BOJITE LI SE OTROVA?

Franjo Plavšić

1

Izdavač Hrvatski zavod za toksikologiju Martićeva 1c, Zagreb Autor Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Glavni urednik Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Recenzent Prof. Dr. sci. Oskar Špringer Likovna oprema naslovnice i dijela ilustracija Nikola Plečaš (Nik Titanik) Mreža www.hzt.hr

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 713108 ISBN 978-953-55855-0-3 BOJITE LI SE OTROVA: priručnik/<autor Franjo Plavšić> glavni i odgovorni urednik Franjo Plavšić Zagreb: Hrvatski zavod za toksikologiju, 2009. Prvo izdanje

2

PREDGOVOR
Na mojim predavanjima iz toksikologije nastojim uvijek pobuditi pozornost slušača pričama iz mog dugogodišnjeg iskustva, je inače je slušačima dosadno. Priče čovjek ne može uključiti u udžbenike, jer njima tamo nije mjesto, a višekratno su me moji studenti ili drugi polaznici predavanja molili da te priče negdje objavim. Neke od njih sam objavio na web stranici moje ustanove, ali nju posjećuju rijetko gosti (godišnje oko 20.000 posjeta), pa moja mudrovanja imaju malog odjeka u javnosti. Zbog toga sam odlučio barem osobama zainteresiranima za toksikologiju prikazati područje pričama iz osobnog iskustva ili ponekad iz iskustva drugih toksikologa. Tako je nastala ova publikacija, koja nije temelj za nikakvu službenu edukaciju. U priči ću slijediti tijek mojih predavanja iz toksikologije, ali je ona namijenjena građanima. Ima još jedan razlog zbog kojeg sam priredio ove priče. Želim da javnost razmišlja na umjeren način ili realistički kakve nam opasnosti danas prijete od kemikalija. Treba smanjiti broj ekstremista među građanima. Ekstremisti nisu brojni, ali su vrlo glasni. S jedne strane, javljaju se oni koji bagateliziraju sve opasnosti kemikalija nastojeći pokazati da je naš svijet najbolji od svih mogućih i da opasne kemikalije zapravo ne predstavljaju nikakvu opasnost čovječanstvu i okolišu. Druga skupina ekstremista je još glasnija. Oni se svega boje i protiv bilo kakvog su napretka čovječanstva. Najradije bi se vratili u pećine i tamo živjeli u slobodnoj prirodi, što bi im vjerojatno dosadilo nakon 3 dana. Jedni i drugi su nerazumni i nerealni, a njihov utjecaj na građane može biti izrazito loš. Jednom sam u novinama napao bračni par farmaceuta, koji se bore protiv svih mogućih aditiva u hrani prikazujući ih užasno opasnima i nagovarajući ljude da odbace sve osim prirodno uzgojene hrane. Pokazao sam da pišu gluposti i izrazito me stid što je dama bila moj student i položila ispit iz toksikologije. Odgovor u Vjesniku je bio žestok i dičio se naslovom o meni kao srednjevjekovnom toksikologu. Ja se nisam zbog toga osjetio pogođen, jer srednji vijek je imao genijalnih ljudi poput npr. Paracelzusa na čiju definiciju o otrovima nemam ni jednu primjedbu. Mladi bračni par nije shvaćao temeljne pojmove iz toksikologije i ja sam jedno vrijeme mislio ovaj uradak nazvati «Sjećanja srednjevjekovnog toksikologa», ali sam odustao od toga da ne bi tim neznalicama podigao ugled. Ako ovi moji tekstovi i malo pomognu nekim građanima u shvaćanju stvarne opasnosti od kemikalija biti ću zadovoljan, ali nemam iluzija da ću promijeniti način razmišljanja. Uvijek je bila važna intelektualna elita, a ja se upravo njoj obraćam s velikom nadom. Na budale se ne treba osvrtati, jer njih je bilo i biti će ih.

3

1. O OPASNIM KEMIKALIJAMA ONO OPĆE
OPĆI POJMOVI
O granama i ograncima toksikologije uključujući brojne definicije može se pogledati posebne knjige uključujući udžbenike Hrvatskog zavoda za toksikologiju, a naglaske ovdje želim dati na životna iskustva. Činjenica je da sve može biti opasno za ljudsko zdravlje, pa čak i one kemikalije koje izgledaju sasvim bezopasne ili čak neophodne za život. Pokušajte popiti deset litara vode u kratkom roku i ja vam tvrdim da nećete dobro proći. Tijekom 2007. godine bio je objavljen članak po svim mogućim sredstvima javnog priopćavanja o mladoj dami, koja je umrla zbog toga što je popila na nekom takmičenju previše vode osvojivši prvo mjesto. Kod nje je došlo do dehidracije stanica i umrla je u svom djevojačkom stanu. Ja se uvijek pozivam na slučaj ubojstva iz nehata dvoje pacijenata u jednoj našoj bolnici kad su im zabunom dali infuzije 21%-tnog natrijevog klorida umjesto fiziološke otopine. Zbog operacije ehinokoka našla se ta kobna otopina u ormariću s drugim infuzijskim otopinama, a sestra koja je trebala dati fiziološku otopinu pacijentima nije dobro čitala naljepnice i tako se dogodila tragedija. Sve može biti otrov u određenim okolnostima pa i masna hrana ljudima s povišenim trigliceridima kao na slici ispod, ali mi naravno ne gledamo iznimne okolnosti nego život i temeljem toga razvrstavamo tvari prema opasnostima.

Opasne kemikalije izazivaju štetne učinke u nekom organizmu. Mi više ne stavljamo čovjeka u središte pozornosti i važno nam je kad neka kemikalija izaziva štetne učinke npr. kod glista ili šumskog bilja. Problem je prvenstveno u tome kako prepoznati što je to štetni učinak, a što možda koristan. Ni tu nismo uvijek sigurni. Uzmimo npr. učinak snižavanja krvnog tlaka u ljudi. Onaj tko ima visok tlak treba nekakav lijek za njegovo snižavanje i taj lijek njemu koristi dajući dobar i poželjan učinak. Neka netko s normalnim ili niskim tlakom uzme zabunom lijek za snižavanje krvnog tlaka neće se poslije toga u najboljem slučaju dobro osjećati, a možda bude morao tražiti pomoć liječnika. Mislim da primjera imamo napretek i nema ih smisla više navoditi. Naravno da imamo kemikalije koje će kod svakog čovjeka izazivati štetne učinke i samo će se razlikovati prema dozi u kojoj će kod različitih osoba biti štetne. O njima će biti više riječi u tekstu koji slijedi.

4

Onako općenito govoreći možemo štetne učinke podijeliti u prolazne i neprolazne. Prolazni su oni koji će proći sami od sebe ili uz pomoć liječnika, a oni neprolazni naprosto nam ostaju kao šteta za cijeli život. Iz toga bi se moglo zaključiti da su prolazni učinci nebitni i da na njih ne treba obraćati pozornost. To se može uzeti zdravo pod gotovo ako se radi o štetnim učincima proizašlim iz naših grešaka u životu, kao npr. akutnog pijanstva. Napijemo se u društvu i onda barem dva do tri dana osjećamo posljedice svoje gluposti, ali sve one probavne poteškoće i teške glavobolje prođu za koji dan, a mi ih se sjećamo tek kao neugodnog iskustva svog glupog ponašanja. Problem je kad se takvi učinci javljaju na radnom mjestu zbog brojnih razloga kao što su npr. oni genetske naravi. Sjećam se osobe koja je radila s jednim aromatskim nitro spojem i stalno je patila od teških glavobolja i vrtoglavica. Razlog je bio u genetski naslijeđenom nedostatku u radu jednog enzima pod nazivom methemoglobin-reduktaza. Naime, različiti anorganski nitrati ili nitriti te brojni organski spojevi sa nitro ili nitrozo skupinom prevode naš hemoglobin u methemoglobin, koji nije u stanju prenositi kisik do stanica i zbog toga se javljaju simptomi kao u našeg građanina. Ta osoba naprosto nije smjela raditi s nitroso ili nitro spojevima, jer je imala stalno visoke koncentracije methemoglobina i teško je patila na poslu. Ljudi su međusobno različiti i često različito osjetljivi na djelovanje kemikalija. Ono što se u slučaju lijekova zovu nuspojave kod kemikalija se naziva rijedak štetni učinak. Javlja se samo kod rijetkih osoba zbog različitih razloga i može predstavljati težak problem za pojedinca. Jedan od primjera je prijapizam kao nuspojava ili rijedak štetni učinak, koji se javlja kod nekih muškaraca. Radi se o pojavi da je u takvih osoba spolni ud stalno ukrućen baš poput slučaja antičkog kralja Prijapa, koji je imao taj učinak zbog bolesti krvožilnog sustava. Tipičan primjer u kojem znatan broj muškaraca doživi prijapizam je nakon ugriza crne udovice. Nakon ugriza tog zanimljivog ženskog pauka, koji poslije spolnog odnosa pojede svog partnera, javljaju se različiti neugodni simptomi. Glavni je naravno bol oko mjesta ugriza, a karakterističan je laktrodektizam ili lice ukočeno u bolnom osmijehu. Kod većine muškaraca ostaje ukočen i spolni ud kroz period do 2 dana, ali to ne donosi nikakvo dobro ni ugriženom ni njegovom spolnom partneru, jer siromah trpi teške bolove zbog ugriza crne udovice i ni malo mu nije stalo do seksa. Inače treba reći da znanstvenici zadnjih godina puno rade na izolaciji tvari koja ima ovako snažan afrodizijački učinak i možda uskoro budemo imali zamjenu za slavnu Viagru. Stvari nisu ni malo jednostavne kad govorimo o tzv. opasnim kemikalijama. Možda je od svega najvažnije da mi nismo sigurni u opasna svojstva kemikalija. Činjenica je da se podaci o toksikološkim svojstvima kemikalija saznaju u dobro kontroliranim pokusima na životinjama, a one se ipak razlikuju od ljudi na brojne načine. U prošlosti su se pokusi najčešće obavljali na glodavcima poput miša, štakora, kunića, zamorca i sličnih životinja. Istina, bilo je iskustava i s otrovnošću kemikalija na ljudskom modelu. Nažalost, brojni zločinci poput slavne Katarine Medići i Hitlerovih sljedbenika obavljali su pokuse na ljudima, a danas koristimo često slučajeve otrovanja ljudi da nešto iz njih naučimo. Obavljaju se i epidemiološka istraživanja štetnih učinaka kemikalija na zdravlje radnika, npr. kako može utjecati neki herbicid na zdravlje poljoprivrednih radnika nakon više godina

5

izloženosti. Međutim, još uvijek su pokusi na životinjama izvor naših podataka unatoč otporu društava za zaštitu životinja. Pogledajmo na slikama najčešće životinje na kojima se danas uz vrlo strogi državni nadzor obavljaju toksikološka istraživanja.

Laboratorijski miš

Štakor

Minijaturna svinja (mini pig) Pase beagle uzgojen za pokuse Najpouzdaniji rezultati dana se postižu na mini svinjama i psima biglima, koji uopće nisu uzgajani kao kućni ljubimci (unatoč tome što prekrasno izgledaju) nego kao pokusne životinje. Ne znamo kako će se u budućnosti stvari odvijati, ali danas se zbog ljubitelja životinja postavljaju brojne prepreke pred izvođenje pokusa na životinjama. Zbog toga je EZ komisija uvela brojna ograničenja izvođenja pokusa na životinjama s osnovnom postavkom da one ne smiju patiti u takvim pokusima i da se pokusi smiju obavljati samo u slučajevima kad je dokazano da su oni neizbježni. Nisu dopušteni nikakvi nepotrebni pokusi na životinjama. EZ je uvela vrlo učinkovit sustav praćenja pokusa na životinjama. Ne mogu se za istu kemikaliju na dva mjesta obavljati pokusi na životinjama. Onaj koji se prvi javi kao izvođač takvih odvratnih pokusa jedini ima dopuštenje za njihovo izvođenje pod nadzorom određenih tijela EZ, a svi ostali nemaju na to pravo. Mogu kasnije uz financijsku nadoknadu

6

tražiti na korištenje rezultate pokusa ovlaštenog izvoditelja pokusa kako bi mogli svoje proizvode staviti na tržište, ali životinje moraju ostaviti na miru. Naravno da se pokusi na životinjama ne dopuštaju niti u slučaju kad se rezultati mogu priskrbiti na drugi način. Tako je već davno zabranjeno ispitivati nagrizajuće djelovanje na koži ili očima životinja, jer postoje drugi činitelji na temelju kojih se može unaprijed zaključiti da tvar ima nagrizajuće djelovanje. Tako se temeljem fizikalno-kemijskog svojstva kiselosti (pH niži od 2) ili lužnatosti (pH viši od 11) automatski zaključuje da kemikalija ima nagrizajuće djelovanje i zabranjeno je to dodatno dokazivati pokusima na životinjama. Danas se pokušava naći fizikalno-kemijske metode, koje će zamijeniti pokuse ispitivanja nadražljivih svojstava kemikalija, kako bi se smanjio broj takvih pokusa na životinjama. EZ jako potiče pronalaženje tzv. alternativnih metoda utvrđivanja opasnih svojstava kemikalija. Veliko pouzdanje imaju u računalne modele utvrđivanja opasnih svojstava na temelju strukture neke kemikalije, pokuse na kulturama stanica ili na bakterijama, itd. Sve u svrhu zaštite pokusnih životinja. Pri tome moram upozoriti na određenu nedosljednost zaštitara životinja. Većina zabrana se zapravo odnosi na toplokrvne sisavce, a o ostalim životnim vrstama se ne vodi jednaka briga. Nitko nema ništa protiv ispitivanja ekotoksičnost na vodenbuhi ili npr. na kamenicama, a i to su živa bića. Očito smo još uvijek na počecima brige za pokusne životinje i možda će tek slijedeće generacije pravednije gledati na cijelu problematiku. Još nešto općenito o učincima kemikalija na ljudski organizam. Svatko od nas je jedinka za sebe i drugačiji je od ostalih ljudi. Neka kemikalija će različito djelovati na različite ljude. Svatko od nas ima vjerojatno životno iskustvo djelovanja alkohola na različite osobe. Kad društvo sjedi zajedno za stolom i pije vino ili pivo, alkohol će bitno različito djelovati na pojedince. Nakon iste količine ispijenog alkohola neki će biti veseli, drugi će postati izrazito dosadni, treći će ometati društvo svojim ponašanjem, a neki će naprosto biti pospani. Svatko će na svoj način reagirati na alkohol. Tako je i sa svim drugim kemikalijama. Naša osjetljivost na njih je različita od čovjeka do čovjeka i na to treba uvijek misliti. Stvar ne završava na tome. Svatko od nas je različito osjetljiv na kemikalije u različito doba dana, mjeseca ili godine. Radi se o tome što je čovjek ipak dio prirode i na njegov organizam djeluju brojni činitelji poput mjesečeve gravitacija (70% ljudske mase se sastoji iz vode), izmjene svjetlosti i tmine, temperaturnih promjena, magnetskih polja i drugih prirodnih sila. Najviše je izražen tzv. cirkadnevni biološki ritam dug približno 24 h, ali ni drugi biološki ritmovi nisu za zanemariti. Tako je npr. kod muškaraca izražen godišnji ritam testosterona (važni muški spolni hormon), koji je najviši u jesen i najniži u proljeće, iako bi mnogi pomislili drugačije. Zato su se u starim vremenima svadbe odigravale u jesen. Kod cirkadnevnog ritma treba naglasiti da se ljudi dijele na noćne i dnevne tipove. Dnevni tipovi su naučili danju raditi i noću spavati, a cijeli se organizam tome podređuje. Metabolizam je kod čovjeka drugačiji danju nego noću, a također je različita sposobnost obavljanja poslova. Samo kao primjer dajem podatke o pH mokraće tijekom dana kod dnevnog tipa. Njemu je ujutro mokraća blago lužnata s pH oko 9, a u večernjim satima je blago kisela s pH oko 5. Te promjene pH (kiselost/lužnatost) imaju između ostalog velikog utjecaja na izlučivanje slabih kiselina ili baza mokraćom. Primjer je tako često korišteni lijek acetil-salicilna kiselina (Andol ili Aspirin). Ona će se u jutarnjim i prijepodnevnim satima kod dnevnog tipa izlučivati iz organizma značajno brže nego u večernjim satima. To znači da će njezine koncentracije po noći biti kod takve osobe više i time će joj djelovanje biti bolje nego danju. Oduvijek se zna da nije dobro remetiti biološke ritmove, jer to vodi slabljenu našeg organizma. Onaj tko je dnevni tip loše će raditi noću. Neki kažu da se zbog toga nesreće događaju učestalo češće noću nego danju. Pogled na problem remećenja bioloških ritmova «jet lag» posebno se iskazao zadnjih desetljeća vezano uz duge letove avionom u prekomorske krajeve. Nakon leta preko Atlantika u Ameriku ili preko Azije do Japana dovodi ljude u neugodne situacije potpunog poremećaja ritma spavanja i budnog stanja. Radi se o poremećenom dnevnom ritmu

7

On se tako 8 . jesen/zima) ili godišnjeg. posebno kad je čovjekov okoliš onečišćen opasnim tvarima. a dok su izvan radnog mjesta trebala bi njihova izloženost biti smanjena. Mudri ljudi ne bi trebali zanemariti ovaj činitelj. Neka je na gornjem dijelu slike prikazan tijek koncentracija neke kemikalije u zraku (plinovi. Oni koji rade s kemikalijama izloženi su ulasku kemikalije u organizam uglavnom za vrijeme boravka na radnom mjestu. U takvu skupinu pripadaju npr. sezonskog (npr. Ne bi trebali zanemariti utjecaj drugih ritmova. Potpuno je jasno da opasna kemikalija ne nestaje potpuno iz organizma nakon što je prestalo izlaganje njezinom ulasku iz okoliša. POP (Postojani Organski Polutanti) kemikalije. što ovisi o svojstvima kemikalije i organizmu u koji se ona unosi. poput onog mjesečnog. a na donjem dijelu slike promjene koncentracija iste kemikalije u krvi izložene osobe. Zapravo se ona kroz tjedan ili duže nakuplja u organizmu i njezine koncentracije slijede krivulju sličnu onoj iznad teksta. godine. Nije to baš uvijek tako. aerosoli. kako u Europi tako i Hrvatskoj. pogotovo kad profesionalno rade s kemikalijama. Međutim. koji je zabranjen na našem području još davne 1968. koje su danas potpuno zabranjene za korištenje. Kod nekih kemikalija koje se rado nakupljaju u organizmu porast koncentracija je daleko značajniji nego je na gornjoj slici.kad se posebno mijenja osjetljivost na djelovanje kemikalija uključujući lijekove. pogledajmo zbog jednostavnosti što znači izloženost na radnom mjestu. Uzmimo kao primjer poznati insekticid DDT. prašina) na radnom mjestu. Nakupljanje može biti veće ili manje. pare.

vidi se da postoje niske doze uz koje se ne javlja naš učinak. a taj 9 . soli poput kalijeva cijanida ili tzv. Najbolje je to pokazati slikama. Drugi važan pojam na krivuljama doza/učinak jest nagib rastuće krivulje. 100 80 100 80 Uèinak % 60 40 20 Uèinak % 1x 1. cijanovodik. a ne osjećamo pri tom nikakve poteškoće. Tako npr. a ovdje dajemo primjer cijanida.dobro skladišti u mastima ljudi i biljaka te se praktički ne metabolizira. cijanogene tvari). Sveukupno do sada negdje oko 30 njih. Naprijed rečene činjenice valja uvijek imati na umu i ne plašiti se bilo koje kemikalije dok se unosi u dozi koja nije učinkovita za naš organizam. Zaista su postale veliki problem i nitko ne zna kroz koliko će se generacija one još uvijek nalaziti u našim organizmima te koje štetne učinke mogu izazivati. Desna krivulja ima puno blaži rast i kod nje se tek tri puta višom dozom od one vezane s prvim učincima javlja maksimalni učinak. I kod najopasnijeg otrova postoji područje doza kod kojih on nije djelotvoran. godine. Krivulja s lijeve strane slike raste jako brzo i dovoljno nam je povećati dozu tek 20% iznad one uz koju se javlja prvi učinak da se dosegne maksimalni učinak. a ima ih mnogo na listama zabrana.2x 2x 60 40 20 1y 2y 3y 4y Doza Doza Gornja slika prikazuje kako raste učinak neke kemikalije povećanjem njezine doze. kako god mi dozu povećavali ili smanjivali u onom području gdje nema njezina djelovanja (doze niže od x na lijevoj odnosno y na desnoj strani slike). amidgalini iz raznih koštica poput kajsija metabolizmom u organizmu daju cijanide. Naravno da je ova druga krivulja prihvatljivija od lijeve. a to je činjenica da je maksimalni učinak 100% i iznad toga se može doza dizati koliko god se može zamisliti. Postoji još nešto što treba naglasiti. pa ga u našim mastima još uvijek možemo naći u koncentracijama istog reda veličine kao te davne 1968. Cijanidi su izrazito snažni otrovi bez obzira u kojem obliku dolazili (npr. Pri tome treba obratiti pozornost na cijelu sliku. Primjera djelovanja kemikalija je izrazito mnogo. pušenjem. pa o dozama treba nešto reći. pa možemo biti posve bezbrižni kad smo izloženi takvim dozama. To je jedan od brojnih razloga zbog kojih moramo biti izrazito oprezni s izlaganjem kemikalijama. jer to što sad malo o većini od njih znamo ne znači da sutra nećemo saznati neke strašne činjenice. Kao prvo. uživanjem u gorkim bademima ili uzimanjem nekih lijekova poput natrijevog nitroprusida). Bojimo se takvih kemikalija. Kad govorimo o otrovnosti ili nekoj drugoj opasnosti kemikalija logično je da njihove učinke povezujemo s unesenom dozom. Mi ih u ovom ili onom obliku stalno unosimo u organizam (npr. Znači da nam je jedina prava šansa za preživljavanje izbjegavanje unosa bilo koje kemikalije u organizam. ali nikad nitko nije stradao zbog strasti za kolačima s gorkim bademima.

jer različite opasne kemikalije se unose u organizam iz okoliša preko različitih medija (npr. Misli se naravno na MDK (Maksimalno Dopuštene Koncentracije) za različite medije poput zraka u radnom prostoru. Koja je to razina i što nam propisima određene koncentracije u nekom mediju zapravo znače? To je izrazito važno pitanje povezano s tekstom od naprijed o krivuljama doza/učinak. Odmah na početku treba vrlo snažno naglasiti da takvo kiselo zelje s koncentracijama nitrata iznad propisanog MDK nije zdravstveno ispravno i 10 . Treba znati da naš okoliš sadrži silno mnogo opasnih kemikalija i sadržavao ga je od kad je svijeta. One su naprosto u njima prirodno prisutne i nema skoro nikakve mogućnosti da će kod niskih doza doći do štetnih učinaka. Ljudi nerijetko ne razumiju što zapravo znači MDK i zato ovdje treba ipak dati neka objašnjenja. različitim vrstama hrane. poljoprivrednom zemljištu. a živi organizmi reagiraju tek kad njegove koncentracije porastu iznad neke razine. a da one nisu i neće u niskim koncentracijama predstavljati nikakvu opasnost za nas ili druga bića iz našeg okoliša. vodi za piće. Postoje doze uz koje je vjerojatnost pojave karcinoma izrazito niska ili gotovo da nema mogućnosti stradavanja životinje koja je primala takve male doze. kao što je pokazano na slici ispod ovog teksta o učincima plutonija kod dugotajnog unošenja u organizam pokusnih životinja. U praksi svakodnevno viđamo strah ili čak paniku na licima ljudi kad saznaju da je npr. jer olova je u tlu bilo i biti će ga dok postoji ova planeta. zraka u okolišu. itd. može biti učinak nadraživanja sluznica dišnih putova ili karcinogenost. U pravilu se najčešće gleda krivulja smrtnosti na određenom životinjskom modelu. a ne na druge učinke. ali za praksu su važniji drugi učinci. hrana). koji izazivaju veće ili manje štete za organizam.. Odmah se postavlja pitanje što će se nama dogoditi ako jedemo takvo kiselo zelje jednom ili više puta. Tako to npr. Naravno da se krivulje sa slike iznad ovog teksta odnose na neki promatrani učinak. voda. koncentracija nitrata prešla MDK u kiselom zelju nekog našeg ili stranog proizvođača. nađe da neka voda za piće sadrži olovo u niskim neučinkovitim koncentracijama. Radi se o eksperimentalnim podacima na većem broju pokusnih životinja iz kojih se može vidjeti sve ono što je bilo izlagano u prethodnom tekstu.se učinak više ne može pojačavati.zrak. Na to treba uvijek misliti. Ne treba se uzrujavati kad se npr. itd.

Koncentracija od 10 ppm se može uzeti kao NOAEL. ali ostaje ključno pitanje što će se dogoditi ljudima koji su u njemu uživali. jer je most građen s određenim faktorom sigurnosti i ne smije se srušiti niti pod znatno većim teretom. Za ovaj izračun nam je najvažnija najviša doza koja učinak ne izaziva (NOAEL. Dakle. 20 t. Faktor sigurnosti će dakle ovisiti o brojnim činiteljima. Nama je važna što veća sigurnost da se štetni učinak zaista neće pojaviti i zato se NOAEL dijeli s faktorom sigurnosti da bi se dobilo ADI (Acceptable Dayli Intake ili prihvatljivi dnevni unos). Kod utvrđivanja MDK mora se obaviti brojna istraživanja.5 ppm radniku se ne smije ništa dogoditi. za većinu opasnih tvari nije ovako 11 . Naravno da se neće ništa dogoditi ako se vozač uputi na most s ukupnom težinom vozila i tereta npr. U tom slučaju kad je radnik izložen kloru samo na radnom mjestu dijeli se NOAEL s 20 te se dobije ADI od 0. jer ljudi mogu boraviti dugo u atmosferi s takvim koncentracijama. čovjek) možda hoće. Not Observed Adverse Effect Level ili samo NOEL). Međutim. a prvenstveno o vrsti štetnog učinka te o modelu na kojem je rezultat za NOAEL dobiven. Ja to uspoređujem s propisima u prometu koji se tiču maksimalno dopuštene težine vozila pri prelasku mosta s ograničenom nosivosti. To je ujedno i MDK za klor.5 ppm. U praksi se pokazalo da se kod većine ljudi javlja nadraživanje sluznica očiju i dišnih putova kad su mu koncentracije u zraku 15 ppm (part per milion ili dio na milijun). ali po propisima se rijetko kad dopušta kratkotrajno premašivanje MDK s koncentracijama klora na radnom mjestu. ali na drugom (npr. Ako koncentracija klora prijeđe 0. Ako se zaustavite ispred mosta s maksimalno dopuštenom težinom vozila 5 t onda se težim teretom most ne smije prelaziti. koji se koristi na stotine mjesta prvenstveno za dezinfekciju vode i mnogi radnici dolaze s njim u kontakt. prilično smo sigurni da se kod takve doze na modelu ispitivanja neće opaziti štetni učinci (npr.mora ga se povući iz prometa. Jednostavan primjer za razumijevanje je klor. Kreće se opet od krivulje doza/učinak za izabranu vrstu učinka. jer propise se mora poštivati i takvo kiselo zelje nije za ljudsku ili životinjsku ishranu. na psu beaglu). O tome uopće nema smisla raspravljati. a ovdje će biti prikazan cijeli put prilično pojednostavljeno.

jednostavno izračunati MDK, jer ih se unosi na mnogo načina u organizam. Tako npr. nitrate i nitrite u različitim oblicima čovjek unosi kontinuirano. Zrak u okolišu je često onečišćen nitroznim plinovima, koje građani udišu. Obzirom na to da se za uzgoj biljaka koriste mineralna gnojiva na bazi nitrata onda ih se unosi prehranom različitim biljnim proizvodima te vodom često onečišćenom nitratima i nitritima. Mogli bi davati i druge primjere unosa ovakvih tvari, kao npr. nitrite u suhomesnatim proizvodima gdje se dodaju kao konzervansi. Tu je potrebno za svaki od medija izračunati MDK prema vrlo složenim istraživanjima. Najbolje će to biti objašnjeno na arsenu, čiji su spojevi otrovi ili vrlo jaki otrovi te su uz to kancerogeni i mutageni. Nažalost, arsen je prisutan u našem tlu i vodama, pogotovo u Istočnoj Slavoniji, gdje su mu nekad koncentracije u zdencima izrazito visoke. Isto tako ga se može naći u različitim prehrambenim artiklima, a pogotovo su mu visoke koncentracije u škampima. Radi povećanja sigurnosti ljudskog zdravlja stalno se snižava MDK za arsen u vodi za piće. Do prije nekoliko godina MDK je iznosila 50 μg/l arsena u vodi, ali je tada smanjena na 10 μg/l. Sve je to učinjeno zbog karcinogenosti i drugih teških štetnih učinaka arsena. Nije bilo nikakvih pokazatelja da bi cijeloživotno uzimanje vode s koncentracijama arsena od 50 μg/l moglo izazvati štetne učinke, ali je ipak radi razloga sigurnosti MDK snižen. Kod škampa se nitko ne uzrujava zbog koncentracija arsena u njihovu mesu i one su višestruko veće nego u dobroj vodi za piće. To je zato što ljudi vodu piju svakodnevno, a škampe jedu prilično rijetko čak i u Dalmaciji. Onda je ukupni unos arsena u vodi s koncentracijama od oko 10 μg/l kroz godinu dana uz pretpostavku da čovjek pije dnevno oko 1 l te tekućine približno 3,5 mg. Puno ili malo? Ako pojedete 5 kg škampa s koncentracijama 400 μg/l uz pretpostavku da je samo polovica od toga meso konzumirali ste godišnje oko 1 mg arsena. Računica je jasna! Naravno da su istraživanja tzv. dnevne košarice unosa pojedinih namirnica znatno složenija i jako skupa, ali se sve skupa svodi na prosječni unos građanina neke države. Možemo na kraju reći vrlo jasno da MDK predstavlja činitelj sigurnosti a ne rizika. Kad koncentracije neke tvari premaše MDK ništa se nikome neće dogoditi, ali u tom času se već smanjuje sigurnost i barem blago povećavaju rizici. Zbog toga ne treba paničariti u takvim slučajevima, ali treba vrlo tvrdo stajati na stanovištu da se MDK ne smije preći osim u posebnim slučajevima. Zakonodavac zna u svim zemljama da su prekoračenja MDK moguća zbog razloga tehnološkog procesa i da ih koji puta nije lako izbjeći. Jednostavan primjer opet s klorom. Na slici pokraj teksta je prikazana klorna stanica s bocama ukapljenog klora spojenima na klorinator. U času kad se boca isprazni zatvara se ventil na njoj i cijev se od nje odspoji. Ona mala količina klora iz cijevi će izaći van u zrak klorne stanice i naglo će porasti koncentracije klora u zraku. Teško je izbjeći takav slijed događaja. Naravno da će radnik obaviti provjetravanje prostorije, ali u jednom času će koncentracije klora u zraku preći MDK. Zakonodavac je to dopustio dajući novo ograničenje pod nazivom KDK (Kratkotrajno Dopuštena Koncentracija). Kod klora ona iznosi 1 ppm (1 dio klora na milijun dijelova zraka), ali takav događaj smije trajati maksimalno 15 min i ne smije se ponoviti u jednom radnom danu više od 4 puta, a razmak između incidenata smije biti minimalno 1 h. Smatra se da je to dovoljna garancija da se rizici za radnike neće

12

zbog toga povećati. Naravno da se KDK daje i za druge medije, poput npr. vode za piće ili za zrak u okolišu. Isto tako se pravila mijenjaju u izvanrednim okolnostima, kad nije moguće poštivati stroge propise o MDK. Ja sam za vrijeme rata bio zapovjednik Toksikološke službe GSS (Glavni Stožer Saniteta) i dobio sam među ostalim zadatak brinuti o opskrbi vodom naših postrojbi na bojišnici. Naravno da nitko nije spremao vodoopskrbne sustave za bojišnicu i tamo je u najvećem broju slučajeva voda bila zdravstveno neispravna za piće. U prvo vrijeme rata mi smo se morali pomiriti s tim da naši branitelji neće imati zdravstveno ispravnu vodu za piće i dopustili smo korištenje zdenaca, cisterni i drugih izvora sa zdravstveno neispravnom vodom za piće. Bilo je važno da imaju bilo kakvu vodu za piće i obavljanje osnovnih sanitarnih potreba. Naravno da smo obilazili bojišnicu i činili što smo mogli, posebno u nekoliko slučajeva otrovanja bakteriološki neispravnom vodom. Kasnije se stanje popravilo do prihvatljivih normi, ali u prvo vrijeme se nije moglo ustrajati na potpuno zdravstveno ispravnoj vodi. Tako će to biti i u budućnosti kod nesreća ili teških kriznih stanja. Smatra se da čovjek kroz kratak period može bez opasnosti koristiti zdravstveno neispravni zrak, vodu ili namirnice, kad naprosto nije moguće osigurati mu ono što propisi nalažu. S MDK treba uvijek biti oprezan i nastojati urediti uvjete na radnom mjestu tako da se koncentracije opasnih tvari kreću daleko ispod te granične vrijednosti. To diktiraju i nove uredbe i direktive EZ, pa je ključno pročišćavati zrak na radnom mjestu tako da nema ni potrebe mjeriti koncentracije opasne tvari u zraku. Iskustvo nam baš i nije blistavo budući su toksikolozi u prošlosti radili greške. Kad je prije pedesetak godina počelo korištenje vinilklorida za sintezu polivinil-klorida (PVC) svi su smatrali da je polazna sirovina posve neopasna. Kod nas u Kaštel Sućurcu je bila tvornica PVC tada pod imenom Jugovinil, a nitko nije znao ništa o stvarno opasnim svojstvima vinil-klorida. Smatralo se da je ta lako hlapljiva tekućina opasna jedino zbog svoje zapaljivosti i eksplozivnosti para u smjesi sa zrakom. MDK je iznosio 100 ppm, ali se nitko nije uzrujavao niti kad su koncentracije vjerojatno bile puno više. Radnicima se vinil-klorid jako sviđao, jer su ga mogli kod kuće koristiti npr. za čišćenje odjeće, a bilo je i težih prekršaja radne discipline zbog odnošenja kemikalije kući. Netko je shvatio kako se prilikom isparavanja vinil-klorida u posudi smanjuje temperatura zbog toga što je za rečeni proces potrebna energija. Najednom se pojavio recept za proizvodnju sladoleda. Jednostavno bi se pomiješalo vinil-klorid s mlijekom, jajima, šečerom i sokom od nekog voća poput jagoda te se intenzivno miješalo smjesu kuhačom. Vinil klorid bi se isparavao i hladio smjesu pretvarajući je u sladoled. Na kraju bi većina vinil-klorida isparila i moglo se lizati krasan domaći sladoled s ugodnim mirisom vinil-klorida. Dugo godina nakon početka proizvodnje PVC-a otkrilo se da je on karcinogen i mnogi radnici Jugovinila su oboljeli od karcinoma jetara. Nakon toga su svi postali pametni i MDK za vinilklorid u zraku je dramatično smanjen na 2 ppm. Bojimo se da u budućnosti ne bude sličnih iznenađenja.

VRSTE ŠTETNIH UČINAKA
Moglo bi se reći da ni toksikolozi nisu sigurni kako obaviti podjelu vrsta štetnih/korisnih učinaka kemikalija na žive organizme. Razlozi za to su brojni i možda nije loše krenuti od povijesti ili tradicije, kad je najvažnije mjesto u utvrđivanju opasnosti bila smrtnost ili smrtonosna (letalna) doza kod jednokratne izloženosti nekoj kemikaliji bez obzira što je zapravo bio uzrok smrti. Naravno da se i danas u obzir uzima taj način razvrstavanja, ali više nije jedini. Druga povijesna podjela je bila prema ciljanom organu neke kemikalije, pa smo imali nefrotoksične, neurotoksične, kardiotoksične, pneumotoksične i druge kemikalije. Ni taj način podjele se ne može isključiti. Naravno da se razvrstavalo kemikalije i prema mehanizmima djelovanja na staničnoj ili molekularnoj razini, što niti danas nije napušteno. Međutim, tijekom druge polovice 20. stoljeća pozornost se usmjerila na posebne štetne učinke 13

kemikalija, kakvi su npr. karcinogenost ili reproduktivni štetni učinci, pa se pomalo stvarala zbrka. Bez obzira što mislili pojedini toksikolozi, regulatorna toksikologija je uvela svoju podjelu, koju se naprosto od tada mora poštivati i na taj način će i ovdje biti iznošeni podaci. Prema direktivama EZ danas se podjela obavlja kako slijedi: Prema akutnoj otrovnosti: • vrlo otrovno T+ s R:26,27,28 • otrovno T s R:23, 24, 25 • štetno Xn s R:20, 21, 22 • Prema neletalnim neprolaznim štetnim učincima kod akutnog izlaganja • vrlo otrovno T+ s R:39/način izlaganja • otrovno T s R:39/način izlaganja • štetno Xn s R:68/način izlaganja • Prema teškim neletalnim učincima dugotrajnog izlaganja • otrovno T s R:48/način izlaganja • štetno Xn s R:48/način izlaganja • Prema nagrizajućim učincima • nagrizajuće C s R:35 • nagrizajuće C s R:34 • nadražujuće Xi s R:41 • nadražujuće Xi s R:36/37/38 • Prema učincima izazivanja preosjetljivosti • nadražujuće Xi s R:43 • štetno Xn s m R42 • štetno Xn s R42/43 Prema mutagenim učincima • Muta. kat. 1. ili muta. kat. 2 T, s R46 • Xn, Muta.kat.3 i R:40 Prema karcinogenim učincima • T, Karc. kat 1 ili karc. kat. 2 s R:45 ili R:49 • Xn, Karc. kat. 3 s R:40 Prema reproduktivnoj otrovnosti • T, Repro. kat. 1 ili repro. kat. 2 s R60 ili R61 • Xn, Repro. kat. 3 s R62 ili R:63 Prema štetnim učincima na okoliš • vrlo otrovno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:50/53 • otrovne za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:51/53 • štetno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi R:52/53

14

OPĆA ORGANSKA OTROVNOST
Značenje znakova opasnosti te oznaka upozorenja i obavijesti može se pogledati u privicima ove knjige, a mi ćemo se posvetiti svakoj od skupina opasnih tvari posebno. Pri tome će svi štetni učinci vezani uz akutnu i kroničnu otrovnost (neki kažu i organska otrovnost) biti svrstani u zajedničko razmatranje, jer je i postupak ispitivanja uvijek sličan. Najbolje se zapravo mogu ovi učinci kod svih načina unosa objasniti opisom tipičnog pokusa na životinjama. Za pokus se u pravilu uzima visoko srođeno leglo (sve bratići i sestrične) neke pokusne životinje i nakon pripremnog perioda prilagođavanja (npr. temperatura, vlažnost zraka, izmjena svijetla i tmine, ujednačena prehrana, itd.) životinje se podijele u skupine kojima će se davati različite doze određene kemikalije na određeni način (npr. gutanjem) te se formira kontrolna skupina. Prije početka pokusa životinje se moraju pregledati na opće zdravstveno stanje i pažljivo izvagati, a onda svaka životinja dobiva svoj karton za upisivanje podataka. Tijekom cijelog pokusa životinje se promatraju i pišu se u kartonima zabilješke, npr. o ponašanju, uzimanju hrane i vode te drugim mogućim pokazateljima djelovanja opasne kemikalije, koja se pak primjenjuje prema jasnom protokolu. Životinje koje očito pate moraju se eutanazirati i dati na razudbu kao i sve životinje koje uginu za vrijeme pokusa uz jasno bilježenje svega što je napravljeno. Na kraju pokusa sve životinje uključujući one iz kontrolne skupine se ubiju i podvrgnu detaljnoj razudbi. To uključuje pregled svih organa (makroskopski obzirom na izgled, težinu i druge činitelje), a nakon toga se obavljaju detaljne biokemijske, citološke, endokrinološke i druge analize, kako bi se mogla opaziti svaka promjena u organizmu izazvana primjenom kemikalija u pokusu. Temeljem rečenog donose se zaključci o posljedicama primjene kemikalije kao: • • • • • • • SMRT, PROLAZNI SPECIFIČNI ILI NESPECIFIČNI UČINCI (npr. depresija SŽS, methemoglobinemija, inhibicija acetil-kolinesteraze, itd.) OTROVNOST ZA POJEDINE ORGANE (npr. nefrotoksičnost, kardiotoksičnost, neurotoksičnost, itd.) NAGRIZAJUĆE DJELOVANJE (ne rade se pokusi na životinjama), NADRAŽIVANJE KOŽE I SLUZNICA, PREOSJETLJIVOST, DRUGI UČINCI.

Smrtnost je dakako prvo mjerilo na temelju kojeg se opasne kemikalije razvrstavaju, ali s praktičkog stanovišta važniji su dugotrajni učinci izlaganja. Zbog toga se njima posvećuje posebna pozornost, jer se mogu očekivati kod izlaganja ljudi na radnom mjestu ili čak u okolišu. Koji puta je teško obaviti razvrstavanje, kao npr. u konkretnom primjeru dolje: Rezultati ispitivanja akutne otrovnosti fungicida flukvikonazola način primjene vrsta spol LD50 (mg/kg) per os štakor m, ž 112 per os miš m 325 ž 180 dermalno štakor m 2679 ž 625 inhalacija štakor m, ž 0,754 mg/L

15

Ovi i drugi podaci u Hrvatskoj dolaze pred Povjerenstvo za opasne kemikalije (ranije za otrove) Ministarstva zdravstva i ono raspravlja kako tvar razvrstati. Gornji slučaj je izabran zbog razlika dobivenih u ispitivanju akutne otrovnosti na usta u dvije vrste pokusnih životinja. Prema pokusima na štakoru moglo bi se zaključiti da ova tvar spada u otrove i da dobiva znak opasnosti T te oznaku upozorenja R25, jer je granična koncentracija za otrove <200 mg/kg na usta. Rezultati ispitivanja na mišu pak u prosjeku za muške i ženske daju vrijednost >200 mg/kg i moglo bi se tvar razvrstati među štetne sa znakom Xn i oznakom upozorenja R22. Naravno, Povjerenstvo u pravilu primjenjuje strožija mjerila i ova tvar je razvrstana u otrove. U nekim slučajevima Povjerenstvo može bez obzira na vrijednosti LD50 zbog posebnih razloga biti vrlo strogo u razvrstavanju. Primjer je totalni herbicid parakvat, koji je prema tadašnjem službenom razvrstavanju bio otrov, koji je pravio teške probleme u praksi. Prije Domovinskog rata bilježena su relativno česta teška otrovanja seljaka s tom kemikalijom, a ishod je prečesto bio letalan zbog načina nakupljanja parakvata u plućima i njegovog mehanizma djelovanja. Donijeta je odluka o razvrstavanju među vrlo otrovne tvari sa znakom opasnosti T+ i odgovarajućim oznakama upozorenja. Na taj način je odmah stupila na snagu zabrana prodaje parakvata i njegovih pripravaka na malo u poljoapotekama. Nakon toga je prema mojem znanju zabilježeno samo jedno otrovanje tom tvari i to zbog toga što je poljoprivrednik prošvercao pripravak iz Republike Srpske. Možda još koja riječ u učincima nagrizanja i nadraživanja, koji se prema EZ posebno razvrstavaju, a toksikolozi su oduvijek smatrali kako se radi o otrovanju kad npr. netko popije čašu koncentrirane sumporne kiseline. Danas se na tom području uvode brojne ograde zbog zaštite životinja. Više se uopće ne smije ispitivati nagrizajuće djelovanje na životinjskom modelu, nego se na temelju pH pripravka utvrđuje hoće li dobiti oznaku nagrizajuće. Ako je pH niži od 2 ili viši od 11 automatski se dodjeljuje znak opasnosti C i oznaka upozorenja R35.

Nagrizajuće djelovanje

Nadražujuće djelovanje

Uništavanje svih slojeva kože i prodiranje kemikalije do tkiva označava se kao nagrizanje, a nadraživanje je slučaj kad dolazi samo do oštećenja gornjeg sloja kože mrtvih epitelnih stanica. Za nadražujuće djelovanje na koži, dišnim putovima ili sluznici očiju danas se još uvijek obavljaju pokusi na prikladnim životinjama, ali čini se da bi u budućnosti takvi pokusi mogli biti zabranjeni ili dopušteni uz velika ograničenja. To se posebno opaža u kozmetičkog industriji, gdje se postupno uvode zabrane istraživanja na životinjama, posebno u kontroli kvalitete pripravaka. Naravno da nagrizajuće djelovanje na kožu ili bilo koju sluznicu može dovesti do teških posljedica. Kad se radi o takvim plinovima može se uvijek očekivati smrt zbog edema pluća, ali nisu ni učinci nadraživanja bezazleni. Oni u pravilu vode u infekcije oštećenog tkiva te pojavu dermatoza i keratoza na koži ili teških oštećenja npr. oka ili pluća. Zbog toga im se posvećuje posebna pozornost. U ovu skupinu učinaka spadaju još

16

dva, tj. češće spominjano izazivanje preosjetljivosti (senzibilizirajuće djelovanje) ili neosjetljivosti (tolerancija). Na prvi pogled izazivanje preosjetljivosti predstavlja veći problem i češće se o njemu piše. Ne radi se o alergogenosti zbog sasvim drugačijih mehanizama djelovanja i ne smije se ta dva pojma brkati. Preosjetljivost je osobina organizma stečena dužim ili kraćim izlaganjem nekoj kemikaliji. Kemikalije kod kojih se događa preosjetljivost kože dobivaju znak opasnosti Xi i oznaku upozorenja R43, a u slučaju izazivanja preosjetljivosti dišnih putova takve tvari dobivaju znak opasnosti Xn i oznaku upozorenja R42. Kao dobar primjer navodim kožnu preosjetljivost na ione nikla. Istraživanja na samom kraju 20. stoljeća pokazala su kako je 10% europskih žena u većoj ili manjoj mjeri preosjetljivo na nikal, najčešće iz različitog nakita. Lijepi vrat na ovoj slici pokazuje preosjetljivost na ogrlicu izrađenu iz lošeg materijala s visokim sadržajem nikla. Komisija EZ je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća objavila jednu posebnu direktivu o maksimalno dopuštenom ispiranju nikla iz različitih nakita (mg/tjedan/cm2 kože), s sav nakit sa značajnijim ispiranjem od maksimalno dopuštenog morao se povući s tržišta. Početkom 21. stoljeća pojavili su se podaci o kovanici eura koja sadrži prevelike količine nikla i predstavlja opasnost posebno za blagajnice. Zašto je kod europskih žena došlo do povećane učestalosti preosjetljivosti na nikal nije sigurno, ali neki to povezuju s nehrđajućim posuđem, koje se koristi već nekoliko desetljeća u europskim državama. Krajem osamdesetih prošlog stoljeća jednom direktivom je točno propisano koliko se nikla smije isprati iz takvog posuđa u 3% octenu kiselinu i neispravno posuđe je tada povućeno s tržišta EZ. Naravno da su ga proizvođači tada stavili na tržište zemalja srednje Europe uključujući Hrvatsku. Danas se i u Hrvatskoj ispitivanje ispiranja nikla iz nehrđajućeg posuđa smatra obveznom analizom kod uvoza takvih predmeta u našu zemlju. Suprotan učinak od izazivanja preosjetljivosti jest javljanje neosjetljivosti (tolerancije) na neku kemikaliju. Javlja se također kod dugotrajne izloženosti, kad se naprosto gase alarmi tijela na izloženost. Ja sam osobno neosjetljiv na suzavac, vjerojatno zbog dugog iskustva s početkom još iz mojih prvih studentskih demonstracija početkom 1966. godine. Neosjetljivost je svakako zabrinjavajući učinak, jer se ne javlja signal izlaganja nadražujućoj kemikaliji i štete za žrtvu onda mogu biti u konačnici vrlo visoke.

MUTAGENOST I KARCINOGENOST
Većina ljudi misli da su mutagenost i karcinogenost pojmovi nastali u drugoj polovici 20. stoljeća, kad se uočila njihova povezanost s izlaganjem kemikalijama. Za mutagenost bi se to čak moglo i reći, jer se mehanizam te pojave shvatilo tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ali karcinogenost je davno poznata i znalo se već krajem 18. stoljeća da kemikalije mogu utjecati na pojavu raka. Čak je pojava opisana kod radnika, koji su obavljali poslove s katranom kamenog ugljena i obolijevali češće nego drugi građani od raka mokraćnog mjehura. U pravilu proces karcinogenosti počinje s mutacijom, tj. kemijskom promjenom strukture DNK molekule u nekoj ili nekim stanicama. Mutacija s kemikalijama događa se na taj način da se kemikalija veže na neku od osnovnih podjedinica DKN molekule, tj. na neki od nukleozida. 17

Veza se može ostvariti zbog toga što je kemikalija jako reaktivna poput npr. diazometana ili formaldehida ili zato što organizam svojim metabolizmom aktivira inače neaktivnu molekulu, poput npr. prevođenja benzena u epoksid. Onog časa kad se takva kemikalija veže na neki nukleozid DNK nastupila je mutacija, jer se DNK molekula toliko promijenila da više nije normalna niti je karakteristična za organizam u kojem se dogodila mutacija. Inače DNK molekula je genetsko nasljeđe i mora biti upravo takva kakva je naslijeđena, jer u suprotnom ne obavlja svoje brojne funkcije (npr. upravljanje sintezom proteina). Tim događajem stanica s pokvarenom DNK molekulom postaje stranac u organizmu, ako se greška ne popravi. Kao što se naprijed vidi, postoje tri skupine mutagenih kemikalija. Muta. kat. 1. su one kemikalije za koje je kod ljudi dokazano da mogu izazvati mutaciju i nose oznaku upozorenja R46. Gotovo da nema takvih kemikalija kod kojih je sigurno dokazano da mogu izazvati mutaciju u čovjeka, a obično se zaključuje posredno da imaju to svojstvo, kao npr. kod benzena koji je također karcinogen kategorije 1. Puno je više kemikalija za koje je dokazano da mogu izazvati mutaciju u pokusnih životinja i one se označavaju kao mutageni kategorije 2. Obzirom na činjenicu da mutacija ne vodi izravno karcinogenosti onda se takve kemikalije označavaju s oznakom upozorenja R40 i vjerojatno nikad neće dovesti do karcinoma. Konačno, postoje kemikalije kod kojih je dokazano samo u epruveti da bi mogle izazvati mutaciju i one se smatraju mutagenima skupine 3. Ako je mutagena skupine 2. mnogo onda je ovih trećih neizmjerno više i oni nose oznaku upozorenja R68. Mutacija općenito nije neprolazna. Ona se može ispraviti, jer organizam sadrži brojne mehanizme za popravljanje pogrešaka (npr. reparatorne enzime koji izrežu pokvareni nukleozid, a na njegovo mjesto dođe onaj ispravni). Živo biće može živjeti jako dugo s mutiranim DNK molekulama u nekim stanicama a da se ništa loše ne dogodi. Mutacija u apsolutnoj većini slučajeva ne vodi u karcinogenost i to treba dobro zapamtiti. Samo kao primjer može se reći da već izlaganje sunčevim zrakama može izazvati mutacije određenih DNK molekula u nekim stanicama kože, ali to ne znači da će svatko tko je izgorio na suncu oboljeti od melanoma. Samo mali broj nesretnika će dobiti taj zločudni tumor. Karcinogeneza je vrlo složen i dugotrajan proces, kad stanice s mutiranim DNK podivljaju i započnu svoj vlastiti razvoj, prvo kao benigni tumor i onda se diferenciraju u pravi karcinom. NEOPLASTIČNE PROMJENE RAZVOJ TUMORA KEMIJSKI KARCINOGEN METABOLIČKA AKTIVACIJA TEMELJNI KARCINOGEN DNK PROMJENJENI RECEPTOR EKSPRESIJA Dakle, proces počinje naprijed raspravljanom mutacijom. Onda zbog nekog vanjskog ili unutarnjeg činitelja (može biti i neka kemikalija) počne ekspresija. Stanica se počne dijeliti i nastaje benigni tumor. Čovjek s benignim tumorom može proživjeti dug vijek i umrijeti od starosti ili zbog neke nesreće ako ne dođe do diferencijacije tumora. Ta diferencijacija se opet događa utjecajem različitih nama često nepoznatih činitelja, kako će biti pokazano kasnije s primjerom. Onog časa kad dođe do diferencijacije može se reći da je proces karcinogeneze završio i da više nema povratka natrag. U procesu karcinogeneze bitno je nekoliko stvari: 18 TUMORSKA STANICA RAZVOJ DIFERENCIRANI TUMOR PROGRESIJA NEDIFERENCIRANI KARCINOM

itd. od onih tipičnih valunga do gubitka libida. Međutim. Tumačenje je vrlo jednostavno. Smatra se da treba proći dvadesetak godina od početka izlaganja do pojave karcinoma. nitko nije obolio od raka unatoč visokoj dozi dioksina. To je važan ženski spolni hormon. dob. Godine 1974. a kroz to vrijeme stradalnik ne osjeća nikakve posljedice svog izlaganja kemikaliji. Uz to što im je LD50 kod ljudi iznosio samo 50 μg/kg znalo se da su mutageni. došlo je do eksplozije kotla u tvornici za sintezu trikorfenola odmah pokraj naselja Seveso u Italiji sa nekih 1. koja je ostavila velikog traga u Europi. genetske varijacije. U prvi čas nitko nije shvaćao veličinu katastrofe dok nisu počele ugibati krave i dok djeca nisu dobila klorakne (sive male aknice koje ne prolaze godinama i često se inficiraju). Što je izlaganje karcinogenoj kemikaliji duže to je rezultat sigurniji da će sve završiti s pravim karcinomom. ali su sve do danas ostali pod stalnom kontrolom.• • • Biološki učinak kemikalija je trajan. Jedna visoka doza dioksina mogla je izazvati različite akutne i kronične učinke. koje su uputile na akutno otrovanje organoklornim tvarima. koji se sintetizira u ženinom organizmu sve dok žena ne uđe u menopauzu. Obično mudri liječnici šalju žene na onkologiju da ispitaju receptorski status dojke i ako je on nepovoljan neće preporučiti ženi uzimanje estradiola. Najbolji primjer rečenome su posljedice Seveso katastrofe. interakcije s egzogenim i endogenim činiteljima. koji može trajati i duže kao npr. 19 . kumulativan i odgođen Višekratno doziranje je u pravilu učinkovitije nego jednokratno u istoj ukupno primijenjenoj dozi. itd. Nastala je velika panika i svi su mještani iseljeni u posebne kampove te stavljeni na promatranje. Da je višekratno izlaganje izrazito malim dozama opasnije nego jednokratno izlaganje nekoj visokoj dozi također je snažno vezano uz proces karcinogeneze. a posebno reproduktivni. Produkti iz reakcionog kotla su se istaložili u smjeru vjetra dijelom na naselje a dijelom na obližnja polja. koju su primili kod navedene nesreće. Pametni su odmah shvatili da je moralo doći do kontaminacije polikloriranim dibenzo-dioksinima već tada poznatim kao strašim otrovima. ali nije bila dovoljna za proces karcinogeneze u stanovnika. Nađeni su različiti poremećaji u ljudi iz Sevesa. Kasnije su se raselili. Treći problem je u tome što ne znamo koji činitelj može i hoće potaknuti proces karcinogeneze u njegovim različitim fazama. karcinogeni. Kao primjer neka posluži estradiol. Naravno da su s nedostatkom estradiola povezane i brojne druge poteškoće.800 stanovnika. jer estradiol može biti onaj okidač koji će potaknuti diferenciranje tumora dojke. Mutacija se može popraviti. To pokazuje razinu našeg neznanja na ovom i drugim područjima. spol. Ono što je također loše je činjenica da se karcinom pojavljuje dugo vremena nakon što je došlo do mutacija. Zar u modernim vremenima ima išta lakše nego ženi dati estradiol kao lijek u ovom ili onom obliku? Nije problem dati ženi lijek. reproduktivno otrovni. Problem kumulativnosti se veže uz dužinu izlaganja.. način ulaska otrova u organizam. ali kad se počeo stvarati benigni tumor on se više ne može preobraziti u normalne stanice. ali je pitanje kakve će on štete učiniti.000 ili više manjih doza smatra se da bi se neminovno javio karcinom u mnogih građana. Sasvim sigurno se ubrzava osteoporoza i na taj se način žena izlaže rizicima loma kostiju. Radi se o sporom i podmuklom procesu. Na pojavu tumora utječe velik broj činitelja (vrsta. kod izlaganju azbestu kad se tumor može pojavit više od 30 godina nakon izlaganja. Da je ta doza bila podijeljena u 10. Tada prestaje sinteza estradiola i mnoge žene imaju brojne poteškoće zbog toga.) Već naprijed je rečeno da nema oporavka kad je jednom počeo proces karcinogeneze. itd.

Dobro je što je tako i trebamo se čuvati. Međutim. postoji golem broj kemikalija svrstanih u karcinogene skupine 3. Naš benzin još uvijek zna sadržavati do 6% benzena. Tipičan predstavnik takvih tvari je benzen. Karcinogen kategorije 1. TVAR 4-aminobifenil i soli arsenov pentoksid arsenov trioksid benzen>0. kojeg EZ dopušta u benzinu za maloprodaju do 1%. HZT je vodio velike bitke s naftnim kompanijama i tek 2007. Uobičajeno je 20 . Nemojte paničariti kad netko kaže da radite s karcinogenom kemikalijom dok ne provjerite u koju skupinu opasnosti spada. tj. jednako kao što se ne upozoravaju stanovnici u blizini takvih benzinskih postaja. tada mjesto prodaje mora biti jasno obilježeno svim znakovima opasnosti uključujući mrtvačku glavu s prekriženim kostima te oznakama upozorenja poput R45.Opet je važno reći da svaki karcinogen nije jednako opasan. Nema nikakvog dokaza da bi takva kemikalija mogla izazvati rak u pokusnih životinja. jer nikad se ne zna hoće li se za neku od njih dokazati da je možda karcinogen skupine 1. koji je naš pratitelj u brojnim proizvodima. Skupina 2. godine je uspio ishoditi da se u dokumentaciji takvih kemikalija piše prava istina o njihovim opasnostima. Stručnjaci dijele karcinogene u tri skupine.1% benzena i da se oni ne smiju naći u maloprodaji. Evo izvatka iz liste karcinogena te skupine. Konačno. a kamo li u čovjeka. Iznimka je benzen kao važan sastojak nafte i benzina. ali nigdje na benzinskim postajama nema upozorenja na njegove velike opasnosti. ali ih ipak popisujemo i dajemo iz znak opasnosti Xn te oznaku upozorenja R40. je onaj kod kojeg je sasvim sigurno dokazano da može izazvati rak u čovjeka. To je dobro prvenstveno zbog zaštite zdravlja radnika na benzinskim postajama. ali ni za jednu od njih nije dokazano da može izazvati rak u čovjeka nego samo u nekih pokusnih životinja. Svejedno smo oprezni prema njima i one nose također znak opasnosti T i oznaku upozorenja R45 ili R49. Tako npr. da može izazvati rak. karcinogena obuhvaća značajno više tvari. KARCINOGENI SKUPINE I. INA danas realno u svojim Sigurnosno-tehničkim listovima (STL) obavješćuje kupce o karcinogenosti svojeg benzina.1% benzidin i soli cinkov kromat diniklov trioksid kalijev kromat katrani kamenog ugljena klorodimetil eter klorometil eter kromov trioksid 2-naftilamin i soli naftni derivati koji sadrže benzen niklov monoksid niklov sulfid vinil klorid CAS BROJ 92-67-1 1303-28-2 1327-53-3 71-43-2 92-87-5 1314-06-3 107-30-2 542-88-1 1333-82-0 91-59-8 1213-99-1 16812-54-7 75-01-4 Kod tih tvari i njihovih derivata (npr. Zadnjih desetak godina jest uvedena samoposluga i svaki kupac može koristiti rukavice za jednokratnu uporabu. ali nije dobro što se kupci ne upozoravaju na opasnosti. EZ smatra da su karcinogeni svi proizvodi koji sadrže više od 0. brojni naftni derivati) sigurno je dokazano da mogu izazvati rak u čovjeka.

-na drugi način. stoljeća. Sjećam se jednog boravka u Otavi 1996. To se događa i onima koji bi trebali nadzirati korištenje kemikalija. EZ i SAD bile su protiv proširivanja obveza proizvođača kemikalija na ispitivanje takvih učinaka kakvi su 21 . Danas je nezamisliva analiza DNK bez reagensa pod nazivom etidijumbromid. ali čak i znanstvenici luduju. gdje sam ja bio jedan od predstavnika Hrvatske. stoljeća tim se učincima daje sve veća važnost. Danas se smatra kako se štetni učinci mogu javiti kod: -oplodnje. Treba reći da se ovim učincima nije pridavala važnost sve do pred sam kraj 20. kao npr. karcinogena i nosi oznaku R40. Nije trebalo dugo čekati da neka druga inspektorica proglasi diklormetan karcinogenom i zatraži posebne mjere u tvrtki koja ga koristi u malim količinama. Najteže podnošljivi su vjerojatno učinci na spolnost uz promjene potencije odnosno libida. Da bi stvar bila smješnija. pa npr. REPRODUKTIVNO TOKSIČNI UČINCI Utjecaj opasnih kemikalija na reprodukciju počeo se izučavati detaljnije tek u drugoj polovici dvadesetog stoljeća iako su već ranije mudri ljudi govorili o tome da bi kemikalije mogle štetno djelovati na taj važni proces. Utjecaj na plodnost može se dogoditi na više načina. a opet se ljudi boje.1% kad joj možda ostaje svojstvo štetnosti ako se udiše ili proguta. -razvoja ploda. mutagena. a također mu se dodjeljuje oznaka upozorenja R68. U čistom stanju je to vrlo jaki otrov. što sve vodi smanjenju plodnosti. Zbog loših propisa iz područja zaštite okoliša nije se mislilo na važnost razvrstavanja karcinogena u skupine i njihovi inspektori izjednačavaju sve takve kemikalije bez obzira u koju skupinu karcinogena spadale. jer one koriste perkloretilen za čišćenje rublja. Već godinama vodim bitku s nadležnim ministarstvom da se konačno propisi poprave. -potomaka jedne ili više generacija. Poduka je da treba razmisliti prije nego se govori o opasnostima neke kemikalije. Kod muškaraca je najčešći defekt u smanjenoj pokretljivosti sermatozoida. ali najčešće sve kreće od promjena u sintezi spolnih hormona. jer inspektori rade neopisive gluposti na terenu. Praktički ništa. a posebno na to imaju utjecaja spojevi olova. Moglo bi se reći da je to ludost. Tako su u zadnje vrijeme počeli natjeravati kemijske čistionice na izradu interventnih planova. Zapravo ta oznaka je sasvim beznačajna i zbog nje se kemikalija svrstava u skupinu 3. pa se netko od inspektora sjetio kako prema čistionicama treba primijeniti posebne mjere prisile. Vremenom su se saznanja širila i na početku 21. netko je davno među znanstvenicima proširio vijest da je kemikalija karcinogena iako to ona nije. inspektorima. u slučaju impotencije oplođivanje gotovo da nije moguće. na sastanku UN o sigurnosti kemikalija. koriste je u koncentracijama od 0. pa se ljudi boje s njom raditi. Velika pozornost je bila posvećena endokrinim poremećajima uzrokovanima kemikalijama.da ljude na spomen o karcinogenosti uhvati strah. Međutim. Kod žena se mogu događati teški poremećaji menstrualnog ciklusa i zrenja jajne stanice. Ta kemikalija je razvrstana u skupinu 3.

itd. Rezultati su bili katastrofalni. Strada li neka od toliko važnih stanica u stvaranju novog čovjeka može doći do teških poremećaja kakvi su se dogodili u Europi i Vijetnamu zbog utjecaja posebnih kemikalija. Najvažniji događaj na području reproduktivne toksikologije predstavljala je talidomidska katastrofa. Ona se dogodila sedamdesetih godina prošlog stoljeća s lijekom talidomid. a tijekom trudnoće se mogu oslobađati i prelaziti u plod. Međutim. Činjenica je da od jedne oplođene jajne stanice čovjek nastaje u brojnim procesima diobe stanica. njihove diferencijacije u organe. ako puši pušiti će i plod. Vrlo brzo se saznalo da to nije jedini slučaj teratogenosti kemikalija. jer nije dovoljno budućoj majci zabraniti rad s opasnim kemikalijama. Problem je naravno kako izbjeći teratogeno djelovanje kemikalija. pa mu se uporaba još znatno proširila. Kasnije je na tom području rađeno izrazito mnogo i broj teratogenih ili sumnjivih kemikalija se stalno povećavao. koji predstavljaju globalni problem onečišćenja okoliša. a impotentan muškarac ne može biti mucho». glavni potrošači pesticida iz Južne Amerike vrlo su ustrajno tražili takva ispitivanja. Jedan od njihovih predstavnika je u času iskrenosti rekao približno slijedeće: «Kod nas muškarac mora biti mucho. ali zaključeno je da se mora istraživati utjecaj kemikalija na endokrine funkcije. jer inače nije vrijedan ničije pažnje. gdje su se opažala brojne teške štetne posljedice defolijanata. kako se na takvim skupovima odlučuje. pa danas mnogi govore o talidomidskoj generaciji. Radilo se o triklorfenoksi-octenoj kiselini ili nekim njezinim šaržama bogatima dioksinima («orange agent»). Njegovo stavljanje na tržište kao analgetika (protiv bolova) pozdravljeno je od zdravstvenih stručnjaka. Činjenica je da danas poznajemo brojne kemikalije koje se skladište u organizmu. za istraživanje libida štakorica. npr. Poseban problem kemikalije predstavljaju u prva tri mjeseca života ploda. jer praktički nije izazivao nikakve nuspojave. Djeca su se rađala bez udova ili sa zakržljalim udovima. Činjenica je da posteljica ne predstavlja učinkovitu barijeru za prelazak kemikalija iz krvi majke u krvotok ploda i da će sve što uzima majka dobivati njezin plod. 22 . Takva je situacija npr.spolna potencija tvrdeći da će to poskupjeti ispitivanja kemikalija. Onda je otkriveno da je taj lijek jako dobar antiemetik (protiv mučnine i povraćanja). s dioksinima. Izgleda da je daleko gora situacija bila u Vijetnamu. Danas je istraživanje teratogenosti nezaobilazno za svaku novu kemikaliju ili kemikaliju koja dolazi na tržište u velikim količinama. Jasno je da se one skladište i u mastima žena. a opaženi su prekasno kad se rodilo izrazito mnogo defektne djece. koje su Amerikanci primjenjivali za uništavanje lišća drveća u prašumama radi sprječavanja dostave oružja vijetnamskim borcima. Najgore je to što su ga liječnici počeli nekritički propisivati trudnicama u prva tri mjeseca trudnoće kako bi suzbili tako uobičajene mučnine i povraćanje. Ne znam je li to prevagnulo u donošenju konsenzusa. za razliku od tada uobičajenog Aspirina (acetilsalicilna kiselina). a teško je naći i prikladne modele npr. u tjelesnim mastima. itd. Ove katastrofe su potresle svijet i tek tada su komentatori shvatili kako je plod u maternici zapravo nezaštićen od kemikalija uključujući lijekove. Ako majka pije biti će i plod pijan.

Međutim. Uzbuna je počela radom u kojem se pokazuje da neke tvari mogu biti endokrini disruptori. kao npr. Treći problem reproduktivne otrovnosti jesu štetni učinci na potomcima. Kasnije su ti rezultati bili potvrđivani i opovrgavani. Od drugih učinaka treba svakako spomenuti danas sasvim hipotetski događaj kakav je promjena vrste. Mogli su se čak križati. unuci i praunuci). Učinci na potomstvo prve ili druge generacije. ali se pri tome zaboravlja da je i čovjek još uvijek dio tog okoliša na stotine načina i ako je nešto toksično za kišne gliste mora biti opasno i za čovjeka. a sinovima će trnuti zubi». prekomjernom debljanju. Prije nekoliko godina objavljeno je znanstveno priopćenje o mišu iz Sevesa. pisma: «Očevi su zobali zeleno grožđe. ali na drugima se kasni za stvarnošću. život se na opustošeno područje vraćao. EZ 23 . su brojni. Izravno prevedeno zaista se kod ekotoksikologije radi o otrovnosti kemikalija za različite dijelove okoliša. Pokazalo se da atrazin može kod punoglavaca spriječiti razvoj žabaca. Ekotoksikologija je jedna od najnovijih grana toksikologije i imala je na nekim područjima vrlo brz razvoj. Isto se odnosi i na toliko dobro pokretni zrak. koji je na kraju krajeva također živo biće i na vrhu je hranidbenom lanca. itd. Uostalom. problemima u učenju. EKOTOKSIČNOST S moje točke gledišta pojam ekotoksikologija se prilično krivo shvaća. baš prema onoj iz Sv. Najčešće se ogledaju u poremećajima ponašanja u djece. kako za žabe tako i druge vodozemce ili ribe. Mudri ljudi su shvatili kako je voda ključni medij preko kojeg se šire nečistoće i o kojem ovise praktički sva živa bića. godine nisam uspio uvjeriti čak niti moje istomišljenike da bi se u zaštiti okoliša puno više moglo učiniti kad bi ljudi shvatili da primarno štite sebe brinući se za svoj okoliš. a govori se o mogućim učincima i na treću generaciju. koje ne mogu miješanjem dobiti plodno potomstvo.O tome dovoljno govori Vijetnamska katastrofa s rađanjem defektne djece i kasnijim štetama kod normalno rođenih potomaka. koji se pretvore u hermafrodite. nisu isključeni ni teški učinci poput pojave karcinoma negdje u dvadesetim godinama života čovjeka. Unatoč tome što se nakon teške nesreće u Sevesu iskorijenilo sav život na širem području i sve što se moglo uključujući tlo spalilo radi uništavanja dioksina. ali već i naznake te rezultati pokusa na životinjama pokazuju da problem može biti izrazito ozbiljan. kao što se krivo shvaća pojam zaštita okoliša. najveće štete su do sada bilježene upravo na vodenim organizmima. Još jedan štetan učinaka nađen istina samo kod vodozemaca pobuđuje pozornost stručnjaka. zaostajanju u rastu. Teoretski je moguće da dođe do takvih promjena. Kasnije vijest nije potvrđena. ali je pitanje može li se na taj način razviti nova vrsta čovjeka. Iako se dugo bavim aktivno zaštitom okoliša i sudjelovao sam u osnivanju jednog od društava još 1990. Zbog toga se REACH uredbom predlaže ispitivanje štetnih učinaka kemikalija na tri generacije potomaka (djeca. ali ima puno razloga da se na vodu obratila posebna pozornost. ali ostaju visjeti kao još jedna prijetnja živim bićima od pretjerane izloženosti kemikalijama. ali ostala je teoretska mogućnost da kemikalije izazovu takve promjene. široko korišteni herbicid atrazin. ali potomak je bio bastard slično kao što se kod bliskih rođaka konja i magarca govori o različitim vrstama. ali on je bio tek rođak normalnom mišu. Nema dovoljno podataka za širu uzbunu. Skupina istraživača je prema prvim vijestima otkrila novu životinjsku vrstu vrlo sličnu običnom poljskom mišu.

kukce (pretežno pčele).). a da nismo dobili ni obavijest o tom događaju a kamo li propisana rješenja o prestanku našeg mandata. Naš neposredni razlog bio je u prijetnji potpunog izumiranja supova na Kvarneru. a nije bilo ni novca potrebnog za nužne poslove (prikupljanje stradalih životinja. Pri tome je sigurnost vjerojatnost da ćemo proći bez posljedica. 24 .je propisala brojne testove ispitivanja toksičnosti za vodene organizme. Međutim. Ono je doživjelo potpuni neuspjeh u svom radu i nije uspjelo zaštititi čak ni supove. posebno zato što su te životinje i onako već izgubile ono najvažnije što imaju. Jedan od članova Povjerenstva je napravio literaturni pregled s čijim sam rezultatima ja bio zgrožen. Trend je da se na tom poslu napravi što je moguće više. Tek se možemo nadati da bi se stanje u budućnosti moglo popraviti. uništavanje živih vrsta se ne događa zbog opće ljudske zloće nego isključivo stradanja nastaju stvarno kao kolateralne štete primjene kemikalija iz drugih razloga (npr. a kao modeli još služe pastrve. Istina je da me najviše uznemirilo namjerno ubijanje životinja u zoološkim vrtovima tako rašireno u svijetu i kod nas. ako nismo zbog toga ugroženi zdravljem ili životom odnosno ako nije ugrožen okoliš. Također se u registracijskoj dokumentaciji javljaju sve više ispitivanja otrovnosti za ptice (najčešće divlje patke). a najbolji pokazatelj njegove čistoće su organizmi koji u njemu žive. Početkom 21. a rizik je pak vjerojatnost da ćemo stradati. Razloga za osnivanje povjerenstva bilo je zaista napretek. veterinarski instituti. njihov transport. Nešto su skromnija postignuća na ispitivanju otrovnosti za druge organizme iz okoliša.). a to je sloboda. Za kraj treba ipak dati priču o kolateralnim žrtvama ljudske primjene kemikalija u prirodi. Međutim. gliste. stoljeća izabran sam za predsjednika Povjerenstva za sprječavanje ilegalnog korištenja otrova u prirodi pri ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša. Tlo je majka života i izrazito ga je važno očuvati čistim i zdravim. RIZIK I SIGURNOST Do sada je bilo jako puno riječi o raznim opasnim učincima svakakvih kemikalija. ali nekih od njih se ne bojimo. a jedan od razloga za to je neumjerena primjena kemikalija na svakom mogućem mjestu. itd. zaštita bilja. Nas zapravo zanimaju rizici da ćemo stradati mi ili netko drugi iz našeg okoliša. a rizik da je ništica ili blizu toga. kamenice. Bilo je stotine prepreka i praktički nitko s nama nije htio surađivati (brojne inspekcije. brojne analize njihova tkiva. lovci. gljive i druge organizme. U jednom času smo ukinuti. itd. Nema osjećaja među važnim ljudima da je dragocjen svaki živi organizam iz našeg okoliša. štakore i miševe) te druga živa bića (npr. uništavanje prenosnika zaraznih bolesti. biljke). a željeli bi što veću sigurnost u budućem životu.). posebno u isključivanju posebno opasnih pesticida. opasnost neke kemikalije ne mora nas brinuti. Mi znamo da postoje brojne opasnosti oko nas diljem naše zemlje i svemira. različite alge pa i bakterije. Željeli bi da je sigurnost za nas i okoliš negdje što bliže 100%. Tim istim činjenicama se vode danas svjetski stručnjaci u odobravanju registracije kemikalija za tržište. itd. Zbog sve većih šteta u okolišu danas takva istraživanja postaju nezaobilazna u postupcima registracije kemikalija. Taj trend preporučivanja uporabe kemikalija koje nisu ekotoksične ili su tek slabo ekotoksične jedini je način umanjivanja šteta u našem okolišu. Ako se već ne može spriječiti divlja svinja da jede travu tretiranu herbicidima onda treba paziti kakve se herbicide stavlja na tržište. pa čak i onaj dosadni komarac krvopija. No da se vratim naprijed spomenutom Povjerenstvu. nepažljivo ispuštanje tvorničkih efluenata. ali dobivali smo tih godina stalno vijesti o stradavanju svakakvih životinja uključujući i pse. I svjetska literatura govori o ubrzanom izumiranju brojnih živih vrsta. Iako nisu službeno uvršteni u EZ direktive javljaju se testovi ispitivanja otrovnosti za takve organizme. Danas se rutinski na brojnim mjestima uključujući hrvatske laboratorije obavljaju pokusu na vodenbuhi. jer udar meteor bi nas razmrskao na sitne komadiće. kopnene sisavce (npr. Prvenstveno se misli na bakterije tla. ali stvari se polako kreću. Jasno je da bi pogodak meteora u naše dragocjeno tijelo značio i našu trenutnu smrt.

To bi svakako željeli postići u budućem životu u odnosu na učinke bilo koje opasne kemikalije. 25 .Međutim. Znači da moramo sve činiti da smanjimo unos bilo kakve opasne kemikalije u naš organizam ili okoliš i u tom je mudrost postupanja s kemikalijama. ali više nismo sigurni da je to moguće. Takav događaj je praktično nevjerojatan i mi možemo reći kako je rizik od našeg stradavanja zbog udara meteora jednak ništici. Neka kemikalija ima nevjerojatno opasna svojstva i neka su samo male količine dovoljne da nam naškode. mi se udara meteora ne bojimo i šećemo slobodno pod našim nebom. ali ja se neću bojati ili uzrujavati ako ne vidim nikakvu opasnost njezina unosa u moj organizam. Samo se otvara pitanje je li to i u kolikoj mjeri moguće u našem današnjem svijetu. Najvažnije je zapravo ne izlagati se opasnim kemikalijama i u tome je sva mudrost.

Zapravo većina građana uopće ne razmišlja o kućnim kemikalijama i shvati da postoje u njihovom domaćinstvu kad se dogodi neka nesreća. kod prljavih kućnih poslova s kemikalijama koristiti barem nužna sredstva osobne zaštite. ali on nas podučava da nikad nije dovoljno brige za mlade. Svaka njegovana i pametna žena će npr. Onda je začuo vrisak i zvuk razbijanja staklenog predmeta. Međutim. pogotovo kad se njihovi stariji ukućani nemarno ponašaju prema kemikalijama. Na podu je odmah opazio razbijenu bočicu svoje kolonjske vode za korištenje nakon brijanja. Odmah je shvatio da se njegov unuk preko kade popeo na stroj za pranje rublja i otvorio viseći ormarić da bi ga proučio. Uopće nije važno zašto mu se dopalo prijateljevo kozmetičko sredstvo za dezinfekciju i odoriranje kože nakon brijanja i nešto od toga je popio. Koji put vam zaludu sve mjere opreza. Sve mora biti apsolutno čisto i sterilno te pokazivati da se domaćini brinu za svoje obiteljsko gnijezdo kako bi izgledalo privlačno ne samo njima 26 . Nije morao provaljivati vrata. U kući je ostavio tek nužna ženina sredstva za održavanje kuhinje i kupaonice te naravno kozmetiku. Taj puta je unuk zaključao vrata kupaonice i prijatelj je mirno čekao njegov povratak u dnevni boravak radi nastavka neke započete igre. Mene osobno brine sigurnost djece u kući. a stručnjak za biocide. a iznad stroja za pranje rublja se kočio otvoren viseći ormarić pun ženine kozmetike i nešto malo prijateljeve. pa je jurnuo panično prema kupaonici. Većina građana i ne smatra kućne kemikalije bilo kakvim problemom. jer očito slijedimo Ameriku i zapadnu Europu. unuk je rastao izrazito brzo i rano je postao svjestan svoje osobnosti. Mislim da se u našim krajevima pretjeruje s uporabom kućnih kemikalija. Prijatelj me odmah nazvao oklijevajući u odluci treba li unuka voditi na ispiranje želuca ili ne. ali je sve izmjestio na nedostupna mjesta svom unuku. a oni u dobi do neke četiri godine nisu u stanju shvatiti opasnosti. a u pravu su ako se njima koriste na propisani način. pa se odsudni događaj zbio u kupaonici kad je unuk imao 4 godine. Slučaj je završio bez ikakvih posljedica. Dok je dijete još ležalo u kolijevci obavio je ozbiljni preraspored opasnih kemikalija u svom stanu.2. Prijatelj ga je naravno smirio pokušavajući shvatiti što se zapravo dogodilo. jer ništa se naročito neće dogoditi osim možda malo unukova pijanstva. U zadnje vrijeme se javljaju zloguki proroci. posebno među mlađim generacijama. a budale Bog čuva. Međutim. koji dokazuju da je zaista u kući najgore. kad mladi čovjek žarko teži istraživanju svijeta oko sebe. KOD KUĆE JE NAJGORE Tako je pisao veliki Ephraim Kishon u istoimenoj knjizi s ovim naslovom. dobio je unuka i kao svaki normalni djed vrlo ozbiljno shvatio svoju ulogu. Moj učeni i divni prijatelj iz Splita. Ili je zaključavao ili podizao na najviše police ormara. Naravno da treba biti realističan i razumno se odnositi prema takvim kemikalijama. zato o njima pišu zvani i nezvani na svim prostorima naše planete. To se inače smatra granično doba za nepromišljene postupke i prijatelj se ništa nije bunio kad mu je unuk strogo zabranjivao praćenje u kupaonicu kad on mora obavljati nuždu. plačući i slineći. Što učiniti s jednim ovakvim simpatičnim i radoznalim ljudskim stvorenjem? Zavirit će u svaki kutak svog doma pokušavajući upoznati sve što tamo zatekne. ali naravno da nije pisao o kućnim kemikalijama. kako bi bio bezbrižan kad mu unuk dođe u posjete. jer kemikalija je sve više. Ja sam mu naravno rekao da ne muči dijete. jer ih je mladi muškarac sam otvorio kašljući.

sredstva za sterilizaciju) II. uklanjanje mrlja s rublja i drugih predmeta (uglavnom oksidansi) III. Nisam siguran jesam li uz obilno korištenje literature i savjeta žena iz okoliša uspio pobrojati vrste kućnih kemikalija. slavine. KUPAONICA sapuni. sredstva protiv krtica. posebni pesticidi za zaštitu drveta) 4. odčepljivanje odvodnih kanalizacijskih cijevi (kao i za kupaonicu) 6. GARAŽE. kada) osvježivači zraka (deodoransi) koji se koriste i na drugim mjestima u kući za održavanje tijela (fezinfekcija kože. za čišćenje materijala prije zaštite (skidanje stare boje. brijanje. drugo V. čišćenje tepiha. razrjeđivači. ručno pranje posuđa 2. 3. sredstva za održavanje kade i WC školjke (npr. zaštitu materijala (boje. sterilizaciju i održavanje svih površina 8. za sušenje posuđa ili u sudoperu) 7. limacidi 6. bojenje kose uključujući oksidanse i boje) 6. koje su sasvim nepredvidljive (npr. za održavanje bazena 5. fotelja ili madraca IV. WC školjka. održavanje oružja. hrđe. moluscidi. rodenticidi. proizvodnja vina. automobilske kemikalije (antifriz.) 2. sredstva za sterilizaciju) za uklanjanje kamenca (npr. fungicidi. I. alpaka i srebro) 5. itd. itd. popravak predmeta (sredstva za čišćenje i lijepljenje) 7. 4. brojne hobi aktivnosti. za održavanje podova (parket. za čišćenje mrlja s namještaja i njegovo održavanje. itd. skidanje kamenca na raznim mjestima (npr. insekticidi 2. tuševi. sredstva za pranje. akaricidi. organskog materijala s metalnih i drvenih predmeta) 3. 8. 5. BALKON ILI VRT 1. izrada maketa ili modela. lakovi. herbicidi 7.nego i drugima. pjene i slična sredstva za pranje. motorna ulja.) 27 . Evo mjesta korištenja kućnih kemikalija. 2. za čišćenje. priprema zimnice (kiseline. održavanje noktiju. ali vrijedi pokušati. za pranje rublja 7. 1. laminati. PODRUMI ILI SLIČNA SPREMIŠTA 1. njegu posuđa za jelo (npr. za održavanje zidanih objekata 6. strojno pranje posuđa 3. goriva) 2. SOBE 1. Pri tome sam nastojao potpuno ili gotovo potpuno isključiti iz razmatranja lijekove i kozmetiku. 4. itd. 3. KUHINJA 1. detergenti. a koriste se i drugdje 3. 5. čišćenje pećnica ili roštilja 4.

pa i nije baš tako. jer neka ista sredstva npr. jer djeluje kao suzavac. Odbio sam uvrstiti u popis začine iako neki od njih mogu biti nadražujuće kemikalije poput npr. Morate je njegovati i održavati u redu. itd. E. pogotovo ako ste samo na trenutak izgubili vlast nad postupkom pripreme hrane i oni su zagorjeli. Držimo se onda podjele od naprijed. Pa što? Ne pišem o nekim kemikalijama zbog njihove opasnosti nego zbog ljudske gluposti. Ipak nisam isključio čak niti sredstva koja se koriste kod priprave hrane zbog činjenice da se na tom području stvaraju najveće zablude o opasnostima. Čistom 28 . Što se problemi s pranjem lakše rješavaju to znači da koristite opasnije kemikalije za pranje. Kuhanje je toliko profinjen i lijep posao da ja pristajem raditi i sve one prljave poslove pranja. Odlučio sam krenuti prema skupinama namijenjenima pojedinim prostorima u kućanstvu. izrada sredstava ovisnosti. koriste se u kuhinji kao i u spavaćoj sobi. a tamo se događa najviše problema zbog kojih morate više ili manje koristiti kemikalije. Pribor za pripravu jela i raščišćavanje krša nakon obroka Najvažniji posao poslije dobrog obroka je dovesti sve u red. Onda bi bilo logike da sam uključio u popis i feferone ili ljutu crvenu papriku. Danima sam pregledavao sadržaj svih ormara i ormarića s kućnim potrepštinama da bi stekao nekakav uvid što malo gradsko domaćinstvo sve koristi od kemikalija. Na tu sorbinsku kiselinu i sorbitol dignuta je zadnjih godina strašna galama. Reklame na televiziji gromoglasno govore da to nije nikakav problem. ali naravno da će križanja biti napretek. Kad koristite kemikalije onda se javljaju rizici za vaše zdravlje i jako je važno znati koliko je ta važna prostorija opasna. Prvenstveno se mora oprati sve to silno prljavo posuđe i pribor za jelo. kuhinja je izrazito zahtjevna prostorija stana i o njoj morate stalno voditi brigu. Onaj tko ne želi stavljati sorbitol u svoje namirnice potpuno je u pravu. a dokazano je tek da prevelika količina sorbitola u npr. polimerizacija. a to znači pranje i čišćenje. ali negdje se granica ipak mora postaviti. papra ili meksičke chili papričice. jer takve delicije dosta dugo ostaju svježe i ukusne. Lijevo su krasni kolačići u čijoj pripravi je korištena sorbinska kiselina. a ima ih sasvim bezopasnih i onda je nastao problem kojim redom o njima pisati.8. ribanja i dezinfekcije samo da bih imao svoj mir i mogućnost mirnog uranjanja u veličanstveni čin pripreme hrane. obavljanje privredne ili druge djelatnosti s kemikalijama (npr. Kod te meksičke papričice sam se časkom dvojio obzirom na činjenicu da iz njezinog ekstrakta danas proizvode sprejeve za samoobranu. Kućne kemikalije danas u pravilu nisu jako opasne za ljudsko zdravlje. ali ne treba druge plašiti nedokazanim pričama.) Siguran sam da mnoge uporabne mogućnosti kemikalija u kući nisam spoznao ili neke od njih nisam pristao uvrstiti na ovaj popis. Najgori su lonci i tavice. Međutim. pekmezu izaziva kod nekih ljudi malo živahniju probavu uz česte odlaske na WC. jer je dovoljno uzeti njihovo sredstvo i svi vaši problemi su riješeni. KUHINJA JE POSVEĆENO MJESTO Samo mi nemojte smetati dok kuham! Na vratima kuhinje sam izvjesio natpis: «Zabranjen ulaz neovlaštenim osobama» i tog se moji ukućani pridržavaju.

zagorjela i smrdljiva tavica ne da se oprati tako lako vodom nego morate koristiti svakakve kemikalije. nije loše saznati kakvu nam opasnost donosi primjena novih modernih sredstava za pranje. Oni su zapravo zaduženi za otapanje masnoća ili ostalih organskih tvari s našeg posuđa ili drugih predmeta. posebno dok ne shvate kako je važno da izgledaju oprano i čisto. Kod ručnog pranja stvar je puno složenija i morate prvo razvrstati posuđe i pribor za jelo. ali masna. priborom za jelo i lako zaprljanim loncima. barem kod ručnog pranja. Negdje prvih godina novog milenija zaredali su ti slučajevi napada zbog ozljeđivanje mladih pjenama. jer morate u prvom redu procijeniti stupanj i vrstu zaprljanja. jer to je besmisleno. Jako je teško oprati kosu a da vam pjena ne dospije u oči.vodom možete lako oprati praznu staklenku od pekmeza i ne treba vam nikakvo pomoćno sredstvo. koja se dizala iz želuca prema ustima. ali nisam siguran da se to dogodilo baš u Hrvatskoj. Slična su svojstva sredstava za pranje kose ili tijela. ali je ključna razlika to što ne sadrže nikakve nagrizajuće kemikalije poput natrijevog hidroksida. Kršeći unaprijed predviđeni raspored izlaganja spominjem uporabu pjene na drugim mjestima poput održavanja osobne higijene. Ne trebate ispirati niti razmišljati o kakvom se zaprljanju radi nego naprosto složiti prljavo posuđe u stroj. pa ovdje treba reći koju riječ o tenzidima. Ipak se osjećaju djelovanja tenzida nadraživanjem očiju. koji podsjeća na stari Zagreb. Ostaje vam da se nadate kako nitko vaš neće progutati takvo sredstvo. staviti sve potrebne detergente te ostala sredstva za učinkoviti rad stroja i uključit ga. Nije to tehnički problem. Tu se obično koriste sredstva na bazi neionskih tenzida i u maloj koncentraciji nekakve lužine poput natrijevog hidroksida. Međutim. ali kod nas takvo sredstvo nije registrirano kao lijek. Kod pranja u strojevima za pranje suđa stvar je prema savjetima stručnjaka jednostavna. a ne razlikuju se puno od ovih iz kuhinje osim prema svojstvima poput postojanosti pjene ili mjesta uporabe. jer stvaranje pjene pomaže uklanjanju nečistoća. O natrijevom hidroksidu bilo je riječi na drugim mjestima. Nisu ni ekotoksični i mogu se ispuštati u kanalizaciju bez nekih ograničenja za kućanstva. Kod pranja kose šamponi su nezaobilazni iako bi se vjerojatno kosa dala oprati i s drugim sredstvima. korišteno i na drugim mjestima u kuhinji ili kupaonici i da neće biti potrebe za liječničkom intervencijom. Netko je nekad napisao da su pjeneća sredstva jako opasna ako se progutaju. a onda odlučiti koju tehniku pranja uporabiti za koji dio zaprljanog posuđa i pribora. Udomaćilo se u to doba za vrijeme plesa u disko klubu 29 . Ipak se stalno bojimo takvih učinaka raznih pjena i sa suradnicima sam potrošio mnogo vremena tražeći podatke o registiranim lijekovima antipjenušavcima. Pjene se koriste i kod pranja nama tako dragih automobila te drugih predmeta koje koristimo. neću vas uvjeravati da se treba vratiti tradicionalnim tehnikama pranja posuđa od prije pedeset godina. Meni je u zanimljivom sjećanju ostao slučaj pobune roditelja protiv korištenja pjena u disko klubovima. Pjenušava sredstva se koriste i na drugim mjestima. ali u našim sredstvima za pranje dolaze u vrlo niskim koncentracijama obično ispod 10% i onda ne predstavljaju nikakvu realnu opasnost za naše zdravlje. Čak i pse peru šamponima. Našli smo jedno takvo sredstvo s jasnim uputama o doziranju nakon gutanja pjenušavih sredstava. Jedini problem s njima je to što stvaraju pjene. ispranim tanjurima. Najlakše je s čašama. Uz puno muke one bezopasne i jednostavne poput običnog pijeska s gornje slike (Sjeća li se još netko uzvika uličnih prodavača: «Pesko belego»?) To je bio pijesak iz Samobora. Ovi tenzidi imaju tek oznaku opasnosti u čistom stanju R36 (nadražuje oči). a mala djeca jako osjetljivo reagiraju na pranje kose sa šamponima. Oni malo stariji su u stanju kosu prati svaki dan da bi «kulturno» izgledali. Nije lako prati posuđe. Čak sam slušao priču o djetetu koje se ugušilo pjenom. Ne.

Na4EDTA. koja doseže barem do vrata. Čim je koncentracija bila viša to je pjena predstavljala veći problem i nadraživanje očiju je kod sudionika zabave bilo očekivano. a gutanje predstavlja pogotovo problem. bilo zato što je izrađeno od posebnih nehrđajućih legura (npr.primijeniti gustu pjenu tako da zauzme prostor od poda do metar ili više. Dopuštena koncentracija poput u šamponima za kosu nije bila prihvatljiva. Na kraju je stvar bila riješena tako što je bilo zabranjeno na teren slati koncentrate tenzida. od nitrilne ili butilne gume) bolje je ništa ne raditi. Tako je primjena pjene zadnjih godina gotovo sasvim nestala pri zabavama. a razlog je bio u tome što je nadražljivac bio izravno unošen na osjetljivu sluznicu. a to se postizalo primjenom visokih koncentracija tenzida u vodi. Moraju se koristiti posebna kemijska sredstva. ali ni muke uzrokovane njihovim nagrizajućim djelovanjem nisu nikako zanemarive. Iz Britanije su pak stizali izvještaji o ozljedama vagine kod dama koje su se tijekom plesa bavile seksualnim aktivnostima. ali uzbuna je izbila zbog tužbi istarskih roditelja da su im djeca na plesu zbog pjene zaradila teške ozljede očiju. To znači da je pjena morala biti stabilna i relativno dugotrajna. Sredstva za ručno pranje teško zaprljanog posuđa moraju se posebno spremati i s njima obvezno treba rukovati primjenom propisanih sredstava osobne zaštite. Što god da vam se lošeg dogodi ili se dogodi vašem djetetu potrebno je pružiti prvu pomoć. Današnje moderno posuđe je jako osjetljivo. što je silno uzbuđivalo mladež. Onda će krajnji proizvod u pravilu biti nagrizajući (C) i barem otrovan za vodne organizme. Bilo je čak nekih izvješća o tome da su pijani mladi padali po podu i skoro se ugušili zbog udisanja pjene. Perilica suđa nije pravi izbor za neznalice i lijenčine. Nisam vidio podatak da bi netko smrtno stradao zbog uporabe takvih sredstava. Tu nema ribanja. bilo jer je presvučeno posebnim osjetljivim materijalima poput teflona. Zepter). kvarterni amonijevi amini su nagrizajući i vrlo otrovni za organizme koji žive u vodi. Alkalijski hidroksidi su nagrizajuće tvari (C). jer se u njoj bolje osjećaju. Tadašnji pomoćnik ministra zdravstva me pozvao da proučim problem i da zajedno reagiramo. a tenzidi uz svojstvo nadraživanja očiju vrlo često su otrovni za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluju u vodi. ako je to dopušteno. jer se u času raspadala i užitak je brzo prestajao. ali to nije sve. Govorilo se da tako maskirani rade svašta. Čak i u malim selima su je primjenjivali lokalni disko klubovi. Za teža zaprljanja posuđa još uvijek se naveliko koriste sredstva s pijeskom ili sličnim materijalima. a ona razrijeđena sredstva nisu bila zanimljiva posjetiteljima disko klubova. a ne bi škodilo nositi prikladnu pregaču i čak naočale za zaštitu od njihova prskanja u oči. Pogledajte kako se pruža prva pomoć kod ozljeda nagrizajućim kemikalijama i nemojte zaboraviti da ova kemijska sredstva mogu prouzročiti ozlijeđenima puno bola i možda dugotrajno liječenje kod male djece. EDTA je štetna ako se proguta i nadražuje oči (Xn). Istina je da treba samo suđe staviti u nju i pokrenuti je. ali sredstva sadrže hidrokside alkalijskih metala poput natrija ili kalija. Morate stalno brinuti o tome da ima dovoljno 30 . Ispostavilo se da mladi vole gustu pjenu. kvarterne amonijeve spojeve. Nestručnim radom mogu izazvati opekotine kože ili očiju. Svaki proizvođač ima svoj recept. Ta opasna svojstva se već ne mogu tako lako zanemariti. Bez prikladnih rukavica (npr. različite tenzide i često sredstva za dezinfekciju. Shvatio sam da se diljem Hrvatske ta pjena učestalo koristi na plesnjacima i da mladi traže njezinu primjenu.

Dodir s kožom može se lako spriječiti nošenjem rukavica i vjerojatno mudra domaćica neće imati problema zbog nadraživanja kože i sluznica. Američki Hrvati su nam poslali goleme količine (stotine bačvi od po 200 kg) tekućih sredstava za pranje posuđa i ona su se našla neupotrebljiva na skladištima nekih zdravstvenih ustanova po hrvatskim gradovima. pa makar bila temeljena isključivo na finom sitnom pijesku. Naravno da treba staviti sredstvo za pranje. a danas mi nitko ne bi znao ili htio odgovoriti na to pitanje. 31 . Uglavnom su to vodene otopine neionskih i anionskih tenzida. Pozvani smo negdje 1995. a prijedlog da ih flaširane podijele prognanicima izazvao je podsmjeh. njega svakako treba njegovati i održavati. od želuca do usnica. Međutim. ali je također istina da stalno treba čistiti tamo nekakve filtre od nakupljenih ostataka hrane i biti spreman zvati svaki čas majstora radi neočekivanih misterioznih kvarova. što ne znači da takva sredstva ne treba skrivati pred malom djecom. a simptomi žarenja bi se mogli zadržati više sati ili bi čak moglo osjećati bolove u trbuhu. Danas je ipak lakše kupiti takvo sredstvo u dućanu i bez velikog naprezanja obaviti posao. a njima su ta sredstva zauzimala dragocjeni zdravstveni prostor. Oni uvijek troše žestoka sredstva za pranje bilo da su u obliku praha ili otopina. jer mi nismo htjeli dati preporuku za ispuštanje u kanalizaciju. Moram priznati da se nikad više nisam interesirao što su oni učinili s golemim količinama tih sredstava. Moje iskustvo s američkim sredstvima bilo je jako neugodno polovicom devedesetih prošlog stoljeća. mesinga i bakra. Posebno su važni uporabni predmeti izrađeni od metala poput srebra. Što se tiče posuđa. pomoći u rješavanju problema detergentskog otpada u jednom našem gradu. ali teže posljedice se zapravo ne očekuju. tiourea dolazi u proizvodu u koncentracijama kod kojih se takvi učinci gube. ali u pravilu sadrže također dezinficijense. Kod nas su sredstva za strojno pranje slična onima za ručno pranje jako zaprljanog posuđa. pa naravno da postoje sredstva i za te svrhe.sredstva za omekšivanje vode i za konačno ispiranje posuđa. Preparati uglavnom nadražuju kožu i oči bez izazivanja preosjetljivosti. alpake. tiouree. kiselina (obično fosforna) i nekih drugih dodataka poput npr. Neki znaju poput tiouree imati oznaku R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) ili R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod). Tvrdili su da ih ne mogu koristiti u bolničkim strojevima za pranje posuđa. Problem su i opet djeca. Ono što se može očekivati jest žarenje svih sluznica gornjeg probavnog sustava. Dijete će vjerojatno povraćati i prilično se uplašiti. Nisu znali što učiniti s tim tekućim detergentima i zapravo su od nas tražili podršku da iz naprosto izliju u kanalizaciju. Sredstava za čišćenje je uvijek bilo. ali mi se čini da opasnosti u kući prijete zbog slučajnog gutanja ili prskanja tekućina u oči. koja mogu popiti ovaj proizvod tijekom svojih istraživačkih pokušaja upoznavanja okusa različitih tekućina iz kuće. koji se koriste većinom vezano uz prehranu ili kao ukrasi. Rastanak je bio hladan. a prognanici takvih uređaja nisu imali. nisu ih smjeli nikome prodati budući se radilo o donaciji. Takvi predmeti. Ova sredstva mogu dolaziti i u obliku prašaka. Zapravo je isto kao s drugim kućanskim strojevima koje njihov vlasnik ne zna ni pošteno održavati a kamo li popraviti. Radilo se o sredstvima za strojno pranje posuđa. a posebno alpaka i bakar dobiju tamnu presvlaku mrsku svakoj domaćici. Evo prvog primjera kućne kemikalije koja bi mogla izazvati pozornost onih što stalno upozoravaju na opasnosti svega i svačega tu i tamo.

ali o tome će biti više govora kod pravih kupaoničkih sredstava za dezinfekciju. a česti su kasniji infekti. Gutanje ovakvih sredstava je vrlo opasno i moguća su teža oštećenja gornjih dijelova probavnog sustava. Sjećam se jednog slučaja kad sam kao gost u vikendici spriječio požar takve male pećnice. dinatrijev metasilikat i/ili tetranatrijev EDTA). čak uz pojavu krvarenja. Prskanje u oko je još neugodnije i može dovesti do oštećenja rožnice. itd. a mnoge domaćice žele imati ne samo čisto nego i sterilno posuđe i pribor za jelo. Kako to rade današnje domaćice? One koriste izrazito žestoka sredstva za čišćenje temeljena uglavnom na smjesama jakih lužina (npr. Onda se začula vriska i ja sam jurnuo prema kuhinji. ali može se posebno kupiti sredstvo za sterilizaciju na bazi različitih dezinficijensa poput npr. jer je tako lakše nanijeti dovoljnu količinu zapjenjene opasne kemikalije na sve dijelove u pećnici. U svakom slučaju poslije gutanja ovakve kemikalije mora se potražiti pomoć liječnika u bolničkoj ustanovi. I problem zagorene pećnice se znao riješavati grijanjem na najvišoj radnoj temperaturi kako bi se uklonile masne crne naslage nastale prskanjem za vrijeme pečenja. Brojna sredstva za ručno pranje posuđa već sadržavaju neki dezinficijens (npr.Ima slučajeva kad je potrebno ne samo oprati nego i sterilizirati posuđe. pogotovo jer ima programe za pranje na povišenoj temperaturi. Takvi preparati osim dezinficijensa u pravilu sadrže neku lužinu (npr. neionske tenzide. koje se može zadržati i dan do dva nakon izlaganja. Čak se može i udisati klor. natrijev hidroksid) i tenzida (uglavnom neionski). Treba naglasiti da kod takvog posla treba štititi jednako ruke kao oči i dišne putove. Domaćica je upalila prljavu pećnicu na maksimum i ostavila malo pritvorena vrata da dimovi imaju kud izaći. ali ni aktivni klor nije sasvim zanemariv. a onda se ribalo četkama za skidanje hrđe s metalnih predmeta. Realno gledajući najgori sastavni dio su lužine. Međutim. Kod roštilja na otvorenom prostoru to se prije rješavalo paljenjem vatre ispod rešetki tako da izgori do kraja sav organski materijal ili pougljeni.) te razne druge dodatke kad služe istovremeno za pranje (npr. koje se ne rasprskavaju. a simptomi su kašalj. Strojno pranje će sasvim sigurno osim čistog dati i sterilno posuđe. Tamo su kroz pritvorena vrata pećnice lizali plameni jezici. natrijev karbonat. Iako se radi o stabilnim pjenama. postoje i sredstva za sterilizaciju kod ručnog pranja. Dohvatio sam nekakav stoljnjak i njime zatvorio vrata pećnice i isključio je iz struje. Jedan od najzahtjevnijih poslova pranja jest čišćenje pećnice i nešto manje roštilja. ali završetak teško da može biti fatalan. kalijev hidroksid. Kako domaćice nemaju nikakve uređaje za zaštitu dišnih putova to se preporučuje dobra ventilacija prostora i brza primjena 32 . kad se koristi za hranjenje male djece ili bolesnika. Domaćica je odustala od pečenja kolača u strahu da možda plamen nije napravio neku strašnu štetu na električnim instalacijama pećnice. na zapadu vrlo popularnog triklosena. Doticaj kože s ovakvim preparatima može izazvati blage opekotine uz osjećaj žarenja ili boli. Razvrstavaju se u nagrizajuće kemikalije s oznakom upozorenja R35 (izaziva teške opekotine). npr. ipak se osjeti nadražaj dišnih putova uz kašalj. Prodaju se obično u obliku spreja. natrijev hipoklorit). što govori da je pećnica bila prilično prljava. otežano disanje. Bio je to muški posao nakon kojeg je nerijetko odjeća bila zaprljana od masnih čestica odletjelih s rešetki roštilja tijekom četkanja.

ali nikad ništa nije isključeno. To rješavaju majstori i bolje se ne miješati u njihov posao. Najbolje je opisuju oznake upozorenja R8-22-31-36/37-50/53 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. kao otopina ili čvrsta tvar npr. Opet se mora raditi s rukavicama i naočalama na licu uz dovoljne količine vode za ispiranje krpom ili spužbom. U kuhinji mora sve besprijekorno raditi da bi se moglo kuhati Kuhinja mora biti besprijekorno čista od prljavštine i svih živih organizama. prijeti opasnost teškog oštećenja sluznica usne šupljine i jednjaka. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). na sudoperu. Sve površine na kojima se drži hrana pa i namještaj moraju biti sterilni. Zapravo kod dezinfekcije ravnih površina treba nositi rukavice i možda naočale. Kamenac se javlja na sve strane u kuhinji i kupaonici predstavljajući strašan problem domaćicama. Kod gutanja ovakve kemikalije. strojevima za pranje posuđa i rublja ili u protočnom bojleru. Nema druge mogućnosti. U svakom slučaju kod nepažljivog rukovanja mogu izazvati vrlo bolne opekotine na koži uz pojavu mjehura i obvezno liječenje. Ne može se isključiti krvarenja. U sudoperu stvara ružne mrlje za koje bi netko mogao pomisliti da ih je napravila domaćica svojom neurednošću. a dolazi bilo u preparatima bilo u čistom stanju. Ona se koristi na stotine mjesta kao učinkoviti dezinficijens. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. na tušu u kupaonici i na stotine drugih mjesta. štetno ako se proguta. ali rupture jednjaka baš nisu jako vjerojatne. ali će se vjerojatno ubrzo pojaviti. Još uvijek se nisu pojavili radovi o njezinim strašnim opasnostima za zdravlje. Puno je 33 . pa ma kako to bilo izvedeno. a liječenje zna dugo trajati uz mogućnost ozljede unutrašnjih organa poput bubrega i jetara. Ovdje neće biti govora o kamencu u vodovodnim cijevima. Vrlo vjerojatno ne prijeti opasnost od gutanja kemikalija iz sprej boce. već spominjani triklosen i cetrimonium bromid. a posebno bakterija i plijesni. U čistom stanju će se teško naći u kućanstvu. štetna je za zdravlje (Xn).sredstva. a još je gora situacija kod prskanja u oko. Naravno da domaćica nastoji poštivati savjete proizvođača o npr. Nakon što kemikalija obavi svoj posao treba kemikaliju natopljenu nečistoćama maknuti iz pećnice. u obliku tableta. jer onaj koji kuha se boji da će njegovi rezultati rada biti pokvareni npr. Ispire se nekoliko puta. jer lužinu nije lako u potpunosti isprati iz pećnice. Ove vrste proizvoda su vrlo opasne i mora ih se vrlo pozorno čuvati od djece. Zato postoji cijeli niz sredstava za dezinfekciju uglavnom na bazi aktivnog klora. Iskustva kod gutanja lužina s ovakvom oznakom upozorenja su vrlo bolna i teška. djeluje nadražujuće i ekotoksična je za organizme koji žive u vodi (znak N). nadražuje oči i dišne putove. djelovanjem mikroorganizama. Pećnica se nakon primjene odmah zatvori i pusti da kemikalija obavi svoj posao otapanja nakupljenih nečistoća. Opasna svojstva u čistom obliku su brojna. redovitoj primjeni kuhinjske soli u stroju za pranje suđa kako bi spriječila stvaranje kamenca u njemu. one kirurške) i svakako neke naočale radi zaštite od prskanja u oči. kako je to slučaj kod triklosena. kad se teoretski može izgubiti vid zbog teških ozljeda. Ona je snažan oksidans (znak O). Osim preparata na bazi natrijevog hipoklorita često se koriste triklorizocijanuronska kiselina. a gutanje u najgorem slučaju kod djece može izazvati žarenje sluznica i povraćanje. Kamenac se javlja na mjestima gdje se cijedi oprano posuđe. pa zato sve mora blistati. Pri tome obvezno valja nositi rukavice (npr. Obzirom na to da su druga dva vezana uz primjenu u kupaonicama mnogo više nego u kuhinji ovdje će biti govora tek o triklorcijanuronskoj kiselini. Ne treba se zbog toga suviše bojati jer u preparatima dolazi u niskim koncentracijama kod kojih se mnoga opasna svojstva gube i ostaju najčešće R31-36/37-51/53 ili tek R52/53.

Dakle i opet rukavice te nekakve naočale. dišne putove i kožu) i eventualno R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Preparati obično sadrže neku kiselinu (npr. ali vrlo često je nemoćan i onda morate tražiti drugi izlaz. ali cijevi se mogu začepiti i ispod sifona. Oni mogu propuhati cijevi pod povišenim tlakom zraka uz određenu mogućnost da vam se odvodne cijevi razlete. pa gube većinu svojih opasnih svojstava. Neke od komponenti poput npr. Većina ljudi pak poseže za kemikalijama kao 34 . Naravno da se odvodna cijev začepila negdje iznad prizemlja i svi oni iznad do drugog kata su dobili izvore izmeta i drugih stvari koje se bacaju u klozet. Svi su zapravo na kraju tvari s oznakama upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. kao npr. Čovjek zaista ne zna što bi napravio kad dođe do takvog začepljenja. Kako god vam dobro izveli sve moguće instalacije u stanu znajte da će vam najprije i najviše problema praviti odvodne cijevi za kanalizaciju. Jedna moja susjeda je imala dobra iskustva s vrelom vodom nalijevanom u sudoper dok se nije opekla po trbuhu kad je nespretno vodu nalijevala iz lonca u sudoper. To znači da ih uz minimalne mjere opreza nije opasno koristiti. a nikad vam ne odgovara. Negdje šezdesetih godina počeli su se graditi stanovi i obični ljudi bez iskustva stanovanja u gradskom stanu su se masovno useljavali. Tenzidi također dolaze u koncentracijama ispod 10% pa tek mogu doprinositi opasnim svojstvima svojom ekotoksičnošću ili djelovanjem na oko. Dobro. Taj jednostavni uređaj naizmjeničnim pravljenjem pritiska i podtlaka može ponekad ukloniti začepljenje.raznih preparata na tržištu. ali u preparatima im je koncentracija obično oko 0. pogotovo ako su rađene od plastike. ali njih treba uvijek dugo čekati i onda prilično masno platiti. Ne sjećam se niti jednog slučaja otrovanja s ovim sredstvima. Svaka obitelj posjeduje spravicu kao na gornjoj slici. ova na slici lijevo. Pretpostavlja se da nitko takve pripravke neće gutati osim možda djece kad se pripravci pojavljuju u tekućem ili čak čvrstom obliku. ali mogu biti i tekućine. Najčešće se začepe cijevi sudopera. Inače ih ljudi najviše vole u obliku sprejeva. Ostali su problemi s naprijed spomenutim kućnim instalacijama. Oni imaju različite sprave i mogućnosti. umivaonika i kade. tenzide (anionski i/ili neionski) te druge tvari poput glutaraldehida (za dezinfekciju) ili kvarterne amonijeve spojeve. ali treba ih ipak držati daleko od dohvata djece. Gotovo je sigurno da će se to dogoditi kad vam najmanje odgovara. jer bi mogao izazvati nadraživanje dišnih putova. kad se mora paziti i na to da se aerosol ne udiše. Kroz njihove klozetske školjke izlijevala se svaka nečist po kupaonicama. glutaraldehida su u čistom stanju otrovi. Fosforna kiselina dolazi u koncentracijama ispod 15% i tako joj ostaju tek svojstva nadražujuće tvari. Ja obično prvo navalim na sifon s nadom da ću tako ukloniti kvar. vrlo često u obliku spreja. a nisu rijetki slučajevi začepljenja odvodnih cijevi klozetske školjke. fosforna). Možda su oni i najgori. bilo je to vrijeme kad su neiskusni ljudi useljavali u novogradnje i pravili svakakve probleme. Što se mene tiče najradije bih pozvao majstora. Jednom takvom gospodinu se pokvarila tijekom selidbe kokoš i on ju je ubacio sa svojeg petog kata u klozetsku školjku.3%.

nadražuje oči. ali teško ih je zaobići u nekoj tradicionalnoj kuhinji poput hrvatske. Nema službenog razvrstavanja ove kemikalije. Nije ona ništa novo na tom svijetu. Dvije su temeljne mogućnosti. koji najprljavijim metodama žele ukloniti konkurenciju. Koriste se ili jake lužine ili jake kiseline. Neki još uvijek rade zimnicu Nerado pišem o konzervansima. Uopće ne želim raspravljati o tome kakve sve štetne učinke mogu kod ljudi izazvati različiti aditivi. može štetno djelovati na plod). Vrlo često nakon učestale primjene takvih sredstava možete očekivati poplavu i curenje kanalizacije susjedima ispod vas. Ostala su nam samo vrlo agresivna lužnata sredstva. sadrže je različite biljke poput npr. odnosno imali su ih njezini susjedi. Obično su to smjese natrijevog hidroksida i natrijevog hipoklorita. pa imate istovremeno hidrolizu i oksidaciju onečišćenja iz vaših odvodnih cijevi. jer to je sasvim rubno područje i na njemu beru lovorike lažni proroci. Međutim. jer niti sam čuo da se neko od njih pojavilo na hrvatskom tržištu niti su takva sredstva važna s toksikološkog stanovišta. dišne putove i probavni sustav. U prvom redu. a njih ima na tržištu prilično mnogo. činjenica da može izazvati teška oštećenja 35 . I moja suradnica je imla neugodna iskustva. Jedna od najvažnijih kemikalija za pripremu zimnice kao što je octena kiselina kupuje se u svom razrijeđenom obliku kao ocat. brzo i oštro ili nježno i sporo. Mene zanima kakvu to potencijalnu opasnost svojim ukućanima donosite držanjem različitih konzervansa u svojoj kući. a druga mogućnost su biološka sredstva poput npr.. Metabolizmom acetilsalicilne kiseline kao glavni produkt nastaje upravo salicilna. a Aspirina ili Andola kod nas se puno uzima zbog različitih razloga. ali kao i već zaboravljene kiseline poput sumporne mogu napraviti velike štete vašim odvodnim cijevima.rješenjem. U stara vremena domaćice su kupovale ledenu octenu kiselinu (esencija) i onda je razrjeđivale prije uporabe za kiseljenje paprika ili krastavaca. Često smo izloženi salicilnoj kiselini i to u daleko višim dozama nego kad jedemo pekmez od šljiva konzerviran s tom kemikalijom. Naravno da im «znanstvenici» namjerno ili nenamjerno pomažu u tome. Okrenimo se mi onim snažnim nagrizajućim sredstvima. Što se tiče kratkotrajnih učinaka može se reći da nisu suviše značajni. Brzo i oštro rješavate stvar s vrlo nagrizajućim kemikalijama. a u igru su umiješani brojni proizvođači istih aditiva. ostaje nam pisati o konzervansima. Među uobičajenim sredstvima za kućanstvo ova su najagresivnija i mogu prouzročiti brojne probleme. ali danas više nema. Prema mom osobnom iskustvu naši ljudi još uvijek rado koriste salicilnu kiselinu za konzerviranje kiselih i slanih zimnica. Bilo je puno otrovanja tom kemikalijom. Djeluju prilično učinkovito. opasnost od teških ozljeda očiju. enzimatskih čistača. U poglavlju o anorganskim tvarima bilo je govora o jednom takvom sredstvu baziranom na tehničkoj sumpornoj kiselini. O ovim drugima neće ovdje biti govora. Sa stanovišta zaštite ljudskog zdravlja ova su sredstva opasnija nego ona za čišćenje pećnica i roštilja. Najgori učinak je svakako štetno djelovanje na plod i zbog toga se sve manje proporučuje za konzerviranje ili se čak predlažu zabrane korištenja za rečene svrhe. Dakle. Sve ono što je napisano za naprijed rečena sredstva biti će još i gore sa sredstvima za rješavanje problema začepljenih odvodnih cijevi. ovog stolisnika na slici lijevo. dok nije zamijenila stare olovne cijevi plastičnima. ali je zadnjih sedam godina nestalo s našeg tržišta. ali se u dokumentaciji proizvođača mogu naći oznake upozorenja R22-36/37/38-41-61 (štetno ako se proguta.

godine kao početnik bio uključen na IRB u vrlo iskusnu skupinu znanstvenika na sintezi peptida. jer one su normalan sastojak brojnih namirnica. Moram priznati da sam uz njega emocionalno vezan. Imam i razloga za to. E. taj metanol je kažu izrazito opasan i krivac za sva zla aspartama. kojoj je trebalo zašititi amino skupinu prije reakcije s fenilalaninom. Kad bi se sva benzojeva kiselina iz kiselih paprika koje pojedemo pretvorila u benzen to bi bilo beznačajno. Njegovo kemijsko ime je L-asparagil-Lfenilalanim-metil ester. Meni uopće nije jasno po kojem mehnizmu bi se ta biokemijska reakcija odvijala i nisam našao vrijednim detaljnije pretraživati literaturu. Ne kažem da je benzojeva kiselina nezaobilazan konzervans bez kojeg se ne može živjeti. Sastoji se iz dvije esencijalne aminokiseline potrebne svakom živom biću i njegovim unošenjem u organizam ništa se lošeg ne može dogoditi. loše vođenom kemijskom sintezom dolazi do procesa racemizacije u kojem Laminokiseline prelaze u opasne D-aminokiseline. Znači da je unos preko kiselih krastavaca beznačajan čak ako povjerujemo da se benzojeva kiselina metabolizira nekim čudnim putem do benzena. ako ne dođe do zabrane maloprodaje. To se odnosi na čistu aktivnu tvar. Međutim. Ja trebam ipak odgovoriti što će se dogoditi osobi izloženoj u kuhinji čistoj benzojevoj kiselini. suzenje i žarenje). Mnogo više benzena unosimo u organizam najučinkovitijim putem preko pluća zbog korištenja benzina i brojnih proizvoda koji ga sadržavaju. Međutim. Možda još koju riječ o aspartamu. ali javio se barem jedan znanstveni rad u kojem piše da u metabolizmu ove tvari nastaje karcinogeni benzen. jer i ja sam sudjelovao u njegovoj izradi. a kod udisanja takve prašine kašljalo bi i sigurno otežano disalo. Ako je ne jede žlicom i koristi rukavice prilikom konzerviranja voća ili povrća ne može vam se dogoditi ništa. a njegovim metabolizmom nastaje između ostalog metanol. ali se ne ustručavam jesti hranu konzerviranu s ovim aditivom. Vjerojatno je ljudi neće lako napustiti kao konzervans. Jedino mi nije jasno kako bi uspjelo one male količine benzojeve kiseline iz vašeg ormarića sa začinima i aditivima podignuti u zrak kao prašinu ili aerosol. jer sam u proljeće 1970. ali prema izjavama proizvođača nosi oznake upozorenja R22-36/37 (štetno ako se proguta. Meni su na početku dodijelili posao priprave reaktanata za sintezu peptida i jedno od prvih zaduženja mi je bila asparaginska kiselina. uvijek ima protivnika. Nije rijetko čuti građanina da naručuje kavu s Natrenom. Obično se upozorava na to da se radi o metil esteru jednog dipeptida. Kad čovjek malo razmisli onda shvati da su to gluposti. Količina metanola nastala metabolizmom aspartama je ekstremno mala i ne može na bilo koji način škoditi organizmu čovjeka. Neki naši «znanstvenici» su u javnosti tvrdili kako on kod dijabetičara može izazvati gangrene i u konačnici ih ubiti. Ona nije službeno razvrstana prema EZ direktivama. Obzirom na to da je o sorbitolu već bilo govora kao o malo opasnoj kemikaliji obratio bih pozornost na benzojevu kiselinu i njezine soli. Obavio sam svoj dio posla i čekao da ostale iskusnije kolege prirede aspartam. Naš organizam nije spreman za D- 36 . Aspartam po mojem sudu može zaista biti opasan u slučaju loše sinteze.očiju nas upozoravaju da ovu kemikaliju maknemo što dalje od dohvata djece. To nitko ne osporava. a pri koncentracijama primjene u konzerviranju nema nikakvih opasnih znakova ili oznaka upozorenja. U slučaju da podigne prašinu benzojeve kiseline moglo bi imati problema s očima (crvenilo. Metanol je prirodni produkt metabolizma različitih plijesni i svakodnevno ga unosimo u organizam i to u daleko većim količinama nego aspartamom. Već prije dvadesetak godina javili su se radovi u kojima se aspartam proglašava velikim zlom. To je izazvalo strahove među ljudima. jer mnogi ga koriste kao sladilo u različitim prilikama. nadražuje oči i dišne putove). Dakle. a sad najednom ispada kako se on na taj način truje. Lažni proroci su opet pogriješili zbog neznanja. Već na početku sam naglasio da bi on trebao biti sastavljen od dvije L-aminokiseline. sastavljen je iz dvije uobičajene amino kiseline kao jednostavni dipeptid s metiliranom karboksilnom skupinom fenilalanina. Bio sam izrazito ponosan kušajući novo sladilo. Dijete bi kod gutanja benzojeve kiseline moglo imati mučninu i povraćati bez ikakvih drugih štetnih posljedica.

Dovoljan je blagi detergent za povremeno pranje ili čak obična voda. «Znanstvenici» mu u tome naveliko pomažu. Jednostavno i jeftino! Ovaj čas nema nikakvih pouzdanih dokaza o štetnosti aspartama kao sladila za kavu. jer su oni znak zdravlja u domaćinstvu. mravi. Nerado pišem o ovoj temi. pogotovo iz dnevnog boravka kad nam dolaze gosti. koji daju slabe i nestabilne pjene ne bi trebalo predstavljati neki problem. Pauke u kući ne dam ubijati.aminokiseline i one za njega predstavljaju otrov. Treba samo izmjeriti kakvo je skretanje ravnine polarizirane svijetlosti takvog produkta. Nema potrebe za korištenje opasnih kemikalija kod njihova održavanja. ali nemojte nikad zaboraviti da crni liberalni kapitalizam koristi prljave metode kako bi napravio štetu konkurenciji. a sasvim sigurno su vanjske površine dobro prekrivene otpornim lakovima ili čak plastičnim pločama. Sve ostalo u kuhinji Naravno da nisam do kraja opisao kemikalije koje se koriste u kuhinji. Možda netko otkrije da je racemizirani fenilalanin uzročnik brojnih štetnih učinaka u čovjeka koji svakodnevno uzima aspartam? Možda? Jednako tako je moguće da sutra netko otkrije kako su voćni sokovi izrazito opasni ako ih proizvodi konkurentska tvrtka. barem kako bi se uklonile neke masne mrlje ili obrisala prašina. Dakle. jer nemam ništa protiv većine kukaca. Ne tvrdim da su za vijesti o opasnostima pojedinih proizvoda uvijek krvi pokvareni privrednici. što ne znači da se preporučuje rad bez zaštitnih rukavica. Ne dirajte mi pauke! Ostalim kukcima naravno da nije mjesto u nekom gradskom stanu i zato 37 . jer prilikom procesa kuhanja dospijevaju na pod svakakvi dijelovi namirnica. Obzirom na to što je već pri industrijskoj proizvodnji drvo zaštićeno od različitih nametnika ne treba brinuti o crvotočini ili napadu gljivica. Danas se kuhinjski namještaj radi od iverice ili panel ploča. Zapravo su ostali vanjski nametnici poput kukaca (npr. grijanje hrane u mikrovalnim pećnicama unatoč tome što se o problemu raspravlja tek teoretski. Niti gutanje takvih detergenata. Kažu da racemizacija aminokiselina nastupa u brojnim procesima. nema straha od kemikalija kod održavanja kuhinjskog namještaja. danas postoje alatke za pranje podova tako da nikad golim rukama nemate potrebe dotaknuti detergent. za pranje se koriste blaga sredstva na bazi tenzida praktički bez ikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja. Međutim. Vi možete reći da se ne može predvidjeti što će biti u budućnosti. Možda malo mučnine? Treba održavati i kuhinjski namještaj. Ovaj čas se može reći da nema nikakvog razloga prestanka korištenja sladila poput aspartama u priređivanju zimnice ili slađenju kave. Domaćice to dobro znaju i prilikom pranja podova čak ne koriste niti rukavice. Podove treba redovito prati. Međutim. Nema nikakvih dokaza da bi aspartam s racemiziranim amino kiselinama mogao činiti štete korisnicima. pa zbog toga neki izbjegavaju npr. muhe i pauci). ti isti pauci su zapravo mučenici u jednom gradskom stanu i ja ne znam od čega zapravo žive. ali to je mnogo logičnija pretpostavka nego ona o opasnom metanolu nastalom metabolizmom aspartama. vrlo je lako utvrditi da li je došlo do racemizacije prilikom sinteze ovako jednostavnog dipeptida. Zato moram često uklanjati paučinu. Međutim. pa da ga morate njegovati posebnim kemikalijama. Međutim. ali sigurno zgrabe svakog kukca koji se u stanu pojavi. Priča o D-aminokiselinama je uglavnom zaboravljena i samo se rijetki bave problematikom takvih tvari. pekmez ili kolače. osim ako to rade klečeći na koljenima i držeći mokru krpu u rukama. Čak da ga dotaknete ne bi imali nikakvih posljedica za zdravlje. Nije to namještaj od plemenitog drveta kao u sobama.

sredstva za otapanje kamenca ili pak sredstva za čišćenje odvodnih cijevi.). Kad je u pitanju održavanje higijene ljudskog tijela logično je da se ne smiju koristiti opasna sredstva i skoro da ne bi trebalo pisati o nekakvim sapunima. kao npr. Oni ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedino što smetaju domaćicama zbog prisutnosti u njihovim sterilnim kuhinjama. Niti jedan od tih sastavnih dijelova ne smije biti štetan za ljudsko zdravlje bez obzira na to hoće li doći u dodir sa sluznicama ili će npr. privući bojom ili mirisom. ali sam ipak ustrajao u traženju načina kako ukloniti mrave iz kuhinje i uz pomoć prijatelja sam uspio to učiniti blagim insekticidama. On me je prvo uvjeravao da se nemam razloga buniti zbog domaćih poljskih mrava. biti progutan. jer je taj prostor stalno zauzet ženskim aktivnostima. Prvenstveno ne smiju izazivati nikakve štetne učinke na ljudski organizam ili organizam životinja. različiti etoksilirani dugolančani amini. Žena je bila očajna. razni dezinficijensi) itd. Najviše se bojala da bi mogli prenijeti nekakve bakterije izvana. u kupaonici se uglavnom drže sredstva namijenjena pranju i održavanju uvjeta da se to pranje pošteno obavlja. PROSTOR SUKOBA INTERESA Kupaonica je naravno mjesto gdje žene imaju prednost i u obitelji s mnogo žena muškarci se osjećaju ugroženima. alkil sulfonati. ali svi njezini pokušaji uklanjanja bilo kakve hrane s otvorenog nisu urodili plodom. Prije više godina pojavili su se u mojoj kuhinji mravi. Dio sredstava korištenih u kupaonici jednak je onima iz kuhinje. pa o tome više neće biti riječi u ovom odlomku osim ako nemaju neke posebnosti. Dakle. Dodataka ima izrazito mnogo.domaćice drže zalihe pesticida u svojim kućama. jer oni su dokaz čistoće okoliša. Neću reći da se radi samo o održavanju ljepote tijela. O tome nešto malo kasnije. Oni vežu na sebe nečistoće i omogućavaju njihovo dispergiranje u vodi. pasa. Naravno da će o održavanju čistoće rublja biti ovdje posebno govora. Jedini razlog pisanja o njima je u brojnim zabludama glede opasnosti dugotrajnog izlaganja. Sram me priznati. a o njemu u pravilu brinu dame i onda nije čudo što se one tako često i dugo zadržavaju u kupaonici. a to je moglo značiti da ona ne obavlja besprijekorno čišćenje kuhinje. Obratio sam se svom prijatelju vrhunskom hrvatskom stručnjaku za DDD. dezinficijensi. jer takva sredstva imaju ipak neke posebnosti. pjenama ili općenito kozmetičkim sredstvima. Kod osjetljivih ljudi se može dogoditi da npr. a zadatak im je olakšati uporabu (npr. šampon izazove blago nadraživanje sluznica 38 . gelova ili sprejeva su tenzidi (soli masnih kiselina poput npr. amidi poput kokoamida. jer se u našim kupaonicama tradicionalno nalazi stroj za pranje rublja. dodatno dezinficirati kožu (npr. Glavni sastojak čvrstih sapuna. Čistoća je pola zdravlja Sredstva za pranje tijela moraju imati neka posebna svojstva. a za ilustraciju problema pokazao bih vlastito iskustvo. itd. laurinske. jer su mravi vjerojatno uvijek našli nekakve mrvice hrane po kuhinji. Dokle god se pojavljuju mravi u mom stanu znači da im je dobro i da ja mogu mirno spavati što se tiče izloženosti kemikalijama. Dolazili su nekud iz zapuštenih vrtova iza moje kuće i tražili hranu. glicerin). jer se ona također koriste za pranje kućnih ljubimaca poput npr.

itd. dezodoransima. S mojeg stanovišta triklorsan u praksi ne može izazvati naprijed rečene učinke. povremeno se postavlja pitanje drugih sastojaka ovakvih sredstava. spolnih organa. Amerikanci tvrde da je zarada na njegovoj proizvodnji tijekom 1998. 39 .oka. a ja ću i dalje koristiti sredstva koja sadrže triklosan. ali počelo ga se uspoređivati po strukturi s užasnim dioksinima. Međutim. Da se ne raspada ne bi služio kao dezinficijens. Ne može ih se držati podalje od djece. Naravno da se ljudi boje takve tvari i počelo se izbjegavati pripravke s triklorsanom. kada dolaze u koncentracijama od 1% zadržava se jedino svojstvo slabe ekotoksičnosti s oznakom upozorenja R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). nadražuje oči i dišni sustav. službeno nikad nije potvrđena ni jedna od naprijed rečenih tvrdnji. Kao čista tvar on se smatra štetnim za ljudsko zdravlje (Xn) i ekotoksičnim (znak N) s oznakama upozorenja R22-31-36/3750/53 (štetno ako se proguta. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). a kod gutanja jedino može doći do pjenjenja u probavnom sustavu. a u kući ga možete naći u detergentima. Ne znam tko je počeo kampanju. jer i djecu treba prati istim ili sličnim sredstvima. Zaključno se može reći da sredstva za održavanje osobne higijene ne predstavljaju nikakav zdravstveni problem. pa o tome nema smisla niti raspravljati. Zato se i koristi kao dezinficijens jer oslobađa klor. Njegovo glavno svojstvo je kemijska nestabilnost i raspad uz oslobađanje aktivnog klora. godine iznosila oko 540 milijuna dolara. itd. Neki radovi su pokazali da se on rado skladišti u mastima živih organizama. Zadnjih godina se digla povika na dezinficijens triklosan. Kako onda prihvatiti tvrdnje znanstvenika? Smatram da treba biti jako oprezan pri analizi znanstvenih članaka o opasnostima pojedinih kemikalija. ali to je izrazito kratkotrajan učinak i gubi se koju minutu nakon prestanka izlaganja. raznim drugim kozmetičkim pripravcima. To sve skupa ne znači da se može dopustiti djeci gutanje takvih sredstava. Nikad nisam čuo da se netko otrovao sapunom ili npr. mozga. što može dugotrajno izazvati brojne poremećaje poput bolesti jetre. sapunima. Taj dezinficijens se vrlo široko koristi. Dodir s kožom ili očima neće izazvati praktički nikakve posljedice. koji ima sva ta antibakterijska djelovanja. Kod koncentracija u kojima dolazi u sapunima. Međutim. šamponom za pranje kose. primjenjuje se u vrlo niskim koncentracijama. Posebno se naglašavalo njegovo djelovanje na sintezu hormona kod dugotrajne izloženosti. bubrega. a državne ustanove pak obavljaju stalni nadzor njihove kvalitete. šamponima i sličnim proizvodima nema više nikakvih štetnih učinaka niti na ljudsko zdravlje niti na okoliš i zbog toga se široko koristi kao posve neopasni sastojak kozmetičkih preparata. Više nitko nigdje ne proizvodi takva sredstva sam nego ih kupuje u dućanu. Međutim. ali ne treba paničariti ako neki klinac pojede komadić sapuna. U sredstvima za dezinfekciju.

koji su uvijek bili prikladni za dezodoriranje prostorija u kojima boravi puno ljudi i teško je ne osjetiti neugodne mirise njihovih tijela. Nova vremena su donijela nova sredstva za prikrivanje loših mirisa. Sjećam se da su u mojoj mladosti seoske djevojke u Slavoniji znale stavljati u njedra dunje da diki bude ugodnije dok ih ljubi i miluje. koristi njegov derivat uroform pri proizvodnji tako često korištene iverice. Naravno da se dezodoransi koriste i u drugim prostorima stana ili u automobilima. To je naravno bezazleno i nikom štetno dezodoriranje. Većina od aktivnih komponenti se nalaze u relativno niskim koncentracijama. Uostalom. koji na kraju imaju skoro jednaka toksikološka svojstva. Treba vjerovati službenim podacima npr. Najviše se takva sredstva koriste u kupaonicama s klozetom. Mirisi su obično bezazleni i ne bi trebali imati utjecaja na zdravlje osoba koje borave po nekoj potrebi duže vrijeme u kupaonici. kod kupaonica su proizvođači dezodoransa otišli velik korak naprijed. Dolaze u prilično niskim koncentracijama pri kojima se njihova opasna svojstva gube. a ona nije do sad posvetila posebnu pozornost ovim tvarima. Prema literaturnim podacima radi se o krutinama. koji se isparava iz čvrstih dezodoransa ili tvari poput dimetil-metilfosfonata.i p-). Možda bi se nadražujući miris formaldehida i osjetio da nema aroma. jer se npr. jer se sva opasna svojstva gube pri koncentracijama u takvim preparatima. Međutim. EZ komisije. Najbolje je problem prikazati na primjeru različitih diklorbenzena (o-. O kemikalijama za otapanje kamenca je već bilo ranije govora i ona nemaju nikakvih značajnijih učinaka. koji malo duže sjede na WC školjki zbog ovih ili onih razloga. Spominje se još i fenol. sredstva za otapanje kamenca i brojni dodaci koji omogućavaju postupno oslobađanje aktivnih tvari iz proizvoda. a proizvođači takvih sredstava do sad baš nisu bili skloni slanju dokumentacije u HZT. U dodatak na slici lijevo stavljaju se valjkasti proizvodi ugodna mirisa. pa zasad ne znam detalje. kako svog tijela tako i prostora u kojem je boravio. m. formaldehidu smo izloženi na brojnim drugim mjestima. tenzidi. Među jeftine dezinficijense svakako spadaju formaldehid i glutaraldehid. Obično se u njih prema tajnim receptima stavljaju dezinficijensi. 40 . koji su oba otrovi a formaldehid je uz to dokazani mutagen i također ga znaju stavljati u ovakve proizvode. jer se iz WC školjke znaju širiti prilično neugodni mirisi. dišni sustav i kožu). U čistom obliku te čvrste tvari imaju slijedeće oznake upozorenja R40-36/37/38 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima. koje se relativno slabo isparavaju. a ipak ih se optužuje za ugrožavanje zdravlja ljudi. kao npr. pa ga onda nalazimo u svim javnim objektima i domaćinstvima. Buka se u zadnje vrijeme najviše diže zbog diklorbenzena. ali prema mojem znanju kod nas se ne stavlja u dezodoranse za WC. «Znanstvenici» već upozoravaju kako je moguće očekivati rak jetre i bubrega. jer su neki nepouzdani rezultati ispitivanja na životinjama navodno to pokazali. nadražuju oči.Prikrivanje neugodnih mirisa Čovjek je oduvijek prikrivao loše mirise. kao što je i primjena gorećih indijskih štapića. otapala. koji sadrže i mnoge druge važne kemikalije.

pa na njih ne treba obraćati pozornost osim ako vam se sviđaju mirisi takvih proizvoda. Oksidansi obavljaju oksidaciju boja na tkanini i na taj način se gube njihova svojstva odnosno izblijeđuju boje na platnu. U davna vremena su ljudi izlagali rublje suncu te na taj način ujedno obavljali sušenje. jer proizvođači nastoje održavati koncentracije opasnih tvari ispod onih pri kojima se mogu javiti štetni učinci. Što se tiče osobne higijene tu sam naravno sklon tome da se više pere a manje dezodorira. Prvi je izbjeljivanje a drugi otapanje u prikladnim organskim otapalima.Moje mišljenje je da ne treba obraćati pozornost na radove o opasnom boravku u kupaonici ili u klozetu gdje se koriste dezodoransi. pa je tako jedno od društava potrošača tvrdilo da istoimeni proizvodi na zapadu i Hrvatskoj nisu istog sastava niti kvalitete. Ono što se danas naveliko može potvrditi jest bitka industrijskih proizvođača da na tržište stave što je moguće bezazlenije proizvode. Prilagođavaju se i zahtjevima zaštite okoliša. Danas se rublje pere sve češće. peroctene kiseline i slične kemikalije. sve više uklanjaju iz detergenata fosfate. Odijela i haljine obično dajemo u kemijske čistionice. ali ni one nisu u stanju ukloniti svaku mrlju s vaše haljine za ples zaprljane prilikom novogodišnje proslave ili sestrine svadbe. ali nije loše da se strani proizvođači podsjete kako ne mogu u Hrvatsku slati smeće. Ne dao vam Bog da morate rublje ponovo prati na potoku. a oni su danas vrlo složene smjese različitih tvari. Prikladne su za brojne boje netopive u organskim otapalima. Najčešće su u uporabi sredstva na bazi natrijevog klorita. pa treba pitati one koji više znaju. Detergenti za strojno pranje rublja danas su uglavnom nadražujuće tvari za oči (dolaze uglavnom u obliku praškastih proizvoda). jer detergenti osim danas modernih i bezazlenih enzima moraju sadržavati različite tenzide i lužine u količinama da ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi. U biti su dva pristupa uklanjanju mrlja. jer je strojno pranje tako jednostavno i brzo. on zauzima izrazito važno mjesto u životu prosječnog građanina. Danas se to obavlja kemikalijama i to najčešće oksidansima. O štetnosti dezodoransa u drugim prostorima stana ili u automobilima gotovo da nema podataka. ali kao hranjiva tvar potiču rast nekih jednostavnih organizama poput algi u svim vodama do kojih dođu. ali svaka mudra domaćica će prilikom primjene detergenata čuvati svoje nježne ručice primjenom zaštitnih rukavica. koji nisu štetni ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. vodikova peroksida. Naravno da to nije moguće. Stroj za pranje rublja pak još uvijek treba detergente za svoj učinkovit rad. Slučaj se još uvijek vuče po sudovima i nije jasno tko je u pravu. kad ima posebno osjetljive tkanine. Nema smisla davati nikakve posebne savjete. Strojno pranje rublja danas je nezamjenjivo i domaćica se odlučuje na ručno pranje vrlo rijetko. Neke mrlje se ne daju oprati strojno ni ručno nego se moraju uporabiti druga sredstva. kao što se to prije radilo. pa danas npr. 41 . izaziva teške opekotine. Kod nas je bilo dosta rasprava oko kvalitete detergenata. od kojih su neke bezopasne a neke pak opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. natrijevog perkarbonata. Ne može se sve riješiti strojnim pranjem makar se na televiziji vrte brojne reklame o veličanstvenoj učinkovitosti detergenata ovog ili onog proizvođača. Odijelo čini čovjeka Iako se stroj za pranje rublja nalazi obično u nekom kutu kupaonice ili rjeđe u nekoj drugoj prostoriji poput podrumske praonice. Vodikov peroksid se razvrstava u oksidanse (znak O) i nagrizajuće (znak C) tvari s oznakama upozorenja R8-3520/22 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. dezinfekciju i bijeljenje. Naravno da je pitanje kako će građanin prepoznati koje strukture je mrlja na njegovoj košulji. Izbjeljivanje je stariji način čišćenja bez obzira na koji način se obavljao taj posao. a ostala svojstva nisu zabrinjavajuća.

Navodno prodaja takvih sredstava u zapadnim zemljama (posebno Amerika) ide jako dobro. štetno ako se udiše. crvenilo. ali mi smo obeshrabili tvrtku koja je pokušala registraciju u Hrvatskoj. tu se koriste izbijeljivači slični kao za platno. ali treba ih držati daleko od djece. u dodiru s kožom i ako se proguta. Dakle. sve za ljepotu! Što se tiče kose. Otopina za izbjeljivanje će na kraju imati slična svojstva kao naprijed spominjani preparati. Konačni proizvod smo razvrstali u nagrizajuće (znak C) i oksidativne (O) kemikalije sa oznakama upozorenja R8-22-34-37-42/43 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. štetno ako se proguta. natrijeva persulfata i dinatrijevog metasilikata. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi). štetno ako se proguta. Međutim. I kod dodira s kožom i s očima treba obaviti uobičajenu dekontaminaciju prije nego li se krene tražiti pomoć liječnika. zapaljivo. nadražuje oči i kožu). Zbog toga s njegovim pripravcima treba postupati oprezno koristeći obvezno rukavice od nitrilne ili butilne gume. amonijeva persulfata.štetno ako se udiše ili proguta). nadražuje dišne putove. koji se ponekad koriste u kući. pa nije bezazlena kemikalija. ali je pitanje smije li se držati u kućanstvu. Mene je iznenadio jedan takav prašak sastavljen od kalijeva persulfata. Na zapadu se prodaju paste za izbijeljivanje zubi kod kuće u vlastitoj režiji. a napominje se da može doći do malih oštećenja desni. Kad smo već kod bijeljenja treba opisati i druga mjesta uporabe oksidansa. Ako već kupite takvo sredstvo morate ga čuvati daleko od djece. U višim koncentracijama mogu depigmentirati kožu na mjestu prskanja te također izazvati manja ili veća oštećenja sluznice oka (suze. Kod gutanja se može očekivati žarenje ili bol u gornjem dijelu probavnog sustava uz mučninu i povraćanje. opasnost od teških ozljeda očiju). Naravno. Kod nas se izbijeljivanje zubi obavlja uglavnom u zubarskim ordinacijama i nikad nisam čuo pritužbe građana na posljedice. izaziva opekotine. U koncentracijama kod kojih se koristi ostaju joj oznake upozorenja R36/37/38. Kad su djeca u pitanju preparat predstavlja sličnu opasnost kao sredstvo za strojno pranje posuđa. ali on se koristi pri znatno višim koncentracijama nego vodikov peroksid. svi ovi oksidansi su kod koncentracija primjene u najgorem slučaju štetne kod gutanja. a sve redom nadražuju oči i kožu. Nije to zapravo ništa strašno. barem dok se kemikalija ne razrijedi s vodom prije tretiranja. pri koncentracijama kod kojih se koristi u preparatima ravrstava se u štetne tvari (znak Xn) s oznakama upozorenja R22-41 (štetno ako se proguta. Drugi oksidansi su slični prema opasnim svojstvima. Praktički nema drugog načina izlaganja osim gutanjem i na 42 . može izazvati preosjetljivost kože i dišnih putova). nagrizajuće tvari (C ) i tvari štetne za okoliš (N) te oznakama upozorenja R7-10-20/21/22-35-50 (može uzrokovati požar. izaziva jake opekotine. Ovo sve skupa baš i nije bezazleno. Ostaje peroctena kiselina sa znakovima opasnosti oksidansa (O). Sve oksidansi i nagrizajuće tvari. Tako natrijev perkarbonat djeluje u čistom stanju kao oksidans (znak O) i štetna tvar (znak Xn) s oznakama upozorenja R8-2236/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. žarenje ili čak bol).

Ja se sjećam slučaja iz ranih šezdesetih godina kad je jedna poznanica prala odjeću svog muža u benzinu. a odjeću je iznijela na balkon da se prozrači. Kao jeftina kemikalija kupovao se u većim količinama i naprosto je čovjek mogao umočiti cijelo svoje odijelo u kantu s benzinom čekajući da se sve masne mrlje otope. ali ipak baš ne sva ona koja se upotrebljavaju profesionalno. Međutim. Mrlje topljive u organskim otapalima. a nije se sjetila svih opasnih svojstava benzina. krenimo od početka priče o kemijskom čišćenju kod kuće. Sjela je na klozet i u tijeku obavljanja nužde bacila neugašeni čik u WC školjku. Nakon završenog posla izlila je benzin iz kade u WC. Oni koriste različita sredstva za obradu odjevnih predmeta prije nego ih stave na pranje u svoje strojeve. benzin je vrlo lako zapaljiv. a koristila je za to veliku plastičnu kadu obavljajući posao u kupaonici. Naravno da se stvorila plamena buktinja i žena je bila teško opečena po vrlo osjetljivim dijelovima tijela. jer bi nakon čišćenja taj dio izgledao drugačije nego ostatak odijela. a u Americi je počelo još ranije i to profesionalno. Na početku su se kao sredstva za čišćenje u domaćinstvima koristili laki naftni derivati odnosno običan benzin. To je bilo bolje nego čistiti samo onaj dio odijela na kojem se kočila mrlja. Mirno je zapalila cigaretu i onda joj je došla sila. Dijetetu se neće ništa strašno dogoditi osim što će vjerojatno povraćati i imati osjećaj žarenja ili čak boli u ustima i jednjaku koji dan nakon incidenta.to morate obratiti pozornost. Ostala je živa i prilično se dobro oporavila. No. Bila je kemičar. što se naveliko čini još od kraja 19. a prvenstveno ostatke masne hrane mudrije je uklanjati kemikalijama. Danas je preparata za kemijsko čišćenje izrazito mnogo i na našem tržištu. a njegove pare sa zrakom stvaraju eksplozivne smjese i bilo je katastrofalnih iskustava. a ja sam kao ilustraciju stavio jednu sliku koju sam snimio prilikom obilaska nekih kemijskih čistionica u Zagrebu kad sam po narudžbi njihove komore proučavao stanje zaštite zdravlja i okoliša u takvim objektima. jer inače nemaju garanciju da će takve mrlje biti uklonjene u uobičajenom procesu pranja. ali iskustvo ostaje da 43 . Slična sredstva se koriste i u kućanstvu. stoljeća.

Zainteresirala me problematika i dao sam si truda pogledati ozbiljnu stručnu literaturu. ali nije toliko malo vjerojatan kako bi čovjek pomislio. Vaše dijete. benzin). jer je na obiteljskim portalima našla brojne podatke o njihovoj štetnosti za djecu. ali to nije više čisti benzin. a među njima je bilo različitih opasnosti. U dodiru s kožom takvo će sredstvo vjerojatno nakon dužeg kontakta izazvati sušenje i pucanje kože. Možda i mučninu? Gutanje tekućeg pripravka je prilično nezgodan događaj. a to pak znači neugodu. Nikad čovjek ne može pobrojati sva područja primjene kemikalija u domaćinstvu. Gospođa je bila ozbiljno uplašena omekšivačima tkanina. Zapravo mi uopće nije jasno zašto budale daju savjete normalnim ljudima i zašto ih nastoje uplašiti. Ne morate se toga bojati. Naravno da sam posjetio i te obiteljske portale na kojima sam našao obimnu hrpu gluposti u koju čini se većina mladih obitelji vjeruje. a u pripravak se mogu dodavati različiti drugi inertni materijali ili potisni plinovi kod sprejeva. a nisu bili puno lošija sredstva za čišćenje od benzina. do danas su otpala iz uporabe u domaćinstvima mnoga od njih poput tetraklorugljika ili trikloretilena zbog njihovih teških akutnih ili sumnjivih kroničnih učinaka. a još bolje će biti ako odjeću nosite na kemijsko čišćenje i onda se nemate čega bojati. To treba namazati na mrlju i ostaviti da se suši. a mnogi će ga bez razmišljanja odvesti u bolnicu. Zbog njegovih dobrih osobina otapanja masti i dalje ga se koristi kao sastavni dio mnogih sredstava za čišćenje. preko izazivanja preosjetljivosti do karcinogenosti kategorije 3. ali svaki roditelj će biti uplašen i sigurno će barem tražiti savjet liječnika. Javiti će se žarenje u gornjem dijelu probavnog sustava. a možda iza svega stoje interesi pokvarenih kompanija. Ako mislite da se benzin više ne koristi za čišćenje onda se varate. Udisanje para u neprozračenoj prostoriji moglo bi izazvati vrtoglavicu i pospanost. a opet joj se sviđala njihova primjena zbog toga što je željela svom djetetu meku i ugodnu odjeću. koja će onda dovesti do povraćanja. čija prednost je bila u nezapaljivosti. Uz pretpostavku da benzin ne sadrži benzen i da ne marimo za to što je perkloretilen karcinogen kategorije 3 mogu se javiti različiti blaži učinci. Na tržište obično dolazi pomiješan s nekim naftnim derivatom (npr. nije u velikoj opasnosti. koje je popilo koji gutljaj takvog tekućeg preparata. a ispod toga ostane tkanina bez mrlja. Nas jasno zanima koliko su takva sredstva opasna za ljudsko zdravlje. Zato je važno držati ta sredstva izvan dohvata djece. Kad sva otapala ispare treba naprosto četkom ukloniti pijesku sličan materijal. Bila je prilično sigurna u to da su omekšivači opasni. Mi naravno znamo da ga se treba čuvati i zbog povišenih koncentracija benzena čim se radi o motornom benzinu. Negdje iza II. koje nastoje jedna drugu istisnuti s tržišta i 44 . Jedno od takvih sredstava je zapravo silikagel natopljen smjesom organskih otapala. ali detalje pročitajte u poglavlju o industrijskim organskim kemikalijama. U najmanju ruku će čovjek kašljati i otežano disati dok se stanje ne stabilizira. a nakon toga će se javiti mučnina. Možda se radi o ljudskoj gluposti. ali u nekim slučajevima može doći do gušenja ili edema pluća. Organsko otapalo će iz tkanine otopiti nečistoću i kapilarnim silama ga prenijeti na silikagel. Ostao je praktički jedino perkloretilen o čijim svojstvima se može više pročitati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. od nadraživanja. Međutim. barem prema sadašnjim službenim podacima o toj kemikaliji.se benzina treba plašiti glede njegove zapaljivosti i eksplozivnosti. Nije problem povraćanje nego to da se prilikom tog čina može povraćani sadržaj udahnuti u pluća. pa čak nesvjesticu. Svjetskog rata počela je naveliko primjena različitih halogeniranih otapala. Recimo još koju riječ o karcinogenom perkloretilenu. Nabrojala je desetak kemikalija. koje se navodno nalaze u omekšivačima. Ostati će traumatično iskustvo i za dijete i ukućane čak ako djetetu liječnici ne budu ispirali želudac. Mislio sam da je ova knjiga gotova i kako treba posvetiti pozornost ispravljanju i poboljšanju teksta kad sam dobio preko interneta pitanje zabrinute majke iz Varaždina.

Izračunao sam da se oni zadrže u takvim koncentracijama da po cm2 tkanine ostane nekih 2-5 μg sredstva. Red je da spomenem i suprotne učinke poput otvrdnjivača. ali raspoređeno u vlaknima i na površini tkanine. One su iznosile oko 0. masni alkoholi. anionski tenzidi i derivati silicija. Naravno da su moguće alergijske reakcije i na tako male količine. ali prevladavala su sredstva koja prodirući u strukturu vlakana obavljaju posao omekšavanja.5% u onih 10-12 litara vode. koju možete slobodno pojesti bez straha da vam se može bilo što dogoditi. ali nije loše biti oprezan i peglati robu kroz prvih tri mjeseca života malog čovjeka umjesto koristiti omekšivače. anionski tenzidi te u novije vrijeme sve više različite kemikalije bazirane na siliciju (npr. Pokušao sam izračunati koncentracije takvih komponenti u vodi kod zadnjeg ispiranja rublja. jedan miligram ima 1000 mikrograma te jedan mikrogram ima 1000 nanograma. ali dijete mora na neki način postati alergično i to nije problem omekšivača nego djeteta. Općenito je bilo puno različitih aroma u izrazito niskim koncentracijama. Obično je žene koriste kod pranja stolnjaka. Problem je u tome što se u kupaonici mogu naći sasvim nevjerojatne kemikalije korištene za tko zna kakve poslove. Ima naravno i toga kao što ima viceva o ženama koje su otvrdnjivale donje rublje svojih muževa. jer ga inače žene ne bi koristile. Kupaonica sigurno u 45 . a spominjem ta sredstva tek radi ravnoteže u pisanju. Kao omekšivači se koriste različite vodene suspenzije sapuna ili ulja (npr. Nije osobito opasan niti ako se proguta. maslinovo). Zaista se ne treba bojati korištenja omekšivača.lažima. Mislim naravno na održavanje noktiju lakiranjem. polidimetilsiloksani). Uz to što je zapaljiv može djelovati nadražujuće na oči i kožu. nadražuje kožu). Jedan gram ima 1000 miligrama. ali lak ne drži dugo i onda treba obaviti njegovo skidanje. Pokušajte računati. Najgori od tih sredstava su upravo kvarterne amonijev soli. Obično se za te svrhe koristi sasvim bezopasna štirka. Našao sam jedino limonen kao alkaloid izoliran iz limuna i dodan u omekšivač ako aroma. a namočenih 5 kg rublja sadrži izrazito male količine omekšivača. Vjerojatno bi se u kupaonici mogle naći i druge kemikalije poput npr. esteri fosforne kiseline. Ni njega tijela ne zazire od uporabe organskih otapala. ali nad njima se obavlja nadzor javnozdravstvenih ustanova i ne bi se na tržištu smjeli pojaviti preparati s bilo kakvim štetnim učincima za ljudsko zdravlje. Možete li zamisliti koliko su to male količine? Teoretski i nanogramske količine možda mogu kod izrazito preosjetljivih osoba izazvati neki učinak poput crvenila kože. Njihova opasna svojstva se gube već pri koncentracijama ispod 20%. Zapravo na površini tkanine koja je u dodiru s kožom djeteta nalaze se količine tvari u nanogramima. ali to nije spomena vrijedno. Nije trebalo ići dalje od izvrsne stranice Wikipedia. kvarterne alkoksi amonijeve soli. pa nije imalo smisla raspravljati o bilo kakvim opasnostima za mamu koja pere rublje. ali to je toliko malo vjerojatno da nema smisla razgovarati. ali opet valja držati takve preparate dalje od djece. koji nemaju veze s održavanjem osobne higijene. Aceton je glavna komponenta. Za to se koriste različiti preparati bazirani na acetonu. Niti jedna od kemikalija iz popisa mlade dame nije bila u sastavu omekšivača. dimetil-amonijev klorid. a o brojnim drugim dodacima nemam što reći s toksikološkog stanovišta. U pravilu oni u čistom stanju posjeduju oznake upozorenja R36 i/ili R38 (nadražuje oči. Nije ni aceton neki problem. kozmetičkih sredstava svake vrste. Lakirani nokti mogu izgledati jako privlačno. Onda se centrifugiranjem više od 95% vode izbaci u kanalizaciju. tabletića i svakakvih drugih ukrasnih predmeta od platna.

prijeti vam smrt od hipoksije. koje puno toga podnosi i ništa mu nije smetalo brušenje žičanom vunom te mazanje laštilima. Smrt zaista stoji iza vaših leđa ako nemate dobru odvodnju dimnih plinova iz vaše kupaonice. Vrlo često se takve grijalice koriste za zagrijavanje kupaonice prije kupanja. začini i aditivi. zbog iskorjenjivanja plijesni) prethodno se moraju maknuti sve namirnice. 46 . Danas svatko daje parket ili laminat na lakiranje. ako nismo preosjetljivi na tu kemikaliju. Laštila su kemikalije pastoznog oblika u kojima su glavne komponente čvrsti naftni derivati (uglavnom voskovi) i nekakva otapala na bazi benzina. pa zato od svih kemikalija u kući najviše mislite na one koje nastaju izgaranjem zemnog plina u vašem bojleru. Ako i imate problem sa stilskim namještajem onda toplo preporučujem da potražite stručnjaka za takve probleme i njemu povjerite spašavanje vašeg dragocjenog ormara ili komode.normalnim obiteljima nije opasno mjesto kao na ovoj karikaturi našeg zavodskog prijatelja Nika Titanika. spavaću sobu i prostorije poput ostave. kemijska i biološka zaštita. koji navodno ne dopušta stvaranje ugljikovog monoksida nego ga pretvara u ugljikov dioksid. Ponekad to baš i nije tako. jer je mnogo jeftiniji nego namještaj od čistog drva. jer zaista nije ugodno kupanje u ledenoj prostoriji. koji automatski prekida dovod plina u slučaju kad koncentracija opasne kemikalije poraste iznad dopuštenih vrijednosti. Danas je takvo drvo već prije prodaje zaštićeno od raznih nametnika (npr. Čak ako su to grijalice s katalizatorom. Ona ipak može biti opasna zbog drugih kemikalija. ali dok je nov zna praviti probleme. U tim prostorima se normalno ne bi smjele nalaziti apsolutno nikakve kemikalije. a ugljikov monoksid jest. jer drvo nije kvalitetno štićeno. Od njega su izrađeni podovi. Ostaje vam dakle njegovati već ranije zaštićeno drvo. Onda nije problem održavanje osim ako sjekirom ne lupate po parketu. kao npr. a u slučaju njihove primjene (npr. pa oko toga ne bi trebalo biti problema. Ako imate plinski bojler u kupaonici obvezno dajte ugraditi detektor za ugljikov monoksid. Danas je uobičajeno kupovati namještaj od iverice. U sobama morate posebnu brigu voditi o drvu. Većina drugih nisu smrtonosne. ali se povremeno ipak koriste. a on se brzo potroši u maloj kupaonici. Mislite na to da grijalice na naftne derivate poput petroleja mogu biti jednako opasne ako dimne plinove izbacuju u atmosferu prostorije. crvotočina ili gljivice). Oslobađa se formaldehid i to je nešto na što se moramo naviknuti. Razmislite o tome barem tri puta. O tome se možete više informirati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. pa onda nemate u zraku dovoljno kisika i ishod opet može biti smrt ili teška oštećenja organa poput mozga. pa i o tome valja nešto reći. zemnog plina. namještaj i često ga nalazite na zidovima. Parketi su u davnim godinama znali biti noćna mora domaćici. jer možete napraviti goleme štete svom zdravlju i lijepom dijelu kućnog namještaja. To se ne odnosi na ostavu gdje se ne smiju naći apsolutno nikakve kemikalije. Nemojte sami raditi ništa. Sobe naravno da moraju izgledati čisto i blistavo bez ikakve mogućnosti da zbog boravka u njima nastupi neko zlo za vaše zdravlje. Već je rečeno u poglavlju o plinovitim otrovima da je ugljikov monoksid najveći ubojica hrvatskih građana. PROSTORI MALOG RIZIKA Naravno da se misli na dnevni boravak. a to je izrazito dobra mehanička. Za izgaranje je potreban kisik. Inače je to u pravilu kvalitetno tvrdo drvo.

ali također kao kreme za razmazivanje po drvetu. Većinom su to zapravo inertne tvari poput parafina ili polimera. Odmah moram reći da je kod pranja prozora puno veći problem pad s veće ili manje visine nego sama kemikalija. Bez obzira na to koliko su takva sredstva bezopasna treba ih držati zajedno s drugim kućnim kemikalijama na posebnom mjestu u kući. Puno su zahtjevniji preparati za njegu namještaja. ali također ih zbog principijelnih razloga valja držati na mjestu nedostupnom djeci. ali morate znati da izrazito veliku štetu ne mogu napraviti vašem djetetu. pčelinjeg voska. Za onoga tko čisti parket na taj način važno je da koristi rukavice (npr. To znači da je sastav približno sličan sredstvima za održavanje parketa. Danas se u pravilu prodaju u obliku spreja. Neke domaćice čak ne koriste drugu kemikaliju osim vode. Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu ili čak glavobolju. Nemaju nikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja i jedino čega se treba čuvati jest da se neoprezno dijete ne napije gutanjem takvog sredstva. Dezinficijensi se dodaju u takvim količinama koje vam ne mogu na nikakav način štetiti zdravlju i ostaju kao jedini problem benzini. 47 . estere ili ketone radi boljeg sljubljivanja sastavnih dijelova i boljeg mirisa) te posebne dodatke kao polimere za koje ne znam čemu zapravo služe. ali bez drugih težih posljedica. ali npr. Točno je da sprej zapravo nije moguće progutati i da je teško iz nekakve tube istisnuti veću količinu kreme radi gutanja. jer gotovo da ne smiju sadržavati ništa opasnog. umjesto nekakvih parafina nude se često kvalitetniji sastojci poput npr. Zapravo smo time završili obilazak našeg stana ili kuće i treba krenuti dalje na otvorene ili barem odvojene prostore poput garaže ili podruma. Ako ne sadrži benzen onda su njegova svojstva jasna. moraju biti izrađeni od vrlo kvalitetnih materijala budući namještaj mora izgledati dobro.Proizvođači dodaju radi boljih svojstava i druga otapala (npr. Slična su sredstva za pranje keramičkih pločica. Tkanine na vašim sjedalicama kao i tepihe čisti se laganim sredstvima koja sadrže tenzide i eventualno dezinficijense. ali bih ipak preporučio da korisnik nosi lake rukavice od PVC tijekom ovakvog posla. ali na tržištu je velik broj preparata na bazi etanola i nekog anionskog ili kationskog tenzida. a korisno je da sadrže i sredstva poput dezinficijensa budući ni jedna domaćica ne voli da joj se na namještaju nalaze bakterije ili gljivice. Naravno da ćete laštila držati u nekom drugom prostoru daleko od dohvata djece. Gotovo su potpuno inertni prema ljudskoj koži. butilna guma ili PVC) te da dobro prozračuje prostoriju dok naporno lašti. Mogu se usporediti sa sredstvima za ručno pranje rublja i nose jednako male opasnosti kao ona. Ne treba očekivati apsolutno nikakve štetne učinke ovih kemikalija. Ostaje nam još pranje prozora kao posao koji se mora obaviti barem jednom godišnje. a nije dobar niti u kontaktu s kožom budući izaziva njezino sušenje. ali oprez treba biti pravilo sa svakom kućnom kemikalijom. a jedini opasan sastojak je benzin. Gutanje pastoznog pripravka može izazvati mučninu i možda čak povraćanje. To je sasvim dovoljno za uklanjanje većine mrlja sa stakla.

Ovo na slici je relativno dobar primjer. Ipak se preporučuje obavljati sve poslove s etilenglikolom koristeći rukavice od PVC. jer ljudi onda oprezno postupaju s tom kemikalijom. Međutim.TERAPIJSKI PROSTORI Jedan moj poznanik si je uredio nekakav podrumski prostor za bavljenje svojim hobijem. a moram priznati da bih i ja osobno tražio takvo rješenje kad bih imao ženu poput njegove. U teškim zimskim danima znao se akumulatora 48 . I ako se polijete po rukama etilenglikolom ne treba očekivati nikakve štetne posljedice osim ako je antifriz bio vreo. ali u sličnim bocama se može držati i vino kupljeno tijekom obilaska vinskih podruma obližnje regije. Ne sporim da je u prošlosti bilo otrovanja etilenglikolom na ovim našim prostorima. Neki ljudi zbog drugih razloga posvećuju svoje slobodno vrijeme posebnim otvorenim ili zatvorenim prostorima. Neki smatraju da moraju održavati svoju skupo plaćenu limenu kantu zato da ona što manje gubi na vrijednosti i da bude sigurna u korištenju. No. Pišem o tome uglavnom zbog kemikalija. ali činjenica je da problemi nastaju uglavnom zabunom kad čovjek tražeći alkoholno piće posegne za neobilježenom bocom s antifrizom. ali to je tek nekoliko slučajeva blagih otrovanja godišnje. a bilo bi mu svejedno što tamo radi. Trebate li nadolijevanje antifriza u vaš hladnjak naprosto zatražite od radnika benzinske postaje da to učini umjesto vas ili to zatražite na redovitom servisu. To je naravno etilenglikol kao glavni sastojak antifriza. Tamo se sklanja da nekoliko sati dnevno provede sam sa sobom. a najčešće od piva ili mineralne vode. ne morate se bojati nekih problema dok u vrući hladnjak natačete dodatnu količinu antifriza. U starim vremenima ste morali brinuti o stanju akumulatora i pažljivo promatrati razinu tekućine u njegovim ćelijama. jer preko dišnih putova pare te kemikalije neće napraviti veću štetu. Strah od antifriza nije loš. Skloni smo pretakati kemikalije iz originalnih spremnika u svakakve boce. Trebalo je dodavati destiliranu vodu. Izrađuje skulpture iz komada drva nađenog u šumama i silno uživa u tom poslu. ali većina se prema autu odnose normalno. pa će svatko prije ispljunuti slučajno uzeti antifriz nego ga progutati. Najvažnije je da ne držite zalihe antifriza po garažama ili podrumima. jednom mi je priznao da mu je njegov podrumski prostor zapravo pribježište. a kemikalije tu igraju sve manju ulogu. Vremena se dramatično mijenjaju i održavanje automobila je postalo jednostavno. bilo je kroz zadnjih pedeset godina i nekoliko fatalnih ishoda. ako je razina akumulatorske kiseline pala ispod propisanog. Nije uvijek tako. Možete pogledati za detalje u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Uzmimo samo kemikaliju koja je stekla ugled najopasnijeg sredstva u vašem autu. Njegovom duševnom zdravlju jako koristi takav posao. Zlato moje Mnogi ljudi se posebno čvrsto vežu uz svoj automobil. Ni gutanje ne bi trebalo biti problem od kad proizvođači u antifriz stavljaju odvratne gorke aditive. Zašto se ne osloniti na gustu mrežu benzinskih postaja. pa nećete doći u nikakvu opasnost niti vi niti vaša djeca od te kemikalije. Mogao je isto tako izabrati izradu ukrasa od papira. Neki su zaljubljeni u svoj automobil i više pažnje mu posvećuju nego vlastitoj ženi. Međutim.

Auto traži brojne druge kemikalije da bi vam se olakšala vožnja u različitim uvjetima. Oslobođen sam optužbe. Bilo bi bolje upotrijebiti rukavice. ali sam tada počeo razmišljati gdje zaista završavaju ta istrošena motorna ulja. ali na to većina vozača ne obraća pozornost. Ni kasnije laštenje ne traži neku posebnu zaštitu. U razvijenim zemljama nema individualnog pranja automobila nego se to obavlja u praonicama. a oni ne predstavljaju nikakav problem za okoliš. Za pranje vjetrobranskog stakla koriste se preparati na bazi alkohola i anionskih tenzida. Ima on pravo kad kaže da automobil bolno pati zbog temperaturnih mijena i utjecaja drugih činitelja poput sunčeve svjetlosti ili atmosferilija poput tuče. a vi odlučite što vam je činiti. ali on zbog toga teško trpi. Ja odlazim mijenjati motorno ulje ili na benzinske postaje ili u ovlaštene dobro nadzirane servise. Istrošena motorna ulja su veliki problem zbog njihove ekotoksičnosti i svako njihovo razlijevanje u okoliš je prekršaj hrvatskih propisa. Činjenica je da tek 20 % motornih ulja iz vaših motora biva propisno zbrinuto. Bolje je ne držati takve kemikalije u garaži dok se spremate na odnošenje u reciklažna dvorišta. jer je to civilizacijski standard. ako ih ima na području vašeg stanovanja. Dobro je prati karoseriju i obavljati njezino laštenje. kad sam dobio poziv suca za prekršaje zbog ispuštanja motornih ulja u okoliš u meni nepoznatoj ulici tamo na Trešnjevki. koje su pod nadzorom. a onda sam kasnijih godina i profesionalno počeo voditi brigu o problemu. Jedini problem je i opet okoliš. Zato se detergenti sastoje uglavnom od relativno bezopasnih tenzida i vjerojatno vam se neće apsolutno ništa dogoditi ako perete auto golim rukama. jer se i opet radi o kemikalijama koje ne smiju štetiti laku. To sam osjetio na vlastitoj koži prije nekih dvadeset godina. Mislim da to nije rješenje. a ostatak završava tko zna gdje. kancerogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH). Jedan moj poznanik sam njeguje svojeg najvećeg ljubimca i pazi da njegov auto ne pati zbog atmosferskih i drugih promjena. I što vam je činiti? Mogli bi sami mijenjati ulje u motoru i onda ono staro odnositi na reciklažna dvorišta.isprazniti i onda je valjalo nositi ga u stan na punjenje električnom strujom. Mogli ste nepažljivim rukovanjem zaraditi opekotine na šakama i to je bilo sve. Nema garažu kao što je nemam ni ja. Većina za grijanje autoradionica i sličnih obrtničkih prostora. jer se netko od vaših ukućana može s njima ozlijediti. Nepropisno spaljivanje istrošenih motornih ulja nema samo štetne posljedice za okoliš nego i za ljudsko zdravlje. sad dolazi njega karoserije vašeg auta. Pročitajte o njima malo više u poglavlju o industrijskim kemikalijama. ali sreća je bila u tome što je u prijavi naveden moj broj automobila i sasvim druga marka. Naravno da se automobilu te patnje mogu olakšati ako ga redovito njegujete. Pri tome se znalo svašta događati i ja sam jednom naslonivši akumulator na kaput uništio jedan vrijedni odjevni predmet. Tako imam garanciju da je završilo tamo gdje treba. Slično je sa sredstvima za odmrzavanje 49 . sve gumene dijelove na automobilu treba pripremiti za «strašne» temperaturne promjene. Danas su akumulatori posve zatvoreni i teško da vam prijeti opasnost od njih u bilo kojem času. E. pa će autu biti lakše. Otišao sam na sud uvjeren u svoju nevinost. Detergenti za pranje automobila ne smiju biti agresivni. jer lak karoserije je jako osjetljiv i mogao bi stradati kod uporabe opasnih kemikalija. ali to naravno nije macho. jer tim putem nastaju brojni opasni produkti poput npr. Vode od pranja automobila se moraju pročišćavati prije ispuštanja u okoliš.

Imate još i brajdu pokraj kuće i neminovno morate koristiti modru galicu ili neki drugi fungicid. a s ostalim ne znate što bi učinili. Nemojte jedino piti tu tekućinu za pranje stakala. Za detalje o opasnostima pročitajte poglavlje o pesticidima.vjetrobranskih stakala ili brave na vratima. Malo je slučajeva prijavljenih profesionalnih otrovanja na poljima. a vašu kućicu su ostavili drugima na brigu. ne predstavljaju veliku opasnost niti za vas niti za vaše ukućane. Ti spremnici sredstava za zaštitu bilja su preveliki i zauzimaju golem prostor u garaži. Čak i propisi građanima ne idu na ruku. jer bi se mogli napiti. On sadrži benzen i po tome se ne smije naći u maloprodaji za kućanstvo odnosno zabranjeno je njegovo korištenje u domaćinstvima. Ako ste mislili da je lako napraviti cvjetni balkon i održavati ga. I nije dovoljan samo svakodnevni rad na takvom divnom mjestu nego morate koristiti svu silu kemikalija za odbijanje nepoćudnih živih bića od svog uresa cvijeća i zelenila. a jedino manjkaju dunje i neasfaltirani puteljak. ali tome nešto više kod rasprave o kućnim hobijima. To što jednom tjedno udišete pare benzina dok ga točite u svoj rezervoar vjerojatno ne predstavlja velik rizik. Ne zaboravite da oni predstavljaju veliku opasnost za vas i ukućane. Zakon o zaštiti bilja regulira promet pesticida na veliko za poljoprivredna imanja. Glavni problem ljubitelja balkona i vrtova nije naporni rad nego činjenica da malo tko na misli na opasnosti sredstava za zaštitu bilja. Ne koristite u kući benzin iz vašeg auta za bilo koje svrhe. Opet alkoholi ili aceton i to pakirani u sprejevima. Rijetko tko vam je dobro došao poput ježa ili ptica pjevica iako i one znaju praviti probleme kad vas prerano u jutro probude svojom pjesmom. Dakle. onda se grdno varate. podrumu ili vrtnoj kućici. a naši propisi o prometu jako strogo kažnjavaju pijance. Možete relativno skupo platiti neka sredstva za kućanstvo protiv kukaca. itd. Većina se događaju kod kuće. a računajte na to da su otrovanja pesticidima izrazito česta upravo kod kuće. koje ste loše ili nikako obilježili. 50 . pa Zakon o biocidima opet regulira stavljanje u promet sredstava za rečene svrhe. Ni on nije bezazlen. Nisu problem samo nekakve lisne uši ili stršljeni s gnijezdom izgrađenim ispod strehe kućice. ali to obuhvaća samo dio vaših potreba. puževi golaći vam prave štete među raslinjem. Onda naprosto kupite sredstvo za zaštitu bilja i trošite onoliko koliko trebate. Zdravstveni zakoni se brinu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. ali držati takav benzin u kući je glupo i neodgovorno prema članovima obitelji. Kud onda spada vaš vrt oko kućice? Poljoprivredna pakiranja sredstava za zaštitu bilja su velika a za vaš vrt treba stotinu puta manja količina takvih sredstava. a djeca su česte žrtve. krtice vam nagrđuju izgled do tada besprijekornog travnjaka. Smetaju vam svakakvi korovi. Još nešto treba snažno naglasiti. Ako već trebate benzina prošećite se do najbliže ljekarne i uzmite jeftini medicinski benzin. Kućica u cvijeću Sjećate li se te pjesme? Meni to nekako izgleda kao na slici ispod. a da se o vrtu i ne govori. pogotovo ako ih prelijevate ili pretresate u manje posude.

U ona davna vremena materijal se pripremao brušenjem i to najčešće šmirglanjem Trebalo je s drva ili metalnog predmeta prvo skinuti sve organske i anorganske nečistoće. sad dolaze te raznorazne boje ili lakovi. a čovjek naprosto ne može predvidjeti čime se oni sve mogu baviti. Moja neugodna osobna iskustva su me pretvorila iz kućnog majstora u običnog građanina. Međutim. Pogledajte u odlomak o industrijskim kemikalijama da vidite koja su svojstva tih tvari. a ograda je hrđala. Sam svoj majstor i hobisti Hobista je bilo uvijek i uvijek će ih biti. O njemu smo već pisali i najčešće problemi nastaju zbog rada u zatvorenom prostoru uz pretpostavku da proizvod ne sadrži benzen. Bilo je i pomoćnih tehnika. ali je poslije toga opet bilo potrebno šmirglanje. A moralo se. lakovi i emajli za sad čine sigurno četvrtinu svih proizvoda namijenjenih tržištu. Međutim. Može se bojati drvo. jer nitko drugi od strane državnih ili lokalnih vlasti neće ga štititi ili se dati u potragu za trovačem. Kad o kemikalijama govorimo onda se to najčešće odnosi na bojanje različitih materijala. Dimetilformamid je reproduktivno otrovna tvar kategorije 2. različiti metali. Slični po sastavu su im brojni razrjeđivači kao i boje. a moglo bi biti i jeftinije nego popravljanje mojih grešaka u poslu. kućni zidovi i drugo. Međutim. kako u pripremi materijala tako u izboru sredstava zaštite (bojanje). jer majstori su uvijek bili skupi i biti će. pa zbog toga moramo posebno paziti da djeca ne dođu do ovakvih kemikalija. Tu nema druge pomoći osim budno paziti na svog ljubimca. azo) zbog karcinogenosti. 51 . Od pesticida stradavaju i vaši kućni ljubimci bilo zato što ste pretjerali u zaštiti od npr. a neki su štetni kod gutanja. Radili su ljudi takve poslove i da uštede. Ima i zlih ljudi kojima zbog ovoga ili onoga smeta vaš pas i onda posežu za otrovom. Krenimo dakle od pripreme materijala. Uglavnom mogu nadraživati oči i dišne putove. industrija je snalažljiva i stalno plasira nove boje. itd. Nadzorom registracije proizvoda vidio sam da boje. a toluen kategorije 3. To su smjese organskih otapala u kojima prevladavaju benzin ili slična otapala. koje nisu htjeli prepustiti pravim majstorima. toluena i etilbenzena. krpelja i drugih. kućni ljubimci prečesto stradavaju zbog otrova iz vašeg ili tuđeg domaćinstva. I tu su se stvari promijenile zadnjih desetljeća. kod kućnih majstora je stvar jednostavnija. jer je boja otpadala i drvo je trunulo. jer sam shvatio da će to majstor bolje napraviti. ali također mnoge lijepe organske boje (npr. aromatski ugljikovodici poput ksilena. pa onda dimetilformamid. a to je bilo jedino moguće korištenjem slavnog šmirgl papira. Da. Zatim tu dolaze halogenirana otapala poput diklormetana. stara boja mogla s drva ili metala skinuti plamenom let lampe. bilo zato što su pojeli nešto otrovnoga što uopće nije bilo namijenjeno njima. dosadnih kukaca poput ovog na slici iznad. Uz većinu aromatskih ugljikovodika i benzin veže se oznaka upozorenja R65 (može izazvati oštećenje pluća ako se proguta).Prema statistici ipak kao uzročnici kućnih otrovanja predvode insekticidi možda zato što se ne koriste samo u vrtu nego i na drugim mjestima vašeg domaćinstva. Zadnjih godina je napravljeno puno reda na tom području i zabranjene su brojne boje olova zbog njihove reproduktivne otrovnosti. Oni se bave poslovima oko kuće. pa se npr. Čovjek se samo po teškoj potrebi upuštao u tako zahtjevan posao kao što je bojanje prozora ili metalne balkonske ograde. Ako već hoćete skinuti naslage organskog materijala onda je najbolje uzeti sredstva za tu namjenu. E.

Vezivni građevinski materijali Svatko od nas je barem gledao izvođenje različitih građevinskih radova. Stariji su pričali kako je tamo negdje u drugom mjestu netko pao u tu jamu za vrijeme gašenja i skuhao se. Također treba strogo odvojiti ovakve kemikalije na mjesto do kojeg ne može doći dijete. živog ili gašenog vapna opasni ili se s njima može bezbrižno raditi. 52 . strihnin. Za pojedine opasne kemikalije pogledajte u drugim poglavljima ove knjige. Već je rečeno kako olovo predstavlja priličan problem. Oni ipak još uvijek zadržavaju svojstva reproduktivne otrovnosti i treba biti vrlo oprezan kod rada s njima. Postoji još i problem zaboravljenih kemikalija na koji se povremeno nailazi. Hajdemo krenuti od cementa. kako to čini većina ljudi? Ja sam još u ranoj mladosti naučio kako je npr. Tu je izrazito teško predvidjeti kakve će sve kemikalije držati kod kuće. od izgradnje čamaca do prepariranja životinja. betoniranju ili žbukanju. Ponavlja se isto što se reklo za pripremu materijala što se tiče uvjeta rada. Do polovice istovara nisam opažao nikakve probleme. Istovario sam kamion do kraja i onda se spustio do mora da isperem cement s kože. pogotovo kad se gasi ili prevodi vodom u kreč. a onda će nastupiti muka kako to zbrinuti kao opasni otpad. Reakcija otapanja bila je izrazito burna tako da je voda kipjela i dizala se iznad jame vruća para. živo vapno silno opasno. npr. Ljudi svašta rade u svojim podrumima i garažama. Žena i djeca su se kupali u moru ispod vikendice kad je došao susjedima kamion pun cementnih vreća. Jesu li materijali poput cementa. Rame mi se pretvorilo u ranu. jer je vozač morao ići po novu pošiljku cementa. Onako u kupaćim gaćicama prionuo sam vrijedno prenošenju vreća prtivši ih na rame. Problem je dok se radi ili dok boje stoje na skladištu.neke se stare dobro poznate boje teško mogu zamijeniti novima. jer će se boja teško otopiti i dospjeti u okoliš. Treba biti oprezan prema takvim kemikalijama i prijaviti policiji njihov nalaz. Tih ranih pedesetih godina svatko je nastojao sam sebi zidati. a svrbež i žarenje osjećao sam po cijeloj koži. zato što se teško otapaju. a mnogi su aktivno sudjelovali u zidanju. Kako u blizini nije bilo ni jednog muškarca zamolila me susjeda da joj istovarim kamion. Onog časa kad se primjene i boja osuši obojani predmet više nije opasan. a i naučio sam ponešto o opasnostima građevinskih mateijala kroz proteklo vrijeme. Cement sam pak upoznao kao mladi muž na ljetovanju u nezavršenoj vikendici. pa se onda biraju možda malo manje rizični spojevi. Preporučuje se nositi rukavice od butilne ili slične gume uz dobro prozračivanje radnog prostora. a onda me rame počelo peći. a početak je bilo kupovanje živog vapna. Već ranije je rečeno da smo u starim kućnim zalihama nalazili živu. Te boje su još uvijek nezamjenjive kao temeljne pri zaštiti metala. Nikad tako više ne bi postupio. arsenove spojeve i ne znam što još drugo. Bila je to užasna priča raširena po cijeloj državi (vjerojatno tipična narodna priča) zbog koje smo mi klinci samo izdaleka gledali tu važnu pripravu kreča za buduće zidanje kuće ili neke druge zgrade. Onda bi se iskopala jama i u nju bacilo živo vapno (kalcijev oksid) te se nakon toga ulijevala u jamu voda.

rukavice od neoprenske ili nitrilne gume te jeftinu filtarsku polumasku ako se javlja prašina. a naravno da se prevozi i specijalnim cisternama za velike poslove zidanja s ciglom i žbukanja. 53 . Radna odjeća je slična kao kod profesionalnog rada u betonarama. a za zaštitu dišnih putova kod dobre ventilacije nije ništa potrebno. Danas više nitko ne gasi živo vapno nego se kupuje hidratizirano vapno u vrećama sličnima onima za cement. Ključno je naglasiti da nikad ne smijemo podcijeniti ove kemikalije i da se ne treba ugledati u budale koje se ne čuvaju. Ovisno o proizvođaču dobiva oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. pluća i kožu). Danas se istina žbukanje sve češće obavlja strojevima. Međutim.Iako je danas na tržištu veći broj različitih cementa s dodacima ili bez njih te s različitim svojstvima što se tiče brzine vezanja. Kao i kod cementa najvažnija je voda ili dekontaminacija. pa je mudro sprječavanjem izloženosti (redovito nošenje osobne zaštitne opreme) ne dopustiti pojavu ovako ružnih učinaka. U slučaju pojave prašine bilo bi mudro nositi naočale koje prianjaju uz lice. ali u nekim slučajevima se umjesto R36 daje R41 (opasnost od teških ozljeda očiju). Treba naglasiti i to da je cementni ili betonski otpad inertan i trebalo bi ga odložiti na odlagalište građevinskog otpada. pogotovo na velikim građevinama. dišne putove i kožu). Kod ručnog posla s cementom kad postoji mogućnost prašenja treba obvezno štititi dišne putove filtarskim polumaskama (vrlo jeftine). a također oči naočalama koje prianjaju uz lice. Sa svježim betonom se treba postupati jednako oprezno kao i s cementom unatoč tome što je koncentracija nevezanog cementa snižena u takvom materijalu. od pakiranja u papirnate vreće od 50 kg do prevoženja u posebnim cisternama. Posebno valja misliti na to da se prema nekim podacima pri radu s gašenim vapnom može javiti kožna preosjetljivost. Ručno žbukanje je presporo. a naša današnja civilizacija ne može bez njega. mnogi proizvođači dodjeljuju vapnu ozbiljniju oznaku R34 (izaziva opekotine) i sve češće oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Na slici lijevo je prikazan radnik sa zaštitnim rukavicama na rukama zbog toga jer svježa žbuka ima svojstva slična kalcijevom hidroksidu ili gašenom vapnu. najpoznatiji je zapravo portland cement (CAS: 65997-15-1). Ako ove kemikalije dospiju na kožu ili još gore u oči treba se odmah skinuti i tekućom vodom ispirati mjesta kontaminacije što je duže moguće. Ruke se štite čvrstim kožnim ili sličnim rukavicama. U zatvorenim sustavima za miješanje betona (betonare) zaštita se sastoji od radne odjeće od pamuka ili sličnog materijala s dugim rukavima i nogavicama i obuće poput čizama. Isporučuje se na različite načine. Gašeno vapno ili kalcijev hidroksid je opasna tvar s minimalno znakovima opasnosti R36/37/38 (nadražuje oči. Naravno da niti beton nije bezazlen. barem dok se ne stvrdne dovoljno i postane inertan. Kod rada s hidratiziranim vapnom treba obvezno nositi odjeću s dugim rukavima i nogavicama. U nekim slučajevima (posebno kod visokog sadržaja kromata ili oksida nikla) dobiva i oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Obje ove spomenute oznake su vrlo neugodne i zahtijevaju oprez pri radu s ovom kemikalijom. Koristi se u golemim količinama za različite vrste niskoili visoko-gradnji.

9. 4. 3. 2. Možda bi vam ipak mogli pomoći i neki savjeti starog mačka. ali valjda će država uskoro shvatiti da mora otvarati reciklažna dvorišta za prikupljanje upravo ovakvog otpada). Voda neće riješiti sve vaše probleme nakon izlaganja opasnoj kemikaliji. baš ovako kako to čini domaćica na slici lijevo.ŠTO REĆI NA KRAJU? Treba sjesti i razmisliti. pa bio vam najbliži rod ili prijatelj. ali znajte da s uporabom vode za vlastitu dekontaminaciju nećete pogriješiti u većini slučajeva. Kupujte samo provjerene proizvode uredno registrirane i s potpunom dokumentacijom. Tražite pomoć ako se bilo što lošeg dogodi. Ako ste savjestan građanin. Sve opasne kemikalije iz kuće spremite na mjesto nedostupno djeci i stavite ih po mogućnosti pod ključ. Kad radite s kemikalijama. Nikad ne bacajte ostatke opasnih kemikalija ili njihovih praznih spremnika u okoliš. Važnija je budućnost naše djece nego rod ili prijateljstvo. 8. 7. Kasno je tražiti podatke kad se nesreća dogodi. 1. Kad koristite bilo koju opasnu kemikaliju prvo pročitajte osnovne podatke o njezinim opasnostima. Nemojte dopustiti da se pokraj vas motaju djeca ili nezaštićene osobe dok radite s opasnim kemikalijama. jer po prirodi posla trebaju imati pisane procedure za sve vrste nesreća. ali će barem smanjiti štete. Sve spremnike bez deklaracije ili s nečitkom deklaracijom hitno dajte na zbrinjavanje (znam da je ovo glup savjet.hzt. 54 . Zaboraviti ćete za čas što se u toj boci nalazi i eto ti nesreće. 6. Dobro je da je netko pametan u blizini kako bi vam pomogao u slučaju nesreće. 5. onda ćete prijaviti svakog tko čini zločin onečišćenja okoliša. voda mora biti na raspolaganju. a posebno urednom i odobrenom deklaracijom (naljepnicom). Nećete požaliti. Provjerite na www. Ako dokumentacija nije odobrena nemojte kupiti takvu kemikaliju. ali ne smijete ugrožavati ni poznate ni nepoznate svojim nestručnim rukovanjem kemikalijom. Zapamtite broj 112 i računajte na to da će oni poslati pomoć. jer nemate kome predati. mjerama prve pomoći i dekontaminacije te upute o zbrinjavanju. jer ih u uzbuđenju nećete znati rastumačiti. Pročitajte više o dekontaminaciji u poglavlju o savjetima. Nikad nemojte prelijevati kemikalije iz originalnih spremnika u nekakve pivske ili slične boce. Zapamtite da je voda najveće dobro.hr je li dokumentacija te kemikalije odobrena u HZT ili nije.

pa čak niti o nuspojavama na lijekove iako je praćenje nuspojava u nas počelo prije nekih četrdeset godina. lijekovi su jako često uzrok otrovanja. a također sam obavljao ljetnu praksu na sintezi sulfonamida prije više od 35 godina. Bila je to jedna od prvih svjetskih sinteza i kasnije je Kaštelov nasljednik Pliva dugo proizvodila različite sulfonamide i lijekove bazirane na njima. Ne odričem se prava vraćati se na ovu temu tijekom pisanja ovog 55 . NIKUD BEZ LIJEKOVA Lijekovi su svud prisutni. ranije biljnih a danas industrijski proizvedenih. pa onda o kroničnim otrovanjima ovdje neće biti puno govora. a muškarci kemikalijama. I dvojica nobelovaca za kemiju su naše gore list iako su nagradu osvojili za rad u Švicarskoj. Industrijska proizvodnja je također rano počela.3. Ne znamo skoro ništa o kroničnim otrovanjima. Proizvodnja i prodaja lijekova. ali isto tako valja reći da većina uopće ne poštuje odredbe liječnika o terapiji lijekovima. tako i one sintetski izrađene u barem dvije hrvatske tvornice s dugom tradicijom. Prema našim podacima kroz zadnjih desetak godina ukupno gotovo 50% primljenih u bolnice zbog otrovanja uzeli su lijekove. Povoljno je pak to što se zbog akutnih otrovanja lijekovima uglavnom ne umire. Uglavnom namjerno! Zanimljivo je da se žene češće truju lijekovima. Ja sa zadovoljstvom moram reći da sam više puta slušao predavanja našeg nobelovca i jednom se čak s njim rukovao. Kod nekih ljudi se uzimanje lijekova pretvara u ritual. Na slici gore lijevo prikazana je jedna od najstarijih europskih ljekarni i samostanu Male braće iz Dubrovnika te desno stara zagrebačka ljekarna K crnom orlu. ima dugu povijest u Hrvata. od kuće do vaših džepova ili torbice. godine u tvrtki Kaštel osmislio je nobelovac Vladimir Prelog sintezu sulfonamida. I ne samo to. Nikada se ne smije zaboraviti da su Hrvati bili izvrsni kemičari i da su znali proizvoditi lijekove. Kako bilo da bilo. pa je smrtnost zbog otrovanja lijekovima negdje na petom ili šestom mjestu uzroka smrti. barem oni protiv glavobolje. Ponosni smo naravno i na Preloga i na Kaštel/Plivu. kako one od biljaka u samostanu Male braće. Liječnici ne dojavljuju podatke. Negdje 1936.

Europa je odmah poslije rata bila gladna za penicilinom. Teško je uopće zamisliti svijet bez tih sredstava. a bilo koja i kakva rana mogla je zbog komplikacija postati smrtonosna. Treba tek dodati da i danas značajan broj hrvatskih znanstvenika radi na otkrivanju i ispitivanju djelovanja lijekova. Prava proizvodnja je počela 1942. a tek nešto veći su alergije. njih su indirektno primjenjivali za sprječavanje gnojenja rana još u Kini prije 4. Otrovanja uključujući nuspojave su minoran problem antibiotika. jer su se zarazne bolesti na osiromašenom i gladnom kontinentu širile kao vatra. RAT PROTIV MIKROORGANIZAMA. Koch) zaključili da neke plijesni uništavaju mikroorganizme. Biti će ovdje riječi o antibioticima (tvari izolirane iz različitih plijesni ili derivati tih tvari) te o antibakterijskim sredstvima (tvari dobivene isključivo sintezom). više u svijetu nego u zemlji. Prema anegdotama iz tih vremena prva primjena penicilina je bila za sprječavanje komplikacija kod jednog ranjenog bobija u Londonu. jer nikad nije dosta govoriti o časti i slavi velikih ljudi.poglavlja. Zanimljivo je da su se oni zadržali u terapiji do danas unatoč tome što je prošlo 70 i više godina od njihovog prvog stavljanja na tržište. Ne smijemo biti nepravedni i zaboraviti da su prije antibiotika stigla sintetska antibakterijska sredstva kao sulfonamidi. ali ovo je poglavlje o akutnim otrovanjima lijekovima. Prije nego što ih je čovjek počeo primjenjivati umiralo se od svake male infekcije. Penicilin je postao vrjedniji od zlata. Lijekova naravno ima raznih i sad bi trebalo o svima ponešto pisati. pa će zato biti više riječi tek o onim skupinama i pojedinim tvarima koje nama predstavljaju problem ili o kojima želim nešto više reći zbog drugih razloga. Samo onaj tko to razumije shvatiti će plakat na slici iznad ovog teksta. pacijent je prošao oporavak od teškog ranjavanja. Međutim. Prema zapisima koristili su ih i drugi narodi. godine i od tada se postao nezaobilazan lijek ne samo zbog ranjenika nego također za liječenje svih mogućih bakterijskih zaraza. a u centru svega bio je šverc penicilinom. Međutim. Glavni problem je u 56 . On je tu tvar nazvao penicilin (penicilin G) i bio je zaslužan za otkriće prvog antibiotika. pa su čak i znanstvenici (npr. Što se antibiotika tiče. morao je doći veliki Fleming (vidi sliku) da shvati kako neka tvar mora biti zaslužna za antibakterijsko djelovanje plijesni. Početkom četrdesetih godina prošlog stoljeća počela su intenzivnija istraživanja proizvodnje i primjene penicilina. Svojevremeno je bio snimljen film «Treći čovjek» s radnjom u Beču.500 godina primjenom određenih plijesni izravno na ranu. Penicilina je bilo izrazito malo i onda su bobiju skupljali mokraću da bi iz nje izolirali penicilin i ponovo ga primjenili na pacijentu.

nadražuje oči i kožu). jer unatoč širokom antibakterijskom spektru nisu imali druga dobra svojstva. Kod visokih doza penicilina javljaju se uglavnom nespecifični znakovi otrovanja (vrtoglavica. 57 . filtarska polumaska i nekakve rukavice) te sam slobodno udisao prašinu. koja se vrlo često uzima u terapiji kod povišenih tjelesnih temperatura tako normalnih kod bakterijskih ili virusnih infekcija. To se naravno odnosi na prah. Bilo je i kod nas teških slučajeva. Dakle. Ja sam ranih sedamdesetih radio s velikim količinama penicilinskih antibiotika i to bez ikakve zaštitne opreme (npr. ali bez ikakvih posljedica. Penicilinski i cefalosporinski antibiotici Neću ih nabrajati po abecedi nego po povijesnoj važnosti krećem od penicilina. ali čuvajte ih daleko od djece. te interakcije nisu također tako ozbiljne da bi se trebalo bojati teških učinaka. Već davno je opaženo da se kod osjetljivih ljudi može javiti anafilaktički šok uz letalan završetak. Moji stariji kolege već su imali puno iskustva na tom poslu i ja sam sudjelovao u različitim završnim ispitivanjima. od iz prirode izoliranih poput penicilina G do brojnih polusintetskih poput kod nas naveliko korištenih ampicilina i amoksicilina. Tako sam postao koautor čak tri međunarodna patenta i tehnološkog postupka za proizvodnju ampicilina. a s njim će pacijenti teško doći u kontakt.stvaranju rezistencije bakterija na antibiotike i neki kliničari se boje da ćemo ostati bez učinkovitih lijekova. ako se ne poduzmu hitne liječničke mjere. a i ja sam bio jedan mali kotačić u stroju. a grupa iskusnih istraživača je nastavila svoja istraživanja. jer vremena su se promijenila. proizvodni postupak za ampicilin je kasnije uveden u proizvodnju te je po istom postupku sintetiziran i amoksicilin. ali problem nije ni iz daleka tako strašan kako se ponekad prikazuje. Od moja 4 nova penicilinska antibiotika nikad ništa nije doživjelo ni pokušaj uvođenja u proizvodnju. parestezija i navodno poremećaj mirisa). Nisu oni bili samo ratni lijek nego su se primjenjivali na mjestima gdje se činilo da više nema pomoći. Što se tiče otrovanja malo je iskustava. Jako je teško raspravljati o njima kao opasnim tvarima. posebno na pregradnji penicilina u cefalosporine. Bilo ih je i ima puno na tržištu. Glavni problem penicilinskih antibiotika su zapravo alergije. Iz slike dolje shvaćate što sam htio reći. To ne znači da bih danas dopustio takav način rada bilo kome. Kod dugotrajne primjene također su opisani rijetki slučajevi oštećenja bubrega. Međutim. Moram iskoristiti priliku da bih se pohvalio s našim kemičarima. kako u istraživanju tako i u primjeni. Međutim. ne možete se teško otrovati niti je u golemoj opasnosti vaše nezaštićeno dijete. ali to nije problem toksikologije. a za ampicilin i amoksicilin sam u STL-ovima našao najgore oznake upozorenja R20/22-36/38 (štetno ako se udiše ili proguta. proizvođači za penicilin G ne daju nikakav znak opasnosti ili oznaku upozorenja. Međutim. Ranih sedamdesetih godina bio sam u Plivi uključen u veću skupinu iskusnih kemičara sa zadatkom istraživanja sinteze novih penicilinskih antibiotika i izrade tehnološkog postupka za pripravu polusintetskog ampicilina iz penicilina G. Želim istaknuti da su hrvatski kemičari i farmaceuti na tom području dostigli svoje zapadne kolege. pogotovo zato što većina nisu službeno razvrstani prema direktivama EZ. Možda ipak treba spomenuti interakcije i to s acetilsalicilnom kiselinom. Otišao sam iz Plive sredinom sedamdesetih.

Cijela ekipa je bila neiskusna u eksperimentalnoj toksikologiji i zato smo došli do krivih pretpostavki. nadražuje kožu). Istina. Mogu se izolirati iz određenih mikroorganizama. Ono što najviše navodi literatura jest štetan utjecaj na zubnu caklinu u djece čak ako su majke uzimale lijek dok su bile trudne. Uglavnom nisu razvrstani prema direktivama EZ. Danas to više ne čine budući je biosinteza ovih lijekova prestala. Vrlo su slični penicilinima kao dipeptidi i razlikuju se tek prema broju atoma u prstenu osnovne strukture. ali oni nisu tražili nakupljanje u pojedinim organima. a imali su značajno bolja antibakterijska svojstva nego penicilini te manje nuspojava.Cefalosporinski antibiotici (danas vrlo poznati cefaleksin i cefoksitin) su stigli na tržište negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. a od makrolida je važan naš azitromicin dobiven polusintetki iz eritromicina. Do danas se silno napredovalo u traženju boljih i manje škodljivih cefalosporina. Tipične promjene boje pokazane su na slici lijevo. Njegova sinteza je uspjela iz tetraciklina negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. Pliva je bila jedan od pionira u biosintezi tetraciklina i duge godine su se građani oko njezine lokacije na Ulici Baruna Filipovića bunili zbog nesnosna smrada. a posao na životinjama su obavljali stručnjaci Plive. 58 . To znači da u kućanstvu predstavljaju manji problem nego penicilini. Naši osnovni farmakokinetski rezultati potpuno su se podudarali s američkima. Pliva naprosto nije bila u stanju obaviti sva predklinička istraživanja i morala je napraviti ugovor o zajedničkom nastupu s američkom tvrtkom Pfizer. Nisu također razvrstani prema direktivama EZ. a onda su započela istraživanja svojstava. Amerikanci se nisu s nama slagali budući su prema procedurama FDA obavili sva potrebna istraživanja utjecaja tvari na reproduktivne funkcije. Bez toga nikad ne bi lijek stigao na tržište. Za azitromicin nema podataka o opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje ili okoliš. Na kraju se ispostavilo da su oni bili u pravu. ali također ih je moguće dobiti pregradnjom penicilina. Ne mogu ipak ne posvetiti koju riječ azitromicinu kao našem prvom antibiotiku otkrivenom u Plivi. što dakako jest bilo važno za liječenje spolnih zaraznih bolesti. Makrolidi i tetraciklini Zapravo se radi o vrlo sličnim tvarima sličnih antibakterijskih i drugih svojstava. javljaju se brojne nuspojave uključujući oštećenje jetre. ali proizvođači daju za tetrakciklin i oksitetraciklin oznake upozorenja R20/22-38 (štetno ako se udiše ili proguta. Praktički nema podataka o akutnim otrovanjima niti sam našao podatke o štetnim učincima na radnom mjestu. Glavni prestavnici tetraciklina su tetraciklin i oksitetraciklin. pa ih je na tržištu čak 5 generacija. Ja sam u farmakokinetska istraživanja bio uključen osamdesetih godina prošlog stoljeća isključivo kao farmakokinetičar. a proizvođači za njih ne navode nikakve znakove opasnosti ili oznake upozorenja. Nama se činilo važnim nakupljanje u testisima štakora.

ali prije tridesetak godina bili su na tržištu i čisti sulfonamidi bez zabilježenih ozbiljnih akutnih otrovanja. Naime. a mene su još na fakultletu šezdesetih godina učili kako su sulfonamidi problem zbog svojih acetiliranih produkata metabolizma. što prilično zabrinjava. Naši prvi pokusi određivanja biološke ekvivalencije bili su na Sinersulu krajem sedamdesetih godina i smatrali smo da imamo s njim iskustva. Kod nas je bio i ostao još uvijek jako popularan preparat pod imenom Sinersul sastavljen od sulfadimidina i trimetoprima. Nemamo nikakvog iskustva s otrovanjima. Jedino što se daje za ove dvije tvari su oznake upozorenja R36/38. Meni je danas to sve skupa pomalo čudno zbog njihova neslužbenog razvrstavanja. ti acetil derivati su značajno manje topljivi od početnog sulfonamida i onda se mogu taložiti u bubregu dovodeći do oštećenja tog važnog organa. a kasnije amikacin i tobramicin. pokazivala je vrlo niske koncentracije u krvi. Opet neslaganje između službenog razvrstavanja i opasnih svojstava kao lijeka. To su lijekovi male terapijske širine.Aminoglikozidi Moji počeci bavljenja praćenja terapije ovom skupinom antibiotika seže u rane osamdesete godine prošlog stoljeća. Danas je na hrvatskom tržištu za ljudsku uporabu ostao praktički tek Sinersul. od dojenčadi do odraslih. dišne putove i kožu). Proizvodilo se nekoliko različitih sulfonamida i plasiralo na domaće i strano tržište. gentamicin ima oznake R42/43 (može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom) te tobramicin ima iste oznake upozorenja kao amikacin. ali smo se ipak bojali. Tada se kod nas koristio uglavnom gentamicin. I u literaturi se spominje da sulfonamidi oštećuju kod predoziranja bubreg i jetra. pa onda vjerojatno oni nerado uzimaju taj preparat po slobodnoj volji. 59 . što znači da je mala razlika između koncentracija koje daju učinak i onih kod kojih se događaju nuspojave. Istina. a treba reći da se u kućama obično drže male količine takvih lijekova nedovoljne za ozbiljnije otrovanje bilo koga. ali ja nisam nikad vidio otrovanje takvim tvarima. Sulfonamidi i trimetoprim Na slici lijevo je prikazano kako je izgledao pogon za sintezu sulfonamida u Plivi. često ispod terapijskih. Glavne nuspojave su ototoksičnost i nefrotoksičnost. Bez obzira na sve treba naglasiti da se Sinersul najčešće daje djeci zbog bakterijskih upala grla. i danas bih reagirao na isti način kao prije dvadeset ili više godina. a zbog pozitivne sinergističke inetrakcije između sastojaka njihove su doze prilično niske. No. Amikacin ima oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. Mogao bi to biti razlog izostanka otrovanja sa sulfonamidima. Ipak preostale količine sirupa treba vratiti u ljekarnu da ne stoje nepotrebno pred radoznalim djetetom. nitko od nas na Rebru nije vidio ozbiljniju nuspojavu gentamicina. Većina nalaza gentamicina. Zbunjivalo je to što je antibiotik ipak djelovao i kliničari su rano izgubili zanimanje za naše objektivno praćenje terapije.

A razloga za njegovo uzimanje je bilo napretek. Nisu svi lijekovi iz ove velike skupine jednako opasni i zbog toga je potrebno napraviti neku podjelu. Apsolutno najviše otrovanih u bolnice primamo zbog lakših ili težih otrovanja ovom skupinom lijekova. Kod izoniazida literatura pri kroničnoj primjeni opisuje «lupus like» sindrom kao tešku imunološku bolest. NAJVAŽNIJE JE SAČUVATI ŽIVCE Sve teže je živjeti u modernom svijetu. Možda tek koju riječ o antituberkulicima. a onda nije čudno da se zbog ovakvih lijekova događaju otrovanja. a kod nas je stanje puno bolje i tek oko 30% žena je barem jednom bilo u depresiji. Jedan od najviše korištenih lijekova bio je diazepam prodavan pod imenom Apaurin. jer mnogi od ovih lijekova imaju različita djelovanja i neki od njih se mogu koristiti za tretiranje različitih poremećaja i bolesti. Moje koncentracije u krvi zapravo su mogle biti tek nekakav vodič kliničaru kod titriranja terapije. Dug je put još pred nama dok stignemo razvijeni zapadni svijet. streptomicin i etambutol. Kasnije se to potvrdilo na drugim skupinama lijekova i ja sam si ponekad postavljao 60 . za smirenje. Naučio sam iz literature da nije dobro pacijenta opterećivati brojnim lijekovima čak istog djelovanja. što uopće nije jednostavno. izoniazidu dodjeljuju oznake upozorenja R25-38 (otrovno ako se proguta. rifampicin. Oni su manje bezazleni od ranije spomenutih. kad je lijek stvarno bio potreban. Drugi je problem što te bolesti živčanog sustava nisu jednostavne i često se miješaju simptomi različitih poremećaja pa liječnik mora kombinirati lijekove s različitim učincima pokušavajući odrediti neki balans među njima. od nesanice i uzrujavanja zbog ludog šefa na poslu do različitih bolesti. jer za postizanje istog cilja također treba kombinirati lijekove s praktički istim učinkom. kao trankvilizator ali također i antiepileptik. Uzmimo samo benzodiazepine među koje pripada i klonazepam. nadražuje kožu). On se može koristiti kao sredstvo za spavanje. Skoro ni jedna obitelj si nije mogla zamisliti život bez tog veličanstvenog lijeka. antiprozoika i antihelminika. Amerika je mnogo naprednija država nego Hrvatska i kažu da tamo svaki drugi građanin ima svog psihijatra. Ni tu ne završavaju komplikacije. Lijekovi s učinkom na živčani sustav zato su tako često korišteni. Kod akutnih otrovanja na zapadu se bilježe smrtni ishodi zbog neurotoksičnosti i kardiotoksičnosti. Glavni predstavnici su izoniazid.Drugi Mnogo je drugih antibakterijskih sredstava. I to nije lako. A oni koji se koriste zbog djelovanja na živčani sustav izrazito se često prodaju u našim ljekarnama. Kad sam se počeo baviti farmakokinetikom i praćenjem koncentracija lijekova u krvi radi pomoći liječnicima u individualizaciji terapije bio sam veliki protivnik polipragmazije. a razloga je toliko da ih nema smisla nabrajati. ali je on ipak na kraju prema kliničkoj slici bolesnika zaključivao je li terapije dobro određena ili nije. Tako se npr. Uz sve ostalo na takve se lijekove navikava. koja može završiti zatajenjem bubrega i smrću kod osoba koje sporo acetiliraju amine i hidrazine. Tako se u kućnim apotekama nakupljaju lijekovi poput slučaja na slici lijevo. ali sam onda shvatio upravo na populaciji ljudi s problemima središnjeg živčanog sustava da sam imao krivo. a bolesnik pak dobiva nekoliko lijekova različitih djelovanja najednom.

3. koji se primjenjuju s većim ili manjim uspjehom. Grupe su slijedeće: 1. ali sam bio fasciniran psihozama. a slikarstvo rado izabiru mnogi pacijenti. 6. pa je većina otrovanja završavala sa sretnim ishodom. Autoportreta poput ovoga na slici lijevo vidio sam mnogo na psihijatrijskim odjelima. antiparkinsonici. itd. -butirofenoni. Naravno da se na tržište stavljaju lijekovi koji će predstavljati što manju opasnost za ljude. Na mene su najdublji utisak ostavile depresije. psihostimulansi. Antipsihotici Duge godine sam radeći na Rebru usko surađivao s psihijatrima na individualizaciji terapije i često sam s njima obilazio odjele. Zato i ima puno lijekova. analgetici. Uobičajeni antipsihotici su: -fenotiazini. 8. Najteže je raditi podjele takvih sredstava prema skupinama. Već je naprijed rečeno da im se učinci miješaju i za kliničara je to problem. 4. drugi (npr. 5. Bolesnici ili čak relativno zdravi građani najčešće su posezali za tom skupinom lijekova kad su odlučili da je dosta života. antidepresivi. jer njega zanimaju samo oni najgori učinci. antipsihotici. sedativi. jer niti je ta podjela precizna niti lijekovi imaju samo jednu vrstu djelovanja. ali nije za toksikologa kad se bavi otrovanjima. 7. ali ni ovaj uzet s Interneta nije ništa lošiji od viđenih. benzodiazepinski trankvilizatori. 61 . Moram reći da sam bio najviše fasciniran činjenicom da su apsolutna većina tih ljudi bili izuzetno inteligentni i nadareni za različite poslove. a nerijetko prokletstvo. 9. Vrlo brzo sam početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća shvatio da su ovi lijekovi često blagoslov. -tioksanteni. Ne želeći otkrivati toplu vodu preuzeo sam razvrstavanje od drugih i ovdje je dajem. Jedino je sreća da nisu znali za otrovanja izabrati one najopasnije. anestetici. a ni slučajna otrovanja nisu bila izuzeci. maničnu depresiju. 2. Psihijatri vole uz lijekove primjenjivati radnu terapiju. pa je njihovo liječenje i vraćanje u zajednicu važan posao od općeg društvenog interesa.pitanje o tome koliko su i kome vrijedne moje kemijske analize i farmakokinetska izračunavanja. bipolarne poremećaje. ali ja ću posvetiti pozornost njihovim štetnim učincima na zdravlje ljudi. sredstva za spavanje). 10. Mislim na shizofreniju. antikonvulzivi.

ali isto tako prema pretežnom mjestu primjene. pa je naravno smrtni ishod moguć. S druge strane. ali se često koristi kao antipsihotik iz ove skupine. Onda sam u jednom času shvatio da su svi fenotiazini zabranjeni kod upravljanja motornim vozilima. ali je materijalna šteta na njegovu automobilu bila zamjetna. Policija je uporabom tadašnjeg detektora na cjevčice s kalijevim bikromatom ustanovila da je imao koncentraciju alkohola višu od 0. Tvrdio je da kalijev bikromat može reagirati s fenotiazinima i dati pozitivnu reakciju kao da je pio alkohol. klorpromazin. kao npr. Sve bi završilo dobro da osiguravajuće društvo nije odbilo platiti štetu zbog pijanstva vozača. promazin. On se pak branio da nije nesretnog jutra popio ni kap alkohola nego je neposredno prije vožnje progutao tabletu nekog fenotiazina protiv mučnine. koji baš nije pokazao veliku pouzdanost u praksi. Kod akutnih otrovanja lijek prvo udara na središnji živčani sustav. Klorpromazin je svakako najopasniji među njima. Međutim. Ovo sam napisao zbog činjenice da se propisa o zabrani uzimanja lijekova kod vožnje zapravo nitko ne drži. Naravno da sam također primio brojne savjete i upute o ponašanju prema policajcima kad me zaustave zbog alkotesta. Sredinom osamdesetih godina bio sam službeno od suda pozvan kao vještak u slučaju prometne nesreće na izlasku iz Samobora prema tadašnjoj državnoj cesti za Ljubljanu. To skoro da nije važno za naše razmatranje budući su i opasnije kemikalije lijekovi. a primjena antipsihotika i vožnja automobila baš mi ne idu zajedno. neki poput flufenazina uopće se ne razvrstavaju u opasne tvari iako pripadaju istoj skupini kemikalija. Nije kao ni većina lijekova razvrstan prema direktivama EZ o opasnim tvarima. nemamo teških iskustava s fenotiazinima. Postoji tek neka imaginarna obveza liječnika da prijave policiji sve svoje psihički bolesne pacijente ili one koje uzimaju lijekove s utjecajem na psihofizičke osobine vozača. perfenazin. ali to je mrtvo slovo na papiru. kako bi se ispitalo može li cjevčica pozeleniti nakon što čovjek uzme neki fenotiazin. ali to je ostala do danas moja tajna. Vozač iz Samobora je zbog poledice izgubio vlast nad volanom i izletio s ceste ne ozlijedivši nikoga. Na slici iznad ovog teksta je tipični policijski test za otkrivanje sredstava ovisnosti. Vrlo su različiti po svojim opasnim učincima.Fenotiazina je mnogo na našem tržištu. flufenazin. nadražuje oči i kožu). Naravno da ne postoje ni podaci o tome koliko je prometnih nesreća skrivljeno zbog bolesnih vozača ili vozača koji su uzeli opasni lijek. ali se mogu naći podaci u STL-ovima proizvođača ili u općoj literaturi. možda i zato što se najopasniji među njima rijetko propisuju i to samo za teške slučajeve psihoza. Otkazao sam pokus i sudu uputio detaljan izvještaj. a glavni inspektor mi je detaljno objasnio kako funkcionira ta spravica. Moj pokus je bio besmislen. tioridazin. čak ni na našim područjima. 62 .5 mg/l. Vratio sam se na Rebro i organizirao pokus pozivajući osumnjičenog određenog dana i sata na suočenje. Na sreću. za lijekove jednostavni testovi ne postoje a ne postoje ni laboratoriji koji bi rutinski otkrivali lijekove poput antipsihotika u vozača. Popio sam prije pokusa jedan dupli konjak da stvar bude jasnija i zaista je cjevčica posve pozelenila. Inače su fenotiazini zabranjeni za vozače motornih vozila i ja imam na tome određeno iskustvo. itd. Taj fenotiazin u čistom stanju razvrstava se u otrove s oznakama upozorenje R25/26-36/38 (otrovno ako se udiše ili proguta. Ja sam otišao u policijsku središnjicu na križanju Savske i Vukovarske i tamo primio cijelu jednu kutiju cjevčica s jednim balonom. Puno su češće nuspojave s djelovanjem na središnji živčani sustav i na izazivanje hematoloških poremećaja. a zatim se javlja kardiotoksičnost.

Zapravo su većina otrovanja koja sam vidio na Rebru bila miješana. Smatra se vrlo učinkovitim. ali prema broju smrtnih slučajeva ne. barem kad je otrovanje bilo samo s benzodiazepimina. To je općenito problem lijekova za bolesti središnjeg živčanog sustava da ih pacijenti ne uzimaju prema odredbama liječnika. ali nisu se suviše oduševili zbog visoke cijene i zbog toga što se od benzodiazepina ne umire. On je zapravo antagonist benzodiazepina i vrlo brzo rješava teška stanja otrovanja ovim tvarima. koji su ujedno sredstva za smirivanje te sedativi. pa kod brojnih depresija bilježimo također ansioznost. Glavna djelovanja su depresija središnjeg živčanog sustava i hipotenzija.Drugi poznati antipsihotik često korišten kako kod shizofrenije tako i kod bipolarnih poremećaja je svakako haloperidol kao predstavnik butirofenona. a razvrstavanje prema direktivama EZ svrstava ga u otrove s oznakama upozorenja R25-36/38 (otrovan ako se proguta. Antidepresivi i anksiolitici Depresija i anksioznost nisu iste bolesti. pa ga pacijenti ne vole unatoč dobrim antipsihotičnim učincima. pa nije čudo što se prije petnaestak godina pojavio antidot flumazenil. Među lijekovima oni apsolutno vode prema broju otrovanja. od kojih je meni najupečatljiviji ekstrapiramidalni sindrom ili sindrom sličan Parkinsonovoj bolesti. Vidio sam kako se takvim osobama ruke tresu tako da nisu u stanju bez prolijevanja popiti čašu vode. Lijevo je anksioznost (tjeskoba) a desno gore depresija (bezvoljnost). Postoje i neki drugi učinci vezani uz sintezu hormona. kao tipična 63 . ali se vrlo često miješaju. I kod nas su ga isprobali. Hajdemo prvo na anksiolitike. Međutim. a onda ih ne uzimaju po vlastitog odluci dok ne dođu u psihozu. obično benzodiazepini i antidepresivi. a depresija je bezvoljnost i to mogu razlikovat samo stručnjaci psihijatri. nadražuje oči i kožu). Zato su mu važne nuspojave dugotrajne uporabe. doze u kojima se uzima za terapijske svrhe su niske i teška akutna otrovanja nisu uobičajena. ali smrtonosne ishode nismo bilježili u Hrvatskoj. Sitacija je slična i u svijetu. ali to je značajka svih lijekova koje pacijent treba kronično uzimati. Naravno da su onda lijekovi za takve bolesti ponekad različiti a ponekad isti. Na slikama su bolesnici prikazali kako se vide. Anksioznost je zapravo tjeskoba. Pretpostavljam da ste prepoznali. Uzimaju ih kad misle sami da im trebaju. Pogađate da mislim na benzodiazepine.

Javljaju se nesanice (mogu se riješiti davanjem sedativa). doktorat je bio obranjen i namjeravali smo unatoč visokoj cijeni analiza taj sustav uvesti u praksu. Benzodiazepini se kod nas koriste izrazito često kao sredstvo protiv nesanice (insomnije) te naravno za smirivanje. Bavili smo se idejom o brzom postizanju terapijskih koncentracija kod depresivnih osoba. Otrovanja tricikličkim antidepresivima bilo je u mojoj praksi. Navika nije toliko snažna kao npr. On se neslužbeno razvrstava u štetne tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). ali s mnogo višim LD50 nego triciklički. kojima bi se već drugi dan potigle terapijske koncentracije i nakon toga davao lijek u malim dozama izračunatima također simulacijom. ali svejedno se u nekim slučajevima mora obaviti terapijsko odvikavanje Duge godine su se kod nas i u svijetu za liječenje depresija koristili triciklički antidepresivi s najvažnijim predstavnicima amitriptilinom i imipraminom. Drugi antidepresiv iz naše prakse je fluoksetin. Temeljem toga sam obavljao simulacije nakupljanja amitriptilina uz različite doze i intervale među dozama. Ja sam došao na ideju da se prvog dana terapije u dva do tri uzorka krvi uzeta u predviđeno vrijeme izmjere koncentracije te izračunaju individualni farmakokinetski parametri. Vjerojatno su razlozi u boljem djelovanju od tricikličkih te u manjoj otrovnosti. To sve skupa ne bi predstavljalo problem da se ne stvara navika na ovu skupinu lijekova. Inače treba reći da benzodiazepini nisu izrazito štetne tvari.000 mg/kg ili kod odrasle osobe bi to značilo nekih 5070 g. Dobro je što je tako i što u slučaju benzodiazepina kod nas praktički ne treba tražiti antidote. a zapravo se umire zbog kardiotoksičnosti. kod pušača. nefrotoksični i kardiotoksični. Rezultati su bili izvrsni. ali onda je moj prijatelj poginuo u prometnoj nesreći. koji je zadnjih dvadesetak godina postao vrlo cijenjen i kod nas pod nazivom Prozak. tjeskoba (opet se rješava benzodiazepinima) te pad libida kod žena odnosno potencije kod 64 . Većina od njih se označavaju prema EZ direktivama s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Isto tako sam simulirao djelovanje udarnih doza. a za to vrijeme bolesnik pati da bi se onda ustanovilo kako mu doza nije dobra (preniske ili previsoke koncentracije). Nisu službeno razvrstani ali prema različitim izvorima oni mogu biti štetne tvari s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta) ili R48/22 (Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem).kombinacija kod depresija praćenih anksioznošću. a to znači da je LD50 i prosjeku viša od 1. Onda se ponovo mora mijenjati doza i čekati novih 14 dana za uravnoteženje. Oni su neurotoksični. Međutim. ali samo jedno teško koje je zahtijevalo primjenu hemoperfuzije uz pozitivan ishod. Moja grupa se puno bavila individualizacijom terapije tricikličkim antidepresivima te se uz brojne radove možemo pohvaliti i jednim doktoratom. Ima nekih naznaka da bi kod kroničnog uzimanja mogli imati i reproduktivno toksične učinke. pogotovo u usporedbi s npr. Naime. a to zaista ne razumijem kako je moguće progutati i kako je moguće pronaći tolike količine tableta. antipsihoticima. ali neki im daju i oznaku upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). pa nikad nitko nije nastavio istraživanja. anoreksija. triciklički sporo dostižu uravnoteženje koncentracija u krvi i potrebno je čekati na to 14 i više dana. zbog vrlo široke primjene opažaju se njegove nuspojave. koje nisu simpatične. Otrovanja s njima su nažalost prilično česta s letalnim ishodom.

U svijetu je samo aktivnih tvari više od 30. teratogenost ipak nije sigurno dokazana i ostaje nam samo sumnjati. Zna se da je litij nefrotoksičan. kao na slici gore. To je naravno litij kao vrlo stari i nezamjenjivi lijek u ovim vrlo teškim stanjima. a od nje su bolovali brojni značajni ljudi poput npr. Oni izrazito često ne poštuju odredbe liječnika. itd. Ni njemu ni mnogim drugim velikanima teška bolest nije smetala u ostvarivanju velikih djela. Prastara je to bolest dobro opisana već u antici. da štetno djeluje na štitnjaču. Antiepileptici (antikonvulzivi) Radi se o zaista velikom broju lijekova podijeljenih u nekoliko skupina. a preparata je na stotine. ali zato ima puno o kroničnim učincima. No ne može se zaobići jedan stari lijek korišten posebno kod bipolarnih afektivnih poremećaja. Razvrstava se u štetne tvari s obveznom oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Teško je živjeti bez antidepresiva u našim vremenima i naravno da se stalno traže novi. Međutim. ali najčešće za olakšanje tegoba uzrokovanih epilepsijom. To se obično događa u fazi manije. Nema mnogo izvještaja o akutnim otrovanjima ovim lijekom. Međutim. Zanimljivo je da se kod imipramina u muškaraca znao javljati prijapizam (spolni ud stalno ukrućen). ali javlja se i R40 (ograničena sazanja o karcinogenim učincima). da može ubrzati razvoj dijabetesa. pa lijek uzimaju po svom. ali sasvim sigurno je 65 . kad su sigurni u sebe i dobro se osjećaju. Zbog toga je izrazito važno da netko stalno vodi brigu o osobi koja boluje od bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP). pa smatraju da im lijek više nije potreban. Međutim. Još je jedan razlog praćenja koncentracija litija kod maničnih bolesnika. Uz to se moraju redovito pratiti funkcija bubrega i štitnjače. Koriste se za olakšanje brojnih bolesnih stanja. Aleksandra Makedonskog prikazanog na slici iznad teksta. najgori su izvještaji o mogućoj teratogenosti fluoksetina. To je razlog zbog kojeg se kod svih bolesnika treba stalno pratiti koncentracije litija u krvi i u mojem bivšem laboratoriju se to radi već skoro četrdeset godina.muškaraca. onda naglo prijeđu u fazu depresije i ona može biti nepodnošljiva dok se ponovo ne uspostave ravnotežne koncentracije litija u krvi i ne započne njegovo djelovanje. Nema dobre zamjene za litij kod bipolarnih poremećaja i taj će se lijek sigurno još dugo zadržati na ovom osjetljivom području.

neugodno kad dođe do epileptičkog napada. Danas sve više ljudi boluje od epilepsije zato što više nije važan samo nasljedni činitelj ili traume pri porodu nego rane nastale najčešće u prometu motornim vozilima. Problem kod većine antiepileptika predstavlja već spominjano usko terapijsko područje, a na to se nadovezuju brojne interakcije među lijekovima te utjecaj svakakvih činitelja izvana ili iznutra na sudbinu tih lijekova u organizmu (farmakokinetika). Svaki reagira drugačije na određeni lijek i treba pogoditi koji je za njega najbolji, pa zato i ima toliko puno skupina. Sve u svemu, odnos doze i učinka je teško predvidjeti. Jednom se uz vrlo niske doze postignu izvrsni učinci, a onda u drugo vrijeme ili kod drugog pacijenta niti nekoliko puta viša doza ne daje očekivani učinak. Prilično davno se spoznalo da je odnos koncentracije u krvi i učinka takvih lijekova puno bolji, a od toga do praćenja koncentracija antiepileptika u krvi radi poboljšanja terapije nije bilo daleko. Tako se javila nova struka individualizacija terapije praćenjem koncentracija lijekova (eng. drug monitoring). Na Rebru je osnovan laboratorij za praćenje antiepileptika negdje 1977. godine istovremeno kad i drugi laboratorij za praćenje lijekova za bolesti srca i krvnih žila. Ta dva laboratorija su se ujedinila 1982. godine pod mojim vodstvom. Bili su to prvi kliničko farmakološki laboratoriji u tadašnjoj Jugoslaviji ili možda čak u cijelog tadašnjoj istočnoj Europi. Bili su to počeci ove struke i u Europi, pa smo s našim radovima bili dobro došli na međunarodnim kongresima. Već 1977. godine u laboratoriju kakav je ovaj na slici lijevo moglo se mjeriti koncentracije četiri ili pet antikovulziva, pa je uzlet farmakoterapije bio očit. Kliničari su s oduševljenjem prihvatili nove mogućnosti, bilo oni na Rebru bilo iz drugih hrvatskih bolnica ili ambulanti za liječenje epilepsije. Kasnijih godina sam izradio posebne računarske programe za individualizaciju terapije na temelju individualnih farmakokinetskih parametara bolesnika i upravo na području primjene nekih antiepileptika oni su dobro došli. Devedesetih godina su razvijeni u svijetu bolji računarski programi i svi su ih kupovali, ali mi smo ranih osamdesetih godina imali svoje vlastite ideje, koje smo i primijenili. Nećemo ovdje raspravljati o svim antiepilepticima nego ih je izabrano nekoliko o kojima se ima više za govoriti. Nije obuhvaćen klonazepam budući se o njemu pisalo u odlomku o trankvilizatorima. Evo njihovih toksikoloških svojstava. antiepileptik karbamazepin fenitoin valproična kiselina fenobarbiton etosuksimid primidon CAS broj 298-46-4 57-41-0 99-66-1 50-06-6 77-67-8 125-33-7 znakovi opasnosti Xn Xn T Karc. kat. 2 T T Xn Xn oznake upozorenja R22 R48/22-36 R23/24/25-45 R22-37/38-61 R25 R22 R22

Svi ovi lijekovi se koriste ili su se koristili već duge godine u Hrvatskoj. U daljnjem tekstu biti će ukratko opisana njihova najvažnija svojstva te naša iskustva s primjenom.

66

Karbamazepin Osim kao antiepileptik najviše se koristi za olakšanje tegoba kod bipolarnih poremećaja, ali nalazi primjenu i na mnogim drugim mjestima, npr. kod fantomskih bolova izgubljenih udova. Kako se vidi iz gornje tablice pripada skupini slabo otrovnih tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Zato i nisu česta smrtonosna otrovanja kod ovog lijeka. Ja ne znam niti za jedan slučaj smrtonosnog završetka u Hrvatskoj, a u velikoj Americi bilježe u prosjeku jedno godišnje. Akutnih otrovanja ipak ima i ona se očituju u hipotenziji, depresiji disanja (opasno) i rijetko pojavi kome. Međutim, ima puno nuspojava među koje dakako ne ubrajam depresiju središnjeg živčanog sustava s njezinim poznatim simptomima. Neugodne su kožne nuspojave poput ove na slici lijevo, a u ovom slučaju su zahvatile cijelo tijelo. Svi štetni učinci se povlače prestankom davanja karbamazepina, a razlozi su obično imunološke prirode. Zapravo je možda karbamazepin najbolji primjer problema s terapijom. Treba reći da on ima posebnu farmakokinetiku. Kad ga se počne davati sporo se eliminira iz organizma, ali onda nastupa tzv. autoindukcija enzima koji ga metaboliziraju u organizmu i najednom se počinje sve brže elimirati. To znači da mu morate stalno podizati dozu. Naravno da su moguće oscilacije u farmakokinetici zbog različitih razloga i onda se stalno bolesniku mora ponovo mjeriti koncentracije karbamazepina u krvi i na temelju tih podataka stalno mijenjati terapiju. Koji puta je zbog izrazito snažne indukcije enzima gotovo nemoguće podesiti dozu lijeka i interval doziranja. Na mene je najveći utisak krajem osamdesetih prošlog stoljeća ostavio slučaj Ksenije stare tada 22 godine. Ona je u prometnoj nesreći imala teške traume i kao posljedica joj je ostala epilepsija. Kliničari su joj propisali karbamazepin, koji je na početku dobro djelovao, a onda su iz dana u dan morali podizati dozu. Tako su uspjeli doći do toga da ona više uopće nije imala epileptičkih napadaja, ali je postala nesposobna za život. Sedirajuće djelovanje lijeka bilo je najučinkovitije i Ksenija je prosječno dnevno spavala 18 do 20 h. Naravno da je bila nesposobna za bilo kakav rad i držali su je stalno na bolovanju. Nije mogla ni brinuti o sebi i na sreću je imala majku, koja je pokušavala učiniti sve što može da Kseniju vrati u normalan život. A normalan život se sastojao od druženja s prijateljima i od ljubavi. Ništa od toga! Nakon što je nekoliko puta zaspala za stolom s prijateljima ili na sastanku s njoj dragim momkom počeli su je svi izbjegavati. Mama ju je očajna dovela u moj laboratorij, jer je čula da mi to rješavamo računalom. Izračunao sam njezine individualne farmakokinetske parametre i zaključio da je tu gotovo nemoguće podesiti terapiju. Njezin se karbamazepin tako brzo izlučivao iz organizma da je trebalo svakih dva sata uzimati uobičajenu dozu lijeka. Njezine visoke doze tri puta dnevno dovodile su do izrazito visokih skokova koncentracija kod kojih je lijek djelovao tako snažno sedativno. Majka se zgrozila, ali je ipak pokušala slijediti moje simulacije. Stanje se popravilo, ali je Ksenija postala teški rob svoje terapije. Uzimati lijek svakih dva sata je strašno opterećenje, jer treba cijeli dan misliti samo o tome da se tableta uzme na vrijeme. Kasnije je samo preko dana uzimala lijek svaka dva sata, a večernja doza je bila opet ona divovska. Ni to nije bio život, ali je bilo bolje nego ranije. Onda je počeo rat i ja sam izgubio svaku vezu s Ksenijom, ali mi je nekoliko godina kasnije njezina mama poručila da su riješili problem u Švicarskoj. Ne znam jesu li ga riješili nekom operacijom o kojoj je mama stalno pričala ili je dobila novi lijek. U svakom slučaju, ovo je

67

dobar primjer koliko teško može biti liječenje pojedinih bolesnika. Mi ih zovemo terapijski problemi i javljaju se kod primjene drugih lijekova, ali nikad nisam vidio ovakav slučaj kakav je bio Ksenijin. Fenitoin Djelovanje mu je otkriveno još davne 1938. godine i od njega je stariji samo fenobarbiton. Od tada pa do danas uglavnom se koristi kod olakšavanja tegoba epilepsije zbog njegove visoke učinkovitosti. Međutim, s njim ima naravno i puno problema, jer mu je djelovanje u pravilu bolje kad dolazi u kombinaciji s drugim antiepilepticima, a interakcije su česte. Otrovniji je od karbamazepina i pripadaju mu prema izjavama proizvođača oznake upozorenja R48/22-36 (Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju, nadražuje oči). Međutim, nalaze se i drugačiji podaci, pa sam tako u jednom Sigurnosnotehničkom listu našao da ga razvrstavaju u otrove s oznakama upozorenja R23/24/25-45 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; može izazvati rak). Istina, razvrstavaju ga u karcinogene kategorije 2. Kod nas nisam nikad čuo za smrtonosni završetak zbog otrovanja fenitoinom, pa čak nije bilo niti ozbiljnijih akutnih otrovanja. Međutim, problem su njegove nuspojave ili štetni učinci kroničnog uzimanja. Kao i drugi antiepileptici izaziva alergijske promjene na koži, ali za njega je zanimljiva pojava propadanja gingive kao na slici lijevo, a dobro je pojavnost ovog štetnog učinka povezana s visokim koncentracijama u krvi. Javljaju se i neki znanstveni radovi s pretpostavkama da bi fenitoin mogao biti teratogen, tj. štetno djelovati na plod. Fenitoin je teški terapijski problem zbog brojnih interakcija i, kako vidimo, teških nuspojava. Kad se na Rebru počelo mjeriti koncentracije antiepileptika odmah se uočilo da nešto nije u redu. Zapravo je voditeljica laboratorija bila šokirana, jer u većine bolesnika su koncentracije fenitoina bile daleko ispod terapijskih ili ga se uopće nije našlo. Naravno da su kliničari prvo rekli da nešto nije u redu s laboratorijem, ali su laboratorijski ljudi brzo otkrili što je uzrok njihovih rezultata. Tada je na našem tržištu postojao lijek Hidanfen kao kombinacija fenobarbitona i fenitoina. Fenobarbiton je već tada bio poznat kao tvar koja inducira sintezu enzima preko kojih se metabolizira fenitoin. Ta indukcija je bila toliko snažna da se većina fenitoina vrlo brzo metabolizirala i nije ga bilo više u krvi. Kliničari su prihvatili objašnjenje, ali su tvrdili da je takva kombinacija svejedno djelotvorna i da sam fenobarbiton ne postiže onakav učinak kakav daje kombinacija lijekova. Iz svijeta su dolazili drugačiji podaci, ali nije se moglo odreći mogućnost da su kliničari u pravu, jer da postoji nekakva interakcija između fenobarbitona i fenitoina, pa su onda dovoljne minimalne količine tog lijeka uz fenobarbiton da se postigne željeni učinak. Nakon preuzimanja laboratorija i ja sam pokušavao nešto učiniti, ali sam se okrenuo proizvođaču tražeći od njih da promjene sastav pripravka tako da smanje količine fenobarbitona i povećaju fenitoina. Dobio sam podršku i iz svijeta krajem osamdesetih na svjetskom kongresu kliničke kemije u Barceloni. Zgodno je bilo to što su se u istoj sekciji javila tri rada o praćenju koncentracija antiepileptika uključujući i moj. Cijela dvorana je bila zgrožena mojim

68

rezultatima, koji su pokazivali da u 92% mojih nalaza fenitoin ne dosiže terapijske koncentracija, a kod američke grupe čak su 94% koncentracija fenitoina bile u terapijskom području. Australska skupina je imala oko 60% rezultata u terapijskom području. Nisam uspio objasniti problem slušateljima, jer nikom nije bilo jasno zbog čega uopće mjerimo koncentracije fenitoina dugih deset godina bez da se išta poduzelo. Fenobarbiton Kao što je već rečeno, fenobarbiton je najstariji moderni lijek za epilepsiju i to iz 1912. Istina, on se prvo koristio kao sedativ i hipnotik, a bio je široko korišten sve dok se nisu pojavili benzodiazepini. Bio je najbolje sredstvo protiv nesanice, ali se već davno znalo kako je to poguban lijek, osobito uzet u kombinaciji s alkoholom. Sjećate se vjerojatno velike Marilyn Monroe, koja je umrla zbog otrovanja takvom pogubnom smjesom. Ne postoji službeno razvrstavanje, ali proizvođači ga razvrstavaju u otrove s oznakom upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). Inače on uzrokuje snažnu depresiju i središnjeg i perifernog živčanog sustava, a to se ogleda u brojim drugim učincima (kardiotoksičnost, pulmonarna toksičnost (edem pluća), nefrotoksičnost, itd. Da, izaziva još i hipotermiju (hlađenje). Dovoljno razloga za pad u komu i za smrt. U vrijeme Marilyn Monroe možda se i nije znalo dovoljno o interakciji s alkoholom kad se njegovi opasni učinci pojačavaju. Zanimljivo je da su ga krajem devedesetih rubne skupine počele kombinirati s alkoholom (fenobarbiton i votka) dovodeći do brojnih smrtnih slučajeva. Nuspojave su čak možda rjeđe nego u drugih antiepileptika. Najvažnije su zapravo one vezane uz sedativno i hipnotičko djelovanje, ali moguće su slične reakcije kao kod karbamazepina prikazane na slici lijevo. Otrovanja je bilo puno u našim krajevima, čak i sa smrtnim završetkom iako se njega iz tijela može lako ukloniti forsiranom alkalnom diurezom, što se često i činilo radi spašavanja otrovanih u teškom stanju. Meni je ostao u sjećanju slučaj s jedanaestomjesečnim djetetom. Prebačeno je na Rebro po noći u komi i kolegica iz toksikološke pripravnosti je dobila njegove uzorke krvi i mokraće na analizu. Tražilo se ciljano acetilsalicilnu kiselinu zbog izjava roditelja. Dijete je večer prije dobilo izrazito visoku temperaturu i kad nije pomogao Andol roditelji su dijete zamotali u plahtu namočenu alkoholom kako bi ubrzali hlađenje. Izgleda da nisu znali na koji način drugi roditelji korištenjem alkohola spuštaju djetetu temperaturu. Onda su se javili grčevi i oni su s bebom odjurili u ambulantu. Liječnik je mirno dao injekciju fenobarbitona, ali se nakon toga djetetu stanje pogoršalo. Kod primanja na Rebro su zaboravili reći bilo što o onoj injekciji. Međutim, kolegica je odmah posumnjala da se tu ne radi o acetilsalicilnoj kiselini,

69

pa je na svoju ruku napravila analize fenobarbitona i alkohola. Acetilsalicilne je bilo vrlo malo u krvi. Nakon toga se moglo krenuti s pravom terapijom. Nisam ovaj primjer dao samo zbog prikazivanja interakcije alkohola i fenobarbitona nego zbog kolegice, koja je imala pravi nos toksikologa. Valproična kiselina Radi se o lijeku iz druge polovice dvadesetog stoljeća, koji je odmah zauzeo važno mjesto među antiepilepticima, ali se nedavno počeo koristiti kod bipolarnih afektivnih poremećaja, a ima izvješća da nekad pomaže kod migrena ili čak kod šizofrenije u kombinaciji s drugim lijekovima. Nije razvrstana službeno, ali podaci nekih proizvođača govore da je otrov. Dodjeljuju joj oznake upozorenja 22-37/38-61 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu, može štetno djelovati na plod). Dakle teratogenost. Nema podataka o smrtonosnim otrovanjima, a može se jednako kao fenobarbiton ukloniti iz organizma forsiranom alkalnom diurezom. Međutim, kronično uzimanje povezano je s nekim drugim opasnostima. Ona je citotoksična, pa onda nije ni čudo što je teratogena. Čak je bilo prijedloga o korištenju valproične kiseline u tretiranju nekih tumora, ali za sad nema najava da bi se to moglo dogoditi. Glavni problem je njezino štetno djelovanje na plod. Izvještaja ima puno, od onih blagih povezanih sa sniženim IQ kod djece čije su majke uzimale u terapiji valproičnu kiselinu do izvještaja o povezanosti s autizmom djece, koja su u maternici bila izlagana valproičnoj kiselini. Čak postoji u literaturi opisan fetalni valproički sindrom, prikazan na slici lijevo. Tako to ponekad završava s dobrim lijekovima. Mene su kao farmakokinetičara zanimale interakcije valproične kiseline s drugim antiepilepticima, a o tome je u literaturi pisalo puno. Kombinacija s fenobarbitonom je vodila jednoj neugodnoj interakciji. Pokušat ću je objasniti koliko jednostavnije mogu. Lijekovi u krvotoku postoje u dva oblika, tj. jedan dio je vezan za određene bjelančevine, a drugi dio je slobodan. Taj slobodni dio je jako važan budući je samo on djelotvoran. Fenobarbiton je izrazito visoko vezan za bjelančevine i tek je mali njegov dio slobodan. Valproična može potisnuti fenobarbiton s bjelančevina i tako mu se značajno poveća slobodna frakcija, što znači i učinak. Čak su moguća blaga otrovanja fenobarbitonom

70

u takvim slučajevima. S druge strane, valproična može usporiti metabolizam lijekova poput fenitoina i najednom se njegove koncentracije u krvi značajno povećavaju vodeći opet barem pojačanim nuspojavama. Inače treba reći da u našem dugogodišnjem mjerenju koncentracija valproične kiseline nismo nailazili na veća iznenađenja. Nismo bilježili intoksikacije, a većina koncentracija je bila u terapijskom području. Možda i zbog toga što se radilo o relativno novom lijeku uz koji se epileptologe od početka učilo o važnosti praćenja uspješnosti terapije mjerenjem koncentracija u krvi. Etosuksimid i primidon Ne pripadaju istoj skupini antiepileptika, ali ih ovdje razvrstavam kao ostale. Iako su se oba kod nas koristila i mi smo mjerili njihove koncentracije u krvi, nikad nisu bili primjenjivani tako učestalo kao prethodni antiepileptici. Kod etosuksimida možda zbog brojnih nuspojava. Kod primidona čak ima manje nuspojava, ali neke su od njih obiljne. Primidon je strukturno sličan fenobarbitonu i metabolizmom iz njega nastaje taj antiepileptik. U slučaju otrovanja nalazimo praktički iste simptome kao kod fenobarbitona, a i tehnika ubrzane eliminacije forsiranom alkalnom diurezom jednako je primjenjiva. Ne sjećam se niti jednog otrovanja ovim lijekovima kod nas, a ni u svijetu ne predstavljaju velik problem.

Antiparkinsonici
Zabluda je da ima malo bolesnika s Parkinsonovom bolesti. Ona se javlja u 1% populacije starije od 60 godina, ali se može pojaviti i u mlađih ljudi. Stručnjaci kažu da u Hrvatskoj ima gotovo 20.000 takvih bolesnika, a to nije malo. Većina ljudi prepoznaje tu bolest prema ritmičkom podrhtavanju određenih dijelova tijela, a svi vidimo drhtanje ruku. Naravno da bi i samo uz taj simptom život svakom bio zagorčen, ali opažaju se brojni drugi simptomi poput sporosti u izvođenju pokreta, ukočenosti tijela i posebnog položaja tijela. Tijelo je polu nagnuto s nogama savijenim u koljenima i savijenim laktovima. Muškarci obolijevaju češće, a poznati su brojni uglednici koje je ona zahvatila. Na slici lijevo je Muhamed Ali, koji boluje od parkinsonizma i nama uopće nije važno koji su uzroci do toga doveli. I veličanstveni Papa Vojtila je bolovao od te bolesti, a ipak je zadužio svijet svojim velebnim djelima. Ja se ponekad pitam što bi on još dobroga učinio da nije stradao u atentatu i da nije imao Parkinsonovu bolest. Činjenica je da su simptomi bolesti vrlo neugodni i zato moderna medicina stalno traži nove lijekove, jer izgleda da druge pomoći nema. Oni neće ljude izliječiti od teške bolesti, ali im barem mogu olakšati život. Problem je u tome što ti lijekovi imaju različite nuspojave, pa je onda potrebno davati bolesniku kombiniranu terapiju. To znači da onaj tko ordinira mora dobro poznavati bolest i lijekove. Namjera ovog odlomka nije miješati se u terapiju nego tek dati osnovne podatke o opasnim svojstvima uobičajenih lijekova za rečenu bolest. Izabrao sam njih nekoliko uz napomenu da barem jedan (amantadin) po mojem znanju još nije registriran u Hrvatskoj, ali biti će. Pogledajte kako se oni neslužbeno od strane proizvođača razvrstavaju prema opasnostima.

71

lijek levodopa triheksfenidil difenilhidramin benztropin amantadin

CAS broj 59-92-7 144-11-6 147-24-0 86-13-5 665-66-7

znak opasnosti Xn Xn Xn Xn Xn

oznaka upozorenja R22-36/37/38 R22 R22 R20/21/22-40 R22

Mora se reći da prema toksikološkom razvrstavanju ne predstavljaju neki naročiti problem. Vjerojatno ne treba obraćati nikakvu pozornost niti na R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) kod benztropina, jer oznaka govori samo o nekakvim slutnjama. Znači li to da su antiparkinsonici sasvi bezazleni lijekovi, koji samo čine dobro? Naravno da ne, ali ta skupina baš i nije poznata po velikim opasnostima dugotrajnog uzimanja niti po akutnim otrovanjima. Levodopa je zapravo aminokiselina, koja kao i sve druge aminokiselina lako prolazi u sve dijelove organizma. Njezina jedina uporabna vrijednost je u olakšavanju simptoma Parkinsonove bolesti. Nuspojave joj nisu izrazito značajne. Izaziva pospanost, hipotenziju, gastrointestinalna krvarenja i ponekad konfuziju. Rijetko se događaju neki drugi sasvim nebitni učinci poput ćelavljenja ili problema s učenjem. Kome je to još do učenja u starosti? Drugi problem je u tome što ovaj lijek ne uklanja sve simptome bolesti i potrebno je dodavati nove specifične. Na opis akutnih otrovanja nisam naišao niti ih je bilo u Hrvatskoj, što zapravo i nije čudo obzirom na činjenicu da pogođena populacija pati samo fizički, a intelektualno ne gube ništa. Takvi se ne odlučuju na samoubojstvo, a također neće greškom uzeti drugačiju dozu od one koju je liječnik propisao. Triheksfenidil je izvrstan lijek za ublažavanje ekstrapiramidalnog sindroma (podrhtavanje različitih dijelova tijela a osobito ruku), pa je zato prikladan u ublažavanju problema Parkinsonove bolesti, ali je jednako tako dobar u kombinaciji s lijekovima koji kao nuspojavu imaju ekstrapiramidalni sindrom. Ekstrapiramidalni sindrom je vrlo neugodna pojava, jer čovjek naprosto nije u stanju obavljati jednostavne poslove poput npr. vezanja žniranaca na cipelama, kao na slici lijevo. Obično ga daju u kombinaciji s drugim antiparkinsonicima poput difenhidramina ili levodope. Nije sasvim bezazlen i kod dugotrajne terapije obično izaziva nuspojave poput suhih usta, glavobolja, anksioznosti, bolova u mišićima, osipa po koži, slabljenja memorije i drugih. Iskustava s akutnim intoksikacijama nema niti kod nas niti u svijetu. Difenhidramin je zapravo prvenstveno antihistaminik, sedativ i hipnotik, ali mu primjena u olakšanju tegoba Parkinskonove bolesti nije zanemariva. Kombinira se s drugim lijekovima iz skupine i jedini problem kod njega predstavlja sumnja da bi danas sutra mogao biti dokazan kao karcinogen. Kod kronične primjene javljaju se malobrojne nuspojave poput halucinacija, konfuzije, impotencije i delirija. Više-manje zanimljive su fotofobija nastala vjerojatno zbog širenja zjenica pod utjecajem ovog lijeka. O preostala dva antiparkinsonika gotovo da ne treba pisati. Možda tek o amantadinu zbog činjenice da se može primjenjivati u monoterapiji , ali ga često ipak daju u kombinaciji s levodopom. Povoljan je zbog malog broja nuspojava, ali jedini među opisanim antiparkinsonicima javlja se u suicidalnim akutnim otrovanjima.

72

Moj prijatelj ugledni neurolog s Rebra osnovao je početkom osamdesetih na Rebru ambulantu za bol. ali nemaju tu priliku i moraju se osloniti na tradicionalne ili moderne metode suzbijanja boli u glavi. Moje nepovjerenje je preraslo u divljenje nakon približno dva tjedna terapije.Analgetici i antipiretici Bol je uporna pratiteljica čovjeka i vjerojatno svih živih bića od kad postoje. a ja sam na terapiju došao s nepovjerenjem i samo da ne razočaram dobrog prijatelja. a njih nema malo i nije kratka povijest njihove uporabe. Ima ih zaista puno. Zapravo nitko pouzdano ne zna koliko se analgetika koristi u pojedinim zemljama. a to je koji puta teško. Polovicom devedesetih boravio sam u sklopu izaslanstva hrvatske vojne medicine na važnom sastanku u Pekingu i tamo su nas uspjeli fascinirati s akupunkturom. Vjerojatno bi mnogi poželjeli postupiti poput njega. jer oni se prodaju bez recepta u ručnoj prodaji. Ja ću ovdje naravno pisati samo o kemikalijama. križima i drugim osjetljivim mjestima na tijelu. A svi misle da je prodaja analgetika apsolutno najveća među lijekovima. On je zbog boli otišao iz realnog svijeta s vilama i vilenjacima. ali ja mislim da su ona izuzetno rijetka u odnosu na količine tih lijekova koji se dnevno uzimaju u svim državama svijeta. Imala je ambulanta pacijenata napretek. Kažu mudri ljudi da prvo treba saznati razlog pojave boli. Ja nisam nikad odbacivao tradicionalne tehnike liječenja i zahvaljujem akupunkturi za smanjivanje učestalosti cervikalnih migrena. Javlja se zbog različitih razloga na svim dijelovima tijela i ljudi su kroz cijelu svoju povijest tražili načina da se riješe tog zla. Otrovanja s analgeticima ima. Naravno da sam sumnjičav prema svim tim silnim izlječiteljima na bazi akupunkture. a nitko ne obavlja evidencije prometa. ali moram reći da kineski stručnjaci čine čuda s tim iglama. Je li Frodo (Gospodari prstenova) patio od reume ili su boli bile uzrokovane nekih psihološkim razlozima uopće nije bitno. koji je godinama ranije boravio nekoliko mjeseci u Kini učeći akupunkturu. barem po količinama ako ne po ostvarenim prihodima. lijek acetilsalicilna kiselina paracetamol diklofenak CAS broj 50-78-2 103-90-2 15307-79-6 znak opasnosti Xn Xn T oznake upozorenja R22-36/37/38 R22-37/38 R25-36/38-63 73 . jer su moje migrene nestale i nikad se više nisu pojavile u onom obliku kao prije akupunkture. Evo kako se neslužbeno razvrstavaju. rukama. ali ja ću obratiti pozornost samo na najvažnije predstavnike.

Brzo nakon toga pojavio se preparat Aspirin. a glavni lijek je tada bila acetilsalicilna kiselina. Kasnije su ga slijedili drugi. Prva sinteza je opisana davne 1883. kako bi usporili zakrečenje krvnih žila i time teže posljedice poput infarkta miokarda. pogotovo kod lijekova koji su tako pristupačni i koriste se u velikim količinama. godine. Važan lijek! Naravno da ništa nije idealno. ali je tek kemičar Felix Hoffman iz Bayera shvatio što je sintetizirao 1897. To je dodatno povećalo potrošnju acetilsalicilne kiseline. Acetilsalicilna kiselina pokazala se dobrom i kao analgetik i kao antipiretik. koji je teško patio od bolova uzrokovanih artritisom i ovaj je s velikim oduševljenjem postao ovisnikom o kemikaliji. Vrlo brzo se otkrilo da su svi vojnici s čistim i posve prohodnim krvnim žilama bolovali u djetinjstvu od upale zglobova. Legenda kaže da je ponudio acetilsalicilnu kiselinu svom ocu. Istina je da se ona nalazi i u prirodi. (C. Acetilsalicilna kiselina Ako je neki lijek star onda je to na europskom tlu svakako acetilsalicilna kiselina. Za one koji ne vole gutati tablete izrađeni su pripravci šumečih tableta kao na slici pokraj teksta. Ateroskleroza se javlja već u mladim godinama i patolozi su je nalazili u većine poginulih američkih vojnika. ali prava joj primjena počinje sintezom. Tijekom Vijetnamskog rata obavljane su brojne razudbe poginulih američkih vojnika i netko je pronašao čudnu pojavu. Mehanizam tog djelovanja je davno otkriven. kao npr. Ipak je acetilsalicilna kiselina zbog brojnih razloga gubila bitku pred novim analgeticima i prodaja se usporavala. Glavobolju su zamijenili bolovi u želucu. itd. Brojni pacijenti su rano osjetili da im se zbog gutanja preparata na bazi ove tvari javljaju problemi sa želucem. koja su gurnula ovaj lijek opet u središte pozornosti ljudi.Gerhdrdt). ali to je razvrstavanje na katedri za fizikalnu kemiju sveučilišta u Oxfordu.G. ako mi 74 . koji je puferiran tako da ne izaziva probleme sa želucem. a oni znaju ponekad biti strogi. koji je doživio svjetsku slavu i donio svom proizvođaču goleme profite. ali vas neću s tim opterećivati. a njezina primjena kao antipiretika nikad nije ozbiljnije bila ugrožena.Zapravo ništa naročitog osim kod diklofenaka. pa se nije moglo ni očekivati da će primjena acetilsalicilne kiseline prolaziti bez ikakvih posljedica na zdravlje ljudi koji je uzimaju. kod nas Pliva s preparatom Andol. Kod Kineza sam vidio recept za biljnu tinkturu star 4. Pliva se proslavila sa svojim Andolom. Istraživanja su nastavljena i ustanovljeno je da taj lijek djeluje protektivno na krvne žile. ali to i nije bilo tako strašno. Priređeni su i pripravci u obliku supozitorija za osobe s bolestima želuca. Ipak valja znati da to nije najvažnije. ali acetilasalicilna je valjda jedan od najstarijih sintetski priređenih lijekova. niti jedan od tipičnih predstavnika nema nekakvih posebnih opasnosti za ljudsko zdravlje ili okoliš. Danas velik broj ljudi uzima preventivno svoju dnevnu dozu acetilsalicilne kiseline od 100 mg na dan. Bolovi su nestali.000 godina. U svakom slučaju. Međutim. Farmaceutska industrija je naravno nastojala ostvariti veći profit dajući na tržište svakakve preparate. pa preparate bazirane na njoj danas drži svako domaćinstvo. vrlo često su nalazili ljude bez ikakvih zakrečenja krvnih žila i postavilo se pitanje što je tome uzrok. Onda se dogodilo nekoliko velikih otkrića. Već kod niskih doza poput onih za zaštitu krvnih žila (samo 100 mg lijeka) znalo se javiti krvarenje u želucu.

Kod nas se prodaje čak češće nego acetilsalicilna kiselina. Plivadon. Tako otrovanje počinje s alkalozom (podizanje pH krvi). Danas se otrovanja acetilsalicilnom kiselinom relativno jednostavno rješavaju forsiranom alkalnom diurezom. u brojnim samoposlugama. Bolje ga se podnosi nego acetilsalicilnu što se tiče nuspojava probavnog sustava. Onda nije ni čudo što se u domaćinstvima nađu velike količine ovog lijeka (npr. Što je s akutnim otrovanjima? Ima ih mnogo zbog toga što lijek svatko ima u svojoj kućnoj ljekarni. koji se pojavio kod maturanta neke zagrebačke gimnazije.). Osim toga. a slično je s paracetamolom. letalni završeci su rijetki i događaju se kod kuće kad se ne stigne potražiti pomoć liječnika. Vjerojatnost takvih događaja se povećava ako uz lijek koristite alkohol. Kao i acetilsalicilna dolazi u velikim pakiranjima od 500 ili čak 1000 tableta. kao tablete. itd. Kod nas se ovaj lijek može kupiti u ručnoj prodaji. Dolazi u brojnim kombiniranim preparatima s različitim drugim konstituentima (npr. Prvo se javljaju halucinacije. Lijevo je slika preuzeta iz časopisa JAMA (Journal of American Medical Association). ali se ipak događa među nama. dolaze brojne vrste pripravaka. Zanimljivo je da smrt obično nastupa zbog edema pluća. Pandadon. Ovdje se radi o alergijskoj astmi. Posebno je mnogo otrovanja u SAD i Kanadi. pa su zapravo svi zadovoljni. kako je pokazano na slici lijevo. mučninom i povraćanjem. koja tisuća tableta). No kod akutnog zakazivanja bubrega mora se ići na hemodijalizu. a u međuvremenu bolesnik pada u komu. ali već i samo otrovanje vodi neugodnim premećajima koncnetracija kalija i glukoze. grčevi i edem mozga. sirupi. a onda je prije maturiranja umro od autoimune bolesti. Terapijska otrovanja s acetilsalicilnom su naravno moguća. pa se onda ne može zanemariti njegove poruke. Dugotrajno uzimanje acetilsalicilne kiseline može izazvati svakakve poteškoće. a završava s teškom acidozom. konfuzija. Naravno da se prvo javljaju gastrointestinalni simptomi s bolovima u želucu. a to je tek stotinu tableta. pa ga ljudi rado biraju. Vjerojatno bi se svaki normalan ljekarnik uzbudio već na zahtjev za prodajom deset paketića lijeka. a razlozi su jasni.povjerujete da acetilsalicilna kiselina proizvodi takve učinke. ali u pravilu se kod akutnih otrovanja radi o pokušaju samoubojstva. supozitoriji. Vjerojatno su zbog toga otrovanja paracetamolom u SAD češća nego u Europi i s težim ishodom. Dečko je prebolio upalu zglobova i stvorila su mu se u organizmu antitijela na acetilsalicilnu kiselinu. Tamo je moguće kupiti velika pakiranja acetilsalicilne kiseline. I tu je mehanizam djelovanja posve poznat i trebate slušati svog doktora kad kaže da se uz ovaj lijek ne smije ni pomisliti na alkoholna pića. zbog koje se pojačava neurotoksično djelovanje. Paracetamol je također izrazito često korišteni analgetik u kućanstvima. Javljaju se različiti disbalansi i oscilacije. ali su pakiranja po deset tableta. Možda je rijetkost. Sve u svemu. Acetilsalicilna kiselina može biti alergen i raditi stotine problema. Kod kroničnog uzimanja zapravo nema značajnijih problema osim 75 . ali to je tek početak. Jedan od najuglednijih svjetskih medicinskih časopisa. a ja se sjećam iz davnih dana jednog slučaja vrlo teške bolesti pod nazivom «lupus like» sindrom. Nekoliko doza Andola u gimnazijskim danima potaknulo je imunološku reakciju i njemu su prvo zakazali bubrezi. Kad bi stvar završila na tome mogli bi biti zadovoljni.

niti jedan drugi klinički znak nije ukazivao na otrovanje. kako bi se moglo mjerenjem koncentracija pratiti njihov tijek u krvi. I akutno otrovanje visokim dozama također je povezano s teškim oštećenjima jetre. pa danas postoji pravilo da ovakve lijekove treba uzimati uvijek na isti način u odnosu na hranu. a onda su se dobro najeli kulena i otišli spavati na 1 h. Dijete se oporavilo. Ispostavilo se da su se oni u sobu vratili u 6 h ujutro poslije igranja preferansa. Akutnih otrovanja gotovo da i nema. Na dan pokusa dolaze natašte nakon dobro prospavane noći i onda pred voditeljem pokusa uzimaju lijek. Naravno da smo njihove rezultate odbacili. 76 . Jako smo se zabrinuli i počeli su razgovori s dvojicom mladih ljudi. Dijete je navodno dobilo previsoku dozu paracetamola i kad je to netko shvatio išlo se pratiti jetrene probe. U kasnijim pokusima se to posebno ispitivalo s različitim sličnim tvarima i uvijek je utjecaj hrane na brzinu i kvalitetu apsorpcije lijekova bio zamjetan. Odmah nakon uzimanja lijeka počinje vađenje krvi u predviđenim vremenskim razmacima kroz nekih 12 h. To drugim riječima znači da za sigurno nikad nije dokazana teratogenost niti na životinjskom modelu niti kod čovjeka. kao u slučaju na slici lijevo. Kod diklofenaka se javljaju brojni problemi interakcije između hrane i lijeka. a prvi obrok je dva ili tri sata nakon gutanja. Takvi se pokusi vrlo strogo nadziru na različite načine. a posebno ne onih s letalnim završecima. Ako se uzima prije jela onda nije dobro povremeno uzimati poslije jela ili obratno. Sjećam se tek jednog otrovanja djeteta prije više od petnaest godina zbog nesporazuma između roditelja i liječnika. Moja skupina je prije nekih 25 godina obavljala pokuse ispitivanja apsorpcije različitih pripravaka diklofenaka na zdravim mladim dragovoljcima. ali nikad nije bilo jasno je li dijete i prije predoziranja imalo ta oštećenja ili nije. kad se mogu javiti oštećenja jetara. Uzima se i kod drugih vrsta bolova jako učestalo. a to je diklofenak (Voltaren). ali je malo smrtnih slučajeva. On se razvrstava u otrove i reproduktivno otrovne tvari. Jetra su bila oštećena. koji su inače dijelili istu studentsku sobu. Dragovoljci moraju u vrijeme pokusa prestati s uzimanjem alkohola i trebaju vrlo uredno živjeti. Činilo se da u pokusu s voltarenom sve ide dobro dok nije počelo mjerenje koncentracija. Kod kronične primjene zna praviti probleme sa želucem baš kao i acetilsalicilna kiselina i drugi njemu slični nesteroidni antireumatici. ali njegova opasna svojstva su značajnija nego kod prethodna dva analgetika. Nakon toga su jurnuli na mjesto pokusa smatrajući da dolaze natašte. jer se mogu očekivati velika iznenađenje glede njihova učinka. Naime. Nikako se ne smije zanemariti najvažniji antireumatik u našim krajevima. Ostaje problematična oznaka R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod) i razvrstavanje u reproduktivno otrovne tvari kategorije 3. a mi smo napisali rad o slučaju uz mnogo dvojbi oko toga što smo zapravo opisali. Mi zapravo nikad nismo imali problema s otrovanjima paracetamolom. Rezultati su podloga za farmakokinetska izračunavanja i različite statističke usporedbe.ako ga čovjek učestalo uzima zajedno s alkoholom. U dvojice ispitanika kroz prvih 9 h nakon doze uopće nije bilo moguće naći diklofenak u krvi nego se on pojavio negdje u desetom satu. dakle na kraju pokusa. ali smo ostali začuđeni da se toliko dugo vremena zbog dobre hrane može odgoditi pražnjenje želuca. ali povremeno se javljaju izvještaji o mogućoj teratogenosti. I drugi su o tome pisali.

kao npr. koji sve što pojedu i potroše. Evo najvažnijih lijekova iz te skupine sa stanovišta toksikologa.) nego namjeravam pisati o konkretnim tvarima. siječnja 1976. Neki lijekovi uopće neće biti obrađivani. nasljedni činitelj). Tzv. acetilsalicilna kiselina. Proizlazi da se najbolje štite od takvih bolesti siromašni fizički radnici. diuretici. koja ima dobru ulogu u sprječavanju zakrečivanja krvnih žila.Lijekovi za bolesti srca i krvnih žila Tih bolesti srca i krvnih žila je izrazito mnogo tako da se običan toksikolog ne snalazi pred njihovim mnoštvom. antihipertenzivi. pa se u tablici nalazi gotovo bezopasni kinidin. a isto tako vrlo opasni nitroglicerin. koji se sastoji od što manje uzimanja hrane i što više fizičkog napora. Jeste li shvatili bit ovih poruka? Prasac na ražnju je otrov. užasne fileke. E Xn Xn oznake upozorenja R26/27/28 R22-36 R36/37/38 R22 R3-26/27/28-3351/53 R22 R22 Razlikuju se izrazito prema svojim akutnim štetnim učincima. N. prokainamida i kinidina te na području 77 . Liječnici kažu da se rečene bolesti mogu spriječiti ili barem odgoditi zdravim životom. Stručnjaci tvrde da je smrtnost zbog ovih bolesti učestalija nego zbog raka. itd. Nastupio sam 1. Iznimka je jedino nitroglicerin s oznakom upozorenja R33 (opasnost od učinka nakupljanja). jer me čeka sudbina onih 30% građana zapadnih zemalja. godine kao voditelj novoosnovanog Kliničko farmakološkog laboratorija na Rebru. antiaritmici. Prvi zadatak mi je bio postaviti analitičke metode za praćenje koncentracija digoksina. moja namjera nije pisati niti o bolestima niti o liječenju nego o opasnim svojstvima lijekova za te bolesti. koji umiru od kardiovaskularnih bolesti zbog nezdravog života i još ponekih razloga (npr. jer sam s njima počeo svoj rad u toksikologiji. lijek digoksin dizopiramid kinidin nifedipin nitroglicerin prokainamid propranolol CAS broj 20830-75-5 3737-09-5 56-54-2 21829-25-4 55-63-0 614-39-1 318-90-9 znak opasnosti T+ Xn Xi Xn T+. posebno ako se malo krećete i stariji ste od 40 godina. jer je o njoj bilo govora ranije. antianginalici. a raka se svi boje najviše. Neću se strogo držati podjele tih lijekova po skupinama (npr. koji je vrlo otrovan i eksplozivan te može djelovati štetno na okoliš. Problem je u tome što se iz tablice ne vide njihove nuspojave ili učinci dugotrajnog izlaganja. a mnogi lijekovi za olakšanje tegoba bolesti srca i krvnih žila opasne su ili čak vrlo opasne tvari. koji u čistom stanju djeluje kao nadražljivac. nezdrava hrana naravno da nije razvrstana među otrove. srčani glikozidi. Ja osobno sam emocionalno vezan uz ovu skupinu lijekova. Ja se gotovo ne usudim jesti jaja sa špekom ili npr. Uostalom.

Već iste godine bile su postavljene metode za digoksin. a ja radi reda ponovo dajem sliku biljke bogate digoksinom kao glavnim predstavnikom skupine. O njima se može ponešto naći u poglavlju o otrovima živih bića. Svakako je to biljka lijepih cvjetova i mnogi je u našim krajevima drže za ukras svojih vrtova. Iz tablice gore vidi se da je digoksin vrlo jaki otrov s oznakama upozorenja R26/27/28 (vrlo otrovno ako se udiše. Na mene je najveći dojam ostavilo istraživanje odnosa između koncentracija digoksina. Naravno da se našlo kako u većini slučajeva kliničar na temelju koncentracije digoksina može zaključiti je li njegov pacijent pod dobrim nadzorom. kod brojnih bolesnika taj raspon nije dobar. parametara nadzora EKG-om i kliničke slike bolesnika. a ipak se koristi kao lijek. njezine koncentracije digoksina u krvi su bile u terapijskom području i nije se moglo dokazati štetna djelovanja niti EKG-om niti ostalim kliničkim pretragama. a kasnije se broj analitičkih metoda širio nezadrživo. Ni štetni učinci sa strane središnjeg 78 . Digoksin u redovitoj terapiji zapravo nema izrazito teških nuspojava.2 mg te opasne tvari. Neki od njih imaju nuspojave kod nižih koncentracija od tog raspona. pa onda nije čudno da se daju bolesnicima u vrlo niskim dozama. Evo osnovnih podataka o njima. prokainamid i kinidin. To su naravno terapijski problemi. Sjećam se pacijentice koja je imala zeleno vidno polje (sve joj je izgledalo zeleno) kao znak intoksikacije digitalisom. Skupina u kojoj sam ja surađivao objavila je brojne radove na temu terapije ili otrovanja digoksinom i teško je izabrati o čemu pisati. Nevjerojatno je da su svojstva srčanih glikozida (jačanje srčanog mišića) opisana prije više od 200 godina. ali ne može se izbjeći subjektivni pristup kod obrade ove teme. što je vrlo niska doza za lijekove. ali to se uglavnom podnosi zbog korisnih djelovanja lijeka. ali ništa osim različitih biljaka koje sadrže ove tvari nisam našao. Od probavnih problema važna je tzv. Međutim.antiastmatika teofilina u krvi bolesnika pod terapijom. Iskustva su se množila i teško je izabrati o čemu pisati. Bio je to zaista pionirski posao ne samo na području tadašnje Jugoslavije nego i cijele istočne Europe. acetil-digoksin.9-2. Kod većine pacijenata se može imati povjerenje u terapijski raspon 0. Glikozidi digitalisa Tražio sam po Internetu prikladne slike za ovaj odlomak. u dodiru s kožom i ako se proguta). anoreksija (smanjivanje unosa hrane u organizam) te tipične gastrointestinalne poteškoće poput mučnine. Međutim. Ključni su digoksin i njegovi derivati (npr. lantanozida C i još mnogi drugi (u bivšem SSSR-u je jedno vrijeme bio registriran kao lijek oleandrin kao glikozid digitalisa izoliran iz oleandra (Pogledajte o njemu više u poglavlju o otrovima živih bića). a najgore je to što postoje velike inerindividualne razlike u osjetljivosti na njega. ali iznimaka je bilo dosta. istina rijedak ali dobar. a kod nekih nema terapijskog učinka niti kod koncentracija iznad rečenog područja.3 μmola/l digoksina u krvi. Tableta digoksina sadrži samo 0. medigoksin) i rođaci poput digitoksina. proscilaridina. Svi njegovi rođaci imaju slična svojstva. Ima izrazito usko terapijsko područje. a još uvijek su nezamjenjivi kao lijekovi. proljeva i abdominalne boli.

Kad smo zadnji put sastavljali listu protuotrova koje država mora imati na zalihama radi intervencije kod otrovanja odustali smo odmah od nabavke fragmenata antitijela na digitalis. Ili je laboratorij bio loš ili pacijentica nije bila otrovana digoksinom. ali tehnika je prilično rizična za pacijenta. što je potvrđivalo početnu pretpostavku. vrtoglavica. Odlučio sam obaviti mjerenje glikozida digitalisa u slini otrovane gospođe. poremećaja spavanja i glavobolja. Bilo je očito da mogu postojati samo dva razloga za takve nalaze. a koncentracije izmjerene u mojem laboratoriju su bile izrazito visoke. Nakon toga je mlada specijalizantica kliničke farmakologije obavila detaljan izvid u maminom stanu i otkrila da je ona u terapiji imala digitoksin a ne digoksin. jer u većini slučajeva kliničar nema što napraviti.živčanog sustava nisu nepodnošljivi i pokazuju se najčešće u vidu iscrpljenosti. Zapravo su najgore kardijalne nuspojave. Nemojte 79 . jer nema na tržištu posebnih lijekova za njih. ovaj slučaj pokazuje da smo u vrijeme ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća bili sposobni rješavati vrlo složene terapijske slučajeve. što nitko nije znao objasniti. a upravo su srčani glikozidi dobar primjer. a pripravke za djecu se teško može naći. Ne sjećam se niti jednog namjernog otrovanja bilo kojim od pripravaka digitalisa kod nas. Posumnjalo se odmah na otrovanje digitalisom. jer sam na taj način mogao ustanoviti radi li se o digoksinu ili njegovom rođaku digitoksinu. Međutim. Mora se priznati da metoda nije bila specifična i hvatala je sve glikozide digitalisa. Meni je u sjećanju ostalo otrovanje digitoksinom. jer često nalikuju simptomima osnovne bolesti. Nije bio razlog samo u izrazito visokoj cijeni tih antidota nego u činjenici da se kod nas otrovanja digitalis preparatima događaju izrazito rijetko. Onda su se u zadnjem desetljeću prošlog stoljeća pojavili radovi o primjeni antitijela na digitalis kod otrovanja. Danas ih se može kupiti na tržištu. Glavni problem je bio u imunološkom odgovoru organizma na strane tvari. Slučaj je bio razriješen na vrlo složen način. koja je obavljala specijalizaciju iz kliničke farmakologije. Intoksikacije digitalis alkaloidima završavaju loše. Jedan umirovljeni ugledni pedijatar je govorio kako su djeca terapijska siročad. Kod većine glikozida nema dobre tehnike izvantjelesne eliminacije otrova i može se samo čekati kako će se organizam sam obraniti. ali prva iskustva su bila svakakva. a nije živjela s majkom u zajedničkom kućanstvu. Na Rebro je primljena majka kolegice. pa kliničaru nije jasno dolaze li od nedjelotvornosti lijeka ili zbog njegovih nuspojava. pa je trebalo injicirati u krv antitijela na digitalis da bi se on uklonio iz slobodne cirkulacije. ali im je cijena izrazito visoka. a moglo se ranije poslati specijalizanticu u provjeru mamine apoteke. Kod akutnih otrovanja pripravcima digitalisa kliničari dugo vremena nisu zapravo imali što poduzeti nego čekati pomoć Božju. a ni svjetska literatura o tome ne daje jasne podatke. Nemam namjeru niti prostora objašnjavati o čemu se radi. Treba uzeti u obzir da se i djeca pojavljuju kao teški srčani bolesnici. Onda su pametni ljudi sintetizirali fragmente antitijela (kratke peptide) koji su u stanju vezati na sebe digoksin i njegove derivate. Naši su pacijenti jako poslušni i teško je očekivati da će namjerno izazvati predoziranje. Međutim. Antitijela vežu na sebe antigene (digitalis alkaloide). Mi smo imali barem jedno pozitivno iskustvo s primjenom hemoperfuzije kod otrovanja oleandrinom. Međutim u rijetkim slučajevima se mogu dogoditi malo očekivani štetni učinci kao na slici gore gdje je pokazan primjer nekrolize na digoksin kod malog pacijenta. jer u slini nije bilo gotovo tragova glikozida digitalisa. Akutnih otrovanja s preparatima digitalisa je malo i ona se uglavnom događaju zbog grešaka u terapiji. Bilo je to revolucionarno otkriće. Kad netko ima malog srčanog bolesnika onda se mora snalaziti pri nabavi pripravaka digitalis preparata odlascima u inozemstvo u kupovinu. Mjerenje je stvarno pokazalo da se digoksin može isključiti. pa je logično da su mu koncentracije u slini izrazito niske. Doze u pripravcima na tržištu su prilagođene odraslim pacijentima. Digitoksin se naime snažno veže na bjelančevine plazme i malo ga je slobodnog u krvi. kako je opisano u poglavlju o otrovima živih bića. koncentracije nisu padale niti dva dana nakon prijema pacijentice u bolnicu. koje nije bilo jasno prepoznato barem na početku.

Nitroglicerin je neugodan zbog relativno blagih nuspojava methemoglobinemije (pospanost. To je lijek koji mora brzo djelovati. jer ipak se od kolega analitičara iz svijeta dobivalo podatke. Kod nas se pojavio osamdesetih godina prošlog stoljeća. Jedan od njih je svakako nifedipin kao tipični lijek druge polovice dvadesetog stoljeća. U pravilu su to lijekovi za primjenu ispod jezika (sublingualno) a ima ih nekoliko. Na početku se primjenjivao u obliku tableta. Već i sam nitroglicerin je analitički problem i ja nikad nisam ni pokušao razvijati metodu za njegovo određivanje. Nije se zapravo mogao uspoređivati s klasičnim opasnim nitroglicerinom. Međutim. Nifedipin nam je zagorčio život također unatoč tome što smo imali velika analitička iskustva i činilo nam se da je naša metoda prihvatljiva za naručitelja. ali izvještaji iz literature pokazuju da on i nije baš sasvim bezazlen. umor). Nije bila! Potrošili smo mjesece za razvijanje metode tekućinske kromatografije i konačno predali rezultate takve 80 . ali je čak u tom slučaju otkriveno da se radi o ubojstvu uskratom nužno potrebnog lijeka. ali nikad nisam čuo da bi se to dogodilo u ozbiljnijim razmjerima. U dozama pri kojim dolazi u terapiji nema nekih ozbiljnih posljedica na ljudsko zdravlje. Ovo na slici lijevo je samo jedna od rijetkih nuspojava. ali sam pratio i rezultate njegovih kliničkih ispitivanja. izosorbid dinitrat. Činilo se da je to krasan lijek zbog njegovih slabih učinaka kod akutnog unosa u organizam. jer podnositi anginalnu bol nije lako. Možda sam nepravedan. Moja iskustva se odnose na mukotrpno traženje prikladne analitičke metode za njegovo mjerenje u biološkom materijalu. Sve u svemu. itd. To znaju čak i pisci kriminalističkih romana. jer je digitalis izrazito lako dokazati u biološkom materijalu stradalog. uvijek treba misliti i na učinke dugotrajnog uzimanja. Osim svojih brojnih opasnih svojstava zapravo ne predstavlja velik toksikološki problem. Ja sam sudjelovao u brojnim pokusima ispitivanja biološke raspoloživosti (jednostavno rečeno kvaliteta i kvantiteta njegove apsorpcije u krvotok) u zdravih dragovoljaca. nifedipin. Najduže u uporabi je vrlo otrovni nitroglicerin za kojeg neki smatraju da je i najbolji do sad primjenjivani antianginalik. nitroglicerin. a onda se zbog dobrog suzbijanja anginalne boli počeo priređivati u obliku lingvaleta. pa su ga kroz godine pomalo potiskivali drugi lijekovi. ali opisano je ubojstvo zamjenom digitalisa iz bočice sasvim nedjelotvornim tabletama placeba (prazna tableta). kao npr. Odmah je pobudio interes bolesnika i kliničara jednako kao antihipertenziv i antianginalik. Antianginalici Anginalna bol ili spazam koronarne arterije je izrazito neugodno iskustvo i onaj koju ju je iskusio obvezno drži u svojem džepu neki antianginalik. koja ne mora biti prihvatljiva bolesnicima. preparati digitalisa unatoč svojoj visokoj otrovnosti ne predstavljaju ozbiljan problem u našoj državi.računati niti na ubojstvo. Više se ne sjećam u čijem književnom djelu sam to pročitao (vjerojatno otrovima sklona Agata Christi). On je tipična tvar koja bi trebala raditi methemoglobinemiju kod predoziranja.

jer ga se moglo mjeriti fluorimetrijski i ja sam brzo razvio pouzdanu analitičku metodu o kojoj sam izvijestio na nekoliko kongresa. 81 . Pišem o problemu zbog toga što je analiza nitrata u biološkom materijalu izrazito složena i što samo mali broj analitičkih laboratorija uspijeva pošteno pratiti te lijekove u biološkom materijalu. kao npr. dizopiramid. Tako se ja nisam previše uzbuđivao zbog našeg neuspjeha pri razvijanju sasvim pouzdane analitičke metode za nifedipin. Nitko se zapravo nije bojao kinidina unatoč radova koji prikazuju nuspojave poput ove na slici lijevo (kinidinska trombocitopenija). Ukupno je bilo obrađeno nekoliko tisuća Hrvata i time smo dobili statistički dobar uzorak. Zbog toga smo godinama kod svih bolesnika na prokainamidu pratili status acetiliranja. U svakoj populaciji se mogu naći velike razlike u brzini acetiliranja amina i hidrazina. glavni problem je sa stanovišta kliničara bio prokainamid. verapamil. Onda su za nju pokazali interes alergolozi smatrajući da bi im mogla pomoći u ocjeni rizika za njihove bolesnike i jedno vrijeme smo zaista imali velik broj pretraga. Nismo nikad zabilježili niti jedno akutno otrovanje ovim lijekovima. Pokazalo se da su Hrvati slični drugim bijelcima i crncima budući smo našli oko 60% građana sporih acetilatora. amjodaron izrazito sporo izlučuje iz organizma i zato se javlja problem nakupljanja. itd. Radi se o teškoj imunološkoj bolesti sa smrtnim ishodom (teško zatajenje bubrega). godine počeo baviti s tom skupinom lijekova (kinidin i prokainamid) zato jer analitičke metode za njihovo mjerenje u krvi nije bilo teško razviti. Ne znam koliko su predviđanja kliničara bila realna. Međutim. koju smo davali ispitanicima i onda u prikupljenim uzorcima mokraće mjerili temeljnu tvar i produkte acetiliranja. Tako se npr. amjodaron. Međutim.kakvi su bili naručitelju. Oni sprječavaju različite srčane aritmije. Ja sam se od samih početaka vođenja Kliničko farmakološkog laboratorija 1976. on je odbio primijeniti metodu u ispitivanju biološke ekvivalencije zbog relativno visoke greške kod niskih koncentracija. a neki od njih bi mogli predstavljati problem dugotrajne terapije. Prokainamid je tipični lijek koji može izazvati «lupus like» sindrom kod sporih acetilatora. Mi smo od samog početka rada na praćenju terapije prokainamidom uveli metodu utvrđivanja brzine acetiliranja u naših bolesnika. Drugi antiaritmici nisu izrazito velik terapijski problem. ali nismo imali što se tiče prokainamida niti jedan slučaj ove bolesti. prokainamid u visokim koncentracijama tipičnim za bolesnike s defetkom u acetiliranju organizmu stranih tvari može dovesti do autoimune bolesti. Antiaritmici Samo ime govori o kakvim se lijekovima radi. Prije nekih desetak godina u razgovoru na rubovima jednog kongresa bolji međunarodni stručnjaci su rekli da možda laboratorij ili dva u svijetu uspješno obavljaju mjerenje nitroglicerina ili izosorbid-dinitrata u biološkom materijalu. Našli smo i ekstremno spore acetilatore (negdje oko 1%) koji predstavljaju izrazito rizičnu skupinu kod uzimanja lijekova koji se metaboliziraju acetiliranjem. Vjerojatno su se na Rebru stručnjaci bojali imunoloških bolesti zbog vrlo snažno razvijene imunologije u toj bolnici. Koristili smo kao model supstancu sulfadimidin. ali nikad nismo imali ozbiljna otrovanja. a kod žutih je sporih acetilatora samo 5-15%. jer često se čovjek povede dojmom zbog pročitanih članaka u časopisima. Naime. ali smo se njima bavili zbog drugih razloga. koje također značajno ruše kvalitetu života srčanih bolesnika. Kinidin je bio posebno zanimljiv.

Otrovanja gotovo da nismo imali. Mi smo se djelovanjem diuretika počeli baviti sasvim slučajno polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća zbog zamolbe kolega kliničara iz Sestara milosrdnica. istraživanje. Koncentracije digoksina su bile niske i lijek je bio neučinkovit. pa smo periferno i mi morali znati nešto o lijekovima kod te bolesti. propranol. jer gotovo da ne osjećaju nikakve tegobe. ali dolazi do oštećenja brojnih organa. diuretici su kao skupina u jednom razdoblju zauzeli našu pozornost. Dakle. metopropol. Skupina kliničara kojoj smo mi služili kao servis intenzivno se bavila hipertenzijom. Živjeti s povišenim tlakom nije izgleda uopće neugodno. posebno sa često korištenim beta blokatorima (atenolol. Danas po svim našim gradovima postoje posebne ambulante za hipertenziju zbog velikog broja osoba u svakoj populaciji. Stvarao se izgleda začarani krug. koji su željeli riješiti problem svojih bolesnika na kombiniranoj terapiji u koju su bili uključeni furosemid (važan diuretik) i digoksin. I krvne žile i brojni organi ne trpe škripac kao na slici lijevo od teksta.). Ključni problem je u tome što pacijenti ne shvaćaju ozbiljno svoju bolest. Međutim. itd. koja se javlja zbog različitih razloga. Barem je desetak skupina lijekova korištenih za spuštanje tlaka. oksprenolol. Razvili smo metodu određivanja koncentracije furosemida i u istraživanju otkrili da su njegove koncentracije u krvi jednako smanjene kao kod digoksina. a kad nastupe štete obično je već prilično kasno. Uglavnom smo se bavili pokusima utvrđivanja biološke raspoloživosti (postotak lijeka koji se apsorbira s mjesta primjene i nepromijenjen uđe u krvotok te tako postane raspoloživ za biološki učinak). a terapija joj je složena. Ta skupina lijekova se vrlo često daje kod hipertenzije radi uklanjanja edema. Zbog smanjene 82 . ali bi često neko vrijeme nakon toga isti bolesnici dolazili s teškim edemima i neuspješnom terapijom digitalisom. Za vrijeme boravka u bolnici oni su svojim pacijentima uspijevali izvrsno uravnotežiti terapiju. koje izazivaju nakupljanje vode u dijelovima organizma. Oni su i općenito važni lijekovi kod različitih bolesti srca. a oni su to povezivali s pojavom edema.Antihipertenzivi Hipertenzija je izrazito česta bolest. koje imaju visok tlak.

Edem se inače ne stvara samo na udovima. Ključno je da edem ometa ispravnu terapiju i da ga treba ukloniti. Mene osobno je problem jako zainteresirao i zajedno s kolegama kliničarima napravio sam prijedlog projekta istraživanja utjecaja edema na farmakokinetiku lijekova. Treba i trpjeti radi produljenja života. Zbog toga kliničari i proizvođači lijekova nastoje smisliti načine kojima bi pacijente potaknuli na redovito uzimanje njihovih antihipertenziva. što mnogi ne vole. što smo mogli i objasniti fizikalno-kemijskim svojstvima lijeka. pa je čovjek kroz 24 sata bezbrižan i ne mora razmišljati treba li kod pauze za gablec uzeti još jednu tabletu lijeka. Iako nisam kliničar mogu ipak reći da se lijekove protiv visokog tlaka treba uzimati redovito i bez obzira na pojavu nuspojava. pa smo npr. kao i kod drugih kroničnih bolesti. Izgleda da je kod bolesnika situacija ipak bolja. Oni uzimaju diuretik uglavnom na usta i djelovanje je slabije nego kod intravenske primjene. koji su olakšavali svoj mjehur. Po jednom lavabou ste mogli zateći barem dvojicu ljudi. Sjećam se jednog pokusa istovremenog uzimanja teofilina i furosemida. nego na brojnim drugim mjestima u organizmu. jednim magistarskim radom dokazali da uopće nema utjecaja na farmakokinetiku acetilsalicilne kiseline. kad smo furosemid zdravim dragovoljcima primijenili intravenski. Desetak minuta nakon primjene lijeka nastala je strahovita gužva oko WC-a. npr. ali nije to bilo uvijek moguće predvidjeti teoretskim razmišljanjima. Činjenica je da bolesnik ne osjeća neke posebne tegobe i smatra kako se neće ništa dogoditi ako lijek uzima tek povremeno. Meni se čini da je velik napredak postignut uvođenjem tzv. pa se stalno traže načini kako poboljšati suradnju bolesnika na olakšanju tegoba vlastite bolesti. Naprosto nije bilo moguće da desetak zdravih dragovoljaca istovremeno koriste samo dvije klozetske školjke i oni su mokrili gdje su stigli. Nažalost. Ponovnim primanjem u bolnicu i primjenom furosemida intravenski uklanjao se edem i time poboljšavala apsorpcija jednog i drugog lijeka.apsorpcije furosemida pojačavao se edem iz dana u dan. Čak samo bili pozvani u časopis Clinical Pharmacokinetics da napišemo revijalni rad o utjecaju edema različitog podrijetla na farmakokinetiku lijekova. kao na slici lijevo. jer im to izrazito otežava život. Treba samo svako jutro skinuti s leđa stari flaster i staviti novi. a on je sprječavao učinkovitu apsorpciju kako furosemida tako i digoksina. a to su kliničari znali i bez naših istraživanja. u crijevu. Rezultati su bili kod nekih lijekova izrazito zanimljivi. ali stvar je završavala na jednostavnoj činjenici da edem treba ukloniti ako želite imati racionalnu terapiju lijekovima. transdermalnih pripravaka ili flastera. Naravno da edem neće jednako rušilački djelovati na terapiju kod svih lijekova. Svi znaju da bolesnici ne vole uzimati diuretike. a zbog edema je ipak apsorpcija značajno usporena i onda učinci nisu tako dramatični kao u našem pokusu sa zdravim dragovoljcima. Kad uzmete diuretik možete očekivati učestalo odlaženje na WC radi mokrenja. Projekt je bio financiran od strane Ministarstva znanosti i mi smo istraživali utjecaj edema na farmakokinetiku različitih lijekova. bolesnici s hipertenzijom baš i ne slušaju savjete svojih liječnika i ne pridržavaju se propisane terapije. Nisu to lijekovi za jedan dan nego za cijeli život. 83 .

a također se ne primijenjuju jednako široko. 84 . To je bio između ostalog laboratorij za ispitivanje dišnih putova i sestra je bila izvrsno obučena za pružanje pomoći pri napadaju astme. a zatim sam se godinama bavio praćenjem koncentracija različitih antiastmatika radi individualizacije terapije ili zbog farmakokinetskih istraživanja. kortikosteroide (npr. ali smo i stručno radili na razvoju novih preparata ovih lijekova. Bolesnici različito reagiraju na ovu skupinu lijekova. Na kraju krajeva. kojima treba koji sat nakon uzimanja da bi počeli djelovati. pa sam morao ući duboko u to područje. U izvrsnoj suradnji s kliničarima obavili smo brojna istraživanja i napisali mnogo radova. hidrokortizon. a mogu trajati u minutama ili satima. kako što se tiče postizanja korisnih učinaka tako i što se tiče nuspojava i gotovo da se svakog od njih mora liječiti individualno. Ja sam prve dane svog rada u Kliničko-farmakološkom laboratoriju sreo teški napadaje astme i bio sam šokiran. itd. Tipične takve priče su se događale kad su se pojavili retard preparati teofilina. Otrovanja su prema mojem iskustvu uglavnom terapijska zbog različitih pogreški bolesnika u terapiji. Kod kortikosteroida se nalaze podaci o mogućnosti nakupljanja te imaju oznaku upozorenja R33 (opasnost od učinaka nakupljanja). Tako sam ušao u područje antiastmatika s pravom predstavom. salbutamol i terbutalin). koja je trebala vremena da se smiri. Radi se o otežanom disanju ili manjku zraka. Krupna visoka bolesnica je prilikom obavljanja spirometrije dobila teški napad gušenja i ja sam bio užasnut. kisik. Napadaji se pojavljuju povremeno i često neredovito. koja može biti izrazito teška. ksantine (teofilin). a samo kod teofilina sam našao potpuno kontradiktorne podatke o razvrstavanju. Neki ga razvrstavaju u otrove. dinatrijev kromoglikat. Evo lijevo slike malog dječaka iz Manile s akutnim napadom astme na nekakvoj tržnici uz puno nerazumijevanje okoline. moj doktorat je bio posvećen analitici i farmakokinetici teofilina. Od svih skupina spomenuo bih bronhospazmolitike (npr. ali povremeno se mora bolesnika prebaciti u bolnicu i tamo liječiti. lijek dinatrijev kromoglikat hidrokortizon salbutamol teofilin terbutalin CAS broj 15826-37-6 50-23-7 18559-94-9 58-55-9 23031-25-6 znakovi opasnosti Xn Xn Xn Xn (T) Xn oznake upozorenja R22 R20/22-33 R22 R22-36 (R20/21-25) R22 Većina od njih su štetne tvari kod gutanja u čistom stanju. Skoro niti jedan od njih nije službeno razvrstan prema otrovnosti i može se tek vjerovati proizvođačima i njihovim Sigurnosno-tehničkim listovima. Niti su svi jednako učinkoviti niti opasni. Stručnjaci kažu da je to akutna (reverzibilna) opstrukcija dišnih putova. Zbog toga ima puno različitih lijekova za olakšanje ovih tegoba. Sestra je odmah dovukla bocu s kisikom i počela ga davati nesretnoj bolesnici. metilprednizolon).Antiastmatici Astma je bolest našeg doba i pogotovo ju često srećemo kod djece (navodno joj je učestalost u populaciji 1-4%).

kad liječnik nije siguran je li pacijent uzimao lijek na pravi način. Dva udaha ujutro i dva udaha prije spavanja ili nekako slično. ali se onda postavljalo i pitanje kolikog smisla ima uopće praćenje koncentracija lijeka kod individualizacije. Ja sam razvio zanimljivu metodu radijalne kromatografije za praćenje tih lijekova u mokraći i ona se pokazala vrlo uspješnom. Nekako povezujem inhalatore upravo s astmatičarima. noncompliance). jer oni za svojom spravicom obično posežu u času kad im je loše. U pokus je bilo uključeno mnogo ambulantnih pacijenata različite dobi. visoke stručne spreme i dobrog socijalnog statusa. koje se naravno javlja i u drugim kroničnim bolestima. Tek gornjom slikom pokazujem na koje se sve načine liječnici dovijaju kako da svog pacijenta nagovore ili čak podsjete da treba uzeti svoju jutarnju ili neku drugu dozu lijeka. On djeluje uglavnom lokalno i brzo. inhalatori se primijenjuju i u redovitoj terapiji. Tamo je bilo slučajeva da je liječnik vidjeviš kako se radi o astmatičnom napadu i bez podataka da je pacijent već doma uzimao lijek naprosto dao još jednu intravensku injekciju teofilina i onda su se javljali uskoro znakovi otrovanja. tj. socijalnog položaja. salbutamol i terbutalin za naše široko ispitivanje. Izabrali smo dva lijeka. Mi smo se zainteresirali za tu pojavu prije približno trideset godina zbog liječničkih sumnji da bolesnici uzimaju terapiju kako im odgovara. Zapravo skoro da ništa novoga nismo otkrili.Bolesnik bi prilikom astmatičnog napada uzeo dvostruku dozu lijeka bez da su se korisni učinci pojavljivali. pa su ga onda nabliži naprosto prebacili u bolnicu. itd. Ispostavilo se da čak 60-70 % bolesnika ne sluša odredbe liječnika unatoč tome što su bili kroničari. Nema velike opasnosti da bi ovakvim načinom primjene moglo doći do predoziranja. Žene niže stručne spreme i sličnih godina najbolje su poštivale odredbe liječnika. Konačno. Mnogi su se bavili tim problemom i znaju se brojni razlozi slabog poštivanja odredbi liječnika. a onda kod pojave napada na svoju ruku uzimaju povećane doze lijeka. Rad je bio objavljen u vrlo uglednom svjetskom časopisu i kasnije su metodu ekstrakcije neki u svojim radovima nazivali po meni. bolnička primjena se sastoji u intravenskoj primjeni pripravaka i najsigurnija je na svaki način. koji se gutaju u određenim vremenskim razmacima. jer iz pluća u krvotok ulaze izrazito male količine lijeka. U vrijeme dok ne osjećaju nikakvih poteškoća oni prestanu uzimati lijek ili ga uzimaju neredovito. Bez dubljeg ulaženja u 85 . Poseban problem kod odraslih astmatičara je nepoštivanje odredbi liječnika o terapiji (eng. Međutim. Najmanja suradnja nalazila se u muškaraca srednje dobi. Za cijelu skupinu je značajka da se primjenjuju na različite načine. Uz uzimanje uzoraka mokraće ispunjavao se opsežan anketni listić s brojnim podacima o bolesnicima. Voditelj istraživanja i moj prijatelj se uopće nije iznenadio općim rezultatima ispitivanja više stotina bolesnika. Vrlo često se pak primjenjuju u obliku čvrstih pripravaka poput tableta. ali o tome ovdje neće biti riječi. školske spreme.

Razlike među ljudima u farmakokinetici teofilina su izrazito velike. Ključni problem je u tome što je teško postaviti ispravnu dozu i odrediti pravilne razmake među dozama. vremenu polueliminacije iz organizma. Čitao sam tako radove u kojima autori tvrde da na funkciju tih enzima može npr. a sličnih izvještaja o induktorima bilo je jako mnogo. Teofilin zato što se primjenjuje izrazito duge godine i što nije izbubio svoju važnost unatoč oscilacija interesa za njega. Konačno su nam početkom osamdesetih godina došli na ispitivanje retard pripravci i uglavnom su s njima bili zadovoljni i pacijenti i liječnici. a slično smo nalazili u literaturi. Tada smo dokazivali kako taj režim doziranja nije dobar za ovako problematični lijek. Obavljali smo brojna istraživanja. ali to nije od terapijske važnosti. u podne i uvečer. večer i ponoć). redovitog uzimanja lijekova i ponašanja u slučaju njezina napada. podne i večer nije dobar. izrazito je važno odgojiti pacijente da žive sa svojom bolešću uz puno njezino poštivanje što se tiče izlaganja naporima. To je vrijeme kroz koje se koncentracija lijeka u krvi smanji na polovicu od neke početne. ali ostali su bolesnici s brzim metabolizmom lijeka. Kod njih se stanje popravilo također. To je značilo da je onaj stari režim doziranja zapravo bio dobar zbog farmakokinetskih oscilacija tijekom dana ili zbog povoljnog cirkadnevnog ritma za rečenu terapiju. Iz literature vidim da se ponovo vraća zbog brojnih njegovih dobrih svojstava. Očito nikad terapijski problematični bolesnici neće biti zadovoljni s ovakvim lijekom. Razvili smo i modele izračunavanja individualnih farmakokinetskih parametara. Nagovarali smo farmaceutsku industriju da stavi na tržište retard preparate s višim dozama i mogućnošću uzimanja dva ili jedan puta dnevno. Ne znam kod kojeg lijeka sam vidio takve velike razlike u tzv. Rezultati su bili sasvim neočekivani. Činilo se da su svi problemi uklonjeni. Može ga se naći u nekim čajevima. zbog indukcije sinteze enzima izazvane svakakvim razlozima. Istina to više nije bilo važno nakon pojave retard preparata. jer su se kliničari držali stare sheme po jedna tableta ujutro. Kod nekih bolesnika se lijek izrazito brzo metabolizira i naprosto nestaje iz organizma. ali nam je pokazalo kako na uspješnost terapije može utjecati velik broj nama sasvim nepoznatih činitelja. Htjeli smo ispitati kakva će biti farmakokinetika teofilina ako ga se daje u različito doba dana (jutro. Teofilin se nakon večernje i ponoćne doze znatno slabije eliminirao iz organizma i zadržavale su se više koncentracije u krvi. Razlozi su u brzini metaboliziranja. ali samo o jednom ću napisati nekoliko riječi zbog toga što smo njime rušili neke naše dotadašnje tvrdnje vezane uz koncencionalne tablete ovog lijeka. a onda je negdje pred sam kraj dvadesetog stoljeća prilično pao interes za njega.problematiku. Nemam namjeru pisati o svim spomenutim antiastmaticima. U vrijeme kad sam počeo raditi bio je izrazito popularan lijek unatoč brojnih problema prilikom podešavanja terapije. U vrijeme tih kasnih sedamdesetih zapravo nismo imali ni poštene lijekova na bazi teofilina. Doze su bile preniske. Dijelom je razlog bio i u tome što smo očekivali da će uz jednostavan režim doziranja pacijenti bolje poštivati odredbe liječnika. ali to u slučaju terapijskih problema naprosto nije funkcioniralo. utjecati čak uživanje u mesu s roštilja na ugljen. podne. jer po noći ostavlja pacijenta bez zaštite. Ipak je koji puta važnije kliničarevo iskustvo nego 86 . ali ne mogu nikako izbjeći teofilin i kortikosteroide. a na njegovu sudbinu u oraganizmu utječe velik broj vanjskih i unutrašnjih činitelja. Sredinom osamdesetih godina zainteresirali su nas biološki cirkadnevni ritmovi. Radi se o ksantinskom derivatu rođaku kofeina i teina. Zato su jedino koncentracije u krvi dobro korelirale s učinkom na olakšanje tegoba astme. a režim doziranja nam se također nije sviđao. U naših pacijenata nalazili smo vrijeme polueliminacije u rasponu od 1 do 11 h. ali je očito bilo da treba lijek davati ili češće ili u još višim dozama. Mislim na optužbe da režim doziranja jutro.

kako bi u suradnji krenuli s ambicioznim programom transplantacije. ali naravno da njihova nepravilna primjena može izazvati brojne probleme. a posebno zato što smo se moja skupina i ja dugo i uspješno s njima bavili. bez kojeg bi uz neke druge poput takrolimusa bilo nezamislivo presađivanje svih mogućih organa. teofilin je bolesnicima donio golemu korist. Pripremali smo se pozorno za odgovorni posao nastojeći dati sve od 87 . Oni su bili zaduženi za sprječavanje odbacivanja tuđeg organa iako im je prvotna namjena bila sasvim drugačija. U svakom slučaju. metilprednizolon). Nažalost potreba za njima se ne smanjuje nego čak povećava. Ako su koncentracije u krvi bile ispod određene razine mogao je izostati imunosupresivni učinak i tijelo bi odbacilo transplantat. Drugi lijekovi Nema smisla pisati o svim mogućim lijekovima. Ciklosporin je bio nezgodan lijek s vrlo uskim terapijskim područjem. što je kod astmatičara važno. Oni djeluju protualergijski i protuupalno. jer sam shvatio da iako mali kotačić imam važnu ulogu u velikom pionirskom poslu na ovim prostorima Europe. a neki misle da je sve skupa vezano i uz sve veće onečišćenje našeg okoliša tvarima koje mogu dovesti do bronhijalne astme. od srca do kože ili kose. Možda još koju riječ o kortikosteroidima. a u rijetkim slučajevima slabe kardiotoksične učinke. a najgori je bio teško oštećenje bubrega. a prije toga nije bilo dok se nisu pojavili imunosupresivi. Na kraju vezano uz teofilin valja reći da nikad nismo vidjeli neko ozbiljnije otrovanje ovim lijekom. Imunosupresivi Nisu to lijekovi koji se često koriste niti se koriste izvan izvrsnog nadzora kliničara. od kojih je neke izazivao lijek a neke pak stanje nakon transplatacije. ne mogu izostaviti neke od njih zbog različitih razloga.najmodernija saznanja iz uglednih znanstvenih časopisa. Najviše smo viđali glavobolja ili želučanih poteškoća. Kod njih se znaju javiti nuspojave tipične za kortikosteroide kao na slici lijevo. Danas se presađuje sve. jer iscrpio sam listu onih najopasnijih za ljudsko zdravlje u široj populaciji. Tada mladi kliničar a danas ugledni znanstvenik i profesor okupio je skupinu stručnjaka iz različitih područja medicine. Uz sve ostalo farmakokinetika mu je ovisila o brojnim poremećajima u organizmu. Bio sam istovremeno ponosan i uplašen svoje odgovornosti. od izostanka učinka zbog male ili neredovite doze do relativno slabih nuspojava izazvanih različitim razlozima uključujući i predoziranje. a probleme samo u pojedinim slučajevima. Moja skupina je imala puno iskustva s ciklosporinom. a pogotovo ne smrtni završetak predoziranog pacijenta. Sve u svemu se može reći da antiastmatici nisu opasni lijekovi. Djelovanje im se javlja sa zadrškom i zapravo se rijetko primjenjuju intravenski (npr. Međutim. ali se također povlače s prestankom terapije tim lijekovima. Malo značajnije povećanje koncentracija u krvi moglo je voditi brojnim teškim štetnim učincima. Sjećam se tih prvih dana iz osamdesetih godina kad mi je došao tada relativno mladi hematolog s prijedlogom da se uključim u njihov transplantacijski tim praćenje koncentracija ciklosporina u pacijenata s transplatiranom koštanom srži.

I sad je dosta Neću više pisati o lijekovima. ali ja sam prečesto vidio to emocionalno povezivanje zdravstvenog osoblja i pacijenata. Nikad neću zaboraviti to iskustvo. Na njima nije bilo apsolutno nikakve krivice. Zbog toga je izrazito važno znati podesiti terapiju uz kombinaciju s ionizacijskim zračenjem. ali su se osjećali kao roditelj kad izgubi dijete zbog neke nagle bolesti ili drugog razloga i pita se je li išta mogao učiniti da to spriječi. Vjerojatno niti radi odbacivanja organa zbog loše vođene terapije ciklosporinom. Nema citostatika bez nuspojava. Imali smo proizvodnju brojnih lijekova osim onih koje sam već spominjao. Ja sam jako ponosan na moj skromni doprinos razvoju transplatacije organa. Ciklosporin nije ugodan lijek zbog brojnih nuspojava. Sjećam se one užasne Baxter-ove katastrofe kad sam nekima od liječnika s hemodijalize postao rame za plakanje. koje mogu biti bolesniku nepodnošljive. kad je svaki pacijent bio više od člana obitelji. teško je nabrojati što smo sve mi u maloj Hrvatskoj uspješno proizvodili po vlastitim postupcima. itd. Nažalost. Nadam se da će se ta industrija ipak oporaviti i zadobiti ono mjesto koje joj pripada prema pameti njezinih ljudi.. a mislim da jesmo. srca i drugih organa. Primjena imunosupresiva i svi oni važniji poslovi transplantacije i održavanja bolesnika pokazali su da imamo vrhunske zdravstvene stručnjake. Oni su živjeli u sterilnim komorama radi zaštite od infekcija i bili pod nadzorom iz minute u minutu. Među prvima smo pristupili i međunarodnoj kontroli kvalitete rada laboratorija (jedan ugledni londonski laboratorij je obavljao mjesečnu kontrolu) i razvili računarske programe za individualizaciju doze na temelju izmjerenih farmakokinetskih parametara svakog od bolesnika. Oni se koriste protiv stanica tumora više ili manje uspješno. jer nakon izuzetno uspješnog programa presađivanja koštane srži počela su intenzivna presađivanja bubrega. Što ste duže s bolesnikom to se više emocionalno vežete uz njega i mislim da je to nemoguće izbjeći. Kako je spavao? Što je jeo? Je li njegovo stanje stabilno? Itd. 88 . Ako zbog ničeg drugog bio sam dužan spomenuti ciklosporin zbog tih razloga. a brzo zatim i cisplatinium. Mi smo počeli mjeriti metotreksat u krvi na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća.sebe. to se pokazalo prema brojnim kongresnim priopćenjima diljem svijeta i radovima u najuglednijim medicinskim časopisima svijeta. Opasni su to lijekovi. Ako smo pri tome i malo uspjeli smanjiti patnje bolesnika. Uostalom. I opet se mora paziti na balans tako da se što više našteti tumorskim stanicama a što više poštedi one zdrave. imamo pravo na zadovoljstvo zbog učinjenih dobrih dijela. ali opet se vraćam na početak ovog odlomka. Citostatici Citostatici nisu česti lijekovi i bilo bi dobro da ih se mora koristiti što rjeđe. Onaj tko nije radio u klinici ne može to razumjeti. ali ni jednog pacijenta nismo izgubili zbog otrovanja. prošla su vremena kad smo bili izrazito ponosni na sebe zbog razvijene farmaceutske industrije. Svatko iz transplatacijskog tima se brinuo o tim ljudima kao o vlastitoj djeci i prva stvar svakog dana je bila saznati kako se naš transplatirani bolesnik osjeća. jer ne ubijaju samo stanice tumora nego i normalne zdrave stanice. Jeste li znali da je proizvodnja vitamina C u Plivi (slika lijevo) bila jedna od prvih u svijetu? Jeste li znali da smo godinama proizvodili vrlo uspješno acetilsalicilnu kiselinu? Jeste li znali da smo po sasvim originalnom hrvatskom postupku proizvodili antidot penicilamin? Ma. Već jako davno se spoznalo da mjerenje koncentracija u krvi pomaže pri tom poslu.

stoljeća obilovala dobrim opisima sinteze sredstava ovisnosti ili njihove izolacije iz prirodnih materijala. Jedan od problema je u tome što danas ima toliko puno sredstava ovisnosti da ih praktički svaki i malo školovan kemičar može sam proizvesti. a razlog je bio u činjenici da proizvođači i distributeri takvih sredstava mogu ostvariti silne zarade. Međutim. Kao šezdesetosmaš razumijem događaje. analizom u mokraći nije se pronašlo ni tragove opijata i liječnici se nisu usudili primijeniti protuotrove. Nakon toga su na sveučilištima Amerike otvarani računarski centri preko kojih se moglo pretraživati literaturu. Oni koji su sintetizirali tu tvar morali su biti vrsni kemičari i farmakolozi. Konačno je došao internet i omogućio nevjerojatnu lakoću dolaženja do podataka. koji se pojavio na tržištu 1981. organizirani kriminal se uvijek snalazio i nije podnosio voluntarizam studenata. Tek nedavno počela su se takva sredstva koristiti među običnim ljudima. vjerojatno kao povijest civilizacija. 89 . Kriminalci u času prepoznaju genijalce i preuzimaju od njih posao distribucije sredstava ovisnosti. a ipak mogu ponešto reći o problemu. vračevi ili druge osobe koje su zarađivale za život na taj način. što je omogućilo studentima i drugim zaniteresiranima brži i bolji pregled literature o svim aspektima djelovanja kemikalija uključujući interakcije lijekova. koje su danas raritet i postižu visoku cijenu na tržištu antikviteta. Događaji su se u tom negativnom smjeru počeli odvijati u drugoj polovici šezdesetih godina prošlog stoljeća. Izdavač jedne od njih ima vrlo znakovito ime «Underground Press». Tada je počela priprava takvih sredstava u vlastitoj proizvodnji i od onda se bilježi uzlazni trend. a dio se okrenuo u svojoj nemoći sredstvima ovisnosti. a u svoje ruke preuzeo ih je organizirani kriminal. proroci. Nakon nekoliko smrtnih slučajeva zaplijenili su policajci na ulici drogu «China white» i tek analizom se otkrilo da joj je glavni sastojak metil-fentanil do tad nepoznata tvar i bez svog CAS broja. ali ne mogu sigurno utvrditi razloge one velike pobune. na samu Novu godinu. Danas gotovo da ne postoji subjektivni pristup. a čovjek je umro. Danas se jako isplati baviti takvim poslovima. Spominjem tek knjige «Drug Production for Fun and Profit» ili «Psychodelic Chemistry». Međutim. Postoje podaci da su ih koristili svećenici. Očito je njegova sinteza napravljena u nekom ilegalnom laboratoriju gdje su otkrili i pravu dozu oko 200 puta nižu od doze uobičajenih opijata (morfij). Na početku su recepti za proizvodnju prepisivani i korišteni u malom opsegu. Trebalo je samo čitati znanstvene časopise i razmišljati kao pravi kemičar. Ljudi su različito doživjeli događaje.OVISNOSTI Povijest primjene sredstava ovisnosti je izrazito duga. Toksikolozi su sasvim nebitan i nemoćan činitelj u toj prljavoj raboti i jedini im je zadatak dokazivati za sud. Zadnji slučaj individualnog pristupa veže se uz meti-fentanil. Znanstvena literatura je od kraja 19. a onda su zainteresirani shvatili da su im informacije svud na raspolaganju. Istina. Vjerojatno se tim poslom bave i političari. a dokaza da su cijele države sudjelovale u proizvodnji i raspodjeli sredstava ovisnosti bilo je i ima ih danas. U bolnicu je primljen mladi čovjek u komi sa svim znakovima predoziranja opijatima. Tih šezdesetih godina čak su tiskane ilegalne knjige priručnici za pripravu sredstava ovisnosti. u davnim vremenima su takva sredstva korištena samo u posebne svrhe i u ograničenim skupinama ljudi.

Na Bliskom istoku do tada opijum nije predstavljao širi društveni problem.Kroz slijedeće godine broj umrlih je rastao sve do 1984. Onda je kinesko carstvo zaključilo da je toga dosta i počeo je Opijumski rat. a sve ostalo je manje ili više slab nadomjestak kad nema prave droge. polusintetske i sintentske. stoljeća postale kultna mjesta za umjetnike. a najgori je slučaj širenje opijuma u Kini. Kad sam 1995. godine posjetio Kinu pokazali su mi ostatke uništenog najljepšeg hrama. po djelovanju oni nisu jednaki. koja im omogućava vezanje na opijatske receptore. Kina se polako navikavala na opijum i davala je za njega svako moguće blago koje je bilo zanimljivo Britancima. Velika Britanija je u svojoj povijesti učinila silno mnogo teških zločina u slavu i hvalu svoje kraljevine. Kralj je svakako polusintetski heroin. ali toga više nema. koji su Britanci za kaznu spalili i razrušili. ali nikad u tome nije uspjela. jer bi do dolaska u bolnicu sigurno umrli. Pušionice opijuma su tijekom 19. a razlog je bio u tome što su izumitelji uspjeli pocijepati racemični proizvod u dva optički aktivna enantiomera i dati na tržište samo onaj koji nije izazivao teške nuspojave. To pokazuje koliko su studenti onih godina bili sposobni i spretni. Najjednostavniji način korištenja opijuma bilo je pušenjem s nargilama i pušionice su se razvojem trgovine u ono vrijeme počele širiti Europom povećavajući broj ovisnika. ma kako oni pametni bili. Ne pokazuje li to stanje danas u zapadnom svijetu? Opijati se dijele na prirodne. stoljeća zabilježeno njegovo širenje na sve strane. Kako je tamo malo bolnica (1 na približno svakih 500 km) onda «bosonogim» liječnicima u liječničku torbu stavljaju autoinjektore s naloksonom. a naplaćivali su ga na različite načine. To je jedini način da spase otrovane ovisnike u udaljenim krajevima. od srebra do umjetnina. halucinogene. ali ono što su napravili u Kini možda nadilazi sva ostala zla. a onda je tijekom 19. od kada je počeo pad. Međutim. morfij u ovim ili onim oblicima nije loša zamjena. veliki su shvatili kako se sredstvima ovisnosti može postići velike uspjehe u kontroli protivnika. 90 . Odlučili su je slomiti opijumom i britanski agenti su neštedimice opskrbljivali Kinu opijumom. što zna svaki ovisnik. a Europa je reagirala drugačije. Kad se sredstva ovisnosti negdje udomaće onda ih je teško iskorijeniti. političare i bogate besposlene ljude. U Kini je ovisnost o opijumu još uvijek jako česta i ljudi se znaju predozirati. Kina je pokušavala iskorijeniti ovisnost. koji su Kinezi izgubili. Te godine kad sam posjetio Peking čudilo me zbog čega proizvode autoinjektore s naloksonom i trebalo mi je dugo vremena dok sam shvatio. depresore SŽS i ostala sredstva ovisnosti. ali nije ih bilo lako opljačkati budući je kineska carevina još uvijek bila tvrd orah iako u teškoj krizi. Organizirani kriminal ne trpi amatere na svom području. Privlačila su ih neizmjerna kineska bogatstva. a svima je ista prostorna struktura. psihostimulanse. Međutim. a prvenstveno u Europu. Opijati Najstariji je naravno opijum i stoljećima se koristio na Bliskom istoku za uživanje u visokim slojevima društva. pa su države morale reagirati njihovim nadzorom. U daljnjem tekstu slijedit ćemo uobičajenu podjelu na opijate. Britanci su okrutno kaznili neposluh ubijajući i uništavajući sve pred sobom.

stoljeća. ali se javlja ovisnost među zdravstvenim djelatnicima. Negdje pred večer se prave blagi rezovi na zelenim makovicama i pusti se da se na njima stvore kapi soka. To je opijum. a samo ih se povremeno pronalazi npr. prekidanje prijateljstava. crvenilo očiju. preosjetljivost na kritiku. česti kašalj. ali stanje se može vremenom promijeniti. Kod ovisnika se opaža gubitak apetita.Osnova je naravno opijum. poremećaji spavanja. koji se dobiva iz makovica. Ovisnici teško dolaze do morfija i zato ga rijetko uzimaju. Ujutro se nožem ili sličnom alatkom već pomalo skrutnuti produkt skida i stavlja u spremnike za opijum i onda se pusti da dozrije. Glavni razlog njegova preživljavanja bio je vjerojatno u činjenici da je ampula s morfijem bila jako stara i da se 91 . Zapravo je čudno da se Europa odrekla tog načina primjene opijata. Čisti morfij proizvodi se kao lijek za terminalne faze mnogih bolesti. Stari gospodin je nakon odlaska u mirovinu sačuvao nekoliko ampula vjerojatno računajući da bi mu možda mogle trebati u starosti kad odluči da je dosta. rane nastale u ratu ili drugim nesrećama). koji je prije tridesetak godina primljen na Rebro u komi sa zastojem disanja. Istočno od nas se opijum puši nargilama. a doza je bila ogromna namijenjena konjima. gubitak interesa za školu ili posao. a ima i drugih alkaloida čak sa donekle sličnim djelovanjem poput kodeina. kad je opijum relativno jeftin u odnosu na heroin ili čisti morfij. nakon čega je primijenjen nalokson i gospodin se oporavio. itd. Bio je to pokušaj samoubojstva prastarim morfijem iz njegove veterinarske ambulante. Morfij se dobro apsorbira dišnim putovima i djelovanja su mu prihvatljiva svakom ovisniku. Evo kako je izgledala tipična europska pušiona opijuma iz 19. Napravio sam toksikološku analizu i nedvojbeno dokazao morfij. a u Europi je takav način uživanja opijata davno nestao. U slučaju predoziranja umire se zbog prestanka disanja. a daje se također u svim slučajevima snažnih bolova (npr. Najvažniji sastojak opijuma je morfij. Dosta mu je bilo svega nakon smrti voljene supruge i on je sam sebi injicirao tu veliku dozu ne želeći više živjeti sam. Meni je ostao u sjećanju stari veterinar. Ne zna se koliko zdravstvenih djelatnika u svijetu pati zbog ovisnosti o morfiju. kod iznenadne kontrole korištenja morfija na odjelima. Takva ovisnost se teško otkriva temeljem simptoma.

Problem je u tome što se kroz duge godine drži na tako visokom mjestu i nema nikakvih pokazatelja da bi broj umrlih mogao početi s padom. Taj problem čuvanja starih lijekova ili drugih kemikalija se javlja vrlo često. pa su se neke zarazne bolesti na taj način proširile u ovoj populaciji. Zato svaki diler ima u posjedu preciznu vagu. Tvrdio je kako je sestra pobrkala uzorke mokraće i njegovo ime stavila na epruvetu drugog ovisnika. Bilo je pokušaja priprave lingvaleta s heroinom. Dobar trag za policiju. Kontrolirali smo ovisnike iz kliničke bolnice Sestara milosrdnica. a kvaliteta mu izrazito varira (vidi sliku dolje desno). ali naravno bez uspjeha. Dobili su njegovu privolu da mogu kad se sjete uzeti od njega uzorak mokraće i donijeti je k meni na analizu. a samo jednom je pretekao ugljikov monoksid. ali moj poznanik je i dalje tvrdio da je nevin optužen. On je već na odjelu žestoko protestirao i tražio od «aljkave» sestre da ne šalje taj pogrešni uzorak. Proizvodnja i prodaja heroina pod potpunim je nadzorom organiziranog kriminala i to je jedan od velikih problema. Neko vrijeme nakon toga je pušten s liječenja i roditelji su bdjeli nad njim. Po broju smrtnih slučajeva u Hrvatskoj on je iz godine u godinu na drugom mjestu. jer što će građaninu precizna mala vaga. Još nisam ni počeo s analizom a nazvao me ovisnik moleći da mu pomognem u razotkrivanju aljkavosti sestara na odjelu. Jednom prilikom otac je donio mokraću na analizu. a niti pola sata nakon njega pojavio se bivši ovisnik tražeći ozbiljan razgovor. a onda dileri na terenu rade iz njega pripravke za intravensku primjenu dodavajući punila (npr. Najopasniji predstavnik opijata je heroin. Proizvodi se u zemljama Bliskog ili Dalekog istoka često u suradnji s vlašću. Moj laboratorij na Rebru počeo je obavljati analize heroina u mokraći na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. šećer i druge u vodi topljive tvari). stoljeća.aktivna tvar već u priličnoj mjeri raspala. posebno kad nasljednici čiste zalihe svojih predaka. jer se otrovanja često ne prijavljuju niti se otrovani zbog jasnih razloga javljaju na bolničko liječenje. Nikad nije uspjela učinkovita primjena heroina drugim putem osim intravenskog. koji su tamo bili na liječenju ovisnosti. Međunarodne mreže kriminalaca obično ga preko brojnih granica prevoze u koliko toliko čistom obliku. kako se vidi na slici dolje lijevo. Prvenstveno se misli na hepatits i AIDS. kinin. Proizvodnja heroina iz opijuma je izrazito jednostavna i odvija se acetiliranjem anhidridom octene kiseline prema propisu objavljenom u njemačkim časopisima krajem 19. Što se tiče predoziranja podaci su nepouzdani. a on se i najčešće koristi kao sredstvo ovisnosti. Naprosto je nevjerojatno na koje su načine dolazili do heroina ili drugih opijata. Sin mojih dobrih poznanika u to se vrijeme liječio u toj bolnici i ja sam jednog dana dobio njegov uzorak mokraće. za kojeg je moj poznanik znao da se fiksa. jer tada još uvijek nije zaživio metadonski program liječenja. Zbog načina primjene i čestog nedostatka šprica s iglama ovisnici još uvijek znaju koristiti istu špricu. Naravno da je uzorak bio pozitivan na heroin. Počelo 92 .

kad su ih počeli koristiti umjetnici radi dobivanja ideja za nove umjetnine. posebno u narodnoj umjetnosti starih naroda u Americi i neka su njihova djela zaista prekrasna. Tako barem kažu ovisnici. To se posebno odnosi na različite lijekove za teške bolove. Zapravo je i mogao nastati intervencijom ovisnika. jer im je glavni učinak analgetski. Obični ljudi u svakodnevnom životu nisu se usudili uzimati halucinogena sredstva nego su ona bila rezervirana samo za izabrane ili za veći broj građana samo u vrlo važnim prigodama. na kodein. itd. Korištenje iskustava djelovanja halucinogena kod umjetnika ima dugu tradiciju. jedno vrijeme su ovisnici korištenjem žlice.je s njegovim pitanjima o pouzdanosti moje analize. čaranje. su bili vezani uz korištenje halucinogenih biljaka. 93 . On je to znao unaprijed. jer je detaljno proučavao literaturu tada krajem osamdesetih godina. stoljeća. Stvari su se počele mijenjati krajem 19. Ja sam se složio s njim. Danas se općenito smatra da je let vještica na metlama bio povezan s halucinacijama nastalim zbog uporabe halucinogena. Ta skupina opijata ima značajnu prednost da se većina može primijeniti preko probavnog sustava za razliku od morfija i heroina. ali omogućava ovisniku da izbjegne krizu. Ja sam mu morao priznati da su interferencije moguće. tramadon su sasvim nezanimljivi. Ni jedan ne daje one učinke koje daje heroin ili su učinci značajno manje intenzivni. Meni je žalosno gledati te mlade ljude kad ujutro dođu pred ambulantu opće prakse progutati svoju tabletu metadona kako bi mogli normalno živjeti i raditi. Kažu da je najbolje prvi puta. Religijski obredi. a od onih «božanskih» učinaka heroina nemaju ništa. o kojem je već bilo govora naprijed. Užasno u cijeloj priči je bilo to što je moj ovisnik bio vrhunski intelektualac. To je metadon važan u metadonskom programu. koji pak nije mogao nastati iz kodeina. koji se intenzivno razgrađuju prvim prolaskom kroz jetra. Halucinogeni Teško je naći područja na kugli zemaljskoj gdje se kroz povijest nisu koristili halucinogeni u posebne svrhe. Aktivno je govorio barem 3 svjetska jezika. anhidrida octene kiseline i svijeće na primitivan način prerađivali kodein u heroin i onda prljavi reakcioni produkt inicirali u vene. bio je učitelj skijanja. ali moja analiza je osim morfija detektirala i mono-acetilmorfij. Ne ulazeći u ocjenu vrijednosti tog programa odvikavanja moram reći da se liječeni ovisnici vrlo često vraćaju heroinu kad dođu u priliku za to. Sve je upropastio zbog heroina. kao npr. koji se nalazi u mnogim često korištenim analgeticima. Ne daje nikakve zanimljive učinke. Donekle se tome približio metil-amfetamin. Objašnjavao mi je kako je imao teške glavobolje i gutao je neumjerene količine analgetika. prorokovanje. posebno što se tiče mogućih interferencija. Naime. Neki od njih kao npr. Njegova uloga je u sprječavanju ovisničke krize. mistične svečanosti itd. slovio je kao vrstan pravni stručnjak. Sintetski opijati koriste se u krajnjoj nuždi kad nema heroina. ova slika dolje nastala pod djelovanjem meskalina. Jedan od sintetskih opijata je ipak iskočio budući se koristi masovno u liječenju ovisnosti. kao npr. pa se sad može očekivati pozitivan nalaz na morfij. Želim naglasiti još jednu važnu stvar vezano za ovisnost o opijatima. a više se nikad nakon toga oni učinci prvog uzimanja ne mogu ponoviti bez obzira koliko ovisnik povećao dozu heroina.

pa je to učinio i Hofman. 94 . John Coleman. a posebno upravo halucinogena. Pogledajte ovaj plakat ispod teksta. Komitet 300 (Dr. ali i to je bila izrazito visoka doza za početnika na LSD-u. Zbog čega se LSD naglo pojavio u obliku tableta krajem šezdesetih godina i zašto je bio jeftin i dostupan širokoj populaciji još uvijek je zapravo tajna. koji nastoje vladati na svaki način. Prema jednoj od teorija oni su napravili veliki pokus nadzora nad mladom buntovnom generacijom skrećući je u teškim vremenima Vijetnamskog rata na sporedni kolosijek. počela nekontroliranu primjenu različitih sredstava ovisnosti. ali se ne može isključiti ni neke čudne i sulude teorije.2 mg. Hijerarhija zavjerenika: Komitet 300. Bilo je to vrijeme LSD-a. Kao relativno oprezan čovjek krenuo je od ekstremno niske doze od 0. Točno je da se u kasnijim godinama otkrilo mnogo ilegalnih kućnih studentskih laboratorija sa znatnim količinama LSD-a namijenjenog tržištu. što se može više vidjeti u slavnom filmu «Kosa». Postoje brojne teorije. ali također iz brojnih publikacija i reklamnih kampanja studentskih prvaka.Dramatičan porast primjene halucinogena došao je s «Djecom cvijeća» 1968. posebno u SAD. godine kad je tadašnja mlada generacija.) prema nekim je autorima čvrsta organizacija gospodara svijeta. Doživio je nevjerojatne halucinacije. 2005. Studenti su s oduševljenjem prihvatili LSD. ali je doveo u opasnost i svoj život. od one o vrsnim mladim kemičarima tadašnje studentske populacije do teorije zavjere Kluba 300. godine švicarski kemičar Hofman polazeći od ergot alkaloida iz kojih je priredio lisergičnu kiselinu te je onda preveo u amid. U tim godinama su kemičari nerijetko pokušavali ispitati djelovanje tvari koje su izmislili. Zato su im priredili goleme količine jeftinog i lako dostupnog LSD-a te tako otupili oštricu studentske pobune. Sintetizirao ga je 1943. Detecka Zagreb. Detaljno je opisao proživljeno i na tome je sve stalo tih davnih godina.

95 . svakako je tetrahidrokanabinol (THC) glavni sastojak indijske konoplje. koji je daleko nadmašio LSD. da halucinacije mogu biti izrazito snažne i uvjerljive (npr. Danas se on toliko proširio kuglom zemaljskom da nema praktički mjesta gdje se ne koristi u ovom ili onom obliku. Obzirom na to da se može primjenjivati preko probavnog sustava dolazio je na tržište u obliku različitih pripravaka. Drugi globalni halucinogen. Zaista je zanimljiva činjenica da je samo u SAD barem jednom kušalo LSD više od 20 milijuna ljudi. ali također to da je njegova uporaba kasnijih godina postajala sve rjeđa. Vode se teške rasprave između pobornika legalizacije indijske konoplje i onih koji ga proglašavaju opasnim sredstvom ovisnosti. Korisnicima se pak jako sviđaju halucinacije iako neke od njih nisu ugodne. od tableta do whatman papira natopljenog LSD-om i s nacrtanim likovima iz crtanih filmova. Ona teorija zavjere Komiteta 300 tumači da je to zbog toga što vladarima svijeta LSD više nije bio potreban i zato što je veliki pokus kontroliranja mlade generacije uspješno završen. a zapad se orijentirao na pušenje lišća te biljke pod nazivom marihuana. što se ogleda i u našoj državi. THC se uživa na dva različita načina. slučaj mladića koji je zamislio da je ptica i skočio je kroz prozor iz višekatnice u smrt) te da predoziranja nisu rijetka. Istok koristi hašiš ili uljni ekstrakt konoplje pušeći ga najčešće iz nargila. Nitko ne zna zašto i mnogi postavljaju pitanja zbog čega je to tako. ali zaboravljaju da kod psihički labilnih osoba može ostaviti izrazito teške posljedice.Žestoki pobornici slobodne primjene LSD-a vrlo uporno ponavljaju da se na njega ne stvara ovisnost.

Meni se ipak najviše dopao slučaj od prije desetak godina kad je policija uhitila Nijemca dilera. U nekim slučajevima on je lijek izbora kod liječenja glaukoma. Pozitivni rezultati nađeni su u skoro 50% učenika. Kako vrijeme prolazi to marihuana postaje sve češće sredstvo uživanja mlade generacije. dezodoranasa i slično s ekstraktom indijske konoplje odnosno s hašišem. kako za nas tako i za dilera. Činjenica je da THC ima i ljekovita svojstva. a tekst je govorio o pivu obogaćenom ekstraktom te biljke. Sadržaj THC u travi je bio tako nizak da se nije moglo govoriti o sredstvu ovisnosti. Sva zaliha marihuane je zaplijenjena u jednom primorskom gradiću. ali ga sadrži. ali se može primjenjivati i kod astme i drugih bolesti. Uzorci su bili uzeti slučajnog dana i očekivali smo relativno mali broj uživatelja THC. Proizvođači koriste interes za marihuanu i pokušavaju plasirati na tržište legalno proizvode koji na nju podsjećaju. Počelo je kod nas negdje pred kraj devedesetih prošlog stoljeća kad je slovenski proizvođač zatražio registraciju piva s ekstraktom marihuane. Zbog toga pobornici primjene marihuane stalno izvlače argumente o 96 . Naravno da je diler pušten na slobodu. Rezultat je bio iznenađenje. a diler je stavljen u zatvor čekajući rezultat analize u hrvatskim laboratorijima.Stare statistike iz SAD govore da više od 100 milijuna ljudi povremeno puši marihuanu. a prvi odgovor proizvođača je bio da danas dobar dio Europe dozvoljava proizvode poput sapuna. ali smo naučili kako kvaliteta marihuane jako ovisi o klimatskim i drugim uvjetima na mjestu proizvodnje. Slučajeva sa zapljenama marihuane je toliko mnogo da je teško izabrati neki posebno zanimljiv slučaj. Javno zdravstvo je odmah skočilo protiv ideje o stavljanju u promet takvog proizvoda. ali onda su analize pokazale da i industrijska konoplja sadrži vrlo niske koncentracije THC. Iz toga se već na prvi pogled moglo zaključiti da proizvođač krivo deklarira svoj proizvod i da se zbog toga ne smije pustiti na tržište. a stanje nije bolje niti u zemljama Europe. Mi naravno nismo htjeli dopustiti takvu rabotu na hrvatskom tržištu i onda je slovenski proizvođač izišao s tvrdnjom da njihovo pivo zapravo ne sadrži ekstrakt indijske nego industrijske konoplje. Samo još jedna tema vezana uz THC. Na boci se kočio list indijske konoplje. Mi smo koju godinu prije rata obavili analizu mokraće u djece iz jedne zagrebačke srednje škole i ostali iznenađeni. kolonjskih voda. koji je nastojao pokriti troškove svojeg ljetovanja prodajom marihuane proizvedene u Njemačkoj.

Pušenje marihuane nije dolazilo u obzir. Ono na što se stalno upozorava jest njegova loša kvaliteta na tržištu zbog loše sinteze i brojnih nečistoća u pripravcima s tržišta. koje mu pak država mora osigurati. Evo primjera odraza njegove primjene u umjetnosti. Nanjušili su ga ovisnici i počeli njegovu masovnu proizvodnju. a za zdravlje kolega ih više nije briga. nije isključeno da neće obzirom na jednostavnu sintezu u kućnim laboratorijima i činjenicu da ga je isprobalo oko 10 milijuna Amerikanaca. Amerika ima puno iskustava s fenciklidinom (“Angel dust”. a kod nas se po mojem znanju nikad nije pojavio na crnom tržištu. Međutim. Ne znam kako će završiti sukobi oko THC. Nije isključeno da će pod određenim uvjetima biti donijeti propisi za korištenje ovog halucinogena. 97 .korisnosti THC u terapiji. jer on marihuanu koristi kao lijek protiv glaukoma i država mu je dužna osigurati neometano korištenje njegovog lijeka. posebno u bliskoj budućnosti kad generacija njezinih uživatelja preuzme vlast u državama Europe i u SAD. Izgleda da nema više dobrih laboratorija poput onih iz ranih osamdesetih kad su studenti vrlo pozorno radili na sintezi metil-fentanila. ali su mu odredili da THC može i smije koristiti isključivo u obliku tableta. Sud je zaključio da taj građanin ima pravo na svoj lijek. a možda je to zato što su se mladi lavovi dali uključiti u redove organiziranog kriminala i svejedno im je što proizvode. “Crystal joints”. Samo neka prihodi dolaze u njihove džepove. Smatra se da su najčešće nuspojave povezane s tim nečistoćama. “Rocket fuel”. Trend fušerske sinteze sredstava ovisnosti postao je pravilo u vremenima novog milenija. Ostao mi je u sjećanju slučaj od prije dvadesetak godina kad je uhvaćeni uživatelj marihuane u SAD zatražio zaštitu države.) . itd. ali je zbog nuspojava (halucinacije) bio povučen s tržišta. “Killer weed”. Na početku je bio registriran kao anestetik.

Zaustavili su se pokraj njega da ga upitaju tko je i što tamo radi. ali nam nikad nisu htjeli dati službeni nalaz budući uzorak nije bio uzet na način ispravan prema njihovim propisima.N-dipropil triptamin. ali također činjenica da su ljudi pod psilocibinom izrazito skloni sugestiji i da se s njima može izvrsno upravljati. DPT (M. Oni su uzvratili vatrom i ubili ga. što je on hitno i učinio. Odmah sam posumnjao u primjenu psihostimulansa poput psilocibina i tražio sam da mi njegovi vojnici donesu jednog od tih ubijenih četnika kako bih mogao dokazati da ih je JNA zapravo drogirala. Dvojica hrvatskih građana opazili su JNA vojnika kako odmah pokraj starog Masleničkog mosta stopira pokraj ceste. Iskočio je iz auta i počeo pucati po hrvatskim policajcima na dvorištu policijske postaje. kao i derivati triptamina. kako bi postali hrabriji i izgubili osjećaj straha od ranjavanja. Dan ranije su obavili suludi napad na Kruševo ne obazirući se na vatru branitelja. Mrtvo tijelo mladića prebačeno je JNA helikopterom u Zagreb i pokopano svečano prema jugoslavenskim običajima. morao sam po jednom zadatku otići u opkoljeno Kruševo do kojeg se moglo prići samo morskim putem iz Novigrada do male lučice Ribnica ispod Kruševa. triptaminskim derivatom iz gljive psilocibe na slici lijevo. ali on je imao nekakav cilj od kojeg odustati nije mogao. Zanimalo ih je prvenstveno njegovo stimulativno djelovanje. Neki su pretežno stimulansi a drugi pak halucinogeni iako svi posjeduju jedna i druga svojstva. Analizom je ustanovljeno da se radi o psilocibinu i njegovim derivatima. Nikad je nije dočekala. Ipak se i kod njih miješaju halucinogeni i psihostimulativni učinci. Nije se s njim moglo uspostaviti pošten kontakt i samo je tražio da ga netko što prije prebaci u Karlobag. PMA (p-metoksi amfetamin). Znao sam i prije rata da JNA puno eksperimentira s ovakvim tvarima.. Nalaz je potvrđen i u nezavisnom policijskom laboratoriju u Wiesbadenu. Tamo mi je zapovjednik postrojbe Imoćana objašnjavao kako ćemo imati miran dan jer su Četnici proglasili dan žalosti zbog pogibije oko 70 svojih vojnika. Zapovjednik mi je rekao da su četnici jurili kao gudini.5-dimetiloksi-4metilamfetamin). Izgledao im je čudan onako teško naoružan i okićen ručnim bombama za pojasom i na prsima. On mi je odgovorio da mogu uzeti bilo kojeg od četnika koji su ležali razbacani niz padinu. a cijelim putem su ga pokušavali nagovoriti da svuče mrsku JNA odoru i naprosto pobjegne s njima . psilocin). Prema literaturi ovu gljivu su koristili neki Indijanci prije boja. ali ga neće izvlačiti njegovi vojnici nego da si ja uzmem i izvučem četnika kojeg god želim uz njihovu 98 . on je reagirao sasvim suludo. itd. a obitelj je bila nesretna i godinama tražila rehabilitaciju svog zagrebačkog dječaka.Amfetamini su pretežno stimulansi. Naša priča se odigravala krajem srpnja 1991. Bio je to zagrebački dječak unovačen među niške specijalce. ali i kod jednih i drugih tvari miješaju se simptomi. Pretežno halucinogeni amfetamini su DOM (2. Dvojica građana su shvatili da s dječakom nešto nije u redu i spremno su ga prihvatili u svoj automobil u vožnji prema Zadru. MDA (m-metoksi amfetamin). Zatražio sam da nam pošalje uzorke krvi i tkiva za analizu. Konačno su ga uvezli u dvorište prve policijske postaje i objasnili mu da je vrijeme za predaju i prelazak na našu stranu. Negdje tih prvih dana kolovoza 1991. godine. psilocibin. a pretežno halucinogeni triptaminski derivati DMT (N-dimetiltriptamin). Moje najteže iskustvo je bilo s psilocibinom. Kasnijom obdukcijom patolog je opazio brojne ubode na venama podlaktice i nazvao me s pitanjem da li treba reagirati. Nudili su mu i svoju odjeću. Međutim.

u Americi među Indijancima. Na dalekom sjeveru Rusije prevladavaju njezina halucinogena djelovanja nad ostalima i ljudi je rado konzumiraju. Inače nije ta gljiva jednako opasna u svim krajevima Europe. To je možda slično uživanju u ekstremno paprenoj hrani. Vani je čekala sirotinja s lončićima kako bi si uzela mokraću od uzvanika kao izađu van iz kuće mokriti. Naravno da su ovisnici na neki način to saznali i koji put se može vidjeti čovjeka koji liže krastaču uživajući u nastalim halucinacijama i pateći zbog nadražujućih učinaka na svoje sluznice probavnog sustava. Navodno su konkviskadori davali indijancima žvakati lišće koke sa žbukom i onda su oni mogli raditi do iznemoglosti. U našim krajevima je poznata gljiva ludara ili muhara. Naravno da sam odustao od traženja četnika. Ima naravno još mnogo halucinogena na svim stranama svijeta. Smrt pleše kolo s izabranim žrtvama. Izgleda da su umjetnici inspiraciju dobili gledajući otrovane gljivom ludarom. ali zbog nečega izlučuje i halucinogenu tvar bufotenin. kad prevladavaju drugi užici. koja sadrži brojne alkaloide i među njima ibotensku kiselinu. Zapravo to i nije ništa naročito prema onome što se događa u modernim vremenima. Nije im bilo pomoći i svi su umrli od otrovanja. Čak ih koriste da bi mogli dulje 99 . Negdje sam pročitao da ona princeza što je poljubila žapca i onda se on pretvorio u prekrasnog princa zapravo nije princa doživjela u stvarnosti nego tek u svojim halucinacijama. To joj je životna obrana. Žaba krastača preko svoje kože luči nadražujuće tvari zbog čega je ni jedna životinja neće pojesti. ali u zadnje vrijeme mu opada primjena. Jedno vrijeme su ovisnici rado koristili meskalin ili vrh kaktusa pejot s visokim sadržajem te droge. ali kasnije sam u više navrata slušao o suludim napadima četnika u Vukovaru i na nekim drugim mjestima. ali nisam odolio. Bogataši su znali kupovati sušene ludare i onda zvati prijatelje i ugledne ljude na druženje uz čaj od ludara. I dalje ga često koriste Indijanci na svojim posebnim svečanostima. koje će odvesti na drugi svijet. I ja sam osobno čuo za takav slučaj u mom slavonskom selu gdje su susjedi pred jutro jednog dana pronašli cijelu obitelj kako teturajući plešu oko stola u kuhinji. Ljubljenjem krastače ona je zapravo konzumirala bufotenin i uživala u veličanstvenim halucinacijama. prava primjena psihostimulansa počinje drugom polovicom 19. Igraju kolo. Među prvim simptomima otrovanja javlja se veselje i volja za plesom po samo njima poznatom taktu. Tako su i oni mogli uživati pijući mokraću punu ibotenske kiseline i ibotenina. a onda ih je u starosti pretvorila u bajku tako lijepu malim curicama. kad se javljaju brojna stresna zanimanja na kojima neki mogu raditi samo uz primjenu stimulansa. kad su umjetnici otkrili kokain kao sredstvo koje im silno pomaže u njihovu radu. kao npr. pa se veselje širilo među velikim brojem ljudi. ples smrti! Možete ga naći na slikama ili čak na reljefima kao na ilustraciji lijevo. stoljeća u Europi. Psihostimulansi Ima naznaka da su u rijetkim prigodama primjenjivani kroz povijest ljudskog roda. Neka mi bude oprošteno što diram čak u bajke. Ta halucinogena tvar vjerojatno je krivac za «dans macabre» poznat sa slika iz srednjeg vijeka. Dakle.vatrenu zaštitu. Međutim. Eto jednog neistraženog područja iz Domovinskog rata.

). distribucije. itd. heroina za i.v. otopljen u alkoholu (npr. za bolju izdržljivost životinja. Green Gold. Nema praktički mjesta gdje se nisu primjenjivali. Najskuplji je i najrašireniji čisti kokain (Gold Dust. Speedball. itd. jer tržište mora dobiti svoje kvote i dobiti će ih po bilo koju cijenu. Bili su vrlo rašireni u različitim sportovima. Ima ih zaista mnogo i spominjemo ovdje tek kokain iz prirode. Uostalom svaki građanin Europe češće ili rjeđe poseže za svojom šalicom bezazlene kave. brojne amfetamine ili triptamine te druga manje poznata sredstva ovisnosti za postizanje stimulacije. sprječavanja širenja ili liječenja ovisnika. Liquid Lady).uživati. Kokain je svakako kralj droge kako po učincima tako i po prokletstvu koje donosi svojim uživateljima. primjenu (White Girl. Zbog dobre povezanosti politike i kriminala praktički se ne postižu nikakvi pomaci u smanjenju njegove proizvodnje. Nose Candy. u ratovima među vojnicima. Neke države temelje ili su temeljile dobar dio svog proračuna upravo na kokainu. Vjerojatno se obimom korištenja najviše ističu među svim sredstvima ovisnosti. Kao i kod heroina brojni ljudi žive od njegove proizvodnje. ali će onda rasti u drugoj državi. itd. stresnim i teškim zanimanjima poput onih u svim vrstama prometa. u bjesomučnom plesu. 100 . Može se u jednoj državi različitim mehanizmima smanjivati obim njegove proizvodnje. npr. kao loše pročišćena kokainska baza Crack ili u smjesi s drugim sredstvima ovisnosti poput npr. Pojavljuje se u brojnim oblicima.).

Jedan od problema je teški umor uz dehidraciju zbog čega je već bilo smrtnih slučajeva. pa je granični nadzor uvoza kemikalija na tom području izrazito strog. Ranijih godina su nam na policiji davali male uzorke različitih sredstava ovisnosti (npr. oštećenje bubrega. a onda mu se primjena dalje širila na biciklizam i tek tada su se opazila njegova pogubna svojstva stvaranja ovisnosti. Simptomi su opasan ili fatalan porast tlaka. preteče uvoze prosječni kemičari. marihuana. Međutim. Inače se amfetamin počeo prvo koristiti u konjičkim sportovima za stimuliranje konja. jer je cijela ekipa s Rebra sudjelovala s dva analitička laboratorija u kontroli dopinga. Amfetamini i triptamini su goleme skupine strukturno sličnih tvari. Do sada u Hrvatskoj nije otkriven niti jedan ilegalni sintetski laboratoriji. kako bi imali materijala za provjere naše metode. Ja sam ga prvi put sreo negdje pred kraj osamdesetih godina analizom mokraće jednog liječenog ovisnika. Sinteza amfetamina posebno je jednostavna i danas su oni glavni produkt kućnih laboratorija. itd. a čini se da ipak daje i neke druge učinke poput barem euforije ako već ne halucinacija. hašišovo ulje. Jako se pazi na preteče (prekursore) ovih tvari u sintezi. ali su barem u dva navrata zaplijenjene veće količine njegovih preteča za garažnu proizvodnju nekog od amfetamina. delirij i smrt. ali još uvijek nije dokazano da može stvoriti ovisnost. ali smo se ipak pripremali za njega. Prvi pravi šok doživio sam odmah nakon Univerzijade kad smo dobili nekakav projekt kontrole lijekova u 101 . Nema nikakvih protuotrova i liječenje je uglavnom simptomatsko. Crack sa slike gore lijevo se može naprosto bacati na vruću zagrijanu ploču i onda udisati pare kokaina ili se pak može miješati s marihuanom i pušiti. Vjerojatno su slabljenjem socijalizma putovi opskrbe Europe krenuli i preko naših luka. srčani udar. Zanimljivo je da ga nismo imali niti u našem pokaznom ormariću. itd. Nakon toga se počeo pojavljivati češće. Uzimaju ga nekontrolirano prije odlaska na ples i uz njega mogu izdržati goleme napore ludog plesa kao na slici lijevo. Međutim. ali kokaina očito policija u to vrijeme nije ni sama imala u svojim edukativnim skladištima.Čisti kokain najčešće se primjenjuje ušmrkivanjem. Naravno da smo odmah pokušali u uzorcima obavljati detekciju tankoslojnom kromatografijom i tada sam prvi put vidio amfetamine i njihove metabolite. za zabrinutost zdravstveni djelatnici imaju razloga. Danas je to sredstvo koje zabrinjava.). pa je onda dio kokaina ostajao i za domaće tržište. a najviše se izgleda proizvodi Exstasy tako popularan među mladima. a genijalci traže načina kako zaobići dobro opisane sintetske postupke i u tome često uspijevaju. Ja sam prvi put počeo raditi na detekciji amfetamina u vrijeme priprema za Univerzijadu u Zagrebu. grčevi koji se ponavljaju. Ne sjećam se niti jednog teškog predoziranja kokainom. S heroinom se može primijeniti intravenski. a u prvi čas smo sumnjali da se možda radi o greški metode. heroin. glavni njegov metabolit ekgonin bio je također jasno dokazan i nije bilo sumnje da se radi upravo o uživanju kokaina. Izgleda da je nakon pada Željezne zavjese proizvodnja amfetamina prebačena u Poljsku i Češku. kako je pokazano na slici gore desno. Međutim. Naš zadatak bio je također davanje različitih doping sredstava dragovoljcima i sakupljanje njihove mokraće radi prikupljanja standarda zabranjenih sredstava.

jer tako visoke koncentracije kofeina bi mogle ići samo uz teško otrovanje. bubrega i mozga te smrt. Obavili smo uzorkovanje kod više od stotinu vozača kamiona na međunarodnim rutama. kamo je prebačen budući su liječnici shvatili kako se radi o stimulansu. To je tipično zanimanje u kojem se poseže za psihostimulansima. hipertermija. Težak je to bio posao. Mi smo za Univerzijade bili spremni na visoke koncentracije kofeina i rođaka mu pemolina. Javljanje nalaza na psihijatriju bilo je besmisleno budući je vozač iskoristio priliku dok je odvezan čekao na pregled u hodniku psihijatrijskog odjela i pobjegao je u nepoznatom smjeru. pa je netko pozvao hitnu pomoć. Iznenadilo nas je koliko smo našli pozitivnih uzoraka na amfetamine. grčevi.iz područja oko Műnchena u područje oko Osijeka). oštećenja srca. posebno u noćnim sportovima poput umjetničkog klizanja. a kao pravi stimulans se javlja kod uzimanja tableta kofeina. Odlazilo se u petak poslije podne i moralo vratiti u noći sa nedjelje na ponedjeljak. pa su se morali s njim boriti i konačno su ga svladali i vezali te se uputili na Rebro. Sjećam se da se dragovoljac kod našeg pokusa uzorkovanja tresao nakon što je progutao jednu tabletu. pa su se odmah našli i lijekovi za vozača. Međutim. Putnici su ga svladali u vožnji i zaustavili vozilo. Koncentracija je bila 4 puta viša od najviše moguće očekivane. Uostalom. koji pak odlaze u određenu hrvatsku regiju (npr. Tada se ispostavilo da je ravnatelj ustanove naprosto ubacio u naš uzorak malo čistog kofeina da provjeri osobno kako 102 . Prema pričanju putnika vozač je nakon ulaska u Hrvatsku negdje iza Bregane najednom počeo divljati po cesti vijugavo vozeći po trakama za oba smjera. ali ga je umor opet svladao tijekom putovanja kroz Sloveniju pa je progutao još nekoliko tableta i onda ga je uhvatilo. ali su mi oni rekli da ga proslijedim na psihijatriju. Bila je to tipična hrvatska priča vikend putovanja gastarbajtera iz Njemačke kući. U automobilu hitne pomoći je podivljao i počeo uništavati inventar. pogotovo ako je vozač bio stalno zaposlen na nekom gradilištu u Njemačkoj. Javio sam rezultat na odjel intenzivne skrbi. malaksalost i napadi panike. Brojni drugi psihostimulansi koriste se naširoko. Ja sam obavio brzo analizu i pronašao da je vozač minibusa pun amfetamina. Pozvan sam jedne noći na Rebro radi analize mokraće nekom vozaču minibusa. a otrovani sportaš ne bi bio sposoban niti hodati i vjerojatno bi uzorak stigao iz neke bolnice. Inače je to vrlo zahtjevna analiza zbog stalnih kontrola i nadzora. a onda je netko od putnika «dijagnosticirao» srčani udar. a onda smo odlučili prijaviti ga glavom voditelju svih ekipa. Pred sam početak Domovinskog rata imao sam izuzetno zanimljivo tužno iskustvo. Vozač bi pokupio sve korisnike na nekom mjestu u Njemačkoj i onda ih dovezao te razvezao po njihovim hrvatskim odredištima. pa su se često analize istih uzoraka ponavljale za svaki slučaj. Ja sam smatrao da treba biti oprezan. Obično bi vlasnik minibusa usmeno dogovarao poslove s različitim radnicima iz neke njemačke pokrajine. Jedan od takvih psihostimulansa je i kofein inače prisutan u našoj svakodnevnoj kavici. Inače su simptomi otrovanja kako slijedi: puls izrazito ubrzan i tlak povišen. Analiza je ponovljena još nekoliko puta. koji zaista imaju naporan i stresan posao.profesionalnih vozača. Sportaši. on je i priznao kako je prije putovanja progutao jednu ili dvije tablete. on nije bio sklon takvoj terapiji i otimao se. koriste takve visoke doze kofeina i onda ga nije problem dokazati u mokraći tekućinskom kromatografijom. a nije se trebalo tome čuditi. To su vrlo niske doze i sposobne su u običnog čovjeka malo odagnati pospanost. ali nismo ih nalazili. Onda mi je jedna od kolegica došla sva uzrujana zbog izrazito visoke koncentracije kofeina u jednom od uzoraka.

moglo ga se kupiti u ljekarnama i neko vrijeme se donosilo Vital izvana. što je vrlo nepopularno odjeknulo u cijelog tvrtki i šire. Nazvao me prijatelj klinički toksikolog. Prije nekih četrdeset godina nalazio se u osvježavajućem stimulativnom napitku Plive pod imenom Vital. Ja sam davno prije znao da strihnin u malim dozama djeluje kao snažni psihostimulans i da se na njega javlja navikavanje. a moguća su kod predoziranja i teška otrovanja. Farmaceutskog odjela. a ja sam ga zadnji put sreo polovicom devedesetih prošlog stoljeća. Tu bi se moglo smjestiti organska otapala. Onda je došlo do povlačenja Vitala s tržišta. Naglo je zabranjeno izdavati Vital radnicima. Do kraja Univerzijade više nije nađen niti jedan sumnjivi nalaz iz ove skupine sredstava ovisnosti. Naravno da ima još puno psihostimulansa i mi smo na Univerzijadi također obavljali detekciju na strihnin. netko u Plivi je shvatio kako je Vital izvrstan za pripravu napitaka i počeo ga je donositi u laboratorije iz tadašnjeg tzv. cijelu zgradu u okviru kliničke bolnice u Splitu). Objasnio mi je da se neka Njemica otrovala i on je odlučio poduzeti što može. glutetimid i druge. Cijela priča je išla čudnim smjerom. Nije li strihnin u srednjem vijeku služio kao dobar otrov za uklanjanje različitih konkurenata u ljubavi. Depresori SŽS Ja osobno zapravo ne razumijem užitak korištenja ove skupine tvari. jer su i neki liječnici opazili javljanje svojevrsne ovisnosti u korisnika. Imali smo barem dva velika požara u kojima su izgorjeli stari lijekovi i dijelovi zgrada. Onda je to opazio netko od mudrijih šefova te zbrojio dva i dva. Konačno je tadašnja milicija uhvatila na dijelu Njemicu i priveli su je skupa s 103 . Ovisnike su oni privlačili svom snagom i neke su praktički preuzeli (npr. etinamat. ali moralo se priznati da je svaka provjera dobro došla u ovakvim slučajevima i da je bolje to nego da smo napravili neku grešku pred međunarodnom anti-doping komisijom. Netko je po gradu pisao na njemačkom ružne antinjemačke parole. koji su se bojali pljački ovisnika. Više smo se s tim problemom sretali u slučaju donacija lijekova s proteklim rokom uporabe. jer su građani uzbudili policiju kad su vidjeli da je netko kod skupljanja glomaznog otpada tamo ostavio bočicu kapsula strihnina. No. Moje najzanimljivije iskustvo s depresorima dogodilo se negdje 1988. Jedno vrijeme sam mislio poslati tu bočicu za vrijeme kampanje zbrinjavanja starih lijekova iz donacija. ali sam ga zadržao radi pokazivanja studentima na predavanjima. Naravno da se pri analizi proizvoda uzelo u obzir i činjenicu da je strihnin stvarno sredstvo ovisnosti. alkohol. Šalili smo se međusobno da neke kolege ne piju napitke nego jedu Vital. Prve vijesti su dolazile od ljekarnika. što nije bilo zgodno u doba kad su Nijemci napunili otok kao turisti. a mogu nabrojati barem 5 velikih u različitim gradovima. ali znam da se simptomi često miješaju.mi zapravo radimo. O organskim otapalima i alkoholu biti će riječi na drugom mjestu. Imali smo mnogo većih i manjih skladišta na različitim neprimjernim mjestima. koji je bio prvenstveno namijenjen starim osobama. Bio je to lijek s davno prošlim rokom uporabe i vjerojatno nije predstavljao jako velik problem. Dala mu je fenobarbiton i on je otišao zadovoljan. Nitko nije ni mario što se dnevno po koji kilogram nepakiranog Vitala prebacuje u laboratorije ili pogone. Uzimali su što su stigli i vjerojatno puno eksperimentirali. koji je na Rabu preko ljeta obavljao dužnost interniste u tadašnjoj Talasoterapiji. fenobarbiton. Da ovisnici posežu za bilo čim shvatio sam davno. Moja bivša suradnica s Rebra došla je k nama nakon što je dala otkaz u ljekarni kad joj je po noći provalio u ljekarnu ovisnik i tražio neka da što ima. nasljedstvu ili politici? Nema od onda mogućnosti kupovanja strihnina. a neki više nisu mogli bez njega normalno raditi. Gotovo da je izbila svađa. a ovdje treba posvetiti pozornost samo ostalima. Međutim. a onda bi u nepažnji napravili velike štete. Svi smo mi opazili da je Vital divan i krasan. u vrijeme vrućeg ljeta. Ovaj put je policija sama donijela strihnin i predala mi ga uz zapisnik.

a mene je ispratio sve do auta. koje će mi poslati. Onog časa kad me nazvao dilerom i makroom sve mi je postalo jasno. a onda odlazim na Rebro obaviti analize. Autobusi su uvijek dolazili na autobusni kolodvor i stvarno je ovdje mirisalo na ilegalni prijevoz putnika. Moj prijatelj je shvatio da bi se moglo raditi o fenobarbitonu i sličnim tvarima. Inspektor je shvatio i moje strahove u vezi krivog parkiranja i ponudio se da će on osobno poništiti kaznu. Čini se da ga je to još više učvrstilo u sumnjama. koji stiže na Starčevićev trg oko 19. koji se sporazumijeva sa suradnicima preko pagera. Ovaj mi je spremno dodao veliku plastičnu vrećicu s dvije manje vreće u njoj. ali sam mislio da će se sve srediti kad preuzmem uzorke. a s velikim ambicijama. Samo bi se na ekranu pojavio broj telefona koji moram nazvati i onda bih ja nazvao i vidio na koji način mogu pomoći. Da sam barem dohvatio vrećicu s epruvetama krvi odnosno mokraće vjerojatno bi slučaj brzo završio. a ja sam malo pričekao dok putnici ne pohvataju svoju prtljagu da bi se obratio vozaču autobusa. a onda je oštro upitao: «Šta radiš tu?». On se zagledao u vrećicu široko otvorenih očiju. Vrlo brzo smo se našli u Matičinoj ulici i milicajac me ponosno uveo u nekakvu prostoriju. a onda se oglasio moj pager. a onda je glasno komentirao gotovo s poštovanjem: «Dakle i diler i svodnik!». Bio sam očajan zbog nekoliko razloga. ali ja sam mu dodao vrećicu s tabletama crvene i plave boje. Pozorno je uspoređivao moju sliku iz osobne s likom ispred sebe. Nije mi bilo ugodno što me milicajac sumnjiči. a auto sam parkirao na Tomislavovom trgu.njezinom prtljagom u duševnu bolnicu Kampor. Našao sam etinamat u njezinoj krvi. ali taj je već stajao pokraj mene. Policajac mi je dohvatio pager gledajući ga zadivljeno. Konačno se pojavio nekakav inspektor sa smiješkom na licu i objasnio mi kako sam naprosto imao lošu sreću da me presretne novi milicajac bez ikakva iskustva. Ja sam naravno došao 15 min ranije i besposleno šetao ispred Starčevićevog doma sve tamo do Esplanade. Pokušao sam mu objasniti da moram hitno na Rebro obaviti analizu i uporno mu pokazivao onu drugu vrećicu s epruvetama. Onaj milicajac je sjedio u prijemnom uredu očajna lica i vjerojatno spreman na veliko ribanje. a lagao sam da možda nekome život ovisi o tome koliko ću brzo stići na Rebro. pa je primijenio forsiranu diurezu očekujući poboljšanje. Ja sam mu objasnio kako čekam autobus kojim će stići uzorci za analizu. Trebalo je čekati na ispitivanje iako sam ja stalno upozoravao da moram što prije napraviti analizu. a među tabletama je bilo etinamata i fenobarbitona. Odjednom me zaustavio neki milicajac mrko gledajući. Zahvalio sam mu se i okrenuo se potražiti milicajca. a onda sam shvatio da tamo baš i nije pravo mjesto za dolazak nekog autobusa. gdje je parkiranje bilo zabranjeno i vjerojatno me očekivala kazna. Svima se činilo da Njemica ne može biti normalna kad piše takve parole u tuđini. a pokraj nje je ostala otvorena velika plastična vrećica puna svakakvih lijekova. Uto je stigao i autobus. On je mislio na mom slučaju graditi karijeru. Rekao mi je da čekam autobus s Raba. ali on se nije obazirao nego me mrko upozorio da ga moram slijediti u policijsku stanicu. Onda se okrenuo i odšetao nogostupom prema križanju s Gajevom. Milicajac je još jednom pogledao mrko i stavljajući moju osobnu u svoj džep rekao mi je samo: «Da se nisi mico odavde! Ja ću da pazim na tebe. Nisam mogao potražiti telefon da vidim tko me i zašto zove. Njoj se hospitalizacija očito nije sviđala i jedno jutro su je našli u komi na njezinom bolničkom krevetu.30 h. «Daj ličnu!» procijedio mi je kroz zube i ja sam mu je pružio računajući na to da sam potpuno nevin. Kasnije su ti rezultati poslužili za pisanje nekog 104 . Dao sam podatke o mjestu svog stanovanja i o tome koga se na Rebru može pitati za mene. a one silne tablete su govorile u prilog njegovoj sumnji da je uhvatio uglednog dilera. Ja sam se njemu učinio sumnjivim što u samo predvečerje patroliram ulicom na kojoj su se baš tada počeli sklapati poslovi između prostitutki i mušterija. Opet mi se isljednički obratio: «Daj da vidim šta imaš!». Naravno da analiza više nije bila ni potrebna budući se Njemica sasvim lijepo oporavljala i trebali su je dan kasnije pustiti iz bolnice. a od mene je tražio da obavim hitnu analizu uzoraka. Tu sam spravicu stalno morao nositi sa sobom za slučaj da netko na Rebru traži moju pomoć.».

a krenulo se od antitusika prostorne građe slične kodeinu. koji se i sam pokušavao veseliti s njima. I bio je u pravu. Onda bi ga ispijali uz jedno pivo i kažu da su imali lude efekte. Jedno vrijeme krajem sedamdesetih masovno su se kupovali i kombinirali s alkoholom. Od toga nije bilo 105 . ali je postajao sve pospaniji dok nije pao u komu. ima izrazito puno primjera. Dolje je slika ovisnika kako je doživio interakciju jednog lijeka s alkoholom. Osobito često eksperimentiraju studenti tražeći dobre interakcije lijekova. Sutradan mi je trijezan tvrdio kako osobno nije sam ništa uzimao osim pola čaše vina ponuđene od strane neke nepoznate djevojke. Bilo je tih slučajeva napretek. Nezavisno od toga počeo se prije tridesetak godina koristiti u SAD kao odorans u kino dvoranama s cjelodnevnim predstavama. Ja osobno imam zanimljivo iskustvo s kraja osamdesetih s antipsihotikom pimozidom (tada pod imenom Orap forte). jer se on brzo probudio iz kome i počeo divljati po krevetu u tom teškom odjelu. Naravno da je zdravstvo u času kad bi saznalo da se masovno kupuje neki od takvih lijekova uvodilo stroge zabrane prodaje bez recepta. Evo ovdje tek jedan o amilnitritu. Ja sam se žurio obaviti analizu i prepoznao sam odmah pimozid budući smo s njim radili tijekom priprema za Univerzijadu. O slučajevima korištenja različitih sredstava čija se «korist» možda prvi čas i ne shvati. Onda je došao triheksfenidil (tada pod nazivom Parkopan). Drugo Naravno da ima velik broj sredstava zloupotrebe lijekova i nekih sredstava iz prirode.rada u domaćem časopisu. pa je ipak bilo neke koristi od mojeg uhićenja s teškim optužbama za jednog znanstvenika. Javio sam na odjel intenzivne skrbi rezultat zabrinut za stanje bolesnika. kojeg su prodavali po tabletama prije ulaska na ples u Studentski centar. Poskakivali su po čekaonici i skoro se doslovno valjali od smijeha teturajući kraj svog ležećeg kolege. ali je kolega psihijatar samo odmahnuo rukom i rekao da će to sigurno biti u budućnosti njegov pacijent. jer je mladić vrlo brzo došao na listu liječenih ovisnika. To je lako hlapljiva tekućina vrlo ugodna mirisa. a njegovo veselo društvo se u međuvremenu razišlo. najčešće s alkoholom. Jedne noći sam pozvan hitno obaviti neku analizu. Nisam se imao razloga brinuti. Došavši dobio sam uzorak mokraće i podatak da je stradalnika dovukla skupina njegovih razuzdanih kolega. koja se inače u medicini koristila kao protuotrov na cijanide na mjestu događaja. jer trebaju služiti za druge. Ja sam bio sklon povjerovati u njegovu priču. Prebačen je odmah na psihijatriju.

a tijekom korištenja se otkrilo da je jako dobar halucinogen. 106 .daleko do slučajnog otkrića da može biti dobar afrodizijak za homoseksualne muške partnere.

OTROVI ŽIVIH BIĆA Životinje otrovnice i otrovne životinje Eto. Istina. a sličnih slučajeva bilo je napretek sa svim mogućim divljim životinjama. čovjek još uvijek nije zaboravio da je dio okoliša i rado odlazi u slobodnu prirodu. To su brojne zmije. Otrovne životinje pak sadrža u nekom dijelu svog organizma otrov obično radi odbijanja predatora od sebe (npr. Oduvijek je zapravo bilo tako i u djetinjstvu sam slušao da u svakoj seoskoj kući ispod praga živi neka zmija. naprijed rečene činjenice izrazito su važne toksikolozima. venome (smjesa otrova među kojima važnu ulogu igraju proteini ili peptidi). često potpuno nespreman za susret sa životinjama domaćinima tog područja. a danas je moderni čovjek odvojen od prirode zaboravio sve što je ljudska rasa kroz povijest naučila o tim bićima iz njihova okoliša. 107 . školjke ili ribe). Otrovi dviju skupina obično se značajno razlikuju po strukturi i djelovanju. već i naslov ovog poglavlja je čudan. ali danas se životinje javljaju u gusto naseljenim gradskim područjima. gdje su došle u potragu za ostacima ljudske hrane. Kakva je razlika između otrovnica i otrovnih životinja? Životinje otrovnice proizvode otrove i imaju u pravilu nekakav sustav za njegovu primjenu radi prehrane ili obrane. Ne mislim reći da se danas u vlastitom domu nekog grada čovjek mora bojati divljih životinja. Prije nekoliko godina našao sam blizu moje kuće u Tkalčićevoj pregaženog poskoka nasred prometne ceste. Međutim. Sigurno se već pračovjek sretao s naslovnim životinjama i naučio se ponašati prema njima. kukci ili ribe. Otrovnice u pravilu sadrže tzv. Zbog toga je važno da zaljubljenici u ljepote slobodne prirode ipak ponešto pročitaju o kraju u koji odlaze i pripreme se za moguća iznenađenja. Zato više nije nikakvo čudo pronaći takve životinje u ljudskim naseljima ili blizu njih. Zato će ovdje uz opise slobodnih životinja tih divnih krajeva biti dane i upute o ponašanju čovjeka kao uljeza. a otrovne životinje sadrže toksine ili otrove jednostavnijih struktura. Činjenica je da se novim vremenima ne prilagođava samo čovjek nego i životinje tražeći prvenstveno način za preživljavanje. jer se one priviknu na život u gradu i uglavnom izbjegavaju ljude. brojne žabe) ili čak slučajno zbog toga što su ga nenamjerno nakupile u svojim organizmima (npr. ali i obični građanin bi nešto o tome morao znati.

ali ipak treba nešto o njima znati. On se ponudio doći propisno opremljen pčelarskom zaštitnom opremom da bi proučio slučaj. Postoje i neki specifični otrovni peptidi poput masteoparana u osa i stršljena ili bimbolitina u bumbara. Opasni kukci i pauci Koga to još nisu ubole pčela ili osa? U većini slučajeva trpimo malo bol. pa se alergičarima preporučuje da u takvim slučajevima traže hitnu pomoć. Pčela medarica je na svaki način koristan član zajednice. peptide (50-60%). Tada se možete lako i ugušiti zato što ste nepažljivo kusali nekakvo voće u kojem su bili pčela ili osa. biogene amine. Pogledajte na slici kako se bezazleno i s puno povjerenja odmara na ručici nekog djeteta. Nedavno su mi se prijatelji požalili da su im se u vikendicu uselili stršljenovi i da se boje prići kući. koji nema baš nikakvog interesa ubosti vaše dragocjeno tijelo. 108 . Savjetuje se također odijevati se u bijelo ili svijetlo smeđe te paziti dok jedete slatke stvari poput voća i kolača. Uza sav oprez ipak se može dogoditi da vas zbog vama nepoznatih razloga ubode neki od takvih kukaca. Prosječan sadržaj venomnog aparata u tih kukaca sadrži enzime. a ni za Boga nemojte tamo intervenirati kako bi npr. Naravno da je najvažnije spriječiti ubod takvih kukaca. pogotovo kod alergičnih osoba. jer ne osjeća nikakvu opasnost. a onda se javljaju lokalni eritem i edem (natekne i crveno je). Naravno da se simptomi pojačavaju od pčelice do stršljenja i pišu u literaturi da ubod 3 stršljena završava letalnim ishodom kod osjetljivih ljudi. Naravno. Isto tako nije svejedno gdje je na ljudskom tijelu ostavila svoj žalac. histamin. a jedino je razlika u žestini tih opasnih tvari između pojedinih predstavnika. Inače je pčela sasvim bezazleni kukac. a. ali to ima neku važnost jedino za toksikologe. ali to je isto kod svih otrovnih životinja. ali sasvim sigurno neće rušiti njihovo gnijezdo nekakvom motkom ili ga spaljivati. javljaju se alergijske reakcije i tada stvarno može doći u pitanje život ubodene osobe. Nemojte iz samo pokušati pojesti. Inače vam se može dogoditi da zagrizete u osu umjesto u marelicu. Najveća opasnost prijeti nakon uboda u usnoj šupljini ili na korijenu jezika. bumbara i stršljenja. Njezini venomi su vrlo složeni kao i u drugih rođaka poput ose. a da se o ugrizu crne udovice ne govori. Puno je veći problem kad čovjeka ubode stršljen.Nemojte se bojati ovih naizgled ružnih krastača. b. nije ona sasvim bezazleni kukac. Kad vas ubode neki od ovih kukaca očekujte jaču ili slabiju bol na mjestu uboda. a sklonite se s mjesta gdje su oni u množini. Nakon toga će predložiti rješenje problema. Ono što je građaninu prosječno važno jest što mu se može dogoditi i kako se liječiti od uboda ovih kukaca. a ljudi su je uspjeli udomaćiti praktički kao kućnu životinju koristeći blagodati njezinog meda. Jedino su ova dva slučaja relativno rijetka. jer vam neće biti ugodno. uništili gnijezdo stršljena. jer one su divne i uhvaćene su u času dok vode ljubav. Ipak. Nazvao sam svog prijatelja iz DDD-a i on mi je zabranio da se radim bilo što. Ja sam ga potpuno razumio sjećajući se slučaja kad je čovjek zapalio kuću pokušavajući spaliti gnijezdo stršljenova na svom tavanu. Na pamet joj ne pada ubosti. Nemojte se bez razloga približavati njihovu staništu. a poteškoće se brzo povuku same od sebe ili uz primjenu nekih jednostavnih sredstava. Općenito treba savjetovati da ne dirate ove kukce bez potrebe. monosaharide i lipide.

koji se brane ubodom. a zatim u slučaju da nemate ništa drugo pri ruci stavite hladan oblog na mjesto uboda. a to može biti svašta. Da ne bi ostao dužan ipak vam dajem slike drugih kukaca osim pčelice. a ima i prirodnih preparata. Posjetite svog ljekarnika i prije izleta u prirodu zatražite od njega prikladne lijekove. Možda neće biti vremena za brzo prepoznavanje. Ozbiljniju terapiju naravno da treba prepustiti liječnicima. a vi ćete još možda dugo pamtiti svoje neugodno iskustvo iz slobodne prirode. Ipak vam savjetujem da za topla vremena kupite nekakve preparate za mazanje kože na bazi antihistaminika ili kortikosteroida. Tako će npr. u slučaju alergijske reakcije biti prisiljeni čak primijeniti adrenalin. 109 . Oni će se ponašati prema simptomima koje opaze kod vas.Prvo treba izvaditi žalac. ali tako izgleda osa.

posebno kad dolaze gosti. Rado se zavlači u suhozide. Voli posebno neka područja naše domovine poput Istre i zaleđa Zadra. Neka ih uopće ne diraju. ali pazite da pri tome ne stradaju naše domaće životinje i dobri kućni prijatelji pauci. skinuti sa zidova. a vama je najpametnije da je ne dirate. Hoće ugristi kad se najmanje nadate. Ona je vrlo zanimljiva prema svojem seksulanom životu. koje nitko pametan neće dirati. Kod susreta s njom nemojte brojati crvene mrlje na crnoj podlozi. Kažu da ih je sve manje. jer nakon toga njegovo postojanje postaje nepotrebno. To ne znači da paučinu ne treba povremeno. Svaki pauk zapravo koristi nekakav otrov za omamljivanje svog plijena. ali je kod običnog kućnog pauka doza podešena za druge kukce poput npr. povrća i cvijeća. jer nije istina da ih mora biti ovoliko ili onoliko. Danas uvoze bumbare za oplođivanje nekih monokultura. Uz to je najopasniji od svih svojih rođaka i usrdno savjetujemo da ga ne uznemirujete u njegovu širem domaćinstvu. Kad se radi o crnoj udovici onda je stvar nešto malo drugačija. Čak i domaćicama savjetujem da se ne drže one stare mudrosti kako se pauke u određeno doba dana treba ubijati a u drugo doba nikako. Mislim naravno na naše brojne pauke iz domaćinstva i iz slobodnog polja. a vrlo je ratoboran. ali on je znatno veći od ose i pčele. ali je možete također naći na drugim mjestima poput otoka sjevernog Jadrana. a njoj je potrebna dobra proteinska ishrana za uzgoj jajašaca 110 . prvenstveno zato što su nam jako korisni.Vidite da se bumbar ipak razlikuje od ose. Zato posebno na njih trebaju misliti vrtlari i osobe koje se kreću na mjestima gdje ona boravi. a paučina po zidovima znači da je kuća zdrava i čista od opasnih kemikalija. pa se onda ne morate ni previše bojati susreta s njima. muha i za čovjeka je ugriz pauka sasvim bezazlen. Stršljen ovako na slici i ne izgleda jako opasno. Poznato je da svojeg daleko manjeg mužjaka u slast pojede nakon što on obavi svoj posao oplodnje. Koliko ih ima neka ih ima. ali to čini isključivo u obrani. Smatrajte ga najopasnijim od sve bliže i daljnje rodbine i svakako se javite liječniku ako vas ubode više od jednog iz njegova roda. a prije su slobodno živjeli u našem okolišu. a voli također potražiti hlad ispod grmlja.

I zaista se Franjo pojavio točno na vrijeme spreman ići na svako moguće mjesto da bi pomogao u obrani Hrvatske. Posljedice se opažaju relativno brzo u obliku slabo osjetljivog uboda. crvenilo. Simptomi su prilično nespecifični kao bol. Bodlja joj je u zatku i svoj otrov uštrca u mjesto uboda. Isto tako se u muškaraca javlja prijapizam. Onda su me jedne noći krajem listopada probudili s viješću da u Varaždinu i okolici zajedno s paučinom padaju opasni pauci. Bilo je to vrijeme masovnog padanja paučine po kontinentalnim dijelovima Hrvatske i Toksikološka služba. srčana aritmija. jer drugi hrvatski pauci ne predstavljaju problem. Pojava pauka nas je užasno uznemirila i epidemiolozi su sumnjali da preko pauka Srbi primjenjuju neku bakteriju ili virus na našim područjima. povraćanje te adrenergički simptomi: hipertenzija. Kako nisam skoro ništa znao o paucima nazvao sam u tim sitnim satima starog prijatelja biologa s IRB (Institut Ruđer Bošković) s molbom da mi pomogne. Neki tvrde da počne jesti svog mužjaka još za vrijeme obavljanja oplodnje. U to vrijeme smo bili potpuno sigurni da Srbi namjerno bacaju paučinu iz svojih zrakoplova kao oružje impregnirano tko zna kojim opasnim tvarima. a crna je vjerojatno zbog prilagođavanja svojoj okolici a ne zato što žali za već provarenim mužem. Treba vrlo ponosno reći da Hrvati proizvode u Imunološkom zavodu izuzetno cijenjeni antiserum kao jedan od najboljih u svijetu.potomstva. Međutim. Štipavci (Škorpije) Na sreću kod nas nema opasnih štipavaca kao u tropskim u suptropskim pojasevima. Toliko o bojama žalosti! Ni kriva ni dužna crna udovica se našla na znaku moje ustanove. Javljaju se kolinergički simptomi: znojenje. Grize najčešće za udove. ali je stanje nakon ugriza teško podnošljivo. Inače je ugriz crne udovice bolno iskustvo. U svakom slučaju je točno da je svaka oplođena ženka sigurno udovica. a liječnik će uz simtomatsku terapiju primijeniti antiserum na otrove crne udovice. a da se događaj može objasniti prirodnom pojavom seobe pauka za vrijeme babljeg ljeta. U venomu se nalaze različiti enzimi i specifični neurotoksin alfa-štipavčev toksin. kojeg je kasnije naslijedio HZT. njezin otrov u našim krajevima nije smrtonosan. karakteristični bolno-ukočeni osmjeh. taj se antiserum drži i primjenjuje jedino u zdravstvenim ustanovama. Kao što je to bio običaj u onim vremenima on se ništa nije bunio zbog mojeg noćnog uznemiravanja nego je odmah krenuo u akciju tražeći «paukologa». Kod nas živi mediteranski štipavac. listopada i studenoga 1991. Negdje oko 4 h ujutro me izvijestio da je našao pravog čovjeka za mene i da će se taj moj imenjak Franjo pojaviti točno u 7 h u Stožeru kako bi mi pomogao u rješavanju slučaja. dobila je zadatak objasniti tada zastrašujući fenomen. Izvid je obavljen uspješno i Franjo je mnoge razočarao nalazom da su padali s paučinom naši uobičajeni pauci i da nema ni traga crnim udovicama. pogotovo u djeteta. nakon 10-15 min snažna bol. kojoj sam bio na čelu. Povjerljivo mi je rekao da sumnja u strašnu crnu udovicu. crvenilo. salivacija. Tipična pojava je već spomenuti laktrodektizam u obliku ukočenog bolnog osmijeha na licu. Međutim. ako uspije probiti kožu. ali je onda biolog Franjo rekao kako pauci ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedni način pravljenja štete bi mogao biti primjenom crnih udovica na našem teritoriju. U pravilu je se ne morate bojati ako baš ne ubode u meke dijelove kože. U svakom slučaj. jer su oni najizloženiji. ti događaji su ostavili velik utisak na toksikologe i crnu udovicu smo stavili u središnji dio našeg znaka. Naslijeđe je to Domovinskog rata iz rujna. 111 . oteklina. tahikardija. Smrtnih ishoda gotovo da i nema. U venomu se nalaze različiti citotoksični enzimi i specifični peptid alfa-latroksin. jer je nestabilan pri normalnoj temperaturi. koja se rado zadržava u naseljenim mjestima i ja sam je čak vidio u kućama. Nakon neugodnog događaja treba hitno potražiti pomoć liječnika bez bilo kakvih intervencija tradicionalne medicine. koji se zadržava dugo. ali to nije sasvim sigurno dokazano. godine.

jer ih svatko tko ima noge ili krila u času može uhvatiti i upotrijebiti kao svoj obrok. Druga je situacija u toplijim krajevima gdje se otrov pojedinih štipavaca smatra smrtonosnim i ubod zahtijeva primanje u bolnicu. Dobro je potražiti pomoć liječnika. Ne možemo ne spomenuti mrave unatoč tome što su oni samo otrovne životinje s vrlo slabom mravljom kiselinom. Uglavnom su se kod ljudi javljali probavni problemi bez znatnijih sistemskih učinaka. Ono najgore što se može dogoditi je žarenje mjesta na koži gdje su mravi ispustili svoju kiselinu. a nikad nisam čuo da bi netko zbog toga trebao liječničku pomoć. Istina. Drugi kukci i rođaci Kod nas nema drugih otrovnih kukaca. Nema ih. kako u Hrvatskoj tako u drugim zemljama Europe i na to mora misliti svaki građanin pri susretu 112 . ako ne računamo infekcije koje mogu nastati kod uboda komarca. ali im njihovi venomi danas dobro služe u obrani od mnogih gladnih životinja. koji će sigurno primijeniti simptomatsku terapiju. Osobno ne znam niti za jedan slučaj otrovanja španjolskom mušicom u Hrvatskoj iako kruže priče o takvim slučajevima. Treba vrlo snažno naglasiti da je dobar dio vodozemaca i gmazova danas zaštićen. I tu je kraj priče o opasnim kukcima na zemlji hrvatskoj. Kako bi se uostalom jedna žaba mogla obraniti od brojnih predatora ako im ne bi bila odvratna ili čak opasna kao hrana? Ni zmije nisu u osobito povoljnom položaju obzirom na svoj način kretanja zemljom. ponekad mjehurić i ukočenost. ali zbog veza sa svijetom još uvijek se može očekivati probleme s uvozom. zmije otrovnice uglavnom nisu razvili svoje venomne aparate zbog obrane nego zbog prehrane. a svakako ne smijete sjedati na mravinjak. Vodozemci i gmazovi Vjerojatno su vodozemci i gmazovi zbog svojih prirodnih značajki morali razviti čvrste obrambene mehanizme od viših životinja. U prošlosti je rijetko problem stvarala španjolska mušica kupovana kao afrodizijak. ali to nije problem toksikologije.oteklina. Najjednostavnije što možete učiniti nakon neugodnog iskustva s mravima je temeljito pranje vodom svih kontaminiranih dijelova. obada ili sličnog krvoloka. jer ćete u najmanju ruku osjećati teško žarenje na osjetljivoj koži. Treba sačuvati mir i obaviti imobilizaciju mjesta uboda. Uopće se nije problem sačuvati od mravlje kiseline.

Pokazalo se da je više od 95% ugriza slijedilo nakon draženja ili hvatanja zmija. jer su njihovi otrovi izlučeni putem kože nekad izrazito opasni. ali mi se ne možemo usporediti s tim krajevima prema otrovnosti zmija i njihovoj brojnosti. ali ima nedostatak što ga se mora držati u hladnjaku i što ga ne može primijeniti nitko osim strune zdravstvene osobe. koja je zaštićena korisna životinja. Ona zbog vlastite zaštite luči nadražujuće tvari i može biti neugodan njezin dodir s pokrivenim dijelovima kože. vjerojatno daleko manje ugodan nego što danas jest. a venom naših otrovnica je značajno manje opasan od onih iz tropskih i suptropskih krajeva. Stalno sam dobivao zahtjeve za isporukom antiseruma. Indijanci su u Južnoj Americi znali trljati strjelice o kožu takvih žaba kako bi dobili smrtonosno oružje u bojevima s neprijateljskim plemenima. Onaj ostatak od 5% odnosio se na slučajne nesretne susrete sa zmijama ili na napade suprotne strane zmijama. Priznajem da nije lijepa i da ju je bolje ne dirati iako neke teže posljedice kod držanja u ruci ne može izazvati. pa se onda pokušavaju zabaviti i sa zmijama. Jedina naša otrovna žaba je krastača. pa su ih branitelji znali svakodnevno viđati u toplim godišnjim dobima.s tim životinjama. Zapovjednik stožera je tražio od mene prvenstveno dobar pregled literature o stradavanju vojnika od ugriza zmija i taj pregled mi je otvorio oči. Jednako tako se ona životinja koja proguta krastaču neće ugodno osjećati i vjerojatno će povratiti ono što je progutala. a one su bile nemirne zbog stalne pucnjave na linijama bojišnice. Sjećam se vremena Domovinskog rata kad su naši branitelji dugo boravili na terenima gdje ima otrovnica. a već na početku je bilo jasno kako nismo u stanju svakog liječnika opremiti zmijskim antiserumom. Zmije su najopasnije kopnene otrovnice u našim krajevima a i južnije od nas. Sa žabama u tropskim krajevima je stanje drugačije. koje kod mnogih ljudi izazivaju strah ili čak gađenje. Na drugom mjestu je spomenuto da putem kože naša krastača luči halucinogenu tvar bufotenin. ali to nije razlog da je lovimo i koristimo radi zanimljivih svojstava bufotenina. Zapravo većina zemaljskih zmija nisu otrovnice. Vijetnamci su 113 . Statistički podaci govore da je broj ugriza otrovnica u Hrvatskoj zanemariv. a iznimka je jedino Australija u kojoj pretežu otrovnice nad bezopasnim zmijama. Amerikanci su dali jako dobre izvještaje o ugrizima jako opasnih zmija među njihovim vojnicima na boravku u suptropskim i tropskim područjima naše planete. Hrvatski antiserum na zmijski otrov vrlo je cijenjen u Europi. Naše europske i hrvatske zmije uglavnom nisu otrovnice. Njezina uloga u nadzoru populacije kukaca je neizmjerno velika i bez nje bi život bio drugačiji. Vojnicima zna biti dosadno na bojištu. Takve žabe je namudrije ne dirati.

ali ne znam ništa o uvjetima pod kojima se taj neugodan susret čovjeka i zmije dogodio. ali ima i drugih slučajeva. to je bilo nekakvo biološko oružje. Žive u svim našim krajevima. imam puno iskustava s dojavama o ugrizu tih životinja. tj. a američki vojnik bi kretanjem aktivirao primitivni mehanizam kojim su zmije po njima padale iz košara. Jedino znam da je hrvatski vojnik preživio ugriz zmije. o čemu će biti čas kasnije riječi. Imamo samo dvije otrovnice iz roda vipera. Sjećam se jednog davnog iskustva s kraja sedamdesetih kad sam bio pitan za savjet u vezi ugriza poskoka u leđa. a ugriz je izrazito teško iskustvo. Međutim. Znalci ih lako razlikuju. ali u konačnici nije bilo jako uspješno. Moja osobna iskustva sa zmijama su izrazito skromna i pri susretima sam se uvijek držao pravila da ih treba zaobići i ne smetati ih u njihovoj svakodnevici. a prosječan građanin ostaje zbunjen pri susretu s njima i najčešće nema pojma koga je sreo. Riđovka (Vipera berus) A ovako izgleda poskok dok se odmara na podnevnom suncu. Krajem srpnja neka žena je radila u 114 .znali priređivati u prašumi zamke Amerikancima tako da bi postavljali košare sa zmijama u krošnje drveća. Nakon pročitanog sam zaključio da nema nikakvog smisla opremati male vojne postrojbe skupim liofiliziranim švicarskim antiserumom i imao sam pravo. ali na Jadranu pretežu poskoci dok su u kopnenim krajevima češće riđovke. Znam iz druge ruke samo za jedan slučaj da je poskok na južnom ratištu ugrizao nekog vojnika. Evo kako izgleda riđovka u svoj kopnenom okolišu. Ljudi se jako uplaše već pri susretu sa zmijama. Zmije obično grizu za noge ili ruke. poskoka i riđovku. Dakle.

Zmija ima jednostavan probavni sustav i njezina probava počinje u ugriženoj žrtvi djelovanjem različitih enzima. što garantiram iz prve ruke. Nikad kasnije nisam sreo takav slučaj osim prije nekoliko godina pokraj Splita. Uznemiren nailaskom žene samo se malo ispružio i ugrizao ju za leđa. širi se. Jedva je preživjela unatoč davanju protuotrova i vrlo složenom simptomatskom liječenju. poremećaji disanja. a vino je bilo izvrsno. abdominalna bol. kad je jedan od gostiju opazio poskoka ispred svojih nogu. Mlade obitelji s vrlo malom djecom bile su na nedjeljnom izletu u slobodnu prirodu. Najosjetljivija su naravno djeca i bolesne osobe. Poskok se sakrio u lozi na visini od nekih metar i pol uživajući hlad za najgore dnevne žege. šok. Simptomi otrovanja su: bol. Evo kako izgleda venomni aparat naših vipera: Građa venomnog aparata ljutice (jamničarke) Venom vipere je vrlo složene građe. a onda su ju već u komatoznom stanju morali voziti u Mostar. Ugriz je uslijedio na najgorem mogućem mjestu što se tiče brzine širenja otrova krvotokom. gdje je konačno došla u prave ruke. kod ljudi je učinkovitost zmijskog otrova daleko manja i većina ugriženih preživljava otrovanje. Nikakva hitna pomoć nije pomogla i dijete je umrlo još prije dolaska u bolnicu. ali odrastao čovjek će preživjeti unatoč brojnih muka i neugodnosti nakon ugriza. Ženino stanje je brzo postalo izrazito zabrinjavajuće. Najvažnije je spriječiti paniku i postupati prema 115 . Sastoji se iz brojnih enzima i vrlo toksičnih peptida (npr. hipotenzija. Inače su toksični peptidi vrlo jaki otrovi i LD50 otrova poskoka za miša iznosi svega 0. Svi ostali nama dojavljeni rijetki ugrizi zmija događali su se na nogama ili prstima ruku. Peptidi pak imaju zadatak što prije usmrtiti ugriženu životinju kako ne bi pobjegla relativno nespretnoj i sporoj zmiji.plantažnom vinogradu tadašnje tvrtke Poduh na lokaciji Jezero iznad Ploča. Enzimi počinju brzo razgradnju tkiva ubrzavajući na taj način apsorpciju otrovnih peptida u organizam žrtve i počinjući razgradnju njezina tkiva da bi kasnije zmija imala manje problema s probavom. 30-tak min nakon sistemski simptomi . mjehuri oko ugriza. edem – plavkast. povraćanje. Inače poskok ne skače nego se zna smješten nagrani malo ispružiti i obraniti se ugrizom.vrtoglavica. neuropeptidi i kardiotoksični peptidi). Bio je to krasan vinograd zasađen Vrancem i Plavcem. a završili su dobro.2 mg/kg kod intramuskularne primjene. Ima on i drugih sastojaka namijenjenih uglavnom probavi. panika. Međutim. tahikardija. jer se otrov s takvog mjesta ugriza daleko brže širi krvotokom nego kod uobičajenog ugriza u nogu ili ruku. Instiktivno ga je nabio nogom i zmija je odletjela pravo u kolica s malim djetetom i ugrizla ga za vrat. Prvo su je prevezli u Ploče gdje nije bilo protuotrova.

kave ili pušenje. Imobilizirajte udove na kojima se javio ugriz ili ubod. pogotovo kad se penjete ili se odmarate sjedeći ili ležeći. Nikad nemojte ići sami na bilo kakav izlet u prirodu. To znači odjeća s dugim rukavima. Ona vas i mrtva može ugristi. a onda liječnicima treba prepustiti daljnji postupak s pacijentom. jer sami malo možete napraviti. Opasne životinje se znaju uvući u vašu odjeću ili obuću. Prvo provjerite ima li tamo neka životinja kojoj se ne sviđa vaš boravak. jer bi se otrov preko ranica u ustima ili pokvarenih zubi mogao apsorbirati u organizam spasitelja. Postoji mišljenje da treba što prije isisati otrov iz rane. Ne šećite bosonogi. Ne lovite i ne dirajte ni mrtvu zmiju. 14. Očekujte da će paničariti. 12. Otrov zmije nije termolabilan i užareno željezo će samo izazvati teške opekotine bez ikakvog učinka na zmijski otrov. ali nikad nigdje nije dokazano da bi to moglo imati uspjeha u liječenju od zmijskog ugriza. špilje). Ne ulazite u jame ili ispod stijena. Skinite mu sve prstenje. Prikupite drva za vatru po danu. 17. 2. pogotovo u malo poznat kraj. Nemojte slušati narodne stručnjake o potrebi rezanja rane u križ ili njezinog spaljivanja užarenim željezom. Rezanje živog mesa u križ će izazvati teške rane. Opasne životinje se tijekom noći mogu približiti vašem boravištu u potrazi za besplatnom hranom.uputama danim na kraju ovog poglavlja. 16. Pazite kod branja različitih plodova. Ako je netko ugrižen ili uboden prvo ga smirite i stavite u poluležeći položaj na sigurnom mjestu. Evo pravila ponašanja na kopnu kad odlazite u poznate ili nepoznate krajeve: 1. Ako ugledate zmiju ili drugu opasnu životinju zadržati razmak i nemojte je uznemirivati. a nikako ne dopustite uzimanje alkohola. 13. Dobro pogledajte odjeću i obuću prije nego ih obučete nakon što je odmor završen. 4. 3. Neka boje odjeće ne budu kričave nego umirujuće bijele ili sive boje. Prije kampiranja provjerite mjesto gdje se želite odmarati (tlo. Prije puta upoznajte kraj u koji odlazite (pitajte domoroce gdje su zmijinjaci. Najvažnije je da se ugrižena osoba ne kreće nego čeka hitnu pomoć. narukvice ili predmete odnosno obuću/odjeću koji stežu. posebno ne noću ili ujutro. 11. 10. Mobitel uvijek nosite sa sobom da možete tražiti hitnu pomoć! Zovite što prije hitnu pomoć ili Gorsku službu spašavanja. pogotovo kad započnu djelovanja otrova. zmiju kako bi pružili jasan dokaz. 6. 15. ali nemojte ni za živu glavu loviti npr. Gledajte gdje stavljate noge i ruke. 9. Pomozite liječničkoj ekipi u otkrivanju uzroka stradanja. legla crne udovice ili mjesta gdje se nakupljaju opasni kukci). Dobar liječnik zna prepoznati ugriz ili ubod te simptome otrovanja. Sve to je posve neučinkovito i ostavlja teške posljedice. Zaobiđite ju u širokom krugu. Dajte ugroženom što više vode ili bezalkoholnih pića. Treba postupiti prema uputama s kraja ovog poglavlja. hlače kroz koje vas mogu teško ugristi ili ubosti te čvrstu obuću za noge. Nemojte to ni pokušati. a posebno pazite dok uzimate veće komade drveta. kamenje. U prirodi hodajte prikladno odjeveni i obuveni. Liječnici se užasavaju nad metodama i postupcima iz tradicionalne medicine. 5. 8. koje će jednom netko s mukom sanirati. Oprez kod prevrtanja kamenja. 7. 116 .

U našim krajevima davno nisu zabilježena teška otrovanja školjkama zbog morskih toksina. Nije loše znati da se morski organizmi također ponašaju po svojim pravilima i da ih čovjek mora poštivati. Otrovne životinje Povijesno gledano najveći broj otrovanja javlja se zbog školjki. planktoni i drugi sitni organizmi. Negdje između dva svjetska rata bilježi se jedno takvo masovno otrovanje zbog neurotoksina iz školjki. stoljeća kad su tijekom nekog kongresa hrvatski epidemiolozi na večeri završili također u 117 . Nas međutim zanimaju morski toksini. Rijetke su godine kad se s mora javlja o otrovanjima ljudi toksinima ili venomima. a slično je bilo s ostalim gostima proslave. Jeli smo i «riblje mliko» kao predjelo i bila je to zaista sjajna gozba s kamenicama na sve moguće načine. a simptomi su prestali kad se konačno avion spustio u Zagreb. Tek što smo stigli na aerodrom ja sam osjetio znakove otrovanja. Dobro sam prošao što nisam naletio na opasnije morske otrove. jednako životinje poput morskih sisavaca ili ptica kao i ljudi. Zato su najčešća otrovanja školjkama zbog u vodi prisutnih mikroorganizama ili bi bolje bilo govoriti o zaraznim bolestima.Na moru i pod morem Na Jadranu nema previše otrovnica ili otrovnih životinja i zapravo čovjek može mirno ljetovati osim nekih godina i osim ako se ne ponaša suviše bezbrižno. baš kao na ovoj slici pokraj teksta. Obično se obavlja ekstrakcija otrova iz školjki i onda se s ekstraktom rade biološki pokusi obično na bakterijskom ili nekom drugom modelu. Ja sam se otrovao morskim otrovima. Onda je došao trenutak odlaska na dubrovački aerodrom i ja sam se blago opustio drijemajući. Povraćanje i proljev! Postao sam stalni posjetitelj aerodromskog toaleta i sreća što je avion kasnio cijelih 3 sata. Kod nas se na tome izrazito malo radi. Evo na slici pokraj ovog teksta žrtava neurotoksične domoičke kiseline (aminokiselina) iz školjki. Već Talijani traže redovite rutinske kontrole na morske otrove kad su školjke u pitanju. a mnogo češća su jednako kao na kopnu otrovanja hranom zatrovanom bakterijama. Moram spomenuti još jedno otrovanje iz početka 21. a pogotovo ne prijesne. valjda zato što smo još uvijek dovoljno veliko tržište za potrošnju ono malo školjki što ih uzgajamo. Od onda se ne usudim jesti školjke. ali nije pokazivala nikakve znakove da joj je objed škodio. što je najbolji način uživanja kamenica. Treba reći da ljudi nisu jednako osjetljivi na morske toksine u što sam se jednom i sam uvjerio. ali ne tako jako često. Poučeni lošim iskustvima danas zapadnjaci traže redoviti nadzor uzgajanih i onih drugih školjki prije stavljanja u promet. Školjke to sve skupa nakupljaju u svojim organizmima i onda stradaju oni koji jedu školjke. koje luče različite alge. Za njih je karakteristično da filtriraju goleme količine vode kroz svoj organizam i jako su osjetljive na stanje okoliša glede onečišćenja. Bili smo pozvani na krasan ručak u Ston gdje smo izabrali kao predjelo i glavno jelo kamenice. Moja suradnica je možda manje proždrljivo jela školjke na svečanom objedu. jer ja ne bih bio u stanju ući u zrakoplov.

Čudite se zašto vam pišem o tim ciguatera toksinima. Ciguatera toksin nije naš izravni hrvatski niti europski problem. ali naši mornari njima plove. Najopasnije je svakako neurotoksično otrovanje s paralizom. Izazivaju paralizu živaca i mišića. jer se mogu javiti alergijske reakcije poput erimateoznog dermatitisa i sl. Na sreću kod nas nema opisa ovakvih otrovanja. a pogotovo školjke iz dobro nadziranih uzgajališta. a izvor su joj alge zvane diatome. Pola njih se otrovalo morskim toksinima. A njih zaista ima i školjke ih vole nakupljati. tuna i slične ribe. Problem je u tome što se ciguatera toksin skladišti također u masnom tkivu ljudi i onda je liječenje često jako dugo. Može se naći u brojnim organizmima koraljnih grebena i tamo se otrovanja najčešće događaju. toničkih grčeva mišične muskulature i drugi ostaju trajati dugo. Morske životinje znaju doživjeti neurotoksično otrovanje toksinima iz dinoflagelate Ptychiodiscus brevis. Prvi simptomi su nespecifični poput povraćanja. Zbog toga su glavni izvor otrovanja barakuda. Domoična kiselina u drugim krajevima inače uzrokuje neurotoksična otrovanja s amnezijom. Točno je da ga proizvode samo alge i slični organizmi na tom području te da se nakuplja u višim organizmima.Stonu kao moja malenkost koju godinu ranije. Taj toksin izlučuju alge dinoflagelate. Može biti uzrokovano saksitoksinom ili aminokiselinom pod nazivom demoična kiselina. kad su topla mora tako daleko od nas. ali se otrov može izravno unijeti u organizam preko dišnih putova kad nastupe ekstremna cvjetanja mora tim vrstama algi. Specifičan je bolni osjećaj kad je koža u kontaktu s hladnom vodom ili zrakom. Teško je dati bilo kakav drugi savjet osim onoga da se jedu školjke s mjesta gdje ih love drugi građani. Međutim. Problem je u tome što većina ljudi vole jesti sirove školjke. što je bila pomalo sramota za kongres te struke. proljeva i abdominalnih bolova. ali ključni su neurološki simptomi. otrovanja morskim toksinima iz školjki su neusporedivo rjeđa nego bakterijska otrovanja zbog uzgoja na mjestima blizu izvora bakterijskog onečišćenja. Sam ciguatera toksin je lipofilan i nakuplja se u masnom tkivu riba. Nisu se otrovali bakterijama nego morskim otrovima. tremora. a možda su ljudi zbog amnezije zaboravili da su bili otrovani. a toplinskom obradom se neki toksini ipak uspiju degradirati. najčešće otrovanje školjkama je praćeno proljevom i/ili povraćanjem zbog unošenja okadaične kiseline u organizam. Ima određenu sličnost s okadoičnom kiselinom s mogućim teratogenim i karcinogenim učincima. niti ostatak svijeta više nije siguran od njega. Čak je opisan slučaj otrovanja osoba koje su filetirale ribe ulovljene na koraljnim grebenima. Točno je da su daleko. a ono nije karakteristično za ljude. Kod nas je češći saksitoksin. a brojni drugi simptomi poput vrtoglavice. ali nitko nije bio kriv za slučaj. Ne mora završiti jednostavno kao u mojem slučaju. Za prvo otrovanje nekolicine 118 . a onda ljudi jedu ribe i stradavaju. a takvih mjesta na Jadranu još uvijek ima puno. Dobro ih je jesti na poznatom mjestu gdje su sigurno svježe i zdrave. Na kraju. koje su hrana za školjke. Konačno. barem prema starim podacima. Nekih godina se razmnože ove alge ili zbog određenih razloga poraste koncentracija saksitoksina u njima pa se javljaju masovna otrovanja. ataksije. Zapravo ga ima to više što je riba na višoj razini hranidbenog lanca.

Javili su mi o 21. Zašto pišem toliko o ciguatera toksinu kad ga u našem Jadranu nema. Cijeli brod se potrovao i u Rijeku su stigli jedva dočekavši primanje u bolnicu. jeftina riba iz južnih krajeva rado se kupuje u Europi za pripravu konzervi. Tu ne završava problem. godine javila mi se očajna supruga mornara iz Splita. Onda je došlo naše najteže otrovanje točno na samom kraju milenija. ali od toga nije bilo nikakve koristi. Treba naglasiti da ti otpaci kod nekih riba poput tune sadrže izrazito visoke koncentracije ciguatera toksina (npr. Japanci ne kupuju tunu tamo kod koraljnih grebena nego kod nas. Tamo su primljeni u bolnicu a da nitko od liječnika nije ništa znao o ciguatera toksinu. Danas se za uzgoj farmskih životinja puno koristi riblje brašno. Ljudima je dosadilo meso i zabacili su s uspjehom udice baš na toplim morima. koji je na stranom brodu uživajući u tuni s koraljnih grebena zaradio otrovanje ciguatera toksinom. Gospođa se bojala teratogenih učinaka tog toksina. Onda mi jedemo piceke možda nakrcane ciguatera toksinom i nemamo pojma da se trujemo. S jedne strane. gdje nema tog nezgodnog ni drugih gadnih toksina. Zato su i skuplje od konzervi južnih krajeva. Dobre europske tvrtke kad i kupuju ribu iz južnih krajeva odmah obavljaju analize na morske otrove. Savjetovao sam joj da ipak pričeka koju godinu s oplodnjom. a ulov gofova je bio veličanstven. To je vrlo ružan osjećaj kad ne možeš nikako pomoći nego tek davati glupe komentare. To znači da mi hranimo piceke i pajceke ribljim brašnom moguće kontaminiranim ciguatera toksinom. Pogledajte i sami u dućanima.mornara su mi javili negdje polovicom devedesetih prošlog stoljeća. Problem je u globalizaciji. Simptomi su relativno nespecifični i lako je moguće da otrovani uopće ne sumnja kako njegovi problemi 119 . a namjeravala je tijekom muževog boravka zatrudnjeti. Ono se pak radi od ribljih otpadaka posebnom obradom. ali sam pregledao literaturu i onda javio liječnicima da nemaju što drugo učiniti nego simptomatski liječiti jadne mornare. Poslije večere u nekom indokineskom restoranu cijela mornarska družina se otrovala i teško trpjela sve do dolaska u Rijeku. mornaru otrovanom nakon što su jeli gofove ulovljene u Meksičkom zaljevu. a gof (orhan po dubrovački) je vrhunska riba. Ja potpuno razumijem mornare. Mene je taj događaj nadahnuo na ozbiljno pismo ministarstvu nadležnom za pomorstvo s molbom da izvijeste mornare o opasnim ribama s koraljnih grebena. Takve su konzerve znatno jeftinije od europskih. jer on se rado nakuplja u masnom tkivu uzgajanih životinja. Uostalom. Nisam znao ni ja. Tijekom 2007. a inače da ne bi bilo loše muža odvesti na pregled u splitsku bolnicu barem radi suzbijanja neurotoksičnih simptoma otrovanja. oni crni dijelovi tune koji se inače ne jedu). koji su jedva dočekali jesti nešto svježega.

posebno kad se upute u podvodne pećine. Ribe same po sebi ne proizvode ove otrove. Japanci i Koreanci smatraju npr. pa se čovjek izlaže riziku kod uživanja u hrani. Začuđujuće? Budite oprezni dok čistite te ribe iako su uobičajeni simptomi otrovanja slabi i beznačajni. npr. Paralitički otrovi riba U morima ekvatorijalnog i subekvatorijalnog pojasa obitavaju brojne ribe. paralize pa čak i smrti. Navodno je rimska aristokracija jako voljela jesti murine. ali dolje je prikazana jedna od njih 170 uz strukturnu formulu tetradotoksina) te drugi organizmi koji se hrane takvim ribama poput nekih vrsta hobotnica. pojačana salivacija i opća slabost. Da. Otrov se nakuplja u mesu takvih riba bez ikakvog utjecaja na njihovo zdravlje. saksitoksina ili konotoksina. Danas su murine rijetke ribe i ja nikad nisam kušao njihovo meso. Iz mojeg iskustva najbolja je na ražnju. pa je u tim zemljama najviše otrovanja ovim otrovima. ali ronioci ih sreću. ali su im se prilagodile. Najviše je istražen tetradotoksin. ali kušači njihova mesa imaju veliku šansu otrovati se. čije je meso otrovno zbog visokog sadržaja paralitičkih otrova poput tetrodotoksina (tetrodoksin). Postoje naravno metode dokazivanja ovog otrova. ali zbog prljavih zubi (ne zna što je higijena zubi) mogu se javiti nezgodne infekcije.potječu od mesa farmski uzgajanih životinja. neke od tih riba vrhunskim delicijama i rado ih uživaju u sirovom obliku (sushi). Nemojte izbjegavati uživat u jegulji. Nikada čovjek ne zna koja riba sadrži tetradotoksin ili njemu slične otrove a koja ne sadrži. pokus na mišu ili 120 . kojeg proizvode određene bakterije prisutne u tipičnoj hrani riba iz roda tetrodontida. prema literaturnim podacima može dovesti kod izrazito visokih koncentracija do dišnih smetnji. povraćanje. Bitno je da su termički labilni i inaktiviraju se kuhanjem ili pečenjem. Vidite kako je svijet mali i kako nas ne može biti briga jesu li ribe iz koraljnih grebena onečišćene ciguatera toksinom ili nisu. koja kad je u opasnosti može ugristi. murina je vrlo ružna i neugodna riba. Njezin ugriz nije otrovan. kao što su mučnine. pa tu nastupaju problemi. Nisu ni naše ribe sasvim bezazlene. Međutim. To su uglavnom ribe iz roda tetrodontida (nema prijevoda za njih u hrvatskom jeziku. U krvi jegulje. a danas se obavljaju brojna istraživanja njegove moguće primjene kao snažnog analgetika kod teških bolesti poput raka. Inače je taj otrov i sintetski priređen. što danas postaje sve popularnije. U dodiru sa sluznicama i krvlju on može izazvati određene znakove otrovanja. Rečene otrovne ribe vjerojatno ne bi trebale predstavljati značajniji problem u vašem životu. Ribe koje nisu došle u doticaj s kontaminiranom hranom naravno da ne posjeduju u svojem mesu otrov. murine i ugora postoji proteinski toksin ihtiokemitoksin. posebno ako su prije toga bile hranjene mesom robova. koji je otrovan dok je riba svježa. Jedino ne bi trebalo jesti takve ribe sirove. ali ipak pripazite kod njihova čišćenja prije pripreme obroka da se ne porežete nožem.

ali u većini slučajeva se prije uživanja hrane ona ne analizira ovim metodama. pa će izvršavati sve zapovijedi svog gospodara uključujući samouništenje. Nitko do sada nije pružio siguran dokaz da su zombiji postojali ili da postoje. On je idealan ubojica ili izvršitelj bilo kojeg zadatka. Događaji se odvijaju kroz 24 h i oni koji prežive izgleda da nemaju težih posljedica po zdravlje. ubrzanje pulsa i otežano disanje. Nije sposoban samostalno živjeti i zapravo je idealan rob bez svijesti o sebi i svijetu oko sebe. Najviše loših iskustava kod nas ljudi imaju sa žarnjacima. ali priča o zombijima je zanimljiva. Kroz to vrijeme otrovani je potpuno svjestan svega oko sebe. Simptomi otrovanja su na početku (2-5 h nakon unošenja u organizam) dijelom neoubičajeni i sastoje se u trnjenju usnica i jezika. U Japanu je zabilježeno do sada nekoliko tisuća otrovanja ovim otrovima. Smatra se da vračevi daju ljudima otrove koji ih umrtve tako da svi smatraju kako je takav čovjek stvarno mrtav. Negdje u periodu između 1977. Od tada nije bilo velikih najezda ovih morskih organizama na hrvatskom Jadranu. ali će se one neminovno pojaviti u Pelagia noctiluca 121 . mučnine i povraćanja. Zombi uopće nije svjestan onoga što čini niti posjeduje savjest. To su naravno legende. On zapravo vegetira i sluša svog gospodara vrača. ali se brzo nakon toga u prvoj fazi javljaju nespecifični simptomi poput glavobolje. Obavi se pokop. ali mnogi ljudi u njih vjeruju. jer iskustva iz japanskih otrovanja pokazuju da se preživjeli od otrovanja s tetradotoksinom normalno vraćaju u život. kako su izvješćivali brojni otrovani. ali ih se ipak treba čuvati.000 osoba opečeno meduzom morska mjesečina. Posebno se uz tetrodotoksin vežu priče o zombijima iz vudu tradicije na Haitiju. godine kod nas kažu da je bilo oko 250. Tetradotoksin se veže na ionskim kanalićima vrlo čvrsto i ne postoji mogućnost njegova potiskivanja nekim protuotrovom.kromatografske metode detekcije u tkivu riba. i 1979. ali smrtnost je približno 50%. U trećoj fazi javlja se koma uz snažnu depresiju disanja i gotovo potpun prestanak rada srca. Morske otrovnice Naše morske otrovnice nisu jako opasne. U drugoj fazi nastupa brzo paraliza. a onda mrtvac najednom ustane iz groba s uništenom psihom. Fizički je snažan i sasvim neosjetljiv na bol ili ljudske emocije.

000 i više. Otrov se sastoji iz kratkih termolabilnih proteina i tvari sličnih histaminu. Dobro je staviti hladni oblog na mjesto kontakta ili obraditi ranu alkoholom. Kad naletite na jadransku vlasulju treba što prije izaći iz mora i temeljito isprati mjesto dodira morskom vodom. Što se tiče riba stanje je kod nas već ozbiljnije. neurotoksini i citotoksini. Upozoravam na to da ljudi postanu nakon prvog iskustva alergični na vlasulju. koja se pojačava vremenom šireći se od mjesta uboda koncentrično na druge dijelove oko uboda. koji se upravo za ljetnih mjeseci seli iz dubokog mora u plitko radi mriješćenja. Vlasulja živi pričvršćena na kamen blizu obale. koji se izbacuje kroz duguljastu cjevčicu. a smatra se kardiotoksičnim. koji se zadržavaju do dan nakon izlaganja. Vrlo brzo možete vidjeti na koži otisak kontakta s tom otrovnicom. Neki predlažu kućni vinski ocat. Nakon toga treba čekati razvoj situacije. lidokain). na što upozoravam golače. Opasno je sjesti na nju golom stražnjicom. Doticajem s njezinim žarnjacima osjeti se jaka bol. kraste i ožiljci. a najviše voli pješčane obale. a posebno su osjetljive prepone. U južnim krajevima opisani su čak smrtni završeci ozlijeđenih osoba zbog prestanka disanja i šoka te utapanja. nekroza tkiva i stvaranje ožiljaka. Postupite jednako kao u slučaju meduze. ali je svjež pečen na gradelama dosta dobar. Pri dodiru s vlasuljom se osjeti ubod koji nije jako bolan. koritokisteroidima ili antihistaminicima. pa se pripremite za ljetovanje posjetom svom ljekarniku uzimajući iste preparate kao za slučaj doticaja s meduzom. itd. Ima još jedan žarnjak pod imenom smeđa vlasulja. Bodlja mu je na vrhu glave odmah iza očiju odnosno iznad škrga i ja obvezno tražim od ribara da je odrežu prije nego je kupim. Nemojte se kupati goli kad ima u moru puno meduza. Kasnije se mogu javiti mjehuri. vrtoglavica. Tražite savjet svog ljekarnika kad se pripremate za putovanje na more. Pripremite se u godinama pojave meduza kupovanjem lijekova. ali on nije ni iz daleka tako opasan kao meduza. Kod liječnika možete tražiti samo simptomatsku terapiju. Najčešće kupači nagaze na pauka. Venomni aparat čine lovke pune mjehurastih tvorbi s otrovom u kojem su prisutni proteini. Vjerojatno većina starijih jadranskih kupaća ima neugodno iskustvo s meduzama.velikom broju. Sastavljen je od toksičnih proteina visoke molekularne mase 50. Kad je zahvaćena veća površina i kod djece mogu se pojaviti mišićna bol. a još dugo nosite uspomenu zbog hiperpigmentacije kože na mjestu dodira. a javljaju se crvenilo i otekline. U težim slučajevima nastaju mjehuri. pospanost. Nakon nekoliko minuta pojave se na koži crvenoružičasti krugovi (hemoliza). povraćanje i nesvjestica. koje su odgovorne za snažnu bol na mjestu uboda. Sreća je da ih nema svake godine nego se javljaju u ciklusima od nepoznatog broja godina. Inače pauk baš i nije neka delikatesa. Najbolje je uzeti pripravke s anestetikom (npr. Kod preosjetljivih ljudi se razvijaju brojni simptomi kao suženje zjenica. Tamo se zakopa u pijesak i kad na njega stanete utisne vam bodlju u stopalo. Kad vas dohvati meduza trebate što prije izaći iz mora i isprati mjesto dodira morskom vodom da se uklone preostali žarnjaci. grčevi mišića. Odmah nakon uboda javlja se snažna bol. 122 . Opasno je kad vam je veći dio tijela zahvaćen otrovom meduze. Venomni aparat im se sastoji iz mjehurastih žarnica u kojima je otrov.

ali iskusni tvrde da su bolovi nakon uboda na otrovne peraje ove ribe najgore što možete doživjeti. ako je dirate ili lovite golim rukama. Smatrao sam da je besmisleno duže držati prst u vrućoj vodi. mučnina. Oni se obično ubodu kod razvrstavanja ulova na brodu. Jedino su problem te vražje otrovne bodlje na sve strane. oni koji su iskusili bolove nakon uboda ribe otrovnice smatraju kako je opekotina manji problem i manje smeta. ali mi na to pitanje nije mogla odgovoriti budući je njezin pacijent poznati disimulant. Kao simptomi mogu se pojaviti opća slabost. kao npr. porast tjelesne temperature. Neki preporučuju paljenje mjesta uboda plamenom upaljača za cigarete. koju ona stalno mijenja da bi bila vruća. Obzirom na činjenicu da je ozlijeđeni pacijent već i onako potrošio puno vremena za putovanje od Crikvenice do Delnica (uopće nije jasno zašto nije tražio liječničku pomoć u Crikvenici) smatrao sam da je imao sreće naletjevši na pauka s nekvalitetnim otrovom. Jedino možete stradati kao ronilac. Kažu da je često potrebno za suzbijanje bola primijeniti morfij. stopalo. pa ma kako ju čovjek priređivao. Otrov je sličan paukovom. Ona mu je odmah uronila ozlijeđeni prst u vruću vodu i mene je zapravo zvala zbog toga što nigdje nije pročitala koliko dugo ta terapija treba trajati. Mene je prvenstveno zanimalo osjeća li pacijent jake bolove. još možda bolja na brudet. O prvoj pomoći postoje brojne kontradikcije. a moguće je ubod i kod čišćenja ribe. znojenje. Naša najopasnija riba otrovnica sasvim sigurno je škarpina. a izgleda da kao pravi Goranin nije baš bio spreman priznati da ga nešto boli. kao i kod uboda ostalih riba otrovnica našeg Jadrana. Liječnici savjetuju isključivo vruću vodu u koju treba uranjati mjesto uboda. Nije ni svaki pauk isti što se tiče količine i jačine otrova u svom venomnom aparatu. Voda treba biti toliko vruća da je gotovo nepodnošljivo držati npr. Na mjestima uboda se zna pojaviti i nekroza. Dobar dio liječnika ne prihvaća takve postupke smatrajući da komplikacije zbog teških opekotina mogu biti teže nego od otrova pauka ili druge ribe otrovnice. a zatim bi je trebalo termički obraditi. jer termolabilni otrov se morao već davno raspasti i sad je bilo vrijeme za simptomatsko liječenje. ali mi je ona objasnila da se događaj zbio u Crikvenici. jer se ona drži stjenovita dna i odbija ju buka s plaža. Može stradati i domaćin dok priprema škarpinu za goste. a jesti škarpinu s gradela pravi je neponovljivi užitak. Najčešće od nje stradaju ribari ili ljudi koji čiste (filetiraju) ribe. pa je nerijetko potrebno dugo nakon bolnog iskustva ići na fizikalnu terapiju. pogotovo zato što negdje na osamljenoj plaži ili brodu čovjek naprosto ima izrazito mali izbor postupanja. Meni je to jedna od najboljih riba. Otok (edem) može se zadržati i nekoliko dana nakon uboda. ali to brzo prestane i javlja se otok. Ribari postupaju drugačije. Prvo mi nije bilo jasno od kud pauk u Delnicama. Bez obzira na postupke prve pomoći zagrijavanjem mjesta 123 . nogu u njoj. koji se prilikom skidanja pauka s udice ubo u prst. godine kad me nazvala liječnica iz Delnica tražeći od mene dodatno mišljenje o svom pacijentu. Nećete na nju tako lako naići dok se kupate. Jako je teško biti pametan u sličnim situacijama. Sjećam se iskustva iz 2006. Svakako prvo treba ukloniti iz rane otrovnu bodlju.Bol se može zadržati do 24 h nakon uboda i zna biti gotovo nepodnošljiva. itd. Ispostavilo se da pacijent već više od dva sata drži prst u vodi. Kod nas je uobičajeno prisloniti mjesto uboda na neki vreli dio brodskog motora tako da se izazove opekotine. a pacijenta su prijatelji hitno prevezli njegovoj dobroj doktorici u Delnice. Otrovne su leđne peraje. Nemojte računati na to da ćete vi naići na takvog pauka. prsne i one analne. Pogledajte malo upute na kraju ovog odlomka o tome kako se zaštititi od neugodnog susreta s ovom ribom. Rana na početku može krvariti. Međutim. Izvrsna je na lešo. ma što to značilo na nekoj plaži.

9. taj antiserum vjerojatno nije ni prikladan za primjenu kod uboda naše škarpine. Mobitel uvijek nosite sa sobom za slučaj da treba zvati pomoć. Čuo sam od nekih ljudi da se može staviti na gradele. 3. Naš golub ne prelazi dužinu od 30 cm iako se koji put ulove veći primjerci. 11. otrova ili sredstava ovisnosti izrazito je duga. Ne ronite uz samo dno. Zanimljivo je da mu se bodlja može regenerirati. To ne znači da se treba nemarno odnositi prema ovoj ribi. Otrovi su slični kao u ostalih naših riba otrovnica. Kad se osjeti ugrožen naprosto savije rep i ubode napadača. Biljke i njihovi otrovi/lijekovi Povijest korištenja biljaka kao lijekova. Onda su se vremena promijenila i sve do nedavno rijetko je kojem liječniku padalo napamet propisivati biljne lijekove kad je imao na 124 . Ne uznemirujte ribe i ne hvatajte ih golim rukama. 10. Postoje naravno brojni prastari recepti.uboda na ovaj ili onaj način. 4. 12. jer je on ostavi u tijelu žrtve. a ni na lešo nije loša. Može se staviti u brudet. Na leđnoj stani repa ima bodlju s venomom. Na kraju krajeva. PRAVILA PONAŠANJA NA MORU 1. Vjerojatno je već pračovjek znao razlikovati biljke prema dobru ili lošem koje može očekivati kad iz uzme. 7. Još uvijek su ga koristili njihovi travari ili «bosonogi liječnici». ali taj je daleko žešći nego od naše jadranske. Proučite upute o ponašanju u slučaju uboda na otrovnu bodlju riba. Uostalom. 8. a pametnije je da u njih ne ulazite (murina!). preporučuje se nakon iskustva sa škarpinom prebaciti ozlijeđenog u bolnicu radi simptomatskog liječenja. Ne plivajte i ne ronite sami na osamljenim i nepoznatim mjestima. Golub je riba otrovnica iz velikih dubina i neugodna iskustva s njim su kod nas izrazito rijetka. a ja sam se najviše iznenadio kad su nam u Kini pokazali recept na bazi biljki star preko 4. 2. Australci su razvili antiserum na otrov njihove škarpine. I na kraju malo uputa. sve do početka 20. Jedino mogu s njim imati problema ribari tijekom razvrstavanja. Kad ronite u špilje ili jame dajte priliku ribama da pobjegnu. ali su im učinci slabiji. 5.000 godina. koja nije po mojem ukusu. Razmislite više puta o načinu uništavanja termolabilnog otrova ribe otrovnice nakon što vas je ubola. Ne plivajte i ne ronite noću ako je ikako moguće. Gledajte uvijek u smjeru kojim se krećete. Kada pecate ili lovite ostima skinite ribu na suhom uz veliku pozornost. Ne dirajte ništa što ne poznajete dok ronite ili plivate. stoljeća biljni preparati su se koristili jednako uspješno kao lijekovi i otrovi. kako sam obećavao u cijelom tekstu. Po pješčanom plićaku hodajte u obući. 6. ali ja je nisam isprobao na taj način.

jer se naprosto nisam snalazio na ulici s potpuno proširenim zjenicama. Atropinska skupina U ovu skupinu se ubrajaju djelatne tvari poput atropina. Možete ga vidjeti posjetom botaničkom vrtu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. pogotovo ako nije bila noć. ali za ljepotu će čovjek pretrpjeti i puno više. Istina je da bi takva dama imala puno problema s orijentacijom u prostoru. Osobito su zanimljivi učinci atropina na središnji živčani sustav. itd. Osobno sam jednom neposlušno nakon pregleda očne pozadine. skopolamina i solanina te brojni njihovi derivati kao npr. kad se u oko kapa otopina atropina.raspolaganju brojne sintetski priređene i dobro nadzirane preparate. Prvi znakovi otrovanja atropinom su suhoća usta i ždrijela te promuklost. Međutim. Već to je dovoljan razlog da se više govori o štetnim učincima biljaka.). 125 . Zjenice bi im se raširile do kraja. Podjelu biljnih otrova je prilično teško obaviti zbog činjenice da biljke obično sadrže više aktivnih komponenti i vjerojatno nije isto uzeti čistu djelatnu tvar i biljni pripravak (npr. U ovom poglavlju ću slijediti uobičajenu podjelu iz toksikoloških udžbenika. Ne treba zaboraviti da djeca vole jesti različite bobice grmolikih biljaka. Služilo im je u kozmetičke svrhe radi proširenja zjenica. staništu. podneblju. a njegove tinkture su silno voljele Rimljanke. Atropin kao najpoznatiji nalazi se u korijenu velebilja (Atropa belladona). kao npr. Kod visokih doza nastupa delirij i jaki motorički nemir. U prosjeku već nekoliko bobica može izazvati smrt djeteta. zbog brojnih mogućih interakcija). krenuo pješice kući. a za odraslu zdravu osobu treba ih 15 do 20. biljni lijekovi se vraćaju na mala vrata osobito u mlađoj populaciji. Naprosto bi ukapale tinkturu u oči prije izlaska na gozbu ili prije susreta s muškarcem kojeg su osvajale. pa se onda dogodi da uzmu i ove otrovne. a zbog proširenja zjenica česti su poremećaji akomodacije. a dodatno zbog činjenice da još uvijek ima slučajnih ili čak namjernih otrovanja biljnim otrovima. Na kraju sam odustao od hodanja i sjeo u prvi kafić čekajući da konačno normalno progledam. a puls se ubrzava. što se smatralo silno zavodljivim. dobu godine. koji prelazi kod visokih doza u komu. bojni otrov BZ (benznuklidin). listovima i korijenu biljke. Nalazi se naravno u bobicama. Kod malo viših doza javlja se tipično crvenilo lica. Inače se velebilje koristilo sasvim sigurno znatno prije Krista. Zanimljivo je da postoje i antidoti na atropin. a sadržaj mu ovisi o brojnim činiteljima (npr.

Dobra vijest je to da solanin nije termostabilan i možete ga uništiti kuhanjem ili pečenjem. Posebno je zanimljiv solanin. pa je iz toga izbio skandal. Kod visokih doza simptomi počinju s glavoboljom i malaksalošću. a u pravilu se obavlja lavaža uz primjenu aktivnog ugljena. kojeg je netko od rodbine ubio upravo nikotinom u vinu da bi se konačno domogao nasljedstva. Mene je osobito razveselio jedan članak s kraja osamdesetih godina o utjecaju stresa na koncentracije solanina u kori gomolja. Ja u Hrvatskoj nikad nisam čuo za takvo otrovanje. ali neke slične morfiju. Bunika se u obližnjem parku nalazila kao ukrasno bilje. Zanimljivo je da su sjemenke bunike prije nekoliko godina otkrili neki zagrebački osnovnoškolci i žvakali ih radi postizanja posebnih učinaka. suhoća ždrijela). Možda niste znali da se nikotin koristio i kao pesticid u vrtlarstvu o čemu svjedoči čak i literatura. pa ljudi umiru zbog prestanka disanja. termički obrađene zelene rajčice ne predstavljaju problem. Na duhanu su države uvijek zarađivale i zarađuju jednako danas. Zelene rajčice i listovi te biljke također sadrže solanin i ne bih vam preporučio da ih jedete. Posebno kod solanina treba spomenuti hemolizu krvnih stanica. Ne izgledaju jako opasno. Kod solanina se naravno javljaju slični učinci kao kod ostalih rođaka (npr. konfuzija i koma uz edem mozga. jer bi mogli ostati bez dijela čopora. cvjetovima i zelenim plodovima. Čak možete slobodno jesti krumpir s korom nakon pečenja polovica u dobro zagrijanoj pećnici. Skopolamin ima neke znakove otrovanja slične atropinu (npr. Dokazan je u svim dijelovima rečenih biljaka. cigara. Ključni simptom sličan morfiju odnosi se na usporeno i površinsko disanje. ali izgleda da će se uvijek naći poklonici takvih sredstava. Istraživao se utjecaj promjena temperature skladištenja te izmjene svjetlosti i tmine na koncentracije solanina u kori krumpira. kojeg se može naći u krumpiru. Na slici lijevo je bunika. U jednoj knjizi Agathe Christi opisano je ubojstvo starog bogatog čovjeka. pa koncentracija solanina u njima raste. Mislim na krimiće. Nemojte pustiti svinje na polje s nedavno zasađenim krumpirom (tek što je isklijao). Jedino nemojte jesti sirovu koru krumpira. itd. a onda se javljaju grčevi. ali i trpe 126 . rajčici i drugim srodnim biljkama. Skopolamin zajedno s atropinom nalazi se u sjemenkama bunike (Hyosciamus niger) i korijenu mandragore (Mandragora officinarum). Našlo se da gomolji jako loše reagiraju kad ih se drži na svijetlu ili kad se događaju nagle temperaturne promjene njihova okoliša. To je biljka koju se u našim krajevima uzgaja na veliko. Nije se to dogodilo kod nas nego u jednoj od susjednih država poznatoj po uzgoju svinja. ali to se događa kod niskih doza. Pušite li? Naravno da ne pušite i skoro da ne bi trebalo pisati o nikotinu. Međutim. ali mogu donijeti teške probleme pa i smrt. U slučaju otrovanja velebiljem najbolje je što prije zatražiti liječničku pomoć. ali sam čitao o otrovanju životinja. pa slobodno jedite pekmez napravljen od zelenih rajčica.pilokarpin i prostigmin. Uostalom. ali svi kažu da je duhan iz južnih krajeva bolji. a posebno u listovima. Niste znali da je taj pekmez u nekim krajevima bio cijenjen? Osobno mogu reći da ima poseban okus i nemam ništa protiv njega. Oni drugi učinci morfija zanimljivi ovisnicima vrlo su slabo izraženi. Kod krumpira su opasne klice i kora gomolja. nema puno izvještaja o otrovanju ljudi solaninom. a desno mandragora. Tek kasnije se pojavila lula za pušenje. Međutim. posebno u sjevernim krajevima naše domovine. a nitko ne zna kako su djeca došla na to da koriste sjemenke za uživanje. suho ždrijelo i grebanje u grlu). Čuli ste za škiju iz Hercegovine? Duhan su uvijek nadzirale države nastojeći spriječiti šverc. cigarilosa. a onda svi ostali proizvodi poput cigareta. duhan se tradicionalno nije pušio nego žvakao ili se ušmrkivala njegova prašina.

trzanje mišića cijelog tijela. Kod otrovanja se prvo javlja snažna abdominalna bol uz krvave proljeve. Nikotin sa citizinom ima sinergističko djelovanje u pojavi onih ružnih simptoma otrovanja. puls se usporava. ali danas se najviše koristi u terapiji odvikavanja od pušenja. a u Indiji se javlja o otrovanjima takvim pripravcima. Inače otrovanja mogu nastupiti zbog uzimanja sjemena biljke (Colhicum autumnale). koji je došao očajan liječniku zbog sličnih simptoma. posebno u djece. Zato je najpametnije da se čuvate mrazovca bez obzira što su mu cvjetovi stvarno lijepi. Smrt obično nastupa zbog zastoja disanja. hematološke poremećaje. koji se u nekim zemljama poput Indije koristi kao lijek za ublažavanje bolova kod gihta. Prvo se javlja snažna mučnina.štete zbog liječenja oboljelih pušača. a bome se može javiti i krvavi proljev. tremor u rukama i opća slabost. Kad mu je rođak priznao tri kutije do kasnog poslijepodneva liječnik je skočio i izbacio ga iz ambulante uz galamu. U tim istraživanjima nedvojbeno je dokazana njegova teratogenost i citotoksičnost. Mrazovac Sadrži alkaloid kolhicin. pa liječnici ne preporučuju korištenje tradicionalnih indijskih pripravaka za tretiranje bolesti poput gihta. Smrt nastupa 2-3 dana nakon otrovanja visokim dozama. Sjećam se jednom mog rođaka. Zadnjih desetljeća je korišten u znanosti zbog svog specifičnog vezanja na tubulin. a nema nikakvih antidota ili učinkovitih tehnika uklanjanja iz organizma. mučnina i vrtoglavica. 127 . Ta činjenica što su ga mnogi koristili dovela je do vrlo opsežnih ispitivanja njegovih različitih opasnih svojstava. grebanje u ustima i grlu. Kod viših koncentracija mogu se javiti grčevi i delirično ponašanje. cijanozu i kolaps. To svojstvo se koristi u nekim analitičkim metodama mjerenja tubulina. Sličan mu je po strukturi i djelovanju citizin iz biljke zanovjeta (Laburnum anagyroides). Zbog visoke citotoksičnosti neko vrijeme je istraživana mogućnost korištenja čistog kolhicina u tretiranju nekih tumora. Može se nabaviti i kod nas u obliku različitih krema. Možete i umrijeti zbog akutnog otrovanja nikotinom. ali među stotinjak opisanih samo su bila dva smrtna slučaja. zatajenje bubrega. a mogući su povraćanje. a visoke doze mogu izazvati paralizu. salivacija. Nakon toga je moj rođak prestao pušiti. koji se na početku zvao «colchicine binding protein». Ako popijete tabletu sa citizinom i onda zapalite cigaretu jao si ga vama. kako se to vidi na slici pokraj teksta! Opisana su rijetka otrovanja ovom biljkom. javlja se hladni znoj. Ti simptomi su znak da morate značajno smanjiti broj popušenih cigareta. a opasno je kad se jave nuspojave vezane uz disanje. itd. Lijepa biljka. Eto kako jedna otrovna tvar može biti dobro došla u znanosti za druge svrhe. Kod lakih otrovanja kad popušite tijekom dana dvije do tri kutije cigareta javljaju se glavobolja. ali to nije povezano s pušenjem nego uzimanjem čistog nikotina. ali se odustalo zbog njegove visoke otrovnosti i spore eliminacije iz organizma. Kod viših doza nikotina nastupa kolaps. Moram priznati da nisam nikad u Hrvatskoj čuo za otrovanje citizinom ili pak tešku interakciju između nikotina i citizina. Liječnik je pogledom na njegov žuti kažiprst odmah posumnjao u okorjelog pušača i pitao ga koliko je cigareta popušio tog dana.

Ignacija. a prije ga se moglo naći u različitim lijekovima ili tzv. Brzo nakon toga se pojavljuju tetanički grčevi. javljaju se problemi s vidom s tipičnim osjećajem da je sve žuto-zeleno. Preparati na bazi akonitina koriste se u indijskoj tradicionalnoj medicini kao antireumatici i antiinflamatorna sredstva u obliku krema. mučnina i povraćanje. Najstarija izvješća govore o tome da se koristio za namakanje strjelica u njegove tinkture. Već nekoliko bobica može izazvati smrt. 128 . pa bi se mogao svrstati u bojne otrove za posebne svrhe. jer ima nizak LD50. Mora se priznati da dobro izgleda na slici pokraj ovog teksta. Umire se zbog prestanka disanja i paralize mišića. itd. Nema nikakvih antidota niti ima podataka o tehnikama eliminacije iz organizma. koji je mogao već nekoliko minuta nakon visoke doze izazvati smrt. Prvi znakovi otrovanja su osjećaj drhtanja mišića i kože. Nema učinkovite tehnika uklanjanja tog otrova iz organizma niti postoje protuotrovi. davno povučeni Vital namijenjen starijim osobama). snažan porast krvnog tlaka i smrt. parestezija usana i jezika. a glavni otrovni sastojak naravno akonitin. Danas ga se može naći samo slučajno u laboratorijskim zbirkama kemikalija ili prastarim kućnim ljekarnama. usporenja disanja i razvijanja snažnog osjećaja straha. Krasni cvjetovi! Opisani su slučajevi djece koja su jela cvjetove ili sjemenje. Problem s tim tvarima je uglavnom vezan uz strmu krivulju doza/učinak. U posljednje vrijeme prodire i na europsko tržište.Jedić Latinsko ime mu je Aconitum napellus. pa je pacijent prepušten samom sebi što se tiče mogućnosti preživljavanja. Nalazi se u kod nas neuobičajenoj biljci Strychnos nux vomica s prekrasnim bobicama. koje su neki zvali bobice sv. digoksin. digitoksin. pomoćnim ljekovitim sredstvima (npr. itd). Otrovati se može najčešće bobicama. pa se ne mogu isključiti otrovanja. cijanoza. Doza od 10-20 mg može izazvati brzu pojavu tremora. Glikozidi digitalisa Srčani glikozidi su velika skupina tvari od kojih se neki koriste vrlo uspješno kao lijekovi kod srčanih bolesti (npr. prestanak disanja. pa se za čas dođe iz područja nedjelotvornosti u područje intoksikacija. Strihnin Radi se o starom moćnom otrovu. Akonitin je zapravo neurotoksin i zbog toga ga se treba čuvati. Evo nekoliko slika različitih biljaka s glikozidima digitalisa. Širi se osjećaj hladnoće u tijelu jer stvarno dolazi do pada tjelesne temperature.

Bila je to metoda prilično nespecifična i moglo se detektirati s njom bilo koji glikozid digitalisa. a u krvi vrlo niske ili jedva mjerljive. itd. a digitalis glikozide sadrži lišće. jer je otac obitelji želio malo pogledati grad mladosti svoga djeda. pa je svom unuku sa sjetom pričao o lijepom malom austrougarskom gradu. Inače se znaju javiti halucinacije i delirična stanja. itd. koji mogu dovesti do zastoja srca. Mađar je ipak ponešto znao o opasnostima đurđica i istog časa odvezao je dijete u dječju bolnicu u Klaićevoj. kukurijek (Helleborus officinalis) helebrin. Obitelj se zaustavila u kampu Mladost pokraj Save.Digitalis purpurea Convalaria majalis Gratiola officinalis. Mlada mađarska obitelj je vračajući se s mora odlučila provesti koji dan u Zagrebu. 129 . Djed je u onim austrougarskim vremenima bio časnik na službi nekoliko godina u Zagrebu. gdje su tada imali mali odjel za intoksikacije. milica (Gratiola officinalis) gratitoksin. Meni su u sjećanju ostali neki slučajevi otrovanja biljkama koje sadrže ove glikozide. ali izgleda da nisu imali vremena za bezbrižno razgledavanje grada. Svi su nakon mojih nalaza bili oduševljeni kao i ja osobno. Njihov jedinac star nekih 4-5 godina dohvatio se bobica đurđica i uživao u njima kad ga je pronašao otac. Jedino mi je žao što nisam pitao je li mađarska obitelj obavila svoj zadatak hodanja Zagrebom ili su nakon lošeg iskustva brzo otišli kući. Nije se moglo dopustiti da jedan mađarski turist tražeći korjene svog djeda po Zagrebu strada pri tome. Kod otrovanja prvo se pojavljuju kardiovaskularni učinci. đurđica (Convalaria majalis) konvalarin. Oni su odmah obavili ispiranje želuca dječaku nalazeći priličnu količinu tek malo načetih bobica otrovne biljke. Nazvali su s odjela naravno i mene s molbom da pomognem kako znam i mogu. cvijetovi. milica Crveni naprstak (Digitalis purpurea). Imali smo jedno takvo otrovanje s digoksinom gdje pacijentica nije imala nekih značajnijih nuspojava lijeka osim tog zelenog vidnog polja. oleander (nerium oleander) olidandrin. Sve divni i krasni cvjetovi. Zanimljiva pojava kod nekih otrovanih je zeleno vidno polje. Ja sam pak dobio kako lavažat tako i krv dječaka na analizu digitalisa. sadrži digoksin. Naravno da su u lavažatu nađene visoke koncentracije digitalisa. Prvo otrovanje se dogodilo krajem sedamdesetih godina i bilo je zanimljivo zbog okolnosti. bobice.

130 . Nezgodno kod konina je to što mu djelovanje može biti odgođeno tako da se štetni učinci znaju pojaviti 312 h nakon ingestije otrovnog dijela biljke. Obavljene su čak dvije hemoperfuzije. Nakon prve hemoperfuzije pale su koncentracije oleandrina u krvi. Pozvali su me hitno zbog otrovanja šesnaestogodišnje djevojke oleandrom i trebalo je mjeriti koncentracije u njezinoj krvi. Usput se javljaju i nespecifični simptomi poput snažnih bolova u trbuhu. ali je za njega poznato da se raspodjeljuje u tkiva. Posebno su joj opasne sjemenke. Tada sam naučio kako se žene ne ubijaju samo zbog nesretne ljubavi ili sličnih gluposti. korijena. pa ga je zagrijala i opet odustala. Naime. Osim u sjemenkama može ga se naći u drugim dijelovima biljke. Glavni i odgovorni alkaloid iz kukute je konin. oleandrin je poznat kao sredstvo za izazivanje pobačaja i nije se dogodilo prvi put da ga netko koristi u našim krajevima. a djevojka je bila u komatoznom stanju s teškim kardiotoksičnim učincima oleandrina. poput npr.Imali smo i barem dva otrovanja oleandrinom iz lišća oleandra od kojih je jedno bilo izrazito zanimljivo. Ona je pokušala samoubojstvo zbog izrazito nesređenih odnosa u obitelji. On izaziva teške kontrakcije maternice i na taj način se obavljao pobačaj. Znakovi otrovanja su opisani još u vrijeme kad su otrovali Sokrata. Prvi čas smo sumnjali da se možda radi o neželjenoj trudnoći i da je zato djevojka popila čaj od 3 lista oleandra. Stari otrov iz kukute Kukuta (Conium maculatum) je dugo poznata biljka. jer djevojka nije bila trudna. Djevojka je bila u vrlo teškom stanju i jedino rješenje bilo je obaviti hemoperfuziju. pa se brzo nakon završenog postupka i privremenog oporavka on počeo preraspodjeljivati uz porast koncentracija u krvi. a poznata je po tome što je njome otrovan Sokrat. Koncentracije oleandrina u krvi bile su vrlo visoke. Tek drugom hemoperfuzijom uspjelo se spustiti koncentracije oleandrina na prihvatljivu razinu i mlada djevojka je preživjela to izrazito teško otrovanje. a moderna medicina poznaje tek simptomatsko liječenje bolesti. ali se onda predomislila i privremeno odustala od samoubojstva. povraćanja i proljeva. a onda se širi kroz tijelo prema glavi. Kasnije smo od nje saznali da je ona koji dan ranije skuhala čaj od tri lista. a da su obiteljski razlozi najčešći uzrok pokušaja samoubojstva. Tako je ona nekoliko puta podgrijavala čaj i na taj način stalno poboljšavala ekstrakciju oelandrina iz lišća te se njegova koncentracija iz dana u dan povećavala u čaju. Pogriješili smo što se tiče razloga ispijanja čaja od oleandra. Onda je drugi dan ponovo odlučila popiti čaj. Prvo se javlja paraliza nogu. Umire se zbog prestanka disanja.

Cikutoksin i rodbina Sam cikutoksin nalazi se u biljci trubeljika (Cicuta virosa) i to posebno u gomolju. a na desno je tisa. a kod djece su opisana otrovanja zbog žvakanja iglica. vrtoglavice. pa i ne dolazi do njihove značajne apsorpcije u krvotok. koje uglavnom u svojim plodovima sadrže amigdaline. Na lijevoj slici je šimšir. Cijanogeni biljni plodovi Odmah treba naglasiti kako se cijanogenih tvari iz različitih biljaka ne treba uopće plašiti iako je činjenica da se njihovi alkaloidi pod nazivom amigdalini metaboliziraju u cijanide. Nema opisa o tome da su smrtonosni. a osobito puno amigdalina ima u gorkim bademima i u košticama kajsija. Rođaci su mu buksin iz šimšira (Buxus sempervirens) i taksin iz tise (Taxus baccata). Ipak valja reći da se kod svih javljaju simptomi gastroenteritisa uz grčenja. itd. Danas je poznato više od 150 biljaka. Kod šimšira su pak najopasnije bobice dok kod trubetljike (cikutoksin) najviše otrova sadrži gomolj. 131 . To su praktički sve koštice naših voćaka. tahikardije. U narodu se od iglica tise kuhao čaj kao dobar abortiv. a sreća je da se raspadaju u gornjem dijelu probavnog sustava.

On je osjetio ružni ubod i tog se sjetio kad su ga dva dana kasnije prebacili u bolnicu zbog zakazivanja jetara i bubrega te teških neurotoksičnih učinaka. Nakon njegove smrti obavljena je razudba i navodno je nađen mali projektil u njegovu bedru. ali stručna javnost do takvih podataka ne može doći. a organizam je uvijek u stanju te male količine cijanida naprosto biotransformirati u izocijanate. jer u normalnim stanjima metabolizam ide relativno sporo. Dvojica braće su ostala sama kod kuće u zabačenom selu nekog kolovoza dok su roditelji obavljali poslove na polju. nije isključeno da su djeca imala tipične simptome koji se javljaju kod gutanja ricinusova ulja. Možda se čak nije ni radilo o otrovanju amigdalinom. koja su jela bobice ricinusa. a dok su roditelji stigli kući i dok se pojavila i malo obrazovanija sestra dječak je umro. Uostalom. ali je naravno kao protein netopljiv u ricinusovom ulju i ne onečišćava ga. Iz mojeg sjećanja ipak izdvajam jedan slučaj iz Makedonije polovicom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Tek nakon upada Amerikanaca u Afganistan pojavile su se vijesti o velikim količinama ricina nađenog u planinskim skloništima talibana. Onda su se pojavili znakovi otrovanja.Naravno da nitko zbog amigdalina nije prestao jesti gorke bademe ili kolače u koje ih se obilno stavlja. jer gotovo nikakve analize nisu bile učinjene niti je bilo moguće napraviti ih. a čak je tih godina u Londonu zaplijenjena u stanu sumnjivca određena količina te tvari. pogotovo od nekog tko se bavio i vojnom toksikologijom odnosno sprječavanjem diverzija ili sličnih događaja. Nikad zapravo nisu otkriveni točni i pravi razlozi tog tragičnog događaja. a tamo bi se vjerojatno onda lako apsorbirao i izazvao teška otrovanja. U kasnijim godinama pričalo se o primjeni ricina i na drugim mjestima u atentatorske svrhe. ali i to je dvojbeno budući se ricin čvrsto veže za limfocite i možda još neke Ricinus communis 132 . Smatralo se da bi sitni aerosol mogao donijeti ricin u alveole. Obzirom na njegovu proteinsku strukturu misli se da bi za liječenje došli u ozbir ili potpuna višestruka izmjena krvi ili pak plazmafereza (uklanjanje ukupne plazme). ali nikada se ništa strašno nije dogodilo zbog toga što se on izrazito slabo apsorbira iz probavnog sustava. Možda i ima rezultata tajnih ispitivanja primjene ricina u obliku aerosola. jer smo o njemu puno raspravljali među toksikolozima. Stariji brat je malom dvogodišnjaku marljivo razbijao koštice od kajsija i hranio ga tom delikatesom. Raspravljalo se o mogućnostima primjene ricina u obliku kapljičnog aerosola (dakle otopljenog u vodi ili sličnoj tekućini). Neko vrijeme sedamdesetih godina smatralo se ricin i njemu slični proteinski otrov abrin idealnim atentatorskim sredstvima. ali nikad te priče nisu potvrđene. Ricin se nalazi u bobicama biljke ricinus (Ricinus communis). Ima izvješća o slabim otrovanjima djece. pogotovo zato što pacijent dolazi kad je već sve gotovo i kad se teška oštećenja ne mogu popraviti. To je ona priča o bugarskom disidentu i kišobranu puški iz koje je u političkog protivnika socijalistička vlast na jednom londonskom stajalištu autobusa pogodila sičušnim projektilom napunjenim ricinom. ali drugog tumačenja nagle smrti nije bilo. Atentatorski otrovi Znam da moram pisati o ricinu naprosto zato što se to od toksikologa očekuje. Kod otrovanja ricinom liječnik praktički nema što napraviti. a navodno je dokazan i ricin.

Može biti opasan za djecu i doza od 1 g može čak izazvati smrt. Ona je bila jako popularna negdje na prijelazu iz 19. Proširio se Europom. Upravo takvo vidno polje daje absint kod blagih otrovanja. Jedan od poznatih destilata biljke Cinnamonum camphora je kamfor rado korišten kao miris. koje se danas prodaju po basnoslovnim svotama novca. Eterična ulja i drugi otrovi Tu se ubrajaju ekstrakti različitih biljaka. ali zbog drugih učinaka su ga ranih godina dvadesetog stoljeća zabranili za stavljanje u promet. Santonin je sličan. santonin u biljci Flores cinae itd. a s druge strane izgleda da je absint puno koštao umjetnika. Nakon gutanja javljaju se nemir. vrtoglavice i mučnine. u 20. ali nema podataka o smrtnim završecima. Treba spomenuti još jednu zanimljivu biljku. čije je jedino zajedničko svojstvo da ne predstavljaju značajniju opasnost za ljudsko zdravlje. itd). Tako se henopodium nalazi u lobodi (Olleum chenopodii). Radi se o biljci pod nazivom artemisia absinthium (pelin.druge stanice u krvi. U početku otrovani vidi sve ljubičasto da bi se onda promijenilo u žuto. ali ima dodatnih zanimljivih učinaka što se tiče vidnog polja. nesanica. a kod odraslih do deset puta veća doza. Antihelminici Radi se o velikoj skupini biljaka sa slabim otrovima sličnog djelovanja ili s nespecifičnim simptomima. Sječa uha se dogodila u toj fazi neumjerenog pijenja absinta. Samo u rijetkim slučajevima kod visokih doza pojavljuju se grčevi. Ne znam je li euforične učinke davao alkohol ili različiti alkaloidi iz biljke. Henopodium izaziva tipične simptome poput glavobolje. nastale su veličanstvene slike tog majstora. Osobito je u absintu volio uživati van Gogh u vrijeme svoje zeleno-žute faze. kad se govori o promjeni vidnog polja iako se ne može razvrstati strogo uz antihelminike. tremor i halucinacije. Kod visokih doza može doći do grčenja i čak smrti zbog prestanka disanja. Ponavljam da je pouzdanih podataka o primjeni ricina ili abrina jako malo te da je prosječnom toksikologu nemoguće procijeniti kakva nam opasnost od njega prijeti u nemirnim vremenima svjetskog terorizma. Biljka se inače vidi s lijeve strane uz ovaj tekst. ali se otrovanja javljaju. Obzirom da se koriste i kao lijekovi i kao dodatak kozmetičkim preparatima do njih nije teško doći. a osobito u umjetničkim krugovima. stoljeće budući se stavljala u liker pod nazivom absint. pelinkovci. S jedne strane. a prema literaturi 133 .

Tipične četinjače prikazane su na lijevoj slici. Učinci su mu inače slični kao kod pinena. šafran (Crocus sativus) sadrži alkaloid safran. Sjećam se tek jednog otrovanja uljem kamfora. Na drugoj slici gore prikazana je borovnica (Juniperus). a apsorpcija u organizam je izrazito mala. koje mogu sadržavati opasne kemikalije u niskim dozama. a uz to se javlja otežano disanje. a u starim vremenima se koristio kao slabi abortiv. a neko vrijeme ga nisam mogao podnositi. Po mirisu je poznat i mentol. a u peršinu se nalazi alkaloid miristizin poznat po svom fototoksičnom djelovanju. Savjetovali smo mu da povrati ono što je popio te da se javi svom liječniku radi konzultacija. To se dogodilo kad se poslije velike mature moje gimnazijsko društvo uključujući mene napilo likera kućne proizvodnje na bazi ekstrakta mentola. Tako npr. Uostalom. U prirodi je puno biljaka. ali nije bilo nikakvih probavnih poteškoća. naravno bez ikakve etikete na boci. i ta mala apsorbirana količina može izazvati oštećenja bubrega. Osobno ne volim miris mentola. Kasnije je nazvao i liječnik sumnjajući u to da nas je sve pacijent prevario zbog tko zna kojih razloga. koja sadrži alkaloid sabinol. Došla mi je panična dojava iz Velike Gorice o djeci 134 . Opasan može biti jedino kad se uzima u koncentriranom obliku. Njegov ekstrak se također u prošlosti koristio kao abortiv. Osobno imam vrlo zanimljivo iskustvo s peršinom iz kolovoza 1991. Međutim. Učinci se žestoko javljaju u probavnom sustavu uz grčeve i povraćanje. Inače je otrovnost pinena vrlo niska i za odraslog čovjeka je proračunata smrtonosna doza od oko 100 g. a od uživanja same biljke neće biti baš nikakve štete. Tvrdio je kako je mislio da se radi o nekom alkoholnom piću. pa je zato pio. kad je neki čovjek povukao dobar gutljaj iz boce s uljem. Tako smo zapravo zaboravili ovaj slučaj i nikad nisam dobio povratnu informaciju kako se „otrovani“ oporavio. koji se izolira iz biljke menta i koristi onda za poboljšanje mirisa različitih proizvoda. od lišća mente se prave čajevi.može nastupiti smrt. godine kad sam zapovijedao Toksikološkom službom. dakle kao ulje. Ono što sam doživio poslije tog bolnog iskustva pobudilo je kod mene strašnu odbojnost prema mentolu i meni je godinama postajalo mučno kad bi tek iz daleka osjetio njegov miris. Inače se uglavnom ne bere po poljima nego se uzgaja kao industrijska biljka i sije na velikim površinama. Terpentinsko ulje pod nazivom pinen ekstrahira se iz četinjača i ima vrlo usku uporabnu vrijednost. Usta su mu mirisala na kamfor. od cigareta i alkoholnih pića do žvakaćih guma.

Uvijek se mogu javiti nekakvi neugodni učinci. stoljeću. Predstojnica je zatražila da joj dovedu djecu na pregled kako bi im mogla propisati učinkovitu terapiju. vratu i rukama imali veće ili manje plikove (mjehure) i bojali su se plikavaca. Onda su se pojavili ti plikovi. Pojačava se snažno salivacija i javljaju se poteškoće s gutanjem. Rođaci po djelovanju naprijed opisanoj biljci su filodendron i rododedron. Naravno da ljudi danas drže u kući i začinsko bilje poput npr. ali ovdje će biti riječi samo o ukrasnom. Poslao sam ekipu na teren i oni su se vratili sa sumnjom da bi moglo biti nešto u vezi s biljkama na tom polju. a dobivao sam od nekih kolega sugestije da bi se moglo raditi o trihotecenima. npr. Problem je sok ove biljke. 135 . Osobito su osjetljiva djeca. Oni jesu povremeno radoznalo obilazili ograđeni vojni objekt ali nisu ništa dirali niti su imali kontakte s vojnom posadom. Također je sluznica oka jako osjetljiva na sok ove biljke. pogotovo zato što se nisu razvijali nikakvi pravi znakovi otrovanja plikavcima. Ne trebate se bojati kad vam serviraju ribu s gradela posutu sitno isjeckanim peršinom i češnjakom. Nema hrvatskih podataka. otkidanje listova ili podrezivanje biljke kad previše naraste. Naime. pa je nekoliko dana nakon toga prestalo uzbuđenje zbog stradale djece. Otrovanja s ovom biljkom zabilježena su još u 17. Nisam to našao za ovu biljku nego za filodendron. Diffenbachia je kod nas uobičajena ukrasna biljka. koji djeluje nadražujuće na sve sluznice čovjeka i životinje. Naravno da se ovakva interakcija može dogoditi samo kod profesionalnog rada s peršinom i da inače peršin služi kao izrazito važan začin pri kuhanju u svakom domaćinstvu. Cijeli dan su za džeparac trgali peršin. Tijekom trganja peršina prskaju male kapljice soka po koži ruku. koji su po licu. koja podrijetlo vuče iz Brazila. a kod nas se dobro održava u stanovima sa stalnim i dobrim grijanjem. ali opisani su slučajevi žvakanja listova ove biljke uz prilično snažne učinke na usnu šupljinu. a bilo je vruće i sunčano. Obratio sam se predstojnici dermatologije na Šalati tražeći razgovor. Javlja se snažna bol i pacijenti čvrsto stišću kapke tako da ih se mora otvarati na silu radi dijagnostike i liječenja. Tada su već svi vojni objekti bili barem pod nadzorom ako ne i opkoljeni i djeci baš nije bilo svejedno gledati nagazne mine postavljene oko cijelog vojnog objekta. a mogu se zadržati nekoliko dana. a snažne sunčeve zrake su pojačale učinak miristina tzv.otrovanoj plikavcima. Hrvatski dermatolozi su već davno imali takvih iskustava. budući je peršin bio jako zarastao u korov. Ukrasne biljke Zapravo treba naglasiti kako kućne biljke nisu jako opasne. da se poslije pranja listova mora oprati ruke. a ona me dočekala s nekoliko kopija svojih radova o učincima miristina na kožu uz prisustvo UV zračenja. Zaista su to bila krasna dječica u dobi od 14 godina. ali u Njemačkoj se godišnje za pomoć obraća oko 200 ljudi zbog problema s diffenbachiom. Moji suradnici i ja sumnjali smo da bi moralo biti nešto drugo uzrok bulama. Opisuju ih kao goruću bol. potencijskom interakcijom i javile su se bule na koži. ali se ne preporučuje niti jednu od njih jesti uključujući njihove cvijetove ili sjemenke. a onda su ih djeca prenosila na vrat i lice brišući znoj. Novinari su se dohvatili teme optužujući JNA da je primijenila plikavce na djeci. Ne bi vjerovali. majčine dušice. jer se sok na njima može zadržati i onda ga se lako prenese na oči ili usnice. jezik i grlo. Obvezno se preporučuje prati ruke nakon bilo kakvih intervencija na biljci. a strašno ih je sve svrbjelo na mjestu pojave plikova. Tako se sok peršina razmazao po velikoj površini kože. oni su na nekom polju smještenom tik uz ogradu vojnog radara trgali peršin. kako će biti pokazano u tekstu koji slijedi. a uz dojavu su donijeli video disketu sa snimkama djece.

Opisan je slučaj četvromjesečnog djeteta. 136 . ali s filodendronom na slici gore lijevo postoje teža iskustva. Ciklama (Cyclamen persicum) sadrža otrov ciklamin. Uz više doze mogu se pojaviti mišićne konvulzije i čak paraliza u djece već nakon malih količina prožvakane i progutane stapke. Onda su na patologiji pronašli u probavnom sustavu komadić lista filodendrona i zaključak je bio kako je puzajuće dijete odgrizlo komad lista ili više njih te ih progutalo. Kao što je već naprijed rečeno opisan je slučaj mlade djevojke. Što se tiče rododendrona njegovi su učinci na zdravlje ljudi slabiji nego kod prva dva opisana. Prikazana je na slici lijevo dolje.Opasne tvari su slične kao kod diffenbachie. Otkriveno je da je jednom tjedno prala listove filodendrona i postala alergična na sokove. pa je dermatitis bio posljedica tog događaja. koje je umrlo s teškim grčevima i s dijagnozom encefalitisa bez jasnih uzroka. ali također ima sličnu vrstu djelovanja. koji se pretežno nalazi u cvijetovima biljke i mora se priznati da su otrovanja izrazito rijetka. čak smrtonosna. Prvenstveno se javljaju gastrointestinalni poremećaji uz bolove i snažne proljeve. koja se javila liječniku zbog teških dermatitisa na rukama.

a karakterizirani su dermatitisom na jagodicama prstiju i dlanovima.Druga česta europska ukrasna biljka su tulipani inače podrijetlom iz Irana i Turske. (Vidi sliku dolje lijevo. posebno na sluznice. O većini naših ukrasnih biljaka zapravo malo znademo i mene su iznenadili podaci o biljkama roda Euphoriaceae među koje se uvrštava i kod nas u zadnje vrijeme tako popularna božićna zvijezda prikazana na slici dolje desno. koje sadrže alkaloide tulipalin A i tulipozid A. a opisana je pojava hemolizirane krvi u mokraći otrovanih osoba. Ove biljke sadrže različite toksične diterpene uglavnom sa snažnim nadražujućim djelovanjem. Međutim.) Čak je opisano da su njegove sušene plodove ljudi u nekim siromašnijim krajevima koristili kao nadomjestak kave. a u nekim slučajevima se radi o pojavi mjehura na mjestu kontakta. Zanimljivo je da postoji i sindrom „tulipanski prsti“. Dodir sluznica sa sokom izaziva dermatitis. Problem predstavljaju njegove lukovice. a prikazani su na slici gore desno. Osobito je neugodno nakon gutanja prožvakanih dijelova biljke uz napomenu da im je okus odvratan i da nitko normalan neće to jesti. a nisam saznao niti za jedan slučaj da bi netko pojeo lukovicu. Javljaju se naravno mučnina i povraćanje uz snažne kolike. 137 . Asparagus (Asparagus officinalis) sa svojim toksinom sarsasapogeninom ne predstavlja neku značajniju opasnost za ljude. Najvažnije djelovanje su im dermatitisi kao profesionalno oboljenje vrtlara. Gutanje crvenih bobica može izazvati blage gastroinetstinalne poremećaje i terapija je tek simptomatska. dodir s asparagusom može izazvati alergijske reakcije i kasnije razvijanje dermatitisa.

Jednom sam koju godinu ranije u kolovozu mjesecu sa sestričnom naišao u slavonskoj šumi na polja brestovača i nabrao ih u golemim količinama. Osobno sam samo dva puta odlučio da više nikad neću brati gljive radi vlastitog korištenja. Zelene kukinje baš nisu jako jestive zbog trpkog okusa. Nekoliko mladih obitelji s dječicom uputilo se do jedne zagrebačke šoderice na roštiljanje i bilo im je jedino paziti da djeca u vodi ne prave gluposti. pa sam vidio da ne razlikuju npr. Ništa se u ovom slučaju strašnoga nije dogodilo osim što su djeca patila za vrijeme ispiranja želuca. a djeca su ih bezbrižno jela. Onda je bolje da ne diraju ništa u prirodi makar to završilo benigno. pa ih je pošla tražiti. Zbog toga treba gradskim ljudima glasno reći da ne beru nikakve plodove u prirodi osim ako netko iskusan sa sela ne garantira da je takav plod jestiv. Za ilustraciju na kraju ovog poglavlja dajem opis slučaja iz početka osamdesetih godina prošlog stoljeća. ali su sezonski plodovi šuma i polja. koja nije svojstvena djeci u dobi između 3 i 7 godina. šljivu od jabuke. ali kad potpuno sazriju onda su jako dobre i znam da su neki znali od njih raditi pekmez. O gljivama sam naravno kao seosko dijete ponešto znao i brao sam ih u pratnji starijih osoba.Sve naprijed rečeno nalaže nam oprez s biljkama u tom smislu da ih ne žvaćemo ili postupamo bezbrižno s njihovim sokovima. Na sreću. 138 . Ugledala je djecu pokraj nekog grma s kojeg su visjele bobice tamne boje. Dolaskom u bolnicu roditelji su zahtijevali hitno ispiranje želudaca svoje otrovane dječice. Činjenica je da današnja gradska populacija skoro ništa ne zna o biljkama iz prirode. jedan od očeva sjetio se otrgnuti granu te biljke i ponio ju je sa sobom. Onda se neka od majki zabrinula zbog prevelike tišine. Prvi put se to dogodilo na kraju pedesetih godina prošlog stoljeća kad sam imao nekih 14 godina i mislio da sam silno pametan i obrazovan. On je odmah zatražio prekid te ludosti. Gljive Gljive su zaista svud prisutne. Izrazito mali broj ljudi poznaje ove potencijalne gastronomske delicije. jer djeca su jela obične kukinje (Alchemila vulgaris). a većina građana poput mene ne zna skoro ništa o njima. Svi su zaboravili na roštilj i samo su se žurili odvesti djecu što prije u dječju bolnicu. Vriskom je dozvala ostale roditelje tražeći da se nešto učini s možda otrovanom djecom. Te ljetne nedjelje pozvan sam zbog otrovanja većeg broja djece bobicama neke biljke. a iskusan liječnik je stigao kad su već polovica od njih prošli torturu.

Zbog toga će u daljnjem tekstu biti govora samo o njima. koju je zaključio stari gljivar otac da on neće taknuti te gljive. Bili smo sigurni da su to lisičarke. Još sam neko vrijeme znao kupiti vrganje od poznatih. Jedne godine smo ih imali premalo. ali imao sam iskustvo otrovanja obitelji. Uz gljive smo pristali majka. Navodno su to bile sasvim male gljive i navodno se zaista mlade pupavke mogu zamijeniti za mlade sunčanice. Ljudi ih često zamjenjuju za pečurke. Jedva sat nakon večere jurnuli smo svi u jedini WC zbog snažnih proljeva i povraćanja. Moja obitelj je bila relativno bogata držeći čopor od preko sto svinja pa smo onda unajmljivali svinjara. ali sam i s time prestao kad me u okviru pokušaja suradnje krajem osamdesetih prošlog stoljeća pozvao na gljivarsku izložbu naš poznati znanstvenik i prvi hrvatski stručnjak za gljive prof. Samo sam jednom negdje polovicom sedamedesetih brao sunačnice na Sljemenu i sve je prošlo jako dobro. kako po bojama tako i po onom posebnom mirisu tih gljiva. a ključno je bilo to da je nakon sušnog razdoblja koji dan ranije pala tanka kišica. a druge bi sve ostalo neiskorišteno i propalo.To mi je davalo priličnu sigurnost budući sam ranije brao vrganje i lisičarke. Tada sam se uvjerio da otrovne gljive znaju izgledati za mene potpuno jednako kao one jestive i od tad kupujem samo uzgajane gljive. koje stari kožari koriste za bojanje kože. ali smo zaključili da su naprosto malo bolje narasle nego inače. a da mi radimo s njima što god nas je volja. svinjar i ja. Taj svinjar Ivo je volio dobro pojesti i radovao se večeri s gljivama. Dvije pune košare lisičarki su bile napunjene i nas dvoje smo zadovoljno krenuli natrag u selo. amanita virosa te poznate ludare ili muhare (amanita muscaria). jer baš nije bila zainteresirana za moje nespretne pokušaje dodira. I moj stariji brat je stao na očevu stranu i odlučio da će jesti radije bilo što nego sporne gljive. inače rođakinje po zlu koje mogu napraviti. Moj laboratorij je još krajem osamdesetih prošlog stoljeća uveo metodu detekcije amanitina kao najgoreg predstavnika otrova zelene pupavke i skoro svake godine smo pogriješili pri nabavi setove reagencija. Zanimljivo je da nisu sve godine jednake. Kasnije su mi seoski znalci objasnili da smo zapravo ubrali «ćurčijske» gljive. Smirilo se to iza ponoći. koja je berući tako prepoznatljive sunčanice napunila košaru s nekoliko zelenih pupavki. a onda se pojavi nekakva luda godina kad su bolnice opsjednute otrovanim bolesnicima. Zelena pupavka Najgore su svakako amanita phaloides i amanita virosa. Romano Božac. Kod nas ljudi beru svakakve vrste gljiva i u većini slučajeva greške dovode do gastrointestinalnih poremećaja poput proljeva i povraćanja. a kod gljiva s gastroinestinalnim sindromom neka se brinu oni koji nepažljivo hodaju šumama sa slikama gljiva u ruci da bi izabrali prave. ali tada sam se zaposlio na Rebru i nakon viđenih teških otrovanja odustao sam zauvijek brati bilo kakve gljive u slobodnoj prirodi. Nekih godina uopće nema otrovanja. Neću ovdje davati ni slike jestivih gljiva. ali bili smo teško dehidrirani i osramoćeni zbog svojeg nepoznavanja gljiva. Obično nam otrovanja zelenom pupavkom stižu u ranu jesen kad brojni «gladni» građani poslije kiša krenu tražiti dodatne proteine u vidu šumskih gljiva. Nastupila je mala prepirka. jer su one otrovne. a onda smo ispod jednog drveta ugledali veliku koloniju lisičarki. Onda je s polja došao moj otac i odmah rekao materi da baci sve te gljive. Jest da su bile malo veće od uobičajenih lisičarki. Moja mama je bila oduševljena količinama lisičarki i već je izradila plan potrošnje. jer slike ne znače puno za potpunog neznalicu. Krenuli smo tako Seka i ja u šumicu po gljivice i zaista je ona tražila gljive. Samo je nekoliko izrazito opasnih gljiva poput zelene pupavke (amanita phaloides). dr. 139 . Tog srpanjskog dana me pozvala lijepa Seka da idemo u šumu brati gljive iako baš nije bilo vrijeme kad se gljive javljaju u zamjetnim količinama. Lutali smo prekrasnom šumom ne nalazeći nikakvih gljiva ili drugih šumskih plodova.

Evo kako izgledaju te užasne gljive. To je ciklički oktapeptid sastavljen od uglavnom neuobičajenih aminokiselina. ali najopasniji je amanitin. Ponavljam da samo iskusni gljivari opažaju one male razlike između jestivih i otrovnih gljiva. pa bio kušač hrane čovjek ili neka pokusna životinja. Inače je test trajao 15 do 60 min i smatrali smo da je to dovoljno vrijeme da visoki dužnosnik pričeka s konzumiranjem hrane prije nego što ona bude ispitana. Stručnjaci mogu prepoznati ovakve otrovne gljive i prema analizi želučanog sadržaja nakon povraćanja otrovanog. Amanitin se koliko toliko brzo može dokazati tek kromatografskim metodama za što danas postoji mogućnost i u Zagrebu. U to vrijeme smo pokušali razviti testove s kulturama stanica i bakterija. jer je njegovo djelovanje specifično i mogli bi do rezultata doći biološkim pokusom tek nakon dan ili dva. Nekakva razlika očito postoji među njima. Općenito kod gljiva treba snažno naglasiti. a također se ne može zaboraviti visoka smrtnost. Ne apsorbira se on značajno iz probavnog sustav osim kod male djece. Jedno vrijeme smo bili zainteresirani za nekakve kemijske bojene reakcije s različitim dijelovima gljiva. ali ja se ne bih mogao zakleti da onu s desne strane ne bih zamijenio za šampinjone. uvjerio nas je da krivo razmišljamo. Neki njihovi stručnjaci su čak počeli proizvodnju kovčežića s reagensima i pričali su o samoukim gljivarima koji u šumi izvode kemijske pokuse pokušavajući prepoznati koja gljiva je opasna a koja pak jestiva. jer je kemijsko prepoznavanje na terenu doživjelo svoj potpuni neuspjeh.pa su nam znali prigovarati da rasipamo novce budući je set reagencija imao trajnost od samo nekoliko mjeseci. Lijevo je amanita phaloides a desno amanita virosa. Nekako mi se učinilo da bi se na kulturama stanica jetara moglo otkriti amanitin u hrani. Mudri ljudi kažu da djeci do dobi od nekih 16 godina 140 . viroidina i amanitina. Iz njih su izolirani različiti ciklički peptidi poput faloidina. koji također imaju puno otrovanja zelenom pupavkom. Biološki model u takvom slučaju nije dolazio u obzir. Kuhanje na temperaturi iznad 100 oC kroz dugo vrijeme neće mu skoro ništa naškoditi. pa sam predvidio i mogućnost atentata stavljanjem ekstrakta zelene pupavke u hranu dužnosnika. a to je bilo predugo vrijeme čekanja za one koji žele uživati u obroku od gljiva. razgovor sa stručnjacima iz Češke. ali dovoljno je i to što se apsorbira da uživatelju gljive učini velike štete. Nemojte ni slučajno nasjedati takvim «stručnjacima». Bio je to nesiguran put prepoznavanja gljiva. Međutim. Gledao sam otrovanu djecu na Rebru i ne mogu to zaboraviti. Meni su u sjećanju ostala krvarenja iz svih mogućih otvora na tijelu. uz galamu ako treba. Ja sam onih ratnih godina morao brinuti i o zaštiti VIP-ova (Very Important Person). Doživjeli smo potpuni neuspjeh na primjeru amanitina. da su na njihove otrove posebno osjetljiva mala djeca. a značajka mu je velika termostabilnost. ali moja skupina nikad nije ni pokušala to naučiti. Zašto su zelena pupavka i njezina rodbina tako opasne? Zato što imaju podmukle otrove.

Mehanizmi oštećenja nisu jednaki za jetra i 141 . To je bio velik i čvrst brod s iskusnom posadom. pogotovo kad sam čuo da se radi „mediteranskim vrganjima“. ali to nije dolazilo u obzir zbog snažne bure. posebno ako su ih roditelji ubrali u slobodnoj prirodi. Polovicom rujna došla mu je u posjete sestra iz Zagreba poznata kao stari iskusni gljivar. vidljiva oštećenja. Latencija: Rastu transaminaze. Nabrala je gljive i odmah pri dolasku na otok tražila da se napravi bogati ručak od njezinih gljiva. Meni je to bio dodatni razlog uznemirenosti i tražio sam da ih se preveze u veliki grad. kojima je taj otok izvrsno mjesto za odmor prije upućivanja na hrvatski jug. Policija je shvatila opasnost i pod izrazito teškim uvjetima uputila se na otok. Od purgativnih gljiva povraća se negdje sat ili dva nakon uživanja u njihovom lijepom okusu. Liječnici su ipak imali iskustva s otrovanjem gljivama s njihova područja tvrdeći da tamo zelene pupavke nema. dehidracija. a sve ostale morali su prenositi nosilima. koma. Smrt ili započinje oporavak: Tjedan ili duže nakon otrovanja. Otrovanja zelenom pupavkom ne završavaju dobro. tahikardija. Bez namjere ulaženja u kliničku struku moram naglasiti kako je važno što prije prepoznati uzrok otrovanja i započeti s liječenjem. Shvatio sam da su ručali negdje između 12 i 14 h. Čekajući brod šetala je okolicom i našla u obližnjem šumarku veliku koloniju vrganja. Smrtnost u odraslih je viša od 10%. barem u prvim satima nakon otrovanja. a kasnije se ispostavilo kako se prijatelj i ja nismo razumjeli glede vremena proteklog od uživanja u gljivama do povraćanja. Negdje oko 19 h nazvao me prijatelj s otoka tražeći pomoć. Prvi na udaru su jetra i bubreg. sepsa. hipoglikemija. Naravno da uzrok otrovanja nije bila zelena pupavka. Glavni problem bilo je malo pristanište unatoč pješčanom dnu. Naravno da se uz otrovanja uvijek javljaju nesporazumi i pacijenti daju krive podatke.. Hepatorenalna faza: 3-4 dana do tjedan nakon ingestije: konfuzija. 3. hipoglikemija. Konačno sam zatražio da se pozove upomoć policijski brod iz velikog mjesta. jer je broj štetnih učinaka jako velik. jer one mogu biti sasvim drugačije nego u vašem poznatom okolišu. Zakažu u većoj ili manjoj mjeri oba organa. Ovo mi je mirisalo na amanitu faloides. Međutim. policija je u suradnji s liječnicima zaključila da to nije pametno po onako lošem moru. Najbolje je kod svake i najmanje sumnje tražiti analizu amanitina. Prihvatili su ih u stacionar na susjednom velikom otoku i dali otrovanima obilnu infuziju. Ne može se čovjek baš ni za što uhvatiti dok ne bude kasno i zato su liječnici oprezni pri dijagnostici otrovanja ovim gljivama. pa mi se kasna pojava simptoma otrovanja činila čudnom. a možda se radilo o životu i smrti otrovanih osoba s otoka. Amanitin se veže na enzime i makromolekule. Čini se kao da je sve u redu i da je pacijent prebrodio opasnosti. jer je razgovor prekidao barem tri do četiri puta odlazeći povraćati. Ne treba brati gljive na stranom području.. a kod male djece iznad 40%. proljev-krvav. Ništa ne sumnjajući svi zaposlenici tvrtke slasno su uživali u neočekivanom ručku. gubitak elektrolita) 2.hepatorenalni sindrom s metaboličkom acidozom. mogu biti slabi ili izostati (bol. pa često za otrovanje zelenom pupavkom kažemo da je karakterizirano hepatorenalnim sindromom. Gastrointestinalna faza: 6-24 h nakon ingestije. povraćanje. delirij. Predložio sam da ih netko od mještana prebaci na kopno. Jedino je moj prijatelj bio u stanju teturati do broda. Jedno i drugo je izrazito složeno. Do podneva slijedećeg dana svi su se oporavili i time je slučaj završen.uopće ne bi trebalo dati gljive. poremećaj zgrušavanja-krvarenja 4. Brod je negdje oko 22 h konačno uspio pristati u maloj luci i onda su počeli problemi sa stradalnicima. Na rečenom području može se govoriti o otvorenom moru i tamo se po buri ne plovi s malim plovilom. Simptomi otrovanja su teško prepoznatljivi. Teško sam ga mogao razumjeti. Stari prijatelj je tamo uzeo u najam dućan i gostionu negdje krajem devedesetih godina prošlog stoljeća računajući da bi mogao dobro zaraditi na turistima jediličarima iz Italije. Stvar se razvija na slijedeći način: 1. Sjećam se jednog mog slučaja otrovanja gljivama na dalekom otoku.

Istina je da se to može dijelom povezati s utjecajem amanitina na zgrušavanje krvi. ali u konačnici je važan krajnji rezultat. itd. Ostaje na dragom Bogu i snazi organizma da obrane što mogu obraniti. Nije to kraj djelovanja amanitina. Međutim. Hemodijaliza baš nije prikladna tehnika zato što se amanitin snažno veže na makromolekule. Prije nekih petnaest godina prvi put je primijenjena transplatacija jetara. tj. stradaju i probavni organi zbog snažne toksičnosti amanitina. ali ni jedan se nije pokazao dobrim. ona je napuštena kao lijek spasa još u prošlom stoljeću.bubreg. ali je to brzo odbačeno zbog nefrotoksičnog djelovanja te tvari (bubreg strada među prvima). Možda bi u prvim satima nakon otrovanja čak pomogla forsirana diureza. 142 . njezina uspješnost je koliko toliko prihvatljiva samo unutar 24 h nakon otrovanja. ali njezini rezultati nikad nisu sasvim pozitivno ocijenjeni. pa osobito djeca umiru od teških unutrašnjih krvarenja. povezana teška oštećenja središnjeg živčanog sustava. a od onda se to smatra jedinim prikladnim rješenjem kod otrovanja s teškim posljedicama. Što se pak može poduzeti kod otrovanja zelenom pupavkom? Jako malo ako se na vrijeme ne prepozna i ne počne s liječenjem. Nema dakle sasvim sigurne i pouzdane tehnike za liječenje otrovanja amanitinom. Što se tiče tehnika izvantjelesnog uklanjanja amanitina rezultati također nisu sigurni pri traženju prave tehnike. koja je kasnije rodila zdravo i neoštećeno dijete. Zato valja pozorno pročitati upute koje dajemo na kraju ovog odlomka. Dakako. Jedino donekle je dobro što amanitin navodno ne prolazi posteljicu. pa onda nema ni teških štetnih učinaka na plod i čak sam čitao jedan rad o trudnici otrovanoj amanitinom. Zapravo je otrov izrazito opasan i prognoza kod otrovanja nikad nije optimistička. Na kraju ostaje zaključiti da je najbolje i najsigurnije rješenje sprječavanje otrovanja. jer su s takvim otrovanjima npr. Već nekoliko desetljeća traže se dobri protuotrovi. ali u praksi se pokazao neučinkovitim. uklanjanje ukupne plazme gdje se nalazi najveći dio amanitina vezan za albumine. Danas se rutinski primjenjuje plazmafereza. Hemoperfuzija je davala neke nade u slučaju primjene unutar 24 h nakon otrovanja. Česi su kroz desetljeća ispitivali tioktičnu kiselinu s nadom da bi ona mogla na sebe vezati amanitin ili ga spriječiti da se veže na važne tjelesne molekule poput RNA polimeraze iz jetara. pa su krvarenja iz dvanaesnika i crijeva uobičajena pojava. Laboratorijski pokusi su budili nadu. Onda se pojavio silimarin ili silibin izoliran iz Sylibum marianum s nadom da bi on mogao spriječiti ulazak amanitina u hepatocite. Međutim. Sve je ostalo manje ili više upitno.

ali već svojim bojama upozorava na opasnosti. Ne zaboravljam na njezine «veličanstvene» psihodeličke učinke i da je rado koriste kao halucinogen. a nemojte to činiti niti ako ste poznavatelj gljiva u područjima koja ne poznajete. o čemu svjedoči naslikana vizija jednog od stradalih. ali dovoljno iskustava nema kao što nema niti dovoljno podataka o njihovoj toksikokinetici. Trideset minuta nakon ingestije javlja se euforija i psihostimulativno djelovanje. 143 . koma. Treba jako naglasiti da ni halucinogeni učinci nisu uvijek jako lijepi. Ne kažem da nije lijepa. Ludara i njezine rođake su vrlo karakteristična izgleda i meni je zapravo nejasno kako je ljudi ne prepoznaju u prirodi. 2. Umjesto zaključka dajem savjete: 1. Izgleda da se ovom gljivom ljudi ipak rijetko truju osim tamo u sjevernim krajevima velike Rusije. Muscimol nije halucinogena tvar i ima svoje učinke znatno drugačije nego ibotenska kiselina. simptomi ne završavaju samo na halucinacijama. Ako već želite gljivariti učlanite se u neku od udruga gljivara i učite uz iskusnije. a ovdje ćemo pisati tek o njezinim toksičnim učincima.Ludara O ludari ili amaniti muscaria govori se nešto više u poglavlju o sredstvima ovisnosti. Nemojte žaliti truda i vremena da ih pitate za savjet. Ja se u vrijeme mojeg rada na dijagnosticiranju otrovanja nisam nikad susreo s ludarom nego ponešto znam tek iz priča starijih ljudi. jer sezonski gljivari početnici unatoč svojem neznanju vjerojatno ipak znaju prepoznati ovu gljivu lijepa izgleda. Nije sigurno niti kako pomažu tehnike ekstrakorporalne eliminacije otrova. Svake godine u vrijeme sezone gljiva oni organiziraju skupine stručnjaka za pomoć neznalicama. Muscimol i ibotenska kiselina su termostabilni i kuhanje ništa ne pomaže u njihovoj inaktivaciji. nekoliko dana ostaje glavobolja ako čovjek preživi otrovanje. grčevi. midrijaza. posebno u nekim krajevima svijeta. konfuzija. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. a kasnije nastupaju pospanost. Možda bi obzirom na strukturu otrova mogle doći u obzir hemodijaliza ili hemoperfuzija. Nema nikakvog antidota niti na muscimol niti na ibotensku kiselinu i uglavnom se liječnici odlučuju na simptomatsku terapiju. Iskoristite priliku da odnesete ubrane gljive stručnjacima na pregled. Međutim. Ne skupljajte gljive u prirodi ako niste njihov vrsni poznavatelj.

pa su vjerojatno tradicionalno prije tridesetak godina sva otrovanja slali na infektološke odjele u bolnicama naših i europskih gradova. Epidemiolozi i infektolozi idu istovremeno u bitku protiv bakterije. Ako se i otrujete nećete proći tako loše kao što prolaze djeca kod otrovanja gljivama. Dapače. koja proizvodi otrove. Mora se priznati da na tom području liječenje otrovanih osoba ne teče uobičajenim smjerom u toksikologiji. pa se stalno vode bitke. tj. Djeci nikad nemojte davati gljive prije nego što ste ih vi sami kušali. 5. košarice od šiblja). Oni su jako davno shvatili kako je sprječavati zarazne bolesti jednako ili još važnije nego ih dijagnosticirati i liječiti. ali o njima se ponešto može pročitati u drugim tekstovima. Čim osjetite najmanju poteškoću nakon uživanja u obroku s gljivama odmah se javite u najbližu bolničku ustanovu. Bakterije Toksikolog zapravo nerado piše o bakterijama i produktima njihova metabolizma. Gljive držite uvijek prije uporabe samo u prirodnoj ambalaži (npr. prepoznati otrov i onda ga ubrzano eliminirati uz naravno simptomatsko liječenje u pogledu učinaka. 4. a sa sobom ponesite sirove i kuhanjem obrađene gljive. a sigurno je ta bitka važnija nego inaktivacija ili uklanjanje otrova. Imaju oni brojnih problema zbog toga što se bakterije mijenjaju i prilagođavaju. pogotovo u vremenima Domovinskog rata. Tako mali a opasni Ovdje mislim govoriti o otrovima mikroorganizama.3. kao što su znali i drugi zdravstveni djelatnici. Potpuno sam se pouzdavao u epidemiologe i infektologe. Zbog toga ću ovdje pisati tek o vrstama otrova i njihovim učincima uz skromne priloge iz vlastitog iskustva toksikologa. a nikako u plastičnim vrećicama. Bez obzira da li govorimo o bakterijama ili plijesnima kao proizvođačima otrova činjenica je da su izazvali najteže i najbrojnije epidemije uz stradavanje golemog broja ljudi i životinja. Nije li to razlog da se o njima napiše pokoja riječ uz ograde o kojima će kasnije biti riječi. a za vas to ipak znači nekakvu povećanu sigurnost. To što su mikroorganizmi izrazito sitni ne znači da su njihovi otrovi manje opasni od onih drugih. a jedva je nešto važnijeg znao o onima koji proizvode takve otrove. a tek spominjem kako postoje otrovi drugih sitnih organizama poput algi ili planktona. jer se tako mogu pokvariti i prirediti vam brojne neugodnosti nakon konzumiranja. jer je to područje danas potpuno u nadležnosti infektologa i epidemiologa. Za vrijeme rata kao pomoćnik zapovjednika GSS morao sam naravno biti nazočan svim važnim sastancima tog tijela i saslušati izvješća predstavnika različitih službi. Osobito su bili aktivni epidemiolozi čiju ja struku zapravo nisam dobro poznavao i smatrao sam kako oni tu postoje zbog nekakvih cijepljenja i suradnje kod zatvaranja loših 144 . koji su stariji od viših organizama i sigurno je čovjek s njima bio u kontaktu od svojih počela. 6. Naravno da do devetnaestog stoljeća nije znao ništa o tim otrovima. a nisam do danas promijenio mišljenje u tome kako je to bilo u redu. Zapravo je najbolje da djeci uopće ne dajete gljive. Do Domovinskog rata mene zapravo bakterijski otrovi uopće nisu zanimali osim onoliko koliko svaki toksikolog mora minimalno naučiti tijekom svojeg školovanja. koje ste sami ubrali. činjenica je da o botulinu govorimo kao o najopasnijoj tvari na tom svijetu. Znali su stručnjaci rečenih profila da je svaka bakterijska infekcija u biti otrovanje. Pisati ću o otrovima bakterija i plijesni. Udruge takve ateste dijele svojim iskusnim članovima. a proizvodi ga obična bakterija. Ako kupujete gljive na tržnici zatražite od prodavača kopiju atesta da je berač ispitani i iskusni gljivar. pa više ni jednom toksikologu nije padalo napamet miješati se u infektologiju ili epidemiologiju.

Ubrzano su čak školovali nove epidemiologe dok je rat trajao. Shigella sp. PODJELA BAKTERIJSKIH OTROVA SKUPINA OTROVA ENTEROTOKSINI BAKTERIJE Vibrio cholerae. Unatoč svih mojih manjkavih znanja bilo mi je jasno da svaka kriza poput npr. C. parahaemolyticus. godine. Pseudomonas sp. tetani. coli 145 . a i ja sam uskoro bio pozivan na njihove sastanke. perfringens. a značajan broj njih je zapravo prva iskustva stjecao na bojišnici. Staphylococcus aureus. prvenstveno u sprječavanju pojave epidemija (dakle masovnih otrovanja). Shigella dysenteriae Streptococcus sp. Clostridium perfringens. Bilo je očekivano da će se i tijekom našeg Domovinskog rata pojaviti brojne epidemije svakakvih zaraznih bolesti te brojna bakterijska otrovanja. E. INHIBITORI SINTEZE BJELANČEVINA Corynebacterium diphtheriae. Legionella sp.. dysenteriae. Skoro nam nitko u svijetu ne vjeruje da smo rat prošli bez i jedne ozbiljnije epidemije neuobičajene za normalan civilni mirnodopski život.. V. B. Toga su se bojali i epidemiolozi. Yersinia pestis. Staphylococcus sp. S. Staphylococcus sp... C. Bacillus thuringiensis. Vibrio parahaemolyticus. Escherichia coli. cereus ENDOTOKSINI EKSOENZIMI NEUROTOKSINI CITOTOKSIČNE TVARI sve skupine gram negativnih bakterija invazivni patogeni Clostridium botulinum. Zbog te i takve uspješne epidemiologije ja kao toksikolog zapravo nemam dovoljno tema iz vlastitog hrvatskog iskustva.. pa su se čvrsto organizirali još krajem 1990. Bacillus cereus. Međutim. Clostridium difficile. Zaista su organizirali veličanstvenu službu.slastičarnica. V. poplave ili potresa i posebno rata donosi brojne epidemije zaraznih bolesti. koja je preventivno djelovala na svim područjima države. tijekom rata i kasnije shvatio sam koliko je njihova uloga široka. Salmonella sp. cholerae.. Prenosim podjelu bakterija prema vrstama otrova kojima ugrožavaju ljude i životinje. HEMOLITICI Streptococcus sp.

Mene su najviše iznenadila otrovanja uzrokovana kućnom izradom različitih namirnica na bazi kolača. coli i naši stručnjaci ga lako prepoznaju. Najpoznatiji otrovi su vezani uz E. ali za epidemiologa ti i drugi simptomi su važni. a brojni kolači se rade iz sirovih jaja ili tek lagano termički obrađenih. ali ta pojava je u današnjoj Hrvatskoj vrlo rijetka zbog stalnog nadzora sanitarne inspekcije nad djelatnicima u ugostiteljskim objektima. Naravno. Neko vrijeme je bio običaj da čak u gostionama svatovi jedu kolače proizvedene kod rodbine ili prijatelja. Najčešće čitamo u novinama o tome da je neka slastičarna zatvorena zbog otrovanja njihovih posjetitelja salmonelom zaraženim kolačima.Enterotoksini su svakako najrašireniji i najčešći uzroci otrovanja ili zaraza. Ostali simptomi za pacijenta su gotovo nevažni. Gledano sa strane otrovane osobe najgori su proljevi uz koje su mogu gubiti enormne količine vode. pa se preporučivalo ne praviti nikakvu hranu koja nije termički dobro obrađena. slabom osobnom higijenom onih koji pripremaju hranu također. stoljeća. Simptomi u obliku abdominalnih grčeva i proljeva javljaju se 8-24 h nakon uzimanja hrane i neugodni su. Zato se uz E. a poznato je i kako treba liječiti. Inače je peptidski otrov sličan onom kod E. strašna suhoća u ustima. koja je u povijesti Europe i svijeta odnijela golem broj života. Zbog globalne trgovine i čestih putovanja diljem svijeta može se ova bolest pojaviti u manjim omjerima također u Europi. poznati su simptomi. Danas je dobro poznata struktura tih peptida. Netko je utvrdio da kokoš i pilići iskoriste tek 30% od progutane hrane i došao na ideju da izmet vraća natrag u životinjsku hranu uz minimalnu termičku obradu. Opet je u pitanju uzimanje zaražene hrane. Tijekom rada u različitim zdravstvenim stožerima čuo sam brojna izvješća o više ili manje masovnim otrovanjima salmonelama. zna se njihov mehanizam djelovanja. kad je infekcija ovom bakterijom uzrokovala teške dehidracije i smrti.. a najugroženiji su ljudi u područjima sa slabom epidemiološkom službom. Ni jedan pametan liječnik neće vam to preporučiti. 146 . Jednom prilikom su skoro svi svatovi s neke svadbe završili u zaraznoj bolnici zbog otrovanja krempitama iz domaće proizvodnje. Salmonela je pak došla u jaja preko infektivne hrane za živad. kao npr. Danas se još uvijek moramo najviše čuvati jaja i proizvoda od termički nedovoljno obrađenih jaja. Naravno da mislim na kolače. Važno je što prije se javiti na bolničko liječenje iako neki svjetski putnici preventivno uzimaju antidiaroike (sredstva protiv proljeva). Većina peptidskih otrova ove skupine bakterija su termolabilni iako ih ima takvih koji se raspadaju tek polusatnim zagrijavanjem na 125 oC. zna se kako ih detektirati. Smatra se da su otrovi te skupine bili uzročnici velike smrtnosti djece do XIX. To je dovelo do toga da jedno vrijeme u Britaniji nije bilo moguće naći jaje bez salmonele. Naravno da i kuhari ili konobari mogu biti kliconoše. ali samo mali broj pacijenata zahtijeva bolničko liječenje. coli veže «bolest putovanja». Kod nas se najčešće javljaju ipak otrovanja uzrokovana salmonelom. coli. osobito djece u prvim mjesecima života. smanjena elastičnost kože. Poznato je da su nam jaja do prije nekoliko godina često bila zaražena salmonelama. Pojavljuje se i širi iznenada zahvaćajući golem broj ljudi tako da bolnice nisu u stanju primiti sve zaražene. Najgori od svih enterotoksina je kolargen izoliran kod strašne kolere. itd. kao što je to slučaj prikazan na slici pored ovog teksta. Najgori primjer je onaj iz Britanije od prije nekih trideset godina. a odnosi ih i danas u nerazvijenim zemljama svijeta. a jednako dobro prepoznaju i simptome salmoneloze.

Očito se radilo o vrlo nestručnom kemijsko-biološkom ratu. Dakako. što je milijun puta manje od miligrama. Sa stanovišta jednog toksikologa mislim da treba pisati još o botulinu kao najgorem meni poznatom otrovu. Simptomi se počinju javljati 12-36 h nakon uzimanja kontaminirane hrane. Radilo se tek o nekoliko ljudi. bilo u hrani bilo u ljudskoj krvi. Neuromuskularni simptomi počinju s poremećajima vida. a posljedice su se brzo osjetile. jer nažalost imamo negativnih iskustava s njim. Ne jesti ništa izvan sigurnih hotelskih restorana i ne piti ništa osim flaširanih proizvoda. Terapija je simptomatska. ali sam sudjelovao i pratio zbivanja. a u pravilu s otrovanjem hranom zaraženom tom bakterijom. a vjerojatno niti neće zbog nedostatka dokaza o namjernom zatrovanju. Čak i u razvijenim državama poput Italije moguća je pojava hrane zaražene botulinom. šunki ili sireva. ali epidemiolozi su odmah ustvrdili da je uzrok talijanski botulizmom onečišćeni mascarpone i svi otrovani su izliječeni. Kod nas kao i u drugim razvijenim zemljama postoje izvrsni laboratoriji za dokazivanje botulizma. koji je uspješan ako ga se na vrijeme primijeni. a Europa je imala velikih epidemija te bolesti. a zatim se javljaju opća slabost te suhoća usta. ako se na vrijeme obavi dijagnostika. On izaziva paralizu skeletnih mišića i prestanak disanja. ali postoji antibotulinski serum. ali doktori smatraju kako je mudrije paziti što se jede ili pije. Ne ulazeći u razloge zbog čega se nije promidžbeno izišlo u svijet s informacijom da je vodstvo jedne tvornice pokušalo kemijskobiološkim ratom napasti hrvatsko pučanstvo na mene je događaj ostavio velikog traga. ima i opisa slučajeva infekcije tom strašnom bakterijom s posljedicama kakve su vidljive na slici pokraj ovog teksta. godine kad mi je dojavljeno da su u veleprometu nađene napuhnute konzerve tvornice Gavrilović iz Petrinje. Proljevi i amdominalni grčevi su snažni i vode teškoj dehidraciji te često smrti. Sjećam se slučaja kad su otpadne vode broda iz Afrike sadržavale bakterije kolere i one su se naselile u školjkama pokraj jednog talijanskog grada. tj.Zabilježeni su slučajevi obolijevanja manjeg broja ljudi i kod naših susjeda. To je veliki proteinski otrov složene ali poznate strukture. Analitičari su mi govorili da je sadržaj konzervi nepodnošljivo smrdio i da naravno nije bio prikladan za ljudsku ishranu. jer nije trebalo doći do napuhivanja konzervi. U to vrijeme pred kraj Domovinskog rata i mi smo uveli posebne mjere prevencije na našem Jadranu. pa su prvi slučajevi opisani u carskom Rimu. Ja nisam bio ključni činitelj reakcije na taj događaj. Zbog straha od ove bolesti danas se prije odlaska u rizične krajeve zna preporučivati davanje antiseruma. a nastavljaju se s teškoćama disanja i slabljenjem mišića te konačno paralizom. Moje prvo iskustvo s botulizmom seže iz lipnja 1991. Inače se nema što drugo reći nego za ostale enterotoksine. npr. Naravno. Smrtonosna doza za čovjeka je 1 ng/kg tjelesne težine čovjeka. a analizom u našim laboratorijima brzo se ustanovilo da se radi o hrani zaraženoj botulizmom. Slučaj nikad nije procesuiran. ali mora se naglasiti da smrtnost nije mala. Dobro se apsorbira iz probavnog sustava i rijetko je povezan s infekcijama bakterijom pod nazivom Clostridium botulinum. Počinju s mučninom i povraćanjem. Inače se otrovanja botulinom bilježe barem kroz pisanu povijest čovječanstva. Krajem dvadesetog stoljeća bili smo uzbunjeni pojavom botulizma u Splitskodalmatinskoj županiji. Talijana. npr. Smrt nastupa zbog respiratornog aresta. botulin se povremeno nalazi u različitoj hrani rutinskim kontrolama i ja znam barem nekoliko slučajeva kad su cijele serije nekih proizvoda 147 . Odmah je zabranjeno stavljanje tih konzervi u maloprodaju. a Talijani su također u istom siru našli botulin. Vjerojatno su stavili previše kulture Clostridium botulinum u svoj proizvod i razvilo se previše produkata njezinog metabolizma.

Sredinom devedesetih godina dvadesetog stoljeća sjetio sam se Paracelzusa i njegove izjave da je razlika između otrova i lijeka samo doza. Botulin je i dalje ostao sredstvo olakšanja tegoba paraliziranih bolesnika. što i nije čudno. pa se s «liječenjem» moralo nastavljati. to je pravo područje kojim se bave toksikolozi.kod nas zbog toga bile uništene. ali to nije funkcioniralo u beskonačnost. Međutim. ali i to je bio neugodan udarac ljudima s prevelikom nadom u botulin. pa je moj kolega znajući moje prijateljske veze s uglednom gospođom zamolio za protekciju. koji sprječavaju stvaranje antitijela i čovjek s presađenim 148 . Od nekud je saznao da se jedna vrlo ugledna neurologica s Rebra bavi primjenom botulina kao lijeka kod osoba s preboljenom dječjom paralizom. ali kao otrovi dugotrajno unošeni u organizam mogu uzrokovati brojne štetne učinke pa i smrt. ali zato se uzimaju imunosupresivi poput ciklosporina ili takrolimusa. Njegov sin je bio uključen u jedan vrlo uspješni projekt. Siguran sam da mnogima ne bi bilo teško ni skupo svakih 6 mjeseci odlaziti na tretman kako bi zadržali mladenački izgled. kao što prate druga živa bića usmjerena na prehranu namirnicama koje vole gljivice. a ona nije zaobišla niti naše krajeve. koji je u desetak godina postao izrazito traženo sredstvo za medicinsku kozmetiku. Organizam primatelja će naravno stvarati protutijela na organ (npr. Ona je započela projekt primjene izrazito malih doza botulina za olakšanje tegoba paralitičara u smislu malih poboljšanja reaktivnosti mišića terapijskom primjenom botulina. Međutim. koji je vrlo brzo odbačen zbog svojih teških nuspojava na bazi imunosupresije (uništavanja imunološkog sustava). Mikotoksini (otrovi gljivica) ulaze u organizam praktički isključivo preko namirnica. Čim su ljudi za to saznali počeli su tražiti da se njihovu djecu uključi u projekt. ako se vrlo male doze injiciraju na mjestima gdje želimo ukloniti neugodne bore i vratiti nategnutu mladenačku kožu. koji naravno da nije donio izlječenje. Nije bilo težih posljedica terapije. ali je barem omogućio bolesnicima bolji osjećaj svojih mišića i čak određenu kontrolu nad njima. Netko je shvatio da botulin može pomoći u uklanjanju bora s lica. Nisu ni približno tako žestoki kod akutnog unosa. a onda se pokazao kao revolucionarni lijek kod transplatacije organa. Vremenom se pojavio preparat Botox. ali je onda naglo istih godina ušao u uporabu kao kozmetičko sredstvo. Sjetite se Fleminga i svega onoga što je slijedilo nakon njegovog otkrića penicilina. ništa nije idealno niti bez zamjerke. bubreg ili srce) davatelja. Mislim da se možemo pouzdati u naše sanitarne inspektore i javno zdravstvo. Bilo je to za oboljele osobe mnogo i ja sam bio sretan što sam pomogao da se dječak uključi u projekt. barem danas. Učinci Botoxa na uklanjaju bora nisu bili vječni nego su se zadržavali nekih 6 mjeseci. kad me nazvao kolega tražeći protekciju na Rebru. Otrovi gljivica (mikotoksini) E. Mikotoksini su opasni i blagotvorni! I nisu oni samo antibiotici nego služe čovjeku na stotine drugih mjesta. Odmah na početku mora se reći da su otrovi gljivica donijeli revoluciju u liječenju teških bakterijskih infekcija kao antibiotici i nikako ne smijemo zaboraviti njihovo dobro. Jednako kao bakterijski otrovi prate čovjeka od prvih dana njegova života na zemlji. Na zapadu se javila pomama za Botoxom. Poslije nekoliko takvih «terapijskih» zahvata učinak je počinjao izostajati. ne treba nikad zaboraviti da opasnost postoji i da na nju ne smijemo zaboraviti. Spominjem samo primjer neuspješnog antibiotika ciklosporina. a godine su činile svoje i lice je izgledalo gore nego prije prvog zahvata Botoxom.

Međutim. Zašto one luče mikotoksine u vlastitu hranu nitko ne zna pouzdano odgovoriti. Najbolji je negdje u srpnju mjesecu ili oko sedam do osam mjeseci nakon što je tijekom neke svinjokolje priređen. a nekad nam predstavlja veliki životni problem. Ergot alkaloidi Mi u srednjoj Europi imamo povijesno najgora iskustva s ergot alkaloidima ili produktima snijeti ražene glavnice (Claviceps purpurea). Ključni problem je u tome što oni tu hranu zagađuju svojim produktima metabolizma ili mikotoksinima. -ohratoksinima. brojni sirevi. -afla toksinima. -ohratoksinima. Ovaj komad gorgonzole ne predstavlja nikakvu opasnost za vaše zdravlje osim ako nemate problema s visokim trigliceridima ili kolesterolom. Mnogo je plijesni koje proizvode opasne mikotoksine i vjerojatno još uvijek ne znamo sve opasne plijesni i njihove produkte metabolizma. pa ću u ovom tekstu dati osvrt samo na one kojih se danas bojimo. gdje su se stvarali uvjeti za razvoj pljesni proizvođača ergot alkaloida. Antuna». plemenitim plijesnima (npr. To je plijesan. jer joj je odbojna i sumnjiva. Njima hrana onečišćena mikotoksinima ne smeta i dalje je mogu bezbrižno uživati. kulen i drugi proizvodi). Nije problem s plijesnima to što vole istu hranu koja treba ljudima. a najbolje je proučena na raži. Nekad je dobra ili čak izrazito plemenita. Jedno vrijeme se pojavljivala kao epidemija nepoznata uzroka. Obično se 149 . -drugima koliko dospijem napisati. -trihotecenima. Gorgonzola je mastan sir i nije prikladan za ishranu starijim ljudima s problemima metabolizma masti. Harala je srednjom Europom pod različitim nazivima kao npr. Neću ovdje pisati o lijekovima na bazi mikotoksina nego o onim proizvodima pljesni koji prvenstveno truju organizam.organom živi uz primjenu takovog lijeka duge godine. -zerazolenima. a koji puta ga i liječe. ali možda je na taj način rezerviraju za sebe. To se ne odnosi na čovjeka. koji nije dobar dok ne sazrije obuhvaćen plemenitim plijesnima. Vidite kako je naš odnos prema plijesnima relativan. Isto je s kulenom. jer takmaca za hranu je izrazito mnogo. ali svakom takmacu za istu hranu ona je opasna. koji rado jede hranu zaraženu tzv. Biti će riječi o: -ergot alkaloidima. koja se javlja na žitaricama. Činjenica je da ni jedna životinja neće bez prijeke potrebe jesti pljesnivu hranu. za normalne zdrave osobe on predstavlja delikatesu. Uzrok bolesti bio je u lošem skladištenju žitarica u velikim naseljima. «crvena vatra» ili «vatra sv. a karakterizirana je bila suhom gangrenom.

posebno kad su zime blage i vlažne. Razlog zbog čega se bolest povlačila boravkom u švicarskim planinama danas je sasvim jasan. kojih se nađe u svakom hrvatskom selu. Moja istraživačka skupina je obavljala brojne pokuse na derivatima ergot alkaloida tražeći prikladne lijekove za različite bolesti. Mora se reći da ni danas nismo riješili problem pojavnosti te bolesti. kliničkih pokusa ostao mi je u posebnom sjećanju. Antuna ipak uspijevaju svladati svoju tešku bolest i zbog toga je ona bila vezana uz tog sveca. a bilo ih je iz faze I. iz ergot alkaloida se može izraditi LSD relativno jednostavnim sintetskim postupcima. Pogledajte sa strane sliku nogu piceka otrovanih ergot alkaloidima. Sjećam se pokusa u kojima su se sudionici natjecali za laboratorijski sudoper radi povraćanja. Na kraju krajeva. Onda su farmeri opazili da npr. Na mene je ostavila utjecaja priča o jednoj ruskoj vojni protiv Turaka. Ergot alkaloidi su izrazito zanimljive tvari i sirovina za sintezu brojnih lijekova. doživio je nakon večernje doze posebno stanje uznemirenosti. kad se vojska raspala i povukla bez i jedne bitke. Jedan od zanimljivih događaja vezan uz lijek protiv visokog tlaka u fazi I. Halucinacije kod otrovanja ergot alkaloidima relativno su česte. Nije to prvi slučaj opažanja posebnih učinaka ergot alkaloida. Jedan od ispitanika. koje na sebe barem dijelom adsorbiraju neugodne mirise. Negdje početkom devedesetih godina prošlog stoljeća netko je ustanovio da se životinjama može davati zaražena hrana ako se pomiješa sa zeolitima. koje nemaju drugog izbora hrane osim one koju im daju vlasnici. Ključne nuspojave na ergot alkaloide bile su mučnina i povraćanje.pojavljivala na udovima (noge) koji su se sušili i otpadali. Tamo gljivica Claviceps purpurea nije mogla preživjeti i hrana koju su uzimali isposnici bila je zdrava. Građani se uvijek bune na smrad s modernih životinjskih farmi i vlasnici su pokušavali riješiti taj problem na razne načine. Jedan od načina je bio u stelju dodavati zeolite (gline). ali u sasvim druge svrhe nego za što su oni služili na njemačkim farmama svinja i sličnih životinja. pogotovo kod životinja. ali se javljaju kod životinja. ali ja mislim da se radilo o masovnoj psihozi. kad su ratnici na nebu ugledali «Bogomater». inače specijalizant kliničke farmakologije. koja je na njih utjecala na neočekivan način da napuste vojnu i da se preživjeli povuku na slobodan ruski teritorij. Meni su u sjećanju ostale nuspojave na te lijekove. Ne mogavši više izdržati napetost skočio je kroz prozor iz prizemlja odjela i trčao oko Rebra dok se nije uspio malo smiriti. To je ponukalo neke naše poduzetnike da pokušaju primjenu zeolita na ljudima. Otrovali su se ergot alkaloidima iz zaraženih žitarica i doživjeli masovne halucinacije. Možda će mi jako religiozni ljudi zamjeriti. a životinjska hrana se skladišti u tipičnim čardacima. pa životinje brže i bolje napreduju te ne sadrže u svojem tkivu opasne tvari. Tako se pojavio Megamin kao 150 . Kukuruz je dobar cilj gljivice koja proizvodi ergot alkaloide i često imamo masovna otrovanja kod životinja. Nakon toga su uslijedila istraživanja u kojima se dokazalo da ti sorbensi sprječavaju apsorpciju mikotoksina i drugih otrova u organizme životinja. Vremenom se ispostavilo da pokajnici koji odlaze u jedan od švicarskih samostana sv. kliničkih ispitivanja. Danas više nema otrovanja ljudi ergot alkaloidima. svinje jako rado jedu takve gline i da im to koristi u napredovanju. jer smo na zdravim dragovoljcima obavljali pokuse biološke ekvivalencije. Zapravo je cijel priča počela s namjerom uklanjanja neugodnih mirisa sa životinjskih farmi. ali neki od lijekova su ipak registrirani. koji na sebe adsorbiraju većinu mikotoksina.

pistacio. koji se unose u organizam životinja. a ključno je isključiti iz prehrane bilo koju hranu koja ih sadrži. Bio je to jedan od aflatoksina iz plodova južnih krajeva (orasi. To danas nije teško. badem. Bolest se ogledala u akutnom zatajenju bubrega. a zabilježena je i pojava tumora urinarnog trakta. gdje je bolest zatajenja bubrega uobičajena. Kod nas su na udaru neka naselja u Slavoniji poput Slavonskog Kobaša. brazilski oraščići. a mora se priznati da na sreću već dugo desetljeća nemamo u Europi otrovanja ovom skupinom mikotoksina. Tim teškim sindromom bave se hrvatsko zdravstvo već gotovo 50 godina nastojeći pronaći uzroke teške endemske bolesti. kopar. a osobito protiv teških kroničnih bolesti poput karcinoma. Ohratoksin Kao produkt plijesni Aspergilus ochraceus i srodnih organizama izazvao je zdanja dva desetljeća golemu pozornost hrvatskih znanstvenika. ali nema nikakvih dokaza da bi oni bili korisni kod liječenja teških zloćudnih bolesti u čovjeka. Istraživanja su pokazala da problem nije tako jednostavan kako se mislilo u prvi mah nakon akutnog otrovanja purana. Afla Aflatoksin B1 toksin se intenzivno metabolizira u životinjskim organizmima dajući nove opasne produkte uz one postojeće brojne afla toksine. Nema rezultata istraživanja pojavnosti karcinoma uzrokovanog afla toksinom u Hrvatskoj. u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan slučaj akutnog ili kroničnog otrovanja ovom skupinom otrova. žitarice). sjeme pamuka. Kod nas je mjerenje afla toksina u hrani uvedeno kao rutinska pretraga sjemenja iz južnih krajeva u svrhu zaštite pučanstva od tih opasnih kemikalija.lijek za sve. Međutim. S priličnom sigurnošću se može reći da zeoliti zaista adsorbiraju na sebe većinu mikotoksina i na taj način štite životinje. Inače valja pošteno priznati da je liječenje od otrovanja ergot alkaloidima mukotrpno i dugo. ta se plijesan rado naseljava na uljaricama poput kikirikija ili sličnih masnih plodova. a oni dospijevaju međunarodnom trgovinom u naše krajeve. Ključni problem unosa različitih afla toksina je povećana učestalost karcinoma jetara. Vrlo brzo su stručnjaci pretpostavili da bi Balkanska endemska nefropatija mogla biti povezana s unosom ovog otrova u organizam. Afla toksini Proizvođač aflatoksina Aspergillus flavus uopće nije udomaćen u našim krajevima nego ima dobre uvjete razvoja u toplim i vlažnim južnim državama. Danas se sasvim pouzdano može reći da je za hepatocelularni karcinom stanovnika južnih krajeva poput Afrike kriv upravo afla toksin. Zanimljivo je da u Bosanskom Kobašu s druge strane Save te 151 . Tako se npr. kikiriki. koje su dobivale hranu bogatu afla toksinom. Prvo otkriće otrovanja afla toksinima dogodilo se šestdesetih godina prošlog stoljeća na farmi purana u Britaniji. Prije dvadesetak godina zabilježeno je teško otrovanje svinja na jednoj nizozemskoj farmi svinja zbog kukuruza onečišćenog ohratoksinima. ali oprez nikad nije suvišan i sanitarna inspekcija povlači iz prometa sve proizvode s nedopuštenim koncentracijama tog karcinogena. pokazalo da se aflatoksin M1 kao Mikotoksikoze metabolit izlučuje mlijekom krava. Inače. kada je farma bila desetkovana i trebalo je dugo vremena da se otkrije uzročnik.

progresivne hematološke abnormalnsti i eventualno smrt. Liječenje je naravno samo simtpomatsko. ali je odbačen zbog njegovih toksičnih svojstava. Međutim. Jedini trag koji upućuje u primjenu trihotecena kao bojnih otrova je filtar zaštitne maske britanskog agenta iz Afganistana u kojoj su navodno dokazani trihoteceni. kulen. Istraživanja su obuhvatila proizvodnju i skladištenje namirnica te prehrambene navike pučanstva. mučnina. dakle ne kod nas. trombocitopenija i anemija opet kao nejasni simptomi. a oni do njih nisu mogli doći. Prva faza traje 3-4 dana uz simptome pečenja kože uz moguću pojavu bula ili mjehura. Trihoteceni djeluju u četiri faze. ali podataka o otrovanjima nema u službenoj literaturi. godine u potrazi za novim antibioticima. Bolesnici koji prežive prva tri tjedna mogu se oporavljati mjesecima ili umrijeti. kao što je nema ni u susjednim slavonskim naseljima. zraka i drugih činitelja. koje proizvode različite vrste Fusariuma. šunka. koji su stradali od bojnih otrova JNA. itd. godine. Novinari su se dohvatili slučaja smatrajući da se radi o primjeni bojnih otrova plikavaca. kobasice. U drugoj fazi (2-4 tjedna) javljaju se leukopenija. abdominalna bol. Dakle. iskustva s trihotecenima su stara i bolna. Trihoteceni Kažu da je to najveća skupina mikotoksina. Javili su mi se i liječnici sumnjajući u primjenu 152 . Otkriveno je da se on ne nalazi samo na žitaricama nego i na suhomesnatim proizvodima iz tih i drugih krajeva (npr. hrane. Ogroman broj ljudi se mora brinuti za otrovane osobe i time slabe logistiku ranih postrojbi. a javljaju se pretežno u sjevernim krajevima Europe. Opazili su da je teren oko radara miniran i nisu se usudili krenuti nikud dalje od svog polja peršina zaraslog u travu. Nikada nisu prikupljeni pouzdani dokazi o primjeni trihotecena kao bojnih otrova.). nakon dva do tri dana branja peršina pojavile su im se bule po rukama. ništa jako specifično. a optuživani su Rusi za njihovu primjenu na ratištima. ali nikad nije dokazana veza ohratoksina s endemskom nefropatijom. a to je idealno sredstvo protiv logistike. glavobolja. Oni su nastojali zaraditi branjem peršina na polju smještenom odmah pokraj radara JNA. tahikardija i cijanoza. Inače je zanimljivo su da simptomi otrovanja trihotecenima slični radiacijskoj bolesti. Tako je u Rusiji opaženo masovno otrovanje konja kukuruzom kontaminiranim trihotecenima. koja je Rusima bila problem u Kambođi i Afganistanu. U trećoj fazi javljaju se nekrotinčne lezije kože. Međutim. Onda je po mišljenju analitičara bilo najmudrije napasti sela trihotecenima i na taj način uništiti logistiku borcima. hemoragije. Ohratoksin se prije dvadesetak godina učinio dobar uzrok teške bolesti i nekoliko institucija se počelo intenzivno baviti tim otrovom. Činjenica je samo to da ljudi iz određenih krajeva obolijevaju od nje a da nitko ne zna zašto je to tako.bolesti nema. Obavljena su brojna istraživanja vode. Ja osobno sam se susreo sa sumnjom na otrovanje trihotecenima početkom kolovoza 1991. Borci su se kretali po planinskim gudurama i napadali iznenada ruske konvoje i vojnike. U novinama su osvanuli članci o djeci u dobi od 14 godina. Prvi put je jedan trihotecen izoliran još 1949. agranulocitoza. Kasnijih godina počeli su se javljati članci o trihotecenima kao izvrsnim bojnim otrovima. proljev. slabost. vratu i licu. Još uvijek ne znamo razlog pojave rečene bolesti unatoč brojnim istraživanjima hrvatskih i svjetskih stručnjaka. ali uzrok bolesti nije pronađen. Trihoteceni su vrlo prilkadni bojni otrovi protiv logistike.

ako se čuvaju na način koji pogoduje razvoju mikotoksina. jer se time povećava vjerojatnost zaraze mikotoksinima. pa priče o tzv. Normalan čovjek će radije kusati tragove nekog sasvim bezazlenog sredstva za zaštitu bilja nego opasni mikotoksi nastalog lošim skladištenjem namirnice. To su fumonizini (vidi sliku pokraj). a onda su ga brišući znoj razmazivali po licu i vratu. Bez službenog certifikata to miriši na prevaru. jer klasična seoska skladišta pogoduju razvoju različitih plijesni. simptomi nisu odgovarali djelovanju plikavaca. vratu i licu. Nismo prenaglili nego smo se obratili na dermatologiju smještenu na Šalati. poljski uvjeti rada. laktoni rezorcinolske kiseline. Tamo nas je predstojnica klinike dočekala sa svojim starim radovima o fitofoto toksičnosti peršina na ljudsku kožu. itd. «ekološkoj» proizvodnji u čuvanju usjeva dolaze u pitanje. Uglavnom ih proizvode Fusarium pljesni karakteristične za naše srednjeeuropske krajeve. Djeci je tijekom trganja peršina sok prskao po rukama. Budimo razumni! SAVJETI 1. Bili smo izrazito zadovoljni s dijagnozom. Pazite gdje jedete! Nemojte ni slučajno jesti u sumnjivim restoranima sa očito slabom higijenom (nedostatak tekuće vode. a dosta su se dobro podudarali s djelovanjem trihotecena. 4. Ako se nakon obroka pojave želučane smetnje potražite pomoć u bolnici. 2. Naime. Proizvode od termički neobrađenih jaja izbjegavajte na svaki način bez obzira nude li vam se u uglednim restoranima ili u kući provjerenih prijatelja.). ali njihove posljedice nisu značajne. Radije ih bacite u smeće ili ih kompostirajte. 3. Priroda u vidu jakog sunca je učinila svoje i djeci su se zbog fitotokičnosti pojavile bule po rukama. 5. Njihova proizvodnja je najveća u proljeće pri temperaturama 12-14 oC u loše kkontroliranim skladištima. neprofesionalno i nenadzirano osoblje. Kupujte namirnice od poznatih osoba. 153 . Ona je imala stara iskustva s rečenom pojavom i lako nam je dokazala da JNA nije umiješana u slučaj. Treba reći da klasična seoska proizvodnja i skladištenje sjemenja nisu sigurni upravo zbog mogućnosti naseljavanja različitih plijesni. itd. jer bi vam moglo škoditi. jer je potpuno besmisleno proizvoditi namirnice bez primjene pesticida. Posebno budite oprezni pri kupovanju navodno ekološki čistih proizvoda. Ne spremajte poslije gozbe lako pokvarljive namirnice za drugi dan. Oni u pravilu nisu proizveli ta jaja nego su ih nabavili od drugoga. jer na tržnici vam mogu svašta podvaliti. Drugi mikotoksini Ima ih puno. zeralenoni. Treba vjerovati u napredak struke na području proizvodnje i skladištenja namirnica.trihotecena. barem prema sadašnjim našim znanjima. pa i proizvode onečišćene mikroorganizmima. Ne treba pod svaku cijenu vjerovati klasičnoj proizvodnji i skladištenju u hambarima ili čardacima. Zbog toga se preporučuje sve žitarice predavati u nadzirane silose. To nije način štednje. koja se pokazala točnom već nakon nekoliko dana nakon pojave ružnih bula na koži dječice.

odnosno koje mu radi štete ove ili one vrste. Teško je zapravo biti općenit kad se govori o pesticidima i zato će ovaj tekst sigurno imati brojne manjkavosti. totalni herbicidi. Pitanje je na kolikim se površinama koristi. kao npr. ali ono što se koristilo u prošlosti još uvijek se nalazi u nekom dijelu okoliša. a indirektno ili čak direktno protiv ljudi). Nemojte se čuditi ovoj slici lijevo. Koristilo se i koristi svašta s trendom izbacivanja posebno opasnih kemikalija ili živih bića. je li mu primjena pretežita u poljoprivredi ili npr. jer i naftni derivati su se prije nekoliko desetljeća znali koristiti protiv štetočina. Namijenjeni su uništavanju štetočina. koji uništavaju nama mrskog štetočinu. itd. što znači svakog živog bića koje čovjeku smeta na ovaj ili onaj način. obavlja li se korištenje u gusto naseljenim područjima ili isključivo u domaćinstvima. U nekim državama se legalno ili ilegalno može nabaviti takva sredstva. Jeste li ikad pomislili da na vašem području živi puno zmija otrovnica? Ako niste pomislili vi onda je pomislio netko drugi i odmah počeo tražiti sredstvo s kojim bi im mogao barem malo smanjiti populaciju. Istina. a protiv raznih nametnika na drvu (npr. Po kemijskoj strukturi mogu biti svašta. itd. crva. virusa. crvi) NEMATOCIDI (protiv parazita) DRUGI (protiv algi. itd. Vrlo rano su ljudi shvatili da neka područja primjene treba odvojeno nadzirati zbog brojnih razloga. Onda se dijele prema vrstama štetočina protiv kojih su namijenjeni i tu zaista teško možete naći i jedno živo biće protiv koga netko nema nešto protiv. riba. ptica. Ima naravno toga još u izobilju. željeznički pragovi ili bandere) se može koristiti kreozotno ulje s višim ili manjim sadržajem karcinogenog benz(a)pirena. Teško je uopće pronaći neku živu vrstu protiv koje netko nije s otvorenom namjerom primjenjivao otrove. teško je uopće obuhvatiti tako široko područje i ovdje će biti govora samo o najvažnijim pesticidima prema štetočinama protiv kojih su namijenjeni. 154 .PESTICIDI Vjerojatno se osim kod lijekova ne može pronaći tolike raznolikosti kao kod pesticida. od vašeg psa kućnog ljubimca do algi u balastnim tankovima nekog prekooceanskog broda ili bakterija koje vam iz znoja proizvode smrdljive produkte zbog kojih vas ljudi mogu izbjegavati. itd. lupara. Pogledajmo prvo protiv koga se koriste pesticidi. zadnjih godina se postavljaju sve stroži zahtjevi u pogledu sadržaja tog karcinogena u ovakvim uljima.. Dijele se područja primjene i o tome će ovdje biti govora. od anorganskih tvari i plinova do malih ili velikih organskim molekula. jer nije svejedno da li je to sredstvo za profesionalnu uporabu ili ga koriste amateri. jesu li primjenom i koliko široko ugroženi ljudsko zdravlje i/ili okoliš. Evo tek nekoliko primjera primjene: • • • • • • • • • • INSEKTICIDI (protiv kukaca) LARVICIDI (protiv larvi) HERBICIDI (protiv biljaka) FUNGICIDI (protiv gljivica) BAKTERICIDI (protiv bakterija) RODENTICIDI (protiv glodavaca) LIMACIDI (protiv puževa) AKARICIDI (protiv grinja. Čak mogu biti nekakvi drugi živi organizmi. Dakle. Slijedeće pitanje je mjesto primjene. brodarstvu.

godine otkriveno je cijelo stado otrovanih srna na slavonskim poljima. a zadnjih godina su nam propisi usklađeni s europskim direktivama koje se odnose na zaštitu bilja. dezinsekcija i deratizacija). kao npr. Ipak je napravljeno jako puno na rečenom području. Međutim. Istina.Prvo su mudri ljudi kao posebno područje odvojili poljoprivredu i općenito proizvodnju te preradu hrane. Ne treba osporavati da je poljoprivredni DDD drugačiji od onog komunalnog barem prema ključnim razlozima primjene opasnih sredstava. Dobra poljoprivredna praksa zahtijeva obavješćivanje o primjeni pesticida na poljima. Tek spominjem da su brojne vrste praktički istrijebljene zbog primjene pesticida u poljoprivredi. pa ne mora biti isti za mrkvu ili soju. Dezinficijensi se koriste izrazito mnogo u zdravstvenim ustanovama. Tijekom 2007. Tjedan dana ili čak cijeli mjesec! Nažalost. kod obrade 155 . S druge strane. Drugi značajan problem u poljoprivredi je u tome što se ne bi smjelo jesti nikakve plodove dok god se u njima ili na njima primijenjeni otrov dovoljno ne razgradi da više ne predstavlja opasnost za zdravlje čovjeka ili životinja. Opet križanje s održavanjem komunalne higijene. Za svaki pesticid je propisana MDK u različitim plodovima. Uz sve ostalo ovaj poljoprivredni DDD se jako preklapa s onim korištenim u održavanju komunalne higijene. ali će se ovdje o DDD govoriti jedinstveno. dolazi do različitih preklapanja djelatnosti. koje tako rado borave u stajama. Primjena pesticida u poljoprivredi skopčana je s mnogim problemima od kojih se na neke još uvijek ne obraća pozornost. Tko vam garantira da kumica na placu govori istinu kad priča o svojoj ekološkoj proizvodnji? Sad dolazi posebno područje u poljoprivredi. koje se odnosi na zaštitu stoke. Ono što sanitarna inspekcija šalje na analize odnosi se na velike pošiljke. posebno iz inozemstva. to nema nikakvog utjecaja na brojne životinje. u različitim industrijskim procesima. koji je bespravno pustio stado ovaca da pase u tuđem voćnjaku. DDD se ne obavlja samo u naprijed rečenim područjima ili barem neki njegovi dijelovi poput dezinfekcije. a ostale ovce su se teško oporavljale. ali se mnogi toga ne pridržavaju. I priča s tzv. pa je tražio odštetu od krivca za svoje zlo. proizvodnih procesa ili skladišta. a teško je naći granicu između zaštite životinja uzgajanih za klanje od zaštite kućnih ljubimaca. zdravom hranom ili hranom proizvedenom na tradicionalni način je često zapravo prevara. To je uporabna karenca. ako se ne obavlja na propisani način. koje ne znaju čitati i tako nisu obaviještene da se na njima zanimljivom polju nalaze otrovi. postoji pojam «radna karenca» za skoro svaki pesticid. Karenca je period u kojem koncentracije pesticida u određenoj hrani moraju pasti ispod MDK. Kod nas je Zakon o zaštiti bilja star nekoliko desetljeća. Stoku treba zaštititi od kukaca poput muha. tu karencu ne poštuju čak ni poljoprivrednici na svojim poljima. I to je poljoprivreda ili barem prehrambena industrija. Onda postoje nametnici na poljima poput krpelja ili se javljaju gljivice poput nepodnošljivog svraba. Inače nemamo dobru kontrolu nad tragovima sredstava za zaštitu bilja na malim poljoprivrednim imanjima. a kad čovjek kupuje na placu nema pojma što zapravo trpa u svoju vrećicu. koji je vlasnik upravo poprskao s insekticidom. jer primjena pesticida na tom području predstavlja velik rizik. Pastiru je uginula četvrtina stada. a razlog je vjerojatno bio u tome što su pasle travu na otrovanom području. kako od kukaca ili gljivica tako još i više od napasnika poput štakora i miševa. ali o tome za koji čas više. To je zapravo vremenski period kroz koji ljudsko ili drugo biće ne bi smjelo stupiti na tretirano područje. koja bi se morala poštivati. ali nitko to ne radi i zakonom baš nije takva praksa propisana. Kod toga se ne odvaja samo zaštita bilja od nametnika od uzgoja stoke do skladištenja hrane ili njezine prerade odnosno transporta. kako je to propisano. Čak kad bi agronomi. U siječnju 2008. pa ulaze na njih dok su još izloženi opasnostima za narušavanje vlastita zdravlja. To je veterinarski DDD (Dezinfekcija. Sad bi nam trebalo još samo poboljšanje nadzora i bolje školovanje poljoprivrednika. I onda konačno zaštita robe na skladištima. Zakon o zaštiti bilja se naravno bavi i pesticidima protiv štetočina u tim procesima. godine tražio je od nas pomoć ovčar. pretežno zbog sprječavanja širenja zaraznih bolesti. na stradavanje nevinih odnosno kolateralne štete. označavali jasno i čitko površine na kojima se primjenjivao pesticid.

nema nikakvog smisla uništiti glodavce samo u jednoj ulici. buhe. Međutim. jer su to često poslovi daleko od očiju javnosti i odigravaju se na usko ograničenim područjima. jer zapravo nije ničiji posao dok se zbog nekih razloga u sve ne uključi policija. Industrija. korištenje posebnih tekućih preparata nakon brijanja) ili uništavanje štetočina na umjetničkim djelima (npr. Oni moraju obaviti posao prema programu. uništavanje komaraca). Što se tiče primjene pesticida (pretežno dezinficijensi) u zdravstvu ovdje neće o tome biti govora. kukaca i drugih bića koja mogu otežavati život pučanstvu ili mu biti prijetnja zbog širenja zaraznih bolesti (npr. godine. a nadzor obavlja sanitarna inspekcija. godine). iako je područje važno i široko. koje će biti obrađene u posebnom poglavlju. Takvi poslovi su vrlo zahtjevni i moraju takvi biti. stjenice. ali nema smisla dalje nastavljati. prateći rad na terenu i po potrebi provjeravajući kakva sredstva tvrtka koristi. zbog tužbe protiv nepoznate ili poznate osobe zbog pričinjenje materijalne štete. npr. Sredstva se moraju koristiti tako da ne ugrožavaju niti ljudsko zdravlje niti okoliš. trovanje susjedovog psa i slično. Epidemiolozi iz javnog zdravstva prate stanje u naseljenim područjima zbog nadzora glodavaca. Komunalni DDD je vrlo dobro uređen u Hrvatskoj već godinama. kao npr. Svako mjesto gdje je otrov primijenjen mora biti jasno obilježeno. a možda bi se moglo pronaći još nešto. ali također radi poboljšanja općih uvjeta života (npr. a godišnje očevidnike su dužne slati u HZT i HZZJZ. uništavanje korova na gradilištima). Mislilo se da će se sve riješiti direktivom o biocidima iz 1997. Ona dva dodatna D su po nekima deodorizacija i dekontaminacija. Potpuno je jasno da mora postojati nekakvo posebno područje profesionalnog DDDa i on se kod nas formirao okupljanjem tvrtki i ljudi iz rečene djelatnosti. štakori. itd. I građani moraju biti sudionici takvih događaja uništavanja štetočina u naseljenim mjestima te dobro surađivati štiteći tako sebe. U ovom području su sve obveze tvrtki jasno propisane kao i procedure rada. jer će se oni preostali brzo proširiti na slobodno područje.). rješavanje crvotočine u oltaru crkve iz 1600. jer se oni bave barem DDDDD-om. time nije puno toga riješeno. a javljaju se tvrtke koje su za djelatnost registrirane. Tvrtke moraju voditi očevidnike o utrošenim sredstvima po raznim mjestima. Temeljem svojih nalaza predviđaju način i intenzitet obavljanja određene mjere DDD na nekom području. Neće u ovom poglavlju biti riječi niti o pesticidima u domaćinstvu i osobnoj higijeni. koju smo mi u Hrvatskoj pretočili u Zakon o biocidima iz 2007. a u drugoj ih ostaviti netaknute. na tom području je puno zabrana i ograničenja. jer se radi o kućnim kemikalijama. ali teško je sve držati pod nadzorom. Nadležne lokalne vlasti raspisuju prema tom programu natječaj za obavljanje DDD. Radi specifičnog posla i opasnosti za građane postoje dodatne kontrole. Naravno da ima i zloporaba. a trebalo bi ostatke otrova nakon završetka posla pokupiti te zbrinuti na propisani način. Kuda da strpamo te djelatnosti? Onda se naravno pokazalo da se različiti pesticidi koriste u zaštiti prometala (npr. Izrazito velika pozornost pridaje se održavanju komunalne higijene u smislu sprječavanja širenja zaraznih bolesti. Smiju se koristiti samo odobrena sredstva s dokazanom učinkovitosti. ili ne daj Bože oštećenja zdravlja nekog građanina. Može li se stvar dodatno zakomplicirati? Može! Stručnjaci koji se bave DDD-om često kažu da to nije točno. I tome nije kraj na ovim rečenim primjerima. Neće o tome biti puno riječi. dezinfekcija tijela (npr.vode za piće te naravno u svakom domaćinstvu. Eto. kako smo jednostavno riješili problem pesticida i vjerojatno skratili dužine tekstova ovog poglavlja. jer npr. 156 . energetika i promet imaju svoje posebnosti i treba ih tretirati na poseban način. pa se u slijedećim godinama mogu očekivati brojne promjene. Građani moraju biti izvješteni o događaju bilo usmenim razgovorom bilo pismenim upozorenjima ili čak preko radio valova. Međutim. odnosno živa bića iz okoliša naseljenih mjesta. Pesticidi se često primjenjuju za sasvim krive svrhe. iskorijenjivanje korova na prugama) ili u građevinarstvu (npr. prometnica (npr. kako bi se mogao voditi državni i lokalni nadzor. što se pomalo i radi. godine. brodova od lupara). Teško je to spriječiti.

Zadnji slučajevi malarije su zabilježeni u dolini Neretve prije skoro 50 godina. Poznata profesorica biologije me pratila kako bi obavila determinaciju tih čudovišnih pauka i onda je dokazala da se radi o našim domaćim normalnim paucima. koji se uvlači i u odjeću smještenu o ormarima. a bilo mi je jasno da se među njima nalaze kako naši neprijatelji tako i oni kukci koji su prema nama potpuno indiferentni. uši. Jasno je da su se ljudi morali boriti protiv kukaca unatoč tome što su koji puta znali stvari okrenuti na šalu ili su se znali naprosto priviknuti. Zaista je tih kukaca silno mnogo oko nas i mnogi su nam predstavljali moru u bivšim vremenima. Svi su bili začuđeni uključujući mene. koji pripadaju dalmatinskoj biljci buhaču. shvatio sam kako sam do tada hodao slijep kroz ovaj svijet. posebno zato što su jednako rado boravile na životinjama poput štakora kao i na ljudima. I lavanda ima insekticidna svojstva. To sam shvatio tek kad sam se tijekom rata morao koristiti savjetima biologa. naši ljudi iz Metkovića su umirali zbog toga. repelent ili sredstvo koje odbija neku vrstu kukaca. Stjenice su prenosile trbušni tifus. ona nas je sve povela do obližnje livade i svojom mrežicom u nekoliko spretnih zamaha pokupila golemu količinu raznovrsnih i raznobojnih kukaca. ali se s nelagodom sjećam buha. kad je trebalo pomoći ljudima koji su vjerovali da se iz poznate srpske paučine mogu izleći opasni pauci. I danas mnogi koriste sušene dijelove te biljke po svim dijelovima kuća. godine domaćica spremila u staklenku zbog paučine omotane oko lista. ali i u naseljima. Svjetskog rata. koji su im znali uništiti svu ljetinu i otjerati ih u glad. tekutova i drugih neugodnih kukaca iz kućnog okoliša naših mjesta nakon II. Ja se sjećam močvarne biljke zvane u Slavoniji bambus. čije je gnijezdo prilijepljeno na list šljive 1991. Kroz cijelu svoju povijest ljudi su živjeli s kukcima nametnicima i drugim kukcima s polja. koja je pravila goleme štete u vrtovima sve dok nisu do nas stigli insekticidi. nije bila insekticid nego tzv. koji je nekih godina znao odnijeti brojne ljudske živote na raznim stranama svijeta. a 157 . Kako joj mještani predvođeni seoskom učiteljicom nisu vjerovali. Svi njezini sastojci se mogu svrstati u insekticide i to prilično učinkovite. Prilikom jednog izvida u zapadnu Slavoniju. Uvijek se tražilo nekakva sredstva protiv kukaca i ne bi trebalo zaboraviti narodna iskustva.Insekticidi Moram priznati da. a samo joj ime govori da je dobra protiv buha. Prvi pravi sintetski insekticidi iskorijenili su brojne zarazne bolesti prenošene preko kukaca. iako dijete sa sela. koju se palilo jer je njezin dim tjerao komarce. Prvih dana svibnja izlegli su se mali sitni pauci za koje je moja prijateljica tvrdila da su ih prepune livade oko prigradskog naselja. Tjeralo se kukce poput komaraca dimom. Buhe su prenosile kugu i druge strašne bolesti. a posebno onih koji se bave kukcima. Dakle. a kod nas je posebno u ratnim godinama dobro uspijevao. Komarci su u ona stara vremena bili prijenosnici malarije i npr. ali odjeća iz ormara s naftalinom baš nije ugodno mirisala. Negdje u mojoj mladosti pojavila se krumpirova zlatica. Pogledajte ove lijepe cvjetove. nisam nikad shvaćao koliko kukaca i njihovih larve živi u slobodnoj prirodi. a širi oko sebe tako ugodan miris. Mlađe generacije uopće ne mogu shvatiti koliko su u prošlosti ljudi patili zbog kukaca osim onih kojima komarci ne daju živjeti. Ja na sreću nisam nikad upoznao stjenice. U onim starim zaostalim vremenima ljudi su kao insekticid (posebno protiv groznih moljaca) koristili naftalin. Treba snažno naglasiti da su kukci prenosnici teških bolesti.

Naglašavam da sam spomenuo samo one po mojoj ocjeni važnije. ali na području insekticida najviše je zabrana ili ograničenja stavljanja u promet. ali vrijedno je pogledati čega tu sve ima: -antibiotski. kako prema kemijskim strukturama tako prema opasnostima kojima nam prijete. Ja sam osobno dug dio svoje stručne prakse sudjelovao u odlukama o zabranama ili barem bio njihovim svjedokom. što nije ni čudo obzirom da je čovječanstvo s primjenom insekticida doživjelo najgora iskustva. -nitrati (biti će riječi o DNOC-u). ali su oni i promijenili život svih ljudi na cijelom svijetu. a za nove greške imamo bezgranične mogućnosti. ali dobro je o njima pisati radi grešaka koje smo učinili.Napulj zahvaćen trbušnim tifusom 1944. a o svima nema smisla pisati nego tek o onima koji se češće pojavljuju kod nas kao uzroci otrovanja ili koji su predstavljali i predstavljaju golemo opterećenje na naš okoliš. nematocidi i otrovi općenito gledajući) tek kako bi se vidjelo da je tu bilo i da ima svačega. Nema nikakve šanse da o svima njima pišem niti ću ih sve navesti. Danas je tih insekticida i larvicida jako puno. -nikotinoidni (eto predstavnik je obični nikotin o kojem se pisalo drugdje). ali je činjenica da golem broj naših građana niti ima pojma išta o njihovoj opasnosti niti ih se čuva. Jest istina da su se tih godina jeftini insekticidi koristili neumjereno i neznalački izazivajući brojne teške posljedice. Države se brinu. Ne kažem da ih se moramo panično čuvati. 158 . boraks). -regulatori rasta insekata (danas još uvijek pomalo skupi). ali danas smo puno pametniji (kao svi generali poslije bitke) i vjerojatno nećemo ponavljati one greške iz povijesti. -anorganski (npr. -organotiofosfatni. Možda zbog toga malo emocionalno gledam na problem zbog brojnih podataka proučenih o teškim štetnim često globalnim učincima tih tvari. -organofosforni (o rođacima bojnih otrova svakako treba pisati). ali kad počnu trovati druge nevine građane i uništavati okoliš treba se jako žestoko pobuniti. istina uvijek s određenim zakašnjenjem. Sad konačno nekoliko riječi o nekima od njih. ali ih nećemo zaobići). akaricidi. -diamidski (zaboravimo ih). -organoklorni (s njima počinjemo). -piretroidi (o njima moramo pisati zbog male toksičnosti za ljude). -karbamatni (njih zapamtite). Blagoslov i prokletstvo! To su naši insekticidi. -fosfonati (možda sam mogao spomenuti i druge jednako malo važne). Naravno da će biti puno govora i o štetama. ali pokušavam ipak realistično gledati na problem ili barem mislim da realno gledam. godine spašen je zahvaljujući insekticidu DDT. To što ne štite svoje zdravlje zapravo je njihov osobni problem. Neki više nemaju važnosti. diatomejske zemlje. -plinoviti fumiganti (o njima je već bilo riječi. a neki zapravo i nemaju općenito neku veliku važnost. Dajem popis insekticida (neki su ujedno larvicidi. -arsenovi (uglavnom soli arsenati).

koja naprosto puca dok ptice na njima sjede. ali su znanstvenici upozoravali da se DDT miješa u metabolizam barem kod ptica. Bilo je nekakvih znanstvenih radova o njegovom neurotoksičnom djelovanju. ali ništa se nije znalo o učincima kroničnog 159 . otrovno: Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem. Svjetskog rata na svjetsku scenu kao blagoslov. ali u vrijeme njegove primjene nismo imali pojma da bi mogao imati uopće bilo kakve opasnosti. pa se sve bijelilo poslije njegove primjene. godine naveliko počeli su ga povlačiti kao prokletstvo. Primjenjivao se on šakom i kapom. Znanstvenici su upozoravali još ranih šezdesetih godina na činjenicu da ptice izumiru. znanstvenici nisu spavali nego su zapisivali svoja zapažanja i uskoro počeli gunđati. Ja se sjećam da je moja mama prije spavanja sve krevete obilno zaprašivala tom kemikalijom u prahu i mi smo mirno spavali ne strahujući od buha ili drugih napasnika. Zapravo su prvo ljudi u praksi opazili da neki kukci postaju otporni na DDT. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). To zapravo nije bio problem budući je kemikalija bila jako jeftina i trebalo ju se samo primijeniti u većim količinama. O razlozima kasnije. a to se kasnije događalo i s drugim insekticidima. ali to je bilo razumljivo budući se one hrane otrovanim kukcima i tako bivaju same otrovane. T N DDT CAS:50-29-3) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R25-40-48/25-50/53 (otrovno ako se proguta. Nahrupio je završetkom II. Međutim. ograničena saznanja o karcinogenim učincima.Organoklorni insekticidi Priča je počela s legendarnim od Boga danim i od njega prokletim DDT (DikloroDifenil-Trikloroetan). Ni to nije pokolebalo pristaše primjene ove kemikalije. Ne bi se moglo reći da je bezopasan prema svojim toksikološkim svojstvima. Najvažnije je bilo da ljudi prolaze dobro unatoč tome što su znali biti impregnirani prahom DDT u svojim aktivnostima uništavanja kukaca. a već 1968. Tko još mari za dosadne ptice? U drugoj polovici šezdesetih godina znanstvenici su zabilježili da ptice nesu jaja s tankom ljuskom. Evo prvo njegovih svojstava.

Prvo ozbiljno otrovanje dogodilo se također tih šezdesetih godina na jednom ribarskom brodu u Južnoj Americi. a stručnjaci su postali oprezni. Austrijanci su imali znatno niže koncentracije DDT budući se nisu tako intenzivno bavili voćarstvom kao Izraelci. Problem je bio u tome što su nailazili na zabrane prijevoza kroz zemlje u 160 . Stalno se nakuplja u mastima i tamo ostaje izrazito dugo. Može čovjek progutati nekoliko žlica DDT i ništa mu se neće dogoditi. pa čak ni buha. a istraživanja se ne mogu obavljati bez kontrolne skupine koja nema ni trunke DDT u svom organizmu. Eskimi jedu puno masti raznih životinja. barem u Hrvatskoj i europskim zemljama. Mislim da je najteži šok izazvao jedan rad s kraja šezdesetih u kojem su autori prikazali koncentracije DDT u masnom tkivu umrlih osoba iz različitih zemalja svijeta. Neka istraživanja pokazuju da se koncentracije DDT nisu bitno promijenile u ljudskim mastima kroz taj period od 30 godina nakon zabrane stavljanja insekticida u promet. a ostatak njih je jedva vratio brod u luku. Obzirom na to što je DDT izrazito lipofilna tvar on se dobro skladišti u masnom tkivu ljudi odnosno u plodovima biljaka. Posebno rado se DDT raspodjeljuje između masti i mlijeka. Morski sisavci npr. Pretpostavljam da je svakom jasno kako u postojbini Eskima nema kukaca. kao što nema ni jednog živog bića na kopnu koje nije spremilo u svoje masti tu kemikaliju. a tamo na jugu je nastupilo teško onečišćenje okoliša ovom kemikalijom. ali znatno više nego Austrijanci i drugi europski narodi. Kuhar je pripremajući neko nacionalno izrazito masno jelo umjesto brašna stavio u hranu DDT. Misli se da treba proći dvadeset godina da se količina DDT u mastima smanji na polovicu početne vrijednosti uz pretpostavku da ga se prestane unositi u organizam. a on se naravno i dalje skladišti u njihovim mastima. što zapravo i nije bilo čudo obzirom da su za uzgoj voća koristili goleme količine DDT. i tu postoji jedan veliki ALI. Mogli bi reći da je to njihov problem kad bi onečišćenje stajalo na mjestu gdje su ga ljudi ostavili. DDT je jeftin i neke velike zemlje ga se ne žele odreći. Nakon zabrane DDT došlo je do zabrana brojnih drugih kemikalija. jer DDT se ne otapa u vodi nego u mastima.izlaganja. Nismo sasvim sigurni niti u njegove štetne učinke. Stručnjaci su odmah rekli kako je to sve normalno i jasno. Ljudi pak te plodove jedu i nadalje unose DDT u organizam. pa žena normalno svoje dijete hrani tim insekticidom. stalno kruže između ekvatorijalnih voda i dalekog sjevera u potrazi za hranom. Imali su oni manje DDT u mastima nego Izraelci. Pokazali su da se najviše DDT nalazi u masnom tkivu Židova iz Izraela. koje su velikim dijelom sezonske selice. Međutim. I nije samo u tome problem. jer DDT se u probavnim sokovima ne otapa i onda se ne može apsorbitati u krvotok. godine više se ne unosi DDT u okoliš. U času kad je bio otopljen u obilnoj količini masti postao je nakon gutanja obroka raspoloživ za apsorpciju i zato je napravio tako teške štete. DDT spada u POP-ove (Postojani Organski Polutanti) i izrazito se slabo raspada u okolišu. Liberalni kapitalizam teži prema profitu i jasno je da će neki tvorničar rado proizvoditi DDT ili slične tvari kako bi ih prodao onome koji ih želi kupiti. Činjenica je da nema mjesta na zemlji koje nije onečišćeno s kemikalijom DDT. Međutim. ali nije prestao biti problem. Jedino dobro koje smo dobili iz tih događaja je strah. Iznenađenje su bili Eskimi. što nije bilo ni čudno obzirom da su jedno i drugo stajali u kuhinji u istovrsnim posudama. a biljke ga u svom neznanju uzimaju iz tla i odlažu u plodove. Ljudi su se počeli bojati onečišćenja okoliša i takvih postojanih tvari poput DDT. Od kud onda DDT u njihovom masnom tkivu? Odgovor se brzo našao i bio je logičan. Polovica ribara je umrla. pa se zato dogodilo otrovanje. Gotovo se uopće ne metabolizira niti se može izlučiti mokraćom iz organizma. Nakon zabrane od 1968.

Međutim. Naravno da je to svojstvo imao i DDT samo što mu nije nikad službeno dodijeljeno u razvrstavanju i označavanju. opasnost od teških oštećenja pri duljem izlaganju gutanjem. Glavni dio rasprave odnosio se na to gdje se zabranjuje njegova primjena. Lindan Iako ima puno tih zabranjenih organoklornih insekticida meni se priča o lindanu jako sviđa iako je kod nas zadnji zabranjen u Hrvatskoj. Ja sam osobno davao izvještaj o opasnostima lindana na sastanku tadašnjeg Povjerenstva za otrove na kojem se odlučivalo o sudbini tog važnog insekticida. po svojstvima nije ni malo bolji od DDT nego možda još gori. T N LINDAN (CAS 58-89-9) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R20/21-25-48/22-64-50/53 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. Ta je konvencija u skladu s drugim međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari i naprosto je nije moguće osporiti. Naravno uglavnom kod djece. PIC (Prior Informed Consent) proceduri. Negdje sedamdesetih i osamdesetih godina pripravci lindana su bili često korišteni u obliku šampona protiv uši. kako se to vidi dolje. Ništa ne smije stati na put trgovini i tako se rodila Rotterdamska konvencija prema tzv. može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka. Isto tako nije moguće osporiti pravo bilo kojoj naciji da se truje opasnim kemikalijama.kojima su takve kemikalije zabranjene. otrovno ako se proguta. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ako ništa drugo onda ima oznaku R64. Sve zemlje konvencije uključujući odnedavno i Hrvatsku dopuštaju prijevoz takvih opasnih tvari preko svojeg teritorija uz poštivanje procedure o prethodnom obavješćivanju (PIC) uz pravo da svaka postavi pravila o uvjetima takvog prijevoza. Opet jedan vrlo učinkoviti insekticid i bolje kontroliran nego njegov prethodnik DDT. kućanstvu kao insekticid. Lindan je zabranjen tek početkom trećeg milenija i to gotovo istovremeno u EZ i kod nas. a pripravci lindana su bili korišteni kao lijekovi u veterini. jer smo se ravnali prema direktivi o sredstvima za zaštitu bilja i bilo je jasno da se više nigdje u Hrvatskoj ne može primjenjivati u poljoprivredi ili npr. Međutim. kako u Hrvatskoj tako i u Europi. ostalo je nepokriveno područje lijekova. Zakon o kemikalijama jednako kao i propisi o sredstvima za zaštitu bilja ne odnose se na lijekove. Moja kći je čak dva puta kao curica donijela uši doma i svi smo morali koristiti šapmone za uništavanje tih 161 . ali ostaje nekako gorak okus u ustima. Bili su oni korišteni i kao sredstva za primjenu na čovjeku. koja kaže da može štetno djelovati na dojenčad koja sisa ženino mlijeko.

a nisu se opažale veće štetne posljedice uporabe osim nadraživanja očiju. Kad su počele rasprave o zabrani lindana sjetio sam se svojih iskustava podsjećajući se na činjenicu da je lindan po svojim fizikalno-kemijskim osobinama sličan DDT-u i da se rado nakuplja u masnom tkivu svih mogućih organizama. Čak i janjci nemaju problema s nametnicima ako su se došli na svijet poslije dobre lindanske kupke. državna administracija ima svoja pravila i na tome smo možda tek privremeno dobili bitku. ali u našim krajevima se za kupanje ovaca koristio upravo taj insekticid. a to ipak roditelji još uvijek ne žele priuštiti svojim princezama. Ovce vjerojatno ne vole tu vrstu kupanja. ali je činjenica da do ljeta više ne stradavaju zbog bilo kakvih nametnika. Vrlo dobro znamo da barem veterinari za kućne ljubimce još uvijek izdaju recepte za lindanske preparate. Rješenje je naravno zimsko kupanje ovaca u suspenziji ili otopini nekog dobrog insekticida. Naši veterinari su tvrdili da nema ni malo istine u tim našim pretpostavkama o apsorpciji lindana u organizam ovce te da janjci nemaju u svojem organizmu nikakvih opasnih tvari. a onda se to zaštitno sredstvo prenosi preko posteljice u plod. pa vjerujem da neki pastiri zahvaljujući dobrim vezama u Srbiji i dalje zaštićuju svoje ovce potapanjem u 162 . koji se svog lijeka nisu željeli odreći. Jedino rješenje je bio lindan. a onda ih se kupuje u inozemstvu. Ovo lijevo je stara slika iz Australije i ne odnosi se na lindan. Činilo se da smo izgubili bitku. jer su ih na taj način štitili od krpelja i buha. kojih je po nekim našim krajevima stvarno previše.kukaca. a sirovina je kemikalija na listi zabrana i mi smo rekli da ne dopuštamo uvoz takve kemikalije. jer se nismo imali pravo miješati u veterinarsku politiku registracije i primjene lijekova. Najviše se lindan koristio za zaštitu ovaca od nametnika poput svraba ili krpelja. To pak znači da se lindan apsorbira kroz kožu u organizam ovce. Međutim. jer drugačije naprosto nije bilo moguće ukloniti tu napast osim šišanjem do gole kože. Nisu svi jednako lako prihvatili stavljanje lindana na liste zabrana i ograničenja. pogotovo u krajevima poput Krka i Cresa gdje su se takve kupke uobičavale svake zime. a janjad može čak uginuti zbog tih napasti. Tako je cijela obitelj prala kosu barem dva puta u lindanskom šamponu kupljenom normalno u najbližoj apoteci. ali nismo mogli zabraniti uvoz lijekova. Da bi se proizveo lijek mora se uvesti sirovina. Najviše smo imali problema s veterinarima. Uz to su svoje imali za reći i veterinari za kućne ljubimce poput pasa. Tako je prestala proizvodnja lindanskih preparata za zaštitu ovaca i kućnih ljubimaca. Oni su također običavali svoje pacijente tretirati lindanom barem po glavi. Nitko u to vrijeme nije uopće sumnjao da bi lindan mogao biti opasan za ljudsko zdravlje. To su zapravo od betona načinjene kupke u koje se gura ovce i prisiljava ih da izađu na drugu stranu van. Postoji i mogućnost šverca iz nama istočnih zemalja. Ovce s krpeljima ili svrabom sporo napreduju.

Vjerojatno će jednog dana problem biti riješen. što predstavlja prepreku spaljivanju. To strašno poskupljuje proces i cijena spaljivanja takvog otpada lindana ili DDT raste enormno. Treba ipak reći na kraju da Hrvatska po mojem znanju nema nikakvih skladišta zaboravljenog lindana. dioksina. Mislim da je to prvi slučaj protesta zbog primjene insekticida. Međutim. a vjerojatno su stekli iskustvo protestima protiv drugih kemikalija poput npr. Nadam se da vam je sad ipak malo lakše pri duši. iz takvih kemikalija nastaju prilikom spaljivanja dioksini u velikom iskorištenju. a ona pak nema u proračunu sredstava za ničiji opasni otpad.lindanskim kupkama. a do tada će vreće s opasnim kemikalijama stajati u nenadziranim skladištima i prijetiti kako ljudskom zdravlju tako i okolišu. Tko će to platiti? Tvrtke za sintezu lindana su propale u istočnim zemljama poput Albanije ili Makedonije i otpad je postao vlasništvo države. Jedino je pitanje koliko prilikom uživanja janjetine unosimo lindana u svoje organizme. Valjda se smatralo da će se problem riješiti sam od sebe. Moram na kraju istaknuti činjenicu da su za sudbinu lindana zaslužni ili odgovorni građani EZ okupljeni u brojne nevladine udruge. Oni su diljem Europe žestoko protestirali protive uporabe lindana. Vjerojatno je i njihov glas imao utjecaja na donošenje odluke o zabrani. a njegovih opasnih derivata nikad nije ni imala. Postoji još jedan problem vezan uz organoklorne insekticide. a to su skladišta sa starima kemikalijama (npr. Lindan sadrži čak 6 klorovih atoma po molekuli. kao na slici gore. Naime. 163 . Jedini način je miješanje takvog otpada s kemikalijama koje uopće ne sadrže klor tako da sirovina za spaljivanje na kraju nema više od 1% ukupnih halogena. Na mjestima proizvodnje lindana gomilale su se sve veće količine neupotrebljivog i vrlo opasnog gama izomera. kroz godine je postajalo sve više jasno da rješavanje takvog otpada neće biti jednostavo. DDT) ili nezanimljivim derivatima (npr. gama izomer lindana koji nikad nije bio upotrebljiv i predstavljao je samo opasni otpad).

nadražuje oči.Endosulfan On je zapravo jedini halogenirani insekticid ili fungicid koji se zadržao na našem tržištu.50/53 (otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. Ona nije uspijevala naći nikakvu posudu za kuhanje talijanete i onda se uputila u podrum. a onda je stavila u njega 164 . Preparati koji dolaze k nama uglavnom se u ovisnosti o koncentraciji endosulfana razvrstavaju u otrove ili štetne tvari.61 (čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. U nerazvijenim zemljama se često bilježe otrovanja radnika zbog nepoštivanja radne karence s ovim insekticidom. Ovdje je izabrana tek jedna slika stradalog djeteta. Čini se ipak da se može s njim prilično sigurno raditi u koliko se poštuju sve propisane mjere. Dama je tvrdila da im je to trebao biti zadnji doček Nove u divljem odnosu i da je njezin dragi već pronašao stan u kojem će živjeti nakon skorog vjenčanja. Evo njegovih svojstava. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika – ako je moguće pokazati naljepnicu. ali je pitanje koliko dugo će ostati.28. ali ona ga je donijela gore. Ljubavnici su zaželjeli na osami dočekati Novu godinu i nekako su uspjeli dogovoriti sa susjedom da im da ključeve svoje kleti. koji očito nije bio namijenjen kuhanju hrane. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OZNAKE OBAVIJESTI S: ½. nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. ENDOSULFAN CAS 115-29-7 OZNAKE UPOZORENJA R: 24/25. izbjegavati ispuštanje u okoliš – pridržavati se posebnih uputa – sigurnosno tehnički list). Od brojnih slučajeva otrovanja izabrao bih jedan iz početka milenija u sjevernom dijelu naše zemlje kod kojeg sam morao sudjelovati na sudu kao vještak. a dečkova obitelj je bila protiv braka.45. Izgleda da predstavlja poseban problem u nerazvijenim zemljama. Par je bio dugo u vezi i imali su dijete. nešto vina i bezalkoholnih pića. Oni su u večernjim satim došli u klet noseći sa sobom talijanete. Usporediv je s drugim organoklornim insekticidima. I protiv njega se bune mnogi uključujući ljubitelje divljih životinja. Barem ne ovaj čas.60. jer tamo u kleti voda iz cisterne nije bila za piće. Tamo je našla ružni stari lonac. a koristi ga se često u vinogradima. gdje se koristi naveliko i bez dobre kontrole. a obitelj je tvrdila da to nije točno.36/37. a ilustracija o štetnom djelovanju endosulfana je izrazito mnogo. ostaci i ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad. pa onda teške posljedice za zdravlje ljudi i okoliš nisu neočekivane. Isplahnula ga je prema svojoj izjavi donijetom vodom.36. ali očito je izrazito važan i nema za njega dostojne zamjene.

Moj zadatak je bio procijeniti je li bilo moguće da zaostali endosulfan iz lonca izazove smrt mladog čovjeka. Kod nas je danas ostao ograničen broj ovih tvari na tržištu s vrlo različitim značajkama. poteškoće s disanjem. a najbliži su rođaci živčanim (neurotoskičnim) bojnim otrovima. Čudio se kako je mogla za kuhanje koristiti lonac u kojem on razrjeđuje pesticide prije primjene u vinogradu. kako pokazuje tablica ispod teksta. Nisam gadljiv. Zato sam ja bio pozvan kao vještak i morao sam pregledati opsežnu dokumentaciju uključujući brojne fotografije. pozlilo joj je čim je stigla u prijateljičinu kuću i ispovraćala je cijelu kupaonu. koji je navodno pojeo čak dvije pune porcije talijaneta. To već nije za zanemariti. Naravno da je tužitelj podnio žalbu i slučaj je upućen na viši sud te još ne znam kako će završiti. Nekako je shvaćeno da je lonac kriv za sve i da dama zaista nije namjerno ubila svog ljubavnika nego je sve igra slučaja. U tom slučaju bi se tekućina isparila i u loncu bio ostao prah. Ponavljam da ne znam kako će završiti stvar s endosulfanom. Izaziva konvulzije. Organofosforni insekticidi Ime su dobili po tome što su derivati fosforne kiseline. a toga se danas mnogi boje. Međutim. Međutim. epidimiološka istraživanja pokazuju da muškarci izloženi endosulfanu imaju snižene koncentracije testosterona u odnosu na neizložene ljude. Legla je spavati i tek iza podneva se probudila i shvatila kako joj je dragi ostao tamo u kleti. Obzirom na to da se osjećala slabo odvezli su je na hitni prijem u grad da bi liječnik ustanovio kako se vjerojatno radi o histeriji. koji je pred policajcima dao ključnu izjavu za daljnji tijek istrage i procesa. U takvom slučaju bi se u loncu našle dovoljne količine endosulfana da ubiju i više od jednog čovjeka. gubitak koordinacije i naravno komu sa smrću. to nije moglo izazvati značajnije posljedice kod onog tko bi to sve pojeo. Ona navodno baš i nije puno jela. Navodno joj je dao injekciju fenobarbitona i poslao je kući. dakle skoro sve iz lonca. Konačno je odlučila otići do kleti i našla tamo dragog mrtvog u ispovraćanim talijenatama na podu kleti. jer je on tu spravu ostavio u autu da im ne smeta. 165 . Vlasnik vikendice je odbijao mogućnost da je on makar indirektno kriv i tvrdio je da nikako endosulfan nije mogao ostati u loncu. Izrazito mnogo su se koristili sedemdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. ali sud je zbog nedostatka dokaza oslobodio okrivljenu. koja su nerijetko završavala smrću. Istina. ali od tada mi sam pogled na tjesteninu izaziva blagu mučninu zbog sjećanja na slike stradalog muškarca na podu dobro kleti. Jedino je preostao slučaj da je vlasnik ostavio sadržaj cijele bočice u loncu i zaboravio na to zbog ovog ili onog razloga. Postoje nepotvrđene sumnje da bi mogao biti reproduktivno otrovan ili čak karcinogen. ali možda dama i nije ispahnula lonac žureći se što prije uživati u seksu. posebno u krajevima gdje ljudi puno drže do muške potencije. Vjerojatno bi se on kod isplahnjivanja lonca većim dijelom uklonio. dokazi su nađeni na nekim životinjama. a onda je odlučila otići po dijete ostavljeno kod neke prijateljice da ga odvede roditeljima na spavanje. Stvar se zakoplicirala kad su znanstvenici pronašli da je on endokrini disruptor. Onda su došli policija i vlasnik kleti. To što izaziva nespecifične simptome poput povaćanja i proljeva nije toliko bitno nego je važno da je on neurotoksičan. Nije ga uspijevala dobiti mobitelom.kuhati talijanete. U slučaju da je vlasnik nakon razrijeđivanja ostavio malu količinu razrijeđenog preparata u loncu. ali im je onda uporaba snažno opala zbog brojnih otrovanja. ali već naprijed opisani učinci svrstavaju ga na listu tvari čija se zabrana očekuje u bliskoj budućnosti.

Taj je pak izrazito važni glasnik u komunikaciji između živčanih stanica i njegovo nakupljanje vodi pravoj zbrci. O. O.O-dietil-O-2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosforotioat dimetoat (ISO). N R: 21/22-23-48/25-50/5368 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-60-61 Xn R: 21/22 S: (2-)36/37 T.2-bis(etoksikarbonil)-etil-O. Sreća je da se jako puno koriste malation.O-dietil-O-3. Važno je znati znakove otrovanja budući su oni prilično specifični. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 T+.2-diklorovinil-dimetil-fosfat fention (ISO).O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)fosforotioat malation (ISO). N R: 21-25-50 S: (1/2-)23-36/37-45-61 T+.O-dimetilfosforoditioat paration (ISO). O. O. kako na dijagnostici ovih otrovanja tako i u liječenju. N R: 25-50/53 S: (1/2-)45-60-61 T+. Možda je razlog i u tome što se puno toksikologa bavilo i bavi živčanim bojnim otrovima. S-(6-kloro-2-oksobenzoksazolin-3-ilmetil)-OO-dietil-fosforoditioat diazinon (ISO). 1. 2.O-dietil-O-4-nitro-feniltiofosfat (kod nas nije više registriran) T. koja je zadužena na sinapsama hidrolizirati acetil-kolin. N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 T. Hrvatski liječnici su osamdesetih godina stekli dragocjena iskustva. 166 .O-dietilfosforoditioat. Nažalost. N R: 24-26/28-48/25-50/53 S: (2-)28-36/37-45-60-61 Neki od njih su vrlo jaki otrovi a neki tek štetne tvari. pa ih se naprosto ne može isključiti iz uporabe.6-trikloro-2-piridilfosforotioat S-tert-butil-tiometil-O. Otrovanja s organofosfatima smatraju se vrlo ozbiljnima bez obzira na jačinu i upornost simptoma. O.O-dimetil-metil-karbamoil-metilfosforoditioat klorpirifos (ISO). a u slučaju nepravovremenog liječenja vodi u smrt.fosalon. oni koji su vrlo opasni često su i najučinkovitiji.5. Glavna značajka organofosfata je da se vežu na enzim acetilkolin-esterazu. N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. O. N R: 24/25-26-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61 T. dimetoat i slični. terbufos (ISO) ometoat (ISO).O-dimetil-S-metil-karbamoil-metilfosforotioat diklorvos (ISO).

ponekad nejednake i smetnje vida. koji ima djelovanja suprotna acetil-kolinu i mora ga se primjenjivati dokle god postoji i jedan znak otrovanja. Sjećam se jednog izvješća iz Južne Amerike o pilotu poljoprivrednog aviona kojemu je prsnula u oko kap koncentrata organofosfata. bronhospazam. ali to sve skupa nije dovoljno provjereno. Pojačano lučenje svih sluzi i ekskretornih tekućina. Oni se daju naprosto zbog toga da se ubrza prekidanje kovalentne veze između enzima i organofosfata.• • MUSKARINSKI: Nespecifični GI. Uspio je prisilno sletjeti bez ozljeda. Antidot je atropin. Bljedilo. ubrzan rad srca. a ni teški grčevi nisu za zanemariti. Uske zjenice. Umire se od prestanka disanja. kao npr. a nakon toga su ga prebacili na bolničko liječenje. Usporen rad srca. pralidoksim ili toksokogin. NIKOTINSKI: Trzanje i treperenje mišića. ali od toga se ne umire nego samo ne vidi. ali je uzletjevši s avionom opazio da više skoro ništa ne vidi. kašalj i edem pluća. pad krvnog tlaka. grčevi. Obično taj primjer spominjem kad tumačim kako se apsorpcija otrova može odvijati na bilo kom mjestu. 167 . Stezanje u grudima. ali ga nismo trebali. Nije na to obraćao pozornost. Pogledajte kako se zjenice sužuju nakon otrovanja organofosfatima. da se očajno osjeća i da mu curi slina iz usta. Naši liječnici su u vrijeme dok smo imali česta otrovanja (danas su jako rijetka) savjetovali da ga se primjenjuje toliko da se postigne otrovanje atropinom Za to su potrebne visoke doze atropina i mi smo početkom rata naručili od Belupa velike količine ampula s visokim dozama atropina. jer oni imaju barem teoretsko iskustvo sa strukturno sličnim živčanim bojnim otrovima. slabost mišića uključujući mišiće za disanje. Atropin nije dovoljan nego valja primjenjivati i reaktivatore acetilkolin-esteraze kao npr. davanje otopina enzima ili transfuzija krvi uz uklanjanje organofosfata prikladnom izvantjelesnom tehnikom. Kod otrovanja organofosfatima važno je što prije primijeniti antidote i reaktivatore acetilkolin-esteraze. Predlažu se naravno i druge metode. Dobro je surađivati s vojnim toksikolozima.

a pogotovo mržnju roditelja koji su nakon toga nahrupili izvoditi djecu van vjerojatno nas optužujući da smo surađivali sa Srbima u trovanju njihove djece. Tada sam jednom od srpskih stručnjaka rekao da oni zapravo novače male Albance za borce protiv Srbije. Kosovari su mi koji dan prije naglog slanja na mjesto događaja potajno kurirskom poštom poslali brojne uzorke uzete od djece. Taj i slični događaji te negativni nalazi naših analiza uvjerili su nas da se radi o masovnoj histeriji. a za metabolite organofosfornih insekticida se davalo objašnjenje kako se radi ili o kontaminiranoj hrani ili o posljedicama liječenja svraba malationom ili drugim organofosfatima. ali smo si svi počeli postavljati pitanja o sigurnosti naših namirnica čak i na takvim mjestima gdje bi se moralo očekivati provjerenu hranu. Albanci su tvrdili da ih srpska vojska i policija masovno truju živčanim bojnim otrovima i mi smo očekivali vidjeti svašta. Istina. Tako smo kolegica s IMI i ja od strane Hrvatske poslani 1990. čak do 80%. Osamdesetih smo mogli u bilo koje doba dana na brzinu izmjeriti aktivnost tog enzima radi olakšanja dijagnostike otrovanja. pa smo mogli sigurniji otići. Obično je to podnošljivo onečišćenje. pogotovo kad netko ljude teško terorizira. godine na Kosovo zbog sumnje na otrovanje ogromnog broja djece organofosfatima. Obavili smo pregled učionica i razgovarali prvo s nastavnicima i medicinskim osobljem. Naravno da su u slučajevima otrovanja inhibicije enzima bile izrazito visoke. a da bude onečišćena insekticidima. Zatražio sam da roditelji napuste učionicu. Bez namjere da detaljnije objašnjavam stanje na Kosovu mogu samo reći. Sanitarna inspekcija je reagirala brzo. Roditelji su neku djecu doveli a neku praktički donijeli i svi su bili stravično uplašeni tako da ste im strah mogli vidjeti u očima. što se i pokazalo točnim desetak godina kasnije. a u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja (IMI) moglo se mjeriti koncentrcije pojedinih organofosfata i njihovih metabolita u krvi ili mokraći. a onda su epidemiolozi brzo otkrili da je zajednički činitelj kod svih otrovanih mak iz istog dućana. atropina i nekih metabolita organofosfata. da je bilo stravično. koje se uglavnom mazalo po koži radi uklanjanja svraba. Srpski teror je bio toliko snažan da su djeca pronašla spas u induciranoj psihozi. Ona može divno izgledati. a onda smo smatrali potrebnim razgovarati i s djecom. gdje je prijavljeno najviše otrovane djece. jer se nije moglo micati od množine tijela i oni su to učinili. Postoji još jedan problem vezan uz korištenje organofosfata. Došavši na Kosovo bili smo zgranuti silnom policijskom silom u Prištini i Podujevu. vrištati i padati na pod sa stolica. Mak je bio iz uvoza i cijela 168 . Tu scenu neću nikad zaboraviti. Kasnije sam u literaturi vidio kako se to učestalo događa ne samo djeci nego i odraslima u teškim vremenima. ali se sjećam maka prodavanog u jednom velikom dućanu koji je doveo negdje sredinom osamdesetih do otrovanja nekoliko ljudi u Zagrebu. Na sreću brzo se ustanovilo da je kod ljudi došlo do inhibicije acetilkolin-esteraze. jer su liječnici masovno davali atropin djeci s grčevima muskulature. Za atropin smo znali objašnjenje. Očekivali smo slike poput onih iz Halabje u iračkom dijelu Kurdistana i bili smo pomalo zaplašeni. gdje smo trebali obaviti glavninu posla u srednjoj školi «Đuro Đaković». a to je kontaminacija hrane. kad su ti klinci dorasli za pušku. Onog časa kad je škljocnula brava pri zatvaranju vrata sva djeca iz učinonice su se počela grčiti.Naravno da je i moja grupa puno radila na otrovanjima ovom skupinom insekticida i rutinski smo mjerili aktivnost acetilkolin-esteraze u laboratoriju na Rebru. ali mi u suradnji s IMI nismo našli ništa drugo osim nikotina.

Toksikološka svojstva nisu im bitno različita i može se reći da karbofuran fenoksikarb metomil.. N R: 26/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 T+. Primjenjuju se u prilično velikim količinama osobito za zaštitu voćaka ali i drugog bilja i to po cijelom svijetu. N R: 25-50/53 S: (1/2-)22-37-45-60-61 T. Ne očekuju se zabrane stavljanja većine organofosfornih insekticida i ostaje nam samo poboljšavati nadzor njihova korištenja na svim mogućim mjestima.. pa su i simptomi otrovanja slični kao i terapija s antidotom atropinom.serija je uništena. naravno u vrlo niskim koncentracijama. Treba li posebno naglaštavati da se neki od njih koriste i u kućanstvima. N R: 28-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. Zbog te problematične veze u nekim slučajevima se čak dobiju analizom vrlo male inhibicije enzima uz sigurno dokazano otrovanje. larvi i nematoda nego također puževa kako se to vidi iz slika dolje. pa im je primjena izrazito široka. On se bavio uzgojem ovaca radi prodaje janjića i držao je stado dosta daleko u brdu na svojoj zemlji ograđenoj suhozidima te odlazio svadodnevno tamo napojiti stoku i dati im zimi dodatnu hranu. propoksur T+.. Imao je i nekakvo kameno sklonište u kojem je držao one najvažnije potrepštine poput npr. Karbamatni insekticidi Ova skupina tvari prikladna je ne samo za uništavanje insekata. Sjećam se jednog slučaja s početka milenija kad je nazvao s Krka jedan pastir tražeći pomoć. pa se obično ne preporučuje primjena reaktivatora. merkaptodimetur. Mehanizam otrovanja je praktički isti kao kod organofosfornih insekticida budući se vežu kovalentno na enzim acetilkolin-esterazu. boce travarice. metiokarb. Nju 169 . ali ipak . N R: 25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61 predstavljaju opasnost kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. Ključna razlika u odnosu na organofosfate je u tome što se enzim relativno brzo oporavlja zbog hidrolize spomenute kovalentne veze.

Naravno da su ti neprijatelji radije jeli svježe meso i uspjeh pastira je bio slab. divlje svinje. a ni divlja svinja ne zazire od prehrane mladim janjićima. a vjerojatno je polupraznu bocu s rakijom ukrao. kako će biti malo kasnije objašnjeno. Onda se po noći pojave psi ili čagljevi te naprosto zakolju ovcu dvije. podivljali psi.je pak spremao u jednu udubinu na zidu. Na naše otoke su prvo lovci dovezli divljač poput divljih svinja. Zatražio sam hitno prebacivanje u bolnicu uz mjerenje aktivnosti acetilkolin-esteraze i primjenu atropina. Kod nas je glavni predstavnik karbofuran našao posebno mjesto primjene za namjerno ubijanje uglavnom divljih (npr. Ne znam koliko je bio iskren. koji se hrane gotovo isključivo lešinama životinja u prirodi. jer supovi upravo trebaju ostatke životinjskih leševa. Lovcima nije posao ubijati podivljale pse. One su čistači. Grupa entuzijasta iz prekrasnog naselja Beli na Cresu između ostalog se godinama bavila zaštitom i liječenjem supova. Tražili su da se nekako prekine taj krug smrti i uspjeli su pri Ministarstvu zaštite okoliša negdje 2001. ali također drugih životinja poput pasa ili mačaka. čagalj. Ilustrirati ću problem mojim iskustvom sa supovima. pa je slučaj završio dobro. Naravno da je jako teško spriječiti životinje da jedu otrovanu hranu u slobodnom prostoru i zapravo najčešće stradavaju ptice radi hranjenja otrovanim kukcima.) ili domaćih životinja (uglavnom kućni ljubimci poput susjedovih pasa i mačaka). a divlje svinje nitko ne ograđuje učinkovitim ogradama. Vožnja prema selu planinskom cestom bila je naravno rizična. ali pomoći ni od kuda. Posumnjao sam da se pastir otrovao karbofuranom. itd. ali zato su vrlo učinkovito počeli ubijati supove. Vrlo brzo je osjetio da teško diše. a uz to su se javili grčevi mišića. Pastir naravno traži pomoć na sve strane. kako bi mogli na lovištima zarađivati novce od stranih lovaca. U kuću je jedva doteturao iz auta i legao na krevet. Gnijezde se na nepristupačnim mjestima u brdima odakle izlijeću i iz visine osmatraju teren. Tako je on zabunom popio nekoliko gutljaja tog otrova i simptomi su se brzo javili. Jedan od prvih simptoma je bio slabljenje vida. Ugljana i tamo onda u divljini izbaciti tu životinju iz auta. Zaključio je da treba brzo pobjeći kući i tako je sjeo u svoj stari automobil. Tako bi to vjerojatno bilo i danas da se nisu promijenili neki odnosi između ljudi i životinja. Karbamatni insekticidi su poznati po čestim otrovanjima ptica. bolovi u želucu i slinjenje. Tako je počelo izumiranje supova na kvarnerskim otocima. a on nije dobro vidio i stalno se sudarao sa svakakvim preprekama. ali tvrdio je da mu je netko podvalio tamo krivu bocu s nekim otrovom. U času kad opaze uginulu životinju sletjet će tamo cijelo jato ovih ptica i do kraja pojesti lešinu. pa su digli galamu. Najbolja hrana su naravno ovce stjerane među nekakve suhozide. Obično bi dok je tamo boravio znao po koji puta posegnuti za bocom i povući koji gutljaj. Te ptice su kroz cijelu ljudsku povijest igrale izrazito važnu ulogu u spriječavanju širenja zaraznih bolesti. Pas se naravno mora snaći i onda se sa sličnima udružuje u čopore divljih pasa lutajući po otoku. godine ishodovati osnivanje Povjerenstva za 170 . Pastiri su onda počeli ostatke svojih zaklanih ovaca obilno tretirati pripravcima karbofurana namjeravajući na taj način potrovati svoje neprijatelje. Nekako istovremeno su građani pronašli da su otoci izvrsna mjesta za ostavljanje svojih bivših kućnih ljubimaca. Državni službenici ne vole pješačiti u brda da bi procijenili veličinu štete na stadu ovaca i onda se odštete pastirima ne daju pravično. Ništa lakše nego psa staviti u auto i onda s kopna prijeći na otok poput npr. koji tamo pastiri učestalo koriste. što nikako nije mogla prihvatiti skupina biologa zaljubljenih u sav živi svijet na kopnu i moru.

Oni su izgleda očekivali da će instituti besplatno obaviti analize. Valja na kraju snažno naglasiti da se karbamatni insekticidi široko primjenjuju u domaćinstvima. a mene su izabrali za predsjednika. a sprej se ne može gutati. Potpuno je jasno da se uz dobro nadziranu primjenu može bezbrižno uživati plodove tretiranih voćaka i vjerojatno zbog toga ni jedan od ovih insekticida neće biti zabranjen za stavljanje u promet. Vrijeme njihova poluraspada u tlu iznosi oko 2 mjeseca. Na tom pravom poslu su uspjeli i ja sam vidio dvije prekrasne knjige sa slikama svih mogućih biljnih i životinjskih vrsta te posebnih prirodnih ljepota kraja. onda je nekakva inspekcija trebala tog supa staviti u rashladnu torbu i dostaviti u Zagreb. za što su bili idealni lovci. Moj zavod je prema simptomima pretpostavio da bi se moglo raditi o karbofuranu i poslali smo lokalnu sanitarnu inspekciju da pronađe kome je otrov prodan. Koji mjesec dana nakon toga na jednom uskom području otoka Raba našli su građani čak 17 mrtvih supova. One i dalje izumiru. a svi drugi su smatrali da to nije njihov posao. kad je aktivnost nezgodnog enzima bila vraćena u normalu i insekticid se već uglavnom metabolizirao i izlučio. a imali smo još puno dobrih ideja. to je samo vrh ledene sante. pa uz nestručnu primjenu mogu ostati dugo u okolišu. ali to naravno košta. lovaca. Suradnju su prihvatili jedino znanstveni instituti u Hrvatskoj i Beču. Onda je došao račun s instituta i Ministarstvo je bilo bijesno na veličinu svote koju mora platiti. Naravno da karbamatni insekticidi predstavljaju i vrlo neugodnog polutanta u okolišu. 171 .spriječavanje ilegalne primjene otrova u prirodi. Nije bolja situacija niti s njihovim nalazima u biljnim plodovima. Vjerojatno ne predstavljaju akutnu opasnost pri korištenju u kućanstvu. s Krka u Zagreb. Krenuli smo vrlo široko tražeći suradnju veterinarske inspekcije i veterinarskih instituta. Zapravo su to obavljali usput baveći se nekim drugim poslovima proučavanja flore i faune otoka. Također obično dolaze zapakirani kao sprejevi. ali bi ipak potrošače trebalo učinkovitije upozoravati na oprez pri radu i na potrebu primjene mjera osobne zaštite. posebno za zaštitu vrtova i kućnog ukrasnog bilja. Brzo se našlo pastira koji je u poljoapoteci kupio preparat na bazi tog insekticida pa čak i ostatke pakiranja. kojima je potvrđeno da su bijene karbofuranom. sanitarnih inspektora i instituta. a iz laboratorija MUP-a i jednog privatnog forenzičkog laboratorija došle su analize ptica. Trebalo je prvo otkriti mrtve ptive. Obično dolaze u niskim koncentracijama tako da se konačni proizvodi razvrstavaju u štetne tvari. o tome nešto više u poglavlju o kućnim kemikalijama. Uspjeli bi oni možda i sa supovima da je bilo podrške. Obavljene su analize aktivnosti acetilkolin esteraze i tragova pesticida u mesu leševa. Kako nitko nije htio surađivati onda su zaljubljenici u supove sami obilazili otoke i tražili mrtve supove. jer su supovi ugibali nekoliko dana nakon otrovanja. Povjerenstvo je naglo raspušteno i više nikad nije bilo obnovljeno. No. Tada se uključila u istragu i policija. Bio je problem čak prenijeti mrtvog supa npr. ali bez rezultata. Naravno da se nakon toga ništa drugo nije događalo u smislu zaštite divljih životinja poput supova. pa se u budućnosti mora poboljšati njihov inspekcijski nadzor. a s ispiranjem u podzemne vodotokove situacija je bolja. Koristili su vlastite rashladne torve i automobile da bi dostavili prvih nekoliko leševa ptica u Zagreb. Treba li ponovo naglašavati da su vrlo otrovni za vodene organizme? Relativno dugo se zadržavaju u okolišu. Dovoljno su dobro topljivi u vodi da ih oborine odnose u površinske vode. a vrste i vrste s ove naše zemlje nestaju potrovane. jer nisu uklonjeni razlozi zbog kojih pastiri otrovima nastoje zaštititi svoja stada. No. Bilo je to i logično.

Čak se brzo izlučuju iz organizma pokusnih životinja. larvi. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 T. a u vodi uz prisutnost sunčeve svjetlosti je raspad i brži.. pa su našli vrlo široku primjenu na svim mogućim mjestima. Nisu nađeni nikakvi dugotrjno štetni učinci poput mutagenosti. Možda i zato nema izvještaja o njihovim opasnostima.Piretroidni insekticidi Radi se o relativno novoj skupini insekticida i zadnjih godina se povećava opseg njihove proizvodnje te korištenja. a nema nikakvih izvještaja o težem stradanju rijetkih otrovanih osoba. što je također ohrabrujuće. Sasvim sigurno je dokazano da ne predstavljaju veliku opasnost za ptice. itd. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 T. ali ima zato puno oduševljenja. Preporučuju ih za uništavanje svih mogućih kukaca. To nas naravno ne treba zavarati. Ono što je jako bitno istaknuti jest mogućnost primjene u vrlo niskim koncentracijama (npr. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 cipermetrin permetrin lambda-cihalotrin Prilično se razlikuju prema opasnim svojstvima za čovjeka. Većina su vrlo otrovni za vodene organizme. piretrini uključujući kinerine deltametrin Xn. 0. kad se konačni proizvod uopće ne razvrstava među opasne tvari. gusjenica. Njihovo zadržavanje u okolišu je umjereno i npr. pa i to ohrabruje njihovu primjenu. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 Xi R:36/37/38 S: (2-)13-60-61 Xn. koje inače često teško stradavaju zbog primjene drugih insekticida. pa su neki tek štetne tvari a drugi otrovi. jer se 172 . za deltametrin kažu da vrijeme polurazgradnje iznosi oko 2 tjedna u tlu. crvi. grinja. ali ima onih čija je ekotoksičnost zanemariva. karcinogenosti ili reproduktivne otrovnosti kod sisavaca.02% opasnog deltametrina). Kod akutnih otrovanja spominje se srednja neurotoksičnost. Evo svojstava većine registriranih piretroida na našem tržištu.

a slika desno gore je još rječitija. Fungicidi Velika je to obitelj raznoraznih tvari. Nije to kao na slici gore lijevo i zato je začuđujuće. Reklamira se posebno u siromašnim zemljama da se koriste kao zaštita od kukaca. Vjerojatno se i pretjeruje u njihovu korištenju na svim mogućim mjestima. koje se koriste protiv gljivica kao nametnika na stotinu različitih mjesta. biljkama. Jedini izlaz bio je u potpunom renoviranju cijele 173 . Kako će to završiti u budućnosti vidjeti će se. pa pouzdanije rezultate treba još čekati. Pogledajte pozornije primjenu deltametrina na poljima gdje radnik praktički nema nikakvu zaštitnu opremu.ova skupina insekticida ne primjenjuje dugo kao ranije spominjani predstavnici insekticida. Naravno da se mogu koristiti i protiv dosadnih mrava u vašoj kuhinji ili u štalama protiv muha ili drugih nametnika. koriste za impregnaciju platna. od komaraca do nezgodnih pauka. Kad se vratio zatekao je sve zidove od podruma do tavana obrasle velikim kolonijama neke tvrdokorne plijesni. ali nisam si mogao zamisliti da mogu u jednoj običnoj kući prolaziti kroz zidove. a posebno deltametrin. pa i ljudskoj koži kao na slici gore desno znao sam i bez tog predavanja. u vrtovima ili na balkonima. Čovjek je uredio kuću jednokatnicu s podrumom i bez namještaja je ostavio zaključanu budući je morao otputovati na godinu dana. Nevjerojatno je gdje se sve gljivice mogu pojaviti i kolike štete mogu činiti. Da se mogu naseliti na drvenim predmetima. svim vrstama namirnica (sjetite se mikotoksina). Koristi ih se u zaštiti bilja na njivama. Mene je posebno iznenadio dvodnevni seminar za restauratore umjetničkih djela na kojem sam i osobno imao predavanje o opasnim svojstvima kemikalija korištenih u tom zahtjevnom i osjetljivom poslu. koje onda može poslužiti za različite svrhe. Danas se naveliko piretroidi. a tvrdi se da nemaju utjecaja na ljudsko zdravlje. Jedan od stručnjaka je govorio o gljivicama (plijesnima) i pokazivao mjesta gdje se sve mogu naći.

Naša Dalmacija je u prošlosti živjela od proizvodnje vina i maslinova ulja. kao na slici dolje lijevo. ali preživjeti se moglo. Kako prolazi grožđe vidi se desno. iprodion. 8. jer je uništavala lišće. Zadnja verzija naše liste zabranjenih tvari posebno isključuje kositrove organometalne tvari za zaštitu bilo kojeg predmeta koji se uranja u vodu. a tributil kositrove soli imaju mjesta samo u industriji. ziram.unutrašnjosti kuće uz korištenje velikih količina izrazito otrovnih fungicida. a valja reći da su neki danas izvan uporabe. SUPSTITUIRANI BENZEN (kloroneb. bakrov arsenat) ORGANOŽIVINI SPOJEVI (fenilživin acetat) ORGANOKISITRENI SPOJEVI (fentin ili tributilkositrove soli) KADMIJEVI SPOJEVI (soli poput acetata) DRUGI (anilazin. godine u Europu stigla iz Amerike strašna peronospora. tiram. cikloheksimid. triadimefon) Praktički svi organometalni spojevi su na listama zabrana i smiju se koristiti tek na posebnim mjestima. dikloran. 174 . Zbog toga se tijekom prošlog stoljeća pojavio izuzetno velik broj fungicida kao sredstava za sprječavanje pojave ili uništavanje gljivica. etridiazol. ipak najviše o opasnostima od gljivica govori priča o peronospori. godine pojavila se u našim krajevima. klorotalonil. ferbam) DITIOKARBAMATI (kaptan. benomil. a već 1882. ali ne može se reći da gljivice i danas ne čine velike štete čovjeku na svakom mogućem mjestu. Međutim. Bilo je to najteže iskustvo s gljivicama koje je Hrvatska doživjela kao i mnoge druge vinogradarske zemlje. 3. Nazvali su je plamenjača. 1. ali tada je već bilo kasno za propale vinograde i upropaštene vinogradare. Na lišću se prvo javljaju prozirne pjege zvane uljaste pjege. kaptafol. 5. dodin. I kod nas se na listi sredstava za zaštitu bilja nalazi izrazito mnogo preparata na bazi gotovo stotinu fungicida. 2. folpet) BAKROVI SPOJEVI (bakrov sulfat ili modra galica ili bordoška juha. Peronospora je donijela slom gospodarstva tamo gdje su ljudi ovisili o proizvodnji vina i nakon toga je počelo golemo iseljavanje naših seljaka u prekomorske zapadne krajeve. naravno uz težak seljački trud i muku. 4. Organoživini i kadmijevi spojevi više nemaju nigdje primjene. Onda je 1874. Evo glavnih skupina fungicida. koji su se prošlog stoljeća koristile u raznim preparatima. 7. heksaklorbenzen) TIOKARBAMATI (metam natrij. 6. tiabendazol. Trebalo je dugo vremena da se pronađe učinkovit fungicid pod imenom bordoška juha u sprječavanju pojave peronospore. cvjetove i plodove vinove loze kao da su spaljeni. koje se za vlažna vremena pretvaraju u bjeličaste paperjaste prevlake. metalaksil.

N R: 23-40-41-43-50 S: (1/2-)26-29-36/37/3945-61 T.Do prije desetak godina dopuštalo se korištenje takvih kemikalija za zaštitu brodova kraćih od 20 m. Evo naših glavnih aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u poljoprivredi. barem kad se govori o zaštiti vinograda. IME bakrov sulfat azoksistrobin ciprokonazol ditianon epoksikonazol folpet heksakonazol kaptan CAS BROJ 7758-98-7 1317-39-1 94361-06-5 3347-22-6 133855-98-8 133-07-3 79983-71-4 133-06-2 RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE Xn. Jedini metal kojemu primjena nikad nije ograničavana jest bakar. N R: 40-62-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. ali danas je i to zabranjeno. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 Xn. N R: 20-36-40-43-50 S: (2-)36/37-46-61 R: S: T. N R: 20/22-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. čije soli ili hidroksidi su i danas najčešće korišteni fungicidi. N R: 46-60-61-50/53 S: 53-45-60-61 Xi R: 37-43 S: (2-)8-24/25-46 Xn. N R: 22-50/53-63 S: (2-)36/37-60-61 Xn. N R: 22-50/53 karbendazim mankozeb pirazofos prokloraz 10605-21-7 8018-01-7 13457-18-6 67747-09-5 175 .

barem koliko se ja sjećam. pa smo tako mjerili i koncentracije bakra u krvi radnika u razna godišnja doba.tiabendazol tiram 148-79-8 137-26-8 triadimefon 43121-43-3 S: (2-)60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. a prska vinograd tekućim aerosolom. a pripravci fungicida dolaze u razrijeđenim otopinama najčešće tek kao štetne tvari ili bez ikakvih opasnih atributa. Negdje u godinama prije Domovinskog rata bio sam mentor rada o izloženosti vinogradarskih radnika iz Požege pesticidima. Nešto su povišenje koncentracije bile u ljeto. ali nikad nisam čuo da se koristio u nas zbog tretiranja otrovanja bordoškom juhom. Toksikološka vojstva razrijeđenih otopina bakrovih soli i nisu baš impresivna. kao na ovoj slici lijevo. a neki kažu da su čak primjenjivali kod otrovanja antidote kao penicilamin. Ni u svijetu se ne bilježe česta otrovanja bordoškom juhom i sličnim preparatima. jer i u domaćinstvu čovjek često treba fungicide. pogotovo kod gutanja. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 Puno ih je i neće u tekstu biti govora o svima. Primjer je npr. kaptan i karbendazim) iako se sasvim sigurno može reći da skupina predstavlja najmanje opasne pesticide. N R: 20/22-36/38-4348/22-50/53 S: (2-)26-36/37-60-61 Xn. tiabendazol. ali vjerojatno je bordoška juha i najstariji i najkorišteniji od njih. a nema niti otrovanja. Njega se do nedavno moglo nabaviti u Hrvatskoj. Tako se ne bi trebalo raditi. Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji. Međutim. Ni kronična izloženost bakru kod vinogradarskih radnika nije važna niti donosi neke posljedice. ali ispod razina koje bi mogle predstavljati opasnost za njih. Ovdje gore su navedena svojstva čistih tvari. Uz sve 176 . ali neke stvari ipak treba znati. Gospodin je toplog ljetnog dana stavio protuprašinsku polumasku dobru kao zaštitu od prašine i krupnijih aerosola. a posebno kad se primjenjuju u domaćinstvu. Naravno da nije tijelo zaštitio na nikakav način i još je raskopčao košulju da mu ne bude previše vruće. a svi nisu ni zaslužili poseban osvrt zbog svojih relativno blagih učinaka na živa bića. Naravno da ima puno fungicida koji se primjenjuju u uzgoju loze. Doktori bi morali znati da je najvažnije obaviti ispiranje želuca. neki su od predstavnika ipak otrovi (npr. I to sve usprkos tome što je zaštita ljudi kod tretiranja izrazito slaba. To ne znači da ih se ne treba čuvati pri radu. koji je tek tvar opasna za okoliš i bez ikakvih značajnih učinaka u čovjeka.

To znači da se mora slijedećih godina detaljno ispitati njegova opasna svojstva i prijeti mu stavljanje na liste zabrana. ali to je značajka većine pesticida. ne može se očekivati da će vinogradari apstinirati od uživanja u vinu.moguće praćene parametre odskakali su od normale jedino prema jetrenim probama. ali je sve skupa pod pitanjem i nema nekih najava da bi mogao doći na listu zabranjenih tvari. Nažalost. Na slici gore desno je prikazana krasna rajčica kontaminirana karbendazimom. Slika je snimljena u Južnoj Americi. radi se o otrovu i ekotoksičnoj tvari. Unatoč tome što se koristi u preparatima s prilično niskim koncentracijama ne može se reći za njega da je tako malo opasan kao npr. Zapravo se razvrstava u otrove uglavnom zbog reproduktivne otrovnosti. možda i zato što se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. radnik prska ispred sebe i stalno se nalazi u oblaku aerosola karbendazima. a svojstva nadraživanja su važna samo kod koncentrata. Ciram je za razliku od svog prethodnika izrazito opasan kod akutnog unosa u organizam. brojno voće poput jabuka) on ne predstavlja problem kao manje otrovni karbendazim budući nema teških kroničnih učinaka. Kod nas nisam nikad sreo otrovanje ovim fungicidom. a zabrinjavaju njegova mutagenost i reproduktivna otrovnost (R60-61). Zadnjih godina pozornost izazivaju znanstveni članci o tome da bi mogao biti endokrini disruptor. Razvrstava se u vrlo jake otrove. a ta izloženost se nije mogla povezati s pesticidima nego s drugim činiteljima. pa se njegovi preparati razvrstavaju obično u štetne tvari. U svakom slučaju ne moramo se jako bojati bakrovih soli zbog njihove široke primjene u vinogradarskim krajevima. Poseban problem su njegovi ostaci u namirnicama te kretanje u okolišu. Čak nije opaženo ni značajnije onečišćenje okoliša. Otrovan je za vodene organizme. kao na slici lijevo gore. To svakako nije dobra osobina. pa onda nije čudo što ga biljke mogu bioakumulirati. Ako malo bolje pogledate. Karbendazim je vrlo široko korišteni fungicid na svim mogućim poljoprivrednim kulturama. ali ni kod nas nije bolja situacija. Unatoč tome što ga se može naći kao ostatak u raznim namirnicama (npr. Nije se vjerojatno ni trebalo očekivati teško akutno otrovanje. Prilično se snažno adsorbira na tlo i tamo ostaje dugo vremena neraspadnut. pa se nalazi na europskoj listi prioriteta. ali se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. koje su ukazivale na kroničnu izloženost alkoholu. bordoška juha nije fungicid izbora za brojne gljivice i tu se mora tražiti neko drugo rješenje. Dugotrajni unos je povezan tek sa štetnim učincima. Dakle. On je danas neslužbeno razvrstan i u endokrine disruptore. ali njegovi dugotrajni učinci (mutagenost i reproduktivna otrovnost) sasvim sigurno da nisu zanemarivi. posebno površinskih voda unatoč tome što su bakrove soli jako dobro topive u vodi. Kod nas s njim nije bilo značajnijih otrovanja ili primjera kojih bi se mogao sjetiti prilikom pisanja ovog teksta. 177 . Naravno da se na poljima često primjenjuje bez poštivanja osnovnih mjera osobne zaštite. bordoška juha. Žestok otrov jest. Uostalom.

trifluralin dikamba klopiralid. davno napuštena mineralna ulja. itd. kopnenim vozilima. helikopterima ili na drugi način. florasulam etalfluralin. ali zato svim mogućim tehničkim sredstvima. insekticidi što se tiče otrovanja građana. Jednako tako su važni za održavanje cestovnih prometnica ili na gradilištima. Na poljoprivrednim površinama se koristi ručno. promet i građevinarstvo). metribuzin. To znači da se u zemljama s dobrim nadzorom poljoprivredne proizvodnje rijetko sreću otrovanja s ovom skupinom pesticida. tepraloksidim. zrakoplovima. ipak se herbicidi najviše koriste u poljoprivredi. čak niti u zaštiti vrtova ili kućnih biljaka. simazin heksazinon. metsulfuron. pikloram. Taj vlak cijele godine putuje hrvatskim prugama tretirajući ih protiv svih mogućih biljaka.Herbicidi Prema godišnje potrošenim količinama na poljima za suzbijanje nepoćudnih biljaka herbicidi prednjače pred svim drugim pesticidima. MCPB. Međutim. itd. imaetrapir klorsulfuron. fenmedifam atrazin. SKUPINA cikloheksandioni fenil-pirazolini imidazolinoni sulfonil-ureje triazolpiramidini dinitroanilini benzojeva kiselina karboksilne kiseline fenoksi kiseline fenil-karbamati triazini triazinoni uracili benzotiazoli PREDSTAVNICI kletodim. ali ja sam mišljenja da zapravo jesu. MCPA. diklorprop. ali ljudi iz njega bave se i drugim poslovima uništavanja štetočina na željezničkim prometalima i prometnicama. triamsulfuron. Za razliku od insekticida ili fungicida koriste se na mnogo manje područja (poljoprivreda. Inače se prema brojnosti skupina kemikalija teško može reći jesu li herbicidi najraznolikiji među svim pesticidima. Čak i kod nas herbicidi ne predstavljaju takav problem kao npr. setoksidim. triklopir 2. Nema ih se razloga koristiti u domaćinstvima. mekoprop desmedifam. gdje treba ukloniti sve živo kad se kreće u velike pothvate. uglavnom profesionalno. jer u ovoj tablici dolje nisu dani mnogi od njih. pinoksaden imazamoks. amazapir. sulfsulfuron. Hrvatske željeznice imaju poseban kemijski vlak za uništavanje uglavnom korova na svojim prugama. kao npr. pirazon bromacil bentazon 178 .4-D.

trialat glifosat. N R: 22-40-43-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)13-26-37/39-60-61 Xn R: 22 S: (2-) N R: 50/53 S: 60-61 N R: 51/53 S: 61 Xi. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-61 Xn. ali se mora naglasiti kako vodimo jasnu politiku nadzora nastojeći one opasnije držati pod strogim nadzorom.nitrili ureja derivati tiokarbamati inhibitori sinteze aminokiselina triazoli kloracetamidi benzofuranil alkilsulfonati nitrili bipiridilim soli bromoksinil diuron. N R: 61-22-40-48/22-62-50/53 S: 53-45-60-61 Xn. dikvat U gornjoj tablici dani su uglavnom herbicidi koji se danas koriste u svijetu. Evo sad malo podataka o opasnostima od aktivnih tvari u našim herbicidima. N R: 41-51/53 179 . propizamid etofumesat diklobenil parakvat. kako će biti pokazano kasnije. amitrol metolaklor. linuron EPTC. linuron alaklor acetoklor izoproturon. S uspjehom. dikamba mekoprop amonijev glufosinat fenmedifam. etofumesat glifosat 330-55-2 15972-60-8 34256-82-1 34123-59-6 1918-00-9 7085-19-0 [1] 93-65-2 [2] 77182-82-2 13684-63-4 26225-79-6 1071-83-6 T. N R: 20-37/38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. Kod nas se koristi većina od njih.

N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 180 . N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 Xn R: 22-37-41-43-52/53 S: (2-)24/25-26-36/37/3946-61 Xn R: 21/22-38-41 S: (2-)26-36/37 Xn. N R: 24/25-26-36/37/3848/25-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37/39-4560-61 Xn.4-D 94-75-7 diklorprop prosulfokarb klopiralid metamitron parakvat diklorid 120-36-5 52888-80-9 1702-17-6 41394-05-2 1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2] propizamid trifluralin mezotrion metribuzin 23950-58-5 1582-09-8 104206-82-8 21087-64-9 S: (2-)26-39-61 N R: 50/53 S: 60-61 X. 104206-82-8 1702-17-6 klopiralid 21087-64-9 2. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 X. N R: 36-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi. N R: 22-50 S: (2-)61 T+.mezotrion.

Vjerujem da je atrazinu 181 . godine atrazin je prestao biti problem Maribora. To se događa zadnjih tridesetak godina u nastojanju da se sintetiziraju što specifičniji otrovi za biljke. koristimo tvari vrlo različitih opasnih svojstava. koja je inače prilično nestabilna u okolišu. ali naravno da se ne može niti bez totalnih herbicida. Ključne zamjerke atrazinu su što je postao globalno onečišćenje i što je prva tvar proglašena endokrinim disruptorom. Međutim. Jeftin je i do nedavno je proizvođen u Hrvatskoj (Herbos). Neki radovi govore o tome da je on endokrini disruptor i za ribe u kopnenim vodama. koji uništavaju sve živo na tom svijetu poput npr. Svi su herbicidi ekotoksični i većina ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi. njegova sudbina je vrlo upitna zbog nekoliko razloga. Ima tu predstavnika vrlo otrovnih i gotovo sasvim neotrovnih tvari. Kolegica iz Maribora je pratila koncentracije atrazina u podzemnim vodama tog područja. a također su opasni za biljne organizme. dobro je topiv u vodi i lako se procjeđuje u podzemne vodotokove. jer mnoge europske zemlje poput Slovenije već su zabranile njegovu uporabu. Gledajući njegova opasna svojstva ne predstavlja problem za zdravlje ljudi i ne sjećam se niti jednog fatalnog otrovanja njegovim preparatima u Hrvatskoj. Prvi je problem globalnog onečišćenja ovom tvari. ali činjenica je da se nastoji proizvesti što manje opasne herbicide za ljude. kako bi se smanjile koncentracije atrazina u podzemnim vodama. u Velikoj Gorici. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. Imamo i mi takvih područja gdje koncentracije atrazina variraju oko MDK. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Kao što se može iz gornje tablice vidjeti. Sjećam se jednog magistarskog rada iz sredine devedesetih prošlog stoljeća u kojem sam bio član povjerenstva za obranu. kao npr.izoproturon simazin 34123-59-6 122-34-9 Xn. Lokalne vlasti su odlučile spasiti vodu za piće i uvele su program besplatnog davanja drugih herbicida seljacima. barem na poljima s kukuruzom. Uspjeh je bio nevjerojatan. ali je dobro znati da one žive i obavljaju svoju važnu funkciju za našu planetu. Noćno kreketanje žaba možda nije ugodno za uho. parakvata. Brzo se raspada! Međutim. To što je atrazin globalna nečist dalo bi se riješiti boljim nadzorom njegove primjene uvažavajući činjenicu da je izvrstan herbicid bez teških štetnih učinaka na ljudsko zdravlje. Ovdje će biti riječi samo o onim herbicidima s kojima imamo problema i iskustava u Hrvatskoj. Priča o endokrinom disruptoru mogla bi ga koštati glave. Kod nas je još uvijek najčešće korišteni herbicid atrazin. barem što se tiče žaba i drugih vodozemaca kao na slici gore. a danas ga uvozimo bilo kao čistu tvar bilo u obliku preparata. ali na to gledam s malom sumnjom. Što se tiče otrovnosti za ljude jako se razlikuju. ali se ne poduzimaju mjere slične onima u Sloveniji. Negdje do 1995. jer su koncentracije atrazina prelazile MDK u vodi za piće.

pa optimistički očekujem da će s njima u budućnosti biti manje problema nego danas. Mene je najviše iznenadio jedan izvještaj o onečišćenju gljiva herbicidima. Međutim. Od brojnih slučajeva otrovanja spomenuti ću tek jedan. Nevjerojatno je kako primjena herbicida može imati utjecaja na kvalitetu naše prehrane. Iza njegove primjene ne ostaje ni jedna biljka i idealan je za primjenu na prugama. Možda će u budućnosti pretvaranje seljaka u farmere donijeti dobrobit upravo u nadzoru primjene pesticida i posebno herbicida. Poseban problem s ovom kemikalijom kao i s prethodno spominjanim atrazinom je onečišćenje hrane zbog nepoštivanja karence. Dokle god nema dobrog nadzora poljoprivredne proizvodnje moguće je očekivati svakakva iznenađenja. Negdje na prijelazu osamdesetih u devedesete godine prošlog stoljeća našli smo se u dilemi da li zabraniti za uporabu taj strašni otrov. Seljaci sigurno nisu zločesti. Istina je da u ono vrijeme nije bio razvrstan kao vrlo jaki otrov nego tek kao otrov. Parakvat je totalni herbicid. a u težim slučajevima pomaže hemodijaliza. ako se otrovani na vrijeme pojavi u bolnici. ali ni kod nas stanje nije bolje. ali prečesto zaboravljaju da krajnje korisnike svojih proizvoda treba i štititi. U čistom stanju je tek štetna za vodene organizme. koji bi 182 . Ona je prihvatljivija od atrazina i zbog slabije ekotoksičnosti.odzvonilo i da će nakon njegove zabrane stavljanja na tržište biti više žaba u našem okolišu. Otrovanja obično završavaju dobro. Nije mi uopće jasno kako je ova kemikalija mogla dospjeti na mjesto za uzgoj šampinjona. ali naša su iskustva pokazivala da je izrazito opasan. Diklorfenoksi-octena kiselina (2. koji je na mene ostavio snažan utisak. Najgora iskustva hrvatskih toksikologa vezana su uz parakvat. ali činjenica je da je sve moguće. Ako volite žabe onda će vas ovo predviđanje razveseliti. ipak predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje zbog tipičnog ljudskog nemara. Međutim. Po mojem iskustvu najviše otrovanja herbicidima događa se kod nas s ovom kemikalijom. Na slici lijevo je prikazano kako se za tretiranje s ovom kemikalijom pripremaju ljudi u nekim nerazvijenim zemljama. a u pripravcima se to svojstvo gubi. Dovoljno je primijeniti forsiranu alkalnu diurezu (dati što više tekućine i zalužiti krv davanjem infuzija natrijeva bikarbonata). cestama i gradilištima. jer uništi sve moguće korove. Ipak se herbicidi primjenjuju isključivo profesionalno na poljoprivrednim imanjima ili drugim lako nadziranim mjestima. koji uništava apsolutno sve na polju. vole ga primjenjivati i na poljoprivrednim imanjima prije sjetve. S toksikološkog stanovišta to je prihvatljivo budući se radi o kemikaliji s relativno slabim opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje.4-D) je herbicid koji pomalo sustiže ili čak prestiže atrazin po količinama u primjeni.

parakvat je kvarterna amonijeva baza i nagrizajuća tvar. Brat iz Jaske nije potrošio cijelu količinu parkavata i ostatak tekućine je prelio u pivsku bocu te ostavio u podrum do slijedeće godine. Parakvat je izazvao kemijske opekotine usne šupljine i apsorbirao se u krvotok. a brat agronom je galamio da treba drugačije postupiti. Točno je da su svi herbicidi po svojoj prirodi opasni za organizme iz vode. ali parakvat je posebno opasan. koji ga je poslao na otorinolaringologiju u Zagreb. Puno je primjera uništavanja voća i povrća zbog nestručne primjene ove kemikalije. Jasno je da se bez totalnih herbicida ne može i da je parakvat dobar izbor za uništavanje cjelokupnog života u prirodi na nekom ograničenom području. Da je odmah onu noć nakon otrovanja poduzeto liječenje (npr. ali tada treba znati i moći nadzirati strogo njegovu primjenu. Konačno je došao do tada najuglednijeg toksikologa prof. Ovako je umro nakon mjesec dana ležanja na odjelu. Navodno nije progutao kemikaliju nego ju je ispljunuo i odmah otišao oprati usta. a također su se često trovali.mogli smanjiti urod izabrane monokulture. Problema s parakvatom ima puno. Što će biti s parakvatom u budućnosti nije jasno. Nije bilo pomoći. barem hemodijaliza) čovjek bi se spasio. kao na slici lijevo. Brat s agronomskog fakulteta nije se slagao s izborom smatrajući da to nije dobro rješenje. S mojeg stanovišta opasniji je nego atrazin o čijoj se sudbini na veliko raspravlja. pa mu je oštetila sluznicu usne šupljine. Mi smo postigli barem to da seljak ne može kupiti na bilo koji način parakvat i od tada (već petnaest godina) nemamo otrovanja s njim. Negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća asistent s poljoprivrednog fakulteta je dao svom bratu seljaku iz Jastrebarskog spremnik parakvata upozoravajući ga na opasna svojstva herbidica. Pogledajte na slici lijevo kako izgledaju posljedice njegove nekontrolirane primjene. Na otorinolaringologiji su krenuli u liječenje ozljeda usne šupljine. 183 . kad ga je boljelo i smetalo. Bilo je prekasno. Zapravo je zaboravio na svoj parakvat i tipično hrvatski je tijekom zime tražeći piće posegnuo za krivom bocom. On je katalizator peroksidacije lipida. Seljaci ne znaju za njegova opasna svojstva i koriste ga gdje god stignu. a vrlo je popularna u mnogim zemljama svijeta. Međutim. Beritića i ishodio hitno prebacivanje na tadašnji odjel za toksikologiju IMI-ja na Rebru. Uzalud je on prao usta svim i svačim. Ljudi su ga rado kupovali. koja pak vodi uništavanju stanica. Nikako ne treba zaboraviti njegovu ekotoskičnost za vodene organizme. gdje voli odlaziti i rezultat je bio jasan. Odmah ujutro otišao je svom liječniku. a pluća su posebno osjetljiva zato što tamo ima dovoljno kisika. Onda se uskladištio u plućima. Nepažljiva primjena parakvata može posve uništiti okoliš.

civilne zaštite i drugih shvativši već na početku sastanka 184 . zaštite okoliša. Međutim. Onda sam početkom srpnja 1992. Žive u vrlo uređenim zajednicama s vrlo jasnom hijerarhijom. glodavci su izrazito žilava i plodna bića. Stalno prate ljude od vremena kad su stigli u ove naše krajeve. Štakori i drugi glodavci nisu samo otimači ljudske hrane nego su poznati zbog širenja zaraznih bolesti. Stručnjaci za deratizaciju su jako zadovoljni kad mogu barem održavati štakorsku populaciju na podnošljivoj razini. natječu se s čovjekom za istu hranu i zato se nikad nisu zbližili. Zato čovjek traži i nalazi otrove koji će djelovati sporo tako da štakor neće povezati uzimanje neke hrane sa smrću svojeg rođaka. I onda sam na dvorištu srušene kuće ugledao usred bijela dana nekoliko mladih štakora kako se igraju lovice ili nekakve druge njihove igre.Rodenticidi Ne može se osporiti da su štakori izrazito inteligentne životinje i da čak mogu biti privrženi kućni ljubimci. godine bio poslan po nekom zadatku u Vinkovce i trebao sam usput obići Nuštar. Hitno sam sazvao sastanak predstavnika javnog zdravstva. Naravno da su me odmah zadužili da pokušam naći rješenje problema. Moj domaćin je samo odmahnuo rukom uz komentar da na svakog nuštarskog branitelja dolazi stotinjak štakora. Alfe vladaju. a štakor mu nije mogao služiti na bilo koji način. bete obavljaju društveno korisne i važne poslove. Čovjek je rado prihvatio sve domaće životinje. Naprosto su se nakotili zbog silnih količina rasute hrane i nedostatka bilo kakvih neprijatelja. Zgrožen time i svjestan činjenice da štakori mogu prenijeti brojne zarazne bolesti odmah po povratku u Zagreb izvijestio sam na sastanku Stožera o viđenom u Nuštru. Cijelo područje je bilo izrazito uništeno tijekom Domovinskog rata i ja sam užasnut stalno pogledavao u razrušene kuće pokraj kojih sam prolazio. pa sigurno ni jedan štakor neće jesti zatrovanu hranu od koje je pred njegovim očima uginuo neki predstavnik plemena. jer mu na ovaj ili onaj način služe. Protiv njih je čovjek jako rano počeo koristiti otrove s većim ili manjim uspjehom. jer najčešće ovise o čovjeku i njegovim zalihama hrane. Rekao mi je da je slična situacija na cijelom ratom zahvaćenom području. policije. ali nisam se sve do Domovinskog rata bavio s njima osim što sam gledao kako služe kao laboratorijske životinje u znanstvenim istraživanjima mojih kolega. pa ih naprosto nije moguće istrijebiti. a delte su obični građani. koji u krajnjoj liniji mogu poslužiti i kao hrana moćnicima ili cijelom plemenu kad su krizna vremena. Treba naglasiti činjenicu da štakori pamte i možda čak prenose iskustva na nove generacije. Naravno da sam od djetinjstva znao koliki su problem naši štakori. Imaju još i one obespravljenje game. Dakle. pa onda nije čudo što ih čovjek progoni i uništava.

Jednostavno rečeno. Onda sam sreo jednog prijatelja biologa. jer štakori sa četniče strane će preći na našu čim mi naše istrijebimo. a pleme je nepredovalo. a onda su nakon nekoliko mjeseci namjeravali predložiti način deratizacije obzirom na stotine činitelja. Imao je naravno pravo. Rekao mi je da tog časa nije potrebna nikakva deratizacija i da će se populacija štakora desetkovati do slijedećeg proljeća. Brzo sam shvatio da neću na taj način riješiti problem. Najvažnije od svega je to što je proces spor i tek dva do tri tjedna nakon uživanja otrovane hrane kod štakora se pojave simptomi otrovanja. Ni najpametniji štakor neće povezati uzimanje otrovane hrane s neobjašnjivom smrću i tako će 185 . Trebalo je štakoru ponuditi hranu dobra izgleda i mirisa od koje neće odmah uginuti nego će još koji puta navratiti da se pogosti. stotinama godina se čovjek bori protiv glodavaca otrovnim mamcima. a toga je bilo na sve strane u izobilju. ali su tražili da se deratizacija obavi s obje strane crte bojišnice uz punu suradnju nas i četnika na zahtjevnom poslu. a osobno sam bio prilično uplašen razmišljajući o budućnosti tog meni dragog kraja. a javno zdravstvo je bilo spremno obaviti deratizaciju. Oni se više ne mogu razmnožavati zbog nedostatka hrane. ali njihovi najvažniji članovi su pri takvim neorganiziranim deratizacijama ostajali netaknuti. koji prijete braniteljima. Hrane više nisu imali u izobilju. I jedni i drugi su se brzo javili. To su tvari koje sporo djeluju na K vitaminski ciklus u jetrama uz inhibiciju sinteze faktora zgrušavanja krvi. koji se gromoglasno nasmijao mojim prognozama. jer su htjeli steći iskustva s deratizacijom u ratom razrušenom području. Kao što je već rečeno. ali nakon oslobođenja je ipak obavljena masovna deratizacija zbog velikog porasta učestalosti trihineloza. I one su se namnožile u tom ratnom vremenu. a posebno je onaj švedski o punoj suradnji dvije protivničke strane bio neprovediv. Zamišljao sam čopore štakora. Onda su se javili neočekivani protesti predstavnika zaštite prirode i okoliša.kako sam grdno pogriješio. ali sam bio šokiran odgovorima. kod žrtve se krv više ne može zgrušavati i svaka najmanja ranica vodi teškom krvarenju. jer bi mogle stradati voluharice. Francuzi su bili jako zainteresirani pomoći. koja je radila u francuskom veleposlanstvu. a zima će ih silno prorijediti. ali nisu bili previše učinkoviti. Uvijek se dio štakora mogao pobiti. a populacija je postala prevelika. Šveđani su pak bili spremni odmah doći sa svojim ekipama. Izvijestio sam svoje nadređene da ne mogu učiniti ništa na uništavanju štakora. Ni jedan ni drugi prijedlog mi se nije sviđao. koji su se histerično protivili masovnom trovanju. a otrovani štakor će naprosto uginuti od unutrašnjeg krvarenja. Sjetio sam se prvo drage prijateljice Francuskinje udane za našeg uglednog znanstvenika. Prvi problem je bio u tome što nije bilo novca za nabavu otrova. Ne možete spriječiti štakora da uđe u svinjac i tamo krade hranu ili očekivati da u velikom skladištu punom hrane izabere radije vaš otrovani mamak od kojeg će za sat ili dva uginuti. Do prije pedesetak godina najčešće su se koristili otrovi na bazi arsena ili različiti fosfidi. Predložili su slanje svojih stručnjaka radi proučavanja kulturnih i hranidbenih navika ratnih štakora. Vrlo jasno su rekli da deratizacija samo s jedne strane crte bojišnice neće dati nikakav rezultat. a ona me povezala sa Šveđanima također sklonima pomoći Hrvatskoj. Naravno da će gladan štakor pojesti na što god naleti. Nazvao sam je i molio da traži od Francuza otrove protiv štakora kao donaciju. Takvu zatrovanu hranu omogućili su kumarinski antikoagulansi. ali nisu predstavljale problem zbog činjenice što više nitko tamo u istočnoj Slavoniji ništa nije sijao. Jedan nezgodan udarac će izazvati nekakve male unutrašnje povrede nebitne zdravom štakoru.

Otrovanja drugih životinja nisu rijetka. Takvo je stanje u slobodnoj prirodi. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluje u vodi). a nikom drugom neće pasti napamet tražiti po rupicama otrovano žito. Poljski miš ili voluharica će mirno pojesti poklonjeni obrok hrane i uginuti. jer su se potrovali bilo insekticidima. parafinski blokovi. takva će hrana biti privlačna drugim biljožderima poput srna. Onda se događaju otrovanja takvih životinja u većem ili manjem obimu. Neki od njih stvarno izgledaju privlačno i za druge životinje osim štakora i u tome je problem.). jelena ili zečeva. peleti. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem. Propis kaže vrlo jasno da u vrijeme tretiranja treba prvo obići polja i nogom zatrpati sve rupice u tlu. Primjenjuju se na različitim mjestima. I oni su na kraju krajeva glodavci. Neki kažu da zečeva više praktički nema na našim prostorima. divljih životinja iz gradskih parkova ili pak šuma i polja. U Hrvatskoj ima više od 50 tvrtki koje se bave deratizacijom i dobro od toga žive. Krivci za stradavanje drugih životinja to čine uglavnom zbog nemara. kumatetralila i drugih postali praktički jedini otrovi za nadzor populacije svih glodavaca iz našeg okoliša. bilo da se govori o žiteljima polja ili gradova. klorfacirona. Evo samo slučaja stradavanja srna zbog uništavanja poljskih miševa. ali danas najčešće u očuvanju komunalne higijene i vrlo široko u poljoprivredi. Svaki čas nam javljaju o uginuću pasa ljubimaca. bilo herbicidima bilo rodenticidima. Skoro svake godine se javlja o pomoru takvih divljih životinja negdje u doba kad seljaci obavljaju nepropisnu deratizaciju na svojim poljima. Tu treba istresti malo zatrovanog npr. Evo značajki jednog od njih. što znači da u njima netko živi. Naravno da i pojedinci izrađuju svoje mamke i primjenjuju ih s većim ili manjim uspjehom kupujući uljne otopine pojedinih antikoagulansa. T+ N BRODIFAKUM CAS 56073-10-0 VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R27/28-48/24/25-50/53 (vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. Međutim. itd. Puno je lakše istresti na male hrpice žito po polju i pustiti miševe da to pojedu.mnogi uginuti. brodifakuma. Koji dan nakon toga treba ponovo izaći u polje s mamcima i pogledati koje su rupice otrpane. a kakvo je pak u našim naseljima? 186 . Tako su oralni antikoagulansi poput bromadilona. žitnog mamka i onda ponovo nogom zatrpati rupicu. Na tržištu se nalazi izrazito velik broj mamaka (žitni mamci.

Dečko nije bio s tim zadovoljan. U praksi nije baš tako. od pasa do djece. U velikom gradu su obavili pretrage kakve su im bile na raspolaganju i jedini sumnjiv nalaz su bili tragovi opijata u mokraći. To mogu biti kutije poput ovih na slici lijevo. Po propisima bi mamke nakon određenog vremena trebalo pokupiti i zbrinuti kao opasni otpad. Sjećam se jednog slučaja pred sam kraj dvadesetog stoljeća u Slavoniji. Kao prvo. Međutim. Neposredan razlog 187 . Svjetski standardi danas nalažu stavljanje mamaka u posebne posude s prikladnim otvorom za ulazak glodavca. U podrumima se obično ostavljaju žitni mamci na komadu papira prostrtom po podu. Onda se jednog dana srušio pokraj svog kombija i seljaci su pozvali hitnu pomoć da ga odveze u bolnicu. cijevi ili druge posude. Pio je plivadone protiv glavobolje i nastavljao raditi svoj ljetni posao. osjećao se iz dana u dan sve gore i gore. Trebalo bi barem iznad mamka staviti natpis da se dolje nalazi otrov i kakva su mu opasna svojstva. Zbog toga su propisi o primjeni rodenticida puno stroži nego u poljoprivredi. pa je napravio analize protrombinskog vremena (vrijeme zgrušavanja krvi) te posumnjao da se radi o otrovanju kumarinskim antikoagulansima. jer nema nikakvog razloga da se on drži u podrumu ili drugom mjestu nakon što je obavio svoju ulogu. što se barem u gradovima dosta dobro poštuje. barem ljudi moraju biti obaviješteni o tome da se u njihovim kućama ili pokraj njih obavlja deratizacija. Dečko je dobio na uporabu kombi nakrcan svakakvim pesticidima i s njim je putovao od sela do sela vičući preko razglasa: «Trujemo. a to nije dobar način. Ja osobno uvijek nađem na ulaznim vratima letak o tome da se obavlja deratizacija. trujemo!». a nije bilo ni čudo kad od osobne zaštitne opreme nije imao ništa. a njegov obiteljski liječnik je bio pametan čovjek. Ono dalje nije baš uvijek obavljeno na zadovoljavajući način.U ljudskim naseljima stanje je složenije. Na taj način se smanjuje vjerojatnost da če do mamka doći pas ili npr. DDD poduzeće je zaposlilo mladog studenta prve godine da truje sve što treba po selima iz okolice sjedišta tvrtke. Na licu mjesta je priređivao mamke za štakore ili je pak prskao štale insekticidima zadovoljno zbrajajući svoj utržak. dijete. a zna biti i daleko gore. jer žrtve mogu biti brojni žitelji. Otpustili su ga s dijagnozom ovisnika o heroinu ili sličnoj drogi.

Ispostavilo se da nitko nije nadležan za taj slučaj. a veterinari za kućne ljubimce su tih dana primali brojne pse otrovane oralnim antikoagulansima. Početkom 2008. 188 . Naravno da niti veterinarska inspekcija nije bila nadležna. jer za njih nema apsolutno nikakvog opravdanja. godine nazvala me policija zbog nalaza oko 60 zatrovanih meka na različitim mjestima u Gračanima. a do inspekcije zaštite prirode policajac nije uspijevao doći. koji je antidot na oralne antikoagulanse. kosti. Vjerojatno se niti on ne bi osjećao nadležnim budući pas ljubimac nije bio dio okoliša nego stanovnik nečijeg stana. u ovom slučaju se ipak radilo o kaznenom (ne)djelu ugrožavanja zdravlja i života ljudi. jer se svatko smatrao nenadležnim za slučaj. ali je preživio zbog primjene vitamina K. Povod za njihov poziv bilo je otrovanje jednog psa. koji je pojeo otrovane kosti. Jasno je da svaki vlasnik psa mora voditi brigu o svojem ljubimcu i da država nema nikakvih posebnih sredstava iz proračuna za zaštitu kućnih ljubimaca. Sanitarna inspekcija je smatrala da nema tu što raditi budući niti jedan čovjek nije stradao. I dobio ju ne.) ne predstavlja opasnost samo za kućne ljubimce nego i za djecu. Međutim. Poseban problem zadnjih godina predstavljaju namjerna otrovanja životinja u našim gradovima. a nalaz opijata je dolazio zbog velikog broja tableta Plivadona progutanih zbog suzbijanja glavobolje. Ja sam bio u slučaj uključen kao sudski vještak zbog toga što je dečko tražio odštetu za svoje pretrpljene muke. a to znači praktički na svakom mogućem mjestu. Uopće nisu važni razlozi zbog kojih pojedinci to rade nego se postavlja pitanje na koji to način spriječiti.nesvjestice na seoskoj ulici bio je otrovanje nekim od insekticida. Dezinficijensi Ovu skupinu kemikalija koristimo protiv bakterija i virusa gdje god to ima smisla. od vlastite kože ili kupaonice do bolnice ili proizvodnje hrane. Policija je zbog privatne tužbe uzela uzorke mamaka i poslala ih u svoj laboratorij. Činjenica je da ostavljanje otrovane hrane (npr. meso i sl. Mislim da bi društva za zaštitu životinja trebala ipak malo više poraditi na tome da se slični slučajevi ne događaju. ali nije imala s kim surađivati. Inspekcija zaštite okoliša se također smatrala nenadležnom budući okoliš nije bio ugrožen.

% troklosen kalij. % peroctena kiselina . [1] troklosen natrij [2] natrijev hipoklorit. etil-alkohol benzil-alkohol 1-metoksi-2-propanol. trikloroizocianuronska R: 10 S: (2-)24 50-00-0 T R: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-4551 107-22-2 Xn R: 20-36/38-43-68 S: (2-)36/37 111-30-8 T.. % aktivnog Cl simklosen. pa ih ovdje tek spominjem. N 2893-78-9 [2] R: 8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-60-61 7681-52-9 C. Xn.. Dolje je dan izbor nekih koncentrata dezinficijensa koji se koriste jako široko. glutaraldehid. O kloru i etilendioksidu kao vrlo snažnim dezificijensima bilo je govora u poglavlju o opasnim kemikalijam.. propan-1-ol. C.% glutaral.% 71-23-8 64-17-5 100-51-6 107-98-2 F.. Xi R: 11-41-67 S: (2-)7-16-24-26-39 F R: 11 S: (2-)7-16 Xn R: 20/22 S: (2-)26 gliokzal.. . 1. N R: 23/25-34-42/43-50 S: (1/2-)26-36/37/39-4561 64-18-6 C R: 35 S: (1/2-)23-26-45 79-21-0 O... N R: 7-10-20/21/22-35-50 S: (1/2-)3/7-14-36/37/3945-61 2244-21-5 [1] O.%. etandial. N R: 8-22-31-36/37-50/53 189 .Razlikuju se značajno i prema kemijskom sastavu kao i prema opasnostima za ljudsko zdravlje i okoliš.5-pentandial mravlja kiselina . N R: 31-34-50 S: (1/2-)28-45-50-61 87-90-1 O. n-propanol etanol... . otopina . monopropilen-glikol metileter formaldehid . Xn..

kiselina. To nije ni čudo kad se tako često koriste npr. a svi su je upućivali na toksikologe. Da mu je bilo loše ono bi povraćalo ili dobilo proljev. jer se nalazio u loncu istog oblika u kojem je stajala prokuhana voda. N R: 21/22-41-43-50 S: (2-)26-36/37/39-61 Xn. za dezinfekciju posuđa za jelo ili npr. Ona bi svako jutro pripremila lonac razrijeđenog dezinficijensa i onda bi s njim nakon pranja isplahnula bočice. Taj dan je naprosto umjesto obične vode za otapanje mlijeka koristila onaj dezinficijens. 5-kloro-2-(2. kloridi timol 90-43-7 59-50-7 88-06-2 3380-34-5 63449-41-2 89-83-8 U praktičnoj primjeni dolaze u sniženim koncentracijama do 10%. 2-fenil-fenol (ISO) klorokrezol. Dijete je mirno spavalo. N R: 36/38-50/53 S: 26-39-46-60-61 C. a majka je pokušavala dobiti od nekog informaciju što se njezinom dijetetu može dogoditi. 4-kloro-m-krezol. 2-hidroksibifenil. a tek kao primjer gdje se sve koriste opisujem slučaj iz 2007.5-triazintrion tosilkloramid natrij S: (2-)8-26-41-60-61 127-65-1 C R: 22-31-34-42 S: (1/2-)7-22-26-36/37/3945 Xi.3. ali bez panike. Naravno da s njima treba oprezno postupati. Pokušala je i sama piti mlijeko otopljeno u dezinficijensu i jedino je mogla reći da joj se ne sviđa.4.6-triklorofenol triklosan. pa preparati uglavnom ne predstavljaju opasnosti ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. medicinskih instrumenata. Nemamo s njima nikakvih loših iskustava. a ovako je najbolje da slučaj zaboravi i ubuduće malo bolje pripazi u kakvim posudama drži različite potrepštine za pripremu obroka svom 190 . godine. N R: 22-36/38-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi.4'-trikloro-2'-hidroksidifenil-eter. posebno s koncentratima. 4-kloro-3-metil-fenol 2. trikloro-1.4. a tek nakon toga je mlada majka shvatila kako je pogriješila.benzil-C8-18alkildimetil. Ja sam je smirio objasnivši da treba dijete pustiti na miru nek spava. N R: 36/37/38-50 S: (2-)22-61 Xn. a neki i ispod 1%. N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/3945-61 bifenil-2-ol.4diklorofenoksi)fenol kvaternarni amonijevi spojevi. Dijete je u slast pojelo svoj obrok. a onda je u njima priređivala slijedeći obrok. Nazvala je mlada majka prilično uplašena budući je svoje tromjesečno dijete nahranila mlijekom otopljenim u dezinficijesu za bočice. 2. N R: 21/22-34-50 S: (2-)36/37/39-45-61 C.

Neki drugi Zaista je teško odabrati koje još pesticide ovdje obuhvatiti. Evo i najčešće korištenih sredstava: vrsta pesticida limacid akaricid ime metaldehid kloheksetin CAS broj 108-62-3 33089-611 533-74-4 označavanje Xn R: 10-22 S: (2-)13-25-46 Xn. pa se puževe vrlo uspješno vabi posudama s pivom u kojem se uguše ili ih se posipa solju da dehidriraju i tako uginu. a u kanalizaciju obvezno dospijevaju pri uporabi. grinja i nematoda. To bi trebali shvatiti i određeni inspektori kao što shvaćaju domaćice i ne pada im napamet predavati praznu ambalažu kućnih dezinficijensa na zbrinjavanje kao opasni otpad.djetetu. Koriste se dakle protiv puževa. Narod se snalazi i na druge načine. Eto. U krajnjem slučaju možda mogu pobiti neke bakterije iz fekalnih voda. ali sasvim sigurno tamo dolje u kanalizaciji brzo se potroše i sigurno nemaju nikakvog utjecaja na okoliš. N R: 22-43-48/2250/53 S: (2)-13-25-46-61 Xn. Dovoljno ju je isprati s vodom i nakon toga predati na zbrinjavanje skupa s bocama od mineralne vode. pa niti oko toga ne treba praviti probleme. N R:22-36-50/53 S: (2)-13-25-46-61 nematocid diazomet Zapravo se ne radi o vrlo opasnim kemikalijama i jedino je već ranije spominjani metiokarb kao pravi otrov važniji limacid. Zaista je to točno da dezinficijensi ne predstavljaju niti akutnu niti kroničnu opasnost za ljudsko zdravlje. ali prema vlastitom izboru dati ću osnovne podatke o nekim limacidima. akaricidima i nematocidima. završavam s ovim kratkim pregledom pesticida uz vrlo snažnu napomenu da brojne nisam obuhvatio ovim poglavljem. 191 . kakve se vidi na slikama dolje.

najbolje je ove tvrdnje dokazati podacima iz prakse. od njega stradavaju i profesionalci. kad građani koriste neispravne peći za zagrijavanje svojih stanova. Često su povezani s karcinogenošću ili reproduktivnom otrovnošću. Međutim. Ugljikov monoksid U Hrvatskoj po službenim podacima najviše ljudi umire zbog otrovanja ugljikovim monoksidom i to se ponavlja veće desetljećima iz godine u godinu. U većini slučajeva od njih se može samo pobjeći ili se sakriti u dobro zatvorene prostore čekajući dok opasnost mine. vatrogasci tijekom cijele godine. a ni utjecaji dugotrajnog izlaganja nisu zanemarivi. jer teške opekotine govore da su 192 . Otrovanja takvim kemikalijama u pravilu su teška i često smrtonosna.«PLINOVITE» PRIČE Ja osobno se najviše bojim otrova koji djeluju u obliku plina. I ona užasna katastrofa na Kornatima iz kolovoza 2007. godine može se povezati s otrovanjem ovom kemikalijom. Nije lako zadržati njihovo širenje kroz naš okoliš. Najviše je otrovanja zimi. kao npr. Analize karboksihemoglobina pokazale su njegovu prisutnost u koncentracijama iznad 40%. što je već povezano s težim znakovima otrovanja. No. Nomogram ispod ovog teksta pokazuje o čemu se radi. Nitko ne kaže da je otrovanje ugljikovim monoksidom u tom slučaju bilo glavni uzrok stradavanja. jer su bili omamljeni. para ili aerosola. Uz takve koncentracije karboksihemoglobina vatrogasci nisu bili sposobni ništa učiniti na spašavanju svojih života. a šire se u ovisnosti o lokalnim meteorološkim uvjetima.

1 T F+ OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-23-48/23-61 (vrlo lako zapaljivo. Podmukao je to plin bez mirisa. boje ili okusa. Međutim. Karboksihemoglobin je oblik hemoglobina nastao vezanjem ugljikovog monoksida za njega i tako hemoglobin više ne može prenositi kisik kroz organizam. Najčešće se razvija u neispravnim grijalicama ili bojlerima. Smrdjela je plastična lego kocka ostavljana slučajno na peći. što sasvim sigurno nije bio uzrok otrovanja nego tek signal pomajki da nešto u spavaonici nije u redu.kat. No. Međutim. Ne veže se ugljikov monoksid samo na hemoglobin nego ometa brojne metaboličke procese u organizmu i izložena osoba brzo umire ako joj se ne ukaže medicinska pomoć osposobljenih zdravstvenih djelatnika. kad je stradalo dvoje djece bez roditelja. itd. Kako je to bilo moguće? Bili su oboje u istoj prostoriji s istim koncentracijama ugljikovog monoksida u zraku i trebalo je očekivati kod oboje isti ishod. može štetno djelovati na plod). ugljen. Meni je u najružnijem slučaju ostao slučaj od prije dvadesetak godina. Stvar je prilično jednostavna. pa čovjek ne može opaziti da je životno ugrožen. Nezgodan je kod akutnog izlaganja kao i kod dugotrajnog unošenja u niskim koncentracijama. pogotovo zato što je razlika u dobi iznosila tek godinu dana.zapravo bili sprženi. UGLJIKOV MONOKSID (CAS 630-08-00) Repro. koja nije imala vlastite djece i čini se da su svi bili sretni u tom odnosu. očito dvoje djece nije trošilo istu količinu zraka pri disanju. Ne treba se čuditi što liječnici trudnicama zabranjuju pušenje.. Oba djeteta su bila u nesvijesti i ona je odmah nazvala hitnu pomoć. Umrlo dijete je imalo koncentraciju karboksihemoglobina oko 65%.) uz nedovoljno kisika. činjenica je da vatrogasci obično stradavaju zbog otrovanja ugljikovim monoksidom. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. kod neispravnih odvoda dimnih plinova u požarima itd. Dali su ih na skrbništvo pouzdanoj gospođi. jer pušačica truje svoj plod i može očekivati da njezino dijete trpi posljedice njezine ovisnosti o cigaretama. gradski plin. Međutim. Međutim. Evo njegovih toksikoloških značajki. jedno od djece je već bilo mrtvo. nas zanimaju akutna otrovanja ugljikovim monoksidom i način njihova sprječavanja. itd. otrovno ako se udiše. Tko je i što je taj opasni ugljikov monoksid? Nastaje izgaranjem ugljikovih spojeva (drvo. Djelatnici hitne pomoći su stigli brzo i odmah su primijenili propisane mjere spašavanja dajući čisti kisik djeci. a ono preživjelo 40%. lož ulje. a drugo se uspješno oporavilo dolaskom u bolnicu. peć u dječjoj sobi nije bila ispravna i jedne zimske noći se udomiteljica probudila zbog neugodnog mirisa iz dječje sobe. Onaj nemirniji je disao 193 .

Uz to je naravno važno kakav je hemoglobin u izložene osobe. Danas su količine proizvedenog ugljikovog dioksida neumjereno velike i stručnjaci se boje da to vodi globalnom zatopljenju na Zemlji. Dječji hemoglobin je osjetljiviji nego onaj u odraslih osoba i lakše je otrovati dijete bilo kojom kemikalijom koja se veže na hemoglobin. ali ostatak igra izrazito važnu ulogu održavanja tzv. Naravno da je bilo hladno i ostavili su upaljen motor automobila u zatvorenoj garaži. Zahvaljujući njemu i nekim bazama kroz cijeli život se održava acido-bazna ravnoteža u vrlo uskim granicama.4.dublje i intenzivnije. a motor automobila se ugasio zbog nedostatka kisika. I ne samo da nije opasan nego je neophodan za normalni život našeg organizma. ali ih novinari citiraju kad nemaju drugih zanimljivih tema ili kad se dogodi nego njima zanimljivo smrtonosno otrovanje. što potvrđuju podaci o otrovanjima. Što nam je činiti da ne postanemo žrtve? Dimnjačari nastoje upozoriti građane na opasnost. Nastaje kao krajnji produkt oksidacije ugljika u organizmu i veći dio ga se izluči izdisanjem. Možda pomaže ugradnja detektora ugljikovog monoksida s alarmom. ali mislim da treba ići i s represijom. pa ma kako nekima to bilo mrsko. To znači da je krv gotovo neutralna. To nije bilo ništa neočekivanog. Pozivam se na slučaj dvoje mladih ljudi. tj. što na zapadu rade učestalo kao na slici gore. ali o tome ovdje neće biti riječi. Slučajeva otrovanja ugljikovim monoksidom tako je puno da teško možemo izdvojiti one posebne slučajeve. Valja reći da ugljikov dioksid nastaje u svim procesima izgaranja ugljikovih tvari bez obzira odvijaju li se oni u plamenu ili uz enzimatsku katalizu u većini živih organizama. Sustav sprječavanja otrovanja ne djeluje dobro u praksi. a možda mu je hemoglobin bio osjetljiviji budući je bi mlađi. Ako ga nemate onda potražite dobrog stručnjaka za gradski plin da vam ga ugradi. Svi mi znamo da će apsorpcija bilo kojeg plinovitog otrova ovisiti o njegovoj koncentraciji u zraku. dužini izloženosti i količini udahnutog zraka (npr. Za poznavatelje kemije treba reći kako ugljikov dioksid igra važnu ulogu u održanju pH krvi na vrijednosti od približno 7. koji su došli s nekog tuluma kući i parkirali se u garaži. ako je to potrebno. Činjenica je da su i količine ugljikovog dioksida proizvedene u brojnim biološkim procesima izrazito velike i da 194 . Ugljikov dioksid Ugljikov dioksid sasvim sigurno nije opasan za ljudsko zdravlje. Ne znam što treba točno učiniti. acido-bazne ravnoteže. Našli su ih ujutro mrtve na njihovim sjedalima. pa je u svoj organizam unosio puno više ugljikovog monoksida nego njegov supatnik. Navodim tek primjer vezan uz mladost i automobile. ako se iz njih dimni plinovi ispuštaju izravno u prostoriju? Ja mislim da treba. Treba li isključiti gradski plin kućanstvu koje nema dobro uređene instalacije za grijanje ili im je bojler neispravan? Treba li zabraniti prodaju grijalica na petrolej ili drugi energent. a oni su se u ugodnoj atmosferi nastavili ljubiti. Biti će manje otrovanja ugljikovim monoksidom. fizički napor znači više udahnutog zraka). nije ni kisela ni lužnata.

Drugi dan nakon izlaganja lokalna radio postaja pokrenula je vrlo snažnu akciju prvo obavijestivši broj 112 o događaju. Tako se kod koncentracije od 25% ugljikovog dioksida u zraku koncentracija kisika na spusti 18%. itd. Smatra se da opasnost od nedostatka kisika postaje ozbiljna već kad padne ispod 17%. rudnici. ali najpoznatiji slučaj je svakako stradavanje građanina sa stanom pokraj Karlovačke pivovare. a kod koncentracije 35% kisik pada na 13. Nažalost. Nažalost. Bilo je to mjesto udaljeno nekih 8 m od izlijevnog mjesta oborinske kanalizacije. Oni su smatrali kako se čovjek otrovao amonijakom. a pas je ležao do njegovih nogu. podrumi.65%. Posjetitelji špilje uopće ne osjećaju nikakvu prisutnost te kemikalije. Našla ga je kako leži pokraj pojila s nogama u vodi. Odmah je uzbunila susjede i pozvana je hitna pomoć. Kad su se čovjeku vitalne funkcije vratile prevezli su ga u županijsku bolnicu i tamo su nastavili s intenzivnom terapijom. kako raste koncentracija ugljikovog dioksida u nekom prostoru tako pada koncentracija kisika. Odavno je poznata Pasja špilja pokraj Napulja upravo po tome što se u njoj zadržava ugljikov dioksid. Kako je kasnio cijelih pola sata njegova žena se zabrinula i izišla van potražiti muža. Na lice 195 .u nekim slučajevima mogu predstavljati izravnu opasnost za ljude i druga živa stvorenja. Obzirom na to što ima relativno visok prag na ulazu ugljikov dioksid se zadržava na njezinu dnu u visokim koncentracijama. koji se uslijed geoloških procesa stalno oslobađa u nju. osrednji pas se ulaskom u špilju najednom nađe u zoni visokih koncentracija ugljikovog dioksida i može uginuti zbog hipoksije ili nedostatka kisika. a kao podloga tome bila je činjenica da je pivovara deset ili više dana prije toga započela remont strojarnice hladnjače i da se početkom radova u zrak oslobodila nepoznata količina amonijaka donoseći uznemirenost među građanima. a zatim su izvještaje o događaju počeli davati u eter. npr. imamo i mi puno iskustava sa stradanjem ljudi zbog povećanja koncentracije ugljikovog monoksida u zatvorenim prostorima. Najčešće se bilježe takvi slučajevi u vinskim podrumima za vrijeme vrenja mošta ili kod kopanja zdenaca. jer na visini njihove glave koncentracije su vrlo niske. to nije pomoglo i unatoč dobroj terapiji on nije nikad došao k svijesti i umro je nakon skoro mjesec dana. Naime. Čovjeka su izvukli iz potoka i ustanovili da su mu zakazale sve vitalne funkcije. podzemni kanali. Odmaknuli su ga dalje od potoka budući se odatle širio izrazito intenzivan neugodan miris od kojeg se nije moglo disati i obavili su tamo reanimaciju. a 14% je vrlo kritična koncentracija. Ta kemikalija je teža od zraka i lako se zadržava u zatvorenim prostorima. Gospodin je u večernjim satima jednog tmurnog ranoproljetnog dana (bio je petak) vodio svog psa u šetnju pokraj potoka u koji se izlijevala oborinska kanalizacija pivovare. Međutim.

Obdukcija čovjeka i psa je potvrdila da su umrli od hipoksije a ne od otrovanja amonijakom. Cijanovodik i cijanidi Cijanovodik je vrlo otrovan ako se udiše. Sumnjao sam na ugljikov dioksid znajući da ga se fermentacijom slada proizvodi u velikim količinama. jer prema mojim podacima nije bilo nikakvih znakova otrovanja amonijakom. to je kemikalija koja je ubila najveći broj ljudi na ovom svijetu. Evo simptoma otrovanja. vrlo lako je zapaljiv i vrlo je otrovan za organizme koji žive u vodi. procesima galvanizacije. Na slici gore je vatrogasac koji bezuspješno pokušava dokazati amonijak na mjestu stradanja Karlovčanina. Tjedan dana nakon stradavanja izmjerene su koncentracije kisika od 4. Problem otrovanja cijanidima je u tome što je mala razlika u dozama uz koje se javljaju blagi simptomi od onih uz koje nastupa teško otrovanje ili smrt. To je vrlo jednostavna kemikalija i može se naći svuda u nekom od oblika. a Hitler je njime (Cyclon B) pobio milijune ljudi u svojim koncentracionim logorima smrti. a na izlasku u potok iznosila je nešto više od 14%. stjenica).5% na mjestu ispuštanja fermentacijskih plinova u kanalizaciju. Cijanovodik su neuspješno pokušavali primijeniti Francuzi kao bojni otrov u II. acetonitril) ili čak lijekovi (natrijev nitroprusid). itd. Ugljikov dioksid se tamo nakupljao u količinama ovisnim o proizvodnji fermentacijskih plinova tijekom vrenja i polako curio u potok zajedno se vodom. Dakle. Već u ponedjeljak u javnosti je stvoreno čvrsto mišljenje da je čovjek otrovan amonijakom i tražilo se kako krivce tako i izvore oslobađanja amonijaka. a policija je odmah iskoristila moju nazočnost i dobar dio poslijepodneva sam odgovarao na njihova pitanje u policijskoj postaji. Njima se nije sviđala hipoksija. Kod cijanida (dakle soli) dodaje se još svojstvo vrlo velike otrovnosti ako se proguta. To sam izjavio na sastanku županijskog eko-stožera. Ut to žrtva nije imala nikakvih simptoma otrovanja amonijakom. a na zemlji smo stalno izloženi njihovu unosu u organizam. a zbog njezine otrovnosti nastoji se izbaciti iz svih industrijskih procesa kad god je to moguće. 196 . Pogledajte na slici gore kako su trava i potočno raslinje bujni. a pivovara još kupuje dodatne količine tog ukapljenog plina radi dodatnog gaziranja piva prije stavljanja u promet. npr. jer to zapravo na izravan način nije otrovanje. vatrogasci i policija. Mene su kontaktirali s raznih strana već u nedjelju. Obećao sam Ministarstvu zdravstva da ću odmah u utorak otputovati u Karlovac i izvidjeti o čemu se zapravo radi. ali ovdje se ipak radilo o relativno dubokom potoku i danu bez znatnijih kretanja zračnih struja. Dovoljno za smrt psa i čovjeka. cijanogene biljke (obično koštice). Cijanidi se vrlo često koriste u gospodarstvu.mjesta su počeli dolaziti različiti inspektori. u organskoj sintezi. Nikad do tada nismo čuli za stradavanje bilo koga zbog ugljičnog dioksida na otvorenom prostoru. a među nama toksikolozima ostalo je čuđenje. koje sadrže alkaloide iz kojih se metabolizmom razvijaju cijanidi. Postoje cijanogene kemikalije (npr. ali sam bio poslovno na putu u Osijek dva dana i tek u ponedjeljak sam se predveče vratio u Zagreb. za fumigaciju skladišta (nezamjenjivi za uništavanje nekih štetočina poput npr. Dokazani su kao sastavni dio svemirskih prostranstava. Svjetskom ratu. Moje sumnje su se potvrdile i ja sam u utorak odmah nakon izvida zaključio kako amonijak nije uzrok stradavanju nego neki drugi plin. Kasnije su se događaji razjašnjavali prilično velikom brzinom uz velike proteste novinara što sam im oborio hipotezu o otrovanju amonijakom. Ispostavilo se da je pivovara zbog kvara na uređaju za rekuperiranje ugljikovog dioksida iz fermentacijih plinova naprosto ukupne plinove ispuštala u oborinsku kanalizaciju. Ne bi bili takvi da ih je ofurio amonijak. a oduvijek unosimo u organizam tzv. Tako ih udišu pušači.

Ništa nisu pomogli pokušaji oživljavanja. inače izvrstan kemičar. godine prilikom eksplozije streljiva u vojarni Duboki jarak. Naravno da je prošlo puno vremena dok je stariji dječak pozvao roditelje i dok se organizirao prijevoz u bolnicu. koma. I zaista je popio čašu s cijanidima i za kratko vrijeme su započeli simtomi. tjeskoba. Nedugo nakon završenog užitka u jedenju koštica kod malog dječaka su se počeli javljati simptomi otrovanja. ali jedno od njih može biti jako poučno. Moj kolega. Teža izlaganja mogu brzo dovesti do edema pluća. Drugi slučaj iz kasnih sedamdesetih godina dogodio se u Makedoniji i ja sam o njemu s nevjericom slušao na jednom tadašnjem jugoslavenskom kongresu. Radilo se o tome da se cijanovodik adsorbirao na njegovu odjeću i na čistom zraku se postupno otpuštao. itd. Neko vrijeme je na tržištu postojao protuotrov amilnitrit za primjenu na mjestu nesreće.ZNAKOVI OTROVANJA • • SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV Rani simptomi: vrtoglavica. a hipotenzija vodi do kolapsa. Mali dječak je dovezen u bolnicu mrtav. Obavljala se fumigacija nekog silosa Cyclonom B. • OPĆI ZNAKOVI Koža je hladna. glavobolja. ali njihova primjena uvijek je vezana uz primjenu od strane educiranog zdravstvenog osoblja. izišao van i zapečatio vrata. Dvoje male djece ostalo je samo u svojoj seoskoj obiteljskoj kući. ali ga više nema navodno zbog slabe učinkovitosti kod jakih otrovanja. opuštena i opaža se cijanoza Postoje i protuotrovi (antidoti). Moj najupečatljiviji doživljaj s cijanovodikom dogodio se 1993. konvulzije. Uz velike doze cijanida praktički se ne očekuje preživljavanje. koju će popiti. Kako je bio na čistoj atmosferi skinuo je zaštitnu masku i ubrzo su počeli simptomi srednjeg otrovanja. Teži simptomi: stupor. konfuzija. gušenje. S prvim zvucima eksplozija pozvali su me da trenutno dođem u Krizni stožer Ministarstva zdravstva smješten tada u Kliničkoj bolnici 197 . Najstarije otrovanje kojeg se sjećam iz sedamdesetih godina dogodilo se zbog nepoznatih razloga. Lagani plin se dizao s odjeće i radnik ga je udisao punim plućima. mučnina i povraćanje. u blizini je bio liječnik i radnik je uz pružanje prve pomoći zbrinut u bolnicu na sreću bez težih posljedica. smrt (kod teše izloženosti smrt nastupa brzo) KARDIOVASKULARNI SUSTAV Početna tahikardija prelazi u bradikardiju. Na sreću. Radnik na fumigaciji je opremljen propisanom zaštitnom opremom otvorio konzerve s fumigantom. zbog nečeg je jednog dana došao do ostalih kolega koji su pili kavu i rekao da u ruci drži otopinu kalijevog cijanida. Oni su se razvijali izrazito brzo i dok je došla hitna pomoć bio je mrtav. proširene zjenice. Stariji dječak je razbijao koštice od kajsija i davao mlađem jednogodišnjem bratu da ih jede. nemir. Drugih značajnijih otrovanja cijanidima se ne sjećam u našim krajevima.

Tamo nije ostalo praktički ništa osim iskrivljenih praznih konzervi Cyclona B. kako se to vidi iz slijedeće slike. a asistenti su studente upozoravali kako je izrazito otrovan i opasan.200 kg cijanida te drugih kemikalija DDD-a (Dezinsekcija. a niti službeno razvrstavanje prema opasnostima nije kod njega blago. plamene jezike i eksplozije u vojarni. koji je barem dijelom mogao otići u zrak kao aerosol i onda se taložiti u sjevernim naseljima. Deratizacija. Kasnije se ispostavilo da su rečena gospoda odmah po prvoj dojavi o eksplozijama odjurili u Sesvete. Proizvodio se za potrebe analitike u Kipovom aparatu i nesnosno je smrdio. Zaista sam unatoč svih blokada prometa stigao tamo u rekordno kratkom vremenu i ušao u prostoriju iz koje se kao na dlanu vidjelo dim. Takva praksa se u Hrvatskoj primjenjuje desetak godina. Kad sam prvo dobio podatke iz sefa te malo kasnije od dvojice uhićenih kolega laknulo mi je. Meni je ostalo organiziranje za slučaj nesreće. jer su dvojica zaduženih odgovornih osoba nestali netragom. Vjetar je bio jugoistočni i nosio je dimne plinove prema Kašini. jer su po cesti padale granate. Bojao sam se kalijevog cijanida. To je uključivalo određivanje udaljenosti skladišta od najbližeg stambenog objekta i najbliže prometnice te ugradnju neutralizatora oslobođenog cijanovodika ili drugog opasnog plina. Zbog toga je času kad se postigla kolika tolika sigurnost od neeksplodiranih granata organiziran izvid u bivše skladište. a bile su prekinute telefonske veze sa svim sjevernim naseljima. Zbog rečenih razloga svaki student kemije je izrazito poštivao ovaj plin. Računao sam na to da bi se moglo raditi o cijanovodiku. Kašina je bila potpuno odsječena od juga. nije se mogla isključiti mogućnost da je barem dio litarskih spremnika Cyclona B ipak ostao na skladištu i da su zbog visoke temperature oštećeni te se iz njih može osloboditi opasni plin.Dubrava. Točni podaci se nisu znali. a nisam točno znao niti što se nalazi u skladištima. Dezinfekcija). Ugradili smo u propise da se skladište ovakvih kemikalija mora raditi na temelju računarske simulacije najgoreg mogućeg događaja. ali ih je tamo odmah zaustavila policija i spremila u neki podrum ne slušajući što to oni imaju za reći. Iz tog smo događaja izvukli nakon svih strahova i neko pozitivno iskustvo. Dočekali su me s viješću da se u vojarni nalazi skladište s nekih 1. što je bio za mene najbolji izlaz. 198 . Ako bi se oslobodio cijanovodik on bi se dizao u vis i sasvim bi sigurno bio zapaljen ili bi njegov oblak eksplodirao. Kružile su nikad provjerene priče o nekoj studentici koja se namjerno otrovala vodikovim sulfidom na jednoj od prvih vježbi iz analitičke kemije. Sve mjere osiguranja su poduzete uključujući uporabu samostalnih uređaja za disanje na stlačeni zrak i dvojica kolega su se oprezno uputili prema skladištu. Vodikov sulfid (sumporovodik) Studenti kemije su se vrlo rano upoznali s ovi plinom važnim u analitičkoj kemiji kod kvalitativne analize kationa metala. Međutim.

Sutradan oko podneva nazvali su me iz Ministarstva vanjskih poslova s obavijesti našeg 199 . vrlo otrovno za vodene organizme) To je plin iz prirode. Na brzinu je tog poslijepodneva odlučeno da se pošalju na granice prema Mađarskoj barem dvije mobilne ekipe INA s detektorima na vodikov sulfid te da nas obavještavaju o izmjerenim koncentracijama kako bi mogli dati upute građanima o ponašanju. Očito nije funkcionirao sustav obavješćivanja o prekograničnom prijenosu posljedica nesreća s kemikalijama. Bez ikakvih podataka izrazito teško se spremati za obranu od posljedica nesreće s kemikalijama. vrlo otrovno ako se udiše. Na njega se često nailazi. itd. Tražilo se podatke. Puhao je sjeveroistočni vjetar i očekivali smo da će oblak vodikova sulfida prijeći naše Međimurje te učiniti tko zna kakve sve velike štete. ali nikad nisam u ovim krajevima čuo da bi netko od njega stradao. ali do njih nije bilo moguće doći. a najpoznatiji je kao sastojak običnog mućka (pokvarena jaja). Međutim. Oko sporne bušotine motali su se vatrogasci. Moje prvo značajnije iskustvo s njim dogodilo se negdje 1997. jer je sve to bila prazna puška. Neposredno prije glavnog HTV dnevnika stigao sam kući čekajući kakve će mi vijesti dolaziti s terena. Prisutan je i u plinovima iz vulkana. Nitko nije imao na licu niti najobičniju zaštitnu masku s filtrom za vodikov sulfid. ali ipak smo izračunali računarskim programom tada na raspolaganju da niti u slučaju izrazito velikih ispuštanja ne bi bili ozbiljno ugroženi ljudsko zdravlje i životi na području Republike Hrvatske. Tog časa sam se počeo smijati na sav glas zbog naših strahova. javlja se kao nusprodukt u industriji. Prati on naftne derivate i svi se na njegov miris tuže ako žive blizu rafinerija. ali kod koncentracija na tim mjestima nije opasan. novinari i brojni znatiželjnici potpuno slobodno kao da se ništa strašnog ne događa. Onda sam na ekranu ugledao najavu o događajima u Mađarskoj. Pri koncentracijama kod kojih ga osjeti ljudski nos sasvim je bezopasan. bilo je jasno da bi i intenzivni smrad vodikova sulfida izazvao barem tešku uznemirenost našeg Međimurja i susjednih dijelova. U Operativnom dežurstvu MUP-a nisu imali pojma o događaju. godine kad su mi jedne vruće ljetne subote novinari javili da je u jugozapadnoj Mađarskoj došlo do ispuštanja vodikova sulfida na nekoj napuštenoj plinskoj bušotini te da je u susjednoj državi uvedeno stanje pripravnosti. koji nastaje u brojnim procesima biološke razgradnje. a slično su nam odgovorili dežurni djelatnici u Ministarstvu vanjskih poslova.T+ F+ VODIKOV SULFID CAS 7783-06-4 VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-26-50 (vrlo lako zapaljivo. Miris mu je izrazito poznat svakom kemičaru. a naš nos je na njega silno osjetljiv kao niti jedan kemijski detektor opasnih plinova.

Tko je ikad bio u štali s konjima poznaje njegov neugodni miris. Rafinerija tijekom svog proizvodnog postupka emitira značajne količine vodikova sulfida u okoliš. a većina hladnjača u Hrvatskoj koristi ga kao plin za hlađenje. Njihov najvažniji problem je bio i ostao benzen. Hvala Bogu što tako intenzivno smrdi. on je izrazito važna industrijska kemikalija. U Petrokemiji Kutina obično ga se nalazi u količinama od 10. možda dijelom i zbog ruske nafte pune sumporovih spojeva. Logično je i to da su se ljudi godinama bunili. Amonijak se bakterijskom razgradnjom razvija i iz naše mokraće. Prisutan je u cjelokupnoj prirodi oko nas i u nama kao krajnji produkt biološke razgradnje dušikovih organskih spojeva. a posebno su mu koncentracije povišene kod nekih bolesti i zato služi kao dijagnostički parametar otkrivanja nekih bolesti. Dakle. koji čak ima vrlo ugodan miris. pa zato hlače i donje rublje posebno u starijih muškaraca s bolešću prostate mogu intenzivno smrdjeti po amonijaku. Zaključno bi se moglo reći da nigdje kod nas u Hrvatskoj ne postoji prijetnja za zdravlje i okoliš od vodikova sulfida. posebno kad vjetar od rafinerije puše u smjeru vašeg stambenog objekta.veleposlanika u Mađarskoj da nam ne prijeti nikakva opasnost. Međutim. ali najzanimljivija je priča o Sisku sa slike lijevo. postoji određeni rizik za građane i okoliš budući nije bezazlena kemikalija u čistom obliku kako se vidi iz slijedećih podataka: 200 . Naravno da je život uz takav objekt teško podnošljiv. U golemim količinama koristi se pri proizvodnji mineralnih gnojiva (amonijev nitrat). ali nisu shvaćali da odvratni smrad vodikova sulfida nije njihov ključni problem onečišćenja okoliša. Čak da se negdje i pojavi isti čas će ljudi već kod izrazito niskih koncentracija prepoznati da se radi o nečemu nenormalnom i dići će se uzbuna. Panike zbog smrada vodikova sulfida bilo je u proteklim godinama napretek. amonijak je već nešto sasvim drugo. Toliko o sustavu međunarodne razmjene podataka o prekograničnom širenju posljedica nesreće. a može ostaviti teške posljedice po zdravlje ljudi.000 t ili više u posebnim spremnicima ukapljenog amonijaka. Amonijak E. ali o tome na drugom mjestu možete više pročitati. Nalazi se i u našem organizmu. Računamo da ga se može naći u količinama od nekoliko tona do nekoliko desetaka tona u hladnjačama na oko 200 mjesta u Hrvatskoj.

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Znao sam za goleme količine amonijaka u Petrokemiji iz Kutine znatno prije početka rata.AMONIJAK (CAS 7664-41-7) T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23-34-50 (zapaljivo. otrovno ako se udiše. Strahovi nisu nestajali i jednom smo krajem 1991. Tada je netko od stručnjaka iz tvornice vrlo autoritativno ustvrdio da Srbi neće samo tako napasti postrojenje zbog meteorologije. izaziva opekotine. Jedna prijateljska strana zemlja nas je obavijestila da su Srbi uperili modificirane švedske rakete brod-brod upravo na Kutinu i prijete da će ih uporabiti ako naše trupe ne prestanu nadirati prema Banjoj Luci. Naime. Imao sam jasne simulacije kretanja oblaka amonijaka u različitim scenarijima ispuštanja iz velike tvornice. ali sam ustrajao u tome da se grad pripremi za napad. vjetrovi na tom području uglavnom pušu sa sjeveroistoka i nosili bi amonijak na krajeve iz kojih su dolazili napadi. Svakog dana se očekivao pad tog grada i mi smo se veselili konačnom uklanjanju opasnosti s juga za grad Kutinu. boravio u Kutini prilikom napada srpskih zrakoplova na grad i panično sam se bojao što će se dogoditi ako pogode bilo koji od spremnika s amonijakom. Onda je došla 1995. Jednom sam početkom listopada 1991. Imali su i Srbi simulacije iz Kutine i nisu bili glupi sebe izlagati opasnosti. ali nismo znali što učiniti. a tijekom onih ratnih godina predstavljao mi je noćnu moru. Jedino se nisu slagali u tome može li 201 . godine privremeno zaustavili proizvodnju mineralnih gnojiva u strahu od mogućih srpskih napada. Onda su me naglo pozvali na ozbiljan sastanak u MORH gdje su već čekali brojni hrvatski stručnjaci. Vojni stručnjaci su bili sigurni da su rečene rakete izrazito precizne i da bez poteškoća mogu pogoditi bilo koji od dva spremnika napunjena ukapljenim amonijakom. Oni u Petrokemiji su imali meteorološki toranj stalno povezan s centrom za simulacije i mogli su u svakom času predvidjeti što će se događati u kratkoročnom razdoblju. pa sam sa stručnjacima iz tvornice raspravljao za vrijeme uzbune što nam je činiti ako se nešto dogodi. godina i naše trupe su se krajem kolovoza kretale kroz Bosnu prema Banja Luci. Ja sam se s tim složio.

ali je stožer bio evakuiran zbog očekivanog napada JNA. Vozač me ostavio i ja sam s jednim starijim časnikom ostao sam ne znajući što mi je činiti. Ne znam koliko je na razvoj događaja u Bosni imala utjecaja prijetnja Petrokemiji iz Kutine i je li to imalo ikakvog utjecaja na događaje u susjednoj državi. a posao pretakanja je obavila iskusna tvrtka. Negdje u svibnju 2006. Pošao sam s njim do Blata. Naravno da je puhao jugoistočni vjetar i da napadač uopće nije bio ugrožen. Četnici su napadom na Gavrilovića oštetili hladnjaču i naši su se morali povući. inače stražar u GSS. Obavljeno je snimanje stanja u muzejskoj hladnjači i zaključeno da treba uz sve mjere opreza pričekati ljeto kad su ljudi na moru i onda obaviti poslove pretakanja i odvoženja amonijaka. Početkom prosinca 2007. Prekinule bi se sve komunikacije istoka Hrvatske sa zapadom. ali zaboravljena mala hladnjača s maksimalno 2 t ukapljenog amonijaka u gusto naseljenom području nam se nije dopala. Trebalo je promijeniti neku brtvu. pa su je priučeni radnici nastojali držati pod nadzorom. Tijekom napada na tu tvornicu oštećena je hladnjača i amonijak je počeo izlaziti šireći se na području ratnog okršaja. Suradnik našeg zavoda je preuzeo upravljanje događajima zabranjujući također evakuaciju. a oblak amonijaka bi dosezao do Mađarske. Izradili smo plan intervencija uz propisane mjere opreza i jasne propisane procedure. došao je po mene tog poslijepodneva kolovoza 1991. vičući i histerizirajući. Hladnjača nije imala nikakve dozvole za rad niti ju je servisirala bilo koja ovlaštena tvrtka. Simulacije su pokazivale da bi u najgorem mogućem slučaju curenja svih 10. pripremilo se željezničke kompozicije za evakuaciju. Prihvatilo se prijedlog o preventivnoj evakuaciji žena i djece iz Kutine. Navodno nije radila barem deset a možda i više godina i netko je tijekom inventure slučajno obišao pokrajnje zapuštene prostore i otkrio je.raketa probiti armirano-betonski plašt debljine 0. Ja sam se suprotstavio evakuaciji.5 m na spremnicima. Informacije su kao obično bile izrazito škrte. ali ja osobno još uvijek nosim ožiljke rečenih događaja. godine pozvani smo u Koprivnicu pomoći u uklanjanju amonijaka iz sasvim zaboravljene male hladnjače u okviru Muzeja hrane. Onda je došla vijest da su naši napustili područje. jer se amonijak više nije širio okolišem. a netko od četnika je vjerojatno uspio zatvoriti ključne ventile. Problem je kad takva postrojenja rade a da nitko od nadležnih ne zna za to. jedne subote dogodilo se ispuštanje amonijaka u nelegalnoj hladnjači u Samoboru. ali radnik je zaboravio isključiti ventile koji dovode do nje amonijak.000 t amonijaka to mogla biti katastrofa kakvu svijet nije vidio. Muzej hrane je bio prekrasan. Bili smo odmah obaviješteni o događaju uz traženje savjeta budući je gradonačelnik htio obaviti evakuaciju građana. sve hitne pomoći iz kruga od 100 km oko Kutine stavljene su u punu pripravnost. Ja zapravo nisam znao što bih mogao učiniti u tom slučaju i sa zebnjom sam očekivao vozača za Petrinju. a moj suradnik je hitno otišao na mjesto događaja. izabran je Voloder kao prihvatni centar za ozlijeđene. što je bilo najmudrije učiniti. a 202 . Rekao sam da se amonijak nalazi na više od 200 mjesta u Hrvatskoj i to nerijetko u gusto naseljenim područjima. Ništa se nije dogodilo tijekom opasne operacije. Pričuvni policajac. Najveći su problem zaboravljeni objekti budući ponekad nitko za njih i ne zna. Onda smo saznali da su hrvatske trupe prestale napredovati prema Banja Luci i naša pripravnost je opozvana. a nitko od uključenih u organizaciju nije mogao spavati. Iz simulacija se moglo zaključiti da bi grad Kutina bio izgubljen. a jedino s čime smo bili nezadovoljni bila je odluka da se postrojenje proda u staro željezo unatoč našim prijedlozima da se pretvori u muzej. I jedno od mojih prvih ratnih iskustava odnosilo se na ispuštanje amonijaka u Gavriloviću. a prognoza je bila stabilna za nekoliko dana. Neki su rekli da nije ni potrebno da probije bočne stjenke spremnika nego ga može pogoditi s gornje strane gdje je zaštita slabija. Naravno da je prilikom odvrtanja vijaka pokraj brtve počeo izlaziti amonijak u slobodnu atmosferu. Iskustava s takvim objektima imam izrazito mnogo i teško je izabrati slučajeve zanimljive čitateljima. a svi su se razbježali. Vatrogascima je predloženo da vodenom zavjesom obaraju eventualne pare amonijaka.

hitne pomoći i drugih sudionika. Tako su kontaminirali ne samo vozila hitne pomoći nego i bolnički odjel gdje su prebacili kontaminirane. ali svaki radnik je morao uvježbati proceduru primjene sredstava osobne zaštite i zatvaranja ključnih ventila na mjestu isparavanja. Tako je bilo i prilikom trećeg obilaska Sv. Zbog toga smo rečenom objektu posvetili izrazitu pozornost. U komori je ostao ležati jedan od zaposlenika i njegov prijatelj ga je odlučio spasiti. nesreća je završila s teškim posljedicama uglavnom zbog potpune nespremnosti svih sudionika njezina zbrinjavanja. Novi viličar je probio jednu od cijevi s pothlađenim amonijakom u obliku plina i on se počeo oslobađati u prostor komore. Obiđen je svaki rizični objekt. Ipak odlučujem pisati o Krašu. ali nisu postupali prema pisanim procedurama naše ustanove. Mise na tom mjestu moglo je doći do velike panike i do stradavanja brojnih ljudi. ali kod istjecanja velikih količina amonijaka za vrijeme Sv. vatrogasaca. Papa je otišao i svi su zaboravili na naše naputke. Nitko nije slijedio naše upute. Onda se dogodila banalna nesreća u jednoj od komora hladnjače. Vatrogasci i hitna pomoć su stigli brzo na mjesto događaja. Naravno da to nije dovoljno i oni su postavili uz zgradu sustav za neutralizaciju amonijaka iz zraka u strojarnici. policije. U strojarnici je smješteno čak 14 sondi za detekciju isparavanja amonijaka i istog časa kad se oglasi alarm kreće se na definirano mjesto intervenirati. U najgorem mogućem slučaju nisu bili ozbiljno ugroženi životi ljudi na Delti. Kasnije se pokazalo da je on prošao u cijelom slučaju tragično. koje oni održavaju u pravilnim vremenskim razmacima kako ljudi ne bi zaboravili svoje dužnosti u slučaju nesreće. Međutim. Ne znam jesu li uveli sustav automatskog zatvaranja ventila. Kraš se nalazi danas u gusto naseljenom području gdje su građani osjetljivi već na nagovještaje problema. Uz mjere čuvanja objekta i usporenog rada hladnjače podijelili smo plastificirane upute o ponašanju svih mogućih sudionika poput radnika hladnjače. a još više zato 203 . U suradnji s HZT detaljno se o svemu razgovaralo i oni danas imaju gotovo idealan sustav. obavljene su procjene rizika te napisane jasne upute o postupcima u slučaju nesreće. Nikad nije napravljena analiza događaja niti su sudionici izvukli dobre poduke za budućnost. ali to nitko nije učinio. ali ona nisu izdržala i hrabri nepromišljeni spasilac je umro. Liječnički pregledi izloženih osoba pokazali su da težih ozljeda nije bilo i mi smo zaključili slučaj ostavljajući inspekcijama da stvar s nelegalnim objektom istjeraju načistac. Trebalo je prvenstveno svući svu odjeću ozlijeđenima i obaviti dekontaminaciju pranjem s vodom. Na popisu je bila i hladnjača Vir u Rijeci smještena uzvodno na Rječini. Sve u svemu. Ljudi su počeli panično bježati ne samo iz komore nego i iz cijelog objekta. Naravno da ima mnogo suprotnih primjera racionalnog i opreznog postupanja s amonijakom. Ne završavaju stvari uvijek dobro unatoč tome da nesreće ipak ne očekujemo u uređenim objektima. Ispuštanje i najmanje količine amonijaka u okoliš izazvalo bi brojne proteste građana makar se tek kroz nekoliko minuta osjetio samo neugodan miris. a djelatnici hitne pomoći su nepromišljeno ušli u zonu kontaminacije i nakon toga ih je polovica otišla na bolovanje zbog izloženosti dišnih putova amonijaku. HZT je prilikom svih važnih događaja dobivao zadatak procijeniti toksikološku opasnost i poduzeti sve mjere da se spriječe nesreće ili diverzije. Nisu slijedili upute niti o prebacivanju ozlijeđenih radnika tvrtke. Osobno sam ponosan što sam sudjelovao kao savjetnik u sprječavanju nesreća u toj tvrtki. jer je zaista do savršenstva uredio svoj sustav sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. nije koristio ni jedno sredstvo osobne zaštite i naravno da je pao pored svog prijatelja dok ga je pokušao izvući van. Oca hrvatskih gradova. Vatrogasci su prošli prilično dobro budući su ipak nabavili sredstva osobne zaštite. Prvo su mu presađena pluća u Padovi. Osobno sam promatrao jednu od vježbi. HZT je sudjelovao u brojnim objektima na smanjivanju rizika od nesreća i teško je izabrati o kome pisati. Izrazito je mala vjerojatnost da bi građani iz okolice objekta osjetili bilo kakvu neugodnost da se u Krašu dogodi ispuštanje amonijaka. Trebao je obići 4 grada i mi smo izradili detaljnu procjenu rizika u svakom od njih. To je hrvatska praksa.jedan od njih je zaštićen prema propisima zatvorio mjesto isparavanja amonijaka u atmosferu.

U SAD farmeri još uvijek prskaju svoja polja jako razrijeđenim (5%) amonijevim hidroksidom kao na slici gore i jako su zadovoljni takvim načinom gnojidbe. Konačno je u zgradu provaljeno da bi se otkrilo kako cijelu prizemnu prostoriju zauzima prazan bazen. ali nije se pokazao dovoljno učinkovit. Treba jako naglasiti da otopine amonijaka nisu opasne. pa se na takvim mjestima moraju poduzeti brojne mjere sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave.što to nije jedina tvrtka u Hrvatskoj s osjećajem za opće dobro. koji se koristi u različite svrhe. a povremeno nailazimo na sasvim zaboravljene spremnike s klorom. O opasnostima najbolje govore njegove toksikološke značajke. pa čak može otpuštati plinoviti amonijak. Klor Klor je najpoznatiji halogeni element. Negdje početkom devedesetih obaviješteni smo o vrlo nadražujućem plinu koji izlazi iz pokrajnje zgrade jednog zagrebačkog doma zdravlja. Najveće količine klora nalazile su se ranije u tvrtki DINA na Krku radi proizvodnje vinil klorid monomera. Ipak zbog sasvim tehničkih razloga obično ga smještaju uz vodospreme. Sve treba promatrati s mjerom. kao što nije opasan amonijak u niskim koncentracijama (npr. ali rizici s takvim otopinama su neusporedivo manji nego s plinovitim ili ukapljenim amonijakom. koji se drži tla i rado zavlači u svakakve rupe ili udubine. Jest istina da ima nagrizajuće djelovanje na kožu i sve sluznice. Petrokemiju iz Kutine ili Zagrebačku pivovaru kao primjere tvrtki koje se brinu za opće dobro i gdje je izrazito mala vjerojatnost da se dogodi neka nesreća. pa se na to mora misliti. Nakon toga su svi zaboravili na rečenu prostoriju i ona je prepuštena utjecaju vlage i korozije. Amonijak često dolazi na tržište kao vodena otopina (cca 25%). Prema našim podacima nalazi se u manjim količinama 50 kg do 5 t na više od 300 mjesta u Hrvatskoj. u stajama). Odmah smo se povezali s vatrogascima i policijom kako bi se otkrilo što se tamo događa. Toliko o gospodarenju gradskim objektima. ali sanitarna inspekcija objektu nikad nije dala rješenje za rad unatoč tome što su već nabavili klor za dezinfekciju vode. ali se ona po opasnostima ne može usporediti s plinovitim amonijakom. Zatražena je specijalna ekipa da odveze spremnike s ukapljenim klorom na mjesto gdje se može nešto s njima učiniti. Nitko iz doma zdravlja nije imao ključeve rečene zgrade niti je znao što bi se tamo moglo nalaziti. Takvu razinu sigurnosti moramo postići u cijeloj Hrvatskoj na svih 200 i više objekata s amonijakom. To je neugodna okolnost za slučaj nesreće. Konačno smo uspjeli ući u tajanstvenu prostoriju i tamo ugledali dva zahrđala spremnika klora od po 150 kg. Treba napomenuti da je klor prva kemikalija uporabljena u većim količinama kao bojni otrov u I. Klor je težak plin. Spominjem tek Dom sportova s klizalištem. Nažalost na nekim mjestima se drži nelegalno. Onda se jedna umirovljena sestra prisjetila da su sedamdesetih godina prošlog stoljeća tamo izgradili bazen za terapijsko plivanje. A. Svjetskom ratu na francuskom ratištu. često na vrh brda. 204 . a one su građene iznad naselja. Nažalost. to nije jedino takvo mjestu u državi. ako se dogodi postoje velike garancije da to neće osjetiti nitko izvan objekta. a čini se da će se proizvodnja obnoviti i očekujemo da će na tamošnjem skladištu klora biti stotinjak ili više tona ove kemikalije. Oštar miris je dolazio iz susjedne prostorije zatvorene teškim metalnim vratima i također zaključane.

Predložio sam da odveze dvorkinju na liječnički pregled u specijalističku ustanovu. 205 . a onda se više nije usudila vratiti natrag i barem isprati kadu te prozračiti prostoriju. a tamo je utvrđeno tek snažnije nadraživanje svih sluznica (crvenilo u oku. Prije nekoliko godina nazvao me prijatelj s molbom da mu pomognem. dišni sustav i kožu. nadražuje oči. Došao je nešto ranije kući i zatekao dvorkinju na fotelji u dnevnom boravku kako kašlje i plače u strahu za svoj život i od grdnje gazdarice. Ne događaju se tu teška otrovanja. kašlja i plakanja. Navodno se skoro onesvijestila od mučnine. Dobro je znati kakva je veza koncentracija klora u zraku s učincima. otežano disanje s kašljem). Posebno se to događa u malim kupaonicama kod rada uz zatvorena vrata i prozore. ali uz oštećenje zdravlja može se razviti snažna panika. jer oni često posežu za ovakvim sredstvima i piju ih. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Treba posebno naglasiti da se klor može razvijati u svakom domaćinstvu prilikom korištenja sredstava za čišćenje na bazi hipoklorita. U pravilu ne treba očekivati neke teže posljedice njihove aktivnosti osim mučnine i povraćanja. ali je ipak shvatila kako bi bilo bolje da ode iz kupaonice van. Treba biti oprezan i s malom djecom u dobi do 4 godine. Vjerojatno se radilo o kombinaciji preosjetljivosti u gospođe dvorkinje i visokoj koncentraciji klora u prostoriji. Ona je čistila kupaonicu koristeći jedno od sredstava na bazi hipoklorita sagnuta iznad kade. pa dajem slijedeću tablicu.T N KLOR (CAS 7782-50-5) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23-36/37/38-50 (otrovno ako se udiše.

Može se reći i to da smo uspjeli prisiliti posjednike klora da izrade planove intervencija. Utvrdili smo da se nesreće događaju u pravilu zbog lošeg održavanja boca i ventila ili zbog lošeg rukovanja bocama. a na ruku nam je išao i Zakon o otrovima.KONCENTRACIJE KLORA U ZRAKU I UČINCI NA LJUDSKO ZDRAVLJE • • • • • • • • • C (ppm) vrijeme izlaganja učinci 0. ventila i klorinatora. a rezultat je izostanak nesreća.0 15 min bez učinaka (KDK) 15 odmah iritacija očiju. Pitao sam ga što bi učinio da klor počne isparavati. Tražili smo pojačan nadzor sanitarne inspekcije. Pred kraj prošlog stoljeća smo u suradnji sa sanitarnom inspekcijom pokrenuli veliku akciju nadzora objekata s klorom. barem one manjeg opsega s nekontroliranim istjecanjem klora kroz pokvareni ili čak otkinuti ventil.3 odmah donji prag osjeta njuhom 0. koje se povremeno događaju na mjestima gdje se on drži za potrebe dezinfekcije vode. kako je to prikazano na slici za jedan od objekata. 206 . pečenje svih sluznica 40-60 30-60 min edem pluća 100 15-30 min edem pluća 1000 trenutno smrt Treba nešto reći o nesrećama s klorom. Pri tome je uvijek najvažnije dobro procijeniti razine opasnosti i veličnu rizika te prema tome uvesti mjere sprječavanja. Prvi korak je naravno simulacija događaja. jer je za objekte s otrovima u obliku plina traži planove intervencija. posebno u pogledu redovitog servisiranja boca. Prije toga su se događale prilično često.5 8h bez učinaka (MDK) 1. a on mi je odgovorio samo: „Uza stube“. godine one događaju vrlo rijetko i u malom opsegu. Rekao je to na temelju iskustva nesreće s klorom na tom istom mjestu zbog koje je bio primljen u bolnicu i ostao tamo nekoliko dana. To je urodilo dobrim plodom i većinu klornih stanica danas držimo pod dobrim nadzorom. Mora se priznati da se nakon 2000. Vjerojatno je i to pridonijelo smanjivanju učestalosti nesreća. Prilikom jednog izvida na vrlo nezgodno smještenom mjestu pokraj samih slapova Krke upozoravao sam radnika da njihovo skladište nije u redu te da bi oni prvi mogli stradati u rupi na dnu kanjona. Rijetko su se događale nesreće raspada boce najčešće zbog otpadanja dna boce. a sama naša ustanova je izradila takve planove za oko 70 objekata. nosa i dišnih puteva 30 kratko izlaganje kašalj. Njihove posljedice su se uvijek ograničavale na prostor u kojem se nalazi klor i vrlo uski krug oko objekta.

izvoru Rječine i mnogim drugim prekrasnim zabranjenim mjestima. Je li povoljno za teroriste? Smatram da su svi ovakvi objekti povoljno mjesto za teroristički napad. automatski sustavi za neutralizaciju. izvoru ispod Duboke ljute.PRIMJER SIMULACIJE Procjena broja mrtvih – 100. 207 . itd. izvoru Obmle. Zahvaljujući ovakvim mjerama brojna prekrasna mjesta su sasvim nedostupna pogledu građana i ja se mogu pohvaliti posjetom npr.). To mi je valjda jedina korist od bavljena ovim poslom. Sve više stručnjaka zagovara izbacivanje klora i uvođenje ove kemikalije za dezinfekciju vode na raznim mjestima. Danas vodovodi i bazeni sve češće preuzimaju tehnologiju dezinfekcije s klorovim dioksidom uglavnom zbog relativno slabo opasnih kemikalija za njegovu primjenu. alarmi kod porasta koncentracija klora. Ipak brinu njegova opasna svojstva. ako se cijeli proces odvija prema propisima. Klorov dioksid Za uporabu klorovog dioksida u dezinfekciji vode zadnjih godina sve više raste interes. pa se i tome mora posvetiti velika pozornost (npr. jer se proizvodi in situ na mjestu gdje treba djelovati. Dobiva se iz kemikalija relativno male opasnosti poput klorovodične kiseline i kalijevog klorata u količinama koje su potrebne za dezifekciju u vodovodnom sustavu. protuprovalni alarmi. To znači da ga u dobrom procesu gotovo nije moguće osjetiti u prostoriji klorne stanice. kao što je to slučaj u ovom dobro nadziranom postrojenju. spriječavanje pristupa.

To je izazvalo eksploziju para klorovog dioksida i on je poginuo u toj eksploziji. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iskustava s tom kemikalijom kod nas nema dovoljno. 208 . Jedan od razloga je i nesreća na kninskom vodovodu pred kraj milenija. Ni druga opasna svojstva nisu zanemariva. Uostalom. njegova prvenstvena namjena je bila i ostala u organskoj sintezi. eksplozivan je i može izazvati požar zapaljivih materijala. Slika s lijeve strane je autentičan primjer primjene granata s fozgenom. izaziva opekotine. vrlo otrovno ako se udiše.T+ E KLORDIOKSID (CAS 10049-04-4) VRLO OTROVNO EKSPLOZIVNO OZNAKE UPOZORENJA R6-8-26-34-50 (eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom. ali na terenu nije pokazivao veliku uspješnost protiv nerpijatelja. Prije bi se očekivalo da će doći do teškog otrovanja uz opsežne ozljede dišnih putova. Tada se već znalo da se od njega može zaštititi primjenom odgovarajućih maski za cijelo lice s filtrima. Opasniji je od klora budući se razvrstava u vrlo jake otrove kod udisanja. Bila je uspješnija nego klor. ali ratnici nisu s njom bili zadovoljni. pa nije čudo što ga s nelagodom primjenjuju na vodovodnim sustavima. Radnik u klornoj stanici je zabunom u spremnik s klorovodičnom kiselinom dodao natrijev klorat i došlo je do burne reakcije uz oslobađanje velike količine klorovog dioksida. Svjetskom ratu. ali zabrinjava to što je vrlo jaki otrov (gori od klora). kako se vidi iz njegove karakterizacije. ali se onda vratio ugasiti svijetlo. u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. ali događaj je unio nemir među korisnicima sredstava za dezinfekciju vode i vjerojatno će trebati vremena da se strahovi i predrasude pravladaju. Zato je vrlo brzo napušten kao bojni otrov. Izgleda da je u prvi čas postupao na ispravan način bijegom iz prostorije. Fozgen Još jedna kemikalija koja je bila primijenjena kao bojni otrov u I.

naravno na propisani način. Oni koji su bili ovlašteni za sakupljanje opasnog otpada nisu bili ni obučeni ni sposobni ukloniti fozgen. Hrvatska tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje opasnog otpada preuzela je posao. Oboje izrazito opasne tvari. godine. Onda su se javili Slovenci nudeći sličan postupak zbrinjavanja. ali oni nisu imali ovlaštenje za zbrinjavanje u Hrvatskoj. Najjednostavnije rješenje je bilo proglasiti taj fozgen sekundarnom sirovinom i ustupiti ga nekom drugom. tvrtki u stečaju. Imali smo danas pokojnog strojara stručnjaka za klor. Točno smo znali na koji način treba fozgen transportirati do Varaždina i do kraja nam je bila jasna tehnologija njegove neutralizacije. Ni tu se nije nalazilo rješenje. Koristi se i u proizvodnji mikročipova te solarnih ćelija. ali on nije bio za takve poslove ovlašten. Bio sam zapovjednik Kriznog toksikološkog stožera grada Zagreba i na toj dužnosti sam primio paničnu dojavu o bojnim otrovima u RIZ-u. Nisam siguran je li sve bilo sukladno hrvatskim propisima. Jedan vrlo ugledni profesor koristio ga je u mlađim danima na barem dvije lokacije i pri odlasku u mirovinu želio je sređujući račune zbrinuti i tih nekoliko spremnika ukapljenog fozgena. izaziva opekotine) Hrvatski organski kemičari nisu ga rijetko koristili u svojim istraživanjima. Povijest im 209 .FOZGEN (CAS 75-44-5) T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R: 26-34 (vrlo otrovan ako se udiše. ali je nezamjenjiv kao fumigant za sva moguća skladišta. Izvidom je utvrđeno da se u tvorničkom bunkeru zaista nalazi nekoliko boca ukapljenih fosfina i arsina. Ventili su bili potpuno zahrđali i nismo ih se usudili dirati. ali propisi nam nisu dopuštali takav postupak. Druga mogućnost je bila proglasiti preostali fozgen otpadom i predati ga na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj osobi. Dojavljivač je tvrdio da se u bunkeru te tvrtke nalaze bojni otrovi u obliku ukapljenih plinova. a u podnajmu je povjerila Slovencima zbrinjavanje. to se događalo početkom milenija kad je organska sinteza u Hrvatskoj praktički nestala i nikome fozgen nije bio potreban. Moje prvo iskustvo s njim seže u početak srpnja 1991. Međutim. Spremnici od po 150 kg bili su u izrazito lošem stanju. ali posao je obavljen na prihvatljivi način. Fosfin Fosfin je vrlo opasna kemikalija. koji je bio spreman i sposoban neutralizirati fozgen. pa su u jednom času njegove preostale male količine na nekoliko skladišta postale značajan problem. Ipak se našlo rješenje.

je bila jako zanimljiva. U strahu pred JNA odmah sam naredio da se sve boce s ukapljenim plinovima trenutno izmjeste na sigurno mjesto izvan Zagreba. Zadovoljan sam odahnuo i pun zahvalnosti zagrlio prijatelja. pa ih onda oni moraju i zbrinuti. U jednom času mi je počeo pričati o svojim mukama kad su ga u ljeto 1991. sve ovisno o smjeru puhanja vjetra. Već te večeri sam dobio izvještaj od Civilne zaštite da je moja naredba izvršena. Drugi dan sam pokušao nazivati na sve strane. Jedan od njih je bio bivši djelatnik Hospitalije i naravno da su teme razgovora skretale i na kemikalije. Kupila ih je JNA negdje početkom sedamdesetih godina i predala RIZ-u kao sirovinu za njihove eksperimente u pripravi mikročipova. samozapaljivo u dodiru sa zrakom. Ipak je na kraju zahvaljujući svojim vezama s Nizozemskom već krajem kolovoza uspio poslati tamo na zbrinjavanje ove opasne plinove. Onda sam jedne lijepe nedjelje otišao na Sljeme u društvu starih prijatelja. Vremena su bila nesigurna i stranci se nisu usudili ni prići granicama Hrvatske. U ratu sam posve zaboravio na fosfin i arsin. Kasnije se ispostavilo da se za te svrhe koriste mali spremnici od nekoliko kilograma. a on je pod prisilom morao rješavati tuđi problem. ali nitko u tadašnjim strukturama nije se uopće sjećao nekakvih opasnih kemikalija iz RIZ-a. Savjest mi nije bila mirna i ja sam već napisao upute za građane i zdravstveno osoblje ako negdje na nepoznatom mjestu dođe do istjecanja nekog od ovih plinova. Zašto sam se bojao fosfina? Zato što je izrazito opasan. godine zgrabili oni iz policije i Civilne zaštite sa zahtjevom da hitno i bezopasno zbrine nekoliko spremnika fosfina i arsina. Ovaj je odbio bilo kakav razgovor. ali onda sam se jedne noći pred kraj rata probudio sav u znoju shvaćajući da ne znam gdje su otrovi završili i prijete li možda nekom naselju. ali je dobio podatak o tome da se u gusto naseljenom području grada Zagreba nalaze spremnici potencijalnih bojnih otrova. Oblak otrovnog plina mogao je obuhvatiti bolnicu na Rebru ili brojne stambene objekte u blizini. kako se vidi iz slijedećih podataka. Jednostavnim izračunom moglo se zaključiti da bi razaranje samo jednog spremnika fosfina ili arsina moglo uzrokovati veliku katastrofu na području u blizini RIZ-a. vrlo otrovno organizme koji žive u vodi) 210 . stečajni upravitelj je nastojao spremnike vratiti prvotnim vlasnicima i pokušao je kontaktirati s tada omraženim generalom Rašetom. Tvrdili su da je njegova tvrtka te kemikalije nabavila za potrebe JNA. FOSFIN (CAS 7803-51-2) T+ F+ N VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-17-26-34-50 (vrlo lako zapaljivo. Da bi stvar bila gora. izaziva opekotine. vrlo otrovno ako se udiše.

kakve se polulegalno prodaju u nekim zemljama za fumigaciju staklenika. ilegalno u fumigaciji staklenika. Rezultat njegovih aktivnosti je bila smrt voljenog unučeta. silosa. kulturnih dobara zahvaćenih štetnicima. jedan željezničar je ponukan pričama o izvrsnom sredstvu protiv svih štetočina. Pošiljatelj humanitarne pošiljke žita je u vagone stavio Fostoksin da se fumigacija obavlja za vrijeme transporta računajući na to da će primatelji dobiti garantirano čistu hranu. koji u reakciji s vodom daje fosfin i aluminijev hidroksid. u kino dvorani ili crkvi. a građanima obavijesti o njihovu ponašanju u slučaju takvog strašnog događaja. Bilo je dovoljno da terorist istrese pelete iz jedne konzerve u kantu s vodom i učinci u zatvorenom prostoru bi bili katastrofalni. Smrtno mu je stradala kći. Otac obitelji je ukrao nešto peleta Fostoksina s namjerom da svoj pljesnivi kukuruz na tavanu njima obradi. vatrogascima i policiji o postupcima na mjestu diverzije. skladišta hrane. Međutim. Kad smo doznali za taj događaj Uredbom smo zabranili uporabu bilo kojeg fumiganta u transportu. Rijeka se počela pripremati za najgore. Za fumigaciju se koristi aluminijev fosfid. Jedan kolega iz DDD poduzeća mi je u vrijeme zabrane primjene Fostoksina u prijevozu donio malu konzervu te kemikalije.Inače na tržištu se rijetko javlja ukapljeni fosfin. ali je trebalo dugo vremena da se naša Uredba stavi izvan snage. Od tada sam potpuno uvjeren da s ovako opasnim kemikalijama mogu raditi samo ovlaštene i dobro obučene osobe. uzeo je nekoliko peleta tog proizvoda i stavio ih u najlonsku vrećicu s namjerom da ih primijeni u svom domu protiv miševa i štakora. Moje prvo iskustvo s aluminijevim fosfidom pod imenom Fostoksin seže u ratne godine. a potvrda je brzo stigla iz jednog našeg naselja. Nije me uvjerio u to da svatko može primjenjivati Fostoksin. npr. Aluminijev fosfid kod nas je najčešće korišteno sredstvo za fumigaciju i koristi se u količinama od nekoliko desetaka tona godišnje. Onda je došla anonimna dojava o mjestu gdje su skrivena 4 spremnika Fostoksina i oni su hitnom policijskom akcijom uklonjeni. itd. Najnapetiji doživljaj vezan uz Fostoksin dogodio se krajem milenija. S njim se obavlja fumigacija brodova. Posve je zaboravio da u kući živi njegova obitelj i da se fosfin kao plin širi u prostoru. S tom količinom otrova moglo se učiniti svašta. Zdravstvenim djelatnicima smo izradili upute o liječenju otrovanih. koji mogu napraviti tešku diverziju u bilo kojem zatvorenom prostoru. Imam je i danas u mojem oglednom skladištu opasnih kemikalija. Pesimisti su pak sumnjali da su možda otrov ukrali teroristi. a nije ništa znao o njegovim opasnim svojstvima. Došla je dojava sanitarne inspekcije da je netko iz loše uređenog skladišta DDD poduzeća u carinskoj zoni ukrao 7 spremnika od po 1 kg Fostoksina. 211 . Na to su se pobunili brodovlasnici budući oni često obavljaju fumigaciju tijekom prijevoza. koja je spavala u sobi odmah pokraj stubišta za tavanske prostore. Optimisti su smatrali da su Fostoksin ukrali radnici tvrtke s namjerom da na crno obave fumigaciju nekog broda.

Uspjeh pokusa je bio potpun. toksikološka svojstva su mu svakako prilično dobra za sve zločeste namjene. Izgleda da nije baš imao dobra fizikalno-kemijska svojstva za primjenu. vrlo otrovno ako se udiše. Tijek njegova izvođenja je prikazan na slici gore. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem-vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Arsin je jako važan u proizvodnji solarnih ćelija i moje zanimljivo iskustvo vezano je uz tu primjenu. uprava je željela preseliti skladište u Ravnice. T+ F+ N ARSIN (CAS 7784-42-1) VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-26-48/20-50/53 (vrlo lako zapaljivo. kako bi se skratio put između skladišta i proizvodnih pogona. pa više nema problema s fumigacijom. Međutim.Ona preostala 3 spremnika vjerojatno je netko iskoristio za poslove u fušu. ali nikad nije otkriveno tko je bio počinitelj tog teškog djela. Što ako se npr. Pokus je dogovoren i obavljen u Ivanić gradu uz puni nadzor i brojna mjerenja. koji nikad po mom znanju nigdje nije bio korišten. pokvari neutralizator? Na kraju je završilo tako da se potpuno odustalo od nabave lješnjaka i od tada Kraš kupuje negdje vani gotovu smjesu kakao maslaca i lješnjaka. Međutim. Još jedno zanimljivo iskustvo me veže uz fosfin. Jednog dana početkom ovog milenija nazvao me bijesni privrednik urlajući u telefonsku slušalicu tako da sam je morao odmaknuti daleko od uha. Naravno da se u Ravnicama nije mogla samo tako obavljati fumigacija. Nikom skladište nije smetalo. Njega su svi uvijek spominjali kao potencijalni bojni otrov. ali članovi uprave su postavljali dodatna pitanja. Prijetio se tužbama na sve strane što mu ometam uspješno poslovanje davanjem mišljenja graničnoj sanitarnoj 212 . kako bi bili sigurni da je metoda dobra za uklanjanje ukupnog preostalog fosfina iz fumigiranog skladišta. jer bi fosfin nakon završene fumigacije širio nepodnošljiv miris po češnjaku okolnim naseljima. Ja sam predložio da se po završetku fumigacije sav zrak iz skladišta vodi u neutralizator fosfina i tako zaštiti građane i okoliš od njega. Arsin Red je da pišem o arsinu odmah nakon fosfina zbog mojih već opisanih ratnih iskustava s ta dva opasna plina u vremenima Domovinskog rata. Kraš je imao skladište lješnjaka u Ivanić gradu uz sam ulaz na autocestu i tamo se obavljala redovita fumigacija. jer su najbliži stambeni objekti bili daleko od njega.

kao na slici lijevo. građana i okoliša. kako se vidi iz njegovih opasnih osobina. a sad nekakav tamo toksikolog daje toksikološko mišljenje kojim zapravo njemu onemogućava rad. Ako nije imao takvu dozvolu nije smio niti uvoziti niti koristiti takve kemikalije. Ne samo da ne smije uvoziti taj arsin nego ga ne smije koristiti u radu zbog velikih rizika za zdravlje njegovih radnika. a njegovim izgaranjem nastaju izrazito opasni arsenovi oksidi s kojima nitko ne zna što početi. Spominjem ga zbog toga što brojni poduzetnici ne znaju s čim rade i kakvu opasnost njihova djelatnost može značiti drugim ljudima i okolišu. svatko tko uvozi opasne kemikalije mora i morao je uvijek imati posebna rješenja ili dozvole za rad s njima. za tretiranje zemljišta prije sijanja duhana 213 . Inače arsin danas predstavlja težak problem zbrinjavanja i drži se na skladištima u očekivanju rješenja. Razvrstava se u otrove i po tome je prikaldniji za fumigaciju nego npr.inspekciji da je njegova sirovina arsin vrlo jaki otrov. Radio je s arsinom godinama i nikad se nikom od njegovih radnika ništa nije dogodilo. Kad sam mu ponudio svu stručnu pomoć za ishođenje rješenja o radu postao je mek kao pamuk i slučaj je završen na opće zadovoljstvo. Prije desetljeća ili više korišten je izrazito često na različitim mjestima. Posebno često bilo je korištenje u poljoprivredi kao na slici lijevo. Metilbromid Oko ove tvari mnogo je kontroverzi i nesigurnosti. fosfin ili cijanovodik. Pustio sam ga da se ispuše i onda objasnio da njegovo neznanje nije isprika za protuzakonito postupanje. Ne može ga se ispustiti u okoliš. npr. Radilo se o tome da su mu zaustavili robu na granici sumnjajući da je ilegalno uvozi. Naime. Vlasnik tvrtke bio je strojar i nitko ga nije upozorio da je ukapljeni arsin u spremnicima od 1 kg izrazito opasna kemikalija. Mogu se jedino odložiti u rudnike soli u očekivanju da ova civilizacija neće nazadovati i da će opasna kemikalija do vijeka vjekova ostati pod punim nadzorom.

Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Obavljana je fumigacija jedne crkvice zbog crvotočine na drvenim oltarima i drugim umjetninama izrađenima od drva. T N METILBROMID CAS 74-83-9. otrovan ako se udiše ili proguta. Sumporov dioksid O sumporovom dioksidu većina ljudi zna samo kao o polutantu nastalom izgaranjem pretežno fosilnih goriva poput ugljena i nafte. Muta. Evo njegovih značajki. nadražuje oči. Mi smo imali s njim neugodnih iskustava zato što ima veliku molekulsku masu i rado se spušta na tlo i nakuplja se u rupama ili udubinama. Međutim. 3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R68-23/25-48/20-36/37/38-50-59 (moguća opasnost od nepovratnih učinaka. crkvama ili drugim objektima od velikog umjetničkog ili povijesnog značenja. opasno za ozonski sloj. Dvoje se teško otrovalo. Zaista na mjestima velikih energana nastaje u golemim količinama i s tim onečišćenjem se najčešće povezuje nastajanje kiselih kiša kao 214 . Nekoliko godina nitko ga u nas nije koristio. Radilo se najviše o pakirnom drvu (za voće i povrće. Širenje se moglo zaustaviti samo zabranom korištenja drva koje nije tretirano učinkovitim sredstvom. Za restauratore je to bio fumigant izbora za korištenje protiv svih mogućih nametnika u galerijama. Jedno od najgorih iskustava se dogodilo u Lovranu u prvoj polovici devedesetih godina. Tamo si je našao prolaz kroz jedan podrumski prostor i počeo je puniti mali podrumski stan u kojem je stanovalo troje mladih ljudi. ali bio je izrazito važan fumigant unatoč njegovih opasnih svojstava. a treći koji ih je zatekao u teškom stanju zbog ranojutarnjeg povratka u stan imao je slabe simptome otrovanja i preživio je nesreću. Znatno manje je korišten kod fumigacije skladišta hrane. a onda su se razmnožili kukci čije larve uništavaju drvo.). Potpuni prestanak korištenja metilbromida nastao je na samom kraju milenija kad su stigle preporuke o zabrani njegova korištenja zbog toga što učinkovito uništava ozonski omotač. dišni sustav i kožu. ali barem u strogo kontroliranim prostorima. itd.i drugih biljaka te posebno rado u staklenicima. Nakon toga je ponovo započelo učestalo njegovo korištenje. Izvršitelji fumigacije su smatrali da su obavili izrazito dobru hermetizaciju prostorija. što su pokazivala i mjerenja koncentracija metilbromida pokraj svih zidova crkve. on je našao nekakve pukotine u podu i temeljima crkvice te se kao mali potočić spustio na cestu i prešao preko nje. instrumente. kat. Taj slučaj je izazvao veliko uzbuđenje među ljudima koji se bave DDD aktivnostima i od tada su metilbromid nerado primijenjivali.vrlo otrovan za vodene organizme.

Od tih brojeva se čovjeku može zavrtjeti u glavi.smrtonosne pojave za šume. Njegova opasna svojstva u malobrojna ali teška. Ne treba zaboraviti da se on u velikim količinama oslobađa i podzemnim aktivnostim. ali se javlja problem čuvanja takvih spremnika i sprječavanja nesreća. Nas u Hrvatskoj je to 215 . Smatra se da je uzročnik bolesti dišnih putova. Zapravo je to bio pokazatelj kako naši vinari na moderniji način obavljaju dezinfekciju svojih bačvi. Osobno sam bio najviše iznenađen kad su vinari počeli prije nekoliko godina uvoziti ukapljeni sumporov dioksid. Prije nekoliko godina sam čitao izvještaj Chemical Abstract System (CAS) o njihovim bazama podataka. Naš Gorski Kotar stradava zbog onečišćenja iz sjeverne Italije. posebno kod aktivnih vulkana. a teške posljedice bi se mogle očekivati barem 100 m uokolo takvih objekata. posebno u djece u onečišćenim područjima. Imali su upisane osnovne podatke uključujući CAS brojeve za približno 21 milijun tvari (uglavnom sintetizirane i manjim dijelom izolirane iz nekog prirodnog materijala). SO2 CAS 7446-09-5 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23-34 (otrovno ako se udiše. Skupo plaćeno neznanje Nikad nije bilo sporno da je naše nepoznavanje prirode kemikalija veliko. Nadam se da će nadležne inspekcije shvatiti o kakvom se problemu radi i da će poduzeti propisane mjere. izaziva opekotine) Naravno da sesumporov dioksid koristi u praksi kao čisti ukapljeni plin. istina u nekim specifičnim područjima. a sveukupno za oko 27 milijuna koliko toliko karakteriziranih kemikalija (onih 6 milijuna odnosi se uglavnom na smjese tvari izoliranih iz prirode poput različitih ulja ili minerala). Vinari baš nisu dobro obučeni za baratanje ukapljenim plinovima. Jednostavnim simulacijama se dobije krajnja točka dometa za najgori mogući slučaj u ruralnom području 640 m te u urbanom oko 300 m. To znači da bi unutar vinarije svi izloženi radnici bili trenutno mrtvi. a posljedice mogu biti značajne. a te su težine boce sumporova dioksida. Granična količina za izradu plana intervencija je 50 kg. posebno crnogorične. a zabrinjavajuće je to što za samo beznačajan dio njih zna da li se koriste igdje i koja su njihova toksikološka svojstva.

toksikologiju. Shvatio sam da se događa nešto izrazito važno i vjerojatno neugodno. od dijalizatora do biokemijskih pretraga umrlih. Ličilo je to na srčanu kap. ali ja sam joj savjetovao da u takvoj teškoj situaciji ostane u Zagrebu. a jedino što im je bilo zajedničko odnosilo se na filtar za hemodijalizu. kad je umro mlad čovjek s istim znakovima kao prethodnih dvoje. ali se razvijalo strahovito brzo i pacijent je do dolaska liječnika već bio klinički mrtav. Ona nije uspijevala ostvariti kontakt s Ministarstvom zdravstva tijekom cijele noći. ali se smatralo da se to dogodilo zbog starosti i teških oštećenja organizma izazvanih brojnim bolestima. itd. Namjeravala je odmah krenuti u Požegu. a onda je pacijent naglo i bez ikakvog uvoda ušao u agoniju. Počelo se grčevito tragati za uzrocima stradavanja bolesnika. Počelo je u ponedjeljak kad je stari teško bolesni pacijent naglo umro za vrijeme hemodijalize s brzom i teškom pojavom simptoma te izrazito brzom smrću. Svi su pacijenti umrli na različitim dijalizatorima. U svim slučajevima korišten je filtar P3 tvrtke Baxter. Zaključak je bio jasan da treba odmah zabraniti uporabu tog filtra na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. ali bez rezultata. biokemiju. Mene je rano ujutro tog petka nazvao kolega i prijatelj ugledni kliničar s Rebra i zatražio da neodložno dođem na sastanak u 11 h u zelenu zgradu. Ništa se nije moglo naći što bi odudaralo od uobičajenog. jer nije isključeno da se slični slučajevi neće dogoditi u drugim hrvatskim gradovima. Bolesnici ne umiru svaki drugi dan na hemodijalizi.neznanje teško pogodilo katastrofom s filterima za hemodijalizu tvrtke Baxter u jesen 2002. ali da mi telefonski ne može ništa više reći. 216 . ali ih umire barem desetak godišnje. što i jest pravi posao epidemiologa u takvim situacijama. Ona je pak odlučila iskoristiti noć za traženje zajedničkog nazivnika svih tih slučajeva. Prvi dio hemodijalize se obavljao uobičajenom mirnom rutinom. Pokušaji oživljavanja bili su potpuno neuspješni. vode. Izvijestili su nas o tri sumnjive smrti pacijenata s hemodijalize. Pacijenti umiru na hemodijalizi. Hemodijaliza je odmah zatvorena zbog sumnje da se nešto nepredviđeno događa bilo s uređajima bilo s različitim otopinama korištenima u postupku. a njezin zamjenik je bio na putovanju u Austriju. godine i taj slučaj se naprosto ne može zaboraviti. istina ne tako burno kao rečeni čovjek. Bili su zabrinuti. pa se čistim slučajem dogodilo da u tri dana umre dvoje. Onda su imali jedan miran dan da bi u srijedu na isti način i s praktički istom teškom agonijom umro drugi stari i bolesni pacijent. Od razudbe se odustalo budući je pacijent imao hepatitis C. a za razudbu takvih bolesnika nije bilo uvjeta na patologiji. a bila je ponukana prijavom o strašnoj i brzoj smrti pacijenata na hemodijalizi tog dana na hemodijalizi u Požegi. pa je sve provjeravano. tekućine za hemodijalizu su bile kod većine različite i brojni drugi činitelji su bili različiti. a niti ja nisam imao neke ideje. Otišao sam sa sastanka pod teškim dojmom nesretnih slučajeva na Rebru i posvetio se pretraživanju Interneta. U noći između četvrtka i petka zaključeno je da treba zatražiti pomoć ponajboljih hrvatskih stručnjaka za hemodijalizu. Nitko nikad nije naišao na sličan slučaj i sastanak je završio zaključkom da smo nemoćni i da svi trebaju obaviti pretraživanje literature sa svog područja i u razgovoru sa svojim suradnicima dati barem neku teoriju od koje se može krenuti u istraživanje. Bilo mi je jasno da tog časa manjka Krizni stožer Ministarstva zdravstva proizišao iz ratnog Glavnog stožera saniteta. mikrobiologiju. Negdje prije 7 h drugog jutra nazvala me i izvijestila da su pronašli što je zajedničko. ali su sve tumačili slučajem. jer je ministrica bila nedostupna zbog nekog sastanka. Takvo nakupljanje smrti moglo se smatrati epidemijom i naravno da je državna epidemiologica morala reagirati. Onda je došao crni četvrtak. Nisam joj imao što reći osim potvrditi njezine podatke da se nešto slično dogodilo kojih mjesec dana ranije u Španjolskoj. Negdje uvečer oko 19 h nazvala me predstojnica Službe za epidemiologiju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) tražeći od mene izvještaj o slučajevima s Rebra. pa sam odgodio sve poslove i uputio se na sastanak. Nije bila sigurna što i kako treba učiniti. Tako je sazvan taj sastanak na kojem su stručnjaci pokušavali barem naslutiti što se moglo dogoditi.

Nisam htio sam pisati to izvješće budući je u ministarstvu još uvijek boravio ugledni kolega iz HZJZ s kojim sam sudjelovao u rješavanju sisačkog slučaja. Ministrica je tvrdila da slučaj s Baxterovim filtrima nije ni prvi ni najgori u Hrvatskoj navodeći slučaj četrdeset mrtvih na hemodijalizama u Sisku zbog otrovanja aluminijem. koji su povećavali moj šok. a ja nisam imao nikakve ideje i to sam otvoreno rekao. ali to su bile nažalost očekivane smrti zbog komplikacija hemodijalize kod teških bubrežnih bolesnika. Onda je negdje oko 15 h poslije podne došao onaj konačni udar. Da su djelatnici centra bili obaviješteni o opasnosti u prijepodnevnim satima te su se tragedije mogle izbjeći i to je u svima nama izazivalo osjećaj krivnje. 217 . Naravno da smo na jutarnji sastanak te nedjelje došli ništa pametniji nego dan ranije i jedino smo bili umorni od besplodnog pretraživanja podataka na Internetu. Tajnik stožera i nestručnjak za bilo koju granu medicine mi je te subote rekao da je trebalo ranom zorom nazvati Operativno dežurstvo MUP-a i preko njega na dva dana prekinuti sve hemodijalize u Hrvatskoj. Tek što sam stigao kući uslijedio je hitni poziv u Ministarstvo bez ikakvog obrazloženja zbog čega me tamo zovu. ma što to značilo. a Ministarstvo zdravstva se počelo buditi tek negdje u večernjim satima. a ovdje se pustilo novinarima da to naprave. Mudro ministarstvo bi odmah nakon slučaja u Puli obavijestilo građane o tragediji. Istina je bila to da je u Sisku ukupno zaista umrlo 40 bolesnika kroz period od 5 godina. Tek te večeri smo shvatili što je zapravo traženo od nas. Ni tim izvješćem ministrica nije bila zadovoljna i mi smo konačno bili otpušteni iz ministarstva. Vjerojatno moje kritike nitko ne bi poslušao. ali da dovoljnih dokaza za to nema. Morali smo pričekati odgovor ministrice. Zakazao je sustav kad centri za hemodijalizu nisu tijekom tjedna izvještavali HZJZ o sumnjivim slučajevima.Tadašnja ministrica zdravstva je Stožer ukinula odmah pri preuzimanju dužnosti ne misleći na to da rečena institucija ima bogato iskustvo u rješavanju kriznih stanja te da je okupljala stručnjake svih medicinskih grana. ministrica zdravstva je tog jutra donijela kobnu odluku da epidemiolozi telefonski obavijeste svih četrdeset i više centara za hemodijalizu o zabrani korištenja filtara P3. Posebno je naglašavala da za slučaj u Sisku nitko nije odgovarao i na taj način si je vjerojatno spremala alibi. Vijest je među svim građanima Hrvatske izazvala teški šok. Zatraženo je od mene da odmah dam odgovor što bi mogao biti uzrok smrti tih silnih ljudi. gdje je vladala atmosfera teške panike i nereda. Nije bilo ni potrebno govoriti o bilo čemu budući se sastanak pretvorio u dokazivanje kako je ministarstvo postupili na jedini pravi korektni način i da nitko nije kriv ni za što. Bila je u potpunosti nezadovoljna našim izvješćem i tražila je konkretne podatke. Tražili su od mene da napišem odmah izvještaj o smrtima na hemodijalizi u Sisku iz godine 1995. Dopunili smo izvješće podacima da se sumnja na smrt troje pacijenata zbog otrovanja aluminijem. Jedine dobre odluke odnosile su se na pokretanje potrage za uzrokom stradanja ljudi i za 16 h tog dana je zakazan pokus oponašanja hemodijalize na Rebru i uzimanja potrebnih uzoraka za kemijske analize. Zamjenik ministra me pitao da kakav sam ja toksikolog. Mene su pozvali negdje oko 23 h u ministarstvo. a on je bio vrlo odlučan. a ostali otrovani pacijenti da su uspješno izliječeni intervencijom centara za hemodijalizu u Zagrebu. Iz sata u sat je broj umrlih pacijenata s hemodijalize diljem Hrvatske bio sve veći. a da neizostavno moramo podnijeti izvješće na sastanku drugog dana u 9 h. što smo poduzeli na sprječavanju i liječenju otrovanih te što je odmah nakon toga poduzeto na cijelom hrvatskom teritoriju u svrhu sprječavanja sličnih događaja. ali da je bilo u mene pameti mogao sam se suprotstaviti. Međutim. Tog dana je na hemodijalizi u Puli umrlo četvero ljudi. a ja sam odgovorio da sam takav kakav jesam i da naprosto ne znam dati odgovore. Zajednički smo napisali kratko izvješće s podacima što se u Sisku događalo. koji odgovara na rečeni način. Kod mene osobno zato što se nisam sjetio da sustav telefonskog obavješćivanja ne valja. Cijelo prije podne te subote dobivao sam izvještaje iz HZJZ. Došla je zapovijed da odmah okupim sve svoje suradnike te da cijelu noć tražimo po Internetu slične slučajeve.

gdje se pokušavalo doći do zaključka. Kao prvo. Treba li to komentirati? 218 . Kao stari iskusni toksikolog vidio sam da ti rezultati ne znače ništa. Prebačene su na Rebro. gdje su se vrlo brzo oporavile i vratile u normalno stanje. a ja nisam bio zadovoljan s takvom odlukom bez da znam razloge. Ne zna se pouzdano kako je otrov dospio u dijalizatore (glupim pokusom ispitivanja protočnosti kapilara ili diverzijom). a on mi nije znao dati ali je rekao da sutra u ponedjeljak moram otići u 10 h na sastanak u Faust Vrančić. Kao drugo. Smatralo se da se u filtrima morala nalaziti neka opasna tvar. Ja sam samo u jednom susretu s istražiteljem razgovarao cijelih 4 sata iznoseći podatke i odgovarajući na pitanja. i prenio zabrane iz MUP-a. ali treba naglasiti da je istraga naglo prekinuta. Uspjele su je prebaciti u epruvetu i onda injicirati u vezani sustav plinski kromatograf-spektrometar masa. Jedna je pala u nesvijest i druga ju je pokušavala izvući iz prostorije. kad smo postavili pokus simulacije hemodijalize na nekoliko filtara. Nije mi znao reći zbog čega se pokusi moraju obustaviti. U ispircima jednog od filtara našli su na dnu vodenog sloja tekućinu koja se nije miješala s vodom. koje su pogreške napravljene od strane hrvatskog zdravstva. Sastanak tog ponedjeljka u MUP-u donio je dramatične podatke.Što se tiče analitike. Zbog toga je svaki ispirak iz filtara s jedne i druge strane membrane bio dragocjen i mi smo ih prikupljali kroz 2 h simulirane dijalize. najgore je ne analizirati greške u takvim događajima. Konačno su se izvukle na hodnik i puzajući došle do porte. kojima sam osobno odnio uzorke na analizu. Kolegice iz MUP-a su uzele uzorke 6 filtara i pokušale na drugačiji način imitirati hemodijalizu. jer tako je naredio MUP. a toksikolozi su otkrili da je ta tvar izrazito otrovna i da se čak namjeravalo koristiti je u obliku bojnog otrova. ovo je upozorenje da su tragična iznenađenja moguća s kemikalijama i da će se ponovo ovdje ili ondje dogoditi. Po mojem zahtjevu u istraživanje su uz HZJZ bili uključeni Institut za medicinska istraživanja (IMI) s biološkim pokusom te policijski institut Faust Vrančić. ona je počela te nedjelje u 16 h. Tako se došlo do zaključka što je krivo za smrt više od dvadeset dijaliziranih bolesnika. koja je izazvala smrt pacijenata. Tijekom tog tjedna održavali su se svakodnevni sastanci analitičara uz izvješća o dobivenim rezultatima. a najvažniji su mi bili rezultati s IMI na biološkim pokusima. ali je pri tim pokušajima i ona pala u nesvijest. Svi pokusi su prekinuti. Nazvao sam zamjenika ministra zdravstva i tražio objašnjenja. Želim samo naglasiti dvije stvari. koji se također uključio u istraživanja. jer je vjerojatno da će se one opet ponoviti na nekom drugom slučaju. Treba naglasiti još jednu činjenicu. Obavljen je detaljan liječnički pregled uz brojne biokemijske analize. a ponašala se poput žive. Nazvao sam sve kolege s IMI i iz Imunološkog zavoda. Za ovu priču daljnji događaji nisu važni. Slični smrtni slučajevi su zabilježeni koji mjesec ranije u Španjolskoj te u manjoj mjeru u SAD i Indiji. ali nije se našlo nikakvog poremećaja. Odmah smo se svi uputili u HZT. Provukli su kroz sloj vode iznad čudne tekućine jednu kapilaru i te pokušale pomirisati izoliranu tvar. itd. Dobile su nedvojbeni dokaz da se radi o nekom freonu i nakon toga su kao tipični kemičari pokušale saznati još po koji podatak. Tog časa su nastupili problemi. ali nitko osim nas Hrvata nije uspio otkriti uzrok stradanja ljudi na hemodijalizi. Kemičari su iz spektra masa zaključili da se radi o perfluoro-izobutanu. Nikakvih dobrih rezultata! Onda me u nedjelju tjedan dana nakon početka pokusa nazvao kolega iz HZJZ i zatražio da se odmah i bez rasprave prekinu sva istraživanja. a onda su se javili gastrointestinalni problemi te problemi s mokraćnim mjehurom. a od nas je zatraženo da u svojim bazama podataka provjerimo kakva su toksikološka svojstva pojedinih freona. Počelo je s vrtoglavicom i teturanjem.

toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima. Ostale organske kemikalije dolaze u znatno manjim količinama. itd.) zapravo zakrčeni kemikalijama. Istina je da u tom slučaju nisu stradali ljudi nego tek okoliš u Španjolskoj i Francuskoj na atlanskoj obali. ali sve one postoje zbog građana. samo Hrvati uvezu godišnje u zemlju skoro 7 milijuna tone nafte iz koje se onda proizvode različiti derivati za korištenje ili čak izvoz u sličnim količinama u kojima se uveze nafte.INDUSTRIJSKE ORGANSKE KEMIKALIJE Zapravo je naziv ove skupine kemikalija izrazito loše izabran. ali isto tako i u malim obrtima u daleko manjoj mjeri. ceste. naftovodi ili plinovodi. Moglo bi se reći da ih zapravo koriste građani bilo izravno bilo češće neizravno. koji mnogima uopće nije važan. sredstva ovisnosti. Opet ću se poslužiti udžbeničkom podjelom organskih kemikalija prema fizikalnokemijskim. Samo iz Molva šalje se u hrvaska domaćinstva i industriju više od milijun tona zemnog plina. otrovi živih bića. Ovo na slici bila je poznata nesreća s brodom Prestige i nije bila najveća koju pamtimo na tom svijetu. ali biti će dani i neki primjeri iz hrvatskog iskustva. lijekovi. Proizvode se i koriste u zaista golemim količinama. posebno na radnim mjestima? O tome ću pokušati nešto napisati u tekstu koji slijedi. A koriste se svuda i na svakom mjestu. Treba jako čvrsto naglasiti da se većinu nesreća i stradavanja ljudi od kemikalija zataškava te da se zna za one slučajeve koji su procurili na ovaj ili onaj način u 219 . rijeke. željeznica. Skoro 3 tone po Hrvatu. itd. ali boljeg imena nije bilo. Eto. Većina ovakvih organskih kemikalija stalno se prevozi između mjesta proizvodnje i korištenja. Činjenica je da su to organske kemikalije kao i brojni pesticidi. Onda nije ni čudo što se s ovakvim kemikalijama najčešće događaju nesreće i što su ljudi na svom radnom mjestu ili čak kod kuće izloženi njihovu djelovanju. pa su nam različiti prometni putovi (more. Od nabrojanih kemikalija razlikuju se po tome što se uglavnom proizvode u industrijskim postrojenjima. ali zato znaju biti daleko opasnije nego što su nafta i naftni derivati. Što je s posljedicama dugotrajne izloženosti ljudi ovakvim kemikalijama. Izlila se nafta u more zbog havarije na brodu i više nitko nije mogao ograničiti posljedice nesreće.

Zapravo se sva četiri zasićena ravnolančana ugljikovodika koriste na brojnim mjestima. koji naravno nastaje i u brojnim biološkim procesima razgradnje organskog materijala. BUTAN CAS 106-97-8 R12 (vrlo lako zapaljivo). tekuće i čvrste tvari. a to ima logike i s toksikološkog stajališta. ali one mogu biti između pojedinih atoma dvostruke ili čak trostruke. pa i s onim nezasićenima poput etilena i acetilena. Alifatski ugljikovodici Osnovna značajka te skupine tvari je u tome da su sastavljeni isključivo iz ugljika i vodika. Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. a to su svi osim spomenutog butadiena. jer je jako dobar energent.3butadiena. čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušiti) APSORPCIJA: preko pluća RASPODJELA: prolazi barijere. Ima ga svud oko nas i koristimo ga u golemim količinama. Apsolutna većina nije otrovna. ali također nezasićeni poput etilena. 220 . F+ VRLO LAKO ZAPALJIVO Izrazito lako je zapaljiv. Ugljikovi atomi su međusobno spojeni najčešće jednostrukim vezama. a ostala slobodna mjesta na atomima ugljika zauzimaju atomi vodika. čega se vjerojatno svaki čitatelj sjeća iz školskog gradiva kemije. Naravno da se međusobno razlikuju po fizikalno kemijskim ali i opasnim svojstvima. Mogu biti ravnolančani ili razgranati.javnost. S9-16 (čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu. Za potrebe ovog odlomka biti će podijeljeni u plinovite. ako prije toga ne odletite u zrak. ali nema nakupljanja ELIMINACIJA: pretežno preko pluća uz slabu biotransformaciju. Danas kad se govori o krizi nafte još uvijek se računa da će zemnog plina i drugih izvora ovih ugljikovodika biti dugo ljudima na raspolaganju. pa će sa stanovišta istine ovaj tekst biti jako manjkav. Evo podataka o tipičnom od tih ugljikovodika. Plinovi Među plinovite alifatske ugljikovodike spadaju prvenstveno oni zasićeni ravnolančani od metana do butana. a T1/2 oko 2 h. Nalaze se u zemljinoj kori u golemim količinama poput metana. a u određenim omjerima sa zrakom stvaraju se eksplozivne smjese. acetilena ili vrlo opasnog 1. ali je zato većina lako ili vrlo lako zapaljiva. Prvo o onima koji praktički nemaju nikakvog utjecaja na ljudsko zdravlje. jer će biti riječi samo o onome što znamo. Jednako je i s ostalim ugljikovodicima.

To jedino spašava život i zdravlje. koja je spasila život svojoj gospodarici. Nažalost. Mogla je i gospođa umrijeti. Zbog toga morate više puta promisliti prije nego kupujete plinske grijalice ili bojlere.2008.) o papigi ari. Nije ni opazila da joj stan puni gradski plin. Najednom je iz čistog mira papigica počela kričati i onda je njezina gospodarica shvatila kako se užasno omamljeno osjeća. Nedavno sam čitao u dnevnim novinama (Vjesnik 09. Evo jednog od njih. ali priča je završila tužno uginućem papigice. Gospođa je otvorila vrata i prozore te se tako spasila. 221 . Važno je jednako zbog stvaranja ugljikovog monoksida koliko i zbog ispuštanja inertnog alifatskog ugljikovodika da osigurate stalni dotok čistog zraka u svoj stan tijekom korištenja ovakvog energenta. Treba reći i koju riječ o onim po zdravlje opasnim alifatskim ugljikovodicima. To su slučajevi kad neki inertni plin ispuni zatvoreni prostor i na taj način smanji koncentraciju kisika na toliko nisku razinu da ga je nedovoljno za život zbog hipoksije. Česte su eksplozije plina u rudnicima ugljena gdje metan predstavlja stalnu prijetnju životima rudara upravo zbog moguće eksplozije. jer posljedica hipoksije ne mora biti samo smrt nego teška oštećenja stanica poput onih u mozgu. Kad bi vidjeli da je kanarinac klonuo ili uginuo znali su da treba hitno napustiti opasno područje. Dovoljno je da koncentracija kisika u zraku padne ispod 14% i svim živim bićima koja bez kisika ne mogu živjeti prijete štetni učinci. Najvažnije je shvatiti da vam prijeti hipoksija i odmah izjuriti na čist zrak. pogotovo u našim stanovima gdje se koristi plin kao energent. takvih slučajeva bilježimo puno. ali ne od otrovanja nego zbog nedostatka kisika. a papigica je dala signal da nešto nije u redu. Rudari su u davnim vremenima nosili u okna kaveze s kanarincima i povremeno su gledali kako se ptica ponaša da bi mogli pobjeći prije nego što dođe do eksplozije.01. Mogla je poginuti naravno i zbog eksplozije. a sama je uginula. Plinoviti ugljikovodici ne ubijaju izravno nego na taj način da čovjeku uskrate kisik.Svaki čas slušamo o eksplozijama ovakvih plinova u transportu ili korištenju.

Potrošnja tekućih goriva je izrazito velika u svakom dijelu ove naše kugle zemaljske. Pokreću naše automobile. Bez njih se ne može živjeti. Prisjećam se pri tome Siska u kojem su građani godinama protestirali zbog ružnih mirisa vodikova sulfida (sumporovodik ili H2S). Kod alifatskih ugljikovodika govorimo o onima s 5 do 16 ugljikovih atoma u molekuli. pogotovo kad se njegova opasna svojstva usporede s onim toksikološki inertnog butana. 3 OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-45-46 (vrlo lako zapaljivo. Čuli ste za oktanski broj? Evo njegovih značajki. barem ne na ovaj način kako mi živimo. 1.kat. Pretpostavljam da su razlozi za to jasni. a tipični predstavnik im je oktan. a nitko se nije bunio zbog karcinogenog benzena. kat. Mi nemamo podataka o djelovanju te i sličnih kemikalija na zdravlje ljudi ili na okoliš. Sad su počeli mjeriti benzen u zraku. može izazvati nasljedna genetska oštećenja) Taj butadien se stvara prilikom rafiniranja nafte i nalazi se u tzv. naftnom plinu. što pak znači kako je dokazano da može izazvati karcinom u ljudi. ali na 1. ali tada će biti kasno započeti istraživanja o njegovom možebitnom negativnom utjecaju na zdravlje ljudi i na okoliš. Zar nije trebalo početi s mjerenjem tog plina u zraku potencijalno ugroženih dijelova grada Siska? Vjerojatno će s priličnim zakašnjenjem u program praćenja kvalitete zraka biti uključen i ovaj plin. griju naše stanove.3-butadien nitko se nije sjetio. koji se velikim dijelom koristi u industriji kao energent. Butadien ne samo što je karcinogen i mutagen nego ima štetan utjecaj na okoliš i zato mora biti pod profesionalnim nadzorom.3-BUTADIEN CAS:106-99-0 Karc. a on je sastojak naftnog plina.T F+ 1. koji nije namijenjen korištenju u domaćinstvu. ali ne možemo zanemariti činjenicu da pripada u karcinogene kategorije 1. pa je tako stanje i u Hrvatskoj. daju nam tako dragocjenu električnu struju i na stotine drugih mjesta su nezamjenjivi u očuvanju našeg standarda. Mi uglavnom koristimo smjese tekućih ugljikovodika o čemu će biti riječi kasnije.Muta. može izazvati rak. a sad pogledajmo one najjednostavnije od njih. jer su istraživanja dugotrajna i skupa. Tekući ugljikovodici Oni su nam danas najvažniji i bez njih ne bi mogli zamisliti život. 222 .

za izradu sviječa. Čak ni njihova zapaljivost nije Bog zna kakva. pogotovo zato što dolaze u golemim količinama kao sastavni dio naftnih derivata. rijetko ti čvrsti ugljikovodici dolaze u čistom stanju. Međutim. Kad ih progutate oni snažno nadražuju sluznice probavnog sustava i povraćanje gotovo da je neizbježno. U najgorem slučaju možete se ugušiti zbog edema pluća (pluća se napune vodom). Do prije koju godinu su ih smatrali sasvim bezopasnima.Xn F OKTAN (predstavnik tekućih) CAS: 111-65-9 ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO R11-38-50/53-65-67 (lako zapaljivo. heksan i heptan spadaju u tvari otrovne ili vrlo otrovne za organizme koji žive u vodi. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. moram upozoriti na činjenicu da on ima oznaku R65 ili da može izazvati oštećenja pluća ako se proguta. Točno je da niti bitumen niti njegov proizvod asfalt nisu izravno opasni za 223 . ali možete lako očekivati ozljede različite veličine. Tijekom povraćanja vjerojatno je da će dio sadržaja želuca biti aspiriran (uvućen) u pluća i onda nastupaju problemi. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. Tako je to kod većine ugljikovodika ili njihovih smjesa (naftni derivati male viskoznosti). Međutim. Primjer su parafini za koje nitko do sad nije još dokazao da bi mogli predstavljati neku opasnost za ljudsko zdravlje. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. a danas se prema njima sumnje povećavaju. a kod nekih od njih se sumnja na reproduktivnu otrovnost. Rekli bi da to sve skupa nije ništa naročito. U većini slučajeva vi ćete iskašljati ono što je dospjelo u pluća. ali se mogu koristiti npr. Čvrsti alifatski ugljikovodici Sami po sebi u čistom obliku ovi ugljikovodici su praktički bezopasni. Valjda je svatko od nas bos hodao po asfaltu i ništa mu se naročito nije dogodilo osim pri žarkom ljetnom suncu. bez obzira na oktanski broj. a sad se posvetimo bitumenu. Tako npr. kad smo mogli opeći osjetljive gradske tabane. a tipičan primjer su razni katrani i čak obični bitumen. nadražuje kožu. Zadnjih godina se otkrilo da drugi slični tekući ugljikovodici imaju malo opasnija svojstva od oktana. O karcinogenim katranima biti će riječi kasnije. a nekakva upala dišnih putova je očekivana bez obzira kako inače dobro prošli nakon incidenta s gutanjem.

ksilen. asfalt nije jednostavan nego zapravo vrlo složena smjesa teških ugljikovodika. Benzen 224 . Uselilo se nekoliko industrijskih postrojenja uglavnom vezanih za graditeljstvo. a svi u strukturi sadrže barem tri dvostruke veze između atoma ugljika. Većina ljudi upozorava na vodikov sulfid. Mislim da se tamo dogodio jedan incident inducirane masovne histerije među seljacima. a jedan od rezultata bili su skupo plaćeni neučinkoviti filtri za pročišćavanje emitiranih para iz postrojenja. razrjeđivačima i brojnim proizvodima za graditeljstvo i zaštitu strojeva. etilbenzen. Dolaze dakle u otapalima za boje i lakove. ali je stanovnike najviše zasmetala tvornica za proizvodnju izolacionih materijala na bazi bitumena. ali je isto tako činjenica da nekakvo globalno onečišćenje takvim tvarima ipak postoji. Slučaj još uvijek nije završio i pitanje je kad će i kako završiti. Od samog početka rada postrojenja stanovnici navikli na svjež i čist seoski zrak bunili su se kako su znali i mogli. Zajedničko im je osim aromatskog karaktera. Javlja se naravno dilema između industrijskog napretka i patnji potencijalno ugroženog pučanstva. kad je zbog brojnih zdravstvenih poteškoća angažirano ukupno zdravstvo iz bliže i daljnje okolice do grada Splita. Tamošnji dužnosnici odlučili su otvoriti industrijsku zonu. ali bez perspektive zbog škrte zemlje. Naravno da u malim pakiranjima ulaze u domaćinstva za različite svrhe i potrebe. To je lijepo selo iz Dalmatinske Zagore. Svi savjetnici i mjerači čistoće zraka na tom području su zakazali. ali on govori da skoro ni jedna industrijska djelatnost ne završava bez utjecaja barem na kvalitetu života ljudi koji stanuju u blizini postrojenja. itd. Bitumen sadrži male količine karcinogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (npr. Stavljaju se u promet u golemim količinama na području EZ. Uznemirenost i potpuna nemoć poticale su u stanovnika neracionalne reakcije. koji ne osjetite pri normalnim temperaturama. ali se zbog njega bune građani sa stanom blizu asfaltnih baza ili drugih postrojenja za primjenu bitumena. ali se ne može zanemariti niti kondenzirane policikličke aromatske ugljikovodike zbog njihovih karcinogenih svojstava. Aromatski ugljikovodici Misli se zapravo najčešće na benzen i njegove alkil derivate (npr. ali sadrži u svojoj strukturi neke opasne tvari.ljudsko zdravlje kad su hladni i nepokretni. zagrijani bitumen jako smeta građanima. To je izrazito važan još uvijek zanemaren problem iako i mi u Hrvatskoj već imamo odgovarajući pravilnik o „hlapljivim organskim otapalima“ i nadzoru njihovih isparavanja (emisija) u zrak.) kao izrazito važna otapala korištena na brojnim mjestima. Evo podataka o važnijim predstavnicima. toluen. a ne smije se zanemariti činjenica da većina tijekom uporabe završava u zraku ili okolišu. to što su sastavljeni isključivo iz ugljika i kisika. Čak ako nema utjecaja na ljudsko zdravlje. benz-a-piren). U izrazito dobrom sjećanju mi je ostao jedan izvid u Muć. sredstvima za čišćenje. Međutim. Činjenica je da ih zračne struje raznose u različitim smjerovima i da se većina razgradi pod utjecajem sunca i atmosfere. koji se grijanjem iz njega oslobađaju.

ali moguća je pojava raka i na drugim mjestima. (može izazvati rak. ali se to ne odnosi na benzin koji smije sadržavati najviše 1% benzena. Vrlo strogo su propisane maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) u zraku na 5 ppm (part per million ili dio na milijun). Za njega su propisane na radnom mjestu i tzv. kao npr. kako se to vidi na slici pokraj teksta. Može se stavljati u promet jedino za profesionalnu uporabu u posebnim pakiranjima većima od 20 l i s obveznim natpisom: „Samo za profesionalnu uporabu“. pa se za njega može reći isto što i za lako hlapljive alifatske ugljikovodike. Uznemiruje nas činjenica što se on nalazi u nafti i tekućim naftnim derivatima. kod udisanja javljaju vrtoglavica. Također može nadraživati oči i kožu uz izazivanje crvenila i žarenja. lako zapaljiv. Bez benzena je teško zamisliti modernu industriju i zato se on dopušta za profesionalnu uporabu. O tome nešto više u kasnijim tekstovima.5 µg/l a za površinske kopnene vode kategorije I. glabovolja. BGV (biološke granične vrijednosti).BENZEN (CAS 71-43-2) Karc. može izazvati nasljedna genetska oštećenja.12 ppm odnosno u mokraći na kraju radne smjene koncentracije fenola ne bi smjele biti više od 15 mg/g kreatinina). posebno dugotrajnog. Učinci trenutnog izlaganja su najmanji problem. na plućima ili koži. lakovi. granica je 1. emajli i konačno automobilski benzin). pa tako npr. Kod gutanja se javlja oznaka R65.Muta. sredstva za čišćenje. boje. Kat. Prema tim propisima u maloprodaju se ne bi smjelo puštati ni jedan proizvod sa sadržajem benzena višim od 0.2 T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R45-46-48/23/24/25-11-36/38-65. u dodiru s kožom i ako se proguta. pospanost i naravno moguća nesvjestica. a to znači da često dolazi u svim proizvodima u kojima se nalaze naftni derivati (razrjeđivači.kat. ali problem su njegovi učinci dugotrajnog izlaganja.1%. opasnost od teških ozljeda zdravlja udisanjem. ovoj tvari. ali se danas još uvijek ne obavljaju dovoljno dobre kontrole. Najčešće se govori o mogućem izazivanju leukemije. U vodi za piće koncentracije benzena ne smiju preći 0. 1. jer se npr. nadražuje oči i kožu. štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta) Vjerojatno su već i gore dani škrti podaci dovoljni da se shvate opasnosti izlaganja. Uzimajući u obzir njegova podmukla svojstva našao se na europskim i hrvatskim listama ograničenja i zabrana za stavljanje u promet. a nije dopušteno niti kratkotrajno njihovo prekoračenje (KDK). u izdahnutom zraku radnika 16 h nakon završetka radne smjene ne bi trebale njegove koncentracije biti više od 0. ali uz sve propisane mjere zaštite radnika i građana izvan industrijskog objekta. 225 .5 µg/l. Za okoliš i namirnice uključujući vodu norme su još oštrije.

kad će prema novim hrvatskim propisima emisije opasnih kemikalija iz različitih objekata biti smanjene. Toluen i slični alkilbenzeni Danas je on uz ksilen najčešće otapalo koje se nalazi u različitim proizvodima korištenima za zaštitu materijala (razrjeđivači. To je uostalom praksa u europskim zemljama. tj. pa naravno da ga često nalazimo u proizvodima namijenjenima uporabi u kućanstvu. itd. Ja sam na problem naišao početkom novog milenija kad su tražili pomoć stanari iz kuća smještenih vrlo blizu tamošnjoj staroj benzinskoj postaji. Kod benzinskih para to se jednostavno može riješiti odvođenjem para iznad „pištolja“ tijekom punjenja automobilskih rezervoara te njihovo odvođenje na rekuperaciju vjerojatno pothlađivanjem. Nadam se da će se ti problemi riješiti u slijedećih nekoliko godina. lakovi. kad stanari obližnjih kuća istočno i južno od postaje nisu mogli podnostiti smrad benzinskih para. Istovremeno su završena već ranije započeta istraživanja županijskog zavoda za javno zdravstvo o onečišćenju zraka u gradu. Rezultati su bili neočekivani. Posebno je postalo teško ljeti za vrijeme tišine bez vjetrova. a sve u sklopu istraživanja pobola Sičana od bolesti koje bi se mogle dovesti u vezu s onečišćenjem zraka. godine.). Istina je da su tu radilo o lokalnom onečišćenju. strojogradnja i mnoge druge aktivnosti bez toluena kao sastavnog dijela brojnih proizvoda. kao najveći onečišćivači zraka benzenom iskočile su dvije gradske benzinske postaje. Problem je postao značajan kad je nekoliko metara sjeverno od postaje izgrađena visoka stambena zgrada.Kod nas je po benzenu najpoznatiji slučaj grada Siska gdje se nalazi rafinerija. boje. ali su rezultati nagonili na razmišljanje. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 226 . Praktički se ne može zamisliti građevinarstvo. Stanje se zaoštrilo tijekom 2007. Nije uopće sporno da je prema količinama emitiranog benzena u Sisku apsolutno najveći onečišćivač upravo rafinerija. kad je udruga oboljelih od raka započela s brojnim akcijama u smislu smanjivanja koncentracija benzena u zraku na području grada. pa je uslijedila ozbiljna tužba grada protiv rafinerije i njezinih odgovornih ljudi. emajli. koja pak ispušta u okoliš između ostalih benzen. koja je ometala sjeverne vjetrove u prozračivanju prostora oko postaje. ali postavlja se pitanje kakav je utjecaj na ljudsko zdravlje benzinskih postaja smještenih u gusto naseljenim područjima gradova. Oni su izrazito senzibilizirali ne samo javnost nego i političke stranke županije.

a posebno se pazi na onečišćenje voda.000 µg/l. Vjerojatno će se zadržati njegova široka uporaba. Investitor je u prvoj polovici 2007. ali bez uspjeha. a opet je zbog manje opasnih svojstava i njegov MDK za zrak u radnom prostoru znatno viši i iznosi 200 ppm (KDK iznosi cijelih 500 ppm). pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Mnogo je manje opasan od benzena i oznaka o reproduktivnoj otrovnosti je relativno blaga. moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod. 3 Xn F ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-38-48/20-63-65-67 (lako zapaljivo. kat. možda zbog pritiska javnosti preko sredstava javnog priopćavana. koje su paralelno obavljene u Beču i Zagrebu dajući slične rezultate. koji je rođeni Zagrepčanin i bio je voljan pomoći. godine pokušao čak 3 ispiranja ukupnih cijevi cijele jedne zgrade. Mineralna ulja sama po sebi ne znače puno i sasvim su nespecifičan pokazatelj da nekakvih naftnih derivata ima u vodi.TOLUEN (CAS 108-88-3) Repro. Stvar je počela još 2006. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Bilo nam je najvažnije da nema u vodi benzena. Mene su pozvali zadnjih dana kolovoza i ja sam pretpostavio kako se radi o sindromu bolesne zgrade. godine u slučaj umiješala gradska vlast. Onda se tijekom kolovoza 2007. pa je toluen sasvim sigurno kemikalija koja će slijedećih godina proći značajna istraživanja toksikoloških svojstava. Manje je hlapljiv od benzena i lakše je održavati čist zrak u radu s njim. Osobno sam se odmah vratio u Zagreb i kao toksikolog uključio u rješavanje problema. Zatražene su specifične analize aromatskih ugljikovodika. a onda je bilo kasno za bilo što učiniti. Stanari su se počeli useljavati u stanove još dok nije dobivena dozvola. a nisu nas suviše zabrinjavali nalazi etilbenzena i ksilena. Savjetovao sam da se pozove iz Švicarske vrsnog stručnjaka za sindrom bolesnih zgrada. Kod nas će toluen biti zapamćen po slučaju onečišćenja vode za piće u jednog zgradi naselja Vrbani u Zagrebu. nadražuje kožu. Obzirom na široku uporabu javlja se kao onečišćenje okoliša. ali nisu poduzete nikakve mjere poput ustezanja izdavanja uporabne dozvole. Toluen je bio ipak nešto drugo zbog svoje 227 . Mineralna ulja su u vodi daleko premašivala MDK od 10 µg/l i znala iznositi više od 2. godine nalazom mineralnih ulja u vodi za piće na pipama iz nekoliko stanova jedne zgrade. U vodi za piće je kod nas MDK za toluen 1 µg/l. štetno: može uzrokovati oštećenje pluća ako se proguta.

Ovdje je izabran njihov najpoznatiji opasni predstavnik benz(a)piren. godinu bez zdravstveno ispravne tekuće vode u svojim stanovima. ali nikad nije dokazana karcinogenost u ljudi nego tek na laboratorijskom modelu. a najpoznatija je o dospijevanju nekog razrjeđivača na bazi ove skupine tvari u kućnu mrežu. za izradu čamaca koristi se smjesa stirena i nezasićenih poliesterskih smola). posijano je golemo nepovjerenje među građanima i novinarima. Međutim. Međutim. Jasno je da se moraju na svakom takvom mjestu poduzimati izrazito stroge mjere sprječavanja izlijevanja ove kemikalije. ali nađe se također u domaćinstvima gdje ga domaćice stavljaju u ormare radi uništavanja moljaca. pa je trebalo stalno i oštro reagirati na članke o opasnoj zagrebačkoj vodi. ali bio je povišen samo u nekim uzorcima. Bili smo sigurni da su rizici zbog dugogodišnjeg gutanja takve onečišćene vode izrazito mali. već sam neugodan miris i nalaz povišenih mineralnih ulja isključivao je uporabu takve vode kao sanitarne. Morali su odlaziti izvan zgrade do jednog hidranta i odatle kućama nositi kanistere vode za obavljanje svojih prijekih potreba. Najgori su mu kronični učinci karcinogenosti. Na sastanku smo jasno zaključili kako ne možemo davati preporuke za ništa osim korištenja vode u svrhu ispiranja WC kotlića. Ima ih mnogo i nisu svi jednako otrovni za čovjeka i opasni za okoliš. Međutim.000 t ove kemikalije i onda tranportira vlakom do Zagreba radi polimerizacije u toliko traženi polistiren. Od toksikologa se tražilo da daju preporuke stanarima za što se takva smrdljiva voda može koristiti. građani tome ne vjeruju. ali i za pripremu vrlo vrijednog polimera polistirena. ali nikad se nije moglo isključiti da će se nekome od stanara nešto dogoditi i da će to povezati s izloženošću zdravstveno neispravnoj vodi za piće. koji se koristi u izrazito malim količinama. Možda bi trebalo spomenuti još naftalen. Gore je prikazana slika kad je zagrebački gradonačelnik obilazio vodocrpilišta i sporne hidrante kako bi pred novinarima pio vodu dokazujući na taj način njezinu zdravstvenu ispravnost. Međutim. Policiklički aromatski ugljikovodici Policiklički aromatski ugljikovodici ili PAH-ovi (Policyclic Aromatic Hydrocarbons) skupina su složenih aromatskih tvari s dva ili više kondenziranih benzenskih prstenova. Nekako istovremeno su se počele javljati sumnje u zdravstvenu ispravnost vode iz mreže zagrebačkog vodovoda i obavljene su brojne analize u kojima je dokazano kako je voda u gradskoj mreži potpuno ispravna. u 2008.reproduktivne otrovnosti. Godišnje se samo preko zadarske luke uveze do 50. 228 . čija su opasna svojstva dana odmah dolje. Uostalom. jer mi nismo preporučili ni kupanje s tom vodom ili pranje rublja. On se naravno na zraku vrlo brzo polimerizira i postaje potpuno bezopasan i nepokretan u okolišu. pa zapravo ne predstavlja neku veliku opasnosti. njegov miris je vrlo intenzivan i ljudi ga lako osjete. oni su dočekali oštru zimu na prelazu iz 2008. uza sva obećanja i brigu ukupne hrvatske javnosti za građane Vrbana. Drugi manje opasni derivati benzena Danas se najčešće koristi stiren kao sredstvo za umrežavanja polimernih kompozita. Pri tome se znaju događati i nesreće uz prolijevanje manjih ili većih količina stirena. Građani su bili ogorčeni. On je lako zapaljiv i štetan ako se udiše. a mogu i ne moraju imati supstituirane alifatske lance. ali valja naglasiti kako za građane nema opasnosti od karcinogenosti ili drugih vrlo teških učinaka. Nije se uspjelo naravno pronaći primarni izvor onečišćenja i bilo je svakakvih teorija. kako u naseljima uz prugu Zadar-Knin-Zagreb tako niti u kućama smještenim pokraj uglavnom malih obrtničkih pogona za izradu predmeta od polimernih kompozita (npr.

BENZ (a) PIREN CAS:50-32-8 Karc. Glavni predstavnik je izrazito opasan za ljudsko zdravlje kod dugotrajnog izlaganja (karcinogenost. štetan utjecaj na plod i izaziva preosjetljivost kože). 2. može štetno djelovati na plod. Repro. Prisutan je kao normalan sastojak nafte. Istraživanjima su ih našli jako mnogo uz autoceste i do 100 m udaljenosti s obje strane prometnice. može smanjiti plodnost. I na one što roštiljaju se 229 . koji riga u okoliš opasne ispušne plinove vjerojatno s visokim sadržajem tih opasnih tvari. Danas se nastoji posaditi ukrasno bilje pokraj cesta. a ne kao onaj kamion sa slike lijevo gore. izbacuju ga svojim ispušnim plinovima automobilski motori i to posebno oni na naftu ili dizel. a stvara se na brojnim drugim mjestima.kat. kao npr.2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-50/53-6061 (može izazvati rak. kod roštiljanja korištenjem ugljena. ali je isto tako vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi.kat.kat. Proizvodimo ih svojim aktivnostima u velikim količinama i naravno da se traže načini kako barem smanjiti njihove nove količine emitirane u okoliš. a što će pokazati budućnost vidjet će se. Automobilska industrija pak nastoji napraviti motore koji će emitirati što manje PAH-ova u okoliš. jer inače će se naći u našim namirnicama. kako bi ono apsorbiralo iz zraka opasne tvari. Muta. 2. Toliko se o njemu za sad zna. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. štetan utjecaj na plodnost. može izazvati nasljedna genetska oštećenja.

U slučajevima svih nesreća s naftnim derivatima ili u slučaju požara ja obvezno pitam jesu li mjereni PAH-ovi i tek nakon toga idem dalje u analizi. Tako su npr. a našao je najbolji put nizbrdo u tu veličanstvenu krašku tvorevinu. U već spominjanom slučaju sindroma bolesnih zgrada u zagrebačkim Vrbanima prvo sam postavio pitanje o mjerenju tih tvari i benzena. Problem je u tome što se PAH-ovi ne javljaju samo kod termičke obrade mesa na roštilju nego se čak iz biljnih namirnica mogu razviti takvi spojevi. Zaključeno je da su ti PAH-ovi stari grijesi. Treba na kraju reći da se PAH-ovi nalaze pri vrhu liste prioriteta EZ za istraživanje njihovih opasnih svojstava i da će vjerojatno slijedećih godina biti objavljene smjernice o tome kako smanjiti njihovu prisutnost u našem okolišu. Analizom dizel ulja pokazalo se da nije sadržavalo znatnije količine PAH-ova i to nas je tješilo. Međutim. a to predstavlja dobar razlog za stalni i bolji nadzor nad izvorima vode za piće. a ona iz Rusije je znatno manje cijenjena zbog visokog sadržaja sumpora i zbog malog udjela posebno vrijednih lakih tekućih ugljikovodika. pa se moglo očekivati da će onečišćenje stići u barem neke od istarskih vodocrpilišta. Mudri ljudi kažu da je to bezgranična ludost i neki predviđaju krah civilizacije zbog tog razbojništva. a sve je veća potreba za njom. Očito je istarsko podzemlje onečišćeno svakakvim kemikalijama. Smjese ugljikovodika Nafta Kako godine prolaze nafte je sve manje na raspolaganju ljudima. jer Istra je u podzemlju šuplja više nego švicarski sir. jer se rado nakupljaju u mastima biljaka i životinja. ronioci detaljno istraživali sifon Pazinske jame utvrdivši da se na stijenama podzemnih špilja vide tragovi brojnih izlijevanja različitih naftnih derivata u jamu. bez obzira na sastav nafta u konačnici obično ima slijedeća opasna svojstva: 230 . baš kao i mnoga druga hrvatska podzemlja. Pogledajte kako dobro izgledaju klipovi kukuruza na roštilju sa pougljenjenom komušinom. a onda smo mogli razgovarati o ostalom. Sjećam se slučaja izlijevanja dizela u Pazinsku jamu. ali i područje onečišćenja mora se regulirati bolje nego danas. Nafta iz jednog izvora nije jednaka nafti iz drugih izvora kako po sastavu temeljnih tvari tako i prema sadržaju nečistoća. Međutim. a ja sam kao obično ustrajao sa zahtjevima da se mjere PAH-ovi. kad je neka budala nakon krađe goriva iz tvorničkog rezervoara zaboravila zatvoriti ventil i dizel je nastavio slobodno curiti. Radova o brojnim štetnim učincima PAH-ova je izrazito mnogo. Ljudi najviše vole čiste (Slatke) nafte iz izvora u sjevernoj Africi ili iz Arabije. Ono što se stvaralo duge milijune godina u zemljinoj utrobi čovjek je opljačkao ili će opljačkati u svega dvije do tri stotine godina. Međutim. Odmah je proglašeno stanje pripravnosti i na svim mogućim mjestima se tražilo tragove naftnih derivata.pokušava već desetljećima utjecati da izaberu neko drugo gorivo za pripremu obroka na otvorenom. činjenica je da PAH-ovi predstavljaju danas globalno onečišćenje i praktički nema mjesta ni medija gdje ih ne možete naći. Neki od njih su dobro topljivi u vodi i procjeđuju se do podzemnih vodotokova odakle mi često crpimo vodu za piće. Njih istina nitko ne proizvodi namjerno radi stavljanja u promet. Uz naftu je prvenstveno vezana činjenica da je čovjek razbojnik. Naravno da ih se može naći u hrani. Onda je došao nalaz s jednog od istarskih izvora o povišenim koncentracijama PAH-ova u sirovoj vodi. Čim se opazilo onečišćenje krenulo se u sanaciju. Zaista su svi pokušavali pomoći koliko se moglo. koja vjerojatno sadrži PAH-ove. pa se tako došlo do sasvim neočekivanih otkrića. još uvijek je ima i otkrivaju se novi izvori nafte u različitim područjima naše planete. a baš tada su ih podzemni vodotokovi isprali zbog tko zna kojih razloga. a koji puta ih zbog pomodnih razloga zna biti ekstremno mnogo.

Osnovna mi je primjedba bila da je naftovod star i na nekim mjestima stradao zbog korozije tijekom Domovinskog rata. Sadrži ona brojne heterocikličke spojeve s dušikom. Koja će to budala zbog zarade od desetak milijuna dolara godišnje žrtvovati neprocjenjiva hrvatska prirodna bogatstva? I iskustvo me učilo da nikom ne treba vjerovati. Tijekom 2005. godine sudjelovao sam u ocjeni studije utjecaja na okoliš preuređenog naftovoda. kat. a slijedeći da prolazi kroz europska strateška područja vode za piće u Gorskom Kotaru. kako bi se onda brodovima mogla slati na sve strane Europe. a posebno je to značajka nafte. ali naravno da to nije prava istina. koji bi naftu iz Rusije prebacivao u velikim količinama do Omišlja. a oni donose svoja opasna svojstva. a ja sam se vezao uz kopno nastojeći iskoristiti iskustva s dotadašnjom dopremom nafte iz Omišlja na kopno. koja se prevozi različitim transportnim sredstvima u golemim količinama. Većina članova povjerenstva se usredotočila na prijevoz morem i probleme s balastnim vodama. može izazvati rak. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Siguran sam da niste znali ove podatke o nafti. nadražuje kožu. 231 . Konačno. Nafta je izrazito složena smjesa različitih kemikalija i danas se uglavnom ne zna točno za pojedine nafte kakva to sve opasna svojstva imaju. Već je naprijed rečeno da se nesreće s kemikalijama događaju najčešće u prometu. Tek u slijedećih desetak godina primjena novih uredbi EZ omogućit će nam uvid u sva opasna svojstva različitih nafti iz različitih krajeva. itd. nemetale u anorganskim oblicima. Nafta sadrži brojne ugljikovodike i vjerojatno u nekima od njih ima tvari koje pridonose značajno njezinim reproduktivno toksičnim svojstvima. koji vodi od Omišlja do granice s Mađarskom odnosno drugi krak do granice sa Srbijom.Nafta (CAS: 64741-67-9) Karc. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. I mi imamo jedan međunarodni naftovod. Najčešće se nafta prevozi brodovima i naftovodima. ona sadrži i anorganske tvari poput soli metala. sumporom i drugim elementima. 2 T F N OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R11-38-45-51/53-65 (lako zapaljivo.

Zlatno tele) Evo kao prvo osnovnih podataka o benzinu. ali ipak možemo utjecati na to kakvim naftovodima će se nafta transportirati i kroz koje kopnene ili morske krajeve naše domovine. Naravno da zaposlenici nisu bili spremni reagirati u takvim slučajevima. Potpisali smo konačno međunarodne ugovore o neometanom prijevozu nafte i naftnih derivata. Nije mi naravno žao nego sam ponosan na svoj skromni doprinos u sprječavanju daljnjeg uništavanja hrvatskog okoliša. bioremediacija bakterijama ili enzimima uz dodatak potrebnih hranjivih sastojaka). Zato sam glasovao protiv prihvaćanja studije i cijeli posao je naftašima propao. Stručnjaci naše naftovodne kompanije odlučili su problem riješiti spaljivanjem onečišćenog tla. ideje naše (Iljf i Petrov. Kako razlivena nafta baš i nije htjela gorjeti. jer su lako hlapljivi i lako zapaljivi sastojci isparili. Na sreću se vatra ugasila sama od sebe zbog nedovoljnog dotoka zraka na veliko polje.Gore je slika koja prikazuje kako se obavljala remediacija polja na koje je u području kraj Slavonskog Broda istekla nafta iz JANAF-ovog naftovoda na samom kraju dvadesetog stoljeća. Zemlja onečišćena naftom se mora vrlo pažljivo ozdravljati primjenom skupih ali učinkovitih tehnologija (npr. Benzin vaš. oni su brenerima potpaljivali vatru dok sve skupa nije počelo nevoljko gorjeti uz goleme oblake dima i relativno malo plamena. a simulacije o sadašnjem stanju naftovoda su pokazivale da su moguće izuzetno teške nesreće na svim dijelovima naftovoda. Vjerojatno će Hrvatska na kraju prihvatiti nekakav ugovor o gradnji novog naftovoda za svoje potrebe i za potrebe Europe. 232 . ali sam Bog zna koliko i kakvih opasnih produkata se razvilo u toj reakciji i oslobodilo u okoliš. Takvih i sličnih primjera je bilo još dosta.

Za benzin je. Osobno sam tražio od naše najveće naftne kompanije da prihvati činjenice i razvrsta svoje proizvode prema europskim pravilima. što se tiče maloprodaje na benzinskim postajama. 1 T F+ N OTROVNO VRLO LAKO OPASNO ZA ZAPALJIVO OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-38-45-51/53-65 (vrlo lako zapaljivo. Benzin ovisno o sadržaju heptana. Tajiti takve podatke pred korisnicima zapravo je teško kazneno djelo. kao ovo na slici ispod. nadražuje kožu. Bilo mi je jasno da će se sve druge naftne kompanije prilagoditi našoj 233 . Piše da je karcinogen. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Naravno da to nije sve.Benzin (sadrži benzen>0. i to u najmanju ruku R62 ili R63. kat. Vidite li ono što vidim ja? Benzin ima na svakom mjestu gdje se toči u automobile plakat sa svojim osnovnim značajkama. U EZ na benzinskim postajama stoje jasna upozorenja o opasnostima. Kod nas se stvari vrlo sporo razvijaju.1%) (CAS: 86290-81-5) Karc. heksana ili toluena može dobiti i oznake o reproduktivnoj otrovnosti. ali to ne znači da se smije zatajiti opasna svojstva tog goriva. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. europski naftni lobi uspio ishoditi dozvolu za prodaju proizvoda s najvišim sadržajem benzena od 1%. može izazvati rak.

Najviše nesreća se događa u cestovnom prijevozu iako željeznica igra također vrlo važnu ulogu u njemu. Moram priznati da konkurenti kasne jako za njima. ali krajem godine sve je sjelo na svoje mjesto i danas većina njihove dokumentacije slijedi europske standarde. O problemima prijevoza morem pisano je na samom početku ovog poglavlja. a u većini slučajeva je uopće ne daju. najveći dio naftnih derivata prevozi se zapravo cestom i nešto manje željeznicom. administracija svojim greškama može stvari postaviti na nemoguće načine. Odbile bi kupce. Međutim. ali će se to vrlo brzo promijeniti. Međutim. znamo da dizel baš nije lako zapaliti. ali je manje siguran. a o naftovodima nešto ranije kad se pisalo o nafti. Problem je u tome što je cestovni prijevoz brži i jednostavniji. pa bi onda trebalo uvesti obvezu izrade interventnog plana za gaće i haljine svake prosječne žene. zapuhali su u tvrtki INA neki novi vjetrovi i njezini mladi stručnjaci su vrlo rado pristali izraditi dokumentaciju svojih proizvoda sukladno onome što Europa traži. jer one toga imaju puno u ormarima. Ponekad su znali biti i veći katolici od pape. Uostalom. Što se tiče zapaljivosti. ali mi na sreću nemamo iskustva s nesrećama u željezničkom prijevozu. to znači da sva goriva treba promatrati jednako kao benzin. neki mu dodaju oznaku upozorenja R10 (zapaljivo). 234 . ne smije se zaboraviti prijevoz naftnih derivata i sličnih spojeva. ali ako slijedimo logiku zdrave pameti onda treba nabiti nogom u stražnjicu onog tko je radio takav propis i izbaciti ga na ulicu da si traži novi posao. a naš veliki lingvist je to preveo kao «benzin i druga goriva». posebno s područja zaštite okoliša. Istina. A dizel se jako razlikuje od benzina. Svakom pametnom i budalastom je jasno da je dizel gorivo i da se onda prema njemu treba ponašati jednako kao prema benzinu ili nafti. Međutim. Drvo bukovo je isto tako zapaljivo kao neka druga goriva. Kad se radio državni dokument pod nazivom «Plan intervencija u zaštiti okoliša» netko je sasvim krivo prevodio s engleskog na hrvatski. Drugom polovicom 2007. Nisu uostalom lude postupati prema europskim standardima.tvrtki INA. On ima oznaku R40 (ograničene spoznaje o karcinogenim učincima) te možda R52/53 (štetno djeluje na organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Zbog loših propisa. ako njihov glavni konkurent to ne radi. kako u smislu označavanja tako i sprječavanja emisija lako hlapljivih tvari u okoliš. To znaju oni koji se griju na lož ulje. Možda još koja riječ o dizelu. Tamo se predviđalo obvezu izrade lokalnih interventnih planova za «automotive petrol and other petrols». Dizel gorivo se ne može usporediti s benzinom na bilo koji način. a mnogi ga vrlo rado koriste kao ogrjevno drvo. Ne treba kriviti sanitarne inspektore i druge državne službenike što su bukvalno shvatili ono što piše u nacionalnom dokumentu od posebne važnosti. postavlja se pitanje je li za 5 m3 po našim propisima potrebno raditi lokalni interventni plan? Ja mislim da jest potrebno ako slijedimo propis. a svi drugi će ih slijediti. Očekujem da će ove godine početi primjena europskih standarda i na benzinskim postajama. Međutim. Svaki čas se prevrću cisterne na cestama. a vlasnici dizel motora zimi psuju onoga tko im je savjetovao da kupe auto na tako slabo zapaljivo gorivo. jer je propis jasan i jednoznačan. To se pogotovo vidjelo u naputcima za izradu interventnih planova zaštite okoliša. Njega se ne mora ticati istina o svojstvima različitih kemikalija. U krajnjoj liniji i moja krevetna posteljina ili kaput mogu biti gorivo. To se zna dogoditi i u željezničkom prijevozu s daleko težim posljedicama nego u cestovnom. a nerijetko se znaju i zapaliti. nekako je dizel izjednačen s benzinom.

koje je udaljeno tek nekoliko kilometara od slavnog sela Vid (bivša Narona). ali se onda vodopravni inspektor dosjetio da ukine dozvolu crpljena vode i tako je vodovod zatvoren. Oni su nemoćno promatrali kako to prokleto dizel ulje curi iz cisterne i teče kroz dvorište sirotog seljanina. nastane panika. ali posljedice su se osjetile već tijekom tog dana 2002. Organski spojevi koji sadrže kisik u molekuli Prvenstveno se misli na alifatske alkohole. aldehide i ketone te na aromatske fenole. ali je događaj pokazao kako budale mogu činiti štete ovoj zemlji samo zato što imaju nekakve činovničke kompetencije. Ne znam zašto su tako razmišljali. ali nije puno postigao svojim angažmanom. Vodoprivredni inspektori su bili odlučni zatvoriti vodocrpilište i čak su dovezli svoj «laboratorij istine» na mjesto događaja i počeli s mjerenjima. Cisterna se zbog ljudske greške. a nama je ono bilo važno zbog toga što je opskrbljivalo južne otoke vodom za piće. Očito je našim građanima potrebna barem ona osnovna edukacija o ponašanju u slučaju sličnih događaja. Pomoćnik ministra zdravstva se odmah uputio u Prud zaustaviti gluparenje. alifatske aldehide. Ipak će biti podijeljeni u alifatske alkohole.Od svih silnih slučajeva teško je izabrati neki za ilustraciju stanja. godine. a drugi neće biti obuhvaćeni ovim tekstom. prevrnula usred gradića i benzin je iz nje iscurio skoro u cijelosti. Još bi bilo pametnije da su suseljani donijeli sve plastične posude i bačve. On i cijela obitelj dali su se u kuknjavu i zapomaganje u strahu da će im biti onečišćeno i dvorište i zdenac kemikalijom koja se vrlo sporo izlijevala iz cisterne. kako to obično biva. Alifatski alkoholi 235 . Mi iz zdravstva smo se usprotivili takvoj odluci dok se onečišćenje ne pojavi na vodocrpilištu. Nitko se nije sjetio da bi se tijek događaja mogao izmijeniti. Te sasvim sirove i sasvim nepouzdane podatke proglasili su mjerenjem koncentracije ugljikovodika u vodi. fenole i druge tvari. Jedino je problem što danas malo tko zna koristiti štihaču ili lopatu. Odmah su zatražili da se vodocrpilište zatvori. I susjedi su suosjećajno promatrali događaj vjerojatno sretni što se to nije dogodilo pred njihovom kućom. Oni su imali nekakav spektrofotometar i kod neke po volji izabrane valne duljine su u sirovoj vodi mjerili apsorpciju svjetlosnog zračenja. Želim reći da se odluke kod nesreća ne donose na temelju predosjećaja nego činjenica. Oni su pustili da dragocjena tekućina slobodno otječe u okoliš i onečišćuje ga. Oni se međusobno značajno razlikuju prema štetnim učincima na ljudsko zdravlje kao i prema ekotoksičnosti. ili 2003. kojim bi se razliveno ulje odvodilo u seoski kanal. Onaj tko i malo zna o analitici shvatiti će odmah o čemu se radi. Za događaj je nekako saznala hrvatska vodopravna inspekcija i po nekoj samo njima znanoj logici zaključila da bi kroz krško podzemlje taj benzin mogao doći do važnog hrvatskog vodocpilišta Prud. Mi smo bili zgroženi takvim postupcima i odmah smo se pobunili. On nije dopustio zatvaranje vodozahvata. koje su sigurno držali u kućama zbog drugih potreba. Kad se dogodi izlijevanje kemikalija iz cisterni. Tvrdili su da mjere alifatske ugljikovodike i mi smo im u prvi čas vjerovali dok nismo shvatili da zapravo lupetaju. Baš se nekako nezgodno prevrnula i ulje je niz blagu padinu počelo curiti u dvorište nekog seljaka. ali meni se činilo poučnim opisati nesreću s izlijevanjem benzina iz cisterne u Ljubuškom. Bilo je dovoljno da netko samo prokopa kanal. metanol i etanol). Sjećam se jednog slučaja s Podravske magistrale kad se prevrnula cisterna s lož uljem na ulici jednog manje mjesta. pa čak i oni koji su vrlo slične struture (npr. Moram priznati da sam bio zgrožen reakcijama stanovnika jednako kao i reakcijama pridošlih vatrogasaca. Još jednu stvar na ovu temu želim spomenuti. Naravno da nije bilo onečišćenja vode benzinom iz dalekog Ljubuškog. Mogli su si natočiti dizela za godišnje potrebe traktora ili peći na lož ulje.

otrovno ako se udiše.Metanol Najjednostavniji predstavnik metanol (samo jedan atom ugljika) je ujedno i najopasniji među tvarima iz ove skupine. u dodiru s kožom i ako se proguta. a svojstva su mu slijedeća: METANOL (CAS 67-56-1) T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-23/24/25-39/23/24/25 (lako zapaljivo. u dodiru s kožom i ako se proguta) ANTIDOT ETANOL 236 .-opasnost od vrlo teških trajnih oštećenja ako se udiše.

ali opet ljudi dođu do njega i onda ga krivo koriste. pa ne znamo što će se i kako događati u budućnosti. Danas proizvođači nerado stavljaju u promet takve proizvode sa znakovima opasnosti za otrove. kako se vidi na slici ispod. Kod niskih doza očekuju se euforija. Metanol se zapravo pojavljuje jedino u takvim proizvodima za profesionalnu uporabu. lakove ili emajle. Tada je postojala opasnost apsorpcije metanola iz takvog proizvoda kroz kožu u organizam. pa će radije za miješanje upotrijebiti neki drugi alkohol koji je jeftin ali manje opasan. vrtoglavice i jasne znakove pijanstva. Prednost alkohola nad benzinima je u tome što izgara u čistu vodu i ne može se očekivati nastajanje opasnih produkata poput onih koji nastaju korištenjem naftnih derivata. Metanol se kao jeftiniji od etanola znao dodavati u različite razrjeđivače. a događa se da kriminalci plasiraju ilegalno na tržište alkoholna pića na bazi metanola. ali je prema snazi i čistoći izgaranja onda bolji vodik. Može doći do tipične alkoholne kome uz brojne prateće učinke poput teške acidoze. a rezultat toga je bila katastrofa nekolicine ljudi. Glavni problem metanola su njegovi vrlo toksični produkti. Zapravo ga gledaju općenito kao alternativno gorivo uglavnom za pogon motornih vozila. koja se proizvodi i koristi u velikim količinama. Dakle. Možda se metanol i bude primjenjivao kao alternativno gorivo za trkaće automobile. problemi sa želucem. posebno u vozilima namijenjenima utrkama. kasnija depresija središnjeg živčanog sustava uz glavobolje. Nije mu mjesto u maloprodaji. što se najčešće događa u Rusiji. U tim vremenima su građani često kupovali u ljekarnama etanol kako bi onda kod kuće dodatkom različitih ekstrakata i možda šećera proizvodili alkoholna pića za vlastitu uporabu ili za dobro poznato društvo. sve jednako kao kod etanola. kad često nije važno koliko je proizvod opasan nego koliko je jeftin. boje. ako 237 . često uz pojavu sljepoće. koji imaju specifične učinke na očni živac. Danas ga sve više koriste za pogon automobila s motorima na unutrašnje izgaranje. ali mu je cijena bez posebnih poticajnih mjera znatno viša nego benzinu. Taj se običaj vremenom izgubio i pretpostavljam da bi svaki normalni ljekarnik sumnjičavo gledao kupca litre ili dvije čistog alkohola. Posebni učinci metabolita metanola odnose se na oštećenja očnog živca. Treba naglasiti kako alkoholna pića koji puta sadrže metanol nastao prirodnim putem. Inače ostali učinci metanola slični su onima kod etanola.Jeftino je organsko otapalo i općenito industrijska sirovina. I kod nas se priča o navodnom događaju od prije gotovo 50 godina kad je neki ljekarnik zabunom prodao kupcu metanol umjesto etanola.

Brazila. a posebno je razlog u visokoj cijeni te u 238 . etilenglikola. Jedino je afinitet etanola za taj enzim značajno veći nego što je to kod metanola ili npr. Evo na slici lijevo tipične seoske pecare na otvorenom s pokretnim uređajem za pečenje rakije (kazan). Zato vjerojatno taj pokus neće dovesti do stvarne opsežne primjene u praksi. ako je to moguće ili infuzijom kad je pacijent u komi. što je zapravo jako dobar mehanizam osiguravanja nadzora. gdje već postoje etanolske postaje za punjenje rezervoara automobila. Treba dobro zapamtiti da se svi alkoholi metaboliziraju primarno preko istog enzima uz oksidaciju u aldehide i zatim kiseline. kad dođe do neprolaznih poremećaja.se na vrijeme ne poduzme ispravno i učinkovito liječenje. Otrovanu osobu treba što prije podvrgnuti hemodijalizi uz stalno davanje etanola. On se ne razvrstava u opasne tvari osim što je lako zapaljiv i može u koncentriranom obliku nadraživati sluznice pa čak i kožu. Probna priprava i korištenje etanola bilježe se u nekim državama poput npr. A silno lako ga je napraviti. jer se time puni proračun. stručnjaci za prehranu bune se zbog toga što je sirovina za proizvodnju etanola obično neka žitarica ili druga biljka prikladna za prehranu ljudi ili životinja. prvenstveno na jetrima ali također u središnjem i perifernom živčanom sustavu. Zbog toga se u slučaju otrovanja metanolom treba što prije uzeti etanol na usta. Međutim. Kao i u slučaju metanola pokušava se etanol koristiti kao energent prirodnog podrijetla. pa je tako i s etanolom u različitim alkoholnim pićima. S druge pak strane. Međutim. država ubire dobre poreze na alkoholna pića. zdravstvo se stalno buni i traži ograničenja u prodaji alkohola zbog činjenice da ima velike troškove liječenja. a niti podaci vezani uz pravne osobe nisu sasvim pouzdani unatoč vrlo pozornog praćenja potrošnje svake litre etanola u takvim tvrtkama. činjenica je da sve može biti otrovom kad se postigne prikladna doza. u većini slučajeva o kojima sam čitao liječenje je započinjalo kad je već bilo kasno i kad je očni živac već bio nepovratno uništen. Kod nas kao i u drugim dijelovima svijeta ima puno alkoholičara i troše se ogromna sredstva na njihovo liječenje. Etanol To je alkohol koji se najviše troši u domaćinstvima kao sredstvo ovisnosti ili tek kao sredstvo za postizanje boljeg raspoloženja. pa se vrlo često radi u domaćinstvima te na veliko u tvrtkama za proizvodnju različitih vrsta alkoholnih pića. Naime. Posebno je opasna dugotrajna izloženost etanolu. Uvijek se može očekivati veće ili manje zaobilaženje zakona. Međutim. Zapravo se ne zna koliko se alkoholnih pića proizvede u kućnoj radinosti. Ako se tretiranje započne na vrijeme onda je i nada u izliječenje velika. To znači da svakoj državi odgovara povećan promet alkoholnih pića. Čak stručnjaci dokazuju kako su ukupni troškovi zajednice veći za liječenje od alkoholizma i pada radne sposobnosti ovisnika nego što država ubere porezima.

pa gospođa srednjih godina poput ove na slici može biti mirna u budućnosti kad je zaustavi policajac radi provjere alkohola u izdahnutom zraku. Problem se ne javlja kod nesreća u kojima ima stradalih.5 promila slaganje je jako dobro. U praksi je korelacija koncentracija u krvi i izdahnutom zraku izvrsna. Otrovanja etanolom su vrlo česta u svim dobnim skupinama. odrasli se uglavnom i ne javljaju liječnicima nakon što se dobro napiju. ali su se pobunili proizvođači alkoholnih pića i ugostitelji tvrdeći da ih to uništava i smanjuje im prihode. Formiranjem Vlade 2008. Već duge godine u nas je među primljenima u bolnice zbog otrovanja najviše muške djece u dobi 12-15 godina. Zato je jedno vrijeme u Hrvatskoj bio na snazi zakon o nula promila alkohola u krvi vozača. Država ima brojnih problema s pijanim osobama. ali negdje na području 0. Možda se to može objasniti i činjenicom što su djeca osjetljivija na alkohol nego odrasle osobe. a osobito su uznemirujuće statistike o alkoholu kao jednom od glavnih krivaca za prometne nesreće. Koeficijent korelacije iznosi 0. koje se lako može iskoristiti i za izradu alkoholnih pića. godine donijeta je odluka da s odredba o nula promila primjenjuje samo kod mladih vozača. Sporni mogu biti slučajevi kad se dogodi manja prometna nesreća bez ozlijeđenih kad policija ne traži dodatnu provjeru koncentracija 239 . jer policija obvezno kod takvih osoba traži mjerenje koncentracije alkohola u krvi i mokraći. što pokazuje da je slaganje rezultata u većini slučajeva jako dobro.nemogućnosti kontrole takvog goriva. Odstupanja se obično javljaju kod jako visokih ili jako niskih koncentracija. Naravno da vozači ne vole testiranje na alkohol i da se boje rezultata testiranja. ako zna da ga pri odlasku kući na cesti čeka policija radi alkotesta. Uostalom.95. Tko će ići s društvom na večeru u restoran. Mnogi znaju da alkotest nije sasvim pouzdan i da se ne može uvijek uspoređivati koncentracije nađene u krvi s onima u izdahnutom zraku. a i svaki roditelj će se jako zabrinuti kad mu dijete dođe pijano kući.

Evo prvo njegovih opasnih svojstava. U različitim omjerima s vodom može se postići da se smrzava na različitim temperaturama. U sirup je zbog tehnoloških razloga stavljan etilenglikol a da nitko od odgovornih nije znao da je to opasna tvar. Nastao je strašan škandal o kojem se još godinama pisalo po novinama. prvo nekoliko riječi o uporabnoj vrijednosti. pogotovo kod visokih doza etilenglikola i izostanka pravovremene terapije. Etilenglikol se koristio za razne svrhe u prošlosti. tek štetna tvar ako se proguta i to ne zbog njegovih opasnih osobina. Zato je najbolje da u slučaju kad ste sigurni u svoju nevinost sami tražite mjerenje koncentracije alkohola u krvi. Praktički svaki motor s unutrašnjim izgaranjem ima sustav hlađenja motora utemeljen na etilenglikolu. a oni se rado talože u bubregu u obliku ružnih oštrih oksalatnih kamenaca. pogotovo ako su koncentracije negdje na razini oko 0. kod spora s osiguravajućim društvima ili kod žalbi zbog oduzimanja vozačke dozvole radi pijanstva). Neka našim vinarima tako što ne padne napamet. jer se etilenglikol izrazito jednostavno dokazuje u vinu. Događaj je imao velikog utjecaja na ponašanje proizvođača lijekova i više se takvi događaji nisu bilježili. Etilenglikol To je najjednostavniji dialkohol. Antifriz može čovjek kupiti na svakoj benzinskoj 240 . a meni su neki ostali u dobrom sjećanju. Naravno da se etilenglikol najviše koristi kao antifriz uglavnom u motornim vozilima. Tu će vjerojatno u budućnosti biti puno rasprava i pokušaja osporavanja dokaza na sudu (npr.46 (spriječiti dodir s kožom i očima.alkohola u krvi. ETILENGLIKOL (CAS: 107-21-1) OZNAKE UPOZORENJA R: 22 (štetno ako se proguta) OZNAKE OBAVIJESTI S: 24/25. koji se vrlo često koristi makar ni približno ne kao metanol i etanol. Problem je njegov glavni metabolit oksalna kiselina. koja s ionima kalcija u krvi tvori netopljive kalcijeve oksalate. ali nije zakazao državni nadzor kvalitete vina.5 promila. No. Negdje između dva svjetska rata jedna mala farmaceutska tvrtka u Americi izazvala je pravi pomor djece svojim sirupom protiv kašlja. a dobri koncentrati mogu izdržati bez smrzavanja i ispod -20 oC. Kamenci su problem. Drugi slučaj dogodio se prije nekih 30 godina u Austriji kad je netko od vinara opazio da se dodatkom malih količina etilenglikola u bijelo vino značajno popravlja okus proizvoda. Slijedili su ga i neki drugi vinari i nikom se od pilaca ništa nije dogodilo. ako se proguta hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati spremnik i priložene upute) Dakle.

Naravno da je do njega izrazito lako doći. Ne vjerujem da su se stvari odvijale baš na taj način. Liječnici preporučuju što prije popiti alkoholno piće na bazi etanola i to čašu od 200 ml 40% alkohola. a prije 20-30 godina znali smo učestalo primati na liječenje otrovane. a da stradalnik ništa lošeg ne sluti i onda nastupa zatajenje bubrega ili barem njihovo oštećenje. a reklamira se njegova prodaja posebno u jesenskim i zimskim danima svake godine. Možda je zbog toga zadnjih desetljeća sve manje otrovanja etilenglikolom. Ni jedan vozač u našim krajevima neće dočekati zimu bez antifriza. Onda u potrazi za alkoholnim pićem dohvate neobilježenu bocu i popiju toga više ili manje. Enzim pod imenom alkoholna dehidrogenaza pak obavlja valjano svoj posao oksidacije etilenglikola do oksalne kiseline.2008) naišao sam na vijest iz Hine pod naslovom: «Liječnici votkom spasili samoubojicu» gdje se javlja o liječnicima u malom australskom gradu. Da bi smanjili broj otrovanja danas proizvođači antifriza stavljaju u proizvod obvezno odbijajuće kemikalije s odvratnim i vrlo gorkim okusom. Što se događa kad se popije etilenglikol? U prvi čas praktički ništa. Važno je što prije potražiti pomoć u bolnici gdje će se vjerojatno nastaviti s davanjem žestokog pića i obaviti barem jedan postupak hemodijalize uz ispijanje žestokog alkoholnog pića za vrijeme postupka. ali novinska vijest pokazuje da se i danas diljem svijeta događaju otrovanja s etilenglikolom. Ljudi vrlo često kupe veće količine koncentrata nego što im je potrebno i onda ostatak preliju u najbližu bocu od piva ili mineralne vode te je stave u garažu ili podrum. Zbog svojih opasnih svojstava drži se barem na potpuno odvojenim policama. a negdje oko ponoći mu je u stanu ponestalo alkohola. Onaj tko uzme samo gutljaj takvog odvratnog antifriza sigurno će ga ispljunuti a ne popiti. koji su Talijana natočenog etilenglikolom liječili isključivo mu dajući votku (tri standardna pića votke na sat kroz 3 dana) dok im se nije učinilo da je samoubojica izvan zdravstvene opasnosti. a svakako daleko od hrane i pića. Većina naših bolnica nema mogućnosti mjerenja etilenglikola u krvi i onda se mora postupati prema proceduri: «Obavljaj hemodijalizu čim sumnjaš i nemoj žaliti žestoka alkoholna pića». To je jedini sigurni način utvrđivanja je li potrebna još neka dodatna terapija ili nije. Gospodin je dan ranije prilično mnogo pio ne birajući pića. Dobro je prije započinjanja hemodijalize obaviti analizu etilenglikola u krvi jednako kao što bi to trebalo napraviti nakon što hemodijaliza završi. pa se uputio u podrum uzeti nešto kao anestetik prije odlaska u krevet. Povukao je on 241 . a vrlo brzo na nju zaborave unatoč tome što su htjeli taj ostatak koristiti slijedeće godine za dopunjavanje hladnjaka. Meni je najviše u sjećanju ostao slučaj starog pijanca.01. Nedavno (10. Možda su gora otrovanja kod kojih se zapravo ne osjete neki teži simptomi pijanstva i otrovani se ne uznemiruje previše. Kad ga je tako lako kupiti isto je tako logično da se mogu očekivati otrovanja. Zaboravio je na to da je među boce žestice negdje pred zimu gurnuo neoznačenu bocu s ostacima koncentrata antifriza.postaji i u mnogim dućanima. ali naravno i djeca koja gutaju sve na što naiđu dok su u dobi ispod 4 godine. a onda nastupaju kod viših doza tipični simptomi otrovanja alkoholom. Može to biti vinjak ili rakija. U pravilu se etilenglikolom truju osobe koje si vole priuštiti alkoholna pića. od gastrointestinalnih tegoba do jakog pijanstva s acidozom i možda čak komom. kojeg je jedno jutro dovela vlastita žena zabrinuta za muževu sudbinu.

a pripravke se može primjenjivati ne samo na kožu nego čak u obliku otopina za infuziju u vodi teško topljivih lijekova. ali obzirom da ih ljudi ne uobičavaju piti ne predstavljaju skoro nikakvu opasnost. Zanimljiv je propilenglikol za jedan ugljikov atom duži od etilenglikola. Gospon je bio oduševljen dočekom. Odmah mu je natočio veliku čašu nekog vinjaka i ponudio mu da popije. Oni su opasniji od etanola. a za jedan ugljikov atom duži acetaldehid je tek štetna tvar. ali nije se puno brinuo. Istina je da se on također metabolizira u oksalnu kiselinu. Alifatski aldehidi i ketoni I ova skupina tvari se proizvodi i troši u velikim količinama. jer nikad do tada nije doživio da mu liječnici nude alkohol i to u tako velikim količinama. zaštita materijala (npr. ali se probudio negdje oko 3 h ujutro s mučninom i neugodnim osjećajem u želucu. Slične razlike kao između metanola i etanola. . a ona je kao obično bila pametnija od muža i odmah je sve shvatila Negdje je čula kako je taj antifriz jako opasan i da bi mogla izgubiti muža. Poslije hemodijalize su obavljene brojne pretrage funkcije bubrega i sve je bilo u najboljem redu. Treba ukazati na još jednu razliku sa stanovišta ljudskog nosa. ali bez njih teško da može industrija. Mirno je otišao u krevet negdje oko ponoći i zaspao. Sve joj je potanko opisao o svom odlasku u podrum po piće i slatkastom piću loša okusa. koji unatoč tome što ima čak tri hidroksilne skupine ne predstavlja nikakvu opasnost za ljudsko zdravlje i ne moramo ga se uopće bojati. Iznenađenje su bili rezultati mjerenja etilenglikola u krvi. Sličan mu je glicerin. Zato se čak koristi kao otapalo u farmaceutici. itd. Među aldehide i ketone svrstavaju se tvari s krasnim mirisima pa bi ih se 242 . Tako je npr. a mi smo mu u redovitim razmacima vadili krv za razne analize. Prije hemodijalize su one bile zabrinjavajući visoke unatoč tome što se otrovani baš nije jako loše osjećao. Tu je gospodina dohvatio moj dragi prijatelj i suradnik inače stručnjak za otrovanja. Otrovanom su izvađeni uzorci krvi i odmah je poslan na hemodijalizu uz povremeno ispijanje vinjaka. Razlikuju se ponekad dramatično prema razini opasnih svojstava. Ne tako velikima kao što je to slučaj kod alkohola. Od aldehida su najviše u uporabi formaldehid i acetaldehid. a kod ketona ne možemo ne spomenuti barem aceton i etil-metilketon. formaldehid otrov s još nekim ružnim i sumnjivim osobinama. Njemu se čak ne dodjeljuje niti jedan znak opasnosti. proizvodnja namještaja. a to joj se nije sviđalo unatoč svih njegovih mana. butanol. Sam sretno otrovani gospodin je zaključio pri odlasku iz bolonice: «Pijance Bog čuva!». Dohvatio je jednu bocu rakije isprobavši prije toga je li to pravo piće ili nije te ju je ponio sa sobom do stana. Posljedica otrovanja nije bilo osim što je gospođa supruga preživjela teške šokove. Brzo je dohvatio bocu s rakijom i otpio nekoliko gutljaja budući je već davno naučio kako se mamurluk najbolje liječi gutanjem žestokog pića. ali su tijekom postupka padale sve do niskih nebitnih veličina. a bez nekih se ne može zamisliti ni život u modernom domaćinstvu (npr. metanol ili etilenglikol. Drugi alifatski alkoholi Ima ih mnogo i često se koriste kao otapala u različitim privrednim područjima. ali u daleko manjoj mjeri nego etilenglikol. Svog poštovanog muža je hitno prebacila na Rebro i javila se na internu intenzivnu skrb. ali se ponovo probudio negdje oko 6 h ujutro kad je žena počela ispitivanje o njegovim neobičnim noćnim aktivnostima.nekoliko gutljaja prije nego što je osjetio da mu to piće ne odgovara. Mi smo stvar objasnili time da etilenglikol zapravo i nije mogao negativno djelovati. Otišao je ponovo spavati. boje i lakovi) ili npr. izopropanol. U međuvremenu je liječnik organizirao i laboratorij i odjel za hemodijalizu. a razlikuju se tek prema broju ugljikovih atoma u molekuli. ali su znatno manje opasni nego npr. toliko važni aceton). jer je gospodin stalno bio pijan zbog noćnih gutanja rakije. Misli se prvenstveno na propanol.

Evo mu svojstava: T FORMALDEHID CAS 50-00-0. Kat. Naravno da je onda i karcinogen kategorije 3. izaziva opekotine. u dodiru s kožom i ako se proguta. O učincima i simptomima će biti još govora kasnije. a tako je jednostavan i sagrađen tek od jednog ugljikovog atoma te nešto malo vodika i jednog atoma kisika. ali ni u koncentracijam od nekih 5% ili više nije baš sasvim bezopasan. a sad pogledajmo koliku nam on i kad opasnost predstavlja. a neki teško nadražuju sluznice nosa kao i druge sluznice i njihov miris je nepodnošljiv. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost) Ne bi se baš moglo reći da je bezopasan. Nosi slijedeće oznake upozorenja: R20/21/22-36/37/38-40-43 (štetno ako se udiše. takva svojstva ima kod koncentracija viših od 25%. Ovdje će biti spomenuti tek oni najvažniji predstavnici bez obzira koliko su opasni za ljudsko zdravlje i okoliš. Formaldehid Najjednostavniji je i najopasniji od sviju. 243 . nadražuje oči. Karc.moglo koristiti kao arome. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. u dodiru s kožom i ako se proguta. Istina. ograničena saznanja o karicinogenim učincima. 3 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-40-43 (otrovno ako se udiše. dišni sustav i kožu.

Danas se u SAD prodaju «kitovi» za konzerviranje različitih organizama radi ovog ili onog razloga. ali su ga na tom području potisnuli dezinficijensi boljih mirisa.Najviše se formaldehid u obliku spoja uroforma (Schiffova baza između formaldehida i uroforma) koristi u drvnoj industriji za proizvodnju iverice i drugih materijala. makar bio u koncentracijama približno 5% nije ni malo ugodan. Uz to se na njega javlja formaldehidsko crvenilo i kasniji dermatitisi. Jedino je s njim problem što ima nezgodna opasna svojstva. Koristi se također u različitim proizvodima za zaštitu materijala. koji je uživao konzervirati zanimljive organe. Kad ulovite nekog vodozemca ili ribicu naprosto trebate postupati prema uputama i vaša će životinja biti konzervirana duge godine. a koža može postati preosjetljiva na njega. Kad sam sedamdesetih godina počeo raditi na Rebru i često po prirodi posla zalazio na hemodijalizu stalno me tamo dočekivao intenzivni nadražujući miris po formaldehidu. u najmanju ruku vam cure suze iz očiju i javlja se na njima crvenilo. Naravno da se i kod nas na nekim fakultetima drže životinje ili pojedini organi u formalinu. Ne mogu ne spomenuti jedan 244 . infuzijskih sustava i ne znam čega sve ne. Nema te patologije koja ne čuva čak desetljećima ili cijela tijela ili organe u formaldehidu. Profesionalni rad s formaldehidom. plod teško oštećen nečijim teratogenim učincima. itd. Sasvim je sigurno da nadražuje i kožu i sve sluznice. Koristio se formaldehid (a mislim da se još uvijek koristi) za dezinfekciju svega i svačega. Ovi prsti zbog rada bez rukavica izgledaju loše. Sjećam se jednog pokojnog kolege. Izaziva kašalj kod udisanja. a da se o čuvanju kroz kraće periode ne govori. a vjerojatno nije lako s njima raditi. Razrijeđen na koncentracije 5-10% izvrstan je dezinficijens i konzervans. Međutim. nikad nitko nije rekao da formaldehid nije dobar dezinficijens. dijete s dvije glave. Imate čak muzej konzerviranih čuda na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (npr.). a obzirom da se bavio mozgom čuvao je konzervirane mozgove ili njihove dijelove radi potreba edukacije). Možete takvu životinju čak poslati na identifikaciju u neku od institucija koje se bave takvim poslom za opće dobro. Tada je formaldehid bio izvrsno sredstvo za dezinfekciju ravnih površina. Uz pretpostavku da ga nećete gutati ostaje još čitav niz njegovih opasnih svojstava.

U svim slučajevima kod kojih sam davao mišljenja o štetama za zdravlje ljudi upozoravao sam da se ne treba bojati karcinogenosti. Kod nas u pravilu radnici ne nose nikakvu zaštitnu opremu. godine sanitarna inspekcija je zabranila rad s formaldehidom na jednom fakultetu zbog izrazito slabog prozračivanja prostora. Nažalost. onda je nastupio rat i ja sam zaboravio na banku. Posebno bi važnost zaštite radnika morali shvatiti naši fakulteti. Tijekom 2007. Radilo se o nekakvim ivericama iz kojih se normalno oslobađa formaldehid budući su građene postupkom miješanja pilovine i uroforma.slučaj iz davne 1990. Dovoljno je to što djeluje nadražujuće i što može izazvati preosjetljivost kože da se zamisli svatko tko radi s takvom kemikalijom. a izvođač nije razmišljao kakve materijale stavlja na pod. Dobre ustanove misle na zaštitu svojih radnika. Mislim da su čak pokrenuti i sudski postupci traženja odštete radnika od poduzeća u kojem su godinama bili prisiljeni raditi s tom opasnom tvari. a to se sve skupa može spriječiti jednostavno pažljivim radom s ovom 245 . Zamislite mlade lijepe žene koje nagrđuju dermatitisi izazvani tko zna čime. Taj se formaldehid i inače oslobađa iz iverice. ali sam kasnije vidio da ona tamo više ne postoji. većina građana se uspaniči kad se spomene izraz karcinogenost i više ih nitko ne može uvjeriti da neće dobiti rak ako su radili s formaldehidom. Zato ni štete na DNK molekuli uslijed reakcije s formaldehidom nisu trajne i zato se formaldehid s ovog stanovišta ne smatra opasnim. koje su često nestabilne i raspadaju se spontano. Što je s drugim učincima formaldehida? Ljudi se obično fiksiraju na njegovu karcinogenost i ja sam pisao nekoliko izvještaja ili mišljenja po narudžbi tvrki i pojedinaca. Nekima od njih se javilo prvo crvenilo kože. ali ne mora se raditi 8 h na dan u atmosferi zasićenoj parama formaldehida. ali se treba bojati kroničnih učinaka nadraživanja kože i svih sluznica te izazivanja preosjetljivosti. koji uvijek sadrži neizreagirani formaldehid. a ruke je zaštitila prikladnim rukavicama. Mi smo dijagnosticirali o čemu se radi i preporučili banci da napravi temeljite građevinske zahvate kako bi uklonili izvor onečišćenja. godine kad su od nas zatražile pomoć bankovne činovnice iz jedne nove ispostave ne znam koje banke u Zagrebu. a pogotovo nema ni indicija da bi mogao to učiniti kod čovjeka. One su se osjećale užasno nakon useljenja u nove prostore. kad kupite novi namještaj morate duge mjesece trpjeti nadražujući miris formaldehida. npr. Izvidom i razgovorom smo lako zaključili da se radi zapravo o nadraživanju formaldehidom iz podnog grijanja. Moderna banka je uvela podno grijanje. Međutim. Ako se njihovi nastavnici ne štite onda ni studenti neće shvatiti da je potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva pri njihovom kasnijem profesionalnom radu. Možda je formaldehid dobar primjer za razmišljanja o lošoj zaštiti na radnom mjestu. Radnica koristi osobnu zaštitnu masku za cijelo lice s odgovarajućim filtrom. a kasnije upale uz razvijanje dermatoza po rukama i licu. jer oni odgajaju nove generacije. kako se to lijepo vidi na slici pokraj teksta. Aldehidi se rado vežu na amine tvoreći Schiffove baze. a prozračivanje je često ispod svake kritike. On je mutagen zbog svoje kemijske strukture. Ne znaju da je formaldehid karcinogen kategorije 3. i da nema nikakvih dokaza o tome da može izazvati rak u životinja. Imale su stalno nadražene oči i dišne putove tako da su neke zatražile detaljne liječničke preglede. Kad je prozračivanje prostora dobro uz pročišćavanje emitiranih plinova radi zaštite građana gotovo da nije potrebna nikakva zaštitna oprema. Ni skupo ni složeno! Iz iskustva znam da se ne može cijeli dan nositi zaštitna maska.

Po mene je došla policija negdje oko 23 h i naredila da se odmah spremim za izlazak na teren. jer je tog dana vlažni snijeg na mjestu događaja napadao do visine od 70 cm. U vrijeme našeg razgovora pojavila se i specijalna postrojba zagrebačkih vatrogasaca obučena za djelovanje u slučaju kemijskih nesreća. Neću dalje pisati o događaju. ali nisu ništa mogli učiniti po noći i nisu imali čak ni opremu za rješavanje problema. Promet na tom dijelu Ličke magistrale bio je potpuno prekinut i išlo se zaobilaznicom. ali tako je to često 246 . ali mi se učinio kao dobar primjer na kojem se može pokazati da svaka kemikalija može biti rizična ako se s njom ne postupa uz puno poštovanje. ali da nam puno toga manjka. Oni su se stavili pod zapovjedništvo karlovačkog zapovjednika. Dok sam se oblačio nazvali su me iz Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i rekli da se tamo na Plitvicama dogodila nekakva nesreća s nekom kemikalijom i da hitno odem s policijom tamo razriješiti problem. reflektore za osvjetljavanje mjesta događaja u mračno doba dana. Zapamtio sam čak i da je to bilo 1. godine. Vozač je poslušno parkirao i otišao u hotel gdje su čekali vozači ostalih teretnih vozila da se stanje na cestama popravi kako bi mogli odvesti svoje terete tamo kud su upućeni. Možete isto primijeniti na svim drugim mjestima pri radu s kemikalijama. Neki vozač je unatoč teških meteoroloških uvjeta pokušao svoju cisternu odvesti iz Slovenije do odredišta u Busovači. Izgleda da je ipak malo previše zavirio u čašicu i onda mu se najednom hrabrost povećala. a uže područje oko hotela bilo je posve blokirano temeljnom i prometnom policijom. Prema dokumentaciji prevozio je formaldehid. pa i u vašem domaćinstvu. posjedujemo sisaljke i drugu opremu za pretakanje i da imamo volje nešto učiniti. gdje se nalazila poznata tvornica eksploziva. Vatrogasci su naravno stigli brzo. Ja sam od prvog časa sumnjao da se u cisterni ne nalazi formaldehid nego nešto drugo. svibnja po vrlo neugodnom vremenu. od kojih je jedna bila dobro držeća a druga prilično slabe građe i nekako tanka. Vožnja po samo dijelom očišćenoj cesti nije bila ugodna. od toga da su svi ventili na cisterni bili nedostupni do poteškoća s generatorom struje kad smo počeli pretakanje. ali mi smo već iza ponoći stigli na mjesto događaja. koji je vrvio iznenađenjima i sumnjama. Ne mislim da je formaldehid tako posebno opasan da mu moram posvetiti na zaštiti toliku pozornost. neku amonijevu sol za neutralizaciju prolivenog formaldehida i dodatne podatke o formaldehidu. Kad je pokrenuo cisternu u namjeri da je okrene ona se naprosto odsklizala preko ceste u vrtaču preko puta klorne stanice plitvičkog vodovoda i naslonila na dvije bukve. a ja sam preuzeo dužnost zapovijedanja u odnosu na ostale segmente zaštite pučanstva i malobrojnih francuskih turista od opasne kemikalije. Tijekom dana su stigli tražena sredstva i oprema. a o tome su govorile i listice opasnosti na vozilu te UN broj kemikalije. Zaključili smo u tim ranim jutarnjim satima da osobnu zaštitnu opremu imamo. Tada hotel Jezero još uvijek nije radio i mene su odveli do jedinog otvorenog hotela Bellevue. Završio bih ovaj dugi odlomak s jednim mojim doživljajem iz 1997. pa je odlučio mimo zabrana okrenuti cisternu i vratiti se natrag u Karlovac. a izabrao je put Ličkom magistralom pa je onda namjeravao preko Dalmacije do Srednje Bosne. Na Plitvicama ga je zaustavila prometna policija i potjerala na ono veliko parkiralište između dva hotela. Nije računao na vlažan i klizak snijeg i zato se dogodila nesreća. a moji suradnici su sumnjali da bi to moglo biti nešto u vezi s Vitezom. Odmah smo od budnog MUP-a zatražili praznu cisternu za pretakanje. Tamo su u lobiju po podu i foteljama ležali vatrogasci i predstavnici inspekcija čekajući na moj dolazak. Zapovjednik vatrogasne postrojbe iz Karlovca me izvijestio o tome događaju i dao ocjenu stanja.opasnom kemikalijom. ali je sve skupa išlo krivim putem.

Uporaba im nije ograničena samo na kemijsku sitnezu ili izradu proizvoda poput razrjeđivača. Aceton se nalazi također u brojnim preparatima za čišćenje površina različitih predmeta. sredstava za čišćenje. Područje nadzora nad pretečama sredstava ovisnosti ostalo je u nadležnosti ministarstva za gospodarstvo. Naravno da je lako zapaljiv. a s njima smo imali neraščišćene račune oko nadležnosti za 247 . Ni jedan od njih ne razvrstava se u vrlo opasne kemikalije nego im se u najgorem slučaju dodjeljuje svojstvo štetnosti (Xn). Mislim da je to pretjerivanje. a većina od njih imaju znak opasnosti za nadražljivost i rijetko kao tvari štetne za okoliš. stoljeća. jer oni osim acetona moraju sadržavati još brojne dodatke za njegu noktiju Aceton je bitan jedino za uklanjanje laka s noktiju. ali se može naći i u drugim kozmetičkim preparatima. jer aceton služi tek kao otapalo u sintezi. Posebno mnogo se koriste aldehidi poput acetaldehida i butanona te mnogi ketoni poput acetona. Od tada je na moj zahtjev zabranjen promet kamionima preko Plitvičkih jezera. Danas oni imaju dovoljno turista bez obzira što ih je Dalmatina zaobišla. O svima od njih naravno da ovdje neće biti riječi nego samo o onima koje je autor po svom nahođenju izabrao. Njegova najvažnija primjena je kod uređivanja noktiju. on je normalni produkt metabolizma u živih organizama. pogotovo zato što se široko koriste i onda ipak predstavljaju određeni relativno manji rizik pri uporabi ili kod nesreća. a ako je i reaktant lako ga je zamijeniti s nekom drugom tvari. etilmetil ketona i drugi. a opasnosti za veličanstvene prirodne ljepote jezera su dramatično smanjene. kao npr. koje se mogu naći u domaćinstvu. kasnije se pokazalo kako je odluka o zabrani prometa bila jako dobra i korisna za turizam na Plitvicama. pa ja imam pravo biti ponosan na moju ulogu u zaštiti te veličanstvene prirodne ljepote. Uostalom.slučaj u praksi. Najpoznatiji među ovim tvarima je svakako aceton. Ne koristi se u industriji zbog relativno visoke cijene osim u nekim posebnim slučajevima. slučaj je ipak završio pozitivno. Naravno da velika većina žena i poneki muškarac koriste pripravke s acetonom. Zanimljivo je da se odluci jedini protivio tadašnji direktor hotela. Danima kasnije smo saznali da cisterna uopće nije prevozila formaldehid nego bezopasni uroform. koje se koristi kao arome u različitim kozmetičkim proizvodima. Ne bih želio ulaziti u kvalitetu takvih pripravaka. jer dobro otapa brojne boje i druge nanose na predmetima iz kućanstva. boja i lakova nego se neki čak koriste u domaćinstvu za različite svrhe. a kod čovjeka ga treba pratiti pri nadzoru zdravlja dijabetičara. ali uvodim ga u tekst samo kako bi pokazao da treba posvetiti koji puta pozornost i relativno neopasnim kemikalijama. Čak se nalazi na popisu preteča sredstava ovisnosti i zbog toga uvoznici acetona moraju ispuniti posebne uvjete prije nego im se dopusti uvoz. a svoje mjesto imaju i oni složeni. jer se njegove koncentracije znaju povećati u krvi i mokraći kod loše nadzirane bolesti. jer su mu vozači kamiona bili izrazito važni i sigurni gosti. jer se koristi na različitim mjestima. Ipak vrijedi o nekima od njih napisati koju riječ. Njegova opasna svojstva su zanemariva. acetaldehidu. Gotovo da ne bi trebalo o njemu pisati u ovoj knjizi o otrovima. Međutim. Međutim. Drugi aldehidi i ketoni Mnogi kratkolančani aldehidi i ketoni koriste se na različitim mjestima. a jedino drugo opasno svojstvo je nadraživanje sluznica kod ljudi kad je u čistom stanju. Meni i mojim suradnicima aceton je zadavao teške glavobolje sredinom prvog desetljeća 21. Trebalo nam je 36 sati nakon mog dolaska na Plitvice da konačno obavimo pretakanje i da se možemo opustiti ponosni na svoj dobro obavljeni posao spašavanja Kozjaka od teškog onečišćenja formaldehidom.

koji se u davna vremena diljem svijeta koristio kao dobar dezinficijens. Ministarstvo gospodarstva je odbijalo dati rješenja o uvozu «strašnog» acetona tvrtkama koje nisu ishodile nova rješenja za rad s kemikalijama. 248 . a toksikološka svojstva predstavnika su izrazito različita. jer je barem jedan tamošnji «stručnjak» vidio jedinu mogućnost stradanja bolesnika zbog relativno bezopasnog krezola. a praktički to nitko od pravnih osoba nije napravio. a ja sam zadnji put osjetio miris krezola (inače prirodni metabolit u organizmu čovjeka povišen kod nekih posebnih stanja poput zatajenja bubrega) prilikom posjete Kineskom zidu za vrijeme jednog važnog međunarodnog kongresa 1996. Oni se nalaze u različitim složenim proizvodima s čak do dvadeset različitih komponenti i obično ne doprinose značajno opasnim svojstvima proizvoda. Bilo je to u prelaznom periodu stavljanja na snagu Zakona o kemikalijama. I jedan i drugi imaju sve manju važnost u životu modernog čovjeka. ali krezol se mogao naći i u krvi svih drugih bolesnika koji su bili tada dijalizirani na Rebru. U jednom trenutnu su upravo na acetonu počeli maltretirati uvoznike. tj. Većina među njima nema nikakve toksikološke opasnosti. Prvi nalazi u krvi stradalih osoba s Rebra govorili su o prisutnosti krezola u njihovoj krvi. No. običnom fenolu. ali se prema njima ne treba nemarno ponašati kod uporabe. a nama nikad nisu bili jasni njihovi motivi. pa na njih treba obratiti pozornost kod izbora mjera zaštite ili prilikom liječenja otrovanja. ali je rasprava bila teška i dugotrajna. Neće biti dobro ovoj državi dokle god se to bude toleriralo. Nama u zdravstvu nisu mogle naškoditi niti su mogle promijeniti slovo Zakona o kemikalijama. činovnici još uvijek mogu svoje komplekse liječiti na privredi i građanima. O drugim predstavnicima alifatskih ketona i aldehida ovdje neće biti govora. Uopće mi nije jasno koga su mučile činovnice iz tog ministarstva i protiv koga su zapravo ustrajale u uskrati rješenja uvoza. pa su onda u svom emocionalnom bijesu zapravo samo škodile privredi. a mora se priznati da neki od tih vrlo složenih aromatskih organskih tvari imaju važna ljekovita svojstva. Svi toaleti pokraj Zida su intenzivno mirisali na krezol. Moje osobno iskustvo s krezolom mogu povezati s Baxter katastrofom. jer ih ukupno u Hrvatskoj po mojoj procjeni ima oko 30. jer nisu važni s toksikološkog stanovišta. Odmah sam odbacio bilo kakvu mogućnost da su troje stradalih osoba na rebarskoj hemodijalizi imali veze s povišenim unosom krezola u organizam. koju su prema svojoj osnovnoj dužnosti bile dužne štititi.000.gospodarenje kemikalijama. Ovdje će biti govora samo o industrijski zanimljivim tvarima poput npr. posebno oni izolirani iz različitih biljaka. Podaci iz očevidnika HZT o otrovanjima praktički niti ne spominju takve tvari. Fenoli Skupina fenola je izrazito velika. godine. fenola ili krezola. Ovdje će biti riječi samo o glavnom predstavniku tih tvari. Obično su drugi konstituenti takvih proizvoda značajno opasniji od alifatskih aldehida ili ketona. kad se sustav u zdravstvu još nije stabilizirao niti je bilo moguće dati ovlaštenja pravnim osobama za rad s kemikalijama. Evo njegovih opasnih svojstava.

Moje zanimljivo iskustvo s fenolom vezano je uz izgradnju Merkator centra na uglu Vukovarske i Heinzelove ulice. ali je nakon teške krize i raspada prodao zemljište sa svim objektima tvrtki Merkator iz Slovenije.kat. Sreća je da se fenol koristi sve manje. Najviše su ih iznenadila barem dva skladišta fenola s proteklim rokom uporabe. Bilo je to vrlo zanimljivo iskustvo. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša tražilo je zbrinjavanje opasnih kemikalija i građevinskog materijala onečišćenog kemikalijama prije nego se počne pripremati teren za izgradnju trgovačkog centra. jer drugog načina zbrinjavanja opasnog građevinskog otpada nismo imali. Nije bolje ni s njegovim otopinama. O ostalim kemikalijama po podrumima neću pisati. a niti industrijske hale nisu bile prihvatljive zbog povišenih koncentracija fenola u njihovoj žbuci. Tek pri koncentracijama između 3 i 10% dobiva oznake upozorenja R20/21/22-34-68 (štetno ako se udiše. kako se to može vidjeti iz slijedećeg teksta. Tako je zatražena i moja pomoć u izradi procedura zbrinjavanja opasnog otpada. Izgleda da Slovenci nisu dovoljno pozorno proučili što kupuju. jer je otrov i nagrizajuća tvar. kako u industriji tako i u domaćinstvima. moguća opasnost od nepovratnih učinaka). 3 T OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-48/20/21/22-68 (vrlo otrovno ako se udiše. kao što nemamo ni danas. a posjeduje brojne druge štetne učinke kod dugog izlaganja. moguća opasnost od nepovratnih učinaka) OTROVNO Definitivno je jasno da u čistom stanju on nije bezazlena kemikalija. izaziva opekotine. u dodiru s kožom i ako se proguta. putem kože i ako se proguta. jer su ih iznenadile goleme količine različitih kemikalija preostale u kupljenim objektima na budućem gradilištu. «U slučaju polijevanja fenolom tijekom transporta odmah zaustaviti vozilo i stati pod tuš.Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Naredio sam da se ukupan fenol mora zbrinuti spaljivanjem u postrojenju PUTO kao i žbuka onečišćena fenolom. Nadzor izvršenja zadataka bio je izrazito pozoran i sve se kontroliralo.FENOL. Tamo je nekoć imao svoje pogone Chromos. a to je da dekontaminaciju nakon polijevanja njegovim otopinama treba obavljati pranjem s vodom što je moguće duže. Smatra se da je pranje kroz 1 sat minimum. Uputa je bila kratka i jezgrovita. pa se ne moramo bojati njegovih učinaka. Kod koncentracija 10% ili višim zadržava ista opasna svojstva kakva su naznačena gore. zbog toga što su u program izvršitelji krenuli puni neznanja o opasnostima fenola. Postoji jedna značajka fenola na koju ipak treba upozoriti. jer sav fenol i građevinski materijal proglašeni su opasnim otpadom. Tako sam uspio spremiti u moju zbirku suludih uputa onu o postupanju u slučaju nesreće tijekom prijevoza fenola iz njegovih skladišta do mjesta za spaljivanje. Nakon toga skinuti odjeću i zatražiti od vozila u prolazu prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove. u dodiru s kožom i ako se proguta.» Treba li komentar? 249 . Koristiti sapun prilikom pranja. (CAS 108-95-2) Muta. baš kao kod anorganskih lužina.

pri koncentracijama 25-90% ona nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine) da bi pri koncentracijama 2-25% ostale samo oznake R36/38 (nadražuje oči i kožu). ne udisati pare. Alifatske kiseline S toksikološkog stanovišta ima smisla raspravljati jedino o kratkolančanim alifatskim kiselinama. Tako je najopasnija mravlja kiselina sa svojstvima kako slijedi: MRAVLJA KISELINA (>90%) CAS 64-18-6 C OZNAKE UPOZORENJA R: 35 (Izaziva teške opekotine) OZNAKE OBAVIJESTI S: 2-23-26-45 (čuvati izvan dohvata. Jednako tako nije mudro sjesti u mravlje gnijezdo budući oni ugrizom povrate na ranu sadržaj svojeg želuca s malim količinama mravlje kiseline. Uglavnom su slične prema svojim toksikološkim svojstvima. Posebno se često tako konzervira silažni kukuruz i životinje takav proizvod vole. Međutim. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba potražiti savjet liječnika-ako je moguće pokazati naljepnicu) Međutim. pa će tome biti podređena i rasprava ovdje s težištem na alifatskim kiselinama. nastaju u procesima kontrolirane ili nekontrolirane biorazgradnje organskog materijala ili se pak proizvode u industrijskim procesima. Nalaze se u brojnim biljkama. One mogu biti vrlo korisna biljka. ako nemaju nekih drugih posebnih supstituenata. koprive nisu za odbaciti.Kiselina ima raznih Zaista je naš svijet pun različitih organskih kiselina ili njihovih spojeva s alkoholima. pa tako nije pametno ići bos u koprive koje inače rastu na neobrađenim tlima kao samonikla biljka. Opet se mogu podijeliti na alifatske i aromatske organske kiseline. Prije puno godina seljanke su povremeno sjeckale koprive i 250 NAGRIZAJUĆE . U koncentriranom obliku dolazi samo u industrijskim procesima ili kao sirovina za silažu (kiseljenje) hrane za stoku. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti pomoć liječnika. Mravlja kiselina se u niskim koncentracijama javlja u prirodi. Točno je da će djelovati na pokrivene dijelove vaše kože kao nadražljivac i može se pojaviti crvenilo povezano sa žarenjem. a čak i kod njih prilično značajno opadaju razine opasnosti kako im se povečava dužina lanca.

koja je inače slobodno hodala po dvorištu. Ja se sjećam da su se posebno patke veselile vitaminski bogatim komadićima lista koprive. To naravno znade svaki građanin i koristi razrijeđenu octenu kiselinu svakodnevno u kuhinji ili za stolom. Uostalom. ali žena je ostala teški invalid (oštećeni jetra i bubreg). Osobno sam na samim počecima svog rada u toksikološkom laboratoriju 251 . posebno kod pranja kose. a razlozi za to su brojni. Bio je petak poslije podne i u uglednog tvornici nije bilo na vidiku nekog iskusnog inženjera kad je puknuo spremnik s mravljom kiselinom i zalio mladu čistačicu. ako već s njom dolazite u kontakt. Korištena je na zaista brojnim mjestima. Razlika je jedino u tome što se octena smatra nadražujućom za oči i kožu kod koncentracija 10-25%. Druga važna karboksilna kiselina je octena sa sličnim opasnim svojstvima kao mravlja. Hitna pomoć je stigla vrlo brzo i mladu ženu s odjećom natopljenom mravljom kiselinom prevezli su do najbliže bolnice. potpunu hemolizu krvi te zatajenje jetara i bubrega. ali ne i ono ostalo što je sirotica proživjela. a ispod tih koncentracija gube se sva njezina opasna svojstva.davale ih živadi. Naravno da je vrištala i zapomagala. Nisam nikad bio oduševljen s varivom od kopriva. Slučaj se nije smio odigravati tim smjerom. Kod nje je prvo došlo do teških oštećenja kože. Koncentrirana mravlja kiselina je nešto sasvim drugo i trebate je se čuvati. Ljudi su vrlo često kupovali koncentriranu (ledenu) octenu kiselinu poznatu pod imenom „esencija“. pa je neiskusno osoblje zaključilo da je jedino pravo rješenje pozvati hitnu pomoć. Obavljeno je nekoliko transfuzija krvi i nekoliho hemodijaliza. Danas više nije tako lako kupiti koncentriranu octenu kiselinu i to se dobro osjeti. Naravno da se koprive koriste i u kozmetici. a onda se iz natopljene odjeće mravlja izuzetno brzo i dobro apsorbirala u krvotok. a problemi su se ranije s njom javljali u kućanstvima jedino u vrijeme kiseljenja povrća za zimnicu. U tom slučaju javile bi se teže opekotine kože. pa su se otrovanja znala događati u kućanstvima. Tamo su mogli samo ustanoviti teške opekotine kože na gotovo cijelom tijelu. Prije više od 15 godina zvali u me hitno iz jedne naše kliničke bolnice zbog teškog slučaja otrovanja mravljom kiselinom. Trebalo je odmah na mjestu događaja polivenu ženu potpuno svući i obaviti temeljitu dekontaminaciju pranjem tekućom vodom. ali može se jesti. neki rado mlado lišće koprive koriste za pripravu prihvatljivog variva.

koje se nakon toga smatralo sekundarnom sirovinom za recikliranje papira. ali ovdje će biti spomenute tek one jednostavne. Međutim. jer stvarno užasno izgledaju. a ispod tih koncentracija više nema nikakvo opasno svojstvo. a koriste se na brojnim mjestima i na 252 . I njih je mnogo. Kod gutanja se javljaju teške erozije gornjih dijelova probavnog sustava uz krvarenja ili čak rupture jednjaka. Svojstvo nadraživanja se gubi kod koncentracija ispod 20% kad dođemo s njom u kontakt kao slobodnom kiselinom. Naravno da nikad nisam čuo za otrovanje maslačnom kiselinom. taj miris je relativno neugodan samo u određenim čas ranije spomenutim okolnostima.. pogotovo ako se na aromatskom prstenu ili alifatskom dijelu nalaze specijalni supstituenti poput halogena. Neću ovdje dati ni jednu sliku teško ozlijeđenih osoba. a kod posebnih sireva se ljudima taj isti miris jako sviđa. Tako je npr. koja u čistom obliku ima znak opasnosti R36 (nadražuje oči). Naravno da ni to nije pomoglo i tvrtka je nastavila plaćati Austrijancima 100. itd. koja stavlja na tržište razne vitaminske preparate u obliku prašaka. inspektorica nije htjela prihvatiti moje mišljenje i u jednom času sam bijesno zaključio da kad limun padne s grane nastaje onečišćenje okoliša limunskom kiselinom. U prirodi masne kiseline dolaze kao esteri s glicerolom (uobičajene životinjske ili biljne masti odnosno ulja koja jedemo svakodnevno). Aromatske organske kiseline To je izrazito velika skupina kemikalija. inspektorica zaštite okoliša je drugačije mislila i proglasila te vreće s malo preostale limunske kiseline opasnim otpadom te naredila njihovo zbrinjavanje u spalionicama opasnog otpada. a pogotovo ne za otrovanja masnim kiselinama. Međutim. Nabavljaju je u papirnatim vrećama.vidio mlade žene otrovane esencijom.000 kuna godišnje za zbrinjavanje „opasnih“ papirnatih vreća. a hidrolizom tih masti nastaju soli (obično kalijeve) masnih kiselina praktički bez ikakvih opasnih svojstava bez obzira na koncentraciju u kojoj se javljaju. Nema smisla spominjati sve moguće druge kiseline iz našeg okoliša. U koncentracijama između 5 i 10% zadržavaju joj se oznake upozorenja R36/38 (nadražuje oči i kožu). pa su teške štete na organima poput jetara i bubrega neizbježne. a ne može škoditi niti procesu recikliranja. Znale su popiti različite ali uglavnom male količine ove opake kemikalije i obično nisu preživljavale. To su zapravo osnove za izradu svakakvih sapuna bez kojih nam je teško zamisliti civilizirani život. Međutim. One u čistom stanju prema europskim direktivama imaju oznake upozorenja R38-51/53 (nadražuje kožu. Ja sam u svojem mišljenju napisao da takav otpad ne može predstavljati baš nikakvu opasnost za radnike niti u jednom času recikliranja papirnog otpada. ali moram dati jedan primjer neznanja kod prepoznavanja opasnosti. maslačna kiselina u koncentriranom obliku nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine). Rečeno je da porastom duljine lanca kod alifatskih kiselina slabe njihova opasna svojstva. U svojoj proizvodnji koriste limunsku kiselinu. ali u takvom obliku dolazi samo za posebne profesionalne svrhe. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Pomoć je od mene zatražila ugledna tvrtka. Prognoza je u pravilu loša. koje se samo razmuti u vodi i popije kao osvježavajući napitak. jer naravno da osim tih teških oštećenja probavnog sustava uključujući usta dolazi do apsorpcije vodikovih iona u krvotok. nitro skupina. Naravo da u prirodi dolazi tek u vrlo niskim koncentracijama i da tada nema baš nikakvih opasnih svojstava osim što ima izrazito snažan miris po smrdljivim nogama.

razne načine, od onih što se smatraju lijekovima (npr. acetil-salicilna kiselina) ili industrijskom sirovinom. Toksikološke razlike među njima su male i najbolje ih je pokazati na primjeru benzojeve kiselina. U čistom obliku ona ima oznake upozorenja R22-36/38 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu). Razrijeđena ispod 20% gubi sva ova opasna svojstva i ne predstavlja nikakvu prijetnju za zdravlje radnika koji s njom rade. Slično je sa salicilnom, koja se koristi kao dobar konzervans kod spremanja zimnice. Možda neki ljudi ne vole ni čuti da im se kemikalija poput salicilne kiseline stavi u hranu, ali sasvim sigurno kod tako niskih koncentracija neće donijeti nikakve štete uživateljima pekmeza od višanja ili ukiseljenih krastavaca.

Halogenirani ugljikovodici
Skupina je izuzetno zanimljiva zbog brojnih razloga. Neki su se koristili ili se koriste u golemim količinama za različite svrhe, od industrijskih otapala ili medija za rashladne uređaje do lijekova. Uz to se javljaju kao izrazito opasni polutanti za ljudsko zdravlje i okoliš. Povijesno gledano, neki su prošli dug put od hvaljenih kemikalija do današnjeg mjesta na listama zabrana ili ograničenja, a neki su još uvijek nezamjenjivi unatoč svojim lošim i opasnim svojstvima. I opet ćemo ih podijeliti na alifatske i aromatske, jer je to najjednostavniji način njihova promatranja. Biti će o njima govora i na drugim mjestima, npr. kod rasprave o pesticidima.

Alifatski halogenirani ugljikovodici
Najčešći među njima su oni kratkolančani sastavljeni iz jednog ili dva ugljikova atoma, a rijetko od tri ili više. Ako posjeduju dva ili više ugljikovih atoma mogu biti zasićeni ili nezasićeni, pa će i takva svojstva biti uzeta u obzir kod rasporeda iznošenja podataka.
Derivati metana

UGLJIKOV TETRAKLORID CAS: 56-23-5, Karc. Kat. 3

T

N

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

Oznake upozorenja:
R:23/24/25-40-48/23-59-52/53 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, opasno za ozonski omotač, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

253

Svakako je najopasniji derivat metana ugljikov tetraklorid ili tetraklorometan. Ima svojstva izvrsnog otapala i sredstva za čišćenje, pa je u prošlosti bio nezamjenjiv na brojnim mjestima, kako u industriji tako čak u domaćinstvu. Koristio se u servisima za čišćenje dijelova strojeva, u zaštiti materijala za pripravu nanošenja boja, u kemijskim čistionicama za pranje odjeće, itd. Sve je s njim bilo u redu što se tiče uporabne vrijednosti, ali malo po malo su se otkrivala njegova opasna svojstva. Prvi učinci su opažani na koži i sluznicama, kao što se može vidjeti na slici iznad. On je snažno odmašćivao kožu s kojom je bio u kontaktu, tako da su se uglavnom na rukama javljale teške kemijske rane, a produženi kontakt je dovodio do gangrenoznih promjena na prstima poput onih gore. Onda se prvo kod akutnih otrovanja otkrilo njegovu tešku hepatotoksičnost, neurotoksičnost, pulmonarnu toksičnost, itd. Metabolizmom tetraklor ugljika nastaju izrazito reaktivni radikali, koji se onda vežu na stanice jetara i drugih organa izazivajući teška oštećenja. Već davno je preporučeno kod akutnih otrovanja ovom kemikalijom obvezno obavljati hemodijalizu iako je svakom jasno da se ta kemikalija ne može rečenom metodom ukloniti iz organizma, ali se uklanjaju slobodni radikali. Problem je u tome što svoja vrlo opasna svojstva učinaka kronične izloženosti zadržava kod koncentracija iznad 0,2% (R20/21/22-48/20-59). Vjerojatno je na pooštrenje njegovih zabrana korištenja utjecalo i to što uništava ozonski omotač, ali mnogi i danas žale za njim kao izvrsnim otapalom za mnoge svrhe.

KLOROFORM (CAS 67-66-3) Karc. kat. 3
OZNAKE UPOZORENJA

Xn

ŠTETNO

R22-38-40-48/20/22 (štetno ako se proguta, nadražuje kožu, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem ili gutanjem) OZNAKE OBAVIJESTI S36/37 (nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice)

Kao što je vidljivo iz podataka o razvrstavanju kloroform je značajno manje opasna kemikalija nego njegov prethodnik, ali zato nema ona fizikalno kemijska svojstva zbog kojih su privrednici voljeli tetraklorometan. Zanimljivo je da on za razliku od prethodnika 254

ima oznaku karcinogena kategorije 3. i to često stvara zabune među laicima, o čemu će biti riječi kasnije. Zanimljivo je da se on dugo vremena koristio kao anestetik pri operacijama, dakle za totalnu anesteziju. Na slici pored prikazana je tipična maska s početka 20. stoljeća korištena pri primjeni kloroformske anestezije. Prekinulo se s takvom praksom zbog čestih teških nuspojava oštećenja jetara i drugih organa. On istina nije ni približno tako opasan kao tetraklorometan, ali se njegova hepatotoksičnost također veže uz tvorbu radikala nastalih metabolizmom. Naravno da se danas kloroform nigdje više ne koristi kao anestetik, ali ostalo je mnogo prostora za njegovu uporabu u industriji i zaštiti materijala (obrada metala smjesama otapala prije primjene boja i lakova). Moji susreti s njim odnose se uglavnom na zdravstvenu ispravnost vode za piće, koja je proizvedena iz površinskih voda. Površinske vode sadrže različite tvari nastale kao produkti živih bića iz vode ili njihovih interakcija međusobno ili sa sedimentom. Ako se takve vode kloriraju radi dezinfekcije prije slanja u vodovodni sustav, mogu nastati halometani. To su različiti klorirani ili bromirani derivati metana, a osobito se svi boje kloroforma zbog njegove oznake R40. Naravno da se voda za piće prije puštanja u mrežu kontrolira i da postoje MDK za ukupne i pojedinačne halometane, pa će voda s višim koncentracijama biti proglašena zdravstveno neispravnom. Međutim, ljudi kod nas u pravilu ne shvaćaju što znači zdravstvena ispravnost, a posebno ne mogu shvatiti da se dobrom analitičkom metodom u vodi mogu pronaći zaista sasvim nevažni tragovi svakakvih tvari. Imali smo tijekom zadnjeg desetljeća nekoliko velikih uzbuna od kojih bih spomenuo tek jednu iz gradića središnje Hrvatske, koji ima lošu sirovu vodu za piće i stalno se obećava da će to biti riješeno priključivanjem na neki dobro kontrolirani regionalni vodovod. Prije nešto više od deset godina gradska skupština je prilično loše funkcionirala zbog čestih sukoba suprotstavljenih stranaka i nije bilo ništa čudno kad je jedan od vjećnika izišao u javnost s tvrdnjom o opasnoj karcinogenoj vodi za piće iz njihovih vodovodnih cijevi. Njegovu izjavu su objavile brojne novine i ne provjeravajući je li tvrdnja istinita ili nije. Zapravo nije bila istinita budući su se koncentracije halometana zadržavale ispod MDK. Mi smo bili uvučeni u slučaj kad su neke škole zabranile djeci piti vodu iz školskih slavina, a od nas su samo tražili mišljenje što se djeci sve može dogoditi zbog višegodišnje izloženosti užasnom kloroformu. Mi smo odgovorili da u prvom redu nema nikakvog razloga zabranjivati djeci zdravstveno ispravnu vodu, a da je pogotovo besmisleno zabranjivati im u školi a kod kuće ih pustiti da piju istu vrstu vode. Trebalo je objašnjavati i razuvjeravati ljude kako bi se smanjili strahovi i panika, a onda je većina zaboravila slučaj.

Nezasićeni alifatski halogenirani ugljikovodici

255

TRIKLORETILEN
(CAS 79-01-6)

T

Karc. kat. 2; Muta. kat. 3
OTROVNO

OZNAKE UZPOZORENJA R45-67-36/38-52/53 (može izazvati rak, pare mogu izazvati vrtoglavicu i pospanost, nadražuje oči i kožu, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovaj predstavnik je bio relativno dobra zamjena tetraklor ugljiku i iz godine u godinu se koristio sve više i sve češće na svim mogućim mjestima, od industrije i servisa do kemijskog čišćenja odjeće. Dolazio je na tržište u golemim količinama i bio je u brojnim smjesama razrjeđivača, sredstava za čišćenje, boja, lakova, itd. Onda su prvo prije više od 20 godina počeli protesti „zelenih“ i ljudi koji su se bavili zaštitom vodocrpilišta.

I kod nas je prije petnaestak godina opaženo da se podzemnim vodama prema nekim vodocrpilištima širi trikloretilen, a prije deset godina je bilo i zatvoreno jedno vodocrpilište u zapadnoj Slavoniji zbog evidentnog onečišćenja ovom tvari. Problem je u tome što se on i dalje koristi za odmašćivanje, kao npr. na slici gore lijevo, a mi nemamo ni sredstava niti opreme za obavljanje remediacije podzemnih voda ili tla, kao što se to radi na slici desno gore u nekoj od zapadnih država. Problem s trikloetilenom je izrazito neugodan, jer dobre zamjene za njega nema na vidiku, pa ostaje jedino izmijeniti način njegove uporabe. To bi značilo da ga se smije koristiti isključivo na taj način da se ne ugrožava niti ljudsko zdravlje niti okoliš. To će zahtijevati velika ulaganja i potpunu promjenu radnih procedura, ali smatra se da je to moguće učiniti u slijedećih desetak godina.

256

TETRAKLOROETILEN (CAS 127-18-4) Karc. kat. 3

Xn

N

ŠTETNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R40-51/53 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima, otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovo često korišteno otapala je skuplje od svog prethodnika, ali ga ne može zamijeniti na svim potrebnim mjestima, a problem je u tome što i on ima nezgodne oznake R40 i R51/53. Međutim, valja jako naglasiti da su kemijske čistionice danas građene sve sigurnije u pogledu gubitaka osnovne kemikalije korištene za čišćenje. Svjesni toga da se kemijske čistionice nalaze obično u gusto naseljenim gradskim područjima i da su nerijetko u istoj kući smješteni stanovi i uređaj za čišćenje, zakonodavci su uveli posebne mjere rada s tom kemikalijom. To se prvenstveno odnosilo na razvijanje posebnih perilica iz kojih se ne dopušta izlazak perkloretilena niti u jednoj fazi pranja. Sustav je potpuno hermetički zatvoren nakon što se stavi u stroj odjeća. Cijeli proces pranja se stalno kontrolira odvođenjem para perkloretilena u komoru za kondenzaciju i prevođenje u tekućinu. Kad pranje završi posene detektorske sonde kontroliraju sušenje kako se u odjeći ne bi zadržalo otapalo adsorbirano npr. u jastučićima na ramenima kaputa. Tek kad su sve pare odvedene na kondenzaciju može se stroj otvoriti i odjeća dalje obrađivati. Naravno da se teško može baš do kraja spriječiti izlazak para u radnu atmosferu, ali dobrom ventilacijom se i taj problem može riješiti. Mi smo prije nekoliko godina na zahtjev udruge kemijskih čistača pomagali da se prilagode europski uvjetima rada. Mjerenja koncentracija perkloretilena u zraku takvih malih radionica pokazala su da se korištenjem dobrih (nažalost i skupih) strojeva može održavati koncentracije ispod MDK za radnu atmosferu. Međutim, iskustva iz zapadnih zemalja poput Njemačke pokazala su da je skoro polovica njihovih kemijskih čistionica propala zbog toga što se nekima naprosto nije isplatilo ulaganje u opremu. Vjerojatno će se to dogoditi i kod nas u Hrvatskoj.

257

VINIL-KLORID MONOMER CAS: 75-01-4; Karc. kat. 1.

F+

T

VRLO LAKO ZAPALJIVO

OTROVNO

Oznake upozorenja R12-45 (vrlo lako zapaljivo, može izazvati rak.

Ova kemikalija koristi se u golemim količinama za pripremu polimera PVC (polivinilklorid), koji je jedan od najjeftinijih na tržištu, a koristi se na stotine mjesta, od izrade vrećica za krvne preparate do vodovodnih cijevi. Glavni razlozi straha od njega proizlaze iz vrlo lake zapaljivosti i eksplozivnosti para te zbog karcinogenosti. Iskustva iz prošlosti su bila jako loša i davno je shvaćeno kako postrojenja za skladištenje vinil-klorida te za njegovu polimerizaciju moraju biti apsolutno nepropustljiva. Ne smije biti niti emisija u radnu atmosferu niti u okoliš, jer u suprotnom država mora reagirati. Kod nas smo imali jedno postrojenje za proizvodnju vinil-klorida te dvije tvornice za polimerizaciju i izradu uporabnih predmeta od PVC-a. Međutim, stjecajem nesretnih okolnosti propala su oba proizvođača PVC-a i mi već duže od 10 godina uvozimo taj važni polimer za svoje potrebe. Ne treba zaboraviti činjenicu da je više radnika iz tih pogona umrlo od raka jetara i da je to imalo utjecaja na odluke o zatvaranju proizvodnje. Danas se počinje ponovo raspravljati i o proizvodnji vinil-klorida i o polimerizaciji na jednom mjestu, ali tada će se morati osigurati najviši standardi. Ja sam se uključio u problematiku preostalog vinilklorida u sferastim kuglama na dva mjesta u Dalmaciji. Problem je u tome što je proizvodnja u oba pogona bila zaustavljena prije nego se potrošilo sve količine sirovine. Oprema je razmontirana, a nije bilo jasno kako nakon toga ukloniti 60 odnosno 100 t kemikalije iz sfera. Čak je na jednom mjestu bila razmontirana i željeznička pruga, a brodovima se nije isplatilo dolaziti po tako male količine kemikalije. Mi smo za oba slučaja izradili simulacije kretanja oblaka opasnog plina u slučaju da zbog teške greške na sferi ispari cijela količina u okoliš. Zapravo smo simulaciju na slici lijevo morali izraditi 258

prilikom posjete Sv. Oca tom gradu, kako bi se procijenili rizici za brojne građane u vrijeme tog važnog događaja. Naravno da su djelatnici HZT morali obavljati i nadzor za vrijeme dolaska Pape i utvrditi sve mjere sprječavanja nesreće odnosno ponašanja u slučaju da se ona dogodi. Nakon toga smo te naše simulacije ponudili u času kad su osigurana financijska sredstva za njegovo prebacivanje na drugo mjesto. S Makedoncima je dogovoreno da im mi besplatno damo kemikaliju s tim da je naš posao prebacivanje iz sfera u vagon cisterne, a sve ostale troškove transporta će oni sami platiti. Tako smo se riješili jedne more, a kod druge u Kaštelima bilo je puno više poteškoća. Mi smo također izradili simulacije i propisali način postupanja te sve poslali gradu Splita kao naš doprinos rješavanju problema. Međutim, nekako se to sve splelo da se pojavio drugi izvođač i obavio posao prema našim procedurama, a nama nitko nije rekao čak jedno malo „Hvala!“. No, bitno je da je opasna kemikalija izmještena iz gusto naseljenog područja.

Polihalogenirani aromatski ugljikovodici
Ovo je vrlo velika obitelj različitih tvari svakakvih struktura, a mnoge od njih su zaslužile poseban osvrt. Velik broj njih su pesticidi vrlo tmurne prošlosti i svi pod zabranama, ali ovdje o njima neće biti riječi nego samo o industrijskim kemikalijama ili kemikalijama koje nastaju pretežno u industrijskim procesima. Zadnjih desetljeća su te kemikalije doživjele prokletstvo i prečesto je strah od njih nadvladao razum u mnogih ljudi. Biti će dakle govora o skupinama PCB i rođaka te o kemikalijama poznatim pod šatrovačkim nazivom dioksini i furani.

Polihalogenirani bifenili
Najpoznatiji među njima su poliklorirani bifenili (PCB ili polichlorinated biphenyles) ali također polibromirani bifenili i razni polihalogenirani terfenili. Glavni im je predstavnik PCB s ne baš strašnim toksikološkim svojstvima dok je čist i nekorišten.
Xn
N

POLIKLORIRANI BIFENILI CAS 1336-36-3
ŠTETNO
OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R33-50/53 (opasnost od učinaka nakupljanja, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

259

U jednom postrojenju za proizvodnju rižinog ulja (niste znali da i to postoji?) došlo je do curenja na jednom izmjenjivaču topline napunjenog PCB-ima i ono se polako miješalo s jestivim uljem. Uporaba PCB-a i srodnih tvari počela je negdje polovicom dvadesetog stoljeća kad su upoznata njihova veličanstvena fizikalno-kemijska svojstva. Kasnije je bilo brojnih drugih slučajeva onečišćenja produktima izgaranja dioksina. ali bolest je u smrt odnijela nekoliko ljudi zbog različitih razloga (njih nekoliko zbog karcinoma). Jedan od prvih neugodnih slučajeva je bila Yusho bolest. PCB se kod povišenih temperatura pregrađuje u polihalogenirane dibenzo-dioksine i dibenzo-furane. ali to sve skupa nije tako jako opasno. Prvi znakovi otrovanja razvijali su se u obliku klorakni. a naravno da ni tvrtka nije brinula o količinama razlivenim u okoliš. itd. Međutim. Prva uzbuna javila se zbog onečišćenja Kupe iz Slovenske tvrtke Semic (Semič).Stvarno se mora priznati da gore navedena svojstva baš i nisu impresivna. ali pravi problemi se javljaju zbog brojnih učinaka dioksina i furana u takvim uljima. a u okolišu je skoro sasvim nerazgradljiv. Onda nije ni čudo što su uslijedile zabrane njihovog novog korištenja još krajem sedamdesetih godina. Ona je proizvodila trafostanice punjene PCB uljem. Već desetljećima je u EU zabranjeno stavljati u bilo kakve uređaje PCB ulja. koja se dogodila u Japanu. a nastoji se na ekološki prihvatljiv način zbrinuti sve ono što se još uvijek nalazi u takvim uređajima. Čak su radnici koristili PCB za premazivanje radi zaštite drvenih ograda oko svojih kućica. npr. a drugi zbog ostalih razloga poput bolesti uzrokovanih imunodeficinencijom. Pogledajte o tome više u tekstu koji slijedi. a tada kasnih sedamdesetih godina njezine odgovorne osobe ni radnici nisu puno znali o opasnosti te kemikalije. brojni požari trafostanica. pa su se pokazali također izvrsnima kao hidraulička ulja. Može se reći da su s njom nemarno postupali. Mislim da je ipak pošteno reći koju riječ o stanju u Hrvatskoj. Onda su počeli puniti s njima kondenzatorske baterije. a nisu bili za odbaciti niti u izmjenjivačima topline u različitim tehnološkim procesima. Bili su idealni kao rashladna ulja za transformatore. Jest nezgodno to što se nakuplja u mastima životinja (uključujući čovjeka) i biljaka. jer su podnosila izrazito visoke temperature bez vidljive razgradnje i imali su praktički neograničeni vijek trajanja. Kako pokraj naselja teče rijeka Kupa sve je skupa u njoj završavalo kao sediment. pa je onda ispiranjem tla ta 260 . Podaci o opasnim svojstvima su dolazili postupno. One se lako inficiraju i ostavljaju dermatoze na koži. o kojima će kasnije biti više riječi. ali silno sporo prolaze i nisu dobre za ljepotu. koje znaju biti sasvim bezazlene. Ove klorakne na slici gore su zapravo ružne i u pravilu nisu tako izražene. To su bila vrlo stabilna ulja s niskom dielektričnom konstantom i prvo su se počela koristiti u uređajima za prijenos i štednju energije. PCB se izrazito teško tope u vodi a rado se adsorbiraju na tlo. Naravno da su se posljedice nesreće javile s odgodom. Uostalom. PCB se prema međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih kemikalija razvrstava u klasu 9 ili među tvari s nejasno definiranim opasnostima.

trafo stanica pokraj hotela Željezničar u Osijek. Naravno da su poduzete brojne mjere što se tiče prestanka onečišćenja. ali u posebnim uređajima i u posebnim okolnostima. Kasnije su se ti repovi uništenih trafo stanica i prolivenih PCB ulja vukli kroz duge godine i teško je izabrati slučaj zanimljiv za široku publiku (npr. Krasna je Cetina sa svim svojim kanjonima. Prvi sigurni hrvatski položaji bili su pored naselja Han. Čekale su nas na mjestima naših zaustavljanja tijekom tog 261 . Danas se smatra da sirovina za spaljivanje na barem 1. ali većina građana o tome nije imala pojma. PCB i slične tvari zbrinjava se danas spaljivanjem. Četnici su uz pomoć JNA zauzeli hidroelektranu još 1991. jer nije imalo nikakvog smisla rušiti seoske trafo stanice ako su već prije toga bili uništeni veliki sustavi poput Ernestinova. Konjskom i Komolcu. Onda su došle na red seoske trafostanice. pa su se tako PCB iz Kupe počeli skladištiti u organizmima riječnih bića. jezerima i naseljima uz obalu. nekoliko trafo stanica pokraj Zadra. Ja sam kao «bos po trnju» uletio u problem već na početku rata. koje su u velikom broju slučajeva sadržavale PCB. a navodno to rade i Finci u Laponiji na kopnu. koje posao obavljaju na Atlantiku. a uspjeh je bio prilično dobar. Ne može se ne pohvaliti taj trud. Nema struje u manjim naseljima kad se unište velike trafo stanice. Tada smo posumnjali da JNA i četnici zapravo upražnjavaju ekoterorizam. a onda su u osamdesetim godinama stručnjaci shvatili da je ta prava hrvatska rijeka onečišćena barem do Siska (dakle do ušća) PCB-ima i njihovim produktima pregradnje dioksinima.kemikalija završavala u Kupi. ali PCB se i danas nalazi u sedimentu rijeke. godine i tamo su stolovale njihove trupe. od biljaka do riba. Jedino je bio problem u tome što su diljem Hrvatske stajali različiti uređaji punjeni ukletom kemikalijom. znači i branama. Neka francuska tvrtka spaljuje PCB (cijena 10-15 $/kg) ili cijeli uređaj (cijena 7-10 $/kg) na brodovima spalionicama. Nitko se naravno zbog toga ne buni. Čak je negdje na samom početku devedesetih osnovana jedna posebna tvrtka zadužena za zbrinjavanje PCB ulja. Zbog meni nepoznatih razloga oni su početkom ožujka 1992.). itd. Zato su se za posao specijalizirale posebne tvrtke. ali ja sam izabrao slučaj brane na Peruči. a može se reći da obiluje hidroelektranama. Već tih godina počinje akcija postupnog uklanjanja postojećih uređaja punjenih PCB uljima i uvođenje u uporabu ulja s manjim opasnostima. Sa sedimentom je vezana biosfera svake rijeke. Dobio sam prvo dojave o razaranju velikih trafostanica poput one u Ernestinovu. a nismo znali kakvo ulje su koristili za hlađenje. godine digli u zrak jednu trafo stanicu na samoj brani i transformatorsko ulje se počelo izlijevati u rijeku. Ja sam bio odmah obaviješten i sa starim suradnikom Edom krenuo sam na jug. Vjerojatno je događaj s tvrtkom Semic potaknuto hrvatske stručnjake na razmišljanje i još kasnih osamdesetih su oštro tražene zabrane novog punjenja različitih uređaja tim uljima.200 oC ne smije sadržavati više od 1% klora zbog straha od stvaranja dioksina u visokom iskorištenju. O tom problemu i naporima stručnjaka na rješavanju problema mogla bi se napisati knjiga. trafo stanica u Petrinji. gdje su digli alarm zbog opaženog ulja u vodi. Informacije smo prikupljali usput. ali ni do danas nije posao završen do kraja uglavnom zbog visoke cijene zbrinjavanja. jer problem PCB treba riješiti.

Tamo su nas dočekali ljudi iz javnog zdravstva. Bili smo složni na svakom koraku i spremni učiniti sve što možemo da pomognemo tom nevjerojatnom hrvatskom kraju. a to se teško danas može ponoviti. zaštite okoliša. Ja sam još nekoliko puta prolazio tim krajem i svaki puta sam se ponovo oduševljavao. a ne bi plutali. Naravno da smo obišli i omišaljski vodozahvat smješten nedaleko od prekrasnog kipa Mile Gojsalića s veličanstvenim pogledom na Cetinu i Omiš. U Hanu smo s obale onog prekrasnog kamenog mosta promatrali vodu. Međutim. Putovanje je završilo u Splitu gdje nas je čekao faks HEP-a da je ona nesretna trafo stanica bila napunjena mineralnim uljima a ne PCB-om. Vodovod je bio u redu. koje se koriste zadnjih dvadeset i više godina kao transformatorska ulja. Dioksini i furani 262 . ali smo ga htjeli angažirati da s nama odradi posao. Bile su postavljene plutajuće brane i u pripremi su se nalazili sorbensi kojima će se obarati ulja na dno ili pak samo adsorbirati i uklanjati na taj način iz rijeke.puta. oceanografskog instituta. Ako nikad niste prošli kroz Gornja Poljica onda ste mnogo toga propustili u životu. Događaj mi nije ostao u tako divnom sjećanju niti zbog večere niti zbog beskrajno gostoljubivog djelatnika Oceanografskog instituta koji nas je primio na spavanje nego zbog atmosfere. Izgledalo je poput sivih pahulja snijega i plutalo nekih 20 cm ispod površine. Bila je to veličanstvena vijest i mi smo je proslavili ribljom večerom u jednom splitskom restoranu. ali moram priznati da sam uvijek imao za vodiča tadašnjeg ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. on se u međuvremenu odselio iz Rijeke u Zagreb i onda smo krenuli nesigurni prema Splitu. ali smo odmah počeli intenzivno razmišljati. To je pak vodilo prema zaključku da se u Cetinu nisu izlila PCB ulja nego neka druga poput mineralnih ulja. Bojali smo se posljedica nesreće. Prvo smo odlučili otići u Rijeku potražiti Iliju kao vrhunskog stručnjaka za uklanjanje ulja iz površinskih voda. Mene je veselilo to što npr. Bila je to lijepa i zastrašujuća slika. Onda smo krenuli od Omiša uz obalu Cetine prema Hanu usput provjeravajući dokle je stigla nečist. Naravno da smo obavili brojna uzorkovanja. itd. Imali smo njegovu knjigu o tom problemu. Znali smo da PCB imaju vrlo visoku specifičnu težinu i da bi sasvim sigurno potonuli na dno. Sjećam se zaustavljanja iznad veličanstvenog Živaljića kanjona u koji smo gledali sa strepnjom bojeći se njegova onečišćenja. policije. Zato s dubokom nostalgijom gledam danas na taj zapravo beznačajni događaj. u Trilju nisam mogao opaziti ni traga nekakvih plutajućih nečistoća. ali bila je to idila. Cetinska krajina je već zabranila korištenje vode iz Cetine za bilo koje potrebe. a ispred svih brana sakupljale su se ekipe za uklanjanje transformatorskih ulja. Još uvijek nismo dobili podatke od HEP-a o tome kojeg je sastava transformatorsko ulje na Peruči. Onda smo krenuli nizvodno zaustavljajući se i uzorkujući na svakom prikladnom mjestu. jer nisu znale da će na teren). gazile po kamenjaru u štiklama. koja je nosila trafo ulje. pomalo strahovali u Hanu zbog četničke pucnjave i prilično se izmorili (splitske dame su npr. ali smo i raspravljali.

može štetno djelovati na plod. a ipak se jedan tehničar blago otrovao uz sve mjere zaštite. 263 . Ako vam ni to nije dosta onda spomenimo da su izrazito neurotoksični. Ono tamo na slici gore je glavni predstavnik polikloriranih dibenzo-dioksina poznat kao tetrakloro-dibenzodioksin (TCDD) a ukupno je do danas sintetizirano i prepoznato više od stotinu različitih derivata. opasnost od učinaka nakupljanja. da izazivaju tešku imunodeficinenciju i da prema mišljenju mnogih stručnjaka mogu dovesti do promjene vrsta životinja (uključujući ljude). Dioksini i furani su karcinogeni kategorije 1. Kod njega su dijagnosticirane klorakne i imao je određene poremećaje u funkciji jetara. u dodiru s kožom i ako se proguta. pa im je pretpostavljeni LD50 na usta oko 50 μg/kg. i reproduktivno otrovne kemikalije kategorije 1.T+ N DIOKSINI I FURANI OZNAKE UPOZORENJA R26-27-28-33-45-50/53-60/61 (vrlo otrovno ako se udiše. najvećim dijelom s manje opasnim svojstvima (čak do 1. biljaka i mikroorganizama. Naravno da je prvo napravljena sinteza TCDD i to gotovo u isto vrijeme u dva različita laboratorija. Nije bilo nikakve mogućnosti otkrivanja nekog onečišćenja u prirodi bez poznavanja strukture kemikalije. Imaju i izrazito snažnu akutnu otrovnost. mutageni kategorije 1. Što su cijanidi prema toj otrovnosti? Mislim da se ne pretjeruje u naprijed rečenim atributima. a ključni su bili povišeni trigliceridi. može izazvati rak.000 puta) od TCDD. Sintetski kemičari su u to vrijeme ranih šezdesetih bili jako oprezni u svom radu i naravno da su sintezu obavljali u digestorima. može smanjiti plodnost. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. ali valja naglasiti da su možda panični strahovi od dioksina i furana vjerojatno ipak malo pretjerani. VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Ova opasna svojstva su zaista impresivna.

Međutim. Amerikanci su za uništavanje prašumskog bilja koristili svoj herbicid 2. koji je besprijekorno obavljao svoj posao. Prvo su se pojavili teratogeni učinci i Vijetnamci su bili zgroženi onim što se događa. odjeci te vijetnamske katastrofe su prekasno stigli u svijet zbog jasnih razloga. Oni su čak skrivali svoje žrtve dioksinske katastrofe u Vijetnamu.4. Poznavali su prašumske staze. Odluka o primjeni defolijanata bila je logična i s ratničkog stajališta potpuno razumljiva.5-triklorfenoksi-octena kiselina (2. Snalazili su se na svakakve načine. One strašne slike nisam imao snage ovdje pokazati.4. Točni podaci nisu poznati. Nažalost. kojeg su prozvali «agent orange» zato što je bio narančaste boje. Amerikancima je vijetnamska ratna logistika bila neuhvatljiva. koje Amerikanci nisu mogli vidjeti iz svojih zrakoplova zbog bujnog raslinja. Vijetnamski rat je donio prva užasna iskustva. a nisu ni znali koji je uzrok njihovih teških stradanja. Najviše su im stradali vojnici koji su prskali nesretni „agent orange“ ili oni koji su poslije prskanja odlazili u akcije čišćenja po prašumama. Amerikancima je bilo u interesu skrivati ružne podatke. Primjenom defolijanta uništavalo se šume i putovi kretanja logistike su se vidjeli kao na dlanu. izgleda da su vojnicima davali loše šarže tog herbicida. Oni teški učinci su opaženi kasnije ili čak znatno kasnije. a jedno od važnih transportnih sredstava bio je bicikl. ali su vrlo rano shvatili što je uzrok vijetnamske tragedije.Nije trebalo dugo čekati na otkrivanje teških štetnih učinaka dioksina na ljude. a vjerojatno nisu ni znali kakve teške štetne učinke mogu prouzročiti ti dioksini. Vijetnamci su naravno prvi opazili da se u njihovim životima događaju dramatične promjene. Vijetnamci uza sve svoje muke nisu imali vremena ni znanja plasirati u svijet istinu o dioksinima. koja se nisu mogla dugo držati u tajnosti. Prvo je na scenu stupila imunodeficijencija i ljudi su najednom počeli učestalo i teško obolijevati od različitih zaraznih bolesti. Kod njih su se štetni učinci pojavili negdje krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća u vidu karcinoma. Transportirali su kroz prašumu svakakva oružja poput topova i goleme količine streljiva do svojih boraca. ali negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća 264 . Mora se priznati da nitko od Amerikanaca vjerojatno nije znao da je taj „agent orange“ produkt loše vođene sinteze i da sadrži prilično visoke koncentracije dioksina i furana. Pogledajte tek jednu neutralnu sliku pribježišta vijetnamske djece stradale zbog teratogenosti dioksina.5-T).

koja je uvelike izmijenila Europu i njezin način razmišljanja o kemikalijama. godine dogodila nesreća. nitko se nije u tom filmu sjetio na vijetnamske civilne žrtve i na njihove patnje.800 stanovnika u doba kad se 1976. Zbog toga je važno barem ukratko opisati događaj. Svima je jasno da je bio rak uzrokovan preparatom „agent orange“ i da većina od oboljelih nemaju nade. a za kasnije događaje bilo je čovječanstvo koliko toliko pripremljeno.pojavio se film o tajnoj bolnici američkih vojnih veterana iz Vijetnamskog rata. Prikazana je dakle tajna američka bolnica veterana oboljelih od raznih oblika raka. Tako je počeo susret modernog čovjeka s dioksinima i furanima. Nesreća se dogodila na rubu naselja Seveso 265 . Nažalost zaboravio sam ime filma i molim čitatelje da mi jave kako se zvao. To dokazuje iskustvo s nesrećom u Sevesu. Međutim. inače malom talijanskom naselju s nekih 1.

To znači da su uklonjeni građevni materijali. ali su i dalje predmet istraživanja znanstvenika. kako bi bili stalno dostupni liječnikom nadzoru i znanstvenicima. sve zatečene biljke i životinje. Sve što je imalo mirisalo na onečišćenje dioksinima je uklonjeno i spaljeno u specijalnim spalionicama opasnog otpada na temperaturama višima od 1. Najednom su kao najveći proizvođač dioksina krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća izbile spaljivaonice komunalnog otpada. Tamo su u lokalnoj tvornici sintetizirali triklorofenol. koji se koristio slično rođaku pentaklorofenolu kao insekticid. Naravno da su odmah poslije nesreće odgovorni iz tvornice davali izjave o tome da se ništa opasno nije dogodilo i da pučanstvo može mirno spavati. Došlo je do eksplozije i požara u kojem nitko nije izravno stradao. kada i zašto oni nastaju. tlo u sloju od 5 cm. odnosno Seveso I i Seveso II direktiva. građanima je ubrzo prisjeo san. jer su prvo počele ugibati krave (otrovane akutno dioksinima istaloženima na travu). Nećemo dalje o Sevesu. To se odnosilo na sve moguće energane. a posebno je bilo važno dokučiti gdje. sinteza u ukupnom ispuštanju dioksina nije igrala tako važnu ulogu kao drugi visokotemperaturni procesi obrade organskog materijala s višim sadržajem halogena. Međutim. Na prvom mjestu je prema količinama ispuštenih dioksina bila kemijska sinteza različitih polihalogeniranih tvari. ali možemo pisati o posljedicama te nesreće. Bivši građani Sevesa danas ne žive u posebnim kampovima nego imaju svoje obiteljske domove. Nesreća u Sevesu je ostavila izrazito dubok trag u Europi i obje direktive o nesrećama s kemikalijama. koja su pila mlijeko lokalnih krava. Trebalo se riješiti dioksina na svaki način. Međutim. Tijekom osamdesetih godina prevladavalo je uvjerenje da su dioksini kazna Božja zbog potpuno nerazumnog ljudskog ponašanja. Nakon toga se otkrilo da u svim procesima na temperaturama između 400 i 800 oC mogu nastati dioksini i furani. Nakon Sevesa počela su brojna istraživanja o dioksinima. Približno tjedan dana nakon obuzdavanja nesreće shvatili su odgovorni da su se tijekom nesreće oslobodile goleme količine dioksina u okoliš. Dakle. Svi stanovnici Sevesa su iseljeni i smješteni u specijalne kampove. automobilske motore i na druge procese koji se odvijaju pri naprijed rečenim temperaturama uz prisutnost halogena. a zatim su se pojavile klorakne u lokalne djece. njihovom sprječavanju i uklanjanju posljedica zovu se prema naselju Seveso. moglo se prilično točno utvrditi koji su najvažniji izvori njihovih emisija u okoliš. Iako tada nije bilo na raspolaganju vrlo specifičnih metoda za otkrivanje različitih dioksina i furana.smještenog u Lombardiji nedaleko od Milana kako se vidi iz slike pokraj ovog teksta. Nastala je panika među stručnjacima i dužnosnicima.110 oC. izgledalo je da su izrazito brojne 266 . Zbog loše nadzirane kemijske reakcije kloriranja došlo je do velikog porasta temperature i reakcija se otela nadzoru.

ljudske djelatnosti u kojima nastaju dioksini kao proizvod modernog čovjeka. štednjaka i drugog krupnog otpada nije imalo smisla razgledavati. Svud okolo po širokim livadama bio je divlje odložen vrlo raznoliki otpad. kojoj nije odgovarao dolazak Juščenka na vlast. hladnjaka. jer mu je bilo stalo da stručnjaci iz Zagreba riješe njegov problem. jer se time može brzo otrovati velik broj ljudi. Zemlje zapadne Europe shvatile su opasnost u sasvim ranim devedesetim godinama i započele vrlo opsežne aktivnosti na smanjenju emisija dioksina u okoliš. Bilo je tu nekoliko olupina autobusa. Npr. Bilo bi jako čudno da se interes ljudi za dioksine i furane zaustavio samo na onečišćenju okoliša. Bez sigurnog stajališta ipak moram spomenuti slučaj s tadašnjim kandidatom za predsjednika Ukrajine na samom početku milenija. Juščenko je ipak izabran za predsjednika te prijateljske zemlje. Moje prvo traumatično iskustvo s dioksinima dogodilo se na samom kraju prošlog stoljeća na lokaciji ciglane u Žažini kod Siska. Primjena na usta ostaje kao dobar način za otrovanje manjeg broja ljudi. jer više nisu mogli podnositi smrad iz nekih bačvi. Prvi susjed je spremno prišao objasniti o čemu se radi. Tamo su smjestili i autobuse petrinjskog 267 . Na samom rubu betonirane površine na prilazu bivšoj upravnoj zgradi bile su razbacane brojne metalne bačve. zašto su se izrazito snažne klorakne (ako to jesu klorakne) pojavile samo na licu. a vjerojatno nema ni komadića planete koji ne poznaje onečišćenje dioksinima. ali ima sumnjivih podataka. ali ih nikad nije bilo u našem okolišu tako puno kao danas. Glavni problem je u tome što malo znamo o onečišćenju našeg okoliša dioksinima i furanima. a sama ciglana je bila puna rupa kao da su se tamo odigravale bitke. Rezultati pokazuju da su uspjeli i mi moramo slijediti njihova iskustva. Kasnija brojna istraživanja su nam otkrila da su dioksini pratitelj čovječanstva iz predhistorije. Ne kažem da ne vjerujem. a promjene na licu (vidi sliku pokraj) i drugi simptomi ukazivali su na moguće otrovanje dioksinima. a vrhunac su bili rezultati ispitivanja produkata šumskih požara iz sredine devedesetih godina. Bilo ih je više od 50 i stvarno su smrdjele nekako po fenolima. Pozvali su nas preko sanitarne inspekcije seljaci s kućama u blizini napuštene i razrušene ciglane. a zapravo mu je prostor služio tek za skladištenje građevinskog materijala. Ciglana je davno ugašena. U Ukrajini se vodila teška politička bitka za predsjednika države kad je jedan od kandidata ustvrdio da je otrovan dioksinima i da je u to bila umiješana ruska ruka. ali ja nisam nikad vidio pouzdan dokaz iz nekog analitičkog laboratorija o otrovanju dioksinima. od atentatorskih napada na pojedince ili skupine do masovnog korištenja u obliku bojnih otrova. kad imaju tako upečatljiva toksikološka svojstva. kad se dokazalo da dioksini nastaju u šumskim požarima. kojima možete na jednom mjestu dati otrovanu hranu. Došli smo na divlje odlagalište. Do Domovinskog rata tamo je radilo neko građevinsko poduzeće.. Imam slutnju da će se za namjerna otrovanja dioksinima još čuti. a apsorpcija takvih preparata preko dišnih putova je izrazito visoka. a bojali su se također za svoje zdravlje. Danas tek možemo reći kako se prema iskustvu takve i slične tvari može najšire primijeniti u obliku finog aerosola. Kod prvog izvida našli smo pola razrušenu upravnu zgradu nekoć katnicu. a broj starih autoguma. Bez obzira na to je li Juščenko bio i kako otrovan dioksinima otvara se pitanje primjene takvih otrova za različite svrhe. godine posjed zauzeli hrvatski domobrani. Onda su 1991. On je govorio o ulijevanju dioksina u njegovo piće tijekom sastanka s ruskim agentom. Onda se pojavio članak o tome da izgaranjem drva transportiranog iz unutrašnjosti Kanade do mora također nastaju dioksini. Danas smo suočeni s globalnim onečišćenjem dioksinima uglavnom zbog naših ljudskih aktivnosti. Naravno da običan toksikolog može tek zamišljati kakve načine primjene dioksina pripremaju tajne službe raznih država ili terorističke organizacije.

Valoviti lim su ljudi rado koristili za izgradnju različitih nadstrešnica. Nisam se usudio izaći s podacima u javnost. Razmišljao sam o tome tko li pije mlijeko tih krava što su uživale u travi kontaminiranoj dioksinima.4-diklorfenoksi-octena kiselina) inače poznati koncentrat za izradu herbicida. Prvo su očerupali autobuse. Nije dočekao to vrijeme budući je umro prerano.4-D (2. Nisam nikad vjerovao ruskoj sintezi i zatražio sam uzimanje uzoraka iz bačvi radi analize sadržaja. Još smo tražili da se radi kontrole pošalju uzorci tla i biljaka u neki od provjerenih europskih laboratorija kako bi se naše sumnje potvrdile ili opovrgle. pa je nje iz naše posjete u posjetu bivalo sve manje. jer nisam baš bio sasvim siguran u rezultate analiza. Silno sam se uplašio i odmah zajedno s mojim kolegama uputio brojne dopise raznim državnim nadleštvima. Slučaj Žažina je na taj način završen. Tako je preko svojih prijatelja uspio dobiti od Herbosa iz Siska mnoštvo praznih bačvi. a nitko nije imao na raspolaganju novce za bilo kakav zahvat. Odgovora na naše zahtjeve gotovo da nije bilo. Naš laboratorij je mogao mjeriti samo ukupne dioksine. da zdravstvo hitno izradi plan nadzora zdravlja stanovnika. Njih je smjestio u skladište od kojeg prilikom našeg dolaska nije ostalo ništa. Nitko se nije bunio na naše analize. a znao sam da ću otkrivanjem moje istine pobuditi strahove među građanima. Naravno da sam sumnjao u dioksine. Rezultati analiza su došli relativno brzo i bili su ohrabrujući. ali od bačvi su zbog smrada vrlo brzo odustali. a sjećam se da nam nije bilo lako zbog čvrsto smrznute zemlje. a onda je nakon Oluje postrojba iz Žažine izgubila važnost. a to je bilo daleko bolje nego onečišćenje usporedivo s onim iz Sevesa. 268 . da ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša hitno organizira uzorkovanje tla i biljaka s užeg i šireg područja. a vlasnica je sjedila na nekom kamenu i spokojno štrikala. Naravno da im je bila korisna i cigla s kojom je građena ciglana. Već na prvi pogled u meni se probudio crv sumnje. Utvrdili su da se radi o tlu tipičnom za industrijsko onečišćenje dioksinima. a na našu sreću oni neotrovni ili slabo otrovni bili su glavni predstavnici onečišćenja. a ja sam se grizao. Iako su bačve već bile stare na njima se moglo vidjeti ruske ćirilične natpise. da Herbos odmah preuzme opasne bačve i zbrine ih na propisani način. Iznad one betonske ravne površine bilo je u ono vrijeme izgrađeno skladište od valovitog lima za potrebe poduzeća i zapovjednik postrojbe je tamo spremio svoje bačve čekajući vrijeme kad će ih uporabiti.prijevoznog poduzeća i građevinski materijal namijenjen izgradnji doma zdravlja. U bačvama je bio dopremljena 2. Nismo željeli dizati paniku među pučanstvom nego samo natjerati nadležne da učine što mogu. koji su različito opasni za zdravlje. Kod druge ili treće posjete lokaciji od upravne zgrade su ostali tek temelji. Bilo je za očekivati da se sadržaj bačvi razlijevao u okoliš te da je tlo barem u njihovoj blizini onečišćeno dioksinima. zatim su navalili na upravnu zgradu i onda konačno na valoviti lim skladišta s bačvama iz Herbosa. Svi su prali ruke. Raspušteni su negdje 1996. godine i tako je lokacija bivše ciglane napuštena. Hrvatski narod je izgleda jedva dočekao da se izgube zadnji stražari i ljudi su navalili krasti i odnositi što god su stigli. Opet smo obavili uzorkovanje tla na nekoliko izabranih mjesta. Vrlo brzo je stigao nalaz zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo u kojem je crno na bijelo pisalo da ima puno dioksina. Zapovjednik postrojbe je možda gledao previše kaubojskih filmova i učinilo mu se da bi njegovim vojnicima kao grudobrani umjesto vreća s pijeskom bolje poslužile bačve napunjene vodom. itd. Vrijeme je prolazilo. Kod tog zadnjeg uzorkovanja upravo na području najgoreg onečišćenja pasle su tri pitome kravice. Tražio sam da MORH ogradi područje i drži ga pod stražom. Dok je tamo boravila hrvatska vojska uglavnom je cijelo područje bilo dobro čuvano i održavano. jer su Nijemci imali posebno dobru opremu kojom su mogli ustanoviti pojedinačne koncentracije barem 14 različitih dioksina. Analize su pokazale izrazito visoke koncentracije dioksina usporedive s onima iz slavnog Sevesa. Jedino je Herbos pokupio svoje bačve i odnio ih na zbrinjavanje neznano kud. Konačno smo nakon silnih moljakanja i prošenja uspjeli dobiti sitna sredstva od nekoliko tisuća maraka i poslali smo uzorke tla na analizu u Njemačku.

koja su trebala nešto napraviti na analizi posljedica. Ujutro smo shvatili da su sve količine od nekih 1. ali oni nisu mogli dati nikakve odgovore budući je bilo nemoguće skinuti bilo što s računala. Najgore je bilo to što nitko nije znao u kojem dijelu skladišta su smještene te izrazito opasne kemikalije. Samoinicijativno! Bilo je to nužno budući se gradski eko-stožer sastao tek mjesec dana nakon događaja. a vatrogasci su po dolasku prvo isključili električnu struju na cijeloj lokaciji. koje su mogle napraviti svakakvo zlo da ih nije zadržavala u letu dobra metalna konstrukcija krova iznad skladišta. ali tada je već prestalo raketiranje bačvi. ali ću se ograničiti samo na dioksine. ali od toga nije bilo koristi. jer nitko od nadležnih iz Grada nije htio organizirati rad skupine stručnjaka s istim ciljem. Ja sam napravio analizu događaja.5 t PCB izgorjele i poslale svoje produkte na sjeverozapad od objekta. Usput sam pokupio tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i glavnu sanitarnu inspektoricu Grada Zagreba. a ja sam preuzeo dio zaštite zdravlja pučanstva kao član Kriznog stožera zdravstva i Državnog eko-stožera. jer je puhao jugoistočni vjetar. godine. Logično! Međutim. Žena i ja smo pakirali kofere za putovanje na more. Zar nije bilo logično obaviti detaljno uzorkovanje na potencijalno ugroženom području? Nikad nisu istražene štetne posljedice požara na skladištu PUTO i ja se ponekad pitam jesam li kriv što nisam dovoljno ustrajno tražio da se analize obave. u razgovoru s odgovornim osobama moglo se zaključiti da tamo na skladištu nisu bila samo halogenirana organska otapala nego i određene količine PCB ulja. Svi podaci su bili na računalu u administrativnom kontejneru. Naravno da se ni danas ne zna je li bilo ikakvih posljedica opasnog požara na zdravlje građana ili na okoliš. a budale na vlastitima. Mogao bih o događaju napisati jednu dugu priču. A što smo onda mi Hrvati kad ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih učestalo ponavljamo?» Dušikovi organski spojevi 269 . Vatrogasci i policajci su dobro obavljali svoj posao.Drugi moj slučaj vezan je uz požar na postrojenju za spaljivanje opasnog otpada PUTO. Moja analiza je poslužila jedino za svađu između oporbe i vlasti na prvom sastanku vijećnika nekih mjesec dana nakon nesreće. kolovoza 2002. Prema podacima vatrogasaca o količinama utrošene vode i prema izgledu dimnih oblaka moglo se pretpostaviti da su se najveće količine dioksina istaložile negdje na poljima između PUTO i nadvožnjaka na Radničkoj ulici. Tražio sam od pristiglih odgovornih ljudi spalionice podatke o vrstama i količinama kemikalija na skladištu. a već desetak dana nakon požara isključen sam iz svih stručnih tijela. Požar skladišta opasnog otpada dogodio se u večernjim satima 1. Ovdje ću opisati samo neuspješne aktivnosti oko utvrđivanja glavnih opasnosti tog požara. a ostavljena je samo mala vatrogasna postrojba da nastavi paziti na lokalizirano požarište. Ona se tijekom večeri urušila zbog taljenja željeznih stupova zbog previsoke temperature. Pravo nam budi! Ja sam tada izrekao svoje mišljenje na slijedeći način: «Poznato je iz davne narodne mudrosti da mudri uče na tuđim greškama. S mnogim bivšim prijateljima sam se posvađao u tijeku dokazivanja da treba nešto poduzeti. Bilo je logično sve vatrogasne snage usmjeriti na taj dio gdje su PCB-i. a tamo je dio gradskih vrtova za uzgoj povrća. ali po dužnosti sam odmah nakon prve dojave krenuo na požarište. Akutno su bile najopasnije raketirane bačve. Bez obzira na očekivane greške različitih službi tijekom nesreće smatrao sam da treba obaviti analizu posljedica. Požar zapravo nije bilo moguće ugasiti i unatoč silnim naporima vatrogasaca sve na skladištu je izgorjelo i negdje oko ponoći su se svi počeli razilaziti.

Njegovi spojevi su neophodni za normalan život. METILAMIN F+. Ja ću se držati organske kemije i pisat ću posebno o aminima. nitrozo tvarima. Uvrstio sam ih u ovo poglavlje isključivo zato što spadaju u najjednostavnije dušikove organske tvari i zato što sam s jednim od njih radio u mojim prvim znanstvenim koracima. koji je jako zgodan za neutralizaciju kiselina poput klorovodika kad radite organske sinteze u bezvodnim otapalima. koje mogu biti izrazito opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. peptida.Ne bi se moglo reći da je dušik najvažniji sastojak organskih spojeva. On može biti sastavni dio vrlo opasnih tvari i toksikolozi imaju prema njemu veliko poštovanje. Slični su. Vjerojatno sam propustio spomenuti neke druge tvari poput onih heterocikličkih. nije dušik u organskim spojevima samo plemenit sastojak. Jedino je za mene veliko čudo da je taj inertni plin postao tako važan činitelj svekolikog života. jer svatko je može obaviti na svoj način. Amini i hidrazini Pošteno rečeno. a ne organskom kemičaru. Ja sam ga koristio u sintezi peptida i penicilinskih antibiotika. s kojim sam u prvim danima svog rada imao puno kontakta. jer to je svakako ugljik. Najvažnije je to da se gotovo ne pojavljuju u proizvodima namijenjenima maloprodaji i zapravo po toj osnovi nisam ga trebao ni spominjati. itd. Nemam s 270 . Ne radi se samo o industrijskim kemikalijama nego o brojnim tvarima iz prirode. ti amini i hidrazini baš i nisu jako važni s toksikološkog stajališta. ali ne bi bilo života na zemlji bez dušika. C F+ C VRLO LAKO ZAPALJIVO NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R12-20/22-34 (vrlo lako zapaljivo. nitro spojevima. cijanatima. Opet je među njima najopasniji metilamin ali mu je po svojstvima sličan meni bliži trimetilamin. polinukleotida i drugih za život iznimno važnih tvari. ali to nije priča o opasnostima nego tek o iskustvima mladog kemičara. a također su produkti metabolizma dušikovih spojeva izrazito važni kao osnova novog života ili njegova produžetka. Vjerojatno to nije ni čudno obzirom da ga atmosfera sadrži nekih 79%. a samo ga izrazito mali broj živih organizama zna iskoristiti iz zraka i uključiti u životne cikluse. štetno ako se udiše ili proguta. Međutim. Bez njega ne bi bilo proteina. Jako je teško napraviti neku podjelu organskih spojeva s dušikom. izaziva opekotine) Zapravo ništa naročitog. Mislim na trietanolamin. a ovdje dajem tek opasna svojstva metilamina. hidrazinima. cijanidima. ali me zanimaju prvenstveno tvari zanimljive toksikologu.

kat. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. kat. 271 . opasnost od teških ozljeda očiju. U svakom slučaju anilinske boje ipak ne predstavljaju takav rizik kao općenito azo boje ili poznate anorganske. ali druga njegova opasna svojstva nisu za odbaciti. Čak se ne pojavljuje niti kao šire onečišćenje okoliša. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 (otrovno ako se udiše. Obavljana su brojna istraživanja utjecaja anilina na ljudsko zdravlje. drvo. ali na sreću nema dokaza o njegovim teškim štetnim učincima. pa se ne očekuju nekakva posebna ograničenja za njega. N. 3. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. 3. T N ANILIN. ali obični građani s njim ne bi trebali imati poteškoća. pa ne predstavlja širi društveni problem.tim tvarima nikakvih neugodnih iskustava budući se tih ranih sedemdesetih prošlog stoljeća ipak držalo do zaštite zdravlja znanstvenika. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Točno je da je tek karcinogen kategorije 3. Karc. o čemu svjedoči anilin kao najjednostavniji među njima. Postoje sumnje da bi mogao biti odgovoran za Hodgkin-ov sindrom kod nekih bolesnika (učestalost od 0. a sam anilin je prava industrijska kemikalija i ne pojavljuje se u maloprodaji. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. itd. ali čvrstih dokaza za to nema. u dodiru s kožom i ako se proguta. putem kože i gutanjem. Danas se najviše koristi za proizvodnju anilinskih boja za kožu. Zbog toga će se one vjerojatno i dalje koristiti na brojnim mjestima. tekstil. CAS: 62-53-3 T. Muta. opasnost od nepovratnih oštećenja zdravlja. Aromatski amini već nisu tako bezopasni kao oni alifatski. Problem je u tome što je izrazito važna sirovina u organskoj sintezi.02%). Zapravo je glavni problem s anilinom otpad i s time u vezi onečišćenje okoliša.

koji su meni zanimljivi uglavnom zbog iskustva s njima ili zbog njihove stvarne važnosti. Uostalom.Nitrili (cijano spojevi) Predstavnici skupine su različiti po toksikološkim svojstvima kao i prema važnosti u našem svijetu. moglo bi se reći da su svi oni nekakvi alkil derivati cijanovodika i imaju kao glavnu značajku CN skupinu u strukturi. Izabrao sam tri različita predstavnika. Koristi se najviše kao otapalo u industriji te kao važna kemikalija u analitičkim laboratorijima. štetno ako se udiše. ACETONITRIL CAS: 75-05-8 F Xn LAKO ZAPALJIVO ŠTETNO OZNAKE UPOZORENJA R11-20/21/22-36 (lako zapaljivo. Ono što je kod svih vrlo zanimljivo jest da njihovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. Obično su to zasićeni ili nezasićeni alifatski odnosno aromatski spojevi s različitom uporabnom vrijednosti. nadražuje oči) Mora se priznati da mu opasna svojstva baš nisu impresivna niti se koristi u velikim količinama. Duge godine sam se bavio tekućinskom kromatografijom u mojim 272 . u dodiru s kožom i ako se proguta.

273 . ali čovjek nikad ne zna kakav je individualni metabolizam enzima rodanasa. opasnost teških ozljeda očiju. nadražuje dišne putove i kožu. svrstava se u karcinogene kategorije 2 i uz to je otrovna za organizme koji žive u vodi. Podsjećam tek toliko da se metabolizam ubrzava davanjem infuzija natrijevog tiosulfata.farmakokinetskim istraživanjima i zapravo sam se čudio da većina analitičara nema pojma o opasnim svojstvima ovog važnog otapala u tekućinskoj kromatografiji. Koristi se u ogromnim količinama i to najčešće za proizvodnju nitrilnih polimera (nitrilna guma). u dodiru s kožom ako se proguta. Otrovna je sama po sebi ma kako joj bili izloženi. AKRILONITRIL CAS: 107-13-1. kat. 2 T+ N Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ R45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 (može izazvati rak. Istina u malim količinama kod kroničnog izlaganja. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) E. to je prava kemikalija po ukusu toksikologa. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. vrlo lako zapaljivo. koja prevodi cijanide u tiocijanate. Mogu se složiti da je taj najjednostavniji nitril (cijanometan) zaista na prvi pogled kemikalija s malim opasnostima. ali ne smije se zaboraviti da njegovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. ali o tome čas kasnije kod malononitrila. otrovno ako se udiše. Danas su to rukavice za jednokratnu uporabu prikladne za zaštitu od većine organskih otapala i drugih kemikalija i predstavljaju pravu blagodat. Karc.

u dodiru s kožom i ako se proguta. Međutim. Danas su usavršene metode njegove oporabe. MALONONITRIL CAS: 109-77-3 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-50/53 (otrovno ako se udiše. Na samom kraju prošlog milenija izbio je skandal s policijskim skladištem u Soblincu. akrilonitril je primjer kemikalije koja bježi u nerazvijene zemlje gdje se ne poklanja prevelika pozornost zaštiti okoliša. koji je dopirao iz podruma zgrade.Akrilonitril se zbog velikih korištenih količina (više od 4 milijuna tona godišne) pojavljuje kao polutant u okolišu. Eto kako se kineski narod ujedinjuje bez političke prisile bilo s koje strane. Zbog toga su uložena velika sredstva u njegovo korištenje u zatvorenim sustavima te u recikliranju svake količine otpada. Naše iskustvo s tom kemikalijom vezano je uz njezinu uporabu za sintezu vrlo često korištenog suzavca CS. Svojstva su joj neugodna valjda zato što ima dvije nitrilne skupine. koji osobito vole policajci. Pobunili su se stanovnici susjednih kuća zbog nepodnošljivog nagrizajućeg mirisa. a u prizemnoj hali su stavljali oružje i streljivo vraćano poslije Domovinskog rata u velikoj akciji «vrati oružje». ali se također učestalo koristi i u sprejevima za samoobranu žena. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ova kemikalija ima relativno ograničenu uporabu i ne proizvodi se u golemim količinama. Moj suradnik 274 . dakle ponovog korištenja u procesima polimerizacije. ali još uvijek ima veliku važnost kao policijsko sredstvo odvraćanja. a govorilo se također o nekoliko uginulih pasa. Naravno da mu svojstva karcinogena kategorije 2 nisu baš preporuka sa stanovišta zaštite okoliša. Problem je u tome što je dobro topljiv u vodi i lako se širi kroz okoliš. Policija je tko zna kad iznajmila jednu zgradu u tom naselju te je u podrum stavila sirovine za sintezu CS-a. To bi se moglo nazvati dicijano-metanom i možda je zbog toga toliko opasnija od cijanometana ili acetonitrila. pa su glavni proizvođači nitrilnih guma danas Tajvan i Kina. Navodno je u jednoj od susjednih kuća uginuo konj. Danas ga potiskuje čili paprika. Ljudi trebaju nitrilnu gumu i ona će se dalje proizvoditi.

Početkom trećeg milenija godišnja uporaba je iznosila 4. Morali su imati kompletnu osobnu zaštitu. Toksikološki su oni vrlo važne tvari i danas su mnogi pod posebnim režimom ograničavanja potrošnje. koje ne poduzimaju ništa na zaštiti građana. Uglavnom se koriste kao sirovina u kemijskoj industriji.4 milijuna tona godišnje za cijeli svijet. sve bačve su morale biti prije transporta posebno zaštićene polimernim folijama. Izradili smo ozbiljan plan preseljenja problematičnih kemikalija i točno propisali procedure. Kasnije su nastali problemi zbog požara PUTO. Čini se da novinari ne vole jasne događaje pod punim nadzorom ovlaštenih institucija. od sinteze karbamatnih insekticida do primjene kao katalizatora u izradi polimera. ali se to nije moglo učiniti bez ozbiljnih priprema. Koncentracija nadražujućih tvari u podrumu bila je tako visoka da je filtar bio sasvim neučinkovit. na mjestu događaja su morali doći policija. Objavili smo sve detalje o selidbi na našoj web stranici i još pismeno obavijestili preko agencije HINA sve novinske kuće o zahtjevnom događaju. 275 . gdje je trebalo zbrinuti sve te kemikalije. Zbog dugog stajanja još od vremena propale Jugoslavije bačve su bile prilično oštećene hrđom i kemikalije su slobodno izlazile iz bačvi u atmosferu podruma. Došao je samo jedan fotograf. Čak niti jedne novine nisu objavile vijest o preseljenju malononitrila i CS-a iz Soblinca. Tek je posebna postrojba sa samostalnim uređajima za disanje uspjela ući u podrum i popisati kemikalije. a u njegovoj pratnji morali su biti hitna pomoć.je na poziv policije pokušao ući u podrum sa zaštitnom maskom za cijelo lice i univerzalnim filtrom. ali je i njemu postalo dosadno gledati tako dobro nadzirani događaj i otišao je u najbližu gostionu niti sat vremena nakon početka akcije. Očekivali smo strašnu gužvu kad se pojave svi oni novinari. pa se konačno stvar riješila izvozom u austrijske spalionice opasnog otpada. Bilo je tamo puno malononitrila. Tako su opasne kemikalije prevezene na Žitnjak u općoj tišini i nezainteresiranosti javnosti. Novinski naslovi su vrištali o užasu u Soblincu i prozivana je jednako policija kao i druge vlasti ili ustanove. koji su do tada pisali o kemikalijama u Soblincu. Transport do privremenog skladišta na Žitnjaku morao se obavljati u vrijeme kad se smanji promet. ali nije stigao dalje od vrata. ali također već priređenog suzavca u metalnim bačvama. ali izgleda da se time ne povećava niti smanjuje njihova otrovnost. vatrogasci i hitna pomoć. a odatle na otvoreni zrak kroz prozore. Izvođač posla bila je jedna ugledna pirotehnička tvrtka s kojima smo proveli sate i sate u dogovaranju posla. kojih se svi moraju držati. Izocijanati Zajedničko im je da imaju u strukturi skupinu –NCO vezanu na neku organsku molekulu alifatske ili aromatske strukture. Donijeta je odluka da se skladište mora hitno isprazniti. Takve tvari mogu imati jednu ili više izocijanatnih skupina. prometna policija i djelatnici naše ustanove. Koriste se na različitim mjestima.

METILIZOCIJANAT CAS: 624-83-9 T+ F+ VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 (vrlo lako zapaljivo. vrlo otrovno ako se udiše. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. nadražuje dišne putove i kožu. moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) 276 . opasnost od teških ozljeda očiju. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom.

ali započela je egzotermna reakcija i uslijed isparavanja kemikalije napuknuo je spremnik. Mnogi su umrli od edema pluća. karbofurana i aldikarba. prosinca 1984 u mirnom indijskom gradu napučenom tada s nekih 800. Inače je to relativno lako hlapljiva tekućina. a kemikalija se počela izlijevati iz njega. Izbrojano je 3.000 građana. nosa i grla. jer im nitko nije mogao pomoći u tim teškim trenucima. Nisu obavijestili starije inženjere niti gradske vlasti. ali moglo se puno toga napraviti u smislu smanjivanja posljedica nesreće. koju su sintetizirali još 1888. Primjenom pjene moglo se usporiti isparavanje metilizocijanata. O kroničnim posljedicama oštećenja dišnih putova tek se naslućuje. astme teškog nadraživanja sluznica očiju.Opasna svojstva prvog predstavnika su stvarno uznemirujuća. ali se smatra da su desetine tisuća zaradili teške bolesti dišnih 277 . a njih čak 50.000 panično je ujutro tražilo liječničku pomoć. Niti mladi inženjeri niti radnici nisu bili spremni za događaj i radili su samo greške. Nitko ne zna koliko je ljudi kasnije umrlo od posljedica nesreća u Bophalu. Naravno da je lako biti general poslije bitke. koji je puhao od tvornice prema gradu i pomalo mijenjao smjer. ali slijepih kao žena na slici gore bilo je na tisuće. Najvažnije mjesto mu je u sintezi karbamatnih insekticida poput karbarila. a kemikalija se isparavala i vjetar ju je nosio na usnuli grad prekrivajući ga plinovima opasnog metilizocijanata. koja im je naravno pružana gdje god se stiglo.828 mrtvih građana. Ovako su se građani probudili kašljući i suzeći. prsne boli. za proizvodnju karbamatnih insekticida. a nisu znali što im je činiti. a najveća nesreća se i dogodila u jednoj takvoj sintezi. Nitko ne zna točno kako je došlo do prodora vode u spremnik metilizocijanata s nekih 43 t kemikalije. itd. a na početku korištenja smatran je samo nadražljivcem. ozljedama kože. Dolazili su sa simptomima teškog kašlja. a na njegovom rubu se nalazila tvornica Down Co. pravovremenim obavješćivanjem gradskih vlasti moglo se obaviti koliko toliko učinkovitu evakuaciju građana. Bila je to relativno topla i mirna noć sa slabim vjetrom. Događaj se zbio 3. koja je pridonijela katastrofi u Bophalu. Stara je to kemikalija. godine i tek kasnije je dobila uporabnu vrijednost. Na koju stranu bježati i što uopće učiniti da smanje posljedice nesreće? Oblak kemikalije je prešao tijekom noći preko grada i ostavio stravične posljedice. Na primjeru te katastrofe će se vidjeti i njegova opasna toksikološka svojstva. Grad je smješten nekih 50 km od Delhija.

ograničena saznanja o karcinogenim učincima. O tome možda u nekom drugom poglavlju. dišne putove i kožu. Drugi problem s izocijanatima je u onečišćenju okoliša. I danas se vode sudski procesi traženja nadoknade štete oboljelih i potomaka umrlih. ali izgleda da glavni problem predstavlja činjenica što izazivaju preosjetljivost kože i dišnih putova. Uspjeli su podići spomenik nevjerojatnim žrtvama Bophala. 3 T+ Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO R26-36/37/38-40-42/43-52/53 (vrlo otrovno ako se udiše nadražuje oči. Europa je od svojeg slučaja Seveso napravila legendu. ali ja osobno nisam zadovoljan njegovom primjenom u praksi. Velika internacionalna kompanija je morala priznati grešku. ali su nastojali proći što jeftinije. Općenito su izocijanati danas kemikalije kojih se ljudi boje. kat. Međutim. ali on podsjeća na bešćutnost liberalnog kapitalizma i zato je dobro da ostane. to je Indija i njezine žrtve ne nailaze na zanimanje u zapadnom svijetu. Naravno da su vrlo otrovni. Ipak se mora priznati da je na razini UN zapamćen taj strašni događaj i da se daju preporuke o izradi interventnih planova za sva rizična postrojenja u svijetu. Zbog toga se i najmanje količine izocijanata u raznim proizvodima moraju deklarirati već na naljepnicama pakiranja. koji se koriste u industriji polimera kao katalizatori. Naravno da Indijci nisu ni približno obeštećeni i vjerojatno neće ni biti. I mi smo prihvatili taj program.putova. a žrtve tog događaja su potpuno neusporedive s onim što se dogodilo u Bophalu. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u doticaju s kožom: štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Tipičan je primjer brojnih izocijanata. TOLUEN DIIZOCIJANAT CAS: 26471-62-5. I opet se oni masovno koriste u nerazvijenim zemljama bez dovoljno dobre regulative i onda često završavaju 278 . Problem postaje sve značajniji. Karc. kako se vidi na slici lijevo. Možda spomenik nije suviše vrijedan i vjerojatno će u budućnosti tamo stajati neko vrijedno umjetničko djelo u sjećanje na prosinačke žrtve.

One će privrednika gnjaviti zbog praznih vreća limunske kiseline.1 OZNAKE UPOZORENJA R: 2/21-36-61 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. valjda će vrijeme donijeti svoje i nadležne službe će doživjeti edukaciju. Amidi Nazivaju je i peptidskom vezom. ali ćemo se zadržati samo na jednostavnim industrijskim kemikalijama. opasnost od štetnog djelovanja na plod) OZNAKE OBAVIJESTI S: 28. Slika lijevo prikazuje divlje odlaganje u jednoj od zemalja u razvoju. brojne tvari iz prirode. ali se čini da nadležne inspekcija nisu dobro educirane. Dakle. Repro.kat. Značajan broj proizvoda na hrvatskom tržištu sadrži izocijanate poput toluen diizocijanata. 53 (nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. mogli bi u amide strpati proteine. nadražuje oči. No. 36. DIMETILFORMAMID CAS:68-12-2. a nemaju pojma da se taj ambalažni otpad ne može usporediti s onim od izocijanata. jer se aminokiseline vežu međusobno stvaranjem amida. izbjegavati izloženost-prije uporabe potražiti posebne upute) 279 .spremnici s takvim kemikalijama na divljim odlagalištima. ali će ovdje pozornost biti usmjerena isključivo na one kemikalije koje se često koriste i imaju problematična svojstva. a mi ne znamo kakvo je pravo stanje u nas. I njih ima jako puno.

pa se onda može koristiti na različitim mjestima. Čak se pojavljuje u komercijalno dostupnim bojama i lakovima uz ogradu da se takvi preparati smiju koristiti samo profesionalno. Problem je njegova teratogenost zbog koje se ne preporučuje ženama u plodnim godinama da s njim rade. kat. pa je opasan za žene samo kad zatrudne u barem prva tri mjeseca trudnoće.5%.DIMETILFORMAMID (CAS 68-12-2) Repro. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. On je na listi tvari sa zabranama i ograničenjima. Njegova prednost je u tome što se jednako dobro miješa s vodom i lipofilnim organskim otapalima. 280 . nadražuje oči) Dimetilformamid je vjerojatno jedan od najjednostavnijih amida mravlje kiseline i koristi se na mnogim mjestima kao izvrsno otapalo. ali to nije potvrđeno u ustanovama s dobrom laboratorijskom praksom. 2 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R61-20/21-36 (može štetno djelovati na plod. Neki znanstveni radovi su pokazali njegovu mutagenost (karcinogen kategorije 3). Točno je da se ne nakuplja u organizmu nego se vrlo brzo izlučuje iz njega. pa se kod nas ne smije naći u maloprodaji pri koncentracijama višima od 0.

krumpira ili mesa. kat 2.kat. ali ovdje će biti govora samo o onima koje predstavljaju danas najveći problem. Azo spojevi i njihove preteče Brojne su organske tvari s diazo strukturom u molekuli (R-N=N-R). otrovno ako se proguta. OZNAKE UPOZORENJA R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 (može izazvati rak. Treba biti oprezan kod preuzimanja podataka i ne vjerovati im pod svaku cijenu. AKRILAMID CAS:79-06-1. Problemi s njim su započeli 2002. ali nije loše za svaki slučaj smanjiti unošenje namirnica za koje se tvrdi da nakon pečenja sadrže povećane koncentracije akrilamida. Dodatno treba reći kako je akrilamid ipak još uvijek karcinogen kategorije 2 i da nema dokaza kako bi mogao izazvati rak u čovjeka. od pročišćavanja otpadnih voda do analitičkih laboratorija (npr. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. pa zasad nema dokaza da je zbog toga povećana učestalost raznih karcinoma. gel elektroforeza). ali nema garancije da sutra netko neće otkriti kako se i kuhanjem iz normalnih namirnica stvaraju neki jako opasni produkti. moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) Naravno da ne treba brkati izloženost akrilamidu na radnom mjestu ili kod nesreća s izloženošću preko hrane. preko kože i gutanjem. Inače je red spomenuti i najjednostavniju takvu tvar pod nazivom diazometan. Uostalom. To ne znači da se čovjek potpuno mora odreći pečenog mesa ili krumpirića. a one nalaze uporabu na brojnim područjima. Problem je u tome što on u hrani nije povezan s nikakvim pesticidima ili sličnim tvarima nego isključivo s načinom priprave. pa na koji god se način obavljalo.Ovog časa najpoznatiji i najopasniji amid je akrilamid. nadražuje oči i kožu. Zabrinutost je bila logična zbog izrazito opasnih svojstava ove kemikalije. čovjek je kroz cijelu svoju civilizaciju često jeo suho termički obrađenu hranu (ražanj. 3.). roštilj. To je kemikalija koja se široko koristi u sintezi poliakrilamidnih smola. povećava koncentracije PAH-ova ili nitrozamina u gotovim obrocima. Repro. Nakon toga su se razmahala istraživanja na drugim mjestima i u drugim zemljama. jer bi si na taj način sasvim promijenili život bez jasnog dokaza da smo si time popravili šanse za izbjegavanje raka. Karc. a navodno se kod kuhanja na javlja akrilamid kao produkt. Koristi se i u proizvodnji boja.. itd. tavica. On nije zlato po opasnim svojstvima i 281 . godine. Muta. Točno je da pečenje. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. kad su švedski znanstvenici otkrili da on nastaje prženjem mnogih namirnica poput npr. kat. ali ne spada u kemikalije koje se javljaju na tržištu u količinama od milijuna tona. peka. Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. jer osobito mlada populacija voli jesti radije prženo nego kuhano.2.

Zamislite krasnu crvenu boju vaše tablete za spavanje! Onda su se postupno počela otkrivati njihova opasna svojstva i samo su slijedile zabrane njihova korištenja na očaj proizvođača. T N 2-NAFTILAMIN CAS: 91-59-8. Moram priznati da sam se bojao diazometana. Ne treba bezuvjetno vjerovati iskusnim kolegama nego valja pogledati što piše u službenoj literaturi. pa čak ako se 282 . pa sam potražio službene podatke. Danas je sva sila zabranjenih azo boja i njihovih preteča. Sam etidijum bromid je u čistom stanju vrlo jaki otrov i to mu je najgore svojstvo. Tako je i s diazometanom. može izazvati vrtoglavicu ili pospanost). Vrlo često među kemičarima se šire sasvim neprovjerene vijesti o opasnostima kemikalija s kojima rade. Danas su sve takve boje pod znakom sumnje. štetno ako proguta. dodira s kožom ili gutanja. Ima uz to oznaku R68. Puno godina kasnije nakon što nisam imao s njim nikakve veze pogledao sam službeno razvrstavanje i shvatio da nije istina ništa od onoga što su mi pričali starije kolege. štetno ako se proguta. Prije nekoliko godina su mi se obratili neki kemičari tražeći savjet kako da se zaštite od strašnog etidijum bromida. Prvo su uslijedile zabrane bojanja lijekova i namirnica. Karc. a onda se postupno prešlo na različite predmete opće uporabe. Ni govora o bilo kakvim karcinogenim ili mutagenim učincima zbog kojih su kemičari tražili od mene savjet. ali se ona odnosi na sasvim nedokazane podatke o mutagenosti. Glavni problem im je karcinogenost kategorije 1 ili 2. Obzirom da je teško zamisliti kako će se takva otopina raspršiti po zraku prijetila je jedino imaginarna opasnost da će neka budala progutati reagens ili da neće oprati ruke nakon što ga je koristio bez rukavica. Kao što se vidi na slici pokraj teksta to su prekrasne boje. predmeta opće uporabe pa čak i namirnica ili pripravaka lijekova. kat. dugotrajno izlaganje može izazvati sušenje i pucanje kože. Otrovno za organizma koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Nije naravno jedini. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-22-51/53 (može uzrokovati rak. a treba uzeti u obzir da se s vremenom saznaju novi podaci o opasnostima pojedinih kemikalija i da to valja pratiti. 1. nadražuje oči. koji nisu znali naći tako lijepe boje bez opasnih svojstava.5% u kojima kupuju reagens zadržava se samo svojstvo štetnosti za zdravlje kod udisanja. Kad sam bio mlad inženjer na samom početku sedamdesetih godina govorili su mi iskusni kemičari kako je to karcinogena tvar i da pazim na sebe dok s njim radim. Koristile su se za bojanje tekstila. kože. koji se koristio za pripravu metil estera različitih organskih kiselina.ima oznake R12-19-22-36-66-67 (vrlo lako zapaljivo. Moram priznati da nisam znao ništa o toj kemikaliji. Nije takva situacija s drugim azo spojevima ili njihovim pretečama Pogledajte samo ovoga. mogu nastati eksplozivni peroksidi. Kod koncentracija 0. jer ne samo što mogu odletjeti u zrak zbog njegove eksplozivnosti nego mogu za koju godinu dobiti rak.

Tako bih mogao pokupiti različite otrove bakterija. posteljina. U redu! Neka su te boje zabranjene. Za većinu nema podataka o obimu proizvodnje. Ne smiju se u koncentracijama iznad 30 ppm koristiti u finalnom proizvodu za obradu tekstilnih ili kožnih proizvoda koji bi mogli doći u kontakt s ljudskom kožom ili usnom šupljinom. ručni satovi. jer ne pristajem vratiti se u pećinu kao prvobitni čovjek i koristiti samo ono što je garantirano prirodno. A činjenica je da su većina 283 . a u službenim bazama podataka nalaze se uglavnom prazna polja (npr. Ljudima je dosta da nešto djeluje u obliku eksploziva i ne zanimaju se za druga njegova opasna svojstva. higijenski ulošci. Navedene azo boje ne smiju se stavljati u promet niti koristiti u obliku dodataka za bojenje tekstila ili kože ako im je maseni sadržaj viši od 0. Tekstilni ili kožni proizvodi iz prethodne točke ne smiju se stavljati u promet. remeni. a nema dobre zamjene za njih. Dakle. Zadnjih desetljeća su zabranjene brojne anorganske. Nitrati Nitrati nisu jako velika skupina organskih tvari.razvrstavaju u kategoriju karcinogena 3. aktovke. a to naprosto ne mogu prihvatiti.: -odjevni predmeti. -pređa i materijali predviđeni za uporabu od strane krajnjih korisnika. Evo samo nekih izvadaka iz liste kemikalija sa zabranama i ograničenjima: Zabranjuju se: a. vlasulje. pa danas već prilično dobro znamo što je opasno a što nije. kao npr. ali ne treba dizati galamu na svaku boju koja samo podsjeća na one opasne. novčarke. ručne torbice. Iako sam daltonist čvrsto stojim na stanovištu da normalnim ljudima treba pružiti mogućnost uživanja u bojama oko sebe.1%. Tu je i općenito pitanje aditiva. Ono što silno začuđuje jest potpuno nepoznavanje njihovih opasnih učinaka za ljudsko zdravlje i okoliš. b. jer se može očekivati da će se boje apsorbirati preko kože i ući u krvotok. Ne može se odmah baciti anatema na sve azo boje ili njihove preteče. -tekstilni predmeti poput navlaka za stolice. pelene i drugi sanitarni predmeti. jer nisu svi karcinogeni ili opasni za zdravlje pri koncentracijama u kojima se koriste. rukavice. ručnici. radi se o teškim zabranama i ograničenjima. ali su obavijeni velikim tajnama. DNOK) o kojima će biti riječi u drugom odlomku. Nije to ni čudno obzirom da su znatan broj među njima eksplozivi ili propelanti. šeširi. Naravno da ni bojenje odjeće takvim tvarima nije bezazleno. Azo boje kod kojih može redukcijom nastupiti oslobađanje jednog ili više aromatskih amina. c. IUCLID). Istraživanja opasnih svojstava azo boja i preteča vrlo su intenzivna i odvijaju se u najboljim laboratorijima. plijesni ili biljaka. ali ima također sirovina za kemijsku industriju ili čak pesticida (npr. igračke od tekstila ili kože. na koje su se neki hrvatski laici zadnjih godina obrušili svom snagom u tiskovinama ili čak knjigama. Ja sam s njima polemizirao u sredstvima javnog priopćavanja. -obuća. Naravno da smo i mi uveli zabrane. anilinske i azo boje.

a apsorbira se u organizam svim putovima. Najotrovniji je predstavnik organskih nitro spojeva. Tek u posljednje vrijeme kod nas se javljaju protesti zbog vojnih poligona. TNT. Inače su njegovi pripravci poznati pod nazivom dinamit.ekploziva (dinamit.) ili propelanata (npr. kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. vrlo otrovno ako se udiše. pa je odavno poznat kao antianginalik. EDGN. Iako je kardiotoksičan. RDX. NITROGLICERIN CAS: 55-63-0 E T+ N EKSPLOZIVNO VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R3-26/27/28-33-51/53 (udarac. to je značajka svih nitro spojeva. DNT. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Evo najjednostavnijeg među njima. opasnost od učinaka nakupljanja. trenje. a donio je otkrivaču Nobelu tolike novce da se kasnije mogao iskupiti pred ljudima zakladom za najveću svjetsku nagradu znanstvenicima i umjetnicima. ali je činjenica da ga ljudi još uvijek naveliko koriste kao dobar lijek. Strašno je i to što su njihovi produkti razgradnje (eksplozije) također opasne tvari. ipak ima i korisnih učinaka.) otrovi ili vrlo jaki otrovi te da su gotovo svi ekotoksični. Ključni učinci na ljudski organizam su methemoglobinemija i različita djelovanja na srce. Izrazito je snažan eksploziv i tehnologija njegove proizvodnje je izrazito složena upravo zbog toga što svaka sitnica može uzrokovati njegovu eksploziju. PDGN. Ono što se ne zna dovoljno jest činjenica da je nitroglicerin poput drugih eksploziva i propelanata poznati onečišćivač okoliša.6DNT. Nisam mjerodavan reći je li bolji od drugih antianginalika. 2. DNB. a u svijetu je ta tema stara već više od 25 godina. dakle za primjenu ispod jezika) i djeluje gotovo trenutno protiv anginalne boli. TETRIL. u dodiru s kožom i ako se proguta. Istina. Obično se na tržište daje u obliku lingvlaleta. ali najvažniji su mu učinci na srce. To potkrjepljuje negativno iskustvo na sve strane kugle zemaljske. Otrovan je za vodene i druge organizme iz okoliša i 284 . itd. ali treba je već ovdje naglasiti. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako izazvati eksploziju. Zbog toga je potrebno o njima reći barem onoliko koliko danas znademo. a opet možda najopasnijeg. Methemoglobinemija je općenito vezana uz djelovanje svih nitrata i znači zapravo sprječavanje prijenosa kisika do stanica. itd.

Da sam bio malo mudriji već ranije sam mogao shvatiti da kod eksplozije neće sva količina eksploziva biti uništena i da će tijekom takvog događaja nastajati brojni produkti. ali tamo se dosta davno počelo raditi na remediaciji (ozdravljenju) tla i voda. Zapravo se dijelom odigravaju pirolitički procesi u kojima mogu nastati svakakvi novi opasni produkti. Onečišćenje okoliša je naravno vezano uglavnom uz mjesta proizvodnje i širokog korištenja eksploziva i propelanata. godine izašli su Nijemci s podacima o više od 80 teško onečišćenih mjesta bivših ruskih vojnih baza. Nema podataka zato što nadležni nisu mjerili ono što su trebali mjeriti. moguća opasnost smanjenja plodnosti) Ubacujem podatak o tvari koja nije eksploziv ne zato da razbijem monotoniju izlaganja nego zato što sam s alifatskih prešao na aromatske nitro spojeve. Javnost se počela buniti prije gotovo trideset godina tamo gdje su se mogli i smjeli buniti.3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 (otrovno ako se udiše. godine poslan u Luksemburg kao predstavnik Hrvatske na sastanak NATO-a o remediaciji tla i voda onečišćenih vojnim aktivnostima. a najveća onečišćenja su se nalazila u državama gdje nije bilo dopušteno pisnuti protiv vojske i njezinih aktivnosti. pa se zapravo može govoriti o procesima djelomičnog izgaranja na povišenim temperaturama uz nedovoljno kisika. T N NITROBENZEN CAS:98-95-3.možda je na njegovu primjeru dobro progovoriti o tom problemu.kat. Nema dovoljno dokaza.kat. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i preko kože. Repro. Tako su eksplozivima i propelantima najviše onečišćene države bivšeg sovjetskog bloka. ali nema niti jednog pouzdanog podatka na temelju kojeg bi se moglo raspravljati o onečišćenju. Sve su zalihe vode uništili Rusi naftnim derivatima. ali ovdje će biti govora samo o onečišćenju eksplozivima. Značajka eksplozije je da se događaj odvija bez prisutnosti kisika iz atmosfere. ali ima indicija da se uz mjesta odvijanja vojnih vježbi povećava učestalost karcinoma pluća i drugih organa u građana sa stanom u blizini vježbališta. Kod nas se građani najviše bune zbog vojnog vježbališta pokraj Slunja. Kine i zemalja trećeg svijeta gdje su Amerikanci imali svoje vojne baze. Imao sam referat o onečišćenju kemikalijama u Hrvatskoj uzrokovano ratnim događajima. Najjednostavniji aromatski 285 . u dodiru s kožom i ako se proguta. Ja sam prvi puta čuo nešto više o problemu kad sam 1993. karc. Te 1993.3. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Amerikanci su onečistili i svoju državu jednako kao zemlje Europe. Svaka vojska onečišćuje okoliš svojim aktivnostima u miru ili ratu. Posebno su se zbog toga bunili građani Filipina pokraj američkih baza.. eksplozivima i propelantima. a predstavnik Ukrajine je tvrdio kako na cijelom Krimu više nema zdravstveno ispravne vode za piće.

Čitao sam jedan rad o čovjeku koji se polio nitrobenzenom i nije na vrijeme skinuo odjeću te obavio dekontaminaciju. Da ima dvije ili više nitro skupina bio bi eksploziv. Onda je najbolje prepustiti sintezu nitrobenzena i njegovih derivata državama koje ne zanima zaštita okoliša poput Kine. Međutim. Počeo se zagrijavati i pao je u komu. ali je zgodan predstavnik zbog vrlo širokog i čestog korištenja za različite svrhe. jer je činjenica da su neki predstavnici karcinogeni kategorije 2 (npr. Količine nitrobenzena u proizvodnji i prometu nisu izrazito velike i ne prelaze nekoliko stotina tisuća tona na godinu u svijetu. Na Rebro je primljen u noći portir kome je netko iz šale podvalio čašu nitrobenzena uvjeravajući ga da se radi o nekom žestokom alkoholnom piću. a to je jedan od ključnih procesa pri razgradnji hranjivih sastojaka. a posljedice u toj državi se mogu vidjeti na slici pokraj teksta. trinitrotoluola ili TNT. On je umro na stolu za opservaciju naprosto izgorjevši iznutra. ali mora se ponešto reći i o tvarima koje nisu eksplozivi. Osobno imam iskustvo s nitrobenzenom iz sredine osamdesetih prošlog stoljeća. plastični). zanimljivo je da se sve više proizvodi u zemljama trećeg svijeta. nitrozobenzena i fenilhidroksilamina. Naravno da ih koriste učestalo teroristi različitih boja i namjera. propelant DNT) ili da su reproduktivno toksične tvari kategorije 2 (npr. bilo da se izmišljaju nove tvari bilo da se ispituju kombinacije različitih eksploziva s različitim tvarima. Nije on najgori među njima. Općenito me zanima kuda idu te države i što ih čeka u budućnosti uz toliki nemar za ljudsko zdravlje i okoliš. To znači da se povećano razvija toplinska energija u organizmu i otrovani se naprosto pregrijava. a znamo da normalni termometar ne mjeri više temperature. Dakle. Nitrobenzen je po djelovanju na ljudsko zdravlje sličan svim drugim nitro spojevima. Tako su danas jako cijenjene smjese TNT s anorganskim 286 . Dolje su dane osnovne značajke najpoznatijeg među njima. javlja se methemoglobinemija ali još jedan dodatni učinak važan za većinu aromatskih nitrata. Nije nitrobenzen jedini koji ima takav učinak. Gospodin je naivno popio piće i vrlo brzo nakon toga počeo osjećati posljedice. a tada nije ni bilo ledomata. tj. On je u svakom slučaju kemikalija koju bi bilo mudro zamijeniti s nekom manje opasnom. a osobito su zanimljivi moderniji snažniji eksplozivi (npr. gradnja cesta) bez njih se ne može zamisliti posao. Možda se nešto moglo učiniti da je bilo dovoljno leda. Umro je od pregrijavanja do dolaska liječničke pomoći. ali to ne ide lako. jer je bila viša od 41 oC. Uzaludni su bili moja toksikološka analiza i simptomatske mjere spašavanja života pacijenta.nitrobenzen naprosto nije eksploziv. azobenzena. Za nespecifične znakove otrovanja poput mučnine i povraćanja te glavobolje i vrtoglavice manje više. Valja naglasiti kako se na području razvijanja novih eksploziva radi izrazito mnogo. jer neki radovi opisuju tretman u ledenim kupeljima dok se otrov barem djelomice ne eliminira iz organizma. Nitrobenzen je poznat kao važno otapalo i sirovina u sintezi anilina. Vratimo se natrag eksplozivima i propelantima. Pri tome uopće ne mislim da se TNT ili drugi eksplozivi koriste isključivo u ratu ili ratnim pripremama (vojne vježbe) nego su izrazito važni kao industrijski eksplozivi i u građevinarstvu (npr. ali je problem u tome što se jako dobro apsorbira preko kože i vrlo brzo postiže taj učinak. jer bogate zapadne države nemaju razumijevanja za štete koje čini za ljudsko zdravlje i okoliš. DNB). Kad je stigao na Rebro više nije bilo moguće izmjeriti njegovu tjelesnu temperaturu. On ubrzava oksidativnu fosforilaciju.

vitezit. Bili su to naši malo stariji iseljenici koji su došli pomoći svojoj 287 . trenje. Jednog mog suradnika je Stožer poslao u Izrael zbog tek ostvarenih veza s Mosadom zbog paučine. Svjetskog rata umrlo oko 600 Engleskinja zbog neadekvatne zaštite prilikom punjenja eksplozivnih sredstava preparatima TNT-a i drugih eksploziva. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju. ali na tome još nitko u Hrvatskoj nije radio.nitratima (npr. Svi naši istraživački pokušaji su propali. Tijekom rujna mjeseca te godine zabilježili smo padanje prašine TNT-a u barem dva slučaja na slavonskom ratištu. koji mu daju toliko potrebni kisik za što bolju eksploziju. Još samo jedan primjer iz prakse. Zaključili smo da se u oba događaja radilo o neuspjeloj primjeni aerosolne bombe. Već je ranije rečeno da se oni apsorbiraju preko kože. Imao sam podatke o tome da je tijekom II. Dobili smo uzorke prašine i nedvojbeno dokazali da je u pitanju bio TNT. Tijekom 1005. jer su mnogi smatrali kako nam Srbi u nemoći da nas poraze pokušavaju ostaviti dugoročne štetne posljedice na zdravlje. godine zatražila je skupina građana od nas mišljenje jesu li teška oštećenja jetre u njih mogla nastati zbog toga što su tijekom rata punili eksplozivne naprave TNT-om. jer s malim količinama eksploziva naprave velike štete. Hrvati imaju puno iskustava s izradom takvih eksploziva kakav je npr. godine. Vojnici jako vole aerosolne bombe. kako bi ih mogli pratiti u budućnosti. Prvi puta sam se postidio zbog svojih ograničenja u razmišljanju krajem 1991. otrovno ako se udiše. koje smo mi smatrali riješenima. amonijev nitrat). u dodiru s kožom i ako se proguta. Govorili su o karcinogenosti TNT-a (leukemija) na duge staze i tražili da istražimo vrlo detaljno koji su ljudi bili izloženi aerosolu. TRINITROTOLUEN CAS:118-96-7 E T N EKSPLOZIVNO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R2-23/24/25-33-51/53 (udarac. Nismo ni mi u Hrvatskoj prošli bez žrtava. Mi smo smatrali kako Srbi nisu uspjeli aktivirati svoj aerosol i tako je prašina padala po tlu. Među mojim suradnicima židovska teza je naišla na veliko razumijevanje. Eksploziv samo treba u obliku aerosola primijeniti na velikom volumenu zraka i onda izazvati eksploziju sa stravičnim posljedicama. a većina žena je stradala zbog hepatotoksičnosti te tvari. Naravno da TNT i druge eksplozive i propelante možemo smatrati izrazito opasnima za okoliš. jer su postrojbe često mijenjale boravište i bilo je u ono vrijeme gotovo nemoguće otkriti tko je bio kontaminiran prahom TNT-a. opasnost od učinaka nakupljanja. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Što ja to imam još dodati specijalno o eksplozivima kao toksikolog? Nekih iskustava ipak imam. Smatrali su kako su Srbi pokušali primijeniti TNT u obliku aerosola kao svojevrsni bojni otrov za kratkoročno ili dugoročno djelovanje. koju sam vjerojatno već spominjao u drugim tekstovima. Izraelci su imali drugo mišljenje. Mosad se zanimao za sve pa i za neke događaje.

a po ekotoksikološkim svojstvima su ravni prvom predstavniku. ali sam s brzo na njega privikao. Naravno da sam dao pozitivno mišljenje. Oko mene bi se stvarao krug praznog prostora. pogotovo zato što barem glavni predstavnik nastaje kao 288 . otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najjednostavniji alkil-merkaptan je ujedno i najopasniji. A nije baš tako. a i inače se javlja u malim molekulama koje tvore život ili su produkt njegova metabolizma. Obično i ne bez razloga ne vole njegove spojeve zbog čovjeku neugodna mirisa i moja prva stručna iskustva s njegovim spojevima bila su povezana s neugodom. ali eksplozivi se koriste na mnogim mjestima u privredi i trebalo bi educirati ljude da oni nisu opasni samo zbog eksplozivnosti nego i zbog otrovnosti. a druga dvojica ili trojica imala su dijagnozu teških oštećenja jetre. Naravno da je važan sastojak i u brojnim industrijskim kemikalijama. Na prvi pogled to može djelovati ružno. a dali su im taj posao. otrovno ako se udiše. a onda su se počele osjećati posljedice. Tako su propil-merkaptan ili tert-butil-merkaptan tek štetne vrlo lako zapaljive tvari. Na početku me taj miris odbijao i ja sam nerijetko osjećao mučninu. Alkil merkaptani (alkil tioli) F+ T N METANTIOL CAS:74-93-1 VRLO LAKO ZAPALJIVO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-23-50/53 (vrlo lako zapaljivo.pradomovini. ali teško je bilo nekoga optužiti. Na samo početku karijere u Institutu Ruđer Bošković sintetizirao sam tioestere aminokiselina s tiofenolom zbog dobivanja sirovina za sintezu peptida. Tako sam se naučio na činjenicu da sumporovi organski spojevi nemaju ugodan miris i mislio da im je to glavna osobina. pa su me nadaleko ljudi izbjegavali. Nisu se privikli drugi. Ne vjerujem da će opet biti rata u ovim našim krajevima. jer sam svima nepodnošljivo smrdio. Radili su požrtvovno i uporno. Sumpor u organskim tvarima Nezaobilazan je element u organskim tvarima poput proteina ili polinukleotida. a svi oni s više ugljikovih atoma u molekuli su manje opasni. pa se nisam usudio sjesti u tramvaj ili se naći s ljudima u zatvorenom prostoru. Iako sam radio u digestoru skoro bez ikakve veze s tiofenolom uvukao mi se njegov odvratni miris u kožu šaka. Javili su se kad su dvojica već umrli. jer ljudi nisu znali da su eksplozivi otrovni i hepatotoksični.

produkt brojnih procesa biološke razgradnje. Njegov miris dopire iz kanalizacije i s drugih mjesta gdje se razgrađuju izmet ili drugi biološki otpaci. nije baš metil-merkaptan glavni sastojak odoransa za npr. Istina. merkaptani se proizvode sintetskim putem i koriste na mnogim mjestima u privredi. Inače gradski plin (zemni plin) nema mirisa i čovjek ne bi mogao nikako dokučiti da mu negdje u kući instalacija propušta plin u stan. Trebalo nam je nekoliko dana da smirimo građane i dokažemo kako opasnosti za njihovo zdravlje nije bilo. koji dolaze u bocama sličnima onoj na slici pokraj teksta. propilmerkaptana. Odmah su nazvali mene s pitanjem o čemu se radi i kako će događaj utjecati na zdravlje građana. ali tome pomažu merkaptani. gradski plin nego su to viši merkaptani poput npr. Nisam mogao odmah dati odgovor dok ne saznam od radnika plinare što se stvarno dogodilo. Međutim. Međutim. koji je zaista bio zatrpan pozivima. a ni količine ispuštenog merkaptana nisu bile po ničemu osim po mirisu značajne. Gdje god se nešto bakterijski razgrađuje možete osjetiti intenzivni miris merkaptana i pogotovo metil-merkaptana. što radnici nisu ni opazili budući su već navikli na odvratni miris. Ipak vrijedi opisati barem neke od slučajeva. To se obavlja posebnim sisaljkama koje sprječavaju izlazak para merkaptana u slobodnu atmosferu. Imali smo u prošlosti zaista brojne intervencije zbog neugodnih mirisa iz kanalizacije ili iz otpadnih voda različitih tvornica tako da je dobre primjere teško izabrati. disulfida ili trisulfida javlja u prirodnim mikrobiološkim procesima razgradnje organskih materijala. Imali smo mnogo iskustava s industrijskim merkaptanima. a osobito se bojao novinara. ali ovdje će biti govora tek o jednom. Početkom novog milenija banuo mi je iznenada zamjenik ravnatelja kliničke bolnice iz našeg važnog grada kao izaslanik ravnatelja tražeći hitnu pomoć. Oni se namjerno stavljaju u gradski plin da bi se znalo prepoznati istjecanje. a radnici plinara ih onda odnose na mjesta odoriranja i spajaju na stanice za odoriranje. Nije se usudio ići službenim putem da netko ne sazna za neugodni događaj. Jedno od važnih mjesta pretakanja viših merkaptana je bilo u plinari na lokaciji Radničke ceste. Imali su nesreću da je puhao slabi jugoistočni vjetar i nosio je oblak vrlo razrijeđenog merkaptana prema gusto naseljenim sjevernim područjima. Zemni plin se odorira merkaptanima. Oni imaju tako snažan neugodan miris da će i prehlađena osoba u stanu opaziti da nešto nije u redu upravo zbog neugodna mirisa merkaptana. Najčešće se ipak pojava merkaptana i rođaka sulfida. Taj neugodni miris će natjerati svakog normalnog čovjeka da potraži spas na čistom zraku. Ljudi su bježali iz područja grada sjeverno od plinare i već se tražilo Pedra odgovornog za ugrožavanje zdravlja građana. taj puta je došlo do malog kvara na sisaljki. Najvažnije mjesto im je u odoriranju opasnih plinova. U današnje vrijeme ljudi ne trpe takva maltretiranja i građani su počeli nazivati Radio 101. Tog dana na prijelazu milenija radnici su pretakali tekući merkaptan iz bačve u manji spremnik kako bi ga mogli poslati na stanicu za odoriranje. On će otvoriti prozore stana ili će iz njega pobjeći. a taj razmak je bio dovoljan da se počne razvijati panika. Dan ranije je dvadesetak djelatnika odjela za 289 .

krvi i drugim organskim materijalima. pa možete samo građanskom pobunom tražiti izmjene. Ranom zorom drugog dana uputili smo se sa svom opremom u bolnicu i počeli istraživanje. koja je bila stara jednako kao bolnica u gradu i bila je izgrađena od cigala. jer nije bilo ni jednog od onih za koje postoje rutinske metode mjerenja. Njihova su toksikološka svojstva bila beznačajna. Slučaj je riješen i više nikad nije bilo pritužbi od bilo koga. Kanalizacija nije bila izvedena ispravno s odušcima iznad krovova zgrada i onda su se neugodni mirisi probijali kroz kanalizacijske cijevi do podrumskih prostora. bolova u križima i općeg osjećaja slabosti bili su razlog bijega svih zaposlenika na otvoreni prostor. 290 . Tog proljetnog dana 2007. sulfidi. Otac obitelji je najžešće reagirao na smrad iz potoka Gorjak s mučninom. Vremenom su se ljudi počeli organizirati u obrani svojih ustavnih prava i osnovane su različite udruge za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. ne možete pozvati goste. Pomoćnik ministra je čak naručio robotsku sondu za snimanje kanalizacije. Pokazalo se da su se u vodi potoka nalazili merkaptani. Ne može se odvijati niti jedna ljudska aktivnost uz neugodne mirise. Odmah sam reagirao vjerojatno i zato što sam za taj grad bio emocionalno vezan pozivajući tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i suradnika za mjerenje onečišćenja zraka. koji se šire iz potoka sasvim neujednačeno. Meteorološki podaci su pokazali da se spornog dana javila tišina uz inverziju i sniženje temperature na tlu. Nakon slijedećeg incidenta u ljeto te godine inspekcija zaštite okoliša je naredila prestanak rada barem dvije tvornice dok ne riješe problem ispuštanja otpadnih voda u okoliš. godine odlučila se jedna obitelj prošetati pokraj pristaništa skele koja povezuje Samobor sa Zaprešićem preko rijeke Save. a da se ne govori o izmetu. Tražili su da u tišini pronađemo razlog stradanja tih ljudi i da ga uklonimo. Neke dane se uz njega dade živjeti a neke druge dane tako nepodnošljivo smrdi da se ne da izdržati. Izgleda da je to u ovom slučaju uspjelo i da će potok Gorjak uskoro prestati nositi naziv Smrdljivka. općom slabosti i panikom. a ne možete ni mirno spavati. Već desetljećima se građani bune na nepodnošljive mirise. Glavni problem je u tome što ne postoji nikakav zakon o neugodnim mirisima. mučnina. disulfidi. ali se mora priznati da je građanima bila ozbiljno narušena kvaliteta života. Taj skromni potok prihvaća otpadne vode industrijske zone Zaprešića i ulijeva se u Savu. žarenja svih sluznica. Zaključili smo da mirisi potječu iz potoka Gorjak i zato je obavljeno uzorkovanje vode na nekoliko mjesta. ne možete ljubiti dok vam sve uokolo smrdi. Drugi zanimljiv slučaj je vezan uz potok Gorjak (među narodom poznat kao Smrdljivka) u Zaprešiću. povraćanje i brojni drugi simptomi poput suzenja. a do rezultata analiza je trebalo pričekati nekoliko dana. U ovom slučaju nije bilo ugroženo zdravlje ljudi niti okoliš. Glavobolja. pa su se plinovi iz kanalizacije to bolje uzdizali kroz cijevi do podruma. Oni su pak nazvali mene sa zahtjevom da odmah organiziram izvid stručnjaka na sporno mjesto i ja sam takvu ekipu poslao na teren održavajući s njima stalnu vezu. Mjerenjem polutanata u zraku nisu postali ništa pametniji. trisulfidi i druge tvari karakterizirane snažnim i neugodnim mirisima. Kanalizacija je naprosto propala na mnogim mjestima tijekom dugih godina i stvorile su se kaverne u kojima se nakupljala nečist. Naravno da sam prvo izvijestio građane da se u zraku ne nalaze nikakve tvari koje bi mogle odmah djelovati na njihovo zdravlje. Ne možete pošteno uživati u bilo kojem dnevnom obroku. Polovica od njih je otišla na bolovanje i transfuziologija je prestala s radom To je katastrofalan događaj za bilo koju bolnicu koja obavlja operacije. ali smrad je bio vrlo snažan i svatko ga je mogao osjetiti. Robotska sonda je pronašla u kavernama i posteljno rublje.transfuziologiju smještenog na dva različita mjesta u podrumskim prostorima bolnice osjetilo simptome otrovanja. pa je bilo samo pitanje vremena kad će se javiti žešće reakcije. a razumna gospođa je nazvala broj 112. Od prvog časa mi je na temelju ranijih iskustava bilo jasno da je za sve kriva loša kanalizacija iz koje su se oslobađali merkaptani.

koji se širio od cementare prema njihovom naselju kad je vjetar puhao od cementare prema njima. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. Bili su to tiofenoli. vrlo otrovno ako se udiše. ne postoji ni MDK (maksimalno dopuštena koncentracija). kako bi mogli dokazati i sasvim niske koncentracije nekih produkata izgaranja. koja je imala sve isprave za rad i korištenje određenih vrsta otpada za dobivanje energije. ovdje su se građani s pravom bunili na izrazito neugodan miris. ali se moralo ipak naći razlog lošeg mirisa. ali ipak s civilizacijskog stanovišta nije bilo u redu da građani trpe taj neugodni miris čim vjetar puhne od cementare 291 . Nema za njih jasnih ograničenja što se tiče emisija. npr. u energanama. TIOFENOL CAS:108-98-5 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R10-24/25-26-36/38 (zapaljivo. Moji kolege su odlučili obaviti uzorkovanje zraka iz emisija dimnjaka kroz 24 sata. Međutim. što je vjerojatno signal ljudima da se maknu s mjesta gdje se njegov miris osjeti. a ne javljaju se ovakvi spojevi često ni kao produkti biološke razgradnje. Učinio sam to da pokažem kako su opasna svojstva kod tiola opasnija kad se radi o aromatskim tvarima. jer ga je svatko s normalnim nosom mogao osjetiti pri dolasku na teren. Istina. To što ja imam osobno iskustvo iz dana kad sam bio mladi kemičar ne bi trebao biti razlog za njegovo uvrštavanje u ovu knjigu. kako je slučaj s drugim cementarama u Europi. Među njima su bile i automobilske gume.Tiofenoli Tiofenol nije baš jako važna tvar u kemijskoj industriji. Rutinska mjerenja nisu pokazivala ništa neobično ili protupropisno. Sjećam se slučaja jedne naše cementare. nadražuje oči i kožu) Kao što je bilo rečeno on zaista uz svoja opasna svojstva ima taj izrazito neugodni miris. javljaju se u različitim industrijskim procesima kao onečišćenje.

problem zbrinjavanje je bio riješen. dimetil sulfat. jer postoji i nekakav opće prihvaćeni moral kao mjerilo za ponašanje. jer oni su inače izuzetni važni barem u metabolizmu. ali nam mogu zagorčiti život svojim neugodnim mirisima. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Međutim. Općenito mislim da kemičarima ne treba vjerovati kad rangiraju kemikalije prema opasnostima za ljudsko zdravlje. a izgleda da je to i učinjeno. Ne moramo se u Hrvatskoj bojati otrovanja tiofenolima. otrovno ako se proguta. Radi se zapravo o nagrizajućoj vrlo reaktivnoj kemikaliji. Organizam se riješava brojnih fenola i sličnih tvari tvorbom O-sulfata. U dobroj vjeri je dogovoreno sa cementarom da postavi filtre za uklanjanje tog lošeg mirisa. a sigurno je karcinogena kemikalija. sulfati nekih tvari mogu biti izrazito opasni kao što je npr. klorsulfonska kiselina. To su 292 . ali su onda odlučili njezine ostatke iskoristiti za sintezu sulfonamida koji nisu bili nikome potrebni. Međutim. Negdje 2006. propašću kemijske sinteze u Hrvatskoj ta je kemikalija postala samo problem zbrinjavanja. Međutim. izaziva opekotine. koju se naravno moglo zbrinuti. Zanimljivo je spomenuti sulfate. Takvo mišljenje o njemu je imala većina kemičara i onda je jasno da ga se nitko nije bojao. To su inertne tvari dobro topljive u vodi i zbog toga se dobro izlučuju preko bubrega.prema njima. Mislim da su se bez velikog razloga bojali te kemikalije i tražili su nekoga tko će je u gusto naseljenom području neutralizirati. U stara davna vremena sam susretao dimetilsulfat ne znajući uopće da je on opasna kemikalija. amina i tiola. Nisu uvijek propisi ono što treba upravljati postupcima ljudi. pa zapravo u Hrvatskoj više ne predstavlja nikakav problem budući praktički u zemlji više nema sinteze novih tvari. a teško ih je podijeliti u skupine. vrlo otrovno ako se udiše. Inače se koristi kod metiliranja fenola. Zapravo je to izrazito jednostavna i izrazito opasna kemikalija. DIMETIL SULFAT CAS:77-78-1 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-25-26-34-43-68 (može izazvati rak. godine zatražili su od mene da pomognem savjetom u zbrinjavanju ostataka te kemikalije u jednoj našoj uglednoj tvrtki. moguća opasnost od neprolaznih učinaka. Prema godišnjim količinama na tržištu najviše je svakako tenzida ili surfaktanata od kojih se izrađuju različiti detergenti i općenito kemikalije za čišćenje. kao npr. Mnogo je drugih organskih spojeva sa sumporom od kojih su neki imali važnu ulogu u industriji. Organskih kemikalija ima raznih Zaista ima mnogo organskih tvari koje se čak koriste u golemim količinama.

točno je da je okoliš pun proizvoda od polimernih materijala. Vjerojatno ovim tekstom nisu obuhvaćene neke važne organske tvari. Čak se ne možemo složiti treba li reći detergent ili deterdžent. Može ih se naći u površinskim i podzemnim vodama ili u tlu. sredstva koja gase plamen ili anorganske boje mogu se sporo oslobađati iz polimera i ispirati se u okoliš. S druge strane. a danas još uvijek imamo problem s vrećicama. U kontaktu s vodom oni rade pjenu i mnogi se toga boje. nisu krive plastične vrećice što su se našle na dnu mora. U takvom slučaju moguće je udisanje pjene i u krajnjoj liniji gušenje. 293 . Pošteno rečeno nema iskustva niti s teškim ishodom otrovanja detergentima i ja tek prema usmenoj predaji znam kako se navodno jedno dijete u Zagrebu ugušilo nakon gutanja detergenta za pranje posuđa. Jedno od takvih sredstava je polidimetilsiloksan (registriran pod nazivom Simetikon). ali zasad u koncentracijama koje ne predstavljaju neku opasnost za zdravlje čovjeka ili organizama iz okoliša. Najgori od njih su možda neki kationski i neionski tenzidi s oznakom R34 (izaziva opekotine). a uz druge se vežu oznake o nadraživanju kože i sluznica dok neki mogu biti ekotoksični. reproduktivno toksikčni ftalati). koje se mogu oslobađati iz plastične ambalaže u sve moguće prehrambene proizvode i pića. Zapravo ništa naročito. Naime. te male molekule poput omekšivača (npr. Međutim. Posebno područje je ono koje obuhvaća polimere. Većina polimera su potpuno inertne tvari čak kad sadrže opasne male molekule. itd. anionski. Do nedavno su prevladavale boce. soli masnih zasićenih i nezasićenih kiselina. ali kod nas nema nikakvih iskustava s njim. polimeri ipak predstavljaju problem zbog onečišćenja okoliša. Međutim. Ima opisa takvih slučajeva. mnogi zloguki proroci plaše građane s tim tvarima. ali treba shvatiti da je izbor bio čisto autorov i da se greška može popraviti upravo savjetom čitatelja. a jedino probleme može u probavnom sustavu praviti taj čvrsti progutani predmet. Istina. a oba izraza su dopuštena prema pravopisu. ali nema nikakvog pouzdanog dokaza da bi npr. neionski ili kvarterni amonijevi tenzidi. Jedino što se veže značajnije uz ta sredstva je pjenjenje. Zbog toga danas možemo govoriti o globalnom onečišćenju dodacima u polimere. koja onda traži svoj put izlaska probijajući se prema gornjim dijelovima probavnog sustava tj. pogotovo kod male djece. Možete progutati nekakav predmet od PVC-a ili bilo kojeg drugog polimera bez straha da će nastupiti akutno otrovanje. kod gutanja takvih sredstava može se u želucu stvoriti pjena.kationski. voćni sok iz PET ambalaže mogao biti opasan za zdravlje ljudi. Jedino rješenje je zapravo progutati sredstva protiv pjenjenja. koje se nalaze na dnu površinskih voda i ometaju tamo život. Naime. prema ustima. jer same tamo nisu došle nego ih je čovjek morao baciti.

Uzrok su bile kisele kiše. ako je vjerovati radovima. kad su kapilare u punom kontaktu sa sadržajem želuca ili crijeva. Bolesnici ih često uzimaju u velikim dnevnim dozama i vrlo rijetko se bilježe blagi znakovi otrovanja. jer su njegove soli izrazito slabo topljive u vodi i zapravo se gotovo uopće ne apsorbira iz probavnog sustava. Tada još nije bilo toliko učinkovitih mineralnih otrova kakve se nalazilo u biljkama ili životinjama. a to će biti posebno izraženo kod kroničnog procesa kao što je hemodijaliza (npr. Cijelo 19. Kako se razvijala kemijska industrija tako im je važnost postajala sve veća. mineralnim kiselinama i lužinama. 294 .MAJČICA ZEMLJICA U davnim vremenima su ih nazivali mineralni otrovi. kao npr. ali napretkom kemije/alkemije dobivali su sve veće značenje u namjernim otrovanjima. Međutim. amfora obrađenih iznutra olovnom gleđi. a radovi su javljali o kiseloj vodi u zdencima nekih ruralnih područja i povećanoj koncentraciji aluminija u takvim vodama. koja propušta dobro molekule mase do 300. Međutim. 3 puta tjedno po 6 h). katione metala onda će oni ulaziti u krv. Aluminij Sve do prije tridesetak godina praktički nije bilo otrovanja aluminijem. u slučaju kad se neka mala molekula nalazi samo u dijalizacijskoj tekućini a ne i u krvi gradijent je povoljan za njihov prelazak u krv. rezultati istraživanja štetnih učinaka u građana bili su prilično neuvjerljivi i nikad nisu nađeni pouzdani dokazi o povezanosti aluminija u vodi za piće s pojavom blagih znakova otrovanja tim metalom. na bazi aluminijevih hidroksida radili su se i rade se vrlo uspješni antacidi. Hemodijaliza je proces uravnoteženja između krvi i dijalizacijske tekućine preko polupropusne membrane (vidi sliku lijevo kako izgleda jedan dijalizacijski filtar). Uostalom. Aluminij se inače skladišti u mozgu i kostima izazivajući pojavu aluminijske encefalopatije i osteoporoze. jer su ih uzimali iz tla te koristili izravno ili tek uz minimalnu primitivnu kemijsku obradu. Zabilježeni su istina štetni učinci na plućima kod udisanja prašine aluminijevih oksida ili soli (aluminoze). Tako su se sredinom osamdesetih godina javili prvi izvještaji o otrovanjima na hemodijalizi. Evo malo vlastitih i tuđih iskustava s otrovanjima anorganskim kemikalijama. aluminijske encefalopatije javili su se ranih osamdesetih godina vezano uz zakiseljavanje podzemnih voda u Engleskoj. Prvi radovi o kroničnom unosu aluminija u organizam čovjeka s blagim oblicima tzv. Obzirom na jednostavnost dijalizacijske tekućine gradijent prelaska malih molekula je vrlo visok u smislu njihova prelaska iz krvi u dijalizacijsku tekućinu i dugo se smatralo da prelazak malih molekula suprotnim smjerom zapravo ne postoji. ali one nisu povezivane nikad s težim učincima poput karcinoma kod azbesta. Širenjem primjene hemodijalize kao umjetnog bubrega počeli su izvještaji o otrovanjima aluminijem. do apsorpcije izgleda ipak dolazi kod teških oštećenja sluznica probavnog sustava. Bilo je naravno slučajnih otrovanja korištenjem različitih predmeta poput npr. stolječe bilo je obilježeno otrovima na bazi arsena i zapravo forenzička toksikologija počinje svoj razvoj traženjem analitičkih metoda za otkrivanje ovih otrova u biološkom i drugim materijalima. Ako dijalizacijska tekućina nije dovoljno čista i sadrži npr. Naime. a danas relativno često bilježimo otrovanja s takvim kemikalijama.

Problem je bio u tome što se kelati aluminija i desferoksima čak ni kod ljudi sa zdravim bubrezima teško izlućuju iz organizma i jedino rješenje je bila hemodijaliza. kao na postrojenju iznad. Jedan od procesa prerade vode je bila flokulacija. kada se posumnjalo da su pacijenti na sisačkoj dizalizi otrovani aluminijem. krvavi proljev. a sisačka hemodijaliza je renovirana i kasnije je voda za pripravu dijalizacijske tekućine uvijek bila dobra. gdje su uz primanje desferoksima bili podrvrgnuti produženim hemodijalizama. Ništa se ne bi dogodilo da je proces priprave vode za dijalizacijsku tekućinu bio korektan. Činjenica je da je voda za pripravu dijalizacijske tekućine bila neispravna i imala vrlo visoku električnu vodljivost. ali kod onih mlađe dobi se moglo s priličnom sigurnošću optužiti za tu pojavu aluminij. abdominalna bol) bili su sasvim nespecifični i često su pratili uobičajena otrovanja hranom tako česta u onim vremenima čak i na plemićkim 295 . Detoksikacija je obavljena uspješno. koja je obavljana aluminijevim sulfatom i na taj način se voda za piće obogaćivala aluminijem. Pacijenti su prebačeni u zagrebačke centre za hemodijalizu. Uznapredovala osteoporoza u nekoliko pacijenata nije bila siguran dokaz u otrovanje pacijenata. pa su uglednici nerijetko uzimali preventivno svakodnevno male doze arsena kako bi se na njega navikli i bili manje osjetljivi u slučaju ako ih netko pokuša otrovati većim dozama. Deionizacija je bila u redu. Posebna radna skupina obišla je sve centre za hemodijalizu u Hrvatskoj (njih oko 50) i svuda uvela mjere stalne kontrole vode tako da danas nema niti jednog u kojem bi se moglo dati bilo kakve primjedbe. Razlog je otkriven već prvim izvidima. Slučaj je potaknulo Ministarstvo zdravstva na pokretanje projekta kontrole svih dizalizacijskih centara u Hrvatskoj. ali slijedeći stupanj pročišćavanja reverznom osmozom nije uopće bio proveden. Osim kliničkih opažanja (sumnjiva smrt barem tri pacijenta te pojava aluminijske encefalopatije kod nekoliko njih) bile su važne analize dijalizacijske tekućine. Jedna pacijentica je imala uznapredovalu aluminijsku encefalopatiju i niti je znala govoriti niti se mogla sjetiti kako se zove. Bilo je to još uvijek vrijeme rata. Analizom je otkriveno da sadrži visoke koncentracije aluminija. Arsen Arsen i njegovi spojevi svakako su zaslužili poduži osvrt kad se piše o otrovima. Ministarstvo je osnovalo povjerenstvo za rješavanje slučaja i vrlo brzo je objektivnim pregledima (klinički pregledi i mjerenje koncentracija aluminija u krvi) ustanovljeno da se kod više od deset pacijenata može govoriti o otrovanju aluminijem. Tako se zapravo za dijalizu koristila tek deionizirana voda s nedopustivo visokim koncentracijama aluminija. pa je i literatura bogata opisima trovanja arsenovim oksidima ili solima. Čak se smatralo da se na arsen može donekle naviknuti. godinu. jer je uređaj bio u kvaru. ali to nije bio slučaj. Nakon toga je problem riješen u roku od nekoliko mjeseci. Već u vrijeme renesanse i brojnih aristokratskih bitaka za vlast ili bogatstvo on se pokazao učinkovitim otrovom. jer su negativna iskustva s njima izrazito brojna. kad je Sisak bio odjsječen od velikog vodovoda u Petrinji i koristio je vodu iz Kupe za proizvodnju vode za piće.Moje osobno iskustvo s otrovanjima aluminijem seže u 1995. Tipični gastrointestinali simptomi otrovanja arsenom (povraćanje.

a isto se odnosilo na gangrenozne promjene na udovima ili pojavu karcinoma. vrlo otrovno za oraganizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najviše otrovanja arsenom krajem 19. Pišu da je Katarina Medići jako voljela arsen kao otrov. koji je umro u izgnanstvu od karcinoma želuca (vidi sliku lijevo kako se drži za želudac). stoljeću. ali ne u Hrvatskoj. može izazvati rak. Čak niti pojave na koži poput hiperpigmentacije ili keratoza nisu nužno ukazivali na otrovanje arsenom. Zanimljivo je spomenuti slučajeve otrovanja arsenom iz zidnih tapeta. 1 T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R28-34-45-50/53 (vrlo otrovno ako se proguta. Izvještaji različitih skupina analitičara potpuno su suprotni u pogledu nalaza arsena u carevoj kosi. stoljeća razvijene dobre analitičke metode za dokazivanje arsena u biološkom materijalu. posebno u 20.dvorovima. i početkom 20. Kat. Evo osnovnih značajki jednog od čestih arsenovih spojeva. Mišomor je bio omiljen i u hrvatskim krajevima. kao npr. pa je njegovo trovanje vjerojatno tek legenda. stoljeća i od tada nema poznatih slučajeva otrovanja u našoj zemlji. a posebno u kostima mrtvih. U proljeće 296 . Vjerojatno su zato krajem 19. jer bi prije toga umrli bilo od otrovanja bilo zbog nekih drugih tada čestih razloga umiranja. Vjerojatno kronično trovani nisu ni dočekali pojavu karcinoma. kod prepariranja divljih životinja. i u prvoj polovici 20. Imam vrlo zanimljivo iskustvo s korištenjem arsena u te svrhe. Potpuno je potisnut s tržišta pedesetih godina 20. stoljeća. stoljeća veže se uz preparat Mišomor rađen na bazi arsena. ARSENOV TRIOKSID (CAS 1327-53-3) Karc. izaziva opekotine. Arsenovi oksidi su se koristili za različite svrhe. koje su se zbog svoje ljepote i visoke cijene dobro tržile krajem 19. Zabilježena su i kronična otrovanja arsenom iz tapeta. a najpoznatiji nedokazani slučaj otrovanja arsenom veže se uz Napoleona. kada je i dokazan u nekim slučajevima.

Oni su ultimativno tražili da netko od nas dođe po otrov. Policajci su stajali zaštitnički oko stola. Nakon sat ili više vremena bili su završeni svi papirnati poslovi i ja sam se konačno mogao uputiti u zavod. a onda je počelo pisanje zapisnika na koji su se morali potpisati svi policajci. a mi ćemo ga onda zbrinuti. Onda se pojavila i gospođa na vratima svoje kuće pozivajući me da uđem. Evo gore jedne takve preparirane ptice iz nekog muzeja. Gospođa je stanovala u jednoj od obiteljskih kućica odmah pokraj Šestinskog lagvića i stvarno mi se činilo da za jednu baku put do HZT može biti dug i naporan. Pristao sam konačno otići po strašnu kemikaliju i obavijestio sam policiju da stižem.) u ljudi koji kronično piju vodu bogatu arsenom uvijek su izazivali moju pozornost. Poseban zapisnik je pisao jedan od policajaca za svoju policijsku stanicu. USA ili u dijelu Panonske nizine. godine prvo je nazvala neka gospođa sva u panici. Međutim. Ona je tamo izvijestila o mjerenjima koncentracije arsena u podzemnim vodama s područja između Vinkovaca i Osijeka uz komentar o potrebi epidemioloških istraživanja na tom području. pogotovo kad su vidjeli da ja nemam na sebi ili uzase nikakvu zaštitnu opremu za sebe i njih. Moja suradnica joj je predložila da donese taj vražji arsen u HZT. ali se osjetilo da se boje. lijepa gospođa i moja malenkost. Tamo ispod brežuljka čekala su dvoja policijska kola i nekoliko policajaca.1999. Arsen danas predstavlja poseban problem u krajevima gdje je prisutan u tlu i ispire se podzemnim vodama. Ja sam odlučno odbijao i tražio da gospođa sama donese bocu s kemikalijom. Prilično sam se razbijesnio shvativši kako to zapravo nije nikakva bakica nego krasna žena u dobi od 35 godina. Nevoljko su se njih trojica uputili samnom prema kući isped koje je glasno lajao pas čuvar. Na ključnim vodovodima se već duge godine voda tehnološki obrađuje kako bi se uklonio arsen prije puštanja u vodovodne sustave. Tog časa su počeli izlaziti ljudi iz drugih kuća uznemireno gledajući operaciju uklanjanja otrova. Naravno da smo donijeli krivu procjenu o tome što se može učiniti s otrovom. Ima u svijetu više takvih područja. a oni će obavljati našu zaštitu. jer policija je smatrala da to nikako nije njihov posao i slijedeći telefonski poziv je stigao od policije. koja nije bila ni slaba ni nemoćna. U kući nas je na stolu već čekala mala drvena škrinjica u kojoj se nalazio alat za prepariranje ptica i boca od pola kilograma natrijevog arsenita. Nitko iz brojnih laboratorija nije trebao tu trajnu kemikaliju. ako je imalo u redu. Izvještaji iz Bangladeša o pojavi različitih bolesti (karcinom. Računalo se da bi se moglo nekom pokloniti kemikaliju. Nemarno su se držali. nismo je mogli predati na spaljivanje u tadašnju spalionicu PUTO. U zao čas je to predloženo. a mogao bi joj zbog uzbuđenja ispasti iz ruke i razbiti se. jer je našla užasni arsen na tavanu i hoće ga se riješiti. ali me moja suradnica molila da pomognem staroj gospođi. što bi izazvalo tešku pogibelj za nju i druge putnike. Naravno da se iz seoskih zdenaca pila neobrađena voda i vjerojatno bi se tako i nastavilo da jedna tadašnja specijalizantica nije otišla na nekakav međunarodni kongres. poput onog u Bangladešu. Kako mi nismo servis za prikupljanje otrova predloženo je gospođi da nazove policiji i njima se obrati za pomoć. pa boca još uvijek stoji u našem malom skladištu pokaznih opasnih kemikalija. Pogledajte kakve se to posljedice uz karcinom mogu javiti u zemljama kao što je Bangladeš. itd. koja se tako jako boji i uz to joj je teško hodati. Sažetke je organizator objavio na Internetu i tako je do njih došao jedan 297 . gangrenozne promjene. Gospođa na drugoj strani linije je panično protestirala tvrdeći da ona nema auto i morala bi taj užasni otrov nositi prvo autobusom i onda tramvajem. a nismo imali niti osigurana sredstva za zbrinjavanje kemikalije na nekom od zapadnih odlagališta opasnog anorganskog otpada. znao sam da taj problem ima i naša istočna Slavonija jednako kao susjedi u Mađarskoj i Vojvodini.

hrvatski novinar. Malo je krivo shvatio taj sažetak i odlučio kao novinar istraživač iskoristiti zanimljivu temu. Potkovao se podacima iz literature i krenuo u razgovore sa stručnjacima. Kolegica iz Osijeka je naslutila da bi to moglo loše zaavršiti i nije htjela razgovarati s novinarom, a jednako je prošao i kod drugih sugovornika. Napisao je opširan članak o opasnoj istočnoj Slavoniji, gdje zbog arsena u vodi za piće prijete brojne teške i neizlječive bolesti. Članak je izazvao veliko uzbuđenje i u roku od nekih tjedan dana sve važnije novine su ga prenijele ili preradile. U „opasnim“ krajevima su se ljudi uzbunili ili uplašili. Negdje tijekom te faze su novinari počeli opsjedati i nas, a nerijetko su se javljali uplašeni građani. Znatan broj njih je prestao piti vodu iz zdenaca ili čak vodovoda i okrenuli su se flaširanoj vodi. Mi smo smirivali novinare i građane tumačeći im da voda u mnogim slučajevima nije zdravstveno ispravna ali isto tako nije ni opasna. Uostalom, koncentracije arsena u našoj vodi su barem desetak puta niže nego one u Bangladešu, a nema niti jednog pokazatelja da bi se kod nas pojavljivali štetni učinici poput onih u dalekoj istočnoj zemlji. Nazvali su me moji rođaci iz Rokovaca tražeći od mene da im istinito kažem kakva zla očekuju njih i njihove potomke koji su do tada pili vodu iz zdenca obiteljske kuće, a koju sam često pio i ja osobno. Podsjetio sam ih da njihova obitelj tamo boravi iz predturskih vremena i da su svi pili vodu iz istog zdenca, a nema nikakvih izvještaja o tome da bi netko dobio rak ili gangrenu kroz tih nekoliko stoljeća. Mislim da sam ih utješio i od onda sam novinarima govorio isto što rođacima. Naravno da je tema prestala biti zanimljivom novinarima i ubrzo više nije bilo novinskih članaka i slavonskom arsenu, ali sumnja među građanima ni do danas nije uklonjena. Inače je arsen geološki prisutan u različitim količinama na raznim zemljopisnim lokacijama, ali na Mediteranu ga ima dosta u rudama. Zbog toga se npr. u našem Jadranskom moru nalaze koncentracije arsena veće nego u drugim morima, a neki organizmi poput npr. škampa rado ga bioakumuliraju. Tako hrvatski škampi sadrže veće količine arsena nego oni uvozni, ali to nas ne treba zabrinjavati budući škampe jedemo prilično rijetko.

Kadmij
Danas je kadmij svudprisutan, a ranije su otrovanja njime bila razmjerno rijetka i ograničavala su se na korištenje boja. Činjenica je da se veže uz baterijske uloške (kao na slici dolje), proizvodnju i korištenje legura (npr. nehrđajući čelik), korištenje ili zbrinjavanje predmeta od plastičnih masa, proizvodnju boja, itd. Posebno se o kadmiju raspravlja u vezi kiselih kiša, koje ga otapaju iz tla, spalionice otpada su optužene za prekomjerno onečišćenje okoliša kadmijem a unosimo ga u organizma brojnim aktivnostima uključujući pušenje. Najpoznatiji slučaj masovnog otrovanja kadmijem je Itai-Itai bolest u Japanu. Dogodilo se da se na jednom području riža navodnjavala vodom onečišćenom efluentima lokalne industrije koji su sadržavali kadmij. Pokazalo se da riža rado bioakumulira kadmij, ali do tog saznanja se došlo prekasno nakon što je velik broj ljudi obolio. Kod 298

kroničnog uzimanja ključni učinci su oštećenje bubrega i pluća. Problem je u tome što je praktički nezamijenjiv na mnogim mjestima. Naučili smo se na baterijske uloške nikal-kadmij I više bez njih ne možemo zamisliti život. Međutim, njihovo prikupljanje i oporaba predstavljaju velik problem. Jeftini su i ne mogu se tako lako uvoditi nekakve kaucije ili slični mehanizmi za zbrinjavanje takvog otpada. Uglavnom građani baterije vraćaju dragovoljno, kao što ih trgovci dragovoljno prikupljaju. Onda sve ovisi o dobroj volji i svijesti za očuvanje okoliša, a to nije dovoljno. Tijekom 2005. godine obavio sam za Grad Zagreb procjene prikupljanja opasnog otpada i stanje je svuda bilo nezadovoljavajuće. Osobito je otpad iz kućanstava bio nepropisno zbrinjavan, tj. ili kao komunalni otpad ili se odbacivao u prirodu. S baterijskim ulošcima je stanje još bilo reltivno prihvatljivo, jer ga se sakupljalo oko 15%. Logično je da će se kod loše odloženih baterijskih uložaka kadmij i nikal vremenom osloboditi iz svoje čvrste čahure i onečistiti okoliš. Slično je s elektroničkim otpadom, ali također sa starim predmetima koji su sadržavali boje na bazi kadmija (posebno plastični materijali). Njih se danas dijelom zbrinjava spaljivanjem u uređenim spalionicama otpada, ali sasvim sigurno dio dospije u okoliš kao čvrsti sediment. Trebalo bi uvesti više reda budući su mu opasna svojstva vrlo nezgodna.

KADMIJEV SULFAT (CAS 10124-36-4) Karc. Kat. 2; Muta. kat.2; Repro kat. 2

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, može smanjiti plodnost, može štetno djelovati na plod, otrovno ako se proguta i vrlo otrovno ako se udiše, opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju preko pluća ili preko probavnog sustava, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može ostaviti dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Krom
Krom dolazi u više valentnih stanja i takvi spojevi (Cr(VI), Cr (IV), Cr(III)) se međusobno dramatično razlikuju, kako prema fizikalno-kemijskim tako još više prema toksikološkim ili ektotoksikološkim svojstvima. Obzirom na to da je samo krom(VI) vrlo opasan ovdje neće biti govora o drugima. Koristio se izrazito mnogo na raznim mjestima zbog svojih vrlo vrijednih svojstava. U prvom redu su kromati davali s različitim metalima prekrasne boje, koje su se koristile na brojnim mjestima, od slikarstva do bojenja metalnih ili drugih predmeta. Zatim je bio nezaobilazan kao oksidans, npr. kod štavljenja kože. Mnogi i danas u kožarstvu plaču za njim, jer njegove zamjene nisu tako dobre kakav je bio on. Analitički laboratoriji još uvijek u nekim slučajevima ne mogu bez njega, a služio je kao

299

ključna kemikalija kod pranja staklenog laboratorijskog pribora (poznata kromsumporna kiselina), posebno u nekim područjima poput analize metala. Međutim, njegova opasna svojstva dana čas kasnije dovela su do brojnih zabrana i ograničenja njegovog stavljanja u promet i korištenja. Tako se i u Hrvatskoj nalazi na listi zabrana i ograničenja te ga više nije lako nabaviti bez jakog argumenta da je zaista nezamjenjiv u nekom poslu, ali ga je sve manje. Evo službenog razvrstavanja jednog od kromata.
T+

O

N

KROMATI(VI); (CAS 1333-82-0) Karc.kat 1;Muta.kat 2; Repro.kat 3
OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-49-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom, otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta, vrlo otrovno ako se udiše, izaziva teške opekotine, udisanjem i u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost-opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, može smanjiti plodnost, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)
VRLO OTROVNO
OKSIDIRAJUĆE

OPASNO ZA

Značajan broj građana zna za njegova opasna svojstva i na prvi spomen kromata se uplaši zbog jasno dokazane karcinogenosti, mutagenosti i reproduktivne otrovnosti. Na njega se razvija preosjetljivost, a vrlo je otrovan za vodeni okoliš. Istina, treba naglasiti kako se kromati u prirodi vrlo brzo reduciraju u oblik Cr(III) reagirajući sa svud prisutnim organskim materijalom, ali također valja priznati da je izrazito dobro topljiv u vodi i lako se širi okolišem. Građani su vrlo osjetljivi na nagovještaj o tome da bi okoliš mogao biti onečišćen kromatima. Moje prvo iskustvo s kromatima seže u 1997. godinu kad su me pozvali varaždinski sanitarni inspektori upomoć. Netko je uz jednu obalu Dravskog kanala na dužini od 200-300 m ostavio hrpice kožnih otpadaka izmješane s rasutim kalijevim bikromatom. Čak smo uspjeli pronaći spremnike u kojima je kupljen od talijanskog proizvođača, a radilo se o robi kupljenoj prije mnogo godina. Ja sam savjetovao hitno uklanjanje svih količina kromata na račun grada i spremanje na privremeno odlagalište dok se ne nađe kako zbrinuti taj miješani otpad. Kromate se jedino moglo kemijski reducirati do Cr(III) oksida, jer bi se tako lakše mogao zbrinuti nastali produkt. Druga mogućnost je bila izvoz otpada na neko od uređenih europskih odlagališta opasnog anorganskog otpada, ali se svima činilo da je to vrlo skupa solucija (minimalno 10 DM po kilogramu bez prijevoza). U međuvremenu nam se priključila kriminalistička policija i započela je istragu. Javili su mi nekoliko dana kasnije da su lako uvhatili jednog kožara, koji je tek tada shvatio kakvo je zlo učinio i ne samo da je platio sve dotadašnje troškove i kazne nego je platio za izvoz opasnog otpada u inozemstvo. Drugi slučaj je bio puno zanimljiviji. Dogodio se u Karlovcu negdje 2005. godine. Direktor komunalnog odlagališta je ugovorio posao deponiranja kožnih otpadaka jedne 300

hrvatske tvornice kože. Tvornica je dovezla velike količine kožnih otpadaka i pohranila ih na odlagalište, a izgleda da su oba partnera bili zadovoljni. Nisu računali na to da su već tada u Karlovcu zeleni bili izuzetno dobro organizirani i da je u njihovim redovima bilo mnogo izrazito dobro školovanih ekologa. Bojali su se kromata i ukazivali su koje se sve posljedice te rabote mogu očekivati. Nije to bilo uređeno odlagalište i procjedne vode su iz njega odlazile u okoliš. Bio je u blizini i nekakav potok, što u Karlovcu gradu na 4 rijeke i brojnim potocima nije ni čudo. Zeleni su uspjeli na svoju stranu pridobiti brojne novinare te ljude iz politike, a javljali su se i stručnjaci za financije sumnjajući u mogući kriminal velikog posla s kožnim otpacima. U međuvremenu su obavljene brojne analize kako samog otpada tako i procjednih voda s odlagališta te voda u potoku. Mene su pozvali kao sasvim nezavisnog stručnjaka da na jednoj tribini kažem istinu i samo istinu o otpacima kože na njihovu odlagalištu komunalnog otpada. Nakon što sam proučio svu prikupljenu dokumentaciju uključujući i pregled literature otišao sam održati predavanje na tribini. Nikad nisam govorio pred toliko osoba zainteresiranih za zaštitu okoliša. Dvorana je bila toliko puna da je značajan broj ljudi stajao na sve strane, a bilo ih je svih životnih dobi, od srednjoškolaca do penzionera. U kasnijim godinama se nikad više nisam čudio što su u Karlovačkoj županiji građani izuzetno osjetljivi već na najmanji nagovještaj onečišćenja okoliša. Međutim, ja sam ih teško razočarao otkrivši im da u otpadu gotovo da nema kromata ili ih ima u tragovima i daleko ispod MDK. Kožar je koristio nove tehnologije i otpad je sadržavao isključivo spojeve kroma(III). Taj je pak krom bio potpuno netopljiv u vodi i nije onečistio niti podzemne niti površinske vode, a bio je sasvim inertna tvar što se tiče toksičnosti i ekotoksičnosti. Ipak sam mogao reći barem jednu stvar na štetu onih koji su se odlučili na odlaganje. Prema propisima se taj otpad nije smio odložiti na neuređenom karlovačkom odlagalištu i bilo je logično da će nadležna inspekcija narediti njegovo uklanjanje. Još jedan slučaj karakterističan za vremena propasti brojnih hrvatskih poduzeća u vremenima devedesetih godina. Propala je vinkovačka kožara, što je obradovalo većinu Vinkovčana, jer im je ta tvrtka desetljećima zagađivala njihovu rijeku stajačicu Bosut. Stečajni upravitelj je pokušavao završiti svoj posao i osloboditi zgrade od strojeva, sirovina i nepotrebnih predmeta, jer je lokacija tvornice bila izvrsna. Na obali Bosuta s druge strane od centra grada. Nastojalo se prodati što se prodati dade, pa je tako jedan poduzetnik iz nedalekog sela Ivankova te 2004. godine išao dogovoriti kupovinu nekog stroja, koji mu je bio prijeko potreban. Stečajni upravitelj mu je ponudio stroj besplatno uz uvjet da on prihvati uz to sve kemikalije iz tvorničkog skladišta, a da će ih se već lako riješiti. Ivankovčanin je odmah prihvatio ponudu i tijekom mjeseca srpnja prebacio sve u neku šupu iza svoje kuće. Nije ni obraćao pozornost što je to sve donio u nju, ali su pozornost obratili njegovi susjedi. Šupa je već bila dotrajala i svatko je mogao vidjeti da se u njoj nalaze svakakve kemikalije, ali su susjede najviše uplašile već poderane papirnate vreće ukrašene slikama mrtvačke glave s prekriženim kostima i natpisima o velikoj otrovnosti. Bio je kraj srpnja i veliki seoski poslovi su bili završeni, pa su suseljani imali vremena za reakciju. Počela je otvorena pobuna uz demonstracije i verbalne napade na vlasnika opasnog otpada, pa je morao unajmiti zaštitare kako bi čuvali kuću, otpad i njegovu obitelj. Mene je pozvao glavni sanitarni inspektor županije smatrajući da ja kao čovjek podrijetlom baš iz tog kraja moram pomoći u rješavanju problema. Ja sam pak obavijestio pomoćnika ministra zaduženog za sanitarnu inspekciju kako bi zajednički mogli pokrenuti akciju. Bilo je najjednostavnije pronaći u županiji neko skladište na kome se smiju držati vrlo jaki otrovi i prevesti sav onaj otpad iz Ivankova u njega dok se ne nađe konačno rješenje. Međutim, takvih skladišta nije bilo u cijeloj županiji, a u susjednima nisu inspekcije htjele razgovarati o mogućnosti privremenog skladištenja. Savjetovali smo da se pozove neko poduzeće ovlašteno za zbrinjavanje opasnog otpada, pa su Vinkovčani odmah reagirali pritisnuti bijesom Ivankovčana. Kolegica iz ovlaštene tvrtke me nazvala iz Ivankova sva uplašena, jer su seljaci mislila da je ona jedna on onih zločestih, pa su

301

napali njezin auto kad se parkirala ispred kuće stradalog poduzetnika. Na brzinu je dogovoren posao izvoza ukupnog opasnog otpada u inozemstvo i sve je bilo završeno u jednom danu. Inspekcije su odahnule, ali tek tada je počeo cirkus. Poduzetniku nije padalo napamet platiti zbrinjavanje budući se smatrao prevarenim. Slučaj je završio na sudu, a još tijekom prve polovice 2007. godine javljali su mi da će se prema svemu sudeći poduzetnik izvući od plačanja troškova.

Olovo
Ako hrvatski toksikolozi imaju iskustva s nekim metalom onda je to bez sumnje olovo. Zahvaljujući slučajevima otrovanja danas se npr. na IMI olovom bave barem dvije skupine vrsnih znanstvenika, naravno na znatno višoj razini nego u vrijeme kada su se odigravali slučajevi zbog kojih su istraživanja započela. Olovo je stari pratitelj čovječanstva, jer se dalo relativno lako dobiti kao metal čak i primitivnim tehnologijama. Očito je u povijesti bilo otrovanja olovom, a postoji čak sasvim neprovjerena ali zgodna teorija da je Rimsko carstvo propalo zbog kronične izloženosti aristokracije olovu. Kreću od činjenice da je to bilo najmoćnije dugovječno carstvo u trajanju od skoro pola milenija. Bilo je puno padova i uspona, ali trajalo je u svoj svojoj veličini kroz izrazito dugo razdoblje. U prvom stoljeću prije Krista uzdiglo se Rimsko carstvo svojom vojnom nadmoći nad europskim, afričkim i azijskim narodima. Ta vojna sila se stalno usavršavala i uspjela je pobijediti mnoge relativno dobro obučene vojske, jer je donijela nove vojne vještine i tehnike. I onda su u četvrtom stoljeću prije Krista nagrnuli divlji narodi iz Azije probijajući se kroz Vrata naroda. Nisu bili značajno bolje opremljeni ili obučeni od Gala ili Egipčana, a ipak su slomili rimsku obranu skoro 5 stoljeća nakon prvih velikih rimskih pobjeda. Zašto? Znanstvenici daju različite odgovore o tome, ali nije zanemariva teorija da se rimska aristokracija degenerirala zbog otrovanja olovom. Rimljani su voljeli dobro pojesti i popiti, a često se uživanje u iću i piću pretvaralo u orgije. Sjetite se Trimalhionove gozbe. Uživali su u vinu iz prekomorskih ili drugih dalekih krajeva, a to se vino transportiralo u amforama kao na slici gore. Amfore su pak bile keramičke posude premazane iznutra olovnom gleđi iz koje su pečenjem nastajali oksidi olova, ali je ostajalo puno u vodi topivih olovovih soli zbog relativno niske temperature pečenja gline (oko 700 oC). Te soli su se dobro otapale u vinskim kiselinama i tako je olovo postalo biodostupno za apsorpciju. Treba li posebno isticati da su Rimljani mogli puno popiti? Olovo je poznato kao reproduktivno otrovna tvar, koja se duboko skladišti u kostima onih koji su mu izloženi. Iz generacije u generaciju su se povećavale količine olova u kostima rimske aristokracije i kolale njihovim krvotokom, pa su se djelovanja umnožavala i obiteljske loze su degenerirale iz generacije u generaciju. Kad su krenuli barbari iz Azije u osvajanje novih krajeva rimski aristokrati više nisu bili u stanju voditi bitke i tako je Rimsko carstvo propalo zbog nesposobnosti njegovih vođa. To je naravno samo nedokaziva teorija, ali je jako zanimljiva kao ilustracija priči o otrovnom olovu. Danas mi prilično dobro znamo i kakve nam opasnosti nose različiti spojevi olova, kako se to vidi u daljem tekstu.

302

T

N

OLOVOV ACETAT CAS:301-04-2 Repro.kat 1

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R61-33-48/22-50/53-62 (može štetno djelovati na plod -opasnost od učinaka nakupljanja, Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi, moguća opasnost od smanjenja plodnosti)

TETRAMETIL OLOVO (CAS 75-74-1) Repro.kat. 1

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-61-62-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; opasnost od efekata nakupljanja, opasnost od štetnog djelovanja na plod, može dovesti do smanjenja plodnosti, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Ružna su to svojstva! Današnje stanje glede izloženosti olovu neusporedivo je gore nego što je to bilo u antici ili srednjem vijeku. Mjerenjem koncentracija olova u različitim slojevima leda na Grenlandu pokazalo se da su koncentracije od 1780. do danas porasle 20 puta. Smatra se da se najmanje 100 m s obje strane važnih prometnica ne bi smjelo uzgajati nikakve biljne kulture

303

zbog previsokih koncentracija olova u tlu i biljkama. Nije to ni čudo, jer je potrošnja olovovih spojeva rasla iz dana u dan kroz zadnjih dvije stotine godina, a posebno u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Teško je uopće naći mjesto gdje se spojevi olova nisu koristili ili se ne koriste. Služili su kao izvrsne rado viđene boje korištene kako u umjetnosti (slikarstvu) tako i u privredi za zaštitu materijala. Najbolja prva zaštita metala nakon uklanjanja organskih i anorganskih nečistoća s njegove površine bila je uporabom minija, a i mnoge druge boje za sekundarnu zaštitu metala bile su na bazi olova. Dvadeseto stoljeće je donijelo antidetonatore benzina poput tetraetil- i tetrametil-olova. Te vrlo opasne tvari koristile su se širom svijeta u ogromnim količinama i dovele do globalnog golemog onečišćenja okoliša olovom. Elementarno olovo se koristilo na stotine mjesta zbog svoje mekoće i lakoće kovanja. Iako to nije značajna količina olova, ona je nezamjenjiva pecarošima za spuštanje udice ispod površine, ronioci ne mogu zamisliti svoj sport bez olovnih utega, različite inspekcije za pečaćenje koriste još uvijek najčešće olovne plombe, itd., itd. Onda valja znati da je olovo u obliku različitih minerala prisutno na sve strane u tlu i naš je stalni pratitelj u životu. Ako mislite da se ne pojavljuju problemi slični kao u Rimskom carstvu onda mislite krivo. A kakvo je stanje kod nas i kakva su nam iskustva? Interes za olovo se razbuktao među hrvatskim malobrojnim stručnjacima slavnim događajem s babom Katom iz Osijeka negdje pedesetih godina. Počelo je s time da se razvila epidemija otrovanja olovom među življem Osijeka i susjednih naselja, a trebalo je neko vrijeme dok se utvrdilo da se radi o otrovanju tim metalom. U prvi čas nije bilo jasno kako je do otrovanja došlo dok pokojni akademik Beritić nije u svojim razmišljanjima o Slavoniji zaključio da je ona slična Meksiku po tome što narod voli ljuto i papreno. Tog časa je posumnjao u papriku, a detaljna epidemiološka istraživanja su pokazala da se većina otrovala slavonskim ljutim kobasice koje su sami pripremali za vlastite potrebe. Onda se otkrilo da su svi kupovali crvenu papriku na gradskoj tržnici od simpatične babe Kate. Do nje nije bilo teško doći budući se i sam otrovala olovom i liječila se u Osijeku. Vrlo brzo se ispostavilo da je baba Kata želeći poboljšati boju svoje paprike dodavala u nju Minij ne znajući da bi on mogao škoditi ljudskom zdravlju. Uostalom, i sama je koristila tu crvenu papriku i otrovala se njome. Taj događaj je silno unaprijedio hrvatsku toksikologiju, jer je rekordan broj ljudi doktorirao na temi otrovanja olovom, objavljeno je mnogo znanstvenih i stručnih radova, a također je poboljšana oprema analitičkih laboratorija. Posebno je od slučaja koristi imao IMI. Drugi slučaj glupog masovnog otrovanja dogodio se početkom devedesetih dvadesetog stoljeća dok je rat još uvijek trajao. Roditelji su doveli malo dijete s grčevima u trbuhu i s crvenom mokraćom, pa su već iskusni kliničari posumnjali da se radi o otrovanju olovom. Epidemiološkim istraživanjem pozornost je usmjerena na ajurvedske kapsule samoborskog nadrilječnika, koji je prodavao različite herbalne pripravke po cijeloj Hrvatskoj, a koju godinu prije otrovanja oduševio se ajurvedskom medicinom i počeo ju je primjenjivati u svom radu. Naivni roditelji otrovanog djeteta kupili su bočicu takvih kapsula kako bi popravili djetetu apetit i omogućili bolje napredovanje, a sve je završilo otrovanjem. Analizom sadržaja kapsula nađene su izrazito visoke koncentracije olova i onda su se znanstvenici uputili sasvim krivim smjerom. Umjesto da predaju slučaj policiji ili sanitarnoj inspekciji oni su izišli u javnost sa svojim otkrićima. Naravno da je proizvođač kapsula istog časa povukao sve količine iz apoteka i drugih prodavaonica te ih učinkovito uništio na nepoznat način. U međuvremenu su se počeli javljati brojni otrovani građani, a i sam proizvođač je uvjeren u ljekovitost olova uzimao svoje kapsule i otrovao se. Međutim, nije više bilo valjanog dokaza da je on krivac za otrovanja brojnih ljudi, jer njihove otvorene bočice nisu se mogle iskoristiti za pouzdanu analizu. Uzorci nisu bili uzeti na propisan način i onda je rezultat analize sasvim nepouzdan i besmislen. Već je naprijed rečeno da je nedovoljno pečena keramika obrađena prije toga olovovom gleđi dobar izvor otrovanja olovom. U Hrvatskoj su mi pričali da su pedesetih

304

ali inspektori su bili mudriji i pravili se da ne vide akumulatore. Najviše smo se bojali problema s automobilskim akumulatorima. Takva analiza ne znači praćenje koncentracije olova u krvi. Ja sam predložio hitnu analizu na otrovanje olovom. Onda nije čudo što se olovo otapalo u kondenziranim parama rakije i u nekim slučajevima je čak došlo do otrovanja. nizak hemoglobin i izrazito lošu krvnu sliku. a posebno je naglašavao crvenkastu mokraću. Inače je u ne tako davnoj prošlosti bilo puno otrovanja olovom iz keramičkog tradicionalnog posuđa poput bilikuma ili trilikuma na slici gore. što zbog olovnih ploča u njemu što zbog sumporne kiseline devedesetih godina razvrstane u otrove. trilikuma ili jednostavnih keramičkih vrčeva. pa gotovo da o njemu ne bi trebalo raspravljati. Elementarno olovo se smatra također otrovom kao i njegovi spojevi. djeci i prijateljima. Slično je stanje bilo. jer je neki nadobudni inspektor takav akumulator mogao proglasiti otrovom. Međutim. ali najteže je stradalo malo dijete. Međutim. s pečenjem rakije. koje je u izrazito teškom stanju. Bilo je čak situacija kad su trgovci sami izbacivali akumulatore iz svojih dućana smatrajući ih otrovom. Prvenstveno je to deltaaminolevulinska kiselina ili njezin enzim dehidrataza te kiseline odnosno protoporfirin ili enzim mitohondrijska ferokelataza. nego su od dijagnostičke vrijednosti parametri koji prate sintezu hemoglobina. pa se prema ranijim propisima svaki olovni predmet mogao proglasiti otrovom. Talij Danas o taliju gotovo da ne treba pisati budući su njegovi spojevi davno došli na liste zabrana i ograničenja. Sjećam se liječnika s Rebra. koji je rado kupovao domaću rakiju od nekog svog kumeka i uživao u njoj dnevno.godina dvadesetog stoljeća mogli točno pratiti putovanja lončara kroz zagorska sela prema otrovanjima olovom. Nema više korištenja talijevih spojeva niti u jednoj ljudskoj djelatnosti. a u susjednim zapadnim zemljama se prodaju bez poteškoća. Cijevi i hladila na kazanu su se radili s puno olova da dijelovi važnog uređaja budu teži i skuplji. a pokazalo se da su krivi neoprezni roditelji. Koji puta bi zimi vrč s natočenim kiselišem držali na peći da se vino malo zagrije. a olovo se slobodno otapalo. Oni su u nekom dućanu kupili prekrasan keramički vrč za koji su im rekli da je umjetničko djelo a ne uporabni predmet. izrazito loše krvne slike i hemolize već je bio kronično otrovan olovom i slijedila mu je duga terapija kelirajućim sredstvima. Kad se prijavio na pregled na IMI zbog teških grčeva u probavnom sustavu. Bilo im je jasno da ne mogu kod nas akumulatori biti otrovi. Zagorci su voljeli piti vinčeko iz bilikuma. imao je u prošlosti važnost pretežno kao pesticid. Svi su se otrovali. Ostao je jedino važan u proizvodnji homeopatskih pripravaka i specijalnih termometara. 305 . Tek kad smo pripremali nove propise usklađene s direktivom 67/548/EEZ našli smo da se odredbe u vezi prometa ne odnose na opasne metale u čvrstom obliku te na opasne tvari u potpuno zatvorenim sustavima poput današnjih akumulatora. a valjda danas nije. Nazvao me liječnik iz Zarazne bolnice pitajući za savjet što učiniti s jednogodišnjim djetetom. Moje najružnije iskustvo s otrovanjem olovom dogodilo se početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća. oni su u tom vrču držali nekakve sokove i točili sebi. Dijete je umrlo. Ispostavilo se da je dijete teško otrovano olovom i da su oštećenja vrlo teška.

Evo za početak njegovih opasnih svojstava. možda tako popularni talijev acetat. Simptomi su se pojavili koji dan kasnije u takvom obimu da su prvo oca obitelji i onda ostatak članova primili u riječku bolnicu. Talijeve soli su zabranjene za uporabu zbog njegove visoke akutne otrovnosti i zbog činjenice da praktički nema protuotrova na njega. vjerojatno zbog nekog glupog muškarca. Nije stigao razviti simptome kroničnog otrovanja talija (npr. ali cijela priča s talijem je počela kad su se dvije dame dograbile u otmjenom kafiću. Jedino se možete uzdati u Boga.a bilo je i zanimljivih slučajeva otrovanja s njegovim solima. može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OPASNO ZA OKOLIŠ VRLO OTROVNO Zabranjen je za upotrebu u Hrvatskoj već prije petnaestak godina kao pesticid iako se ipak povremeno nelegalno koristio o čemu koju riječ kasnije. Meni se osobno najviše dopala literaturna zgoda o njegovoj uporabi u romanu „Kod bijelog konja“ slavne Agate Christie. On je jako volio jesti plućica na kiselo i zato ih je trpao u svoju torbu koliko je stalo. a takve otrove se ne pušta na tržište tek tako. a nije pomagalo ni davanje desferoksamina. Nitko ne zna zašto su gradski oci Cresa 306 . Više se ne sjećam radnje romana. Zadnji slučaj s talijem dogodio se sredinom devedesetih prošlog stoljeća kad se turizam već počeo oporavljati na sjevernom Jadranu. a možda članovi njegove obitelji nisu imali isti ukus kao otac. Postavljali su plućica natopljena talijevim acetatom po Grobničkom polju i ne shvaćajući da ih slijedi jedan Cigo i skuplja ta plućica. Izgleda da je bio prilično lakom. Jedna dama je drugu uhvatila za kosu i iščupala joj sve što je zgrabila. koji je za svoje podle svrhe uporabio neku od talijevih soli. Na brzinu se razvijala metoda za mjerenje talija u biološkom materijalu otrovanih. Došavši kući naredio je ženi da ih skuha na njegov omiljeni način s dosta octa i onda je s užitkom kusao ukusno priređeni objed. Iako nisu imali iskustva s otrovanjem talijem brzo su shvatili da bi to mogao biti uzrok otrovanja i cijela obitelj je prebačena u stacionar IMI na Rebru. pa su žena i djeca prošli prilično loše pri diobi njegove delicije. Otac obitelji je umro. Priča o otrovanjima je jako puno i teško ih je sve nabrojati. opasnost od učinka nakupljanja. a ocu obitelji je bilo sve gore. opadanje kose ili hiperpigmentacija nokata). SOLI TALIJA N T+ OZNAKE UPOZORENJA R: 26/28-33-51/53 (vrlo otrovan ako se udiše ili proguta. otrovno za organizme koji žive u vodi. Moje prvo iskustvo s njim seže u rane osamdesete godine kad su Riječani na Grobničkom polju pokušavali s talijevim acetatom zaustaviti širenje bjesnila među lisicama. a ostatak članova je preživio isključivo uz Božju pomoć. Od toga počinje priča potrage za trovačem.

Također je opasna u obliku anorganskih soli. Koristila se na stotine mjesta bilo čista. O problemima zbog prisutnosti žive na našem tlu biti će još riječi kasnije.odlučili baš tijekom lipnja mjeseca obaviti deratizaciju. Izlazi s plinovima dijelom u čistom obliku kao 99. koje se pojavljuju još uvijek na tržištu za različite svrhe. u obliku amalgama. Možemo je naći svuda u prirodi. u obliku soli ili organometalnih tvari. Opasna je u elementarnom obliku. Naravno da je primjena talijevog acetata bila potpuno protuzakonita i da onaj tko ga je primjenjivao nije dovoljno razmišljao o posljedicama. kad je danas optimalni rodenticid zapravo neki od antikoagulansa. Kako onda spriječiti da stradaju čistači otoka i glavni čuvari dobre epidemiološke slike nadaleko i naširoko. Predložio sam joj da aktivira sve zelene iz svog područja u potrazi za mrtvim štakorima te da ih na nekom sigurnom mjestu duboko zakopaju i osiguraju područje od gladnih supova. Znala je da će supovi vrlo rado pojesti svaku mrtvu životinju uključujući štakore. a dolazi izrazito često u dodir s ljudima. barometara i drugih vrlo korisnih sprava. Prilično uzrujana nazvala me dobra kolegica klinički farmakolog. Kažu da imaju dobru zamjenu da te tradicionalne instrumente. pa je onda tražila pomoć. neki pesticidi. tlakomjera. a slijedi svoje prirodne procese u živim bićima mora i jezera. a ovaj žestoki otrov ih je pogodio dok su bili u potrazi za hranom na otvorenom području. a posebno se zbog geoloških razloga nalazi često na Mediteranu. Poznati rudnik žive je bio u Idriji (Slovenija). jer je hlapljiva i udisanje njezinih para može izazvati otrovanja. prvenstveno oni koji štite supove. godine posebnom direktivom EZ je zabranila korištenje elementarne žive za izradu termometara. Problem se usložava zbog činjenice da ne znamo što s živinim otpadom. koja brine o dupinima i supovima. a još znatno ranije su povućeni iz prometa brojni organometalni spojevi žive. a pravi probleme zbog svoje hlapljivosti i u pročišćavanju zemnog plina. Pogledajmo svojstva tek jednog živinog derivata. On je vječan kao što je i sama živa uvijek živa i prema tome vječna. Odmah su se uzbunili i skrbnici nad divljim životinjama otoka Cresa. kao npr. a oni su bili otrovani. Tijekom 2007. ali niti mi u Hrvatskoj joj ne možemo izbjeći. a pogotovo nije jasno zašto su izvođaču dopustili to činiti s talijevim acetatom. Jasno je da se tamo zainteresirala za skupinu entuzijasta. U Molvama na plinskim poljima muku muče što s njom. Kod primjene antikoagulansa štakori ugibaju u svojim staništima. Koliko god je bila dobra toliko je bila još i više opasna i danas se malo po malo zabranjuju različiti spojevi žive za promet. Uzbuna je nastala kad je jedan talijanski pas u grčevima i s pjenom na ustima uginuo usred kafića u centru Cresa. Možda je još najopasnija u organometalnom obliku i najteža masovna otrovanja vezana su uz taj oblik. ali supovi ovaj puta nisu stradali. Živa i njezini spojevi Živa je jedini metal koji je opasan u svim svojim oblicima.99% tekućina. kojoj je bilo dosta Zagreba i atmosfere u njemu i povukla se kao internist na Cres. Onda se ispostavilo da se u okolišu mogu naći mrtvi štakori. Jednako tako se povlače iz prometa njezine soli ili oksidi. 307 .

Nema podatak o sudbinama naših ispirača zlata s Drave. Koristili su je i naši ispirači zlata na Dravi. U 19. stoljeću su individualno putovali samo vrlo hrabri ljudi ili razbojnici. Ide kao prosjak za karavanom očekujući da mu se bogati smiluju davanjem otpadaka. U takvoj karavani nalazili su se na zajedničkom putu bogataši. a povremeno halucinira. Siromašan je jednako onako kao što je bio kad je otišao u rudnike zlata. Priča je prekrasna i žao mi je što o njoj ne mogu više govoriti. Onda bi sjedili gledajući kako se živa pod utjecajem topline isparava. 308 . I bili su zadovoljni barem neko vrijeme. Iskoristili su svojstvo žive da rado radi amalgame s drugim metalima.ŽIVA ORGANOMETALNA T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše. opasnost od učinaka nakupljanja. Umoran je na smrt i tetura za karavanom. Slina mu nekontrolirano curi iz usta. koji putuje u svoje selo umrijeti. mene je najviše dojmila priča «Stepa» ruskog autora A. prosjaci. Čehova koji opisuje putovanje karavane kroz rusku stepu. Dragocjeni pijesak s nepoznatim sadržajem sitnih čestica zlata prelili bi živom i nakon dobrog miješanja otopinu izlili na široku tavu ispod koje su palili vatru. a više nije siguran ni tko je ni što je. a građani su putovali s nepreglednom karavanom. jer prevladava nekakav metalni osjećaj u ustima. Na mene je dojam u ranoj mladosti ostavio bivši ispirač zlata. ali svjetska literatura je puna podataka. Međutim. Mislim da je Bog uz stradalnika i da ga na tom putu uzima k sebi. sluge i svakakvi drugi namjernici. Izvrstan opis osobe kronično otrovane živom. u doticaju s kožom i ako se proguta. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Prva strašna iskustva vezana su uz primjenu žive za amalgiranje zlata. ali ne može jesti. jer ga pamćenje izdaje. pustolovi. Zubi su mu poispadali i čeljusti mu se gnoje tako da uopće ne može žvakati. Ispirači zlata iz rijeka i potoka davno su shvatili da ne mogu dohvatiti ni prepoznati one sitne čestice zlata u ispircima pijeska. Hrana za njega nema okusa. a usput su znali jesti i piti udišući bezbrižno pare žive s tave. Kad bi se sva živa isparila pokupili bi ono malo izoliranog zlata i stavili u svoje kese s dragocjenostima. P. a pijesak bi bacili. ali je iako relativno mlad teško bolestan. a svaki atom zlata je bio dragocjen.

309 . Članci o mogućem otrovanju živom iz plombi pojavili su se već davno. Jedan od donatora je vjerojatno slučajno poslao sjemensku pšenicu tretiranu aril živinim spojevima. jednako tako su ustrajni znanstvenici. tj. Posebno se naglašava to da su živni amalgami trajni i kvalitetniji nego njihovi nadomjesci. Međutim. Kako bilo da bilo. koje je otišlo pekarima i tako je došlo do masovnog otrovanja. koji tvrde suprotno. S druge strane. Iračani su trebali žito kao namirnicu zbog gladi i počela je dolaziti pomoć sa zapada. Sve u svemu. Znalo se da su otrovni i da nema nikakvog specifičnog antidota na njih. Jedini problem je u tome što ne izgledaju tako lijepo kao nadomjesci. Međutim. Histerija i sukobi vjerojatno su išli uz učinke promjene ličnosti i razdražljivosti. pa se otrovanje većih razmjera moglo i očekivati. Aril živa je vrlo lipofilna i apsorbira se izvrsno preko probavnog sustava. Otrovano je nekoliko tisuća ljudi. ali nema dokaza da su vlasnici plomba na bazi živinih amalgama posebno ugroženi zbog mogućeg otrovanja živom. Organometalni spojevi žive su se pojavili na tržištu kao pesticidi polovicom prošlog stoljeća i odmah su bili prihvaćeni kao učinkoviti fungicidi za obradu sjemenskog žita. Bilo je i tumačenja da je pšenica zaista poslana kao sjemenska. Možda ne izgledaju lijepo poput ovih na slici gore. smrtnost je bila izrazito mala i to u djece.Kad smo već kod živinih amalgama treba spomenuti aktualne rasprave o zubnim amalgamima te kemikalije. ali u zadnje vrijeme ima sve više izvješća o problemu kroničnog unosa žive u organizam iz plombi. netko je pšenicu poslao u mlin i od nje je nastalo brašno. a da u Iraku primatelji to nisu shvatili. onda se iznenada javilo masovno otrovanje u Iraku ranih šesdesetih godina prošlog stoljeća. zanimljivo opažanje tog masovnog otrovanja jesu posebni učinci na središnji živčani sustav. nema pouzdanih dokaza da su živine plombe zaista opasne i vjerojatno će drugi razlozi odlučivati hoće li oni biti zamijenjeni u budućnosti drugim skupljim kemikalijama. Na sreću nisu se pokazali najteži učinci žive. a u početku se nije znalo što je uzrok otrovanja. Bili su to aril živini spojevi crvenkaste boje i lako se moglo uočiti da je zrnje njima tretirano. kao što je slučaj s drugim sredstvima za zaštitu bilja. Otrovanja su se javljala sporadično kod poljoprivrednih radnika.

Mnogo poznatiji slučaj je bolest Minamata u Japanu sedamdesetih godina prošlog stoljeća. ali to nitko nije opažao. Radi se o zaljevu Minamata na obali kojeg je bila koncentrirana industrija. Moglo se to vidjeti već prostim okom. a ona je izrazito opasna zbog svoje lipofilnosti i dobre apsorpcije preko probavnog sustava. Osnovani su institut i fond za Minamata bolest i još danas se država brine za žrtve. ispadanje zubi. a ljudi su te morske plodove jeli i kronično se trovali. živin tremor. koja je prikazana iznad teksta. kronični umor. Mene je najviše dojmila slika majke pokraj otrovanog djeteta. Svjetskog rata razvila snažna kemijska industrija i bilo je jasno vidljivo kako teško onečišćuje zaljev. Ona me podsjeća na tako poznate slike iz Sv. a naravno da je zaljev bio mjesto lovljenja ribe. ali industrija se opirala pokušavajući dokazati da nije kriva. a more je bogato njome. Tko zna koliko dugo je to sve skupa trajalo dok se građani nisu uznemirili zbog pojave čudne bolesti nazvane Minamata. Duge godine su trajali sudski postupci i preživjeli su dobili odštete. Simptomi su bili različiti. Japanci jedu puno ribe. a smrtnost također nije bila zanemariva. Stručnjaci su tada početkom osamdesetih najviše strahovali od 310 . razdražljivost. Dio teško otrovanih građana su postali teški invalidi. Industrija je svoje otpadne vode izlijevala u zaljev i kvaliteta vode je stalno opadala. Kod nas se nekoliko godina nakon dokazivanja Minamata bolesti uznemirila stručna javnost zbog Kaštelanskog zaljeva. bolovi u usnoj šupljini. Najveći problem bilo je ispuštanje žive iz tamošnje industrije proizvodnje plastičnih masa. Ribe. halucinacije. Na obalama Kaštelanskog zaljeva se nakon II. Tek nakon teških događaja se ispostavilo da morski organizmi elementarnu živu prerađuju u metilživu. Relativno brzo su vrsni japanski stručnjaci otkrili o čemu se radi. oštećenja bubrega. propast desni. a ključni svjedok onečišćenja bilo je izumiranje organizama koji žive u vodi. gubitak pamćenja. Metalni okus u ustima. ali može se sve skupa u većini slučajeva podvesti pod slijedeće. hipersalivacija. Pisma uglavnom zbog tragedije o kojoj govori. promjena ličnosti. mekušci i školjke postupno su akumulirali metilživu u svoje organizme.

Činjenica je da voda Jadranskog mora sadrži više žive nego ona na oceanima i da ju akumuliraju različiti morski organizmi. Sudjelovali su različiti instituti i brojni znanstvenici da bi se na kraju pokazalo mnogo toga nama do tada nepoznato. pa smo opet svi uz nju preživjeli. koji je u svom procesu proizvodnje vinil-klorida koristio živine elektrode za pripravu nužno potrebnog klora. pošteni ljudi kad shvate da je imaju u posjedu pokušavaju je nekako zbrinuti. Policajci ne znaju o živi puno više nego nesretni vlasnik opasne kemikalije i onda se obraćaju u HZT. Već barem desetak godina u Hrvatskoj se izbacuje živa iz uporabe na svim mogućim mjestima. Bilo je to zabrinjavajuće. amfizolita. Onda se sredinom dvadesetog stoljeća dokazalo da on posjeduje i izrazito opasna svojstva. ali i onako se više iz prljavog Kaštelanskog zaljeva riba nije koristila za hranu. Pokrenut je međunarodni jugoslavenski projekt na istraživanju žive u morskim organizmima Jadrana. Tako je kod nas uobičajeno bacati živu u septičke jama radi proboja putova prema podzemnim vodama. Posebno mu je česta bila uporaba u graditeljstvu. Međutim.. Naravno da neki pojedinci znaju što bi s njom i koriste je zbog svojih razloga.onečišćenja živom iz tadašnjeg Jugovinila. a što je više na ljestvici sadržavao je više metilžive. Azbest U zadnjih stotinjak godina azbest je prošao put od blagoslovljene do proklete kemikalije. koji je nezapaljiv i netopljiv u vodi. jer pokraj Rogoznice nije bilo nikakvih industrijskih objekata koji bi ispuštali živu u more. a 311 . mekušce ili školjke. Bilo je to šokantno. Mjerenja metilžive u ribama ulovljenim pokraj Rogoznice pokazala su tek nešto niže koncentracije nego u Kaštelanskom zaljevu. Tako je u stručnim krugovima srušena teorija o opasnoj živi u Jadranskom moru. ni bilo kakvih simptoma štetnih učinaka žive na ispitivanoj populaciji. Azbest je izvrstan izolator. kao obloga za kočnice u motornim vozilima. a to zapravo znači da je vječan. koja se raspadne u kapljice. srdelice ili inčuni). Nekim ljudima se ne da plaćati za pražnjenje septičkih jama i onda bace malo žive. Kod nas se ugrađivao u jeftine i trajne ploče za pokrivanje krovova (poznate Salonit ploče). Slična dobra svojstva imali su brojni azbesti poput krocidolita. Za ciljno mjesto istraživanja izabrano je staro ribarsko mjesto Komiža. pa danas onaj tko ima u vlasništvu živu ili živine spojeve ne zna što bi s njima. Imali smo barem pet takvih slučajeva kad se moralo aktivno pomagati da vlasnik žive i policija stupe u kontakt s ovlaštenom pravnom osobom za zbrinjavanje opasnog otpada. No. Sitna vlakna svih azbesta se mogu kod različitih poslova s njim javiti u zraku kao aerosoli. Što je organizam niže u hranidbenom lancu to je sadržavao manje žive (npr. od građevinarstva i brodogradnje do veličanstvenog izolatora u vatrogasnim vatrootpornim odijelima ili laboratorijskog pomagala na više načina. kao dodatak betonima i žbukama . Onda je došlo do velikog iznenađenja. Istraživanja kod ljudi koji često jedu ribu pokazala su da nema nikakvih naznaka bilo akumulacije žive u njihovim organizmima (pretežno kosa). jer je neuništiva i opasna u svakom svom obliku. za izradu vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi. Naravno da je to bilo daleko ispod razina izmjerenih u Minamata zaljevu. gdje ribarske obitelji skoro svakodnevno jedu ribe. a valja biti svjestan činjenice da je geološki sveprisutna i da je jednako bilo kroz milijune godina. Zaista su mjerenja žive u morskoj vodi te posebno u ribama i mekušcima pokazivala da su koncentracije ukupne žive više od MDK. U strahu su velike oči i vrlo često oni zovu policiju upomoć. itd. kao izolator u klimatskim sustavima velikih zgrada. itd. Kako su te kapljice izrazito teške to one tonu na dno jame i stalno si produbljuju put kroz omekšalu zemlju radeći tako sitne kanaliće za pražnjenje jame. itd. U pravilu se živa izvozi van i deponira u napuštenim rudnicima soli u Njemačkoj ili kojoj drugoj zemlji. krizotila. problem žive i dalje ostaje neriješen. Ni jedna druga kemikalija nema tako dobra izolacijska svojstva kao ovaj mineral i zato se koristio na svim mogućim i nemogućim mjestima.

On je pokušao s mojom malenkošću razgovarati još dva ili tri puta. Međutim. pa nisu imali pravo na uvoz otrova i teret je vraćen s granice. Drugi dan ranom zorom su tiho i mirno u zavod došla trojica 312 . gdje su azbestna vlakna bila među prvima. mi smo počeli rad na njegovoj zabrani krajem dvadesetog stoljeća oponašajući europske direktive. Opet su ih zaustavili na granici i vratili kamione u Sloveniju. Tek tada je direktor tvrtke nazvao u HZT i odmah počeo urlati na telefon prijeteći se banditima i državnim neprijateljima. Otpor privrednika je bio izrazito snažan. ali nisu računali na to da granični sanitarni inspektori komuniciraju međusobno i da su očekivali ovakvu podvalu. Vodstvo tvrtke je onda pretovarilo azbest iz vagona u kamione pokušavajući uvesti azbest preko cestovnih graničnih prijelaza. Na zahtjev inspektora dali smo toksikološko mišljenje o azbestu kao otrovu. Ni jedna druga kemikalija ga nije uspjela do sada ni približno zamijeniti i vjerojatno nikad neće.njihovim dugotrajnim udisanjem događaju se teške štete za ljudsko zdravlje. a ona u nekim slučajevima može dalje preći u rak pluća. a glavni proizvođač građevinskog materijala na bazi azbesta smatrao je kako mogu zatvoriti sve svoje pogone i otpustiti radnike u slučaju da se lista zabrana ne povuče. uspio progurati prvu listu zabrana i ograničenja. T AZBEST (CAS 1332-21-4) Karc. Konačno sam spustio slušalicu i prekinuo besmisleni razgovor. Sitna vlakna se zabijaju u plućno tkivo i tamo ostaju bez mogućnosti da ih se izbaci zbog njihove potpune netopljivosti u vodi. kat. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem) ZABRANJENI PROMET I UPORABA Kod nas je korišten čak manje učestalo nego u drugim europskim državama i manje je štete napravio nego u svijetu. a dana je potpuno zabranjena nova proizvodnja bilo kakvih uporabnih predmeta od azbesta. godine kad je granična sanitarna inspekcija zaustavila na granici sa Slovenijom cijelu željezničku kompoziciju natovarenu azbestom iz Afrike. Evo njegovih opasnih svojstava. Zapravo smo s njima imali težak sukob još u srpnju 2003. Kad je to nedvojbeno utvrđeno počele su zabrane korištenja azbesta u jednom po jednom području života. a jasno smo naveli njegovu karcinogenost. posebno zbog toga što građevinari nisu imali za njega zamjenu. Javlja se bolest pluća zvana azbestoza. 1 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-48/23 (može izazvati rak. Pokušao sam spustiti njegov ton i objasniti mu njegove obveze. ali on kao da nije slušao nego je samo urlao tako glasno da sam telefonsku slušalicu držao nekih 10 cm udaljenu od uha. Teret je dolazio iz luke Koper i trebao je preko Zagreba biti poslan u Vranjic kraj Splita. HZT je tek 2004. ali tajnica nas nije spajala. Tvrtka Salonit nije imala nikakve dozvole za rad s opasnim tvarima niti je do tada tražila od nadležnog ministarstva bilo kakve dozvole uvoza. koji hoće uništiti staru i slavnu tvornicu.

visokih i kršnih Dalmatinaca predstavljajući se kao rukovodstvo Salonita koje hoće razgovarati s ravnateljem. Naravno da smo im izašli u susret na svaki način. a lako je bilo dokazati kako ih zapravo šalje na hrvatsko tržište. Očito je njihov lobi bio izrazito snažan budući je primjena Liste brzim izmjenama bila za azbest odgođena daljnjih godinu dana. Objasnio sam im da sam nenadležan za ono što traže od mene i da kao stručnjak i čovjek ne prihvaćam njihove zahtjeve. a pridružili su im se splitski stručnjaci podastirući dokaze da je golemo podruje oko Vranjica onečišćeno azbestnim vlaknima i da je pučanstvo u krugu polumjera od čak 5 km ozbiljno ugroženo. a polemike su se vodile u većini dnevnih hrvatskih listova. ali su kršni Dalmatinci izgledali toliko pitomo da ih je pripustila na razgovor. pogotovo zato što su imali na skladištima oko 1. koju godinu ranije su se udružili njihovi bivši radnici s azbestozom ili već uznapredovalim rakom te su počeli s protestima. a da im u susret može izaći jedino Ministarstvo zdravstva. Održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva gdje je zaključeno da Salonit može pod propisanim uvjetima proizvoditi azbestne proizvode. Onda je u veljači 2005. Oni to vrijeme nisu iskoristili za preustroj tvrtke nego su i dalje uvozili oko 2. jer taj propis za njih znači potpunu propast. Ljudi iz Salonita su bili jako zadovoljni i tvrdili su da će sve svoje proizvode plasirati na strano tržište. jer su očito prikupili sve moguće informacije o propisima i tog časa su samo molili pomoć da što prije dobiju dozvole uvoza i rada s opasnim kemikalijama. godine objavljen prijevod europske liste tvari sa zabranama i ograničenjima prema kojoj se odmah potpuno zabranjuje stavljanje u promet azbestnih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske. ali ja više s njima nisam imao o čemu razgovarati. Kad je 2004. Oni su s razumijevanjem klimali glavama tvrdeći da su pri kraju pregovora s nekim Amerikancem. Međutim. I takvo stanje je potrajalo do pred kraj 313 . koji će im dati novu tehnologiju baziranu na neopasnom izolatoru i tako su u rekordnom roku od nekih 15 dana dobili sve dozvole za rad. Oni su tražili trenutni prestanak prerade azbesta.000 t azbesta godišnje i ugrađivali ga u brojne predmete opće uporabe.500 t čistog azbesta. posebno u Bosnu i Srbiju. Međutim. Protesti su jačali iz dana u dan. Posebno im je dobro išao posao u cestogradnji i nikome nije padalo napamet bilo što mijenjati. ali proizvode ne mogu plasirati na hrvatsko tržište nego isključivo izvoziti u druge zemlje u kojima je korištenje azbesta dopušteno. Tajnica je u prvi mah mislila pozvati policiju. Opet su zaredali telefonski pozivi i posjete ključnih ljudi iz Salonita. godine izišla Lista zabranjenih tvari opet su se ogorčeno javili tražeći njezinu odgodu za barem godinu dana kad je azbest u pitanju. ali sam im snažno naglasio da će svaki čas biti objavljena lista otrova sa zabranama i ograničenjima te da će im nakon toga biti potpuno zabranjeno stavljanje bilo kakvih azbestnih proizvoda u promet. Ispostavilo se da od izvoza nema ništa budući su slični proizvodi s azbestom iz Ukrajine i nekih drugih zemalja znatno jeftiniji od onih iz Salonita. Nije im trebalo ni objašnjavati. Salonit je tvrdio da on izvozi sve svoje proizvode.

On je opazio kako te salonitne ploče propadaju i mrve se pod utjecajem atmosferilija. a time je i njegov život ugrožen. ali naša iskustva (Ne ponovila se!) traže da se o njemu veli pokoja riječ. koje se mora poštivati na kasnijim suđenjima i teško je predvidjeti što će se događati u brojnim budućim sudskim procesima radnika Salonita i drugih tvrtki protiv države. Udruga oboljelih je pritiskala od 2004. Danas ga se koristi samo u rijetkim industrijskim pogonima. a kod nas nema skoro nikakvu uporabnu vrijednost. Još jedan problem vezan uz azbest odnosi se na odštete oboljelim radnicima. Iako su svi propisi morali biti objavljeni u Narodnim novinama do kraja 2006. godine su na svaki način nastojali onemogućiti odlaganje azbesta u Mravinačku kavu iako je odlagalište projektirano prema svim pravilima struke. Znači da su sredstva bila sasvim nedostatna. Meni se projekt učinio prihvatljivim. kao što se to radilo i na Zapadu. Trebala su se udružiti barem dva ministarstva u izradi propisa. a nas to tek čeka. Vijesti sa zapada o načinu zbrinjavanja takvog otpada i slike radnika u skafanderima kako uklanjaju azbestni otpad iz zgrada obišle su svijet. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 314 .000. Pitanje je što će biti u budućnosti sa silnim tisućama tona azbestnog otpada iz građevinarstva. koji je sve svoje strahove usmjerio prema salonit pločama na svojoj blok zgradi. Što mislite koliko je krovova u nas pokriveno azbestnim pločama. Predviđene su odštete u iznosu od 20. Oni danas uklanjaju azbestne pokrovne ploće s krovova i s drugih mjesta. ali građani nisu tako mislili i tijekom 2007.000 kuna.000 kuna. To je pak značilo da vjetar azbestnu prašinu raznosi s krova u okoliš. sad nastupa zadnja faza tog slučaja kao uvod u buduće probleme s azbestom. Azbestni otpad na zapadu danas predstavlja moru državama. Pokušavali smo mu objasniti da isprane azbestne niti odlaze u kanalizaciju neotopljene i da ne predstavljaju za njega nikakvu opasnosti. Fosfor Tema o bijelom fosforu u nekoj mirnoj zapadnoj zemlji je vjerojatno sasvim nezanimljiva. kako u Vranjicu tako i na drugim mjestima gdje je azbest naveliko korišten. a posebno u vidu činjenice da su hrvatski sudovi jednom radniku s karcinomom pluća zbog rada s azbestom u elektroničkoj industriji dodijelili 800. a samo jedan mali laboratorij je u stanju dokazati azbest u građevinskom otpadu. godine počeli su nas učestalo nazivati tražeći mišljenje ili savjet. a vlasti su bile izrazito trome. a u međuvremenu je donijeta u ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša odluka da se Salonit potpuno očisti od azbesta i azbestnih proizvoda. Ključni promašaj je bio u iznosima odšteta za oboljele radnike. godine kad je Ministarstvo zdravstva zabranilo rad Salonitu. ali je prije pojave karcinoma imao dokazanu azbestozu. Sjećam se slučaja prolupalog dragovoljca. Naravno da su to vidjeli hrvatski građani i negdje 2005. Donijet je program deponiranja ukupnog azbesta i proizvoda u Mravinačku kavu gdje je Salonit i onako kroz desetljeća deponirao svoj azbestni otpad nastao u proizvodnju. E. ali posao je ipak na kraju išao naprijed.2006. Sudski presedan je pravilo. To znači da će godine koje dolaze biti zanimljive. jer gutanje azbesta ne predstavlja opasnost nego samo ako se dugotrajno takva vlakna udišu. Taj radnik je bio između ostalog teški pušač. a ukupno je u fonda za nadoknade unijeto nešto više od 5. Smirili smo ga ali su se pojavili brojni novi slučajevi. jer je azbest ugrađen na izrazito puno mjesta i dolazi vrijeme naplate grijeha. godine to se nije dogodilo nego su propisi djelomično objavljeni tek tijekom 2007. Bilo je zaustavljanja kamiona natovarenih azbestom. zaprečavanja cesta i demonstracija. a to obično u sličnim slučajevima ide sporo ili nikako. Nema tvrtke osposobljene za zbrinjavanje.000 do 200. Ja mislim da burni događaji u vezi s azbestom i njegovim zbrinjavanjem te istraživanjem šteta koje je napravio tek predstoje u bliskoj budućnosti. godine tražeći svoja prava i zaštitu drugih građana od azbesta.000 kuna. godine.

ali sumnje su ostale. ali je fosfor došao u kontakt s blatom i danima se dimilo dok se konačno bijeli fosfor nije potrošio do kraja. Male količine bijelog fosfora drže se obično u staklenkama s vodom tako da se spriječi njegov kontakt sa zrakom. U istočnoj Slavoniji su izgorjele mnoge kuće pogođene fosfornim granatama. Bijeli fosfor je samozapaljiv u kontaktu sa zrakom i zato se čuva u posebnim uvjetima. a priroda je radila svoje. Fosforna granata je pala posred ceste između Vinkovaca i Ivankova. Sjećam se jedne takve granate upućene na selo Privlaka pokraj Vinkovaca. vrlo otrovno ako se udiše ili proguta. Time bi se zapalile grančice poslagane iznad konzerve i požar bi se u času proširio. a odmah nakon njezina pada našila su trojica gardista svojim autom. Nije eksplodirala do kraja. značajka oružja primijenjenog u Domovinskom ratu bila je loša kvaliteta. Mogao je diverzant u nekoliko sati rada postaviti svoje konzerve na desetak ili više mjesta. U ravnici nije lako popraviti topničku vatru. Tijekom Domovinskog rata bili smo obasuti vijestima o primjeni fosfornih granata na bojišnici. Naravno da su takve granate često pogađale zapaljive objekte i izazivale požare. a mi smo u počecima njegove primjene sreli tek svojstvo zapaljivosti. Čak do 30% projektila nije eksplodiralo pri udaru u ciljano mjesto. Trebalo je još konzervu natkriti zapaljivim grančicama i diverzija je bila pripremljena. Nemamo pouzdanih dokaza.BIJELI FOSFOR (CAS 12185-10-3) T+ F N VRLO OTROVNO OPASNO ZA LAKO OKOLIŠ ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R: 17-26/28-35-50 (samozapaljivo u dodiru sa zrakom. Način izazivanja požara bio je krajnje jednostavan. koja je pala u blato pokraj arteškog bunara smještenog u najstrožem centru sela. pa se onda može izračunati kolika su odstupanja u gađanju. Onda bi se zapalio uzrokujući isparavanje ostatka vode i brzo izgaranje ogoljelog ostatka. Tamo gdje ona padne pojave se plamen i dim. Tako su padale i fosforne granate ne uspijevajući obaviti svoju ulogu. Nikad nije dokazano da su na ovaj način izazivani požari uoči Dominskog rata. godine i u nekim drugim godinama za izazivanje šumskih požara. Nakon toga se moglo sjesti u auto i otputovati 500 km dalje. Međutim. Čim ga se izvadi iz vode slijedi zapaljenje. Za provjeru kakvoće gađanja koriste se fosforne granate. Drugo iskustvo je bilo naizgled manje opasno. posebno u ravnici istočne Slavonije. Malo se 315 . a razlozi su bili što u starosti što u lošoj kvaliteti izrade. ali sumnjamo da je bio korišten u ljeto 1990. jer napadač ne vidi gdje je točno njegov projektil završio. a uspjeh je bio siguran. ali je imalo zanimljive posljedice. izaziva teške opekotine vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi) Zaista je tvar izrazito opasna na različite načine. Voda bi na ljetnim temperaturama isparavala iz konzerve sve dok komad bijelog fosfora ne bi došao u dodir sa zrakom. Praznu konzervu bi se postavilo u šumi te nalilo vodu i iza toga stavilo u nju komad bijelog fosfora.

Javili su se u bolnicu. HIDRAZIN. Hidrazin i njegovi derivati Hidrazin sam za sebe koristi se danas u vrlo uskom području ljudskih aktivnosti kao i njegovi derivati. otrovno ako se udiše.kat. kakve je JNA kupovala kroz duge godine i onda za vrijeme Domovinskog rata i primjenjivala. 2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23/24/25-34-43-45-50/53 (zapaljivo. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. jer su čini se tehnolozi našli druga rješenja u obradi tehnoloških voda termoelektrana. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Karcinogeni su. ali meni su ostali u sjećanju kao raketna goriva. pa onda postavljaju pitanja. istina kategorije 2. ako zna za njihova svojstva.dimilo i bilo je zanimljivo vidjeti o čemu se radi. Međutim. jer u deiozniziranoj vodi uklanja kisik poguban kao oksidans. može izazvati rak. Čovjek ih se boji. u dodiru s kožom i ako se proguta. A. Što se tiče njegovih derivata. a granata se nakon toga zapalila i izgorjela. Kad su počeli kašljati i plakati odlučili su prekinuti izvid i odjurili dalje prema Vinkovcima. izaziva opekotine. Većina ljudi i ne zna kakva su njegova opasna svojstva. ali o tome kasnije. u zadnje vrijeme i obični ljudi dođu do podataka. ali Lune su bile prijetnja našim gradovima i industrijskim postrojenjima tijekom Domovinskog rata i puno smo se njima bavili. ali to ne mijenja puno na stvari. ali osim iritacije svih sluznica ništa drugo nije nađeno. Lune! Mlađi ne znaju.. posebno u ruskim bojnim raketama. (CAS 302-01-2) Karc. uvozi ih se nekoliko desetaka tona godišnje i radnici pitaju koliko je to opasno za njih. koriste se na mnogim mjestima. Idemo prvo na opasna svojstva hidrazina. 316 . Sam hidrazin važan je kod pripreme tehnoloških voda u termoelektranama i sličnim objektima. Uvijek odgovaramo na isti način da je bitno koliko ih se čuva onaj koji s njima radi. U Hrvatsku se ne uvoze velike količine hidrazina.

a kronični je pak derivat hidrazina kao gorivo. Približno po 2 tone svake opasne kemikalije po rezervoaru. Postavili smo ih uokrug raketne baze sa zadatkom da sve motre i dojavljuju u središnjicu Toksikološke službe. Naravno da smo iako u neuređenom sustavu uspjeli doći do brojnih podataka i shvatili smo kako je akutni problem dimeća dušićna kiselina. jer niti tjedan dana nakon toga je postignut sporazum o napuštanju baze i prebacivanju svih raketa u Bosnu i Hercegovinu. 317 . Bilo je tamo približno osamdeset raketa s pripadajućim brojem rezervoara dvije opasne kemikalije. godine. Glavno skladište raketa u Hrvatskoj prije Domovinskog rata bilo je smješteno u Kerestincu. pa je tako u Žažini bila baza za primjenu raketa protiv mrskog neprijatelja sa zapada. ali je najvažnije što su imali nos i nužnu osobnu zaštitnu opremu. Te rakete su bile jednostavne što se tiče pogona.Iskustva s derivatim hidrazina u vojne svrhe ipak su malo drugačija. Možda je i to utjecalo na tijek pregovora. Jednog dana je po svim našim novinama osvanuo članak s prijetnjom SIV-a (Savezno izvršno vijeće) iz Beograda da će dignuti u zrak cijelu raketnu bazu u Kerestincu. Beograd nije ostajao miran i nikako mu se nije sviđalo da mi ovladamo raketnom bazom. Hidrazinski tekući derivat vjerojatno ne bi izgorio u potpunosti nego bi onečistio tlo i vode na vrlo širokom području oko Kerestinca. U to vrijeme se stvarala Hrvatska vojska i nekolicina mladih ljudi su osnovali na Borongaju prvu RBK postrojbu Republike Hrvatske. Sumporna kiselina Njezina važnost je izrazito velika u našem svijetu. S turističkog stanoviša bilo je to prekrasno područje brežuljaka i svi smo ga nastojali zaštiti. Moram priznati da tog časa nismo znali ništa o pogonu slavnih raketa Luna i panično smo tražili podatke. prvenstveno za dimeću dušićnu kiselinu i shvatilo se kako bi u najgorem slučaju pare dušikovih oksida mogle doseći opasne koncentracije na udaljenosti oko 5 km u smjeru vjetra od mjesta nesreće. Međutim. pa je tako bila opkoljena i raketna baza u Kerestincu. Zbog svoje karcinogenosti ostavio bi dugotrajne štetne posljedice na izrazito važnom poljoprivrednom području oko Kerestinca. Imali su oni iz JNA i drugih lokacija na raspolaganju. Moje neugodno iskustvo s hidrazinom kao gorivom i dušičnom kiselinom kao oksidansom za ruske rakete seže iz jeseni 1991. Tako je završio rečeni slučaj. Imali su nešto opreme. Odmah su učinjene simulacije. Naše snage su opkolile sve vojarne i vojna skladišta. a mora se priznati da su zrakoplovne snage u koje su pripadali i oni s raketama bile vrlo pristojne. Nije se pucalo nego pregovaralo. Evo njezinih opasnih svojstava. a mi smo ostali bez tako potrebnih raketa za obranu države. Spajanjem goriva kao što je neki derivat hidrazina i oksidansa poput dimeće dušićne kiseline stvarao se snažan potisak dovoljan da raketu ponese na mjesto gdje treba nešto razrušiti. Pripremili smo obavijesti za pučanstvo u slučaju teške diverzije u raketnoj bazi. Proizvodi se i stavlja na tržište u golemim količinama. ali bilo je manjih skladišta poput onog u blizini Drniša. ako Ustaše ne prestanu napadati na taj važni objekt. ali smo također obavijestili Vladu o opasnostima. jer ju ljudi traže i koriste zbog stotine razloga.

a on se tamo tek mogao složiti da treba sanirati mjesto događaja tehnologijama koje su na raspolaganju i započeti praćenje kvaliteta vode u Slunjčici. godine. Uostalom. budući je mjesto nesreće bilo nekih 200 m iznad Slunjčice. Poslije rata je lako biti general. Nije se moglo niti u najgorem slučaju očekivati da će sumporna kiselina doći do Slunjčice u slijedećih nekoliko mjeseci. U Hrvatskoj se često pisalo o razlijevanju sumporne kiseline u industrijskim skladištima. U tom času se nije dalo ništa više učiniti nego uklanjati posljedice nesreće. ali nikada posljedice nisu bile onako teške kako su to predviđali zloguki proroci. Meni je u sjećanju ostala nesreća iznad Slunjčice kod naselja Slušnica nedaleko Slunja iz proljeća 2001. Točno 318 . Oni su međutim tražili pomoć iz dalekog Zagreba. Ja sam bio na nekom kongresu u Puli i odmah sam poslao djelatnika HZT na mjesto događaja. koji bi ogradio mjesto nesreće i upio razlivenu sumpornu kiselinu. Dok su stigli nadležni inspektori iz Hrvatskih voda i dužnosnik iz ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša već je iz cisterne iscurila sva sumporna kiselina i razlila se po padini. Bila je to besmislena odluka. ali nisu puno znali ni mogli učiniti. a mi smo tek u tom času bili obaviješteni o događaju. a tamo nitko nije znao što se događa na terenu. Vatrogasci su bili opremljeni za gašenje požara i čim su zagazili u mlaku osjetili su djelovanje sumporne kiseline na svoje kožne cipele. vodopravna inspekcija je bila jako brza i nepromišljena te je zatvorila vodocrpilište. Nastala je panika i nitko se nije snalazio niti imao ideje što treba napraviti. To je kemikalija s kojom se najčešće događaju nesreće ili su joj svojstva takva da se o nesrećama najčešće piše. Vozač poluprazne cisterne sa sumpornom kiselinom nepažljivo je zakočio na jednoj okuci po vlažnoj cesti i cisterna se zbog razumljivih fizikalnih razloga prevrnula. ona se morala neutralizirati s karbonatima iz tla. ali jedino što je gradonačelnik trebao učiniti bilo je slanje dva ili tri kamiona s pijeskom. a sumporna kiselina je počela iz nje polako curiti. pa je tako mogla do potoka stići izrazito razrijeđena. Naravno da je sustav obavješćivanja zakazao i zatražili su pomoć od nadležnih službi kad se već sumporna kiselina polako slijevala padinom prema Slunjčici i nedalekom vodozahvatu grada Slunja. Međutim. Odmah su obaviješteni lokalni vatrogasci i gradonačelnik Slunja.SUMPORNA KISELINA (CAS 7664-93-9) C NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R35 (izaziva teške opekotine) Reklo bi se da nije to ništa strašnog. a zbog padine je udaljenost bila veća od 350 m. ali u praksi se stvari mijenjaju zbog širine njezine uporabe i izrazito snažnih svojstava nagrizanja.

000 kuna. a pogled na unakažena lica je stravičan. a majci se većina sumporne kiseline zaustavila na prsima. Ni susjedi nisu znali što treba činiti. Pozvana je ovlaštena tvrtka za ovakve slučajeve i ona je upotrijebila goleme količine kalcijeva hidroksida za neutralizaciju razlivene sumporne kiseline. Da bi stvar bila gora. Čitam da to danas čine muškarci ženama u nekim bliskoistočnim zemljama. ali sredstvo je bilo vrlo učinkovito. koji bi vam objašnjavao od čega se proizvod sastoji. Bilo je namijenjeno cijelom bivšem jugoslavenskom tržištu i imalo je upute na svim jezicima naroda i narodnosti bivše države. ali pretpostavljam da je ipak neutralizacija obavljena do kraja. skupine otrova. Njoj su stradala prsa tako da joj je na dojkama tkivo bilo djelomično krabonizirano. liječnik je u otpusnom pismu napisao za stradalnike da su se polili nekom lužinom. pa su uz pomoć dječice dozvali brojne susjede. a nitko se nije sjetio pogledati bijednu uputu uz proizvod. Naime. Ja sam bio pozvan kao sudski vještak. U doba dok sam bio mlađan toksikolog ja. kao akumulatorsku kiselinu. kako u uklanjanju organskih tvari tako i uništavanju cijevi. ali dva ili tri presađivanja kože s bedara na dojke dala su slabe rezultate. U međuvremenu je donijeta odluka da se tlo natopljeno sumpornom kiselinom ukloni s mjesta događaja. Tek stidljivo se sitnim slovima davalo upute o tome što valja učiniti ako se polijete ili vam prsne po koži ili u oči. U slučaju začepljenja kanalizacijskih odvoda na sudoperu ili lavabou trebalo je uliti u njega jednu čašicu tog preparata i pustiti da djeluje. a mi smo se kasnije danima prepirali oko potrebe otvaranja vodozahvata. Silno su se uplašili i počeli zazivati upomoć. Time je prijetila nepoznata opasnost za vode bistre Slunjčice. Ne znam ni do danas što je učinjeno s tim silnim bačvama. Sumporna kiselina je hidrolizirala masti i dlake. Bilo je impresivno vidjeti golem broj bačvi napunjenih kiselim ličkim tlom. jer neutralizacija kalcijevih hidroksidom nije značajno podigla pH. godine gdje se nije radilo o osveti ostavljenih ljubavnika nego o ljudskom neznanju i nemaru onoga tko je stavio proizvod u promet. ali shvatio sam da će se to odugovlačiti u 319 . Navodno su ulili propisanu količinu sredstva u lavabo. Onda je u jednom času sumporna kiselina briznula iz lavaboa poput nekog vodoskoka i pošteno zalila oboje roditelja. što je svakako rezultat slabe edukacije liječnika u kemiji. a da problem nije bio riješen. jer se takav proizvod nije smio staviti u maloprodaju a dućan nije bio ovlašten za prodaju proizvoda tada I. Sumpornu kiselinu inače se često koristilo u domaćinstvima. Nazvali su hitnu pomoć i ona je došla u rekordno brzom vremenu te bez suvišnih pitanja utrpala oba roditelja u vozilo i uputila se njima u traumatološku bolnicu. Obavljeni su brojni zahvati. a majka je prošla znatno gore.je da se sumporna kiselina na mjestu izlijevanja prvo neutralizirala s karbonatima tla. bacanjem vitriola u lice osvećivale su se ostavljene ljubavnice u ovim krajevima. a sastojao se iz tehničke 80% sumporne kiseline. npr. ali su sukobljene strane nastojale spor razriješiti na sudu. Ja se sjećam jednog slučaja iz 1999. sumporna kiselina se nerijetko pod imenom vitriol koristila za osobne obračune kod ljubavnih problema. a sitna djeca su promatrala događaj iz pozadine. a sve skupa je koštalo tadašnjih 600. Već dugo prije strašnog događaja na jugoslavenskom tržištu se nalazio preparat Disolvo namijenjen odčepljivanju kanalizacijskih cijevi. Nije bio dan niti CAS broj niti neki drugi jasni podatak. Neki mladi bračni par iz Dubrave je odlučio konačno očistiti svoj začepljeni lavabo u kupaonici. Možda je to bio razlog što su neki od mojih kolega godinama ustrajali u tome da se posve zabrani maloprodaja sumporne kiseline u koncentracijama višim od 50%. Jako ih je zanimalo kako će to sredstvo obaviti čišćenje njihova lavaboa i nagnuli su se nad njega. Stradali su tužili proizvođača kemikalije i tvrtku koja im ga je prodala. Sud je predlagao dogovor. Nakon brojnih obavljenih analiza vode u Slunjčici zaključeno je da opasnosti za vodozahvat nema i Slunj je ponovo dobio vodu. Tamo se moglo zaključiti da otac ima teške opekotine po licu. pa je znalo nepodnošljivo smrdjeti po vodikovom sulfidu. ali je nakon toga mogla otapati okside ili silikate te na taj način oslobađati teške metale poput kadmija. Jedino je bio problem u tome što su se te upute uglavnom odnosile na način primjene i reklamu proizvoda. Otac obitelji je poprskan po licu. a posljedice su znale biti strašne.

jer se vodikov klorid može dobiti u vrlo čistom stanju i onda otopiti u vodi. Može ju se naći svugdje. Ako su koncentracije više od 10% onda joj se dodjeljuju oznake upozorenja R36/37/38 i znak opasnosti Xi. dolazi u kućanstvima bilo kao razrijeđena otopina bilo kao sastavni dio nekih preparata. U domaćinstvima dolazi u koncentracijama oko 10%. Danas 2008. Klorovodična kiselina (HCl) Ako se izuzmu nafta i naftni derivati onda je kod nas klorovodična kiselina (sinonim kloridna kiselina) među 5 najviše korištenih kemikalija.beskonačnost. Inače je klorovodik prisutan u mnogim procesima bilo da su kontrolirani ili ne. a otkrio ju je slavni arapski alkemičar Jabir (Geber. Proizveo ju je destilacijom vodikova klorida (sinonim klorovodik) u čistu vodu. ali također valja upozoriti da se zbog ušteda troškova klorovodična kiselina obično prodaje i transportira kao 35-36 postotna otopina. godine sudski spor još nije završen ili je možda sve skupa završeno izvan raspravnom nagodbom o kojoj mene nitko nije obavijestio. Jako je važno upozoriti da se njezina opasna svojstva gube vrlo brzo padom koncentracije u vodi. 320 . Kao jeftina kemikalija koristi se u razne svrhe pri industrijskim procesima. aka Abu Musa Jabir ibn Hayam) prikazan na slici lijevo. Evo njezinih opasnih svojstava na slici dolje. a dodjeljuju mu se oznake upozorenja R23-35 (otrovan ako se udiše. ona često i u industriji i u općoj uporabi dolazi s koncentracijama ispod 10 % i tada zapravo ne predstavlja značajan problem. Čovječanstvo ju zna odavno. Jedan od važnih sastojaka našeg želuca je upravo klorovodična kiselina. Samo kod osjetljivih osoba mogu se javiti štetni učinci nadraživanja sluznica. a možemo je također naći i u prirodi. To ima odraza na posljedice nesreća u prijevozu. Koncentracije više od 20% nalaze se samo u industrijskim procesima. koja želučanim sokovima daje nizak pH. Opasniji je od klorovodične kiseline i nosi oznake opasnosti T (otrov) i C (nagrizajuće). ali o tome možda nešto kasnije. izaziva vrlo jake opekotine). Međutim. Eto kako je rizično stavljati opasne kemikalije u maloprodaju. I danas se proizvodi na isti način. On se naravno isparava i iz 35-36 postotne klorovodične kiseline i zapravo kod svih nesreća s klorovodičnom kiselinom moramo računati na opasne učinke vodikova klorida.

C KLOROVODIČNA KISELINA (CAS ZA HCl 7647-01-0) OZNAKE UPOZORENJA R34-37 (izaziva opekotine. a s nekoliko lopata su mogli opasnu tekućinu preusmjeriti ili ograničiti njezino razlijevanje. kao na ovoj slici. nadražuje oči) NAGRIZAJUĆE KLOROVODIČNA NEMA CAS BROJ Mi iskustava s težim akutnim otrovanjima klorovodičnom kiselinom zapravo nemamo. Svaki čas se prevrću autocisterne ili vagoni zagađujući okoliš. kao na slici lijevo. Inače je u svijetu nesreća s klorovodičnom kiselinom u prijevozu uobičajena. prevrne cisterna s kemikalijom. a onda su oni s nekoliko lopata zemlje zaustavili daljnje razlijevanje. a u industriji polijevanje ili prskanje u oči. npr. U ovom slučaju na slici se dobro vidi kako iskusni ljudi rade. Oni zapomažu i užasnuti gledaju kako se opasna tekućina razlijeva u njihovo dvorište. U domaćinstvu se najčešće događa gutanje. Spojevi dušikovih oksida Ta skupina anorganskih spojeva izrazito se široko primjenjuje na različitim mjestima. Važno je što prije ograničiti razlijevanje klorovodične kiseline (npr. Imali su sreće da se cisterna prevrnula u jarak. Na sreću. branama od pijeska ili zemlje). Mislim da im je najvažnija uporaba u poljoprivredi kao mineralnih gnojiva. Naši ljudi se u pravilu ne snalaze kad se npr. nemamo niti teških iskustava s nesrećama. ali lokalno može napraviti velike štete sniženjem pH okoliša gdje se prolila. amonijev 321 . Klorovodična kiselina se ne ubraja u tvari opasne za okoliš.

Vatrogasci su vrlo brzo stigli na požarište i obavili 322 .nitrat. Dušična kiselina u koncentracijama iznad 70% snažni je oksidans i u kontaktu s pilovinom izazvala je požar. Ja sam prema ambalaži pretpostavljao da je skladištenje počelo najkasnije ranih šezdesetih godina. dakle ne dimećom. Tamo se dogodio požar. izaziva teške opekotine) Dolazi na tržište u različitim koncentracijama. Svi dušikovi oksidi su jači ili slabiji oksidansi i na to svojstvo treba misliti. jer Hrvatska je prepuna zaboravljenih kemikalija po više ili manje zaboravljenim skladištima. Prema svemu sudeći malo tko je znao da skladište uopće postoji i nitko u njega nije zalazio. koja je služila za osiguranje staklenih spremnika prilikom prijevoza. Do tada su se opasne kemikalije obavezno pakirale u staklene boce volumena 25 do 50 l. Brojni stakleni baloni s različitim kemikalijama bili su poslagani po drvenim policama. Tko zna tko je iskoristio to sklonište (bunker) za skladištenje kemikalija i kada se to dogodilo. Dimeća dušična kiselina se javlja rijetko i opasna je na brojne načine. Možda je najbolje krenuti od ne tako često korištene ali važne dušične kiseline (sinonim nitratna kiselina). Pomiješana sa sumpornom kiselinom može razoriti svaki materijal. Kad od Schlosserovih stuba ulazite na plato sa zgradama Medicinskog fakulteta ne možete ne vidjeti protuavionsko sklonište iz II. Dušikov dioksid je vrlo jaki otrov sa znakom T+ i oznakama upozorenja R2634 (vrlo otrovno ako se udiše. Ja sam s njom dolazio u doticaj tijekom svojih mladenačkih istraživanja u laboratoriju. Svjetskog rata. a kasnije je staklo istisnula plastika. jer ima izvrsna svojstva demineralizacije. jer uspijeva otopiti inače sasvim inertno zlato. Balon sa dušičnom kiselinom se nalazio na samom rubu jedne trule police. a poznaju ga jako dobro ilegalni laboratoriji za proizvodnju kućnih eksploziva. a to je jedini pripravak. koji predstavlja opasnost zbog udisanja para. pa se jedna kombinacija te dvije kiseline zove zlatotopka. Jedne ljetne večeri pred kraj prošlog stoljeća nazvali su me iz Operativnog dežurstva da hitno odem na Šalatu pomoći u razrješavanju posljedica požara zaboravljenih kemikalija. Nije to nikakvo iznenađenje. ali je zanimljivo da se ista tvar koristi u smjesama eksploziva. a našlo se tu puno pilovine. Boca s dušičnom kiselinom je pala s visine od metra na zemljani pod i razbila se. Još samo jedno iskustvo s koncentriranom nitratnom kiselinom. izaziva opekotine). Evo njezinih svojstava: DUŠIČNA KISELINA (CAS:7697-37-2) C O NAGRIZAJUĆE OKSIDIRAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R8-35 (U dodiru sa zapaljivim materijalima možeizazvati požar. koja u jednom času više nije mogla izdržati teret kemikalije i tako se urušila.

Ne želeći ulaziti u detalje tek napominjem da methemoglobin nije u stanju prenositi kisik do stanica i tako dolazi do hipoksije (manjak kisika u svim stanicama organizma). Posebno je važna u prehrambenoj industriji za zaštitu namirnica od bakterija. Rezultat događaja je bio pooštrenje propisa o nadzoru medicinskih plinova i od tada se nije zbio ni jedan neugodan događaj s takvim tvarima. Iskustva s lošom primjenom nitrita su brojna. Soli dušikovih kiselina se koriste koji puta u ogromnim količinama i važno je poznavati njihova svojstva. Kod viših vodi u vrlo učinkovitu totalnu anesteziju. ali nalazi svoju uporabu na brojnim mjestima. od koje vam cure sline. Anesteziolog je opazio da su tekućine u ispiralicama bile obojene narančasto i tražio je hitnu analizu. Sve je započelo time da su se pacijenti sporo budili iz anestezije i osjećale poteškoće u disanju te općenitu slabost. Naravno da prvo moramo obratiti pozornost na okside iz kojih otapanjem u vodi mogu nastati razne kiseline. Natrijev nitrit nije kemikalija koja se koristi u velikim količinama. i slični neugodni učinci. Gotovo da ne trebate kuhinjsku sol ako koristite natrijev nitrit. Ona je najpoznatija tvar koja prevodi hemoglobin u methemoglobin. Ljudi i umiru 323 . Zbog nitrita svako mesnato smeće može dobiti izvrsnu smeđu boju. Nitriti su istovremeno oksidansi. Vjerojatno je dušikov dioksid bio odgovoran za oštećenja pluća i methemoglobinemiju pacijenata. pad krvnog tlaka. ali ostalo je pitanje koliko takvih zaboravljenih bombi imamo diljem zemlje. U tim starim vremenima moglo se kupiti spremnike s ukapljenim» rajskim plinom» ili dušikovim oksidulom radi podizanja raspoloženja na zabavama.uspješno svoj posao. kemikalija nije baš bezopasna. Međutim. Ta svojstva su nekad izrazito loša. taj se plin još uvijek koristi povremeno za postizanje opće anestezije. jer je profesor tumačio da kod niskih koncentracija izaziva nezadrživi smijeh. Međutim. Dušikovih oksida je mnogo i nema vremena ni prostora obrađivati ih sve. One su bile punjene vodom i namijenjene ovlaživanju anestetika prije dovođenja do pluća pacijenta. Ključne su bile ispiralice postavljene između boce s plinom i pacijenta. Nema bolje zašite od botulizma nego što je dodavanje nitrita u suhomesnate proizvode. a u blažim okolnostima javljaju se glavobolja. kobasice. Krajem prošlog stoljeća bio sam hitno pozvan na Rebro da pomognem u odgonetavanju čudnih događaja na jednoj od kirurgija. vrtoglavica. kad kupujete industrijske suhomesnate proizvode ili iste takve proizvode od mesara računajte na nitrite u njima. To u najgorem slučaju može voditi u smrt. Međutim. barem one industrijski proizvedene. Mi smo naravno našli visoke koncentracije nitrata i zaključili da je anestetički plin bio onečišćen drugim oksidima dušika. otrovi i vrlo opasni za okoliš. Naši seljaci još uvijek nerado koriste nitrite kao dodatke u šunke. Moglo bi se reći da služi i kao začin. Ja sam se stručno najranije sreo s oksidulom ili rajskim plinom. Oni ne samo da izvrsno konzerviraju suhomesnate proizvode nego im daju i krasnu smeđu boju. Ali. Natrijev nitrit poboljšava i okus suhomesnatog proizvoda. Dobro sam ga zapamtio još s predavanja iz anorganske kemije prije više od četrdeset godina. a nekad i nekom jako dobra. Ja svaki put kad gledam hrenovke razmišljam koliko njihovoj privlačnoj boji doprinosi kvaliteta mesa a koliko natrijev nitrit. pospanost. kulene ili krvavice. pogledajmo prvo njihova toksikološka svojstva. ali to je brzo postalo zabranjeno.

Na kraju su sve zalihe propale. Zapravo glupa krađa obzirom na nisku cijenu kuhinjske soli. Mesar je priredio izvrsne kobasice natopljene natrijevim nitratom. Danas se nitrita stručnjaci boje zbog karcinogenosti produkata reakcije nitrita i različitih amina u probavnom sustavu.zbog methemoglobinemije. ali apsolutni dokazi još uvijek nisu podastrijeti stručnoj javnosti. kojeg smo mi po kratkom postupku priredili na početku Domovinskog rata bojeći se otrovanja nitritima i sličnim spojevima. Najpoznatiji je svakako amonijev nitrat kao mineralno gnojivo i dodatak eksplozivnim smjesama. štetnoj i nadražujućoj tvari s oznakama upozorenja R821/22/23-36/37/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. a oni su prema sudeći karcinogeni barem kategorije 2. Podijelio je sadržaj vreće s prijateljima i obavio klanje svinja. jer smo krivo predviđali. Sklon sam 324 . što zbog postizanja izvrsne boje a što zbog dobrog okusa. Tako npr. NATRIJEV NITRIT CAS:7632-00-0 O T N OKSIDIRAJUĆE OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R:8-25-50 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Radi se o metilenskom modrilu. ali njega nema u ljekarnama bolnica. u dodiru s kožom i ako se proguta. Međutim. podaci se dramatično razlikuju. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iako se radi o relativno snažnom otrovu zapravo teških akutnih otrovanja nema. ali nije nam žao. a dok se ustanovio uzrok umrlo je nekoliko ljudi Tada toksikolozi još uvijek nisu znali da je izvrstan antidot metilensko modrilo. Istina je da postoji antidot (protuotrov). nadražuje oči. koji između ostalih nama nepoznatih tvari sadrži TNT i amonijev nitrat. Uslijedilo je masovno otrovanje. Kod nas se kao eksploziv koristio i koristi Vitezit. na web stranici Oxford University možete nači da se radi o oksidansu. otrovno ako se proguta. štetno ako se udiše. Završimo ovo poglavlje s nitratima. Ključno je da on sadrži u sebi puno kisika i na taj način poboljšava učinkovitost pravog eskpoloziva poput TNT. a liječnici su bili dovoljno iskusni da prepoznaju uzroke otrovanja. dišne putove i probavni sustav). Izuzetno je zanimljivo da EZ nikad nije službeno razvrstala amonijev nitrat prema opasnostima i ostaje nam vjerovati proizvođačima ili neutralnim toksikolozima. U doba kolinja jedan radnik je ukrao vreću s natrijevim nitritom iz Gavrilovića misleći da se radi o kuhinjskoj soli. Problemi su počeli već koji dan nakon prvog kolinja. Kod nas se dogodilo masovno otrovanje bez smrtnih posljedica polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Petrinji. Ja znam za jedno iz literature s početka dvadesetog stoljeća na jednom Oktoberfesu u Minhenu. Proizvođači u pravilu zadržavaju oznaku R8 i većina njih dodaju R36/37/38. Stručni radovi čak pokazuju neku povezanosti uživanja u suhomesnatim proizvodima i pojave karcinoma debelog crijeva. Definitivno je jasno da u toj reakciji nastaju nitrozamini.

kalcijevim hidroksidom ili drugim kemikalijama? Kakav utjecaj na vaše zdravlje mogu proizvesti kamena ili staklena vuna? Nema smisla pisati o svemu. Nekoliko metara od stajnjaka obično je bio iskopan bunar na đeram i vode u bunarima su bile onečišćene nitratima i nitritima (produkt bakterijskog metabolizma). Završavam s anorganskim kemikalijama svjestan da mnogo zanimljivih nisam obuhvatio. Onda je logično da se pojavljivala methemoglobinemija. Prije trideset godina najveće selo u tadašnjoj Jugoslaviji bila je Babina greda sa svojih 15. Toga više nema. To je dobro topljiva kemikalija u vodi i ne ostaje samo na polju radi dobrobiti naše monokulture. Ne mogu ne spomenuti događaje iz prošlosti na području sela oko Županje. U mnogim krajevima su podzemne vode onečišćene nitratima i ne tako često se barem privremeno zatvaraju vodocrpilišta zbog visokog sadržaja nitrata u vodi. 325 . Ljudi su se bavili poljoprivredom i svaki seljak je negdje u dvorištu imao stajnjak. koju su seljaci nazivali «fraze». HZT gradi informacijski sustav dostupan javnosti preko Interneta i svaki će građanin imati mogućnost saznati koliko je opasan koji proizvod. Nema više moderne poljoprivreda bez učinkovitih sintetskih gnojiva. jer imam i nekog osobnog iskustva s primjenom mineralnih gnojiva. To su otkrili učenici velikog AndrijeŠtampara. pa što o tome mislili tradicionalisti. a ona je sadržavala nitrate i nitrite.povjerovati razvrstanju proizvođača. Što je npr. Najviše se amonijev nitrat koristi upravo kao mineralno gnojivo i dolazi na naše i druga tržišta u golemim godišnjim količinama. Kukuruz kao na slici gore može tako dobro izgledati samo ako je dobio dovoljno mineralnih gnojiva i ako su herbicidima uništeni svi korovi.000 stanovnika. Kravlje mlijeko je trebalo razrijediti s vodom. koji su se procjeđivali u podzemne vode. Kemikalija se ispire oborinskim vodama odlazeći u površinske vodotokove ili se procjeđujući u podzemne vode. Tamo se pojavila dojenačka methemoglobinemija. jer mudar čovjek iz toga izvuče pametne zaključke. To je nisko područje pokraj Save. a bilo je ranije gusto naseljeno. istina iz mladosti. Tamo su biološkim procesima nastajali nitrati i amini. Problemi su nastajali kad je dijete sa ženinog mlijeka prelazilo na kravlje. ali nije loše sakupljati podatke o prošlosti. Vidite li na slici i jedne nepoželjne travke? Ne ulazeći u to da li je moderna proizvodnja biljnih kultura ispravna ili bi se radije trebalo vratiti motici i stajskom gnojivu moram upozoriti na posljedice primjene amonijevog nitrata na poljima. s cementom.

tlo i vode. a vjerojatno su oni sa zapada od nas najveći krivci. Tko je to kriv za pojavu kisele kiše i propadanje šuma kao na slici lijevo gore? Tko je kriv što nam se vode onečišćuju kanalizacijskim izljevima kao na slici gore desno gore? Mi! Mi smo krivi za sve što se događa s planetom Zemljom! Opljačkali smo svoju planetu i uništili brojne životinjske i biljne vrste. Zbog vaših nedjela nestaju biljne i životinjske vrste. Nisu ni industrija ili promet tvrki puno manji zagađivači. Dobar dio vas ne razumije ni danas da čini veliko zlo. Jeste li svjesni da se nafta u utrobi Zemlje stvarala milijardu godina.OPTUŽENI. Vi ste onečistili naš zrak. Nemojte prebacivati krivicu na drugog. Problem je u tome što ih nitko nije razumio niti poslušao. kućnim grijanjem ili klimatizacijom. jer vi ste zaista onaj kojeg treba optužiti pred Bogom i jednom će nas stići osuda budućih generacija. koji su upozoravali poput sv. Razbojnici! A bilo je svetaca. PRIZNAJETE LI KRIVICU Pred licem pravde optužujem vas i sebe za teške zločine protiv čovjeka i prirode. Hoćete li da krenem od vas i sebe? Apsolutno najveći izravni proizvođači ugljikovog dioksida su građani sa svojim smrdljivim automobilima. Franje Asiškog ili poglavice Seattlea. a u pitanju je cijela ljudska budućnost. Možda čak uz uništenje većeg dijela svijeta? A mi i dalje radimo po svom. Osjećate li se krivima građani republike Hrvatske i šire? Vječni sudac je mogao to pitanje postaviti bilo kojem građaninu svijeta. ali oni postoje zbog nas građana i u krajnjoj liniji zbog nas šalju u zrak silnu nečist. Naši potomci će patiti zbog naših nedjela. a mi smo je nerazumno potrošili u roku od 150 godina. Što je s onim silnim količinama opasnih tvari. 326 . Kažu da se odvija globalno zagrijavanje i da će nastupiti izrazito teška vremena za čovječanstvo i sav nevini živi svijet. jer mi smo krajnji korisnik njihovih usluga. koje se emitiraju u okoliš? Policiklički aromatski ugljikovodici. jer sve se to radi zbog nas ili radimo izravno mi. otpadom i tko zna čim drugim. ali to ne osjećaju. dioksini i furani i različite druge kemikalije šaljemo u okoliš mi.

Kako je to uspio predvidjeti? Zato jer je bio svet i genijalan unatoč tome što nije znao pisati i pismo je diktirao nekom pismenom čovjeku. pa nije ni čudo što su poduzetnici tražili nove lokacije za gradnju hidroelektrana. Poglavica Seattle napisao je poglavici u Washington pismo. Više ne znam o kojem dijelu Biblije se radi. ali piše u uputama vojsci na taborištu približno ovako: Kad odlaziš noću po sili odi izvan tabora noseći sa sobom lopaticu da svoju nečist možeš zakopati u zemlju.Prije su ljudi nastojali svoje potomke osigurati da mogu normalno živjeti. Onda je neki poduzetnik 327 . Kaže poglavica da će se jedan dan bijeli čovjek probuditi u postelji zatrpan vlastitim smećem. Netko je došao na ideju da se od gornjih jezera prokopa kanal Love kojim će se dovoditi voda do nove hidroelektrane iznad donjih jezera i naravno da je moćni američki duh ideju proveo u djelo. a najveći je bio izum izmjenične struje. Međutim. Otpad Neću ići na široko i držati ću se samo jedne teme o otpadu. Puno je velikih misli i proročanstava. jer one se ne raspadaju tako lako kao izmet i ne raspadaju se u korisne sastojke. a mi radimo sve na štetu svojih potomaka. Krista su razapeli na križ. Prvi puta su valjda moderni ljudi djelomično postali svjesni problema zbog teških posljedica odlaganja opasnog otpada u Love kanalu odmah pokraj vodopada Nijagare. Pismo današnjice. a mi ga naravno nismo poslušali kao što ni naši preci nisu slušali što govore proroci. Vodopadi Nijagare bili su moćni i mogli su proizvesti goleme količine električne energije. Tako je kanal ostao raskopan i neupotrebljiv. Osjećate li i malo krivice za to? Onaj tko je i malo razuman će shvatiti. Tu smo gdje smo i nije jasno kako se izvući iz nemogućeg položaja. a budalama ne vrijedi govoriti. U kanal Love se odlagalo godišnje nekih 20. To se svima činilo normalnim i logičnim. Naravno da ni njegov nauk nije našao odaziv u ljudskim glavama. a zašto bi onda glas čovjeka poput Poglavice Seattlea našao kod nas odaziva. Jedna je stvar s izmetom a druga s opasnim kemikalijama. Negdje krajem 19. Uostalom. koje je za mnoge ljude postalo Sv. U času se netko sjetio da bi se u taj kanal moglo pohranjivati opasni otpad iz tamošnje industrije. Ona se mogla bez značajnih gubitaka prenositi na daljinu i postalo je besmisleno graditi uz hidroelektrane industrijske objekte. stoljeća počelo se graditi hidroelektrane istosmjerne struje i uz njih brojne industrijske objekte. ali su ga neki ljudi ipak shvatili. najednom se pojavio Nikola Tesla sa svojim brojnim izumima. ali na mene je ostavila poseban utisak jedna rečenica. Očekujem da će nas proklinjati sve generacije koje dolaze iza nas i biti će u pravu. jer čovjek je vrlo često zakopavao svoju nečist u zemlju. što američki duh nije mogao trpjeti.000 tona opasnog otpada kroz barem deset godina i uredno zatrpavalo. jer im se nije sviđalo ono što ti ljudi govore. Jeste li shvatili da nam je Bog poslao proroka u vidu Seattlea. Znali su ih i kamenovati.

Najednom bi se usred vrta pojavila iz zemlje baklja ili bi u zraku iznad kafića odjeknula eksplozija kako je izgledalo iz ničega. Izvrsno! Obje države se mogu suradnjom riješiti praktički svih količina svojih opasnih otpada. Pravi američki raj! Kuće su brzo rasprodane i ljudi su uživali u blagodatima svojih domova i blizini Nijagarinih vodopada. Vlasti nisu reagirale sve dok nisu iz tla počele izbijati svakakve opasne kemikalije. U prvom broju hrvatskog izdanja National Geographic iz 2008. Na slici gore je tipičan plakat iz tih vremena. Bio je to krasan dokument. a tek osamdesetih su počeli završavati odštetni sudski procesi. a druga će pak opasni anorganski otpad odlagati u svojim napuštenim rudnicima soli. a uslijedilo je i rasjedanje tla. Ideja je bila jako dobra. kojim su zemlje svijeta odlučile prestati s izvozom opasnog otpada u siromašna i nerazvijena područja svijeta. U prvi čas su poduzetnici shvatili da je rješenje problema jednostavno. a pojavljivale su se učestalo i neke teške bolesti. Naselje je napušteno ranih sedamdesetih godina. Ni Amerika ni zapadna Europa neće opasni otpad u svom dvorištu i onda ga je najjednostavnije poslati nekome kome neće smetati. školom. godine 328 . kad se moglo surađivati. izvlačio je iz prikupljanja i razvrstavanja otpada profit. a u današnje vrijeme je to posebno izraženo. Možete li zamisliti raj zemaljski? Prvi događaji su izgledali bezazleni. brojnim dućanima i restoranima.pedesetih godina prošlog stoljeća ugledavši tu zaravnjenu površinu došao na ideju da tamo sagradi naselje i pun američkog duha to je i ostvario. Na gornjem dijelu slike vidite normalan američki mladi bračni par. Događalo se to sporo. crkvom. Počeli su se buniti zbog žrtava među svojim građanima i svijet je morao reagirati. Svatko tko stvara otpad mora platiti njegovo zbrinjavanje. ali crni liberalni kapitalizam uvijek nalazi načine kako zaobići konvencije i propise. Međutim. Ne znam jeste li shvatili da je otpad uvijek bio blago. Amerika je bila užasnuta i na kratko se stvorila kritična masa građana za donošenje propisa protiv ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Jedna zemlja će graditi spalionice opasnog organskog otpada. Tražilo se nadzor prijevoza opasnih kemikalija. a uvedeno je također pravilo reciprociteta između država. Afrika je bila u to vrijeme osamdesetih godina prošlog stoljeća Bogom dana za odlaganje opasnog otpada sa svih strana razvijenog svijeta. a na donjem dijelu slike su njihovi potomci s različitim defektima. Naravno da je uz to išla novčana nadoknada onome tko otpad preuzme. jer se smatralo da oni mogu progutati svu ljudsku nečist i zlo. Pravilo reciprociteta je utvrđivalo da se u neku zemlju može izvesti toliko opasnog otpada koliko se iz nje uvozi u vlastitu zemlju. Stanje se popravilo u odnosu na ono prije dvadesetak godina. Trebalo je puno godina dok se stvari nisu raščistile. poput fantomskih vatri. a opterećivati će samo dio okoliša produktima tog zbrinjavanja. Nema nikakvog smisla da svaka država razvija sve moguće tehnologije za zbrinjavanje različitih opasnih otpada. Bilo je to krasno naselje s obiteljskim kućama u divnim vrtovima. a otpada je sve više. Naravno da se dio opasnog otpada zbrinjavao naprosto bacanjem u oceane. Onda su ljudi počeli opažati da se rađaju mrtva ili defektna djeca. ali početkom devedesetih godina prošlog stoljeća ipak je usvojena Bazelska konvencija o prekograničnom prometu opasnog otpada. nisu ni Afrikanci budale zato što su siromašni i možda većim dijelom nepismeni. Onaj tko je znao. Ljudi su brzo shvatili da je za sve krivo mjesto gdje žive i počele su pobune. vrtićem. koje su se iznenada pojavljivale u raznim dijelovima naselja.

Imao sam više izvida na mjesta ilegalnog obrađivanja takve vrste otpada. pa su ga ljudi primitivnim tehnologijama obrađivali. Srodili smo se s otpadom oko sebe i gotovo da ne primjećujemo što mi iz svojih kuća bacamo u komunalni otpad. ali stanje je slično u svim drugim hrvatskim mjestima. Slažete li se da je ona u skladu s optužbom s početka ovog teksta? Iz godine u godinu podaci variraju. gdje su tisuće ljudi živjeli od toga. Pri tome nastaju svakakvi opasni produkti poput npr.000 tona otpada godišnje u Zagrebu? Ovo na slici lijevo su zapravo podaci za grad Osijek prije nekoliko godina. I što da dalje komentiram? Većina otpada može postati korisna sirovina. a on se može iskoristiti na stotine načina. a najlakše ju je ukloniti spaljivanjem na otvorenom prostoru. ali mi građani kod toga moramo pomoći. Meni se sviđa ova slika lijevo. Ne mislim pisati o opasnostima zbrinjavanja te vrste otpada nego o tome kako je svijet brzo našao putove kako ga se riješiti. ali nikad se nije ulovilo krivce niti se uspjelo spriječiti takvu rabotu. ali poslao je glasnu i jasnu poruku. Taj otpad sadrži brojne vrijedne materijale poput zlata ili bakra. Vjerojatno je netko šale radi postavio kraj tobogana u kontejner za smeće. Oprostite ako vas vrijeđam. Za taj dio su krivi drugi. dioksina ili policikličkih aromatskih ugljikovodika. ali samo glup čovjek će vrijednu sirovinu baciti u komunalni otpad. Približno pola tone po građaninu. Pogledajte i procijenite o čemu se radi. Moderan pristup gospodarenja otpadom kaže da je prvi korak u izbjegavanju kupovanja predmeta koji će postati otpad. jer ga uopće nije bilo. Priča počinje već prilikom kupovanja. jer oni se u potpunosti mogu reciklirati. Prvo su ga slali u neke kineske pokrajine. kad postoje pakiranja od povratne ambalaže? O vama 329 . Ne muči nas niti sudbina naših najmilijih kad na dječjem igralištu postavljamo kontejnere za smeće. Kao seosko dijete ja nisam znao što je to otpad. a ne ja ili vi. a mi ga bacamo na neuređena smetlišta. posebno u ruralnim područjima. To je prilična količina u usporedbi s prošlošću kad otpad praktički nije predstavljao nikakav problem. Sve se iskorištavalo na ovaj ili onaj način. Naravno da je najvažnije kako će reagirati lokalne vlasti. koju nosimo na tržnicu ili dućan godinama nego vrećica od PVC. Najbolje je od njega prirediti kompost. Najviše je u nekim mjestima biootpada. ali nitko za to previše ne mari. jer one građanima moraju osigurati uvjete za razumno gospodarenje sekundarnim sirovinama. Sramotno je da na drugom mjestu stoje papir i karton. I kod nas se npr. Zašto koristiti plastične vrećice za nošenje kupljenih predmeta u trgovini kad će one postati otpad? Zar nije bolja košara od vrbovih grančica ili od platna. a ja sam bio njegov recenzent. Polimerna izolacija je naravno problem. koja će završiti u komunalnom otpadu ili negdje u okolišu? Zašto kupovati proizvode u problematičnoj ambalaži (npr. jer govori o tome gdje smo mi danas. ali to nas ne opravdava od naših zločina. a kasnije se broj destinacija proširio po drugim državama istočne Azije. žice iz električnih instalacija kuća ili automobila rješavaju na jednostavan način. Što se sve nalazi u tih 350.izišao je članak o zbrinjavanju opasnog elektroničkog otpada.000 tona komunalnog otpada godišnje. tetrapak). Grad Zagreb proizvodi oko 350. ali npr.

Država je već stvorila uvjete za zbrinjavanje brojnih ambalažnih otpada. Stanje je bilo katastrofalno. pa je sasvim nelogično da se takav materijal nađe u komunalnom otpadu. a da ne govorimo o dnu jezera ili mora. a najgore je kad se radi o onom opasnom.000. Svaki svjestan građanin će danas vratiti ambalažu izrađenu od stakla.000. LJEPILA OPASNI GRAĐEVINSKI OTPAD OTPAD IZ DOMAĆINSTVA OLOVNE BATERIJE OTPADNA ULJA OTAPALA 330 .0 prijavljeno u komunalni otpad. kompostiranje. Gdje završava taj otpad? Grad je od mene tražio negdje 2005. a sve ostalo završava u komunalnom otpadu? Zar je moguće da isto toliki postotak motornih ulja završava tko zna gdje. jer niti jedna tehnologija neće naići na opće odobravanje (npr. jer to u pravilu izgleda kao na slici lijevo.000. a ne na tone ANORGANSKI OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA ORGANSKI KEMIJSKI PROCESI FOTOGRAFSKA INDUSTRIJA ANORGANSKI OTPAD OD ZAŠTITE MATERIJALA NIKAL-KADMIJEVE BATERIJE ČIŠĆENJE SPREMNIKA BOJE. itd. Ja sam zadnjih dvadeset godina bio na brojnim izvidima radi prepoznavanja opasnosti divlje odloženog otpada. Trebate samo prošetati uz obale Save na mjestima gdje se ljudi često ne kreću. jer većina opasnog otpada iz kućanstava bacalo se 6. Radi se o trećem koraku zbrinjavanja komunalnog otpada. odlaganje. Zar 2. ako vi građanine u tome sudjelujete.000. Onda dolazi drugi korak razvrstavanja komunalnog otpada. Država zadnjih desetak godina usmjerava snage na zbrinjavanje otpada iz tvrtki i mnogi se s pravom bune zbog krivih odluka inspektora o načinu zbrinjavanja njihova otpada. Pogledajte sliku gore.0 uložaka zbrinjava na propisani način.0 15% baterijskih 0. raznih plastičnih materijala. itd.0 opasnih tvari ili 3.0 procjena budućih količina ogromnim količinama 4. ali o tome nema smisla pisati. Za Zagreb bi to značilo oko 35. zbrinjavanje u stanju plazme. EMAJLI. spaljivanje. i možete naći golema odlagališta svakakvog otpada.000. Tih 15% teško da možemo izbjeći u kratkom vremenu. Ostaju samo problematične tvari i ostatak otpada od nekih 15%.000. Većina materijala iz komunalnog otpada se može danas propisno zbrinuti. LAKOVI. ali i za njega postoje rješenja. ali o toj temi je bolje ne raspravljati. Teško mi je izabrati poseban slučaj. bilo uzvodno ili nizvodno.0 njihove ambalaže. procjena trenutnog stanja Tko je kriv? Radi se o 5. godine analizu opasnog otpada iz kućanstava i prijedloge o tome kako da se on zbrine. Pokušajmo se usmjeriti na ono što zovu opasni otpad iz kućanstava ili problematične tvari. Iz različitih izvora u svijetu i kod nas proizlazi da domaćinstva u ukupnom komunalnom otpadu imaju oko 10% opasnih produkata. Ne znam zašto kriminalci odlažu opasni otpad najradije uz rijeke ili jezera.0 je moguće da se samo 1.000 tona.). Mene muči opasni otpad iz domaćinstava. metala. Imate na svakom uglu spremnike za stari papir ili karton. Svuda je otpad.građanine ovisi hoće li vašom kupovinom nastati komunalni otpad ili neće. Naći ćete ga i uz brojne zagrebačke šoderice.

reproduktivna toksičnost)? Tko je kriv za porast učestalosti alergija od 70% u zadnjih 50 godina? Tko je kriv zbog izumiranja brojnih biljnih i životinjskih vrsta? Tko je kriv zbog globalnog zatopljenja s nepredvidivim posljedicama za cijeli živi svijet uključujući čovjeka? Tko je kriv za nepoznate štete na svim mogućim mjestima? Mi smo krivi! Isključivo mi! Dok to shvatimo možda će biti prekasno. Povremeno se od nas traže izvješća o rizicima. emajla i razrjeđivača. što zaključujem prema vlastitom iskustvu. Ja nemam pravo pisati o tim podacima. amonijak na oko 200. jer nije uvijek važna količina nego i opasna svojstva neke kemikalije. ali prokleta savjest radi svoj posao i opterećuje čovjeka. Onda je logično da takav otpad završava u vašoj kanti za komunalni otpad. ali neke od njih imam pravo iznijeti. Tko je kriv za porast učestalosti CMR (karcinogenost. a građani šute. Prema zadnjem izvješću nabrojali smo u Hrvatskoj da se npr. To ne samo da nije racionalno nego je opasno. lakova. Reciklažna dvorišta su do prije požara na skladištu spalionice PUTO primala ostatke i ambalažu boja. pa onda pišemo tajne izvještaje za nadležna tijela državne vlasti. Napisao sam brojne predstavke i prijedloge nadležnima.mjestima za njihovo propisno zbrinjavanje? Za neke stvari je kriv Grad. HZT vodi evidencije opasnih kemikalija u državi i raspolaže s podacima o njima. ukapljeni klor nalazi na više od 300 mjesta. Nesreće Svi se bojimo nesreća s kemikalijama. Ne znam što nam je činiti. mutagenost. Kako objasniti ljudima da su oni najveći krivci za sve zlo proisteklo zbog nemara za okoliš? Kako objasniti da ova kućica u cvijeću s psom pokraj svoje kućice nije prava istina o stanju svijeta? To je sve skupa velika laž! Ja osobno nisam optimist. itd. Nemam namjere pisati o tome što se događa na odlagalištu komunalnog otpada zbog naših opasnih tvari ubačenih u kante za komunalni otpad. Zbog nedostataka u propisima nemamo jasne podatke o broju skladišta i količinama kemikalija poput naftnih 331 . Možda nema smisla ni galamiti. Međutim. a uglavnom mi nisu stigli odgovoriti ili su smatrali da budalu treba ignorirati. ali od tada ih ne primaju. moram upozoriti da je to sve skupa neodrživo. Ne vjerujem da se mogu napraviti ikakvi pomaci na bolje dok ljudi ne shvate da su oni sami krivi za sve zlo koje ih prati.

zbog privremene nesposobnosti poput pijanstva na slici lijevo ili bolesti te zbog drugih razloga. kad su bile rezultat napada četnika ili JNA na važne logističke objekte. Sličan primjer su brojne trafo stanice po manjim naseljima kad se stvarno radilo o ekocidu. Od tada nismo imali niti jednu nesreću s klorom na naših oko 300 mjesta gdje se on koristi. a nesreće se i događaju. jer to građani lako opaze. Najviše ih je bilo za vrijeme Domovinskog rata. Stanje se mijenja na bolje. O tome ponešto piše u drugim tekstovima ove knjige. ali je činjenica da se opasne kemikalije nalaze na tisuće mjesta diljem naše države. Ljudski faktor! To je tako svuda u svijetu. pa nije bilo moguće kupiti klor ako ventili i boca nisu bili garantirano ispravni. Zato je kod nas najviše nesreća u prijevozu kemikalija ili vezanih uz onečišćenje površinskih voda. Stvarno rizičnih događaja je manje od 10 godišnje. Toga smo imali napretek tijekom 1991. Razaranje brojnih objekata s kemikalijama u vrijeme Domovinskog rata kažu da je bilo logističke naravi. trafo-stanice. ali smo svjesni da oni nisu točni. U međuvremenu je vlasnik boce kupovao svakakav klor (često s visokim sadržajem vode) i naravno da je uslijedila korozija. Zbog korozije je metal na dnu boce propao i nije čudo da je dno otpalo. skladišta eksploziva i druge objekte. a garanciju je davalo nekoliko dobrih serviserskih kuća. Kakav zamor materijala? Ljudski činitelj je bio i biti će ključan. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća imali smo česte nesreće s bocama ukapljenog klora. Drugi razlog nesreća s kemikalijama je navodno tehničke prirode i sastoji se u razlozima kao što je zamor materijala. Ne otkrivam toplu vodu kad naglašavam da je za nesreće najčešće kriv čovjek. Dužni smo voditi očevidnike o nesrećama. a nikad za cijelo vrijeme korištenja nije bila na servisu. Međutim. Kad se dogodi nesreća u nekom skladištu ili proizvodnom pogonu to se rijetko opazi. godine da se radilo o ekocidu. Obično su se kvarovi događali na ventilima. Prema službenim podacima u Hrvatskoj se događa oko 100 nesreća godišnje. na slučaju Peruče iz 1992. Kažu da je opravdano u ratu napadati na logistiku uništavajući rafinerije nafte. ali naravno da brojnost nesreća oscilira iz godine u godinu. smatram da je zamor materijala rijetko uzrok nesreće s kemikalijama. U jednoj nesreći otpadanja dna boce razlog je bio u tome što je boca bila stara čak 15 godina. Vrlo brzo smo shvatili da je razlog tih nesreća neodržavanje spremnika s klorom. U biti se i opet radi o ljudskom činitelju. termoelektrane. a i o njima sam također pisao u knjizi. Treba biti pripravan u svakom trenutku i uvijek razmišljati o tome što bi moglo krenuti krivim 332 . Radi se o pripravnosti za nesreće. jer njihovo uništavanje ništa nije doprinosilo ratnom uspjehu protivnika. Naravno da se uz skladištenje i korištenje takvih kemikalija javljaju rizici od nesreća. jer oni koji su ih prouzrokovali nastoje zatajiti događaj. a u većini slučajeva se može zatajiti. Pokazao sam u ranijim tekstovima da se to događa najčešće zbog ljudskog neznanja i nepoznavanje procesa koji čovjek vodi. ali su većina od njih bez težih posljedica. godine i moji su ljudi iz Toksikološke službe zbog rečenog bili skoro svakodnevno na terenu radi procjene šteta za ljudsko zdravlje i okoliš. Nakon toga smo uveli vrlo stroge uvjete nadzora nad spremnicima s klorom.derivata. ali ja sam pokazao npr. zemnog plina i drugih sličnih kemikalija. ali bilo je nekoliko slučajeva otpadanja dna boce. U kasnijim godinama velikih nesreća s kemikalijama nije bilo mnogo.

Mogle su odletjeti na smetlište i tamo uzrokovati novu eksploziju deponijskog plina sa sasvim neprocjenjivim posljedicama. nije bilo isključeno da će neka od raketiranih bačvi proći kroz zapreke i odletjeti u tko zna kojem pravcu. Dio ključnih ljudi paničari. Znao sam iz literature da bačve mogu dosegnuti na taj način udaljenost od 250 ili više metara. jer je htio djetetu pokazati nešto što možda više nikad neće doživjeti. a podaci su nepouzdani. a njezin zamjenik je iz svog terenskog vozila na odlagalištu Prudinec (neki ga zovu Jakuševec) zadivljen gledao veličanstveni požar. Imali smo slučajeve da nitko ne želi preuzeti odgovornost za nadzor događaja. Ne zna se što je čiji zadatak. Puno je skladišta zaboravljenih kemikalija o kojima ne znate ni osnovne podatke i onda se mora improvizirati. a ni drugi ključni podaci nisu na raspolaganju. Trebalo je pozvati još jednu postrojbu temeljne policije da izvrši moju zapovijed. Odbijale su se od željeznih greda. koja kemikalija je uzrokovala nesreću i u kojim količinama. Unatoč tome što mi prikupljamo podatke o kemikalijama vrlo često na terenu nailazimo na iznenađenja. kao npr. Kad se dogodi nesreća u pravilu nastaje zbrka. Što treba zapravo činiti kad se dogodi nesreća s kemikalijama? Građani su naravno jako radoznali i nastoje kao i kod svake druge nesreće što više vidjeti. Međutim. kad je gradonačelnica bila na moru. Odmah sam zatražio od policije da ih makne na udaljenost 500 m ili više uz žustro protivljenje građana. Ja sam preko radio postaja te večeri davao upute o sklanjanju 333 .smjerom zbog ovih ili onih razloga te činiti sve kako se kritični uvjeti ne bi stvorili. Jedan od njih je na vratu nosio svog potomka starog oko 4 godine. a rad s možda bezazlenom kemikalijom može biti izrazito rizičan kad se ne poštuju uvjeti njezinog sigurnog korištenja. kao na slici lijevo i donosi krive odluke. Radilo se o tome što su bačve s opasnim kemikalijama s požarišta bile raketirane i samo zahvaljujući čvrstoj konstrukciji željezne nadstrešnice nisu letjele po slobodnom okolišu. kako bi mogli pričati prijateljima u birtiji o svojim iskustvima. Dok ne dođete tamo na teren niste sigurni što se točno dogodilo. Kad sam pola sata nakon početka požara u PUTO stigao na mjesto događaja odmah sam uočio brojne radoznalce naslagane na savskom nasipu na udaljenosti o oko 250 m od požarišta. a mogle su slučajno baš pasti na savski nasip gdje su radoznalci promatrali veličanstveni požar i golemi oblak dima iznad njega. kad se osiguraju svi mogući uvjeti za sprječavanje zla. u slučaju požara na skladištu PUTO. Moguće je raditi s kemikalijom najgorih mogućih svojstava s malim rizicima.

Mi se slažemo i volimo. ali je problem u tome što se u prvo vrijeme nitko ne snalazi. Vatrogasci i policajci znaju dobro svoj posao i na njihove postupke ja nakon tih skoro 30 godina djelovanja imam rijetke primjedbe. godine. Time bi naravno omogućili stradavanje golemog broja ljudi na otvorenom prostoru. a u pravilu ili ne postoje ili su loše. županijski eko-stožeri). Sastavljeni su od političara svih mogućih usmjerenja ovisno o rezultatima izbora i nemaju pojma o tome što treba činiti kod nesreće. Amerikanci već kod samog nagovještaja da bi moglo doći do nesreće pristupaju evakuaciji građana. Zadnjih godinu ili dvije Grad Zagreb je shvatio da ne može prihvatiti glupe interventne planove i vraća sve što stručnjaci smatraju da nije u redu. Naravno da ni građani ne znaju kako se treba ponašati. Za logistiku su zaduženi različiti stožeri (npr. Što se tiče evakuacije pješice (ona je uvijek najbolja) treba građane educirati kako se ona obavlja.građana u zatvorene stanove (zatvoriti sva vrata i prozore vrućeg 1. a najviše se bunimo zbog loših simulacija razvoja događaja i još lošijih uputa o ponašanju u slučaju nesreće. Upute koje će se davati preko lokalnih sredstava javnog priopćavanja moraju biti krajnje jednostavne i logične. ali ti dokumenti izgledaju svakako. Evakuacijom izvodite građane u moguću zonu opasnosti na otvorenom i zato mora sve funkcionirati besprijekorno. Sjećam se 1995. imam primjedbe na ono što se zove logistika te na građane. Kod nas političari olako preuzimaju dužnosti zapovjednika županijskih ili gradskih stožera bez ikakvih predznanja o opasnim stanjima. Ako ste niz vjetar od mjesta nesreće treba što prije pobjeći krećući se okomito na smjer vjetra i bez velikih napora. jer bi na taj način stvorili strašna zakrčenja na kutinskim ulicama i izazvali potpuni zastoj prometa. ali oni u praksi ne funkcioniraju. Simulacije širenja amonijaka davale su stravična predviđanja i nama je bilo jasno da ne smijemo dopustiti evakuaciju osobnim automobilima. a zabraniti u potpunosti korištenje sredstava osobnog prijevoza. Zapravo bi u slučaju nesreća s kemikalijama morali nastupiti pred javnošću brojni stručnjaci. Uvjerio sam se stotinu puta u njihovu nekompetenciju i sreća je što u većini slučajeva ne čine ništa kad se dogodi nesreća. Mora se osigurati sredstva masovnog transporta. to je izrazito rizična operacija kod koje možete teško ugroziti zdravlje i živote građana ako niste pošteno pripremili operaciju. Međutim. Svaka tvrtka koja posjeduje opasne kemikalije treba prema našim propisima izraditi lokalne interventne planove. Na naš prijedlog i uz naš veliki 334 . kolovoza za neke je zapravo značilo mazohizam) i sklanjanje s otvorenih prostora na udaljenosti u promjeru 500 m oko požarišta. Međutim. a tome se daje mala važnost. kad je postojala realna prijetnja da će Srbi iz Bosne napasti postrojenja Petrokemije u Kutini i oštetiti spremnike s amonijakom. Zato smo predvidjeli sklanjanje građana u djelomice hermetizirane domove i eventualnu evakuaciju vlakovima iz grada ako drugačije ne ide. Naravno da me većina nije poslušala. Koliko god voljeli svoju krhku ženicu sličnu onoj na slici gore ne smijete je nositi trošeći time puno onečišćenog zraka. HZT je izrazito nezadovoljan kvalitetom tih planova i stalno brundamo i prigovaramo. U Švicarskoj izabrani gradonačelnik ne može preuzeti dužnost dok nije s uspjehom položio ispite o postupcima u slučajevima krize pred službenicima Civilne zaštite. Građane treba podučiti kako se valja ponašati u slučaju nesreće s kemikalijama. Njima bi preko sredstava javnog priopćavanja neki autoritet trebao davati upute.

čija je shema komunikacije izgledala kao na slici. Pozvali su nas na intervenciju. Za to su trebali pijesak. jer je mlaka crvene tekućine nađena na jednoj strani ceste i ljudi su se bojali posljedica. U današnje vrijeme je tijek komunikacije jasan. a dalje će se događaji odvijati tko zna kako. Sjećam se jedne banalne nesreće prolijevanja kemikalije nepoznata sastava negdje kod gostionice Vilibald na staroj Karlovačkoj cesti. Rekao sam im da slobodno s tim dokumentom obrišu stražnjicu. Na sreću. stručnjaci se ipak snalaze. lopate i spremnici u koje će se natopljeni pijesak prebaciti. a rečeni gospodin generalnog direktora. Kakva je logika u tome da se prema lokalnom planu prvo zove šefa smjene. Mnogi takve dokumente pišu s ciljem da budu što deblji i složeniji misleći da su time uspjeli ostvariti svoj honorar. Jedini je problem u tome što još uvijek do danas nisu izrađene jasne pisane procedure. Iako se radi o ruralnom području i svaka kuća ima hrpu pijeska u dvorištu 335 . Što dalje? Problem je u tome što malo tko zna što dalje treba činiti. policiju i HZT. a ne sastavljen iz stotine kućica kao na slici. Možda će biti potrebno pozvati županijski ili gradski eko-stožer radi pružanja logističke pomoći. U slučajevima kemikalija koje djeluju u obliku plina nadležni smo ocjenjivati interventne planove i mi ih u većini slučajeva odbijamo. onda on zove šefa odjela. Plan komunikacije mora biti krajnje jednostavan. a sve ostalo mora teći prema procedurama. Suradnik HZT je bio poslan na teren i odmah je zatražio da se tekućina prvo pokupi. jer od njega nitko neće imati koristi nego samo štete. ali se oni i dalje ne poštuju. a oni postupaju prema pisanim procedurama. Očevidac zove izravno 112 i traži pomoć. Suludo! Vatrogasci i drugi stručnjaci uspjeli su ograničiti širenje posljedica nesreće i obuzdali su je na učinkovit način. Sjećam se požara na skladištu PUTO kad su nam zaposlenici predali svoj interventni plan. To u praksi znači da su planovi neprimjenjivi. taj pak naziva tehničkog direktora. pogotovo ne u područjima izvan metropole. Najviše se razbjesnim kad vidim sasvim neprimjenjiv hodogram događaja u slučaju nesreće kao na slici lijevo od teksta.angažman izrađeni su naputci za izradu interventnih planova. To znači da će prvo pozvati vatrogasce.

000 kuna a da problem nije bio ni izdaleka riješen. Mi na tome još nismo ni počeli raditi. Na kraju su neutralizacija vapnom i prikupljanje onečišćenog tla završili izravnim troškovima od oko 600. Oni su imali svoje ideje i ja sam na kraju rekao približno slijedeće: «Mudri uče na tuđim greškama. gdje se radi o teškom onečišćenju tla. Uz sve ostalo. Usput su bez ikakve potrebe i razloga zatvorili slunjski vodovod čineći goleme štete građanima. Mi smo tražili analizu događaja i remediaciju tla sjeveroistočno od požara zbog sumnje u onečišćenje dioksinima. To je izrazito skup posao i obično nije jasno tko ga treba platiti. jer je prikupljeno tlo imalo i dalje pH oko 2 i moralo se dalje nastaviti s njegovim zbrinjavanjem. Što činiti nakon nesreće? Trebalo bi ukloniti posljedice nesreće. ali događaj je pokazao našu nespremnost za slične slučajeve. a budale na vlastitima. kao npr. jer nije bilo jasno tko treba obaviti posao posipanja mrlje pijeskom i prebacivanje namočenog pijeska u plastične bačve. ali je za događaj prekasno saznao i pojavio se na mjestu nesreće kad je posao remediacije već završen. Ne znam što su veliki stručnjaci dalje napravili sa stotinjak bačvi kiselog tla. 336 . ali želim upozoriti da je remediacija onečišćenog tla i voda izrazito skupa. Taj zadnji dio ili remediacija okoliša te ispitivanje pričinjenih šteta naša je najslabija točka. Izgleda da smo mi više od budala i tako će to ostati dokle god političari ne shvate da ovako dalje ne ide. Optužba i dalje stoji protiv svih nas. kojemu je iz cisterne istekla manja količina nekog herbicida. On je bio spreman sam riješiti problem i pokrio je sve troškove intervencije. na slici pokraj. Kasnije se ispostavilo da je za onečišćenje kriv seljak. bojali su se da se ne otruju tijekom obavljanja zahtjevnog zadatka. Napravljene su brojne gluposti u intervenciji. To nije njihov posao unatoč tome što su možda bili ugroženi. Ima li nade da će oni to shvatiti? I tko je na kraju krajeva kriv ako ne mi građani Republike Hrvatske. a sličnog mišljenja su bili temeljni i prometni policajci. Tko smo onda mi koji ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih ponavljamo?». a donijeli su je sasvim nekompetentni stručnjaci iz Hrvatskih voda. Vatrogasci su smatrali da to nije njihov posao. a nastavilo se i dalje po starom. jer lokalne službe nisu bile spremne za intervencije. Tada je nastupio kritičan trenutak. Nakon što je curenje prestalo donijeta je odluka o remediaciji onečišćenog tla.nadležne službe se nisu znale snaći. Zadnjih godina prošlog stoljeća prevrnula se cisterna sa sumpornom kiselinom kod sela Slušnica pokraj Slunja i sumporna kiselina se izlila iz nje u okoliš. U slučaju požara na skladištu postrojenja PUTO moji suradnici i ja smo se posvađali s predstavnicima gradskih vlasti. Naravno da mi nitko nije odgovorio na pitanje. Moj suradnik je pak bio liječnik i tako su se svi ponašali kao radnici na slici iznad ovog teksta. Slučaj je na kraju riješen time što je šef cestovnog poduzeća naredio svojim radnicima da postupe prema proceduri HZT. Gdje nabaviti pijesak i lopate? Nakon cijelih 5 h nazivanja uz zatvoren promet na cesti konačno su cestari uspjeli dostaviti mali kamion s pijeskom i nekoliko lopata. jer su oni htjeli zabašuriti posljedice nesreće i u tome su uspjeli.

Mora se priznati da su POP-ovi svijetom prošireni u neznanju. Na nama je da tako i ostane. koje su se zbog goleme uporabe raširile kuglom zemaljskom i stručnjaci ih nalaze na svakom mogućem mjestu. Zbog svih naprijed nabrojanih i nespomenutih razloga dajem si pravo izabrati po mom sudu važne globalne nečisti. Biti će riječi zapravo o raznim kemikalijama. ali zbog slabe razvijenosti industrije i prometa nismo nikad dostigli niti na jednom mjestu one razine polutanata koje se nalaze u zapadnim bogatim zemljama. Hajdemo prvo na POP-ove (Postojani Organski Polutanti) o kojima svi mislimo da znamo skoro sve. U ovom slučaju radi se o teškoj kontaminaciji velikih površina s DDT. Tako je čvrsto dokazano da npr. Dobro je to i daje nadu da će u slijedećih sto godina uz potpunu zabranu korištenja ovih kemikalija doći do nekakvog oporavka okoliša. Zar se čak oko ugljikovog dioksida još uvijek ne vode rasprave oko toga hoće li doći do globalnog zatopljenja ili zahlađenja. ali zbog svoje stabilnosti u okolišu traju i traju. jer on nije otrov i uvijek ga je bilo na svakom mjestu naše planete. razvojem analitičkih metoda stalno se otkrivaju nova globalna onečišćenja tvarima za koje nitko do objavljivanja rezultata istraživanja nije mogao ni pomisliti da bi mogle predstavljati globalno onečišćenje. a nemoguće je predvidjeti rizike za ljudsko zdravlje i okoliš čak ni od zagađenja samo jednom od takvih kemikalija. Mora se priznati da je DDT zabranjen još davne 1968. To je neusporedivo veće onečišćenje nego ono prosječno. Uostalom. izgaranje naftnih derivata daje policikličke aromatske ugljikovodike) na stotine milijuna mjesta diljem planete. dioksini i furani. PCB-i. Treba još dodati da onečišćenje nije jednako rasprostranjeno u svim dijelovima svijeta. Postoji i druga mogućnost da opasna kemikalija nastaje kao nusprodukt nekih procesa (npr. a ne znamo kako ih se riješiti iz okoliša. pa je teško optužiti već ostarjele generacije ili one u grobovima da su svijetu donijeli zlo. da su se dioksini pojavili tek nedavno isključivo djelovanjem ljudskog demona. Naravno da i u Hrvatskoj postoje mjesta s onečišćenjima. A jesu! Većina POP-ova su bili insekticidi ili su imali važno mjesto u prijenosu i štednji električne energije poput PCB-a (poliklorirani bifenili). dioksini nastaju u šumskim požarima. Teško je to sve skupa sistematizirati. a jedino su sad prirodne ravnoteže značajno poremećene i njegove povećane količine emitirane u zrak našom krivicom prijete klimatskim poremećajima. Danas su zabranjeni. pola milijuna tona ili više kroz godinu dana) te se proizvodi na njezinoj osnovi koriste u svakom dijelu svijeta. a predstavnika na europskim listama ima već dvadesetak. kao npr. godine. Problem s rečenim kemikalijama je u tome da nismo do kraja sigurni niti u njihove štetne učinke za ljudsko zdravlje. ali naravno u izrazito manjim količinama nego što se to događa u raznim ljudskim aktivnostima. jer nema kontrolne skupine 337 . Potražite na internetu prema pojmu PCB i biti ćete zatrpani podacima. Proizvodili su se godinama u izrazito velikim količinama i svud koristili na opće zadovoljstvo ljudske civilizacije. Postoje mjesta kao ovo na slici u Pakistanu gdje je onečišćenje takvo da na poljima više ne uspijeva apsolutno ništa. Do globalnog onečišćenja dolazi kad se neka kemikalija koristi u golemim količinama (npr. a lista POP kemikalija je sastavljena i prihvaćena već krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. a naravno da se preko hrane stalno unose u ljudske organizme. Primjer su DDT. Vremenom se ruše i neke dogme.Globalno onečišćenje i njegove moguće posljedice Neće biti riječi o ugljikovom dioksidu. Radi se uglavnom o organoklornim tvarima i detalje možete pročitati u poglavljima o pesticidima i industrijskim kemikalijama.

Te su kemikalije u okoliš dospjele bilo kao dimovi iz ispušnih cijevi automobila. Svatko zna da je npr. Statistički gledano. To se uspješno radi npr. Što onda učiniti da se zaštitimo? Zapravo je teško dati mudar savjet. Biti će najbolje da postojane opasne tvari u potpunosti izbacimo iz uporabe i tako barem smanjimo opterećenje okoliša s njima. u većini slučajeva građanin kupuje zdravstveno ispravne namirnice obzirom na sadržaj rečenih polutanata. koji se deponiraju uz cestu. Bilo bi pošteno da na isti način razmišljaju i proizvođači namirnica. Pročitajte još jednom pažljivo odlomak o otpadu i shvatit ćete da vaš doprinos smanjivanju njihovih emisija može biti značajan. 338 . Na ovoj slici lijevo poloprivredne površine ipak nisu odmah prokraj cest. možda bi ipak trebalo upozoriti na posljedice naše ljubavi za putovanjima i onda o tome razmisliti. ako slijedite osnovna pravila dobrog gospodarenja otpadom. onaj tko za sebe uzgaja voće i povrće treba to raditi na zemljištu dovoljno udaljenom od prometnice.potpuno «čistih» ljudi ili životinja. a da ne razmišljamo ima li od toga kakvih šteta. bilo kao ispirci s asfalta nošeni u okoliš oborinskim vodama. čas su dapače po sadašnjim našim saznanjima neki sasvim bezopasni a oni drugi su među najgorim otrovima. Točno je da svi POP-ovi nisu jednako opasni. Slično je s karcinogenim PAH-ovima na zemljištima uz ceste. pa je možda pametnije o problemu i ne raspravljati previše. a ljudi i dalje područja uz ceste koriste kao poljoprivredno zemljište ili barem pobiru na takvim mjestima biljke odnosno njihove plodove. Prijeratna istraživanja koncentracije olova u tlu pokraj opterećnih cesta u Hrvatskoj pokazala su značajno onečišćenje olovom i PAH-ovima 50-100 m s jedne i druge strane ceste. gdje već skoro dvadeset godina traje smanjivanje njihovih emisija i rezultati su izvrsni. jer je lako prići i lako je obaviti transport plodova do tržnice ili svoje kuće. pa će trebati dugo vremena da se koncentracije olova uz ceste smanje na prihvatljive veličine. s dioksinima u zapadnim zemljama. Kako lijepo izgleda autocesta na slici! Izgradili smo brojne autoceste i na njima se promet povećava. vrtove za uzgoj povrća dobro obrađivati tik uz cestu. Radi se o globalnim polutantima. Ni jedan kupac nije u stanju prepoznati koje povrće ili voće je uzgajano uz prometnu cestu. Međutim. ali ćemo još dugo čekati na to da shvate te onda da im se probudi savjest. Nema se tu ovaj čas što naročito napraviti. Vjerojatno takve osobe i ne shvaćaju da im povrće ili voće mogu biti onečišćeni karcinogenim PAH-ovima ili reproduktivno toksičnim olovom. Viđao sam građane koji se zaustave uz prometnu brdsku cestu i onda pobiru velebilje na udaljenosti samo koji metar od ceste. Nema nikakvog smisla raspravljati o tome što je opasnije a što manje opasno. jer svatko želi imati svoj auto i njime putovati svojom domovinom i svijetom. koja bi nam mogla poslužiti kao usporedba s onima izloženim opasnim kemikalijama. jer većina poljoprivrednog zemljišta nije smještena uz ceste i tako će samo u nekim slučajevima kupljeno povrće ili voće biti onečišćeno olovom ili PAH-ovima. Najjednostavnije je problem zaboraviti. Naravno da ni kupac na tržnici ne zna ništa o problemu onečišćenja uz autoceste i s povjerenjem kupuje garantirano domaće zelje ili jagode. Kod nas je tek nedavno počelo smanjivanje potrošnje benzina s antidetonatorima poput tetraetilodnosno tetrametil-olova. a posebno su se nakupljali upravo uz ceste. ali nisu ni daleko. Očekivano je da će biljke uz ceste biti onečišćene naprijed rečenim kemikalijama u ovisnosti o tome koliko je cesta prometna. za porast emisija dioksina u okoliš. Nisu ni građani bez krivice npr. jer nismo sigurni da smo baš dobro istražili opasna svojstva svih tih kemikalija. jer se polutanti otkrivaju samo složenim i skupim analitičkim postupcima. Samo budala bi za sebe uzgajala jabuke tik pokraj ceste. Međutim.

godine. Kad su se onda počeli nalaziti kao globalno onečišćenje zabrinutost je još više porasla i zadnjih deset godina literatura je puna podataka o njihovim opasnostima. jer se zapravo o njima prvo počelo pisati i prvi su se našli na udaru zabrana ili preporuka za izbor drugih materijala kod izrade predmeta poput boca. Krenimo prvo s ftalatima.U poglavlju o pesticidima upozoreno je na stalni problem globalnog onečišćenja posebno na primjeru atrazina. ali su onda istraživanja pokazala da je ispiranje moguće unatoč tome što smo uvijek smatrali takve plastične predmete inertnima. To donosi mnoge promjene u budućnosti i vjerojatno će se mnoga sredstva za zaštitu bilja naći na listama zabrana. O njima je pisano u poglavlju o industrijskim kemikalijama i ovdje će tek biti govora o problemu globalnog onečišćenja. Drugačija je plastika za izradu PVC vreća nego npr. koje do nedavno nisu bile razvrstane u posebno opasne za ljudsko zdravlje i okoliš. Postoji velika skupina sumnjivih kemikalija. za izradu dječjih igračaka. Polemike između onih koji zvone na uzbunu i drugih koji smatraju da se ništa ne može dogoditi izrazito su žestoke. a isto se odnosi na biocide. one dolaze na tržište u velikim količinama i primjenjuju se globalno na milijardu mjesta. itd. Posebno treba istaknuti da je okoliš u mnogim zemljama svijeta teško onečišćen plastičnim predmetima poput boca na slici ili vrećicama. Nitko ranije nije razmišljao o tome da bi se male molekule poput ftalata mogle oslobađati iz plastike i izlaziti na njezinu površinu. pa je to bilo dovoljno za uznemirenost među stručnjacima. pa je teško izabrati stranu ili spoznati istinu. jer su u njih dodane različite količine raznih ftalata. pa možda ni atrazin neće biti zabranjen unatoč tome što su ga mnoge zemlje EZ već zabranile. Međutim. Zbog toga je EZ i donijela direktive s kojima se nastoji isključiti iz uporabe ili barem smanjiti učestalost uporabe takvih kemikalija. pa bi mogli značajno doprinijeti očuvanju svog okoliša da prekinu s takvom rabotom. pa čak niti kad bi bile razvrstane ne bi trebale predstavljati opasnost zbog svojeg niskog sadržaja u različitim predmetima. Najbolje će to biti prikazano na primjeru plastifikatora ili tvari koje se dodaju u plastiku kod izrade različitih dobara. Još uvijek nije jasno kako će koji od njih završiti. BIH ili Srbija). pa će trebati još dugo vremena da se postigne zadovoljavajuće stanje. dinitro-o-krezol. Možda se stanje najbolje može objasniti upravo s naprijed spomenutim kemikalijama.. kao npr. Hrvatski građani danas krše i mnoge postojeće zakone na području primjene pesticida. To su tvari koje se dodaju u plastiku zbog različitih razloga. a Hrvatska je tu direktivu prenijela u svoje propise i počela ju primjenjivati na području zaštite bilja prvim danom 2008. Naravno da se moglo očekivati ispiranje plastifikatora. Npr. Istina je da se ispiranje malih molekula iz 339 . ali on nije jedini globalni polutant u toj skupini kemikalija. od predmeta opće uporabe poput boca do posebnih dijelova nekih strojeva. kako bi se postigla određena svojstva elastičnosti i tvrdoće.) prenoseći ih ilegalno preko granice iz država u kojima takve zabrane ne vrijede (npr. lindan. još uvijek pojedinci uvoze davno zabranjene pesticide (npr. ftalati kao omekšivači ili bisfenol A kao sredstvo za usporavanje gorenja. Pokazalo se da se kod nekih polimernih materijala dodaju ftalati u manjim ili većim količinama. U slučaju ftalata stvar je krenula od male djece čija nam je sigurnost svima izrazito važna.

Prema mnogim znanstvenim istraživanjima moglo bi se zaključiti da je on endokrini disruptor za vodozemce slično kao naprijed spominjani atrazin. a osobito mnogo u industrijski razvijenim zemljama (npr. većina ljudi koristi za kućne vodovodne instlacije plastične cijevi od različitih materijala. Pokazalo se naravno da postoji mogućnost ispiranja ftalata u vodu. iz dječjih igračaka izrađenih iz plastike poput PVC-a. ali treba istaknuti da nema nikakvih dokaza da bi ftalati u toliko niskim koncentracijama mogli imati nekakvo zamjetno štetno djelovanje. Znanstveni radovi su javljali o njihovoj karcinogenosti i nije bilo svejedno mogu li se ispirati npr. Činjenica da nedvojbeno postoji globalno onečiščenje takvim i sličnim tvarima nije dobra unatoč tome što nisu kod pronađenih koncentracija u vodi opaženi niti se predviđaju opasni učinci na ljudsko zdravlje. Međutim. ali također u podzemnima. Čekaju nas zanimljiva vremena. Prije petnaest godina službeno se smatralo da su ftalati zapravo gotovo neopasne tvari. često s visokim sadržajem onih zabranjenih ftalata. Oni su se nalazili uglavnom u površinskim vodama. pa nisu bile utvrđene niti njihove maksimalno dopustive koncentracije u okolišu niti u vodi za piće. Naravno da se to odnosi i na druga pića poput npr.plastike odvija izrazito sporo i da brzina ovisi o različitim činiteljima poput npr. Nema smisla ulaziti u detalje oštrih polemika. Međutim. Nedavno sam primio e-mail poruku o opasnostima grijanja hrane u plastičnim posudama zbog ispiranja dioksina iz njih u hranu. ali većina mojih poznanika je povjerovala. zrno sumnje je posijano i danas se ljudi boje svega. a najbolje su se snašli proizvođači bočica bez bisfenola A ili onih koji izrađuju staklene bočice. vina. Zamislite užasa dobrog vinopije kad sazna da se u njegovo vino smješteno u plastični kanister možda ispiru ftalati ili nekakva druga kemikalija? Onda se krenulo i dalje. plastične boce razbacane po našem okolišu). područje uz rijeku Po u Italiji). Poznato je da mala djeca sve guraju u usta. Iznenađujući su također bili podaci o nalazu bisfenola A u oborinama u Norveškoj. Teško je reći kako će ta cijela priča završiti. ali se čini da bi mogli biti reproduktivno otrovni. 340 . Pogledajte na internet i možete naći svega. Zato je Komisija EZ prije desetak godina postavila zabrane korištenja predmeta izrađenih od plastike u koju su dodani ftalati i naredila detaljna istraživanja. Do sad nisu nađeni nikakvi podaci o posebno opasnim svojstvima bisfenola na ljudsko zdravlje. kao npr. ljudi su počeli postavljati pitanje o tome što se događa s ftalatima u drugim predmetima opće uporabe. ali sasvim sigurno se javlja prilična uznemirenost među ljudima. a posebno radu grickaju svoje igračke. Glupo je svakom tko zna išta o dioksinima i plastici. od boca za osvježavajuća piće ili različite mineralne vode do vodovodnih cijevi. Danas npr. temperature i utjecaja UV zračenja (npr. Onda se pojavio problem s bisfenolom A kao usporivačem gorenja. Može li se otrovati vodom koja protječe kroz takve plastične cijevi? Broj radova o rezultatima različitih ispitivanja dramatično je porastao i na internetu se može naći svakakve savjete. Zbog toga je uslijedila konačna zabrana stavljanja tih ftalata u dječje igračke ili npr. Prvo su uznemirenje donijeli podaci o globalnom onečišćenju tom tvari. posebno u slučajevima kad voda u njima dugo stoji. Nalazili su ga u površinskim i podzemnim vodama diljem svijeta. da se potpuno odbace sve plastične boce i vrati se staklenima. Kao prvo je otkriveno da ftalati nisu karcinogeni. dibutilftalat i diheksil-ftalat). Već sama sumnja da bi se nešto lošeg moglo dogoditi ponukala je zabrinute ljude da predlože zabranu korištenja plastičnih materijala s bisfenolom A za izradu bočica za malu djecu. ali ipak se dokazalo kako je svijet globalno onečišćen ftalatima. bočice za mlijeko. ali da su neki od njih reproduktivno otrovni (npr.

Već tada sam od prijatelja civilnih osoba u JNA primio iscrpne podatke o sintezi i zalihama bojnih otrova u skladištima JNA. ali ih onda nisu u stanju učinkovito uporabiti. a Tokio se dogodio u vrijeme raspada Sovjetskog Saveza i gubljenja nadzora nad mnogo čime. jer slika stradanja ostavlja utisak na svakoga. itd. Važno je znati kako spriječiti diverzije i još više kako se ponašati kad se one dogode. nogometni stadioni. Najpoznatija primjena bojnih otrova u diverzantske svrhe dogodila se 1995. Možda i zato što kemikalije treba znati uporabiti. godine puno razmišljao i raspravljao sa stručnjacima o mogućnosti primjene bojnih otrova od strane JNA. Botulin je najopasnija tvar na kugli zemaljskoj. Ja osobno sam krajem 1990. O tome treba raspravljati. Problem je u tome što su 341 . kazališta i koncertne dvorane. Svijet je danas globalno selo i na svakom mogućem mjestu primjena opasnih kemikalija protiv građana može izazvati pozornost cijelog svijeta. Mi nemamo podzemnu željeznicu. a kemikalije teroristi vole. Građani su u takvim slučajevima sasvim pasivna strana i mogu se samo Bogu moliti da nadležne službe obave svoj zadatak ili da su teroristi napravili velike pogreške u diverziji. Teroristi nemaju uvjete za sintezu bojnih otrova nego tek možda za krađu. nisam isključivao mogućnost diverzija bilo bojnim otrovima (malo vjerojatno) bilo kemikalijama na skladištima diljem Hrvatske (vrlo vjerojatno). Razloga za to je bilo mnogo i nemam ih namjere ovdje iznositi dijelom i zbog razloga tajnosti. Međutim. jer se radi o izvrsno uređenoj zemlji. a moram priznati da se i raspravlja. što je sa stajališta prosječnog građanina bilo očekivano. godine u tokijskoj podzemnoj željeznici. a to je danas važan cilj terorista.Bojite li se terorizma? Naravno da se svi boje terorizma. Prijatelji su mi dali brojne podatke iz kojih sam mogao zaključiti da primjena bojnih otrova u nadolazećem ratu nije vjerojatna.). Ja sam bio nazočan na barem desetak međunarodnih sastanaka ili radionica na tu temu. Nismo spremni! Mislim da je primjena sarina u Tokiju bio sasvim neočekivan događaj. a opet otrovanja s botulinom ima na sreću malo. Da su znali uporabiti kako treba taj sarin imali bi sasvim sigurno više od tisuću mrtvih u zatvorenoj podzemnoj željeznici. Kako god su zemlje posjednici klasičnih bojnih otrova brojne ipak sve obavljaju izrazito strog nadzor nad svojim oružjima. Na prilično primitivan način su ga primijenili u podzemnoj željeznici velikog grada Tokija i prouzročili smrt više od deset ljudi. Nije ga lako primijeniti niti u terorističke svrhe. poznatog živčanog bojnog otrova. što dokazuje tokijska katastrofa. Japanci su reagirali izrazito učinkovito. ali imamo mjesta okupljanja velikog broja ljudi (npr. a više od tisuću osoba je primljeno u tokijske bolnice na liječenje. Mogu udariti tamo gdje ne očekujete i mene čudi što češće ne koriste kemikalije. crkve. Prisutnost TV kamera je kod toga izrazito važna. barem prema sadašnjim našim znanjima. Osnovno je pitanje jesmo li mi spremni za slučaj kakav se odigrao u Tokiju prije više od deset godina. Nekakva japanska sekta je od svojih sljedbenika iz Sibira dobila određene količine sarina. Ta činjenica nas može tješiti i davati nam nadu.

4. Diverzantu je dovoljno izazvati strahove primjenom sasvim neopasnih ali smrdljivih kemikalija. Kad opasnost mine provjerite u kakvom su stanju vaši susjedi i pozovite hitnu pomoć ako vi ili vaši susjedi osjećate bilo kakve poteškoće sa zdravljem. Međutim. Ako se nalazite u svojim domovima onda ih je najbolje ne napuštati osim ako vam to nadležne službe ne savjetuju. između prozora ili vrata i štokova) prilijepite ljepljivu traku poput selotejpa. Slušajte savjete dane preko lokalne radio postaje (u takvim slučajevima stručnjaci imaju dužnost i pravo potpuno preuzeti lokalna sredstva priopćavanja radi komunikacije s građanima) i radite ono što vam predlažu. Kako se onda pripremiti za takve događaje? Naša iskustva pokazuju da uvijek treba sačuvati hladnu glavu. Zatvorite čvrsto sva vrata i prozore. Već neugodan miris može izazvati paniku među građanima. Maknite se mirno što prije iz sumnjivog područja i potražite za svaki slučaj pomoć medicinskog osoblja bez obzira imate li ili nemate nekih simptoma otrovanja. 2. a morate stalno biti u blizini liječnika ili barem osigurati brzi prijevoz u nadležnu medicinsku ustanovu. ljudi su osjetljivi i često uplašeni. Imajte povjerenje u državne službe nadležne za nesreće s kemikalijama i slušajte isključivo njih a ne lažne proroke ili budale. Izlazak na otvorenu atmosferu može biti izrazito rizičan.teroristima na raspolaganju brojne kemikalije na hrvatskim skladištima. a biti će korisno ako na moguće otvore (npr. Ne smijete se fizički naprezati. Nikad nemojte paničariti. ne smijete pušiti niti piti alkohol. što smo iskusili više puta. Uključite radio slušajući lokalnu radio postaju i lezite na krevet ili fotelju dišući što je moguće pliće. 5. Zapamtite da barem dva dana nakon takvog nesretnog događaja morate biti oprezni. 342 . 3. I tijekom rata i poslije njega imali smo brojne slučajeve uznemiravanja pučanstva sasvim bezopasnim kemikalijama. Evo nekoliko savjeta za kraj: 1. koje čak ne moraju biti opasne. a primjenu pravih bojnih otrova u ratu nikad nismo dokazali. 6. kakvi se obvezno javljaju poslije svakog kritičnog događaja.

OPĆI SAVJETI Nabava kemikalija 1. Kad se radi o ovakvim kemikalijama kao u deklaraciji iznad teksta kupujte samo proizvod sa sigurnosnim zatvaračem. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu) Oprez! Ne koristiti s drugim sredstvima. 343 . Ne kupujte nikad velike zalihe opasnog proizvoda. Korištenje opasnih kemikalija 1. izaziva teške opekotine. Ne kupujte kemikalije bez ispravne deklaracije. nakon dodira s kožom. SLUGAVAŠ Sredstvo za pranje i dezinfekciju posuđa Sadrži: natrijev hipoklorit kalijev hidroksid kalijev silikat C NAGRIZAJUĆE R: 22-31-35-51 (štetno ako se proguta. 4. 33215 Unterberge. Prije uporabe pozorno pročitajte deklaraciju i uputu. Njemačka UVOZNIK: Blistavo d. odmah skinuti svu zagađenu odjeću i odmah isprati s dovoljno vode. Moraju biti navedeni svi podaci koje propisuje zakon.o. koju smo ovjerili u HZT. koji ne može odviti dijete. PROIZVOĐAČ: TELER CHEMIE GmbH Bachstrasse 87-89. Evo primjera dobre deklaracije. Nikad ne kupujte kemikalije od neovlaštene osobe. otrovno za organizme koji žive u vodi) S: 2-37/39-26-27/28-45 (čuvati izvan dohvata djece. nositi zaštitne ru