BOJITE LI SE OTROVA?

Franjo Plavšić

1

Izdavač Hrvatski zavod za toksikologiju Martićeva 1c, Zagreb Autor Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Glavni urednik Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Recenzent Prof. Dr. sci. Oskar Špringer Likovna oprema naslovnice i dijela ilustracija Nikola Plečaš (Nik Titanik) Mreža www.hzt.hr

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 713108 ISBN 978-953-55855-0-3 BOJITE LI SE OTROVA: priručnik/<autor Franjo Plavšić> glavni i odgovorni urednik Franjo Plavšić Zagreb: Hrvatski zavod za toksikologiju, 2009. Prvo izdanje

2

PREDGOVOR
Na mojim predavanjima iz toksikologije nastojim uvijek pobuditi pozornost slušača pričama iz mog dugogodišnjeg iskustva, je inače je slušačima dosadno. Priče čovjek ne može uključiti u udžbenike, jer njima tamo nije mjesto, a višekratno su me moji studenti ili drugi polaznici predavanja molili da te priče negdje objavim. Neke od njih sam objavio na web stranici moje ustanove, ali nju posjećuju rijetko gosti (godišnje oko 20.000 posjeta), pa moja mudrovanja imaju malog odjeka u javnosti. Zbog toga sam odlučio barem osobama zainteresiranima za toksikologiju prikazati područje pričama iz osobnog iskustva ili ponekad iz iskustva drugih toksikologa. Tako je nastala ova publikacija, koja nije temelj za nikakvu službenu edukaciju. U priči ću slijediti tijek mojih predavanja iz toksikologije, ali je ona namijenjena građanima. Ima još jedan razlog zbog kojeg sam priredio ove priče. Želim da javnost razmišlja na umjeren način ili realistički kakve nam opasnosti danas prijete od kemikalija. Treba smanjiti broj ekstremista među građanima. Ekstremisti nisu brojni, ali su vrlo glasni. S jedne strane, javljaju se oni koji bagateliziraju sve opasnosti kemikalija nastojeći pokazati da je naš svijet najbolji od svih mogućih i da opasne kemikalije zapravo ne predstavljaju nikakvu opasnost čovječanstvu i okolišu. Druga skupina ekstremista je još glasnija. Oni se svega boje i protiv bilo kakvog su napretka čovječanstva. Najradije bi se vratili u pećine i tamo živjeli u slobodnoj prirodi, što bi im vjerojatno dosadilo nakon 3 dana. Jedni i drugi su nerazumni i nerealni, a njihov utjecaj na građane može biti izrazito loš. Jednom sam u novinama napao bračni par farmaceuta, koji se bore protiv svih mogućih aditiva u hrani prikazujući ih užasno opasnima i nagovarajući ljude da odbace sve osim prirodno uzgojene hrane. Pokazao sam da pišu gluposti i izrazito me stid što je dama bila moj student i položila ispit iz toksikologije. Odgovor u Vjesniku je bio žestok i dičio se naslovom o meni kao srednjevjekovnom toksikologu. Ja se nisam zbog toga osjetio pogođen, jer srednji vijek je imao genijalnih ljudi poput npr. Paracelzusa na čiju definiciju o otrovima nemam ni jednu primjedbu. Mladi bračni par nije shvaćao temeljne pojmove iz toksikologije i ja sam jedno vrijeme mislio ovaj uradak nazvati «Sjećanja srednjevjekovnog toksikologa», ali sam odustao od toga da ne bi tim neznalicama podigao ugled. Ako ovi moji tekstovi i malo pomognu nekim građanima u shvaćanju stvarne opasnosti od kemikalija biti ću zadovoljan, ali nemam iluzija da ću promijeniti način razmišljanja. Uvijek je bila važna intelektualna elita, a ja se upravo njoj obraćam s velikom nadom. Na budale se ne treba osvrtati, jer njih je bilo i biti će ih.

3

1. O OPASNIM KEMIKALIJAMA ONO OPĆE
OPĆI POJMOVI
O granama i ograncima toksikologije uključujući brojne definicije može se pogledati posebne knjige uključujući udžbenike Hrvatskog zavoda za toksikologiju, a naglaske ovdje želim dati na životna iskustva. Činjenica je da sve može biti opasno za ljudsko zdravlje, pa čak i one kemikalije koje izgledaju sasvim bezopasne ili čak neophodne za život. Pokušajte popiti deset litara vode u kratkom roku i ja vam tvrdim da nećete dobro proći. Tijekom 2007. godine bio je objavljen članak po svim mogućim sredstvima javnog priopćavanja o mladoj dami, koja je umrla zbog toga što je popila na nekom takmičenju previše vode osvojivši prvo mjesto. Kod nje je došlo do dehidracije stanica i umrla je u svom djevojačkom stanu. Ja se uvijek pozivam na slučaj ubojstva iz nehata dvoje pacijenata u jednoj našoj bolnici kad su im zabunom dali infuzije 21%-tnog natrijevog klorida umjesto fiziološke otopine. Zbog operacije ehinokoka našla se ta kobna otopina u ormariću s drugim infuzijskim otopinama, a sestra koja je trebala dati fiziološku otopinu pacijentima nije dobro čitala naljepnice i tako se dogodila tragedija. Sve može biti otrov u određenim okolnostima pa i masna hrana ljudima s povišenim trigliceridima kao na slici ispod, ali mi naravno ne gledamo iznimne okolnosti nego život i temeljem toga razvrstavamo tvari prema opasnostima.

Opasne kemikalije izazivaju štetne učinke u nekom organizmu. Mi više ne stavljamo čovjeka u središte pozornosti i važno nam je kad neka kemikalija izaziva štetne učinke npr. kod glista ili šumskog bilja. Problem je prvenstveno u tome kako prepoznati što je to štetni učinak, a što možda koristan. Ni tu nismo uvijek sigurni. Uzmimo npr. učinak snižavanja krvnog tlaka u ljudi. Onaj tko ima visok tlak treba nekakav lijek za njegovo snižavanje i taj lijek njemu koristi dajući dobar i poželjan učinak. Neka netko s normalnim ili niskim tlakom uzme zabunom lijek za snižavanje krvnog tlaka neće se poslije toga u najboljem slučaju dobro osjećati, a možda bude morao tražiti pomoć liječnika. Mislim da primjera imamo napretek i nema ih smisla više navoditi. Naravno da imamo kemikalije koje će kod svakog čovjeka izazivati štetne učinke i samo će se razlikovati prema dozi u kojoj će kod različitih osoba biti štetne. O njima će biti više riječi u tekstu koji slijedi.

4

Onako općenito govoreći možemo štetne učinke podijeliti u prolazne i neprolazne. Prolazni su oni koji će proći sami od sebe ili uz pomoć liječnika, a oni neprolazni naprosto nam ostaju kao šteta za cijeli život. Iz toga bi se moglo zaključiti da su prolazni učinci nebitni i da na njih ne treba obraćati pozornost. To se može uzeti zdravo pod gotovo ako se radi o štetnim učincima proizašlim iz naših grešaka u životu, kao npr. akutnog pijanstva. Napijemo se u društvu i onda barem dva do tri dana osjećamo posljedice svoje gluposti, ali sve one probavne poteškoće i teške glavobolje prođu za koji dan, a mi ih se sjećamo tek kao neugodnog iskustva svog glupog ponašanja. Problem je kad se takvi učinci javljaju na radnom mjestu zbog brojnih razloga kao što su npr. oni genetske naravi. Sjećam se osobe koja je radila s jednim aromatskim nitro spojem i stalno je patila od teških glavobolja i vrtoglavica. Razlog je bio u genetski naslijeđenom nedostatku u radu jednog enzima pod nazivom methemoglobin-reduktaza. Naime, različiti anorganski nitrati ili nitriti te brojni organski spojevi sa nitro ili nitrozo skupinom prevode naš hemoglobin u methemoglobin, koji nije u stanju prenositi kisik do stanica i zbog toga se javljaju simptomi kao u našeg građanina. Ta osoba naprosto nije smjela raditi s nitroso ili nitro spojevima, jer je imala stalno visoke koncentracije methemoglobina i teško je patila na poslu. Ljudi su međusobno različiti i često različito osjetljivi na djelovanje kemikalija. Ono što se u slučaju lijekova zovu nuspojave kod kemikalija se naziva rijedak štetni učinak. Javlja se samo kod rijetkih osoba zbog različitih razloga i može predstavljati težak problem za pojedinca. Jedan od primjera je prijapizam kao nuspojava ili rijedak štetni učinak, koji se javlja kod nekih muškaraca. Radi se o pojavi da je u takvih osoba spolni ud stalno ukrućen baš poput slučaja antičkog kralja Prijapa, koji je imao taj učinak zbog bolesti krvožilnog sustava. Tipičan primjer u kojem znatan broj muškaraca doživi prijapizam je nakon ugriza crne udovice. Nakon ugriza tog zanimljivog ženskog pauka, koji poslije spolnog odnosa pojede svog partnera, javljaju se različiti neugodni simptomi. Glavni je naravno bol oko mjesta ugriza, a karakterističan je laktrodektizam ili lice ukočeno u bolnom osmijehu. Kod većine muškaraca ostaje ukočen i spolni ud kroz period do 2 dana, ali to ne donosi nikakvo dobro ni ugriženom ni njegovom spolnom partneru, jer siromah trpi teške bolove zbog ugriza crne udovice i ni malo mu nije stalo do seksa. Inače treba reći da znanstvenici zadnjih godina puno rade na izolaciji tvari koja ima ovako snažan afrodizijački učinak i možda uskoro budemo imali zamjenu za slavnu Viagru. Stvari nisu ni malo jednostavne kad govorimo o tzv. opasnim kemikalijama. Možda je od svega najvažnije da mi nismo sigurni u opasna svojstva kemikalija. Činjenica je da se podaci o toksikološkim svojstvima kemikalija saznaju u dobro kontroliranim pokusima na životinjama, a one se ipak razlikuju od ljudi na brojne načine. U prošlosti su se pokusi najčešće obavljali na glodavcima poput miša, štakora, kunića, zamorca i sličnih životinja. Istina, bilo je iskustava i s otrovnošću kemikalija na ljudskom modelu. Nažalost, brojni zločinci poput slavne Katarine Medići i Hitlerovih sljedbenika obavljali su pokuse na ljudima, a danas koristimo često slučajeve otrovanja ljudi da nešto iz njih naučimo. Obavljaju se i epidemiološka istraživanja štetnih učinaka kemikalija na zdravlje radnika, npr. kako može utjecati neki herbicid na zdravlje poljoprivrednih radnika nakon više godina

5

izloženosti. Međutim, još uvijek su pokusi na životinjama izvor naših podataka unatoč otporu društava za zaštitu životinja. Pogledajmo na slikama najčešće životinje na kojima se danas uz vrlo strogi državni nadzor obavljaju toksikološka istraživanja.

Laboratorijski miš

Štakor

Minijaturna svinja (mini pig) Pase beagle uzgojen za pokuse Najpouzdaniji rezultati dana se postižu na mini svinjama i psima biglima, koji uopće nisu uzgajani kao kućni ljubimci (unatoč tome što prekrasno izgledaju) nego kao pokusne životinje. Ne znamo kako će se u budućnosti stvari odvijati, ali danas se zbog ljubitelja životinja postavljaju brojne prepreke pred izvođenje pokusa na životinjama. Zbog toga je EZ komisija uvela brojna ograničenja izvođenja pokusa na životinjama s osnovnom postavkom da one ne smiju patiti u takvim pokusima i da se pokusi smiju obavljati samo u slučajevima kad je dokazano da su oni neizbježni. Nisu dopušteni nikakvi nepotrebni pokusi na životinjama. EZ je uvela vrlo učinkovit sustav praćenja pokusa na životinjama. Ne mogu se za istu kemikaliju na dva mjesta obavljati pokusi na životinjama. Onaj koji se prvi javi kao izvođač takvih odvratnih pokusa jedini ima dopuštenje za njihovo izvođenje pod nadzorom određenih tijela EZ, a svi ostali nemaju na to pravo. Mogu kasnije uz financijsku nadoknadu

6

tražiti na korištenje rezultate pokusa ovlaštenog izvoditelja pokusa kako bi mogli svoje proizvode staviti na tržište, ali životinje moraju ostaviti na miru. Naravno da se pokusi na životinjama ne dopuštaju niti u slučaju kad se rezultati mogu priskrbiti na drugi način. Tako je već davno zabranjeno ispitivati nagrizajuće djelovanje na koži ili očima životinja, jer postoje drugi činitelji na temelju kojih se može unaprijed zaključiti da tvar ima nagrizajuće djelovanje. Tako se temeljem fizikalno-kemijskog svojstva kiselosti (pH niži od 2) ili lužnatosti (pH viši od 11) automatski zaključuje da kemikalija ima nagrizajuće djelovanje i zabranjeno je to dodatno dokazivati pokusima na životinjama. Danas se pokušava naći fizikalno-kemijske metode, koje će zamijeniti pokuse ispitivanja nadražljivih svojstava kemikalija, kako bi se smanjio broj takvih pokusa na životinjama. EZ jako potiče pronalaženje tzv. alternativnih metoda utvrđivanja opasnih svojstava kemikalija. Veliko pouzdanje imaju u računalne modele utvrđivanja opasnih svojstava na temelju strukture neke kemikalije, pokuse na kulturama stanica ili na bakterijama, itd. Sve u svrhu zaštite pokusnih životinja. Pri tome moram upozoriti na određenu nedosljednost zaštitara životinja. Većina zabrana se zapravo odnosi na toplokrvne sisavce, a o ostalim životnim vrstama se ne vodi jednaka briga. Nitko nema ništa protiv ispitivanja ekotoksičnost na vodenbuhi ili npr. na kamenicama, a i to su živa bića. Očito smo još uvijek na počecima brige za pokusne životinje i možda će tek slijedeće generacije pravednije gledati na cijelu problematiku. Još nešto općenito o učincima kemikalija na ljudski organizam. Svatko od nas je jedinka za sebe i drugačiji je od ostalih ljudi. Neka kemikalija će različito djelovati na različite ljude. Svatko od nas ima vjerojatno životno iskustvo djelovanja alkohola na različite osobe. Kad društvo sjedi zajedno za stolom i pije vino ili pivo, alkohol će bitno različito djelovati na pojedince. Nakon iste količine ispijenog alkohola neki će biti veseli, drugi će postati izrazito dosadni, treći će ometati društvo svojim ponašanjem, a neki će naprosto biti pospani. Svatko će na svoj način reagirati na alkohol. Tako je i sa svim drugim kemikalijama. Naša osjetljivost na njih je različita od čovjeka do čovjeka i na to treba uvijek misliti. Stvar ne završava na tome. Svatko od nas je različito osjetljiv na kemikalije u različito doba dana, mjeseca ili godine. Radi se o tome što je čovjek ipak dio prirode i na njegov organizam djeluju brojni činitelji poput mjesečeve gravitacija (70% ljudske mase se sastoji iz vode), izmjene svjetlosti i tmine, temperaturnih promjena, magnetskih polja i drugih prirodnih sila. Najviše je izražen tzv. cirkadnevni biološki ritam dug približno 24 h, ali ni drugi biološki ritmovi nisu za zanemariti. Tako je npr. kod muškaraca izražen godišnji ritam testosterona (važni muški spolni hormon), koji je najviši u jesen i najniži u proljeće, iako bi mnogi pomislili drugačije. Zato su se u starim vremenima svadbe odigravale u jesen. Kod cirkadnevnog ritma treba naglasiti da se ljudi dijele na noćne i dnevne tipove. Dnevni tipovi su naučili danju raditi i noću spavati, a cijeli se organizam tome podređuje. Metabolizam je kod čovjeka drugačiji danju nego noću, a također je različita sposobnost obavljanja poslova. Samo kao primjer dajem podatke o pH mokraće tijekom dana kod dnevnog tipa. Njemu je ujutro mokraća blago lužnata s pH oko 9, a u večernjim satima je blago kisela s pH oko 5. Te promjene pH (kiselost/lužnatost) imaju između ostalog velikog utjecaja na izlučivanje slabih kiselina ili baza mokraćom. Primjer je tako često korišteni lijek acetil-salicilna kiselina (Andol ili Aspirin). Ona će se u jutarnjim i prijepodnevnim satima kod dnevnog tipa izlučivati iz organizma značajno brže nego u večernjim satima. To znači da će njezine koncentracije po noći biti kod takve osobe više i time će joj djelovanje biti bolje nego danju. Oduvijek se zna da nije dobro remetiti biološke ritmove, jer to vodi slabljenu našeg organizma. Onaj tko je dnevni tip loše će raditi noću. Neki kažu da se zbog toga nesreće događaju učestalo češće noću nego danju. Pogled na problem remećenja bioloških ritmova «jet lag» posebno se iskazao zadnjih desetljeća vezano uz duge letove avionom u prekomorske krajeve. Nakon leta preko Atlantika u Ameriku ili preko Azije do Japana dovodi ljude u neugodne situacije potpunog poremećaja ritma spavanja i budnog stanja. Radi se o poremećenom dnevnom ritmu

7

godine. Zapravo se ona kroz tjedan ili duže nakuplja u organizmu i njezine koncentracije slijede krivulju sličnu onoj iznad teksta. kako u Europi tako i Hrvatskoj. Oni koji rade s kemikalijama izloženi su ulasku kemikalije u organizam uglavnom za vrijeme boravka na radnom mjestu. POP (Postojani Organski Polutanti) kemikalije. poput onog mjesečnog. jesen/zima) ili godišnjeg. pogledajmo zbog jednostavnosti što znači izloženost na radnom mjestu. što ovisi o svojstvima kemikalije i organizmu u koji se ona unosi. Mudri ljudi ne bi trebali zanemariti ovaj činitelj. Nakupljanje može biti veće ili manje. Nije to baš uvijek tako. Kod nekih kemikalija koje se rado nakupljaju u organizmu porast koncentracija je daleko značajniji nego je na gornjoj slici. prašina) na radnom mjestu. a na donjem dijelu slike promjene koncentracija iste kemikalije u krvi izložene osobe. Uzmimo kao primjer poznati insekticid DDT. Potpuno je jasno da opasna kemikalija ne nestaje potpuno iz organizma nakon što je prestalo izlaganje njezinom ulasku iz okoliša. U takvu skupinu pripadaju npr. sezonskog (npr. koje su danas potpuno zabranjene za korištenje. pare.kad se posebno mijenja osjetljivost na djelovanje kemikalija uključujući lijekove. koji je zabranjen na našem području još davne 1968. On se tako 8 . posebno kad je čovjekov okoliš onečišćen opasnim tvarima. aerosoli. Neka je na gornjem dijelu slike prikazan tijek koncentracija neke kemikalije u zraku (plinovi. Međutim. pogotovo kad profesionalno rade s kemikalijama. a dok su izvan radnog mjesta trebala bi njihova izloženost biti smanjena. Ne bi trebali zanemariti utjecaj drugih ritmova.

Naprijed rečene činjenice valja uvijek imati na umu i ne plašiti se bilo koje kemikalije dok se unosi u dozi koja nije učinkovita za naš organizam. pa ga u našim mastima još uvijek možemo naći u koncentracijama istog reda veličine kao te davne 1968. 100 80 100 80 Uèinak % 60 40 20 Uèinak % 1x 1. Tako npr.2x 2x 60 40 20 1y 2y 3y 4y Doza Doza Gornja slika prikazuje kako raste učinak neke kemikalije povećanjem njezine doze. Desna krivulja ima puno blaži rast i kod nje se tek tri puta višom dozom od one vezane s prvim učincima javlja maksimalni učinak. vidi se da postoje niske doze uz koje se ne javlja naš učinak. Bojimo se takvih kemikalija. godine. pa možemo biti posve bezbrižni kad smo izloženi takvim dozama. Pri tome treba obratiti pozornost na cijelu sliku. a ovdje dajemo primjer cijanida. soli poput kalijeva cijanida ili tzv. Znači da nam je jedina prava šansa za preživljavanje izbjegavanje unosa bilo koje kemikalije u organizam. Drugi važan pojam na krivuljama doza/učinak jest nagib rastuće krivulje. pa o dozama treba nešto reći. Krivulja s lijeve strane slike raste jako brzo i dovoljno nam je povećati dozu tek 20% iznad one uz koju se javlja prvi učinak da se dosegne maksimalni učinak. Sveukupno do sada negdje oko 30 njih. amidgalini iz raznih koštica poput kajsija metabolizmom u organizmu daju cijanide. a ima ih mnogo na listama zabrana. a ne osjećamo pri tom nikakve poteškoće. Kao prvo. ali nikad nitko nije stradao zbog strasti za kolačima s gorkim bademima. jer to što sad malo o većini od njih znamo ne znači da sutra nećemo saznati neke strašne činjenice. Primjera djelovanja kemikalija je izrazito mnogo. Cijanidi su izrazito snažni otrovi bez obzira u kojem obliku dolazili (npr. Zaista su postale veliki problem i nitko ne zna kroz koliko će se generacija one još uvijek nalaziti u našim organizmima te koje štetne učinke mogu izazivati. a taj 9 . Kad govorimo o otrovnosti ili nekoj drugoj opasnosti kemikalija logično je da njihove učinke povezujemo s unesenom dozom. To je jedan od brojnih razloga zbog kojih moramo biti izrazito oprezni s izlaganjem kemikalijama. uživanjem u gorkim bademima ili uzimanjem nekih lijekova poput natrijevog nitroprusida). Naravno da je ova druga krivulja prihvatljivija od lijeve. Postoji još nešto što treba naglasiti. Mi ih u ovom ili onom obliku stalno unosimo u organizam (npr. cijanogene tvari). a to je činjenica da je maksimalni učinak 100% i iznad toga se može doza dizati koliko god se može zamisliti. cijanovodik.dobro skladišti u mastima ljudi i biljaka te se praktički ne metabolizira. kako god mi dozu povećavali ili smanjivali u onom području gdje nema njezina djelovanja (doze niže od x na lijevoj odnosno y na desnoj strani slike). Najbolje je to pokazati slikama. I kod najopasnijeg otrova postoji područje doza kod kojih on nije djelotvoran. pušenjem.

Radi se o eksperimentalnim podacima na većem broju pokusnih životinja iz kojih se može vidjeti sve ono što je bilo izlagano u prethodnom tekstu. One su naprosto u njima prirodno prisutne i nema skoro nikakve mogućnosti da će kod niskih doza doći do štetnih učinaka. koji izazivaju veće ili manje štete za organizam.se učinak više ne može pojačavati.zrak. poljoprivrednom zemljištu. Postoje doze uz koje je vjerojatnost pojave karcinoma izrazito niska ili gotovo da nema mogućnosti stradavanja životinje koja je primala takve male doze. Ljudi nerijetko ne razumiju što zapravo znači MDK i zato ovdje treba ipak dati neka objašnjenja. zraka u okolišu. Ne treba se uzrujavati kad se npr. U praksi svakodnevno viđamo strah ili čak paniku na licima ljudi kad saznaju da je npr. nađe da neka voda za piće sadrži olovo u niskim neučinkovitim koncentracijama. a ne na druge učinke. jer olova je u tlu bilo i biti će ga dok postoji ova planeta. može biti učinak nadraživanja sluznica dišnih putova ili karcinogenost. Na to treba uvijek misliti. hrana). različitim vrstama hrane. Naravno da se krivulje sa slike iznad ovog teksta odnose na neki promatrani učinak. Tako to npr. koncentracija nitrata prešla MDK u kiselom zelju nekog našeg ili stranog proizvođača. a živi organizmi reagiraju tek kad njegove koncentracije porastu iznad neke razine. kao što je pokazano na slici ispod ovog teksta o učincima plutonija kod dugotajnog unošenja u organizam pokusnih životinja. itd. U pravilu se najčešće gleda krivulja smrtnosti na određenom životinjskom modelu. Misli se naravno na MDK (Maksimalno Dopuštene Koncentracije) za različite medije poput zraka u radnom prostoru. a da one nisu i neće u niskim koncentracijama predstavljati nikakvu opasnost za nas ili druga bića iz našeg okoliša.. Odmah na početku treba vrlo snažno naglasiti da takvo kiselo zelje s koncentracijama nitrata iznad propisanog MDK nije zdravstveno ispravno i 10 . Koja je to razina i što nam propisima određene koncentracije u nekom mediju zapravo znače? To je izrazito važno pitanje povezano s tekstom od naprijed o krivuljama doza/učinak. itd. vodi za piće. voda. ali za praksu su važniji drugi učinci. jer različite opasne kemikalije se unose u organizam iz okoliša preko različitih medija (npr. Treba znati da naš okoliš sadrži silno mnogo opasnih kemikalija i sadržavao ga je od kad je svijeta. Odmah se postavlja pitanje što će se nama dogoditi ako jedemo takvo kiselo zelje jednom ili više puta.

Ja to uspoređujem s propisima u prometu koji se tiču maksimalno dopuštene težine vozila pri prelasku mosta s ograničenom nosivosti. ali ostaje ključno pitanje što će se dogoditi ljudima koji su u njemu uživali. To je ujedno i MDK za klor. koji se koristi na stotine mjesta prvenstveno za dezinfekciju vode i mnogi radnici dolaze s njim u kontakt. Međutim. na psu beaglu). Za ovaj izračun nam je najvažnija najviša doza koja učinak ne izaziva (NOAEL. ali na drugom (npr. Kod utvrđivanja MDK mora se obaviti brojna istraživanja. Ako se zaustavite ispred mosta s maksimalno dopuštenom težinom vozila 5 t onda se težim teretom most ne smije prelaziti. ali po propisima se rijetko kad dopušta kratkotrajno premašivanje MDK s koncentracijama klora na radnom mjestu.5 ppm. Faktor sigurnosti će dakle ovisiti o brojnim činiteljima. prilično smo sigurni da se kod takve doze na modelu ispitivanja neće opaziti štetni učinci (npr. za većinu opasnih tvari nije ovako 11 . Dakle. Naravno da se neće ništa dogoditi ako se vozač uputi na most s ukupnom težinom vozila i tereta npr. a prvenstveno o vrsti štetnog učinka te o modelu na kojem je rezultat za NOAEL dobiven. U praksi se pokazalo da se kod većine ljudi javlja nadraživanje sluznica očiju i dišnih putova kad su mu koncentracije u zraku 15 ppm (part per milion ili dio na milijun). Jednostavan primjer za razumijevanje je klor. Nama je važna što veća sigurnost da se štetni učinak zaista neće pojaviti i zato se NOAEL dijeli s faktorom sigurnosti da bi se dobilo ADI (Acceptable Dayli Intake ili prihvatljivi dnevni unos). U tom slučaju kad je radnik izložen kloru samo na radnom mjestu dijeli se NOAEL s 20 te se dobije ADI od 0.5 ppm radniku se ne smije ništa dogoditi. a ovdje će biti prikazan cijeli put prilično pojednostavljeno. Kreće se opet od krivulje doza/učinak za izabranu vrstu učinka. jer je most građen s određenim faktorom sigurnosti i ne smije se srušiti niti pod znatno većim teretom. čovjek) možda hoće. Ako koncentracija klora prijeđe 0. Not Observed Adverse Effect Level ili samo NOEL). O tome uopće nema smisla raspravljati. Koncentracija od 10 ppm se može uzeti kao NOAEL.mora ga se povući iz prometa. 20 t. jer ljudi mogu boraviti dugo u atmosferi s takvim koncentracijama. jer propise se mora poštivati i takvo kiselo zelje nije za ljudsku ili životinjsku ishranu.

jednostavno izračunati MDK, jer ih se unosi na mnogo načina u organizam. Tako npr. nitrate i nitrite u različitim oblicima čovjek unosi kontinuirano. Zrak u okolišu je često onečišćen nitroznim plinovima, koje građani udišu. Obzirom na to da se za uzgoj biljaka koriste mineralna gnojiva na bazi nitrata onda ih se unosi prehranom različitim biljnim proizvodima te vodom često onečišćenom nitratima i nitritima. Mogli bi davati i druge primjere unosa ovakvih tvari, kao npr. nitrite u suhomesnatim proizvodima gdje se dodaju kao konzervansi. Tu je potrebno za svaki od medija izračunati MDK prema vrlo složenim istraživanjima. Najbolje će to biti objašnjeno na arsenu, čiji su spojevi otrovi ili vrlo jaki otrovi te su uz to kancerogeni i mutageni. Nažalost, arsen je prisutan u našem tlu i vodama, pogotovo u Istočnoj Slavoniji, gdje su mu nekad koncentracije u zdencima izrazito visoke. Isto tako ga se može naći u različitim prehrambenim artiklima, a pogotovo su mu visoke koncentracije u škampima. Radi povećanja sigurnosti ljudskog zdravlja stalno se snižava MDK za arsen u vodi za piće. Do prije nekoliko godina MDK je iznosila 50 μg/l arsena u vodi, ali je tada smanjena na 10 μg/l. Sve je to učinjeno zbog karcinogenosti i drugih teških štetnih učinaka arsena. Nije bilo nikakvih pokazatelja da bi cijeloživotno uzimanje vode s koncentracijama arsena od 50 μg/l moglo izazvati štetne učinke, ali je ipak radi razloga sigurnosti MDK snižen. Kod škampa se nitko ne uzrujava zbog koncentracija arsena u njihovu mesu i one su višestruko veće nego u dobroj vodi za piće. To je zato što ljudi vodu piju svakodnevno, a škampe jedu prilično rijetko čak i u Dalmaciji. Onda je ukupni unos arsena u vodi s koncentracijama od oko 10 μg/l kroz godinu dana uz pretpostavku da čovjek pije dnevno oko 1 l te tekućine približno 3,5 mg. Puno ili malo? Ako pojedete 5 kg škampa s koncentracijama 400 μg/l uz pretpostavku da je samo polovica od toga meso konzumirali ste godišnje oko 1 mg arsena. Računica je jasna! Naravno da su istraživanja tzv. dnevne košarice unosa pojedinih namirnica znatno složenija i jako skupa, ali se sve skupa svodi na prosječni unos građanina neke države. Možemo na kraju reći vrlo jasno da MDK predstavlja činitelj sigurnosti a ne rizika. Kad koncentracije neke tvari premaše MDK ništa se nikome neće dogoditi, ali u tom času se već smanjuje sigurnost i barem blago povećavaju rizici. Zbog toga ne treba paničariti u takvim slučajevima, ali treba vrlo tvrdo stajati na stanovištu da se MDK ne smije preći osim u posebnim slučajevima. Zakonodavac zna u svim zemljama da su prekoračenja MDK moguća zbog razloga tehnološkog procesa i da ih koji puta nije lako izbjeći. Jednostavan primjer opet s klorom. Na slici pokraj teksta je prikazana klorna stanica s bocama ukapljenog klora spojenima na klorinator. U času kad se boca isprazni zatvara se ventil na njoj i cijev se od nje odspoji. Ona mala količina klora iz cijevi će izaći van u zrak klorne stanice i naglo će porasti koncentracije klora u zraku. Teško je izbjeći takav slijed događaja. Naravno da će radnik obaviti provjetravanje prostorije, ali u jednom času će koncentracije klora u zraku preći MDK. Zakonodavac je to dopustio dajući novo ograničenje pod nazivom KDK (Kratkotrajno Dopuštena Koncentracija). Kod klora ona iznosi 1 ppm (1 dio klora na milijun dijelova zraka), ali takav događaj smije trajati maksimalno 15 min i ne smije se ponoviti u jednom radnom danu više od 4 puta, a razmak između incidenata smije biti minimalno 1 h. Smatra se da je to dovoljna garancija da se rizici za radnike neće

12

zbog toga povećati. Naravno da se KDK daje i za druge medije, poput npr. vode za piće ili za zrak u okolišu. Isto tako se pravila mijenjaju u izvanrednim okolnostima, kad nije moguće poštivati stroge propise o MDK. Ja sam za vrijeme rata bio zapovjednik Toksikološke službe GSS (Glavni Stožer Saniteta) i dobio sam među ostalim zadatak brinuti o opskrbi vodom naših postrojbi na bojišnici. Naravno da nitko nije spremao vodoopskrbne sustave za bojišnicu i tamo je u najvećem broju slučajeva voda bila zdravstveno neispravna za piće. U prvo vrijeme rata mi smo se morali pomiriti s tim da naši branitelji neće imati zdravstveno ispravnu vodu za piće i dopustili smo korištenje zdenaca, cisterni i drugih izvora sa zdravstveno neispravnom vodom za piće. Bilo je važno da imaju bilo kakvu vodu za piće i obavljanje osnovnih sanitarnih potreba. Naravno da smo obilazili bojišnicu i činili što smo mogli, posebno u nekoliko slučajeva otrovanja bakteriološki neispravnom vodom. Kasnije se stanje popravilo do prihvatljivih normi, ali u prvo vrijeme se nije moglo ustrajati na potpuno zdravstveno ispravnoj vodi. Tako će to biti i u budućnosti kod nesreća ili teških kriznih stanja. Smatra se da čovjek kroz kratak period može bez opasnosti koristiti zdravstveno neispravni zrak, vodu ili namirnice, kad naprosto nije moguće osigurati mu ono što propisi nalažu. S MDK treba uvijek biti oprezan i nastojati urediti uvjete na radnom mjestu tako da se koncentracije opasnih tvari kreću daleko ispod te granične vrijednosti. To diktiraju i nove uredbe i direktive EZ, pa je ključno pročišćavati zrak na radnom mjestu tako da nema ni potrebe mjeriti koncentracije opasne tvari u zraku. Iskustvo nam baš i nije blistavo budući su toksikolozi u prošlosti radili greške. Kad je prije pedesetak godina počelo korištenje vinilklorida za sintezu polivinil-klorida (PVC) svi su smatrali da je polazna sirovina posve neopasna. Kod nas u Kaštel Sućurcu je bila tvornica PVC tada pod imenom Jugovinil, a nitko nije znao ništa o stvarno opasnim svojstvima vinil-klorida. Smatralo se da je ta lako hlapljiva tekućina opasna jedino zbog svoje zapaljivosti i eksplozivnosti para u smjesi sa zrakom. MDK je iznosio 100 ppm, ali se nitko nije uzrujavao niti kad su koncentracije vjerojatno bile puno više. Radnicima se vinil-klorid jako sviđao, jer su ga mogli kod kuće koristiti npr. za čišćenje odjeće, a bilo je i težih prekršaja radne discipline zbog odnošenja kemikalije kući. Netko je shvatio kako se prilikom isparavanja vinil-klorida u posudi smanjuje temperatura zbog toga što je za rečeni proces potrebna energija. Najednom se pojavio recept za proizvodnju sladoleda. Jednostavno bi se pomiješalo vinil-klorid s mlijekom, jajima, šečerom i sokom od nekog voća poput jagoda te se intenzivno miješalo smjesu kuhačom. Vinil klorid bi se isparavao i hladio smjesu pretvarajući je u sladoled. Na kraju bi većina vinil-klorida isparila i moglo se lizati krasan domaći sladoled s ugodnim mirisom vinil-klorida. Dugo godina nakon početka proizvodnje PVC-a otkrilo se da je on karcinogen i mnogi radnici Jugovinila su oboljeli od karcinoma jetara. Nakon toga su svi postali pametni i MDK za vinilklorid u zraku je dramatično smanjen na 2 ppm. Bojimo se da u budućnosti ne bude sličnih iznenađenja.

VRSTE ŠTETNIH UČINAKA
Moglo bi se reći da ni toksikolozi nisu sigurni kako obaviti podjelu vrsta štetnih/korisnih učinaka kemikalija na žive organizme. Razlozi za to su brojni i možda nije loše krenuti od povijesti ili tradicije, kad je najvažnije mjesto u utvrđivanju opasnosti bila smrtnost ili smrtonosna (letalna) doza kod jednokratne izloženosti nekoj kemikaliji bez obzira što je zapravo bio uzrok smrti. Naravno da se i danas u obzir uzima taj način razvrstavanja, ali više nije jedini. Druga povijesna podjela je bila prema ciljanom organu neke kemikalije, pa smo imali nefrotoksične, neurotoksične, kardiotoksične, pneumotoksične i druge kemikalije. Ni taj način podjele se ne može isključiti. Naravno da se razvrstavalo kemikalije i prema mehanizmima djelovanja na staničnoj ili molekularnoj razini, što niti danas nije napušteno. Međutim, tijekom druge polovice 20. stoljeća pozornost se usmjerila na posebne štetne učinke 13

kemikalija, kakvi su npr. karcinogenost ili reproduktivni štetni učinci, pa se pomalo stvarala zbrka. Bez obzira što mislili pojedini toksikolozi, regulatorna toksikologija je uvela svoju podjelu, koju se naprosto od tada mora poštivati i na taj način će i ovdje biti iznošeni podaci. Prema direktivama EZ danas se podjela obavlja kako slijedi: Prema akutnoj otrovnosti: • vrlo otrovno T+ s R:26,27,28 • otrovno T s R:23, 24, 25 • štetno Xn s R:20, 21, 22 • Prema neletalnim neprolaznim štetnim učincima kod akutnog izlaganja • vrlo otrovno T+ s R:39/način izlaganja • otrovno T s R:39/način izlaganja • štetno Xn s R:68/način izlaganja • Prema teškim neletalnim učincima dugotrajnog izlaganja • otrovno T s R:48/način izlaganja • štetno Xn s R:48/način izlaganja • Prema nagrizajućim učincima • nagrizajuće C s R:35 • nagrizajuće C s R:34 • nadražujuće Xi s R:41 • nadražujuće Xi s R:36/37/38 • Prema učincima izazivanja preosjetljivosti • nadražujuće Xi s R:43 • štetno Xn s m R42 • štetno Xn s R42/43 Prema mutagenim učincima • Muta. kat. 1. ili muta. kat. 2 T, s R46 • Xn, Muta.kat.3 i R:40 Prema karcinogenim učincima • T, Karc. kat 1 ili karc. kat. 2 s R:45 ili R:49 • Xn, Karc. kat. 3 s R:40 Prema reproduktivnoj otrovnosti • T, Repro. kat. 1 ili repro. kat. 2 s R60 ili R61 • Xn, Repro. kat. 3 s R62 ili R:63 Prema štetnim učincima na okoliš • vrlo otrovno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:50/53 • otrovne za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:51/53 • štetno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi R:52/53

14

OPĆA ORGANSKA OTROVNOST
Značenje znakova opasnosti te oznaka upozorenja i obavijesti može se pogledati u privicima ove knjige, a mi ćemo se posvetiti svakoj od skupina opasnih tvari posebno. Pri tome će svi štetni učinci vezani uz akutnu i kroničnu otrovnost (neki kažu i organska otrovnost) biti svrstani u zajedničko razmatranje, jer je i postupak ispitivanja uvijek sličan. Najbolje se zapravo mogu ovi učinci kod svih načina unosa objasniti opisom tipičnog pokusa na životinjama. Za pokus se u pravilu uzima visoko srođeno leglo (sve bratići i sestrične) neke pokusne životinje i nakon pripremnog perioda prilagođavanja (npr. temperatura, vlažnost zraka, izmjena svijetla i tmine, ujednačena prehrana, itd.) životinje se podijele u skupine kojima će se davati različite doze određene kemikalije na određeni način (npr. gutanjem) te se formira kontrolna skupina. Prije početka pokusa životinje se moraju pregledati na opće zdravstveno stanje i pažljivo izvagati, a onda svaka životinja dobiva svoj karton za upisivanje podataka. Tijekom cijelog pokusa životinje se promatraju i pišu se u kartonima zabilješke, npr. o ponašanju, uzimanju hrane i vode te drugim mogućim pokazateljima djelovanja opasne kemikalije, koja se pak primjenjuje prema jasnom protokolu. Životinje koje očito pate moraju se eutanazirati i dati na razudbu kao i sve životinje koje uginu za vrijeme pokusa uz jasno bilježenje svega što je napravljeno. Na kraju pokusa sve životinje uključujući one iz kontrolne skupine se ubiju i podvrgnu detaljnoj razudbi. To uključuje pregled svih organa (makroskopski obzirom na izgled, težinu i druge činitelje), a nakon toga se obavljaju detaljne biokemijske, citološke, endokrinološke i druge analize, kako bi se mogla opaziti svaka promjena u organizmu izazvana primjenom kemikalija u pokusu. Temeljem rečenog donose se zaključci o posljedicama primjene kemikalije kao: • • • • • • • SMRT, PROLAZNI SPECIFIČNI ILI NESPECIFIČNI UČINCI (npr. depresija SŽS, methemoglobinemija, inhibicija acetil-kolinesteraze, itd.) OTROVNOST ZA POJEDINE ORGANE (npr. nefrotoksičnost, kardiotoksičnost, neurotoksičnost, itd.) NAGRIZAJUĆE DJELOVANJE (ne rade se pokusi na životinjama), NADRAŽIVANJE KOŽE I SLUZNICA, PREOSJETLJIVOST, DRUGI UČINCI.

Smrtnost je dakako prvo mjerilo na temelju kojeg se opasne kemikalije razvrstavaju, ali s praktičkog stanovišta važniji su dugotrajni učinci izlaganja. Zbog toga se njima posvećuje posebna pozornost, jer se mogu očekivati kod izlaganja ljudi na radnom mjestu ili čak u okolišu. Koji puta je teško obaviti razvrstavanje, kao npr. u konkretnom primjeru dolje: Rezultati ispitivanja akutne otrovnosti fungicida flukvikonazola način primjene vrsta spol LD50 (mg/kg) per os štakor m, ž 112 per os miš m 325 ž 180 dermalno štakor m 2679 ž 625 inhalacija štakor m, ž 0,754 mg/L

15

Ovi i drugi podaci u Hrvatskoj dolaze pred Povjerenstvo za opasne kemikalije (ranije za otrove) Ministarstva zdravstva i ono raspravlja kako tvar razvrstati. Gornji slučaj je izabran zbog razlika dobivenih u ispitivanju akutne otrovnosti na usta u dvije vrste pokusnih životinja. Prema pokusima na štakoru moglo bi se zaključiti da ova tvar spada u otrove i da dobiva znak opasnosti T te oznaku upozorenja R25, jer je granična koncentracija za otrove <200 mg/kg na usta. Rezultati ispitivanja na mišu pak u prosjeku za muške i ženske daju vrijednost >200 mg/kg i moglo bi se tvar razvrstati među štetne sa znakom Xn i oznakom upozorenja R22. Naravno, Povjerenstvo u pravilu primjenjuje strožija mjerila i ova tvar je razvrstana u otrove. U nekim slučajevima Povjerenstvo može bez obzira na vrijednosti LD50 zbog posebnih razloga biti vrlo strogo u razvrstavanju. Primjer je totalni herbicid parakvat, koji je prema tadašnjem službenom razvrstavanju bio otrov, koji je pravio teške probleme u praksi. Prije Domovinskog rata bilježena su relativno česta teška otrovanja seljaka s tom kemikalijom, a ishod je prečesto bio letalan zbog načina nakupljanja parakvata u plućima i njegovog mehanizma djelovanja. Donijeta je odluka o razvrstavanju među vrlo otrovne tvari sa znakom opasnosti T+ i odgovarajućim oznakama upozorenja. Na taj način je odmah stupila na snagu zabrana prodaje parakvata i njegovih pripravaka na malo u poljoapotekama. Nakon toga je prema mojem znanju zabilježeno samo jedno otrovanje tom tvari i to zbog toga što je poljoprivrednik prošvercao pripravak iz Republike Srpske. Možda još koja riječ u učincima nagrizanja i nadraživanja, koji se prema EZ posebno razvrstavaju, a toksikolozi su oduvijek smatrali kako se radi o otrovanju kad npr. netko popije čašu koncentrirane sumporne kiseline. Danas se na tom području uvode brojne ograde zbog zaštite životinja. Više se uopće ne smije ispitivati nagrizajuće djelovanje na životinjskom modelu, nego se na temelju pH pripravka utvrđuje hoće li dobiti oznaku nagrizajuće. Ako je pH niži od 2 ili viši od 11 automatski se dodjeljuje znak opasnosti C i oznaka upozorenja R35.

Nagrizajuće djelovanje

Nadražujuće djelovanje

Uništavanje svih slojeva kože i prodiranje kemikalije do tkiva označava se kao nagrizanje, a nadraživanje je slučaj kad dolazi samo do oštećenja gornjeg sloja kože mrtvih epitelnih stanica. Za nadražujuće djelovanje na koži, dišnim putovima ili sluznici očiju danas se još uvijek obavljaju pokusi na prikladnim životinjama, ali čini se da bi u budućnosti takvi pokusi mogli biti zabranjeni ili dopušteni uz velika ograničenja. To se posebno opaža u kozmetičkog industriji, gdje se postupno uvode zabrane istraživanja na životinjama, posebno u kontroli kvalitete pripravaka. Naravno da nagrizajuće djelovanje na kožu ili bilo koju sluznicu može dovesti do teških posljedica. Kad se radi o takvim plinovima može se uvijek očekivati smrt zbog edema pluća, ali nisu ni učinci nadraživanja bezazleni. Oni u pravilu vode u infekcije oštećenog tkiva te pojavu dermatoza i keratoza na koži ili teških oštećenja npr. oka ili pluća. Zbog toga im se posvećuje posebna pozornost. U ovu skupinu učinaka spadaju još

16

dva, tj. češće spominjano izazivanje preosjetljivosti (senzibilizirajuće djelovanje) ili neosjetljivosti (tolerancija). Na prvi pogled izazivanje preosjetljivosti predstavlja veći problem i češće se o njemu piše. Ne radi se o alergogenosti zbog sasvim drugačijih mehanizama djelovanja i ne smije se ta dva pojma brkati. Preosjetljivost je osobina organizma stečena dužim ili kraćim izlaganjem nekoj kemikaliji. Kemikalije kod kojih se događa preosjetljivost kože dobivaju znak opasnosti Xi i oznaku upozorenja R43, a u slučaju izazivanja preosjetljivosti dišnih putova takve tvari dobivaju znak opasnosti Xn i oznaku upozorenja R42. Kao dobar primjer navodim kožnu preosjetljivost na ione nikla. Istraživanja na samom kraju 20. stoljeća pokazala su kako je 10% europskih žena u većoj ili manjoj mjeri preosjetljivo na nikal, najčešće iz različitog nakita. Lijepi vrat na ovoj slici pokazuje preosjetljivost na ogrlicu izrađenu iz lošeg materijala s visokim sadržajem nikla. Komisija EZ je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća objavila jednu posebnu direktivu o maksimalno dopuštenom ispiranju nikla iz različitih nakita (mg/tjedan/cm2 kože), s sav nakit sa značajnijim ispiranjem od maksimalno dopuštenog morao se povući s tržišta. Početkom 21. stoljeća pojavili su se podaci o kovanici eura koja sadrži prevelike količine nikla i predstavlja opasnost posebno za blagajnice. Zašto je kod europskih žena došlo do povećane učestalosti preosjetljivosti na nikal nije sigurno, ali neki to povezuju s nehrđajućim posuđem, koje se koristi već nekoliko desetljeća u europskim državama. Krajem osamdesetih prošlog stoljeća jednom direktivom je točno propisano koliko se nikla smije isprati iz takvog posuđa u 3% octenu kiselinu i neispravno posuđe je tada povućeno s tržišta EZ. Naravno da su ga proizvođači tada stavili na tržište zemalja srednje Europe uključujući Hrvatsku. Danas se i u Hrvatskoj ispitivanje ispiranja nikla iz nehrđajućeg posuđa smatra obveznom analizom kod uvoza takvih predmeta u našu zemlju. Suprotan učinak od izazivanja preosjetljivosti jest javljanje neosjetljivosti (tolerancije) na neku kemikaliju. Javlja se također kod dugotrajne izloženosti, kad se naprosto gase alarmi tijela na izloženost. Ja sam osobno neosjetljiv na suzavac, vjerojatno zbog dugog iskustva s početkom još iz mojih prvih studentskih demonstracija početkom 1966. godine. Neosjetljivost je svakako zabrinjavajući učinak, jer se ne javlja signal izlaganja nadražujućoj kemikaliji i štete za žrtvu onda mogu biti u konačnici vrlo visoke.

MUTAGENOST I KARCINOGENOST
Većina ljudi misli da su mutagenost i karcinogenost pojmovi nastali u drugoj polovici 20. stoljeća, kad se uočila njihova povezanost s izlaganjem kemikalijama. Za mutagenost bi se to čak moglo i reći, jer se mehanizam te pojave shvatilo tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ali karcinogenost je davno poznata i znalo se već krajem 18. stoljeća da kemikalije mogu utjecati na pojavu raka. Čak je pojava opisana kod radnika, koji su obavljali poslove s katranom kamenog ugljena i obolijevali češće nego drugi građani od raka mokraćnog mjehura. U pravilu proces karcinogenosti počinje s mutacijom, tj. kemijskom promjenom strukture DNK molekule u nekoj ili nekim stanicama. Mutacija s kemikalijama događa se na taj način da se kemikalija veže na neku od osnovnih podjedinica DKN molekule, tj. na neki od nukleozida. 17

Veza se može ostvariti zbog toga što je kemikalija jako reaktivna poput npr. diazometana ili formaldehida ili zato što organizam svojim metabolizmom aktivira inače neaktivnu molekulu, poput npr. prevođenja benzena u epoksid. Onog časa kad se takva kemikalija veže na neki nukleozid DNK nastupila je mutacija, jer se DNK molekula toliko promijenila da više nije normalna niti je karakteristična za organizam u kojem se dogodila mutacija. Inače DNK molekula je genetsko nasljeđe i mora biti upravo takva kakva je naslijeđena, jer u suprotnom ne obavlja svoje brojne funkcije (npr. upravljanje sintezom proteina). Tim događajem stanica s pokvarenom DNK molekulom postaje stranac u organizmu, ako se greška ne popravi. Kao što se naprijed vidi, postoje tri skupine mutagenih kemikalija. Muta. kat. 1. su one kemikalije za koje je kod ljudi dokazano da mogu izazvati mutaciju i nose oznaku upozorenja R46. Gotovo da nema takvih kemikalija kod kojih je sigurno dokazano da mogu izazvati mutaciju u čovjeka, a obično se zaključuje posredno da imaju to svojstvo, kao npr. kod benzena koji je također karcinogen kategorije 1. Puno je više kemikalija za koje je dokazano da mogu izazvati mutaciju u pokusnih životinja i one se označavaju kao mutageni kategorije 2. Obzirom na činjenicu da mutacija ne vodi izravno karcinogenosti onda se takve kemikalije označavaju s oznakom upozorenja R40 i vjerojatno nikad neće dovesti do karcinoma. Konačno, postoje kemikalije kod kojih je dokazano samo u epruveti da bi mogle izazvati mutaciju i one se smatraju mutagenima skupine 3. Ako je mutagena skupine 2. mnogo onda je ovih trećih neizmjerno više i oni nose oznaku upozorenja R68. Mutacija općenito nije neprolazna. Ona se može ispraviti, jer organizam sadrži brojne mehanizme za popravljanje pogrešaka (npr. reparatorne enzime koji izrežu pokvareni nukleozid, a na njegovo mjesto dođe onaj ispravni). Živo biće može živjeti jako dugo s mutiranim DNK molekulama u nekim stanicama a da se ništa loše ne dogodi. Mutacija u apsolutnoj većini slučajeva ne vodi u karcinogenost i to treba dobro zapamtiti. Samo kao primjer može se reći da već izlaganje sunčevim zrakama može izazvati mutacije određenih DNK molekula u nekim stanicama kože, ali to ne znači da će svatko tko je izgorio na suncu oboljeti od melanoma. Samo mali broj nesretnika će dobiti taj zločudni tumor. Karcinogeneza je vrlo složen i dugotrajan proces, kad stanice s mutiranim DNK podivljaju i započnu svoj vlastiti razvoj, prvo kao benigni tumor i onda se diferenciraju u pravi karcinom. NEOPLASTIČNE PROMJENE RAZVOJ TUMORA KEMIJSKI KARCINOGEN METABOLIČKA AKTIVACIJA TEMELJNI KARCINOGEN DNK PROMJENJENI RECEPTOR EKSPRESIJA Dakle, proces počinje naprijed raspravljanom mutacijom. Onda zbog nekog vanjskog ili unutarnjeg činitelja (može biti i neka kemikalija) počne ekspresija. Stanica se počne dijeliti i nastaje benigni tumor. Čovjek s benignim tumorom može proživjeti dug vijek i umrijeti od starosti ili zbog neke nesreće ako ne dođe do diferencijacije tumora. Ta diferencijacija se opet događa utjecajem različitih nama često nepoznatih činitelja, kako će biti pokazano kasnije s primjerom. Onog časa kad dođe do diferencijacije može se reći da je proces karcinogeneze završio i da više nema povratka natrag. U procesu karcinogeneze bitno je nekoliko stvari: 18 TUMORSKA STANICA RAZVOJ DIFERENCIRANI TUMOR PROGRESIJA NEDIFERENCIRANI KARCINOM

Treći problem je u tome što ne znamo koji činitelj može i hoće potaknuti proces karcinogeneze u njegovim različitim fazama. itd. Kao primjer neka posluži estradiol. Sasvim sigurno se ubrzava osteoporoza i na taj se način žena izlaže rizicima loma kostiju. koja je ostavila velikog traga u Europi. Kasnije su se raselili. jer estradiol može biti onaj okidač koji će potaknuti diferenciranje tumora dojke. U prvi čas nitko nije shvaćao veličinu katastrofe dok nisu počele ugibati krave i dok djeca nisu dobila klorakne (sive male aknice koje ne prolaze godinama i često se inficiraju). kumulativan i odgođen Višekratno doziranje je u pravilu učinkovitije nego jednokratno u istoj ukupno primijenjenoj dozi. Nađeni su različiti poremećaji u ljudi iz Sevesa. Najbolji primjer rečenome su posljedice Seveso katastrofe.) Već naprijed je rečeno da nema oporavka kad je jednom počeo proces karcinogeneze. To je važan ženski spolni hormon. od onih tipičnih valunga do gubitka libida. Međutim. ali nije bila dovoljna za proces karcinogeneze u stanovnika.000 ili više manjih doza smatra se da bi se neminovno javio karcinom u mnogih građana. Pametni su odmah shvatili da je moralo doći do kontaminacije polikloriranim dibenzo-dioksinima već tada poznatim kao strašim otrovima. Da je ta doza bila podijeljena u 10. reproduktivno otrovni. Godine 1974. Produkti iz reakcionog kotla su se istaložili u smjeru vjetra dijelom na naselje a dijelom na obližnja polja. Što je izlaganje karcinogenoj kemikaliji duže to je rezultat sigurniji da će sve završiti s pravim karcinomom. Tada prestaje sinteza estradiola i mnoge žene imaju brojne poteškoće zbog toga. interakcije s egzogenim i endogenim činiteljima. koji može trajati i duže kao npr. Naravno da su s nedostatkom estradiola povezane i brojne druge poteškoće. koji se sintetizira u ženinom organizmu sve dok žena ne uđe u menopauzu. itd. Jedna visoka doza dioksina mogla je izazvati različite akutne i kronične učinke. došlo je do eksplozije kotla u tvornici za sintezu trikorfenola odmah pokraj naselja Seveso u Italiji sa nekih 1. genetske varijacije. Uz to što im je LD50 kod ljudi iznosio samo 50 μg/kg znalo se da su mutageni. To pokazuje razinu našeg neznanja na ovom i drugim područjima. Radi se o sporom i podmuklom procesu. Na pojavu tumora utječe velik broj činitelja (vrsta. ali su sve do danas ostali pod stalnom kontrolom. Nastala je velika panika i svi su mještani iseljeni u posebne kampove te stavljeni na promatranje. Da je višekratno izlaganje izrazito malim dozama opasnije nego jednokratno izlaganje nekoj visokoj dozi također je snažno vezano uz proces karcinogeneze.. Tumačenje je vrlo jednostavno. 19 .• • • Biološki učinak kemikalija je trajan. spol. Smatra se da treba proći dvadesetak godina od početka izlaganja do pojave karcinoma. karcinogeni. a posebno reproduktivni. način ulaska otrova u organizam. ali kad se počeo stvarati benigni tumor on se više ne može preobraziti u normalne stanice. Ono što je također loše je činjenica da se karcinom pojavljuje dugo vremena nakon što je došlo do mutacija. itd. dob. koju su primili kod navedene nesreće. kod izlaganju azbestu kad se tumor može pojavit više od 30 godina nakon izlaganja. a kroz to vrijeme stradalnik ne osjeća nikakve posljedice svog izlaganja kemikaliji. Zar u modernim vremenima ima išta lakše nego ženi dati estradiol kao lijek u ovom ili onom obliku? Nije problem dati ženi lijek. Obično mudri liječnici šalju žene na onkologiju da ispitaju receptorski status dojke i ako je on nepovoljan neće preporučiti ženi uzimanje estradiola. nitko nije obolio od raka unatoč visokoj dozi dioksina. Problem kumulativnosti se veže uz dužinu izlaganja. Mutacija se može popraviti. koje su uputile na akutno otrovanje organoklornim tvarima. ali je pitanje kakve će on štete učiniti.800 stanovnika.

a kamo li u čovjeka. jednako kao što se ne upozoravaju stanovnici u blizini takvih benzinskih postaja. HZT je vodio velike bitke s naftnim kompanijama i tek 2007. Zadnjih desetak godina jest uvedena samoposluga i svaki kupac može koristiti rukavice za jednokratnu uporabu.Opet je važno reći da svaki karcinogen nije jednako opasan. Konačno. To je dobro prvenstveno zbog zaštite zdravlja radnika na benzinskim postajama.1% benzena i da se oni ne smiju naći u maloprodaji. Tipičan predstavnik takvih tvari je benzen. ali ni za jednu od njih nije dokazano da može izazvati rak u čovjeka nego samo u nekih pokusnih životinja. tj. Svejedno smo oprezni prema njima i one nose također znak opasnosti T i oznaku upozorenja R45 ili R49. Stručnjaci dijele karcinogene u tri skupine. brojni naftni derivati) sigurno je dokazano da mogu izazvati rak u čovjeka. karcinogena obuhvaća značajno više tvari. Evo izvatka iz liste karcinogena te skupine. kojeg EZ dopušta u benzinu za maloprodaju do 1%. postoji golem broj kemikalija svrstanih u karcinogene skupine 3. koji je naš pratitelj u brojnim proizvodima. godine je uspio ishoditi da se u dokumentaciji takvih kemikalija piše prava istina o njihovim opasnostima. Karcinogen kategorije 1. ali ih ipak popisujemo i dajemo iz znak opasnosti Xn te oznaku upozorenja R40. Nemojte paničariti kad netko kaže da radite s karcinogenom kemikalijom dok ne provjerite u koju skupinu opasnosti spada. Dobro je što je tako i trebamo se čuvati. ali nije dobro što se kupci ne upozoravaju na opasnosti. jer nikad se ne zna hoće li se za neku od njih dokazati da je možda karcinogen skupine 1. tada mjesto prodaje mora biti jasno obilježeno svim znakovima opasnosti uključujući mrtvačku glavu s prekriženim kostima te oznakama upozorenja poput R45. Uobičajeno je 20 . Naš benzin još uvijek zna sadržavati do 6% benzena. Tako npr. Međutim. da može izazvati rak. Skupina 2. je onaj kod kojeg je sasvim sigurno dokazano da može izazvati rak u čovjeka. INA danas realno u svojim Sigurnosno-tehničkim listovima (STL) obavješćuje kupce o karcinogenosti svojeg benzina.1% benzidin i soli cinkov kromat diniklov trioksid kalijev kromat katrani kamenog ugljena klorodimetil eter klorometil eter kromov trioksid 2-naftilamin i soli naftni derivati koji sadrže benzen niklov monoksid niklov sulfid vinil klorid CAS BROJ 92-67-1 1303-28-2 1327-53-3 71-43-2 92-87-5 1314-06-3 107-30-2 542-88-1 1333-82-0 91-59-8 1213-99-1 16812-54-7 75-01-4 Kod tih tvari i njihovih derivata (npr. TVAR 4-aminobifenil i soli arsenov pentoksid arsenov trioksid benzen>0. Nema nikakvog dokaza da bi takva kemikalija mogla izazvati rak u pokusnih životinja. EZ smatra da su karcinogeni svi proizvodi koji sadrže više od 0. Iznimka je benzen kao važan sastojak nafte i benzina. KARCINOGENI SKUPINE I. ali nigdje na benzinskim postajama nema upozorenja na njegove velike opasnosti.

Utjecaj na plodnost može se dogoditi na više načina. ali čak i znanstvenici luduju. pa se ljudi boje s njom raditi. Ta kemikalija je razvrstana u skupinu 3. Praktički ništa. pa se netko od inspektora sjetio kako prema čistionicama treba primijeniti posebne mjere prisile. Zapravo ta oznaka je sasvim beznačajna i zbog nje se kemikalija svrstava u skupinu 3. Da bi stvar bila smješnija. Zbog loših propisa iz područja zaštite okoliša nije se mislilo na važnost razvrstavanja karcinogena u skupine i njihovi inspektori izjednačavaju sve takve kemikalije bez obzira u koju skupinu karcinogena spadale. Već godinama vodim bitku s nadležnim ministarstvom da se konačno propisi poprave. ali najčešće sve kreće od promjena u sintezi spolnih hormona. Poduka je da treba razmisliti prije nego se govori o opasnostima neke kemikalije. Velika pozornost je bila posvećena endokrinim poremećajima uzrokovanima kemikalijama. Sjećam se jednog boravka u Otavi 1996. pa npr. koriste je u koncentracijama od 0. U čistom stanju je to vrlo jaki otrov. Danas je nezamisliva analiza DNK bez reagensa pod nazivom etidijumbromid. Najteže podnošljivi su vjerojatno učinci na spolnost uz promjene potencije odnosno libida. u slučaju impotencije oplođivanje gotovo da nije moguće. Nije trebalo dugo čekati da neka druga inspektorica proglasi diklormetan karcinogenom i zatraži posebne mjere u tvrtki koja ga koristi u malim količinama. a također mu se dodjeljuje oznaka upozorenja R68. jer one koriste perkloretilen za čišćenje rublja. Moglo bi se reći da je to ludost. -potomaka jedne ili više generacija. Kod žena se mogu događati teški poremećaji menstrualnog ciklusa i zrenja jajne stanice. REPRODUKTIVNO TOKSIČNI UČINCI Utjecaj opasnih kemikalija na reprodukciju počeo se izučavati detaljnije tek u drugoj polovici dvadesetog stoljeća iako su već ranije mudri ljudi govorili o tome da bi kemikalije mogle štetno djelovati na taj važni proces. Kod muškaraca je najčešći defekt u smanjenoj pokretljivosti sermatozoida. netko je davno među znanstvenicima proširio vijest da je kemikalija karcinogena iako to ona nije. To se događa i onima koji bi trebali nadzirati korištenje kemikalija. stoljeća tim se učincima daje sve veća važnost. kao npr. -razvoja ploda. mutagena. što sve vodi smanjenju plodnosti. na sastanku UN o sigurnosti kemikalija.1% kad joj možda ostaje svojstvo štetnosti ako se udiše ili proguta.da ljude na spomen o karcinogenosti uhvati strah. Tako su u zadnje vrijeme počeli natjeravati kemijske čistionice na izradu interventnih planova. Međutim. jer inspektori rade neopisive gluposti na terenu. inspektorima. gdje sam ja bio jedan od predstavnika Hrvatske. Treba reći da se ovim učincima nije pridavala važnost sve do pred sam kraj 20. karcinogena i nosi oznaku R40. a opet se ljudi boje. -na drugi način. stoljeća. a posebno na to imaju utjecaja spojevi olova. Danas se smatra kako se štetni učinci mogu javiti kod: -oplodnje. Vremenom su se saznanja širila i na početku 21. EZ i SAD bile su protiv proširivanja obveza proizvođača kemikalija na ispitivanje takvih učinaka kakvi su 21 .

Ne znam je li to prevagnulo u donošenju konsenzusa. Ona se dogodila sedamdesetih godina prošlog stoljeća s lijekom talidomid. Ako majka pije biti će i plod pijan. jer nije dovoljno budućoj majci zabraniti rad s opasnim kemikalijama. Kasnije je na tom području rađeno izrazito mnogo i broj teratogenih ili sumnjivih kemikalija se stalno povećavao. Vrlo brzo se saznalo da to nije jedini slučaj teratogenosti kemikalija. Onda je otkriveno da je taj lijek jako dobar antiemetik (protiv mučnine i povraćanja). Djeca su se rađala bez udova ili sa zakržljalim udovima. Činjenica je da danas poznajemo brojne kemikalije koje se skladište u organizmu. njihove diferencijacije u organe. jer praktički nije izazivao nikakve nuspojave. Činjenica je da posteljica ne predstavlja učinkovitu barijeru za prelazak kemikalija iz krvi majke u krvotok ploda i da će sve što uzima majka dobivati njezin plod. Strada li neka od toliko važnih stanica u stvaranju novog čovjeka može doći do teških poremećaja kakvi su se dogodili u Europi i Vijetnamu zbog utjecaja posebnih kemikalija. itd. pa danas mnogi govore o talidomidskoj generaciji. koji predstavljaju globalni problem onečišćenja okoliša. ako puši pušiti će i plod. Poseban problem kemikalije predstavljaju u prva tri mjeseca života ploda. a tijekom trudnoće se mogu oslobađati i prelaziti u plod. glavni potrošači pesticida iz Južne Amerike vrlo su ustrajno tražili takva ispitivanja. a teško je naći i prikladne modele npr. u tjelesnim mastima. Radilo se o triklorfenoksi-octenoj kiselini ili nekim njezinim šaržama bogatima dioksinima («orange agent»). Jedan od njihovih predstavnika je u času iskrenosti rekao približno slijedeće: «Kod nas muškarac mora biti mucho. Takva je situacija npr. 22 . Danas je istraživanje teratogenosti nezaobilazno za svaku novu kemikaliju ili kemikaliju koja dolazi na tržište u velikim količinama. za istraživanje libida štakorica. Činjenica je da od jedne oplođene jajne stanice čovjek nastaje u brojnim procesima diobe stanica. koje su Amerikanci primjenjivali za uništavanje lišća drveća u prašumama radi sprječavanja dostave oružja vijetnamskim borcima. za razliku od tada uobičajenog Aspirina (acetilsalicilna kiselina). Problem je naravno kako izbjeći teratogeno djelovanje kemikalija. Najvažniji događaj na području reproduktivne toksikologije predstavljala je talidomidska katastrofa. ali zaključeno je da se mora istraživati utjecaj kemikalija na endokrine funkcije. jer inače nije vrijedan ničije pažnje. a opaženi su prekasno kad se rodilo izrazito mnogo defektne djece. Rezultati su bili katastrofalni. kako se na takvim skupovima odlučuje. npr. gdje su se opažala brojne teške štetne posljedice defolijanata. Najgore je to što su ga liječnici počeli nekritički propisivati trudnicama u prva tri mjeseca trudnoće kako bi suzbili tako uobičajene mučnine i povraćanje. Njegovo stavljanje na tržište kao analgetika (protiv bolova) pozdravljeno je od zdravstvenih stručnjaka. itd. Međutim. pa mu se uporaba još znatno proširila.spolna potencija tvrdeći da će to poskupjeti ispitivanja kemikalija. Jasno je da se one skladište i u mastima žena. Ove katastrofe su potresle svijet i tek tada su komentatori shvatili kako je plod u maternici zapravo nezaštićen od kemikalija uključujući lijekove. Izgleda da je daleko gora situacija bila u Vijetnamu. s dioksinima. a impotentan muškarac ne može biti mucho».

itd. ali ostala je teoretska mogućnost da kemikalije izazovu takve promjene. ali ostaju visjeti kao još jedna prijetnja živim bićima od pretjerane izloženosti kemikalijama. Isto se odnosi i na toliko dobro pokretni zrak. široko korišteni herbicid atrazin. prekomjernom debljanju. Zbog toga se REACH uredbom predlaže ispitivanje štetnih učinaka kemikalija na tri generacije potomaka (djeca. pisma: «Očevi su zobali zeleno grožđe. baš prema onoj iz Sv. unuci i praunuci). ali on je bio tek rođak normalnom mišu. kako za žabe tako i druge vodozemce ili ribe. Pokazalo se da atrazin može kod punoglavaca spriječiti razvoj žabaca. ali potomak je bio bastard slično kao što se kod bliskih rođaka konja i magarca govori o različitim vrstama. problemima u učenju. ali je pitanje može li se na taj način razviti nova vrsta čovjeka. Ekotoksikologija je jedna od najnovijih grana toksikologije i imala je na nekim područjima vrlo brz razvoj. ali ima puno razloga da se na vodu obratila posebna pozornost. Treći problem reproduktivne otrovnosti jesu štetni učinci na potomcima. su brojni. Najčešće se ogledaju u poremećajima ponašanja u djece. Teoretski je moguće da dođe do takvih promjena. život se na opustošeno područje vraćao. koji se pretvore u hermafrodite. Izravno prevedeno zaista se kod ekotoksikologije radi o otrovnosti kemikalija za različite dijelove okoliša. a govori se o mogućim učincima i na treću generaciju. ali na drugima se kasni za stvarnošću. kao što se krivo shvaća pojam zaštita okoliša. Skupina istraživača je prema prvim vijestima otkrila novu životinjsku vrstu vrlo sličnu običnom poljskom mišu. nisu isključeni ni teški učinci poput pojave karcinoma negdje u dvadesetim godinama života čovjeka. Učinci na potomstvo prve ili druge generacije. godine nisam uspio uvjeriti čak niti moje istomišljenike da bi se u zaštiti okoliša puno više moglo učiniti kad bi ljudi shvatili da primarno štite sebe brinući se za svoj okoliš. Kasnije su ti rezultati bili potvrđivani i opovrgavani. kao npr. Uostalom. najveće štete su do sada bilježene upravo na vodenim organizmima. koje ne mogu miješanjem dobiti plodno potomstvo. Uzbuna je počela radom u kojem se pokazuje da neke tvari mogu biti endokrini disruptori. ali se pri tome zaboravlja da je i čovjek još uvijek dio tog okoliša na stotine načina i ako je nešto toksično za kišne gliste mora biti opasno i za čovjeka. Mudri ljudi su shvatili kako je voda ključni medij preko kojeg se šire nečistoće i o kojem ovise praktički sva živa bića. a sinovima će trnuti zubi». ali već i naznake te rezultati pokusa na životinjama pokazuju da problem može biti izrazito ozbiljan. EKOTOKSIČNOST S moje točke gledišta pojam ekotoksikologija se prilično krivo shvaća.O tome dovoljno govori Vijetnamska katastrofa s rađanjem defektne djece i kasnijim štetama kod normalno rođenih potomaka. Kasnije vijest nije potvrđena. EZ 23 . Iako se dugo bavim aktivno zaštitom okoliša i sudjelovao sam u osnivanju jednog od društava još 1990. Od drugih učinaka treba svakako spomenuti danas sasvim hipotetski događaj kakav je promjena vrste. Unatoč tome što se nakon teške nesreće u Sevesu iskorijenilo sav život na širem području i sve što se moglo uključujući tlo spalilo radi uništavanja dioksina. Još jedan štetan učinaka nađen istina samo kod vodozemaca pobuđuje pozornost stručnjaka. Međutim. Nema dovoljno podataka za širu uzbunu. koji je na kraju krajeva također živo biće i na vrhu je hranidbenom lanca. zaostajanju u rastu. Prije nekoliko godina objavljeno je znanstveno priopćenje o mišu iz Sevesa. Mogli su se čak križati.

zaštita bilja. Za kraj treba ipak dati priču o kolateralnim žrtvama ljudske primjene kemikalija u prirodi. a rizik da je ništica ili blizu toga. Nešto su skromnija postignuća na ispitivanju otrovnosti za druge organizme iz okoliša. Pri tome je sigurnost vjerojatnost da ćemo proći bez posljedica. veterinarski instituti. Naš neposredni razlog bio je u prijetnji potpunog izumiranja supova na Kvarneru. opasnost neke kemikalije ne mora nas brinuti. Jedan od članova Povjerenstva je napravio literaturni pregled s čijim sam rezultatima ja bio zgrožen. Prvenstveno se misli na bakterije tla. ali nekih od njih se ne bojimo. štakore i miševe) te druga živa bića (npr. gliste. a jedan od razloga za to je neumjerena primjena kemikalija na svakom mogućem mjestu. Tlo je majka života i izrazito ga je važno očuvati čistim i zdravim. različite alge pa i bakterije. Nas zapravo zanimaju rizici da ćemo stradati mi ili netko drugi iz našeg okoliša. biljke). a kao modeli još služe pastrve. Trend je da se na tom poslu napravi što je moguće više. ako nismo zbog toga ugroženi zdravljem ili životom odnosno ako nije ugrožen okoliš. Početkom 21. nepažljivo ispuštanje tvorničkih efluenata. gljive i druge organizme. kamenice. uništavanje živih vrsta se ne događa zbog opće ljudske zloće nego isključivo stradanja nastaju stvarno kao kolateralne štete primjene kemikalija iz drugih razloga (npr. a željeli bi što veću sigurnost u budućem životu. Željeli bi da je sigurnost za nas i okoliš negdje što bliže 100%. Međutim. Mi znamo da postoje brojne opasnosti oko nas diljem naše zemlje i svemira. jer udar meteor bi nas razmrskao na sitne komadiće. Iako nisu službeno uvršteni u EZ direktive javljaju se testovi ispitivanja otrovnosti za takve organizme. njihov transport. Bilo je stotine prepreka i praktički nitko s nama nije htio surađivati (brojne inspekcije. Zbog sve većih šteta u okolišu danas takva istraživanja postaju nezaobilazna u postupcima registracije kemikalija. itd. a nije bilo ni novca potrebnog za nužne poslove (prikupljanje stradalih životinja. 24 .je propisala brojne testove ispitivanja toksičnosti za vodene organizme. Nema osjećaja među važnim ljudima da je dragocjen svaki živi organizam iz našeg okoliša. ali dobivali smo tih godina stalno vijesti o stradavanju svakakvih životinja uključujući i pse.). Istina je da me najviše uznemirilo namjerno ubijanje životinja u zoološkim vrtovima tako rašireno u svijetu i kod nas. ali stvari se polako kreću. Jasno je da bi pogodak meteora u naše dragocjeno tijelo značio i našu trenutnu smrt.). a rizik je pak vjerojatnost da ćemo stradati. I svjetska literatura govori o ubrzanom izumiranju brojnih živih vrsta. Tim istim činjenicama se vode danas svjetski stručnjaci u odobravanju registracije kemikalija za tržište. itd. a da nismo dobili ni obavijest o tom događaju a kamo li propisana rješenja o prestanku našeg mandata. a najbolji pokazatelj njegove čistoće su organizmi koji u njemu žive. Taj trend preporučivanja uporabe kemikalija koje nisu ekotoksične ili su tek slabo ekotoksične jedini je način umanjivanja šteta u našem okolišu. Tek se možemo nadati da bi se stanje u budućnosti moglo popraviti. posebno u isključivanju posebno opasnih pesticida. U jednom času smo ukinuti. itd. Također se u registracijskoj dokumentaciji javljaju sve više ispitivanja otrovnosti za ptice (najčešće divlje patke). posebno zato što su te životinje i onako već izgubile ono najvažnije što imaju. stoljeća izabran sam za predsjednika Povjerenstva za sprječavanje ilegalnog korištenja otrova u prirodi pri ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša. lovci. Ono je doživjelo potpuni neuspjeh u svom radu i nije uspjelo zaštititi čak ni supove. RIZIK I SIGURNOST Do sada je bilo jako puno riječi o raznim opasnim učincima svakakvih kemikalija. Međutim.). Razloga za osnivanje povjerenstva bilo je zaista napretek. kopnene sisavce (npr. brojne analize njihova tkiva. kukce (pretežno pčele). Danas se rutinski na brojnim mjestima uključujući hrvatske laboratorije obavljaju pokusu na vodenbuhi. Ako se već ne može spriječiti divlja svinja da jede travu tretiranu herbicidima onda treba paziti kakve se herbicide stavlja na tržište. uništavanje prenosnika zaraznih bolesti. No da se vratim naprijed spomenutom Povjerenstvu. a to je sloboda. pa čak i onaj dosadni komarac krvopija.

mi se udara meteora ne bojimo i šećemo slobodno pod našim nebom. Najvažnije je zapravo ne izlagati se opasnim kemikalijama i u tome je sva mudrost. Takav događaj je praktično nevjerojatan i mi možemo reći kako je rizik od našeg stradavanja zbog udara meteora jednak ništici. ali više nismo sigurni da je to moguće. ali ja se neću bojati ili uzrujavati ako ne vidim nikakvu opasnost njezina unosa u moj organizam. 25 . To bi svakako željeli postići u budućem životu u odnosu na učinke bilo koje opasne kemikalije. Samo se otvara pitanje je li to i u kolikoj mjeri moguće u našem današnjem svijetu. Neka kemikalija ima nevjerojatno opasna svojstva i neka su samo male količine dovoljne da nam naškode.Međutim. Znači da moramo sve činiti da smanjimo unos bilo kakve opasne kemikalije u naš organizam ili okoliš i u tom je mudrost postupanja s kemikalijama.

koji dokazuju da je zaista u kući najgore. Nije morao provaljivati vrata. Dok je dijete još ležalo u kolijevci obavio je ozbiljni preraspored opasnih kemikalija u svom stanu.2. a budale Bog čuva. jer očito slijedimo Ameriku i zapadnu Europu. Taj puta je unuk zaključao vrata kupaonice i prijatelj je mirno čekao njegov povratak u dnevni boravak radi nastavka neke započete igre. pogotovo kad se njihovi stariji ukućani nemarno ponašaju prema kemikalijama. Slučaj je završio bez ikakvih posljedica. pa se odsudni događaj zbio u kupaonici kad je unuk imao 4 godine. kako bi bio bezbrižan kad mu unuk dođe u posjete. pa je jurnuo panično prema kupaonici. Većina građana i ne smatra kućne kemikalije bilo kakvim problemom. Ja sam mu naravno rekao da ne muči dijete. Što učiniti s jednim ovakvim simpatičnim i radoznalim ljudskim stvorenjem? Zavirit će u svaki kutak svog doma pokušavajući upoznati sve što tamo zatekne. a stručnjak za biocide. U kući je ostavio tek nužna ženina sredstva za održavanje kuhinje i kupaonice te naravno kozmetiku. Svaka njegovana i pametna žena će npr. Odmah je shvatio da se njegov unuk preko kade popeo na stroj za pranje rublja i otvorio viseći ormarić da bi ga proučio. a iznad stroja za pranje rublja se kočio otvoren viseći ormarić pun ženine kozmetike i nešto malo prijateljeve. Uopće nije važno zašto mu se dopalo prijateljevo kozmetičko sredstvo za dezinfekciju i odoriranje kože nakon brijanja i nešto od toga je popio. jer ih je mladi muškarac sam otvorio kašljući. zato o njima pišu zvani i nezvani na svim prostorima naše planete. unuk je rastao izrazito brzo i rano je postao svjestan svoje osobnosti. posebno među mlađim generacijama. Koji put vam zaludu sve mjere opreza. Zapravo većina građana uopće ne razmišlja o kućnim kemikalijama i shvati da postoje u njihovom domaćinstvu kad se dogodi neka nesreća. ali on nas podučava da nikad nije dovoljno brige za mlade. kad mladi čovjek žarko teži istraživanju svijeta oko sebe. a oni u dobi do neke četiri godine nisu u stanju shvatiti opasnosti. jer kemikalija je sve više. ali naravno da nije pisao o kućnim kemikalijama. Naravno da treba biti realističan i razumno se odnositi prema takvim kemikalijama. dobio je unuka i kao svaki normalni djed vrlo ozbiljno shvatio svoju ulogu. Prijatelj me odmah nazvao oklijevajući u odluci treba li unuka voditi na ispiranje želuca ili ne. U zadnje vrijeme se javljaju zloguki proroci. Onda je začuo vrisak i zvuk razbijanja staklenog predmeta. kod prljavih kućnih poslova s kemikalijama koristiti barem nužna sredstva osobne zaštite. Moj učeni i divni prijatelj iz Splita. KOD KUĆE JE NAJGORE Tako je pisao veliki Ephraim Kishon u istoimenoj knjizi s ovim naslovom. To se inače smatra granično doba za nepromišljene postupke i prijatelj se ništa nije bunio kad mu je unuk strogo zabranjivao praćenje u kupaonicu kad on mora obavljati nuždu. Na podu je odmah opazio razbijenu bočicu svoje kolonjske vode za korištenje nakon brijanja. Prijatelj ga je naravno smirio pokušavajući shvatiti što se zapravo dogodilo. Mene osobno brine sigurnost djece u kući. Međutim. a u pravu su ako se njima koriste na propisani način. Ili je zaključavao ili podizao na najviše police ormara. Međutim. jer ništa se naročito neće dogoditi osim možda malo unukova pijanstva. plačući i slineći. Sve mora biti apsolutno čisto i sterilno te pokazivati da se domaćini brinu za svoje obiteljsko gnijezdo kako bi izgledalo privlačno ne samo njima 26 . ali je sve izmjestio na nedostupna mjesta svom unuku. Mislim da se u našim krajevima pretjeruje s uporabom kućnih kemikalija.

sredstva za sterilizaciju) za uklanjanje kamenca (npr. 5. lakovi. 1. uklanjanje mrlja s rublja i drugih predmeta (uglavnom oksidansi) III. motorna ulja. goriva) 2. čišćenje pećnica ili roštilja 4. 3. a koriste se i drugdje 3. proizvodnja vina. za čišćenje. slavine. hrđe. 3. rodenticidi. bojenje kose uključujući oksidanse i boje) 6. itd. za održavanje podova (parket. strojno pranje posuđa 3. KUHINJA 1. automobilske kemikalije (antifriz. skidanje kamenca na raznim mjestima (npr. detergenti. za održavanje zidanih objekata 6. razrjeđivači. priprema zimnice (kiseline. BALKON ILI VRT 1. KUPAONICA sapuni. sredstva protiv krtica. za pranje rublja 7. sredstva za održavanje kade i WC školjke (npr. održavanje noktiju. brojne hobi aktivnosti. herbicidi 7. koje su sasvim nepredvidljive (npr. fotelja ili madraca IV. PODRUMI ILI SLIČNA SPREMIŠTA 1. 4. njegu posuđa za jelo (npr. ali vrijedi pokušati. alpaka i srebro) 5. 8. za čišćenje mrlja s namještaja i njegovo održavanje. Evo mjesta korištenja kućnih kemikalija. ručno pranje posuđa 2. sterilizaciju i održavanje svih površina 8. izrada maketa ili modela. za sušenje posuđa ili u sudoperu) 7. sredstva za pranje. Nisam siguran jesam li uz obilno korištenje literature i savjeta žena iz okoliša uspio pobrojati vrste kućnih kemikalija. brijanje. pjene i slična sredstva za pranje. WC školjka.) 27 . itd. limacidi 6. GARAŽE. posebni pesticidi za zaštitu drveta) 4. drugo V. za održavanje bazena 5. zaštitu materijala (boje. za čišćenje materijala prije zaštite (skidanje stare boje. fungicidi. itd. akaricidi. tuševi. organskog materijala s metalnih i drvenih predmeta) 3. SOBE 1. 4. laminati. čišćenje tepiha. insekticidi 2. odčepljivanje odvodnih kanalizacijskih cijevi (kao i za kupaonicu) 6. 5.) 2.nego i drugima. kada) osvježivači zraka (deodoransi) koji se koriste i na drugim mjestima u kući za održavanje tijela (fezinfekcija kože. sredstva za sterilizaciju) II. 2. I. moluscidi. održavanje oružja. popravak predmeta (sredstva za čišćenje i lijepljenje) 7. itd. Pri tome sam nastojao potpuno ili gotovo potpuno isključiti iz razmatranja lijekove i kozmetiku.

ali ne treba druge plašiti nedokazanim pričama. jer je dovoljno uzeti njihovo sredstvo i svi vaši problemi su riješeni. a dokazano je tek da prevelika količina sorbitola u npr. a tamo se događa najviše problema zbog kojih morate više ili manje koristiti kemikalije. Međutim. polimerizacija. Reklame na televiziji gromoglasno govore da to nije nikakav problem. Onda bi bilo logike da sam uključio u popis i feferone ili ljutu crvenu papriku. Kad koristite kemikalije onda se javljaju rizici za vaše zdravlje i jako je važno znati koliko je ta važna prostorija opasna. jer takve delicije dosta dugo ostaju svježe i ukusne. Kod te meksičke papričice sam se časkom dvojio obzirom na činjenicu da iz njezinog ekstrakta danas proizvode sprejeve za samoobranu. jer djeluje kao suzavac. ribanja i dezinfekcije samo da bih imao svoj mir i mogućnost mirnog uranjanja u veličanstveni čin pripreme hrane. E. Ipak nisam isključio čak niti sredstva koja se koriste kod priprave hrane zbog činjenice da se na tom području stvaraju najveće zablude o opasnostima. Danima sam pregledavao sadržaj svih ormara i ormarića s kućnim potrepštinama da bi stekao nekakav uvid što malo gradsko domaćinstvo sve koristi od kemikalija. Onaj tko ne želi stavljati sorbitol u svoje namirnice potpuno je u pravu. Morate je njegovati i održavati u redu.8. Čistom 28 . jer neka ista sredstva npr. pogotovo ako ste samo na trenutak izgubili vlast nad postupkom pripreme hrane i oni su zagorjeli. ali naravno da će križanja biti napretek. Što se problemi s pranjem lakše rješavaju to znači da koristite opasnije kemikalije za pranje. Na tu sorbinsku kiselinu i sorbitol dignuta je zadnjih godina strašna galama. Kuhanje je toliko profinjen i lijep posao da ja pristajem raditi i sve one prljave poslove pranja. obavljanje privredne ili druge djelatnosti s kemikalijama (npr. ali negdje se granica ipak mora postaviti. papra ili meksičke chili papričice. Odlučio sam krenuti prema skupinama namijenjenima pojedinim prostorima u kućanstvu. Najgori su lonci i tavice. Odbio sam uvrstiti u popis začine iako neki od njih mogu biti nadražujuće kemikalije poput npr. Držimo se onda podjele od naprijed. izrada sredstava ovisnosti. pekmezu izaziva kod nekih ljudi malo živahniju probavu uz česte odlaske na WC. pa i nije baš tako. a ima ih sasvim bezopasnih i onda je nastao problem kojim redom o njima pisati. Kućne kemikalije danas u pravilu nisu jako opasne za ljudsko zdravlje. Prvenstveno se mora oprati sve to silno prljavo posuđe i pribor za jelo. a to znači pranje i čišćenje. Pa što? Ne pišem o nekim kemikalijama zbog njihove opasnosti nego zbog ljudske gluposti. kuhinja je izrazito zahtjevna prostorija stana i o njoj morate stalno voditi brigu. Lijevo su krasni kolačići u čijoj pripravi je korištena sorbinska kiselina. KUHINJA JE POSVEĆENO MJESTO Samo mi nemojte smetati dok kuham! Na vratima kuhinje sam izvjesio natpis: «Zabranjen ulaz neovlaštenim osobama» i tog se moji ukućani pridržavaju. itd. Pribor za pripravu jela i raščišćavanje krša nakon obroka Najvažniji posao poslije dobrog obroka je dovesti sve u red. koriste se u kuhinji kao i u spavaćoj sobi.) Siguran sam da mnoge uporabne mogućnosti kemikalija u kući nisam spoznao ili neke od njih nisam pristao uvrstiti na ovaj popis.

Slična su svojstva sredstava za pranje kose ili tijela. posebno dok ne shvate kako je važno da izgledaju oprano i čisto. Pjenušava sredstva se koriste i na drugim mjestima. O natrijevom hidroksidu bilo je riječi na drugim mjestima. Netko je nekad napisao da su pjeneća sredstva jako opasna ako se progutaju. Jako je teško oprati kosu a da vam pjena ne dospije u oči. a ne razlikuju se puno od ovih iz kuhinje osim prema svojstvima poput postojanosti pjene ili mjesta uporabe. Čak sam slušao priču o djetetu koje se ugušilo pjenom. Ovi tenzidi imaju tek oznaku opasnosti u čistom stanju R36 (nadražuje oči). Kod pranja kose šamponi su nezaobilazni iako bi se vjerojatno kosa dala oprati i s drugim sredstvima. jer morate u prvom redu procijeniti stupanj i vrstu zaprljanja. koji podsjeća na stari Zagreb. koja se dizala iz želuca prema ustima. Negdje prvih godina novog milenija zaredali su ti slučajevi napada zbog ozljeđivanje mladih pjenama. korišteno i na drugim mjestima u kuhinji ili kupaonici i da neće biti potrebe za liječničkom intervencijom. Kod ručnog pranja stvar je puno složenija i morate prvo razvrstati posuđe i pribor za jelo. ispranim tanjurima. zagorjela i smrdljiva tavica ne da se oprati tako lako vodom nego morate koristiti svakakve kemikalije. Ne trebate ispirati niti razmišljati o kakvom se zaprljanju radi nego naprosto složiti prljavo posuđe u stroj. nije loše saznati kakvu nam opasnost donosi primjena novih modernih sredstava za pranje. Kod pranja u strojevima za pranje suđa stvar je prema savjetima stručnjaka jednostavna. Ostaje vam da se nadate kako nitko vaš neće progutati takvo sredstvo. Jedini problem s njima je to što stvaraju pjene. Nije to tehnički problem. priborom za jelo i lako zaprljanim loncima. ali kod nas takvo sredstvo nije registrirano kao lijek. Meni je u zanimljivom sjećanju ostao slučaj pobune roditelja protiv korištenja pjena u disko klubovima. neću vas uvjeravati da se treba vratiti tradicionalnim tehnikama pranja posuđa od prije pedeset godina. Ne. ali nisam siguran da se to dogodilo baš u Hrvatskoj. Udomaćilo se u to doba za vrijeme plesa u disko klubu 29 .vodom možete lako oprati praznu staklenku od pekmeza i ne treba vam nikakvo pomoćno sredstvo. Ipak se stalno bojimo takvih učinaka raznih pjena i sa suradnicima sam potrošio mnogo vremena tražeći podatke o registiranim lijekovima antipjenušavcima. a onda odlučiti koju tehniku pranja uporabiti za koji dio zaprljanog posuđa i pribora. ali masna. ali u našim sredstvima za pranje dolaze u vrlo niskim koncentracijama obično ispod 10% i onda ne predstavljaju nikakvu realnu opasnost za naše zdravlje. Najlakše je s čašama. a mala djeca jako osjetljivo reagiraju na pranje kose sa šamponima. barem kod ručnog pranja. jer stvaranje pjene pomaže uklanjanju nečistoća. Uz puno muke one bezopasne i jednostavne poput običnog pijeska s gornje slike (Sjeća li se još netko uzvika uličnih prodavača: «Pesko belego»?) To je bio pijesak iz Samobora. Našli smo jedno takvo sredstvo s jasnim uputama o doziranju nakon gutanja pjenušavih sredstava. jer to je besmisleno. Nisu ni ekotoksični i mogu se ispuštati u kanalizaciju bez nekih ograničenja za kućanstva. staviti sve potrebne detergente te ostala sredstva za učinkoviti rad stroja i uključit ga. Ipak se osjećaju djelovanja tenzida nadraživanjem očiju. Međutim. Pjene se koriste i kod pranja nama tako dragih automobila te drugih predmeta koje koristimo. ali je ključna razlika to što ne sadrže nikakve nagrizajuće kemikalije poput natrijevog hidroksida. Kršeći unaprijed predviđeni raspored izlaganja spominjem uporabu pjene na drugim mjestima poput održavanja osobne higijene. pa ovdje treba reći koju riječ o tenzidima. Oni su zapravo zaduženi za otapanje masnoća ili ostalih organskih tvari s našeg posuđa ili drugih predmeta. Čak i pse peru šamponima. Nije lako prati posuđe. Oni malo stariji su u stanju kosu prati svaki dan da bi «kulturno» izgledali. Tu se obično koriste sredstva na bazi neionskih tenzida i u maloj koncentraciji nekakve lužine poput natrijevog hidroksida.

EDTA je štetna ako se proguta i nadražuje oči (Xn). Iz Britanije su pak stizali izvještaji o ozljedama vagine kod dama koje su se tijekom plesa bavile seksualnim aktivnostima. Za teža zaprljanja posuđa još uvijek se naveliko koriste sredstva s pijeskom ili sličnim materijalima. Istina je da treba samo suđe staviti u nju i pokrenuti je. Današnje moderno posuđe je jako osjetljivo. a ne bi škodilo nositi prikladnu pregaču i čak naočale za zaštitu od njihova prskanja u oči. ali ni muke uzrokovane njihovim nagrizajućim djelovanjem nisu nikako zanemarive. Bez prikladnih rukavica (npr. Tako je primjena pjene zadnjih godina gotovo sasvim nestala pri zabavama. ali to nije sve. jer se u času raspadala i užitak je brzo prestajao. ali uzbuna je izbila zbog tužbi istarskih roditelja da su im djeca na plesu zbog pjene zaradila teške ozljede očiju. Sredstva za ručno pranje teško zaprljanog posuđa moraju se posebno spremati i s njima obvezno treba rukovati primjenom propisanih sredstava osobne zaštite. Bilo je čak nekih izvješća o tome da su pijani mladi padali po podu i skoro se ugušili zbog udisanja pjene. Na4EDTA. Tadašnji pomoćnik ministra zdravstva me pozvao da proučim problem i da zajedno reagiramo. Što god da vam se lošeg dogodi ili se dogodi vašem djetetu potrebno je pružiti prvu pomoć. Ta opasna svojstva se već ne mogu tako lako zanemariti. koja doseže barem do vrata. Čim je koncentracija bila viša to je pjena predstavljala veći problem i nadraživanje očiju je kod sudionika zabave bilo očekivano. jer se u njoj bolje osjećaju. od nitrilne ili butilne gume) bolje je ništa ne raditi. kvarterne amonijeve spojeve. ali sredstva sadrže hidrokside alkalijskih metala poput natrija ili kalija. a razlog je bio u tome što je nadražljivac bio izravno unošen na osjetljivu sluznicu. kvarterni amonijevi amini su nagrizajući i vrlo otrovni za organizme koji žive u vodi. Alkalijski hidroksidi su nagrizajuće tvari (C). bilo zato što je izrađeno od posebnih nehrđajućih legura (npr. a ona razrijeđena sredstva nisu bila zanimljiva posjetiteljima disko klubova. različite tenzide i često sredstva za dezinfekciju.primijeniti gustu pjenu tako da zauzme prostor od poda do metar ili više. Onda će krajnji proizvod u pravilu biti nagrizajući (C) i barem otrovan za vodne organizme. bilo jer je presvučeno posebnim osjetljivim materijalima poput teflona. a tenzidi uz svojstvo nadraživanja očiju vrlo često su otrovni za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluju u vodi. Moraju se koristiti posebna kemijska sredstva. Nestručnim radom mogu izazvati opekotine kože ili očiju. Morate stalno brinuti o tome da ima dovoljno 30 . To znači da je pjena morala biti stabilna i relativno dugotrajna. Dopuštena koncentracija poput u šamponima za kosu nije bila prihvatljiva. a to se postizalo primjenom visokih koncentracija tenzida u vodi. Nisam vidio podatak da bi netko smrtno stradao zbog uporabe takvih sredstava. Perilica suđa nije pravi izbor za neznalice i lijenčine. Tu nema ribanja. a gutanje predstavlja pogotovo problem. Zepter). Govorilo se da tako maskirani rade svašta. Čak i u malim selima su je primjenjivali lokalni disko klubovi. ako je to dopušteno. što je silno uzbuđivalo mladež. Shvatio sam da se diljem Hrvatske ta pjena učestalo koristi na plesnjacima i da mladi traže njezinu primjenu. Pogledajte kako se pruža prva pomoć kod ozljeda nagrizajućim kemikalijama i nemojte zaboraviti da ova kemijska sredstva mogu prouzročiti ozlijeđenima puno bola i možda dugotrajno liječenje kod male djece. Svaki proizvođač ima svoj recept. Ispostavilo se da mladi vole gustu pjenu. Na kraju je stvar bila riješena tako što je bilo zabranjeno na teren slati koncentrate tenzida.

Evo prvog primjera kućne kemikalije koja bi mogla izazvati pozornost onih što stalno upozoravaju na opasnosti svega i svačega tu i tamo. ali je također istina da stalno treba čistiti tamo nekakve filtre od nakupljenih ostataka hrane i biti spreman zvati svaki čas majstora radi neočekivanih misterioznih kvarova. nisu ih smjeli nikome prodati budući se radilo o donaciji. ali teže posljedice se zapravo ne očekuju. a simptomi žarenja bi se mogli zadržati više sati ili bi čak moglo osjećati bolove u trbuhu. mesinga i bakra. Moram priznati da se nikad više nisam interesirao što su oni učinili s golemim količinama tih sredstava. alpake. a prijedlog da ih flaširane podijele prognanicima izazvao je podsmjeh. Oni uvijek troše žestoka sredstva za pranje bilo da su u obliku praha ili otopina. Međutim. što ne znači da takva sredstva ne treba skrivati pred malom djecom. a prognanici takvih uređaja nisu imali. Posebno su važni uporabni predmeti izrađeni od metala poput srebra. Moje iskustvo s američkim sredstvima bilo je jako neugodno polovicom devedesetih prošlog stoljeća. Kod nas su sredstva za strojno pranje slična onima za ručno pranje jako zaprljanog posuđa. pa naravno da postoje sredstva i za te svrhe. tiourea dolazi u proizvodu u koncentracijama kod kojih se takvi učinci gube. Zapravo je isto kao s drugim kućanskim strojevima koje njihov vlasnik ne zna ni pošteno održavati a kamo li popraviti. njega svakako treba njegovati i održavati. tiouree. pomoći u rješavanju problema detergentskog otpada u jednom našem gradu. Radilo se o sredstvima za strojno pranje posuđa. Uglavnom su to vodene otopine neionskih i anionskih tenzida. od želuca do usnica. Rastanak je bio hladan. Nisu znali što učiniti s tim tekućim detergentima i zapravo su od nas tražili podršku da iz naprosto izliju u kanalizaciju. Problem su i opet djeca. Što se tiče posuđa. a njima su ta sredstva zauzimala dragocjeni zdravstveni prostor. Pozvani smo negdje 1995. Američki Hrvati su nam poslali goleme količine (stotine bačvi od po 200 kg) tekućih sredstava za pranje posuđa i ona su se našla neupotrebljiva na skladištima nekih zdravstvenih ustanova po hrvatskim gradovima. koja mogu popiti ovaj proizvod tijekom svojih istraživačkih pokušaja upoznavanja okusa različitih tekućina iz kuće. kiselina (obično fosforna) i nekih drugih dodataka poput npr. 31 . Tvrdili su da ih ne mogu koristiti u bolničkim strojevima za pranje posuđa. ali mi se čini da opasnosti u kući prijete zbog slučajnog gutanja ili prskanja tekućina u oči. Dodir s kožom može se lako spriječiti nošenjem rukavica i vjerojatno mudra domaćica neće imati problema zbog nadraživanja kože i sluznica. Neki znaju poput tiouree imati oznaku R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) ili R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod). Naravno da treba staviti sredstvo za pranje. ali u pravilu sadrže također dezinficijense. Sredstava za čišćenje je uvijek bilo. pa makar bila temeljena isključivo na finom sitnom pijesku. koji se koriste većinom vezano uz prehranu ili kao ukrasi.sredstva za omekšivanje vode i za konačno ispiranje posuđa. a posebno alpaka i bakar dobiju tamnu presvlaku mrsku svakoj domaćici. a danas mi nitko ne bi znao ili htio odgovoriti na to pitanje. Danas je ipak lakše kupiti takvo sredstvo u dućanu i bez velikog naprezanja obaviti posao. jer mi nismo htjeli dati preporuku za ispuštanje u kanalizaciju. Dijete će vjerojatno povraćati i prilično se uplašiti. Preparati uglavnom nadražuju kožu i oči bez izazivanja preosjetljivosti. Ono što se može očekivati jest žarenje svih sluznica gornjeg probavnog sustava. Takvi predmeti. Ova sredstva mogu dolaziti i u obliku prašaka.

Strojno pranje će sasvim sigurno osim čistog dati i sterilno posuđe. Sjećam se jednog slučaja kad sam kao gost u vikendici spriječio požar takve male pećnice. natrijev hidroksid) i tenzida (uglavnom neionski).Ima slučajeva kad je potrebno ne samo oprati nego i sterilizirati posuđe. Prodaju se obično u obliku spreja. itd. a česti su kasniji infekti. Jedan od najzahtjevnijih poslova pranja jest čišćenje pećnice i nešto manje roštilja. Realno gledajući najgori sastavni dio su lužine. Kod roštilja na otvorenom prostoru to se prije rješavalo paljenjem vatre ispod rešetki tako da izgori do kraja sav organski materijal ili pougljeni. Tamo su kroz pritvorena vrata pećnice lizali plameni jezici. Kako to rade današnje domaćice? One koriste izrazito žestoka sredstva za čišćenje temeljena uglavnom na smjesama jakih lužina (npr. natrijev hipoklorit). pogotovo jer ima programe za pranje na povišenoj temperaturi. na zapadu vrlo popularnog triklosena. Razvrstavaju se u nagrizajuće kemikalije s oznakom upozorenja R35 (izaziva teške opekotine). ali može se posebno kupiti sredstvo za sterilizaciju na bazi različitih dezinficijensa poput npr. I problem zagorene pećnice se znao riješavati grijanjem na najvišoj radnoj temperaturi kako bi se uklonile masne crne naslage nastale prskanjem za vrijeme pečenja. a simptomi su kašalj. ali o tome će biti više govora kod pravih kupaoničkih sredstava za dezinfekciju. a onda se ribalo četkama za skidanje hrđe s metalnih predmeta. dinatrijev metasilikat i/ili tetranatrijev EDTA). čak uz pojavu krvarenja. jer je tako lakše nanijeti dovoljnu količinu zapjenjene opasne kemikalije na sve dijelove u pećnici. kalijev hidroksid. Domaćica je upalila prljavu pećnicu na maksimum i ostavila malo pritvorena vrata da dimovi imaju kud izaći. otežano disanje. Čak se može i udisati klor. Treba naglasiti da kod takvog posla treba štititi jednako ruke kao oči i dišne putove. Međutim.) te razne druge dodatke kad služe istovremeno za pranje (npr. ali ni aktivni klor nije sasvim zanemariv. Takvi preparati osim dezinficijensa u pravilu sadrže neku lužinu (npr. Prskanje u oko je još neugodnije i može dovesti do oštećenja rožnice. Brojna sredstva za ručno pranje posuđa već sadržavaju neki dezinficijens (npr. što govori da je pećnica bila prilično prljava. Gutanje ovakvih sredstava je vrlo opasno i moguća su teža oštećenja gornjih dijelova probavnog sustava. natrijev karbonat. Onda se začula vriska i ja sam jurnuo prema kuhinji. kad se koristi za hranjenje male djece ili bolesnika. a mnoge domaćice žele imati ne samo čisto nego i sterilno posuđe i pribor za jelo. Doticaj kože s ovakvim preparatima može izazvati blage opekotine uz osjećaj žarenja ili boli. ipak se osjeti nadražaj dišnih putova uz kašalj. postoje i sredstva za sterilizaciju kod ručnog pranja. ali završetak teško da može biti fatalan. U svakom slučaju poslije gutanja ovakve kemikalije mora se potražiti pomoć liječnika u bolničkoj ustanovi. Domaćica je odustala od pečenja kolača u strahu da možda plamen nije napravio neku strašnu štetu na električnim instalacijama pećnice. Kako domaćice nemaju nikakve uređaje za zaštitu dišnih putova to se preporučuje dobra ventilacija prostora i brza primjena 32 . neionske tenzide. koje se ne rasprskavaju. Bio je to muški posao nakon kojeg je nerijetko odjeća bila zaprljana od masnih čestica odletjelih s rešetki roštilja tijekom četkanja. Dohvatio sam nekakav stoljnjak i njime zatvorio vrata pećnice i isključio je iz struje. npr. koje se može zadržati i dan do dva nakon izlaganja. Iako se radi o stabilnim pjenama.

u obliku tableta. na tušu u kupaonici i na stotine drugih mjesta. Kamenac se javlja na sve strane u kuhinji i kupaonici predstavljajući strašan problem domaćicama. Ove vrste proizvoda su vrlo opasne i mora ih se vrlo pozorno čuvati od djece. kako je to slučaj kod triklosena. Osim preparata na bazi natrijevog hipoklorita često se koriste triklorizocijanuronska kiselina. djelovanjem mikroorganizama. Nema druge mogućnosti. Još uvijek se nisu pojavili radovi o njezinim strašnim opasnostima za zdravlje. štetno ako se proguta. U sudoperu stvara ružne mrlje za koje bi netko mogao pomisliti da ih je napravila domaćica svojom neurednošću. Iskustva kod gutanja lužina s ovakvom oznakom upozorenja su vrlo bolna i teška. Ispire se nekoliko puta. Opet se mora raditi s rukavicama i naočalama na licu uz dovoljne količine vode za ispiranje krpom ili spužbom. a gutanje u najgorem slučaju kod djece može izazvati žarenje sluznica i povraćanje. štetna je za zdravlje (Xn). U svakom slučaju kod nepažljivog rukovanja mogu izazvati vrlo bolne opekotine na koži uz pojavu mjehura i obvezno liječenje. Opasna svojstva u čistom obliku su brojna. Sve površine na kojima se drži hrana pa i namještaj moraju biti sterilni. Pećnica se nakon primjene odmah zatvori i pusti da kemikalija obavi svoj posao otapanja nakupljenih nečistoća. To rješavaju majstori i bolje se ne miješati u njihov posao.sredstva. pa zato sve mora blistati. Najbolje je opisuju oznake upozorenja R8-22-31-36/37-50/53 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. jer lužinu nije lako u potpunosti isprati iz pećnice. a dolazi bilo u preparatima bilo u čistom stanju. ali rupture jednjaka baš nisu jako vjerojatne. U čistom stanju će se teško naći u kućanstvu. Ovdje neće biti govora o kamencu u vodovodnim cijevima. Zato postoji cijeli niz sredstava za dezinfekciju uglavnom na bazi aktivnog klora. već spominjani triklosen i cetrimonium bromid. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. Ona se koristi na stotine mjesta kao učinkoviti dezinficijens. a liječenje zna dugo trajati uz mogućnost ozljede unutrašnjih organa poput bubrega i jetara. Vrlo vjerojatno ne prijeti opasnost od gutanja kemikalija iz sprej boce. prijeti opasnost teškog oštećenja sluznica usne šupljine i jednjaka. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Ne treba se zbog toga suviše bojati jer u preparatima dolazi u niskim koncentracijama kod kojih se mnoga opasna svojstva gube i ostaju najčešće R31-36/37-51/53 ili tek R52/53. Kamenac se javlja na mjestima gdje se cijedi oprano posuđe. Pri tome obvezno valja nositi rukavice (npr. Puno je 33 . U kuhinji mora sve besprijekorno raditi da bi se moglo kuhati Kuhinja mora biti besprijekorno čista od prljavštine i svih živih organizama. Naravno da domaćica nastoji poštivati savjete proizvođača o npr. nadražuje oči i dišne putove. jer onaj koji kuha se boji da će njegovi rezultati rada biti pokvareni npr. Kod gutanja ovakve kemikalije. ali nikad ništa nije isključeno. Zapravo kod dezinfekcije ravnih površina treba nositi rukavice i možda naočale. kad se teoretski može izgubiti vid zbog teških ozljeda. ali će se vjerojatno ubrzo pojaviti. a još je gora situacija kod prskanja u oko. djeluje nadražujuće i ekotoksična je za organizme koji žive u vodi (znak N). a posebno bakterija i plijesni. Ona je snažan oksidans (znak O). pa ma kako to bilo izvedeno. redovitoj primjeni kuhinjske soli u stroju za pranje suđa kako bi spriječila stvaranje kamenca u njemu. Obzirom na to da su druga dva vezana uz primjenu u kupaonicama mnogo više nego u kuhinji ovdje će biti govora tek o triklorcijanuronskoj kiselini. Nakon što kemikalija obavi svoj posao treba kemikaliju natopljenu nečistoćama maknuti iz pećnice. Ne može se isključiti krvarenja. one kirurške) i svakako neke naočale radi zaštite od prskanja u oči. strojevima za pranje posuđa i rublja ili u protočnom bojleru. na sudoperu. kao otopina ili čvrsta tvar npr.

raznih preparata na tržištu. Najčešće se začepe cijevi sudopera. ali treba ih ipak držati daleko od dohvata djece. Dobro. ova na slici lijevo. Što se mene tiče najradije bih pozvao majstora. Ostali su problemi s naprijed spomenutim kućnim instalacijama. kao npr. bilo je to vrijeme kad su neiskusni ljudi useljavali u novogradnje i pravili svakakve probleme. fosforna). Jedna moja susjeda je imala dobra iskustva s vrelom vodom nalijevanom u sudoper dok se nije opekla po trbuhu kad je nespretno vodu nalijevala iz lonca u sudoper. ali cijevi se mogu začepiti i ispod sifona. a nisu rijetki slučajevi začepljenja odvodnih cijevi klozetske školjke. dišne putove i kožu) i eventualno R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Jednom takvom gospodinu se pokvarila tijekom selidbe kokoš i on ju je ubacio sa svojeg petog kata u klozetsku školjku. Pretpostavlja se da nitko takve pripravke neće gutati osim možda djece kad se pripravci pojavljuju u tekućem ili čak čvrstom obliku. pa gube većinu svojih opasnih svojstava. Oni mogu propuhati cijevi pod povišenim tlakom zraka uz određenu mogućnost da vam se odvodne cijevi razlete. Ne sjećam se niti jednog slučaja otrovanja s ovim sredstvima. ali vrlo često je nemoćan i onda morate tražiti drugi izlaz. Gotovo je sigurno da će se to dogoditi kad vam najmanje odgovara. Negdje šezdesetih godina počeli su se graditi stanovi i obični ljudi bez iskustva stanovanja u gradskom stanu su se masovno useljavali. Ja obično prvo navalim na sifon s nadom da ću tako ukloniti kvar. Naravno da se odvodna cijev začepila negdje iznad prizemlja i svi oni iznad do drugog kata su dobili izvore izmeta i drugih stvari koje se bacaju u klozet. jer bi mogao izazvati nadraživanje dišnih putova. Većina ljudi pak poseže za kemikalijama kao 34 . a nikad vam ne odgovara. Možda su oni i najgori. vrlo često u obliku spreja. ali njih treba uvijek dugo čekati i onda prilično masno platiti. Čovjek zaista ne zna što bi napravio kad dođe do takvog začepljenja. umivaonika i kade. Tenzidi također dolaze u koncentracijama ispod 10% pa tek mogu doprinositi opasnim svojstvima svojom ekotoksičnošću ili djelovanjem na oko. glutaraldehida su u čistom stanju otrovi. pogotovo ako su rađene od plastike. ali mogu biti i tekućine. ali u preparatima im je koncentracija obično oko 0. Kako god vam dobro izveli sve moguće instalacije u stanu znajte da će vam najprije i najviše problema praviti odvodne cijevi za kanalizaciju.3%. Kroz njihove klozetske školjke izlijevala se svaka nečist po kupaonicama. Taj jednostavni uređaj naizmjeničnim pravljenjem pritiska i podtlaka može ponekad ukloniti začepljenje. Fosforna kiselina dolazi u koncentracijama ispod 15% i tako joj ostaju tek svojstva nadražujuće tvari. Dakle i opet rukavice te nekakve naočale. kad se mora paziti i na to da se aerosol ne udiše. Svi su zapravo na kraju tvari s oznakama upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. Inače ih ljudi najviše vole u obliku sprejeva. Svaka obitelj posjeduje spravicu kao na gornjoj slici. To znači da ih uz minimalne mjere opreza nije opasno koristiti. Neke od komponenti poput npr. tenzide (anionski i/ili neionski) te druge tvari poput glutaraldehida (za dezinfekciju) ili kvarterne amonijeve spojeve. Preparati obično sadrže neku kiselinu (npr. Oni imaju različite sprave i mogućnosti.

O ovim drugima neće ovdje biti govora. koji najprljavijim metodama žele ukloniti konkurenciju. opasnost od teških ozljeda očiju. Ostala su nam samo vrlo agresivna lužnata sredstva. nadražuje oči. enzimatskih čistača. sadrže je različite biljke poput npr. ostaje nam pisati o konzervansima.rješenjem. Neki još uvijek rade zimnicu Nerado pišem o konzervansima. Često smo izloženi salicilnoj kiselini i to u daleko višim dozama nego kad jedemo pekmez od šljiva konzerviran s tom kemikalijom. ali kao i već zaboravljene kiseline poput sumporne mogu napraviti velike štete vašim odvodnim cijevima. Nije ona ništa novo na tom svijetu. Metabolizmom acetilsalicilne kiseline kao glavni produkt nastaje upravo salicilna. a u igru su umiješani brojni proizvođači istih aditiva. a Aspirina ili Andola kod nas se puno uzima zbog različitih razloga. dišne putove i probavni sustav. Što se tiče kratkotrajnih učinaka može se reći da nisu suviše značajni. Okrenimo se mi onim snažnim nagrizajućim sredstvima. Vrlo često nakon učestale primjene takvih sredstava možete očekivati poplavu i curenje kanalizacije susjedima ispod vas. Dvije su temeljne mogućnosti. ali se u dokumentaciji proizvođača mogu naći oznake upozorenja R22-36/37/38-41-61 (štetno ako se proguta. brzo i oštro ili nježno i sporo. U stara vremena domaćice su kupovale ledenu octenu kiselinu (esencija) i onda je razrjeđivale prije uporabe za kiseljenje paprika ili krastavaca. Brzo i oštro rješavate stvar s vrlo nagrizajućim kemikalijama. I moja suradnica je imla neugodna iskustva. Jedna od najvažnijih kemikalija za pripremu zimnice kao što je octena kiselina kupuje se u svom razrijeđenom obliku kao ocat. ovog stolisnika na slici lijevo. ali je zadnjih sedam godina nestalo s našeg tržišta. Sa stanovišta zaštite ljudskog zdravlja ova su sredstva opasnija nego ona za čišćenje pećnica i roštilja. ali danas više nema. Bilo je puno otrovanja tom kemikalijom. U prvom redu. pa imate istovremeno hidrolizu i oksidaciju onečišćenja iz vaših odvodnih cijevi. može štetno djelovati na plod). dok nije zamijenila stare olovne cijevi plastičnima. odnosno imali su ih njezini susjedi. Nema službenog razvrstavanja ove kemikalije. Najgori učinak je svakako štetno djelovanje na plod i zbog toga se sve manje proporučuje za konzerviranje ili se čak predlažu zabrane korištenja za rečene svrhe. a njih ima na tržištu prilično mnogo. U poglavlju o anorganskim tvarima bilo je govora o jednom takvom sredstvu baziranom na tehničkoj sumpornoj kiselini. Među uobičajenim sredstvima za kućanstvo ova su najagresivnija i mogu prouzročiti brojne probleme. jer to je sasvim rubno područje i na njemu beru lovorike lažni proroci. Djeluju prilično učinkovito. Međutim. Sve ono što je napisano za naprijed rečena sredstva biti će još i gore sa sredstvima za rješavanje problema začepljenih odvodnih cijevi. a druga mogućnost su biološka sredstva poput npr.. činjenica da može izazvati teška oštećenja 35 . jer niti sam čuo da se neko od njih pojavilo na hrvatskom tržištu niti su takva sredstva važna s toksikološkog stanovišta. Obično su to smjese natrijevog hidroksida i natrijevog hipoklorita. Mene zanima kakvu to potencijalnu opasnost svojim ukućanima donosite držanjem različitih konzervansa u svojoj kući. Prema mom osobnom iskustvu naši ljudi još uvijek rado koriste salicilnu kiselinu za konzerviranje kiselih i slanih zimnica. Dakle. ali teško ih je zaobići u nekoj tradicionalnoj kuhinji poput hrvatske. Koriste se ili jake lužine ili jake kiseline. Uopće ne želim raspravljati o tome kakve sve štetne učinke mogu kod ljudi izazvati različiti aditivi. Naravno da im «znanstvenici» namjerno ili nenamjerno pomažu u tome.

Već prije dvadesetak godina javili su se radovi u kojima se aspartam proglašava velikim zlom. ali javio se barem jedan znanstveni rad u kojem piše da u metabolizmu ove tvari nastaje karcinogeni benzen. Sastoji se iz dvije esencijalne aminokiseline potrebne svakom živom biću i njegovim unošenjem u organizam ništa se lošeg ne može dogoditi. sastavljen je iz dvije uobičajene amino kiseline kao jednostavni dipeptid s metiliranom karboksilnom skupinom fenilalanina. Ona nije službeno razvrstana prema EZ direktivama. ako ne dođe do zabrane maloprodaje. a pri koncentracijama primjene u konzerviranju nema nikakvih opasnih znakova ili oznaka upozorenja. Moram priznati da sam uz njega emocionalno vezan. Meni uopće nije jasno po kojem mehnizmu bi se ta biokemijska reakcija odvijala i nisam našao vrijednim detaljnije pretraživati literaturu. Obavio sam svoj dio posla i čekao da ostale iskusnije kolege prirede aspartam. suzenje i žarenje). Ne kažem da je benzojeva kiselina nezaobilazan konzervans bez kojeg se ne može živjeti. Naš organizam nije spreman za D- 36 . Lažni proroci su opet pogriješili zbog neznanja. Imam i razloga za to. kojoj je trebalo zašititi amino skupinu prije reakcije s fenilalaninom. loše vođenom kemijskom sintezom dolazi do procesa racemizacije u kojem Laminokiseline prelaze u opasne D-aminokiseline. Metanol je prirodni produkt metabolizma različitih plijesni i svakodnevno ga unosimo u organizam i to u daleko većim količinama nego aspartamom. Njegovo kemijsko ime je L-asparagil-Lfenilalanim-metil ester. To se odnosi na čistu aktivnu tvar. ali se ne ustručavam jesti hranu konzerviranu s ovim aditivom. a njegovim metabolizmom nastaje između ostalog metanol. uvijek ima protivnika. Obično se upozorava na to da se radi o metil esteru jednog dipeptida. Bio sam izrazito ponosan kušajući novo sladilo. Već na početku sam naglasio da bi on trebao biti sastavljen od dvije L-aminokiseline. taj metanol je kažu izrazito opasan i krivac za sva zla aspartama. Kad čovjek malo razmisli onda shvati da su to gluposti. To je izazvalo strahove među ljudima.očiju nas upozoravaju da ovu kemikaliju maknemo što dalje od dohvata djece. Neki naši «znanstvenici» su u javnosti tvrdili kako on kod dijabetičara može izazvati gangrene i u konačnici ih ubiti. U slučaju da podigne prašinu benzojeve kiseline moglo bi imati problema s očima (crvenilo. To nitko ne osporava. Obzirom na to da je o sorbitolu već bilo govora kao o malo opasnoj kemikaliji obratio bih pozornost na benzojevu kiselinu i njezine soli. a sad najednom ispada kako se on na taj način truje. Možda još koju riječ o aspartamu. Kad bi se sva benzojeva kiselina iz kiselih paprika koje pojedemo pretvorila u benzen to bi bilo beznačajno. jer mnogi ga koriste kao sladilo u različitim prilikama. godine kao početnik bio uključen na IRB u vrlo iskusnu skupinu znanstvenika na sintezi peptida. Količina metanola nastala metabolizmom aspartama je ekstremno mala i ne može na bilo koji način škoditi organizmu čovjeka. Ako je ne jede žlicom i koristi rukavice prilikom konzerviranja voća ili povrća ne može vam se dogoditi ništa. nadražuje oči i dišne putove). Jedino mi nije jasno kako bi uspjelo one male količine benzojeve kiseline iz vašeg ormarića sa začinima i aditivima podignuti u zrak kao prašinu ili aerosol. Međutim. Meni su na početku dodijelili posao priprave reaktanata za sintezu peptida i jedno od prvih zaduženja mi je bila asparaginska kiselina. E. a kod udisanja takve prašine kašljalo bi i sigurno otežano disalo. Mnogo više benzena unosimo u organizam najučinkovitijim putem preko pluća zbog korištenja benzina i brojnih proizvoda koji ga sadržavaju. jer i ja sam sudjelovao u njegovoj izradi. jer sam u proljeće 1970. Znači da je unos preko kiselih krastavaca beznačajan čak ako povjerujemo da se benzojeva kiselina metabolizira nekim čudnim putem do benzena. Dijete bi kod gutanja benzojeve kiseline moglo imati mučninu i povraćati bez ikakvih drugih štetnih posljedica. Aspartam po mojem sudu može zaista biti opasan u slučaju loše sinteze. Međutim. Vjerojatno je ljudi neće lako napustiti kao konzervans. Nije rijetko čuti građanina da naručuje kavu s Natrenom. Ja trebam ipak odgovoriti što će se dogoditi osobi izloženoj u kuhinji čistoj benzojevoj kiselini. ali prema izjavama proizvođača nosi oznake upozorenja R22-36/37 (štetno ako se proguta. jer one su normalan sastojak brojnih namirnica. Dakle.

osim ako to rade klečeći na koljenima i držeći mokru krpu u rukama. danas postoje alatke za pranje podova tako da nikad golim rukama nemate potrebe dotaknuti detergent.aminokiseline i one za njega predstavljaju otrov. Možda netko otkrije da je racemizirani fenilalanin uzročnik brojnih štetnih učinaka u čovjeka koji svakodnevno uzima aspartam? Možda? Jednako tako je moguće da sutra netko otkrije kako su voćni sokovi izrazito opasni ako ih proizvodi konkurentska tvrtka. Treba samo izmjeriti kakvo je skretanje ravnine polarizirane svijetlosti takvog produkta. Domaćice to dobro znaju i prilikom pranja podova čak ne koriste niti rukavice. pa zbog toga neki izbjegavaju npr. Međutim. Čak da ga dotaknete ne bi imali nikakvih posljedica za zdravlje. pekmez ili kolače. Priča o D-aminokiselinama je uglavnom zaboravljena i samo se rijetki bave problematikom takvih tvari. nema straha od kemikalija kod održavanja kuhinjskog namještaja. ali sigurno zgrabe svakog kukca koji se u stanu pojavi. Obzirom na to što je već pri industrijskoj proizvodnji drvo zaštićeno od različitih nametnika ne treba brinuti o crvotočini ili napadu gljivica. grijanje hrane u mikrovalnim pećnicama unatoč tome što se o problemu raspravlja tek teoretski. Sve ostalo u kuhinji Naravno da nisam do kraja opisao kemikalije koje se koriste u kuhinji. Ne dirajte mi pauke! Ostalim kukcima naravno da nije mjesto u nekom gradskom stanu i zato 37 . Jednostavno i jeftino! Ovaj čas nema nikakvih pouzdanih dokaza o štetnosti aspartama kao sladila za kavu. Nema nikakvih dokaza da bi aspartam s racemiziranim amino kiselinama mogao činiti štete korisnicima. Nema potrebe za korištenje opasnih kemikalija kod njihova održavanja. pogotovo iz dnevnog boravka kad nam dolaze gosti. «Znanstvenici» mu u tome naveliko pomažu. Pauke u kući ne dam ubijati. jer prilikom procesa kuhanja dospijevaju na pod svakakvi dijelovi namirnica. muhe i pauci). koji daju slabe i nestabilne pjene ne bi trebalo predstavljati neki problem. Vi možete reći da se ne može predvidjeti što će biti u budućnosti. Ovaj čas se može reći da nema nikakvog razloga prestanka korištenja sladila poput aspartama u priređivanju zimnice ili slađenju kave. Međutim. Dakle. Danas se kuhinjski namještaj radi od iverice ili panel ploča. Ne tvrdim da su za vijesti o opasnostima pojedinih proizvoda uvijek krvi pokvareni privrednici. Dovoljan je blagi detergent za povremeno pranje ili čak obična voda. Zato moram često uklanjati paučinu. za pranje se koriste blaga sredstva na bazi tenzida praktički bez ikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja. Podove treba redovito prati. pa da ga morate njegovati posebnim kemikalijama. što ne znači da se preporučuje rad bez zaštitnih rukavica. a sasvim sigurno su vanjske površine dobro prekrivene otpornim lakovima ili čak plastičnim pločama. Zapravo su ostali vanjski nametnici poput kukaca (npr. jer su oni znak zdravlja u domaćinstvu. Međutim. Kažu da racemizacija aminokiselina nastupa u brojnim procesima. Nerado pišem o ovoj temi. jer nemam ništa protiv većine kukaca. Niti gutanje takvih detergenata. barem kako bi se uklonile neke masne mrlje ili obrisala prašina. Nije to namještaj od plemenitog drveta kao u sobama. ali nemojte nikad zaboraviti da crni liberalni kapitalizam koristi prljave metode kako bi napravio štetu konkurenciji. Međutim. ti isti pauci su zapravo mučenici u jednom gradskom stanu i ja ne znam od čega zapravo žive. vrlo je lako utvrditi da li je došlo do racemizacije prilikom sinteze ovako jednostavnog dipeptida. ali to je mnogo logičnija pretpostavka nego ona o opasnom metanolu nastalom metabolizmom aspartama. mravi. Možda malo mučnine? Treba održavati i kuhinjski namještaj.

a to je moglo značiti da ona ne obavlja besprijekorno čišćenje kuhinje. Čistoća je pola zdravlja Sredstva za pranje tijela moraju imati neka posebna svojstva. pasa. Žena je bila očajna. Kad je u pitanju održavanje higijene ljudskog tijela logično je da se ne smiju koristiti opasna sredstva i skoro da ne bi trebalo pisati o nekakvim sapunima. različiti etoksilirani dugolančani amini. Dio sredstava korištenih u kupaonici jednak je onima iz kuhinje.). jer takva sredstva imaju ipak neke posebnosti. Niti jedan od tih sastavnih dijelova ne smije biti štetan za ljudsko zdravlje bez obzira na to hoće li doći u dodir sa sluznicama ili će npr. Glavni sastojak čvrstih sapuna. jer su mravi vjerojatno uvijek našli nekakve mrvice hrane po kuhinji. Oni vežu na sebe nečistoće i omogućavaju njihovo dispergiranje u vodi. laurinske. ali sam ipak ustrajao u traženju načina kako ukloniti mrave iz kuhinje i uz pomoć prijatelja sam uspio to učiniti blagim insekticidama.domaćice drže zalihe pesticida u svojim kućama. Dolazili su nekud iz zapuštenih vrtova iza moje kuće i tražili hranu. Sram me priznati. gelova ili sprejeva su tenzidi (soli masnih kiselina poput npr. sredstva za otapanje kamenca ili pak sredstva za čišćenje odvodnih cijevi. privući bojom ili mirisom. Neću reći da se radi samo o održavanju ljepote tijela. Kod osjetljivih ljudi se može dogoditi da npr. Prije više godina pojavili su se u mojoj kuhinji mravi. jer se ona također koriste za pranje kućnih ljubimaca poput npr. PROSTOR SUKOBA INTERESA Kupaonica je naravno mjesto gdje žene imaju prednost i u obitelji s mnogo žena muškarci se osjećaju ugroženima. razni dezinficijensi) itd. biti progutan. itd. pjenama ili općenito kozmetičkim sredstvima. Najviše se bojala da bi mogli prenijeti nekakve bakterije izvana. jer oni su dokaz čistoće okoliša. O tome nešto malo kasnije. Obratio sam se svom prijatelju vrhunskom hrvatskom stručnjaku za DDD. a zadatak im je olakšati uporabu (npr. dezinficijensi. a o njemu u pravilu brinu dame i onda nije čudo što se one tako često i dugo zadržavaju u kupaonici. glicerin). u kupaonici se uglavnom drže sredstva namijenjena pranju i održavanju uvjeta da se to pranje pošteno obavlja. amidi poput kokoamida. ali svi njezini pokušaji uklanjanja bilo kakve hrane s otvorenog nisu urodili plodom. Naravno da će o održavanju čistoće rublja biti ovdje posebno govora. On me je prvo uvjeravao da se nemam razloga buniti zbog domaćih poljskih mrava. Dodataka ima izrazito mnogo. Prvenstveno ne smiju izazivati nikakve štetne učinke na ljudski organizam ili organizam životinja. alkil sulfonati. jer je taj prostor stalno zauzet ženskim aktivnostima. Jedini razlog pisanja o njima je u brojnim zabludama glede opasnosti dugotrajnog izlaganja. šampon izazove blago nadraživanje sluznica 38 . Dakle. dodatno dezinficirati kožu (npr. Oni ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedino što smetaju domaćicama zbog prisutnosti u njihovim sterilnim kuhinjama. jer se u našim kupaonicama tradicionalno nalazi stroj za pranje rublja. pa o tome više neće biti riječi u ovom odlomku osim ako nemaju neke posebnosti. Dokle god se pojavljuju mravi u mom stanu znači da im je dobro i da ja mogu mirno spavati što se tiče izloženosti kemikalijama. kao npr. a za ilustraciju problema pokazao bih vlastito iskustvo.

Da se ne raspada ne bi služio kao dezinficijens. spolnih organa. a kod gutanja jedino može doći do pjenjenja u probavnom sustavu. Naravno da se ljudi boje takve tvari i počelo se izbjegavati pripravke s triklorsanom. a ja ću i dalje koristiti sredstva koja sadrže triklosan. povremeno se postavlja pitanje drugih sastojaka ovakvih sredstava. Zadnjih godina se digla povika na dezinficijens triklosan. ali to je izrazito kratkotrajan učinak i gubi se koju minutu nakon prestanka izlaganja. Posebno se naglašavalo njegovo djelovanje na sintezu hormona kod dugotrajne izloženosti. Zaključno se može reći da sredstva za održavanje osobne higijene ne predstavljaju nikakav zdravstveni problem. raznim drugim kozmetičkim pripravcima. ali počelo ga se uspoređivati po strukturi s užasnim dioksinima. što može dugotrajno izazvati brojne poremećaje poput bolesti jetre. pa o tome nema smisla niti raspravljati. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. šamponom za pranje kose. godine iznosila oko 540 milijuna dolara. a državne ustanove pak obavljaju stalni nadzor njihove kvalitete. Amerikanci tvrde da je zarada na njegovoj proizvodnji tijekom 1998. 39 . Ne može ih se držati podalje od djece. primjenjuje se u vrlo niskim koncentracijama. Više nitko nigdje ne proizvodi takva sredstva sam nego ih kupuje u dućanu. To sve skupa ne znači da se može dopustiti djeci gutanje takvih sredstava. Kako onda prihvatiti tvrdnje znanstvenika? Smatram da treba biti jako oprezan pri analizi znanstvenih članaka o opasnostima pojedinih kemikalija. Ne znam tko je počeo kampanju. a u kući ga možete naći u detergentima. mozga. ali ne treba paničariti ako neki klinac pojede komadić sapuna. Nikad nisam čuo da se netko otrovao sapunom ili npr. Međutim. dezodoransima. Dodir s kožom ili očima neće izazvati praktički nikakve posljedice. koji ima sva ta antibakterijska djelovanja. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Zato se i koristi kao dezinficijens jer oslobađa klor. bubrega. službeno nikad nije potvrđena ni jedna od naprijed rečenih tvrdnji. šamponima i sličnim proizvodima nema više nikakvih štetnih učinaka niti na ljudsko zdravlje niti na okoliš i zbog toga se široko koristi kao posve neopasni sastojak kozmetičkih preparata. kada dolaze u koncentracijama od 1% zadržava se jedino svojstvo slabe ekotoksičnosti s oznakom upozorenja R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi).oka. Taj dezinficijens se vrlo široko koristi. Međutim. itd. itd. S mojeg stanovišta triklorsan u praksi ne može izazvati naprijed rečene učinke. Međutim. Neki radovi su pokazali da se on rado skladišti u mastima živih organizama. nadražuje oči i dišni sustav. Kao čista tvar on se smatra štetnim za ljudsko zdravlje (Xn) i ekotoksičnim (znak N) s oznakama upozorenja R22-31-36/3750/53 (štetno ako se proguta. jer i djecu treba prati istim ili sličnim sredstvima. sapunima. U sredstvima za dezinfekciju. Kod koncentracija u kojima dolazi u sapunima. Njegovo glavno svojstvo je kemijska nestabilnost i raspad uz oslobađanje aktivnog klora.

m. nadražuju oči. pa zasad ne znam detalje. Treba vjerovati službenim podacima npr. O kemikalijama za otapanje kamenca je već bilo ranije govora i ona nemaju nikakvih značajnijih učinaka. formaldehidu smo izloženi na brojnim drugim mjestima. tenzidi. koristi njegov derivat uroform pri proizvodnji tako često korištene iverice. To je naravno bezazleno i nikom štetno dezodoriranje.Prikrivanje neugodnih mirisa Čovjek je oduvijek prikrivao loše mirise. Mirisi su obično bezazleni i ne bi trebali imati utjecaja na zdravlje osoba koje borave po nekoj potrebi duže vrijeme u kupaonici. koji su uvijek bili prikladni za dezodoriranje prostorija u kojima boravi puno ljudi i teško je ne osjetiti neugodne mirise njihovih tijela. Među jeftine dezinficijense svakako spadaju formaldehid i glutaraldehid. Sjećam se da su u mojoj mladosti seoske djevojke u Slavoniji znale stavljati u njedra dunje da diki bude ugodnije dok ih ljubi i miluje. Dolaze u prilično niskim koncentracijama pri kojima se njihova opasna svojstva gube. koji na kraju imaju skoro jednaka toksikološka svojstva. otapala. kod kupaonica su proizvođači dezodoransa otišli velik korak naprijed. ali prema mojem znanju kod nas se ne stavlja u dezodoranse za WC. Međutim. «Znanstvenici» već upozoravaju kako je moguće očekivati rak jetre i bubrega. Obično se u njih prema tajnim receptima stavljaju dezinficijensi. koji malo duže sjede na WC školjki zbog ovih ili onih razloga. U dodatak na slici lijevo stavljaju se valjkasti proizvodi ugodna mirisa. kao što je i primjena gorećih indijskih štapića. koji se isparava iz čvrstih dezodoransa ili tvari poput dimetil-metilfosfonata. a ona nije do sad posvetila posebnu pozornost ovim tvarima. Uostalom. jer su neki nepouzdani rezultati ispitivanja na životinjama navodno to pokazali. kako svog tijela tako i prostora u kojem je boravio. U čistom obliku te čvrste tvari imaju slijedeće oznake upozorenja R40-36/37/38 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Nova vremena su donijela nova sredstva za prikrivanje loših mirisa. EZ komisije. Naravno da se dezodoransi koriste i u drugim prostorima stana ili u automobilima. Većina od aktivnih komponenti se nalaze u relativno niskim koncentracijama. koji su oba otrovi a formaldehid je uz to dokazani mutagen i također ga znaju stavljati u ovakve proizvode. a proizvođači takvih sredstava do sad baš nisu bili skloni slanju dokumentacije u HZT. koji sadrže i mnoge druge važne kemikalije. Najbolje je problem prikazati na primjeru različitih diklorbenzena (o-. Buka se u zadnje vrijeme najviše diže zbog diklorbenzena. 40 . jer se sva opasna svojstva gube pri koncentracijama u takvim preparatima. a ipak ih se optužuje za ugrožavanje zdravlja ljudi. Najviše se takva sredstva koriste u kupaonicama s klozetom. pa ga onda nalazimo u svim javnim objektima i domaćinstvima. Prema literaturnim podacima radi se o krutinama.i p-). dišni sustav i kožu). sredstva za otapanje kamenca i brojni dodaci koji omogućavaju postupno oslobađanje aktivnih tvari iz proizvoda. Možda bi se nadražujući miris formaldehida i osjetio da nema aroma. Spominje se još i fenol. kao npr. jer se npr. koje se relativno slabo isparavaju. jer se iz WC školjke znaju širiti prilično neugodni mirisi.

Prikladne su za brojne boje netopive u organskim otapalima. ali ni one nisu u stanju ukloniti svaku mrlju s vaše haljine za ples zaprljane prilikom novogodišnje proslave ili sestrine svadbe. U biti su dva pristupa uklanjanju mrlja. Odijelo čini čovjeka Iako se stroj za pranje rublja nalazi obično u nekom kutu kupaonice ili rjeđe u nekoj drugoj prostoriji poput podrumske praonice. Izbjeljivanje je stariji način čišćenja bez obzira na koji način se obavljao taj posao. Prvi je izbjeljivanje a drugi otapanje u prikladnim organskim otapalima. vodikova peroksida. on zauzima izrazito važno mjesto u životu prosječnog građanina. Odijela i haljine obično dajemo u kemijske čistionice. Vodikov peroksid se razvrstava u oksidanse (znak O) i nagrizajuće (znak C) tvari s oznakama upozorenja R8-3520/22 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. O štetnosti dezodoransa u drugim prostorima stana ili u automobilima gotovo da nema podataka. izaziva teške opekotine. Detergenti za strojno pranje rublja danas su uglavnom nadražujuće tvari za oči (dolaze uglavnom u obliku praškastih proizvoda). Naravno da je pitanje kako će građanin prepoznati koje strukture je mrlja na njegovoj košulji. U davna vremena su ljudi izlagali rublje suncu te na taj način ujedno obavljali sušenje. od kojih su neke bezopasne a neke pak opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. natrijevog perkarbonata. dezinfekciju i bijeljenje. Ne dao vam Bog da morate rublje ponovo prati na potoku. Oksidansi obavljaju oksidaciju boja na tkanini i na taj način se gube njihova svojstva odnosno izblijeđuju boje na platnu. Ono što se danas naveliko može potvrditi jest bitka industrijskih proizvođača da na tržište stave što je moguće bezazlenije proizvode. 41 . Najčešće su u uporabi sredstva na bazi natrijevog klorita. ali svaka mudra domaćica će prilikom primjene detergenata čuvati svoje nježne ručice primjenom zaštitnih rukavica. Naravno da to nije moguće. Slučaj se još uvijek vuče po sudovima i nije jasno tko je u pravu. peroctene kiseline i slične kemikalije. Nema smisla davati nikakve posebne savjete. pa na njih ne treba obraćati pozornost osim ako vam se sviđaju mirisi takvih proizvoda. jer proizvođači nastoje održavati koncentracije opasnih tvari ispod onih pri kojima se mogu javiti štetni učinci. sve više uklanjaju iz detergenata fosfate. Stroj za pranje rublja pak još uvijek treba detergente za svoj učinkovit rad. pa je tako jedno od društava potrošača tvrdilo da istoimeni proizvodi na zapadu i Hrvatskoj nisu istog sastava niti kvalitete. kao što se to prije radilo. koji nisu štetni ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. ali nije loše da se strani proizvođači podsjete kako ne mogu u Hrvatsku slati smeće. Ne može se sve riješiti strojnim pranjem makar se na televiziji vrte brojne reklame o veličanstvenoj učinkovitosti detergenata ovog ili onog proizvođača. jer detergenti osim danas modernih i bezazlenih enzima moraju sadržavati različite tenzide i lužine u količinama da ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi. ali kao hranjiva tvar potiču rast nekih jednostavnih organizama poput algi u svim vodama do kojih dođu. Prilagođavaju se i zahtjevima zaštite okoliša.Moje mišljenje je da ne treba obraćati pozornost na radove o opasnom boravku u kupaonici ili u klozetu gdje se koriste dezodoransi. a oni su danas vrlo složene smjese različitih tvari. jer je strojno pranje tako jednostavno i brzo. Danas se rublje pere sve češće. kad ima posebno osjetljive tkanine. a ostala svojstva nisu zabrinjavajuća. Što se tiče osobne higijene tu sam naravno sklon tome da se više pere a manje dezodorira. Kod nas je bilo dosta rasprava oko kvalitete detergenata. pa danas npr. Neke mrlje se ne daju oprati strojno ni ručno nego se moraju uporabiti druga sredstva. pa treba pitati one koji više znaju. Strojno pranje rublja danas je nezamjenjivo i domaćica se odlučuje na ručno pranje vrlo rijetko. Danas se to obavlja kemikalijama i to najčešće oksidansima.

štetno ako se udiše ili proguta). tu se koriste izbijeljivači slični kao za platno. amonijeva persulfata. Na zapadu se prodaju paste za izbijeljivanje zubi kod kuće u vlastitoj režiji. Naravno. Tako natrijev perkarbonat djeluje u čistom stanju kao oksidans (znak O) i štetna tvar (znak Xn) s oznakama upozorenja R8-2236/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. može izazvati preosjetljivost kože i dišnih putova). natrijeva persulfata i dinatrijevog metasilikata. U višim koncentracijama mogu depigmentirati kožu na mjestu prskanja te također izazvati manja ili veća oštećenja sluznice oka (suze. Kod gutanja se može očekivati žarenje ili bol u gornjem dijelu probavnog sustava uz mučninu i povraćanje. štetno ako se proguta. Praktički nema drugog načina izlaganja osim gutanjem i na 42 . pri koncentracijama kod kojih se koristi u preparatima ravrstava se u štetne tvari (znak Xn) s oznakama upozorenja R22-41 (štetno ako se proguta. Mene je iznenadio jedan takav prašak sastavljen od kalijeva persulfata. Dakle. barem dok se kemikalija ne razrijedi s vodom prije tretiranja. ali mi smo obeshrabili tvrtku koja je pokušala registraciju u Hrvatskoj. Zbog toga s njegovim pripravcima treba postupati oprezno koristeći obvezno rukavice od nitrilne ili butilne gume. nadražuje oči i kožu). ali on se koristi pri znatno višim koncentracijama nego vodikov peroksid. Ovo sve skupa baš i nije bezazleno. u dodiru s kožom i ako se proguta. koji se ponekad koriste u kući. sve za ljepotu! Što se tiče kose. zapaljivo. ali je pitanje smije li se držati u kućanstvu. a sve redom nadražuju oči i kožu. pa nije bezazlena kemikalija. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi). nagrizajuće tvari (C ) i tvari štetne za okoliš (N) te oznakama upozorenja R7-10-20/21/22-35-50 (može uzrokovati požar. Međutim. žarenje ili čak bol). ali treba ih držati daleko od djece. izaziva jake opekotine. nadražuje dišne putove. izaziva opekotine. Nije to zapravo ništa strašno. a napominje se da može doći do malih oštećenja desni. Navodno prodaja takvih sredstava u zapadnim zemljama (posebno Amerika) ide jako dobro. Kad smo već kod bijeljenja treba opisati i druga mjesta uporabe oksidansa. Ostaje peroctena kiselina sa znakovima opasnosti oksidansa (O). Kad su djeca u pitanju preparat predstavlja sličnu opasnost kao sredstvo za strojno pranje posuđa. Drugi oksidansi su slični prema opasnim svojstvima. Kod nas se izbijeljivanje zubi obavlja uglavnom u zubarskim ordinacijama i nikad nisam čuo pritužbe građana na posljedice. Konačni proizvod smo razvrstali u nagrizajuće (znak C) i oksidativne (O) kemikalije sa oznakama upozorenja R8-22-34-37-42/43 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Otopina za izbjeljivanje će na kraju imati slična svojstva kao naprijed spominjani preparati. štetno ako se udiše. Sve oksidansi i nagrizajuće tvari. I kod dodira s kožom i s očima treba obaviti uobičajenu dekontaminaciju prije nego li se krene tražiti pomoć liječnika. svi ovi oksidansi su kod koncentracija primjene u najgorem slučaju štetne kod gutanja. opasnost od teških ozljeda očiju). štetno ako se proguta. Ako već kupite takvo sredstvo morate ga čuvati daleko od djece. U koncentracijama kod kojih se koristi ostaju joj oznake upozorenja R36/37/38. crvenilo.

Oni koriste različita sredstva za obradu odjevnih predmeta prije nego ih stave na pranje u svoje strojeve. krenimo od početka priče o kemijskom čišćenju kod kuće. a koristila je za to veliku plastičnu kadu obavljajući posao u kupaonici. a njegove pare sa zrakom stvaraju eksplozivne smjese i bilo je katastrofalnih iskustava. a nije se sjetila svih opasnih svojstava benzina. Sjela je na klozet i u tijeku obavljanja nužde bacila neugašeni čik u WC školjku. Kao jeftina kemikalija kupovao se u većim količinama i naprosto je čovjek mogao umočiti cijelo svoje odijelo u kantu s benzinom čekajući da se sve masne mrlje otope. To je bilo bolje nego čistiti samo onaj dio odijela na kojem se kočila mrlja. Bila je kemičar. a ja sam kao ilustraciju stavio jednu sliku koju sam snimio prilikom obilaska nekih kemijskih čistionica u Zagrebu kad sam po narudžbi njihove komore proučavao stanje zaštite zdravlja i okoliša u takvim objektima. a u Americi je počelo još ranije i to profesionalno. Mirno je zapalila cigaretu i onda joj je došla sila. Naravno da se stvorila plamena buktinja i žena je bila teško opečena po vrlo osjetljivim dijelovima tijela. jer inače nemaju garanciju da će takve mrlje biti uklonjene u uobičajenom procesu pranja. Mrlje topljive u organskim otapalima. što se naveliko čini još od kraja 19. benzin je vrlo lako zapaljiv. Međutim. Danas je preparata za kemijsko čišćenje izrazito mnogo i na našem tržištu. a prvenstveno ostatke masne hrane mudrije je uklanjati kemikalijama.to morate obratiti pozornost. Nakon završenog posla izlila je benzin iz kade u WC. jer bi nakon čišćenja taj dio izgledao drugačije nego ostatak odijela. Ja se sjećam slučaja iz ranih šezdesetih godina kad je jedna poznanica prala odjeću svog muža u benzinu. Dijetetu se neće ništa strašno dogoditi osim što će vjerojatno povraćati i imati osjećaj žarenja ili čak boli u ustima i jednjaku koji dan nakon incidenta. No. a odjeću je iznijela na balkon da se prozrači. Slična sredstva se koriste i u kućanstvu. ali iskustvo ostaje da 43 . stoljeća. Ostala je živa i prilično se dobro oporavila. Na početku su se kao sredstva za čišćenje u domaćinstvima koristili laki naftni derivati odnosno običan benzin. ali ipak baš ne sva ona koja se upotrebljavaju profesionalno.

Možda i mučninu? Gutanje tekućeg pripravka je prilično nezgodan događaj. benzin). Zbog njegovih dobrih osobina otapanja masti i dalje ga se koristi kao sastavni dio mnogih sredstava za čišćenje. Naravno da sam posjetio i te obiteljske portale na kojima sam našao obimnu hrpu gluposti u koju čini se većina mladih obitelji vjeruje. Ne morate se toga bojati. koje je popilo koji gutljaj takvog tekućeg preparata. Ako mislite da se benzin više ne koristi za čišćenje onda se varate. Svjetskog rata počela je naveliko primjena različitih halogeniranih otapala. U dodiru s kožom takvo će sredstvo vjerojatno nakon dužeg kontakta izazvati sušenje i pucanje kože. To treba namazati na mrlju i ostaviti da se suši. barem prema sadašnjim službenim podacima o toj kemikaliji. Mislio sam da je ova knjiga gotova i kako treba posvetiti pozornost ispravljanju i poboljšanju teksta kad sam dobio preko interneta pitanje zabrinute majke iz Varaždina. Nikad čovjek ne može pobrojati sva područja primjene kemikalija u domaćinstvu. Vaše dijete. a to pak znači neugodu. a ispod toga ostane tkanina bez mrlja. Ostati će traumatično iskustvo i za dijete i ukućane čak ako djetetu liječnici ne budu ispirali želudac. ali u nekim slučajevima može doći do gušenja ili edema pluća. a među njima je bilo različitih opasnosti. nije u velikoj opasnosti. Gospođa je bila ozbiljno uplašena omekšivačima tkanina. a možda iza svega stoje interesi pokvarenih kompanija. ali to nije više čisti benzin. Međutim. Možda se radi o ljudskoj gluposti. Udisanje para u neprozračenoj prostoriji moglo bi izazvati vrtoglavicu i pospanost. Zato je važno držati ta sredstva izvan dohvata djece. Na tržište obično dolazi pomiješan s nekim naftnim derivatom (npr. a nisu bili puno lošija sredstva za čišćenje od benzina. Nije problem povraćanje nego to da se prilikom tog čina može povraćani sadržaj udahnuti u pluća. preko izazivanja preosjetljivosti do karcinogenosti kategorije 3. Recimo još koju riječ o karcinogenom perkloretilenu. Ostao je praktički jedino perkloretilen o čijim svojstvima se može više pročitati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. do danas su otpala iz uporabe u domaćinstvima mnoga od njih poput tetraklorugljika ili trikloretilena zbog njihovih teških akutnih ili sumnjivih kroničnih učinaka. a još bolje će biti ako odjeću nosite na kemijsko čišćenje i onda se nemate čega bojati. koje se navodno nalaze u omekšivačima. jer je na obiteljskim portalima našla brojne podatke o njihovoj štetnosti za djecu. Bila je prilično sigurna u to da su omekšivači opasni. Jedno od takvih sredstava je zapravo silikagel natopljen smjesom organskih otapala. Uz pretpostavku da benzin ne sadrži benzen i da ne marimo za to što je perkloretilen karcinogen kategorije 3 mogu se javiti različiti blaži učinci. Kad sva otapala ispare treba naprosto četkom ukloniti pijesku sličan materijal. Mi naravno znamo da ga se treba čuvati i zbog povišenih koncentracija benzena čim se radi o motornom benzinu. od nadraživanja. pa čak nesvjesticu.se benzina treba plašiti glede njegove zapaljivosti i eksplozivnosti. a opet joj se sviđala njihova primjena zbog toga što je željela svom djetetu meku i ugodnu odjeću. koje nastoje jedna drugu istisnuti s tržišta i 44 . koja će onda dovesti do povraćanja. ali detalje pročitajte u poglavlju o industrijskim organskim kemikalijama. Nas jasno zanima koliko su takva sredstva opasna za ljudsko zdravlje. čija prednost je bila u nezapaljivosti. ali nije toliko malo vjerojatan kako bi čovjek pomislio. ali svaki roditelj će biti uplašen i sigurno će barem tražiti savjet liječnika. Javiti će se žarenje u gornjem dijelu probavnog sustava. a u pripravak se mogu dodavati različiti drugi inertni materijali ili potisni plinovi kod sprejeva. U najmanju ruku će čovjek kašljati i otežano disati dok se stanje ne stabilizira. a mnogi će ga bez razmišljanja odvesti u bolnicu. Zapravo mi uopće nije jasno zašto budale daju savjete normalnim ljudima i zašto ih nastoje uplašiti. Zainteresirala me problematika i dao sam si truda pogledati ozbiljnu stručnu literaturu. a nakon toga će se javiti mučnina. Nabrojala je desetak kemikalija. Organsko otapalo će iz tkanine otopiti nečistoću i kapilarnim silama ga prenijeti na silikagel. Negdje iza II.

polidimetilsiloksani). pa nije imalo smisla raspravljati o bilo kakvim opasnostima za mamu koja pere rublje. ali to nije spomena vrijedno. anionski tenzidi te u novije vrijeme sve više različite kemikalije bazirane na siliciju (npr.lažima. anionski tenzidi i derivati silicija. Izračunao sam da se oni zadrže u takvim koncentracijama da po cm2 tkanine ostane nekih 2-5 μg sredstva. masni alkoholi. tabletića i svakakvih drugih ukrasnih predmeta od platna. kvarterne alkoksi amonijeve soli. dimetil-amonijev klorid. Red je da spomenem i suprotne učinke poput otvrdnjivača. Ni njega tijela ne zazire od uporabe organskih otapala. ali to je toliko malo vjerojatno da nema smisla razgovarati. Možete li zamisliti koliko su to male količine? Teoretski i nanogramske količine možda mogu kod izrazito preosjetljivih osoba izazvati neki učinak poput crvenila kože. a namočenih 5 kg rublja sadrži izrazito male količine omekšivača. Naravno da su moguće alergijske reakcije i na tako male količine. jedan miligram ima 1000 mikrograma te jedan mikrogram ima 1000 nanograma. nadražuje kožu). ali nad njima se obavlja nadzor javnozdravstvenih ustanova i ne bi se na tržištu smjeli pojaviti preparati s bilo kakvim štetnim učincima za ljudsko zdravlje. U pravilu oni u čistom stanju posjeduju oznake upozorenja R36 i/ili R38 (nadražuje oči. Problem je u tome što se u kupaonici mogu naći sasvim nevjerojatne kemikalije korištene za tko zna kakve poslove.5% u onih 10-12 litara vode. Lakirani nokti mogu izgledati jako privlačno. Općenito je bilo puno različitih aroma u izrazito niskim koncentracijama. a o brojnim drugim dodacima nemam što reći s toksikološkog stanovišta. ali opet valja držati takve preparate dalje od djece. kozmetičkih sredstava svake vrste. koju možete slobodno pojesti bez straha da vam se može bilo što dogoditi. Uz to što je zapaljiv može djelovati nadražujuće na oči i kožu. a spominjem ta sredstva tek radi ravnoteže u pisanju. Jedan gram ima 1000 miligrama. maslinovo). ali lak ne drži dugo i onda treba obaviti njegovo skidanje. Zapravo na površini tkanine koja je u dodiru s kožom djeteta nalaze se količine tvari u nanogramima. ali prevladavala su sredstva koja prodirući u strukturu vlakana obavljaju posao omekšavanja. esteri fosforne kiseline. Obično se za te svrhe koristi sasvim bezopasna štirka. One su iznosile oko 0. Mislim naravno na održavanje noktiju lakiranjem. Kupaonica sigurno u 45 . Zaista se ne treba bojati korištenja omekšivača. ali raspoređeno u vlaknima i na površini tkanine. Našao sam jedino limonen kao alkaloid izoliran iz limuna i dodan u omekšivač ako aroma. Njihova opasna svojstva se gube već pri koncentracijama ispod 20%. Nije ni aceton neki problem. jer ga inače žene ne bi koristile. Vjerojatno bi se u kupaonici mogle naći i druge kemikalije poput npr. Za to se koriste različiti preparati bazirani na acetonu. Aceton je glavna komponenta. Ima naravno i toga kao što ima viceva o ženama koje su otvrdnjivale donje rublje svojih muževa. Kao omekšivači se koriste različite vodene suspenzije sapuna ili ulja (npr. koji nemaju veze s održavanjem osobne higijene. Najgori od tih sredstava su upravo kvarterne amonijev soli. Niti jedna od kemikalija iz popisa mlade dame nije bila u sastavu omekšivača. Pokušajte računati. ali nije loše biti oprezan i peglati robu kroz prvih tri mjeseca života malog čovjeka umjesto koristiti omekšivače. Pokušao sam izračunati koncentracije takvih komponenti u vodi kod zadnjeg ispiranja rublja. Nije trebalo ići dalje od izvrsne stranice Wikipedia. Nije osobito opasan niti ako se proguta. Onda se centrifugiranjem više od 95% vode izbaci u kanalizaciju. ali dijete mora na neki način postati alergično i to nije problem omekšivača nego djeteta. Obično je žene koriste kod pranja stolnjaka.

Već je rečeno u poglavlju o plinovitim otrovima da je ugljikov monoksid najveći ubojica hrvatskih građana. Smrt zaista stoji iza vaših leđa ako nemate dobru odvodnju dimnih plinova iz vaše kupaonice. jer drvo nije kvalitetno štićeno. Čak ako su to grijalice s katalizatorom. PROSTORI MALOG RIZIKA Naravno da se misli na dnevni boravak. kemijska i biološka zaštita. U tim prostorima se normalno ne bi smjele nalaziti apsolutno nikakve kemikalije. a on se brzo potroši u maloj kupaonici. Sobe naravno da moraju izgledati čisto i blistavo bez ikakve mogućnosti da zbog boravka u njima nastupi neko zlo za vaše zdravlje. Od njega su izrađeni podovi. Razmislite o tome barem tri puta. U sobama morate posebnu brigu voditi o drvu. kao npr. jer je mnogo jeftiniji nego namještaj od čistog drva. Ostaje vam dakle njegovati već ranije zaštićeno drvo. zemnog plina. jer možete napraviti goleme štete svom zdravlju i lijepom dijelu kućnog namještaja. Laštila su kemikalije pastoznog oblika u kojima su glavne komponente čvrsti naftni derivati (uglavnom voskovi) i nekakva otapala na bazi benzina. Danas svatko daje parket ili laminat na lakiranje.normalnim obiteljima nije opasno mjesto kao na ovoj karikaturi našeg zavodskog prijatelja Nika Titanika. namještaj i često ga nalazite na zidovima. Ona ipak može biti opasna zbog drugih kemikalija. Mislite na to da grijalice na naftne derivate poput petroleja mogu biti jednako opasne ako dimne plinove izbacuju u atmosferu prostorije. O tome se možete više informirati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Nemojte sami raditi ništa. pa oko toga ne bi trebalo biti problema. a ugljikov monoksid jest. ali dok je nov zna praviti probleme. ako nismo preosjetljivi na tu kemikaliju. a to je izrazito dobra mehanička. jer zaista nije ugodno kupanje u ledenoj prostoriji. Ako i imate problem sa stilskim namještajem onda toplo preporučujem da potražite stručnjaka za takve probleme i njemu povjerite spašavanje vašeg dragocjenog ormara ili komode. Danas je takvo drvo već prije prodaje zaštićeno od raznih nametnika (npr. crvotočina ili gljivice). Onda nije problem održavanje osim ako sjekirom ne lupate po parketu. Vrlo često se takve grijalice koriste za zagrijavanje kupaonice prije kupanja. Većina drugih nisu smrtonosne. Ponekad to baš i nije tako. zbog iskorjenjivanja plijesni) prethodno se moraju maknuti sve namirnice. a u slučaju njihove primjene (npr. koji navodno ne dopušta stvaranje ugljikovog monoksida nego ga pretvara u ugljikov dioksid. pa onda nemate u zraku dovoljno kisika i ishod opet može biti smrt ili teška oštećenja organa poput mozga. začini i aditivi. ali se povremeno ipak koriste. Ako imate plinski bojler u kupaonici obvezno dajte ugraditi detektor za ugljikov monoksid. Parketi su u davnim godinama znali biti noćna mora domaćici. Oslobađa se formaldehid i to je nešto na što se moramo naviknuti. To se ne odnosi na ostavu gdje se ne smiju naći apsolutno nikakve kemikalije. 46 . prijeti vam smrt od hipoksije. Inače je to u pravilu kvalitetno tvrdo drvo. spavaću sobu i prostorije poput ostave. koje puno toga podnosi i ništa mu nije smetalo brušenje žičanom vunom te mazanje laštilima. Za izgaranje je potreban kisik. pa zato od svih kemikalija u kući najviše mislite na one koje nastaju izgaranjem zemnog plina u vašem bojleru. Danas je uobičajeno kupovati namještaj od iverice. koji automatski prekida dovod plina u slučaju kad koncentracija opasne kemikalije poraste iznad dopuštenih vrijednosti. pa i o tome valja nešto reći.

moraju biti izrađeni od vrlo kvalitetnih materijala budući namještaj mora izgledati dobro. butilna guma ili PVC) te da dobro prozračuje prostoriju dok naporno lašti. Tkanine na vašim sjedalicama kao i tepihe čisti se laganim sredstvima koja sadrže tenzide i eventualno dezinficijense. Dezinficijensi se dodaju u takvim količinama koje vam ne mogu na nikakav način štetiti zdravlju i ostaju kao jedini problem benzini. To znači da je sastav približno sličan sredstvima za održavanje parketa. ali također kao kreme za razmazivanje po drvetu. Odmah moram reći da je kod pranja prozora puno veći problem pad s veće ili manje visine nego sama kemikalija. ali npr. Gutanje pastoznog pripravka može izazvati mučninu i možda čak povraćanje. Za onoga tko čisti parket na taj način važno je da koristi rukavice (npr. Ne treba očekivati apsolutno nikakve štetne učinke ovih kemikalija. Slična su sredstva za pranje keramičkih pločica. 47 . Većinom su to zapravo inertne tvari poput parafina ili polimera. ali također ih zbog principijelnih razloga valja držati na mjestu nedostupnom djeci. Ako ne sadrži benzen onda su njegova svojstva jasna. Puno su zahtjevniji preparati za njegu namještaja. Naravno da ćete laštila držati u nekom drugom prostoru daleko od dohvata djece. jer gotovo da ne smiju sadržavati ništa opasnog. ali na tržištu je velik broj preparata na bazi etanola i nekog anionskog ili kationskog tenzida. Točno je da sprej zapravo nije moguće progutati i da je teško iz nekakve tube istisnuti veću količinu kreme radi gutanja. Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu ili čak glavobolju. ali bez drugih težih posljedica. To je sasvim dovoljno za uklanjanje većine mrlja sa stakla. Ostaje nam još pranje prozora kao posao koji se mora obaviti barem jednom godišnje. Neke domaćice čak ne koriste drugu kemikaliju osim vode. a jedini opasan sastojak je benzin. estere ili ketone radi boljeg sljubljivanja sastavnih dijelova i boljeg mirisa) te posebne dodatke kao polimere za koje ne znam čemu zapravo služe. a korisno je da sadrže i sredstva poput dezinficijensa budući ni jedna domaćica ne voli da joj se na namještaju nalaze bakterije ili gljivice.Proizvođači dodaju radi boljih svojstava i druga otapala (npr. Nemaju nikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja i jedino čega se treba čuvati jest da se neoprezno dijete ne napije gutanjem takvog sredstva. a nije dobar niti u kontaktu s kožom budući izaziva njezino sušenje. ali oprez treba biti pravilo sa svakom kućnom kemikalijom. umjesto nekakvih parafina nude se često kvalitetniji sastojci poput npr. pčelinjeg voska. ali morate znati da izrazito veliku štetu ne mogu napraviti vašem djetetu. Gotovo su potpuno inertni prema ljudskoj koži. Danas se u pravilu prodaju u obliku spreja. Zapravo smo time završili obilazak našeg stana ili kuće i treba krenuti dalje na otvorene ili barem odvojene prostore poput garaže ili podruma. ali bih ipak preporučio da korisnik nosi lake rukavice od PVC tijekom ovakvog posla. Bez obzira na to koliko su takva sredstva bezopasna treba ih držati zajedno s drugim kućnim kemikalijama na posebnom mjestu u kući. Mogu se usporediti sa sredstvima za ručno pranje rublja i nose jednako male opasnosti kao ona.

Ni gutanje ne bi trebalo biti problem od kad proizvođači u antifriz stavljaju odvratne gorke aditive. Neki smatraju da moraju održavati svoju skupo plaćenu limenu kantu zato da ona što manje gubi na vrijednosti i da bude sigurna u korištenju. ne morate se bojati nekih problema dok u vrući hladnjak natačete dodatnu količinu antifriza. bilo je kroz zadnjih pedeset godina i nekoliko fatalnih ishoda. Zašto se ne osloniti na gustu mrežu benzinskih postaja. Trebate li nadolijevanje antifriza u vaš hladnjak naprosto zatražite od radnika benzinske postaje da to učini umjesto vas ili to zatražite na redovitom servisu. ako je razina akumulatorske kiseline pala ispod propisanog. Uzmimo samo kemikaliju koja je stekla ugled najopasnijeg sredstva u vašem autu. To je naravno etilenglikol kao glavni sastojak antifriza. Ovo na slici je relativno dobar primjer. I ako se polijete po rukama etilenglikolom ne treba očekivati nikakve štetne posljedice osim ako je antifriz bio vreo. Skloni smo pretakati kemikalije iz originalnih spremnika u svakakve boce. U teškim zimskim danima znao se akumulatora 48 . jer ljudi onda oprezno postupaju s tom kemikalijom. Ne sporim da je u prošlosti bilo otrovanja etilenglikolom na ovim našim prostorima. Najvažnije je da ne držite zalihe antifriza po garažama ili podrumima. Pišem o tome uglavnom zbog kemikalija. jer preko dišnih putova pare te kemikalije neće napraviti veću štetu. pa nećete doći u nikakvu opasnost niti vi niti vaša djeca od te kemikalije. Mogao je isto tako izabrati izradu ukrasa od papira. ali većina se prema autu odnose normalno. Neki su zaljubljeni u svoj automobil i više pažnje mu posvećuju nego vlastitoj ženi. Međutim. Tamo se sklanja da nekoliko sati dnevno provede sam sa sobom. jednom mi je priznao da mu je njegov podrumski prostor zapravo pribježište. a bilo bi mu svejedno što tamo radi. Njegovom duševnom zdravlju jako koristi takav posao. No. Ipak se preporučuje obavljati sve poslove s etilenglikolom koristeći rukavice od PVC. pa će svatko prije ispljunuti slučajno uzeti antifriz nego ga progutati. Međutim. Strah od antifriza nije loš. Zlato moje Mnogi ljudi se posebno čvrsto vežu uz svoj automobil. ali to je tek nekoliko slučajeva blagih otrovanja godišnje. Nije uvijek tako. Vremena se dramatično mijenjaju i održavanje automobila je postalo jednostavno. a kemikalije tu igraju sve manju ulogu. Izrađuje skulpture iz komada drva nađenog u šumama i silno uživa u tom poslu. a moram priznati da bih i ja osobno tražio takvo rješenje kad bih imao ženu poput njegove. U starim vremenima ste morali brinuti o stanju akumulatora i pažljivo promatrati razinu tekućine u njegovim ćelijama. Možete pogledati za detalje u poglavlju o industrijskim kemikalijama. ali u sličnim bocama se može držati i vino kupljeno tijekom obilaska vinskih podruma obližnje regije.TERAPIJSKI PROSTORI Jedan moj poznanik si je uredio nekakav podrumski prostor za bavljenje svojim hobijem. a najčešće od piva ili mineralne vode. Trebalo je dodavati destiliranu vodu. Neki ljudi zbog drugih razloga posvećuju svoje slobodno vrijeme posebnim otvorenim ili zatvorenim prostorima. ali činjenica je da problemi nastaju uglavnom zabunom kad čovjek tražeći alkoholno piće posegne za neobilježenom bocom s antifrizom.

ako ih ima na području vašeg stanovanja. Istrošena motorna ulja su veliki problem zbog njihove ekotoksičnosti i svako njihovo razlijevanje u okoliš je prekršaj hrvatskih propisa. a onda sam kasnijih godina i profesionalno počeo voditi brigu o problemu. Jedan moj poznanik sam njeguje svojeg najvećeg ljubimca i pazi da njegov auto ne pati zbog atmosferskih i drugih promjena. Otišao sam na sud uvjeren u svoju nevinost. Tako imam garanciju da je završilo tamo gdje treba. sve gumene dijelove na automobilu treba pripremiti za «strašne» temperaturne promjene. Bilo bi bolje upotrijebiti rukavice. jer je to civilizacijski standard. Danas su akumulatori posve zatvoreni i teško da vam prijeti opasnost od njih u bilo kojem času. jer tim putem nastaju brojni opasni produkti poput npr. ali on zbog toga teško trpi. ali to naravno nije macho. a oni ne predstavljaju nikakav problem za okoliš. Pri tome se znalo svašta događati i ja sam jednom naslonivši akumulator na kaput uništio jedan vrijedni odjevni predmet. To sam osjetio na vlastitoj koži prije nekih dvadeset godina. sad dolazi njega karoserije vašeg auta. Detergenti za pranje automobila ne smiju biti agresivni. ali sam tada počeo razmišljati gdje zaista završavaju ta istrošena motorna ulja. E. Većina za grijanje autoradionica i sličnih obrtničkih prostora. Ni kasnije laštenje ne traži neku posebnu zaštitu.isprazniti i onda je valjalo nositi ga u stan na punjenje električnom strujom. Bolje je ne držati takve kemikalije u garaži dok se spremate na odnošenje u reciklažna dvorišta. Ja odlazim mijenjati motorno ulje ili na benzinske postaje ili u ovlaštene dobro nadzirane servise. Činjenica je da tek 20 % motornih ulja iz vaših motora biva propisno zbrinuto. Mislim da to nije rješenje. Pročitajte o njima malo više u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Oslobođen sam optužbe. Slično je sa sredstvima za odmrzavanje 49 . jer lak karoserije je jako osjetljiv i mogao bi stradati kod uporabe opasnih kemikalija. Mogli ste nepažljivim rukovanjem zaraditi opekotine na šakama i to je bilo sve. ali na to većina vozača ne obraća pozornost. Auto traži brojne druge kemikalije da bi vam se olakšala vožnja u različitim uvjetima. Dobro je prati karoseriju i obavljati njezino laštenje. I što vam je činiti? Mogli bi sami mijenjati ulje u motoru i onda ono staro odnositi na reciklažna dvorišta. Nepropisno spaljivanje istrošenih motornih ulja nema samo štetne posljedice za okoliš nego i za ljudsko zdravlje. Zato se detergenti sastoje uglavnom od relativno bezopasnih tenzida i vjerojatno vam se neće apsolutno ništa dogoditi ako perete auto golim rukama. kad sam dobio poziv suca za prekršaje zbog ispuštanja motornih ulja u okoliš u meni nepoznatoj ulici tamo na Trešnjevki. Ima on pravo kad kaže da automobil bolno pati zbog temperaturnih mijena i utjecaja drugih činitelja poput sunčeve svjetlosti ili atmosferilija poput tuče. kancerogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH). Naravno da se automobilu te patnje mogu olakšati ako ga redovito njegujete. pa će autu biti lakše. a ostatak završava tko zna gdje. jer se netko od vaših ukućana može s njima ozlijediti. Vode od pranja automobila se moraju pročišćavati prije ispuštanja u okoliš. U razvijenim zemljama nema individualnog pranja automobila nego se to obavlja u praonicama. Jedini problem je i opet okoliš. Za pranje vjetrobranskog stakla koriste se preparati na bazi alkohola i anionskih tenzida. ali sreća je bila u tome što je u prijavi naveden moj broj automobila i sasvim druga marka. Nema garažu kao što je nemam ni ja. a vi odlučite što vam je činiti. koje su pod nadzorom. jer se i opet radi o kemikalijama koje ne smiju štetiti laku.

onda se grdno varate. Zakon o zaštiti bilja regulira promet pesticida na veliko za poljoprivredna imanja. a računajte na to da su otrovanja pesticidima izrazito česta upravo kod kuće. a s ostalim ne znate što bi učinili.vjetrobranskih stakala ili brave na vratima. ali držati takav benzin u kući je glupo i neodgovorno prema članovima obitelji. To što jednom tjedno udišete pare benzina dok ga točite u svoj rezervoar vjerojatno ne predstavlja velik rizik. puževi golaći vam prave štete među raslinjem. pa Zakon o biocidima opet regulira stavljanje u promet sredstava za rečene svrhe. Zdravstveni zakoni se brinu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Većina se događaju kod kuće. Imate još i brajdu pokraj kuće i neminovno morate koristiti modru galicu ili neki drugi fungicid. Smetaju vam svakakvi korovi. Opet alkoholi ili aceton i to pakirani u sprejevima. Malo je slučajeva prijavljenih profesionalnih otrovanja na poljima. a vašu kućicu su ostavili drugima na brigu. Ne koristite u kući benzin iz vašeg auta za bilo koje svrhe. Možete relativno skupo platiti neka sredstva za kućanstvo protiv kukaca. Nemojte jedino piti tu tekućinu za pranje stakala. Za detalje o opasnostima pročitajte poglavlje o pesticidima. podrumu ili vrtnoj kućici. I nije dovoljan samo svakodnevni rad na takvom divnom mjestu nego morate koristiti svu silu kemikalija za odbijanje nepoćudnih živih bića od svog uresa cvijeća i zelenila. Kućica u cvijeću Sjećate li se te pjesme? Meni to nekako izgleda kao na slici ispod. On sadrži benzen i po tome se ne smije naći u maloprodaji za kućanstvo odnosno zabranjeno je njegovo korištenje u domaćinstvima. a naši propisi o prometu jako strogo kažnjavaju pijance. Ako ste mislili da je lako napraviti cvjetni balkon i održavati ga. ne predstavljaju veliku opasnost niti za vas niti za vaše ukućane. ali tome nešto više kod rasprave o kućnim hobijima. a da se o vrtu i ne govori. itd. a jedino manjkaju dunje i neasfaltirani puteljak. krtice vam nagrđuju izgled do tada besprijekornog travnjaka. Glavni problem ljubitelja balkona i vrtova nije naporni rad nego činjenica da malo tko na misli na opasnosti sredstava za zaštitu bilja. Ti spremnici sredstava za zaštitu bilja su preveliki i zauzimaju golem prostor u garaži. Ako već trebate benzina prošećite se do najbliže ljekarne i uzmite jeftini medicinski benzin. Dakle. 50 . Onda naprosto kupite sredstvo za zaštitu bilja i trošite onoliko koliko trebate. a djeca su česte žrtve. Čak i propisi građanima ne idu na ruku. Kud onda spada vaš vrt oko kućice? Poljoprivredna pakiranja sredstava za zaštitu bilja su velika a za vaš vrt treba stotinu puta manja količina takvih sredstava. Ni on nije bezazlen. Još nešto treba snažno naglasiti. pogotovo ako ih prelijevate ili pretresate u manje posude. jer bi se mogli napiti. koje ste loše ili nikako obilježili. Nisu problem samo nekakve lisne uši ili stršljeni s gnijezdom izgrađenim ispod strehe kućice. ali to obuhvaća samo dio vaših potreba. Ne zaboravite da oni predstavljaju veliku opasnost za vas i ukućane. Rijetko tko vam je dobro došao poput ježa ili ptica pjevica iako i one znaju praviti probleme kad vas prerano u jutro probude svojom pjesmom.

bilo zato što su pojeli nešto otrovnoga što uopće nije bilo namijenjeno njima. To su smjese organskih otapala u kojima prevladavaju benzin ili slična otapala. lakovi i emajli za sad čine sigurno četvrtinu svih proizvoda namijenjenih tržištu. pa zbog toga moramo posebno paziti da djeca ne dođu do ovakvih kemikalija. Dimetilformamid je reproduktivno otrovna tvar kategorije 2. kućni zidovi i drugo. kako u pripremi materijala tako u izboru sredstava zaštite (bojanje). jer nitko drugi od strane državnih ili lokalnih vlasti neće ga štititi ili se dati u potragu za trovačem. a moglo bi biti i jeftinije nego popravljanje mojih grešaka u poslu. I tu su se stvari promijenile zadnjih desetljeća. U ona davna vremena materijal se pripremao brušenjem i to najčešće šmirglanjem Trebalo je s drva ili metalnog predmeta prvo skinuti sve organske i anorganske nečistoće. Ako već hoćete skinuti naslage organskog materijala onda je najbolje uzeti sredstva za tu namjenu.Prema statistici ipak kao uzročnici kućnih otrovanja predvode insekticidi možda zato što se ne koriste samo u vrtu nego i na drugim mjestima vašeg domaćinstva. O njemu smo već pisali i najčešće problemi nastaju zbog rada u zatvorenom prostoru uz pretpostavku da proizvod ne sadrži benzen. a neki su štetni kod gutanja. Zadnjih godina je napravljeno puno reda na tom području i zabranjene su brojne boje olova zbog njihove reproduktivne otrovnosti. pa se npr. A moralo se. Da. različiti metali. dosadnih kukaca poput ovog na slici iznad. Bilo je i pomoćnih tehnika. jer je boja otpadala i drvo je trunulo. sad dolaze te raznorazne boje ili lakovi. Oni se bave poslovima oko kuće. stara boja mogla s drva ili metala skinuti plamenom let lampe. ali je poslije toga opet bilo potrebno šmirglanje. ali također mnoge lijepe organske boje (npr. a čovjek naprosto ne može predvidjeti čime se oni sve mogu baviti. Čovjek se samo po teškoj potrebi upuštao u tako zahtjevan posao kao što je bojanje prozora ili metalne balkonske ograde. 51 . a ograda je hrđala. Sam svoj majstor i hobisti Hobista je bilo uvijek i uvijek će ih biti. Zatim tu dolaze halogenirana otapala poput diklormetana. Može se bojati drvo. Uz većinu aromatskih ugljikovodika i benzin veže se oznaka upozorenja R65 (može izazvati oštećenje pluća ako se proguta). koje nisu htjeli prepustiti pravim majstorima. a toluen kategorije 3. Tu nema druge pomoći osim budno paziti na svog ljubimca. Nadzorom registracije proizvoda vidio sam da boje. Kad o kemikalijama govorimo onda se to najčešće odnosi na bojanje različitih materijala. Slični po sastavu su im brojni razrjeđivači kao i boje. pa onda dimetilformamid. jer majstori su uvijek bili skupi i biti će. kod kućnih majstora je stvar jednostavnija. a to je bilo jedino moguće korištenjem slavnog šmirgl papira. kućni ljubimci prečesto stradavaju zbog otrova iz vašeg ili tuđeg domaćinstva. Pogledajte u odlomak o industrijskim kemikalijama da vidite koja su svojstva tih tvari. toluena i etilbenzena. Uglavnom mogu nadraživati oči i dišne putove. aromatski ugljikovodici poput ksilena. itd. Međutim. azo) zbog karcinogenosti. Međutim. jer sam shvatio da će to majstor bolje napraviti. Krenimo dakle od pripreme materijala. Ima i zlih ljudi kojima zbog ovoga ili onoga smeta vaš pas i onda posežu za otrovom. Od pesticida stradavaju i vaši kućni ljubimci bilo zato što ste pretjerali u zaštiti od npr. Radili su ljudi takve poslove i da uštede. Međutim. E. krpelja i drugih. industrija je snalažljiva i stalno plasira nove boje. Moja neugodna osobna iskustva su me pretvorila iz kućnog majstora u običnog građanina.

Žena i djeca su se kupali u moru ispod vikendice kad je došao susjedima kamion pun cementnih vreća. Preporučuje se nositi rukavice od butilne ili slične gume uz dobro prozračivanje radnog prostora. Oni ipak još uvijek zadržavaju svojstva reproduktivne otrovnosti i treba biti vrlo oprezan kod rada s njima. strihnin. Tu je izrazito teško predvidjeti kakve će sve kemikalije držati kod kuće. pogotovo kad se gasi ili prevodi vodom u kreč. Do polovice istovara nisam opažao nikakve probleme. Vezivni građevinski materijali Svatko od nas je barem gledao izvođenje različitih građevinskih radova. Tih ranih pedesetih godina svatko je nastojao sam sebi zidati. betoniranju ili žbukanju. Jesu li materijali poput cementa.neke se stare dobro poznate boje teško mogu zamijeniti novima. 52 . a onda će nastupiti muka kako to zbrinuti kao opasni otpad. Onako u kupaćim gaćicama prionuo sam vrijedno prenošenju vreća prtivši ih na rame. Već ranije je rečeno da smo u starim kućnim zalihama nalazili živu. a mnogi su aktivno sudjelovali u zidanju. od izgradnje čamaca do prepariranja životinja. kako to čini većina ljudi? Ja sam još u ranoj mladosti naučio kako je npr. Treba biti oprezan prema takvim kemikalijama i prijaviti policiji njihov nalaz. Stariji su pričali kako je tamo negdje u drugom mjestu netko pao u tu jamu za vrijeme gašenja i skuhao se. npr. a onda me rame počelo peći. Nikad tako više ne bi postupio. živo vapno silno opasno. Ponavlja se isto što se reklo za pripremu materijala što se tiče uvjeta rada. Hajdemo krenuti od cementa. živog ili gašenog vapna opasni ili se s njima može bezbrižno raditi. zato što se teško otapaju. Reakcija otapanja bila je izrazito burna tako da je voda kipjela i dizala se iznad jame vruća para. Onda bi se iskopala jama i u nju bacilo živo vapno (kalcijev oksid) te se nakon toga ulijevala u jamu voda. Problem je dok se radi ili dok boje stoje na skladištu. arsenove spojeve i ne znam što još drugo. a i naučio sam ponešto o opasnostima građevinskih mateijala kroz proteklo vrijeme. Cement sam pak upoznao kao mladi muž na ljetovanju u nezavršenoj vikendici. Onog časa kad se primjene i boja osuši obojani predmet više nije opasan. Postoji još i problem zaboravljenih kemikalija na koji se povremeno nailazi. Za pojedine opasne kemikalije pogledajte u drugim poglavljima ove knjige. Bila je to užasna priča raširena po cijeloj državi (vjerojatno tipična narodna priča) zbog koje smo mi klinci samo izdaleka gledali tu važnu pripravu kreča za buduće zidanje kuće ili neke druge zgrade. Te boje su još uvijek nezamjenjive kao temeljne pri zaštiti metala. a početak je bilo kupovanje živog vapna. Rame mi se pretvorilo u ranu. Također treba strogo odvojiti ovakve kemikalije na mjesto do kojeg ne može doći dijete. Već je rečeno kako olovo predstavlja priličan problem. a svrbež i žarenje osjećao sam po cijeloj koži. Kako u blizini nije bilo ni jednog muškarca zamolila me susjeda da joj istovarim kamion. jer će se boja teško otopiti i dospjeti u okoliš. Istovario sam kamion do kraja i onda se spustio do mora da isperem cement s kože. pa se onda biraju možda malo manje rizični spojevi. jer je vozač morao ići po novu pošiljku cementa. Ljudi svašta rade u svojim podrumima i garažama.

Ruke se štite čvrstim kožnim ili sličnim rukavicama. barem dok se ne stvrdne dovoljno i postane inertan. Na slici lijevo je prikazan radnik sa zaštitnim rukavicama na rukama zbog toga jer svježa žbuka ima svojstva slična kalcijevom hidroksidu ili gašenom vapnu. najpoznatiji je zapravo portland cement (CAS: 65997-15-1). Treba naglasiti i to da je cementni ili betonski otpad inertan i trebalo bi ga odložiti na odlagalište građevinskog otpada. a naravno da se prevozi i specijalnim cisternama za velike poslove zidanja s ciglom i žbukanja. Kao i kod cementa najvažnija je voda ili dekontaminacija. Kod rada s hidratiziranim vapnom treba obvezno nositi odjeću s dugim rukavima i nogavicama. U zatvorenim sustavima za miješanje betona (betonare) zaštita se sastoji od radne odjeće od pamuka ili sličnog materijala s dugim rukavima i nogavicama i obuće poput čizama. a također oči naočalama koje prianjaju uz lice. Danas se istina žbukanje sve češće obavlja strojevima. Posebno valja misliti na to da se prema nekim podacima pri radu s gašenim vapnom može javiti kožna preosjetljivost.Iako je danas na tržištu veći broj različitih cementa s dodacima ili bez njih te s različitim svojstvima što se tiče brzine vezanja. 53 . a naša današnja civilizacija ne može bez njega. a za zaštitu dišnih putova kod dobre ventilacije nije ništa potrebno. dišne putove i kožu). pa je mudro sprječavanjem izloženosti (redovito nošenje osobne zaštitne opreme) ne dopustiti pojavu ovako ružnih učinaka. Sa svježim betonom se treba postupati jednako oprezno kao i s cementom unatoč tome što je koncentracija nevezanog cementa snižena u takvom materijalu. Ako ove kemikalije dospiju na kožu ili još gore u oči treba se odmah skinuti i tekućom vodom ispirati mjesta kontaminacije što je duže moguće. mnogi proizvođači dodjeljuju vapnu ozbiljniju oznaku R34 (izaziva opekotine) i sve češće oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Kod ručnog posla s cementom kad postoji mogućnost prašenja treba obvezno štititi dišne putove filtarskim polumaskama (vrlo jeftine). od pakiranja u papirnate vreće od 50 kg do prevoženja u posebnim cisternama. Obje ove spomenute oznake su vrlo neugodne i zahtijevaju oprez pri radu s ovom kemikalijom. Isporučuje se na različite načine. pogotovo na velikim građevinama. Radna odjeća je slična kao kod profesionalnog rada u betonarama. Koristi se u golemim količinama za različite vrste niskoili visoko-gradnji. Ključno je naglasiti da nikad ne smijemo podcijeniti ove kemikalije i da se ne treba ugledati u budale koje se ne čuvaju. rukavice od neoprenske ili nitrilne gume te jeftinu filtarsku polumasku ako se javlja prašina. pluća i kožu). Danas više nitko ne gasi živo vapno nego se kupuje hidratizirano vapno u vrećama sličnima onima za cement. ali u nekim slučajevima se umjesto R36 daje R41 (opasnost od teških ozljeda očiju). Naravno da niti beton nije bezazlen. Ovisno o proizvođaču dobiva oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. Gašeno vapno ili kalcijev hidroksid je opasna tvar s minimalno znakovima opasnosti R36/37/38 (nadražuje oči. Međutim. U nekim slučajevima (posebno kod visokog sadržaja kromata ili oksida nikla) dobiva i oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Ručno žbukanje je presporo. U slučaju pojave prašine bilo bi mudro nositi naočale koje prianjaju uz lice.

Kad radite s kemikalijama. Zaboraviti ćete za čas što se u toj boci nalazi i eto ti nesreće. ali će barem smanjiti štete. Zapamtite broj 112 i računajte na to da će oni poslati pomoć. 1. 54 . ali valjda će država uskoro shvatiti da mora otvarati reciklažna dvorišta za prikupljanje upravo ovakvog otpada). jer ih u uzbuđenju nećete znati rastumačiti. Nikad ne bacajte ostatke opasnih kemikalija ili njihovih praznih spremnika u okoliš. pa bio vam najbliži rod ili prijatelj. Važnija je budućnost naše djece nego rod ili prijateljstvo. ali znajte da s uporabom vode za vlastitu dekontaminaciju nećete pogriješiti u većini slučajeva. Provjerite na www. mjerama prve pomoći i dekontaminacije te upute o zbrinjavanju.ŠTO REĆI NA KRAJU? Treba sjesti i razmisliti. Nemojte dopustiti da se pokraj vas motaju djeca ili nezaštićene osobe dok radite s opasnim kemikalijama.hr je li dokumentacija te kemikalije odobrena u HZT ili nije. baš ovako kako to čini domaćica na slici lijevo. jer nemate kome predati. Kad koristite bilo koju opasnu kemikaliju prvo pročitajte osnovne podatke o njezinim opasnostima. Nećete požaliti. voda mora biti na raspolaganju. Voda neće riješiti sve vaše probleme nakon izlaganja opasnoj kemikaliji. jer po prirodi posla trebaju imati pisane procedure za sve vrste nesreća. 7. Nikad nemojte prelijevati kemikalije iz originalnih spremnika u nekakve pivske ili slične boce.hzt. Tražite pomoć ako se bilo što lošeg dogodi. Kupujte samo provjerene proizvode uredno registrirane i s potpunom dokumentacijom. 2. a posebno urednom i odobrenom deklaracijom (naljepnicom). 4. Pročitajte više o dekontaminaciji u poglavlju o savjetima. Ako dokumentacija nije odobrena nemojte kupiti takvu kemikaliju. 8. Kasno je tražiti podatke kad se nesreća dogodi. Sve opasne kemikalije iz kuće spremite na mjesto nedostupno djeci i stavite ih po mogućnosti pod ključ. ali ne smijete ugrožavati ni poznate ni nepoznate svojim nestručnim rukovanjem kemikalijom. Sve spremnike bez deklaracije ili s nečitkom deklaracijom hitno dajte na zbrinjavanje (znam da je ovo glup savjet. 6. 5. onda ćete prijaviti svakog tko čini zločin onečišćenja okoliša. Ako ste savjestan građanin. Zapamtite da je voda najveće dobro. 9. Dobro je da je netko pametan u blizini kako bi vam pomogao u slučaju nesreće. Možda bi vam ipak mogli pomoći i neki savjeti starog mačka. 3.

Povoljno je pak to što se zbog akutnih otrovanja lijekovima uglavnom ne umire. ali isto tako valja reći da većina uopće ne poštuje odredbe liječnika o terapiji lijekovima. Uglavnom namjerno! Zanimljivo je da se žene češće truju lijekovima. Ja sa zadovoljstvom moram reći da sam više puta slušao predavanja našeg nobelovca i jednom se čak s njim rukovao. I ne samo to. Industrijska proizvodnja je također rano počela. Liječnici ne dojavljuju podatke. barem oni protiv glavobolje. od kuće do vaših džepova ili torbice. pa je smrtnost zbog otrovanja lijekovima negdje na petom ili šestom mjestu uzroka smrti. Kako bilo da bilo. godine u tvrtki Kaštel osmislio je nobelovac Vladimir Prelog sintezu sulfonamida. ranije biljnih a danas industrijski proizvedenih. Kod nekih ljudi se uzimanje lijekova pretvara u ritual. I dvojica nobelovaca za kemiju su naše gore list iako su nagradu osvojili za rad u Švicarskoj. Negdje 1936. Ne znamo skoro ništa o kroničnim otrovanjima.3. pa čak niti o nuspojavama na lijekove iako je praćenje nuspojava u nas počelo prije nekih četrdeset godina. ima dugu povijest u Hrvata. Na slici gore lijevo prikazana je jedna od najstarijih europskih ljekarni i samostanu Male braće iz Dubrovnika te desno stara zagrebačka ljekarna K crnom orlu. Prema našim podacima kroz zadnjih desetak godina ukupno gotovo 50% primljenih u bolnice zbog otrovanja uzeli su lijekove. NIKUD BEZ LIJEKOVA Lijekovi su svud prisutni. a također sam obavljao ljetnu praksu na sintezi sulfonamida prije više od 35 godina. Proizvodnja i prodaja lijekova. lijekovi su jako često uzrok otrovanja. Ponosni smo naravno i na Preloga i na Kaštel/Plivu. a muškarci kemikalijama. Ne odričem se prava vraćati se na ovu temu tijekom pisanja ovog 55 . kako one od biljaka u samostanu Male braće. pa onda o kroničnim otrovanjima ovdje neće biti puno govora. tako i one sintetski izrađene u barem dvije hrvatske tvornice s dugom tradicijom. Bila je to jedna od prvih svjetskih sinteza i kasnije je Kaštelov nasljednik Pliva dugo proizvodila različite sulfonamide i lijekove bazirane na njima. Nikada se ne smije zaboraviti da su Hrvati bili izvrsni kemičari i da su znali proizvoditi lijekove.

Prema anegdotama iz tih vremena prva primjena penicilina je bila za sprječavanje komplikacija kod jednog ranjenog bobija u Londonu. Europa je odmah poslije rata bila gladna za penicilinom. godine i od tada se postao nezaobilazan lijek ne samo zbog ranjenika nego također za liječenje svih mogućih bakterijskih zaraza. Početkom četrdesetih godina prošlog stoljeća počela su intenzivnija istraživanja proizvodnje i primjene penicilina. morao je doći veliki Fleming (vidi sliku) da shvati kako neka tvar mora biti zaslužna za antibakterijsko djelovanje plijesni. Samo onaj tko to razumije shvatiti će plakat na slici iznad ovog teksta. Koch) zaključili da neke plijesni uništavaju mikroorganizme. Međutim. njih su indirektno primjenjivali za sprječavanje gnojenja rana još u Kini prije 4. pa će zato biti više riječi tek o onim skupinama i pojedinim tvarima koje nama predstavljaju problem ili o kojima želim nešto više reći zbog drugih razloga. Zanimljivo je da su se oni zadržali u terapiji do danas unatoč tome što je prošlo 70 i više godina od njihovog prvog stavljanja na tržište. Glavni problem je u 56 . a u centru svega bio je šverc penicilinom. a tek nešto veći su alergije. RAT PROTIV MIKROORGANIZAMA. Prije nego što ih je čovjek počeo primjenjivati umiralo se od svake male infekcije. Otrovanja uključujući nuspojave su minoran problem antibiotika.poglavlja. pa su čak i znanstvenici (npr. pacijent je prošao oporavak od teškog ranjavanja. Što se antibiotika tiče. a bilo koja i kakva rana mogla je zbog komplikacija postati smrtonosna. ali ovo je poglavlje o akutnim otrovanjima lijekovima. Penicilina je bilo izrazito malo i onda su bobiju skupljali mokraću da bi iz nje izolirali penicilin i ponovo ga primjenili na pacijentu. Prava proizvodnja je počela 1942. Prema zapisima koristili su ih i drugi narodi. Ne smijemo biti nepravedni i zaboraviti da su prije antibiotika stigla sintetska antibakterijska sredstva kao sulfonamidi. Treba tek dodati da i danas značajan broj hrvatskih znanstvenika radi na otkrivanju i ispitivanju djelovanja lijekova. Međutim. Penicilin je postao vrjedniji od zlata. Teško je uopće zamisliti svijet bez tih sredstava. Lijekova naravno ima raznih i sad bi trebalo o svima ponešto pisati. Biti će ovdje riječi o antibioticima (tvari izolirane iz različitih plijesni ili derivati tih tvari) te o antibakterijskim sredstvima (tvari dobivene isključivo sintezom). jer nikad nije dosta govoriti o časti i slavi velikih ljudi. jer su se zarazne bolesti na osiromašenom i gladnom kontinentu širile kao vatra. On je tu tvar nazvao penicilin (penicilin G) i bio je zaslužan za otkriće prvog antibiotika. više u svijetu nego u zemlji.500 godina primjenom određenih plijesni izravno na ranu. Svojevremeno je bio snimljen film «Treći čovjek» s radnjom u Beču.

te interakcije nisu također tako ozbiljne da bi se trebalo bojati teških učinaka. Tako sam postao koautor čak tri međunarodna patenta i tehnološkog postupka za proizvodnju ampicilina. Bilo ih je i ima puno na tržištu. pogotovo zato što većina nisu službeno razvrstani prema direktivama EZ. Ranih sedamdesetih godina bio sam u Plivi uključen u veću skupinu iskusnih kemičara sa zadatkom istraživanja sinteze novih penicilinskih antibiotika i izrade tehnološkog postupka za pripravu polusintetskog ampicilina iz penicilina G. jer vremena su se promijenila. proizvođači za penicilin G ne daju nikakav znak opasnosti ili oznaku upozorenja. a grupa iskusnih istraživača je nastavila svoja istraživanja. 57 . Glavni problem penicilinskih antibiotika su zapravo alergije. ako se ne poduzmu hitne liječničke mjere.stvaranju rezistencije bakterija na antibiotike i neki kliničari se boje da ćemo ostati bez učinkovitih lijekova. Već davno je opaženo da se kod osjetljivih ljudi može javiti anafilaktički šok uz letalan završetak. Želim istaknuti da su hrvatski kemičari i farmaceuti na tom području dostigli svoje zapadne kolege. od iz prirode izoliranih poput penicilina G do brojnih polusintetskih poput kod nas naveliko korištenih ampicilina i amoksicilina. proizvodni postupak za ampicilin je kasnije uveden u proizvodnju te je po istom postupku sintetiziran i amoksicilin. Možda ipak treba spomenuti interakcije i to s acetilsalicilnom kiselinom. ne možete se teško otrovati niti je u golemoj opasnosti vaše nezaštićeno dijete. ali bez ikakvih posljedica. ali čuvajte ih daleko od djece. Moram iskoristiti priliku da bih se pohvalio s našim kemičarima. Dakle. Iz slike dolje shvaćate što sam htio reći. Nisu oni bili samo ratni lijek nego su se primjenjivali na mjestima gdje se činilo da više nema pomoći. a s njim će pacijenti teško doći u kontakt. nadražuje oči i kožu). Međutim. a za ampicilin i amoksicilin sam u STL-ovima našao najgore oznake upozorenja R20/22-36/38 (štetno ako se udiše ili proguta. Jako je teško raspravljati o njima kao opasnim tvarima. ali problem nije ni iz daleka tako strašan kako se ponekad prikazuje. Bilo je i kod nas teških slučajeva. Kod visokih doza penicilina javljaju se uglavnom nespecifični znakovi otrovanja (vrtoglavica. ali to nije problem toksikologije. posebno na pregradnji penicilina u cefalosporine. Otišao sam iz Plive sredinom sedamdesetih. filtarska polumaska i nekakve rukavice) te sam slobodno udisao prašinu. Kod dugotrajne primjene također su opisani rijetki slučajevi oštećenja bubrega. Od moja 4 nova penicilinska antibiotika nikad ništa nije doživjelo ni pokušaj uvođenja u proizvodnju. Međutim. jer unatoč širokom antibakterijskom spektru nisu imali druga dobra svojstva. kako u istraživanju tako i u primjeni. Ja sam ranih sedamdesetih radio s velikim količinama penicilinskih antibiotika i to bez ikakve zaštitne opreme (npr. Moji stariji kolege već su imali puno iskustva na tom poslu i ja sam sudjelovao u različitim završnim ispitivanjima. To ne znači da bih danas dopustio takav način rada bilo kome. a i ja sam bio jedan mali kotačić u stroju. Što se tiče otrovanja malo je iskustava. To se naravno odnosi na prah. Međutim. Penicilinski i cefalosporinski antibiotici Neću ih nabrajati po abecedi nego po povijesnoj važnosti krećem od penicilina. koja se vrlo često uzima u terapiji kod povišenih tjelesnih temperatura tako normalnih kod bakterijskih ili virusnih infekcija. parestezija i navodno poremećaj mirisa).

Glavni prestavnici tetraciklina su tetraciklin i oksitetraciklin. Bez toga nikad ne bi lijek stigao na tržište. a imali su značajno bolja antibakterijska svojstva nego penicilini te manje nuspojava. Makrolidi i tetraciklini Zapravo se radi o vrlo sličnim tvarima sličnih antibakterijskih i drugih svojstava. Nama se činilo važnim nakupljanje u testisima štakora. Pliva naprosto nije bila u stanju obaviti sva predklinička istraživanja i morala je napraviti ugovor o zajedničkom nastupu s američkom tvrtkom Pfizer. Mogu se izolirati iz određenih mikroorganizama. 58 . Ja sam u farmakokinetska istraživanja bio uključen osamdesetih godina prošlog stoljeća isključivo kao farmakokinetičar. Amerikanci se nisu s nama slagali budući su prema procedurama FDA obavili sva potrebna istraživanja utjecaja tvari na reproduktivne funkcije. Tipične promjene boje pokazane su na slici lijevo. Cijela ekipa je bila neiskusna u eksperimentalnoj toksikologiji i zato smo došli do krivih pretpostavki. Za azitromicin nema podataka o opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje ili okoliš. To znači da u kućanstvu predstavljaju manji problem nego penicilini. ali proizvođači daju za tetrakciklin i oksitetraciklin oznake upozorenja R20/22-38 (štetno ako se udiše ili proguta. Pliva je bila jedan od pionira u biosintezi tetraciklina i duge godine su se građani oko njezine lokacije na Ulici Baruna Filipovića bunili zbog nesnosna smrada. Na kraju se ispostavilo da su oni bili u pravu. Uglavnom nisu razvrstani prema direktivama EZ. ali oni nisu tražili nakupljanje u pojedinim organima. a onda su započela istraživanja svojstava. a od makrolida je važan naš azitromicin dobiven polusintetki iz eritromicina. Nisu također razvrstani prema direktivama EZ. Praktički nema podataka o akutnim otrovanjima niti sam našao podatke o štetnim učincima na radnom mjestu. a proizvođači za njih ne navode nikakve znakove opasnosti ili oznake upozorenja. nadražuje kožu). Vrlo su slični penicilinima kao dipeptidi i razlikuju se tek prema broju atoma u prstenu osnovne strukture. Do danas se silno napredovalo u traženju boljih i manje škodljivih cefalosporina. Istina.Cefalosporinski antibiotici (danas vrlo poznati cefaleksin i cefoksitin) su stigli na tržište negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. Ono što najviše navodi literatura jest štetan utjecaj na zubnu caklinu u djece čak ako su majke uzimale lijek dok su bile trudne. Njegova sinteza je uspjela iz tetraciklina negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. Ne mogu ipak ne posvetiti koju riječ azitromicinu kao našem prvom antibiotiku otkrivenom u Plivi. a posao na životinjama su obavljali stručnjaci Plive. pa ih je na tržištu čak 5 generacija. Naši osnovni farmakokinetski rezultati potpuno su se podudarali s američkima. javljaju se brojne nuspojave uključujući oštećenje jetre. ali također ih je moguće dobiti pregradnjom penicilina. Danas to više ne čine budući je biosinteza ovih lijekova prestala. što dakako jest bilo važno za liječenje spolnih zaraznih bolesti.

Tada se kod nas koristio uglavnom gentamicin. a treba reći da se u kućama obično drže male količine takvih lijekova nedovoljne za ozbiljnije otrovanje bilo koga. Glavne nuspojave su ototoksičnost i nefrotoksičnost. nitko od nas na Rebru nije vidio ozbiljniju nuspojavu gentamicina. I u literaturi se spominje da sulfonamidi oštećuju kod predoziranja bubreg i jetra. Naši prvi pokusi određivanja biološke ekvivalencije bili su na Sinersulu krajem sedamdesetih godina i smatrali smo da imamo s njim iskustva. Jedino što se daje za ove dvije tvari su oznake upozorenja R36/38. ali prije tridesetak godina bili su na tržištu i čisti sulfonamidi bez zabilježenih ozbiljnih akutnih otrovanja. što znači da je mala razlika između koncentracija koje daju učinak i onih kod kojih se događaju nuspojave. pokazivala je vrlo niske koncentracije u krvi. Kod nas je bio i ostao još uvijek jako popularan preparat pod imenom Sinersul sastavljen od sulfadimidina i trimetoprima. dišne putove i kožu). i danas bih reagirao na isti način kao prije dvadeset ili više godina. Amikacin ima oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. Ipak preostale količine sirupa treba vratiti u ljekarnu da ne stoje nepotrebno pred radoznalim djetetom. Danas je na hrvatskom tržištu za ljudsku uporabu ostao praktički tek Sinersul. Većina nalaza gentamicina. Istina. Opet neslaganje između službenog razvrstavanja i opasnih svojstava kao lijeka. ali ja nisam nikad vidio otrovanje takvim tvarima. Zbunjivalo je to što je antibiotik ipak djelovao i kliničari su rano izgubili zanimanje za naše objektivno praćenje terapije. Meni je danas to sve skupa pomalo čudno zbog njihova neslužbenog razvrstavanja. pa onda vjerojatno oni nerado uzimaju taj preparat po slobodnoj volji.Aminoglikozidi Moji počeci bavljenja praćenja terapije ovom skupinom antibiotika seže u rane osamdesete godine prošlog stoljeća. Mogao bi to biti razlog izostanka otrovanja sa sulfonamidima. od dojenčadi do odraslih. Proizvodilo se nekoliko različitih sulfonamida i plasiralo na domaće i strano tržište. često ispod terapijskih. a kasnije amikacin i tobramicin. Nemamo nikakvog iskustva s otrovanjima. ali smo se ipak bojali. 59 . Bez obzira na sve treba naglasiti da se Sinersul najčešće daje djeci zbog bakterijskih upala grla. a mene su još na fakultletu šezdesetih godina učili kako su sulfonamidi problem zbog svojih acetiliranih produkata metabolizma. a zbog pozitivne sinergističke inetrakcije između sastojaka njihove su doze prilično niske. Naime. gentamicin ima oznake R42/43 (može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom) te tobramicin ima iste oznake upozorenja kao amikacin. To su lijekovi male terapijske širine. ti acetil derivati su značajno manje topljivi od početnog sulfonamida i onda se mogu taložiti u bubregu dovodeći do oštećenja tog važnog organa. što prilično zabrinjava. Sulfonamidi i trimetoprim Na slici lijevo je prikazano kako je izgledao pogon za sintezu sulfonamida u Plivi. No.

On se može koristiti kao sredstvo za spavanje. antiprozoika i antihelminika. Oni su manje bezazleni od ranije spomenutih. od nesanice i uzrujavanja zbog ludog šefa na poslu do različitih bolesti. kao trankvilizator ali također i antiepileptik. Lijekovi s učinkom na živčani sustav zato su tako često korišteni.Drugi Mnogo je drugih antibakterijskih sredstava. a razloga je toliko da ih nema smisla nabrajati. A razloga za njegovo uzimanje je bilo napretek. ali je on ipak na kraju prema kliničkoj slici bolesnika zaključivao je li terapije dobro određena ili nije. Kasnije se to potvrdilo na drugim skupinama lijekova i ja sam si ponekad postavljao 60 . Kod akutnih otrovanja na zapadu se bilježe smrtni ishodi zbog neurotoksičnosti i kardiotoksičnosti. Naučio sam iz literature da nije dobro pacijenta opterećivati brojnim lijekovima čak istog djelovanja. koja može završiti zatajenjem bubrega i smrću kod osoba koje sporo acetiliraju amine i hidrazine. za smirenje. a kod nas je stanje puno bolje i tek oko 30% žena je barem jednom bilo u depresiji. Apsolutno najviše otrovanih u bolnice primamo zbog lakših ili težih otrovanja ovom skupinom lijekova. Dug je put još pred nama dok stignemo razvijeni zapadni svijet. Drugi je problem što te bolesti živčanog sustava nisu jednostavne i često se miješaju simptomi različitih poremećaja pa liječnik mora kombinirati lijekove s različitim učincima pokušavajući odrediti neki balans među njima. A oni koji se koriste zbog djelovanja na živčani sustav izrazito se često prodaju u našim ljekarnama. izoniazidu dodjeljuju oznake upozorenja R25-38 (otrovno ako se proguta. Tako se u kućnim apotekama nakupljaju lijekovi poput slučaja na slici lijevo. nadražuje kožu). Amerika je mnogo naprednija država nego Hrvatska i kažu da tamo svaki drugi građanin ima svog psihijatra. Možda tek koju riječ o antituberkulicima. Ni tu ne završavaju komplikacije. rifampicin. jer mnogi od ovih lijekova imaju različita djelovanja i neki od njih se mogu koristiti za tretiranje različitih poremećaja i bolesti. a onda nije čudno da se zbog ovakvih lijekova događaju otrovanja. Uz sve ostalo na takve se lijekove navikava. streptomicin i etambutol. a bolesnik pak dobiva nekoliko lijekova različitih djelovanja najednom. Kod izoniazida literatura pri kroničnoj primjeni opisuje «lupus like» sindrom kao tešku imunološku bolest. Glavni predstavnici su izoniazid. I to nije lako. Skoro ni jedna obitelj si nije mogla zamisliti život bez tog veličanstvenog lijeka. Jedan od najviše korištenih lijekova bio je diazepam prodavan pod imenom Apaurin. Nisu svi lijekovi iz ove velike skupine jednako opasni i zbog toga je potrebno napraviti neku podjelu. jer za postizanje istog cilja također treba kombinirati lijekove s praktički istim učinkom. NAJVAŽNIJE JE SAČUVATI ŽIVCE Sve teže je živjeti u modernom svijetu. Tako se npr. Uzmimo samo benzodiazepine među koje pripada i klonazepam. što uopće nije jednostavno. Kad sam se počeo baviti farmakokinetikom i praćenjem koncentracija lijekova u krvi radi pomoći liječnicima u individualizaciji terapije bio sam veliki protivnik polipragmazije. kad je lijek stvarno bio potreban. ali sam onda shvatio upravo na populaciji ljudi s problemima središnjeg živčanog sustava da sam imao krivo. Moje koncentracije u krvi zapravo su mogle biti tek nekakav vodič kliničaru kod titriranja terapije.

7.pitanje o tome koliko su i kome vrijedne moje kemijske analize i farmakokinetska izračunavanja. Već je naprijed rečeno da im se učinci miješaju i za kliničara je to problem. a ni slučajna otrovanja nisu bila izuzeci. analgetici. 8. itd. Antipsihotici Duge godine sam radeći na Rebru usko surađivao s psihijatrima na individualizaciji terapije i često sam s njima obilazio odjele. pa je njihovo liječenje i vraćanje u zajednicu važan posao od općeg društvenog interesa. sredstva za spavanje). jer niti je ta podjela precizna niti lijekovi imaju samo jednu vrstu djelovanja. Vrlo brzo sam početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća shvatio da su ovi lijekovi često blagoslov. 3. psihostimulansi. ali nije za toksikologa kad se bavi otrovanjima. benzodiazepinski trankvilizatori. ali sam bio fasciniran psihozama. Jedino je sreća da nisu znali za otrovanja izabrati one najopasnije. 4. Ne želeći otkrivati toplu vodu preuzeo sam razvrstavanje od drugih i ovdje je dajem. Bolesnici ili čak relativno zdravi građani najčešće su posezali za tom skupinom lijekova kad su odlučili da je dosta života. a slikarstvo rado izabiru mnogi pacijenti. anestetici. antikonvulzivi. -tioksanteni. Moram reći da sam bio najviše fasciniran činjenicom da su apsolutna većina tih ljudi bili izuzetno inteligentni i nadareni za različite poslove. a nerijetko prokletstvo. antiparkinsonici. maničnu depresiju. 2. Naravno da se na tržište stavljaju lijekovi koji će predstavljati što manju opasnost za ljude. -butirofenoni. antidepresivi. 10. Mislim na shizofreniju. Na mene su najdublji utisak ostavile depresije. bipolarne poremećaje. 9. ali ni ovaj uzet s Interneta nije ništa lošiji od viđenih. 5. ali ja ću posvetiti pozornost njihovim štetnim učincima na zdravlje ljudi. sedativi. Psihijatri vole uz lijekove primjenjivati radnu terapiju. Najteže je raditi podjele takvih sredstava prema skupinama. 61 . 6. jer njega zanimaju samo oni najgori učinci. koji se primjenjuju s većim ili manjim uspjehom. drugi (npr. antipsihotici. Zato i ima puno lijekova. Uobičajeni antipsihotici su: -fenotiazini. Grupe su slijedeće: 1. pa je većina otrovanja završavala sa sretnim ishodom. Autoportreta poput ovoga na slici lijevo vidio sam mnogo na psihijatrijskim odjelima.

S druge strane. možda i zato što se najopasniji među njima rijetko propisuju i to samo za teške slučajeve psihoza. Taj fenotiazin u čistom stanju razvrstava se u otrove s oznakama upozorenje R25/26-36/38 (otrovno ako se udiše ili proguta. ali to je ostala do danas moja tajna. a zatim se javlja kardiotoksičnost. ali se mogu naći podaci u STL-ovima proizvođača ili u općoj literaturi. Na slici iznad ovog teksta je tipični policijski test za otkrivanje sredstava ovisnosti. Otkazao sam pokus i sudu uputio detaljan izvještaj. Puno su češće nuspojave s djelovanjem na središnji živčani sustav i na izazivanje hematoloških poremećaja. kao npr. nadražuje oči i kožu). čak ni na našim područjima. promazin. Postoji tek neka imaginarna obveza liječnika da prijave policiji sve svoje psihički bolesne pacijente ili one koje uzimaju lijekove s utjecajem na psihofizičke osobine vozača. a primjena antipsihotika i vožnja automobila baš mi ne idu zajedno. Popio sam prije pokusa jedan dupli konjak da stvar bude jasnija i zaista je cjevčica posve pozelenila. Inače su fenotiazini zabranjeni za vozače motornih vozila i ja imam na tome određeno iskustvo. perfenazin. ali isto tako prema pretežnom mjestu primjene. Naravno da sam također primio brojne savjete i upute o ponašanju prema policajcima kad me zaustave zbog alkotesta. itd. Ja sam otišao u policijsku središnjicu na križanju Savske i Vukovarske i tamo primio cijelu jednu kutiju cjevčica s jednim balonom. Policija je uporabom tadašnjeg detektora na cjevčice s kalijevim bikromatom ustanovila da je imao koncentraciju alkohola višu od 0. flufenazin. Nije kao ni većina lijekova razvrstan prema direktivama EZ o opasnim tvarima. Onda sam u jednom času shvatio da su svi fenotiazini zabranjeni kod upravljanja motornim vozilima. Na sreću. Vratio sam se na Rebro i organizirao pokus pozivajući osumnjičenog određenog dana i sata na suočenje. a glavni inspektor mi je detaljno objasnio kako funkcionira ta spravica. On se pak branio da nije nesretnog jutra popio ni kap alkohola nego je neposredno prije vožnje progutao tabletu nekog fenotiazina protiv mučnine. To skoro da nije važno za naše razmatranje budući su i opasnije kemikalije lijekovi.Fenotiazina je mnogo na našem tržištu. koji baš nije pokazao veliku pouzdanost u praksi. neki poput flufenazina uopće se ne razvrstavaju u opasne tvari iako pripadaju istoj skupini kemikalija. tioridazin. Sve bi završilo dobro da osiguravajuće društvo nije odbilo platiti štetu zbog pijanstva vozača. za lijekove jednostavni testovi ne postoje a ne postoje ni laboratoriji koji bi rutinski otkrivali lijekove poput antipsihotika u vozača. 62 . Moj pokus je bio besmislen. ali to je mrtvo slovo na papiru. Kod akutnih otrovanja lijek prvo udara na središnji živčani sustav. nemamo teških iskustava s fenotiazinima. Međutim.5 mg/l. Vrlo su različiti po svojim opasnim učincima. ali je materijalna šteta na njegovu automobilu bila zamjetna. kako bi se ispitalo može li cjevčica pozeleniti nakon što čovjek uzme neki fenotiazin. ali se često koristi kao antipsihotik iz ove skupine. Naravno da ne postoje ni podaci o tome koliko je prometnih nesreća skrivljeno zbog bolesnih vozača ili vozača koji su uzeli opasni lijek. Vozač iz Samobora je zbog poledice izgubio vlast nad volanom i izletio s ceste ne ozlijedivši nikoga. klorpromazin. Ovo sam napisao zbog činjenice da se propisa o zabrani uzimanja lijekova kod vožnje zapravo nitko ne drži. pa je naravno smrtni ishod moguć. Klorpromazin je svakako najopasniji među njima. Tvrdio je da kalijev bikromat može reagirati s fenotiazinima i dati pozitivnu reakciju kao da je pio alkohol. Sredinom osamdesetih godina bio sam službeno od suda pozvan kao vještak u slučaju prometne nesreće na izlasku iz Samobora prema tadašnjoj državnoj cesti za Ljubljanu.

Zato su mu važne nuspojave dugotrajne uporabe. koji su ujedno sredstva za smirivanje te sedativi. Postoje i neki drugi učinci vezani uz sintezu hormona. On je zapravo antagonist benzodiazepina i vrlo brzo rješava teška stanja otrovanja ovim tvarima. barem kad je otrovanje bilo samo s benzodiazepimina. ali prema broju smrtnih slučajeva ne. Smatra se vrlo učinkovitim. Anksioznost je zapravo tjeskoba. pa ga pacijenti ne vole unatoč dobrim antipsihotičnim učincima. Zapravo su većina otrovanja koja sam vidio na Rebru bila miješana. kao tipična 63 . I kod nas su ga isprobali. od kojih je meni najupečatljiviji ekstrapiramidalni sindrom ili sindrom sličan Parkinsonovoj bolesti. a onda ih ne uzimaju po vlastitog odluci dok ne dođu u psihozu. Lijevo je anksioznost (tjeskoba) a desno gore depresija (bezvoljnost). a razvrstavanje prema direktivama EZ svrstava ga u otrove s oznakama upozorenja R25-36/38 (otrovan ako se proguta. Hajdemo prvo na anksiolitike.Drugi poznati antipsihotik često korišten kako kod shizofrenije tako i kod bipolarnih poremećaja je svakako haloperidol kao predstavnik butirofenona. ali smrtonosne ishode nismo bilježili u Hrvatskoj. ali to je značajka svih lijekova koje pacijent treba kronično uzimati. Antidepresivi i anksiolitici Depresija i anksioznost nisu iste bolesti. Naravno da su onda lijekovi za takve bolesti ponekad različiti a ponekad isti. Uzimaju ih kad misle sami da im trebaju. pa kod brojnih depresija bilježimo također ansioznost. Među lijekovima oni apsolutno vode prema broju otrovanja. Međutim. Vidio sam kako se takvim osobama ruke tresu tako da nisu u stanju bez prolijevanja popiti čašu vode. nadražuje oči i kožu). ali se vrlo često miješaju. a depresija je bezvoljnost i to mogu razlikovat samo stručnjaci psihijatri. Pogađate da mislim na benzodiazepine. Sitacija je slična i u svijetu. doze u kojima se uzima za terapijske svrhe su niske i teška akutna otrovanja nisu uobičajena. ali nisu se suviše oduševili zbog visoke cijene i zbog toga što se od benzodiazepina ne umire. Glavna djelovanja su depresija središnjeg živčanog sustava i hipotenzija. Na slikama su bolesnici prikazali kako se vide. pa nije čudo što se prije petnaestak godina pojavio antidot flumazenil. obično benzodiazepini i antidepresivi. Pretpostavljam da ste prepoznali. To je općenito problem lijekova za bolesti središnjeg živčanog sustava da ih pacijenti ne uzimaju prema odredbama liječnika.

Inače treba reći da benzodiazepini nisu izrazito štetne tvari.kombinacija kod depresija praćenih anksioznošću. Otrovanja s njima su nažalost prilično česta s letalnim ishodom. Navika nije toliko snažna kao npr. ali neki im daju i oznaku upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). Međutim. ali onda je moj prijatelj poginuo u prometnoj nesreći. ali s mnogo višim LD50 nego triciklički. zbog vrlo široke primjene opažaju se njegove nuspojave. Ima nekih naznaka da bi kod kroničnog uzimanja mogli imati i reproduktivno toksične učinke. Većina od njih se označavaju prema EZ direktivama s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta). ali svejedno se u nekim slučajevima mora obaviti terapijsko odvikavanje Duge godine su se kod nas i u svijetu za liječenje depresija koristili triciklički antidepresivi s najvažnijim predstavnicima amitriptilinom i imipraminom. Ja sam došao na ideju da se prvog dana terapije u dva do tri uzorka krvi uzeta u predviđeno vrijeme izmjere koncentracije te izračunaju individualni farmakokinetski parametri. kojima bi se već drugi dan potigle terapijske koncentracije i nakon toga davao lijek u malim dozama izračunatima također simulacijom. To sve skupa ne bi predstavljalo problem da se ne stvara navika na ovu skupinu lijekova. anoreksija. pogotovo u usporedbi s npr. koje nisu simpatične. a to znači da je LD50 i prosjeku viša od 1. Otrovanja tricikličkim antidepresivima bilo je u mojoj praksi. ali samo jedno teško koje je zahtijevalo primjenu hemoperfuzije uz pozitivan ishod. Oni su neurotoksični. pa nikad nitko nije nastavio istraživanja.000 mg/kg ili kod odrasle osobe bi to značilo nekih 5070 g. Onda se ponovo mora mijenjati doza i čekati novih 14 dana za uravnoteženje. a zapravo se umire zbog kardiotoksičnosti. nefrotoksični i kardiotoksični. a za to vrijeme bolesnik pati da bi se onda ustanovilo kako mu doza nije dobra (preniske ili previsoke koncentracije). a to zaista ne razumijem kako je moguće progutati i kako je moguće pronaći tolike količine tableta. triciklički sporo dostižu uravnoteženje koncentracija u krvi i potrebno je čekati na to 14 i više dana. Benzodiazepini se kod nas koriste izrazito često kao sredstvo protiv nesanice (insomnije) te naravno za smirivanje. Bavili smo se idejom o brzom postizanju terapijskih koncentracija kod depresivnih osoba. Moja grupa se puno bavila individualizacijom terapije tricikličkim antidepresivima te se uz brojne radove možemo pohvaliti i jednim doktoratom. Isto tako sam simulirao djelovanje udarnih doza. tjeskoba (opet se rješava benzodiazepinima) te pad libida kod žena odnosno potencije kod 64 . koji je zadnjih dvadesetak godina postao vrlo cijenjen i kod nas pod nazivom Prozak. doktorat je bio obranjen i namjeravali smo unatoč visokoj cijeni analiza taj sustav uvesti u praksu. Dobro je što je tako i što u slučaju benzodiazepina kod nas praktički ne treba tražiti antidote. Naime. On se neslužbeno razvrstava u štetne tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Temeljem toga sam obavljao simulacije nakupljanja amitriptilina uz različite doze i intervale među dozama. kod pušača. Nisu službeno razvrstani ali prema različitim izvorima oni mogu biti štetne tvari s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta) ili R48/22 (Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem). Javljaju se nesanice (mogu se riješiti davanjem sedativa). Rezultati su bili izvrsni. antipsihoticima. Vjerojatno su razlozi u boljem djelovanju od tricikličkih te u manjoj otrovnosti. Drugi antidepresiv iz naše prakse je fluoksetin.

ali zato ima puno o kroničnim učincima. To je naravno litij kao vrlo stari i nezamjenjivi lijek u ovim vrlo teškim stanjima. pa lijek uzimaju po svom. Međutim. a preparata je na stotine. Još je jedan razlog praćenja koncentracija litija kod maničnih bolesnika. da može ubrzati razvoj dijabetesa. najgori su izvještaji o mogućoj teratogenosti fluoksetina. To se obično događa u fazi manije.muškaraca. itd. kao na slici gore. Zbog toga je izrazito važno da netko stalno vodi brigu o osobi koja boluje od bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP). onda naglo prijeđu u fazu depresije i ona može biti nepodnošljiva dok se ponovo ne uspostave ravnotežne koncentracije litija u krvi i ne započne njegovo djelovanje. pa smatraju da im lijek više nije potreban. teratogenost ipak nije sigurno dokazana i ostaje nam samo sumnjati. Prastara je to bolest dobro opisana već u antici. ali javlja se i R40 (ograničena sazanja o karcinogenim učincima). Uz to se moraju redovito pratiti funkcija bubrega i štitnjače. Oni izrazito često ne poštuju odredbe liječnika. Nema mnogo izvještaja o akutnim otrovanjima ovim lijekom. Aleksandra Makedonskog prikazanog na slici iznad teksta. kad su sigurni u sebe i dobro se osjećaju. Teško je živjeti bez antidepresiva u našim vremenima i naravno da se stalno traže novi. Nema dobre zamjene za litij kod bipolarnih poremećaja i taj će se lijek sigurno još dugo zadržati na ovom osjetljivom području. Ni njemu ni mnogim drugim velikanima teška bolest nije smetala u ostvarivanju velikih djela. Zanimljivo je da se kod imipramina u muškaraca znao javljati prijapizam (spolni ud stalno ukrućen). Antiepileptici (antikonvulzivi) Radi se o zaista velikom broju lijekova podijeljenih u nekoliko skupina. No ne može se zaobići jedan stari lijek korišten posebno kod bipolarnih afektivnih poremećaja. Međutim. ali sasvim sigurno je 65 . a od nje su bolovali brojni značajni ljudi poput npr. Međutim. U svijetu je samo aktivnih tvari više od 30. Zna se da je litij nefrotoksičan. To je razlog zbog kojeg se kod svih bolesnika treba stalno pratiti koncentracije litija u krvi i u mojem bivšem laboratoriju se to radi već skoro četrdeset godina. ali najčešće za olakšanje tegoba uzrokovanih epilepsijom. Razvrstava se u štetne tvari s obveznom oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Koriste se za olakšanje brojnih bolesnih stanja. da štetno djeluje na štitnjaču.

neugodno kad dođe do epileptičkog napada. Danas sve više ljudi boluje od epilepsije zato što više nije važan samo nasljedni činitelj ili traume pri porodu nego rane nastale najčešće u prometu motornim vozilima. Problem kod većine antiepileptika predstavlja već spominjano usko terapijsko područje, a na to se nadovezuju brojne interakcije među lijekovima te utjecaj svakakvih činitelja izvana ili iznutra na sudbinu tih lijekova u organizmu (farmakokinetika). Svaki reagira drugačije na određeni lijek i treba pogoditi koji je za njega najbolji, pa zato i ima toliko puno skupina. Sve u svemu, odnos doze i učinka je teško predvidjeti. Jednom se uz vrlo niske doze postignu izvrsni učinci, a onda u drugo vrijeme ili kod drugog pacijenta niti nekoliko puta viša doza ne daje očekivani učinak. Prilično davno se spoznalo da je odnos koncentracije u krvi i učinka takvih lijekova puno bolji, a od toga do praćenja koncentracija antiepileptika u krvi radi poboljšanja terapije nije bilo daleko. Tako se javila nova struka individualizacija terapije praćenjem koncentracija lijekova (eng. drug monitoring). Na Rebru je osnovan laboratorij za praćenje antiepileptika negdje 1977. godine istovremeno kad i drugi laboratorij za praćenje lijekova za bolesti srca i krvnih žila. Ta dva laboratorija su se ujedinila 1982. godine pod mojim vodstvom. Bili su to prvi kliničko farmakološki laboratoriji u tadašnjoj Jugoslaviji ili možda čak u cijelog tadašnjoj istočnoj Europi. Bili su to počeci ove struke i u Europi, pa smo s našim radovima bili dobro došli na međunarodnim kongresima. Već 1977. godine u laboratoriju kakav je ovaj na slici lijevo moglo se mjeriti koncentracije četiri ili pet antikovulziva, pa je uzlet farmakoterapije bio očit. Kliničari su s oduševljenjem prihvatili nove mogućnosti, bilo oni na Rebru bilo iz drugih hrvatskih bolnica ili ambulanti za liječenje epilepsije. Kasnijih godina sam izradio posebne računarske programe za individualizaciju terapije na temelju individualnih farmakokinetskih parametara bolesnika i upravo na području primjene nekih antiepileptika oni su dobro došli. Devedesetih godina su razvijeni u svijetu bolji računarski programi i svi su ih kupovali, ali mi smo ranih osamdesetih godina imali svoje vlastite ideje, koje smo i primijenili. Nećemo ovdje raspravljati o svim antiepilepticima nego ih je izabrano nekoliko o kojima se ima više za govoriti. Nije obuhvaćen klonazepam budući se o njemu pisalo u odlomku o trankvilizatorima. Evo njihovih toksikoloških svojstava. antiepileptik karbamazepin fenitoin valproična kiselina fenobarbiton etosuksimid primidon CAS broj 298-46-4 57-41-0 99-66-1 50-06-6 77-67-8 125-33-7 znakovi opasnosti Xn Xn T Karc. kat. 2 T T Xn Xn oznake upozorenja R22 R48/22-36 R23/24/25-45 R22-37/38-61 R25 R22 R22

Svi ovi lijekovi se koriste ili su se koristili već duge godine u Hrvatskoj. U daljnjem tekstu biti će ukratko opisana njihova najvažnija svojstva te naša iskustva s primjenom.

66

Karbamazepin Osim kao antiepileptik najviše se koristi za olakšanje tegoba kod bipolarnih poremećaja, ali nalazi primjenu i na mnogim drugim mjestima, npr. kod fantomskih bolova izgubljenih udova. Kako se vidi iz gornje tablice pripada skupini slabo otrovnih tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Zato i nisu česta smrtonosna otrovanja kod ovog lijeka. Ja ne znam niti za jedan slučaj smrtonosnog završetka u Hrvatskoj, a u velikoj Americi bilježe u prosjeku jedno godišnje. Akutnih otrovanja ipak ima i ona se očituju u hipotenziji, depresiji disanja (opasno) i rijetko pojavi kome. Međutim, ima puno nuspojava među koje dakako ne ubrajam depresiju središnjeg živčanog sustava s njezinim poznatim simptomima. Neugodne su kožne nuspojave poput ove na slici lijevo, a u ovom slučaju su zahvatile cijelo tijelo. Svi štetni učinci se povlače prestankom davanja karbamazepina, a razlozi su obično imunološke prirode. Zapravo je možda karbamazepin najbolji primjer problema s terapijom. Treba reći da on ima posebnu farmakokinetiku. Kad ga se počne davati sporo se eliminira iz organizma, ali onda nastupa tzv. autoindukcija enzima koji ga metaboliziraju u organizmu i najednom se počinje sve brže elimirati. To znači da mu morate stalno podizati dozu. Naravno da su moguće oscilacije u farmakokinetici zbog različitih razloga i onda se stalno bolesniku mora ponovo mjeriti koncentracije karbamazepina u krvi i na temelju tih podataka stalno mijenjati terapiju. Koji puta je zbog izrazito snažne indukcije enzima gotovo nemoguće podesiti dozu lijeka i interval doziranja. Na mene je najveći utisak krajem osamdesetih prošlog stoljeća ostavio slučaj Ksenije stare tada 22 godine. Ona je u prometnoj nesreći imala teške traume i kao posljedica joj je ostala epilepsija. Kliničari su joj propisali karbamazepin, koji je na početku dobro djelovao, a onda su iz dana u dan morali podizati dozu. Tako su uspjeli doći do toga da ona više uopće nije imala epileptičkih napadaja, ali je postala nesposobna za život. Sedirajuće djelovanje lijeka bilo je najučinkovitije i Ksenija je prosječno dnevno spavala 18 do 20 h. Naravno da je bila nesposobna za bilo kakav rad i držali su je stalno na bolovanju. Nije mogla ni brinuti o sebi i na sreću je imala majku, koja je pokušavala učiniti sve što može da Kseniju vrati u normalan život. A normalan život se sastojao od druženja s prijateljima i od ljubavi. Ništa od toga! Nakon što je nekoliko puta zaspala za stolom s prijateljima ili na sastanku s njoj dragim momkom počeli su je svi izbjegavati. Mama ju je očajna dovela u moj laboratorij, jer je čula da mi to rješavamo računalom. Izračunao sam njezine individualne farmakokinetske parametre i zaključio da je tu gotovo nemoguće podesiti terapiju. Njezin se karbamazepin tako brzo izlučivao iz organizma da je trebalo svakih dva sata uzimati uobičajenu dozu lijeka. Njezine visoke doze tri puta dnevno dovodile su do izrazito visokih skokova koncentracija kod kojih je lijek djelovao tako snažno sedativno. Majka se zgrozila, ali je ipak pokušala slijediti moje simulacije. Stanje se popravilo, ali je Ksenija postala teški rob svoje terapije. Uzimati lijek svakih dva sata je strašno opterećenje, jer treba cijeli dan misliti samo o tome da se tableta uzme na vrijeme. Kasnije je samo preko dana uzimala lijek svaka dva sata, a večernja doza je bila opet ona divovska. Ni to nije bio život, ali je bilo bolje nego ranije. Onda je počeo rat i ja sam izgubio svaku vezu s Ksenijom, ali mi je nekoliko godina kasnije njezina mama poručila da su riješili problem u Švicarskoj. Ne znam jesu li ga riješili nekom operacijom o kojoj je mama stalno pričala ili je dobila novi lijek. U svakom slučaju, ovo je

67

dobar primjer koliko teško može biti liječenje pojedinih bolesnika. Mi ih zovemo terapijski problemi i javljaju se kod primjene drugih lijekova, ali nikad nisam vidio ovakav slučaj kakav je bio Ksenijin. Fenitoin Djelovanje mu je otkriveno još davne 1938. godine i od njega je stariji samo fenobarbiton. Od tada pa do danas uglavnom se koristi kod olakšavanja tegoba epilepsije zbog njegove visoke učinkovitosti. Međutim, s njim ima naravno i puno problema, jer mu je djelovanje u pravilu bolje kad dolazi u kombinaciji s drugim antiepilepticima, a interakcije su česte. Otrovniji je od karbamazepina i pripadaju mu prema izjavama proizvođača oznake upozorenja R48/22-36 (Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju, nadražuje oči). Međutim, nalaze se i drugačiji podaci, pa sam tako u jednom Sigurnosnotehničkom listu našao da ga razvrstavaju u otrove s oznakama upozorenja R23/24/25-45 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; može izazvati rak). Istina, razvrstavaju ga u karcinogene kategorije 2. Kod nas nisam nikad čuo za smrtonosni završetak zbog otrovanja fenitoinom, pa čak nije bilo niti ozbiljnijih akutnih otrovanja. Međutim, problem su njegove nuspojave ili štetni učinci kroničnog uzimanja. Kao i drugi antiepileptici izaziva alergijske promjene na koži, ali za njega je zanimljiva pojava propadanja gingive kao na slici lijevo, a dobro je pojavnost ovog štetnog učinka povezana s visokim koncentracijama u krvi. Javljaju se i neki znanstveni radovi s pretpostavkama da bi fenitoin mogao biti teratogen, tj. štetno djelovati na plod. Fenitoin je teški terapijski problem zbog brojnih interakcija i, kako vidimo, teških nuspojava. Kad se na Rebru počelo mjeriti koncentracije antiepileptika odmah se uočilo da nešto nije u redu. Zapravo je voditeljica laboratorija bila šokirana, jer u većine bolesnika su koncentracije fenitoina bile daleko ispod terapijskih ili ga se uopće nije našlo. Naravno da su kliničari prvo rekli da nešto nije u redu s laboratorijem, ali su laboratorijski ljudi brzo otkrili što je uzrok njihovih rezultata. Tada je na našem tržištu postojao lijek Hidanfen kao kombinacija fenobarbitona i fenitoina. Fenobarbiton je već tada bio poznat kao tvar koja inducira sintezu enzima preko kojih se metabolizira fenitoin. Ta indukcija je bila toliko snažna da se većina fenitoina vrlo brzo metabolizirala i nije ga bilo više u krvi. Kliničari su prihvatili objašnjenje, ali su tvrdili da je takva kombinacija svejedno djelotvorna i da sam fenobarbiton ne postiže onakav učinak kakav daje kombinacija lijekova. Iz svijeta su dolazili drugačiji podaci, ali nije se moglo odreći mogućnost da su kliničari u pravu, jer da postoji nekakva interakcija između fenobarbitona i fenitoina, pa su onda dovoljne minimalne količine tog lijeka uz fenobarbiton da se postigne željeni učinak. Nakon preuzimanja laboratorija i ja sam pokušavao nešto učiniti, ali sam se okrenuo proizvođaču tražeći od njih da promjene sastav pripravka tako da smanje količine fenobarbitona i povećaju fenitoina. Dobio sam podršku i iz svijeta krajem osamdesetih na svjetskom kongresu kliničke kemije u Barceloni. Zgodno je bilo to što su se u istoj sekciji javila tri rada o praćenju koncentracija antiepileptika uključujući i moj. Cijela dvorana je bila zgrožena mojim

68

rezultatima, koji su pokazivali da u 92% mojih nalaza fenitoin ne dosiže terapijske koncentracija, a kod američke grupe čak su 94% koncentracija fenitoina bile u terapijskom području. Australska skupina je imala oko 60% rezultata u terapijskom području. Nisam uspio objasniti problem slušateljima, jer nikom nije bilo jasno zbog čega uopće mjerimo koncentracije fenitoina dugih deset godina bez da se išta poduzelo. Fenobarbiton Kao što je već rečeno, fenobarbiton je najstariji moderni lijek za epilepsiju i to iz 1912. Istina, on se prvo koristio kao sedativ i hipnotik, a bio je široko korišten sve dok se nisu pojavili benzodiazepini. Bio je najbolje sredstvo protiv nesanice, ali se već davno znalo kako je to poguban lijek, osobito uzet u kombinaciji s alkoholom. Sjećate se vjerojatno velike Marilyn Monroe, koja je umrla zbog otrovanja takvom pogubnom smjesom. Ne postoji službeno razvrstavanje, ali proizvođači ga razvrstavaju u otrove s oznakom upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). Inače on uzrokuje snažnu depresiju i središnjeg i perifernog živčanog sustava, a to se ogleda u brojim drugim učincima (kardiotoksičnost, pulmonarna toksičnost (edem pluća), nefrotoksičnost, itd. Da, izaziva još i hipotermiju (hlađenje). Dovoljno razloga za pad u komu i za smrt. U vrijeme Marilyn Monroe možda se i nije znalo dovoljno o interakciji s alkoholom kad se njegovi opasni učinci pojačavaju. Zanimljivo je da su ga krajem devedesetih rubne skupine počele kombinirati s alkoholom (fenobarbiton i votka) dovodeći do brojnih smrtnih slučajeva. Nuspojave su čak možda rjeđe nego u drugih antiepileptika. Najvažnije su zapravo one vezane uz sedativno i hipnotičko djelovanje, ali moguće su slične reakcije kao kod karbamazepina prikazane na slici lijevo. Otrovanja je bilo puno u našim krajevima, čak i sa smrtnim završetkom iako se njega iz tijela može lako ukloniti forsiranom alkalnom diurezom, što se često i činilo radi spašavanja otrovanih u teškom stanju. Meni je ostao u sjećanju slučaj s jedanaestomjesečnim djetetom. Prebačeno je na Rebro po noći u komi i kolegica iz toksikološke pripravnosti je dobila njegove uzorke krvi i mokraće na analizu. Tražilo se ciljano acetilsalicilnu kiselinu zbog izjava roditelja. Dijete je večer prije dobilo izrazito visoku temperaturu i kad nije pomogao Andol roditelji su dijete zamotali u plahtu namočenu alkoholom kako bi ubrzali hlađenje. Izgleda da nisu znali na koji način drugi roditelji korištenjem alkohola spuštaju djetetu temperaturu. Onda su se javili grčevi i oni su s bebom odjurili u ambulantu. Liječnik je mirno dao injekciju fenobarbitona, ali se nakon toga djetetu stanje pogoršalo. Kod primanja na Rebro su zaboravili reći bilo što o onoj injekciji. Međutim, kolegica je odmah posumnjala da se tu ne radi o acetilsalicilnoj kiselini,

69

pa je na svoju ruku napravila analize fenobarbitona i alkohola. Acetilsalicilne je bilo vrlo malo u krvi. Nakon toga se moglo krenuti s pravom terapijom. Nisam ovaj primjer dao samo zbog prikazivanja interakcije alkohola i fenobarbitona nego zbog kolegice, koja je imala pravi nos toksikologa. Valproična kiselina Radi se o lijeku iz druge polovice dvadesetog stoljeća, koji je odmah zauzeo važno mjesto među antiepilepticima, ali se nedavno počeo koristiti kod bipolarnih afektivnih poremećaja, a ima izvješća da nekad pomaže kod migrena ili čak kod šizofrenije u kombinaciji s drugim lijekovima. Nije razvrstana službeno, ali podaci nekih proizvođača govore da je otrov. Dodjeljuju joj oznake upozorenja 22-37/38-61 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu, može štetno djelovati na plod). Dakle teratogenost. Nema podataka o smrtonosnim otrovanjima, a može se jednako kao fenobarbiton ukloniti iz organizma forsiranom alkalnom diurezom. Međutim, kronično uzimanje povezano je s nekim drugim opasnostima. Ona je citotoksična, pa onda nije ni čudo što je teratogena. Čak je bilo prijedloga o korištenju valproične kiseline u tretiranju nekih tumora, ali za sad nema najava da bi se to moglo dogoditi. Glavni problem je njezino štetno djelovanje na plod. Izvještaja ima puno, od onih blagih povezanih sa sniženim IQ kod djece čije su majke uzimale u terapiji valproičnu kiselinu do izvještaja o povezanosti s autizmom djece, koja su u maternici bila izlagana valproičnoj kiselini. Čak postoji u literaturi opisan fetalni valproički sindrom, prikazan na slici lijevo. Tako to ponekad završava s dobrim lijekovima. Mene su kao farmakokinetičara zanimale interakcije valproične kiseline s drugim antiepilepticima, a o tome je u literaturi pisalo puno. Kombinacija s fenobarbitonom je vodila jednoj neugodnoj interakciji. Pokušat ću je objasniti koliko jednostavnije mogu. Lijekovi u krvotoku postoje u dva oblika, tj. jedan dio je vezan za određene bjelančevine, a drugi dio je slobodan. Taj slobodni dio je jako važan budući je samo on djelotvoran. Fenobarbiton je izrazito visoko vezan za bjelančevine i tek je mali njegov dio slobodan. Valproična može potisnuti fenobarbiton s bjelančevina i tako mu se značajno poveća slobodna frakcija, što znači i učinak. Čak su moguća blaga otrovanja fenobarbitonom

70

u takvim slučajevima. S druge strane, valproična može usporiti metabolizam lijekova poput fenitoina i najednom se njegove koncentracije u krvi značajno povećavaju vodeći opet barem pojačanim nuspojavama. Inače treba reći da u našem dugogodišnjem mjerenju koncentracija valproične kiseline nismo nailazili na veća iznenađenja. Nismo bilježili intoksikacije, a većina koncentracija je bila u terapijskom području. Možda i zbog toga što se radilo o relativno novom lijeku uz koji se epileptologe od početka učilo o važnosti praćenja uspješnosti terapije mjerenjem koncentracija u krvi. Etosuksimid i primidon Ne pripadaju istoj skupini antiepileptika, ali ih ovdje razvrstavam kao ostale. Iako su se oba kod nas koristila i mi smo mjerili njihove koncentracije u krvi, nikad nisu bili primjenjivani tako učestalo kao prethodni antiepileptici. Kod etosuksimida možda zbog brojnih nuspojava. Kod primidona čak ima manje nuspojava, ali neke su od njih obiljne. Primidon je strukturno sličan fenobarbitonu i metabolizmom iz njega nastaje taj antiepileptik. U slučaju otrovanja nalazimo praktički iste simptome kao kod fenobarbitona, a i tehnika ubrzane eliminacije forsiranom alkalnom diurezom jednako je primjenjiva. Ne sjećam se niti jednog otrovanja ovim lijekovima kod nas, a ni u svijetu ne predstavljaju velik problem.

Antiparkinsonici
Zabluda je da ima malo bolesnika s Parkinsonovom bolesti. Ona se javlja u 1% populacije starije od 60 godina, ali se može pojaviti i u mlađih ljudi. Stručnjaci kažu da u Hrvatskoj ima gotovo 20.000 takvih bolesnika, a to nije malo. Većina ljudi prepoznaje tu bolest prema ritmičkom podrhtavanju određenih dijelova tijela, a svi vidimo drhtanje ruku. Naravno da bi i samo uz taj simptom život svakom bio zagorčen, ali opažaju se brojni drugi simptomi poput sporosti u izvođenju pokreta, ukočenosti tijela i posebnog položaja tijela. Tijelo je polu nagnuto s nogama savijenim u koljenima i savijenim laktovima. Muškarci obolijevaju češće, a poznati su brojni uglednici koje je ona zahvatila. Na slici lijevo je Muhamed Ali, koji boluje od parkinsonizma i nama uopće nije važno koji su uzroci do toga doveli. I veličanstveni Papa Vojtila je bolovao od te bolesti, a ipak je zadužio svijet svojim velebnim djelima. Ja se ponekad pitam što bi on još dobroga učinio da nije stradao u atentatu i da nije imao Parkinsonovu bolest. Činjenica je da su simptomi bolesti vrlo neugodni i zato moderna medicina stalno traži nove lijekove, jer izgleda da druge pomoći nema. Oni neće ljude izliječiti od teške bolesti, ali im barem mogu olakšati život. Problem je u tome što ti lijekovi imaju različite nuspojave, pa je onda potrebno davati bolesniku kombiniranu terapiju. To znači da onaj tko ordinira mora dobro poznavati bolest i lijekove. Namjera ovog odlomka nije miješati se u terapiju nego tek dati osnovne podatke o opasnim svojstvima uobičajenih lijekova za rečenu bolest. Izabrao sam njih nekoliko uz napomenu da barem jedan (amantadin) po mojem znanju još nije registriran u Hrvatskoj, ali biti će. Pogledajte kako se oni neslužbeno od strane proizvođača razvrstavaju prema opasnostima.

71

lijek levodopa triheksfenidil difenilhidramin benztropin amantadin

CAS broj 59-92-7 144-11-6 147-24-0 86-13-5 665-66-7

znak opasnosti Xn Xn Xn Xn Xn

oznaka upozorenja R22-36/37/38 R22 R22 R20/21/22-40 R22

Mora se reći da prema toksikološkom razvrstavanju ne predstavljaju neki naročiti problem. Vjerojatno ne treba obraćati nikakvu pozornost niti na R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) kod benztropina, jer oznaka govori samo o nekakvim slutnjama. Znači li to da su antiparkinsonici sasvi bezazleni lijekovi, koji samo čine dobro? Naravno da ne, ali ta skupina baš i nije poznata po velikim opasnostima dugotrajnog uzimanja niti po akutnim otrovanjima. Levodopa je zapravo aminokiselina, koja kao i sve druge aminokiselina lako prolazi u sve dijelove organizma. Njezina jedina uporabna vrijednost je u olakšavanju simptoma Parkinsonove bolesti. Nuspojave joj nisu izrazito značajne. Izaziva pospanost, hipotenziju, gastrointestinalna krvarenja i ponekad konfuziju. Rijetko se događaju neki drugi sasvim nebitni učinci poput ćelavljenja ili problema s učenjem. Kome je to još do učenja u starosti? Drugi problem je u tome što ovaj lijek ne uklanja sve simptome bolesti i potrebno je dodavati nove specifične. Na opis akutnih otrovanja nisam naišao niti ih je bilo u Hrvatskoj, što zapravo i nije čudo obzirom na činjenicu da pogođena populacija pati samo fizički, a intelektualno ne gube ništa. Takvi se ne odlučuju na samoubojstvo, a također neće greškom uzeti drugačiju dozu od one koju je liječnik propisao. Triheksfenidil je izvrstan lijek za ublažavanje ekstrapiramidalnog sindroma (podrhtavanje različitih dijelova tijela a osobito ruku), pa je zato prikladan u ublažavanju problema Parkinsonove bolesti, ali je jednako tako dobar u kombinaciji s lijekovima koji kao nuspojavu imaju ekstrapiramidalni sindrom. Ekstrapiramidalni sindrom je vrlo neugodna pojava, jer čovjek naprosto nije u stanju obavljati jednostavne poslove poput npr. vezanja žniranaca na cipelama, kao na slici lijevo. Obično ga daju u kombinaciji s drugim antiparkinsonicima poput difenhidramina ili levodope. Nije sasvim bezazlen i kod dugotrajne terapije obično izaziva nuspojave poput suhih usta, glavobolja, anksioznosti, bolova u mišićima, osipa po koži, slabljenja memorije i drugih. Iskustava s akutnim intoksikacijama nema niti kod nas niti u svijetu. Difenhidramin je zapravo prvenstveno antihistaminik, sedativ i hipnotik, ali mu primjena u olakšanju tegoba Parkinskonove bolesti nije zanemariva. Kombinira se s drugim lijekovima iz skupine i jedini problem kod njega predstavlja sumnja da bi danas sutra mogao biti dokazan kao karcinogen. Kod kronične primjene javljaju se malobrojne nuspojave poput halucinacija, konfuzije, impotencije i delirija. Više-manje zanimljive su fotofobija nastala vjerojatno zbog širenja zjenica pod utjecajem ovog lijeka. O preostala dva antiparkinsonika gotovo da ne treba pisati. Možda tek o amantadinu zbog činjenice da se može primjenjivati u monoterapiji , ali ga često ipak daju u kombinaciji s levodopom. Povoljan je zbog malog broja nuspojava, ali jedini među opisanim antiparkinsonicima javlja se u suicidalnim akutnim otrovanjima.

72

Ima ih zaista puno. a to je koji puta teško.Analgetici i antipiretici Bol je uporna pratiteljica čovjeka i vjerojatno svih živih bića od kad postoje. ali ja ću obratiti pozornost samo na najvažnije predstavnike. ali nemaju tu priliku i moraju se osloniti na tradicionalne ili moderne metode suzbijanja boli u glavi. A svi misle da je prodaja analgetika apsolutno najveća među lijekovima. a nitko ne obavlja evidencije prometa. Ja nisam nikad odbacivao tradicionalne tehnike liječenja i zahvaljujem akupunkturi za smanjivanje učestalosti cervikalnih migrena. Vjerojatno bi mnogi poželjeli postupiti poput njega. ali moram reći da kineski stručnjaci čine čuda s tim iglama. Kažu mudri ljudi da prvo treba saznati razlog pojave boli. a njih nema malo i nije kratka povijest njihove uporabe. Zapravo nitko pouzdano ne zna koliko se analgetika koristi u pojedinim zemljama. koji je godinama ranije boravio nekoliko mjeseci u Kini učeći akupunkturu. a ja sam na terapiju došao s nepovjerenjem i samo da ne razočaram dobrog prijatelja. Moj prijatelj ugledni neurolog s Rebra osnovao je početkom osamdesetih na Rebru ambulantu za bol. rukama. jer su moje migrene nestale i nikad se više nisu pojavile u onom obliku kao prije akupunkture. Moje nepovjerenje je preraslo u divljenje nakon približno dva tjedna terapije. Imala je ambulanta pacijenata napretek. Polovicom devedesetih boravio sam u sklopu izaslanstva hrvatske vojne medicine na važnom sastanku u Pekingu i tamo su nas uspjeli fascinirati s akupunkturom. On je zbog boli otišao iz realnog svijeta s vilama i vilenjacima. barem po količinama ako ne po ostvarenim prihodima. križima i drugim osjetljivim mjestima na tijelu. Javlja se zbog različitih razloga na svim dijelovima tijela i ljudi su kroz cijelu svoju povijest tražili načina da se riješe tog zla. jer oni se prodaju bez recepta u ručnoj prodaji. ali ja mislim da su ona izuzetno rijetka u odnosu na količine tih lijekova koji se dnevno uzimaju u svim državama svijeta. lijek acetilsalicilna kiselina paracetamol diklofenak CAS broj 50-78-2 103-90-2 15307-79-6 znak opasnosti Xn Xn T oznake upozorenja R22-36/37/38 R22-37/38 R25-36/38-63 73 . Otrovanja s analgeticima ima. Evo kako se neslužbeno razvrstavaju. Naravno da sam sumnjičav prema svim tim silnim izlječiteljima na bazi akupunkture. Ja ću ovdje naravno pisati samo o kemikalijama. Je li Frodo (Gospodari prstenova) patio od reume ili su boli bile uzrokovane nekih psihološkim razlozima uopće nije bitno.

Danas velik broj ljudi uzima preventivno svoju dnevnu dozu acetilsalicilne kiseline od 100 mg na dan. pa se nije moglo ni očekivati da će primjena acetilsalicilne kiseline prolaziti bez ikakvih posljedica na zdravlje ljudi koji je uzimaju.Zapravo ništa naročitog osim kod diklofenaka. pa preparate bazirane na njoj danas drži svako domaćinstvo. Za one koji ne vole gutati tablete izrađeni su pripravci šumečih tableta kao na slici pokraj teksta. ali je tek kemičar Felix Hoffman iz Bayera shvatio što je sintetizirao 1897. Istina je da se ona nalazi i u prirodi. a njezina primjena kao antipiretika nikad nije ozbiljnije bila ugrožena. koja su gurnula ovaj lijek opet u središte pozornosti ljudi. kao npr. kod nas Pliva s preparatom Andol. Priređeni su i pripravci u obliku supozitorija za osobe s bolestima želuca. Acetilsalicilna kiselina Ako je neki lijek star onda je to na europskom tlu svakako acetilsalicilna kiselina. godine.G. Prva sinteza je opisana davne 1883. pogotovo kod lijekova koji su tako pristupačni i koriste se u velikim količinama. Istraživanja su nastavljena i ustanovljeno je da taj lijek djeluje protektivno na krvne žile. ako mi 74 . Ipak je acetilsalicilna kiselina zbog brojnih razloga gubila bitku pred novim analgeticima i prodaja se usporavala. Važan lijek! Naravno da ništa nije idealno. itd. a glavni lijek je tada bila acetilsalicilna kiselina. Ipak valja znati da to nije najvažnije. Vrlo brzo se otkrilo da su svi vojnici s čistim i posve prohodnim krvnim žilama bolovali u djetinjstvu od upale zglobova. Kasnije su ga slijedili drugi. koji je teško patio od bolova uzrokovanih artritisom i ovaj je s velikim oduševljenjem postao ovisnikom o kemikaliji. Legenda kaže da je ponudio acetilsalicilnu kiselinu svom ocu. Međutim. ali prava joj primjena počinje sintezom. ali to je razvrstavanje na katedri za fizikalnu kemiju sveučilišta u Oxfordu. Acetilsalicilna kiselina pokazala se dobrom i kao analgetik i kao antipiretik. ali to i nije bilo tako strašno. Pliva se proslavila sa svojim Andolom. niti jedan od tipičnih predstavnika nema nekakvih posebnih opasnosti za ljudsko zdravlje ili okoliš. (C. Farmaceutska industrija je naravno nastojala ostvariti veći profit dajući na tržište svakakve preparate. Tijekom Vijetnamskog rata obavljane su brojne razudbe poginulih američkih vojnika i netko je pronašao čudnu pojavu. Glavobolju su zamijenili bolovi u želucu. Mehanizam tog djelovanja je davno otkriven. koji je puferiran tako da ne izaziva probleme sa želucem. ali vas neću s tim opterećivati. To je dodatno povećalo potrošnju acetilsalicilne kiseline.Gerhdrdt). Ateroskleroza se javlja već u mladim godinama i patolozi su je nalazili u većine poginulih američkih vojnika. U svakom slučaju. kako bi usporili zakrečenje krvnih žila i time teže posljedice poput infarkta miokarda. koji je doživio svjetsku slavu i donio svom proizvođaču goleme profite. Onda se dogodilo nekoliko velikih otkrića. vrlo često su nalazili ljude bez ikakvih zakrečenja krvnih žila i postavilo se pitanje što je tome uzrok. Već kod niskih doza poput onih za zaštitu krvnih žila (samo 100 mg lijeka) znalo se javiti krvarenje u želucu. Brojni pacijenti su rano osjetili da im se zbog gutanja preparata na bazi ove tvari javljaju problemi sa želucem. a oni znaju ponekad biti strogi.000 godina. Bolovi su nestali. ali acetilasalicilna je valjda jedan od najstarijih sintetski priređenih lijekova. Kod Kineza sam vidio recept za biljnu tinkturu star 4. Brzo nakon toga pojavio se preparat Aspirin.

a ja se sjećam iz davnih dana jednog slučaja vrlo teške bolesti pod nazivom «lupus like» sindrom. Javljaju se različiti disbalansi i oscilacije. pa su zapravo svi zadovoljni. Kad bi stvar završila na tome mogli bi biti zadovoljni. Što je s akutnim otrovanjima? Ima ih mnogo zbog toga što lijek svatko ima u svojoj kućnoj ljekarni. u brojnim samoposlugama. ali već i samo otrovanje vodi neugodnim premećajima koncnetracija kalija i glukoze. Acetilsalicilna kiselina može biti alergen i raditi stotine problema.povjerujete da acetilsalicilna kiselina proizvodi takve učinke. Plivadon. pa ga ljudi rado biraju. a onda je prije maturiranja umro od autoimune bolesti. grčevi i edem mozga. a u međuvremenu bolesnik pada u komu. Tamo je moguće kupiti velika pakiranja acetilsalicilne kiseline. Zanimljivo je da smrt obično nastupa zbog edema pluća. Možda je rijetkost. Pandadon. itd. mučninom i povraćanjem. Sve u svemu. ali su pakiranja po deset tableta. koji se pojavio kod maturanta neke zagrebačke gimnazije. zbog koje se pojačava neurotoksično djelovanje. Dečko je prebolio upalu zglobova i stvorila su mu se u organizmu antitijela na acetilsalicilnu kiselinu. a završava s teškom acidozom. ali u pravilu se kod akutnih otrovanja radi o pokušaju samoubojstva. Naravno da se prvo javljaju gastrointestinalni simptomi s bolovima u želucu. Kao i acetilsalicilna dolazi u velikim pakiranjima od 500 ili čak 1000 tableta. ali to je tek početak. Ovdje se radi o alergijskoj astmi. Vjerojatnost takvih događaja se povećava ako uz lijek koristite alkohol. Vjerojatno su zbog toga otrovanja paracetamolom u SAD češća nego u Europi i s težim ishodom. Jedan od najuglednijih svjetskih medicinskih časopisa. Dugotrajno uzimanje acetilsalicilne kiseline može izazvati svakakve poteškoće. Tako otrovanje počinje s alkalozom (podizanje pH krvi). Vjerojatno bi se svaki normalan ljekarnik uzbudio već na zahtjev za prodajom deset paketića lijeka. pa se onda ne može zanemariti njegove poruke. supozitoriji. kako je pokazano na slici lijevo. sirupi. Posebno je mnogo otrovanja u SAD i Kanadi. konfuzija. dolaze brojne vrste pripravaka. No kod akutnog zakazivanja bubrega mora se ići na hemodijalizu. Kod kroničnog uzimanja zapravo nema značajnijih problema osim 75 . Lijevo je slika preuzeta iz časopisa JAMA (Journal of American Medical Association). Nekoliko doza Andola u gimnazijskim danima potaknulo je imunološku reakciju i njemu su prvo zakazali bubrezi. Paracetamol je također izrazito često korišteni analgetik u kućanstvima. Kod nas se prodaje čak češće nego acetilsalicilna kiselina.). a slično je s paracetamolom. Terapijska otrovanja s acetilsalicilnom su naravno moguća. Kod nas se ovaj lijek može kupiti u ručnoj prodaji. kao tablete. Onda nije ni čudo što se u domaćinstvima nađu velike količine ovog lijeka (npr. koja tisuća tableta). Danas se otrovanja acetilsalicilnom kiselinom relativno jednostavno rješavaju forsiranom alkalnom diurezom. Prvo se javljaju halucinacije. ali se ipak događa među nama. Bolje ga se podnosi nego acetilsalicilnu što se tiče nuspojava probavnog sustava. a razlozi su jasni. I tu je mehanizam djelovanja posve poznat i trebate slušati svog doktora kad kaže da se uz ovaj lijek ne smije ni pomisliti na alkoholna pića. letalni završeci su rijetki i događaju se kod kuće kad se ne stigne potražiti pomoć liječnika. Osim toga. a to je tek stotinu tableta. Dolazi u brojnim kombiniranim preparatima s različitim drugim konstituentima (npr.

niti jedan drugi klinički znak nije ukazivao na otrovanje. ali povremeno se javljaju izvještaji o mogućoj teratogenosti. koji su inače dijelili istu studentsku sobu. Dragovoljci moraju u vrijeme pokusa prestati s uzimanjem alkohola i trebaju vrlo uredno živjeti. I akutno otrovanje visokim dozama također je povezano s teškim oštećenjima jetre. ali smo ostali začuđeni da se toliko dugo vremena zbog dobre hrane može odgoditi pražnjenje želuca. ali nikad nije bilo jasno je li dijete i prije predoziranja imalo ta oštećenja ili nije. kao u slučaju na slici lijevo. Dijete je navodno dobilo previsoku dozu paracetamola i kad je to netko shvatio išlo se pratiti jetrene probe. a posebno ne onih s letalnim završecima. U kasnijim pokusima se to posebno ispitivalo s različitim sličnim tvarima i uvijek je utjecaj hrane na brzinu i kvalitetu apsorpcije lijekova bio zamjetan. Odmah nakon uzimanja lijeka počinje vađenje krvi u predviđenim vremenskim razmacima kroz nekih 12 h. Ostaje problematična oznaka R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod) i razvrstavanje u reproduktivno otrovne tvari kategorije 3. Ispostavilo se da su se oni u sobu vratili u 6 h ujutro poslije igranja preferansa. a onda su se dobro najeli kulena i otišli spavati na 1 h. Uzima se i kod drugih vrsta bolova jako učestalo. ali je malo smrtnih slučajeva. Jako smo se zabrinuli i počeli su razgovori s dvojicom mladih ljudi. Nakon toga su jurnuli na mjesto pokusa smatrajući da dolaze natašte. Naime. Akutnih otrovanja gotovo da i nema. ali njegova opasna svojstva su značajnija nego kod prethodna dva analgetika. jer se mogu očekivati velika iznenađenje glede njihova učinka. Kod diklofenaka se javljaju brojni problemi interakcije između hrane i lijeka. dakle na kraju pokusa. I drugi su o tome pisali. Takvi se pokusi vrlo strogo nadziru na različite načine. U dvojice ispitanika kroz prvih 9 h nakon doze uopće nije bilo moguće naći diklofenak u krvi nego se on pojavio negdje u desetom satu. Naravno da smo njihove rezultate odbacili. Činilo se da u pokusu s voltarenom sve ide dobro dok nije počelo mjerenje koncentracija. Kod kronične primjene zna praviti probleme sa želucem baš kao i acetilsalicilna kiselina i drugi njemu slični nesteroidni antireumatici.ako ga čovjek učestalo uzima zajedno s alkoholom. Sjećam se tek jednog otrovanja djeteta prije više od petnaest godina zbog nesporazuma između roditelja i liječnika. Mi zapravo nikad nismo imali problema s otrovanjima paracetamolom. a prvi obrok je dva ili tri sata nakon gutanja. kako bi se moglo mjerenjem koncentracija pratiti njihov tijek u krvi. kad se mogu javiti oštećenja jetara. a to je diklofenak (Voltaren). Jetra su bila oštećena. a mi smo napisali rad o slučaju uz mnogo dvojbi oko toga što smo zapravo opisali. Nikako se ne smije zanemariti najvažniji antireumatik u našim krajevima. On se razvrstava u otrove i reproduktivno otrovne tvari. Rezultati su podloga za farmakokinetska izračunavanja i različite statističke usporedbe. To drugim riječima znači da za sigurno nikad nije dokazana teratogenost niti na životinjskom modelu niti kod čovjeka. 76 . Dijete se oporavilo. Ako se uzima prije jela onda nije dobro povremeno uzimati poslije jela ili obratno. Na dan pokusa dolaze natašte nakon dobro prospavane noći i onda pred voditeljem pokusa uzimaju lijek. Moja skupina je prije nekih 25 godina obavljala pokuse ispitivanja apsorpcije različitih pripravaka diklofenaka na zdravim mladim dragovoljcima. pa danas postoji pravilo da ovakve lijekove treba uzimati uvijek na isti način u odnosu na hranu.

Lijekovi za bolesti srca i krvnih žila Tih bolesti srca i krvnih žila je izrazito mnogo tako da se običan toksikolog ne snalazi pred njihovim mnoštvom. a isto tako vrlo opasni nitroglicerin. antiaritmici. godine kao voditelj novoosnovanog Kliničko farmakološkog laboratorija na Rebru. koji se sastoji od što manje uzimanja hrane i što više fizičkog napora. Ja osobno sam emocionalno vezan uz ovu skupinu lijekova. nasljedni činitelj). Stručnjaci tvrde da je smrtnost zbog ovih bolesti učestalija nego zbog raka. Problem je u tome što se iz tablice ne vide njihove nuspojave ili učinci dugotrajnog izlaganja. E Xn Xn oznake upozorenja R26/27/28 R22-36 R36/37/38 R22 R3-26/27/28-3351/53 R22 R22 Razlikuju se izrazito prema svojim akutnim štetnim učincima. Jeste li shvatili bit ovih poruka? Prasac na ražnju je otrov. nezdrava hrana naravno da nije razvrstana među otrove. Iznimka je jedino nitroglicerin s oznakom upozorenja R33 (opasnost od učinka nakupljanja). Liječnici kažu da se rečene bolesti mogu spriječiti ili barem odgoditi zdravim životom. Evo najvažnijih lijekova iz te skupine sa stanovišta toksikologa.) nego namjeravam pisati o konkretnim tvarima. antihipertenzivi. acetilsalicilna kiselina. užasne fileke. a mnogi lijekovi za olakšanje tegoba bolesti srca i krvnih žila opasne su ili čak vrlo opasne tvari. diuretici. posebno ako se malo krećete i stariji ste od 40 godina. koji u čistom stanju djeluje kao nadražljivac. antianginalici. jer je o njoj bilo govora ranije. Tzv. pa se u tablici nalazi gotovo bezopasni kinidin. kao npr. siječnja 1976. prokainamida i kinidina te na području 77 . moja namjera nije pisati niti o bolestima niti o liječenju nego o opasnim svojstvima lijekova za te bolesti. a raka se svi boje najviše. jer me čeka sudbina onih 30% građana zapadnih zemalja. koji umiru od kardiovaskularnih bolesti zbog nezdravog života i još ponekih razloga (npr. jer sam s njima počeo svoj rad u toksikologiji. Neću se strogo držati podjele tih lijekova po skupinama (npr. Prvi zadatak mi je bio postaviti analitičke metode za praćenje koncentracija digoksina. itd. koja ima dobru ulogu u sprječavanju zakrečivanja krvnih žila. Ja se gotovo ne usudim jesti jaja sa špekom ili npr. srčani glikozidi. Proizlazi da se najbolje štite od takvih bolesti siromašni fizički radnici. koji sve što pojedu i potroše. lijek digoksin dizopiramid kinidin nifedipin nitroglicerin prokainamid propranolol CAS broj 20830-75-5 3737-09-5 56-54-2 21829-25-4 55-63-0 614-39-1 318-90-9 znak opasnosti T+ Xn Xi Xn T+. Uostalom. Neki lijekovi uopće neće biti obrađivani. koji je vrlo otrovan i eksplozivan te može djelovati štetno na okoliš. Nastupio sam 1. N.

Ni štetni učinci sa strane središnjeg 78 . O njima se može ponešto naći u poglavlju o otrovima živih bića. Iskustva su se množila i teško je izabrati o čemu pisati. Na mene je najveći dojam ostavilo istraživanje odnosa između koncentracija digoksina. Međutim.2 mg te opasne tvari. Međutim. anoreksija (smanjivanje unosa hrane u organizam) te tipične gastrointestinalne poteškoće poput mučnine. ali ništa osim različitih biljaka koje sadrže ove tvari nisam našao. a ipak se koristi kao lijek. a kod nekih nema terapijskog učinka niti kod koncentracija iznad rečenog područja. Iz tablice gore vidi se da je digoksin vrlo jaki otrov s oznakama upozorenja R26/27/28 (vrlo otrovno ako se udiše. istina rijedak ali dobar. njezine koncentracije digoksina u krvi su bile u terapijskom području i nije se moglo dokazati štetna djelovanja niti EKG-om niti ostalim kliničkim pretragama. što je vrlo niska doza za lijekove. acetil-digoksin. To su naravno terapijski problemi. Tableta digoksina sadrži samo 0. Svi njegovi rođaci imaju slična svojstva. Neki od njih imaju nuspojave kod nižih koncentracija od tog raspona.9-2. Bio je to zaista pionirski posao ne samo na području tadašnje Jugoslavije nego i cijele istočne Europe. a ja radi reda ponovo dajem sliku biljke bogate digoksinom kao glavnim predstavnikom skupine. parametara nadzora EKG-om i kliničke slike bolesnika. u dodiru s kožom i ako se proguta). medigoksin) i rođaci poput digitoksina. Ima izrazito usko terapijsko područje. proscilaridina. a najgore je to što postoje velike inerindividualne razlike u osjetljivosti na njega.3 μmola/l digoksina u krvi. Svakako je to biljka lijepih cvjetova i mnogi je u našim krajevima drže za ukras svojih vrtova. ali iznimaka je bilo dosta.antiastmatika teofilina u krvi bolesnika pod terapijom. ali ne može se izbjeći subjektivni pristup kod obrade ove teme. a kasnije se broj analitičkih metoda širio nezadrživo. Naravno da se našlo kako u većini slučajeva kliničar na temelju koncentracije digoksina može zaključiti je li njegov pacijent pod dobrim nadzorom. Ključni su digoksin i njegovi derivati (npr. lantanozida C i još mnogi drugi (u bivšem SSSR-u je jedno vrijeme bio registriran kao lijek oleandrin kao glikozid digitalisa izoliran iz oleandra (Pogledajte o njemu više u poglavlju o otrovima živih bića). a još uvijek su nezamjenjivi kao lijekovi. pa onda nije čudno da se daju bolesnicima u vrlo niskim dozama. Kod većine pacijenata se može imati povjerenje u terapijski raspon 0. Sjećam se pacijentice koja je imala zeleno vidno polje (sve joj je izgledalo zeleno) kao znak intoksikacije digitalisom. Evo osnovnih podataka o njima. Već iste godine bile su postavljene metode za digoksin. proljeva i abdominalne boli. Od probavnih problema važna je tzv. Glikozidi digitalisa Tražio sam po Internetu prikladne slike za ovaj odlomak. kod brojnih bolesnika taj raspon nije dobar. ali to se uglavnom podnosi zbog korisnih djelovanja lijeka. Nevjerojatno je da su svojstva srčanih glikozida (jačanje srčanog mišića) opisana prije više od 200 godina. Digoksin u redovitoj terapiji zapravo nema izrazito teških nuspojava. Skupina u kojoj sam ja surađivao objavila je brojne radove na temu terapije ili otrovanja digoksinom i teško je izabrati o čemu pisati. prokainamid i kinidin.

pa je logično da su mu koncentracije u slini izrazito niske. Kad smo zadnji put sastavljali listu protuotrova koje država mora imati na zalihama radi intervencije kod otrovanja odustali smo odmah od nabavke fragmenata antitijela na digitalis. koje nije bilo jasno prepoznato barem na početku. jer u slini nije bilo gotovo tragova glikozida digitalisa. Doze u pripravcima na tržištu su prilagođene odraslim pacijentima. Ili je laboratorij bio loš ili pacijentica nije bila otrovana digoksinom. što je potvrđivalo početnu pretpostavku. Međutim. Mi smo imali barem jedno pozitivno iskustvo s primjenom hemoperfuzije kod otrovanja oleandrinom. Zapravo su najgore kardijalne nuspojave. a upravo su srčani glikozidi dobar primjer. Treba uzeti u obzir da se i djeca pojavljuju kao teški srčani bolesnici. Međutim u rijetkim slučajevima se mogu dogoditi malo očekivani štetni učinci kao na slici gore gdje je pokazan primjer nekrolize na digoksin kod malog pacijenta. Jedan umirovljeni ugledni pedijatar je govorio kako su djeca terapijska siročad. što nitko nije znao objasniti. Akutnih otrovanja s preparatima digitalisa je malo i ona se uglavnom događaju zbog grešaka u terapiji. a moglo se ranije poslati specijalizanticu u provjeru mamine apoteke. Nemam namjeru niti prostora objašnjavati o čemu se radi. kako je opisano u poglavlju o otrovima živih bića. a koncentracije izmjerene u mojem laboratoriju su bile izrazito visoke. Glavni problem je bio u imunološkom odgovoru organizma na strane tvari. ali im je cijena izrazito visoka. Nemojte 79 . ali prva iskustva su bila svakakva. Mjerenje je stvarno pokazalo da se digoksin može isključiti. Nakon toga je mlada specijalizantica kliničke farmakologije obavila detaljan izvid u maminom stanu i otkrila da je ona u terapiji imala digitoksin a ne digoksin. Antitijela vežu na sebe antigene (digitalis alkaloide).živčanog sustava nisu nepodnošljivi i pokazuju se najčešće u vidu iscrpljenosti. Danas ih se može kupiti na tržištu. Meni je u sjećanju ostalo otrovanje digitoksinom. poremećaja spavanja i glavobolja. pa je trebalo injicirati u krv antitijela na digitalis da bi se on uklonio iz slobodne cirkulacije. Ne sjećam se niti jednog namjernog otrovanja bilo kojim od pripravaka digitalisa kod nas. pa kliničaru nije jasno dolaze li od nedjelotvornosti lijeka ili zbog njegovih nuspojava. Kod akutnih otrovanja pripravcima digitalisa kliničari dugo vremena nisu zapravo imali što poduzeti nego čekati pomoć Božju. jer nema na tržištu posebnih lijekova za njih. ovaj slučaj pokazuje da smo u vrijeme ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća bili sposobni rješavati vrlo složene terapijske slučajeve. Nije bio razlog samo u izrazito visokoj cijeni tih antidota nego u činjenici da se kod nas otrovanja digitalis preparatima događaju izrazito rijetko. Odlučio sam obaviti mjerenje glikozida digitalisa u slini otrovane gospođe. Međutim. Onda su pametni ljudi sintetizirali fragmente antitijela (kratke peptide) koji su u stanju vezati na sebe digoksin i njegove derivate. Posumnjalo se odmah na otrovanje digitalisom. Kad netko ima malog srčanog bolesnika onda se mora snalaziti pri nabavi pripravaka digitalis preparata odlascima u inozemstvo u kupovinu. a nije živjela s majkom u zajedničkom kućanstvu. ali tehnika je prilično rizična za pacijenta. jer u većini slučajeva kliničar nema što napraviti. koja je obavljala specijalizaciju iz kliničke farmakologije. Bilo je očito da mogu postojati samo dva razloga za takve nalaze. jer sam na taj način mogao ustanoviti radi li se o digoksinu ili njegovom rođaku digitoksinu. koncentracije nisu padale niti dva dana nakon prijema pacijentice u bolnicu. Na Rebro je primljena majka kolegice. Digitoksin se naime snažno veže na bjelančevine plazme i malo ga je slobodnog u krvi. Mora se priznati da metoda nije bila specifična i hvatala je sve glikozide digitalisa. Bilo je to revolucionarno otkriće. jer često nalikuju simptomima osnovne bolesti. vrtoglavica. Kod većine glikozida nema dobre tehnike izvantjelesne eliminacije otrova i može se samo čekati kako će se organizam sam obraniti. a ni svjetska literatura o tome ne daje jasne podatke. a pripravke za djecu se teško može naći. Naši su pacijenti jako poslušni i teško je očekivati da će namjerno izazvati predoziranje. Intoksikacije digitalis alkaloidima završavaju loše. Onda su se u zadnjem desetljeću prošlog stoljeća pojavili radovi o primjeni antitijela na digitalis kod otrovanja. Slučaj je bio razriješen na vrlo složen način.

Možda sam nepravedan. koja ne mora biti prihvatljiva bolesnicima. Već i sam nitroglicerin je analitički problem i ja nikad nisam ni pokušao razvijati metodu za njegovo određivanje. ali izvještaji iz literature pokazuju da on i nije baš sasvim bezazlen. Odmah je pobudio interes bolesnika i kliničara jednako kao antihipertenziv i antianginalik. jer je digitalis izrazito lako dokazati u biološkom materijalu stradalog. Ja sam sudjelovao u brojnim pokusima ispitivanja biološke raspoloživosti (jednostavno rečeno kvaliteta i kvantiteta njegove apsorpcije u krvotok) u zdravih dragovoljaca. Međutim. Više se ne sjećam u čijem književnom djelu sam to pročitao (vjerojatno otrovima sklona Agata Christi). Nije se zapravo mogao uspoređivati s klasičnim opasnim nitroglicerinom.računati niti na ubojstvo. jer ipak se od kolega analitičara iz svijeta dobivalo podatke. Nifedipin nam je zagorčio život također unatoč tome što smo imali velika analitička iskustva i činilo nam se da je naša metoda prihvatljiva za naručitelja. Osim svojih brojnih opasnih svojstava zapravo ne predstavlja velik toksikološki problem. kao npr. To je lijek koji mora brzo djelovati. Kod nas se pojavio osamdesetih godina prošlog stoljeća. uvijek treba misliti i na učinke dugotrajnog uzimanja. a onda se zbog dobrog suzbijanja anginalne boli počeo priređivati u obliku lingvaleta. Nije bila! Potrošili smo mjesece za razvijanje metode tekućinske kromatografije i konačno predali rezultate takve 80 . ali nikad nisam čuo da bi se to dogodilo u ozbiljnijim razmjerima. ali sam pratio i rezultate njegovih kliničkih ispitivanja. nitroglicerin. U dozama pri kojim dolazi u terapiji nema nekih ozbiljnih posljedica na ljudsko zdravlje. Sve u svemu. U pravilu su to lijekovi za primjenu ispod jezika (sublingualno) a ima ih nekoliko. izosorbid dinitrat. Moja iskustva se odnose na mukotrpno traženje prikladne analitičke metode za njegovo mjerenje u biološkom materijalu. preparati digitalisa unatoč svojoj visokoj otrovnosti ne predstavljaju ozbiljan problem u našoj državi. Ovo na slici lijevo je samo jedna od rijetkih nuspojava. nifedipin. umor). Antianginalici Anginalna bol ili spazam koronarne arterije je izrazito neugodno iskustvo i onaj koju ju je iskusio obvezno drži u svojem džepu neki antianginalik. ali opisano je ubojstvo zamjenom digitalisa iz bočice sasvim nedjelotvornim tabletama placeba (prazna tableta). Nitroglicerin je neugodan zbog relativno blagih nuspojava methemoglobinemije (pospanost. Na početku se primjenjivao u obliku tableta. itd. ali je čak u tom slučaju otkriveno da se radi o ubojstvu uskratom nužno potrebnog lijeka. To znaju čak i pisci kriminalističkih romana. Najduže u uporabi je vrlo otrovni nitroglicerin za kojeg neki smatraju da je i najbolji do sad primjenjivani antianginalik. jer podnositi anginalnu bol nije lako. pa su ga kroz godine pomalo potiskivali drugi lijekovi. Činilo se da je to krasan lijek zbog njegovih slabih učinaka kod akutnog unosa u organizam. On je tipična tvar koja bi trebala raditi methemoglobinemiju kod predoziranja. Jedan od njih je svakako nifedipin kao tipični lijek druge polovice dvadesetog stoljeća.

a kod žutih je sporih acetilatora samo 5-15%. ali smo se njima bavili zbog drugih razloga. Antiaritmici Samo ime govori o kakvim se lijekovima radi. Kinidin je bio posebno zanimljiv. Prokainamid je tipični lijek koji može izazvati «lupus like» sindrom kod sporih acetilatora. Međutim. Radi se o teškoj imunološkoj bolesti sa smrtnim ishodom (teško zatajenje bubrega). koje također značajno ruše kvalitetu života srčanih bolesnika. 81 . Prije nekih desetak godina u razgovoru na rubovima jednog kongresa bolji međunarodni stručnjaci su rekli da možda laboratorij ili dva u svijetu uspješno obavljaju mjerenje nitroglicerina ili izosorbid-dinitrata u biološkom materijalu. prokainamid u visokim koncentracijama tipičnim za bolesnike s defetkom u acetiliranju organizmu stranih tvari može dovesti do autoimune bolesti. Pokazalo se da su Hrvati slični drugim bijelcima i crncima budući smo našli oko 60% građana sporih acetilatora. ali nikad nismo imali ozbiljna otrovanja. on je odbio primijeniti metodu u ispitivanju biološke ekvivalencije zbog relativno visoke greške kod niskih koncentracija. Naime. dizopiramid. amjodaron izrazito sporo izlučuje iz organizma i zato se javlja problem nakupljanja. a neki od njih bi mogli predstavljati problem dugotrajne terapije. godine počeo baviti s tom skupinom lijekova (kinidin i prokainamid) zato jer analitičke metode za njihovo mjerenje u krvi nije bilo teško razviti. Ne znam koliko su predviđanja kliničara bila realna. koju smo davali ispitanicima i onda u prikupljenim uzorcima mokraće mjerili temeljnu tvar i produkte acetiliranja. Nitko se zapravo nije bojao kinidina unatoč radova koji prikazuju nuspojave poput ove na slici lijevo (kinidinska trombocitopenija). kao npr. U svakoj populaciji se mogu naći velike razlike u brzini acetiliranja amina i hidrazina. Ja sam se od samih početaka vođenja Kliničko farmakološkog laboratorija 1976. verapamil. itd. Onda su za nju pokazali interes alergolozi smatrajući da bi im mogla pomoći u ocjeni rizika za njihove bolesnike i jedno vrijeme smo zaista imali velik broj pretraga. ali nismo imali što se tiče prokainamida niti jedan slučaj ove bolesti. Zbog toga smo godinama kod svih bolesnika na prokainamidu pratili status acetiliranja.kakvi su bili naručitelju. Međutim. Mi smo od samog početka rada na praćenju terapije prokainamidom uveli metodu utvrđivanja brzine acetiliranja u naših bolesnika. Ukupno je bilo obrađeno nekoliko tisuća Hrvata i time smo dobili statistički dobar uzorak. Oni sprječavaju različite srčane aritmije. Našli smo i ekstremno spore acetilatore (negdje oko 1%) koji predstavljaju izrazito rizičnu skupinu kod uzimanja lijekova koji se metaboliziraju acetiliranjem. Tako se ja nisam previše uzbuđivao zbog našeg neuspjeha pri razvijanju sasvim pouzdane analitičke metode za nifedipin. amjodaron. Nismo nikad zabilježili niti jedno akutno otrovanje ovim lijekovima. Drugi antiaritmici nisu izrazito velik terapijski problem. jer ga se moglo mjeriti fluorimetrijski i ja sam brzo razvio pouzdanu analitičku metodu o kojoj sam izvijestio na nekoliko kongresa. Vjerojatno su se na Rebru stručnjaci bojali imunoloških bolesti zbog vrlo snažno razvijene imunologije u toj bolnici. jer često se čovjek povede dojmom zbog pročitanih članaka u časopisima. Pišem o problemu zbog toga što je analiza nitrata u biološkom materijalu izrazito složena i što samo mali broj analitičkih laboratorija uspijeva pošteno pratiti te lijekove u biološkom materijalu. Tako se npr. glavni problem je sa stanovišta kliničara bio prokainamid. Koristili smo kao model supstancu sulfadimidin.

I krvne žile i brojni organi ne trpe škripac kao na slici lijevo od teksta. posebno sa često korištenim beta blokatorima (atenolol.). Otrovanja gotovo da nismo imali. koji su željeli riješiti problem svojih bolesnika na kombiniranoj terapiji u koju su bili uključeni furosemid (važan diuretik) i digoksin. Barem je desetak skupina lijekova korištenih za spuštanje tlaka. Oni su i općenito važni lijekovi kod različitih bolesti srca. koje izazivaju nakupljanje vode u dijelovima organizma. a terapija joj je složena. propranol. oksprenolol. Živjeti s povišenim tlakom nije izgleda uopće neugodno. ali dolazi do oštećenja brojnih organa. jer gotovo da ne osjećaju nikakve tegobe. Uglavnom smo se bavili pokusima utvrđivanja biološke raspoloživosti (postotak lijeka koji se apsorbira s mjesta primjene i nepromijenjen uđe u krvotok te tako postane raspoloživ za biološki učinak). Ključni problem je u tome što pacijenti ne shvaćaju ozbiljno svoju bolest. Stvarao se izgleda začarani krug. diuretici su kao skupina u jednom razdoblju zauzeli našu pozornost. a oni su to povezivali s pojavom edema. a kad nastupe štete obično je već prilično kasno. ali bi često neko vrijeme nakon toga isti bolesnici dolazili s teškim edemima i neuspješnom terapijom digitalisom. Zbog smanjene 82 . metopropol. Razvili smo metodu određivanja koncentracije furosemida i u istraživanju otkrili da su njegove koncentracije u krvi jednako smanjene kao kod digoksina. Za vrijeme boravka u bolnici oni su svojim pacijentima uspijevali izvrsno uravnotežiti terapiju. istraživanje. pa smo periferno i mi morali znati nešto o lijekovima kod te bolesti. Ta skupina lijekova se vrlo često daje kod hipertenzije radi uklanjanja edema. Mi smo se djelovanjem diuretika počeli baviti sasvim slučajno polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća zbog zamolbe kolega kliničara iz Sestara milosrdnica. itd. Međutim. Skupina kliničara kojoj smo mi služili kao servis intenzivno se bavila hipertenzijom. koja se javlja zbog različitih razloga. Dakle.Antihipertenzivi Hipertenzija je izrazito česta bolest. koje imaju visok tlak. Danas po svim našim gradovima postoje posebne ambulante za hipertenziju zbog velikog broja osoba u svakoj populaciji. Koncentracije digoksina su bile niske i lijek je bio neučinkovit.

Treba samo svako jutro skinuti s leđa stari flaster i staviti novi. Desetak minuta nakon primjene lijeka nastala je strahovita gužva oko WC-a. što smo mogli i objasniti fizikalno-kemijskim svojstvima lijeka. Nažalost. jer im to izrazito otežava život. npr. Ponovnim primanjem u bolnicu i primjenom furosemida intravenski uklanjao se edem i time poboljšavala apsorpcija jednog i drugog lijeka. jednim magistarskim radom dokazali da uopće nema utjecaja na farmakokinetiku acetilsalicilne kiseline. koji su olakšavali svoj mjehur. kad smo furosemid zdravim dragovoljcima primijenili intravenski. Svi znaju da bolesnici ne vole uzimati diuretike. Nisu to lijekovi za jedan dan nego za cijeli život. 83 . Po jednom lavabou ste mogli zateći barem dvojicu ljudi. Rezultati su bili kod nekih lijekova izrazito zanimljivi. Mene osobno je problem jako zainteresirao i zajedno s kolegama kliničarima napravio sam prijedlog projekta istraživanja utjecaja edema na farmakokinetiku lijekova. u crijevu. pa je čovjek kroz 24 sata bezbrižan i ne mora razmišljati treba li kod pauze za gablec uzeti još jednu tabletu lijeka. transdermalnih pripravaka ili flastera. a to su kliničari znali i bez naših istraživanja. Edem se inače ne stvara samo na udovima. bolesnici s hipertenzijom baš i ne slušaju savjete svojih liječnika i ne pridržavaju se propisane terapije. kao na slici lijevo. Čak samo bili pozvani u časopis Clinical Pharmacokinetics da napišemo revijalni rad o utjecaju edema različitog podrijetla na farmakokinetiku lijekova. Oni uzimaju diuretik uglavnom na usta i djelovanje je slabije nego kod intravenske primjene. ali stvar je završavala na jednostavnoj činjenici da edem treba ukloniti ako želite imati racionalnu terapiju lijekovima. Projekt je bio financiran od strane Ministarstva znanosti i mi smo istraživali utjecaj edema na farmakokinetiku različitih lijekova. kao i kod drugih kroničnih bolesti. Kad uzmete diuretik možete očekivati učestalo odlaženje na WC radi mokrenja. pa se stalno traže načini kako poboljšati suradnju bolesnika na olakšanju tegoba vlastite bolesti. a zbog edema je ipak apsorpcija značajno usporena i onda učinci nisu tako dramatični kao u našem pokusu sa zdravim dragovoljcima. Iako nisam kliničar mogu ipak reći da se lijekove protiv visokog tlaka treba uzimati redovito i bez obzira na pojavu nuspojava. ali nije to bilo uvijek moguće predvidjeti teoretskim razmišljanjima. što mnogi ne vole. Činjenica je da bolesnik ne osjeća neke posebne tegobe i smatra kako se neće ništa dogoditi ako lijek uzima tek povremeno. Treba i trpjeti radi produljenja života. a on je sprječavao učinkovitu apsorpciju kako furosemida tako i digoksina. Meni se čini da je velik napredak postignut uvođenjem tzv. pa smo npr. nego na brojnim drugim mjestima u organizmu. Ključno je da edem ometa ispravnu terapiju i da ga treba ukloniti.apsorpcije furosemida pojačavao se edem iz dana u dan. Izgleda da je kod bolesnika situacija ipak bolja. Naravno da edem neće jednako rušilački djelovati na terapiju kod svih lijekova. Sjećam se jednog pokusa istovremenog uzimanja teofilina i furosemida. Naprosto nije bilo moguće da desetak zdravih dragovoljaca istovremeno koriste samo dvije klozetske školjke i oni su mokrili gdje su stigli. Zbog toga kliničari i proizvođači lijekova nastoje smisliti načine kojima bi pacijente potaknuli na redovito uzimanje njihovih antihipertenziva.

a samo kod teofilina sam našao potpuno kontradiktorne podatke o razvrstavanju. To je bio između ostalog laboratorij za ispitivanje dišnih putova i sestra je bila izvrsno obučena za pružanje pomoći pri napadaju astme. Niti su svi jednako učinkoviti niti opasni. pa sam morao ući duboko u to područje. Ja sam prve dane svog rada u Kliničko-farmakološkom laboratoriju sreo teški napadaje astme i bio sam šokiran. kortikosteroide (npr. koja može biti izrazito teška. Radi se o otežanom disanju ili manjku zraka. Neki ga razvrstavaju u otrove. a mogu trajati u minutama ili satima. Sestra je odmah dovukla bocu s kisikom i počela ga davati nesretnoj bolesnici.Antiastmatici Astma je bolest našeg doba i pogotovo ju često srećemo kod djece (navodno joj je učestalost u populaciji 1-4%). salbutamol i terbutalin). 84 . kisik. Stručnjaci kažu da je to akutna (reverzibilna) opstrukcija dišnih putova. Bolesnici različito reagiraju na ovu skupinu lijekova. Tipične takve priče su se događale kad su se pojavili retard preparati teofilina. Na kraju krajeva. Od svih skupina spomenuo bih bronhospazmolitike (npr. Evo lijevo slike malog dječaka iz Manile s akutnim napadom astme na nekakvoj tržnici uz puno nerazumijevanje okoline. Zbog toga ima puno različitih lijekova za olakšanje ovih tegoba. moj doktorat je bio posvećen analitici i farmakokinetici teofilina. Krupna visoka bolesnica je prilikom obavljanja spirometrije dobila teški napad gušenja i ja sam bio užasnut. dinatrijev kromoglikat. Tako sam ušao u područje antiastmatika s pravom predstavom. Skoro niti jedan od njih nije službeno razvrstan prema otrovnosti i može se tek vjerovati proizvođačima i njihovim Sigurnosno-tehničkim listovima. U izvrsnoj suradnji s kliničarima obavili smo brojna istraživanja i napisali mnogo radova. koja je trebala vremena da se smiri. a također se ne primijenjuju jednako široko. Napadaji se pojavljuju povremeno i često neredovito. ali povremeno se mora bolesnika prebaciti u bolnicu i tamo liječiti. ali smo i stručno radili na razvoju novih preparata ovih lijekova. Otrovanja su prema mojem iskustvu uglavnom terapijska zbog različitih pogreški bolesnika u terapiji. metilprednizolon). ksantine (teofilin). kojima treba koji sat nakon uzimanja da bi počeli djelovati. kako što se tiče postizanja korisnih učinaka tako i što se tiče nuspojava i gotovo da se svakog od njih mora liječiti individualno. Kod kortikosteroida se nalaze podaci o mogućnosti nakupljanja te imaju oznaku upozorenja R33 (opasnost od učinaka nakupljanja). itd. lijek dinatrijev kromoglikat hidrokortizon salbutamol teofilin terbutalin CAS broj 15826-37-6 50-23-7 18559-94-9 58-55-9 23031-25-6 znakovi opasnosti Xn Xn Xn Xn (T) Xn oznake upozorenja R22 R20/22-33 R22 R22-36 (R20/21-25) R22 Većina od njih su štetne tvari kod gutanja u čistom stanju. hidrokortizon. a zatim sam se godinama bavio praćenjem koncentracija različitih antiastmatika radi individualizacije terapije ili zbog farmakokinetskih istraživanja.

pa su ga onda nabliži naprosto prebacili u bolnicu. Voditelj istraživanja i moj prijatelj se uopće nije iznenadio općim rezultatima ispitivanja više stotina bolesnika. ali o tome ovdje neće biti riječi. itd. Ja sam razvio zanimljivu metodu radijalne kromatografije za praćenje tih lijekova u mokraći i ona se pokazala vrlo uspješnom. Tek gornjom slikom pokazujem na koje se sve načine liječnici dovijaju kako da svog pacijenta nagovore ili čak podsjete da treba uzeti svoju jutarnju ili neku drugu dozu lijeka. Izabrali smo dva lijeka. Mnogi su se bavili tim problemom i znaju se brojni razlozi slabog poštivanja odredbi liječnika. Poseban problem kod odraslih astmatičara je nepoštivanje odredbi liječnika o terapiji (eng. salbutamol i terbutalin za naše široko ispitivanje. Nekako povezujem inhalatore upravo s astmatičarima. Za cijelu skupinu je značajka da se primjenjuju na različite načine. Konačno. Zapravo skoro da ništa novoga nismo otkrili. Mi smo se zainteresirali za tu pojavu prije približno trideset godina zbog liječničkih sumnji da bolesnici uzimaju terapiju kako im odgovara. kad liječnik nije siguran je li pacijent uzimao lijek na pravi način. U pokus je bilo uključeno mnogo ambulantnih pacijenata različite dobi. Vrlo često se pak primjenjuju u obliku čvrstih pripravaka poput tableta.Bolesnik bi prilikom astmatičnog napada uzeo dvostruku dozu lijeka bez da su se korisni učinci pojavljivali. Nema velike opasnosti da bi ovakvim načinom primjene moglo doći do predoziranja. Bez dubljeg ulaženja u 85 . ali se onda postavljalo i pitanje kolikog smisla ima uopće praćenje koncentracija lijeka kod individualizacije. jer iz pluća u krvotok ulaze izrazito male količine lijeka. Ispostavilo se da čak 60-70 % bolesnika ne sluša odredbe liječnika unatoč tome što su bili kroničari. Tamo je bilo slučajeva da je liječnik vidjeviš kako se radi o astmatičnom napadu i bez podataka da je pacijent već doma uzimao lijek naprosto dao još jednu intravensku injekciju teofilina i onda su se javljali uskoro znakovi otrovanja. a onda kod pojave napada na svoju ruku uzimaju povećane doze lijeka. Žene niže stručne spreme i sličnih godina najbolje su poštivale odredbe liječnika. Najmanja suradnja nalazila se u muškaraca srednje dobi. školske spreme. koje se naravno javlja i u drugim kroničnim bolestima. inhalatori se primijenjuju i u redovitoj terapiji. Međutim. On djeluje uglavnom lokalno i brzo. U vrijeme dok ne osjećaju nikakvih poteškoća oni prestanu uzimati lijek ili ga uzimaju neredovito. Dva udaha ujutro i dva udaha prije spavanja ili nekako slično. tj. visoke stručne spreme i dobrog socijalnog statusa. koji se gutaju u određenim vremenskim razmacima. Rad je bio objavljen u vrlo uglednom svjetskom časopisu i kasnije su metodu ekstrakcije neki u svojim radovima nazivali po meni. Uz uzimanje uzoraka mokraće ispunjavao se opsežan anketni listić s brojnim podacima o bolesnicima. socijalnog položaja. noncompliance). bolnička primjena se sastoji u intravenskoj primjeni pripravaka i najsigurnija je na svaki način. jer oni za svojom spravicom obično posežu u času kad im je loše.

Kod nekih bolesnika se lijek izrazito brzo metabolizira i naprosto nestaje iz organizma. Kod njih se stanje popravilo također. Obavljali smo brojna istraživanja. Razvili smo i modele izračunavanja individualnih farmakokinetskih parametara. Nagovarali smo farmaceutsku industriju da stavi na tržište retard preparate s višim dozama i mogućnošću uzimanja dva ili jedan puta dnevno. ali to u slučaju terapijskih problema naprosto nije funkcioniralo. ali samo o jednom ću napisati nekoliko riječi zbog toga što smo njime rušili neke naše dotadašnje tvrdnje vezane uz koncencionalne tablete ovog lijeka. Sredinom osamdesetih godina zainteresirali su nas biološki cirkadnevni ritmovi. a na njegovu sudbinu u oraganizmu utječe velik broj vanjskih i unutrašnjih činitelja. Ne znam kod kojeg lijeka sam vidio takve velike razlike u tzv. To je značilo da je onaj stari režim doziranja zapravo bio dobar zbog farmakokinetskih oscilacija tijekom dana ili zbog povoljnog cirkadnevnog ritma za rečenu terapiju. Teofilin zato što se primjenjuje izrazito duge godine i što nije izbubio svoju važnost unatoč oscilacija interesa za njega. Ipak je koji puta važnije kliničarevo iskustvo nego 86 . ali ostali su bolesnici s brzim metabolizmom lijeka.problematiku. jer su se kliničari držali stare sheme po jedna tableta ujutro. Radi se o ksantinskom derivatu rođaku kofeina i teina. Može ga se naći u nekim čajevima. U vrijeme kad sam počeo raditi bio je izrazito popularan lijek unatoč brojnih problema prilikom podešavanja terapije. a onda je negdje pred sam kraj dvadesetog stoljeća prilično pao interes za njega. Čitao sam tako radove u kojima autori tvrde da na funkciju tih enzima može npr. ali to nije od terapijske važnosti. ali nam je pokazalo kako na uspješnost terapije može utjecati velik broj nama sasvim nepoznatih činitelja. jer po noći ostavlja pacijenta bez zaštite. Dijelom je razlog bio i u tome što smo očekivali da će uz jednostavan režim doziranja pacijenti bolje poštivati odredbe liječnika. Iz literature vidim da se ponovo vraća zbog brojnih njegovih dobrih svojstava. vremenu polueliminacije iz organizma. a sličnih izvještaja o induktorima bilo je jako mnogo. Nemam namjeru pisati o svim spomenutim antiastmaticima. Činilo se da su svi problemi uklonjeni. To je vrijeme kroz koje se koncentracija lijeka u krvi smanji na polovicu od neke početne. Razlike među ljudima u farmakokinetici teofilina su izrazito velike. izrazito je važno odgojiti pacijente da žive sa svojom bolešću uz puno njezino poštivanje što se tiče izlaganja naporima. zbog indukcije sinteze enzima izazvane svakakvim razlozima. podne i večer nije dobar. redovitog uzimanja lijekova i ponašanja u slučaju njezina napada. Rezultati su bili sasvim neočekivani. utjecati čak uživanje u mesu s roštilja na ugljen. podne. U naših pacijenata nalazili smo vrijeme polueliminacije u rasponu od 1 do 11 h. Doze su bile preniske. Mislim na optužbe da režim doziranja jutro. Tada smo dokazivali kako taj režim doziranja nije dobar za ovako problematični lijek. večer i ponoć). Zato su jedino koncentracije u krvi dobro korelirale s učinkom na olakšanje tegoba astme. Ključni problem je u tome što je teško postaviti ispravnu dozu i odrediti pravilne razmake među dozama. a slično smo nalazili u literaturi. Konačno su nam početkom osamdesetih godina došli na ispitivanje retard pripravci i uglavnom su s njima bili zadovoljni i pacijenti i liječnici. u podne i uvečer. Htjeli smo ispitati kakva će biti farmakokinetika teofilina ako ga se daje u različito doba dana (jutro. ali ne mogu nikako izbjeći teofilin i kortikosteroide. ali je očito bilo da treba lijek davati ili češće ili u još višim dozama. Istina to više nije bilo važno nakon pojave retard preparata. Očito nikad terapijski problematični bolesnici neće biti zadovoljni s ovakvim lijekom. a režim doziranja nam se također nije sviđao. Razlozi su u brzini metaboliziranja. U vrijeme tih kasnih sedamdesetih zapravo nismo imali ni poštene lijekova na bazi teofilina. Teofilin se nakon večernje i ponoćne doze znatno slabije eliminirao iz organizma i zadržavale su se više koncentracije u krvi.

Sve u svemu se može reći da antiastmatici nisu opasni lijekovi. Nažalost potreba za njima se ne smanjuje nego čak povećava. Oni su bili zaduženi za sprječavanje odbacivanja tuđeg organa iako im je prvotna namjena bila sasvim drugačija. što je kod astmatičara važno. a pogotovo ne smrtni završetak predoziranog pacijenta. U svakom slučaju. Oni djeluju protualergijski i protuupalno. od srca do kože ili kose. Ako su koncentracije u krvi bile ispod određene razine mogao je izostati imunosupresivni učinak i tijelo bi odbacilo transplantat. a posebno zato što smo se moja skupina i ja dugo i uspješno s njima bavili. Tada mladi kliničar a danas ugledni znanstvenik i profesor okupio je skupinu stručnjaka iz različitih područja medicine. Najviše smo viđali glavobolja ili želučanih poteškoća. a u rijetkim slučajevima slabe kardiotoksične učinke. Uz sve ostalo farmakokinetika mu je ovisila o brojnim poremećajima u organizmu. Danas se presađuje sve. jer sam shvatio da iako mali kotačić imam važnu ulogu u velikom pionirskom poslu na ovim prostorima Europe.najmodernija saznanja iz uglednih znanstvenih časopisa. Malo značajnije povećanje koncentracija u krvi moglo je voditi brojnim teškim štetnim učincima. ne mogu izostaviti neke od njih zbog različitih razloga. Pripremali smo se pozorno za odgovorni posao nastojeći dati sve od 87 . a probleme samo u pojedinim slučajevima. Možda još koju riječ o kortikosteroidima. od kojih je neke izazivao lijek a neke pak stanje nakon transplatacije. kako bi u suradnji krenuli s ambicioznim programom transplantacije. Kod njih se znaju javiti nuspojave tipične za kortikosteroide kao na slici lijevo. teofilin je bolesnicima donio golemu korist. Bio sam istovremeno ponosan i uplašen svoje odgovornosti. ali se također povlače s prestankom terapije tim lijekovima. ali naravno da njihova nepravilna primjena može izazvati brojne probleme. a prije toga nije bilo dok se nisu pojavili imunosupresivi. metilprednizolon). bez kojeg bi uz neke druge poput takrolimusa bilo nezamislivo presađivanje svih mogućih organa. Drugi lijekovi Nema smisla pisati o svim mogućim lijekovima. Imunosupresivi Nisu to lijekovi koji se često koriste niti se koriste izvan izvrsnog nadzora kliničara. Ciklosporin je bio nezgodan lijek s vrlo uskim terapijskim područjem. a neki misle da je sve skupa vezano i uz sve veće onečišćenje našeg okoliša tvarima koje mogu dovesti do bronhijalne astme. od izostanka učinka zbog male ili neredovite doze do relativno slabih nuspojava izazvanih različitim razlozima uključujući i predoziranje. Djelovanje im se javlja sa zadrškom i zapravo se rijetko primjenjuju intravenski (npr. Moja skupina je imala puno iskustva s ciklosporinom. a najgori je bio teško oštećenje bubrega. Sjećam se tih prvih dana iz osamdesetih godina kad mi je došao tada relativno mladi hematolog s prijedlogom da se uključim u njihov transplantacijski tim praćenje koncentracija ciklosporina u pacijenata s transplatiranom koštanom srži. jer iscrpio sam listu onih najopasnijih za ljudsko zdravlje u široj populaciji. Na kraju vezano uz teofilin valja reći da nikad nismo vidjeli neko ozbiljnije otrovanje ovim lijekom. Međutim.

kad je svaki pacijent bio više od člana obitelji. 88 . Zbog toga je izrazito važno znati podesiti terapiju uz kombinaciju s ionizacijskim zračenjem. I opet se mora paziti na balans tako da se što više našteti tumorskim stanicama a što više poštedi one zdrave.. Ciklosporin nije ugodan lijek zbog brojnih nuspojava. Onaj tko nije radio u klinici ne može to razumjeti. Citostatici Citostatici nisu česti lijekovi i bilo bi dobro da ih se mora koristiti što rjeđe. Mi smo počeli mjeriti metotreksat u krvi na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. Nema citostatika bez nuspojava. Ako smo pri tome i malo uspjeli smanjiti patnje bolesnika. teško je nabrojati što smo sve mi u maloj Hrvatskoj uspješno proizvodili po vlastitim postupcima. Što ste duže s bolesnikom to se više emocionalno vežete uz njega i mislim da je to nemoguće izbjeći. Ja sam jako ponosan na moj skromni doprinos razvoju transplatacije organa. Sjećam se one užasne Baxter-ove katastrofe kad sam nekima od liječnika s hemodijalize postao rame za plakanje. Nikad neću zaboraviti to iskustvo. Nadam se da će se ta industrija ipak oporaviti i zadobiti ono mjesto koje joj pripada prema pameti njezinih ljudi. koje mogu biti bolesniku nepodnošljive. Oni se koriste protiv stanica tumora više ili manje uspješno. ali ja sam prečesto vidio to emocionalno povezivanje zdravstvenog osoblja i pacijenata. Nažalost. imamo pravo na zadovoljstvo zbog učinjenih dobrih dijela. a mislim da jesmo. itd. a brzo zatim i cisplatinium. Ako zbog ničeg drugog bio sam dužan spomenuti ciklosporin zbog tih razloga. ali ni jednog pacijenta nismo izgubili zbog otrovanja. Vjerojatno niti radi odbacivanja organa zbog loše vođene terapije ciklosporinom. Uostalom. Svatko iz transplatacijskog tima se brinuo o tim ljudima kao o vlastitoj djeci i prva stvar svakog dana je bila saznati kako se naš transplatirani bolesnik osjeća. srca i drugih organa. Jeste li znali da je proizvodnja vitamina C u Plivi (slika lijevo) bila jedna od prvih u svijetu? Jeste li znali da smo godinama proizvodili vrlo uspješno acetilsalicilnu kiselinu? Jeste li znali da smo po sasvim originalnom hrvatskom postupku proizvodili antidot penicilamin? Ma. Imali smo proizvodnju brojnih lijekova osim onih koje sam već spominjao.sebe. Među prvima smo pristupili i međunarodnoj kontroli kvalitete rada laboratorija (jedan ugledni londonski laboratorij je obavljao mjesečnu kontrolu) i razvili računarske programe za individualizaciju doze na temelju izmjerenih farmakokinetskih parametara svakog od bolesnika. Primjena imunosupresiva i svi oni važniji poslovi transplantacije i održavanja bolesnika pokazali su da imamo vrhunske zdravstvene stručnjake. to se pokazalo prema brojnim kongresnim priopćenjima diljem svijeta i radovima u najuglednijim medicinskim časopisima svijeta. Opasni su to lijekovi. jer ne ubijaju samo stanice tumora nego i normalne zdrave stanice. ali opet se vraćam na početak ovog odlomka. prošla su vremena kad smo bili izrazito ponosni na sebe zbog razvijene farmaceutske industrije. ali su se osjećali kao roditelj kad izgubi dijete zbog neke nagle bolesti ili drugog razloga i pita se je li išta mogao učiniti da to spriječi. Već jako davno se spoznalo da mjerenje koncentracija u krvi pomaže pri tom poslu. Kako je spavao? Što je jeo? Je li njegovo stanje stabilno? Itd. jer nakon izuzetno uspješnog programa presađivanja koštane srži počela su intenzivna presađivanja bubrega. Oni su živjeli u sterilnim komorama radi zaštite od infekcija i bili pod nadzorom iz minute u minutu. I sad je dosta Neću više pisati o lijekovima. Na njima nije bilo apsolutno nikakve krivice.

a onda su zainteresirani shvatili da su im informacije svud na raspolaganju. Kao šezdesetosmaš razumijem događaje. Međutim. Jedan od problema je u tome što danas ima toliko puno sredstava ovisnosti da ih praktički svaki i malo školovan kemičar može sam proizvesti. Nakon toga su na sveučilištima Amerike otvarani računarski centri preko kojih se moglo pretraživati literaturu. Međutim. Znanstvena literatura je od kraja 19. ali ne mogu sigurno utvrditi razloge one velike pobune. vjerojatno kao povijest civilizacija. Zadnji slučaj individualnog pristupa veže se uz meti-fentanil. u davnim vremenima su takva sredstva korištena samo u posebne svrhe i u ograničenim skupinama ljudi. Očito je njegova sinteza napravljena u nekom ilegalnom laboratoriju gdje su otkrili i pravu dozu oko 200 puta nižu od doze uobičajenih opijata (morfij). a dio se okrenuo u svojoj nemoći sredstvima ovisnosti.OVISNOSTI Povijest primjene sredstava ovisnosti je izrazito duga. Vjerojatno se tim poslom bave i političari. a razlog je bio u činjenici da proizvođači i distributeri takvih sredstava mogu ostvariti silne zarade. organizirani kriminal se uvijek snalazio i nije podnosio voluntarizam studenata. na samu Novu godinu. Danas gotovo da ne postoji subjektivni pristup. Trebalo je samo čitati znanstvene časopise i razmišljati kao pravi kemičar. Postoje podaci da su ih koristili svećenici. a u svoje ruke preuzeo ih je organizirani kriminal. a čovjek je umro. Nakon nekoliko smrtnih slučajeva zaplijenili su policajci na ulici drogu «China white» i tek analizom se otkrilo da joj je glavni sastojak metil-fentanil do tad nepoznata tvar i bez svog CAS broja. a ipak mogu ponešto reći o problemu. Tada je počela priprava takvih sredstava u vlastitoj proizvodnji i od onda se bilježi uzlazni trend. Istina. Kriminalci u času prepoznaju genijalce i preuzimaju od njih posao distribucije sredstava ovisnosti. proroci. Tek nedavno počela su se takva sredstva koristiti među običnim ljudima. vračevi ili druge osobe koje su zarađivale za život na taj način. Oni koji su sintetizirali tu tvar morali su biti vrsni kemičari i farmakolozi. Spominjem tek knjige «Drug Production for Fun and Profit» ili «Psychodelic Chemistry». što je omogućilo studentima i drugim zaniteresiranima brži i bolji pregled literature o svim aspektima djelovanja kemikalija uključujući interakcije lijekova. Danas se jako isplati baviti takvim poslovima. Toksikolozi su sasvim nebitan i nemoćan činitelj u toj prljavoj raboti i jedini im je zadatak dokazivati za sud. koje su danas raritet i postižu visoku cijenu na tržištu antikviteta. Konačno je došao internet i omogućio nevjerojatnu lakoću dolaženja do podataka. Tih šezdesetih godina čak su tiskane ilegalne knjige priručnici za pripravu sredstava ovisnosti. Ljudi su različito doživjeli događaje. U bolnicu je primljen mladi čovjek u komi sa svim znakovima predoziranja opijatima. Na početku su recepti za proizvodnju prepisivani i korišteni u malom opsegu. koji se pojavio na tržištu 1981. analizom u mokraći nije se pronašlo ni tragove opijata i liječnici se nisu usudili primijeniti protuotrove. 89 . Događaji su se u tom negativnom smjeru počeli odvijati u drugoj polovici šezdesetih godina prošlog stoljeća. a dokaza da su cijele države sudjelovale u proizvodnji i raspodjeli sredstava ovisnosti bilo je i ima ih danas. stoljeća obilovala dobrim opisima sinteze sredstava ovisnosti ili njihove izolacije iz prirodnih materijala. Izdavač jedne od njih ima vrlo znakovito ime «Underground Press».

po djelovanju oni nisu jednaki. Velika Britanija je u svojoj povijesti učinila silno mnogo teških zločina u slavu i hvalu svoje kraljevine. morfij u ovim ili onim oblicima nije loša zamjena. koji su Britanci za kaznu spalili i razrušili. Kralj je svakako polusintetski heroin. halucinogene. pa su države morale reagirati njihovim nadzorom. polusintetske i sintentske. U daljnjem tekstu slijedit ćemo uobičajenu podjelu na opijate. Kad se sredstva ovisnosti negdje udomaće onda ih je teško iskorijeniti. U Kini je ovisnost o opijumu još uvijek jako česta i ljudi se znaju predozirati. godine posjetio Kinu pokazali su mi ostatke uništenog najljepšeg hrama. od kada je počeo pad. što zna svaki ovisnik. ali nije ih bilo lako opljačkati budući je kineska carevina još uvijek bila tvrd orah iako u teškoj krizi. jer bi do dolaska u bolnicu sigurno umrli. a onda je tijekom 19. a najgori je slučaj širenje opijuma u Kini. Te godine kad sam posjetio Peking čudilo me zbog čega proizvode autoinjektore s naloksonom i trebalo mi je dugo vremena dok sam shvatio. koja im omogućava vezanje na opijatske receptore. a sve ostalo je manje ili više slab nadomjestak kad nema prave droge. ali toga više nema. Odlučili su je slomiti opijumom i britanski agenti su neštedimice opskrbljivali Kinu opijumom. To pokazuje koliko su studenti onih godina bili sposobni i spretni. To je jedini način da spase otrovane ovisnike u udaljenim krajevima. veliki su shvatili kako se sredstvima ovisnosti može postići velike uspjehe u kontroli protivnika. Kina se polako navikavala na opijum i davala je za njega svako moguće blago koje je bilo zanimljivo Britancima. Privlačila su ih neizmjerna kineska bogatstva. a svima je ista prostorna struktura. Organizirani kriminal ne trpi amatere na svom području. a razlog je bio u tome što su izumitelji uspjeli pocijepati racemični proizvod u dva optički aktivna enantiomera i dati na tržište samo onaj koji nije izazivao teške nuspojave. depresore SŽS i ostala sredstva ovisnosti. Međutim. Britanci su okrutno kaznili neposluh ubijajući i uništavajući sve pred sobom. 90 . a prvenstveno u Europu. Na Bliskom istoku do tada opijum nije predstavljao širi društveni problem. ma kako oni pametni bili. ali ono što su napravili u Kini možda nadilazi sva ostala zla. Kad sam 1995. Opijati Najstariji je naravno opijum i stoljećima se koristio na Bliskom istoku za uživanje u visokim slojevima društva. a Europa je reagirala drugačije. a naplaćivali su ga na različite načine. koji su Kinezi izgubili. Kina je pokušavala iskorijeniti ovisnost. Najjednostavniji način korištenja opijuma bilo je pušenjem s nargilama i pušionice su se razvojem trgovine u ono vrijeme počele širiti Europom povećavajući broj ovisnika. ali nikad u tome nije uspjela. Pušionice opijuma su tijekom 19. stoljeća zabilježeno njegovo širenje na sve strane. Kako je tamo malo bolnica (1 na približno svakih 500 km) onda «bosonogim» liječnicima u liječničku torbu stavljaju autoinjektore s naloksonom.Kroz slijedeće godine broj umrlih je rastao sve do 1984. Ne pokazuje li to stanje danas u zapadnom svijetu? Opijati se dijele na prirodne. Onda je kinesko carstvo zaključilo da je toga dosta i počeo je Opijumski rat. Međutim. psihostimulanse. stoljeća postale kultna mjesta za umjetnike. političare i bogate besposlene ljude. od srebra do umjetnina.

kod iznenadne kontrole korištenja morfija na odjelima. ali se javlja ovisnost među zdravstvenim djelatnicima. a daje se također u svim slučajevima snažnih bolova (npr. Najvažniji sastojak opijuma je morfij. kad je opijum relativno jeftin u odnosu na heroin ili čisti morfij. Ne zna se koliko zdravstvenih djelatnika u svijetu pati zbog ovisnosti o morfiju. Glavni razlog njegova preživljavanja bio je vjerojatno u činjenici da je ampula s morfijem bila jako stara i da se 91 . rane nastale u ratu ili drugim nesrećama).Osnova je naravno opijum. a u Europi je takav način uživanja opijata davno nestao. prekidanje prijateljstava. a doza je bila ogromna namijenjena konjima. koji je prije tridesetak godina primljen na Rebro u komi sa zastojem disanja. itd. Ujutro se nožem ili sličnom alatkom već pomalo skrutnuti produkt skida i stavlja u spremnike za opijum i onda se pusti da dozrije. a samo ih se povremeno pronalazi npr. nakon čega je primijenjen nalokson i gospodin se oporavio. Ovisnici teško dolaze do morfija i zato ga rijetko uzimaju. ali stanje se može vremenom promijeniti. Negdje pred večer se prave blagi rezovi na zelenim makovicama i pusti se da se na njima stvore kapi soka. stoljeća. preosjetljivost na kritiku. Istočno od nas se opijum puši nargilama. Evo kako je izgledala tipična europska pušiona opijuma iz 19. česti kašalj. Morfij se dobro apsorbira dišnim putovima i djelovanja su mu prihvatljiva svakom ovisniku. gubitak interesa za školu ili posao. Dosta mu je bilo svega nakon smrti voljene supruge i on je sam sebi injicirao tu veliku dozu ne želeći više živjeti sam. poremećaji spavanja. crvenilo očiju. Kod ovisnika se opaža gubitak apetita. To je opijum. Zapravo je čudno da se Europa odrekla tog načina primjene opijata. Takva ovisnost se teško otkriva temeljem simptoma. a ima i drugih alkaloida čak sa donekle sličnim djelovanjem poput kodeina. Meni je ostao u sjećanju stari veterinar. Čisti morfij proizvodi se kao lijek za terminalne faze mnogih bolesti. koji se dobiva iz makovica. Bio je to pokušaj samoubojstva prastarim morfijem iz njegove veterinarske ambulante. Napravio sam toksikološku analizu i nedvojbeno dokazao morfij. U slučaju predoziranja umire se zbog prestanka disanja. Stari gospodin je nakon odlaska u mirovinu sačuvao nekoliko ampula vjerojatno računajući da bi mu možda mogle trebati u starosti kad odluči da je dosta.

Tvrdio je kako je sestra pobrkala uzorke mokraće i njegovo ime stavila na epruvetu drugog ovisnika. Problem je u tome što se kroz duge godine drži na tako visokom mjestu i nema nikakvih pokazatelja da bi broj umrlih mogao početi s padom. On je već na odjelu žestoko protestirao i tražio od «aljkave» sestre da ne šalje taj pogrešni uzorak. Dobili su njegovu privolu da mogu kad se sjete uzeti od njega uzorak mokraće i donijeti je k meni na analizu. Jednom prilikom otac je donio mokraću na analizu. Počelo 92 . a niti pola sata nakon njega pojavio se bivši ovisnik tražeći ozbiljan razgovor. šećer i druge u vodi topljive tvari). ali moj poznanik je i dalje tvrdio da je nevin optužen. posebno kad nasljednici čiste zalihe svojih predaka. Sin mojih dobrih poznanika u to se vrijeme liječio u toj bolnici i ja sam jednog dana dobio njegov uzorak mokraće. Što se tiče predoziranja podaci su nepouzdani. jer se otrovanja često ne prijavljuju niti se otrovani zbog jasnih razloga javljaju na bolničko liječenje. Zbog načina primjene i čestog nedostatka šprica s iglama ovisnici još uvijek znaju koristiti istu špricu. Proizvodnja i prodaja heroina pod potpunim je nadzorom organiziranog kriminala i to je jedan od velikih problema. Taj problem čuvanja starih lijekova ili drugih kemikalija se javlja vrlo često. Naprosto je nevjerojatno na koje su načine dolazili do heroina ili drugih opijata. Proizvodnja heroina iz opijuma je izrazito jednostavna i odvija se acetiliranjem anhidridom octene kiseline prema propisu objavljenom u njemačkim časopisima krajem 19. Proizvodi se u zemljama Bliskog ili Dalekog istoka često u suradnji s vlašću. a samo jednom je pretekao ugljikov monoksid. pa su se neke zarazne bolesti na taj način proširile u ovoj populaciji. Zato svaki diler ima u posjedu preciznu vagu. a kvaliteta mu izrazito varira (vidi sliku dolje desno). kako se vidi na slici dolje lijevo.aktivna tvar već u priličnoj mjeri raspala. Po broju smrtnih slučajeva u Hrvatskoj on je iz godine u godinu na drugom mjestu. Bilo je pokušaja priprave lingvaleta s heroinom. Najopasniji predstavnik opijata je heroin. stoljeća. Naravno da je uzorak bio pozitivan na heroin. Nikad nije uspjela učinkovita primjena heroina drugim putem osim intravenskog. jer tada još uvijek nije zaživio metadonski program liječenja. Još nisam ni počeo s analizom a nazvao me ovisnik moleći da mu pomognem u razotkrivanju aljkavosti sestara na odjelu. a on se i najčešće koristi kao sredstvo ovisnosti. Dobar trag za policiju. Međunarodne mreže kriminalaca obično ga preko brojnih granica prevoze u koliko toliko čistom obliku. za kojeg je moj poznanik znao da se fiksa. Kontrolirali smo ovisnike iz kliničke bolnice Sestara milosrdnica. Prvenstveno se misli na hepatits i AIDS. koji su tamo bili na liječenju ovisnosti. Neko vrijeme nakon toga je pušten s liječenja i roditelji su bdjeli nad njim. kinin. a onda dileri na terenu rade iz njega pripravke za intravensku primjenu dodavajući punila (npr. Moj laboratorij na Rebru počeo je obavljati analize heroina u mokraći na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. ali naravno bez uspjeha. jer što će građaninu precizna mala vaga.

Ne ulazeći u ocjenu vrijednosti tog programa odvikavanja moram reći da se liječeni ovisnici vrlo često vraćaju heroinu kad dođu u priliku za to. kao npr. jedno vrijeme su ovisnici korištenjem žlice. On je to znao unaprijed. Religijski obredi. Užasno u cijeloj priči je bilo to što je moj ovisnik bio vrhunski intelektualac. Danas se općenito smatra da je let vještica na metlama bio povezan s halucinacijama nastalim zbog uporabe halucinogena. slovio je kao vrstan pravni stručnjak. o kojem je već bilo govora naprijed. Zapravo je i mogao nastati intervencijom ovisnika. kao npr. stoljeća. Sve je upropastio zbog heroina. na kodein. su bili vezani uz korištenje halucinogenih biljaka. To se posebno odnosi na različite lijekove za teške bolove. ali moja analiza je osim morfija detektirala i mono-acetilmorfij. a od onih «božanskih» učinaka heroina nemaju ništa.je s njegovim pitanjima o pouzdanosti moje analize. Tako barem kažu ovisnici. Stvari su se počele mijenjati krajem 19. posebno što se tiče mogućih interferencija. Ja sam se složio s njim. a više se nikad nakon toga oni učinci prvog uzimanja ne mogu ponoviti bez obzira koliko ovisnik povećao dozu heroina. Jedan od sintetskih opijata je ipak iskočio budući se koristi masovno u liječenju ovisnosti. Aktivno je govorio barem 3 svjetska jezika. čaranje. itd. Ja sam mu morao priznati da su interferencije moguće. posebno u narodnoj umjetnosti starih naroda u Americi i neka su njihova djela zaista prekrasna. prorokovanje. Donekle se tome približio metil-amfetamin. Ta skupina opijata ima značajnu prednost da se većina može primijeniti preko probavnog sustava za razliku od morfija i heroina. Objašnjavao mi je kako je imao teške glavobolje i gutao je neumjerene količine analgetika. jer je detaljno proučavao literaturu tada krajem osamdesetih godina. Želim naglasiti još jednu važnu stvar vezano za ovisnost o opijatima. Naime. Ni jedan ne daje one učinke koje daje heroin ili su učinci značajno manje intenzivni. anhidrida octene kiseline i svijeće na primitivan način prerađivali kodein u heroin i onda prljavi reakcioni produkt inicirali u vene. ali omogućava ovisniku da izbjegne krizu. ova slika dolje nastala pod djelovanjem meskalina. Njegova uloga je u sprječavanju ovisničke krize. mistične svečanosti itd. 93 . Neki od njih kao npr. koji se intenzivno razgrađuju prvim prolaskom kroz jetra. koji pak nije mogao nastati iz kodeina. Meni je žalosno gledati te mlade ljude kad ujutro dođu pred ambulantu opće prakse progutati svoju tabletu metadona kako bi mogli normalno živjeti i raditi. Kažu da je najbolje prvi puta. kad su ih počeli koristiti umjetnici radi dobivanja ideja za nove umjetnine. Halucinogeni Teško je naći područja na kugli zemaljskoj gdje se kroz povijest nisu koristili halucinogeni u posebne svrhe. Korištenje iskustava djelovanja halucinogena kod umjetnika ima dugu tradiciju. tramadon su sasvim nezanimljivi. Obični ljudi u svakodnevnom životu nisu se usudili uzimati halucinogena sredstva nego su ona bila rezervirana samo za izabrane ili za veći broj građana samo u vrlo važnim prigodama. Sintetski opijati koriste se u krajnjoj nuždi kad nema heroina. jer im je glavni učinak analgetski. Ne daje nikakve zanimljive učinke. pa se sad može očekivati pozitivan nalaz na morfij. To je metadon važan u metadonskom programu. koji se nalazi u mnogim često korištenim analgeticima. bio je učitelj skijanja.

ali je doveo u opasnost i svoj život. Bilo je to vrijeme LSD-a. posebno u SAD. Kao relativno oprezan čovjek krenuo je od ekstremno niske doze od 0. Zato su im priredili goleme količine jeftinog i lako dostupnog LSD-a te tako otupili oštricu studentske pobune. Komitet 300 (Dr. ali se ne može isključiti ni neke čudne i sulude teorije. koji nastoje vladati na svaki način. Studenti su s oduševljenjem prihvatili LSD.Dramatičan porast primjene halucinogena došao je s «Djecom cvijeća» 1968. 94 . John Coleman.2 mg. Detaljno je opisao proživljeno i na tome je sve stalo tih davnih godina. što se može više vidjeti u slavnom filmu «Kosa». ali i to je bila izrazito visoka doza za početnika na LSD-u. Postoje brojne teorije. Pogledajte ovaj plakat ispod teksta. od one o vrsnim mladim kemičarima tadašnje studentske populacije do teorije zavjere Kluba 300. ali također iz brojnih publikacija i reklamnih kampanja studentskih prvaka. U tim godinama su kemičari nerijetko pokušavali ispitati djelovanje tvari koje su izmislili. Detecka Zagreb. Točno je da se u kasnijim godinama otkrilo mnogo ilegalnih kućnih studentskih laboratorija sa znatnim količinama LSD-a namijenjenog tržištu. počela nekontroliranu primjenu različitih sredstava ovisnosti.) prema nekim je autorima čvrsta organizacija gospodara svijeta. a posebno upravo halucinogena. 2005. Zbog čega se LSD naglo pojavio u obliku tableta krajem šezdesetih godina i zašto je bio jeftin i dostupan širokoj populaciji još uvijek je zapravo tajna. pa je to učinio i Hofman. Prema jednoj od teorija oni su napravili veliki pokus nadzora nad mladom buntovnom generacijom skrećući je u teškim vremenima Vijetnamskog rata na sporedni kolosijek. godine kad je tadašnja mlada generacija. Doživio je nevjerojatne halucinacije. godine švicarski kemičar Hofman polazeći od ergot alkaloida iz kojih je priredio lisergičnu kiselinu te je onda preveo u amid. Sintetizirao ga je 1943. Hijerarhija zavjerenika: Komitet 300.

Danas se on toliko proširio kuglom zemaljskom da nema praktički mjesta gdje se ne koristi u ovom ili onom obliku. Nitko ne zna zašto i mnogi postavljaju pitanja zbog čega je to tako. od tableta do whatman papira natopljenog LSD-om i s nacrtanim likovima iz crtanih filmova. Vode se teške rasprave između pobornika legalizacije indijske konoplje i onih koji ga proglašavaju opasnim sredstvom ovisnosti. Drugi globalni halucinogen. što se ogleda i u našoj državi. slučaj mladića koji je zamislio da je ptica i skočio je kroz prozor iz višekatnice u smrt) te da predoziranja nisu rijetka. ali zaboravljaju da kod psihički labilnih osoba može ostaviti izrazito teške posljedice. Ona teorija zavjere Komiteta 300 tumači da je to zbog toga što vladarima svijeta LSD više nije bio potreban i zato što je veliki pokus kontroliranja mlade generacije uspješno završen. Obzirom na to da se može primjenjivati preko probavnog sustava dolazio je na tržište u obliku različitih pripravaka. koji je daleko nadmašio LSD. Zaista je zanimljiva činjenica da je samo u SAD barem jednom kušalo LSD više od 20 milijuna ljudi. a zapad se orijentirao na pušenje lišća te biljke pod nazivom marihuana. da halucinacije mogu biti izrazito snažne i uvjerljive (npr.Žestoki pobornici slobodne primjene LSD-a vrlo uporno ponavljaju da se na njega ne stvara ovisnost. ali također to da je njegova uporaba kasnijih godina postajala sve rjeđa. THC se uživa na dva različita načina. Istok koristi hašiš ili uljni ekstrakt konoplje pušeći ga najčešće iz nargila. Korisnicima se pak jako sviđaju halucinacije iako neke od njih nisu ugodne. 95 . svakako je tetrahidrokanabinol (THC) glavni sastojak indijske konoplje.

a prvi odgovor proizvođača je bio da danas dobar dio Europe dozvoljava proizvode poput sapuna. Proizvođači koriste interes za marihuanu i pokušavaju plasirati na tržište legalno proizvode koji na nju podsjećaju. Mi naravno nismo htjeli dopustiti takvu rabotu na hrvatskom tržištu i onda je slovenski proizvođač izišao s tvrdnjom da njihovo pivo zapravo ne sadrži ekstrakt indijske nego industrijske konoplje.Stare statistike iz SAD govore da više od 100 milijuna ljudi povremeno puši marihuanu. ali se može primjenjivati i kod astme i drugih bolesti. Mi smo koju godinu prije rata obavili analizu mokraće u djece iz jedne zagrebačke srednje škole i ostali iznenađeni. a diler je stavljen u zatvor čekajući rezultat analize u hrvatskim laboratorijima. Slučajeva sa zapljenama marihuane je toliko mnogo da je teško izabrati neki posebno zanimljiv slučaj. kako za nas tako i za dilera. Zbog toga pobornici primjene marihuane stalno izvlače argumente o 96 . Činjenica je da THC ima i ljekovita svojstva. kolonjskih voda. Počelo je kod nas negdje pred kraj devedesetih prošlog stoljeća kad je slovenski proizvođač zatražio registraciju piva s ekstraktom marihuane. Javno zdravstvo je odmah skočilo protiv ideje o stavljanju u promet takvog proizvoda. Rezultat je bio iznenađenje. Naravno da je diler pušten na slobodu. ali onda su analize pokazale da i industrijska konoplja sadrži vrlo niske koncentracije THC. Uzorci su bili uzeti slučajnog dana i očekivali smo relativno mali broj uživatelja THC. ali ga sadrži. Pozitivni rezultati nađeni su u skoro 50% učenika. Kako vrijeme prolazi to marihuana postaje sve češće sredstvo uživanja mlade generacije. Samo još jedna tema vezana uz THC. a stanje nije bolje niti u zemljama Europe. Na boci se kočio list indijske konoplje. Meni se ipak najviše dopao slučaj od prije desetak godina kad je policija uhitila Nijemca dilera. a tekst je govorio o pivu obogaćenom ekstraktom te biljke. U nekim slučajevima on je lijek izbora kod liječenja glaukoma. ali smo naučili kako kvaliteta marihuane jako ovisi o klimatskim i drugim uvjetima na mjestu proizvodnje. dezodoranasa i slično s ekstraktom indijske konoplje odnosno s hašišem. koji je nastojao pokriti troškove svojeg ljetovanja prodajom marihuane proizvedene u Njemačkoj. Iz toga se već na prvi pogled moglo zaključiti da proizvođač krivo deklarira svoj proizvod i da se zbog toga ne smije pustiti na tržište. Sva zaliha marihuane je zaplijenjena u jednom primorskom gradiću. Sadržaj THC u travi je bio tako nizak da se nije moglo govoriti o sredstvu ovisnosti.

Nanjušili su ga ovisnici i počeli njegovu masovnu proizvodnju. 97 . Ostao mi je u sjećanju slučaj od prije dvadesetak godina kad je uhvaćeni uživatelj marihuane u SAD zatražio zaštitu države. a za zdravlje kolega ih više nije briga. Ono na što se stalno upozorava jest njegova loša kvaliteta na tržištu zbog loše sinteze i brojnih nečistoća u pripravcima s tržišta. Smatra se da su najčešće nuspojave povezane s tim nečistoćama.korisnosti THC u terapiji. “Rocket fuel”. Samo neka prihodi dolaze u njihove džepove. Sud je zaključio da taj građanin ima pravo na svoj lijek. “Killer weed”. a možda je to zato što su se mladi lavovi dali uključiti u redove organiziranog kriminala i svejedno im je što proizvode. Trend fušerske sinteze sredstava ovisnosti postao je pravilo u vremenima novog milenija. a kod nas se po mojem znanju nikad nije pojavio na crnom tržištu. Amerika ima puno iskustava s fenciklidinom (“Angel dust”. ali je zbog nuspojava (halucinacije) bio povučen s tržišta. ali su mu odredili da THC može i smije koristiti isključivo u obliku tableta. itd.) . “Crystal joints”. nije isključeno da neće obzirom na jednostavnu sintezu u kućnim laboratorijima i činjenicu da ga je isprobalo oko 10 milijuna Amerikanaca. Izgleda da nema više dobrih laboratorija poput onih iz ranih osamdesetih kad su studenti vrlo pozorno radili na sintezi metil-fentanila. jer on marihuanu koristi kao lijek protiv glaukoma i država mu je dužna osigurati neometano korištenje njegovog lijeka. posebno u bliskoj budućnosti kad generacija njezinih uživatelja preuzme vlast u državama Europe i u SAD. Ne znam kako će završiti sukobi oko THC. Međutim. Na početku je bio registriran kao anestetik. Evo primjera odraza njegove primjene u umjetnosti. koje mu pak država mora osigurati. Pušenje marihuane nije dolazilo u obzir. Nije isključeno da će pod određenim uvjetima biti donijeti propisi za korištenje ovog halucinogena.

a pretežno halucinogeni triptaminski derivati DMT (N-dimetiltriptamin). Ipak se i kod njih miješaju halucinogeni i psihostimulativni učinci. itd. on je reagirao sasvim suludo. ali također činjenica da su ljudi pod psilocibinom izrazito skloni sugestiji i da se s njima može izvrsno upravljati. Zanimalo ih je prvenstveno njegovo stimulativno djelovanje. ali i kod jednih i drugih tvari miješaju se simptomi. Naša priča se odigravala krajem srpnja 1991. Dvojica građana su shvatili da s dječakom nešto nije u redu i spremno su ga prihvatili u svoj automobil u vožnji prema Zadru. morao sam po jednom zadatku otići u opkoljeno Kruševo do kojeg se moglo prići samo morskim putem iz Novigrada do male lučice Ribnica ispod Kruševa. DPT (M. što je on hitno i učinio. a cijelim putem su ga pokušavali nagovoriti da svuče mrsku JNA odoru i naprosto pobjegne s njima . MDA (m-metoksi amfetamin). Nudili su mu i svoju odjeću. ali nam nikad nisu htjeli dati službeni nalaz budući uzorak nije bio uzet na način ispravan prema njihovim propisima. Zatražio sam da nam pošalje uzorke krvi i tkiva za analizu.N-dipropil triptamin. Prema literaturi ovu gljivu su koristili neki Indijanci prije boja. Mrtvo tijelo mladića prebačeno je JNA helikopterom u Zagreb i pokopano svečano prema jugoslavenskim običajima. Nije se s njim moglo uspostaviti pošten kontakt i samo je tražio da ga netko što prije prebaci u Karlobag. Iskočio je iz auta i počeo pucati po hrvatskim policajcima na dvorištu policijske postaje. a obitelj je bila nesretna i godinama tražila rehabilitaciju svog zagrebačkog dječaka. Znao sam i prije rata da JNA puno eksperimentira s ovakvim tvarima. Zaustavili su se pokraj njega da ga upitaju tko je i što tamo radi. Oni su uzvratili vatrom i ubili ga.. ali ga neće izvlačiti njegovi vojnici nego da si ja uzmem i izvučem četnika kojeg god želim uz njihovu 98 . Analizom je ustanovljeno da se radi o psilocibinu i njegovim derivatima.Amfetamini su pretežno stimulansi.5-dimetiloksi-4metilamfetamin). Neki su pretežno stimulansi a drugi pak halucinogeni iako svi posjeduju jedna i druga svojstva. PMA (p-metoksi amfetamin). godine. psilocibin. Dan ranije su obavili suludi napad na Kruševo ne obazirući se na vatru branitelja. Zapovjednik mi je rekao da su četnici jurili kao gudini. kao i derivati triptamina. Konačno su ga uvezli u dvorište prve policijske postaje i objasnili mu da je vrijeme za predaju i prelazak na našu stranu. Odmah sam posumnjao u primjenu psihostimulansa poput psilocibina i tražio sam da mi njegovi vojnici donesu jednog od tih ubijenih četnika kako bih mogao dokazati da ih je JNA zapravo drogirala. Moje najteže iskustvo je bilo s psilocibinom. On mi je odgovorio da mogu uzeti bilo kojeg od četnika koji su ležali razbacani niz padinu. kako bi postali hrabriji i izgubili osjećaj straha od ranjavanja. Tamo mi je zapovjednik postrojbe Imoćana objašnjavao kako ćemo imati miran dan jer su Četnici proglasili dan žalosti zbog pogibije oko 70 svojih vojnika. Kasnijom obdukcijom patolog je opazio brojne ubode na venama podlaktice i nazvao me s pitanjem da li treba reagirati. Bio je to zagrebački dječak unovačen među niške specijalce. triptaminskim derivatom iz gljive psilocibe na slici lijevo. Dvojica hrvatskih građana opazili su JNA vojnika kako odmah pokraj starog Masleničkog mosta stopira pokraj ceste. Nalaz je potvrđen i u nezavisnom policijskom laboratoriju u Wiesbadenu. Nikad je nije dočekala. ali on je imao nekakav cilj od kojeg odustati nije mogao. Izgledao im je čudan onako teško naoružan i okićen ručnim bombama za pojasom i na prsima. Pretežno halucinogeni amfetamini su DOM (2. Međutim. Negdje tih prvih dana kolovoza 1991. psilocin).

ali kasnije sam u više navrata slušao o suludim napadima četnika u Vukovaru i na nekim drugim mjestima. ali nisam odolio. Dakle. I dalje ga često koriste Indijanci na svojim posebnim svečanostima. Izgleda da su umjetnici inspiraciju dobili gledajući otrovane gljivom ludarom. Naravno da sam odustao od traženja četnika. Bogataši su znali kupovati sušene ludare i onda zvati prijatelje i ugledne ljude na druženje uz čaj od ludara. Eto jednog neistraženog područja iz Domovinskog rata. ples smrti! Možete ga naći na slikama ili čak na reljefima kao na ilustraciji lijevo. kad prevladavaju drugi užici. Ljubljenjem krastače ona je zapravo konzumirala bufotenin i uživala u veličanstvenim halucinacijama. Zapravo to i nije ništa naročito prema onome što se događa u modernim vremenima. Smrt pleše kolo s izabranim žrtvama. stoljeća u Europi. koje će odvesti na drugi svijet. koja sadrži brojne alkaloide i među njima ibotensku kiselinu. Tako su i oni mogli uživati pijući mokraću punu ibotenske kiseline i ibotenina. kao npr. kad su umjetnici otkrili kokain kao sredstvo koje im silno pomaže u njihovu radu. Čak ih koriste da bi mogli dulje 99 . Igraju kolo. prava primjena psihostimulansa počinje drugom polovicom 19. Ta halucinogena tvar vjerojatno je krivac za «dans macabre» poznat sa slika iz srednjeg vijeka. Nije im bilo pomoći i svi su umrli od otrovanja. Vani je čekala sirotinja s lončićima kako bi si uzela mokraću od uzvanika kao izađu van iz kuće mokriti. u Americi među Indijancima. kad se javljaju brojna stresna zanimanja na kojima neki mogu raditi samo uz primjenu stimulansa. Naravno da su ovisnici na neki način to saznali i koji put se može vidjeti čovjeka koji liže krastaču uživajući u nastalim halucinacijama i pateći zbog nadražujućih učinaka na svoje sluznice probavnog sustava. Među prvim simptomima otrovanja javlja se veselje i volja za plesom po samo njima poznatom taktu. Jedno vrijeme su ovisnici rado koristili meskalin ili vrh kaktusa pejot s visokim sadržajem te droge. Neka mi bude oprošteno što diram čak u bajke. Negdje sam pročitao da ona princeza što je poljubila žapca i onda se on pretvorio u prekrasnog princa zapravo nije princa doživjela u stvarnosti nego tek u svojim halucinacijama. Inače nije ta gljiva jednako opasna u svim krajevima Europe. pa se veselje širilo među velikim brojem ljudi. ali u zadnje vrijeme mu opada primjena. Na dalekom sjeveru Rusije prevladavaju njezina halucinogena djelovanja nad ostalima i ljudi je rado konzumiraju. Žaba krastača preko svoje kože luči nadražujuće tvari zbog čega je ni jedna životinja neće pojesti. I ja sam osobno čuo za takav slučaj u mom slavonskom selu gdje su susjedi pred jutro jednog dana pronašli cijelu obitelj kako teturajući plešu oko stola u kuhinji. Psihostimulansi Ima naznaka da su u rijetkim prigodama primjenjivani kroz povijest ljudskog roda. Navodno su konkviskadori davali indijancima žvakati lišće koke sa žbukom i onda su oni mogli raditi do iznemoglosti. Ima naravno još mnogo halucinogena na svim stranama svijeta. To joj je životna obrana.vatrenu zaštitu. To je možda slično uživanju u ekstremno paprenoj hrani. Međutim. ali zbog nečega izlučuje i halucinogenu tvar bufotenin. a onda ih je u starosti pretvorila u bajku tako lijepu malim curicama. U našim krajevima je poznata gljiva ludara ili muhara.

Kokain je svakako kralj droge kako po učincima tako i po prokletstvu koje donosi svojim uživateljima. heroina za i. Kao i kod heroina brojni ljudi žive od njegove proizvodnje. Liquid Lady). itd. Može se u jednoj državi različitim mehanizmima smanjivati obim njegove proizvodnje. u ratovima među vojnicima. distribucije. kao loše pročišćena kokainska baza Crack ili u smjesi s drugim sredstvima ovisnosti poput npr. Najskuplji je i najrašireniji čisti kokain (Gold Dust. sprječavanja širenja ili liječenja ovisnika. npr. 100 . stresnim i teškim zanimanjima poput onih u svim vrstama prometa. brojne amfetamine ili triptamine te druga manje poznata sredstva ovisnosti za postizanje stimulacije. Nema praktički mjesta gdje se nisu primjenjivali. u bjesomučnom plesu. jer tržište mora dobiti svoje kvote i dobiti će ih po bilo koju cijenu.). Ima ih zaista mnogo i spominjemo ovdje tek kokain iz prirode. itd.v. otopljen u alkoholu (npr. ali će onda rasti u drugoj državi. za bolju izdržljivost životinja. Neke države temelje ili su temeljile dobar dio svog proračuna upravo na kokainu.). Uostalom svaki građanin Europe češće ili rjeđe poseže za svojom šalicom bezazlene kave. Pojavljuje se u brojnim oblicima.uživati. Bili su vrlo rašireni u različitim sportovima. itd. primjenu (White Girl. Speedball. Vjerojatno se obimom korištenja najviše ističu među svim sredstvima ovisnosti. Nose Candy. Zbog dobre povezanosti politike i kriminala praktički se ne postižu nikakvi pomaci u smanjenju njegove proizvodnje. Green Gold.

Inače se amfetamin počeo prvo koristiti u konjičkim sportovima za stimuliranje konja. Naravno da smo odmah pokušali u uzorcima obavljati detekciju tankoslojnom kromatografijom i tada sam prvi put vidio amfetamine i njihove metabolite. Vjerojatno su slabljenjem socijalizma putovi opskrbe Europe krenuli i preko naših luka. a u prvi čas smo sumnjali da se možda radi o greški metode. a onda mu se primjena dalje širila na biciklizam i tek tada su se opazila njegova pogubna svojstva stvaranja ovisnosti. a najviše se izgleda proizvodi Exstasy tako popularan među mladima. kako je pokazano na slici gore desno. grčevi koji se ponavljaju. Ranijih godina su nam na policiji davali male uzorke različitih sredstava ovisnosti (npr. Do sada u Hrvatskoj nije otkriven niti jedan ilegalni sintetski laboratoriji. glavni njegov metabolit ekgonin bio je također jasno dokazan i nije bilo sumnje da se radi upravo o uživanju kokaina. pa je onda dio kokaina ostajao i za domaće tržište. Međutim. Uzimaju ga nekontrolirano prije odlaska na ples i uz njega mogu izdržati goleme napore ludog plesa kao na slici lijevo. Ja sam ga prvi put sreo negdje pred kraj osamdesetih godina analizom mokraće jednog liječenog ovisnika. ali smo se ipak pripremali za njega. Zanimljivo je da ga nismo imali niti u našem pokaznom ormariću. Crack sa slike gore lijevo se može naprosto bacati na vruću zagrijanu ploču i onda udisati pare kokaina ili se pak može miješati s marihuanom i pušiti. itd. Naš zadatak bio je također davanje različitih doping sredstava dragovoljcima i sakupljanje njihove mokraće radi prikupljanja standarda zabranjenih sredstava. Jako se pazi na preteče (prekursore) ovih tvari u sintezi. itd. pa je granični nadzor uvoza kemikalija na tom području izrazito strog. Međutim. Danas je to sredstvo koje zabrinjava. Jedan od problema je teški umor uz dehidraciju zbog čega je već bilo smrtnih slučajeva. Prvi pravi šok doživio sam odmah nakon Univerzijade kad smo dobili nekakav projekt kontrole lijekova u 101 . srčani udar. Simptomi su opasan ili fatalan porast tlaka. Sinteza amfetamina posebno je jednostavna i danas su oni glavni produkt kućnih laboratorija. ali još uvijek nije dokazano da može stvoriti ovisnost. marihuana. a čini se da ipak daje i neke druge učinke poput barem euforije ako već ne halucinacija. Nakon toga se počeo pojavljivati češće. preteče uvoze prosječni kemičari. a genijalci traže načina kako zaobići dobro opisane sintetske postupke i u tome često uspijevaju. oštećenje bubrega. Međutim. delirij i smrt. S heroinom se može primijeniti intravenski. kako bi imali materijala za provjere naše metode. heroin. Ja sam prvi put počeo raditi na detekciji amfetamina u vrijeme priprema za Univerzijadu u Zagrebu. ali su barem u dva navrata zaplijenjene veće količine njegovih preteča za garažnu proizvodnju nekog od amfetamina. za zabrinutost zdravstveni djelatnici imaju razloga. Ne sjećam se niti jednog teškog predoziranja kokainom. hašišovo ulje.).Čisti kokain najčešće se primjenjuje ušmrkivanjem. ali kokaina očito policija u to vrijeme nije ni sama imala u svojim edukativnim skladištima. Amfetamini i triptamini su goleme skupine strukturno sličnih tvari. jer je cijela ekipa s Rebra sudjelovala s dva analitička laboratorija u kontroli dopinga. Izgleda da je nakon pada Željezne zavjese proizvodnja amfetamina prebačena u Poljsku i Češku. Nema nikakvih protuotrova i liječenje je uglavnom simptomatsko.

ali ga je umor opet svladao tijekom putovanja kroz Sloveniju pa je progutao još nekoliko tableta i onda ga je uhvatilo. Ja sam obavio brzo analizu i pronašao da je vozač minibusa pun amfetamina. a nije se trebalo tome čuditi. To je tipično zanimanje u kojem se poseže za psihostimulansima. koji pak odlaze u određenu hrvatsku regiju (npr. Tada se ispostavilo da je ravnatelj ustanove naprosto ubacio u naš uzorak malo čistog kofeina da provjeri osobno kako 102 . a otrovani sportaš ne bi bio sposoban niti hodati i vjerojatno bi uzorak stigao iz neke bolnice. ali su mi oni rekli da ga proslijedim na psihijatriju. Javljanje nalaza na psihijatriju bilo je besmisleno budući je vozač iskoristio priliku dok je odvezan čekao na pregled u hodniku psihijatrijskog odjela i pobjegao je u nepoznatom smjeru. malaksalost i napadi panike. Uostalom. U automobilu hitne pomoći je podivljao i počeo uništavati inventar. Težak je to bio posao.iz područja oko Műnchena u područje oko Osijeka). Jedan od takvih psihostimulansa je i kofein inače prisutan u našoj svakodnevnoj kavici. Međutim. Koncentracija je bila 4 puta viša od najviše moguće očekivane. on je i priznao kako je prije putovanja progutao jednu ili dvije tablete. Prema pričanju putnika vozač je nakon ulaska u Hrvatsku negdje iza Bregane najednom počeo divljati po cesti vijugavo vozeći po trakama za oba smjera. bubrega i mozga te smrt. pa su se odmah našli i lijekovi za vozača. Sjećam se da se dragovoljac kod našeg pokusa uzorkovanja tresao nakon što je progutao jednu tabletu. posebno u noćnim sportovima poput umjetničkog klizanja. kamo je prebačen budući su liječnici shvatili kako se radi o stimulansu. koriste takve visoke doze kofeina i onda ga nije problem dokazati u mokraći tekućinskom kromatografijom. Sportaši. pogotovo ako je vozač bio stalno zaposlen na nekom gradilištu u Njemačkoj. Javio sam rezultat na odjel intenzivne skrbi.profesionalnih vozača. Inače je to vrlo zahtjevna analiza zbog stalnih kontrola i nadzora. grčevi. To su vrlo niske doze i sposobne su u običnog čovjeka malo odagnati pospanost. a onda smo odlučili prijaviti ga glavom voditelju svih ekipa. Bila je to tipična hrvatska priča vikend putovanja gastarbajtera iz Njemačke kući. Iznenadilo nas je koliko smo našli pozitivnih uzoraka na amfetamine. Putnici su ga svladali u vožnji i zaustavili vozilo. pa su se morali s njim boriti i konačno su ga svladali i vezali te se uputili na Rebro. Ja sam smatrao da treba biti oprezan. a kao pravi stimulans se javlja kod uzimanja tableta kofeina. hipertermija. pa su se često analize istih uzoraka ponavljale za svaki slučaj. Onda mi je jedna od kolegica došla sva uzrujana zbog izrazito visoke koncentracije kofeina u jednom od uzoraka. Pozvan sam jedne noći na Rebro radi analize mokraće nekom vozaču minibusa. Brojni drugi psihostimulansi koriste se naširoko. Vozač bi pokupio sve korisnike na nekom mjestu u Njemačkoj i onda ih dovezao te razvezao po njihovim hrvatskim odredištima. Inače su simptomi otrovanja kako slijedi: puls izrazito ubrzan i tlak povišen. ali nismo ih nalazili. Odlazilo se u petak poslije podne i moralo vratiti u noći sa nedjelje na ponedjeljak. jer tako visoke koncentracije kofeina bi mogle ići samo uz teško otrovanje. pa je netko pozvao hitnu pomoć. oštećenja srca. Obavili smo uzorkovanje kod više od stotinu vozača kamiona na međunarodnim rutama. Pred sam početak Domovinskog rata imao sam izuzetno zanimljivo tužno iskustvo. on nije bio sklon takvoj terapiji i otimao se. a onda je netko od putnika «dijagnosticirao» srčani udar. Analiza je ponovljena još nekoliko puta. Mi smo za Univerzijade bili spremni na visoke koncentracije kofeina i rođaka mu pemolina. koji zaista imaju naporan i stresan posao. Obično bi vlasnik minibusa usmeno dogovarao poslove s različitim radnicima iz neke njemačke pokrajine.

cijelu zgradu u okviru kliničke bolnice u Splitu). u vrijeme vrućeg ljeta. Svi smo mi opazili da je Vital divan i krasan. Jedno vrijeme sam mislio poslati tu bočicu za vrijeme kampanje zbrinjavanja starih lijekova iz donacija. Do kraja Univerzijade više nije nađen niti jedan sumnjivi nalaz iz ove skupine sredstava ovisnosti. Imali smo barem dva velika požara u kojima su izgorjeli stari lijekovi i dijelovi zgrada. Objasnio mi je da se neka Njemica otrovala i on je odlučio poduzeti što može. Nije li strihnin u srednjem vijeku služio kao dobar otrov za uklanjanje različitih konkurenata u ljubavi. Nitko nije ni mario što se dnevno po koji kilogram nepakiranog Vitala prebacuje u laboratorije ili pogone. glutetimid i druge. Onda je to opazio netko od mudrijih šefova te zbrojio dva i dva. Prije nekih četrdeset godina nalazio se u osvježavajućem stimulativnom napitku Plive pod imenom Vital. No. etinamat. Moje najzanimljivije iskustvo s depresorima dogodilo se negdje 1988. Imali smo mnogo većih i manjih skladišta na različitim neprimjernim mjestima. Naravno da ima još puno psihostimulansa i mi smo na Univerzijadi također obavljali detekciju na strihnin. a onda bi u nepažnji napravili velike štete. koji je bio prvenstveno namijenjen starim osobama. Da ovisnici posežu za bilo čim shvatio sam davno. ali znam da se simptomi često miješaju. Ja sam davno prije znao da strihnin u malim dozama djeluje kao snažni psihostimulans i da se na njega javlja navikavanje. Prve vijesti su dolazile od ljekarnika. Naglo je zabranjeno izdavati Vital radnicima. Konačno je tadašnja milicija uhvatila na dijelu Njemicu i priveli su je skupa s 103 . Nazvao me prijatelj klinički toksikolog. a neki više nisu mogli bez njega normalno raditi. O organskim otapalima i alkoholu biti će riječi na drugom mjestu. a mogu nabrojati barem 5 velikih u različitim gradovima. Bio je to lijek s davno prošlim rokom uporabe i vjerojatno nije predstavljao jako velik problem. Više smo se s tim problemom sretali u slučaju donacija lijekova s proteklim rokom uporabe. a ja sam ga zadnji put sreo polovicom devedesetih prošlog stoljeća. Ovisnike su oni privlačili svom snagom i neke su praktički preuzeli (npr. Naravno da se pri analizi proizvoda uzelo u obzir i činjenicu da je strihnin stvarno sredstvo ovisnosti. Međutim. Uzimali su što su stigli i vjerojatno puno eksperimentirali. ali sam ga zadržao radi pokazivanja studentima na predavanjima. jer su i neki liječnici opazili javljanje svojevrsne ovisnosti u korisnika. netko u Plivi je shvatio kako je Vital izvrstan za pripravu napitaka i počeo ga je donositi u laboratorije iz tadašnjeg tzv. što je vrlo nepopularno odjeknulo u cijelog tvrtki i šire. nasljedstvu ili politici? Nema od onda mogućnosti kupovanja strihnina. Tu bi se moglo smjestiti organska otapala. Dala mu je fenobarbiton i on je otišao zadovoljan. Cijela priča je išla čudnim smjerom.mi zapravo radimo. Gotovo da je izbila svađa. Depresori SŽS Ja osobno zapravo ne razumijem užitak korištenja ove skupine tvari. a moguća su kod predoziranja i teška otrovanja. jer su građani uzbudili policiju kad su vidjeli da je netko kod skupljanja glomaznog otpada tamo ostavio bočicu kapsula strihnina. Farmaceutskog odjela. koji su se bojali pljački ovisnika. Ovaj put je policija sama donijela strihnin i predala mi ga uz zapisnik. Netko je po gradu pisao na njemačkom ružne antinjemačke parole. fenobarbiton. moglo ga se kupiti u ljekarnama i neko vrijeme se donosilo Vital izvana. ali moralo se priznati da je svaka provjera dobro došla u ovakvim slučajevima i da je bolje to nego da smo napravili neku grešku pred međunarodnom anti-doping komisijom. Moja bivša suradnica s Rebra došla je k nama nakon što je dala otkaz u ljekarni kad joj je po noći provalio u ljekarnu ovisnik i tražio neka da što ima. a ovdje treba posvetiti pozornost samo ostalima. Onda je došlo do povlačenja Vitala s tržišta. što nije bilo zgodno u doba kad su Nijemci napunili otok kao turisti. Šalili smo se međusobno da neke kolege ne piju napitke nego jedu Vital. alkohol. koji je na Rabu preko ljeta obavljao dužnost interniste u tadašnjoj Talasoterapiji.

Konačno se pojavio nekakav inspektor sa smiješkom na licu i objasnio mi kako sam naprosto imao lošu sreću da me presretne novi milicajac bez ikakva iskustva. a onda je glasno komentirao gotovo s poštovanjem: «Dakle i diler i svodnik!». Autobusi su uvijek dolazili na autobusni kolodvor i stvarno je ovdje mirisalo na ilegalni prijevoz putnika. a mene je ispratio sve do auta. Milicajac je još jednom pogledao mrko i stavljajući moju osobnu u svoj džep rekao mi je samo: «Da se nisi mico odavde! Ja ću da pazim na tebe. Pozorno je uspoređivao moju sliku iz osobne s likom ispred sebe. Nije mi bilo ugodno što me milicajac sumnjiči. a ja sam malo pričekao dok putnici ne pohvataju svoju prtljagu da bi se obratio vozaču autobusa. a auto sam parkirao na Tomislavovom trgu. Pokušao sam mu objasniti da moram hitno na Rebro obaviti analizu i uporno mu pokazivao onu drugu vrećicu s epruvetama. Samo bi se na ekranu pojavio broj telefona koji moram nazvati i onda bih ja nazvao i vidio na koji način mogu pomoći. Policajac mi je dohvatio pager gledajući ga zadivljeno. Trebalo je čekati na ispitivanje iako sam ja stalno upozoravao da moram što prije napraviti analizu. Zahvalio sam mu se i okrenuo se potražiti milicajca. a od mene je tražio da obavim hitnu analizu uzoraka. koje će mi poslati. Dao sam podatke o mjestu svog stanovanja i o tome koga se na Rebru može pitati za mene. Bio sam očajan zbog nekoliko razloga. ali taj je već stajao pokraj mene. On je mislio na mom slučaju graditi karijeru. ali sam mislio da će se sve srediti kad preuzmem uzorke. a onda sam shvatio da tamo baš i nije pravo mjesto za dolazak nekog autobusa. Ja sam se njemu učinio sumnjivim što u samo predvečerje patroliram ulicom na kojoj su se baš tada počeli sklapati poslovi između prostitutki i mušterija. a među tabletama je bilo etinamata i fenobarbitona. Vrlo brzo smo se našli u Matičinoj ulici i milicajac me ponosno uveo u nekakvu prostoriju. Moj prijatelj je shvatio da bi se moglo raditi o fenobarbitonu i sličnim tvarima. Onda se okrenuo i odšetao nogostupom prema križanju s Gajevom. Ovaj mi je spremno dodao veliku plastičnu vrećicu s dvije manje vreće u njoj. a onda je oštro upitao: «Šta radiš tu?».30 h. Njoj se hospitalizacija očito nije sviđala i jedno jutro su je našli u komi na njezinom bolničkom krevetu.njezinom prtljagom u duševnu bolnicu Kampor. Tu sam spravicu stalno morao nositi sa sobom za slučaj da netko na Rebru traži moju pomoć. Inspektor je shvatio i moje strahove u vezi krivog parkiranja i ponudio se da će on osobno poništiti kaznu. Našao sam etinamat u njezinoj krvi. a lagao sam da možda nekome život ovisi o tome koliko ću brzo stići na Rebro. a onda odlazim na Rebro obaviti analize. koji stiže na Starčevićev trg oko 19. Naravno da analiza više nije bila ni potrebna budući se Njemica sasvim lijepo oporavljala i trebali su je dan kasnije pustiti iz bolnice. Svima se činilo da Njemica ne može biti normalna kad piše takve parole u tuđini. On se zagledao u vrećicu široko otvorenih očiju. Ja sam naravno došao 15 min ranije i besposleno šetao ispred Starčevićevog doma sve tamo do Esplanade. Ja sam mu objasnio kako čekam autobus kojim će stići uzorci za analizu. a s velikim ambicijama. a onda se oglasio moj pager. Opet mi se isljednički obratio: «Daj da vidim šta imaš!». Onog časa kad me nazvao dilerom i makroom sve mi je postalo jasno. Kasnije su ti rezultati poslužili za pisanje nekog 104 . Onaj milicajac je sjedio u prijemnom uredu očajna lica i vjerojatno spreman na veliko ribanje. gdje je parkiranje bilo zabranjeno i vjerojatno me očekivala kazna. Uto je stigao i autobus. Rekao mi je da čekam autobus s Raba. Odjednom me zaustavio neki milicajac mrko gledajući.». koji se sporazumijeva sa suradnicima preko pagera. a pokraj nje je ostala otvorena velika plastična vrećica puna svakakvih lijekova. ali ja sam mu dodao vrećicu s tabletama crvene i plave boje. Nisam mogao potražiti telefon da vidim tko me i zašto zove. «Daj ličnu!» procijedio mi je kroz zube i ja sam mu je pružio računajući na to da sam potpuno nevin. a one silne tablete su govorile u prilog njegovoj sumnji da je uhvatio uglednog dilera. Čini se da ga je to još više učvrstilo u sumnjama. ali on se nije obazirao nego me mrko upozorio da ga moram slijediti u policijsku stanicu. Da sam barem dohvatio vrećicu s epruvetama krvi odnosno mokraće vjerojatno bi slučaj brzo završio. pa je primijenio forsiranu diurezu očekujući poboljšanje.

koji se i sam pokušavao veseliti s njima. Onda bi ga ispijali uz jedno pivo i kažu da su imali lude efekte. jer je mladić vrlo brzo došao na listu liječenih ovisnika. Došavši dobio sam uzorak mokraće i podatak da je stradalnika dovukla skupina njegovih razuzdanih kolega. Javio sam na odjel intenzivne skrbi rezultat zabrinut za stanje bolesnika. koja se inače u medicini koristila kao protuotrov na cijanide na mjestu događaja. Nezavisno od toga počeo se prije tridesetak godina koristiti u SAD kao odorans u kino dvoranama s cjelodnevnim predstavama. Sutradan mi je trijezan tvrdio kako osobno nije sam ništa uzimao osim pola čaše vina ponuđene od strane neke nepoznate djevojke. ali je postajao sve pospaniji dok nije pao u komu. pa je ipak bilo neke koristi od mojeg uhićenja s teškim optužbama za jednog znanstvenika. Jedne noći sam pozvan hitno obaviti neku analizu. Jedno vrijeme krajem sedamdesetih masovno su se kupovali i kombinirali s alkoholom. Poskakivali su po čekaonici i skoro se doslovno valjali od smijeha teturajući kraj svog ležećeg kolege. kojeg su prodavali po tabletama prije ulaska na ples u Studentski centar. Naravno da je zdravstvo u času kad bi saznalo da se masovno kupuje neki od takvih lijekova uvodilo stroge zabrane prodaje bez recepta. To je lako hlapljiva tekućina vrlo ugodna mirisa. Bilo je tih slučajeva napretek. Ja sam bio sklon povjerovati u njegovu priču. a krenulo se od antitusika prostorne građe slične kodeinu. najčešće s alkoholom. jer trebaju služiti za druge. Osobito često eksperimentiraju studenti tražeći dobre interakcije lijekova. Dolje je slika ovisnika kako je doživio interakciju jednog lijeka s alkoholom. I bio je u pravu. Evo ovdje tek jedan o amilnitritu. ali je kolega psihijatar samo odmahnuo rukom i rekao da će to sigurno biti u budućnosti njegov pacijent. ima izrazito puno primjera. Onda je došao triheksfenidil (tada pod nazivom Parkopan). Ja sam se žurio obaviti analizu i prepoznao sam odmah pimozid budući smo s njim radili tijekom priprema za Univerzijadu. Prebačen je odmah na psihijatriju. O slučajevima korištenja različitih sredstava čija se «korist» možda prvi čas i ne shvati. a njegovo veselo društvo se u međuvremenu razišlo.rada u domaćem časopisu. jer se on brzo probudio iz kome i počeo divljati po krevetu u tom teškom odjelu. Drugo Naravno da ima velik broj sredstava zloupotrebe lijekova i nekih sredstava iz prirode. Ja osobno imam zanimljivo iskustvo s kraja osamdesetih s antipsihotikom pimozidom (tada pod imenom Orap forte). Nisam se imao razloga brinuti. Od toga nije bilo 105 .

daleko do slučajnog otkrića da može biti dobar afrodizijak za homoseksualne muške partnere. a tijekom korištenja se otkrilo da je jako dobar halucinogen. 106 .

naprijed rečene činjenice izrazito su važne toksikolozima. Sigurno se već pračovjek sretao s naslovnim životinjama i naučio se ponašati prema njima. čovjek još uvijek nije zaboravio da je dio okoliša i rado odlazi u slobodnu prirodu. a otrovne životinje sadrže toksine ili otrove jednostavnijih struktura. Zbog toga je važno da zaljubljenici u ljepote slobodne prirode ipak ponešto pročitaju o kraju u koji odlaze i pripreme se za moguća iznenađenja. 107 . Činjenica je da se novim vremenima ne prilagođava samo čovjek nego i životinje tražeći prvenstveno način za preživljavanje. ali danas se životinje javljaju u gusto naseljenim gradskim područjima. a sličnih slučajeva bilo je napretek sa svim mogućim divljim životinjama. Zato će ovdje uz opise slobodnih životinja tih divnih krajeva biti dane i upute o ponašanju čovjeka kao uljeza. već i naslov ovog poglavlja je čudan. brojne žabe) ili čak slučajno zbog toga što su ga nenamjerno nakupile u svojim organizmima (npr. a danas je moderni čovjek odvojen od prirode zaboravio sve što je ljudska rasa kroz povijest naučila o tim bićima iz njihova okoliša. gdje su došle u potragu za ostacima ljudske hrane. kukci ili ribe. školjke ili ribe). Otrovne životinje pak sadrža u nekom dijelu svog organizma otrov obično radi odbijanja predatora od sebe (npr. Otrovnice u pravilu sadrže tzv. Ne mislim reći da se danas u vlastitom domu nekog grada čovjek mora bojati divljih životinja.OTROVI ŽIVIH BIĆA Životinje otrovnice i otrovne životinje Eto. Istina. Kakva je razlika između otrovnica i otrovnih životinja? Životinje otrovnice proizvode otrove i imaju u pravilu nekakav sustav za njegovu primjenu radi prehrane ili obrane. Zato više nije nikakvo čudo pronaći takve životinje u ljudskim naseljima ili blizu njih. ali i obični građanin bi nešto o tome morao znati. jer se one priviknu na život u gradu i uglavnom izbjegavaju ljude. To su brojne zmije. Prije nekoliko godina našao sam blizu moje kuće u Tkalčićevoj pregaženog poskoka nasred prometne ceste. Otrovi dviju skupina obično se značajno razlikuju po strukturi i djelovanju. venome (smjesa otrova među kojima važnu ulogu igraju proteini ili peptidi). često potpuno nespreman za susret sa životinjama domaćinima tog područja. Međutim. Oduvijek je zapravo bilo tako i u djetinjstvu sam slušao da u svakoj seoskoj kući ispod praga živi neka zmija.

Nemojte se bojati ovih naizgled ružnih krastača. uništili gnijezdo stršljena. Najveća opasnost prijeti nakon uboda u usnoj šupljini ili na korijenu jezika. a ljudi su je uspjeli udomaćiti praktički kao kućnu životinju koristeći blagodati njezinog meda. a. ali to je isto kod svih otrovnih životinja. Nakon toga će predložiti rješenje problema. a onda se javljaju lokalni eritem i edem (natekne i crveno je). Opasni kukci i pauci Koga to još nisu ubole pčela ili osa? U većini slučajeva trpimo malo bol. Postoje i neki specifični otrovni peptidi poput masteoparana u osa i stršljena ili bimbolitina u bumbara. a ni za Boga nemojte tamo intervenirati kako bi npr. Nemojte se bez razloga približavati njihovu staništu. Ono što je građaninu prosječno važno jest što mu se može dogoditi i kako se liječiti od uboda ovih kukaca. Prosječan sadržaj venomnog aparata u tih kukaca sadrži enzime. nije ona sasvim bezazleni kukac. a jedino je razlika u žestini tih opasnih tvari između pojedinih predstavnika. histamin. peptide (50-60%). On se ponudio doći propisno opremljen pčelarskom zaštitnom opremom da bi proučio slučaj. Njezini venomi su vrlo složeni kao i u drugih rođaka poput ose. a da se o ugrizu crne udovice ne govori. Na pamet joj ne pada ubosti. biogene amine. jer vam neće biti ugodno. Tada se možete lako i ugušiti zato što ste nepažljivo kusali nekakvo voće u kojem su bili pčela ili osa. Naravno da je najvažnije spriječiti ubod takvih kukaca. a poteškoće se brzo povuku same od sebe ili uz primjenu nekih jednostavnih sredstava. Nazvao sam svog prijatelja iz DDD-a i on mi je zabranio da se radim bilo što. monosaharide i lipide. Isto tako nije svejedno gdje je na ljudskom tijelu ostavila svoj žalac. Ja sam ga potpuno razumio sjećajući se slučaja kad je čovjek zapalio kuću pokušavajući spaliti gnijezdo stršljenova na svom tavanu. b. jer one su divne i uhvaćene su u času dok vode ljubav. Nedavno su mi se prijatelji požalili da su im se u vikendicu uselili stršljenovi i da se boje prići kući. Pogledajte na slici kako se bezazleno i s puno povjerenja odmara na ručici nekog djeteta. Nemojte iz samo pokušati pojesti. Puno je veći problem kad čovjeka ubode stršljen. Općenito treba savjetovati da ne dirate ove kukce bez potrebe. Inače vam se može dogoditi da zagrizete u osu umjesto u marelicu. Uza sav oprez ipak se može dogoditi da vas zbog vama nepoznatih razloga ubode neki od takvih kukaca. pogotovo kod alergičnih osoba. ali sasvim sigurno neće rušiti njihovo gnijezdo nekakvom motkom ili ga spaljivati. Naravno da se simptomi pojačavaju od pčelice do stršljenja i pišu u literaturi da ubod 3 stršljena završava letalnim ishodom kod osjetljivih ljudi. 108 . pa se alergičarima preporučuje da u takvim slučajevima traže hitnu pomoć. ali ipak treba nešto o njima znati. javljaju se alergijske reakcije i tada stvarno može doći u pitanje život ubodene osobe. ali to ima neku važnost jedino za toksikologe. Ipak. bumbara i stršljenja. jer ne osjeća nikakvu opasnost. Inače je pčela sasvim bezazleni kukac. Savjetuje se također odijevati se u bijelo ili svijetlo smeđe te paziti dok jedete slatke stvari poput voća i kolača. a sklonite se s mjesta gdje su oni u množini. Naravno. koji nema baš nikakvog interesa ubosti vaše dragocjeno tijelo. Jedino su ova dva slučaja relativno rijetka. Kad vas ubode neki od ovih kukaca očekujte jaču ili slabiju bol na mjestu uboda. Pčela medarica je na svaki način koristan član zajednice.

Oni će se ponašati prema simptomima koje opaze kod vas. koji se brane ubodom. ali tako izgleda osa. a ima i prirodnih preparata.Prvo treba izvaditi žalac. a to može biti svašta. Možda neće biti vremena za brzo prepoznavanje. Ozbiljniju terapiju naravno da treba prepustiti liječnicima. a zatim u slučaju da nemate ništa drugo pri ruci stavite hladan oblog na mjesto uboda. Ipak vam savjetujem da za topla vremena kupite nekakve preparate za mazanje kože na bazi antihistaminika ili kortikosteroida. a vi ćete još možda dugo pamtiti svoje neugodno iskustvo iz slobodne prirode. 109 . Tako će npr. u slučaju alergijske reakcije biti prisiljeni čak primijeniti adrenalin. Posjetite svog ljekarnika i prije izleta u prirodu zatražite od njega prikladne lijekove. Da ne bi ostao dužan ipak vam dajem slike drugih kukaca osim pčelice.

prvenstveno zato što su nam jako korisni. jer nije istina da ih mora biti ovoliko ili onoliko. Poznato je da svojeg daleko manjeg mužjaka u slast pojede nakon što on obavi svoj posao oplodnje. Čak i domaćicama savjetujem da se ne drže one stare mudrosti kako se pauke u određeno doba dana treba ubijati a u drugo doba nikako. Uz to je najopasniji od svih svojih rođaka i usrdno savjetujemo da ga ne uznemirujete u njegovu širem domaćinstvu. povrća i cvijeća.Vidite da se bumbar ipak razlikuje od ose. a vrlo je ratoboran. muha i za čovjeka je ugriz pauka sasvim bezazlen. Kod susreta s njom nemojte brojati crvene mrlje na crnoj podlozi. ali je možete također naći na drugim mjestima poput otoka sjevernog Jadrana. Danas uvoze bumbare za oplođivanje nekih monokultura. To ne znači da paučinu ne treba povremeno. a njoj je potrebna dobra proteinska ishrana za uzgoj jajašaca 110 . a prije su slobodno živjeli u našem okolišu. Kažu da ih je sve manje. Zato posebno na njih trebaju misliti vrtlari i osobe koje se kreću na mjestima gdje ona boravi. Koliko ih ima neka ih ima. ali to čini isključivo u obrani. a voli također potražiti hlad ispod grmlja. Kad se radi o crnoj udovici onda je stvar nešto malo drugačija. Neka ih uopće ne diraju. Rado se zavlači u suhozide. jer nakon toga njegovo postojanje postaje nepotrebno. posebno kad dolaze gosti. Smatrajte ga najopasnijim od sve bliže i daljnje rodbine i svakako se javite liječniku ako vas ubode više od jednog iz njegova roda. ali je kod običnog kućnog pauka doza podešena za druge kukce poput npr. a paučina po zidovima znači da je kuća zdrava i čista od opasnih kemikalija. Svaki pauk zapravo koristi nekakav otrov za omamljivanje svog plijena. Voli posebno neka područja naše domovine poput Istre i zaleđa Zadra. ali pazite da pri tome ne stradaju naše domaće životinje i dobri kućni prijatelji pauci. Hoće ugristi kad se najmanje nadate. Stršljen ovako na slici i ne izgleda jako opasno. skinuti sa zidova. Ona je vrlo zanimljiva prema svojem seksulanom životu. koje nitko pametan neće dirati. Mislim naravno na naše brojne pauke iz domaćinstva i iz slobodnog polja. ali on je znatno veći od ose i pčele. a vama je najpametnije da je ne dirate. pa se onda ne morate ni previše bojati susreta s njima.

U venomu se nalaze različiti citotoksični enzimi i specifični peptid alfa-latroksin. U svakom slučaju je točno da je svaka oplođena ženka sigurno udovica. Nakon neugodnog događaja treba hitno potražiti pomoć liječnika bez bilo kakvih intervencija tradicionalne medicine. pogotovo u djeteta. tahikardija. kojeg je kasnije naslijedio HZT. Onda su me jedne noći krajem listopada probudili s viješću da u Varaždinu i okolici zajedno s paučinom padaju opasni pauci. U pravilu je se ne morate bojati ako baš ne ubode u meke dijelove kože. koja se rado zadržava u naseljenim mjestima i ja sam je čak vidio u kućama. Štipavci (Škorpije) Na sreću kod nas nema opasnih štipavaca kao u tropskim u suptropskim pojasevima. U svakom slučaj. godine. jer su oni najizloženiji. dobila je zadatak objasniti tada zastrašujući fenomen. karakteristični bolno-ukočeni osmjeh. Simptomi su prilično nespecifični kao bol. 111 . a da se događaj može objasniti prirodnom pojavom seobe pauka za vrijeme babljeg ljeta. Međutim. kojoj sam bio na čelu. Kao što je to bio običaj u onim vremenima on se ništa nije bunio zbog mojeg noćnog uznemiravanja nego je odmah krenuo u akciju tražeći «paukologa». srčana aritmija. I zaista se Franjo pojavio točno na vrijeme spreman ići na svako moguće mjesto da bi pomogao u obrani Hrvatske. listopada i studenoga 1991. a crna je vjerojatno zbog prilagođavanja svojoj okolici a ne zato što žali za već provarenim mužem. Kod nas živi mediteranski štipavac. ali je onda biolog Franjo rekao kako pauci ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedni način pravljenja štete bi mogao biti primjenom crnih udovica na našem teritoriju. oteklina. povraćanje te adrenergički simptomi: hipertenzija. crvenilo. Smrtnih ishoda gotovo da i nema. Inače je ugriz crne udovice bolno iskustvo. a liječnik će uz simtomatsku terapiju primijeniti antiserum na otrove crne udovice. jer je nestabilan pri normalnoj temperaturi. Neki tvrde da počne jesti svog mužjaka još za vrijeme obavljanja oplodnje. Posljedice se opažaju relativno brzo u obliku slabo osjetljivog uboda. njezin otrov u našim krajevima nije smrtonosan. crvenilo. Pojava pauka nas je užasno uznemirila i epidemiolozi su sumnjali da preko pauka Srbi primjenjuju neku bakteriju ili virus na našim područjima. ako uspije probiti kožu. salivacija. Grize najčešće za udove. Toliko o bojama žalosti! Ni kriva ni dužna crna udovica se našla na znaku moje ustanove. Isto tako se u muškaraca javlja prijapizam. taj se antiserum drži i primjenjuje jedino u zdravstvenim ustanovama. Javljaju se kolinergički simptomi: znojenje. Negdje oko 4 h ujutro me izvijestio da je našao pravog čovjeka za mene i da će se taj moj imenjak Franjo pojaviti točno u 7 h u Stožeru kako bi mi pomogao u rješavanju slučaja. jer drugi hrvatski pauci ne predstavljaju problem. Povjerljivo mi je rekao da sumnja u strašnu crnu udovicu. Kako nisam skoro ništa znao o paucima nazvao sam u tim sitnim satima starog prijatelja biologa s IRB (Institut Ruđer Bošković) s molbom da mi pomogne. U to vrijeme smo bili potpuno sigurni da Srbi namjerno bacaju paučinu iz svojih zrakoplova kao oružje impregnirano tko zna kojim opasnim tvarima. ti događaji su ostavili velik utisak na toksikologe i crnu udovicu smo stavili u središnji dio našeg znaka. Međutim. koji se zadržava dugo.potomstva. Bodlja joj je u zatku i svoj otrov uštrca u mjesto uboda. ali to nije sasvim sigurno dokazano. U venomu se nalaze različiti enzimi i specifični neurotoksin alfa-štipavčev toksin. Treba vrlo ponosno reći da Hrvati proizvode u Imunološkom zavodu izuzetno cijenjeni antiserum kao jedan od najboljih u svijetu. Tipična pojava je već spomenuti laktrodektizam u obliku ukočenog bolnog osmijeha na licu. nakon 10-15 min snažna bol. Izvid je obavljen uspješno i Franjo je mnoge razočarao nalazom da su padali s paučinom naši uobičajeni pauci i da nema ni traga crnim udovicama. Naslijeđe je to Domovinskog rata iz rujna. ali je stanje nakon ugriza teško podnošljivo. Bilo je to vrijeme masovnog padanja paučine po kontinentalnim dijelovima Hrvatske i Toksikološka služba.

Ono najgore što se može dogoditi je žarenje mjesta na koži gdje su mravi ispustili svoju kiselinu. Nema ih. ako ne računamo infekcije koje mogu nastati kod uboda komarca. obada ili sličnog krvoloka. jer ih svatko tko ima noge ili krila u času može uhvatiti i upotrijebiti kao svoj obrok. I tu je kraj priče o opasnim kukcima na zemlji hrvatskoj. Uopće se nije problem sačuvati od mravlje kiseline. koji će sigurno primijeniti simptomatsku terapiju. Osobno ne znam niti za jedan slučaj otrovanja španjolskom mušicom u Hrvatskoj iako kruže priče o takvim slučajevima. Kako bi se uostalom jedna žaba mogla obraniti od brojnih predatora ako im ne bi bila odvratna ili čak opasna kao hrana? Ni zmije nisu u osobito povoljnom položaju obzirom na svoj način kretanja zemljom. Uglavnom su se kod ljudi javljali probavni problemi bez znatnijih sistemskih učinaka. jer ćete u najmanju ruku osjećati teško žarenje na osjetljivoj koži. a nikad nisam čuo da bi netko zbog toga trebao liječničku pomoć. Treba sačuvati mir i obaviti imobilizaciju mjesta uboda. Treba vrlo snažno naglasiti da je dobar dio vodozemaca i gmazova danas zaštićen. Ne možemo ne spomenuti mrave unatoč tome što su oni samo otrovne životinje s vrlo slabom mravljom kiselinom. Vodozemci i gmazovi Vjerojatno su vodozemci i gmazovi zbog svojih prirodnih značajki morali razviti čvrste obrambene mehanizme od viših životinja. a svakako ne smijete sjedati na mravinjak. kako u Hrvatskoj tako u drugim zemljama Europe i na to mora misliti svaki građanin pri susretu 112 . ponekad mjehurić i ukočenost. zmije otrovnice uglavnom nisu razvili svoje venomne aparate zbog obrane nego zbog prehrane.oteklina. ali to nije problem toksikologije. Dobro je potražiti pomoć liječnika. Druga je situacija u toplijim krajevima gdje se otrov pojedinih štipavaca smatra smrtonosnim i ubod zahtijeva primanje u bolnicu. ali im njihovi venomi danas dobro služe u obrani od mnogih gladnih životinja. Istina. U prošlosti je rijetko problem stvarala španjolska mušica kupovana kao afrodizijak. ali zbog veza sa svijetom još uvijek se može očekivati probleme s uvozom. Drugi kukci i rođaci Kod nas nema drugih otrovnih kukaca. Najjednostavnije što možete učiniti nakon neugodnog iskustva s mravima je temeljito pranje vodom svih kontaminiranih dijelova.

Priznajem da nije lijepa i da ju je bolje ne dirati iako neke teže posljedice kod držanja u ruci ne može izazvati. Vojnicima zna biti dosadno na bojištu. Onaj ostatak od 5% odnosio se na slučajne nesretne susrete sa zmijama ili na napade suprotne strane zmijama. Ona zbog vlastite zaštite luči nadražujuće tvari i može biti neugodan njezin dodir s pokrivenim dijelovima kože. Statistički podaci govore da je broj ugriza otrovnica u Hrvatskoj zanemariv. koja je zaštićena korisna životinja. Hrvatski antiserum na zmijski otrov vrlo je cijenjen u Europi. Naše europske i hrvatske zmije uglavnom nisu otrovnice. Zmije su najopasnije kopnene otrovnice u našim krajevima a i južnije od nas. Vijetnamci su 113 . Zapravo većina zemaljskih zmija nisu otrovnice. Sa žabama u tropskim krajevima je stanje drugačije. Jedina naša otrovna žaba je krastača. Njezina uloga u nadzoru populacije kukaca je neizmjerno velika i bez nje bi život bio drugačiji. Sjećam se vremena Domovinskog rata kad su naši branitelji dugo boravili na terenima gdje ima otrovnica. pa se onda pokušavaju zabaviti i sa zmijama. Na drugom mjestu je spomenuto da putem kože naša krastača luči halucinogenu tvar bufotenin. vjerojatno daleko manje ugodan nego što danas jest. a one su bile nemirne zbog stalne pucnjave na linijama bojišnice. koje kod mnogih ljudi izazivaju strah ili čak gađenje. ali mi se ne možemo usporediti s tim krajevima prema otrovnosti zmija i njihovoj brojnosti. Stalno sam dobivao zahtjeve za isporukom antiseruma. Indijanci su u Južnoj Americi znali trljati strjelice o kožu takvih žaba kako bi dobili smrtonosno oružje u bojevima s neprijateljskim plemenima. ali ima nedostatak što ga se mora držati u hladnjaku i što ga ne može primijeniti nitko osim strune zdravstvene osobe. pa su ih branitelji znali svakodnevno viđati u toplim godišnjim dobima.s tim životinjama. ali to nije razlog da je lovimo i koristimo radi zanimljivih svojstava bufotenina. Jednako tako se ona životinja koja proguta krastaču neće ugodno osjećati i vjerojatno će povratiti ono što je progutala. Takve žabe je namudrije ne dirati. jer su njihovi otrovi izlučeni putem kože nekad izrazito opasni. a iznimka je jedino Australija u kojoj pretežu otrovnice nad bezopasnim zmijama. Zapovjednik stožera je tražio od mene prvenstveno dobar pregled literature o stradavanju vojnika od ugriza zmija i taj pregled mi je otvorio oči. a venom naših otrovnica je značajno manje opasan od onih iz tropskih i suptropskih krajeva. a već na početku je bilo jasno kako nismo u stanju svakog liječnika opremiti zmijskim antiserumom. Amerikanci su dali jako dobre izvještaje o ugrizima jako opasnih zmija među njihovim vojnicima na boravku u suptropskim i tropskim područjima naše planete. Pokazalo se da je više od 95% ugriza slijedilo nakon draženja ili hvatanja zmija.

Evo kako izgleda riđovka u svoj kopnenom okolišu. Jedino znam da je hrvatski vojnik preživio ugriz zmije. Ljudi se jako uplaše već pri susretu sa zmijama. ali na Jadranu pretežu poskoci dok su u kopnenim krajevima češće riđovke. Sjećam se jednog davnog iskustva s kraja sedamdesetih kad sam bio pitan za savjet u vezi ugriza poskoka u leđa. ali ne znam ništa o uvjetima pod kojima se taj neugodan susret čovjeka i zmije dogodio. tj. o čemu će biti čas kasnije riječi. ali u konačnici nije bilo jako uspješno. a ugriz je izrazito teško iskustvo.znali priređivati u prašumi zamke Amerikancima tako da bi postavljali košare sa zmijama u krošnje drveća. Nakon pročitanog sam zaključio da nema nikakvog smisla opremati male vojne postrojbe skupim liofiliziranim švicarskim antiserumom i imao sam pravo. Krajem srpnja neka žena je radila u 114 . Žive u svim našim krajevima. Zmije obično grizu za noge ili ruke. poskoka i riđovku. Moja osobna iskustva sa zmijama su izrazito skromna i pri susretima sam se uvijek držao pravila da ih treba zaobići i ne smetati ih u njihovoj svakodnevici. Dakle. Znalci ih lako razlikuju. Međutim. a prosječan građanin ostaje zbunjen pri susretu s njima i najčešće nema pojma koga je sreo. Riđovka (Vipera berus) A ovako izgleda poskok dok se odmara na podnevnom suncu. ali ima i drugih slučajeva. Imamo samo dvije otrovnice iz roda vipera. to je bilo nekakvo biološko oružje. Znam iz druge ruke samo za jedan slučaj da je poskok na južnom ratištu ugrizao nekog vojnika. imam puno iskustava s dojavama o ugrizu tih životinja. a američki vojnik bi kretanjem aktivirao primitivni mehanizam kojim su zmije po njima padale iz košara.

Nikad kasnije nisam sreo takav slučaj osim prije nekoliko godina pokraj Splita. gdje je konačno došla u prave ruke.2 mg/kg kod intramuskularne primjene. što garantiram iz prve ruke. ali odrastao čovjek će preživjeti unatoč brojnih muka i neugodnosti nakon ugriza. Poskok se sakrio u lozi na visini od nekih metar i pol uživajući hlad za najgore dnevne žege. 30-tak min nakon sistemski simptomi . Najosjetljivija su naravno djeca i bolesne osobe. Zmija ima jednostavan probavni sustav i njezina probava počinje u ugriženoj žrtvi djelovanjem različitih enzima. Ugriz je uslijedio na najgorem mogućem mjestu što se tiče brzine širenja otrova krvotokom. Enzimi počinju brzo razgradnju tkiva ubrzavajući na taj način apsorpciju otrovnih peptida u organizam žrtve i počinjući razgradnju njezina tkiva da bi kasnije zmija imala manje problema s probavom. edem – plavkast. Sastoji se iz brojnih enzima i vrlo toksičnih peptida (npr. kod ljudi je učinkovitost zmijskog otrova daleko manja i većina ugriženih preživljava otrovanje. Inače poskok ne skače nego se zna smješten nagrani malo ispružiti i obraniti se ugrizom. šok. Prvo su je prevezli u Ploče gdje nije bilo protuotrova. a vino je bilo izvrsno. širi se. Peptidi pak imaju zadatak što prije usmrtiti ugriženu životinju kako ne bi pobjegla relativno nespretnoj i sporoj zmiji. Najvažnije je spriječiti paniku i postupati prema 115 . Jedva je preživjela unatoč davanju protuotrova i vrlo složenom simptomatskom liječenju. jer se otrov s takvog mjesta ugriza daleko brže širi krvotokom nego kod uobičajenog ugriza u nogu ili ruku. povraćanje. Ima on i drugih sastojaka namijenjenih uglavnom probavi. neuropeptidi i kardiotoksični peptidi). poremećaji disanja. Inače su toksični peptidi vrlo jaki otrovi i LD50 otrova poskoka za miša iznosi svega 0. kad je jedan od gostiju opazio poskoka ispred svojih nogu. hipotenzija. Simptomi otrovanja su: bol. abdominalna bol. Uznemiren nailaskom žene samo se malo ispružio i ugrizao ju za leđa. a završili su dobro. Međutim. tahikardija. a onda su ju već u komatoznom stanju morali voziti u Mostar. Bio je to krasan vinograd zasađen Vrancem i Plavcem. Ženino stanje je brzo postalo izrazito zabrinjavajuće. Svi ostali nama dojavljeni rijetki ugrizi zmija događali su se na nogama ili prstima ruku. Mlade obitelji s vrlo malom djecom bile su na nedjeljnom izletu u slobodnu prirodu. mjehuri oko ugriza. panika.plantažnom vinogradu tadašnje tvrtke Poduh na lokaciji Jezero iznad Ploča.vrtoglavica. Nikakva hitna pomoć nije pomogla i dijete je umrlo još prije dolaska u bolnicu. Evo kako izgleda venomni aparat naših vipera: Građa venomnog aparata ljutice (jamničarke) Venom vipere je vrlo složene građe. Instiktivno ga je nabio nogom i zmija je odletjela pravo u kolica s malim djetetom i ugrizla ga za vrat.

ali nikad nigdje nije dokazano da bi to moglo imati uspjeha u liječenju od zmijskog ugriza. pogotovo u malo poznat kraj. 14. 16. 10. 4. Dobar liječnik zna prepoznati ugriz ili ubod te simptome otrovanja. Nemojte to ni pokušati.uputama danim na kraju ovog poglavlja. 3. narukvice ili predmete odnosno obuću/odjeću koji stežu. 116 . Ne ulazite u jame ili ispod stijena. pogotovo kad se penjete ili se odmarate sjedeći ili ležeći. Liječnici se užasavaju nad metodama i postupcima iz tradicionalne medicine. 5. U prirodi hodajte prikladno odjeveni i obuveni. ali nemojte ni za živu glavu loviti npr. Pazite kod branja različitih plodova. Prvo provjerite ima li tamo neka životinja kojoj se ne sviđa vaš boravak. Nikad nemojte ići sami na bilo kakav izlet u prirodu. Opasne životinje se znaju uvući u vašu odjeću ili obuću. 11. Sve to je posve neučinkovito i ostavlja teške posljedice. jer bi se otrov preko ranica u ustima ili pokvarenih zubi mogao apsorbirati u organizam spasitelja. 2. jer sami malo možete napraviti. 6. Ako je netko ugrižen ili uboden prvo ga smirite i stavite u poluležeći položaj na sigurnom mjestu. koje će jednom netko s mukom sanirati. Neka boje odjeće ne budu kričave nego umirujuće bijele ili sive boje. 9. Ne šećite bosonogi. Gledajte gdje stavljate noge i ruke. Oprez kod prevrtanja kamenja. Otrov zmije nije termolabilan i užareno željezo će samo izazvati teške opekotine bez ikakvog učinka na zmijski otrov. Nemojte slušati narodne stručnjake o potrebi rezanja rane u križ ili njezinog spaljivanja užarenim željezom. Ako ugledate zmiju ili drugu opasnu životinju zadržati razmak i nemojte je uznemirivati. 17. 15. Skinite mu sve prstenje. 12. To znači odjeća s dugim rukavima. legla crne udovice ili mjesta gdje se nakupljaju opasni kukci). Postoji mišljenje da treba što prije isisati otrov iz rane. a posebno pazite dok uzimate veće komade drveta. Najvažnije je da se ugrižena osoba ne kreće nego čeka hitnu pomoć. Dobro pogledajte odjeću i obuću prije nego ih obučete nakon što je odmor završen. Rezanje živog mesa u križ će izazvati teške rane. 7. Evo pravila ponašanja na kopnu kad odlazite u poznate ili nepoznate krajeve: 1. kamenje. Ne lovite i ne dirajte ni mrtvu zmiju. Pomozite liječničkoj ekipi u otkrivanju uzroka stradanja. Treba postupiti prema uputama s kraja ovog poglavlja. posebno ne noću ili ujutro. Imobilizirajte udove na kojima se javio ugriz ili ubod. a nikako ne dopustite uzimanje alkohola. Očekujte da će paničariti. a onda liječnicima treba prepustiti daljnji postupak s pacijentom. kave ili pušenje. Prije kampiranja provjerite mjesto gdje se želite odmarati (tlo. 13. špilje). hlače kroz koje vas mogu teško ugristi ili ubosti te čvrstu obuću za noge. 8. zmiju kako bi pružili jasan dokaz. Opasne životinje se tijekom noći mogu približiti vašem boravištu u potrazi za besplatnom hranom. Zaobiđite ju u širokom krugu. pogotovo kad započnu djelovanja otrova. Mobitel uvijek nosite sa sobom da možete tražiti hitnu pomoć! Zovite što prije hitnu pomoć ili Gorsku službu spašavanja. Dajte ugroženom što više vode ili bezalkoholnih pića. Ona vas i mrtva može ugristi. Prije puta upoznajte kraj u koji odlazite (pitajte domoroce gdje su zmijinjaci. Prikupite drva za vatru po danu.

Evo na slici pokraj ovog teksta žrtava neurotoksične domoičke kiseline (aminokiselina) iz školjki. koje luče različite alge. Tek što smo stigli na aerodrom ja sam osjetio znakove otrovanja. Moja suradnica je možda manje proždrljivo jela školjke na svečanom objedu. Nije loše znati da se morski organizmi također ponašaju po svojim pravilima i da ih čovjek mora poštivati. ali ne tako jako često. baš kao na ovoj slici pokraj teksta. Od onda se ne usudim jesti školjke. a simptomi su prestali kad se konačno avion spustio u Zagreb. Poučeni lošim iskustvima danas zapadnjaci traže redoviti nadzor uzgajanih i onih drugih školjki prije stavljanja u promet. Za njih je karakteristično da filtriraju goleme količine vode kroz svoj organizam i jako su osjetljive na stanje okoliša glede onečišćenja. Jeli smo i «riblje mliko» kao predjelo i bila je to zaista sjajna gozba s kamenicama na sve moguće načine. Negdje između dva svjetska rata bilježi se jedno takvo masovno otrovanje zbog neurotoksina iz školjki. jer ja ne bih bio u stanju ući u zrakoplov. a pogotovo ne prijesne. Školjke to sve skupa nakupljaju u svojim organizmima i onda stradaju oni koji jedu školjke. Treba reći da ljudi nisu jednako osjetljivi na morske toksine u što sam se jednom i sam uvjerio. Već Talijani traže redovite rutinske kontrole na morske otrove kad su školjke u pitanju. Povraćanje i proljev! Postao sam stalni posjetitelj aerodromskog toaleta i sreća što je avion kasnio cijelih 3 sata. Moram spomenuti još jedno otrovanje iz početka 21. Kod nas se na tome izrazito malo radi. stoljeća kad su tijekom nekog kongresa hrvatski epidemiolozi na večeri završili također u 117 . Bili smo pozvani na krasan ručak u Ston gdje smo izabrali kao predjelo i glavno jelo kamenice. a slično je bilo s ostalim gostima proslave. ali nije pokazivala nikakve znakove da joj je objed škodio. Nas međutim zanimaju morski toksini. jednako životinje poput morskih sisavaca ili ptica kao i ljudi. valjda zato što smo još uvijek dovoljno veliko tržište za potrošnju ono malo školjki što ih uzgajamo.Na moru i pod morem Na Jadranu nema previše otrovnica ili otrovnih životinja i zapravo čovjek može mirno ljetovati osim nekih godina i osim ako se ne ponaša suviše bezbrižno. Otrovne životinje Povijesno gledano najveći broj otrovanja javlja se zbog školjki. Dobro sam prošao što nisam naletio na opasnije morske otrove. Rijetke su godine kad se s mora javlja o otrovanjima ljudi toksinima ili venomima. Zato su najčešća otrovanja školjkama zbog u vodi prisutnih mikroorganizama ili bi bolje bilo govoriti o zaraznim bolestima. Obično se obavlja ekstrakcija otrova iz školjki i onda se s ekstraktom rade biološki pokusi obično na bakterijskom ili nekom drugom modelu. Onda je došao trenutak odlaska na dubrovački aerodrom i ja sam se blago opustio drijemajući. što je najbolji način uživanja kamenica. U našim krajevima davno nisu zabilježena teška otrovanja školjkama zbog morskih toksina. Ja sam se otrovao morskim otrovima. a mnogo češća su jednako kao na kopnu otrovanja hranom zatrovanom bakterijama. planktoni i drugi sitni organizmi.

koje su hrana za školjke. Domoična kiselina u drugim krajevima inače uzrokuje neurotoksična otrovanja s amnezijom.Stonu kao moja malenkost koju godinu ranije. Sam ciguatera toksin je lipofilan i nakuplja se u masnom tkivu riba. Problem je u tome što većina ljudi vole jesti sirove školjke. a izvor su joj alge zvane diatome. što je bila pomalo sramota za kongres te struke. Teško je dati bilo kakav drugi savjet osim onoga da se jedu školjke s mjesta gdje ih love drugi građani. barem prema starim podacima. Ciguatera toksin nije naš izravni hrvatski niti europski problem. toničkih grčeva mišične muskulature i drugi ostaju trajati dugo. Prvi simptomi su nespecifični poput povraćanja. ali se otrov može izravno unijeti u organizam preko dišnih putova kad nastupe ekstremna cvjetanja mora tim vrstama algi. Izazivaju paralizu živaca i mišića. Morske životinje znaju doživjeti neurotoksično otrovanje toksinima iz dinoflagelate Ptychiodiscus brevis. Taj toksin izlučuju alge dinoflagelate. Zapravo ga ima to više što je riba na višoj razini hranidbenog lanca. Za prvo otrovanje nekolicine 118 . proljeva i abdominalnih bolova. a onda ljudi jedu ribe i stradavaju. najčešće otrovanje školjkama je praćeno proljevom i/ili povraćanjem zbog unošenja okadaične kiseline u organizam. jer se mogu javiti alergijske reakcije poput erimateoznog dermatitisa i sl. Konačno. ali nitko nije bio kriv za slučaj. Nekih godina se razmnože ove alge ili zbog određenih razloga poraste koncentracija saksitoksina u njima pa se javljaju masovna otrovanja. a toplinskom obradom se neki toksini ipak uspiju degradirati. Čak je opisan slučaj otrovanja osoba koje su filetirale ribe ulovljene na koraljnim grebenima. Problem je u tome što se ciguatera toksin skladišti također u masnom tkivu ljudi i onda je liječenje često jako dugo. Čudite se zašto vam pišem o tim ciguatera toksinima. a ono nije karakteristično za ljude. Ne mora završiti jednostavno kao u mojem slučaju. Može se naći u brojnim organizmima koraljnih grebena i tamo se otrovanja najčešće događaju. Specifičan je bolni osjećaj kad je koža u kontaktu s hladnom vodom ili zrakom. Točno je da ga proizvode samo alge i slični organizmi na tom području te da se nakuplja u višim organizmima. Točno je da su daleko. otrovanja morskim toksinima iz školjki su neusporedivo rjeđa nego bakterijska otrovanja zbog uzgoja na mjestima blizu izvora bakterijskog onečišćenja. a brojni drugi simptomi poput vrtoglavice. Ima određenu sličnost s okadoičnom kiselinom s mogućim teratogenim i karcinogenim učincima. ali naši mornari njima plove. a pogotovo školjke iz dobro nadziranih uzgajališta. A njih zaista ima i školjke ih vole nakupljati. Najopasnije je svakako neurotoksično otrovanje s paralizom. Može biti uzrokovano saksitoksinom ili aminokiselinom pod nazivom demoična kiselina. a možda su ljudi zbog amnezije zaboravili da su bili otrovani. Nisu se otrovali bakterijama nego morskim otrovima. a takvih mjesta na Jadranu još uvijek ima puno. Na sreću kod nas nema opisa ovakvih otrovanja. Zbog toga su glavni izvor otrovanja barakuda. Pola njih se otrovalo morskim toksinima. Na kraju. niti ostatak svijeta više nije siguran od njega. ali ključni su neurološki simptomi. tremora. Međutim. kad su topla mora tako daleko od nas. ataksije. Dobro ih je jesti na poznatom mjestu gdje su sigurno svježe i zdrave. tuna i slične ribe. Kod nas je češći saksitoksin.

Ljudima je dosadilo meso i zabacili su s uspjehom udice baš na toplim morima. Onda je došlo naše najteže otrovanje točno na samom kraju milenija. Pogledajte i sami u dućanima. Tamo su primljeni u bolnicu a da nitko od liječnika nije ništa znao o ciguatera toksinu.mornara su mi javili negdje polovicom devedesetih prošlog stoljeća. Takve su konzerve znatno jeftinije od europskih. Problem je u globalizaciji. Savjetovao sam joj da ipak pričeka koju godinu s oplodnjom. a gof (orhan po dubrovački) je vrhunska riba. Uostalom. Nisam znao ni ja. Onda mi jedemo piceke možda nakrcane ciguatera toksinom i nemamo pojma da se trujemo. a inače da ne bi bilo loše muža odvesti na pregled u splitsku bolnicu barem radi suzbijanja neurotoksičnih simptoma otrovanja. Gospođa se bojala teratogenih učinaka tog toksina. godine javila mi se očajna supruga mornara iz Splita. Japanci ne kupuju tunu tamo kod koraljnih grebena nego kod nas. koji je na stranom brodu uživajući u tuni s koraljnih grebena zaradio otrovanje ciguatera toksinom. Ja potpuno razumijem mornare. To znači da mi hranimo piceke i pajceke ribljim brašnom moguće kontaminiranim ciguatera toksinom. Treba naglasiti da ti otpaci kod nekih riba poput tune sadrže izrazito visoke koncentracije ciguatera toksina (npr. Mene je taj događaj nadahnuo na ozbiljno pismo ministarstvu nadležnom za pomorstvo s molbom da izvijeste mornare o opasnim ribama s koraljnih grebena. Zašto pišem toliko o ciguatera toksinu kad ga u našem Jadranu nema. Poslije večere u nekom indokineskom restoranu cijela mornarska družina se otrovala i teško trpjela sve do dolaska u Rijeku. Javili su mi o 21. jeftina riba iz južnih krajeva rado se kupuje u Europi za pripravu konzervi. Zato su i skuplje od konzervi južnih krajeva. To je vrlo ružan osjećaj kad ne možeš nikako pomoći nego tek davati glupe komentare. koji su jedva dočekali jesti nešto svježega. gdje nema tog nezgodnog ni drugih gadnih toksina. jer on se rado nakuplja u masnom tkivu uzgajanih životinja. Cijeli brod se potrovao i u Rijeku su stigli jedva dočekavši primanje u bolnicu. ali od toga nije bilo nikakve koristi. Tijekom 2007. S jedne strane. Dobre europske tvrtke kad i kupuju ribu iz južnih krajeva odmah obavljaju analize na morske otrove. a ulov gofova je bio veličanstven. a namjeravala je tijekom muževog boravka zatrudnjeti. ali sam pregledao literaturu i onda javio liječnicima da nemaju što drugo učiniti nego simptomatski liječiti jadne mornare. Tu ne završava problem. Simptomi su relativno nespecifični i lako je moguće da otrovani uopće ne sumnja kako njegovi problemi 119 . Ono se pak radi od ribljih otpadaka posebnom obradom. Danas se za uzgoj farmskih životinja puno koristi riblje brašno. oni crni dijelovi tune koji se inače ne jedu). mornaru otrovanom nakon što su jeli gofove ulovljene u Meksičkom zaljevu.

Otrov se nakuplja u mesu takvih riba bez ikakvog utjecaja na njihovo zdravlje. povraćanje. čije je meso otrovno zbog visokog sadržaja paralitičkih otrova poput tetrodotoksina (tetrodoksin). Danas su murine rijetke ribe i ja nikad nisam kušao njihovo meso. U dodiru sa sluznicama i krvlju on može izazvati određene znakove otrovanja. saksitoksina ili konotoksina. pokus na mišu ili 120 . paralize pa čak i smrti. Vidite kako je svijet mali i kako nas ne može biti briga jesu li ribe iz koraljnih grebena onečišćene ciguatera toksinom ili nisu. To su uglavnom ribe iz roda tetrodontida (nema prijevoda za njih u hrvatskom jeziku. murine i ugora postoji proteinski toksin ihtiokemitoksin. npr. Međutim. Inače je taj otrov i sintetski priređen. Najviše je istražen tetradotoksin. U krvi jegulje. posebno ako su prije toga bile hranjene mesom robova. Nikada čovjek ne zna koja riba sadrži tetradotoksin ili njemu slične otrove a koja ne sadrži. neke od tih riba vrhunskim delicijama i rado ih uživaju u sirovom obliku (sushi). Nisu ni naše ribe sasvim bezazlene. Bitno je da su termički labilni i inaktiviraju se kuhanjem ili pečenjem. Ribe same po sebi ne proizvode ove otrove. murina je vrlo ružna i neugodna riba. Iz mojeg iskustva najbolja je na ražnju. Jedino ne bi trebalo jesti takve ribe sirove. Nemojte izbjegavati uživat u jegulji. Paralitički otrovi riba U morima ekvatorijalnog i subekvatorijalnog pojasa obitavaju brojne ribe. ali ronioci ih sreću. Navodno je rimska aristokracija jako voljela jesti murine. Rečene otrovne ribe vjerojatno ne bi trebale predstavljati značajniji problem u vašem životu. prema literaturnim podacima može dovesti kod izrazito visokih koncentracija do dišnih smetnji. pa se čovjek izlaže riziku kod uživanja u hrani.potječu od mesa farmski uzgajanih životinja. ali su im se prilagodile. Da. posebno kad se upute u podvodne pećine. a danas se obavljaju brojna istraživanja njegove moguće primjene kao snažnog analgetika kod teških bolesti poput raka. koji je otrovan dok je riba svježa. koja kad je u opasnosti može ugristi. pa tu nastupaju problemi. Začuđujuće? Budite oprezni dok čistite te ribe iako su uobičajeni simptomi otrovanja slabi i beznačajni. kao što su mučnine. pa je u tim zemljama najviše otrovanja ovim otrovima. ali kušači njihova mesa imaju veliku šansu otrovati se. pojačana salivacija i opća slabost. ali ipak pripazite kod njihova čišćenja prije pripreme obroka da se ne porežete nožem. što danas postaje sve popularnije. Japanci i Koreanci smatraju npr. ali zbog prljavih zubi (ne zna što je higijena zubi) mogu se javiti nezgodne infekcije. kojeg proizvode određene bakterije prisutne u tipičnoj hrani riba iz roda tetrodontida. ali dolje je prikazana jedna od njih 170 uz strukturnu formulu tetradotoksina) te drugi organizmi koji se hrane takvim ribama poput nekih vrsta hobotnica. Ribe koje nisu došle u doticaj s kontaminiranom hranom naravno da ne posjeduju u svojem mesu otrov. Postoje naravno metode dokazivanja ovog otrova. Njezin ugriz nije otrovan.

Nitko do sada nije pružio siguran dokaz da su zombiji postojali ili da postoje. Posebno se uz tetrodotoksin vežu priče o zombijima iz vudu tradicije na Haitiju. Obavi se pokop. Fizički je snažan i sasvim neosjetljiv na bol ili ljudske emocije. U Japanu je zabilježeno do sada nekoliko tisuća otrovanja ovim otrovima. ali u većini slučajeva se prije uživanja hrane ona ne analizira ovim metodama.kromatografske metode detekcije u tkivu riba. Najviše loših iskustava kod nas ljudi imaju sa žarnjacima. kako su izvješćivali brojni otrovani. U drugoj fazi nastupa brzo paraliza. On je idealan ubojica ili izvršitelj bilo kojeg zadatka. ali ih se ipak treba čuvati. jer iskustva iz japanskih otrovanja pokazuju da se preživjeli od otrovanja s tetradotoksinom normalno vraćaju u život. Zombi uopće nije svjestan onoga što čini niti posjeduje savjest. ali smrtnost je približno 50%. i 1979. On zapravo vegetira i sluša svog gospodara vrača. ali će se one neminovno pojaviti u Pelagia noctiluca 121 . Smatra se da vračevi daju ljudima otrove koji ih umrtve tako da svi smatraju kako je takav čovjek stvarno mrtav. mučnine i povraćanja.000 osoba opečeno meduzom morska mjesečina. Događaji se odvijaju kroz 24 h i oni koji prežive izgleda da nemaju težih posljedica po zdravlje. ali mnogi ljudi u njih vjeruju. U trećoj fazi javlja se koma uz snažnu depresiju disanja i gotovo potpun prestanak rada srca. ali priča o zombijima je zanimljiva. a onda mrtvac najednom ustane iz groba s uništenom psihom. ubrzanje pulsa i otežano disanje. pa će izvršavati sve zapovijedi svog gospodara uključujući samouništenje. Kroz to vrijeme otrovani je potpuno svjestan svega oko sebe. Morske otrovnice Naše morske otrovnice nisu jako opasne. ali se brzo nakon toga u prvoj fazi javljaju nespecifični simptomi poput glavobolje. Od tada nije bilo velikih najezda ovih morskih organizama na hrvatskom Jadranu. Negdje u periodu između 1977. Tetradotoksin se veže na ionskim kanalićima vrlo čvrsto i ne postoji mogućnost njegova potiskivanja nekim protuotrovom. To su naravno legende. Nije sposoban samostalno živjeti i zapravo je idealan rob bez svijesti o sebi i svijetu oko sebe. godine kod nas kažu da je bilo oko 250. Simptomi otrovanja su na početku (2-5 h nakon unošenja u organizam) dijelom neoubičajeni i sastoje se u trnjenju usnica i jezika.

pa se pripremite za ljetovanje posjetom svom ljekarniku uzimajući iste preparate kao za slučaj doticaja s meduzom. U južnim krajevima opisani su čak smrtni završeci ozlijeđenih osoba zbog prestanka disanja i šoka te utapanja. Inače pauk baš i nije neka delikatesa. Opasno je sjesti na nju golom stražnjicom. Nakon toga treba čekati razvoj situacije. Vjerojatno većina starijih jadranskih kupaća ima neugodno iskustvo s meduzama. Postupite jednako kao u slučaju meduze. koji se izbacuje kroz duguljastu cjevčicu. Najčešće kupači nagaze na pauka. Venomni aparat čine lovke pune mjehurastih tvorbi s otrovom u kojem su prisutni proteini. Sastavljen je od toksičnih proteina visoke molekularne mase 50. Odmah nakon uboda javlja se snažna bol. koja se pojačava vremenom šireći se od mjesta uboda koncentrično na druge dijelove oko uboda. koji se upravo za ljetnih mjeseci seli iz dubokog mora u plitko radi mriješćenja. U težim slučajevima nastaju mjehuri. Vlasulja živi pričvršćena na kamen blizu obale. Upozoravam na to da ljudi postanu nakon prvog iskustva alergični na vlasulju. Što se tiče riba stanje je kod nas već ozbiljnije. na što upozoravam golače. koje su odgovorne za snažnu bol na mjestu uboda. Tražite savjet svog ljekarnika kad se pripremate za putovanje na more. Otrov se sastoji iz kratkih termolabilnih proteina i tvari sličnih histaminu. Bodlja mu je na vrhu glave odmah iza očiju odnosno iznad škrga i ja obvezno tražim od ribara da je odrežu prije nego je kupim. Pripremite se u godinama pojave meduza kupovanjem lijekova. kraste i ožiljci. Kod preosjetljivih ljudi se razvijaju brojni simptomi kao suženje zjenica. 122 . Tamo se zakopa u pijesak i kad na njega stanete utisne vam bodlju u stopalo. Pri dodiru s vlasuljom se osjeti ubod koji nije jako bolan. Nemojte se kupati goli kad ima u moru puno meduza. Najbolje je uzeti pripravke s anestetikom (npr. Kod liječnika možete tražiti samo simptomatsku terapiju. Doticajem s njezinim žarnjacima osjeti se jaka bol. Dobro je staviti hladni oblog na mjesto kontakta ili obraditi ranu alkoholom. Nakon nekoliko minuta pojave se na koži crvenoružičasti krugovi (hemoliza). Kasnije se mogu javiti mjehuri. Kad je zahvaćena veća površina i kod djece mogu se pojaviti mišićna bol. koji se zadržavaju do dan nakon izlaganja. grčevi mišića. ali je svjež pečen na gradelama dosta dobar. Venomni aparat im se sastoji iz mjehurastih žarnica u kojima je otrov.000 i više. a posebno su osjetljive prepone. a smatra se kardiotoksičnim. Opasno je kad vam je veći dio tijela zahvaćen otrovom meduze. Sreća je da ih nema svake godine nego se javljaju u ciklusima od nepoznatog broja godina. ali on nije ni iz daleka tako opasan kao meduza. a još dugo nosite uspomenu zbog hiperpigmentacije kože na mjestu dodira. Kad naletite na jadransku vlasulju treba što prije izaći iz mora i temeljito isprati mjesto dodira morskom vodom. koritokisteroidima ili antihistaminicima. lidokain). itd. vrtoglavica. nekroza tkiva i stvaranje ožiljaka. Neki predlažu kućni vinski ocat. neurotoksini i citotoksini. a najviše voli pješčane obale. povraćanje i nesvjestica.velikom broju. pospanost. Vrlo brzo možete vidjeti na koži otisak kontakta s tom otrovnicom. a javljaju se crvenilo i otekline. Kad vas dohvati meduza trebate što prije izaći iz mora i isprati mjesto dodira morskom vodom da se uklone preostali žarnjaci. Ima još jedan žarnjak pod imenom smeđa vlasulja.

pa je nerijetko potrebno dugo nakon bolnog iskustva ići na fizikalnu terapiju. a pacijenta su prijatelji hitno prevezli njegovoj dobroj doktorici u Delnice.Bol se može zadržati do 24 h nakon uboda i zna biti gotovo nepodnošljiva. Nije ni svaki pauk isti što se tiče količine i jačine otrova u svom venomnom aparatu. Naša najopasnija riba otrovnica sasvim sigurno je škarpina. kao i kod uboda ostalih riba otrovnica našeg Jadrana. Svakako prvo treba ukloniti iz rane otrovnu bodlju. Ribari postupaju drugačije. a izgleda da kao pravi Goranin nije baš bio spreman priznati da ga nešto boli. Jako je teško biti pametan u sličnim situacijama. Neki preporučuju paljenje mjesta uboda plamenom upaljača za cigarete. Dobar dio liječnika ne prihvaća takve postupke smatrajući da komplikacije zbog teških opekotina mogu biti teže nego od otrova pauka ili druge ribe otrovnice. a moguće je ubod i kod čišćenja ribe. a zatim bi je trebalo termički obraditi. Ona mu je odmah uronila ozlijeđeni prst u vruću vodu i mene je zapravo zvala zbog toga što nigdje nije pročitala koliko dugo ta terapija treba trajati. kao npr. pa ma kako ju čovjek priređivao. Meni je to jedna od najboljih riba. itd. Kao simptomi mogu se pojaviti opća slabost. Mene je prvenstveno zanimalo osjeća li pacijent jake bolove. Voda treba biti toliko vruća da je gotovo nepodnošljivo držati npr. Smatrao sam da je besmisleno duže držati prst u vrućoj vodi. godine kad me nazvala liječnica iz Delnica tražeći od mene dodatno mišljenje o svom pacijentu. jer se ona drži stjenovita dna i odbija ju buka s plaža. Jedino su problem te vražje otrovne bodlje na sve strane. Može stradati i domaćin dok priprema škarpinu za goste. Otrovne su leđne peraje. Pogledajte malo upute na kraju ovog odlomka o tome kako se zaštititi od neugodnog susreta s ovom ribom. porast tjelesne temperature. Ispostavilo se da pacijent već više od dva sata drži prst u vodi. pogotovo zato što negdje na osamljenoj plaži ili brodu čovjek naprosto ima izrazito mali izbor postupanja. ali mi je ona objasnila da se događaj zbio u Crikvenici. Najčešće od nje stradaju ribari ili ljudi koji čiste (filetiraju) ribe. Na mjestima uboda se zna pojaviti i nekroza. nogu u njoj. Oni se obično ubodu kod razvrstavanja ulova na brodu. Bez obzira na postupke prve pomoći zagrijavanjem mjesta 123 . Prvo mi nije bilo jasno od kud pauk u Delnicama. stopalo. Rana na početku može krvariti. jer termolabilni otrov se morao već davno raspasti i sad je bilo vrijeme za simptomatsko liječenje. prsne i one analne. još možda bolja na brudet. Liječnici savjetuju isključivo vruću vodu u koju treba uranjati mjesto uboda. znojenje. ali iskusni tvrde da su bolovi nakon uboda na otrovne peraje ove ribe najgore što možete doživjeti. Kažu da je često potrebno za suzbijanje bola primijeniti morfij. Izvrsna je na lešo. Otrov je sličan paukovom. ma što to značilo na nekoj plaži. Jedino možete stradati kao ronilac. a jesti škarpinu s gradela pravi je neponovljivi užitak. oni koji su iskusili bolove nakon uboda ribe otrovnice smatraju kako je opekotina manji problem i manje smeta. Nećete na nju tako lako naići dok se kupate. Nemojte računati na to da ćete vi naići na takvog pauka. Obzirom na činjenicu da je ozlijeđeni pacijent već i onako potrošio puno vremena za putovanje od Crikvenice do Delnica (uopće nije jasno zašto nije tražio liječničku pomoć u Crikvenici) smatrao sam da je imao sreće naletjevši na pauka s nekvalitetnim otrovom. koju ona stalno mijenja da bi bila vruća. ako je dirate ili lovite golim rukama. O prvoj pomoći postoje brojne kontradikcije. Kod nas je uobičajeno prisloniti mjesto uboda na neki vreli dio brodskog motora tako da se izazove opekotine. koji se prilikom skidanja pauka s udice ubo u prst. Međutim. Otok (edem) može se zadržati i nekoliko dana nakon uboda. Sjećam se iskustva iz 2006. ali to brzo prestane i javlja se otok. mučnina. ali mi na to pitanje nije mogla odgovoriti budući je njezin pacijent poznati disimulant.

Mobitel uvijek nosite sa sobom za slučaj da treba zvati pomoć. Kad se osjeti ugrožen naprosto savije rep i ubode napadača. Ne dirajte ništa što ne poznajete dok ronite ili plivate. Kad ronite u špilje ili jame dajte priliku ribama da pobjegnu. kako sam obećavao u cijelom tekstu. preporučuje se nakon iskustva sa škarpinom prebaciti ozlijeđenog u bolnicu radi simptomatskog liječenja. jer je on ostavi u tijelu žrtve. Vjerojatno je već pračovjek znao razlikovati biljke prema dobru ili lošem koje može očekivati kad iz uzme. Ne plivajte i ne ronite sami na osamljenim i nepoznatim mjestima. I na kraju malo uputa. 3. a ja sam se najviše iznenadio kad su nam u Kini pokazali recept na bazi biljki star preko 4. Onda su se vremena promijenila i sve do nedavno rijetko je kojem liječniku padalo napamet propisivati biljne lijekove kad je imao na 124 . sve do početka 20. a pametnije je da u njih ne ulazite (murina!). Golub je riba otrovnica iz velikih dubina i neugodna iskustva s njim su kod nas izrazito rijetka. 11. Ne plivajte i ne ronite noću ako je ikako moguće. Razmislite više puta o načinu uništavanja termolabilnog otrova ribe otrovnice nakon što vas je ubola. 5. Naš golub ne prelazi dužinu od 30 cm iako se koji put ulove veći primjerci. Postoje naravno brojni prastari recepti. Na kraju krajeva. 9. Jedino mogu s njim imati problema ribari tijekom razvrstavanja. 10. To ne znači da se treba nemarno odnositi prema ovoj ribi. Biljke i njihovi otrovi/lijekovi Povijest korištenja biljaka kao lijekova. Zanimljivo je da mu se bodlja može regenerirati.000 godina. Još uvijek su ga koristili njihovi travari ili «bosonogi liječnici». ali su im učinci slabiji. 2. 4. Kada pecate ili lovite ostima skinite ribu na suhom uz veliku pozornost. taj antiserum vjerojatno nije ni prikladan za primjenu kod uboda naše škarpine.uboda na ovaj ili onaj način. Na leđnoj stani repa ima bodlju s venomom. Po pješčanom plićaku hodajte u obući. otrova ili sredstava ovisnosti izrazito je duga. stoljeća biljni preparati su se koristili jednako uspješno kao lijekovi i otrovi. Čuo sam od nekih ljudi da se može staviti na gradele. 6. Može se staviti u brudet. ali ja je nisam isprobao na taj način. 12. Ne uznemirujte ribe i ne hvatajte ih golim rukama. koja nije po mojem ukusu. 8. PRAVILA PONAŠANJA NA MORU 1. Otrovi su slični kao u ostalih naših riba otrovnica. Proučite upute o ponašanju u slučaju uboda na otrovnu bodlju riba. ali taj je daleko žešći nego od naše jadranske. Australci su razvili antiserum na otrov njihove škarpine. Ne ronite uz samo dno. a ni na lešo nije loša. Uostalom. Gledajte uvijek u smjeru kojim se krećete. 7.

Možete ga vidjeti posjetom botaničkom vrtu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. jer se naprosto nisam snalazio na ulici s potpuno proširenim zjenicama. krenuo pješice kući. biljni lijekovi se vraćaju na mala vrata osobito u mlađoj populaciji. Naprosto bi ukapale tinkturu u oči prije izlaska na gozbu ili prije susreta s muškarcem kojeg su osvajale. dobu godine. pogotovo ako nije bila noć.raspolaganju brojne sintetski priređene i dobro nadzirane preparate. a zbog proširenja zjenica česti su poremećaji akomodacije. kao npr. Atropin kao najpoznatiji nalazi se u korijenu velebilja (Atropa belladona). pa se onda dogodi da uzmu i ove otrovne. podneblju. Zanimljivo je da postoje i antidoti na atropin. skopolamina i solanina te brojni njihovi derivati kao npr. ali za ljepotu će čovjek pretrpjeti i puno više. kad se u oko kapa otopina atropina. Kod malo viših doza javlja se tipično crvenilo lica. a puls se ubrzava. Inače se velebilje koristilo sasvim sigurno znatno prije Krista. U ovom poglavlju ću slijediti uobičajenu podjelu iz toksikoloških udžbenika. itd. a dodatno zbog činjenice da još uvijek ima slučajnih ili čak namjernih otrovanja biljnim otrovima. Istina je da bi takva dama imala puno problema s orijentacijom u prostoru. Nalazi se naravno u bobicama. a sadržaj mu ovisi o brojnim činiteljima (npr. što se smatralo silno zavodljivim. a za odraslu zdravu osobu treba ih 15 do 20. bojni otrov BZ (benznuklidin).). Služilo im je u kozmetičke svrhe radi proširenja zjenica. 125 . Međutim. Prvi znakovi otrovanja atropinom su suhoća usta i ždrijela te promuklost. Na kraju sam odustao od hodanja i sjeo u prvi kafić čekajući da konačno normalno progledam. zbog brojnih mogućih interakcija). Osobno sam jednom neposlušno nakon pregleda očne pozadine. staništu. U prosjeku već nekoliko bobica može izazvati smrt djeteta. Zjenice bi im se raširile do kraja. koji prelazi kod visokih doza u komu. Atropinska skupina U ovu skupinu se ubrajaju djelatne tvari poput atropina. Podjelu biljnih otrova je prilično teško obaviti zbog činjenice da biljke obično sadrže više aktivnih komponenti i vjerojatno nije isto uzeti čistu djelatnu tvar i biljni pripravak (npr. a njegove tinkture su silno voljele Rimljanke. Kod visokih doza nastupa delirij i jaki motorički nemir. Osobito su zanimljivi učinci atropina na središnji živčani sustav. Već to je dovoljan razlog da se više govori o štetnim učincima biljaka. listovima i korijenu biljke. Ne treba zaboraviti da djeca vole jesti različite bobice grmolikih biljaka.

Pušite li? Naravno da ne pušite i skoro da ne bi trebalo pisati o nikotinu. Nije se to dogodilo kod nas nego u jednoj od susjednih država poznatoj po uzgoju svinja. rajčici i drugim srodnim biljkama. a onda svi ostali proizvodi poput cigareta. cigara. Istraživao se utjecaj promjena temperature skladištenja te izmjene svjetlosti i tmine na koncentracije solanina u kori krumpira. Bunika se u obližnjem parku nalazila kao ukrasno bilje. Ja u Hrvatskoj nikad nisam čuo za takvo otrovanje. ali svi kažu da je duhan iz južnih krajeva bolji. Mene je osobito razveselio jedan članak s kraja osamdesetih godina o utjecaju stresa na koncentracije solanina u kori gomolja. termički obrađene zelene rajčice ne predstavljaju problem. Kod krumpira su opasne klice i kora gomolja. kojeg je netko od rodbine ubio upravo nikotinom u vinu da bi se konačno domogao nasljedstva. To je biljka koju se u našim krajevima uzgaja na veliko. Ne izgledaju jako opasno. Čak možete slobodno jesti krumpir s korom nakon pečenja polovica u dobro zagrijanoj pećnici. Zelene rajčice i listovi te biljke također sadrže solanin i ne bih vam preporučio da ih jedete. Oni drugi učinci morfija zanimljivi ovisnicima vrlo su slabo izraženi.pilokarpin i prostigmin. ali i trpe 126 . Zanimljivo je da su sjemenke bunike prije nekoliko godina otkrili neki zagrebački osnovnoškolci i žvakali ih radi postizanja posebnih učinaka. Skopolamin zajedno s atropinom nalazi se u sjemenkama bunike (Hyosciamus niger) i korijenu mandragore (Mandragora officinarum). jer bi mogli ostati bez dijela čopora. pa je iz toga izbio skandal. Nemojte pustiti svinje na polje s nedavno zasađenim krumpirom (tek što je isklijao). nema puno izvještaja o otrovanju ljudi solaninom. Kod solanina se naravno javljaju slični učinci kao kod ostalih rođaka (npr. Na duhanu su države uvijek zarađivale i zarađuju jednako danas. konfuzija i koma uz edem mozga. ali izgleda da će se uvijek naći poklonici takvih sredstava. pa slobodno jedite pekmez napravljen od zelenih rajčica. Međutim. Jedino nemojte jesti sirovu koru krumpira. Dobra vijest je to da solanin nije termostabilan i možete ga uništiti kuhanjem ili pečenjem. kojeg se može naći u krumpiru. suho ždrijelo i grebanje u grlu). Tek kasnije se pojavila lula za pušenje. duhan se tradicionalno nije pušio nego žvakao ili se ušmrkivala njegova prašina. a onda se javljaju grčevi. a u pravilu se obavlja lavaža uz primjenu aktivnog ugljena. Uostalom. Na slici lijevo je bunika. Posebno je zanimljiv solanin. ali to se događa kod niskih doza. itd. suhoća ždrijela). Dokazan je u svim dijelovima rečenih biljaka. Možda niste znali da se nikotin koristio i kao pesticid u vrtlarstvu o čemu svjedoči čak i literatura. cigarilosa. ali sam čitao o otrovanju životinja. pa ljudi umiru zbog prestanka disanja. U jednoj knjizi Agathe Christi opisano je ubojstvo starog bogatog čovjeka. U slučaju otrovanja velebiljem najbolje je što prije zatražiti liječničku pomoć. Kod visokih doza simptomi počinju s glavoboljom i malaksalošću. pa koncentracija solanina u njima raste. a desno mandragora. Međutim. Posebno kod solanina treba spomenuti hemolizu krvnih stanica. a posebno u listovima. Mislim na krimiće. Niste znali da je taj pekmez u nekim krajevima bio cijenjen? Osobno mogu reći da ima poseban okus i nemam ništa protiv njega. ali mogu donijeti teške probleme pa i smrt. Skopolamin ima neke znakove otrovanja slične atropinu (npr. cvjetovima i zelenim plodovima. Našlo se da gomolji jako loše reagiraju kad ih se drži na svijetlu ili kad se događaju nagle temperaturne promjene njihova okoliša. Ključni simptom sličan morfiju odnosi se na usporeno i površinsko disanje. posebno u sjevernim krajevima naše domovine. ali neke slične morfiju. Čuli ste za škiju iz Hercegovine? Duhan su uvijek nadzirale države nastojeći spriječiti šverc. a nitko ne zna kako su djeca došla na to da koriste sjemenke za uživanje.

Mrazovac Sadrži alkaloid kolhicin. javlja se hladni znoj. Eto kako jedna otrovna tvar može biti dobro došla u znanosti za druge svrhe.štete zbog liječenja oboljelih pušača. koji se u nekim zemljama poput Indije koristi kao lijek za ublažavanje bolova kod gihta. U tim istraživanjima nedvojbeno je dokazana njegova teratogenost i citotoksičnost. koji se na početku zvao «colchicine binding protein». koji je došao očajan liječniku zbog sličnih simptoma. salivacija. Smrt obično nastupa zbog zastoja disanja. Smrt nastupa 2-3 dana nakon otrovanja visokim dozama. Inače otrovanja mogu nastupiti zbog uzimanja sjemena biljke (Colhicum autumnale). a mogući su povraćanje. Zato je najpametnije da se čuvate mrazovca bez obzira što su mu cvjetovi stvarno lijepi. Kad mu je rođak priznao tri kutije do kasnog poslijepodneva liječnik je skočio i izbacio ga iz ambulante uz galamu. Nikotin sa citizinom ima sinergističko djelovanje u pojavi onih ružnih simptoma otrovanja. tremor u rukama i opća slabost. ali među stotinjak opisanih samo su bila dva smrtna slučaja. itd. ali to nije povezano s pušenjem nego uzimanjem čistog nikotina. cijanozu i kolaps. Prvo se javlja snažna mučnina. Kod viših doza nikotina nastupa kolaps. puls se usporava. a u Indiji se javlja o otrovanjima takvim pripravcima. Lijepa biljka. a visoke doze mogu izazvati paralizu. pa liječnici ne preporučuju korištenje tradicionalnih indijskih pripravaka za tretiranje bolesti poput gihta. Kod viših koncentracija mogu se javiti grčevi i delirično ponašanje. ali danas se najviše koristi u terapiji odvikavanja od pušenja. zatajenje bubrega. hematološke poremećaje. Kod lakih otrovanja kad popušite tijekom dana dvije do tri kutije cigareta javljaju se glavobolja. Ako popijete tabletu sa citizinom i onda zapalite cigaretu jao si ga vama. Sličan mu je po strukturi i djelovanju citizin iz biljke zanovjeta (Laburnum anagyroides). a bome se može javiti i krvavi proljev. Kod otrovanja se prvo javlja snažna abdominalna bol uz krvave proljeve. trzanje mišića cijelog tijela. a nema nikakvih antidota ili učinkovitih tehnika uklanjanja iz organizma. Može se nabaviti i kod nas u obliku različitih krema. Liječnik je pogledom na njegov žuti kažiprst odmah posumnjao u okorjelog pušača i pitao ga koliko je cigareta popušio tog dana. ali se odustalo zbog njegove visoke otrovnosti i spore eliminacije iz organizma. 127 . To svojstvo se koristi u nekim analitičkim metodama mjerenja tubulina. mučnina i vrtoglavica. Ti simptomi su znak da morate značajno smanjiti broj popušenih cigareta. a opasno je kad se jave nuspojave vezane uz disanje. Ta činjenica što su ga mnogi koristili dovela je do vrlo opsežnih ispitivanja njegovih različitih opasnih svojstava. Moram priznati da nisam nikad u Hrvatskoj čuo za otrovanje citizinom ili pak tešku interakciju između nikotina i citizina. Zadnjih desetljeća je korišten u znanosti zbog svog specifičnog vezanja na tubulin. Možete i umrijeti zbog akutnog otrovanja nikotinom. Sjećam se jednom mog rođaka. Nakon toga je moj rođak prestao pušiti. Zbog visoke citotoksičnosti neko vrijeme je istraživana mogućnost korištenja čistog kolhicina u tretiranju nekih tumora. kako se to vidi na slici pokraj teksta! Opisana su rijetka otrovanja ovom biljkom. grebanje u ustima i grlu. posebno u djece.

Najstarija izvješća govore o tome da se koristio za namakanje strjelica u njegove tinkture. Otrovati se može najčešće bobicama. Nema učinkovite tehnika uklanjanja tog otrova iz organizma niti postoje protuotrovi. itd). a prije ga se moglo naći u različitim lijekovima ili tzv. koji je mogao već nekoliko minuta nakon visoke doze izazvati smrt. U posljednje vrijeme prodire i na europsko tržište. prestanak disanja. Prvi znakovi otrovanja su osjećaj drhtanja mišića i kože. digitoksin. 128 . Već nekoliko bobica može izazvati smrt. Problem s tim tvarima je uglavnom vezan uz strmu krivulju doza/učinak. koje su neki zvali bobice sv. Strihnin Radi se o starom moćnom otrovu. parestezija usana i jezika. itd. pa bi se mogao svrstati u bojne otrove za posebne svrhe. Ignacija. Krasni cvjetovi! Opisani su slučajevi djece koja su jela cvjetove ili sjemenje. digoksin. Evo nekoliko slika različitih biljaka s glikozidima digitalisa. Nalazi se u kod nas neuobičajenoj biljci Strychnos nux vomica s prekrasnim bobicama. Umire se zbog prestanka disanja i paralize mišića. javljaju se problemi s vidom s tipičnim osjećajem da je sve žuto-zeleno. Danas ga se može naći samo slučajno u laboratorijskim zbirkama kemikalija ili prastarim kućnim ljekarnama. Glikozidi digitalisa Srčani glikozidi su velika skupina tvari od kojih se neki koriste vrlo uspješno kao lijekovi kod srčanih bolesti (npr. davno povučeni Vital namijenjen starijim osobama). Nema nikakvih antidota niti ima podataka o tehnikama eliminacije iz organizma. pa se za čas dođe iz područja nedjelotvornosti u područje intoksikacija. snažan porast krvnog tlaka i smrt. usporenja disanja i razvijanja snažnog osjećaja straha. pa se ne mogu isključiti otrovanja. Širi se osjećaj hladnoće u tijelu jer stvarno dolazi do pada tjelesne temperature. mučnina i povraćanje. Doza od 10-20 mg može izazvati brzu pojavu tremora. jer ima nizak LD50. Brzo nakon toga se pojavljuju tetanički grčevi. Mora se priznati da dobro izgleda na slici pokraj ovog teksta. pomoćnim ljekovitim sredstvima (npr. Preparati na bazi akonitina koriste se u indijskoj tradicionalnoj medicini kao antireumatici i antiinflamatorna sredstva u obliku krema.Jedić Latinsko ime mu je Aconitum napellus. cijanoza. a glavni otrovni sastojak naravno akonitin. pa je pacijent prepušten samom sebi što se tiče mogućnosti preživljavanja. Akonitin je zapravo neurotoksin i zbog toga ga se treba čuvati.

Inače se znaju javiti halucinacije i delirična stanja. Djed je u onim austrougarskim vremenima bio časnik na službi nekoliko godina u Zagrebu. Svi su nakon mojih nalaza bili oduševljeni kao i ja osobno. Prvo otrovanje se dogodilo krajem sedamdesetih godina i bilo je zanimljivo zbog okolnosti. Obitelj se zaustavila u kampu Mladost pokraj Save. 129 . Naravno da su u lavažatu nađene visoke koncentracije digitalisa. kukurijek (Helleborus officinalis) helebrin. a digitalis glikozide sadrži lišće. cvijetovi. bobice. Sve divni i krasni cvjetovi. gdje su tada imali mali odjel za intoksikacije. Njihov jedinac star nekih 4-5 godina dohvatio se bobica đurđica i uživao u njima kad ga je pronašao otac. Oni su odmah obavili ispiranje želuca dječaku nalazeći priličnu količinu tek malo načetih bobica otrovne biljke. Zanimljiva pojava kod nekih otrovanih je zeleno vidno polje. jer je otac obitelji želio malo pogledati grad mladosti svoga djeda. Nije se moglo dopustiti da jedan mađarski turist tražeći korjene svog djeda po Zagrebu strada pri tome. Imali smo jedno takvo otrovanje s digoksinom gdje pacijentica nije imala nekih značajnijih nuspojava lijeka osim tog zelenog vidnog polja. ali izgleda da nisu imali vremena za bezbrižno razgledavanje grada. Meni su u sjećanju ostali neki slučajevi otrovanja biljkama koje sadrže ove glikozide. Kod otrovanja prvo se pojavljuju kardiovaskularni učinci. oleander (nerium oleander) olidandrin. a u krvi vrlo niske ili jedva mjerljive. Bila je to metoda prilično nespecifična i moglo se detektirati s njom bilo koji glikozid digitalisa.Digitalis purpurea Convalaria majalis Gratiola officinalis. Mađar je ipak ponešto znao o opasnostima đurđica i istog časa odvezao je dijete u dječju bolnicu u Klaićevoj. pa je svom unuku sa sjetom pričao o lijepom malom austrougarskom gradu. itd. sadrži digoksin. koji mogu dovesti do zastoja srca. đurđica (Convalaria majalis) konvalarin. milica (Gratiola officinalis) gratitoksin. itd. Mlada mađarska obitelj je vračajući se s mora odlučila provesti koji dan u Zagrebu. Ja sam pak dobio kako lavažat tako i krv dječaka na analizu digitalisa. milica Crveni naprstak (Digitalis purpurea). Nazvali su s odjela naravno i mene s molbom da pomognem kako znam i mogu. Jedino mi je žao što nisam pitao je li mađarska obitelj obavila svoj zadatak hodanja Zagrebom ili su nakon lošeg iskustva brzo otišli kući.

Pozvali su me hitno zbog otrovanja šesnaestogodišnje djevojke oleandrom i trebalo je mjeriti koncentracije u njezinoj krvi. Stari otrov iz kukute Kukuta (Conium maculatum) je dugo poznata biljka. oleandrin je poznat kao sredstvo za izazivanje pobačaja i nije se dogodilo prvi put da ga netko koristi u našim krajevima. Djevojka je bila u vrlo teškom stanju i jedino rješenje bilo je obaviti hemoperfuziju. a djevojka je bila u komatoznom stanju s teškim kardiotoksičnim učincima oleandrina. a onda se širi kroz tijelo prema glavi. Nakon prve hemoperfuzije pale su koncentracije oleandrina u krvi. poput npr. korijena. ali se onda predomislila i privremeno odustala od samoubojstva. Prvi čas smo sumnjali da se možda radi o neželjenoj trudnoći i da je zato djevojka popila čaj od 3 lista oleandra. Ona je pokušala samoubojstvo zbog izrazito nesređenih odnosa u obitelji. On izaziva teške kontrakcije maternice i na taj način se obavljao pobačaj. Tek drugom hemoperfuzijom uspjelo se spustiti koncentracije oleandrina na prihvatljivu razinu i mlada djevojka je preživjela to izrazito teško otrovanje. Usput se javljaju i nespecifični simptomi poput snažnih bolova u trbuhu. Nezgodno kod konina je to što mu djelovanje može biti odgođeno tako da se štetni učinci znaju pojaviti 312 h nakon ingestije otrovnog dijela biljke. Kasnije smo od nje saznali da je ona koji dan ranije skuhala čaj od tri lista. a poznata je po tome što je njome otrovan Sokrat. Umire se zbog prestanka disanja. pa ga je zagrijala i opet odustala. povraćanja i proljeva. Osim u sjemenkama može ga se naći u drugim dijelovima biljke. Koncentracije oleandrina u krvi bile su vrlo visoke. a da su obiteljski razlozi najčešći uzrok pokušaja samoubojstva. jer djevojka nije bila trudna. pa se brzo nakon završenog postupka i privremenog oporavka on počeo preraspodjeljivati uz porast koncentracija u krvi. Tako je ona nekoliko puta podgrijavala čaj i na taj način stalno poboljšavala ekstrakciju oelandrina iz lišća te se njegova koncentracija iz dana u dan povećavala u čaju. Prvo se javlja paraliza nogu. Pogriješili smo što se tiče razloga ispijanja čaja od oleandra. Onda je drugi dan ponovo odlučila popiti čaj. Naime. ali je za njega poznato da se raspodjeljuje u tkiva. Glavni i odgovorni alkaloid iz kukute je konin.Imali smo i barem dva otrovanja oleandrinom iz lišća oleandra od kojih je jedno bilo izrazito zanimljivo. Posebno su joj opasne sjemenke. Tada sam naučio kako se žene ne ubijaju samo zbog nesretne ljubavi ili sličnih gluposti. Znakovi otrovanja su opisani još u vrijeme kad su otrovali Sokrata. Obavljene su čak dvije hemoperfuzije. a moderna medicina poznaje tek simptomatsko liječenje bolesti. 130 .

a sreća je da se raspadaju u gornjem dijelu probavnog sustava. tahikardije. a na desno je tisa. pa i ne dolazi do njihove značajne apsorpcije u krvotok. Danas je poznato više od 150 biljaka.Cikutoksin i rodbina Sam cikutoksin nalazi se u biljci trubeljika (Cicuta virosa) i to posebno u gomolju. To su praktički sve koštice naših voćaka. koje uglavnom u svojim plodovima sadrže amigdaline. itd. vrtoglavice. Cijanogeni biljni plodovi Odmah treba naglasiti kako se cijanogenih tvari iz različitih biljaka ne treba uopće plašiti iako je činjenica da se njihovi alkaloidi pod nazivom amigdalini metaboliziraju u cijanide. Rođaci su mu buksin iz šimšira (Buxus sempervirens) i taksin iz tise (Taxus baccata). a kod djece su opisana otrovanja zbog žvakanja iglica. U narodu se od iglica tise kuhao čaj kao dobar abortiv. 131 . a osobito puno amigdalina ima u gorkim bademima i u košticama kajsija. Nema opisa o tome da su smrtonosni. Na lijevoj slici je šimšir. Kod šimšira su pak najopasnije bobice dok kod trubetljike (cikutoksin) najviše otrova sadrži gomolj. Ipak valja reći da se kod svih javljaju simptomi gastroenteritisa uz grčenja.

ali i to je dvojbeno budući se ricin čvrsto veže za limfocite i možda još neke Ricinus communis 132 . Dvojica braće su ostala sama kod kuće u zabačenom selu nekog kolovoza dok su roditelji obavljali poslove na polju. Smatralo se da bi sitni aerosol mogao donijeti ricin u alveole. Iz mojeg sjećanja ipak izdvajam jedan slučaj iz Makedonije polovicom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Nakon njegove smrti obavljena je razudba i navodno je nađen mali projektil u njegovu bedru. Neko vrijeme sedamdesetih godina smatralo se ricin i njemu slični proteinski otrov abrin idealnim atentatorskim sredstvima. On je osjetio ružni ubod i tog se sjetio kad su ga dva dana kasnije prebacili u bolnicu zbog zakazivanja jetara i bubrega te teških neurotoksičnih učinaka. ali nikad te priče nisu potvrđene. Raspravljalo se o mogućnostima primjene ricina u obliku kapljičnog aerosola (dakle otopljenog u vodi ili sličnoj tekućini). Ricin se nalazi u bobicama biljke ricinus (Ricinus communis). To je ona priča o bugarskom disidentu i kišobranu puški iz koje je u političkog protivnika socijalistička vlast na jednom londonskom stajalištu autobusa pogodila sičušnim projektilom napunjenim ricinom. a navodno je dokazan i ricin. ali drugog tumačenja nagle smrti nije bilo. koja su jela bobice ricinusa. a dok su roditelji stigli kući i dok se pojavila i malo obrazovanija sestra dječak je umro. Možda i ima rezultata tajnih ispitivanja primjene ricina u obliku aerosola. pogotovo od nekog tko se bavio i vojnom toksikologijom odnosno sprječavanjem diverzija ili sličnih događaja.Naravno da nitko zbog amigdalina nije prestao jesti gorke bademe ili kolače u koje ih se obilno stavlja. Tek nakon upada Amerikanaca u Afganistan pojavile su se vijesti o velikim količinama ricina nađenog u planinskim skloništima talibana. nije isključeno da su djeca imala tipične simptome koji se javljaju kod gutanja ricinusova ulja. pogotovo zato što pacijent dolazi kad je već sve gotovo i kad se teška oštećenja ne mogu popraviti. ali stručna javnost do takvih podataka ne može doći. U kasnijim godinama pričalo se o primjeni ricina i na drugim mjestima u atentatorske svrhe. Nikad zapravo nisu otkriveni točni i pravi razlozi tog tragičnog događaja. Atentatorski otrovi Znam da moram pisati o ricinu naprosto zato što se to od toksikologa očekuje. a organizam je uvijek u stanju te male količine cijanida naprosto biotransformirati u izocijanate. Ima izvješća o slabim otrovanjima djece. Kod otrovanja ricinom liječnik praktički nema što napraviti. Uostalom. jer smo o njemu puno raspravljali među toksikolozima. Možda se čak nije ni radilo o otrovanju amigdalinom. ali je naravno kao protein netopljiv u ricinusovom ulju i ne onečišćava ga. Stariji brat je malom dvogodišnjaku marljivo razbijao koštice od kajsija i hranio ga tom delikatesom. Onda su se pojavili znakovi otrovanja. a čak je tih godina u Londonu zaplijenjena u stanu sumnjivca određena količina te tvari. a tamo bi se vjerojatno onda lako apsorbirao i izazvao teška otrovanja. jer gotovo nikakve analize nisu bile učinjene niti je bilo moguće napraviti ih. Obzirom na njegovu proteinsku strukturu misli se da bi za liječenje došli u ozbir ili potpuna višestruka izmjena krvi ili pak plazmafereza (uklanjanje ukupne plazme). ali nikada se ništa strašno nije dogodilo zbog toga što se on izrazito slabo apsorbira iz probavnog sustava. jer u normalnim stanjima metabolizam ide relativno sporo.

a kod odraslih do deset puta veća doza. a osobito u umjetničkim krugovima. Henopodium izaziva tipične simptome poput glavobolje. u 20. Upravo takvo vidno polje daje absint kod blagih otrovanja. stoljeće budući se stavljala u liker pod nazivom absint. Kod visokih doza može doći do grčenja i čak smrti zbog prestanka disanja. ali se otrovanja javljaju.druge stanice u krvi. Ponavljam da je pouzdanih podataka o primjeni ricina ili abrina jako malo te da je prosječnom toksikologu nemoguće procijeniti kakva nam opasnost od njega prijeti u nemirnim vremenima svjetskog terorizma. vrtoglavice i mučnine. a s druge strane izgleda da je absint puno koštao umjetnika. Obzirom da se koriste i kao lijekovi i kao dodatak kozmetičkim preparatima do njih nije teško doći. ali zbog drugih učinaka su ga ranih godina dvadesetog stoljeća zabranili za stavljanje u promet. Jedan od poznatih destilata biljke Cinnamonum camphora je kamfor rado korišten kao miris. Santonin je sličan. čije je jedino zajedničko svojstvo da ne predstavljaju značajniju opasnost za ljudsko zdravlje. Eterična ulja i drugi otrovi Tu se ubrajaju ekstrakti različitih biljaka. Radi se o biljci pod nazivom artemisia absinthium (pelin. kad se govori o promjeni vidnog polja iako se ne može razvrstati strogo uz antihelminike. Može biti opasan za djecu i doza od 1 g može čak izazvati smrt. Ne znam je li euforične učinke davao alkohol ili različiti alkaloidi iz biljke. U početku otrovani vidi sve ljubičasto da bi se onda promijenilo u žuto. pelinkovci. Sječa uha se dogodila u toj fazi neumjerenog pijenja absinta. Antihelminici Radi se o velikoj skupini biljaka sa slabim otrovima sličnog djelovanja ili s nespecifičnim simptomima. nesanica. ali ima dodatnih zanimljivih učinaka što se tiče vidnog polja. santonin u biljci Flores cinae itd. Proširio se Europom. itd). Treba spomenuti još jednu zanimljivu biljku. Osobito je u absintu volio uživati van Gogh u vrijeme svoje zeleno-žute faze. koje se danas prodaju po basnoslovnim svotama novca. Samo u rijetkim slučajevima kod visokih doza pojavljuju se grčevi. a prema literaturi 133 . Biljka se inače vidi s lijeve strane uz ovaj tekst. Nakon gutanja javljaju se nemir. nastale su veličanstvene slike tog majstora. S jedne strane. Ona je bila jako popularna negdje na prijelazu iz 19. ali nema podataka o smrtnim završecima. Tako se henopodium nalazi u lobodi (Olleum chenopodii). tremor i halucinacije.

godine kad sam zapovijedao Toksikološkom službom. To se dogodilo kad se poslije velike mature moje gimnazijsko društvo uključujući mene napilo likera kućne proizvodnje na bazi ekstrakta mentola. Opasan može biti jedino kad se uzima u koncentriranom obliku.može nastupiti smrt. Došla mi je panična dojava iz Velike Gorice o djeci 134 . pa je zato pio. naravno bez ikakve etikete na boci. koje mogu sadržavati opasne kemikalije u niskim dozama. Kasnije je nazvao i liječnik sumnjajući u to da nas je sve pacijent prevario zbog tko zna kojih razloga. od lišća mente se prave čajevi. Tvrdio je kako je mislio da se radi o nekom alkoholnom piću. Osobno ne volim miris mentola. Učinci su mu inače slični kao kod pinena. od cigareta i alkoholnih pića do žvakaćih guma. Usta su mu mirisala na kamfor. a uz to se javlja otežano disanje. Uostalom. Po mirisu je poznat i mentol. koji se izolira iz biljke menta i koristi onda za poboljšanje mirisa različitih proizvoda. U prirodi je puno biljaka. Osobno imam vrlo zanimljivo iskustvo s peršinom iz kolovoza 1991. Tako npr. a od uživanja same biljke neće biti baš nikakve štete. Sjećam se tek jednog otrovanja uljem kamfora. ali nije bilo nikakvih probavnih poteškoća. kad je neki čovjek povukao dobar gutljaj iz boce s uljem. Učinci se žestoko javljaju u probavnom sustavu uz grčeve i povraćanje. a apsorpcija u organizam je izrazito mala. i ta mala apsorbirana količina može izazvati oštećenja bubrega. Tipične četinjače prikazane su na lijevoj slici. Na drugoj slici gore prikazana je borovnica (Juniperus). koja sadrži alkaloid sabinol. Tako smo zapravo zaboravili ovaj slučaj i nikad nisam dobio povratnu informaciju kako se „otrovani“ oporavio. šafran (Crocus sativus) sadrži alkaloid safran. a u peršinu se nalazi alkaloid miristizin poznat po svom fototoksičnom djelovanju. Savjetovali smo mu da povrati ono što je popio te da se javi svom liječniku radi konzultacija. Inače se uglavnom ne bere po poljima nego se uzgaja kao industrijska biljka i sije na velikim površinama. Terpentinsko ulje pod nazivom pinen ekstrahira se iz četinjača i ima vrlo usku uporabnu vrijednost. dakle kao ulje. a neko vrijeme ga nisam mogao podnositi. Ono što sam doživio poslije tog bolnog iskustva pobudilo je kod mene strašnu odbojnost prema mentolu i meni je godinama postajalo mučno kad bi tek iz daleka osjetio njegov miris. Međutim. Inače je otrovnost pinena vrlo niska i za odraslog čovjeka je proračunata smrtonosna doza od oko 100 g. Njegov ekstrak se također u prošlosti koristio kao abortiv. a u starim vremenima se koristio kao slabi abortiv.

Pojačava se snažno salivacija i javljaju se poteškoće s gutanjem. ali se ne preporučuje niti jednu od njih jesti uključujući njihove cvijetove ili sjemenke. Problem je sok ove biljke. Uvijek se mogu javiti nekakvi neugodni učinci. Poslao sam ekipu na teren i oni su se vratili sa sumnjom da bi moglo biti nešto u vezi s biljkama na tom polju. potencijskom interakcijom i javile su se bule na koži. koji djeluje nadražujuće na sve sluznice čovjeka i životinje. ali u Njemačkoj se godišnje za pomoć obraća oko 200 ljudi zbog problema s diffenbachiom. Diffenbachia je kod nas uobičajena ukrasna biljka. Također je sluznica oka jako osjetljiva na sok ove biljke. npr. Ne trebate se bojati kad vam serviraju ribu s gradela posutu sitno isjeckanim peršinom i češnjakom. 135 . a dobivao sam od nekih kolega sugestije da bi se moglo raditi o trihotecenima. Ukrasne biljke Zapravo treba naglasiti kako kućne biljke nisu jako opasne.otrovanoj plikavcima. oni su na nekom polju smještenom tik uz ogradu vojnog radara trgali peršin. a uz dojavu su donijeli video disketu sa snimkama djece. koja podrijetlo vuče iz Brazila. Tada su već svi vojni objekti bili barem pod nadzorom ako ne i opkoljeni i djeci baš nije bilo svejedno gledati nagazne mine postavljene oko cijelog vojnog objekta. Naravno da ljudi danas drže u kući i začinsko bilje poput npr. pogotovo zato što se nisu razvijali nikakvi pravi znakovi otrovanja plikavcima. Nema hrvatskih podataka. Hrvatski dermatolozi su već davno imali takvih iskustava. ali opisani su slučajevi žvakanja listova ove biljke uz prilično snažne učinke na usnu šupljinu. Opisuju ih kao goruću bol. Otrovanja s ovom biljkom zabilježena su još u 17. Ne bi vjerovali. Obratio sam se predstojnici dermatologije na Šalati tražeći razgovor. koji su po licu. a kod nas se dobro održava u stanovima sa stalnim i dobrim grijanjem. Tijekom trganja peršina prskaju male kapljice soka po koži ruku. Naime. Tako se sok peršina razmazao po velikoj površini kože. a onda su ih djeca prenosila na vrat i lice brišući znoj. a snažne sunčeve zrake su pojačale učinak miristina tzv. Zaista su to bila krasna dječica u dobi od 14 godina. otkidanje listova ili podrezivanje biljke kad previše naraste. da se poslije pranja listova mora oprati ruke. Predstojnica je zatražila da joj dovedu djecu na pregled kako bi im mogla propisati učinkovitu terapiju. a ona me dočekala s nekoliko kopija svojih radova o učincima miristina na kožu uz prisustvo UV zračenja. Obvezno se preporučuje prati ruke nakon bilo kakvih intervencija na biljci. a bilo je vruće i sunčano. stoljeću. Cijeli dan su za džeparac trgali peršin. ali ovdje će biti riječi samo o ukrasnom. jezik i grlo. Oni jesu povremeno radoznalo obilazili ograđeni vojni objekt ali nisu ništa dirali niti su imali kontakte s vojnom posadom. Novinari su se dohvatili teme optužujući JNA da je primijenila plikavce na djeci. kako će biti pokazano u tekstu koji slijedi. Onda su se pojavili ti plikovi. vratu i rukama imali veće ili manje plikove (mjehure) i bojali su se plikavaca. Nisam to našao za ovu biljku nego za filodendron. Osobito su osjetljiva djeca. jer se sok na njima može zadržati i onda ga se lako prenese na oči ili usnice. Javlja se snažna bol i pacijenti čvrsto stišću kapke tako da ih se mora otvarati na silu radi dijagnostike i liječenja. Moji suradnici i ja sumnjali smo da bi moralo biti nešto drugo uzrok bulama. budući je peršin bio jako zarastao u korov. pa je nekoliko dana nakon toga prestalo uzbuđenje zbog stradale djece. majčine dušice. Naravno da se ovakva interakcija može dogoditi samo kod profesionalnog rada s peršinom i da inače peršin služi kao izrazito važan začin pri kuhanju u svakom domaćinstvu. Rođaci po djelovanju naprijed opisanoj biljci su filodendron i rododedron. a strašno ih je sve svrbjelo na mjestu pojave plikova. a mogu se zadržati nekoliko dana.

ali s filodendronom na slici gore lijevo postoje teža iskustva. 136 . Ciklama (Cyclamen persicum) sadrža otrov ciklamin. Uz više doze mogu se pojaviti mišićne konvulzije i čak paraliza u djece već nakon malih količina prožvakane i progutane stapke. Kao što je već naprijed rečeno opisan je slučaj mlade djevojke. Što se tiče rododendrona njegovi su učinci na zdravlje ljudi slabiji nego kod prva dva opisana. Prvenstveno se javljaju gastrointestinalni poremećaji uz bolove i snažne proljeve. koje je umrlo s teškim grčevima i s dijagnozom encefalitisa bez jasnih uzroka. Prikazana je na slici lijevo dolje. koja se javila liječniku zbog teških dermatitisa na rukama. čak smrtonosna. ali također ima sličnu vrstu djelovanja.Opasne tvari su slične kao kod diffenbachie. Onda su na patologiji pronašli u probavnom sustavu komadić lista filodendrona i zaključak je bio kako je puzajuće dijete odgrizlo komad lista ili više njih te ih progutalo. Opisan je slučaj četvromjesečnog djeteta. Otkriveno je da je jednom tjedno prala listove filodendrona i postala alergična na sokove. pa je dermatitis bio posljedica tog događaja. koji se pretežno nalazi u cvijetovima biljke i mora se priznati da su otrovanja izrazito rijetka.

koje sadrže alkaloide tulipalin A i tulipozid A. a prikazani su na slici gore desno. Problem predstavljaju njegove lukovice. dodir s asparagusom može izazvati alergijske reakcije i kasnije razvijanje dermatitisa.) Čak je opisano da su njegove sušene plodove ljudi u nekim siromašnijim krajevima koristili kao nadomjestak kave. (Vidi sliku dolje lijevo. posebno na sluznice. a opisana je pojava hemolizirane krvi u mokraći otrovanih osoba.Druga česta europska ukrasna biljka su tulipani inače podrijetlom iz Irana i Turske. Ove biljke sadrže različite toksične diterpene uglavnom sa snažnim nadražujućim djelovanjem. Međutim. Zanimljivo je da postoji i sindrom „tulipanski prsti“. Dodir sluznica sa sokom izaziva dermatitis. Najvažnije djelovanje su im dermatitisi kao profesionalno oboljenje vrtlara. a nisam saznao niti za jedan slučaj da bi netko pojeo lukovicu. Asparagus (Asparagus officinalis) sa svojim toksinom sarsasapogeninom ne predstavlja neku značajniju opasnost za ljude. Osobito je neugodno nakon gutanja prožvakanih dijelova biljke uz napomenu da im je okus odvratan i da nitko normalan neće to jesti. Gutanje crvenih bobica može izazvati blage gastroinetstinalne poremećaje i terapija je tek simptomatska. Javljaju se naravno mučnina i povraćanje uz snažne kolike. O većini naših ukrasnih biljaka zapravo malo znademo i mene su iznenadili podaci o biljkama roda Euphoriaceae među koje se uvrštava i kod nas u zadnje vrijeme tako popularna božićna zvijezda prikazana na slici dolje desno. a u nekim slučajevima se radi o pojavi mjehura na mjestu kontakta. 137 . a karakterizirani su dermatitisom na jagodicama prstiju i dlanovima.

Ugledala je djecu pokraj nekog grma s kojeg su visjele bobice tamne boje. koja nije svojstvena djeci u dobi između 3 i 7 godina. Činjenica je da današnja gradska populacija skoro ništa ne zna o biljkama iz prirode. Onda se neka od majki zabrinula zbog prevelike tišine. Zbog toga treba gradskim ljudima glasno reći da ne beru nikakve plodove u prirodi osim ako netko iskusan sa sela ne garantira da je takav plod jestiv. Svi su zaboravili na roštilj i samo su se žurili odvesti djecu što prije u dječju bolnicu. pa sam vidio da ne razlikuju npr. Ništa se u ovom slučaju strašnoga nije dogodilo osim što su djeca patila za vrijeme ispiranja želuca. Za ilustraciju na kraju ovog poglavlja dajem opis slučaja iz početka osamdesetih godina prošlog stoljeća. jer djeca su jela obične kukinje (Alchemila vulgaris). Zelene kukinje baš nisu jako jestive zbog trpkog okusa. Dolaskom u bolnicu roditelji su zahtijevali hitno ispiranje želudaca svoje otrovane dječice. O gljivama sam naravno kao seosko dijete ponešto znao i brao sam ih u pratnji starijih osoba. Nekoliko mladih obitelji s dječicom uputilo se do jedne zagrebačke šoderice na roštiljanje i bilo im je jedino paziti da djeca u vodi ne prave gluposti. a većina građana poput mene ne zna skoro ništa o njima. 138 . Osobno sam samo dva puta odlučio da više nikad neću brati gljive radi vlastitog korištenja. ali su sezonski plodovi šuma i polja. a djeca su ih bezbrižno jela. Prvi put se to dogodilo na kraju pedesetih godina prošlog stoljeća kad sam imao nekih 14 godina i mislio da sam silno pametan i obrazovan. pa ih je pošla tražiti. Jednom sam koju godinu ranije u kolovozu mjesecu sa sestričnom naišao u slavonskoj šumi na polja brestovača i nabrao ih u golemim količinama. Izrazito mali broj ljudi poznaje ove potencijalne gastronomske delicije. Onda je bolje da ne diraju ništa u prirodi makar to završilo benigno. jedan od očeva sjetio se otrgnuti granu te biljke i ponio ju je sa sobom. Na sreću. a iskusan liječnik je stigao kad su već polovica od njih prošli torturu. Vriskom je dozvala ostale roditelje tražeći da se nešto učini s možda otrovanom djecom. šljivu od jabuke. Te ljetne nedjelje pozvan sam zbog otrovanja većeg broja djece bobicama neke biljke. On je odmah zatražio prekid te ludosti. ali kad potpuno sazriju onda su jako dobre i znam da su neki znali od njih raditi pekmez.Sve naprijed rečeno nalaže nam oprez s biljkama u tom smislu da ih ne žvaćemo ili postupamo bezbrižno s njihovim sokovima. Gljive Gljive su zaista svud prisutne.

jer baš nije bila zainteresirana za moje nespretne pokušaje dodira. Dvije pune košare lisičarki su bile napunjene i nas dvoje smo zadovoljno krenuli natrag u selo. I moj stariji brat je stao na očevu stranu i odlučio da će jesti radije bilo što nego sporne gljive. Kod nas ljudi beru svakakve vrste gljiva i u većini slučajeva greške dovode do gastrointestinalnih poremećaja poput proljeva i povraćanja. Moja obitelj je bila relativno bogata držeći čopor od preko sto svinja pa smo onda unajmljivali svinjara. Tada sam se uvjerio da otrovne gljive znaju izgledati za mene potpuno jednako kao one jestive i od tad kupujem samo uzgajane gljive. Samo je nekoliko izrazito opasnih gljiva poput zelene pupavke (amanita phaloides). koja je berući tako prepoznatljive sunčanice napunila košaru s nekoliko zelenih pupavki. Samo sam jednom negdje polovicom sedamedesetih brao sunačnice na Sljemenu i sve je prošlo jako dobro. Uz gljive smo pristali majka. Nastupila je mala prepirka. Zelena pupavka Najgore su svakako amanita phaloides i amanita virosa. Nekih godina uopće nema otrovanja. kako po bojama tako i po onom posebnom mirisu tih gljiva. Romano Božac. amanita virosa te poznate ludare ili muhare (amanita muscaria). Bili smo sigurni da su to lisičarke. a onda se pojavi nekakva luda godina kad su bolnice opsjednute otrovanim bolesnicima. Taj svinjar Ivo je volio dobro pojesti i radovao se večeri s gljivama. Lutali smo prekrasnom šumom ne nalazeći nikakvih gljiva ili drugih šumskih plodova. Još sam neko vrijeme znao kupiti vrganje od poznatih. Jedne godine smo ih imali premalo. Jest da su bile malo veće od uobičajenih lisičarki. ali tada sam se zaposlio na Rebru i nakon viđenih teških otrovanja odustao sam zauvijek brati bilo kakve gljive u slobodnoj prirodi. jer slike ne znače puno za potpunog neznalicu. a kod gljiva s gastroinestinalnim sindromom neka se brinu oni koji nepažljivo hodaju šumama sa slikama gljiva u ruci da bi izabrali prave. Onda je s polja došao moj otac i odmah rekao materi da baci sve te gljive. Krenuli smo tako Seka i ja u šumicu po gljivice i zaista je ona tražila gljive. svinjar i ja. Navodno su to bile sasvim male gljive i navodno se zaista mlade pupavke mogu zamijeniti za mlade sunčanice. jer su one otrovne. ali sam i s time prestao kad me u okviru pokušaja suradnje krajem osamdesetih prošlog stoljeća pozvao na gljivarsku izložbu naš poznati znanstvenik i prvi hrvatski stručnjak za gljive prof. Zbog toga će u daljnjem tekstu biti govora samo o njima. koju je zaključio stari gljivar otac da on neće taknuti te gljive. Jedva sat nakon večere jurnuli smo svi u jedini WC zbog snažnih proljeva i povraćanja. Kasnije su mi seoski znalci objasnili da smo zapravo ubrali «ćurčijske» gljive. 139 . ali smo zaključili da su naprosto malo bolje narasle nego inače. koje stari kožari koriste za bojanje kože. Obično nam otrovanja zelenom pupavkom stižu u ranu jesen kad brojni «gladni» građani poslije kiša krenu tražiti dodatne proteine u vidu šumskih gljiva. a druge bi sve ostalo neiskorišteno i propalo. Ljudi ih često zamjenjuju za pečurke. Smirilo se to iza ponoći. ali bili smo teško dehidrirani i osramoćeni zbog svojeg nepoznavanja gljiva. ali imao sam iskustvo otrovanja obitelji.To mi je davalo priličnu sigurnost budući sam ranije brao vrganje i lisičarke. inače rođakinje po zlu koje mogu napraviti. a onda smo ispod jednog drveta ugledali veliku koloniju lisičarki. a da mi radimo s njima što god nas je volja. Zanimljivo je da nisu sve godine jednake. a ključno je bilo to da je nakon sušnog razdoblja koji dan ranije pala tanka kišica. Tog srpanjskog dana me pozvala lijepa Seka da idemo u šumu brati gljive iako baš nije bilo vrijeme kad se gljive javljaju u zamjetnim količinama. Neću ovdje davati ni slike jestivih gljiva. Moj laboratorij je još krajem osamdesetih prošlog stoljeća uveo metodu detekcije amanitina kao najgoreg predstavnika otrova zelene pupavke i skoro svake godine smo pogriješili pri nabavi setove reagencija. Moja mama je bila oduševljena količinama lisičarki i već je izradila plan potrošnje. dr.

Ne apsorbira se on značajno iz probavnog sustav osim kod male djece.pa su nam znali prigovarati da rasipamo novce budući je set reagencija imao trajnost od samo nekoliko mjeseci. Evo kako izgledaju te užasne gljive. Ja sam onih ratnih godina morao brinuti i o zaštiti VIP-ova (Very Important Person). Zašto su zelena pupavka i njezina rodbina tako opasne? Zato što imaju podmukle otrove. Međutim. Bio je to nesiguran put prepoznavanja gljiva. Nekakva razlika očito postoji među njima. a značajka mu je velika termostabilnost. ali dovoljno je i to što se apsorbira da uživatelju gljive učini velike štete. razgovor sa stručnjacima iz Češke. Lijevo je amanita phaloides a desno amanita virosa. jer je njegovo djelovanje specifično i mogli bi do rezultata doći biološkim pokusom tek nakon dan ili dva. Gledao sam otrovanu djecu na Rebru i ne mogu to zaboraviti. a također se ne može zaboraviti visoka smrtnost. Nemojte ni slučajno nasjedati takvim «stručnjacima». jer je kemijsko prepoznavanje na terenu doživjelo svoj potpuni neuspjeh. Jedno vrijeme smo bili zainteresirani za nekakve kemijske bojene reakcije s različitim dijelovima gljiva. Inače je test trajao 15 do 60 min i smatrali smo da je to dovoljno vrijeme da visoki dužnosnik pričeka s konzumiranjem hrane prije nego što ona bude ispitana. Stručnjaci mogu prepoznati ovakve otrovne gljive i prema analizi želučanog sadržaja nakon povraćanja otrovanog. koji također imaju puno otrovanja zelenom pupavkom. Mudri ljudi kažu da djeci do dobi od nekih 16 godina 140 . a to je bilo predugo vrijeme čekanja za one koji žele uživati u obroku od gljiva. Iz njih su izolirani različiti ciklički peptidi poput faloidina. To je ciklički oktapeptid sastavljen od uglavnom neuobičajenih aminokiselina. da su na njihove otrove posebno osjetljiva mala djeca. Neki njihovi stručnjaci su čak počeli proizvodnju kovčežića s reagensima i pričali su o samoukim gljivarima koji u šumi izvode kemijske pokuse pokušavajući prepoznati koja gljiva je opasna a koja pak jestiva. Amanitin se koliko toliko brzo može dokazati tek kromatografskim metodama za što danas postoji mogućnost i u Zagrebu. pa sam predvidio i mogućnost atentata stavljanjem ekstrakta zelene pupavke u hranu dužnosnika. Općenito kod gljiva treba snažno naglasiti. U to vrijeme smo pokušali razviti testove s kulturama stanica i bakterija. Biološki model u takvom slučaju nije dolazio u obzir. Ponavljam da samo iskusni gljivari opažaju one male razlike između jestivih i otrovnih gljiva. Meni su u sjećanju ostala krvarenja iz svih mogućih otvora na tijelu. Doživjeli smo potpuni neuspjeh na primjeru amanitina. ali moja skupina nikad nije ni pokušala to naučiti. pa bio kušač hrane čovjek ili neka pokusna životinja. ali najopasniji je amanitin. uz galamu ako treba. Kuhanje na temperaturi iznad 100 oC kroz dugo vrijeme neće mu skoro ništa naškoditi. viroidina i amanitina. uvjerio nas je da krivo razmišljamo. ali ja se ne bih mogao zakleti da onu s desne strane ne bih zamijenio za šampinjone. Nekako mi se učinilo da bi se na kulturama stanica jetara moglo otkriti amanitin u hrani.

hepatorenalni sindrom s metaboličkom acidozom. poremećaj zgrušavanja-krvarenja 4. jer je razgovor prekidao barem tri do četiri puta odlazeći povraćati. a sve ostale morali su prenositi nosilima. To je bio velik i čvrst brod s iskusnom posadom. Liječnici su ipak imali iskustva s otrovanjem gljivama s njihova područja tvrdeći da tamo zelene pupavke nema. gubitak elektrolita) 2. ali to nije dolazilo u obzir zbog snažne bure. povraćanje. Smrtnost u odraslih je viša od 10%.uopće ne bi trebalo dati gljive. Konačno sam zatražio da se pozove upomoć policijski brod iz velikog mjesta. a kod male djece iznad 40%. vidljiva oštećenja. 3. Shvatio sam da su ručali negdje između 12 i 14 h. a možda se radilo o životu i smrti otrovanih osoba s otoka. Prvi na udaru su jetra i bubreg. pa često za otrovanje zelenom pupavkom kažemo da je karakterizirano hepatorenalnim sindromom. Ovo mi je mirisalo na amanitu faloides. kojima je taj otok izvrsno mjesto za odmor prije upućivanja na hrvatski jug. Najbolje je kod svake i najmanje sumnje tražiti analizu amanitina. koma. sepsa. Na rečenom području može se govoriti o otvorenom moru i tamo se po buri ne plovi s malim plovilom. jer one mogu biti sasvim drugačije nego u vašem poznatom okolišu. Smrt ili započinje oporavak: Tjedan ili duže nakon otrovanja. Naravno da se uz otrovanja uvijek javljaju nesporazumi i pacijenti daju krive podatke. Do podneva slijedećeg dana svi su se oporavili i time je slučaj završen. Zakažu u većoj ili manjoj mjeri oba organa. Sjećam se jednog mog slučaja otrovanja gljivama na dalekom otoku. Hepatorenalna faza: 3-4 dana do tjedan nakon ingestije: konfuzija. Mehanizmi oštećenja nisu jednaki za jetra i 141 . Amanitin se veže na enzime i makromolekule. dehidracija. Meni je to bio dodatni razlog uznemirenosti i tražio sam da ih se preveze u veliki grad. delirij. Latencija: Rastu transaminaze. Čekajući brod šetala je okolicom i našla u obližnjem šumarku veliku koloniju vrganja. Negdje oko 19 h nazvao me prijatelj s otoka tražeći pomoć. Nabrala je gljive i odmah pri dolasku na otok tražila da se napravi bogati ručak od njezinih gljiva. jer je broj štetnih učinaka jako velik. Glavni problem bilo je malo pristanište unatoč pješčanom dnu. Međutim. Bez namjere ulaženja u kliničku struku moram naglasiti kako je važno što prije prepoznati uzrok otrovanja i započeti s liječenjem. Policija je shvatila opasnost i pod izrazito teškim uvjetima uputila se na otok. a kasnije se ispostavilo kako se prijatelj i ja nismo razumjeli glede vremena proteklog od uživanja u gljivama do povraćanja. tahikardija. hipoglikemija. Stari prijatelj je tamo uzeo u najam dućan i gostionu negdje krajem devedesetih godina prošlog stoljeća računajući da bi mogao dobro zaraditi na turistima jediličarima iz Italije. Polovicom rujna došla mu je u posjete sestra iz Zagreba poznata kao stari iskusni gljivar.. Jedno i drugo je izrazito složeno. Prihvatili su ih u stacionar na susjednom velikom otoku i dali otrovanima obilnu infuziju. Ništa ne sumnjajući svi zaposlenici tvrtke slasno su uživali u neočekivanom ručku. hipoglikemija. policija je u suradnji s liječnicima zaključila da to nije pametno po onako lošem moru. Gastrointestinalna faza: 6-24 h nakon ingestije. Stvar se razvija na slijedeći način: 1. Ne treba brati gljive na stranom području. mogu biti slabi ili izostati (bol. Simptomi otrovanja su teško prepoznatljivi. proljev-krvav. posebno ako su ih roditelji ubrali u slobodnoj prirodi. Čini se kao da je sve u redu i da je pacijent prebrodio opasnosti. Ne može se čovjek baš ni za što uhvatiti dok ne bude kasno i zato su liječnici oprezni pri dijagnostici otrovanja ovim gljivama. Jedino je moj prijatelj bio u stanju teturati do broda. Teško sam ga mogao razumjeti. Brod je negdje oko 22 h konačno uspio pristati u maloj luci i onda su počeli problemi sa stradalnicima. Otrovanja zelenom pupavkom ne završavaju dobro.. Naravno da uzrok otrovanja nije bila zelena pupavka. Predložio sam da ih netko od mještana prebaci na kopno. pogotovo kad sam čuo da se radi „mediteranskim vrganjima“. barem u prvim satima nakon otrovanja. pa mi se kasna pojava simptoma otrovanja činila čudnom. Od purgativnih gljiva povraća se negdje sat ili dva nakon uživanja u njihovom lijepom okusu.

Česi su kroz desetljeća ispitivali tioktičnu kiselinu s nadom da bi ona mogla na sebe vezati amanitin ili ga spriječiti da se veže na važne tjelesne molekule poput RNA polimeraze iz jetara. ali je to brzo odbačeno zbog nefrotoksičnog djelovanja te tvari (bubreg strada među prvima). itd. ali u konačnici je važan krajnji rezultat. Jedino donekle je dobro što amanitin navodno ne prolazi posteljicu. Hemodijaliza baš nije prikladna tehnika zato što se amanitin snažno veže na makromolekule. ali u praksi se pokazao neučinkovitim. Danas se rutinski primjenjuje plazmafereza. povezana teška oštećenja središnjeg živčanog sustava. Prije nekih petnaest godina prvi put je primijenjena transplatacija jetara. uklanjanje ukupne plazme gdje se nalazi najveći dio amanitina vezan za albumine. Onda se pojavio silimarin ili silibin izoliran iz Sylibum marianum s nadom da bi on mogao spriječiti ulazak amanitina u hepatocite. Na kraju ostaje zaključiti da je najbolje i najsigurnije rješenje sprječavanje otrovanja. koja je kasnije rodila zdravo i neoštećeno dijete. Međutim. Sve je ostalo manje ili više upitno. Laboratorijski pokusi su budili nadu. ona je napuštena kao lijek spasa još u prošlom stoljeću. pa su krvarenja iz dvanaesnika i crijeva uobičajena pojava. Nije to kraj djelovanja amanitina. ali ni jedan se nije pokazao dobrim. 142 . Što se pak može poduzeti kod otrovanja zelenom pupavkom? Jako malo ako se na vrijeme ne prepozna i ne počne s liječenjem. Ostaje na dragom Bogu i snazi organizma da obrane što mogu obraniti. jer su s takvim otrovanjima npr. Možda bi u prvim satima nakon otrovanja čak pomogla forsirana diureza.bubreg. pa osobito djeca umiru od teških unutrašnjih krvarenja. pa onda nema ni teških štetnih učinaka na plod i čak sam čitao jedan rad o trudnici otrovanoj amanitinom. njezina uspješnost je koliko toliko prihvatljiva samo unutar 24 h nakon otrovanja. Međutim. Istina je da se to može dijelom povezati s utjecajem amanitina na zgrušavanje krvi. Nema dakle sasvim sigurne i pouzdane tehnike za liječenje otrovanja amanitinom. Što se tiče tehnika izvantjelesnog uklanjanja amanitina rezultati također nisu sigurni pri traženju prave tehnike. stradaju i probavni organi zbog snažne toksičnosti amanitina. Zapravo je otrov izrazito opasan i prognoza kod otrovanja nikad nije optimistička. ali njezini rezultati nikad nisu sasvim pozitivno ocijenjeni. tj. Već nekoliko desetljeća traže se dobri protuotrovi. Hemoperfuzija je davala neke nade u slučaju primjene unutar 24 h nakon otrovanja. Zato valja pozorno pročitati upute koje dajemo na kraju ovog odlomka. Dakako. a od onda se to smatra jedinim prikladnim rješenjem kod otrovanja s teškim posljedicama.

jer sezonski gljivari početnici unatoč svojem neznanju vjerojatno ipak znaju prepoznati ovu gljivu lijepa izgleda. a kasnije nastupaju pospanost. a nemojte to činiti niti ako ste poznavatelj gljiva u područjima koja ne poznajete. Međutim. Nemojte žaliti truda i vremena da ih pitate za savjet. konfuzija. Ja se u vrijeme mojeg rada na dijagnosticiranju otrovanja nisam nikad susreo s ludarom nego ponešto znam tek iz priča starijih ljudi. Umjesto zaključka dajem savjete: 1. Muscimol nije halucinogena tvar i ima svoje učinke znatno drugačije nego ibotenska kiselina. nekoliko dana ostaje glavobolja ako čovjek preživi otrovanje. Ludara i njezine rođake su vrlo karakteristična izgleda i meni je zapravo nejasno kako je ljudi ne prepoznaju u prirodi. Ne kažem da nije lijepa. simptomi ne završavaju samo na halucinacijama. ali dovoljno iskustava nema kao što nema niti dovoljno podataka o njihovoj toksikokinetici. Trideset minuta nakon ingestije javlja se euforija i psihostimulativno djelovanje. Možda bi obzirom na strukturu otrova mogle doći u obzir hemodijaliza ili hemoperfuzija. ali već svojim bojama upozorava na opasnosti. Nema nikakvog antidota niti na muscimol niti na ibotensku kiselinu i uglavnom se liječnici odlučuju na simptomatsku terapiju.Ludara O ludari ili amaniti muscaria govori se nešto više u poglavlju o sredstvima ovisnosti. Treba jako naglasiti da ni halucinogeni učinci nisu uvijek jako lijepi. Ne skupljajte gljive u prirodi ako niste njihov vrsni poznavatelj. koma. Iskoristite priliku da odnesete ubrane gljive stručnjacima na pregled. 143 . o čemu svjedoči naslikana vizija jednog od stradalih. posebno u nekim krajevima svijeta. grčevi. Nije sigurno niti kako pomažu tehnike ekstrakorporalne eliminacije otrova. Muscimol i ibotenska kiselina su termostabilni i kuhanje ništa ne pomaže u njihovoj inaktivaciji. a ovdje ćemo pisati tek o njezinim toksičnim učincima. Izgleda da se ovom gljivom ljudi ipak rijetko truju osim tamo u sjevernim krajevima velike Rusije. Ne zaboravljam na njezine «veličanstvene» psihodeličke učinke i da je rado koriste kao halucinogen. Ako već želite gljivariti učlanite se u neku od udruga gljivara i učite uz iskusnije. midrijaza. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. Svake godine u vrijeme sezone gljiva oni organiziraju skupine stručnjaka za pomoć neznalicama. 2.

Tako mali a opasni Ovdje mislim govoriti o otrovima mikroorganizama. a sa sobom ponesite sirove i kuhanjem obrađene gljive. Potpuno sam se pouzdavao u epidemiologe i infektologe. Nije li to razlog da se o njima napiše pokoja riječ uz ograde o kojima će kasnije biti riječi. Zapravo je najbolje da djeci uopće ne dajete gljive. Pisati ću o otrovima bakterija i plijesni. Bakterije Toksikolog zapravo nerado piše o bakterijama i produktima njihova metabolizma. Oni su jako davno shvatili kako je sprječavati zarazne bolesti jednako ili još važnije nego ih dijagnosticirati i liječiti. činjenica je da o botulinu govorimo kao o najopasnijoj tvari na tom svijetu. prepoznati otrov i onda ga ubrzano eliminirati uz naravno simptomatsko liječenje u pogledu učinaka. Do Domovinskog rata mene zapravo bakterijski otrovi uopće nisu zanimali osim onoliko koliko svaki toksikolog mora minimalno naučiti tijekom svojeg školovanja. Ako kupujete gljive na tržnici zatražite od prodavača kopiju atesta da je berač ispitani i iskusni gljivar. pa se stalno vode bitke. Imaju oni brojnih problema zbog toga što se bakterije mijenjaju i prilagođavaju. koji su stariji od viših organizama i sigurno je čovjek s njima bio u kontaktu od svojih počela. Epidemiolozi i infektolozi idu istovremeno u bitku protiv bakterije. 4. pa više ni jednom toksikologu nije padalo napamet miješati se u infektologiju ili epidemiologiju. Čim osjetite najmanju poteškoću nakon uživanja u obroku s gljivama odmah se javite u najbližu bolničku ustanovu. Dapače. a nikako u plastičnim vrećicama. a tek spominjem kako postoje otrovi drugih sitnih organizama poput algi ili planktona. Osobito su bili aktivni epidemiolozi čiju ja struku zapravo nisam dobro poznavao i smatrao sam kako oni tu postoje zbog nekakvih cijepljenja i suradnje kod zatvaranja loših 144 . pa su vjerojatno tradicionalno prije tridesetak godina sva otrovanja slali na infektološke odjele u bolnicama naših i europskih gradova. a jedva je nešto važnijeg znao o onima koji proizvode takve otrove. kao što su znali i drugi zdravstveni djelatnici. Naravno da do devetnaestog stoljeća nije znao ništa o tim otrovima. košarice od šiblja).3. Ako se i otrujete nećete proći tako loše kao što prolaze djeca kod otrovanja gljivama. a proizvodi ga obična bakterija. 5. Udruge takve ateste dijele svojim iskusnim članovima. Znali su stručnjaci rečenih profila da je svaka bakterijska infekcija u biti otrovanje. jer je to područje danas potpuno u nadležnosti infektologa i epidemiologa. Zbog toga ću ovdje pisati tek o vrstama otrova i njihovim učincima uz skromne priloge iz vlastitog iskustva toksikologa. koje ste sami ubrali. Gljive držite uvijek prije uporabe samo u prirodnoj ambalaži (npr. a za vas to ipak znači nekakvu povećanu sigurnost. tj. a sigurno je ta bitka važnija nego inaktivacija ili uklanjanje otrova. Mora se priznati da na tom području liječenje otrovanih osoba ne teče uobičajenim smjerom u toksikologiji. pogotovo u vremenima Domovinskog rata. jer se tako mogu pokvariti i prirediti vam brojne neugodnosti nakon konzumiranja. 6. To što su mikroorganizmi izrazito sitni ne znači da su njihovi otrovi manje opasni od onih drugih. Bez obzira da li govorimo o bakterijama ili plijesnima kao proizvođačima otrova činjenica je da su izazvali najteže i najbrojnije epidemije uz stradavanje golemog broja ljudi i životinja. a nisam do danas promijenio mišljenje u tome kako je to bilo u redu. ali o njima se ponešto može pročitati u drugim tekstovima. Djeci nikad nemojte davati gljive prije nego što ste ih vi sami kušali. koja proizvodi otrove. Za vrijeme rata kao pomoćnik zapovjednika GSS morao sam naravno biti nazočan svim važnim sastancima tog tijela i saslušati izvješća predstavnika različitih službi.

Toga su se bojali i epidemiolozi. a značajan broj njih je zapravo prva iskustva stjecao na bojišnici.. Vibrio parahaemolyticus. Unatoč svih mojih manjkavih znanja bilo mi je jasno da svaka kriza poput npr. Staphylococcus aureus. godine. Yersinia pestis.. C. C. perfringens. cereus ENDOTOKSINI EKSOENZIMI NEUROTOKSINI CITOTOKSIČNE TVARI sve skupine gram negativnih bakterija invazivni patogeni Clostridium botulinum. Pseudomonas sp. pa su se čvrsto organizirali još krajem 1990. Međutim. PODJELA BAKTERIJSKIH OTROVA SKUPINA OTROVA ENTEROTOKSINI BAKTERIJE Vibrio cholerae. Skoro nam nitko u svijetu ne vjeruje da smo rat prošli bez i jedne ozbiljnije epidemije neuobičajene za normalan civilni mirnodopski život. E. Shigella sp. Prenosim podjelu bakterija prema vrstama otrova kojima ugrožavaju ljude i životinje. Salmonella sp. coli 145 . V. tijekom rata i kasnije shvatio sam koliko je njihova uloga široka. prvenstveno u sprječavanju pojave epidemija (dakle masovnih otrovanja)... Clostridium perfringens. Ubrzano su čak školovali nove epidemiologe dok je rat trajao. Escherichia coli.slastičarnica. Staphylococcus sp. Bilo je očekivano da će se i tijekom našeg Domovinskog rata pojaviti brojne epidemije svakakvih zaraznih bolesti te brojna bakterijska otrovanja. HEMOLITICI Streptococcus sp. tetani. INHIBITORI SINTEZE BJELANČEVINA Corynebacterium diphtheriae. Zaista su organizirali veličanstvenu službu. Clostridium difficile.. Staphylococcus sp. dysenteriae. Legionella sp. cholerae. S. a i ja sam uskoro bio pozivan na njihove sastanke. Bacillus cereus. Bacillus thuringiensis. parahaemolyticus.. poplave ili potresa i posebno rata donosi brojne epidemije zaraznih bolesti. B. V. koja je preventivno djelovala na svim područjima države. Zbog te i takve uspješne epidemiologije ja kao toksikolog zapravo nemam dovoljno tema iz vlastitog hrvatskog iskustva. Shigella dysenteriae Streptococcus sp.

Većina peptidskih otrova ove skupine bakterija su termolabilni iako ih ima takvih koji se raspadaju tek polusatnim zagrijavanjem na 125 oC. Danas se još uvijek moramo najviše čuvati jaja i proizvoda od termički nedovoljno obrađenih jaja. ali samo mali broj pacijenata zahtijeva bolničko liječenje. Zato se uz E. a poznato je i kako treba liječiti.Enterotoksini su svakako najrašireniji i najčešći uzroci otrovanja ili zaraza. Jednom prilikom su skoro svi svatovi s neke svadbe završili u zaraznoj bolnici zbog otrovanja krempitama iz domaće proizvodnje. Neko vrijeme je bio običaj da čak u gostionama svatovi jedu kolače proizvedene kod rodbine ili prijatelja. ali ta pojava je u današnjoj Hrvatskoj vrlo rijetka zbog stalnog nadzora sanitarne inspekcije nad djelatnicima u ugostiteljskim objektima. Mene su najviše iznenadila otrovanja uzrokovana kućnom izradom različitih namirnica na bazi kolača. smanjena elastičnost kože. kad je infekcija ovom bakterijom uzrokovala teške dehidracije i smrti. kao npr. koja je u povijesti Europe i svijeta odnijela golem broj života. Gledano sa strane otrovane osobe najgori su proljevi uz koje su mogu gubiti enormne količine vode. Najpoznatiji otrovi su vezani uz E. a odnosi ih i danas u nerazvijenim zemljama svijeta. itd. osobito djece u prvim mjesecima života. stoljeća. ali za epidemiologa ti i drugi simptomi su važni. Naravno. Ostali simptomi za pacijenta su gotovo nevažni. 146 . Smatra se da su otrovi te skupine bili uzročnici velike smrtnosti djece do XIX. Tijekom rada u različitim zdravstvenim stožerima čuo sam brojna izvješća o više ili manje masovnim otrovanjima salmonelama. Simptomi u obliku abdominalnih grčeva i proljeva javljaju se 8-24 h nakon uzimanja hrane i neugodni su. Zbog globalne trgovine i čestih putovanja diljem svijeta može se ova bolest pojaviti u manjim omjerima također u Europi. Najgori od svih enterotoksina je kolargen izoliran kod strašne kolere. Pojavljuje se i širi iznenada zahvaćajući golem broj ljudi tako da bolnice nisu u stanju primiti sve zaražene. a brojni kolači se rade iz sirovih jaja ili tek lagano termički obrađenih. Opet je u pitanju uzimanje zaražene hrane. a najugroženiji su ljudi u područjima sa slabom epidemiološkom službom. strašna suhoća u ustima. zna se kako ih detektirati. Inače je peptidski otrov sličan onom kod E. coli. coli i naši stručnjaci ga lako prepoznaju. poznati su simptomi. Kod nas se najčešće javljaju ipak otrovanja uzrokovana salmonelom. a jednako dobro prepoznaju i simptome salmoneloze. Ni jedan pametan liječnik neće vam to preporučiti. Naravno da i kuhari ili konobari mogu biti kliconoše. Netko je utvrdio da kokoš i pilići iskoriste tek 30% od progutane hrane i došao na ideju da izmet vraća natrag u životinjsku hranu uz minimalnu termičku obradu.. Važno je što prije se javiti na bolničko liječenje iako neki svjetski putnici preventivno uzimaju antidiaroike (sredstva protiv proljeva). Najgori primjer je onaj iz Britanije od prije nekih trideset godina. To je dovelo do toga da jedno vrijeme u Britaniji nije bilo moguće naći jaje bez salmonele. Naravno da mislim na kolače. Poznato je da su nam jaja do prije nekoliko godina često bila zaražena salmonelama. pa se preporučivalo ne praviti nikakvu hranu koja nije termički dobro obrađena. Najčešće čitamo u novinama o tome da je neka slastičarna zatvorena zbog otrovanja njihovih posjetitelja salmonelom zaraženim kolačima. slabom osobnom higijenom onih koji pripremaju hranu također. zna se njihov mehanizam djelovanja. Salmonela je pak došla u jaja preko infektivne hrane za živad. kao što je to slučaj prikazan na slici pored ovog teksta. Danas je dobro poznata struktura tih peptida. coli veže «bolest putovanja».

Kod nas kao i u drugim razvijenim zemljama postoje izvrsni laboratoriji za dokazivanje botulizma. ali mora se naglasiti da smrtnost nije mala. bilo u hrani bilo u ljudskoj krvi. a posljedice su se brzo osjetile. Ne jesti ništa izvan sigurnih hotelskih restorana i ne piti ništa osim flaširanih proizvoda. ima i opisa slučajeva infekcije tom strašnom bakterijom s posljedicama kakve su vidljive na slici pokraj ovog teksta. Talijana. Neuromuskularni simptomi počinju s poremećajima vida. Inače se otrovanja botulinom bilježe barem kroz pisanu povijest čovječanstva. jer nije trebalo doći do napuhivanja konzervi. Zbog straha od ove bolesti danas se prije odlaska u rizične krajeve zna preporučivati davanje antiseruma. Počinju s mučninom i povraćanjem. Vjerojatno su stavili previše kulture Clostridium botulinum u svoj proizvod i razvilo se previše produkata njezinog metabolizma. Slučaj nikad nije procesuiran. Krajem dvadesetog stoljeća bili smo uzbunjeni pojavom botulizma u Splitskodalmatinskoj županiji. godine kad mi je dojavljeno da su u veleprometu nađene napuhnute konzerve tvornice Gavrilović iz Petrinje. Sjećam se slučaja kad su otpadne vode broda iz Afrike sadržavale bakterije kolere i one su se naselile u školjkama pokraj jednog talijanskog grada. Dobro se apsorbira iz probavnog sustava i rijetko je povezan s infekcijama bakterijom pod nazivom Clostridium botulinum. Odmah je zabranjeno stavljanje tih konzervi u maloprodaju. Čak i u razvijenim državama poput Italije moguća je pojava hrane zaražene botulinom. Proljevi i amdominalni grčevi su snažni i vode teškoj dehidraciji te često smrti. a analizom u našim laboratorijima brzo se ustanovilo da se radi o hrani zaraženoj botulizmom. a Europa je imala velikih epidemija te bolesti. Očito se radilo o vrlo nestručnom kemijsko-biološkom ratu. ali doktori smatraju kako je mudrije paziti što se jede ili pije. a u pravilu s otrovanjem hranom zaraženom tom bakterijom. Smrtonosna doza za čovjeka je 1 ng/kg tjelesne težine čovjeka. jer nažalost imamo negativnih iskustava s njim. To je veliki proteinski otrov složene ali poznate strukture. Ne ulazeći u razloge zbog čega se nije promidžbeno izišlo u svijet s informacijom da je vodstvo jedne tvornice pokušalo kemijskobiološkim ratom napasti hrvatsko pučanstvo na mene je događaj ostavio velikog traga. ako se na vrijeme obavi dijagnostika. botulin se povremeno nalazi u različitoj hrani rutinskim kontrolama i ja znam barem nekoliko slučajeva kad su cijele serije nekih proizvoda 147 . pa su prvi slučajevi opisani u carskom Rimu. Naravno. a zatim se javljaju opća slabost te suhoća usta. Moje prvo iskustvo s botulizmom seže iz lipnja 1991. npr. Simptomi se počinju javljati 12-36 h nakon uzimanja kontaminirane hrane. Analitičari su mi govorili da je sadržaj konzervi nepodnošljivo smrdio i da naravno nije bio prikladan za ljudsku ishranu. što je milijun puta manje od miligrama. Smrt nastupa zbog respiratornog aresta. Radilo se tek o nekoliko ljudi. npr. Ja nisam bio ključni činitelj reakcije na taj događaj. Terapija je simptomatska. tj. ali epidemiolozi su odmah ustvrdili da je uzrok talijanski botulizmom onečišćeni mascarpone i svi otrovani su izliječeni. a Talijani su također u istom siru našli botulin. On izaziva paralizu skeletnih mišića i prestanak disanja. ali postoji antibotulinski serum.Zabilježeni su slučajevi obolijevanja manjeg broja ljudi i kod naših susjeda. U to vrijeme pred kraj Domovinskog rata i mi smo uveli posebne mjere prevencije na našem Jadranu. a nastavljaju se s teškoćama disanja i slabljenjem mišića te konačno paralizom. a vjerojatno niti neće zbog nedostatka dokaza o namjernom zatrovanju. Sa stanovišta jednog toksikologa mislim da treba pisati još o botulinu kao najgorem meni poznatom otrovu. koji je uspješan ako ga se na vrijeme primijeni. Dakako. ali sam sudjelovao i pratio zbivanja. Inače se nema što drugo reći nego za ostale enterotoksine. šunki ili sireva.

Botulin je i dalje ostao sredstvo olakšanja tegoba paraliziranih bolesnika. što i nije čudno. Otrovi gljivica (mikotoksini) E. Odmah na početku mora se reći da su otrovi gljivica donijeli revoluciju u liječenju teških bakterijskih infekcija kao antibiotici i nikako ne smijemo zaboraviti njihovo dobro. Mikotoksini su opasni i blagotvorni! I nisu oni samo antibiotici nego služe čovjeku na stotine drugih mjesta. Spominjem samo primjer neuspješnog antibiotika ciklosporina. Sredinom devedesetih godina dvadesetog stoljeća sjetio sam se Paracelzusa i njegove izjave da je razlika između otrova i lijeka samo doza. Jednako kao bakterijski otrovi prate čovjeka od prvih dana njegova života na zemlji. pa se s «liječenjem» moralo nastavljati. Njegov sin je bio uključen u jedan vrlo uspješni projekt. koji je u desetak godina postao izrazito traženo sredstvo za medicinsku kozmetiku.kod nas zbog toga bile uništene. Netko je shvatio da botulin može pomoći u uklanjanju bora s lica. ali zato se uzimaju imunosupresivi poput ciklosporina ili takrolimusa. Nije bilo težih posljedica terapije. Međutim. Na zapadu se javila pomama za Botoxom. ali je barem omogućio bolesnicima bolji osjećaj svojih mišića i čak određenu kontrolu nad njima. ali i to je bio neugodan udarac ljudima s prevelikom nadom u botulin. Sjetite se Fleminga i svega onoga što je slijedilo nakon njegovog otkrića penicilina. Učinci Botoxa na uklanjaju bora nisu bili vječni nego su se zadržavali nekih 6 mjeseci. bubreg ili srce) davatelja. Bilo je to za oboljele osobe mnogo i ja sam bio sretan što sam pomogao da se dječak uključi u projekt. a ona nije zaobišla niti naše krajeve. kad me nazvao kolega tražeći protekciju na Rebru. a godine su činile svoje i lice je izgledalo gore nego prije prvog zahvata Botoxom. a onda se pokazao kao revolucionarni lijek kod transplatacije organa. pa je moj kolega znajući moje prijateljske veze s uglednom gospođom zamolio za protekciju. Poslije nekoliko takvih «terapijskih» zahvata učinak je počinjao izostajati. ali to nije funkcioniralo u beskonačnost. Mikotoksini (otrovi gljivica) ulaze u organizam praktički isključivo preko namirnica. Siguran sam da mnogima ne bi bilo teško ni skupo svakih 6 mjeseci odlaziti na tretman kako bi zadržali mladenački izgled. ali kao otrovi dugotrajno unošeni u organizam mogu uzrokovati brojne štetne učinke pa i smrt. koji je vrlo brzo odbačen zbog svojih teških nuspojava na bazi imunosupresije (uništavanja imunološkog sustava). ako se vrlo male doze injiciraju na mjestima gdje želimo ukloniti neugodne bore i vratiti nategnutu mladenačku kožu. Međutim. barem danas. kao što prate druga živa bića usmjerena na prehranu namirnicama koje vole gljivice. Ona je započela projekt primjene izrazito malih doza botulina za olakšanje tegoba paralitičara u smislu malih poboljšanja reaktivnosti mišića terapijskom primjenom botulina. Od nekud je saznao da se jedna vrlo ugledna neurologica s Rebra bavi primjenom botulina kao lijeka kod osoba s preboljenom dječjom paralizom. ne treba nikad zaboraviti da opasnost postoji i da na nju ne smijemo zaboraviti. Nisu ni približno tako žestoki kod akutnog unosa. koji naravno da nije donio izlječenje. Mislim da se možemo pouzdati u naše sanitarne inspektore i javno zdravstvo. koji sprječavaju stvaranje antitijela i čovjek s presađenim 148 . to je pravo područje kojim se bave toksikolozi. Organizam primatelja će naravno stvarati protutijela na organ (npr. Čim su ljudi za to saznali počeli su tražiti da se njihovu djecu uključi u projekt. ništa nije idealno niti bez zamjerke. Vremenom se pojavio preparat Botox. ali je onda naglo istih godina ušao u uporabu kao kozmetičko sredstvo.

gdje su se stvarali uvjeti za razvoj pljesni proizvođača ergot alkaloida. pa ću u ovom tekstu dati osvrt samo na one kojih se danas bojimo.organom živi uz primjenu takovog lijeka duge godine. koja se javlja na žitaricama. Činjenica je da ni jedna životinja neće bez prijeke potrebe jesti pljesnivu hranu. a koji puta ga i liječe. Međutim. Ovaj komad gorgonzole ne predstavlja nikakvu opasnost za vaše zdravlje osim ako nemate problema s visokim trigliceridima ili kolesterolom. a karakterizirana je bila suhom gangrenom. jer takmaca za hranu je izrazito mnogo. a nekad nam predstavlja veliki životni problem. ali svakom takmacu za istu hranu ona je opasna. Ključni problem je u tome što oni tu hranu zagađuju svojim produktima metabolizma ili mikotoksinima. Ergot alkaloidi Mi u srednjoj Europi imamo povijesno najgora iskustva s ergot alkaloidima ili produktima snijeti ražene glavnice (Claviceps purpurea). -zerazolenima. Vidite kako je naš odnos prema plijesnima relativan. Obično se 149 . plemenitim plijesnima (npr. Nije problem s plijesnima to što vole istu hranu koja treba ljudima. koji rado jede hranu zaraženu tzv. za normalne zdrave osobe on predstavlja delikatesu. To se ne odnosi na čovjeka. Zašto one luče mikotoksine u vlastitu hranu nitko ne zna pouzdano odgovoriti. -drugima koliko dospijem napisati. Mnogo je plijesni koje proizvode opasne mikotoksine i vjerojatno još uvijek ne znamo sve opasne plijesni i njihove produkte metabolizma. -trihotecenima. Jedno vrijeme se pojavljivala kao epidemija nepoznata uzroka. To je plijesan. Biti će riječi o: -ergot alkaloidima. jer joj je odbojna i sumnjiva. -ohratoksinima. Harala je srednjom Europom pod različitim nazivima kao npr. «crvena vatra» ili «vatra sv. Neću ovdje pisati o lijekovima na bazi mikotoksina nego o onim proizvodima pljesni koji prvenstveno truju organizam. koji nije dobar dok ne sazrije obuhvaćen plemenitim plijesnima. ali možda je na taj način rezerviraju za sebe. a najbolje je proučena na raži. Njima hrana onečišćena mikotoksinima ne smeta i dalje je mogu bezbrižno uživati. Isto je s kulenom. -ohratoksinima. Antuna». -afla toksinima. kulen i drugi proizvodi). brojni sirevi. Nekad je dobra ili čak izrazito plemenita. Najbolji je negdje u srpnju mjesecu ili oko sedam do osam mjeseci nakon što je tijekom neke svinjokolje priređen. Uzrok bolesti bio je u lošem skladištenju žitarica u velikim naseljima. Gorgonzola je mastan sir i nije prikladan za ishranu starijim ljudima s problemima metabolizma masti.

koje nemaju drugog izbora hrane osim one koju im daju vlasnici. jer smo na zdravim dragovoljcima obavljali pokuse biološke ekvivalencije. Ne mogavši više izdržati napetost skočio je kroz prozor iz prizemlja odjela i trčao oko Rebra dok se nije uspio malo smiriti. Kukuruz je dobar cilj gljivice koja proizvodi ergot alkaloide i često imamo masovna otrovanja kod životinja. kliničkih pokusa ostao mi je u posebnom sjećanju. koji na sebe adsorbiraju većinu mikotoksina. kad se vojska raspala i povukla bez i jedne bitke. Onda su farmeri opazili da npr. Mora se reći da ni danas nismo riješili problem pojavnosti te bolesti. Ergot alkaloidi su izrazito zanimljive tvari i sirovina za sintezu brojnih lijekova. Vremenom se ispostavilo da pokajnici koji odlaze u jedan od švicarskih samostana sv. Tamo gljivica Claviceps purpurea nije mogla preživjeti i hrana koju su uzimali isposnici bila je zdrava. a životinjska hrana se skladišti u tipičnim čardacima. Antuna ipak uspijevaju svladati svoju tešku bolest i zbog toga je ona bila vezana uz tog sveca. To je ponukalo neke naše poduzetnike da pokušaju primjenu zeolita na ljudima. Ključne nuspojave na ergot alkaloide bile su mučnina i povraćanje. Jedan od zanimljivih događaja vezan uz lijek protiv visokog tlaka u fazi I. Nije to prvi slučaj opažanja posebnih učinaka ergot alkaloida. Možda će mi jako religiozni ljudi zamjeriti. Razlog zbog čega se bolest povlačila boravkom u švicarskim planinama danas je sasvim jasan. Na kraju krajeva. koje na sebe barem dijelom adsorbiraju neugodne mirise. ali ja mislim da se radilo o masovnoj psihozi. kad su ratnici na nebu ugledali «Bogomater». Danas više nema otrovanja ljudi ergot alkaloidima. Moja istraživačka skupina je obavljala brojne pokuse na derivatima ergot alkaloida tražeći prikladne lijekove za različite bolesti. koja je na njih utjecala na neočekivan način da napuste vojnu i da se preživjeli povuku na slobodan ruski teritorij. inače specijalizant kliničke farmakologije. ali neki od lijekova su ipak registrirani. Pogledajte sa strane sliku nogu piceka otrovanih ergot alkaloidima. iz ergot alkaloida se može izraditi LSD relativno jednostavnim sintetskim postupcima. Tako se pojavio Megamin kao 150 . Jedan od ispitanika. posebno kad su zime blage i vlažne.pojavljivala na udovima (noge) koji su se sušili i otpadali. a bilo ih je iz faze I. ali se javljaju kod životinja. ali u sasvim druge svrhe nego za što su oni služili na njemačkim farmama svinja i sličnih životinja. Negdje početkom devedesetih godina prošlog stoljeća netko je ustanovio da se životinjama može davati zaražena hrana ako se pomiješa sa zeolitima. Jedan od načina je bio u stelju dodavati zeolite (gline). Halucinacije kod otrovanja ergot alkaloidima relativno su česte. svinje jako rado jedu takve gline i da im to koristi u napredovanju. kliničkih ispitivanja. Otrovali su se ergot alkaloidima iz zaraženih žitarica i doživjeli masovne halucinacije. kojih se nađe u svakom hrvatskom selu. Meni su u sjećanju ostale nuspojave na te lijekove. Građani se uvijek bune na smrad s modernih životinjskih farmi i vlasnici su pokušavali riješiti taj problem na razne načine. Sjećam se pokusa u kojima su se sudionici natjecali za laboratorijski sudoper radi povraćanja. pa životinje brže i bolje napreduju te ne sadrže u svojem tkivu opasne tvari. Na mene je ostavila utjecaja priča o jednoj ruskoj vojni protiv Turaka. doživio je nakon večernje doze posebno stanje uznemirenosti. pogotovo kod životinja. Nakon toga su uslijedila istraživanja u kojima se dokazalo da ti sorbensi sprječavaju apsorpciju mikotoksina i drugih otrova u organizme životinja. Zapravo je cijel priča počela s namjerom uklanjanja neugodnih mirisa sa životinjskih farmi.

To danas nije teško. Afla Aflatoksin B1 toksin se intenzivno metabolizira u životinjskim organizmima dajući nove opasne produkte uz one postojeće brojne afla toksine. pistacio. brazilski oraščići. Inače valja pošteno priznati da je liječenje od otrovanja ergot alkaloidima mukotrpno i dugo. gdje je bolest zatajenja bubrega uobičajena. kopar. Istraživanja su pokazala da problem nije tako jednostavan kako se mislilo u prvi mah nakon akutnog otrovanja purana. u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan slučaj akutnog ili kroničnog otrovanja ovom skupinom otrova. Danas se sasvim pouzdano može reći da je za hepatocelularni karcinom stanovnika južnih krajeva poput Afrike kriv upravo afla toksin. Tim teškim sindromom bave se hrvatsko zdravstvo već gotovo 50 godina nastojeći pronaći uzroke teške endemske bolesti. Međutim. ali nema nikakvih dokaza da bi oni bili korisni kod liječenja teških zloćudnih bolesti u čovjeka. a ključno je isključiti iz prehrane bilo koju hranu koja ih sadrži. Afla toksini Proizvođač aflatoksina Aspergillus flavus uopće nije udomaćen u našim krajevima nego ima dobre uvjete razvoja u toplim i vlažnim južnim državama. Zanimljivo je da u Bosanskom Kobašu s druge strane Save te 151 . Prvo otkriće otrovanja afla toksinima dogodilo se šestdesetih godina prošlog stoljeća na farmi purana u Britaniji. S priličnom sigurnošću se može reći da zeoliti zaista adsorbiraju na sebe većinu mikotoksina i na taj način štite životinje. Kod nas je mjerenje afla toksina u hrani uvedeno kao rutinska pretraga sjemenja iz južnih krajeva u svrhu zaštite pučanstva od tih opasnih kemikalija. Prije dvadesetak godina zabilježeno je teško otrovanje svinja na jednoj nizozemskoj farmi svinja zbog kukuruza onečišćenog ohratoksinima.lijek za sve. a oni dospijevaju međunarodnom trgovinom u naše krajeve. a zabilježena je i pojava tumora urinarnog trakta. sjeme pamuka. kada je farma bila desetkovana i trebalo je dugo vremena da se otkrije uzročnik. pokazalo da se aflatoksin M1 kao Mikotoksikoze metabolit izlučuje mlijekom krava. a osobito protiv teških kroničnih bolesti poput karcinoma. Ohratoksin Kao produkt plijesni Aspergilus ochraceus i srodnih organizama izazvao je zdanja dva desetljeća golemu pozornost hrvatskih znanstvenika. Nema rezultata istraživanja pojavnosti karcinoma uzrokovanog afla toksinom u Hrvatskoj. Vrlo brzo su stručnjaci pretpostavili da bi Balkanska endemska nefropatija mogla biti povezana s unosom ovog otrova u organizam. a mora se priznati da na sreću već dugo desetljeća nemamo u Europi otrovanja ovom skupinom mikotoksina. kikiriki. Bio je to jedan od aflatoksina iz plodova južnih krajeva (orasi. žitarice). Inače. Kod nas su na udaru neka naselja u Slavoniji poput Slavonskog Kobaša. badem. koje su dobivale hranu bogatu afla toksinom. ta se plijesan rado naseljava na uljaricama poput kikirikija ili sličnih masnih plodova. Bolest se ogledala u akutnom zatajenju bubrega. Tako se npr. koji se unose u organizam životinja. ali oprez nikad nije suvišan i sanitarna inspekcija povlači iz prometa sve proizvode s nedopuštenim koncentracijama tog karcinogena. Ključni problem unosa različitih afla toksina je povećana učestalost karcinoma jetara.

nakon dva do tri dana branja peršina pojavile su im se bule po rukama. godine. Inače je zanimljivo su da simptomi otrovanja trihotecenima slični radiacijskoj bolesti. Bolesnici koji prežive prva tri tjedna mogu se oporavljati mjesecima ili umrijeti. ali podataka o otrovanjima nema u službenoj literaturi. koji su stradali od bojnih otrova JNA. ništa jako specifično. glavobolja. Činjenica je samo to da ljudi iz određenih krajeva obolijevaju od nje a da nitko ne zna zašto je to tako. Ja osobno sam se susreo sa sumnjom na otrovanje trihotecenima početkom kolovoza 1991. Oni su nastojali zaraditi branjem peršina na polju smještenom odmah pokraj radara JNA. agranulocitoza. Onda je po mišljenju analitičara bilo najmudrije napasti sela trihotecenima i na taj način uništiti logistiku borcima. iskustva s trihotecenima su stara i bolna. Tako je u Rusiji opaženo masovno otrovanje konja kukuruzom kontaminiranim trihotecenima. Obavljena su brojna istraživanja vode. Prva faza traje 3-4 dana uz simptome pečenja kože uz moguću pojavu bula ili mjehura. Dakle. Trihoteceni su vrlo prilkadni bojni otrovi protiv logistike. vratu i licu. Istraživanja su obuhvatila proizvodnju i skladištenje namirnica te prehrambene navike pučanstva. hrane. Još uvijek ne znamo razlog pojave rečene bolesti unatoč brojnim istraživanjima hrvatskih i svjetskih stručnjaka. ali je odbačen zbog njegovih toksičnih svojstava.). koje proizvode različite vrste Fusariuma. a to je idealno sredstvo protiv logistike. Međutim. šunka.bolesti nema. Jedini trag koji upućuje u primjenu trihotecena kao bojnih otrova je filtar zaštitne maske britanskog agenta iz Afganistana u kojoj su navodno dokazani trihoteceni. Međutim. Liječenje je naravno samo simtpomatsko. dakle ne kod nas. zraka i drugih činitelja. Trihoteceni Kažu da je to najveća skupina mikotoksina. trombocitopenija i anemija opet kao nejasni simptomi. proljev. itd. Prvi put je jedan trihotecen izoliran još 1949. kobasice. Trihoteceni djeluju u četiri faze. a optuživani su Rusi za njihovu primjenu na ratištima. koja je Rusima bila problem u Kambođi i Afganistanu. mučnina. progresivne hematološke abnormalnsti i eventualno smrt. Novinari su se dohvatili slučaja smatrajući da se radi o primjeni bojnih otrova plikavaca. kao što je nema ni u susjednim slavonskim naseljima. kulen. U novinama su osvanuli članci o djeci u dobi od 14 godina. Ogroman broj ljudi se mora brinuti za otrovane osobe i time slabe logistiku ranih postrojbi. Opazili su da je teren oko radara miniran i nisu se usudili krenuti nikud dalje od svog polja peršina zaraslog u travu. slabost. U trećoj fazi javljaju se nekrotinčne lezije kože. ali nikad nije dokazana veza ohratoksina s endemskom nefropatijom. Kasnijih godina počeli su se javljati članci o trihotecenima kao izvrsnim bojnim otrovima. a oni do njih nisu mogli doći. a javljaju se pretežno u sjevernim krajevima Europe. U drugoj fazi (2-4 tjedna) javljaju se leukopenija. Javili su mi se i liječnici sumnjajući u primjenu 152 . Borci su se kretali po planinskim gudurama i napadali iznenada ruske konvoje i vojnike. Nikada nisu prikupljeni pouzdani dokazi o primjeni trihotecena kao bojnih otrova. ali uzrok bolesti nije pronađen. hemoragije. Ohratoksin se prije dvadesetak godina učinio dobar uzrok teške bolesti i nekoliko institucija se počelo intenzivno baviti tim otrovom. tahikardija i cijanoza. Otkriveno je da se on ne nalazi samo na žitaricama nego i na suhomesnatim proizvodima iz tih i drugih krajeva (npr. abdominalna bol. godine u potrazi za novim antibioticima.

Drugi mikotoksini Ima ih puno. 153 . Treba vjerovati u napredak struke na području proizvodnje i skladištenja namirnica. Djeci je tijekom trganja peršina sok prskao po rukama. Ako se nakon obroka pojave želučane smetnje potražite pomoć u bolnici. 2. simptomi nisu odgovarali djelovanju plikavaca. Bez službenog certifikata to miriši na prevaru. 4. Radije ih bacite u smeće ili ih kompostirajte. Budimo razumni! SAVJETI 1.trihotecena. barem prema sadašnjim našim znanjima. itd. Zbog toga se preporučuje sve žitarice predavati u nadzirane silose. poljski uvjeti rada. a onda su ga brišući znoj razmazivali po licu i vratu. pa priče o tzv. Ne treba pod svaku cijenu vjerovati klasičnoj proizvodnji i skladištenju u hambarima ili čardacima. neprofesionalno i nenadzirano osoblje. ako se čuvaju na način koji pogoduje razvoju mikotoksina. Normalan čovjek će radije kusati tragove nekog sasvim bezazlenog sredstva za zaštitu bilja nego opasni mikotoksi nastalog lošim skladištenjem namirnice. Nismo prenaglili nego smo se obratili na dermatologiju smještenu na Šalati. Kupujte namirnice od poznatih osoba. «ekološkoj» proizvodnji u čuvanju usjeva dolaze u pitanje. Proizvode od termički neobrađenih jaja izbjegavajte na svaki način bez obzira nude li vam se u uglednim restoranima ili u kući provjerenih prijatelja. Treba reći da klasična seoska proizvodnja i skladištenje sjemenja nisu sigurni upravo zbog mogućnosti naseljavanja različitih plijesni. Priroda u vidu jakog sunca je učinila svoje i djeci su se zbog fitotokičnosti pojavile bule po rukama. zeralenoni. Uglavnom ih proizvode Fusarium pljesni karakteristične za naše srednjeeuropske krajeve. jer se time povećava vjerojatnost zaraze mikotoksinima. Njihova proizvodnja je najveća u proljeće pri temperaturama 12-14 oC u loše kkontroliranim skladištima. To nije način štednje. vratu i licu. Ona je imala stara iskustva s rečenom pojavom i lako nam je dokazala da JNA nije umiješana u slučaj. koja se pokazala točnom već nakon nekoliko dana nakon pojave ružnih bula na koži dječice. jer je potpuno besmisleno proizvoditi namirnice bez primjene pesticida. Tamo nas je predstojnica klinike dočekala sa svojim starim radovima o fitofoto toksičnosti peršina na ljudsku kožu. To su fumonizini (vidi sliku pokraj). Posebno budite oprezni pri kupovanju navodno ekološki čistih proizvoda. ali njihove posljedice nisu značajne. Naime. Ne spremajte poslije gozbe lako pokvarljive namirnice za drugi dan. Bili smo izrazito zadovoljni s dijagnozom. Oni u pravilu nisu proizveli ta jaja nego su ih nabavili od drugoga. jer bi vam moglo škoditi. pa i proizvode onečišćene mikroorganizmima. jer na tržnici vam mogu svašta podvaliti. laktoni rezorcinolske kiseline. 5. 3. itd. jer klasična seoska skladišta pogoduju razvoju različitih plijesni. Pazite gdje jedete! Nemojte ni slučajno jesti u sumnjivim restoranima sa očito slabom higijenom (nedostatak tekuće vode.). a dosta su se dobro podudarali s djelovanjem trihotecena.

itd. ali ono što se koristilo u prošlosti još uvijek se nalazi u nekom dijelu okoliša. virusa. Namijenjeni su uništavanju štetočina. jer i naftni derivati su se prije nekoliko desetljeća znali koristiti protiv štetočina. itd. brodarstvu. Slijedeće pitanje je mjesto primjene. Pitanje je na kolikim se površinama koristi. jesu li primjenom i koliko široko ugroženi ljudsko zdravlje i/ili okoliš. Nemojte se čuditi ovoj slici lijevo. Istina. totalni herbicidi. Onda se dijele prema vrstama štetočina protiv kojih su namijenjeni i tu zaista teško možete naći i jedno živo biće protiv koga netko nema nešto protiv. riba. Evo tek nekoliko primjera primjene: • • • • • • • • • • INSEKTICIDI (protiv kukaca) LARVICIDI (protiv larvi) HERBICIDI (protiv biljaka) FUNGICIDI (protiv gljivica) BAKTERICIDI (protiv bakterija) RODENTICIDI (protiv glodavaca) LIMACIDI (protiv puževa) AKARICIDI (protiv grinja. 154 . zadnjih godina se postavljaju sve stroži zahtjevi u pogledu sadržaja tog karcinogena u ovakvim uljima. teško je uopće obuhvatiti tako široko područje i ovdje će biti govora samo o najvažnijim pesticidima prema štetočinama protiv kojih su namijenjeni. Pogledajmo prvo protiv koga se koriste pesticidi. Vrlo rano su ljudi shvatili da neka područja primjene treba odvojeno nadzirati zbog brojnih razloga. jer nije svejedno da li je to sredstvo za profesionalnu uporabu ili ga koriste amateri. koji uništavaju nama mrskog štetočinu. od vašeg psa kućnog ljubimca do algi u balastnim tankovima nekog prekooceanskog broda ili bakterija koje vam iz znoja proizvode smrdljive produkte zbog kojih vas ljudi mogu izbjegavati. Koristilo se i koristi svašta s trendom izbacivanja posebno opasnih kemikalija ili živih bića. Teško je zapravo biti općenit kad se govori o pesticidima i zato će ovaj tekst sigurno imati brojne manjkavosti. željeznički pragovi ili bandere) se može koristiti kreozotno ulje s višim ili manjim sadržajem karcinogenog benz(a)pirena. od anorganskih tvari i plinova do malih ili velikih organskim molekula. Dijele se područja primjene i o tome će ovdje biti govora. crvi) NEMATOCIDI (protiv parazita) DRUGI (protiv algi. itd. Dakle. ptica. što znači svakog živog bića koje čovjeku smeta na ovaj ili onaj način. obavlja li se korištenje u gusto naseljenim područjima ili isključivo u domaćinstvima.PESTICIDI Vjerojatno se osim kod lijekova ne može pronaći tolike raznolikosti kao kod pesticida. itd. Ima naravno toga još u izobilju. lupara. a indirektno ili čak direktno protiv ljudi). je li mu primjena pretežita u poljoprivredi ili npr. a protiv raznih nametnika na drvu (npr. Teško je uopće pronaći neku živu vrstu protiv koje netko nije s otvorenom namjerom primjenjivao otrove. Čak mogu biti nekakvi drugi živi organizmi. odnosno koje mu radi štete ove ili one vrste. kao npr. crva.. Jeste li ikad pomislili da na vašem području živi puno zmija otrovnica? Ako niste pomislili vi onda je pomislio netko drugi i odmah počeo tražiti sredstvo s kojim bi im mogao barem malo smanjiti populaciju. Po kemijskoj strukturi mogu biti svašta. U nekim državama se legalno ili ilegalno može nabaviti takva sredstva.

godine otkriveno je cijelo stado otrovanih srna na slavonskim poljima. To je zapravo vremenski period kroz koji ljudsko ili drugo biće ne bi smjelo stupiti na tretirano područje. Drugi značajan problem u poljoprivredi je u tome što se ne bi smjelo jesti nikakve plodove dok god se u njima ili na njima primijenjeni otrov dovoljno ne razgradi da više ne predstavlja opasnost za zdravlje čovjeka ili životinja. ali nitko to ne radi i zakonom baš nije takva praksa propisana. kao npr. I onda konačno zaštita robe na skladištima. Tek spominjem da su brojne vrste praktički istrijebljene zbog primjene pesticida u poljoprivredi. a kad čovjek kupuje na placu nema pojma što zapravo trpa u svoju vrećicu. U siječnju 2008. ali o tome za koji čas više. u različitim industrijskim procesima. kod obrade 155 . godine tražio je od nas pomoć ovčar. Kod toga se ne odvaja samo zaštita bilja od nametnika od uzgoja stoke do skladištenja hrane ili njezine prerade odnosno transporta. I to je poljoprivreda ili barem prehrambena industrija. koje se odnosi na zaštitu stoke. Tijekom 2007. kako je to propisano. koja bi se morala poštivati. Ne treba osporavati da je poljoprivredni DDD drugačiji od onog komunalnog barem prema ključnim razlozima primjene opasnih sredstava. Opet križanje s održavanjem komunalne higijene. proizvodnih procesa ili skladišta. zdravom hranom ili hranom proizvedenom na tradicionalni način je često zapravo prevara. To je uporabna karenca. Tko vam garantira da kumica na placu govori istinu kad priča o svojoj ekološkoj proizvodnji? Sad dolazi posebno područje u poljoprivredi. pretežno zbog sprječavanja širenja zaraznih bolesti. koje ne znaju čitati i tako nisu obaviještene da se na njima zanimljivom polju nalaze otrovi. a ostale ovce su se teško oporavljale. Ono što sanitarna inspekcija šalje na analize odnosi se na velike pošiljke. Zakon o zaštiti bilja se naravno bavi i pesticidima protiv štetočina u tim procesima. posebno iz inozemstva. ali se mnogi toga ne pridržavaju. koji je bespravno pustio stado ovaca da pase u tuđem voćnjaku. to nema nikakvog utjecaja na brojne životinje. dezinsekcija i deratizacija). Dobra poljoprivredna praksa zahtijeva obavješćivanje o primjeni pesticida na poljima. tu karencu ne poštuju čak ni poljoprivrednici na svojim poljima. a zadnjih godina su nam propisi usklađeni s europskim direktivama koje se odnose na zaštitu bilja. Istina. jer primjena pesticida na tom području predstavlja velik rizik. To je veterinarski DDD (Dezinfekcija. pa ulaze na njih dok su još izloženi opasnostima za narušavanje vlastita zdravlja. Kod nas je Zakon o zaštiti bilja star nekoliko desetljeća. Inače nemamo dobru kontrolu nad tragovima sredstava za zaštitu bilja na malim poljoprivrednim imanjima. pa ne mora biti isti za mrkvu ili soju. dolazi do različitih preklapanja djelatnosti. Pastiru je uginula četvrtina stada. koje tako rado borave u stajama. DDD se ne obavlja samo u naprijed rečenim područjima ili barem neki njegovi dijelovi poput dezinfekcije. a razlog je vjerojatno bio u tome što su pasle travu na otrovanom području. Primjena pesticida u poljoprivredi skopčana je s mnogim problemima od kojih se na neke još uvijek ne obraća pozornost. na stradavanje nevinih odnosno kolateralne štete. ako se ne obavlja na propisani način. označavali jasno i čitko površine na kojima se primjenjivao pesticid. I priča s tzv. a teško je naći granicu između zaštite životinja uzgajanih za klanje od zaštite kućnih ljubimaca. Za svaki pesticid je propisana MDK u različitim plodovima. Uz sve ostalo ovaj poljoprivredni DDD se jako preklapa s onim korištenim u održavanju komunalne higijene. pa je tražio odštetu od krivca za svoje zlo. kako od kukaca ili gljivica tako još i više od napasnika poput štakora i miševa. Onda postoje nametnici na poljima poput krpelja ili se javljaju gljivice poput nepodnošljivog svraba. Čak kad bi agronomi. Stoku treba zaštititi od kukaca poput muha. postoji pojam «radna karenca» za skoro svaki pesticid. ali će se ovdje o DDD govoriti jedinstveno. koji je vlasnik upravo poprskao s insekticidom. Tjedan dana ili čak cijeli mjesec! Nažalost. Sad bi nam trebalo još samo poboljšanje nadzora i bolje školovanje poljoprivrednika.Prvo su mudri ljudi kao posebno područje odvojili poljoprivredu i općenito proizvodnju te preradu hrane. Dezinficijensi se koriste izrazito mnogo u zdravstvenim ustanovama. S druge strane. Karenca je period u kojem koncentracije pesticida u određenoj hrani moraju pasti ispod MDK. Ipak je napravljeno jako puno na rečenom području. Međutim.

Što se tiče primjene pesticida (pretežno dezinficijensi) u zdravstvu ovdje neće o tome biti govora. Teško je to spriječiti. Radi specifičnog posla i opasnosti za građane postoje dodatne kontrole. I tome nije kraj na ovim rečenim primjerima. zbog tužbe protiv nepoznate ili poznate osobe zbog pričinjenje materijalne štete. nema nikakvog smisla uništiti glodavce samo u jednoj ulici. a možda bi se moglo pronaći još nešto. jer zapravo nije ničiji posao dok se zbog nekih razloga u sve ne uključi policija. jer se radi o kućnim kemikalijama. Tvrtke moraju voditi očevidnike o utrošenim sredstvima po raznim mjestima. godine. itd. godine. Komunalni DDD je vrlo dobro uređen u Hrvatskoj već godinama. Ona dva dodatna D su po nekima deodorizacija i dekontaminacija. a nadzor obavlja sanitarna inspekcija. Takvi poslovi su vrlo zahtjevni i moraju takvi biti. time nije puno toga riješeno. na tom području je puno zabrana i ograničenja. trovanje susjedovog psa i slično. prometnica (npr. što se pomalo i radi. iako je područje važno i široko. Industrija. Međutim. Sredstva se moraju koristiti tako da ne ugrožavaju niti ljudsko zdravlje niti okoliš. Međutim. Oni moraju obaviti posao prema programu. a godišnje očevidnike su dužne slati u HZT i HZZJZ. energetika i promet imaju svoje posebnosti i treba ih tretirati na poseban način. prateći rad na terenu i po potrebi provjeravajući kakva sredstva tvrtka koristi. Neće o tome biti puno riječi.). Naravno da ima i zloporaba. npr. kao npr. Epidemiolozi iz javnog zdravstva prate stanje u naseljenim područjima zbog nadzora glodavaca. jer se oni bave barem DDDDD-om. kukaca i drugih bića koja mogu otežavati život pučanstvu ili mu biti prijetnja zbog širenja zaraznih bolesti (npr. Smiju se koristiti samo odobrena sredstva s dokazanom učinkovitosti. rješavanje crvotočine u oltaru crkve iz 1600. a trebalo bi ostatke otrova nakon završetka posla pokupiti te zbrinuti na propisani način. dezinfekcija tijela (npr. jer su to često poslovi daleko od očiju javnosti i odigravaju se na usko ograničenim područjima. pa se u slijedećim godinama mogu očekivati brojne promjene. Temeljem svojih nalaza predviđaju način i intenzitet obavljanja određene mjere DDD na nekom području. štakori. buhe. Kuda da strpamo te djelatnosti? Onda se naravno pokazalo da se različiti pesticidi koriste u zaštiti prometala (npr. koju smo mi u Hrvatskoj pretočili u Zakon o biocidima iz 2007. ali teško je sve držati pod nadzorom. Neće u ovom poglavlju biti riječi niti o pesticidima u domaćinstvu i osobnoj higijeni. jer npr. Nadležne lokalne vlasti raspisuju prema tom programu natječaj za obavljanje DDD. uništavanje komaraca). ali također radi poboljšanja općih uvjeta života (npr. odnosno živa bića iz okoliša naseljenih mjesta. brodova od lupara). korištenje posebnih tekućih preparata nakon brijanja) ili uništavanje štetočina na umjetničkim djelima (npr.vode za piće te naravno u svakom domaćinstvu. Potpuno je jasno da mora postojati nekakvo posebno područje profesionalnog DDDa i on se kod nas formirao okupljanjem tvrtki i ljudi iz rečene djelatnosti. a u drugoj ih ostaviti netaknute. koje će biti obrađene u posebnom poglavlju. kako bi se mogao voditi državni i lokalni nadzor. ili ne daj Bože oštećenja zdravlja nekog građanina. jer će se oni preostali brzo proširiti na slobodno područje. iskorijenjivanje korova na prugama) ili u građevinarstvu (npr. kako smo jednostavno riješili problem pesticida i vjerojatno skratili dužine tekstova ovog poglavlja. Pesticidi se često primjenjuju za sasvim krive svrhe. 156 . I građani moraju biti sudionici takvih događaja uništavanja štetočina u naseljenim mjestima te dobro surađivati štiteći tako sebe. Može li se stvar dodatno zakomplicirati? Može! Stručnjaci koji se bave DDD-om često kažu da to nije točno. a javljaju se tvrtke koje su za djelatnost registrirane. godine). Svako mjesto gdje je otrov primijenjen mora biti jasno obilježeno. U ovom području su sve obveze tvrtki jasno propisane kao i procedure rada. Izrazito velika pozornost pridaje se održavanju komunalne higijene u smislu sprječavanja širenja zaraznih bolesti. ali nema smisla dalje nastavljati. uništavanje korova na gradilištima). Mislilo se da će se sve riješiti direktivom o biocidima iz 1997. Građani moraju biti izvješteni o događaju bilo usmenim razgovorom bilo pismenim upozorenjima ili čak preko radio valova. stjenice. Eto.

a 157 . Pogledajte ove lijepe cvjetove. Prvih dana svibnja izlegli su se mali sitni pauci za koje je moja prijateljica tvrdila da su ih prepune livade oko prigradskog naselja. a posebno onih koji se bave kukcima. Zaista je tih kukaca silno mnogo oko nas i mnogi su nam predstavljali moru u bivšim vremenima. nije bila insekticid nego tzv. Buhe su prenosile kugu i druge strašne bolesti. ona nas je sve povela do obližnje livade i svojom mrežicom u nekoliko spretnih zamaha pokupila golemu količinu raznovrsnih i raznobojnih kukaca. Uvijek se tražilo nekakva sredstva protiv kukaca i ne bi trebalo zaboraviti narodna iskustva. uši. Negdje u mojoj mladosti pojavila se krumpirova zlatica. koji pripadaju dalmatinskoj biljci buhaču. Stjenice su prenosile trbušni tifus. Kako joj mještani predvođeni seoskom učiteljicom nisu vjerovali. iako dijete sa sela. Svi su bili začuđeni uključujući mene. a samo joj ime govori da je dobra protiv buha. koja je pravila goleme štete u vrtovima sve dok nisu do nas stigli insekticidi. čije je gnijezdo prilijepljeno na list šljive 1991. koju se palilo jer je njezin dim tjerao komarce. koji su im znali uništiti svu ljetinu i otjerati ih u glad. shvatio sam kako sam do tada hodao slijep kroz ovaj svijet. Kroz cijelu svoju povijest ljudi su živjeli s kukcima nametnicima i drugim kukcima s polja. a širi oko sebe tako ugodan miris. repelent ili sredstvo koje odbija neku vrstu kukaca. I danas mnogi koriste sušene dijelove te biljke po svim dijelovima kuća. Svi njezini sastojci se mogu svrstati u insekticide i to prilično učinkovite. Jasno je da su se ljudi morali boriti protiv kukaca unatoč tome što su koji puta znali stvari okrenuti na šalu ili su se znali naprosto priviknuti. godine domaćica spremila u staklenku zbog paučine omotane oko lista. U onim starim zaostalim vremenima ljudi su kao insekticid (posebno protiv groznih moljaca) koristili naftalin. To sam shvatio tek kad sam se tijekom rata morao koristiti savjetima biologa. Tjeralo se kukce poput komaraca dimom. ali i u naseljima. I lavanda ima insekticidna svojstva. Mlađe generacije uopće ne mogu shvatiti koliko su u prošlosti ljudi patili zbog kukaca osim onih kojima komarci ne daju živjeti. Dakle. naši ljudi iz Metkovića su umirali zbog toga. koji je nekih godina znao odnijeti brojne ljudske živote na raznim stranama svijeta. Svjetskog rata. ali odjeća iz ormara s naftalinom baš nije ugodno mirisala. kad je trebalo pomoći ljudima koji su vjerovali da se iz poznate srpske paučine mogu izleći opasni pauci. ali se s nelagodom sjećam buha. Zadnji slučajevi malarije su zabilježeni u dolini Neretve prije skoro 50 godina. Prilikom jednog izvida u zapadnu Slavoniju. Ja na sreću nisam nikad upoznao stjenice. Komarci su u ona stara vremena bili prijenosnici malarije i npr. a bilo mi je jasno da se među njima nalaze kako naši neprijatelji tako i oni kukci koji su prema nama potpuno indiferentni. nisam nikad shvaćao koliko kukaca i njihovih larve živi u slobodnoj prirodi. a kod nas je posebno u ratnim godinama dobro uspijevao. Prvi pravi sintetski insekticidi iskorijenili su brojne zarazne bolesti prenošene preko kukaca. koji se uvlači i u odjeću smještenu o ormarima. tekutova i drugih neugodnih kukaca iz kućnog okoliša naših mjesta nakon II. Treba snažno naglasiti da su kukci prenosnici teških bolesti. Poznata profesorica biologije me pratila kako bi obavila determinaciju tih čudovišnih pauka i onda je dokazala da se radi o našim domaćim normalnim paucima.Insekticidi Moram priznati da. posebno zato što su jednako rado boravile na životinjama poput štakora kao i na ljudima. Ja se sjećam močvarne biljke zvane u Slavoniji bambus.

-plinoviti fumiganti (o njima je već bilo riječi. što nije ni čudo obzirom da je čovječanstvo s primjenom insekticida doživjelo najgora iskustva. ali je činjenica da golem broj naših građana niti ima pojma išta o njihovoj opasnosti niti ih se čuva. -nitrati (biti će riječi o DNOC-u). Možda zbog toga malo emocionalno gledam na problem zbog brojnih podataka proučenih o teškim štetnim često globalnim učincima tih tvari. Neki više nemaju važnosti. -karbamatni (njih zapamtite). istina uvijek s određenim zakašnjenjem. -organoklorni (s njima počinjemo). Dajem popis insekticida (neki su ujedno larvicidi. To što ne štite svoje zdravlje zapravo je njihov osobni problem. Ja sam osobno dug dio svoje stručne prakse sudjelovao u odlukama o zabranama ili barem bio njihovim svjedokom. -diamidski (zaboravimo ih). ali vrijedno je pogledati čega tu sve ima: -antibiotski. nematocidi i otrovi općenito gledajući) tek kako bi se vidjelo da je tu bilo i da ima svačega. Blagoslov i prokletstvo! To su naši insekticidi. -nikotinoidni (eto predstavnik je obični nikotin o kojem se pisalo drugdje). kako prema kemijskim strukturama tako prema opasnostima kojima nam prijete. diatomejske zemlje. -regulatori rasta insekata (danas još uvijek pomalo skupi). boraks).Napulj zahvaćen trbušnim tifusom 1944. ali dobro je o njima pisati radi grešaka koje smo učinili. Jest istina da su se tih godina jeftini insekticidi koristili neumjereno i neznalački izazivajući brojne teške posljedice. ali na području insekticida najviše je zabrana ili ograničenja stavljanja u promet. -organotiofosfatni. -arsenovi (uglavnom soli arsenati). -piretroidi (o njima moramo pisati zbog male toksičnosti za ljude). -fosfonati (možda sam mogao spomenuti i druge jednako malo važne). ali su oni i promijenili život svih ljudi na cijelom svijetu. Nema nikakve šanse da o svima njima pišem niti ću ih sve navesti. akaricidi. ali danas smo puno pametniji (kao svi generali poslije bitke) i vjerojatno nećemo ponavljati one greške iz povijesti. Sad konačno nekoliko riječi o nekima od njih. Ne kažem da ih se moramo panično čuvati. -organofosforni (o rođacima bojnih otrova svakako treba pisati). Naravno da će biti puno govora i o štetama. ali kad počnu trovati druge nevine građane i uništavati okoliš treba se jako žestoko pobuniti. 158 . a za nove greške imamo bezgranične mogućnosti. -anorganski (npr. Danas je tih insekticida i larvicida jako puno. Naglašavam da sam spomenuo samo one po mojoj ocjeni važnije. Države se brinu. ali pokušavam ipak realistično gledati na problem ili barem mislim da realno gledam. a o svima nema smisla pisati nego tek o onima koji se češće pojavljuju kod nas kao uzroci otrovanja ili koji su predstavljali i predstavljaju golemo opterećenje na naš okoliš. godine spašen je zahvaljujući insekticidu DDT. a neki zapravo i nemaju općenito neku veliku važnost. ali ih nećemo zaobići).

Svjetskog rata na svjetsku scenu kao blagoslov. To zapravo nije bio problem budući je kemikalija bila jako jeftina i trebalo ju se samo primijeniti u većim količinama. koja naprosto puca dok ptice na njima sjede. Znanstvenici su upozoravali još ranih šezdesetih godina na činjenicu da ptice izumiru. T N DDT CAS:50-29-3) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R25-40-48/25-50/53 (otrovno ako se proguta. ali to je bilo razumljivo budući se one hrane otrovanim kukcima i tako bivaju same otrovane. Međutim. Tko još mari za dosadne ptice? U drugoj polovici šezdesetih godina znanstvenici su zabilježili da ptice nesu jaja s tankom ljuskom. Nahrupio je završetkom II. znanstvenici nisu spavali nego su zapisivali svoja zapažanja i uskoro počeli gunđati. pa se sve bijelilo poslije njegove primjene. Najvažnije je bilo da ljudi prolaze dobro unatoč tome što su znali biti impregnirani prahom DDT u svojim aktivnostima uništavanja kukaca.Organoklorni insekticidi Priča je počela s legendarnim od Boga danim i od njega prokletim DDT (DikloroDifenil-Trikloroetan). Bilo je nekakvih znanstvenih radova o njegovom neurotoksičnom djelovanju. ali u vrijeme njegove primjene nismo imali pojma da bi mogao imati uopće bilo kakve opasnosti. Evo prvo njegovih svojstava. Ni to nije pokolebalo pristaše primjene ove kemikalije. ali su znanstvenici upozoravali da se DDT miješa u metabolizam barem kod ptica. ali ništa se nije znalo o učincima kroničnog 159 . Primjenjivao se on šakom i kapom. godine naveliko počeli su ga povlačiti kao prokletstvo. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. O razlozima kasnije. otrovno: Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem. Ne bi se moglo reći da je bezopasan prema svojim toksikološkim svojstvima. Zapravo su prvo ljudi u praksi opazili da neki kukci postaju otporni na DDT. a to se kasnije događalo i s drugim insekticidima. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Ja se sjećam da je moja mama prije spavanja sve krevete obilno zaprašivala tom kemikalijom u prahu i mi smo mirno spavali ne strahujući od buha ili drugih napasnika. a već 1968.

a istraživanja se ne mogu obavljati bez kontrolne skupine koja nema ni trunke DDT u svom organizmu. pa čak ni buha. Ljudi pak te plodove jedu i nadalje unose DDT u organizam. ali nije prestao biti problem. Nakon zabrane DDT došlo je do zabrana brojnih drugih kemikalija. a on se naravno i dalje skladišti u njihovim mastima. Obzirom na to što je DDT izrazito lipofilna tvar on se dobro skladišti u masnom tkivu ljudi odnosno u plodovima biljaka. stalno kruže između ekvatorijalnih voda i dalekog sjevera u potrazi za hranom. Kuhar je pripremajući neko nacionalno izrazito masno jelo umjesto brašna stavio u hranu DDT. Imali su oni manje DDT u mastima nego Izraelci. pa žena normalno svoje dijete hrani tim insekticidom. Liberalni kapitalizam teži prema profitu i jasno je da će neki tvorničar rado proizvoditi DDT ili slične tvari kako bi ih prodao onome koji ih želi kupiti. Međutim. ali znatno više nego Austrijanci i drugi europski narodi. barem u Hrvatskoj i europskim zemljama. Misli se da treba proći dvadeset godina da se količina DDT u mastima smanji na polovicu početne vrijednosti uz pretpostavku da ga se prestane unositi u organizam. Nismo sasvim sigurni niti u njegove štetne učinke. Stalno se nakuplja u mastima i tamo ostaje izrazito dugo. DDT je jeftin i neke velike zemlje ga se ne žele odreći. Morski sisavci npr. jer DDT se ne otapa u vodi nego u mastima. I nije samo u tome problem. koje su velikim dijelom sezonske selice. jer DDT se u probavnim sokovima ne otapa i onda se ne može apsorbitati u krvotok.izlaganja. Može čovjek progutati nekoliko žlica DDT i ništa mu se neće dogoditi. Ljudi su se počeli bojati onečišćenja okoliša i takvih postojanih tvari poput DDT. DDT spada u POP-ove (Postojani Organski Polutanti) i izrazito se slabo raspada u okolišu. a ostatak njih je jedva vratio brod u luku. Prvo ozbiljno otrovanje dogodilo se također tih šezdesetih godina na jednom ribarskom brodu u Južnoj Americi. Pretpostavljam da je svakom jasno kako u postojbini Eskima nema kukaca. godine više se ne unosi DDT u okoliš. Problem je bio u tome što su nailazili na zabrane prijevoza kroz zemlje u 160 . Pokazali su da se najviše DDT nalazi u masnom tkivu Židova iz Izraela. što nije bilo ni čudno obzirom da su jedno i drugo stajali u kuhinji u istovrsnim posudama. i tu postoji jedan veliki ALI. pa se zato dogodilo otrovanje. kao što nema ni jednog živog bića na kopnu koje nije spremilo u svoje masti tu kemikaliju. Od kud onda DDT u njihovom masnom tkivu? Odgovor se brzo našao i bio je logičan. Gotovo se uopće ne metabolizira niti se može izlučiti mokraćom iz organizma. Mogli bi reći da je to njihov problem kad bi onečišćenje stajalo na mjestu gdje su ga ljudi ostavili. U času kad je bio otopljen u obilnoj količini masti postao je nakon gutanja obroka raspoloživ za apsorpciju i zato je napravio tako teške štete. a stručnjaci su postali oprezni. a tamo na jugu je nastupilo teško onečišćenje okoliša ovom kemikalijom. Austrijanci su imali znatno niže koncentracije DDT budući se nisu tako intenzivno bavili voćarstvom kao Izraelci. Nakon zabrane od 1968. Eskimi jedu puno masti raznih životinja. Posebno rado se DDT raspodjeljuje između masti i mlijeka. Iznenađenje su bili Eskimi. Neka istraživanja pokazuju da se koncentracije DDT nisu bitno promijenile u ljudskim mastima kroz taj period od 30 godina nakon zabrane stavljanja insekticida u promet. što zapravo i nije bilo čudo obzirom da su za uzgoj voća koristili goleme količine DDT. Jedino dobro koje smo dobili iz tih događaja je strah. Činjenica je da nema mjesta na zemlji koje nije onečišćeno s kemikalijom DDT. Mislim da je najteži šok izazvao jedan rad s kraja šezdesetih u kojem su autori prikazali koncentracije DDT u masnom tkivu umrlih osoba iz različitih zemalja svijeta. a biljke ga u svom neznanju uzimaju iz tla i odlažu u plodove. Polovica ribara je umrla. Stručnjaci su odmah rekli kako je to sve normalno i jasno. Međutim.

Međutim. Lindan Iako ima puno tih zabranjenih organoklornih insekticida meni se priča o lindanu jako sviđa iako je kod nas zadnji zabranjen u Hrvatskoj. Moja kći je čak dva puta kao curica donijela uši doma i svi smo morali koristiti šapmone za uništavanje tih 161 . PIC (Prior Informed Consent) proceduri. Sve zemlje konvencije uključujući odnedavno i Hrvatsku dopuštaju prijevoz takvih opasnih tvari preko svojeg teritorija uz poštivanje procedure o prethodnom obavješćivanju (PIC) uz pravo da svaka postavi pravila o uvjetima takvog prijevoza. a pripravci lindana su bili korišteni kao lijekovi u veterini. Naravno da je to svojstvo imao i DDT samo što mu nije nikad službeno dodijeljeno u razvrstavanju i označavanju. Ja sam osobno davao izvještaj o opasnostima lindana na sastanku tadašnjeg Povjerenstva za otrove na kojem se odlučivalo o sudbini tog važnog insekticida. Opet jedan vrlo učinkoviti insekticid i bolje kontroliran nego njegov prethodnik DDT. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ako ništa drugo onda ima oznaku R64. Naravno uglavnom kod djece. Zakon o kemikalijama jednako kao i propisi o sredstvima za zaštitu bilja ne odnose se na lijekove. Negdje sedamdesetih i osamdesetih godina pripravci lindana su bili često korišteni u obliku šampona protiv uši. Glavni dio rasprave odnosio se na to gdje se zabranjuje njegova primjena.kojima su takve kemikalije zabranjene. može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka. kako u Hrvatskoj tako i u Europi. Bili su oni korišteni i kao sredstva za primjenu na čovjeku. kućanstvu kao insekticid. Isto tako nije moguće osporiti pravo bilo kojoj naciji da se truje opasnim kemikalijama. T N LINDAN (CAS 58-89-9) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R20/21-25-48/22-64-50/53 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. Ta je konvencija u skladu s drugim međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari i naprosto je nije moguće osporiti. Lindan je zabranjen tek početkom trećeg milenija i to gotovo istovremeno u EZ i kod nas. koja kaže da može štetno djelovati na dojenčad koja sisa ženino mlijeko. Međutim. Ništa ne smije stati na put trgovini i tako se rodila Rotterdamska konvencija prema tzv. kako se to vidi dolje. opasnost od teških oštećenja pri duljem izlaganju gutanjem. po svojstvima nije ni malo bolji od DDT nego možda još gori. ali ostaje nekako gorak okus u ustima. jer smo se ravnali prema direktivi o sredstvima za zaštitu bilja i bilo je jasno da se više nigdje u Hrvatskoj ne može primjenjivati u poljoprivredi ili npr. ostalo je nepokriveno područje lijekova. otrovno ako se proguta.

To pak znači da se lindan apsorbira kroz kožu u organizam ovce. Uz to su svoje imali za reći i veterinari za kućne ljubimce poput pasa. jer drugačije naprosto nije bilo moguće ukloniti tu napast osim šišanjem do gole kože. Nitko u to vrijeme nije uopće sumnjao da bi lindan mogao biti opasan za ljudsko zdravlje. Da bi se proizveo lijek mora se uvesti sirovina. jer se nismo imali pravo miješati u veterinarsku politiku registracije i primjene lijekova. Nisu svi jednako lako prihvatili stavljanje lindana na liste zabrana i ograničenja. a sirovina je kemikalija na listi zabrana i mi smo rekli da ne dopuštamo uvoz takve kemikalije. Tako je cijela obitelj prala kosu barem dva puta u lindanskom šamponu kupljenom normalno u najbližoj apoteci. Međutim. Ovce vjerojatno ne vole tu vrstu kupanja. ali u našim krajevima se za kupanje ovaca koristio upravo taj insekticid. Najviše se lindan koristio za zaštitu ovaca od nametnika poput svraba ili krpelja. kojih je po nekim našim krajevima stvarno previše. Postoji i mogućnost šverca iz nama istočnih zemalja. državna administracija ima svoja pravila i na tome smo možda tek privremeno dobili bitku. pa vjerujem da neki pastiri zahvaljujući dobrim vezama u Srbiji i dalje zaštićuju svoje ovce potapanjem u 162 . a janjad može čak uginuti zbog tih napasti. pogotovo u krajevima poput Krka i Cresa gdje su se takve kupke uobičavale svake zime. ali je činjenica da do ljeta više ne stradavaju zbog bilo kakvih nametnika.kukaca. Ovo lijevo je stara slika iz Australije i ne odnosi se na lindan. Činilo se da smo izgubili bitku. Naši veterinari su tvrdili da nema ni malo istine u tim našim pretpostavkama o apsorpciji lindana u organizam ovce te da janjci nemaju u svojem organizmu nikakvih opasnih tvari. Kad su počele rasprave o zabrani lindana sjetio sam se svojih iskustava podsjećajući se na činjenicu da je lindan po svojim fizikalno-kemijskim osobinama sličan DDT-u i da se rado nakuplja u masnom tkivu svih mogućih organizama. Ovce s krpeljima ili svrabom sporo napreduju. ali nismo mogli zabraniti uvoz lijekova. Najviše smo imali problema s veterinarima. koji se svog lijeka nisu željeli odreći. a nisu se opažale veće štetne posljedice uporabe osim nadraživanja očiju. Oni su također običavali svoje pacijente tretirati lindanom barem po glavi. Rješenje je naravno zimsko kupanje ovaca u suspenziji ili otopini nekog dobrog insekticida. Jedino rješenje je bio lindan. Vrlo dobro znamo da barem veterinari za kućne ljubimce još uvijek izdaju recepte za lindanske preparate. a onda se to zaštitno sredstvo prenosi preko posteljice u plod. a to ipak roditelji još uvijek ne žele priuštiti svojim princezama. Tako je prestala proizvodnja lindanskih preparata za zaštitu ovaca i kućnih ljubimaca. To su zapravo od betona načinjene kupke u koje se gura ovce i prisiljava ih da izađu na drugu stranu van. jer su ih na taj način štitili od krpelja i buha. Čak i janjci nemaju problema s nametnicima ako su se došli na svijet poslije dobre lindanske kupke. a onda ih se kupuje u inozemstvu.

a vjerojatno su stekli iskustvo protestima protiv drugih kemikalija poput npr. Tko će to platiti? Tvrtke za sintezu lindana su propale u istočnim zemljama poput Albanije ili Makedonije i otpad je postao vlasništvo države. DDT) ili nezanimljivim derivatima (npr. Oni su diljem Europe žestoko protestirali protive uporabe lindana. Vjerojatno je i njihov glas imao utjecaja na donošenje odluke o zabrani. što predstavlja prepreku spaljivanju. a njegovih opasnih derivata nikad nije ni imala. Postoji još jedan problem vezan uz organoklorne insekticide. Valjda se smatralo da će se problem riješiti sam od sebe.lindanskim kupkama. Lindan sadrži čak 6 klorovih atoma po molekuli. To strašno poskupljuje proces i cijena spaljivanja takvog otpada lindana ili DDT raste enormno. Naime. Mislim da je to prvi slučaj protesta zbog primjene insekticida. dioksina. kao na slici gore. 163 . Međutim. Jedini način je miješanje takvog otpada s kemikalijama koje uopće ne sadrže klor tako da sirovina za spaljivanje na kraju nema više od 1% ukupnih halogena. iz takvih kemikalija nastaju prilikom spaljivanja dioksini u velikom iskorištenju. Moram na kraju istaknuti činjenicu da su za sudbinu lindana zaslužni ili odgovorni građani EZ okupljeni u brojne nevladine udruge. Nadam se da vam je sad ipak malo lakše pri duši. Vjerojatno će jednog dana problem biti riješen. Jedino je pitanje koliko prilikom uživanja janjetine unosimo lindana u svoje organizme. Na mjestima proizvodnje lindana gomilale su se sve veće količine neupotrebljivog i vrlo opasnog gama izomera. gama izomer lindana koji nikad nije bio upotrebljiv i predstavljao je samo opasni otpad). kroz godine je postajalo sve više jasno da rješavanje takvog otpada neće biti jednostavo. a do tada će vreće s opasnim kemikalijama stajati u nenadziranim skladištima i prijetiti kako ljudskom zdravlju tako i okolišu. Treba ipak reći na kraju da Hrvatska po mojem znanju nema nikakvih skladišta zaboravljenog lindana. a ona pak nema u proračunu sredstava za ničiji opasni otpad. a to su skladišta sa starima kemikalijama (npr.

36/37. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OZNAKE OBAVIJESTI S: ½.28. Čini se ipak da se može s njim prilično sigurno raditi u koliko se poštuju sve propisane mjere.45. jer tamo u kleti voda iz cisterne nije bila za piće. Evo njegovih svojstava. Oni su u večernjim satim došli u klet noseći sa sobom talijanete. Isplahnula ga je prema svojoj izjavi donijetom vodom. Ona nije uspijevala naći nikakvu posudu za kuhanje talijanete i onda se uputila u podrum. ENDOSULFAN CAS 115-29-7 OZNAKE UPOZORENJA R: 24/25. izbjegavati ispuštanje u okoliš – pridržavati se posebnih uputa – sigurnosno tehnički list). Izgleda da predstavlja poseban problem u nerazvijenim zemljama. ali ona ga je donijela gore. nadražuje oči. Preparati koji dolaze k nama uglavnom se u ovisnosti o koncentraciji endosulfana razvrstavaju u otrove ili štetne tvari. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. Ljubavnici su zaželjeli na osami dočekati Novu godinu i nekako su uspjeli dogovoriti sa susjedom da im da ključeve svoje kleti. a ilustracija o štetnom djelovanju endosulfana je izrazito mnogo. a dečkova obitelj je bila protiv braka. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika – ako je moguće pokazati naljepnicu. nešto vina i bezalkoholnih pića. a koristi ga se često u vinogradima. a onda je stavila u njega 164 . ali očito je izrazito važan i nema za njega dostojne zamjene. Dama je tvrdila da im je to trebao biti zadnji doček Nove u divljem odnosu i da je njezin dragi već pronašao stan u kojem će živjeti nakon skorog vjenčanja.36.60.61 (čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. gdje se koristi naveliko i bez dobre kontrole. Ovdje je izabrana tek jedna slika stradalog djeteta. pa onda teške posljedice za zdravlje ljudi i okoliš nisu neočekivane.50/53 (otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. Par je bio dugo u vezi i imali su dijete. nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. I protiv njega se bune mnogi uključujući ljubitelje divljih životinja. ali je pitanje koliko dugo će ostati. Tamo je našla ružni stari lonac. Barem ne ovaj čas. Od brojnih slučajeva otrovanja izabrao bih jedan iz početka milenija u sjevernom dijelu naše zemlje kod kojeg sam morao sudjelovati na sudu kao vještak. U nerazvijenim zemljama se često bilježe otrovanja radnika zbog nepoštivanja radne karence s ovim insekticidom. Usporediv je s drugim organoklornim insekticidima. a obitelj je tvrdila da to nije točno. koji očito nije bio namijenjen kuhanju hrane. ostaci i ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad.Endosulfan On je zapravo jedini halogenirani insekticid ili fungicid koji se zadržao na našem tržištu.

To već nije za zanemariti. Vlasnik vikendice je odbijao mogućnost da je on makar indirektno kriv i tvrdio je da nikako endosulfan nije mogao ostati u loncu. Izaziva konvulzije. Legla je spavati i tek iza podneva se probudila i shvatila kako joj je dragi ostao tamo u kleti. to nije moglo izazvati značajnije posljedice kod onog tko bi to sve pojeo. ali im je onda uporaba snažno opala zbog brojnih otrovanja. koji je navodno pojeo čak dvije pune porcije talijaneta. kako pokazuje tablica ispod teksta. Stvar se zakoplicirala kad su znanstvenici pronašli da je on endokrini disruptor. Onda su došli policija i vlasnik kleti. pozlilo joj je čim je stigla u prijateljičinu kuću i ispovraćala je cijelu kupaonu. poteškoće s disanjem. Međutim. koji je pred policajcima dao ključnu izjavu za daljnji tijek istrage i procesa. U slučaju da je vlasnik nakon razrijeđivanja ostavio malu količinu razrijeđenog preparata u loncu. Jedino je preostao slučaj da je vlasnik ostavio sadržaj cijele bočice u loncu i zaboravio na to zbog ovog ili onog razloga. a toga se danas mnogi boje. ali možda dama i nije ispahnula lonac žureći se što prije uživati u seksu. Kod nas je danas ostao ograničen broj ovih tvari na tržištu s vrlo različitim značajkama. dakle skoro sve iz lonca. Nisam gadljiv. epidimiološka istraživanja pokazuju da muškarci izloženi endosulfanu imaju snižene koncentracije testosterona u odnosu na neizložene ljude. Nije ga uspijevala dobiti mobitelom. Čudio se kako je mogla za kuhanje koristiti lonac u kojem on razrjeđuje pesticide prije primjene u vinogradu. U tom slučaju bi se tekućina isparila i u loncu bio ostao prah. Vjerojatno bi se on kod isplahnjivanja lonca većim dijelom uklonio. Konačno je odlučila otići do kleti i našla tamo dragog mrtvog u ispovraćanim talijenatama na podu kleti. Nekako je shvaćeno da je lonac kriv za sve i da dama zaista nije namjerno ubila svog ljubavnika nego je sve igra slučaja. Moj zadatak je bio procijeniti je li bilo moguće da zaostali endosulfan iz lonca izazove smrt mladog čovjeka. Istina. Ponavljam da ne znam kako će završiti stvar s endosulfanom. U takvom slučaju bi se u loncu našle dovoljne količine endosulfana da ubiju i više od jednog čovjeka. a onda je odlučila otići po dijete ostavljeno kod neke prijateljice da ga odvede roditeljima na spavanje. jer je on tu spravu ostavio u autu da im ne smeta. dokazi su nađeni na nekim životinjama. Izrazito mnogo su se koristili sedemdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. Ona navodno baš i nije puno jela. Organofosforni insekticidi Ime su dobili po tome što su derivati fosforne kiseline. Navodno joj je dao injekciju fenobarbitona i poslao je kući. Naravno da je tužitelj podnio žalbu i slučaj je upućen na viši sud te još ne znam kako će završiti. posebno u krajevima gdje ljudi puno drže do muške potencije. gubitak koordinacije i naravno komu sa smrću. ali već naprijed opisani učinci svrstavaju ga na listu tvari čija se zabrana očekuje u bliskoj budućnosti. To što izaziva nespecifične simptome poput povaćanja i proljeva nije toliko bitno nego je važno da je on neurotoksičan. ali od tada mi sam pogled na tjesteninu izaziva blagu mučninu zbog sjećanja na slike stradalog muškarca na podu dobro kleti. Zato sam ja bio pozvan kao vještak i morao sam pregledati opsežnu dokumentaciju uključujući brojne fotografije. ali sud je zbog nedostatka dokaza oslobodio okrivljenu. Međutim.kuhati talijanete. 165 . Postoje nepotvrđene sumnje da bi mogao biti reproduktivno otrovan ili čak karcinogen. a najbliži su rođaci živčanim (neurotoskičnim) bojnim otrovima. Obzirom na to da se osjećala slabo odvezli su je na hitni prijem u grad da bi liječnik ustanovio kako se vjerojatno radi o histeriji. koja su nerijetko završavala smrću.

N R: 21/22-23-48/25-50/5368 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. Glavna značajka organofosfata je da se vežu na enzim acetilkolin-esterazu. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 T+.O-dietil-O-2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosforotioat dimetoat (ISO). Važno je znati znakove otrovanja budući su oni prilično specifični.O-dimetil-S-metil-karbamoil-metilfosforotioat diklorvos (ISO). N R: 24-26/28-48/25-50/53 S: (2-)28-36/37-45-60-61 Neki od njih su vrlo jaki otrovi a neki tek štetne tvari. pa ih se naprosto ne može isključiti iz uporabe. Hrvatski liječnici su osamdesetih godina stekli dragocjena iskustva. N R: 24/25-26-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61 T. N R: 21-25-50 S: (1/2-)23-36/37-45-61 T+.O-dietilfosforoditioat. O.O-dietil-O-3. oni koji su vrlo opasni često su i najučinkovitiji.2-diklorovinil-dimetil-fosfat fention (ISO).O-dimetilfosforoditioat paration (ISO). N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. O. O. Otrovanja s organofosfatima smatraju se vrlo ozbiljnima bez obzira na jačinu i upornost simptoma.O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)fosforotioat malation (ISO). koja je zadužena na sinapsama hidrolizirati acetil-kolin. Nažalost. N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 T. N R: 25-50/53 S: (1/2-)45-60-61 T+. O. 2. O. kako na dijagnostici ovih otrovanja tako i u liječenju. terbufos (ISO) ometoat (ISO). S-(6-kloro-2-oksobenzoksazolin-3-ilmetil)-OO-dietil-fosforoditioat diazinon (ISO).5. a u slučaju nepravovremenog liječenja vodi u smrt. dimetoat i slični. Sreća je da se jako puno koriste malation.6-trikloro-2-piridilfosforotioat S-tert-butil-tiometil-O. N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-60-61 Xn R: 21/22 S: (2-)36/37 T. Taj je pak izrazito važni glasnik u komunikaciji između živčanih stanica i njegovo nakupljanje vodi pravoj zbrci. O. 1.O-dietil-O-4-nitro-feniltiofosfat (kod nas nije više registriran) T.fosalon.O-dimetil-metil-karbamoil-metilfosforoditioat klorpirifos (ISO).2-bis(etoksikarbonil)-etil-O. 166 . Možda je razlog i u tome što se puno toksikologa bavilo i bavi živčanim bojnim otrovima.

Pojačano lučenje svih sluzi i ekskretornih tekućina. Kod otrovanja organofosfatima važno je što prije primijeniti antidote i reaktivatore acetilkolin-esteraze. da se očajno osjeća i da mu curi slina iz usta. Sjećam se jednog izvješća iz Južne Amerike o pilotu poljoprivrednog aviona kojemu je prsnula u oko kap koncentrata organofosfata.• • MUSKARINSKI: Nespecifični GI. koji ima djelovanja suprotna acetil-kolinu i mora ga se primjenjivati dokle god postoji i jedan znak otrovanja. Atropin nije dovoljan nego valja primjenjivati i reaktivatore acetilkolin-esteraze kao npr. Antidot je atropin. jer oni imaju barem teoretsko iskustvo sa strukturno sličnim živčanim bojnim otrovima. Oni se daju naprosto zbog toga da se ubrza prekidanje kovalentne veze između enzima i organofosfata. a ni teški grčevi nisu za zanemariti. Obično taj primjer spominjem kad tumačim kako se apsorpcija otrova može odvijati na bilo kom mjestu. a nakon toga su ga prebacili na bolničko liječenje. slabost mišića uključujući mišiće za disanje. davanje otopina enzima ili transfuzija krvi uz uklanjanje organofosfata prikladnom izvantjelesnom tehnikom. NIKOTINSKI: Trzanje i treperenje mišića. pralidoksim ili toksokogin. Usporen rad srca. Stezanje u grudima. Uske zjenice. kao npr. Nije na to obraćao pozornost. 167 . pad krvnog tlaka. Dobro je surađivati s vojnim toksikolozima. Naši liječnici su u vrijeme dok smo imali česta otrovanja (danas su jako rijetka) savjetovali da ga se primjenjuje toliko da se postigne otrovanje atropinom Za to su potrebne visoke doze atropina i mi smo početkom rata naručili od Belupa velike količine ampula s visokim dozama atropina. Umire se od prestanka disanja. ali je uzletjevši s avionom opazio da više skoro ništa ne vidi. bronhospazam. ali ga nismo trebali. Pogledajte kako se zjenice sužuju nakon otrovanja organofosfatima. ali od toga se ne umire nego samo ne vidi. Bljedilo. Uspio je prisilno sletjeti bez ozljeda. kašalj i edem pluća. ubrzan rad srca. ali to sve skupa nije dovoljno provjereno. ponekad nejednake i smetnje vida. Predlažu se naravno i druge metode. grčevi.

čak do 80%. godine na Kosovo zbog sumnje na otrovanje ogromnog broja djece organofosfatima. Albanci su tvrdili da ih srpska vojska i policija masovno truju živčanim bojnim otrovima i mi smo očekivali vidjeti svašta. Sanitarna inspekcija je reagirala brzo. a za metabolite organofosfornih insekticida se davalo objašnjenje kako se radi ili o kontaminiranoj hrani ili o posljedicama liječenja svraba malationom ili drugim organofosfatima. Onog časa kad je škljocnula brava pri zatvaranju vrata sva djeca iz učinonice su se počela grčiti. ali smo si svi počeli postavljati pitanja o sigurnosti naših namirnica čak i na takvim mjestima gdje bi se moralo očekivati provjerenu hranu. Naravno da su u slučajevima otrovanja inhibicije enzima bile izrazito visoke. Postoji još jedan problem vezan uz korištenje organofosfata. koje se uglavnom mazalo po koži radi uklanjanja svraba. Tako smo kolegica s IMI i ja od strane Hrvatske poslani 1990. pa smo mogli sigurniji otići. Istina. Tada sam jednom od srpskih stručnjaka rekao da oni zapravo novače male Albance za borce protiv Srbije. kad su ti klinci dorasli za pušku. ali se sjećam maka prodavanog u jednom velikom dućanu koji je doveo negdje sredinom osamdesetih do otrovanja nekoliko ljudi u Zagrebu. Ona može divno izgledati. atropina i nekih metabolita organofosfata. Na sreću brzo se ustanovilo da je kod ljudi došlo do inhibicije acetilkolin-esteraze. pogotovo kad netko ljude teško terorizira. ali mi u suradnji s IMI nismo našli ništa drugo osim nikotina. a onda smo smatrali potrebnim razgovarati i s djecom. Za atropin smo znali objašnjenje. gdje je prijavljeno najviše otrovane djece. Došavši na Kosovo bili smo zgranuti silnom policijskom silom u Prištini i Podujevu. a da bude onečišćena insekticidima. Srpski teror je bio toliko snažan da su djeca pronašla spas u induciranoj psihozi. Taj i slični događaji te negativni nalazi naših analiza uvjerili su nas da se radi o masovnoj histeriji. a onda su epidemiolozi brzo otkrili da je zajednički činitelj kod svih otrovanih mak iz istog dućana. Osamdesetih smo mogli u bilo koje doba dana na brzinu izmjeriti aktivnost tog enzima radi olakšanja dijagnostike otrovanja. Zatražio sam da roditelji napuste učionicu. a to je kontaminacija hrane. Obavili smo pregled učionica i razgovarali prvo s nastavnicima i medicinskim osobljem. Mak je bio iz uvoza i cijela 168 . Očekivali smo slike poput onih iz Halabje u iračkom dijelu Kurdistana i bili smo pomalo zaplašeni. Kosovari su mi koji dan prije naglog slanja na mjesto događaja potajno kurirskom poštom poslali brojne uzorke uzete od djece. jer su liječnici masovno davali atropin djeci s grčevima muskulature. Bez namjere da detaljnije objašnjavam stanje na Kosovu mogu samo reći. da je bilo stravično. Roditelji su neku djecu doveli a neku praktički donijeli i svi su bili stravično uplašeni tako da ste im strah mogli vidjeti u očima. a pogotovo mržnju roditelja koji su nakon toga nahrupili izvoditi djecu van vjerojatno nas optužujući da smo surađivali sa Srbima u trovanju njihove djece. Tu scenu neću nikad zaboraviti. Kasnije sam u literaturi vidio kako se to učestalo događa ne samo djeci nego i odraslima u teškim vremenima. a u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja (IMI) moglo se mjeriti koncentrcije pojedinih organofosfata i njihovih metabolita u krvi ili mokraći. Obično je to podnošljivo onečišćenje. jer se nije moglo micati od množine tijela i oni su to učinili.Naravno da je i moja grupa puno radila na otrovanjima ovom skupinom insekticida i rutinski smo mjerili aktivnost acetilkolin-esteraze u laboratoriju na Rebru. što se i pokazalo točnim desetak godina kasnije. vrištati i padati na pod sa stolica. gdje smo trebali obaviti glavninu posla u srednjoj školi «Đuro Đaković».

boce travarice. Toksikološka svojstva nisu im bitno različita i može se reći da karbofuran fenoksikarb metomil.. Zbog te problematične veze u nekim slučajevima se čak dobiju analizom vrlo male inhibicije enzima uz sigurno dokazano otrovanje.. Ne očekuju se zabrane stavljanja većine organofosfornih insekticida i ostaje nam samo poboljšavati nadzor njihova korištenja na svim mogućim mjestima. pa im je primjena izrazito široka. Mehanizam otrovanja je praktički isti kao kod organofosfornih insekticida budući se vežu kovalentno na enzim acetilkolin-esterazu. N R: 26/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 T+. Sjećam se jednog slučaja s početka milenija kad je nazvao s Krka jedan pastir tražeći pomoć. pa su i simptomi otrovanja slični kao i terapija s antidotom atropinom. naravno u vrlo niskim koncentracijama. pa se obično ne preporučuje primjena reaktivatora. On se bavio uzgojem ovaca radi prodaje janjića i držao je stado dosta daleko u brdu na svojoj zemlji ograđenoj suhozidima te odlazio svadodnevno tamo napojiti stoku i dati im zimi dodatnu hranu. metiokarb. Primjenjuju se u prilično velikim količinama osobito za zaštitu voćaka ali i drugog bilja i to po cijelom svijetu. Ključna razlika u odnosu na organofosfate je u tome što se enzim relativno brzo oporavlja zbog hidrolize spomenute kovalentne veze. N R: 25-50/53 S: (1/2-)22-37-45-60-61 T. Karbamatni insekticidi Ova skupina tvari prikladna je ne samo za uništavanje insekata.. N R: 28-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. Treba li posebno naglaštavati da se neki od njih koriste i u kućanstvima. N R: 25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61 predstavljaju opasnost kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. Imao je i nekakvo kameno sklonište u kojem je držao one najvažnije potrepštine poput npr. Nju 169 .serija je uništena. propoksur T+. ali ipak . merkaptodimetur. larvi i nematoda nego također puževa kako se to vidi iz slika dolje.

Tako je on zabunom popio nekoliko gutljaja tog otrova i simptomi su se brzo javili. Grupa entuzijasta iz prekrasnog naselja Beli na Cresu između ostalog se godinama bavila zaštitom i liječenjem supova. jer supovi upravo trebaju ostatke životinjskih leševa. ali također drugih životinja poput pasa ili mačaka. Najbolja hrana su naravno ovce stjerane među nekakve suhozide. Ništa lakše nego psa staviti u auto i onda s kopna prijeći na otok poput npr. koji tamo pastiri učestalo koriste. Karbamatni insekticidi su poznati po čestim otrovanjima ptica. divlje svinje. a on nije dobro vidio i stalno se sudarao sa svakakvim preprekama. a divlje svinje nitko ne ograđuje učinkovitim ogradama. Kod nas je glavni predstavnik karbofuran našao posebno mjesto primjene za namjerno ubijanje uglavnom divljih (npr. ali zato su vrlo učinkovito počeli ubijati supove. U času kad opaze uginulu životinju sletjet će tamo cijelo jato ovih ptica i do kraja pojesti lešinu. Te ptice su kroz cijelu ljudsku povijest igrale izrazito važnu ulogu u spriječavanju širenja zaraznih bolesti. godine ishodovati osnivanje Povjerenstva za 170 . Pastiri su onda počeli ostatke svojih zaklanih ovaca obilno tretirati pripravcima karbofurana namjeravajući na taj način potrovati svoje neprijatelje. Na naše otoke su prvo lovci dovezli divljač poput divljih svinja. ali tvrdio je da mu je netko podvalio tamo krivu bocu s nekim otrovom. Ugljana i tamo onda u divljini izbaciti tu životinju iz auta. koji se hrane gotovo isključivo lešinama životinja u prirodi.) ili domaćih životinja (uglavnom kućni ljubimci poput susjedovih pasa i mačaka).je pak spremao u jednu udubinu na zidu. pa je slučaj završio dobro. One su čistači. pa su digli galamu. Zatražio sam hitno prebacivanje u bolnicu uz mjerenje aktivnosti acetilkolin-esteraze i primjenu atropina. Pas se naravno mora snaći i onda se sa sličnima udružuje u čopore divljih pasa lutajući po otoku. Tražili su da se nekako prekine taj krug smrti i uspjeli su pri Ministarstvu zaštite okoliša negdje 2001. ali pomoći ni od kuda. a uz to su se javili grčevi mišića. kako bi mogli na lovištima zarađivati novce od stranih lovaca. Lovcima nije posao ubijati podivljale pse. Državni službenici ne vole pješačiti u brda da bi procijenili veličinu štete na stadu ovaca i onda se odštete pastirima ne daju pravično. Onda se po noći pojave psi ili čagljevi te naprosto zakolju ovcu dvije. bolovi u želucu i slinjenje. Posumnjao sam da se pastir otrovao karbofuranom. podivljali psi. Tako bi to vjerojatno bilo i danas da se nisu promijenili neki odnosi između ljudi i životinja. Jedan od prvih simptoma je bio slabljenje vida. Nekako istovremeno su građani pronašli da su otoci izvrsna mjesta za ostavljanje svojih bivših kućnih ljubimaca. Naravno da je jako teško spriječiti životinje da jedu otrovanu hranu u slobodnom prostoru i zapravo najčešće stradavaju ptice radi hranjenja otrovanim kukcima. Gnijezde se na nepristupačnim mjestima u brdima odakle izlijeću i iz visine osmatraju teren. Vožnja prema selu planinskom cestom bila je naravno rizična. a ni divlja svinja ne zazire od prehrane mladim janjićima. itd. Ne znam koliko je bio iskren. Tako je počelo izumiranje supova na kvarnerskim otocima. a vjerojatno je polupraznu bocu s rakijom ukrao. Naravno da su ti neprijatelji radije jeli svježe meso i uspjeh pastira je bio slab. kako će biti malo kasnije objašnjeno. Zaključio je da treba brzo pobjeći kući i tako je sjeo u svoj stari automobil. Obično bi dok je tamo boravio znao po koji puta posegnuti za bocom i povući koji gutljaj. U kuću je jedva doteturao iz auta i legao na krevet. Pastir naravno traži pomoć na sve strane. Vrlo brzo je osjetio da teško diše. Ilustrirati ću problem mojim iskustvom sa supovima. što nikako nije mogla prihvatiti skupina biologa zaljubljenih u sav živi svijet na kopnu i moru. čagalj.

Bio je problem čak prenijeti mrtvog supa npr. Valja na kraju snažno naglasiti da se karbamatni insekticidi široko primjenjuju u domaćinstvima. pa uz nestručnu primjenu mogu ostati dugo u okolišu. Vrijeme njihova poluraspada u tlu iznosi oko 2 mjeseca. ali bi ipak potrošače trebalo učinkovitije upozoravati na oprez pri radu i na potrebu primjene mjera osobne zaštite. Povjerenstvo je naglo raspušteno i više nikad nije bilo obnovljeno. za što su bili idealni lovci. Brzo se našlo pastira koji je u poljoapoteci kupio preparat na bazi tog insekticida pa čak i ostatke pakiranja. sanitarnih inspektora i instituta. No. Nije bolja situacija niti s njihovim nalazima u biljnim plodovima. Koristili su vlastite rashladne torve i automobile da bi dostavili prvih nekoliko leševa ptica u Zagreb. Obično dolaze u niskim koncentracijama tako da se konačni proizvodi razvrstavaju u štetne tvari. Bilo je to i logično. Trebalo je prvo otkriti mrtve ptive. Obavljene su analize aktivnosti acetilkolin esteraze i tragova pesticida u mesu leševa. a svi drugi su smatrali da to nije njihov posao. 171 . a mene su izabrali za predsjednika. a sprej se ne može gutati. lovaca. a iz laboratorija MUP-a i jednog privatnog forenzičkog laboratorija došle su analize ptica. Koji mjesec dana nakon toga na jednom uskom području otoka Raba našli su građani čak 17 mrtvih supova. pa se u budućnosti mora poboljšati njihov inspekcijski nadzor. One i dalje izumiru. Krenuli smo vrlo široko tražeći suradnju veterinarske inspekcije i veterinarskih instituta. Tada se uključila u istragu i policija. Dovoljno su dobro topljivi u vodi da ih oborine odnose u površinske vode. Na tom pravom poslu su uspjeli i ja sam vidio dvije prekrasne knjige sa slikama svih mogućih biljnih i životinjskih vrsta te posebnih prirodnih ljepota kraja. kad je aktivnost nezgodnog enzima bila vraćena u normalu i insekticid se već uglavnom metabolizirao i izlučio. Potpuno je jasno da se uz dobro nadziranu primjenu može bezbrižno uživati plodove tretiranih voćaka i vjerojatno zbog toga ni jedan od ovih insekticida neće biti zabranjen za stavljanje u promet. posebno za zaštitu vrtova i kućnog ukrasnog bilja. s Krka u Zagreb. a s ispiranjem u podzemne vodotokove situacija je bolja. o tome nešto više u poglavlju o kućnim kemikalijama. Uspjeli bi oni možda i sa supovima da je bilo podrške. Moj zavod je prema simptomima pretpostavio da bi se moglo raditi o karbofuranu i poslali smo lokalnu sanitarnu inspekciju da pronađe kome je otrov prodan. Zapravo su to obavljali usput baveći se nekim drugim poslovima proučavanja flore i faune otoka. jer nisu uklonjeni razlozi zbog kojih pastiri otrovima nastoje zaštititi svoja stada. No. a vrste i vrste s ove naše zemlje nestaju potrovane. Treba li ponovo naglašavati da su vrlo otrovni za vodene organizme? Relativno dugo se zadržavaju u okolišu. Onda je došao račun s instituta i Ministarstvo je bilo bijesno na veličinu svote koju mora platiti. Naravno da se nakon toga ništa drugo nije događalo u smislu zaštite divljih životinja poput supova. ali to naravno košta. onda je nekakva inspekcija trebala tog supa staviti u rashladnu torbu i dostaviti u Zagreb. Naravno da karbamatni insekticidi predstavljaju i vrlo neugodnog polutanta u okolišu. Vjerojatno ne predstavljaju akutnu opasnost pri korištenju u kućanstvu.spriječavanje ilegalne primjene otrova u prirodi. jer su supovi ugibali nekoliko dana nakon otrovanja. a imali smo još puno dobrih ideja. Oni su izgleda očekivali da će instituti besplatno obaviti analize. kojima je potvrđeno da su bijene karbofuranom. to je samo vrh ledene sante. Suradnju su prihvatili jedino znanstveni instituti u Hrvatskoj i Beču. Također obično dolaze zapakirani kao sprejevi. ali bez rezultata. Kako nitko nije htio surađivati onda su zaljubljenici u supove sami obilazili otoke i tražili mrtve supove.

crvi. To nas naravno ne treba zavarati.. a u vodi uz prisutnost sunčeve svjetlosti je raspad i brži. karcinogenosti ili reproduktivne otrovnosti kod sisavaca. Ono što je jako bitno istaknuti jest mogućnost primjene u vrlo niskim koncentracijama (npr. gusjenica. Većina su vrlo otrovni za vodene organizme. koje inače često teško stradavaju zbog primjene drugih insekticida. grinja. ali ima onih čija je ekotoksičnost zanemariva. a nema nikakvih izvještaja o težem stradanju rijetkih otrovanih osoba.02% opasnog deltametrina). N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 cipermetrin permetrin lambda-cihalotrin Prilično se razlikuju prema opasnim svojstvima za čovjeka. Čak se brzo izlučuju iz organizma pokusnih životinja. pa su našli vrlo široku primjenu na svim mogućim mjestima. kad se konačni proizvod uopće ne razvrstava među opasne tvari. Kod akutnih otrovanja spominje se srednja neurotoksičnost. itd. što je također ohrabrujuće. pa su neki tek štetne tvari a drugi otrovi. Nisu nađeni nikakvi dugotrjno štetni učinci poput mutagenosti. 0. piretrini uključujući kinerine deltametrin Xn. Preporučuju ih za uništavanje svih mogućih kukaca. Možda i zato nema izvještaja o njihovim opasnostima. ali ima zato puno oduševljenja. Njihovo zadržavanje u okolišu je umjereno i npr. Evo svojstava većine registriranih piretroida na našem tržištu. pa i to ohrabruje njihovu primjenu.Piretroidni insekticidi Radi se o relativno novoj skupini insekticida i zadnjih godina se povećava opseg njihove proizvodnje te korištenja. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 T. jer se 172 . larvi. za deltametrin kažu da vrijeme polurazgradnje iznosi oko 2 tjedna u tlu. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 Xi R:36/37/38 S: (2-)13-60-61 Xn. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 T. Sasvim sigurno je dokazano da ne predstavljaju veliku opasnost za ptice.

koje se koriste protiv gljivica kao nametnika na stotinu različitih mjesta. Danas se naveliko piretroidi. Reklamira se posebno u siromašnim zemljama da se koriste kao zaštita od kukaca. koriste za impregnaciju platna. Da se mogu naseliti na drvenim predmetima. Naravno da se mogu koristiti i protiv dosadnih mrava u vašoj kuhinji ili u štalama protiv muha ili drugih nametnika. ali nisam si mogao zamisliti da mogu u jednoj običnoj kući prolaziti kroz zidove. Nije to kao na slici gore lijevo i zato je začuđujuće. Mene je posebno iznenadio dvodnevni seminar za restauratore umjetničkih djela na kojem sam i osobno imao predavanje o opasnim svojstvima kemikalija korištenih u tom zahtjevnom i osjetljivom poslu. Nevjerojatno je gdje se sve gljivice mogu pojaviti i kolike štete mogu činiti. koje onda može poslužiti za različite svrhe. Jedini izlaz bio je u potpunom renoviranju cijele 173 . Koristi ih se u zaštiti bilja na njivama. svim vrstama namirnica (sjetite se mikotoksina). Pogledajte pozornije primjenu deltametrina na poljima gdje radnik praktički nema nikakvu zaštitnu opremu. a slika desno gore je još rječitija. pa i ljudskoj koži kao na slici gore desno znao sam i bez tog predavanja. od komaraca do nezgodnih pauka. Čovjek je uredio kuću jednokatnicu s podrumom i bez namještaja je ostavio zaključanu budući je morao otputovati na godinu dana. a posebno deltametrin. Vjerojatno se i pretjeruje u njihovu korištenju na svim mogućim mjestima. a tvrdi se da nemaju utjecaja na ljudsko zdravlje. Kad se vratio zatekao je sve zidove od podruma do tavana obrasle velikim kolonijama neke tvrdokorne plijesni.ova skupina insekticida ne primjenjuje dugo kao ranije spominjani predstavnici insekticida. u vrtovima ili na balkonima. pa pouzdanije rezultate treba još čekati. Jedan od stručnjaka je govorio o gljivicama (plijesnima) i pokazivao mjesta gdje se sve mogu naći. Kako će to završiti u budućnosti vidjeti će se. biljkama. Fungicidi Velika je to obitelj raznoraznih tvari.

tiabendazol. 7. godine pojavila se u našim krajevima. Zbog toga se tijekom prošlog stoljeća pojavio izuzetno velik broj fungicida kao sredstava za sprječavanje pojave ili uništavanje gljivica. 3. iprodion. koji su se prošlog stoljeća koristile u raznim preparatima. 2. dodin. bakrov arsenat) ORGANOŽIVINI SPOJEVI (fenilživin acetat) ORGANOKISITRENI SPOJEVI (fentin ili tributilkositrove soli) KADMIJEVI SPOJEVI (soli poput acetata) DRUGI (anilazin. ferbam) DITIOKARBAMATI (kaptan. Na lišću se prvo javljaju prozirne pjege zvane uljaste pjege. tiram. Međutim. benomil. 8. SUPSTITUIRANI BENZEN (kloroneb. a valja reći da su neki danas izvan uporabe. Peronospora je donijela slom gospodarstva tamo gdje su ljudi ovisili o proizvodnji vina i nakon toga je počelo golemo iseljavanje naših seljaka u prekomorske zapadne krajeve. 4. ali tada je već bilo kasno za propale vinograde i upropaštene vinogradare. cikloheksimid. naravno uz težak seljački trud i muku. Nazvali su je plamenjača. kaptafol. dikloran.unutrašnjosti kuće uz korištenje velikih količina izrazito otrovnih fungicida. cvjetove i plodove vinove loze kao da su spaljeni. ziram. etridiazol. 1. Onda je 1874. godine u Europu stigla iz Amerike strašna peronospora. a tributil kositrove soli imaju mjesta samo u industriji. ali ne može se reći da gljivice i danas ne čine velike štete čovjeku na svakom mogućem mjestu. a već 1882. folpet) BAKROVI SPOJEVI (bakrov sulfat ili modra galica ili bordoška juha. klorotalonil. Evo glavnih skupina fungicida. triadimefon) Praktički svi organometalni spojevi su na listama zabrana i smiju se koristiti tek na posebnim mjestima. jer je uništavala lišće. 174 . ipak najviše o opasnostima od gljivica govori priča o peronospori. ali preživjeti se moglo. koje se za vlažna vremena pretvaraju u bjeličaste paperjaste prevlake. metalaksil. Kako prolazi grožđe vidi se desno. 6. Organoživini i kadmijevi spojevi više nemaju nigdje primjene. kao na slici dolje lijevo. Bilo je to najteže iskustvo s gljivicama koje je Hrvatska doživjela kao i mnoge druge vinogradarske zemlje. 5. Naša Dalmacija je u prošlosti živjela od proizvodnje vina i maslinova ulja. Zadnja verzija naše liste zabranjenih tvari posebno isključuje kositrove organometalne tvari za zaštitu bilo kojeg predmeta koji se uranja u vodu. Trebalo je dugo vremena da se pronađe učinkovit fungicid pod imenom bordoška juha u sprječavanju pojave peronospore. I kod nas se na listi sredstava za zaštitu bilja nalazi izrazito mnogo preparata na bazi gotovo stotinu fungicida. heksaklorbenzen) TIOKARBAMATI (metam natrij.

čije soli ili hidroksidi su i danas najčešće korišteni fungicidi. Evo naših glavnih aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u poljoprivredi. ali danas je i to zabranjeno. N R: 46-60-61-50/53 S: 53-45-60-61 Xi R: 37-43 S: (2-)8-24/25-46 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. N R: 22-50/53 karbendazim mankozeb pirazofos prokloraz 10605-21-7 8018-01-7 13457-18-6 67747-09-5 175 .Do prije desetak godina dopuštalo se korištenje takvih kemikalija za zaštitu brodova kraćih od 20 m. Jedini metal kojemu primjena nikad nije ograničavana jest bakar. N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. N R: 20-36-40-43-50 S: (2-)36/37-46-61 R: S: T. N R: 23-40-41-43-50 S: (1/2-)26-29-36/37/3945-61 T. N R: 22-50/53-63 S: (2-)36/37-60-61 Xn. N R: 20/22-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. N R: 40-62-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61 Xn. barem kad se govori o zaštiti vinograda. IME bakrov sulfat azoksistrobin ciprokonazol ditianon epoksikonazol folpet heksakonazol kaptan CAS BROJ 7758-98-7 1317-39-1 94361-06-5 3347-22-6 133855-98-8 133-07-3 79983-71-4 133-06-2 RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE Xn.

a svi nisu ni zaslužili poseban osvrt zbog svojih relativno blagih učinaka na živa bića. Međutim. a prska vinograd tekućim aerosolom. Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji. Gospodin je toplog ljetnog dana stavio protuprašinsku polumasku dobru kao zaštitu od prašine i krupnijih aerosola. kao na ovoj slici lijevo. Ovdje gore su navedena svojstva čistih tvari. a neki kažu da su čak primjenjivali kod otrovanja antidote kao penicilamin. kaptan i karbendazim) iako se sasvim sigurno može reći da skupina predstavlja najmanje opasne pesticide. a nema niti otrovanja. Njega se do nedavno moglo nabaviti u Hrvatskoj. ali neke stvari ipak treba znati. ali vjerojatno je bordoška juha i najstariji i najkorišteniji od njih. Primjer je npr. pa smo tako mjerili i koncentracije bakra u krvi radnika u razna godišnja doba. a posebno kad se primjenjuju u domaćinstvu. Naravno da ima puno fungicida koji se primjenjuju u uzgoju loze. To ne znači da ih se ne treba čuvati pri radu. ali ispod razina koje bi mogle predstavljati opasnost za njih. Tako se ne bi trebalo raditi. barem koliko se ja sjećam. Toksikološka vojstva razrijeđenih otopina bakrovih soli i nisu baš impresivna.tiabendazol tiram 148-79-8 137-26-8 triadimefon 43121-43-3 S: (2-)60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. ali nikad nisam čuo da se koristio u nas zbog tretiranja otrovanja bordoškom juhom. Negdje u godinama prije Domovinskog rata bio sam mentor rada o izloženosti vinogradarskih radnika iz Požege pesticidima. pogotovo kod gutanja. Naravno da nije tijelo zaštitio na nikakav način i još je raskopčao košulju da mu ne bude previše vruće. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 Puno ih je i neće u tekstu biti govora o svima. N R: 20/22-36/38-4348/22-50/53 S: (2-)26-36/37-60-61 Xn. jer i u domaćinstvu čovjek često treba fungicide. Uz sve 176 . a pripravci fungicida dolaze u razrijeđenim otopinama najčešće tek kao štetne tvari ili bez ikakvih opasnih atributa. koji je tek tvar opasna za okoliš i bez ikakvih značajnih učinaka u čovjeka. I to sve usprkos tome što je zaštita ljudi kod tretiranja izrazito slaba. neki su od predstavnika ipak otrovi (npr. Ni kronična izloženost bakru kod vinogradarskih radnika nije važna niti donosi neke posljedice. tiabendazol. Nešto su povišenje koncentracije bile u ljeto. Ni u svijetu se ne bilježe česta otrovanja bordoškom juhom i sličnim preparatima. Doktori bi morali znati da je najvažnije obaviti ispiranje želuca.

Na slici gore desno je prikazana krasna rajčica kontaminirana karbendazimom. Dugotrajni unos je povezan tek sa štetnim učincima. To svakako nije dobra osobina. Dakle. Karbendazim je vrlo široko korišteni fungicid na svim mogućim poljoprivrednim kulturama. kao na slici lijevo gore. Ciram je za razliku od svog prethodnika izrazito opasan kod akutnog unosa u organizam. pa se njegovi preparati razvrstavaju obično u štetne tvari. ali se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. bordoška juha. a zabrinjavaju njegova mutagenost i reproduktivna otrovnost (R60-61). ali njegovi dugotrajni učinci (mutagenost i reproduktivna otrovnost) sasvim sigurno da nisu zanemarivi. Zadnjih godina pozornost izazivaju znanstveni članci o tome da bi mogao biti endokrini disruptor. Zapravo se razvrstava u otrove uglavnom zbog reproduktivne otrovnosti. a ta izloženost se nije mogla povezati s pesticidima nego s drugim činiteljima. brojno voće poput jabuka) on ne predstavlja problem kao manje otrovni karbendazim budući nema teških kroničnih učinaka. Nije se vjerojatno ni trebalo očekivati teško akutno otrovanje. ne može se očekivati da će vinogradari apstinirati od uživanja u vinu. Ako malo bolje pogledate. radnik prska ispred sebe i stalno se nalazi u oblaku aerosola karbendazima. bordoška juha nije fungicid izbora za brojne gljivice i tu se mora tražiti neko drugo rješenje. 177 . Uostalom. To znači da se mora slijedećih godina detaljno ispitati njegova opasna svojstva i prijeti mu stavljanje na liste zabrana. Slika je snimljena u Južnoj Americi. koje su ukazivale na kroničnu izloženost alkoholu. Kod nas s njim nije bilo značajnijih otrovanja ili primjera kojih bi se mogao sjetiti prilikom pisanja ovog teksta. U svakom slučaju ne moramo se jako bojati bakrovih soli zbog njihove široke primjene u vinogradarskim krajevima. ali ni kod nas nije bolja situacija. Unatoč tome što ga se može naći kao ostatak u raznim namirnicama (npr. ali je sve skupa pod pitanjem i nema nekih najava da bi mogao doći na listu zabranjenih tvari. Otrovan je za vodene organizme.moguće praćene parametre odskakali su od normale jedino prema jetrenim probama. Nažalost. On je danas neslužbeno razvrstan i u endokrine disruptore. ali to je značajka većine pesticida. a svojstva nadraživanja su važna samo kod koncentrata. Unatoč tome što se koristi u preparatima s prilično niskim koncentracijama ne može se reći za njega da je tako malo opasan kao npr. Prilično se snažno adsorbira na tlo i tamo ostaje dugo vremena neraspadnut. Kod nas nisam nikad sreo otrovanje ovim fungicidom. Žestok otrov jest. Čak nije opaženo ni značajnije onečišćenje okoliša. Poseban problem su njegovi ostaci u namirnicama te kretanje u okolišu. Razvrstava se u vrlo jake otrove. pa se nalazi na europskoj listi prioriteta. posebno površinskih voda unatoč tome što su bakrove soli jako dobro topive u vodi. Naravno da se na poljima često primjenjuje bez poštivanja osnovnih mjera osobne zaštite. radi se o otrovu i ekotoksičnoj tvari. pa onda nije čudo što ga biljke mogu bioakumulirati. možda i zato što se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama.

metribuzin. trifluralin dikamba klopiralid. itd. florasulam etalfluralin. insekticidi što se tiče otrovanja građana. ali ja sam mišljenja da zapravo jesu. promet i građevinarstvo). pikloram. gdje treba ukloniti sve živo kad se kreće u velike pothvate. ipak se herbicidi najviše koriste u poljoprivredi. imaetrapir klorsulfuron. pirazon bromacil bentazon 178 . itd. helikopterima ili na drugi način. triklopir 2. triamsulfuron. MCPB. Inače se prema brojnosti skupina kemikalija teško može reći jesu li herbicidi najraznolikiji među svim pesticidima. ali zato svim mogućim tehničkim sredstvima. Na poljoprivrednim površinama se koristi ručno. fenmedifam atrazin. sulfsulfuron. MCPA.4-D. diklorprop. Čak i kod nas herbicidi ne predstavljaju takav problem kao npr. čak niti u zaštiti vrtova ili kućnih biljaka. Za razliku od insekticida ili fungicida koriste se na mnogo manje područja (poljoprivreda. SKUPINA cikloheksandioni fenil-pirazolini imidazolinoni sulfonil-ureje triazolpiramidini dinitroanilini benzojeva kiselina karboksilne kiseline fenoksi kiseline fenil-karbamati triazini triazinoni uracili benzotiazoli PREDSTAVNICI kletodim. Međutim.Herbicidi Prema godišnje potrošenim količinama na poljima za suzbijanje nepoćudnih biljaka herbicidi prednjače pred svim drugim pesticidima. ali ljudi iz njega bave se i drugim poslovima uništavanja štetočina na željezničkim prometalima i prometnicama. kopnenim vozilima. Taj vlak cijele godine putuje hrvatskim prugama tretirajući ih protiv svih mogućih biljaka. simazin heksazinon. zrakoplovima. Jednako tako su važni za održavanje cestovnih prometnica ili na gradilištima. uglavnom profesionalno. kao npr. metsulfuron. tepraloksidim. amazapir. To znači da se u zemljama s dobrim nadzorom poljoprivredne proizvodnje rijetko sreću otrovanja s ovom skupinom pesticida. mekoprop desmedifam. jer u ovoj tablici dolje nisu dani mnogi od njih. pinoksaden imazamoks. Nema ih se razloga koristiti u domaćinstvima. Hrvatske željeznice imaju poseban kemijski vlak za uništavanje uglavnom korova na svojim prugama. setoksidim. davno napuštena mineralna ulja.

propizamid etofumesat diklobenil parakvat. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-61 Xn.nitrili ureja derivati tiokarbamati inhibitori sinteze aminokiselina triazoli kloracetamidi benzofuranil alkilsulfonati nitrili bipiridilim soli bromoksinil diuron. Evo sad malo podataka o opasnostima od aktivnih tvari u našim herbicidima. N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)13-26-37/39-60-61 Xn R: 22 S: (2-) N R: 50/53 S: 60-61 N R: 51/53 S: 61 Xi. N R: 20-37/38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. Kod nas se koristi većina od njih. trialat glifosat. kako će biti pokazano kasnije. ali se mora naglasiti kako vodimo jasnu politiku nadzora nastojeći one opasnije držati pod strogim nadzorom. dikvat U gornjoj tablici dani su uglavnom herbicidi koji se danas koriste u svijetu. N R: 41-51/53 179 . amitrol metolaklor. N R: 22-40-43-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. N R: 61-22-40-48/22-62-50/53 S: 53-45-60-61 Xn. dikamba mekoprop amonijev glufosinat fenmedifam. linuron alaklor acetoklor izoproturon. etofumesat glifosat 330-55-2 15972-60-8 34256-82-1 34123-59-6 1918-00-9 7085-19-0 [1] 93-65-2 [2] 77182-82-2 13684-63-4 26225-79-6 1071-83-6 T. linuron EPTC. S uspjehom.

N R: 22-50 S: (2-)61 T+.4-D 94-75-7 diklorprop prosulfokarb klopiralid metamitron parakvat diklorid 120-36-5 52888-80-9 1702-17-6 41394-05-2 1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2] propizamid trifluralin mezotrion metribuzin 23950-58-5 1582-09-8 104206-82-8 21087-64-9 S: (2-)26-39-61 N R: 50/53 S: 60-61 X. N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 Xn R: 22-37-41-43-52/53 S: (2-)24/25-26-36/37/3946-61 Xn R: 21/22-38-41 S: (2-)26-36/37 Xn. N R: 24/25-26-36/37/3848/25-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37/39-4560-61 Xn. N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. 104206-82-8 1702-17-6 klopiralid 21087-64-9 2. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 180 . N R: 36-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 X.mezotrion.

ali je dobro znati da one žive i obavljaju svoju važnu funkciju za našu planetu. barem što se tiče žaba i drugih vodozemaca kao na slici gore. godine atrazin je prestao biti problem Maribora. Priča o endokrinom disruptoru mogla bi ga koštati glave. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. Lokalne vlasti su odlučile spasiti vodu za piće i uvele su program besplatnog davanja drugih herbicida seljacima. jer mnoge europske zemlje poput Slovenije već su zabranile njegovu uporabu. Sjećam se jednog magistarskog rada iz sredine devedesetih prošlog stoljeća u kojem sam bio član povjerenstva za obranu. ali se ne poduzimaju mjere slične onima u Sloveniji. Brzo se raspada! Međutim. parakvata. Negdje do 1995. koristimo tvari vrlo različitih opasnih svojstava. Imamo i mi takvih područja gdje koncentracije atrazina variraju oko MDK. koja je inače prilično nestabilna u okolišu. ali na to gledam s malom sumnjom. Gledajući njegova opasna svojstva ne predstavlja problem za zdravlje ljudi i ne sjećam se niti jednog fatalnog otrovanja njegovim preparatima u Hrvatskoj. koji uništavaju sve živo na tom svijetu poput npr. Jeftin je i do nedavno je proizvođen u Hrvatskoj (Herbos). Ključne zamjerke atrazinu su što je postao globalno onečišćenje i što je prva tvar proglašena endokrinim disruptorom. njegova sudbina je vrlo upitna zbog nekoliko razloga. barem na poljima s kukuruzom. Neki radovi govore o tome da je on endokrini disruptor i za ribe u kopnenim vodama. To što je atrazin globalna nečist dalo bi se riješiti boljim nadzorom njegove primjene uvažavajući činjenicu da je izvrstan herbicid bez teških štetnih učinaka na ljudsko zdravlje. jer su koncentracije atrazina prelazile MDK u vodi za piće. dobro je topiv u vodi i lako se procjeđuje u podzemne vodotokove. a također su opasni za biljne organizme. Noćno kreketanje žaba možda nije ugodno za uho. ali činjenica je da se nastoji proizvesti što manje opasne herbicide za ljude. Uspjeh je bio nevjerojatan. Vjerujem da je atrazinu 181 . To se događa zadnjih tridesetak godina u nastojanju da se sintetiziraju što specifičniji otrovi za biljke. Kolegica iz Maribora je pratila koncentracije atrazina u podzemnim vodama tog područja. ali naravno da se ne može niti bez totalnih herbicida. u Velikoj Gorici. Ovdje će biti riječi samo o onim herbicidima s kojima imamo problema i iskustava u Hrvatskoj. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Kao što se može iz gornje tablice vidjeti. Svi su herbicidi ekotoksični i većina ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi. Prvi je problem globalnog onečišćenja ovom tvari. Kod nas je još uvijek najčešće korišteni herbicid atrazin. Ima tu predstavnika vrlo otrovnih i gotovo sasvim neotrovnih tvari. Što se tiče otrovnosti za ljude jako se razlikuju. Međutim.izoproturon simazin 34123-59-6 122-34-9 Xn. a danas ga uvozimo bilo kao čistu tvar bilo u obliku preparata. kako bi se smanjile koncentracije atrazina u podzemnim vodama. kao npr.

jer uništi sve moguće korove. Poseban problem s ovom kemikalijom kao i s prethodno spominjanim atrazinom je onečišćenje hrane zbog nepoštivanja karence. ako se otrovani na vrijeme pojavi u bolnici. Od brojnih slučajeva otrovanja spomenuti ću tek jedan. ali ni kod nas stanje nije bolje. Otrovanja obično završavaju dobro. Možda će u budućnosti pretvaranje seljaka u farmere donijeti dobrobit upravo u nadzoru primjene pesticida i posebno herbicida. Negdje na prijelazu osamdesetih u devedesete godine prošlog stoljeća našli smo se u dilemi da li zabraniti za uporabu taj strašni otrov. koji bi 182 . Međutim. ipak predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje zbog tipičnog ljudskog nemara. S toksikološkog stanovišta to je prihvatljivo budući se radi o kemikaliji s relativno slabim opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje. Dokle god nema dobrog nadzora poljoprivredne proizvodnje moguće je očekivati svakakva iznenađenja. pa optimistički očekujem da će s njima u budućnosti biti manje problema nego danas. ali činjenica je da je sve moguće. Seljaci sigurno nisu zločesti. Dovoljno je primijeniti forsiranu alkalnu diurezu (dati što više tekućine i zalužiti krv davanjem infuzija natrijeva bikarbonata). vole ga primjenjivati i na poljoprivrednim imanjima prije sjetve. Po mojem iskustvu najviše otrovanja herbicidima događa se kod nas s ovom kemikalijom. Najgora iskustva hrvatskih toksikologa vezana su uz parakvat. koji je na mene ostavio snažan utisak. cestama i gradilištima. Ipak se herbicidi primjenjuju isključivo profesionalno na poljoprivrednim imanjima ili drugim lako nadziranim mjestima. koji uništava apsolutno sve na polju. Ako volite žabe onda će vas ovo predviđanje razveseliti. a u pripravcima se to svojstvo gubi. ali prečesto zaboravljaju da krajnje korisnike svojih proizvoda treba i štititi. U čistom stanju je tek štetna za vodene organizme. ali naša su iskustva pokazivala da je izrazito opasan. a u težim slučajevima pomaže hemodijaliza. Mene je najviše iznenadio jedan izvještaj o onečišćenju gljiva herbicidima. Parakvat je totalni herbicid. Međutim. Nevjerojatno je kako primjena herbicida može imati utjecaja na kvalitetu naše prehrane. Ona je prihvatljivija od atrazina i zbog slabije ekotoksičnosti. Istina je da u ono vrijeme nije bio razvrstan kao vrlo jaki otrov nego tek kao otrov. Na slici lijevo je prikazano kako se za tretiranje s ovom kemikalijom pripremaju ljudi u nekim nerazvijenim zemljama. Iza njegove primjene ne ostaje ni jedna biljka i idealan je za primjenu na prugama.odzvonilo i da će nakon njegove zabrane stavljanja na tržište biti više žaba u našem okolišu. Diklorfenoksi-octena kiselina (2.4-D) je herbicid koji pomalo sustiže ili čak prestiže atrazin po količinama u primjeni. Nije mi uopće jasno kako je ova kemikalija mogla dospjeti na mjesto za uzgoj šampinjona.

Navodno nije progutao kemikaliju nego ju je ispljunuo i odmah otišao oprati usta. kao na slici lijevo. Jasno je da se bez totalnih herbicida ne može i da je parakvat dobar izbor za uništavanje cjelokupnog života u prirodi na nekom ograničenom području. parakvat je kvarterna amonijeva baza i nagrizajuća tvar. Konačno je došao do tada najuglednijeg toksikologa prof. a također su se često trovali. S mojeg stanovišta opasniji je nego atrazin o čijoj se sudbini na veliko raspravlja. barem hemodijaliza) čovjek bi se spasio. a brat agronom je galamio da treba drugačije postupiti. Nepažljiva primjena parakvata može posve uništiti okoliš. Onda se uskladištio u plućima. Zapravo je zaboravio na svoj parakvat i tipično hrvatski je tijekom zime tražeći piće posegnuo za krivom bocom. kad ga je boljelo i smetalo. Ovako je umro nakon mjesec dana ležanja na odjelu. ali tada treba znati i moći nadzirati strogo njegovu primjenu. Beritića i ishodio hitno prebacivanje na tadašnji odjel za toksikologiju IMI-ja na Rebru. koja pak vodi uništavanju stanica. Da je odmah onu noć nakon otrovanja poduzeto liječenje (npr. Nije bilo pomoći. Nikako ne treba zaboraviti njegovu ekotoskičnost za vodene organizme. Odmah ujutro otišao je svom liječniku. Negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća asistent s poljoprivrednog fakulteta je dao svom bratu seljaku iz Jastrebarskog spremnik parakvata upozoravajući ga na opasna svojstva herbidica. Brat iz Jaske nije potrošio cijelu količinu parkavata i ostatak tekućine je prelio u pivsku bocu te ostavio u podrum do slijedeće godine. Bilo je prekasno. Uzalud je on prao usta svim i svačim. Na otorinolaringologiji su krenuli u liječenje ozljeda usne šupljine. Brat s agronomskog fakulteta nije se slagao s izborom smatrajući da to nije dobro rješenje. Ljudi su ga rado kupovali. Seljaci ne znaju za njegova opasna svojstva i koriste ga gdje god stignu. a pluća su posebno osjetljiva zato što tamo ima dovoljno kisika. Točno je da su svi herbicidi po svojoj prirodi opasni za organizme iz vode. gdje voli odlaziti i rezultat je bio jasan. Puno je primjera uništavanja voća i povrća zbog nestručne primjene ove kemikalije. On je katalizator peroksidacije lipida. Pogledajte na slici lijevo kako izgledaju posljedice njegove nekontrolirane primjene. a vrlo je popularna u mnogim zemljama svijeta. 183 . Što će biti s parakvatom u budućnosti nije jasno. koji ga je poslao na otorinolaringologiju u Zagreb.mogli smanjiti urod izabrane monokulture. Međutim. Mi smo postigli barem to da seljak ne može kupiti na bilo koji način parakvat i od tada (već petnaest godina) nemamo otrovanja s njim. ali parakvat je posebno opasan. Parakvat je izazvao kemijske opekotine usne šupljine i apsorbirao se u krvotok. pa mu je oštetila sluznicu usne šupljine. Problema s parakvatom ima puno.

a delte su obični građani. Onda sam početkom srpnja 1992. koji u krajnjoj liniji mogu poslužiti i kao hrana moćnicima ili cijelom plemenu kad su krizna vremena. Hitno sam sazvao sastanak predstavnika javnog zdravstva. Međutim. zaštite okoliša. bete obavljaju društveno korisne i važne poslove. Alfe vladaju. pa sigurno ni jedan štakor neće jesti zatrovanu hranu od koje je pred njegovim očima uginuo neki predstavnik plemena. Cijelo područje je bilo izrazito uništeno tijekom Domovinskog rata i ja sam užasnut stalno pogledavao u razrušene kuće pokraj kojih sam prolazio. I onda sam na dvorištu srušene kuće ugledao usred bijela dana nekoliko mladih štakora kako se igraju lovice ili nekakve druge njihove igre. Žive u vrlo uređenim zajednicama s vrlo jasnom hijerarhijom. glodavci su izrazito žilava i plodna bića. a štakor mu nije mogao služiti na bilo koji način. Naravno da sam od djetinjstva znao koliki su problem naši štakori. Moj domaćin je samo odmahnuo rukom uz komentar da na svakog nuštarskog branitelja dolazi stotinjak štakora. ali nisam se sve do Domovinskog rata bavio s njima osim što sam gledao kako služe kao laboratorijske životinje u znanstvenim istraživanjima mojih kolega. Imaju još i one obespravljenje game. policije. Naprosto su se nakotili zbog silnih količina rasute hrane i nedostatka bilo kakvih neprijatelja. Naravno da su me odmah zadužili da pokušam naći rješenje problema. jer mu na ovaj ili onaj način služe. civilne zaštite i drugih shvativši već na početku sastanka 184 . Treba naglasiti činjenicu da štakori pamte i možda čak prenose iskustva na nove generacije. Stručnjaci za deratizaciju su jako zadovoljni kad mogu barem održavati štakorsku populaciju na podnošljivoj razini.Rodenticidi Ne može se osporiti da su štakori izrazito inteligentne životinje i da čak mogu biti privrženi kućni ljubimci. Stalno prate ljude od vremena kad su stigli u ove naše krajeve. Rekao mi je da je slična situacija na cijelom ratom zahvaćenom području. natječu se s čovjekom za istu hranu i zato se nikad nisu zbližili. pa ih naprosto nije moguće istrijebiti. Dakle. pa onda nije čudo što ih čovjek progoni i uništava. godine bio poslan po nekom zadatku u Vinkovce i trebao sam usput obići Nuštar. Štakori i drugi glodavci nisu samo otimači ljudske hrane nego su poznati zbog širenja zaraznih bolesti. Protiv njih je čovjek jako rano počeo koristiti otrove s većim ili manjim uspjehom. Zgrožen time i svjestan činjenice da štakori mogu prenijeti brojne zarazne bolesti odmah po povratku u Zagreb izvijestio sam na sastanku Stožera o viđenom u Nuštru. Čovjek je rado prihvatio sve domaće životinje. jer najčešće ovise o čovjeku i njegovim zalihama hrane. Zato čovjek traži i nalazi otrove koji će djelovati sporo tako da štakor neće povezati uzimanje neke hrane sa smrću svojeg rođaka.

Uvijek se dio štakora mogao pobiti. Rekao mi je da tog časa nije potrebna nikakva deratizacija i da će se populacija štakora desetkovati do slijedećeg proljeća. Vrlo jasno su rekli da deratizacija samo s jedne strane crte bojišnice neće dati nikakav rezultat. a populacija je postala prevelika. Hrane više nisu imali u izobilju. I one su se namnožile u tom ratnom vremenu. Do prije pedesetak godina najčešće su se koristili otrovi na bazi arsena ili različiti fosfidi. Jednostavno rečeno. I jedni i drugi su se brzo javili.kako sam grdno pogriješio. ali nakon oslobođenja je ipak obavljena masovna deratizacija zbog velikog porasta učestalosti trihineloza. a onda su nakon nekoliko mjeseci namjeravali predložiti način deratizacije obzirom na stotine činitelja. Sjetio sam se prvo drage prijateljice Francuskinje udane za našeg uglednog znanstvenika. Oni se više ne mogu razmnožavati zbog nedostatka hrane. koji su se histerično protivili masovnom trovanju. jer bi mogle stradati voluharice. stotinama godina se čovjek bori protiv glodavaca otrovnim mamcima. Izvijestio sam svoje nadređene da ne mogu učiniti ništa na uništavanju štakora. ali su tražili da se deratizacija obavi s obje strane crte bojišnice uz punu suradnju nas i četnika na zahtjevnom poslu. Ne možete spriječiti štakora da uđe u svinjac i tamo krade hranu ili očekivati da u velikom skladištu punom hrane izabere radije vaš otrovani mamak od kojeg će za sat ili dva uginuti. koja je radila u francuskom veleposlanstvu. koji prijete braniteljima. ali nisu predstavljale problem zbog činjenice što više nitko tamo u istočnoj Slavoniji ništa nije sijao. Francuzi su bili jako zainteresirani pomoći. a ona me povezala sa Šveđanima također sklonima pomoći Hrvatskoj. ali sam bio šokiran odgovorima. Onda sam sreo jednog prijatelja biologa. a zima će ih silno prorijediti. Onda su se javili neočekivani protesti predstavnika zaštite prirode i okoliša. a otrovani štakor će naprosto uginuti od unutrašnjeg krvarenja. Prvi problem je bio u tome što nije bilo novca za nabavu otrova. Ni jedan ni drugi prijedlog mi se nije sviđao. Jedan nezgodan udarac će izazvati nekakve male unutrašnje povrede nebitne zdravom štakoru. ali njihovi najvažniji članovi su pri takvim neorganiziranim deratizacijama ostajali netaknuti. koji se gromoglasno nasmijao mojim prognozama. a javno zdravstvo je bilo spremno obaviti deratizaciju. Kao što je već rečeno. Zamišljao sam čopore štakora. ali nisu bili previše učinkoviti. a pleme je nepredovalo. jer su htjeli steći iskustva s deratizacijom u ratom razrušenom području. kod žrtve se krv više ne može zgrušavati i svaka najmanja ranica vodi teškom krvarenju. Šveđani su pak bili spremni odmah doći sa svojim ekipama. jer štakori sa četniče strane će preći na našu čim mi naše istrijebimo. a osobno sam bio prilično uplašen razmišljajući o budućnosti tog meni dragog kraja. To su tvari koje sporo djeluju na K vitaminski ciklus u jetrama uz inhibiciju sinteze faktora zgrušavanja krvi. Nazvao sam je i molio da traži od Francuza otrove protiv štakora kao donaciju. Najvažnije od svega je to što je proces spor i tek dva do tri tjedna nakon uživanja otrovane hrane kod štakora se pojave simptomi otrovanja. Takvu zatrovanu hranu omogućili su kumarinski antikoagulansi. Naravno da će gladan štakor pojesti na što god naleti. Brzo sam shvatio da neću na taj način riješiti problem. a posebno je onaj švedski o punoj suradnji dvije protivničke strane bio neprovediv. Trebalo je štakoru ponuditi hranu dobra izgleda i mirisa od koje neće odmah uginuti nego će još koji puta navratiti da se pogosti. a toga je bilo na sve strane u izobilju. Predložili su slanje svojih stručnjaka radi proučavanja kulturnih i hranidbenih navika ratnih štakora. Imao je naravno pravo. Ni najpametniji štakor neće povezati uzimanje otrovane hrane s neobjašnjivom smrću i tako će 185 .

peleti. jer su se potrovali bilo insekticidima. Naravno da i pojedinci izrađuju svoje mamke i primjenjuju ih s većim ili manjim uspjehom kupujući uljne otopine pojedinih antikoagulansa. bilo herbicidima bilo rodenticidima. itd. takva će hrana biti privlačna drugim biljožderima poput srna. žitnog mamka i onda ponovo nogom zatrpati rupicu. Otrovanja drugih životinja nisu rijetka. Poljski miš ili voluharica će mirno pojesti poklonjeni obrok hrane i uginuti. Krivci za stradavanje drugih životinja to čine uglavnom zbog nemara. kumatetralila i drugih postali praktički jedini otrovi za nadzor populacije svih glodavaca iz našeg okoliša. Neki kažu da zečeva više praktički nema na našim prostorima. Svaki čas nam javljaju o uginuću pasa ljubimaca. T+ N BRODIFAKUM CAS 56073-10-0 VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R27/28-48/24/25-50/53 (vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. Na tržištu se nalazi izrazito velik broj mamaka (žitni mamci. jelena ili zečeva. U Hrvatskoj ima više od 50 tvrtki koje se bave deratizacijom i dobro od toga žive. klorfacirona. I oni su na kraju krajeva glodavci. bilo da se govori o žiteljima polja ili gradova. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem. Tu treba istresti malo zatrovanog npr. a kakvo je pak u našim naseljima? 186 . vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluje u vodi). ali danas najčešće u očuvanju komunalne higijene i vrlo široko u poljoprivredi. Međutim. Evo značajki jednog od njih. Primjenjuju se na različitim mjestima. Neki od njih stvarno izgledaju privlačno i za druge životinje osim štakora i u tome je problem.mnogi uginuti. Tako su oralni antikoagulansi poput bromadilona. Onda se događaju otrovanja takvih životinja u većem ili manjem obimu. što znači da u njima netko živi.). Evo samo slučaja stradavanja srna zbog uništavanja poljskih miševa. a nikom drugom neće pasti napamet tražiti po rupicama otrovano žito. Puno je lakše istresti na male hrpice žito po polju i pustiti miševe da to pojedu. Takvo je stanje u slobodnoj prirodi. Koji dan nakon toga treba ponovo izaći u polje s mamcima i pogledati koje su rupice otrpane. parafinski blokovi. Skoro svake godine se javlja o pomoru takvih divljih životinja negdje u doba kad seljaci obavljaju nepropisnu deratizaciju na svojim poljima. brodifakuma. Propis kaže vrlo jasno da u vrijeme tretiranja treba prvo obići polja i nogom zatrpati sve rupice u tlu. divljih životinja iz gradskih parkova ili pak šuma i polja.

a njegov obiteljski liječnik je bio pametan čovjek. od pasa do djece. trujemo!». Dečko je dobio na uporabu kombi nakrcan svakakvim pesticidima i s njim je putovao od sela do sela vičući preko razglasa: «Trujemo. Onda se jednog dana srušio pokraj svog kombija i seljaci su pozvali hitnu pomoć da ga odveze u bolnicu. dijete. a nije bilo ni čudo kad od osobne zaštitne opreme nije imao ništa. Na taj način se smanjuje vjerojatnost da če do mamka doći pas ili npr. U praksi nije baš tako. Sjećam se jednog slučaja pred sam kraj dvadesetog stoljeća u Slavoniji.U ljudskim naseljima stanje je složenije. Kao prvo. a to nije dobar način. Ono dalje nije baš uvijek obavljeno na zadovoljavajući način. Otpustili su ga s dijagnozom ovisnika o heroinu ili sličnoj drogi. Pio je plivadone protiv glavobolje i nastavljao raditi svoj ljetni posao. U podrumima se obično ostavljaju žitni mamci na komadu papira prostrtom po podu. To mogu biti kutije poput ovih na slici lijevo. Trebalo bi barem iznad mamka staviti natpis da se dolje nalazi otrov i kakva su mu opasna svojstva. Zbog toga su propisi o primjeni rodenticida puno stroži nego u poljoprivredi. jer nema nikakvog razloga da se on drži u podrumu ili drugom mjestu nakon što je obavio svoju ulogu. jer žrtve mogu biti brojni žitelji. Dečko nije bio s tim zadovoljan. barem ljudi moraju biti obaviješteni o tome da se u njihovim kućama ili pokraj njih obavlja deratizacija. pa je napravio analize protrombinskog vremena (vrijeme zgrušavanja krvi) te posumnjao da se radi o otrovanju kumarinskim antikoagulansima. Ja osobno uvijek nađem na ulaznim vratima letak o tome da se obavlja deratizacija. DDD poduzeće je zaposlilo mladog studenta prve godine da truje sve što treba po selima iz okolice sjedišta tvrtke. što se barem u gradovima dosta dobro poštuje. Na licu mjesta je priređivao mamke za štakore ili je pak prskao štale insekticidima zadovoljno zbrajajući svoj utržak. Neposredan razlog 187 . Po propisima bi mamke nakon određenog vremena trebalo pokupiti i zbrinuti kao opasni otpad. osjećao se iz dana u dan sve gore i gore. U velikom gradu su obavili pretrage kakve su im bile na raspolaganju i jedini sumnjiv nalaz su bili tragovi opijata u mokraći. Međutim. a zna biti i daleko gore. cijevi ili druge posude. Svjetski standardi danas nalažu stavljanje mamaka u posebne posude s prikladnim otvorom za ulazak glodavca.

Činjenica je da ostavljanje otrovane hrane (npr. Početkom 2008. ali nije imala s kim surađivati. I dobio ju ne. Jasno je da svaki vlasnik psa mora voditi brigu o svojem ljubimcu i da država nema nikakvih posebnih sredstava iz proračuna za zaštitu kućnih ljubimaca. ali je preživio zbog primjene vitamina K. kosti. Sanitarna inspekcija je smatrala da nema tu što raditi budući niti jedan čovjek nije stradao. a to znači praktički na svakom mogućem mjestu. Vjerojatno se niti on ne bi osjećao nadležnim budući pas ljubimac nije bio dio okoliša nego stanovnik nečijeg stana. godine nazvala me policija zbog nalaza oko 60 zatrovanih meka na različitim mjestima u Gračanima. koji je pojeo otrovane kosti. Mislim da bi društva za zaštitu životinja trebala ipak malo više poraditi na tome da se slični slučajevi ne događaju. jer za njih nema apsolutno nikakvog opravdanja. Ispostavilo se da nitko nije nadležan za taj slučaj. Inspekcija zaštite okoliša se također smatrala nenadležnom budući okoliš nije bio ugrožen. Međutim. Dezinficijensi Ovu skupinu kemikalija koristimo protiv bakterija i virusa gdje god to ima smisla. 188 . a do inspekcije zaštite prirode policajac nije uspijevao doći. jer se svatko smatrao nenadležnim za slučaj. a veterinari za kućne ljubimce su tih dana primali brojne pse otrovane oralnim antikoagulansima. Povod za njihov poziv bilo je otrovanje jednog psa. Policija je zbog privatne tužbe uzela uzorke mamaka i poslala ih u svoj laboratorij. meso i sl.nesvjestice na seoskoj ulici bio je otrovanje nekim od insekticida. u ovom slučaju se ipak radilo o kaznenom (ne)djelu ugrožavanja zdravlja i života ljudi. Naravno da niti veterinarska inspekcija nije bila nadležna. a nalaz opijata je dolazio zbog velikog broja tableta Plivadona progutanih zbog suzbijanja glavobolje. Uopće nisu važni razlozi zbog kojih pojedinci to rade nego se postavlja pitanje na koji to način spriječiti.) ne predstavlja opasnost samo za kućne ljubimce nego i za djecu. Poseban problem zadnjih godina predstavljaju namjerna otrovanja životinja u našim gradovima. od vlastite kože ili kupaonice do bolnice ili proizvodnje hrane. Ja sam bio u slučaj uključen kao sudski vještak zbog toga što je dečko tražio odštetu za svoje pretrpljene muke. koji je antidot na oralne antikoagulanse.

N R: 7-10-20/21/22-35-50 S: (1/2-)3/7-14-36/37/3945-61 2244-21-5 [1] O. .. % troklosen kalij. otopina . . Xi R: 11-41-67 S: (2-)7-16-24-26-39 F R: 11 S: (2-)7-16 Xn R: 20/22 S: (2-)26 gliokzal. etandial. etil-alkohol benzil-alkohol 1-metoksi-2-propanol..% glutaral. propan-1-ol.Razlikuju se značajno i prema kemijskom sastavu kao i prema opasnostima za ljudsko zdravlje i okoliš.%. N R: 23/25-34-42/43-50 S: (1/2-)26-36/37/39-4561 64-18-6 C R: 35 S: (1/2-)23-26-45 79-21-0 O.5-pentandial mravlja kiselina . Xn. [1] troklosen natrij [2] natrijev hipoklorit.. 1. % aktivnog Cl simklosen. monopropilen-glikol metileter formaldehid .. N R: 31-34-50 S: (1/2-)28-45-50-61 87-90-1 O. Dolje je dan izbor nekih koncentrata dezinficijensa koji se koriste jako široko.% 71-23-8 64-17-5 100-51-6 107-98-2 F. % peroctena kiselina .. O kloru i etilendioksidu kao vrlo snažnim dezificijensima bilo je govora u poglavlju o opasnim kemikalijam. N 2893-78-9 [2] R: 8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-60-61 7681-52-9 C. n-propanol etanol. glutaraldehid. Xn... trikloroizocianuronska R: 10 S: (2-)24 50-00-0 T R: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-4551 107-22-2 Xn R: 20-36/38-43-68 S: (2-)36/37 111-30-8 T. pa ih ovdje tek spominjem.. C... N R: 8-22-31-36/37-50/53 189 .

jer se nalazio u loncu istog oblika u kojem je stajala prokuhana voda. 4-kloro-m-krezol. Nemamo s njima nikakvih loših iskustava. 2. pa preparati uglavnom ne predstavljaju opasnosti ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. 2-fenil-fenol (ISO) klorokrezol. a onda je u njima priređivala slijedeći obrok. Ja sam je smirio objasnivši da treba dijete pustiti na miru nek spava. N R: 36/37/38-50 S: (2-)22-61 Xn. a tek nakon toga je mlada majka shvatila kako je pogriješila. za dezinfekciju posuđa za jelo ili npr. posebno s koncentratima. 4-kloro-3-metil-fenol 2. a svi su je upućivali na toksikologe. a ovako je najbolje da slučaj zaboravi i ubuduće malo bolje pripazi u kakvim posudama drži različite potrepštine za pripremu obroka svom 190 . Taj dan je naprosto umjesto obične vode za otapanje mlijeka koristila onaj dezinficijens.4'-trikloro-2'-hidroksidifenil-eter.4. Nazvala je mlada majka prilično uplašena budući je svoje tromjesečno dijete nahranila mlijekom otopljenim u dezinficijesu za bočice. N R: 36/38-50/53 S: 26-39-46-60-61 C. N R: 21/22-41-43-50 S: (2-)26-36/37/39-61 Xn. a tek kao primjer gdje se sve koriste opisujem slučaj iz 2007.kiselina. Pokušala je i sama piti mlijeko otopljeno u dezinficijensu i jedino je mogla reći da joj se ne sviđa. ali bez panike.5-triazintrion tosilkloramid natrij S: (2-)8-26-41-60-61 127-65-1 C R: 22-31-34-42 S: (1/2-)7-22-26-36/37/3945 Xi. a majka je pokušavala dobiti od nekog informaciju što se njezinom dijetetu može dogoditi. To nije ni čudo kad se tako često koriste npr. Naravno da s njima treba oprezno postupati. medicinskih instrumenata. Dijete je u slast pojelo svoj obrok. Da mu je bilo loše ono bi povraćalo ili dobilo proljev. N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/3945-61 bifenil-2-ol.4diklorofenoksi)fenol kvaternarni amonijevi spojevi.3. Dijete je mirno spavalo.4. 5-kloro-2-(2.benzil-C8-18alkildimetil. 2-hidroksibifenil. N R: 22-36/38-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi. a neki i ispod 1%. godine. trikloro-1. Ona bi svako jutro pripremila lonac razrijeđenog dezinficijensa i onda bi s njim nakon pranja isplahnula bočice. N R: 21/22-34-50 S: (2-)36/37/39-45-61 C. kloridi timol 90-43-7 59-50-7 88-06-2 3380-34-5 63449-41-2 89-83-8 U praktičnoj primjeni dolaze u sniženim koncentracijama do 10%.6-triklorofenol triklosan.

Eto. 191 . pa se puževe vrlo uspješno vabi posudama s pivom u kojem se uguše ili ih se posipa solju da dehidriraju i tako uginu. pa niti oko toga ne treba praviti probleme. akaricidima i nematocidima. ali prema vlastitom izboru dati ću osnovne podatke o nekim limacidima. N R: 22-43-48/2250/53 S: (2)-13-25-46-61 Xn. To bi trebali shvatiti i određeni inspektori kao što shvaćaju domaćice i ne pada im napamet predavati praznu ambalažu kućnih dezinficijensa na zbrinjavanje kao opasni otpad. Evo i najčešće korištenih sredstava: vrsta pesticida limacid akaricid ime metaldehid kloheksetin CAS broj 108-62-3 33089-611 533-74-4 označavanje Xn R: 10-22 S: (2-)13-25-46 Xn. Dovoljno ju je isprati s vodom i nakon toga predati na zbrinjavanje skupa s bocama od mineralne vode. završavam s ovim kratkim pregledom pesticida uz vrlo snažnu napomenu da brojne nisam obuhvatio ovim poglavljem. Koriste se dakle protiv puževa. Neki drugi Zaista je teško odabrati koje još pesticide ovdje obuhvatiti. kakve se vidi na slikama dolje. Narod se snalazi i na druge načine.djetetu. a u kanalizaciju obvezno dospijevaju pri uporabi. ali sasvim sigurno tamo dolje u kanalizaciji brzo se potroše i sigurno nemaju nikakvog utjecaja na okoliš. grinja i nematoda. U krajnjem slučaju možda mogu pobiti neke bakterije iz fekalnih voda. N R:22-36-50/53 S: (2)-13-25-46-61 nematocid diazomet Zapravo se ne radi o vrlo opasnim kemikalijama i jedino je već ranije spominjani metiokarb kao pravi otrov važniji limacid. Zaista je to točno da dezinficijensi ne predstavljaju niti akutnu niti kroničnu opasnost za ljudsko zdravlje.

a šire se u ovisnosti o lokalnim meteorološkim uvjetima. Analize karboksihemoglobina pokazale su njegovu prisutnost u koncentracijama iznad 40%. jer su bili omamljeni. Najviše je otrovanja zimi. vatrogasci tijekom cijele godine. Uz takve koncentracije karboksihemoglobina vatrogasci nisu bili sposobni ništa učiniti na spašavanju svojih života. od njega stradavaju i profesionalci. Nomogram ispod ovog teksta pokazuje o čemu se radi. Nitko ne kaže da je otrovanje ugljikovim monoksidom u tom slučaju bilo glavni uzrok stradavanja. što je već povezano s težim znakovima otrovanja. a ni utjecaji dugotrajnog izlaganja nisu zanemarivi. kad građani koriste neispravne peći za zagrijavanje svojih stanova. najbolje je ove tvrdnje dokazati podacima iz prakse. I ona užasna katastrofa na Kornatima iz kolovoza 2007. No. Nije lako zadržati njihovo širenje kroz naš okoliš. Često su povezani s karcinogenošću ili reproduktivnom otrovnošću.«PLINOVITE» PRIČE Ja osobno se najviše bojim otrova koji djeluju u obliku plina. Otrovanja takvim kemikalijama u pravilu su teška i često smrtonosna. kao npr. U većini slučajeva od njih se može samo pobjeći ili se sakriti u dobro zatvorene prostore čekajući dok opasnost mine. Ugljikov monoksid U Hrvatskoj po službenim podacima najviše ljudi umire zbog otrovanja ugljikovim monoksidom i to se ponavlja veće desetljećima iz godine u godinu. para ili aerosola. godine može se povezati s otrovanjem ovom kemikalijom. jer teške opekotine govore da su 192 . Međutim.

Djelatnici hitne pomoći su stigli brzo i odmah su primijenili propisane mjere spašavanja dajući čisti kisik djeci. Najčešće se razvija u neispravnim grijalicama ili bojlerima. Karboksihemoglobin je oblik hemoglobina nastao vezanjem ugljikovog monoksida za njega i tako hemoglobin više ne može prenositi kisik kroz organizam. Dali su ih na skrbništvo pouzdanoj gospođi. otrovno ako se udiše. jer pušačica truje svoj plod i može očekivati da njezino dijete trpi posljedice njezine ovisnosti o cigaretama. Nezgodan je kod akutnog izlaganja kao i kod dugotrajnog unošenja u niskim koncentracijama. kod neispravnih odvoda dimnih plinova u požarima itd. Međutim. Oba djeteta su bila u nesvijesti i ona je odmah nazvala hitnu pomoć. Međutim. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Stvar je prilično jednostavna. Tko je i što je taj opasni ugljikov monoksid? Nastaje izgaranjem ugljikovih spojeva (drvo. a ono preživjelo 40%. gradski plin. jedno od djece je već bilo mrtvo. Smrdjela je plastična lego kocka ostavljana slučajno na peći. a drugo se uspješno oporavilo dolaskom u bolnicu. Meni je u najružnijem slučaju ostao slučaj od prije dvadesetak godina. Međutim. Podmukao je to plin bez mirisa.. što sasvim sigurno nije bio uzrok otrovanja nego tek signal pomajki da nešto u spavaonici nije u redu. kad je stradalo dvoje djece bez roditelja. Ne treba se čuditi što liječnici trudnicama zabranjuju pušenje. lož ulje. nas zanimaju akutna otrovanja ugljikovim monoksidom i način njihova sprječavanja. koja nije imala vlastite djece i čini se da su svi bili sretni u tom odnosu. Kako je to bilo moguće? Bili su oboje u istoj prostoriji s istim koncentracijama ugljikovog monoksida u zraku i trebalo je očekivati kod oboje isti ishod. može štetno djelovati na plod).) uz nedovoljno kisika. Umrlo dijete je imalo koncentraciju karboksihemoglobina oko 65%. boje ili okusa.kat. pa čovjek ne može opaziti da je životno ugrožen. pogotovo zato što je razlika u dobi iznosila tek godinu dana. No. Međutim. Onaj nemirniji je disao 193 . očito dvoje djece nije trošilo istu količinu zraka pri disanju. Evo njegovih toksikoloških značajki. UGLJIKOV MONOKSID (CAS 630-08-00) Repro. itd. 1 T F+ OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-23-48/23-61 (vrlo lako zapaljivo. itd. Ne veže se ugljikov monoksid samo na hemoglobin nego ometa brojne metaboličke procese u organizmu i izložena osoba brzo umire ako joj se ne ukaže medicinska pomoć osposobljenih zdravstvenih djelatnika. činjenica je da vatrogasci obično stradavaju zbog otrovanja ugljikovim monoksidom.zapravo bili sprženi. ugljen. peć u dječjoj sobi nije bila ispravna i jedne zimske noći se udomiteljica probudila zbog neugodnog mirisa iz dječje sobe.

ako je to potrebno. tj. I ne samo da nije opasan nego je neophodan za normalni život našeg organizma. fizički napor znači više udahnutog zraka). Valja reći da ugljikov dioksid nastaje u svim procesima izgaranja ugljikovih tvari bez obzira odvijaju li se oni u plamenu ili uz enzimatsku katalizu u većini živih organizama. dužini izloženosti i količini udahnutog zraka (npr. Za poznavatelje kemije treba reći kako ugljikov dioksid igra važnu ulogu u održanju pH krvi na vrijednosti od približno 7. Uz to je naravno važno kakav je hemoglobin u izložene osobe. pa je u svoj organizam unosio puno više ugljikovog monoksida nego njegov supatnik. Pozivam se na slučaj dvoje mladih ljudi. Svi mi znamo da će apsorpcija bilo kojeg plinovitog otrova ovisiti o njegovoj koncentraciji u zraku. a oni su se u ugodnoj atmosferi nastavili ljubiti. ako se iz njih dimni plinovi ispuštaju izravno u prostoriju? Ja mislim da treba. što potvrđuju podaci o otrovanjima. Ako ga nemate onda potražite dobrog stručnjaka za gradski plin da vam ga ugradi. Činjenica je da su i količine ugljikovog dioksida proizvedene u brojnim biološkim procesima izrazito velike i da 194 . Ugljikov dioksid Ugljikov dioksid sasvim sigurno nije opasan za ljudsko zdravlje. Našli su ih ujutro mrtve na njihovim sjedalima. Biti će manje otrovanja ugljikovim monoksidom. Sustav sprječavanja otrovanja ne djeluje dobro u praksi. Ne znam što treba točno učiniti. acido-bazne ravnoteže. ali o tome ovdje neće biti riječi. Naravno da je bilo hladno i ostavili su upaljen motor automobila u zatvorenoj garaži. pa ma kako nekima to bilo mrsko. ali mislim da treba ići i s represijom. Zahvaljujući njemu i nekim bazama kroz cijeli život se održava acido-bazna ravnoteža u vrlo uskim granicama. To nije bilo ništa neočekivanog. ali ostatak igra izrazito važnu ulogu održavanja tzv. Slučajeva otrovanja ugljikovim monoksidom tako je puno da teško možemo izdvojiti one posebne slučajeve. Danas su količine proizvedenog ugljikovog dioksida neumjereno velike i stručnjaci se boje da to vodi globalnom zatopljenju na Zemlji. Dječji hemoglobin je osjetljiviji nego onaj u odraslih osoba i lakše je otrovati dijete bilo kojom kemikalijom koja se veže na hemoglobin. Navodim tek primjer vezan uz mladost i automobile. To znači da je krv gotovo neutralna. što na zapadu rade učestalo kao na slici gore. a motor automobila se ugasio zbog nedostatka kisika. Možda pomaže ugradnja detektora ugljikovog monoksida s alarmom. koji su došli s nekog tuluma kući i parkirali se u garaži. ali ih novinari citiraju kad nemaju drugih zanimljivih tema ili kad se dogodi nego njima zanimljivo smrtonosno otrovanje.dublje i intenzivnije. a možda mu je hemoglobin bio osjetljiviji budući je bi mlađi. Nastaje kao krajnji produkt oksidacije ugljika u organizmu i veći dio ga se izluči izdisanjem. Treba li isključiti gradski plin kućanstvu koje nema dobro uređene instalacije za grijanje ili im je bojler neispravan? Treba li zabraniti prodaju grijalica na petrolej ili drugi energent.4. Što nam je činiti da ne postanemo žrtve? Dimnjačari nastoje upozoriti građane na opasnost. nije ni kisela ni lužnata.

Nažalost. Međutim. Odmaknuli su ga dalje od potoka budući se odatle širio izrazito intenzivan neugodan miris od kojeg se nije moglo disati i obavili su tamo reanimaciju. Drugi dan nakon izlaganja lokalna radio postaja pokrenula je vrlo snažnu akciju prvo obavijestivši broj 112 o događaju. podzemni kanali. Našla ga je kako leži pokraj pojila s nogama u vodi. Tako se kod koncentracije od 25% ugljikovog dioksida u zraku koncentracija kisika na spusti 18%. Nažalost. imamo i mi puno iskustava sa stradanjem ljudi zbog povećanja koncentracije ugljikovog monoksida u zatvorenim prostorima. podrumi. a pas je ležao do njegovih nogu. Odmah je uzbunila susjede i pozvana je hitna pomoć. Bilo je to mjesto udaljeno nekih 8 m od izlijevnog mjesta oborinske kanalizacije. osrednji pas se ulaskom u špilju najednom nađe u zoni visokih koncentracija ugljikovog dioksida i može uginuti zbog hipoksije ili nedostatka kisika.u nekim slučajevima mogu predstavljati izravnu opasnost za ljude i druga živa stvorenja.65%. Smatra se da opasnost od nedostatka kisika postaje ozbiljna već kad padne ispod 17%. a kod koncentracije 35% kisik pada na 13. Kad su se čovjeku vitalne funkcije vratile prevezli su ga u županijsku bolnicu i tamo su nastavili s intenzivnom terapijom. to nije pomoglo i unatoč dobroj terapiji on nije nikad došao k svijesti i umro je nakon skoro mjesec dana. Gospodin je u večernjim satima jednog tmurnog ranoproljetnog dana (bio je petak) vodio svog psa u šetnju pokraj potoka u koji se izlijevala oborinska kanalizacija pivovare. a zatim su izvještaje o događaju počeli davati u eter. Odavno je poznata Pasja špilja pokraj Napulja upravo po tome što se u njoj zadržava ugljikov dioksid. Oni su smatrali kako se čovjek otrovao amonijakom. Posjetitelji špilje uopće ne osjećaju nikakvu prisutnost te kemikalije. Ta kemikalija je teža od zraka i lako se zadržava u zatvorenim prostorima. itd. Na lice 195 . a kao podloga tome bila je činjenica da je pivovara deset ili više dana prije toga započela remont strojarnice hladnjače i da se početkom radova u zrak oslobodila nepoznata količina amonijaka donoseći uznemirenost među građanima. koji se uslijed geoloških procesa stalno oslobađa u nju. ali najpoznatiji slučaj je svakako stradavanje građanina sa stanom pokraj Karlovačke pivovare. Kako je kasnio cijelih pola sata njegova žena se zabrinula i izišla van potražiti muža. Obzirom na to što ima relativno visok prag na ulazu ugljikov dioksid se zadržava na njezinu dnu u visokim koncentracijama. Naime. Najčešće se bilježe takvi slučajevi u vinskim podrumima za vrijeme vrenja mošta ili kod kopanja zdenaca. kako raste koncentracija ugljikovog dioksida u nekom prostoru tako pada koncentracija kisika. npr. a 14% je vrlo kritična koncentracija. jer na visini njihove glave koncentracije su vrlo niske. Čovjeka su izvukli iz potoka i ustanovili da su mu zakazale sve vitalne funkcije. rudnici.

Cijanovodik su neuspješno pokušavali primijeniti Francuzi kao bojni otrov u II. Svjetskom ratu. vatrogasci i policija. Postoje cijanogene kemikalije (npr. procesima galvanizacije. a oduvijek unosimo u organizam tzv.mjesta su počeli dolaziti različiti inspektori. jer prema mojim podacima nije bilo nikakvih znakova otrovanja amonijakom. Dovoljno za smrt psa i čovjeka. Tjedan dana nakon stradavanja izmjerene su koncentracije kisika od 4. a na izlasku u potok iznosila je nešto više od 14%. a zbog njezine otrovnosti nastoji se izbaciti iz svih industrijskih procesa kad god je to moguće. Njima se nije sviđala hipoksija. Ugljikov dioksid se tamo nakupljao u količinama ovisnim o proizvodnji fermentacijskih plinova tijekom vrenja i polako curio u potok zajedno se vodom. Nikad do tada nismo čuli za stradavanje bilo koga zbog ugljičnog dioksida na otvorenom prostoru. vrlo lako je zapaljiv i vrlo je otrovan za organizme koji žive u vodi. koje sadrže alkaloide iz kojih se metabolizmom razvijaju cijanidi. To je vrlo jednostavna kemikalija i može se naći svuda u nekom od oblika. Cijanovodik i cijanidi Cijanovodik je vrlo otrovan ako se udiše. Kod cijanida (dakle soli) dodaje se još svojstvo vrlo velike otrovnosti ako se proguta. Ut to žrtva nije imala nikakvih simptoma otrovanja amonijakom. Obećao sam Ministarstvu zdravstva da ću odmah u utorak otputovati u Karlovac i izvidjeti o čemu se zapravo radi. to je kemikalija koja je ubila najveći broj ljudi na ovom svijetu. Pogledajte na slici gore kako su trava i potočno raslinje bujni. cijanogene biljke (obično koštice). za fumigaciju skladišta (nezamjenjivi za uništavanje nekih štetočina poput npr. Tako ih udišu pušači. Evo simptoma otrovanja. Problem otrovanja cijanidima je u tome što je mala razlika u dozama uz koje se javljaju blagi simptomi od onih uz koje nastupa teško otrovanje ili smrt. Mene su kontaktirali s raznih strana već u nedjelju. ali sam bio poslovno na putu u Osijek dva dana i tek u ponedjeljak sam se predveče vratio u Zagreb. Sumnjao sam na ugljikov dioksid znajući da ga se fermentacijom slada proizvodi u velikim količinama. 196 . a među nama toksikolozima ostalo je čuđenje. Na slici gore je vatrogasac koji bezuspješno pokušava dokazati amonijak na mjestu stradanja Karlovčanina. stjenica). a Hitler je njime (Cyclon B) pobio milijune ljudi u svojim koncentracionim logorima smrti. u organskoj sintezi. Ne bi bili takvi da ih je ofurio amonijak. Dakle. ali ovdje se ipak radilo o relativno dubokom potoku i danu bez znatnijih kretanja zračnih struja. a pivovara još kupuje dodatne količine tog ukapljenog plina radi dodatnog gaziranja piva prije stavljanja u promet. Obdukcija čovjeka i psa je potvrdila da su umrli od hipoksije a ne od otrovanja amonijakom. a na zemlji smo stalno izloženi njihovu unosu u organizam. a policija je odmah iskoristila moju nazočnost i dobar dio poslijepodneva sam odgovarao na njihova pitanje u policijskoj postaji. jer to zapravo na izravan način nije otrovanje. acetonitril) ili čak lijekovi (natrijev nitroprusid). Već u ponedjeljak u javnosti je stvoreno čvrsto mišljenje da je čovjek otrovan amonijakom i tražilo se kako krivce tako i izvore oslobađanja amonijaka. Cijanidi se vrlo često koriste u gospodarstvu. Dokazani su kao sastavni dio svemirskih prostranstava. To sam izjavio na sastanku županijskog eko-stožera. itd. Ispostavilo se da je pivovara zbog kvara na uređaju za rekuperiranje ugljikovog dioksida iz fermentacijih plinova naprosto ukupne plinove ispuštala u oborinsku kanalizaciju. npr. Moje sumnje su se potvrdile i ja sam u utorak odmah nakon izvida zaključio kako amonijak nije uzrok stradavanju nego neki drugi plin. Kasnije su se događaji razjašnjavali prilično velikom brzinom uz velike proteste novinara što sam im oborio hipotezu o otrovanju amonijakom.5% na mjestu ispuštanja fermentacijskih plinova u kanalizaciju.

godine prilikom eksplozije streljiva u vojarni Duboki jarak. Radnik na fumigaciji je opremljen propisanom zaštitnom opremom otvorio konzerve s fumigantom. Teža izlaganja mogu brzo dovesti do edema pluća. zbog nečeg je jednog dana došao do ostalih kolega koji su pili kavu i rekao da u ruci drži otopinu kalijevog cijanida. Moj najupečatljiviji doživljaj s cijanovodikom dogodio se 1993. Kako je bio na čistoj atmosferi skinuo je zaštitnu masku i ubrzo su počeli simptomi srednjeg otrovanja. • OPĆI ZNAKOVI Koža je hladna. ali njihova primjena uvijek je vezana uz primjenu od strane educiranog zdravstvenog osoblja. u blizini je bio liječnik i radnik je uz pružanje prve pomoći zbrinut u bolnicu na sreću bez težih posljedica. tjeskoba. Dvoje male djece ostalo je samo u svojoj seoskoj obiteljskoj kući. proširene zjenice. Drugih značajnijih otrovanja cijanidima se ne sjećam u našim krajevima. Neko vrijeme je na tržištu postojao protuotrov amilnitrit za primjenu na mjestu nesreće. Na sreću. Obavljala se fumigacija nekog silosa Cyclonom B. Radilo se o tome da se cijanovodik adsorbirao na njegovu odjeću i na čistom zraku se postupno otpuštao. Lagani plin se dizao s odjeće i radnik ga je udisao punim plućima. koju će popiti. opuštena i opaža se cijanoza Postoje i protuotrovi (antidoti). Najstarije otrovanje kojeg se sjećam iz sedamdesetih godina dogodilo se zbog nepoznatih razloga. Moj kolega. Uz velike doze cijanida praktički se ne očekuje preživljavanje. inače izvrstan kemičar.ZNAKOVI OTROVANJA • • SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV Rani simptomi: vrtoglavica. konvulzije. smrt (kod teše izloženosti smrt nastupa brzo) KARDIOVASKULARNI SUSTAV Početna tahikardija prelazi u bradikardiju. mučnina i povraćanje. Oni su se razvijali izrazito brzo i dok je došla hitna pomoć bio je mrtav. koma. izišao van i zapečatio vrata. S prvim zvucima eksplozija pozvali su me da trenutno dođem u Krizni stožer Ministarstva zdravstva smješten tada u Kliničkoj bolnici 197 . a hipotenzija vodi do kolapsa. Drugi slučaj iz kasnih sedamdesetih godina dogodio se u Makedoniji i ja sam o njemu s nevjericom slušao na jednom tadašnjem jugoslavenskom kongresu. ali ga više nema navodno zbog slabe učinkovitosti kod jakih otrovanja. gušenje. Teži simptomi: stupor. itd. Ništa nisu pomogli pokušaji oživljavanja. ali jedno od njih može biti jako poučno. I zaista je popio čašu s cijanidima i za kratko vrijeme su započeli simtomi. nemir. Mali dječak je dovezen u bolnicu mrtav. Naravno da je prošlo puno vremena dok je stariji dječak pozvao roditelje i dok se organizirao prijevoz u bolnicu. Stariji dječak je razbijao koštice od kajsija i davao mlađem jednogodišnjem bratu da ih jede. konfuzija. glavobolja. Nedugo nakon završenog užitka u jedenju koštica kod malog dječaka su se počeli javljati simptomi otrovanja.

Iz tog smo događaja izvukli nakon svih strahova i neko pozitivno iskustvo. Zbog toga je času kad se postigla kolika tolika sigurnost od neeksplodiranih granata organiziran izvid u bivše skladište. Točni podaci se nisu znali. Takva praksa se u Hrvatskoj primjenjuje desetak godina. Sve mjere osiguranja su poduzete uključujući uporabu samostalnih uređaja za disanje na stlačeni zrak i dvojica kolega su se oprezno uputili prema skladištu. a niti službeno razvrstavanje prema opasnostima nije kod njega blago. jer su po cesti padale granate. Kašina je bila potpuno odsječena od juga. Deratizacija. jer su dvojica zaduženih odgovornih osoba nestali netragom. Tamo nije ostalo praktički ništa osim iskrivljenih praznih konzervi Cyclona B. a asistenti su studente upozoravali kako je izrazito otrovan i opasan. 198 . Ugradili smo u propise da se skladište ovakvih kemikalija mora raditi na temelju računarske simulacije najgoreg mogućeg događaja. Kad sam prvo dobio podatke iz sefa te malo kasnije od dvojice uhićenih kolega laknulo mi je. Vjetar je bio jugoistočni i nosio je dimne plinove prema Kašini. kako se to vidi iz slijedeće slike. Vodikov sulfid (sumporovodik) Studenti kemije su se vrlo rano upoznali s ovi plinom važnim u analitičkoj kemiji kod kvalitativne analize kationa metala. plamene jezike i eksplozije u vojarni. Kružile su nikad provjerene priče o nekoj studentici koja se namjerno otrovala vodikovim sulfidom na jednoj od prvih vježbi iz analitičke kemije. koji je barem dijelom mogao otići u zrak kao aerosol i onda se taložiti u sjevernim naseljima. nije se mogla isključiti mogućnost da je barem dio litarskih spremnika Cyclona B ipak ostao na skladištu i da su zbog visoke temperature oštećeni te se iz njih može osloboditi opasni plin. Ako bi se oslobodio cijanovodik on bi se dizao u vis i sasvim bi sigurno bio zapaljen ili bi njegov oblak eksplodirao.Dubrava. a nisam točno znao niti što se nalazi u skladištima. a bile su prekinute telefonske veze sa svim sjevernim naseljima. Bojao sam se kalijevog cijanida. što je bio za mene najbolji izlaz. Zaista sam unatoč svih blokada prometa stigao tamo u rekordno kratkom vremenu i ušao u prostoriju iz koje se kao na dlanu vidjelo dim. Proizvodio se za potrebe analitike u Kipovom aparatu i nesnosno je smrdio. Zbog rečenih razloga svaki student kemije je izrazito poštivao ovaj plin. Meni je ostalo organiziranje za slučaj nesreće.200 kg cijanida te drugih kemikalija DDD-a (Dezinsekcija. ali ih je tamo odmah zaustavila policija i spremila u neki podrum ne slušajući što to oni imaju za reći. To je uključivalo određivanje udaljenosti skladišta od najbližeg stambenog objekta i najbliže prometnice te ugradnju neutralizatora oslobođenog cijanovodika ili drugog opasnog plina. Računao sam na to da bi se moglo raditi o cijanovodiku. Dočekali su me s viješću da se u vojarni nalazi skladište s nekih 1. Kasnije se ispostavilo da su rečena gospoda odmah po prvoj dojavi o eksplozijama odjurili u Sesvete. Dezinfekcija). Međutim.

Bez ikakvih podataka izrazito teško se spremati za obranu od posljedica nesreće s kemikalijama. ali ipak smo izračunali računarskim programom tada na raspolaganju da niti u slučaju izrazito velikih ispuštanja ne bi bili ozbiljno ugroženi ljudsko zdravlje i životi na području Republike Hrvatske. Tog časa sam se počeo smijati na sav glas zbog naših strahova. Međutim. jer je sve to bila prazna puška. Očito nije funkcionirao sustav obavješćivanja o prekograničnom prijenosu posljedica nesreća s kemikalijama. Na njega se često nailazi. U Operativnom dežurstvu MUP-a nisu imali pojma o događaju. godine kad su mi jedne vruće ljetne subote novinari javili da je u jugozapadnoj Mađarskoj došlo do ispuštanja vodikova sulfida na nekoj napuštenoj plinskoj bušotini te da je u susjednoj državi uvedeno stanje pripravnosti. Neposredno prije glavnog HTV dnevnika stigao sam kući čekajući kakve će mi vijesti dolaziti s terena. vrlo otrovno ako se udiše. Moje prvo značajnije iskustvo s njim dogodilo se negdje 1997. itd. Sutradan oko podneva nazvali su me iz Ministarstva vanjskih poslova s obavijesti našeg 199 . novinari i brojni znatiželjnici potpuno slobodno kao da se ništa strašnog ne događa. a naš nos je na njega silno osjetljiv kao niti jedan kemijski detektor opasnih plinova. a slično su nam odgovorili dežurni djelatnici u Ministarstvu vanjskih poslova. ali kod koncentracija na tim mjestima nije opasan. Na brzinu je tog poslijepodneva odlučeno da se pošalju na granice prema Mađarskoj barem dvije mobilne ekipe INA s detektorima na vodikov sulfid te da nas obavještavaju o izmjerenim koncentracijama kako bi mogli dati upute građanima o ponašanju. Prisutan je i u plinovima iz vulkana. Onda sam na ekranu ugledao najavu o događajima u Mađarskoj. Nitko nije imao na licu niti najobičniju zaštitnu masku s filtrom za vodikov sulfid. ali nikad nisam u ovim krajevima čuo da bi netko od njega stradao. ali do njih nije bilo moguće doći. javlja se kao nusprodukt u industriji. Oko sporne bušotine motali su se vatrogasci. Tražilo se podatke.T+ F+ VODIKOV SULFID CAS 7783-06-4 VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-26-50 (vrlo lako zapaljivo. Pri koncentracijama kod kojih ga osjeti ljudski nos sasvim je bezopasan. koji nastaje u brojnim procesima biološke razgradnje. Prati on naftne derivate i svi se na njegov miris tuže ako žive blizu rafinerija. vrlo otrovno za vodene organizme) To je plin iz prirode. Miris mu je izrazito poznat svakom kemičaru. a najpoznatiji je kao sastojak običnog mućka (pokvarena jaja). bilo je jasno da bi i intenzivni smrad vodikova sulfida izazvao barem tešku uznemirenost našeg Međimurja i susjednih dijelova. Puhao je sjeveroistočni vjetar i očekivali smo da će oblak vodikova sulfida prijeći naše Međimurje te učiniti tko zna kakve sve velike štete.

amonijak je već nešto sasvim drugo. Panike zbog smrada vodikova sulfida bilo je u proteklim godinama napretek. U Petrokemiji Kutina obično ga se nalazi u količinama od 10. ali najzanimljivija je priča o Sisku sa slike lijevo. Prisutan je u cjelokupnoj prirodi oko nas i u nama kao krajnji produkt biološke razgradnje dušikovih organskih spojeva. Toliko o sustavu međunarodne razmjene podataka o prekograničnom širenju posljedica nesreće. a može ostaviti teške posljedice po zdravlje ljudi. U golemim količinama koristi se pri proizvodnji mineralnih gnojiva (amonijev nitrat). Zaključno bi se moglo reći da nigdje kod nas u Hrvatskoj ne postoji prijetnja za zdravlje i okoliš od vodikova sulfida. Dakle. Tko je ikad bio u štali s konjima poznaje njegov neugodni miris. možda dijelom i zbog ruske nafte pune sumporovih spojeva. Nalazi se i u našem organizmu. Logično je i to da su se ljudi godinama bunili. Amonijak E. Rafinerija tijekom svog proizvodnog postupka emitira značajne količine vodikova sulfida u okoliš. Naravno da je život uz takav objekt teško podnošljiv. a većina hladnjača u Hrvatskoj koristi ga kao plin za hlađenje. Računamo da ga se može naći u količinama od nekoliko tona do nekoliko desetaka tona u hladnjačama na oko 200 mjesta u Hrvatskoj. posebno kad vjetar od rafinerije puše u smjeru vašeg stambenog objekta. Međutim.000 t ili više u posebnim spremnicima ukapljenog amonijaka. ali o tome na drugom mjestu možete više pročitati. on je izrazito važna industrijska kemikalija. Čak da se negdje i pojavi isti čas će ljudi već kod izrazito niskih koncentracija prepoznati da se radi o nečemu nenormalnom i dići će se uzbuna.veleposlanika u Mađarskoj da nam ne prijeti nikakva opasnost. Hvala Bogu što tako intenzivno smrdi. postoji određeni rizik za građane i okoliš budući nije bezazlena kemikalija u čistom obliku kako se vidi iz slijedećih podataka: 200 . a posebno su mu koncentracije povišene kod nekih bolesti i zato služi kao dijagnostički parametar otkrivanja nekih bolesti. Njihov najvažniji problem je bio i ostao benzen. Amonijak se bakterijskom razgradnjom razvija i iz naše mokraće. koji čak ima vrlo ugodan miris. pa zato hlače i donje rublje posebno u starijih muškaraca s bolešću prostate mogu intenzivno smrdjeti po amonijaku. ali nisu shvaćali da odvratni smrad vodikova sulfida nije njihov ključni problem onečišćenja okoliša.

godine privremeno zaustavili proizvodnju mineralnih gnojiva u strahu od mogućih srpskih napada. otrovno ako se udiše. Imali su i Srbi simulacije iz Kutine i nisu bili glupi sebe izlagati opasnosti. pa sam sa stručnjacima iz tvornice raspravljao za vrijeme uzbune što nam je činiti ako se nešto dogodi. Strahovi nisu nestajali i jednom smo krajem 1991. Svakog dana se očekivao pad tog grada i mi smo se veselili konačnom uklanjanju opasnosti s juga za grad Kutinu. Oni u Petrokemiji su imali meteorološki toranj stalno povezan s centrom za simulacije i mogli su u svakom času predvidjeti što će se događati u kratkoročnom razdoblju. Vojni stručnjaci su bili sigurni da su rečene rakete izrazito precizne i da bez poteškoća mogu pogoditi bilo koji od dva spremnika napunjena ukapljenim amonijakom. vjetrovi na tom području uglavnom pušu sa sjeveroistoka i nosili bi amonijak na krajeve iz kojih su dolazili napadi. Tada je netko od stručnjaka iz tvornice vrlo autoritativno ustvrdio da Srbi neće samo tako napasti postrojenje zbog meteorologije. Imao sam jasne simulacije kretanja oblaka amonijaka u različitim scenarijima ispuštanja iz velike tvornice. Onda je došla 1995. boravio u Kutini prilikom napada srpskih zrakoplova na grad i panično sam se bojao što će se dogoditi ako pogode bilo koji od spremnika s amonijakom. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Znao sam za goleme količine amonijaka u Petrokemiji iz Kutine znatno prije početka rata. Naime. Jedna prijateljska strana zemlja nas je obavijestila da su Srbi uperili modificirane švedske rakete brod-brod upravo na Kutinu i prijete da će ih uporabiti ako naše trupe ne prestanu nadirati prema Banjoj Luci. izaziva opekotine. Jedino se nisu slagali u tome može li 201 . ali nismo znali što učiniti. Jednom sam početkom listopada 1991. Onda su me naglo pozvali na ozbiljan sastanak u MORH gdje su već čekali brojni hrvatski stručnjaci. godina i naše trupe su se krajem kolovoza kretale kroz Bosnu prema Banja Luci. a tijekom onih ratnih godina predstavljao mi je noćnu moru. Ja sam se s tim složio.AMONIJAK (CAS 7664-41-7) T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23-34-50 (zapaljivo. ali sam ustrajao u tome da se grad pripremi za napad.

Ništa se nije dogodilo tijekom opasne operacije. Neki su rekli da nije ni potrebno da probije bočne stjenke spremnika nego ga može pogoditi s gornje strane gdje je zaštita slabija. što je bilo najmudrije učiniti. Početkom prosinca 2007. Tijekom napada na tu tvornicu oštećena je hladnjača i amonijak je počeo izlaziti šireći se na području ratnog okršaja. Ja sam se suprotstavio evakuaciji. Naravno da je prilikom odvrtanja vijaka pokraj brtve počeo izlaziti amonijak u slobodnu atmosferu. Navodno nije radila barem deset a možda i više godina i netko je tijekom inventure slučajno obišao pokrajnje zapuštene prostore i otkrio je. Pričuvni policajac. Problem je kad takva postrojenja rade a da nitko od nadležnih ne zna za to. inače stražar u GSS. Iskustava s takvim objektima imam izrazito mnogo i teško je izabrati slučajeve zanimljive čitateljima. pa su je priučeni radnici nastojali držati pod nadzorom. a netko od četnika je vjerojatno uspio zatvoriti ključne ventile. Pošao sam s njim do Blata. Najveći su problem zaboravljeni objekti budući ponekad nitko za njih i ne zna. jer se amonijak više nije širio okolišem. Suradnik našeg zavoda je preuzeo upravljanje događajima zabranjujući također evakuaciju. Onda smo saznali da su hrvatske trupe prestale napredovati prema Banja Luci i naša pripravnost je opozvana. Ne znam koliko je na razvoj događaja u Bosni imala utjecaja prijetnja Petrokemiji iz Kutine i je li to imalo ikakvog utjecaja na događaje u susjednoj državi. I jedno od mojih prvih ratnih iskustava odnosilo se na ispuštanje amonijaka u Gavriloviću. Prekinule bi se sve komunikacije istoka Hrvatske sa zapadom. Ja zapravo nisam znao što bih mogao učiniti u tom slučaju i sa zebnjom sam očekivao vozača za Petrinju. ali zaboravljena mala hladnjača s maksimalno 2 t ukapljenog amonijaka u gusto naseljenom području nam se nije dopala. Hladnjača nije imala nikakve dozvole za rad niti ju je servisirala bilo koja ovlaštena tvrtka. godine pozvani smo u Koprivnicu pomoći u uklanjanju amonijaka iz sasvim zaboravljene male hladnjače u okviru Muzeja hrane. a posao pretakanja je obavila iskusna tvrtka. ali je stožer bio evakuiran zbog očekivanog napada JNA. a 202 . Muzej hrane je bio prekrasan. a prognoza je bila stabilna za nekoliko dana. Obavljeno je snimanje stanja u muzejskoj hladnjači i zaključeno da treba uz sve mjere opreza pričekati ljeto kad su ljudi na moru i onda obaviti poslove pretakanja i odvoženja amonijaka.raketa probiti armirano-betonski plašt debljine 0. ali radnik je zaboravio isključiti ventile koji dovode do nje amonijak. Bili smo odmah obaviješteni o događaju uz traženje savjeta budući je gradonačelnik htio obaviti evakuaciju građana. a oblak amonijaka bi dosezao do Mađarske. izabran je Voloder kao prihvatni centar za ozlijeđene.000 t amonijaka to mogla biti katastrofa kakvu svijet nije vidio. Trebalo je promijeniti neku brtvu. Vozač me ostavio i ja sam s jednim starijim časnikom ostao sam ne znajući što mi je činiti. Informacije su kao obično bile izrazito škrte. Onda je došla vijest da su naši napustili područje. a nitko od uključenih u organizaciju nije mogao spavati. Naravno da je puhao jugoistočni vjetar i da napadač uopće nije bio ugrožen. ali ja osobno još uvijek nosim ožiljke rečenih događaja. pripremilo se željezničke kompozicije za evakuaciju. Rekao sam da se amonijak nalazi na više od 200 mjesta u Hrvatskoj i to nerijetko u gusto naseljenim područjima. a svi su se razbježali. vičući i histerizirajući. Iz simulacija se moglo zaključiti da bi grad Kutina bio izgubljen. Vatrogascima je predloženo da vodenom zavjesom obaraju eventualne pare amonijaka. Negdje u svibnju 2006. došao je po mene tog poslijepodneva kolovoza 1991. Simulacije su pokazivale da bi u najgorem mogućem slučaju curenja svih 10. sve hitne pomoći iz kruga od 100 km oko Kutine stavljene su u punu pripravnost. jedne subote dogodilo se ispuštanje amonijaka u nelegalnoj hladnjači u Samoboru. Izradili smo plan intervencija uz propisane mjere opreza i jasne propisane procedure. Četnici su napadom na Gavrilovića oštetili hladnjaču i naši su se morali povući.5 m na spremnicima. a moj suradnik je hitno otišao na mjesto događaja. Prihvatilo se prijedlog o preventivnoj evakuaciji žena i djece iz Kutine. a jedino s čime smo bili nezadovoljni bila je odluka da se postrojenje proda u staro željezo unatoč našim prijedlozima da se pretvori u muzej.

Ne završavaju stvari uvijek dobro unatoč tome da nesreće ipak ne očekujemo u uređenim objektima. hitne pomoći i drugih sudionika. Papa je otišao i svi su zaboravili na naše naputke. Na popisu je bila i hladnjača Vir u Rijeci smještena uzvodno na Rječini. U najgorem mogućem slučaju nisu bili ozbiljno ugroženi životi ljudi na Delti. Onda se dogodila banalna nesreća u jednoj od komora hladnjače. Kraš se nalazi danas u gusto naseljenom području gdje su građani osjetljivi već na nagovještaje problema. Nitko nije slijedio naše upute. Nikad nije napravljena analiza događaja niti su sudionici izvukli dobre poduke za budućnost. Ljudi su počeli panično bježati ne samo iz komore nego i iz cijelog objekta. nije koristio ni jedno sredstvo osobne zaštite i naravno da je pao pored svog prijatelja dok ga je pokušao izvući van. Zbog toga smo rečenom objektu posvetili izrazitu pozornost. Ne znam jesu li uveli sustav automatskog zatvaranja ventila. policije. Kasnije se pokazalo da je on prošao u cijelom slučaju tragično.jedan od njih je zaštićen prema propisima zatvorio mjesto isparavanja amonijaka u atmosferu. U strojarnici je smješteno čak 14 sondi za detekciju isparavanja amonijaka i istog časa kad se oglasi alarm kreće se na definirano mjesto intervenirati. nesreća je završila s teškim posljedicama uglavnom zbog potpune nespremnosti svih sudionika njezina zbrinjavanja. Mise na tom mjestu moglo je doći do velike panike i do stradavanja brojnih ljudi. a djelatnici hitne pomoći su nepromišljeno ušli u zonu kontaminacije i nakon toga ih je polovica otišla na bolovanje zbog izloženosti dišnih putova amonijaku. Tako je bilo i prilikom trećeg obilaska Sv. Trebalo je prvenstveno svući svu odjeću ozlijeđenima i obaviti dekontaminaciju pranjem s vodom. To je hrvatska praksa. Ipak odlučujem pisati o Krašu. Ispuštanje i najmanje količine amonijaka u okoliš izazvalo bi brojne proteste građana makar se tek kroz nekoliko minuta osjetio samo neugodan miris. Prvo su mu presađena pluća u Padovi. koje oni održavaju u pravilnim vremenskim razmacima kako ljudi ne bi zaboravili svoje dužnosti u slučaju nesreće. vatrogasaca. Naravno da ima mnogo suprotnih primjera racionalnog i opreznog postupanja s amonijakom. ali svaki radnik je morao uvježbati proceduru primjene sredstava osobne zaštite i zatvaranja ključnih ventila na mjestu isparavanja. obavljene su procjene rizika te napisane jasne upute o postupcima u slučaju nesreće. ali to nitko nije učinio. U suradnji s HZT detaljno se o svemu razgovaralo i oni danas imaju gotovo idealan sustav. ali kod istjecanja velikih količina amonijaka za vrijeme Sv. Trebao je obići 4 grada i mi smo izradili detaljnu procjenu rizika u svakom od njih. Sve u svemu. Nisu slijedili upute niti o prebacivanju ozlijeđenih radnika tvrtke. Osobno sam promatrao jednu od vježbi. ali ona nisu izdržala i hrabri nepromišljeni spasilac je umro. Naravno da to nije dovoljno i oni su postavili uz zgradu sustav za neutralizaciju amonijaka iz zraka u strojarnici. a još više zato 203 . Novi viličar je probio jednu od cijevi s pothlađenim amonijakom u obliku plina i on se počeo oslobađati u prostor komore. HZT je prilikom svih važnih događaja dobivao zadatak procijeniti toksikološku opasnost i poduzeti sve mjere da se spriječe nesreće ili diverzije. Uz mjere čuvanja objekta i usporenog rada hladnjače podijelili smo plastificirane upute o ponašanju svih mogućih sudionika poput radnika hladnjače. Osobno sam ponosan što sam sudjelovao kao savjetnik u sprječavanju nesreća u toj tvrtki. HZT je sudjelovao u brojnim objektima na smanjivanju rizika od nesreća i teško je izabrati o kome pisati. Tako su kontaminirali ne samo vozila hitne pomoći nego i bolnički odjel gdje su prebacili kontaminirane. Izrazito je mala vjerojatnost da bi građani iz okolice objekta osjetili bilo kakvu neugodnost da se u Krašu dogodi ispuštanje amonijaka. U komori je ostao ležati jedan od zaposlenika i njegov prijatelj ga je odlučio spasiti. Obiđen je svaki rizični objekt. Liječnički pregledi izloženih osoba pokazali su da težih ozljeda nije bilo i mi smo zaključili slučaj ostavljajući inspekcijama da stvar s nelegalnim objektom istjeraju načistac. jer je zaista do savršenstva uredio svoj sustav sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. Oca hrvatskih gradova. ali nisu postupali prema pisanim procedurama naše ustanove. Vatrogasci su prošli prilično dobro budući su ipak nabavili sredstva osobne zaštite. Vatrogasci i hitna pomoć su stigli brzo na mjesto događaja. Međutim.

A.što to nije jedina tvrtka u Hrvatskoj s osjećajem za opće dobro. Amonijak često dolazi na tržište kao vodena otopina (cca 25%). u stajama). Konačno je u zgradu provaljeno da bi se otkrilo kako cijelu prizemnu prostoriju zauzima prazan bazen. Oštar miris je dolazio iz susjedne prostorije zatvorene teškim metalnim vratima i također zaključane. Klor Klor je najpoznatiji halogeni element. ali nije se pokazao dovoljno učinkovit. pa se na takvim mjestima moraju poduzeti brojne mjere sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. Treba napomenuti da je klor prva kemikalija uporabljena u većim količinama kao bojni otrov u I. Takvu razinu sigurnosti moramo postići u cijeloj Hrvatskoj na svih 200 i više objekata s amonijakom. pa se na to mora misliti. Svjetskom ratu na francuskom ratištu. ali rizici s takvim otopinama su neusporedivo manji nego s plinovitim ili ukapljenim amonijakom. Nažalost na nekim mjestima se drži nelegalno. Prema našim podacima nalazi se u manjim količinama 50 kg do 5 t na više od 300 mjesta u Hrvatskoj. koji se koristi u različite svrhe. to nije jedino takvo mjestu u državi. Negdje početkom devedesetih obaviješteni smo o vrlo nadražujućem plinu koji izlazi iz pokrajnje zgrade jednog zagrebačkog doma zdravlja. Odmah smo se povezali s vatrogascima i policijom kako bi se otkrilo što se tamo događa. a one su građene iznad naselja. Treba jako naglasiti da otopine amonijaka nisu opasne. ali sanitarna inspekcija objektu nikad nije dala rješenje za rad unatoč tome što su već nabavili klor za dezinfekciju vode. 204 . koji se drži tla i rado zavlači u svakakve rupe ili udubine. Zatražena je specijalna ekipa da odveze spremnike s ukapljenim klorom na mjesto gdje se može nešto s njima učiniti. Sve treba promatrati s mjerom. O opasnostima najbolje govore njegove toksikološke značajke. Nažalost. a povremeno nailazimo na sasvim zaboravljene spremnike s klorom. Najveće količine klora nalazile su se ranije u tvrtki DINA na Krku radi proizvodnje vinil klorid monomera. ali se ona po opasnostima ne može usporediti s plinovitim amonijakom. Konačno smo uspjeli ući u tajanstvenu prostoriju i tamo ugledali dva zahrđala spremnika klora od po 150 kg. Jest istina da ima nagrizajuće djelovanje na kožu i sve sluznice. To je neugodna okolnost za slučaj nesreće. Nakon toga su svi zaboravili na rečenu prostoriju i ona je prepuštena utjecaju vlage i korozije. često na vrh brda. Petrokemiju iz Kutine ili Zagrebačku pivovaru kao primjere tvrtki koje se brinu za opće dobro i gdje je izrazito mala vjerojatnost da se dogodi neka nesreća. Onda se jedna umirovljena sestra prisjetila da su sedamdesetih godina prošlog stoljeća tamo izgradili bazen za terapijsko plivanje. U SAD farmeri još uvijek prskaju svoja polja jako razrijeđenim (5%) amonijevim hidroksidom kao na slici gore i jako su zadovoljni takvim načinom gnojidbe. Ipak zbog sasvim tehničkih razloga obično ga smještaju uz vodospreme. Toliko o gospodarenju gradskim objektima. Nitko iz doma zdravlja nije imao ključeve rečene zgrade niti je znao što bi se tamo moglo nalaziti. kao što nije opasan amonijak u niskim koncentracijama (npr. pa čak može otpuštati plinoviti amonijak. a čini se da će se proizvodnja obnoviti i očekujemo da će na tamošnjem skladištu klora biti stotinjak ili više tona ove kemikalije. Spominjem tek Dom sportova s klizalištem. Klor je težak plin. ako se dogodi postoje velike garancije da to neće osjetiti nitko izvan objekta.

nadražuje oči. kašlja i plakanja. Ne događaju se tu teška otrovanja. Posebno se to događa u malim kupaonicama kod rada uz zatvorena vrata i prozore. U pravilu ne treba očekivati neke teže posljedice njihove aktivnosti osim mučnine i povraćanja. 205 . Predložio sam da odveze dvorkinju na liječnički pregled u specijalističku ustanovu. jer oni često posežu za ovakvim sredstvima i piju ih. Prije nekoliko godina nazvao me prijatelj s molbom da mu pomognem. Navodno se skoro onesvijestila od mučnine. a onda se više nije usudila vratiti natrag i barem isprati kadu te prozračiti prostoriju. Došao je nešto ranije kući i zatekao dvorkinju na fotelji u dnevnom boravku kako kašlje i plače u strahu za svoj život i od grdnje gazdarice. Ona je čistila kupaonicu koristeći jedno od sredstava na bazi hipoklorita sagnuta iznad kade. ali uz oštećenje zdravlja može se razviti snažna panika. pa dajem slijedeću tablicu. Vjerojatno se radilo o kombinaciji preosjetljivosti u gospođe dvorkinje i visokoj koncentraciji klora u prostoriji. a tamo je utvrđeno tek snažnije nadraživanje svih sluznica (crvenilo u oku.T N KLOR (CAS 7782-50-5) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23-36/37/38-50 (otrovno ako se udiše. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Treba posebno naglasiti da se klor može razvijati u svakom domaćinstvu prilikom korištenja sredstava za čišćenje na bazi hipoklorita. Dobro je znati kakva je veza koncentracija klora u zraku s učincima. Treba biti oprezan i s malom djecom u dobi do 4 godine. ali je ipak shvatila kako bi bilo bolje da ode iz kupaonice van. dišni sustav i kožu. otežano disanje s kašljem).

Pri tome je uvijek najvažnije dobro procijeniti razine opasnosti i veličnu rizika te prema tome uvesti mjere sprječavanja. a on mi je odgovorio samo: „Uza stube“. Može se reći i to da smo uspjeli prisiliti posjednike klora da izrade planove intervencija. a sama naša ustanova je izradila takve planove za oko 70 objekata. Prilikom jednog izvida na vrlo nezgodno smještenom mjestu pokraj samih slapova Krke upozoravao sam radnika da njihovo skladište nije u redu te da bi oni prvi mogli stradati u rupi na dnu kanjona.5 8h bez učinaka (MDK) 1. pečenje svih sluznica 40-60 30-60 min edem pluća 100 15-30 min edem pluća 1000 trenutno smrt Treba nešto reći o nesrećama s klorom. Tražili smo pojačan nadzor sanitarne inspekcije. posebno u pogledu redovitog servisiranja boca. koje se povremeno događaju na mjestima gdje se on drži za potrebe dezinfekcije vode. Mora se priznati da se nakon 2000. Rekao je to na temelju iskustva nesreće s klorom na tom istom mjestu zbog koje je bio primljen u bolnicu i ostao tamo nekoliko dana.KONCENTRACIJE KLORA U ZRAKU I UČINCI NA LJUDSKO ZDRAVLJE • • • • • • • • • C (ppm) vrijeme izlaganja učinci 0. Vjerojatno je i to pridonijelo smanjivanju učestalosti nesreća. 206 . To je urodilo dobrim plodom i većinu klornih stanica danas držimo pod dobrim nadzorom. Prvi korak je naravno simulacija događaja. Prije toga su se događale prilično često. Njihove posljedice su se uvijek ograničavale na prostor u kojem se nalazi klor i vrlo uski krug oko objekta. ventila i klorinatora. nosa i dišnih puteva 30 kratko izlaganje kašalj. Pitao sam ga što bi učinio da klor počne isparavati. a na ruku nam je išao i Zakon o otrovima.0 15 min bez učinaka (KDK) 15 odmah iritacija očiju. godine one događaju vrlo rijetko i u malom opsegu. barem one manjeg opsega s nekontroliranim istjecanjem klora kroz pokvareni ili čak otkinuti ventil. a rezultat je izostanak nesreća. Rijetko su se događale nesreće raspada boce najčešće zbog otpadanja dna boce. Pred kraj prošlog stoljeća smo u suradnji sa sanitarnom inspekcijom pokrenuli veliku akciju nadzora objekata s klorom. jer je za objekte s otrovima u obliku plina traži planove intervencija. Utvrdili smo da se nesreće događaju u pravilu zbog lošeg održavanja boca i ventila ili zbog lošeg rukovanja bocama. kako je to prikazano na slici za jedan od objekata.3 odmah donji prag osjeta njuhom 0.

izvoru Obmle. 207 . Danas vodovodi i bazeni sve češće preuzimaju tehnologiju dezinfekcije s klorovim dioksidom uglavnom zbog relativno slabo opasnih kemikalija za njegovu primjenu. spriječavanje pristupa. Klorov dioksid Za uporabu klorovog dioksida u dezinfekciji vode zadnjih godina sve više raste interes.). jer se proizvodi in situ na mjestu gdje treba djelovati. To mi je valjda jedina korist od bavljena ovim poslom. izvoru Rječine i mnogim drugim prekrasnim zabranjenim mjestima. Ipak brinu njegova opasna svojstva. ako se cijeli proces odvija prema propisima. pa se i tome mora posvetiti velika pozornost (npr.PRIMJER SIMULACIJE Procjena broja mrtvih – 100. kao što je to slučaj u ovom dobro nadziranom postrojenju. To znači da ga u dobrom procesu gotovo nije moguće osjetiti u prostoriji klorne stanice. alarmi kod porasta koncentracija klora. automatski sustavi za neutralizaciju. Zahvaljujući ovakvim mjerama brojna prekrasna mjesta su sasvim nedostupna pogledu građana i ja se mogu pohvaliti posjetom npr. Sve više stručnjaka zagovara izbacivanje klora i uvođenje ove kemikalije za dezinfekciju vode na raznim mjestima. Dobiva se iz kemikalija relativno male opasnosti poput klorovodične kiseline i kalijevog klorata u količinama koje su potrebne za dezifekciju u vodovodnom sustavu. Je li povoljno za teroriste? Smatram da su svi ovakvi objekti povoljno mjesto za teroristički napad. itd. izvoru ispod Duboke ljute. protuprovalni alarmi.

T+ E KLORDIOKSID (CAS 10049-04-4) VRLO OTROVNO EKSPLOZIVNO OZNAKE UPOZORENJA R6-8-26-34-50 (eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom. njegova prvenstvena namjena je bila i ostala u organskoj sintezi. ali na terenu nije pokazivao veliku uspješnost protiv nerpijatelja. Bila je uspješnija nego klor. To je izazvalo eksploziju para klorovog dioksida i on je poginuo u toj eksploziji. Zato je vrlo brzo napušten kao bojni otrov. Prije bi se očekivalo da će doći do teškog otrovanja uz opsežne ozljede dišnih putova. Jedan od razloga je i nesreća na kninskom vodovodu pred kraj milenija. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iskustava s tom kemikalijom kod nas nema dovoljno. izaziva opekotine. Uostalom. u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. vrlo otrovno ako se udiše. Opasniji je od klora budući se razvrstava u vrlo jake otrove kod udisanja. eksplozivan je i može izazvati požar zapaljivih materijala. Fozgen Još jedna kemikalija koja je bila primijenjena kao bojni otrov u I. ali događaj je unio nemir među korisnicima sredstava za dezinfekciju vode i vjerojatno će trebati vremena da se strahovi i predrasude pravladaju. Ni druga opasna svojstva nisu zanemariva. Tada se već znalo da se od njega može zaštititi primjenom odgovarajućih maski za cijelo lice s filtrima. ali ratnici nisu s njom bili zadovoljni. Izgleda da je u prvi čas postupao na ispravan način bijegom iz prostorije. Radnik u klornoj stanici je zabunom u spremnik s klorovodičnom kiselinom dodao natrijev klorat i došlo je do burne reakcije uz oslobađanje velike količine klorovog dioksida. 208 . ali se onda vratio ugasiti svijetlo. Slika s lijeve strane je autentičan primjer primjene granata s fozgenom. pa nije čudo što ga s nelagodom primjenjuju na vodovodnim sustavima. ali zabrinjava to što je vrlo jaki otrov (gori od klora). Svjetskom ratu. kako se vidi iz njegove karakterizacije.

to se događalo početkom milenija kad je organska sinteza u Hrvatskoj praktički nestala i nikome fozgen nije bio potreban. godine. ali oni nisu imali ovlaštenje za zbrinjavanje u Hrvatskoj. Ipak se našlo rješenje. ali posao je obavljen na prihvatljivi način. tvrtki u stečaju. koji je bio spreman i sposoban neutralizirati fozgen. Spremnici od po 150 kg bili su u izrazito lošem stanju. Oboje izrazito opasne tvari. Hrvatska tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje opasnog otpada preuzela je posao. Ventili su bili potpuno zahrđali i nismo ih se usudili dirati. Dojavljivač je tvrdio da se u bunkeru te tvrtke nalaze bojni otrovi u obliku ukapljenih plinova. a u podnajmu je povjerila Slovencima zbrinjavanje. Ni tu se nije nalazilo rješenje. Međutim. ali propisi nam nisu dopuštali takav postupak. Najjednostavnije rješenje je bilo proglasiti taj fozgen sekundarnom sirovinom i ustupiti ga nekom drugom. Druga mogućnost je bila proglasiti preostali fozgen otpadom i predati ga na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj osobi. Oni koji su bili ovlašteni za sakupljanje opasnog otpada nisu bili ni obučeni ni sposobni ukloniti fozgen. Onda su se javili Slovenci nudeći sličan postupak zbrinjavanja. ali je nezamjenjiv kao fumigant za sva moguća skladišta. izaziva opekotine) Hrvatski organski kemičari nisu ga rijetko koristili u svojim istraživanjima. Nisam siguran je li sve bilo sukladno hrvatskim propisima. Fosfin Fosfin je vrlo opasna kemikalija. naravno na propisani način. Povijest im 209 . Imali smo danas pokojnog strojara stručnjaka za klor. Moje prvo iskustvo s njim seže u početak srpnja 1991. Točno smo znali na koji način treba fozgen transportirati do Varaždina i do kraja nam je bila jasna tehnologija njegove neutralizacije. Koristi se i u proizvodnji mikročipova te solarnih ćelija. pa su u jednom času njegove preostale male količine na nekoliko skladišta postale značajan problem. ali on nije bio za takve poslove ovlašten. Bio sam zapovjednik Kriznog toksikološkog stožera grada Zagreba i na toj dužnosti sam primio paničnu dojavu o bojnim otrovima u RIZ-u. Jedan vrlo ugledni profesor koristio ga je u mlađim danima na barem dvije lokacije i pri odlasku u mirovinu želio je sređujući račune zbrinuti i tih nekoliko spremnika ukapljenog fozgena. Izvidom je utvrđeno da se u tvorničkom bunkeru zaista nalazi nekoliko boca ukapljenih fosfina i arsina.FOZGEN (CAS 75-44-5) T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R: 26-34 (vrlo otrovan ako se udiše.

FOSFIN (CAS 7803-51-2) T+ F+ N VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-17-26-34-50 (vrlo lako zapaljivo. U jednom času mi je počeo pričati o svojim mukama kad su ga u ljeto 1991.je bila jako zanimljiva. a on je pod prisilom morao rješavati tuđi problem. U ratu sam posve zaboravio na fosfin i arsin. Zašto sam se bojao fosfina? Zato što je izrazito opasan. vrlo otrovno organizme koji žive u vodi) 210 . Zadovoljan sam odahnuo i pun zahvalnosti zagrlio prijatelja. Vremena su bila nesigurna i stranci se nisu usudili ni prići granicama Hrvatske. samozapaljivo u dodiru sa zrakom. godine zgrabili oni iz policije i Civilne zaštite sa zahtjevom da hitno i bezopasno zbrine nekoliko spremnika fosfina i arsina. Da bi stvar bila gora. Drugi dan sam pokušao nazivati na sve strane. ali je dobio podatak o tome da se u gusto naseljenom području grada Zagreba nalaze spremnici potencijalnih bojnih otrova. Oblak otrovnog plina mogao je obuhvatiti bolnicu na Rebru ili brojne stambene objekte u blizini. U strahu pred JNA odmah sam naredio da se sve boce s ukapljenim plinovima trenutno izmjeste na sigurno mjesto izvan Zagreba. Ipak je na kraju zahvaljujući svojim vezama s Nizozemskom već krajem kolovoza uspio poslati tamo na zbrinjavanje ove opasne plinove. stečajni upravitelj je nastojao spremnike vratiti prvotnim vlasnicima i pokušao je kontaktirati s tada omraženim generalom Rašetom. Već te večeri sam dobio izvještaj od Civilne zaštite da je moja naredba izvršena. Kasnije se ispostavilo da se za te svrhe koriste mali spremnici od nekoliko kilograma. ali onda sam se jedne noći pred kraj rata probudio sav u znoju shvaćajući da ne znam gdje su otrovi završili i prijete li možda nekom naselju. Savjest mi nije bila mirna i ja sam već napisao upute za građane i zdravstveno osoblje ako negdje na nepoznatom mjestu dođe do istjecanja nekog od ovih plinova. Onda sam jedne lijepe nedjelje otišao na Sljeme u društvu starih prijatelja. kako se vidi iz slijedećih podataka. izaziva opekotine. Kupila ih je JNA negdje početkom sedamdesetih godina i predala RIZ-u kao sirovinu za njihove eksperimente u pripravi mikročipova. pa ih onda oni moraju i zbrinuti. Jedan od njih je bio bivši djelatnik Hospitalije i naravno da su teme razgovora skretale i na kemikalije. vrlo otrovno ako se udiše. sve ovisno o smjeru puhanja vjetra. ali nitko u tadašnjim strukturama nije se uopće sjećao nekakvih opasnih kemikalija iz RIZ-a. Ovaj je odbio bilo kakav razgovor. Jednostavnim izračunom moglo se zaključiti da bi razaranje samo jednog spremnika fosfina ili arsina moglo uzrokovati veliku katastrofu na području u blizini RIZ-a. Tvrdili su da je njegova tvrtka te kemikalije nabavila za potrebe JNA.

uzeo je nekoliko peleta tog proizvoda i stavio ih u najlonsku vrećicu s namjerom da ih primijeni u svom domu protiv miševa i štakora. Od tada sam potpuno uvjeren da s ovako opasnim kemikalijama mogu raditi samo ovlaštene i dobro obučene osobe. 211 . Najnapetiji doživljaj vezan uz Fostoksin dogodio se krajem milenija. Za fumigaciju se koristi aluminijev fosfid. Otac obitelji je ukrao nešto peleta Fostoksina s namjerom da svoj pljesnivi kukuruz na tavanu njima obradi. S njim se obavlja fumigacija brodova. Nije me uvjerio u to da svatko može primjenjivati Fostoksin. itd. Optimisti su smatrali da su Fostoksin ukrali radnici tvrtke s namjerom da na crno obave fumigaciju nekog broda. npr. silosa. Jedan kolega iz DDD poduzeća mi je u vrijeme zabrane primjene Fostoksina u prijevozu donio malu konzervu te kemikalije. Pesimisti su pak sumnjali da su možda otrov ukrali teroristi. koja je spavala u sobi odmah pokraj stubišta za tavanske prostore. Na to su se pobunili brodovlasnici budući oni često obavljaju fumigaciju tijekom prijevoza. koji mogu napraviti tešku diverziju u bilo kojem zatvorenom prostoru. jedan željezničar je ponukan pričama o izvrsnom sredstvu protiv svih štetočina. ali je trebalo dugo vremena da se naša Uredba stavi izvan snage. a građanima obavijesti o njihovu ponašanju u slučaju takvog strašnog događaja. skladišta hrane. S tom količinom otrova moglo se učiniti svašta. Pošiljatelj humanitarne pošiljke žita je u vagone stavio Fostoksin da se fumigacija obavlja za vrijeme transporta računajući na to da će primatelji dobiti garantirano čistu hranu. a potvrda je brzo stigla iz jednog našeg naselja. kakve se polulegalno prodaju u nekim zemljama za fumigaciju staklenika. kulturnih dobara zahvaćenih štetnicima. Imam je i danas u mojem oglednom skladištu opasnih kemikalija. Bilo je dovoljno da terorist istrese pelete iz jedne konzerve u kantu s vodom i učinci u zatvorenom prostoru bi bili katastrofalni. Kad smo doznali za taj događaj Uredbom smo zabranili uporabu bilo kojeg fumiganta u transportu. u kino dvorani ili crkvi. Došla je dojava sanitarne inspekcije da je netko iz loše uređenog skladišta DDD poduzeća u carinskoj zoni ukrao 7 spremnika od po 1 kg Fostoksina. Aluminijev fosfid kod nas je najčešće korišteno sredstvo za fumigaciju i koristi se u količinama od nekoliko desetaka tona godišnje. koji u reakciji s vodom daje fosfin i aluminijev hidroksid. Rijeka se počela pripremati za najgore. Posve je zaboravio da u kući živi njegova obitelj i da se fosfin kao plin širi u prostoru. ilegalno u fumigaciji staklenika. Moje prvo iskustvo s aluminijevim fosfidom pod imenom Fostoksin seže u ratne godine. vatrogascima i policiji o postupcima na mjestu diverzije. Zdravstvenim djelatnicima smo izradili upute o liječenju otrovanih. Rezultat njegovih aktivnosti je bila smrt voljenog unučeta. Onda je došla anonimna dojava o mjestu gdje su skrivena 4 spremnika Fostoksina i oni su hitnom policijskom akcijom uklonjeni.Inače na tržištu se rijetko javlja ukapljeni fosfin. a nije ništa znao o njegovim opasnim svojstvima. Smrtno mu je stradala kći. Međutim.

uprava je željela preseliti skladište u Ravnice. Nikom skladište nije smetalo. kako bi bili sigurni da je metoda dobra za uklanjanje ukupnog preostalog fosfina iz fumigiranog skladišta. Jednog dana početkom ovog milenija nazvao me bijesni privrednik urlajući u telefonsku slušalicu tako da sam je morao odmaknuti daleko od uha. toksikološka svojstva su mu svakako prilično dobra za sve zločeste namjene. Međutim. Još jedno zanimljivo iskustvo me veže uz fosfin. jer su najbliži stambeni objekti bili daleko od njega. Prijetio se tužbama na sve strane što mu ometam uspješno poslovanje davanjem mišljenja graničnoj sanitarnoj 212 . pokvari neutralizator? Na kraju je završilo tako da se potpuno odustalo od nabave lješnjaka i od tada Kraš kupuje negdje vani gotovu smjesu kakao maslaca i lješnjaka. ali nikad nije otkriveno tko je bio počinitelj tog teškog djela. Ja sam predložio da se po završetku fumigacije sav zrak iz skladišta vodi u neutralizator fosfina i tako zaštiti građane i okoliš od njega. Uspjeh pokusa je bio potpun. Kraš je imao skladište lješnjaka u Ivanić gradu uz sam ulaz na autocestu i tamo se obavljala redovita fumigacija. pa više nema problema s fumigacijom. Međutim. vrlo otrovno ako se udiše.Ona preostala 3 spremnika vjerojatno je netko iskoristio za poslove u fušu. Što ako se npr. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem-vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Arsin je jako važan u proizvodnji solarnih ćelija i moje zanimljivo iskustvo vezano je uz tu primjenu. jer bi fosfin nakon završene fumigacije širio nepodnošljiv miris po češnjaku okolnim naseljima. Pokus je dogovoren i obavljen u Ivanić gradu uz puni nadzor i brojna mjerenja. T+ F+ N ARSIN (CAS 7784-42-1) VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-26-48/20-50/53 (vrlo lako zapaljivo. kako bi se skratio put između skladišta i proizvodnih pogona. Izgleda da nije baš imao dobra fizikalno-kemijska svojstva za primjenu. Naravno da se u Ravnicama nije mogla samo tako obavljati fumigacija. Njega su svi uvijek spominjali kao potencijalni bojni otrov. Tijek njegova izvođenja je prikazan na slici gore. koji nikad po mom znanju nigdje nije bio korišten. Arsin Red je da pišem o arsinu odmah nakon fosfina zbog mojih već opisanih ratnih iskustava s ta dva opasna plina u vremenima Domovinskog rata. ali članovi uprave su postavljali dodatna pitanja.

Radio je s arsinom godinama i nikad se nikom od njegovih radnika ništa nije dogodilo. Ne može ga se ispustiti u okoliš. a sad nekakav tamo toksikolog daje toksikološko mišljenje kojim zapravo njemu onemogućava rad. fosfin ili cijanovodik.inspekciji da je njegova sirovina arsin vrlo jaki otrov. Posebno često bilo je korištenje u poljoprivredi kao na slici lijevo. Razvrstava se u otrove i po tome je prikaldniji za fumigaciju nego npr. Naime. npr. građana i okoliša. Vlasnik tvrtke bio je strojar i nitko ga nije upozorio da je ukapljeni arsin u spremnicima od 1 kg izrazito opasna kemikalija. Inače arsin danas predstavlja težak problem zbrinjavanja i drži se na skladištima u očekivanju rješenja. Metilbromid Oko ove tvari mnogo je kontroverzi i nesigurnosti. Spominjem ga zbog toga što brojni poduzetnici ne znaju s čim rade i kakvu opasnost njihova djelatnost može značiti drugim ljudima i okolišu. a njegovim izgaranjem nastaju izrazito opasni arsenovi oksidi s kojima nitko ne zna što početi. svatko tko uvozi opasne kemikalije mora i morao je uvijek imati posebna rješenja ili dozvole za rad s njima. Kad sam mu ponudio svu stručnu pomoć za ishođenje rješenja o radu postao je mek kao pamuk i slučaj je završen na opće zadovoljstvo. Ne samo da ne smije uvoziti taj arsin nego ga ne smije koristiti u radu zbog velikih rizika za zdravlje njegovih radnika. kao na slici lijevo. Mogu se jedino odložiti u rudnike soli u očekivanju da ova civilizacija neće nazadovati i da će opasna kemikalija do vijeka vjekova ostati pod punim nadzorom. za tretiranje zemljišta prije sijanja duhana 213 . kako se vidi iz njegovih opasnih osobina. Ako nije imao takvu dozvolu nije smio niti uvoziti niti koristiti takve kemikalije. Pustio sam ga da se ispuše i onda objasnio da njegovo neznanje nije isprika za protuzakonito postupanje. Radilo se o tome da su mu zaustavili robu na granici sumnjajući da je ilegalno uvozi. Prije desetljeća ili više korišten je izrazito često na različitim mjestima.

Potpuni prestanak korištenja metilbromida nastao je na samom kraju milenija kad su stigle preporuke o zabrani njegova korištenja zbog toga što učinkovito uništava ozonski omotač. Taj slučaj je izazvao veliko uzbuđenje među ljudima koji se bave DDD aktivnostima i od tada su metilbromid nerado primijenjivali. Nekoliko godina nitko ga u nas nije koristio. a onda su se razmnožili kukci čije larve uništavaju drvo. dišni sustav i kožu. crkvama ili drugim objektima od velikog umjetničkog ili povijesnog značenja. ali bio je izrazito važan fumigant unatoč njegovih opasnih svojstava. Jedno od najgorih iskustava se dogodilo u Lovranu u prvoj polovici devedesetih godina. 3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R68-23/25-48/20-36/37/38-50-59 (moguća opasnost od nepovratnih učinaka. kat. itd. otrovan ako se udiše ili proguta. Obavljana je fumigacija jedne crkvice zbog crvotočine na drvenim oltarima i drugim umjetninama izrađenima od drva. ali barem u strogo kontroliranim prostorima. Širenje se moglo zaustaviti samo zabranom korištenja drva koje nije tretirano učinkovitim sredstvom. T N METILBROMID CAS 74-83-9. Sumporov dioksid O sumporovom dioksidu većina ljudi zna samo kao o polutantu nastalom izgaranjem pretežno fosilnih goriva poput ugljena i nafte. Zaista na mjestima velikih energana nastaje u golemim količinama i s tim onečišćenjem se najčešće povezuje nastajanje kiselih kiša kao 214 . Mi smo imali s njim neugodnih iskustava zato što ima veliku molekulsku masu i rado se spušta na tlo i nakuplja se u rupama ili udubinama. opasno za ozonski sloj. Za restauratore je to bio fumigant izbora za korištenje protiv svih mogućih nametnika u galerijama. Evo njegovih značajki.vrlo otrovan za vodene organizme. instrumente.i drugih biljaka te posebno rado u staklenicima. Muta. Tamo si je našao prolaz kroz jedan podrumski prostor i počeo je puniti mali podrumski stan u kojem je stanovalo troje mladih ljudi. Radilo se najviše o pakirnom drvu (za voće i povrće. Znatno manje je korišten kod fumigacije skladišta hrane. Dvoje se teško otrovalo. Nakon toga je ponovo započelo učestalo njegovo korištenje. a treći koji ih je zatekao u teškom stanju zbog ranojutarnjeg povratka u stan imao je slabe simptome otrovanja i preživio je nesreću. Izvršitelji fumigacije su smatrali da su obavili izrazito dobru hermetizaciju prostorija.). Međutim. Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. što su pokazivala i mjerenja koncentracija metilbromida pokraj svih zidova crkve. nadražuje oči. on je našao nekakve pukotine u podu i temeljima crkvice te se kao mali potočić spustio na cestu i prešao preko nje.

Naš Gorski Kotar stradava zbog onečišćenja iz sjeverne Italije. Prije nekoliko godina sam čitao izvještaj Chemical Abstract System (CAS) o njihovim bazama podataka. Vinari baš nisu dobro obučeni za baratanje ukapljenim plinovima. Od tih brojeva se čovjeku može zavrtjeti u glavi. Granična količina za izradu plana intervencija je 50 kg. a teške posljedice bi se mogle očekivati barem 100 m uokolo takvih objekata. Skupo plaćeno neznanje Nikad nije bilo sporno da je naše nepoznavanje prirode kemikalija veliko. istina u nekim specifičnim područjima. Nas u Hrvatskoj je to 215 . posebno crnogorične. a zabrinjavajuće je to što za samo beznačajan dio njih zna da li se koriste igdje i koja su njihova toksikološka svojstva. Nadam se da će nadležne inspekcije shvatiti o kakvom se problemu radi i da će poduzeti propisane mjere. SO2 CAS 7446-09-5 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23-34 (otrovno ako se udiše. Njegova opasna svojstva u malobrojna ali teška. Imali su upisane osnovne podatke uključujući CAS brojeve za približno 21 milijun tvari (uglavnom sintetizirane i manjim dijelom izolirane iz nekog prirodnog materijala). izaziva opekotine) Naravno da sesumporov dioksid koristi u praksi kao čisti ukapljeni plin. ali se javlja problem čuvanja takvih spremnika i sprječavanja nesreća. Jednostavnim simulacijama se dobije krajnja točka dometa za najgori mogući slučaj u ruralnom području 640 m te u urbanom oko 300 m. Osobno sam bio najviše iznenađen kad su vinari počeli prije nekoliko godina uvoziti ukapljeni sumporov dioksid. Zapravo je to bio pokazatelj kako naši vinari na moderniji način obavljaju dezinfekciju svojih bačvi.smrtonosne pojave za šume. a te su težine boce sumporova dioksida. Smatra se da je uzročnik bolesti dišnih putova. posebno kod aktivnih vulkana. posebno u djece u onečišćenim područjima. Ne treba zaboraviti da se on u velikim količinama oslobađa i podzemnim aktivnostim. a sveukupno za oko 27 milijuna koliko toliko karakteriziranih kemikalija (onih 6 milijuna odnosi se uglavnom na smjese tvari izoliranih iz prirode poput različitih ulja ili minerala). a posljedice mogu biti značajne. To znači da bi unutar vinarije svi izloženi radnici bili trenutno mrtvi.

ali bez rezultata. ali ja sam joj savjetovao da u takvoj teškoj situaciji ostane u Zagrebu. Bolesnici ne umiru svaki drugi dan na hemodijalizi. U noći između četvrtka i petka zaključeno je da treba zatražiti pomoć ponajboljih hrvatskih stručnjaka za hemodijalizu. Od razudbe se odustalo budući je pacijent imao hepatitis C. Negdje prije 7 h drugog jutra nazvala me i izvijestila da su pronašli što je zajedničko. od dijalizatora do biokemijskih pretraga umrlih. što i jest pravi posao epidemiologa u takvim situacijama. Otišao sam sa sastanka pod teškim dojmom nesretnih slučajeva na Rebru i posvetio se pretraživanju Interneta. Takvo nakupljanje smrti moglo se smatrati epidemijom i naravno da je državna epidemiologica morala reagirati.neznanje teško pogodilo katastrofom s filterima za hemodijalizu tvrtke Baxter u jesen 2002. a onda je pacijent naglo i bez ikakvog uvoda ušao u agoniju. Nije bila sigurna što i kako treba učiniti. kad je umro mlad čovjek s istim znakovima kao prethodnih dvoje. ali se razvijalo strahovito brzo i pacijent je do dolaska liječnika već bio klinički mrtav. Pacijenti umiru na hemodijalizi. Negdje uvečer oko 19 h nazvala me predstojnica Službe za epidemiologiju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) tražeći od mene izvještaj o slučajevima s Rebra. a niti ja nisam imao neke ideje. a jedino što im je bilo zajedničko odnosilo se na filtar za hemodijalizu. Ona je pak odlučila iskoristiti noć za traženje zajedničkog nazivnika svih tih slučajeva. Bili su zabrinuti. pa sam odgodio sve poslove i uputio se na sastanak. a za razudbu takvih bolesnika nije bilo uvjeta na patologiji. Ličilo je to na srčanu kap. ali ih umire barem desetak godišnje. Mene je rano ujutro tog petka nazvao kolega i prijatelj ugledni kliničar s Rebra i zatražio da neodložno dođem na sastanak u 11 h u zelenu zgradu. Prvi dio hemodijalize se obavljao uobičajenom mirnom rutinom. pa se čistim slučajem dogodilo da u tri dana umre dvoje. mikrobiologiju. Onda su imali jedan miran dan da bi u srijedu na isti način i s praktički istom teškom agonijom umro drugi stari i bolesni pacijent. ali su sve tumačili slučajem. Shvatio sam da se događa nešto izrazito važno i vjerojatno neugodno. Ona nije uspijevala ostvariti kontakt s Ministarstvom zdravstva tijekom cijele noći. Nitko nikad nije naišao na sličan slučaj i sastanak je završio zaključkom da smo nemoćni i da svi trebaju obaviti pretraživanje literature sa svog područja i u razgovoru sa svojim suradnicima dati barem neku teoriju od koje se može krenuti u istraživanje. Onda je došao crni četvrtak. jer je ministrica bila nedostupna zbog nekog sastanka. Počelo se grčevito tragati za uzrocima stradavanja bolesnika. 216 . Pokušaji oživljavanja bili su potpuno neuspješni. Ništa se nije moglo naći što bi odudaralo od uobičajenog. pa je sve provjeravano. Tako je sazvan taj sastanak na kojem su stručnjaci pokušavali barem naslutiti što se moglo dogoditi. toksikologiju. itd. a njezin zamjenik je bio na putovanju u Austriju. vode. Zaključak je bio jasan da treba odmah zabraniti uporabu tog filtra na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. a bila je ponukana prijavom o strašnoj i brzoj smrti pacijenata na hemodijalizi tog dana na hemodijalizi u Požegi. istina ne tako burno kao rečeni čovjek. ali se smatralo da se to dogodilo zbog starosti i teških oštećenja organizma izazvanih brojnim bolestima. Izvijestili su nas o tri sumnjive smrti pacijenata s hemodijalize. Namjeravala je odmah krenuti u Požegu. Svi su pacijenti umrli na različitim dijalizatorima. jer nije isključeno da se slični slučajevi neće dogoditi u drugim hrvatskim gradovima. Počelo je u ponedjeljak kad je stari teško bolesni pacijent naglo umro za vrijeme hemodijalize s brzom i teškom pojavom simptoma te izrazito brzom smrću. Bilo mi je jasno da tog časa manjka Krizni stožer Ministarstva zdravstva proizišao iz ratnog Glavnog stožera saniteta. Hemodijaliza je odmah zatvorena zbog sumnje da se nešto nepredviđeno događa bilo s uređajima bilo s različitim otopinama korištenima u postupku. U svim slučajevima korišten je filtar P3 tvrtke Baxter. Nisam joj imao što reći osim potvrditi njezine podatke da se nešto slično dogodilo kojih mjesec dana ranije u Španjolskoj. ali da mi telefonski ne može ništa više reći. biokemiju. tekućine za hemodijalizu su bile kod većine različite i brojni drugi činitelji su bili različiti. godine i taj slučaj se naprosto ne može zaboraviti.

Cijelo prije podne te subote dobivao sam izvještaje iz HZJZ. Dopunili smo izvješće podacima da se sumnja na smrt troje pacijenata zbog otrovanja aluminijem. Onda je negdje oko 15 h poslije podne došao onaj konačni udar. ministrica zdravstva je tog jutra donijela kobnu odluku da epidemiolozi telefonski obavijeste svih četrdeset i više centara za hemodijalizu o zabrani korištenja filtara P3. a Ministarstvo zdravstva se počelo buditi tek negdje u večernjim satima. Ni tim izvješćem ministrica nije bila zadovoljna i mi smo konačno bili otpušteni iz ministarstva. Tek što sam stigao kući uslijedio je hitni poziv u Ministarstvo bez ikakvog obrazloženja zbog čega me tamo zovu. Međutim.Tadašnja ministrica zdravstva je Stožer ukinula odmah pri preuzimanju dužnosti ne misleći na to da rečena institucija ima bogato iskustvo u rješavanju kriznih stanja te da je okupljala stručnjake svih medicinskih grana. Tražili su od mene da napišem odmah izvještaj o smrtima na hemodijalizi u Sisku iz godine 1995. a ovdje se pustilo novinarima da to naprave. Zakazao je sustav kad centri za hemodijalizu nisu tijekom tjedna izvještavali HZJZ o sumnjivim slučajevima. Tog dana je na hemodijalizi u Puli umrlo četvero ljudi. ali da dovoljnih dokaza za to nema. koji odgovara na rečeni način. a on je bio vrlo odlučan. Morali smo pričekati odgovor ministrice. Zajednički smo napisali kratko izvješće s podacima što se u Sisku događalo. Došla je zapovijed da odmah okupim sve svoje suradnike te da cijelu noć tražimo po Internetu slične slučajeve. Nisam htio sam pisati to izvješće budući je u ministarstvu još uvijek boravio ugledni kolega iz HZJZ s kojim sam sudjelovao u rješavanju sisačkog slučaja. a da neizostavno moramo podnijeti izvješće na sastanku drugog dana u 9 h. Naravno da smo na jutarnji sastanak te nedjelje došli ništa pametniji nego dan ranije i jedino smo bili umorni od besplodnog pretraživanja podataka na Internetu. Kod mene osobno zato što se nisam sjetio da sustav telefonskog obavješćivanja ne valja. a ostali otrovani pacijenti da su uspješno izliječeni intervencijom centara za hemodijalizu u Zagrebu. Da su djelatnici centra bili obaviješteni o opasnosti u prijepodnevnim satima te su se tragedije mogle izbjeći i to je u svima nama izazivalo osjećaj krivnje. Vjerojatno moje kritike nitko ne bi poslušao. gdje je vladala atmosfera teške panike i nereda. Jedine dobre odluke odnosile su se na pokretanje potrage za uzrokom stradanja ljudi i za 16 h tog dana je zakazan pokus oponašanja hemodijalize na Rebru i uzimanja potrebnih uzoraka za kemijske analize. ali to su bile nažalost očekivane smrti zbog komplikacija hemodijalize kod teških bubrežnih bolesnika. Iz sata u sat je broj umrlih pacijenata s hemodijalize diljem Hrvatske bio sve veći. Mene su pozvali negdje oko 23 h u ministarstvo. Mudro ministarstvo bi odmah nakon slučaja u Puli obavijestilo građane o tragediji. Tek te večeri smo shvatili što je zapravo traženo od nas. ali da je bilo u mene pameti mogao sam se suprotstaviti. koji su povećavali moj šok. Ministrica je tvrdila da slučaj s Baxterovim filtrima nije ni prvi ni najgori u Hrvatskoj navodeći slučaj četrdeset mrtvih na hemodijalizama u Sisku zbog otrovanja aluminijem. a ja sam odgovorio da sam takav kakav jesam i da naprosto ne znam dati odgovore. Istina je bila to da je u Sisku ukupno zaista umrlo 40 bolesnika kroz period od 5 godina. ma što to značilo. 217 . a ja nisam imao nikakve ideje i to sam otvoreno rekao. Bila je u potpunosti nezadovoljna našim izvješćem i tražila je konkretne podatke. Nije bilo ni potrebno govoriti o bilo čemu budući se sastanak pretvorio u dokazivanje kako je ministarstvo postupili na jedini pravi korektni način i da nitko nije kriv ni za što. što smo poduzeli na sprječavanju i liječenju otrovanih te što je odmah nakon toga poduzeto na cijelom hrvatskom teritoriju u svrhu sprječavanja sličnih događaja. Tajnik stožera i nestručnjak za bilo koju granu medicine mi je te subote rekao da je trebalo ranom zorom nazvati Operativno dežurstvo MUP-a i preko njega na dva dana prekinuti sve hemodijalize u Hrvatskoj. Zatraženo je od mene da odmah dam odgovor što bi mogao biti uzrok smrti tih silnih ljudi. Vijest je među svim građanima Hrvatske izazvala teški šok. Posebno je naglašavala da za slučaj u Sisku nitko nije odgovarao i na taj način si je vjerojatno spremala alibi. Zamjenik ministra me pitao da kakav sam ja toksikolog.

Po mojem zahtjevu u istraživanje su uz HZJZ bili uključeni Institut za medicinska istraživanja (IMI) s biološkim pokusom te policijski institut Faust Vrančić. gdje se pokušavalo doći do zaključka. a od nas je zatraženo da u svojim bazama podataka provjerimo kakva su toksikološka svojstva pojedinih freona. Tijekom tog tjedna održavali su se svakodnevni sastanci analitičara uz izvješća o dobivenim rezultatima. ali je pri tim pokušajima i ona pala u nesvijest. Počelo je s vrtoglavicom i teturanjem. Jedna je pala u nesvijest i druga ju je pokušavala izvući iz prostorije. Kemičari su iz spektra masa zaključili da se radi o perfluoro-izobutanu. Kao prvo. Nazvao sam sve kolege s IMI i iz Imunološkog zavoda. Obavljen je detaljan liječnički pregled uz brojne biokemijske analize. ali nije se našlo nikakvog poremećaja. a on mi nije znao dati ali je rekao da sutra u ponedjeljak moram otići u 10 h na sastanak u Faust Vrančić. Kolegice iz MUP-a su uzele uzorke 6 filtara i pokušale na drugačiji način imitirati hemodijalizu. kad smo postavili pokus simulacije hemodijalize na nekoliko filtara. koji se također uključio u istraživanja. koja je izazvala smrt pacijenata. Tako se došlo do zaključka što je krivo za smrt više od dvadeset dijaliziranih bolesnika. ali treba naglasiti da je istraga naglo prekinuta. Nazvao sam zamjenika ministra zdravstva i tražio objašnjenja. Nikakvih dobrih rezultata! Onda me u nedjelju tjedan dana nakon početka pokusa nazvao kolega iz HZJZ i zatražio da se odmah i bez rasprave prekinu sva istraživanja. gdje su se vrlo brzo oporavile i vratile u normalno stanje. Prebačene su na Rebro. Provukli su kroz sloj vode iznad čudne tekućine jednu kapilaru i te pokušale pomirisati izoliranu tvar. Konačno su se izvukle na hodnik i puzajući došle do porte. najgore je ne analizirati greške u takvim događajima. Tog časa su nastupili problemi. Smatralo se da se u filtrima morala nalaziti neka opasna tvar. U ispircima jednog od filtara našli su na dnu vodenog sloja tekućinu koja se nije miješala s vodom. ovo je upozorenje da su tragična iznenađenja moguća s kemikalijama i da će se ponovo ovdje ili ondje dogoditi. Sastanak tog ponedjeljka u MUP-u donio je dramatične podatke. Dobile su nedvojbeni dokaz da se radi o nekom freonu i nakon toga su kao tipični kemičari pokušale saznati još po koji podatak. ona je počela te nedjelje u 16 h. Želim samo naglasiti dvije stvari. ali nitko osim nas Hrvata nije uspio otkriti uzrok stradanja ljudi na hemodijalizi. Svi pokusi su prekinuti. Za ovu priču daljnji događaji nisu važni. kojima sam osobno odnio uzorke na analizu. i prenio zabrane iz MUP-a. Odmah smo se svi uputili u HZT. jer je vjerojatno da će se one opet ponoviti na nekom drugom slučaju. Treba li to komentirati? 218 . Slični smrtni slučajevi su zabilježeni koji mjesec ranije u Španjolskoj te u manjoj mjeru u SAD i Indiji. koje su pogreške napravljene od strane hrvatskog zdravstva. Zbog toga je svaki ispirak iz filtara s jedne i druge strane membrane bio dragocjen i mi smo ih prikupljali kroz 2 h simulirane dijalize.Što se tiče analitike. a najvažniji su mi bili rezultati s IMI na biološkim pokusima. a toksikolozi su otkrili da je ta tvar izrazito otrovna i da se čak namjeravalo koristiti je u obliku bojnog otrova. Uspjele su je prebaciti u epruvetu i onda injicirati u vezani sustav plinski kromatograf-spektrometar masa. Kao stari iskusni toksikolog vidio sam da ti rezultati ne znače ništa. a ponašala se poput žive. a onda su se javili gastrointestinalni problemi te problemi s mokraćnim mjehurom. jer tako je naredio MUP. Ne zna se pouzdano kako je otrov dospio u dijalizatore (glupim pokusom ispitivanja protočnosti kapilara ili diverzijom). a ja nisam bio zadovoljan s takvom odlukom bez da znam razloge. itd. Nije mi znao reći zbog čega se pokusi moraju obustaviti. Ja sam samo u jednom susretu s istražiteljem razgovarao cijelih 4 sata iznoseći podatke i odgovarajući na pitanja. Kao drugo. Treba naglasiti još jednu činjenicu.

ali sve one postoje zbog građana. koji mnogima uopće nije važan. Opet ću se poslužiti udžbeničkom podjelom organskih kemikalija prema fizikalnokemijskim. ali boljeg imena nije bilo. ali isto tako i u malim obrtima u daleko manjoj mjeri. itd. posebno na radnim mjestima? O tome ću pokušati nešto napisati u tekstu koji slijedi. željeznica. Izlila se nafta u more zbog havarije na brodu i više nitko nije mogao ograničiti posljedice nesreće. lijekovi. itd. Samo iz Molva šalje se u hrvaska domaćinstva i industriju više od milijun tona zemnog plina. otrovi živih bića. ali biti će dani i neki primjeri iz hrvatskog iskustva. Što je s posljedicama dugotrajne izloženosti ljudi ovakvim kemikalijama. Moglo bi se reći da ih zapravo koriste građani bilo izravno bilo češće neizravno. Onda nije ni čudo što se s ovakvim kemikalijama najčešće događaju nesreće i što su ljudi na svom radnom mjestu ili čak kod kuće izloženi njihovu djelovanju. Činjenica je da su to organske kemikalije kao i brojni pesticidi. pa su nam različiti prometni putovi (more. sredstva ovisnosti. ceste. Treba jako čvrsto naglasiti da se većinu nesreća i stradavanja ljudi od kemikalija zataškava te da se zna za one slučajeve koji su procurili na ovaj ili onaj način u 219 . Ovo na slici bila je poznata nesreća s brodom Prestige i nije bila najveća koju pamtimo na tom svijetu. Istina je da u tom slučaju nisu stradali ljudi nego tek okoliš u Španjolskoj i Francuskoj na atlanskoj obali. Proizvode se i koriste u zaista golemim količinama. ali zato znaju biti daleko opasnije nego što su nafta i naftni derivati. Većina ovakvih organskih kemikalija stalno se prevozi između mjesta proizvodnje i korištenja. naftovodi ili plinovodi. Skoro 3 tone po Hrvatu. Eto. A koriste se svuda i na svakom mjestu.INDUSTRIJSKE ORGANSKE KEMIKALIJE Zapravo je naziv ove skupine kemikalija izrazito loše izabran.) zapravo zakrčeni kemikalijama. Ostale organske kemikalije dolaze u znatno manjim količinama. toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima. samo Hrvati uvezu godišnje u zemlju skoro 7 milijuna tone nafte iz koje se onda proizvode različiti derivati za korištenje ili čak izvoz u sličnim količinama u kojima se uveze nafte. rijeke. Od nabrojanih kemikalija razlikuju se po tome što se uglavnom proizvode u industrijskim postrojenjima.

a T1/2 oko 2 h. Mogu biti ravnolančani ili razgranati.javnost. a to ima logike i s toksikološkog stajališta. Zapravo se sva četiri zasićena ravnolančana ugljikovodika koriste na brojnim mjestima. acetilena ili vrlo opasnog 1. pa i s onim nezasićenima poput etilena i acetilena. Apsolutna većina nije otrovna. S9-16 (čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu. Ima ga svud oko nas i koristimo ga u golemim količinama. Naravno da se međusobno razlikuju po fizikalno kemijskim ali i opasnim svojstvima. a u određenim omjerima sa zrakom stvaraju se eksplozivne smjese. BUTAN CAS 106-97-8 R12 (vrlo lako zapaljivo). Za potrebe ovog odlomka biti će podijeljeni u plinovite. a ostala slobodna mjesta na atomima ugljika zauzimaju atomi vodika.3butadiena. pa će sa stanovišta istine ovaj tekst biti jako manjkav. Alifatski ugljikovodici Osnovna značajka te skupine tvari je u tome da su sastavljeni isključivo iz ugljika i vodika. tekuće i čvrste tvari. ali je zato većina lako ili vrlo lako zapaljiva. jer će biti riječi samo o onome što znamo. Prvo o onima koji praktički nemaju nikakvog utjecaja na ljudsko zdravlje. ali nema nakupljanja ELIMINACIJA: pretežno preko pluća uz slabu biotransformaciju. Nalaze se u zemljinoj kori u golemim količinama poput metana. Evo podataka o tipičnom od tih ugljikovodika. 220 . čega se vjerojatno svaki čitatelj sjeća iz školskog gradiva kemije. a to su svi osim spomenutog butadiena. koji naravno nastaje i u brojnim biološkim procesima razgradnje organskog materijala. ali također nezasićeni poput etilena. ako prije toga ne odletite u zrak. Ugljikovi atomi su međusobno spojeni najčešće jednostrukim vezama. Danas kad se govori o krizi nafte još uvijek se računa da će zemnog plina i drugih izvora ovih ugljikovodika biti dugo ljudima na raspolaganju. Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušiti) APSORPCIJA: preko pluća RASPODJELA: prolazi barijere. F+ VRLO LAKO ZAPALJIVO Izrazito lako je zapaljiv. Plinovi Među plinovite alifatske ugljikovodike spadaju prvenstveno oni zasićeni ravnolančani od metana do butana. Jednako je i s ostalim ugljikovodicima. ali one mogu biti između pojedinih atoma dvostruke ili čak trostruke. jer je jako dobar energent.

Nije ni opazila da joj stan puni gradski plin. Nažalost. Zbog toga morate više puta promisliti prije nego kupujete plinske grijalice ili bojlere. To jedino spašava život i zdravlje. takvih slučajeva bilježimo puno. koja je spasila život svojoj gospodarici. Najednom je iz čistog mira papigica počela kričati i onda je njezina gospodarica shvatila kako se užasno omamljeno osjeća.Svaki čas slušamo o eksplozijama ovakvih plinova u transportu ili korištenju.) o papigi ari. pogotovo u našim stanovima gdje se koristi plin kao energent. ali priča je završila tužno uginućem papigice. jer posljedica hipoksije ne mora biti samo smrt nego teška oštećenja stanica poput onih u mozgu. Evo jednog od njih. Najvažnije je shvatiti da vam prijeti hipoksija i odmah izjuriti na čist zrak. Nedavno sam čitao u dnevnim novinama (Vjesnik 09. a papigica je dala signal da nešto nije u redu. Česte su eksplozije plina u rudnicima ugljena gdje metan predstavlja stalnu prijetnju životima rudara upravo zbog moguće eksplozije. Rudari su u davnim vremenima nosili u okna kaveze s kanarincima i povremeno su gledali kako se ptica ponaša da bi mogli pobjeći prije nego što dođe do eksplozije. Mogla je i gospođa umrijeti. Kad bi vidjeli da je kanarinac klonuo ili uginuo znali su da treba hitno napustiti opasno područje. Treba reći i koju riječ o onim po zdravlje opasnim alifatskim ugljikovodicima. Mogla je poginuti naravno i zbog eksplozije. Gospođa je otvorila vrata i prozore te se tako spasila.2008.01. ali ne od otrovanja nego zbog nedostatka kisika. Plinoviti ugljikovodici ne ubijaju izravno nego na taj način da čovjeku uskrate kisik. Važno je jednako zbog stvaranja ugljikovog monoksida koliko i zbog ispuštanja inertnog alifatskog ugljikovodika da osigurate stalni dotok čistog zraka u svoj stan tijekom korištenja ovakvog energenta. 221 . a sama je uginula. To su slučajevi kad neki inertni plin ispuni zatvoreni prostor i na taj način smanji koncentraciju kisika na toliko nisku razinu da ga je nedovoljno za život zbog hipoksije. Dovoljno je da koncentracija kisika u zraku padne ispod 14% i svim živim bićima koja bez kisika ne mogu živjeti prijete štetni učinci.

barem ne na ovaj način kako mi živimo. Pretpostavljam da su razlozi za to jasni. a tipični predstavnik im je oktan. Pokreću naše automobile. Sad su počeli mjeriti benzen u zraku. 3 OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-45-46 (vrlo lako zapaljivo. pa je tako stanje i u Hrvatskoj. Čuli ste za oktanski broj? Evo njegovih značajki. što pak znači kako je dokazano da može izazvati karcinom u ljudi.kat. Potrošnja tekućih goriva je izrazito velika u svakom dijelu ove naše kugle zemaljske. Zar nije trebalo početi s mjerenjem tog plina u zraku potencijalno ugroženih dijelova grada Siska? Vjerojatno će s priličnim zakašnjenjem u program praćenja kvalitete zraka biti uključen i ovaj plin. Mi nemamo podataka o djelovanju te i sličnih kemikalija na zdravlje ljudi ili na okoliš. pogotovo kad se njegova opasna svojstva usporede s onim toksikološki inertnog butana. daju nam tako dragocjenu električnu struju i na stotine drugih mjesta su nezamjenjivi u očuvanju našeg standarda. Butadien ne samo što je karcinogen i mutagen nego ima štetan utjecaj na okoliš i zato mora biti pod profesionalnim nadzorom. a on je sastojak naftnog plina.3-BUTADIEN CAS:106-99-0 Karc. jer su istraživanja dugotrajna i skupa. ali na 1. Tekući ugljikovodici Oni su nam danas najvažniji i bez njih ne bi mogli zamisliti život. a nitko se nije bunio zbog karcinogenog benzena. griju naše stanove. koji nije namijenjen korištenju u domaćinstvu. može izazvati nasljedna genetska oštećenja) Taj butadien se stvara prilikom rafiniranja nafte i nalazi se u tzv.3-butadien nitko se nije sjetio. naftnom plinu. 1. ali ne možemo zanemariti činjenicu da pripada u karcinogene kategorije 1. koji se velikim dijelom koristi u industriji kao energent.T F+ 1. Bez njih se ne može živjeti. ali tada će biti kasno započeti istraživanja o njegovom možebitnom negativnom utjecaju na zdravlje ljudi i na okoliš. Mi uglavnom koristimo smjese tekućih ugljikovodika o čemu će biti riječi kasnije. Kod alifatskih ugljikovodika govorimo o onima s 5 do 16 ugljikovih atoma u molekuli. a sad pogledajmo one najjednostavnije od njih. Prisjećam se pri tome Siska u kojem su građani godinama protestirali zbog ružnih mirisa vodikova sulfida (sumporovodik ili H2S). kat. 222 .Muta. može izazvati rak.

a tipičan primjer su razni katrani i čak obični bitumen. Tako npr. kad smo mogli opeći osjetljive gradske tabane. O karcinogenim katranima biti će riječi kasnije. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. rijetko ti čvrsti ugljikovodici dolaze u čistom stanju. U najgorem slučaju možete se ugušiti zbog edema pluća (pluća se napune vodom). bez obzira na oktanski broj. ali možete lako očekivati ozljede različite veličine. a danas se prema njima sumnje povećavaju. U većini slučajeva vi ćete iskašljati ono što je dospjelo u pluća. a kod nekih od njih se sumnja na reproduktivnu otrovnost. a sad se posvetimo bitumenu. Do prije koju godinu su ih smatrali sasvim bezopasnima. Čvrsti alifatski ugljikovodici Sami po sebi u čistom obliku ovi ugljikovodici su praktički bezopasni. heksan i heptan spadaju u tvari otrovne ili vrlo otrovne za organizme koji žive u vodi.Xn F OKTAN (predstavnik tekućih) CAS: 111-65-9 ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO R11-38-50/53-65-67 (lako zapaljivo. Međutim. moram upozoriti na činjenicu da on ima oznaku R65 ili da može izazvati oštećenja pluća ako se proguta. Zadnjih godina se otkrilo da drugi slični tekući ugljikovodici imaju malo opasnija svojstva od oktana. Čak ni njihova zapaljivost nije Bog zna kakva. Rekli bi da to sve skupa nije ništa naročito. nadražuje kožu. ali se mogu koristiti npr. pogotovo zato što dolaze u golemim količinama kao sastavni dio naftnih derivata. Kad ih progutate oni snažno nadražuju sluznice probavnog sustava i povraćanje gotovo da je neizbježno. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. a nekakva upala dišnih putova je očekivana bez obzira kako inače dobro prošli nakon incidenta s gutanjem. Primjer su parafini za koje nitko do sad nije još dokazao da bi mogli predstavljati neku opasnost za ljudsko zdravlje. Tijekom povraćanja vjerojatno je da će dio sadržaja želuca biti aspiriran (uvućen) u pluća i onda nastupaju problemi. Tako je to kod većine ugljikovodika ili njihovih smjesa (naftni derivati male viskoznosti). Točno je da niti bitumen niti njegov proizvod asfalt nisu izravno opasni za 223 . Valjda je svatko od nas bos hodao po asfaltu i ništa mu se naročito nije dogodilo osim pri žarkom ljetnom suncu. Međutim. za izradu sviječa. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije.

Slučaj još uvijek nije završio i pitanje je kad će i kako završiti. Javlja se naravno dilema između industrijskog napretka i patnji potencijalno ugroženog pučanstva. Svi savjetnici i mjerači čistoće zraka na tom području su zakazali. itd. U izrazito dobrom sjećanju mi je ostao jedan izvid u Muć.ljudsko zdravlje kad su hladni i nepokretni. koji ne osjetite pri normalnim temperaturama. a jedan od rezultata bili su skupo plaćeni neučinkoviti filtri za pročišćavanje emitiranih para iz postrojenja. sredstvima za čišćenje. a svi u strukturi sadrže barem tri dvostruke veze između atoma ugljika. to što su sastavljeni isključivo iz ugljika i kisika. benz-a-piren). ali on govori da skoro ni jedna industrijska djelatnost ne završava bez utjecaja barem na kvalitetu života ljudi koji stanuju u blizini postrojenja. ksilen.) kao izrazito važna otapala korištena na brojnim mjestima. Uznemirenost i potpuna nemoć poticale su u stanovnika neracionalne reakcije. toluen. kad je zbog brojnih zdravstvenih poteškoća angažirano ukupno zdravstvo iz bliže i daljnje okolice do grada Splita. koji se grijanjem iz njega oslobađaju. Stavljaju se u promet u golemim količinama na području EZ. Aromatski ugljikovodici Misli se zapravo najčešće na benzen i njegove alkil derivate (npr. ali se ne može zanemariti niti kondenzirane policikličke aromatske ugljikovodike zbog njihovih karcinogenih svojstava. Čak ako nema utjecaja na ljudsko zdravlje. Dolaze dakle u otapalima za boje i lakove. a ne smije se zanemariti činjenica da većina tijekom uporabe završava u zraku ili okolišu. ali sadrži u svojoj strukturi neke opasne tvari. To je izrazito važan još uvijek zanemaren problem iako i mi u Hrvatskoj već imamo odgovarajući pravilnik o „hlapljivim organskim otapalima“ i nadzoru njihovih isparavanja (emisija) u zrak. asfalt nije jednostavan nego zapravo vrlo složena smjesa teških ugljikovodika. ali se zbog njega bune građani sa stanom blizu asfaltnih baza ili drugih postrojenja za primjenu bitumena. ali je isto tako činjenica da nekakvo globalno onečišćenje takvim tvarima ipak postoji. Tamošnji dužnosnici odlučili su otvoriti industrijsku zonu. Činjenica je da ih zračne struje raznose u različitim smjerovima i da se većina razgradi pod utjecajem sunca i atmosfere. Benzen 224 . To je lijepo selo iz Dalmatinske Zagore. Evo podataka o važnijim predstavnicima. ali je stanovnike najviše zasmetala tvornica za proizvodnju izolacionih materijala na bazi bitumena. Uselilo se nekoliko industrijskih postrojenja uglavnom vezanih za graditeljstvo. zagrijani bitumen jako smeta građanima. Naravno da u malim pakiranjima ulaze u domaćinstva za različite svrhe i potrebe. etilbenzen. Bitumen sadrži male količine karcinogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (npr. Međutim. Od samog početka rada postrojenja stanovnici navikli na svjež i čist seoski zrak bunili su se kako su znali i mogli. Većina ljudi upozorava na vodikov sulfid. razrjeđivačima i brojnim proizvodima za graditeljstvo i zaštitu strojeva. Mislim da se tamo dogodio jedan incident inducirane masovne histerije među seljacima. Zajedničko im je osim aromatskog karaktera. ali bez perspektive zbog škrte zemlje.

Također može nadraživati oči i kožu uz izazivanje crvenila i žarenja. kako se to vidi na slici pokraj teksta. Za okoliš i namirnice uključujući vodu norme su još oštrije. Prema tim propisima u maloprodaju se ne bi smjelo puštati ni jedan proizvod sa sadržajem benzena višim od 0. Uzimajući u obzir njegova podmukla svojstva našao se na europskim i hrvatskim listama ograničenja i zabrana za stavljanje u promet. može izazvati nasljedna genetska oštećenja.BENZEN (CAS 71-43-2) Karc. Može se stavljati u promet jedino za profesionalnu uporabu u posebnim pakiranjima većima od 20 l i s obveznim natpisom: „Samo za profesionalnu uporabu“. ali problem su njegovi učinci dugotrajnog izlaganja. Kod gutanja se javlja oznaka R65. opasnost od teških ozljeda zdravlja udisanjem. Najčešće se govori o mogućem izazivanju leukemije. a nije dopušteno niti kratkotrajno njihovo prekoračenje (KDK). nadražuje oči i kožu. O tome nešto više u kasnijim tekstovima. a to znači da često dolazi u svim proizvodima u kojima se nalaze naftni derivati (razrjeđivači. ovoj tvari. Bez benzena je teško zamisliti modernu industriju i zato se on dopušta za profesionalnu uporabu.2 T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R45-46-48/23/24/25-11-36/38-65.1%. ali se to ne odnosi na benzin koji smije sadržavati najviše 1% benzena. pa tako npr.kat. granica je 1. ali moguća je pojava raka i na drugim mjestima. štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta) Vjerojatno su već i gore dani škrti podaci dovoljni da se shvate opasnosti izlaganja. u izdahnutom zraku radnika 16 h nakon završetka radne smjene ne bi trebale njegove koncentracije biti više od 0. lakovi.5 µg/l. glabovolja. Za njega su propisane na radnom mjestu i tzv. 225 . boje. pospanost i naravno moguća nesvjestica. (može izazvati rak. Kat. U vodi za piće koncentracije benzena ne smiju preći 0. jer se npr.5 µg/l a za površinske kopnene vode kategorije I.Muta. ali uz sve propisane mjere zaštite radnika i građana izvan industrijskog objekta.12 ppm odnosno u mokraći na kraju radne smjene koncentracije fenola ne bi smjele biti više od 15 mg/g kreatinina). ali se danas još uvijek ne obavljaju dovoljno dobre kontrole. Vrlo strogo su propisane maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) u zraku na 5 ppm (part per million ili dio na milijun). posebno dugotrajnog. kod udisanja javljaju vrtoglavica. BGV (biološke granične vrijednosti). Učinci trenutnog izlaganja su najmanji problem. emajli i konačno automobilski benzin). na plućima ili koži. Uznemiruje nas činjenica što se on nalazi u nafti i tekućim naftnim derivatima. sredstva za čišćenje. 1. pa se za njega može reći isto što i za lako hlapljive alifatske ugljikovodike. lako zapaljiv. kao npr. u dodiru s kožom i ako se proguta.

ali postavlja se pitanje kakav je utjecaj na ljudsko zdravlje benzinskih postaja smještenih u gusto naseljenim područjima gradova. lakovi. Posebno je postalo teško ljeti za vrijeme tišine bez vjetrova. Istovremeno su završena već ranije započeta istraživanja županijskog zavoda za javno zdravstvo o onečišćenju zraka u gradu. a sve u sklopu istraživanja pobola Sičana od bolesti koje bi se mogle dovesti u vezu s onečišćenjem zraka. pa naravno da ga često nalazimo u proizvodima namijenjenima uporabi u kućanstvu. Nadam se da će se ti problemi riješiti u slijedećih nekoliko godina. Kod benzinskih para to se jednostavno može riješiti odvođenjem para iznad „pištolja“ tijekom punjenja automobilskih rezervoara te njihovo odvođenje na rekuperaciju vjerojatno pothlađivanjem. kao najveći onečišćivači zraka benzenom iskočile su dvije gradske benzinske postaje. Rezultati su bili neočekivani. Oni su izrazito senzibilizirali ne samo javnost nego i političke stranke županije. Stanje se zaoštrilo tijekom 2007. Istina je da su tu radilo o lokalnom onečišćenju. koja pak ispušta u okoliš između ostalih benzen. Toluen i slični alkilbenzeni Danas je on uz ksilen najčešće otapalo koje se nalazi u različitim proizvodima korištenima za zaštitu materijala (razrjeđivači. Problem je postao značajan kad je nekoliko metara sjeverno od postaje izgrađena visoka stambena zgrada. tj. koja je ometala sjeverne vjetrove u prozračivanju prostora oko postaje. emajli. kad stanari obližnjih kuća istočno i južno od postaje nisu mogli podnostiti smrad benzinskih para.Kod nas je po benzenu najpoznatiji slučaj grada Siska gdje se nalazi rafinerija. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 226 . pa je uslijedila ozbiljna tužba grada protiv rafinerije i njezinih odgovornih ljudi. boje. godine. strojogradnja i mnoge druge aktivnosti bez toluena kao sastavnog dijela brojnih proizvoda. kad će prema novim hrvatskim propisima emisije opasnih kemikalija iz različitih objekata biti smanjene. Ja sam na problem naišao početkom novog milenija kad su tražili pomoć stanari iz kuća smještenih vrlo blizu tamošnjoj staroj benzinskoj postaji. ali su rezultati nagonili na razmišljanje. Praktički se ne može zamisliti građevinarstvo.). itd. To je uostalom praksa u europskim zemljama. Nije uopće sporno da je prema količinama emitiranog benzena u Sisku apsolutno najveći onečišćivač upravo rafinerija. kad je udruga oboljelih od raka započela s brojnim akcijama u smislu smanjivanja koncentracija benzena u zraku na području grada.

Vjerojatno će se zadržati njegova široka uporaba. Kod nas će toluen biti zapamćen po slučaju onečišćenja vode za piće u jednog zgradi naselja Vrbani u Zagrebu. Mineralna ulja sama po sebi ne znače puno i sasvim su nespecifičan pokazatelj da nekakvih naftnih derivata ima u vodi. ali nisu poduzete nikakve mjere poput ustezanja izdavanja uporabne dozvole. Investitor je u prvoj polovici 2007. Obzirom na široku uporabu javlja se kao onečišćenje okoliša. koje su paralelno obavljene u Beču i Zagrebu dajući slične rezultate. Mene su pozvali zadnjih dana kolovoza i ja sam pretpostavio kako se radi o sindromu bolesne zgrade. Toluen je bio ipak nešto drugo zbog svoje 227 . U vodi za piće je kod nas MDK za toluen 1 µg/l. štetno: može uzrokovati oštećenje pluća ako se proguta. Zatražene su specifične analize aromatskih ugljikovodika. a opet je zbog manje opasnih svojstava i njegov MDK za zrak u radnom prostoru znatno viši i iznosi 200 ppm (KDK iznosi cijelih 500 ppm). možda zbog pritiska javnosti preko sredstava javnog priopćavana. Manje je hlapljiv od benzena i lakše je održavati čist zrak u radu s njim. 3 Xn F ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-38-48/20-63-65-67 (lako zapaljivo. a posebno se pazi na onečišćenje voda. Mineralna ulja su u vodi daleko premašivala MDK od 10 µg/l i znala iznositi više od 2. godine nalazom mineralnih ulja u vodi za piće na pipama iz nekoliko stanova jedne zgrade. godine u slučaj umiješala gradska vlast. godine pokušao čak 3 ispiranja ukupnih cijevi cijele jedne zgrade. koji je rođeni Zagrepčanin i bio je voljan pomoći. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Mnogo je manje opasan od benzena i oznaka o reproduktivnoj otrovnosti je relativno blaga. Stvar je počela još 2006.000 µg/l. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. ali bez uspjeha. moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod. Onda se tijekom kolovoza 2007. a onda je bilo kasno za bilo što učiniti. Savjetovao sam da se pozove iz Švicarske vrsnog stručnjaka za sindrom bolesnih zgrada. Stanari su se počeli useljavati u stanove još dok nije dobivena dozvola. a nisu nas suviše zabrinjavali nalazi etilbenzena i ksilena. kat.TOLUEN (CAS 108-88-3) Repro. pa je toluen sasvim sigurno kemikalija koja će slijedećih godina proći značajna istraživanja toksikoloških svojstava. Osobno sam se odmah vratio u Zagreb i kao toksikolog uključio u rješavanje problema. nadražuje kožu. Bilo nam je najvažnije da nema u vodi benzena.

građani tome ne vjeruju. kako u naseljima uz prugu Zadar-Knin-Zagreb tako niti u kućama smještenim pokraj uglavnom malih obrtničkih pogona za izradu predmeta od polimernih kompozita (npr. Međutim. ali i za pripremu vrlo vrijednog polimera polistirena. Gore je prikazana slika kad je zagrebački gradonačelnik obilazio vodocrpilišta i sporne hidrante kako bi pred novinarima pio vodu dokazujući na taj način njezinu zdravstvenu ispravnost. On je lako zapaljiv i štetan ako se udiše. Od toksikologa se tražilo da daju preporuke stanarima za što se takva smrdljiva voda može koristiti. Ima ih mnogo i nisu svi jednako otrovni za čovjeka i opasni za okoliš. Najgori su mu kronični učinci karcinogenosti. oni su dočekali oštru zimu na prelazu iz 2008. Godišnje se samo preko zadarske luke uveze do 50. Međutim. a mogu i ne moraju imati supstituirane alifatske lance. njegov miris je vrlo intenzivan i ljudi ga lako osjete. Bili smo sigurni da su rizici zbog dugogodišnjeg gutanja takve onečišćene vode izrazito mali. Međutim. Nekako istovremeno su se počele javljati sumnje u zdravstvenu ispravnost vode iz mreže zagrebačkog vodovoda i obavljene su brojne analize u kojima je dokazano kako je voda u gradskoj mreži potpuno ispravna. 228 . Policiklički aromatski ugljikovodici Policiklički aromatski ugljikovodici ili PAH-ovi (Policyclic Aromatic Hydrocarbons) skupina su složenih aromatskih tvari s dva ili više kondenziranih benzenskih prstenova. Uostalom. Jasno je da se moraju na svakom takvom mjestu poduzimati izrazito stroge mjere sprječavanja izlijevanja ove kemikalije. ali nađe se također u domaćinstvima gdje ga domaćice stavljaju u ormare radi uništavanja moljaca. jer mi nismo preporučili ni kupanje s tom vodom ili pranje rublja. Građani su bili ogorčeni. posijano je golemo nepovjerenje među građanima i novinarima. On se naravno na zraku vrlo brzo polimerizira i postaje potpuno bezopasan i nepokretan u okolišu. Na sastanku smo jasno zaključili kako ne možemo davati preporuke za ništa osim korištenja vode u svrhu ispiranja WC kotlića. koji se koristi u izrazito malim količinama. čija su opasna svojstva dana odmah dolje. ali bio je povišen samo u nekim uzorcima. ali nikad se nije moglo isključiti da će se nekome od stanara nešto dogoditi i da će to povezati s izloženošću zdravstveno neispravnoj vodi za piće. pa je trebalo stalno i oštro reagirati na članke o opasnoj zagrebačkoj vodi. Morali su odlaziti izvan zgrade do jednog hidranta i odatle kućama nositi kanistere vode za obavljanje svojih prijekih potreba. već sam neugodan miris i nalaz povišenih mineralnih ulja isključivao je uporabu takve vode kao sanitarne.reproduktivne otrovnosti. a najpoznatija je o dospijevanju nekog razrjeđivača na bazi ove skupine tvari u kućnu mrežu. ali valja naglasiti kako za građane nema opasnosti od karcinogenosti ili drugih vrlo teških učinaka. Pri tome se znaju događati i nesreće uz prolijevanje manjih ili većih količina stirena. Možda bi trebalo spomenuti još naftalen. za izradu čamaca koristi se smjesa stirena i nezasićenih poliesterskih smola). u 2008. Nije se uspjelo naravno pronaći primarni izvor onečišćenja i bilo je svakakvih teorija. Ovdje je izabran njihov najpoznatiji opasni predstavnik benz(a)piren. Međutim. uza sva obećanja i brigu ukupne hrvatske javnosti za građane Vrbana.000 t ove kemikalije i onda tranportira vlakom do Zagreba radi polimerizacije u toliko traženi polistiren. Drugi manje opasni derivati benzena Danas se najčešće koristi stiren kao sredstvo za umrežavanja polimernih kompozita. pa zapravo ne predstavlja neku veliku opasnosti. godinu bez zdravstveno ispravne tekuće vode u svojim stanovima. ali nikad nije dokazana karcinogenost u ljudi nego tek na laboratorijskom modelu.

koji riga u okoliš opasne ispušne plinove vjerojatno s visokim sadržajem tih opasnih tvari. a stvara se na brojnim drugim mjestima.2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-50/53-6061 (može izazvati rak. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. a što će pokazati budućnost vidjet će se. Automobilska industrija pak nastoji napraviti motore koji će emitirati što manje PAH-ova u okoliš. štetan utjecaj na plodnost. kod roštiljanja korištenjem ugljena. Proizvodimo ih svojim aktivnostima u velikim količinama i naravno da se traže načini kako barem smanjiti njihove nove količine emitirane u okoliš. Muta. ali je isto tako vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Prisutan je kao normalan sastojak nafte. može štetno djelovati na plod. kako bi ono apsorbiralo iz zraka opasne tvari. jer inače će se naći u našim namirnicama. 2. I na one što roštiljaju se 229 . 2.BENZ (a) PIREN CAS:50-32-8 Karc. a ne kao onaj kamion sa slike lijevo gore. izbacuju ga svojim ispušnim plinovima automobilski motori i to posebno oni na naftu ili dizel.kat. Toliko se o njemu za sad zna. Istraživanjima su ih našli jako mnogo uz autoceste i do 100 m udaljenosti s obje strane prometnice. Danas se nastoji posaditi ukrasno bilje pokraj cesta. Repro. kao npr.kat. može smanjiti plodnost. Glavni predstavnik je izrazito opasan za ljudsko zdravlje kod dugotrajnog izlaganja (karcinogenost.kat. štetan utjecaj na plod i izaziva preosjetljivost kože).

Uz naftu je prvenstveno vezana činjenica da je čovjek razbojnik. Međutim.pokušava već desetljećima utjecati da izaberu neko drugo gorivo za pripremu obroka na otvorenom. Međutim. Međutim. Nafta iz jednog izvora nije jednaka nafti iz drugih izvora kako po sastavu temeljnih tvari tako i prema sadržaju nečistoća. Ono što se stvaralo duge milijune godina u zemljinoj utrobi čovjek je opljačkao ili će opljačkati u svega dvije do tri stotine godina. a ja sam kao obično ustrajao sa zahtjevima da se mjere PAH-ovi. U slučajevima svih nesreća s naftnim derivatima ili u slučaju požara ja obvezno pitam jesu li mjereni PAH-ovi i tek nakon toga idem dalje u analizi. Odmah je proglašeno stanje pripravnosti i na svim mogućim mjestima se tražilo tragove naftnih derivata. kad je neka budala nakon krađe goriva iz tvorničkog rezervoara zaboravila zatvoriti ventil i dizel je nastavio slobodno curiti. a našao je najbolji put nizbrdo u tu veličanstvenu krašku tvorevinu. Očito je istarsko podzemlje onečišćeno svakakvim kemikalijama. ali i područje onečišćenja mora se regulirati bolje nego danas. a sve je veća potreba za njom. Neki od njih su dobro topljivi u vodi i procjeđuju se do podzemnih vodotokova odakle mi često crpimo vodu za piće. Tako su npr. pa se moglo očekivati da će onečišćenje stići u barem neke od istarskih vodocrpilišta. Radova o brojnim štetnim učincima PAH-ova je izrazito mnogo. Čim se opazilo onečišćenje krenulo se u sanaciju. a onda smo mogli razgovarati o ostalom. Smjese ugljikovodika Nafta Kako godine prolaze nafte je sve manje na raspolaganju ljudima. još uvijek je ima i otkrivaju se novi izvori nafte u različitim područjima naše planete. baš kao i mnoga druga hrvatska podzemlja. činjenica je da PAH-ovi predstavljaju danas globalno onečišćenje i praktički nema mjesta ni medija gdje ih ne možete naći. Sjećam se slučaja izlijevanja dizela u Pazinsku jamu. jer se rado nakupljaju u mastima biljaka i životinja. Pogledajte kako dobro izgledaju klipovi kukuruza na roštilju sa pougljenjenom komušinom. Onda je došao nalaz s jednog od istarskih izvora o povišenim koncentracijama PAH-ova u sirovoj vodi. ronioci detaljno istraživali sifon Pazinske jame utvrdivši da se na stijenama podzemnih špilja vide tragovi brojnih izlijevanja različitih naftnih derivata u jamu. bez obzira na sastav nafta u konačnici obično ima slijedeća opasna svojstva: 230 . koja vjerojatno sadrži PAH-ove. Ljudi najviše vole čiste (Slatke) nafte iz izvora u sjevernoj Africi ili iz Arabije. a baš tada su ih podzemni vodotokovi isprali zbog tko zna kojih razloga. a to predstavlja dobar razlog za stalni i bolji nadzor nad izvorima vode za piće. Zaključeno je da su ti PAH-ovi stari grijesi. Problem je u tome što se PAH-ovi ne javljaju samo kod termičke obrade mesa na roštilju nego se čak iz biljnih namirnica mogu razviti takvi spojevi. pa se tako došlo do sasvim neočekivanih otkrića. Zaista su svi pokušavali pomoći koliko se moglo. U već spominjanom slučaju sindroma bolesnih zgrada u zagrebačkim Vrbanima prvo sam postavio pitanje o mjerenju tih tvari i benzena. jer Istra je u podzemlju šuplja više nego švicarski sir. Njih istina nitko ne proizvodi namjerno radi stavljanja u promet. Naravno da ih se može naći u hrani. a koji puta ih zbog pomodnih razloga zna biti ekstremno mnogo. Treba na kraju reći da se PAH-ovi nalaze pri vrhu liste prioriteta EZ za istraživanje njihovih opasnih svojstava i da će vjerojatno slijedećih godina biti objavljene smjernice o tome kako smanjiti njihovu prisutnost u našem okolišu. Mudri ljudi kažu da je to bezgranična ludost i neki predviđaju krah civilizacije zbog tog razbojništva. a ona iz Rusije je znatno manje cijenjena zbog visokog sadržaja sumpora i zbog malog udjela posebno vrijednih lakih tekućih ugljikovodika. Analizom dizel ulja pokazalo se da nije sadržavalo znatnije količine PAH-ova i to nas je tješilo.

sumporom i drugim elementima.Nafta (CAS: 64741-67-9) Karc. a slijedeći da prolazi kroz europska strateška područja vode za piće u Gorskom Kotaru. koja se prevozi različitim transportnim sredstvima u golemim količinama. kat. može izazvati rak. Nafta sadrži brojne ugljikovodike i vjerojatno u nekima od njih ima tvari koje pridonose značajno njezinim reproduktivno toksičnim svojstvima. godine sudjelovao sam u ocjeni studije utjecaja na okoliš preuređenog naftovoda. Konačno. Osnovna mi je primjedba bila da je naftovod star i na nekim mjestima stradao zbog korozije tijekom Domovinskog rata. Već je naprijed rečeno da se nesreće s kemikalijama događaju najčešće u prometu. Koja će to budala zbog zarade od desetak milijuna dolara godišnje žrtvovati neprocjenjiva hrvatska prirodna bogatstva? I iskustvo me učilo da nikom ne treba vjerovati. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Siguran sam da niste znali ove podatke o nafti. Većina članova povjerenstva se usredotočila na prijevoz morem i probleme s balastnim vodama. a posebno je to značajka nafte. Tek u slijedećih desetak godina primjena novih uredbi EZ omogućit će nam uvid u sva opasna svojstva različitih nafti iz različitih krajeva. koji vodi od Omišlja do granice s Mađarskom odnosno drugi krak do granice sa Srbijom. a ja sam se vezao uz kopno nastojeći iskoristiti iskustva s dotadašnjom dopremom nafte iz Omišlja na kopno. I mi imamo jedan međunarodni naftovod. Najčešće se nafta prevozi brodovima i naftovodima. Sadrži ona brojne heterocikličke spojeve s dušikom. Tijekom 2005. nemetale u anorganskim oblicima. nadražuje kožu. 231 . a oni donose svoja opasna svojstva. kako bi se onda brodovima mogla slati na sve strane Europe. ali naravno da to nije prava istina. koji bi naftu iz Rusije prebacivao u velikim količinama do Omišlja. itd. Nafta je izrazito složena smjesa različitih kemikalija i danas se uglavnom ne zna točno za pojedine nafte kakva to sve opasna svojstva imaju. 2 T F N OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R11-38-45-51/53-65 (lako zapaljivo. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. ona sadrži i anorganske tvari poput soli metala.

bioremediacija bakterijama ili enzimima uz dodatak potrebnih hranjivih sastojaka). Potpisali smo konačno međunarodne ugovore o neometanom prijevozu nafte i naftnih derivata. Takvih i sličnih primjera je bilo još dosta. Benzin vaš. 232 . ideje naše (Iljf i Petrov. a simulacije o sadašnjem stanju naftovoda su pokazivale da su moguće izuzetno teške nesreće na svim dijelovima naftovoda. Zlatno tele) Evo kao prvo osnovnih podataka o benzinu. Na sreću se vatra ugasila sama od sebe zbog nedovoljnog dotoka zraka na veliko polje. Nije mi naravno žao nego sam ponosan na svoj skromni doprinos u sprječavanju daljnjeg uništavanja hrvatskog okoliša. Zemlja onečišćena naftom se mora vrlo pažljivo ozdravljati primjenom skupih ali učinkovitih tehnologija (npr. ali sam Bog zna koliko i kakvih opasnih produkata se razvilo u toj reakciji i oslobodilo u okoliš. Vjerojatno će Hrvatska na kraju prihvatiti nekakav ugovor o gradnji novog naftovoda za svoje potrebe i za potrebe Europe. Kako razlivena nafta baš i nije htjela gorjeti. jer su lako hlapljivi i lako zapaljivi sastojci isparili. Naravno da zaposlenici nisu bili spremni reagirati u takvim slučajevima. Zato sam glasovao protiv prihvaćanja studije i cijeli posao je naftašima propao.Gore je slika koja prikazuje kako se obavljala remediacija polja na koje je u području kraj Slavonskog Broda istekla nafta iz JANAF-ovog naftovoda na samom kraju dvadesetog stoljeća. Stručnjaci naše naftovodne kompanije odlučili su problem riješiti spaljivanjem onečišćenog tla. oni su brenerima potpaljivali vatru dok sve skupa nije počelo nevoljko gorjeti uz goleme oblake dima i relativno malo plamena. ali ipak možemo utjecati na to kakvim naftovodima će se nafta transportirati i kroz koje kopnene ili morske krajeve naše domovine.

Bilo mi je jasno da će se sve druge naftne kompanije prilagoditi našoj 233 . Osobno sam tražio od naše najveće naftne kompanije da prihvati činjenice i razvrsta svoje proizvode prema europskim pravilima. ali to ne znači da se smije zatajiti opasna svojstva tog goriva. kat.1%) (CAS: 86290-81-5) Karc. što se tiče maloprodaje na benzinskim postajama. kao ovo na slici ispod. nadražuje kožu. Tajiti takve podatke pred korisnicima zapravo je teško kazneno djelo. Benzin ovisno o sadržaju heptana. Piše da je karcinogen. 1 T F+ N OTROVNO VRLO LAKO OPASNO ZA ZAPALJIVO OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-38-45-51/53-65 (vrlo lako zapaljivo. i to u najmanju ruku R62 ili R63. heksana ili toluena može dobiti i oznake o reproduktivnoj otrovnosti. može izazvati rak. europski naftni lobi uspio ishoditi dozvolu za prodaju proizvoda s najvišim sadržajem benzena od 1%. Za benzin je. Kod nas se stvari vrlo sporo razvijaju. U EZ na benzinskim postajama stoje jasna upozorenja o opasnostima. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Naravno da to nije sve. Vidite li ono što vidim ja? Benzin ima na svakom mjestu gdje se toči u automobile plakat sa svojim osnovnim značajkama. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi.Benzin (sadrži benzen>0.

Međutim. ako njihov glavni konkurent to ne radi. Dizel gorivo se ne može usporediti s benzinom na bilo koji način. ali će se to vrlo brzo promijeniti. Istina. Očekujem da će ove godine početi primjena europskih standarda i na benzinskim postajama. Drugom polovicom 2007. Kad se radio državni dokument pod nazivom «Plan intervencija u zaštiti okoliša» netko je sasvim krivo prevodio s engleskog na hrvatski. Drvo bukovo je isto tako zapaljivo kao neka druga goriva. Nisu uostalom lude postupati prema europskim standardima. To se pogotovo vidjelo u naputcima za izradu interventnih planova zaštite okoliša. nekako je dizel izjednačen s benzinom. Međutim. Odbile bi kupce. kako u smislu označavanja tako i sprječavanja emisija lako hlapljivih tvari u okoliš. A dizel se jako razlikuje od benzina. a mnogi ga vrlo rado koriste kao ogrjevno drvo. a svi drugi će ih slijediti. a naš veliki lingvist je to preveo kao «benzin i druga goriva». To znaju oni koji se griju na lož ulje. 234 . Što se tiče zapaljivosti. Tamo se predviđalo obvezu izrade lokalnih interventnih planova za «automotive petrol and other petrols». Problem je u tome što je cestovni prijevoz brži i jednostavniji. ali ako slijedimo logiku zdrave pameti onda treba nabiti nogom u stražnjicu onog tko je radio takav propis i izbaciti ga na ulicu da si traži novi posao. Uostalom. ali mi na sreću nemamo iskustva s nesrećama u željezničkom prijevozu. Moram priznati da konkurenti kasne jako za njima. pa bi onda trebalo uvesti obvezu izrade interventnog plana za gaće i haljine svake prosječne žene. U krajnjoj liniji i moja krevetna posteljina ili kaput mogu biti gorivo. ali je manje siguran. administracija svojim greškama može stvari postaviti na nemoguće načine. a o naftovodima nešto ranije kad se pisalo o nafti. To se zna dogoditi i u željezničkom prijevozu s daleko težim posljedicama nego u cestovnom. ne smije se zaboraviti prijevoz naftnih derivata i sličnih spojeva. Zbog loših propisa. Možda još koja riječ o dizelu. zapuhali su u tvrtki INA neki novi vjetrovi i njezini mladi stručnjaci su vrlo rado pristali izraditi dokumentaciju svojih proizvoda sukladno onome što Europa traži. Ponekad su znali biti i veći katolici od pape. a vlasnici dizel motora zimi psuju onoga tko im je savjetovao da kupe auto na tako slabo zapaljivo gorivo. O problemima prijevoza morem pisano je na samom početku ovog poglavlja. jer one toga imaju puno u ormarima. Ne treba kriviti sanitarne inspektore i druge državne službenike što su bukvalno shvatili ono što piše u nacionalnom dokumentu od posebne važnosti. Međutim.tvrtki INA. ali krajem godine sve je sjelo na svoje mjesto i danas većina njihove dokumentacije slijedi europske standarde. a nerijetko se znaju i zapaliti. znamo da dizel baš nije lako zapaliti. neki mu dodaju oznaku upozorenja R10 (zapaljivo). Najviše nesreća se događa u cestovnom prijevozu iako željeznica igra također vrlo važnu ulogu u njemu. posebno s područja zaštite okoliša. Svaki čas se prevrću cisterne na cestama. Svakom pametnom i budalastom je jasno da je dizel gorivo i da se onda prema njemu treba ponašati jednako kao prema benzinu ili nafti. postavlja se pitanje je li za 5 m3 po našim propisima potrebno raditi lokalni interventni plan? Ja mislim da jest potrebno ako slijedimo propis. najveći dio naftnih derivata prevozi se zapravo cestom i nešto manje željeznicom. jer je propis jasan i jednoznačan. On ima oznaku R40 (ograničene spoznaje o karcinogenim učincima) te možda R52/53 (štetno djeluje na organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Međutim. a u većini slučajeva je uopće ne daju. Njega se ne mora ticati istina o svojstvima različitih kemikalija. to znači da sva goriva treba promatrati jednako kao benzin.

ali meni se činilo poučnim opisati nesreću s izlijevanjem benzina iz cisterne u Ljubuškom. Oni su pustili da dragocjena tekućina slobodno otječe u okoliš i onečišćuje ga. Moram priznati da sam bio zgrožen reakcijama stanovnika jednako kao i reakcijama pridošlih vatrogasaca. Ne znam zašto su tako razmišljali. Nitko se nije sjetio da bi se tijek događaja mogao izmijeniti. Još jednu stvar na ovu temu želim spomenuti. koje su sigurno držali u kućama zbog drugih potreba. Oni su nemoćno promatrali kako to prokleto dizel ulje curi iz cisterne i teče kroz dvorište sirotog seljanina. I susjedi su suosjećajno promatrali događaj vjerojatno sretni što se to nije dogodilo pred njihovom kućom. alifatske aldehide. Cisterna se zbog ljudske greške. Baš se nekako nezgodno prevrnula i ulje je niz blagu padinu počelo curiti u dvorište nekog seljaka. Mi iz zdravstva smo se usprotivili takvoj odluci dok se onečišćenje ne pojavi na vodocrpilištu. On nije dopustio zatvaranje vodozahvata. Vodoprivredni inspektori su bili odlučni zatvoriti vodocrpilište i čak su dovezli svoj «laboratorij istine» na mjesto događaja i počeli s mjerenjima. kako to obično biva. Oni se međusobno značajno razlikuju prema štetnim učincima na ljudsko zdravlje kao i prema ekotoksičnosti. Organski spojevi koji sadrže kisik u molekuli Prvenstveno se misli na alifatske alkohole. Za događaj je nekako saznala hrvatska vodopravna inspekcija i po nekoj samo njima znanoj logici zaključila da bi kroz krško podzemlje taj benzin mogao doći do važnog hrvatskog vodocpilišta Prud.Od svih silnih slučajeva teško je izabrati neki za ilustraciju stanja. Onaj tko i malo zna o analitici shvatiti će odmah o čemu se radi. Tvrdili su da mjere alifatske ugljikovodike i mi smo im u prvi čas vjerovali dok nismo shvatili da zapravo lupetaju. kojim bi se razliveno ulje odvodilo u seoski kanal. Još bi bilo pametnije da su suseljani donijeli sve plastične posude i bačve. Kad se dogodi izlijevanje kemikalija iz cisterni. Jedino je problem što danas malo tko zna koristiti štihaču ili lopatu. Mogli su si natočiti dizela za godišnje potrebe traktora ili peći na lož ulje. Ipak će biti podijeljeni u alifatske alkohole. koje je udaljeno tek nekoliko kilometara od slavnog sela Vid (bivša Narona). ali nije puno postigao svojim angažmanom. Očito je našim građanima potrebna barem ona osnovna edukacija o ponašanju u slučaju sličnih događaja. ali posljedice su se osjetile već tijekom tog dana 2002. metanol i etanol). Oni su imali nekakav spektrofotometar i kod neke po volji izabrane valne duljine su u sirovoj vodi mjerili apsorpciju svjetlosnog zračenja. pa čak i oni koji su vrlo slične struture (npr. a nama je ono bilo važno zbog toga što je opskrbljivalo južne otoke vodom za piće. aldehide i ketone te na aromatske fenole. ali je događaj pokazao kako budale mogu činiti štete ovoj zemlji samo zato što imaju nekakve činovničke kompetencije. prevrnula usred gradića i benzin je iz nje iscurio skoro u cijelosti. ili 2003. On i cijela obitelj dali su se u kuknjavu i zapomaganje u strahu da će im biti onečišćeno i dvorište i zdenac kemikalijom koja se vrlo sporo izlijevala iz cisterne. Bilo je dovoljno da netko samo prokopa kanal. Mi smo bili zgroženi takvim postupcima i odmah smo se pobunili. fenole i druge tvari. a drugi neće biti obuhvaćeni ovim tekstom. godine. Želim reći da se odluke kod nesreća ne donose na temelju predosjećaja nego činjenica. Sjećam se jednog slučaja s Podravske magistrale kad se prevrnula cisterna s lož uljem na ulici jednog manje mjesta. ali se onda vodopravni inspektor dosjetio da ukine dozvolu crpljena vode i tako je vodovod zatvoren. Te sasvim sirove i sasvim nepouzdane podatke proglasili su mjerenjem koncentracije ugljikovodika u vodi. Alifatski alkoholi 235 . nastane panika. Odmah su zatražili da se vodocrpilište zatvori. Naravno da nije bilo onečišćenja vode benzinom iz dalekog Ljubuškog. Pomoćnik ministra zdravstva se odmah uputio u Prud zaustaviti gluparenje.

a svojstva su mu slijedeća: METANOL (CAS 67-56-1) T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-23/24/25-39/23/24/25 (lako zapaljivo. u dodiru s kožom i ako se proguta) ANTIDOT ETANOL 236 .Metanol Najjednostavniji predstavnik metanol (samo jedan atom ugljika) je ujedno i najopasniji među tvarima iz ove skupine. otrovno ako se udiše.-opasnost od vrlo teških trajnih oštećenja ako se udiše. u dodiru s kožom i ako se proguta.

I kod nas se priča o navodnom događaju od prije gotovo 50 godina kad je neki ljekarnik zabunom prodao kupcu metanol umjesto etanola. U tim vremenima su građani često kupovali u ljekarnama etanol kako bi onda kod kuće dodatkom različitih ekstrakata i možda šećera proizvodili alkoholna pića za vlastitu uporabu ili za dobro poznato društvo. Treba naglasiti kako alkoholna pića koji puta sadrže metanol nastao prirodnim putem. Dakle. Metanol se kao jeftiniji od etanola znao dodavati u različite razrjeđivače. posebno u vozilima namijenjenima utrkama. problemi sa želucem. pa ne znamo što će se i kako događati u budućnosti. što se najčešće događa u Rusiji. a rezultat toga je bila katastrofa nekolicine ljudi. Metanol se zapravo pojavljuje jedino u takvim proizvodima za profesionalnu uporabu. Možda se metanol i bude primjenjivao kao alternativno gorivo za trkaće automobile. Može doći do tipične alkoholne kome uz brojne prateće učinke poput teške acidoze. kad često nije važno koliko je proizvod opasan nego koliko je jeftin. kako se vidi na slici ispod. sve jednako kao kod etanola. ali mu je cijena bez posebnih poticajnih mjera znatno viša nego benzinu.Jeftino je organsko otapalo i općenito industrijska sirovina. lakove ili emajle. Glavni problem metanola su njegovi vrlo toksični produkti. vrtoglavice i jasne znakove pijanstva. Danas proizvođači nerado stavljaju u promet takve proizvode sa znakovima opasnosti za otrove. koji imaju specifične učinke na očni živac. Danas ga sve više koriste za pogon automobila s motorima na unutrašnje izgaranje. Prednost alkohola nad benzinima je u tome što izgara u čistu vodu i ne može se očekivati nastajanje opasnih produkata poput onih koji nastaju korištenjem naftnih derivata. ako 237 . Taj se običaj vremenom izgubio i pretpostavljam da bi svaki normalni ljekarnik sumnjičavo gledao kupca litre ili dvije čistog alkohola. koja se proizvodi i koristi u velikim količinama. boje. ali opet ljudi dođu do njega i onda ga krivo koriste. Tada je postojala opasnost apsorpcije metanola iz takvog proizvoda kroz kožu u organizam. Posebni učinci metabolita metanola odnose se na oštećenja očnog živca. ali je prema snazi i čistoći izgaranja onda bolji vodik. pa će radije za miješanje upotrijebiti neki drugi alkohol koji je jeftin ali manje opasan. Nije mu mjesto u maloprodaji. Zapravo ga gledaju općenito kao alternativno gorivo uglavnom za pogon motornih vozila. često uz pojavu sljepoće. Kod niskih doza očekuju se euforija. Inače ostali učinci metanola slični su onima kod etanola. kasnija depresija središnjeg živčanog sustava uz glavobolje. a događa se da kriminalci plasiraju ilegalno na tržište alkoholna pića na bazi metanola.

država ubire dobre poreze na alkoholna pića. prvenstveno na jetrima ali također u središnjem i perifernom živčanom sustavu. Međutim. zdravstvo se stalno buni i traži ograničenja u prodaji alkohola zbog činjenice da ima velike troškove liječenja. Međutim. Otrovanu osobu treba što prije podvrgnuti hemodijalizi uz stalno davanje etanola. Kao i u slučaju metanola pokušava se etanol koristiti kao energent prirodnog podrijetla. Uvijek se može očekivati veće ili manje zaobilaženje zakona. pa se vrlo često radi u domaćinstvima te na veliko u tvrtkama za proizvodnju različitih vrsta alkoholnih pića. a niti podaci vezani uz pravne osobe nisu sasvim pouzdani unatoč vrlo pozornog praćenja potrošnje svake litre etanola u takvim tvrtkama.se na vrijeme ne poduzme ispravno i učinkovito liječenje. Jedino je afinitet etanola za taj enzim značajno veći nego što je to kod metanola ili npr. Naime. To znači da svakoj državi odgovara povećan promet alkoholnih pića. Ako se tretiranje započne na vrijeme onda je i nada u izliječenje velika. što je zapravo jako dobar mehanizam osiguravanja nadzora. pa je tako i s etanolom u različitim alkoholnim pićima. Zato vjerojatno taj pokus neće dovesti do stvarne opsežne primjene u praksi. etilenglikola. jer se time puni proračun. Zapravo se ne zna koliko se alkoholnih pića proizvede u kućnoj radinosti. A silno lako ga je napraviti. Probna priprava i korištenje etanola bilježe se u nekim državama poput npr. Etanol To je alkohol koji se najviše troši u domaćinstvima kao sredstvo ovisnosti ili tek kao sredstvo za postizanje boljeg raspoloženja. S druge pak strane. stručnjaci za prehranu bune se zbog toga što je sirovina za proizvodnju etanola obično neka žitarica ili druga biljka prikladna za prehranu ljudi ili životinja. a posebno je razlog u visokoj cijeni te u 238 . Zbog toga se u slučaju otrovanja metanolom treba što prije uzeti etanol na usta. Čak stručnjaci dokazuju kako su ukupni troškovi zajednice veći za liječenje od alkoholizma i pada radne sposobnosti ovisnika nego što država ubere porezima. On se ne razvrstava u opasne tvari osim što je lako zapaljiv i može u koncentriranom obliku nadraživati sluznice pa čak i kožu. gdje već postoje etanolske postaje za punjenje rezervoara automobila. Posebno je opasna dugotrajna izloženost etanolu. Treba dobro zapamtiti da se svi alkoholi metaboliziraju primarno preko istog enzima uz oksidaciju u aldehide i zatim kiseline. u većini slučajeva o kojima sam čitao liječenje je započinjalo kad je već bilo kasno i kad je očni živac već bio nepovratno uništen. Kod nas kao i u drugim dijelovima svijeta ima puno alkoholičara i troše se ogromna sredstva na njihovo liječenje. Međutim. Evo na slici lijevo tipične seoske pecare na otvorenom s pokretnim uređajem za pečenje rakije (kazan). kad dođe do neprolaznih poremećaja. ako je to moguće ili infuzijom kad je pacijent u komi. činjenica je da sve može biti otrovom kad se postigne prikladna doza. Brazila.

U praksi je korelacija koncentracija u krvi i izdahnutom zraku izvrsna. jer policija obvezno kod takvih osoba traži mjerenje koncentracije alkohola u krvi i mokraći. Zato je jedno vrijeme u Hrvatskoj bio na snazi zakon o nula promila alkohola u krvi vozača. Uostalom. Otrovanja etanolom su vrlo česta u svim dobnim skupinama. Možda se to može objasniti i činjenicom što su djeca osjetljivija na alkohol nego odrasle osobe. Mnogi znaju da alkotest nije sasvim pouzdan i da se ne može uvijek uspoređivati koncentracije nađene u krvi s onima u izdahnutom zraku. Koeficijent korelacije iznosi 0. a i svaki roditelj će se jako zabrinuti kad mu dijete dođe pijano kući. pa gospođa srednjih godina poput ove na slici može biti mirna u budućnosti kad je zaustavi policajac radi provjere alkohola u izdahnutom zraku. koje se lako može iskoristiti i za izradu alkoholnih pića. ako zna da ga pri odlasku kući na cesti čeka policija radi alkotesta. Formiranjem Vlade 2008. ali negdje na području 0.95. Već duge godine u nas je među primljenima u bolnice zbog otrovanja najviše muške djece u dobi 12-15 godina.5 promila slaganje je jako dobro. Odstupanja se obično javljaju kod jako visokih ili jako niskih koncentracija. Tko će ići s društvom na večeru u restoran. Problem se ne javlja kod nesreća u kojima ima stradalih.nemogućnosti kontrole takvog goriva. odrasli se uglavnom i ne javljaju liječnicima nakon što se dobro napiju. godine donijeta je odluka da s odredba o nula promila primjenjuje samo kod mladih vozača. a osobito su uznemirujuće statistike o alkoholu kao jednom od glavnih krivaca za prometne nesreće. Naravno da vozači ne vole testiranje na alkohol i da se boje rezultata testiranja. Država ima brojnih problema s pijanim osobama. ali su se pobunili proizvođači alkoholnih pića i ugostitelji tvrdeći da ih to uništava i smanjuje im prihode. Sporni mogu biti slučajevi kad se dogodi manja prometna nesreća bez ozlijeđenih kad policija ne traži dodatnu provjeru koncentracija 239 . što pokazuje da je slaganje rezultata u većini slučajeva jako dobro.

Naravno da se etilenglikol najviše koristi kao antifriz uglavnom u motornim vozilima. prvo nekoliko riječi o uporabnoj vrijednosti. Slijedili su ga i neki drugi vinari i nikom se od pilaca ništa nije dogodilo. Tu će vjerojatno u budućnosti biti puno rasprava i pokušaja osporavanja dokaza na sudu (npr. pogotovo ako su koncentracije negdje na razini oko 0. koja s ionima kalcija u krvi tvori netopljive kalcijeve oksalate. tek štetna tvar ako se proguta i to ne zbog njegovih opasnih osobina. No. Negdje između dva svjetska rata jedna mala farmaceutska tvrtka u Americi izazvala je pravi pomor djece svojim sirupom protiv kašlja. U različitim omjerima s vodom može se postići da se smrzava na različitim temperaturama. Neka našim vinarima tako što ne padne napamet. Etilenglikol To je najjednostavniji dialkohol. jer se etilenglikol izrazito jednostavno dokazuje u vinu. a meni su neki ostali u dobrom sjećanju. Problem je njegov glavni metabolit oksalna kiselina.46 (spriječiti dodir s kožom i očima. Nastao je strašan škandal o kojem se još godinama pisalo po novinama. a dobri koncentrati mogu izdržati bez smrzavanja i ispod -20 oC. Antifriz može čovjek kupiti na svakoj benzinskoj 240 . Događaj je imao velikog utjecaja na ponašanje proizvođača lijekova i više se takvi događaji nisu bilježili. ako se proguta hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati spremnik i priložene upute) Dakle. pogotovo kod visokih doza etilenglikola i izostanka pravovremene terapije. Evo prvo njegovih opasnih svojstava. kod spora s osiguravajućim društvima ili kod žalbi zbog oduzimanja vozačke dozvole radi pijanstva). Praktički svaki motor s unutrašnjim izgaranjem ima sustav hlađenja motora utemeljen na etilenglikolu. ali nije zakazao državni nadzor kvalitete vina. ETILENGLIKOL (CAS: 107-21-1) OZNAKE UPOZORENJA R: 22 (štetno ako se proguta) OZNAKE OBAVIJESTI S: 24/25. koji se vrlo često koristi makar ni približno ne kao metanol i etanol. Zato je najbolje da u slučaju kad ste sigurni u svoju nevinost sami tražite mjerenje koncentracije alkohola u krvi.5 promila.alkohola u krvi. Drugi slučaj dogodio se prije nekih 30 godina u Austriji kad je netko od vinara opazio da se dodatkom malih količina etilenglikola u bijelo vino značajno popravlja okus proizvoda. Etilenglikol se koristio za razne svrhe u prošlosti. a oni se rado talože u bubregu u obliku ružnih oštrih oksalatnih kamenaca. U sirup je zbog tehnoloških razloga stavljan etilenglikol a da nitko od odgovornih nije znao da je to opasna tvar. Kamenci su problem.

Zaboravio je na to da je među boce žestice negdje pred zimu gurnuo neoznačenu bocu s ostacima koncentrata antifriza. koji su Talijana natočenog etilenglikolom liječili isključivo mu dajući votku (tri standardna pića votke na sat kroz 3 dana) dok im se nije učinilo da je samoubojica izvan zdravstvene opasnosti. Da bi smanjili broj otrovanja danas proizvođači antifriza stavljaju u proizvod obvezno odbijajuće kemikalije s odvratnim i vrlo gorkim okusom. ali novinska vijest pokazuje da se i danas diljem svijeta događaju otrovanja s etilenglikolom.postaji i u mnogim dućanima. od gastrointestinalnih tegoba do jakog pijanstva s acidozom i možda čak komom. Većina naših bolnica nema mogućnosti mjerenja etilenglikola u krvi i onda se mora postupati prema proceduri: «Obavljaj hemodijalizu čim sumnjaš i nemoj žaliti žestoka alkoholna pića». Ljudi vrlo često kupe veće količine koncentrata nego što im je potrebno i onda ostatak preliju u najbližu bocu od piva ili mineralne vode te je stave u garažu ili podrum. Možda je zbog toga zadnjih desetljeća sve manje otrovanja etilenglikolom. Meni je najviše u sjećanju ostao slučaj starog pijanca. Enzim pod imenom alkoholna dehidrogenaza pak obavlja valjano svoj posao oksidacije etilenglikola do oksalne kiseline. Povukao je on 241 . a prije 20-30 godina znali smo učestalo primati na liječenje otrovane. Može to biti vinjak ili rakija.01. Onda u potrazi za alkoholnim pićem dohvate neobilježenu bocu i popiju toga više ili manje. a reklamira se njegova prodaja posebno u jesenskim i zimskim danima svake godine. Gospodin je dan ranije prilično mnogo pio ne birajući pića. a negdje oko ponoći mu je u stanu ponestalo alkohola. Zbog svojih opasnih svojstava drži se barem na potpuno odvojenim policama.2008) naišao sam na vijest iz Hine pod naslovom: «Liječnici votkom spasili samoubojicu» gdje se javlja o liječnicima u malom australskom gradu. Kad ga je tako lako kupiti isto je tako logično da se mogu očekivati otrovanja. ali naravno i djeca koja gutaju sve na što naiđu dok su u dobi ispod 4 godine. Ne vjerujem da su se stvari odvijale baš na taj način. Što se događa kad se popije etilenglikol? U prvi čas praktički ništa. a da stradalnik ništa lošeg ne sluti i onda nastupa zatajenje bubrega ili barem njihovo oštećenje. To je jedini sigurni način utvrđivanja je li potrebna još neka dodatna terapija ili nije. Ni jedan vozač u našim krajevima neće dočekati zimu bez antifriza. Možda su gora otrovanja kod kojih se zapravo ne osjete neki teži simptomi pijanstva i otrovani se ne uznemiruje previše. a svakako daleko od hrane i pića. a vrlo brzo na nju zaborave unatoč tome što su htjeli taj ostatak koristiti slijedeće godine za dopunjavanje hladnjaka. pa se uputio u podrum uzeti nešto kao anestetik prije odlaska u krevet. Važno je što prije potražiti pomoć u bolnici gdje će se vjerojatno nastaviti s davanjem žestokog pića i obaviti barem jedan postupak hemodijalize uz ispijanje žestokog alkoholnog pića za vrijeme postupka. Onaj tko uzme samo gutljaj takvog odvratnog antifriza sigurno će ga ispljunuti a ne popiti. Dobro je prije započinjanja hemodijalize obaviti analizu etilenglikola u krvi jednako kao što bi to trebalo napraviti nakon što hemodijaliza završi. Naravno da je do njega izrazito lako doći. U pravilu se etilenglikolom truju osobe koje si vole priuštiti alkoholna pića. kojeg je jedno jutro dovela vlastita žena zabrinuta za muževu sudbinu. a onda nastupaju kod viših doza tipični simptomi otrovanja alkoholom. Nedavno (10. Liječnici preporučuju što prije popiti alkoholno piće na bazi etanola i to čašu od 200 ml 40% alkohola.

a ona je kao obično bila pametnija od muža i odmah je sve shvatila Negdje je čula kako je taj antifriz jako opasan i da bi mogla izgubiti muža. . Među aldehide i ketone svrstavaju se tvari s krasnim mirisima pa bi ih se 242 . Treba ukazati na još jednu razliku sa stanovišta ljudskog nosa. itd. Sam sretno otrovani gospodin je zaključio pri odlasku iz bolonice: «Pijance Bog čuva!». a za jedan ugljikov atom duži acetaldehid je tek štetna tvar.nekoliko gutljaja prije nego što je osjetio da mu to piće ne odgovara. Drugi alifatski alkoholi Ima ih mnogo i često se koriste kao otapala u različitim privrednim područjima. Iznenađenje su bili rezultati mjerenja etilenglikola u krvi. Razlikuju se ponekad dramatično prema razini opasnih svojstava. Mirno je otišao u krevet negdje oko ponoći i zaspao. Otrovanom su izvađeni uzorci krvi i odmah je poslan na hemodijalizu uz povremeno ispijanje vinjaka. a bez nekih se ne može zamisliti ni život u modernom domaćinstvu (npr. Zato se čak koristi kao otapalo u farmaceutici. Odmah mu je natočio veliku čašu nekog vinjaka i ponudio mu da popije. Tu je gospodina dohvatio moj dragi prijatelj i suradnik inače stručnjak za otrovanja. ali se ponovo probudio negdje oko 6 h ujutro kad je žena počela ispitivanje o njegovim neobičnim noćnim aktivnostima. Brzo je dohvatio bocu s rakijom i otpio nekoliko gutljaja budući je već davno naučio kako se mamurluk najbolje liječi gutanjem žestokog pića. Posljedica otrovanja nije bilo osim što je gospođa supruga preživjela teške šokove. proizvodnja namještaja. a to joj se nije sviđalo unatoč svih njegovih mana. Sličan mu je glicerin. Njemu se čak ne dodjeljuje niti jedan znak opasnosti. butanol. Poslije hemodijalize su obavljene brojne pretrage funkcije bubrega i sve je bilo u najboljem redu. Svog poštovanog muža je hitno prebacila na Rebro i javila se na internu intenzivnu skrb. Otišao je ponovo spavati. formaldehid otrov s još nekim ružnim i sumnjivim osobinama. Istina je da se on također metabolizira u oksalnu kiselinu. ali su znatno manje opasni nego npr. Sve joj je potanko opisao o svom odlasku u podrum po piće i slatkastom piću loša okusa. Tako je npr. Oni su opasniji od etanola. metanol ili etilenglikol. boje i lakovi) ili npr. Misli se prvenstveno na propanol. toliko važni aceton). ali obzirom da ih ljudi ne uobičavaju piti ne predstavljaju skoro nikakvu opasnost. Ne tako velikima kao što je to slučaj kod alkohola. zaštita materijala (npr. Slične razlike kao između metanola i etanola. a razlikuju se tek prema broju ugljikovih atoma u molekuli. U međuvremenu je liječnik organizirao i laboratorij i odjel za hemodijalizu. Prije hemodijalize su one bile zabrinjavajući visoke unatoč tome što se otrovani baš nije jako loše osjećao. Gospon je bio oduševljen dočekom. Alifatski aldehidi i ketoni I ova skupina tvari se proizvodi i troši u velikim količinama. Mi smo stvar objasnili time da etilenglikol zapravo i nije mogao negativno djelovati. jer nikad do tada nije doživio da mu liječnici nude alkohol i to u tako velikim količinama. Od aldehida su najviše u uporabi formaldehid i acetaldehid. izopropanol. ali nije se puno brinuo. a kod ketona ne možemo ne spomenuti barem aceton i etil-metilketon. ali u daleko manjoj mjeri nego etilenglikol. a pripravke se može primjenjivati ne samo na kožu nego čak u obliku otopina za infuziju u vodi teško topljivih lijekova. Dohvatio je jednu bocu rakije isprobavši prije toga je li to pravo piće ili nije te ju je ponio sa sobom do stana. jer je gospodin stalno bio pijan zbog noćnih gutanja rakije. ali bez njih teško da može industrija. koji unatoč tome što ima čak tri hidroksilne skupine ne predstavlja nikakvu opasnost za ljudsko zdravlje i ne moramo ga se uopće bojati. a mi smo mu u redovitim razmacima vadili krv za razne analize. Zanimljiv je propilenglikol za jedan ugljikov atom duži od etilenglikola. ali su tijekom postupka padale sve do niskih nebitnih veličina. ali se probudio negdje oko 3 h ujutro s mučninom i neugodnim osjećajem u želucu.

a sad pogledajmo koliku nam on i kad opasnost predstavlja. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. nadražuje oči. 243 . a tako je jednostavan i sagrađen tek od jednog ugljikovog atoma te nešto malo vodika i jednog atoma kisika. 3 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-40-43 (otrovno ako se udiše. Evo mu svojstava: T FORMALDEHID CAS 50-00-0. Kat. Naravno da je onda i karcinogen kategorije 3. dišni sustav i kožu. ali ni u koncentracijam od nekih 5% ili više nije baš sasvim bezopasan. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost) Ne bi se baš moglo reći da je bezopasan. O učincima i simptomima će biti još govora kasnije. izaziva opekotine. Formaldehid Najjednostavniji je i najopasniji od sviju.moglo koristiti kao arome. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). takva svojstva ima kod koncentracija viših od 25%. Nosi slijedeće oznake upozorenja: R20/21/22-36/37/38-40-43 (štetno ako se udiše. ograničena saznanja o karicinogenim učincima. u dodiru s kožom i ako se proguta. Ovdje će biti spomenuti tek oni najvažniji predstavnici bez obzira koliko su opasni za ljudsko zdravlje i okoliš. Karc. Istina. u dodiru s kožom i ako se proguta. a neki teško nadražuju sluznice nosa kao i druge sluznice i njihov miris je nepodnošljiv.

Kad sam sedamdesetih godina počeo raditi na Rebru i često po prirodi posla zalazio na hemodijalizu stalno me tamo dočekivao intenzivni nadražujući miris po formaldehidu.). Naravno da se i kod nas na nekim fakultetima drže životinje ili pojedini organi u formalinu. plod teško oštećen nečijim teratogenim učincima.Najviše se formaldehid u obliku spoja uroforma (Schiffova baza između formaldehida i uroforma) koristi u drvnoj industriji za proizvodnju iverice i drugih materijala. Razrijeđen na koncentracije 5-10% izvrstan je dezinficijens i konzervans. Ne mogu ne spomenuti jedan 244 . koji je uživao konzervirati zanimljive organe. infuzijskih sustava i ne znam čega sve ne. a vjerojatno nije lako s njima raditi. a koža može postati preosjetljiva na njega. Koristi se također u različitim proizvodima za zaštitu materijala. makar bio u koncentracijama približno 5% nije ni malo ugodan. Tada je formaldehid bio izvrsno sredstvo za dezinfekciju ravnih površina. Kad ulovite nekog vodozemca ili ribicu naprosto trebate postupati prema uputama i vaša će životinja biti konzervirana duge godine. Ovi prsti zbog rada bez rukavica izgledaju loše. Sasvim je sigurno da nadražuje i kožu i sve sluznice. a obzirom da se bavio mozgom čuvao je konzervirane mozgove ili njihove dijelove radi potreba edukacije). Uz to se na njega javlja formaldehidsko crvenilo i kasniji dermatitisi. Možete takvu životinju čak poslati na identifikaciju u neku od institucija koje se bave takvim poslom za opće dobro. ali su ga na tom području potisnuli dezinficijensi boljih mirisa. Međutim. Jedino je s njim problem što ima nezgodna opasna svojstva. Izaziva kašalj kod udisanja. Imate čak muzej konzerviranih čuda na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (npr. Sjećam se jednog pokojnog kolege. nikad nitko nije rekao da formaldehid nije dobar dezinficijens. Profesionalni rad s formaldehidom. a da se o čuvanju kroz kraće periode ne govori. Koristio se formaldehid (a mislim da se još uvijek koristi) za dezinfekciju svega i svačega. u najmanju ruku vam cure suze iz očiju i javlja se na njima crvenilo. Nema te patologije koja ne čuva čak desetljećima ili cijela tijela ili organe u formaldehidu. Danas se u SAD prodaju «kitovi» za konzerviranje različitih organizama radi ovog ili onog razloga. Uz pretpostavku da ga nećete gutati ostaje još čitav niz njegovih opasnih svojstava. itd. dijete s dvije glave.

Izvidom i razgovorom smo lako zaključili da se radi zapravo o nadraživanju formaldehidom iz podnog grijanja. a izvođač nije razmišljao kakve materijale stavlja na pod. On je mutagen zbog svoje kemijske strukture. a prozračivanje je često ispod svake kritike. koje su često nestabilne i raspadaju se spontano. Možda je formaldehid dobar primjer za razmišljanja o lošoj zaštiti na radnom mjestu. godine kad su od nas zatražile pomoć bankovne činovnice iz jedne nove ispostave ne znam koje banke u Zagrebu. a pogotovo nema ni indicija da bi mogao to učiniti kod čovjeka. Mislim da su čak pokrenuti i sudski postupci traženja odštete radnika od poduzeća u kojem su godinama bili prisiljeni raditi s tom opasnom tvari. Dovoljno je to što djeluje nadražujuće i što može izazvati preosjetljivost kože da se zamisli svatko tko radi s takvom kemikalijom. Ako se njihovi nastavnici ne štite onda ni studenti neće shvatiti da je potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva pri njihovom kasnijem profesionalnom radu. One su se osjećale užasno nakon useljenja u nove prostore. godine sanitarna inspekcija je zabranila rad s formaldehidom na jednom fakultetu zbog izrazito slabog prozračivanja prostora. Što je s drugim učincima formaldehida? Ljudi se obično fiksiraju na njegovu karcinogenost i ja sam pisao nekoliko izvještaja ili mišljenja po narudžbi tvrki i pojedinaca. Mi smo dijagnosticirali o čemu se radi i preporučili banci da napravi temeljite građevinske zahvate kako bi uklonili izvor onečišćenja. a ruke je zaštitila prikladnim rukavicama. Nekima od njih se javilo prvo crvenilo kože. U svim slučajevima kod kojih sam davao mišljenja o štetama za zdravlje ljudi upozoravao sam da se ne treba bojati karcinogenosti. ali ne mora se raditi 8 h na dan u atmosferi zasićenoj parama formaldehida. kad kupite novi namještaj morate duge mjesece trpjeti nadražujući miris formaldehida. i da nema nikakvih dokaza o tome da može izazvati rak u životinja. Taj se formaldehid i inače oslobađa iz iverice. Radnica koristi osobnu zaštitnu masku za cijelo lice s odgovarajućim filtrom. ali se treba bojati kroničnih učinaka nadraživanja kože i svih sluznica te izazivanja preosjetljivosti.slučaj iz davne 1990. a kasnije upale uz razvijanje dermatoza po rukama i licu. Međutim. npr. Aldehidi se rado vežu na amine tvoreći Schiffove baze. onda je nastupio rat i ja sam zaboravio na banku. Moderna banka je uvela podno grijanje. Nažalost. Zato ni štete na DNK molekuli uslijed reakcije s formaldehidom nisu trajne i zato se formaldehid s ovog stanovišta ne smatra opasnim. Kad je prozračivanje prostora dobro uz pročišćavanje emitiranih plinova radi zaštite građana gotovo da nije potrebna nikakva zaštitna oprema. Ni skupo ni složeno! Iz iskustva znam da se ne može cijeli dan nositi zaštitna maska. koji uvijek sadrži neizreagirani formaldehid. Imale su stalno nadražene oči i dišne putove tako da su neke zatražile detaljne liječničke preglede. Ne znaju da je formaldehid karcinogen kategorije 3. Tijekom 2007. većina građana se uspaniči kad se spomene izraz karcinogenost i više ih nitko ne može uvjeriti da neće dobiti rak ako su radili s formaldehidom. kako se to lijepo vidi na slici pokraj teksta. Dobre ustanove misle na zaštitu svojih radnika. Radilo se o nekakvim ivericama iz kojih se normalno oslobađa formaldehid budući su građene postupkom miješanja pilovine i uroforma. ali sam kasnije vidio da ona tamo više ne postoji. Zamislite mlade lijepe žene koje nagrđuju dermatitisi izazvani tko zna čime. a to se sve skupa može spriječiti jednostavno pažljivim radom s ovom 245 . Posebno bi važnost zaštite radnika morali shvatiti naši fakulteti. jer oni odgajaju nove generacije. Kod nas u pravilu radnici ne nose nikakvu zaštitnu opremu.

Odmah smo od budnog MUP-a zatražili praznu cisternu za pretakanje. ali mi se učinio kao dobar primjer na kojem se može pokazati da svaka kemikalija može biti rizična ako se s njom ne postupa uz puno poštovanje. Neću dalje pisati o događaju. od kojih je jedna bila dobro držeća a druga prilično slabe građe i nekako tanka. Zaključili smo u tim ranim jutarnjim satima da osobnu zaštitnu opremu imamo. od toga da su svi ventili na cisterni bili nedostupni do poteškoća s generatorom struje kad smo počeli pretakanje. ali da nam puno toga manjka. Ne mislim da je formaldehid tako posebno opasan da mu moram posvetiti na zaštiti toliku pozornost. Tamo su u lobiju po podu i foteljama ležali vatrogasci i predstavnici inspekcija čekajući na moj dolazak. Zapovjednik vatrogasne postrojbe iz Karlovca me izvijestio o tome događaju i dao ocjenu stanja. Po mene je došla policija negdje oko 23 h i naredila da se odmah spremim za izlazak na teren. a ja sam preuzeo dužnost zapovijedanja u odnosu na ostale segmente zaštite pučanstva i malobrojnih francuskih turista od opasne kemikalije. a moji suradnici su sumnjali da bi to moglo biti nešto u vezi s Vitezom. Nije računao na vlažan i klizak snijeg i zato se dogodila nesreća. godine. Zapamtio sam čak i da je to bilo 1. neku amonijevu sol za neutralizaciju prolivenog formaldehida i dodatne podatke o formaldehidu. ali mi smo već iza ponoći stigli na mjesto događaja. Promet na tom dijelu Ličke magistrale bio je potpuno prekinut i išlo se zaobilaznicom. Dok sam se oblačio nazvali su me iz Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i rekli da se tamo na Plitvicama dogodila nekakva nesreća s nekom kemikalijom i da hitno odem s policijom tamo razriješiti problem. Tada hotel Jezero još uvijek nije radio i mene su odveli do jedinog otvorenog hotela Bellevue. Prema dokumentaciji prevozio je formaldehid. jer je tog dana vlažni snijeg na mjestu događaja napadao do visine od 70 cm. Ja sam od prvog časa sumnjao da se u cisterni ne nalazi formaldehid nego nešto drugo.opasnom kemikalijom. posjedujemo sisaljke i drugu opremu za pretakanje i da imamo volje nešto učiniti. svibnja po vrlo neugodnom vremenu. Vatrogasci su naravno stigli brzo. Vozač je poslušno parkirao i otišao u hotel gdje su čekali vozači ostalih teretnih vozila da se stanje na cestama popravi kako bi mogli odvesti svoje terete tamo kud su upućeni. pa je odlučio mimo zabrana okrenuti cisternu i vratiti se natrag u Karlovac. a izabrao je put Ličkom magistralom pa je onda namjeravao preko Dalmacije do Srednje Bosne. pa i u vašem domaćinstvu. Tijekom dana su stigli tražena sredstva i oprema. a o tome su govorile i listice opasnosti na vozilu te UN broj kemikalije. Možete isto primijeniti na svim drugim mjestima pri radu s kemikalijama. U vrijeme našeg razgovora pojavila se i specijalna postrojba zagrebačkih vatrogasaca obučena za djelovanje u slučaju kemijskih nesreća. Izgleda da je ipak malo previše zavirio u čašicu i onda mu se najednom hrabrost povećala. Kad je pokrenuo cisternu u namjeri da je okrene ona se naprosto odsklizala preko ceste u vrtaču preko puta klorne stanice plitvičkog vodovoda i naslonila na dvije bukve. gdje se nalazila poznata tvornica eksploziva. ali tako je to često 246 . Oni su se stavili pod zapovjedništvo karlovačkog zapovjednika. a uže područje oko hotela bilo je posve blokirano temeljnom i prometnom policijom. ali je sve skupa išlo krivim putem. Neki vozač je unatoč teških meteoroloških uvjeta pokušao svoju cisternu odvesti iz Slovenije do odredišta u Busovači. Vožnja po samo dijelom očišćenoj cesti nije bila ugodna. Završio bih ovaj dugi odlomak s jednim mojim doživljajem iz 1997. koji je vrvio iznenađenjima i sumnjama. ali nisu ništa mogli učiniti po noći i nisu imali čak ni opremu za rješavanje problema. reflektore za osvjetljavanje mjesta događaja u mračno doba dana. Na Plitvicama ga je zaustavila prometna policija i potjerala na ono veliko parkiralište između dva hotela.

Ni jedan od njih ne razvrstava se u vrlo opasne kemikalije nego im se u najgorem slučaju dodjeljuje svojstvo štetnosti (Xn). Međutim. Područje nadzora nad pretečama sredstava ovisnosti ostalo je u nadležnosti ministarstva za gospodarstvo. boja i lakova nego se neki čak koriste u domaćinstvu za različite svrhe. Njegova opasna svojstva su zanemariva. jer su mu vozači kamiona bili izrazito važni i sigurni gosti. ali se može naći i u drugim kozmetičkim preparatima. jer aceton služi tek kao otapalo u sintezi. ali uvodim ga u tekst samo kako bi pokazao da treba posvetiti koji puta pozornost i relativno neopasnim kemikalijama. Međutim. koje se koristi kao arome u različitim kozmetičkim proizvodima. a ako je i reaktant lako ga je zamijeniti s nekom drugom tvari. Drugi aldehidi i ketoni Mnogi kratkolančani aldehidi i ketoni koriste se na različitim mjestima. jer dobro otapa brojne boje i druge nanose na predmetima iz kućanstva. Danima kasnije smo saznali da cisterna uopće nije prevozila formaldehid nego bezopasni uroform. jer oni osim acetona moraju sadržavati još brojne dodatke za njegu noktiju Aceton je bitan jedino za uklanjanje laka s noktiju. Od tada je na moj zahtjev zabranjen promet kamionima preko Plitvičkih jezera. sredstava za čišćenje. a većina od njih imaju znak opasnosti za nadražljivost i rijetko kao tvari štetne za okoliš. jer se njegove koncentracije znaju povećati u krvi i mokraći kod loše nadzirane bolesti.slučaj u praksi. pa ja imam pravo biti ponosan na moju ulogu u zaštiti te veličanstvene prirodne ljepote. koje se mogu naći u domaćinstvu. Trebalo nam je 36 sati nakon mog dolaska na Plitvice da konačno obavimo pretakanje i da se možemo opustiti ponosni na svoj dobro obavljeni posao spašavanja Kozjaka od teškog onečišćenja formaldehidom. Mislim da je to pretjerivanje. Uostalom. kao npr. jer se koristi na različitim mjestima. Meni i mojim suradnicima aceton je zadavao teške glavobolje sredinom prvog desetljeća 21. Danas oni imaju dovoljno turista bez obzira što ih je Dalmatina zaobišla. a svoje mjesto imaju i oni složeni. a jedino drugo opasno svojstvo je nadraživanje sluznica kod ljudi kad je u čistom stanju. stoljeća. Naravno da velika većina žena i poneki muškarac koriste pripravke s acetonom. a opasnosti za veličanstvene prirodne ljepote jezera su dramatično smanjene. etilmetil ketona i drugi. Njegova najvažnija primjena je kod uređivanja noktiju. a kod čovjeka ga treba pratiti pri nadzoru zdravlja dijabetičara. acetaldehidu. Uporaba im nije ograničena samo na kemijsku sitnezu ili izradu proizvoda poput razrjeđivača. slučaj je ipak završio pozitivno. Zanimljivo je da se odluci jedini protivio tadašnji direktor hotela. Najpoznatiji među ovim tvarima je svakako aceton. on je normalni produkt metabolizma u živih organizama. Ne bih želio ulaziti u kvalitetu takvih pripravaka. O svima od njih naravno da ovdje neće biti riječi nego samo o onima koje je autor po svom nahođenju izabrao. kasnije se pokazalo kako je odluka o zabrani prometa bila jako dobra i korisna za turizam na Plitvicama. Čak se nalazi na popisu preteča sredstava ovisnosti i zbog toga uvoznici acetona moraju ispuniti posebne uvjete prije nego im se dopusti uvoz. a s njima smo imali neraščišćene račune oko nadležnosti za 247 . Posebno mnogo se koriste aldehidi poput acetaldehida i butanona te mnogi ketoni poput acetona. Ne koristi se u industriji zbog relativno visoke cijene osim u nekim posebnim slučajevima. Ipak vrijedi o nekima od njih napisati koju riječ. Naravno da je lako zapaljiv. Aceton se nalazi također u brojnim preparatima za čišćenje površina različitih predmeta. Gotovo da ne bi trebalo o njemu pisati u ovoj knjizi o otrovima. pogotovo zato što se široko koriste i onda ipak predstavljaju određeni relativno manji rizik pri uporabi ili kod nesreća.

Uopće mi nije jasno koga su mučile činovnice iz tog ministarstva i protiv koga su zapravo ustrajale u uskrati rješenja uvoza. činovnici još uvijek mogu svoje komplekse liječiti na privredi i građanima. kad se sustav u zdravstvu još nije stabilizirao niti je bilo moguće dati ovlaštenja pravnim osobama za rad s kemikalijama. Nama u zdravstvu nisu mogle naškoditi niti su mogle promijeniti slovo Zakona o kemikalijama. Obično su drugi konstituenti takvih proizvoda značajno opasniji od alifatskih aldehida ili ketona. jer ih ukupno u Hrvatskoj po mojoj procjeni ima oko 30. ali je rasprava bila teška i dugotrajna. koji se u davna vremena diljem svijeta koristio kao dobar dezinficijens. a nama nikad nisu bili jasni njihovi motivi. Prvi nalazi u krvi stradalih osoba s Rebra govorili su o prisutnosti krezola u njihovoj krvi. a mora se priznati da neki od tih vrlo složenih aromatskih organskih tvari imaju važna ljekovita svojstva. običnom fenolu. Svi toaleti pokraj Zida su intenzivno mirisali na krezol. pa su onda u svom emocionalnom bijesu zapravo samo škodile privredi. tj. Fenoli Skupina fenola je izrazito velika. Odmah sam odbacio bilo kakvu mogućnost da su troje stradalih osoba na rebarskoj hemodijalizi imali veze s povišenim unosom krezola u organizam. No. Moje osobno iskustvo s krezolom mogu povezati s Baxter katastrofom. fenola ili krezola. U jednom trenutnu su upravo na acetonu počeli maltretirati uvoznike.gospodarenje kemikalijama. 248 . a toksikološka svojstva predstavnika su izrazito različita. Podaci iz očevidnika HZT o otrovanjima praktički niti ne spominju takve tvari. Bilo je to u prelaznom periodu stavljanja na snagu Zakona o kemikalijama. I jedan i drugi imaju sve manju važnost u životu modernog čovjeka. a praktički to nitko od pravnih osoba nije napravio. Oni se nalaze u različitim složenim proizvodima s čak do dvadeset različitih komponenti i obično ne doprinose značajno opasnim svojstvima proizvoda. ali se prema njima ne treba nemarno ponašati kod uporabe. Ovdje će biti govora samo o industrijski zanimljivim tvarima poput npr. ali krezol se mogao naći i u krvi svih drugih bolesnika koji su bili tada dijalizirani na Rebru. koju su prema svojoj osnovnoj dužnosti bile dužne štititi.000. Evo njegovih opasnih svojstava. Većina među njima nema nikakve toksikološke opasnosti. O drugim predstavnicima alifatskih ketona i aldehida ovdje neće biti govora. posebno oni izolirani iz različitih biljaka. Neće biti dobro ovoj državi dokle god se to bude toleriralo. Ministarstvo gospodarstva je odbijalo dati rješenja o uvozu «strašnog» acetona tvrtkama koje nisu ishodile nova rješenja za rad s kemikalijama. Ovdje će biti riječi samo o glavnom predstavniku tih tvari. jer nisu važni s toksikološkog stanovišta. pa na njih treba obratiti pozornost kod izbora mjera zaštite ili prilikom liječenja otrovanja. jer je barem jedan tamošnji «stručnjak» vidio jedinu mogućnost stradanja bolesnika zbog relativno bezopasnog krezola. a ja sam zadnji put osjetio miris krezola (inače prirodni metabolit u organizmu čovjeka povišen kod nekih posebnih stanja poput zatajenja bubrega) prilikom posjete Kineskom zidu za vrijeme jednog važnog međunarodnog kongresa 1996. godine.

Bilo je to vrlo zanimljivo iskustvo. u dodiru s kožom i ako se proguta. moguća opasnost od nepovratnih učinaka).Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. jer sav fenol i građevinski materijal proglašeni su opasnim otpadom. Izgleda da Slovenci nisu dovoljno pozorno proučili što kupuju. ali je nakon teške krize i raspada prodao zemljište sa svim objektima tvrtki Merkator iz Slovenije. Smatra se da je pranje kroz 1 sat minimum. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša tražilo je zbrinjavanje opasnih kemikalija i građevinskog materijala onečišćenog kemikalijama prije nego se počne pripremati teren za izgradnju trgovačkog centra. (CAS 108-95-2) Muta. kako se to može vidjeti iz slijedećeg teksta. baš kao kod anorganskih lužina. u dodiru s kožom i ako se proguta. putem kože i ako se proguta. jer su ih iznenadile goleme količine različitih kemikalija preostale u kupljenim objektima na budućem gradilištu. a posjeduje brojne druge štetne učinke kod dugog izlaganja. moguća opasnost od nepovratnih učinaka) OTROVNO Definitivno je jasno da u čistom stanju on nije bezazlena kemikalija. Tako sam uspio spremiti u moju zbirku suludih uputa onu o postupanju u slučaju nesreće tijekom prijevoza fenola iz njegovih skladišta do mjesta za spaljivanje. Tamo je nekoć imao svoje pogone Chromos. a to je da dekontaminaciju nakon polijevanja njegovim otopinama treba obavljati pranjem s vodom što je moguće duže. zbog toga što su u program izvršitelji krenuli puni neznanja o opasnostima fenola. Naredio sam da se ukupan fenol mora zbrinuti spaljivanjem u postrojenju PUTO kao i žbuka onečišćena fenolom. Nije bolje ni s njegovim otopinama. kako u industriji tako i u domaćinstvima. Tako je zatražena i moja pomoć u izradi procedura zbrinjavanja opasnog otpada. Najviše su ih iznenadila barem dva skladišta fenola s proteklim rokom uporabe. Sreća je da se fenol koristi sve manje. kao što nemamo ni danas. pa se ne moramo bojati njegovih učinaka. «U slučaju polijevanja fenolom tijekom transporta odmah zaustaviti vozilo i stati pod tuš. Postoji jedna značajka fenola na koju ipak treba upozoriti.FENOL. izaziva opekotine. Uputa je bila kratka i jezgrovita. jer je otrov i nagrizajuća tvar. Tek pri koncentracijama između 3 i 10% dobiva oznake upozorenja R20/21/22-34-68 (štetno ako se udiše. Koristiti sapun prilikom pranja. Nakon toga skinuti odjeću i zatražiti od vozila u prolazu prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove.kat. jer drugog načina zbrinjavanja opasnog građevinskog otpada nismo imali.» Treba li komentar? 249 . Moje zanimljivo iskustvo s fenolom vezano je uz izgradnju Merkator centra na uglu Vukovarske i Heinzelove ulice. Kod koncentracija 10% ili višim zadržava ista opasna svojstva kakva su naznačena gore. Nadzor izvršenja zadataka bio je izrazito pozoran i sve se kontroliralo. a niti industrijske hale nisu bile prihvatljive zbog povišenih koncentracija fenola u njihovoj žbuci. O ostalim kemikalijama po podrumima neću pisati. 3 T OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-48/20/21/22-68 (vrlo otrovno ako se udiše.

Točno je da će djelovati na pokrivene dijelove vaše kože kao nadražljivac i može se pojaviti crvenilo povezano sa žarenjem. One mogu biti vrlo korisna biljka. Mravlja kiselina se u niskim koncentracijama javlja u prirodi. pa će tome biti podređena i rasprava ovdje s težištem na alifatskim kiselinama.Kiselina ima raznih Zaista je naš svijet pun različitih organskih kiselina ili njihovih spojeva s alkoholima. Alifatske kiseline S toksikološkog stanovišta ima smisla raspravljati jedino o kratkolančanim alifatskim kiselinama. U koncentriranom obliku dolazi samo u industrijskim procesima ili kao sirovina za silažu (kiseljenje) hrane za stoku. Uglavnom su slične prema svojim toksikološkim svojstvima. Posebno se često tako konzervira silažni kukuruz i životinje takav proizvod vole. koprive nisu za odbaciti. a čak i kod njih prilično značajno opadaju razine opasnosti kako im se povečava dužina lanca. Nalaze se u brojnim biljkama. ne udisati pare. Prije puno godina seljanke su povremeno sjeckale koprive i 250 NAGRIZAJUĆE . Međutim. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti pomoć liječnika. nastaju u procesima kontrolirane ili nekontrolirane biorazgradnje organskog materijala ili se pak proizvode u industrijskim procesima. ako nemaju nekih drugih posebnih supstituenata. Jednako tako nije mudro sjesti u mravlje gnijezdo budući oni ugrizom povrate na ranu sadržaj svojeg želuca s malim količinama mravlje kiseline. pri koncentracijama 25-90% ona nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine) da bi pri koncentracijama 2-25% ostale samo oznake R36/38 (nadražuje oči i kožu). Opet se mogu podijeliti na alifatske i aromatske organske kiseline. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba potražiti savjet liječnika-ako je moguće pokazati naljepnicu) Međutim. pa tako nije pametno ići bos u koprive koje inače rastu na neobrađenim tlima kao samonikla biljka. Tako je najopasnija mravlja kiselina sa svojstvima kako slijedi: MRAVLJA KISELINA (>90%) CAS 64-18-6 C OZNAKE UPOZORENJA R: 35 (Izaziva teške opekotine) OZNAKE OBAVIJESTI S: 2-23-26-45 (čuvati izvan dohvata.

Nisam nikad bio oduševljen s varivom od kopriva. Uostalom. Naravno da je vrištala i zapomagala. Trebalo je odmah na mjestu događaja polivenu ženu potpuno svući i obaviti temeljitu dekontaminaciju pranjem tekućom vodom. Danas više nije tako lako kupiti koncentriranu octenu kiselinu i to se dobro osjeti. pa je neiskusno osoblje zaključilo da je jedino pravo rješenje pozvati hitnu pomoć. Prije više od 15 godina zvali u me hitno iz jedne naše kliničke bolnice zbog teškog slučaja otrovanja mravljom kiselinom. ali može se jesti. Ljudi su vrlo često kupovali koncentriranu (ledenu) octenu kiselinu poznatu pod imenom „esencija“. Kod nje je prvo došlo do teških oštećenja kože. Druga važna karboksilna kiselina je octena sa sličnim opasnim svojstvima kao mravlja.davale ih živadi. a onda se iz natopljene odjeće mravlja izuzetno brzo i dobro apsorbirala u krvotok. pa su se otrovanja znala događati u kućanstvima. Razlika je jedino u tome što se octena smatra nadražujućom za oči i kožu kod koncentracija 10-25%. Ja se sjećam da su se posebno patke veselile vitaminski bogatim komadićima lista koprive. Slučaj se nije smio odigravati tim smjerom. a ispod tih koncentracija gube se sva njezina opasna svojstva. Osobno sam na samim počecima svog rada u toksikološkom laboratoriju 251 . ako već s njom dolazite u kontakt. Korištena je na zaista brojnim mjestima. Naravno da se koprive koriste i u kozmetici. koja je inače slobodno hodala po dvorištu. Koncentrirana mravlja kiselina je nešto sasvim drugo i trebate je se čuvati. a problemi su se ranije s njom javljali u kućanstvima jedino u vrijeme kiseljenja povrća za zimnicu. posebno kod pranja kose. neki rado mlado lišće koprive koriste za pripravu prihvatljivog variva. To naravno znade svaki građanin i koristi razrijeđenu octenu kiselinu svakodnevno u kuhinji ili za stolom. potpunu hemolizu krvi te zatajenje jetara i bubrega. Tamo su mogli samo ustanoviti teške opekotine kože na gotovo cijelom tijelu. a razlozi za to su brojni. Bio je petak poslije podne i u uglednog tvornici nije bilo na vidiku nekog iskusnog inženjera kad je puknuo spremnik s mravljom kiselinom i zalio mladu čistačicu. Obavljeno je nekoliko transfuzija krvi i nekoliho hemodijaliza. Hitna pomoć je stigla vrlo brzo i mladu ženu s odjećom natopljenom mravljom kiselinom prevezli su do najbliže bolnice. ali žena je ostala teški invalid (oštećeni jetra i bubreg). U tom slučaju javile bi se teže opekotine kože. ali ne i ono ostalo što je sirotica proživjela.

. Aromatske organske kiseline To je izrazito velika skupina kemikalija. a koriste se na brojnim mjestima i na 252 . a hidrolizom tih masti nastaju soli (obično kalijeve) masnih kiselina praktički bez ikakvih opasnih svojstava bez obzira na koncentraciju u kojoj se javljaju. a ne može škoditi niti procesu recikliranja. itd. I njih je mnogo. U prirodi masne kiseline dolaze kao esteri s glicerolom (uobičajene životinjske ili biljne masti odnosno ulja koja jedemo svakodnevno). jer naravno da osim tih teških oštećenja probavnog sustava uključujući usta dolazi do apsorpcije vodikovih iona u krvotok. Međutim. nitro skupina. Naravo da u prirodi dolazi tek u vrlo niskim koncentracijama i da tada nema baš nikakvih opasnih svojstava osim što ima izrazito snažan miris po smrdljivim nogama. Nabavljaju je u papirnatim vrećama. U svojoj proizvodnji koriste limunsku kiselinu. Znale su popiti različite ali uglavnom male količine ove opake kemikalije i obično nisu preživljavale. ali u takvom obliku dolazi samo za posebne profesionalne svrhe. inspektorica zaštite okoliša je drugačije mislila i proglasila te vreće s malo preostale limunske kiseline opasnim otpadom te naredila njihovo zbrinjavanje u spalionicama opasnog otpada. inspektorica nije htjela prihvatiti moje mišljenje i u jednom času sam bijesno zaključio da kad limun padne s grane nastaje onečišćenje okoliša limunskom kiselinom.vidio mlade žene otrovane esencijom.000 kuna godišnje za zbrinjavanje „opasnih“ papirnatih vreća. Naravno da nikad nisam čuo za otrovanje maslačnom kiselinom. Naravno da ni to nije pomoglo i tvrtka je nastavila plaćati Austrijancima 100. koja u čistom obliku ima znak opasnosti R36 (nadražuje oči). Tako je npr. Rečeno je da porastom duljine lanca kod alifatskih kiselina slabe njihova opasna svojstva. One u čistom stanju prema europskim direktivama imaju oznake upozorenja R38-51/53 (nadražuje kožu. pogotovo ako se na aromatskom prstenu ili alifatskom dijelu nalaze specijalni supstituenti poput halogena. ali ovdje će biti spomenute tek one jednostavne. Međutim. Neću ovdje dati ni jednu sliku teško ozlijeđenih osoba. jer stvarno užasno izgledaju. Prognoza je u pravilu loša. ali moram dati jedan primjer neznanja kod prepoznavanja opasnosti. koje se nakon toga smatralo sekundarnom sirovinom za recikliranje papira. koje se samo razmuti u vodi i popije kao osvježavajući napitak. a pogotovo ne za otrovanja masnim kiselinama. Ja sam u svojem mišljenju napisao da takav otpad ne može predstavljati baš nikakvu opasnost za radnike niti u jednom času recikliranja papirnog otpada. Nema smisla spominjati sve moguće druge kiseline iz našeg okoliša. Svojstvo nadraživanja se gubi kod koncentracija ispod 20% kad dođemo s njom u kontakt kao slobodnom kiselinom. pa su teške štete na organima poput jetara i bubrega neizbježne. a kod posebnih sireva se ljudima taj isti miris jako sviđa. maslačna kiselina u koncentriranom obliku nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine). taj miris je relativno neugodan samo u određenim čas ranije spomenutim okolnostima. To su zapravo osnove za izradu svakakvih sapuna bez kojih nam je teško zamisliti civilizirani život. Pomoć je od mene zatražila ugledna tvrtka. a ispod tih koncentracija više nema nikakvo opasno svojstvo. U koncentracijama između 5 i 10% zadržavaju joj se oznake upozorenja R36/38 (nadražuje oči i kožu). Kod gutanja se javljaju teške erozije gornjih dijelova probavnog sustava uz krvarenja ili čak rupture jednjaka. koja stavlja na tržište razne vitaminske preparate u obliku prašaka. Međutim. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi).

razne načine, od onih što se smatraju lijekovima (npr. acetil-salicilna kiselina) ili industrijskom sirovinom. Toksikološke razlike među njima su male i najbolje ih je pokazati na primjeru benzojeve kiselina. U čistom obliku ona ima oznake upozorenja R22-36/38 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu). Razrijeđena ispod 20% gubi sva ova opasna svojstva i ne predstavlja nikakvu prijetnju za zdravlje radnika koji s njom rade. Slično je sa salicilnom, koja se koristi kao dobar konzervans kod spremanja zimnice. Možda neki ljudi ne vole ni čuti da im se kemikalija poput salicilne kiseline stavi u hranu, ali sasvim sigurno kod tako niskih koncentracija neće donijeti nikakve štete uživateljima pekmeza od višanja ili ukiseljenih krastavaca.

Halogenirani ugljikovodici
Skupina je izuzetno zanimljiva zbog brojnih razloga. Neki su se koristili ili se koriste u golemim količinama za različite svrhe, od industrijskih otapala ili medija za rashladne uređaje do lijekova. Uz to se javljaju kao izrazito opasni polutanti za ljudsko zdravlje i okoliš. Povijesno gledano, neki su prošli dug put od hvaljenih kemikalija do današnjeg mjesta na listama zabrana ili ograničenja, a neki su još uvijek nezamjenjivi unatoč svojim lošim i opasnim svojstvima. I opet ćemo ih podijeliti na alifatske i aromatske, jer je to najjednostavniji način njihova promatranja. Biti će o njima govora i na drugim mjestima, npr. kod rasprave o pesticidima.

Alifatski halogenirani ugljikovodici
Najčešći među njima su oni kratkolančani sastavljeni iz jednog ili dva ugljikova atoma, a rijetko od tri ili više. Ako posjeduju dva ili više ugljikovih atoma mogu biti zasićeni ili nezasićeni, pa će i takva svojstva biti uzeta u obzir kod rasporeda iznošenja podataka.
Derivati metana

UGLJIKOV TETRAKLORID CAS: 56-23-5, Karc. Kat. 3

T

N

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

Oznake upozorenja:
R:23/24/25-40-48/23-59-52/53 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, opasno za ozonski omotač, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

253

Svakako je najopasniji derivat metana ugljikov tetraklorid ili tetraklorometan. Ima svojstva izvrsnog otapala i sredstva za čišćenje, pa je u prošlosti bio nezamjenjiv na brojnim mjestima, kako u industriji tako čak u domaćinstvu. Koristio se u servisima za čišćenje dijelova strojeva, u zaštiti materijala za pripravu nanošenja boja, u kemijskim čistionicama za pranje odjeće, itd. Sve je s njim bilo u redu što se tiče uporabne vrijednosti, ali malo po malo su se otkrivala njegova opasna svojstva. Prvi učinci su opažani na koži i sluznicama, kao što se može vidjeti na slici iznad. On je snažno odmašćivao kožu s kojom je bio u kontaktu, tako da su se uglavnom na rukama javljale teške kemijske rane, a produženi kontakt je dovodio do gangrenoznih promjena na prstima poput onih gore. Onda se prvo kod akutnih otrovanja otkrilo njegovu tešku hepatotoksičnost, neurotoksičnost, pulmonarnu toksičnost, itd. Metabolizmom tetraklor ugljika nastaju izrazito reaktivni radikali, koji se onda vežu na stanice jetara i drugih organa izazivajući teška oštećenja. Već davno je preporučeno kod akutnih otrovanja ovom kemikalijom obvezno obavljati hemodijalizu iako je svakom jasno da se ta kemikalija ne može rečenom metodom ukloniti iz organizma, ali se uklanjaju slobodni radikali. Problem je u tome što svoja vrlo opasna svojstva učinaka kronične izloženosti zadržava kod koncentracija iznad 0,2% (R20/21/22-48/20-59). Vjerojatno je na pooštrenje njegovih zabrana korištenja utjecalo i to što uništava ozonski omotač, ali mnogi i danas žale za njim kao izvrsnim otapalom za mnoge svrhe.

KLOROFORM (CAS 67-66-3) Karc. kat. 3
OZNAKE UPOZORENJA

Xn

ŠTETNO

R22-38-40-48/20/22 (štetno ako se proguta, nadražuje kožu, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem ili gutanjem) OZNAKE OBAVIJESTI S36/37 (nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice)

Kao što je vidljivo iz podataka o razvrstavanju kloroform je značajno manje opasna kemikalija nego njegov prethodnik, ali zato nema ona fizikalno kemijska svojstva zbog kojih su privrednici voljeli tetraklorometan. Zanimljivo je da on za razliku od prethodnika 254

ima oznaku karcinogena kategorije 3. i to često stvara zabune među laicima, o čemu će biti riječi kasnije. Zanimljivo je da se on dugo vremena koristio kao anestetik pri operacijama, dakle za totalnu anesteziju. Na slici pored prikazana je tipična maska s početka 20. stoljeća korištena pri primjeni kloroformske anestezije. Prekinulo se s takvom praksom zbog čestih teških nuspojava oštećenja jetara i drugih organa. On istina nije ni približno tako opasan kao tetraklorometan, ali se njegova hepatotoksičnost također veže uz tvorbu radikala nastalih metabolizmom. Naravno da se danas kloroform nigdje više ne koristi kao anestetik, ali ostalo je mnogo prostora za njegovu uporabu u industriji i zaštiti materijala (obrada metala smjesama otapala prije primjene boja i lakova). Moji susreti s njim odnose se uglavnom na zdravstvenu ispravnost vode za piće, koja je proizvedena iz površinskih voda. Površinske vode sadrže različite tvari nastale kao produkti živih bića iz vode ili njihovih interakcija međusobno ili sa sedimentom. Ako se takve vode kloriraju radi dezinfekcije prije slanja u vodovodni sustav, mogu nastati halometani. To su različiti klorirani ili bromirani derivati metana, a osobito se svi boje kloroforma zbog njegove oznake R40. Naravno da se voda za piće prije puštanja u mrežu kontrolira i da postoje MDK za ukupne i pojedinačne halometane, pa će voda s višim koncentracijama biti proglašena zdravstveno neispravnom. Međutim, ljudi kod nas u pravilu ne shvaćaju što znači zdravstvena ispravnost, a posebno ne mogu shvatiti da se dobrom analitičkom metodom u vodi mogu pronaći zaista sasvim nevažni tragovi svakakvih tvari. Imali smo tijekom zadnjeg desetljeća nekoliko velikih uzbuna od kojih bih spomenuo tek jednu iz gradića središnje Hrvatske, koji ima lošu sirovu vodu za piće i stalno se obećava da će to biti riješeno priključivanjem na neki dobro kontrolirani regionalni vodovod. Prije nešto više od deset godina gradska skupština je prilično loše funkcionirala zbog čestih sukoba suprotstavljenih stranaka i nije bilo ništa čudno kad je jedan od vjećnika izišao u javnost s tvrdnjom o opasnoj karcinogenoj vodi za piće iz njihovih vodovodnih cijevi. Njegovu izjavu su objavile brojne novine i ne provjeravajući je li tvrdnja istinita ili nije. Zapravo nije bila istinita budući su se koncentracije halometana zadržavale ispod MDK. Mi smo bili uvučeni u slučaj kad su neke škole zabranile djeci piti vodu iz školskih slavina, a od nas su samo tražili mišljenje što se djeci sve može dogoditi zbog višegodišnje izloženosti užasnom kloroformu. Mi smo odgovorili da u prvom redu nema nikakvog razloga zabranjivati djeci zdravstveno ispravnu vodu, a da je pogotovo besmisleno zabranjivati im u školi a kod kuće ih pustiti da piju istu vrstu vode. Trebalo je objašnjavati i razuvjeravati ljude kako bi se smanjili strahovi i panika, a onda je većina zaboravila slučaj.

Nezasićeni alifatski halogenirani ugljikovodici

255

TRIKLORETILEN
(CAS 79-01-6)

T

Karc. kat. 2; Muta. kat. 3
OTROVNO

OZNAKE UZPOZORENJA R45-67-36/38-52/53 (može izazvati rak, pare mogu izazvati vrtoglavicu i pospanost, nadražuje oči i kožu, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovaj predstavnik je bio relativno dobra zamjena tetraklor ugljiku i iz godine u godinu se koristio sve više i sve češće na svim mogućim mjestima, od industrije i servisa do kemijskog čišćenja odjeće. Dolazio je na tržište u golemim količinama i bio je u brojnim smjesama razrjeđivača, sredstava za čišćenje, boja, lakova, itd. Onda su prvo prije više od 20 godina počeli protesti „zelenih“ i ljudi koji su se bavili zaštitom vodocrpilišta.

I kod nas je prije petnaestak godina opaženo da se podzemnim vodama prema nekim vodocrpilištima širi trikloretilen, a prije deset godina je bilo i zatvoreno jedno vodocrpilište u zapadnoj Slavoniji zbog evidentnog onečišćenja ovom tvari. Problem je u tome što se on i dalje koristi za odmašćivanje, kao npr. na slici gore lijevo, a mi nemamo ni sredstava niti opreme za obavljanje remediacije podzemnih voda ili tla, kao što se to radi na slici desno gore u nekoj od zapadnih država. Problem s trikloetilenom je izrazito neugodan, jer dobre zamjene za njega nema na vidiku, pa ostaje jedino izmijeniti način njegove uporabe. To bi značilo da ga se smije koristiti isključivo na taj način da se ne ugrožava niti ljudsko zdravlje niti okoliš. To će zahtijevati velika ulaganja i potpunu promjenu radnih procedura, ali smatra se da je to moguće učiniti u slijedećih desetak godina.

256

TETRAKLOROETILEN (CAS 127-18-4) Karc. kat. 3

Xn

N

ŠTETNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R40-51/53 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima, otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovo često korišteno otapala je skuplje od svog prethodnika, ali ga ne može zamijeniti na svim potrebnim mjestima, a problem je u tome što i on ima nezgodne oznake R40 i R51/53. Međutim, valja jako naglasiti da su kemijske čistionice danas građene sve sigurnije u pogledu gubitaka osnovne kemikalije korištene za čišćenje. Svjesni toga da se kemijske čistionice nalaze obično u gusto naseljenim gradskim područjima i da su nerijetko u istoj kući smješteni stanovi i uređaj za čišćenje, zakonodavci su uveli posebne mjere rada s tom kemikalijom. To se prvenstveno odnosilo na razvijanje posebnih perilica iz kojih se ne dopušta izlazak perkloretilena niti u jednoj fazi pranja. Sustav je potpuno hermetički zatvoren nakon što se stavi u stroj odjeća. Cijeli proces pranja se stalno kontrolira odvođenjem para perkloretilena u komoru za kondenzaciju i prevođenje u tekućinu. Kad pranje završi posene detektorske sonde kontroliraju sušenje kako se u odjeći ne bi zadržalo otapalo adsorbirano npr. u jastučićima na ramenima kaputa. Tek kad su sve pare odvedene na kondenzaciju može se stroj otvoriti i odjeća dalje obrađivati. Naravno da se teško može baš do kraja spriječiti izlazak para u radnu atmosferu, ali dobrom ventilacijom se i taj problem može riješiti. Mi smo prije nekoliko godina na zahtjev udruge kemijskih čistača pomagali da se prilagode europski uvjetima rada. Mjerenja koncentracija perkloretilena u zraku takvih malih radionica pokazala su da se korištenjem dobrih (nažalost i skupih) strojeva može održavati koncentracije ispod MDK za radnu atmosferu. Međutim, iskustva iz zapadnih zemalja poput Njemačke pokazala su da je skoro polovica njihovih kemijskih čistionica propala zbog toga što se nekima naprosto nije isplatilo ulaganje u opremu. Vjerojatno će se to dogoditi i kod nas u Hrvatskoj.

257

VINIL-KLORID MONOMER CAS: 75-01-4; Karc. kat. 1.

F+

T

VRLO LAKO ZAPALJIVO

OTROVNO

Oznake upozorenja R12-45 (vrlo lako zapaljivo, može izazvati rak.

Ova kemikalija koristi se u golemim količinama za pripremu polimera PVC (polivinilklorid), koji je jedan od najjeftinijih na tržištu, a koristi se na stotine mjesta, od izrade vrećica za krvne preparate do vodovodnih cijevi. Glavni razlozi straha od njega proizlaze iz vrlo lake zapaljivosti i eksplozivnosti para te zbog karcinogenosti. Iskustva iz prošlosti su bila jako loša i davno je shvaćeno kako postrojenja za skladištenje vinil-klorida te za njegovu polimerizaciju moraju biti apsolutno nepropustljiva. Ne smije biti niti emisija u radnu atmosferu niti u okoliš, jer u suprotnom država mora reagirati. Kod nas smo imali jedno postrojenje za proizvodnju vinil-klorida te dvije tvornice za polimerizaciju i izradu uporabnih predmeta od PVC-a. Međutim, stjecajem nesretnih okolnosti propala su oba proizvođača PVC-a i mi već duže od 10 godina uvozimo taj važni polimer za svoje potrebe. Ne treba zaboraviti činjenicu da je više radnika iz tih pogona umrlo od raka jetara i da je to imalo utjecaja na odluke o zatvaranju proizvodnje. Danas se počinje ponovo raspravljati i o proizvodnji vinil-klorida i o polimerizaciji na jednom mjestu, ali tada će se morati osigurati najviši standardi. Ja sam se uključio u problematiku preostalog vinilklorida u sferastim kuglama na dva mjesta u Dalmaciji. Problem je u tome što je proizvodnja u oba pogona bila zaustavljena prije nego se potrošilo sve količine sirovine. Oprema je razmontirana, a nije bilo jasno kako nakon toga ukloniti 60 odnosno 100 t kemikalije iz sfera. Čak je na jednom mjestu bila razmontirana i željeznička pruga, a brodovima se nije isplatilo dolaziti po tako male količine kemikalije. Mi smo za oba slučaja izradili simulacije kretanja oblaka opasnog plina u slučaju da zbog teške greške na sferi ispari cijela količina u okoliš. Zapravo smo simulaciju na slici lijevo morali izraditi 258

prilikom posjete Sv. Oca tom gradu, kako bi se procijenili rizici za brojne građane u vrijeme tog važnog događaja. Naravno da su djelatnici HZT morali obavljati i nadzor za vrijeme dolaska Pape i utvrditi sve mjere sprječavanja nesreće odnosno ponašanja u slučaju da se ona dogodi. Nakon toga smo te naše simulacije ponudili u času kad su osigurana financijska sredstva za njegovo prebacivanje na drugo mjesto. S Makedoncima je dogovoreno da im mi besplatno damo kemikaliju s tim da je naš posao prebacivanje iz sfera u vagon cisterne, a sve ostale troškove transporta će oni sami platiti. Tako smo se riješili jedne more, a kod druge u Kaštelima bilo je puno više poteškoća. Mi smo također izradili simulacije i propisali način postupanja te sve poslali gradu Splita kao naš doprinos rješavanju problema. Međutim, nekako se to sve splelo da se pojavio drugi izvođač i obavio posao prema našim procedurama, a nama nitko nije rekao čak jedno malo „Hvala!“. No, bitno je da je opasna kemikalija izmještena iz gusto naseljenog područja.

Polihalogenirani aromatski ugljikovodici
Ovo je vrlo velika obitelj različitih tvari svakakvih struktura, a mnoge od njih su zaslužile poseban osvrt. Velik broj njih su pesticidi vrlo tmurne prošlosti i svi pod zabranama, ali ovdje o njima neće biti riječi nego samo o industrijskim kemikalijama ili kemikalijama koje nastaju pretežno u industrijskim procesima. Zadnjih desetljeća su te kemikalije doživjele prokletstvo i prečesto je strah od njih nadvladao razum u mnogih ljudi. Biti će dakle govora o skupinama PCB i rođaka te o kemikalijama poznatim pod šatrovačkim nazivom dioksini i furani.

Polihalogenirani bifenili
Najpoznatiji među njima su poliklorirani bifenili (PCB ili polichlorinated biphenyles) ali također polibromirani bifenili i razni polihalogenirani terfenili. Glavni im je predstavnik PCB s ne baš strašnim toksikološkim svojstvima dok je čist i nekorišten.
Xn
N

POLIKLORIRANI BIFENILI CAS 1336-36-3
ŠTETNO
OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R33-50/53 (opasnost od učinaka nakupljanja, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

259

koje znaju biti sasvim bezazlene. PCB se izrazito teško tope u vodi a rado se adsorbiraju na tlo. Onda su počeli puniti s njima kondenzatorske baterije. a tada kasnih sedamdesetih godina njezine odgovorne osobe ni radnici nisu puno znali o opasnosti te kemikalije. Kasnije je bilo brojnih drugih slučajeva onečišćenja produktima izgaranja dioksina. Jest nezgodno to što se nakuplja u mastima životinja (uključujući čovjeka) i biljaka. jer su podnosila izrazito visoke temperature bez vidljive razgradnje i imali su praktički neograničeni vijek trajanja. Ove klorakne na slici gore su zapravo ružne i u pravilu nisu tako izražene. pa su se pokazali također izvrsnima kao hidraulička ulja. koja se dogodila u Japanu. Uporaba PCB-a i srodnih tvari počela je negdje polovicom dvadesetog stoljeća kad su upoznata njihova veličanstvena fizikalno-kemijska svojstva. Podaci o opasnim svojstvima su dolazili postupno. a nisu bili za odbaciti niti u izmjenjivačima topline u različitim tehnološkim procesima. npr. Jedan od prvih neugodnih slučajeva je bila Yusho bolest. itd. Bili su idealni kao rashladna ulja za transformatore. To su bila vrlo stabilna ulja s niskom dielektričnom konstantom i prvo su se počela koristiti u uređajima za prijenos i štednju energije. ali bolest je u smrt odnijela nekoliko ljudi zbog različitih razloga (njih nekoliko zbog karcinoma). ali to sve skupa nije tako jako opasno. Onda nije ni čudo što su uslijedile zabrane njihovog novog korištenja još krajem sedamdesetih godina. Čak su radnici koristili PCB za premazivanje radi zaštite drvenih ograda oko svojih kućica. Već desetljećima je u EU zabranjeno stavljati u bilo kakve uređaje PCB ulja. Prvi znakovi otrovanja razvijali su se u obliku klorakni. brojni požari trafostanica. ali pravi problemi se javljaju zbog brojnih učinaka dioksina i furana u takvim uljima. PCB se prema međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih kemikalija razvrstava u klasu 9 ili među tvari s nejasno definiranim opasnostima. a u okolišu je skoro sasvim nerazgradljiv. Međutim. Pogledajte o tome više u tekstu koji slijedi. Naravno da su se posljedice nesreće javile s odgodom. a naravno da ni tvrtka nije brinula o količinama razlivenim u okoliš. Ona je proizvodila trafostanice punjene PCB uljem. a drugi zbog ostalih razloga poput bolesti uzrokovanih imunodeficinencijom. One se lako inficiraju i ostavljaju dermatoze na koži. o kojima će kasnije biti više riječi. Mislim da je ipak pošteno reći koju riječ o stanju u Hrvatskoj. ali silno sporo prolaze i nisu dobre za ljepotu. Prva uzbuna javila se zbog onečišćenja Kupe iz Slovenske tvrtke Semic (Semič). Može se reći da su s njom nemarno postupali. Uostalom. pa je onda ispiranjem tla ta 260 . Kako pokraj naselja teče rijeka Kupa sve je skupa u njoj završavalo kao sediment.Stvarno se mora priznati da gore navedena svojstva baš i nisu impresivna. PCB se kod povišenih temperatura pregrađuje u polihalogenirane dibenzo-dioksine i dibenzo-furane. U jednom postrojenju za proizvodnju rižinog ulja (niste znali da i to postoji?) došlo je do curenja na jednom izmjenjivaču topline napunjenog PCB-ima i ono se polako miješalo s jestivim uljem. a nastoji se na ekološki prihvatljiv način zbrinuti sve ono što se još uvijek nalazi u takvim uređajima.

jer nije imalo nikakvog smisla rušiti seoske trafo stanice ako su već prije toga bili uništeni veliki sustavi poput Ernestinova. Danas se smatra da sirovina za spaljivanje na barem 1. ali većina građana o tome nije imala pojma. Čak je negdje na samom početku devedesetih osnovana jedna posebna tvrtka zadužena za zbrinjavanje PCB ulja. ali ni do danas nije posao završen do kraja uglavnom zbog visoke cijene zbrinjavanja. O tom problemu i naporima stručnjaka na rješavanju problema mogla bi se napisati knjiga. Krasna je Cetina sa svim svojim kanjonima. Sa sedimentom je vezana biosfera svake rijeke. koje posao obavljaju na Atlantiku. a uspjeh je bio prilično dobar. nekoliko trafo stanica pokraj Zadra. trafo stanica pokraj hotela Željezničar u Osijek. godine i tamo su stolovale njihove trupe. Neka francuska tvrtka spaljuje PCB (cijena 10-15 $/kg) ili cijeli uređaj (cijena 7-10 $/kg) na brodovima spalionicama. a onda su u osamdesetim godinama stručnjaci shvatili da je ta prava hrvatska rijeka onečišćena barem do Siska (dakle do ušća) PCB-ima i njihovim produktima pregradnje dioksinima. Već tih godina počinje akcija postupnog uklanjanja postojećih uređaja punjenih PCB uljima i uvođenje u uporabu ulja s manjim opasnostima. itd. znači i branama. ali u posebnim uređajima i u posebnim okolnostima. Ne može se ne pohvaliti taj trud. Zbog meni nepoznatih razloga oni su početkom ožujka 1992.200 oC ne smije sadržavati više od 1% klora zbog straha od stvaranja dioksina u visokom iskorištenju. a navodno to rade i Finci u Laponiji na kopnu.). od biljaka do riba. trafo stanica u Petrinji. ali PCB se i danas nalazi u sedimentu rijeke. Nema struje u manjim naseljima kad se unište velike trafo stanice. godine digli u zrak jednu trafo stanicu na samoj brani i transformatorsko ulje se počelo izlijevati u rijeku. pa su se tako PCB iz Kupe počeli skladištiti u organizmima riječnih bića. jer problem PCB treba riješiti. Tada smo posumnjali da JNA i četnici zapravo upražnjavaju ekoterorizam. Ja sam kao «bos po trnju» uletio u problem već na početku rata. a može se reći da obiluje hidroelektranama. Informacije smo prikupljali usput. Četnici su uz pomoć JNA zauzeli hidroelektranu još 1991. Zato su se za posao specijalizirale posebne tvrtke. Konjskom i Komolcu. Ja sam bio odmah obaviješten i sa starim suradnikom Edom krenuo sam na jug. Kasnije su se ti repovi uništenih trafo stanica i prolivenih PCB ulja vukli kroz duge godine i teško je izabrati slučaj zanimljiv za široku publiku (npr. jezerima i naseljima uz obalu. Dobio sam prvo dojave o razaranju velikih trafostanica poput one u Ernestinovu. ali ja sam izabrao slučaj brane na Peruči. koje su u velikom broju slučajeva sadržavale PCB. Naravno da su poduzete brojne mjere što se tiče prestanka onečišćenja. PCB i slične tvari zbrinjava se danas spaljivanjem.kemikalija završavala u Kupi. gdje su digli alarm zbog opaženog ulja u vodi. Prvi sigurni hrvatski položaji bili su pored naselja Han. Jedino je bio problem u tome što su diljem Hrvatske stajali različiti uređaji punjeni ukletom kemikalijom. Čekale su nas na mjestima naših zaustavljanja tijekom tog 261 . Nitko se naravno zbog toga ne buni. a nismo znali kakvo ulje su koristili za hlađenje. Onda su došle na red seoske trafostanice. Vjerojatno je događaj s tvrtkom Semic potaknuto hrvatske stručnjake na razmišljanje i još kasnih osamdesetih su oštro tražene zabrane novog punjenja različitih uređaja tim uljima.

gazile po kamenjaru u štiklama. ali smo i raspravljali. Naravno da smo obišli i omišaljski vodozahvat smješten nedaleko od prekrasnog kipa Mile Gojsalića s veličanstvenim pogledom na Cetinu i Omiš. a to se teško danas može ponoviti. Znali smo da PCB imaju vrlo visoku specifičnu težinu i da bi sasvim sigurno potonuli na dno. To je pak vodilo prema zaključku da se u Cetinu nisu izlila PCB ulja nego neka druga poput mineralnih ulja. Prvo smo odlučili otići u Rijeku potražiti Iliju kao vrhunskog stručnjaka za uklanjanje ulja iz površinskih voda. Imali smo njegovu knjigu o tom problemu. Bila je to veličanstvena vijest i mi smo je proslavili ribljom večerom u jednom splitskom restoranu. Ako nikad niste prošli kroz Gornja Poljica onda ste mnogo toga propustili u životu. ali moram priznati da sam uvijek imao za vodiča tadašnjeg ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. pomalo strahovali u Hanu zbog četničke pucnjave i prilično se izmorili (splitske dame su npr. on se u međuvremenu odselio iz Rijeke u Zagreb i onda smo krenuli nesigurni prema Splitu.puta. Cetinska krajina je već zabranila korištenje vode iz Cetine za bilo koje potrebe. Mene je veselilo to što npr. Međutim. oceanografskog instituta. itd. Putovanje je završilo u Splitu gdje nas je čekao faks HEP-a da je ona nesretna trafo stanica bila napunjena mineralnim uljima a ne PCB-om. a ne bi plutali. Događaj mi nije ostao u tako divnom sjećanju niti zbog večere niti zbog beskrajno gostoljubivog djelatnika Oceanografskog instituta koji nas je primio na spavanje nego zbog atmosfere. Naravno da smo obavili brojna uzorkovanja. Izgledalo je poput sivih pahulja snijega i plutalo nekih 20 cm ispod površine. Bili smo složni na svakom koraku i spremni učiniti sve što možemo da pomognemo tom nevjerojatnom hrvatskom kraju. Vodovod je bio u redu. Tamo su nas dočekali ljudi iz javnog zdravstva. ali smo odmah počeli intenzivno razmišljati. zaštite okoliša. koje se koriste zadnjih dvadeset i više godina kao transformatorska ulja. u Trilju nisam mogao opaziti ni traga nekakvih plutajućih nečistoća. Sjećam se zaustavljanja iznad veličanstvenog Živaljića kanjona u koji smo gledali sa strepnjom bojeći se njegova onečišćenja. Bila je to lijepa i zastrašujuća slika. Onda smo krenuli nizvodno zaustavljajući se i uzorkujući na svakom prikladnom mjestu. ali smo ga htjeli angažirati da s nama odradi posao. Bojali smo se posljedica nesreće. policije. Još uvijek nismo dobili podatke od HEP-a o tome kojeg je sastava transformatorsko ulje na Peruči. a ispred svih brana sakupljale su se ekipe za uklanjanje transformatorskih ulja. Zato s dubokom nostalgijom gledam danas na taj zapravo beznačajni događaj. ali bila je to idila. Dioksini i furani 262 . Ja sam još nekoliko puta prolazio tim krajem i svaki puta sam se ponovo oduševljavao. jer nisu znale da će na teren). koja je nosila trafo ulje. Bile su postavljene plutajuće brane i u pripremi su se nalazili sorbensi kojima će se obarati ulja na dno ili pak samo adsorbirati i uklanjati na taj način iz rijeke. U Hanu smo s obale onog prekrasnog kamenog mosta promatrali vodu. Onda smo krenuli od Omiša uz obalu Cetine prema Hanu usput provjeravajući dokle je stigla nečist.

a ipak se jedan tehničar blago otrovao uz sve mjere zaštite. a ključni su bili povišeni trigliceridi. da izazivaju tešku imunodeficinenciju i da prema mišljenju mnogih stručnjaka mogu dovesti do promjene vrsta životinja (uključujući ljude). i reproduktivno otrovne kemikalije kategorije 1. opasnost od učinaka nakupljanja. Ono tamo na slici gore je glavni predstavnik polikloriranih dibenzo-dioksina poznat kao tetrakloro-dibenzodioksin (TCDD) a ukupno je do danas sintetizirano i prepoznato više od stotinu različitih derivata. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Ova opasna svojstva su zaista impresivna. Dioksini i furani su karcinogeni kategorije 1. može štetno djelovati na plod. Naravno da je prvo napravljena sinteza TCDD i to gotovo u isto vrijeme u dva različita laboratorija. može smanjiti plodnost. 263 . biljaka i mikroorganizama. Ako vam ni to nije dosta onda spomenimo da su izrazito neurotoksični. Sintetski kemičari su u to vrijeme ranih šezdesetih bili jako oprezni u svom radu i naravno da su sintezu obavljali u digestorima.T+ N DIOKSINI I FURANI OZNAKE UPOZORENJA R26-27-28-33-45-50/53-60/61 (vrlo otrovno ako se udiše.000 puta) od TCDD. Što su cijanidi prema toj otrovnosti? Mislim da se ne pretjeruje u naprijed rečenim atributima. Kod njega su dijagnosticirane klorakne i imao je određene poremećaje u funkciji jetara. ali valja naglasiti da su možda panični strahovi od dioksina i furana vjerojatno ipak malo pretjerani. u dodiru s kožom i ako se proguta. Nije bilo nikakve mogućnosti otkrivanja nekog onečišćenja u prirodi bez poznavanja strukture kemikalije. najvećim dijelom s manje opasnim svojstvima (čak do 1. mutageni kategorije 1. može izazvati rak. pa im je pretpostavljeni LD50 na usta oko 50 μg/kg. Imaju i izrazito snažnu akutnu otrovnost.

Transportirali su kroz prašumu svakakva oružja poput topova i goleme količine streljiva do svojih boraca. izgleda da su vojnicima davali loše šarže tog herbicida. Primjenom defolijanta uništavalo se šume i putovi kretanja logistike su se vidjeli kao na dlanu. Amerikanci su za uništavanje prašumskog bilja koristili svoj herbicid 2. odjeci te vijetnamske katastrofe su prekasno stigli u svijet zbog jasnih razloga. Vijetnamci su naravno prvi opazili da se u njihovim životima događaju dramatične promjene. ali su vrlo rano shvatili što je uzrok vijetnamske tragedije. Točni podaci nisu poznati. Prvo je na scenu stupila imunodeficijencija i ljudi su najednom počeli učestalo i teško obolijevati od različitih zaraznih bolesti. a vjerojatno nisu ni znali kakve teške štetne učinke mogu prouzročiti ti dioksini. Snalazili su se na svakakve načine. kojeg su prozvali «agent orange» zato što je bio narančaste boje. koja se nisu mogla dugo držati u tajnosti. a nisu ni znali koji je uzrok njihovih teških stradanja. Međutim.4. Poznavali su prašumske staze.4. One strašne slike nisam imao snage ovdje pokazati. Oni teški učinci su opaženi kasnije ili čak znatno kasnije. Pogledajte tek jednu neutralnu sliku pribježišta vijetnamske djece stradale zbog teratogenosti dioksina. ali negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća 264 . a jedno od važnih transportnih sredstava bio je bicikl.5-T). Najviše su im stradali vojnici koji su prskali nesretni „agent orange“ ili oni koji su poslije prskanja odlazili u akcije čišćenja po prašumama. Prvo su se pojavili teratogeni učinci i Vijetnamci su bili zgroženi onim što se događa. Vijetnamci uza sve svoje muke nisu imali vremena ni znanja plasirati u svijet istinu o dioksinima. Kod njih su se štetni učinci pojavili negdje krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća u vidu karcinoma. koji je besprijekorno obavljao svoj posao.5-triklorfenoksi-octena kiselina (2. Mora se priznati da nitko od Amerikanaca vjerojatno nije znao da je taj „agent orange“ produkt loše vođene sinteze i da sadrži prilično visoke koncentracije dioksina i furana.Nije trebalo dugo čekati na otkrivanje teških štetnih učinaka dioksina na ljude. Nažalost. Odluka o primjeni defolijanata bila je logična i s ratničkog stajališta potpuno razumljiva. Vijetnamski rat je donio prva užasna iskustva. Oni su čak skrivali svoje žrtve dioksinske katastrofe u Vijetnamu. Amerikancima je bilo u interesu skrivati ružne podatke. Amerikancima je vijetnamska ratna logistika bila neuhvatljiva. koje Amerikanci nisu mogli vidjeti iz svojih zrakoplova zbog bujnog raslinja.

To dokazuje iskustvo s nesrećom u Sevesu. godine dogodila nesreća.pojavio se film o tajnoj bolnici američkih vojnih veterana iz Vijetnamskog rata.800 stanovnika u doba kad se 1976. koja je uvelike izmijenila Europu i njezin način razmišljanja o kemikalijama. Međutim. Zbog toga je važno barem ukratko opisati događaj. nitko se nije u tom filmu sjetio na vijetnamske civilne žrtve i na njihove patnje. Nesreća se dogodila na rubu naselja Seveso 265 . Tako je počeo susret modernog čovjeka s dioksinima i furanima. Nažalost zaboravio sam ime filma i molim čitatelje da mi jave kako se zvao. Prikazana je dakle tajna američka bolnica veterana oboljelih od raznih oblika raka. a za kasnije događaje bilo je čovječanstvo koliko toliko pripremljeno. inače malom talijanskom naselju s nekih 1. Svima je jasno da je bio rak uzrokovan preparatom „agent orange“ i da većina od oboljelih nemaju nade.

smještenog u Lombardiji nedaleko od Milana kako se vidi iz slike pokraj ovog teksta. automobilske motore i na druge procese koji se odvijaju pri naprijed rečenim temperaturama uz prisutnost halogena. Međutim. sve zatečene biljke i životinje. a zatim su se pojavile klorakne u lokalne djece. To znači da su uklonjeni građevni materijali. sinteza u ukupnom ispuštanju dioksina nije igrala tako važnu ulogu kao drugi visokotemperaturni procesi obrade organskog materijala s višim sadržajem halogena. Nećemo dalje o Sevesu. Svi stanovnici Sevesa su iseljeni i smješteni u specijalne kampove. a posebno je bilo važno dokučiti gdje. koja su pila mlijeko lokalnih krava. građanima je ubrzo prisjeo san. tlo u sloju od 5 cm. Nastala je panika među stručnjacima i dužnosnicima.110 oC. kako bi bili stalno dostupni liječnikom nadzoru i znanstvenicima. Međutim. Dakle. Nakon toga se otkrilo da u svim procesima na temperaturama između 400 i 800 oC mogu nastati dioksini i furani. To se odnosilo na sve moguće energane. Iako tada nije bilo na raspolaganju vrlo specifičnih metoda za otkrivanje različitih dioksina i furana. Nakon Sevesa počela su brojna istraživanja o dioksinima. jer su prvo počele ugibati krave (otrovane akutno dioksinima istaloženima na travu). moglo se prilično točno utvrditi koji su najvažniji izvori njihovih emisija u okoliš. ali su i dalje predmet istraživanja znanstvenika. izgledalo je da su izrazito brojne 266 . ali možemo pisati o posljedicama te nesreće. Najednom su kao najveći proizvođač dioksina krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća izbile spaljivaonice komunalnog otpada. Došlo je do eksplozije i požara u kojem nitko nije izravno stradao. Trebalo se riješiti dioksina na svaki način. Bivši građani Sevesa danas ne žive u posebnim kampovima nego imaju svoje obiteljske domove. Naravno da su odmah poslije nesreće odgovorni iz tvornice davali izjave o tome da se ništa opasno nije dogodilo i da pučanstvo može mirno spavati. koji se koristio slično rođaku pentaklorofenolu kao insekticid. kada i zašto oni nastaju. odnosno Seveso I i Seveso II direktiva. Tijekom osamdesetih godina prevladavalo je uvjerenje da su dioksini kazna Božja zbog potpuno nerazumnog ljudskog ponašanja. Na prvom mjestu je prema količinama ispuštenih dioksina bila kemijska sinteza različitih polihalogeniranih tvari. Približno tjedan dana nakon obuzdavanja nesreće shvatili su odgovorni da su se tijekom nesreće oslobodile goleme količine dioksina u okoliš. njihovom sprječavanju i uklanjanju posljedica zovu se prema naselju Seveso. Nesreća u Sevesu je ostavila izrazito dubok trag u Europi i obje direktive o nesrećama s kemikalijama. Zbog loše nadzirane kemijske reakcije kloriranja došlo je do velikog porasta temperature i reakcija se otela nadzoru. Sve što je imalo mirisalo na onečišćenje dioksinima je uklonjeno i spaljeno u specijalnim spalionicama opasnog otpada na temperaturama višima od 1. Tamo su u lokalnoj tvornici sintetizirali triklorofenol.

godine posjed zauzeli hrvatski domobrani. Kasnija brojna istraživanja su nam otkrila da su dioksini pratitelj čovječanstva iz predhistorije. Npr. ali ja nisam nikad vidio pouzdan dokaz iz nekog analitičkog laboratorija o otrovanju dioksinima. Bez sigurnog stajališta ipak moram spomenuti slučaj s tadašnjim kandidatom za predsjednika Ukrajine na samom početku milenija. kojoj nije odgovarao dolazak Juščenka na vlast. od atentatorskih napada na pojedince ili skupine do masovnog korištenja u obliku bojnih otrova. hladnjaka. Rezultati pokazuju da su uspjeli i mi moramo slijediti njihova iskustva. jer mu je bilo stalo da stručnjaci iz Zagreba riješe njegov problem. Prvi susjed je spremno prišao objasniti o čemu se radi. Kod prvog izvida našli smo pola razrušenu upravnu zgradu nekoć katnicu. Došli smo na divlje odlagalište. a broj starih autoguma. Onda su 1991. zašto su se izrazito snažne klorakne (ako to jesu klorakne) pojavile samo na licu. Danas smo suočeni s globalnim onečišćenjem dioksinima uglavnom zbog naših ljudskih aktivnosti.. kad se dokazalo da dioksini nastaju u šumskim požarima. U Ukrajini se vodila teška politička bitka za predsjednika države kad je jedan od kandidata ustvrdio da je otrovan dioksinima i da je u to bila umiješana ruska ruka. Bez obzira na to je li Juščenko bio i kako otrovan dioksinima otvara se pitanje primjene takvih otrova za različite svrhe. Naravno da običan toksikolog može tek zamišljati kakve načine primjene dioksina pripremaju tajne službe raznih država ili terorističke organizacije. Danas tek možemo reći kako se prema iskustvu takve i slične tvari može najšire primijeniti u obliku finog aerosola. Bilo je tu nekoliko olupina autobusa. jer se time može brzo otrovati velik broj ljudi. a sama ciglana je bila puna rupa kao da su se tamo odigravale bitke. Onda se pojavio članak o tome da izgaranjem drva transportiranog iz unutrašnjosti Kanade do mora također nastaju dioksini. a promjene na licu (vidi sliku pokraj) i drugi simptomi ukazivali su na moguće otrovanje dioksinima. Imam slutnju da će se za namjerna otrovanja dioksinima još čuti. a bojali su se također za svoje zdravlje. Moje prvo traumatično iskustvo s dioksinima dogodilo se na samom kraju prošlog stoljeća na lokaciji ciglane u Žažini kod Siska. Bilo ih je više od 50 i stvarno su smrdjele nekako po fenolima. štednjaka i drugog krupnog otpada nije imalo smisla razgledavati. Tamo su smjestili i autobuse petrinjskog 267 . a vrhunac su bili rezultati ispitivanja produkata šumskih požara iz sredine devedesetih godina. ali ima sumnjivih podataka. On je govorio o ulijevanju dioksina u njegovo piće tijekom sastanka s ruskim agentom. Do Domovinskog rata tamo je radilo neko građevinsko poduzeće. Bilo bi jako čudno da se interes ljudi za dioksine i furane zaustavio samo na onečišćenju okoliša. ali ih nikad nije bilo u našem okolišu tako puno kao danas. Primjena na usta ostaje kao dobar način za otrovanje manjeg broja ljudi. Glavni problem je u tome što malo znamo o onečišćenju našeg okoliša dioksinima i furanima. Pozvali su nas preko sanitarne inspekcije seljaci s kućama u blizini napuštene i razrušene ciglane. Juščenko je ipak izabran za predsjednika te prijateljske zemlje. a apsorpcija takvih preparata preko dišnih putova je izrazito visoka. Zemlje zapadne Europe shvatile su opasnost u sasvim ranim devedesetim godinama i započele vrlo opsežne aktivnosti na smanjenju emisija dioksina u okoliš. kad imaju tako upečatljiva toksikološka svojstva. Na samom rubu betonirane površine na prilazu bivšoj upravnoj zgradi bile su razbacane brojne metalne bačve. a zapravo mu je prostor služio tek za skladištenje građevinskog materijala. jer više nisu mogli podnositi smrad iz nekih bačvi. Ne kažem da ne vjerujem. Ciglana je davno ugašena. kojima možete na jednom mjestu dati otrovanu hranu.ljudske djelatnosti u kojima nastaju dioksini kao proizvod modernog čovjeka. Svud okolo po širokim livadama bio je divlje odložen vrlo raznoliki otpad. a vjerojatno nema ni komadića planete koji ne poznaje onečišćenje dioksinima.

Njih je smjestio u skladište od kojeg prilikom našeg dolaska nije ostalo ništa. Svi su prali ruke. a vlasnica je sjedila na nekom kamenu i spokojno štrikala. Dok je tamo boravila hrvatska vojska uglavnom je cijelo područje bilo dobro čuvano i održavano. jer su Nijemci imali posebno dobru opremu kojom su mogli ustanoviti pojedinačne koncentracije barem 14 različitih dioksina. Utvrdili su da se radi o tlu tipičnom za industrijsko onečišćenje dioksinima. Prvo su očerupali autobuse. a znao sam da ću otkrivanjem moje istine pobuditi strahove među građanima. Slučaj Žažina je na taj način završen. Iznad one betonske ravne površine bilo je u ono vrijeme izgrađeno skladište od valovitog lima za potrebe poduzeća i zapovjednik postrojbe je tamo spremio svoje bačve čekajući vrijeme kad će ih uporabiti. Tako je preko svojih prijatelja uspio dobiti od Herbosa iz Siska mnoštvo praznih bačvi. 268 . jer nisam baš bio sasvim siguran u rezultate analiza. zatim su navalili na upravnu zgradu i onda konačno na valoviti lim skladišta s bačvama iz Herbosa. Razmišljao sam o tome tko li pije mlijeko tih krava što su uživale u travi kontaminiranoj dioksinima. Rezultati analiza su došli relativno brzo i bili su ohrabrujući. Nije dočekao to vrijeme budući je umro prerano. da zdravstvo hitno izradi plan nadzora zdravlja stanovnika. Zapovjednik postrojbe je možda gledao previše kaubojskih filmova i učinilo mu se da bi njegovim vojnicima kao grudobrani umjesto vreća s pijeskom bolje poslužile bačve napunjene vodom.4-D (2. Jedino je Herbos pokupio svoje bačve i odnio ih na zbrinjavanje neznano kud. U bačvama je bio dopremljena 2. Kod druge ili treće posjete lokaciji od upravne zgrade su ostali tek temelji. Još smo tražili da se radi kontrole pošalju uzorci tla i biljaka u neki od provjerenih europskih laboratorija kako bi se naše sumnje potvrdile ili opovrgle. Odgovora na naše zahtjeve gotovo da nije bilo. godine i tako je lokacija bivše ciglane napuštena. a sjećam se da nam nije bilo lako zbog čvrsto smrznute zemlje. a na našu sreću oni neotrovni ili slabo otrovni bili su glavni predstavnici onečišćenja. Već na prvi pogled u meni se probudio crv sumnje.4-diklorfenoksi-octena kiselina) inače poznati koncentrat za izradu herbicida. Vrlo brzo je stigao nalaz zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo u kojem je crno na bijelo pisalo da ima puno dioksina. Hrvatski narod je izgleda jedva dočekao da se izgube zadnji stražari i ljudi su navalili krasti i odnositi što god su stigli. a to je bilo daleko bolje nego onečišćenje usporedivo s onim iz Sevesa. Naravno da im je bila korisna i cigla s kojom je građena ciglana. Nismo željeli dizati paniku među pučanstvom nego samo natjerati nadležne da učine što mogu. a onda je nakon Oluje postrojba iz Žažine izgubila važnost. koji su različito opasni za zdravlje. Nitko se nije bunio na naše analize. Iako su bačve već bile stare na njima se moglo vidjeti ruske ćirilične natpise. Raspušteni su negdje 1996. Vrijeme je prolazilo. ali od bačvi su zbog smrada vrlo brzo odustali. pa je nje iz naše posjete u posjetu bivalo sve manje. Opet smo obavili uzorkovanje tla na nekoliko izabranih mjesta. Valoviti lim su ljudi rado koristili za izgradnju različitih nadstrešnica. a ja sam se grizao. a nitko nije imao na raspolaganju novce za bilo kakav zahvat. da ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša hitno organizira uzorkovanje tla i biljaka s užeg i šireg područja. Analize su pokazale izrazito visoke koncentracije dioksina usporedive s onima iz slavnog Sevesa. Kod tog zadnjeg uzorkovanja upravo na području najgoreg onečišćenja pasle su tri pitome kravice. Nisam se usudio izaći s podacima u javnost. Bilo je za očekivati da se sadržaj bačvi razlijevao u okoliš te da je tlo barem u njihovoj blizini onečišćeno dioksinima. Tražio sam da MORH ogradi područje i drži ga pod stražom. Nisam nikad vjerovao ruskoj sintezi i zatražio sam uzimanje uzoraka iz bačvi radi analize sadržaja. da Herbos odmah preuzme opasne bačve i zbrine ih na propisani način. Naravno da sam sumnjao u dioksine. itd.prijevoznog poduzeća i građevinski materijal namijenjen izgradnji doma zdravlja. Konačno smo nakon silnih moljakanja i prošenja uspjeli dobiti sitna sredstva od nekoliko tisuća maraka i poslali smo uzorke tla na analizu u Njemačku. Naš laboratorij je mogao mjeriti samo ukupne dioksine. Silno sam se uplašio i odmah zajedno s mojim kolegama uputio brojne dopise raznim državnim nadleštvima.

A što smo onda mi Hrvati kad ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih učestalo ponavljamo?» Dušikovi organski spojevi 269 . Prema podacima vatrogasaca o količinama utrošene vode i prema izgledu dimnih oblaka moglo se pretpostaviti da su se najveće količine dioksina istaložile negdje na poljima između PUTO i nadvožnjaka na Radničkoj ulici. Naravno da se ni danas ne zna je li bilo ikakvih posljedica opasnog požara na zdravlje građana ili na okoliš. Najgore je bilo to što nitko nije znao u kojem dijelu skladišta su smještene te izrazito opasne kemikalije. u razgovoru s odgovornim osobama moglo se zaključiti da tamo na skladištu nisu bila samo halogenirana organska otapala nego i određene količine PCB ulja. Ovdje ću opisati samo neuspješne aktivnosti oko utvrđivanja glavnih opasnosti tog požara. Ujutro smo shvatili da su sve količine od nekih 1. jer nitko od nadležnih iz Grada nije htio organizirati rad skupine stručnjaka s istim ciljem. ali tada je već prestalo raketiranje bačvi. a ostavljena je samo mala vatrogasna postrojba da nastavi paziti na lokalizirano požarište. Bez obzira na očekivane greške različitih službi tijekom nesreće smatrao sam da treba obaviti analizu posljedica. a tamo je dio gradskih vrtova za uzgoj povrća. a ja sam preuzeo dio zaštite zdravlja pučanstva kao član Kriznog stožera zdravstva i Državnog eko-stožera. Logično! Međutim. ali ću se ograničiti samo na dioksine. Mogao bih o događaju napisati jednu dugu priču. godine. Požar skladišta opasnog otpada dogodio se u večernjim satima 1. Pravo nam budi! Ja sam tada izrekao svoje mišljenje na slijedeći način: «Poznato je iz davne narodne mudrosti da mudri uče na tuđim greškama. ali oni nisu mogli dati nikakve odgovore budući je bilo nemoguće skinuti bilo što s računala. a vatrogasci su po dolasku prvo isključili električnu struju na cijeloj lokaciji. ali po dužnosti sam odmah nakon prve dojave krenuo na požarište. Zar nije bilo logično obaviti detaljno uzorkovanje na potencijalno ugroženom području? Nikad nisu istražene štetne posljedice požara na skladištu PUTO i ja se ponekad pitam jesam li kriv što nisam dovoljno ustrajno tražio da se analize obave. Ona se tijekom večeri urušila zbog taljenja željeznih stupova zbog previsoke temperature. Akutno su bile najopasnije raketirane bačve. Bilo je logično sve vatrogasne snage usmjeriti na taj dio gdje su PCB-i. Vatrogasci i policajci su dobro obavljali svoj posao. a već desetak dana nakon požara isključen sam iz svih stručnih tijela. jer je puhao jugoistočni vjetar. S mnogim bivšim prijateljima sam se posvađao u tijeku dokazivanja da treba nešto poduzeti. koja su trebala nešto napraviti na analizi posljedica. ali od toga nije bilo koristi. Žena i ja smo pakirali kofere za putovanje na more.Drugi moj slučaj vezan je uz požar na postrojenju za spaljivanje opasnog otpada PUTO. Usput sam pokupio tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i glavnu sanitarnu inspektoricu Grada Zagreba. a budale na vlastitima. Samoinicijativno! Bilo je to nužno budući se gradski eko-stožer sastao tek mjesec dana nakon događaja. kolovoza 2002. Požar zapravo nije bilo moguće ugasiti i unatoč silnim naporima vatrogasaca sve na skladištu je izgorjelo i negdje oko ponoći su se svi počeli razilaziti. Svi podaci su bili na računalu u administrativnom kontejneru. Tražio sam od pristiglih odgovornih ljudi spalionice podatke o vrstama i količinama kemikalija na skladištu. Moja analiza je poslužila jedino za svađu između oporbe i vlasti na prvom sastanku vijećnika nekih mjesec dana nakon nesreće. Ja sam napravio analizu događaja. koje su mogle napraviti svakakvo zlo da ih nije zadržavala u letu dobra metalna konstrukcija krova iznad skladišta.5 t PCB izgorjele i poslale svoje produkte na sjeverozapad od objekta.

Mislim na trietanolamin. Jako je teško napraviti neku podjelu organskih spojeva s dušikom. a samo ga izrazito mali broj živih organizama zna iskoristiti iz zraka i uključiti u životne cikluse. Slični su. jer to je svakako ugljik.Ne bi se moglo reći da je dušik najvažniji sastojak organskih spojeva. Međutim. peptida. ti amini i hidrazini baš i nisu jako važni s toksikološkog stajališta. Ja sam ga koristio u sintezi peptida i penicilinskih antibiotika. a također su produkti metabolizma dušikovih spojeva izrazito važni kao osnova novog života ili njegova produžetka. C F+ C VRLO LAKO ZAPALJIVO NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R12-20/22-34 (vrlo lako zapaljivo. s kojim sam u prvim danima svog rada imao puno kontakta. ali ne bi bilo života na zemlji bez dušika. Njegovi spojevi su neophodni za normalan život. jer svatko je može obaviti na svoj način. Vjerojatno to nije ni čudno obzirom da ga atmosfera sadrži nekih 79%. ali to nije priča o opasnostima nego tek o iskustvima mladog kemičara. štetno ako se udiše ili proguta. cijanidima. cijanatima. nije dušik u organskim spojevima samo plemenit sastojak. a ovdje dajem tek opasna svojstva metilamina. Vjerojatno sam propustio spomenuti neke druge tvari poput onih heterocikličkih. Jedino je za mene veliko čudo da je taj inertni plin postao tako važan činitelj svekolikog života. nitro spojevima. Amini i hidrazini Pošteno rečeno. Opet je među njima najopasniji metilamin ali mu je po svojstvima sličan meni bliži trimetilamin. koji je jako zgodan za neutralizaciju kiselina poput klorovodika kad radite organske sinteze u bezvodnim otapalima. Uvrstio sam ih u ovo poglavlje isključivo zato što spadaju u najjednostavnije dušikove organske tvari i zato što sam s jednim od njih radio u mojim prvim znanstvenim koracima. nitrozo tvarima. itd. Ja ću se držati organske kemije i pisat ću posebno o aminima. izaziva opekotine) Zapravo ništa naročitog. polinukleotida i drugih za život iznimno važnih tvari. On može biti sastavni dio vrlo opasnih tvari i toksikolozi imaju prema njemu veliko poštovanje. ali me zanimaju prvenstveno tvari zanimljive toksikologu. Nemam s 270 . hidrazinima. koje mogu biti izrazito opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. Najvažnije je to da se gotovo ne pojavljuju u proizvodima namijenjenima maloprodaji i zapravo po toj osnovi nisam ga trebao ni spominjati. Bez njega ne bi bilo proteina. a ne organskom kemičaru. METILAMIN F+. Ne radi se samo o industrijskim kemikalijama nego o brojnim tvarima iz prirode.

Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. o čemu svjedoči anilin kao najjednostavniji među njima. a sam anilin je prava industrijska kemikalija i ne pojavljuje se u maloprodaji. kat. pa se ne očekuju nekakva posebna ograničenja za njega. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Čak se ne pojavljuje niti kao šire onečišćenje okoliša. pa ne predstavlja širi društveni problem. opasnost od nepovratnih oštećenja zdravlja. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. tekstil. Danas se najviše koristi za proizvodnju anilinskih boja za kožu. opasnost od teških ozljeda očiju. Aromatski amini već nisu tako bezopasni kao oni alifatski.tim tvarima nikakvih neugodnih iskustava budući se tih ranih sedemdesetih prošlog stoljeća ipak držalo do zaštite zdravlja znanstvenika. U svakom slučaju anilinske boje ipak ne predstavljaju takav rizik kao općenito azo boje ili poznate anorganske. T N ANILIN. Muta. CAS: 62-53-3 T. 271 . ali čvrstih dokaza za to nema. Postoje sumnje da bi mogao biti odgovoran za Hodgkin-ov sindrom kod nekih bolesnika (učestalost od 0. 3. drvo. itd.02%). ali na sreću nema dokaza o njegovim teškim štetnim učincima. putem kože i gutanjem. 3. Zbog toga će se one vjerojatno i dalje koristiti na brojnim mjestima. Obavljana su brojna istraživanja utjecaja anilina na ljudsko zdravlje. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Točno je da je tek karcinogen kategorije 3. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 (otrovno ako se udiše. kat. ali obični građani s njim ne bi trebali imati poteškoća. u dodiru s kožom i ako se proguta. ali druga njegova opasna svojstva nisu za odbaciti. Zapravo je glavni problem s anilinom otpad i s time u vezi onečišćenje okoliša. N. Karc. Problem je u tome što je izrazito važna sirovina u organskoj sintezi.

Nitrili (cijano spojevi) Predstavnici skupine su različiti po toksikološkim svojstvima kao i prema važnosti u našem svijetu. ACETONITRIL CAS: 75-05-8 F Xn LAKO ZAPALJIVO ŠTETNO OZNAKE UPOZORENJA R11-20/21/22-36 (lako zapaljivo. koji su meni zanimljivi uglavnom zbog iskustva s njima ili zbog njihove stvarne važnosti. nadražuje oči) Mora se priznati da mu opasna svojstva baš nisu impresivna niti se koristi u velikim količinama. Ono što je kod svih vrlo zanimljivo jest da njihovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. u dodiru s kožom i ako se proguta. štetno ako se udiše. moglo bi se reći da su svi oni nekakvi alkil derivati cijanovodika i imaju kao glavnu značajku CN skupinu u strukturi. Uostalom. Koristi se najviše kao otapalo u industriji te kao važna kemikalija u analitičkim laboratorijima. Izabrao sam tri različita predstavnika. Duge godine sam se bavio tekućinskom kromatografijom u mojim 272 . Obično su to zasićeni ili nezasićeni alifatski odnosno aromatski spojevi s različitom uporabnom vrijednosti.

Koristi se u ogromnim količinama i to najčešće za proizvodnju nitrilnih polimera (nitrilna guma). ali ne smije se zaboraviti da njegovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. Danas su to rukavice za jednokratnu uporabu prikladne za zaštitu od većine organskih otapala i drugih kemikalija i predstavljaju pravu blagodat. Mogu se složiti da je taj najjednostavniji nitril (cijanometan) zaista na prvi pogled kemikalija s malim opasnostima. otrovno ako se udiše. ali o tome čas kasnije kod malononitrila. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. vrlo lako zapaljivo. Karc. AKRILONITRIL CAS: 107-13-1. kat. koja prevodi cijanide u tiocijanate. Otrovna je sama po sebi ma kako joj bili izloženi. Podsjećam tek toliko da se metabolizam ubrzava davanjem infuzija natrijevog tiosulfata. opasnost teških ozljeda očiju. Istina u malim količinama kod kroničnog izlaganja. svrstava se u karcinogene kategorije 2 i uz to je otrovna za organizme koji žive u vodi. nadražuje dišne putove i kožu. u dodiru s kožom ako se proguta. ali čovjek nikad ne zna kakav je individualni metabolizam enzima rodanasa. 2 T+ N Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ R45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 (može izazvati rak.farmakokinetskim istraživanjima i zapravo sam se čudio da većina analitičara nema pojma o opasnim svojstvima ovog važnog otapala u tekućinskoj kromatografiji. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) E. 273 . to je prava kemikalija po ukusu toksikologa.

akrilonitril je primjer kemikalije koja bježi u nerazvijene zemlje gdje se ne poklanja prevelika pozornost zaštiti okoliša. u dodiru s kožom i ako se proguta. ali još uvijek ima veliku važnost kao policijsko sredstvo odvraćanja. Zbog toga su uložena velika sredstva u njegovo korištenje u zatvorenim sustavima te u recikliranju svake količine otpada. Navodno je u jednoj od susjednih kuća uginuo konj. a govorilo se također o nekoliko uginulih pasa. Danas su usavršene metode njegove oporabe. Pobunili su se stanovnici susjednih kuća zbog nepodnošljivog nagrizajućeg mirisa. ali se također učestalo koristi i u sprejevima za samoobranu žena. Na samom kraju prošlog milenija izbio je skandal s policijskim skladištem u Soblincu. Naravno da mu svojstva karcinogena kategorije 2 nisu baš preporuka sa stanovišta zaštite okoliša. pa su glavni proizvođači nitrilnih guma danas Tajvan i Kina. Svojstva su joj neugodna valjda zato što ima dvije nitrilne skupine. Problem je u tome što je dobro topljiv u vodi i lako se širi kroz okoliš. Ljudi trebaju nitrilnu gumu i ona će se dalje proizvoditi. To bi se moglo nazvati dicijano-metanom i možda je zbog toga toliko opasnija od cijanometana ili acetonitrila. Međutim. Eto kako se kineski narod ujedinjuje bez političke prisile bilo s koje strane.Akrilonitril se zbog velikih korištenih količina (više od 4 milijuna tona godišne) pojavljuje kao polutant u okolišu. koji je dopirao iz podruma zgrade. Moj suradnik 274 . Naše iskustvo s tom kemikalijom vezano je uz njezinu uporabu za sintezu vrlo često korištenog suzavca CS. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ova kemikalija ima relativno ograničenu uporabu i ne proizvodi se u golemim količinama. Danas ga potiskuje čili paprika. Policija je tko zna kad iznajmila jednu zgradu u tom naselju te je u podrum stavila sirovine za sintezu CS-a. dakle ponovog korištenja u procesima polimerizacije. a u prizemnoj hali su stavljali oružje i streljivo vraćano poslije Domovinskog rata u velikoj akciji «vrati oružje». koji osobito vole policajci. MALONONITRIL CAS: 109-77-3 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-50/53 (otrovno ako se udiše.

Koriste se na različitim mjestima. vatrogasci i hitna pomoć. Morali su imati kompletnu osobnu zaštitu. Objavili smo sve detalje o selidbi na našoj web stranici i još pismeno obavijestili preko agencije HINA sve novinske kuće o zahtjevnom događaju. gdje je trebalo zbrinuti sve te kemikalije. Došao je samo jedan fotograf. Transport do privremenog skladišta na Žitnjaku morao se obavljati u vrijeme kad se smanji promet. pa se konačno stvar riješila izvozom u austrijske spalionice opasnog otpada. a odatle na otvoreni zrak kroz prozore. Toksikološki su oni vrlo važne tvari i danas su mnogi pod posebnim režimom ograničavanja potrošnje. Čini se da novinari ne vole jasne događaje pod punim nadzorom ovlaštenih institucija. prometna policija i djelatnici naše ustanove. ali također već priređenog suzavca u metalnim bačvama. Zbog dugog stajanja još od vremena propale Jugoslavije bačve su bile prilično oštećene hrđom i kemikalije su slobodno izlazile iz bačvi u atmosferu podruma.4 milijuna tona godišnje za cijeli svijet. koji su do tada pisali o kemikalijama u Soblincu. ali je i njemu postalo dosadno gledati tako dobro nadzirani događaj i otišao je u najbližu gostionu niti sat vremena nakon početka akcije. Novinski naslovi su vrištali o užasu u Soblincu i prozivana je jednako policija kao i druge vlasti ili ustanove. sve bačve su morale biti prije transporta posebno zaštićene polimernim folijama. Kasnije su nastali problemi zbog požara PUTO. na mjestu događaja su morali doći policija. Donijeta je odluka da se skladište mora hitno isprazniti.je na poziv policije pokušao ući u podrum sa zaštitnom maskom za cijelo lice i univerzalnim filtrom. Izvođač posla bila je jedna ugledna pirotehnička tvrtka s kojima smo proveli sate i sate u dogovaranju posla. Takve tvari mogu imati jednu ili više izocijanatnih skupina. Početkom trećeg milenija godišnja uporaba je iznosila 4. Bilo je tamo puno malononitrila. ali izgleda da se time ne povećava niti smanjuje njihova otrovnost. od sinteze karbamatnih insekticida do primjene kao katalizatora u izradi polimera. Izocijanati Zajedničko im je da imaju u strukturi skupinu –NCO vezanu na neku organsku molekulu alifatske ili aromatske strukture. Čak niti jedne novine nisu objavile vijest o preseljenju malononitrila i CS-a iz Soblinca. kojih se svi moraju držati. koje ne poduzimaju ništa na zaštiti građana. ali nije stigao dalje od vrata. Tako su opasne kemikalije prevezene na Žitnjak u općoj tišini i nezainteresiranosti javnosti. Uglavnom se koriste kao sirovina u kemijskoj industriji. a u njegovoj pratnji morali su biti hitna pomoć. Izradili smo ozbiljan plan preseljenja problematičnih kemikalija i točno propisali procedure. Tek je posebna postrojba sa samostalnim uređajima za disanje uspjela ući u podrum i popisati kemikalije. Koncentracija nadražujućih tvari u podrumu bila je tako visoka da je filtar bio sasvim neučinkovit. ali se to nije moglo učiniti bez ozbiljnih priprema. Očekivali smo strašnu gužvu kad se pojave svi oni novinari. 275 .

opasnost od teških ozljeda očiju. vrlo otrovno ako se udiše. moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) 276 .METILIZOCIJANAT CAS: 624-83-9 T+ F+ VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 (vrlo lako zapaljivo. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom. nadražuje dišne putove i kožu. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta.

O kroničnim posljedicama oštećenja dišnih putova tek se naslućuje. itd. Nitko ne zna točno kako je došlo do prodora vode u spremnik metilizocijanata s nekih 43 t kemikalije. pravovremenim obavješćivanjem gradskih vlasti moglo se obaviti koliko toliko učinkovitu evakuaciju građana. a na njegovom rubu se nalazila tvornica Down Co. ali započela je egzotermna reakcija i uslijed isparavanja kemikalije napuknuo je spremnik. a kemikalija se isparavala i vjetar ju je nosio na usnuli grad prekrivajući ga plinovima opasnog metilizocijanata. prosinca 1984 u mirnom indijskom gradu napučenom tada s nekih 800. a kemikalija se počela izlijevati iz njega.Opasna svojstva prvog predstavnika su stvarno uznemirujuća. Inače je to relativno lako hlapljiva tekućina. Primjenom pjene moglo se usporiti isparavanje metilizocijanata. Mnogi su umrli od edema pluća. jer im nitko nije mogao pomoći u tim teškim trenucima. koja im je naravno pružana gdje god se stiglo. Dolazili su sa simptomima teškog kašlja. Događaj se zbio 3. ali se smatra da su desetine tisuća zaradili teške bolesti dišnih 277 . Izbrojano je 3. ozljedama kože. Grad je smješten nekih 50 km od Delhija.828 mrtvih građana.000 građana. Niti mladi inženjeri niti radnici nisu bili spremni za događaj i radili su samo greške. Ovako su se građani probudili kašljući i suzeći. astme teškog nadraživanja sluznica očiju. a na početku korištenja smatran je samo nadražljivcem. za proizvodnju karbamatnih insekticida. Najvažnije mjesto mu je u sintezi karbamatnih insekticida poput karbarila. godine i tek kasnije je dobila uporabnu vrijednost. Nisu obavijestili starije inženjere niti gradske vlasti. Bila je to relativno topla i mirna noć sa slabim vjetrom. ali slijepih kao žena na slici gore bilo je na tisuće. karbofurana i aldikarba. Na koju stranu bježati i što uopće učiniti da smanje posljedice nesreće? Oblak kemikalije je prešao tijekom noći preko grada i ostavio stravične posljedice. a nisu znali što im je činiti. Nitko ne zna koliko je ljudi kasnije umrlo od posljedica nesreća u Bophalu. Stara je to kemikalija. nosa i grla. a najveća nesreća se i dogodila u jednoj takvoj sintezi. Na primjeru te katastrofe će se vidjeti i njegova opasna toksikološka svojstva.000 panično je ujutro tražilo liječničku pomoć. koju su sintetizirali još 1888. prsne boli. Naravno da je lako biti general poslije bitke. koja je pridonijela katastrofi u Bophalu. koji je puhao od tvornice prema gradu i pomalo mijenjao smjer. a njih čak 50. ali moglo se puno toga napraviti u smislu smanjivanja posljedica nesreće.

kat. I mi smo prihvatili taj program. Velika internacionalna kompanija je morala priznati grešku. ali su nastojali proći što jeftinije. kako se vidi na slici lijevo. Europa je od svojeg slučaja Seveso napravila legendu. Zbog toga se i najmanje količine izocijanata u raznim proizvodima moraju deklarirati već na naljepnicama pakiranja. I opet se oni masovno koriste u nerazvijenim zemljama bez dovoljno dobre regulative i onda često završavaju 278 . Karc. ali ja osobno nisam zadovoljan njegovom primjenom u praksi. Naravno da su vrlo otrovni. dišne putove i kožu. O tome možda u nekom drugom poglavlju. ali izgleda da glavni problem predstavlja činjenica što izazivaju preosjetljivost kože i dišnih putova. Problem postaje sve značajniji. Ipak se mora priznati da je na razini UN zapamćen taj strašni događaj i da se daju preporuke o izradi interventnih planova za sva rizična postrojenja u svijetu. 3 T+ Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO R26-36/37/38-40-42/43-52/53 (vrlo otrovno ako se udiše nadražuje oči. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u doticaju s kožom: štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Tipičan je primjer brojnih izocijanata. to je Indija i njezine žrtve ne nailaze na zanimanje u zapadnom svijetu. TOLUEN DIIZOCIJANAT CAS: 26471-62-5. Naravno da Indijci nisu ni približno obeštećeni i vjerojatno neće ni biti. koji se koriste u industriji polimera kao katalizatori. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Možda spomenik nije suviše vrijedan i vjerojatno će u budućnosti tamo stajati neko vrijedno umjetničko djelo u sjećanje na prosinačke žrtve.putova. I danas se vode sudski procesi traženja nadoknade štete oboljelih i potomaka umrlih. ali on podsjeća na bešćutnost liberalnog kapitalizma i zato je dobro da ostane. Međutim. Općenito su izocijanati danas kemikalije kojih se ljudi boje. a žrtve tog događaja su potpuno neusporedive s onim što se dogodilo u Bophalu. Uspjeli su podići spomenik nevjerojatnim žrtvama Bophala. Drugi problem s izocijanatima je u onečišćenju okoliša.

brojne tvari iz prirode. Amidi Nazivaju je i peptidskom vezom. I njih ima jako puno. 36. Dakle. opasnost od štetnog djelovanja na plod) OZNAKE OBAVIJESTI S: 28. izbjegavati izloženost-prije uporabe potražiti posebne upute) 279 . ali će ovdje pozornost biti usmjerena isključivo na one kemikalije koje se često koriste i imaju problematična svojstva. Značajan broj proizvoda na hrvatskom tržištu sadrži izocijanate poput toluen diizocijanata. a nemaju pojma da se taj ambalažni otpad ne može usporediti s onim od izocijanata. mogli bi u amide strpati proteine. DIMETILFORMAMID CAS:68-12-2. Slika lijevo prikazuje divlje odlaganje u jednoj od zemalja u razvoju. ali se čini da nadležne inspekcija nisu dobro educirane. One će privrednika gnjaviti zbog praznih vreća limunske kiseline. nadražuje oči. Repro. valjda će vrijeme donijeti svoje i nadležne službe će doživjeti edukaciju. No.spremnici s takvim kemikalijama na divljim odlagalištima. jer se aminokiseline vežu međusobno stvaranjem amida.1 OZNAKE UPOZORENJA R: 2/21-36-61 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom.kat. ali ćemo se zadržati samo na jednostavnim industrijskim kemikalijama. 53 (nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. a mi ne znamo kakvo je pravo stanje u nas.

Čak se pojavljuje u komercijalno dostupnim bojama i lakovima uz ogradu da se takvi preparati smiju koristiti samo profesionalno. pa se onda može koristiti na različitim mjestima. On je na listi tvari sa zabranama i ograničenjima. Njegova prednost je u tome što se jednako dobro miješa s vodom i lipofilnim organskim otapalima. pa se kod nas ne smije naći u maloprodaji pri koncentracijama višima od 0. ali to nije potvrđeno u ustanovama s dobrom laboratorijskom praksom. Neki znanstveni radovi su pokazali njegovu mutagenost (karcinogen kategorije 3).5%. Problem je njegova teratogenost zbog koje se ne preporučuje ženama u plodnim godinama da s njim rade. pa je opasan za žene samo kad zatrudne u barem prva tri mjeseca trudnoće. 280 . nadražuje oči) Dimetilformamid je vjerojatno jedan od najjednostavnijih amida mravlje kiseline i koristi se na mnogim mjestima kao izvrsno otapalo. 2 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R61-20/21-36 (može štetno djelovati na plod. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. kat.DIMETILFORMAMID (CAS 68-12-2) Repro. Točno je da se ne nakuplja u organizmu nego se vrlo brzo izlučuje iz njega.

od pročišćavanja otpadnih voda do analitičkih laboratorija (npr. gel elektroforeza). ali ne spada u kemikalije koje se javljaju na tržištu u količinama od milijuna tona. Problem je u tome što on u hrani nije povezan s nikakvim pesticidima ili sličnim tvarima nego isključivo s načinom priprave. itd.2. ali nema garancije da sutra netko neće otkriti kako se i kuhanjem iz normalnih namirnica stvaraju neki jako opasni produkti. a one nalaze uporabu na brojnim područjima. kat 2. jer bi si na taj način sasvim promijenili život bez jasnog dokaza da smo si time popravili šanse za izbjegavanje raka. Uostalom. On nije zlato po opasnim svojstvima i 281 . Repro. Azo spojevi i njihove preteče Brojne su organske tvari s diazo strukturom u molekuli (R-N=N-R). ali ovdje će biti govora samo o onima koje predstavljaju danas najveći problem. tavica. To je kemikalija koja se široko koristi u sintezi poliakrilamidnih smola. Karc.kat. pa zasad nema dokaza da je zbog toga povećana učestalost raznih karcinoma. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. ali nije loše za svaki slučaj smanjiti unošenje namirnica za koje se tvrdi da nakon pečenja sadrže povećane koncentracije akrilamida. krumpira ili mesa. Inače je red spomenuti i najjednostavniju takvu tvar pod nazivom diazometan. godine. AKRILAMID CAS:79-06-1. preko kože i gutanjem. 3. Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Muta. čovjek je kroz cijelu svoju civilizaciju često jeo suho termički obrađenu hranu (ražanj. Treba biti oprezan kod preuzimanja podataka i ne vjerovati im pod svaku cijenu. Problemi s njim su započeli 2002. jer osobito mlada populacija voli jesti radije prženo nego kuhano. roštilj.. povećava koncentracije PAH-ova ili nitrozamina u gotovim obrocima. otrovno ako se proguta. kat. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Točno je da pečenje. pa na koji god se način obavljalo. kad su švedski znanstvenici otkrili da on nastaje prženjem mnogih namirnica poput npr. Nakon toga su se razmahala istraživanja na drugim mjestima i u drugim zemljama. To ne znači da se čovjek potpuno mora odreći pečenog mesa ili krumpirića. a navodno se kod kuhanja na javlja akrilamid kao produkt. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom.Ovog časa najpoznatiji i najopasniji amid je akrilamid. peka.). Dodatno treba reći kako je akrilamid ipak još uvijek karcinogen kategorije 2 i da nema dokaza kako bi mogao izazvati rak u čovjeka. Koristi se i u proizvodnji boja. OZNAKE UPOZORENJA R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 (može izazvati rak. moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) Naravno da ne treba brkati izloženost akrilamidu na radnom mjestu ili kod nesreća s izloženošću preko hrane. nadražuje oči i kožu. Zabrinutost je bila logična zbog izrazito opasnih svojstava ove kemikalije.

Otrovno za organizma koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Nije naravno jedini. 1. Moram priznati da nisam znao ništa o toj kemikaliji. štetno ako se proguta. koji se koristio za pripravu metil estera različitih organskih kiselina. dugotrajno izlaganje može izazvati sušenje i pucanje kože. Glavni problem im je karcinogenost kategorije 1 ili 2. Danas su sve takve boje pod znakom sumnje. Danas je sva sila zabranjenih azo boja i njihovih preteča. Nije takva situacija s drugim azo spojevima ili njihovim pretečama Pogledajte samo ovoga. Prije nekoliko godina su mi se obratili neki kemičari tražeći savjet kako da se zaštite od strašnog etidijum bromida. pa čak ako se 282 .ima oznake R12-19-22-36-66-67 (vrlo lako zapaljivo. predmeta opće uporabe pa čak i namirnica ili pripravaka lijekova. koji nisu znali naći tako lijepe boje bez opasnih svojstava.5% u kojima kupuju reagens zadržava se samo svojstvo štetnosti za zdravlje kod udisanja. dodira s kožom ili gutanja. ali se ona odnosi na sasvim nedokazane podatke o mutagenosti. Ne treba bezuvjetno vjerovati iskusnim kolegama nego valja pogledati što piše u službenoj literaturi. Obzirom da je teško zamisliti kako će se takva otopina raspršiti po zraku prijetila je jedino imaginarna opasnost da će neka budala progutati reagens ili da neće oprati ruke nakon što ga je koristio bez rukavica. kože. Ni govora o bilo kakvim karcinogenim ili mutagenim učincima zbog kojih su kemičari tražili od mene savjet. štetno ako proguta. može izazvati vrtoglavicu ili pospanost). Ima uz to oznaku R68. Kao što se vidi na slici pokraj teksta to su prekrasne boje. Vrlo često među kemičarima se šire sasvim neprovjerene vijesti o opasnostima kemikalija s kojima rade. a treba uzeti u obzir da se s vremenom saznaju novi podaci o opasnostima pojedinih kemikalija i da to valja pratiti. Puno godina kasnije nakon što nisam imao s njim nikakve veze pogledao sam službeno razvrstavanje i shvatio da nije istina ništa od onoga što su mi pričali starije kolege. Koristile su se za bojanje tekstila. pa sam potražio službene podatke. Moram priznati da sam se bojao diazometana. Sam etidijum bromid je u čistom stanju vrlo jaki otrov i to mu je najgore svojstvo. T N 2-NAFTILAMIN CAS: 91-59-8. Tako je i s diazometanom. a onda se postupno prešlo na različite predmete opće uporabe. nadražuje oči. kat. jer ne samo što mogu odletjeti u zrak zbog njegove eksplozivnosti nego mogu za koju godinu dobiti rak. Kod koncentracija 0. Prvo su uslijedile zabrane bojanja lijekova i namirnica. mogu nastati eksplozivni peroksidi. Karc. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-22-51/53 (može uzrokovati rak. Kad sam bio mlad inženjer na samom početku sedamdesetih godina govorili su mi iskusni kemičari kako je to karcinogena tvar i da pazim na sebe dok s njim radim. Zamislite krasnu crvenu boju vaše tablete za spavanje! Onda su se postupno počela otkrivati njihova opasna svojstva i samo su slijedile zabrane njihova korištenja na očaj proizvođača.

Tu je i općenito pitanje aditiva. -tekstilni predmeti poput navlaka za stolice. ali ima također sirovina za kemijsku industriju ili čak pesticida (npr. aktovke. kao npr.1%. Dakle. Evo samo nekih izvadaka iz liste kemikalija sa zabranama i ograničenjima: Zabranjuju se: a. A činjenica je da su većina 283 . plijesni ili biljaka. Ljudima je dosta da nešto djeluje u obliku eksploziva i ne zanimaju se za druga njegova opasna svojstva. ručnici. a nema dobre zamjene za njih. Tekstilni ili kožni proizvodi iz prethodne točke ne smiju se stavljati u promet. pelene i drugi sanitarni predmeti. Naravno da smo i mi uveli zabrane. a u službenim bazama podataka nalaze se uglavnom prazna polja (npr. U redu! Neka su te boje zabranjene. vlasulje. posteljina. -pređa i materijali predviđeni za uporabu od strane krajnjih korisnika. b. Istraživanja opasnih svojstava azo boja i preteča vrlo su intenzivna i odvijaju se u najboljim laboratorijima. pa danas već prilično dobro znamo što je opasno a što nije. igračke od tekstila ili kože. ručne torbice. higijenski ulošci. -obuća. Nitrati Nitrati nisu jako velika skupina organskih tvari. Za većinu nema podataka o obimu proizvodnje. Nije to ni čudno obzirom da su znatan broj među njima eksplozivi ili propelanti. jer nisu svi karcinogeni ili opasni za zdravlje pri koncentracijama u kojima se koriste. Ono što silno začuđuje jest potpuno nepoznavanje njihovih opasnih učinaka za ljudsko zdravlje i okoliš. rukavice. Azo boje kod kojih može redukcijom nastupiti oslobađanje jednog ili više aromatskih amina.razvrstavaju u kategoriju karcinogena 3. na koje su se neki hrvatski laici zadnjih godina obrušili svom snagom u tiskovinama ili čak knjigama. jer se može očekivati da će se boje apsorbirati preko kože i ući u krvotok. Tako bih mogao pokupiti različite otrove bakterija. Zadnjih desetljeća su zabranjene brojne anorganske. Ne može se odmah baciti anatema na sve azo boje ili njihove preteče.: -odjevni predmeti. šeširi. ali su obavijeni velikim tajnama. jer ne pristajem vratiti se u pećinu kao prvobitni čovjek i koristiti samo ono što je garantirano prirodno. Iako sam daltonist čvrsto stojim na stanovištu da normalnim ljudima treba pružiti mogućnost uživanja u bojama oko sebe. Ne smiju se u koncentracijama iznad 30 ppm koristiti u finalnom proizvodu za obradu tekstilnih ili kožnih proizvoda koji bi mogli doći u kontakt s ljudskom kožom ili usnom šupljinom. a to naprosto ne mogu prihvatiti. Navedene azo boje ne smiju se stavljati u promet niti koristiti u obliku dodataka za bojenje tekstila ili kože ako im je maseni sadržaj viši od 0. DNOK) o kojima će biti riječi u drugom odlomku. remeni. ručni satovi. Ja sam s njima polemizirao u sredstvima javnog priopćavanja. c. IUCLID). ali ne treba dizati galamu na svaku boju koja samo podsjeća na one opasne. Naravno da ni bojenje odjeće takvim tvarima nije bezazleno. anilinske i azo boje. radi se o teškim zabranama i ograničenjima. novčarke.

Methemoglobinemija je općenito vezana uz djelovanje svih nitrata i znači zapravo sprječavanje prijenosa kisika do stanica. DNB. NITROGLICERIN CAS: 55-63-0 E T+ N EKSPLOZIVNO VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R3-26/27/28-33-51/53 (udarac. TNT. ali treba je već ovdje naglasiti. Strašno je i to što su njihovi produkti razgradnje (eksplozije) također opasne tvari. Tek u posljednje vrijeme kod nas se javljaju protesti zbog vojnih poligona. Ključni učinci na ljudski organizam su methemoglobinemija i različita djelovanja na srce. ipak ima i korisnih učinaka. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako izazvati eksploziju. 2. RDX. a donio je otkrivaču Nobelu tolike novce da se kasnije mogao iskupiti pred ljudima zakladom za najveću svjetsku nagradu znanstvenicima i umjetnicima. Obično se na tržište daje u obliku lingvlaleta. Najotrovniji je predstavnik organskih nitro spojeva. trenje. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Evo najjednostavnijeg među njima. To potkrjepljuje negativno iskustvo na sve strane kugle zemaljske. itd.) otrovi ili vrlo jaki otrovi te da su gotovo svi ekotoksični.) ili propelanata (npr. ali najvažniji su mu učinci na srce. opasnost od učinaka nakupljanja. to je značajka svih nitro spojeva. a apsorbira se u organizam svim putovima. Zbog toga je potrebno o njima reći barem onoliko koliko danas znademo.6DNT. Inače su njegovi pripravci poznati pod nazivom dinamit. a opet možda najopasnijeg. a u svijetu je ta tema stara već više od 25 godina.ekploziva (dinamit. Ono što se ne zna dovoljno jest činjenica da je nitroglicerin poput drugih eksploziva i propelanata poznati onečišćivač okoliša. Otrovan je za vodene i druge organizme iz okoliša i 284 . EDGN. PDGN. u dodiru s kožom i ako se proguta. dakle za primjenu ispod jezika) i djeluje gotovo trenutno protiv anginalne boli. ali je činjenica da ga ljudi još uvijek naveliko koriste kao dobar lijek. vrlo otrovno ako se udiše. TETRIL. Iako je kardiotoksičan. itd. Istina. kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. Nisam mjerodavan reći je li bolji od drugih antianginalika. Izrazito je snažan eksploziv i tehnologija njegove proizvodnje je izrazito složena upravo zbog toga što svaka sitnica može uzrokovati njegovu eksploziju. DNT. pa je odavno poznat kao antianginalik.

ali nema niti jednog pouzdanog podatka na temelju kojeg bi se moglo raspravljati o onečišćenju. Kod nas se građani najviše bune zbog vojnog vježbališta pokraj Slunja. u dodiru s kožom i ako se proguta. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Imao sam referat o onečišćenju kemikalijama u Hrvatskoj uzrokovano ratnim događajima. a predstavnik Ukrajine je tvrdio kako na cijelom Krimu više nema zdravstveno ispravne vode za piće. Da sam bio malo mudriji već ranije sam mogao shvatiti da kod eksplozije neće sva količina eksploziva biti uništena i da će tijekom takvog događaja nastajati brojni produkti. Nema podataka zato što nadležni nisu mjerili ono što su trebali mjeriti. T N NITROBENZEN CAS:98-95-3.kat. Kine i zemalja trećeg svijeta gdje su Amerikanci imali svoje vojne baze. Posebno su se zbog toga bunili građani Filipina pokraj američkih baza. Repro. ali ovdje će biti govora samo o onečišćenju eksplozivima. karc. moguća opasnost smanjenja plodnosti) Ubacujem podatak o tvari koja nije eksploziv ne zato da razbijem monotoniju izlaganja nego zato što sam s alifatskih prešao na aromatske nitro spojeve. ali tamo se dosta davno počelo raditi na remediaciji (ozdravljenju) tla i voda. Nema dovoljno dokaza. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi.. Značajka eksplozije je da se događaj odvija bez prisutnosti kisika iz atmosfere. Amerikanci su onečistili i svoju državu jednako kao zemlje Europe.3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 (otrovno ako se udiše. ali ima indicija da se uz mjesta odvijanja vojnih vježbi povećava učestalost karcinoma pluća i drugih organa u građana sa stanom u blizini vježbališta. Ja sam prvi puta čuo nešto više o problemu kad sam 1993. Tako su eksplozivima i propelantima najviše onečišćene države bivšeg sovjetskog bloka. a najveća onečišćenja su se nalazila u državama gdje nije bilo dopušteno pisnuti protiv vojske i njezinih aktivnosti. Svaka vojska onečišćuje okoliš svojim aktivnostima u miru ili ratu. Zapravo se dijelom odigravaju pirolitički procesi u kojima mogu nastati svakakvi novi opasni produkti. Javnost se počela buniti prije gotovo trideset godina tamo gdje su se mogli i smjeli buniti.kat.možda je na njegovu primjeru dobro progovoriti o tom problemu. eksplozivima i propelantima. Najjednostavniji aromatski 285 . godine poslan u Luksemburg kao predstavnik Hrvatske na sastanak NATO-a o remediaciji tla i voda onečišćenih vojnim aktivnostima. pa se zapravo može govoriti o procesima djelomičnog izgaranja na povišenim temperaturama uz nedovoljno kisika. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i preko kože.3. Onečišćenje okoliša je naravno vezano uglavnom uz mjesta proizvodnje i širokog korištenja eksploziva i propelanata. Sve su zalihe vode uništili Rusi naftnim derivatima. Te 1993. godine izašli su Nijemci s podacima o više od 80 teško onečišćenih mjesta bivših ruskih vojnih baza.

Međutim. Kad je stigao na Rebro više nije bilo moguće izmjeriti njegovu tjelesnu temperaturu. jer je bila viša od 41 oC. DNB). Nije on najgori među njima. Gospodin je naivno popio piće i vrlo brzo nakon toga počeo osjećati posljedice. a to je jedan od ključnih procesa pri razgradnji hranjivih sastojaka. propelant DNT) ili da su reproduktivno toksične tvari kategorije 2 (npr. Čitao sam jedan rad o čovjeku koji se polio nitrobenzenom i nije na vrijeme skinuo odjeću te obavio dekontaminaciju. a osobito su zanimljivi moderniji snažniji eksplozivi (npr. zanimljivo je da se sve više proizvodi u zemljama trećeg svijeta. a znamo da normalni termometar ne mjeri više temperature. Tako su danas jako cijenjene smjese TNT s anorganskim 286 . nitrozobenzena i fenilhidroksilamina. Uzaludni su bili moja toksikološka analiza i simptomatske mjere spašavanja života pacijenta. Možda se nešto moglo učiniti da je bilo dovoljno leda. Nije nitrobenzen jedini koji ima takav učinak. Dakle. gradnja cesta) bez njih se ne može zamisliti posao. Nitrobenzen je poznat kao važno otapalo i sirovina u sintezi anilina. javlja se methemoglobinemija ali još jedan dodatni učinak važan za većinu aromatskih nitrata.nitrobenzen naprosto nije eksploziv. Valja naglasiti kako se na području razvijanja novih eksploziva radi izrazito mnogo. Količine nitrobenzena u proizvodnji i prometu nisu izrazito velike i ne prelaze nekoliko stotina tisuća tona na godinu u svijetu. azobenzena. Onda je najbolje prepustiti sintezu nitrobenzena i njegovih derivata državama koje ne zanima zaštita okoliša poput Kine. ali je zgodan predstavnik zbog vrlo širokog i čestog korištenja za različite svrhe. bilo da se izmišljaju nove tvari bilo da se ispituju kombinacije različitih eksploziva s različitim tvarima. Naravno da ih koriste učestalo teroristi različitih boja i namjera. ali to ne ide lako. Da ima dvije ili više nitro skupina bio bi eksploziv. jer bogate zapadne države nemaju razumijevanja za štete koje čini za ljudsko zdravlje i okoliš. Vratimo se natrag eksplozivima i propelantima. Za nespecifične znakove otrovanja poput mučnine i povraćanja te glavobolje i vrtoglavice manje više. a tada nije ni bilo ledomata. Nitrobenzen je po djelovanju na ljudsko zdravlje sličan svim drugim nitro spojevima. Počeo se zagrijavati i pao je u komu. ali mora se ponešto reći i o tvarima koje nisu eksplozivi. On je umro na stolu za opservaciju naprosto izgorjevši iznutra. Umro je od pregrijavanja do dolaska liječničke pomoći. plastični). Dolje su dane osnovne značajke najpoznatijeg među njima. On je u svakom slučaju kemikalija koju bi bilo mudro zamijeniti s nekom manje opasnom. jer je činjenica da su neki predstavnici karcinogeni kategorije 2 (npr. Na Rebro je primljen u noći portir kome je netko iz šale podvalio čašu nitrobenzena uvjeravajući ga da se radi o nekom žestokom alkoholnom piću. tj. ali je problem u tome što se jako dobro apsorbira preko kože i vrlo brzo postiže taj učinak. Općenito me zanima kuda idu te države i što ih čeka u budućnosti uz toliki nemar za ljudsko zdravlje i okoliš. jer neki radovi opisuju tretman u ledenim kupeljima dok se otrov barem djelomice ne eliminira iz organizma. Osobno imam iskustvo s nitrobenzenom iz sredine osamdesetih prošlog stoljeća. trinitrotoluola ili TNT. a posljedice u toj državi se mogu vidjeti na slici pokraj teksta. To znači da se povećano razvija toplinska energija u organizmu i otrovani se naprosto pregrijava. On ubrzava oksidativnu fosforilaciju. Pri tome uopće ne mislim da se TNT ili drugi eksplozivi koriste isključivo u ratu ili ratnim pripremama (vojne vježbe) nego su izrazito važni kao industrijski eksplozivi i u građevinarstvu (npr.

ali na tome još nitko u Hrvatskoj nije radio. Bili su to naši malo stariji iseljenici koji su došli pomoći svojoj 287 . kako bi ih mogli pratiti u budućnosti. godine. Eksploziv samo treba u obliku aerosola primijeniti na velikom volumenu zraka i onda izazvati eksploziju sa stravičnim posljedicama. amonijev nitrat). Mosad se zanimao za sve pa i za neke događaje. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Što ja to imam još dodati specijalno o eksplozivima kao toksikolog? Nekih iskustava ipak imam. Hrvati imaju puno iskustava s izradom takvih eksploziva kakav je npr. Još samo jedan primjer iz prakse. Mi smo smatrali kako Srbi nisu uspjeli aktivirati svoj aerosol i tako je prašina padala po tlu. Smatrali su kako su Srbi pokušali primijeniti TNT u obliku aerosola kao svojevrsni bojni otrov za kratkoročno ili dugoročno djelovanje. Već je ranije rečeno da se oni apsorbiraju preko kože. trenje. koji mu daju toliko potrebni kisik za što bolju eksploziju. a većina žena je stradala zbog hepatotoksičnosti te tvari. Nismo ni mi u Hrvatskoj prošli bez žrtava. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju. Zaključili smo da se u oba događaja radilo o neuspjeloj primjeni aerosolne bombe. jer su mnogi smatrali kako nam Srbi u nemoći da nas poraze pokušavaju ostaviti dugoročne štetne posljedice na zdravlje. Jednog mog suradnika je Stožer poslao u Izrael zbog tek ostvarenih veza s Mosadom zbog paučine. Prvi puta sam se postidio zbog svojih ograničenja u razmišljanju krajem 1991. Izraelci su imali drugo mišljenje. Vojnici jako vole aerosolne bombe. opasnost od učinaka nakupljanja. koju sam vjerojatno već spominjao u drugim tekstovima. Imao sam podatke o tome da je tijekom II. TRINITROTOLUEN CAS:118-96-7 E T N EKSPLOZIVNO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R2-23/24/25-33-51/53 (udarac. Tijekom rujna mjeseca te godine zabilježili smo padanje prašine TNT-a u barem dva slučaja na slavonskom ratištu. u dodiru s kožom i ako se proguta. vitezit. jer s malim količinama eksploziva naprave velike štete. jer su postrojbe često mijenjale boravište i bilo je u ono vrijeme gotovo nemoguće otkriti tko je bio kontaminiran prahom TNT-a. godine zatražila je skupina građana od nas mišljenje jesu li teška oštećenja jetre u njih mogla nastati zbog toga što su tijekom rata punili eksplozivne naprave TNT-om. Svjetskog rata umrlo oko 600 Engleskinja zbog neadekvatne zaštite prilikom punjenja eksplozivnih sredstava preparatima TNT-a i drugih eksploziva. Naravno da TNT i druge eksplozive i propelante možemo smatrati izrazito opasnima za okoliš.nitratima (npr. koje smo mi smatrali riješenima. Dobili smo uzorke prašine i nedvojbeno dokazali da je u pitanju bio TNT. Tijekom 1005. Svi naši istraživački pokušaji su propali. otrovno ako se udiše. Među mojim suradnicima židovska teza je naišla na veliko razumijevanje. Govorili su o karcinogenosti TNT-a (leukemija) na duge staze i tražili da istražimo vrlo detaljno koji su ljudi bili izloženi aerosolu.

otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najjednostavniji alkil-merkaptan je ujedno i najopasniji. jer ljudi nisu znali da su eksplozivi otrovni i hepatotoksični. a druga dvojica ili trojica imala su dijagnozu teških oštećenja jetre. Tako su propil-merkaptan ili tert-butil-merkaptan tek štetne vrlo lako zapaljive tvari. Oko mene bi se stvarao krug praznog prostora. otrovno ako se udiše. a svi oni s više ugljikovih atoma u molekuli su manje opasni. Sumpor u organskim tvarima Nezaobilazan je element u organskim tvarima poput proteina ili polinukleotida. Naravno da sam dao pozitivno mišljenje. Radili su požrtvovno i uporno. A nije baš tako. Obično i ne bez razloga ne vole njegove spojeve zbog čovjeku neugodna mirisa i moja prva stručna iskustva s njegovim spojevima bila su povezana s neugodom. ali teško je bilo nekoga optužiti. Iako sam radio u digestoru skoro bez ikakve veze s tiofenolom uvukao mi se njegov odvratni miris u kožu šaka. a i inače se javlja u malim molekulama koje tvore život ili su produkt njegova metabolizma. a po ekotoksikološkim svojstvima su ravni prvom predstavniku. a onda su se počele osjećati posljedice. Na prvi pogled to može djelovati ružno. pa se nisam usudio sjesti u tramvaj ili se naći s ljudima u zatvorenom prostoru. Ne vjerujem da će opet biti rata u ovim našim krajevima. Javili su se kad su dvojica već umrli. pogotovo zato što barem glavni predstavnik nastaje kao 288 . Na početku me taj miris odbijao i ja sam nerijetko osjećao mučninu. ali eksplozivi se koriste na mnogim mjestima u privredi i trebalo bi educirati ljude da oni nisu opasni samo zbog eksplozivnosti nego i zbog otrovnosti. Na samo početku karijere u Institutu Ruđer Bošković sintetizirao sam tioestere aminokiselina s tiofenolom zbog dobivanja sirovina za sintezu peptida. ali sam s brzo na njega privikao. Alkil merkaptani (alkil tioli) F+ T N METANTIOL CAS:74-93-1 VRLO LAKO ZAPALJIVO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-23-50/53 (vrlo lako zapaljivo. jer sam svima nepodnošljivo smrdio. a dali su im taj posao. pa su me nadaleko ljudi izbjegavali. Naravno da je važan sastojak i u brojnim industrijskim kemikalijama. Tako sam se naučio na činjenicu da sumporovi organski spojevi nemaju ugodan miris i mislio da im je to glavna osobina. Nisu se privikli drugi.pradomovini.

nije baš metil-merkaptan glavni sastojak odoransa za npr. Gdje god se nešto bakterijski razgrađuje možete osjetiti intenzivni miris merkaptana i pogotovo metil-merkaptana. Najvažnije mjesto im je u odoriranju opasnih plinova. ali tome pomažu merkaptani. On će otvoriti prozore stana ili će iz njega pobjeći.produkt brojnih procesa biološke razgradnje. Imali su nesreću da je puhao slabi jugoistočni vjetar i nosio je oblak vrlo razrijeđenog merkaptana prema gusto naseljenim sjevernim područjima. Taj neugodni miris će natjerati svakog normalnog čovjeka da potraži spas na čistom zraku. Inače gradski plin (zemni plin) nema mirisa i čovjek ne bi mogao nikako dokučiti da mu negdje u kući instalacija propušta plin u stan. Početkom novog milenija banuo mi je iznenada zamjenik ravnatelja kliničke bolnice iz našeg važnog grada kao izaslanik ravnatelja tražeći hitnu pomoć. a osobito se bojao novinara. a taj razmak je bio dovoljan da se počne razvijati panika. Tog dana na prijelazu milenija radnici su pretakali tekući merkaptan iz bačve u manji spremnik kako bi ga mogli poslati na stanicu za odoriranje. Imali smo mnogo iskustava s industrijskim merkaptanima. Oni imaju tako snažan neugodan miris da će i prehlađena osoba u stanu opaziti da nešto nije u redu upravo zbog neugodna mirisa merkaptana. To se obavlja posebnim sisaljkama koje sprječavaju izlazak para merkaptana u slobodnu atmosferu. Njegov miris dopire iz kanalizacije i s drugih mjesta gdje se razgrađuju izmet ili drugi biološki otpaci. koji dolaze u bocama sličnima onoj na slici pokraj teksta. a ni količine ispuštenog merkaptana nisu bile po ničemu osim po mirisu značajne. Međutim. Ljudi su bježali iz područja grada sjeverno od plinare i već se tražilo Pedra odgovornog za ugrožavanje zdravlja građana. Dan ranije je dvadesetak djelatnika odjela za 289 . Nisam mogao odmah dati odgovor dok ne saznam od radnika plinare što se stvarno dogodilo. propilmerkaptana. Istina. što radnici nisu ni opazili budući su već navikli na odvratni miris. merkaptani se proizvode sintetskim putem i koriste na mnogim mjestima u privredi. Jedno od važnih mjesta pretakanja viših merkaptana je bilo u plinari na lokaciji Radničke ceste. koji je zaista bio zatrpan pozivima. Najčešće se ipak pojava merkaptana i rođaka sulfida. U današnje vrijeme ljudi ne trpe takva maltretiranja i građani su počeli nazivati Radio 101. a radnici plinara ih onda odnose na mjesta odoriranja i spajaju na stanice za odoriranje. disulfida ili trisulfida javlja u prirodnim mikrobiološkim procesima razgradnje organskih materijala. taj puta je došlo do malog kvara na sisaljki. gradski plin nego su to viši merkaptani poput npr. Odmah su nazvali mene s pitanjem o čemu se radi i kako će događaj utjecati na zdravlje građana. Trebalo nam je nekoliko dana da smirimo građane i dokažemo kako opasnosti za njihovo zdravlje nije bilo. Zemni plin se odorira merkaptanima. ali ovdje će biti govora tek o jednom. Nije se usudio ići službenim putem da netko ne sazna za neugodni događaj. Oni se namjerno stavljaju u gradski plin da bi se znalo prepoznati istjecanje. Imali smo u prošlosti zaista brojne intervencije zbog neugodnih mirisa iz kanalizacije ili iz otpadnih voda različitih tvornica tako da je dobre primjere teško izabrati. Ipak vrijedi opisati barem neke od slučajeva. Međutim.

Ne može se odvijati niti jedna ljudska aktivnost uz neugodne mirise. Njihova su toksikološka svojstva bila beznačajna. Odmah sam reagirao vjerojatno i zato što sam za taj grad bio emocionalno vezan pozivajući tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i suradnika za mjerenje onečišćenja zraka.transfuziologiju smještenog na dva različita mjesta u podrumskim prostorima bolnice osjetilo simptome otrovanja. a ne možete ni mirno spavati. koja je bila stara jednako kao bolnica u gradu i bila je izgrađena od cigala. disulfidi. Kanalizacija je naprosto propala na mnogim mjestima tijekom dugih godina i stvorile su se kaverne u kojima se nakupljala nečist. Drugi zanimljiv slučaj je vezan uz potok Gorjak (među narodom poznat kao Smrdljivka) u Zaprešiću. pa možete samo građanskom pobunom tražiti izmjene. U ovom slučaju nije bilo ugroženo zdravlje ljudi niti okoliš. Glavobolja. Kanalizacija nije bila izvedena ispravno s odušcima iznad krovova zgrada i onda su se neugodni mirisi probijali kroz kanalizacijske cijevi do podrumskih prostora. Izgleda da je to u ovom slučaju uspjelo i da će potok Gorjak uskoro prestati nositi naziv Smrdljivka. a razumna gospođa je nazvala broj 112. Polovica od njih je otišla na bolovanje i transfuziologija je prestala s radom To je katastrofalan događaj za bilo koju bolnicu koja obavlja operacije. Već desetljećima se građani bune na nepodnošljive mirise. ali se mora priznati da je građanima bila ozbiljno narušena kvaliteta života. a da se ne govori o izmetu. Otac obitelji je najžešće reagirao na smrad iz potoka Gorjak s mučninom. 290 . bolova u križima i općeg osjećaja slabosti bili su razlog bijega svih zaposlenika na otvoreni prostor. ne možete ljubiti dok vam sve uokolo smrdi. Oni su pak nazvali mene sa zahtjevom da odmah organiziram izvid stručnjaka na sporno mjesto i ja sam takvu ekipu poslao na teren održavajući s njima stalnu vezu. Vremenom su se ljudi počeli organizirati u obrani svojih ustavnih prava i osnovane su različite udruge za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. ali smrad je bio vrlo snažan i svatko ga je mogao osjetiti. jer nije bilo ni jednog od onih za koje postoje rutinske metode mjerenja. Mjerenjem polutanata u zraku nisu postali ništa pametniji. Tog proljetnog dana 2007. koji se šire iz potoka sasvim neujednačeno. Pomoćnik ministra je čak naručio robotsku sondu za snimanje kanalizacije. Meteorološki podaci su pokazali da se spornog dana javila tišina uz inverziju i sniženje temperature na tlu. Taj skromni potok prihvaća otpadne vode industrijske zone Zaprešića i ulijeva se u Savu. Ranom zorom drugog dana uputili smo se sa svom opremom u bolnicu i počeli istraživanje. Naravno da sam prvo izvijestio građane da se u zraku ne nalaze nikakve tvari koje bi mogle odmah djelovati na njihovo zdravlje. Od prvog časa mi je na temelju ranijih iskustava bilo jasno da je za sve kriva loša kanalizacija iz koje su se oslobađali merkaptani. Zaključili smo da mirisi potječu iz potoka Gorjak i zato je obavljeno uzorkovanje vode na nekoliko mjesta. Robotska sonda je pronašla u kavernama i posteljno rublje. sulfidi. mučnina. krvi i drugim organskim materijalima. Neke dane se uz njega dade živjeti a neke druge dane tako nepodnošljivo smrdi da se ne da izdržati. Nakon slijedećeg incidenta u ljeto te godine inspekcija zaštite okoliša je naredila prestanak rada barem dvije tvornice dok ne riješe problem ispuštanja otpadnih voda u okoliš. godine odlučila se jedna obitelj prošetati pokraj pristaništa skele koja povezuje Samobor sa Zaprešićem preko rijeke Save. općom slabosti i panikom. ne možete pozvati goste. pa su se plinovi iz kanalizacije to bolje uzdizali kroz cijevi do podruma. trisulfidi i druge tvari karakterizirane snažnim i neugodnim mirisima. Tražili su da u tišini pronađemo razlog stradanja tih ljudi i da ga uklonimo. žarenja svih sluznica. a do rezultata analiza je trebalo pričekati nekoliko dana. Glavni problem je u tome što ne postoji nikakav zakon o neugodnim mirisima. pa je bilo samo pitanje vremena kad će se javiti žešće reakcije. Pokazalo se da su se u vodi potoka nalazili merkaptani. Ne možete pošteno uživati u bilo kojem dnevnom obroku. povraćanje i brojni drugi simptomi poput suzenja. Slučaj je riješen i više nikad nije bilo pritužbi od bilo koga.

Nema za njih jasnih ograničenja što se tiče emisija. u energanama. ne postoji ni MDK (maksimalno dopuštena koncentracija). što je vjerojatno signal ljudima da se maknu s mjesta gdje se njegov miris osjeti. kako je slučaj s drugim cementarama u Europi.Tiofenoli Tiofenol nije baš jako važna tvar u kemijskoj industriji. Među njima su bile i automobilske gume. Istina. kako bi mogli dokazati i sasvim niske koncentracije nekih produkata izgaranja. Moji kolege su odlučili obaviti uzorkovanje zraka iz emisija dimnjaka kroz 24 sata. koja je imala sve isprave za rad i korištenje određenih vrsta otpada za dobivanje energije. To što ja imam osobno iskustvo iz dana kad sam bio mladi kemičar ne bi trebao biti razlog za njegovo uvrštavanje u ovu knjigu. Rutinska mjerenja nisu pokazivala ništa neobično ili protupropisno. javljaju se u različitim industrijskim procesima kao onečišćenje. Učinio sam to da pokažem kako su opasna svojstva kod tiola opasnija kad se radi o aromatskim tvarima. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. ali se moralo ipak naći razlog lošeg mirisa. jer ga je svatko s normalnim nosom mogao osjetiti pri dolasku na teren. Međutim. koji se širio od cementare prema njihovom naselju kad je vjetar puhao od cementare prema njima. a ne javljaju se ovakvi spojevi često ni kao produkti biološke razgradnje. Sjećam se slučaja jedne naše cementare. nadražuje oči i kožu) Kao što je bilo rečeno on zaista uz svoja opasna svojstva ima taj izrazito neugodni miris. ovdje su se građani s pravom bunili na izrazito neugodan miris. vrlo otrovno ako se udiše. npr. ali ipak s civilizacijskog stanovišta nije bilo u redu da građani trpe taj neugodni miris čim vjetar puhne od cementare 291 . TIOFENOL CAS:108-98-5 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R10-24/25-26-36/38 (zapaljivo. Bili su to tiofenoli.

DIMETIL SULFAT CAS:77-78-1 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-25-26-34-43-68 (može izazvati rak. To su inertne tvari dobro topljive u vodi i zbog toga se dobro izlučuju preko bubrega. Organizam se riješava brojnih fenola i sličnih tvari tvorbom O-sulfata. jer oni su inače izuzetni važni barem u metabolizmu. Nisu uvijek propisi ono što treba upravljati postupcima ljudi. Takvo mišljenje o njemu je imala većina kemičara i onda je jasno da ga se nitko nije bojao. Međutim. Prema godišnjim količinama na tržištu najviše je svakako tenzida ili surfaktanata od kojih se izrađuju različiti detergenti i općenito kemikalije za čišćenje. amina i tiola. koju se naravno moglo zbrinuti. To su 292 . U stara davna vremena sam susretao dimetilsulfat ne znajući uopće da je on opasna kemikalija. Radi se zapravo o nagrizajućoj vrlo reaktivnoj kemikaliji. sulfati nekih tvari mogu biti izrazito opasni kao što je npr. godine zatražili su od mene da pomognem savjetom u zbrinjavanju ostataka te kemikalije u jednoj našoj uglednoj tvrtki. U dobroj vjeri je dogovoreno sa cementarom da postavi filtre za uklanjanje tog lošeg mirisa. ali nam mogu zagorčiti život svojim neugodnim mirisima.prema njima. Mislim da su se bez velikog razloga bojali te kemikalije i tražili su nekoga tko će je u gusto naseljenom području neutralizirati. Negdje 2006. moguća opasnost od neprolaznih učinaka. Mnogo je drugih organskih spojeva sa sumporom od kojih su neki imali važnu ulogu u industriji. a sigurno je karcinogena kemikalija. Međutim. pa zapravo u Hrvatskoj više ne predstavlja nikakav problem budući praktički u zemlji više nema sinteze novih tvari. Zanimljivo je spomenuti sulfate. Organskih kemikalija ima raznih Zaista ima mnogo organskih tvari koje se čak koriste u golemim količinama. klorsulfonska kiselina. dimetil sulfat. kao npr. izaziva opekotine. a teško ih je podijeliti u skupine. Inače se koristi kod metiliranja fenola. Međutim. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. otrovno ako se proguta. problem zbrinjavanje je bio riješen. a izgleda da je to i učinjeno. Ne moramo se u Hrvatskoj bojati otrovanja tiofenolima. propašću kemijske sinteze u Hrvatskoj ta je kemikalija postala samo problem zbrinjavanja. Općenito mislim da kemičarima ne treba vjerovati kad rangiraju kemikalije prema opasnostima za ljudsko zdravlje. ali su onda odlučili njezine ostatke iskoristiti za sintezu sulfonamida koji nisu bili nikome potrebni. Zapravo je to izrazito jednostavna i izrazito opasna kemikalija. vrlo otrovno ako se udiše. jer postoji i nekakav opće prihvaćeni moral kao mjerilo za ponašanje.

koja onda traži svoj put izlaska probijajući se prema gornjim dijelovima probavnog sustava tj.kationski. sredstva koja gase plamen ili anorganske boje mogu se sporo oslobađati iz polimera i ispirati se u okoliš. Međutim. a oba izraza su dopuštena prema pravopisu. Najgori od njih su možda neki kationski i neionski tenzidi s oznakom R34 (izaziva opekotine). Može ih se naći u površinskim i podzemnim vodama ili u tlu. točno je da je okoliš pun proizvoda od polimernih materijala. U kontaktu s vodom oni rade pjenu i mnogi se toga boje. te male molekule poput omekšivača (npr. nisu krive plastične vrećice što su se našle na dnu mora. Naime. U takvom slučaju moguće je udisanje pjene i u krajnjoj liniji gušenje. Jedno od takvih sredstava je polidimetilsiloksan (registriran pod nazivom Simetikon). prema ustima. ali nema nikakvog pouzdanog dokaza da bi npr. Pošteno rečeno nema iskustva niti s teškim ishodom otrovanja detergentima i ja tek prema usmenoj predaji znam kako se navodno jedno dijete u Zagrebu ugušilo nakon gutanja detergenta za pranje posuđa. neionski ili kvarterni amonijevi tenzidi. Čak se ne možemo složiti treba li reći detergent ili deterdžent. Možete progutati nekakav predmet od PVC-a ili bilo kojeg drugog polimera bez straha da će nastupiti akutno otrovanje. Naime. Do nedavno su prevladavale boce. ali kod nas nema nikakvih iskustava s njim. Jedino što se veže značajnije uz ta sredstva je pjenjenje. Zapravo ništa naročito. polimeri ipak predstavljaju problem zbog onečišćenja okoliša. soli masnih zasićenih i nezasićenih kiselina. Jedino rješenje je zapravo progutati sredstva protiv pjenjenja. itd. ali treba shvatiti da je izbor bio čisto autorov i da se greška može popraviti upravo savjetom čitatelja. Zbog toga danas možemo govoriti o globalnom onečišćenju dodacima u polimere. a jedino probleme može u probavnom sustavu praviti taj čvrsti progutani predmet. Vjerojatno ovim tekstom nisu obuhvaćene neke važne organske tvari. Međutim. voćni sok iz PET ambalaže mogao biti opasan za zdravlje ljudi. anionski. pogotovo kod male djece. a danas još uvijek imamo problem s vrećicama. koje se nalaze na dnu površinskih voda i ometaju tamo život. ali zasad u koncentracijama koje ne predstavljaju neku opasnost za zdravlje čovjeka ili organizama iz okoliša. jer same tamo nisu došle nego ih je čovjek morao baciti. koje se mogu oslobađati iz plastične ambalaže u sve moguće prehrambene proizvode i pića. kod gutanja takvih sredstava može se u želucu stvoriti pjena. Posebno područje je ono koje obuhvaća polimere. Većina polimera su potpuno inertne tvari čak kad sadrže opasne male molekule. 293 . a uz druge se vežu oznake o nadraživanju kože i sluznica dok neki mogu biti ekotoksični. S druge strane. mnogi zloguki proroci plaše građane s tim tvarima. Ima opisa takvih slučajeva. reproduktivno toksikčni ftalati). Istina.

Zabilježeni su istina štetni učinci na plućima kod udisanja prašine aluminijevih oksida ili soli (aluminoze). rezultati istraživanja štetnih učinaka u građana bili su prilično neuvjerljivi i nikad nisu nađeni pouzdani dokazi o povezanosti aluminija u vodi za piće s pojavom blagih znakova otrovanja tim metalom. Prvi radovi o kroničnom unosu aluminija u organizam čovjeka s blagim oblicima tzv. a to će biti posebno izraženo kod kroničnog procesa kao što je hemodijaliza (npr. 294 . a danas relativno često bilježimo otrovanja s takvim kemikalijama. Bilo je naravno slučajnih otrovanja korištenjem različitih predmeta poput npr. mineralnim kiselinama i lužinama. a radovi su javljali o kiseloj vodi u zdencima nekih ruralnih područja i povećanoj koncentraciji aluminija u takvim vodama. Aluminij Sve do prije tridesetak godina praktički nije bilo otrovanja aluminijem. Ako dijalizacijska tekućina nije dovoljno čista i sadrži npr. jer su ih uzimali iz tla te koristili izravno ili tek uz minimalnu primitivnu kemijsku obradu.MAJČICA ZEMLJICA U davnim vremenima su ih nazivali mineralni otrovi. koja propušta dobro molekule mase do 300. 3 puta tjedno po 6 h). Tada još nije bilo toliko učinkovitih mineralnih otrova kakve se nalazilo u biljkama ili životinjama. Hemodijaliza je proces uravnoteženja između krvi i dijalizacijske tekućine preko polupropusne membrane (vidi sliku lijevo kako izgleda jedan dijalizacijski filtar). amfora obrađenih iznutra olovnom gleđi. Kako se razvijala kemijska industrija tako im je važnost postajala sve veća. ali napretkom kemije/alkemije dobivali su sve veće značenje u namjernim otrovanjima. u slučaju kad se neka mala molekula nalazi samo u dijalizacijskoj tekućini a ne i u krvi gradijent je povoljan za njihov prelazak u krv. Aluminij se inače skladišti u mozgu i kostima izazivajući pojavu aluminijske encefalopatije i osteoporoze. na bazi aluminijevih hidroksida radili su se i rade se vrlo uspješni antacidi. Naime. jer su njegove soli izrazito slabo topljive u vodi i zapravo se gotovo uopće ne apsorbira iz probavnog sustava. katione metala onda će oni ulaziti u krv. do apsorpcije izgleda ipak dolazi kod teških oštećenja sluznica probavnog sustava. Evo malo vlastitih i tuđih iskustava s otrovanjima anorganskim kemikalijama. ali one nisu povezivane nikad s težim učincima poput karcinoma kod azbesta. ako je vjerovati radovima. Širenjem primjene hemodijalize kao umjetnog bubrega počeli su izvještaji o otrovanjima aluminijem. aluminijske encefalopatije javili su se ranih osamdesetih godina vezano uz zakiseljavanje podzemnih voda u Engleskoj. stolječe bilo je obilježeno otrovima na bazi arsena i zapravo forenzička toksikologija počinje svoj razvoj traženjem analitičkih metoda za otkrivanje ovih otrova u biološkom i drugim materijalima. kad su kapilare u punom kontaktu sa sadržajem želuca ili crijeva. Obzirom na jednostavnost dijalizacijske tekućine gradijent prelaska malih molekula je vrlo visok u smislu njihova prelaska iz krvi u dijalizacijsku tekućinu i dugo se smatralo da prelazak malih molekula suprotnim smjerom zapravo ne postoji. Tako su se sredinom osamdesetih godina javili prvi izvještaji o otrovanjima na hemodijalizi. Uzrok su bile kisele kiše. Međutim. Uostalom. Bolesnici ih često uzimaju u velikim dnevnim dozama i vrlo rijetko se bilježe blagi znakovi otrovanja. Cijelo 19. kao npr. Međutim.

ali slijedeći stupanj pročišćavanja reverznom osmozom nije uopće bio proveden. Slučaj je potaknulo Ministarstvo zdravstva na pokretanje projekta kontrole svih dizalizacijskih centara u Hrvatskoj. Detoksikacija je obavljena uspješno. pa su uglednici nerijetko uzimali preventivno svakodnevno male doze arsena kako bi se na njega navikli i bili manje osjetljivi u slučaju ako ih netko pokuša otrovati većim dozama. Tipični gastrointestinali simptomi otrovanja arsenom (povraćanje. koja je obavljana aluminijevim sulfatom i na taj način se voda za piće obogaćivala aluminijem. krvavi proljev. Problem je bio u tome što se kelati aluminija i desferoksima čak ni kod ljudi sa zdravim bubrezima teško izlućuju iz organizma i jedino rješenje je bila hemodijaliza. Tako se zapravo za dijalizu koristila tek deionizirana voda s nedopustivo visokim koncentracijama aluminija. jer su negativna iskustva s njima izrazito brojna. Činjenica je da je voda za pripravu dijalizacijske tekućine bila neispravna i imala vrlo visoku električnu vodljivost. Već u vrijeme renesanse i brojnih aristokratskih bitaka za vlast ili bogatstvo on se pokazao učinkovitim otrovom. Nakon toga je problem riješen u roku od nekoliko mjeseci. Osim kliničkih opažanja (sumnjiva smrt barem tri pacijenta te pojava aluminijske encefalopatije kod nekoliko njih) bile su važne analize dijalizacijske tekućine. Analizom je otkriveno da sadrži visoke koncentracije aluminija. kao na postrojenju iznad.Moje osobno iskustvo s otrovanjima aluminijem seže u 1995. a sisačka hemodijaliza je renovirana i kasnije je voda za pripravu dijalizacijske tekućine uvijek bila dobra. kada se posumnjalo da su pacijenti na sisačkoj dizalizi otrovani aluminijem. Posebna radna skupina obišla je sve centre za hemodijalizu u Hrvatskoj (njih oko 50) i svuda uvela mjere stalne kontrole vode tako da danas nema niti jednog u kojem bi se moglo dati bilo kakve primjedbe. Uznapredovala osteoporoza u nekoliko pacijenata nije bila siguran dokaz u otrovanje pacijenata. Čak se smatralo da se na arsen može donekle naviknuti. Pacijenti su prebačeni u zagrebačke centre za hemodijalizu. Arsen Arsen i njegovi spojevi svakako su zaslužili poduži osvrt kad se piše o otrovima. kad je Sisak bio odjsječen od velikog vodovoda u Petrinji i koristio je vodu iz Kupe za proizvodnju vode za piće. Jedna pacijentica je imala uznapredovalu aluminijsku encefalopatiju i niti je znala govoriti niti se mogla sjetiti kako se zove. jer je uređaj bio u kvaru. pa je i literatura bogata opisima trovanja arsenovim oksidima ili solima. godinu. Ništa se ne bi dogodilo da je proces priprave vode za dijalizacijsku tekućinu bio korektan. ali to nije bio slučaj. Jedan od procesa prerade vode je bila flokulacija. Razlog je otkriven već prvim izvidima. ali kod onih mlađe dobi se moglo s priličnom sigurnošću optužiti za tu pojavu aluminij. Bilo je to još uvijek vrijeme rata. Ministarstvo je osnovalo povjerenstvo za rješavanje slučaja i vrlo brzo je objektivnim pregledima (klinički pregledi i mjerenje koncentracija aluminija u krvi) ustanovljeno da se kod više od deset pacijenata može govoriti o otrovanju aluminijem. abdominalna bol) bili su sasvim nespecifični i često su pratili uobičajena otrovanja hranom tako česta u onim vremenima čak i na plemićkim 295 . Deionizacija je bila u redu. gdje su uz primanje desferoksima bili podrvrgnuti produženim hemodijalizama.

Vjerojatno kronično trovani nisu ni dočekali pojavu karcinoma. stoljeća i od tada nema poznatih slučajeva otrovanja u našoj zemlji. Evo osnovnih značajki jednog od čestih arsenovih spojeva. Imam vrlo zanimljivo iskustvo s korištenjem arsena u te svrhe. kada je i dokazan u nekim slučajevima. stoljeća. a isto se odnosilo na gangrenozne promjene na udovima ili pojavu karcinoma. Potpuno je potisnut s tržišta pedesetih godina 20. izaziva opekotine. stoljeća veže se uz preparat Mišomor rađen na bazi arsena. stoljeća razvijene dobre analitičke metode za dokazivanje arsena u biološkom materijalu. vrlo otrovno za oraganizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najviše otrovanja arsenom krajem 19. jer bi prije toga umrli bilo od otrovanja bilo zbog nekih drugih tada čestih razloga umiranja. posebno u 20. i početkom 20. koji je umro u izgnanstvu od karcinoma želuca (vidi sliku lijevo kako se drži za želudac). pa je njegovo trovanje vjerojatno tek legenda. Zanimljivo je spomenuti slučajeve otrovanja arsenom iz zidnih tapeta. Čak niti pojave na koži poput hiperpigmentacije ili keratoza nisu nužno ukazivali na otrovanje arsenom. Arsenovi oksidi su se koristili za različite svrhe. Zabilježena su i kronična otrovanja arsenom iz tapeta. Pišu da je Katarina Medići jako voljela arsen kao otrov. U proljeće 296 . Izvještaji različitih skupina analitičara potpuno su suprotni u pogledu nalaza arsena u carevoj kosi. a posebno u kostima mrtvih.dvorovima. Mišomor je bio omiljen i u hrvatskim krajevima. i u prvoj polovici 20. može izazvati rak. a najpoznatiji nedokazani slučaj otrovanja arsenom veže se uz Napoleona. kod prepariranja divljih životinja. kao npr. ali ne u Hrvatskoj. ARSENOV TRIOKSID (CAS 1327-53-3) Karc. stoljeću. 1 T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R28-34-45-50/53 (vrlo otrovno ako se proguta. Kat. koje su se zbog svoje ljepote i visoke cijene dobro tržile krajem 19. Vjerojatno su zato krajem 19.

Nitko iz brojnih laboratorija nije trebao tu trajnu kemikaliju. Evo gore jedne takve preparirane ptice iz nekog muzeja. Ja sam odlučno odbijao i tražio da gospođa sama donese bocu s kemikalijom. Naravno da smo donijeli krivu procjenu o tome što se može učiniti s otrovom. U zao čas je to predloženo. a mogao bi joj zbog uzbuđenja ispasti iz ruke i razbiti se. koja se tako jako boji i uz to joj je teško hodati. Nemarno su se držali. Izvještaji iz Bangladeša o pojavi različitih bolesti (karcinom. Tog časa su počeli izlaziti ljudi iz drugih kuća uznemireno gledajući operaciju uklanjanja otrova. jer policija je smatrala da to nikako nije njihov posao i slijedeći telefonski poziv je stigao od policije. Pogledajte kakve se to posljedice uz karcinom mogu javiti u zemljama kao što je Bangladeš. pogotovo kad su vidjeli da ja nemam na sebi ili uzase nikakvu zaštitnu opremu za sebe i njih. Računalo se da bi se moglo nekom pokloniti kemikaliju. Sažetke je organizator objavio na Internetu i tako je do njih došao jedan 297 . Nakon sat ili više vremena bili su završeni svi papirnati poslovi i ja sam se konačno mogao uputiti u zavod. Onda se pojavila i gospođa na vratima svoje kuće pozivajući me da uđem. Kako mi nismo servis za prikupljanje otrova predloženo je gospođi da nazove policiji i njima se obrati za pomoć. Oni su ultimativno tražili da netko od nas dođe po otrov. koja nije bila ni slaba ni nemoćna. poput onog u Bangladešu. a nismo imali niti osigurana sredstva za zbrinjavanje kemikalije na nekom od zapadnih odlagališta opasnog anorganskog otpada. znao sam da taj problem ima i naša istočna Slavonija jednako kao susjedi u Mađarskoj i Vojvodini. Na ključnim vodovodima se već duge godine voda tehnološki obrađuje kako bi se uklonio arsen prije puštanja u vodovodne sustave. Ona je tamo izvijestila o mjerenjima koncentracije arsena u podzemnim vodama s područja između Vinkovaca i Osijeka uz komentar o potrebi epidemioloških istraživanja na tom području. U kući nas je na stolu već čekala mala drvena škrinjica u kojoj se nalazio alat za prepariranje ptica i boca od pola kilograma natrijevog arsenita. što bi izazvalo tešku pogibelj za nju i druge putnike. pa boca još uvijek stoji u našem malom skladištu pokaznih opasnih kemikalija. Gospođa je stanovala u jednoj od obiteljskih kućica odmah pokraj Šestinskog lagvića i stvarno mi se činilo da za jednu baku put do HZT može biti dug i naporan. USA ili u dijelu Panonske nizine.1999. nismo je mogli predati na spaljivanje u tadašnju spalionicu PUTO. Ima u svijetu više takvih područja.) u ljudi koji kronično piju vodu bogatu arsenom uvijek su izazivali moju pozornost. ako je imalo u redu. itd. Naravno da se iz seoskih zdenaca pila neobrađena voda i vjerojatno bi se tako i nastavilo da jedna tadašnja specijalizantica nije otišla na nekakav međunarodni kongres. Međutim. Nevoljko su se njih trojica uputili samnom prema kući isped koje je glasno lajao pas čuvar. Poseban zapisnik je pisao jedan od policajaca za svoju policijsku stanicu. Arsen danas predstavlja poseban problem u krajevima gdje je prisutan u tlu i ispire se podzemnim vodama. Gospođa na drugoj strani linije je panično protestirala tvrdeći da ona nema auto i morala bi taj užasni otrov nositi prvo autobusom i onda tramvajem. jer je našla užasni arsen na tavanu i hoće ga se riješiti. a oni će obavljati našu zaštitu. a onda je počelo pisanje zapisnika na koji su se morali potpisati svi policajci. Policajci su stajali zaštitnički oko stola. a mi ćemo ga onda zbrinuti. Tamo ispod brežuljka čekala su dvoja policijska kola i nekoliko policajaca. godine prvo je nazvala neka gospođa sva u panici. ali se osjetilo da se boje. Prilično sam se razbijesnio shvativši kako to zapravo nije nikakva bakica nego krasna žena u dobi od 35 godina. ali me moja suradnica molila da pomognem staroj gospođi. Pristao sam konačno otići po strašnu kemikaliju i obavijestio sam policiju da stižem. gangrenozne promjene. lijepa gospođa i moja malenkost. Moja suradnica joj je predložila da donese taj vražji arsen u HZT.

hrvatski novinar. Malo je krivo shvatio taj sažetak i odlučio kao novinar istraživač iskoristiti zanimljivu temu. Potkovao se podacima iz literature i krenuo u razgovore sa stručnjacima. Kolegica iz Osijeka je naslutila da bi to moglo loše zaavršiti i nije htjela razgovarati s novinarom, a jednako je prošao i kod drugih sugovornika. Napisao je opširan članak o opasnoj istočnoj Slavoniji, gdje zbog arsena u vodi za piće prijete brojne teške i neizlječive bolesti. Članak je izazvao veliko uzbuđenje i u roku od nekih tjedan dana sve važnije novine su ga prenijele ili preradile. U „opasnim“ krajevima su se ljudi uzbunili ili uplašili. Negdje tijekom te faze su novinari počeli opsjedati i nas, a nerijetko su se javljali uplašeni građani. Znatan broj njih je prestao piti vodu iz zdenaca ili čak vodovoda i okrenuli su se flaširanoj vodi. Mi smo smirivali novinare i građane tumačeći im da voda u mnogim slučajevima nije zdravstveno ispravna ali isto tako nije ni opasna. Uostalom, koncentracije arsena u našoj vodi su barem desetak puta niže nego one u Bangladešu, a nema niti jednog pokazatelja da bi se kod nas pojavljivali štetni učinici poput onih u dalekoj istočnoj zemlji. Nazvali su me moji rođaci iz Rokovaca tražeći od mene da im istinito kažem kakva zla očekuju njih i njihove potomke koji su do tada pili vodu iz zdenca obiteljske kuće, a koju sam često pio i ja osobno. Podsjetio sam ih da njihova obitelj tamo boravi iz predturskih vremena i da su svi pili vodu iz istog zdenca, a nema nikakvih izvještaja o tome da bi netko dobio rak ili gangrenu kroz tih nekoliko stoljeća. Mislim da sam ih utješio i od onda sam novinarima govorio isto što rođacima. Naravno da je tema prestala biti zanimljivom novinarima i ubrzo više nije bilo novinskih članaka i slavonskom arsenu, ali sumnja među građanima ni do danas nije uklonjena. Inače je arsen geološki prisutan u različitim količinama na raznim zemljopisnim lokacijama, ali na Mediteranu ga ima dosta u rudama. Zbog toga se npr. u našem Jadranskom moru nalaze koncentracije arsena veće nego u drugim morima, a neki organizmi poput npr. škampa rado ga bioakumuliraju. Tako hrvatski škampi sadrže veće količine arsena nego oni uvozni, ali to nas ne treba zabrinjavati budući škampe jedemo prilično rijetko.

Kadmij
Danas je kadmij svudprisutan, a ranije su otrovanja njime bila razmjerno rijetka i ograničavala su se na korištenje boja. Činjenica je da se veže uz baterijske uloške (kao na slici dolje), proizvodnju i korištenje legura (npr. nehrđajući čelik), korištenje ili zbrinjavanje predmeta od plastičnih masa, proizvodnju boja, itd. Posebno se o kadmiju raspravlja u vezi kiselih kiša, koje ga otapaju iz tla, spalionice otpada su optužene za prekomjerno onečišćenje okoliša kadmijem a unosimo ga u organizma brojnim aktivnostima uključujući pušenje. Najpoznatiji slučaj masovnog otrovanja kadmijem je Itai-Itai bolest u Japanu. Dogodilo se da se na jednom području riža navodnjavala vodom onečišćenom efluentima lokalne industrije koji su sadržavali kadmij. Pokazalo se da riža rado bioakumulira kadmij, ali do tog saznanja se došlo prekasno nakon što je velik broj ljudi obolio. Kod 298

kroničnog uzimanja ključni učinci su oštećenje bubrega i pluća. Problem je u tome što je praktički nezamijenjiv na mnogim mjestima. Naučili smo se na baterijske uloške nikal-kadmij I više bez njih ne možemo zamisliti život. Međutim, njihovo prikupljanje i oporaba predstavljaju velik problem. Jeftini su i ne mogu se tako lako uvoditi nekakve kaucije ili slični mehanizmi za zbrinjavanje takvog otpada. Uglavnom građani baterije vraćaju dragovoljno, kao što ih trgovci dragovoljno prikupljaju. Onda sve ovisi o dobroj volji i svijesti za očuvanje okoliša, a to nije dovoljno. Tijekom 2005. godine obavio sam za Grad Zagreb procjene prikupljanja opasnog otpada i stanje je svuda bilo nezadovoljavajuće. Osobito je otpad iz kućanstava bio nepropisno zbrinjavan, tj. ili kao komunalni otpad ili se odbacivao u prirodu. S baterijskim ulošcima je stanje još bilo reltivno prihvatljivo, jer ga se sakupljalo oko 15%. Logično je da će se kod loše odloženih baterijskih uložaka kadmij i nikal vremenom osloboditi iz svoje čvrste čahure i onečistiti okoliš. Slično je s elektroničkim otpadom, ali također sa starim predmetima koji su sadržavali boje na bazi kadmija (posebno plastični materijali). Njih se danas dijelom zbrinjava spaljivanjem u uređenim spalionicama otpada, ali sasvim sigurno dio dospije u okoliš kao čvrsti sediment. Trebalo bi uvesti više reda budući su mu opasna svojstva vrlo nezgodna.

KADMIJEV SULFAT (CAS 10124-36-4) Karc. Kat. 2; Muta. kat.2; Repro kat. 2

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, može smanjiti plodnost, može štetno djelovati na plod, otrovno ako se proguta i vrlo otrovno ako se udiše, opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju preko pluća ili preko probavnog sustava, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može ostaviti dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Krom
Krom dolazi u više valentnih stanja i takvi spojevi (Cr(VI), Cr (IV), Cr(III)) se međusobno dramatično razlikuju, kako prema fizikalno-kemijskim tako još više prema toksikološkim ili ektotoksikološkim svojstvima. Obzirom na to da je samo krom(VI) vrlo opasan ovdje neće biti govora o drugima. Koristio se izrazito mnogo na raznim mjestima zbog svojih vrlo vrijednih svojstava. U prvom redu su kromati davali s različitim metalima prekrasne boje, koje su se koristile na brojnim mjestima, od slikarstva do bojenja metalnih ili drugih predmeta. Zatim je bio nezaobilazan kao oksidans, npr. kod štavljenja kože. Mnogi i danas u kožarstvu plaču za njim, jer njegove zamjene nisu tako dobre kakav je bio on. Analitički laboratoriji još uvijek u nekim slučajevima ne mogu bez njega, a služio je kao

299

ključna kemikalija kod pranja staklenog laboratorijskog pribora (poznata kromsumporna kiselina), posebno u nekim područjima poput analize metala. Međutim, njegova opasna svojstva dana čas kasnije dovela su do brojnih zabrana i ograničenja njegovog stavljanja u promet i korištenja. Tako se i u Hrvatskoj nalazi na listi zabrana i ograničenja te ga više nije lako nabaviti bez jakog argumenta da je zaista nezamjenjiv u nekom poslu, ali ga je sve manje. Evo službenog razvrstavanja jednog od kromata.
T+

O

N

KROMATI(VI); (CAS 1333-82-0) Karc.kat 1;Muta.kat 2; Repro.kat 3
OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-49-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom, otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta, vrlo otrovno ako se udiše, izaziva teške opekotine, udisanjem i u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost-opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, može smanjiti plodnost, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)
VRLO OTROVNO
OKSIDIRAJUĆE

OPASNO ZA

Značajan broj građana zna za njegova opasna svojstva i na prvi spomen kromata se uplaši zbog jasno dokazane karcinogenosti, mutagenosti i reproduktivne otrovnosti. Na njega se razvija preosjetljivost, a vrlo je otrovan za vodeni okoliš. Istina, treba naglasiti kako se kromati u prirodi vrlo brzo reduciraju u oblik Cr(III) reagirajući sa svud prisutnim organskim materijalom, ali također valja priznati da je izrazito dobro topljiv u vodi i lako se širi okolišem. Građani su vrlo osjetljivi na nagovještaj o tome da bi okoliš mogao biti onečišćen kromatima. Moje prvo iskustvo s kromatima seže u 1997. godinu kad su me pozvali varaždinski sanitarni inspektori upomoć. Netko je uz jednu obalu Dravskog kanala na dužini od 200-300 m ostavio hrpice kožnih otpadaka izmješane s rasutim kalijevim bikromatom. Čak smo uspjeli pronaći spremnike u kojima je kupljen od talijanskog proizvođača, a radilo se o robi kupljenoj prije mnogo godina. Ja sam savjetovao hitno uklanjanje svih količina kromata na račun grada i spremanje na privremeno odlagalište dok se ne nađe kako zbrinuti taj miješani otpad. Kromate se jedino moglo kemijski reducirati do Cr(III) oksida, jer bi se tako lakše mogao zbrinuti nastali produkt. Druga mogućnost je bila izvoz otpada na neko od uređenih europskih odlagališta opasnog anorganskog otpada, ali se svima činilo da je to vrlo skupa solucija (minimalno 10 DM po kilogramu bez prijevoza). U međuvremenu nam se priključila kriminalistička policija i započela je istragu. Javili su mi nekoliko dana kasnije da su lako uvhatili jednog kožara, koji je tek tada shvatio kakvo je zlo učinio i ne samo da je platio sve dotadašnje troškove i kazne nego je platio za izvoz opasnog otpada u inozemstvo. Drugi slučaj je bio puno zanimljiviji. Dogodio se u Karlovcu negdje 2005. godine. Direktor komunalnog odlagališta je ugovorio posao deponiranja kožnih otpadaka jedne 300

hrvatske tvornice kože. Tvornica je dovezla velike količine kožnih otpadaka i pohranila ih na odlagalište, a izgleda da su oba partnera bili zadovoljni. Nisu računali na to da su već tada u Karlovcu zeleni bili izuzetno dobro organizirani i da je u njihovim redovima bilo mnogo izrazito dobro školovanih ekologa. Bojali su se kromata i ukazivali su koje se sve posljedice te rabote mogu očekivati. Nije to bilo uređeno odlagalište i procjedne vode su iz njega odlazile u okoliš. Bio je u blizini i nekakav potok, što u Karlovcu gradu na 4 rijeke i brojnim potocima nije ni čudo. Zeleni su uspjeli na svoju stranu pridobiti brojne novinare te ljude iz politike, a javljali su se i stručnjaci za financije sumnjajući u mogući kriminal velikog posla s kožnim otpacima. U međuvremenu su obavljene brojne analize kako samog otpada tako i procjednih voda s odlagališta te voda u potoku. Mene su pozvali kao sasvim nezavisnog stručnjaka da na jednoj tribini kažem istinu i samo istinu o otpacima kože na njihovu odlagalištu komunalnog otpada. Nakon što sam proučio svu prikupljenu dokumentaciju uključujući i pregled literature otišao sam održati predavanje na tribini. Nikad nisam govorio pred toliko osoba zainteresiranih za zaštitu okoliša. Dvorana je bila toliko puna da je značajan broj ljudi stajao na sve strane, a bilo ih je svih životnih dobi, od srednjoškolaca do penzionera. U kasnijim godinama se nikad više nisam čudio što su u Karlovačkoj županiji građani izuzetno osjetljivi već na najmanji nagovještaj onečišćenja okoliša. Međutim, ja sam ih teško razočarao otkrivši im da u otpadu gotovo da nema kromata ili ih ima u tragovima i daleko ispod MDK. Kožar je koristio nove tehnologije i otpad je sadržavao isključivo spojeve kroma(III). Taj je pak krom bio potpuno netopljiv u vodi i nije onečistio niti podzemne niti površinske vode, a bio je sasvim inertna tvar što se tiče toksičnosti i ekotoksičnosti. Ipak sam mogao reći barem jednu stvar na štetu onih koji su se odlučili na odlaganje. Prema propisima se taj otpad nije smio odložiti na neuređenom karlovačkom odlagalištu i bilo je logično da će nadležna inspekcija narediti njegovo uklanjanje. Još jedan slučaj karakterističan za vremena propasti brojnih hrvatskih poduzeća u vremenima devedesetih godina. Propala je vinkovačka kožara, što je obradovalo većinu Vinkovčana, jer im je ta tvrtka desetljećima zagađivala njihovu rijeku stajačicu Bosut. Stečajni upravitelj je pokušavao završiti svoj posao i osloboditi zgrade od strojeva, sirovina i nepotrebnih predmeta, jer je lokacija tvornice bila izvrsna. Na obali Bosuta s druge strane od centra grada. Nastojalo se prodati što se prodati dade, pa je tako jedan poduzetnik iz nedalekog sela Ivankova te 2004. godine išao dogovoriti kupovinu nekog stroja, koji mu je bio prijeko potreban. Stečajni upravitelj mu je ponudio stroj besplatno uz uvjet da on prihvati uz to sve kemikalije iz tvorničkog skladišta, a da će ih se već lako riješiti. Ivankovčanin je odmah prihvatio ponudu i tijekom mjeseca srpnja prebacio sve u neku šupu iza svoje kuće. Nije ni obraćao pozornost što je to sve donio u nju, ali su pozornost obratili njegovi susjedi. Šupa je već bila dotrajala i svatko je mogao vidjeti da se u njoj nalaze svakakve kemikalije, ali su susjede najviše uplašile već poderane papirnate vreće ukrašene slikama mrtvačke glave s prekriženim kostima i natpisima o velikoj otrovnosti. Bio je kraj srpnja i veliki seoski poslovi su bili završeni, pa su suseljani imali vremena za reakciju. Počela je otvorena pobuna uz demonstracije i verbalne napade na vlasnika opasnog otpada, pa je morao unajmiti zaštitare kako bi čuvali kuću, otpad i njegovu obitelj. Mene je pozvao glavni sanitarni inspektor županije smatrajući da ja kao čovjek podrijetlom baš iz tog kraja moram pomoći u rješavanju problema. Ja sam pak obavijestio pomoćnika ministra zaduženog za sanitarnu inspekciju kako bi zajednički mogli pokrenuti akciju. Bilo je najjednostavnije pronaći u županiji neko skladište na kome se smiju držati vrlo jaki otrovi i prevesti sav onaj otpad iz Ivankova u njega dok se ne nađe konačno rješenje. Međutim, takvih skladišta nije bilo u cijeloj županiji, a u susjednima nisu inspekcije htjele razgovarati o mogućnosti privremenog skladištenja. Savjetovali smo da se pozove neko poduzeće ovlašteno za zbrinjavanje opasnog otpada, pa su Vinkovčani odmah reagirali pritisnuti bijesom Ivankovčana. Kolegica iz ovlaštene tvrtke me nazvala iz Ivankova sva uplašena, jer su seljaci mislila da je ona jedna on onih zločestih, pa su

301

napali njezin auto kad se parkirala ispred kuće stradalog poduzetnika. Na brzinu je dogovoren posao izvoza ukupnog opasnog otpada u inozemstvo i sve je bilo završeno u jednom danu. Inspekcije su odahnule, ali tek tada je počeo cirkus. Poduzetniku nije padalo napamet platiti zbrinjavanje budući se smatrao prevarenim. Slučaj je završio na sudu, a još tijekom prve polovice 2007. godine javljali su mi da će se prema svemu sudeći poduzetnik izvući od plačanja troškova.

Olovo
Ako hrvatski toksikolozi imaju iskustva s nekim metalom onda je to bez sumnje olovo. Zahvaljujući slučajevima otrovanja danas se npr. na IMI olovom bave barem dvije skupine vrsnih znanstvenika, naravno na znatno višoj razini nego u vrijeme kada su se odigravali slučajevi zbog kojih su istraživanja započela. Olovo je stari pratitelj čovječanstva, jer se dalo relativno lako dobiti kao metal čak i primitivnim tehnologijama. Očito je u povijesti bilo otrovanja olovom, a postoji čak sasvim neprovjerena ali zgodna teorija da je Rimsko carstvo propalo zbog kronične izloženosti aristokracije olovu. Kreću od činjenice da je to bilo najmoćnije dugovječno carstvo u trajanju od skoro pola milenija. Bilo je puno padova i uspona, ali trajalo je u svoj svojoj veličini kroz izrazito dugo razdoblje. U prvom stoljeću prije Krista uzdiglo se Rimsko carstvo svojom vojnom nadmoći nad europskim, afričkim i azijskim narodima. Ta vojna sila se stalno usavršavala i uspjela je pobijediti mnoge relativno dobro obučene vojske, jer je donijela nove vojne vještine i tehnike. I onda su u četvrtom stoljeću prije Krista nagrnuli divlji narodi iz Azije probijajući se kroz Vrata naroda. Nisu bili značajno bolje opremljeni ili obučeni od Gala ili Egipčana, a ipak su slomili rimsku obranu skoro 5 stoljeća nakon prvih velikih rimskih pobjeda. Zašto? Znanstvenici daju različite odgovore o tome, ali nije zanemariva teorija da se rimska aristokracija degenerirala zbog otrovanja olovom. Rimljani su voljeli dobro pojesti i popiti, a često se uživanje u iću i piću pretvaralo u orgije. Sjetite se Trimalhionove gozbe. Uživali su u vinu iz prekomorskih ili drugih dalekih krajeva, a to se vino transportiralo u amforama kao na slici gore. Amfore su pak bile keramičke posude premazane iznutra olovnom gleđi iz koje su pečenjem nastajali oksidi olova, ali je ostajalo puno u vodi topivih olovovih soli zbog relativno niske temperature pečenja gline (oko 700 oC). Te soli su se dobro otapale u vinskim kiselinama i tako je olovo postalo biodostupno za apsorpciju. Treba li posebno isticati da su Rimljani mogli puno popiti? Olovo je poznato kao reproduktivno otrovna tvar, koja se duboko skladišti u kostima onih koji su mu izloženi. Iz generacije u generaciju su se povećavale količine olova u kostima rimske aristokracije i kolale njihovim krvotokom, pa su se djelovanja umnožavala i obiteljske loze su degenerirale iz generacije u generaciju. Kad su krenuli barbari iz Azije u osvajanje novih krajeva rimski aristokrati više nisu bili u stanju voditi bitke i tako je Rimsko carstvo propalo zbog nesposobnosti njegovih vođa. To je naravno samo nedokaziva teorija, ali je jako zanimljiva kao ilustracija priči o otrovnom olovu. Danas mi prilično dobro znamo i kakve nam opasnosti nose različiti spojevi olova, kako se to vidi u daljem tekstu.

302

T

N

OLOVOV ACETAT CAS:301-04-2 Repro.kat 1

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R61-33-48/22-50/53-62 (može štetno djelovati na plod -opasnost od učinaka nakupljanja, Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi, moguća opasnost od smanjenja plodnosti)

TETRAMETIL OLOVO (CAS 75-74-1) Repro.kat. 1

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-61-62-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; opasnost od efekata nakupljanja, opasnost od štetnog djelovanja na plod, može dovesti do smanjenja plodnosti, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Ružna su to svojstva! Današnje stanje glede izloženosti olovu neusporedivo je gore nego što je to bilo u antici ili srednjem vijeku. Mjerenjem koncentracija olova u različitim slojevima leda na Grenlandu pokazalo se da su koncentracije od 1780. do danas porasle 20 puta. Smatra se da se najmanje 100 m s obje strane važnih prometnica ne bi smjelo uzgajati nikakve biljne kulture

303

zbog previsokih koncentracija olova u tlu i biljkama. Nije to ni čudo, jer je potrošnja olovovih spojeva rasla iz dana u dan kroz zadnjih dvije stotine godina, a posebno u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Teško je uopće naći mjesto gdje se spojevi olova nisu koristili ili se ne koriste. Služili su kao izvrsne rado viđene boje korištene kako u umjetnosti (slikarstvu) tako i u privredi za zaštitu materijala. Najbolja prva zaštita metala nakon uklanjanja organskih i anorganskih nečistoća s njegove površine bila je uporabom minija, a i mnoge druge boje za sekundarnu zaštitu metala bile su na bazi olova. Dvadeseto stoljeće je donijelo antidetonatore benzina poput tetraetil- i tetrametil-olova. Te vrlo opasne tvari koristile su se širom svijeta u ogromnim količinama i dovele do globalnog golemog onečišćenja okoliša olovom. Elementarno olovo se koristilo na stotine mjesta zbog svoje mekoće i lakoće kovanja. Iako to nije značajna količina olova, ona je nezamjenjiva pecarošima za spuštanje udice ispod površine, ronioci ne mogu zamisliti svoj sport bez olovnih utega, različite inspekcije za pečaćenje koriste još uvijek najčešće olovne plombe, itd., itd. Onda valja znati da je olovo u obliku različitih minerala prisutno na sve strane u tlu i naš je stalni pratitelj u životu. Ako mislite da se ne pojavljuju problemi slični kao u Rimskom carstvu onda mislite krivo. A kakvo je stanje kod nas i kakva su nam iskustva? Interes za olovo se razbuktao među hrvatskim malobrojnim stručnjacima slavnim događajem s babom Katom iz Osijeka negdje pedesetih godina. Počelo je s time da se razvila epidemija otrovanja olovom među življem Osijeka i susjednih naselja, a trebalo je neko vrijeme dok se utvrdilo da se radi o otrovanju tim metalom. U prvi čas nije bilo jasno kako je do otrovanja došlo dok pokojni akademik Beritić nije u svojim razmišljanjima o Slavoniji zaključio da je ona slična Meksiku po tome što narod voli ljuto i papreno. Tog časa je posumnjao u papriku, a detaljna epidemiološka istraživanja su pokazala da se većina otrovala slavonskim ljutim kobasice koje su sami pripremali za vlastite potrebe. Onda se otkrilo da su svi kupovali crvenu papriku na gradskoj tržnici od simpatične babe Kate. Do nje nije bilo teško doći budući se i sam otrovala olovom i liječila se u Osijeku. Vrlo brzo se ispostavilo da je baba Kata želeći poboljšati boju svoje paprike dodavala u nju Minij ne znajući da bi on mogao škoditi ljudskom zdravlju. Uostalom, i sama je koristila tu crvenu papriku i otrovala se njome. Taj događaj je silno unaprijedio hrvatsku toksikologiju, jer je rekordan broj ljudi doktorirao na temi otrovanja olovom, objavljeno je mnogo znanstvenih i stručnih radova, a također je poboljšana oprema analitičkih laboratorija. Posebno je od slučaja koristi imao IMI. Drugi slučaj glupog masovnog otrovanja dogodio se početkom devedesetih dvadesetog stoljeća dok je rat još uvijek trajao. Roditelji su doveli malo dijete s grčevima u trbuhu i s crvenom mokraćom, pa su već iskusni kliničari posumnjali da se radi o otrovanju olovom. Epidemiološkim istraživanjem pozornost je usmjerena na ajurvedske kapsule samoborskog nadrilječnika, koji je prodavao različite herbalne pripravke po cijeloj Hrvatskoj, a koju godinu prije otrovanja oduševio se ajurvedskom medicinom i počeo ju je primjenjivati u svom radu. Naivni roditelji otrovanog djeteta kupili su bočicu takvih kapsula kako bi popravili djetetu apetit i omogućili bolje napredovanje, a sve je završilo otrovanjem. Analizom sadržaja kapsula nađene su izrazito visoke koncentracije olova i onda su se znanstvenici uputili sasvim krivim smjerom. Umjesto da predaju slučaj policiji ili sanitarnoj inspekciji oni su izišli u javnost sa svojim otkrićima. Naravno da je proizvođač kapsula istog časa povukao sve količine iz apoteka i drugih prodavaonica te ih učinkovito uništio na nepoznat način. U međuvremenu su se počeli javljati brojni otrovani građani, a i sam proizvođač je uvjeren u ljekovitost olova uzimao svoje kapsule i otrovao se. Međutim, nije više bilo valjanog dokaza da je on krivac za otrovanja brojnih ljudi, jer njihove otvorene bočice nisu se mogle iskoristiti za pouzdanu analizu. Uzorci nisu bili uzeti na propisan način i onda je rezultat analize sasvim nepouzdan i besmislen. Već je naprijed rečeno da je nedovoljno pečena keramika obrađena prije toga olovovom gleđi dobar izvor otrovanja olovom. U Hrvatskoj su mi pričali da su pedesetih

304

a u susjednim zapadnim zemljama se prodaju bez poteškoća. ali najteže je stradalo malo dijete. Sjećam se liječnika s Rebra. Oni su u nekom dućanu kupili prekrasan keramički vrč za koji su im rekli da je umjetničko djelo a ne uporabni predmet. Bilo je čak situacija kad su trgovci sami izbacivali akumulatore iz svojih dućana smatrajući ih otrovom. Ja sam predložio hitnu analizu na otrovanje olovom. s pečenjem rakije. Onda nije čudo što se olovo otapalo u kondenziranim parama rakije i u nekim slučajevima je čak došlo do otrovanja. Bilo im je jasno da ne mogu kod nas akumulatori biti otrovi. Tek kad smo pripremali nove propise usklađene s direktivom 67/548/EEZ našli smo da se odredbe u vezi prometa ne odnose na opasne metale u čvrstom obliku te na opasne tvari u potpuno zatvorenim sustavima poput današnjih akumulatora. Zagorci su voljeli piti vinčeko iz bilikuma. Ostao je jedino važan u proizvodnji homeopatskih pripravaka i specijalnih termometara. ali inspektori su bili mudriji i pravili se da ne vide akumulatore. nego su od dijagnostičke vrijednosti parametri koji prate sintezu hemoglobina. Talij Danas o taliju gotovo da ne treba pisati budući su njegovi spojevi davno došli na liste zabrana i ograničenja. a pokazalo se da su krivi neoprezni roditelji. Inače je u ne tako davnoj prošlosti bilo puno otrovanja olovom iz keramičkog tradicionalnog posuđa poput bilikuma ili trilikuma na slici gore. trilikuma ili jednostavnih keramičkih vrčeva. izrazito loše krvne slike i hemolize već je bio kronično otrovan olovom i slijedila mu je duga terapija kelirajućim sredstvima. a olovo se slobodno otapalo. 305 . Koji puta bi zimi vrč s natočenim kiselišem držali na peći da se vino malo zagrije.godina dvadesetog stoljeća mogli točno pratiti putovanja lončara kroz zagorska sela prema otrovanjima olovom. koje je u izrazito teškom stanju. Kad se prijavio na pregled na IMI zbog teških grčeva u probavnom sustavu. što zbog olovnih ploča u njemu što zbog sumporne kiseline devedesetih godina razvrstane u otrove. Međutim. Moje najružnije iskustvo s otrovanjem olovom dogodilo se početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća. Međutim. Prvenstveno je to deltaaminolevulinska kiselina ili njezin enzim dehidrataza te kiseline odnosno protoporfirin ili enzim mitohondrijska ferokelataza. pa gotovo da o njemu ne bi trebalo raspravljati. Nema više korištenja talijevih spojeva niti u jednoj ljudskoj djelatnosti. Takva analiza ne znači praćenje koncentracije olova u krvi. Ispostavilo se da je dijete teško otrovano olovom i da su oštećenja vrlo teška. imao je u prošlosti važnost pretežno kao pesticid. nizak hemoglobin i izrazito lošu krvnu sliku. Cijevi i hladila na kazanu su se radili s puno olova da dijelovi važnog uređaja budu teži i skuplji. a valjda danas nije. pa se prema ranijim propisima svaki olovni predmet mogao proglasiti otrovom. djeci i prijateljima. Svi su se otrovali. Elementarno olovo se smatra također otrovom kao i njegovi spojevi. jer je neki nadobudni inspektor takav akumulator mogao proglasiti otrovom. koji je rado kupovao domaću rakiju od nekog svog kumeka i uživao u njoj dnevno. oni su u tom vrču držali nekakve sokove i točili sebi. Slično je stanje bilo. a posebno je naglašavao crvenkastu mokraću. Nazvao me liječnik iz Zarazne bolnice pitajući za savjet što učiniti s jednogodišnjim djetetom. Dijete je umrlo. Najviše smo se bojali problema s automobilskim akumulatorima.

Više se ne sjećam radnje romana. Došavši kući naredio je ženi da ih skuha na njegov omiljeni način s dosta octa i onda je s užitkom kusao ukusno priređeni objed. Jedna dama je drugu uhvatila za kosu i iščupala joj sve što je zgrabila. Od toga počinje priča potrage za trovačem. Priča o otrovanjima je jako puno i teško ih je sve nabrojati. a ocu obitelji je bilo sve gore. Nije stigao razviti simptome kroničnog otrovanja talija (npr. a ostatak članova je preživio isključivo uz Božju pomoć. Na brzinu se razvijala metoda za mjerenje talija u biološkom materijalu otrovanih. a možda članovi njegove obitelji nisu imali isti ukus kao otac. može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OPASNO ZA OKOLIŠ VRLO OTROVNO Zabranjen je za upotrebu u Hrvatskoj već prije petnaestak godina kao pesticid iako se ipak povremeno nelegalno koristio o čemu koju riječ kasnije. Meni se osobno najviše dopala literaturna zgoda o njegovoj uporabi u romanu „Kod bijelog konja“ slavne Agate Christie. vjerojatno zbog nekog glupog muškarca. koji je za svoje podle svrhe uporabio neku od talijevih soli.a bilo je i zanimljivih slučajeva otrovanja s njegovim solima. Jedino se možete uzdati u Boga. Otac obitelji je umro. On je jako volio jesti plućica na kiselo i zato ih je trpao u svoju torbu koliko je stalo. otrovno za organizme koji žive u vodi. a nije pomagalo ni davanje desferoksamina. a takve otrove se ne pušta na tržište tek tako. Nitko ne zna zašto su gradski oci Cresa 306 . opasnost od učinka nakupljanja. SOLI TALIJA N T+ OZNAKE UPOZORENJA R: 26/28-33-51/53 (vrlo otrovan ako se udiše ili proguta. Iako nisu imali iskustva s otrovanjem talijem brzo su shvatili da bi to mogao biti uzrok otrovanja i cijela obitelj je prebačena u stacionar IMI na Rebru. Izgleda da je bio prilično lakom. možda tako popularni talijev acetat. Evo za početak njegovih opasnih svojstava. Simptomi su se pojavili koji dan kasnije u takvom obimu da su prvo oca obitelji i onda ostatak članova primili u riječku bolnicu. Moje prvo iskustvo s njim seže u rane osamdesete godine kad su Riječani na Grobničkom polju pokušavali s talijevim acetatom zaustaviti širenje bjesnila među lisicama. ali cijela priča s talijem je počela kad su se dvije dame dograbile u otmjenom kafiću. Talijeve soli su zabranjene za uporabu zbog njegove visoke akutne otrovnosti i zbog činjenice da praktički nema protuotrova na njega. Zadnji slučaj s talijem dogodio se sredinom devedesetih prošlog stoljeća kad se turizam već počeo oporavljati na sjevernom Jadranu. Postavljali su plućica natopljena talijevim acetatom po Grobničkom polju i ne shvaćajući da ih slijedi jedan Cigo i skuplja ta plućica. pa su žena i djeca prošli prilično loše pri diobi njegove delicije. opadanje kose ili hiperpigmentacija nokata).

kojoj je bilo dosta Zagreba i atmosfere u njemu i povukla se kao internist na Cres. a još znatno ranije su povućeni iz prometa brojni organometalni spojevi žive. godine posebnom direktivom EZ je zabranila korištenje elementarne žive za izradu termometara. Jednako tako se povlače iz prometa njezine soli ili oksidi. a pogotovo nije jasno zašto su izvođaču dopustili to činiti s talijevim acetatom. Odmah su se uzbunili i skrbnici nad divljim životinjama otoka Cresa. Živa i njezini spojevi Živa je jedini metal koji je opasan u svim svojim oblicima. koja brine o dupinima i supovima. a oni su bili otrovani. O problemima zbog prisutnosti žive na našem tlu biti će još riječi kasnije. Onda se ispostavilo da se u okolišu mogu naći mrtvi štakori. Problem se usložava zbog činjenice da ne znamo što s živinim otpadom. Prilično uzrujana nazvala me dobra kolegica klinički farmakolog. jer je hlapljiva i udisanje njezinih para može izazvati otrovanja. Opasna je u elementarnom obliku. koje se pojavljuju još uvijek na tržištu za različite svrhe.odlučili baš tijekom lipnja mjeseca obaviti deratizaciju. Pogledajmo svojstva tek jednog živinog derivata. Znala je da će supovi vrlo rado pojesti svaku mrtvu životinju uključujući štakore. ali niti mi u Hrvatskoj joj ne možemo izbjeći. ali supovi ovaj puta nisu stradali. Kod primjene antikoagulansa štakori ugibaju u svojim staništima. Kako onda spriječiti da stradaju čistači otoka i glavni čuvari dobre epidemiološke slike nadaleko i naširoko. Predložio sam joj da aktivira sve zelene iz svog područja u potrazi za mrtvim štakorima te da ih na nekom sigurnom mjestu duboko zakopaju i osiguraju područje od gladnih supova. Kažu da imaju dobru zamjenu da te tradicionalne instrumente. Poznati rudnik žive je bio u Idriji (Slovenija). Također je opasna u obliku anorganskih soli. a ovaj žestoki otrov ih je pogodio dok su bili u potrazi za hranom na otvorenom području. Tijekom 2007. kao npr. Uzbuna je nastala kad je jedan talijanski pas u grčevima i s pjenom na ustima uginuo usred kafića u centru Cresa. Naravno da je primjena talijevog acetata bila potpuno protuzakonita i da onaj tko ga je primjenjivao nije dovoljno razmišljao o posljedicama. Koliko god je bila dobra toliko je bila još i više opasna i danas se malo po malo zabranjuju različiti spojevi žive za promet.99% tekućina. barometara i drugih vrlo korisnih sprava. a posebno se zbog geoloških razloga nalazi često na Mediteranu. kad je danas optimalni rodenticid zapravo neki od antikoagulansa. prvenstveno oni koji štite supove. u obliku soli ili organometalnih tvari. Možemo je naći svuda u prirodi. 307 . Možda je još najopasnija u organometalnom obliku i najteža masovna otrovanja vezana su uz taj oblik. a dolazi izrazito često u dodir s ljudima. Koristila se na stotine mjesta bilo čista. Jasno je da se tamo zainteresirala za skupinu entuzijasta. pa je onda tražila pomoć. tlakomjera. a slijedi svoje prirodne procese u živim bićima mora i jezera. neki pesticidi. Izlazi s plinovima dijelom u čistom obliku kao 99. u obliku amalgama. On je vječan kao što je i sama živa uvijek živa i prema tome vječna. U Molvama na plinskim poljima muku muče što s njom. a pravi probleme zbog svoje hlapljivosti i u pročišćavanju zemnog plina.

mene je najviše dojmila priča «Stepa» ruskog autora A. 308 . jer ga pamćenje izdaje. P. jer prevladava nekakav metalni osjećaj u ustima. a povremeno halucinira. Na mene je dojam u ranoj mladosti ostavio bivši ispirač zlata. Koristili su je i naši ispirači zlata na Dravi. U 19. Priča je prekrasna i žao mi je što o njoj ne mogu više govoriti. a pijesak bi bacili. Zubi su mu poispadali i čeljusti mu se gnoje tako da uopće ne može žvakati. prosjaci. U takvoj karavani nalazili su se na zajedničkom putu bogataši. ali ne može jesti. Izvrstan opis osobe kronično otrovane živom. u doticaju s kožom i ako se proguta. Ide kao prosjak za karavanom očekujući da mu se bogati smiluju davanjem otpadaka. Nema podatak o sudbinama naših ispirača zlata s Drave. opasnost od učinaka nakupljanja. Ispirači zlata iz rijeka i potoka davno su shvatili da ne mogu dohvatiti ni prepoznati one sitne čestice zlata u ispircima pijeska. I bili su zadovoljni barem neko vrijeme. Kad bi se sva živa isparila pokupili bi ono malo izoliranog zlata i stavili u svoje kese s dragocjenostima. a svaki atom zlata je bio dragocjen. koji putuje u svoje selo umrijeti. Onda bi sjedili gledajući kako se živa pod utjecajem topline isparava. Čehova koji opisuje putovanje karavane kroz rusku stepu. Iskoristili su svojstvo žive da rado radi amalgame s drugim metalima. Hrana za njega nema okusa.ŽIVA ORGANOMETALNA T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše. stoljeću su individualno putovali samo vrlo hrabri ljudi ili razbojnici. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Prva strašna iskustva vezana su uz primjenu žive za amalgiranje zlata. Umoran je na smrt i tetura za karavanom. ali je iako relativno mlad teško bolestan. sluge i svakakvi drugi namjernici. Mislim da je Bog uz stradalnika i da ga na tom putu uzima k sebi. Međutim. pustolovi. a građani su putovali s nepreglednom karavanom. Slina mu nekontrolirano curi iz usta. Dragocjeni pijesak s nepoznatim sadržajem sitnih čestica zlata prelili bi živom i nakon dobrog miješanja otopinu izlili na široku tavu ispod koje su palili vatru. ali svjetska literatura je puna podataka. a usput su znali jesti i piti udišući bezbrižno pare žive s tave. a više nije siguran ni tko je ni što je. Siromašan je jednako onako kao što je bio kad je otišao u rudnike zlata.

Organometalni spojevi žive su se pojavili na tržištu kao pesticidi polovicom prošlog stoljeća i odmah su bili prihvaćeni kao učinkoviti fungicidi za obradu sjemenskog žita. jednako tako su ustrajni znanstvenici.Kad smo već kod živinih amalgama treba spomenuti aktualne rasprave o zubnim amalgamima te kemikalije. zanimljivo opažanje tog masovnog otrovanja jesu posebni učinci na središnji živčani sustav. netko je pšenicu poslao u mlin i od nje je nastalo brašno. smrtnost je bila izrazito mala i to u djece. pa se otrovanje većih razmjera moglo i očekivati. onda se iznenada javilo masovno otrovanje u Iraku ranih šesdesetih godina prošlog stoljeća. koje je otišlo pekarima i tako je došlo do masovnog otrovanja. Histerija i sukobi vjerojatno su išli uz učinke promjene ličnosti i razdražljivosti. ali u zadnje vrijeme ima sve više izvješća o problemu kroničnog unosa žive u organizam iz plombi. Međutim. Jedan od donatora je vjerojatno slučajno poslao sjemensku pšenicu tretiranu aril živinim spojevima. nema pouzdanih dokaza da su živine plombe zaista opasne i vjerojatno će drugi razlozi odlučivati hoće li oni biti zamijenjeni u budućnosti drugim skupljim kemikalijama. Bili su to aril živini spojevi crvenkaste boje i lako se moglo uočiti da je zrnje njima tretirano. Znalo se da su otrovni i da nema nikakvog specifičnog antidota na njih. a da u Iraku primatelji to nisu shvatili. Otrovano je nekoliko tisuća ljudi. a u početku se nije znalo što je uzrok otrovanja. Sve u svemu. Iračani su trebali žito kao namirnicu zbog gladi i počela je dolaziti pomoć sa zapada. kao što je slučaj s drugim sredstvima za zaštitu bilja. tj. Članci o mogućem otrovanju živom iz plombi pojavili su se već davno. Posebno se naglašava to da su živni amalgami trajni i kvalitetniji nego njihovi nadomjesci. Kako bilo da bilo. Jedini problem je u tome što ne izgledaju tako lijepo kao nadomjesci. Otrovanja su se javljala sporadično kod poljoprivrednih radnika. Međutim. 309 . Aril živa je vrlo lipofilna i apsorbira se izvrsno preko probavnog sustava. koji tvrde suprotno. Na sreću nisu se pokazali najteži učinci žive. Bilo je i tumačenja da je pšenica zaista poslana kao sjemenska. Možda ne izgledaju lijepo poput ovih na slici gore. ali nema dokaza da su vlasnici plomba na bazi živinih amalgama posebno ugroženi zbog mogućeg otrovanja živom. S druge strane.

a ključni svjedok onečišćenja bilo je izumiranje organizama koji žive u vodi. Industrija je svoje otpadne vode izlijevala u zaljev i kvaliteta vode je stalno opadala. propast desni. a smrtnost također nije bila zanemariva. Osnovani su institut i fond za Minamata bolest i još danas se država brine za žrtve. bolovi u usnoj šupljini. Radi se o zaljevu Minamata na obali kojeg je bila koncentrirana industrija. ali to nitko nije opažao. Svjetskog rata razvila snažna kemijska industrija i bilo je jasno vidljivo kako teško onečišćuje zaljev.Mnogo poznatiji slučaj je bolest Minamata u Japanu sedamdesetih godina prošlog stoljeća. a ljudi su te morske plodove jeli i kronično se trovali. Najveći problem bilo je ispuštanje žive iz tamošnje industrije proizvodnje plastičnih masa. razdražljivost. a more je bogato njome. a naravno da je zaljev bio mjesto lovljenja ribe. hipersalivacija. Mene je najviše dojmila slika majke pokraj otrovanog djeteta. Ribe. Japanci jedu puno ribe. živin tremor. Dio teško otrovanih građana su postali teški invalidi. Stručnjaci su tada početkom osamdesetih najviše strahovali od 310 . ispadanje zubi. Metalni okus u ustima. ali može se sve skupa u većini slučajeva podvesti pod slijedeće. ali industrija se opirala pokušavajući dokazati da nije kriva. promjena ličnosti. Kod nas se nekoliko godina nakon dokazivanja Minamata bolesti uznemirila stručna javnost zbog Kaštelanskog zaljeva. a ona je izrazito opasna zbog svoje lipofilnosti i dobre apsorpcije preko probavnog sustava. Tko zna koliko dugo je to sve skupa trajalo dok se građani nisu uznemirili zbog pojave čudne bolesti nazvane Minamata. Moglo se to vidjeti već prostim okom. Pisma uglavnom zbog tragedije o kojoj govori. halucinacije. kronični umor. Tek nakon teških događaja se ispostavilo da morski organizmi elementarnu živu prerađuju u metilživu. oštećenja bubrega. gubitak pamćenja. Simptomi su bili različiti. Relativno brzo su vrsni japanski stručnjaci otkrili o čemu se radi. koja je prikazana iznad teksta. Duge godine su trajali sudski postupci i preživjeli su dobili odštete. Ona me podsjeća na tako poznate slike iz Sv. Na obalama Kaštelanskog zaljeva se nakon II. mekušci i školjke postupno su akumulirali metilživu u svoje organizme.

pa smo opet svi uz nju preživjeli. Policajci ne znaju o živi puno više nego nesretni vlasnik opasne kemikalije i onda se obraćaju u HZT. kao dodatak betonima i žbukama . No. Naravno da je to bilo daleko ispod razina izmjerenih u Minamata zaljevu. itd. Kako su te kapljice izrazito teške to one tonu na dno jame i stalno si produbljuju put kroz omekšalu zemlju radeći tako sitne kanaliće za pražnjenje jame. mekušce ili školjke. Azbest je izvrstan izolator. Mjerenja metilžive u ribama ulovljenim pokraj Rogoznice pokazala su tek nešto niže koncentracije nego u Kaštelanskom zaljevu. Imali smo barem pet takvih slučajeva kad se moralo aktivno pomagati da vlasnik žive i policija stupe u kontakt s ovlaštenom pravnom osobom za zbrinjavanje opasnog otpada. jer pokraj Rogoznice nije bilo nikakvih industrijskih objekata koji bi ispuštali živu u more. krizotila. Bilo je to zabrinjavajuće. jer je neuništiva i opasna u svakom svom obliku. za izradu vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi. Naravno da neki pojedinci znaju što bi s njom i koriste je zbog svojih razloga. koji je u svom procesu proizvodnje vinil-klorida koristio živine elektrode za pripravu nužno potrebnog klora. amfizolita. kao obloga za kočnice u motornim vozilima. Za ciljno mjesto istraživanja izabrano je staro ribarsko mjesto Komiža. U strahu su velike oči i vrlo često oni zovu policiju upomoć. Što je organizam niže u hranidbenom lancu to je sadržavao manje žive (npr. gdje ribarske obitelji skoro svakodnevno jedu ribe. Već barem desetak godina u Hrvatskoj se izbacuje živa iz uporabe na svim mogućim mjestima. Zaista su mjerenja žive u morskoj vodi te posebno u ribama i mekušcima pokazivala da su koncentracije ukupne žive više od MDK.. Posebno mu je česta bila uporaba u graditeljstvu. itd. Kod nas se ugrađivao u jeftine i trajne ploče za pokrivanje krovova (poznate Salonit ploče). Pokrenut je međunarodni jugoslavenski projekt na istraživanju žive u morskim organizmima Jadrana. Bilo je to šokantno. od građevinarstva i brodogradnje do veličanstvenog izolatora u vatrogasnim vatrootpornim odijelima ili laboratorijskog pomagala na više načina. Međutim. Ni jedna druga kemikalija nema tako dobra izolacijska svojstva kao ovaj mineral i zato se koristio na svim mogućim i nemogućim mjestima. Slična dobra svojstva imali su brojni azbesti poput krocidolita. ali i onako se više iz prljavog Kaštelanskog zaljeva riba nije koristila za hranu. Činjenica je da voda Jadranskog mora sadrži više žive nego ona na oceanima i da ju akumuliraju različiti morski organizmi. Sitna vlakna svih azbesta se mogu kod različitih poslova s njim javiti u zraku kao aerosoli. problem žive i dalje ostaje neriješen. srdelice ili inčuni). pa danas onaj tko ima u vlasništvu živu ili živine spojeve ne zna što bi s njima. koja se raspadne u kapljice. ni bilo kakvih simptoma štetnih učinaka žive na ispitivanoj populaciji. Tako je kod nas uobičajeno bacati živu u septičke jama radi proboja putova prema podzemnim vodama. pošteni ljudi kad shvate da je imaju u posjedu pokušavaju je nekako zbrinuti. U pravilu se živa izvozi van i deponira u napuštenim rudnicima soli u Njemačkoj ili kojoj drugoj zemlji. Istraživanja kod ljudi koji često jedu ribu pokazala su da nema nikakvih naznaka bilo akumulacije žive u njihovim organizmima (pretežno kosa). Onda se sredinom dvadesetog stoljeća dokazalo da on posjeduje i izrazito opasna svojstva. Nekim ljudima se ne da plaćati za pražnjenje septičkih jama i onda bace malo žive. Tako je u stručnim krugovima srušena teorija o opasnoj živi u Jadranskom moru. a što je više na ljestvici sadržavao je više metilžive. itd. a valja biti svjestan činjenice da je geološki sveprisutna i da je jednako bilo kroz milijune godina. kao izolator u klimatskim sustavima velikih zgrada. a to zapravo znači da je vječan. Azbest U zadnjih stotinjak godina azbest je prošao put od blagoslovljene do proklete kemikalije. a 311 . koji je nezapaljiv i netopljiv u vodi.onečišćenja živom iz tadašnjeg Jugovinila. Onda je došlo do velikog iznenađenja. Sudjelovali su različiti instituti i brojni znanstvenici da bi se na kraju pokazalo mnogo toga nama do tada nepoznato.

Vodstvo tvrtke je onda pretovarilo azbest iz vagona u kamione pokušavajući uvesti azbest preko cestovnih graničnih prijelaza. ali tajnica nas nije spajala. Opet su ih zaustavili na granici i vratili kamione u Sloveniju. pa nisu imali pravo na uvoz otrova i teret je vraćen s granice. Zapravo smo s njima imali težak sukob još u srpnju 2003. On je pokušao s mojom malenkošću razgovarati još dva ili tri puta. Na zahtjev inspektora dali smo toksikološko mišljenje o azbestu kao otrovu. posebno zbog toga što građevinari nisu imali za njega zamjenu. godine kad je granična sanitarna inspekcija zaustavila na granici sa Slovenijom cijelu željezničku kompoziciju natovarenu azbestom iz Afrike. gdje su azbestna vlakna bila među prvima. ali on kao da nije slušao nego je samo urlao tako glasno da sam telefonsku slušalicu držao nekih 10 cm udaljenu od uha. HZT je tek 2004. Tvrtka Salonit nije imala nikakve dozvole za rad s opasnim tvarima niti je do tada tražila od nadležnog ministarstva bilo kakve dozvole uvoza. 1 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-48/23 (može izazvati rak. Evo njegovih opasnih svojstava. Sitna vlakna se zabijaju u plućno tkivo i tamo ostaju bez mogućnosti da ih se izbaci zbog njihove potpune netopljivosti u vodi. Tek tada je direktor tvrtke nazvao u HZT i odmah počeo urlati na telefon prijeteći se banditima i državnim neprijateljima. Javlja se bolest pluća zvana azbestoza. Međutim. uspio progurati prvu listu zabrana i ograničenja. Otpor privrednika je bio izrazito snažan.njihovim dugotrajnim udisanjem događaju se teške štete za ljudsko zdravlje. a glavni proizvođač građevinskog materijala na bazi azbesta smatrao je kako mogu zatvoriti sve svoje pogone i otpustiti radnike u slučaju da se lista zabrana ne povuče. Pokušao sam spustiti njegov ton i objasniti mu njegove obveze. Kad je to nedvojbeno utvrđeno počele su zabrane korištenja azbesta u jednom po jednom području života. a ona u nekim slučajevima može dalje preći u rak pluća. a dana je potpuno zabranjena nova proizvodnja bilo kakvih uporabnih predmeta od azbesta. a jasno smo naveli njegovu karcinogenost. Drugi dan ranom zorom su tiho i mirno u zavod došla trojica 312 . kat. T AZBEST (CAS 1332-21-4) Karc. ali nisu računali na to da granični sanitarni inspektori komuniciraju međusobno i da su očekivali ovakvu podvalu. mi smo počeli rad na njegovoj zabrani krajem dvadesetog stoljeća oponašajući europske direktive. Teret je dolazio iz luke Koper i trebao je preko Zagreba biti poslan u Vranjic kraj Splita. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem) ZABRANJENI PROMET I UPORABA Kod nas je korišten čak manje učestalo nego u drugim europskim državama i manje je štete napravio nego u svijetu. Ni jedna druga kemikalija ga nije uspjela do sada ni približno zamijeniti i vjerojatno nikad neće. koji hoće uništiti staru i slavnu tvornicu. Konačno sam spustio slušalicu i prekinuo besmisleni razgovor.

Opet su zaredali telefonski pozivi i posjete ključnih ljudi iz Salonita.visokih i kršnih Dalmatinaca predstavljajući se kao rukovodstvo Salonita koje hoće razgovarati s ravnateljem. Onda je u veljači 2005. ali ja više s njima nisam imao o čemu razgovarati. Objasnio sam im da sam nenadležan za ono što traže od mene i da kao stručnjak i čovjek ne prihvaćam njihove zahtjeve. ali sam im snažno naglasio da će svaki čas biti objavljena lista otrova sa zabranama i ograničenjima te da će im nakon toga biti potpuno zabranjeno stavljanje bilo kakvih azbestnih proizvoda u promet.000 t azbesta godišnje i ugrađivali ga u brojne predmete opće uporabe. ali su kršni Dalmatinci izgledali toliko pitomo da ih je pripustila na razgovor. I takvo stanje je potrajalo do pred kraj 313 . koju godinu ranije su se udružili njihovi bivši radnici s azbestozom ili već uznapredovalim rakom te su počeli s protestima. ali proizvode ne mogu plasirati na hrvatsko tržište nego isključivo izvoziti u druge zemlje u kojima je korištenje azbesta dopušteno. Međutim. Međutim. Posebno im je dobro išao posao u cestogradnji i nikome nije padalo napamet bilo što mijenjati. Oni su tražili trenutni prestanak prerade azbesta. a da im u susret može izaći jedino Ministarstvo zdravstva. a lako je bilo dokazati kako ih zapravo šalje na hrvatsko tržište. Oni su s razumijevanjem klimali glavama tvrdeći da su pri kraju pregovora s nekim Amerikancem. pogotovo zato što su imali na skladištima oko 1. a polemike su se vodile u većini dnevnih hrvatskih listova. jer taj propis za njih znači potpunu propast. Protesti su jačali iz dana u dan. Naravno da smo im izašli u susret na svaki način. Ispostavilo se da od izvoza nema ništa budući su slični proizvodi s azbestom iz Ukrajine i nekih drugih zemalja znatno jeftiniji od onih iz Salonita.500 t čistog azbesta. posebno u Bosnu i Srbiju. jer su očito prikupili sve moguće informacije o propisima i tog časa su samo molili pomoć da što prije dobiju dozvole uvoza i rada s opasnim kemikalijama. Oni to vrijeme nisu iskoristili za preustroj tvrtke nego su i dalje uvozili oko 2. Održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva gdje je zaključeno da Salonit može pod propisanim uvjetima proizvoditi azbestne proizvode. a pridružili su im se splitski stručnjaci podastirući dokaze da je golemo podruje oko Vranjica onečišćeno azbestnim vlaknima i da je pučanstvo u krugu polumjera od čak 5 km ozbiljno ugroženo. godine objavljen prijevod europske liste tvari sa zabranama i ograničenjima prema kojoj se odmah potpuno zabranjuje stavljanje u promet azbestnih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske. Kad je 2004. Salonit je tvrdio da on izvozi sve svoje proizvode. Ljudi iz Salonita su bili jako zadovoljni i tvrdili su da će sve svoje proizvode plasirati na strano tržište. godine izišla Lista zabranjenih tvari opet su se ogorčeno javili tražeći njezinu odgodu za barem godinu dana kad je azbest u pitanju. Tajnica je u prvi mah mislila pozvati policiju. Očito je njihov lobi bio izrazito snažan budući je primjena Liste brzim izmjenama bila za azbest odgođena daljnjih godinu dana. koji će im dati novu tehnologiju baziranu na neopasnom izolatoru i tako su u rekordnom roku od nekih 15 dana dobili sve dozvole za rad. Nije im trebalo ni objašnjavati.

godine su na svaki način nastojali onemogućiti odlaganje azbesta u Mravinačku kavu iako je odlagalište projektirano prema svim pravilima struke. a posebno u vidu činjenice da su hrvatski sudovi jednom radniku s karcinomom pluća zbog rada s azbestom u elektroničkoj industriji dodijelili 800. a time je i njegov život ugrožen. Nema tvrtke osposobljene za zbrinjavanje. a u međuvremenu je donijeta u ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša odluka da se Salonit potpuno očisti od azbesta i azbestnih proizvoda. ali je prije pojave karcinoma imao dokazanu azbestozu. kao što se to radilo i na Zapadu. a samo jedan mali laboratorij je u stanju dokazati azbest u građevinskom otpadu. ali naša iskustva (Ne ponovila se!) traže da se o njemu veli pokoja riječ. a nas to tek čeka. Bilo je zaustavljanja kamiona natovarenih azbestom. Fosfor Tema o bijelom fosforu u nekoj mirnoj zapadnoj zemlji je vjerojatno sasvim nezanimljiva. Taj radnik je bio između ostalog teški pušač. Naravno da su to vidjeli hrvatski građani i negdje 2005. Još jedan problem vezan uz azbest odnosi se na odštete oboljelim radnicima. Oni danas uklanjaju azbestne pokrovne ploće s krovova i s drugih mjesta. Iako su svi propisi morali biti objavljeni u Narodnim novinama do kraja 2006. godine kad je Ministarstvo zdravstva zabranilo rad Salonitu. Znači da su sredstva bila sasvim nedostatna.000 kuna. sad nastupa zadnja faza tog slučaja kao uvod u buduće probleme s azbestom. Danas ga se koristi samo u rijetkim industrijskim pogonima. koje se mora poštivati na kasnijim suđenjima i teško je predvidjeti što će se događati u brojnim budućim sudskim procesima radnika Salonita i drugih tvrtki protiv države. godine to se nije dogodilo nego su propisi djelomično objavljeni tek tijekom 2007. godine počeli su nas učestalo nazivati tražeći mišljenje ili savjet. Azbestni otpad na zapadu danas predstavlja moru državama. Vijesti sa zapada o načinu zbrinjavanja takvog otpada i slike radnika u skafanderima kako uklanjaju azbestni otpad iz zgrada obišle su svijet. Donijet je program deponiranja ukupnog azbesta i proizvoda u Mravinačku kavu gdje je Salonit i onako kroz desetljeća deponirao svoj azbestni otpad nastao u proizvodnju. kako u Vranjicu tako i na drugim mjestima gdje je azbest naveliko korišten. Trebala su se udružiti barem dva ministarstva u izradi propisa.000 kuna. Sjećam se slučaja prolupalog dragovoljca.000 do 200.000 kuna. Smirili smo ga ali su se pojavili brojni novi slučajevi. godine. zaprečavanja cesta i demonstracija. koji je sve svoje strahove usmjerio prema salonit pločama na svojoj blok zgradi. Meni se projekt učinio prihvatljivim. Što mislite koliko je krovova u nas pokriveno azbestnim pločama. Ključni promašaj je bio u iznosima odšteta za oboljele radnike. Udruga oboljelih je pritiskala od 2004.2006. Sudski presedan je pravilo.000. a kod nas nema skoro nikakvu uporabnu vrijednost. E. godine tražeći svoja prava i zaštitu drugih građana od azbesta. jer gutanje azbesta ne predstavlja opasnost nego samo ako se dugotrajno takva vlakna udišu. To znači da će godine koje dolaze biti zanimljive. Pokušavali smo mu objasniti da isprane azbestne niti odlaze u kanalizaciju neotopljene i da ne predstavljaju za njega nikakvu opasnosti. Ja mislim da burni događaji u vezi s azbestom i njegovim zbrinjavanjem te istraživanjem šteta koje je napravio tek predstoje u bliskoj budućnosti. ali građani nisu tako mislili i tijekom 2007. Pitanje je što će biti u budućnosti sa silnim tisućama tona azbestnog otpada iz građevinarstva. On je opazio kako te salonitne ploče propadaju i mrve se pod utjecajem atmosferilija. a vlasti su bile izrazito trome. a to obično u sličnim slučajevima ide sporo ili nikako. To je pak značilo da vjetar azbestnu prašinu raznosi s krova u okoliš. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 314 . ali posao je ipak na kraju išao naprijed. a ukupno je u fonda za nadoknade unijeto nešto više od 5. Predviđene su odštete u iznosu od 20. jer je azbest ugrađen na izrazito puno mjesta i dolazi vrijeme naplate grijeha.

ali sumnje su ostale. Nije eksplodirala do kraja. U istočnoj Slavoniji su izgorjele mnoge kuće pogođene fosfornim granatama. Time bi se zapalile grančice poslagane iznad konzerve i požar bi se u času proširio. Nikad nije dokazano da su na ovaj način izazivani požari uoči Dominskog rata. Onda bi se zapalio uzrokujući isparavanje ostatka vode i brzo izgaranje ogoljelog ostatka. U ravnici nije lako popraviti topničku vatru. posebno u ravnici istočne Slavonije. Tako su padale i fosforne granate ne uspijevajući obaviti svoju ulogu. koja je pala u blato pokraj arteškog bunara smještenog u najstrožem centru sela. Sjećam se jedne takve granate upućene na selo Privlaka pokraj Vinkovaca. Drugo iskustvo je bilo naizgled manje opasno. Nemamo pouzdanih dokaza. pa se onda može izračunati kolika su odstupanja u gađanju. Mogao je diverzant u nekoliko sati rada postaviti svoje konzerve na desetak ili više mjesta. Čim ga se izvadi iz vode slijedi zapaljenje. Male količine bijelog fosfora drže se obično u staklenkama s vodom tako da se spriječi njegov kontakt sa zrakom. Fosforna granata je pala posred ceste između Vinkovaca i Ivankova. ali sumnjamo da je bio korišten u ljeto 1990. Praznu konzervu bi se postavilo u šumi te nalilo vodu i iza toga stavilo u nju komad bijelog fosfora. Malo se 315 . vrlo otrovno ako se udiše ili proguta. Nakon toga se moglo sjesti u auto i otputovati 500 km dalje. Način izazivanja požara bio je krajnje jednostavan. Tamo gdje ona padne pojave se plamen i dim. značajka oružja primijenjenog u Domovinskom ratu bila je loša kvaliteta. Naravno da su takve granate često pogađale zapaljive objekte i izazivale požare. jer napadač ne vidi gdje je točno njegov projektil završio. Trebalo je još konzervu natkriti zapaljivim grančicama i diverzija je bila pripremljena. a mi smo u počecima njegove primjene sreli tek svojstvo zapaljivosti. a odmah nakon njezina pada našila su trojica gardista svojim autom. a razlozi su bili što u starosti što u lošoj kvaliteti izrade. Čak do 30% projektila nije eksplodiralo pri udaru u ciljano mjesto. godine i u nekim drugim godinama za izazivanje šumskih požara. Međutim. ali je imalo zanimljive posljedice. ali je fosfor došao u kontakt s blatom i danima se dimilo dok se konačno bijeli fosfor nije potrošio do kraja. Bijeli fosfor je samozapaljiv u kontaktu sa zrakom i zato se čuva u posebnim uvjetima. izaziva teške opekotine vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi) Zaista je tvar izrazito opasna na različite načine. Voda bi na ljetnim temperaturama isparavala iz konzerve sve dok komad bijelog fosfora ne bi došao u dodir sa zrakom. a priroda je radila svoje.BIJELI FOSFOR (CAS 12185-10-3) T+ F N VRLO OTROVNO OPASNO ZA LAKO OKOLIŠ ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R: 17-26/28-35-50 (samozapaljivo u dodiru sa zrakom. a uspjeh je bio siguran. Za provjeru kakvoće gađanja koriste se fosforne granate. Tijekom Domovinskog rata bili smo obasuti vijestima o primjeni fosfornih granata na bojišnici.

U Hrvatsku se ne uvoze velike količine hidrazina. izaziva opekotine. HIDRAZIN. 316 . A. jer su čini se tehnolozi našli druga rješenja u obradi tehnoloških voda termoelektrana.dimilo i bilo je zanimljivo vidjeti o čemu se radi. istina kategorije 2. Uvijek odgovaramo na isti način da je bitno koliko ih se čuva onaj koji s njima radi. Međutim. Čovjek ih se boji. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Karcinogeni su. otrovno ako se udiše. posebno u ruskim bojnim raketama. ali to ne mijenja puno na stvari. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. kakve je JNA kupovala kroz duge godine i onda za vrijeme Domovinskog rata i primjenjivala.. ako zna za njihova svojstva. ali Lune su bile prijetnja našim gradovima i industrijskim postrojenjima tijekom Domovinskog rata i puno smo se njima bavili. u zadnje vrijeme i obični ljudi dođu do podataka. Idemo prvo na opasna svojstva hidrazina. Većina ljudi i ne zna kakva su njegova opasna svojstva. Što se tiče njegovih derivata. a granata se nakon toga zapalila i izgorjela. uvozi ih se nekoliko desetaka tona godišnje i radnici pitaju koliko je to opasno za njih. koriste se na mnogim mjestima. Sam hidrazin važan je kod pripreme tehnoloških voda u termoelektranama i sličnim objektima. Kad su počeli kašljati i plakati odlučili su prekinuti izvid i odjurili dalje prema Vinkovcima. može izazvati rak. ali osim iritacije svih sluznica ništa drugo nije nađeno. Hidrazin i njegovi derivati Hidrazin sam za sebe koristi se danas u vrlo uskom području ljudskih aktivnosti kao i njegovi derivati. Lune! Mlađi ne znaju. 2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23/24/25-34-43-45-50/53 (zapaljivo. pa onda postavljaju pitanja. ali meni su ostali u sjećanju kao raketna goriva.kat. Javili su se u bolnicu. ali o tome kasnije. u dodiru s kožom i ako se proguta. (CAS 302-01-2) Karc. jer u deiozniziranoj vodi uklanja kisik poguban kao oksidans.

Proizvodi se i stavlja na tržište u golemim količinama. Nije se pucalo nego pregovaralo. Naše snage su opkolile sve vojarne i vojna skladišta. Međutim. a kronični je pak derivat hidrazina kao gorivo. Evo njezinih opasnih svojstava. Tako je završio rečeni slučaj. a mora se priznati da su zrakoplovne snage u koje su pripadali i oni s raketama bile vrlo pristojne. Jednog dana je po svim našim novinama osvanuo članak s prijetnjom SIV-a (Savezno izvršno vijeće) iz Beograda da će dignuti u zrak cijelu raketnu bazu u Kerestincu. Moje neugodno iskustvo s hidrazinom kao gorivom i dušičnom kiselinom kao oksidansom za ruske rakete seže iz jeseni 1991. jer niti tjedan dana nakon toga je postignut sporazum o napuštanju baze i prebacivanju svih raketa u Bosnu i Hercegovinu. Možda je i to utjecalo na tijek pregovora. S turističkog stanoviša bilo je to prekrasno područje brežuljaka i svi smo ga nastojali zaštiti. Moram priznati da tog časa nismo znali ništa o pogonu slavnih raketa Luna i panično smo tražili podatke. Pripremili smo obavijesti za pučanstvo u slučaju teške diverzije u raketnoj bazi. prvenstveno za dimeću dušićnu kiselinu i shvatilo se kako bi u najgorem slučaju pare dušikovih oksida mogle doseći opasne koncentracije na udaljenosti oko 5 km u smjeru vjetra od mjesta nesreće. Naravno da smo iako u neuređenom sustavu uspjeli doći do brojnih podataka i shvatili smo kako je akutni problem dimeća dušićna kiselina. Imali su nešto opreme. Imali su oni iz JNA i drugih lokacija na raspolaganju. Približno po 2 tone svake opasne kemikalije po rezervoaru. Hidrazinski tekući derivat vjerojatno ne bi izgorio u potpunosti nego bi onečistio tlo i vode na vrlo širokom području oko Kerestinca. ali smo također obavijestili Vladu o opasnostima. pa je tako u Žažini bila baza za primjenu raketa protiv mrskog neprijatelja sa zapada. godine. Zbog svoje karcinogenosti ostavio bi dugotrajne štetne posljedice na izrazito važnom poljoprivrednom području oko Kerestinca. U to vrijeme se stvarala Hrvatska vojska i nekolicina mladih ljudi su osnovali na Borongaju prvu RBK postrojbu Republike Hrvatske. a mi smo ostali bez tako potrebnih raketa za obranu države. Bilo je tamo približno osamdeset raketa s pripadajućim brojem rezervoara dvije opasne kemikalije. Spajanjem goriva kao što je neki derivat hidrazina i oksidansa poput dimeće dušićne kiseline stvarao se snažan potisak dovoljan da raketu ponese na mjesto gdje treba nešto razrušiti. Postavili smo ih uokrug raketne baze sa zadatkom da sve motre i dojavljuju u središnjicu Toksikološke službe. Odmah su učinjene simulacije. pa je tako bila opkoljena i raketna baza u Kerestincu.Iskustva s derivatim hidrazina u vojne svrhe ipak su malo drugačija. Glavno skladište raketa u Hrvatskoj prije Domovinskog rata bilo je smješteno u Kerestincu. jer ju ljudi traže i koriste zbog stotine razloga. ali je najvažnije što su imali nos i nužnu osobnu zaštitnu opremu. Beograd nije ostajao miran i nikako mu se nije sviđalo da mi ovladamo raketnom bazom. Sumporna kiselina Njezina važnost je izrazito velika u našem svijetu. Te rakete su bile jednostavne što se tiče pogona. 317 . ako Ustaše ne prestanu napadati na taj važni objekt. ali bilo je manjih skladišta poput onog u blizini Drniša.

ali u praksi se stvari mijenjaju zbog širine njezine uporabe i izrazito snažnih svojstava nagrizanja. Naravno da je sustav obavješćivanja zakazao i zatražili su pomoć od nadležnih službi kad se već sumporna kiselina polako slijevala padinom prema Slunjčici i nedalekom vodozahvatu grada Slunja. Odmah su obaviješteni lokalni vatrogasci i gradonačelnik Slunja. budući je mjesto nesreće bilo nekih 200 m iznad Slunjčice. a sumporna kiselina je počela iz nje polako curiti. Oni su međutim tražili pomoć iz dalekog Zagreba. a zbog padine je udaljenost bila veća od 350 m. Vatrogasci su bili opremljeni za gašenje požara i čim su zagazili u mlaku osjetili su djelovanje sumporne kiseline na svoje kožne cipele. pa je tako mogla do potoka stići izrazito razrijeđena. U tom času se nije dalo ništa više učiniti nego uklanjati posljedice nesreće.SUMPORNA KISELINA (CAS 7664-93-9) C NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R35 (izaziva teške opekotine) Reklo bi se da nije to ništa strašnog. Međutim. Nastala je panika i nitko se nije snalazio niti imao ideje što treba napraviti. koji bi ogradio mjesto nesreće i upio razlivenu sumpornu kiselinu. Vozač poluprazne cisterne sa sumpornom kiselinom nepažljivo je zakočio na jednoj okuci po vlažnoj cesti i cisterna se zbog razumljivih fizikalnih razloga prevrnula. ali nikada posljedice nisu bile onako teške kako su to predviđali zloguki proroci. Nije se moglo niti u najgorem slučaju očekivati da će sumporna kiselina doći do Slunjčice u slijedećih nekoliko mjeseci. U Hrvatskoj se često pisalo o razlijevanju sumporne kiseline u industrijskim skladištima. godine. Meni je u sjećanju ostala nesreća iznad Slunjčice kod naselja Slušnica nedaleko Slunja iz proljeća 2001. a mi smo tek u tom času bili obaviješteni o događaju. a tamo nitko nije znao što se događa na terenu. To je kemikalija s kojom se najčešće događaju nesreće ili su joj svojstva takva da se o nesrećama najčešće piše. vodopravna inspekcija je bila jako brza i nepromišljena te je zatvorila vodocrpilište. Poslije rata je lako biti general. Ja sam bio na nekom kongresu u Puli i odmah sam poslao djelatnika HZT na mjesto događaja. ona se morala neutralizirati s karbonatima iz tla. ali nisu puno znali ni mogli učiniti. ali jedino što je gradonačelnik trebao učiniti bilo je slanje dva ili tri kamiona s pijeskom. a on se tamo tek mogao složiti da treba sanirati mjesto događaja tehnologijama koje su na raspolaganju i započeti praćenje kvaliteta vode u Slunjčici. Dok su stigli nadležni inspektori iz Hrvatskih voda i dužnosnik iz ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša već je iz cisterne iscurila sva sumporna kiselina i razlila se po padini. Uostalom. Bila je to besmislena odluka. Točno 318 .

kako u uklanjanju organskih tvari tako i uništavanju cijevi. Jedino je bio problem u tome što su se te upute uglavnom odnosile na način primjene i reklamu proizvoda. Ja sam bio pozvan kao sudski vještak. ali je nakon toga mogla otapati okside ili silikate te na taj način oslobađati teške metale poput kadmija. kao akumulatorsku kiselinu.je da se sumporna kiselina na mjestu izlijevanja prvo neutralizirala s karbonatima tla. a posljedice su znale biti strašne. Otac obitelji je poprskan po licu. liječnik je u otpusnom pismu napisao za stradalnike da su se polili nekom lužinom. Ni susjedi nisu znali što treba činiti. Navodno su ulili propisanu količinu sredstva u lavabo. a sastojao se iz tehničke 80% sumporne kiseline. Sumporna kiselina je hidrolizirala masti i dlake. Bilo je impresivno vidjeti golem broj bačvi napunjenih kiselim ličkim tlom. a pogled na unakažena lica je stravičan. Već dugo prije strašnog događaja na jugoslavenskom tržištu se nalazio preparat Disolvo namijenjen odčepljivanju kanalizacijskih cijevi. Nakon brojnih obavljenih analiza vode u Slunjčici zaključeno je da opasnosti za vodozahvat nema i Slunj je ponovo dobio vodu. npr. a sitna djeca su promatrala događaj iz pozadine. Ja se sjećam jednog slučaja iz 1999. Sumpornu kiselinu inače se često koristilo u domaćinstvima. Naime. Čitam da to danas čine muškarci ženama u nekim bliskoistočnim zemljama. U slučaju začepljenja kanalizacijskih odvoda na sudoperu ili lavabou trebalo je uliti u njega jednu čašicu tog preparata i pustiti da djeluje. a nitko se nije sjetio pogledati bijednu uputu uz proizvod. bacanjem vitriola u lice osvećivale su se ostavljene ljubavnice u ovim krajevima. pa su uz pomoć dječice dozvali brojne susjede. jer neutralizacija kalcijevih hidroksidom nije značajno podigla pH. a majci se većina sumporne kiseline zaustavila na prsima. Sud je predlagao dogovor.000 kuna. pa je znalo nepodnošljivo smrdjeti po vodikovom sulfidu. skupine otrova. U doba dok sam bio mlađan toksikolog ja. Tamo se moglo zaključiti da otac ima teške opekotine po licu. sumporna kiselina se nerijetko pod imenom vitriol koristila za osobne obračune kod ljubavnih problema. Ne znam ni do danas što je učinjeno s tim silnim bačvama. ali dva ili tri presađivanja kože s bedara na dojke dala su slabe rezultate. Silno su se uplašili i počeli zazivati upomoć. ali su sukobljene strane nastojale spor razriješiti na sudu. Da bi stvar bila gora. a majka je prošla znatno gore. Bilo je namijenjeno cijelom bivšem jugoslavenskom tržištu i imalo je upute na svim jezicima naroda i narodnosti bivše države. Onda je u jednom času sumporna kiselina briznula iz lavaboa poput nekog vodoskoka i pošteno zalila oboje roditelja. Njoj su stradala prsa tako da joj je na dojkama tkivo bilo djelomično krabonizirano. Pozvana je ovlaštena tvrtka za ovakve slučajeve i ona je upotrijebila goleme količine kalcijeva hidroksida za neutralizaciju razlivene sumporne kiseline. a mi smo se kasnije danima prepirali oko potrebe otvaranja vodozahvata. Obavljeni su brojni zahvati. Neki mladi bračni par iz Dubrave je odlučio konačno očistiti svoj začepljeni lavabo u kupaonici. Jako ih je zanimalo kako će to sredstvo obaviti čišćenje njihova lavaboa i nagnuli su se nad njega. koji bi vam objašnjavao od čega se proizvod sastoji. što je svakako rezultat slabe edukacije liječnika u kemiji. godine gdje se nije radilo o osveti ostavljenih ljubavnika nego o ljudskom neznanju i nemaru onoga tko je stavio proizvod u promet. Nazvali su hitnu pomoć i ona je došla u rekordno brzom vremenu te bez suvišnih pitanja utrpala oba roditelja u vozilo i uputila se njima u traumatološku bolnicu. Nije bio dan niti CAS broj niti neki drugi jasni podatak. Stradali su tužili proizvođača kemikalije i tvrtku koja im ga je prodala. U međuvremenu je donijeta odluka da se tlo natopljeno sumpornom kiselinom ukloni s mjesta događaja. ali shvatio sam da će se to odugovlačiti u 319 . jer se takav proizvod nije smio staviti u maloprodaju a dućan nije bio ovlašten za prodaju proizvoda tada I. Time je prijetila nepoznata opasnost za vode bistre Slunjčice. a sve skupa je koštalo tadašnjih 600. ali pretpostavljam da je ipak neutralizacija obavljena do kraja. Tek stidljivo se sitnim slovima davalo upute o tome što valja učiniti ako se polijete ili vam prsne po koži ili u oči. Možda je to bio razlog što su neki od mojih kolega godinama ustrajali u tome da se posve zabrani maloprodaja sumporne kiseline u koncentracijama višim od 50%. a da problem nije bio riješen. ali sredstvo je bilo vrlo učinkovito.

Čovječanstvo ju zna odavno. Danas 2008. I danas se proizvodi na isti način. a otkrio ju je slavni arapski alkemičar Jabir (Geber. izaziva vrlo jake opekotine). To ima odraza na posljedice nesreća u prijevozu. Inače je klorovodik prisutan u mnogim procesima bilo da su kontrolirani ili ne. Samo kod osjetljivih osoba mogu se javiti štetni učinci nadraživanja sluznica. Evo njezinih opasnih svojstava na slici dolje. dolazi u kućanstvima bilo kao razrijeđena otopina bilo kao sastavni dio nekih preparata. godine sudski spor još nije završen ili je možda sve skupa završeno izvan raspravnom nagodbom o kojoj mene nitko nije obavijestio. Kao jeftina kemikalija koristi se u razne svrhe pri industrijskim procesima.beskonačnost. aka Abu Musa Jabir ibn Hayam) prikazan na slici lijevo. koja želučanim sokovima daje nizak pH. Međutim. 320 . Proizveo ju je destilacijom vodikova klorida (sinonim klorovodik) u čistu vodu. Ako su koncentracije više od 10% onda joj se dodjeljuju oznake upozorenja R36/37/38 i znak opasnosti Xi. Opasniji je od klorovodične kiseline i nosi oznake opasnosti T (otrov) i C (nagrizajuće). Može ju se naći svugdje. Koncentracije više od 20% nalaze se samo u industrijskim procesima. Jedan od važnih sastojaka našeg želuca je upravo klorovodična kiselina. Jako je važno upozoriti da se njezina opasna svojstva gube vrlo brzo padom koncentracije u vodi. ali također valja upozoriti da se zbog ušteda troškova klorovodična kiselina obično prodaje i transportira kao 35-36 postotna otopina. ona često i u industriji i u općoj uporabi dolazi s koncentracijama ispod 10 % i tada zapravo ne predstavlja značajan problem. jer se vodikov klorid može dobiti u vrlo čistom stanju i onda otopiti u vodi. ali o tome možda nešto kasnije. On se naravno isparava i iz 35-36 postotne klorovodične kiseline i zapravo kod svih nesreća s klorovodičnom kiselinom moramo računati na opasne učinke vodikova klorida. a dodjeljuju mu se oznake upozorenja R23-35 (otrovan ako se udiše. Eto kako je rizično stavljati opasne kemikalije u maloprodaju. a možemo je također naći i u prirodi. U domaćinstvima dolazi u koncentracijama oko 10%. Klorovodična kiselina (HCl) Ako se izuzmu nafta i naftni derivati onda je kod nas klorovodična kiselina (sinonim kloridna kiselina) među 5 najviše korištenih kemikalija.

nadražuje oči) NAGRIZAJUĆE KLOROVODIČNA NEMA CAS BROJ Mi iskustava s težim akutnim otrovanjima klorovodičnom kiselinom zapravo nemamo. nemamo niti teških iskustava s nesrećama. a s nekoliko lopata su mogli opasnu tekućinu preusmjeriti ili ograničiti njezino razlijevanje. ali lokalno može napraviti velike štete sniženjem pH okoliša gdje se prolila. Imali su sreće da se cisterna prevrnula u jarak. amonijev 321 . U ovom slučaju na slici se dobro vidi kako iskusni ljudi rade. kao na ovoj slici. branama od pijeska ili zemlje). prevrne cisterna s kemikalijom. npr. Svaki čas se prevrću autocisterne ili vagoni zagađujući okoliš. Oni zapomažu i užasnuti gledaju kako se opasna tekućina razlijeva u njihovo dvorište. a u industriji polijevanje ili prskanje u oči. Važno je što prije ograničiti razlijevanje klorovodične kiseline (npr. Mislim da im je najvažnija uporaba u poljoprivredi kao mineralnih gnojiva. U domaćinstvu se najčešće događa gutanje. kao na slici lijevo. Spojevi dušikovih oksida Ta skupina anorganskih spojeva izrazito se široko primjenjuje na različitim mjestima. Na sreću. Inače je u svijetu nesreća s klorovodičnom kiselinom u prijevozu uobičajena. Klorovodična kiselina se ne ubraja u tvari opasne za okoliš. a onda su oni s nekoliko lopata zemlje zaustavili daljnje razlijevanje. Naši ljudi se u pravilu ne snalaze kad se npr.C KLOROVODIČNA KISELINA (CAS ZA HCl 7647-01-0) OZNAKE UPOZORENJA R34-37 (izaziva opekotine.

a kasnije je staklo istisnula plastika. Dimeća dušična kiselina se javlja rijetko i opasna je na brojne načine. koja je služila za osiguranje staklenih spremnika prilikom prijevoza. Vatrogasci su vrlo brzo stigli na požarište i obavili 322 . koja u jednom času više nije mogla izdržati teret kemikalije i tako se urušila.nitrat. Svjetskog rata. jer ima izvrsna svojstva demineralizacije. izaziva teške opekotine) Dolazi na tržište u različitim koncentracijama. Evo njezinih svojstava: DUŠIČNA KISELINA (CAS:7697-37-2) C O NAGRIZAJUĆE OKSIDIRAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R8-35 (U dodiru sa zapaljivim materijalima možeizazvati požar. Balon sa dušičnom kiselinom se nalazio na samom rubu jedne trule police. jer uspijeva otopiti inače sasvim inertno zlato. a to je jedini pripravak. Ja sam s njom dolazio u doticaj tijekom svojih mladenačkih istraživanja u laboratoriju. ali je zanimljivo da se ista tvar koristi u smjesama eksploziva. a poznaju ga jako dobro ilegalni laboratoriji za proizvodnju kućnih eksploziva. koji predstavlja opasnost zbog udisanja para. Tamo se dogodio požar. Svi dušikovi oksidi su jači ili slabiji oksidansi i na to svojstvo treba misliti. Prema svemu sudeći malo tko je znao da skladište uopće postoji i nitko u njega nije zalazio. Ja sam prema ambalaži pretpostavljao da je skladištenje počelo najkasnije ranih šezdesetih godina. Dušična kiselina u koncentracijama iznad 70% snažni je oksidans i u kontaktu s pilovinom izazvala je požar. Možda je najbolje krenuti od ne tako često korištene ali važne dušične kiseline (sinonim nitratna kiselina). Jedne ljetne večeri pred kraj prošlog stoljeća nazvali su me iz Operativnog dežurstva da hitno odem na Šalatu pomoći u razrješavanju posljedica požara zaboravljenih kemikalija. Brojni stakleni baloni s različitim kemikalijama bili su poslagani po drvenim policama. izaziva opekotine). dakle ne dimećom. a našlo se tu puno pilovine. Tko zna tko je iskoristio to sklonište (bunker) za skladištenje kemikalija i kada se to dogodilo. pa se jedna kombinacija te dvije kiseline zove zlatotopka. Pomiješana sa sumpornom kiselinom može razoriti svaki materijal. Boca s dušičnom kiselinom je pala s visine od metra na zemljani pod i razbila se. Nije to nikakvo iznenađenje. Kad od Schlosserovih stuba ulazite na plato sa zgradama Medicinskog fakulteta ne možete ne vidjeti protuavionsko sklonište iz II. jer Hrvatska je prepuna zaboravljenih kemikalija po više ili manje zaboravljenim skladištima. Dušikov dioksid je vrlo jaki otrov sa znakom T+ i oznakama upozorenja R2634 (vrlo otrovno ako se udiše. Do tada su se opasne kemikalije obavezno pakirale u staklene boce volumena 25 do 50 l. Još samo jedno iskustvo s koncentriranom nitratnom kiselinom.

pospanost. Dušikovih oksida je mnogo i nema vremena ni prostora obrađivati ih sve. jer je profesor tumačio da kod niskih koncentracija izaziva nezadrživi smijeh. kobasice. To u najgorem slučaju može voditi u smrt. pad krvnog tlaka. Dobro sam ga zapamtio još s predavanja iz anorganske kemije prije više od četrdeset godina. Ja sam se stručno najranije sreo s oksidulom ili rajskim plinom. Ne želeći ulaziti u detalje tek napominjem da methemoglobin nije u stanju prenositi kisik do stanica i tako dolazi do hipoksije (manjak kisika u svim stanicama organizma). Gotovo da ne trebate kuhinjsku sol ako koristite natrijev nitrit. Rezultat događaja je bio pooštrenje propisa o nadzoru medicinskih plinova i od tada se nije zbio ni jedan neugodan događaj s takvim tvarima. Ljudi i umiru 323 . Ona je najpoznatija tvar koja prevodi hemoglobin u methemoglobin. i slični neugodni učinci. vrtoglavica. kemikalija nije baš bezopasna. Vjerojatno je dušikov dioksid bio odgovoran za oštećenja pluća i methemoglobinemiju pacijenata. Naši seljaci još uvijek nerado koriste nitrite kao dodatke u šunke. Iskustva s lošom primjenom nitrita su brojna. Posebno je važna u prehrambenoj industriji za zaštitu namirnica od bakterija. Zbog nitrita svako mesnato smeće može dobiti izvrsnu smeđu boju. Moglo bi se reći da služi i kao začin. Naravno da prvo moramo obratiti pozornost na okside iz kojih otapanjem u vodi mogu nastati razne kiseline. Nitriti su istovremeno oksidansi. kad kupujete industrijske suhomesnate proizvode ili iste takve proizvode od mesara računajte na nitrite u njima. Natrijev nitrit poboljšava i okus suhomesnatog proizvoda. Ja svaki put kad gledam hrenovke razmišljam koliko njihovoj privlačnoj boji doprinosi kvaliteta mesa a koliko natrijev nitrit. otrovi i vrlo opasni za okoliš. Međutim. Krajem prošlog stoljeća bio sam hitno pozvan na Rebro da pomognem u odgonetavanju čudnih događaja na jednoj od kirurgija.uspješno svoj posao. od koje vam cure sline. taj se plin još uvijek koristi povremeno za postizanje opće anestezije. ali nalazi svoju uporabu na brojnim mjestima. Ključne su bile ispiralice postavljene između boce s plinom i pacijenta. Kod viših vodi u vrlo učinkovitu totalnu anesteziju. U tim starim vremenima moglo se kupiti spremnike s ukapljenim» rajskim plinom» ili dušikovim oksidulom radi podizanja raspoloženja na zabavama. pogledajmo prvo njihova toksikološka svojstva. kulene ili krvavice. barem one industrijski proizvedene. Ali. One su bile punjene vodom i namijenjene ovlaživanju anestetika prije dovođenja do pluća pacijenta. Nema bolje zašite od botulizma nego što je dodavanje nitrita u suhomesnate proizvode. Međutim. a u blažim okolnostima javljaju se glavobolja. a nekad i nekom jako dobra. ali to je brzo postalo zabranjeno. Ta svojstva su nekad izrazito loša. Sve je započelo time da su se pacijenti sporo budili iz anestezije i osjećale poteškoće u disanju te općenitu slabost. ali ostalo je pitanje koliko takvih zaboravljenih bombi imamo diljem zemlje. Mi smo naravno našli visoke koncentracije nitrata i zaključili da je anestetički plin bio onečišćen drugim oksidima dušika. Soli dušikovih kiselina se koriste koji puta u ogromnim količinama i važno je poznavati njihova svojstva. Međutim. Natrijev nitrit nije kemikalija koja se koristi u velikim količinama. Oni ne samo da izvrsno konzerviraju suhomesnate proizvode nego im daju i krasnu smeđu boju. Anesteziolog je opazio da su tekućine u ispiralicama bile obojene narančasto i tražio je hitnu analizu.

Problemi su počeli već koji dan nakon prvog kolinja. Ključno je da on sadrži u sebi puno kisika i na taj način poboljšava učinkovitost pravog eskpoloziva poput TNT. Međutim. na web stranici Oxford University možete nači da se radi o oksidansu. U doba kolinja jedan radnik je ukrao vreću s natrijevim nitritom iz Gavrilovića misleći da se radi o kuhinjskoj soli. Podijelio je sadržaj vreće s prijateljima i obavio klanje svinja. podaci se dramatično razlikuju. Završimo ovo poglavlje s nitratima. koji između ostalih nama nepoznatih tvari sadrži TNT i amonijev nitrat. Istina je da postoji antidot (protuotrov). otrovno ako se proguta. štetnoj i nadražujućoj tvari s oznakama upozorenja R821/22/23-36/37/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Na kraju su sve zalihe propale. Sklon sam 324 .zbog methemoglobinemije. NATRIJEV NITRIT CAS:7632-00-0 O T N OKSIDIRAJUĆE OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R:8-25-50 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Radi se o metilenskom modrilu. ali apsolutni dokazi još uvijek nisu podastrijeti stručnoj javnosti. Najpoznatiji je svakako amonijev nitrat kao mineralno gnojivo i dodatak eksplozivnim smjesama. što zbog postizanja izvrsne boje a što zbog dobrog okusa. štetno ako se udiše. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iako se radi o relativno snažnom otrovu zapravo teških akutnih otrovanja nema. a liječnici su bili dovoljno iskusni da prepoznaju uzroke otrovanja. Izuzetno je zanimljivo da EZ nikad nije službeno razvrstala amonijev nitrat prema opasnostima i ostaje nam vjerovati proizvođačima ili neutralnim toksikolozima. Kod nas se dogodilo masovno otrovanje bez smrtnih posljedica polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Petrinji. Kod nas se kao eksploziv koristio i koristi Vitezit. u dodiru s kožom i ako se proguta. Uslijedilo je masovno otrovanje. a dok se ustanovio uzrok umrlo je nekoliko ljudi Tada toksikolozi još uvijek nisu znali da je izvrstan antidot metilensko modrilo. dišne putove i probavni sustav). Ja znam za jedno iz literature s početka dvadesetog stoljeća na jednom Oktoberfesu u Minhenu. Proizvođači u pravilu zadržavaju oznaku R8 i većina njih dodaju R36/37/38. Stručni radovi čak pokazuju neku povezanosti uživanja u suhomesnatim proizvodima i pojave karcinoma debelog crijeva. nadražuje oči. ali nije nam žao. ali njega nema u ljekarnama bolnica. Zapravo glupa krađa obzirom na nisku cijenu kuhinjske soli. Danas se nitrita stručnjaci boje zbog karcinogenosti produkata reakcije nitrita i različitih amina u probavnom sustavu. Definitivno je jasno da u toj reakciji nastaju nitrozamini. Tako npr. jer smo krivo predviđali. a oni su prema sudeći karcinogeni barem kategorije 2. Mesar je priredio izvrsne kobasice natopljene natrijevim nitratom. kojeg smo mi po kratkom postupku priredili na početku Domovinskog rata bojeći se otrovanja nitritima i sličnim spojevima.

a ona je sadržavala nitrate i nitrite. To su otkrili učenici velikog AndrijeŠtampara. Tamo su biološkim procesima nastajali nitrati i amini. Nema više moderne poljoprivreda bez učinkovitih sintetskih gnojiva. Što je npr. pa što o tome mislili tradicionalisti. Tamo se pojavila dojenačka methemoglobinemija. Toga više nema. Problemi su nastajali kad je dijete sa ženinog mlijeka prelazilo na kravlje. kalcijevim hidroksidom ili drugim kemikalijama? Kakav utjecaj na vaše zdravlje mogu proizvesti kamena ili staklena vuna? Nema smisla pisati o svemu. Onda je logično da se pojavljivala methemoglobinemija. jer imam i nekog osobnog iskustva s primjenom mineralnih gnojiva. s cementom. Kemikalija se ispire oborinskim vodama odlazeći u površinske vodotokove ili se procjeđujući u podzemne vode. jer mudar čovjek iz toga izvuče pametne zaključke. Prije trideset godina najveće selo u tadašnjoj Jugoslaviji bila je Babina greda sa svojih 15.000 stanovnika. istina iz mladosti. Kukuruz kao na slici gore može tako dobro izgledati samo ako je dobio dovoljno mineralnih gnojiva i ako su herbicidima uništeni svi korovi. Nekoliko metara od stajnjaka obično je bio iskopan bunar na đeram i vode u bunarima su bile onečišćene nitratima i nitritima (produkt bakterijskog metabolizma). To je dobro topljiva kemikalija u vodi i ne ostaje samo na polju radi dobrobiti naše monokulture. Vidite li na slici i jedne nepoželjne travke? Ne ulazeći u to da li je moderna proizvodnja biljnih kultura ispravna ili bi se radije trebalo vratiti motici i stajskom gnojivu moram upozoriti na posljedice primjene amonijevog nitrata na poljima. a bilo je ranije gusto naseljeno. Najviše se amonijev nitrat koristi upravo kao mineralno gnojivo i dolazi na naše i druga tržišta u golemim godišnjim količinama. Ljudi su se bavili poljoprivredom i svaki seljak je negdje u dvorištu imao stajnjak. Ne mogu ne spomenuti događaje iz prošlosti na području sela oko Županje. 325 . Kravlje mlijeko je trebalo razrijediti s vodom. ali nije loše sakupljati podatke o prošlosti. koji su se procjeđivali u podzemne vode. To je nisko područje pokraj Save.povjerovati razvrstanju proizvođača. HZT gradi informacijski sustav dostupan javnosti preko Interneta i svaki će građanin imati mogućnost saznati koliko je opasan koji proizvod. koju su seljaci nazivali «fraze». Završavam s anorganskim kemikalijama svjestan da mnogo zanimljivih nisam obuhvatio. U mnogim krajevima su podzemne vode onečišćene nitratima i ne tako često se barem privremeno zatvaraju vodocrpilišta zbog visokog sadržaja nitrata u vodi.

dioksini i furani i različite druge kemikalije šaljemo u okoliš mi. otpadom i tko zna čim drugim. Što je s onim silnim količinama opasnih tvari. koje se emitiraju u okoliš? Policiklički aromatski ugljikovodici.OPTUŽENI. Kažu da se odvija globalno zagrijavanje i da će nastupiti izrazito teška vremena za čovječanstvo i sav nevini živi svijet. tlo i vode. a u pitanju je cijela ljudska budućnost. Dobar dio vas ne razumije ni danas da čini veliko zlo. Problem je u tome što ih nitko nije razumio niti poslušao. a mi smo je nerazumno potrošili u roku od 150 godina. Osjećate li se krivima građani republike Hrvatske i šire? Vječni sudac je mogao to pitanje postaviti bilo kojem građaninu svijeta. Tko je to kriv za pojavu kisele kiše i propadanje šuma kao na slici lijevo gore? Tko je kriv što nam se vode onečišćuju kanalizacijskim izljevima kao na slici gore desno gore? Mi! Mi smo krivi za sve što se događa s planetom Zemljom! Opljačkali smo svoju planetu i uništili brojne životinjske i biljne vrste. Nemojte prebacivati krivicu na drugog. jer vi ste zaista onaj kojeg treba optužiti pred Bogom i jednom će nas stići osuda budućih generacija. kućnim grijanjem ili klimatizacijom. jer sve se to radi zbog nas ili radimo izravno mi. Zbog vaših nedjela nestaju biljne i životinjske vrste. Franje Asiškog ili poglavice Seattlea. ali to ne osjećaju. Vi ste onečistili naš zrak. Jeste li svjesni da se nafta u utrobi Zemlje stvarala milijardu godina. Naši potomci će patiti zbog naših nedjela. jer mi smo krajnji korisnik njihovih usluga. PRIZNAJETE LI KRIVICU Pred licem pravde optužujem vas i sebe za teške zločine protiv čovjeka i prirode. 326 . Hoćete li da krenem od vas i sebe? Apsolutno najveći izravni proizvođači ugljikovog dioksida su građani sa svojim smrdljivim automobilima. ali oni postoje zbog nas građana i u krajnjoj liniji zbog nas šalju u zrak silnu nečist. a vjerojatno su oni sa zapada od nas najveći krivci. Razbojnici! A bilo je svetaca. Možda čak uz uništenje većeg dijela svijeta? A mi i dalje radimo po svom. koji su upozoravali poput sv. Nisu ni industrija ili promet tvrki puno manji zagađivači.

a najveći je bio izum izmjenične struje. jer im se nije sviđalo ono što ti ljudi govore. Uostalom. Naravno da ni njegov nauk nije našao odaziv u ljudskim glavama. To se svima činilo normalnim i logičnim.Prije su ljudi nastojali svoje potomke osigurati da mogu normalno živjeti. Negdje krajem 19. Očekujem da će nas proklinjati sve generacije koje dolaze iza nas i biti će u pravu. ali piše u uputama vojsci na taborištu približno ovako: Kad odlaziš noću po sili odi izvan tabora noseći sa sobom lopaticu da svoju nečist možeš zakopati u zemlju. Ona se mogla bez značajnih gubitaka prenositi na daljinu i postalo je besmisleno graditi uz hidroelektrane industrijske objekte. Osjećate li i malo krivice za to? Onaj tko je i malo razuman će shvatiti. Jedna je stvar s izmetom a druga s opasnim kemikalijama. Krista su razapeli na križ. jer čovjek je vrlo često zakopavao svoju nečist u zemlju. Puno je velikih misli i proročanstava. Kaže poglavica da će se jedan dan bijeli čovjek probuditi u postelji zatrpan vlastitim smećem. ali na mene je ostavila poseban utisak jedna rečenica. pa nije ni čudo što su poduzetnici tražili nove lokacije za gradnju hidroelektrana. a mi ga naravno nismo poslušali kao što ni naši preci nisu slušali što govore proroci. koje je za mnoge ljude postalo Sv. Onda je neki poduzetnik 327 . stoljeća počelo se graditi hidroelektrane istosmjerne struje i uz njih brojne industrijske objekte. Znali su ih i kamenovati. Netko je došao na ideju da se od gornjih jezera prokopa kanal Love kojim će se dovoditi voda do nove hidroelektrane iznad donjih jezera i naravno da je moćni američki duh ideju proveo u djelo. Tako je kanal ostao raskopan i neupotrebljiv. Više ne znam o kojem dijelu Biblije se radi. Međutim. što američki duh nije mogao trpjeti. Pismo današnjice. Poglavica Seattle napisao je poglavici u Washington pismo. Prvi puta su valjda moderni ljudi djelomično postali svjesni problema zbog teških posljedica odlaganja opasnog otpada u Love kanalu odmah pokraj vodopada Nijagare. jer one se ne raspadaju tako lako kao izmet i ne raspadaju se u korisne sastojke. Tu smo gdje smo i nije jasno kako se izvući iz nemogućeg položaja. a zašto bi onda glas čovjeka poput Poglavice Seattlea našao kod nas odaziva. Otpad Neću ići na široko i držati ću se samo jedne teme o otpadu. U času se netko sjetio da bi se u taj kanal moglo pohranjivati opasni otpad iz tamošnje industrije. Kako je to uspio predvidjeti? Zato jer je bio svet i genijalan unatoč tome što nije znao pisati i pismo je diktirao nekom pismenom čovjeku.000 tona opasnog otpada kroz barem deset godina i uredno zatrpavalo. U kanal Love se odlagalo godišnje nekih 20. Jeste li shvatili da nam je Bog poslao proroka u vidu Seattlea. Vodopadi Nijagare bili su moćni i mogli su proizvesti goleme količine električne energije. ali su ga neki ljudi ipak shvatili. a budalama ne vrijedi govoriti. a mi radimo sve na štetu svojih potomaka. najednom se pojavio Nikola Tesla sa svojim brojnim izumima.

kad se moglo surađivati. Ljudi su brzo shvatili da je za sve krivo mjesto gdje žive i počele su pobune. Amerika je bila užasnuta i na kratko se stvorila kritična masa građana za donošenje propisa protiv ilegalnog odlaganja opasnog otpada. a otpada je sve više. izvlačio je iz prikupljanja i razvrstavanja otpada profit. Pravilo reciprociteta je utvrđivalo da se u neku zemlju može izvesti toliko opasnog otpada koliko se iz nje uvozi u vlastitu zemlju. U prvom broju hrvatskog izdanja National Geographic iz 2008. Naravno da se dio opasnog otpada zbrinjavao naprosto bacanjem u oceane. a uvedeno je također pravilo reciprociteta između država. a uslijedilo je i rasjedanje tla. Svatko tko stvara otpad mora platiti njegovo zbrinjavanje. a u današnje vrijeme je to posebno izraženo. ali početkom devedesetih godina prošlog stoljeća ipak je usvojena Bazelska konvencija o prekograničnom prometu opasnog otpada. školom. Afrika je bila u to vrijeme osamdesetih godina prošlog stoljeća Bogom dana za odlaganje opasnog otpada sa svih strana razvijenog svijeta. Onaj tko je znao. nisu ni Afrikanci budale zato što su siromašni i možda većim dijelom nepismeni. Nema nikakvog smisla da svaka država razvija sve moguće tehnologije za zbrinjavanje različitih opasnih otpada. Trebalo je puno godina dok se stvari nisu raščistile. poput fantomskih vatri. crkvom. vrtićem. Naravno da je uz to išla novčana nadoknada onome tko otpad preuzme. Vlasti nisu reagirale sve dok nisu iz tla počele izbijati svakakve opasne kemikalije. a tek osamdesetih su počeli završavati odštetni sudski procesi. a pojavljivale su se učestalo i neke teške bolesti. Izvrsno! Obje države se mogu suradnjom riješiti praktički svih količina svojih opasnih otpada. Događalo se to sporo. Na slici gore je tipičan plakat iz tih vremena. Onda su ljudi počeli opažati da se rađaju mrtva ili defektna djeca. godine 328 . kojim su zemlje svijeta odlučile prestati s izvozom opasnog otpada u siromašna i nerazvijena područja svijeta. Naselje je napušteno ranih sedamdesetih godina. Jedna zemlja će graditi spalionice opasnog organskog otpada. U prvi čas su poduzetnici shvatili da je rješenje problema jednostavno. Na gornjem dijelu slike vidite normalan američki mladi bračni par. Možete li zamisliti raj zemaljski? Prvi događaji su izgledali bezazleni. Bilo je to krasno naselje s obiteljskim kućama u divnim vrtovima. a opterećivati će samo dio okoliša produktima tog zbrinjavanja. koje su se iznenada pojavljivale u raznim dijelovima naselja. a druga će pak opasni anorganski otpad odlagati u svojim napuštenim rudnicima soli. Ni Amerika ni zapadna Europa neće opasni otpad u svom dvorištu i onda ga je najjednostavnije poslati nekome kome neće smetati. Ideja je bila jako dobra. ali crni liberalni kapitalizam uvijek nalazi načine kako zaobići konvencije i propise. Počeli su se buniti zbog žrtava među svojim građanima i svijet je morao reagirati. Ne znam jeste li shvatili da je otpad uvijek bio blago. Stanje se popravilo u odnosu na ono prije dvadesetak godina. Bio je to krasan dokument. Tražilo se nadzor prijevoza opasnih kemikalija. Najednom bi se usred vrta pojavila iz zemlje baklja ili bi u zraku iznad kafića odjeknula eksplozija kako je izgledalo iz ničega. Međutim.pedesetih godina prošlog stoljeća ugledavši tu zaravnjenu površinu došao na ideju da tamo sagradi naselje i pun američkog duha to je i ostvario. Pravi američki raj! Kuće su brzo rasprodane i ljudi su uživali u blagodatima svojih domova i blizini Nijagarinih vodopada. jer se smatralo da oni mogu progutati svu ljudsku nečist i zlo. a na donjem dijelu slike su njihovi potomci s različitim defektima. brojnim dućanima i restoranima.

Oprostite ako vas vrijeđam. Pogledajte i procijenite o čemu se radi. Sve se iskorištavalo na ovaj ili onaj način. jer ga uopće nije bilo. Pri tome nastaju svakakvi opasni produkti poput npr. Približno pola tone po građaninu. Moderan pristup gospodarenja otpadom kaže da je prvi korak u izbjegavanju kupovanja predmeta koji će postati otpad. jer oni se u potpunosti mogu reciklirati. Za taj dio su krivi drugi. pa su ga ljudi primitivnim tehnologijama obrađivali. Najviše je u nekim mjestima biootpada. Vjerojatno je netko šale radi postavio kraj tobogana u kontejner za smeće. Imao sam više izvida na mjesta ilegalnog obrađivanja takve vrste otpada. žice iz električnih instalacija kuća ili automobila rješavaju na jednostavan način. ali to nas ne opravdava od naših zločina. Ne mislim pisati o opasnostima zbrinjavanja te vrste otpada nego o tome kako je svijet brzo našao putove kako ga se riješiti. Grad Zagreb proizvodi oko 350. Srodili smo se s otpadom oko sebe i gotovo da ne primjećujemo što mi iz svojih kuća bacamo u komunalni otpad. ali nikad se nije ulovilo krivce niti se uspjelo spriječiti takvu rabotu. ali npr. a najlakše ju je ukloniti spaljivanjem na otvorenom prostoru. gdje su tisuće ljudi živjeli od toga. Polimerna izolacija je naravno problem. Priča počinje već prilikom kupovanja. jer one građanima moraju osigurati uvjete za razumno gospodarenje sekundarnim sirovinama. ali poslao je glasnu i jasnu poruku. Zašto koristiti plastične vrećice za nošenje kupljenih predmeta u trgovini kad će one postati otpad? Zar nije bolja košara od vrbovih grančica ili od platna. Kao seosko dijete ja nisam znao što je to otpad. Slažete li se da je ona u skladu s optužbom s početka ovog teksta? Iz godine u godinu podaci variraju. Naravno da je najvažnije kako će reagirati lokalne vlasti.000 tona otpada godišnje u Zagrebu? Ovo na slici lijevo su zapravo podaci za grad Osijek prije nekoliko godina.izišao je članak o zbrinjavanju opasnog elektroničkog otpada. ali nitko za to previše ne mari. To je prilična količina u usporedbi s prošlošću kad otpad praktički nije predstavljao nikakav problem. koja će završiti u komunalnom otpadu ili negdje u okolišu? Zašto kupovati proizvode u problematičnoj ambalaži (npr. Taj otpad sadrži brojne vrijedne materijale poput zlata ili bakra. Sramotno je da na drugom mjestu stoje papir i karton. ali samo glup čovjek će vrijednu sirovinu baciti u komunalni otpad. ali stanje je slično u svim drugim hrvatskim mjestima. Što se sve nalazi u tih 350. koju nosimo na tržnicu ili dućan godinama nego vrećica od PVC. a ja sam bio njegov recenzent. kad postoje pakiranja od povratne ambalaže? O vama 329 . Meni se sviđa ova slika lijevo. I kod nas se npr. a kasnije se broj destinacija proširio po drugim državama istočne Azije. a ne ja ili vi. a mi ga bacamo na neuređena smetlišta. ali mi građani kod toga moramo pomoći. I što da dalje komentiram? Većina otpada može postati korisna sirovina. dioksina ili policikličkih aromatskih ugljikovodika. tetrapak). Prvo su ga slali u neke kineske pokrajine. posebno u ruralnim područjima. a on se može iskoristiti na stotine načina. Najbolje je od njega prirediti kompost.000 tona komunalnog otpada godišnje. jer govori o tome gdje smo mi danas. Ne muči nas niti sudbina naših najmilijih kad na dječjem igralištu postavljamo kontejnere za smeće.

000. metala. Tih 15% teško da možemo izbjeći u kratkom vremenu. jer većina opasnog otpada iz kućanstava bacalo se 6. bilo uzvodno ili nizvodno. zbrinjavanje u stanju plazme.000 tona. Teško mi je izabrati poseban slučaj. Iz različitih izvora u svijetu i kod nas proizlazi da domaćinstva u ukupnom komunalnom otpadu imaju oko 10% opasnih produkata.000.000. pa je sasvim nelogično da se takav materijal nađe u komunalnom otpadu. EMAJLI. Pokušajmo se usmjeriti na ono što zovu opasni otpad iz kućanstava ili problematične tvari. raznih plastičnih materijala. Radi se o trećem koraku zbrinjavanja komunalnog otpada. Gdje završava taj otpad? Grad je od mene tražio negdje 2005.0 opasnih tvari ili 3. Onda dolazi drugi korak razvrstavanja komunalnog otpada. Ne znam zašto kriminalci odlažu opasni otpad najradije uz rijeke ili jezera. Država zadnjih desetak godina usmjerava snage na zbrinjavanje otpada iz tvrtki i mnogi se s pravom bune zbog krivih odluka inspektora o načinu zbrinjavanja njihova otpada. Ostaju samo problematične tvari i ostatak otpada od nekih 15%.0 je moguće da se samo 1. itd. Država je već stvorila uvjete za zbrinjavanje brojnih ambalažnih otpada. Naći ćete ga i uz brojne zagrebačke šoderice. ako vi građanine u tome sudjelujete. Ja sam zadnjih dvadeset godina bio na brojnim izvidima radi prepoznavanja opasnosti divlje odloženog otpada. Mene muči opasni otpad iz domaćinstava. a da ne govorimo o dnu jezera ili mora. spaljivanje. i možete naći golema odlagališta svakakvog otpada.000. LJEPILA OPASNI GRAĐEVINSKI OTPAD OTPAD IZ DOMAĆINSTVA OLOVNE BATERIJE OTPADNA ULJA OTAPALA 330 . Svaki svjestan građanin će danas vratiti ambalažu izrađenu od stakla. Većina materijala iz komunalnog otpada se može danas propisno zbrinuti.). odlaganje.0 prijavljeno u komunalni otpad. kompostiranje. procjena trenutnog stanja Tko je kriv? Radi se o 5. jer to u pravilu izgleda kao na slici lijevo.0 uložaka zbrinjava na propisani način.građanine ovisi hoće li vašom kupovinom nastati komunalni otpad ili neće.000. LAKOVI. Imate na svakom uglu spremnike za stari papir ili karton. ali i za njega postoje rješenja. itd. a ne na tone ANORGANSKI OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA ORGANSKI KEMIJSKI PROCESI FOTOGRAFSKA INDUSTRIJA ANORGANSKI OTPAD OD ZAŠTITE MATERIJALA NIKAL-KADMIJEVE BATERIJE ČIŠĆENJE SPREMNIKA BOJE.0 15% baterijskih 0.0 procjena budućih količina ogromnim količinama 4. Zar 2. godine analizu opasnog otpada iz kućanstava i prijedloge o tome kako da se on zbrine. Za Zagreb bi to značilo oko 35. ali o toj temi je bolje ne raspravljati. a sve ostalo završava u komunalnom otpadu? Zar je moguće da isto toliki postotak motornih ulja završava tko zna gdje. jer niti jedna tehnologija neće naići na opće odobravanje (npr. Trebate samo prošetati uz obale Save na mjestima gdje se ljudi često ne kreću. Stanje je bilo katastrofalno. ali o tome nema smisla pisati.0 njihove ambalaže. a najgore je kad se radi o onom opasnom. Pogledajte sliku gore. Svuda je otpad.000.

a uglavnom mi nisu stigli odgovoriti ili su smatrali da budalu treba ignorirati. Možda nema smisla ni galamiti. ali prokleta savjest radi svoj posao i opterećuje čovjeka. reproduktivna toksičnost)? Tko je kriv za porast učestalosti alergija od 70% u zadnjih 50 godina? Tko je kriv zbog izumiranja brojnih biljnih i životinjskih vrsta? Tko je kriv zbog globalnog zatopljenja s nepredvidivim posljedicama za cijeli živi svijet uključujući čovjeka? Tko je kriv za nepoznate štete na svim mogućim mjestima? Mi smo krivi! Isključivo mi! Dok to shvatimo možda će biti prekasno. ali od tada ih ne primaju. Napisao sam brojne predstavke i prijedloge nadležnima. Onda je logično da takav otpad završava u vašoj kanti za komunalni otpad. Međutim. To ne samo da nije racionalno nego je opasno. Reciklažna dvorišta su do prije požara na skladištu spalionice PUTO primala ostatke i ambalažu boja. što zaključujem prema vlastitom iskustvu. Kako objasniti ljudima da su oni najveći krivci za sve zlo proisteklo zbog nemara za okoliš? Kako objasniti da ova kućica u cvijeću s psom pokraj svoje kućice nije prava istina o stanju svijeta? To je sve skupa velika laž! Ja osobno nisam optimist. Povremeno se od nas traže izvješća o rizicima. ali neke od njih imam pravo iznijeti. lakova. a građani šute. Ja nemam pravo pisati o tim podacima. Zbog nedostataka u propisima nemamo jasne podatke o broju skladišta i količinama kemikalija poput naftnih 331 . pa onda pišemo tajne izvještaje za nadležna tijela državne vlasti. Ne znam što nam je činiti. HZT vodi evidencije opasnih kemikalija u državi i raspolaže s podacima o njima. Tko je kriv za porast učestalosti CMR (karcinogenost. moram upozoriti da je to sve skupa neodrživo. itd. ukapljeni klor nalazi na više od 300 mjesta. Ne vjerujem da se mogu napraviti ikakvi pomaci na bolje dok ljudi ne shvate da su oni sami krivi za sve zlo koje ih prati. amonijak na oko 200. jer nije uvijek važna količina nego i opasna svojstva neke kemikalije.mjestima za njihovo propisno zbrinjavanje? Za neke stvari je kriv Grad. Prema zadnjem izvješću nabrojali smo u Hrvatskoj da se npr. Nemam namjere pisati o tome što se događa na odlagalištu komunalnog otpada zbog naših opasnih tvari ubačenih u kante za komunalni otpad. emajla i razrjeđivača. Nesreće Svi se bojimo nesreća s kemikalijama. mutagenost.

Sličan primjer su brojne trafo stanice po manjim naseljima kad se stvarno radilo o ekocidu. ali smo svjesni da oni nisu točni. godine da se radilo o ekocidu. Najviše ih je bilo za vrijeme Domovinskog rata. smatram da je zamor materijala rijetko uzrok nesreće s kemikalijama. trafo-stanice. na slučaju Peruče iz 1992. a u većini slučajeva se može zatajiti. Kad se dogodi nesreća u nekom skladištu ili proizvodnom pogonu to se rijetko opazi. Kakav zamor materijala? Ljudski činitelj je bio i biti će ključan. jer to građani lako opaze. ali ja sam pokazao npr. godine i moji su ljudi iz Toksikološke službe zbog rečenog bili skoro svakodnevno na terenu radi procjene šteta za ljudsko zdravlje i okoliš. Naravno da se uz skladištenje i korištenje takvih kemikalija javljaju rizici od nesreća.derivata. Zato je kod nas najviše nesreća u prijevozu kemikalija ili vezanih uz onečišćenje površinskih voda. a i o njima sam također pisao u knjizi. zemnog plina i drugih sličnih kemikalija. Treba biti pripravan u svakom trenutku i uvijek razmišljati o tome što bi moglo krenuti krivim 332 . Vrlo brzo smo shvatili da je razlog tih nesreća neodržavanje spremnika s klorom. Pokazao sam u ranijim tekstovima da se to događa najčešće zbog ljudskog neznanja i nepoznavanje procesa koji čovjek vodi. O tome ponešto piše u drugim tekstovima ove knjige. a nesreće se i događaju. U međuvremenu je vlasnik boce kupovao svakakav klor (često s visokim sadržajem vode) i naravno da je uslijedila korozija. jer oni koji su ih prouzrokovali nastoje zatajiti događaj. ali su većina od njih bez težih posljedica. a nikad za cijelo vrijeme korištenja nije bila na servisu. Obično su se kvarovi događali na ventilima. Stvarno rizičnih događaja je manje od 10 godišnje. Zbog korozije je metal na dnu boce propao i nije čudo da je dno otpalo. U jednoj nesreći otpadanja dna boce razlog je bio u tome što je boca bila stara čak 15 godina. Prema službenim podacima u Hrvatskoj se događa oko 100 nesreća godišnje. U kasnijim godinama velikih nesreća s kemikalijama nije bilo mnogo. Ljudski faktor! To je tako svuda u svijetu. Dužni smo voditi očevidnike o nesrećama. Kažu da je opravdano u ratu napadati na logistiku uništavajući rafinerije nafte. pa nije bilo moguće kupiti klor ako ventili i boca nisu bili garantirano ispravni. Razaranje brojnih objekata s kemikalijama u vrijeme Domovinskog rata kažu da je bilo logističke naravi. skladišta eksploziva i druge objekte. Međutim. termoelektrane. Ne otkrivam toplu vodu kad naglašavam da je za nesreće najčešće kriv čovjek. jer njihovo uništavanje ništa nije doprinosilo ratnom uspjehu protivnika. Toga smo imali napretek tijekom 1991. kad su bile rezultat napada četnika ili JNA na važne logističke objekte. ali bilo je nekoliko slučajeva otpadanja dna boce. Radi se o pripravnosti za nesreće. Drugi razlog nesreća s kemikalijama je navodno tehničke prirode i sastoji se u razlozima kao što je zamor materijala. Stanje se mijenja na bolje. a garanciju je davalo nekoliko dobrih serviserskih kuća. Od tada nismo imali niti jednu nesreću s klorom na naših oko 300 mjesta gdje se on koristi. ali je činjenica da se opasne kemikalije nalaze na tisuće mjesta diljem naše države. zbog privremene nesposobnosti poput pijanstva na slici lijevo ili bolesti te zbog drugih razloga. ali naravno da brojnost nesreća oscilira iz godine u godinu. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća imali smo česte nesreće s bocama ukapljenog klora. U biti se i opet radi o ljudskom činitelju. Nakon toga smo uveli vrlo stroge uvjete nadzora nad spremnicima s klorom.

a ni drugi ključni podaci nisu na raspolaganju. Unatoč tome što mi prikupljamo podatke o kemikalijama vrlo često na terenu nailazimo na iznenađenja. Trebalo je pozvati još jednu postrojbu temeljne policije da izvrši moju zapovijed. Jedan od njih je na vratu nosio svog potomka starog oko 4 godine. Što treba zapravo činiti kad se dogodi nesreća s kemikalijama? Građani su naravno jako radoznali i nastoje kao i kod svake druge nesreće što više vidjeti. kako bi mogli pričati prijateljima u birtiji o svojim iskustvima. a njezin zamjenik je iz svog terenskog vozila na odlagalištu Prudinec (neki ga zovu Jakuševec) zadivljen gledao veličanstveni požar. a rad s možda bezazlenom kemikalijom može biti izrazito rizičan kad se ne poštuju uvjeti njezinog sigurnog korištenja. Odbijale su se od željeznih greda. kao npr. Kad sam pola sata nakon početka požara u PUTO stigao na mjesto događaja odmah sam uočio brojne radoznalce naslagane na savskom nasipu na udaljenosti o oko 250 m od požarišta.smjerom zbog ovih ili onih razloga te činiti sve kako se kritični uvjeti ne bi stvorili. u slučaju požara na skladištu PUTO. Radilo se o tome što su bačve s opasnim kemikalijama s požarišta bile raketirane i samo zahvaljujući čvrstoj konstrukciji željezne nadstrešnice nisu letjele po slobodnom okolišu. Ne zna se što je čiji zadatak. kad se osiguraju svi mogući uvjeti za sprječavanje zla. Ja sam preko radio postaja te večeri davao upute o sklanjanju 333 . Dio ključnih ljudi paničari. Imali smo slučajeve da nitko ne želi preuzeti odgovornost za nadzor događaja. jer je htio djetetu pokazati nešto što možda više nikad neće doživjeti. koja kemikalija je uzrokovala nesreću i u kojim količinama. a podaci su nepouzdani. kao na slici lijevo i donosi krive odluke. Puno je skladišta zaboravljenih kemikalija o kojima ne znate ni osnovne podatke i onda se mora improvizirati. Moguće je raditi s kemikalijom najgorih mogućih svojstava s malim rizicima. Međutim. Znao sam iz literature da bačve mogu dosegnuti na taj način udaljenost od 250 ili više metara. Odmah sam zatražio od policije da ih makne na udaljenost 500 m ili više uz žustro protivljenje građana. a mogle su slučajno baš pasti na savski nasip gdje su radoznalci promatrali veličanstveni požar i golemi oblak dima iznad njega. Mogle su odletjeti na smetlište i tamo uzrokovati novu eksploziju deponijskog plina sa sasvim neprocjenjivim posljedicama. kad je gradonačelnica bila na moru. nije bilo isključeno da će neka od raketiranih bačvi proći kroz zapreke i odletjeti u tko zna kojem pravcu. Kad se dogodi nesreća u pravilu nastaje zbrka. Dok ne dođete tamo na teren niste sigurni što se točno dogodilo.

kad je postojala realna prijetnja da će Srbi iz Bosne napasti postrojenja Petrokemije u Kutini i oštetiti spremnike s amonijakom. Zato smo predvidjeli sklanjanje građana u djelomice hermetizirane domove i eventualnu evakuaciju vlakovima iz grada ako drugačije ne ide. Građane treba podučiti kako se valja ponašati u slučaju nesreće s kemikalijama. Mora se osigurati sredstva masovnog transporta. Simulacije širenja amonijaka davale su stravična predviđanja i nama je bilo jasno da ne smijemo dopustiti evakuaciju osobnim automobilima. U Švicarskoj izabrani gradonačelnik ne može preuzeti dužnost dok nije s uspjehom položio ispite o postupcima u slučajevima krize pred službenicima Civilne zaštite. Naravno da ni građani ne znaju kako se treba ponašati. Na naš prijedlog i uz naš veliki 334 . Amerikanci već kod samog nagovještaja da bi moglo doći do nesreće pristupaju evakuaciji građana. Što se tiče evakuacije pješice (ona je uvijek najbolja) treba građane educirati kako se ona obavlja. Sjećam se 1995. Naravno da me većina nije poslušala. Zapravo bi u slučaju nesreća s kemikalijama morali nastupiti pred javnošću brojni stručnjaci. Time bi naravno omogućili stradavanje golemog broja ljudi na otvorenom prostoru. Njima bi preko sredstava javnog priopćavanja neki autoritet trebao davati upute. Mi se slažemo i volimo. Svaka tvrtka koja posjeduje opasne kemikalije treba prema našim propisima izraditi lokalne interventne planove. a tome se daje mala važnost. ali je problem u tome što se u prvo vrijeme nitko ne snalazi. Ako ste niz vjetar od mjesta nesreće treba što prije pobjeći krećući se okomito na smjer vjetra i bez velikih napora. Za logistiku su zaduženi različiti stožeri (npr. Međutim.građana u zatvorene stanove (zatvoriti sva vrata i prozore vrućeg 1. godine. ali ti dokumenti izgledaju svakako. HZT je izrazito nezadovoljan kvalitetom tih planova i stalno brundamo i prigovaramo. a u pravilu ili ne postoje ili su loše. Kod nas političari olako preuzimaju dužnosti zapovjednika županijskih ili gradskih stožera bez ikakvih predznanja o opasnim stanjima. Evakuacijom izvodite građane u moguću zonu opasnosti na otvorenom i zato mora sve funkcionirati besprijekorno. kolovoza za neke je zapravo značilo mazohizam) i sklanjanje s otvorenih prostora na udaljenosti u promjeru 500 m oko požarišta. ali oni u praksi ne funkcioniraju. jer bi na taj način stvorili strašna zakrčenja na kutinskim ulicama i izazvali potpuni zastoj prometa. a zabraniti u potpunosti korištenje sredstava osobnog prijevoza. Sastavljeni su od političara svih mogućih usmjerenja ovisno o rezultatima izbora i nemaju pojma o tome što treba činiti kod nesreće. Vatrogasci i policajci znaju dobro svoj posao i na njihove postupke ja nakon tih skoro 30 godina djelovanja imam rijetke primjedbe. to je izrazito rizična operacija kod koje možete teško ugroziti zdravlje i živote građana ako niste pošteno pripremili operaciju. a najviše se bunimo zbog loših simulacija razvoja događaja i još lošijih uputa o ponašanju u slučaju nesreće. Zadnjih godinu ili dvije Grad Zagreb je shvatio da ne može prihvatiti glupe interventne planove i vraća sve što stručnjaci smatraju da nije u redu. Uvjerio sam se stotinu puta u njihovu nekompetenciju i sreća je što u većini slučajeva ne čine ništa kad se dogodi nesreća. Upute koje će se davati preko lokalnih sredstava javnog priopćavanja moraju biti krajnje jednostavne i logične. imam primjedbe na ono što se zove logistika te na građane. županijski eko-stožeri). Međutim. Koliko god voljeli svoju krhku ženicu sličnu onoj na slici gore ne smijete je nositi trošeći time puno onečišćenog zraka.

jer je mlaka crvene tekućine nađena na jednoj strani ceste i ljudi su se bojali posljedica. U slučajevima kemikalija koje djeluju u obliku plina nadležni smo ocjenjivati interventne planove i mi ih u većini slučajeva odbijamo. Sjećam se jedne banalne nesreće prolijevanja kemikalije nepoznata sastava negdje kod gostionice Vilibald na staroj Karlovačkoj cesti. policiju i HZT. onda on zove šefa odjela. Plan komunikacije mora biti krajnje jednostavan. Rekao sam im da slobodno s tim dokumentom obrišu stražnjicu. Kakva je logika u tome da se prema lokalnom planu prvo zove šefa smjene. Pozvali su nas na intervenciju. jer od njega nitko neće imati koristi nego samo štete. Iako se radi o ruralnom području i svaka kuća ima hrpu pijeska u dvorištu 335 . čija je shema komunikacije izgledala kao na slici. Suludo! Vatrogasci i drugi stručnjaci uspjeli su ograničiti širenje posljedica nesreće i obuzdali su je na učinkovit način. Očevidac zove izravno 112 i traži pomoć. a oni postupaju prema pisanim procedurama. Na sreću. Najviše se razbjesnim kad vidim sasvim neprimjenjiv hodogram događaja u slučaju nesreće kao na slici lijevo od teksta. Mnogi takve dokumente pišu s ciljem da budu što deblji i složeniji misleći da su time uspjeli ostvariti svoj honorar.angažman izrađeni su naputci za izradu interventnih planova. Što dalje? Problem je u tome što malo tko zna što dalje treba činiti. lopate i spremnici u koje će se natopljeni pijesak prebaciti. a rečeni gospodin generalnog direktora. Jedini je problem u tome što još uvijek do danas nisu izrađene jasne pisane procedure. pogotovo ne u područjima izvan metropole. Za to su trebali pijesak. Sjećam se požara na skladištu PUTO kad su nam zaposlenici predali svoj interventni plan. stručnjaci se ipak snalaze. taj pak naziva tehničkog direktora. To znači da će prvo pozvati vatrogasce. a ne sastavljen iz stotine kućica kao na slici. a sve ostalo mora teći prema procedurama. Možda će biti potrebno pozvati županijski ili gradski eko-stožer radi pružanja logističke pomoći. U današnje vrijeme je tijek komunikacije jasan. To u praksi znači da su planovi neprimjenjivi. Suradnik HZT je bio poslan na teren i odmah je zatražio da se tekućina prvo pokupi. ali se oni i dalje ne poštuju. a dalje će se događaji odvijati tko zna kako.

a nastavilo se i dalje po starom. bojali su se da se ne otruju tijekom obavljanja zahtjevnog zadatka. jer lokalne službe nisu bile spremne za intervencije. ali želim upozoriti da je remediacija onečišćenog tla i voda izrazito skupa. ali događaj je pokazao našu nespremnost za slične slučajeve. Slučaj je na kraju riješen time što je šef cestovnog poduzeća naredio svojim radnicima da postupe prema proceduri HZT. kao npr. Na kraju su neutralizacija vapnom i prikupljanje onečišćenog tla završili izravnim troškovima od oko 600. Vatrogasci su smatrali da to nije njihov posao. a donijeli su je sasvim nekompetentni stručnjaci iz Hrvatskih voda. jer je prikupljeno tlo imalo i dalje pH oko 2 i moralo se dalje nastaviti s njegovim zbrinjavanjem.000 kuna a da problem nije bio ni izdaleka riješen. Optužba i dalje stoji protiv svih nas. Ima li nade da će oni to shvatiti? I tko je na kraju krajeva kriv ako ne mi građani Republike Hrvatske. Tada je nastupio kritičan trenutak. To je izrazito skup posao i obično nije jasno tko ga treba platiti. Gdje nabaviti pijesak i lopate? Nakon cijelih 5 h nazivanja uz zatvoren promet na cesti konačno su cestari uspjeli dostaviti mali kamion s pijeskom i nekoliko lopata. Mi na tome još nismo ni počeli raditi. na slici pokraj. Oni su imali svoje ideje i ja sam na kraju rekao približno slijedeće: «Mudri uče na tuđim greškama. jer su oni htjeli zabašuriti posljedice nesreće i u tome su uspjeli. jer nije bilo jasno tko treba obaviti posao posipanja mrlje pijeskom i prebacivanje namočenog pijeska u plastične bačve. Moj suradnik je pak bio liječnik i tako su se svi ponašali kao radnici na slici iznad ovog teksta.nadležne službe se nisu znale snaći. gdje se radi o teškom onečišćenju tla. Uz sve ostalo. Napravljene su brojne gluposti u intervenciji. Taj zadnji dio ili remediacija okoliša te ispitivanje pričinjenih šteta naša je najslabija točka. ali je za događaj prekasno saznao i pojavio se na mjestu nesreće kad je posao remediacije već završen. a budale na vlastitima. U slučaju požara na skladištu postrojenja PUTO moji suradnici i ja smo se posvađali s predstavnicima gradskih vlasti. Kasnije se ispostavilo da je za onečišćenje kriv seljak. 336 . To nije njihov posao unatoč tome što su možda bili ugroženi. On je bio spreman sam riješiti problem i pokrio je sve troškove intervencije. Zadnjih godina prošlog stoljeća prevrnula se cisterna sa sumpornom kiselinom kod sela Slušnica pokraj Slunja i sumporna kiselina se izlila iz nje u okoliš. kojemu je iz cisterne istekla manja količina nekog herbicida. Usput su bez ikakve potrebe i razloga zatvorili slunjski vodovod čineći goleme štete građanima. Nakon što je curenje prestalo donijeta je odluka o remediaciji onečišćenog tla. Izgleda da smo mi više od budala i tako će to ostati dokle god političari ne shvate da ovako dalje ne ide. Tko smo onda mi koji ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih ponavljamo?». a sličnog mišljenja su bili temeljni i prometni policajci. Mi smo tražili analizu događaja i remediaciju tla sjeveroistočno od požara zbog sumnje u onečišćenje dioksinima. Što činiti nakon nesreće? Trebalo bi ukloniti posljedice nesreće. Ne znam što su veliki stručnjaci dalje napravili sa stotinjak bačvi kiselog tla. Naravno da mi nitko nije odgovorio na pitanje.

izgaranje naftnih derivata daje policikličke aromatske ugljikovodike) na stotine milijuna mjesta diljem planete. jer on nije otrov i uvijek ga je bilo na svakom mjestu naše planete. Vremenom se ruše i neke dogme. dioksini i furani. Do globalnog onečišćenja dolazi kad se neka kemikalija koristi u golemim količinama (npr. a lista POP kemikalija je sastavljena i prihvaćena već krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. Zar se čak oko ugljikovog dioksida još uvijek ne vode rasprave oko toga hoće li doći do globalnog zatopljenja ili zahlađenja. razvojem analitičkih metoda stalno se otkrivaju nova globalna onečišćenja tvarima za koje nitko do objavljivanja rezultata istraživanja nije mogao ni pomisliti da bi mogle predstavljati globalno onečišćenje. Primjer su DDT. a nemoguće je predvidjeti rizike za ljudsko zdravlje i okoliš čak ni od zagađenja samo jednom od takvih kemikalija. a ne znamo kako ih se riješiti iz okoliša. da su se dioksini pojavili tek nedavno isključivo djelovanjem ljudskog demona. Dobro je to i daje nadu da će u slijedećih sto godina uz potpunu zabranu korištenja ovih kemikalija doći do nekakvog oporavka okoliša. Teško je to sve skupa sistematizirati. pa je teško optužiti već ostarjele generacije ili one u grobovima da su svijetu donijeli zlo. a predstavnika na europskim listama ima već dvadesetak. Radi se uglavnom o organoklornim tvarima i detalje možete pročitati u poglavljima o pesticidima i industrijskim kemikalijama. koje su se zbog goleme uporabe raširile kuglom zemaljskom i stručnjaci ih nalaze na svakom mogućem mjestu. kao npr. Postoje mjesta kao ovo na slici u Pakistanu gdje je onečišćenje takvo da na poljima više ne uspijeva apsolutno ništa. PCB-i. a jedino su sad prirodne ravnoteže značajno poremećene i njegove povećane količine emitirane u zrak našom krivicom prijete klimatskim poremećajima. Tako je čvrsto dokazano da npr. jer nema kontrolne skupine 337 . Danas su zabranjeni. pola milijuna tona ili više kroz godinu dana) te se proizvodi na njezinoj osnovi koriste u svakom dijelu svijeta. Problem s rečenim kemikalijama je u tome da nismo do kraja sigurni niti u njihove štetne učinke za ljudsko zdravlje. dioksini nastaju u šumskim požarima. ali zbog slabe razvijenosti industrije i prometa nismo nikad dostigli niti na jednom mjestu one razine polutanata koje se nalaze u zapadnim bogatim zemljama. ali zbog svoje stabilnosti u okolišu traju i traju. Hajdemo prvo na POP-ove (Postojani Organski Polutanti) o kojima svi mislimo da znamo skoro sve. Proizvodili su se godinama u izrazito velikim količinama i svud koristili na opće zadovoljstvo ljudske civilizacije. To je neusporedivo veće onečišćenje nego ono prosječno. Uostalom. Mora se priznati da su POP-ovi svijetom prošireni u neznanju. Postoji i druga mogućnost da opasna kemikalija nastaje kao nusprodukt nekih procesa (npr. ali naravno u izrazito manjim količinama nego što se to događa u raznim ljudskim aktivnostima. Treba još dodati da onečišćenje nije jednako rasprostranjeno u svim dijelovima svijeta. U ovom slučaju radi se o teškoj kontaminaciji velikih površina s DDT. Biti će riječi zapravo o raznim kemikalijama.Globalno onečišćenje i njegove moguće posljedice Neće biti riječi o ugljikovom dioksidu. Zbog svih naprijed nabrojanih i nespomenutih razloga dajem si pravo izabrati po mom sudu važne globalne nečisti. Potražite na internetu prema pojmu PCB i biti ćete zatrpani podacima. a naravno da se preko hrane stalno unose u ljudske organizme. A jesu! Većina POP-ova su bili insekticidi ili su imali važno mjesto u prijenosu i štednji električne energije poput PCB-a (poliklorirani bifenili). Na nama je da tako i ostane. godine. Naravno da i u Hrvatskoj postoje mjesta s onečišćenjima. Mora se priznati da je DDT zabranjen još davne 1968.

Pročitajte još jednom pažljivo odlomak o otpadu i shvatit ćete da vaš doprinos smanjivanju njihovih emisija može biti značajan. Međutim. Na ovoj slici lijevo poloprivredne površine ipak nisu odmah prokraj cest. jer većina poljoprivrednog zemljišta nije smještena uz ceste i tako će samo u nekim slučajevima kupljeno povrće ili voće biti onečišćeno olovom ili PAH-ovima. Nema nikakvog smisla raspravljati o tome što je opasnije a što manje opasno. možda bi ipak trebalo upozoriti na posljedice naše ljubavi za putovanjima i onda o tome razmisliti. u većini slučajeva građanin kupuje zdravstveno ispravne namirnice obzirom na sadržaj rečenih polutanata. Svatko zna da je npr. Očekivano je da će biljke uz ceste biti onečišćene naprijed rečenim kemikalijama u ovisnosti o tome koliko je cesta prometna. Naravno da ni kupac na tržnici ne zna ništa o problemu onečišćenja uz autoceste i s povjerenjem kupuje garantirano domaće zelje ili jagode. Vjerojatno takve osobe i ne shvaćaju da im povrće ili voće mogu biti onečišćeni karcinogenim PAH-ovima ili reproduktivno toksičnim olovom. Te su kemikalije u okoliš dospjele bilo kao dimovi iz ispušnih cijevi automobila. s dioksinima u zapadnim zemljama. Slično je s karcinogenim PAH-ovima na zemljištima uz ceste. koja bi nam mogla poslužiti kao usporedba s onima izloženim opasnim kemikalijama. za porast emisija dioksina u okoliš. Viđao sam građane koji se zaustave uz prometnu brdsku cestu i onda pobiru velebilje na udaljenosti samo koji metar od ceste. Radi se o globalnim polutantima. koji se deponiraju uz cestu. Što onda učiniti da se zaštitimo? Zapravo je teško dati mudar savjet. a posebno su se nakupljali upravo uz ceste. Točno je da svi POP-ovi nisu jednako opasni. ako slijedite osnovna pravila dobrog gospodarenja otpadom. jer se polutanti otkrivaju samo složenim i skupim analitičkim postupcima. Nema se tu ovaj čas što naročito napraviti. bilo kao ispirci s asfalta nošeni u okoliš oborinskim vodama. jer nismo sigurni da smo baš dobro istražili opasna svojstva svih tih kemikalija. a da ne razmišljamo ima li od toga kakvih šteta. 338 . Samo budala bi za sebe uzgajala jabuke tik pokraj ceste. Najjednostavnije je problem zaboraviti. Biti će najbolje da postojane opasne tvari u potpunosti izbacimo iz uporabe i tako barem smanjimo opterećenje okoliša s njima. gdje već skoro dvadeset godina traje smanjivanje njihovih emisija i rezultati su izvrsni. Kod nas je tek nedavno počelo smanjivanje potrošnje benzina s antidetonatorima poput tetraetilodnosno tetrametil-olova. Nisu ni građani bez krivice npr. Kako lijepo izgleda autocesta na slici! Izgradili smo brojne autoceste i na njima se promet povećava. jer svatko želi imati svoj auto i njime putovati svojom domovinom i svijetom. Statistički gledano. Međutim. Bilo bi pošteno da na isti način razmišljaju i proizvođači namirnica.potpuno «čistih» ljudi ili životinja. a ljudi i dalje područja uz ceste koriste kao poljoprivredno zemljište ili barem pobiru na takvim mjestima biljke odnosno njihove plodove. Ni jedan kupac nije u stanju prepoznati koje povrće ili voće je uzgajano uz prometnu cestu. pa je možda pametnije o problemu i ne raspravljati previše. jer je lako prići i lako je obaviti transport plodova do tržnice ili svoje kuće. To se uspješno radi npr. Prijeratna istraživanja koncentracije olova u tlu pokraj opterećnih cesta u Hrvatskoj pokazala su značajno onečišćenje olovom i PAH-ovima 50-100 m s jedne i druge strane ceste. onaj tko za sebe uzgaja voće i povrće treba to raditi na zemljištu dovoljno udaljenom od prometnice. ali nisu ni daleko. ali ćemo još dugo čekati na to da shvate te onda da im se probudi savjest. vrtove za uzgoj povrća dobro obrađivati tik uz cestu. čas su dapače po sadašnjim našim saznanjima neki sasvim bezopasni a oni drugi su među najgorim otrovima. pa će trebati dugo vremena da se koncentracije olova uz ceste smanje na prihvatljive veličine.

Istina je da se ispiranje malih molekula iz 339 . godine. pa možda ni atrazin neće biti zabranjen unatoč tome što su ga mnoge zemlje EZ već zabranile. Npr. U slučaju ftalata stvar je krenula od male djece čija nam je sigurnost svima izrazito važna. O njima je pisano u poglavlju o industrijskim kemikalijama i ovdje će tek biti govora o problemu globalnog onečišćenja. one dolaze na tržište u velikim količinama i primjenjuju se globalno na milijardu mjesta. Možda se stanje najbolje može objasniti upravo s naprijed spomenutim kemikalijama. ali su onda istraživanja pokazala da je ispiranje moguće unatoč tome što smo uvijek smatrali takve plastične predmete inertnima. BIH ili Srbija). Postoji velika skupina sumnjivih kemikalija. itd. ftalati kao omekšivači ili bisfenol A kao sredstvo za usporavanje gorenja. za izradu dječjih igračaka. Naravno da se moglo očekivati ispiranje plastifikatora. Zbog toga je EZ i donijela direktive s kojima se nastoji isključiti iz uporabe ili barem smanjiti učestalost uporabe takvih kemikalija.. Hrvatski građani danas krše i mnoge postojeće zakone na području primjene pesticida. Drugačija je plastika za izradu PVC vreća nego npr. pa će trebati još dugo vremena da se postigne zadovoljavajuće stanje. To su tvari koje se dodaju u plastiku zbog različitih razloga. jer su u njih dodane različite količine raznih ftalata. još uvijek pojedinci uvoze davno zabranjene pesticide (npr. Polemike između onih koji zvone na uzbunu i drugih koji smatraju da se ništa ne može dogoditi izrazito su žestoke. Kad su se onda počeli nalaziti kao globalno onečišćenje zabrinutost je još više porasla i zadnjih deset godina literatura je puna podataka o njihovim opasnostima. pa je teško izabrati stranu ili spoznati istinu. Najbolje će to biti prikazano na primjeru plastifikatora ili tvari koje se dodaju u plastiku kod izrade različitih dobara. a Hrvatska je tu direktivu prenijela u svoje propise i počela ju primjenjivati na području zaštite bilja prvim danom 2008. Međutim. ali on nije jedini globalni polutant u toj skupini kemikalija. Još uvijek nije jasno kako će koji od njih završiti. pa je to bilo dovoljno za uznemirenost među stručnjacima. jer se zapravo o njima prvo počelo pisati i prvi su se našli na udaru zabrana ili preporuka za izbor drugih materijala kod izrade predmeta poput boca. kako bi se postigla određena svojstva elastičnosti i tvrdoće. Nitko ranije nije razmišljao o tome da bi se male molekule poput ftalata mogle oslobađati iz plastike i izlaziti na njezinu površinu. Posebno treba istaknuti da je okoliš u mnogim zemljama svijeta teško onečišćen plastičnim predmetima poput boca na slici ili vrećicama. pa čak niti kad bi bile razvrstane ne bi trebale predstavljati opasnost zbog svojeg niskog sadržaja u različitim predmetima. To donosi mnoge promjene u budućnosti i vjerojatno će se mnoga sredstva za zaštitu bilja naći na listama zabrana. Krenimo prvo s ftalatima. Pokazalo se da se kod nekih polimernih materijala dodaju ftalati u manjim ili većim količinama.U poglavlju o pesticidima upozoreno je na stalni problem globalnog onečišćenja posebno na primjeru atrazina. koje do nedavno nisu bile razvrstane u posebno opasne za ljudsko zdravlje i okoliš. a isto se odnosi na biocide. lindan.) prenoseći ih ilegalno preko granice iz država u kojima takve zabrane ne vrijede (npr. pa bi mogli značajno doprinijeti očuvanju svog okoliša da prekinu s takvom rabotom. od predmeta opće uporabe poput boca do posebnih dijelova nekih strojeva. dinitro-o-krezol. kao npr.

plastične boce razbacane po našem okolišu). ali da su neki od njih reproduktivno otrovni (npr. ljudi su počeli postavljati pitanje o tome što se događa s ftalatima u drugim predmetima opće uporabe. Zamislite užasa dobrog vinopije kad sazna da se u njegovo vino smješteno u plastični kanister možda ispiru ftalati ili nekakva druga kemikalija? Onda se krenulo i dalje. Prvo su uznemirenje donijeli podaci o globalnom onečišćenju tom tvari. Zato je Komisija EZ prije desetak godina postavila zabrane korištenja predmeta izrađenih od plastike u koju su dodani ftalati i naredila detaljna istraživanja. Čekaju nas zanimljiva vremena. Pogledajte na internet i možete naći svega. Nema smisla ulaziti u detalje oštrih polemika. Međutim.plastike odvija izrazito sporo i da brzina ovisi o različitim činiteljima poput npr. ali ipak se dokazalo kako je svijet globalno onečišćen ftalatima. ali treba istaknuti da nema nikakvih dokaza da bi ftalati u toliko niskim koncentracijama mogli imati nekakvo zamjetno štetno djelovanje. ali se čini da bi mogli biti reproduktivno otrovni. ali većina mojih poznanika je povjerovala. Pokazalo se naravno da postoji mogućnost ispiranja ftalata u vodu. Oni su se nalazili uglavnom u površinskim vodama. Onda se pojavio problem s bisfenolom A kao usporivačem gorenja. Naravno da se to odnosi i na druga pića poput npr. ali sasvim sigurno se javlja prilična uznemirenost među ljudima. Već sama sumnja da bi se nešto lošeg moglo dogoditi ponukala je zabrinute ljude da predlože zabranu korištenja plastičnih materijala s bisfenolom A za izradu bočica za malu djecu. bočice za mlijeko. Kao prvo je otkriveno da ftalati nisu karcinogeni. Činjenica da nedvojbeno postoji globalno onečiščenje takvim i sličnim tvarima nije dobra unatoč tome što nisu kod pronađenih koncentracija u vodi opaženi niti se predviđaju opasni učinci na ljudsko zdravlje. Danas npr. Može li se otrovati vodom koja protječe kroz takve plastične cijevi? Broj radova o rezultatima različitih ispitivanja dramatično je porastao i na internetu se može naći svakakve savjete. pa nisu bile utvrđene niti njihove maksimalno dopustive koncentracije u okolišu niti u vodi za piće. područje uz rijeku Po u Italiji). Iznenađujući su također bili podaci o nalazu bisfenola A u oborinama u Norveškoj. često s visokim sadržajem onih zabranjenih ftalata. Do sad nisu nađeni nikakvi podaci o posebno opasnim svojstvima bisfenola na ljudsko zdravlje. Poznato je da mala djeca sve guraju u usta. temperature i utjecaja UV zračenja (npr. a posebno radu grickaju svoje igračke. od boca za osvježavajuća piće ili različite mineralne vode do vodovodnih cijevi. 340 . ali također u podzemnima. iz dječjih igračaka izrađenih iz plastike poput PVC-a. posebno u slučajevima kad voda u njima dugo stoji. Znanstveni radovi su javljali o njihovoj karcinogenosti i nije bilo svejedno mogu li se ispirati npr. većina ljudi koristi za kućne vodovodne instlacije plastične cijevi od različitih materijala. Međutim. vina. Nedavno sam primio e-mail poruku o opasnostima grijanja hrane u plastičnim posudama zbog ispiranja dioksina iz njih u hranu. Nalazili su ga u površinskim i podzemnim vodama diljem svijeta. Zbog toga je uslijedila konačna zabrana stavljanja tih ftalata u dječje igračke ili npr. da se potpuno odbace sve plastične boce i vrati se staklenima. Prema mnogim znanstvenim istraživanjima moglo bi se zaključiti da je on endokrini disruptor za vodozemce slično kao naprijed spominjani atrazin. Teško je reći kako će ta cijela priča završiti. kao npr. Glupo je svakom tko zna išta o dioksinima i plastici. dibutilftalat i diheksil-ftalat). a najbolje su se snašli proizvođači bočica bez bisfenola A ili onih koji izrađuju staklene bočice. a osobito mnogo u industrijski razvijenim zemljama (npr. Prije petnaest godina službeno se smatralo da su ftalati zapravo gotovo neopasne tvari. zrno sumnje je posijano i danas se ljudi boje svega.

a kemikalije teroristi vole. Nije ga lako primijeniti niti u terorističke svrhe. Već tada sam od prijatelja civilnih osoba u JNA primio iscrpne podatke o sintezi i zalihama bojnih otrova u skladištima JNA.Bojite li se terorizma? Naravno da se svi boje terorizma. O tome treba raspravljati. Prisutnost TV kamera je kod toga izrazito važna. Botulin je najopasnija tvar na kugli zemaljskoj. Prijatelji su mi dali brojne podatke iz kojih sam mogao zaključiti da primjena bojnih otrova u nadolazećem ratu nije vjerojatna. Teroristi nemaju uvjete za sintezu bojnih otrova nego tek možda za krađu. a Tokio se dogodio u vrijeme raspada Sovjetskog Saveza i gubljenja nadzora nad mnogo čime. Možda i zato što kemikalije treba znati uporabiti. jer se radi o izvrsno uređenoj zemlji. Kako god su zemlje posjednici klasičnih bojnih otrova brojne ipak sve obavljaju izrazito strog nadzor nad svojim oružjima. nisam isključivao mogućnost diverzija bilo bojnim otrovima (malo vjerojatno) bilo kemikalijama na skladištima diljem Hrvatske (vrlo vjerojatno). a više od tisuću osoba je primljeno u tokijske bolnice na liječenje. poznatog živčanog bojnog otrova. crkve. što dokazuje tokijska katastrofa. Ta činjenica nas može tješiti i davati nam nadu. nogometni stadioni. barem prema sadašnjim našim znanjima. Nismo spremni! Mislim da je primjena sarina u Tokiju bio sasvim neočekivan događaj. godine puno razmišljao i raspravljao sa stručnjacima o mogućnosti primjene bojnih otrova od strane JNA. Međutim. Građani su u takvim slučajevima sasvim pasivna strana i mogu se samo Bogu moliti da nadležne službe obave svoj zadatak ili da su teroristi napravili velike pogreške u diverziji. jer slika stradanja ostavlja utisak na svakoga. Osnovno je pitanje jesmo li mi spremni za slučaj kakav se odigrao u Tokiju prije više od deset godina. Razloga za to je bilo mnogo i nemam ih namjere ovdje iznositi dijelom i zbog razloga tajnosti. Da su znali uporabiti kako treba taj sarin imali bi sasvim sigurno više od tisuću mrtvih u zatvorenoj podzemnoj željeznici. Problem je u tome što su 341 . što je sa stajališta prosječnog građanina bilo očekivano. Ja sam bio nazočan na barem desetak međunarodnih sastanaka ili radionica na tu temu. Najpoznatija primjena bojnih otrova u diverzantske svrhe dogodila se 1995. Ja osobno sam krajem 1990. itd. Važno je znati kako spriječiti diverzije i još više kako se ponašati kad se one dogode. kazališta i koncertne dvorane. Mogu udariti tamo gdje ne očekujete i mene čudi što češće ne koriste kemikalije. Na prilično primitivan način su ga primijenili u podzemnoj željeznici velikog grada Tokija i prouzročili smrt više od deset ljudi. Mi nemamo podzemnu željeznicu. ali ih onda nisu u stanju učinkovito uporabiti. godine u tokijskoj podzemnoj željeznici.). a opet otrovanja s botulinom ima na sreću malo. Nekakva japanska sekta je od svojih sljedbenika iz Sibira dobila određene količine sarina. a moram priznati da se i raspravlja. Svijet je danas globalno selo i na svakom mogućem mjestu primjena opasnih kemikalija protiv građana može izazvati pozornost cijelog svijeta. Japanci su reagirali izrazito učinkovito. a to je danas važan cilj terorista. ali imamo mjesta okupljanja velikog broja ljudi (npr.

5. ne smijete pušiti niti piti alkohol. što smo iskusili više puta. Uključite radio slušajući lokalnu radio postaju i lezite na krevet ili fotelju dišući što je moguće pliće. ljudi su osjetljivi i često uplašeni. Već neugodan miris može izazvati paniku među građanima. Ako se nalazite u svojim domovima onda ih je najbolje ne napuštati osim ako vam to nadležne službe ne savjetuju. I tijekom rata i poslije njega imali smo brojne slučajeve uznemiravanja pučanstva sasvim bezopasnim kemikalijama. Ne smijete se fizički naprezati.teroristima na raspolaganju brojne kemikalije na hrvatskim skladištima. Izlazak na otvorenu atmosferu može biti izrazito rizičan. 6. Međutim. Imajte povjerenje u državne službe nadležne za nesreće s kemikalijama i slušajte isključivo njih a ne lažne proroke ili budale. Kako se onda pripremiti za takve događaje? Naša iskustva pokazuju da uvijek treba sačuvati hladnu glavu. između prozora ili vrata i štokova) prilijepite ljepljivu traku poput selotejpa. Kad opasnost mine provjerite u kakvom su stanju vaši susjedi i pozovite hitnu pomoć ako vi ili vaši susjedi osjećate bilo kakve poteškoće sa zdravljem. Zapamtite da barem dva dana nakon takvog nesretnog događaja morate biti oprezni. a primjenu pravih bojnih otrova u ratu nikad nismo dokazali. Maknite se mirno što prije iz sumnjivog područja i potražite za svaki slučaj pomoć medicinskog osoblja bez obzira imate li ili nemate nekih simptoma otrovanja. Slušajte savjete dane preko lokalne radio postaje (u takvim slučajevima stručnjaci imaju dužnost i pravo potpuno preuzeti lokalna sredstva priopćavanja radi komunikacije s građanima) i radite ono što vam predlažu. Diverzantu je dovoljno izazvati strahove primjenom sasvim neopasnih ali smrdljivih kemikalija. 2. Zatvorite čvrsto sva vrata i prozore. koje čak ne moraju biti opasne. a biti će korisno ako na moguće otvore (npr. Evo nekoliko savjeta za kraj: 1. Nikad nemojte paničariti. 3. 4. a morate stalno biti u blizini liječnika ili barem osigurati brzi prijevoz u nadležnu medicinsku ustanovu. kakvi se obvezno javljaju poslije svakog kritičnog događaja. 342 .

Njemačka UVOZNIK: Blistavo d. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu) Oprez! Ne koristiti s drugim sredstvima. 10 020 Zagreb. Moraju biti navedeni svi podaci koje propisuje zakon. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.o. 343 . nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Gospodska 12. Ne kupujte kemikalije bez ispravne deklaracije. izaziva teške opekotine. PROIZVOĐAČ: TELER CHEMIE GmbH Bachstrasse 87-89. 33215 Unterberge. a slova moraju biti čitljiva s udaljenosti 45 cm od oka. odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s dovoljno vode. 2. Može se osloboditi opasni klor. Evo primjera dobr