila istinita budući su se koncentracije halometana zadržavale ispod MDK. Mi smo bili uvučeni u slučaj kad su neke škole zabranile djeci piti vodu iz školskih slavina, a od nas su samo tražili mišljenje što se djeci sve može dogoditi zbog višegodišnje izloženosti užasnom kloroformu. Mi smo odgovorili da u prvom redu nema nikakvog razloga zabranjivati djeci zdravstveno ispravnu vodu, a da je pogotovo besmisleno zabranjivati im u školi a kod kuće ih pustiti da piju istu vrstu vode. Trebalo je objašnjavati i razuvjeravati ljude kako bi se smanjili strahovi i panika, a onda je većina zaboravila slučaj.

Nezasićeni alifatski halogenirani ugljikovodici

255

TRIKLORETILEN
(CAS 79-01-6)

T

Karc. kat. 2; Muta. kat. 3
OTROVNO

OZNAKE UZPOZORENJA R45-67-36/38-52/53 (može izazvati rak, pare mogu izazvati vrtoglavicu i pospanost, nadražuje oči i kožu, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovaj predstavnik je bio relativno dobra zamjena tetraklor ugljiku i iz godine u godinu se koristio sve više i sve češće na svim mogućim mjestima, od industrije i servisa do kemijskog čišćenja odjeće. Dolazio je na tržište u golemim količinama i bio je u brojnim smjesama razrjeđivača, sredstava za čišćenje, boja, lakova, itd. Onda su prvo prije više od 20 godina počeli protesti „zelenih“ i ljudi koji su se bavili zaštitom vodocrpilišta.

I kod nas je prije petnaestak godina opaženo da se podzemnim vodama prema nekim vodocrpilištima širi trikloretilen, a prije deset godina je bilo i zatvoreno jedno vodocrpilište u zapadnoj Slavoniji zbog evidentnog onečišćenja ovom tvari. Problem je u tome što se on i dalje koristi za odmašćivanje, kao npr. na slici gore lijevo, a mi nemamo ni sredstava niti opreme za obavljanje remediacije podzemnih voda ili tla, kao što se to radi na slici desno gore u nekoj od zapadnih država. Problem s trikloetilenom je izrazito neugodan, jer dobre zamjene za njega nema na vidiku, pa ostaje jedino izmijeniti način njegove uporabe. To bi značilo da ga se smije koristiti isključivo na taj način da se ne ugrožava niti ljudsko zdravlje niti okoliš. To će zahtijevati velika ulaganja i potpunu promjenu radnih procedura, ali smatra se da je to moguće učiniti u slijedećih desetak godina.

256

TETRAKLOROETILEN (CAS 127-18-4) Karc. kat. 3

Xn

N

ŠTETNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R40-51/53 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima, otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovo često korišteno otapala je skuplje od svog prethodnika, ali ga ne može zamijeniti na svim potrebnim mjestima, a problem je u tome što i on ima nezgodne oznake R40 i R51/53. Međutim, valja jako naglasiti da su kemijske čistionice danas građene sve sigurnije u pogledu gubitaka osnovne kemikalije korištene za čišćenje. Svjesni toga da se kemijske čistionice nalaze obično u gusto naseljenim gradskim područjima i da su nerijetko u istoj kući smješteni stanovi i uređaj za čišćenje, zakonodavci su uveli posebne mjere rada s tom kemikalijom. To se prvenstveno odnosilo na razvijanje posebnih perilica iz kojih se ne dopušta izlazak perkloretilena niti u jednoj fazi pranja. Sustav je potpuno hermetički zatvoren nakon što se stavi u stroj odjeća. Cijeli proces pranja se stalno kontrolira odvođenjem para perkloretilena u komoru za kondenzaciju i prevođenje u tekućinu. Kad pranje završi posene detektorske sonde kontroliraju sušenje kako se u odjeći ne bi zadržalo otapalo adsorbirano npr. u jastučićima na ramenima kaputa. Tek kad su sve pare odvedene na kondenzaciju može se stroj otvoriti i odjeća dalje obrađivati. Naravno da se teško može baš do kraja spriječiti izlazak para u radnu atmosferu, ali dobrom ventilacijom se i taj problem može riješiti. Mi smo prije nekoliko godina na zahtjev udruge kemijskih čistača pomagali da se prilagode europski uvjetima rada. Mjerenja koncentracija perkloretilena u zraku takvih malih radionica pokazala su da se korištenjem dobrih (nažalost i skupih) strojeva može održavati koncentracije ispod MDK za radnu atmosferu. Međutim, iskustva iz zapadnih zemalja poput Njemačke pokazala su da je skoro polovica njihovih kemijskih čistionica propala zbog toga što se nekima naprosto nije isplatilo ulaganje u opremu. Vjerojatno će se to dogoditi i kod nas u Hrvatskoj.

257

VINIL-KLORID MONOMER CAS: 75-01-4; Karc. kat. 1.

F+

T

VRLO LAKO ZAPALJIVO

OTROVNO

Oznake upozorenja R12-45 (vrlo lako zapaljivo, može izazvati rak.

Ova kemikalija koristi se u golemim količinama za pripremu polimera PVC (polivinilklorid), koji je jedan od najjeftinijih na tržištu, a koristi se na stotine mjesta, od izrade vrećica za krvne preparate do vodovodnih cijevi. Glavni razlozi straha od njega proizlaze iz vrlo lake zapaljivosti i eksplozivnosti para te zbog karcinogenosti. Iskustva iz prošlosti su bila jako loša i davno je shvaćeno kako postrojenja za skladištenje vinil-klorida te za njegovu polimerizaciju moraju biti apsolutno nepropustljiva. Ne smije biti niti emisija u radnu atmosferu niti u okoliš, jer u suprotnom država mora reagirati. Kod nas smo imali jedno postrojenje za proizvodnju vinil-klorida te dvije tvornice za polimerizaciju i izradu uporabnih predmeta od PVC-a. Međutim, stjecajem nesretnih okolnosti propala su oba proizvođača PVC-a i mi već duže od 10 godina uvozimo taj važni polimer za svoje potrebe. Ne treba zaboraviti činjenicu da je više radnika iz tih pogona umrlo od raka jetara i da je to imalo utjecaja na odluke o zatvaranju proizvodnje. Danas se počinje ponovo raspravljati i o proizvodnji vinil-klorida i o polimerizaciji na jednom mjestu, ali tada će se morati osigurati najviši standardi. Ja sam se uključio u problematiku preostalog vinilklorida u sferastim kuglama na dva mjesta u Dalmaciji. Problem je u tome što je proizvodnja u oba pogona bila zaustavljena prije nego se potrošilo sve količine sirovine. Oprema je razmontirana, a nije bilo jasno kako nakon toga ukloniti 60 odnosno 100 t kemikalije iz sfera. Čak je na jednom mjestu bila razmontirana i željeznička pruga, a brodovima se nije isplatilo dolaziti po tako male količine kemikalije. Mi smo za oba slučaja izradili simulacije kretanja oblaka opasnog plina u slučaju da zbog teške greške na sferi ispari cijela količina u okoliš. Zapravo smo simulaciju na slici lijevo morali izraditi 258

prilikom posjete Sv. Oca tom gradu, kako bi se procijenili rizici za brojne građane u vrijeme tog važnog događaja. Naravno da su djelatnici HZT morali obavljati i nadzor za vrijeme dolaska Pape i utvrditi sve mjere sprječavanja nesreće odnosno ponašanja u slučaju da se ona dogodi. Nakon toga smo te naše simulacije ponudili u času kad su osigurana financijska sredstva za njegovo prebacivanje na drugo mjesto. S Makedoncima je dogovoreno da im mi besplatno damo kemikaliju s tim da je naš posao prebacivanje iz sfera u vagon cisterne, a sve ostale troškove transporta će oni sami platiti. Tako smo se riješili jedne more, a kod druge u Kaštelima bilo je puno više poteškoća. Mi smo također izradili simulacije i propisali način postupanja te sve poslali gradu Splita kao naš doprinos rješavanju problema. Međutim, nekako se to sve splelo da se pojavio drugi izvođač i obavio posao prema našim procedurama, a nama nitko nije rekao čak jedno malo „Hvala!“. No, bitno je da je opasna kemikalija izmještena iz gusto naseljenog područja.

Polihalogenirani aromatski ugljikovodici
Ovo je vrlo velika obitelj različitih tvari svakakvih struktura, a mnoge od njih su zaslužile poseban osvrt. Velik broj njih su pesticidi vrlo tmurne prošlosti i svi pod zabranama, ali ovdje o njima neće biti riječi nego samo o industrijskim kemikalijama ili kemikalijama koje nastaju pretežno u industrijskim procesima. Zadnjih desetljeća su te kemikalije doživjele prokletstvo i prečesto je strah od njih nadvladao razum u mnogih ljudi. Biti će dakle govora o skupinama PCB i rođaka te o kemikalijama poznatim pod šatrovačkim nazivom dioksini i furani.

Polihalogenirani bifenili
Najpoznatiji među njima su poliklorirani bifenili (PCB ili polichlorinated biphenyles) ali također polibromirani bifenili i razni polihalogenirani terfenili. Glavni im je predstavnik PCB s ne baš strašnim toksikološkim svojstvima dok je čist i nekorišten.
Xn
N

POLIKLORIRANI BIFENILI CAS 1336-36-3
ŠTETNO
OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R33-50/53 (opasnost od učinaka nakupljanja, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

259

Jest nezgodno to što se nakuplja u mastima životinja (uključujući čovjeka) i biljaka. Kasnije je bilo brojnih drugih slučajeva onečišćenja produktima izgaranja dioksina. Uporaba PCB-a i srodnih tvari počela je negdje polovicom dvadesetog stoljeća kad su upoznata njihova veličanstvena fizikalno-kemijska svojstva. Onda su počeli puniti s njima kondenzatorske baterije. pa je onda ispiranjem tla ta 260 . a naravno da ni tvrtka nije brinula o količinama razlivenim u okoliš. Bili su idealni kao rashladna ulja za transformatore. a tada kasnih sedamdesetih godina njezine odgovorne osobe ni radnici nisu puno znali o opasnosti te kemikalije. o kojima će kasnije biti više riječi. One se lako inficiraju i ostavljaju dermatoze na koži. Ove klorakne na slici gore su zapravo ružne i u pravilu nisu tako izražene. Naravno da su se posljedice nesreće javile s odgodom. ali to sve skupa nije tako jako opasno. Već desetljećima je u EU zabranjeno stavljati u bilo kakve uređaje PCB ulja. jer su podnosila izrazito visoke temperature bez vidljive razgradnje i imali su praktički neograničeni vijek trajanja. Ona je proizvodila trafostanice punjene PCB uljem. ali bolest je u smrt odnijela nekoliko ljudi zbog različitih razloga (njih nekoliko zbog karcinoma). PCB se kod povišenih temperatura pregrađuje u polihalogenirane dibenzo-dioksine i dibenzo-furane. PCB se izrazito teško tope u vodi a rado se adsorbiraju na tlo. Pogledajte o tome više u tekstu koji slijedi. itd.Stvarno se mora priznati da gore navedena svojstva baš i nisu impresivna. Može se reći da su s njom nemarno postupali. ali silno sporo prolaze i nisu dobre za ljepotu. Mislim da je ipak pošteno reći koju riječ o stanju u Hrvatskoj. Onda nije ni čudo što su uslijedile zabrane njihovog novog korištenja još krajem sedamdesetih godina. Međutim. U jednom postrojenju za proizvodnju rižinog ulja (niste znali da i to postoji?) došlo je do curenja na jednom izmjenjivaču topline napunjenog PCB-ima i ono se polako miješalo s jestivim uljem. ali pravi problemi se javljaju zbog brojnih učinaka dioksina i furana u takvim uljima. To su bila vrlo stabilna ulja s niskom dielektričnom konstantom i prvo su se počela koristiti u uređajima za prijenos i štednju energije. brojni požari trafostanica. Prva uzbuna javila se zbog onečišćenja Kupe iz Slovenske tvrtke Semic (Semič). a nisu bili za odbaciti niti u izmjenjivačima topline u različitim tehnološkim procesima. a u okolišu je skoro sasvim nerazgradljiv. pa su se pokazali također izvrsnima kao hidraulička ulja. koja se dogodila u Japanu. npr. Jedan od prvih neugodnih slučajeva je bila Yusho bolest. koje znaju biti sasvim bezazlene. Čak su radnici koristili PCB za premazivanje radi zaštite drvenih ograda oko svojih kućica. a nastoji se na ekološki prihvatljiv način zbrinuti sve ono što se još uvijek nalazi u takvim uređajima. Podaci o opasnim svojstvima su dolazili postupno. Uostalom. PCB se prema međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih kemikalija razvrstava u klasu 9 ili među tvari s nejasno definiranim opasnostima. a drugi zbog ostalih razloga poput bolesti uzrokovanih imunodeficinencijom. Kako pokraj naselja teče rijeka Kupa sve je skupa u njoj završavalo kao sediment. Prvi znakovi otrovanja razvijali su se u obliku klorakni.

ali u posebnim uređajima i u posebnim okolnostima. Onda su došle na red seoske trafostanice. Ja sam bio odmah obaviješten i sa starim suradnikom Edom krenuo sam na jug.). Zato su se za posao specijalizirale posebne tvrtke. Sa sedimentom je vezana biosfera svake rijeke. trafo stanica u Petrinji. nekoliko trafo stanica pokraj Zadra. Ja sam kao «bos po trnju» uletio u problem već na početku rata. godine i tamo su stolovale njihove trupe. Ne može se ne pohvaliti taj trud. a nismo znali kakvo ulje su koristili za hlađenje. Vjerojatno je događaj s tvrtkom Semic potaknuto hrvatske stručnjake na razmišljanje i još kasnih osamdesetih su oštro tražene zabrane novog punjenja različitih uređaja tim uljima. gdje su digli alarm zbog opaženog ulja u vodi. a navodno to rade i Finci u Laponiji na kopnu. Konjskom i Komolcu. Dobio sam prvo dojave o razaranju velikih trafostanica poput one u Ernestinovu. Informacije smo prikupljali usput. trafo stanica pokraj hotela Željezničar u Osijek. Čak je negdje na samom početku devedesetih osnovana jedna posebna tvrtka zadužena za zbrinjavanje PCB ulja. itd. a uspjeh je bio prilično dobar. Jedino je bio problem u tome što su diljem Hrvatske stajali različiti uređaji punjeni ukletom kemikalijom. ali ja sam izabrao slučaj brane na Peruči. od biljaka do riba. Čekale su nas na mjestima naših zaustavljanja tijekom tog 261 . a onda su u osamdesetim godinama stručnjaci shvatili da je ta prava hrvatska rijeka onečišćena barem do Siska (dakle do ušća) PCB-ima i njihovim produktima pregradnje dioksinima. a može se reći da obiluje hidroelektranama. Četnici su uz pomoć JNA zauzeli hidroelektranu još 1991. ali PCB se i danas nalazi u sedimentu rijeke. Naravno da su poduzete brojne mjere što se tiče prestanka onečišćenja. O tom problemu i naporima stručnjaka na rješavanju problema mogla bi se napisati knjiga. Danas se smatra da sirovina za spaljivanje na barem 1. Već tih godina počinje akcija postupnog uklanjanja postojećih uređaja punjenih PCB uljima i uvođenje u uporabu ulja s manjim opasnostima. Nema struje u manjim naseljima kad se unište velike trafo stanice. ali ni do danas nije posao završen do kraja uglavnom zbog visoke cijene zbrinjavanja. jezerima i naseljima uz obalu. Neka francuska tvrtka spaljuje PCB (cijena 10-15 $/kg) ili cijeli uređaj (cijena 7-10 $/kg) na brodovima spalionicama. Kasnije su se ti repovi uništenih trafo stanica i prolivenih PCB ulja vukli kroz duge godine i teško je izabrati slučaj zanimljiv za široku publiku (npr. pa su se tako PCB iz Kupe počeli skladištiti u organizmima riječnih bića. jer nije imalo nikakvog smisla rušiti seoske trafo stanice ako su već prije toga bili uništeni veliki sustavi poput Ernestinova. ali većina građana o tome nije imala pojma. jer problem PCB treba riješiti. Tada smo posumnjali da JNA i četnici zapravo upražnjavaju ekoterorizam. koje posao obavljaju na Atlantiku. Prvi sigurni hrvatski položaji bili su pored naselja Han. Krasna je Cetina sa svim svojim kanjonima.kemikalija završavala u Kupi.200 oC ne smije sadržavati više od 1% klora zbog straha od stvaranja dioksina u visokom iskorištenju. Zbog meni nepoznatih razloga oni su početkom ožujka 1992. koje su u velikom broju slučajeva sadržavale PCB. znači i branama. Nitko se naravno zbog toga ne buni. godine digli u zrak jednu trafo stanicu na samoj brani i transformatorsko ulje se počelo izlijevati u rijeku. PCB i slične tvari zbrinjava se danas spaljivanjem.

ali bila je to idila. Tamo su nas dočekali ljudi iz javnog zdravstva. Naravno da smo obavili brojna uzorkovanja. Putovanje je završilo u Splitu gdje nas je čekao faks HEP-a da je ona nesretna trafo stanica bila napunjena mineralnim uljima a ne PCB-om. Međutim. koje se koriste zadnjih dvadeset i više godina kao transformatorska ulja. Mene je veselilo to što npr. itd. Imali smo njegovu knjigu o tom problemu. Bila je to veličanstvena vijest i mi smo je proslavili ribljom večerom u jednom splitskom restoranu. ali smo odmah počeli intenzivno razmišljati. a to se teško danas može ponoviti. oceanografskog instituta. gazile po kamenjaru u štiklama. Ako nikad niste prošli kroz Gornja Poljica onda ste mnogo toga propustili u životu. ali moram priznati da sam uvijek imao za vodiča tadašnjeg ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. ali smo ga htjeli angažirati da s nama odradi posao. Naravno da smo obišli i omišaljski vodozahvat smješten nedaleko od prekrasnog kipa Mile Gojsalića s veličanstvenim pogledom na Cetinu i Omiš.puta. Prvo smo odlučili otići u Rijeku potražiti Iliju kao vrhunskog stručnjaka za uklanjanje ulja iz površinskih voda. Cetinska krajina je već zabranila korištenje vode iz Cetine za bilo koje potrebe. u Trilju nisam mogao opaziti ni traga nekakvih plutajućih nečistoća. Bili smo složni na svakom koraku i spremni učiniti sve što možemo da pomognemo tom nevjerojatnom hrvatskom kraju. Znali smo da PCB imaju vrlo visoku specifičnu težinu i da bi sasvim sigurno potonuli na dno. a ispred svih brana sakupljale su se ekipe za uklanjanje transformatorskih ulja. Zato s dubokom nostalgijom gledam danas na taj zapravo beznačajni događaj. on se u međuvremenu odselio iz Rijeke u Zagreb i onda smo krenuli nesigurni prema Splitu. U Hanu smo s obale onog prekrasnog kamenog mosta promatrali vodu. To je pak vodilo prema zaključku da se u Cetinu nisu izlila PCB ulja nego neka druga poput mineralnih ulja. jer nisu znale da će na teren). Vodovod je bio u redu. Bojali smo se posljedica nesreće. Onda smo krenuli nizvodno zaustavljajući se i uzorkujući na svakom prikladnom mjestu. Dioksini i furani 262 . ali smo i raspravljali. zaštite okoliša. Bila je to lijepa i zastrašujuća slika. Bile su postavljene plutajuće brane i u pripremi su se nalazili sorbensi kojima će se obarati ulja na dno ili pak samo adsorbirati i uklanjati na taj način iz rijeke. Ja sam još nekoliko puta prolazio tim krajem i svaki puta sam se ponovo oduševljavao. Onda smo krenuli od Omiša uz obalu Cetine prema Hanu usput provjeravajući dokle je stigla nečist. koja je nosila trafo ulje. Izgledalo je poput sivih pahulja snijega i plutalo nekih 20 cm ispod površine. a ne bi plutali. pomalo strahovali u Hanu zbog četničke pucnjave i prilično se izmorili (splitske dame su npr. Još uvijek nismo dobili podatke od HEP-a o tome kojeg je sastava transformatorsko ulje na Peruči. Sjećam se zaustavljanja iznad veličanstvenog Živaljića kanjona u koji smo gledali sa strepnjom bojeći se njegova onečišćenja. policije. Događaj mi nije ostao u tako divnom sjećanju niti zbog večere niti zbog beskrajno gostoljubivog djelatnika Oceanografskog instituta koji nas je primio na spavanje nego zbog atmosfere.

a ipak se jedan tehničar blago otrovao uz sve mjere zaštite. najvećim dijelom s manje opasnim svojstvima (čak do 1. ali valja naglasiti da su možda panični strahovi od dioksina i furana vjerojatno ipak malo pretjerani. može štetno djelovati na plod. Ono tamo na slici gore je glavni predstavnik polikloriranih dibenzo-dioksina poznat kao tetrakloro-dibenzodioksin (TCDD) a ukupno je do danas sintetizirano i prepoznato više od stotinu različitih derivata. da izazivaju tešku imunodeficinenciju i da prema mišljenju mnogih stručnjaka mogu dovesti do promjene vrsta životinja (uključujući ljude). i reproduktivno otrovne kemikalije kategorije 1. Dioksini i furani su karcinogeni kategorije 1. pa im je pretpostavljeni LD50 na usta oko 50 μg/kg. biljaka i mikroorganizama. a ključni su bili povišeni trigliceridi. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Naravno da je prvo napravljena sinteza TCDD i to gotovo u isto vrijeme u dva različita laboratorija. može smanjiti plodnost. opasnost od učinaka nakupljanja.000 puta) od TCDD. Nije bilo nikakve mogućnosti otkrivanja nekog onečišćenja u prirodi bez poznavanja strukture kemikalije. 263 . u dodiru s kožom i ako se proguta. VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Ova opasna svojstva su zaista impresivna. može izazvati rak. Kod njega su dijagnosticirane klorakne i imao je određene poremećaje u funkciji jetara. Sintetski kemičari su u to vrijeme ranih šezdesetih bili jako oprezni u svom radu i naravno da su sintezu obavljali u digestorima.T+ N DIOKSINI I FURANI OZNAKE UPOZORENJA R26-27-28-33-45-50/53-60/61 (vrlo otrovno ako se udiše. Ako vam ni to nije dosta onda spomenimo da su izrazito neurotoksični. Imaju i izrazito snažnu akutnu otrovnost. Što su cijanidi prema toj otrovnosti? Mislim da se ne pretjeruje u naprijed rečenim atributima. mutageni kategorije 1.

5-triklorfenoksi-octena kiselina (2. a nisu ni znali koji je uzrok njihovih teških stradanja. Vijetnamci su naravno prvi opazili da se u njihovim životima događaju dramatične promjene. Pogledajte tek jednu neutralnu sliku pribježišta vijetnamske djece stradale zbog teratogenosti dioksina. Amerikanci su za uništavanje prašumskog bilja koristili svoj herbicid 2. Odluka o primjeni defolijanata bila je logična i s ratničkog stajališta potpuno razumljiva. Vijetnamski rat je donio prva užasna iskustva. Međutim. Transportirali su kroz prašumu svakakva oružja poput topova i goleme količine streljiva do svojih boraca. kojeg su prozvali «agent orange» zato što je bio narančaste boje. Amerikancima je bilo u interesu skrivati ružne podatke. koji je besprijekorno obavljao svoj posao. Amerikancima je vijetnamska ratna logistika bila neuhvatljiva. ali negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća 264 . koja se nisu mogla dugo držati u tajnosti. Točni podaci nisu poznati.4. a jedno od važnih transportnih sredstava bio je bicikl. Prvo je na scenu stupila imunodeficijencija i ljudi su najednom počeli učestalo i teško obolijevati od različitih zaraznih bolesti. One strašne slike nisam imao snage ovdje pokazati. ali su vrlo rano shvatili što je uzrok vijetnamske tragedije. odjeci te vijetnamske katastrofe su prekasno stigli u svijet zbog jasnih razloga. Vijetnamci uza sve svoje muke nisu imali vremena ni znanja plasirati u svijet istinu o dioksinima. izgleda da su vojnicima davali loše šarže tog herbicida. Kod njih su se štetni učinci pojavili negdje krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća u vidu karcinoma. Mora se priznati da nitko od Amerikanaca vjerojatno nije znao da je taj „agent orange“ produkt loše vođene sinteze i da sadrži prilično visoke koncentracije dioksina i furana. Poznavali su prašumske staze. Snalazili su se na svakakve načine.4. Primjenom defolijanta uništavalo se šume i putovi kretanja logistike su se vidjeli kao na dlanu. a vjerojatno nisu ni znali kakve teške štetne učinke mogu prouzročiti ti dioksini.5-T). Najviše su im stradali vojnici koji su prskali nesretni „agent orange“ ili oni koji su poslije prskanja odlazili u akcije čišćenja po prašumama. Nažalost. koje Amerikanci nisu mogli vidjeti iz svojih zrakoplova zbog bujnog raslinja. Oni su čak skrivali svoje žrtve dioksinske katastrofe u Vijetnamu. Oni teški učinci su opaženi kasnije ili čak znatno kasnije.Nije trebalo dugo čekati na otkrivanje teških štetnih učinaka dioksina na ljude. Prvo su se pojavili teratogeni učinci i Vijetnamci su bili zgroženi onim što se događa.

Svima je jasno da je bio rak uzrokovan preparatom „agent orange“ i da većina od oboljelih nemaju nade. Zbog toga je važno barem ukratko opisati događaj. Međutim. koja je uvelike izmijenila Europu i njezin način razmišljanja o kemikalijama.pojavio se film o tajnoj bolnici američkih vojnih veterana iz Vijetnamskog rata. godine dogodila nesreća. Prikazana je dakle tajna američka bolnica veterana oboljelih od raznih oblika raka. inače malom talijanskom naselju s nekih 1. a za kasnije događaje bilo je čovječanstvo koliko toliko pripremljeno. nitko se nije u tom filmu sjetio na vijetnamske civilne žrtve i na njihove patnje. Nažalost zaboravio sam ime filma i molim čitatelje da mi jave kako se zvao. Tako je počeo susret modernog čovjeka s dioksinima i furanima. To dokazuje iskustvo s nesrećom u Sevesu.800 stanovnika u doba kad se 1976. Nesreća se dogodila na rubu naselja Seveso 265 .

građanima je ubrzo prisjeo san. Nakon toga se otkrilo da u svim procesima na temperaturama između 400 i 800 oC mogu nastati dioksini i furani. kada i zašto oni nastaju. Sve što je imalo mirisalo na onečišćenje dioksinima je uklonjeno i spaljeno u specijalnim spalionicama opasnog otpada na temperaturama višima od 1. Došlo je do eksplozije i požara u kojem nitko nije izravno stradao. automobilske motore i na druge procese koji se odvijaju pri naprijed rečenim temperaturama uz prisutnost halogena. odnosno Seveso I i Seveso II direktiva. Nakon Sevesa počela su brojna istraživanja o dioksinima. Približno tjedan dana nakon obuzdavanja nesreće shvatili su odgovorni da su se tijekom nesreće oslobodile goleme količine dioksina u okoliš. a posebno je bilo važno dokučiti gdje. kako bi bili stalno dostupni liječnikom nadzoru i znanstvenicima. izgledalo je da su izrazito brojne 266 . Trebalo se riješiti dioksina na svaki način. Tijekom osamdesetih godina prevladavalo je uvjerenje da su dioksini kazna Božja zbog potpuno nerazumnog ljudskog ponašanja. Na prvom mjestu je prema količinama ispuštenih dioksina bila kemijska sinteza različitih polihalogeniranih tvari. Međutim. moglo se prilično točno utvrditi koji su najvažniji izvori njihovih emisija u okoliš. ali su i dalje predmet istraživanja znanstvenika. Tamo su u lokalnoj tvornici sintetizirali triklorofenol. jer su prvo počele ugibati krave (otrovane akutno dioksinima istaloženima na travu). To znači da su uklonjeni građevni materijali. sve zatečene biljke i životinje. Naravno da su odmah poslije nesreće odgovorni iz tvornice davali izjave o tome da se ništa opasno nije dogodilo i da pučanstvo može mirno spavati. koja su pila mlijeko lokalnih krava. koji se koristio slično rođaku pentaklorofenolu kao insekticid. sinteza u ukupnom ispuštanju dioksina nije igrala tako važnu ulogu kao drugi visokotemperaturni procesi obrade organskog materijala s višim sadržajem halogena. To se odnosilo na sve moguće energane. Nastala je panika među stručnjacima i dužnosnicima. Nesreća u Sevesu je ostavila izrazito dubok trag u Europi i obje direktive o nesrećama s kemikalijama. a zatim su se pojavile klorakne u lokalne djece. Zbog loše nadzirane kemijske reakcije kloriranja došlo je do velikog porasta temperature i reakcija se otela nadzoru. ali možemo pisati o posljedicama te nesreće. njihovom sprječavanju i uklanjanju posljedica zovu se prema naselju Seveso. Bivši građani Sevesa danas ne žive u posebnim kampovima nego imaju svoje obiteljske domove. Dakle. Nećemo dalje o Sevesu.110 oC.smještenog u Lombardiji nedaleko od Milana kako se vidi iz slike pokraj ovog teksta. Iako tada nije bilo na raspolaganju vrlo specifičnih metoda za otkrivanje različitih dioksina i furana. Svi stanovnici Sevesa su iseljeni i smješteni u specijalne kampove. tlo u sloju od 5 cm. Najednom su kao najveći proizvođač dioksina krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća izbile spaljivaonice komunalnog otpada. Međutim.

a sama ciglana je bila puna rupa kao da su se tamo odigravale bitke. Onda su 1991. Bez obzira na to je li Juščenko bio i kako otrovan dioksinima otvara se pitanje primjene takvih otrova za različite svrhe. Bez sigurnog stajališta ipak moram spomenuti slučaj s tadašnjim kandidatom za predsjednika Ukrajine na samom početku milenija. godine posjed zauzeli hrvatski domobrani. Ciglana je davno ugašena. a broj starih autoguma. ali ih nikad nije bilo u našem okolišu tako puno kao danas. Ne kažem da ne vjerujem. ali ima sumnjivih podataka. On je govorio o ulijevanju dioksina u njegovo piće tijekom sastanka s ruskim agentom. Juščenko je ipak izabran za predsjednika te prijateljske zemlje. Bilo ih je više od 50 i stvarno su smrdjele nekako po fenolima. U Ukrajini se vodila teška politička bitka za predsjednika države kad je jedan od kandidata ustvrdio da je otrovan dioksinima i da je u to bila umiješana ruska ruka. a vjerojatno nema ni komadića planete koji ne poznaje onečišćenje dioksinima. Prvi susjed je spremno prišao objasniti o čemu se radi. a apsorpcija takvih preparata preko dišnih putova je izrazito visoka. Primjena na usta ostaje kao dobar način za otrovanje manjeg broja ljudi. hladnjaka. Npr. kojima možete na jednom mjestu dati otrovanu hranu. Bilo bi jako čudno da se interes ljudi za dioksine i furane zaustavio samo na onečišćenju okoliša. od atentatorskih napada na pojedince ili skupine do masovnog korištenja u obliku bojnih otrova.. Došli smo na divlje odlagalište. Glavni problem je u tome što malo znamo o onečišćenju našeg okoliša dioksinima i furanima. Pozvali su nas preko sanitarne inspekcije seljaci s kućama u blizini napuštene i razrušene ciglane. ali ja nisam nikad vidio pouzdan dokaz iz nekog analitičkog laboratorija o otrovanju dioksinima. Naravno da običan toksikolog može tek zamišljati kakve načine primjene dioksina pripremaju tajne službe raznih država ili terorističke organizacije. Moje prvo traumatično iskustvo s dioksinima dogodilo se na samom kraju prošlog stoljeća na lokaciji ciglane u Žažini kod Siska. zašto su se izrazito snažne klorakne (ako to jesu klorakne) pojavile samo na licu. kojoj nije odgovarao dolazak Juščenka na vlast. Na samom rubu betonirane površine na prilazu bivšoj upravnoj zgradi bile su razbacane brojne metalne bačve. kad imaju tako upečatljiva toksikološka svojstva. Danas smo suočeni s globalnim onečišćenjem dioksinima uglavnom zbog naših ljudskih aktivnosti. Rezultati pokazuju da su uspjeli i mi moramo slijediti njihova iskustva. Do Domovinskog rata tamo je radilo neko građevinsko poduzeće. štednjaka i drugog krupnog otpada nije imalo smisla razgledavati. Onda se pojavio članak o tome da izgaranjem drva transportiranog iz unutrašnjosti Kanade do mora također nastaju dioksini. Kod prvog izvida našli smo pola razrušenu upravnu zgradu nekoć katnicu. jer mu je bilo stalo da stručnjaci iz Zagreba riješe njegov problem. Danas tek možemo reći kako se prema iskustvu takve i slične tvari može najšire primijeniti u obliku finog aerosola. Kasnija brojna istraživanja su nam otkrila da su dioksini pratitelj čovječanstva iz predhistorije.ljudske djelatnosti u kojima nastaju dioksini kao proizvod modernog čovjeka. jer više nisu mogli podnositi smrad iz nekih bačvi. a zapravo mu je prostor služio tek za skladištenje građevinskog materijala. a bojali su se također za svoje zdravlje. Zemlje zapadne Europe shvatile su opasnost u sasvim ranim devedesetim godinama i započele vrlo opsežne aktivnosti na smanjenju emisija dioksina u okoliš. jer se time može brzo otrovati velik broj ljudi. a vrhunac su bili rezultati ispitivanja produkata šumskih požara iz sredine devedesetih godina. a promjene na licu (vidi sliku pokraj) i drugi simptomi ukazivali su na moguće otrovanje dioksinima. Imam slutnju da će se za namjerna otrovanja dioksinima još čuti. Tamo su smjestili i autobuse petrinjskog 267 . kad se dokazalo da dioksini nastaju u šumskim požarima. Bilo je tu nekoliko olupina autobusa. Svud okolo po širokim livadama bio je divlje odložen vrlo raznoliki otpad.

a na našu sreću oni neotrovni ili slabo otrovni bili su glavni predstavnici onečišćenja. Jedino je Herbos pokupio svoje bačve i odnio ih na zbrinjavanje neznano kud. da zdravstvo hitno izradi plan nadzora zdravlja stanovnika.4-diklorfenoksi-octena kiselina) inače poznati koncentrat za izradu herbicida. Naravno da sam sumnjao u dioksine. Vrlo brzo je stigao nalaz zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo u kojem je crno na bijelo pisalo da ima puno dioksina. Prvo su očerupali autobuse. a vlasnica je sjedila na nekom kamenu i spokojno štrikala. a ja sam se grizao. Nisam nikad vjerovao ruskoj sintezi i zatražio sam uzimanje uzoraka iz bačvi radi analize sadržaja. Zapovjednik postrojbe je možda gledao previše kaubojskih filmova i učinilo mu se da bi njegovim vojnicima kao grudobrani umjesto vreća s pijeskom bolje poslužile bačve napunjene vodom. Dok je tamo boravila hrvatska vojska uglavnom je cijelo područje bilo dobro čuvano i održavano. a sjećam se da nam nije bilo lako zbog čvrsto smrznute zemlje. U bačvama je bio dopremljena 2. ali od bačvi su zbog smrada vrlo brzo odustali. Tražio sam da MORH ogradi područje i drži ga pod stražom. Analize su pokazale izrazito visoke koncentracije dioksina usporedive s onima iz slavnog Sevesa. Kod tog zadnjeg uzorkovanja upravo na području najgoreg onečišćenja pasle su tri pitome kravice. jer su Nijemci imali posebno dobru opremu kojom su mogli ustanoviti pojedinačne koncentracije barem 14 različitih dioksina. Bilo je za očekivati da se sadržaj bačvi razlijevao u okoliš te da je tlo barem u njihovoj blizini onečišćeno dioksinima. Razmišljao sam o tome tko li pije mlijeko tih krava što su uživale u travi kontaminiranoj dioksinima. Kod druge ili treće posjete lokaciji od upravne zgrade su ostali tek temelji. Hrvatski narod je izgleda jedva dočekao da se izgube zadnji stražari i ljudi su navalili krasti i odnositi što god su stigli. Rezultati analiza su došli relativno brzo i bili su ohrabrujući. Utvrdili su da se radi o tlu tipičnom za industrijsko onečišćenje dioksinima.4-D (2. jer nisam baš bio sasvim siguran u rezultate analiza. Svi su prali ruke. itd. Slučaj Žažina je na taj način završen. Valoviti lim su ljudi rado koristili za izgradnju različitih nadstrešnica. zatim su navalili na upravnu zgradu i onda konačno na valoviti lim skladišta s bačvama iz Herbosa. Već na prvi pogled u meni se probudio crv sumnje. Nije dočekao to vrijeme budući je umro prerano.prijevoznog poduzeća i građevinski materijal namijenjen izgradnji doma zdravlja. Iznad one betonske ravne površine bilo je u ono vrijeme izgrađeno skladište od valovitog lima za potrebe poduzeća i zapovjednik postrojbe je tamo spremio svoje bačve čekajući vrijeme kad će ih uporabiti. a nitko nije imao na raspolaganju novce za bilo kakav zahvat. Naravno da im je bila korisna i cigla s kojom je građena ciglana. koji su različito opasni za zdravlje. Tako je preko svojih prijatelja uspio dobiti od Herbosa iz Siska mnoštvo praznih bačvi. a onda je nakon Oluje postrojba iz Žažine izgubila važnost. Iako su bačve već bile stare na njima se moglo vidjeti ruske ćirilične natpise. godine i tako je lokacija bivše ciglane napuštena. Opet smo obavili uzorkovanje tla na nekoliko izabranih mjesta. Naš laboratorij je mogao mjeriti samo ukupne dioksine. Nismo željeli dizati paniku među pučanstvom nego samo natjerati nadležne da učine što mogu. a znao sam da ću otkrivanjem moje istine pobuditi strahove među građanima. a to je bilo daleko bolje nego onečišćenje usporedivo s onim iz Sevesa. Nitko se nije bunio na naše analize. Odgovora na naše zahtjeve gotovo da nije bilo. Raspušteni su negdje 1996. Njih je smjestio u skladište od kojeg prilikom našeg dolaska nije ostalo ništa. Silno sam se uplašio i odmah zajedno s mojim kolegama uputio brojne dopise raznim državnim nadleštvima. Vrijeme je prolazilo. Još smo tražili da se radi kontrole pošalju uzorci tla i biljaka u neki od provjerenih europskih laboratorija kako bi se naše sumnje potvrdile ili opovrgle. Nisam se usudio izaći s podacima u javnost. da ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša hitno organizira uzorkovanje tla i biljaka s užeg i šireg područja. Konačno smo nakon silnih moljakanja i prošenja uspjeli dobiti sitna sredstva od nekoliko tisuća maraka i poslali smo uzorke tla na analizu u Njemačku. pa je nje iz naše posjete u posjetu bivalo sve manje. da Herbos odmah preuzme opasne bačve i zbrine ih na propisani način. 268 .

Mogao bih o događaju napisati jednu dugu priču. A što smo onda mi Hrvati kad ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih učestalo ponavljamo?» Dušikovi organski spojevi 269 . a već desetak dana nakon požara isključen sam iz svih stručnih tijela. ali tada je već prestalo raketiranje bačvi. ali ću se ograničiti samo na dioksine. koja su trebala nešto napraviti na analizi posljedica. Ovdje ću opisati samo neuspješne aktivnosti oko utvrđivanja glavnih opasnosti tog požara. Ona se tijekom večeri urušila zbog taljenja željeznih stupova zbog previsoke temperature. Samoinicijativno! Bilo je to nužno budući se gradski eko-stožer sastao tek mjesec dana nakon događaja. a ja sam preuzeo dio zaštite zdravlja pučanstva kao član Kriznog stožera zdravstva i Državnog eko-stožera. jer je puhao jugoistočni vjetar. Moja analiza je poslužila jedino za svađu između oporbe i vlasti na prvom sastanku vijećnika nekih mjesec dana nakon nesreće. Ja sam napravio analizu događaja. kolovoza 2002. a budale na vlastitima. Vatrogasci i policajci su dobro obavljali svoj posao. Naravno da se ni danas ne zna je li bilo ikakvih posljedica opasnog požara na zdravlje građana ili na okoliš. Žena i ja smo pakirali kofere za putovanje na more.5 t PCB izgorjele i poslale svoje produkte na sjeverozapad od objekta. Akutno su bile najopasnije raketirane bačve. a tamo je dio gradskih vrtova za uzgoj povrća. Tražio sam od pristiglih odgovornih ljudi spalionice podatke o vrstama i količinama kemikalija na skladištu. Zar nije bilo logično obaviti detaljno uzorkovanje na potencijalno ugroženom području? Nikad nisu istražene štetne posljedice požara na skladištu PUTO i ja se ponekad pitam jesam li kriv što nisam dovoljno ustrajno tražio da se analize obave. Bilo je logično sve vatrogasne snage usmjeriti na taj dio gdje su PCB-i. Prema podacima vatrogasaca o količinama utrošene vode i prema izgledu dimnih oblaka moglo se pretpostaviti da su se najveće količine dioksina istaložile negdje na poljima između PUTO i nadvožnjaka na Radničkoj ulici. Usput sam pokupio tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i glavnu sanitarnu inspektoricu Grada Zagreba. Bez obzira na očekivane greške različitih službi tijekom nesreće smatrao sam da treba obaviti analizu posljedica. koje su mogle napraviti svakakvo zlo da ih nije zadržavala u letu dobra metalna konstrukcija krova iznad skladišta. jer nitko od nadležnih iz Grada nije htio organizirati rad skupine stručnjaka s istim ciljem. Požar zapravo nije bilo moguće ugasiti i unatoč silnim naporima vatrogasaca sve na skladištu je izgorjelo i negdje oko ponoći su se svi počeli razilaziti. Svi podaci su bili na računalu u administrativnom kontejneru. u razgovoru s odgovornim osobama moglo se zaključiti da tamo na skladištu nisu bila samo halogenirana organska otapala nego i određene količine PCB ulja. S mnogim bivšim prijateljima sam se posvađao u tijeku dokazivanja da treba nešto poduzeti. Ujutro smo shvatili da su sve količine od nekih 1.Drugi moj slučaj vezan je uz požar na postrojenju za spaljivanje opasnog otpada PUTO. a ostavljena je samo mala vatrogasna postrojba da nastavi paziti na lokalizirano požarište. godine. ali po dužnosti sam odmah nakon prve dojave krenuo na požarište. a vatrogasci su po dolasku prvo isključili električnu struju na cijeloj lokaciji. ali oni nisu mogli dati nikakve odgovore budući je bilo nemoguće skinuti bilo što s računala. Najgore je bilo to što nitko nije znao u kojem dijelu skladišta su smještene te izrazito opasne kemikalije. Logično! Međutim. Pravo nam budi! Ja sam tada izrekao svoje mišljenje na slijedeći način: «Poznato je iz davne narodne mudrosti da mudri uče na tuđim greškama. Požar skladišta opasnog otpada dogodio se u večernjim satima 1. ali od toga nije bilo koristi.

Međutim. Vjerojatno to nije ni čudno obzirom da ga atmosfera sadrži nekih 79%. Jako je teško napraviti neku podjelu organskih spojeva s dušikom. nije dušik u organskim spojevima samo plemenit sastojak. On može biti sastavni dio vrlo opasnih tvari i toksikolozi imaju prema njemu veliko poštovanje. nitrozo tvarima. ali me zanimaju prvenstveno tvari zanimljive toksikologu. Ja sam ga koristio u sintezi peptida i penicilinskih antibiotika. Uvrstio sam ih u ovo poglavlje isključivo zato što spadaju u najjednostavnije dušikove organske tvari i zato što sam s jednim od njih radio u mojim prvim znanstvenim koracima. koje mogu biti izrazito opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. Mislim na trietanolamin. C F+ C VRLO LAKO ZAPALJIVO NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R12-20/22-34 (vrlo lako zapaljivo. izaziva opekotine) Zapravo ništa naročitog. METILAMIN F+. Ne radi se samo o industrijskim kemikalijama nego o brojnim tvarima iz prirode. itd. Slični su. cijanidima. Nemam s 270 . Njegovi spojevi su neophodni za normalan život. polinukleotida i drugih za život iznimno važnih tvari. cijanatima. hidrazinima. ali to nije priča o opasnostima nego tek o iskustvima mladog kemičara. a ne organskom kemičaru. s kojim sam u prvim danima svog rada imao puno kontakta. jer to je svakako ugljik. nitro spojevima. ti amini i hidrazini baš i nisu jako važni s toksikološkog stajališta. a također su produkti metabolizma dušikovih spojeva izrazito važni kao osnova novog života ili njegova produžetka. Vjerojatno sam propustio spomenuti neke druge tvari poput onih heterocikličkih.Ne bi se moglo reći da je dušik najvažniji sastojak organskih spojeva. Bez njega ne bi bilo proteina. Amini i hidrazini Pošteno rečeno. peptida. jer svatko je može obaviti na svoj način. Opet je među njima najopasniji metilamin ali mu je po svojstvima sličan meni bliži trimetilamin. a samo ga izrazito mali broj živih organizama zna iskoristiti iz zraka i uključiti u životne cikluse. koji je jako zgodan za neutralizaciju kiselina poput klorovodika kad radite organske sinteze u bezvodnim otapalima. a ovdje dajem tek opasna svojstva metilamina. Najvažnije je to da se gotovo ne pojavljuju u proizvodima namijenjenima maloprodaji i zapravo po toj osnovi nisam ga trebao ni spominjati. Ja ću se držati organske kemije i pisat ću posebno o aminima. Jedino je za mene veliko čudo da je taj inertni plin postao tako važan činitelj svekolikog života. ali ne bi bilo života na zemlji bez dušika. štetno ako se udiše ili proguta.

Zapravo je glavni problem s anilinom otpad i s time u vezi onečišćenje okoliša. u dodiru s kožom i ako se proguta. 3. ali obični građani s njim ne bi trebali imati poteškoća. Aromatski amini već nisu tako bezopasni kao oni alifatski. Obavljana su brojna istraživanja utjecaja anilina na ljudsko zdravlje. kat. opasnost od nepovratnih oštećenja zdravlja. Čak se ne pojavljuje niti kao šire onečišćenje okoliša. o čemu svjedoči anilin kao najjednostavniji među njima. 271 . Karc. putem kože i gutanjem. pa ne predstavlja širi društveni problem.tim tvarima nikakvih neugodnih iskustava budući se tih ranih sedemdesetih prošlog stoljeća ipak držalo do zaštite zdravlja znanstvenika. 3. kat.02%). Danas se najviše koristi za proizvodnju anilinskih boja za kožu. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. N. a sam anilin je prava industrijska kemikalija i ne pojavljuje se u maloprodaji. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Zbog toga će se one vjerojatno i dalje koristiti na brojnim mjestima. CAS: 62-53-3 T. ali čvrstih dokaza za to nema. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. opasnost od teških ozljeda očiju. Muta. drvo. Postoje sumnje da bi mogao biti odgovoran za Hodgkin-ov sindrom kod nekih bolesnika (učestalost od 0. Problem je u tome što je izrazito važna sirovina u organskoj sintezi. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Točno je da je tek karcinogen kategorije 3. T N ANILIN. ali druga njegova opasna svojstva nisu za odbaciti. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 (otrovno ako se udiše. itd. ali na sreću nema dokaza o njegovim teškim štetnim učincima. U svakom slučaju anilinske boje ipak ne predstavljaju takav rizik kao općenito azo boje ili poznate anorganske. tekstil. pa se ne očekuju nekakva posebna ograničenja za njega.

Nitrili (cijano spojevi) Predstavnici skupine su različiti po toksikološkim svojstvima kao i prema važnosti u našem svijetu. Duge godine sam se bavio tekućinskom kromatografijom u mojim 272 . ACETONITRIL CAS: 75-05-8 F Xn LAKO ZAPALJIVO ŠTETNO OZNAKE UPOZORENJA R11-20/21/22-36 (lako zapaljivo. moglo bi se reći da su svi oni nekakvi alkil derivati cijanovodika i imaju kao glavnu značajku CN skupinu u strukturi. Ono što je kod svih vrlo zanimljivo jest da njihovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. koji su meni zanimljivi uglavnom zbog iskustva s njima ili zbog njihove stvarne važnosti. štetno ako se udiše. Obično su to zasićeni ili nezasićeni alifatski odnosno aromatski spojevi s različitom uporabnom vrijednosti. Koristi se najviše kao otapalo u industriji te kao važna kemikalija u analitičkim laboratorijima. Uostalom. nadražuje oči) Mora se priznati da mu opasna svojstva baš nisu impresivna niti se koristi u velikim količinama. u dodiru s kožom i ako se proguta. Izabrao sam tri različita predstavnika.

to je prava kemikalija po ukusu toksikologa. kat. opasnost teških ozljeda očiju.farmakokinetskim istraživanjima i zapravo sam se čudio da većina analitičara nema pojma o opasnim svojstvima ovog važnog otapala u tekućinskoj kromatografiji. nadražuje dišne putove i kožu. otrovno ako se udiše. Karc. Mogu se složiti da je taj najjednostavniji nitril (cijanometan) zaista na prvi pogled kemikalija s malim opasnostima. ali o tome čas kasnije kod malononitrila. Podsjećam tek toliko da se metabolizam ubrzava davanjem infuzija natrijevog tiosulfata. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) E. Otrovna je sama po sebi ma kako joj bili izloženi. ali ne smije se zaboraviti da njegovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. 273 . Danas su to rukavice za jednokratnu uporabu prikladne za zaštitu od većine organskih otapala i drugih kemikalija i predstavljaju pravu blagodat. vrlo lako zapaljivo. svrstava se u karcinogene kategorije 2 i uz to je otrovna za organizme koji žive u vodi. Istina u malim količinama kod kroničnog izlaganja. ali čovjek nikad ne zna kakav je individualni metabolizam enzima rodanasa. Koristi se u ogromnim količinama i to najčešće za proizvodnju nitrilnih polimera (nitrilna guma). u dodiru s kožom ako se proguta. AKRILONITRIL CAS: 107-13-1. 2 T+ N Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ R45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 (može izazvati rak. koja prevodi cijanide u tiocijanate.

Akrilonitril se zbog velikih korištenih količina (više od 4 milijuna tona godišne) pojavljuje kao polutant u okolišu. akrilonitril je primjer kemikalije koja bježi u nerazvijene zemlje gdje se ne poklanja prevelika pozornost zaštiti okoliša. ali se također učestalo koristi i u sprejevima za samoobranu žena. pa su glavni proizvođači nitrilnih guma danas Tajvan i Kina. Danas su usavršene metode njegove oporabe. dakle ponovog korištenja u procesima polimerizacije. Zbog toga su uložena velika sredstva u njegovo korištenje u zatvorenim sustavima te u recikliranju svake količine otpada. a u prizemnoj hali su stavljali oružje i streljivo vraćano poslije Domovinskog rata u velikoj akciji «vrati oružje». Naše iskustvo s tom kemikalijom vezano je uz njezinu uporabu za sintezu vrlo često korištenog suzavca CS. Problem je u tome što je dobro topljiv u vodi i lako se širi kroz okoliš. Naravno da mu svojstva karcinogena kategorije 2 nisu baš preporuka sa stanovišta zaštite okoliša. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ova kemikalija ima relativno ograničenu uporabu i ne proizvodi se u golemim količinama. Policija je tko zna kad iznajmila jednu zgradu u tom naselju te je u podrum stavila sirovine za sintezu CS-a. koji osobito vole policajci. Moj suradnik 274 . a govorilo se također o nekoliko uginulih pasa. Danas ga potiskuje čili paprika. Pobunili su se stanovnici susjednih kuća zbog nepodnošljivog nagrizajućeg mirisa. Međutim. Eto kako se kineski narod ujedinjuje bez političke prisile bilo s koje strane. Ljudi trebaju nitrilnu gumu i ona će se dalje proizvoditi. Na samom kraju prošlog milenija izbio je skandal s policijskim skladištem u Soblincu. Svojstva su joj neugodna valjda zato što ima dvije nitrilne skupine. MALONONITRIL CAS: 109-77-3 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-50/53 (otrovno ako se udiše. To bi se moglo nazvati dicijano-metanom i možda je zbog toga toliko opasnija od cijanometana ili acetonitrila. koji je dopirao iz podruma zgrade. Navodno je u jednoj od susjednih kuća uginuo konj. ali još uvijek ima veliku važnost kao policijsko sredstvo odvraćanja. u dodiru s kožom i ako se proguta.

Tek je posebna postrojba sa samostalnim uređajima za disanje uspjela ući u podrum i popisati kemikalije. ali nije stigao dalje od vrata. Zbog dugog stajanja još od vremena propale Jugoslavije bačve su bile prilično oštećene hrđom i kemikalije su slobodno izlazile iz bačvi u atmosferu podruma. Tako su opasne kemikalije prevezene na Žitnjak u općoj tišini i nezainteresiranosti javnosti. prometna policija i djelatnici naše ustanove. koji su do tada pisali o kemikalijama u Soblincu. Koriste se na različitim mjestima. ali je i njemu postalo dosadno gledati tako dobro nadzirani događaj i otišao je u najbližu gostionu niti sat vremena nakon početka akcije. Uglavnom se koriste kao sirovina u kemijskoj industriji. na mjestu događaja su morali doći policija. Koncentracija nadražujućih tvari u podrumu bila je tako visoka da je filtar bio sasvim neučinkovit. Donijeta je odluka da se skladište mora hitno isprazniti. Čini se da novinari ne vole jasne događaje pod punim nadzorom ovlaštenih institucija. pa se konačno stvar riješila izvozom u austrijske spalionice opasnog otpada. Objavili smo sve detalje o selidbi na našoj web stranici i još pismeno obavijestili preko agencije HINA sve novinske kuće o zahtjevnom događaju. Očekivali smo strašnu gužvu kad se pojave svi oni novinari. sve bačve su morale biti prije transporta posebno zaštićene polimernim folijama. Takve tvari mogu imati jednu ili više izocijanatnih skupina. 275 . Izocijanati Zajedničko im je da imaju u strukturi skupinu –NCO vezanu na neku organsku molekulu alifatske ili aromatske strukture. ali izgleda da se time ne povećava niti smanjuje njihova otrovnost. Početkom trećeg milenija godišnja uporaba je iznosila 4. Došao je samo jedan fotograf. od sinteze karbamatnih insekticida do primjene kao katalizatora u izradi polimera.je na poziv policije pokušao ući u podrum sa zaštitnom maskom za cijelo lice i univerzalnim filtrom. Toksikološki su oni vrlo važne tvari i danas su mnogi pod posebnim režimom ograničavanja potrošnje. ali se to nije moglo učiniti bez ozbiljnih priprema. kojih se svi moraju držati. ali također već priređenog suzavca u metalnim bačvama. Transport do privremenog skladišta na Žitnjaku morao se obavljati u vrijeme kad se smanji promet. koje ne poduzimaju ništa na zaštiti građana. a odatle na otvoreni zrak kroz prozore. Čak niti jedne novine nisu objavile vijest o preseljenju malononitrila i CS-a iz Soblinca. Novinski naslovi su vrištali o užasu u Soblincu i prozivana je jednako policija kao i druge vlasti ili ustanove. Izvođač posla bila je jedna ugledna pirotehnička tvrtka s kojima smo proveli sate i sate u dogovaranju posla. vatrogasci i hitna pomoć. Morali su imati kompletnu osobnu zaštitu. Izradili smo ozbiljan plan preseljenja problematičnih kemikalija i točno propisali procedure. gdje je trebalo zbrinuti sve te kemikalije.4 milijuna tona godišnje za cijeli svijet. Kasnije su nastali problemi zbog požara PUTO. a u njegovoj pratnji morali su biti hitna pomoć. Bilo je tamo puno malononitrila.

moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) 276 . može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom. nadražuje dišne putove i kožu. opasnost od teških ozljeda očiju. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta.METILIZOCIJANAT CAS: 624-83-9 T+ F+ VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 (vrlo lako zapaljivo. vrlo otrovno ako se udiše.

Događaj se zbio 3. pravovremenim obavješćivanjem gradskih vlasti moglo se obaviti koliko toliko učinkovitu evakuaciju građana. a njih čak 50. a kemikalija se počela izlijevati iz njega. Stara je to kemikalija. Na koju stranu bježati i što uopće učiniti da smanje posljedice nesreće? Oblak kemikalije je prešao tijekom noći preko grada i ostavio stravične posljedice.000 panično je ujutro tražilo liječničku pomoć. prosinca 1984 u mirnom indijskom gradu napučenom tada s nekih 800. Izbrojano je 3. O kroničnim posljedicama oštećenja dišnih putova tek se naslućuje. a na njegovom rubu se nalazila tvornica Down Co. a nisu znali što im je činiti. ali moglo se puno toga napraviti u smislu smanjivanja posljedica nesreće. za proizvodnju karbamatnih insekticida. a najveća nesreća se i dogodila u jednoj takvoj sintezi. Nisu obavijestili starije inženjere niti gradske vlasti. Na primjeru te katastrofe će se vidjeti i njegova opasna toksikološka svojstva. Niti mladi inženjeri niti radnici nisu bili spremni za događaj i radili su samo greške. karbofurana i aldikarba. a na početku korištenja smatran je samo nadražljivcem. Ovako su se građani probudili kašljući i suzeći. prsne boli. Inače je to relativno lako hlapljiva tekućina. koju su sintetizirali još 1888.000 građana. ozljedama kože. Primjenom pjene moglo se usporiti isparavanje metilizocijanata. Bila je to relativno topla i mirna noć sa slabim vjetrom. nosa i grla. Grad je smješten nekih 50 km od Delhija. ali započela je egzotermna reakcija i uslijed isparavanja kemikalije napuknuo je spremnik. Nitko ne zna koliko je ljudi kasnije umrlo od posljedica nesreća u Bophalu. koji je puhao od tvornice prema gradu i pomalo mijenjao smjer. jer im nitko nije mogao pomoći u tim teškim trenucima. koja im je naravno pružana gdje god se stiglo. Naravno da je lako biti general poslije bitke. koja je pridonijela katastrofi u Bophalu. Mnogi su umrli od edema pluća. godine i tek kasnije je dobila uporabnu vrijednost.828 mrtvih građana. ali slijepih kao žena na slici gore bilo je na tisuće. a kemikalija se isparavala i vjetar ju je nosio na usnuli grad prekrivajući ga plinovima opasnog metilizocijanata. ali se smatra da su desetine tisuća zaradili teške bolesti dišnih 277 . Nitko ne zna točno kako je došlo do prodora vode u spremnik metilizocijanata s nekih 43 t kemikalije.Opasna svojstva prvog predstavnika su stvarno uznemirujuća. itd. astme teškog nadraživanja sluznica očiju. Najvažnije mjesto mu je u sintezi karbamatnih insekticida poput karbarila. Dolazili su sa simptomima teškog kašlja.

ali izgleda da glavni problem predstavlja činjenica što izazivaju preosjetljivost kože i dišnih putova. I danas se vode sudski procesi traženja nadoknade štete oboljelih i potomaka umrlih. 3 T+ Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO R26-36/37/38-40-42/43-52/53 (vrlo otrovno ako se udiše nadražuje oči. koji se koriste u industriji polimera kao katalizatori. TOLUEN DIIZOCIJANAT CAS: 26471-62-5. dišne putove i kožu. kat. I mi smo prihvatili taj program. ali ja osobno nisam zadovoljan njegovom primjenom u praksi. Ipak se mora priznati da je na razini UN zapamćen taj strašni događaj i da se daju preporuke o izradi interventnih planova za sva rizična postrojenja u svijetu. kako se vidi na slici lijevo. Drugi problem s izocijanatima je u onečišćenju okoliša. Problem postaje sve značajniji. Općenito su izocijanati danas kemikalije kojih se ljudi boje. Međutim. Zbog toga se i najmanje količine izocijanata u raznim proizvodima moraju deklarirati već na naljepnicama pakiranja. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u doticaju s kožom: štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Tipičan je primjer brojnih izocijanata. a žrtve tog događaja su potpuno neusporedive s onim što se dogodilo u Bophalu. Velika internacionalna kompanija je morala priznati grešku. Karc. Europa je od svojeg slučaja Seveso napravila legendu. to je Indija i njezine žrtve ne nailaze na zanimanje u zapadnom svijetu. Naravno da su vrlo otrovni. Uspjeli su podići spomenik nevjerojatnim žrtvama Bophala. Naravno da Indijci nisu ni približno obeštećeni i vjerojatno neće ni biti. O tome možda u nekom drugom poglavlju. ali su nastojali proći što jeftinije. Možda spomenik nije suviše vrijedan i vjerojatno će u budućnosti tamo stajati neko vrijedno umjetničko djelo u sjećanje na prosinačke žrtve.putova. I opet se oni masovno koriste u nerazvijenim zemljama bez dovoljno dobre regulative i onda često završavaju 278 . ali on podsjeća na bešćutnost liberalnog kapitalizma i zato je dobro da ostane. ograničena saznanja o karcinogenim učincima.

mogli bi u amide strpati proteine. Značajan broj proizvoda na hrvatskom tržištu sadrži izocijanate poput toluen diizocijanata. opasnost od štetnog djelovanja na plod) OZNAKE OBAVIJESTI S: 28.spremnici s takvim kemikalijama na divljim odlagalištima. nadražuje oči. a mi ne znamo kakvo je pravo stanje u nas. 53 (nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. valjda će vrijeme donijeti svoje i nadležne službe će doživjeti edukaciju. No. Repro. Slika lijevo prikazuje divlje odlaganje u jednoj od zemalja u razvoju.kat. Amidi Nazivaju je i peptidskom vezom.1 OZNAKE UPOZORENJA R: 2/21-36-61 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. brojne tvari iz prirode. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. ali ćemo se zadržati samo na jednostavnim industrijskim kemikalijama. a nemaju pojma da se taj ambalažni otpad ne može usporediti s onim od izocijanata. I njih ima jako puno. izbjegavati izloženost-prije uporabe potražiti posebne upute) 279 . One će privrednika gnjaviti zbog praznih vreća limunske kiseline. ali će ovdje pozornost biti usmjerena isključivo na one kemikalije koje se često koriste i imaju problematična svojstva. jer se aminokiseline vežu međusobno stvaranjem amida. DIMETILFORMAMID CAS:68-12-2. ali se čini da nadležne inspekcija nisu dobro educirane. Dakle. 36.

Čak se pojavljuje u komercijalno dostupnim bojama i lakovima uz ogradu da se takvi preparati smiju koristiti samo profesionalno. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. 2 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R61-20/21-36 (može štetno djelovati na plod. pa se kod nas ne smije naći u maloprodaji pri koncentracijama višima od 0. pa je opasan za žene samo kad zatrudne u barem prva tri mjeseca trudnoće. nadražuje oči) Dimetilformamid je vjerojatno jedan od najjednostavnijih amida mravlje kiseline i koristi se na mnogim mjestima kao izvrsno otapalo.DIMETILFORMAMID (CAS 68-12-2) Repro. Njegova prednost je u tome što se jednako dobro miješa s vodom i lipofilnim organskim otapalima.5%. Točno je da se ne nakuplja u organizmu nego se vrlo brzo izlučuje iz njega. Neki znanstveni radovi su pokazali njegovu mutagenost (karcinogen kategorije 3). 280 . ali to nije potvrđeno u ustanovama s dobrom laboratorijskom praksom. On je na listi tvari sa zabranama i ograničenjima. pa se onda može koristiti na različitim mjestima. kat. Problem je njegova teratogenost zbog koje se ne preporučuje ženama u plodnim godinama da s njim rade.

Uostalom. gel elektroforeza). ali ovdje će biti govora samo o onima koje predstavljaju danas najveći problem.2. od pročišćavanja otpadnih voda do analitičkih laboratorija (npr. pa zasad nema dokaza da je zbog toga povećana učestalost raznih karcinoma. Točno je da pečenje. ali nije loše za svaki slučaj smanjiti unošenje namirnica za koje se tvrdi da nakon pečenja sadrže povećane koncentracije akrilamida.). Treba biti oprezan kod preuzimanja podataka i ne vjerovati im pod svaku cijenu. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. jer bi si na taj način sasvim promijenili život bez jasnog dokaza da smo si time popravili šanse za izbjegavanje raka.. Muta. Nakon toga su se razmahala istraživanja na drugim mjestima i u drugim zemljama. Repro. Problem je u tome što on u hrani nije povezan s nikakvim pesticidima ili sličnim tvarima nego isključivo s načinom priprave. a navodno se kod kuhanja na javlja akrilamid kao produkt. kad su švedski znanstvenici otkrili da on nastaje prženjem mnogih namirnica poput npr. Dodatno treba reći kako je akrilamid ipak još uvijek karcinogen kategorije 2 i da nema dokaza kako bi mogao izazvati rak u čovjeka. Zabrinutost je bila logična zbog izrazito opasnih svojstava ove kemikalije. čovjek je kroz cijelu svoju civilizaciju često jeo suho termički obrađenu hranu (ražanj. ali nema garancije da sutra netko neće otkriti kako se i kuhanjem iz normalnih namirnica stvaraju neki jako opasni produkti. otrovno ako se proguta. Koristi se i u proizvodnji boja. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. On nije zlato po opasnim svojstvima i 281 . moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) Naravno da ne treba brkati izloženost akrilamidu na radnom mjestu ili kod nesreća s izloženošću preko hrane. ali ne spada u kemikalije koje se javljaju na tržištu u količinama od milijuna tona. kat. Karc. OZNAKE UPOZORENJA R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 (može izazvati rak. a one nalaze uporabu na brojnim područjima.kat. preko kože i gutanjem. AKRILAMID CAS:79-06-1. jer osobito mlada populacija voli jesti radije prženo nego kuhano. Azo spojevi i njihove preteče Brojne su organske tvari s diazo strukturom u molekuli (R-N=N-R). povećava koncentracije PAH-ova ili nitrozamina u gotovim obrocima. itd. godine. krumpira ili mesa. Problemi s njim su započeli 2002.Ovog časa najpoznatiji i najopasniji amid je akrilamid. To ne znači da se čovjek potpuno mora odreći pečenog mesa ili krumpirića. 3. nadražuje oči i kožu. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. kat 2. peka. pa na koji god se način obavljalo. Inače je red spomenuti i najjednostavniju takvu tvar pod nazivom diazometan. tavica. roštilj. To je kemikalija koja se široko koristi u sintezi poliakrilamidnih smola.

koji nisu znali naći tako lijepe boje bez opasnih svojstava. Nije takva situacija s drugim azo spojevima ili njihovim pretečama Pogledajte samo ovoga. T N 2-NAFTILAMIN CAS: 91-59-8. dugotrajno izlaganje može izazvati sušenje i pucanje kože. 1. ali se ona odnosi na sasvim nedokazane podatke o mutagenosti. pa sam potražio službene podatke. Ima uz to oznaku R68. kože. Prije nekoliko godina su mi se obratili neki kemičari tražeći savjet kako da se zaštite od strašnog etidijum bromida. Moram priznati da nisam znao ništa o toj kemikaliji. Kao što se vidi na slici pokraj teksta to su prekrasne boje. nadražuje oči. Koristile su se za bojanje tekstila.ima oznake R12-19-22-36-66-67 (vrlo lako zapaljivo. predmeta opće uporabe pa čak i namirnica ili pripravaka lijekova. a treba uzeti u obzir da se s vremenom saznaju novi podaci o opasnostima pojedinih kemikalija i da to valja pratiti. može izazvati vrtoglavicu ili pospanost). dodira s kožom ili gutanja. Glavni problem im je karcinogenost kategorije 1 ili 2. Danas su sve takve boje pod znakom sumnje. Danas je sva sila zabranjenih azo boja i njihovih preteča. Ne treba bezuvjetno vjerovati iskusnim kolegama nego valja pogledati što piše u službenoj literaturi. Karc. mogu nastati eksplozivni peroksidi. koji se koristio za pripravu metil estera različitih organskih kiselina. a onda se postupno prešlo na različite predmete opće uporabe. Tako je i s diazometanom. Obzirom da je teško zamisliti kako će se takva otopina raspršiti po zraku prijetila je jedino imaginarna opasnost da će neka budala progutati reagens ili da neće oprati ruke nakon što ga je koristio bez rukavica. Vrlo često među kemičarima se šire sasvim neprovjerene vijesti o opasnostima kemikalija s kojima rade. Moram priznati da sam se bojao diazometana. Kad sam bio mlad inženjer na samom početku sedamdesetih godina govorili su mi iskusni kemičari kako je to karcinogena tvar i da pazim na sebe dok s njim radim. Kod koncentracija 0. jer ne samo što mogu odletjeti u zrak zbog njegove eksplozivnosti nego mogu za koju godinu dobiti rak. štetno ako se proguta. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-22-51/53 (može uzrokovati rak. kat. Zamislite krasnu crvenu boju vaše tablete za spavanje! Onda su se postupno počela otkrivati njihova opasna svojstva i samo su slijedile zabrane njihova korištenja na očaj proizvođača.5% u kojima kupuju reagens zadržava se samo svojstvo štetnosti za zdravlje kod udisanja. Ni govora o bilo kakvim karcinogenim ili mutagenim učincima zbog kojih su kemičari tražili od mene savjet. Otrovno za organizma koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Nije naravno jedini. Puno godina kasnije nakon što nisam imao s njim nikakve veze pogledao sam službeno razvrstavanje i shvatio da nije istina ništa od onoga što su mi pričali starije kolege. štetno ako proguta. Prvo su uslijedile zabrane bojanja lijekova i namirnica. Sam etidijum bromid je u čistom stanju vrlo jaki otrov i to mu je najgore svojstvo. pa čak ako se 282 .

Ja sam s njima polemizirao u sredstvima javnog priopćavanja. Iako sam daltonist čvrsto stojim na stanovištu da normalnim ljudima treba pružiti mogućnost uživanja u bojama oko sebe. Za većinu nema podataka o obimu proizvodnje. anilinske i azo boje. jer nisu svi karcinogeni ili opasni za zdravlje pri koncentracijama u kojima se koriste. Evo samo nekih izvadaka iz liste kemikalija sa zabranama i ograničenjima: Zabranjuju se: a. DNOK) o kojima će biti riječi u drugom odlomku. ručni satovi. Dakle. vlasulje. Ono što silno začuđuje jest potpuno nepoznavanje njihovih opasnih učinaka za ljudsko zdravlje i okoliš. ručne torbice. Ljudima je dosta da nešto djeluje u obliku eksploziva i ne zanimaju se za druga njegova opasna svojstva. -obuća. jer se može očekivati da će se boje apsorbirati preko kože i ući u krvotok.razvrstavaju u kategoriju karcinogena 3. a nema dobre zamjene za njih. Tekstilni ili kožni proizvodi iz prethodne točke ne smiju se stavljati u promet. Naravno da smo i mi uveli zabrane. radi se o teškim zabranama i ograničenjima. igračke od tekstila ili kože. na koje su se neki hrvatski laici zadnjih godina obrušili svom snagom u tiskovinama ili čak knjigama. pelene i drugi sanitarni predmeti. higijenski ulošci. Navedene azo boje ne smiju se stavljati u promet niti koristiti u obliku dodataka za bojenje tekstila ili kože ako im je maseni sadržaj viši od 0. kao npr. ali ne treba dizati galamu na svaku boju koja samo podsjeća na one opasne. -tekstilni predmeti poput navlaka za stolice.1%. Naravno da ni bojenje odjeće takvim tvarima nije bezazleno. Ne smiju se u koncentracijama iznad 30 ppm koristiti u finalnom proizvodu za obradu tekstilnih ili kožnih proizvoda koji bi mogli doći u kontakt s ljudskom kožom ili usnom šupljinom. šeširi. Zadnjih desetljeća su zabranjene brojne anorganske. pa danas već prilično dobro znamo što je opasno a što nije. jer ne pristajem vratiti se u pećinu kao prvobitni čovjek i koristiti samo ono što je garantirano prirodno. -pređa i materijali predviđeni za uporabu od strane krajnjih korisnika. Nitrati Nitrati nisu jako velika skupina organskih tvari. Azo boje kod kojih može redukcijom nastupiti oslobađanje jednog ili više aromatskih amina. plijesni ili biljaka. b. ali su obavijeni velikim tajnama.: -odjevni predmeti. ali ima također sirovina za kemijsku industriju ili čak pesticida (npr. Istraživanja opasnih svojstava azo boja i preteča vrlo su intenzivna i odvijaju se u najboljim laboratorijima. Tu je i općenito pitanje aditiva. novčarke. IUCLID). Ne može se odmah baciti anatema na sve azo boje ili njihove preteče. remeni. posteljina. rukavice. Tako bih mogao pokupiti različite otrove bakterija. aktovke. U redu! Neka su te boje zabranjene. A činjenica je da su većina 283 . a u službenim bazama podataka nalaze se uglavnom prazna polja (npr. c. ručnici. Nije to ni čudno obzirom da su znatan broj među njima eksplozivi ili propelanti. a to naprosto ne mogu prihvatiti.

ali je činjenica da ga ljudi još uvijek naveliko koriste kao dobar lijek. To potkrjepljuje negativno iskustvo na sve strane kugle zemaljske. Zbog toga je potrebno o njima reći barem onoliko koliko danas znademo. kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. a apsorbira se u organizam svim putovima. ali treba je već ovdje naglasiti. a opet možda najopasnijeg. trenje.ekploziva (dinamit. TNT. NITROGLICERIN CAS: 55-63-0 E T+ N EKSPLOZIVNO VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R3-26/27/28-33-51/53 (udarac. itd. Tek u posljednje vrijeme kod nas se javljaju protesti zbog vojnih poligona. ali najvažniji su mu učinci na srce. itd. TETRIL. 2. pa je odavno poznat kao antianginalik. ipak ima i korisnih učinaka. Iako je kardiotoksičan. vrlo otrovno ako se udiše. DNT. Nisam mjerodavan reći je li bolji od drugih antianginalika.) ili propelanata (npr. Inače su njegovi pripravci poznati pod nazivom dinamit. u dodiru s kožom i ako se proguta. Ključni učinci na ljudski organizam su methemoglobinemija i različita djelovanja na srce. Otrovan je za vodene i druge organizme iz okoliša i 284 . Obično se na tržište daje u obliku lingvlaleta.6DNT. DNB. a donio je otkrivaču Nobelu tolike novce da se kasnije mogao iskupiti pred ljudima zakladom za najveću svjetsku nagradu znanstvenicima i umjetnicima. Izrazito je snažan eksploziv i tehnologija njegove proizvodnje je izrazito složena upravo zbog toga što svaka sitnica može uzrokovati njegovu eksploziju. Istina. dakle za primjenu ispod jezika) i djeluje gotovo trenutno protiv anginalne boli.) otrovi ili vrlo jaki otrovi te da su gotovo svi ekotoksični. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako izazvati eksploziju. opasnost od učinaka nakupljanja. PDGN. Strašno je i to što su njihovi produkti razgradnje (eksplozije) također opasne tvari. a u svijetu je ta tema stara već više od 25 godina. Najotrovniji je predstavnik organskih nitro spojeva. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Evo najjednostavnijeg među njima. Methemoglobinemija je općenito vezana uz djelovanje svih nitrata i znači zapravo sprječavanje prijenosa kisika do stanica. RDX. to je značajka svih nitro spojeva. EDGN. Ono što se ne zna dovoljno jest činjenica da je nitroglicerin poput drugih eksploziva i propelanata poznati onečišćivač okoliša.

otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Javnost se počela buniti prije gotovo trideset godina tamo gdje su se mogli i smjeli buniti. ali ima indicija da se uz mjesta odvijanja vojnih vježbi povećava učestalost karcinoma pluća i drugih organa u građana sa stanom u blizini vježbališta. Nema dovoljno dokaza. Najjednostavniji aromatski 285 . Nema podataka zato što nadležni nisu mjerili ono što su trebali mjeriti. Amerikanci su onečistili i svoju državu jednako kao zemlje Europe. Imao sam referat o onečišćenju kemikalijama u Hrvatskoj uzrokovano ratnim događajima.. Ja sam prvi puta čuo nešto više o problemu kad sam 1993.3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 (otrovno ako se udiše. Posebno su se zbog toga bunili građani Filipina pokraj američkih baza. a predstavnik Ukrajine je tvrdio kako na cijelom Krimu više nema zdravstveno ispravne vode za piće. Repro. Tako su eksplozivima i propelantima najviše onečišćene države bivšeg sovjetskog bloka. karc. ali nema niti jednog pouzdanog podatka na temelju kojeg bi se moglo raspravljati o onečišćenju. T N NITROBENZEN CAS:98-95-3. Onečišćenje okoliša je naravno vezano uglavnom uz mjesta proizvodnje i širokog korištenja eksploziva i propelanata. a najveća onečišćenja su se nalazila u državama gdje nije bilo dopušteno pisnuti protiv vojske i njezinih aktivnosti. Kod nas se građani najviše bune zbog vojnog vježbališta pokraj Slunja.kat. eksplozivima i propelantima. Sve su zalihe vode uništili Rusi naftnim derivatima. pa se zapravo može govoriti o procesima djelomičnog izgaranja na povišenim temperaturama uz nedovoljno kisika. Da sam bio malo mudriji već ranije sam mogao shvatiti da kod eksplozije neće sva količina eksploziva biti uništena i da će tijekom takvog događaja nastajati brojni produkti. ali ovdje će biti govora samo o onečišćenju eksplozivima. Značajka eksplozije je da se događaj odvija bez prisutnosti kisika iz atmosfere. ali tamo se dosta davno počelo raditi na remediaciji (ozdravljenju) tla i voda. Kine i zemalja trećeg svijeta gdje su Amerikanci imali svoje vojne baze. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Te 1993. Svaka vojska onečišćuje okoliš svojim aktivnostima u miru ili ratu. moguća opasnost smanjenja plodnosti) Ubacujem podatak o tvari koja nije eksploziv ne zato da razbijem monotoniju izlaganja nego zato što sam s alifatskih prešao na aromatske nitro spojeve. godine poslan u Luksemburg kao predstavnik Hrvatske na sastanak NATO-a o remediaciji tla i voda onečišćenih vojnim aktivnostima.kat.možda je na njegovu primjeru dobro progovoriti o tom problemu. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i preko kože.3. Zapravo se dijelom odigravaju pirolitički procesi u kojima mogu nastati svakakvi novi opasni produkti. godine izašli su Nijemci s podacima o više od 80 teško onečišćenih mjesta bivših ruskih vojnih baza. u dodiru s kožom i ako se proguta.

On ubrzava oksidativnu fosforilaciju. Umro je od pregrijavanja do dolaska liječničke pomoći. plastični). javlja se methemoglobinemija ali još jedan dodatni učinak važan za većinu aromatskih nitrata. Nitrobenzen je po djelovanju na ljudsko zdravlje sličan svim drugim nitro spojevima. trinitrotoluola ili TNT. nitrozobenzena i fenilhidroksilamina. Tako su danas jako cijenjene smjese TNT s anorganskim 286 . a znamo da normalni termometar ne mjeri više temperature. Nije nitrobenzen jedini koji ima takav učinak. Nitrobenzen je poznat kao važno otapalo i sirovina u sintezi anilina. Gospodin je naivno popio piće i vrlo brzo nakon toga počeo osjećati posljedice. Općenito me zanima kuda idu te države i što ih čeka u budućnosti uz toliki nemar za ljudsko zdravlje i okoliš. On je umro na stolu za opservaciju naprosto izgorjevši iznutra.nitrobenzen naprosto nije eksploziv. propelant DNT) ili da su reproduktivno toksične tvari kategorije 2 (npr. zanimljivo je da se sve više proizvodi u zemljama trećeg svijeta. bilo da se izmišljaju nove tvari bilo da se ispituju kombinacije različitih eksploziva s različitim tvarima. Međutim. Možda se nešto moglo učiniti da je bilo dovoljno leda. a posljedice u toj državi se mogu vidjeti na slici pokraj teksta. jer bogate zapadne države nemaju razumijevanja za štete koje čini za ljudsko zdravlje i okoliš. Količine nitrobenzena u proizvodnji i prometu nisu izrazito velike i ne prelaze nekoliko stotina tisuća tona na godinu u svijetu. a tada nije ni bilo ledomata. Uzaludni su bili moja toksikološka analiza i simptomatske mjere spašavanja života pacijenta. To znači da se povećano razvija toplinska energija u organizmu i otrovani se naprosto pregrijava. Pri tome uopće ne mislim da se TNT ili drugi eksplozivi koriste isključivo u ratu ili ratnim pripremama (vojne vježbe) nego su izrazito važni kao industrijski eksplozivi i u građevinarstvu (npr. azobenzena. Valja naglasiti kako se na području razvijanja novih eksploziva radi izrazito mnogo. Osobno imam iskustvo s nitrobenzenom iz sredine osamdesetih prošlog stoljeća. Da ima dvije ili više nitro skupina bio bi eksploziv. On je u svakom slučaju kemikalija koju bi bilo mudro zamijeniti s nekom manje opasnom. Čitao sam jedan rad o čovjeku koji se polio nitrobenzenom i nije na vrijeme skinuo odjeću te obavio dekontaminaciju. tj. ali mora se ponešto reći i o tvarima koje nisu eksplozivi. ali je problem u tome što se jako dobro apsorbira preko kože i vrlo brzo postiže taj učinak. Dakle. Na Rebro je primljen u noći portir kome je netko iz šale podvalio čašu nitrobenzena uvjeravajući ga da se radi o nekom žestokom alkoholnom piću. jer neki radovi opisuju tretman u ledenim kupeljima dok se otrov barem djelomice ne eliminira iz organizma. Onda je najbolje prepustiti sintezu nitrobenzena i njegovih derivata državama koje ne zanima zaštita okoliša poput Kine. ali to ne ide lako. DNB). gradnja cesta) bez njih se ne može zamisliti posao. a to je jedan od ključnih procesa pri razgradnji hranjivih sastojaka. Počeo se zagrijavati i pao je u komu. Za nespecifične znakove otrovanja poput mučnine i povraćanja te glavobolje i vrtoglavice manje više. a osobito su zanimljivi moderniji snažniji eksplozivi (npr. Vratimo se natrag eksplozivima i propelantima. Nije on najgori među njima. jer je bila viša od 41 oC. ali je zgodan predstavnik zbog vrlo širokog i čestog korištenja za različite svrhe. Dolje su dane osnovne značajke najpoznatijeg među njima. Naravno da ih koriste učestalo teroristi različitih boja i namjera. jer je činjenica da su neki predstavnici karcinogeni kategorije 2 (npr. Kad je stigao na Rebro više nije bilo moguće izmjeriti njegovu tjelesnu temperaturu.

koju sam vjerojatno već spominjao u drugim tekstovima. a većina žena je stradala zbog hepatotoksičnosti te tvari. Još samo jedan primjer iz prakse. Izraelci su imali drugo mišljenje. Bili su to naši malo stariji iseljenici koji su došli pomoći svojoj 287 . godine. Dobili smo uzorke prašine i nedvojbeno dokazali da je u pitanju bio TNT. trenje. kako bi ih mogli pratiti u budućnosti. Jednog mog suradnika je Stožer poslao u Izrael zbog tek ostvarenih veza s Mosadom zbog paučine. Hrvati imaju puno iskustava s izradom takvih eksploziva kakav je npr. Tijekom rujna mjeseca te godine zabilježili smo padanje prašine TNT-a u barem dva slučaja na slavonskom ratištu. Među mojim suradnicima židovska teza je naišla na veliko razumijevanje. Imao sam podatke o tome da je tijekom II. godine zatražila je skupina građana od nas mišljenje jesu li teška oštećenja jetre u njih mogla nastati zbog toga što su tijekom rata punili eksplozivne naprave TNT-om. koji mu daju toliko potrebni kisik za što bolju eksploziju. ali na tome još nitko u Hrvatskoj nije radio. Smatrali su kako su Srbi pokušali primijeniti TNT u obliku aerosola kao svojevrsni bojni otrov za kratkoročno ili dugoročno djelovanje. Mi smo smatrali kako Srbi nisu uspjeli aktivirati svoj aerosol i tako je prašina padala po tlu. Eksploziv samo treba u obliku aerosola primijeniti na velikom volumenu zraka i onda izazvati eksploziju sa stravičnim posljedicama. Prvi puta sam se postidio zbog svojih ograničenja u razmišljanju krajem 1991. TRINITROTOLUEN CAS:118-96-7 E T N EKSPLOZIVNO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R2-23/24/25-33-51/53 (udarac.nitratima (npr. Mosad se zanimao za sve pa i za neke događaje. Naravno da TNT i druge eksplozive i propelante možemo smatrati izrazito opasnima za okoliš. opasnost od učinaka nakupljanja. koje smo mi smatrali riješenima. Svjetskog rata umrlo oko 600 Engleskinja zbog neadekvatne zaštite prilikom punjenja eksplozivnih sredstava preparatima TNT-a i drugih eksploziva. Već je ranije rečeno da se oni apsorbiraju preko kože. jer su mnogi smatrali kako nam Srbi u nemoći da nas poraze pokušavaju ostaviti dugoročne štetne posljedice na zdravlje. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju. Svi naši istraživački pokušaji su propali. Tijekom 1005. Govorili su o karcinogenosti TNT-a (leukemija) na duge staze i tražili da istražimo vrlo detaljno koji su ljudi bili izloženi aerosolu. u dodiru s kožom i ako se proguta. Nismo ni mi u Hrvatskoj prošli bez žrtava. Zaključili smo da se u oba događaja radilo o neuspjeloj primjeni aerosolne bombe. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Što ja to imam još dodati specijalno o eksplozivima kao toksikolog? Nekih iskustava ipak imam. jer s malim količinama eksploziva naprave velike štete. amonijev nitrat). otrovno ako se udiše. vitezit. Vojnici jako vole aerosolne bombe. jer su postrojbe često mijenjale boravište i bilo je u ono vrijeme gotovo nemoguće otkriti tko je bio kontaminiran prahom TNT-a.

Na početku me taj miris odbijao i ja sam nerijetko osjećao mučninu.pradomovini. jer sam svima nepodnošljivo smrdio. Oko mene bi se stvarao krug praznog prostora. pa se nisam usudio sjesti u tramvaj ili se naći s ljudima u zatvorenom prostoru. ali teško je bilo nekoga optužiti. Ne vjerujem da će opet biti rata u ovim našim krajevima. Tako su propil-merkaptan ili tert-butil-merkaptan tek štetne vrlo lako zapaljive tvari. Radili su požrtvovno i uporno. a po ekotoksikološkim svojstvima su ravni prvom predstavniku. pogotovo zato što barem glavni predstavnik nastaje kao 288 . pa su me nadaleko ljudi izbjegavali. Obično i ne bez razloga ne vole njegove spojeve zbog čovjeku neugodna mirisa i moja prva stručna iskustva s njegovim spojevima bila su povezana s neugodom. a onda su se počele osjećati posljedice. a druga dvojica ili trojica imala su dijagnozu teških oštećenja jetre. otrovno ako se udiše. a svi oni s više ugljikovih atoma u molekuli su manje opasni. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najjednostavniji alkil-merkaptan je ujedno i najopasniji. a i inače se javlja u malim molekulama koje tvore život ili su produkt njegova metabolizma. Naravno da sam dao pozitivno mišljenje. ali sam s brzo na njega privikao. A nije baš tako. jer ljudi nisu znali da su eksplozivi otrovni i hepatotoksični. a dali su im taj posao. Alkil merkaptani (alkil tioli) F+ T N METANTIOL CAS:74-93-1 VRLO LAKO ZAPALJIVO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-23-50/53 (vrlo lako zapaljivo. Naravno da je važan sastojak i u brojnim industrijskim kemikalijama. Javili su se kad su dvojica već umrli. Na prvi pogled to može djelovati ružno. ali eksplozivi se koriste na mnogim mjestima u privredi i trebalo bi educirati ljude da oni nisu opasni samo zbog eksplozivnosti nego i zbog otrovnosti. Iako sam radio u digestoru skoro bez ikakve veze s tiofenolom uvukao mi se njegov odvratni miris u kožu šaka. Sumpor u organskim tvarima Nezaobilazan je element u organskim tvarima poput proteina ili polinukleotida. Nisu se privikli drugi. Na samo početku karijere u Institutu Ruđer Bošković sintetizirao sam tioestere aminokiselina s tiofenolom zbog dobivanja sirovina za sintezu peptida. Tako sam se naučio na činjenicu da sumporovi organski spojevi nemaju ugodan miris i mislio da im je to glavna osobina.

Njegov miris dopire iz kanalizacije i s drugih mjesta gdje se razgrađuju izmet ili drugi biološki otpaci. ali ovdje će biti govora tek o jednom. Oni imaju tako snažan neugodan miris da će i prehlađena osoba u stanu opaziti da nešto nije u redu upravo zbog neugodna mirisa merkaptana. Nije se usudio ići službenim putem da netko ne sazna za neugodni događaj. a osobito se bojao novinara. Ljudi su bježali iz područja grada sjeverno od plinare i već se tražilo Pedra odgovornog za ugrožavanje zdravlja građana. gradski plin nego su to viši merkaptani poput npr. ali tome pomažu merkaptani. Imali smo u prošlosti zaista brojne intervencije zbog neugodnih mirisa iz kanalizacije ili iz otpadnih voda različitih tvornica tako da je dobre primjere teško izabrati. Najvažnije mjesto im je u odoriranju opasnih plinova. a ni količine ispuštenog merkaptana nisu bile po ničemu osim po mirisu značajne. nije baš metil-merkaptan glavni sastojak odoransa za npr. disulfida ili trisulfida javlja u prirodnim mikrobiološkim procesima razgradnje organskih materijala. On će otvoriti prozore stana ili će iz njega pobjeći. Jedno od važnih mjesta pretakanja viših merkaptana je bilo u plinari na lokaciji Radničke ceste. Inače gradski plin (zemni plin) nema mirisa i čovjek ne bi mogao nikako dokučiti da mu negdje u kući instalacija propušta plin u stan. Taj neugodni miris će natjerati svakog normalnog čovjeka da potraži spas na čistom zraku. Najčešće se ipak pojava merkaptana i rođaka sulfida. Početkom novog milenija banuo mi je iznenada zamjenik ravnatelja kliničke bolnice iz našeg važnog grada kao izaslanik ravnatelja tražeći hitnu pomoć. propilmerkaptana. Međutim. Međutim. To se obavlja posebnim sisaljkama koje sprječavaju izlazak para merkaptana u slobodnu atmosferu. Imali smo mnogo iskustava s industrijskim merkaptanima. Trebalo nam je nekoliko dana da smirimo građane i dokažemo kako opasnosti za njihovo zdravlje nije bilo.produkt brojnih procesa biološke razgradnje. Tog dana na prijelazu milenija radnici su pretakali tekući merkaptan iz bačve u manji spremnik kako bi ga mogli poslati na stanicu za odoriranje. Oni se namjerno stavljaju u gradski plin da bi se znalo prepoznati istjecanje. koji je zaista bio zatrpan pozivima. U današnje vrijeme ljudi ne trpe takva maltretiranja i građani su počeli nazivati Radio 101. Dan ranije je dvadesetak djelatnika odjela za 289 . Gdje god se nešto bakterijski razgrađuje možete osjetiti intenzivni miris merkaptana i pogotovo metil-merkaptana. Odmah su nazvali mene s pitanjem o čemu se radi i kako će događaj utjecati na zdravlje građana. taj puta je došlo do malog kvara na sisaljki. koji dolaze u bocama sličnima onoj na slici pokraj teksta. Imali su nesreću da je puhao slabi jugoistočni vjetar i nosio je oblak vrlo razrijeđenog merkaptana prema gusto naseljenim sjevernim područjima. Istina. Zemni plin se odorira merkaptanima. a radnici plinara ih onda odnose na mjesta odoriranja i spajaju na stanice za odoriranje. što radnici nisu ni opazili budući su već navikli na odvratni miris. a taj razmak je bio dovoljan da se počne razvijati panika. Ipak vrijedi opisati barem neke od slučajeva. merkaptani se proizvode sintetskim putem i koriste na mnogim mjestima u privredi. Nisam mogao odmah dati odgovor dok ne saznam od radnika plinare što se stvarno dogodilo.

ali smrad je bio vrlo snažan i svatko ga je mogao osjetiti. Izgleda da je to u ovom slučaju uspjelo i da će potok Gorjak uskoro prestati nositi naziv Smrdljivka. Od prvog časa mi je na temelju ranijih iskustava bilo jasno da je za sve kriva loša kanalizacija iz koje su se oslobađali merkaptani.transfuziologiju smještenog na dva različita mjesta u podrumskim prostorima bolnice osjetilo simptome otrovanja. a razumna gospođa je nazvala broj 112. Kanalizacija je naprosto propala na mnogim mjestima tijekom dugih godina i stvorile su se kaverne u kojima se nakupljala nečist. krvi i drugim organskim materijalima. Ne možete pošteno uživati u bilo kojem dnevnom obroku. općom slabosti i panikom. Otac obitelji je najžešće reagirao na smrad iz potoka Gorjak s mučninom. Ne može se odvijati niti jedna ljudska aktivnost uz neugodne mirise. Glavni problem je u tome što ne postoji nikakav zakon o neugodnim mirisima. Meteorološki podaci su pokazali da se spornog dana javila tišina uz inverziju i sniženje temperature na tlu. pa su se plinovi iz kanalizacije to bolje uzdizali kroz cijevi do podruma. ne možete pozvati goste. a ne možete ni mirno spavati. žarenja svih sluznica. Slučaj je riješen i više nikad nije bilo pritužbi od bilo koga. a do rezultata analiza je trebalo pričekati nekoliko dana. Taj skromni potok prihvaća otpadne vode industrijske zone Zaprešića i ulijeva se u Savu. Njihova su toksikološka svojstva bila beznačajna. Već desetljećima se građani bune na nepodnošljive mirise. Kanalizacija nije bila izvedena ispravno s odušcima iznad krovova zgrada i onda su se neugodni mirisi probijali kroz kanalizacijske cijevi do podrumskih prostora. Nakon slijedećeg incidenta u ljeto te godine inspekcija zaštite okoliša je naredila prestanak rada barem dvije tvornice dok ne riješe problem ispuštanja otpadnih voda u okoliš. Vremenom su se ljudi počeli organizirati u obrani svojih ustavnih prava i osnovane su različite udruge za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Mjerenjem polutanata u zraku nisu postali ništa pametniji. sulfidi. 290 . Oni su pak nazvali mene sa zahtjevom da odmah organiziram izvid stručnjaka na sporno mjesto i ja sam takvu ekipu poslao na teren održavajući s njima stalnu vezu. disulfidi. Naravno da sam prvo izvijestio građane da se u zraku ne nalaze nikakve tvari koje bi mogle odmah djelovati na njihovo zdravlje. Tražili su da u tišini pronađemo razlog stradanja tih ljudi i da ga uklonimo. a da se ne govori o izmetu. Pomoćnik ministra je čak naručio robotsku sondu za snimanje kanalizacije. Ranom zorom drugog dana uputili smo se sa svom opremom u bolnicu i počeli istraživanje. pa je bilo samo pitanje vremena kad će se javiti žešće reakcije. trisulfidi i druge tvari karakterizirane snažnim i neugodnim mirisima. godine odlučila se jedna obitelj prošetati pokraj pristaništa skele koja povezuje Samobor sa Zaprešićem preko rijeke Save. ne možete ljubiti dok vam sve uokolo smrdi. Neke dane se uz njega dade živjeti a neke druge dane tako nepodnošljivo smrdi da se ne da izdržati. pa možete samo građanskom pobunom tražiti izmjene. koja je bila stara jednako kao bolnica u gradu i bila je izgrađena od cigala. Odmah sam reagirao vjerojatno i zato što sam za taj grad bio emocionalno vezan pozivajući tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i suradnika za mjerenje onečišćenja zraka. povraćanje i brojni drugi simptomi poput suzenja. ali se mora priznati da je građanima bila ozbiljno narušena kvaliteta života. mučnina. Tog proljetnog dana 2007. Drugi zanimljiv slučaj je vezan uz potok Gorjak (među narodom poznat kao Smrdljivka) u Zaprešiću. Glavobolja. jer nije bilo ni jednog od onih za koje postoje rutinske metode mjerenja. bolova u križima i općeg osjećaja slabosti bili su razlog bijega svih zaposlenika na otvoreni prostor. koji se šire iz potoka sasvim neujednačeno. U ovom slučaju nije bilo ugroženo zdravlje ljudi niti okoliš. Pokazalo se da su se u vodi potoka nalazili merkaptani. Robotska sonda je pronašla u kavernama i posteljno rublje. Polovica od njih je otišla na bolovanje i transfuziologija je prestala s radom To je katastrofalan događaj za bilo koju bolnicu koja obavlja operacije. Zaključili smo da mirisi potječu iz potoka Gorjak i zato je obavljeno uzorkovanje vode na nekoliko mjesta.

ali se moralo ipak naći razlog lošeg mirisa. kako je slučaj s drugim cementarama u Europi. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. Moji kolege su odlučili obaviti uzorkovanje zraka iz emisija dimnjaka kroz 24 sata. što je vjerojatno signal ljudima da se maknu s mjesta gdje se njegov miris osjeti. Bili su to tiofenoli. jer ga je svatko s normalnim nosom mogao osjetiti pri dolasku na teren. Učinio sam to da pokažem kako su opasna svojstva kod tiola opasnija kad se radi o aromatskim tvarima. u energanama. koja je imala sve isprave za rad i korištenje određenih vrsta otpada za dobivanje energije. javljaju se u različitim industrijskim procesima kao onečišćenje. koji se širio od cementare prema njihovom naselju kad je vjetar puhao od cementare prema njima. vrlo otrovno ako se udiše. kako bi mogli dokazati i sasvim niske koncentracije nekih produkata izgaranja. ali ipak s civilizacijskog stanovišta nije bilo u redu da građani trpe taj neugodni miris čim vjetar puhne od cementare 291 . ne postoji ni MDK (maksimalno dopuštena koncentracija). npr. TIOFENOL CAS:108-98-5 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R10-24/25-26-36/38 (zapaljivo. a ne javljaju se ovakvi spojevi često ni kao produkti biološke razgradnje. ovdje su se građani s pravom bunili na izrazito neugodan miris. Sjećam se slučaja jedne naše cementare. nadražuje oči i kožu) Kao što je bilo rečeno on zaista uz svoja opasna svojstva ima taj izrazito neugodni miris. Rutinska mjerenja nisu pokazivala ništa neobično ili protupropisno. Među njima su bile i automobilske gume. Nema za njih jasnih ograničenja što se tiče emisija. Međutim. To što ja imam osobno iskustvo iz dana kad sam bio mladi kemičar ne bi trebao biti razlog za njegovo uvrštavanje u ovu knjigu. Istina.Tiofenoli Tiofenol nije baš jako važna tvar u kemijskoj industriji.

jer postoji i nekakav opće prihvaćeni moral kao mjerilo za ponašanje. Nisu uvijek propisi ono što treba upravljati postupcima ljudi. propašću kemijske sinteze u Hrvatskoj ta je kemikalija postala samo problem zbrinjavanja. pa zapravo u Hrvatskoj više ne predstavlja nikakav problem budući praktički u zemlji više nema sinteze novih tvari. godine zatražili su od mene da pomognem savjetom u zbrinjavanju ostataka te kemikalije u jednoj našoj uglednoj tvrtki. U dobroj vjeri je dogovoreno sa cementarom da postavi filtre za uklanjanje tog lošeg mirisa. Organizam se riješava brojnih fenola i sličnih tvari tvorbom O-sulfata. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. dimetil sulfat. Organskih kemikalija ima raznih Zaista ima mnogo organskih tvari koje se čak koriste u golemim količinama. kao npr. Negdje 2006.prema njima. Mnogo je drugih organskih spojeva sa sumporom od kojih su neki imali važnu ulogu u industriji. moguća opasnost od neprolaznih učinaka. Zapravo je to izrazito jednostavna i izrazito opasna kemikalija. U stara davna vremena sam susretao dimetilsulfat ne znajući uopće da je on opasna kemikalija. klorsulfonska kiselina. Općenito mislim da kemičarima ne treba vjerovati kad rangiraju kemikalije prema opasnostima za ljudsko zdravlje. ali su onda odlučili njezine ostatke iskoristiti za sintezu sulfonamida koji nisu bili nikome potrebni. koju se naravno moglo zbrinuti. To su inertne tvari dobro topljive u vodi i zbog toga se dobro izlučuju preko bubrega. otrovno ako se proguta. ali nam mogu zagorčiti život svojim neugodnim mirisima. izaziva opekotine. Mislim da su se bez velikog razloga bojali te kemikalije i tražili su nekoga tko će je u gusto naseljenom području neutralizirati. a izgleda da je to i učinjeno. Ne moramo se u Hrvatskoj bojati otrovanja tiofenolima. Međutim. amina i tiola. To su 292 . Zanimljivo je spomenuti sulfate. Inače se koristi kod metiliranja fenola. sulfati nekih tvari mogu biti izrazito opasni kao što je npr. problem zbrinjavanje je bio riješen. Međutim. DIMETIL SULFAT CAS:77-78-1 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-25-26-34-43-68 (može izazvati rak. Međutim. Prema godišnjim količinama na tržištu najviše je svakako tenzida ili surfaktanata od kojih se izrađuju različiti detergenti i općenito kemikalije za čišćenje. jer oni su inače izuzetni važni barem u metabolizmu. a sigurno je karcinogena kemikalija. Takvo mišljenje o njemu je imala većina kemičara i onda je jasno da ga se nitko nije bojao. a teško ih je podijeliti u skupine. vrlo otrovno ako se udiše. Radi se zapravo o nagrizajućoj vrlo reaktivnoj kemikaliji.

voćni sok iz PET ambalaže mogao biti opasan za zdravlje ljudi. koja onda traži svoj put izlaska probijajući se prema gornjim dijelovima probavnog sustava tj.kationski. Zapravo ništa naročito. Do nedavno su prevladavale boce. reproduktivno toksikčni ftalati). a danas još uvijek imamo problem s vrećicama. ali treba shvatiti da je izbor bio čisto autorov i da se greška može popraviti upravo savjetom čitatelja. S druge strane. Čak se ne možemo složiti treba li reći detergent ili deterdžent. nisu krive plastične vrećice što su se našle na dnu mora. ali kod nas nema nikakvih iskustava s njim. Zbog toga danas možemo govoriti o globalnom onečišćenju dodacima u polimere. kod gutanja takvih sredstava može se u želucu stvoriti pjena. Međutim. itd. koje se mogu oslobađati iz plastične ambalaže u sve moguće prehrambene proizvode i pića. polimeri ipak predstavljaju problem zbog onečišćenja okoliša. ali nema nikakvog pouzdanog dokaza da bi npr. U kontaktu s vodom oni rade pjenu i mnogi se toga boje. jer same tamo nisu došle nego ih je čovjek morao baciti. pogotovo kod male djece. Možete progutati nekakav predmet od PVC-a ili bilo kojeg drugog polimera bez straha da će nastupiti akutno otrovanje. Posebno područje je ono koje obuhvaća polimere. koje se nalaze na dnu površinskih voda i ometaju tamo život. prema ustima. Vjerojatno ovim tekstom nisu obuhvaćene neke važne organske tvari. soli masnih zasićenih i nezasićenih kiselina. a oba izraza su dopuštena prema pravopisu. točno je da je okoliš pun proizvoda od polimernih materijala. a jedino probleme može u probavnom sustavu praviti taj čvrsti progutani predmet. neionski ili kvarterni amonijevi tenzidi. Međutim. te male molekule poput omekšivača (npr. Pošteno rečeno nema iskustva niti s teškim ishodom otrovanja detergentima i ja tek prema usmenoj predaji znam kako se navodno jedno dijete u Zagrebu ugušilo nakon gutanja detergenta za pranje posuđa. U takvom slučaju moguće je udisanje pjene i u krajnjoj liniji gušenje. Naime. Ima opisa takvih slučajeva. ali zasad u koncentracijama koje ne predstavljaju neku opasnost za zdravlje čovjeka ili organizama iz okoliša. Najgori od njih su možda neki kationski i neionski tenzidi s oznakom R34 (izaziva opekotine). 293 . sredstva koja gase plamen ili anorganske boje mogu se sporo oslobađati iz polimera i ispirati se u okoliš. Istina. Jedino što se veže značajnije uz ta sredstva je pjenjenje. mnogi zloguki proroci plaše građane s tim tvarima. Jedno od takvih sredstava je polidimetilsiloksan (registriran pod nazivom Simetikon). anionski. Jedino rješenje je zapravo progutati sredstva protiv pjenjenja. Naime. Može ih se naći u površinskim i podzemnim vodama ili u tlu. Većina polimera su potpuno inertne tvari čak kad sadrže opasne male molekule. a uz druge se vežu oznake o nadraživanju kože i sluznica dok neki mogu biti ekotoksični.

Zabilježeni su istina štetni učinci na plućima kod udisanja prašine aluminijevih oksida ili soli (aluminoze). a to će biti posebno izraženo kod kroničnog procesa kao što je hemodijaliza (npr. u slučaju kad se neka mala molekula nalazi samo u dijalizacijskoj tekućini a ne i u krvi gradijent je povoljan za njihov prelazak u krv. ako je vjerovati radovima. Bolesnici ih često uzimaju u velikim dnevnim dozama i vrlo rijetko se bilježe blagi znakovi otrovanja. ali napretkom kemije/alkemije dobivali su sve veće značenje u namjernim otrovanjima. Širenjem primjene hemodijalize kao umjetnog bubrega počeli su izvještaji o otrovanjima aluminijem. 294 .MAJČICA ZEMLJICA U davnim vremenima su ih nazivali mineralni otrovi. mineralnim kiselinama i lužinama. a danas relativno često bilježimo otrovanja s takvim kemikalijama. rezultati istraživanja štetnih učinaka u građana bili su prilično neuvjerljivi i nikad nisu nađeni pouzdani dokazi o povezanosti aluminija u vodi za piće s pojavom blagih znakova otrovanja tim metalom. Bilo je naravno slučajnih otrovanja korištenjem različitih predmeta poput npr. Prvi radovi o kroničnom unosu aluminija u organizam čovjeka s blagim oblicima tzv. amfora obrađenih iznutra olovnom gleđi. Ako dijalizacijska tekućina nije dovoljno čista i sadrži npr. 3 puta tjedno po 6 h). jer su ih uzimali iz tla te koristili izravno ili tek uz minimalnu primitivnu kemijsku obradu. Cijelo 19. Tako su se sredinom osamdesetih godina javili prvi izvještaji o otrovanjima na hemodijalizi. Aluminij Sve do prije tridesetak godina praktički nije bilo otrovanja aluminijem. Naime. na bazi aluminijevih hidroksida radili su se i rade se vrlo uspješni antacidi. koja propušta dobro molekule mase do 300. kad su kapilare u punom kontaktu sa sadržajem želuca ili crijeva. stolječe bilo je obilježeno otrovima na bazi arsena i zapravo forenzička toksikologija počinje svoj razvoj traženjem analitičkih metoda za otkrivanje ovih otrova u biološkom i drugim materijalima. Hemodijaliza je proces uravnoteženja između krvi i dijalizacijske tekućine preko polupropusne membrane (vidi sliku lijevo kako izgleda jedan dijalizacijski filtar). Međutim. Uostalom. a radovi su javljali o kiseloj vodi u zdencima nekih ruralnih područja i povećanoj koncentraciji aluminija u takvim vodama. Obzirom na jednostavnost dijalizacijske tekućine gradijent prelaska malih molekula je vrlo visok u smislu njihova prelaska iz krvi u dijalizacijsku tekućinu i dugo se smatralo da prelazak malih molekula suprotnim smjerom zapravo ne postoji. Međutim. katione metala onda će oni ulaziti u krv. Evo malo vlastitih i tuđih iskustava s otrovanjima anorganskim kemikalijama. Kako se razvijala kemijska industrija tako im je važnost postajala sve veća. Aluminij se inače skladišti u mozgu i kostima izazivajući pojavu aluminijske encefalopatije i osteoporoze. aluminijske encefalopatije javili su se ranih osamdesetih godina vezano uz zakiseljavanje podzemnih voda u Engleskoj. do apsorpcije izgleda ipak dolazi kod teških oštećenja sluznica probavnog sustava. Tada još nije bilo toliko učinkovitih mineralnih otrova kakve se nalazilo u biljkama ili životinjama. jer su njegove soli izrazito slabo topljive u vodi i zapravo se gotovo uopće ne apsorbira iz probavnog sustava. ali one nisu povezivane nikad s težim učincima poput karcinoma kod azbesta. Uzrok su bile kisele kiše. kao npr.

krvavi proljev. Jedan od procesa prerade vode je bila flokulacija. Detoksikacija je obavljena uspješno. Osim kliničkih opažanja (sumnjiva smrt barem tri pacijenta te pojava aluminijske encefalopatije kod nekoliko njih) bile su važne analize dijalizacijske tekućine. koja je obavljana aluminijevim sulfatom i na taj način se voda za piće obogaćivala aluminijem. Ništa se ne bi dogodilo da je proces priprave vode za dijalizacijsku tekućinu bio korektan. abdominalna bol) bili su sasvim nespecifični i često su pratili uobičajena otrovanja hranom tako česta u onim vremenima čak i na plemićkim 295 . pa su uglednici nerijetko uzimali preventivno svakodnevno male doze arsena kako bi se na njega navikli i bili manje osjetljivi u slučaju ako ih netko pokuša otrovati većim dozama. kao na postrojenju iznad. Posebna radna skupina obišla je sve centre za hemodijalizu u Hrvatskoj (njih oko 50) i svuda uvela mjere stalne kontrole vode tako da danas nema niti jednog u kojem bi se moglo dati bilo kakve primjedbe. Razlog je otkriven već prvim izvidima. Arsen Arsen i njegovi spojevi svakako su zaslužili poduži osvrt kad se piše o otrovima. Uznapredovala osteoporoza u nekoliko pacijenata nije bila siguran dokaz u otrovanje pacijenata. jer je uređaj bio u kvaru. Pacijenti su prebačeni u zagrebačke centre za hemodijalizu. Ministarstvo je osnovalo povjerenstvo za rješavanje slučaja i vrlo brzo je objektivnim pregledima (klinički pregledi i mjerenje koncentracija aluminija u krvi) ustanovljeno da se kod više od deset pacijenata može govoriti o otrovanju aluminijem. Jedna pacijentica je imala uznapredovalu aluminijsku encefalopatiju i niti je znala govoriti niti se mogla sjetiti kako se zove. pa je i literatura bogata opisima trovanja arsenovim oksidima ili solima. Analizom je otkriveno da sadrži visoke koncentracije aluminija. jer su negativna iskustva s njima izrazito brojna. Bilo je to još uvijek vrijeme rata. a sisačka hemodijaliza je renovirana i kasnije je voda za pripravu dijalizacijske tekućine uvijek bila dobra. Čak se smatralo da se na arsen može donekle naviknuti. ali to nije bio slučaj. kada se posumnjalo da su pacijenti na sisačkoj dizalizi otrovani aluminijem. Tako se zapravo za dijalizu koristila tek deionizirana voda s nedopustivo visokim koncentracijama aluminija. Nakon toga je problem riješen u roku od nekoliko mjeseci. Problem je bio u tome što se kelati aluminija i desferoksima čak ni kod ljudi sa zdravim bubrezima teško izlućuju iz organizma i jedino rješenje je bila hemodijaliza. Deionizacija je bila u redu.Moje osobno iskustvo s otrovanjima aluminijem seže u 1995. godinu. ali slijedeći stupanj pročišćavanja reverznom osmozom nije uopće bio proveden. kad je Sisak bio odjsječen od velikog vodovoda u Petrinji i koristio je vodu iz Kupe za proizvodnju vode za piće. gdje su uz primanje desferoksima bili podrvrgnuti produženim hemodijalizama. Tipični gastrointestinali simptomi otrovanja arsenom (povraćanje. Činjenica je da je voda za pripravu dijalizacijske tekućine bila neispravna i imala vrlo visoku električnu vodljivost. Već u vrijeme renesanse i brojnih aristokratskih bitaka za vlast ili bogatstvo on se pokazao učinkovitim otrovom. Slučaj je potaknulo Ministarstvo zdravstva na pokretanje projekta kontrole svih dizalizacijskih centara u Hrvatskoj. ali kod onih mlađe dobi se moglo s priličnom sigurnošću optužiti za tu pojavu aluminij.

Pišu da je Katarina Medići jako voljela arsen kao otrov. Evo osnovnih značajki jednog od čestih arsenovih spojeva. i početkom 20. Potpuno je potisnut s tržišta pedesetih godina 20. stoljeća razvijene dobre analitičke metode za dokazivanje arsena u biološkom materijalu. posebno u 20. kada je i dokazan u nekim slučajevima. vrlo otrovno za oraganizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najviše otrovanja arsenom krajem 19. koji je umro u izgnanstvu od karcinoma želuca (vidi sliku lijevo kako se drži za želudac). Zanimljivo je spomenuti slučajeve otrovanja arsenom iz zidnih tapeta. Izvještaji različitih skupina analitičara potpuno su suprotni u pogledu nalaza arsena u carevoj kosi. ARSENOV TRIOKSID (CAS 1327-53-3) Karc. a isto se odnosilo na gangrenozne promjene na udovima ili pojavu karcinoma. a najpoznatiji nedokazani slučaj otrovanja arsenom veže se uz Napoleona. Vjerojatno su zato krajem 19. stoljeća veže se uz preparat Mišomor rađen na bazi arsena. izaziva opekotine. koje su se zbog svoje ljepote i visoke cijene dobro tržile krajem 19. može izazvati rak. Mišomor je bio omiljen i u hrvatskim krajevima. kao npr. Imam vrlo zanimljivo iskustvo s korištenjem arsena u te svrhe.dvorovima. stoljeća i od tada nema poznatih slučajeva otrovanja u našoj zemlji. stoljeća. ali ne u Hrvatskoj. Zabilježena su i kronična otrovanja arsenom iz tapeta. Arsenovi oksidi su se koristili za različite svrhe. i u prvoj polovici 20. Kat. U proljeće 296 . 1 T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R28-34-45-50/53 (vrlo otrovno ako se proguta. a posebno u kostima mrtvih. stoljeću. Vjerojatno kronično trovani nisu ni dočekali pojavu karcinoma. jer bi prije toga umrli bilo od otrovanja bilo zbog nekih drugih tada čestih razloga umiranja. kod prepariranja divljih životinja. Čak niti pojave na koži poput hiperpigmentacije ili keratoza nisu nužno ukazivali na otrovanje arsenom. pa je njegovo trovanje vjerojatno tek legenda.

Oni su ultimativno tražili da netko od nas dođe po otrov. Naravno da se iz seoskih zdenaca pila neobrađena voda i vjerojatno bi se tako i nastavilo da jedna tadašnja specijalizantica nije otišla na nekakav međunarodni kongres. pogotovo kad su vidjeli da ja nemam na sebi ili uzase nikakvu zaštitnu opremu za sebe i njih. Kako mi nismo servis za prikupljanje otrova predloženo je gospođi da nazove policiji i njima se obrati za pomoć.) u ljudi koji kronično piju vodu bogatu arsenom uvijek su izazivali moju pozornost. što bi izazvalo tešku pogibelj za nju i druge putnike. Arsen danas predstavlja poseban problem u krajevima gdje je prisutan u tlu i ispire se podzemnim vodama. Prilično sam se razbijesnio shvativši kako to zapravo nije nikakva bakica nego krasna žena u dobi od 35 godina. a oni će obavljati našu zaštitu. pa boca još uvijek stoji u našem malom skladištu pokaznih opasnih kemikalija. Policajci su stajali zaštitnički oko stola. a nismo imali niti osigurana sredstva za zbrinjavanje kemikalije na nekom od zapadnih odlagališta opasnog anorganskog otpada. poput onog u Bangladešu. ako je imalo u redu. godine prvo je nazvala neka gospođa sva u panici. Računalo se da bi se moglo nekom pokloniti kemikaliju. Onda se pojavila i gospođa na vratima svoje kuće pozivajući me da uđem. lijepa gospođa i moja malenkost. a mogao bi joj zbog uzbuđenja ispasti iz ruke i razbiti se. Ja sam odlučno odbijao i tražio da gospođa sama donese bocu s kemikalijom. Ona je tamo izvijestila o mjerenjima koncentracije arsena u podzemnim vodama s područja između Vinkovaca i Osijeka uz komentar o potrebi epidemioloških istraživanja na tom području. koja nije bila ni slaba ni nemoćna. ali se osjetilo da se boje. Pogledajte kakve se to posljedice uz karcinom mogu javiti u zemljama kao što je Bangladeš. Nevoljko su se njih trojica uputili samnom prema kući isped koje je glasno lajao pas čuvar. koja se tako jako boji i uz to joj je teško hodati. Pristao sam konačno otići po strašnu kemikaliju i obavijestio sam policiju da stižem. itd. a mi ćemo ga onda zbrinuti. Sažetke je organizator objavio na Internetu i tako je do njih došao jedan 297 . ali me moja suradnica molila da pomognem staroj gospođi. Gospođa na drugoj strani linije je panično protestirala tvrdeći da ona nema auto i morala bi taj užasni otrov nositi prvo autobusom i onda tramvajem. jer je našla užasni arsen na tavanu i hoće ga se riješiti. Međutim. Tamo ispod brežuljka čekala su dvoja policijska kola i nekoliko policajaca. Ima u svijetu više takvih područja. U kući nas je na stolu već čekala mala drvena škrinjica u kojoj se nalazio alat za prepariranje ptica i boca od pola kilograma natrijevog arsenita. nismo je mogli predati na spaljivanje u tadašnju spalionicu PUTO. Na ključnim vodovodima se već duge godine voda tehnološki obrađuje kako bi se uklonio arsen prije puštanja u vodovodne sustave. a onda je počelo pisanje zapisnika na koji su se morali potpisati svi policajci. Gospođa je stanovala u jednoj od obiteljskih kućica odmah pokraj Šestinskog lagvića i stvarno mi se činilo da za jednu baku put do HZT može biti dug i naporan. Nitko iz brojnih laboratorija nije trebao tu trajnu kemikaliju. Izvještaji iz Bangladeša o pojavi različitih bolesti (karcinom.1999. Nakon sat ili više vremena bili su završeni svi papirnati poslovi i ja sam se konačno mogao uputiti u zavod. Naravno da smo donijeli krivu procjenu o tome što se može učiniti s otrovom. znao sam da taj problem ima i naša istočna Slavonija jednako kao susjedi u Mađarskoj i Vojvodini. gangrenozne promjene. Nemarno su se držali. Tog časa su počeli izlaziti ljudi iz drugih kuća uznemireno gledajući operaciju uklanjanja otrova. jer policija je smatrala da to nikako nije njihov posao i slijedeći telefonski poziv je stigao od policije. U zao čas je to predloženo. USA ili u dijelu Panonske nizine. Poseban zapisnik je pisao jedan od policajaca za svoju policijsku stanicu. Evo gore jedne takve preparirane ptice iz nekog muzeja. Moja suradnica joj je predložila da donese taj vražji arsen u HZT.

hrvatski novinar. Malo je krivo shvatio taj sažetak i odlučio kao novinar istraživač iskoristiti zanimljivu temu. Potkovao se podacima iz literature i krenuo u razgovore sa stručnjacima. Kolegica iz Osijeka je naslutila da bi to moglo loše zaavršiti i nije htjela razgovarati s novinarom, a jednako je prošao i kod drugih sugovornika. Napisao je opširan članak o opasnoj istočnoj Slavoniji, gdje zbog arsena u vodi za piće prijete brojne teške i neizlječive bolesti. Članak je izazvao veliko uzbuđenje i u roku od nekih tjedan dana sve važnije novine su ga prenijele ili preradile. U „opasnim“ krajevima su se ljudi uzbunili ili uplašili. Negdje tijekom te faze su novinari počeli opsjedati i nas, a nerijetko su se javljali uplašeni građani. Znatan broj njih je prestao piti vodu iz zdenaca ili čak vodovoda i okrenuli su se flaširanoj vodi. Mi smo smirivali novinare i građane tumačeći im da voda u mnogim slučajevima nije zdravstveno ispravna ali isto tako nije ni opasna. Uostalom, koncentracije arsena u našoj vodi su barem desetak puta niže nego one u Bangladešu, a nema niti jednog pokazatelja da bi se kod nas pojavljivali štetni učinici poput onih u dalekoj istočnoj zemlji. Nazvali su me moji rođaci iz Rokovaca tražeći od mene da im istinito kažem kakva zla očekuju njih i njihove potomke koji su do tada pili vodu iz zdenca obiteljske kuće, a koju sam često pio i ja osobno. Podsjetio sam ih da njihova obitelj tamo boravi iz predturskih vremena i da su svi pili vodu iz istog zdenca, a nema nikakvih izvještaja o tome da bi netko dobio rak ili gangrenu kroz tih nekoliko stoljeća. Mislim da sam ih utješio i od onda sam novinarima govorio isto što rođacima. Naravno da je tema prestala biti zanimljivom novinarima i ubrzo više nije bilo novinskih članaka i slavonskom arsenu, ali sumnja među građanima ni do danas nije uklonjena. Inače je arsen geološki prisutan u različitim količinama na raznim zemljopisnim lokacijama, ali na Mediteranu ga ima dosta u rudama. Zbog toga se npr. u našem Jadranskom moru nalaze koncentracije arsena veće nego u drugim morima, a neki organizmi poput npr. škampa rado ga bioakumuliraju. Tako hrvatski škampi sadrže veće količine arsena nego oni uvozni, ali to nas ne treba zabrinjavati budući škampe jedemo prilično rijetko.

Kadmij
Danas je kadmij svudprisutan, a ranije su otrovanja njime bila razmjerno rijetka i ograničavala su se na korištenje boja. Činjenica je da se veže uz baterijske uloške (kao na slici dolje), proizvodnju i korištenje legura (npr. nehrđajući čelik), korištenje ili zbrinjavanje predmeta od plastičnih masa, proizvodnju boja, itd. Posebno se o kadmiju raspravlja u vezi kiselih kiša, koje ga otapaju iz tla, spalionice otpada su optužene za prekomjerno onečišćenje okoliša kadmijem a unosimo ga u organizma brojnim aktivnostima uključujući pušenje. Najpoznatiji slučaj masovnog otrovanja kadmijem je Itai-Itai bolest u Japanu. Dogodilo se da se na jednom području riža navodnjavala vodom onečišćenom efluentima lokalne industrije koji su sadržavali kadmij. Pokazalo se da riža rado bioakumulira kadmij, ali do tog saznanja se došlo prekasno nakon što je velik broj ljudi obolio. Kod 298

kroničnog uzimanja ključni učinci su oštećenje bubrega i pluća. Problem je u tome što je praktički nezamijenjiv na mnogim mjestima. Naučili smo se na baterijske uloške nikal-kadmij I više bez njih ne možemo zamisliti život. Međutim, njihovo prikupljanje i oporaba predstavljaju velik problem. Jeftini su i ne mogu se tako lako uvoditi nekakve kaucije ili slični mehanizmi za zbrinjavanje takvog otpada. Uglavnom građani baterije vraćaju dragovoljno, kao što ih trgovci dragovoljno prikupljaju. Onda sve ovisi o dobroj volji i svijesti za očuvanje okoliša, a to nije dovoljno. Tijekom 2005. godine obavio sam za Grad Zagreb procjene prikupljanja opasnog otpada i stanje je svuda bilo nezadovoljavajuće. Osobito je otpad iz kućanstava bio nepropisno zbrinjavan, tj. ili kao komunalni otpad ili se odbacivao u prirodu. S baterijskim ulošcima je stanje još bilo reltivno prihvatljivo, jer ga se sakupljalo oko 15%. Logično je da će se kod loše odloženih baterijskih uložaka kadmij i nikal vremenom osloboditi iz svoje čvrste čahure i onečistiti okoliš. Slično je s elektroničkim otpadom, ali također sa starim predmetima koji su sadržavali boje na bazi kadmija (posebno plastični materijali). Njih se danas dijelom zbrinjava spaljivanjem u uređenim spalionicama otpada, ali sasvim sigurno dio dospije u okoliš kao čvrsti sediment. Trebalo bi uvesti više reda budući su mu opasna svojstva vrlo nezgodna.

KADMIJEV SULFAT (CAS 10124-36-4) Karc. Kat. 2; Muta. kat.2; Repro kat. 2

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, može smanjiti plodnost, može štetno djelovati na plod, otrovno ako se proguta i vrlo otrovno ako se udiše, opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju preko pluća ili preko probavnog sustava, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može ostaviti dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Krom
Krom dolazi u više valentnih stanja i takvi spojevi (Cr(VI), Cr (IV), Cr(III)) se međusobno dramatično razlikuju, kako prema fizikalno-kemijskim tako još više prema toksikološkim ili ektotoksikološkim svojstvima. Obzirom na to da je samo krom(VI) vrlo opasan ovdje neće biti govora o drugima. Koristio se izrazito mnogo na raznim mjestima zbog svojih vrlo vrijednih svojstava. U prvom redu su kromati davali s različitim metalima prekrasne boje, koje su se koristile na brojnim mjestima, od slikarstva do bojenja metalnih ili drugih predmeta. Zatim je bio nezaobilazan kao oksidans, npr. kod štavljenja kože. Mnogi i danas u kožarstvu plaču za njim, jer njegove zamjene nisu tako dobre kakav je bio on. Analitički laboratoriji još uvijek u nekim slučajevima ne mogu bez njega, a služio je kao

299

ključna kemikalija kod pranja staklenog laboratorijskog pribora (poznata kromsumporna kiselina), posebno u nekim područjima poput analize metala. Međutim, njegova opasna svojstva dana čas kasnije dovela su do brojnih zabrana i ograničenja njegovog stavljanja u promet i korištenja. Tako se i u Hrvatskoj nalazi na listi zabrana i ograničenja te ga više nije lako nabaviti bez jakog argumenta da je zaista nezamjenjiv u nekom poslu, ali ga je sve manje. Evo službenog razvrstavanja jednog od kromata.
T+

O

N

KROMATI(VI); (CAS 1333-82-0) Karc.kat 1;Muta.kat 2; Repro.kat 3
OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-49-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom, otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta, vrlo otrovno ako se udiše, izaziva teške opekotine, udisanjem i u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost-opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, može smanjiti plodnost, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)
VRLO OTROVNO
OKSIDIRAJUĆE

OPASNO ZA

Značajan broj građana zna za njegova opasna svojstva i na prvi spomen kromata se uplaši zbog jasno dokazane karcinogenosti, mutagenosti i reproduktivne otrovnosti. Na njega se razvija preosjetljivost, a vrlo je otrovan za vodeni okoliš. Istina, treba naglasiti kako se kromati u prirodi vrlo brzo reduciraju u oblik Cr(III) reagirajući sa svud prisutnim organskim materijalom, ali također valja priznati da je izrazito dobro topljiv u vodi i lako se širi okolišem. Građani su vrlo osjetljivi na nagovještaj o tome da bi okoliš mogao biti onečišćen kromatima. Moje prvo iskustvo s kromatima seže u 1997. godinu kad su me pozvali varaždinski sanitarni inspektori upomoć. Netko je uz jednu obalu Dravskog kanala na dužini od 200-300 m ostavio hrpice kožnih otpadaka izmješane s rasutim kalijevim bikromatom. Čak smo uspjeli pronaći spremnike u kojima je kupljen od talijanskog proizvođača, a radilo se o robi kupljenoj prije mnogo godina. Ja sam savjetovao hitno uklanjanje svih količina kromata na račun grada i spremanje na privremeno odlagalište dok se ne nađe kako zbrinuti taj miješani otpad. Kromate se jedino moglo kemijski reducirati do Cr(III) oksida, jer bi se tako lakše mogao zbrinuti nastali produkt. Druga mogućnost je bila izvoz otpada na neko od uređenih europskih odlagališta opasnog anorganskog otpada, ali se svima činilo da je to vrlo skupa solucija (minimalno 10 DM po kilogramu bez prijevoza). U međuvremenu nam se priključila kriminalistička policija i započela je istragu. Javili su mi nekoliko dana kasnije da su lako uvhatili jednog kožara, koji je tek tada shvatio kakvo je zlo učinio i ne samo da je platio sve dotadašnje troškove i kazne nego je platio za izvoz opasnog otpada u inozemstvo. Drugi slučaj je bio puno zanimljiviji. Dogodio se u Karlovcu negdje 2005. godine. Direktor komunalnog odlagališta je ugovorio posao deponiranja kožnih otpadaka jedne 300

hrvatske tvornice kože. Tvornica je dovezla velike količine kožnih otpadaka i pohranila ih na odlagalište, a izgleda da su oba partnera bili zadovoljni. Nisu računali na to da su već tada u Karlovcu zeleni bili izuzetno dobro organizirani i da je u njihovim redovima bilo mnogo izrazito dobro školovanih ekologa. Bojali su se kromata i ukazivali su koje se sve posljedice te rabote mogu očekivati. Nije to bilo uređeno odlagalište i procjedne vode su iz njega odlazile u okoliš. Bio je u blizini i nekakav potok, što u Karlovcu gradu na 4 rijeke i brojnim potocima nije ni čudo. Zeleni su uspjeli na svoju stranu pridobiti brojne novinare te ljude iz politike, a javljali su se i stručnjaci za financije sumnjajući u mogući kriminal velikog posla s kožnim otpacima. U međuvremenu su obavljene brojne analize kako samog otpada tako i procjednih voda s odlagališta te voda u potoku. Mene su pozvali kao sasvim nezavisnog stručnjaka da na jednoj tribini kažem istinu i samo istinu o otpacima kože na njihovu odlagalištu komunalnog otpada. Nakon što sam proučio svu prikupljenu dokumentaciju uključujući i pregled literature otišao sam održati predavanje na tribini. Nikad nisam govorio pred toliko osoba zainteresiranih za zaštitu okoliša. Dvorana je bila toliko puna da je značajan broj ljudi stajao na sve strane, a bilo ih je svih životnih dobi, od srednjoškolaca do penzionera. U kasnijim godinama se nikad više nisam čudio što su u Karlovačkoj županiji građani izuzetno osjetljivi već na najmanji nagovještaj onečišćenja okoliša. Međutim, ja sam ih teško razočarao otkrivši im da u otpadu gotovo da nema kromata ili ih ima u tragovima i daleko ispod MDK. Kožar je koristio nove tehnologije i otpad je sadržavao isključivo spojeve kroma(III). Taj je pak krom bio potpuno netopljiv u vodi i nije onečistio niti podzemne niti površinske vode, a bio je sasvim inertna tvar što se tiče toksičnosti i ekotoksičnosti. Ipak sam mogao reći barem jednu stvar na štetu onih koji su se odlučili na odlaganje. Prema propisima se taj otpad nije smio odložiti na neuređenom karlovačkom odlagalištu i bilo je logično da će nadležna inspekcija narediti njegovo uklanjanje. Još jedan slučaj karakterističan za vremena propasti brojnih hrvatskih poduzeća u vremenima devedesetih godina. Propala je vinkovačka kožara, što je obradovalo većinu Vinkovčana, jer im je ta tvrtka desetljećima zagađivala njihovu rijeku stajačicu Bosut. Stečajni upravitelj je pokušavao završiti svoj posao i osloboditi zgrade od strojeva, sirovina i nepotrebnih predmeta, jer je lokacija tvornice bila izvrsna. Na obali Bosuta s druge strane od centra grada. Nastojalo se prodati što se prodati dade, pa je tako jedan poduzetnik iz nedalekog sela Ivankova te 2004. godine išao dogovoriti kupovinu nekog stroja, koji mu je bio prijeko potreban. Stečajni upravitelj mu je ponudio stroj besplatno uz uvjet da on prihvati uz to sve kemikalije iz tvorničkog skladišta, a da će ih se već lako riješiti. Ivankovčanin je odmah prihvatio ponudu i tijekom mjeseca srpnja prebacio sve u neku šupu iza svoje kuće. Nije ni obraćao pozornost što je to sve donio u nju, ali su pozornost obratili njegovi susjedi. Šupa je već bila dotrajala i svatko je mogao vidjeti da se u njoj nalaze svakakve kemikalije, ali su susjede najviše uplašile već poderane papirnate vreće ukrašene slikama mrtvačke glave s prekriženim kostima i natpisima o velikoj otrovnosti. Bio je kraj srpnja i veliki seoski poslovi su bili završeni, pa su suseljani imali vremena za reakciju. Počela je otvorena pobuna uz demonstracije i verbalne napade na vlasnika opasnog otpada, pa je morao unajmiti zaštitare kako bi čuvali kuću, otpad i njegovu obitelj. Mene je pozvao glavni sanitarni inspektor županije smatrajući da ja kao čovjek podrijetlom baš iz tog kraja moram pomoći u rješavanju problema. Ja sam pak obavijestio pomoćnika ministra zaduženog za sanitarnu inspekciju kako bi zajednički mogli pokrenuti akciju. Bilo je najjednostavnije pronaći u županiji neko skladište na kome se smiju držati vrlo jaki otrovi i prevesti sav onaj otpad iz Ivankova u njega dok se ne nađe konačno rješenje. Međutim, takvih skladišta nije bilo u cijeloj županiji, a u susjednima nisu inspekcije htjele razgovarati o mogućnosti privremenog skladištenja. Savjetovali smo da se pozove neko poduzeće ovlašteno za zbrinjavanje opasnog otpada, pa su Vinkovčani odmah reagirali pritisnuti bijesom Ivankovčana. Kolegica iz ovlaštene tvrtke me nazvala iz Ivankova sva uplašena, jer su seljaci mislila da je ona jedna on onih zločestih, pa su

301

napali njezin auto kad se parkirala ispred kuće stradalog poduzetnika. Na brzinu je dogovoren posao izvoza ukupnog opasnog otpada u inozemstvo i sve je bilo završeno u jednom danu. Inspekcije su odahnule, ali tek tada je počeo cirkus. Poduzetniku nije padalo napamet platiti zbrinjavanje budući se smatrao prevarenim. Slučaj je završio na sudu, a još tijekom prve polovice 2007. godine javljali su mi da će se prema svemu sudeći poduzetnik izvući od plačanja troškova.

Olovo
Ako hrvatski toksikolozi imaju iskustva s nekim metalom onda je to bez sumnje olovo. Zahvaljujući slučajevima otrovanja danas se npr. na IMI olovom bave barem dvije skupine vrsnih znanstvenika, naravno na znatno višoj razini nego u vrijeme kada su se odigravali slučajevi zbog kojih su istraživanja započela. Olovo je stari pratitelj čovječanstva, jer se dalo relativno lako dobiti kao metal čak i primitivnim tehnologijama. Očito je u povijesti bilo otrovanja olovom, a postoji čak sasvim neprovjerena ali zgodna teorija da je Rimsko carstvo propalo zbog kronične izloženosti aristokracije olovu. Kreću od činjenice da je to bilo najmoćnije dugovječno carstvo u trajanju od skoro pola milenija. Bilo je puno padova i uspona, ali trajalo je u svoj svojoj veličini kroz izrazito dugo razdoblje. U prvom stoljeću prije Krista uzdiglo se Rimsko carstvo svojom vojnom nadmoći nad europskim, afričkim i azijskim narodima. Ta vojna sila se stalno usavršavala i uspjela je pobijediti mnoge relativno dobro obučene vojske, jer je donijela nove vojne vještine i tehnike. I onda su u četvrtom stoljeću prije Krista nagrnuli divlji narodi iz Azije probijajući se kroz Vrata naroda. Nisu bili značajno bolje opremljeni ili obučeni od Gala ili Egipčana, a ipak su slomili rimsku obranu skoro 5 stoljeća nakon prvih velikih rimskih pobjeda. Zašto? Znanstvenici daju različite odgovore o tome, ali nije zanemariva teorija da se rimska aristokracija degenerirala zbog otrovanja olovom. Rimljani su voljeli dobro pojesti i popiti, a često se uživanje u iću i piću pretvaralo u orgije. Sjetite se Trimalhionove gozbe. Uživali su u vinu iz prekomorskih ili drugih dalekih krajeva, a to se vino transportiralo u amforama kao na slici gore. Amfore su pak bile keramičke posude premazane iznutra olovnom gleđi iz koje su pečenjem nastajali oksidi olova, ali je ostajalo puno u vodi topivih olovovih soli zbog relativno niske temperature pečenja gline (oko 700 oC). Te soli su se dobro otapale u vinskim kiselinama i tako je olovo postalo biodostupno za apsorpciju. Treba li posebno isticati da su Rimljani mogli puno popiti? Olovo je poznato kao reproduktivno otrovna tvar, koja se duboko skladišti u kostima onih koji su mu izloženi. Iz generacije u generaciju su se povećavale količine olova u kostima rimske aristokracije i kolale njihovim krvotokom, pa su se djelovanja umnožavala i obiteljske loze su degenerirale iz generacije u generaciju. Kad su krenuli barbari iz Azije u osvajanje novih krajeva rimski aristokrati više nisu bili u stanju voditi bitke i tako je Rimsko carstvo propalo zbog nesposobnosti njegovih vođa. To je naravno samo nedokaziva teorija, ali je jako zanimljiva kao ilustracija priči o otrovnom olovu. Danas mi prilično dobro znamo i kakve nam opasnosti nose različiti spojevi olova, kako se to vidi u daljem tekstu.

302

T

N

OLOVOV ACETAT CAS:301-04-2 Repro.kat 1

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R61-33-48/22-50/53-62 (može štetno djelovati na plod -opasnost od učinaka nakupljanja, Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi, moguća opasnost od smanjenja plodnosti)

TETRAMETIL OLOVO (CAS 75-74-1) Repro.kat. 1

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-61-62-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; opasnost od efekata nakupljanja, opasnost od štetnog djelovanja na plod, može dovesti do smanjenja plodnosti, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Ružna su to svojstva! Današnje stanje glede izloženosti olovu neusporedivo je gore nego što je to bilo u antici ili srednjem vijeku. Mjerenjem koncentracija olova u različitim slojevima leda na Grenlandu pokazalo se da su koncentracije od 1780. do danas porasle 20 puta. Smatra se da se najmanje 100 m s obje strane važnih prometnica ne bi smjelo uzgajati nikakve biljne kulture

303

zbog previsokih koncentracija olova u tlu i biljkama. Nije to ni čudo, jer je potrošnja olovovih spojeva rasla iz dana u dan kroz zadnjih dvije stotine godina, a posebno u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Teško je uopće naći mjesto gdje se spojevi olova nisu koristili ili se ne koriste. Služili su kao izvrsne rado viđene boje korištene kako u umjetnosti (slikarstvu) tako i u privredi za zaštitu materijala. Najbolja prva zaštita metala nakon uklanjanja organskih i anorganskih nečistoća s njegove površine bila je uporabom minija, a i mnoge druge boje za sekundarnu zaštitu metala bile su na bazi olova. Dvadeseto stoljeće je donijelo antidetonatore benzina poput tetraetil- i tetrametil-olova. Te vrlo opasne tvari koristile su se širom svijeta u ogromnim količinama i dovele do globalnog golemog onečišćenja okoliša olovom. Elementarno olovo se koristilo na stotine mjesta zbog svoje mekoće i lakoće kovanja. Iako to nije značajna količina olova, ona je nezamjenjiva pecarošima za spuštanje udice ispod površine, ronioci ne mogu zamisliti svoj sport bez olovnih utega, različite inspekcije za pečaćenje koriste još uvijek najčešće olovne plombe, itd., itd. Onda valja znati da je olovo u obliku različitih minerala prisutno na sve strane u tlu i naš je stalni pratitelj u životu. Ako mislite da se ne pojavljuju problemi slični kao u Rimskom carstvu onda mislite krivo. A kakvo je stanje kod nas i kakva su nam iskustva? Interes za olovo se razbuktao među hrvatskim malobrojnim stručnjacima slavnim događajem s babom Katom iz Osijeka negdje pedesetih godina. Počelo je s time da se razvila epidemija otrovanja olovom među življem Osijeka i susjednih naselja, a trebalo je neko vrijeme dok se utvrdilo da se radi o otrovanju tim metalom. U prvi čas nije bilo jasno kako je do otrovanja došlo dok pokojni akademik Beritić nije u svojim razmišljanjima o Slavoniji zaključio da je ona slična Meksiku po tome što narod voli ljuto i papreno. Tog časa je posumnjao u papriku, a detaljna epidemiološka istraživanja su pokazala da se većina otrovala slavonskim ljutim kobasice koje su sami pripremali za vlastite potrebe. Onda se otkrilo da su svi kupovali crvenu papriku na gradskoj tržnici od simpatične babe Kate. Do nje nije bilo teško doći budući se i sam otrovala olovom i liječila se u Osijeku. Vrlo brzo se ispostavilo da je baba Kata želeći poboljšati boju svoje paprike dodavala u nju Minij ne znajući da bi on mogao škoditi ljudskom zdravlju. Uostalom, i sama je koristila tu crvenu papriku i otrovala se njome. Taj događaj je silno unaprijedio hrvatsku toksikologiju, jer je rekordan broj ljudi doktorirao na temi otrovanja olovom, objavljeno je mnogo znanstvenih i stručnih radova, a također je poboljšana oprema analitičkih laboratorija. Posebno je od slučaja koristi imao IMI. Drugi slučaj glupog masovnog otrovanja dogodio se početkom devedesetih dvadesetog stoljeća dok je rat još uvijek trajao. Roditelji su doveli malo dijete s grčevima u trbuhu i s crvenom mokraćom, pa su već iskusni kliničari posumnjali da se radi o otrovanju olovom. Epidemiološkim istraživanjem pozornost je usmjerena na ajurvedske kapsule samoborskog nadrilječnika, koji je prodavao različite herbalne pripravke po cijeloj Hrvatskoj, a koju godinu prije otrovanja oduševio se ajurvedskom medicinom i počeo ju je primjenjivati u svom radu. Naivni roditelji otrovanog djeteta kupili su bočicu takvih kapsula kako bi popravili djetetu apetit i omogućili bolje napredovanje, a sve je završilo otrovanjem. Analizom sadržaja kapsula nađene su izrazito visoke koncentracije olova i onda su se znanstvenici uputili sasvim krivim smjerom. Umjesto da predaju slučaj policiji ili sanitarnoj inspekciji oni su izišli u javnost sa svojim otkrićima. Naravno da je proizvođač kapsula istog časa povukao sve količine iz apoteka i drugih prodavaonica te ih učinkovito uništio na nepoznat način. U međuvremenu su se počeli javljati brojni otrovani građani, a i sam proizvođač je uvjeren u ljekovitost olova uzimao svoje kapsule i otrovao se. Međutim, nije više bilo valjanog dokaza da je on krivac za otrovanja brojnih ljudi, jer njihove otvorene bočice nisu se mogle iskoristiti za pouzdanu analizu. Uzorci nisu bili uzeti na propisan način i onda je rezultat analize sasvim nepouzdan i besmislen. Već je naprijed rečeno da je nedovoljno pečena keramika obrađena prije toga olovovom gleđi dobar izvor otrovanja olovom. U Hrvatskoj su mi pričali da su pedesetih

304

Nema više korištenja talijevih spojeva niti u jednoj ljudskoj djelatnosti. Tek kad smo pripremali nove propise usklađene s direktivom 67/548/EEZ našli smo da se odredbe u vezi prometa ne odnose na opasne metale u čvrstom obliku te na opasne tvari u potpuno zatvorenim sustavima poput današnjih akumulatora. nizak hemoglobin i izrazito lošu krvnu sliku. Svi su se otrovali. Sjećam se liječnika s Rebra. Ostao je jedino važan u proizvodnji homeopatskih pripravaka i specijalnih termometara. Elementarno olovo se smatra također otrovom kao i njegovi spojevi. Onda nije čudo što se olovo otapalo u kondenziranim parama rakije i u nekim slučajevima je čak došlo do otrovanja. Bilo je čak situacija kad su trgovci sami izbacivali akumulatore iz svojih dućana smatrajući ih otrovom. Oni su u nekom dućanu kupili prekrasan keramički vrč za koji su im rekli da je umjetničko djelo a ne uporabni predmet. Kad se prijavio na pregled na IMI zbog teških grčeva u probavnom sustavu. Slično je stanje bilo. Talij Danas o taliju gotovo da ne treba pisati budući su njegovi spojevi davno došli na liste zabrana i ograničenja. Nazvao me liječnik iz Zarazne bolnice pitajući za savjet što učiniti s jednogodišnjim djetetom. jer je neki nadobudni inspektor takav akumulator mogao proglasiti otrovom. imao je u prošlosti važnost pretežno kao pesticid. Moje najružnije iskustvo s otrovanjem olovom dogodilo se početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća. Ja sam predložio hitnu analizu na otrovanje olovom. Koji puta bi zimi vrč s natočenim kiselišem držali na peći da se vino malo zagrije. a valjda danas nije. Inače je u ne tako davnoj prošlosti bilo puno otrovanja olovom iz keramičkog tradicionalnog posuđa poput bilikuma ili trilikuma na slici gore. Cijevi i hladila na kazanu su se radili s puno olova da dijelovi važnog uređaja budu teži i skuplji. Dijete je umrlo. Bilo im je jasno da ne mogu kod nas akumulatori biti otrovi. trilikuma ili jednostavnih keramičkih vrčeva. nego su od dijagnostičke vrijednosti parametri koji prate sintezu hemoglobina. ali inspektori su bili mudriji i pravili se da ne vide akumulatore. pa gotovo da o njemu ne bi trebalo raspravljati. 305 . što zbog olovnih ploča u njemu što zbog sumporne kiseline devedesetih godina razvrstane u otrove. Takva analiza ne znači praćenje koncentracije olova u krvi. izrazito loše krvne slike i hemolize već je bio kronično otrovan olovom i slijedila mu je duga terapija kelirajućim sredstvima. s pečenjem rakije. a posebno je naglašavao crvenkastu mokraću. a olovo se slobodno otapalo. Prvenstveno je to deltaaminolevulinska kiselina ili njezin enzim dehidrataza te kiseline odnosno protoporfirin ili enzim mitohondrijska ferokelataza. a pokazalo se da su krivi neoprezni roditelji. Ispostavilo se da je dijete teško otrovano olovom i da su oštećenja vrlo teška. koji je rado kupovao domaću rakiju od nekog svog kumeka i uživao u njoj dnevno. Najviše smo se bojali problema s automobilskim akumulatorima. djeci i prijateljima. oni su u tom vrču držali nekakve sokove i točili sebi. a u susjednim zapadnim zemljama se prodaju bez poteškoća.godina dvadesetog stoljeća mogli točno pratiti putovanja lončara kroz zagorska sela prema otrovanjima olovom. Zagorci su voljeli piti vinčeko iz bilikuma. koje je u izrazito teškom stanju. Međutim. ali najteže je stradalo malo dijete. Međutim. pa se prema ranijim propisima svaki olovni predmet mogao proglasiti otrovom.

Zadnji slučaj s talijem dogodio se sredinom devedesetih prošlog stoljeća kad se turizam već počeo oporavljati na sjevernom Jadranu. a nije pomagalo ni davanje desferoksamina. Došavši kući naredio je ženi da ih skuha na njegov omiljeni način s dosta octa i onda je s užitkom kusao ukusno priređeni objed. Nitko ne zna zašto su gradski oci Cresa 306 . Priča o otrovanjima je jako puno i teško ih je sve nabrojati. opasnost od učinka nakupljanja. Moje prvo iskustvo s njim seže u rane osamdesete godine kad su Riječani na Grobničkom polju pokušavali s talijevim acetatom zaustaviti širenje bjesnila među lisicama.a bilo je i zanimljivih slučajeva otrovanja s njegovim solima. Talijeve soli su zabranjene za uporabu zbog njegove visoke akutne otrovnosti i zbog činjenice da praktički nema protuotrova na njega. Jedna dama je drugu uhvatila za kosu i iščupala joj sve što je zgrabila. Izgleda da je bio prilično lakom. On je jako volio jesti plućica na kiselo i zato ih je trpao u svoju torbu koliko je stalo. Postavljali su plućica natopljena talijevim acetatom po Grobničkom polju i ne shvaćajući da ih slijedi jedan Cigo i skuplja ta plućica. Jedino se možete uzdati u Boga. otrovno za organizme koji žive u vodi. Simptomi su se pojavili koji dan kasnije u takvom obimu da su prvo oca obitelji i onda ostatak članova primili u riječku bolnicu. Evo za početak njegovih opasnih svojstava. Na brzinu se razvijala metoda za mjerenje talija u biološkom materijalu otrovanih. može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OPASNO ZA OKOLIŠ VRLO OTROVNO Zabranjen je za upotrebu u Hrvatskoj već prije petnaestak godina kao pesticid iako se ipak povremeno nelegalno koristio o čemu koju riječ kasnije. SOLI TALIJA N T+ OZNAKE UPOZORENJA R: 26/28-33-51/53 (vrlo otrovan ako se udiše ili proguta. a ostatak članova je preživio isključivo uz Božju pomoć. možda tako popularni talijev acetat. opadanje kose ili hiperpigmentacija nokata). Više se ne sjećam radnje romana. Od toga počinje priča potrage za trovačem. a ocu obitelji je bilo sve gore. a takve otrove se ne pušta na tržište tek tako. Iako nisu imali iskustva s otrovanjem talijem brzo su shvatili da bi to mogao biti uzrok otrovanja i cijela obitelj je prebačena u stacionar IMI na Rebru. koji je za svoje podle svrhe uporabio neku od talijevih soli. Meni se osobno najviše dopala literaturna zgoda o njegovoj uporabi u romanu „Kod bijelog konja“ slavne Agate Christie. vjerojatno zbog nekog glupog muškarca. Otac obitelji je umro. Nije stigao razviti simptome kroničnog otrovanja talija (npr. a možda članovi njegove obitelji nisu imali isti ukus kao otac. ali cijela priča s talijem je počela kad su se dvije dame dograbile u otmjenom kafiću. pa su žena i djeca prošli prilično loše pri diobi njegove delicije.

Opasna je u elementarnom obliku. Problem se usložava zbog činjenice da ne znamo što s živinim otpadom. prvenstveno oni koji štite supove. kad je danas optimalni rodenticid zapravo neki od antikoagulansa. Predložio sam joj da aktivira sve zelene iz svog područja u potrazi za mrtvim štakorima te da ih na nekom sigurnom mjestu duboko zakopaju i osiguraju područje od gladnih supova. Prilično uzrujana nazvala me dobra kolegica klinički farmakolog. Znala je da će supovi vrlo rado pojesti svaku mrtvu životinju uključujući štakore. ali supovi ovaj puta nisu stradali. Tijekom 2007. koja brine o dupinima i supovima. kao npr. Kako onda spriječiti da stradaju čistači otoka i glavni čuvari dobre epidemiološke slike nadaleko i naširoko. Izlazi s plinovima dijelom u čistom obliku kao 99. tlakomjera. neki pesticidi. Odmah su se uzbunili i skrbnici nad divljim životinjama otoka Cresa. Koristila se na stotine mjesta bilo čista. kojoj je bilo dosta Zagreba i atmosfere u njemu i povukla se kao internist na Cres. Kažu da imaju dobru zamjenu da te tradicionalne instrumente. ali niti mi u Hrvatskoj joj ne možemo izbjeći. u obliku soli ili organometalnih tvari. Uzbuna je nastala kad je jedan talijanski pas u grčevima i s pjenom na ustima uginuo usred kafića u centru Cresa.99% tekućina. godine posebnom direktivom EZ je zabranila korištenje elementarne žive za izradu termometara. Pogledajmo svojstva tek jednog živinog derivata. u obliku amalgama. Jasno je da se tamo zainteresirala za skupinu entuzijasta. 307 . Možemo je naći svuda u prirodi. a posebno se zbog geoloških razloga nalazi često na Mediteranu. U Molvama na plinskim poljima muku muče što s njom. a slijedi svoje prirodne procese u živim bićima mora i jezera. O problemima zbog prisutnosti žive na našem tlu biti će još riječi kasnije. Naravno da je primjena talijevog acetata bila potpuno protuzakonita i da onaj tko ga je primjenjivao nije dovoljno razmišljao o posljedicama. Jednako tako se povlače iz prometa njezine soli ili oksidi.odlučili baš tijekom lipnja mjeseca obaviti deratizaciju. Onda se ispostavilo da se u okolišu mogu naći mrtvi štakori. a dolazi izrazito često u dodir s ljudima. a ovaj žestoki otrov ih je pogodio dok su bili u potrazi za hranom na otvorenom području. a još znatno ranije su povućeni iz prometa brojni organometalni spojevi žive. a oni su bili otrovani. Također je opasna u obliku anorganskih soli. Živa i njezini spojevi Živa je jedini metal koji je opasan u svim svojim oblicima. a pravi probleme zbog svoje hlapljivosti i u pročišćavanju zemnog plina. Kod primjene antikoagulansa štakori ugibaju u svojim staništima. barometara i drugih vrlo korisnih sprava. Koliko god je bila dobra toliko je bila još i više opasna i danas se malo po malo zabranjuju različiti spojevi žive za promet. a pogotovo nije jasno zašto su izvođaču dopustili to činiti s talijevim acetatom. jer je hlapljiva i udisanje njezinih para može izazvati otrovanja. koje se pojavljuju još uvijek na tržištu za različite svrhe. Poznati rudnik žive je bio u Idriji (Slovenija). Možda je još najopasnija u organometalnom obliku i najteža masovna otrovanja vezana su uz taj oblik. On je vječan kao što je i sama živa uvijek živa i prema tome vječna. pa je onda tražila pomoć.

u doticaju s kožom i ako se proguta. Izvrstan opis osobe kronično otrovane živom. 308 . Koristili su je i naši ispirači zlata na Dravi. pustolovi. jer prevladava nekakav metalni osjećaj u ustima. U takvoj karavani nalazili su se na zajedničkom putu bogataši. Siromašan je jednako onako kao što je bio kad je otišao u rudnike zlata. prosjaci. mene je najviše dojmila priča «Stepa» ruskog autora A. Hrana za njega nema okusa.ŽIVA ORGANOMETALNA T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše. Ide kao prosjak za karavanom očekujući da mu se bogati smiluju davanjem otpadaka. a svaki atom zlata je bio dragocjen. stoljeću su individualno putovali samo vrlo hrabri ljudi ili razbojnici. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Prva strašna iskustva vezana su uz primjenu žive za amalgiranje zlata. jer ga pamćenje izdaje. Međutim. P. Iskoristili su svojstvo žive da rado radi amalgame s drugim metalima. Na mene je dojam u ranoj mladosti ostavio bivši ispirač zlata. a povremeno halucinira. sluge i svakakvi drugi namjernici. a više nije siguran ni tko je ni što je. ali svjetska literatura je puna podataka. U 19. Nema podatak o sudbinama naših ispirača zlata s Drave. Slina mu nekontrolirano curi iz usta. Zubi su mu poispadali i čeljusti mu se gnoje tako da uopće ne može žvakati. opasnost od učinaka nakupljanja. Čehova koji opisuje putovanje karavane kroz rusku stepu. Umoran je na smrt i tetura za karavanom. Mislim da je Bog uz stradalnika i da ga na tom putu uzima k sebi. Onda bi sjedili gledajući kako se živa pod utjecajem topline isparava. a građani su putovali s nepreglednom karavanom. Kad bi se sva živa isparila pokupili bi ono malo izoliranog zlata i stavili u svoje kese s dragocjenostima. koji putuje u svoje selo umrijeti. ali ne može jesti. a pijesak bi bacili. a usput su znali jesti i piti udišući bezbrižno pare žive s tave. Dragocjeni pijesak s nepoznatim sadržajem sitnih čestica zlata prelili bi živom i nakon dobrog miješanja otopinu izlili na široku tavu ispod koje su palili vatru. ali je iako relativno mlad teško bolestan. Ispirači zlata iz rijeka i potoka davno su shvatili da ne mogu dohvatiti ni prepoznati one sitne čestice zlata u ispircima pijeska. Priča je prekrasna i žao mi je što o njoj ne mogu više govoriti. I bili su zadovoljni barem neko vrijeme.

nema pouzdanih dokaza da su živine plombe zaista opasne i vjerojatno će drugi razlozi odlučivati hoće li oni biti zamijenjeni u budućnosti drugim skupljim kemikalijama. kao što je slučaj s drugim sredstvima za zaštitu bilja. ali u zadnje vrijeme ima sve više izvješća o problemu kroničnog unosa žive u organizam iz plombi. jednako tako su ustrajni znanstvenici. Članci o mogućem otrovanju živom iz plombi pojavili su se već davno. Bilo je i tumačenja da je pšenica zaista poslana kao sjemenska. S druge strane. Otrovano je nekoliko tisuća ljudi. Jedini problem je u tome što ne izgledaju tako lijepo kao nadomjesci. Organometalni spojevi žive su se pojavili na tržištu kao pesticidi polovicom prošlog stoljeća i odmah su bili prihvaćeni kao učinkoviti fungicidi za obradu sjemenskog žita. ali nema dokaza da su vlasnici plomba na bazi živinih amalgama posebno ugroženi zbog mogućeg otrovanja živom. 309 . Međutim. Otrovanja su se javljala sporadično kod poljoprivrednih radnika. Na sreću nisu se pokazali najteži učinci žive. pa se otrovanje većih razmjera moglo i očekivati. Histerija i sukobi vjerojatno su išli uz učinke promjene ličnosti i razdražljivosti. smrtnost je bila izrazito mala i to u djece. koji tvrde suprotno. Bili su to aril živini spojevi crvenkaste boje i lako se moglo uočiti da je zrnje njima tretirano. a da u Iraku primatelji to nisu shvatili. koje je otišlo pekarima i tako je došlo do masovnog otrovanja. Znalo se da su otrovni i da nema nikakvog specifičnog antidota na njih. tj. onda se iznenada javilo masovno otrovanje u Iraku ranih šesdesetih godina prošlog stoljeća. Posebno se naglašava to da su živni amalgami trajni i kvalitetniji nego njihovi nadomjesci. Iračani su trebali žito kao namirnicu zbog gladi i počela je dolaziti pomoć sa zapada.Kad smo već kod živinih amalgama treba spomenuti aktualne rasprave o zubnim amalgamima te kemikalije. Aril živa je vrlo lipofilna i apsorbira se izvrsno preko probavnog sustava. Možda ne izgledaju lijepo poput ovih na slici gore. Jedan od donatora je vjerojatno slučajno poslao sjemensku pšenicu tretiranu aril živinim spojevima. Sve u svemu. Kako bilo da bilo. zanimljivo opažanje tog masovnog otrovanja jesu posebni učinci na središnji živčani sustav. Međutim. netko je pšenicu poslao u mlin i od nje je nastalo brašno. a u početku se nije znalo što je uzrok otrovanja.

Ribe.Mnogo poznatiji slučaj je bolest Minamata u Japanu sedamdesetih godina prošlog stoljeća. halucinacije. propast desni. kronični umor. Ona me podsjeća na tako poznate slike iz Sv. Mene je najviše dojmila slika majke pokraj otrovanog djeteta. ali industrija se opirala pokušavajući dokazati da nije kriva. hipersalivacija. Metalni okus u ustima. ali to nitko nije opažao. a ona je izrazito opasna zbog svoje lipofilnosti i dobre apsorpcije preko probavnog sustava. Japanci jedu puno ribe. bolovi u usnoj šupljini. mekušci i školjke postupno su akumulirali metilživu u svoje organizme. Na obalama Kaštelanskog zaljeva se nakon II. Tko zna koliko dugo je to sve skupa trajalo dok se građani nisu uznemirili zbog pojave čudne bolesti nazvane Minamata. ali može se sve skupa u većini slučajeva podvesti pod slijedeće. promjena ličnosti. živin tremor. Duge godine su trajali sudski postupci i preživjeli su dobili odštete. a more je bogato njome. a naravno da je zaljev bio mjesto lovljenja ribe. Svjetskog rata razvila snažna kemijska industrija i bilo je jasno vidljivo kako teško onečišćuje zaljev. Osnovani su institut i fond za Minamata bolest i još danas se država brine za žrtve. Radi se o zaljevu Minamata na obali kojeg je bila koncentrirana industrija. razdražljivost. Industrija je svoje otpadne vode izlijevala u zaljev i kvaliteta vode je stalno opadala. a ključni svjedok onečišćenja bilo je izumiranje organizama koji žive u vodi. Moglo se to vidjeti već prostim okom. a smrtnost također nije bila zanemariva. Kod nas se nekoliko godina nakon dokazivanja Minamata bolesti uznemirila stručna javnost zbog Kaštelanskog zaljeva. Tek nakon teških događaja se ispostavilo da morski organizmi elementarnu živu prerađuju u metilživu. a ljudi su te morske plodove jeli i kronično se trovali. Stručnjaci su tada početkom osamdesetih najviše strahovali od 310 . gubitak pamćenja. Relativno brzo su vrsni japanski stručnjaci otkrili o čemu se radi. koja je prikazana iznad teksta. ispadanje zubi. Najveći problem bilo je ispuštanje žive iz tamošnje industrije proizvodnje plastičnih masa. oštećenja bubrega. Simptomi su bili različiti. Pisma uglavnom zbog tragedije o kojoj govori. Dio teško otrovanih građana su postali teški invalidi.

srdelice ili inčuni). Istraživanja kod ljudi koji često jedu ribu pokazala su da nema nikakvih naznaka bilo akumulacije žive u njihovim organizmima (pretežno kosa). Ni jedna druga kemikalija nema tako dobra izolacijska svojstva kao ovaj mineral i zato se koristio na svim mogućim i nemogućim mjestima. Zaista su mjerenja žive u morskoj vodi te posebno u ribama i mekušcima pokazivala da su koncentracije ukupne žive više od MDK. jer je neuništiva i opasna u svakom svom obliku. Posebno mu je česta bila uporaba u graditeljstvu. Pokrenut je međunarodni jugoslavenski projekt na istraživanju žive u morskim organizmima Jadrana. Za ciljno mjesto istraživanja izabrano je staro ribarsko mjesto Komiža. Onda se sredinom dvadesetog stoljeća dokazalo da on posjeduje i izrazito opasna svojstva. Mjerenja metilžive u ribama ulovljenim pokraj Rogoznice pokazala su tek nešto niže koncentracije nego u Kaštelanskom zaljevu. mekušce ili školjke. Činjenica je da voda Jadranskog mora sadrži više žive nego ona na oceanima i da ju akumuliraju različiti morski organizmi. itd. U strahu su velike oči i vrlo često oni zovu policiju upomoć. koji je nezapaljiv i netopljiv u vodi. itd.onečišćenja živom iz tadašnjeg Jugovinila. a to zapravo znači da je vječan. Slična dobra svojstva imali su brojni azbesti poput krocidolita. ali i onako se više iz prljavog Kaštelanskog zaljeva riba nije koristila za hranu. ni bilo kakvih simptoma štetnih učinaka žive na ispitivanoj populaciji. kao obloga za kočnice u motornim vozilima. Međutim. a valja biti svjestan činjenice da je geološki sveprisutna i da je jednako bilo kroz milijune godina. Sudjelovali su različiti instituti i brojni znanstvenici da bi se na kraju pokazalo mnogo toga nama do tada nepoznato. krizotila. koja se raspadne u kapljice. No. Tako je kod nas uobičajeno bacati živu u septičke jama radi proboja putova prema podzemnim vodama. pa danas onaj tko ima u vlasništvu živu ili živine spojeve ne zna što bi s njima. Bilo je to šokantno. Azbest je izvrstan izolator. Što je organizam niže u hranidbenom lancu to je sadržavao manje žive (npr. Imali smo barem pet takvih slučajeva kad se moralo aktivno pomagati da vlasnik žive i policija stupe u kontakt s ovlaštenom pravnom osobom za zbrinjavanje opasnog otpada. Već barem desetak godina u Hrvatskoj se izbacuje živa iz uporabe na svim mogućim mjestima. Policajci ne znaju o živi puno više nego nesretni vlasnik opasne kemikalije i onda se obraćaju u HZT. a 311 . kao dodatak betonima i žbukama . U pravilu se živa izvozi van i deponira u napuštenim rudnicima soli u Njemačkoj ili kojoj drugoj zemlji. Kod nas se ugrađivao u jeftine i trajne ploče za pokrivanje krovova (poznate Salonit ploče). pa smo opet svi uz nju preživjeli. Naravno da je to bilo daleko ispod razina izmjerenih u Minamata zaljevu. Bilo je to zabrinjavajuće. jer pokraj Rogoznice nije bilo nikakvih industrijskih objekata koji bi ispuštali živu u more.. Azbest U zadnjih stotinjak godina azbest je prošao put od blagoslovljene do proklete kemikalije. Tako je u stručnim krugovima srušena teorija o opasnoj živi u Jadranskom moru. za izradu vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi. koji je u svom procesu proizvodnje vinil-klorida koristio živine elektrode za pripravu nužno potrebnog klora. gdje ribarske obitelji skoro svakodnevno jedu ribe. Kako su te kapljice izrazito teške to one tonu na dno jame i stalno si produbljuju put kroz omekšalu zemlju radeći tako sitne kanaliće za pražnjenje jame. Onda je došlo do velikog iznenađenja. problem žive i dalje ostaje neriješen. Sitna vlakna svih azbesta se mogu kod različitih poslova s njim javiti u zraku kao aerosoli. pošteni ljudi kad shvate da je imaju u posjedu pokušavaju je nekako zbrinuti. Nekim ljudima se ne da plaćati za pražnjenje septičkih jama i onda bace malo žive. itd. od građevinarstva i brodogradnje do veličanstvenog izolatora u vatrogasnim vatrootpornim odijelima ili laboratorijskog pomagala na više načina. a što je više na ljestvici sadržavao je više metilžive. kao izolator u klimatskim sustavima velikih zgrada. amfizolita. Naravno da neki pojedinci znaju što bi s njom i koriste je zbog svojih razloga.

ali on kao da nije slušao nego je samo urlao tako glasno da sam telefonsku slušalicu držao nekih 10 cm udaljenu od uha. Sitna vlakna se zabijaju u plućno tkivo i tamo ostaju bez mogućnosti da ih se izbaci zbog njihove potpune netopljivosti u vodi. T AZBEST (CAS 1332-21-4) Karc. uspio progurati prvu listu zabrana i ograničenja. Javlja se bolest pluća zvana azbestoza. Međutim. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem) ZABRANJENI PROMET I UPORABA Kod nas je korišten čak manje učestalo nego u drugim europskim državama i manje je štete napravio nego u svijetu. pa nisu imali pravo na uvoz otrova i teret je vraćen s granice. Otpor privrednika je bio izrazito snažan. posebno zbog toga što građevinari nisu imali za njega zamjenu. 1 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-48/23 (može izazvati rak. On je pokušao s mojom malenkošću razgovarati još dva ili tri puta. gdje su azbestna vlakna bila među prvima. Kad je to nedvojbeno utvrđeno počele su zabrane korištenja azbesta u jednom po jednom području života. Pokušao sam spustiti njegov ton i objasniti mu njegove obveze. ali tajnica nas nije spajala. Tek tada je direktor tvrtke nazvao u HZT i odmah počeo urlati na telefon prijeteći se banditima i državnim neprijateljima. HZT je tek 2004. Na zahtjev inspektora dali smo toksikološko mišljenje o azbestu kao otrovu. Teret je dolazio iz luke Koper i trebao je preko Zagreba biti poslan u Vranjic kraj Splita. Tvrtka Salonit nije imala nikakve dozvole za rad s opasnim tvarima niti je do tada tražila od nadležnog ministarstva bilo kakve dozvole uvoza. kat. Konačno sam spustio slušalicu i prekinuo besmisleni razgovor. a glavni proizvođač građevinskog materijala na bazi azbesta smatrao je kako mogu zatvoriti sve svoje pogone i otpustiti radnike u slučaju da se lista zabrana ne povuče. koji hoće uništiti staru i slavnu tvornicu. Ni jedna druga kemikalija ga nije uspjela do sada ni približno zamijeniti i vjerojatno nikad neće.njihovim dugotrajnim udisanjem događaju se teške štete za ljudsko zdravlje. mi smo počeli rad na njegovoj zabrani krajem dvadesetog stoljeća oponašajući europske direktive. Drugi dan ranom zorom su tiho i mirno u zavod došla trojica 312 . Evo njegovih opasnih svojstava. Vodstvo tvrtke je onda pretovarilo azbest iz vagona u kamione pokušavajući uvesti azbest preko cestovnih graničnih prijelaza. a ona u nekim slučajevima može dalje preći u rak pluća. Opet su ih zaustavili na granici i vratili kamione u Sloveniju. ali nisu računali na to da granični sanitarni inspektori komuniciraju međusobno i da su očekivali ovakvu podvalu. Zapravo smo s njima imali težak sukob još u srpnju 2003. a jasno smo naveli njegovu karcinogenost. a dana je potpuno zabranjena nova proizvodnja bilo kakvih uporabnih predmeta od azbesta. godine kad je granična sanitarna inspekcija zaustavila na granici sa Slovenijom cijelu željezničku kompoziciju natovarenu azbestom iz Afrike.

koju godinu ranije su se udružili njihovi bivši radnici s azbestozom ili već uznapredovalim rakom te su počeli s protestima. a polemike su se vodile u većini dnevnih hrvatskih listova. Nije im trebalo ni objašnjavati.500 t čistog azbesta. ali sam im snažno naglasio da će svaki čas biti objavljena lista otrova sa zabranama i ograničenjima te da će im nakon toga biti potpuno zabranjeno stavljanje bilo kakvih azbestnih proizvoda u promet. Salonit je tvrdio da on izvozi sve svoje proizvode. Tajnica je u prvi mah mislila pozvati policiju. Naravno da smo im izašli u susret na svaki način. Međutim. Ispostavilo se da od izvoza nema ništa budući su slični proizvodi s azbestom iz Ukrajine i nekih drugih zemalja znatno jeftiniji od onih iz Salonita. a lako je bilo dokazati kako ih zapravo šalje na hrvatsko tržište. Posebno im je dobro išao posao u cestogradnji i nikome nije padalo napamet bilo što mijenjati. jer su očito prikupili sve moguće informacije o propisima i tog časa su samo molili pomoć da što prije dobiju dozvole uvoza i rada s opasnim kemikalijama. godine objavljen prijevod europske liste tvari sa zabranama i ograničenjima prema kojoj se odmah potpuno zabranjuje stavljanje u promet azbestnih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske. Oni to vrijeme nisu iskoristili za preustroj tvrtke nego su i dalje uvozili oko 2. a pridružili su im se splitski stručnjaci podastirući dokaze da je golemo podruje oko Vranjica onečišćeno azbestnim vlaknima i da je pučanstvo u krugu polumjera od čak 5 km ozbiljno ugroženo. Oni su tražili trenutni prestanak prerade azbesta. Održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva gdje je zaključeno da Salonit može pod propisanim uvjetima proizvoditi azbestne proizvode. Oni su s razumijevanjem klimali glavama tvrdeći da su pri kraju pregovora s nekim Amerikancem. ali su kršni Dalmatinci izgledali toliko pitomo da ih je pripustila na razgovor. Opet su zaredali telefonski pozivi i posjete ključnih ljudi iz Salonita. jer taj propis za njih znači potpunu propast. koji će im dati novu tehnologiju baziranu na neopasnom izolatoru i tako su u rekordnom roku od nekih 15 dana dobili sve dozvole za rad. Ljudi iz Salonita su bili jako zadovoljni i tvrdili su da će sve svoje proizvode plasirati na strano tržište.000 t azbesta godišnje i ugrađivali ga u brojne predmete opće uporabe. I takvo stanje je potrajalo do pred kraj 313 .visokih i kršnih Dalmatinaca predstavljajući se kao rukovodstvo Salonita koje hoće razgovarati s ravnateljem. Protesti su jačali iz dana u dan. ali ja više s njima nisam imao o čemu razgovarati. Onda je u veljači 2005. Očito je njihov lobi bio izrazito snažan budući je primjena Liste brzim izmjenama bila za azbest odgođena daljnjih godinu dana. a da im u susret može izaći jedino Ministarstvo zdravstva. pogotovo zato što su imali na skladištima oko 1. posebno u Bosnu i Srbiju. godine izišla Lista zabranjenih tvari opet su se ogorčeno javili tražeći njezinu odgodu za barem godinu dana kad je azbest u pitanju. Međutim. ali proizvode ne mogu plasirati na hrvatsko tržište nego isključivo izvoziti u druge zemlje u kojima je korištenje azbesta dopušteno. Kad je 2004. Objasnio sam im da sam nenadležan za ono što traže od mene i da kao stručnjak i čovjek ne prihvaćam njihove zahtjeve.

koje se mora poštivati na kasnijim suđenjima i teško je predvidjeti što će se događati u brojnim budućim sudskim procesima radnika Salonita i drugih tvrtki protiv države.000 kuna. a ukupno je u fonda za nadoknade unijeto nešto više od 5. On je opazio kako te salonitne ploče propadaju i mrve se pod utjecajem atmosferilija. koji je sve svoje strahove usmjerio prema salonit pločama na svojoj blok zgradi. Naravno da su to vidjeli hrvatski građani i negdje 2005. Pitanje je što će biti u budućnosti sa silnim tisućama tona azbestnog otpada iz građevinarstva. Nema tvrtke osposobljene za zbrinjavanje. a time je i njegov život ugrožen. ali naša iskustva (Ne ponovila se!) traže da se o njemu veli pokoja riječ. Ja mislim da burni događaji u vezi s azbestom i njegovim zbrinjavanjem te istraživanjem šteta koje je napravio tek predstoje u bliskoj budućnosti. ali je prije pojave karcinoma imao dokazanu azbestozu.000 kuna. a posebno u vidu činjenice da su hrvatski sudovi jednom radniku s karcinomom pluća zbog rada s azbestom u elektroničkoj industriji dodijelili 800.000 kuna. a nas to tek čeka. godine počeli su nas učestalo nazivati tražeći mišljenje ili savjet. Iako su svi propisi morali biti objavljeni u Narodnim novinama do kraja 2006. godine tražeći svoja prava i zaštitu drugih građana od azbesta. Pokušavali smo mu objasniti da isprane azbestne niti odlaze u kanalizaciju neotopljene i da ne predstavljaju za njega nikakvu opasnosti. godine. a samo jedan mali laboratorij je u stanju dokazati azbest u građevinskom otpadu. Smirili smo ga ali su se pojavili brojni novi slučajevi. Predviđene su odštete u iznosu od 20. Oni danas uklanjaju azbestne pokrovne ploće s krovova i s drugih mjesta. godine kad je Ministarstvo zdravstva zabranilo rad Salonitu. godine su na svaki način nastojali onemogućiti odlaganje azbesta u Mravinačku kavu iako je odlagalište projektirano prema svim pravilima struke. kao što se to radilo i na Zapadu. Ključni promašaj je bio u iznosima odšteta za oboljele radnike. Sudski presedan je pravilo. Sjećam se slučaja prolupalog dragovoljca. Vijesti sa zapada o načinu zbrinjavanja takvog otpada i slike radnika u skafanderima kako uklanjaju azbestni otpad iz zgrada obišle su svijet. Fosfor Tema o bijelom fosforu u nekoj mirnoj zapadnoj zemlji je vjerojatno sasvim nezanimljiva. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 314 . a u međuvremenu je donijeta u ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša odluka da se Salonit potpuno očisti od azbesta i azbestnih proizvoda. To znači da će godine koje dolaze biti zanimljive. Što mislite koliko je krovova u nas pokriveno azbestnim pločama. Donijet je program deponiranja ukupnog azbesta i proizvoda u Mravinačku kavu gdje je Salonit i onako kroz desetljeća deponirao svoj azbestni otpad nastao u proizvodnju. Još jedan problem vezan uz azbest odnosi se na odštete oboljelim radnicima. zaprečavanja cesta i demonstracija. To je pak značilo da vjetar azbestnu prašinu raznosi s krova u okoliš.000 do 200. Taj radnik je bio između ostalog teški pušač. ali građani nisu tako mislili i tijekom 2007. ali posao je ipak na kraju išao naprijed. E. Danas ga se koristi samo u rijetkim industrijskim pogonima. a to obično u sličnim slučajevima ide sporo ili nikako. Trebala su se udružiti barem dva ministarstva u izradi propisa. godine to se nije dogodilo nego su propisi djelomično objavljeni tek tijekom 2007. kako u Vranjicu tako i na drugim mjestima gdje je azbest naveliko korišten. jer je azbest ugrađen na izrazito puno mjesta i dolazi vrijeme naplate grijeha.000.2006. Bilo je zaustavljanja kamiona natovarenih azbestom. a vlasti su bile izrazito trome. Znači da su sredstva bila sasvim nedostatna. a kod nas nema skoro nikakvu uporabnu vrijednost. Udruga oboljelih je pritiskala od 2004. sad nastupa zadnja faza tog slučaja kao uvod u buduće probleme s azbestom. Azbestni otpad na zapadu danas predstavlja moru državama. Meni se projekt učinio prihvatljivim. jer gutanje azbesta ne predstavlja opasnost nego samo ako se dugotrajno takva vlakna udišu.

U ravnici nije lako popraviti topničku vatru. Drugo iskustvo je bilo naizgled manje opasno. ali je imalo zanimljive posljedice. Praznu konzervu bi se postavilo u šumi te nalilo vodu i iza toga stavilo u nju komad bijelog fosfora. Tijekom Domovinskog rata bili smo obasuti vijestima o primjeni fosfornih granata na bojišnici. Sjećam se jedne takve granate upućene na selo Privlaka pokraj Vinkovaca. Nije eksplodirala do kraja. posebno u ravnici istočne Slavonije. Tako su padale i fosforne granate ne uspijevajući obaviti svoju ulogu. ali je fosfor došao u kontakt s blatom i danima se dimilo dok se konačno bijeli fosfor nije potrošio do kraja. jer napadač ne vidi gdje je točno njegov projektil završio. a uspjeh je bio siguran. Malo se 315 . a odmah nakon njezina pada našila su trojica gardista svojim autom. Time bi se zapalile grančice poslagane iznad konzerve i požar bi se u času proširio. Nemamo pouzdanih dokaza. Male količine bijelog fosfora drže se obično u staklenkama s vodom tako da se spriječi njegov kontakt sa zrakom. a priroda je radila svoje. ali sumnje su ostale. koja je pala u blato pokraj arteškog bunara smještenog u najstrožem centru sela. značajka oružja primijenjenog u Domovinskom ratu bila je loša kvaliteta. Međutim. ali sumnjamo da je bio korišten u ljeto 1990. Čak do 30% projektila nije eksplodiralo pri udaru u ciljano mjesto. izaziva teške opekotine vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi) Zaista je tvar izrazito opasna na različite načine. vrlo otrovno ako se udiše ili proguta. a razlozi su bili što u starosti što u lošoj kvaliteti izrade. Mogao je diverzant u nekoliko sati rada postaviti svoje konzerve na desetak ili više mjesta. Trebalo je još konzervu natkriti zapaljivim grančicama i diverzija je bila pripremljena. Onda bi se zapalio uzrokujući isparavanje ostatka vode i brzo izgaranje ogoljelog ostatka. Za provjeru kakvoće gađanja koriste se fosforne granate. Fosforna granata je pala posred ceste između Vinkovaca i Ivankova.BIJELI FOSFOR (CAS 12185-10-3) T+ F N VRLO OTROVNO OPASNO ZA LAKO OKOLIŠ ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R: 17-26/28-35-50 (samozapaljivo u dodiru sa zrakom. a mi smo u počecima njegove primjene sreli tek svojstvo zapaljivosti. U istočnoj Slavoniji su izgorjele mnoge kuće pogođene fosfornim granatama. Nikad nije dokazano da su na ovaj način izazivani požari uoči Dominskog rata. Tamo gdje ona padne pojave se plamen i dim. Čim ga se izvadi iz vode slijedi zapaljenje. Nakon toga se moglo sjesti u auto i otputovati 500 km dalje. pa se onda može izračunati kolika su odstupanja u gađanju. Naravno da su takve granate često pogađale zapaljive objekte i izazivale požare. Bijeli fosfor je samozapaljiv u kontaktu sa zrakom i zato se čuva u posebnim uvjetima. godine i u nekim drugim godinama za izazivanje šumskih požara. Voda bi na ljetnim temperaturama isparavala iz konzerve sve dok komad bijelog fosfora ne bi došao u dodir sa zrakom. Način izazivanja požara bio je krajnje jednostavan.

može izazvati rak. (CAS 302-01-2) Karc. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. U Hrvatsku se ne uvoze velike količine hidrazina. koriste se na mnogim mjestima. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Karcinogeni su. kakve je JNA kupovala kroz duge godine i onda za vrijeme Domovinskog rata i primjenjivala. izaziva opekotine. ali osim iritacije svih sluznica ništa drugo nije nađeno. jer u deiozniziranoj vodi uklanja kisik poguban kao oksidans. jer su čini se tehnolozi našli druga rješenja u obradi tehnoloških voda termoelektrana. Što se tiče njegovih derivata. ali Lune su bile prijetnja našim gradovima i industrijskim postrojenjima tijekom Domovinskog rata i puno smo se njima bavili. Većina ljudi i ne zna kakva su njegova opasna svojstva.kat. 2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23/24/25-34-43-45-50/53 (zapaljivo. uvozi ih se nekoliko desetaka tona godišnje i radnici pitaju koliko je to opasno za njih. posebno u ruskim bojnim raketama. Javili su se u bolnicu. Sam hidrazin važan je kod pripreme tehnoloških voda u termoelektranama i sličnim objektima. istina kategorije 2. Hidrazin i njegovi derivati Hidrazin sam za sebe koristi se danas u vrlo uskom području ljudskih aktivnosti kao i njegovi derivati. Čovjek ih se boji. ako zna za njihova svojstva. ali meni su ostali u sjećanju kao raketna goriva.dimilo i bilo je zanimljivo vidjeti o čemu se radi. Lune! Mlađi ne znaju. otrovno ako se udiše. ali to ne mijenja puno na stvari. HIDRAZIN. pa onda postavljaju pitanja.. Kad su počeli kašljati i plakati odlučili su prekinuti izvid i odjurili dalje prema Vinkovcima. a granata se nakon toga zapalila i izgorjela. u dodiru s kožom i ako se proguta. ali o tome kasnije. Međutim. Uvijek odgovaramo na isti način da je bitno koliko ih se čuva onaj koji s njima radi. Idemo prvo na opasna svojstva hidrazina. 316 . A. u zadnje vrijeme i obični ljudi dođu do podataka.

317 . pa je tako u Žažini bila baza za primjenu raketa protiv mrskog neprijatelja sa zapada. Imali su oni iz JNA i drugih lokacija na raspolaganju. Sumporna kiselina Njezina važnost je izrazito velika u našem svijetu. ako Ustaše ne prestanu napadati na taj važni objekt. Spajanjem goriva kao što je neki derivat hidrazina i oksidansa poput dimeće dušićne kiseline stvarao se snažan potisak dovoljan da raketu ponese na mjesto gdje treba nešto razrušiti. U to vrijeme se stvarala Hrvatska vojska i nekolicina mladih ljudi su osnovali na Borongaju prvu RBK postrojbu Republike Hrvatske. Proizvodi se i stavlja na tržište u golemim količinama. Možda je i to utjecalo na tijek pregovora. Odmah su učinjene simulacije. Glavno skladište raketa u Hrvatskoj prije Domovinskog rata bilo je smješteno u Kerestincu. Zbog svoje karcinogenosti ostavio bi dugotrajne štetne posljedice na izrazito važnom poljoprivrednom području oko Kerestinca. Moram priznati da tog časa nismo znali ništa o pogonu slavnih raketa Luna i panično smo tražili podatke. jer ju ljudi traže i koriste zbog stotine razloga. Te rakete su bile jednostavne što se tiče pogona. Beograd nije ostajao miran i nikako mu se nije sviđalo da mi ovladamo raketnom bazom. ali smo također obavijestili Vladu o opasnostima. Bilo je tamo približno osamdeset raketa s pripadajućim brojem rezervoara dvije opasne kemikalije. S turističkog stanoviša bilo je to prekrasno područje brežuljaka i svi smo ga nastojali zaštiti. a kronični je pak derivat hidrazina kao gorivo. Naše snage su opkolile sve vojarne i vojna skladišta. ali bilo je manjih skladišta poput onog u blizini Drniša. Imali su nešto opreme. Evo njezinih opasnih svojstava. godine. Postavili smo ih uokrug raketne baze sa zadatkom da sve motre i dojavljuju u središnjicu Toksikološke službe. Tako je završio rečeni slučaj. prvenstveno za dimeću dušićnu kiselinu i shvatilo se kako bi u najgorem slučaju pare dušikovih oksida mogle doseći opasne koncentracije na udaljenosti oko 5 km u smjeru vjetra od mjesta nesreće. Približno po 2 tone svake opasne kemikalije po rezervoaru. Naravno da smo iako u neuređenom sustavu uspjeli doći do brojnih podataka i shvatili smo kako je akutni problem dimeća dušićna kiselina. Pripremili smo obavijesti za pučanstvo u slučaju teške diverzije u raketnoj bazi. Hidrazinski tekući derivat vjerojatno ne bi izgorio u potpunosti nego bi onečistio tlo i vode na vrlo širokom području oko Kerestinca. a mi smo ostali bez tako potrebnih raketa za obranu države. a mora se priznati da su zrakoplovne snage u koje su pripadali i oni s raketama bile vrlo pristojne. ali je najvažnije što su imali nos i nužnu osobnu zaštitnu opremu. Jednog dana je po svim našim novinama osvanuo članak s prijetnjom SIV-a (Savezno izvršno vijeće) iz Beograda da će dignuti u zrak cijelu raketnu bazu u Kerestincu. Međutim.Iskustva s derivatim hidrazina u vojne svrhe ipak su malo drugačija. Nije se pucalo nego pregovaralo. Moje neugodno iskustvo s hidrazinom kao gorivom i dušičnom kiselinom kao oksidansom za ruske rakete seže iz jeseni 1991. jer niti tjedan dana nakon toga je postignut sporazum o napuštanju baze i prebacivanju svih raketa u Bosnu i Hercegovinu. pa je tako bila opkoljena i raketna baza u Kerestincu.

pa je tako mogla do potoka stići izrazito razrijeđena. Međutim. a sumporna kiselina je počela iz nje polako curiti. ali jedino što je gradonačelnik trebao učiniti bilo je slanje dva ili tri kamiona s pijeskom. To je kemikalija s kojom se najčešće događaju nesreće ili su joj svojstva takva da se o nesrećama najčešće piše. Oni su međutim tražili pomoć iz dalekog Zagreba. Naravno da je sustav obavješćivanja zakazao i zatražili su pomoć od nadležnih službi kad se već sumporna kiselina polako slijevala padinom prema Slunjčici i nedalekom vodozahvatu grada Slunja.SUMPORNA KISELINA (CAS 7664-93-9) C NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R35 (izaziva teške opekotine) Reklo bi se da nije to ništa strašnog. Bila je to besmislena odluka. ona se morala neutralizirati s karbonatima iz tla. Uostalom. koji bi ogradio mjesto nesreće i upio razlivenu sumpornu kiselinu. ali nisu puno znali ni mogli učiniti. Nije se moglo niti u najgorem slučaju očekivati da će sumporna kiselina doći do Slunjčice u slijedećih nekoliko mjeseci. U Hrvatskoj se često pisalo o razlijevanju sumporne kiseline u industrijskim skladištima. a tamo nitko nije znao što se događa na terenu. Nastala je panika i nitko se nije snalazio niti imao ideje što treba napraviti. Vatrogasci su bili opremljeni za gašenje požara i čim su zagazili u mlaku osjetili su djelovanje sumporne kiseline na svoje kožne cipele. Dok su stigli nadležni inspektori iz Hrvatskih voda i dužnosnik iz ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša već je iz cisterne iscurila sva sumporna kiselina i razlila se po padini. ali u praksi se stvari mijenjaju zbog širine njezine uporabe i izrazito snažnih svojstava nagrizanja. a zbog padine je udaljenost bila veća od 350 m. U tom času se nije dalo ništa više učiniti nego uklanjati posljedice nesreće. vodopravna inspekcija je bila jako brza i nepromišljena te je zatvorila vodocrpilište. Odmah su obaviješteni lokalni vatrogasci i gradonačelnik Slunja. Vozač poluprazne cisterne sa sumpornom kiselinom nepažljivo je zakočio na jednoj okuci po vlažnoj cesti i cisterna se zbog razumljivih fizikalnih razloga prevrnula. Meni je u sjećanju ostala nesreća iznad Slunjčice kod naselja Slušnica nedaleko Slunja iz proljeća 2001. Ja sam bio na nekom kongresu u Puli i odmah sam poslao djelatnika HZT na mjesto događaja. ali nikada posljedice nisu bile onako teške kako su to predviđali zloguki proroci. Točno 318 . godine. a mi smo tek u tom času bili obaviješteni o događaju. a on se tamo tek mogao složiti da treba sanirati mjesto događaja tehnologijama koje su na raspolaganju i započeti praćenje kvaliteta vode u Slunjčici. budući je mjesto nesreće bilo nekih 200 m iznad Slunjčice. Poslije rata je lako biti general.

a da problem nije bio riješen. a sve skupa je koštalo tadašnjih 600. Navodno su ulili propisanu količinu sredstva u lavabo. Ne znam ni do danas što je učinjeno s tim silnim bačvama. ali shvatio sam da će se to odugovlačiti u 319 . koji bi vam objašnjavao od čega se proizvod sastoji. npr. liječnik je u otpusnom pismu napisao za stradalnike da su se polili nekom lužinom. Jedino je bio problem u tome što su se te upute uglavnom odnosile na način primjene i reklamu proizvoda. kao akumulatorsku kiselinu. a sitna djeca su promatrala događaj iz pozadine. a nitko se nije sjetio pogledati bijednu uputu uz proizvod. godine gdje se nije radilo o osveti ostavljenih ljubavnika nego o ljudskom neznanju i nemaru onoga tko je stavio proizvod u promet. Pozvana je ovlaštena tvrtka za ovakve slučajeve i ona je upotrijebila goleme količine kalcijeva hidroksida za neutralizaciju razlivene sumporne kiseline.000 kuna. ali pretpostavljam da je ipak neutralizacija obavljena do kraja. Tamo se moglo zaključiti da otac ima teške opekotine po licu. Ja sam bio pozvan kao sudski vještak. a posljedice su znale biti strašne. ali je nakon toga mogla otapati okside ili silikate te na taj način oslobađati teške metale poput kadmija. a mi smo se kasnije danima prepirali oko potrebe otvaranja vodozahvata. jer neutralizacija kalcijevih hidroksidom nije značajno podigla pH. Bilo je impresivno vidjeti golem broj bačvi napunjenih kiselim ličkim tlom. sumporna kiselina se nerijetko pod imenom vitriol koristila za osobne obračune kod ljubavnih problema. bacanjem vitriola u lice osvećivale su se ostavljene ljubavnice u ovim krajevima. Da bi stvar bila gora. Bilo je namijenjeno cijelom bivšem jugoslavenskom tržištu i imalo je upute na svim jezicima naroda i narodnosti bivše države. pa je znalo nepodnošljivo smrdjeti po vodikovom sulfidu. Već dugo prije strašnog događaja na jugoslavenskom tržištu se nalazio preparat Disolvo namijenjen odčepljivanju kanalizacijskih cijevi. Možda je to bio razlog što su neki od mojih kolega godinama ustrajali u tome da se posve zabrani maloprodaja sumporne kiseline u koncentracijama višim od 50%. Stradali su tužili proizvođača kemikalije i tvrtku koja im ga je prodala. Onda je u jednom času sumporna kiselina briznula iz lavaboa poput nekog vodoskoka i pošteno zalila oboje roditelja. U slučaju začepljenja kanalizacijskih odvoda na sudoperu ili lavabou trebalo je uliti u njega jednu čašicu tog preparata i pustiti da djeluje. Ni susjedi nisu znali što treba činiti. Otac obitelji je poprskan po licu. Nakon brojnih obavljenih analiza vode u Slunjčici zaključeno je da opasnosti za vodozahvat nema i Slunj je ponovo dobio vodu. a majka je prošla znatno gore. ali sredstvo je bilo vrlo učinkovito. što je svakako rezultat slabe edukacije liječnika u kemiji. Neki mladi bračni par iz Dubrave je odlučio konačno očistiti svoj začepljeni lavabo u kupaonici. Sumpornu kiselinu inače se često koristilo u domaćinstvima. Nazvali su hitnu pomoć i ona je došla u rekordno brzom vremenu te bez suvišnih pitanja utrpala oba roditelja u vozilo i uputila se njima u traumatološku bolnicu. Naime. U međuvremenu je donijeta odluka da se tlo natopljeno sumpornom kiselinom ukloni s mjesta događaja. Time je prijetila nepoznata opasnost za vode bistre Slunjčice.je da se sumporna kiselina na mjestu izlijevanja prvo neutralizirala s karbonatima tla. a majci se većina sumporne kiseline zaustavila na prsima. ali su sukobljene strane nastojale spor razriješiti na sudu. Jako ih je zanimalo kako će to sredstvo obaviti čišćenje njihova lavaboa i nagnuli su se nad njega. Njoj su stradala prsa tako da joj je na dojkama tkivo bilo djelomično krabonizirano. Sumporna kiselina je hidrolizirala masti i dlake. skupine otrova. a sastojao se iz tehničke 80% sumporne kiseline. a pogled na unakažena lica je stravičan. kako u uklanjanju organskih tvari tako i uništavanju cijevi. pa su uz pomoć dječice dozvali brojne susjede. ali dva ili tri presađivanja kože s bedara na dojke dala su slabe rezultate. U doba dok sam bio mlađan toksikolog ja. Tek stidljivo se sitnim slovima davalo upute o tome što valja učiniti ako se polijete ili vam prsne po koži ili u oči. Silno su se uplašili i počeli zazivati upomoć. Sud je predlagao dogovor. Obavljeni su brojni zahvati. jer se takav proizvod nije smio staviti u maloprodaju a dućan nije bio ovlašten za prodaju proizvoda tada I. Nije bio dan niti CAS broj niti neki drugi jasni podatak. Ja se sjećam jednog slučaja iz 1999. Čitam da to danas čine muškarci ženama u nekim bliskoistočnim zemljama.

To ima odraza na posljedice nesreća u prijevozu. Jedan od važnih sastojaka našeg želuca je upravo klorovodična kiselina. koja želučanim sokovima daje nizak pH. a otkrio ju je slavni arapski alkemičar Jabir (Geber. a možemo je također naći i u prirodi. a dodjeljuju mu se oznake upozorenja R23-35 (otrovan ako se udiše. U domaćinstvima dolazi u koncentracijama oko 10%. Ako su koncentracije više od 10% onda joj se dodjeljuju oznake upozorenja R36/37/38 i znak opasnosti Xi. izaziva vrlo jake opekotine). Čovječanstvo ju zna odavno. Evo njezinih opasnih svojstava na slici dolje. Eto kako je rizično stavljati opasne kemikalije u maloprodaju. ona često i u industriji i u općoj uporabi dolazi s koncentracijama ispod 10 % i tada zapravo ne predstavlja značajan problem. aka Abu Musa Jabir ibn Hayam) prikazan na slici lijevo. I danas se proizvodi na isti način. Međutim. On se naravno isparava i iz 35-36 postotne klorovodične kiseline i zapravo kod svih nesreća s klorovodičnom kiselinom moramo računati na opasne učinke vodikova klorida. ali o tome možda nešto kasnije. 320 . Inače je klorovodik prisutan u mnogim procesima bilo da su kontrolirani ili ne. Opasniji je od klorovodične kiseline i nosi oznake opasnosti T (otrov) i C (nagrizajuće). Jako je važno upozoriti da se njezina opasna svojstva gube vrlo brzo padom koncentracije u vodi. Može ju se naći svugdje. jer se vodikov klorid može dobiti u vrlo čistom stanju i onda otopiti u vodi. Proizveo ju je destilacijom vodikova klorida (sinonim klorovodik) u čistu vodu. dolazi u kućanstvima bilo kao razrijeđena otopina bilo kao sastavni dio nekih preparata. Danas 2008. godine sudski spor još nije završen ili je možda sve skupa završeno izvan raspravnom nagodbom o kojoj mene nitko nije obavijestio. Koncentracije više od 20% nalaze se samo u industrijskim procesima. ali također valja upozoriti da se zbog ušteda troškova klorovodična kiselina obično prodaje i transportira kao 35-36 postotna otopina. Samo kod osjetljivih osoba mogu se javiti štetni učinci nadraživanja sluznica.beskonačnost. Kao jeftina kemikalija koristi se u razne svrhe pri industrijskim procesima. Klorovodična kiselina (HCl) Ako se izuzmu nafta i naftni derivati onda je kod nas klorovodična kiselina (sinonim kloridna kiselina) među 5 najviše korištenih kemikalija.

Mislim da im je najvažnija uporaba u poljoprivredi kao mineralnih gnojiva. a u industriji polijevanje ili prskanje u oči. Važno je što prije ograničiti razlijevanje klorovodične kiseline (npr. kao na slici lijevo. Na sreću. prevrne cisterna s kemikalijom. U domaćinstvu se najčešće događa gutanje. ali lokalno može napraviti velike štete sniženjem pH okoliša gdje se prolila. Inače je u svijetu nesreća s klorovodičnom kiselinom u prijevozu uobičajena. U ovom slučaju na slici se dobro vidi kako iskusni ljudi rade. Klorovodična kiselina se ne ubraja u tvari opasne za okoliš. branama od pijeska ili zemlje). Spojevi dušikovih oksida Ta skupina anorganskih spojeva izrazito se široko primjenjuje na različitim mjestima. nadražuje oči) NAGRIZAJUĆE KLOROVODIČNA NEMA CAS BROJ Mi iskustava s težim akutnim otrovanjima klorovodičnom kiselinom zapravo nemamo. Oni zapomažu i užasnuti gledaju kako se opasna tekućina razlijeva u njihovo dvorište. a s nekoliko lopata su mogli opasnu tekućinu preusmjeriti ili ograničiti njezino razlijevanje. nemamo niti teških iskustava s nesrećama.C KLOROVODIČNA KISELINA (CAS ZA HCl 7647-01-0) OZNAKE UPOZORENJA R34-37 (izaziva opekotine. Naši ljudi se u pravilu ne snalaze kad se npr. kao na ovoj slici. npr. amonijev 321 . Imali su sreće da se cisterna prevrnula u jarak. a onda su oni s nekoliko lopata zemlje zaustavili daljnje razlijevanje. Svaki čas se prevrću autocisterne ili vagoni zagađujući okoliš.

Svjetskog rata. Balon sa dušičnom kiselinom se nalazio na samom rubu jedne trule police. a kasnije je staklo istisnula plastika. Svi dušikovi oksidi su jači ili slabiji oksidansi i na to svojstvo treba misliti. Kad od Schlosserovih stuba ulazite na plato sa zgradama Medicinskog fakulteta ne možete ne vidjeti protuavionsko sklonište iz II. Nije to nikakvo iznenađenje. Ja sam s njom dolazio u doticaj tijekom svojih mladenačkih istraživanja u laboratoriju. Možda je najbolje krenuti od ne tako često korištene ali važne dušične kiseline (sinonim nitratna kiselina). Još samo jedno iskustvo s koncentriranom nitratnom kiselinom. Dušikov dioksid je vrlo jaki otrov sa znakom T+ i oznakama upozorenja R2634 (vrlo otrovno ako se udiše. a to je jedini pripravak. a poznaju ga jako dobro ilegalni laboratoriji za proizvodnju kućnih eksploziva.nitrat. izaziva teške opekotine) Dolazi na tržište u različitim koncentracijama. Boca s dušičnom kiselinom je pala s visine od metra na zemljani pod i razbila se. jer ima izvrsna svojstva demineralizacije. koja u jednom času više nije mogla izdržati teret kemikalije i tako se urušila. Do tada su se opasne kemikalije obavezno pakirale u staklene boce volumena 25 do 50 l. Pomiješana sa sumpornom kiselinom može razoriti svaki materijal. Vatrogasci su vrlo brzo stigli na požarište i obavili 322 . Ja sam prema ambalaži pretpostavljao da je skladištenje počelo najkasnije ranih šezdesetih godina. Evo njezinih svojstava: DUŠIČNA KISELINA (CAS:7697-37-2) C O NAGRIZAJUĆE OKSIDIRAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R8-35 (U dodiru sa zapaljivim materijalima možeizazvati požar. jer uspijeva otopiti inače sasvim inertno zlato. Prema svemu sudeći malo tko je znao da skladište uopće postoji i nitko u njega nije zalazio. Dušična kiselina u koncentracijama iznad 70% snažni je oksidans i u kontaktu s pilovinom izazvala je požar. jer Hrvatska je prepuna zaboravljenih kemikalija po više ili manje zaboravljenim skladištima. izaziva opekotine). koja je služila za osiguranje staklenih spremnika prilikom prijevoza. pa se jedna kombinacija te dvije kiseline zove zlatotopka. koji predstavlja opasnost zbog udisanja para. Tamo se dogodio požar. Tko zna tko je iskoristio to sklonište (bunker) za skladištenje kemikalija i kada se to dogodilo. ali je zanimljivo da se ista tvar koristi u smjesama eksploziva. dakle ne dimećom. Brojni stakleni baloni s različitim kemikalijama bili su poslagani po drvenim policama. Dimeća dušična kiselina se javlja rijetko i opasna je na brojne načine. Jedne ljetne večeri pred kraj prošlog stoljeća nazvali su me iz Operativnog dežurstva da hitno odem na Šalatu pomoći u razrješavanju posljedica požara zaboravljenih kemikalija. a našlo se tu puno pilovine.

Gotovo da ne trebate kuhinjsku sol ako koristite natrijev nitrit. Natrijev nitrit poboljšava i okus suhomesnatog proizvoda. Dušikovih oksida je mnogo i nema vremena ni prostora obrađivati ih sve. Kod viših vodi u vrlo učinkovitu totalnu anesteziju. Naši seljaci još uvijek nerado koriste nitrite kao dodatke u šunke. pogledajmo prvo njihova toksikološka svojstva. Krajem prošlog stoljeća bio sam hitno pozvan na Rebro da pomognem u odgonetavanju čudnih događaja na jednoj od kirurgija. Međutim. To u najgorem slučaju može voditi u smrt. Rezultat događaja je bio pooštrenje propisa o nadzoru medicinskih plinova i od tada se nije zbio ni jedan neugodan događaj s takvim tvarima. Posebno je važna u prehrambenoj industriji za zaštitu namirnica od bakterija. Ona je najpoznatija tvar koja prevodi hemoglobin u methemoglobin. Ljudi i umiru 323 . Nitriti su istovremeno oksidansi. Zbog nitrita svako mesnato smeće može dobiti izvrsnu smeđu boju. Moglo bi se reći da služi i kao začin. a nekad i nekom jako dobra. Ja svaki put kad gledam hrenovke razmišljam koliko njihovoj privlačnoj boji doprinosi kvaliteta mesa a koliko natrijev nitrit. Ali. Međutim. otrovi i vrlo opasni za okoliš. Nema bolje zašite od botulizma nego što je dodavanje nitrita u suhomesnate proizvode. Iskustva s lošom primjenom nitrita su brojna. ali ostalo je pitanje koliko takvih zaboravljenih bombi imamo diljem zemlje. Mi smo naravno našli visoke koncentracije nitrata i zaključili da je anestetički plin bio onečišćen drugim oksidima dušika. a u blažim okolnostima javljaju se glavobolja. Soli dušikovih kiselina se koriste koji puta u ogromnim količinama i važno je poznavati njihova svojstva. barem one industrijski proizvedene. Natrijev nitrit nije kemikalija koja se koristi u velikim količinama. U tim starim vremenima moglo se kupiti spremnike s ukapljenim» rajskim plinom» ili dušikovim oksidulom radi podizanja raspoloženja na zabavama. Ta svojstva su nekad izrazito loša. i slični neugodni učinci. ali to je brzo postalo zabranjeno. Ja sam se stručno najranije sreo s oksidulom ili rajskim plinom. Sve je započelo time da su se pacijenti sporo budili iz anestezije i osjećale poteškoće u disanju te općenitu slabost. Međutim. Anesteziolog je opazio da su tekućine u ispiralicama bile obojene narančasto i tražio je hitnu analizu. pad krvnog tlaka. vrtoglavica. od koje vam cure sline. One su bile punjene vodom i namijenjene ovlaživanju anestetika prije dovođenja do pluća pacijenta.uspješno svoj posao. kulene ili krvavice. Ne želeći ulaziti u detalje tek napominjem da methemoglobin nije u stanju prenositi kisik do stanica i tako dolazi do hipoksije (manjak kisika u svim stanicama organizma). jer je profesor tumačio da kod niskih koncentracija izaziva nezadrživi smijeh. kobasice. Oni ne samo da izvrsno konzerviraju suhomesnate proizvode nego im daju i krasnu smeđu boju. pospanost. Ključne su bile ispiralice postavljene između boce s plinom i pacijenta. Naravno da prvo moramo obratiti pozornost na okside iz kojih otapanjem u vodi mogu nastati razne kiseline. Vjerojatno je dušikov dioksid bio odgovoran za oštećenja pluća i methemoglobinemiju pacijenata. kad kupujete industrijske suhomesnate proizvode ili iste takve proizvode od mesara računajte na nitrite u njima. Dobro sam ga zapamtio još s predavanja iz anorganske kemije prije više od četrdeset godina. taj se plin još uvijek koristi povremeno za postizanje opće anestezije. kemikalija nije baš bezopasna. ali nalazi svoju uporabu na brojnim mjestima.

Zapravo glupa krađa obzirom na nisku cijenu kuhinjske soli. Izuzetno je zanimljivo da EZ nikad nije službeno razvrstala amonijev nitrat prema opasnostima i ostaje nam vjerovati proizvođačima ili neutralnim toksikolozima. Ključno je da on sadrži u sebi puno kisika i na taj način poboljšava učinkovitost pravog eskpoloziva poput TNT. Mesar je priredio izvrsne kobasice natopljene natrijevim nitratom. Definitivno je jasno da u toj reakciji nastaju nitrozamini. Kod nas se kao eksploziv koristio i koristi Vitezit.zbog methemoglobinemije. u dodiru s kožom i ako se proguta. Uslijedilo je masovno otrovanje. štetnoj i nadražujućoj tvari s oznakama upozorenja R821/22/23-36/37/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. nadražuje oči. a dok se ustanovio uzrok umrlo je nekoliko ljudi Tada toksikolozi još uvijek nisu znali da je izvrstan antidot metilensko modrilo. Podijelio je sadržaj vreće s prijateljima i obavio klanje svinja. Danas se nitrita stručnjaci boje zbog karcinogenosti produkata reakcije nitrita i različitih amina u probavnom sustavu. ali nije nam žao. Radi se o metilenskom modrilu. a oni su prema sudeći karcinogeni barem kategorije 2. jer smo krivo predviđali. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iako se radi o relativno snažnom otrovu zapravo teških akutnih otrovanja nema. NATRIJEV NITRIT CAS:7632-00-0 O T N OKSIDIRAJUĆE OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R:8-25-50 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Međutim. ali njega nema u ljekarnama bolnica. Proizvođači u pravilu zadržavaju oznaku R8 i većina njih dodaju R36/37/38. Problemi su počeli već koji dan nakon prvog kolinja. što zbog postizanja izvrsne boje a što zbog dobrog okusa. Završimo ovo poglavlje s nitratima. štetno ako se udiše. na web stranici Oxford University možete nači da se radi o oksidansu. Sklon sam 324 . podaci se dramatično razlikuju. Kod nas se dogodilo masovno otrovanje bez smrtnih posljedica polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Petrinji. koji između ostalih nama nepoznatih tvari sadrži TNT i amonijev nitrat. otrovno ako se proguta. dišne putove i probavni sustav). U doba kolinja jedan radnik je ukrao vreću s natrijevim nitritom iz Gavrilovića misleći da se radi o kuhinjskoj soli. Istina je da postoji antidot (protuotrov). kojeg smo mi po kratkom postupku priredili na početku Domovinskog rata bojeći se otrovanja nitritima i sličnim spojevima. Tako npr. Stručni radovi čak pokazuju neku povezanosti uživanja u suhomesnatim proizvodima i pojave karcinoma debelog crijeva. Ja znam za jedno iz literature s početka dvadesetog stoljeća na jednom Oktoberfesu u Minhenu. ali apsolutni dokazi još uvijek nisu podastrijeti stručnoj javnosti. a liječnici su bili dovoljno iskusni da prepoznaju uzroke otrovanja. Na kraju su sve zalihe propale. Najpoznatiji je svakako amonijev nitrat kao mineralno gnojivo i dodatak eksplozivnim smjesama.

To su otkrili učenici velikog AndrijeŠtampara. Tamo se pojavila dojenačka methemoglobinemija. Tamo su biološkim procesima nastajali nitrati i amini. Kravlje mlijeko je trebalo razrijediti s vodom. koji su se procjeđivali u podzemne vode. a bilo je ranije gusto naseljeno. 325 . To je nisko područje pokraj Save. Ljudi su se bavili poljoprivredom i svaki seljak je negdje u dvorištu imao stajnjak. jer imam i nekog osobnog iskustva s primjenom mineralnih gnojiva. To je dobro topljiva kemikalija u vodi i ne ostaje samo na polju radi dobrobiti naše monokulture. ali nije loše sakupljati podatke o prošlosti.000 stanovnika. Kukuruz kao na slici gore može tako dobro izgledati samo ako je dobio dovoljno mineralnih gnojiva i ako su herbicidima uništeni svi korovi. koju su seljaci nazivali «fraze».povjerovati razvrstanju proizvođača. Završavam s anorganskim kemikalijama svjestan da mnogo zanimljivih nisam obuhvatio. Nekoliko metara od stajnjaka obično je bio iskopan bunar na đeram i vode u bunarima su bile onečišćene nitratima i nitritima (produkt bakterijskog metabolizma). Toga više nema. a ona je sadržavala nitrate i nitrite. Problemi su nastajali kad je dijete sa ženinog mlijeka prelazilo na kravlje. jer mudar čovjek iz toga izvuče pametne zaključke. Kemikalija se ispire oborinskim vodama odlazeći u površinske vodotokove ili se procjeđujući u podzemne vode. Ne mogu ne spomenuti događaje iz prošlosti na području sela oko Županje. Najviše se amonijev nitrat koristi upravo kao mineralno gnojivo i dolazi na naše i druga tržišta u golemim godišnjim količinama. Što je npr. kalcijevim hidroksidom ili drugim kemikalijama? Kakav utjecaj na vaše zdravlje mogu proizvesti kamena ili staklena vuna? Nema smisla pisati o svemu. Nema više moderne poljoprivreda bez učinkovitih sintetskih gnojiva. Prije trideset godina najveće selo u tadašnjoj Jugoslaviji bila je Babina greda sa svojih 15. Vidite li na slici i jedne nepoželjne travke? Ne ulazeći u to da li je moderna proizvodnja biljnih kultura ispravna ili bi se radije trebalo vratiti motici i stajskom gnojivu moram upozoriti na posljedice primjene amonijevog nitrata na poljima. Onda je logično da se pojavljivala methemoglobinemija. HZT gradi informacijski sustav dostupan javnosti preko Interneta i svaki će građanin imati mogućnost saznati koliko je opasan koji proizvod. pa što o tome mislili tradicionalisti. s cementom. U mnogim krajevima su podzemne vode onečišćene nitratima i ne tako često se barem privremeno zatvaraju vodocrpilišta zbog visokog sadržaja nitrata u vodi. istina iz mladosti.

tlo i vode. a mi smo je nerazumno potrošili u roku od 150 godina. koje se emitiraju u okoliš? Policiklički aromatski ugljikovodici. a vjerojatno su oni sa zapada od nas najveći krivci. otpadom i tko zna čim drugim.OPTUŽENI. 326 . Dobar dio vas ne razumije ni danas da čini veliko zlo. Vi ste onečistili naš zrak. Naši potomci će patiti zbog naših nedjela. Zbog vaših nedjela nestaju biljne i životinjske vrste. jer sve se to radi zbog nas ili radimo izravno mi. Problem je u tome što ih nitko nije razumio niti poslušao. ali to ne osjećaju. koji su upozoravali poput sv. Nemojte prebacivati krivicu na drugog. jer mi smo krajnji korisnik njihovih usluga. Hoćete li da krenem od vas i sebe? Apsolutno najveći izravni proizvođači ugljikovog dioksida su građani sa svojim smrdljivim automobilima. Tko je to kriv za pojavu kisele kiše i propadanje šuma kao na slici lijevo gore? Tko je kriv što nam se vode onečišćuju kanalizacijskim izljevima kao na slici gore desno gore? Mi! Mi smo krivi za sve što se događa s planetom Zemljom! Opljačkali smo svoju planetu i uništili brojne životinjske i biljne vrste. Možda čak uz uništenje većeg dijela svijeta? A mi i dalje radimo po svom. Što je s onim silnim količinama opasnih tvari. kućnim grijanjem ili klimatizacijom. a u pitanju je cijela ljudska budućnost. dioksini i furani i različite druge kemikalije šaljemo u okoliš mi. jer vi ste zaista onaj kojeg treba optužiti pred Bogom i jednom će nas stići osuda budućih generacija. Nisu ni industrija ili promet tvrki puno manji zagađivači. ali oni postoje zbog nas građana i u krajnjoj liniji zbog nas šalju u zrak silnu nečist. Razbojnici! A bilo je svetaca. PRIZNAJETE LI KRIVICU Pred licem pravde optužujem vas i sebe za teške zločine protiv čovjeka i prirode. Kažu da se odvija globalno zagrijavanje i da će nastupiti izrazito teška vremena za čovječanstvo i sav nevini živi svijet. Franje Asiškog ili poglavice Seattlea. Jeste li svjesni da se nafta u utrobi Zemlje stvarala milijardu godina. Osjećate li se krivima građani republike Hrvatske i šire? Vječni sudac je mogao to pitanje postaviti bilo kojem građaninu svijeta.

U času se netko sjetio da bi se u taj kanal moglo pohranjivati opasni otpad iz tamošnje industrije. ali su ga neki ljudi ipak shvatili. ali piše u uputama vojsci na taborištu približno ovako: Kad odlaziš noću po sili odi izvan tabora noseći sa sobom lopaticu da svoju nečist možeš zakopati u zemlju. jer čovjek je vrlo često zakopavao svoju nečist u zemlju. Netko je došao na ideju da se od gornjih jezera prokopa kanal Love kojim će se dovoditi voda do nove hidroelektrane iznad donjih jezera i naravno da je moćni američki duh ideju proveo u djelo. Vodopadi Nijagare bili su moćni i mogli su proizvesti goleme količine električne energije. Poglavica Seattle napisao je poglavici u Washington pismo. Prvi puta su valjda moderni ljudi djelomično postali svjesni problema zbog teških posljedica odlaganja opasnog otpada u Love kanalu odmah pokraj vodopada Nijagare. Uostalom. Naravno da ni njegov nauk nije našao odaziv u ljudskim glavama. a zašto bi onda glas čovjeka poput Poglavice Seattlea našao kod nas odaziva. Onda je neki poduzetnik 327 . a mi radimo sve na štetu svojih potomaka.000 tona opasnog otpada kroz barem deset godina i uredno zatrpavalo. a najveći je bio izum izmjenične struje. Ona se mogla bez značajnih gubitaka prenositi na daljinu i postalo je besmisleno graditi uz hidroelektrane industrijske objekte. Krista su razapeli na križ. Tako je kanal ostao raskopan i neupotrebljiv. Znali su ih i kamenovati. pa nije ni čudo što su poduzetnici tražili nove lokacije za gradnju hidroelektrana. Više ne znam o kojem dijelu Biblije se radi. koje je za mnoge ljude postalo Sv. a mi ga naravno nismo poslušali kao što ni naši preci nisu slušali što govore proroci. stoljeća počelo se graditi hidroelektrane istosmjerne struje i uz njih brojne industrijske objekte. Otpad Neću ići na široko i držati ću se samo jedne teme o otpadu. Kaže poglavica da će se jedan dan bijeli čovjek probuditi u postelji zatrpan vlastitim smećem. jer one se ne raspadaju tako lako kao izmet i ne raspadaju se u korisne sastojke. Očekujem da će nas proklinjati sve generacije koje dolaze iza nas i biti će u pravu. Puno je velikih misli i proročanstava.Prije su ljudi nastojali svoje potomke osigurati da mogu normalno živjeti. Pismo današnjice. Tu smo gdje smo i nije jasno kako se izvući iz nemogućeg položaja. To se svima činilo normalnim i logičnim. najednom se pojavio Nikola Tesla sa svojim brojnim izumima. što američki duh nije mogao trpjeti. Kako je to uspio predvidjeti? Zato jer je bio svet i genijalan unatoč tome što nije znao pisati i pismo je diktirao nekom pismenom čovjeku. Negdje krajem 19. U kanal Love se odlagalo godišnje nekih 20. ali na mene je ostavila poseban utisak jedna rečenica. a budalama ne vrijedi govoriti. jer im se nije sviđalo ono što ti ljudi govore. Međutim. Jeste li shvatili da nam je Bog poslao proroka u vidu Seattlea. Osjećate li i malo krivice za to? Onaj tko je i malo razuman će shvatiti. Jedna je stvar s izmetom a druga s opasnim kemikalijama.

Ni Amerika ni zapadna Europa neće opasni otpad u svom dvorištu i onda ga je najjednostavnije poslati nekome kome neće smetati.pedesetih godina prošlog stoljeća ugledavši tu zaravnjenu površinu došao na ideju da tamo sagradi naselje i pun američkog duha to je i ostvario. Trebalo je puno godina dok se stvari nisu raščistile. nisu ni Afrikanci budale zato što su siromašni i možda većim dijelom nepismeni. a uslijedilo je i rasjedanje tla. Pravi američki raj! Kuće su brzo rasprodane i ljudi su uživali u blagodatima svojih domova i blizini Nijagarinih vodopada. a tek osamdesetih su počeli završavati odštetni sudski procesi. vrtićem. Onda su ljudi počeli opažati da se rađaju mrtva ili defektna djeca. Bio je to krasan dokument. Na gornjem dijelu slike vidite normalan američki mladi bračni par. Jedna zemlja će graditi spalionice opasnog organskog otpada. Počeli su se buniti zbog žrtava među svojim građanima i svijet je morao reagirati. Na slici gore je tipičan plakat iz tih vremena. Onaj tko je znao. Bilo je to krasno naselje s obiteljskim kućama u divnim vrtovima. a pojavljivale su se učestalo i neke teške bolesti. Amerika je bila užasnuta i na kratko se stvorila kritična masa građana za donošenje propisa protiv ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Naravno da se dio opasnog otpada zbrinjavao naprosto bacanjem u oceane. godine 328 . Ljudi su brzo shvatili da je za sve krivo mjesto gdje žive i počele su pobune. Nema nikakvog smisla da svaka država razvija sve moguće tehnologije za zbrinjavanje različitih opasnih otpada. U prvi čas su poduzetnici shvatili da je rješenje problema jednostavno. a otpada je sve više. Ne znam jeste li shvatili da je otpad uvijek bio blago. izvlačio je iz prikupljanja i razvrstavanja otpada profit. a druga će pak opasni anorganski otpad odlagati u svojim napuštenim rudnicima soli. Vlasti nisu reagirale sve dok nisu iz tla počele izbijati svakakve opasne kemikalije. Tražilo se nadzor prijevoza opasnih kemikalija. Naselje je napušteno ranih sedamdesetih godina. Afrika je bila u to vrijeme osamdesetih godina prošlog stoljeća Bogom dana za odlaganje opasnog otpada sa svih strana razvijenog svijeta. Naravno da je uz to išla novčana nadoknada onome tko otpad preuzme. kad se moglo surađivati. a u današnje vrijeme je to posebno izraženo. ali početkom devedesetih godina prošlog stoljeća ipak je usvojena Bazelska konvencija o prekograničnom prometu opasnog otpada. Najednom bi se usred vrta pojavila iz zemlje baklja ili bi u zraku iznad kafića odjeknula eksplozija kako je izgledalo iz ničega. Događalo se to sporo. U prvom broju hrvatskog izdanja National Geographic iz 2008. a uvedeno je također pravilo reciprociteta između država. a na donjem dijelu slike su njihovi potomci s različitim defektima. jer se smatralo da oni mogu progutati svu ljudsku nečist i zlo. Možete li zamisliti raj zemaljski? Prvi događaji su izgledali bezazleni. kojim su zemlje svijeta odlučile prestati s izvozom opasnog otpada u siromašna i nerazvijena područja svijeta. Pravilo reciprociteta je utvrđivalo da se u neku zemlju može izvesti toliko opasnog otpada koliko se iz nje uvozi u vlastitu zemlju. koje su se iznenada pojavljivale u raznim dijelovima naselja. poput fantomskih vatri. crkvom. Stanje se popravilo u odnosu na ono prije dvadesetak godina. Međutim. Ideja je bila jako dobra. Izvrsno! Obje države se mogu suradnjom riješiti praktički svih količina svojih opasnih otpada. Svatko tko stvara otpad mora platiti njegovo zbrinjavanje. brojnim dućanima i restoranima. a opterećivati će samo dio okoliša produktima tog zbrinjavanja. ali crni liberalni kapitalizam uvijek nalazi načine kako zaobići konvencije i propise. školom.

Naravno da je najvažnije kako će reagirati lokalne vlasti. Najbolje je od njega prirediti kompost. Najviše je u nekim mjestima biootpada. žice iz električnih instalacija kuća ili automobila rješavaju na jednostavan način. kad postoje pakiranja od povratne ambalaže? O vama 329 . I što da dalje komentiram? Većina otpada može postati korisna sirovina.000 tona otpada godišnje u Zagrebu? Ovo na slici lijevo su zapravo podaci za grad Osijek prije nekoliko godina. Imao sam više izvida na mjesta ilegalnog obrađivanja takve vrste otpada. pa su ga ljudi primitivnim tehnologijama obrađivali. ali stanje je slično u svim drugim hrvatskim mjestima. ali to nas ne opravdava od naših zločina. Oprostite ako vas vrijeđam. posebno u ruralnim područjima. ali poslao je glasnu i jasnu poruku. a ja sam bio njegov recenzent. ali npr. gdje su tisuće ljudi živjeli od toga. Moderan pristup gospodarenja otpadom kaže da je prvi korak u izbjegavanju kupovanja predmeta koji će postati otpad. Približno pola tone po građaninu.000 tona komunalnog otpada godišnje. dioksina ili policikličkih aromatskih ugljikovodika. ali mi građani kod toga moramo pomoći. tetrapak). Ne mislim pisati o opasnostima zbrinjavanja te vrste otpada nego o tome kako je svijet brzo našao putove kako ga se riješiti. ali nikad se nije ulovilo krivce niti se uspjelo spriječiti takvu rabotu. jer oni se u potpunosti mogu reciklirati. Kao seosko dijete ja nisam znao što je to otpad. Pri tome nastaju svakakvi opasni produkti poput npr. To je prilična količina u usporedbi s prošlošću kad otpad praktički nije predstavljao nikakav problem. Ne muči nas niti sudbina naših najmilijih kad na dječjem igralištu postavljamo kontejnere za smeće. jer one građanima moraju osigurati uvjete za razumno gospodarenje sekundarnim sirovinama. a on se može iskoristiti na stotine načina. Pogledajte i procijenite o čemu se radi. Polimerna izolacija je naravno problem. ali samo glup čovjek će vrijednu sirovinu baciti u komunalni otpad. ali nitko za to previše ne mari. Sve se iskorištavalo na ovaj ili onaj način. Zašto koristiti plastične vrećice za nošenje kupljenih predmeta u trgovini kad će one postati otpad? Zar nije bolja košara od vrbovih grančica ili od platna. koja će završiti u komunalnom otpadu ili negdje u okolišu? Zašto kupovati proizvode u problematičnoj ambalaži (npr. a kasnije se broj destinacija proširio po drugim državama istočne Azije. Taj otpad sadrži brojne vrijedne materijale poput zlata ili bakra. Što se sve nalazi u tih 350. Grad Zagreb proizvodi oko 350.izišao je članak o zbrinjavanju opasnog elektroničkog otpada. Priča počinje već prilikom kupovanja. Srodili smo se s otpadom oko sebe i gotovo da ne primjećujemo što mi iz svojih kuća bacamo u komunalni otpad. koju nosimo na tržnicu ili dućan godinama nego vrećica od PVC. a ne ja ili vi. Slažete li se da je ona u skladu s optužbom s početka ovog teksta? Iz godine u godinu podaci variraju. Sramotno je da na drugom mjestu stoje papir i karton. I kod nas se npr. a najlakše ju je ukloniti spaljivanjem na otvorenom prostoru. jer ga uopće nije bilo. Vjerojatno je netko šale radi postavio kraj tobogana u kontejner za smeće. a mi ga bacamo na neuređena smetlišta. jer govori o tome gdje smo mi danas. Za taj dio su krivi drugi. Prvo su ga slali u neke kineske pokrajine. Meni se sviđa ova slika lijevo.

Ja sam zadnjih dvadeset godina bio na brojnim izvidima radi prepoznavanja opasnosti divlje odloženog otpada.000. ali i za njega postoje rješenja. i možete naći golema odlagališta svakakvog otpada. Tih 15% teško da možemo izbjeći u kratkom vremenu. itd. Stanje je bilo katastrofalno. procjena trenutnog stanja Tko je kriv? Radi se o 5.0 15% baterijskih 0.0 uložaka zbrinjava na propisani način.). itd.000. zbrinjavanje u stanju plazme. Država zadnjih desetak godina usmjerava snage na zbrinjavanje otpada iz tvrtki i mnogi se s pravom bune zbog krivih odluka inspektora o načinu zbrinjavanja njihova otpada. EMAJLI. Onda dolazi drugi korak razvrstavanja komunalnog otpada. bilo uzvodno ili nizvodno. raznih plastičnih materijala. Ostaju samo problematične tvari i ostatak otpada od nekih 15%. Imate na svakom uglu spremnike za stari papir ili karton. Ne znam zašto kriminalci odlažu opasni otpad najradije uz rijeke ili jezera.0 prijavljeno u komunalni otpad. Svuda je otpad. Većina materijala iz komunalnog otpada se može danas propisno zbrinuti. ali o toj temi je bolje ne raspravljati. Za Zagreb bi to značilo oko 35.0 opasnih tvari ili 3. Pogledajte sliku gore.0 je moguće da se samo 1. kompostiranje. Zar 2. ako vi građanine u tome sudjelujete.000. odlaganje. Trebate samo prošetati uz obale Save na mjestima gdje se ljudi često ne kreću. Radi se o trećem koraku zbrinjavanja komunalnog otpada. Pokušajmo se usmjeriti na ono što zovu opasni otpad iz kućanstava ili problematične tvari. a da ne govorimo o dnu jezera ili mora. Svaki svjestan građanin će danas vratiti ambalažu izrađenu od stakla.0 njihove ambalaže.000 tona. jer to u pravilu izgleda kao na slici lijevo. Teško mi je izabrati poseban slučaj. a sve ostalo završava u komunalnom otpadu? Zar je moguće da isto toliki postotak motornih ulja završava tko zna gdje. a ne na tone ANORGANSKI OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA ORGANSKI KEMIJSKI PROCESI FOTOGRAFSKA INDUSTRIJA ANORGANSKI OTPAD OD ZAŠTITE MATERIJALA NIKAL-KADMIJEVE BATERIJE ČIŠĆENJE SPREMNIKA BOJE. metala.0 procjena budućih količina ogromnim količinama 4. spaljivanje. ali o tome nema smisla pisati. LAKOVI. Mene muči opasni otpad iz domaćinstava. pa je sasvim nelogično da se takav materijal nađe u komunalnom otpadu. jer većina opasnog otpada iz kućanstava bacalo se 6. godine analizu opasnog otpada iz kućanstava i prijedloge o tome kako da se on zbrine.građanine ovisi hoće li vašom kupovinom nastati komunalni otpad ili neće.000.000. jer niti jedna tehnologija neće naići na opće odobravanje (npr. Naći ćete ga i uz brojne zagrebačke šoderice. Gdje završava taj otpad? Grad je od mene tražio negdje 2005.000. LJEPILA OPASNI GRAĐEVINSKI OTPAD OTPAD IZ DOMAĆINSTVA OLOVNE BATERIJE OTPADNA ULJA OTAPALA 330 . a najgore je kad se radi o onom opasnom. Iz različitih izvora u svijetu i kod nas proizlazi da domaćinstva u ukupnom komunalnom otpadu imaju oko 10% opasnih produkata. Država je već stvorila uvjete za zbrinjavanje brojnih ambalažnih otpada.

Tko je kriv za porast učestalosti CMR (karcinogenost. jer nije uvijek važna količina nego i opasna svojstva neke kemikalije.mjestima za njihovo propisno zbrinjavanje? Za neke stvari je kriv Grad. mutagenost. HZT vodi evidencije opasnih kemikalija u državi i raspolaže s podacima o njima. moram upozoriti da je to sve skupa neodrživo. Napisao sam brojne predstavke i prijedloge nadležnima. reproduktivna toksičnost)? Tko je kriv za porast učestalosti alergija od 70% u zadnjih 50 godina? Tko je kriv zbog izumiranja brojnih biljnih i životinjskih vrsta? Tko je kriv zbog globalnog zatopljenja s nepredvidivim posljedicama za cijeli živi svijet uključujući čovjeka? Tko je kriv za nepoznate štete na svim mogućim mjestima? Mi smo krivi! Isključivo mi! Dok to shvatimo možda će biti prekasno. amonijak na oko 200. Ne vjerujem da se mogu napraviti ikakvi pomaci na bolje dok ljudi ne shvate da su oni sami krivi za sve zlo koje ih prati. ali neke od njih imam pravo iznijeti. Zbog nedostataka u propisima nemamo jasne podatke o broju skladišta i količinama kemikalija poput naftnih 331 . To ne samo da nije racionalno nego je opasno. Nemam namjere pisati o tome što se događa na odlagalištu komunalnog otpada zbog naših opasnih tvari ubačenih u kante za komunalni otpad. Možda nema smisla ni galamiti. ali prokleta savjest radi svoj posao i opterećuje čovjeka. Povremeno se od nas traže izvješća o rizicima. Ja nemam pravo pisati o tim podacima. Prema zadnjem izvješću nabrojali smo u Hrvatskoj da se npr. Međutim. itd. emajla i razrjeđivača. a uglavnom mi nisu stigli odgovoriti ili su smatrali da budalu treba ignorirati. Reciklažna dvorišta su do prije požara na skladištu spalionice PUTO primala ostatke i ambalažu boja. Nesreće Svi se bojimo nesreća s kemikalijama. a građani šute. Ne znam što nam je činiti. što zaključujem prema vlastitom iskustvu. ali od tada ih ne primaju. lakova. Kako objasniti ljudima da su oni najveći krivci za sve zlo proisteklo zbog nemara za okoliš? Kako objasniti da ova kućica u cvijeću s psom pokraj svoje kućice nije prava istina o stanju svijeta? To je sve skupa velika laž! Ja osobno nisam optimist. pa onda pišemo tajne izvještaje za nadležna tijela državne vlasti. Onda je logično da takav otpad završava u vašoj kanti za komunalni otpad. ukapljeni klor nalazi na više od 300 mjesta.

U kasnijim godinama velikih nesreća s kemikalijama nije bilo mnogo. Ne otkrivam toplu vodu kad naglašavam da je za nesreće najčešće kriv čovjek. Kad se dogodi nesreća u nekom skladištu ili proizvodnom pogonu to se rijetko opazi. Međutim. Ljudski faktor! To je tako svuda u svijetu. a garanciju je davalo nekoliko dobrih serviserskih kuća. ali smo svjesni da oni nisu točni. Sličan primjer su brojne trafo stanice po manjim naseljima kad se stvarno radilo o ekocidu.derivata. a i o njima sam također pisao u knjizi. pa nije bilo moguće kupiti klor ako ventili i boca nisu bili garantirano ispravni. zbog privremene nesposobnosti poput pijanstva na slici lijevo ili bolesti te zbog drugih razloga. U jednoj nesreći otpadanja dna boce razlog je bio u tome što je boca bila stara čak 15 godina. smatram da je zamor materijala rijetko uzrok nesreće s kemikalijama. a nesreće se i događaju. Vrlo brzo smo shvatili da je razlog tih nesreća neodržavanje spremnika s klorom. ali bilo je nekoliko slučajeva otpadanja dna boce. ali naravno da brojnost nesreća oscilira iz godine u godinu. Pokazao sam u ranijim tekstovima da se to događa najčešće zbog ljudskog neznanja i nepoznavanje procesa koji čovjek vodi. Treba biti pripravan u svakom trenutku i uvijek razmišljati o tome što bi moglo krenuti krivim 332 . Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća imali smo česte nesreće s bocama ukapljenog klora. Obično su se kvarovi događali na ventilima. a nikad za cijelo vrijeme korištenja nije bila na servisu. godine da se radilo o ekocidu. Nakon toga smo uveli vrlo stroge uvjete nadzora nad spremnicima s klorom. godine i moji su ljudi iz Toksikološke službe zbog rečenog bili skoro svakodnevno na terenu radi procjene šteta za ljudsko zdravlje i okoliš. jer njihovo uništavanje ništa nije doprinosilo ratnom uspjehu protivnika. na slučaju Peruče iz 1992. Drugi razlog nesreća s kemikalijama je navodno tehničke prirode i sastoji se u razlozima kao što je zamor materijala. U biti se i opet radi o ljudskom činitelju. jer to građani lako opaze. skladišta eksploziva i druge objekte. O tome ponešto piše u drugim tekstovima ove knjige. Zbog korozije je metal na dnu boce propao i nije čudo da je dno otpalo. Naravno da se uz skladištenje i korištenje takvih kemikalija javljaju rizici od nesreća. termoelektrane. zemnog plina i drugih sličnih kemikalija. ali su većina od njih bez težih posljedica. Razaranje brojnih objekata s kemikalijama u vrijeme Domovinskog rata kažu da je bilo logističke naravi. Dužni smo voditi očevidnike o nesrećama. ali je činjenica da se opasne kemikalije nalaze na tisuće mjesta diljem naše države. Prema službenim podacima u Hrvatskoj se događa oko 100 nesreća godišnje. Stanje se mijenja na bolje. a u većini slučajeva se može zatajiti. kad su bile rezultat napada četnika ili JNA na važne logističke objekte. trafo-stanice. Radi se o pripravnosti za nesreće. Zato je kod nas najviše nesreća u prijevozu kemikalija ili vezanih uz onečišćenje površinskih voda. Od tada nismo imali niti jednu nesreću s klorom na naših oko 300 mjesta gdje se on koristi. jer oni koji su ih prouzrokovali nastoje zatajiti događaj. Kažu da je opravdano u ratu napadati na logistiku uništavajući rafinerije nafte. U međuvremenu je vlasnik boce kupovao svakakav klor (često s visokim sadržajem vode) i naravno da je uslijedila korozija. Stvarno rizičnih događaja je manje od 10 godišnje. Najviše ih je bilo za vrijeme Domovinskog rata. Toga smo imali napretek tijekom 1991. Kakav zamor materijala? Ljudski činitelj je bio i biti će ključan. ali ja sam pokazao npr.

Kad sam pola sata nakon početka požara u PUTO stigao na mjesto događaja odmah sam uočio brojne radoznalce naslagane na savskom nasipu na udaljenosti o oko 250 m od požarišta. a rad s možda bezazlenom kemikalijom može biti izrazito rizičan kad se ne poštuju uvjeti njezinog sigurnog korištenja. jer je htio djetetu pokazati nešto što možda više nikad neće doživjeti. nije bilo isključeno da će neka od raketiranih bačvi proći kroz zapreke i odletjeti u tko zna kojem pravcu. kad je gradonačelnica bila na moru. Što treba zapravo činiti kad se dogodi nesreća s kemikalijama? Građani su naravno jako radoznali i nastoje kao i kod svake druge nesreće što više vidjeti. a mogle su slučajno baš pasti na savski nasip gdje su radoznalci promatrali veličanstveni požar i golemi oblak dima iznad njega. a podaci su nepouzdani. Kad se dogodi nesreća u pravilu nastaje zbrka. kao npr. Unatoč tome što mi prikupljamo podatke o kemikalijama vrlo često na terenu nailazimo na iznenađenja. Znao sam iz literature da bačve mogu dosegnuti na taj način udaljenost od 250 ili više metara. Mogle su odletjeti na smetlište i tamo uzrokovati novu eksploziju deponijskog plina sa sasvim neprocjenjivim posljedicama. kako bi mogli pričati prijateljima u birtiji o svojim iskustvima. Ne zna se što je čiji zadatak. kao na slici lijevo i donosi krive odluke. koja kemikalija je uzrokovala nesreću i u kojim količinama. Odmah sam zatražio od policije da ih makne na udaljenost 500 m ili više uz žustro protivljenje građana. u slučaju požara na skladištu PUTO. Ja sam preko radio postaja te večeri davao upute o sklanjanju 333 . Moguće je raditi s kemikalijom najgorih mogućih svojstava s malim rizicima.smjerom zbog ovih ili onih razloga te činiti sve kako se kritični uvjeti ne bi stvorili. Međutim. Puno je skladišta zaboravljenih kemikalija o kojima ne znate ni osnovne podatke i onda se mora improvizirati. Dio ključnih ljudi paničari. a ni drugi ključni podaci nisu na raspolaganju. Radilo se o tome što su bačve s opasnim kemikalijama s požarišta bile raketirane i samo zahvaljujući čvrstoj konstrukciji željezne nadstrešnice nisu letjele po slobodnom okolišu. Odbijale su se od željeznih greda. Dok ne dođete tamo na teren niste sigurni što se točno dogodilo. a njezin zamjenik je iz svog terenskog vozila na odlagalištu Prudinec (neki ga zovu Jakuševec) zadivljen gledao veličanstveni požar. Imali smo slučajeve da nitko ne želi preuzeti odgovornost za nadzor događaja. Jedan od njih je na vratu nosio svog potomka starog oko 4 godine. kad se osiguraju svi mogući uvjeti za sprječavanje zla. Trebalo je pozvati još jednu postrojbu temeljne policije da izvrši moju zapovijed.

Zato smo predvidjeli sklanjanje građana u djelomice hermetizirane domove i eventualnu evakuaciju vlakovima iz grada ako drugačije ne ide. ali ti dokumenti izgledaju svakako. Zadnjih godinu ili dvije Grad Zagreb je shvatio da ne može prihvatiti glupe interventne planove i vraća sve što stručnjaci smatraju da nije u redu. a najviše se bunimo zbog loših simulacija razvoja događaja i još lošijih uputa o ponašanju u slučaju nesreće. Ako ste niz vjetar od mjesta nesreće treba što prije pobjeći krećući se okomito na smjer vjetra i bez velikih napora. ali oni u praksi ne funkcioniraju. ali je problem u tome što se u prvo vrijeme nitko ne snalazi. Naravno da me većina nije poslušala. Amerikanci već kod samog nagovještaja da bi moglo doći do nesreće pristupaju evakuaciji građana. jer bi na taj način stvorili strašna zakrčenja na kutinskim ulicama i izazvali potpuni zastoj prometa. Za logistiku su zaduženi različiti stožeri (npr. Simulacije širenja amonijaka davale su stravična predviđanja i nama je bilo jasno da ne smijemo dopustiti evakuaciju osobnim automobilima. a zabraniti u potpunosti korištenje sredstava osobnog prijevoza. Međutim. a u pravilu ili ne postoje ili su loše. Zapravo bi u slučaju nesreća s kemikalijama morali nastupiti pred javnošću brojni stručnjaci. kad je postojala realna prijetnja da će Srbi iz Bosne napasti postrojenja Petrokemije u Kutini i oštetiti spremnike s amonijakom. HZT je izrazito nezadovoljan kvalitetom tih planova i stalno brundamo i prigovaramo. Koliko god voljeli svoju krhku ženicu sličnu onoj na slici gore ne smijete je nositi trošeći time puno onečišćenog zraka. Mora se osigurati sredstva masovnog transporta. Naravno da ni građani ne znaju kako se treba ponašati. Vatrogasci i policajci znaju dobro svoj posao i na njihove postupke ja nakon tih skoro 30 godina djelovanja imam rijetke primjedbe. Na naš prijedlog i uz naš veliki 334 . Svaka tvrtka koja posjeduje opasne kemikalije treba prema našim propisima izraditi lokalne interventne planove. a tome se daje mala važnost. Građane treba podučiti kako se valja ponašati u slučaju nesreće s kemikalijama. Sastavljeni su od političara svih mogućih usmjerenja ovisno o rezultatima izbora i nemaju pojma o tome što treba činiti kod nesreće. kolovoza za neke je zapravo značilo mazohizam) i sklanjanje s otvorenih prostora na udaljenosti u promjeru 500 m oko požarišta. to je izrazito rizična operacija kod koje možete teško ugroziti zdravlje i živote građana ako niste pošteno pripremili operaciju.građana u zatvorene stanove (zatvoriti sva vrata i prozore vrućeg 1. Kod nas političari olako preuzimaju dužnosti zapovjednika županijskih ili gradskih stožera bez ikakvih predznanja o opasnim stanjima. Evakuacijom izvodite građane u moguću zonu opasnosti na otvorenom i zato mora sve funkcionirati besprijekorno. županijski eko-stožeri). imam primjedbe na ono što se zove logistika te na građane. godine. Što se tiče evakuacije pješice (ona je uvijek najbolja) treba građane educirati kako se ona obavlja. Time bi naravno omogućili stradavanje golemog broja ljudi na otvorenom prostoru. Mi se slažemo i volimo. Uvjerio sam se stotinu puta u njihovu nekompetenciju i sreća je što u većini slučajeva ne čine ništa kad se dogodi nesreća. Njima bi preko sredstava javnog priopćavanja neki autoritet trebao davati upute. U Švicarskoj izabrani gradonačelnik ne može preuzeti dužnost dok nije s uspjehom položio ispite o postupcima u slučajevima krize pred službenicima Civilne zaštite. Upute koje će se davati preko lokalnih sredstava javnog priopćavanja moraju biti krajnje jednostavne i logične. Sjećam se 1995. Međutim.

Suludo! Vatrogasci i drugi stručnjaci uspjeli su ograničiti širenje posljedica nesreće i obuzdali su je na učinkovit način. a sve ostalo mora teći prema procedurama. Iako se radi o ruralnom području i svaka kuća ima hrpu pijeska u dvorištu 335 . U današnje vrijeme je tijek komunikacije jasan. čija je shema komunikacije izgledala kao na slici. Kakva je logika u tome da se prema lokalnom planu prvo zove šefa smjene. Mnogi takve dokumente pišu s ciljem da budu što deblji i složeniji misleći da su time uspjeli ostvariti svoj honorar. Plan komunikacije mora biti krajnje jednostavan. a rečeni gospodin generalnog direktora. ali se oni i dalje ne poštuju. pogotovo ne u područjima izvan metropole. Najviše se razbjesnim kad vidim sasvim neprimjenjiv hodogram događaja u slučaju nesreće kao na slici lijevo od teksta. Za to su trebali pijesak.angažman izrađeni su naputci za izradu interventnih planova. Pozvali su nas na intervenciju. Očevidac zove izravno 112 i traži pomoć. taj pak naziva tehničkog direktora. U slučajevima kemikalija koje djeluju u obliku plina nadležni smo ocjenjivati interventne planove i mi ih u većini slučajeva odbijamo. a ne sastavljen iz stotine kućica kao na slici. Rekao sam im da slobodno s tim dokumentom obrišu stražnjicu. a oni postupaju prema pisanim procedurama. jer od njega nitko neće imati koristi nego samo štete. Suradnik HZT je bio poslan na teren i odmah je zatražio da se tekućina prvo pokupi. Jedini je problem u tome što još uvijek do danas nisu izrađene jasne pisane procedure. Na sreću. onda on zove šefa odjela. Možda će biti potrebno pozvati županijski ili gradski eko-stožer radi pružanja logističke pomoći. policiju i HZT. Sjećam se požara na skladištu PUTO kad su nam zaposlenici predali svoj interventni plan. To u praksi znači da su planovi neprimjenjivi. Što dalje? Problem je u tome što malo tko zna što dalje treba činiti. jer je mlaka crvene tekućine nađena na jednoj strani ceste i ljudi su se bojali posljedica. To znači da će prvo pozvati vatrogasce. Sjećam se jedne banalne nesreće prolijevanja kemikalije nepoznata sastava negdje kod gostionice Vilibald na staroj Karlovačkoj cesti. a dalje će se događaji odvijati tko zna kako. stručnjaci se ipak snalaze. lopate i spremnici u koje će se natopljeni pijesak prebaciti.

Na kraju su neutralizacija vapnom i prikupljanje onečišćenog tla završili izravnim troškovima od oko 600. kojemu je iz cisterne istekla manja količina nekog herbicida. jer lokalne službe nisu bile spremne za intervencije. na slici pokraj. ali je za događaj prekasno saznao i pojavio se na mjestu nesreće kad je posao remediacije već završen. Taj zadnji dio ili remediacija okoliša te ispitivanje pričinjenih šteta naša je najslabija točka. Tada je nastupio kritičan trenutak. Uz sve ostalo. Ne znam što su veliki stručnjaci dalje napravili sa stotinjak bačvi kiselog tla. Slučaj je na kraju riješen time što je šef cestovnog poduzeća naredio svojim radnicima da postupe prema proceduri HZT. jer je prikupljeno tlo imalo i dalje pH oko 2 i moralo se dalje nastaviti s njegovim zbrinjavanjem. a budale na vlastitima. To je izrazito skup posao i obično nije jasno tko ga treba platiti. a sličnog mišljenja su bili temeljni i prometni policajci. Kasnije se ispostavilo da je za onečišćenje kriv seljak. bojali su se da se ne otruju tijekom obavljanja zahtjevnog zadatka. Tko smo onda mi koji ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih ponavljamo?». Naravno da mi nitko nije odgovorio na pitanje. jer su oni htjeli zabašuriti posljedice nesreće i u tome su uspjeli. Izgleda da smo mi više od budala i tako će to ostati dokle god političari ne shvate da ovako dalje ne ide. a nastavilo se i dalje po starom. U slučaju požara na skladištu postrojenja PUTO moji suradnici i ja smo se posvađali s predstavnicima gradskih vlasti. ali želim upozoriti da je remediacija onečišćenog tla i voda izrazito skupa. On je bio spreman sam riješiti problem i pokrio je sve troškove intervencije. Mi na tome još nismo ni počeli raditi. Zadnjih godina prošlog stoljeća prevrnula se cisterna sa sumpornom kiselinom kod sela Slušnica pokraj Slunja i sumporna kiselina se izlila iz nje u okoliš. gdje se radi o teškom onečišćenju tla. Usput su bez ikakve potrebe i razloga zatvorili slunjski vodovod čineći goleme štete građanima. a donijeli su je sasvim nekompetentni stručnjaci iz Hrvatskih voda.nadležne službe se nisu znale snaći. kao npr. Gdje nabaviti pijesak i lopate? Nakon cijelih 5 h nazivanja uz zatvoren promet na cesti konačno su cestari uspjeli dostaviti mali kamion s pijeskom i nekoliko lopata. Moj suradnik je pak bio liječnik i tako su se svi ponašali kao radnici na slici iznad ovog teksta. Optužba i dalje stoji protiv svih nas. Oni su imali svoje ideje i ja sam na kraju rekao približno slijedeće: «Mudri uče na tuđim greškama. Vatrogasci su smatrali da to nije njihov posao. jer nije bilo jasno tko treba obaviti posao posipanja mrlje pijeskom i prebacivanje namočenog pijeska u plastične bačve. Mi smo tražili analizu događaja i remediaciju tla sjeveroistočno od požara zbog sumnje u onečišćenje dioksinima. Nakon što je curenje prestalo donijeta je odluka o remediaciji onečišćenog tla. 336 .000 kuna a da problem nije bio ni izdaleka riješen. To nije njihov posao unatoč tome što su možda bili ugroženi. ali događaj je pokazao našu nespremnost za slične slučajeve. Što činiti nakon nesreće? Trebalo bi ukloniti posljedice nesreće. Ima li nade da će oni to shvatiti? I tko je na kraju krajeva kriv ako ne mi građani Republike Hrvatske. Napravljene su brojne gluposti u intervenciji.

pa je teško optužiti već ostarjele generacije ili one u grobovima da su svijetu donijeli zlo. Biti će riječi zapravo o raznim kemikalijama. Hajdemo prvo na POP-ove (Postojani Organski Polutanti) o kojima svi mislimo da znamo skoro sve.Globalno onečišćenje i njegove moguće posljedice Neće biti riječi o ugljikovom dioksidu. Proizvodili su se godinama u izrazito velikim količinama i svud koristili na opće zadovoljstvo ljudske civilizacije. Zar se čak oko ugljikovog dioksida još uvijek ne vode rasprave oko toga hoće li doći do globalnog zatopljenja ili zahlađenja. dioksini nastaju u šumskim požarima. pola milijuna tona ili više kroz godinu dana) te se proizvodi na njezinoj osnovi koriste u svakom dijelu svijeta. PCB-i. Zbog svih naprijed nabrojanih i nespomenutih razloga dajem si pravo izabrati po mom sudu važne globalne nečisti. Dobro je to i daje nadu da će u slijedećih sto godina uz potpunu zabranu korištenja ovih kemikalija doći do nekakvog oporavka okoliša. a ne znamo kako ih se riješiti iz okoliša. U ovom slučaju radi se o teškoj kontaminaciji velikih površina s DDT. Naravno da i u Hrvatskoj postoje mjesta s onečišćenjima. Vremenom se ruše i neke dogme. kao npr. Na nama je da tako i ostane. To je neusporedivo veće onečišćenje nego ono prosječno. Treba još dodati da onečišćenje nije jednako rasprostranjeno u svim dijelovima svijeta. Radi se uglavnom o organoklornim tvarima i detalje možete pročitati u poglavljima o pesticidima i industrijskim kemikalijama. Do globalnog onečišćenja dolazi kad se neka kemikalija koristi u golemim količinama (npr. a lista POP kemikalija je sastavljena i prihvaćena već krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. Postoji i druga mogućnost da opasna kemikalija nastaje kao nusprodukt nekih procesa (npr. Potražite na internetu prema pojmu PCB i biti ćete zatrpani podacima. ali zbog slabe razvijenosti industrije i prometa nismo nikad dostigli niti na jednom mjestu one razine polutanata koje se nalaze u zapadnim bogatim zemljama. Tako je čvrsto dokazano da npr. Postoje mjesta kao ovo na slici u Pakistanu gdje je onečišćenje takvo da na poljima više ne uspijeva apsolutno ništa. a jedino su sad prirodne ravnoteže značajno poremećene i njegove povećane količine emitirane u zrak našom krivicom prijete klimatskim poremećajima. a nemoguće je predvidjeti rizike za ljudsko zdravlje i okoliš čak ni od zagađenja samo jednom od takvih kemikalija. a predstavnika na europskim listama ima već dvadesetak. Problem s rečenim kemikalijama je u tome da nismo do kraja sigurni niti u njihove štetne učinke za ljudsko zdravlje. Teško je to sve skupa sistematizirati. Danas su zabranjeni. dioksini i furani. Mora se priznati da je DDT zabranjen još davne 1968. godine. razvojem analitičkih metoda stalno se otkrivaju nova globalna onečišćenja tvarima za koje nitko do objavljivanja rezultata istraživanja nije mogao ni pomisliti da bi mogle predstavljati globalno onečišćenje. ali naravno u izrazito manjim količinama nego što se to događa u raznim ljudskim aktivnostima. jer nema kontrolne skupine 337 . Mora se priznati da su POP-ovi svijetom prošireni u neznanju. Primjer su DDT. a naravno da se preko hrane stalno unose u ljudske organizme. koje su se zbog goleme uporabe raširile kuglom zemaljskom i stručnjaci ih nalaze na svakom mogućem mjestu. Uostalom. ali zbog svoje stabilnosti u okolišu traju i traju. da su se dioksini pojavili tek nedavno isključivo djelovanjem ljudskog demona. A jesu! Većina POP-ova su bili insekticidi ili su imali važno mjesto u prijenosu i štednji električne energije poput PCB-a (poliklorirani bifenili). izgaranje naftnih derivata daje policikličke aromatske ugljikovodike) na stotine milijuna mjesta diljem planete. jer on nije otrov i uvijek ga je bilo na svakom mjestu naše planete.

Pročitajte još jednom pažljivo odlomak o otpadu i shvatit ćete da vaš doprinos smanjivanju njihovih emisija može biti značajan. jer svatko želi imati svoj auto i njime putovati svojom domovinom i svijetom. 338 . možda bi ipak trebalo upozoriti na posljedice naše ljubavi za putovanjima i onda o tome razmisliti. Nema se tu ovaj čas što naročito napraviti. Radi se o globalnim polutantima. Bilo bi pošteno da na isti način razmišljaju i proizvođači namirnica. ako slijedite osnovna pravila dobrog gospodarenja otpadom. bilo kao ispirci s asfalta nošeni u okoliš oborinskim vodama. vrtove za uzgoj povrća dobro obrađivati tik uz cestu. Slično je s karcinogenim PAH-ovima na zemljištima uz ceste. Što onda učiniti da se zaštitimo? Zapravo je teško dati mudar savjet. Nisu ni građani bez krivice npr. Međutim. jer se polutanti otkrivaju samo složenim i skupim analitičkim postupcima. s dioksinima u zapadnim zemljama. Samo budala bi za sebe uzgajala jabuke tik pokraj ceste. onaj tko za sebe uzgaja voće i povrće treba to raditi na zemljištu dovoljno udaljenom od prometnice. koja bi nam mogla poslužiti kao usporedba s onima izloženim opasnim kemikalijama. Vjerojatno takve osobe i ne shvaćaju da im povrće ili voće mogu biti onečišćeni karcinogenim PAH-ovima ili reproduktivno toksičnim olovom. pa je možda pametnije o problemu i ne raspravljati previše. Kako lijepo izgleda autocesta na slici! Izgradili smo brojne autoceste i na njima se promet povećava. Točno je da svi POP-ovi nisu jednako opasni. za porast emisija dioksina u okoliš. Naravno da ni kupac na tržnici ne zna ništa o problemu onečišćenja uz autoceste i s povjerenjem kupuje garantirano domaće zelje ili jagode. a ljudi i dalje područja uz ceste koriste kao poljoprivredno zemljište ili barem pobiru na takvim mjestima biljke odnosno njihove plodove. Te su kemikalije u okoliš dospjele bilo kao dimovi iz ispušnih cijevi automobila. ali nisu ni daleko. koji se deponiraju uz cestu. Međutim. Ni jedan kupac nije u stanju prepoznati koje povrće ili voće je uzgajano uz prometnu cestu. Očekivano je da će biljke uz ceste biti onečišćene naprijed rečenim kemikalijama u ovisnosti o tome koliko je cesta prometna. a posebno su se nakupljali upravo uz ceste. a da ne razmišljamo ima li od toga kakvih šteta. Svatko zna da je npr. jer većina poljoprivrednog zemljišta nije smještena uz ceste i tako će samo u nekim slučajevima kupljeno povrće ili voće biti onečišćeno olovom ili PAH-ovima. jer je lako prići i lako je obaviti transport plodova do tržnice ili svoje kuće. Statistički gledano. Kod nas je tek nedavno počelo smanjivanje potrošnje benzina s antidetonatorima poput tetraetilodnosno tetrametil-olova. To se uspješno radi npr. Nema nikakvog smisla raspravljati o tome što je opasnije a što manje opasno. Viđao sam građane koji se zaustave uz prometnu brdsku cestu i onda pobiru velebilje na udaljenosti samo koji metar od ceste. jer nismo sigurni da smo baš dobro istražili opasna svojstva svih tih kemikalija. Najjednostavnije je problem zaboraviti. čas su dapače po sadašnjim našim saznanjima neki sasvim bezopasni a oni drugi su među najgorim otrovima. ali ćemo još dugo čekati na to da shvate te onda da im se probudi savjest. Na ovoj slici lijevo poloprivredne površine ipak nisu odmah prokraj cest. pa će trebati dugo vremena da se koncentracije olova uz ceste smanje na prihvatljive veličine. Biti će najbolje da postojane opasne tvari u potpunosti izbacimo iz uporabe i tako barem smanjimo opterećenje okoliša s njima.potpuno «čistih» ljudi ili životinja. gdje već skoro dvadeset godina traje smanjivanje njihovih emisija i rezultati su izvrsni. u većini slučajeva građanin kupuje zdravstveno ispravne namirnice obzirom na sadržaj rečenih polutanata. Prijeratna istraživanja koncentracije olova u tlu pokraj opterećnih cesta u Hrvatskoj pokazala su značajno onečišćenje olovom i PAH-ovima 50-100 m s jedne i druge strane ceste.

itd. pa čak niti kad bi bile razvrstane ne bi trebale predstavljati opasnost zbog svojeg niskog sadržaja u različitim predmetima. Krenimo prvo s ftalatima. kako bi se postigla određena svojstva elastičnosti i tvrdoće. kao npr. Npr. godine. Naravno da se moglo očekivati ispiranje plastifikatora. za izradu dječjih igračaka.. Međutim. jer su u njih dodane različite količine raznih ftalata. O njima je pisano u poglavlju o industrijskim kemikalijama i ovdje će tek biti govora o problemu globalnog onečišćenja. jer se zapravo o njima prvo počelo pisati i prvi su se našli na udaru zabrana ili preporuka za izbor drugih materijala kod izrade predmeta poput boca. još uvijek pojedinci uvoze davno zabranjene pesticide (npr. pa će trebati još dugo vremena da se postigne zadovoljavajuće stanje. dinitro-o-krezol. To su tvari koje se dodaju u plastiku zbog različitih razloga. Istina je da se ispiranje malih molekula iz 339 .) prenoseći ih ilegalno preko granice iz država u kojima takve zabrane ne vrijede (npr. Posebno treba istaknuti da je okoliš u mnogim zemljama svijeta teško onečišćen plastičnim predmetima poput boca na slici ili vrećicama. Pokazalo se da se kod nekih polimernih materijala dodaju ftalati u manjim ili većim količinama.U poglavlju o pesticidima upozoreno je na stalni problem globalnog onečišćenja posebno na primjeru atrazina. pa je teško izabrati stranu ili spoznati istinu. Kad su se onda počeli nalaziti kao globalno onečišćenje zabrinutost je još više porasla i zadnjih deset godina literatura je puna podataka o njihovim opasnostima. a isto se odnosi na biocide. Zbog toga je EZ i donijela direktive s kojima se nastoji isključiti iz uporabe ili barem smanjiti učestalost uporabe takvih kemikalija. pa bi mogli značajno doprinijeti očuvanju svog okoliša da prekinu s takvom rabotom. U slučaju ftalata stvar je krenula od male djece čija nam je sigurnost svima izrazito važna. Možda se stanje najbolje može objasniti upravo s naprijed spomenutim kemikalijama. lindan. pa je to bilo dovoljno za uznemirenost među stručnjacima. BIH ili Srbija). koje do nedavno nisu bile razvrstane u posebno opasne za ljudsko zdravlje i okoliš. Nitko ranije nije razmišljao o tome da bi se male molekule poput ftalata mogle oslobađati iz plastike i izlaziti na njezinu površinu. ali su onda istraživanja pokazala da je ispiranje moguće unatoč tome što smo uvijek smatrali takve plastične predmete inertnima. Postoji velika skupina sumnjivih kemikalija. Polemike između onih koji zvone na uzbunu i drugih koji smatraju da se ništa ne može dogoditi izrazito su žestoke. Još uvijek nije jasno kako će koji od njih završiti. ftalati kao omekšivači ili bisfenol A kao sredstvo za usporavanje gorenja. od predmeta opće uporabe poput boca do posebnih dijelova nekih strojeva. Drugačija je plastika za izradu PVC vreća nego npr. pa možda ni atrazin neće biti zabranjen unatoč tome što su ga mnoge zemlje EZ već zabranile. a Hrvatska je tu direktivu prenijela u svoje propise i počela ju primjenjivati na području zaštite bilja prvim danom 2008. Hrvatski građani danas krše i mnoge postojeće zakone na području primjene pesticida. Najbolje će to biti prikazano na primjeru plastifikatora ili tvari koje se dodaju u plastiku kod izrade različitih dobara. one dolaze na tržište u velikim količinama i primjenjuju se globalno na milijardu mjesta. To donosi mnoge promjene u budućnosti i vjerojatno će se mnoga sredstva za zaštitu bilja naći na listama zabrana. ali on nije jedini globalni polutant u toj skupini kemikalija.

ali većina mojih poznanika je povjerovala. Danas npr. Onda se pojavio problem s bisfenolom A kao usporivačem gorenja. dibutilftalat i diheksil-ftalat). Poznato je da mala djeca sve guraju u usta. ali ipak se dokazalo kako je svijet globalno onečišćen ftalatima. posebno u slučajevima kad voda u njima dugo stoji. Do sad nisu nađeni nikakvi podaci o posebno opasnim svojstvima bisfenola na ljudsko zdravlje. bočice za mlijeko. Zamislite užasa dobrog vinopije kad sazna da se u njegovo vino smješteno u plastični kanister možda ispiru ftalati ili nekakva druga kemikalija? Onda se krenulo i dalje. Pokazalo se naravno da postoji mogućnost ispiranja ftalata u vodu. Već sama sumnja da bi se nešto lošeg moglo dogoditi ponukala je zabrinute ljude da predlože zabranu korištenja plastičnih materijala s bisfenolom A za izradu bočica za malu djecu. područje uz rijeku Po u Italiji). Činjenica da nedvojbeno postoji globalno onečiščenje takvim i sličnim tvarima nije dobra unatoč tome što nisu kod pronađenih koncentracija u vodi opaženi niti se predviđaju opasni učinci na ljudsko zdravlje. plastične boce razbacane po našem okolišu). često s visokim sadržajem onih zabranjenih ftalata. iz dječjih igračaka izrađenih iz plastike poput PVC-a. Međutim. kao npr. ali da su neki od njih reproduktivno otrovni (npr. Pogledajte na internet i možete naći svega. ali sasvim sigurno se javlja prilična uznemirenost među ljudima. vina. a osobito mnogo u industrijski razvijenim zemljama (npr. temperature i utjecaja UV zračenja (npr.plastike odvija izrazito sporo i da brzina ovisi o različitim činiteljima poput npr. a posebno radu grickaju svoje igračke. Kao prvo je otkriveno da ftalati nisu karcinogeni. Oni su se nalazili uglavnom u površinskim vodama. Zbog toga je uslijedila konačna zabrana stavljanja tih ftalata u dječje igračke ili npr. zrno sumnje je posijano i danas se ljudi boje svega. Nema smisla ulaziti u detalje oštrih polemika. Može li se otrovati vodom koja protječe kroz takve plastične cijevi? Broj radova o rezultatima različitih ispitivanja dramatično je porastao i na internetu se može naći svakakve savjete. Nalazili su ga u površinskim i podzemnim vodama diljem svijeta. većina ljudi koristi za kućne vodovodne instlacije plastične cijevi od različitih materijala. Prema mnogim znanstvenim istraživanjima moglo bi se zaključiti da je on endokrini disruptor za vodozemce slično kao naprijed spominjani atrazin. a najbolje su se snašli proizvođači bočica bez bisfenola A ili onih koji izrađuju staklene bočice. od boca za osvježavajuća piće ili različite mineralne vode do vodovodnih cijevi. Zato je Komisija EZ prije desetak godina postavila zabrane korištenja predmeta izrađenih od plastike u koju su dodani ftalati i naredila detaljna istraživanja. ljudi su počeli postavljati pitanje o tome što se događa s ftalatima u drugim predmetima opće uporabe. 340 . Prije petnaest godina službeno se smatralo da su ftalati zapravo gotovo neopasne tvari. ali treba istaknuti da nema nikakvih dokaza da bi ftalati u toliko niskim koncentracijama mogli imati nekakvo zamjetno štetno djelovanje. Prvo su uznemirenje donijeli podaci o globalnom onečišćenju tom tvari. Znanstveni radovi su javljali o njihovoj karcinogenosti i nije bilo svejedno mogu li se ispirati npr. Glupo je svakom tko zna išta o dioksinima i plastici. Iznenađujući su također bili podaci o nalazu bisfenola A u oborinama u Norveškoj. Teško je reći kako će ta cijela priča završiti. Međutim. Čekaju nas zanimljiva vremena. Nedavno sam primio e-mail poruku o opasnostima grijanja hrane u plastičnim posudama zbog ispiranja dioksina iz njih u hranu. ali također u podzemnima. da se potpuno odbace sve plastične boce i vrati se staklenima. pa nisu bile utvrđene niti njihove maksimalno dopustive koncentracije u okolišu niti u vodi za piće. ali se čini da bi mogli biti reproduktivno otrovni. Naravno da se to odnosi i na druga pića poput npr.

a opet otrovanja s botulinom ima na sreću malo. poznatog živčanog bojnog otrova. ali ih onda nisu u stanju učinkovito uporabiti. Možda i zato što kemikalije treba znati uporabiti. što dokazuje tokijska katastrofa. Teroristi nemaju uvjete za sintezu bojnih otrova nego tek možda za krađu. Nekakva japanska sekta je od svojih sljedbenika iz Sibira dobila određene količine sarina. što je sa stajališta prosječnog građanina bilo očekivano. Osnovno je pitanje jesmo li mi spremni za slučaj kakav se odigrao u Tokiju prije više od deset godina. nogometni stadioni. Ja osobno sam krajem 1990. nisam isključivao mogućnost diverzija bilo bojnim otrovima (malo vjerojatno) bilo kemikalijama na skladištima diljem Hrvatske (vrlo vjerojatno). Na prilično primitivan način su ga primijenili u podzemnoj željeznici velikog grada Tokija i prouzročili smrt više od deset ljudi. Da su znali uporabiti kako treba taj sarin imali bi sasvim sigurno više od tisuću mrtvih u zatvorenoj podzemnoj željeznici. a Tokio se dogodio u vrijeme raspada Sovjetskog Saveza i gubljenja nadzora nad mnogo čime. Već tada sam od prijatelja civilnih osoba u JNA primio iscrpne podatke o sintezi i zalihama bojnih otrova u skladištima JNA. barem prema sadašnjim našim znanjima. a kemikalije teroristi vole. Nije ga lako primijeniti niti u terorističke svrhe. godine puno razmišljao i raspravljao sa stručnjacima o mogućnosti primjene bojnih otrova od strane JNA. itd. Građani su u takvim slučajevima sasvim pasivna strana i mogu se samo Bogu moliti da nadležne službe obave svoj zadatak ili da su teroristi napravili velike pogreške u diverziji. Razloga za to je bilo mnogo i nemam ih namjere ovdje iznositi dijelom i zbog razloga tajnosti. Japanci su reagirali izrazito učinkovito.Bojite li se terorizma? Naravno da se svi boje terorizma. jer se radi o izvrsno uređenoj zemlji. ali imamo mjesta okupljanja velikog broja ljudi (npr. Ja sam bio nazočan na barem desetak međunarodnih sastanaka ili radionica na tu temu. a više od tisuću osoba je primljeno u tokijske bolnice na liječenje.). Botulin je najopasnija tvar na kugli zemaljskoj. Prisutnost TV kamera je kod toga izrazito važna. Problem je u tome što su 341 . Mi nemamo podzemnu željeznicu. crkve. Svijet je danas globalno selo i na svakom mogućem mjestu primjena opasnih kemikalija protiv građana može izazvati pozornost cijelog svijeta. jer slika stradanja ostavlja utisak na svakoga. a to je danas važan cilj terorista. Prijatelji su mi dali brojne podatke iz kojih sam mogao zaključiti da primjena bojnih otrova u nadolazećem ratu nije vjerojatna. Nismo spremni! Mislim da je primjena sarina u Tokiju bio sasvim neočekivan događaj. Najpoznatija primjena bojnih otrova u diverzantske svrhe dogodila se 1995. kazališta i koncertne dvorane. a moram priznati da se i raspravlja. Ta činjenica nas može tješiti i davati nam nadu. Važno je znati kako spriječiti diverzije i još više kako se ponašati kad se one dogode. Međutim. O tome treba raspravljati. godine u tokijskoj podzemnoj željeznici. Kako god su zemlje posjednici klasičnih bojnih otrova brojne ipak sve obavljaju izrazito strog nadzor nad svojim oružjima. Mogu udariti tamo gdje ne očekujete i mene čudi što češće ne koriste kemikalije.

Izlazak na otvorenu atmosferu može biti izrazito rizičan. Ako se nalazite u svojim domovima onda ih je najbolje ne napuštati osim ako vam to nadležne službe ne savjetuju. Zapamtite da barem dva dana nakon takvog nesretnog događaja morate biti oprezni. 2. koje čak ne moraju biti opasne. Nikad nemojte paničariti. Zatvorite čvrsto sva vrata i prozore. 342 . Imajte povjerenje u državne službe nadležne za nesreće s kemikalijama i slušajte isključivo njih a ne lažne proroke ili budale. Kad opasnost mine provjerite u kakvom su stanju vaši susjedi i pozovite hitnu pomoć ako vi ili vaši susjedi osjećate bilo kakve poteškoće sa zdravljem. ne smijete pušiti niti piti alkohol.teroristima na raspolaganju brojne kemikalije na hrvatskim skladištima. Diverzantu je dovoljno izazvati strahove primjenom sasvim neopasnih ali smrdljivih kemikalija. a primjenu pravih bojnih otrova u ratu nikad nismo dokazali. 6. Uključite radio slušajući lokalnu radio postaju i lezite na krevet ili fotelju dišući što je moguće pliće. Evo nekoliko savjeta za kraj: 1. I tijekom rata i poslije njega imali smo brojne slučajeve uznemiravanja pučanstva sasvim bezopasnim kemikalijama. 5. a morate stalno biti u blizini liječnika ili barem osigurati brzi prijevoz u nadležnu medicinsku ustanovu. Međutim. ljudi su osjetljivi i često uplašeni. 3. Već neugodan miris može izazvati paniku među građanima. a biti će korisno ako na moguće otvore (npr. Slušajte savjete dane preko lokalne radio postaje (u takvim slučajevima stručnjaci imaju dužnost i pravo potpuno preuzeti lokalna sredstva priopćavanja radi komunikacije s građanima) i radite ono što vam predlažu. između prozora ili vrata i štokova) prilijepite ljepljivu traku poput selotejpa. kakvi se obvezno javljaju poslije svakog kritičnog događaja. Kako se onda pripremiti za takve događaje? Naša iskustva pokazuju da uvijek treba sačuvati hladnu glavu. Ne smijete se fizički naprezati. 4. Maknite se mirno što prije iz sumnjivog područja i potražite za svaki slučaj pomoć medicinskog osoblja bez obzira imate li ili nemate nekih simptoma otrovanja. što smo iskusili više puta.

Ne kupujte nikad velike zalihe opasnog proizvoda. 4. Nikad ne kupujte kemikalije od neovlaštene osobe. odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s dovoljno vode. Kad se radi o ovakvim kemikalijama kao u deklaraciji iznad teksta kupujte samo proizvod sa sigurnosnim zatvaračem. Može se osloboditi opasni klor. Evo primjera dobre deklaracije. 343 . 10 020 Zagreb. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu) Oprez! Ne koristiti s drugim sredstvima.: 0800 432 000 3. nakon dodira s kožom. Površina znakova opasnosti na malim pakiranjima mora iznositi najmanje 1 cm2. koji ne može odviti dijete. Gospodska 12. Moraju biti navedeni svi podaci koje propisuje zakon. koju smo ovjerili u HZT. otrovno za organizme koji žive u vodi) S: 2-37/39-26-27/28-45 (čuvati izvan dohvata djece. tel. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. 2.OPĆI SAVJETI Nabava kemikalija 1. ako je ona priložena uz proizvod. Korištenje opasnih kemikalija 1.o. a slova moraju biti čitljiva s udaljenosti 45 cm od oka. Prije uporabe pozorno pročitajte deklaraciju i uputu. Njemačka UVOZNIK: Blista