BOJITE LI SE OTROVA?

Franjo Plavšić

1

Izdavač Hrvatski zavod za toksikologiju Martićeva 1c, Zagreb Autor Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Glavni urednik Prof. Dr. sci. Franjo Plavšić Recenzent Prof. Dr. sci. Oskar Špringer Likovna oprema naslovnice i dijela ilustracija Nikola Plečaš (Nik Titanik) Mreža www.hzt.hr

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 713108 ISBN 978-953-55855-0-3 BOJITE LI SE OTROVA: priručnik/<autor Franjo Plavšić> glavni i odgovorni urednik Franjo Plavšić Zagreb: Hrvatski zavod za toksikologiju, 2009. Prvo izdanje

2

PREDGOVOR
Na mojim predavanjima iz toksikologije nastojim uvijek pobuditi pozornost slušača pričama iz mog dugogodišnjeg iskustva, je inače je slušačima dosadno. Priče čovjek ne može uključiti u udžbenike, jer njima tamo nije mjesto, a višekratno su me moji studenti ili drugi polaznici predavanja molili da te priče negdje objavim. Neke od njih sam objavio na web stranici moje ustanove, ali nju posjećuju rijetko gosti (godišnje oko 20.000 posjeta), pa moja mudrovanja imaju malog odjeka u javnosti. Zbog toga sam odlučio barem osobama zainteresiranima za toksikologiju prikazati područje pričama iz osobnog iskustva ili ponekad iz iskustva drugih toksikologa. Tako je nastala ova publikacija, koja nije temelj za nikakvu službenu edukaciju. U priči ću slijediti tijek mojih predavanja iz toksikologije, ali je ona namijenjena građanima. Ima još jedan razlog zbog kojeg sam priredio ove priče. Želim da javnost razmišlja na umjeren način ili realistički kakve nam opasnosti danas prijete od kemikalija. Treba smanjiti broj ekstremista među građanima. Ekstremisti nisu brojni, ali su vrlo glasni. S jedne strane, javljaju se oni koji bagateliziraju sve opasnosti kemikalija nastojeći pokazati da je naš svijet najbolji od svih mogućih i da opasne kemikalije zapravo ne predstavljaju nikakvu opasnost čovječanstvu i okolišu. Druga skupina ekstremista je još glasnija. Oni se svega boje i protiv bilo kakvog su napretka čovječanstva. Najradije bi se vratili u pećine i tamo živjeli u slobodnoj prirodi, što bi im vjerojatno dosadilo nakon 3 dana. Jedni i drugi su nerazumni i nerealni, a njihov utjecaj na građane može biti izrazito loš. Jednom sam u novinama napao bračni par farmaceuta, koji se bore protiv svih mogućih aditiva u hrani prikazujući ih užasno opasnima i nagovarajući ljude da odbace sve osim prirodno uzgojene hrane. Pokazao sam da pišu gluposti i izrazito me stid što je dama bila moj student i položila ispit iz toksikologije. Odgovor u Vjesniku je bio žestok i dičio se naslovom o meni kao srednjevjekovnom toksikologu. Ja se nisam zbog toga osjetio pogođen, jer srednji vijek je imao genijalnih ljudi poput npr. Paracelzusa na čiju definiciju o otrovima nemam ni jednu primjedbu. Mladi bračni par nije shvaćao temeljne pojmove iz toksikologije i ja sam jedno vrijeme mislio ovaj uradak nazvati «Sjećanja srednjevjekovnog toksikologa», ali sam odustao od toga da ne bi tim neznalicama podigao ugled. Ako ovi moji tekstovi i malo pomognu nekim građanima u shvaćanju stvarne opasnosti od kemikalija biti ću zadovoljan, ali nemam iluzija da ću promijeniti način razmišljanja. Uvijek je bila važna intelektualna elita, a ja se upravo njoj obraćam s velikom nadom. Na budale se ne treba osvrtati, jer njih je bilo i biti će ih.

3

1. O OPASNIM KEMIKALIJAMA ONO OPĆE
OPĆI POJMOVI
O granama i ograncima toksikologije uključujući brojne definicije može se pogledati posebne knjige uključujući udžbenike Hrvatskog zavoda za toksikologiju, a naglaske ovdje želim dati na životna iskustva. Činjenica je da sve može biti opasno za ljudsko zdravlje, pa čak i one kemikalije koje izgledaju sasvim bezopasne ili čak neophodne za život. Pokušajte popiti deset litara vode u kratkom roku i ja vam tvrdim da nećete dobro proći. Tijekom 2007. godine bio je objavljen članak po svim mogućim sredstvima javnog priopćavanja o mladoj dami, koja je umrla zbog toga što je popila na nekom takmičenju previše vode osvojivši prvo mjesto. Kod nje je došlo do dehidracije stanica i umrla je u svom djevojačkom stanu. Ja se uvijek pozivam na slučaj ubojstva iz nehata dvoje pacijenata u jednoj našoj bolnici kad su im zabunom dali infuzije 21%-tnog natrijevog klorida umjesto fiziološke otopine. Zbog operacije ehinokoka našla se ta kobna otopina u ormariću s drugim infuzijskim otopinama, a sestra koja je trebala dati fiziološku otopinu pacijentima nije dobro čitala naljepnice i tako se dogodila tragedija. Sve može biti otrov u određenim okolnostima pa i masna hrana ljudima s povišenim trigliceridima kao na slici ispod, ali mi naravno ne gledamo iznimne okolnosti nego život i temeljem toga razvrstavamo tvari prema opasnostima.

Opasne kemikalije izazivaju štetne učinke u nekom organizmu. Mi više ne stavljamo čovjeka u središte pozornosti i važno nam je kad neka kemikalija izaziva štetne učinke npr. kod glista ili šumskog bilja. Problem je prvenstveno u tome kako prepoznati što je to štetni učinak, a što možda koristan. Ni tu nismo uvijek sigurni. Uzmimo npr. učinak snižavanja krvnog tlaka u ljudi. Onaj tko ima visok tlak treba nekakav lijek za njegovo snižavanje i taj lijek njemu koristi dajući dobar i poželjan učinak. Neka netko s normalnim ili niskim tlakom uzme zabunom lijek za snižavanje krvnog tlaka neće se poslije toga u najboljem slučaju dobro osjećati, a možda bude morao tražiti pomoć liječnika. Mislim da primjera imamo napretek i nema ih smisla više navoditi. Naravno da imamo kemikalije koje će kod svakog čovjeka izazivati štetne učinke i samo će se razlikovati prema dozi u kojoj će kod različitih osoba biti štetne. O njima će biti više riječi u tekstu koji slijedi.

4

Onako općenito govoreći možemo štetne učinke podijeliti u prolazne i neprolazne. Prolazni su oni koji će proći sami od sebe ili uz pomoć liječnika, a oni neprolazni naprosto nam ostaju kao šteta za cijeli život. Iz toga bi se moglo zaključiti da su prolazni učinci nebitni i da na njih ne treba obraćati pozornost. To se može uzeti zdravo pod gotovo ako se radi o štetnim učincima proizašlim iz naših grešaka u životu, kao npr. akutnog pijanstva. Napijemo se u društvu i onda barem dva do tri dana osjećamo posljedice svoje gluposti, ali sve one probavne poteškoće i teške glavobolje prođu za koji dan, a mi ih se sjećamo tek kao neugodnog iskustva svog glupog ponašanja. Problem je kad se takvi učinci javljaju na radnom mjestu zbog brojnih razloga kao što su npr. oni genetske naravi. Sjećam se osobe koja je radila s jednim aromatskim nitro spojem i stalno je patila od teških glavobolja i vrtoglavica. Razlog je bio u genetski naslijeđenom nedostatku u radu jednog enzima pod nazivom methemoglobin-reduktaza. Naime, različiti anorganski nitrati ili nitriti te brojni organski spojevi sa nitro ili nitrozo skupinom prevode naš hemoglobin u methemoglobin, koji nije u stanju prenositi kisik do stanica i zbog toga se javljaju simptomi kao u našeg građanina. Ta osoba naprosto nije smjela raditi s nitroso ili nitro spojevima, jer je imala stalno visoke koncentracije methemoglobina i teško je patila na poslu. Ljudi su međusobno različiti i često različito osjetljivi na djelovanje kemikalija. Ono što se u slučaju lijekova zovu nuspojave kod kemikalija se naziva rijedak štetni učinak. Javlja se samo kod rijetkih osoba zbog različitih razloga i može predstavljati težak problem za pojedinca. Jedan od primjera je prijapizam kao nuspojava ili rijedak štetni učinak, koji se javlja kod nekih muškaraca. Radi se o pojavi da je u takvih osoba spolni ud stalno ukrućen baš poput slučaja antičkog kralja Prijapa, koji je imao taj učinak zbog bolesti krvožilnog sustava. Tipičan primjer u kojem znatan broj muškaraca doživi prijapizam je nakon ugriza crne udovice. Nakon ugriza tog zanimljivog ženskog pauka, koji poslije spolnog odnosa pojede svog partnera, javljaju se različiti neugodni simptomi. Glavni je naravno bol oko mjesta ugriza, a karakterističan je laktrodektizam ili lice ukočeno u bolnom osmijehu. Kod većine muškaraca ostaje ukočen i spolni ud kroz period do 2 dana, ali to ne donosi nikakvo dobro ni ugriženom ni njegovom spolnom partneru, jer siromah trpi teške bolove zbog ugriza crne udovice i ni malo mu nije stalo do seksa. Inače treba reći da znanstvenici zadnjih godina puno rade na izolaciji tvari koja ima ovako snažan afrodizijački učinak i možda uskoro budemo imali zamjenu za slavnu Viagru. Stvari nisu ni malo jednostavne kad govorimo o tzv. opasnim kemikalijama. Možda je od svega najvažnije da mi nismo sigurni u opasna svojstva kemikalija. Činjenica je da se podaci o toksikološkim svojstvima kemikalija saznaju u dobro kontroliranim pokusima na životinjama, a one se ipak razlikuju od ljudi na brojne načine. U prošlosti su se pokusi najčešće obavljali na glodavcima poput miša, štakora, kunića, zamorca i sličnih životinja. Istina, bilo je iskustava i s otrovnošću kemikalija na ljudskom modelu. Nažalost, brojni zločinci poput slavne Katarine Medići i Hitlerovih sljedbenika obavljali su pokuse na ljudima, a danas koristimo često slučajeve otrovanja ljudi da nešto iz njih naučimo. Obavljaju se i epidemiološka istraživanja štetnih učinaka kemikalija na zdravlje radnika, npr. kako može utjecati neki herbicid na zdravlje poljoprivrednih radnika nakon više godina

5

izloženosti. Međutim, još uvijek su pokusi na životinjama izvor naših podataka unatoč otporu društava za zaštitu životinja. Pogledajmo na slikama najčešće životinje na kojima se danas uz vrlo strogi državni nadzor obavljaju toksikološka istraživanja.

Laboratorijski miš

Štakor

Minijaturna svinja (mini pig) Pase beagle uzgojen za pokuse Najpouzdaniji rezultati dana se postižu na mini svinjama i psima biglima, koji uopće nisu uzgajani kao kućni ljubimci (unatoč tome što prekrasno izgledaju) nego kao pokusne životinje. Ne znamo kako će se u budućnosti stvari odvijati, ali danas se zbog ljubitelja životinja postavljaju brojne prepreke pred izvođenje pokusa na životinjama. Zbog toga je EZ komisija uvela brojna ograničenja izvođenja pokusa na životinjama s osnovnom postavkom da one ne smiju patiti u takvim pokusima i da se pokusi smiju obavljati samo u slučajevima kad je dokazano da su oni neizbježni. Nisu dopušteni nikakvi nepotrebni pokusi na životinjama. EZ je uvela vrlo učinkovit sustav praćenja pokusa na životinjama. Ne mogu se za istu kemikaliju na dva mjesta obavljati pokusi na životinjama. Onaj koji se prvi javi kao izvođač takvih odvratnih pokusa jedini ima dopuštenje za njihovo izvođenje pod nadzorom određenih tijela EZ, a svi ostali nemaju na to pravo. Mogu kasnije uz financijsku nadoknadu

6

tražiti na korištenje rezultate pokusa ovlaštenog izvoditelja pokusa kako bi mogli svoje proizvode staviti na tržište, ali životinje moraju ostaviti na miru. Naravno da se pokusi na životinjama ne dopuštaju niti u slučaju kad se rezultati mogu priskrbiti na drugi način. Tako je već davno zabranjeno ispitivati nagrizajuće djelovanje na koži ili očima životinja, jer postoje drugi činitelji na temelju kojih se može unaprijed zaključiti da tvar ima nagrizajuće djelovanje. Tako se temeljem fizikalno-kemijskog svojstva kiselosti (pH niži od 2) ili lužnatosti (pH viši od 11) automatski zaključuje da kemikalija ima nagrizajuće djelovanje i zabranjeno je to dodatno dokazivati pokusima na životinjama. Danas se pokušava naći fizikalno-kemijske metode, koje će zamijeniti pokuse ispitivanja nadražljivih svojstava kemikalija, kako bi se smanjio broj takvih pokusa na životinjama. EZ jako potiče pronalaženje tzv. alternativnih metoda utvrđivanja opasnih svojstava kemikalija. Veliko pouzdanje imaju u računalne modele utvrđivanja opasnih svojstava na temelju strukture neke kemikalije, pokuse na kulturama stanica ili na bakterijama, itd. Sve u svrhu zaštite pokusnih životinja. Pri tome moram upozoriti na određenu nedosljednost zaštitara životinja. Većina zabrana se zapravo odnosi na toplokrvne sisavce, a o ostalim životnim vrstama se ne vodi jednaka briga. Nitko nema ništa protiv ispitivanja ekotoksičnost na vodenbuhi ili npr. na kamenicama, a i to su živa bića. Očito smo još uvijek na počecima brige za pokusne životinje i možda će tek slijedeće generacije pravednije gledati na cijelu problematiku. Još nešto općenito o učincima kemikalija na ljudski organizam. Svatko od nas je jedinka za sebe i drugačiji je od ostalih ljudi. Neka kemikalija će različito djelovati na različite ljude. Svatko od nas ima vjerojatno životno iskustvo djelovanja alkohola na različite osobe. Kad društvo sjedi zajedno za stolom i pije vino ili pivo, alkohol će bitno različito djelovati na pojedince. Nakon iste količine ispijenog alkohola neki će biti veseli, drugi će postati izrazito dosadni, treći će ometati društvo svojim ponašanjem, a neki će naprosto biti pospani. Svatko će na svoj način reagirati na alkohol. Tako je i sa svim drugim kemikalijama. Naša osjetljivost na njih je različita od čovjeka do čovjeka i na to treba uvijek misliti. Stvar ne završava na tome. Svatko od nas je različito osjetljiv na kemikalije u različito doba dana, mjeseca ili godine. Radi se o tome što je čovjek ipak dio prirode i na njegov organizam djeluju brojni činitelji poput mjesečeve gravitacija (70% ljudske mase se sastoji iz vode), izmjene svjetlosti i tmine, temperaturnih promjena, magnetskih polja i drugih prirodnih sila. Najviše je izražen tzv. cirkadnevni biološki ritam dug približno 24 h, ali ni drugi biološki ritmovi nisu za zanemariti. Tako je npr. kod muškaraca izražen godišnji ritam testosterona (važni muški spolni hormon), koji je najviši u jesen i najniži u proljeće, iako bi mnogi pomislili drugačije. Zato su se u starim vremenima svadbe odigravale u jesen. Kod cirkadnevnog ritma treba naglasiti da se ljudi dijele na noćne i dnevne tipove. Dnevni tipovi su naučili danju raditi i noću spavati, a cijeli se organizam tome podređuje. Metabolizam je kod čovjeka drugačiji danju nego noću, a također je različita sposobnost obavljanja poslova. Samo kao primjer dajem podatke o pH mokraće tijekom dana kod dnevnog tipa. Njemu je ujutro mokraća blago lužnata s pH oko 9, a u večernjim satima je blago kisela s pH oko 5. Te promjene pH (kiselost/lužnatost) imaju između ostalog velikog utjecaja na izlučivanje slabih kiselina ili baza mokraćom. Primjer je tako često korišteni lijek acetil-salicilna kiselina (Andol ili Aspirin). Ona će se u jutarnjim i prijepodnevnim satima kod dnevnog tipa izlučivati iz organizma značajno brže nego u večernjim satima. To znači da će njezine koncentracije po noći biti kod takve osobe više i time će joj djelovanje biti bolje nego danju. Oduvijek se zna da nije dobro remetiti biološke ritmove, jer to vodi slabljenu našeg organizma. Onaj tko je dnevni tip loše će raditi noću. Neki kažu da se zbog toga nesreće događaju učestalo češće noću nego danju. Pogled na problem remećenja bioloških ritmova «jet lag» posebno se iskazao zadnjih desetljeća vezano uz duge letove avionom u prekomorske krajeve. Nakon leta preko Atlantika u Ameriku ili preko Azije do Japana dovodi ljude u neugodne situacije potpunog poremećaja ritma spavanja i budnog stanja. Radi se o poremećenom dnevnom ritmu

7

prašina) na radnom mjestu. poput onog mjesečnog. POP (Postojani Organski Polutanti) kemikalije. U takvu skupinu pripadaju npr. Oni koji rade s kemikalijama izloženi su ulasku kemikalije u organizam uglavnom za vrijeme boravka na radnom mjestu. Ne bi trebali zanemariti utjecaj drugih ritmova. Zapravo se ona kroz tjedan ili duže nakuplja u organizmu i njezine koncentracije slijede krivulju sličnu onoj iznad teksta. jesen/zima) ili godišnjeg. koji je zabranjen na našem području još davne 1968. Međutim. sezonskog (npr.kad se posebno mijenja osjetljivost na djelovanje kemikalija uključujući lijekove. pare. kako u Europi tako i Hrvatskoj. Uzmimo kao primjer poznati insekticid DDT. Kod nekih kemikalija koje se rado nakupljaju u organizmu porast koncentracija je daleko značajniji nego je na gornjoj slici. što ovisi o svojstvima kemikalije i organizmu u koji se ona unosi. a dok su izvan radnog mjesta trebala bi njihova izloženost biti smanjena. godine. Nakupljanje može biti veće ili manje. Mudri ljudi ne bi trebali zanemariti ovaj činitelj. aerosoli. On se tako 8 . a na donjem dijelu slike promjene koncentracija iste kemikalije u krvi izložene osobe. posebno kad je čovjekov okoliš onečišćen opasnim tvarima. pogledajmo zbog jednostavnosti što znači izloženost na radnom mjestu. Nije to baš uvijek tako. pogotovo kad profesionalno rade s kemikalijama. koje su danas potpuno zabranjene za korištenje. Neka je na gornjem dijelu slike prikazan tijek koncentracija neke kemikalije u zraku (plinovi. Potpuno je jasno da opasna kemikalija ne nestaje potpuno iz organizma nakon što je prestalo izlaganje njezinom ulasku iz okoliša.

soli poput kalijeva cijanida ili tzv.2x 2x 60 40 20 1y 2y 3y 4y Doza Doza Gornja slika prikazuje kako raste učinak neke kemikalije povećanjem njezine doze. cijanogene tvari). Mi ih u ovom ili onom obliku stalno unosimo u organizam (npr.dobro skladišti u mastima ljudi i biljaka te se praktički ne metabolizira. amidgalini iz raznih koštica poput kajsija metabolizmom u organizmu daju cijanide. 100 80 100 80 Uèinak % 60 40 20 Uèinak % 1x 1. vidi se da postoje niske doze uz koje se ne javlja naš učinak. Naprijed rečene činjenice valja uvijek imati na umu i ne plašiti se bilo koje kemikalije dok se unosi u dozi koja nije učinkovita za naš organizam. Desna krivulja ima puno blaži rast i kod nje se tek tri puta višom dozom od one vezane s prvim učincima javlja maksimalni učinak. Postoji još nešto što treba naglasiti. Primjera djelovanja kemikalija je izrazito mnogo. Tako npr. Drugi važan pojam na krivuljama doza/učinak jest nagib rastuće krivulje. pa možemo biti posve bezbrižni kad smo izloženi takvim dozama. I kod najopasnijeg otrova postoji područje doza kod kojih on nije djelotvoran. Krivulja s lijeve strane slike raste jako brzo i dovoljno nam je povećati dozu tek 20% iznad one uz koju se javlja prvi učinak da se dosegne maksimalni učinak. godine. Zaista su postale veliki problem i nitko ne zna kroz koliko će se generacija one još uvijek nalaziti u našim organizmima te koje štetne učinke mogu izazivati. kako god mi dozu povećavali ili smanjivali u onom području gdje nema njezina djelovanja (doze niže od x na lijevoj odnosno y na desnoj strani slike). Kad govorimo o otrovnosti ili nekoj drugoj opasnosti kemikalija logično je da njihove učinke povezujemo s unesenom dozom. cijanovodik. pa o dozama treba nešto reći. Naravno da je ova druga krivulja prihvatljivija od lijeve. uživanjem u gorkim bademima ili uzimanjem nekih lijekova poput natrijevog nitroprusida). Bojimo se takvih kemikalija. pušenjem. To je jedan od brojnih razloga zbog kojih moramo biti izrazito oprezni s izlaganjem kemikalijama. jer to što sad malo o većini od njih znamo ne znači da sutra nećemo saznati neke strašne činjenice. a ovdje dajemo primjer cijanida. Znači da nam je jedina prava šansa za preživljavanje izbjegavanje unosa bilo koje kemikalije u organizam. Cijanidi su izrazito snažni otrovi bez obzira u kojem obliku dolazili (npr. Pri tome treba obratiti pozornost na cijelu sliku. a to je činjenica da je maksimalni učinak 100% i iznad toga se može doza dizati koliko god se može zamisliti. ali nikad nitko nije stradao zbog strasti za kolačima s gorkim bademima. Sveukupno do sada negdje oko 30 njih. Najbolje je to pokazati slikama. pa ga u našim mastima još uvijek možemo naći u koncentracijama istog reda veličine kao te davne 1968. Kao prvo. a ne osjećamo pri tom nikakve poteškoće. a ima ih mnogo na listama zabrana. a taj 9 .

U pravilu se najčešće gleda krivulja smrtnosti na određenom životinjskom modelu. može biti učinak nadraživanja sluznica dišnih putova ili karcinogenost. Ljudi nerijetko ne razumiju što zapravo znači MDK i zato ovdje treba ipak dati neka objašnjenja. Misli se naravno na MDK (Maksimalno Dopuštene Koncentracije) za različite medije poput zraka u radnom prostoru. nađe da neka voda za piće sadrži olovo u niskim neučinkovitim koncentracijama. a da one nisu i neće u niskim koncentracijama predstavljati nikakvu opasnost za nas ili druga bića iz našeg okoliša. itd. Ne treba se uzrujavati kad se npr. koji izazivaju veće ili manje štete za organizam. Odmah na početku treba vrlo snažno naglasiti da takvo kiselo zelje s koncentracijama nitrata iznad propisanog MDK nije zdravstveno ispravno i 10 . Koja je to razina i što nam propisima određene koncentracije u nekom mediju zapravo znače? To je izrazito važno pitanje povezano s tekstom od naprijed o krivuljama doza/učinak. itd. a ne na druge učinke. Postoje doze uz koje je vjerojatnost pojave karcinoma izrazito niska ili gotovo da nema mogućnosti stradavanja životinje koja je primala takve male doze. jer različite opasne kemikalije se unose u organizam iz okoliša preko različitih medija (npr. voda. One su naprosto u njima prirodno prisutne i nema skoro nikakve mogućnosti da će kod niskih doza doći do štetnih učinaka. Treba znati da naš okoliš sadrži silno mnogo opasnih kemikalija i sadržavao ga je od kad je svijeta. vodi za piće. jer olova je u tlu bilo i biti će ga dok postoji ova planeta. Radi se o eksperimentalnim podacima na većem broju pokusnih životinja iz kojih se može vidjeti sve ono što je bilo izlagano u prethodnom tekstu. ali za praksu su važniji drugi učinci. različitim vrstama hrane.se učinak više ne može pojačavati. kao što je pokazano na slici ispod ovog teksta o učincima plutonija kod dugotajnog unošenja u organizam pokusnih životinja. U praksi svakodnevno viđamo strah ili čak paniku na licima ljudi kad saznaju da je npr. a živi organizmi reagiraju tek kad njegove koncentracije porastu iznad neke razine. Na to treba uvijek misliti.. poljoprivrednom zemljištu. zraka u okolišu. hrana). Tako to npr. Naravno da se krivulje sa slike iznad ovog teksta odnose na neki promatrani učinak. koncentracija nitrata prešla MDK u kiselom zelju nekog našeg ili stranog proizvođača.zrak. Odmah se postavlja pitanje što će se nama dogoditi ako jedemo takvo kiselo zelje jednom ili više puta.

Nama je važna što veća sigurnost da se štetni učinak zaista neće pojaviti i zato se NOAEL dijeli s faktorom sigurnosti da bi se dobilo ADI (Acceptable Dayli Intake ili prihvatljivi dnevni unos). Jednostavan primjer za razumijevanje je klor. Faktor sigurnosti će dakle ovisiti o brojnim činiteljima. Ja to uspoređujem s propisima u prometu koji se tiču maksimalno dopuštene težine vozila pri prelasku mosta s ograničenom nosivosti. Ako se zaustavite ispred mosta s maksimalno dopuštenom težinom vozila 5 t onda se težim teretom most ne smije prelaziti. Kod utvrđivanja MDK mora se obaviti brojna istraživanja. U praksi se pokazalo da se kod većine ljudi javlja nadraživanje sluznica očiju i dišnih putova kad su mu koncentracije u zraku 15 ppm (part per milion ili dio na milijun). koji se koristi na stotine mjesta prvenstveno za dezinfekciju vode i mnogi radnici dolaze s njim u kontakt. ali ostaje ključno pitanje što će se dogoditi ljudima koji su u njemu uživali. Naravno da se neće ništa dogoditi ako se vozač uputi na most s ukupnom težinom vozila i tereta npr. čovjek) možda hoće. Kreće se opet od krivulje doza/učinak za izabranu vrstu učinka. Ako koncentracija klora prijeđe 0. a ovdje će biti prikazan cijeli put prilično pojednostavljeno. jer propise se mora poštivati i takvo kiselo zelje nije za ljudsku ili životinjsku ishranu. To je ujedno i MDK za klor. Koncentracija od 10 ppm se može uzeti kao NOAEL. ali na drugom (npr. Dakle.5 ppm radniku se ne smije ništa dogoditi.mora ga se povući iz prometa. Međutim. O tome uopće nema smisla raspravljati.5 ppm. za većinu opasnih tvari nije ovako 11 . Not Observed Adverse Effect Level ili samo NOEL). U tom slučaju kad je radnik izložen kloru samo na radnom mjestu dijeli se NOAEL s 20 te se dobije ADI od 0. prilično smo sigurni da se kod takve doze na modelu ispitivanja neće opaziti štetni učinci (npr. 20 t. ali po propisima se rijetko kad dopušta kratkotrajno premašivanje MDK s koncentracijama klora na radnom mjestu. na psu beaglu). Za ovaj izračun nam je najvažnija najviša doza koja učinak ne izaziva (NOAEL. jer ljudi mogu boraviti dugo u atmosferi s takvim koncentracijama. a prvenstveno o vrsti štetnog učinka te o modelu na kojem je rezultat za NOAEL dobiven. jer je most građen s određenim faktorom sigurnosti i ne smije se srušiti niti pod znatno većim teretom.

jednostavno izračunati MDK, jer ih se unosi na mnogo načina u organizam. Tako npr. nitrate i nitrite u različitim oblicima čovjek unosi kontinuirano. Zrak u okolišu je često onečišćen nitroznim plinovima, koje građani udišu. Obzirom na to da se za uzgoj biljaka koriste mineralna gnojiva na bazi nitrata onda ih se unosi prehranom različitim biljnim proizvodima te vodom često onečišćenom nitratima i nitritima. Mogli bi davati i druge primjere unosa ovakvih tvari, kao npr. nitrite u suhomesnatim proizvodima gdje se dodaju kao konzervansi. Tu je potrebno za svaki od medija izračunati MDK prema vrlo složenim istraživanjima. Najbolje će to biti objašnjeno na arsenu, čiji su spojevi otrovi ili vrlo jaki otrovi te su uz to kancerogeni i mutageni. Nažalost, arsen je prisutan u našem tlu i vodama, pogotovo u Istočnoj Slavoniji, gdje su mu nekad koncentracije u zdencima izrazito visoke. Isto tako ga se može naći u različitim prehrambenim artiklima, a pogotovo su mu visoke koncentracije u škampima. Radi povećanja sigurnosti ljudskog zdravlja stalno se snižava MDK za arsen u vodi za piće. Do prije nekoliko godina MDK je iznosila 50 μg/l arsena u vodi, ali je tada smanjena na 10 μg/l. Sve je to učinjeno zbog karcinogenosti i drugih teških štetnih učinaka arsena. Nije bilo nikakvih pokazatelja da bi cijeloživotno uzimanje vode s koncentracijama arsena od 50 μg/l moglo izazvati štetne učinke, ali je ipak radi razloga sigurnosti MDK snižen. Kod škampa se nitko ne uzrujava zbog koncentracija arsena u njihovu mesu i one su višestruko veće nego u dobroj vodi za piće. To je zato što ljudi vodu piju svakodnevno, a škampe jedu prilično rijetko čak i u Dalmaciji. Onda je ukupni unos arsena u vodi s koncentracijama od oko 10 μg/l kroz godinu dana uz pretpostavku da čovjek pije dnevno oko 1 l te tekućine približno 3,5 mg. Puno ili malo? Ako pojedete 5 kg škampa s koncentracijama 400 μg/l uz pretpostavku da je samo polovica od toga meso konzumirali ste godišnje oko 1 mg arsena. Računica je jasna! Naravno da su istraživanja tzv. dnevne košarice unosa pojedinih namirnica znatno složenija i jako skupa, ali se sve skupa svodi na prosječni unos građanina neke države. Možemo na kraju reći vrlo jasno da MDK predstavlja činitelj sigurnosti a ne rizika. Kad koncentracije neke tvari premaše MDK ništa se nikome neće dogoditi, ali u tom času se već smanjuje sigurnost i barem blago povećavaju rizici. Zbog toga ne treba paničariti u takvim slučajevima, ali treba vrlo tvrdo stajati na stanovištu da se MDK ne smije preći osim u posebnim slučajevima. Zakonodavac zna u svim zemljama da su prekoračenja MDK moguća zbog razloga tehnološkog procesa i da ih koji puta nije lako izbjeći. Jednostavan primjer opet s klorom. Na slici pokraj teksta je prikazana klorna stanica s bocama ukapljenog klora spojenima na klorinator. U času kad se boca isprazni zatvara se ventil na njoj i cijev se od nje odspoji. Ona mala količina klora iz cijevi će izaći van u zrak klorne stanice i naglo će porasti koncentracije klora u zraku. Teško je izbjeći takav slijed događaja. Naravno da će radnik obaviti provjetravanje prostorije, ali u jednom času će koncentracije klora u zraku preći MDK. Zakonodavac je to dopustio dajući novo ograničenje pod nazivom KDK (Kratkotrajno Dopuštena Koncentracija). Kod klora ona iznosi 1 ppm (1 dio klora na milijun dijelova zraka), ali takav događaj smije trajati maksimalno 15 min i ne smije se ponoviti u jednom radnom danu više od 4 puta, a razmak između incidenata smije biti minimalno 1 h. Smatra se da je to dovoljna garancija da se rizici za radnike neće

12

zbog toga povećati. Naravno da se KDK daje i za druge medije, poput npr. vode za piće ili za zrak u okolišu. Isto tako se pravila mijenjaju u izvanrednim okolnostima, kad nije moguće poštivati stroge propise o MDK. Ja sam za vrijeme rata bio zapovjednik Toksikološke službe GSS (Glavni Stožer Saniteta) i dobio sam među ostalim zadatak brinuti o opskrbi vodom naših postrojbi na bojišnici. Naravno da nitko nije spremao vodoopskrbne sustave za bojišnicu i tamo je u najvećem broju slučajeva voda bila zdravstveno neispravna za piće. U prvo vrijeme rata mi smo se morali pomiriti s tim da naši branitelji neće imati zdravstveno ispravnu vodu za piće i dopustili smo korištenje zdenaca, cisterni i drugih izvora sa zdravstveno neispravnom vodom za piće. Bilo je važno da imaju bilo kakvu vodu za piće i obavljanje osnovnih sanitarnih potreba. Naravno da smo obilazili bojišnicu i činili što smo mogli, posebno u nekoliko slučajeva otrovanja bakteriološki neispravnom vodom. Kasnije se stanje popravilo do prihvatljivih normi, ali u prvo vrijeme se nije moglo ustrajati na potpuno zdravstveno ispravnoj vodi. Tako će to biti i u budućnosti kod nesreća ili teških kriznih stanja. Smatra se da čovjek kroz kratak period može bez opasnosti koristiti zdravstveno neispravni zrak, vodu ili namirnice, kad naprosto nije moguće osigurati mu ono što propisi nalažu. S MDK treba uvijek biti oprezan i nastojati urediti uvjete na radnom mjestu tako da se koncentracije opasnih tvari kreću daleko ispod te granične vrijednosti. To diktiraju i nove uredbe i direktive EZ, pa je ključno pročišćavati zrak na radnom mjestu tako da nema ni potrebe mjeriti koncentracije opasne tvari u zraku. Iskustvo nam baš i nije blistavo budući su toksikolozi u prošlosti radili greške. Kad je prije pedesetak godina počelo korištenje vinilklorida za sintezu polivinil-klorida (PVC) svi su smatrali da je polazna sirovina posve neopasna. Kod nas u Kaštel Sućurcu je bila tvornica PVC tada pod imenom Jugovinil, a nitko nije znao ništa o stvarno opasnim svojstvima vinil-klorida. Smatralo se da je ta lako hlapljiva tekućina opasna jedino zbog svoje zapaljivosti i eksplozivnosti para u smjesi sa zrakom. MDK je iznosio 100 ppm, ali se nitko nije uzrujavao niti kad su koncentracije vjerojatno bile puno više. Radnicima se vinil-klorid jako sviđao, jer su ga mogli kod kuće koristiti npr. za čišćenje odjeće, a bilo je i težih prekršaja radne discipline zbog odnošenja kemikalije kući. Netko je shvatio kako se prilikom isparavanja vinil-klorida u posudi smanjuje temperatura zbog toga što je za rečeni proces potrebna energija. Najednom se pojavio recept za proizvodnju sladoleda. Jednostavno bi se pomiješalo vinil-klorid s mlijekom, jajima, šečerom i sokom od nekog voća poput jagoda te se intenzivno miješalo smjesu kuhačom. Vinil klorid bi se isparavao i hladio smjesu pretvarajući je u sladoled. Na kraju bi većina vinil-klorida isparila i moglo se lizati krasan domaći sladoled s ugodnim mirisom vinil-klorida. Dugo godina nakon početka proizvodnje PVC-a otkrilo se da je on karcinogen i mnogi radnici Jugovinila su oboljeli od karcinoma jetara. Nakon toga su svi postali pametni i MDK za vinilklorid u zraku je dramatično smanjen na 2 ppm. Bojimo se da u budućnosti ne bude sličnih iznenađenja.

VRSTE ŠTETNIH UČINAKA
Moglo bi se reći da ni toksikolozi nisu sigurni kako obaviti podjelu vrsta štetnih/korisnih učinaka kemikalija na žive organizme. Razlozi za to su brojni i možda nije loše krenuti od povijesti ili tradicije, kad je najvažnije mjesto u utvrđivanju opasnosti bila smrtnost ili smrtonosna (letalna) doza kod jednokratne izloženosti nekoj kemikaliji bez obzira što je zapravo bio uzrok smrti. Naravno da se i danas u obzir uzima taj način razvrstavanja, ali više nije jedini. Druga povijesna podjela je bila prema ciljanom organu neke kemikalije, pa smo imali nefrotoksične, neurotoksične, kardiotoksične, pneumotoksične i druge kemikalije. Ni taj način podjele se ne može isključiti. Naravno da se razvrstavalo kemikalije i prema mehanizmima djelovanja na staničnoj ili molekularnoj razini, što niti danas nije napušteno. Međutim, tijekom druge polovice 20. stoljeća pozornost se usmjerila na posebne štetne učinke 13

kemikalija, kakvi su npr. karcinogenost ili reproduktivni štetni učinci, pa se pomalo stvarala zbrka. Bez obzira što mislili pojedini toksikolozi, regulatorna toksikologija je uvela svoju podjelu, koju se naprosto od tada mora poštivati i na taj način će i ovdje biti iznošeni podaci. Prema direktivama EZ danas se podjela obavlja kako slijedi: Prema akutnoj otrovnosti: • vrlo otrovno T+ s R:26,27,28 • otrovno T s R:23, 24, 25 • štetno Xn s R:20, 21, 22 • Prema neletalnim neprolaznim štetnim učincima kod akutnog izlaganja • vrlo otrovno T+ s R:39/način izlaganja • otrovno T s R:39/način izlaganja • štetno Xn s R:68/način izlaganja • Prema teškim neletalnim učincima dugotrajnog izlaganja • otrovno T s R:48/način izlaganja • štetno Xn s R:48/način izlaganja • Prema nagrizajućim učincima • nagrizajuće C s R:35 • nagrizajuće C s R:34 • nadražujuće Xi s R:41 • nadražujuće Xi s R:36/37/38 • Prema učincima izazivanja preosjetljivosti • nadražujuće Xi s R:43 • štetno Xn s m R42 • štetno Xn s R42/43 Prema mutagenim učincima • Muta. kat. 1. ili muta. kat. 2 T, s R46 • Xn, Muta.kat.3 i R:40 Prema karcinogenim učincima • T, Karc. kat 1 ili karc. kat. 2 s R:45 ili R:49 • Xn, Karc. kat. 3 s R:40 Prema reproduktivnoj otrovnosti • T, Repro. kat. 1 ili repro. kat. 2 s R60 ili R61 • Xn, Repro. kat. 3 s R62 ili R:63 Prema štetnim učincima na okoliš • vrlo otrovno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:50/53 • otrovne za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi N i R:51/53 • štetno za vodene organizme i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi R:52/53

14

OPĆA ORGANSKA OTROVNOST
Značenje znakova opasnosti te oznaka upozorenja i obavijesti može se pogledati u privicima ove knjige, a mi ćemo se posvetiti svakoj od skupina opasnih tvari posebno. Pri tome će svi štetni učinci vezani uz akutnu i kroničnu otrovnost (neki kažu i organska otrovnost) biti svrstani u zajedničko razmatranje, jer je i postupak ispitivanja uvijek sličan. Najbolje se zapravo mogu ovi učinci kod svih načina unosa objasniti opisom tipičnog pokusa na životinjama. Za pokus se u pravilu uzima visoko srođeno leglo (sve bratići i sestrične) neke pokusne životinje i nakon pripremnog perioda prilagođavanja (npr. temperatura, vlažnost zraka, izmjena svijetla i tmine, ujednačena prehrana, itd.) životinje se podijele u skupine kojima će se davati različite doze određene kemikalije na određeni način (npr. gutanjem) te se formira kontrolna skupina. Prije početka pokusa životinje se moraju pregledati na opće zdravstveno stanje i pažljivo izvagati, a onda svaka životinja dobiva svoj karton za upisivanje podataka. Tijekom cijelog pokusa životinje se promatraju i pišu se u kartonima zabilješke, npr. o ponašanju, uzimanju hrane i vode te drugim mogućim pokazateljima djelovanja opasne kemikalije, koja se pak primjenjuje prema jasnom protokolu. Životinje koje očito pate moraju se eutanazirati i dati na razudbu kao i sve životinje koje uginu za vrijeme pokusa uz jasno bilježenje svega što je napravljeno. Na kraju pokusa sve životinje uključujući one iz kontrolne skupine se ubiju i podvrgnu detaljnoj razudbi. To uključuje pregled svih organa (makroskopski obzirom na izgled, težinu i druge činitelje), a nakon toga se obavljaju detaljne biokemijske, citološke, endokrinološke i druge analize, kako bi se mogla opaziti svaka promjena u organizmu izazvana primjenom kemikalija u pokusu. Temeljem rečenog donose se zaključci o posljedicama primjene kemikalije kao: • • • • • • • SMRT, PROLAZNI SPECIFIČNI ILI NESPECIFIČNI UČINCI (npr. depresija SŽS, methemoglobinemija, inhibicija acetil-kolinesteraze, itd.) OTROVNOST ZA POJEDINE ORGANE (npr. nefrotoksičnost, kardiotoksičnost, neurotoksičnost, itd.) NAGRIZAJUĆE DJELOVANJE (ne rade se pokusi na životinjama), NADRAŽIVANJE KOŽE I SLUZNICA, PREOSJETLJIVOST, DRUGI UČINCI.

Smrtnost je dakako prvo mjerilo na temelju kojeg se opasne kemikalije razvrstavaju, ali s praktičkog stanovišta važniji su dugotrajni učinci izlaganja. Zbog toga se njima posvećuje posebna pozornost, jer se mogu očekivati kod izlaganja ljudi na radnom mjestu ili čak u okolišu. Koji puta je teško obaviti razvrstavanje, kao npr. u konkretnom primjeru dolje: Rezultati ispitivanja akutne otrovnosti fungicida flukvikonazola način primjene vrsta spol LD50 (mg/kg) per os štakor m, ž 112 per os miš m 325 ž 180 dermalno štakor m 2679 ž 625 inhalacija štakor m, ž 0,754 mg/L

15

Ovi i drugi podaci u Hrvatskoj dolaze pred Povjerenstvo za opasne kemikalije (ranije za otrove) Ministarstva zdravstva i ono raspravlja kako tvar razvrstati. Gornji slučaj je izabran zbog razlika dobivenih u ispitivanju akutne otrovnosti na usta u dvije vrste pokusnih životinja. Prema pokusima na štakoru moglo bi se zaključiti da ova tvar spada u otrove i da dobiva znak opasnosti T te oznaku upozorenja R25, jer je granična koncentracija za otrove <200 mg/kg na usta. Rezultati ispitivanja na mišu pak u prosjeku za muške i ženske daju vrijednost >200 mg/kg i moglo bi se tvar razvrstati među štetne sa znakom Xn i oznakom upozorenja R22. Naravno, Povjerenstvo u pravilu primjenjuje strožija mjerila i ova tvar je razvrstana u otrove. U nekim slučajevima Povjerenstvo može bez obzira na vrijednosti LD50 zbog posebnih razloga biti vrlo strogo u razvrstavanju. Primjer je totalni herbicid parakvat, koji je prema tadašnjem službenom razvrstavanju bio otrov, koji je pravio teške probleme u praksi. Prije Domovinskog rata bilježena su relativno česta teška otrovanja seljaka s tom kemikalijom, a ishod je prečesto bio letalan zbog načina nakupljanja parakvata u plućima i njegovog mehanizma djelovanja. Donijeta je odluka o razvrstavanju među vrlo otrovne tvari sa znakom opasnosti T+ i odgovarajućim oznakama upozorenja. Na taj način je odmah stupila na snagu zabrana prodaje parakvata i njegovih pripravaka na malo u poljoapotekama. Nakon toga je prema mojem znanju zabilježeno samo jedno otrovanje tom tvari i to zbog toga što je poljoprivrednik prošvercao pripravak iz Republike Srpske. Možda još koja riječ u učincima nagrizanja i nadraživanja, koji se prema EZ posebno razvrstavaju, a toksikolozi su oduvijek smatrali kako se radi o otrovanju kad npr. netko popije čašu koncentrirane sumporne kiseline. Danas se na tom području uvode brojne ograde zbog zaštite životinja. Više se uopće ne smije ispitivati nagrizajuće djelovanje na životinjskom modelu, nego se na temelju pH pripravka utvrđuje hoće li dobiti oznaku nagrizajuće. Ako je pH niži od 2 ili viši od 11 automatski se dodjeljuje znak opasnosti C i oznaka upozorenja R35.

Nagrizajuće djelovanje

Nadražujuće djelovanje

Uništavanje svih slojeva kože i prodiranje kemikalije do tkiva označava se kao nagrizanje, a nadraživanje je slučaj kad dolazi samo do oštećenja gornjeg sloja kože mrtvih epitelnih stanica. Za nadražujuće djelovanje na koži, dišnim putovima ili sluznici očiju danas se još uvijek obavljaju pokusi na prikladnim životinjama, ali čini se da bi u budućnosti takvi pokusi mogli biti zabranjeni ili dopušteni uz velika ograničenja. To se posebno opaža u kozmetičkog industriji, gdje se postupno uvode zabrane istraživanja na životinjama, posebno u kontroli kvalitete pripravaka. Naravno da nagrizajuće djelovanje na kožu ili bilo koju sluznicu može dovesti do teških posljedica. Kad se radi o takvim plinovima može se uvijek očekivati smrt zbog edema pluća, ali nisu ni učinci nadraživanja bezazleni. Oni u pravilu vode u infekcije oštećenog tkiva te pojavu dermatoza i keratoza na koži ili teških oštećenja npr. oka ili pluća. Zbog toga im se posvećuje posebna pozornost. U ovu skupinu učinaka spadaju još

16

dva, tj. češće spominjano izazivanje preosjetljivosti (senzibilizirajuće djelovanje) ili neosjetljivosti (tolerancija). Na prvi pogled izazivanje preosjetljivosti predstavlja veći problem i češće se o njemu piše. Ne radi se o alergogenosti zbog sasvim drugačijih mehanizama djelovanja i ne smije se ta dva pojma brkati. Preosjetljivost je osobina organizma stečena dužim ili kraćim izlaganjem nekoj kemikaliji. Kemikalije kod kojih se događa preosjetljivost kože dobivaju znak opasnosti Xi i oznaku upozorenja R43, a u slučaju izazivanja preosjetljivosti dišnih putova takve tvari dobivaju znak opasnosti Xn i oznaku upozorenja R42. Kao dobar primjer navodim kožnu preosjetljivost na ione nikla. Istraživanja na samom kraju 20. stoljeća pokazala su kako je 10% europskih žena u većoj ili manjoj mjeri preosjetljivo na nikal, najčešće iz različitog nakita. Lijepi vrat na ovoj slici pokazuje preosjetljivost na ogrlicu izrađenu iz lošeg materijala s visokim sadržajem nikla. Komisija EZ je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća objavila jednu posebnu direktivu o maksimalno dopuštenom ispiranju nikla iz različitih nakita (mg/tjedan/cm2 kože), s sav nakit sa značajnijim ispiranjem od maksimalno dopuštenog morao se povući s tržišta. Početkom 21. stoljeća pojavili su se podaci o kovanici eura koja sadrži prevelike količine nikla i predstavlja opasnost posebno za blagajnice. Zašto je kod europskih žena došlo do povećane učestalosti preosjetljivosti na nikal nije sigurno, ali neki to povezuju s nehrđajućim posuđem, koje se koristi već nekoliko desetljeća u europskim državama. Krajem osamdesetih prošlog stoljeća jednom direktivom je točno propisano koliko se nikla smije isprati iz takvog posuđa u 3% octenu kiselinu i neispravno posuđe je tada povućeno s tržišta EZ. Naravno da su ga proizvođači tada stavili na tržište zemalja srednje Europe uključujući Hrvatsku. Danas se i u Hrvatskoj ispitivanje ispiranja nikla iz nehrđajućeg posuđa smatra obveznom analizom kod uvoza takvih predmeta u našu zemlju. Suprotan učinak od izazivanja preosjetljivosti jest javljanje neosjetljivosti (tolerancije) na neku kemikaliju. Javlja se također kod dugotrajne izloženosti, kad se naprosto gase alarmi tijela na izloženost. Ja sam osobno neosjetljiv na suzavac, vjerojatno zbog dugog iskustva s početkom još iz mojih prvih studentskih demonstracija početkom 1966. godine. Neosjetljivost je svakako zabrinjavajući učinak, jer se ne javlja signal izlaganja nadražujućoj kemikaliji i štete za žrtvu onda mogu biti u konačnici vrlo visoke.

MUTAGENOST I KARCINOGENOST
Većina ljudi misli da su mutagenost i karcinogenost pojmovi nastali u drugoj polovici 20. stoljeća, kad se uočila njihova povezanost s izlaganjem kemikalijama. Za mutagenost bi se to čak moglo i reći, jer se mehanizam te pojave shvatilo tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ali karcinogenost je davno poznata i znalo se već krajem 18. stoljeća da kemikalije mogu utjecati na pojavu raka. Čak je pojava opisana kod radnika, koji su obavljali poslove s katranom kamenog ugljena i obolijevali češće nego drugi građani od raka mokraćnog mjehura. U pravilu proces karcinogenosti počinje s mutacijom, tj. kemijskom promjenom strukture DNK molekule u nekoj ili nekim stanicama. Mutacija s kemikalijama događa se na taj način da se kemikalija veže na neku od osnovnih podjedinica DKN molekule, tj. na neki od nukleozida. 17

Veza se može ostvariti zbog toga što je kemikalija jako reaktivna poput npr. diazometana ili formaldehida ili zato što organizam svojim metabolizmom aktivira inače neaktivnu molekulu, poput npr. prevođenja benzena u epoksid. Onog časa kad se takva kemikalija veže na neki nukleozid DNK nastupila je mutacija, jer se DNK molekula toliko promijenila da više nije normalna niti je karakteristična za organizam u kojem se dogodila mutacija. Inače DNK molekula je genetsko nasljeđe i mora biti upravo takva kakva je naslijeđena, jer u suprotnom ne obavlja svoje brojne funkcije (npr. upravljanje sintezom proteina). Tim događajem stanica s pokvarenom DNK molekulom postaje stranac u organizmu, ako se greška ne popravi. Kao što se naprijed vidi, postoje tri skupine mutagenih kemikalija. Muta. kat. 1. su one kemikalije za koje je kod ljudi dokazano da mogu izazvati mutaciju i nose oznaku upozorenja R46. Gotovo da nema takvih kemikalija kod kojih je sigurno dokazano da mogu izazvati mutaciju u čovjeka, a obično se zaključuje posredno da imaju to svojstvo, kao npr. kod benzena koji je također karcinogen kategorije 1. Puno je više kemikalija za koje je dokazano da mogu izazvati mutaciju u pokusnih životinja i one se označavaju kao mutageni kategorije 2. Obzirom na činjenicu da mutacija ne vodi izravno karcinogenosti onda se takve kemikalije označavaju s oznakom upozorenja R40 i vjerojatno nikad neće dovesti do karcinoma. Konačno, postoje kemikalije kod kojih je dokazano samo u epruveti da bi mogle izazvati mutaciju i one se smatraju mutagenima skupine 3. Ako je mutagena skupine 2. mnogo onda je ovih trećih neizmjerno više i oni nose oznaku upozorenja R68. Mutacija općenito nije neprolazna. Ona se može ispraviti, jer organizam sadrži brojne mehanizme za popravljanje pogrešaka (npr. reparatorne enzime koji izrežu pokvareni nukleozid, a na njegovo mjesto dođe onaj ispravni). Živo biće može živjeti jako dugo s mutiranim DNK molekulama u nekim stanicama a da se ništa loše ne dogodi. Mutacija u apsolutnoj većini slučajeva ne vodi u karcinogenost i to treba dobro zapamtiti. Samo kao primjer može se reći da već izlaganje sunčevim zrakama može izazvati mutacije određenih DNK molekula u nekim stanicama kože, ali to ne znači da će svatko tko je izgorio na suncu oboljeti od melanoma. Samo mali broj nesretnika će dobiti taj zločudni tumor. Karcinogeneza je vrlo složen i dugotrajan proces, kad stanice s mutiranim DNK podivljaju i započnu svoj vlastiti razvoj, prvo kao benigni tumor i onda se diferenciraju u pravi karcinom. NEOPLASTIČNE PROMJENE RAZVOJ TUMORA KEMIJSKI KARCINOGEN METABOLIČKA AKTIVACIJA TEMELJNI KARCINOGEN DNK PROMJENJENI RECEPTOR EKSPRESIJA Dakle, proces počinje naprijed raspravljanom mutacijom. Onda zbog nekog vanjskog ili unutarnjeg činitelja (može biti i neka kemikalija) počne ekspresija. Stanica se počne dijeliti i nastaje benigni tumor. Čovjek s benignim tumorom može proživjeti dug vijek i umrijeti od starosti ili zbog neke nesreće ako ne dođe do diferencijacije tumora. Ta diferencijacija se opet događa utjecajem različitih nama često nepoznatih činitelja, kako će biti pokazano kasnije s primjerom. Onog časa kad dođe do diferencijacije može se reći da je proces karcinogeneze završio i da više nema povratka natrag. U procesu karcinogeneze bitno je nekoliko stvari: 18 TUMORSKA STANICA RAZVOJ DIFERENCIRANI TUMOR PROGRESIJA NEDIFERENCIRANI KARCINOM

Produkti iz reakcionog kotla su se istaložili u smjeru vjetra dijelom na naselje a dijelom na obližnja polja. spol. Kasnije su se raselili. Sasvim sigurno se ubrzava osteoporoza i na taj se način žena izlaže rizicima loma kostiju. od onih tipičnih valunga do gubitka libida. Kao primjer neka posluži estradiol.000 ili više manjih doza smatra se da bi se neminovno javio karcinom u mnogih građana.) Već naprijed je rečeno da nema oporavka kad je jednom počeo proces karcinogeneze. Zar u modernim vremenima ima išta lakše nego ženi dati estradiol kao lijek u ovom ili onom obliku? Nije problem dati ženi lijek. itd. a kroz to vrijeme stradalnik ne osjeća nikakve posljedice svog izlaganja kemikaliji. ali su sve do danas ostali pod stalnom kontrolom. Radi se o sporom i podmuklom procesu. ali kad se počeo stvarati benigni tumor on se više ne može preobraziti u normalne stanice. Godine 1974. Uz to što im je LD50 kod ljudi iznosio samo 50 μg/kg znalo se da su mutageni. Na pojavu tumora utječe velik broj činitelja (vrsta. Tumačenje je vrlo jednostavno. karcinogeni. Ono što je također loše je činjenica da se karcinom pojavljuje dugo vremena nakon što je došlo do mutacija. To pokazuje razinu našeg neznanja na ovom i drugim područjima. Mutacija se može popraviti. koja je ostavila velikog traga u Europi. Tada prestaje sinteza estradiola i mnoge žene imaju brojne poteškoće zbog toga. Da je višekratno izlaganje izrazito malim dozama opasnije nego jednokratno izlaganje nekoj visokoj dozi također je snažno vezano uz proces karcinogeneze. jer estradiol može biti onaj okidač koji će potaknuti diferenciranje tumora dojke. došlo je do eksplozije kotla u tvornici za sintezu trikorfenola odmah pokraj naselja Seveso u Italiji sa nekih 1. To je važan ženski spolni hormon. itd. način ulaska otrova u organizam. Da je ta doza bila podijeljena u 10. Nastala je velika panika i svi su mještani iseljeni u posebne kampove te stavljeni na promatranje. koji se sintetizira u ženinom organizmu sve dok žena ne uđe u menopauzu. Jedna visoka doza dioksina mogla je izazvati različite akutne i kronične učinke. koju su primili kod navedene nesreće. interakcije s egzogenim i endogenim činiteljima. dob. Nađeni su različiti poremećaji u ljudi iz Sevesa. Problem kumulativnosti se veže uz dužinu izlaganja. genetske varijacije. kumulativan i odgođen Višekratno doziranje je u pravilu učinkovitije nego jednokratno u istoj ukupno primijenjenoj dozi. Naravno da su s nedostatkom estradiola povezane i brojne druge poteškoće. kod izlaganju azbestu kad se tumor može pojavit više od 30 godina nakon izlaganja. ali je pitanje kakve će on štete učiniti.800 stanovnika. Smatra se da treba proći dvadesetak godina od početka izlaganja do pojave karcinoma.• • • Biološki učinak kemikalija je trajan. U prvi čas nitko nije shvaćao veličinu katastrofe dok nisu počele ugibati krave i dok djeca nisu dobila klorakne (sive male aknice koje ne prolaze godinama i često se inficiraju). a posebno reproduktivni. Pametni su odmah shvatili da je moralo doći do kontaminacije polikloriranim dibenzo-dioksinima već tada poznatim kao strašim otrovima. Obično mudri liječnici šalju žene na onkologiju da ispitaju receptorski status dojke i ako je on nepovoljan neće preporučiti ženi uzimanje estradiola. reproduktivno otrovni. nitko nije obolio od raka unatoč visokoj dozi dioksina. 19 . ali nije bila dovoljna za proces karcinogeneze u stanovnika. koje su uputile na akutno otrovanje organoklornim tvarima.. Najbolji primjer rečenome su posljedice Seveso katastrofe. Treći problem je u tome što ne znamo koji činitelj može i hoće potaknuti proces karcinogeneze u njegovim različitim fazama. Što je izlaganje karcinogenoj kemikaliji duže to je rezultat sigurniji da će sve završiti s pravim karcinomom. koji može trajati i duže kao npr. Međutim. itd.

Tipičan predstavnik takvih tvari je benzen. jednako kao što se ne upozoravaju stanovnici u blizini takvih benzinskih postaja. Iznimka je benzen kao važan sastojak nafte i benzina. Međutim. Svejedno smo oprezni prema njima i one nose također znak opasnosti T i oznaku upozorenja R45 ili R49. Skupina 2. Naš benzin još uvijek zna sadržavati do 6% benzena. Nemojte paničariti kad netko kaže da radite s karcinogenom kemikalijom dok ne provjerite u koju skupinu opasnosti spada. kojeg EZ dopušta u benzinu za maloprodaju do 1%. godine je uspio ishoditi da se u dokumentaciji takvih kemikalija piše prava istina o njihovim opasnostima. Uobičajeno je 20 . je onaj kod kojeg je sasvim sigurno dokazano da može izazvati rak u čovjeka. jer nikad se ne zna hoće li se za neku od njih dokazati da je možda karcinogen skupine 1.1% benzena i da se oni ne smiju naći u maloprodaji. koji je naš pratitelj u brojnim proizvodima. tada mjesto prodaje mora biti jasno obilježeno svim znakovima opasnosti uključujući mrtvačku glavu s prekriženim kostima te oznakama upozorenja poput R45. brojni naftni derivati) sigurno je dokazano da mogu izazvati rak u čovjeka. TVAR 4-aminobifenil i soli arsenov pentoksid arsenov trioksid benzen>0. To je dobro prvenstveno zbog zaštite zdravlja radnika na benzinskim postajama. EZ smatra da su karcinogeni svi proizvodi koji sadrže više od 0.1% benzidin i soli cinkov kromat diniklov trioksid kalijev kromat katrani kamenog ugljena klorodimetil eter klorometil eter kromov trioksid 2-naftilamin i soli naftni derivati koji sadrže benzen niklov monoksid niklov sulfid vinil klorid CAS BROJ 92-67-1 1303-28-2 1327-53-3 71-43-2 92-87-5 1314-06-3 107-30-2 542-88-1 1333-82-0 91-59-8 1213-99-1 16812-54-7 75-01-4 Kod tih tvari i njihovih derivata (npr. Tako npr. ali ni za jednu od njih nije dokazano da može izazvati rak u čovjeka nego samo u nekih pokusnih životinja. a kamo li u čovjeka. postoji golem broj kemikalija svrstanih u karcinogene skupine 3. ali nije dobro što se kupci ne upozoravaju na opasnosti. KARCINOGENI SKUPINE I. tj. ali ih ipak popisujemo i dajemo iz znak opasnosti Xn te oznaku upozorenja R40. Konačno. da može izazvati rak.Opet je važno reći da svaki karcinogen nije jednako opasan. Nema nikakvog dokaza da bi takva kemikalija mogla izazvati rak u pokusnih životinja. Dobro je što je tako i trebamo se čuvati. Evo izvatka iz liste karcinogena te skupine. HZT je vodio velike bitke s naftnim kompanijama i tek 2007. karcinogena obuhvaća značajno više tvari. Stručnjaci dijele karcinogene u tri skupine. ali nigdje na benzinskim postajama nema upozorenja na njegove velike opasnosti. Karcinogen kategorije 1. Zadnjih desetak godina jest uvedena samoposluga i svaki kupac može koristiti rukavice za jednokratnu uporabu. INA danas realno u svojim Sigurnosno-tehničkim listovima (STL) obavješćuje kupce o karcinogenosti svojeg benzina.

Zbog loših propisa iz područja zaštite okoliša nije se mislilo na važnost razvrstavanja karcinogena u skupine i njihovi inspektori izjednačavaju sve takve kemikalije bez obzira u koju skupinu karcinogena spadale. gdje sam ja bio jedan od predstavnika Hrvatske. stoljeća tim se učincima daje sve veća važnost. U čistom stanju je to vrlo jaki otrov. na sastanku UN o sigurnosti kemikalija. -razvoja ploda. jer inspektori rade neopisive gluposti na terenu. karcinogena i nosi oznaku R40. Tako su u zadnje vrijeme počeli natjeravati kemijske čistionice na izradu interventnih planova. Zapravo ta oznaka je sasvim beznačajna i zbog nje se kemikalija svrstava u skupinu 3. ali najčešće sve kreće od promjena u sintezi spolnih hormona. Ta kemikalija je razvrstana u skupinu 3. Sjećam se jednog boravka u Otavi 1996. mutagena. a također mu se dodjeljuje oznaka upozorenja R68. pa se ljudi boje s njom raditi. a posebno na to imaju utjecaja spojevi olova. Kod muškaraca je najčešći defekt u smanjenoj pokretljivosti sermatozoida. ali čak i znanstvenici luduju. Nije trebalo dugo čekati da neka druga inspektorica proglasi diklormetan karcinogenom i zatraži posebne mjere u tvrtki koja ga koristi u malim količinama. -na drugi način.1% kad joj možda ostaje svojstvo štetnosti ako se udiše ili proguta. Praktički ništa.da ljude na spomen o karcinogenosti uhvati strah. Utjecaj na plodnost može se dogoditi na više načina. EZ i SAD bile su protiv proširivanja obveza proizvođača kemikalija na ispitivanje takvih učinaka kakvi su 21 . Velika pozornost je bila posvećena endokrinim poremećajima uzrokovanima kemikalijama. Moglo bi se reći da je to ludost. Vremenom su se saznanja širila i na početku 21. Već godinama vodim bitku s nadležnim ministarstvom da se konačno propisi poprave. jer one koriste perkloretilen za čišćenje rublja. u slučaju impotencije oplođivanje gotovo da nije moguće. Treba reći da se ovim učincima nije pridavala važnost sve do pred sam kraj 20. Međutim. To se događa i onima koji bi trebali nadzirati korištenje kemikalija. -potomaka jedne ili više generacija. Kod žena se mogu događati teški poremećaji menstrualnog ciklusa i zrenja jajne stanice. Da bi stvar bila smješnija. Najteže podnošljivi su vjerojatno učinci na spolnost uz promjene potencije odnosno libida. Poduka je da treba razmisliti prije nego se govori o opasnostima neke kemikalije. kao npr. netko je davno među znanstvenicima proširio vijest da je kemikalija karcinogena iako to ona nije. a opet se ljudi boje. stoljeća. REPRODUKTIVNO TOKSIČNI UČINCI Utjecaj opasnih kemikalija na reprodukciju počeo se izučavati detaljnije tek u drugoj polovici dvadesetog stoljeća iako su već ranije mudri ljudi govorili o tome da bi kemikalije mogle štetno djelovati na taj važni proces. koriste je u koncentracijama od 0. Danas se smatra kako se štetni učinci mogu javiti kod: -oplodnje. pa npr. inspektorima. Danas je nezamisliva analiza DNK bez reagensa pod nazivom etidijumbromid. što sve vodi smanjenju plodnosti. pa se netko od inspektora sjetio kako prema čistionicama treba primijeniti posebne mjere prisile.

Međutim. Najvažniji događaj na području reproduktivne toksikologije predstavljala je talidomidska katastrofa. koji predstavljaju globalni problem onečišćenja okoliša. Poseban problem kemikalije predstavljaju u prva tri mjeseca života ploda. itd. a tijekom trudnoće se mogu oslobađati i prelaziti u plod. Rezultati su bili katastrofalni. Njegovo stavljanje na tržište kao analgetika (protiv bolova) pozdravljeno je od zdravstvenih stručnjaka. jer nije dovoljno budućoj majci zabraniti rad s opasnim kemikalijama. ako puši pušiti će i plod. a impotentan muškarac ne može biti mucho». njihove diferencijacije u organe. ali zaključeno je da se mora istraživati utjecaj kemikalija na endokrine funkcije.spolna potencija tvrdeći da će to poskupjeti ispitivanja kemikalija. s dioksinima. jer inače nije vrijedan ničije pažnje. a opaženi su prekasno kad se rodilo izrazito mnogo defektne djece. za istraživanje libida štakorica. Takva je situacija npr. Radilo se o triklorfenoksi-octenoj kiselini ili nekim njezinim šaržama bogatima dioksinima («orange agent»). Ako majka pije biti će i plod pijan. itd. glavni potrošači pesticida iz Južne Amerike vrlo su ustrajno tražili takva ispitivanja. Ne znam je li to prevagnulo u donošenju konsenzusa. Kasnije je na tom području rađeno izrazito mnogo i broj teratogenih ili sumnjivih kemikalija se stalno povećavao. za razliku od tada uobičajenog Aspirina (acetilsalicilna kiselina). Činjenica je da posteljica ne predstavlja učinkovitu barijeru za prelazak kemikalija iz krvi majke u krvotok ploda i da će sve što uzima majka dobivati njezin plod. koje su Amerikanci primjenjivali za uništavanje lišća drveća u prašumama radi sprječavanja dostave oružja vijetnamskim borcima. Izgleda da je daleko gora situacija bila u Vijetnamu. gdje su se opažala brojne teške štetne posljedice defolijanata. Problem je naravno kako izbjeći teratogeno djelovanje kemikalija. jer praktički nije izazivao nikakve nuspojave. a teško je naći i prikladne modele npr. Činjenica je da danas poznajemo brojne kemikalije koje se skladište u organizmu. Jasno je da se one skladište i u mastima žena. 22 . Danas je istraživanje teratogenosti nezaobilazno za svaku novu kemikaliju ili kemikaliju koja dolazi na tržište u velikim količinama. Najgore je to što su ga liječnici počeli nekritički propisivati trudnicama u prva tri mjeseca trudnoće kako bi suzbili tako uobičajene mučnine i povraćanje. pa mu se uporaba još znatno proširila. kako se na takvim skupovima odlučuje. Činjenica je da od jedne oplođene jajne stanice čovjek nastaje u brojnim procesima diobe stanica. Djeca su se rađala bez udova ili sa zakržljalim udovima. Onda je otkriveno da je taj lijek jako dobar antiemetik (protiv mučnine i povraćanja). Strada li neka od toliko važnih stanica u stvaranju novog čovjeka može doći do teških poremećaja kakvi su se dogodili u Europi i Vijetnamu zbog utjecaja posebnih kemikalija. Ove katastrofe su potresle svijet i tek tada su komentatori shvatili kako je plod u maternici zapravo nezaštićen od kemikalija uključujući lijekove. npr. u tjelesnim mastima. Ona se dogodila sedamdesetih godina prošlog stoljeća s lijekom talidomid. Vrlo brzo se saznalo da to nije jedini slučaj teratogenosti kemikalija. pa danas mnogi govore o talidomidskoj generaciji. Jedan od njihovih predstavnika je u času iskrenosti rekao približno slijedeće: «Kod nas muškarac mora biti mucho.

najveće štete su do sada bilježene upravo na vodenim organizmima. pisma: «Očevi su zobali zeleno grožđe. Još jedan štetan učinaka nađen istina samo kod vodozemaca pobuđuje pozornost stručnjaka. Nema dovoljno podataka za širu uzbunu. ali već i naznake te rezultati pokusa na životinjama pokazuju da problem može biti izrazito ozbiljan. široko korišteni herbicid atrazin. godine nisam uspio uvjeriti čak niti moje istomišljenike da bi se u zaštiti okoliša puno više moglo učiniti kad bi ljudi shvatili da primarno štite sebe brinući se za svoj okoliš. Pokazalo se da atrazin može kod punoglavaca spriječiti razvoj žabaca. ali on je bio tek rođak normalnom mišu. Učinci na potomstvo prve ili druge generacije. ali ostala je teoretska mogućnost da kemikalije izazovu takve promjene. ali se pri tome zaboravlja da je i čovjek još uvijek dio tog okoliša na stotine načina i ako je nešto toksično za kišne gliste mora biti opasno i za čovjeka. ali ima puno razloga da se na vodu obratila posebna pozornost. život se na opustošeno područje vraćao. Unatoč tome što se nakon teške nesreće u Sevesu iskorijenilo sav život na širem području i sve što se moglo uključujući tlo spalilo radi uništavanja dioksina. Mudri ljudi su shvatili kako je voda ključni medij preko kojeg se šire nečistoće i o kojem ovise praktički sva živa bića. Ekotoksikologija je jedna od najnovijih grana toksikologije i imala je na nekim područjima vrlo brz razvoj. koji je na kraju krajeva također živo biće i na vrhu je hranidbenom lanca. ali ostaju visjeti kao još jedna prijetnja živim bićima od pretjerane izloženosti kemikalijama. Isto se odnosi i na toliko dobro pokretni zrak. Od drugih učinaka treba svakako spomenuti danas sasvim hipotetski događaj kakav je promjena vrste. unuci i praunuci). su brojni. baš prema onoj iz Sv.O tome dovoljno govori Vijetnamska katastrofa s rađanjem defektne djece i kasnijim štetama kod normalno rođenih potomaka. kao što se krivo shvaća pojam zaštita okoliša. ali je pitanje može li se na taj način razviti nova vrsta čovjeka. nisu isključeni ni teški učinci poput pojave karcinoma negdje u dvadesetim godinama života čovjeka. Skupina istraživača je prema prvim vijestima otkrila novu životinjsku vrstu vrlo sličnu običnom poljskom mišu. Kasnije vijest nije potvrđena. EZ 23 . Prije nekoliko godina objavljeno je znanstveno priopćenje o mišu iz Sevesa. koji se pretvore u hermafrodite. Treći problem reproduktivne otrovnosti jesu štetni učinci na potomcima. Iako se dugo bavim aktivno zaštitom okoliša i sudjelovao sam u osnivanju jednog od društava još 1990. a govori se o mogućim učincima i na treću generaciju. ali na drugima se kasni za stvarnošću. Teoretski je moguće da dođe do takvih promjena. Najčešće se ogledaju u poremećajima ponašanja u djece. problemima u učenju. prekomjernom debljanju. zaostajanju u rastu. Međutim. Kasnije su ti rezultati bili potvrđivani i opovrgavani. a sinovima će trnuti zubi». kao npr. ali potomak je bio bastard slično kao što se kod bliskih rođaka konja i magarca govori o različitim vrstama. EKOTOKSIČNOST S moje točke gledišta pojam ekotoksikologija se prilično krivo shvaća. itd. koje ne mogu miješanjem dobiti plodno potomstvo. Uzbuna je počela radom u kojem se pokazuje da neke tvari mogu biti endokrini disruptori. kako za žabe tako i druge vodozemce ili ribe. Mogli su se čak križati. Izravno prevedeno zaista se kod ekotoksikologije radi o otrovnosti kemikalija za različite dijelove okoliša. Zbog toga se REACH uredbom predlaže ispitivanje štetnih učinaka kemikalija na tri generacije potomaka (djeca. Uostalom.

kopnene sisavce (npr. Razloga za osnivanje povjerenstva bilo je zaista napretek.). a nije bilo ni novca potrebnog za nužne poslove (prikupljanje stradalih životinja. biljke). Nešto su skromnija postignuća na ispitivanju otrovnosti za druge organizme iz okoliša. a željeli bi što veću sigurnost u budućem životu. a to je sloboda.). U jednom času smo ukinuti. kamenice. uništavanje živih vrsta se ne događa zbog opće ljudske zloće nego isključivo stradanja nastaju stvarno kao kolateralne štete primjene kemikalija iz drugih razloga (npr. a rizik da je ništica ili blizu toga. uništavanje prenosnika zaraznih bolesti. Međutim. Željeli bi da je sigurnost za nas i okoliš negdje što bliže 100%. različite alge pa i bakterije. Naš neposredni razlog bio je u prijetnji potpunog izumiranja supova na Kvarneru. Međutim. itd. Prvenstveno se misli na bakterije tla. Za kraj treba ipak dati priču o kolateralnim žrtvama ljudske primjene kemikalija u prirodi. pa čak i onaj dosadni komarac krvopija. gliste.je propisala brojne testove ispitivanja toksičnosti za vodene organizme. veterinarski instituti. posebno u isključivanju posebno opasnih pesticida.). a da nismo dobili ni obavijest o tom događaju a kamo li propisana rješenja o prestanku našeg mandata. Istina je da me najviše uznemirilo namjerno ubijanje životinja u zoološkim vrtovima tako rašireno u svijetu i kod nas. Ono je doživjelo potpuni neuspjeh u svom radu i nije uspjelo zaštititi čak ni supove. ali dobivali smo tih godina stalno vijesti o stradavanju svakakvih životinja uključujući i pse. No da se vratim naprijed spomenutom Povjerenstvu. Danas se rutinski na brojnim mjestima uključujući hrvatske laboratorije obavljaju pokusu na vodenbuhi. Trend je da se na tom poslu napravi što je moguće više. Bilo je stotine prepreka i praktički nitko s nama nije htio surađivati (brojne inspekcije. a kao modeli još služe pastrve. Zbog sve većih šteta u okolišu danas takva istraživanja postaju nezaobilazna u postupcima registracije kemikalija. posebno zato što su te životinje i onako već izgubile ono najvažnije što imaju. ali nekih od njih se ne bojimo. 24 . ako nismo zbog toga ugroženi zdravljem ili životom odnosno ako nije ugrožen okoliš. njihov transport. Jasno je da bi pogodak meteora u naše dragocjeno tijelo značio i našu trenutnu smrt. a najbolji pokazatelj njegove čistoće su organizmi koji u njemu žive. Jedan od članova Povjerenstva je napravio literaturni pregled s čijim sam rezultatima ja bio zgrožen. Tim istim činjenicama se vode danas svjetski stručnjaci u odobravanju registracije kemikalija za tržište. RIZIK I SIGURNOST Do sada je bilo jako puno riječi o raznim opasnim učincima svakakvih kemikalija. lovci. gljive i druge organizme. Nema osjećaja među važnim ljudima da je dragocjen svaki živi organizam iz našeg okoliša. štakore i miševe) te druga živa bića (npr. Tek se možemo nadati da bi se stanje u budućnosti moglo popraviti. opasnost neke kemikalije ne mora nas brinuti. I svjetska literatura govori o ubrzanom izumiranju brojnih živih vrsta. itd. a jedan od razloga za to je neumjerena primjena kemikalija na svakom mogućem mjestu. kukce (pretežno pčele). a rizik je pak vjerojatnost da ćemo stradati. nepažljivo ispuštanje tvorničkih efluenata. Taj trend preporučivanja uporabe kemikalija koje nisu ekotoksične ili su tek slabo ekotoksične jedini je način umanjivanja šteta u našem okolišu. Nas zapravo zanimaju rizici da ćemo stradati mi ili netko drugi iz našeg okoliša. jer udar meteor bi nas razmrskao na sitne komadiće. zaštita bilja. Ako se već ne može spriječiti divlja svinja da jede travu tretiranu herbicidima onda treba paziti kakve se herbicide stavlja na tržište. itd. stoljeća izabran sam za predsjednika Povjerenstva za sprječavanje ilegalnog korištenja otrova u prirodi pri ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša. Iako nisu službeno uvršteni u EZ direktive javljaju se testovi ispitivanja otrovnosti za takve organizme. Također se u registracijskoj dokumentaciji javljaju sve više ispitivanja otrovnosti za ptice (najčešće divlje patke). ali stvari se polako kreću. Pri tome je sigurnost vjerojatnost da ćemo proći bez posljedica. brojne analize njihova tkiva. Početkom 21. Tlo je majka života i izrazito ga je važno očuvati čistim i zdravim. Mi znamo da postoje brojne opasnosti oko nas diljem naše zemlje i svemira.

Najvažnije je zapravo ne izlagati se opasnim kemikalijama i u tome je sva mudrost. Takav događaj je praktično nevjerojatan i mi možemo reći kako je rizik od našeg stradavanja zbog udara meteora jednak ništici. Samo se otvara pitanje je li to i u kolikoj mjeri moguće u našem današnjem svijetu.Međutim. Neka kemikalija ima nevjerojatno opasna svojstva i neka su samo male količine dovoljne da nam naškode. Znači da moramo sve činiti da smanjimo unos bilo kakve opasne kemikalije u naš organizam ili okoliš i u tom je mudrost postupanja s kemikalijama. 25 . mi se udara meteora ne bojimo i šećemo slobodno pod našim nebom. ali ja se neću bojati ili uzrujavati ako ne vidim nikakvu opasnost njezina unosa u moj organizam. To bi svakako željeli postići u budućem životu u odnosu na učinke bilo koje opasne kemikalije. ali više nismo sigurni da je to moguće.

zato o njima pišu zvani i nezvani na svim prostorima naše planete. a oni u dobi do neke četiri godine nisu u stanju shvatiti opasnosti. jer ih je mladi muškarac sam otvorio kašljući. Onda je začuo vrisak i zvuk razbijanja staklenog predmeta. jer kemikalija je sve više. Naravno da treba biti realističan i razumno se odnositi prema takvim kemikalijama. a u pravu su ako se njima koriste na propisani način. Zapravo većina građana uopće ne razmišlja o kućnim kemikalijama i shvati da postoje u njihovom domaćinstvu kad se dogodi neka nesreća. Mislim da se u našim krajevima pretjeruje s uporabom kućnih kemikalija. To se inače smatra granično doba za nepromišljene postupke i prijatelj se ništa nije bunio kad mu je unuk strogo zabranjivao praćenje u kupaonicu kad on mora obavljati nuždu. posebno među mlađim generacijama. unuk je rastao izrazito brzo i rano je postao svjestan svoje osobnosti. koji dokazuju da je zaista u kući najgore. jer očito slijedimo Ameriku i zapadnu Europu.2. Ja sam mu naravno rekao da ne muči dijete. Međutim. Moj učeni i divni prijatelj iz Splita. kako bi bio bezbrižan kad mu unuk dođe u posjete. kod prljavih kućnih poslova s kemikalijama koristiti barem nužna sredstva osobne zaštite. plačući i slineći. pa je jurnuo panično prema kupaonici. a stručnjak za biocide. U kući je ostavio tek nužna ženina sredstva za održavanje kuhinje i kupaonice te naravno kozmetiku. Sve mora biti apsolutno čisto i sterilno te pokazivati da se domaćini brinu za svoje obiteljsko gnijezdo kako bi izgledalo privlačno ne samo njima 26 . ali naravno da nije pisao o kućnim kemikalijama. Koji put vam zaludu sve mjere opreza. a budale Bog čuva. Dok je dijete još ležalo u kolijevci obavio je ozbiljni preraspored opasnih kemikalija u svom stanu. Taj puta je unuk zaključao vrata kupaonice i prijatelj je mirno čekao njegov povratak u dnevni boravak radi nastavka neke započete igre. Slučaj je završio bez ikakvih posljedica. Mene osobno brine sigurnost djece u kući. Odmah je shvatio da se njegov unuk preko kade popeo na stroj za pranje rublja i otvorio viseći ormarić da bi ga proučio. Što učiniti s jednim ovakvim simpatičnim i radoznalim ljudskim stvorenjem? Zavirit će u svaki kutak svog doma pokušavajući upoznati sve što tamo zatekne. dobio je unuka i kao svaki normalni djed vrlo ozbiljno shvatio svoju ulogu. ali je sve izmjestio na nedostupna mjesta svom unuku. Većina građana i ne smatra kućne kemikalije bilo kakvim problemom. Međutim. jer ništa se naročito neće dogoditi osim možda malo unukova pijanstva. Na podu je odmah opazio razbijenu bočicu svoje kolonjske vode za korištenje nakon brijanja. Prijatelj me odmah nazvao oklijevajući u odluci treba li unuka voditi na ispiranje želuca ili ne. pogotovo kad se njihovi stariji ukućani nemarno ponašaju prema kemikalijama. Ili je zaključavao ili podizao na najviše police ormara. U zadnje vrijeme se javljaju zloguki proroci. Uopće nije važno zašto mu se dopalo prijateljevo kozmetičko sredstvo za dezinfekciju i odoriranje kože nakon brijanja i nešto od toga je popio. pa se odsudni događaj zbio u kupaonici kad je unuk imao 4 godine. a iznad stroja za pranje rublja se kočio otvoren viseći ormarić pun ženine kozmetike i nešto malo prijateljeve. ali on nas podučava da nikad nije dovoljno brige za mlade. Nije morao provaljivati vrata. KOD KUĆE JE NAJGORE Tako je pisao veliki Ephraim Kishon u istoimenoj knjizi s ovim naslovom. kad mladi čovjek žarko teži istraživanju svijeta oko sebe. Svaka njegovana i pametna žena će npr. Prijatelj ga je naravno smirio pokušavajući shvatiti što se zapravo dogodilo.

kada) osvježivači zraka (deodoransi) koji se koriste i na drugim mjestima u kući za održavanje tijela (fezinfekcija kože. drugo V.nego i drugima. za održavanje zidanih objekata 6. a koriste se i drugdje 3. rodenticidi. za sušenje posuđa ili u sudoperu) 7. goriva) 2. njegu posuđa za jelo (npr. za čišćenje mrlja s namještaja i njegovo održavanje. WC školjka. hrđe. ručno pranje posuđa 2. 4. automobilske kemikalije (antifriz. strojno pranje posuđa 3. itd. izrada maketa ili modela. motorna ulja. 5. brijanje. insekticidi 2. uklanjanje mrlja s rublja i drugih predmeta (uglavnom oksidansi) III. lakovi. moluscidi. čišćenje pećnica ili roštilja 4. održavanje oružja. I. 2. razrjeđivači. za održavanje bazena 5. sredstva za sterilizaciju) II. Pri tome sam nastojao potpuno ili gotovo potpuno isključiti iz razmatranja lijekove i kozmetiku.) 2. KUPAONICA sapuni. održavanje noktiju. ali vrijedi pokušati. sterilizaciju i održavanje svih površina 8. SOBE 1. zaštitu materijala (boje. fotelja ili madraca IV. čišćenje tepiha. slavine. detergenti. itd. 4. itd. odčepljivanje odvodnih kanalizacijskih cijevi (kao i za kupaonicu) 6. tuševi. KUHINJA 1. za čišćenje materijala prije zaštite (skidanje stare boje. koje su sasvim nepredvidljive (npr. akaricidi. limacidi 6. itd. organskog materijala s metalnih i drvenih predmeta) 3. za održavanje podova (parket. sredstva za pranje. bojenje kose uključujući oksidanse i boje) 6. 5. sredstva protiv krtica. brojne hobi aktivnosti. posebni pesticidi za zaštitu drveta) 4. sredstva za održavanje kade i WC školjke (npr. GARAŽE.) 27 . PODRUMI ILI SLIČNA SPREMIŠTA 1. sredstva za sterilizaciju) za uklanjanje kamenca (npr. priprema zimnice (kiseline. skidanje kamenca na raznim mjestima (npr. 3. BALKON ILI VRT 1. Evo mjesta korištenja kućnih kemikalija. za čišćenje. Nisam siguran jesam li uz obilno korištenje literature i savjeta žena iz okoliša uspio pobrojati vrste kućnih kemikalija. 1. za pranje rublja 7. pjene i slična sredstva za pranje. popravak predmeta (sredstva za čišćenje i lijepljenje) 7. 8. proizvodnja vina. fungicidi. laminati. 3. alpaka i srebro) 5. herbicidi 7.

a dokazano je tek da prevelika količina sorbitola u npr. Što se problemi s pranjem lakše rješavaju to znači da koristite opasnije kemikalije za pranje. Morate je njegovati i održavati u redu. Držimo se onda podjele od naprijed. Danima sam pregledavao sadržaj svih ormara i ormarića s kućnim potrepštinama da bi stekao nekakav uvid što malo gradsko domaćinstvo sve koristi od kemikalija. Odlučio sam krenuti prema skupinama namijenjenima pojedinim prostorima u kućanstvu. Na tu sorbinsku kiselinu i sorbitol dignuta je zadnjih godina strašna galama. obavljanje privredne ili druge djelatnosti s kemikalijama (npr. Odbio sam uvrstiti u popis začine iako neki od njih mogu biti nadražujuće kemikalije poput npr. Lijevo su krasni kolačići u čijoj pripravi je korištena sorbinska kiselina. jer neka ista sredstva npr. a tamo se događa najviše problema zbog kojih morate više ili manje koristiti kemikalije. Pribor za pripravu jela i raščišćavanje krša nakon obroka Najvažniji posao poslije dobrog obroka je dovesti sve u red. pogotovo ako ste samo na trenutak izgubili vlast nad postupkom pripreme hrane i oni su zagorjeli. polimerizacija. Najgori su lonci i tavice. pekmezu izaziva kod nekih ljudi malo živahniju probavu uz česte odlaske na WC. Onda bi bilo logike da sam uključio u popis i feferone ili ljutu crvenu papriku. Čistom 28 . Međutim.) Siguran sam da mnoge uporabne mogućnosti kemikalija u kući nisam spoznao ili neke od njih nisam pristao uvrstiti na ovaj popis. E. jer takve delicije dosta dugo ostaju svježe i ukusne. ribanja i dezinfekcije samo da bih imao svoj mir i mogućnost mirnog uranjanja u veličanstveni čin pripreme hrane. pa i nije baš tako. Kod te meksičke papričice sam se časkom dvojio obzirom na činjenicu da iz njezinog ekstrakta danas proizvode sprejeve za samoobranu. papra ili meksičke chili papričice. Reklame na televiziji gromoglasno govore da to nije nikakav problem. ali negdje se granica ipak mora postaviti. a to znači pranje i čišćenje. ali naravno da će križanja biti napretek. itd. jer je dovoljno uzeti njihovo sredstvo i svi vaši problemi su riješeni. izrada sredstava ovisnosti. kuhinja je izrazito zahtjevna prostorija stana i o njoj morate stalno voditi brigu. Kućne kemikalije danas u pravilu nisu jako opasne za ljudsko zdravlje. Prvenstveno se mora oprati sve to silno prljavo posuđe i pribor za jelo. Kuhanje je toliko profinjen i lijep posao da ja pristajem raditi i sve one prljave poslove pranja. a ima ih sasvim bezopasnih i onda je nastao problem kojim redom o njima pisati. ali ne treba druge plašiti nedokazanim pričama. Onaj tko ne želi stavljati sorbitol u svoje namirnice potpuno je u pravu. KUHINJA JE POSVEĆENO MJESTO Samo mi nemojte smetati dok kuham! Na vratima kuhinje sam izvjesio natpis: «Zabranjen ulaz neovlaštenim osobama» i tog se moji ukućani pridržavaju.8. Kad koristite kemikalije onda se javljaju rizici za vaše zdravlje i jako je važno znati koliko je ta važna prostorija opasna. Pa što? Ne pišem o nekim kemikalijama zbog njihove opasnosti nego zbog ljudske gluposti. koriste se u kuhinji kao i u spavaćoj sobi. jer djeluje kao suzavac. Ipak nisam isključio čak niti sredstva koja se koriste kod priprave hrane zbog činjenice da se na tom području stvaraju najveće zablude o opasnostima.

Pjene se koriste i kod pranja nama tako dragih automobila te drugih predmeta koje koristimo. a ne razlikuju se puno od ovih iz kuhinje osim prema svojstvima poput postojanosti pjene ili mjesta uporabe. Oni malo stariji su u stanju kosu prati svaki dan da bi «kulturno» izgledali. Jako je teško oprati kosu a da vam pjena ne dospije u oči. Ostaje vam da se nadate kako nitko vaš neće progutati takvo sredstvo. Ne trebate ispirati niti razmišljati o kakvom se zaprljanju radi nego naprosto složiti prljavo posuđe u stroj. Ipak se stalno bojimo takvih učinaka raznih pjena i sa suradnicima sam potrošio mnogo vremena tražeći podatke o registiranim lijekovima antipjenušavcima. barem kod ručnog pranja. jer to je besmisleno. a onda odlučiti koju tehniku pranja uporabiti za koji dio zaprljanog posuđa i pribora. Udomaćilo se u to doba za vrijeme plesa u disko klubu 29 . Najlakše je s čašama. Nije lako prati posuđe. Kod pranja u strojevima za pranje suđa stvar je prema savjetima stručnjaka jednostavna. pa ovdje treba reći koju riječ o tenzidima. staviti sve potrebne detergente te ostala sredstva za učinkoviti rad stroja i uključit ga. Slična su svojstva sredstava za pranje kose ili tijela. ispranim tanjurima. jer morate u prvom redu procijeniti stupanj i vrstu zaprljanja. ali masna. Kršeći unaprijed predviđeni raspored izlaganja spominjem uporabu pjene na drugim mjestima poput održavanja osobne higijene. posebno dok ne shvate kako je važno da izgledaju oprano i čisto. Nisu ni ekotoksični i mogu se ispuštati u kanalizaciju bez nekih ograničenja za kućanstva. O natrijevom hidroksidu bilo je riječi na drugim mjestima. koji podsjeća na stari Zagreb. Jedini problem s njima je to što stvaraju pjene. neću vas uvjeravati da se treba vratiti tradicionalnim tehnikama pranja posuđa od prije pedeset godina. Meni je u zanimljivom sjećanju ostao slučaj pobune roditelja protiv korištenja pjena u disko klubovima. Međutim. Čak sam slušao priču o djetetu koje se ugušilo pjenom. Našli smo jedno takvo sredstvo s jasnim uputama o doziranju nakon gutanja pjenušavih sredstava. Nije to tehnički problem. Netko je nekad napisao da su pjeneća sredstva jako opasna ako se progutaju. Ovi tenzidi imaju tek oznaku opasnosti u čistom stanju R36 (nadražuje oči). Ne. Negdje prvih godina novog milenija zaredali su ti slučajevi napada zbog ozljeđivanje mladih pjenama.vodom možete lako oprati praznu staklenku od pekmeza i ne treba vam nikakvo pomoćno sredstvo. Čak i pse peru šamponima. ali u našim sredstvima za pranje dolaze u vrlo niskim koncentracijama obično ispod 10% i onda ne predstavljaju nikakvu realnu opasnost za naše zdravlje. korišteno i na drugim mjestima u kuhinji ili kupaonici i da neće biti potrebe za liječničkom intervencijom. jer stvaranje pjene pomaže uklanjanju nečistoća. Uz puno muke one bezopasne i jednostavne poput običnog pijeska s gornje slike (Sjeća li se još netko uzvika uličnih prodavača: «Pesko belego»?) To je bio pijesak iz Samobora. ali je ključna razlika to što ne sadrže nikakve nagrizajuće kemikalije poput natrijevog hidroksida. Ipak se osjećaju djelovanja tenzida nadraživanjem očiju. Kod ručnog pranja stvar je puno složenija i morate prvo razvrstati posuđe i pribor za jelo. ali nisam siguran da se to dogodilo baš u Hrvatskoj. Tu se obično koriste sredstva na bazi neionskih tenzida i u maloj koncentraciji nekakve lužine poput natrijevog hidroksida. Pjenušava sredstva se koriste i na drugim mjestima. zagorjela i smrdljiva tavica ne da se oprati tako lako vodom nego morate koristiti svakakve kemikalije. a mala djeca jako osjetljivo reagiraju na pranje kose sa šamponima. koja se dizala iz želuca prema ustima. priborom za jelo i lako zaprljanim loncima. Kod pranja kose šamponi su nezaobilazni iako bi se vjerojatno kosa dala oprati i s drugim sredstvima. Oni su zapravo zaduženi za otapanje masnoća ili ostalih organskih tvari s našeg posuđa ili drugih predmeta. ali kod nas takvo sredstvo nije registrirano kao lijek. nije loše saznati kakvu nam opasnost donosi primjena novih modernih sredstava za pranje.

Pogledajte kako se pruža prva pomoć kod ozljeda nagrizajućim kemikalijama i nemojte zaboraviti da ova kemijska sredstva mogu prouzročiti ozlijeđenima puno bola i možda dugotrajno liječenje kod male djece. ako je to dopušteno. Tako je primjena pjene zadnjih godina gotovo sasvim nestala pri zabavama. Na kraju je stvar bila riješena tako što je bilo zabranjeno na teren slati koncentrate tenzida. Što god da vam se lošeg dogodi ili se dogodi vašem djetetu potrebno je pružiti prvu pomoć. Iz Britanije su pak stizali izvještaji o ozljedama vagine kod dama koje su se tijekom plesa bavile seksualnim aktivnostima. Zepter). Bilo je čak nekih izvješća o tome da su pijani mladi padali po podu i skoro se ugušili zbog udisanja pjene. To znači da je pjena morala biti stabilna i relativno dugotrajna. a tenzidi uz svojstvo nadraživanja očiju vrlo često su otrovni za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluju u vodi. EDTA je štetna ako se proguta i nadražuje oči (Xn). a razlog je bio u tome što je nadražljivac bio izravno unošen na osjetljivu sluznicu. Na4EDTA. jer se u njoj bolje osjećaju. Dopuštena koncentracija poput u šamponima za kosu nije bila prihvatljiva. Nestručnim radom mogu izazvati opekotine kože ili očiju. Perilica suđa nije pravi izbor za neznalice i lijenčine. Čak i u malim selima su je primjenjivali lokalni disko klubovi. ali ni muke uzrokovane njihovim nagrizajućim djelovanjem nisu nikako zanemarive. Shvatio sam da se diljem Hrvatske ta pjena učestalo koristi na plesnjacima i da mladi traže njezinu primjenu. Tadašnji pomoćnik ministra zdravstva me pozvao da proučim problem i da zajedno reagiramo. Za teža zaprljanja posuđa još uvijek se naveliko koriste sredstva s pijeskom ili sličnim materijalima. Svaki proizvođač ima svoj recept. Sredstva za ručno pranje teško zaprljanog posuđa moraju se posebno spremati i s njima obvezno treba rukovati primjenom propisanih sredstava osobne zaštite. Alkalijski hidroksidi su nagrizajuće tvari (C). Morate stalno brinuti o tome da ima dovoljno 30 . Istina je da treba samo suđe staviti u nju i pokrenuti je. a ne bi škodilo nositi prikladnu pregaču i čak naočale za zaštitu od njihova prskanja u oči.primijeniti gustu pjenu tako da zauzme prostor od poda do metar ili više. ali to nije sve. Moraju se koristiti posebna kemijska sredstva. što je silno uzbuđivalo mladež. a gutanje predstavlja pogotovo problem. Onda će krajnji proizvod u pravilu biti nagrizajući (C) i barem otrovan za vodne organizme. Čim je koncentracija bila viša to je pjena predstavljala veći problem i nadraživanje očiju je kod sudionika zabave bilo očekivano. kvarterni amonijevi amini su nagrizajući i vrlo otrovni za organizme koji žive u vodi. bilo zato što je izrađeno od posebnih nehrđajućih legura (npr. kvarterne amonijeve spojeve. jer se u času raspadala i užitak je brzo prestajao. bilo jer je presvučeno posebnim osjetljivim materijalima poput teflona. ali sredstva sadrže hidrokside alkalijskih metala poput natrija ili kalija. Nisam vidio podatak da bi netko smrtno stradao zbog uporabe takvih sredstava. a to se postizalo primjenom visokih koncentracija tenzida u vodi. Bez prikladnih rukavica (npr. Govorilo se da tako maskirani rade svašta. Ispostavilo se da mladi vole gustu pjenu. koja doseže barem do vrata. od nitrilne ili butilne gume) bolje je ništa ne raditi. Ta opasna svojstva se već ne mogu tako lako zanemariti. različite tenzide i često sredstva za dezinfekciju. a ona razrijeđena sredstva nisu bila zanimljiva posjetiteljima disko klubova. Tu nema ribanja. ali uzbuna je izbila zbog tužbi istarskih roditelja da su im djeca na plesu zbog pjene zaradila teške ozljede očiju. Današnje moderno posuđe je jako osjetljivo.

ali teže posljedice se zapravo ne očekuju. pa makar bila temeljena isključivo na finom sitnom pijesku. a danas mi nitko ne bi znao ili htio odgovoriti na to pitanje. Američki Hrvati su nam poslali goleme količine (stotine bačvi od po 200 kg) tekućih sredstava za pranje posuđa i ona su se našla neupotrebljiva na skladištima nekih zdravstvenih ustanova po hrvatskim gradovima. 31 . Evo prvog primjera kućne kemikalije koja bi mogla izazvati pozornost onih što stalno upozoravaju na opasnosti svega i svačega tu i tamo. Ova sredstva mogu dolaziti i u obliku prašaka. ali u pravilu sadrže također dezinficijense. Sredstava za čišćenje je uvijek bilo. alpake. Tvrdili su da ih ne mogu koristiti u bolničkim strojevima za pranje posuđa. Ono što se može očekivati jest žarenje svih sluznica gornjeg probavnog sustava. a njima su ta sredstva zauzimala dragocjeni zdravstveni prostor. Nisu znali što učiniti s tim tekućim detergentima i zapravo su od nas tražili podršku da iz naprosto izliju u kanalizaciju. Posebno su važni uporabni predmeti izrađeni od metala poput srebra. tiouree. Preparati uglavnom nadražuju kožu i oči bez izazivanja preosjetljivosti. Moram priznati da se nikad više nisam interesirao što su oni učinili s golemim količinama tih sredstava. a simptomi žarenja bi se mogli zadržati više sati ili bi čak moglo osjećati bolove u trbuhu. Kod nas su sredstva za strojno pranje slična onima za ručno pranje jako zaprljanog posuđa. ali mi se čini da opasnosti u kući prijete zbog slučajnog gutanja ili prskanja tekućina u oči.sredstva za omekšivanje vode i za konačno ispiranje posuđa. Što se tiče posuđa. ali je također istina da stalno treba čistiti tamo nekakve filtre od nakupljenih ostataka hrane i biti spreman zvati svaki čas majstora radi neočekivanih misterioznih kvarova. mesinga i bakra. a posebno alpaka i bakar dobiju tamnu presvlaku mrsku svakoj domaćici. Danas je ipak lakše kupiti takvo sredstvo u dućanu i bez velikog naprezanja obaviti posao. koja mogu popiti ovaj proizvod tijekom svojih istraživačkih pokušaja upoznavanja okusa različitih tekućina iz kuće. pomoći u rješavanju problema detergentskog otpada u jednom našem gradu. a prognanici takvih uređaja nisu imali. Takvi predmeti. od želuca do usnica. Problem su i opet djeca. Uglavnom su to vodene otopine neionskih i anionskih tenzida. Moje iskustvo s američkim sredstvima bilo je jako neugodno polovicom devedesetih prošlog stoljeća. tiourea dolazi u proizvodu u koncentracijama kod kojih se takvi učinci gube. jer mi nismo htjeli dati preporuku za ispuštanje u kanalizaciju. koji se koriste većinom vezano uz prehranu ili kao ukrasi. Zapravo je isto kao s drugim kućanskim strojevima koje njihov vlasnik ne zna ni pošteno održavati a kamo li popraviti. pa naravno da postoje sredstva i za te svrhe. Radilo se o sredstvima za strojno pranje posuđa. kiselina (obično fosforna) i nekih drugih dodataka poput npr. Oni uvijek troše žestoka sredstva za pranje bilo da su u obliku praha ili otopina. Međutim. Pozvani smo negdje 1995. Naravno da treba staviti sredstvo za pranje. njega svakako treba njegovati i održavati. nisu ih smjeli nikome prodati budući se radilo o donaciji. Dodir s kožom može se lako spriječiti nošenjem rukavica i vjerojatno mudra domaćica neće imati problema zbog nadraživanja kože i sluznica. a prijedlog da ih flaširane podijele prognanicima izazvao je podsmjeh. Rastanak je bio hladan. Dijete će vjerojatno povraćati i prilično se uplašiti. Neki znaju poput tiouree imati oznaku R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) ili R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod). što ne znači da takva sredstva ne treba skrivati pred malom djecom.

Realno gledajući najgori sastavni dio su lužine. Sjećam se jednog slučaja kad sam kao gost u vikendici spriječio požar takve male pećnice. Domaćica je upalila prljavu pećnicu na maksimum i ostavila malo pritvorena vrata da dimovi imaju kud izaći. Tamo su kroz pritvorena vrata pećnice lizali plameni jezici. Kod roštilja na otvorenom prostoru to se prije rješavalo paljenjem vatre ispod rešetki tako da izgori do kraja sav organski materijal ili pougljeni. Gutanje ovakvih sredstava je vrlo opasno i moguća su teža oštećenja gornjih dijelova probavnog sustava. ali o tome će biti više govora kod pravih kupaoničkih sredstava za dezinfekciju. koje se može zadržati i dan do dva nakon izlaganja. na zapadu vrlo popularnog triklosena. Međutim. a simptomi su kašalj. dinatrijev metasilikat i/ili tetranatrijev EDTA). otežano disanje. Strojno pranje će sasvim sigurno osim čistog dati i sterilno posuđe. Domaćica je odustala od pečenja kolača u strahu da možda plamen nije napravio neku strašnu štetu na električnim instalacijama pećnice.) te razne druge dodatke kad služe istovremeno za pranje (npr. Brojna sredstva za ručno pranje posuđa već sadržavaju neki dezinficijens (npr.Ima slučajeva kad je potrebno ne samo oprati nego i sterilizirati posuđe. natrijev hipoklorit). a onda se ribalo četkama za skidanje hrđe s metalnih predmeta. natrijev hidroksid) i tenzida (uglavnom neionski). Kako domaćice nemaju nikakve uređaje za zaštitu dišnih putova to se preporučuje dobra ventilacija prostora i brza primjena 32 . pogotovo jer ima programe za pranje na povišenoj temperaturi. Takvi preparati osim dezinficijensa u pravilu sadrže neku lužinu (npr. I problem zagorene pećnice se znao riješavati grijanjem na najvišoj radnoj temperaturi kako bi se uklonile masne crne naslage nastale prskanjem za vrijeme pečenja. Jedan od najzahtjevnijih poslova pranja jest čišćenje pećnice i nešto manje roštilja. ali ni aktivni klor nije sasvim zanemariv. Prskanje u oko je još neugodnije i može dovesti do oštećenja rožnice. Dohvatio sam nekakav stoljnjak i njime zatvorio vrata pećnice i isključio je iz struje. Treba naglasiti da kod takvog posla treba štititi jednako ruke kao oči i dišne putove. koje se ne rasprskavaju. Kako to rade današnje domaćice? One koriste izrazito žestoka sredstva za čišćenje temeljena uglavnom na smjesama jakih lužina (npr. kad se koristi za hranjenje male djece ili bolesnika. ipak se osjeti nadražaj dišnih putova uz kašalj. a česti su kasniji infekti. U svakom slučaju poslije gutanja ovakve kemikalije mora se potražiti pomoć liječnika u bolničkoj ustanovi. kalijev hidroksid. Doticaj kože s ovakvim preparatima može izazvati blage opekotine uz osjećaj žarenja ili boli. a mnoge domaćice žele imati ne samo čisto nego i sterilno posuđe i pribor za jelo. Bio je to muški posao nakon kojeg je nerijetko odjeća bila zaprljana od masnih čestica odletjelih s rešetki roštilja tijekom četkanja. itd. ali može se posebno kupiti sredstvo za sterilizaciju na bazi različitih dezinficijensa poput npr. natrijev karbonat. Prodaju se obično u obliku spreja. neionske tenzide. Razvrstavaju se u nagrizajuće kemikalije s oznakom upozorenja R35 (izaziva teške opekotine). npr. ali završetak teško da može biti fatalan. Onda se začula vriska i ja sam jurnuo prema kuhinji. što govori da je pećnica bila prilično prljava. čak uz pojavu krvarenja. jer je tako lakše nanijeti dovoljnu količinu zapjenjene opasne kemikalije na sve dijelove u pećnici. Čak se može i udisati klor. Iako se radi o stabilnim pjenama. postoje i sredstva za sterilizaciju kod ručnog pranja.

djelovanjem mikroorganizama. na sudoperu. jer lužinu nije lako u potpunosti isprati iz pećnice. prijeti opasnost teškog oštećenja sluznica usne šupljine i jednjaka. a posebno bakterija i plijesni. Još uvijek se nisu pojavili radovi o njezinim strašnim opasnostima za zdravlje. Opet se mora raditi s rukavicama i naočalama na licu uz dovoljne količine vode za ispiranje krpom ili spužbom. Zapravo kod dezinfekcije ravnih površina treba nositi rukavice i možda naočale. štetno ako se proguta. kao otopina ili čvrsta tvar npr. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. već spominjani triklosen i cetrimonium bromid. Obzirom na to da su druga dva vezana uz primjenu u kupaonicama mnogo više nego u kuhinji ovdje će biti govora tek o triklorcijanuronskoj kiselini. a dolazi bilo u preparatima bilo u čistom stanju. a liječenje zna dugo trajati uz mogućnost ozljede unutrašnjih organa poput bubrega i jetara. Opasna svojstva u čistom obliku su brojna. Ona je snažan oksidans (znak O). Pri tome obvezno valja nositi rukavice (npr. a još je gora situacija kod prskanja u oko. Ovdje neće biti govora o kamencu u vodovodnim cijevima. Ne treba se zbog toga suviše bojati jer u preparatima dolazi u niskim koncentracijama kod kojih se mnoga opasna svojstva gube i ostaju najčešće R31-36/37-51/53 ili tek R52/53. Kod gutanja ovakve kemikalije. Kamenac se javlja na sve strane u kuhinji i kupaonici predstavljajući strašan problem domaćicama. U svakom slučaju kod nepažljivog rukovanja mogu izazvati vrlo bolne opekotine na koži uz pojavu mjehura i obvezno liječenje. Zato postoji cijeli niz sredstava za dezinfekciju uglavnom na bazi aktivnog klora. Pećnica se nakon primjene odmah zatvori i pusti da kemikalija obavi svoj posao otapanja nakupljenih nečistoća. Iskustva kod gutanja lužina s ovakvom oznakom upozorenja su vrlo bolna i teška. Kamenac se javlja na mjestima gdje se cijedi oprano posuđe. na tušu u kupaonici i na stotine drugih mjesta. ali će se vjerojatno ubrzo pojaviti. To rješavaju majstori i bolje se ne miješati u njihov posao. Ispire se nekoliko puta. pa ma kako to bilo izvedeno. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). strojevima za pranje posuđa i rublja ili u protočnom bojleru. kad se teoretski može izgubiti vid zbog teških ozljeda. ali rupture jednjaka baš nisu jako vjerojatne. u obliku tableta. pa zato sve mora blistati. štetna je za zdravlje (Xn). U čistom stanju će se teško naći u kućanstvu. Nema druge mogućnosti. Najbolje je opisuju oznake upozorenja R8-22-31-36/37-50/53 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. redovitoj primjeni kuhinjske soli u stroju za pranje suđa kako bi spriječila stvaranje kamenca u njemu.sredstva. Puno je 33 . jer onaj koji kuha se boji da će njegovi rezultati rada biti pokvareni npr. Naravno da domaćica nastoji poštivati savjete proizvođača o npr. Sve površine na kojima se drži hrana pa i namještaj moraju biti sterilni. Nakon što kemikalija obavi svoj posao treba kemikaliju natopljenu nečistoćama maknuti iz pećnice. Osim preparata na bazi natrijevog hipoklorita često se koriste triklorizocijanuronska kiselina. U sudoperu stvara ružne mrlje za koje bi netko mogao pomisliti da ih je napravila domaćica svojom neurednošću. kako je to slučaj kod triklosena. ali nikad ništa nije isključeno. djeluje nadražujuće i ekotoksična je za organizme koji žive u vodi (znak N). Ove vrste proizvoda su vrlo opasne i mora ih se vrlo pozorno čuvati od djece. nadražuje oči i dišne putove. one kirurške) i svakako neke naočale radi zaštite od prskanja u oči. U kuhinji mora sve besprijekorno raditi da bi se moglo kuhati Kuhinja mora biti besprijekorno čista od prljavštine i svih živih organizama. Vrlo vjerojatno ne prijeti opasnost od gutanja kemikalija iz sprej boce. a gutanje u najgorem slučaju kod djece može izazvati žarenje sluznica i povraćanje. Ne može se isključiti krvarenja. Ona se koristi na stotine mjesta kao učinkoviti dezinficijens.

Ostali su problemi s naprijed spomenutim kućnim instalacijama. fosforna). Oni mogu propuhati cijevi pod povišenim tlakom zraka uz određenu mogućnost da vam se odvodne cijevi razlete. dišne putove i kožu) i eventualno R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Negdje šezdesetih godina počeli su se graditi stanovi i obični ljudi bez iskustva stanovanja u gradskom stanu su se masovno useljavali. pa gube većinu svojih opasnih svojstava. umivaonika i kade. ali treba ih ipak držati daleko od dohvata djece.raznih preparata na tržištu. Svaka obitelj posjeduje spravicu kao na gornjoj slici. Svi su zapravo na kraju tvari s oznakama upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. ali mogu biti i tekućine. bilo je to vrijeme kad su neiskusni ljudi useljavali u novogradnje i pravili svakakve probleme. ali vrlo često je nemoćan i onda morate tražiti drugi izlaz. Taj jednostavni uređaj naizmjeničnim pravljenjem pritiska i podtlaka može ponekad ukloniti začepljenje. Ja obično prvo navalim na sifon s nadom da ću tako ukloniti kvar. kad se mora paziti i na to da se aerosol ne udiše. Tenzidi također dolaze u koncentracijama ispod 10% pa tek mogu doprinositi opasnim svojstvima svojom ekotoksičnošću ili djelovanjem na oko. Dobro. ali u preparatima im je koncentracija obično oko 0. tenzide (anionski i/ili neionski) te druge tvari poput glutaraldehida (za dezinfekciju) ili kvarterne amonijeve spojeve. a nikad vam ne odgovara. kao npr.3%. Ne sjećam se niti jednog slučaja otrovanja s ovim sredstvima. Fosforna kiselina dolazi u koncentracijama ispod 15% i tako joj ostaju tek svojstva nadražujuće tvari. To znači da ih uz minimalne mjere opreza nije opasno koristiti. Kroz njihove klozetske školjke izlijevala se svaka nečist po kupaonicama. ali cijevi se mogu začepiti i ispod sifona. Neke od komponenti poput npr. Većina ljudi pak poseže za kemikalijama kao 34 . pogotovo ako su rađene od plastike. Možda su oni i najgori. Čovjek zaista ne zna što bi napravio kad dođe do takvog začepljenja. ova na slici lijevo. glutaraldehida su u čistom stanju otrovi. ali njih treba uvijek dugo čekati i onda prilično masno platiti. Oni imaju različite sprave i mogućnosti. Jednom takvom gospodinu se pokvarila tijekom selidbe kokoš i on ju je ubacio sa svojeg petog kata u klozetsku školjku. jer bi mogao izazvati nadraživanje dišnih putova. Naravno da se odvodna cijev začepila negdje iznad prizemlja i svi oni iznad do drugog kata su dobili izvore izmeta i drugih stvari koje se bacaju u klozet. Preparati obično sadrže neku kiselinu (npr. vrlo često u obliku spreja. Najčešće se začepe cijevi sudopera. Dakle i opet rukavice te nekakve naočale. Inače ih ljudi najviše vole u obliku sprejeva. Što se mene tiče najradije bih pozvao majstora. a nisu rijetki slučajevi začepljenja odvodnih cijevi klozetske školjke. Pretpostavlja se da nitko takve pripravke neće gutati osim možda djece kad se pripravci pojavljuju u tekućem ili čak čvrstom obliku. Kako god vam dobro izveli sve moguće instalacije u stanu znajte da će vam najprije i najviše problema praviti odvodne cijevi za kanalizaciju. Jedna moja susjeda je imala dobra iskustva s vrelom vodom nalijevanom u sudoper dok se nije opekla po trbuhu kad je nespretno vodu nalijevala iz lonca u sudoper. Gotovo je sigurno da će se to dogoditi kad vam najmanje odgovara.

može štetno djelovati na plod). Okrenimo se mi onim snažnim nagrizajućim sredstvima. ostaje nam pisati o konzervansima. Često smo izloženi salicilnoj kiselini i to u daleko višim dozama nego kad jedemo pekmez od šljiva konzerviran s tom kemikalijom. Prema mom osobnom iskustvu naši ljudi još uvijek rado koriste salicilnu kiselinu za konzerviranje kiselih i slanih zimnica. ali se u dokumentaciji proizvođača mogu naći oznake upozorenja R22-36/37/38-41-61 (štetno ako se proguta. Bilo je puno otrovanja tom kemikalijom. Metabolizmom acetilsalicilne kiseline kao glavni produkt nastaje upravo salicilna. dišne putove i probavni sustav. Neki još uvijek rade zimnicu Nerado pišem o konzervansima. Što se tiče kratkotrajnih učinaka može se reći da nisu suviše značajni. a u igru su umiješani brojni proizvođači istih aditiva. I moja suradnica je imla neugodna iskustva. ovog stolisnika na slici lijevo. Dvije su temeljne mogućnosti. Sa stanovišta zaštite ljudskog zdravlja ova su sredstva opasnija nego ona za čišćenje pećnica i roštilja. dok nije zamijenila stare olovne cijevi plastičnima. Nema službenog razvrstavanja ove kemikalije. U poglavlju o anorganskim tvarima bilo je govora o jednom takvom sredstvu baziranom na tehničkoj sumpornoj kiselini. U stara vremena domaćice su kupovale ledenu octenu kiselinu (esencija) i onda je razrjeđivale prije uporabe za kiseljenje paprika ili krastavaca. Sve ono što je napisano za naprijed rečena sredstva biti će još i gore sa sredstvima za rješavanje problema začepljenih odvodnih cijevi. enzimatskih čistača.. a njih ima na tržištu prilično mnogo. Brzo i oštro rješavate stvar s vrlo nagrizajućim kemikalijama. Jedna od najvažnijih kemikalija za pripremu zimnice kao što je octena kiselina kupuje se u svom razrijeđenom obliku kao ocat. Mene zanima kakvu to potencijalnu opasnost svojim ukućanima donosite držanjem različitih konzervansa u svojoj kući. Djeluju prilično učinkovito. U prvom redu. odnosno imali su ih njezini susjedi. brzo i oštro ili nježno i sporo. sadrže je različite biljke poput npr. Dakle. Naravno da im «znanstvenici» namjerno ili nenamjerno pomažu u tome. ali teško ih je zaobići u nekoj tradicionalnoj kuhinji poput hrvatske. pa imate istovremeno hidrolizu i oksidaciju onečišćenja iz vaših odvodnih cijevi. ali kao i već zaboravljene kiseline poput sumporne mogu napraviti velike štete vašim odvodnim cijevima. Obično su to smjese natrijevog hidroksida i natrijevog hipoklorita. Vrlo često nakon učestale primjene takvih sredstava možete očekivati poplavu i curenje kanalizacije susjedima ispod vas. Međutim.rješenjem. O ovim drugima neće ovdje biti govora. Nije ona ništa novo na tom svijetu. koji najprljavijim metodama žele ukloniti konkurenciju. činjenica da može izazvati teška oštećenja 35 . ali danas više nema. Uopće ne želim raspravljati o tome kakve sve štetne učinke mogu kod ljudi izazvati različiti aditivi. opasnost od teških ozljeda očiju. Među uobičajenim sredstvima za kućanstvo ova su najagresivnija i mogu prouzročiti brojne probleme. a druga mogućnost su biološka sredstva poput npr. Koriste se ili jake lužine ili jake kiseline. nadražuje oči. ali je zadnjih sedam godina nestalo s našeg tržišta. Ostala su nam samo vrlo agresivna lužnata sredstva. jer to je sasvim rubno područje i na njemu beru lovorike lažni proroci. a Aspirina ili Andola kod nas se puno uzima zbog različitih razloga. Najgori učinak je svakako štetno djelovanje na plod i zbog toga se sve manje proporučuje za konzerviranje ili se čak predlažu zabrane korištenja za rečene svrhe. jer niti sam čuo da se neko od njih pojavilo na hrvatskom tržištu niti su takva sredstva važna s toksikološkog stanovišta.

a njegovim metabolizmom nastaje između ostalog metanol. Aspartam po mojem sudu može zaista biti opasan u slučaju loše sinteze. Količina metanola nastala metabolizmom aspartama je ekstremno mala i ne može na bilo koji način škoditi organizmu čovjeka. Imam i razloga za to. To se odnosi na čistu aktivnu tvar. Lažni proroci su opet pogriješili zbog neznanja. Dijete bi kod gutanja benzojeve kiseline moglo imati mučninu i povraćati bez ikakvih drugih štetnih posljedica. Jedino mi nije jasno kako bi uspjelo one male količine benzojeve kiseline iz vašeg ormarića sa začinima i aditivima podignuti u zrak kao prašinu ili aerosol. Već prije dvadesetak godina javili su se radovi u kojima se aspartam proglašava velikim zlom. nadražuje oči i dišne putove).očiju nas upozoravaju da ovu kemikaliju maknemo što dalje od dohvata djece. loše vođenom kemijskom sintezom dolazi do procesa racemizacije u kojem Laminokiseline prelaze u opasne D-aminokiseline. Znači da je unos preko kiselih krastavaca beznačajan čak ako povjerujemo da se benzojeva kiselina metabolizira nekim čudnim putem do benzena. Bio sam izrazito ponosan kušajući novo sladilo. Ako je ne jede žlicom i koristi rukavice prilikom konzerviranja voća ili povrća ne može vam se dogoditi ništa. Neki naši «znanstvenici» su u javnosti tvrdili kako on kod dijabetičara može izazvati gangrene i u konačnici ih ubiti. Meni uopće nije jasno po kojem mehnizmu bi se ta biokemijska reakcija odvijala i nisam našao vrijednim detaljnije pretraživati literaturu. jer one su normalan sastojak brojnih namirnica. Međutim. ali prema izjavama proizvođača nosi oznake upozorenja R22-36/37 (štetno ako se proguta. Ne kažem da je benzojeva kiselina nezaobilazan konzervans bez kojeg se ne može živjeti. a kod udisanja takve prašine kašljalo bi i sigurno otežano disalo. Obavio sam svoj dio posla i čekao da ostale iskusnije kolege prirede aspartam. Kad čovjek malo razmisli onda shvati da su to gluposti. Mnogo više benzena unosimo u organizam najučinkovitijim putem preko pluća zbog korištenja benzina i brojnih proizvoda koji ga sadržavaju. suzenje i žarenje). Obično se upozorava na to da se radi o metil esteru jednog dipeptida. Međutim. Dakle. Metanol je prirodni produkt metabolizma različitih plijesni i svakodnevno ga unosimo u organizam i to u daleko većim količinama nego aspartamom. taj metanol je kažu izrazito opasan i krivac za sva zla aspartama. sastavljen je iz dvije uobičajene amino kiseline kao jednostavni dipeptid s metiliranom karboksilnom skupinom fenilalanina. jer mnogi ga koriste kao sladilo u različitim prilikama. Ja trebam ipak odgovoriti što će se dogoditi osobi izloženoj u kuhinji čistoj benzojevoj kiselini. Moram priznati da sam uz njega emocionalno vezan. jer sam u proljeće 1970. a sad najednom ispada kako se on na taj način truje. U slučaju da podigne prašinu benzojeve kiseline moglo bi imati problema s očima (crvenilo. ali javio se barem jedan znanstveni rad u kojem piše da u metabolizmu ove tvari nastaje karcinogeni benzen. Kad bi se sva benzojeva kiselina iz kiselih paprika koje pojedemo pretvorila u benzen to bi bilo beznačajno. jer i ja sam sudjelovao u njegovoj izradi. To je izazvalo strahove među ljudima. a pri koncentracijama primjene u konzerviranju nema nikakvih opasnih znakova ili oznaka upozorenja. Sastoji se iz dvije esencijalne aminokiseline potrebne svakom živom biću i njegovim unošenjem u organizam ništa se lošeg ne može dogoditi. godine kao početnik bio uključen na IRB u vrlo iskusnu skupinu znanstvenika na sintezi peptida. Naš organizam nije spreman za D- 36 . Njegovo kemijsko ime je L-asparagil-Lfenilalanim-metil ester. Vjerojatno je ljudi neće lako napustiti kao konzervans. Ona nije službeno razvrstana prema EZ direktivama. Možda još koju riječ o aspartamu. ali se ne ustručavam jesti hranu konzerviranu s ovim aditivom. Meni su na početku dodijelili posao priprave reaktanata za sintezu peptida i jedno od prvih zaduženja mi je bila asparaginska kiselina. ako ne dođe do zabrane maloprodaje. E. Obzirom na to da je o sorbitolu već bilo govora kao o malo opasnoj kemikaliji obratio bih pozornost na benzojevu kiselinu i njezine soli. Nije rijetko čuti građanina da naručuje kavu s Natrenom. kojoj je trebalo zašititi amino skupinu prije reakcije s fenilalaninom. To nitko ne osporava. Već na početku sam naglasio da bi on trebao biti sastavljen od dvije L-aminokiseline. uvijek ima protivnika.

Domaćice to dobro znaju i prilikom pranja podova čak ne koriste niti rukavice. Nije to namještaj od plemenitog drveta kao u sobama. ali to je mnogo logičnija pretpostavka nego ona o opasnom metanolu nastalom metabolizmom aspartama. a sasvim sigurno su vanjske površine dobro prekrivene otpornim lakovima ili čak plastičnim pločama. Jednostavno i jeftino! Ovaj čas nema nikakvih pouzdanih dokaza o štetnosti aspartama kao sladila za kavu. Međutim. pa zbog toga neki izbjegavaju npr. vrlo je lako utvrditi da li je došlo do racemizacije prilikom sinteze ovako jednostavnog dipeptida. osim ako to rade klečeći na koljenima i držeći mokru krpu u rukama. Dakle. Ne dirajte mi pauke! Ostalim kukcima naravno da nije mjesto u nekom gradskom stanu i zato 37 . jer su oni znak zdravlja u domaćinstvu. Vi možete reći da se ne može predvidjeti što će biti u budućnosti. Ovaj čas se može reći da nema nikakvog razloga prestanka korištenja sladila poput aspartama u priređivanju zimnice ili slađenju kave. muhe i pauci). Dovoljan je blagi detergent za povremeno pranje ili čak obična voda. ti isti pauci su zapravo mučenici u jednom gradskom stanu i ja ne znam od čega zapravo žive. pogotovo iz dnevnog boravka kad nam dolaze gosti. Niti gutanje takvih detergenata. Zapravo su ostali vanjski nametnici poput kukaca (npr. ali nemojte nikad zaboraviti da crni liberalni kapitalizam koristi prljave metode kako bi napravio štetu konkurenciji. za pranje se koriste blaga sredstva na bazi tenzida praktički bez ikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja. Međutim. Međutim. Zato moram često uklanjati paučinu. Možda netko otkrije da je racemizirani fenilalanin uzročnik brojnih štetnih učinaka u čovjeka koji svakodnevno uzima aspartam? Možda? Jednako tako je moguće da sutra netko otkrije kako su voćni sokovi izrazito opasni ako ih proizvodi konkurentska tvrtka. Kažu da racemizacija aminokiselina nastupa u brojnim procesima. ali sigurno zgrabe svakog kukca koji se u stanu pojavi. Treba samo izmjeriti kakvo je skretanje ravnine polarizirane svijetlosti takvog produkta. pekmez ili kolače. barem kako bi se uklonile neke masne mrlje ili obrisala prašina. Nema potrebe za korištenje opasnih kemikalija kod njihova održavanja. Obzirom na to što je već pri industrijskoj proizvodnji drvo zaštićeno od različitih nametnika ne treba brinuti o crvotočini ili napadu gljivica. jer prilikom procesa kuhanja dospijevaju na pod svakakvi dijelovi namirnica. Priča o D-aminokiselinama je uglavnom zaboravljena i samo se rijetki bave problematikom takvih tvari. koji daju slabe i nestabilne pjene ne bi trebalo predstavljati neki problem. Sve ostalo u kuhinji Naravno da nisam do kraja opisao kemikalije koje se koriste u kuhinji. «Znanstvenici» mu u tome naveliko pomažu. Možda malo mučnine? Treba održavati i kuhinjski namještaj.aminokiseline i one za njega predstavljaju otrov. Nerado pišem o ovoj temi. Pauke u kući ne dam ubijati. pa da ga morate njegovati posebnim kemikalijama. Danas se kuhinjski namještaj radi od iverice ili panel ploča. Čak da ga dotaknete ne bi imali nikakvih posljedica za zdravlje. danas postoje alatke za pranje podova tako da nikad golim rukama nemate potrebe dotaknuti detergent. jer nemam ništa protiv većine kukaca. što ne znači da se preporučuje rad bez zaštitnih rukavica. Podove treba redovito prati. mravi. Međutim. Nema nikakvih dokaza da bi aspartam s racemiziranim amino kiselinama mogao činiti štete korisnicima. nema straha od kemikalija kod održavanja kuhinjskog namještaja. Ne tvrdim da su za vijesti o opasnostima pojedinih proizvoda uvijek krvi pokvareni privrednici. grijanje hrane u mikrovalnim pećnicama unatoč tome što se o problemu raspravlja tek teoretski.

privući bojom ili mirisom. Niti jedan od tih sastavnih dijelova ne smije biti štetan za ljudsko zdravlje bez obzira na to hoće li doći u dodir sa sluznicama ili će npr. šampon izazove blago nadraživanje sluznica 38 . alkil sulfonati. laurinske. Jedini razlog pisanja o njima je u brojnim zabludama glede opasnosti dugotrajnog izlaganja. gelova ili sprejeva su tenzidi (soli masnih kiselina poput npr. pa o tome više neće biti riječi u ovom odlomku osim ako nemaju neke posebnosti. Neću reći da se radi samo o održavanju ljepote tijela. PROSTOR SUKOBA INTERESA Kupaonica je naravno mjesto gdje žene imaju prednost i u obitelji s mnogo žena muškarci se osjećaju ugroženima. Kod osjetljivih ljudi se može dogoditi da npr. Čistoća je pola zdravlja Sredstva za pranje tijela moraju imati neka posebna svojstva. različiti etoksilirani dugolančani amini. jer se u našim kupaonicama tradicionalno nalazi stroj za pranje rublja. Žena je bila očajna. a za ilustraciju problema pokazao bih vlastito iskustvo. Dio sredstava korištenih u kupaonici jednak je onima iz kuhinje. pjenama ili općenito kozmetičkim sredstvima. dezinficijensi. Naravno da će o održavanju čistoće rublja biti ovdje posebno govora. ali svi njezini pokušaji uklanjanja bilo kakve hrane s otvorenog nisu urodili plodom. amidi poput kokoamida. u kupaonici se uglavnom drže sredstva namijenjena pranju i održavanju uvjeta da se to pranje pošteno obavlja. dodatno dezinficirati kožu (npr. sredstva za otapanje kamenca ili pak sredstva za čišćenje odvodnih cijevi. Oni ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedino što smetaju domaćicama zbog prisutnosti u njihovim sterilnim kuhinjama.domaćice drže zalihe pesticida u svojim kućama. jer je taj prostor stalno zauzet ženskim aktivnostima. Dakle. Najviše se bojala da bi mogli prenijeti nekakve bakterije izvana. Glavni sastojak čvrstih sapuna. On me je prvo uvjeravao da se nemam razloga buniti zbog domaćih poljskih mrava. Dodataka ima izrazito mnogo. jer takva sredstva imaju ipak neke posebnosti. jer se ona također koriste za pranje kućnih ljubimaca poput npr. Dokle god se pojavljuju mravi u mom stanu znači da im je dobro i da ja mogu mirno spavati što se tiče izloženosti kemikalijama. itd. biti progutan.). Oni vežu na sebe nečistoće i omogućavaju njihovo dispergiranje u vodi. Kad je u pitanju održavanje higijene ljudskog tijela logično je da se ne smiju koristiti opasna sredstva i skoro da ne bi trebalo pisati o nekakvim sapunima. a to je moglo značiti da ona ne obavlja besprijekorno čišćenje kuhinje. jer su mravi vjerojatno uvijek našli nekakve mrvice hrane po kuhinji. kao npr. Dolazili su nekud iz zapuštenih vrtova iza moje kuće i tražili hranu. Prvenstveno ne smiju izazivati nikakve štetne učinke na ljudski organizam ili organizam životinja. glicerin). O tome nešto malo kasnije. a o njemu u pravilu brinu dame i onda nije čudo što se one tako često i dugo zadržavaju u kupaonici. ali sam ipak ustrajao u traženju načina kako ukloniti mrave iz kuhinje i uz pomoć prijatelja sam uspio to učiniti blagim insekticidama. a zadatak im je olakšati uporabu (npr. Sram me priznati. jer oni su dokaz čistoće okoliša. Prije više godina pojavili su se u mojoj kuhinji mravi. Obratio sam se svom prijatelju vrhunskom hrvatskom stručnjaku za DDD. pasa. razni dezinficijensi) itd.

godine iznosila oko 540 milijuna dolara. bubrega. Ne znam tko je počeo kampanju. što može dugotrajno izazvati brojne poremećaje poput bolesti jetre. itd. dezodoransima. a državne ustanove pak obavljaju stalni nadzor njihove kvalitete. ali počelo ga se uspoređivati po strukturi s užasnim dioksinima. Njegovo glavno svojstvo je kemijska nestabilnost i raspad uz oslobađanje aktivnog klora. koji ima sva ta antibakterijska djelovanja. povremeno se postavlja pitanje drugih sastojaka ovakvih sredstava. a kod gutanja jedino može doći do pjenjenja u probavnom sustavu. Kao čista tvar on se smatra štetnim za ljudsko zdravlje (Xn) i ekotoksičnim (znak N) s oznakama upozorenja R22-31-36/3750/53 (štetno ako se proguta. a ja ću i dalje koristiti sredstva koja sadrže triklosan. Posebno se naglašavalo njegovo djelovanje na sintezu hormona kod dugotrajne izloženosti. Zaključno se može reći da sredstva za održavanje osobne higijene ne predstavljaju nikakav zdravstveni problem. šamponima i sličnim proizvodima nema više nikakvih štetnih učinaka niti na ljudsko zdravlje niti na okoliš i zbog toga se široko koristi kao posve neopasni sastojak kozmetičkih preparata. Dodir s kožom ili očima neće izazvati praktički nikakve posljedice. Naravno da se ljudi boje takve tvari i počelo se izbjegavati pripravke s triklorsanom. Zato se i koristi kao dezinficijens jer oslobađa klor. Zadnjih godina se digla povika na dezinficijens triklosan. raznim drugim kozmetičkim pripravcima. Međutim. To sve skupa ne znači da se može dopustiti djeci gutanje takvih sredstava. Kako onda prihvatiti tvrdnje znanstvenika? Smatram da treba biti jako oprezan pri analizi znanstvenih članaka o opasnostima pojedinih kemikalija. Da se ne raspada ne bi služio kao dezinficijens. U sredstvima za dezinfekciju. ali ne treba paničariti ako neki klinac pojede komadić sapuna. ali to je izrazito kratkotrajan učinak i gubi se koju minutu nakon prestanka izlaganja. službeno nikad nije potvrđena ni jedna od naprijed rečenih tvrdnji. Međutim. Amerikanci tvrde da je zarada na njegovoj proizvodnji tijekom 1998. nadražuje oči i dišni sustav. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). a u kući ga možete naći u detergentima. Ne može ih se držati podalje od djece. pa o tome nema smisla niti raspravljati. mozga.oka. šamponom za pranje kose. Kod koncentracija u kojima dolazi u sapunima. sapunima. Nikad nisam čuo da se netko otrovao sapunom ili npr. itd. Taj dezinficijens se vrlo široko koristi. u dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin klor. kada dolaze u koncentracijama od 1% zadržava se jedino svojstvo slabe ekotoksičnosti s oznakom upozorenja R52/53 (štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). 39 . primjenjuje se u vrlo niskim koncentracijama. jer i djecu treba prati istim ili sličnim sredstvima. Više nitko nigdje ne proizvodi takva sredstva sam nego ih kupuje u dućanu. S mojeg stanovišta triklorsan u praksi ne može izazvati naprijed rečene učinke. Neki radovi su pokazali da se on rado skladišti u mastima živih organizama. spolnih organa. Međutim.

«Znanstvenici» već upozoravaju kako je moguće očekivati rak jetre i bubrega. Dolaze u prilično niskim koncentracijama pri kojima se njihova opasna svojstva gube. Mirisi su obično bezazleni i ne bi trebali imati utjecaja na zdravlje osoba koje borave po nekoj potrebi duže vrijeme u kupaonici. EZ komisije. koristi njegov derivat uroform pri proizvodnji tako često korištene iverice. koji su uvijek bili prikladni za dezodoriranje prostorija u kojima boravi puno ljudi i teško je ne osjetiti neugodne mirise njihovih tijela. sredstva za otapanje kamenca i brojni dodaci koji omogućavaju postupno oslobađanje aktivnih tvari iz proizvoda. koje se relativno slabo isparavaju. dišni sustav i kožu). koji se isparava iz čvrstih dezodoransa ili tvari poput dimetil-metilfosfonata. jer su neki nepouzdani rezultati ispitivanja na životinjama navodno to pokazali. koji na kraju imaju skoro jednaka toksikološka svojstva. Međutim. To je naravno bezazleno i nikom štetno dezodoriranje. Prema literaturnim podacima radi se o krutinama. jer se sva opasna svojstva gube pri koncentracijama u takvim preparatima. kao npr. formaldehidu smo izloženi na brojnim drugim mjestima. jer se iz WC školjke znaju širiti prilično neugodni mirisi. Većina od aktivnih komponenti se nalaze u relativno niskim koncentracijama. Nova vremena su donijela nova sredstva za prikrivanje loših mirisa. 40 . koji su oba otrovi a formaldehid je uz to dokazani mutagen i također ga znaju stavljati u ovakve proizvode. kao što je i primjena gorećih indijskih štapića. Možda bi se nadražujući miris formaldehida i osjetio da nema aroma. Sjećam se da su u mojoj mladosti seoske djevojke u Slavoniji znale stavljati u njedra dunje da diki bude ugodnije dok ih ljubi i miluje. koji sadrže i mnoge druge važne kemikalije. kako svog tijela tako i prostora u kojem je boravio. jer se npr.i p-). Treba vjerovati službenim podacima npr. m. U čistom obliku te čvrste tvari imaju slijedeće oznake upozorenja R40-36/37/38 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima.Prikrivanje neugodnih mirisa Čovjek je oduvijek prikrivao loše mirise. koji malo duže sjede na WC školjki zbog ovih ili onih razloga. Obično se u njih prema tajnim receptima stavljaju dezinficijensi. nadražuju oči. Uostalom. U dodatak na slici lijevo stavljaju se valjkasti proizvodi ugodna mirisa. tenzidi. otapala. kod kupaonica su proizvođači dezodoransa otišli velik korak naprijed. O kemikalijama za otapanje kamenca je već bilo ranije govora i ona nemaju nikakvih značajnijih učinaka. Najviše se takva sredstva koriste u kupaonicama s klozetom. a ona nije do sad posvetila posebnu pozornost ovim tvarima. pa ga onda nalazimo u svim javnim objektima i domaćinstvima. Naravno da se dezodoransi koriste i u drugim prostorima stana ili u automobilima. pa zasad ne znam detalje. ali prema mojem znanju kod nas se ne stavlja u dezodoranse za WC. Spominje se još i fenol. a ipak ih se optužuje za ugrožavanje zdravlja ljudi. Među jeftine dezinficijense svakako spadaju formaldehid i glutaraldehid. Najbolje je problem prikazati na primjeru različitih diklorbenzena (o-. Buka se u zadnje vrijeme najviše diže zbog diklorbenzena. a proizvođači takvih sredstava do sad baš nisu bili skloni slanju dokumentacije u HZT.

peroctene kiseline i slične kemikalije. Stroj za pranje rublja pak još uvijek treba detergente za svoj učinkovit rad. Vodikov peroksid se razvrstava u oksidanse (znak O) i nagrizajuće (znak C) tvari s oznakama upozorenja R8-3520/22 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. koji nisu štetni ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. Kod nas je bilo dosta rasprava oko kvalitete detergenata. Danas se to obavlja kemikalijama i to najčešće oksidansima. Što se tiče osobne higijene tu sam naravno sklon tome da se više pere a manje dezodorira. U biti su dva pristupa uklanjanju mrlja. ali nije loše da se strani proizvođači podsjete kako ne mogu u Hrvatsku slati smeće. natrijevog perkarbonata. Ne može se sve riješiti strojnim pranjem makar se na televiziji vrte brojne reklame o veličanstvenoj učinkovitosti detergenata ovog ili onog proizvođača. Ono što se danas naveliko može potvrditi jest bitka industrijskih proizvođača da na tržište stave što je moguće bezazlenije proizvode. Oksidansi obavljaju oksidaciju boja na tkanini i na taj način se gube njihova svojstva odnosno izblijeđuju boje na platnu. pa danas npr. Prvi je izbjeljivanje a drugi otapanje u prikladnim organskim otapalima.Moje mišljenje je da ne treba obraćati pozornost na radove o opasnom boravku u kupaonici ili u klozetu gdje se koriste dezodoransi. kad ima posebno osjetljive tkanine. Detergenti za strojno pranje rublja danas su uglavnom nadražujuće tvari za oči (dolaze uglavnom u obliku praškastih proizvoda). izaziva teške opekotine. O štetnosti dezodoransa u drugim prostorima stana ili u automobilima gotovo da nema podataka. a oni su danas vrlo složene smjese različitih tvari. vodikova peroksida. sve više uklanjaju iz detergenata fosfate. ali svaka mudra domaćica će prilikom primjene detergenata čuvati svoje nježne ručice primjenom zaštitnih rukavica. Danas se rublje pere sve češće. Nema smisla davati nikakve posebne savjete. 41 . jer detergenti osim danas modernih i bezazlenih enzima moraju sadržavati različite tenzide i lužine u količinama da ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi. ali kao hranjiva tvar potiču rast nekih jednostavnih organizama poput algi u svim vodama do kojih dođu. a ostala svojstva nisu zabrinjavajuća. ali ni one nisu u stanju ukloniti svaku mrlju s vaše haljine za ples zaprljane prilikom novogodišnje proslave ili sestrine svadbe. U davna vremena su ljudi izlagali rublje suncu te na taj način ujedno obavljali sušenje. Odijelo čini čovjeka Iako se stroj za pranje rublja nalazi obično u nekom kutu kupaonice ili rjeđe u nekoj drugoj prostoriji poput podrumske praonice. jer proizvođači nastoje održavati koncentracije opasnih tvari ispod onih pri kojima se mogu javiti štetni učinci. pa je tako jedno od društava potrošača tvrdilo da istoimeni proizvodi na zapadu i Hrvatskoj nisu istog sastava niti kvalitete. od kojih su neke bezopasne a neke pak opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. on zauzima izrazito važno mjesto u životu prosječnog građanina. Neke mrlje se ne daju oprati strojno ni ručno nego se moraju uporabiti druga sredstva. Prikladne su za brojne boje netopive u organskim otapalima. dezinfekciju i bijeljenje. Slučaj se još uvijek vuče po sudovima i nije jasno tko je u pravu. pa na njih ne treba obraćati pozornost osim ako vam se sviđaju mirisi takvih proizvoda. Izbjeljivanje je stariji način čišćenja bez obzira na koji način se obavljao taj posao. Naravno da je pitanje kako će građanin prepoznati koje strukture je mrlja na njegovoj košulji. Strojno pranje rublja danas je nezamjenjivo i domaćica se odlučuje na ručno pranje vrlo rijetko. Naravno da to nije moguće. kao što se to prije radilo. Ne dao vam Bog da morate rublje ponovo prati na potoku. jer je strojno pranje tako jednostavno i brzo. Najčešće su u uporabi sredstva na bazi natrijevog klorita. Prilagođavaju se i zahtjevima zaštite okoliša. Odijela i haljine obično dajemo u kemijske čistionice. pa treba pitati one koji više znaju.

Naravno. zapaljivo. izaziva opekotine. Ovo sve skupa baš i nije bezazleno. Kad su djeca u pitanju preparat predstavlja sličnu opasnost kao sredstvo za strojno pranje posuđa. Na zapadu se prodaju paste za izbijeljivanje zubi kod kuće u vlastitoj režiji. amonijeva persulfata. može izazvati preosjetljivost kože i dišnih putova). tu se koriste izbijeljivači slični kao za platno. U koncentracijama kod kojih se koristi ostaju joj oznake upozorenja R36/37/38. I kod dodira s kožom i s očima treba obaviti uobičajenu dekontaminaciju prije nego li se krene tražiti pomoć liječnika. štetno ako se udiše. pa nije bezazlena kemikalija. Kad smo već kod bijeljenja treba opisati i druga mjesta uporabe oksidansa. štetno ako se proguta. ali on se koristi pri znatno višim koncentracijama nego vodikov peroksid. Mene je iznenadio jedan takav prašak sastavljen od kalijeva persulfata. ali treba ih držati daleko od djece. Otopina za izbjeljivanje će na kraju imati slična svojstva kao naprijed spominjani preparati. žarenje ili čak bol). Ako već kupite takvo sredstvo morate ga čuvati daleko od djece. Konačni proizvod smo razvrstali u nagrizajuće (znak C) i oksidativne (O) kemikalije sa oznakama upozorenja R8-22-34-37-42/43 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. izaziva jake opekotine. koji se ponekad koriste u kući. u dodiru s kožom i ako se proguta. a napominje se da može doći do malih oštećenja desni. svi ovi oksidansi su kod koncentracija primjene u najgorem slučaju štetne kod gutanja. štetno ako se proguta. Sve oksidansi i nagrizajuće tvari. nagrizajuće tvari (C ) i tvari štetne za okoliš (N) te oznakama upozorenja R7-10-20/21/22-35-50 (može uzrokovati požar. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi). Tako natrijev perkarbonat djeluje u čistom stanju kao oksidans (znak O) i štetna tvar (znak Xn) s oznakama upozorenja R8-2236/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. barem dok se kemikalija ne razrijedi s vodom prije tretiranja. Međutim. ali je pitanje smije li se držati u kućanstvu. opasnost od teških ozljeda očiju). nadražuje oči i kožu). Kod nas se izbijeljivanje zubi obavlja uglavnom u zubarskim ordinacijama i nikad nisam čuo pritužbe građana na posljedice. ali mi smo obeshrabili tvrtku koja je pokušala registraciju u Hrvatskoj. Praktički nema drugog načina izlaganja osim gutanjem i na 42 . Navodno prodaja takvih sredstava u zapadnim zemljama (posebno Amerika) ide jako dobro. pri koncentracijama kod kojih se koristi u preparatima ravrstava se u štetne tvari (znak Xn) s oznakama upozorenja R22-41 (štetno ako se proguta. Dakle. Kod gutanja se može očekivati žarenje ili bol u gornjem dijelu probavnog sustava uz mučninu i povraćanje. natrijeva persulfata i dinatrijevog metasilikata. a sve redom nadražuju oči i kožu. Zbog toga s njegovim pripravcima treba postupati oprezno koristeći obvezno rukavice od nitrilne ili butilne gume. Nije to zapravo ništa strašno.štetno ako se udiše ili proguta). nadražuje dišne putove. U višim koncentracijama mogu depigmentirati kožu na mjestu prskanja te također izazvati manja ili veća oštećenja sluznice oka (suze. Drugi oksidansi su slični prema opasnim svojstvima. crvenilo. sve za ljepotu! Što se tiče kose. Ostaje peroctena kiselina sa znakovima opasnosti oksidansa (O).

jer bi nakon čišćenja taj dio izgledao drugačije nego ostatak odijela. a nije se sjetila svih opasnih svojstava benzina. Mirno je zapalila cigaretu i onda joj je došla sila. Nakon završenog posla izlila je benzin iz kade u WC. a odjeću je iznijela na balkon da se prozrači. Međutim. a u Americi je počelo još ranije i to profesionalno. krenimo od početka priče o kemijskom čišćenju kod kuće. što se naveliko čini još od kraja 19. Na početku su se kao sredstva za čišćenje u domaćinstvima koristili laki naftni derivati odnosno običan benzin. Ja se sjećam slučaja iz ranih šezdesetih godina kad je jedna poznanica prala odjeću svog muža u benzinu. ali iskustvo ostaje da 43 . Sjela je na klozet i u tijeku obavljanja nužde bacila neugašeni čik u WC školjku. a koristila je za to veliku plastičnu kadu obavljajući posao u kupaonici. Bila je kemičar. stoljeća. No. Ostala je živa i prilično se dobro oporavila. Dijetetu se neće ništa strašno dogoditi osim što će vjerojatno povraćati i imati osjećaj žarenja ili čak boli u ustima i jednjaku koji dan nakon incidenta. To je bilo bolje nego čistiti samo onaj dio odijela na kojem se kočila mrlja. Danas je preparata za kemijsko čišćenje izrazito mnogo i na našem tržištu. a prvenstveno ostatke masne hrane mudrije je uklanjati kemikalijama. Kao jeftina kemikalija kupovao se u većim količinama i naprosto je čovjek mogao umočiti cijelo svoje odijelo u kantu s benzinom čekajući da se sve masne mrlje otope. benzin je vrlo lako zapaljiv. jer inače nemaju garanciju da će takve mrlje biti uklonjene u uobičajenom procesu pranja. Slična sredstva se koriste i u kućanstvu. Mrlje topljive u organskim otapalima. Oni koriste različita sredstva za obradu odjevnih predmeta prije nego ih stave na pranje u svoje strojeve.to morate obratiti pozornost. ali ipak baš ne sva ona koja se upotrebljavaju profesionalno. a njegove pare sa zrakom stvaraju eksplozivne smjese i bilo je katastrofalnih iskustava. a ja sam kao ilustraciju stavio jednu sliku koju sam snimio prilikom obilaska nekih kemijskih čistionica u Zagrebu kad sam po narudžbi njihove komore proučavao stanje zaštite zdravlja i okoliša u takvim objektima. Naravno da se stvorila plamena buktinja i žena je bila teško opečena po vrlo osjetljivim dijelovima tijela.

Mi naravno znamo da ga se treba čuvati i zbog povišenih koncentracija benzena čim se radi o motornom benzinu. Ne morate se toga bojati. Možda se radi o ljudskoj gluposti. jer je na obiteljskim portalima našla brojne podatke o njihovoj štetnosti za djecu. a nakon toga će se javiti mučnina. Ostao je praktički jedino perkloretilen o čijim svojstvima se može više pročitati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Zato je važno držati ta sredstva izvan dohvata djece. koje nastoje jedna drugu istisnuti s tržišta i 44 . ali nije toliko malo vjerojatan kako bi čovjek pomislio. ali u nekim slučajevima može doći do gušenja ili edema pluća. Organsko otapalo će iz tkanine otopiti nečistoću i kapilarnim silama ga prenijeti na silikagel. Ostati će traumatično iskustvo i za dijete i ukućane čak ako djetetu liječnici ne budu ispirali želudac. barem prema sadašnjim službenim podacima o toj kemikaliji. U dodiru s kožom takvo će sredstvo vjerojatno nakon dužeg kontakta izazvati sušenje i pucanje kože. pa čak nesvjesticu. a mnogi će ga bez razmišljanja odvesti u bolnicu. a to pak znači neugodu. Udisanje para u neprozračenoj prostoriji moglo bi izazvati vrtoglavicu i pospanost. Bila je prilično sigurna u to da su omekšivači opasni. ali detalje pročitajte u poglavlju o industrijskim organskim kemikalijama. benzin). preko izazivanja preosjetljivosti do karcinogenosti kategorije 3. a možda iza svega stoje interesi pokvarenih kompanija. ali to nije više čisti benzin. čija prednost je bila u nezapaljivosti. Vaše dijete. Nije problem povraćanje nego to da se prilikom tog čina može povraćani sadržaj udahnuti u pluća. od nadraživanja. Zapravo mi uopće nije jasno zašto budale daju savjete normalnim ljudima i zašto ih nastoje uplašiti. a u pripravak se mogu dodavati različiti drugi inertni materijali ili potisni plinovi kod sprejeva. a među njima je bilo različitih opasnosti. do danas su otpala iz uporabe u domaćinstvima mnoga od njih poput tetraklorugljika ili trikloretilena zbog njihovih teških akutnih ili sumnjivih kroničnih učinaka. Naravno da sam posjetio i te obiteljske portale na kojima sam našao obimnu hrpu gluposti u koju čini se većina mladih obitelji vjeruje.se benzina treba plašiti glede njegove zapaljivosti i eksplozivnosti. a opet joj se sviđala njihova primjena zbog toga što je željela svom djetetu meku i ugodnu odjeću. Negdje iza II. Nikad čovjek ne može pobrojati sva područja primjene kemikalija u domaćinstvu. Gospođa je bila ozbiljno uplašena omekšivačima tkanina. Na tržište obično dolazi pomiješan s nekim naftnim derivatom (npr. Mislio sam da je ova knjiga gotova i kako treba posvetiti pozornost ispravljanju i poboljšanju teksta kad sam dobio preko interneta pitanje zabrinute majke iz Varaždina. U najmanju ruku će čovjek kašljati i otežano disati dok se stanje ne stabilizira. Možda i mučninu? Gutanje tekućeg pripravka je prilično nezgodan događaj. Kad sva otapala ispare treba naprosto četkom ukloniti pijesku sličan materijal. ali svaki roditelj će biti uplašen i sigurno će barem tražiti savjet liječnika. Recimo još koju riječ o karcinogenom perkloretilenu. Nabrojala je desetak kemikalija. Zainteresirala me problematika i dao sam si truda pogledati ozbiljnu stručnu literaturu. koje je popilo koji gutljaj takvog tekućeg preparata. Međutim. Uz pretpostavku da benzin ne sadrži benzen i da ne marimo za to što je perkloretilen karcinogen kategorije 3 mogu se javiti različiti blaži učinci. Nas jasno zanima koliko su takva sredstva opasna za ljudsko zdravlje. Javiti će se žarenje u gornjem dijelu probavnog sustava. koja će onda dovesti do povraćanja. Svjetskog rata počela je naveliko primjena različitih halogeniranih otapala. Zbog njegovih dobrih osobina otapanja masti i dalje ga se koristi kao sastavni dio mnogih sredstava za čišćenje. Jedno od takvih sredstava je zapravo silikagel natopljen smjesom organskih otapala. a ispod toga ostane tkanina bez mrlja. koje se navodno nalaze u omekšivačima. Ako mislite da se benzin više ne koristi za čišćenje onda se varate. a još bolje će biti ako odjeću nosite na kemijsko čišćenje i onda se nemate čega bojati. To treba namazati na mrlju i ostaviti da se suši. a nisu bili puno lošija sredstva za čišćenje od benzina. nije u velikoj opasnosti.

Vjerojatno bi se u kupaonici mogle naći i druge kemikalije poput npr. Ni njega tijela ne zazire od uporabe organskih otapala. Najgori od tih sredstava su upravo kvarterne amonijev soli. Onda se centrifugiranjem više od 95% vode izbaci u kanalizaciju. dimetil-amonijev klorid. Našao sam jedino limonen kao alkaloid izoliran iz limuna i dodan u omekšivač ako aroma. koju možete slobodno pojesti bez straha da vam se može bilo što dogoditi. jer ga inače žene ne bi koristile. Kao omekšivači se koriste različite vodene suspenzije sapuna ili ulja (npr. tabletića i svakakvih drugih ukrasnih predmeta od platna. Možete li zamisliti koliko su to male količine? Teoretski i nanogramske količine možda mogu kod izrazito preosjetljivih osoba izazvati neki učinak poput crvenila kože. nadražuje kožu). Nije trebalo ići dalje od izvrsne stranice Wikipedia. anionski tenzidi te u novije vrijeme sve više različite kemikalije bazirane na siliciju (npr. koji nemaju veze s održavanjem osobne higijene. ali to je toliko malo vjerojatno da nema smisla razgovarati. Naravno da su moguće alergijske reakcije i na tako male količine. Problem je u tome što se u kupaonici mogu naći sasvim nevjerojatne kemikalije korištene za tko zna kakve poslove. Ima naravno i toga kao što ima viceva o ženama koje su otvrdnjivale donje rublje svojih muževa. Općenito je bilo puno različitih aroma u izrazito niskim koncentracijama. U pravilu oni u čistom stanju posjeduju oznake upozorenja R36 i/ili R38 (nadražuje oči. Nije ni aceton neki problem. Nije osobito opasan niti ako se proguta. esteri fosforne kiseline. ali nije loše biti oprezan i peglati robu kroz prvih tri mjeseca života malog čovjeka umjesto koristiti omekšivače. ali lak ne drži dugo i onda treba obaviti njegovo skidanje. Mislim naravno na održavanje noktiju lakiranjem. Pokušao sam izračunati koncentracije takvih komponenti u vodi kod zadnjeg ispiranja rublja. Njihova opasna svojstva se gube već pri koncentracijama ispod 20%. kvarterne alkoksi amonijeve soli. Izračunao sam da se oni zadrže u takvim koncentracijama da po cm2 tkanine ostane nekih 2-5 μg sredstva. Jedan gram ima 1000 miligrama. ali opet valja držati takve preparate dalje od djece. a namočenih 5 kg rublja sadrži izrazito male količine omekšivača. Red je da spomenem i suprotne učinke poput otvrdnjivača. ali prevladavala su sredstva koja prodirući u strukturu vlakana obavljaju posao omekšavanja. a o brojnim drugim dodacima nemam što reći s toksikološkog stanovišta. ali nad njima se obavlja nadzor javnozdravstvenih ustanova i ne bi se na tržištu smjeli pojaviti preparati s bilo kakvim štetnim učincima za ljudsko zdravlje. Pokušajte računati. ali raspoređeno u vlaknima i na površini tkanine.lažima. One su iznosile oko 0. ali dijete mora na neki način postati alergično i to nije problem omekšivača nego djeteta. Obično se za te svrhe koristi sasvim bezopasna štirka. Zapravo na površini tkanine koja je u dodiru s kožom djeteta nalaze se količine tvari u nanogramima. pa nije imalo smisla raspravljati o bilo kakvim opasnostima za mamu koja pere rublje. Aceton je glavna komponenta. Za to se koriste različiti preparati bazirani na acetonu. polidimetilsiloksani). kozmetičkih sredstava svake vrste. Obično je žene koriste kod pranja stolnjaka. Zaista se ne treba bojati korištenja omekšivača. Lakirani nokti mogu izgledati jako privlačno. Kupaonica sigurno u 45 . masni alkoholi.5% u onih 10-12 litara vode. jedan miligram ima 1000 mikrograma te jedan mikrogram ima 1000 nanograma. a spominjem ta sredstva tek radi ravnoteže u pisanju. anionski tenzidi i derivati silicija. Uz to što je zapaljiv može djelovati nadražujuće na oči i kožu. Niti jedna od kemikalija iz popisa mlade dame nije bila u sastavu omekšivača. ali to nije spomena vrijedno. maslinovo).

kemijska i biološka zaštita. jer možete napraviti goleme štete svom zdravlju i lijepom dijelu kućnog namještaja. Danas je takvo drvo već prije prodaje zaštićeno od raznih nametnika (npr. Oslobađa se formaldehid i to je nešto na što se moramo naviknuti. jer je mnogo jeftiniji nego namještaj od čistog drva. a to je izrazito dobra mehanička. To se ne odnosi na ostavu gdje se ne smiju naći apsolutno nikakve kemikalije. Sobe naravno da moraju izgledati čisto i blistavo bez ikakve mogućnosti da zbog boravka u njima nastupi neko zlo za vaše zdravlje. prijeti vam smrt od hipoksije. Danas je uobičajeno kupovati namještaj od iverice. namještaj i često ga nalazite na zidovima. Čak ako su to grijalice s katalizatorom. pa i o tome valja nešto reći. a ugljikov monoksid jest. Ako i imate problem sa stilskim namještajem onda toplo preporučujem da potražite stručnjaka za takve probleme i njemu povjerite spašavanje vašeg dragocjenog ormara ili komode. a on se brzo potroši u maloj kupaonici. a u slučaju njihove primjene (npr. Nemojte sami raditi ništa. O tome se možete više informirati u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Razmislite o tome barem tri puta. Danas svatko daje parket ili laminat na lakiranje. pa zato od svih kemikalija u kući najviše mislite na one koje nastaju izgaranjem zemnog plina u vašem bojleru. Mislite na to da grijalice na naftne derivate poput petroleja mogu biti jednako opasne ako dimne plinove izbacuju u atmosferu prostorije. ako nismo preosjetljivi na tu kemikaliju. Inače je to u pravilu kvalitetno tvrdo drvo. U sobama morate posebnu brigu voditi o drvu.normalnim obiteljima nije opasno mjesto kao na ovoj karikaturi našeg zavodskog prijatelja Nika Titanika. Od njega su izrađeni podovi. začini i aditivi. Laštila su kemikalije pastoznog oblika u kojima su glavne komponente čvrsti naftni derivati (uglavnom voskovi) i nekakva otapala na bazi benzina. Za izgaranje je potreban kisik. Smrt zaista stoji iza vaših leđa ako nemate dobru odvodnju dimnih plinova iz vaše kupaonice. Parketi su u davnim godinama znali biti noćna mora domaćici. crvotočina ili gljivice). pa onda nemate u zraku dovoljno kisika i ishod opet može biti smrt ili teška oštećenja organa poput mozga. Ostaje vam dakle njegovati već ranije zaštićeno drvo. U tim prostorima se normalno ne bi smjele nalaziti apsolutno nikakve kemikalije. jer drvo nije kvalitetno štićeno. zemnog plina. Ponekad to baš i nije tako. Većina drugih nisu smrtonosne. spavaću sobu i prostorije poput ostave. PROSTORI MALOG RIZIKA Naravno da se misli na dnevni boravak. Onda nije problem održavanje osim ako sjekirom ne lupate po parketu. koji automatski prekida dovod plina u slučaju kad koncentracija opasne kemikalije poraste iznad dopuštenih vrijednosti. ali se povremeno ipak koriste. Vrlo često se takve grijalice koriste za zagrijavanje kupaonice prije kupanja. koji navodno ne dopušta stvaranje ugljikovog monoksida nego ga pretvara u ugljikov dioksid. jer zaista nije ugodno kupanje u ledenoj prostoriji. 46 . zbog iskorjenjivanja plijesni) prethodno se moraju maknuti sve namirnice. Ako imate plinski bojler u kupaonici obvezno dajte ugraditi detektor za ugljikov monoksid. kao npr. koje puno toga podnosi i ništa mu nije smetalo brušenje žičanom vunom te mazanje laštilima. pa oko toga ne bi trebalo biti problema. Ona ipak može biti opasna zbog drugih kemikalija. Već je rečeno u poglavlju o plinovitim otrovima da je ugljikov monoksid najveći ubojica hrvatskih građana. ali dok je nov zna praviti probleme.

Ostaje nam još pranje prozora kao posao koji se mora obaviti barem jednom godišnje. ali također kao kreme za razmazivanje po drvetu. ali bez drugih težih posljedica. ali bih ipak preporučio da korisnik nosi lake rukavice od PVC tijekom ovakvog posla. Zapravo smo time završili obilazak našeg stana ili kuće i treba krenuti dalje na otvorene ili barem odvojene prostore poput garaže ili podruma. ali morate znati da izrazito veliku štetu ne mogu napraviti vašem djetetu. Gotovo su potpuno inertni prema ljudskoj koži. Gutanje pastoznog pripravka može izazvati mučninu i možda čak povraćanje. Ako ne sadrži benzen onda su njegova svojstva jasna. 47 . ali također ih zbog principijelnih razloga valja držati na mjestu nedostupnom djeci. Dezinficijensi se dodaju u takvim količinama koje vam ne mogu na nikakav način štetiti zdravlju i ostaju kao jedini problem benzini. Za onoga tko čisti parket na taj način važno je da koristi rukavice (npr. Slična su sredstva za pranje keramičkih pločica. ali npr. Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu ili čak glavobolju. jer gotovo da ne smiju sadržavati ništa opasnog. a nije dobar niti u kontaktu s kožom budući izaziva njezino sušenje. estere ili ketone radi boljeg sljubljivanja sastavnih dijelova i boljeg mirisa) te posebne dodatke kao polimere za koje ne znam čemu zapravo služe. ali oprez treba biti pravilo sa svakom kućnom kemikalijom. Naravno da ćete laštila držati u nekom drugom prostoru daleko od dohvata djece. a jedini opasan sastojak je benzin. To je sasvim dovoljno za uklanjanje većine mrlja sa stakla. Bez obzira na to koliko su takva sredstva bezopasna treba ih držati zajedno s drugim kućnim kemikalijama na posebnom mjestu u kući. Nemaju nikakvih znakova opasnosti ili oznaka upozorenja i jedino čega se treba čuvati jest da se neoprezno dijete ne napije gutanjem takvog sredstva. Danas se u pravilu prodaju u obliku spreja. Većinom su to zapravo inertne tvari poput parafina ili polimera.Proizvođači dodaju radi boljih svojstava i druga otapala (npr. To znači da je sastav približno sličan sredstvima za održavanje parketa. Odmah moram reći da je kod pranja prozora puno veći problem pad s veće ili manje visine nego sama kemikalija. Ne treba očekivati apsolutno nikakve štetne učinke ovih kemikalija. ali na tržištu je velik broj preparata na bazi etanola i nekog anionskog ili kationskog tenzida. Mogu se usporediti sa sredstvima za ručno pranje rublja i nose jednako male opasnosti kao ona. butilna guma ili PVC) te da dobro prozračuje prostoriju dok naporno lašti. Tkanine na vašim sjedalicama kao i tepihe čisti se laganim sredstvima koja sadrže tenzide i eventualno dezinficijense. moraju biti izrađeni od vrlo kvalitetnih materijala budući namještaj mora izgledati dobro. a korisno je da sadrže i sredstva poput dezinficijensa budući ni jedna domaćica ne voli da joj se na namještaju nalaze bakterije ili gljivice. Točno je da sprej zapravo nije moguće progutati i da je teško iz nekakve tube istisnuti veću količinu kreme radi gutanja. Puno su zahtjevniji preparati za njegu namještaja. Neke domaćice čak ne koriste drugu kemikaliju osim vode. umjesto nekakvih parafina nude se često kvalitetniji sastojci poput npr. pčelinjeg voska.

Najvažnije je da ne držite zalihe antifriza po garažama ili podrumima. ako je razina akumulatorske kiseline pala ispod propisanog. Ipak se preporučuje obavljati sve poslove s etilenglikolom koristeći rukavice od PVC. pa će svatko prije ispljunuti slučajno uzeti antifriz nego ga progutati. jer ljudi onda oprezno postupaju s tom kemikalijom. Neki ljudi zbog drugih razloga posvećuju svoje slobodno vrijeme posebnim otvorenim ili zatvorenim prostorima. ali u sličnim bocama se može držati i vino kupljeno tijekom obilaska vinskih podruma obližnje regije. Trebalo je dodavati destiliranu vodu. Izrađuje skulpture iz komada drva nađenog u šumama i silno uživa u tom poslu. Ni gutanje ne bi trebalo biti problem od kad proizvođači u antifriz stavljaju odvratne gorke aditive. U teškim zimskim danima znao se akumulatora 48 . jednom mi je priznao da mu je njegov podrumski prostor zapravo pribježište. Ne sporim da je u prošlosti bilo otrovanja etilenglikolom na ovim našim prostorima. Tamo se sklanja da nekoliko sati dnevno provede sam sa sobom. a najčešće od piva ili mineralne vode. ali činjenica je da problemi nastaju uglavnom zabunom kad čovjek tražeći alkoholno piće posegne za neobilježenom bocom s antifrizom. Neki su zaljubljeni u svoj automobil i više pažnje mu posvećuju nego vlastitoj ženi. a kemikalije tu igraju sve manju ulogu. Zašto se ne osloniti na gustu mrežu benzinskih postaja. No. Neki smatraju da moraju održavati svoju skupo plaćenu limenu kantu zato da ona što manje gubi na vrijednosti i da bude sigurna u korištenju. Strah od antifriza nije loš.TERAPIJSKI PROSTORI Jedan moj poznanik si je uredio nekakav podrumski prostor za bavljenje svojim hobijem. Mogao je isto tako izabrati izradu ukrasa od papira. To je naravno etilenglikol kao glavni sastojak antifriza. a bilo bi mu svejedno što tamo radi. Možete pogledati za detalje u poglavlju o industrijskim kemikalijama. a moram priznati da bih i ja osobno tražio takvo rješenje kad bih imao ženu poput njegove. Međutim. Njegovom duševnom zdravlju jako koristi takav posao. Uzmimo samo kemikaliju koja je stekla ugled najopasnijeg sredstva u vašem autu. Vremena se dramatično mijenjaju i održavanje automobila je postalo jednostavno. Ovo na slici je relativno dobar primjer. Pišem o tome uglavnom zbog kemikalija. ali to je tek nekoliko slučajeva blagih otrovanja godišnje. I ako se polijete po rukama etilenglikolom ne treba očekivati nikakve štetne posljedice osim ako je antifriz bio vreo. Međutim. ali većina se prema autu odnose normalno. Skloni smo pretakati kemikalije iz originalnih spremnika u svakakve boce. pa nećete doći u nikakvu opasnost niti vi niti vaša djeca od te kemikalije. ne morate se bojati nekih problema dok u vrući hladnjak natačete dodatnu količinu antifriza. jer preko dišnih putova pare te kemikalije neće napraviti veću štetu. Nije uvijek tako. U starim vremenima ste morali brinuti o stanju akumulatora i pažljivo promatrati razinu tekućine u njegovim ćelijama. Trebate li nadolijevanje antifriza u vaš hladnjak naprosto zatražite od radnika benzinske postaje da to učini umjesto vas ili to zatražite na redovitom servisu. Zlato moje Mnogi ljudi se posebno čvrsto vežu uz svoj automobil. bilo je kroz zadnjih pedeset godina i nekoliko fatalnih ishoda.

To sam osjetio na vlastitoj koži prije nekih dvadeset godina. Zato se detergenti sastoje uglavnom od relativno bezopasnih tenzida i vjerojatno vam se neće apsolutno ništa dogoditi ako perete auto golim rukama. ako ih ima na području vašeg stanovanja. Mogli ste nepažljivim rukovanjem zaraditi opekotine na šakama i to je bilo sve. Većina za grijanje autoradionica i sličnih obrtničkih prostora. pa će autu biti lakše. U razvijenim zemljama nema individualnog pranja automobila nego se to obavlja u praonicama. Istrošena motorna ulja su veliki problem zbog njihove ekotoksičnosti i svako njihovo razlijevanje u okoliš je prekršaj hrvatskih propisa. sve gumene dijelove na automobilu treba pripremiti za «strašne» temperaturne promjene. Mislim da to nije rješenje. Slično je sa sredstvima za odmrzavanje 49 . Dobro je prati karoseriju i obavljati njezino laštenje. jer se i opet radi o kemikalijama koje ne smiju štetiti laku. ali to naravno nije macho. sad dolazi njega karoserije vašeg auta. kancerogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH). Naravno da se automobilu te patnje mogu olakšati ako ga redovito njegujete. Pri tome se znalo svašta događati i ja sam jednom naslonivši akumulator na kaput uništio jedan vrijedni odjevni predmet. kad sam dobio poziv suca za prekršaje zbog ispuštanja motornih ulja u okoliš u meni nepoznatoj ulici tamo na Trešnjevki. Auto traži brojne druge kemikalije da bi vam se olakšala vožnja u različitim uvjetima. Za pranje vjetrobranskog stakla koriste se preparati na bazi alkohola i anionskih tenzida.isprazniti i onda je valjalo nositi ga u stan na punjenje električnom strujom. jer lak karoserije je jako osjetljiv i mogao bi stradati kod uporabe opasnih kemikalija. koje su pod nadzorom. ali sam tada počeo razmišljati gdje zaista završavaju ta istrošena motorna ulja. ali na to većina vozača ne obraća pozornost. a vi odlučite što vam je činiti. a onda sam kasnijih godina i profesionalno počeo voditi brigu o problemu. Nepropisno spaljivanje istrošenih motornih ulja nema samo štetne posljedice za okoliš nego i za ljudsko zdravlje. Detergenti za pranje automobila ne smiju biti agresivni. Ni kasnije laštenje ne traži neku posebnu zaštitu. Danas su akumulatori posve zatvoreni i teško da vam prijeti opasnost od njih u bilo kojem času. Jedan moj poznanik sam njeguje svojeg najvećeg ljubimca i pazi da njegov auto ne pati zbog atmosferskih i drugih promjena. Bolje je ne držati takve kemikalije u garaži dok se spremate na odnošenje u reciklažna dvorišta. E. Vode od pranja automobila se moraju pročišćavati prije ispuštanja u okoliš. Nema garažu kao što je nemam ni ja. ali sreća je bila u tome što je u prijavi naveden moj broj automobila i sasvim druga marka. jer je to civilizacijski standard. a oni ne predstavljaju nikakav problem za okoliš. jer tim putem nastaju brojni opasni produkti poput npr. I što vam je činiti? Mogli bi sami mijenjati ulje u motoru i onda ono staro odnositi na reciklažna dvorišta. Jedini problem je i opet okoliš. Ja odlazim mijenjati motorno ulje ili na benzinske postaje ili u ovlaštene dobro nadzirane servise. Otišao sam na sud uvjeren u svoju nevinost. ali on zbog toga teško trpi. Bilo bi bolje upotrijebiti rukavice. Oslobođen sam optužbe. jer se netko od vaših ukućana može s njima ozlijediti. Činjenica je da tek 20 % motornih ulja iz vaših motora biva propisno zbrinuto. a ostatak završava tko zna gdje. Pročitajte o njima malo više u poglavlju o industrijskim kemikalijama. Ima on pravo kad kaže da automobil bolno pati zbog temperaturnih mijena i utjecaja drugih činitelja poput sunčeve svjetlosti ili atmosferilija poput tuče. Tako imam garanciju da je završilo tamo gdje treba.

a djeca su česte žrtve. Zakon o zaštiti bilja regulira promet pesticida na veliko za poljoprivredna imanja. puževi golaći vam prave štete među raslinjem. 50 . Onda naprosto kupite sredstvo za zaštitu bilja i trošite onoliko koliko trebate. a naši propisi o prometu jako strogo kažnjavaju pijance. Ti spremnici sredstava za zaštitu bilja su preveliki i zauzimaju golem prostor u garaži. Još nešto treba snažno naglasiti. Rijetko tko vam je dobro došao poput ježa ili ptica pjevica iako i one znaju praviti probleme kad vas prerano u jutro probude svojom pjesmom. a jedino manjkaju dunje i neasfaltirani puteljak. Imate još i brajdu pokraj kuće i neminovno morate koristiti modru galicu ili neki drugi fungicid. itd. Čak i propisi građanima ne idu na ruku. Nisu problem samo nekakve lisne uši ili stršljeni s gnijezdom izgrađenim ispod strehe kućice. Kud onda spada vaš vrt oko kućice? Poljoprivredna pakiranja sredstava za zaštitu bilja su velika a za vaš vrt treba stotinu puta manja količina takvih sredstava. Možete relativno skupo platiti neka sredstva za kućanstvo protiv kukaca. Ako ste mislili da je lako napraviti cvjetni balkon i održavati ga. I nije dovoljan samo svakodnevni rad na takvom divnom mjestu nego morate koristiti svu silu kemikalija za odbijanje nepoćudnih živih bića od svog uresa cvijeća i zelenila. Smetaju vam svakakvi korovi. koje ste loše ili nikako obilježili. pa Zakon o biocidima opet regulira stavljanje u promet sredstava za rečene svrhe. Nemojte jedino piti tu tekućinu za pranje stakala. a vašu kućicu su ostavili drugima na brigu. Malo je slučajeva prijavljenih profesionalnih otrovanja na poljima. Opet alkoholi ili aceton i to pakirani u sprejevima. On sadrži benzen i po tome se ne smije naći u maloprodaji za kućanstvo odnosno zabranjeno je njegovo korištenje u domaćinstvima. jer bi se mogli napiti. podrumu ili vrtnoj kućici. Ne zaboravite da oni predstavljaju veliku opasnost za vas i ukućane. Ako već trebate benzina prošećite se do najbliže ljekarne i uzmite jeftini medicinski benzin. Dakle. Zdravstveni zakoni se brinu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. a računajte na to da su otrovanja pesticidima izrazito česta upravo kod kuće. pogotovo ako ih prelijevate ili pretresate u manje posude. Kućica u cvijeću Sjećate li se te pjesme? Meni to nekako izgleda kao na slici ispod. ali tome nešto više kod rasprave o kućnim hobijima. ali držati takav benzin u kući je glupo i neodgovorno prema članovima obitelji. Za detalje o opasnostima pročitajte poglavlje o pesticidima. krtice vam nagrđuju izgled do tada besprijekornog travnjaka. Većina se događaju kod kuće. Glavni problem ljubitelja balkona i vrtova nije naporni rad nego činjenica da malo tko na misli na opasnosti sredstava za zaštitu bilja.vjetrobranskih stakala ili brave na vratima. onda se grdno varate. Ne koristite u kući benzin iz vašeg auta za bilo koje svrhe. a s ostalim ne znate što bi učinili. a da se o vrtu i ne govori. ali to obuhvaća samo dio vaših potreba. ne predstavljaju veliku opasnost niti za vas niti za vaše ukućane. To što jednom tjedno udišete pare benzina dok ga točite u svoj rezervoar vjerojatno ne predstavlja velik rizik. Ni on nije bezazlen.

Krenimo dakle od pripreme materijala. E. Nadzorom registracije proizvoda vidio sam da boje. Pogledajte u odlomak o industrijskim kemikalijama da vidite koja su svojstva tih tvari. a čovjek naprosto ne može predvidjeti čime se oni sve mogu baviti. a neki su štetni kod gutanja. 51 . dosadnih kukaca poput ovog na slici iznad.Prema statistici ipak kao uzročnici kućnih otrovanja predvode insekticidi možda zato što se ne koriste samo u vrtu nego i na drugim mjestima vašeg domaćinstva. lakovi i emajli za sad čine sigurno četvrtinu svih proizvoda namijenjenih tržištu. različiti metali. bilo zato što su pojeli nešto otrovnoga što uopće nije bilo namijenjeno njima. itd. kako u pripremi materijala tako u izboru sredstava zaštite (bojanje). Ima i zlih ljudi kojima zbog ovoga ili onoga smeta vaš pas i onda posežu za otrovom. azo) zbog karcinogenosti. Međutim. toluena i etilbenzena. ali je poslije toga opet bilo potrebno šmirglanje. Od pesticida stradavaju i vaši kućni ljubimci bilo zato što ste pretjerali u zaštiti od npr. a ograda je hrđala. To su smjese organskih otapala u kojima prevladavaju benzin ili slična otapala. stara boja mogla s drva ili metala skinuti plamenom let lampe. a moglo bi biti i jeftinije nego popravljanje mojih grešaka u poslu. jer majstori su uvijek bili skupi i biti će. pa onda dimetilformamid. Međutim. aromatski ugljikovodici poput ksilena. kod kućnih majstora je stvar jednostavnija. Kad o kemikalijama govorimo onda se to najčešće odnosi na bojanje različitih materijala. sad dolaze te raznorazne boje ili lakovi. O njemu smo već pisali i najčešće problemi nastaju zbog rada u zatvorenom prostoru uz pretpostavku da proizvod ne sadrži benzen. A moralo se. industrija je snalažljiva i stalno plasira nove boje. Uz većinu aromatskih ugljikovodika i benzin veže se oznaka upozorenja R65 (može izazvati oštećenje pluća ako se proguta). Čovjek se samo po teškoj potrebi upuštao u tako zahtjevan posao kao što je bojanje prozora ili metalne balkonske ograde. kućni ljubimci prečesto stradavaju zbog otrova iz vašeg ili tuđeg domaćinstva. pa se npr. kućni zidovi i drugo. Sam svoj majstor i hobisti Hobista je bilo uvijek i uvijek će ih biti. jer sam shvatio da će to majstor bolje napraviti. Može se bojati drvo. pa zbog toga moramo posebno paziti da djeca ne dođu do ovakvih kemikalija. Zadnjih godina je napravljeno puno reda na tom području i zabranjene su brojne boje olova zbog njihove reproduktivne otrovnosti. Ako već hoćete skinuti naslage organskog materijala onda je najbolje uzeti sredstva za tu namjenu. a toluen kategorije 3. a to je bilo jedino moguće korištenjem slavnog šmirgl papira. jer nitko drugi od strane državnih ili lokalnih vlasti neće ga štititi ili se dati u potragu za trovačem. U ona davna vremena materijal se pripremao brušenjem i to najčešće šmirglanjem Trebalo je s drva ili metalnog predmeta prvo skinuti sve organske i anorganske nečistoće. Dimetilformamid je reproduktivno otrovna tvar kategorije 2. Moja neugodna osobna iskustva su me pretvorila iz kućnog majstora u običnog građanina. I tu su se stvari promijenile zadnjih desetljeća. koje nisu htjeli prepustiti pravim majstorima. ali također mnoge lijepe organske boje (npr. Radili su ljudi takve poslove i da uštede. jer je boja otpadala i drvo je trunulo. Da. Bilo je i pomoćnih tehnika. krpelja i drugih. Zatim tu dolaze halogenirana otapala poput diklormetana. Tu nema druge pomoći osim budno paziti na svog ljubimca. Međutim. Slični po sastavu su im brojni razrjeđivači kao i boje. Uglavnom mogu nadraživati oči i dišne putove. Oni se bave poslovima oko kuće.

Rame mi se pretvorilo u ranu. betoniranju ili žbukanju. Tu je izrazito teško predvidjeti kakve će sve kemikalije držati kod kuće. Tih ranih pedesetih godina svatko je nastojao sam sebi zidati. pa se onda biraju možda malo manje rizični spojevi. živo vapno silno opasno. strihnin. od izgradnje čamaca do prepariranja životinja. Onda bi se iskopala jama i u nju bacilo živo vapno (kalcijev oksid) te se nakon toga ulijevala u jamu voda. Nikad tako više ne bi postupio. Istovario sam kamion do kraja i onda se spustio do mora da isperem cement s kože. Reakcija otapanja bila je izrazito burna tako da je voda kipjela i dizala se iznad jame vruća para. Žena i djeca su se kupali u moru ispod vikendice kad je došao susjedima kamion pun cementnih vreća. jer će se boja teško otopiti i dospjeti u okoliš. Također treba strogo odvojiti ovakve kemikalije na mjesto do kojeg ne može doći dijete. a mnogi su aktivno sudjelovali u zidanju. a svrbež i žarenje osjećao sam po cijeloj koži. Ljudi svašta rade u svojim podrumima i garažama. Preporučuje se nositi rukavice od butilne ili slične gume uz dobro prozračivanje radnog prostora. Do polovice istovara nisam opažao nikakve probleme. Stariji su pričali kako je tamo negdje u drugom mjestu netko pao u tu jamu za vrijeme gašenja i skuhao se. jer je vozač morao ići po novu pošiljku cementa. Te boje su još uvijek nezamjenjive kao temeljne pri zaštiti metala. Bila je to užasna priča raširena po cijeloj državi (vjerojatno tipična narodna priča) zbog koje smo mi klinci samo izdaleka gledali tu važnu pripravu kreča za buduće zidanje kuće ili neke druge zgrade. a onda će nastupiti muka kako to zbrinuti kao opasni otpad. a onda me rame počelo peći. Treba biti oprezan prema takvim kemikalijama i prijaviti policiji njihov nalaz. živog ili gašenog vapna opasni ili se s njima može bezbrižno raditi. a početak je bilo kupovanje živog vapna. Oni ipak još uvijek zadržavaju svojstva reproduktivne otrovnosti i treba biti vrlo oprezan kod rada s njima.neke se stare dobro poznate boje teško mogu zamijeniti novima. Već je rečeno kako olovo predstavlja priličan problem. kako to čini većina ljudi? Ja sam još u ranoj mladosti naučio kako je npr. Već ranije je rečeno da smo u starim kućnim zalihama nalazili živu. Kako u blizini nije bilo ni jednog muškarca zamolila me susjeda da joj istovarim kamion. Onog časa kad se primjene i boja osuši obojani predmet više nije opasan. Za pojedine opasne kemikalije pogledajte u drugim poglavljima ove knjige. npr. a i naučio sam ponešto o opasnostima građevinskih mateijala kroz proteklo vrijeme. Problem je dok se radi ili dok boje stoje na skladištu. Onako u kupaćim gaćicama prionuo sam vrijedno prenošenju vreća prtivši ih na rame. pogotovo kad se gasi ili prevodi vodom u kreč. arsenove spojeve i ne znam što još drugo. Vezivni građevinski materijali Svatko od nas je barem gledao izvođenje različitih građevinskih radova. Postoji još i problem zaboravljenih kemikalija na koji se povremeno nailazi. Cement sam pak upoznao kao mladi muž na ljetovanju u nezavršenoj vikendici. Jesu li materijali poput cementa. 52 . Hajdemo krenuti od cementa. zato što se teško otapaju. Ponavlja se isto što se reklo za pripremu materijala što se tiče uvjeta rada.

Isporučuje se na različite načine. Kod rada s hidratiziranim vapnom treba obvezno nositi odjeću s dugim rukavima i nogavicama. Ručno žbukanje je presporo. pogotovo na velikim građevinama. Kod ručnog posla s cementom kad postoji mogućnost prašenja treba obvezno štititi dišne putove filtarskim polumaskama (vrlo jeftine). Ključno je naglasiti da nikad ne smijemo podcijeniti ove kemikalije i da se ne treba ugledati u budale koje se ne čuvaju. a također oči naočalama koje prianjaju uz lice. Danas se istina žbukanje sve češće obavlja strojevima. Ruke se štite čvrstim kožnim ili sličnim rukavicama. pluća i kožu). pa je mudro sprječavanjem izloženosti (redovito nošenje osobne zaštitne opreme) ne dopustiti pojavu ovako ružnih učinaka. Ako ove kemikalije dospiju na kožu ili još gore u oči treba se odmah skinuti i tekućom vodom ispirati mjesta kontaminacije što je duže moguće. Treba naglasiti i to da je cementni ili betonski otpad inertan i trebalo bi ga odložiti na odlagalište građevinskog otpada. Posebno valja misliti na to da se prema nekim podacima pri radu s gašenim vapnom može javiti kožna preosjetljivost. Sa svježim betonom se treba postupati jednako oprezno kao i s cementom unatoč tome što je koncentracija nevezanog cementa snižena u takvom materijalu. Radna odjeća je slična kao kod profesionalnog rada u betonarama. dišne putove i kožu). rukavice od neoprenske ili nitrilne gume te jeftinu filtarsku polumasku ako se javlja prašina. 53 . Ovisno o proizvođaču dobiva oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. a za zaštitu dišnih putova kod dobre ventilacije nije ništa potrebno. Obje ove spomenute oznake su vrlo neugodne i zahtijevaju oprez pri radu s ovom kemikalijom. ali u nekim slučajevima se umjesto R36 daje R41 (opasnost od teških ozljeda očiju). Kao i kod cementa najvažnija je voda ili dekontaminacija. Koristi se u golemim količinama za različite vrste niskoili visoko-gradnji. Međutim. Danas više nitko ne gasi živo vapno nego se kupuje hidratizirano vapno u vrećama sličnima onima za cement. a naravno da se prevozi i specijalnim cisternama za velike poslove zidanja s ciglom i žbukanja. najpoznatiji je zapravo portland cement (CAS: 65997-15-1). Na slici lijevo je prikazan radnik sa zaštitnim rukavicama na rukama zbog toga jer svježa žbuka ima svojstva slična kalcijevom hidroksidu ili gašenom vapnu. od pakiranja u papirnate vreće od 50 kg do prevoženja u posebnim cisternama. U nekim slučajevima (posebno kod visokog sadržaja kromata ili oksida nikla) dobiva i oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost).Iako je danas na tržištu veći broj različitih cementa s dodacima ili bez njih te s različitim svojstvima što se tiče brzine vezanja. mnogi proizvođači dodjeljuju vapnu ozbiljniju oznaku R34 (izaziva opekotine) i sve češće oznaku R43 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Naravno da niti beton nije bezazlen. barem dok se ne stvrdne dovoljno i postane inertan. U zatvorenim sustavima za miješanje betona (betonare) zaštita se sastoji od radne odjeće od pamuka ili sličnog materijala s dugim rukavima i nogavicama i obuće poput čizama. U slučaju pojave prašine bilo bi mudro nositi naočale koje prianjaju uz lice. a naša današnja civilizacija ne može bez njega. Gašeno vapno ili kalcijev hidroksid je opasna tvar s minimalno znakovima opasnosti R36/37/38 (nadražuje oči.

7. 8. Sve opasne kemikalije iz kuće spremite na mjesto nedostupno djeci i stavite ih po mogućnosti pod ključ. Dobro je da je netko pametan u blizini kako bi vam pomogao u slučaju nesreće. voda mora biti na raspolaganju. Zapamtite da je voda najveće dobro. Nikad ne bacajte ostatke opasnih kemikalija ili njihovih praznih spremnika u okoliš. pa bio vam najbliži rod ili prijatelj. 1. Kad koristite bilo koju opasnu kemikaliju prvo pročitajte osnovne podatke o njezinim opasnostima. Pročitajte više o dekontaminaciji u poglavlju o savjetima. Provjerite na www.ŠTO REĆI NA KRAJU? Treba sjesti i razmisliti. Kupujte samo provjerene proizvode uredno registrirane i s potpunom dokumentacijom. ali valjda će država uskoro shvatiti da mora otvarati reciklažna dvorišta za prikupljanje upravo ovakvog otpada). Nemojte dopustiti da se pokraj vas motaju djeca ili nezaštićene osobe dok radite s opasnim kemikalijama. ali ne smijete ugrožavati ni poznate ni nepoznate svojim nestručnim rukovanjem kemikalijom. Kasno je tražiti podatke kad se nesreća dogodi. mjerama prve pomoći i dekontaminacije te upute o zbrinjavanju. Tražite pomoć ako se bilo što lošeg dogodi. Kad radite s kemikalijama. Nećete požaliti. Važnija je budućnost naše djece nego rod ili prijateljstvo. Ako dokumentacija nije odobrena nemojte kupiti takvu kemikaliju. a posebno urednom i odobrenom deklaracijom (naljepnicom). ali znajte da s uporabom vode za vlastitu dekontaminaciju nećete pogriješiti u većini slučajeva. baš ovako kako to čini domaćica na slici lijevo. 3.hzt. Zaboraviti ćete za čas što se u toj boci nalazi i eto ti nesreće. ali će barem smanjiti štete. Možda bi vam ipak mogli pomoći i neki savjeti starog mačka. jer po prirodi posla trebaju imati pisane procedure za sve vrste nesreća. Nikad nemojte prelijevati kemikalije iz originalnih spremnika u nekakve pivske ili slične boce. Ako ste savjestan građanin. jer ih u uzbuđenju nećete znati rastumačiti. Sve spremnike bez deklaracije ili s nečitkom deklaracijom hitno dajte na zbrinjavanje (znam da je ovo glup savjet.hr je li dokumentacija te kemikalije odobrena u HZT ili nije. 4. 9. 54 . 2. 5. Voda neće riješiti sve vaše probleme nakon izlaganja opasnoj kemikaliji. Zapamtite broj 112 i računajte na to da će oni poslati pomoć. onda ćete prijaviti svakog tko čini zločin onečišćenja okoliša. jer nemate kome predati. 6.

barem oni protiv glavobolje. Ne odričem se prava vraćati se na ovu temu tijekom pisanja ovog 55 . ranije biljnih a danas industrijski proizvedenih. Prema našim podacima kroz zadnjih desetak godina ukupno gotovo 50% primljenih u bolnice zbog otrovanja uzeli su lijekove. pa čak niti o nuspojavama na lijekove iako je praćenje nuspojava u nas počelo prije nekih četrdeset godina. Uglavnom namjerno! Zanimljivo je da se žene češće truju lijekovima.3. Bila je to jedna od prvih svjetskih sinteza i kasnije je Kaštelov nasljednik Pliva dugo proizvodila različite sulfonamide i lijekove bazirane na njima. Negdje 1936. Liječnici ne dojavljuju podatke. a muškarci kemikalijama. Nikada se ne smije zaboraviti da su Hrvati bili izvrsni kemičari i da su znali proizvoditi lijekove. Industrijska proizvodnja je također rano počela. pa onda o kroničnim otrovanjima ovdje neće biti puno govora. I dvojica nobelovaca za kemiju su naše gore list iako su nagradu osvojili za rad u Švicarskoj. pa je smrtnost zbog otrovanja lijekovima negdje na petom ili šestom mjestu uzroka smrti. Kako bilo da bilo. Ne znamo skoro ništa o kroničnim otrovanjima. Proizvodnja i prodaja lijekova. I ne samo to. od kuće do vaših džepova ili torbice. ima dugu povijest u Hrvata. a također sam obavljao ljetnu praksu na sintezi sulfonamida prije više od 35 godina. lijekovi su jako često uzrok otrovanja. ali isto tako valja reći da većina uopće ne poštuje odredbe liječnika o terapiji lijekovima. Povoljno je pak to što se zbog akutnih otrovanja lijekovima uglavnom ne umire. Ponosni smo naravno i na Preloga i na Kaštel/Plivu. godine u tvrtki Kaštel osmislio je nobelovac Vladimir Prelog sintezu sulfonamida. NIKUD BEZ LIJEKOVA Lijekovi su svud prisutni. Na slici gore lijevo prikazana je jedna od najstarijih europskih ljekarni i samostanu Male braće iz Dubrovnika te desno stara zagrebačka ljekarna K crnom orlu. Ja sa zadovoljstvom moram reći da sam više puta slušao predavanja našeg nobelovca i jednom se čak s njim rukovao. tako i one sintetski izrađene u barem dvije hrvatske tvornice s dugom tradicijom. Kod nekih ljudi se uzimanje lijekova pretvara u ritual. kako one od biljaka u samostanu Male braće.

Koch) zaključili da neke plijesni uništavaju mikroorganizme. Treba tek dodati da i danas značajan broj hrvatskih znanstvenika radi na otkrivanju i ispitivanju djelovanja lijekova. Zanimljivo je da su se oni zadržali u terapiji do danas unatoč tome što je prošlo 70 i više godina od njihovog prvog stavljanja na tržište. pacijent je prošao oporavak od teškog ranjavanja. Penicilina je bilo izrazito malo i onda su bobiju skupljali mokraću da bi iz nje izolirali penicilin i ponovo ga primjenili na pacijentu. a bilo koja i kakva rana mogla je zbog komplikacija postati smrtonosna. a u centru svega bio je šverc penicilinom. godine i od tada se postao nezaobilazan lijek ne samo zbog ranjenika nego također za liječenje svih mogućih bakterijskih zaraza. a tek nešto veći su alergije. Glavni problem je u 56 . Biti će ovdje riječi o antibioticima (tvari izolirane iz različitih plijesni ili derivati tih tvari) te o antibakterijskim sredstvima (tvari dobivene isključivo sintezom). pa će zato biti više riječi tek o onim skupinama i pojedinim tvarima koje nama predstavljaju problem ili o kojima želim nešto više reći zbog drugih razloga.500 godina primjenom određenih plijesni izravno na ranu. Prema anegdotama iz tih vremena prva primjena penicilina je bila za sprječavanje komplikacija kod jednog ranjenog bobija u Londonu. morao je doći veliki Fleming (vidi sliku) da shvati kako neka tvar mora biti zaslužna za antibakterijsko djelovanje plijesni. Prava proizvodnja je počela 1942. RAT PROTIV MIKROORGANIZAMA. Penicilin je postao vrjedniji od zlata. Otrovanja uključujući nuspojave su minoran problem antibiotika. pa su čak i znanstvenici (npr. jer nikad nije dosta govoriti o časti i slavi velikih ljudi. Međutim. Ne smijemo biti nepravedni i zaboraviti da su prije antibiotika stigla sintetska antibakterijska sredstva kao sulfonamidi. Prije nego što ih je čovjek počeo primjenjivati umiralo se od svake male infekcije. On je tu tvar nazvao penicilin (penicilin G) i bio je zaslužan za otkriće prvog antibiotika.poglavlja. Svojevremeno je bio snimljen film «Treći čovjek» s radnjom u Beču. Prema zapisima koristili su ih i drugi narodi. više u svijetu nego u zemlji. Početkom četrdesetih godina prošlog stoljeća počela su intenzivnija istraživanja proizvodnje i primjene penicilina. njih su indirektno primjenjivali za sprječavanje gnojenja rana još u Kini prije 4. Međutim. Lijekova naravno ima raznih i sad bi trebalo o svima ponešto pisati. ali ovo je poglavlje o akutnim otrovanjima lijekovima. Teško je uopće zamisliti svijet bez tih sredstava. Europa je odmah poslije rata bila gladna za penicilinom. Što se antibiotika tiče. jer su se zarazne bolesti na osiromašenom i gladnom kontinentu širile kao vatra. Samo onaj tko to razumije shvatiti će plakat na slici iznad ovog teksta.

stvaranju rezistencije bakterija na antibiotike i neki kliničari se boje da ćemo ostati bez učinkovitih lijekova. pogotovo zato što većina nisu službeno razvrstani prema direktivama EZ. jer vremena su se promijenila. Međutim. te interakcije nisu također tako ozbiljne da bi se trebalo bojati teških učinaka. Nisu oni bili samo ratni lijek nego su se primjenjivali na mjestima gdje se činilo da više nema pomoći. ali čuvajte ih daleko od djece. Od moja 4 nova penicilinska antibiotika nikad ništa nije doživjelo ni pokušaj uvođenja u proizvodnju. Možda ipak treba spomenuti interakcije i to s acetilsalicilnom kiselinom. a grupa iskusnih istraživača je nastavila svoja istraživanja. koja se vrlo često uzima u terapiji kod povišenih tjelesnih temperatura tako normalnih kod bakterijskih ili virusnih infekcija. proizvođači za penicilin G ne daju nikakav znak opasnosti ili oznaku upozorenja. ali to nije problem toksikologije. Bilo je i kod nas teških slučajeva. kako u istraživanju tako i u primjeni. Glavni problem penicilinskih antibiotika su zapravo alergije. proizvodni postupak za ampicilin je kasnije uveden u proizvodnju te je po istom postupku sintetiziran i amoksicilin. Bilo ih je i ima puno na tržištu. ali problem nije ni iz daleka tako strašan kako se ponekad prikazuje. To se naravno odnosi na prah. Otišao sam iz Plive sredinom sedamdesetih. ali bez ikakvih posljedica. nadražuje oči i kožu). ne možete se teško otrovati niti je u golemoj opasnosti vaše nezaštićeno dijete. Penicilinski i cefalosporinski antibiotici Neću ih nabrajati po abecedi nego po povijesnoj važnosti krećem od penicilina. Što se tiče otrovanja malo je iskustava. Moram iskoristiti priliku da bih se pohvalio s našim kemičarima. Ja sam ranih sedamdesetih radio s velikim količinama penicilinskih antibiotika i to bez ikakve zaštitne opreme (npr. parestezija i navodno poremećaj mirisa). Međutim. Želim istaknuti da su hrvatski kemičari i farmaceuti na tom području dostigli svoje zapadne kolege. Međutim. Dakle. posebno na pregradnji penicilina u cefalosporine. ako se ne poduzmu hitne liječničke mjere. a i ja sam bio jedan mali kotačić u stroju. Ranih sedamdesetih godina bio sam u Plivi uključen u veću skupinu iskusnih kemičara sa zadatkom istraživanja sinteze novih penicilinskih antibiotika i izrade tehnološkog postupka za pripravu polusintetskog ampicilina iz penicilina G. Kod dugotrajne primjene također su opisani rijetki slučajevi oštećenja bubrega. 57 . jer unatoč širokom antibakterijskom spektru nisu imali druga dobra svojstva. Kod visokih doza penicilina javljaju se uglavnom nespecifični znakovi otrovanja (vrtoglavica. Iz slike dolje shvaćate što sam htio reći. a za ampicilin i amoksicilin sam u STL-ovima našao najgore oznake upozorenja R20/22-36/38 (štetno ako se udiše ili proguta. Moji stariji kolege već su imali puno iskustva na tom poslu i ja sam sudjelovao u različitim završnim ispitivanjima. od iz prirode izoliranih poput penicilina G do brojnih polusintetskih poput kod nas naveliko korištenih ampicilina i amoksicilina. Već davno je opaženo da se kod osjetljivih ljudi može javiti anafilaktički šok uz letalan završetak. To ne znači da bih danas dopustio takav način rada bilo kome. filtarska polumaska i nekakve rukavice) te sam slobodno udisao prašinu. Tako sam postao koautor čak tri međunarodna patenta i tehnološkog postupka za proizvodnju ampicilina. a s njim će pacijenti teško doći u kontakt. Jako je teško raspravljati o njima kao opasnim tvarima.

Amerikanci se nisu s nama slagali budući su prema procedurama FDA obavili sva potrebna istraživanja utjecaja tvari na reproduktivne funkcije.Cefalosporinski antibiotici (danas vrlo poznati cefaleksin i cefoksitin) su stigli na tržište negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. što dakako jest bilo važno za liječenje spolnih zaraznih bolesti. Makrolidi i tetraciklini Zapravo se radi o vrlo sličnim tvarima sličnih antibakterijskih i drugih svojstava. Naši osnovni farmakokinetski rezultati potpuno su se podudarali s američkima. a posao na životinjama su obavljali stručnjaci Plive. Danas to više ne čine budući je biosinteza ovih lijekova prestala. a imali su značajno bolja antibakterijska svojstva nego penicilini te manje nuspojava. To znači da u kućanstvu predstavljaju manji problem nego penicilini. Tipične promjene boje pokazane su na slici lijevo. a onda su započela istraživanja svojstava. Ne mogu ipak ne posvetiti koju riječ azitromicinu kao našem prvom antibiotiku otkrivenom u Plivi. Njegova sinteza je uspjela iz tetraciklina negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća. Mogu se izolirati iz određenih mikroorganizama. Ja sam u farmakokinetska istraživanja bio uključen osamdesetih godina prošlog stoljeća isključivo kao farmakokinetičar. 58 . Na kraju se ispostavilo da su oni bili u pravu. Vrlo su slični penicilinima kao dipeptidi i razlikuju se tek prema broju atoma u prstenu osnovne strukture. Ono što najviše navodi literatura jest štetan utjecaj na zubnu caklinu u djece čak ako su majke uzimale lijek dok su bile trudne. Praktički nema podataka o akutnim otrovanjima niti sam našao podatke o štetnim učincima na radnom mjestu. javljaju se brojne nuspojave uključujući oštećenje jetre. Nisu također razvrstani prema direktivama EZ. a proizvođači za njih ne navode nikakve znakove opasnosti ili oznake upozorenja. Cijela ekipa je bila neiskusna u eksperimentalnoj toksikologiji i zato smo došli do krivih pretpostavki. pa ih je na tržištu čak 5 generacija. Uglavnom nisu razvrstani prema direktivama EZ. Nama se činilo važnim nakupljanje u testisima štakora. Pliva naprosto nije bila u stanju obaviti sva predklinička istraživanja i morala je napraviti ugovor o zajedničkom nastupu s američkom tvrtkom Pfizer. nadražuje kožu). ali proizvođači daju za tetrakciklin i oksitetraciklin oznake upozorenja R20/22-38 (štetno ako se udiše ili proguta. Istina. a od makrolida je važan naš azitromicin dobiven polusintetki iz eritromicina. Do danas se silno napredovalo u traženju boljih i manje škodljivih cefalosporina. Bez toga nikad ne bi lijek stigao na tržište. Pliva je bila jedan od pionira u biosintezi tetraciklina i duge godine su se građani oko njezine lokacije na Ulici Baruna Filipovića bunili zbog nesnosna smrada. ali oni nisu tražili nakupljanje u pojedinim organima. Glavni prestavnici tetraciklina su tetraciklin i oksitetraciklin. ali također ih je moguće dobiti pregradnjom penicilina. Za azitromicin nema podataka o opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje ili okoliš.

Glavne nuspojave su ototoksičnost i nefrotoksičnost. Bez obzira na sve treba naglasiti da se Sinersul najčešće daje djeci zbog bakterijskih upala grla. pa onda vjerojatno oni nerado uzimaju taj preparat po slobodnoj volji. Naime. Mogao bi to biti razlog izostanka otrovanja sa sulfonamidima. ali smo se ipak bojali. 59 . od dojenčadi do odraslih. I u literaturi se spominje da sulfonamidi oštećuju kod predoziranja bubreg i jetra. Nemamo nikakvog iskustva s otrovanjima. a kasnije amikacin i tobramicin. ali prije tridesetak godina bili su na tržištu i čisti sulfonamidi bez zabilježenih ozbiljnih akutnih otrovanja. Jedino što se daje za ove dvije tvari su oznake upozorenja R36/38. Kod nas je bio i ostao još uvijek jako popularan preparat pod imenom Sinersul sastavljen od sulfadimidina i trimetoprima. što prilično zabrinjava. nitko od nas na Rebru nije vidio ozbiljniju nuspojavu gentamicina. Naši prvi pokusi određivanja biološke ekvivalencije bili su na Sinersulu krajem sedamdesetih godina i smatrali smo da imamo s njim iskustva. a treba reći da se u kućama obično drže male količine takvih lijekova nedovoljne za ozbiljnije otrovanje bilo koga.Aminoglikozidi Moji počeci bavljenja praćenja terapije ovom skupinom antibiotika seže u rane osamdesete godine prošlog stoljeća. što znači da je mala razlika između koncentracija koje daju učinak i onih kod kojih se događaju nuspojave. često ispod terapijskih. a zbog pozitivne sinergističke inetrakcije između sastojaka njihove su doze prilično niske. i danas bih reagirao na isti način kao prije dvadeset ili više godina. Proizvodilo se nekoliko različitih sulfonamida i plasiralo na domaće i strano tržište. Ipak preostale količine sirupa treba vratiti u ljekarnu da ne stoje nepotrebno pred radoznalim djetetom. To su lijekovi male terapijske širine. Istina. ali ja nisam nikad vidio otrovanje takvim tvarima. Amikacin ima oznake upozorenja R36/37/38 (nadražuje oči. Zbunjivalo je to što je antibiotik ipak djelovao i kliničari su rano izgubili zanimanje za naše objektivno praćenje terapije. ti acetil derivati su značajno manje topljivi od početnog sulfonamida i onda se mogu taložiti u bubregu dovodeći do oštećenja tog važnog organa. dišne putove i kožu). Danas je na hrvatskom tržištu za ljudsku uporabu ostao praktički tek Sinersul. Opet neslaganje između službenog razvrstavanja i opasnih svojstava kao lijeka. Sulfonamidi i trimetoprim Na slici lijevo je prikazano kako je izgledao pogon za sintezu sulfonamida u Plivi. Tada se kod nas koristio uglavnom gentamicin. pokazivala je vrlo niske koncentracije u krvi. a mene su još na fakultletu šezdesetih godina učili kako su sulfonamidi problem zbog svojih acetiliranih produkata metabolizma. No. gentamicin ima oznake R42/43 (može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom) te tobramicin ima iste oznake upozorenja kao amikacin. Meni je danas to sve skupa pomalo čudno zbog njihova neslužbenog razvrstavanja. Većina nalaza gentamicina.

nadražuje kožu). ali sam onda shvatio upravo na populaciji ljudi s problemima središnjeg živčanog sustava da sam imao krivo. Apsolutno najviše otrovanih u bolnice primamo zbog lakših ili težih otrovanja ovom skupinom lijekova. Uzmimo samo benzodiazepine među koje pripada i klonazepam. A oni koji se koriste zbog djelovanja na živčani sustav izrazito se često prodaju u našim ljekarnama. Dug je put još pred nama dok stignemo razvijeni zapadni svijet. a kod nas je stanje puno bolje i tek oko 30% žena je barem jednom bilo u depresiji. Jedan od najviše korištenih lijekova bio je diazepam prodavan pod imenom Apaurin. Lijekovi s učinkom na živčani sustav zato su tako često korišteni. rifampicin. a bolesnik pak dobiva nekoliko lijekova različitih djelovanja najednom. Skoro ni jedna obitelj si nije mogla zamisliti život bez tog veličanstvenog lijeka. jer mnogi od ovih lijekova imaju različita djelovanja i neki od njih se mogu koristiti za tretiranje različitih poremećaja i bolesti.Drugi Mnogo je drugih antibakterijskih sredstava. a razloga je toliko da ih nema smisla nabrajati. Kasnije se to potvrdilo na drugim skupinama lijekova i ja sam si ponekad postavljao 60 . Možda tek koju riječ o antituberkulicima. I to nije lako. NAJVAŽNIJE JE SAČUVATI ŽIVCE Sve teže je živjeti u modernom svijetu. od nesanice i uzrujavanja zbog ludog šefa na poslu do različitih bolesti. izoniazidu dodjeljuju oznake upozorenja R25-38 (otrovno ako se proguta. Ni tu ne završavaju komplikacije. za smirenje. Moje koncentracije u krvi zapravo su mogle biti tek nekakav vodič kliničaru kod titriranja terapije. antiprozoika i antihelminika. a onda nije čudno da se zbog ovakvih lijekova događaju otrovanja. Kod izoniazida literatura pri kroničnoj primjeni opisuje «lupus like» sindrom kao tešku imunološku bolest. koja može završiti zatajenjem bubrega i smrću kod osoba koje sporo acetiliraju amine i hidrazine. Drugi je problem što te bolesti živčanog sustava nisu jednostavne i često se miješaju simptomi različitih poremećaja pa liječnik mora kombinirati lijekove s različitim učincima pokušavajući odrediti neki balans među njima. kad je lijek stvarno bio potreban. Oni su manje bezazleni od ranije spomenutih. Tako se u kućnim apotekama nakupljaju lijekovi poput slučaja na slici lijevo. ali je on ipak na kraju prema kliničkoj slici bolesnika zaključivao je li terapije dobro određena ili nije. jer za postizanje istog cilja također treba kombinirati lijekove s praktički istim učinkom. što uopće nije jednostavno. Uz sve ostalo na takve se lijekove navikava. streptomicin i etambutol. Tako se npr. Amerika je mnogo naprednija država nego Hrvatska i kažu da tamo svaki drugi građanin ima svog psihijatra. Kad sam se počeo baviti farmakokinetikom i praćenjem koncentracija lijekova u krvi radi pomoći liječnicima u individualizaciji terapije bio sam veliki protivnik polipragmazije. Glavni predstavnici su izoniazid. Nisu svi lijekovi iz ove velike skupine jednako opasni i zbog toga je potrebno napraviti neku podjelu. On se može koristiti kao sredstvo za spavanje. Kod akutnih otrovanja na zapadu se bilježe smrtni ishodi zbog neurotoksičnosti i kardiotoksičnosti. A razloga za njegovo uzimanje je bilo napretek. kao trankvilizator ali također i antiepileptik. Naučio sam iz literature da nije dobro pacijenta opterećivati brojnim lijekovima čak istog djelovanja.

antikonvulzivi. antidepresivi. antipsihotici.pitanje o tome koliko su i kome vrijedne moje kemijske analize i farmakokinetska izračunavanja. Antipsihotici Duge godine sam radeći na Rebru usko surađivao s psihijatrima na individualizaciji terapije i često sam s njima obilazio odjele. antiparkinsonici. psihostimulansi. Ne želeći otkrivati toplu vodu preuzeo sam razvrstavanje od drugih i ovdje je dajem. 7. pa je njihovo liječenje i vraćanje u zajednicu važan posao od općeg društvenog interesa. sedativi. ali ja ću posvetiti pozornost njihovim štetnim učincima na zdravlje ljudi. Jedino je sreća da nisu znali za otrovanja izabrati one najopasnije. sredstva za spavanje). 8. Najteže je raditi podjele takvih sredstava prema skupinama. Psihijatri vole uz lijekove primjenjivati radnu terapiju. Vrlo brzo sam početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća shvatio da su ovi lijekovi često blagoslov. jer njega zanimaju samo oni najgori učinci. anestetici. 5. drugi (npr. ali nije za toksikologa kad se bavi otrovanjima. 2. Na mene su najdublji utisak ostavile depresije. koji se primjenjuju s većim ili manjim uspjehom. Mislim na shizofreniju. Bolesnici ili čak relativno zdravi građani najčešće su posezali za tom skupinom lijekova kad su odlučili da je dosta života. analgetici. Uobičajeni antipsihotici su: -fenotiazini. benzodiazepinski trankvilizatori. -tioksanteni. Grupe su slijedeće: 1. itd. 4. maničnu depresiju. ali sam bio fasciniran psihozama. a slikarstvo rado izabiru mnogi pacijenti. Naravno da se na tržište stavljaju lijekovi koji će predstavljati što manju opasnost za ljude. 9. 3. Već je naprijed rečeno da im se učinci miješaju i za kliničara je to problem. Zato i ima puno lijekova. 61 . Moram reći da sam bio najviše fasciniran činjenicom da su apsolutna većina tih ljudi bili izuzetno inteligentni i nadareni za različite poslove. jer niti je ta podjela precizna niti lijekovi imaju samo jednu vrstu djelovanja. a nerijetko prokletstvo. ali ni ovaj uzet s Interneta nije ništa lošiji od viđenih. pa je većina otrovanja završavala sa sretnim ishodom. 6. bipolarne poremećaje. a ni slučajna otrovanja nisu bila izuzeci. Autoportreta poput ovoga na slici lijevo vidio sam mnogo na psihijatrijskim odjelima. 10. -butirofenoni.

a primjena antipsihotika i vožnja automobila baš mi ne idu zajedno. Taj fenotiazin u čistom stanju razvrstava se u otrove s oznakama upozorenje R25/26-36/38 (otrovno ako se udiše ili proguta. Vratio sam se na Rebro i organizirao pokus pozivajući osumnjičenog određenog dana i sata na suočenje. čak ni na našim područjima. Tvrdio je da kalijev bikromat može reagirati s fenotiazinima i dati pozitivnu reakciju kao da je pio alkohol. koji baš nije pokazao veliku pouzdanost u praksi. Na sreću. Naravno da ne postoje ni podaci o tome koliko je prometnih nesreća skrivljeno zbog bolesnih vozača ili vozača koji su uzeli opasni lijek. možda i zato što se najopasniji među njima rijetko propisuju i to samo za teške slučajeve psihoza. Nije kao ni većina lijekova razvrstan prema direktivama EZ o opasnim tvarima. itd. nadražuje oči i kožu). ali se često koristi kao antipsihotik iz ove skupine. Popio sam prije pokusa jedan dupli konjak da stvar bude jasnija i zaista je cjevčica posve pozelenila. Klorpromazin je svakako najopasniji među njima. kako bi se ispitalo može li cjevčica pozeleniti nakon što čovjek uzme neki fenotiazin. perfenazin. S druge strane.Fenotiazina je mnogo na našem tržištu. Policija je uporabom tadašnjeg detektora na cjevčice s kalijevim bikromatom ustanovila da je imao koncentraciju alkohola višu od 0. Međutim. promazin. Otkazao sam pokus i sudu uputio detaljan izvještaj. nemamo teških iskustava s fenotiazinima. klorpromazin. Vrlo su različiti po svojim opasnim učincima. 62 . flufenazin. ali to je mrtvo slovo na papiru. Inače su fenotiazini zabranjeni za vozače motornih vozila i ja imam na tome određeno iskustvo. kao npr. Naravno da sam također primio brojne savjete i upute o ponašanju prema policajcima kad me zaustave zbog alkotesta. Postoji tek neka imaginarna obveza liječnika da prijave policiji sve svoje psihički bolesne pacijente ili one koje uzimaju lijekove s utjecajem na psihofizičke osobine vozača.5 mg/l. On se pak branio da nije nesretnog jutra popio ni kap alkohola nego je neposredno prije vožnje progutao tabletu nekog fenotiazina protiv mučnine. Sredinom osamdesetih godina bio sam službeno od suda pozvan kao vještak u slučaju prometne nesreće na izlasku iz Samobora prema tadašnjoj državnoj cesti za Ljubljanu. a glavni inspektor mi je detaljno objasnio kako funkcionira ta spravica. Ja sam otišao u policijsku središnjicu na križanju Savske i Vukovarske i tamo primio cijelu jednu kutiju cjevčica s jednim balonom. Na slici iznad ovog teksta je tipični policijski test za otkrivanje sredstava ovisnosti. a zatim se javlja kardiotoksičnost. neki poput flufenazina uopće se ne razvrstavaju u opasne tvari iako pripadaju istoj skupini kemikalija. Kod akutnih otrovanja lijek prvo udara na središnji živčani sustav. Sve bi završilo dobro da osiguravajuće društvo nije odbilo platiti štetu zbog pijanstva vozača. Puno su češće nuspojave s djelovanjem na središnji živčani sustav i na izazivanje hematoloških poremećaja. tioridazin. ali to je ostala do danas moja tajna. Moj pokus je bio besmislen. Vozač iz Samobora je zbog poledice izgubio vlast nad volanom i izletio s ceste ne ozlijedivši nikoga. ali je materijalna šteta na njegovu automobilu bila zamjetna. Ovo sam napisao zbog činjenice da se propisa o zabrani uzimanja lijekova kod vožnje zapravo nitko ne drži. ali se mogu naći podaci u STL-ovima proizvođača ili u općoj literaturi. ali isto tako prema pretežnom mjestu primjene. pa je naravno smrtni ishod moguć. To skoro da nije važno za naše razmatranje budući su i opasnije kemikalije lijekovi. Onda sam u jednom času shvatio da su svi fenotiazini zabranjeni kod upravljanja motornim vozilima. za lijekove jednostavni testovi ne postoje a ne postoje ni laboratoriji koji bi rutinski otkrivali lijekove poput antipsihotika u vozača.

Među lijekovima oni apsolutno vode prema broju otrovanja. Smatra se vrlo učinkovitim. I kod nas su ga isprobali. ali smrtonosne ishode nismo bilježili u Hrvatskoj. To je općenito problem lijekova za bolesti središnjeg živčanog sustava da ih pacijenti ne uzimaju prema odredbama liječnika. Glavna djelovanja su depresija središnjeg živčanog sustava i hipotenzija.Drugi poznati antipsihotik često korišten kako kod shizofrenije tako i kod bipolarnih poremećaja je svakako haloperidol kao predstavnik butirofenona. obično benzodiazepini i antidepresivi. Postoje i neki drugi učinci vezani uz sintezu hormona. pa ga pacijenti ne vole unatoč dobrim antipsihotičnim učincima. a onda ih ne uzimaju po vlastitog odluci dok ne dođu u psihozu. Sitacija je slična i u svijetu. Antidepresivi i anksiolitici Depresija i anksioznost nisu iste bolesti. a depresija je bezvoljnost i to mogu razlikovat samo stručnjaci psihijatri. od kojih je meni najupečatljiviji ekstrapiramidalni sindrom ili sindrom sličan Parkinsonovoj bolesti. koji su ujedno sredstva za smirivanje te sedativi. ali nisu se suviše oduševili zbog visoke cijene i zbog toga što se od benzodiazepina ne umire. Pretpostavljam da ste prepoznali. doze u kojima se uzima za terapijske svrhe su niske i teška akutna otrovanja nisu uobičajena. ali prema broju smrtnih slučajeva ne. Uzimaju ih kad misle sami da im trebaju. ali se vrlo često miješaju. Pogađate da mislim na benzodiazepine. Vidio sam kako se takvim osobama ruke tresu tako da nisu u stanju bez prolijevanja popiti čašu vode. Lijevo je anksioznost (tjeskoba) a desno gore depresija (bezvoljnost). a razvrstavanje prema direktivama EZ svrstava ga u otrove s oznakama upozorenja R25-36/38 (otrovan ako se proguta. Međutim. Anksioznost je zapravo tjeskoba. Zapravo su većina otrovanja koja sam vidio na Rebru bila miješana. pa nije čudo što se prije petnaestak godina pojavio antidot flumazenil. Naravno da su onda lijekovi za takve bolesti ponekad različiti a ponekad isti. barem kad je otrovanje bilo samo s benzodiazepimina. pa kod brojnih depresija bilježimo također ansioznost. Zato su mu važne nuspojave dugotrajne uporabe. Na slikama su bolesnici prikazali kako se vide. On je zapravo antagonist benzodiazepina i vrlo brzo rješava teška stanja otrovanja ovim tvarima. Hajdemo prvo na anksiolitike. ali to je značajka svih lijekova koje pacijent treba kronično uzimati. nadražuje oči i kožu). kao tipična 63 .

a to znači da je LD50 i prosjeku viša od 1. Vjerojatno su razlozi u boljem djelovanju od tricikličkih te u manjoj otrovnosti. Ima nekih naznaka da bi kod kroničnog uzimanja mogli imati i reproduktivno toksične učinke. Drugi antidepresiv iz naše prakse je fluoksetin. Temeljem toga sam obavljao simulacije nakupljanja amitriptilina uz različite doze i intervale među dozama.kombinacija kod depresija praćenih anksioznošću. ali neki im daju i oznaku upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). Dobro je što je tako i što u slučaju benzodiazepina kod nas praktički ne treba tražiti antidote. Oni su neurotoksični. To sve skupa ne bi predstavljalo problem da se ne stvara navika na ovu skupinu lijekova. Nisu službeno razvrstani ali prema različitim izvorima oni mogu biti štetne tvari s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta) ili R48/22 (Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem). triciklički sporo dostižu uravnoteženje koncentracija u krvi i potrebno je čekati na to 14 i više dana. ali samo jedno teško koje je zahtijevalo primjenu hemoperfuzije uz pozitivan ishod. Javljaju se nesanice (mogu se riješiti davanjem sedativa). Benzodiazepini se kod nas koriste izrazito često kao sredstvo protiv nesanice (insomnije) te naravno za smirivanje. Otrovanja tricikličkim antidepresivima bilo je u mojoj praksi. Naime. pogotovo u usporedbi s npr. zbog vrlo široke primjene opažaju se njegove nuspojave. pa nikad nitko nije nastavio istraživanja. antipsihoticima. Moja grupa se puno bavila individualizacijom terapije tricikličkim antidepresivima te se uz brojne radove možemo pohvaliti i jednim doktoratom. nefrotoksični i kardiotoksični. a to zaista ne razumijem kako je moguće progutati i kako je moguće pronaći tolike količine tableta. Većina od njih se označavaju prema EZ direktivama s oznakama upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Inače treba reći da benzodiazepini nisu izrazito štetne tvari. Navika nije toliko snažna kao npr. On se neslužbeno razvrstava u štetne tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). a za to vrijeme bolesnik pati da bi se onda ustanovilo kako mu doza nije dobra (preniske ili previsoke koncentracije). koje nisu simpatične. kojima bi se već drugi dan potigle terapijske koncentracije i nakon toga davao lijek u malim dozama izračunatima također simulacijom. ali svejedno se u nekim slučajevima mora obaviti terapijsko odvikavanje Duge godine su se kod nas i u svijetu za liječenje depresija koristili triciklički antidepresivi s najvažnijim predstavnicima amitriptilinom i imipraminom. Isto tako sam simulirao djelovanje udarnih doza. anoreksija.000 mg/kg ili kod odrasle osobe bi to značilo nekih 5070 g. Onda se ponovo mora mijenjati doza i čekati novih 14 dana za uravnoteženje. Otrovanja s njima su nažalost prilično česta s letalnim ishodom. ali s mnogo višim LD50 nego triciklički. a zapravo se umire zbog kardiotoksičnosti. tjeskoba (opet se rješava benzodiazepinima) te pad libida kod žena odnosno potencije kod 64 . koji je zadnjih dvadesetak godina postao vrlo cijenjen i kod nas pod nazivom Prozak. Rezultati su bili izvrsni. ali onda je moj prijatelj poginuo u prometnoj nesreći. kod pušača. Međutim. doktorat je bio obranjen i namjeravali smo unatoč visokoj cijeni analiza taj sustav uvesti u praksu. Ja sam došao na ideju da se prvog dana terapije u dva do tri uzorka krvi uzeta u predviđeno vrijeme izmjere koncentracije te izračunaju individualni farmakokinetski parametri. Bavili smo se idejom o brzom postizanju terapijskih koncentracija kod depresivnih osoba.

Oni izrazito često ne poštuju odredbe liječnika. To je razlog zbog kojeg se kod svih bolesnika treba stalno pratiti koncentracije litija u krvi i u mojem bivšem laboratoriju se to radi već skoro četrdeset godina. To je naravno litij kao vrlo stari i nezamjenjivi lijek u ovim vrlo teškim stanjima. Nema mnogo izvještaja o akutnim otrovanjima ovim lijekom. Zna se da je litij nefrotoksičan. Prastara je to bolest dobro opisana već u antici. a preparata je na stotine. ali javlja se i R40 (ograničena sazanja o karcinogenim učincima). teratogenost ipak nije sigurno dokazana i ostaje nam samo sumnjati. najgori su izvještaji o mogućoj teratogenosti fluoksetina. Antiepileptici (antikonvulzivi) Radi se o zaista velikom broju lijekova podijeljenih u nekoliko skupina. Ni njemu ni mnogim drugim velikanima teška bolest nije smetala u ostvarivanju velikih djela. Aleksandra Makedonskog prikazanog na slici iznad teksta. ali najčešće za olakšanje tegoba uzrokovanih epilepsijom. Međutim. U svijetu je samo aktivnih tvari više od 30. Teško je živjeti bez antidepresiva u našim vremenima i naravno da se stalno traže novi. da može ubrzati razvoj dijabetesa. kad su sigurni u sebe i dobro se osjećaju. pa lijek uzimaju po svom. ali sasvim sigurno je 65 . Zbog toga je izrazito važno da netko stalno vodi brigu o osobi koja boluje od bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP). To se obično događa u fazi manije. itd. Zanimljivo je da se kod imipramina u muškaraca znao javljati prijapizam (spolni ud stalno ukrućen). Uz to se moraju redovito pratiti funkcija bubrega i štitnjače. da štetno djeluje na štitnjaču. pa smatraju da im lijek više nije potreban. Razvrstava se u štetne tvari s obveznom oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Međutim. Međutim. Koriste se za olakšanje brojnih bolesnih stanja. ali zato ima puno o kroničnim učincima. onda naglo prijeđu u fazu depresije i ona može biti nepodnošljiva dok se ponovo ne uspostave ravnotežne koncentracije litija u krvi i ne započne njegovo djelovanje. Još je jedan razlog praćenja koncentracija litija kod maničnih bolesnika. kao na slici gore. No ne može se zaobići jedan stari lijek korišten posebno kod bipolarnih afektivnih poremećaja.muškaraca. a od nje su bolovali brojni značajni ljudi poput npr. Nema dobre zamjene za litij kod bipolarnih poremećaja i taj će se lijek sigurno još dugo zadržati na ovom osjetljivom području.

neugodno kad dođe do epileptičkog napada. Danas sve više ljudi boluje od epilepsije zato što više nije važan samo nasljedni činitelj ili traume pri porodu nego rane nastale najčešće u prometu motornim vozilima. Problem kod većine antiepileptika predstavlja već spominjano usko terapijsko područje, a na to se nadovezuju brojne interakcije među lijekovima te utjecaj svakakvih činitelja izvana ili iznutra na sudbinu tih lijekova u organizmu (farmakokinetika). Svaki reagira drugačije na određeni lijek i treba pogoditi koji je za njega najbolji, pa zato i ima toliko puno skupina. Sve u svemu, odnos doze i učinka je teško predvidjeti. Jednom se uz vrlo niske doze postignu izvrsni učinci, a onda u drugo vrijeme ili kod drugog pacijenta niti nekoliko puta viša doza ne daje očekivani učinak. Prilično davno se spoznalo da je odnos koncentracije u krvi i učinka takvih lijekova puno bolji, a od toga do praćenja koncentracija antiepileptika u krvi radi poboljšanja terapije nije bilo daleko. Tako se javila nova struka individualizacija terapije praćenjem koncentracija lijekova (eng. drug monitoring). Na Rebru je osnovan laboratorij za praćenje antiepileptika negdje 1977. godine istovremeno kad i drugi laboratorij za praćenje lijekova za bolesti srca i krvnih žila. Ta dva laboratorija su se ujedinila 1982. godine pod mojim vodstvom. Bili su to prvi kliničko farmakološki laboratoriji u tadašnjoj Jugoslaviji ili možda čak u cijelog tadašnjoj istočnoj Europi. Bili su to počeci ove struke i u Europi, pa smo s našim radovima bili dobro došli na međunarodnim kongresima. Već 1977. godine u laboratoriju kakav je ovaj na slici lijevo moglo se mjeriti koncentracije četiri ili pet antikovulziva, pa je uzlet farmakoterapije bio očit. Kliničari su s oduševljenjem prihvatili nove mogućnosti, bilo oni na Rebru bilo iz drugih hrvatskih bolnica ili ambulanti za liječenje epilepsije. Kasnijih godina sam izradio posebne računarske programe za individualizaciju terapije na temelju individualnih farmakokinetskih parametara bolesnika i upravo na području primjene nekih antiepileptika oni su dobro došli. Devedesetih godina su razvijeni u svijetu bolji računarski programi i svi su ih kupovali, ali mi smo ranih osamdesetih godina imali svoje vlastite ideje, koje smo i primijenili. Nećemo ovdje raspravljati o svim antiepilepticima nego ih je izabrano nekoliko o kojima se ima više za govoriti. Nije obuhvaćen klonazepam budući se o njemu pisalo u odlomku o trankvilizatorima. Evo njihovih toksikoloških svojstava. antiepileptik karbamazepin fenitoin valproična kiselina fenobarbiton etosuksimid primidon CAS broj 298-46-4 57-41-0 99-66-1 50-06-6 77-67-8 125-33-7 znakovi opasnosti Xn Xn T Karc. kat. 2 T T Xn Xn oznake upozorenja R22 R48/22-36 R23/24/25-45 R22-37/38-61 R25 R22 R22

Svi ovi lijekovi se koriste ili su se koristili već duge godine u Hrvatskoj. U daljnjem tekstu biti će ukratko opisana njihova najvažnija svojstva te naša iskustva s primjenom.

66

Karbamazepin Osim kao antiepileptik najviše se koristi za olakšanje tegoba kod bipolarnih poremećaja, ali nalazi primjenu i na mnogim drugim mjestima, npr. kod fantomskih bolova izgubljenih udova. Kako se vidi iz gornje tablice pripada skupini slabo otrovnih tvari s oznakom upozorenja R22 (štetno ako se proguta). Zato i nisu česta smrtonosna otrovanja kod ovog lijeka. Ja ne znam niti za jedan slučaj smrtonosnog završetka u Hrvatskoj, a u velikoj Americi bilježe u prosjeku jedno godišnje. Akutnih otrovanja ipak ima i ona se očituju u hipotenziji, depresiji disanja (opasno) i rijetko pojavi kome. Međutim, ima puno nuspojava među koje dakako ne ubrajam depresiju središnjeg živčanog sustava s njezinim poznatim simptomima. Neugodne su kožne nuspojave poput ove na slici lijevo, a u ovom slučaju su zahvatile cijelo tijelo. Svi štetni učinci se povlače prestankom davanja karbamazepina, a razlozi su obično imunološke prirode. Zapravo je možda karbamazepin najbolji primjer problema s terapijom. Treba reći da on ima posebnu farmakokinetiku. Kad ga se počne davati sporo se eliminira iz organizma, ali onda nastupa tzv. autoindukcija enzima koji ga metaboliziraju u organizmu i najednom se počinje sve brže elimirati. To znači da mu morate stalno podizati dozu. Naravno da su moguće oscilacije u farmakokinetici zbog različitih razloga i onda se stalno bolesniku mora ponovo mjeriti koncentracije karbamazepina u krvi i na temelju tih podataka stalno mijenjati terapiju. Koji puta je zbog izrazito snažne indukcije enzima gotovo nemoguće podesiti dozu lijeka i interval doziranja. Na mene je najveći utisak krajem osamdesetih prošlog stoljeća ostavio slučaj Ksenije stare tada 22 godine. Ona je u prometnoj nesreći imala teške traume i kao posljedica joj je ostala epilepsija. Kliničari su joj propisali karbamazepin, koji je na početku dobro djelovao, a onda su iz dana u dan morali podizati dozu. Tako su uspjeli doći do toga da ona više uopće nije imala epileptičkih napadaja, ali je postala nesposobna za život. Sedirajuće djelovanje lijeka bilo je najučinkovitije i Ksenija je prosječno dnevno spavala 18 do 20 h. Naravno da je bila nesposobna za bilo kakav rad i držali su je stalno na bolovanju. Nije mogla ni brinuti o sebi i na sreću je imala majku, koja je pokušavala učiniti sve što može da Kseniju vrati u normalan život. A normalan život se sastojao od druženja s prijateljima i od ljubavi. Ništa od toga! Nakon što je nekoliko puta zaspala za stolom s prijateljima ili na sastanku s njoj dragim momkom počeli su je svi izbjegavati. Mama ju je očajna dovela u moj laboratorij, jer je čula da mi to rješavamo računalom. Izračunao sam njezine individualne farmakokinetske parametre i zaključio da je tu gotovo nemoguće podesiti terapiju. Njezin se karbamazepin tako brzo izlučivao iz organizma da je trebalo svakih dva sata uzimati uobičajenu dozu lijeka. Njezine visoke doze tri puta dnevno dovodile su do izrazito visokih skokova koncentracija kod kojih je lijek djelovao tako snažno sedativno. Majka se zgrozila, ali je ipak pokušala slijediti moje simulacije. Stanje se popravilo, ali je Ksenija postala teški rob svoje terapije. Uzimati lijek svakih dva sata je strašno opterećenje, jer treba cijeli dan misliti samo o tome da se tableta uzme na vrijeme. Kasnije je samo preko dana uzimala lijek svaka dva sata, a večernja doza je bila opet ona divovska. Ni to nije bio život, ali je bilo bolje nego ranije. Onda je počeo rat i ja sam izgubio svaku vezu s Ksenijom, ali mi je nekoliko godina kasnije njezina mama poručila da su riješili problem u Švicarskoj. Ne znam jesu li ga riješili nekom operacijom o kojoj je mama stalno pričala ili je dobila novi lijek. U svakom slučaju, ovo je

67

dobar primjer koliko teško može biti liječenje pojedinih bolesnika. Mi ih zovemo terapijski problemi i javljaju se kod primjene drugih lijekova, ali nikad nisam vidio ovakav slučaj kakav je bio Ksenijin. Fenitoin Djelovanje mu je otkriveno još davne 1938. godine i od njega je stariji samo fenobarbiton. Od tada pa do danas uglavnom se koristi kod olakšavanja tegoba epilepsije zbog njegove visoke učinkovitosti. Međutim, s njim ima naravno i puno problema, jer mu je djelovanje u pravilu bolje kad dolazi u kombinaciji s drugim antiepilepticima, a interakcije su česte. Otrovniji je od karbamazepina i pripadaju mu prema izjavama proizvođača oznake upozorenja R48/22-36 (Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju, nadražuje oči). Međutim, nalaze se i drugačiji podaci, pa sam tako u jednom Sigurnosnotehničkom listu našao da ga razvrstavaju u otrove s oznakama upozorenja R23/24/25-45 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; može izazvati rak). Istina, razvrstavaju ga u karcinogene kategorije 2. Kod nas nisam nikad čuo za smrtonosni završetak zbog otrovanja fenitoinom, pa čak nije bilo niti ozbiljnijih akutnih otrovanja. Međutim, problem su njegove nuspojave ili štetni učinci kroničnog uzimanja. Kao i drugi antiepileptici izaziva alergijske promjene na koži, ali za njega je zanimljiva pojava propadanja gingive kao na slici lijevo, a dobro je pojavnost ovog štetnog učinka povezana s visokim koncentracijama u krvi. Javljaju se i neki znanstveni radovi s pretpostavkama da bi fenitoin mogao biti teratogen, tj. štetno djelovati na plod. Fenitoin je teški terapijski problem zbog brojnih interakcija i, kako vidimo, teških nuspojava. Kad se na Rebru počelo mjeriti koncentracije antiepileptika odmah se uočilo da nešto nije u redu. Zapravo je voditeljica laboratorija bila šokirana, jer u većine bolesnika su koncentracije fenitoina bile daleko ispod terapijskih ili ga se uopće nije našlo. Naravno da su kliničari prvo rekli da nešto nije u redu s laboratorijem, ali su laboratorijski ljudi brzo otkrili što je uzrok njihovih rezultata. Tada je na našem tržištu postojao lijek Hidanfen kao kombinacija fenobarbitona i fenitoina. Fenobarbiton je već tada bio poznat kao tvar koja inducira sintezu enzima preko kojih se metabolizira fenitoin. Ta indukcija je bila toliko snažna da se većina fenitoina vrlo brzo metabolizirala i nije ga bilo više u krvi. Kliničari su prihvatili objašnjenje, ali su tvrdili da je takva kombinacija svejedno djelotvorna i da sam fenobarbiton ne postiže onakav učinak kakav daje kombinacija lijekova. Iz svijeta su dolazili drugačiji podaci, ali nije se moglo odreći mogućnost da su kliničari u pravu, jer da postoji nekakva interakcija između fenobarbitona i fenitoina, pa su onda dovoljne minimalne količine tog lijeka uz fenobarbiton da se postigne željeni učinak. Nakon preuzimanja laboratorija i ja sam pokušavao nešto učiniti, ali sam se okrenuo proizvođaču tražeći od njih da promjene sastav pripravka tako da smanje količine fenobarbitona i povećaju fenitoina. Dobio sam podršku i iz svijeta krajem osamdesetih na svjetskom kongresu kliničke kemije u Barceloni. Zgodno je bilo to što su se u istoj sekciji javila tri rada o praćenju koncentracija antiepileptika uključujući i moj. Cijela dvorana je bila zgrožena mojim

68

rezultatima, koji su pokazivali da u 92% mojih nalaza fenitoin ne dosiže terapijske koncentracija, a kod američke grupe čak su 94% koncentracija fenitoina bile u terapijskom području. Australska skupina je imala oko 60% rezultata u terapijskom području. Nisam uspio objasniti problem slušateljima, jer nikom nije bilo jasno zbog čega uopće mjerimo koncentracije fenitoina dugih deset godina bez da se išta poduzelo. Fenobarbiton Kao što je već rečeno, fenobarbiton je najstariji moderni lijek za epilepsiju i to iz 1912. Istina, on se prvo koristio kao sedativ i hipnotik, a bio je široko korišten sve dok se nisu pojavili benzodiazepini. Bio je najbolje sredstvo protiv nesanice, ali se već davno znalo kako je to poguban lijek, osobito uzet u kombinaciji s alkoholom. Sjećate se vjerojatno velike Marilyn Monroe, koja je umrla zbog otrovanja takvom pogubnom smjesom. Ne postoji službeno razvrstavanje, ali proizvođači ga razvrstavaju u otrove s oznakom upozorenja R25 (otrovno ako se proguta). Inače on uzrokuje snažnu depresiju i središnjeg i perifernog živčanog sustava, a to se ogleda u brojim drugim učincima (kardiotoksičnost, pulmonarna toksičnost (edem pluća), nefrotoksičnost, itd. Da, izaziva još i hipotermiju (hlađenje). Dovoljno razloga za pad u komu i za smrt. U vrijeme Marilyn Monroe možda se i nije znalo dovoljno o interakciji s alkoholom kad se njegovi opasni učinci pojačavaju. Zanimljivo je da su ga krajem devedesetih rubne skupine počele kombinirati s alkoholom (fenobarbiton i votka) dovodeći do brojnih smrtnih slučajeva. Nuspojave su čak možda rjeđe nego u drugih antiepileptika. Najvažnije su zapravo one vezane uz sedativno i hipnotičko djelovanje, ali moguće su slične reakcije kao kod karbamazepina prikazane na slici lijevo. Otrovanja je bilo puno u našim krajevima, čak i sa smrtnim završetkom iako se njega iz tijela može lako ukloniti forsiranom alkalnom diurezom, što se često i činilo radi spašavanja otrovanih u teškom stanju. Meni je ostao u sjećanju slučaj s jedanaestomjesečnim djetetom. Prebačeno je na Rebro po noći u komi i kolegica iz toksikološke pripravnosti je dobila njegove uzorke krvi i mokraće na analizu. Tražilo se ciljano acetilsalicilnu kiselinu zbog izjava roditelja. Dijete je večer prije dobilo izrazito visoku temperaturu i kad nije pomogao Andol roditelji su dijete zamotali u plahtu namočenu alkoholom kako bi ubrzali hlađenje. Izgleda da nisu znali na koji način drugi roditelji korištenjem alkohola spuštaju djetetu temperaturu. Onda su se javili grčevi i oni su s bebom odjurili u ambulantu. Liječnik je mirno dao injekciju fenobarbitona, ali se nakon toga djetetu stanje pogoršalo. Kod primanja na Rebro su zaboravili reći bilo što o onoj injekciji. Međutim, kolegica je odmah posumnjala da se tu ne radi o acetilsalicilnoj kiselini,

69

pa je na svoju ruku napravila analize fenobarbitona i alkohola. Acetilsalicilne je bilo vrlo malo u krvi. Nakon toga se moglo krenuti s pravom terapijom. Nisam ovaj primjer dao samo zbog prikazivanja interakcije alkohola i fenobarbitona nego zbog kolegice, koja je imala pravi nos toksikologa. Valproična kiselina Radi se o lijeku iz druge polovice dvadesetog stoljeća, koji je odmah zauzeo važno mjesto među antiepilepticima, ali se nedavno počeo koristiti kod bipolarnih afektivnih poremećaja, a ima izvješća da nekad pomaže kod migrena ili čak kod šizofrenije u kombinaciji s drugim lijekovima. Nije razvrstana službeno, ali podaci nekih proizvođača govore da je otrov. Dodjeljuju joj oznake upozorenja 22-37/38-61 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu, može štetno djelovati na plod). Dakle teratogenost. Nema podataka o smrtonosnim otrovanjima, a može se jednako kao fenobarbiton ukloniti iz organizma forsiranom alkalnom diurezom. Međutim, kronično uzimanje povezano je s nekim drugim opasnostima. Ona je citotoksična, pa onda nije ni čudo što je teratogena. Čak je bilo prijedloga o korištenju valproične kiseline u tretiranju nekih tumora, ali za sad nema najava da bi se to moglo dogoditi. Glavni problem je njezino štetno djelovanje na plod. Izvještaja ima puno, od onih blagih povezanih sa sniženim IQ kod djece čije su majke uzimale u terapiji valproičnu kiselinu do izvještaja o povezanosti s autizmom djece, koja su u maternici bila izlagana valproičnoj kiselini. Čak postoji u literaturi opisan fetalni valproički sindrom, prikazan na slici lijevo. Tako to ponekad završava s dobrim lijekovima. Mene su kao farmakokinetičara zanimale interakcije valproične kiseline s drugim antiepilepticima, a o tome je u literaturi pisalo puno. Kombinacija s fenobarbitonom je vodila jednoj neugodnoj interakciji. Pokušat ću je objasniti koliko jednostavnije mogu. Lijekovi u krvotoku postoje u dva oblika, tj. jedan dio je vezan za određene bjelančevine, a drugi dio je slobodan. Taj slobodni dio je jako važan budući je samo on djelotvoran. Fenobarbiton je izrazito visoko vezan za bjelančevine i tek je mali njegov dio slobodan. Valproična može potisnuti fenobarbiton s bjelančevina i tako mu se značajno poveća slobodna frakcija, što znači i učinak. Čak su moguća blaga otrovanja fenobarbitonom

70

u takvim slučajevima. S druge strane, valproična može usporiti metabolizam lijekova poput fenitoina i najednom se njegove koncentracije u krvi značajno povećavaju vodeći opet barem pojačanim nuspojavama. Inače treba reći da u našem dugogodišnjem mjerenju koncentracija valproične kiseline nismo nailazili na veća iznenađenja. Nismo bilježili intoksikacije, a većina koncentracija je bila u terapijskom području. Možda i zbog toga što se radilo o relativno novom lijeku uz koji se epileptologe od početka učilo o važnosti praćenja uspješnosti terapije mjerenjem koncentracija u krvi. Etosuksimid i primidon Ne pripadaju istoj skupini antiepileptika, ali ih ovdje razvrstavam kao ostale. Iako su se oba kod nas koristila i mi smo mjerili njihove koncentracije u krvi, nikad nisu bili primjenjivani tako učestalo kao prethodni antiepileptici. Kod etosuksimida možda zbog brojnih nuspojava. Kod primidona čak ima manje nuspojava, ali neke su od njih obiljne. Primidon je strukturno sličan fenobarbitonu i metabolizmom iz njega nastaje taj antiepileptik. U slučaju otrovanja nalazimo praktički iste simptome kao kod fenobarbitona, a i tehnika ubrzane eliminacije forsiranom alkalnom diurezom jednako je primjenjiva. Ne sjećam se niti jednog otrovanja ovim lijekovima kod nas, a ni u svijetu ne predstavljaju velik problem.

Antiparkinsonici
Zabluda je da ima malo bolesnika s Parkinsonovom bolesti. Ona se javlja u 1% populacije starije od 60 godina, ali se može pojaviti i u mlađih ljudi. Stručnjaci kažu da u Hrvatskoj ima gotovo 20.000 takvih bolesnika, a to nije malo. Većina ljudi prepoznaje tu bolest prema ritmičkom podrhtavanju određenih dijelova tijela, a svi vidimo drhtanje ruku. Naravno da bi i samo uz taj simptom život svakom bio zagorčen, ali opažaju se brojni drugi simptomi poput sporosti u izvođenju pokreta, ukočenosti tijela i posebnog položaja tijela. Tijelo je polu nagnuto s nogama savijenim u koljenima i savijenim laktovima. Muškarci obolijevaju češće, a poznati su brojni uglednici koje je ona zahvatila. Na slici lijevo je Muhamed Ali, koji boluje od parkinsonizma i nama uopće nije važno koji su uzroci do toga doveli. I veličanstveni Papa Vojtila je bolovao od te bolesti, a ipak je zadužio svijet svojim velebnim djelima. Ja se ponekad pitam što bi on još dobroga učinio da nije stradao u atentatu i da nije imao Parkinsonovu bolest. Činjenica je da su simptomi bolesti vrlo neugodni i zato moderna medicina stalno traži nove lijekove, jer izgleda da druge pomoći nema. Oni neće ljude izliječiti od teške bolesti, ali im barem mogu olakšati život. Problem je u tome što ti lijekovi imaju različite nuspojave, pa je onda potrebno davati bolesniku kombiniranu terapiju. To znači da onaj tko ordinira mora dobro poznavati bolest i lijekove. Namjera ovog odlomka nije miješati se u terapiju nego tek dati osnovne podatke o opasnim svojstvima uobičajenih lijekova za rečenu bolest. Izabrao sam njih nekoliko uz napomenu da barem jedan (amantadin) po mojem znanju još nije registriran u Hrvatskoj, ali biti će. Pogledajte kako se oni neslužbeno od strane proizvođača razvrstavaju prema opasnostima.

71

lijek levodopa triheksfenidil difenilhidramin benztropin amantadin

CAS broj 59-92-7 144-11-6 147-24-0 86-13-5 665-66-7

znak opasnosti Xn Xn Xn Xn Xn

oznaka upozorenja R22-36/37/38 R22 R22 R20/21/22-40 R22

Mora se reći da prema toksikološkom razvrstavanju ne predstavljaju neki naročiti problem. Vjerojatno ne treba obraćati nikakvu pozornost niti na R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima) kod benztropina, jer oznaka govori samo o nekakvim slutnjama. Znači li to da su antiparkinsonici sasvi bezazleni lijekovi, koji samo čine dobro? Naravno da ne, ali ta skupina baš i nije poznata po velikim opasnostima dugotrajnog uzimanja niti po akutnim otrovanjima. Levodopa je zapravo aminokiselina, koja kao i sve druge aminokiselina lako prolazi u sve dijelove organizma. Njezina jedina uporabna vrijednost je u olakšavanju simptoma Parkinsonove bolesti. Nuspojave joj nisu izrazito značajne. Izaziva pospanost, hipotenziju, gastrointestinalna krvarenja i ponekad konfuziju. Rijetko se događaju neki drugi sasvim nebitni učinci poput ćelavljenja ili problema s učenjem. Kome je to još do učenja u starosti? Drugi problem je u tome što ovaj lijek ne uklanja sve simptome bolesti i potrebno je dodavati nove specifične. Na opis akutnih otrovanja nisam naišao niti ih je bilo u Hrvatskoj, što zapravo i nije čudo obzirom na činjenicu da pogođena populacija pati samo fizički, a intelektualno ne gube ništa. Takvi se ne odlučuju na samoubojstvo, a također neće greškom uzeti drugačiju dozu od one koju je liječnik propisao. Triheksfenidil je izvrstan lijek za ublažavanje ekstrapiramidalnog sindroma (podrhtavanje različitih dijelova tijela a osobito ruku), pa je zato prikladan u ublažavanju problema Parkinsonove bolesti, ali je jednako tako dobar u kombinaciji s lijekovima koji kao nuspojavu imaju ekstrapiramidalni sindrom. Ekstrapiramidalni sindrom je vrlo neugodna pojava, jer čovjek naprosto nije u stanju obavljati jednostavne poslove poput npr. vezanja žniranaca na cipelama, kao na slici lijevo. Obično ga daju u kombinaciji s drugim antiparkinsonicima poput difenhidramina ili levodope. Nije sasvim bezazlen i kod dugotrajne terapije obično izaziva nuspojave poput suhih usta, glavobolja, anksioznosti, bolova u mišićima, osipa po koži, slabljenja memorije i drugih. Iskustava s akutnim intoksikacijama nema niti kod nas niti u svijetu. Difenhidramin je zapravo prvenstveno antihistaminik, sedativ i hipnotik, ali mu primjena u olakšanju tegoba Parkinskonove bolesti nije zanemariva. Kombinira se s drugim lijekovima iz skupine i jedini problem kod njega predstavlja sumnja da bi danas sutra mogao biti dokazan kao karcinogen. Kod kronične primjene javljaju se malobrojne nuspojave poput halucinacija, konfuzije, impotencije i delirija. Više-manje zanimljive su fotofobija nastala vjerojatno zbog širenja zjenica pod utjecajem ovog lijeka. O preostala dva antiparkinsonika gotovo da ne treba pisati. Možda tek o amantadinu zbog činjenice da se može primjenjivati u monoterapiji , ali ga često ipak daju u kombinaciji s levodopom. Povoljan je zbog malog broja nuspojava, ali jedini među opisanim antiparkinsonicima javlja se u suicidalnim akutnim otrovanjima.

72

Evo kako se neslužbeno razvrstavaju. križima i drugim osjetljivim mjestima na tijelu. Moj prijatelj ugledni neurolog s Rebra osnovao je početkom osamdesetih na Rebru ambulantu za bol. a to je koji puta teško. Zapravo nitko pouzdano ne zna koliko se analgetika koristi u pojedinim zemljama. Moje nepovjerenje je preraslo u divljenje nakon približno dva tjedna terapije. rukama. Naravno da sam sumnjičav prema svim tim silnim izlječiteljima na bazi akupunkture. lijek acetilsalicilna kiselina paracetamol diklofenak CAS broj 50-78-2 103-90-2 15307-79-6 znak opasnosti Xn Xn T oznake upozorenja R22-36/37/38 R22-37/38 R25-36/38-63 73 . Otrovanja s analgeticima ima. barem po količinama ako ne po ostvarenim prihodima. ali ja ću obratiti pozornost samo na najvažnije predstavnike. a nitko ne obavlja evidencije prometa. ali moram reći da kineski stručnjaci čine čuda s tim iglama. ali ja mislim da su ona izuzetno rijetka u odnosu na količine tih lijekova koji se dnevno uzimaju u svim državama svijeta. Vjerojatno bi mnogi poželjeli postupiti poput njega. koji je godinama ranije boravio nekoliko mjeseci u Kini učeći akupunkturu. jer oni se prodaju bez recepta u ručnoj prodaji.Analgetici i antipiretici Bol je uporna pratiteljica čovjeka i vjerojatno svih živih bića od kad postoje. Kažu mudri ljudi da prvo treba saznati razlog pojave boli. On je zbog boli otišao iz realnog svijeta s vilama i vilenjacima. Javlja se zbog različitih razloga na svim dijelovima tijela i ljudi su kroz cijelu svoju povijest tražili načina da se riješe tog zla. Imala je ambulanta pacijenata napretek. Je li Frodo (Gospodari prstenova) patio od reume ili su boli bile uzrokovane nekih psihološkim razlozima uopće nije bitno. Ja nisam nikad odbacivao tradicionalne tehnike liječenja i zahvaljujem akupunkturi za smanjivanje učestalosti cervikalnih migrena. Polovicom devedesetih boravio sam u sklopu izaslanstva hrvatske vojne medicine na važnom sastanku u Pekingu i tamo su nas uspjeli fascinirati s akupunkturom. jer su moje migrene nestale i nikad se više nisu pojavile u onom obliku kao prije akupunkture. ali nemaju tu priliku i moraju se osloniti na tradicionalne ili moderne metode suzbijanja boli u glavi. A svi misle da je prodaja analgetika apsolutno najveća među lijekovima. Ja ću ovdje naravno pisati samo o kemikalijama. a njih nema malo i nije kratka povijest njihove uporabe. Ima ih zaista puno. a ja sam na terapiju došao s nepovjerenjem i samo da ne razočaram dobrog prijatelja.

Danas velik broj ljudi uzima preventivno svoju dnevnu dozu acetilsalicilne kiseline od 100 mg na dan. Već kod niskih doza poput onih za zaštitu krvnih žila (samo 100 mg lijeka) znalo se javiti krvarenje u želucu. Mehanizam tog djelovanja je davno otkriven. kako bi usporili zakrečenje krvnih žila i time teže posljedice poput infarkta miokarda. Prva sinteza je opisana davne 1883. U svakom slučaju. ali acetilasalicilna je valjda jedan od najstarijih sintetski priređenih lijekova. kod nas Pliva s preparatom Andol. Istina je da se ona nalazi i u prirodi. Priređeni su i pripravci u obliku supozitorija za osobe s bolestima želuca. ali to i nije bilo tako strašno. Važan lijek! Naravno da ništa nije idealno. Acetilsalicilna kiselina Ako je neki lijek star onda je to na europskom tlu svakako acetilsalicilna kiselina. ali prava joj primjena počinje sintezom. Ipak je acetilsalicilna kiselina zbog brojnih razloga gubila bitku pred novim analgeticima i prodaja se usporavala. pa se nije moglo ni očekivati da će primjena acetilsalicilne kiseline prolaziti bez ikakvih posljedica na zdravlje ljudi koji je uzimaju. a oni znaju ponekad biti strogi. Kasnije su ga slijedili drugi.G. Međutim. ali vas neću s tim opterećivati. Pliva se proslavila sa svojim Andolom. koji je puferiran tako da ne izaziva probleme sa želucem. Vrlo brzo se otkrilo da su svi vojnici s čistim i posve prohodnim krvnim žilama bolovali u djetinjstvu od upale zglobova. niti jedan od tipičnih predstavnika nema nekakvih posebnih opasnosti za ljudsko zdravlje ili okoliš. koja su gurnula ovaj lijek opet u središte pozornosti ljudi.000 godina. To je dodatno povećalo potrošnju acetilsalicilne kiseline. itd. vrlo često su nalazili ljude bez ikakvih zakrečenja krvnih žila i postavilo se pitanje što je tome uzrok. Brzo nakon toga pojavio se preparat Aspirin. Legenda kaže da je ponudio acetilsalicilnu kiselinu svom ocu. Kod Kineza sam vidio recept za biljnu tinkturu star 4. Ipak valja znati da to nije najvažnije. a njezina primjena kao antipiretika nikad nije ozbiljnije bila ugrožena. pogotovo kod lijekova koji su tako pristupačni i koriste se u velikim količinama.Zapravo ništa naročitog osim kod diklofenaka. Za one koji ne vole gutati tablete izrađeni su pripravci šumečih tableta kao na slici pokraj teksta. kao npr. Ateroskleroza se javlja već u mladim godinama i patolozi su je nalazili u većine poginulih američkih vojnika. Farmaceutska industrija je naravno nastojala ostvariti veći profit dajući na tržište svakakve preparate. koji je teško patio od bolova uzrokovanih artritisom i ovaj je s velikim oduševljenjem postao ovisnikom o kemikaliji. ali je tek kemičar Felix Hoffman iz Bayera shvatio što je sintetizirao 1897. Bolovi su nestali. Brojni pacijenti su rano osjetili da im se zbog gutanja preparata na bazi ove tvari javljaju problemi sa želucem. a glavni lijek je tada bila acetilsalicilna kiselina.Gerhdrdt). koji je doživio svjetsku slavu i donio svom proizvođaču goleme profite. Onda se dogodilo nekoliko velikih otkrića. Istraživanja su nastavljena i ustanovljeno je da taj lijek djeluje protektivno na krvne žile. ako mi 74 . (C. godine. Acetilsalicilna kiselina pokazala se dobrom i kao analgetik i kao antipiretik. ali to je razvrstavanje na katedri za fizikalnu kemiju sveučilišta u Oxfordu. Glavobolju su zamijenili bolovi u želucu. pa preparate bazirane na njoj danas drži svako domaćinstvo. Tijekom Vijetnamskog rata obavljane su brojne razudbe poginulih američkih vojnika i netko je pronašao čudnu pojavu.

Ovdje se radi o alergijskoj astmi. grčevi i edem mozga. a završava s teškom acidozom. Dečko je prebolio upalu zglobova i stvorila su mu se u organizmu antitijela na acetilsalicilnu kiselinu. ali se ipak događa među nama. Posebno je mnogo otrovanja u SAD i Kanadi. koji se pojavio kod maturanta neke zagrebačke gimnazije. pa se onda ne može zanemariti njegove poruke. Zanimljivo je da smrt obično nastupa zbog edema pluća. Acetilsalicilna kiselina može biti alergen i raditi stotine problema. a slično je s paracetamolom. itd. Sve u svemu. dolaze brojne vrste pripravaka.povjerujete da acetilsalicilna kiselina proizvodi takve učinke. Kod nas se prodaje čak češće nego acetilsalicilna kiselina. I tu je mehanizam djelovanja posve poznat i trebate slušati svog doktora kad kaže da se uz ovaj lijek ne smije ni pomisliti na alkoholna pića. Terapijska otrovanja s acetilsalicilnom su naravno moguća. Lijevo je slika preuzeta iz časopisa JAMA (Journal of American Medical Association). Onda nije ni čudo što se u domaćinstvima nađu velike količine ovog lijeka (npr. konfuzija. pa ga ljudi rado biraju. Jedan od najuglednijih svjetskih medicinskih časopisa. kao tablete. Kao i acetilsalicilna dolazi u velikim pakiranjima od 500 ili čak 1000 tableta. pa su zapravo svi zadovoljni. Dolazi u brojnim kombiniranim preparatima s različitim drugim konstituentima (npr. Nekoliko doza Andola u gimnazijskim danima potaknulo je imunološku reakciju i njemu su prvo zakazali bubrezi. a onda je prije maturiranja umro od autoimune bolesti. Plivadon. Dugotrajno uzimanje acetilsalicilne kiseline može izazvati svakakve poteškoće. u brojnim samoposlugama. letalni završeci su rijetki i događaju se kod kuće kad se ne stigne potražiti pomoć liječnika. Što je s akutnim otrovanjima? Ima ih mnogo zbog toga što lijek svatko ima u svojoj kućnoj ljekarni. supozitoriji. Možda je rijetkost. Bolje ga se podnosi nego acetilsalicilnu što se tiče nuspojava probavnog sustava. Vjerojatno bi se svaki normalan ljekarnik uzbudio već na zahtjev za prodajom deset paketića lijeka. Kod nas se ovaj lijek može kupiti u ručnoj prodaji. ali u pravilu se kod akutnih otrovanja radi o pokušaju samoubojstva. ali to je tek početak. Paracetamol je također izrazito često korišteni analgetik u kućanstvima. a u međuvremenu bolesnik pada u komu. Osim toga.). sirupi. Danas se otrovanja acetilsalicilnom kiselinom relativno jednostavno rješavaju forsiranom alkalnom diurezom. Kad bi stvar završila na tome mogli bi biti zadovoljni. Vjerojatno su zbog toga otrovanja paracetamolom u SAD češća nego u Europi i s težim ishodom. No kod akutnog zakazivanja bubrega mora se ići na hemodijalizu. a ja se sjećam iz davnih dana jednog slučaja vrlo teške bolesti pod nazivom «lupus like» sindrom. Tamo je moguće kupiti velika pakiranja acetilsalicilne kiseline. Naravno da se prvo javljaju gastrointestinalni simptomi s bolovima u želucu. Pandadon. ali su pakiranja po deset tableta. Vjerojatnost takvih događaja se povećava ako uz lijek koristite alkohol. koja tisuća tableta). kako je pokazano na slici lijevo. Prvo se javljaju halucinacije. a razlozi su jasni. Javljaju se različiti disbalansi i oscilacije. Tako otrovanje počinje s alkalozom (podizanje pH krvi). ali već i samo otrovanje vodi neugodnim premećajima koncnetracija kalija i glukoze. a to je tek stotinu tableta. mučninom i povraćanjem. Kod kroničnog uzimanja zapravo nema značajnijih problema osim 75 . zbog koje se pojačava neurotoksično djelovanje.

a prvi obrok je dva ili tri sata nakon gutanja. Dragovoljci moraju u vrijeme pokusa prestati s uzimanjem alkohola i trebaju vrlo uredno živjeti. ali je malo smrtnih slučajeva. Odmah nakon uzimanja lijeka počinje vađenje krvi u predviđenim vremenskim razmacima kroz nekih 12 h. pa danas postoji pravilo da ovakve lijekove treba uzimati uvijek na isti način u odnosu na hranu. koji su inače dijelili istu studentsku sobu. jer se mogu očekivati velika iznenađenje glede njihova učinka. To drugim riječima znači da za sigurno nikad nije dokazana teratogenost niti na životinjskom modelu niti kod čovjeka. U kasnijim pokusima se to posebno ispitivalo s različitim sličnim tvarima i uvijek je utjecaj hrane na brzinu i kvalitetu apsorpcije lijekova bio zamjetan. Takvi se pokusi vrlo strogo nadziru na različite načine. a to je diklofenak (Voltaren). ali povremeno se javljaju izvještaji o mogućoj teratogenosti. Ispostavilo se da su se oni u sobu vratili u 6 h ujutro poslije igranja preferansa.ako ga čovjek učestalo uzima zajedno s alkoholom. ali smo ostali začuđeni da se toliko dugo vremena zbog dobre hrane može odgoditi pražnjenje želuca. a posebno ne onih s letalnim završecima. I akutno otrovanje visokim dozama također je povezano s teškim oštećenjima jetre. kao u slučaju na slici lijevo. I drugi su o tome pisali. niti jedan drugi klinički znak nije ukazivao na otrovanje. Kod kronične primjene zna praviti probleme sa želucem baš kao i acetilsalicilna kiselina i drugi njemu slični nesteroidni antireumatici. Naime. a mi smo napisali rad o slučaju uz mnogo dvojbi oko toga što smo zapravo opisali. Naravno da smo njihove rezultate odbacili. Ostaje problematična oznaka R63 (moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod) i razvrstavanje u reproduktivno otrovne tvari kategorije 3. Sjećam se tek jednog otrovanja djeteta prije više od petnaest godina zbog nesporazuma između roditelja i liječnika. Jetra su bila oštećena. kako bi se moglo mjerenjem koncentracija pratiti njihov tijek u krvi. Nakon toga su jurnuli na mjesto pokusa smatrajući da dolaze natašte. Na dan pokusa dolaze natašte nakon dobro prospavane noći i onda pred voditeljem pokusa uzimaju lijek. Kod diklofenaka se javljaju brojni problemi interakcije između hrane i lijeka. Uzima se i kod drugih vrsta bolova jako učestalo. Činilo se da u pokusu s voltarenom sve ide dobro dok nije počelo mjerenje koncentracija. Dijete je navodno dobilo previsoku dozu paracetamola i kad je to netko shvatio išlo se pratiti jetrene probe. dakle na kraju pokusa. kad se mogu javiti oštećenja jetara. ali nikad nije bilo jasno je li dijete i prije predoziranja imalo ta oštećenja ili nije. Rezultati su podloga za farmakokinetska izračunavanja i različite statističke usporedbe. a onda su se dobro najeli kulena i otišli spavati na 1 h. Mi zapravo nikad nismo imali problema s otrovanjima paracetamolom. Moja skupina je prije nekih 25 godina obavljala pokuse ispitivanja apsorpcije različitih pripravaka diklofenaka na zdravim mladim dragovoljcima. Nikako se ne smije zanemariti najvažniji antireumatik u našim krajevima. Dijete se oporavilo. Akutnih otrovanja gotovo da i nema. Jako smo se zabrinuli i počeli su razgovori s dvojicom mladih ljudi. U dvojice ispitanika kroz prvih 9 h nakon doze uopće nije bilo moguće naći diklofenak u krvi nego se on pojavio negdje u desetom satu. On se razvrstava u otrove i reproduktivno otrovne tvari. ali njegova opasna svojstva su značajnija nego kod prethodna dva analgetika. Ako se uzima prije jela onda nije dobro povremeno uzimati poslije jela ili obratno. 76 .

nezdrava hrana naravno da nije razvrstana među otrove. antihipertenzivi. moja namjera nije pisati niti o bolestima niti o liječenju nego o opasnim svojstvima lijekova za te bolesti. Liječnici kažu da se rečene bolesti mogu spriječiti ili barem odgoditi zdravim životom. srčani glikozidi. Iznimka je jedino nitroglicerin s oznakom upozorenja R33 (opasnost od učinka nakupljanja). Neću se strogo držati podjele tih lijekova po skupinama (npr. koja ima dobru ulogu u sprječavanju zakrečivanja krvnih žila. lijek digoksin dizopiramid kinidin nifedipin nitroglicerin prokainamid propranolol CAS broj 20830-75-5 3737-09-5 56-54-2 21829-25-4 55-63-0 614-39-1 318-90-9 znak opasnosti T+ Xn Xi Xn T+. jer je o njoj bilo govora ranije. Stručnjaci tvrde da je smrtnost zbog ovih bolesti učestalija nego zbog raka. Prvi zadatak mi je bio postaviti analitičke metode za praćenje koncentracija digoksina. jer sam s njima počeo svoj rad u toksikologiji. koji u čistom stanju djeluje kao nadražljivac. Tzv. užasne fileke. Jeste li shvatili bit ovih poruka? Prasac na ražnju je otrov.) nego namjeravam pisati o konkretnim tvarima. a mnogi lijekovi za olakšanje tegoba bolesti srca i krvnih žila opasne su ili čak vrlo opasne tvari. N. koji se sastoji od što manje uzimanja hrane i što više fizičkog napora. E Xn Xn oznake upozorenja R26/27/28 R22-36 R36/37/38 R22 R3-26/27/28-3351/53 R22 R22 Razlikuju se izrazito prema svojim akutnim štetnim učincima. nasljedni činitelj). godine kao voditelj novoosnovanog Kliničko farmakološkog laboratorija na Rebru. a raka se svi boje najviše. koji umiru od kardiovaskularnih bolesti zbog nezdravog života i još ponekih razloga (npr. acetilsalicilna kiselina. posebno ako se malo krećete i stariji ste od 40 godina.Lijekovi za bolesti srca i krvnih žila Tih bolesti srca i krvnih žila je izrazito mnogo tako da se običan toksikolog ne snalazi pred njihovim mnoštvom. pa se u tablici nalazi gotovo bezopasni kinidin. Evo najvažnijih lijekova iz te skupine sa stanovišta toksikologa. itd. koji je vrlo otrovan i eksplozivan te može djelovati štetno na okoliš. Ja se gotovo ne usudim jesti jaja sa špekom ili npr. kao npr. a isto tako vrlo opasni nitroglicerin. jer me čeka sudbina onih 30% građana zapadnih zemalja. Uostalom. prokainamida i kinidina te na području 77 . siječnja 1976. Proizlazi da se najbolje štite od takvih bolesti siromašni fizički radnici. Nastupio sam 1. diuretici. Problem je u tome što se iz tablice ne vide njihove nuspojave ili učinci dugotrajnog izlaganja. Ja osobno sam emocionalno vezan uz ovu skupinu lijekova. Neki lijekovi uopće neće biti obrađivani. antiaritmici. antianginalici. koji sve što pojedu i potroše.

prokainamid i kinidin. Ni štetni učinci sa strane središnjeg 78 . anoreksija (smanjivanje unosa hrane u organizam) te tipične gastrointestinalne poteškoće poput mučnine. Sjećam se pacijentice koja je imala zeleno vidno polje (sve joj je izgledalo zeleno) kao znak intoksikacije digitalisom. pa onda nije čudno da se daju bolesnicima u vrlo niskim dozama. To su naravno terapijski problemi. Svakako je to biljka lijepih cvjetova i mnogi je u našim krajevima drže za ukras svojih vrtova. Skupina u kojoj sam ja surađivao objavila je brojne radove na temu terapije ili otrovanja digoksinom i teško je izabrati o čemu pisati. ali ne može se izbjeći subjektivni pristup kod obrade ove teme. u dodiru s kožom i ako se proguta). Evo osnovnih podataka o njima. parametara nadzora EKG-om i kliničke slike bolesnika. Svi njegovi rođaci imaju slična svojstva. kod brojnih bolesnika taj raspon nije dobar. acetil-digoksin. Od probavnih problema važna je tzv. Iskustva su se množila i teško je izabrati o čemu pisati. a ja radi reda ponovo dajem sliku biljke bogate digoksinom kao glavnim predstavnikom skupine. Tableta digoksina sadrži samo 0. ali to se uglavnom podnosi zbog korisnih djelovanja lijeka. Ključni su digoksin i njegovi derivati (npr. što je vrlo niska doza za lijekove. Međutim. Nevjerojatno je da su svojstva srčanih glikozida (jačanje srčanog mišića) opisana prije više od 200 godina. proljeva i abdominalne boli. Bio je to zaista pionirski posao ne samo na području tadašnje Jugoslavije nego i cijele istočne Europe. Na mene je najveći dojam ostavilo istraživanje odnosa između koncentracija digoksina. Neki od njih imaju nuspojave kod nižih koncentracija od tog raspona. Glikozidi digitalisa Tražio sam po Internetu prikladne slike za ovaj odlomak. ali iznimaka je bilo dosta. ali ništa osim različitih biljaka koje sadrže ove tvari nisam našao. Naravno da se našlo kako u većini slučajeva kliničar na temelju koncentracije digoksina može zaključiti je li njegov pacijent pod dobrim nadzorom.2 mg te opasne tvari. proscilaridina. Kod većine pacijenata se može imati povjerenje u terapijski raspon 0. a najgore je to što postoje velike inerindividualne razlike u osjetljivosti na njega. lantanozida C i još mnogi drugi (u bivšem SSSR-u je jedno vrijeme bio registriran kao lijek oleandrin kao glikozid digitalisa izoliran iz oleandra (Pogledajte o njemu više u poglavlju o otrovima živih bića). Međutim. Već iste godine bile su postavljene metode za digoksin.3 μmola/l digoksina u krvi. O njima se može ponešto naći u poglavlju o otrovima živih bića. a kasnije se broj analitičkih metoda širio nezadrživo.antiastmatika teofilina u krvi bolesnika pod terapijom.9-2. Ima izrazito usko terapijsko područje. medigoksin) i rođaci poput digitoksina. Iz tablice gore vidi se da je digoksin vrlo jaki otrov s oznakama upozorenja R26/27/28 (vrlo otrovno ako se udiše. a kod nekih nema terapijskog učinka niti kod koncentracija iznad rečenog područja. Digoksin u redovitoj terapiji zapravo nema izrazito teških nuspojava. a ipak se koristi kao lijek. njezine koncentracije digoksina u krvi su bile u terapijskom području i nije se moglo dokazati štetna djelovanja niti EKG-om niti ostalim kliničkim pretragama. istina rijedak ali dobar. a još uvijek su nezamjenjivi kao lijekovi.

Nije bio razlog samo u izrazito visokoj cijeni tih antidota nego u činjenici da se kod nas otrovanja digitalis preparatima događaju izrazito rijetko. ali tehnika je prilično rizična za pacijenta. ali prva iskustva su bila svakakva. Mi smo imali barem jedno pozitivno iskustvo s primjenom hemoperfuzije kod otrovanja oleandrinom. a pripravke za djecu se teško može naći. Na Rebro je primljena majka kolegice. pa je trebalo injicirati u krv antitijela na digitalis da bi se on uklonio iz slobodne cirkulacije. Naši su pacijenti jako poslušni i teško je očekivati da će namjerno izazvati predoziranje. a koncentracije izmjerene u mojem laboratoriju su bile izrazito visoke. koncentracije nisu padale niti dva dana nakon prijema pacijentice u bolnicu. Digitoksin se naime snažno veže na bjelančevine plazme i malo ga je slobodnog u krvi. Odlučio sam obaviti mjerenje glikozida digitalisa u slini otrovane gospođe. Kad smo zadnji put sastavljali listu protuotrova koje država mora imati na zalihama radi intervencije kod otrovanja odustali smo odmah od nabavke fragmenata antitijela na digitalis. Glavni problem je bio u imunološkom odgovoru organizma na strane tvari. a upravo su srčani glikozidi dobar primjer. što je potvrđivalo početnu pretpostavku. Međutim u rijetkim slučajevima se mogu dogoditi malo očekivani štetni učinci kao na slici gore gdje je pokazan primjer nekrolize na digoksin kod malog pacijenta. Meni je u sjećanju ostalo otrovanje digitoksinom. Jedan umirovljeni ugledni pedijatar je govorio kako su djeca terapijska siročad. Onda su se u zadnjem desetljeću prošlog stoljeća pojavili radovi o primjeni antitijela na digitalis kod otrovanja. Mjerenje je stvarno pokazalo da se digoksin može isključiti. Bilo je to revolucionarno otkriće. jer u slini nije bilo gotovo tragova glikozida digitalisa. Doze u pripravcima na tržištu su prilagođene odraslim pacijentima. Antitijela vežu na sebe antigene (digitalis alkaloide). Ili je laboratorij bio loš ili pacijentica nije bila otrovana digoksinom. pa je logično da su mu koncentracije u slini izrazito niske. Kod akutnih otrovanja pripravcima digitalisa kliničari dugo vremena nisu zapravo imali što poduzeti nego čekati pomoć Božju. Zapravo su najgore kardijalne nuspojave. Intoksikacije digitalis alkaloidima završavaju loše. jer nema na tržištu posebnih lijekova za njih. ali im je cijena izrazito visoka. Nemojte 79 . Bilo je očito da mogu postojati samo dva razloga za takve nalaze. a ni svjetska literatura o tome ne daje jasne podatke. Kod većine glikozida nema dobre tehnike izvantjelesne eliminacije otrova i može se samo čekati kako će se organizam sam obraniti. kako je opisano u poglavlju o otrovima živih bića.živčanog sustava nisu nepodnošljivi i pokazuju se najčešće u vidu iscrpljenosti. Nemam namjeru niti prostora objašnjavati o čemu se radi. jer često nalikuju simptomima osnovne bolesti. Akutnih otrovanja s preparatima digitalisa je malo i ona se uglavnom događaju zbog grešaka u terapiji. Kad netko ima malog srčanog bolesnika onda se mora snalaziti pri nabavi pripravaka digitalis preparata odlascima u inozemstvo u kupovinu. Onda su pametni ljudi sintetizirali fragmente antitijela (kratke peptide) koji su u stanju vezati na sebe digoksin i njegove derivate. jer u većini slučajeva kliničar nema što napraviti. ovaj slučaj pokazuje da smo u vrijeme ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća bili sposobni rješavati vrlo složene terapijske slučajeve. što nitko nije znao objasniti. jer sam na taj način mogao ustanoviti radi li se o digoksinu ili njegovom rođaku digitoksinu. vrtoglavica. koje nije bilo jasno prepoznato barem na početku. a nije živjela s majkom u zajedničkom kućanstvu. poremećaja spavanja i glavobolja. Danas ih se može kupiti na tržištu. Međutim. Međutim. Ne sjećam se niti jednog namjernog otrovanja bilo kojim od pripravaka digitalisa kod nas. Nakon toga je mlada specijalizantica kliničke farmakologije obavila detaljan izvid u maminom stanu i otkrila da je ona u terapiji imala digitoksin a ne digoksin. Slučaj je bio razriješen na vrlo složen način. pa kliničaru nije jasno dolaze li od nedjelotvornosti lijeka ili zbog njegovih nuspojava. Posumnjalo se odmah na otrovanje digitalisom. koja je obavljala specijalizaciju iz kliničke farmakologije. a moglo se ranije poslati specijalizanticu u provjeru mamine apoteke. Treba uzeti u obzir da se i djeca pojavljuju kao teški srčani bolesnici. Mora se priznati da metoda nije bila specifična i hvatala je sve glikozide digitalisa.

Kod nas se pojavio osamdesetih godina prošlog stoljeća. Činilo se da je to krasan lijek zbog njegovih slabih učinaka kod akutnog unosa u organizam. umor). jer je digitalis izrazito lako dokazati u biološkom materijalu stradalog. Možda sam nepravedan. On je tipična tvar koja bi trebala raditi methemoglobinemiju kod predoziranja. Nije se zapravo mogao uspoređivati s klasičnim opasnim nitroglicerinom. Više se ne sjećam u čijem književnom djelu sam to pročitao (vjerojatno otrovima sklona Agata Christi). itd. kao npr. ali nikad nisam čuo da bi se to dogodilo u ozbiljnijim razmjerima. U pravilu su to lijekovi za primjenu ispod jezika (sublingualno) a ima ih nekoliko. a onda se zbog dobrog suzbijanja anginalne boli počeo priređivati u obliku lingvaleta. Moja iskustva se odnose na mukotrpno traženje prikladne analitičke metode za njegovo mjerenje u biološkom materijalu. pa su ga kroz godine pomalo potiskivali drugi lijekovi. ali opisano je ubojstvo zamjenom digitalisa iz bočice sasvim nedjelotvornim tabletama placeba (prazna tableta). uvijek treba misliti i na učinke dugotrajnog uzimanja. Nije bila! Potrošili smo mjesece za razvijanje metode tekućinske kromatografije i konačno predali rezultate takve 80 . Na početku se primjenjivao u obliku tableta. koja ne mora biti prihvatljiva bolesnicima.računati niti na ubojstvo. Međutim. Sve u svemu. Ja sam sudjelovao u brojnim pokusima ispitivanja biološke raspoloživosti (jednostavno rečeno kvaliteta i kvantiteta njegove apsorpcije u krvotok) u zdravih dragovoljaca. To je lijek koji mora brzo djelovati. nifedipin. preparati digitalisa unatoč svojoj visokoj otrovnosti ne predstavljaju ozbiljan problem u našoj državi. Nitroglicerin je neugodan zbog relativno blagih nuspojava methemoglobinemije (pospanost. U dozama pri kojim dolazi u terapiji nema nekih ozbiljnih posljedica na ljudsko zdravlje. Najduže u uporabi je vrlo otrovni nitroglicerin za kojeg neki smatraju da je i najbolji do sad primjenjivani antianginalik. Osim svojih brojnih opasnih svojstava zapravo ne predstavlja velik toksikološki problem. ali sam pratio i rezultate njegovih kliničkih ispitivanja. Antianginalici Anginalna bol ili spazam koronarne arterije je izrazito neugodno iskustvo i onaj koju ju je iskusio obvezno drži u svojem džepu neki antianginalik. To znaju čak i pisci kriminalističkih romana. nitroglicerin. jer podnositi anginalnu bol nije lako. jer ipak se od kolega analitičara iz svijeta dobivalo podatke. Jedan od njih je svakako nifedipin kao tipični lijek druge polovice dvadesetog stoljeća. izosorbid dinitrat. Ovo na slici lijevo je samo jedna od rijetkih nuspojava. ali je čak u tom slučaju otkriveno da se radi o ubojstvu uskratom nužno potrebnog lijeka. Odmah je pobudio interes bolesnika i kliničara jednako kao antihipertenziv i antianginalik. ali izvještaji iz literature pokazuju da on i nije baš sasvim bezazlen. Već i sam nitroglicerin je analitički problem i ja nikad nisam ni pokušao razvijati metodu za njegovo određivanje. Nifedipin nam je zagorčio život također unatoč tome što smo imali velika analitička iskustva i činilo nam se da je naša metoda prihvatljiva za naručitelja.

Tako se npr. on je odbio primijeniti metodu u ispitivanju biološke ekvivalencije zbog relativno visoke greške kod niskih koncentracija. Međutim. Drugi antiaritmici nisu izrazito velik terapijski problem. dizopiramid. jer često se čovjek povede dojmom zbog pročitanih članaka u časopisima. Međutim. Antiaritmici Samo ime govori o kakvim se lijekovima radi. Radi se o teškoj imunološkoj bolesti sa smrtnim ishodom (teško zatajenje bubrega). Ne znam koliko su predviđanja kliničara bila realna. Mi smo od samog početka rada na praćenju terapije prokainamidom uveli metodu utvrđivanja brzine acetiliranja u naših bolesnika. U svakoj populaciji se mogu naći velike razlike u brzini acetiliranja amina i hidrazina. Oni sprječavaju različite srčane aritmije. ali nismo imali što se tiče prokainamida niti jedan slučaj ove bolesti.kakvi su bili naručitelju. ali nikad nismo imali ozbiljna otrovanja. a neki od njih bi mogli predstavljati problem dugotrajne terapije. Zbog toga smo godinama kod svih bolesnika na prokainamidu pratili status acetiliranja. Koristili smo kao model supstancu sulfadimidin. kao npr. Nismo nikad zabilježili niti jedno akutno otrovanje ovim lijekovima. Prokainamid je tipični lijek koji može izazvati «lupus like» sindrom kod sporih acetilatora. Ukupno je bilo obrađeno nekoliko tisuća Hrvata i time smo dobili statistički dobar uzorak. koje također značajno ruše kvalitetu života srčanih bolesnika. koju smo davali ispitanicima i onda u prikupljenim uzorcima mokraće mjerili temeljnu tvar i produkte acetiliranja. Prije nekih desetak godina u razgovoru na rubovima jednog kongresa bolji međunarodni stručnjaci su rekli da možda laboratorij ili dva u svijetu uspješno obavljaju mjerenje nitroglicerina ili izosorbid-dinitrata u biološkom materijalu. Tako se ja nisam previše uzbuđivao zbog našeg neuspjeha pri razvijanju sasvim pouzdane analitičke metode za nifedipin. Ja sam se od samih početaka vođenja Kliničko farmakološkog laboratorija 1976. Onda su za nju pokazali interes alergolozi smatrajući da bi im mogla pomoći u ocjeni rizika za njihove bolesnike i jedno vrijeme smo zaista imali velik broj pretraga. glavni problem je sa stanovišta kliničara bio prokainamid. ali smo se njima bavili zbog drugih razloga. prokainamid u visokim koncentracijama tipičnim za bolesnike s defetkom u acetiliranju organizmu stranih tvari može dovesti do autoimune bolesti. 81 . Naime. amjodaron. a kod žutih je sporih acetilatora samo 5-15%. verapamil. Kinidin je bio posebno zanimljiv. amjodaron izrazito sporo izlučuje iz organizma i zato se javlja problem nakupljanja. Nitko se zapravo nije bojao kinidina unatoč radova koji prikazuju nuspojave poput ove na slici lijevo (kinidinska trombocitopenija). godine počeo baviti s tom skupinom lijekova (kinidin i prokainamid) zato jer analitičke metode za njihovo mjerenje u krvi nije bilo teško razviti. Našli smo i ekstremno spore acetilatore (negdje oko 1%) koji predstavljaju izrazito rizičnu skupinu kod uzimanja lijekova koji se metaboliziraju acetiliranjem. Pišem o problemu zbog toga što je analiza nitrata u biološkom materijalu izrazito složena i što samo mali broj analitičkih laboratorija uspijeva pošteno pratiti te lijekove u biološkom materijalu. itd. Vjerojatno su se na Rebru stručnjaci bojali imunoloških bolesti zbog vrlo snažno razvijene imunologije u toj bolnici. jer ga se moglo mjeriti fluorimetrijski i ja sam brzo razvio pouzdanu analitičku metodu o kojoj sam izvijestio na nekoliko kongresa. Pokazalo se da su Hrvati slični drugim bijelcima i crncima budući smo našli oko 60% građana sporih acetilatora.

Ta skupina lijekova se vrlo često daje kod hipertenzije radi uklanjanja edema.). koja se javlja zbog različitih razloga. I krvne žile i brojni organi ne trpe škripac kao na slici lijevo od teksta. Danas po svim našim gradovima postoje posebne ambulante za hipertenziju zbog velikog broja osoba u svakoj populaciji. ali bi često neko vrijeme nakon toga isti bolesnici dolazili s teškim edemima i neuspješnom terapijom digitalisom. Ključni problem je u tome što pacijenti ne shvaćaju ozbiljno svoju bolest. diuretici su kao skupina u jednom razdoblju zauzeli našu pozornost. jer gotovo da ne osjećaju nikakve tegobe. Zbog smanjene 82 . a oni su to povezivali s pojavom edema. Živjeti s povišenim tlakom nije izgleda uopće neugodno. pa smo periferno i mi morali znati nešto o lijekovima kod te bolesti. Oni su i općenito važni lijekovi kod različitih bolesti srca. Otrovanja gotovo da nismo imali. metopropol. Mi smo se djelovanjem diuretika počeli baviti sasvim slučajno polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća zbog zamolbe kolega kliničara iz Sestara milosrdnica. ali dolazi do oštećenja brojnih organa. istraživanje. Barem je desetak skupina lijekova korištenih za spuštanje tlaka. koje izazivaju nakupljanje vode u dijelovima organizma. a kad nastupe štete obično je već prilično kasno. koje imaju visok tlak. Koncentracije digoksina su bile niske i lijek je bio neučinkovit. oksprenolol. koji su željeli riješiti problem svojih bolesnika na kombiniranoj terapiji u koju su bili uključeni furosemid (važan diuretik) i digoksin. Međutim. itd. propranol. a terapija joj je složena. Stvarao se izgleda začarani krug.Antihipertenzivi Hipertenzija je izrazito česta bolest. Razvili smo metodu određivanja koncentracije furosemida i u istraživanju otkrili da su njegove koncentracije u krvi jednako smanjene kao kod digoksina. Za vrijeme boravka u bolnici oni su svojim pacijentima uspijevali izvrsno uravnotežiti terapiju. Skupina kliničara kojoj smo mi služili kao servis intenzivno se bavila hipertenzijom. Uglavnom smo se bavili pokusima utvrđivanja biološke raspoloživosti (postotak lijeka koji se apsorbira s mjesta primjene i nepromijenjen uđe u krvotok te tako postane raspoloživ za biološki učinak). posebno sa često korištenim beta blokatorima (atenolol. Dakle.

nego na brojnim drugim mjestima u organizmu. Treba samo svako jutro skinuti s leđa stari flaster i staviti novi. Treba i trpjeti radi produljenja života. Edem se inače ne stvara samo na udovima. kao na slici lijevo. ali stvar je završavala na jednostavnoj činjenici da edem treba ukloniti ako želite imati racionalnu terapiju lijekovima. a on je sprječavao učinkovitu apsorpciju kako furosemida tako i digoksina. što mnogi ne vole. jednim magistarskim radom dokazali da uopće nema utjecaja na farmakokinetiku acetilsalicilne kiseline. Činjenica je da bolesnik ne osjeća neke posebne tegobe i smatra kako se neće ništa dogoditi ako lijek uzima tek povremeno. bolesnici s hipertenzijom baš i ne slušaju savjete svojih liječnika i ne pridržavaju se propisane terapije. Nisu to lijekovi za jedan dan nego za cijeli život. Kad uzmete diuretik možete očekivati učestalo odlaženje na WC radi mokrenja. jer im to izrazito otežava život. Čak samo bili pozvani u časopis Clinical Pharmacokinetics da napišemo revijalni rad o utjecaju edema različitog podrijetla na farmakokinetiku lijekova. kad smo furosemid zdravim dragovoljcima primijenili intravenski. u crijevu. Izgleda da je kod bolesnika situacija ipak bolja. koji su olakšavali svoj mjehur.apsorpcije furosemida pojačavao se edem iz dana u dan. Oni uzimaju diuretik uglavnom na usta i djelovanje je slabije nego kod intravenske primjene. transdermalnih pripravaka ili flastera. Meni se čini da je velik napredak postignut uvođenjem tzv. Sjećam se jednog pokusa istovremenog uzimanja teofilina i furosemida. Naprosto nije bilo moguće da desetak zdravih dragovoljaca istovremeno koriste samo dvije klozetske školjke i oni su mokrili gdje su stigli. Iako nisam kliničar mogu ipak reći da se lijekove protiv visokog tlaka treba uzimati redovito i bez obzira na pojavu nuspojava. Ključno je da edem ometa ispravnu terapiju i da ga treba ukloniti. Po jednom lavabou ste mogli zateći barem dvojicu ljudi. pa se stalno traže načini kako poboljšati suradnju bolesnika na olakšanju tegoba vlastite bolesti. a zbog edema je ipak apsorpcija značajno usporena i onda učinci nisu tako dramatični kao u našem pokusu sa zdravim dragovoljcima. 83 . Mene osobno je problem jako zainteresirao i zajedno s kolegama kliničarima napravio sam prijedlog projekta istraživanja utjecaja edema na farmakokinetiku lijekova. Naravno da edem neće jednako rušilački djelovati na terapiju kod svih lijekova. a to su kliničari znali i bez naših istraživanja. kao i kod drugih kroničnih bolesti. Nažalost. pa smo npr. Rezultati su bili kod nekih lijekova izrazito zanimljivi. Svi znaju da bolesnici ne vole uzimati diuretike. Zbog toga kliničari i proizvođači lijekova nastoje smisliti načine kojima bi pacijente potaknuli na redovito uzimanje njihovih antihipertenziva. pa je čovjek kroz 24 sata bezbrižan i ne mora razmišljati treba li kod pauze za gablec uzeti još jednu tabletu lijeka. Projekt je bio financiran od strane Ministarstva znanosti i mi smo istraživali utjecaj edema na farmakokinetiku različitih lijekova. Desetak minuta nakon primjene lijeka nastala je strahovita gužva oko WC-a. npr. Ponovnim primanjem u bolnicu i primjenom furosemida intravenski uklanjao se edem i time poboljšavala apsorpcija jednog i drugog lijeka. što smo mogli i objasniti fizikalno-kemijskim svojstvima lijeka. ali nije to bilo uvijek moguće predvidjeti teoretskim razmišljanjima.

salbutamol i terbutalin). ali smo i stručno radili na razvoju novih preparata ovih lijekova. Na kraju krajeva. pa sam morao ući duboko u to područje. 84 . ksantine (teofilin). U izvrsnoj suradnji s kliničarima obavili smo brojna istraživanja i napisali mnogo radova. kojima treba koji sat nakon uzimanja da bi počeli djelovati. a također se ne primijenjuju jednako široko. To je bio između ostalog laboratorij za ispitivanje dišnih putova i sestra je bila izvrsno obučena za pružanje pomoći pri napadaju astme. a zatim sam se godinama bavio praćenjem koncentracija različitih antiastmatika radi individualizacije terapije ili zbog farmakokinetskih istraživanja. Otrovanja su prema mojem iskustvu uglavnom terapijska zbog različitih pogreški bolesnika u terapiji. moj doktorat je bio posvećen analitici i farmakokinetici teofilina. hidrokortizon. Sestra je odmah dovukla bocu s kisikom i počela ga davati nesretnoj bolesnici. metilprednizolon). Zbog toga ima puno različitih lijekova za olakšanje ovih tegoba. Ja sam prve dane svog rada u Kliničko-farmakološkom laboratoriju sreo teški napadaje astme i bio sam šokiran. itd. Tipične takve priče su se događale kad su se pojavili retard preparati teofilina. koja je trebala vremena da se smiri.Antiastmatici Astma je bolest našeg doba i pogotovo ju često srećemo kod djece (navodno joj je učestalost u populaciji 1-4%). a mogu trajati u minutama ili satima. Od svih skupina spomenuo bih bronhospazmolitike (npr. Radi se o otežanom disanju ili manjku zraka. dinatrijev kromoglikat. a samo kod teofilina sam našao potpuno kontradiktorne podatke o razvrstavanju. Neki ga razvrstavaju u otrove. Evo lijevo slike malog dječaka iz Manile s akutnim napadom astme na nekakvoj tržnici uz puno nerazumijevanje okoline. ali povremeno se mora bolesnika prebaciti u bolnicu i tamo liječiti. kortikosteroide (npr. Napadaji se pojavljuju povremeno i često neredovito. Skoro niti jedan od njih nije službeno razvrstan prema otrovnosti i može se tek vjerovati proizvođačima i njihovim Sigurnosno-tehničkim listovima. lijek dinatrijev kromoglikat hidrokortizon salbutamol teofilin terbutalin CAS broj 15826-37-6 50-23-7 18559-94-9 58-55-9 23031-25-6 znakovi opasnosti Xn Xn Xn Xn (T) Xn oznake upozorenja R22 R20/22-33 R22 R22-36 (R20/21-25) R22 Većina od njih su štetne tvari kod gutanja u čistom stanju. koja može biti izrazito teška. Stručnjaci kažu da je to akutna (reverzibilna) opstrukcija dišnih putova. Tako sam ušao u područje antiastmatika s pravom predstavom. Kod kortikosteroida se nalaze podaci o mogućnosti nakupljanja te imaju oznaku upozorenja R33 (opasnost od učinaka nakupljanja). Krupna visoka bolesnica je prilikom obavljanja spirometrije dobila teški napad gušenja i ja sam bio užasnut. kako što se tiče postizanja korisnih učinaka tako i što se tiče nuspojava i gotovo da se svakog od njih mora liječiti individualno. Bolesnici različito reagiraju na ovu skupinu lijekova. kisik. Niti su svi jednako učinkoviti niti opasni.

Ja sam razvio zanimljivu metodu radijalne kromatografije za praćenje tih lijekova u mokraći i ona se pokazala vrlo uspješnom. koje se naravno javlja i u drugim kroničnim bolestima. Mnogi su se bavili tim problemom i znaju se brojni razlozi slabog poštivanja odredbi liječnika. Vrlo često se pak primjenjuju u obliku čvrstih pripravaka poput tableta. Za cijelu skupinu je značajka da se primjenjuju na različite načine. Dva udaha ujutro i dva udaha prije spavanja ili nekako slično. Voditelj istraživanja i moj prijatelj se uopće nije iznenadio općim rezultatima ispitivanja više stotina bolesnika. Međutim. Tek gornjom slikom pokazujem na koje se sve načine liječnici dovijaju kako da svog pacijenta nagovore ili čak podsjete da treba uzeti svoju jutarnju ili neku drugu dozu lijeka. Konačno. kad liječnik nije siguran je li pacijent uzimao lijek na pravi način. a onda kod pojave napada na svoju ruku uzimaju povećane doze lijeka. koji se gutaju u određenim vremenskim razmacima. itd. noncompliance). Nema velike opasnosti da bi ovakvim načinom primjene moglo doći do predoziranja. socijalnog položaja. Uz uzimanje uzoraka mokraće ispunjavao se opsežan anketni listić s brojnim podacima o bolesnicima. U vrijeme dok ne osjećaju nikakvih poteškoća oni prestanu uzimati lijek ili ga uzimaju neredovito. Izabrali smo dva lijeka. salbutamol i terbutalin za naše široko ispitivanje. jer iz pluća u krvotok ulaze izrazito male količine lijeka. ali o tome ovdje neće biti riječi. Tamo je bilo slučajeva da je liječnik vidjeviš kako se radi o astmatičnom napadu i bez podataka da je pacijent već doma uzimao lijek naprosto dao još jednu intravensku injekciju teofilina i onda su se javljali uskoro znakovi otrovanja. bolnička primjena se sastoji u intravenskoj primjeni pripravaka i najsigurnija je na svaki način. Rad je bio objavljen u vrlo uglednom svjetskom časopisu i kasnije su metodu ekstrakcije neki u svojim radovima nazivali po meni. Poseban problem kod odraslih astmatičara je nepoštivanje odredbi liječnika o terapiji (eng. Ispostavilo se da čak 60-70 % bolesnika ne sluša odredbe liječnika unatoč tome što su bili kroničari. pa su ga onda nabliži naprosto prebacili u bolnicu. ali se onda postavljalo i pitanje kolikog smisla ima uopće praćenje koncentracija lijeka kod individualizacije.Bolesnik bi prilikom astmatičnog napada uzeo dvostruku dozu lijeka bez da su se korisni učinci pojavljivali. Najmanja suradnja nalazila se u muškaraca srednje dobi. Nekako povezujem inhalatore upravo s astmatičarima. Zapravo skoro da ništa novoga nismo otkrili. tj. Bez dubljeg ulaženja u 85 . U pokus je bilo uključeno mnogo ambulantnih pacijenata različite dobi. On djeluje uglavnom lokalno i brzo. školske spreme. Mi smo se zainteresirali za tu pojavu prije približno trideset godina zbog liječničkih sumnji da bolesnici uzimaju terapiju kako im odgovara. Žene niže stručne spreme i sličnih godina najbolje su poštivale odredbe liječnika. visoke stručne spreme i dobrog socijalnog statusa. inhalatori se primijenjuju i u redovitoj terapiji. jer oni za svojom spravicom obično posežu u času kad im je loše.

U vrijeme kad sam počeo raditi bio je izrazito popularan lijek unatoč brojnih problema prilikom podešavanja terapije. jer su se kliničari držali stare sheme po jedna tableta ujutro. Tada smo dokazivali kako taj režim doziranja nije dobar za ovako problematični lijek. Mislim na optužbe da režim doziranja jutro. Obavljali smo brojna istraživanja. Ne znam kod kojeg lijeka sam vidio takve velike razlike u tzv. a režim doziranja nam se također nije sviđao. Htjeli smo ispitati kakva će biti farmakokinetika teofilina ako ga se daje u različito doba dana (jutro. Očito nikad terapijski problematični bolesnici neće biti zadovoljni s ovakvim lijekom.problematiku. Razlozi su u brzini metaboliziranja. Može ga se naći u nekim čajevima. ali samo o jednom ću napisati nekoliko riječi zbog toga što smo njime rušili neke naše dotadašnje tvrdnje vezane uz koncencionalne tablete ovog lijeka. Ključni problem je u tome što je teško postaviti ispravnu dozu i odrediti pravilne razmake među dozama. redovitog uzimanja lijekova i ponašanja u slučaju njezina napada. Teofilin zato što se primjenjuje izrazito duge godine i što nije izbubio svoju važnost unatoč oscilacija interesa za njega. ali je očito bilo da treba lijek davati ili češće ili u još višim dozama. ali to nije od terapijske važnosti. večer i ponoć). Razlike među ljudima u farmakokinetici teofilina su izrazito velike. Istina to više nije bilo važno nakon pojave retard preparata. Čitao sam tako radove u kojima autori tvrde da na funkciju tih enzima može npr. To je vrijeme kroz koje se koncentracija lijeka u krvi smanji na polovicu od neke početne. To je značilo da je onaj stari režim doziranja zapravo bio dobar zbog farmakokinetskih oscilacija tijekom dana ili zbog povoljnog cirkadnevnog ritma za rečenu terapiju. U vrijeme tih kasnih sedamdesetih zapravo nismo imali ni poštene lijekova na bazi teofilina. a onda je negdje pred sam kraj dvadesetog stoljeća prilično pao interes za njega. Rezultati su bili sasvim neočekivani. Nemam namjeru pisati o svim spomenutim antiastmaticima. Činilo se da su svi problemi uklonjeni. a na njegovu sudbinu u oraganizmu utječe velik broj vanjskih i unutrašnjih činitelja. izrazito je važno odgojiti pacijente da žive sa svojom bolešću uz puno njezino poštivanje što se tiče izlaganja naporima. Razvili smo i modele izračunavanja individualnih farmakokinetskih parametara. a slično smo nalazili u literaturi. zbog indukcije sinteze enzima izazvane svakakvim razlozima. Radi se o ksantinskom derivatu rođaku kofeina i teina. Iz literature vidim da se ponovo vraća zbog brojnih njegovih dobrih svojstava. Teofilin se nakon večernje i ponoćne doze znatno slabije eliminirao iz organizma i zadržavale su se više koncentracije u krvi. utjecati čak uživanje u mesu s roštilja na ugljen. ali to u slučaju terapijskih problema naprosto nije funkcioniralo. Kod nekih bolesnika se lijek izrazito brzo metabolizira i naprosto nestaje iz organizma. Kod njih se stanje popravilo također. Dijelom je razlog bio i u tome što smo očekivali da će uz jednostavan režim doziranja pacijenti bolje poštivati odredbe liječnika. Ipak je koji puta važnije kliničarevo iskustvo nego 86 . Zato su jedino koncentracije u krvi dobro korelirale s učinkom na olakšanje tegoba astme. vremenu polueliminacije iz organizma. Doze su bile preniske. podne. Konačno su nam početkom osamdesetih godina došli na ispitivanje retard pripravci i uglavnom su s njima bili zadovoljni i pacijenti i liječnici. U naših pacijenata nalazili smo vrijeme polueliminacije u rasponu od 1 do 11 h. ali ostali su bolesnici s brzim metabolizmom lijeka. podne i večer nije dobar. jer po noći ostavlja pacijenta bez zaštite. ali nam je pokazalo kako na uspješnost terapije može utjecati velik broj nama sasvim nepoznatih činitelja. a sličnih izvještaja o induktorima bilo je jako mnogo. u podne i uvečer. Sredinom osamdesetih godina zainteresirali su nas biološki cirkadnevni ritmovi. ali ne mogu nikako izbjeći teofilin i kortikosteroide. Nagovarali smo farmaceutsku industriju da stavi na tržište retard preparate s višim dozama i mogućnošću uzimanja dva ili jedan puta dnevno.

Na kraju vezano uz teofilin valja reći da nikad nismo vidjeli neko ozbiljnije otrovanje ovim lijekom. od izostanka učinka zbog male ili neredovite doze do relativno slabih nuspojava izazvanih različitim razlozima uključujući i predoziranje. kako bi u suradnji krenuli s ambicioznim programom transplantacije. Sjećam se tih prvih dana iz osamdesetih godina kad mi je došao tada relativno mladi hematolog s prijedlogom da se uključim u njihov transplantacijski tim praćenje koncentracija ciklosporina u pacijenata s transplatiranom koštanom srži. Danas se presađuje sve. teofilin je bolesnicima donio golemu korist. Moja skupina je imala puno iskustva s ciklosporinom. ne mogu izostaviti neke od njih zbog različitih razloga. od srca do kože ili kose. U svakom slučaju. Bio sam istovremeno ponosan i uplašen svoje odgovornosti. Uz sve ostalo farmakokinetika mu je ovisila o brojnim poremećajima u organizmu. Pripremali smo se pozorno za odgovorni posao nastojeći dati sve od 87 . a posebno zato što smo se moja skupina i ja dugo i uspješno s njima bavili. Ciklosporin je bio nezgodan lijek s vrlo uskim terapijskim područjem. jer sam shvatio da iako mali kotačić imam važnu ulogu u velikom pionirskom poslu na ovim prostorima Europe. a pogotovo ne smrtni završetak predoziranog pacijenta. ali se također povlače s prestankom terapije tim lijekovima. Najviše smo viđali glavobolja ili želučanih poteškoća. a neki misle da je sve skupa vezano i uz sve veće onečišćenje našeg okoliša tvarima koje mogu dovesti do bronhijalne astme. ali naravno da njihova nepravilna primjena može izazvati brojne probleme. a u rijetkim slučajevima slabe kardiotoksične učinke. Imunosupresivi Nisu to lijekovi koji se često koriste niti se koriste izvan izvrsnog nadzora kliničara. bez kojeg bi uz neke druge poput takrolimusa bilo nezamislivo presađivanje svih mogućih organa. Možda još koju riječ o kortikosteroidima. Malo značajnije povećanje koncentracija u krvi moglo je voditi brojnim teškim štetnim učincima. jer iscrpio sam listu onih najopasnijih za ljudsko zdravlje u široj populaciji. a najgori je bio teško oštećenje bubrega. od kojih je neke izazivao lijek a neke pak stanje nakon transplatacije. što je kod astmatičara važno. metilprednizolon). a prije toga nije bilo dok se nisu pojavili imunosupresivi. Oni su bili zaduženi za sprječavanje odbacivanja tuđeg organa iako im je prvotna namjena bila sasvim drugačija.najmodernija saznanja iz uglednih znanstvenih časopisa. Međutim. Oni djeluju protualergijski i protuupalno. Sve u svemu se može reći da antiastmatici nisu opasni lijekovi. Tada mladi kliničar a danas ugledni znanstvenik i profesor okupio je skupinu stručnjaka iz različitih područja medicine. Nažalost potreba za njima se ne smanjuje nego čak povećava. Drugi lijekovi Nema smisla pisati o svim mogućim lijekovima. a probleme samo u pojedinim slučajevima. Ako su koncentracije u krvi bile ispod određene razine mogao je izostati imunosupresivni učinak i tijelo bi odbacilo transplantat. Djelovanje im se javlja sa zadrškom i zapravo se rijetko primjenjuju intravenski (npr. Kod njih se znaju javiti nuspojave tipične za kortikosteroide kao na slici lijevo.

Ako smo pri tome i malo uspjeli smanjiti patnje bolesnika. Nikad neću zaboraviti to iskustvo. Uostalom. Ciklosporin nije ugodan lijek zbog brojnih nuspojava. Svatko iz transplatacijskog tima se brinuo o tim ljudima kao o vlastitoj djeci i prva stvar svakog dana je bila saznati kako se naš transplatirani bolesnik osjeća. Što ste duže s bolesnikom to se više emocionalno vežete uz njega i mislim da je to nemoguće izbjeći. Nema citostatika bez nuspojava. a brzo zatim i cisplatinium. kad je svaki pacijent bio više od člana obitelji. I sad je dosta Neću više pisati o lijekovima..sebe. Oni se koriste protiv stanica tumora više ili manje uspješno. Na njima nije bilo apsolutno nikakve krivice. Kako je spavao? Što je jeo? Je li njegovo stanje stabilno? Itd. Nažalost. Onaj tko nije radio u klinici ne može to razumjeti. ali opet se vraćam na početak ovog odlomka. Već jako davno se spoznalo da mjerenje koncentracija u krvi pomaže pri tom poslu. prošla su vremena kad smo bili izrazito ponosni na sebe zbog razvijene farmaceutske industrije. ali ja sam prečesto vidio to emocionalno povezivanje zdravstvenog osoblja i pacijenata. ali ni jednog pacijenta nismo izgubili zbog otrovanja. jer nakon izuzetno uspješnog programa presađivanja koštane srži počela su intenzivna presađivanja bubrega. Ako zbog ničeg drugog bio sam dužan spomenuti ciklosporin zbog tih razloga. itd. Vjerojatno niti radi odbacivanja organa zbog loše vođene terapije ciklosporinom. Mi smo počeli mjeriti metotreksat u krvi na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. I opet se mora paziti na balans tako da se što više našteti tumorskim stanicama a što više poštedi one zdrave. ali su se osjećali kao roditelj kad izgubi dijete zbog neke nagle bolesti ili drugog razloga i pita se je li išta mogao učiniti da to spriječi. srca i drugih organa. Nadam se da će se ta industrija ipak oporaviti i zadobiti ono mjesto koje joj pripada prema pameti njezinih ljudi. Jeste li znali da je proizvodnja vitamina C u Plivi (slika lijevo) bila jedna od prvih u svijetu? Jeste li znali da smo godinama proizvodili vrlo uspješno acetilsalicilnu kiselinu? Jeste li znali da smo po sasvim originalnom hrvatskom postupku proizvodili antidot penicilamin? Ma. Sjećam se one užasne Baxter-ove katastrofe kad sam nekima od liječnika s hemodijalize postao rame za plakanje. Imali smo proizvodnju brojnih lijekova osim onih koje sam već spominjao. Ja sam jako ponosan na moj skromni doprinos razvoju transplatacije organa. imamo pravo na zadovoljstvo zbog učinjenih dobrih dijela. 88 . teško je nabrojati što smo sve mi u maloj Hrvatskoj uspješno proizvodili po vlastitim postupcima. Zbog toga je izrazito važno znati podesiti terapiju uz kombinaciju s ionizacijskim zračenjem. Primjena imunosupresiva i svi oni važniji poslovi transplantacije i održavanja bolesnika pokazali su da imamo vrhunske zdravstvene stručnjake. Oni su živjeli u sterilnim komorama radi zaštite od infekcija i bili pod nadzorom iz minute u minutu. a mislim da jesmo. koje mogu biti bolesniku nepodnošljive. jer ne ubijaju samo stanice tumora nego i normalne zdrave stanice. Među prvima smo pristupili i međunarodnoj kontroli kvalitete rada laboratorija (jedan ugledni londonski laboratorij je obavljao mjesečnu kontrolu) i razvili računarske programe za individualizaciju doze na temelju izmjerenih farmakokinetskih parametara svakog od bolesnika. Citostatici Citostatici nisu česti lijekovi i bilo bi dobro da ih se mora koristiti što rjeđe. Opasni su to lijekovi. to se pokazalo prema brojnim kongresnim priopćenjima diljem svijeta i radovima u najuglednijim medicinskim časopisima svijeta.

Kao šezdesetosmaš razumijem događaje. Tek nedavno počela su se takva sredstva koristiti među običnim ljudima. koje su danas raritet i postižu visoku cijenu na tržištu antikviteta. organizirani kriminal se uvijek snalazio i nije podnosio voluntarizam studenata. Postoje podaci da su ih koristili svećenici. a čovjek je umro. Izdavač jedne od njih ima vrlo znakovito ime «Underground Press». Tih šezdesetih godina čak su tiskane ilegalne knjige priručnici za pripravu sredstava ovisnosti. Nakon nekoliko smrtnih slučajeva zaplijenili su policajci na ulici drogu «China white» i tek analizom se otkrilo da joj je glavni sastojak metil-fentanil do tad nepoznata tvar i bez svog CAS broja. U bolnicu je primljen mladi čovjek u komi sa svim znakovima predoziranja opijatima. a onda su zainteresirani shvatili da su im informacije svud na raspolaganju. a dio se okrenuo u svojoj nemoći sredstvima ovisnosti. Spominjem tek knjige «Drug Production for Fun and Profit» ili «Psychodelic Chemistry». 89 . Međutim.OVISNOSTI Povijest primjene sredstava ovisnosti je izrazito duga. proroci. Tada je počela priprava takvih sredstava u vlastitoj proizvodnji i od onda se bilježi uzlazni trend. Znanstvena literatura je od kraja 19. Konačno je došao internet i omogućio nevjerojatnu lakoću dolaženja do podataka. Trebalo je samo čitati znanstvene časopise i razmišljati kao pravi kemičar. Jedan od problema je u tome što danas ima toliko puno sredstava ovisnosti da ih praktički svaki i malo školovan kemičar može sam proizvesti. Zadnji slučaj individualnog pristupa veže se uz meti-fentanil. što je omogućilo studentima i drugim zaniteresiranima brži i bolji pregled literature o svim aspektima djelovanja kemikalija uključujući interakcije lijekova. a razlog je bio u činjenici da proizvođači i distributeri takvih sredstava mogu ostvariti silne zarade. Ljudi su različito doživjeli događaje. a dokaza da su cijele države sudjelovale u proizvodnji i raspodjeli sredstava ovisnosti bilo je i ima ih danas. Događaji su se u tom negativnom smjeru počeli odvijati u drugoj polovici šezdesetih godina prošlog stoljeća. stoljeća obilovala dobrim opisima sinteze sredstava ovisnosti ili njihove izolacije iz prirodnih materijala. a u svoje ruke preuzeo ih je organizirani kriminal. koji se pojavio na tržištu 1981. ali ne mogu sigurno utvrditi razloge one velike pobune. vračevi ili druge osobe koje su zarađivale za život na taj način. Vjerojatno se tim poslom bave i političari. Danas gotovo da ne postoji subjektivni pristup. Toksikolozi su sasvim nebitan i nemoćan činitelj u toj prljavoj raboti i jedini im je zadatak dokazivati za sud. vjerojatno kao povijest civilizacija. Nakon toga su na sveučilištima Amerike otvarani računarski centri preko kojih se moglo pretraživati literaturu. Kriminalci u času prepoznaju genijalce i preuzimaju od njih posao distribucije sredstava ovisnosti. Istina. Međutim. analizom u mokraći nije se pronašlo ni tragove opijata i liječnici se nisu usudili primijeniti protuotrove. Oni koji su sintetizirali tu tvar morali su biti vrsni kemičari i farmakolozi. na samu Novu godinu. u davnim vremenima su takva sredstva korištena samo u posebne svrhe i u ograničenim skupinama ljudi. a ipak mogu ponešto reći o problemu. Danas se jako isplati baviti takvim poslovima. Očito je njegova sinteza napravljena u nekom ilegalnom laboratoriju gdje su otkrili i pravu dozu oko 200 puta nižu od doze uobičajenih opijata (morfij). Na početku su recepti za proizvodnju prepisivani i korišteni u malom opsegu.

od kada je počeo pad. ali nikad u tome nije uspjela. Kad sam 1995. Ne pokazuje li to stanje danas u zapadnom svijetu? Opijati se dijele na prirodne. halucinogene. od srebra do umjetnina. Velika Britanija je u svojoj povijesti učinila silno mnogo teških zločina u slavu i hvalu svoje kraljevine. morfij u ovim ili onim oblicima nije loša zamjena. To pokazuje koliko su studenti onih godina bili sposobni i spretni. godine posjetio Kinu pokazali su mi ostatke uništenog najljepšeg hrama. a prvenstveno u Europu. stoljeća postale kultna mjesta za umjetnike. Međutim. a najgori je slučaj širenje opijuma u Kini. psihostimulanse. veliki su shvatili kako se sredstvima ovisnosti može postići velike uspjehe u kontroli protivnika. a onda je tijekom 19. Međutim. Kralj je svakako polusintetski heroin. Odlučili su je slomiti opijumom i britanski agenti su neštedimice opskrbljivali Kinu opijumom. koja im omogućava vezanje na opijatske receptore. Kina je pokušavala iskorijeniti ovisnost. Organizirani kriminal ne trpi amatere na svom području. Onda je kinesko carstvo zaključilo da je toga dosta i počeo je Opijumski rat. ma kako oni pametni bili. pa su države morale reagirati njihovim nadzorom. koji su Kinezi izgubili. Kina se polako navikavala na opijum i davala je za njega svako moguće blago koje je bilo zanimljivo Britancima. ali toga više nema.Kroz slijedeće godine broj umrlih je rastao sve do 1984. političare i bogate besposlene ljude. što zna svaki ovisnik. U daljnjem tekstu slijedit ćemo uobičajenu podjelu na opijate. a svima je ista prostorna struktura. Opijati Najstariji je naravno opijum i stoljećima se koristio na Bliskom istoku za uživanje u visokim slojevima društva. a naplaćivali su ga na različite načine. Kad se sredstva ovisnosti negdje udomaće onda ih je teško iskorijeniti. jer bi do dolaska u bolnicu sigurno umrli. Te godine kad sam posjetio Peking čudilo me zbog čega proizvode autoinjektore s naloksonom i trebalo mi je dugo vremena dok sam shvatio. a sve ostalo je manje ili više slab nadomjestak kad nema prave droge. To je jedini način da spase otrovane ovisnike u udaljenim krajevima. depresore SŽS i ostala sredstva ovisnosti. a razlog je bio u tome što su izumitelji uspjeli pocijepati racemični proizvod u dva optički aktivna enantiomera i dati na tržište samo onaj koji nije izazivao teške nuspojave. Privlačila su ih neizmjerna kineska bogatstva. ali nije ih bilo lako opljačkati budući je kineska carevina još uvijek bila tvrd orah iako u teškoj krizi. Kako je tamo malo bolnica (1 na približno svakih 500 km) onda «bosonogim» liječnicima u liječničku torbu stavljaju autoinjektore s naloksonom. ali ono što su napravili u Kini možda nadilazi sva ostala zla. Najjednostavniji način korištenja opijuma bilo je pušenjem s nargilama i pušionice su se razvojem trgovine u ono vrijeme počele širiti Europom povećavajući broj ovisnika. Britanci su okrutno kaznili neposluh ubijajući i uništavajući sve pred sobom. Na Bliskom istoku do tada opijum nije predstavljao širi društveni problem. 90 . koji su Britanci za kaznu spalili i razrušili. U Kini je ovisnost o opijumu još uvijek jako česta i ljudi se znaju predozirati. polusintetske i sintentske. stoljeća zabilježeno njegovo širenje na sve strane. Pušionice opijuma su tijekom 19. po djelovanju oni nisu jednaki. a Europa je reagirala drugačije.

gubitak interesa za školu ili posao. Ujutro se nožem ili sličnom alatkom već pomalo skrutnuti produkt skida i stavlja u spremnike za opijum i onda se pusti da dozrije. a ima i drugih alkaloida čak sa donekle sličnim djelovanjem poput kodeina. a samo ih se povremeno pronalazi npr. Čisti morfij proizvodi se kao lijek za terminalne faze mnogih bolesti. ali stanje se može vremenom promijeniti. Negdje pred večer se prave blagi rezovi na zelenim makovicama i pusti se da se na njima stvore kapi soka. Dosta mu je bilo svega nakon smrti voljene supruge i on je sam sebi injicirao tu veliku dozu ne želeći više živjeti sam. Ne zna se koliko zdravstvenih djelatnika u svijetu pati zbog ovisnosti o morfiju. Glavni razlog njegova preživljavanja bio je vjerojatno u činjenici da je ampula s morfijem bila jako stara i da se 91 . Stari gospodin je nakon odlaska u mirovinu sačuvao nekoliko ampula vjerojatno računajući da bi mu možda mogle trebati u starosti kad odluči da je dosta. Zapravo je čudno da se Europa odrekla tog načina primjene opijata. stoljeća. Kod ovisnika se opaža gubitak apetita. Takva ovisnost se teško otkriva temeljem simptoma. To je opijum. a daje se također u svim slučajevima snažnih bolova (npr. crvenilo očiju. kod iznenadne kontrole korištenja morfija na odjelima. Bio je to pokušaj samoubojstva prastarim morfijem iz njegove veterinarske ambulante. poremećaji spavanja. itd. ali se javlja ovisnost među zdravstvenim djelatnicima. prekidanje prijateljstava. kad je opijum relativno jeftin u odnosu na heroin ili čisti morfij. Ovisnici teško dolaze do morfija i zato ga rijetko uzimaju. U slučaju predoziranja umire se zbog prestanka disanja. Meni je ostao u sjećanju stari veterinar. nakon čega je primijenjen nalokson i gospodin se oporavio. Istočno od nas se opijum puši nargilama. Napravio sam toksikološku analizu i nedvojbeno dokazao morfij. koji je prije tridesetak godina primljen na Rebro u komi sa zastojem disanja. rane nastale u ratu ili drugim nesrećama). Najvažniji sastojak opijuma je morfij.Osnova je naravno opijum. preosjetljivost na kritiku. a u Europi je takav način uživanja opijata davno nestao. Evo kako je izgledala tipična europska pušiona opijuma iz 19. česti kašalj. Morfij se dobro apsorbira dišnim putovima i djelovanja su mu prihvatljiva svakom ovisniku. a doza je bila ogromna namijenjena konjima. koji se dobiva iz makovica.

a onda dileri na terenu rade iz njega pripravke za intravensku primjenu dodavajući punila (npr. Kontrolirali smo ovisnike iz kliničke bolnice Sestara milosrdnica. Taj problem čuvanja starih lijekova ili drugih kemikalija se javlja vrlo često. Još nisam ni počeo s analizom a nazvao me ovisnik moleći da mu pomognem u razotkrivanju aljkavosti sestara na odjelu. a kvaliteta mu izrazito varira (vidi sliku dolje desno). posebno kad nasljednici čiste zalihe svojih predaka. Prvenstveno se misli na hepatits i AIDS. Zato svaki diler ima u posjedu preciznu vagu. stoljeća. Proizvodnja i prodaja heroina pod potpunim je nadzorom organiziranog kriminala i to je jedan od velikih problema. Nikad nije uspjela učinkovita primjena heroina drugim putem osim intravenskog. Što se tiče predoziranja podaci su nepouzdani. a niti pola sata nakon njega pojavio se bivši ovisnik tražeći ozbiljan razgovor. Proizvodi se u zemljama Bliskog ili Dalekog istoka često u suradnji s vlašću. Bilo je pokušaja priprave lingvaleta s heroinom. Počelo 92 . Neko vrijeme nakon toga je pušten s liječenja i roditelji su bdjeli nad njim. Tvrdio je kako je sestra pobrkala uzorke mokraće i njegovo ime stavila na epruvetu drugog ovisnika. pa su se neke zarazne bolesti na taj način proširile u ovoj populaciji. a samo jednom je pretekao ugljikov monoksid. ali naravno bez uspjeha. jer se otrovanja često ne prijavljuju niti se otrovani zbog jasnih razloga javljaju na bolničko liječenje. Sin mojih dobrih poznanika u to se vrijeme liječio u toj bolnici i ja sam jednog dana dobio njegov uzorak mokraće. Problem je u tome što se kroz duge godine drži na tako visokom mjestu i nema nikakvih pokazatelja da bi broj umrlih mogao početi s padom. a on se i najčešće koristi kao sredstvo ovisnosti. koji su tamo bili na liječenju ovisnosti. Zbog načina primjene i čestog nedostatka šprica s iglama ovisnici još uvijek znaju koristiti istu špricu. Međunarodne mreže kriminalaca obično ga preko brojnih granica prevoze u koliko toliko čistom obliku. Dobar trag za policiju. Jednom prilikom otac je donio mokraću na analizu. Moj laboratorij na Rebru počeo je obavljati analize heroina u mokraći na samom početku osamdesetih godina prošlog stoljeća. Najopasniji predstavnik opijata je heroin. Proizvodnja heroina iz opijuma je izrazito jednostavna i odvija se acetiliranjem anhidridom octene kiseline prema propisu objavljenom u njemačkim časopisima krajem 19. ali moj poznanik je i dalje tvrdio da je nevin optužen. kinin. Naravno da je uzorak bio pozitivan na heroin. jer tada još uvijek nije zaživio metadonski program liječenja. On je već na odjelu žestoko protestirao i tražio od «aljkave» sestre da ne šalje taj pogrešni uzorak.aktivna tvar već u priličnoj mjeri raspala. jer što će građaninu precizna mala vaga. za kojeg je moj poznanik znao da se fiksa. Po broju smrtnih slučajeva u Hrvatskoj on je iz godine u godinu na drugom mjestu. šećer i druge u vodi topljive tvari). Naprosto je nevjerojatno na koje su načine dolazili do heroina ili drugih opijata. kako se vidi na slici dolje lijevo. Dobili su njegovu privolu da mogu kad se sjete uzeti od njega uzorak mokraće i donijeti je k meni na analizu.

Ne ulazeći u ocjenu vrijednosti tog programa odvikavanja moram reći da se liječeni ovisnici vrlo često vraćaju heroinu kad dođu u priliku za to. ali moja analiza je osim morfija detektirala i mono-acetilmorfij. jer im je glavni učinak analgetski. stoljeća. ova slika dolje nastala pod djelovanjem meskalina. Tako barem kažu ovisnici. a više se nikad nakon toga oni učinci prvog uzimanja ne mogu ponoviti bez obzira koliko ovisnik povećao dozu heroina. jedno vrijeme su ovisnici korištenjem žlice. Stvari su se počele mijenjati krajem 19. Korištenje iskustava djelovanja halucinogena kod umjetnika ima dugu tradiciju. mistične svečanosti itd. o kojem je već bilo govora naprijed. Njegova uloga je u sprječavanju ovisničke krize. Ja sam mu morao priznati da su interferencije moguće. Donekle se tome približio metil-amfetamin. su bili vezani uz korištenje halucinogenih biljaka.je s njegovim pitanjima o pouzdanosti moje analize. kad su ih počeli koristiti umjetnici radi dobivanja ideja za nove umjetnine. a od onih «božanskih» učinaka heroina nemaju ništa. prorokovanje. 93 . Religijski obredi. Užasno u cijeloj priči je bilo to što je moj ovisnik bio vrhunski intelektualac. Ne daje nikakve zanimljive učinke. On je to znao unaprijed. posebno u narodnoj umjetnosti starih naroda u Americi i neka su njihova djela zaista prekrasna. slovio je kao vrstan pravni stručnjak. pa se sad može očekivati pozitivan nalaz na morfij. Ta skupina opijata ima značajnu prednost da se većina može primijeniti preko probavnog sustava za razliku od morfija i heroina. itd. Aktivno je govorio barem 3 svjetska jezika. Danas se općenito smatra da je let vještica na metlama bio povezan s halucinacijama nastalim zbog uporabe halucinogena. koji se intenzivno razgrađuju prvim prolaskom kroz jetra. Kažu da je najbolje prvi puta. čaranje. koji pak nije mogao nastati iz kodeina. Obični ljudi u svakodnevnom životu nisu se usudili uzimati halucinogena sredstva nego su ona bila rezervirana samo za izabrane ili za veći broj građana samo u vrlo važnim prigodama. Želim naglasiti još jednu važnu stvar vezano za ovisnost o opijatima. Halucinogeni Teško je naći područja na kugli zemaljskoj gdje se kroz povijest nisu koristili halucinogeni u posebne svrhe. kao npr. Neki od njih kao npr. Sve je upropastio zbog heroina. Ja sam se složio s njim. To se posebno odnosi na različite lijekove za teške bolove. bio je učitelj skijanja. anhidrida octene kiseline i svijeće na primitivan način prerađivali kodein u heroin i onda prljavi reakcioni produkt inicirali u vene. tramadon su sasvim nezanimljivi. jer je detaljno proučavao literaturu tada krajem osamdesetih godina. Ni jedan ne daje one učinke koje daje heroin ili su učinci značajno manje intenzivni. Sintetski opijati koriste se u krajnjoj nuždi kad nema heroina. Zapravo je i mogao nastati intervencijom ovisnika. ali omogućava ovisniku da izbjegne krizu. Meni je žalosno gledati te mlade ljude kad ujutro dođu pred ambulantu opće prakse progutati svoju tabletu metadona kako bi mogli normalno živjeti i raditi. Objašnjavao mi je kako je imao teške glavobolje i gutao je neumjerene količine analgetika. Jedan od sintetskih opijata je ipak iskočio budući se koristi masovno u liječenju ovisnosti. koji se nalazi u mnogim često korištenim analgeticima. posebno što se tiče mogućih interferencija. na kodein. Naime. To je metadon važan u metadonskom programu. kao npr.

Detaljno je opisao proživljeno i na tome je sve stalo tih davnih godina. 2005. Studenti su s oduševljenjem prihvatili LSD. Komitet 300 (Dr. počela nekontroliranu primjenu različitih sredstava ovisnosti. Sintetizirao ga je 1943. Pogledajte ovaj plakat ispod teksta. Bilo je to vrijeme LSD-a. a posebno upravo halucinogena. pa je to učinio i Hofman. koji nastoje vladati na svaki način. John Coleman. godine kad je tadašnja mlada generacija. Detecka Zagreb. godine švicarski kemičar Hofman polazeći od ergot alkaloida iz kojih je priredio lisergičnu kiselinu te je onda preveo u amid. Zbog čega se LSD naglo pojavio u obliku tableta krajem šezdesetih godina i zašto je bio jeftin i dostupan širokoj populaciji još uvijek je zapravo tajna. Zato su im priredili goleme količine jeftinog i lako dostupnog LSD-a te tako otupili oštricu studentske pobune. Točno je da se u kasnijim godinama otkrilo mnogo ilegalnih kućnih studentskih laboratorija sa znatnim količinama LSD-a namijenjenog tržištu. Postoje brojne teorije. 94 . ali također iz brojnih publikacija i reklamnih kampanja studentskih prvaka. od one o vrsnim mladim kemičarima tadašnje studentske populacije do teorije zavjere Kluba 300. ali je doveo u opasnost i svoj život. Doživio je nevjerojatne halucinacije. Hijerarhija zavjerenika: Komitet 300. što se može više vidjeti u slavnom filmu «Kosa». Kao relativno oprezan čovjek krenuo je od ekstremno niske doze od 0. ali i to je bila izrazito visoka doza za početnika na LSD-u.) prema nekim je autorima čvrsta organizacija gospodara svijeta. Prema jednoj od teorija oni su napravili veliki pokus nadzora nad mladom buntovnom generacijom skrećući je u teškim vremenima Vijetnamskog rata na sporedni kolosijek. U tim godinama su kemičari nerijetko pokušavali ispitati djelovanje tvari koje su izmislili.Dramatičan porast primjene halucinogena došao je s «Djecom cvijeća» 1968.2 mg. ali se ne može isključiti ni neke čudne i sulude teorije. posebno u SAD.

koji je daleko nadmašio LSD. Nitko ne zna zašto i mnogi postavljaju pitanja zbog čega je to tako. Istok koristi hašiš ili uljni ekstrakt konoplje pušeći ga najčešće iz nargila. THC se uživa na dva različita načina. Drugi globalni halucinogen. da halucinacije mogu biti izrazito snažne i uvjerljive (npr. Korisnicima se pak jako sviđaju halucinacije iako neke od njih nisu ugodne. ali zaboravljaju da kod psihički labilnih osoba može ostaviti izrazito teške posljedice. Ona teorija zavjere Komiteta 300 tumači da je to zbog toga što vladarima svijeta LSD više nije bio potreban i zato što je veliki pokus kontroliranja mlade generacije uspješno završen. Vode se teške rasprave između pobornika legalizacije indijske konoplje i onih koji ga proglašavaju opasnim sredstvom ovisnosti. svakako je tetrahidrokanabinol (THC) glavni sastojak indijske konoplje. ali također to da je njegova uporaba kasnijih godina postajala sve rjeđa. što se ogleda i u našoj državi. Danas se on toliko proširio kuglom zemaljskom da nema praktički mjesta gdje se ne koristi u ovom ili onom obliku. od tableta do whatman papira natopljenog LSD-om i s nacrtanim likovima iz crtanih filmova. Zaista je zanimljiva činjenica da je samo u SAD barem jednom kušalo LSD više od 20 milijuna ljudi. 95 .Žestoki pobornici slobodne primjene LSD-a vrlo uporno ponavljaju da se na njega ne stvara ovisnost. a zapad se orijentirao na pušenje lišća te biljke pod nazivom marihuana. slučaj mladića koji je zamislio da je ptica i skočio je kroz prozor iz višekatnice u smrt) te da predoziranja nisu rijetka. Obzirom na to da se može primjenjivati preko probavnog sustava dolazio je na tržište u obliku različitih pripravaka.

Stare statistike iz SAD govore da više od 100 milijuna ljudi povremeno puši marihuanu. a prvi odgovor proizvođača je bio da danas dobar dio Europe dozvoljava proizvode poput sapuna. Proizvođači koriste interes za marihuanu i pokušavaju plasirati na tržište legalno proizvode koji na nju podsjećaju. a stanje nije bolje niti u zemljama Europe. Uzorci su bili uzeti slučajnog dana i očekivali smo relativno mali broj uživatelja THC. Rezultat je bio iznenađenje. Počelo je kod nas negdje pred kraj devedesetih prošlog stoljeća kad je slovenski proizvođač zatražio registraciju piva s ekstraktom marihuane. Meni se ipak najviše dopao slučaj od prije desetak godina kad je policija uhitila Nijemca dilera. Sva zaliha marihuane je zaplijenjena u jednom primorskom gradiću. a tekst je govorio o pivu obogaćenom ekstraktom te biljke. Slučajeva sa zapljenama marihuane je toliko mnogo da je teško izabrati neki posebno zanimljiv slučaj. U nekim slučajevima on je lijek izbora kod liječenja glaukoma. Pozitivni rezultati nađeni su u skoro 50% učenika. Mi naravno nismo htjeli dopustiti takvu rabotu na hrvatskom tržištu i onda je slovenski proizvođač izišao s tvrdnjom da njihovo pivo zapravo ne sadrži ekstrakt indijske nego industrijske konoplje. ali se može primjenjivati i kod astme i drugih bolesti. Na boci se kočio list indijske konoplje. ali smo naučili kako kvaliteta marihuane jako ovisi o klimatskim i drugim uvjetima na mjestu proizvodnje. Naravno da je diler pušten na slobodu. kako za nas tako i za dilera. Sadržaj THC u travi je bio tako nizak da se nije moglo govoriti o sredstvu ovisnosti. Iz toga se već na prvi pogled moglo zaključiti da proizvođač krivo deklarira svoj proizvod i da se zbog toga ne smije pustiti na tržište. koji je nastojao pokriti troškove svojeg ljetovanja prodajom marihuane proizvedene u Njemačkoj. Samo još jedna tema vezana uz THC. Činjenica je da THC ima i ljekovita svojstva. Mi smo koju godinu prije rata obavili analizu mokraće u djece iz jedne zagrebačke srednje škole i ostali iznenađeni. Kako vrijeme prolazi to marihuana postaje sve češće sredstvo uživanja mlade generacije. Zbog toga pobornici primjene marihuane stalno izvlače argumente o 96 . a diler je stavljen u zatvor čekajući rezultat analize u hrvatskim laboratorijima. ali ga sadrži. Javno zdravstvo je odmah skočilo protiv ideje o stavljanju u promet takvog proizvoda. ali onda su analize pokazale da i industrijska konoplja sadrži vrlo niske koncentracije THC. kolonjskih voda. dezodoranasa i slično s ekstraktom indijske konoplje odnosno s hašišem.

ali je zbog nuspojava (halucinacije) bio povučen s tržišta. Na početku je bio registriran kao anestetik. Ostao mi je u sjećanju slučaj od prije dvadesetak godina kad je uhvaćeni uživatelj marihuane u SAD zatražio zaštitu države. Trend fušerske sinteze sredstava ovisnosti postao je pravilo u vremenima novog milenija. Ono na što se stalno upozorava jest njegova loša kvaliteta na tržištu zbog loše sinteze i brojnih nečistoća u pripravcima s tržišta. Evo primjera odraza njegove primjene u umjetnosti. Smatra se da su najčešće nuspojave povezane s tim nečistoćama. itd. “Rocket fuel”. nije isključeno da neće obzirom na jednostavnu sintezu u kućnim laboratorijima i činjenicu da ga je isprobalo oko 10 milijuna Amerikanaca.korisnosti THC u terapiji. Sud je zaključio da taj građanin ima pravo na svoj lijek. Nije isključeno da će pod određenim uvjetima biti donijeti propisi za korištenje ovog halucinogena. “Killer weed”. posebno u bliskoj budućnosti kad generacija njezinih uživatelja preuzme vlast u državama Europe i u SAD. Pušenje marihuane nije dolazilo u obzir. “Crystal joints”. 97 . Međutim. Ne znam kako će završiti sukobi oko THC. a kod nas se po mojem znanju nikad nije pojavio na crnom tržištu. a možda je to zato što su se mladi lavovi dali uključiti u redove organiziranog kriminala i svejedno im je što proizvode.) . Amerika ima puno iskustava s fenciklidinom (“Angel dust”. Nanjušili su ga ovisnici i počeli njegovu masovnu proizvodnju. Samo neka prihodi dolaze u njihove džepove. a za zdravlje kolega ih više nije briga. jer on marihuanu koristi kao lijek protiv glaukoma i država mu je dužna osigurati neometano korištenje njegovog lijeka. koje mu pak država mora osigurati. Izgleda da nema više dobrih laboratorija poput onih iz ranih osamdesetih kad su studenti vrlo pozorno radili na sintezi metil-fentanila. ali su mu odredili da THC može i smije koristiti isključivo u obliku tableta.

Dvojica građana su shvatili da s dječakom nešto nije u redu i spremno su ga prihvatili u svoj automobil u vožnji prema Zadru. Dvojica hrvatskih građana opazili su JNA vojnika kako odmah pokraj starog Masleničkog mosta stopira pokraj ceste. Moje najteže iskustvo je bilo s psilocibinom. ali ga neće izvlačiti njegovi vojnici nego da si ja uzmem i izvučem četnika kojeg god želim uz njihovu 98 . a obitelj je bila nesretna i godinama tražila rehabilitaciju svog zagrebačkog dječaka. ali on je imao nekakav cilj od kojeg odustati nije mogao. Oni su uzvratili vatrom i ubili ga. Nikad je nije dočekala. Izgledao im je čudan onako teško naoružan i okićen ručnim bombama za pojasom i na prsima. psilocibin. Neki su pretežno stimulansi a drugi pak halucinogeni iako svi posjeduju jedna i druga svojstva. Tamo mi je zapovjednik postrojbe Imoćana objašnjavao kako ćemo imati miran dan jer su Četnici proglasili dan žalosti zbog pogibije oko 70 svojih vojnika. Negdje tih prvih dana kolovoza 1991. Nudili su mu i svoju odjeću. Naša priča se odigravala krajem srpnja 1991. godine. Dan ranije su obavili suludi napad na Kruševo ne obazirući se na vatru branitelja. Analizom je ustanovljeno da se radi o psilocibinu i njegovim derivatima. MDA (m-metoksi amfetamin).N-dipropil triptamin. Međutim. Ipak se i kod njih miješaju halucinogeni i psihostimulativni učinci. Bio je to zagrebački dječak unovačen među niške specijalce. Nalaz je potvrđen i u nezavisnom policijskom laboratoriju u Wiesbadenu.. on je reagirao sasvim suludo. triptaminskim derivatom iz gljive psilocibe na slici lijevo. Nije se s njim moglo uspostaviti pošten kontakt i samo je tražio da ga netko što prije prebaci u Karlobag. Prema literaturi ovu gljivu su koristili neki Indijanci prije boja. ali nam nikad nisu htjeli dati službeni nalaz budući uzorak nije bio uzet na način ispravan prema njihovim propisima. kao i derivati triptamina. Zapovjednik mi je rekao da su četnici jurili kao gudini. morao sam po jednom zadatku otići u opkoljeno Kruševo do kojeg se moglo prići samo morskim putem iz Novigrada do male lučice Ribnica ispod Kruševa. kako bi postali hrabriji i izgubili osjećaj straha od ranjavanja. ali i kod jednih i drugih tvari miješaju se simptomi. itd. PMA (p-metoksi amfetamin). što je on hitno i učinio. Zatražio sam da nam pošalje uzorke krvi i tkiva za analizu. DPT (M. ali također činjenica da su ljudi pod psilocibinom izrazito skloni sugestiji i da se s njima može izvrsno upravljati.Amfetamini su pretežno stimulansi. On mi je odgovorio da mogu uzeti bilo kojeg od četnika koji su ležali razbacani niz padinu. Konačno su ga uvezli u dvorište prve policijske postaje i objasnili mu da je vrijeme za predaju i prelazak na našu stranu. Mrtvo tijelo mladića prebačeno je JNA helikopterom u Zagreb i pokopano svečano prema jugoslavenskim običajima. a pretežno halucinogeni triptaminski derivati DMT (N-dimetiltriptamin). Znao sam i prije rata da JNA puno eksperimentira s ovakvim tvarima. Zaustavili su se pokraj njega da ga upitaju tko je i što tamo radi. a cijelim putem su ga pokušavali nagovoriti da svuče mrsku JNA odoru i naprosto pobjegne s njima . psilocin). Odmah sam posumnjao u primjenu psihostimulansa poput psilocibina i tražio sam da mi njegovi vojnici donesu jednog od tih ubijenih četnika kako bih mogao dokazati da ih je JNA zapravo drogirala. Pretežno halucinogeni amfetamini su DOM (2. Kasnijom obdukcijom patolog je opazio brojne ubode na venama podlaktice i nazvao me s pitanjem da li treba reagirati.5-dimetiloksi-4metilamfetamin). Zanimalo ih je prvenstveno njegovo stimulativno djelovanje. Iskočio je iz auta i počeo pucati po hrvatskim policajcima na dvorištu policijske postaje.

Među prvim simptomima otrovanja javlja se veselje i volja za plesom po samo njima poznatom taktu. kad su umjetnici otkrili kokain kao sredstvo koje im silno pomaže u njihovu radu.vatrenu zaštitu. Naravno da su ovisnici na neki način to saznali i koji put se može vidjeti čovjeka koji liže krastaču uživajući u nastalim halucinacijama i pateći zbog nadražujućih učinaka na svoje sluznice probavnog sustava. kad prevladavaju drugi užici. Žaba krastača preko svoje kože luči nadražujuće tvari zbog čega je ni jedna životinja neće pojesti. Ta halucinogena tvar vjerojatno je krivac za «dans macabre» poznat sa slika iz srednjeg vijeka. koja sadrži brojne alkaloide i među njima ibotensku kiselinu. Vani je čekala sirotinja s lončićima kako bi si uzela mokraću od uzvanika kao izađu van iz kuće mokriti. Smrt pleše kolo s izabranim žrtvama. Ljubljenjem krastače ona je zapravo konzumirala bufotenin i uživala u veličanstvenim halucinacijama. ali u zadnje vrijeme mu opada primjena. U našim krajevima je poznata gljiva ludara ili muhara. ali nisam odolio. stoljeća u Europi. To joj je životna obrana. Međutim. Eto jednog neistraženog područja iz Domovinskog rata. Neka mi bude oprošteno što diram čak u bajke. Zapravo to i nije ništa naročito prema onome što se događa u modernim vremenima. Nije im bilo pomoći i svi su umrli od otrovanja. Ima naravno još mnogo halucinogena na svim stranama svijeta. Jedno vrijeme su ovisnici rado koristili meskalin ili vrh kaktusa pejot s visokim sadržajem te droge. Navodno su konkviskadori davali indijancima žvakati lišće koke sa žbukom i onda su oni mogli raditi do iznemoglosti. Igraju kolo. kad se javljaju brojna stresna zanimanja na kojima neki mogu raditi samo uz primjenu stimulansa. Psihostimulansi Ima naznaka da su u rijetkim prigodama primjenjivani kroz povijest ljudskog roda. I dalje ga često koriste Indijanci na svojim posebnim svečanostima. To je možda slično uživanju u ekstremno paprenoj hrani. ali zbog nečega izlučuje i halucinogenu tvar bufotenin. I ja sam osobno čuo za takav slučaj u mom slavonskom selu gdje su susjedi pred jutro jednog dana pronašli cijelu obitelj kako teturajući plešu oko stola u kuhinji. kao npr. Naravno da sam odustao od traženja četnika. Negdje sam pročitao da ona princeza što je poljubila žapca i onda se on pretvorio u prekrasnog princa zapravo nije princa doživjela u stvarnosti nego tek u svojim halucinacijama. Čak ih koriste da bi mogli dulje 99 . koje će odvesti na drugi svijet. a onda ih je u starosti pretvorila u bajku tako lijepu malim curicama. Bogataši su znali kupovati sušene ludare i onda zvati prijatelje i ugledne ljude na druženje uz čaj od ludara. Izgleda da su umjetnici inspiraciju dobili gledajući otrovane gljivom ludarom. Dakle. ples smrti! Možete ga naći na slikama ili čak na reljefima kao na ilustraciji lijevo. u Americi među Indijancima. prava primjena psihostimulansa počinje drugom polovicom 19. Tako su i oni mogli uživati pijući mokraću punu ibotenske kiseline i ibotenina. Na dalekom sjeveru Rusije prevladavaju njezina halucinogena djelovanja nad ostalima i ljudi je rado konzumiraju. pa se veselje širilo među velikim brojem ljudi. Inače nije ta gljiva jednako opasna u svim krajevima Europe. ali kasnije sam u više navrata slušao o suludim napadima četnika u Vukovaru i na nekim drugim mjestima.

primjenu (White Girl. Speedball. Nose Candy. Green Gold. Vjerojatno se obimom korištenja najviše ističu među svim sredstvima ovisnosti. itd.v. stresnim i teškim zanimanjima poput onih u svim vrstama prometa. heroina za i. jer tržište mora dobiti svoje kvote i dobiti će ih po bilo koju cijenu. u ratovima među vojnicima. distribucije. Kokain je svakako kralj droge kako po učincima tako i po prokletstvu koje donosi svojim uživateljima. brojne amfetamine ili triptamine te druga manje poznata sredstva ovisnosti za postizanje stimulacije. Može se u jednoj državi različitim mehanizmima smanjivati obim njegove proizvodnje. ali će onda rasti u drugoj državi. Pojavljuje se u brojnim oblicima. 100 . kao loše pročišćena kokainska baza Crack ili u smjesi s drugim sredstvima ovisnosti poput npr. sprječavanja širenja ili liječenja ovisnika. Zbog dobre povezanosti politike i kriminala praktički se ne postižu nikakvi pomaci u smanjenju njegove proizvodnje. Najskuplji je i najrašireniji čisti kokain (Gold Dust.). otopljen u alkoholu (npr. za bolju izdržljivost životinja. Bili su vrlo rašireni u različitim sportovima. Nema praktički mjesta gdje se nisu primjenjivali. itd.). Liquid Lady). Neke države temelje ili su temeljile dobar dio svog proračuna upravo na kokainu.uživati. Ima ih zaista mnogo i spominjemo ovdje tek kokain iz prirode. u bjesomučnom plesu. Kao i kod heroina brojni ljudi žive od njegove proizvodnje. npr. itd. Uostalom svaki građanin Europe češće ili rjeđe poseže za svojom šalicom bezazlene kave.

Danas je to sredstvo koje zabrinjava. hašišovo ulje. Inače se amfetamin počeo prvo koristiti u konjičkim sportovima za stimuliranje konja. Sinteza amfetamina posebno je jednostavna i danas su oni glavni produkt kućnih laboratorija. jer je cijela ekipa s Rebra sudjelovala s dva analitička laboratorija u kontroli dopinga. kako bi imali materijala za provjere naše metode. Međutim. Ja sam ga prvi put sreo negdje pred kraj osamdesetih godina analizom mokraće jednog liječenog ovisnika. a u prvi čas smo sumnjali da se možda radi o greški metode. heroin. glavni njegov metabolit ekgonin bio je također jasno dokazan i nije bilo sumnje da se radi upravo o uživanju kokaina. ali kokaina očito policija u to vrijeme nije ni sama imala u svojim edukativnim skladištima. preteče uvoze prosječni kemičari. oštećenje bubrega. a čini se da ipak daje i neke druge učinke poput barem euforije ako već ne halucinacija. Do sada u Hrvatskoj nije otkriven niti jedan ilegalni sintetski laboratoriji.). srčani udar.Čisti kokain najčešće se primjenjuje ušmrkivanjem. Simptomi su opasan ili fatalan porast tlaka. a najviše se izgleda proizvodi Exstasy tako popularan među mladima. Nema nikakvih protuotrova i liječenje je uglavnom simptomatsko. Ja sam prvi put počeo raditi na detekciji amfetamina u vrijeme priprema za Univerzijadu u Zagrebu. itd. Međutim. Ranijih godina su nam na policiji davali male uzorke različitih sredstava ovisnosti (npr. grčevi koji se ponavljaju. Izgleda da je nakon pada Željezne zavjese proizvodnja amfetamina prebačena u Poljsku i Češku. Međutim. marihuana. za zabrinutost zdravstveni djelatnici imaju razloga. Naš zadatak bio je također davanje različitih doping sredstava dragovoljcima i sakupljanje njihove mokraće radi prikupljanja standarda zabranjenih sredstava. Crack sa slike gore lijevo se može naprosto bacati na vruću zagrijanu ploču i onda udisati pare kokaina ili se pak može miješati s marihuanom i pušiti. Jako se pazi na preteče (prekursore) ovih tvari u sintezi. kako je pokazano na slici gore desno. ali su barem u dva navrata zaplijenjene veće količine njegovih preteča za garažnu proizvodnju nekog od amfetamina. Prvi pravi šok doživio sam odmah nakon Univerzijade kad smo dobili nekakav projekt kontrole lijekova u 101 . Nakon toga se počeo pojavljivati češće. a genijalci traže načina kako zaobići dobro opisane sintetske postupke i u tome često uspijevaju. Uzimaju ga nekontrolirano prije odlaska na ples i uz njega mogu izdržati goleme napore ludog plesa kao na slici lijevo. Zanimljivo je da ga nismo imali niti u našem pokaznom ormariću. a onda mu se primjena dalje širila na biciklizam i tek tada su se opazila njegova pogubna svojstva stvaranja ovisnosti. delirij i smrt. pa je onda dio kokaina ostajao i za domaće tržište. Jedan od problema je teški umor uz dehidraciju zbog čega je već bilo smrtnih slučajeva. Ne sjećam se niti jednog teškog predoziranja kokainom. ali još uvijek nije dokazano da može stvoriti ovisnost. itd. Naravno da smo odmah pokušali u uzorcima obavljati detekciju tankoslojnom kromatografijom i tada sam prvi put vidio amfetamine i njihove metabolite. S heroinom se može primijeniti intravenski. ali smo se ipak pripremali za njega. pa je granični nadzor uvoza kemikalija na tom području izrazito strog. Vjerojatno su slabljenjem socijalizma putovi opskrbe Europe krenuli i preko naših luka. Amfetamini i triptamini su goleme skupine strukturno sličnih tvari.

on nije bio sklon takvoj terapiji i otimao se. Mi smo za Univerzijade bili spremni na visoke koncentracije kofeina i rođaka mu pemolina. Vozač bi pokupio sve korisnike na nekom mjestu u Njemačkoj i onda ih dovezao te razvezao po njihovim hrvatskim odredištima. pogotovo ako je vozač bio stalno zaposlen na nekom gradilištu u Njemačkoj. Putnici su ga svladali u vožnji i zaustavili vozilo. grčevi. Ja sam smatrao da treba biti oprezan. To su vrlo niske doze i sposobne su u običnog čovjeka malo odagnati pospanost. hipertermija.iz područja oko Műnchena u područje oko Osijeka). koriste takve visoke doze kofeina i onda ga nije problem dokazati u mokraći tekućinskom kromatografijom. Pozvan sam jedne noći na Rebro radi analize mokraće nekom vozaču minibusa. ali ga je umor opet svladao tijekom putovanja kroz Sloveniju pa je progutao još nekoliko tableta i onda ga je uhvatilo. kamo je prebačen budući su liječnici shvatili kako se radi o stimulansu. Sjećam se da se dragovoljac kod našeg pokusa uzorkovanja tresao nakon što je progutao jednu tabletu. posebno u noćnim sportovima poput umjetničkog klizanja. ali nismo ih nalazili. Bila je to tipična hrvatska priča vikend putovanja gastarbajtera iz Njemačke kući. a kao pravi stimulans se javlja kod uzimanja tableta kofeina. a nije se trebalo tome čuditi. Ja sam obavio brzo analizu i pronašao da je vozač minibusa pun amfetamina. Inače je to vrlo zahtjevna analiza zbog stalnih kontrola i nadzora. Jedan od takvih psihostimulansa je i kofein inače prisutan u našoj svakodnevnoj kavici. Težak je to bio posao. Sportaši. Obično bi vlasnik minibusa usmeno dogovarao poslove s različitim radnicima iz neke njemačke pokrajine. Brojni drugi psihostimulansi koriste se naširoko. Međutim. Inače su simptomi otrovanja kako slijedi: puls izrazito ubrzan i tlak povišen. Analiza je ponovljena još nekoliko puta. koji zaista imaju naporan i stresan posao. To je tipično zanimanje u kojem se poseže za psihostimulansima. pa su se često analize istih uzoraka ponavljale za svaki slučaj. oštećenja srca. a otrovani sportaš ne bi bio sposoban niti hodati i vjerojatno bi uzorak stigao iz neke bolnice. Onda mi je jedna od kolegica došla sva uzrujana zbog izrazito visoke koncentracije kofeina u jednom od uzoraka. on je i priznao kako je prije putovanja progutao jednu ili dvije tablete. Uostalom. pa je netko pozvao hitnu pomoć. bubrega i mozga te smrt. Odlazilo se u petak poslije podne i moralo vratiti u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Pred sam početak Domovinskog rata imao sam izuzetno zanimljivo tužno iskustvo. jer tako visoke koncentracije kofeina bi mogle ići samo uz teško otrovanje. koji pak odlaze u određenu hrvatsku regiju (npr. Javio sam rezultat na odjel intenzivne skrbi. U automobilu hitne pomoći je podivljao i počeo uništavati inventar. a onda je netko od putnika «dijagnosticirao» srčani udar. ali su mi oni rekli da ga proslijedim na psihijatriju.profesionalnih vozača. malaksalost i napadi panike. Iznenadilo nas je koliko smo našli pozitivnih uzoraka na amfetamine. Javljanje nalaza na psihijatriju bilo je besmisleno budući je vozač iskoristio priliku dok je odvezan čekao na pregled u hodniku psihijatrijskog odjela i pobjegao je u nepoznatom smjeru. Koncentracija je bila 4 puta viša od najviše moguće očekivane. Obavili smo uzorkovanje kod više od stotinu vozača kamiona na međunarodnim rutama. pa su se odmah našli i lijekovi za vozača. a onda smo odlučili prijaviti ga glavom voditelju svih ekipa. pa su se morali s njim boriti i konačno su ga svladali i vezali te se uputili na Rebro. Tada se ispostavilo da je ravnatelj ustanove naprosto ubacio u naš uzorak malo čistog kofeina da provjeri osobno kako 102 . Prema pričanju putnika vozač je nakon ulaska u Hrvatsku negdje iza Bregane najednom počeo divljati po cesti vijugavo vozeći po trakama za oba smjera.

nasljedstvu ili politici? Nema od onda mogućnosti kupovanja strihnina. Moja bivša suradnica s Rebra došla je k nama nakon što je dala otkaz u ljekarni kad joj je po noći provalio u ljekarnu ovisnik i tražio neka da što ima. što nije bilo zgodno u doba kad su Nijemci napunili otok kao turisti. Svi smo mi opazili da je Vital divan i krasan. Naravno da se pri analizi proizvoda uzelo u obzir i činjenicu da je strihnin stvarno sredstvo ovisnosti. fenobarbiton. Da ovisnici posežu za bilo čim shvatio sam davno. Naglo je zabranjeno izdavati Vital radnicima. Tu bi se moglo smjestiti organska otapala. Nitko nije ni mario što se dnevno po koji kilogram nepakiranog Vitala prebacuje u laboratorije ili pogone. Prve vijesti su dolazile od ljekarnika. O organskim otapalima i alkoholu biti će riječi na drugom mjestu. što je vrlo nepopularno odjeknulo u cijelog tvrtki i šire. koji su se bojali pljački ovisnika. Moje najzanimljivije iskustvo s depresorima dogodilo se negdje 1988. Objasnio mi je da se neka Njemica otrovala i on je odlučio poduzeti što može. Cijela priča je išla čudnim smjerom. Do kraja Univerzijade više nije nađen niti jedan sumnjivi nalaz iz ove skupine sredstava ovisnosti. Međutim. u vrijeme vrućeg ljeta. Depresori SŽS Ja osobno zapravo ne razumijem užitak korištenja ove skupine tvari. a ovdje treba posvetiti pozornost samo ostalima. No. ali moralo se priznati da je svaka provjera dobro došla u ovakvim slučajevima i da je bolje to nego da smo napravili neku grešku pred međunarodnom anti-doping komisijom. Konačno je tadašnja milicija uhvatila na dijelu Njemicu i priveli su je skupa s 103 . a ja sam ga zadnji put sreo polovicom devedesetih prošlog stoljeća. koji je na Rabu preko ljeta obavljao dužnost interniste u tadašnjoj Talasoterapiji. Bio je to lijek s davno prošlim rokom uporabe i vjerojatno nije predstavljao jako velik problem. Imali smo barem dva velika požara u kojima su izgorjeli stari lijekovi i dijelovi zgrada. a moguća su kod predoziranja i teška otrovanja. Prije nekih četrdeset godina nalazio se u osvježavajućem stimulativnom napitku Plive pod imenom Vital. etinamat. koji je bio prvenstveno namijenjen starim osobama. a mogu nabrojati barem 5 velikih u različitim gradovima. a neki više nisu mogli bez njega normalno raditi. Onda je to opazio netko od mudrijih šefova te zbrojio dva i dva. Netko je po gradu pisao na njemačkom ružne antinjemačke parole. Ovaj put je policija sama donijela strihnin i predala mi ga uz zapisnik. Više smo se s tim problemom sretali u slučaju donacija lijekova s proteklim rokom uporabe. ali sam ga zadržao radi pokazivanja studentima na predavanjima. Dala mu je fenobarbiton i on je otišao zadovoljan. Ovisnike su oni privlačili svom snagom i neke su praktički preuzeli (npr. jer su građani uzbudili policiju kad su vidjeli da je netko kod skupljanja glomaznog otpada tamo ostavio bočicu kapsula strihnina. Šalili smo se međusobno da neke kolege ne piju napitke nego jedu Vital. Uzimali su što su stigli i vjerojatno puno eksperimentirali. Naravno da ima još puno psihostimulansa i mi smo na Univerzijadi također obavljali detekciju na strihnin. Nazvao me prijatelj klinički toksikolog. Imali smo mnogo većih i manjih skladišta na različitim neprimjernim mjestima. a onda bi u nepažnji napravili velike štete. netko u Plivi je shvatio kako je Vital izvrstan za pripravu napitaka i počeo ga je donositi u laboratorije iz tadašnjeg tzv. Jedno vrijeme sam mislio poslati tu bočicu za vrijeme kampanje zbrinjavanja starih lijekova iz donacija.mi zapravo radimo. glutetimid i druge. cijelu zgradu u okviru kliničke bolnice u Splitu). Farmaceutskog odjela. alkohol. Onda je došlo do povlačenja Vitala s tržišta. Ja sam davno prije znao da strihnin u malim dozama djeluje kao snažni psihostimulans i da se na njega javlja navikavanje. ali znam da se simptomi često miješaju. jer su i neki liječnici opazili javljanje svojevrsne ovisnosti u korisnika. Gotovo da je izbila svađa. Nije li strihnin u srednjem vijeku služio kao dobar otrov za uklanjanje različitih konkurenata u ljubavi. moglo ga se kupiti u ljekarnama i neko vrijeme se donosilo Vital izvana.

Uto je stigao i autobus. a pokraj nje je ostala otvorena velika plastična vrećica puna svakakvih lijekova. koje će mi poslati. a lagao sam da možda nekome život ovisi o tome koliko ću brzo stići na Rebro. Konačno se pojavio nekakav inspektor sa smiješkom na licu i objasnio mi kako sam naprosto imao lošu sreću da me presretne novi milicajac bez ikakva iskustva. On se zagledao u vrećicu široko otvorenih očiju. koji se sporazumijeva sa suradnicima preko pagera. Autobusi su uvijek dolazili na autobusni kolodvor i stvarno je ovdje mirisalo na ilegalni prijevoz putnika. pa je primijenio forsiranu diurezu očekujući poboljšanje. Naravno da analiza više nije bila ni potrebna budući se Njemica sasvim lijepo oporavljala i trebali su je dan kasnije pustiti iz bolnice. a onda odlazim na Rebro obaviti analize. a s velikim ambicijama. Samo bi se na ekranu pojavio broj telefona koji moram nazvati i onda bih ja nazvao i vidio na koji način mogu pomoći. ali ja sam mu dodao vrećicu s tabletama crvene i plave boje. Pozorno je uspoređivao moju sliku iz osobne s likom ispred sebe. a onda je glasno komentirao gotovo s poštovanjem: «Dakle i diler i svodnik!». Inspektor je shvatio i moje strahove u vezi krivog parkiranja i ponudio se da će on osobno poništiti kaznu. Nisam mogao potražiti telefon da vidim tko me i zašto zove.». Odjednom me zaustavio neki milicajac mrko gledajući. Pokušao sam mu objasniti da moram hitno na Rebro obaviti analizu i uporno mu pokazivao onu drugu vrećicu s epruvetama. koji stiže na Starčevićev trg oko 19. Onda se okrenuo i odšetao nogostupom prema križanju s Gajevom. Opet mi se isljednički obratio: «Daj da vidim šta imaš!». Da sam barem dohvatio vrećicu s epruvetama krvi odnosno mokraće vjerojatno bi slučaj brzo završio. Milicajac je još jednom pogledao mrko i stavljajući moju osobnu u svoj džep rekao mi je samo: «Da se nisi mico odavde! Ja ću da pazim na tebe. Policajac mi je dohvatio pager gledajući ga zadivljeno. Bio sam očajan zbog nekoliko razloga. Našao sam etinamat u njezinoj krvi. Ja sam naravno došao 15 min ranije i besposleno šetao ispred Starčevićevog doma sve tamo do Esplanade. Onog časa kad me nazvao dilerom i makroom sve mi je postalo jasno. Trebalo je čekati na ispitivanje iako sam ja stalno upozoravao da moram što prije napraviti analizu. a onda se oglasio moj pager. a među tabletama je bilo etinamata i fenobarbitona. Rekao mi je da čekam autobus s Raba. ali sam mislio da će se sve srediti kad preuzmem uzorke. Vrlo brzo smo se našli u Matičinoj ulici i milicajac me ponosno uveo u nekakvu prostoriju. Kasnije su ti rezultati poslužili za pisanje nekog 104 . Njoj se hospitalizacija očito nije sviđala i jedno jutro su je našli u komi na njezinom bolničkom krevetu. Ja sam se njemu učinio sumnjivim što u samo predvečerje patroliram ulicom na kojoj su se baš tada počeli sklapati poslovi između prostitutki i mušterija. ali taj je već stajao pokraj mene. a od mene je tražio da obavim hitnu analizu uzoraka. a mene je ispratio sve do auta. Dao sam podatke o mjestu svog stanovanja i o tome koga se na Rebru može pitati za mene. On je mislio na mom slučaju graditi karijeru. gdje je parkiranje bilo zabranjeno i vjerojatno me očekivala kazna. Ja sam mu objasnio kako čekam autobus kojim će stići uzorci za analizu.30 h. Svima se činilo da Njemica ne može biti normalna kad piše takve parole u tuđini. ali on se nije obazirao nego me mrko upozorio da ga moram slijediti u policijsku stanicu. Tu sam spravicu stalno morao nositi sa sobom za slučaj da netko na Rebru traži moju pomoć. Zahvalio sam mu se i okrenuo se potražiti milicajca. Onaj milicajac je sjedio u prijemnom uredu očajna lica i vjerojatno spreman na veliko ribanje. a one silne tablete su govorile u prilog njegovoj sumnji da je uhvatio uglednog dilera. Moj prijatelj je shvatio da bi se moglo raditi o fenobarbitonu i sličnim tvarima. Čini se da ga je to još više učvrstilo u sumnjama. a auto sam parkirao na Tomislavovom trgu.njezinom prtljagom u duševnu bolnicu Kampor. a onda sam shvatio da tamo baš i nije pravo mjesto za dolazak nekog autobusa. a onda je oštro upitao: «Šta radiš tu?». Ovaj mi je spremno dodao veliku plastičnu vrećicu s dvije manje vreće u njoj. a ja sam malo pričekao dok putnici ne pohvataju svoju prtljagu da bi se obratio vozaču autobusa. «Daj ličnu!» procijedio mi je kroz zube i ja sam mu je pružio računajući na to da sam potpuno nevin. Nije mi bilo ugodno što me milicajac sumnjiči.

Onda bi ga ispijali uz jedno pivo i kažu da su imali lude efekte. jer trebaju služiti za druge. Bilo je tih slučajeva napretek. jer se on brzo probudio iz kome i počeo divljati po krevetu u tom teškom odjelu. Naravno da je zdravstvo u času kad bi saznalo da se masovno kupuje neki od takvih lijekova uvodilo stroge zabrane prodaje bez recepta. To je lako hlapljiva tekućina vrlo ugodna mirisa. Ja sam se žurio obaviti analizu i prepoznao sam odmah pimozid budući smo s njim radili tijekom priprema za Univerzijadu. Došavši dobio sam uzorak mokraće i podatak da je stradalnika dovukla skupina njegovih razuzdanih kolega. Ja sam bio sklon povjerovati u njegovu priču.rada u domaćem časopisu. ima izrazito puno primjera. Ja osobno imam zanimljivo iskustvo s kraja osamdesetih s antipsihotikom pimozidom (tada pod imenom Orap forte). Drugo Naravno da ima velik broj sredstava zloupotrebe lijekova i nekih sredstava iz prirode. Od toga nije bilo 105 . a krenulo se od antitusika prostorne građe slične kodeinu. Onda je došao triheksfenidil (tada pod nazivom Parkopan). ali je postajao sve pospaniji dok nije pao u komu. koja se inače u medicini koristila kao protuotrov na cijanide na mjestu događaja. Nezavisno od toga počeo se prije tridesetak godina koristiti u SAD kao odorans u kino dvoranama s cjelodnevnim predstavama. Nisam se imao razloga brinuti. Osobito često eksperimentiraju studenti tražeći dobre interakcije lijekova. koji se i sam pokušavao veseliti s njima. a njegovo veselo društvo se u međuvremenu razišlo. Dolje je slika ovisnika kako je doživio interakciju jednog lijeka s alkoholom. Sutradan mi je trijezan tvrdio kako osobno nije sam ništa uzimao osim pola čaše vina ponuđene od strane neke nepoznate djevojke. pa je ipak bilo neke koristi od mojeg uhićenja s teškim optužbama za jednog znanstvenika. Jedne noći sam pozvan hitno obaviti neku analizu. Prebačen je odmah na psihijatriju. Javio sam na odjel intenzivne skrbi rezultat zabrinut za stanje bolesnika. I bio je u pravu. jer je mladić vrlo brzo došao na listu liječenih ovisnika. Jedno vrijeme krajem sedamdesetih masovno su se kupovali i kombinirali s alkoholom. kojeg su prodavali po tabletama prije ulaska na ples u Studentski centar. Evo ovdje tek jedan o amilnitritu. ali je kolega psihijatar samo odmahnuo rukom i rekao da će to sigurno biti u budućnosti njegov pacijent. O slučajevima korištenja različitih sredstava čija se «korist» možda prvi čas i ne shvati. najčešće s alkoholom. Poskakivali su po čekaonici i skoro se doslovno valjali od smijeha teturajući kraj svog ležećeg kolege.

a tijekom korištenja se otkrilo da je jako dobar halucinogen.daleko do slučajnog otkrića da može biti dobar afrodizijak za homoseksualne muške partnere. 106 .

često potpuno nespreman za susret sa životinjama domaćinima tog područja. školjke ili ribe). Međutim. jer se one priviknu na život u gradu i uglavnom izbjegavaju ljude. Istina. Prije nekoliko godina našao sam blizu moje kuće u Tkalčićevoj pregaženog poskoka nasred prometne ceste. čovjek još uvijek nije zaboravio da je dio okoliša i rado odlazi u slobodnu prirodu. a danas je moderni čovjek odvojen od prirode zaboravio sve što je ljudska rasa kroz povijest naučila o tim bićima iz njihova okoliša.OTROVI ŽIVIH BIĆA Životinje otrovnice i otrovne životinje Eto. venome (smjesa otrova među kojima važnu ulogu igraju proteini ili peptidi). Zato će ovdje uz opise slobodnih životinja tih divnih krajeva biti dane i upute o ponašanju čovjeka kao uljeza. a sličnih slučajeva bilo je napretek sa svim mogućim divljim životinjama. Otrovnice u pravilu sadrže tzv. ali i obični građanin bi nešto o tome morao znati. gdje su došle u potragu za ostacima ljudske hrane. To su brojne zmije. Činjenica je da se novim vremenima ne prilagođava samo čovjek nego i životinje tražeći prvenstveno način za preživljavanje. Kakva je razlika između otrovnica i otrovnih životinja? Životinje otrovnice proizvode otrove i imaju u pravilu nekakav sustav za njegovu primjenu radi prehrane ili obrane. Sigurno se već pračovjek sretao s naslovnim životinjama i naučio se ponašati prema njima. Ne mislim reći da se danas u vlastitom domu nekog grada čovjek mora bojati divljih životinja. Otrovi dviju skupina obično se značajno razlikuju po strukturi i djelovanju. brojne žabe) ili čak slučajno zbog toga što su ga nenamjerno nakupile u svojim organizmima (npr. Otrovne životinje pak sadrža u nekom dijelu svog organizma otrov obično radi odbijanja predatora od sebe (npr. ali danas se životinje javljaju u gusto naseljenim gradskim područjima. naprijed rečene činjenice izrazito su važne toksikolozima. Zato više nije nikakvo čudo pronaći takve životinje u ljudskim naseljima ili blizu njih. Zbog toga je važno da zaljubljenici u ljepote slobodne prirode ipak ponešto pročitaju o kraju u koji odlaze i pripreme se za moguća iznenađenja. već i naslov ovog poglavlja je čudan. a otrovne životinje sadrže toksine ili otrove jednostavnijih struktura. kukci ili ribe. 107 . Oduvijek je zapravo bilo tako i u djetinjstvu sam slušao da u svakoj seoskoj kući ispod praga živi neka zmija.

pa se alergičarima preporučuje da u takvim slučajevima traže hitnu pomoć. pogotovo kod alergičnih osoba. peptide (50-60%). Pogledajte na slici kako se bezazleno i s puno povjerenja odmara na ručici nekog djeteta. a sklonite se s mjesta gdje su oni u množini. Na pamet joj ne pada ubosti. a. a da se o ugrizu crne udovice ne govori. Naravno da je najvažnije spriječiti ubod takvih kukaca. Isto tako nije svejedno gdje je na ljudskom tijelu ostavila svoj žalac. Kad vas ubode neki od ovih kukaca očekujte jaču ili slabiju bol na mjestu uboda. Puno je veći problem kad čovjeka ubode stršljen. uništili gnijezdo stršljena. nije ona sasvim bezazleni kukac. Ipak. Inače je pčela sasvim bezazleni kukac. jer ne osjeća nikakvu opasnost. b. biogene amine. koji nema baš nikakvog interesa ubosti vaše dragocjeno tijelo. Nemojte se bez razloga približavati njihovu staništu.Nemojte se bojati ovih naizgled ružnih krastača. jer vam neće biti ugodno. Savjetuje se također odijevati se u bijelo ili svijetlo smeđe te paziti dok jedete slatke stvari poput voća i kolača. On se ponudio doći propisno opremljen pčelarskom zaštitnom opremom da bi proučio slučaj. Njezini venomi su vrlo složeni kao i u drugih rođaka poput ose. a ljudi su je uspjeli udomaćiti praktički kao kućnu životinju koristeći blagodati njezinog meda. a onda se javljaju lokalni eritem i edem (natekne i crveno je). histamin. Nazvao sam svog prijatelja iz DDD-a i on mi je zabranio da se radim bilo što. Naravno da se simptomi pojačavaju od pčelice do stršljenja i pišu u literaturi da ubod 3 stršljena završava letalnim ishodom kod osjetljivih ljudi. Ono što je građaninu prosječno važno jest što mu se može dogoditi i kako se liječiti od uboda ovih kukaca. javljaju se alergijske reakcije i tada stvarno može doći u pitanje život ubodene osobe. ali ipak treba nešto o njima znati. bumbara i stršljenja. a poteškoće se brzo povuku same od sebe ili uz primjenu nekih jednostavnih sredstava. 108 . a ni za Boga nemojte tamo intervenirati kako bi npr. Nemojte iz samo pokušati pojesti. Općenito treba savjetovati da ne dirate ove kukce bez potrebe. Ja sam ga potpuno razumio sjećajući se slučaja kad je čovjek zapalio kuću pokušavajući spaliti gnijezdo stršljenova na svom tavanu. monosaharide i lipide. jer one su divne i uhvaćene su u času dok vode ljubav. Nedavno su mi se prijatelji požalili da su im se u vikendicu uselili stršljenovi i da se boje prići kući. ali to ima neku važnost jedino za toksikologe. Uza sav oprez ipak se može dogoditi da vas zbog vama nepoznatih razloga ubode neki od takvih kukaca. Opasni kukci i pauci Koga to još nisu ubole pčela ili osa? U većini slučajeva trpimo malo bol. Postoje i neki specifični otrovni peptidi poput masteoparana u osa i stršljena ili bimbolitina u bumbara. a jedino je razlika u žestini tih opasnih tvari između pojedinih predstavnika. Inače vam se može dogoditi da zagrizete u osu umjesto u marelicu. ali to je isto kod svih otrovnih životinja. Najveća opasnost prijeti nakon uboda u usnoj šupljini ili na korijenu jezika. Prosječan sadržaj venomnog aparata u tih kukaca sadrži enzime. Jedino su ova dva slučaja relativno rijetka. Tada se možete lako i ugušiti zato što ste nepažljivo kusali nekakvo voće u kojem su bili pčela ili osa. ali sasvim sigurno neće rušiti njihovo gnijezdo nekakvom motkom ili ga spaljivati. Naravno. Pčela medarica je na svaki način koristan član zajednice. Nakon toga će predložiti rješenje problema.

a ima i prirodnih preparata. a zatim u slučaju da nemate ništa drugo pri ruci stavite hladan oblog na mjesto uboda. a vi ćete još možda dugo pamtiti svoje neugodno iskustvo iz slobodne prirode. ali tako izgleda osa. u slučaju alergijske reakcije biti prisiljeni čak primijeniti adrenalin. a to može biti svašta. Tako će npr. Da ne bi ostao dužan ipak vam dajem slike drugih kukaca osim pčelice. 109 . Oni će se ponašati prema simptomima koje opaze kod vas. Ipak vam savjetujem da za topla vremena kupite nekakve preparate za mazanje kože na bazi antihistaminika ili kortikosteroida. Posjetite svog ljekarnika i prije izleta u prirodu zatražite od njega prikladne lijekove.Prvo treba izvaditi žalac. Možda neće biti vremena za brzo prepoznavanje. Ozbiljniju terapiju naravno da treba prepustiti liječnicima. koji se brane ubodom.

skinuti sa zidova. Danas uvoze bumbare za oplođivanje nekih monokultura. a njoj je potrebna dobra proteinska ishrana za uzgoj jajašaca 110 . Kad se radi o crnoj udovici onda je stvar nešto malo drugačija. Ona je vrlo zanimljiva prema svojem seksulanom životu. Stršljen ovako na slici i ne izgleda jako opasno. Uz to je najopasniji od svih svojih rođaka i usrdno savjetujemo da ga ne uznemirujete u njegovu širem domaćinstvu. koje nitko pametan neće dirati.Vidite da se bumbar ipak razlikuje od ose. Rado se zavlači u suhozide. posebno kad dolaze gosti. ali on je znatno veći od ose i pčele. To ne znači da paučinu ne treba povremeno. a voli također potražiti hlad ispod grmlja. Neka ih uopće ne diraju. Svaki pauk zapravo koristi nekakav otrov za omamljivanje svog plijena. Zato posebno na njih trebaju misliti vrtlari i osobe koje se kreću na mjestima gdje ona boravi. Poznato je da svojeg daleko manjeg mužjaka u slast pojede nakon što on obavi svoj posao oplodnje. Voli posebno neka područja naše domovine poput Istre i zaleđa Zadra. ali to čini isključivo u obrani. povrća i cvijeća. prvenstveno zato što su nam jako korisni. Koliko ih ima neka ih ima. pa se onda ne morate ni previše bojati susreta s njima. muha i za čovjeka je ugriz pauka sasvim bezazlen. a paučina po zidovima znači da je kuća zdrava i čista od opasnih kemikalija. a vrlo je ratoboran. jer nije istina da ih mora biti ovoliko ili onoliko. a prije su slobodno živjeli u našem okolišu. Hoće ugristi kad se najmanje nadate. a vama je najpametnije da je ne dirate. Mislim naravno na naše brojne pauke iz domaćinstva i iz slobodnog polja. ali je kod običnog kućnog pauka doza podešena za druge kukce poput npr. ali pazite da pri tome ne stradaju naše domaće životinje i dobri kućni prijatelji pauci. Kod susreta s njom nemojte brojati crvene mrlje na crnoj podlozi. jer nakon toga njegovo postojanje postaje nepotrebno. Kažu da ih je sve manje. ali je možete također naći na drugim mjestima poput otoka sjevernog Jadrana. Smatrajte ga najopasnijim od sve bliže i daljnje rodbine i svakako se javite liječniku ako vas ubode više od jednog iz njegova roda. Čak i domaćicama savjetujem da se ne drže one stare mudrosti kako se pauke u određeno doba dana treba ubijati a u drugo doba nikako.

crvenilo. Kako nisam skoro ništa znao o paucima nazvao sam u tim sitnim satima starog prijatelja biologa s IRB (Institut Ruđer Bošković) s molbom da mi pomogne. jer su oni najizloženiji. Smrtnih ishoda gotovo da i nema. Simptomi su prilično nespecifični kao bol. koji se zadržava dugo. 111 . kojeg je kasnije naslijedio HZT. crvenilo. ali je onda biolog Franjo rekao kako pauci ne prenose nikakve zarazne bolesti i jedni način pravljenja štete bi mogao biti primjenom crnih udovica na našem teritoriju. U to vrijeme smo bili potpuno sigurni da Srbi namjerno bacaju paučinu iz svojih zrakoplova kao oružje impregnirano tko zna kojim opasnim tvarima. taj se antiserum drži i primjenjuje jedino u zdravstvenim ustanovama. Grize najčešće za udove. Međutim. Bilo je to vrijeme masovnog padanja paučine po kontinentalnim dijelovima Hrvatske i Toksikološka služba. godine. Povjerljivo mi je rekao da sumnja u strašnu crnu udovicu. Negdje oko 4 h ujutro me izvijestio da je našao pravog čovjeka za mene i da će se taj moj imenjak Franjo pojaviti točno u 7 h u Stožeru kako bi mi pomogao u rješavanju slučaja. ako uspije probiti kožu. salivacija. Kod nas živi mediteranski štipavac. Međutim. tahikardija. Toliko o bojama žalosti! Ni kriva ni dužna crna udovica se našla na znaku moje ustanove. ti događaji su ostavili velik utisak na toksikologe i crnu udovicu smo stavili u središnji dio našeg znaka. Treba vrlo ponosno reći da Hrvati proizvode u Imunološkom zavodu izuzetno cijenjeni antiserum kao jedan od najboljih u svijetu. pogotovo u djeteta. I zaista se Franjo pojavio točno na vrijeme spreman ići na svako moguće mjesto da bi pomogao u obrani Hrvatske. jer je nestabilan pri normalnoj temperaturi. a da se događaj može objasniti prirodnom pojavom seobe pauka za vrijeme babljeg ljeta. Isto tako se u muškaraca javlja prijapizam.potomstva. nakon 10-15 min snažna bol. U venomu se nalaze različiti enzimi i specifični neurotoksin alfa-štipavčev toksin. oteklina. Posljedice se opažaju relativno brzo u obliku slabo osjetljivog uboda. Nakon neugodnog događaja treba hitno potražiti pomoć liječnika bez bilo kakvih intervencija tradicionalne medicine. listopada i studenoga 1991. njezin otrov u našim krajevima nije smrtonosan. ali je stanje nakon ugriza teško podnošljivo. Izvid je obavljen uspješno i Franjo je mnoge razočarao nalazom da su padali s paučinom naši uobičajeni pauci i da nema ni traga crnim udovicama. koja se rado zadržava u naseljenim mjestima i ja sam je čak vidio u kućama. U venomu se nalaze različiti citotoksični enzimi i specifični peptid alfa-latroksin. Inače je ugriz crne udovice bolno iskustvo. dobila je zadatak objasniti tada zastrašujući fenomen. jer drugi hrvatski pauci ne predstavljaju problem. srčana aritmija. Javljaju se kolinergički simptomi: znojenje. ali to nije sasvim sigurno dokazano. kojoj sam bio na čelu. a liječnik će uz simtomatsku terapiju primijeniti antiserum na otrove crne udovice. povraćanje te adrenergički simptomi: hipertenzija. U svakom slučaju je točno da je svaka oplođena ženka sigurno udovica. Kao što je to bio običaj u onim vremenima on se ništa nije bunio zbog mojeg noćnog uznemiravanja nego je odmah krenuo u akciju tražeći «paukologa». Naslijeđe je to Domovinskog rata iz rujna. Neki tvrde da počne jesti svog mužjaka još za vrijeme obavljanja oplodnje. Tipična pojava je već spomenuti laktrodektizam u obliku ukočenog bolnog osmijeha na licu. Onda su me jedne noći krajem listopada probudili s viješću da u Varaždinu i okolici zajedno s paučinom padaju opasni pauci. U svakom slučaj. a crna je vjerojatno zbog prilagođavanja svojoj okolici a ne zato što žali za već provarenim mužem. U pravilu je se ne morate bojati ako baš ne ubode u meke dijelove kože. Bodlja joj je u zatku i svoj otrov uštrca u mjesto uboda. Štipavci (Škorpije) Na sreću kod nas nema opasnih štipavaca kao u tropskim u suptropskim pojasevima. Pojava pauka nas je užasno uznemirila i epidemiolozi su sumnjali da preko pauka Srbi primjenjuju neku bakteriju ili virus na našim područjima. karakteristični bolno-ukočeni osmjeh.

ali to nije problem toksikologije. Dobro je potražiti pomoć liječnika. Uopće se nije problem sačuvati od mravlje kiseline. ponekad mjehurić i ukočenost. Treba vrlo snažno naglasiti da je dobar dio vodozemaca i gmazova danas zaštićen. Druga je situacija u toplijim krajevima gdje se otrov pojedinih štipavaca smatra smrtonosnim i ubod zahtijeva primanje u bolnicu.oteklina. Vodozemci i gmazovi Vjerojatno su vodozemci i gmazovi zbog svojih prirodnih značajki morali razviti čvrste obrambene mehanizme od viših životinja. ali zbog veza sa svijetom još uvijek se može očekivati probleme s uvozom. Ne možemo ne spomenuti mrave unatoč tome što su oni samo otrovne životinje s vrlo slabom mravljom kiselinom. a nikad nisam čuo da bi netko zbog toga trebao liječničku pomoć. kako u Hrvatskoj tako u drugim zemljama Europe i na to mora misliti svaki građanin pri susretu 112 . ako ne računamo infekcije koje mogu nastati kod uboda komarca. jer ćete u najmanju ruku osjećati teško žarenje na osjetljivoj koži. Osobno ne znam niti za jedan slučaj otrovanja španjolskom mušicom u Hrvatskoj iako kruže priče o takvim slučajevima. Najjednostavnije što možete učiniti nakon neugodnog iskustva s mravima je temeljito pranje vodom svih kontaminiranih dijelova. a svakako ne smijete sjedati na mravinjak. ali im njihovi venomi danas dobro služe u obrani od mnogih gladnih životinja. Drugi kukci i rođaci Kod nas nema drugih otrovnih kukaca. Kako bi se uostalom jedna žaba mogla obraniti od brojnih predatora ako im ne bi bila odvratna ili čak opasna kao hrana? Ni zmije nisu u osobito povoljnom položaju obzirom na svoj način kretanja zemljom. I tu je kraj priče o opasnim kukcima na zemlji hrvatskoj. zmije otrovnice uglavnom nisu razvili svoje venomne aparate zbog obrane nego zbog prehrane. Nema ih. Istina. koji će sigurno primijeniti simptomatsku terapiju. jer ih svatko tko ima noge ili krila u času može uhvatiti i upotrijebiti kao svoj obrok. Uglavnom su se kod ljudi javljali probavni problemi bez znatnijih sistemskih učinaka. Ono najgore što se može dogoditi je žarenje mjesta na koži gdje su mravi ispustili svoju kiselinu. U prošlosti je rijetko problem stvarala španjolska mušica kupovana kao afrodizijak. obada ili sličnog krvoloka. Treba sačuvati mir i obaviti imobilizaciju mjesta uboda.

Indijanci su u Južnoj Americi znali trljati strjelice o kožu takvih žaba kako bi dobili smrtonosno oružje u bojevima s neprijateljskim plemenima. Njezina uloga u nadzoru populacije kukaca je neizmjerno velika i bez nje bi život bio drugačiji. Hrvatski antiserum na zmijski otrov vrlo je cijenjen u Europi. ali ima nedostatak što ga se mora držati u hladnjaku i što ga ne može primijeniti nitko osim strune zdravstvene osobe. pa se onda pokušavaju zabaviti i sa zmijama. Amerikanci su dali jako dobre izvještaje o ugrizima jako opasnih zmija među njihovim vojnicima na boravku u suptropskim i tropskim područjima naše planete. Zapravo većina zemaljskih zmija nisu otrovnice. ali mi se ne možemo usporediti s tim krajevima prema otrovnosti zmija i njihovoj brojnosti. a iznimka je jedino Australija u kojoj pretežu otrovnice nad bezopasnim zmijama. a one su bile nemirne zbog stalne pucnjave na linijama bojišnice. Statistički podaci govore da je broj ugriza otrovnica u Hrvatskoj zanemariv. Takve žabe je namudrije ne dirati. Sjećam se vremena Domovinskog rata kad su naši branitelji dugo boravili na terenima gdje ima otrovnica. Jedina naša otrovna žaba je krastača.s tim životinjama. koje kod mnogih ljudi izazivaju strah ili čak gađenje. Onaj ostatak od 5% odnosio se na slučajne nesretne susrete sa zmijama ili na napade suprotne strane zmijama. vjerojatno daleko manje ugodan nego što danas jest. Na drugom mjestu je spomenuto da putem kože naša krastača luči halucinogenu tvar bufotenin. Zapovjednik stožera je tražio od mene prvenstveno dobar pregled literature o stradavanju vojnika od ugriza zmija i taj pregled mi je otvorio oči. pa su ih branitelji znali svakodnevno viđati u toplim godišnjim dobima. Zmije su najopasnije kopnene otrovnice u našim krajevima a i južnije od nas. Ona zbog vlastite zaštite luči nadražujuće tvari i može biti neugodan njezin dodir s pokrivenim dijelovima kože. a već na početku je bilo jasno kako nismo u stanju svakog liječnika opremiti zmijskim antiserumom. koja je zaštićena korisna životinja. Stalno sam dobivao zahtjeve za isporukom antiseruma. a venom naših otrovnica je značajno manje opasan od onih iz tropskih i suptropskih krajeva. Vijetnamci su 113 . Pokazalo se da je više od 95% ugriza slijedilo nakon draženja ili hvatanja zmija. Naše europske i hrvatske zmije uglavnom nisu otrovnice. Vojnicima zna biti dosadno na bojištu. Priznajem da nije lijepa i da ju je bolje ne dirati iako neke teže posljedice kod držanja u ruci ne može izazvati. Jednako tako se ona životinja koja proguta krastaču neće ugodno osjećati i vjerojatno će povratiti ono što je progutala. jer su njihovi otrovi izlučeni putem kože nekad izrazito opasni. ali to nije razlog da je lovimo i koristimo radi zanimljivih svojstava bufotenina. Sa žabama u tropskim krajevima je stanje drugačije.

ali na Jadranu pretežu poskoci dok su u kopnenim krajevima češće riđovke. a ugriz je izrazito teško iskustvo. Jedino znam da je hrvatski vojnik preživio ugriz zmije. Imamo samo dvije otrovnice iz roda vipera. to je bilo nekakvo biološko oružje. Riđovka (Vipera berus) A ovako izgleda poskok dok se odmara na podnevnom suncu. Znalci ih lako razlikuju. Moja osobna iskustva sa zmijama su izrazito skromna i pri susretima sam se uvijek držao pravila da ih treba zaobići i ne smetati ih u njihovoj svakodnevici. Krajem srpnja neka žena je radila u 114 . Znam iz druge ruke samo za jedan slučaj da je poskok na južnom ratištu ugrizao nekog vojnika. Nakon pročitanog sam zaključio da nema nikakvog smisla opremati male vojne postrojbe skupim liofiliziranim švicarskim antiserumom i imao sam pravo. poskoka i riđovku. imam puno iskustava s dojavama o ugrizu tih životinja. ali ne znam ništa o uvjetima pod kojima se taj neugodan susret čovjeka i zmije dogodio. a prosječan građanin ostaje zbunjen pri susretu s njima i najčešće nema pojma koga je sreo. a američki vojnik bi kretanjem aktivirao primitivni mehanizam kojim su zmije po njima padale iz košara. Žive u svim našim krajevima.znali priređivati u prašumi zamke Amerikancima tako da bi postavljali košare sa zmijama u krošnje drveća. tj. Dakle. Međutim. ali ima i drugih slučajeva. ali u konačnici nije bilo jako uspješno. Ljudi se jako uplaše već pri susretu sa zmijama. Sjećam se jednog davnog iskustva s kraja sedamdesetih kad sam bio pitan za savjet u vezi ugriza poskoka u leđa. Zmije obično grizu za noge ili ruke. o čemu će biti čas kasnije riječi. Evo kako izgleda riđovka u svoj kopnenom okolišu.

Peptidi pak imaju zadatak što prije usmrtiti ugriženu životinju kako ne bi pobjegla relativno nespretnoj i sporoj zmiji. tahikardija. Ima on i drugih sastojaka namijenjenih uglavnom probavi. Uznemiren nailaskom žene samo se malo ispružio i ugrizao ju za leđa. što garantiram iz prve ruke. Enzimi počinju brzo razgradnju tkiva ubrzavajući na taj način apsorpciju otrovnih peptida u organizam žrtve i počinjući razgradnju njezina tkiva da bi kasnije zmija imala manje problema s probavom. Prvo su je prevezli u Ploče gdje nije bilo protuotrova. Nikakva hitna pomoć nije pomogla i dijete je umrlo još prije dolaska u bolnicu. Simptomi otrovanja su: bol. jer se otrov s takvog mjesta ugriza daleko brže širi krvotokom nego kod uobičajenog ugriza u nogu ili ruku. Inače poskok ne skače nego se zna smješten nagrani malo ispružiti i obraniti se ugrizom. Bio je to krasan vinograd zasađen Vrancem i Plavcem. Svi ostali nama dojavljeni rijetki ugrizi zmija događali su se na nogama ili prstima ruku. Jedva je preživjela unatoč davanju protuotrova i vrlo složenom simptomatskom liječenju. Ženino stanje je brzo postalo izrazito zabrinjavajuće.2 mg/kg kod intramuskularne primjene. mjehuri oko ugriza. panika. 30-tak min nakon sistemski simptomi . Sastoji se iz brojnih enzima i vrlo toksičnih peptida (npr. a završili su dobro. Mlade obitelji s vrlo malom djecom bile su na nedjeljnom izletu u slobodnu prirodu. hipotenzija. širi se. Međutim. abdominalna bol. Ugriz je uslijedio na najgorem mogućem mjestu što se tiče brzine širenja otrova krvotokom.plantažnom vinogradu tadašnje tvrtke Poduh na lokaciji Jezero iznad Ploča. Inače su toksični peptidi vrlo jaki otrovi i LD50 otrova poskoka za miša iznosi svega 0. povraćanje. neuropeptidi i kardiotoksični peptidi). Najvažnije je spriječiti paniku i postupati prema 115 . Evo kako izgleda venomni aparat naših vipera: Građa venomnog aparata ljutice (jamničarke) Venom vipere je vrlo složene građe. Najosjetljivija su naravno djeca i bolesne osobe. kad je jedan od gostiju opazio poskoka ispred svojih nogu. ali odrastao čovjek će preživjeti unatoč brojnih muka i neugodnosti nakon ugriza. Poskok se sakrio u lozi na visini od nekih metar i pol uživajući hlad za najgore dnevne žege. kod ljudi je učinkovitost zmijskog otrova daleko manja i većina ugriženih preživljava otrovanje.vrtoglavica. poremećaji disanja. šok. a vino je bilo izvrsno. a onda su ju već u komatoznom stanju morali voziti u Mostar. gdje je konačno došla u prave ruke. Instiktivno ga je nabio nogom i zmija je odletjela pravo u kolica s malim djetetom i ugrizla ga za vrat. edem – plavkast. Nikad kasnije nisam sreo takav slučaj osim prije nekoliko godina pokraj Splita. Zmija ima jednostavan probavni sustav i njezina probava počinje u ugriženoj žrtvi djelovanjem različitih enzima.

11. Rezanje živog mesa u križ će izazvati teške rane. Prvo provjerite ima li tamo neka životinja kojoj se ne sviđa vaš boravak. Sve to je posve neučinkovito i ostavlja teške posljedice. Očekujte da će paničariti. Mobitel uvijek nosite sa sobom da možete tražiti hitnu pomoć! Zovite što prije hitnu pomoć ili Gorsku službu spašavanja. Ne šećite bosonogi. Prikupite drva za vatru po danu. Dobar liječnik zna prepoznati ugriz ili ubod te simptome otrovanja. kave ili pušenje. 15. Prije kampiranja provjerite mjesto gdje se želite odmarati (tlo.uputama danim na kraju ovog poglavlja. 9. Treba postupiti prema uputama s kraja ovog poglavlja. 8. To znači odjeća s dugim rukavima. 10. jer sami malo možete napraviti. špilje). a nikako ne dopustite uzimanje alkohola. Opasne životinje se znaju uvući u vašu odjeću ili obuću. Pomozite liječničkoj ekipi u otkrivanju uzroka stradanja. pogotovo kad se penjete ili se odmarate sjedeći ili ležeći. legla crne udovice ili mjesta gdje se nakupljaju opasni kukci). Neka boje odjeće ne budu kričave nego umirujuće bijele ili sive boje. narukvice ili predmete odnosno obuću/odjeću koji stežu. Nikad nemojte ići sami na bilo kakav izlet u prirodu. 4. Gledajte gdje stavljate noge i ruke. Prije puta upoznajte kraj u koji odlazite (pitajte domoroce gdje su zmijinjaci. Imobilizirajte udove na kojima se javio ugriz ili ubod. 14. Ne ulazite u jame ili ispod stijena. kamenje. Ne lovite i ne dirajte ni mrtvu zmiju. Dajte ugroženom što više vode ili bezalkoholnih pića. Nemojte slušati narodne stručnjake o potrebi rezanja rane u križ ili njezinog spaljivanja užarenim željezom. Nemojte to ni pokušati. Skinite mu sve prstenje. Dobro pogledajte odjeću i obuću prije nego ih obučete nakon što je odmor završen. 116 . 2. zmiju kako bi pružili jasan dokaz. 17. pogotovo u malo poznat kraj. Ako ugledate zmiju ili drugu opasnu životinju zadržati razmak i nemojte je uznemirivati. 6. hlače kroz koje vas mogu teško ugristi ili ubosti te čvrstu obuću za noge. Liječnici se užasavaju nad metodama i postupcima iz tradicionalne medicine. 3. Pazite kod branja različitih plodova. ali nemojte ni za živu glavu loviti npr. U prirodi hodajte prikladno odjeveni i obuveni. pogotovo kad započnu djelovanja otrova. a posebno pazite dok uzimate veće komade drveta. a onda liječnicima treba prepustiti daljnji postupak s pacijentom. koje će jednom netko s mukom sanirati. jer bi se otrov preko ranica u ustima ili pokvarenih zubi mogao apsorbirati u organizam spasitelja. 12. Otrov zmije nije termolabilan i užareno željezo će samo izazvati teške opekotine bez ikakvog učinka na zmijski otrov. 13. 16. Oprez kod prevrtanja kamenja. 5. Najvažnije je da se ugrižena osoba ne kreće nego čeka hitnu pomoć. Postoji mišljenje da treba što prije isisati otrov iz rane. 7. Evo pravila ponašanja na kopnu kad odlazite u poznate ili nepoznate krajeve: 1. ali nikad nigdje nije dokazano da bi to moglo imati uspjeha u liječenju od zmijskog ugriza. Zaobiđite ju u širokom krugu. Ona vas i mrtva može ugristi. posebno ne noću ili ujutro. Opasne životinje se tijekom noći mogu približiti vašem boravištu u potrazi za besplatnom hranom. Ako je netko ugrižen ili uboden prvo ga smirite i stavite u poluležeći položaj na sigurnom mjestu.

Bili smo pozvani na krasan ručak u Ston gdje smo izabrali kao predjelo i glavno jelo kamenice. ali ne tako jako često. Nije loše znati da se morski organizmi također ponašaju po svojim pravilima i da ih čovjek mora poštivati. Nas međutim zanimaju morski toksini. U našim krajevima davno nisu zabilježena teška otrovanja školjkama zbog morskih toksina. Tek što smo stigli na aerodrom ja sam osjetio znakove otrovanja. Školjke to sve skupa nakupljaju u svojim organizmima i onda stradaju oni koji jedu školjke. Dobro sam prošao što nisam naletio na opasnije morske otrove. Zato su najčešća otrovanja školjkama zbog u vodi prisutnih mikroorganizama ili bi bolje bilo govoriti o zaraznim bolestima. Jeli smo i «riblje mliko» kao predjelo i bila je to zaista sjajna gozba s kamenicama na sve moguće načine. Za njih je karakteristično da filtriraju goleme količine vode kroz svoj organizam i jako su osjetljive na stanje okoliša glede onečišćenja. Poučeni lošim iskustvima danas zapadnjaci traže redoviti nadzor uzgajanih i onih drugih školjki prije stavljanja u promet. jednako životinje poput morskih sisavaca ili ptica kao i ljudi. Negdje između dva svjetska rata bilježi se jedno takvo masovno otrovanje zbog neurotoksina iz školjki. a mnogo češća su jednako kao na kopnu otrovanja hranom zatrovanom bakterijama. što je najbolji način uživanja kamenica. Rijetke su godine kad se s mora javlja o otrovanjima ljudi toksinima ili venomima. valjda zato što smo još uvijek dovoljno veliko tržište za potrošnju ono malo školjki što ih uzgajamo. Kod nas se na tome izrazito malo radi. ali nije pokazivala nikakve znakove da joj je objed škodio. Evo na slici pokraj ovog teksta žrtava neurotoksične domoičke kiseline (aminokiselina) iz školjki. planktoni i drugi sitni organizmi. Povraćanje i proljev! Postao sam stalni posjetitelj aerodromskog toaleta i sreća što je avion kasnio cijelih 3 sata. stoljeća kad su tijekom nekog kongresa hrvatski epidemiolozi na večeri završili također u 117 . a pogotovo ne prijesne. Već Talijani traže redovite rutinske kontrole na morske otrove kad su školjke u pitanju. Otrovne životinje Povijesno gledano najveći broj otrovanja javlja se zbog školjki. Ja sam se otrovao morskim otrovima. jer ja ne bih bio u stanju ući u zrakoplov. Moram spomenuti još jedno otrovanje iz početka 21. Treba reći da ljudi nisu jednako osjetljivi na morske toksine u što sam se jednom i sam uvjerio. a slično je bilo s ostalim gostima proslave. a simptomi su prestali kad se konačno avion spustio u Zagreb. Moja suradnica je možda manje proždrljivo jela školjke na svečanom objedu. Onda je došao trenutak odlaska na dubrovački aerodrom i ja sam se blago opustio drijemajući.Na moru i pod morem Na Jadranu nema previše otrovnica ili otrovnih životinja i zapravo čovjek može mirno ljetovati osim nekih godina i osim ako se ne ponaša suviše bezbrižno. Obično se obavlja ekstrakcija otrova iz školjki i onda se s ekstraktom rade biološki pokusi obično na bakterijskom ili nekom drugom modelu. Od onda se ne usudim jesti školjke. koje luče različite alge. baš kao na ovoj slici pokraj teksta.

Taj toksin izlučuju alge dinoflagelate. Ima određenu sličnost s okadoičnom kiselinom s mogućim teratogenim i karcinogenim učincima. a onda ljudi jedu ribe i stradavaju. a izvor su joj alge zvane diatome. Točno je da su daleko. Nisu se otrovali bakterijama nego morskim otrovima. Pola njih se otrovalo morskim toksinima. Domoična kiselina u drugim krajevima inače uzrokuje neurotoksična otrovanja s amnezijom. Zapravo ga ima to više što je riba na višoj razini hranidbenog lanca. Teško je dati bilo kakav drugi savjet osim onoga da se jedu školjke s mjesta gdje ih love drugi građani. Problem je u tome što se ciguatera toksin skladišti također u masnom tkivu ljudi i onda je liječenje često jako dugo. Može se naći u brojnim organizmima koraljnih grebena i tamo se otrovanja najčešće događaju. što je bila pomalo sramota za kongres te struke. Problem je u tome što većina ljudi vole jesti sirove školjke. Međutim. Dobro ih je jesti na poznatom mjestu gdje su sigurno svježe i zdrave. Na kraju. Sam ciguatera toksin je lipofilan i nakuplja se u masnom tkivu riba. a takvih mjesta na Jadranu još uvijek ima puno. tuna i slične ribe. Za prvo otrovanje nekolicine 118 . Točno je da ga proizvode samo alge i slični organizmi na tom području te da se nakuplja u višim organizmima. toničkih grčeva mišične muskulature i drugi ostaju trajati dugo. Čak je opisan slučaj otrovanja osoba koje su filetirale ribe ulovljene na koraljnim grebenima. jer se mogu javiti alergijske reakcije poput erimateoznog dermatitisa i sl. otrovanja morskim toksinima iz školjki su neusporedivo rjeđa nego bakterijska otrovanja zbog uzgoja na mjestima blizu izvora bakterijskog onečišćenja. ataksije. Najopasnije je svakako neurotoksično otrovanje s paralizom. Morske životinje znaju doživjeti neurotoksično otrovanje toksinima iz dinoflagelate Ptychiodiscus brevis. Nekih godina se razmnože ove alge ili zbog određenih razloga poraste koncentracija saksitoksina u njima pa se javljaju masovna otrovanja. ali nitko nije bio kriv za slučaj.Stonu kao moja malenkost koju godinu ranije. a možda su ljudi zbog amnezije zaboravili da su bili otrovani. niti ostatak svijeta više nije siguran od njega. ali ključni su neurološki simptomi. a ono nije karakteristično za ljude. A njih zaista ima i školjke ih vole nakupljati. kad su topla mora tako daleko od nas. Prvi simptomi su nespecifični poput povraćanja. ali se otrov može izravno unijeti u organizam preko dišnih putova kad nastupe ekstremna cvjetanja mora tim vrstama algi. Čudite se zašto vam pišem o tim ciguatera toksinima. Specifičan je bolni osjećaj kad je koža u kontaktu s hladnom vodom ili zrakom. Može biti uzrokovano saksitoksinom ili aminokiselinom pod nazivom demoična kiselina. Konačno. a pogotovo školjke iz dobro nadziranih uzgajališta. Ne mora završiti jednostavno kao u mojem slučaju. Kod nas je češći saksitoksin. barem prema starim podacima. tremora. najčešće otrovanje školjkama je praćeno proljevom i/ili povraćanjem zbog unošenja okadaične kiseline u organizam. Zbog toga su glavni izvor otrovanja barakuda. Ciguatera toksin nije naš izravni hrvatski niti europski problem. ali naši mornari njima plove. Izazivaju paralizu živaca i mišića. Na sreću kod nas nema opisa ovakvih otrovanja. proljeva i abdominalnih bolova. a toplinskom obradom se neki toksini ipak uspiju degradirati. koje su hrana za školjke. a brojni drugi simptomi poput vrtoglavice.

Problem je u globalizaciji. a ulov gofova je bio veličanstven. Mene je taj događaj nadahnuo na ozbiljno pismo ministarstvu nadležnom za pomorstvo s molbom da izvijeste mornare o opasnim ribama s koraljnih grebena. Tu ne završava problem. Onda mi jedemo piceke možda nakrcane ciguatera toksinom i nemamo pojma da se trujemo. Ljudima je dosadilo meso i zabacili su s uspjehom udice baš na toplim morima. Simptomi su relativno nespecifični i lako je moguće da otrovani uopće ne sumnja kako njegovi problemi 119 . To je vrlo ružan osjećaj kad ne možeš nikako pomoći nego tek davati glupe komentare. Nisam znao ni ja. S jedne strane. ali od toga nije bilo nikakve koristi. Zato su i skuplje od konzervi južnih krajeva. Japanci ne kupuju tunu tamo kod koraljnih grebena nego kod nas. Treba naglasiti da ti otpaci kod nekih riba poput tune sadrže izrazito visoke koncentracije ciguatera toksina (npr. jeftina riba iz južnih krajeva rado se kupuje u Europi za pripravu konzervi. Uostalom. Danas se za uzgoj farmskih životinja puno koristi riblje brašno. koji je na stranom brodu uživajući u tuni s koraljnih grebena zaradio otrovanje ciguatera toksinom. godine javila mi se očajna supruga mornara iz Splita. Poslije večere u nekom indokineskom restoranu cijela mornarska družina se otrovala i teško trpjela sve do dolaska u Rijeku. Dobre europske tvrtke kad i kupuju ribu iz južnih krajeva odmah obavljaju analize na morske otrove. ali sam pregledao literaturu i onda javio liječnicima da nemaju što drugo učiniti nego simptomatski liječiti jadne mornare. Ono se pak radi od ribljih otpadaka posebnom obradom. Zašto pišem toliko o ciguatera toksinu kad ga u našem Jadranu nema. Pogledajte i sami u dućanima. jer on se rado nakuplja u masnom tkivu uzgajanih životinja. Onda je došlo naše najteže otrovanje točno na samom kraju milenija. gdje nema tog nezgodnog ni drugih gadnih toksina. Takve su konzerve znatno jeftinije od europskih. Savjetovao sam joj da ipak pričeka koju godinu s oplodnjom. Cijeli brod se potrovao i u Rijeku su stigli jedva dočekavši primanje u bolnicu. a gof (orhan po dubrovački) je vrhunska riba. Gospođa se bojala teratogenih učinaka tog toksina. koji su jedva dočekali jesti nešto svježega. Ja potpuno razumijem mornare. Javili su mi o 21.mornara su mi javili negdje polovicom devedesetih prošlog stoljeća. a inače da ne bi bilo loše muža odvesti na pregled u splitsku bolnicu barem radi suzbijanja neurotoksičnih simptoma otrovanja. mornaru otrovanom nakon što su jeli gofove ulovljene u Meksičkom zaljevu. To znači da mi hranimo piceke i pajceke ribljim brašnom moguće kontaminiranim ciguatera toksinom. Tijekom 2007. a namjeravala je tijekom muževog boravka zatrudnjeti. Tamo su primljeni u bolnicu a da nitko od liječnika nije ništa znao o ciguatera toksinu. oni crni dijelovi tune koji se inače ne jedu).

Japanci i Koreanci smatraju npr. Najviše je istražen tetradotoksin. kojeg proizvode određene bakterije prisutne u tipičnoj hrani riba iz roda tetrodontida. čije je meso otrovno zbog visokog sadržaja paralitičkih otrova poput tetrodotoksina (tetrodoksin). U dodiru sa sluznicama i krvlju on može izazvati određene znakove otrovanja. murine i ugora postoji proteinski toksin ihtiokemitoksin. pa tu nastupaju problemi. Postoje naravno metode dokazivanja ovog otrova. Bitno je da su termički labilni i inaktiviraju se kuhanjem ili pečenjem. Ribe koje nisu došle u doticaj s kontaminiranom hranom naravno da ne posjeduju u svojem mesu otrov. koji je otrovan dok je riba svježa. ali su im se prilagodile. Otrov se nakuplja u mesu takvih riba bez ikakvog utjecaja na njihovo zdravlje. što danas postaje sve popularnije. Međutim. prema literaturnim podacima može dovesti kod izrazito visokih koncentracija do dišnih smetnji. Vidite kako je svijet mali i kako nas ne može biti briga jesu li ribe iz koraljnih grebena onečišćene ciguatera toksinom ili nisu. posebno ako su prije toga bile hranjene mesom robova. To su uglavnom ribe iz roda tetrodontida (nema prijevoda za njih u hrvatskom jeziku. posebno kad se upute u podvodne pećine. Danas su murine rijetke ribe i ja nikad nisam kušao njihovo meso. Inače je taj otrov i sintetski priređen. pa je u tim zemljama najviše otrovanja ovim otrovima. Začuđujuće? Budite oprezni dok čistite te ribe iako su uobičajeni simptomi otrovanja slabi i beznačajni. murina je vrlo ružna i neugodna riba. Njezin ugriz nije otrovan. kao što su mučnine. ali ipak pripazite kod njihova čišćenja prije pripreme obroka da se ne porežete nožem. koja kad je u opasnosti može ugristi. Rečene otrovne ribe vjerojatno ne bi trebale predstavljati značajniji problem u vašem životu. ali kušači njihova mesa imaju veliku šansu otrovati se. Nikada čovjek ne zna koja riba sadrži tetradotoksin ili njemu slične otrove a koja ne sadrži. pa se čovjek izlaže riziku kod uživanja u hrani. a danas se obavljaju brojna istraživanja njegove moguće primjene kao snažnog analgetika kod teških bolesti poput raka. Nemojte izbjegavati uživat u jegulji. pokus na mišu ili 120 . ali ronioci ih sreću. Iz mojeg iskustva najbolja je na ražnju. pojačana salivacija i opća slabost. ali zbog prljavih zubi (ne zna što je higijena zubi) mogu se javiti nezgodne infekcije. povraćanje. Navodno je rimska aristokracija jako voljela jesti murine. npr. Paralitički otrovi riba U morima ekvatorijalnog i subekvatorijalnog pojasa obitavaju brojne ribe. neke od tih riba vrhunskim delicijama i rado ih uživaju u sirovom obliku (sushi). Jedino ne bi trebalo jesti takve ribe sirove. Da. U krvi jegulje. Nisu ni naše ribe sasvim bezazlene. Ribe same po sebi ne proizvode ove otrove. paralize pa čak i smrti. saksitoksina ili konotoksina.potječu od mesa farmski uzgajanih životinja. ali dolje je prikazana jedna od njih 170 uz strukturnu formulu tetradotoksina) te drugi organizmi koji se hrane takvim ribama poput nekih vrsta hobotnica.

Obavi se pokop. On je idealan ubojica ili izvršitelj bilo kojeg zadatka. Tetradotoksin se veže na ionskim kanalićima vrlo čvrsto i ne postoji mogućnost njegova potiskivanja nekim protuotrovom. ali smrtnost je približno 50%. Posebno se uz tetrodotoksin vežu priče o zombijima iz vudu tradicije na Haitiju. ubrzanje pulsa i otežano disanje. Simptomi otrovanja su na početku (2-5 h nakon unošenja u organizam) dijelom neoubičajeni i sastoje se u trnjenju usnica i jezika. pa će izvršavati sve zapovijedi svog gospodara uključujući samouništenje. ali se brzo nakon toga u prvoj fazi javljaju nespecifični simptomi poput glavobolje. To su naravno legende. Smatra se da vračevi daju ljudima otrove koji ih umrtve tako da svi smatraju kako je takav čovjek stvarno mrtav. U trećoj fazi javlja se koma uz snažnu depresiju disanja i gotovo potpun prestanak rada srca. U drugoj fazi nastupa brzo paraliza. Zombi uopće nije svjestan onoga što čini niti posjeduje savjest.000 osoba opečeno meduzom morska mjesečina. Fizički je snažan i sasvim neosjetljiv na bol ili ljudske emocije.kromatografske metode detekcije u tkivu riba. kako su izvješćivali brojni otrovani. godine kod nas kažu da je bilo oko 250. mučnine i povraćanja. On zapravo vegetira i sluša svog gospodara vrača. Nije sposoban samostalno živjeti i zapravo je idealan rob bez svijesti o sebi i svijetu oko sebe. ali mnogi ljudi u njih vjeruju. Negdje u periodu između 1977. Kroz to vrijeme otrovani je potpuno svjestan svega oko sebe. Najviše loših iskustava kod nas ljudi imaju sa žarnjacima. Morske otrovnice Naše morske otrovnice nisu jako opasne. Od tada nije bilo velikih najezda ovih morskih organizama na hrvatskom Jadranu. a onda mrtvac najednom ustane iz groba s uništenom psihom. jer iskustva iz japanskih otrovanja pokazuju da se preživjeli od otrovanja s tetradotoksinom normalno vraćaju u život. ali ih se ipak treba čuvati. ali u većini slučajeva se prije uživanja hrane ona ne analizira ovim metodama. i 1979. ali priča o zombijima je zanimljiva. Događaji se odvijaju kroz 24 h i oni koji prežive izgleda da nemaju težih posljedica po zdravlje. U Japanu je zabilježeno do sada nekoliko tisuća otrovanja ovim otrovima. Nitko do sada nije pružio siguran dokaz da su zombiji postojali ili da postoje. ali će se one neminovno pojaviti u Pelagia noctiluca 121 .

Opasno je kad vam je veći dio tijela zahvaćen otrovom meduze. povraćanje i nesvjestica. Sreća je da ih nema svake godine nego se javljaju u ciklusima od nepoznatog broja godina.000 i više. vrtoglavica. koje su odgovorne za snažnu bol na mjestu uboda. Vlasulja živi pričvršćena na kamen blizu obale. a javljaju se crvenilo i otekline. Vrlo brzo možete vidjeti na koži otisak kontakta s tom otrovnicom. Vjerojatno većina starijih jadranskih kupaća ima neugodno iskustvo s meduzama. a posebno su osjetljive prepone. Postupite jednako kao u slučaju meduze.velikom broju. Najbolje je uzeti pripravke s anestetikom (npr. Tražite savjet svog ljekarnika kad se pripremate za putovanje na more. Upozoravam na to da ljudi postanu nakon prvog iskustva alergični na vlasulju. Najčešće kupači nagaze na pauka. Bodlja mu je na vrhu glave odmah iza očiju odnosno iznad škrga i ja obvezno tražim od ribara da je odrežu prije nego je kupim. Pri dodiru s vlasuljom se osjeti ubod koji nije jako bolan. koritokisteroidima ili antihistaminicima. pospanost. U težim slučajevima nastaju mjehuri. a još dugo nosite uspomenu zbog hiperpigmentacije kože na mjestu dodira. Kad vas dohvati meduza trebate što prije izaći iz mora i isprati mjesto dodira morskom vodom da se uklone preostali žarnjaci. Inače pauk baš i nije neka delikatesa. Otrov se sastoji iz kratkih termolabilnih proteina i tvari sličnih histaminu. Nakon nekoliko minuta pojave se na koži crvenoružičasti krugovi (hemoliza). 122 . Nemojte se kupati goli kad ima u moru puno meduza. koji se zadržavaju do dan nakon izlaganja. a najviše voli pješčane obale. ali je svjež pečen na gradelama dosta dobar. koja se pojačava vremenom šireći se od mjesta uboda koncentrično na druge dijelove oko uboda. itd. lidokain). pa se pripremite za ljetovanje posjetom svom ljekarniku uzimajući iste preparate kao za slučaj doticaja s meduzom. Sastavljen je od toksičnih proteina visoke molekularne mase 50. grčevi mišića. kraste i ožiljci. a smatra se kardiotoksičnim. Nakon toga treba čekati razvoj situacije. Venomni aparat im se sastoji iz mjehurastih žarnica u kojima je otrov. Doticajem s njezinim žarnjacima osjeti se jaka bol. Venomni aparat čine lovke pune mjehurastih tvorbi s otrovom u kojem su prisutni proteini. Što se tiče riba stanje je kod nas već ozbiljnije. U južnim krajevima opisani su čak smrtni završeci ozlijeđenih osoba zbog prestanka disanja i šoka te utapanja. Odmah nakon uboda javlja se snažna bol. neurotoksini i citotoksini. Neki predlažu kućni vinski ocat. Kad je zahvaćena veća površina i kod djece mogu se pojaviti mišićna bol. Opasno je sjesti na nju golom stražnjicom. Kad naletite na jadransku vlasulju treba što prije izaći iz mora i temeljito isprati mjesto dodira morskom vodom. Tamo se zakopa u pijesak i kad na njega stanete utisne vam bodlju u stopalo. koji se izbacuje kroz duguljastu cjevčicu. Dobro je staviti hladni oblog na mjesto kontakta ili obraditi ranu alkoholom. Pripremite se u godinama pojave meduza kupovanjem lijekova. Kasnije se mogu javiti mjehuri. Ima još jedan žarnjak pod imenom smeđa vlasulja. Kod preosjetljivih ljudi se razvijaju brojni simptomi kao suženje zjenica. Kod liječnika možete tražiti samo simptomatsku terapiju. nekroza tkiva i stvaranje ožiljaka. na što upozoravam golače. ali on nije ni iz daleka tako opasan kao meduza. koji se upravo za ljetnih mjeseci seli iz dubokog mora u plitko radi mriješćenja.

Liječnici savjetuju isključivo vruću vodu u koju treba uranjati mjesto uboda. porast tjelesne temperature. Kao simptomi mogu se pojaviti opća slabost. koju ona stalno mijenja da bi bila vruća. Kod nas je uobičajeno prisloniti mjesto uboda na neki vreli dio brodskog motora tako da se izazove opekotine. kao i kod uboda ostalih riba otrovnica našeg Jadrana. nogu u njoj. Na mjestima uboda se zna pojaviti i nekroza. Ispostavilo se da pacijent već više od dva sata drži prst u vodi. a jesti škarpinu s gradela pravi je neponovljivi užitak. Najčešće od nje stradaju ribari ili ljudi koji čiste (filetiraju) ribe. Može stradati i domaćin dok priprema škarpinu za goste. Mene je prvenstveno zanimalo osjeća li pacijent jake bolove. Nećete na nju tako lako naići dok se kupate. Ribari postupaju drugačije. pa je nerijetko potrebno dugo nakon bolnog iskustva ići na fizikalnu terapiju. Pogledajte malo upute na kraju ovog odlomka o tome kako se zaštititi od neugodnog susreta s ovom ribom. Izvrsna je na lešo. Ona mu je odmah uronila ozlijeđeni prst u vruću vodu i mene je zapravo zvala zbog toga što nigdje nije pročitala koliko dugo ta terapija treba trajati. ali mi na to pitanje nije mogla odgovoriti budući je njezin pacijent poznati disimulant. a pacijenta su prijatelji hitno prevezli njegovoj dobroj doktorici u Delnice. stopalo. Meni je to jedna od najboljih riba. Otrovne su leđne peraje. Otok (edem) može se zadržati i nekoliko dana nakon uboda. godine kad me nazvala liječnica iz Delnica tražeći od mene dodatno mišljenje o svom pacijentu. Sjećam se iskustva iz 2006. Nije ni svaki pauk isti što se tiče količine i jačine otrova u svom venomnom aparatu. jer termolabilni otrov se morao već davno raspasti i sad je bilo vrijeme za simptomatsko liječenje. Bez obzira na postupke prve pomoći zagrijavanjem mjesta 123 . prsne i one analne. ali iskusni tvrde da su bolovi nakon uboda na otrovne peraje ove ribe najgore što možete doživjeti. itd. Jedino možete stradati kao ronilac. mučnina. Prvo mi nije bilo jasno od kud pauk u Delnicama. Otrov je sličan paukovom. Voda treba biti toliko vruća da je gotovo nepodnošljivo držati npr. a moguće je ubod i kod čišćenja ribe. Svakako prvo treba ukloniti iz rane otrovnu bodlju. Jako je teško biti pametan u sličnim situacijama. Neki preporučuju paljenje mjesta uboda plamenom upaljača za cigarete. kao npr. ma što to značilo na nekoj plaži. ali mi je ona objasnila da se događaj zbio u Crikvenici. a izgleda da kao pravi Goranin nije baš bio spreman priznati da ga nešto boli. Nemojte računati na to da ćete vi naići na takvog pauka. jer se ona drži stjenovita dna i odbija ju buka s plaža. Oni se obično ubodu kod razvrstavanja ulova na brodu. Jedino su problem te vražje otrovne bodlje na sve strane. Obzirom na činjenicu da je ozlijeđeni pacijent već i onako potrošio puno vremena za putovanje od Crikvenice do Delnica (uopće nije jasno zašto nije tražio liječničku pomoć u Crikvenici) smatrao sam da je imao sreće naletjevši na pauka s nekvalitetnim otrovom. a zatim bi je trebalo termički obraditi. Međutim. pa ma kako ju čovjek priređivao. oni koji su iskusili bolove nakon uboda ribe otrovnice smatraju kako je opekotina manji problem i manje smeta. Kažu da je često potrebno za suzbijanje bola primijeniti morfij. Dobar dio liječnika ne prihvaća takve postupke smatrajući da komplikacije zbog teških opekotina mogu biti teže nego od otrova pauka ili druge ribe otrovnice. pogotovo zato što negdje na osamljenoj plaži ili brodu čovjek naprosto ima izrazito mali izbor postupanja. Smatrao sam da je besmisleno duže držati prst u vrućoj vodi. još možda bolja na brudet. Naša najopasnija riba otrovnica sasvim sigurno je škarpina. ako je dirate ili lovite golim rukama. koji se prilikom skidanja pauka s udice ubo u prst. Rana na početku može krvariti. O prvoj pomoći postoje brojne kontradikcije. znojenje.Bol se može zadržati do 24 h nakon uboda i zna biti gotovo nepodnošljiva. ali to brzo prestane i javlja se otok.

a pametnije je da u njih ne ulazite (murina!). Jedino mogu s njim imati problema ribari tijekom razvrstavanja. stoljeća biljni preparati su se koristili jednako uspješno kao lijekovi i otrovi. Na leđnoj stani repa ima bodlju s venomom. I na kraju malo uputa. Postoje naravno brojni prastari recepti. a ni na lešo nije loša. Kad ronite u špilje ili jame dajte priliku ribama da pobjegnu. Golub je riba otrovnica iz velikih dubina i neugodna iskustva s njim su kod nas izrazito rijetka. 6. preporučuje se nakon iskustva sa škarpinom prebaciti ozlijeđenog u bolnicu radi simptomatskog liječenja. kako sam obećavao u cijelom tekstu. Uostalom. Čuo sam od nekih ljudi da se može staviti na gradele. Biljke i njihovi otrovi/lijekovi Povijest korištenja biljaka kao lijekova. taj antiserum vjerojatno nije ni prikladan za primjenu kod uboda naše škarpine. Ne dirajte ništa što ne poznajete dok ronite ili plivate. Ne plivajte i ne ronite noću ako je ikako moguće.uboda na ovaj ili onaj način. Mobitel uvijek nosite sa sobom za slučaj da treba zvati pomoć. ali ja je nisam isprobao na taj način. 11. Po pješčanom plićaku hodajte u obući. 9. ali su im učinci slabiji. To ne znači da se treba nemarno odnositi prema ovoj ribi. a ja sam se najviše iznenadio kad su nam u Kini pokazali recept na bazi biljki star preko 4. Gledajte uvijek u smjeru kojim se krećete. ali taj je daleko žešći nego od naše jadranske. Kad se osjeti ugrožen naprosto savije rep i ubode napadača. Proučite upute o ponašanju u slučaju uboda na otrovnu bodlju riba. Može se staviti u brudet. 7. 3. Ne plivajte i ne ronite sami na osamljenim i nepoznatim mjestima. Vjerojatno je već pračovjek znao razlikovati biljke prema dobru ili lošem koje može očekivati kad iz uzme. Zanimljivo je da mu se bodlja može regenerirati. otrova ili sredstava ovisnosti izrazito je duga. Još uvijek su ga koristili njihovi travari ili «bosonogi liječnici». sve do početka 20. PRAVILA PONAŠANJA NA MORU 1. Otrovi su slični kao u ostalih naših riba otrovnica. Australci su razvili antiserum na otrov njihove škarpine. 2. Naš golub ne prelazi dužinu od 30 cm iako se koji put ulove veći primjerci. 5.000 godina. jer je on ostavi u tijelu žrtve. 8. koja nije po mojem ukusu. Ne uznemirujte ribe i ne hvatajte ih golim rukama. 12. 4. Onda su se vremena promijenila i sve do nedavno rijetko je kojem liječniku padalo napamet propisivati biljne lijekove kad je imao na 124 . Kada pecate ili lovite ostima skinite ribu na suhom uz veliku pozornost. Ne ronite uz samo dno. Razmislite više puta o načinu uništavanja termolabilnog otrova ribe otrovnice nakon što vas je ubola. Na kraju krajeva. 10.

raspolaganju brojne sintetski priređene i dobro nadzirane preparate. U prosjeku već nekoliko bobica može izazvati smrt djeteta. krenuo pješice kući. kao npr.). Kod malo viših doza javlja se tipično crvenilo lica. pogotovo ako nije bila noć. skopolamina i solanina te brojni njihovi derivati kao npr. Na kraju sam odustao od hodanja i sjeo u prvi kafić čekajući da konačno normalno progledam. a puls se ubrzava. dobu godine. kad se u oko kapa otopina atropina. bojni otrov BZ (benznuklidin). jer se naprosto nisam snalazio na ulici s potpuno proširenim zjenicama. a dodatno zbog činjenice da još uvijek ima slučajnih ili čak namjernih otrovanja biljnim otrovima. Služilo im je u kozmetičke svrhe radi proširenja zjenica. Podjelu biljnih otrova je prilično teško obaviti zbog činjenice da biljke obično sadrže više aktivnih komponenti i vjerojatno nije isto uzeti čistu djelatnu tvar i biljni pripravak (npr. koji prelazi kod visokih doza u komu. Kod visokih doza nastupa delirij i jaki motorički nemir. Nalazi se naravno u bobicama. Istina je da bi takva dama imala puno problema s orijentacijom u prostoru. Inače se velebilje koristilo sasvim sigurno znatno prije Krista. Atropinska skupina U ovu skupinu se ubrajaju djelatne tvari poput atropina. listovima i korijenu biljke. Ne treba zaboraviti da djeca vole jesti različite bobice grmolikih biljaka. Osobito su zanimljivi učinci atropina na središnji živčani sustav. Zanimljivo je da postoje i antidoti na atropin. što se smatralo silno zavodljivim. pa se onda dogodi da uzmu i ove otrovne. staništu. 125 . itd. a sadržaj mu ovisi o brojnim činiteljima (npr. a zbog proširenja zjenica česti su poremećaji akomodacije. Možete ga vidjeti posjetom botaničkom vrtu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. zbog brojnih mogućih interakcija). a njegove tinkture su silno voljele Rimljanke. Zjenice bi im se raširile do kraja. Prvi znakovi otrovanja atropinom su suhoća usta i ždrijela te promuklost. ali za ljepotu će čovjek pretrpjeti i puno više. biljni lijekovi se vraćaju na mala vrata osobito u mlađoj populaciji. Osobno sam jednom neposlušno nakon pregleda očne pozadine. podneblju. Naprosto bi ukapale tinkturu u oči prije izlaska na gozbu ili prije susreta s muškarcem kojeg su osvajale. a za odraslu zdravu osobu treba ih 15 do 20. Atropin kao najpoznatiji nalazi se u korijenu velebilja (Atropa belladona). Međutim. Već to je dovoljan razlog da se više govori o štetnim učincima biljaka. U ovom poglavlju ću slijediti uobičajenu podjelu iz toksikoloških udžbenika.

rajčici i drugim srodnim biljkama. ali sam čitao o otrovanju životinja. ali neke slične morfiju. Čuli ste za škiju iz Hercegovine? Duhan su uvijek nadzirale države nastojeći spriječiti šverc. To je biljka koju se u našim krajevima uzgaja na veliko. Jedino nemojte jesti sirovu koru krumpira. suho ždrijelo i grebanje u grlu). Uostalom. Zelene rajčice i listovi te biljke također sadrže solanin i ne bih vam preporučio da ih jedete. Skopolamin zajedno s atropinom nalazi se u sjemenkama bunike (Hyosciamus niger) i korijenu mandragore (Mandragora officinarum). U jednoj knjizi Agathe Christi opisano je ubojstvo starog bogatog čovjeka. Međutim. ali svi kažu da je duhan iz južnih krajeva bolji. Na slici lijevo je bunika. Mene je osobito razveselio jedan članak s kraja osamdesetih godina o utjecaju stresa na koncentracije solanina u kori gomolja. Na duhanu su države uvijek zarađivale i zarađuju jednako danas. a u pravilu se obavlja lavaža uz primjenu aktivnog ugljena. itd. Ja u Hrvatskoj nikad nisam čuo za takvo otrovanje. Ne izgledaju jako opasno. Istraživao se utjecaj promjena temperature skladištenja te izmjene svjetlosti i tmine na koncentracije solanina u kori krumpira. a desno mandragora. Bunika se u obližnjem parku nalazila kao ukrasno bilje. pa slobodno jedite pekmez napravljen od zelenih rajčica. Dobra vijest je to da solanin nije termostabilan i možete ga uništiti kuhanjem ili pečenjem. cvjetovima i zelenim plodovima. ali mogu donijeti teške probleme pa i smrt.pilokarpin i prostigmin. ali i trpe 126 . a onda se javljaju grčevi. Kod solanina se naravno javljaju slični učinci kao kod ostalih rođaka (npr. Posebno kod solanina treba spomenuti hemolizu krvnih stanica. Kod visokih doza simptomi počinju s glavoboljom i malaksalošću. pa koncentracija solanina u njima raste. Zanimljivo je da su sjemenke bunike prije nekoliko godina otkrili neki zagrebački osnovnoškolci i žvakali ih radi postizanja posebnih učinaka. Našlo se da gomolji jako loše reagiraju kad ih se drži na svijetlu ili kad se događaju nagle temperaturne promjene njihova okoliša. Tek kasnije se pojavila lula za pušenje. Niste znali da je taj pekmez u nekim krajevima bio cijenjen? Osobno mogu reći da ima poseban okus i nemam ništa protiv njega. U slučaju otrovanja velebiljem najbolje je što prije zatražiti liječničku pomoć. Mislim na krimiće. Posebno je zanimljiv solanin. a posebno u listovima. Možda niste znali da se nikotin koristio i kao pesticid u vrtlarstvu o čemu svjedoči čak i literatura. pa je iz toga izbio skandal. ali to se događa kod niskih doza. a nitko ne zna kako su djeca došla na to da koriste sjemenke za uživanje. cigara. Oni drugi učinci morfija zanimljivi ovisnicima vrlo su slabo izraženi. Međutim. Nemojte pustiti svinje na polje s nedavno zasađenim krumpirom (tek što je isklijao). kojeg se može naći u krumpiru. Kod krumpira su opasne klice i kora gomolja. pa ljudi umiru zbog prestanka disanja. cigarilosa. Pušite li? Naravno da ne pušite i skoro da ne bi trebalo pisati o nikotinu. termički obrađene zelene rajčice ne predstavljaju problem. kojeg je netko od rodbine ubio upravo nikotinom u vinu da bi se konačno domogao nasljedstva. nema puno izvještaja o otrovanju ljudi solaninom. Nije se to dogodilo kod nas nego u jednoj od susjednih država poznatoj po uzgoju svinja. jer bi mogli ostati bez dijela čopora. konfuzija i koma uz edem mozga. suhoća ždrijela). posebno u sjevernim krajevima naše domovine. Čak možete slobodno jesti krumpir s korom nakon pečenja polovica u dobro zagrijanoj pećnici. Ključni simptom sličan morfiju odnosi se na usporeno i površinsko disanje. Skopolamin ima neke znakove otrovanja slične atropinu (npr. Dokazan je u svim dijelovima rečenih biljaka. ali izgleda da će se uvijek naći poklonici takvih sredstava. a onda svi ostali proizvodi poput cigareta. duhan se tradicionalno nije pušio nego žvakao ili se ušmrkivala njegova prašina.

ali se odustalo zbog njegove visoke otrovnosti i spore eliminacije iz organizma. U tim istraživanjima nedvojbeno je dokazana njegova teratogenost i citotoksičnost. Zato je najpametnije da se čuvate mrazovca bez obzira što su mu cvjetovi stvarno lijepi. Nakon toga je moj rođak prestao pušiti. Smrt obično nastupa zbog zastoja disanja.štete zbog liječenja oboljelih pušača. Kod lakih otrovanja kad popušite tijekom dana dvije do tri kutije cigareta javljaju se glavobolja. a bome se može javiti i krvavi proljev. Ta činjenica što su ga mnogi koristili dovela je do vrlo opsežnih ispitivanja njegovih različitih opasnih svojstava. ali to nije povezano s pušenjem nego uzimanjem čistog nikotina. Ako popijete tabletu sa citizinom i onda zapalite cigaretu jao si ga vama. mučnina i vrtoglavica. a u Indiji se javlja o otrovanjima takvim pripravcima. koji se na početku zvao «colchicine binding protein». koji je došao očajan liječniku zbog sličnih simptoma. cijanozu i kolaps. puls se usporava. Kod viših koncentracija mogu se javiti grčevi i delirično ponašanje. Zadnjih desetljeća je korišten u znanosti zbog svog specifičnog vezanja na tubulin. ali danas se najviše koristi u terapiji odvikavanja od pušenja. a mogući su povraćanje. kako se to vidi na slici pokraj teksta! Opisana su rijetka otrovanja ovom biljkom. pa liječnici ne preporučuju korištenje tradicionalnih indijskih pripravaka za tretiranje bolesti poput gihta. ali među stotinjak opisanih samo su bila dva smrtna slučaja. itd. Kod otrovanja se prvo javlja snažna abdominalna bol uz krvave proljeve. hematološke poremećaje. zatajenje bubrega. Lijepa biljka. Smrt nastupa 2-3 dana nakon otrovanja visokim dozama. Sjećam se jednom mog rođaka. a visoke doze mogu izazvati paralizu. Sličan mu je po strukturi i djelovanju citizin iz biljke zanovjeta (Laburnum anagyroides). Inače otrovanja mogu nastupiti zbog uzimanja sjemena biljke (Colhicum autumnale). Možete i umrijeti zbog akutnog otrovanja nikotinom. Prvo se javlja snažna mučnina. tremor u rukama i opća slabost. grebanje u ustima i grlu. Mrazovac Sadrži alkaloid kolhicin. Ti simptomi su znak da morate značajno smanjiti broj popušenih cigareta. Kad mu je rođak priznao tri kutije do kasnog poslijepodneva liječnik je skočio i izbacio ga iz ambulante uz galamu. koji se u nekim zemljama poput Indije koristi kao lijek za ublažavanje bolova kod gihta. posebno u djece. Eto kako jedna otrovna tvar može biti dobro došla u znanosti za druge svrhe. Nikotin sa citizinom ima sinergističko djelovanje u pojavi onih ružnih simptoma otrovanja. Liječnik je pogledom na njegov žuti kažiprst odmah posumnjao u okorjelog pušača i pitao ga koliko je cigareta popušio tog dana. To svojstvo se koristi u nekim analitičkim metodama mjerenja tubulina. 127 . salivacija. Kod viših doza nikotina nastupa kolaps. Moram priznati da nisam nikad u Hrvatskoj čuo za otrovanje citizinom ili pak tešku interakciju između nikotina i citizina. Može se nabaviti i kod nas u obliku različitih krema. javlja se hladni znoj. a nema nikakvih antidota ili učinkovitih tehnika uklanjanja iz organizma. Zbog visoke citotoksičnosti neko vrijeme je istraživana mogućnost korištenja čistog kolhicina u tretiranju nekih tumora. trzanje mišića cijelog tijela. a opasno je kad se jave nuspojave vezane uz disanje.

a prije ga se moglo naći u različitim lijekovima ili tzv. snažan porast krvnog tlaka i smrt. Ignacija. Doza od 10-20 mg može izazvati brzu pojavu tremora. digitoksin. pa bi se mogao svrstati u bojne otrove za posebne svrhe. Strihnin Radi se o starom moćnom otrovu. davno povučeni Vital namijenjen starijim osobama). 128 . Danas ga se može naći samo slučajno u laboratorijskim zbirkama kemikalija ili prastarim kućnim ljekarnama. a glavni otrovni sastojak naravno akonitin. koji je mogao već nekoliko minuta nakon visoke doze izazvati smrt. parestezija usana i jezika. Otrovati se može najčešće bobicama. pomoćnim ljekovitim sredstvima (npr. Umire se zbog prestanka disanja i paralize mišića. prestanak disanja. Evo nekoliko slika različitih biljaka s glikozidima digitalisa. cijanoza. Nema učinkovite tehnika uklanjanja tog otrova iz organizma niti postoje protuotrovi. usporenja disanja i razvijanja snažnog osjećaja straha. koje su neki zvali bobice sv. Krasni cvjetovi! Opisani su slučajevi djece koja su jela cvjetove ili sjemenje. pa se za čas dođe iz područja nedjelotvornosti u područje intoksikacija. jer ima nizak LD50. itd. Glikozidi digitalisa Srčani glikozidi su velika skupina tvari od kojih se neki koriste vrlo uspješno kao lijekovi kod srčanih bolesti (npr. U posljednje vrijeme prodire i na europsko tržište. itd).Jedić Latinsko ime mu je Aconitum napellus. Širi se osjećaj hladnoće u tijelu jer stvarno dolazi do pada tjelesne temperature. Nalazi se u kod nas neuobičajenoj biljci Strychnos nux vomica s prekrasnim bobicama. Najstarija izvješća govore o tome da se koristio za namakanje strjelica u njegove tinkture. Preparati na bazi akonitina koriste se u indijskoj tradicionalnoj medicini kao antireumatici i antiinflamatorna sredstva u obliku krema. Brzo nakon toga se pojavljuju tetanički grčevi. digoksin. Mora se priznati da dobro izgleda na slici pokraj ovog teksta. pa se ne mogu isključiti otrovanja. javljaju se problemi s vidom s tipičnim osjećajem da je sve žuto-zeleno. Problem s tim tvarima je uglavnom vezan uz strmu krivulju doza/učinak. Već nekoliko bobica može izazvati smrt. Nema nikakvih antidota niti ima podataka o tehnikama eliminacije iz organizma. Prvi znakovi otrovanja su osjećaj drhtanja mišića i kože. mučnina i povraćanje. Akonitin je zapravo neurotoksin i zbog toga ga se treba čuvati. pa je pacijent prepušten samom sebi što se tiče mogućnosti preživljavanja.

Njihov jedinac star nekih 4-5 godina dohvatio se bobica đurđica i uživao u njima kad ga je pronašao otac.Digitalis purpurea Convalaria majalis Gratiola officinalis. ali izgleda da nisu imali vremena za bezbrižno razgledavanje grada. sadrži digoksin. pa je svom unuku sa sjetom pričao o lijepom malom austrougarskom gradu. Ja sam pak dobio kako lavažat tako i krv dječaka na analizu digitalisa. a u krvi vrlo niske ili jedva mjerljive. Nazvali su s odjela naravno i mene s molbom da pomognem kako znam i mogu. Zanimljiva pojava kod nekih otrovanih je zeleno vidno polje. Oni su odmah obavili ispiranje želuca dječaku nalazeći priličnu količinu tek malo načetih bobica otrovne biljke. Mađar je ipak ponešto znao o opasnostima đurđica i istog časa odvezao je dijete u dječju bolnicu u Klaićevoj. milica Crveni naprstak (Digitalis purpurea). kukurijek (Helleborus officinalis) helebrin. jer je otac obitelji želio malo pogledati grad mladosti svoga djeda. Bila je to metoda prilično nespecifična i moglo se detektirati s njom bilo koji glikozid digitalisa. a digitalis glikozide sadrži lišće. Nije se moglo dopustiti da jedan mađarski turist tražeći korjene svog djeda po Zagrebu strada pri tome. milica (Gratiola officinalis) gratitoksin. cvijetovi. Imali smo jedno takvo otrovanje s digoksinom gdje pacijentica nije imala nekih značajnijih nuspojava lijeka osim tog zelenog vidnog polja. Kod otrovanja prvo se pojavljuju kardiovaskularni učinci. Jedino mi je žao što nisam pitao je li mađarska obitelj obavila svoj zadatak hodanja Zagrebom ili su nakon lošeg iskustva brzo otišli kući. oleander (nerium oleander) olidandrin. Djed je u onim austrougarskim vremenima bio časnik na službi nekoliko godina u Zagrebu. đurđica (Convalaria majalis) konvalarin. koji mogu dovesti do zastoja srca. Inače se znaju javiti halucinacije i delirična stanja. Meni su u sjećanju ostali neki slučajevi otrovanja biljkama koje sadrže ove glikozide. Mlada mađarska obitelj je vračajući se s mora odlučila provesti koji dan u Zagrebu. itd. bobice. gdje su tada imali mali odjel za intoksikacije. Sve divni i krasni cvjetovi. 129 . Svi su nakon mojih nalaza bili oduševljeni kao i ja osobno. itd. Obitelj se zaustavila u kampu Mladost pokraj Save. Prvo otrovanje se dogodilo krajem sedamdesetih godina i bilo je zanimljivo zbog okolnosti. Naravno da su u lavažatu nađene visoke koncentracije digitalisa.

Obavljene su čak dvije hemoperfuzije. pa se brzo nakon završenog postupka i privremenog oporavka on počeo preraspodjeljivati uz porast koncentracija u krvi. korijena. Djevojka je bila u vrlo teškom stanju i jedino rješenje bilo je obaviti hemoperfuziju. Prvo se javlja paraliza nogu. Glavni i odgovorni alkaloid iz kukute je konin. Ona je pokušala samoubojstvo zbog izrazito nesređenih odnosa u obitelji. Tada sam naučio kako se žene ne ubijaju samo zbog nesretne ljubavi ili sličnih gluposti. Umire se zbog prestanka disanja.Imali smo i barem dva otrovanja oleandrinom iz lišća oleandra od kojih je jedno bilo izrazito zanimljivo. Pozvali su me hitno zbog otrovanja šesnaestogodišnje djevojke oleandrom i trebalo je mjeriti koncentracije u njezinoj krvi. Naime. poput npr. Nakon prve hemoperfuzije pale su koncentracije oleandrina u krvi. a djevojka je bila u komatoznom stanju s teškim kardiotoksičnim učincima oleandrina. Stari otrov iz kukute Kukuta (Conium maculatum) je dugo poznata biljka. jer djevojka nije bila trudna. Tek drugom hemoperfuzijom uspjelo se spustiti koncentracije oleandrina na prihvatljivu razinu i mlada djevojka je preživjela to izrazito teško otrovanje. oleandrin je poznat kao sredstvo za izazivanje pobačaja i nije se dogodilo prvi put da ga netko koristi u našim krajevima. Osim u sjemenkama može ga se naći u drugim dijelovima biljke. Onda je drugi dan ponovo odlučila popiti čaj. Pogriješili smo što se tiče razloga ispijanja čaja od oleandra. Znakovi otrovanja su opisani još u vrijeme kad su otrovali Sokrata. ali je za njega poznato da se raspodjeljuje u tkiva. Koncentracije oleandrina u krvi bile su vrlo visoke. ali se onda predomislila i privremeno odustala od samoubojstva. Prvi čas smo sumnjali da se možda radi o neželjenoj trudnoći i da je zato djevojka popila čaj od 3 lista oleandra. a moderna medicina poznaje tek simptomatsko liječenje bolesti. Tako je ona nekoliko puta podgrijavala čaj i na taj način stalno poboljšavala ekstrakciju oelandrina iz lišća te se njegova koncentracija iz dana u dan povećavala u čaju. 130 . Nezgodno kod konina je to što mu djelovanje može biti odgođeno tako da se štetni učinci znaju pojaviti 312 h nakon ingestije otrovnog dijela biljke. a poznata je po tome što je njome otrovan Sokrat. On izaziva teške kontrakcije maternice i na taj način se obavljao pobačaj. pa ga je zagrijala i opet odustala. a onda se širi kroz tijelo prema glavi. povraćanja i proljeva. Kasnije smo od nje saznali da je ona koji dan ranije skuhala čaj od tri lista. Usput se javljaju i nespecifični simptomi poput snažnih bolova u trbuhu. a da su obiteljski razlozi najčešći uzrok pokušaja samoubojstva. Posebno su joj opasne sjemenke.

tahikardije. itd. vrtoglavice. Ipak valja reći da se kod svih javljaju simptomi gastroenteritisa uz grčenja. Cijanogeni biljni plodovi Odmah treba naglasiti kako se cijanogenih tvari iz različitih biljaka ne treba uopće plašiti iako je činjenica da se njihovi alkaloidi pod nazivom amigdalini metaboliziraju u cijanide. Na lijevoj slici je šimšir. a osobito puno amigdalina ima u gorkim bademima i u košticama kajsija. 131 . a sreća je da se raspadaju u gornjem dijelu probavnog sustava. pa i ne dolazi do njihove značajne apsorpcije u krvotok. Nema opisa o tome da su smrtonosni. koje uglavnom u svojim plodovima sadrže amigdaline. a na desno je tisa. Rođaci su mu buksin iz šimšira (Buxus sempervirens) i taksin iz tise (Taxus baccata).Cikutoksin i rodbina Sam cikutoksin nalazi se u biljci trubeljika (Cicuta virosa) i to posebno u gomolju. U narodu se od iglica tise kuhao čaj kao dobar abortiv. a kod djece su opisana otrovanja zbog žvakanja iglica. Danas je poznato više od 150 biljaka. Kod šimšira su pak najopasnije bobice dok kod trubetljike (cikutoksin) najviše otrova sadrži gomolj. To su praktički sve koštice naših voćaka.

Tek nakon upada Amerikanaca u Afganistan pojavile su se vijesti o velikim količinama ricina nađenog u planinskim skloništima talibana. Ricin se nalazi u bobicama biljke ricinus (Ricinus communis). Stariji brat je malom dvogodišnjaku marljivo razbijao koštice od kajsija i hranio ga tom delikatesom. jer smo o njemu puno raspravljali među toksikolozima. Možda i ima rezultata tajnih ispitivanja primjene ricina u obliku aerosola. Kod otrovanja ricinom liječnik praktički nema što napraviti. ali stručna javnost do takvih podataka ne može doći. nije isključeno da su djeca imala tipične simptome koji se javljaju kod gutanja ricinusova ulja. a organizam je uvijek u stanju te male količine cijanida naprosto biotransformirati u izocijanate. Dvojica braće su ostala sama kod kuće u zabačenom selu nekog kolovoza dok su roditelji obavljali poslove na polju. Obzirom na njegovu proteinsku strukturu misli se da bi za liječenje došli u ozbir ili potpuna višestruka izmjena krvi ili pak plazmafereza (uklanjanje ukupne plazme). On je osjetio ružni ubod i tog se sjetio kad su ga dva dana kasnije prebacili u bolnicu zbog zakazivanja jetara i bubrega te teških neurotoksičnih učinaka. koja su jela bobice ricinusa. Ima izvješća o slabim otrovanjima djece. pogotovo zato što pacijent dolazi kad je već sve gotovo i kad se teška oštećenja ne mogu popraviti. ali nikada se ništa strašno nije dogodilo zbog toga što se on izrazito slabo apsorbira iz probavnog sustava. ali nikad te priče nisu potvrđene. a čak je tih godina u Londonu zaplijenjena u stanu sumnjivca određena količina te tvari. Atentatorski otrovi Znam da moram pisati o ricinu naprosto zato što se to od toksikologa očekuje. Nikad zapravo nisu otkriveni točni i pravi razlozi tog tragičnog događaja. Raspravljalo se o mogućnostima primjene ricina u obliku kapljičnog aerosola (dakle otopljenog u vodi ili sličnoj tekućini). a dok su roditelji stigli kući i dok se pojavila i malo obrazovanija sestra dječak je umro. jer u normalnim stanjima metabolizam ide relativno sporo. Onda su se pojavili znakovi otrovanja. Uostalom. a navodno je dokazan i ricin. ali je naravno kao protein netopljiv u ricinusovom ulju i ne onečišćava ga. Neko vrijeme sedamdesetih godina smatralo se ricin i njemu slični proteinski otrov abrin idealnim atentatorskim sredstvima. Nakon njegove smrti obavljena je razudba i navodno je nađen mali projektil u njegovu bedru. To je ona priča o bugarskom disidentu i kišobranu puški iz koje je u političkog protivnika socijalistička vlast na jednom londonskom stajalištu autobusa pogodila sičušnim projektilom napunjenim ricinom. U kasnijim godinama pričalo se o primjeni ricina i na drugim mjestima u atentatorske svrhe.Naravno da nitko zbog amigdalina nije prestao jesti gorke bademe ili kolače u koje ih se obilno stavlja. ali drugog tumačenja nagle smrti nije bilo. jer gotovo nikakve analize nisu bile učinjene niti je bilo moguće napraviti ih. a tamo bi se vjerojatno onda lako apsorbirao i izazvao teška otrovanja. Smatralo se da bi sitni aerosol mogao donijeti ricin u alveole. pogotovo od nekog tko se bavio i vojnom toksikologijom odnosno sprječavanjem diverzija ili sličnih događaja. Možda se čak nije ni radilo o otrovanju amigdalinom. ali i to je dvojbeno budući se ricin čvrsto veže za limfocite i možda još neke Ricinus communis 132 . Iz mojeg sjećanja ipak izdvajam jedan slučaj iz Makedonije polovicom šezdesetih godina prošlog stoljeća.

ali nema podataka o smrtnim završecima. Henopodium izaziva tipične simptome poput glavobolje. Biljka se inače vidi s lijeve strane uz ovaj tekst. Treba spomenuti još jednu zanimljivu biljku. Ne znam je li euforične učinke davao alkohol ili različiti alkaloidi iz biljke. Upravo takvo vidno polje daje absint kod blagih otrovanja. Antihelminici Radi se o velikoj skupini biljaka sa slabim otrovima sličnog djelovanja ili s nespecifičnim simptomima. tremor i halucinacije. Eterična ulja i drugi otrovi Tu se ubrajaju ekstrakti različitih biljaka. a prema literaturi 133 . ali zbog drugih učinaka su ga ranih godina dvadesetog stoljeća zabranili za stavljanje u promet. ali ima dodatnih zanimljivih učinaka što se tiče vidnog polja. Može biti opasan za djecu i doza od 1 g može čak izazvati smrt. Ponavljam da je pouzdanih podataka o primjeni ricina ili abrina jako malo te da je prosječnom toksikologu nemoguće procijeniti kakva nam opasnost od njega prijeti u nemirnim vremenima svjetskog terorizma. stoljeće budući se stavljala u liker pod nazivom absint.druge stanice u krvi. Nakon gutanja javljaju se nemir. Samo u rijetkim slučajevima kod visokih doza pojavljuju se grčevi. santonin u biljci Flores cinae itd. S jedne strane. a osobito u umjetničkim krugovima. a s druge strane izgleda da je absint puno koštao umjetnika. nesanica. pelinkovci. itd). Sječa uha se dogodila u toj fazi neumjerenog pijenja absinta. nastale su veličanstvene slike tog majstora. Proširio se Europom. čije je jedino zajedničko svojstvo da ne predstavljaju značajniju opasnost za ljudsko zdravlje. Ona je bila jako popularna negdje na prijelazu iz 19. Obzirom da se koriste i kao lijekovi i kao dodatak kozmetičkim preparatima do njih nije teško doći. Jedan od poznatih destilata biljke Cinnamonum camphora je kamfor rado korišten kao miris. vrtoglavice i mučnine. Santonin je sličan. U početku otrovani vidi sve ljubičasto da bi se onda promijenilo u žuto. u 20. a kod odraslih do deset puta veća doza. ali se otrovanja javljaju. Tako se henopodium nalazi u lobodi (Olleum chenopodii). koje se danas prodaju po basnoslovnim svotama novca. Radi se o biljci pod nazivom artemisia absinthium (pelin. Kod visokih doza može doći do grčenja i čak smrti zbog prestanka disanja. kad se govori o promjeni vidnog polja iako se ne može razvrstati strogo uz antihelminike. Osobito je u absintu volio uživati van Gogh u vrijeme svoje zeleno-žute faze.

Po mirisu je poznat i mentol. a u starim vremenima se koristio kao slabi abortiv. a neko vrijeme ga nisam mogao podnositi. od lišća mente se prave čajevi. Ono što sam doživio poslije tog bolnog iskustva pobudilo je kod mene strašnu odbojnost prema mentolu i meni je godinama postajalo mučno kad bi tek iz daleka osjetio njegov miris. koja sadrži alkaloid sabinol. a apsorpcija u organizam je izrazito mala. Tvrdio je kako je mislio da se radi o nekom alkoholnom piću. Tipične četinjače prikazane su na lijevoj slici. ali nije bilo nikakvih probavnih poteškoća. Usta su mu mirisala na kamfor. Učinci su mu inače slični kao kod pinena. Inače se uglavnom ne bere po poljima nego se uzgaja kao industrijska biljka i sije na velikim površinama. U prirodi je puno biljaka. kad je neki čovjek povukao dobar gutljaj iz boce s uljem. Tako npr. Savjetovali smo mu da povrati ono što je popio te da se javi svom liječniku radi konzultacija. a u peršinu se nalazi alkaloid miristizin poznat po svom fototoksičnom djelovanju. Opasan može biti jedino kad se uzima u koncentriranom obliku. Kasnije je nazvao i liječnik sumnjajući u to da nas je sve pacijent prevario zbog tko zna kojih razloga. Tako smo zapravo zaboravili ovaj slučaj i nikad nisam dobio povratnu informaciju kako se „otrovani“ oporavio. godine kad sam zapovijedao Toksikološkom službom. Osobno imam vrlo zanimljivo iskustvo s peršinom iz kolovoza 1991. Terpentinsko ulje pod nazivom pinen ekstrahira se iz četinjača i ima vrlo usku uporabnu vrijednost. Sjećam se tek jednog otrovanja uljem kamfora. Inače je otrovnost pinena vrlo niska i za odraslog čovjeka je proračunata smrtonosna doza od oko 100 g. a od uživanja same biljke neće biti baš nikakve štete. Na drugoj slici gore prikazana je borovnica (Juniperus). Učinci se žestoko javljaju u probavnom sustavu uz grčeve i povraćanje. od cigareta i alkoholnih pića do žvakaćih guma. koje mogu sadržavati opasne kemikalije u niskim dozama. pa je zato pio.može nastupiti smrt. a uz to se javlja otežano disanje. naravno bez ikakve etikete na boci. koji se izolira iz biljke menta i koristi onda za poboljšanje mirisa različitih proizvoda. To se dogodilo kad se poslije velike mature moje gimnazijsko društvo uključujući mene napilo likera kućne proizvodnje na bazi ekstrakta mentola. šafran (Crocus sativus) sadrži alkaloid safran. Međutim. i ta mala apsorbirana količina može izazvati oštećenja bubrega. Njegov ekstrak se također u prošlosti koristio kao abortiv. Uostalom. Došla mi je panična dojava iz Velike Gorice o djeci 134 . Osobno ne volim miris mentola. dakle kao ulje.

oni su na nekom polju smještenom tik uz ogradu vojnog radara trgali peršin. Diffenbachia je kod nas uobičajena ukrasna biljka. Hrvatski dermatolozi su već davno imali takvih iskustava. Nisam to našao za ovu biljku nego za filodendron. potencijskom interakcijom i javile su se bule na koži. Poslao sam ekipu na teren i oni su se vratili sa sumnjom da bi moglo biti nešto u vezi s biljkama na tom polju. pa je nekoliko dana nakon toga prestalo uzbuđenje zbog stradale djece. otkidanje listova ili podrezivanje biljke kad previše naraste. Problem je sok ove biljke. Javlja se snažna bol i pacijenti čvrsto stišću kapke tako da ih se mora otvarati na silu radi dijagnostike i liječenja. Naravno da se ovakva interakcija može dogoditi samo kod profesionalnog rada s peršinom i da inače peršin služi kao izrazito važan začin pri kuhanju u svakom domaćinstvu. Tada su već svi vojni objekti bili barem pod nadzorom ako ne i opkoljeni i djeci baš nije bilo svejedno gledati nagazne mine postavljene oko cijelog vojnog objekta. Tako se sok peršina razmazao po velikoj površini kože. a uz dojavu su donijeli video disketu sa snimkama djece. Pojačava se snažno salivacija i javljaju se poteškoće s gutanjem. Otrovanja s ovom biljkom zabilježena su još u 17. pogotovo zato što se nisu razvijali nikakvi pravi znakovi otrovanja plikavcima. Obratio sam se predstojnici dermatologije na Šalati tražeći razgovor. Uvijek se mogu javiti nekakvi neugodni učinci. stoljeću. Oni jesu povremeno radoznalo obilazili ograđeni vojni objekt ali nisu ništa dirali niti su imali kontakte s vojnom posadom. Predstojnica je zatražila da joj dovedu djecu na pregled kako bi im mogla propisati učinkovitu terapiju. ali se ne preporučuje niti jednu od njih jesti uključujući njihove cvijetove ili sjemenke. Ne bi vjerovali. koja podrijetlo vuče iz Brazila. a bilo je vruće i sunčano. a snažne sunčeve zrake su pojačale učinak miristina tzv. majčine dušice. koji su po licu. da se poslije pranja listova mora oprati ruke. npr. vratu i rukama imali veće ili manje plikove (mjehure) i bojali su se plikavaca. a kod nas se dobro održava u stanovima sa stalnim i dobrim grijanjem. Novinari su se dohvatili teme optužujući JNA da je primijenila plikavce na djeci. Moji suradnici i ja sumnjali smo da bi moralo biti nešto drugo uzrok bulama. a mogu se zadržati nekoliko dana. Osobito su osjetljiva djeca. kako će biti pokazano u tekstu koji slijedi. Naime. ali ovdje će biti riječi samo o ukrasnom. 135 . a ona me dočekala s nekoliko kopija svojih radova o učincima miristina na kožu uz prisustvo UV zračenja. Nema hrvatskih podataka. ali u Njemačkoj se godišnje za pomoć obraća oko 200 ljudi zbog problema s diffenbachiom.otrovanoj plikavcima. Naravno da ljudi danas drže u kući i začinsko bilje poput npr. a onda su ih djeca prenosila na vrat i lice brišući znoj. Tijekom trganja peršina prskaju male kapljice soka po koži ruku. jezik i grlo. jer se sok na njima može zadržati i onda ga se lako prenese na oči ili usnice. Rođaci po djelovanju naprijed opisanoj biljci su filodendron i rododedron. koji djeluje nadražujuće na sve sluznice čovjeka i životinje. ali opisani su slučajevi žvakanja listova ove biljke uz prilično snažne učinke na usnu šupljinu. Također je sluznica oka jako osjetljiva na sok ove biljke. Onda su se pojavili ti plikovi. a strašno ih je sve svrbjelo na mjestu pojave plikova. budući je peršin bio jako zarastao u korov. Cijeli dan su za džeparac trgali peršin. Ne trebate se bojati kad vam serviraju ribu s gradela posutu sitno isjeckanim peršinom i češnjakom. Zaista su to bila krasna dječica u dobi od 14 godina. Opisuju ih kao goruću bol. a dobivao sam od nekih kolega sugestije da bi se moglo raditi o trihotecenima. Obvezno se preporučuje prati ruke nakon bilo kakvih intervencija na biljci. Ukrasne biljke Zapravo treba naglasiti kako kućne biljke nisu jako opasne.

Otkriveno je da je jednom tjedno prala listove filodendrona i postala alergična na sokove. koje je umrlo s teškim grčevima i s dijagnozom encefalitisa bez jasnih uzroka. Što se tiče rododendrona njegovi su učinci na zdravlje ljudi slabiji nego kod prva dva opisana. čak smrtonosna. koji se pretežno nalazi u cvijetovima biljke i mora se priznati da su otrovanja izrazito rijetka.Opasne tvari su slične kao kod diffenbachie. ali također ima sličnu vrstu djelovanja. Kao što je već naprijed rečeno opisan je slučaj mlade djevojke. ali s filodendronom na slici gore lijevo postoje teža iskustva. Opisan je slučaj četvromjesečnog djeteta. Prvenstveno se javljaju gastrointestinalni poremećaji uz bolove i snažne proljeve. Prikazana je na slici lijevo dolje. Onda su na patologiji pronašli u probavnom sustavu komadić lista filodendrona i zaključak je bio kako je puzajuće dijete odgrizlo komad lista ili više njih te ih progutalo. pa je dermatitis bio posljedica tog događaja. Ciklama (Cyclamen persicum) sadrža otrov ciklamin. koja se javila liječniku zbog teških dermatitisa na rukama. 136 . Uz više doze mogu se pojaviti mišićne konvulzije i čak paraliza u djece već nakon malih količina prožvakane i progutane stapke.

Problem predstavljaju njegove lukovice. a opisana je pojava hemolizirane krvi u mokraći otrovanih osoba. Međutim. Najvažnije djelovanje su im dermatitisi kao profesionalno oboljenje vrtlara. O većini naših ukrasnih biljaka zapravo malo znademo i mene su iznenadili podaci o biljkama roda Euphoriaceae među koje se uvrštava i kod nas u zadnje vrijeme tako popularna božićna zvijezda prikazana na slici dolje desno.Druga česta europska ukrasna biljka su tulipani inače podrijetlom iz Irana i Turske. a nisam saznao niti za jedan slučaj da bi netko pojeo lukovicu. Zanimljivo je da postoji i sindrom „tulipanski prsti“. Osobito je neugodno nakon gutanja prožvakanih dijelova biljke uz napomenu da im je okus odvratan i da nitko normalan neće to jesti.) Čak je opisano da su njegove sušene plodove ljudi u nekim siromašnijim krajevima koristili kao nadomjestak kave. a karakterizirani su dermatitisom na jagodicama prstiju i dlanovima. Dodir sluznica sa sokom izaziva dermatitis. 137 . Javljaju se naravno mučnina i povraćanje uz snažne kolike. dodir s asparagusom može izazvati alergijske reakcije i kasnije razvijanje dermatitisa. a prikazani su na slici gore desno. Ove biljke sadrže različite toksične diterpene uglavnom sa snažnim nadražujućim djelovanjem. koje sadrže alkaloide tulipalin A i tulipozid A. Asparagus (Asparagus officinalis) sa svojim toksinom sarsasapogeninom ne predstavlja neku značajniju opasnost za ljude. posebno na sluznice. a u nekim slučajevima se radi o pojavi mjehura na mjestu kontakta. (Vidi sliku dolje lijevo. Gutanje crvenih bobica može izazvati blage gastroinetstinalne poremećaje i terapija je tek simptomatska.

ali su sezonski plodovi šuma i polja. 138 . Za ilustraciju na kraju ovog poglavlja dajem opis slučaja iz početka osamdesetih godina prošlog stoljeća. Onda se neka od majki zabrinula zbog prevelike tišine. a iskusan liječnik je stigao kad su već polovica od njih prošli torturu. Osobno sam samo dva puta odlučio da više nikad neću brati gljive radi vlastitog korištenja. koja nije svojstvena djeci u dobi između 3 i 7 godina. Te ljetne nedjelje pozvan sam zbog otrovanja većeg broja djece bobicama neke biljke. Na sreću. Jednom sam koju godinu ranije u kolovozu mjesecu sa sestričnom naišao u slavonskoj šumi na polja brestovača i nabrao ih u golemim količinama. Nekoliko mladih obitelji s dječicom uputilo se do jedne zagrebačke šoderice na roštiljanje i bilo im je jedino paziti da djeca u vodi ne prave gluposti. Činjenica je da današnja gradska populacija skoro ništa ne zna o biljkama iz prirode.Sve naprijed rečeno nalaže nam oprez s biljkama u tom smislu da ih ne žvaćemo ili postupamo bezbrižno s njihovim sokovima. Prvi put se to dogodilo na kraju pedesetih godina prošlog stoljeća kad sam imao nekih 14 godina i mislio da sam silno pametan i obrazovan. Zelene kukinje baš nisu jako jestive zbog trpkog okusa. Ništa se u ovom slučaju strašnoga nije dogodilo osim što su djeca patila za vrijeme ispiranja želuca. On je odmah zatražio prekid te ludosti. Dolaskom u bolnicu roditelji su zahtijevali hitno ispiranje želudaca svoje otrovane dječice. pa ih je pošla tražiti. Ugledala je djecu pokraj nekog grma s kojeg su visjele bobice tamne boje. pa sam vidio da ne razlikuju npr. a većina građana poput mene ne zna skoro ništa o njima. Gljive Gljive su zaista svud prisutne. Zbog toga treba gradskim ljudima glasno reći da ne beru nikakve plodove u prirodi osim ako netko iskusan sa sela ne garantira da je takav plod jestiv. Svi su zaboravili na roštilj i samo su se žurili odvesti djecu što prije u dječju bolnicu. O gljivama sam naravno kao seosko dijete ponešto znao i brao sam ih u pratnji starijih osoba. ali kad potpuno sazriju onda su jako dobre i znam da su neki znali od njih raditi pekmez. Vriskom je dozvala ostale roditelje tražeći da se nešto učini s možda otrovanom djecom. Izrazito mali broj ljudi poznaje ove potencijalne gastronomske delicije. Onda je bolje da ne diraju ništa u prirodi makar to završilo benigno. a djeca su ih bezbrižno jela. jedan od očeva sjetio se otrgnuti granu te biljke i ponio ju je sa sobom. jer djeca su jela obične kukinje (Alchemila vulgaris). šljivu od jabuke.

a kod gljiva s gastroinestinalnim sindromom neka se brinu oni koji nepažljivo hodaju šumama sa slikama gljiva u ruci da bi izabrali prave. Moj laboratorij je još krajem osamdesetih prošlog stoljeća uveo metodu detekcije amanitina kao najgoreg predstavnika otrova zelene pupavke i skoro svake godine smo pogriješili pri nabavi setove reagencija. a ključno je bilo to da je nakon sušnog razdoblja koji dan ranije pala tanka kišica. a onda smo ispod jednog drveta ugledali veliku koloniju lisičarki. Nastupila je mala prepirka. Tog srpanjskog dana me pozvala lijepa Seka da idemo u šumu brati gljive iako baš nije bilo vrijeme kad se gljive javljaju u zamjetnim količinama. a da mi radimo s njima što god nas je volja. jer su one otrovne. Ljudi ih često zamjenjuju za pečurke. inače rođakinje po zlu koje mogu napraviti. Moja mama je bila oduševljena količinama lisičarki i već je izradila plan potrošnje. svinjar i ja. ali tada sam se zaposlio na Rebru i nakon viđenih teških otrovanja odustao sam zauvijek brati bilo kakve gljive u slobodnoj prirodi. koje stari kožari koriste za bojanje kože. Dvije pune košare lisičarki su bile napunjene i nas dvoje smo zadovoljno krenuli natrag u selo. jer slike ne znače puno za potpunog neznalicu. Obično nam otrovanja zelenom pupavkom stižu u ranu jesen kad brojni «gladni» građani poslije kiša krenu tražiti dodatne proteine u vidu šumskih gljiva. Jedva sat nakon večere jurnuli smo svi u jedini WC zbog snažnih proljeva i povraćanja. Smirilo se to iza ponoći. jer baš nije bila zainteresirana za moje nespretne pokušaje dodira. Navodno su to bile sasvim male gljive i navodno se zaista mlade pupavke mogu zamijeniti za mlade sunčanice. ali bili smo teško dehidrirani i osramoćeni zbog svojeg nepoznavanja gljiva. Kod nas ljudi beru svakakve vrste gljiva i u većini slučajeva greške dovode do gastrointestinalnih poremećaja poput proljeva i povraćanja. I moj stariji brat je stao na očevu stranu i odlučio da će jesti radije bilo što nego sporne gljive. 139 . Još sam neko vrijeme znao kupiti vrganje od poznatih. dr. a druge bi sve ostalo neiskorišteno i propalo. Moja obitelj je bila relativno bogata držeći čopor od preko sto svinja pa smo onda unajmljivali svinjara. ali sam i s time prestao kad me u okviru pokušaja suradnje krajem osamdesetih prošlog stoljeća pozvao na gljivarsku izložbu naš poznati znanstvenik i prvi hrvatski stručnjak za gljive prof. Onda je s polja došao moj otac i odmah rekao materi da baci sve te gljive. Taj svinjar Ivo je volio dobro pojesti i radovao se večeri s gljivama. koja je berući tako prepoznatljive sunčanice napunila košaru s nekoliko zelenih pupavki. Neću ovdje davati ni slike jestivih gljiva. Jedne godine smo ih imali premalo. koju je zaključio stari gljivar otac da on neće taknuti te gljive. Krenuli smo tako Seka i ja u šumicu po gljivice i zaista je ona tražila gljive. Zelena pupavka Najgore su svakako amanita phaloides i amanita virosa. Samo je nekoliko izrazito opasnih gljiva poput zelene pupavke (amanita phaloides). Samo sam jednom negdje polovicom sedamedesetih brao sunačnice na Sljemenu i sve je prošlo jako dobro. ali smo zaključili da su naprosto malo bolje narasle nego inače. Zanimljivo je da nisu sve godine jednake. kako po bojama tako i po onom posebnom mirisu tih gljiva. Lutali smo prekrasnom šumom ne nalazeći nikakvih gljiva ili drugih šumskih plodova. Nekih godina uopće nema otrovanja. amanita virosa te poznate ludare ili muhare (amanita muscaria). ali imao sam iskustvo otrovanja obitelji. a onda se pojavi nekakva luda godina kad su bolnice opsjednute otrovanim bolesnicima. Jest da su bile malo veće od uobičajenih lisičarki. Kasnije su mi seoski znalci objasnili da smo zapravo ubrali «ćurčijske» gljive. Tada sam se uvjerio da otrovne gljive znaju izgledati za mene potpuno jednako kao one jestive i od tad kupujem samo uzgajane gljive. Uz gljive smo pristali majka. Zbog toga će u daljnjem tekstu biti govora samo o njima. Romano Božac.To mi je davalo priličnu sigurnost budući sam ranije brao vrganje i lisičarke. Bili smo sigurni da su to lisičarke.

Općenito kod gljiva treba snažno naglasiti. koji također imaju puno otrovanja zelenom pupavkom. ali moja skupina nikad nije ni pokušala to naučiti. Nemojte ni slučajno nasjedati takvim «stručnjacima». U to vrijeme smo pokušali razviti testove s kulturama stanica i bakterija. Amanitin se koliko toliko brzo može dokazati tek kromatografskim metodama za što danas postoji mogućnost i u Zagrebu. Ponavljam da samo iskusni gljivari opažaju one male razlike između jestivih i otrovnih gljiva. a značajka mu je velika termostabilnost. a također se ne može zaboraviti visoka smrtnost. Jedno vrijeme smo bili zainteresirani za nekakve kemijske bojene reakcije s različitim dijelovima gljiva. pa sam predvidio i mogućnost atentata stavljanjem ekstrakta zelene pupavke u hranu dužnosnika. Gledao sam otrovanu djecu na Rebru i ne mogu to zaboraviti. Međutim. a to je bilo predugo vrijeme čekanja za one koji žele uživati u obroku od gljiva. Ja sam onih ratnih godina morao brinuti i o zaštiti VIP-ova (Very Important Person). To je ciklički oktapeptid sastavljen od uglavnom neuobičajenih aminokiselina. Neki njihovi stručnjaci su čak počeli proizvodnju kovčežića s reagensima i pričali su o samoukim gljivarima koji u šumi izvode kemijske pokuse pokušavajući prepoznati koja gljiva je opasna a koja pak jestiva. pa bio kušač hrane čovjek ili neka pokusna životinja. Inače je test trajao 15 do 60 min i smatrali smo da je to dovoljno vrijeme da visoki dužnosnik pričeka s konzumiranjem hrane prije nego što ona bude ispitana. razgovor sa stručnjacima iz Češke. Biološki model u takvom slučaju nije dolazio u obzir. viroidina i amanitina.pa su nam znali prigovarati da rasipamo novce budući je set reagencija imao trajnost od samo nekoliko mjeseci. Nekako mi se učinilo da bi se na kulturama stanica jetara moglo otkriti amanitin u hrani. Nekakva razlika očito postoji među njima. Lijevo je amanita phaloides a desno amanita virosa. jer je kemijsko prepoznavanje na terenu doživjelo svoj potpuni neuspjeh. Stručnjaci mogu prepoznati ovakve otrovne gljive i prema analizi želučanog sadržaja nakon povraćanja otrovanog. Ne apsorbira se on značajno iz probavnog sustav osim kod male djece. ali ja se ne bih mogao zakleti da onu s desne strane ne bih zamijenio za šampinjone. Zašto su zelena pupavka i njezina rodbina tako opasne? Zato što imaju podmukle otrove. jer je njegovo djelovanje specifično i mogli bi do rezultata doći biološkim pokusom tek nakon dan ili dva. Iz njih su izolirani različiti ciklički peptidi poput faloidina. ali dovoljno je i to što se apsorbira da uživatelju gljive učini velike štete. ali najopasniji je amanitin. uz galamu ako treba. Doživjeli smo potpuni neuspjeh na primjeru amanitina. Evo kako izgledaju te užasne gljive. Bio je to nesiguran put prepoznavanja gljiva. Mudri ljudi kažu da djeci do dobi od nekih 16 godina 140 . Meni su u sjećanju ostala krvarenja iz svih mogućih otvora na tijelu. da su na njihove otrove posebno osjetljiva mala djeca. Kuhanje na temperaturi iznad 100 oC kroz dugo vrijeme neće mu skoro ništa naškoditi. uvjerio nas je da krivo razmišljamo.

Ne treba brati gljive na stranom području. Naravno da uzrok otrovanja nije bila zelena pupavka. pa često za otrovanje zelenom pupavkom kažemo da je karakterizirano hepatorenalnim sindromom. a kod male djece iznad 40%. posebno ako su ih roditelji ubrali u slobodnoj prirodi. Jedno i drugo je izrazito složeno.. Hepatorenalna faza: 3-4 dana do tjedan nakon ingestije: konfuzija. a kasnije se ispostavilo kako se prijatelj i ja nismo razumjeli glede vremena proteklog od uživanja u gljivama do povraćanja. Prvi na udaru su jetra i bubreg. Otrovanja zelenom pupavkom ne završavaju dobro. kojima je taj otok izvrsno mjesto za odmor prije upućivanja na hrvatski jug. gubitak elektrolita) 2. povraćanje. poremećaj zgrušavanja-krvarenja 4.. Na rečenom području može se govoriti o otvorenom moru i tamo se po buri ne plovi s malim plovilom. hipoglikemija. Mehanizmi oštećenja nisu jednaki za jetra i 141 . vidljiva oštećenja. Policija je shvatila opasnost i pod izrazito teškim uvjetima uputila se na otok. delirij. sepsa. Teško sam ga mogao razumjeti. Čini se kao da je sve u redu i da je pacijent prebrodio opasnosti. Od purgativnih gljiva povraća se negdje sat ili dva nakon uživanja u njihovom lijepom okusu. Brod je negdje oko 22 h konačno uspio pristati u maloj luci i onda su počeli problemi sa stradalnicima. barem u prvim satima nakon otrovanja. Amanitin se veže na enzime i makromolekule. jer one mogu biti sasvim drugačije nego u vašem poznatom okolišu. pogotovo kad sam čuo da se radi „mediteranskim vrganjima“. tahikardija. jer je broj štetnih učinaka jako velik. Najbolje je kod svake i najmanje sumnje tražiti analizu amanitina. Negdje oko 19 h nazvao me prijatelj s otoka tražeći pomoć. Glavni problem bilo je malo pristanište unatoč pješčanom dnu. Shvatio sam da su ručali negdje između 12 i 14 h. Do podneva slijedećeg dana svi su se oporavili i time je slučaj završen.uopće ne bi trebalo dati gljive. To je bio velik i čvrst brod s iskusnom posadom. policija je u suradnji s liječnicima zaključila da to nije pametno po onako lošem moru. Jedino je moj prijatelj bio u stanju teturati do broda. Nabrala je gljive i odmah pri dolasku na otok tražila da se napravi bogati ručak od njezinih gljiva. Ne može se čovjek baš ni za što uhvatiti dok ne bude kasno i zato su liječnici oprezni pri dijagnostici otrovanja ovim gljivama. Prihvatili su ih u stacionar na susjednom velikom otoku i dali otrovanima obilnu infuziju. Gastrointestinalna faza: 6-24 h nakon ingestije. Ništa ne sumnjajući svi zaposlenici tvrtke slasno su uživali u neočekivanom ručku. Stvar se razvija na slijedeći način: 1. proljev-krvav. Čekajući brod šetala je okolicom i našla u obližnjem šumarku veliku koloniju vrganja. jer je razgovor prekidao barem tri do četiri puta odlazeći povraćati. mogu biti slabi ili izostati (bol. Simptomi otrovanja su teško prepoznatljivi.hepatorenalni sindrom s metaboličkom acidozom. Polovicom rujna došla mu je u posjete sestra iz Zagreba poznata kao stari iskusni gljivar. Zakažu u većoj ili manjoj mjeri oba organa. Bez namjere ulaženja u kliničku struku moram naglasiti kako je važno što prije prepoznati uzrok otrovanja i započeti s liječenjem. ali to nije dolazilo u obzir zbog snažne bure. Liječnici su ipak imali iskustva s otrovanjem gljivama s njihova područja tvrdeći da tamo zelene pupavke nema. Sjećam se jednog mog slučaja otrovanja gljivama na dalekom otoku. pa mi se kasna pojava simptoma otrovanja činila čudnom. Smrt ili započinje oporavak: Tjedan ili duže nakon otrovanja. 3. Predložio sam da ih netko od mještana prebaci na kopno. koma. hipoglikemija. Latencija: Rastu transaminaze. Stari prijatelj je tamo uzeo u najam dućan i gostionu negdje krajem devedesetih godina prošlog stoljeća računajući da bi mogao dobro zaraditi na turistima jediličarima iz Italije. Međutim. Ovo mi je mirisalo na amanitu faloides. Konačno sam zatražio da se pozove upomoć policijski brod iz velikog mjesta. dehidracija. Smrtnost u odraslih je viša od 10%. Naravno da se uz otrovanja uvijek javljaju nesporazumi i pacijenti daju krive podatke. Meni je to bio dodatni razlog uznemirenosti i tražio sam da ih se preveze u veliki grad. a možda se radilo o životu i smrti otrovanih osoba s otoka. a sve ostale morali su prenositi nosilima.

itd. Sve je ostalo manje ili više upitno. Hemodijaliza baš nije prikladna tehnika zato što se amanitin snažno veže na makromolekule. 142 . Ostaje na dragom Bogu i snazi organizma da obrane što mogu obraniti. njezina uspješnost je koliko toliko prihvatljiva samo unutar 24 h nakon otrovanja. Već nekoliko desetljeća traže se dobri protuotrovi. Zapravo je otrov izrazito opasan i prognoza kod otrovanja nikad nije optimistička. Međutim. Međutim. povezana teška oštećenja središnjeg živčanog sustava. a od onda se to smatra jedinim prikladnim rješenjem kod otrovanja s teškim posljedicama.bubreg. Što se pak može poduzeti kod otrovanja zelenom pupavkom? Jako malo ako se na vrijeme ne prepozna i ne počne s liječenjem. Hemoperfuzija je davala neke nade u slučaju primjene unutar 24 h nakon otrovanja. Što se tiče tehnika izvantjelesnog uklanjanja amanitina rezultati također nisu sigurni pri traženju prave tehnike. Na kraju ostaje zaključiti da je najbolje i najsigurnije rješenje sprječavanje otrovanja. Prije nekih petnaest godina prvi put je primijenjena transplatacija jetara. Jedino donekle je dobro što amanitin navodno ne prolazi posteljicu. ona je napuštena kao lijek spasa još u prošlom stoljeću. ali njezini rezultati nikad nisu sasvim pozitivno ocijenjeni. ali je to brzo odbačeno zbog nefrotoksičnog djelovanja te tvari (bubreg strada među prvima). pa osobito djeca umiru od teških unutrašnjih krvarenja. stradaju i probavni organi zbog snažne toksičnosti amanitina. ali u konačnici je važan krajnji rezultat. Dakako. pa su krvarenja iz dvanaesnika i crijeva uobičajena pojava. jer su s takvim otrovanjima npr. Zato valja pozorno pročitati upute koje dajemo na kraju ovog odlomka. tj. koja je kasnije rodila zdravo i neoštećeno dijete. uklanjanje ukupne plazme gdje se nalazi najveći dio amanitina vezan za albumine. Danas se rutinski primjenjuje plazmafereza. ali u praksi se pokazao neučinkovitim. Možda bi u prvim satima nakon otrovanja čak pomogla forsirana diureza. Laboratorijski pokusi su budili nadu. ali ni jedan se nije pokazao dobrim. pa onda nema ni teških štetnih učinaka na plod i čak sam čitao jedan rad o trudnici otrovanoj amanitinom. Nema dakle sasvim sigurne i pouzdane tehnike za liječenje otrovanja amanitinom. Istina je da se to može dijelom povezati s utjecajem amanitina na zgrušavanje krvi. Onda se pojavio silimarin ili silibin izoliran iz Sylibum marianum s nadom da bi on mogao spriječiti ulazak amanitina u hepatocite. Česi su kroz desetljeća ispitivali tioktičnu kiselinu s nadom da bi ona mogla na sebe vezati amanitin ili ga spriječiti da se veže na važne tjelesne molekule poput RNA polimeraze iz jetara. Nije to kraj djelovanja amanitina.

Ako već želite gljivariti učlanite se u neku od udruga gljivara i učite uz iskusnije. Umjesto zaključka dajem savjete: 1. ali dovoljno iskustava nema kao što nema niti dovoljno podataka o njihovoj toksikokinetici. Nema nikakvog antidota niti na muscimol niti na ibotensku kiselinu i uglavnom se liječnici odlučuju na simptomatsku terapiju. Možda bi obzirom na strukturu otrova mogle doći u obzir hemodijaliza ili hemoperfuzija. Svake godine u vrijeme sezone gljiva oni organiziraju skupine stručnjaka za pomoć neznalicama. Ne kažem da nije lijepa. Ja se u vrijeme mojeg rada na dijagnosticiranju otrovanja nisam nikad susreo s ludarom nego ponešto znam tek iz priča starijih ljudi. 2. Trideset minuta nakon ingestije javlja se euforija i psihostimulativno djelovanje. a kasnije nastupaju pospanost. midrijaza. o čemu svjedoči naslikana vizija jednog od stradalih. Muscimol nije halucinogena tvar i ima svoje učinke znatno drugačije nego ibotenska kiselina. Izgleda da se ovom gljivom ljudi ipak rijetko truju osim tamo u sjevernim krajevima velike Rusije. Ne skupljajte gljive u prirodi ako niste njihov vrsni poznavatelj. konfuzija. ali već svojim bojama upozorava na opasnosti. jer sezonski gljivari početnici unatoč svojem neznanju vjerojatno ipak znaju prepoznati ovu gljivu lijepa izgleda. Muscimol i ibotenska kiselina su termostabilni i kuhanje ništa ne pomaže u njihovoj inaktivaciji. Ne zaboravljam na njezine «veličanstvene» psihodeličke učinke i da je rado koriste kao halucinogen. Nemojte žaliti truda i vremena da ih pitate za savjet. grčevi. a nemojte to činiti niti ako ste poznavatelj gljiva u područjima koja ne poznajete. 143 . Međutim. Treba jako naglasiti da ni halucinogeni učinci nisu uvijek jako lijepi. Iskoristite priliku da odnesete ubrane gljive stručnjacima na pregled. a ovdje ćemo pisati tek o njezinim toksičnim učincima. nekoliko dana ostaje glavobolja ako čovjek preživi otrovanje. Nije sigurno niti kako pomažu tehnike ekstrakorporalne eliminacije otrova. simptomi ne završavaju samo na halucinacijama. koma. posebno u nekim krajevima svijeta. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. Ludara i njezine rođake su vrlo karakteristična izgleda i meni je zapravo nejasno kako je ljudi ne prepoznaju u prirodi.Ludara O ludari ili amaniti muscaria govori se nešto više u poglavlju o sredstvima ovisnosti.

To što su mikroorganizmi izrazito sitni ne znači da su njihovi otrovi manje opasni od onih drugih. jer je to područje danas potpuno u nadležnosti infektologa i epidemiologa. Ako se i otrujete nećete proći tako loše kao što prolaze djeca kod otrovanja gljivama. a nikako u plastičnim vrećicama. Mora se priznati da na tom području liječenje otrovanih osoba ne teče uobičajenim smjerom u toksikologiji. koji su stariji od viših organizama i sigurno je čovjek s njima bio u kontaktu od svojih počela. Zapravo je najbolje da djeci uopće ne dajete gljive. a tek spominjem kako postoje otrovi drugih sitnih organizama poput algi ili planktona. Dapače. Gljive držite uvijek prije uporabe samo u prirodnoj ambalaži (npr. 6. pa se stalno vode bitke. 4. Za vrijeme rata kao pomoćnik zapovjednika GSS morao sam naravno biti nazočan svim važnim sastancima tog tijela i saslušati izvješća predstavnika različitih službi. Pisati ću o otrovima bakterija i plijesni. Tako mali a opasni Ovdje mislim govoriti o otrovima mikroorganizama. Bez obzira da li govorimo o bakterijama ili plijesnima kao proizvođačima otrova činjenica je da su izazvali najteže i najbrojnije epidemije uz stradavanje golemog broja ljudi i životinja. pa su vjerojatno tradicionalno prije tridesetak godina sva otrovanja slali na infektološke odjele u bolnicama naših i europskih gradova. Imaju oni brojnih problema zbog toga što se bakterije mijenjaju i prilagođavaju. Naravno da do devetnaestog stoljeća nije znao ništa o tim otrovima. Do Domovinskog rata mene zapravo bakterijski otrovi uopće nisu zanimali osim onoliko koliko svaki toksikolog mora minimalno naučiti tijekom svojeg školovanja. Znali su stručnjaci rečenih profila da je svaka bakterijska infekcija u biti otrovanje. pa više ni jednom toksikologu nije padalo napamet miješati se u infektologiju ili epidemiologiju. tj. a proizvodi ga obična bakterija. Ako kupujete gljive na tržnici zatražite od prodavača kopiju atesta da je berač ispitani i iskusni gljivar. činjenica je da o botulinu govorimo kao o najopasnijoj tvari na tom svijetu. 5.3. Epidemiolozi i infektolozi idu istovremeno u bitku protiv bakterije. pogotovo u vremenima Domovinskog rata. jer se tako mogu pokvariti i prirediti vam brojne neugodnosti nakon konzumiranja. a za vas to ipak znači nekakvu povećanu sigurnost. Oni su jako davno shvatili kako je sprječavati zarazne bolesti jednako ili još važnije nego ih dijagnosticirati i liječiti. koja proizvodi otrove. Zbog toga ću ovdje pisati tek o vrstama otrova i njihovim učincima uz skromne priloge iz vlastitog iskustva toksikologa. Čim osjetite najmanju poteškoću nakon uživanja u obroku s gljivama odmah se javite u najbližu bolničku ustanovu. a jedva je nešto važnijeg znao o onima koji proizvode takve otrove. ali o njima se ponešto može pročitati u drugim tekstovima. a nisam do danas promijenio mišljenje u tome kako je to bilo u redu. kao što su znali i drugi zdravstveni djelatnici. prepoznati otrov i onda ga ubrzano eliminirati uz naravno simptomatsko liječenje u pogledu učinaka. koje ste sami ubrali. a sa sobom ponesite sirove i kuhanjem obrađene gljive. Bakterije Toksikolog zapravo nerado piše o bakterijama i produktima njihova metabolizma. Osobito su bili aktivni epidemiolozi čiju ja struku zapravo nisam dobro poznavao i smatrao sam kako oni tu postoje zbog nekakvih cijepljenja i suradnje kod zatvaranja loših 144 . Udruge takve ateste dijele svojim iskusnim članovima. Djeci nikad nemojte davati gljive prije nego što ste ih vi sami kušali. a sigurno je ta bitka važnija nego inaktivacija ili uklanjanje otrova. Nije li to razlog da se o njima napiše pokoja riječ uz ograde o kojima će kasnije biti riječi. Potpuno sam se pouzdavao u epidemiologe i infektologe. košarice od šiblja).

.. Yersinia pestis.. cholerae. Escherichia coli. B. V. Pseudomonas sp. tetani. PODJELA BAKTERIJSKIH OTROVA SKUPINA OTROVA ENTEROTOKSINI BAKTERIJE Vibrio cholerae. Staphylococcus aureus. parahaemolyticus. perfringens. INHIBITORI SINTEZE BJELANČEVINA Corynebacterium diphtheriae.. Vibrio parahaemolyticus. Legionella sp. Zaista su organizirali veličanstvenu službu. Bacillus thuringiensis. pa su se čvrsto organizirali još krajem 1990. cereus ENDOTOKSINI EKSOENZIMI NEUROTOKSINI CITOTOKSIČNE TVARI sve skupine gram negativnih bakterija invazivni patogeni Clostridium botulinum. Bilo je očekivano da će se i tijekom našeg Domovinskog rata pojaviti brojne epidemije svakakvih zaraznih bolesti te brojna bakterijska otrovanja. HEMOLITICI Streptococcus sp. dysenteriae. poplave ili potresa i posebno rata donosi brojne epidemije zaraznih bolesti. Staphylococcus sp. koja je preventivno djelovala na svim područjima države. godine.. coli 145 . Međutim. Clostridium difficile. tijekom rata i kasnije shvatio sam koliko je njihova uloga široka. Shigella sp. E. C. a značajan broj njih je zapravo prva iskustva stjecao na bojišnici. Shigella dysenteriae Streptococcus sp. Salmonella sp. Bacillus cereus. Clostridium perfringens. Zbog te i takve uspješne epidemiologije ja kao toksikolog zapravo nemam dovoljno tema iz vlastitog hrvatskog iskustva. Ubrzano su čak školovali nove epidemiologe dok je rat trajao. Prenosim podjelu bakterija prema vrstama otrova kojima ugrožavaju ljude i životinje. Staphylococcus sp. Unatoč svih mojih manjkavih znanja bilo mi je jasno da svaka kriza poput npr. a i ja sam uskoro bio pozivan na njihove sastanke. C. Skoro nam nitko u svijetu ne vjeruje da smo rat prošli bez i jedne ozbiljnije epidemije neuobičajene za normalan civilni mirnodopski život.. Toga su se bojali i epidemiolozi. S.slastičarnica. V. prvenstveno u sprječavanju pojave epidemija (dakle masovnih otrovanja).

a najugroženiji su ljudi u područjima sa slabom epidemiološkom službom. Važno je što prije se javiti na bolničko liječenje iako neki svjetski putnici preventivno uzimaju antidiaroike (sredstva protiv proljeva). zna se kako ih detektirati. Najpoznatiji otrovi su vezani uz E. Kod nas se najčešće javljaju ipak otrovanja uzrokovana salmonelom. slabom osobnom higijenom onih koji pripremaju hranu također. Najčešće čitamo u novinama o tome da je neka slastičarna zatvorena zbog otrovanja njihovih posjetitelja salmonelom zaraženim kolačima. Zato se uz E. koja je u povijesti Europe i svijeta odnijela golem broj života. Gledano sa strane otrovane osobe najgori su proljevi uz koje su mogu gubiti enormne količine vode. pa se preporučivalo ne praviti nikakvu hranu koja nije termički dobro obrađena. coli.. Naravno. Tijekom rada u različitim zdravstvenim stožerima čuo sam brojna izvješća o više ili manje masovnim otrovanjima salmonelama. itd. Danas je dobro poznata struktura tih peptida. Danas se još uvijek moramo najviše čuvati jaja i proizvoda od termički nedovoljno obrađenih jaja. Simptomi u obliku abdominalnih grčeva i proljeva javljaju se 8-24 h nakon uzimanja hrane i neugodni su. ali ta pojava je u današnjoj Hrvatskoj vrlo rijetka zbog stalnog nadzora sanitarne inspekcije nad djelatnicima u ugostiteljskim objektima. Naravno da mislim na kolače. a jednako dobro prepoznaju i simptome salmoneloze. smanjena elastičnost kože. Ni jedan pametan liječnik neće vam to preporučiti. Netko je utvrdio da kokoš i pilići iskoriste tek 30% od progutane hrane i došao na ideju da izmet vraća natrag u životinjsku hranu uz minimalnu termičku obradu. kao što je to slučaj prikazan na slici pored ovog teksta. Najgori od svih enterotoksina je kolargen izoliran kod strašne kolere. Salmonela je pak došla u jaja preko infektivne hrane za živad. ali samo mali broj pacijenata zahtijeva bolničko liječenje.Enterotoksini su svakako najrašireniji i najčešći uzroci otrovanja ili zaraza. coli veže «bolest putovanja». Mene su najviše iznenadila otrovanja uzrokovana kućnom izradom različitih namirnica na bazi kolača. kao npr. coli i naši stručnjaci ga lako prepoznaju. Ostali simptomi za pacijenta su gotovo nevažni. zna se njihov mehanizam djelovanja. a brojni kolači se rade iz sirovih jaja ili tek lagano termički obrađenih. Pojavljuje se i širi iznenada zahvaćajući golem broj ljudi tako da bolnice nisu u stanju primiti sve zaražene. a odnosi ih i danas u nerazvijenim zemljama svijeta. a poznato je i kako treba liječiti. osobito djece u prvim mjesecima života. Opet je u pitanju uzimanje zaražene hrane. Naravno da i kuhari ili konobari mogu biti kliconoše. Većina peptidskih otrova ove skupine bakterija su termolabilni iako ih ima takvih koji se raspadaju tek polusatnim zagrijavanjem na 125 oC. stoljeća. Najgori primjer je onaj iz Britanije od prije nekih trideset godina. Poznato je da su nam jaja do prije nekoliko godina često bila zaražena salmonelama. Inače je peptidski otrov sličan onom kod E. ali za epidemiologa ti i drugi simptomi su važni. Zbog globalne trgovine i čestih putovanja diljem svijeta može se ova bolest pojaviti u manjim omjerima također u Europi. To je dovelo do toga da jedno vrijeme u Britaniji nije bilo moguće naći jaje bez salmonele. strašna suhoća u ustima. Smatra se da su otrovi te skupine bili uzročnici velike smrtnosti djece do XIX. Neko vrijeme je bio običaj da čak u gostionama svatovi jedu kolače proizvedene kod rodbine ili prijatelja. kad je infekcija ovom bakterijom uzrokovala teške dehidracije i smrti. 146 . Jednom prilikom su skoro svi svatovi s neke svadbe završili u zaraznoj bolnici zbog otrovanja krempitama iz domaće proizvodnje. poznati su simptomi.

Odmah je zabranjeno stavljanje tih konzervi u maloprodaju. Moje prvo iskustvo s botulizmom seže iz lipnja 1991. a u pravilu s otrovanjem hranom zaraženom tom bakterijom. a Europa je imala velikih epidemija te bolesti. Analitičari su mi govorili da je sadržaj konzervi nepodnošljivo smrdio i da naravno nije bio prikladan za ljudsku ishranu. Ne jesti ništa izvan sigurnih hotelskih restorana i ne piti ništa osim flaširanih proizvoda. a vjerojatno niti neće zbog nedostatka dokaza o namjernom zatrovanju. Vjerojatno su stavili previše kulture Clostridium botulinum u svoj proizvod i razvilo se previše produkata njezinog metabolizma. Proljevi i amdominalni grčevi su snažni i vode teškoj dehidraciji te često smrti. botulin se povremeno nalazi u različitoj hrani rutinskim kontrolama i ja znam barem nekoliko slučajeva kad su cijele serije nekih proizvoda 147 . U to vrijeme pred kraj Domovinskog rata i mi smo uveli posebne mjere prevencije na našem Jadranu. To je veliki proteinski otrov složene ali poznate strukture. ali sam sudjelovao i pratio zbivanja. Smrtonosna doza za čovjeka je 1 ng/kg tjelesne težine čovjeka. Talijana. Čak i u razvijenim državama poput Italije moguća je pojava hrane zaražene botulinom. a analizom u našim laboratorijima brzo se ustanovilo da se radi o hrani zaraženoj botulizmom. Ja nisam bio ključni činitelj reakcije na taj događaj. a Talijani su također u istom siru našli botulin. Neuromuskularni simptomi počinju s poremećajima vida. Smrt nastupa zbog respiratornog aresta. Sa stanovišta jednog toksikologa mislim da treba pisati još o botulinu kao najgorem meni poznatom otrovu. Dobro se apsorbira iz probavnog sustava i rijetko je povezan s infekcijama bakterijom pod nazivom Clostridium botulinum. Terapija je simptomatska. Sjećam se slučaja kad su otpadne vode broda iz Afrike sadržavale bakterije kolere i one su se naselile u školjkama pokraj jednog talijanskog grada. Naravno. Radilo se tek o nekoliko ljudi. On izaziva paralizu skeletnih mišića i prestanak disanja.Zabilježeni su slučajevi obolijevanja manjeg broja ljudi i kod naših susjeda. Počinju s mučninom i povraćanjem. Simptomi se počinju javljati 12-36 h nakon uzimanja kontaminirane hrane. Kod nas kao i u drugim razvijenim zemljama postoje izvrsni laboratoriji za dokazivanje botulizma. ali mora se naglasiti da smrtnost nije mala. šunki ili sireva. a posljedice su se brzo osjetile. ali postoji antibotulinski serum. ali doktori smatraju kako je mudrije paziti što se jede ili pije. tj. jer nije trebalo doći do napuhivanja konzervi. koji je uspješan ako ga se na vrijeme primijeni. godine kad mi je dojavljeno da su u veleprometu nađene napuhnute konzerve tvornice Gavrilović iz Petrinje. Inače se otrovanja botulinom bilježe barem kroz pisanu povijest čovječanstva. ali epidemiolozi su odmah ustvrdili da je uzrok talijanski botulizmom onečišćeni mascarpone i svi otrovani su izliječeni. a nastavljaju se s teškoćama disanja i slabljenjem mišića te konačno paralizom. Zbog straha od ove bolesti danas se prije odlaska u rizične krajeve zna preporučivati davanje antiseruma. ako se na vrijeme obavi dijagnostika. Krajem dvadesetog stoljeća bili smo uzbunjeni pojavom botulizma u Splitskodalmatinskoj županiji. Dakako. npr. pa su prvi slučajevi opisani u carskom Rimu. Ne ulazeći u razloge zbog čega se nije promidžbeno izišlo u svijet s informacijom da je vodstvo jedne tvornice pokušalo kemijskobiološkim ratom napasti hrvatsko pučanstvo na mene je događaj ostavio velikog traga. npr. ima i opisa slučajeva infekcije tom strašnom bakterijom s posljedicama kakve su vidljive na slici pokraj ovog teksta. što je milijun puta manje od miligrama. bilo u hrani bilo u ljudskoj krvi. jer nažalost imamo negativnih iskustava s njim. Slučaj nikad nije procesuiran. a zatim se javljaju opća slabost te suhoća usta. Inače se nema što drugo reći nego za ostale enterotoksine. Očito se radilo o vrlo nestručnom kemijsko-biološkom ratu.

ništa nije idealno niti bez zamjerke. Organizam primatelja će naravno stvarati protutijela na organ (npr. Nisu ni približno tako žestoki kod akutnog unosa. Mikotoksini su opasni i blagotvorni! I nisu oni samo antibiotici nego služe čovjeku na stotine drugih mjesta. što i nije čudno. Siguran sam da mnogima ne bi bilo teško ni skupo svakih 6 mjeseci odlaziti na tretman kako bi zadržali mladenački izgled. koji je vrlo brzo odbačen zbog svojih teških nuspojava na bazi imunosupresije (uništavanja imunološkog sustava). ali i to je bio neugodan udarac ljudima s prevelikom nadom u botulin. Spominjem samo primjer neuspješnog antibiotika ciklosporina. Otrovi gljivica (mikotoksini) E. Botulin je i dalje ostao sredstvo olakšanja tegoba paraliziranih bolesnika. Netko je shvatio da botulin može pomoći u uklanjanju bora s lica. Njegov sin je bio uključen u jedan vrlo uspješni projekt. pa je moj kolega znajući moje prijateljske veze s uglednom gospođom zamolio za protekciju. a ona nije zaobišla niti naše krajeve. kad me nazvao kolega tražeći protekciju na Rebru. Mislim da se možemo pouzdati u naše sanitarne inspektore i javno zdravstvo. ali je barem omogućio bolesnicima bolji osjećaj svojih mišića i čak određenu kontrolu nad njima. Bilo je to za oboljele osobe mnogo i ja sam bio sretan što sam pomogao da se dječak uključi u projekt. a onda se pokazao kao revolucionarni lijek kod transplatacije organa. ali zato se uzimaju imunosupresivi poput ciklosporina ili takrolimusa. a godine su činile svoje i lice je izgledalo gore nego prije prvog zahvata Botoxom.kod nas zbog toga bile uništene. Međutim. pa se s «liječenjem» moralo nastavljati. Sjetite se Fleminga i svega onoga što je slijedilo nakon njegovog otkrića penicilina. Od nekud je saznao da se jedna vrlo ugledna neurologica s Rebra bavi primjenom botulina kao lijeka kod osoba s preboljenom dječjom paralizom. Poslije nekoliko takvih «terapijskih» zahvata učinak je počinjao izostajati. ali je onda naglo istih godina ušao u uporabu kao kozmetičko sredstvo. koji naravno da nije donio izlječenje. Ona je započela projekt primjene izrazito malih doza botulina za olakšanje tegoba paralitičara u smislu malih poboljšanja reaktivnosti mišića terapijskom primjenom botulina. kao što prate druga živa bića usmjerena na prehranu namirnicama koje vole gljivice. Učinci Botoxa na uklanjaju bora nisu bili vječni nego su se zadržavali nekih 6 mjeseci. koji je u desetak godina postao izrazito traženo sredstvo za medicinsku kozmetiku. Vremenom se pojavio preparat Botox. Čim su ljudi za to saznali počeli su tražiti da se njihovu djecu uključi u projekt. Nije bilo težih posljedica terapije. bubreg ili srce) davatelja. ako se vrlo male doze injiciraju na mjestima gdje želimo ukloniti neugodne bore i vratiti nategnutu mladenačku kožu. ali kao otrovi dugotrajno unošeni u organizam mogu uzrokovati brojne štetne učinke pa i smrt. Na zapadu se javila pomama za Botoxom. barem danas. ne treba nikad zaboraviti da opasnost postoji i da na nju ne smijemo zaboraviti. Jednako kao bakterijski otrovi prate čovjeka od prvih dana njegova života na zemlji. Međutim. koji sprječavaju stvaranje antitijela i čovjek s presađenim 148 . Odmah na početku mora se reći da su otrovi gljivica donijeli revoluciju u liječenju teških bakterijskih infekcija kao antibiotici i nikako ne smijemo zaboraviti njihovo dobro. ali to nije funkcioniralo u beskonačnost. Mikotoksini (otrovi gljivica) ulaze u organizam praktički isključivo preko namirnica. to je pravo područje kojim se bave toksikolozi. Sredinom devedesetih godina dvadesetog stoljeća sjetio sam se Paracelzusa i njegove izjave da je razlika između otrova i lijeka samo doza.

Ergot alkaloidi Mi u srednjoj Europi imamo povijesno najgora iskustva s ergot alkaloidima ili produktima snijeti ražene glavnice (Claviceps purpurea). a najbolje je proučena na raži. koji nije dobar dok ne sazrije obuhvaćen plemenitim plijesnima. a nekad nam predstavlja veliki životni problem. a karakterizirana je bila suhom gangrenom. pa ću u ovom tekstu dati osvrt samo na one kojih se danas bojimo. -afla toksinima. Gorgonzola je mastan sir i nije prikladan za ishranu starijim ljudima s problemima metabolizma masti. Uzrok bolesti bio je u lošem skladištenju žitarica u velikim naseljima. koji rado jede hranu zaraženu tzv. -trihotecenima. Isto je s kulenom. ali možda je na taj način rezerviraju za sebe. Međutim. -zerazolenima. za normalne zdrave osobe on predstavlja delikatesu.organom živi uz primjenu takovog lijeka duge godine. -ohratoksinima. brojni sirevi. To je plijesan. Nije problem s plijesnima to što vole istu hranu koja treba ljudima. Činjenica je da ni jedna životinja neće bez prijeke potrebe jesti pljesnivu hranu. Zašto one luče mikotoksine u vlastitu hranu nitko ne zna pouzdano odgovoriti. Ovaj komad gorgonzole ne predstavlja nikakvu opasnost za vaše zdravlje osim ako nemate problema s visokim trigliceridima ili kolesterolom. koja se javlja na žitaricama. Jedno vrijeme se pojavljivala kao epidemija nepoznata uzroka. Nekad je dobra ili čak izrazito plemenita. Biti će riječi o: -ergot alkaloidima. «crvena vatra» ili «vatra sv. ali svakom takmacu za istu hranu ona je opasna. To se ne odnosi na čovjeka. jer joj je odbojna i sumnjiva. Obično se 149 . Mnogo je plijesni koje proizvode opasne mikotoksine i vjerojatno još uvijek ne znamo sve opasne plijesni i njihove produkte metabolizma. Antuna». Harala je srednjom Europom pod različitim nazivima kao npr. gdje su se stvarali uvjeti za razvoj pljesni proizvođača ergot alkaloida. plemenitim plijesnima (npr. -drugima koliko dospijem napisati. -ohratoksinima. jer takmaca za hranu je izrazito mnogo. Njima hrana onečišćena mikotoksinima ne smeta i dalje je mogu bezbrižno uživati. a koji puta ga i liječe. Neću ovdje pisati o lijekovima na bazi mikotoksina nego o onim proizvodima pljesni koji prvenstveno truju organizam. Ključni problem je u tome što oni tu hranu zagađuju svojim produktima metabolizma ili mikotoksinima. kulen i drugi proizvodi). Vidite kako je naš odnos prema plijesnima relativan. Najbolji je negdje u srpnju mjesecu ili oko sedam do osam mjeseci nakon što je tijekom neke svinjokolje priređen.

kliničkih ispitivanja.pojavljivala na udovima (noge) koji su se sušili i otpadali. Zapravo je cijel priča počela s namjerom uklanjanja neugodnih mirisa sa životinjskih farmi. a životinjska hrana se skladišti u tipičnim čardacima. jer smo na zdravim dragovoljcima obavljali pokuse biološke ekvivalencije. Onda su farmeri opazili da npr. Tako se pojavio Megamin kao 150 . koji na sebe adsorbiraju većinu mikotoksina. ali neki od lijekova su ipak registrirani. To je ponukalo neke naše poduzetnike da pokušaju primjenu zeolita na ljudima. Tamo gljivica Claviceps purpurea nije mogla preživjeti i hrana koju su uzimali isposnici bila je zdrava. Možda će mi jako religiozni ljudi zamjeriti. Sjećam se pokusa u kojima su se sudionici natjecali za laboratorijski sudoper radi povraćanja. Nije to prvi slučaj opažanja posebnih učinaka ergot alkaloida. koje na sebe barem dijelom adsorbiraju neugodne mirise. Ključne nuspojave na ergot alkaloide bile su mučnina i povraćanje. iz ergot alkaloida se može izraditi LSD relativno jednostavnim sintetskim postupcima. a bilo ih je iz faze I. ali ja mislim da se radilo o masovnoj psihozi. Negdje početkom devedesetih godina prošlog stoljeća netko je ustanovio da se životinjama može davati zaražena hrana ako se pomiješa sa zeolitima. Jedan od zanimljivih događaja vezan uz lijek protiv visokog tlaka u fazi I. kad se vojska raspala i povukla bez i jedne bitke. kad su ratnici na nebu ugledali «Bogomater». Pogledajte sa strane sliku nogu piceka otrovanih ergot alkaloidima. Halucinacije kod otrovanja ergot alkaloidima relativno su česte. Ergot alkaloidi su izrazito zanimljive tvari i sirovina za sintezu brojnih lijekova. Kukuruz je dobar cilj gljivice koja proizvodi ergot alkaloide i često imamo masovna otrovanja kod životinja. Otrovali su se ergot alkaloidima iz zaraženih žitarica i doživjeli masovne halucinacije. inače specijalizant kliničke farmakologije. Ne mogavši više izdržati napetost skočio je kroz prozor iz prizemlja odjela i trčao oko Rebra dok se nije uspio malo smiriti. koje nemaju drugog izbora hrane osim one koju im daju vlasnici. Građani se uvijek bune na smrad s modernih životinjskih farmi i vlasnici su pokušavali riješiti taj problem na razne načine. posebno kad su zime blage i vlažne. Jedan od ispitanika. Razlog zbog čega se bolest povlačila boravkom u švicarskim planinama danas je sasvim jasan. Meni su u sjećanju ostale nuspojave na te lijekove. doživio je nakon večernje doze posebno stanje uznemirenosti. Mora se reći da ni danas nismo riješili problem pojavnosti te bolesti. Moja istraživačka skupina je obavljala brojne pokuse na derivatima ergot alkaloida tražeći prikladne lijekove za različite bolesti. Danas više nema otrovanja ljudi ergot alkaloidima. Na kraju krajeva. pogotovo kod životinja. Na mene je ostavila utjecaja priča o jednoj ruskoj vojni protiv Turaka. Vremenom se ispostavilo da pokajnici koji odlaze u jedan od švicarskih samostana sv. Jedan od načina je bio u stelju dodavati zeolite (gline). pa životinje brže i bolje napreduju te ne sadrže u svojem tkivu opasne tvari. kojih se nađe u svakom hrvatskom selu. kliničkih pokusa ostao mi je u posebnom sjećanju. Antuna ipak uspijevaju svladati svoju tešku bolest i zbog toga je ona bila vezana uz tog sveca. ali u sasvim druge svrhe nego za što su oni služili na njemačkim farmama svinja i sličnih životinja. Nakon toga su uslijedila istraživanja u kojima se dokazalo da ti sorbensi sprječavaju apsorpciju mikotoksina i drugih otrova u organizme životinja. svinje jako rado jedu takve gline i da im to koristi u napredovanju. ali se javljaju kod životinja. koja je na njih utjecala na neočekivan način da napuste vojnu i da se preživjeli povuku na slobodan ruski teritorij.

Bio je to jedan od aflatoksina iz plodova južnih krajeva (orasi. a oni dospijevaju međunarodnom trgovinom u naše krajeve.lijek za sve. Nema rezultata istraživanja pojavnosti karcinoma uzrokovanog afla toksinom u Hrvatskoj. u Hrvatskoj nije zabilježen niti jedan slučaj akutnog ili kroničnog otrovanja ovom skupinom otrova. Afla toksini Proizvođač aflatoksina Aspergillus flavus uopće nije udomaćen u našim krajevima nego ima dobre uvjete razvoja u toplim i vlažnim južnim državama. koji se unose u organizam životinja. Prije dvadesetak godina zabilježeno je teško otrovanje svinja na jednoj nizozemskoj farmi svinja zbog kukuruza onečišćenog ohratoksinima. Kod nas su na udaru neka naselja u Slavoniji poput Slavonskog Kobaša. Zanimljivo je da u Bosanskom Kobašu s druge strane Save te 151 . ta se plijesan rado naseljava na uljaricama poput kikirikija ili sličnih masnih plodova. brazilski oraščići. žitarice). badem. a mora se priznati da na sreću već dugo desetljeća nemamo u Europi otrovanja ovom skupinom mikotoksina. Afla Aflatoksin B1 toksin se intenzivno metabolizira u životinjskim organizmima dajući nove opasne produkte uz one postojeće brojne afla toksine. Ohratoksin Kao produkt plijesni Aspergilus ochraceus i srodnih organizama izazvao je zdanja dva desetljeća golemu pozornost hrvatskih znanstvenika. pistacio. Međutim. Prvo otkriće otrovanja afla toksinima dogodilo se šestdesetih godina prošlog stoljeća na farmi purana u Britaniji. a osobito protiv teških kroničnih bolesti poput karcinoma. koje su dobivale hranu bogatu afla toksinom. Ključni problem unosa različitih afla toksina je povećana učestalost karcinoma jetara. a zabilježena je i pojava tumora urinarnog trakta. Kod nas je mjerenje afla toksina u hrani uvedeno kao rutinska pretraga sjemenja iz južnih krajeva u svrhu zaštite pučanstva od tih opasnih kemikalija. gdje je bolest zatajenja bubrega uobičajena. Inače valja pošteno priznati da je liječenje od otrovanja ergot alkaloidima mukotrpno i dugo. Inače. ali nema nikakvih dokaza da bi oni bili korisni kod liječenja teških zloćudnih bolesti u čovjeka. Bolest se ogledala u akutnom zatajenju bubrega. Vrlo brzo su stručnjaci pretpostavili da bi Balkanska endemska nefropatija mogla biti povezana s unosom ovog otrova u organizam. To danas nije teško. kopar. Tako se npr. ali oprez nikad nije suvišan i sanitarna inspekcija povlači iz prometa sve proizvode s nedopuštenim koncentracijama tog karcinogena. kada je farma bila desetkovana i trebalo je dugo vremena da se otkrije uzročnik. sjeme pamuka. a ključno je isključiti iz prehrane bilo koju hranu koja ih sadrži. pokazalo da se aflatoksin M1 kao Mikotoksikoze metabolit izlučuje mlijekom krava. Danas se sasvim pouzdano može reći da je za hepatocelularni karcinom stanovnika južnih krajeva poput Afrike kriv upravo afla toksin. kikiriki. S priličnom sigurnošću se može reći da zeoliti zaista adsorbiraju na sebe većinu mikotoksina i na taj način štite životinje. Tim teškim sindromom bave se hrvatsko zdravstvo već gotovo 50 godina nastojeći pronaći uzroke teške endemske bolesti. Istraživanja su pokazala da problem nije tako jednostavan kako se mislilo u prvi mah nakon akutnog otrovanja purana.

Onda je po mišljenju analitičara bilo najmudrije napasti sela trihotecenima i na taj način uništiti logistiku borcima. dakle ne kod nas. trombocitopenija i anemija opet kao nejasni simptomi. Nikada nisu prikupljeni pouzdani dokazi o primjeni trihotecena kao bojnih otrova. Opazili su da je teren oko radara miniran i nisu se usudili krenuti nikud dalje od svog polja peršina zaraslog u travu. a to je idealno sredstvo protiv logistike. kobasice. U novinama su osvanuli članci o djeci u dobi od 14 godina. Ogroman broj ljudi se mora brinuti za otrovane osobe i time slabe logistiku ranih postrojbi. Novinari su se dohvatili slučaja smatrajući da se radi o primjeni bojnih otrova plikavaca. tahikardija i cijanoza. koja je Rusima bila problem u Kambođi i Afganistanu. Trihoteceni Kažu da je to najveća skupina mikotoksina. ali podataka o otrovanjima nema u službenoj literaturi. Ohratoksin se prije dvadesetak godina učinio dobar uzrok teške bolesti i nekoliko institucija se počelo intenzivno baviti tim otrovom. Jedini trag koji upućuje u primjenu trihotecena kao bojnih otrova je filtar zaštitne maske britanskog agenta iz Afganistana u kojoj su navodno dokazani trihoteceni. hrane. itd. a oni do njih nisu mogli doći. progresivne hematološke abnormalnsti i eventualno smrt. Liječenje je naravno samo simtpomatsko. abdominalna bol. Obavljena su brojna istraživanja vode. U drugoj fazi (2-4 tjedna) javljaju se leukopenija. Prva faza traje 3-4 dana uz simptome pečenja kože uz moguću pojavu bula ili mjehura. ali je odbačen zbog njegovih toksičnih svojstava. Istraživanja su obuhvatila proizvodnju i skladištenje namirnica te prehrambene navike pučanstva. Inače je zanimljivo su da simptomi otrovanja trihotecenima slični radiacijskoj bolesti. Ja osobno sam se susreo sa sumnjom na otrovanje trihotecenima početkom kolovoza 1991. iskustva s trihotecenima su stara i bolna. ali uzrok bolesti nije pronađen. a javljaju se pretežno u sjevernim krajevima Europe. zraka i drugih činitelja. Borci su se kretali po planinskim gudurama i napadali iznenada ruske konvoje i vojnike. vratu i licu. ništa jako specifično. slabost. Oni su nastojali zaraditi branjem peršina na polju smještenom odmah pokraj radara JNA. Prvi put je jedan trihotecen izoliran još 1949. koje proizvode različite vrste Fusariuma. šunka. koji su stradali od bojnih otrova JNA. Dakle. proljev. Međutim. Otkriveno je da se on ne nalazi samo na žitaricama nego i na suhomesnatim proizvodima iz tih i drugih krajeva (npr. ali nikad nije dokazana veza ohratoksina s endemskom nefropatijom. Još uvijek ne znamo razlog pojave rečene bolesti unatoč brojnim istraživanjima hrvatskih i svjetskih stručnjaka. Bolesnici koji prežive prva tri tjedna mogu se oporavljati mjesecima ili umrijeti. kulen. nakon dva do tri dana branja peršina pojavile su im se bule po rukama. glavobolja. kao što je nema ni u susjednim slavonskim naseljima. U trećoj fazi javljaju se nekrotinčne lezije kože. Međutim. Činjenica je samo to da ljudi iz određenih krajeva obolijevaju od nje a da nitko ne zna zašto je to tako. hemoragije.bolesti nema. godine u potrazi za novim antibioticima. godine. mučnina. agranulocitoza. Tako je u Rusiji opaženo masovno otrovanje konja kukuruzom kontaminiranim trihotecenima. Kasnijih godina počeli su se javljati članci o trihotecenima kao izvrsnim bojnim otrovima. Trihoteceni su vrlo prilkadni bojni otrovi protiv logistike. a optuživani su Rusi za njihovu primjenu na ratištima. Trihoteceni djeluju u četiri faze. Javili su mi se i liječnici sumnjajući u primjenu 152 .).

Tamo nas je predstojnica klinike dočekala sa svojim starim radovima o fitofoto toksičnosti peršina na ljudsku kožu. Posebno budite oprezni pri kupovanju navodno ekološki čistih proizvoda. jer na tržnici vam mogu svašta podvaliti. laktoni rezorcinolske kiseline. Kupujte namirnice od poznatih osoba. Treba reći da klasična seoska proizvodnja i skladištenje sjemenja nisu sigurni upravo zbog mogućnosti naseljavanja različitih plijesni. ali njihove posljedice nisu značajne. koja se pokazala točnom već nakon nekoliko dana nakon pojave ružnih bula na koži dječice. Djeci je tijekom trganja peršina sok prskao po rukama. Pazite gdje jedete! Nemojte ni slučajno jesti u sumnjivim restoranima sa očito slabom higijenom (nedostatak tekuće vode. itd. simptomi nisu odgovarali djelovanju plikavaca. jer se time povećava vjerojatnost zaraze mikotoksinima. Drugi mikotoksini Ima ih puno. Nismo prenaglili nego smo se obratili na dermatologiju smještenu na Šalati.). Normalan čovjek će radije kusati tragove nekog sasvim bezazlenog sredstva za zaštitu bilja nego opasni mikotoksi nastalog lošim skladištenjem namirnice. a onda su ga brišući znoj razmazivali po licu i vratu. 5. Naime. Zbog toga se preporučuje sve žitarice predavati u nadzirane silose. Ne treba pod svaku cijenu vjerovati klasičnoj proizvodnji i skladištenju u hambarima ili čardacima. itd. Budimo razumni! SAVJETI 1. Priroda u vidu jakog sunca je učinila svoje i djeci su se zbog fitotokičnosti pojavile bule po rukama. barem prema sadašnjim našim znanjima. a dosta su se dobro podudarali s djelovanjem trihotecena. jer je potpuno besmisleno proizvoditi namirnice bez primjene pesticida. 3. Ako se nakon obroka pojave želučane smetnje potražite pomoć u bolnici. Treba vjerovati u napredak struke na području proizvodnje i skladištenja namirnica. «ekološkoj» proizvodnji u čuvanju usjeva dolaze u pitanje. Uglavnom ih proizvode Fusarium pljesni karakteristične za naše srednjeeuropske krajeve. Bili smo izrazito zadovoljni s dijagnozom. neprofesionalno i nenadzirano osoblje. vratu i licu. zeralenoni. Proizvode od termički neobrađenih jaja izbjegavajte na svaki način bez obzira nude li vam se u uglednim restoranima ili u kući provjerenih prijatelja. To nije način štednje. 153 . Radije ih bacite u smeće ili ih kompostirajte. Njihova proizvodnja je najveća u proljeće pri temperaturama 12-14 oC u loše kkontroliranim skladištima. To su fumonizini (vidi sliku pokraj). 2. ako se čuvaju na način koji pogoduje razvoju mikotoksina. pa priče o tzv. 4. jer klasična seoska skladišta pogoduju razvoju različitih plijesni. jer bi vam moglo škoditi. pa i proizvode onečišćene mikroorganizmima. Ne spremajte poslije gozbe lako pokvarljive namirnice za drugi dan. Ona je imala stara iskustva s rečenom pojavom i lako nam je dokazala da JNA nije umiješana u slučaj. poljski uvjeti rada.trihotecena. Oni u pravilu nisu proizveli ta jaja nego su ih nabavili od drugoga. Bez službenog certifikata to miriši na prevaru.

a protiv raznih nametnika na drvu (npr. itd. Jeste li ikad pomislili da na vašem području živi puno zmija otrovnica? Ako niste pomislili vi onda je pomislio netko drugi i odmah počeo tražiti sredstvo s kojim bi im mogao barem malo smanjiti populaciju. Slijedeće pitanje je mjesto primjene. Čak mogu biti nekakvi drugi živi organizmi.PESTICIDI Vjerojatno se osim kod lijekova ne može pronaći tolike raznolikosti kao kod pesticida. obavlja li se korištenje u gusto naseljenim područjima ili isključivo u domaćinstvima. brodarstvu. Evo tek nekoliko primjera primjene: • • • • • • • • • • INSEKTICIDI (protiv kukaca) LARVICIDI (protiv larvi) HERBICIDI (protiv biljaka) FUNGICIDI (protiv gljivica) BAKTERICIDI (protiv bakterija) RODENTICIDI (protiv glodavaca) LIMACIDI (protiv puževa) AKARICIDI (protiv grinja.. je li mu primjena pretežita u poljoprivredi ili npr. jer nije svejedno da li je to sredstvo za profesionalnu uporabu ili ga koriste amateri. što znači svakog živog bića koje čovjeku smeta na ovaj ili onaj način. Po kemijskoj strukturi mogu biti svašta. lupara. Teško je zapravo biti općenit kad se govori o pesticidima i zato će ovaj tekst sigurno imati brojne manjkavosti. Vrlo rano su ljudi shvatili da neka područja primjene treba odvojeno nadzirati zbog brojnih razloga. crva. Pogledajmo prvo protiv koga se koriste pesticidi. virusa. a indirektno ili čak direktno protiv ljudi). Onda se dijele prema vrstama štetočina protiv kojih su namijenjeni i tu zaista teško možete naći i jedno živo biće protiv koga netko nema nešto protiv. Pitanje je na kolikim se površinama koristi. koji uništavaju nama mrskog štetočinu. od anorganskih tvari i plinova do malih ili velikih organskim molekula. Dakle. U nekim državama se legalno ili ilegalno može nabaviti takva sredstva. 154 . jer i naftni derivati su se prije nekoliko desetljeća znali koristiti protiv štetočina. teško je uopće obuhvatiti tako široko područje i ovdje će biti govora samo o najvažnijim pesticidima prema štetočinama protiv kojih su namijenjeni. Ima naravno toga još u izobilju. Nemojte se čuditi ovoj slici lijevo. Istina. Namijenjeni su uništavanju štetočina. Dijele se područja primjene i o tome će ovdje biti govora. itd. zadnjih godina se postavljaju sve stroži zahtjevi u pogledu sadržaja tog karcinogena u ovakvim uljima. riba. jesu li primjenom i koliko široko ugroženi ljudsko zdravlje i/ili okoliš. odnosno koje mu radi štete ove ili one vrste. ali ono što se koristilo u prošlosti još uvijek se nalazi u nekom dijelu okoliša. ptica. itd. od vašeg psa kućnog ljubimca do algi u balastnim tankovima nekog prekooceanskog broda ili bakterija koje vam iz znoja proizvode smrdljive produkte zbog kojih vas ljudi mogu izbjegavati. željeznički pragovi ili bandere) se može koristiti kreozotno ulje s višim ili manjim sadržajem karcinogenog benz(a)pirena. itd. crvi) NEMATOCIDI (protiv parazita) DRUGI (protiv algi. totalni herbicidi. Koristilo se i koristi svašta s trendom izbacivanja posebno opasnih kemikalija ili živih bića. Teško je uopće pronaći neku živu vrstu protiv koje netko nije s otvorenom namjerom primjenjivao otrove. kao npr.

pa je tražio odštetu od krivca za svoje zlo. postoji pojam «radna karenca» za skoro svaki pesticid. Tko vam garantira da kumica na placu govori istinu kad priča o svojoj ekološkoj proizvodnji? Sad dolazi posebno područje u poljoprivredi. kako je to propisano. Kod toga se ne odvaja samo zaštita bilja od nametnika od uzgoja stoke do skladištenja hrane ili njezine prerade odnosno transporta. To je uporabna karenca. ali će se ovdje o DDD govoriti jedinstveno. ali o tome za koji čas više. Međutim. Kod nas je Zakon o zaštiti bilja star nekoliko desetljeća. koji je vlasnik upravo poprskao s insekticidom. ali nitko to ne radi i zakonom baš nije takva praksa propisana. I onda konačno zaštita robe na skladištima. dolazi do različitih preklapanja djelatnosti. Drugi značajan problem u poljoprivredi je u tome što se ne bi smjelo jesti nikakve plodove dok god se u njima ili na njima primijenjeni otrov dovoljno ne razgradi da više ne predstavlja opasnost za zdravlje čovjeka ili životinja. godine otkriveno je cijelo stado otrovanih srna na slavonskim poljima. zdravom hranom ili hranom proizvedenom na tradicionalni način je često zapravo prevara. pretežno zbog sprječavanja širenja zaraznih bolesti. ako se ne obavlja na propisani način. koje se odnosi na zaštitu stoke. koje ne znaju čitati i tako nisu obaviještene da se na njima zanimljivom polju nalaze otrovi. Za svaki pesticid je propisana MDK u različitim plodovima. ali se mnogi toga ne pridržavaju. koja bi se morala poštivati. To je zapravo vremenski period kroz koji ljudsko ili drugo biće ne bi smjelo stupiti na tretirano područje. Primjena pesticida u poljoprivredi skopčana je s mnogim problemima od kojih se na neke još uvijek ne obraća pozornost. na stradavanje nevinih odnosno kolateralne štete. U siječnju 2008. kod obrade 155 . Sad bi nam trebalo još samo poboljšanje nadzora i bolje školovanje poljoprivrednika. to nema nikakvog utjecaja na brojne životinje.Prvo su mudri ljudi kao posebno područje odvojili poljoprivredu i općenito proizvodnju te preradu hrane. u različitim industrijskim procesima. DDD se ne obavlja samo u naprijed rečenim područjima ili barem neki njegovi dijelovi poput dezinfekcije. pa ne mora biti isti za mrkvu ili soju. Istina. I priča s tzv. S druge strane. I to je poljoprivreda ili barem prehrambena industrija. Dobra poljoprivredna praksa zahtijeva obavješćivanje o primjeni pesticida na poljima. označavali jasno i čitko površine na kojima se primjenjivao pesticid. Čak kad bi agronomi. proizvodnih procesa ili skladišta. Tijekom 2007. jer primjena pesticida na tom području predstavlja velik rizik. godine tražio je od nas pomoć ovčar. Ono što sanitarna inspekcija šalje na analize odnosi se na velike pošiljke. koji je bespravno pustio stado ovaca da pase u tuđem voćnjaku. Pastiru je uginula četvrtina stada. Ipak je napravljeno jako puno na rečenom području. a ostale ovce su se teško oporavljale. Opet križanje s održavanjem komunalne higijene. Ne treba osporavati da je poljoprivredni DDD drugačiji od onog komunalnog barem prema ključnim razlozima primjene opasnih sredstava. Uz sve ostalo ovaj poljoprivredni DDD se jako preklapa s onim korištenim u održavanju komunalne higijene. a zadnjih godina su nam propisi usklađeni s europskim direktivama koje se odnose na zaštitu bilja. Zakon o zaštiti bilja se naravno bavi i pesticidima protiv štetočina u tim procesima. Karenca je period u kojem koncentracije pesticida u određenoj hrani moraju pasti ispod MDK. Tek spominjem da su brojne vrste praktički istrijebljene zbog primjene pesticida u poljoprivredi. Dezinficijensi se koriste izrazito mnogo u zdravstvenim ustanovama. kako od kukaca ili gljivica tako još i više od napasnika poput štakora i miševa. a razlog je vjerojatno bio u tome što su pasle travu na otrovanom području. Inače nemamo dobru kontrolu nad tragovima sredstava za zaštitu bilja na malim poljoprivrednim imanjima. dezinsekcija i deratizacija). Stoku treba zaštititi od kukaca poput muha. a teško je naći granicu između zaštite životinja uzgajanih za klanje od zaštite kućnih ljubimaca. kao npr. koje tako rado borave u stajama. Onda postoje nametnici na poljima poput krpelja ili se javljaju gljivice poput nepodnošljivog svraba. posebno iz inozemstva. tu karencu ne poštuju čak ni poljoprivrednici na svojim poljima. pa ulaze na njih dok su još izloženi opasnostima za narušavanje vlastita zdravlja. Tjedan dana ili čak cijeli mjesec! Nažalost. a kad čovjek kupuje na placu nema pojma što zapravo trpa u svoju vrećicu. To je veterinarski DDD (Dezinfekcija.

Mislilo se da će se sve riješiti direktivom o biocidima iz 1997. kao npr. a javljaju se tvrtke koje su za djelatnost registrirane. Temeljem svojih nalaza predviđaju način i intenzitet obavljanja određene mjere DDD na nekom području. Smiju se koristiti samo odobrena sredstva s dokazanom učinkovitosti. Neće u ovom poglavlju biti riječi niti o pesticidima u domaćinstvu i osobnoj higijeni. kako bi se mogao voditi državni i lokalni nadzor. buhe. Što se tiče primjene pesticida (pretežno dezinficijensi) u zdravstvu ovdje neće o tome biti govora. Radi specifičnog posla i opasnosti za građane postoje dodatne kontrole. Izrazito velika pozornost pridaje se održavanju komunalne higijene u smislu sprječavanja širenja zaraznih bolesti. brodova od lupara). itd. npr. Tvrtke moraju voditi očevidnike o utrošenim sredstvima po raznim mjestima. ali nema smisla dalje nastavljati. kukaca i drugih bića koja mogu otežavati život pučanstvu ili mu biti prijetnja zbog širenja zaraznih bolesti (npr. ili ne daj Bože oštećenja zdravlja nekog građanina. štakori. Epidemiolozi iz javnog zdravstva prate stanje u naseljenim područjima zbog nadzora glodavaca. Eto. Ona dva dodatna D su po nekima deodorizacija i dekontaminacija. kako smo jednostavno riješili problem pesticida i vjerojatno skratili dužine tekstova ovog poglavlja. ali također radi poboljšanja općih uvjeta života (npr. Kuda da strpamo te djelatnosti? Onda se naravno pokazalo da se različiti pesticidi koriste u zaštiti prometala (npr. a nadzor obavlja sanitarna inspekcija. Neće o tome biti puno riječi. ali teško je sve držati pod nadzorom. odnosno živa bića iz okoliša naseljenih mjesta.). Svako mjesto gdje je otrov primijenjen mora biti jasno obilježeno. stjenice. korištenje posebnih tekućih preparata nakon brijanja) ili uništavanje štetočina na umjetničkim djelima (npr. Takvi poslovi su vrlo zahtjevni i moraju takvi biti. U ovom području su sve obveze tvrtki jasno propisane kao i procedure rada. iskorijenjivanje korova na prugama) ili u građevinarstvu (npr. time nije puno toga riješeno. a godišnje očevidnike su dužne slati u HZT i HZZJZ. uništavanje korova na gradilištima). I građani moraju biti sudionici takvih događaja uništavanja štetočina u naseljenim mjestima te dobro surađivati štiteći tako sebe. Građani moraju biti izvješteni o događaju bilo usmenim razgovorom bilo pismenim upozorenjima ili čak preko radio valova. prateći rad na terenu i po potrebi provjeravajući kakva sredstva tvrtka koristi. rješavanje crvotočine u oltaru crkve iz 1600. jer zapravo nije ničiji posao dok se zbog nekih razloga u sve ne uključi policija. dezinfekcija tijela (npr. Naravno da ima i zloporaba. nema nikakvog smisla uništiti glodavce samo u jednoj ulici. Međutim. uništavanje komaraca). na tom području je puno zabrana i ograničenja. a trebalo bi ostatke otrova nakon završetka posla pokupiti te zbrinuti na propisani način. godine. godine). Nadležne lokalne vlasti raspisuju prema tom programu natječaj za obavljanje DDD. što se pomalo i radi. prometnica (npr. Sredstva se moraju koristiti tako da ne ugrožavaju niti ljudsko zdravlje niti okoliš. pa se u slijedećim godinama mogu očekivati brojne promjene. koje će biti obrađene u posebnom poglavlju. Oni moraju obaviti posao prema programu. I tome nije kraj na ovim rečenim primjerima. Industrija. koju smo mi u Hrvatskoj pretočili u Zakon o biocidima iz 2007. Potpuno je jasno da mora postojati nekakvo posebno područje profesionalnog DDDa i on se kod nas formirao okupljanjem tvrtki i ljudi iz rečene djelatnosti. energetika i promet imaju svoje posebnosti i treba ih tretirati na poseban način. jer će se oni preostali brzo proširiti na slobodno područje. jer se oni bave barem DDDDD-om. a u drugoj ih ostaviti netaknute. a možda bi se moglo pronaći još nešto. trovanje susjedovog psa i slično. jer su to često poslovi daleko od očiju javnosti i odigravaju se na usko ograničenim područjima. Može li se stvar dodatno zakomplicirati? Može! Stručnjaci koji se bave DDD-om često kažu da to nije točno. Komunalni DDD je vrlo dobro uređen u Hrvatskoj već godinama. Teško je to spriječiti. Međutim. jer npr. jer se radi o kućnim kemikalijama. iako je područje važno i široko. zbog tužbe protiv nepoznate ili poznate osobe zbog pričinjenje materijalne štete. Pesticidi se često primjenjuju za sasvim krive svrhe. 156 .vode za piće te naravno u svakom domaćinstvu. godine.

Stjenice su prenosile trbušni tifus. ali odjeća iz ormara s naftalinom baš nije ugodno mirisala. Ja se sjećam močvarne biljke zvane u Slavoniji bambus. posebno zato što su jednako rado boravile na životinjama poput štakora kao i na ljudima. koji je nekih godina znao odnijeti brojne ljudske živote na raznim stranama svijeta. I danas mnogi koriste sušene dijelove te biljke po svim dijelovima kuća. ona nas je sve povela do obližnje livade i svojom mrežicom u nekoliko spretnih zamaha pokupila golemu količinu raznovrsnih i raznobojnih kukaca. a posebno onih koji se bave kukcima. Jasno je da su se ljudi morali boriti protiv kukaca unatoč tome što su koji puta znali stvari okrenuti na šalu ili su se znali naprosto priviknuti. Uvijek se tražilo nekakva sredstva protiv kukaca i ne bi trebalo zaboraviti narodna iskustva. godine domaćica spremila u staklenku zbog paučine omotane oko lista. koji su im znali uništiti svu ljetinu i otjerati ih u glad. Kako joj mještani predvođeni seoskom učiteljicom nisu vjerovali. shvatio sam kako sam do tada hodao slijep kroz ovaj svijet. To sam shvatio tek kad sam se tijekom rata morao koristiti savjetima biologa. Dakle. ali se s nelagodom sjećam buha. koji se uvlači i u odjeću smještenu o ormarima. Komarci su u ona stara vremena bili prijenosnici malarije i npr. repelent ili sredstvo koje odbija neku vrstu kukaca.Insekticidi Moram priznati da. koju se palilo jer je njezin dim tjerao komarce. U onim starim zaostalim vremenima ljudi su kao insekticid (posebno protiv groznih moljaca) koristili naftalin. iako dijete sa sela. čije je gnijezdo prilijepljeno na list šljive 1991. Zadnji slučajevi malarije su zabilježeni u dolini Neretve prije skoro 50 godina. Svjetskog rata. Prvih dana svibnja izlegli su se mali sitni pauci za koje je moja prijateljica tvrdila da su ih prepune livade oko prigradskog naselja. a širi oko sebe tako ugodan miris. ali i u naseljima. Zaista je tih kukaca silno mnogo oko nas i mnogi su nam predstavljali moru u bivšim vremenima. Mlađe generacije uopće ne mogu shvatiti koliko su u prošlosti ljudi patili zbog kukaca osim onih kojima komarci ne daju živjeti. Poznata profesorica biologije me pratila kako bi obavila determinaciju tih čudovišnih pauka i onda je dokazala da se radi o našim domaćim normalnim paucima. a bilo mi je jasno da se među njima nalaze kako naši neprijatelji tako i oni kukci koji su prema nama potpuno indiferentni. Svi njezini sastojci se mogu svrstati u insekticide i to prilično učinkovite. a kod nas je posebno u ratnim godinama dobro uspijevao. nije bila insekticid nego tzv. Svi su bili začuđeni uključujući mene. Prvi pravi sintetski insekticidi iskorijenili su brojne zarazne bolesti prenošene preko kukaca. Treba snažno naglasiti da su kukci prenosnici teških bolesti. naši ljudi iz Metkovića su umirali zbog toga. koja je pravila goleme štete u vrtovima sve dok nisu do nas stigli insekticidi. Pogledajte ove lijepe cvjetove. Negdje u mojoj mladosti pojavila se krumpirova zlatica. Ja na sreću nisam nikad upoznao stjenice. a 157 . a samo joj ime govori da je dobra protiv buha. Prilikom jednog izvida u zapadnu Slavoniju. Tjeralo se kukce poput komaraca dimom. kad je trebalo pomoći ljudima koji su vjerovali da se iz poznate srpske paučine mogu izleći opasni pauci. tekutova i drugih neugodnih kukaca iz kućnog okoliša naših mjesta nakon II. Buhe su prenosile kugu i druge strašne bolesti. I lavanda ima insekticidna svojstva. koji pripadaju dalmatinskoj biljci buhaču. uši. nisam nikad shvaćao koliko kukaca i njihovih larve živi u slobodnoj prirodi. Kroz cijelu svoju povijest ljudi su živjeli s kukcima nametnicima i drugim kukcima s polja.

Države se brinu. -nikotinoidni (eto predstavnik je obični nikotin o kojem se pisalo drugdje). -fosfonati (možda sam mogao spomenuti i druge jednako malo važne). ali na području insekticida najviše je zabrana ili ograničenja stavljanja u promet. ali ih nećemo zaobići). -diamidski (zaboravimo ih). -arsenovi (uglavnom soli arsenati). -regulatori rasta insekata (danas još uvijek pomalo skupi). Sad konačno nekoliko riječi o nekima od njih. -plinoviti fumiganti (o njima je već bilo riječi. Danas je tih insekticida i larvicida jako puno. godine spašen je zahvaljujući insekticidu DDT. Naglašavam da sam spomenuo samo one po mojoj ocjeni važnije. -anorganski (npr. -karbamatni (njih zapamtite). ali kad počnu trovati druge nevine građane i uništavati okoliš treba se jako žestoko pobuniti. Jest istina da su se tih godina jeftini insekticidi koristili neumjereno i neznalački izazivajući brojne teške posljedice. a neki zapravo i nemaju općenito neku veliku važnost. -organoklorni (s njima počinjemo). ali su oni i promijenili život svih ljudi na cijelom svijetu. Blagoslov i prokletstvo! To su naši insekticidi. diatomejske zemlje. Ne kažem da ih se moramo panično čuvati. Naravno da će biti puno govora i o štetama. ali danas smo puno pametniji (kao svi generali poslije bitke) i vjerojatno nećemo ponavljati one greške iz povijesti. kako prema kemijskim strukturama tako prema opasnostima kojima nam prijete. akaricidi. ali dobro je o njima pisati radi grešaka koje smo učinili. Ja sam osobno dug dio svoje stručne prakse sudjelovao u odlukama o zabranama ili barem bio njihovim svjedokom. a o svima nema smisla pisati nego tek o onima koji se češće pojavljuju kod nas kao uzroci otrovanja ili koji su predstavljali i predstavljaju golemo opterećenje na naš okoliš.Napulj zahvaćen trbušnim tifusom 1944. Nema nikakve šanse da o svima njima pišem niti ću ih sve navesti. ali pokušavam ipak realistično gledati na problem ili barem mislim da realno gledam. -organofosforni (o rođacima bojnih otrova svakako treba pisati). nematocidi i otrovi općenito gledajući) tek kako bi se vidjelo da je tu bilo i da ima svačega. a za nove greške imamo bezgranične mogućnosti. -organotiofosfatni. Neki više nemaju važnosti. ali vrijedno je pogledati čega tu sve ima: -antibiotski. -nitrati (biti će riječi o DNOC-u). Dajem popis insekticida (neki su ujedno larvicidi. -piretroidi (o njima moramo pisati zbog male toksičnosti za ljude). što nije ni čudo obzirom da je čovječanstvo s primjenom insekticida doživjelo najgora iskustva. To što ne štite svoje zdravlje zapravo je njihov osobni problem. 158 . ali je činjenica da golem broj naših građana niti ima pojma išta o njihovoj opasnosti niti ih se čuva. Možda zbog toga malo emocionalno gledam na problem zbog brojnih podataka proučenih o teškim štetnim često globalnim učincima tih tvari. istina uvijek s određenim zakašnjenjem. boraks).

a to se kasnije događalo i s drugim insekticidima. pa se sve bijelilo poslije njegove primjene. ali to je bilo razumljivo budući se one hrane otrovanim kukcima i tako bivaju same otrovane. ali ništa se nije znalo o učincima kroničnog 159 . Tko još mari za dosadne ptice? U drugoj polovici šezdesetih godina znanstvenici su zabilježili da ptice nesu jaja s tankom ljuskom. Svjetskog rata na svjetsku scenu kao blagoslov. Ja se sjećam da je moja mama prije spavanja sve krevete obilno zaprašivala tom kemikalijom u prahu i mi smo mirno spavali ne strahujući od buha ili drugih napasnika. a već 1968.Organoklorni insekticidi Priča je počela s legendarnim od Boga danim i od njega prokletim DDT (DikloroDifenil-Trikloroetan). To zapravo nije bio problem budući je kemikalija bila jako jeftina i trebalo ju se samo primijeniti u većim količinama. Evo prvo njegovih svojstava. Nahrupio je završetkom II. otrovno: Opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem. Međutim. znanstvenici nisu spavali nego su zapisivali svoja zapažanja i uskoro počeli gunđati. T N DDT CAS:50-29-3) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R25-40-48/25-50/53 (otrovno ako se proguta. Najvažnije je bilo da ljudi prolaze dobro unatoč tome što su znali biti impregnirani prahom DDT u svojim aktivnostima uništavanja kukaca. Bilo je nekakvih znanstvenih radova o njegovom neurotoksičnom djelovanju. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Zapravo su prvo ljudi u praksi opazili da neki kukci postaju otporni na DDT. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). koja naprosto puca dok ptice na njima sjede. Ne bi se moglo reći da je bezopasan prema svojim toksikološkim svojstvima. Znanstvenici su upozoravali još ranih šezdesetih godina na činjenicu da ptice izumiru. ali u vrijeme njegove primjene nismo imali pojma da bi mogao imati uopće bilo kakve opasnosti. ali su znanstvenici upozoravali da se DDT miješa u metabolizam barem kod ptica. godine naveliko počeli su ga povlačiti kao prokletstvo. Ni to nije pokolebalo pristaše primjene ove kemikalije. Primjenjivao se on šakom i kapom. O razlozima kasnije.

Međutim. koje su velikim dijelom sezonske selice. Liberalni kapitalizam teži prema profitu i jasno je da će neki tvorničar rado proizvoditi DDT ili slične tvari kako bi ih prodao onome koji ih želi kupiti. što zapravo i nije bilo čudo obzirom da su za uzgoj voća koristili goleme količine DDT. ali znatno više nego Austrijanci i drugi europski narodi. što nije bilo ni čudno obzirom da su jedno i drugo stajali u kuhinji u istovrsnim posudama. Od kud onda DDT u njihovom masnom tkivu? Odgovor se brzo našao i bio je logičan. Kuhar je pripremajući neko nacionalno izrazito masno jelo umjesto brašna stavio u hranu DDT. Problem je bio u tome što su nailazili na zabrane prijevoza kroz zemlje u 160 . a ostatak njih je jedva vratio brod u luku. i tu postoji jedan veliki ALI. Jedino dobro koje smo dobili iz tih događaja je strah. ali nije prestao biti problem. kao što nema ni jednog živog bića na kopnu koje nije spremilo u svoje masti tu kemikaliju. godine više se ne unosi DDT u okoliš. Obzirom na to što je DDT izrazito lipofilna tvar on se dobro skladišti u masnom tkivu ljudi odnosno u plodovima biljaka. Neka istraživanja pokazuju da se koncentracije DDT nisu bitno promijenile u ljudskim mastima kroz taj period od 30 godina nakon zabrane stavljanja insekticida u promet. Ljudi su se počeli bojati onečišćenja okoliša i takvih postojanih tvari poput DDT. DDT je jeftin i neke velike zemlje ga se ne žele odreći. I nije samo u tome problem. Međutim. a on se naravno i dalje skladišti u njihovim mastima. Morski sisavci npr. Nakon zabrane DDT došlo je do zabrana brojnih drugih kemikalija. a stručnjaci su postali oprezni. Nakon zabrane od 1968. stalno kruže između ekvatorijalnih voda i dalekog sjevera u potrazi za hranom. a istraživanja se ne mogu obavljati bez kontrolne skupine koja nema ni trunke DDT u svom organizmu. Polovica ribara je umrla. barem u Hrvatskoj i europskim zemljama. pa čak ni buha. Stalno se nakuplja u mastima i tamo ostaje izrazito dugo. Imali su oni manje DDT u mastima nego Izraelci. Austrijanci su imali znatno niže koncentracije DDT budući se nisu tako intenzivno bavili voćarstvom kao Izraelci. Ljudi pak te plodove jedu i nadalje unose DDT u organizam. Iznenađenje su bili Eskimi. Eskimi jedu puno masti raznih životinja. pa se zato dogodilo otrovanje. Može čovjek progutati nekoliko žlica DDT i ništa mu se neće dogoditi. jer DDT se ne otapa u vodi nego u mastima. Mogli bi reći da je to njihov problem kad bi onečišćenje stajalo na mjestu gdje su ga ljudi ostavili.izlaganja. Činjenica je da nema mjesta na zemlji koje nije onečišćeno s kemikalijom DDT. jer DDT se u probavnim sokovima ne otapa i onda se ne može apsorbitati u krvotok. pa žena normalno svoje dijete hrani tim insekticidom. Pokazali su da se najviše DDT nalazi u masnom tkivu Židova iz Izraela. a biljke ga u svom neznanju uzimaju iz tla i odlažu u plodove. Nismo sasvim sigurni niti u njegove štetne učinke. a tamo na jugu je nastupilo teško onečišćenje okoliša ovom kemikalijom. Pretpostavljam da je svakom jasno kako u postojbini Eskima nema kukaca. Misli se da treba proći dvadeset godina da se količina DDT u mastima smanji na polovicu početne vrijednosti uz pretpostavku da ga se prestane unositi u organizam. Prvo ozbiljno otrovanje dogodilo se također tih šezdesetih godina na jednom ribarskom brodu u Južnoj Americi. Mislim da je najteži šok izazvao jedan rad s kraja šezdesetih u kojem su autori prikazali koncentracije DDT u masnom tkivu umrlih osoba iz različitih zemalja svijeta. Posebno rado se DDT raspodjeljuje između masti i mlijeka. DDT spada u POP-ove (Postojani Organski Polutanti) i izrazito se slabo raspada u okolišu. Gotovo se uopće ne metabolizira niti se može izlučiti mokraćom iz organizma. U času kad je bio otopljen u obilnoj količini masti postao je nakon gutanja obroka raspoloživ za apsorpciju i zato je napravio tako teške štete. Stručnjaci su odmah rekli kako je to sve normalno i jasno.

Lindan je zabranjen tek početkom trećeg milenija i to gotovo istovremeno u EZ i kod nas. kućanstvu kao insekticid. Negdje sedamdesetih i osamdesetih godina pripravci lindana su bili često korišteni u obliku šampona protiv uši. PIC (Prior Informed Consent) proceduri. jer smo se ravnali prema direktivi o sredstvima za zaštitu bilja i bilo je jasno da se više nigdje u Hrvatskoj ne može primjenjivati u poljoprivredi ili npr. može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ako ništa drugo onda ima oznaku R64. ostalo je nepokriveno područje lijekova. T N LINDAN (CAS 58-89-9) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R20/21-25-48/22-64-50/53 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. kako se to vidi dolje. Naravno uglavnom kod djece. Lindan Iako ima puno tih zabranjenih organoklornih insekticida meni se priča o lindanu jako sviđa iako je kod nas zadnji zabranjen u Hrvatskoj. Naravno da je to svojstvo imao i DDT samo što mu nije nikad službeno dodijeljeno u razvrstavanju i označavanju. kako u Hrvatskoj tako i u Europi. a pripravci lindana su bili korišteni kao lijekovi u veterini. Ništa ne smije stati na put trgovini i tako se rodila Rotterdamska konvencija prema tzv.kojima su takve kemikalije zabranjene. Ta je konvencija u skladu s drugim međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari i naprosto je nije moguće osporiti. Sve zemlje konvencije uključujući odnedavno i Hrvatsku dopuštaju prijevoz takvih opasnih tvari preko svojeg teritorija uz poštivanje procedure o prethodnom obavješćivanju (PIC) uz pravo da svaka postavi pravila o uvjetima takvog prijevoza. Isto tako nije moguće osporiti pravo bilo kojoj naciji da se truje opasnim kemikalijama. Glavni dio rasprave odnosio se na to gdje se zabranjuje njegova primjena. Opet jedan vrlo učinkoviti insekticid i bolje kontroliran nego njegov prethodnik DDT. ali ostaje nekako gorak okus u ustima. Ja sam osobno davao izvještaj o opasnostima lindana na sastanku tadašnjeg Povjerenstva za otrove na kojem se odlučivalo o sudbini tog važnog insekticida. po svojstvima nije ni malo bolji od DDT nego možda još gori. Moja kći je čak dva puta kao curica donijela uši doma i svi smo morali koristiti šapmone za uništavanje tih 161 . Zakon o kemikalijama jednako kao i propisi o sredstvima za zaštitu bilja ne odnose se na lijekove. Međutim. Bili su oni korišteni i kao sredstva za primjenu na čovjeku. Međutim. koja kaže da može štetno djelovati na dojenčad koja sisa ženino mlijeko. opasnost od teških oštećenja pri duljem izlaganju gutanjem. otrovno ako se proguta.

Ovo lijevo je stara slika iz Australije i ne odnosi se na lindan. a onda se to zaštitno sredstvo prenosi preko posteljice u plod. Da bi se proizveo lijek mora se uvesti sirovina.kukaca. Nisu svi jednako lako prihvatili stavljanje lindana na liste zabrana i ograničenja. To su zapravo od betona načinjene kupke u koje se gura ovce i prisiljava ih da izađu na drugu stranu van. ali je činjenica da do ljeta više ne stradavaju zbog bilo kakvih nametnika. koji se svog lijeka nisu željeli odreći. ali nismo mogli zabraniti uvoz lijekova. ali u našim krajevima se za kupanje ovaca koristio upravo taj insekticid. pogotovo u krajevima poput Krka i Cresa gdje su se takve kupke uobičavale svake zime. To pak znači da se lindan apsorbira kroz kožu u organizam ovce. Nitko u to vrijeme nije uopće sumnjao da bi lindan mogao biti opasan za ljudsko zdravlje. Vrlo dobro znamo da barem veterinari za kućne ljubimce još uvijek izdaju recepte za lindanske preparate. jer su ih na taj način štitili od krpelja i buha. Kad su počele rasprave o zabrani lindana sjetio sam se svojih iskustava podsjećajući se na činjenicu da je lindan po svojim fizikalno-kemijskim osobinama sličan DDT-u i da se rado nakuplja u masnom tkivu svih mogućih organizama. a nisu se opažale veće štetne posljedice uporabe osim nadraživanja očiju. Tako je prestala proizvodnja lindanskih preparata za zaštitu ovaca i kućnih ljubimaca. a to ipak roditelji još uvijek ne žele priuštiti svojim princezama. jer drugačije naprosto nije bilo moguće ukloniti tu napast osim šišanjem do gole kože. Postoji i mogućnost šverca iz nama istočnih zemalja. pa vjerujem da neki pastiri zahvaljujući dobrim vezama u Srbiji i dalje zaštićuju svoje ovce potapanjem u 162 . Činilo se da smo izgubili bitku. a janjad može čak uginuti zbog tih napasti. Međutim. Tako je cijela obitelj prala kosu barem dva puta u lindanskom šamponu kupljenom normalno u najbližoj apoteci. a sirovina je kemikalija na listi zabrana i mi smo rekli da ne dopuštamo uvoz takve kemikalije. Čak i janjci nemaju problema s nametnicima ako su se došli na svijet poslije dobre lindanske kupke. Jedino rješenje je bio lindan. Ovce s krpeljima ili svrabom sporo napreduju. Najviše smo imali problema s veterinarima. Uz to su svoje imali za reći i veterinari za kućne ljubimce poput pasa. Oni su također običavali svoje pacijente tretirati lindanom barem po glavi. Naši veterinari su tvrdili da nema ni malo istine u tim našim pretpostavkama o apsorpciji lindana u organizam ovce te da janjci nemaju u svojem organizmu nikakvih opasnih tvari. državna administracija ima svoja pravila i na tome smo možda tek privremeno dobili bitku. a onda ih se kupuje u inozemstvu. Rješenje je naravno zimsko kupanje ovaca u suspenziji ili otopini nekog dobrog insekticida. kojih je po nekim našim krajevima stvarno previše. Ovce vjerojatno ne vole tu vrstu kupanja. Najviše se lindan koristio za zaštitu ovaca od nametnika poput svraba ili krpelja. jer se nismo imali pravo miješati u veterinarsku politiku registracije i primjene lijekova.

a to su skladišta sa starima kemikalijama (npr. a vjerojatno su stekli iskustvo protestima protiv drugih kemikalija poput npr.lindanskim kupkama. Treba ipak reći na kraju da Hrvatska po mojem znanju nema nikakvih skladišta zaboravljenog lindana. što predstavlja prepreku spaljivanju. a njegovih opasnih derivata nikad nije ni imala. Moram na kraju istaknuti činjenicu da su za sudbinu lindana zaslužni ili odgovorni građani EZ okupljeni u brojne nevladine udruge. Valjda se smatralo da će se problem riješiti sam od sebe. DDT) ili nezanimljivim derivatima (npr. Nadam se da vam je sad ipak malo lakše pri duši. Oni su diljem Europe žestoko protestirali protive uporabe lindana. Postoji još jedan problem vezan uz organoklorne insekticide. a do tada će vreće s opasnim kemikalijama stajati u nenadziranim skladištima i prijetiti kako ljudskom zdravlju tako i okolišu. To strašno poskupljuje proces i cijena spaljivanja takvog otpada lindana ili DDT raste enormno. Tko će to platiti? Tvrtke za sintezu lindana su propale u istočnim zemljama poput Albanije ili Makedonije i otpad je postao vlasništvo države. Naime. Jedini način je miješanje takvog otpada s kemikalijama koje uopće ne sadrže klor tako da sirovina za spaljivanje na kraju nema više od 1% ukupnih halogena. Na mjestima proizvodnje lindana gomilale su se sve veće količine neupotrebljivog i vrlo opasnog gama izomera. iz takvih kemikalija nastaju prilikom spaljivanja dioksini u velikom iskorištenju. gama izomer lindana koji nikad nije bio upotrebljiv i predstavljao je samo opasni otpad). Vjerojatno će jednog dana problem biti riješen. Mislim da je to prvi slučaj protesta zbog primjene insekticida. Međutim. a ona pak nema u proračunu sredstava za ničiji opasni otpad. kao na slici gore. Lindan sadrži čak 6 klorovih atoma po molekuli. 163 . kroz godine je postajalo sve više jasno da rješavanje takvog otpada neće biti jednostavo. Vjerojatno je i njihov glas imao utjecaja na donošenje odluke o zabrani. dioksina. Jedino je pitanje koliko prilikom uživanja janjetine unosimo lindana u svoje organizme.

Evo njegovih svojstava. jer tamo u kleti voda iz cisterne nije bila za piće. a koristi ga se često u vinogradima. a obitelj je tvrdila da to nije točno.50/53 (otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. nadražuje oči. ENDOSULFAN CAS 115-29-7 OZNAKE UPOZORENJA R: 24/25. a onda je stavila u njega 164 . Barem ne ovaj čas. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OZNAKE OBAVIJESTI S: ½.28. I protiv njega se bune mnogi uključujući ljubitelje divljih životinja. Čini se ipak da se može s njim prilično sigurno raditi u koliko se poštuju sve propisane mjere. Ona nije uspijevala naći nikakvu posudu za kuhanje talijanete i onda se uputila u podrum.36. pa onda teške posljedice za zdravlje ljudi i okoliš nisu neočekivane. Od brojnih slučajeva otrovanja izabrao bih jedan iz početka milenija u sjevernom dijelu naše zemlje kod kojeg sam morao sudjelovati na sudu kao vještak. Ovdje je izabrana tek jedna slika stradalog djeteta.45.61 (čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Oni su u večernjim satim došli u klet noseći sa sobom talijanete. ostaci i ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad. U nerazvijenim zemljama se često bilježe otrovanja radnika zbog nepoštivanja radne karence s ovim insekticidom. izbjegavati ispuštanje u okoliš – pridržavati se posebnih uputa – sigurnosno tehnički list). ali ona ga je donijela gore. nešto vina i bezalkoholnih pića.36/37. Tamo je našla ružni stari lonac. gdje se koristi naveliko i bez dobre kontrole. nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. a ilustracija o štetnom djelovanju endosulfana je izrazito mnogo. Usporediv je s drugim organoklornim insekticidima. nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. ali je pitanje koliko dugo će ostati.Endosulfan On je zapravo jedini halogenirani insekticid ili fungicid koji se zadržao na našem tržištu. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika – ako je moguće pokazati naljepnicu. ali očito je izrazito važan i nema za njega dostojne zamjene. Par je bio dugo u vezi i imali su dijete. koji očito nije bio namijenjen kuhanju hrane. Ljubavnici su zaželjeli na osami dočekati Novu godinu i nekako su uspjeli dogovoriti sa susjedom da im da ključeve svoje kleti. a dečkova obitelj je bila protiv braka.60. Izgleda da predstavlja poseban problem u nerazvijenim zemljama. Dama je tvrdila da im je to trebao biti zadnji doček Nove u divljem odnosu i da je njezin dragi već pronašao stan u kojem će živjeti nakon skorog vjenčanja. Isplahnula ga je prema svojoj izjavi donijetom vodom. Preparati koji dolaze k nama uglavnom se u ovisnosti o koncentraciji endosulfana razvrstavaju u otrove ili štetne tvari.

dakle skoro sve iz lonca. Ona navodno baš i nije puno jela. ali od tada mi sam pogled na tjesteninu izaziva blagu mučninu zbog sjećanja na slike stradalog muškarca na podu dobro kleti. Jedino je preostao slučaj da je vlasnik ostavio sadržaj cijele bočice u loncu i zaboravio na to zbog ovog ili onog razloga. jer je on tu spravu ostavio u autu da im ne smeta. Čudio se kako je mogla za kuhanje koristiti lonac u kojem on razrjeđuje pesticide prije primjene u vinogradu. ali možda dama i nije ispahnula lonac žureći se što prije uživati u seksu. koji je navodno pojeo čak dvije pune porcije talijaneta. U slučaju da je vlasnik nakon razrijeđivanja ostavio malu količinu razrijeđenog preparata u loncu. Organofosforni insekticidi Ime su dobili po tome što su derivati fosforne kiseline. Onda su došli policija i vlasnik kleti. U takvom slučaju bi se u loncu našle dovoljne količine endosulfana da ubiju i više od jednog čovjeka. poteškoće s disanjem. Vjerojatno bi se on kod isplahnjivanja lonca većim dijelom uklonio. dokazi su nađeni na nekim životinjama. Nekako je shvaćeno da je lonac kriv za sve i da dama zaista nije namjerno ubila svog ljubavnika nego je sve igra slučaja. posebno u krajevima gdje ljudi puno drže do muške potencije. Navodno joj je dao injekciju fenobarbitona i poslao je kući. Istina. Međutim. pozlilo joj je čim je stigla u prijateljičinu kuću i ispovraćala je cijelu kupaonu. to nije moglo izazvati značajnije posljedice kod onog tko bi to sve pojeo. Ponavljam da ne znam kako će završiti stvar s endosulfanom. ali već naprijed opisani učinci svrstavaju ga na listu tvari čija se zabrana očekuje u bliskoj budućnosti. 165 . Međutim. Nije ga uspijevala dobiti mobitelom. Izaziva konvulzije. ali im je onda uporaba snažno opala zbog brojnih otrovanja. Kod nas je danas ostao ograničen broj ovih tvari na tržištu s vrlo različitim značajkama. a toga se danas mnogi boje. ali sud je zbog nedostatka dokaza oslobodio okrivljenu. Obzirom na to da se osjećala slabo odvezli su je na hitni prijem u grad da bi liječnik ustanovio kako se vjerojatno radi o histeriji. To već nije za zanemariti. Konačno je odlučila otići do kleti i našla tamo dragog mrtvog u ispovraćanim talijenatama na podu kleti. To što izaziva nespecifične simptome poput povaćanja i proljeva nije toliko bitno nego je važno da je on neurotoksičan. gubitak koordinacije i naravno komu sa smrću. Moj zadatak je bio procijeniti je li bilo moguće da zaostali endosulfan iz lonca izazove smrt mladog čovjeka. koji je pred policajcima dao ključnu izjavu za daljnji tijek istrage i procesa. Legla je spavati i tek iza podneva se probudila i shvatila kako joj je dragi ostao tamo u kleti. a onda je odlučila otići po dijete ostavljeno kod neke prijateljice da ga odvede roditeljima na spavanje. U tom slučaju bi se tekućina isparila i u loncu bio ostao prah. Naravno da je tužitelj podnio žalbu i slučaj je upućen na viši sud te još ne znam kako će završiti. Izrazito mnogo su se koristili sedemdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. Zato sam ja bio pozvan kao vještak i morao sam pregledati opsežnu dokumentaciju uključujući brojne fotografije.kuhati talijanete. Stvar se zakoplicirala kad su znanstvenici pronašli da je on endokrini disruptor. kako pokazuje tablica ispod teksta. epidimiološka istraživanja pokazuju da muškarci izloženi endosulfanu imaju snižene koncentracije testosterona u odnosu na neizložene ljude. Nisam gadljiv. koja su nerijetko završavala smrću. Vlasnik vikendice je odbijao mogućnost da je on makar indirektno kriv i tvrdio je da nikako endosulfan nije mogao ostati u loncu. a najbliži su rođaci živčanim (neurotoskičnim) bojnim otrovima. Postoje nepotvrđene sumnje da bi mogao biti reproduktivno otrovan ili čak karcinogen.

O. O. Taj je pak izrazito važni glasnik u komunikaciji između živčanih stanica i njegovo nakupljanje vodi pravoj zbrci. kako na dijagnostici ovih otrovanja tako i u liječenju.O-dietil-O-4-nitro-feniltiofosfat (kod nas nije više registriran) T.2-diklorovinil-dimetil-fosfat fention (ISO).O-dietilfosforoditioat. N R: 21-25-50 S: (1/2-)23-36/37-45-61 T+. O.O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)fosforotioat malation (ISO). 166 . O. Glavna značajka organofosfata je da se vežu na enzim acetilkolin-esterazu.O-dietil-O-3. Možda je razlog i u tome što se puno toksikologa bavilo i bavi živčanim bojnim otrovima.O-dimetilfosforoditioat paration (ISO). Otrovanja s organofosfatima smatraju se vrlo ozbiljnima bez obzira na jačinu i upornost simptoma. Nažalost. N R: 24-26/28-48/25-50/53 S: (2-)28-36/37-45-60-61 Neki od njih su vrlo jaki otrovi a neki tek štetne tvari. N R: 21/22-23-48/25-50/5368 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn. koja je zadužena na sinapsama hidrolizirati acetil-kolin. Važno je znati znakove otrovanja budući su oni prilično specifični.O-dietil-O-2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosforotioat dimetoat (ISO). N R: 21-25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 Xn.O-dimetil-S-metil-karbamoil-metilfosforotioat diklorvos (ISO). a u slučaju nepravovremenog liječenja vodi u smrt. 2. Sreća je da se jako puno koriste malation. N R: 24/25-26-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61 T. pa ih se naprosto ne može isključiti iz uporabe. terbufos (ISO) ometoat (ISO). N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 T+. N R: 25-50/53 S: (1/2-)45-60-61 T+. S-(6-kloro-2-oksobenzoksazolin-3-ilmetil)-OO-dietil-fosforoditioat diazinon (ISO). Hrvatski liječnici su osamdesetih godina stekli dragocjena iskustva. oni koji su vrlo opasni često su i najučinkovitiji.5.6-trikloro-2-piridilfosforotioat S-tert-butil-tiometil-O. 1. N R: 22-50/53 S: (2-)24/25-60-61 Xn R: 21/22 S: (2-)36/37 T. dimetoat i slični. O. O.fosalon.O-dimetil-metil-karbamoil-metilfosforoditioat klorpirifos (ISO). N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 T.2-bis(etoksikarbonil)-etil-O.

Usporen rad srca. ali od toga se ne umire nego samo ne vidi. ali ga nismo trebali. Predlažu se naravno i druge metode. slabost mišića uključujući mišiće za disanje. ubrzan rad srca. Uspio je prisilno sletjeti bez ozljeda. Sjećam se jednog izvješća iz Južne Amerike o pilotu poljoprivrednog aviona kojemu je prsnula u oko kap koncentrata organofosfata. Bljedilo. bronhospazam. kašalj i edem pluća. pad krvnog tlaka. jer oni imaju barem teoretsko iskustvo sa strukturno sličnim živčanim bojnim otrovima. Obično taj primjer spominjem kad tumačim kako se apsorpcija otrova može odvijati na bilo kom mjestu. pralidoksim ili toksokogin. Dobro je surađivati s vojnim toksikolozima. da se očajno osjeća i da mu curi slina iz usta. Atropin nije dovoljan nego valja primjenjivati i reaktivatore acetilkolin-esteraze kao npr. Kod otrovanja organofosfatima važno je što prije primijeniti antidote i reaktivatore acetilkolin-esteraze. grčevi. Nije na to obraćao pozornost. Pogledajte kako se zjenice sužuju nakon otrovanja organofosfatima. kao npr.• • MUSKARINSKI: Nespecifični GI. Umire se od prestanka disanja. Stezanje u grudima. 167 . ponekad nejednake i smetnje vida. a ni teški grčevi nisu za zanemariti. davanje otopina enzima ili transfuzija krvi uz uklanjanje organofosfata prikladnom izvantjelesnom tehnikom. koji ima djelovanja suprotna acetil-kolinu i mora ga se primjenjivati dokle god postoji i jedan znak otrovanja. Pojačano lučenje svih sluzi i ekskretornih tekućina. Uske zjenice. NIKOTINSKI: Trzanje i treperenje mišića. ali je uzletjevši s avionom opazio da više skoro ništa ne vidi. a nakon toga su ga prebacili na bolničko liječenje. ali to sve skupa nije dovoljno provjereno. Naši liječnici su u vrijeme dok smo imali česta otrovanja (danas su jako rijetka) savjetovali da ga se primjenjuje toliko da se postigne otrovanje atropinom Za to su potrebne visoke doze atropina i mi smo početkom rata naručili od Belupa velike količine ampula s visokim dozama atropina. Oni se daju naprosto zbog toga da se ubrza prekidanje kovalentne veze između enzima i organofosfata. Antidot je atropin.

Naravno da su u slučajevima otrovanja inhibicije enzima bile izrazito visoke. a onda su epidemiolozi brzo otkrili da je zajednički činitelj kod svih otrovanih mak iz istog dućana. Bez namjere da detaljnije objašnjavam stanje na Kosovu mogu samo reći. Onog časa kad je škljocnula brava pri zatvaranju vrata sva djeca iz učinonice su se počela grčiti. ali se sjećam maka prodavanog u jednom velikom dućanu koji je doveo negdje sredinom osamdesetih do otrovanja nekoliko ljudi u Zagrebu. gdje smo trebali obaviti glavninu posla u srednjoj školi «Đuro Đaković». a da bude onečišćena insekticidima. Mak je bio iz uvoza i cijela 168 . koje se uglavnom mazalo po koži radi uklanjanja svraba. jer su liječnici masovno davali atropin djeci s grčevima muskulature. Na sreću brzo se ustanovilo da je kod ljudi došlo do inhibicije acetilkolin-esteraze. pa smo mogli sigurniji otići. što se i pokazalo točnim desetak godina kasnije. Taj i slični događaji te negativni nalazi naših analiza uvjerili su nas da se radi o masovnoj histeriji. Roditelji su neku djecu doveli a neku praktički donijeli i svi su bili stravično uplašeni tako da ste im strah mogli vidjeti u očima. a onda smo smatrali potrebnim razgovarati i s djecom. Zatražio sam da roditelji napuste učionicu. Postoji još jedan problem vezan uz korištenje organofosfata. Osamdesetih smo mogli u bilo koje doba dana na brzinu izmjeriti aktivnost tog enzima radi olakšanja dijagnostike otrovanja. a pogotovo mržnju roditelja koji su nakon toga nahrupili izvoditi djecu van vjerojatno nas optužujući da smo surađivali sa Srbima u trovanju njihove djece. godine na Kosovo zbog sumnje na otrovanje ogromnog broja djece organofosfatima. a to je kontaminacija hrane.Naravno da je i moja grupa puno radila na otrovanjima ovom skupinom insekticida i rutinski smo mjerili aktivnost acetilkolin-esteraze u laboratoriju na Rebru. kad su ti klinci dorasli za pušku. Očekivali smo slike poput onih iz Halabje u iračkom dijelu Kurdistana i bili smo pomalo zaplašeni. čak do 80%. Obavili smo pregled učionica i razgovarali prvo s nastavnicima i medicinskim osobljem. a za metabolite organofosfornih insekticida se davalo objašnjenje kako se radi ili o kontaminiranoj hrani ili o posljedicama liječenja svraba malationom ili drugim organofosfatima. Kosovari su mi koji dan prije naglog slanja na mjesto događaja potajno kurirskom poštom poslali brojne uzorke uzete od djece. Albanci su tvrdili da ih srpska vojska i policija masovno truju živčanim bojnim otrovima i mi smo očekivali vidjeti svašta. Za atropin smo znali objašnjenje. atropina i nekih metabolita organofosfata. Tada sam jednom od srpskih stručnjaka rekao da oni zapravo novače male Albance za borce protiv Srbije. da je bilo stravično. Kasnije sam u literaturi vidio kako se to učestalo događa ne samo djeci nego i odraslima u teškim vremenima. Došavši na Kosovo bili smo zgranuti silnom policijskom silom u Prištini i Podujevu. jer se nije moglo micati od množine tijela i oni su to učinili. vrištati i padati na pod sa stolica. a u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja (IMI) moglo se mjeriti koncentrcije pojedinih organofosfata i njihovih metabolita u krvi ili mokraći. Sanitarna inspekcija je reagirala brzo. ali mi u suradnji s IMI nismo našli ništa drugo osim nikotina. Tako smo kolegica s IMI i ja od strane Hrvatske poslani 1990. pogotovo kad netko ljude teško terorizira. Tu scenu neću nikad zaboraviti. Ona može divno izgledati. Obično je to podnošljivo onečišćenje. gdje je prijavljeno najviše otrovane djece. ali smo si svi počeli postavljati pitanja o sigurnosti naših namirnica čak i na takvim mjestima gdje bi se moralo očekivati provjerenu hranu. Srpski teror je bio toliko snažan da su djeca pronašla spas u induciranoj psihozi. Istina.

Ključna razlika u odnosu na organofosfate je u tome što se enzim relativno brzo oporavlja zbog hidrolize spomenute kovalentne veze.. Karbamatni insekticidi Ova skupina tvari prikladna je ne samo za uništavanje insekata. larvi i nematoda nego također puževa kako se to vidi iz slika dolje. pa se obično ne preporučuje primjena reaktivatora. pa im je primjena izrazito široka. pa su i simptomi otrovanja slični kao i terapija s antidotom atropinom.serija je uništena. N R: 28-50/53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61 T. boce travarice. merkaptodimetur. N R: 25-50/53 S: (1/2-)37-45-60-61 predstavljaju opasnost kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. metiokarb. Primjenjuju se u prilično velikim količinama osobito za zaštitu voćaka ali i drugog bilja i to po cijelom svijetu.. N R: 26/28-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 T+. Toksikološka svojstva nisu im bitno različita i može se reći da karbofuran fenoksikarb metomil. On se bavio uzgojem ovaca radi prodaje janjića i držao je stado dosta daleko u brdu na svojoj zemlji ograđenoj suhozidima te odlazio svadodnevno tamo napojiti stoku i dati im zimi dodatnu hranu. Zbog te problematične veze u nekim slučajevima se čak dobiju analizom vrlo male inhibicije enzima uz sigurno dokazano otrovanje.. naravno u vrlo niskim koncentracijama. propoksur T+. Mehanizam otrovanja je praktički isti kao kod organofosfornih insekticida budući se vežu kovalentno na enzim acetilkolin-esterazu. Treba li posebno naglaštavati da se neki od njih koriste i u kućanstvima. ali ipak . N R: 25-50/53 S: (1/2-)22-37-45-60-61 T. Ne očekuju se zabrane stavljanja većine organofosfornih insekticida i ostaje nam samo poboljšavati nadzor njihova korištenja na svim mogućim mjestima. Sjećam se jednog slučaja s početka milenija kad je nazvao s Krka jedan pastir tražeći pomoć. Nju 169 . Imao je i nekakvo kameno sklonište u kojem je držao one najvažnije potrepštine poput npr.

Zaključio je da treba brzo pobjeći kući i tako je sjeo u svoj stari automobil. Gnijezde se na nepristupačnim mjestima u brdima odakle izlijeću i iz visine osmatraju teren. Tražili su da se nekako prekine taj krug smrti i uspjeli su pri Ministarstvu zaštite okoliša negdje 2001. podivljali psi. Najbolja hrana su naravno ovce stjerane među nekakve suhozide. Vrlo brzo je osjetio da teško diše.) ili domaćih životinja (uglavnom kućni ljubimci poput susjedovih pasa i mačaka). Pastiri su onda počeli ostatke svojih zaklanih ovaca obilno tretirati pripravcima karbofurana namjeravajući na taj način potrovati svoje neprijatelje. Kod nas je glavni predstavnik karbofuran našao posebno mjesto primjene za namjerno ubijanje uglavnom divljih (npr. Naravno da je jako teško spriječiti životinje da jedu otrovanu hranu u slobodnom prostoru i zapravo najčešće stradavaju ptice radi hranjenja otrovanim kukcima. što nikako nije mogla prihvatiti skupina biologa zaljubljenih u sav živi svijet na kopnu i moru. kako će biti malo kasnije objašnjeno. jer supovi upravo trebaju ostatke životinjskih leševa. Obično bi dok je tamo boravio znao po koji puta posegnuti za bocom i povući koji gutljaj. a ni divlja svinja ne zazire od prehrane mladim janjićima. Onda se po noći pojave psi ili čagljevi te naprosto zakolju ovcu dvije. kako bi mogli na lovištima zarađivati novce od stranih lovaca. divlje svinje. Posumnjao sam da se pastir otrovao karbofuranom. pa su digli galamu. Karbamatni insekticidi su poznati po čestim otrovanjima ptica.je pak spremao u jednu udubinu na zidu. Ne znam koliko je bio iskren. Ugljana i tamo onda u divljini izbaciti tu životinju iz auta. čagalj. ali tvrdio je da mu je netko podvalio tamo krivu bocu s nekim otrovom. Lovcima nije posao ubijati podivljale pse. Nekako istovremeno su građani pronašli da su otoci izvrsna mjesta za ostavljanje svojih bivših kućnih ljubimaca. One su čistači. bolovi u želucu i slinjenje. U kuću je jedva doteturao iz auta i legao na krevet. ali zato su vrlo učinkovito počeli ubijati supove. Tako bi to vjerojatno bilo i danas da se nisu promijenili neki odnosi između ljudi i životinja. itd. Tako je on zabunom popio nekoliko gutljaja tog otrova i simptomi su se brzo javili. Jedan od prvih simptoma je bio slabljenje vida. Vožnja prema selu planinskom cestom bila je naravno rizična. Zatražio sam hitno prebacivanje u bolnicu uz mjerenje aktivnosti acetilkolin-esteraze i primjenu atropina. Pas se naravno mora snaći i onda se sa sličnima udružuje u čopore divljih pasa lutajući po otoku. koji tamo pastiri učestalo koriste. Ilustrirati ću problem mojim iskustvom sa supovima. ali također drugih životinja poput pasa ili mačaka. Tako je počelo izumiranje supova na kvarnerskim otocima. pa je slučaj završio dobro. Naravno da su ti neprijatelji radije jeli svježe meso i uspjeh pastira je bio slab. a vjerojatno je polupraznu bocu s rakijom ukrao. Ništa lakše nego psa staviti u auto i onda s kopna prijeći na otok poput npr. Na naše otoke su prvo lovci dovezli divljač poput divljih svinja. Grupa entuzijasta iz prekrasnog naselja Beli na Cresu između ostalog se godinama bavila zaštitom i liječenjem supova. koji se hrane gotovo isključivo lešinama životinja u prirodi. a divlje svinje nitko ne ograđuje učinkovitim ogradama. U času kad opaze uginulu životinju sletjet će tamo cijelo jato ovih ptica i do kraja pojesti lešinu. ali pomoći ni od kuda. a uz to su se javili grčevi mišića. godine ishodovati osnivanje Povjerenstva za 170 . Državni službenici ne vole pješačiti u brda da bi procijenili veličinu štete na stadu ovaca i onda se odštete pastirima ne daju pravično. a on nije dobro vidio i stalno se sudarao sa svakakvim preprekama. Te ptice su kroz cijelu ljudsku povijest igrale izrazito važnu ulogu u spriječavanju širenja zaraznih bolesti. Pastir naravno traži pomoć na sve strane.

Povjerenstvo je naglo raspušteno i više nikad nije bilo obnovljeno. pa uz nestručnu primjenu mogu ostati dugo u okolišu. Koristili su vlastite rashladne torve i automobile da bi dostavili prvih nekoliko leševa ptica u Zagreb. a svi drugi su smatrali da to nije njihov posao. onda je nekakva inspekcija trebala tog supa staviti u rashladnu torbu i dostaviti u Zagreb. sanitarnih inspektora i instituta. a sprej se ne može gutati. a iz laboratorija MUP-a i jednog privatnog forenzičkog laboratorija došle su analize ptica. Trebalo je prvo otkriti mrtve ptive. Vrijeme njihova poluraspada u tlu iznosi oko 2 mjeseca. pa se u budućnosti mora poboljšati njihov inspekcijski nadzor. Također obično dolaze zapakirani kao sprejevi. Potpuno je jasno da se uz dobro nadziranu primjenu može bezbrižno uživati plodove tretiranih voćaka i vjerojatno zbog toga ni jedan od ovih insekticida neće biti zabranjen za stavljanje u promet. Treba li ponovo naglašavati da su vrlo otrovni za vodene organizme? Relativno dugo se zadržavaju u okolišu. za što su bili idealni lovci. o tome nešto više u poglavlju o kućnim kemikalijama. ali bez rezultata. No. Valja na kraju snažno naglasiti da se karbamatni insekticidi široko primjenjuju u domaćinstvima. Suradnju su prihvatili jedino znanstveni instituti u Hrvatskoj i Beču. lovaca. Vjerojatno ne predstavljaju akutnu opasnost pri korištenju u kućanstvu. Na tom pravom poslu su uspjeli i ja sam vidio dvije prekrasne knjige sa slikama svih mogućih biljnih i životinjskih vrsta te posebnih prirodnih ljepota kraja. Naravno da karbamatni insekticidi predstavljaju i vrlo neugodnog polutanta u okolišu. Zapravo su to obavljali usput baveći se nekim drugim poslovima proučavanja flore i faune otoka. kad je aktivnost nezgodnog enzima bila vraćena u normalu i insekticid se već uglavnom metabolizirao i izlučio. a vrste i vrste s ove naše zemlje nestaju potrovane. Bio je problem čak prenijeti mrtvog supa npr. Oni su izgleda očekivali da će instituti besplatno obaviti analize. Brzo se našlo pastira koji je u poljoapoteci kupio preparat na bazi tog insekticida pa čak i ostatke pakiranja. kojima je potvrđeno da su bijene karbofuranom. ali bi ipak potrošače trebalo učinkovitije upozoravati na oprez pri radu i na potrebu primjene mjera osobne zaštite. Koji mjesec dana nakon toga na jednom uskom području otoka Raba našli su građani čak 17 mrtvih supova. a s ispiranjem u podzemne vodotokove situacija je bolja. Bilo je to i logično. a imali smo još puno dobrih ideja. to je samo vrh ledene sante. Tada se uključila u istragu i policija. Onda je došao račun s instituta i Ministarstvo je bilo bijesno na veličinu svote koju mora platiti. jer nisu uklonjeni razlozi zbog kojih pastiri otrovima nastoje zaštititi svoja stada. Naravno da se nakon toga ništa drugo nije događalo u smislu zaštite divljih životinja poput supova. 171 . Kako nitko nije htio surađivati onda su zaljubljenici u supove sami obilazili otoke i tražili mrtve supove. posebno za zaštitu vrtova i kućnog ukrasnog bilja. ali to naravno košta. jer su supovi ugibali nekoliko dana nakon otrovanja. Uspjeli bi oni možda i sa supovima da je bilo podrške. Nije bolja situacija niti s njihovim nalazima u biljnim plodovima. Krenuli smo vrlo široko tražeći suradnju veterinarske inspekcije i veterinarskih instituta. Obično dolaze u niskim koncentracijama tako da se konačni proizvodi razvrstavaju u štetne tvari. One i dalje izumiru. No. Dovoljno su dobro topljivi u vodi da ih oborine odnose u površinske vode. a mene su izabrali za predsjednika. Obavljene su analize aktivnosti acetilkolin esteraze i tragova pesticida u mesu leševa. Moj zavod je prema simptomima pretpostavio da bi se moglo raditi o karbofuranu i poslali smo lokalnu sanitarnu inspekciju da pronađe kome je otrov prodan. s Krka u Zagreb.spriječavanje ilegalne primjene otrova u prirodi.

02% opasnog deltametrina). ali ima zato puno oduševljenja. za deltametrin kažu da vrijeme polurazgradnje iznosi oko 2 tjedna u tlu. kad se konačni proizvod uopće ne razvrstava među opasne tvari. a u vodi uz prisutnost sunčeve svjetlosti je raspad i brži. crvi. ali ima onih čija je ekotoksičnost zanemariva. karcinogenosti ili reproduktivne otrovnosti kod sisavaca. a nema nikakvih izvještaja o težem stradanju rijetkih otrovanih osoba. jer se 172 . Kod akutnih otrovanja spominje se srednja neurotoksičnost. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 T.. Možda i zato nema izvještaja o njihovim opasnostima. pa su našli vrlo široku primjenu na svim mogućim mjestima. Sasvim sigurno je dokazano da ne predstavljaju veliku opasnost za ptice. N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61 cipermetrin permetrin lambda-cihalotrin Prilično se razlikuju prema opasnim svojstvima za čovjeka. pa i to ohrabruje njihovu primjenu. Nisu nađeni nikakvi dugotrjno štetni učinci poput mutagenosti. 0. Evo svojstava većine registriranih piretroida na našem tržištu. Čak se brzo izlučuju iz organizma pokusnih životinja. Njihovo zadržavanje u okolišu je umjereno i npr. itd. To nas naravno ne treba zavarati. Ono što je jako bitno istaknuti jest mogućnost primjene u vrlo niskim koncentracijama (npr. pa su neki tek štetne tvari a drugi otrovi. gusjenica. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 T. Većina su vrlo otrovni za vodene organizme.Piretroidni insekticidi Radi se o relativno novoj skupini insekticida i zadnjih godina se povećava opseg njihove proizvodnje te korištenja. Preporučuju ih za uništavanje svih mogućih kukaca. koje inače često teško stradavaju zbog primjene drugih insekticida. N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-4560-61 Xi R:36/37/38 S: (2-)13-60-61 Xn. larvi. što je također ohrabrujuće. piretrini uključujući kinerine deltametrin Xn. grinja.

koje se koriste protiv gljivica kao nametnika na stotinu različitih mjesta. biljkama. Fungicidi Velika je to obitelj raznoraznih tvari. Vjerojatno se i pretjeruje u njihovu korištenju na svim mogućim mjestima. Čovjek je uredio kuću jednokatnicu s podrumom i bez namještaja je ostavio zaključanu budući je morao otputovati na godinu dana. Naravno da se mogu koristiti i protiv dosadnih mrava u vašoj kuhinji ili u štalama protiv muha ili drugih nametnika. pa pouzdanije rezultate treba još čekati. u vrtovima ili na balkonima. od komaraca do nezgodnih pauka. Nevjerojatno je gdje se sve gljivice mogu pojaviti i kolike štete mogu činiti. Nije to kao na slici gore lijevo i zato je začuđujuće. Danas se naveliko piretroidi. Mene je posebno iznenadio dvodnevni seminar za restauratore umjetničkih djela na kojem sam i osobno imao predavanje o opasnim svojstvima kemikalija korištenih u tom zahtjevnom i osjetljivom poslu. Da se mogu naseliti na drvenim predmetima. Kad se vratio zatekao je sve zidove od podruma do tavana obrasle velikim kolonijama neke tvrdokorne plijesni. koriste za impregnaciju platna. a tvrdi se da nemaju utjecaja na ljudsko zdravlje. a slika desno gore je još rječitija. Jedini izlaz bio je u potpunom renoviranju cijele 173 . Pogledajte pozornije primjenu deltametrina na poljima gdje radnik praktički nema nikakvu zaštitnu opremu. svim vrstama namirnica (sjetite se mikotoksina). a posebno deltametrin. koje onda može poslužiti za različite svrhe. Kako će to završiti u budućnosti vidjeti će se. Jedan od stručnjaka je govorio o gljivicama (plijesnima) i pokazivao mjesta gdje se sve mogu naći. Reklamira se posebno u siromašnim zemljama da se koriste kao zaštita od kukaca.ova skupina insekticida ne primjenjuje dugo kao ranije spominjani predstavnici insekticida. ali nisam si mogao zamisliti da mogu u jednoj običnoj kući prolaziti kroz zidove. pa i ljudskoj koži kao na slici gore desno znao sam i bez tog predavanja. Koristi ih se u zaštiti bilja na njivama.

ali ne može se reći da gljivice i danas ne čine velike štete čovjeku na svakom mogućem mjestu. kaptafol. Bilo je to najteže iskustvo s gljivicama koje je Hrvatska doživjela kao i mnoge druge vinogradarske zemlje. a već 1882. klorotalonil. I kod nas se na listi sredstava za zaštitu bilja nalazi izrazito mnogo preparata na bazi gotovo stotinu fungicida. 7. cikloheksimid. etridiazol. 6. Zadnja verzija naše liste zabranjenih tvari posebno isključuje kositrove organometalne tvari za zaštitu bilo kojeg predmeta koji se uranja u vodu. a valja reći da su neki danas izvan uporabe. bakrov arsenat) ORGANOŽIVINI SPOJEVI (fenilživin acetat) ORGANOKISITRENI SPOJEVI (fentin ili tributilkositrove soli) KADMIJEVI SPOJEVI (soli poput acetata) DRUGI (anilazin. Nazvali su je plamenjača. Trebalo je dugo vremena da se pronađe učinkovit fungicid pod imenom bordoška juha u sprječavanju pojave peronospore. godine pojavila se u našim krajevima. 174 . godine u Europu stigla iz Amerike strašna peronospora. 5. SUPSTITUIRANI BENZEN (kloroneb. a tributil kositrove soli imaju mjesta samo u industriji. ali preživjeti se moglo. dodin. ali tada je već bilo kasno za propale vinograde i upropaštene vinogradare. ziram. Zbog toga se tijekom prošlog stoljeća pojavio izuzetno velik broj fungicida kao sredstava za sprječavanje pojave ili uništavanje gljivica.unutrašnjosti kuće uz korištenje velikih količina izrazito otrovnih fungicida. benomil. koji su se prošlog stoljeća koristile u raznim preparatima. ferbam) DITIOKARBAMATI (kaptan. 8. Organoživini i kadmijevi spojevi više nemaju nigdje primjene. cvjetove i plodove vinove loze kao da su spaljeni. iprodion. naravno uz težak seljački trud i muku. Peronospora je donijela slom gospodarstva tamo gdje su ljudi ovisili o proizvodnji vina i nakon toga je počelo golemo iseljavanje naših seljaka u prekomorske zapadne krajeve. Evo glavnih skupina fungicida. 1. 3. Naša Dalmacija je u prošlosti živjela od proizvodnje vina i maslinova ulja. triadimefon) Praktički svi organometalni spojevi su na listama zabrana i smiju se koristiti tek na posebnim mjestima. heksaklorbenzen) TIOKARBAMATI (metam natrij. tiabendazol. Kako prolazi grožđe vidi se desno. ipak najviše o opasnostima od gljivica govori priča o peronospori. folpet) BAKROVI SPOJEVI (bakrov sulfat ili modra galica ili bordoška juha. metalaksil. tiram. koje se za vlažna vremena pretvaraju u bjeličaste paperjaste prevlake. 4. dikloran. jer je uništavala lišće. kao na slici dolje lijevo. Na lišću se prvo javljaju prozirne pjege zvane uljaste pjege. Međutim. Onda je 1874. 2.

Evo naših glavnih aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u poljoprivredi. barem kad se govori o zaštiti vinograda. N R: 22-50/53-63 S: (2-)36/37-60-61 Xn. N R: 46-60-61-50/53 S: 53-45-60-61 Xi R: 37-43 S: (2-)8-24/25-46 Xn. N R: 20/22-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. ali danas je i to zabranjeno. N R: 20-36-40-43-50 S: (2-)36/37-46-61 R: S: T. N R: 22-50/53 S: (2-)24-60-61 Xn. čije soli ili hidroksidi su i danas najčešće korišteni fungicidi. N R: 22-36/38-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. Jedini metal kojemu primjena nikad nije ograničavana jest bakar. N R: 22-50/53 S: (2-)22-60-61 Xn. N R: 40-62-63-51/53 S: (2-)36/37-46-61 Xn.Do prije desetak godina dopuštalo se korištenje takvih kemikalija za zaštitu brodova kraćih od 20 m. N R: 23-40-41-43-50 S: (1/2-)26-29-36/37/3945-61 T. N R: 22-50/53 karbendazim mankozeb pirazofos prokloraz 10605-21-7 8018-01-7 13457-18-6 67747-09-5 175 . IME bakrov sulfat azoksistrobin ciprokonazol ditianon epoksikonazol folpet heksakonazol kaptan CAS BROJ 7758-98-7 1317-39-1 94361-06-5 3347-22-6 133855-98-8 133-07-3 79983-71-4 133-06-2 RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE Xn.

Gospodin je toplog ljetnog dana stavio protuprašinsku polumasku dobru kao zaštitu od prašine i krupnijih aerosola. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 Puno ih je i neće u tekstu biti govora o svima. kaptan i karbendazim) iako se sasvim sigurno može reći da skupina predstavlja najmanje opasne pesticide. neki su od predstavnika ipak otrovi (npr. Toksikološka vojstva razrijeđenih otopina bakrovih soli i nisu baš impresivna. Ni kronična izloženost bakru kod vinogradarskih radnika nije važna niti donosi neke posljedice. Naravno da nije tijelo zaštitio na nikakav način i još je raskopčao košulju da mu ne bude previše vruće. Naravno da ima puno fungicida koji se primjenjuju u uzgoju loze. pa smo tako mjerili i koncentracije bakra u krvi radnika u razna godišnja doba. Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji. a nema niti otrovanja. Međutim. N R: 20/22-36/38-4348/22-50/53 S: (2-)26-36/37-60-61 Xn. Primjer je npr. To ne znači da ih se ne treba čuvati pri radu. Negdje u godinama prije Domovinskog rata bio sam mentor rada o izloženosti vinogradarskih radnika iz Požege pesticidima. Ni u svijetu se ne bilježe česta otrovanja bordoškom juhom i sličnim preparatima. a svi nisu ni zaslužili poseban osvrt zbog svojih relativno blagih učinaka na živa bića. a posebno kad se primjenjuju u domaćinstvu. tiabendazol. pogotovo kod gutanja. Uz sve 176 . barem koliko se ja sjećam. a pripravci fungicida dolaze u razrijeđenim otopinama najčešće tek kao štetne tvari ili bez ikakvih opasnih atributa. jer i u domaćinstvu čovjek često treba fungicide. I to sve usprkos tome što je zaštita ljudi kod tretiranja izrazito slaba. a prska vinograd tekućim aerosolom. Tako se ne bi trebalo raditi. a neki kažu da su čak primjenjivali kod otrovanja antidote kao penicilamin. Ovdje gore su navedena svojstva čistih tvari. Doktori bi morali znati da je najvažnije obaviti ispiranje želuca. ali vjerojatno je bordoška juha i najstariji i najkorišteniji od njih. kao na ovoj slici lijevo. koji je tek tvar opasna za okoliš i bez ikakvih značajnih učinaka u čovjeka. ali ispod razina koje bi mogle predstavljati opasnost za njih. Njega se do nedavno moglo nabaviti u Hrvatskoj. ali neke stvari ipak treba znati.tiabendazol tiram 148-79-8 137-26-8 triadimefon 43121-43-3 S: (2-)60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. ali nikad nisam čuo da se koristio u nas zbog tretiranja otrovanja bordoškom juhom. Nešto su povišenje koncentracije bile u ljeto.

Zapravo se razvrstava u otrove uglavnom zbog reproduktivne otrovnosti. To svakako nije dobra osobina. Nažalost. pa se njegovi preparati razvrstavaju obično u štetne tvari. Slika je snimljena u Južnoj Americi. Zadnjih godina pozornost izazivaju znanstveni članci o tome da bi mogao biti endokrini disruptor. Prilično se snažno adsorbira na tlo i tamo ostaje dugo vremena neraspadnut. bordoška juha nije fungicid izbora za brojne gljivice i tu se mora tražiti neko drugo rješenje. a svojstva nadraživanja su važna samo kod koncentrata. Karbendazim je vrlo široko korišteni fungicid na svim mogućim poljoprivrednim kulturama. On je danas neslužbeno razvrstan i u endokrine disruptore. To znači da se mora slijedećih godina detaljno ispitati njegova opasna svojstva i prijeti mu stavljanje na liste zabrana. Nije se vjerojatno ni trebalo očekivati teško akutno otrovanje. koje su ukazivale na kroničnu izloženost alkoholu. ali je sve skupa pod pitanjem i nema nekih najava da bi mogao doći na listu zabranjenih tvari. ali se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. Uostalom. Dugotrajni unos je povezan tek sa štetnim učincima. Kod nas s njim nije bilo značajnijih otrovanja ili primjera kojih bi se mogao sjetiti prilikom pisanja ovog teksta. Dakle. Ako malo bolje pogledate. 177 . Razvrstava se u vrlo jake otrove. bordoška juha. ali njegovi dugotrajni učinci (mutagenost i reproduktivna otrovnost) sasvim sigurno da nisu zanemarivi. Otrovan je za vodene organizme. posebno površinskih voda unatoč tome što su bakrove soli jako dobro topive u vodi. Poseban problem su njegovi ostaci u namirnicama te kretanje u okolišu. Čak nije opaženo ni značajnije onečišćenje okoliša. ne može se očekivati da će vinogradari apstinirati od uživanja u vinu. možda i zato što se primjenjuje u relativno niskim koncentracijama. radi se o otrovu i ekotoksičnoj tvari. Unatoč tome što se koristi u preparatima s prilično niskim koncentracijama ne može se reći za njega da je tako malo opasan kao npr. Žestok otrov jest. Naravno da se na poljima često primjenjuje bez poštivanja osnovnih mjera osobne zaštite. Unatoč tome što ga se može naći kao ostatak u raznim namirnicama (npr. a ta izloženost se nije mogla povezati s pesticidima nego s drugim činiteljima. Kod nas nisam nikad sreo otrovanje ovim fungicidom. ali to je značajka većine pesticida. Na slici gore desno je prikazana krasna rajčica kontaminirana karbendazimom. a zabrinjavaju njegova mutagenost i reproduktivna otrovnost (R60-61).moguće praćene parametre odskakali su od normale jedino prema jetrenim probama. ali ni kod nas nije bolja situacija. U svakom slučaju ne moramo se jako bojati bakrovih soli zbog njihove široke primjene u vinogradarskim krajevima. pa se nalazi na europskoj listi prioriteta. Ciram je za razliku od svog prethodnika izrazito opasan kod akutnog unosa u organizam. radnik prska ispred sebe i stalno se nalazi u oblaku aerosola karbendazima. pa onda nije čudo što ga biljke mogu bioakumulirati. brojno voće poput jabuka) on ne predstavlja problem kao manje otrovni karbendazim budući nema teških kroničnih učinaka. kao na slici lijevo gore.

jer u ovoj tablici dolje nisu dani mnogi od njih. SKUPINA cikloheksandioni fenil-pirazolini imidazolinoni sulfonil-ureje triazolpiramidini dinitroanilini benzojeva kiselina karboksilne kiseline fenoksi kiseline fenil-karbamati triazini triazinoni uracili benzotiazoli PREDSTAVNICI kletodim. pikloram. ali ja sam mišljenja da zapravo jesu. fenmedifam atrazin. gdje treba ukloniti sve živo kad se kreće u velike pothvate. metsulfuron. MCPA. helikopterima ili na drugi način. simazin heksazinon. zrakoplovima. triklopir 2. Inače se prema brojnosti skupina kemikalija teško može reći jesu li herbicidi najraznolikiji među svim pesticidima. pinoksaden imazamoks. uglavnom profesionalno. florasulam etalfluralin. To znači da se u zemljama s dobrim nadzorom poljoprivredne proizvodnje rijetko sreću otrovanja s ovom skupinom pesticida. Taj vlak cijele godine putuje hrvatskim prugama tretirajući ih protiv svih mogućih biljaka. imaetrapir klorsulfuron. Nema ih se razloga koristiti u domaćinstvima. mekoprop desmedifam. itd. itd. diklorprop. triamsulfuron. promet i građevinarstvo).Herbicidi Prema godišnje potrošenim količinama na poljima za suzbijanje nepoćudnih biljaka herbicidi prednjače pred svim drugim pesticidima. Jednako tako su važni za održavanje cestovnih prometnica ili na gradilištima. metribuzin. tepraloksidim. sulfsulfuron. ali ljudi iz njega bave se i drugim poslovima uništavanja štetočina na željezničkim prometalima i prometnicama. setoksidim. MCPB. davno napuštena mineralna ulja. insekticidi što se tiče otrovanja građana.4-D. Hrvatske željeznice imaju poseban kemijski vlak za uništavanje uglavnom korova na svojim prugama. čak niti u zaštiti vrtova ili kućnih biljaka. pirazon bromacil bentazon 178 . Na poljoprivrednim površinama se koristi ručno. Za razliku od insekticida ili fungicida koriste se na mnogo manje područja (poljoprivreda. kao npr. ali zato svim mogućim tehničkim sredstvima. amazapir. kopnenim vozilima. Čak i kod nas herbicidi ne predstavljaju takav problem kao npr. Međutim. ipak se herbicidi najviše koriste u poljoprivredi. trifluralin dikamba klopiralid.

dikvat U gornjoj tablici dani su uglavnom herbicidi koji se danas koriste u svijetu. N R: 20-37/38-43-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. amitrol metolaklor. kako će biti pokazano kasnije. N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)13-26-37/39-60-61 Xn R: 22 S: (2-) N R: 50/53 S: 60-61 N R: 51/53 S: 61 Xi. linuron alaklor acetoklor izoproturon. propizamid etofumesat diklobenil parakvat. S uspjehom. linuron EPTC.nitrili ureja derivati tiokarbamati inhibitori sinteze aminokiselina triazoli kloracetamidi benzofuranil alkilsulfonati nitrili bipiridilim soli bromoksinil diuron. dikamba mekoprop amonijev glufosinat fenmedifam. etofumesat glifosat 330-55-2 15972-60-8 34256-82-1 34123-59-6 1918-00-9 7085-19-0 [1] 93-65-2 [2] 77182-82-2 13684-63-4 26225-79-6 1071-83-6 T. Evo sad malo podataka o opasnostima od aktivnih tvari u našim herbicidima. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-61 Xn. trialat glifosat. Kod nas se koristi većina od njih. N R: 61-22-40-48/22-62-50/53 S: 53-45-60-61 Xn. N R: 22-40-43-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Xn. ali se mora naglasiti kako vodimo jasnu politiku nadzora nastojeći one opasnije držati pod strogim nadzorom. N R: 41-51/53 179 .

N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn. 104206-82-8 1702-17-6 klopiralid 21087-64-9 2. N R: 24/25-26-36/37/3848/25-50/53 S: (1/2-)22-28-36/37/39-4560-61 Xn. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 Xn R: 22-37-41-43-52/53 S: (2-)24/25-26-36/37/3946-61 Xn R: 21/22-38-41 S: (2-)26-36/37 Xn. N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61 X. N R: 36-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61 N R: 50/53 S: 60-61 Xn. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi. N R: 22-50/53 S: (2-)60-61 180 .mezotrion. N R: 22-50 S: (2-)61 T+. N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61 Xn.4-D 94-75-7 diklorprop prosulfokarb klopiralid metamitron parakvat diklorid 120-36-5 52888-80-9 1702-17-6 41394-05-2 1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2] propizamid trifluralin mezotrion metribuzin 23950-58-5 1582-09-8 104206-82-8 21087-64-9 S: (2-)26-39-61 N R: 50/53 S: 60-61 X.

Ima tu predstavnika vrlo otrovnih i gotovo sasvim neotrovnih tvari. Uspjeh je bio nevjerojatan. ali se ne poduzimaju mjere slične onima u Sloveniji. a danas ga uvozimo bilo kao čistu tvar bilo u obliku preparata. barem na poljima s kukuruzom. jer su koncentracije atrazina prelazile MDK u vodi za piće. Kolegica iz Maribora je pratila koncentracije atrazina u podzemnim vodama tog područja. koja je inače prilično nestabilna u okolišu. Sjećam se jednog magistarskog rada iz sredine devedesetih prošlog stoljeća u kojem sam bio član povjerenstva za obranu. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xn. kao npr. N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61 Kao što se može iz gornje tablice vidjeti. Ključne zamjerke atrazinu su što je postao globalno onečišćenje i što je prva tvar proglašena endokrinim disruptorom. ali na to gledam s malom sumnjom. godine atrazin je prestao biti problem Maribora. njegova sudbina je vrlo upitna zbog nekoliko razloga. Prvi je problem globalnog onečišćenja ovom tvari. jer mnoge europske zemlje poput Slovenije već su zabranile njegovu uporabu. parakvata. barem što se tiče žaba i drugih vodozemaca kao na slici gore. Vjerujem da je atrazinu 181 . Ovdje će biti riječi samo o onim herbicidima s kojima imamo problema i iskustava u Hrvatskoj. ali je dobro znati da one žive i obavljaju svoju važnu funkciju za našu planetu. Gledajući njegova opasna svojstva ne predstavlja problem za zdravlje ljudi i ne sjećam se niti jednog fatalnog otrovanja njegovim preparatima u Hrvatskoj. Imamo i mi takvih područja gdje koncentracije atrazina variraju oko MDK. Negdje do 1995.izoproturon simazin 34123-59-6 122-34-9 Xn. Što se tiče otrovnosti za ljude jako se razlikuju. Jeftin je i do nedavno je proizvođen u Hrvatskoj (Herbos). a također su opasni za biljne organizme. Priča o endokrinom disruptoru mogla bi ga koštati glave. To se događa zadnjih tridesetak godina u nastojanju da se sintetiziraju što specifičniji otrovi za biljke. To što je atrazin globalna nečist dalo bi se riješiti boljim nadzorom njegove primjene uvažavajući činjenicu da je izvrstan herbicid bez teških štetnih učinaka na ljudsko zdravlje. Neki radovi govore o tome da je on endokrini disruptor i za ribe u kopnenim vodama. Međutim. koji uništavaju sve živo na tom svijetu poput npr. Noćno kreketanje žaba možda nije ugodno za uho. u Velikoj Gorici. Lokalne vlasti su odlučile spasiti vodu za piće i uvele su program besplatnog davanja drugih herbicida seljacima. kako bi se smanjile koncentracije atrazina u podzemnim vodama. dobro je topiv u vodi i lako se procjeđuje u podzemne vodotokove. ali naravno da se ne može niti bez totalnih herbicida. Svi su herbicidi ekotoksični i većina ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi. ali činjenica je da se nastoji proizvesti što manje opasne herbicide za ljude. Brzo se raspada! Međutim. Kod nas je još uvijek najčešće korišteni herbicid atrazin. koristimo tvari vrlo različitih opasnih svojstava.

Istina je da u ono vrijeme nije bio razvrstan kao vrlo jaki otrov nego tek kao otrov.4-D) je herbicid koji pomalo sustiže ili čak prestiže atrazin po količinama u primjeni. Diklorfenoksi-octena kiselina (2. koji bi 182 . ali ni kod nas stanje nije bolje. Međutim. Možda će u budućnosti pretvaranje seljaka u farmere donijeti dobrobit upravo u nadzoru primjene pesticida i posebno herbicida. Mene je najviše iznenadio jedan izvještaj o onečišćenju gljiva herbicidima. ipak predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje zbog tipičnog ljudskog nemara. a u težim slučajevima pomaže hemodijaliza. U čistom stanju je tek štetna za vodene organizme. Otrovanja obično završavaju dobro. ali činjenica je da je sve moguće. Po mojem iskustvu najviše otrovanja herbicidima događa se kod nas s ovom kemikalijom. koji je na mene ostavio snažan utisak. cestama i gradilištima.odzvonilo i da će nakon njegove zabrane stavljanja na tržište biti više žaba u našem okolišu. ali naša su iskustva pokazivala da je izrazito opasan. jer uništi sve moguće korove. Poseban problem s ovom kemikalijom kao i s prethodno spominjanim atrazinom je onečišćenje hrane zbog nepoštivanja karence. Nije mi uopće jasno kako je ova kemikalija mogla dospjeti na mjesto za uzgoj šampinjona. Nevjerojatno je kako primjena herbicida može imati utjecaja na kvalitetu naše prehrane. Na slici lijevo je prikazano kako se za tretiranje s ovom kemikalijom pripremaju ljudi u nekim nerazvijenim zemljama. Dokle god nema dobrog nadzora poljoprivredne proizvodnje moguće je očekivati svakakva iznenađenja. a u pripravcima se to svojstvo gubi. ako se otrovani na vrijeme pojavi u bolnici. Dovoljno je primijeniti forsiranu alkalnu diurezu (dati što više tekućine i zalužiti krv davanjem infuzija natrijeva bikarbonata). Seljaci sigurno nisu zločesti. Najgora iskustva hrvatskih toksikologa vezana su uz parakvat. pa optimistički očekujem da će s njima u budućnosti biti manje problema nego danas. Ipak se herbicidi primjenjuju isključivo profesionalno na poljoprivrednim imanjima ili drugim lako nadziranim mjestima. ali prečesto zaboravljaju da krajnje korisnike svojih proizvoda treba i štititi. Negdje na prijelazu osamdesetih u devedesete godine prošlog stoljeća našli smo se u dilemi da li zabraniti za uporabu taj strašni otrov. Ona je prihvatljivija od atrazina i zbog slabije ekotoksičnosti. Iza njegove primjene ne ostaje ni jedna biljka i idealan je za primjenu na prugama. Od brojnih slučajeva otrovanja spomenuti ću tek jedan. S toksikološkog stanovišta to je prihvatljivo budući se radi o kemikaliji s relativno slabim opasnim svojstvima za ljudsko zdravlje. Ako volite žabe onda će vas ovo predviđanje razveseliti. vole ga primjenjivati i na poljoprivrednim imanjima prije sjetve. Međutim. Parakvat je totalni herbicid. koji uništava apsolutno sve na polju.

a vrlo je popularna u mnogim zemljama svijeta. Jasno je da se bez totalnih herbicida ne može i da je parakvat dobar izbor za uništavanje cjelokupnog života u prirodi na nekom ograničenom području. Brat s agronomskog fakulteta nije se slagao s izborom smatrajući da to nije dobro rješenje.mogli smanjiti urod izabrane monokulture. Uzalud je on prao usta svim i svačim. Zapravo je zaboravio na svoj parakvat i tipično hrvatski je tijekom zime tražeći piće posegnuo za krivom bocom. koji ga je poslao na otorinolaringologiju u Zagreb. 183 . Parakvat je izazvao kemijske opekotine usne šupljine i apsorbirao se u krvotok. Ovako je umro nakon mjesec dana ležanja na odjelu. Beritića i ishodio hitno prebacivanje na tadašnji odjel za toksikologiju IMI-ja na Rebru. a pluća su posebno osjetljiva zato što tamo ima dovoljno kisika. Navodno nije progutao kemikaliju nego ju je ispljunuo i odmah otišao oprati usta. Odmah ujutro otišao je svom liječniku. Negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća asistent s poljoprivrednog fakulteta je dao svom bratu seljaku iz Jastrebarskog spremnik parakvata upozoravajući ga na opasna svojstva herbidica. a brat agronom je galamio da treba drugačije postupiti. kao na slici lijevo. On je katalizator peroksidacije lipida. Ljudi su ga rado kupovali. pa mu je oštetila sluznicu usne šupljine. Da je odmah onu noć nakon otrovanja poduzeto liječenje (npr. Konačno je došao do tada najuglednijeg toksikologa prof. gdje voli odlaziti i rezultat je bio jasan. Što će biti s parakvatom u budućnosti nije jasno. koja pak vodi uništavanju stanica. Točno je da su svi herbicidi po svojoj prirodi opasni za organizme iz vode. Brat iz Jaske nije potrošio cijelu količinu parkavata i ostatak tekućine je prelio u pivsku bocu te ostavio u podrum do slijedeće godine. Onda se uskladištio u plućima. S mojeg stanovišta opasniji je nego atrazin o čijoj se sudbini na veliko raspravlja. ali tada treba znati i moći nadzirati strogo njegovu primjenu. Mi smo postigli barem to da seljak ne može kupiti na bilo koji način parakvat i od tada (već petnaest godina) nemamo otrovanja s njim. Nepažljiva primjena parakvata može posve uništiti okoliš. Puno je primjera uništavanja voća i povrća zbog nestručne primjene ove kemikalije. Međutim. Nikako ne treba zaboraviti njegovu ekotoskičnost za vodene organizme. Pogledajte na slici lijevo kako izgledaju posljedice njegove nekontrolirane primjene. barem hemodijaliza) čovjek bi se spasio. ali parakvat je posebno opasan. a također su se često trovali. Seljaci ne znaju za njegova opasna svojstva i koriste ga gdje god stignu. parakvat je kvarterna amonijeva baza i nagrizajuća tvar. kad ga je boljelo i smetalo. Bilo je prekasno. Na otorinolaringologiji su krenuli u liječenje ozljeda usne šupljine. Nije bilo pomoći. Problema s parakvatom ima puno.

civilne zaštite i drugih shvativši već na početku sastanka 184 .Rodenticidi Ne može se osporiti da su štakori izrazito inteligentne životinje i da čak mogu biti privrženi kućni ljubimci. Alfe vladaju. Naprosto su se nakotili zbog silnih količina rasute hrane i nedostatka bilo kakvih neprijatelja. Žive u vrlo uređenim zajednicama s vrlo jasnom hijerarhijom. natječu se s čovjekom za istu hranu i zato se nikad nisu zbližili. ali nisam se sve do Domovinskog rata bavio s njima osim što sam gledao kako služe kao laboratorijske životinje u znanstvenim istraživanjima mojih kolega. Međutim. jer mu na ovaj ili onaj način služe. Treba naglasiti činjenicu da štakori pamte i možda čak prenose iskustva na nove generacije. bete obavljaju društveno korisne i važne poslove. Čovjek je rado prihvatio sve domaće životinje. godine bio poslan po nekom zadatku u Vinkovce i trebao sam usput obići Nuštar. policije. Imaju još i one obespravljenje game. Hitno sam sazvao sastanak predstavnika javnog zdravstva. jer najčešće ovise o čovjeku i njegovim zalihama hrane. a štakor mu nije mogao služiti na bilo koji način. Štakori i drugi glodavci nisu samo otimači ljudske hrane nego su poznati zbog širenja zaraznih bolesti. Naravno da sam od djetinjstva znao koliki su problem naši štakori. Zgrožen time i svjestan činjenice da štakori mogu prenijeti brojne zarazne bolesti odmah po povratku u Zagreb izvijestio sam na sastanku Stožera o viđenom u Nuštru. Rekao mi je da je slična situacija na cijelom ratom zahvaćenom području. a delte su obični građani. pa onda nije čudo što ih čovjek progoni i uništava. Cijelo područje je bilo izrazito uništeno tijekom Domovinskog rata i ja sam užasnut stalno pogledavao u razrušene kuće pokraj kojih sam prolazio. Onda sam početkom srpnja 1992. Naravno da su me odmah zadužili da pokušam naći rješenje problema. glodavci su izrazito žilava i plodna bića. Dakle. Stalno prate ljude od vremena kad su stigli u ove naše krajeve. Protiv njih je čovjek jako rano počeo koristiti otrove s većim ili manjim uspjehom. Moj domaćin je samo odmahnuo rukom uz komentar da na svakog nuštarskog branitelja dolazi stotinjak štakora. pa sigurno ni jedan štakor neće jesti zatrovanu hranu od koje je pred njegovim očima uginuo neki predstavnik plemena. zaštite okoliša. I onda sam na dvorištu srušene kuće ugledao usred bijela dana nekoliko mladih štakora kako se igraju lovice ili nekakve druge njihove igre. koji u krajnjoj liniji mogu poslužiti i kao hrana moćnicima ili cijelom plemenu kad su krizna vremena. Zato čovjek traži i nalazi otrove koji će djelovati sporo tako da štakor neće povezati uzimanje neke hrane sa smrću svojeg rođaka. pa ih naprosto nije moguće istrijebiti. Stručnjaci za deratizaciju su jako zadovoljni kad mogu barem održavati štakorsku populaciju na podnošljivoj razini.

Oni se više ne mogu razmnožavati zbog nedostatka hrane. Nazvao sam je i molio da traži od Francuza otrove protiv štakora kao donaciju. Predložili su slanje svojih stručnjaka radi proučavanja kulturnih i hranidbenih navika ratnih štakora. koji se gromoglasno nasmijao mojim prognozama. jer štakori sa četniče strane će preći na našu čim mi naše istrijebimo. Uvijek se dio štakora mogao pobiti. a toga je bilo na sve strane u izobilju. Kao što je već rečeno. Ni najpametniji štakor neće povezati uzimanje otrovane hrane s neobjašnjivom smrću i tako će 185 . Onda sam sreo jednog prijatelja biologa. ali su tražili da se deratizacija obavi s obje strane crte bojišnice uz punu suradnju nas i četnika na zahtjevnom poslu. Takvu zatrovanu hranu omogućili su kumarinski antikoagulansi. ali nisu predstavljale problem zbog činjenice što više nitko tamo u istočnoj Slavoniji ništa nije sijao. koji su se histerično protivili masovnom trovanju. Brzo sam shvatio da neću na taj način riješiti problem. Najvažnije od svega je to što je proces spor i tek dva do tri tjedna nakon uživanja otrovane hrane kod štakora se pojave simptomi otrovanja. koji prijete braniteljima. Do prije pedesetak godina najčešće su se koristili otrovi na bazi arsena ili različiti fosfidi. I one su se namnožile u tom ratnom vremenu. a onda su nakon nekoliko mjeseci namjeravali predložiti način deratizacije obzirom na stotine činitelja.kako sam grdno pogriješio. Rekao mi je da tog časa nije potrebna nikakva deratizacija i da će se populacija štakora desetkovati do slijedećeg proljeća. ali nakon oslobođenja je ipak obavljena masovna deratizacija zbog velikog porasta učestalosti trihineloza. Izvijestio sam svoje nadređene da ne mogu učiniti ništa na uništavanju štakora. Zamišljao sam čopore štakora. Francuzi su bili jako zainteresirani pomoći. a javno zdravstvo je bilo spremno obaviti deratizaciju. Trebalo je štakoru ponuditi hranu dobra izgleda i mirisa od koje neće odmah uginuti nego će još koji puta navratiti da se pogosti. Jednostavno rečeno. jer bi mogle stradati voluharice. a posebno je onaj švedski o punoj suradnji dvije protivničke strane bio neprovediv. Onda su se javili neočekivani protesti predstavnika zaštite prirode i okoliša. Ne možete spriječiti štakora da uđe u svinjac i tamo krade hranu ili očekivati da u velikom skladištu punom hrane izabere radije vaš otrovani mamak od kojeg će za sat ili dva uginuti. koja je radila u francuskom veleposlanstvu. jer su htjeli steći iskustva s deratizacijom u ratom razrušenom području. a otrovani štakor će naprosto uginuti od unutrašnjeg krvarenja. Prvi problem je bio u tome što nije bilo novca za nabavu otrova. Vrlo jasno su rekli da deratizacija samo s jedne strane crte bojišnice neće dati nikakav rezultat. ali nisu bili previše učinkoviti. a ona me povezala sa Šveđanima također sklonima pomoći Hrvatskoj. a pleme je nepredovalo. Jedan nezgodan udarac će izazvati nekakve male unutrašnje povrede nebitne zdravom štakoru. Naravno da će gladan štakor pojesti na što god naleti. stotinama godina se čovjek bori protiv glodavaca otrovnim mamcima. Imao je naravno pravo. To su tvari koje sporo djeluju na K vitaminski ciklus u jetrama uz inhibiciju sinteze faktora zgrušavanja krvi. ali sam bio šokiran odgovorima. I jedni i drugi su se brzo javili. Šveđani su pak bili spremni odmah doći sa svojim ekipama. Hrane više nisu imali u izobilju. kod žrtve se krv više ne može zgrušavati i svaka najmanja ranica vodi teškom krvarenju. a populacija je postala prevelika. a zima će ih silno prorijediti. ali njihovi najvažniji članovi su pri takvim neorganiziranim deratizacijama ostajali netaknuti. a osobno sam bio prilično uplašen razmišljajući o budućnosti tog meni dragog kraja. Sjetio sam se prvo drage prijateljice Francuskinje udane za našeg uglednog znanstvenika. Ni jedan ni drugi prijedlog mi se nije sviđao.

T+ N BRODIFAKUM CAS 56073-10-0 VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R27/28-48/24/25-50/53 (vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. divljih životinja iz gradskih parkova ili pak šuma i polja. Naravno da i pojedinci izrađuju svoje mamke i primjenjuju ih s većim ili manjim uspjehom kupujući uljne otopine pojedinih antikoagulansa. itd. ali danas najčešće u očuvanju komunalne higijene i vrlo široko u poljoprivredi. bilo herbicidima bilo rodenticidima. Evo značajki jednog od njih. Na tržištu se nalazi izrazito velik broj mamaka (žitni mamci. klorfacirona. Skoro svake godine se javlja o pomoru takvih divljih životinja negdje u doba kad seljaci obavljaju nepropisnu deratizaciju na svojim poljima. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluje u vodi). Koji dan nakon toga treba ponovo izaći u polje s mamcima i pogledati koje su rupice otrpane. Međutim. Krivci za stradavanje drugih životinja to čine uglavnom zbog nemara. Primjenjuju se na različitim mjestima. parafinski blokovi. Poljski miš ili voluharica će mirno pojesti poklonjeni obrok hrane i uginuti. Otrovanja drugih životinja nisu rijetka. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem. Takvo je stanje u slobodnoj prirodi. jelena ili zečeva. a nikom drugom neće pasti napamet tražiti po rupicama otrovano žito. brodifakuma. a kakvo je pak u našim naseljima? 186 .mnogi uginuti. peleti. I oni su na kraju krajeva glodavci. takva će hrana biti privlačna drugim biljožderima poput srna. što znači da u njima netko živi. žitnog mamka i onda ponovo nogom zatrpati rupicu. Puno je lakše istresti na male hrpice žito po polju i pustiti miševe da to pojedu. Tako su oralni antikoagulansi poput bromadilona. Svaki čas nam javljaju o uginuću pasa ljubimaca. Onda se događaju otrovanja takvih životinja u većem ili manjem obimu. U Hrvatskoj ima više od 50 tvrtki koje se bave deratizacijom i dobro od toga žive. jer su se potrovali bilo insekticidima. bilo da se govori o žiteljima polja ili gradova.). kumatetralila i drugih postali praktički jedini otrovi za nadzor populacije svih glodavaca iz našeg okoliša. Evo samo slučaja stradavanja srna zbog uništavanja poljskih miševa. Tu treba istresti malo zatrovanog npr. Neki od njih stvarno izgledaju privlačno i za druge životinje osim štakora i u tome je problem. Propis kaže vrlo jasno da u vrijeme tretiranja treba prvo obići polja i nogom zatrpati sve rupice u tlu. Neki kažu da zečeva više praktički nema na našim prostorima.

U praksi nije baš tako. U podrumima se obično ostavljaju žitni mamci na komadu papira prostrtom po podu. Dečko je dobio na uporabu kombi nakrcan svakakvim pesticidima i s njim je putovao od sela do sela vičući preko razglasa: «Trujemo. Na licu mjesta je priređivao mamke za štakore ili je pak prskao štale insekticidima zadovoljno zbrajajući svoj utržak. U velikom gradu su obavili pretrage kakve su im bile na raspolaganju i jedini sumnjiv nalaz su bili tragovi opijata u mokraći. Onda se jednog dana srušio pokraj svog kombija i seljaci su pozvali hitnu pomoć da ga odveze u bolnicu. Kao prvo. Sjećam se jednog slučaja pred sam kraj dvadesetog stoljeća u Slavoniji. osjećao se iz dana u dan sve gore i gore. Neposredan razlog 187 . Svjetski standardi danas nalažu stavljanje mamaka u posebne posude s prikladnim otvorom za ulazak glodavca. DDD poduzeće je zaposlilo mladog studenta prve godine da truje sve što treba po selima iz okolice sjedišta tvrtke.U ljudskim naseljima stanje je složenije. dijete. a zna biti i daleko gore. Trebalo bi barem iznad mamka staviti natpis da se dolje nalazi otrov i kakva su mu opasna svojstva. trujemo!». cijevi ili druge posude. Otpustili su ga s dijagnozom ovisnika o heroinu ili sličnoj drogi. što se barem u gradovima dosta dobro poštuje. Međutim. Pio je plivadone protiv glavobolje i nastavljao raditi svoj ljetni posao. od pasa do djece. To mogu biti kutije poput ovih na slici lijevo. Po propisima bi mamke nakon određenog vremena trebalo pokupiti i zbrinuti kao opasni otpad. pa je napravio analize protrombinskog vremena (vrijeme zgrušavanja krvi) te posumnjao da se radi o otrovanju kumarinskim antikoagulansima. Dečko nije bio s tim zadovoljan. a nije bilo ni čudo kad od osobne zaštitne opreme nije imao ništa. barem ljudi moraju biti obaviješteni o tome da se u njihovim kućama ili pokraj njih obavlja deratizacija. Ono dalje nije baš uvijek obavljeno na zadovoljavajući način. Na taj način se smanjuje vjerojatnost da če do mamka doći pas ili npr. Zbog toga su propisi o primjeni rodenticida puno stroži nego u poljoprivredi. jer žrtve mogu biti brojni žitelji. jer nema nikakvog razloga da se on drži u podrumu ili drugom mjestu nakon što je obavio svoju ulogu. a to nije dobar način. a njegov obiteljski liječnik je bio pametan čovjek. Ja osobno uvijek nađem na ulaznim vratima letak o tome da se obavlja deratizacija.

ali nije imala s kim surađivati. u ovom slučaju se ipak radilo o kaznenom (ne)djelu ugrožavanja zdravlja i života ljudi. Ja sam bio u slučaj uključen kao sudski vještak zbog toga što je dečko tražio odštetu za svoje pretrpljene muke. Početkom 2008. koji je antidot na oralne antikoagulanse. Ispostavilo se da nitko nije nadležan za taj slučaj. Činjenica je da ostavljanje otrovane hrane (npr. Policija je zbog privatne tužbe uzela uzorke mamaka i poslala ih u svoj laboratorij. od vlastite kože ili kupaonice do bolnice ili proizvodnje hrane. meso i sl. jer za njih nema apsolutno nikakvog opravdanja. ali je preživio zbog primjene vitamina K. Vjerojatno se niti on ne bi osjećao nadležnim budući pas ljubimac nije bio dio okoliša nego stanovnik nečijeg stana. Naravno da niti veterinarska inspekcija nije bila nadležna. a veterinari za kućne ljubimce su tih dana primali brojne pse otrovane oralnim antikoagulansima. Dezinficijensi Ovu skupinu kemikalija koristimo protiv bakterija i virusa gdje god to ima smisla. Inspekcija zaštite okoliša se također smatrala nenadležnom budući okoliš nije bio ugrožen. godine nazvala me policija zbog nalaza oko 60 zatrovanih meka na različitim mjestima u Gračanima. a nalaz opijata je dolazio zbog velikog broja tableta Plivadona progutanih zbog suzbijanja glavobolje. I dobio ju ne. jer se svatko smatrao nenadležnim za slučaj. Poseban problem zadnjih godina predstavljaju namjerna otrovanja životinja u našim gradovima. 188 . Jasno je da svaki vlasnik psa mora voditi brigu o svojem ljubimcu i da država nema nikakvih posebnih sredstava iz proračuna za zaštitu kućnih ljubimaca. a do inspekcije zaštite prirode policajac nije uspijevao doći. koji je pojeo otrovane kosti. Uopće nisu važni razlozi zbog kojih pojedinci to rade nego se postavlja pitanje na koji to način spriječiti. Mislim da bi društva za zaštitu životinja trebala ipak malo više poraditi na tome da se slični slučajevi ne događaju.nesvjestice na seoskoj ulici bio je otrovanje nekim od insekticida. Povod za njihov poziv bilo je otrovanje jednog psa. Međutim. Sanitarna inspekcija je smatrala da nema tu što raditi budući niti jedan čovjek nije stradao. kosti. a to znači praktički na svakom mogućem mjestu.) ne predstavlja opasnost samo za kućne ljubimce nego i za djecu.

.5-pentandial mravlja kiselina . etil-alkohol benzil-alkohol 1-metoksi-2-propanol. N R: 7-10-20/21/22-35-50 S: (1/2-)3/7-14-36/37/3945-61 2244-21-5 [1] O. [1] troklosen natrij [2] natrijev hipoklorit.% 71-23-8 64-17-5 100-51-6 107-98-2 F.% glutaral. trikloroizocianuronska R: 10 S: (2-)24 50-00-0 T R: 23/24/25-34-40-43 S: (1/2-)26-36/37/39-4551 107-22-2 Xn R: 20-36/38-43-68 S: (2-)36/37 111-30-8 T. otopina .. propan-1-ol. Dolje je dan izbor nekih koncentrata dezinficijensa koji se koriste jako široko. monopropilen-glikol metileter formaldehid . N R: 8-22-31-36/37-50/53 189 . .Razlikuju se značajno i prema kemijskom sastavu kao i prema opasnostima za ljudsko zdravlje i okoliš.. N 2893-78-9 [2] R: 8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-60-61 7681-52-9 C. Xn.... n-propanol etanol. % aktivnog Cl simklosen. % peroctena kiselina . etandial. Xn. C.%. O kloru i etilendioksidu kao vrlo snažnim dezificijensima bilo je govora u poglavlju o opasnim kemikalijam. N R: 31-34-50 S: (1/2-)28-45-50-61 87-90-1 O. Xi R: 11-41-67 S: (2-)7-16-24-26-39 F R: 11 S: (2-)7-16 Xn R: 20/22 S: (2-)26 gliokzal. pa ih ovdje tek spominjem.. glutaraldehid. N R: 23/25-34-42/43-50 S: (1/2-)26-36/37/39-4561 64-18-6 C R: 35 S: (1/2-)23-26-45 79-21-0 O... . 1. % troklosen kalij..

5-triazintrion tosilkloramid natrij S: (2-)8-26-41-60-61 127-65-1 C R: 22-31-34-42 S: (1/2-)7-22-26-36/37/3945 Xi.4diklorofenoksi)fenol kvaternarni amonijevi spojevi. Taj dan je naprosto umjesto obične vode za otapanje mlijeka koristila onaj dezinficijens. Naravno da s njima treba oprezno postupati. N R: 21/22-34-50 S: (2-)36/37/39-45-61 C. a ovako je najbolje da slučaj zaboravi i ubuduće malo bolje pripazi u kakvim posudama drži različite potrepštine za pripremu obroka svom 190 .benzil-C8-18alkildimetil. a onda je u njima priređivala slijedeći obrok. 4-kloro-m-krezol. Ona bi svako jutro pripremila lonac razrijeđenog dezinficijensa i onda bi s njim nakon pranja isplahnula bočice. Da mu je bilo loše ono bi povraćalo ili dobilo proljev. a tek kao primjer gdje se sve koriste opisujem slučaj iz 2007. pa preparati uglavnom ne predstavljaju opasnosti ni za ljudsko zdravlje niti za okoliš. a neki i ispod 1%. Dijete je mirno spavalo. trikloro-1. 2. jer se nalazio u loncu istog oblika u kojem je stajala prokuhana voda. a tek nakon toga je mlada majka shvatila kako je pogriješila.3. a majka je pokušavala dobiti od nekog informaciju što se njezinom dijetetu može dogoditi.4'-trikloro-2'-hidroksidifenil-eter.kiselina. ali bez panike. Nazvala je mlada majka prilično uplašena budući je svoje tromjesečno dijete nahranila mlijekom otopljenim u dezinficijesu za bočice. 2-hidroksibifenil. 5-kloro-2-(2. kloridi timol 90-43-7 59-50-7 88-06-2 3380-34-5 63449-41-2 89-83-8 U praktičnoj primjeni dolaze u sniženim koncentracijama do 10%. Ja sam je smirio objasnivši da treba dijete pustiti na miru nek spava. N R: 36/37/38-50 S: (2-)22-61 Xn. N R: 22-36/38-40-50/53 S: (2-)36/37-60-61 Xi.6-triklorofenol triklosan. Pokušala je i sama piti mlijeko otopljeno u dezinficijensu i jedino je mogla reći da joj se ne sviđa. N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)26-28-36/37/3945-61 bifenil-2-ol. godine. N R: 36/38-50/53 S: 26-39-46-60-61 C. posebno s koncentratima. 4-kloro-3-metil-fenol 2. medicinskih instrumenata. Dijete je u slast pojelo svoj obrok.4. To nije ni čudo kad se tako često koriste npr. 2-fenil-fenol (ISO) klorokrezol. a svi su je upućivali na toksikologe. Nemamo s njima nikakvih loših iskustava.4. N R: 21/22-41-43-50 S: (2-)26-36/37/39-61 Xn. za dezinfekciju posuđa za jelo ili npr.

To bi trebali shvatiti i određeni inspektori kao što shvaćaju domaćice i ne pada im napamet predavati praznu ambalažu kućnih dezinficijensa na zbrinjavanje kao opasni otpad. Evo i najčešće korištenih sredstava: vrsta pesticida limacid akaricid ime metaldehid kloheksetin CAS broj 108-62-3 33089-611 533-74-4 označavanje Xn R: 10-22 S: (2-)13-25-46 Xn. N R: 22-43-48/2250/53 S: (2)-13-25-46-61 Xn. N R:22-36-50/53 S: (2)-13-25-46-61 nematocid diazomet Zapravo se ne radi o vrlo opasnim kemikalijama i jedino je već ranije spominjani metiokarb kao pravi otrov važniji limacid. pa niti oko toga ne treba praviti probleme.djetetu. kakve se vidi na slikama dolje. Narod se snalazi i na druge načine. akaricidima i nematocidima. U krajnjem slučaju možda mogu pobiti neke bakterije iz fekalnih voda. Zaista je to točno da dezinficijensi ne predstavljaju niti akutnu niti kroničnu opasnost za ljudsko zdravlje. a u kanalizaciju obvezno dospijevaju pri uporabi. ali sasvim sigurno tamo dolje u kanalizaciji brzo se potroše i sigurno nemaju nikakvog utjecaja na okoliš. 191 . Eto. pa se puževe vrlo uspješno vabi posudama s pivom u kojem se uguše ili ih se posipa solju da dehidriraju i tako uginu. Dovoljno ju je isprati s vodom i nakon toga predati na zbrinjavanje skupa s bocama od mineralne vode. grinja i nematoda. Neki drugi Zaista je teško odabrati koje još pesticide ovdje obuhvatiti. ali prema vlastitom izboru dati ću osnovne podatke o nekim limacidima. Koriste se dakle protiv puževa. završavam s ovim kratkim pregledom pesticida uz vrlo snažnu napomenu da brojne nisam obuhvatio ovim poglavljem.

Otrovanja takvim kemikalijama u pravilu su teška i često smrtonosna. Međutim. Analize karboksihemoglobina pokazale su njegovu prisutnost u koncentracijama iznad 40%. od njega stradavaju i profesionalci. a ni utjecaji dugotrajnog izlaganja nisu zanemarivi. Nije lako zadržati njihovo širenje kroz naš okoliš. Uz takve koncentracije karboksihemoglobina vatrogasci nisu bili sposobni ništa učiniti na spašavanju svojih života. Ugljikov monoksid U Hrvatskoj po službenim podacima najviše ljudi umire zbog otrovanja ugljikovim monoksidom i to se ponavlja veće desetljećima iz godine u godinu. Često su povezani s karcinogenošću ili reproduktivnom otrovnošću. što je već povezano s težim znakovima otrovanja. Najviše je otrovanja zimi.«PLINOVITE» PRIČE Ja osobno se najviše bojim otrova koji djeluju u obliku plina. godine može se povezati s otrovanjem ovom kemikalijom. No. a šire se u ovisnosti o lokalnim meteorološkim uvjetima. jer su bili omamljeni. najbolje je ove tvrdnje dokazati podacima iz prakse. I ona užasna katastrofa na Kornatima iz kolovoza 2007. Nitko ne kaže da je otrovanje ugljikovim monoksidom u tom slučaju bilo glavni uzrok stradavanja. U većini slučajeva od njih se može samo pobjeći ili se sakriti u dobro zatvorene prostore čekajući dok opasnost mine. Nomogram ispod ovog teksta pokazuje o čemu se radi. vatrogasci tijekom cijele godine. kao npr. jer teške opekotine govore da su 192 . para ili aerosola. kad građani koriste neispravne peći za zagrijavanje svojih stanova.

može štetno djelovati na plod). No. Umrlo dijete je imalo koncentraciju karboksihemoglobina oko 65%. što sasvim sigurno nije bio uzrok otrovanja nego tek signal pomajki da nešto u spavaonici nije u redu. Tko je i što je taj opasni ugljikov monoksid? Nastaje izgaranjem ugljikovih spojeva (drvo. ugljen. jer pušačica truje svoj plod i može očekivati da njezino dijete trpi posljedice njezine ovisnosti o cigaretama.zapravo bili sprženi. otrovno ako se udiše. kod neispravnih odvoda dimnih plinova u požarima itd. pogotovo zato što je razlika u dobi iznosila tek godinu dana. koja nije imala vlastite djece i čini se da su svi bili sretni u tom odnosu. itd. Ne treba se čuditi što liječnici trudnicama zabranjuju pušenje. Kako je to bilo moguće? Bili su oboje u istoj prostoriji s istim koncentracijama ugljikovog monoksida u zraku i trebalo je očekivati kod oboje isti ishod. jedno od djece je već bilo mrtvo. Međutim. Ne veže se ugljikov monoksid samo na hemoglobin nego ometa brojne metaboličke procese u organizmu i izložena osoba brzo umire ako joj se ne ukaže medicinska pomoć osposobljenih zdravstvenih djelatnika. gradski plin. peć u dječjoj sobi nije bila ispravna i jedne zimske noći se udomiteljica probudila zbog neugodnog mirisa iz dječje sobe. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Stvar je prilično jednostavna. Međutim. Onaj nemirniji je disao 193 . Djelatnici hitne pomoći su stigli brzo i odmah su primijenili propisane mjere spašavanja dajući čisti kisik djeci. Najčešće se razvija u neispravnim grijalicama ili bojlerima. Međutim. itd. lož ulje. a drugo se uspješno oporavilo dolaskom u bolnicu. Podmukao je to plin bez mirisa.kat. pa čovjek ne može opaziti da je životno ugrožen. boje ili okusa. 1 T F+ OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-23-48/23-61 (vrlo lako zapaljivo. očito dvoje djece nije trošilo istu količinu zraka pri disanju.. Evo njegovih toksikoloških značajki. a ono preživjelo 40%. činjenica je da vatrogasci obično stradavaju zbog otrovanja ugljikovim monoksidom. Karboksihemoglobin je oblik hemoglobina nastao vezanjem ugljikovog monoksida za njega i tako hemoglobin više ne može prenositi kisik kroz organizam.) uz nedovoljno kisika. kad je stradalo dvoje djece bez roditelja. Oba djeteta su bila u nesvijesti i ona je odmah nazvala hitnu pomoć. Nezgodan je kod akutnog izlaganja kao i kod dugotrajnog unošenja u niskim koncentracijama. Dali su ih na skrbništvo pouzdanoj gospođi. Međutim. nas zanimaju akutna otrovanja ugljikovim monoksidom i način njihova sprječavanja. Meni je u najružnijem slučaju ostao slučaj od prije dvadesetak godina. Smrdjela je plastična lego kocka ostavljana slučajno na peći. UGLJIKOV MONOKSID (CAS 630-08-00) Repro.

što potvrđuju podaci o otrovanjima. To nije bilo ništa neočekivanog. Ne znam što treba točno učiniti. dužini izloženosti i količini udahnutog zraka (npr. fizički napor znači više udahnutog zraka). Uz to je naravno važno kakav je hemoglobin u izložene osobe. acido-bazne ravnoteže. Dječji hemoglobin je osjetljiviji nego onaj u odraslih osoba i lakše je otrovati dijete bilo kojom kemikalijom koja se veže na hemoglobin. što na zapadu rade učestalo kao na slici gore. ako se iz njih dimni plinovi ispuštaju izravno u prostoriju? Ja mislim da treba. ali ostatak igra izrazito važnu ulogu održavanja tzv. nije ni kisela ni lužnata. Ugljikov dioksid Ugljikov dioksid sasvim sigurno nije opasan za ljudsko zdravlje.dublje i intenzivnije. Činjenica je da su i količine ugljikovog dioksida proizvedene u brojnim biološkim procesima izrazito velike i da 194 .4. Našli su ih ujutro mrtve na njihovim sjedalima. Sustav sprječavanja otrovanja ne djeluje dobro u praksi. Zahvaljujući njemu i nekim bazama kroz cijeli život se održava acido-bazna ravnoteža u vrlo uskim granicama. a oni su se u ugodnoj atmosferi nastavili ljubiti. Danas su količine proizvedenog ugljikovog dioksida neumjereno velike i stručnjaci se boje da to vodi globalnom zatopljenju na Zemlji. pa je u svoj organizam unosio puno više ugljikovog monoksida nego njegov supatnik. ali mislim da treba ići i s represijom. pa ma kako nekima to bilo mrsko. Navodim tek primjer vezan uz mladost i automobile. Nastaje kao krajnji produkt oksidacije ugljika u organizmu i veći dio ga se izluči izdisanjem. Svi mi znamo da će apsorpcija bilo kojeg plinovitog otrova ovisiti o njegovoj koncentraciji u zraku. Treba li isključiti gradski plin kućanstvu koje nema dobro uređene instalacije za grijanje ili im je bojler neispravan? Treba li zabraniti prodaju grijalica na petrolej ili drugi energent. Ako ga nemate onda potražite dobrog stručnjaka za gradski plin da vam ga ugradi. Za poznavatelje kemije treba reći kako ugljikov dioksid igra važnu ulogu u održanju pH krvi na vrijednosti od približno 7. I ne samo da nije opasan nego je neophodan za normalni život našeg organizma. Pozivam se na slučaj dvoje mladih ljudi. To znači da je krv gotovo neutralna. Biti će manje otrovanja ugljikovim monoksidom. ako je to potrebno. tj. Što nam je činiti da ne postanemo žrtve? Dimnjačari nastoje upozoriti građane na opasnost. a možda mu je hemoglobin bio osjetljiviji budući je bi mlađi. ali o tome ovdje neće biti riječi. Naravno da je bilo hladno i ostavili su upaljen motor automobila u zatvorenoj garaži. Slučajeva otrovanja ugljikovim monoksidom tako je puno da teško možemo izdvojiti one posebne slučajeve. koji su došli s nekog tuluma kući i parkirali se u garaži. a motor automobila se ugasio zbog nedostatka kisika. Valja reći da ugljikov dioksid nastaje u svim procesima izgaranja ugljikovih tvari bez obzira odvijaju li se oni u plamenu ili uz enzimatsku katalizu u većini živih organizama. ali ih novinari citiraju kad nemaju drugih zanimljivih tema ili kad se dogodi nego njima zanimljivo smrtonosno otrovanje. Možda pomaže ugradnja detektora ugljikovog monoksida s alarmom.

podzemni kanali. Najčešće se bilježe takvi slučajevi u vinskim podrumima za vrijeme vrenja mošta ili kod kopanja zdenaca. Ta kemikalija je teža od zraka i lako se zadržava u zatvorenim prostorima. a 14% je vrlo kritična koncentracija. jer na visini njihove glave koncentracije su vrlo niske. rudnici. Nažalost. ali najpoznatiji slučaj je svakako stradavanje građanina sa stanom pokraj Karlovačke pivovare. Odmaknuli su ga dalje od potoka budući se odatle širio izrazito intenzivan neugodan miris od kojeg se nije moglo disati i obavili su tamo reanimaciju. imamo i mi puno iskustava sa stradanjem ljudi zbog povećanja koncentracije ugljikovog monoksida u zatvorenim prostorima. Čovjeka su izvukli iz potoka i ustanovili da su mu zakazale sve vitalne funkcije.u nekim slučajevima mogu predstavljati izravnu opasnost za ljude i druga živa stvorenja. Gospodin je u večernjim satima jednog tmurnog ranoproljetnog dana (bio je petak) vodio svog psa u šetnju pokraj potoka u koji se izlijevala oborinska kanalizacija pivovare. Nažalost. kako raste koncentracija ugljikovog dioksida u nekom prostoru tako pada koncentracija kisika. Bilo je to mjesto udaljeno nekih 8 m od izlijevnog mjesta oborinske kanalizacije. Kako je kasnio cijelih pola sata njegova žena se zabrinula i izišla van potražiti muža. osrednji pas se ulaskom u špilju najednom nađe u zoni visokih koncentracija ugljikovog dioksida i može uginuti zbog hipoksije ili nedostatka kisika. Oni su smatrali kako se čovjek otrovao amonijakom. Odmah je uzbunila susjede i pozvana je hitna pomoć.65%. Smatra se da opasnost od nedostatka kisika postaje ozbiljna već kad padne ispod 17%. koji se uslijed geoloških procesa stalno oslobađa u nju. a pas je ležao do njegovih nogu. Naime. Našla ga je kako leži pokraj pojila s nogama u vodi. itd. Tako se kod koncentracije od 25% ugljikovog dioksida u zraku koncentracija kisika na spusti 18%. Posjetitelji špilje uopće ne osjećaju nikakvu prisutnost te kemikalije. a kao podloga tome bila je činjenica da je pivovara deset ili više dana prije toga započela remont strojarnice hladnjače i da se početkom radova u zrak oslobodila nepoznata količina amonijaka donoseći uznemirenost među građanima. Međutim. Drugi dan nakon izlaganja lokalna radio postaja pokrenula je vrlo snažnu akciju prvo obavijestivši broj 112 o događaju. podrumi. a zatim su izvještaje o događaju počeli davati u eter. Odavno je poznata Pasja špilja pokraj Napulja upravo po tome što se u njoj zadržava ugljikov dioksid. npr. Na lice 195 . to nije pomoglo i unatoč dobroj terapiji on nije nikad došao k svijesti i umro je nakon skoro mjesec dana. Kad su se čovjeku vitalne funkcije vratile prevezli su ga u županijsku bolnicu i tamo su nastavili s intenzivnom terapijom. a kod koncentracije 35% kisik pada na 13. Obzirom na to što ima relativno visok prag na ulazu ugljikov dioksid se zadržava na njezinu dnu u visokim koncentracijama.

a na izlasku u potok iznosila je nešto više od 14%. u organskoj sintezi. Nikad do tada nismo čuli za stradavanje bilo koga zbog ugljičnog dioksida na otvorenom prostoru. procesima galvanizacije. Tjedan dana nakon stradavanja izmjerene su koncentracije kisika od 4. Postoje cijanogene kemikalije (npr. Evo simptoma otrovanja. Obdukcija čovjeka i psa je potvrdila da su umrli od hipoksije a ne od otrovanja amonijakom. To je vrlo jednostavna kemikalija i može se naći svuda u nekom od oblika. Sumnjao sam na ugljikov dioksid znajući da ga se fermentacijom slada proizvodi u velikim količinama. ali sam bio poslovno na putu u Osijek dva dana i tek u ponedjeljak sam se predveče vratio u Zagreb. acetonitril) ili čak lijekovi (natrijev nitroprusid). Obećao sam Ministarstvu zdravstva da ću odmah u utorak otputovati u Karlovac i izvidjeti o čemu se zapravo radi. Kod cijanida (dakle soli) dodaje se još svojstvo vrlo velike otrovnosti ako se proguta.mjesta su počeli dolaziti različiti inspektori. To sam izjavio na sastanku županijskog eko-stožera. npr. Kasnije su se događaji razjašnjavali prilično velikom brzinom uz velike proteste novinara što sam im oborio hipotezu o otrovanju amonijakom. Cijanidi se vrlo često koriste u gospodarstvu. stjenica). a pivovara još kupuje dodatne količine tog ukapljenog plina radi dodatnog gaziranja piva prije stavljanja u promet. Tako ih udišu pušači. za fumigaciju skladišta (nezamjenjivi za uništavanje nekih štetočina poput npr. Dovoljno za smrt psa i čovjeka. vrlo lako je zapaljiv i vrlo je otrovan za organizme koji žive u vodi. a policija je odmah iskoristila moju nazočnost i dobar dio poslijepodneva sam odgovarao na njihova pitanje u policijskoj postaji. Moje sumnje su se potvrdile i ja sam u utorak odmah nakon izvida zaključio kako amonijak nije uzrok stradavanju nego neki drugi plin. koje sadrže alkaloide iz kojih se metabolizmom razvijaju cijanidi. Dakle. Na slici gore je vatrogasac koji bezuspješno pokušava dokazati amonijak na mjestu stradanja Karlovčanina. Ugljikov dioksid se tamo nakupljao u količinama ovisnim o proizvodnji fermentacijskih plinova tijekom vrenja i polako curio u potok zajedno se vodom. a oduvijek unosimo u organizam tzv. to je kemikalija koja je ubila najveći broj ljudi na ovom svijetu. a na zemlji smo stalno izloženi njihovu unosu u organizam. jer to zapravo na izravan način nije otrovanje. 196 . Njima se nije sviđala hipoksija. a među nama toksikolozima ostalo je čuđenje. Svjetskom ratu. vatrogasci i policija. Cijanovodik i cijanidi Cijanovodik je vrlo otrovan ako se udiše. Ne bi bili takvi da ih je ofurio amonijak. Ispostavilo se da je pivovara zbog kvara na uređaju za rekuperiranje ugljikovog dioksida iz fermentacijih plinova naprosto ukupne plinove ispuštala u oborinsku kanalizaciju. itd. Već u ponedjeljak u javnosti je stvoreno čvrsto mišljenje da je čovjek otrovan amonijakom i tražilo se kako krivce tako i izvore oslobađanja amonijaka. a zbog njezine otrovnosti nastoji se izbaciti iz svih industrijskih procesa kad god je to moguće. Pogledajte na slici gore kako su trava i potočno raslinje bujni. Ut to žrtva nije imala nikakvih simptoma otrovanja amonijakom. Problem otrovanja cijanidima je u tome što je mala razlika u dozama uz koje se javljaju blagi simptomi od onih uz koje nastupa teško otrovanje ili smrt. jer prema mojim podacima nije bilo nikakvih znakova otrovanja amonijakom. ali ovdje se ipak radilo o relativno dubokom potoku i danu bez znatnijih kretanja zračnih struja. Mene su kontaktirali s raznih strana već u nedjelju. cijanogene biljke (obično koštice).5% na mjestu ispuštanja fermentacijskih plinova u kanalizaciju. Dokazani su kao sastavni dio svemirskih prostranstava. Cijanovodik su neuspješno pokušavali primijeniti Francuzi kao bojni otrov u II. a Hitler je njime (Cyclon B) pobio milijune ljudi u svojim koncentracionim logorima smrti.

konfuzija. Nedugo nakon završenog užitka u jedenju koštica kod malog dječaka su se počeli javljati simptomi otrovanja. zbog nečeg je jednog dana došao do ostalih kolega koji su pili kavu i rekao da u ruci drži otopinu kalijevog cijanida. Stariji dječak je razbijao koštice od kajsija i davao mlađem jednogodišnjem bratu da ih jede. Oni su se razvijali izrazito brzo i dok je došla hitna pomoć bio je mrtav. Obavljala se fumigacija nekog silosa Cyclonom B. Moj kolega. Mali dječak je dovezen u bolnicu mrtav. Teži simptomi: stupor. konvulzije. ali ga više nema navodno zbog slabe učinkovitosti kod jakih otrovanja. izišao van i zapečatio vrata. Radnik na fumigaciji je opremljen propisanom zaštitnom opremom otvorio konzerve s fumigantom. ali njihova primjena uvijek je vezana uz primjenu od strane educiranog zdravstvenog osoblja. Moj najupečatljiviji doživljaj s cijanovodikom dogodio se 1993. Teža izlaganja mogu brzo dovesti do edema pluća. itd. Neko vrijeme je na tržištu postojao protuotrov amilnitrit za primjenu na mjestu nesreće. u blizini je bio liječnik i radnik je uz pružanje prve pomoći zbrinut u bolnicu na sreću bez težih posljedica. S prvim zvucima eksplozija pozvali su me da trenutno dođem u Krizni stožer Ministarstva zdravstva smješten tada u Kliničkoj bolnici 197 . Uz velike doze cijanida praktički se ne očekuje preživljavanje. koju će popiti. opuštena i opaža se cijanoza Postoje i protuotrovi (antidoti). glavobolja. a hipotenzija vodi do kolapsa. • OPĆI ZNAKOVI Koža je hladna. nemir. I zaista je popio čašu s cijanidima i za kratko vrijeme su započeli simtomi. gušenje. koma. Drugi slučaj iz kasnih sedamdesetih godina dogodio se u Makedoniji i ja sam o njemu s nevjericom slušao na jednom tadašnjem jugoslavenskom kongresu. inače izvrstan kemičar. Radilo se o tome da se cijanovodik adsorbirao na njegovu odjeću i na čistom zraku se postupno otpuštao. Lagani plin se dizao s odjeće i radnik ga je udisao punim plućima. Najstarije otrovanje kojeg se sjećam iz sedamdesetih godina dogodilo se zbog nepoznatih razloga. Kako je bio na čistoj atmosferi skinuo je zaštitnu masku i ubrzo su počeli simptomi srednjeg otrovanja. ali jedno od njih može biti jako poučno.ZNAKOVI OTROVANJA • • SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV Rani simptomi: vrtoglavica. Dvoje male djece ostalo je samo u svojoj seoskoj obiteljskoj kući. Ništa nisu pomogli pokušaji oživljavanja. smrt (kod teše izloženosti smrt nastupa brzo) KARDIOVASKULARNI SUSTAV Početna tahikardija prelazi u bradikardiju. godine prilikom eksplozije streljiva u vojarni Duboki jarak. Na sreću. Naravno da je prošlo puno vremena dok je stariji dječak pozvao roditelje i dok se organizirao prijevoz u bolnicu. mučnina i povraćanje. Drugih značajnijih otrovanja cijanidima se ne sjećam u našim krajevima. proširene zjenice. tjeskoba.

Kružile su nikad provjerene priče o nekoj studentici koja se namjerno otrovala vodikovim sulfidom na jednoj od prvih vježbi iz analitičke kemije. To je uključivalo određivanje udaljenosti skladišta od najbližeg stambenog objekta i najbliže prometnice te ugradnju neutralizatora oslobođenog cijanovodika ili drugog opasnog plina. Deratizacija. Računao sam na to da bi se moglo raditi o cijanovodiku. Ako bi se oslobodio cijanovodik on bi se dizao u vis i sasvim bi sigurno bio zapaljen ili bi njegov oblak eksplodirao. Sve mjere osiguranja su poduzete uključujući uporabu samostalnih uređaja za disanje na stlačeni zrak i dvojica kolega su se oprezno uputili prema skladištu. a niti službeno razvrstavanje prema opasnostima nije kod njega blago. Kasnije se ispostavilo da su rečena gospoda odmah po prvoj dojavi o eksplozijama odjurili u Sesvete. Zaista sam unatoč svih blokada prometa stigao tamo u rekordno kratkom vremenu i ušao u prostoriju iz koje se kao na dlanu vidjelo dim. Tamo nije ostalo praktički ništa osim iskrivljenih praznih konzervi Cyclona B. jer su dvojica zaduženih odgovornih osoba nestali netragom. nije se mogla isključiti mogućnost da je barem dio litarskih spremnika Cyclona B ipak ostao na skladištu i da su zbog visoke temperature oštećeni te se iz njih može osloboditi opasni plin. Iz tog smo događaja izvukli nakon svih strahova i neko pozitivno iskustvo. Dočekali su me s viješću da se u vojarni nalazi skladište s nekih 1. koji je barem dijelom mogao otići u zrak kao aerosol i onda se taložiti u sjevernim naseljima. plamene jezike i eksplozije u vojarni. Vjetar je bio jugoistočni i nosio je dimne plinove prema Kašini. Točni podaci se nisu znali. Ugradili smo u propise da se skladište ovakvih kemikalija mora raditi na temelju računarske simulacije najgoreg mogućeg događaja. Zbog toga je času kad se postigla kolika tolika sigurnost od neeksplodiranih granata organiziran izvid u bivše skladište. jer su po cesti padale granate. Međutim. a bile su prekinute telefonske veze sa svim sjevernim naseljima. Vodikov sulfid (sumporovodik) Studenti kemije su se vrlo rano upoznali s ovi plinom važnim u analitičkoj kemiji kod kvalitativne analize kationa metala.200 kg cijanida te drugih kemikalija DDD-a (Dezinsekcija. Bojao sam se kalijevog cijanida. što je bio za mene najbolji izlaz. ali ih je tamo odmah zaustavila policija i spremila u neki podrum ne slušajući što to oni imaju za reći. a asistenti su studente upozoravali kako je izrazito otrovan i opasan. Dezinfekcija). Meni je ostalo organiziranje za slučaj nesreće. Kašina je bila potpuno odsječena od juga. Takva praksa se u Hrvatskoj primjenjuje desetak godina. 198 . Proizvodio se za potrebe analitike u Kipovom aparatu i nesnosno je smrdio. a nisam točno znao niti što se nalazi u skladištima. kako se to vidi iz slijedeće slike. Zbog rečenih razloga svaki student kemije je izrazito poštivao ovaj plin.Dubrava. Kad sam prvo dobio podatke iz sefa te malo kasnije od dvojice uhićenih kolega laknulo mi je.

jer je sve to bila prazna puška. Prati on naftne derivate i svi se na njegov miris tuže ako žive blizu rafinerija. Tog časa sam se počeo smijati na sav glas zbog naših strahova. Onda sam na ekranu ugledao najavu o događajima u Mađarskoj. Tražilo se podatke. godine kad su mi jedne vruće ljetne subote novinari javili da je u jugozapadnoj Mađarskoj došlo do ispuštanja vodikova sulfida na nekoj napuštenoj plinskoj bušotini te da je u susjednoj državi uvedeno stanje pripravnosti. koji nastaje u brojnim procesima biološke razgradnje. a slično su nam odgovorili dežurni djelatnici u Ministarstvu vanjskih poslova. Na brzinu je tog poslijepodneva odlučeno da se pošalju na granice prema Mađarskoj barem dvije mobilne ekipe INA s detektorima na vodikov sulfid te da nas obavještavaju o izmjerenim koncentracijama kako bi mogli dati upute građanima o ponašanju. vrlo otrovno ako se udiše. ali nikad nisam u ovim krajevima čuo da bi netko od njega stradao. U Operativnom dežurstvu MUP-a nisu imali pojma o događaju. a naš nos je na njega silno osjetljiv kao niti jedan kemijski detektor opasnih plinova. vrlo otrovno za vodene organizme) To je plin iz prirode. Moje prvo značajnije iskustvo s njim dogodilo se negdje 1997. Očito nije funkcionirao sustav obavješćivanja o prekograničnom prijenosu posljedica nesreća s kemikalijama. javlja se kao nusprodukt u industriji. a najpoznatiji je kao sastojak običnog mućka (pokvarena jaja). Nitko nije imao na licu niti najobičniju zaštitnu masku s filtrom za vodikov sulfid. novinari i brojni znatiželjnici potpuno slobodno kao da se ništa strašnog ne događa. Na njega se često nailazi. ali kod koncentracija na tim mjestima nije opasan.T+ F+ VODIKOV SULFID CAS 7783-06-4 VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-26-50 (vrlo lako zapaljivo. bilo je jasno da bi i intenzivni smrad vodikova sulfida izazvao barem tešku uznemirenost našeg Međimurja i susjednih dijelova. ali ipak smo izračunali računarskim programom tada na raspolaganju da niti u slučaju izrazito velikih ispuštanja ne bi bili ozbiljno ugroženi ljudsko zdravlje i životi na području Republike Hrvatske. Miris mu je izrazito poznat svakom kemičaru. Sutradan oko podneva nazvali su me iz Ministarstva vanjskih poslova s obavijesti našeg 199 . Bez ikakvih podataka izrazito teško se spremati za obranu od posljedica nesreće s kemikalijama. Oko sporne bušotine motali su se vatrogasci. itd. Pri koncentracijama kod kojih ga osjeti ljudski nos sasvim je bezopasan. Međutim. Prisutan je i u plinovima iz vulkana. Neposredno prije glavnog HTV dnevnika stigao sam kući čekajući kakve će mi vijesti dolaziti s terena. ali do njih nije bilo moguće doći. Puhao je sjeveroistočni vjetar i očekivali smo da će oblak vodikova sulfida prijeći naše Međimurje te učiniti tko zna kakve sve velike štete.

Toliko o sustavu međunarodne razmjene podataka o prekograničnom širenju posljedica nesreće. Naravno da je život uz takav objekt teško podnošljiv. Tko je ikad bio u štali s konjima poznaje njegov neugodni miris. Međutim. Amonijak se bakterijskom razgradnjom razvija i iz naše mokraće. Dakle. a posebno su mu koncentracije povišene kod nekih bolesti i zato služi kao dijagnostički parametar otkrivanja nekih bolesti. Računamo da ga se može naći u količinama od nekoliko tona do nekoliko desetaka tona u hladnjačama na oko 200 mjesta u Hrvatskoj. Rafinerija tijekom svog proizvodnog postupka emitira značajne količine vodikova sulfida u okoliš. pa zato hlače i donje rublje posebno u starijih muškaraca s bolešću prostate mogu intenzivno smrdjeti po amonijaku. a većina hladnjača u Hrvatskoj koristi ga kao plin za hlađenje. posebno kad vjetar od rafinerije puše u smjeru vašeg stambenog objekta. a može ostaviti teške posljedice po zdravlje ljudi. Zaključno bi se moglo reći da nigdje kod nas u Hrvatskoj ne postoji prijetnja za zdravlje i okoliš od vodikova sulfida. Čak da se negdje i pojavi isti čas će ljudi već kod izrazito niskih koncentracija prepoznati da se radi o nečemu nenormalnom i dići će se uzbuna. Njihov najvažniji problem je bio i ostao benzen.000 t ili više u posebnim spremnicima ukapljenog amonijaka. Panike zbog smrada vodikova sulfida bilo je u proteklim godinama napretek. Nalazi se i u našem organizmu.veleposlanika u Mađarskoj da nam ne prijeti nikakva opasnost. Amonijak E. ali nisu shvaćali da odvratni smrad vodikova sulfida nije njihov ključni problem onečišćenja okoliša. Hvala Bogu što tako intenzivno smrdi. U Petrokemiji Kutina obično ga se nalazi u količinama od 10. ali o tome na drugom mjestu možete više pročitati. postoji određeni rizik za građane i okoliš budući nije bezazlena kemikalija u čistom obliku kako se vidi iz slijedećih podataka: 200 . ali najzanimljivija je priča o Sisku sa slike lijevo. koji čak ima vrlo ugodan miris. on je izrazito važna industrijska kemikalija. U golemim količinama koristi se pri proizvodnji mineralnih gnojiva (amonijev nitrat). Logično je i to da su se ljudi godinama bunili. možda dijelom i zbog ruske nafte pune sumporovih spojeva. amonijak je već nešto sasvim drugo. Prisutan je u cjelokupnoj prirodi oko nas i u nama kao krajnji produkt biološke razgradnje dušikovih organskih spojeva.

Imali su i Srbi simulacije iz Kutine i nisu bili glupi sebe izlagati opasnosti. pa sam sa stručnjacima iz tvornice raspravljao za vrijeme uzbune što nam je činiti ako se nešto dogodi. Oni u Petrokemiji su imali meteorološki toranj stalno povezan s centrom za simulacije i mogli su u svakom času predvidjeti što će se događati u kratkoročnom razdoblju. Tada je netko od stručnjaka iz tvornice vrlo autoritativno ustvrdio da Srbi neće samo tako napasti postrojenje zbog meteorologije. Jedino se nisu slagali u tome može li 201 . otrovno ako se udiše. Jednom sam početkom listopada 1991. ali nismo znali što učiniti. Svakog dana se očekivao pad tog grada i mi smo se veselili konačnom uklanjanju opasnosti s juga za grad Kutinu. Ja sam se s tim složio. ali sam ustrajao u tome da se grad pripremi za napad. Onda je došla 1995. godina i naše trupe su se krajem kolovoza kretale kroz Bosnu prema Banja Luci. godine privremeno zaustavili proizvodnju mineralnih gnojiva u strahu od mogućih srpskih napada. izaziva opekotine. Strahovi nisu nestajali i jednom smo krajem 1991. boravio u Kutini prilikom napada srpskih zrakoplova na grad i panično sam se bojao što će se dogoditi ako pogode bilo koji od spremnika s amonijakom. Vojni stručnjaci su bili sigurni da su rečene rakete izrazito precizne i da bez poteškoća mogu pogoditi bilo koji od dva spremnika napunjena ukapljenim amonijakom. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Znao sam za goleme količine amonijaka u Petrokemiji iz Kutine znatno prije početka rata. Onda su me naglo pozvali na ozbiljan sastanak u MORH gdje su već čekali brojni hrvatski stručnjaci. Naime. Jedna prijateljska strana zemlja nas je obavijestila da su Srbi uperili modificirane švedske rakete brod-brod upravo na Kutinu i prijete da će ih uporabiti ako naše trupe ne prestanu nadirati prema Banjoj Luci. vjetrovi na tom području uglavnom pušu sa sjeveroistoka i nosili bi amonijak na krajeve iz kojih su dolazili napadi. Imao sam jasne simulacije kretanja oblaka amonijaka u različitim scenarijima ispuštanja iz velike tvornice.AMONIJAK (CAS 7664-41-7) T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23-34-50 (zapaljivo. a tijekom onih ratnih godina predstavljao mi je noćnu moru.

Početkom prosinca 2007. Obavljeno je snimanje stanja u muzejskoj hladnjači i zaključeno da treba uz sve mjere opreza pričekati ljeto kad su ljudi na moru i onda obaviti poslove pretakanja i odvoženja amonijaka. a netko od četnika je vjerojatno uspio zatvoriti ključne ventile. Problem je kad takva postrojenja rade a da nitko od nadležnih ne zna za to. Rekao sam da se amonijak nalazi na više od 200 mjesta u Hrvatskoj i to nerijetko u gusto naseljenim područjima. izabran je Voloder kao prihvatni centar za ozlijeđene. a nitko od uključenih u organizaciju nije mogao spavati. Ne znam koliko je na razvoj događaja u Bosni imala utjecaja prijetnja Petrokemiji iz Kutine i je li to imalo ikakvog utjecaja na događaje u susjednoj državi. Ništa se nije dogodilo tijekom opasne operacije. ali ja osobno još uvijek nosim ožiljke rečenih događaja. a prognoza je bila stabilna za nekoliko dana. ali zaboravljena mala hladnjača s maksimalno 2 t ukapljenog amonijaka u gusto naseljenom području nam se nije dopala.raketa probiti armirano-betonski plašt debljine 0. Trebalo je promijeniti neku brtvu. Naravno da je prilikom odvrtanja vijaka pokraj brtve počeo izlaziti amonijak u slobodnu atmosferu. inače stražar u GSS. Ja zapravo nisam znao što bih mogao učiniti u tom slučaju i sa zebnjom sam očekivao vozača za Petrinju.5 m na spremnicima. a moj suradnik je hitno otišao na mjesto događaja. sve hitne pomoći iz kruga od 100 km oko Kutine stavljene su u punu pripravnost. Vatrogascima je predloženo da vodenom zavjesom obaraju eventualne pare amonijaka. a svi su se razbježali. Simulacije su pokazivale da bi u najgorem mogućem slučaju curenja svih 10. vičući i histerizirajući. Ja sam se suprotstavio evakuaciji. jedne subote dogodilo se ispuštanje amonijaka u nelegalnoj hladnjači u Samoboru. Negdje u svibnju 2006. Hladnjača nije imala nikakve dozvole za rad niti ju je servisirala bilo koja ovlaštena tvrtka. a posao pretakanja je obavila iskusna tvrtka. ali je stožer bio evakuiran zbog očekivanog napada JNA. Naravno da je puhao jugoistočni vjetar i da napadač uopće nije bio ugrožen. a 202 . Iskustava s takvim objektima imam izrazito mnogo i teško je izabrati slučajeve zanimljive čitateljima. Onda je došla vijest da su naši napustili područje. pa su je priučeni radnici nastojali držati pod nadzorom. Informacije su kao obično bile izrazito škrte. pripremilo se željezničke kompozicije za evakuaciju. Iz simulacija se moglo zaključiti da bi grad Kutina bio izgubljen. godine pozvani smo u Koprivnicu pomoći u uklanjanju amonijaka iz sasvim zaboravljene male hladnjače u okviru Muzeja hrane. Muzej hrane je bio prekrasan. Onda smo saznali da su hrvatske trupe prestale napredovati prema Banja Luci i naša pripravnost je opozvana. Izradili smo plan intervencija uz propisane mjere opreza i jasne propisane procedure. ali radnik je zaboravio isključiti ventile koji dovode do nje amonijak. Neki su rekli da nije ni potrebno da probije bočne stjenke spremnika nego ga može pogoditi s gornje strane gdje je zaštita slabija. a jedino s čime smo bili nezadovoljni bila je odluka da se postrojenje proda u staro željezo unatoč našim prijedlozima da se pretvori u muzej. Tijekom napada na tu tvornicu oštećena je hladnjača i amonijak je počeo izlaziti šireći se na području ratnog okršaja.000 t amonijaka to mogla biti katastrofa kakvu svijet nije vidio. a oblak amonijaka bi dosezao do Mađarske. I jedno od mojih prvih ratnih iskustava odnosilo se na ispuštanje amonijaka u Gavriloviću. što je bilo najmudrije učiniti. Pričuvni policajac. Navodno nije radila barem deset a možda i više godina i netko je tijekom inventure slučajno obišao pokrajnje zapuštene prostore i otkrio je. Pošao sam s njim do Blata. Prekinule bi se sve komunikacije istoka Hrvatske sa zapadom. Prihvatilo se prijedlog o preventivnoj evakuaciji žena i djece iz Kutine. Najveći su problem zaboravljeni objekti budući ponekad nitko za njih i ne zna. Vozač me ostavio i ja sam s jednim starijim časnikom ostao sam ne znajući što mi je činiti. Suradnik našeg zavoda je preuzeo upravljanje događajima zabranjujući također evakuaciju. Četnici su napadom na Gavrilovića oštetili hladnjaču i naši su se morali povući. Bili smo odmah obaviješteni o događaju uz traženje savjeta budući je gradonačelnik htio obaviti evakuaciju građana. došao je po mene tog poslijepodneva kolovoza 1991. jer se amonijak više nije širio okolišem.

a još više zato 203 . Tako su kontaminirali ne samo vozila hitne pomoći nego i bolnički odjel gdje su prebacili kontaminirane. nesreća je završila s teškim posljedicama uglavnom zbog potpune nespremnosti svih sudionika njezina zbrinjavanja. Obiđen je svaki rizični objekt. Osobno sam promatrao jednu od vježbi. Sve u svemu. Nikad nije napravljena analiza događaja niti su sudionici izvukli dobre poduke za budućnost. jer je zaista do savršenstva uredio svoj sustav sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. Trebalo je prvenstveno svući svu odjeću ozlijeđenima i obaviti dekontaminaciju pranjem s vodom. Prvo su mu presađena pluća u Padovi. HZT je prilikom svih važnih događaja dobivao zadatak procijeniti toksikološku opasnost i poduzeti sve mjere da se spriječe nesreće ili diverzije. U komori je ostao ležati jedan od zaposlenika i njegov prijatelj ga je odlučio spasiti. ali to nitko nije učinio. Papa je otišao i svi su zaboravili na naše naputke. HZT je sudjelovao u brojnim objektima na smanjivanju rizika od nesreća i teško je izabrati o kome pisati. Nisu slijedili upute niti o prebacivanju ozlijeđenih radnika tvrtke. Tako je bilo i prilikom trećeg obilaska Sv. Ispuštanje i najmanje količine amonijaka u okoliš izazvalo bi brojne proteste građana makar se tek kroz nekoliko minuta osjetio samo neugodan miris. Osobno sam ponosan što sam sudjelovao kao savjetnik u sprječavanju nesreća u toj tvrtki. Zbog toga smo rečenom objektu posvetili izrazitu pozornost. Kraš se nalazi danas u gusto naseljenom području gdje su građani osjetljivi već na nagovještaje problema. obavljene su procjene rizika te napisane jasne upute o postupcima u slučaju nesreće. Trebao je obići 4 grada i mi smo izradili detaljnu procjenu rizika u svakom od njih. Izrazito je mala vjerojatnost da bi građani iz okolice objekta osjetili bilo kakvu neugodnost da se u Krašu dogodi ispuštanje amonijaka. Međutim. hitne pomoći i drugih sudionika. koje oni održavaju u pravilnim vremenskim razmacima kako ljudi ne bi zaboravili svoje dužnosti u slučaju nesreće.jedan od njih je zaštićen prema propisima zatvorio mjesto isparavanja amonijaka u atmosferu. To je hrvatska praksa. Naravno da to nije dovoljno i oni su postavili uz zgradu sustav za neutralizaciju amonijaka iz zraka u strojarnici. Vatrogasci i hitna pomoć su stigli brzo na mjesto događaja. vatrogasaca. Novi viličar je probio jednu od cijevi s pothlađenim amonijakom u obliku plina i on se počeo oslobađati u prostor komore. ali kod istjecanja velikih količina amonijaka za vrijeme Sv. Naravno da ima mnogo suprotnih primjera racionalnog i opreznog postupanja s amonijakom. U suradnji s HZT detaljno se o svemu razgovaralo i oni danas imaju gotovo idealan sustav. nije koristio ni jedno sredstvo osobne zaštite i naravno da je pao pored svog prijatelja dok ga je pokušao izvući van. Onda se dogodila banalna nesreća u jednoj od komora hladnjače. Ljudi su počeli panično bježati ne samo iz komore nego i iz cijelog objekta. Ne završavaju stvari uvijek dobro unatoč tome da nesreće ipak ne očekujemo u uređenim objektima. ali svaki radnik je morao uvježbati proceduru primjene sredstava osobne zaštite i zatvaranja ključnih ventila na mjestu isparavanja. Ipak odlučujem pisati o Krašu. U najgorem mogućem slučaju nisu bili ozbiljno ugroženi životi ljudi na Delti. ali ona nisu izdržala i hrabri nepromišljeni spasilac je umro. Oca hrvatskih gradova. a djelatnici hitne pomoći su nepromišljeno ušli u zonu kontaminacije i nakon toga ih je polovica otišla na bolovanje zbog izloženosti dišnih putova amonijaku. Nitko nije slijedio naše upute. Uz mjere čuvanja objekta i usporenog rada hladnjače podijelili smo plastificirane upute o ponašanju svih mogućih sudionika poput radnika hladnjače. Ne znam jesu li uveli sustav automatskog zatvaranja ventila. U strojarnici je smješteno čak 14 sondi za detekciju isparavanja amonijaka i istog časa kad se oglasi alarm kreće se na definirano mjesto intervenirati. Kasnije se pokazalo da je on prošao u cijelom slučaju tragično. ali nisu postupali prema pisanim procedurama naše ustanove. policije. Vatrogasci su prošli prilično dobro budući su ipak nabavili sredstva osobne zaštite. Liječnički pregledi izloženih osoba pokazali su da težih ozljeda nije bilo i mi smo zaključili slučaj ostavljajući inspekcijama da stvar s nelegalnim objektom istjeraju načistac. Na popisu je bila i hladnjača Vir u Rijeci smještena uzvodno na Rječini. Mise na tom mjestu moglo je doći do velike panike i do stradavanja brojnih ljudi.

često na vrh brda. Sve treba promatrati s mjerom. u stajama). Spominjem tek Dom sportova s klizalištem. ali rizici s takvim otopinama su neusporedivo manji nego s plinovitim ili ukapljenim amonijakom. Amonijak često dolazi na tržište kao vodena otopina (cca 25%). Nakon toga su svi zaboravili na rečenu prostoriju i ona je prepuštena utjecaju vlage i korozije. a one su građene iznad naselja. Najveće količine klora nalazile su se ranije u tvrtki DINA na Krku radi proizvodnje vinil klorid monomera.što to nije jedina tvrtka u Hrvatskoj s osjećajem za opće dobro. Nažalost na nekim mjestima se drži nelegalno. Treba napomenuti da je klor prva kemikalija uporabljena u većim količinama kao bojni otrov u I. ali nije se pokazao dovoljno učinkovit. Jest istina da ima nagrizajuće djelovanje na kožu i sve sluznice. pa se na to mora misliti. Klor Klor je najpoznatiji halogeni element. ako se dogodi postoje velike garancije da to neće osjetiti nitko izvan objekta. O opasnostima najbolje govore njegove toksikološke značajke. a povremeno nailazimo na sasvim zaboravljene spremnike s klorom. U SAD farmeri još uvijek prskaju svoja polja jako razrijeđenim (5%) amonijevim hidroksidom kao na slici gore i jako su zadovoljni takvim načinom gnojidbe. Zatražena je specijalna ekipa da odveze spremnike s ukapljenim klorom na mjesto gdje se može nešto s njima učiniti. Toliko o gospodarenju gradskim objektima. kao što nije opasan amonijak u niskim koncentracijama (npr. Takvu razinu sigurnosti moramo postići u cijeloj Hrvatskoj na svih 200 i više objekata s amonijakom. Ipak zbog sasvim tehničkih razloga obično ga smještaju uz vodospreme. 204 . Nitko iz doma zdravlja nije imao ključeve rečene zgrade niti je znao što bi se tamo moglo nalaziti. Negdje početkom devedesetih obaviješteni smo o vrlo nadražujućem plinu koji izlazi iz pokrajnje zgrade jednog zagrebačkog doma zdravlja. Odmah smo se povezali s vatrogascima i policijom kako bi se otkrilo što se tamo događa. Konačno smo uspjeli ući u tajanstvenu prostoriju i tamo ugledali dva zahrđala spremnika klora od po 150 kg. To je neugodna okolnost za slučaj nesreće. ali sanitarna inspekcija objektu nikad nije dala rješenje za rad unatoč tome što su već nabavili klor za dezinfekciju vode. Petrokemiju iz Kutine ili Zagrebačku pivovaru kao primjere tvrtki koje se brinu za opće dobro i gdje je izrazito mala vjerojatnost da se dogodi neka nesreća. ali se ona po opasnostima ne može usporediti s plinovitim amonijakom. Konačno je u zgradu provaljeno da bi se otkrilo kako cijelu prizemnu prostoriju zauzima prazan bazen. to nije jedino takvo mjestu u državi. Prema našim podacima nalazi se u manjim količinama 50 kg do 5 t na više od 300 mjesta u Hrvatskoj. A. Nažalost. pa se na takvim mjestima moraju poduzeti brojne mjere sprječavanja nesreća i djelovanja u slučaju njihove pojave. Onda se jedna umirovljena sestra prisjetila da su sedamdesetih godina prošlog stoljeća tamo izgradili bazen za terapijsko plivanje. pa čak može otpuštati plinoviti amonijak. a čini se da će se proizvodnja obnoviti i očekujemo da će na tamošnjem skladištu klora biti stotinjak ili više tona ove kemikalije. koji se koristi u različite svrhe. Svjetskom ratu na francuskom ratištu. Oštar miris je dolazio iz susjedne prostorije zatvorene teškim metalnim vratima i također zaključane. Treba jako naglasiti da otopine amonijaka nisu opasne. Klor je težak plin. koji se drži tla i rado zavlači u svakakve rupe ili udubine.

Treba biti oprezan i s malom djecom u dobi do 4 godine. Ne događaju se tu teška otrovanja. ali uz oštećenje zdravlja može se razviti snažna panika. Posebno se to događa u malim kupaonicama kod rada uz zatvorena vrata i prozore. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Treba posebno naglasiti da se klor može razvijati u svakom domaćinstvu prilikom korištenja sredstava za čišćenje na bazi hipoklorita. a tamo je utvrđeno tek snažnije nadraživanje svih sluznica (crvenilo u oku. Ona je čistila kupaonicu koristeći jedno od sredstava na bazi hipoklorita sagnuta iznad kade. Predložio sam da odveze dvorkinju na liječnički pregled u specijalističku ustanovu. a onda se više nije usudila vratiti natrag i barem isprati kadu te prozračiti prostoriju. U pravilu ne treba očekivati neke teže posljedice njihove aktivnosti osim mučnine i povraćanja. nadražuje oči. Vjerojatno se radilo o kombinaciji preosjetljivosti u gospođe dvorkinje i visokoj koncentraciji klora u prostoriji. kašlja i plakanja. Dobro je znati kakva je veza koncentracija klora u zraku s učincima. jer oni često posežu za ovakvim sredstvima i piju ih. ali je ipak shvatila kako bi bilo bolje da ode iz kupaonice van. Došao je nešto ranije kući i zatekao dvorkinju na fotelji u dnevnom boravku kako kašlje i plače u strahu za svoj život i od grdnje gazdarice.T N KLOR (CAS 7782-50-5) OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23-36/37/38-50 (otrovno ako se udiše. Navodno se skoro onesvijestila od mučnine. pa dajem slijedeću tablicu. dišni sustav i kožu. Prije nekoliko godina nazvao me prijatelj s molbom da mu pomognem. otežano disanje s kašljem). 205 .

Rekao je to na temelju iskustva nesreće s klorom na tom istom mjestu zbog koje je bio primljen u bolnicu i ostao tamo nekoliko dana.KONCENTRACIJE KLORA U ZRAKU I UČINCI NA LJUDSKO ZDRAVLJE • • • • • • • • • C (ppm) vrijeme izlaganja učinci 0. Može se reći i to da smo uspjeli prisiliti posjednike klora da izrade planove intervencija. a na ruku nam je išao i Zakon o otrovima. Pred kraj prošlog stoljeća smo u suradnji sa sanitarnom inspekcijom pokrenuli veliku akciju nadzora objekata s klorom. a rezultat je izostanak nesreća. Prvi korak je naravno simulacija događaja. 206 . Rijetko su se događale nesreće raspada boce najčešće zbog otpadanja dna boce.5 8h bez učinaka (MDK) 1. Mora se priznati da se nakon 2000. a sama naša ustanova je izradila takve planove za oko 70 objekata. ventila i klorinatora. Pri tome je uvijek najvažnije dobro procijeniti razine opasnosti i veličnu rizika te prema tome uvesti mjere sprječavanja. posebno u pogledu redovitog servisiranja boca. jer je za objekte s otrovima u obliku plina traži planove intervencija. Tražili smo pojačan nadzor sanitarne inspekcije. Prilikom jednog izvida na vrlo nezgodno smještenom mjestu pokraj samih slapova Krke upozoravao sam radnika da njihovo skladište nije u redu te da bi oni prvi mogli stradati u rupi na dnu kanjona. Utvrdili smo da se nesreće događaju u pravilu zbog lošeg održavanja boca i ventila ili zbog lošeg rukovanja bocama.0 15 min bez učinaka (KDK) 15 odmah iritacija očiju. godine one događaju vrlo rijetko i u malom opsegu. Vjerojatno je i to pridonijelo smanjivanju učestalosti nesreća.3 odmah donji prag osjeta njuhom 0. Prije toga su se događale prilično često. Pitao sam ga što bi učinio da klor počne isparavati. a on mi je odgovorio samo: „Uza stube“. nosa i dišnih puteva 30 kratko izlaganje kašalj. kako je to prikazano na slici za jedan od objekata. barem one manjeg opsega s nekontroliranim istjecanjem klora kroz pokvareni ili čak otkinuti ventil. koje se povremeno događaju na mjestima gdje se on drži za potrebe dezinfekcije vode. pečenje svih sluznica 40-60 30-60 min edem pluća 100 15-30 min edem pluća 1000 trenutno smrt Treba nešto reći o nesrećama s klorom. To je urodilo dobrim plodom i većinu klornih stanica danas držimo pod dobrim nadzorom. Njihove posljedice su se uvijek ograničavale na prostor u kojem se nalazi klor i vrlo uski krug oko objekta.

PRIMJER SIMULACIJE Procjena broja mrtvih – 100. To mi je valjda jedina korist od bavljena ovim poslom. itd. izvoru Obmle. automatski sustavi za neutralizaciju. To znači da ga u dobrom procesu gotovo nije moguće osjetiti u prostoriji klorne stanice. alarmi kod porasta koncentracija klora. Sve više stručnjaka zagovara izbacivanje klora i uvođenje ove kemikalije za dezinfekciju vode na raznim mjestima. 207 . Zahvaljujući ovakvim mjerama brojna prekrasna mjesta su sasvim nedostupna pogledu građana i ja se mogu pohvaliti posjetom npr. izvoru Rječine i mnogim drugim prekrasnim zabranjenim mjestima. Danas vodovodi i bazeni sve češće preuzimaju tehnologiju dezinfekcije s klorovim dioksidom uglavnom zbog relativno slabo opasnih kemikalija za njegovu primjenu. protuprovalni alarmi. pa se i tome mora posvetiti velika pozornost (npr. izvoru ispod Duboke ljute. kao što je to slučaj u ovom dobro nadziranom postrojenju. Ipak brinu njegova opasna svojstva. spriječavanje pristupa. ako se cijeli proces odvija prema propisima. jer se proizvodi in situ na mjestu gdje treba djelovati.). Je li povoljno za teroriste? Smatram da su svi ovakvi objekti povoljno mjesto za teroristički napad. Dobiva se iz kemikalija relativno male opasnosti poput klorovodične kiseline i kalijevog klorata u količinama koje su potrebne za dezifekciju u vodovodnom sustavu. Klorov dioksid Za uporabu klorovog dioksida u dezinfekciji vode zadnjih godina sve više raste interes.

Radnik u klornoj stanici je zabunom u spremnik s klorovodičnom kiselinom dodao natrijev klorat i došlo je do burne reakcije uz oslobađanje velike količine klorovog dioksida. u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. ali na terenu nije pokazivao veliku uspješnost protiv nerpijatelja. ali se onda vratio ugasiti svijetlo. Ni druga opasna svojstva nisu zanemariva. Fozgen Još jedna kemikalija koja je bila primijenjena kao bojni otrov u I. pa nije čudo što ga s nelagodom primjenjuju na vodovodnim sustavima. Slika s lijeve strane je autentičan primjer primjene granata s fozgenom. Izgleda da je u prvi čas postupao na ispravan način bijegom iz prostorije. To je izazvalo eksploziju para klorovog dioksida i on je poginuo u toj eksploziji. 208 . kako se vidi iz njegove karakterizacije. izaziva opekotine. Jedan od razloga je i nesreća na kninskom vodovodu pred kraj milenija. Bila je uspješnija nego klor. ali događaj je unio nemir među korisnicima sredstava za dezinfekciju vode i vjerojatno će trebati vremena da se strahovi i predrasude pravladaju. Opasniji je od klora budući se razvrstava u vrlo jake otrove kod udisanja. njegova prvenstvena namjena je bila i ostala u organskoj sintezi. Uostalom. Zato je vrlo brzo napušten kao bojni otrov.T+ E KLORDIOKSID (CAS 10049-04-4) VRLO OTROVNO EKSPLOZIVNO OZNAKE UPOZORENJA R6-8-26-34-50 (eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom. Svjetskom ratu. ali ratnici nisu s njom bili zadovoljni. vrlo otrovno ako se udiše. ali zabrinjava to što je vrlo jaki otrov (gori od klora). vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iskustava s tom kemikalijom kod nas nema dovoljno. Prije bi se očekivalo da će doći do teškog otrovanja uz opsežne ozljede dišnih putova. eksplozivan je i može izazvati požar zapaljivih materijala. Tada se već znalo da se od njega može zaštititi primjenom odgovarajućih maski za cijelo lice s filtrima.

ali oni nisu imali ovlaštenje za zbrinjavanje u Hrvatskoj. Imali smo danas pokojnog strojara stručnjaka za klor. Moje prvo iskustvo s njim seže u početak srpnja 1991. Povijest im 209 . izaziva opekotine) Hrvatski organski kemičari nisu ga rijetko koristili u svojim istraživanjima. ali propisi nam nisu dopuštali takav postupak. Koristi se i u proizvodnji mikročipova te solarnih ćelija. Međutim. Oni koji su bili ovlašteni za sakupljanje opasnog otpada nisu bili ni obučeni ni sposobni ukloniti fozgen. pa su u jednom času njegove preostale male količine na nekoliko skladišta postale značajan problem. Ventili su bili potpuno zahrđali i nismo ih se usudili dirati. Jedan vrlo ugledni profesor koristio ga je u mlađim danima na barem dvije lokacije i pri odlasku u mirovinu želio je sređujući račune zbrinuti i tih nekoliko spremnika ukapljenog fozgena. Ipak se našlo rješenje. Oboje izrazito opasne tvari. Izvidom je utvrđeno da se u tvorničkom bunkeru zaista nalazi nekoliko boca ukapljenih fosfina i arsina. Nisam siguran je li sve bilo sukladno hrvatskim propisima. naravno na propisani način. tvrtki u stečaju. Spremnici od po 150 kg bili su u izrazito lošem stanju. to se događalo početkom milenija kad je organska sinteza u Hrvatskoj praktički nestala i nikome fozgen nije bio potreban. Najjednostavnije rješenje je bilo proglasiti taj fozgen sekundarnom sirovinom i ustupiti ga nekom drugom. Točno smo znali na koji način treba fozgen transportirati do Varaždina i do kraja nam je bila jasna tehnologija njegove neutralizacije. ali je nezamjenjiv kao fumigant za sva moguća skladišta. Onda su se javili Slovenci nudeći sličan postupak zbrinjavanja. a u podnajmu je povjerila Slovencima zbrinjavanje. ali on nije bio za takve poslove ovlašten. Druga mogućnost je bila proglasiti preostali fozgen otpadom i predati ga na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj osobi. Fosfin Fosfin je vrlo opasna kemikalija. Hrvatska tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje opasnog otpada preuzela je posao. godine. ali posao je obavljen na prihvatljivi način.FOZGEN (CAS 75-44-5) T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R: 26-34 (vrlo otrovan ako se udiše. koji je bio spreman i sposoban neutralizirati fozgen. Bio sam zapovjednik Kriznog toksikološkog stožera grada Zagreba i na toj dužnosti sam primio paničnu dojavu o bojnim otrovima u RIZ-u. Ni tu se nije nalazilo rješenje. Dojavljivač je tvrdio da se u bunkeru te tvrtke nalaze bojni otrovi u obliku ukapljenih plinova.

Zašto sam se bojao fosfina? Zato što je izrazito opasan. izaziva opekotine. kako se vidi iz slijedećih podataka. Savjest mi nije bila mirna i ja sam već napisao upute za građane i zdravstveno osoblje ako negdje na nepoznatom mjestu dođe do istjecanja nekog od ovih plinova. vrlo otrovno organizme koji žive u vodi) 210 . Zadovoljan sam odahnuo i pun zahvalnosti zagrlio prijatelja. Tvrdili su da je njegova tvrtka te kemikalije nabavila za potrebe JNA. Onda sam jedne lijepe nedjelje otišao na Sljeme u društvu starih prijatelja. FOSFIN (CAS 7803-51-2) T+ F+ N VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-17-26-34-50 (vrlo lako zapaljivo. Oblak otrovnog plina mogao je obuhvatiti bolnicu na Rebru ili brojne stambene objekte u blizini. Drugi dan sam pokušao nazivati na sve strane. samozapaljivo u dodiru sa zrakom. stečajni upravitelj je nastojao spremnike vratiti prvotnim vlasnicima i pokušao je kontaktirati s tada omraženim generalom Rašetom. U ratu sam posve zaboravio na fosfin i arsin. Ipak je na kraju zahvaljujući svojim vezama s Nizozemskom već krajem kolovoza uspio poslati tamo na zbrinjavanje ove opasne plinove. Jednostavnim izračunom moglo se zaključiti da bi razaranje samo jednog spremnika fosfina ili arsina moglo uzrokovati veliku katastrofu na području u blizini RIZ-a. ali je dobio podatak o tome da se u gusto naseljenom području grada Zagreba nalaze spremnici potencijalnih bojnih otrova. Vremena su bila nesigurna i stranci se nisu usudili ni prići granicama Hrvatske. sve ovisno o smjeru puhanja vjetra. Jedan od njih je bio bivši djelatnik Hospitalije i naravno da su teme razgovora skretale i na kemikalije. Već te večeri sam dobio izvještaj od Civilne zaštite da je moja naredba izvršena. godine zgrabili oni iz policije i Civilne zaštite sa zahtjevom da hitno i bezopasno zbrine nekoliko spremnika fosfina i arsina. ali nitko u tadašnjim strukturama nije se uopće sjećao nekakvih opasnih kemikalija iz RIZ-a. Da bi stvar bila gora. Kupila ih je JNA negdje početkom sedamdesetih godina i predala RIZ-u kao sirovinu za njihove eksperimente u pripravi mikročipova. U strahu pred JNA odmah sam naredio da se sve boce s ukapljenim plinovima trenutno izmjeste na sigurno mjesto izvan Zagreba. a on je pod prisilom morao rješavati tuđi problem. vrlo otrovno ako se udiše. U jednom času mi je počeo pričati o svojim mukama kad su ga u ljeto 1991. pa ih onda oni moraju i zbrinuti. ali onda sam se jedne noći pred kraj rata probudio sav u znoju shvaćajući da ne znam gdje su otrovi završili i prijete li možda nekom naselju.je bila jako zanimljiva. Ovaj je odbio bilo kakav razgovor. Kasnije se ispostavilo da se za te svrhe koriste mali spremnici od nekoliko kilograma.

211 . Imam je i danas u mojem oglednom skladištu opasnih kemikalija. a građanima obavijesti o njihovu ponašanju u slučaju takvog strašnog događaja. Optimisti su smatrali da su Fostoksin ukrali radnici tvrtke s namjerom da na crno obave fumigaciju nekog broda. skladišta hrane. vatrogascima i policiji o postupcima na mjestu diverzije. Onda je došla anonimna dojava o mjestu gdje su skrivena 4 spremnika Fostoksina i oni su hitnom policijskom akcijom uklonjeni. Posve je zaboravio da u kući živi njegova obitelj i da se fosfin kao plin širi u prostoru. Smrtno mu je stradala kći. Rijeka se počela pripremati za najgore. a potvrda je brzo stigla iz jednog našeg naselja. Jedan kolega iz DDD poduzeća mi je u vrijeme zabrane primjene Fostoksina u prijevozu donio malu konzervu te kemikalije. Od tada sam potpuno uvjeren da s ovako opasnim kemikalijama mogu raditi samo ovlaštene i dobro obučene osobe. Nije me uvjerio u to da svatko može primjenjivati Fostoksin. Zdravstvenim djelatnicima smo izradili upute o liječenju otrovanih. Na to su se pobunili brodovlasnici budući oni često obavljaju fumigaciju tijekom prijevoza. silosa. Za fumigaciju se koristi aluminijev fosfid. Najnapetiji doživljaj vezan uz Fostoksin dogodio se krajem milenija. kulturnih dobara zahvaćenih štetnicima. koji mogu napraviti tešku diverziju u bilo kojem zatvorenom prostoru. kakve se polulegalno prodaju u nekim zemljama za fumigaciju staklenika. u kino dvorani ili crkvi. a nije ništa znao o njegovim opasnim svojstvima. Kad smo doznali za taj događaj Uredbom smo zabranili uporabu bilo kojeg fumiganta u transportu. koja je spavala u sobi odmah pokraj stubišta za tavanske prostore. Otac obitelji je ukrao nešto peleta Fostoksina s namjerom da svoj pljesnivi kukuruz na tavanu njima obradi. Pesimisti su pak sumnjali da su možda otrov ukrali teroristi. koji u reakciji s vodom daje fosfin i aluminijev hidroksid. Međutim. itd. jedan željezničar je ponukan pričama o izvrsnom sredstvu protiv svih štetočina. ali je trebalo dugo vremena da se naša Uredba stavi izvan snage. Došla je dojava sanitarne inspekcije da je netko iz loše uređenog skladišta DDD poduzeća u carinskoj zoni ukrao 7 spremnika od po 1 kg Fostoksina. npr.Inače na tržištu se rijetko javlja ukapljeni fosfin. Bilo je dovoljno da terorist istrese pelete iz jedne konzerve u kantu s vodom i učinci u zatvorenom prostoru bi bili katastrofalni. Moje prvo iskustvo s aluminijevim fosfidom pod imenom Fostoksin seže u ratne godine. Rezultat njegovih aktivnosti je bila smrt voljenog unučeta. Pošiljatelj humanitarne pošiljke žita je u vagone stavio Fostoksin da se fumigacija obavlja za vrijeme transporta računajući na to da će primatelji dobiti garantirano čistu hranu. uzeo je nekoliko peleta tog proizvoda i stavio ih u najlonsku vrećicu s namjerom da ih primijeni u svom domu protiv miševa i štakora. S tom količinom otrova moglo se učiniti svašta. Aluminijev fosfid kod nas je najčešće korišteno sredstvo za fumigaciju i koristi se u količinama od nekoliko desetaka tona godišnje. ilegalno u fumigaciji staklenika. S njim se obavlja fumigacija brodova.

Tijek njegova izvođenja je prikazan na slici gore. Arsin Red je da pišem o arsinu odmah nakon fosfina zbog mojih već opisanih ratnih iskustava s ta dva opasna plina u vremenima Domovinskog rata. pokvari neutralizator? Na kraju je završilo tako da se potpuno odustalo od nabave lješnjaka i od tada Kraš kupuje negdje vani gotovu smjesu kakao maslaca i lješnjaka. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem-vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Arsin je jako važan u proizvodnji solarnih ćelija i moje zanimljivo iskustvo vezano je uz tu primjenu. toksikološka svojstva su mu svakako prilično dobra za sve zločeste namjene. ali članovi uprave su postavljali dodatna pitanja. Pokus je dogovoren i obavljen u Ivanić gradu uz puni nadzor i brojna mjerenja. koji nikad po mom znanju nigdje nije bio korišten. Što ako se npr.Ona preostala 3 spremnika vjerojatno je netko iskoristio za poslove u fušu. Međutim. kako bi se skratio put između skladišta i proizvodnih pogona. T+ F+ N ARSIN (CAS 7784-42-1) VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-26-48/20-50/53 (vrlo lako zapaljivo. kako bi bili sigurni da je metoda dobra za uklanjanje ukupnog preostalog fosfina iz fumigiranog skladišta. Izgleda da nije baš imao dobra fizikalno-kemijska svojstva za primjenu. vrlo otrovno ako se udiše. Ja sam predložio da se po završetku fumigacije sav zrak iz skladišta vodi u neutralizator fosfina i tako zaštiti građane i okoliš od njega. ali nikad nije otkriveno tko je bio počinitelj tog teškog djela. uprava je željela preseliti skladište u Ravnice. Kraš je imao skladište lješnjaka u Ivanić gradu uz sam ulaz na autocestu i tamo se obavljala redovita fumigacija. jer bi fosfin nakon završene fumigacije širio nepodnošljiv miris po češnjaku okolnim naseljima. Naravno da se u Ravnicama nije mogla samo tako obavljati fumigacija. jer su najbliži stambeni objekti bili daleko od njega. Nikom skladište nije smetalo. pa više nema problema s fumigacijom. Jednog dana početkom ovog milenija nazvao me bijesni privrednik urlajući u telefonsku slušalicu tako da sam je morao odmaknuti daleko od uha. Međutim. Njega su svi uvijek spominjali kao potencijalni bojni otrov. Prijetio se tužbama na sve strane što mu ometam uspješno poslovanje davanjem mišljenja graničnoj sanitarnoj 212 . Još jedno zanimljivo iskustvo me veže uz fosfin. Uspjeh pokusa je bio potpun.

Radio je s arsinom godinama i nikad se nikom od njegovih radnika ništa nije dogodilo. Pustio sam ga da se ispuše i onda objasnio da njegovo neznanje nije isprika za protuzakonito postupanje. a njegovim izgaranjem nastaju izrazito opasni arsenovi oksidi s kojima nitko ne zna što početi. Metilbromid Oko ove tvari mnogo je kontroverzi i nesigurnosti. npr. Vlasnik tvrtke bio je strojar i nitko ga nije upozorio da je ukapljeni arsin u spremnicima od 1 kg izrazito opasna kemikalija. Ne može ga se ispustiti u okoliš. fosfin ili cijanovodik. Prije desetljeća ili više korišten je izrazito često na različitim mjestima. Radilo se o tome da su mu zaustavili robu na granici sumnjajući da je ilegalno uvozi. kao na slici lijevo. Ako nije imao takvu dozvolu nije smio niti uvoziti niti koristiti takve kemikalije. Mogu se jedino odložiti u rudnike soli u očekivanju da ova civilizacija neće nazadovati i da će opasna kemikalija do vijeka vjekova ostati pod punim nadzorom. a sad nekakav tamo toksikolog daje toksikološko mišljenje kojim zapravo njemu onemogućava rad. Inače arsin danas predstavlja težak problem zbrinjavanja i drži se na skladištima u očekivanju rješenja. građana i okoliša. za tretiranje zemljišta prije sijanja duhana 213 . Naime. svatko tko uvozi opasne kemikalije mora i morao je uvijek imati posebna rješenja ili dozvole za rad s njima. Ne samo da ne smije uvoziti taj arsin nego ga ne smije koristiti u radu zbog velikih rizika za zdravlje njegovih radnika. kako se vidi iz njegovih opasnih osobina. Kad sam mu ponudio svu stručnu pomoć za ishođenje rješenja o radu postao je mek kao pamuk i slučaj je završen na opće zadovoljstvo. Spominjem ga zbog toga što brojni poduzetnici ne znaju s čim rade i kakvu opasnost njihova djelatnost može značiti drugim ljudima i okolišu. Razvrstava se u otrove i po tome je prikaldniji za fumigaciju nego npr. Posebno često bilo je korištenje u poljoprivredi kao na slici lijevo.inspekciji da je njegova sirovina arsin vrlo jaki otrov.

Tamo si je našao prolaz kroz jedan podrumski prostor i počeo je puniti mali podrumski stan u kojem je stanovalo troje mladih ljudi. 3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R68-23/25-48/20-36/37/38-50-59 (moguća opasnost od nepovratnih učinaka.vrlo otrovan za vodene organizme. Nekoliko godina nitko ga u nas nije koristio. Muta. Mi smo imali s njim neugodnih iskustava zato što ima veliku molekulsku masu i rado se spušta na tlo i nakuplja se u rupama ili udubinama. Nakon toga je ponovo započelo učestalo njegovo korištenje. Dvoje se teško otrovalo. Jedno od najgorih iskustava se dogodilo u Lovranu u prvoj polovici devedesetih godina. što su pokazivala i mjerenja koncentracija metilbromida pokraj svih zidova crkve. Potpuni prestanak korištenja metilbromida nastao je na samom kraju milenija kad su stigle preporuke o zabrani njegova korištenja zbog toga što učinkovito uništava ozonski omotač. otrovan ako se udiše ili proguta. itd. Sumporov dioksid O sumporovom dioksidu većina ljudi zna samo kao o polutantu nastalom izgaranjem pretežno fosilnih goriva poput ugljena i nafte. Međutim. Izvršitelji fumigacije su smatrali da su obavili izrazito dobru hermetizaciju prostorija. Širenje se moglo zaustaviti samo zabranom korištenja drva koje nije tretirano učinkovitim sredstvom. a onda su se razmnožili kukci čije larve uništavaju drvo. kat. Zaista na mjestima velikih energana nastaje u golemim količinama i s tim onečišćenjem se najčešće povezuje nastajanje kiselih kiša kao 214 .).i drugih biljaka te posebno rado u staklenicima. opasno za ozonski sloj. ali barem u strogo kontroliranim prostorima. Evo njegovih značajki. crkvama ili drugim objektima od velikog umjetničkog ili povijesnog značenja. Znatno manje je korišten kod fumigacije skladišta hrane. nadražuje oči. on je našao nekakve pukotine u podu i temeljima crkvice te se kao mali potočić spustio na cestu i prešao preko nje. Obavljana je fumigacija jedne crkvice zbog crvotočine na drvenim oltarima i drugim umjetninama izrađenima od drva. a treći koji ih je zatekao u teškom stanju zbog ranojutarnjeg povratka u stan imao je slabe simptome otrovanja i preživio je nesreću. instrumente. dišni sustav i kožu. Za restauratore je to bio fumigant izbora za korištenje protiv svih mogućih nametnika u galerijama. Radilo se najviše o pakirnom drvu (za voće i povrće. Taj slučaj je izazvao veliko uzbuđenje među ljudima koji se bave DDD aktivnostima i od tada su metilbromid nerado primijenjivali. T N METILBROMID CAS 74-83-9. Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. ali bio je izrazito važan fumigant unatoč njegovih opasnih svojstava.

posebno kod aktivnih vulkana. izaziva opekotine) Naravno da sesumporov dioksid koristi u praksi kao čisti ukapljeni plin. Imali su upisane osnovne podatke uključujući CAS brojeve za približno 21 milijun tvari (uglavnom sintetizirane i manjim dijelom izolirane iz nekog prirodnog materijala). Osobno sam bio najviše iznenađen kad su vinari počeli prije nekoliko godina uvoziti ukapljeni sumporov dioksid. To znači da bi unutar vinarije svi izloženi radnici bili trenutno mrtvi. Od tih brojeva se čovjeku može zavrtjeti u glavi. a zabrinjavajuće je to što za samo beznačajan dio njih zna da li se koriste igdje i koja su njihova toksikološka svojstva. a sveukupno za oko 27 milijuna koliko toliko karakteriziranih kemikalija (onih 6 milijuna odnosi se uglavnom na smjese tvari izoliranih iz prirode poput različitih ulja ili minerala). a teške posljedice bi se mogle očekivati barem 100 m uokolo takvih objekata. Njegova opasna svojstva u malobrojna ali teška. Vinari baš nisu dobro obučeni za baratanje ukapljenim plinovima. posebno crnogorične. Smatra se da je uzročnik bolesti dišnih putova. Prije nekoliko godina sam čitao izvještaj Chemical Abstract System (CAS) o njihovim bazama podataka.smrtonosne pojave za šume. a te su težine boce sumporova dioksida. Nadam se da će nadležne inspekcije shvatiti o kakvom se problemu radi i da će poduzeti propisane mjere. posebno u djece u onečišćenim područjima. Granična količina za izradu plana intervencija je 50 kg. istina u nekim specifičnim područjima. Ne treba zaboraviti da se on u velikim količinama oslobađa i podzemnim aktivnostim. ali se javlja problem čuvanja takvih spremnika i sprječavanja nesreća. SO2 CAS 7446-09-5 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23-34 (otrovno ako se udiše. Skupo plaćeno neznanje Nikad nije bilo sporno da je naše nepoznavanje prirode kemikalija veliko. a posljedice mogu biti značajne. Naš Gorski Kotar stradava zbog onečišćenja iz sjeverne Italije. Nas u Hrvatskoj je to 215 . Zapravo je to bio pokazatelj kako naši vinari na moderniji način obavljaju dezinfekciju svojih bačvi. Jednostavnim simulacijama se dobije krajnja točka dometa za najgori mogući slučaj u ruralnom području 640 m te u urbanom oko 300 m.

Mene je rano ujutro tog petka nazvao kolega i prijatelj ugledni kliničar s Rebra i zatražio da neodložno dođem na sastanak u 11 h u zelenu zgradu. Onda su imali jedan miran dan da bi u srijedu na isti način i s praktički istom teškom agonijom umro drugi stari i bolesni pacijent. Počelo je u ponedjeljak kad je stari teško bolesni pacijent naglo umro za vrijeme hemodijalize s brzom i teškom pojavom simptoma te izrazito brzom smrću. Nisam joj imao što reći osim potvrditi njezine podatke da se nešto slično dogodilo kojih mjesec dana ranije u Španjolskoj. Otišao sam sa sastanka pod teškim dojmom nesretnih slučajeva na Rebru i posvetio se pretraživanju Interneta. Ništa se nije moglo naći što bi odudaralo od uobičajenog. a jedino što im je bilo zajedničko odnosilo se na filtar za hemodijalizu. tekućine za hemodijalizu su bile kod većine različite i brojni drugi činitelji su bili različiti. ali se smatralo da se to dogodilo zbog starosti i teških oštećenja organizma izazvanih brojnim bolestima. Ona nije uspijevala ostvariti kontakt s Ministarstvom zdravstva tijekom cijele noći. Tako je sazvan taj sastanak na kojem su stručnjaci pokušavali barem naslutiti što se moglo dogoditi. kad je umro mlad čovjek s istim znakovima kao prethodnih dvoje. U noći između četvrtka i petka zaključeno je da treba zatražiti pomoć ponajboljih hrvatskih stručnjaka za hemodijalizu. pa sam odgodio sve poslove i uputio se na sastanak. Ličilo je to na srčanu kap. Nitko nikad nije naišao na sličan slučaj i sastanak je završio zaključkom da smo nemoćni i da svi trebaju obaviti pretraživanje literature sa svog područja i u razgovoru sa svojim suradnicima dati barem neku teoriju od koje se može krenuti u istraživanje. istina ne tako burno kao rečeni čovjek. Bolesnici ne umiru svaki drugi dan na hemodijalizi. 216 . a za razudbu takvih bolesnika nije bilo uvjeta na patologiji. vode. ali ih umire barem desetak godišnje. Namjeravala je odmah krenuti u Požegu. U svim slučajevima korišten je filtar P3 tvrtke Baxter. od dijalizatora do biokemijskih pretraga umrlih. Hemodijaliza je odmah zatvorena zbog sumnje da se nešto nepredviđeno događa bilo s uređajima bilo s različitim otopinama korištenima u postupku. što i jest pravi posao epidemiologa u takvim situacijama. a bila je ponukana prijavom o strašnoj i brzoj smrti pacijenata na hemodijalizi tog dana na hemodijalizi u Požegi. Pokušaji oživljavanja bili su potpuno neuspješni. toksikologiju. ali su sve tumačili slučajem. a njezin zamjenik je bio na putovanju u Austriju. a niti ja nisam imao neke ideje. mikrobiologiju. pa je sve provjeravano. Od razudbe se odustalo budući je pacijent imao hepatitis C. Svi su pacijenti umrli na različitim dijalizatorima.neznanje teško pogodilo katastrofom s filterima za hemodijalizu tvrtke Baxter u jesen 2002. biokemiju. Onda je došao crni četvrtak. Zaključak je bio jasan da treba odmah zabraniti uporabu tog filtra na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. ali da mi telefonski ne može ništa više reći. Ona je pak odlučila iskoristiti noć za traženje zajedničkog nazivnika svih tih slučajeva. Počelo se grčevito tragati za uzrocima stradavanja bolesnika. ali ja sam joj savjetovao da u takvoj teškoj situaciji ostane u Zagrebu. Shvatio sam da se događa nešto izrazito važno i vjerojatno neugodno. a onda je pacijent naglo i bez ikakvog uvoda ušao u agoniju. Prvi dio hemodijalize se obavljao uobičajenom mirnom rutinom. Pacijenti umiru na hemodijalizi. Negdje prije 7 h drugog jutra nazvala me i izvijestila da su pronašli što je zajedničko. itd. jer nije isključeno da se slični slučajevi neće dogoditi u drugim hrvatskim gradovima. jer je ministrica bila nedostupna zbog nekog sastanka. ali bez rezultata. godine i taj slučaj se naprosto ne može zaboraviti. Bilo mi je jasno da tog časa manjka Krizni stožer Ministarstva zdravstva proizišao iz ratnog Glavnog stožera saniteta. Negdje uvečer oko 19 h nazvala me predstojnica Službe za epidemiologiju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) tražeći od mene izvještaj o slučajevima s Rebra. Takvo nakupljanje smrti moglo se smatrati epidemijom i naravno da je državna epidemiologica morala reagirati. Nije bila sigurna što i kako treba učiniti. pa se čistim slučajem dogodilo da u tri dana umre dvoje. Bili su zabrinuti. ali se razvijalo strahovito brzo i pacijent je do dolaska liječnika već bio klinički mrtav. Izvijestili su nas o tri sumnjive smrti pacijenata s hemodijalize.

Tadašnja ministrica zdravstva je Stožer ukinula odmah pri preuzimanju dužnosti ne misleći na to da rečena institucija ima bogato iskustvo u rješavanju kriznih stanja te da je okupljala stručnjake svih medicinskih grana. Iz sata u sat je broj umrlih pacijenata s hemodijalize diljem Hrvatske bio sve veći. koji su povećavali moj šok. a Ministarstvo zdravstva se počelo buditi tek negdje u večernjim satima. Tajnik stožera i nestručnjak za bilo koju granu medicine mi je te subote rekao da je trebalo ranom zorom nazvati Operativno dežurstvo MUP-a i preko njega na dva dana prekinuti sve hemodijalize u Hrvatskoj. ministrica zdravstva je tog jutra donijela kobnu odluku da epidemiolozi telefonski obavijeste svih četrdeset i više centara za hemodijalizu o zabrani korištenja filtara P3. Međutim. Kod mene osobno zato što se nisam sjetio da sustav telefonskog obavješćivanja ne valja. ma što to značilo. Naravno da smo na jutarnji sastanak te nedjelje došli ništa pametniji nego dan ranije i jedino smo bili umorni od besplodnog pretraživanja podataka na Internetu. Tek što sam stigao kući uslijedio je hitni poziv u Ministarstvo bez ikakvog obrazloženja zbog čega me tamo zovu. Onda je negdje oko 15 h poslije podne došao onaj konačni udar. Zajednički smo napisali kratko izvješće s podacima što se u Sisku događalo. gdje je vladala atmosfera teške panike i nereda. Nisam htio sam pisati to izvješće budući je u ministarstvu još uvijek boravio ugledni kolega iz HZJZ s kojim sam sudjelovao u rješavanju sisačkog slučaja. ali to su bile nažalost očekivane smrti zbog komplikacija hemodijalize kod teških bubrežnih bolesnika. Cijelo prije podne te subote dobivao sam izvještaje iz HZJZ. Vjerojatno moje kritike nitko ne bi poslušao. 217 . ali da dovoljnih dokaza za to nema. Posebno je naglašavala da za slučaj u Sisku nitko nije odgovarao i na taj način si je vjerojatno spremala alibi. a da neizostavno moramo podnijeti izvješće na sastanku drugog dana u 9 h. Dopunili smo izvješće podacima da se sumnja na smrt troje pacijenata zbog otrovanja aluminijem. ali da je bilo u mene pameti mogao sam se suprotstaviti. a on je bio vrlo odlučan. Vijest je među svim građanima Hrvatske izazvala teški šok. što smo poduzeli na sprječavanju i liječenju otrovanih te što je odmah nakon toga poduzeto na cijelom hrvatskom teritoriju u svrhu sprječavanja sličnih događaja. Došla je zapovijed da odmah okupim sve svoje suradnike te da cijelu noć tražimo po Internetu slične slučajeve. koji odgovara na rečeni način. a ovdje se pustilo novinarima da to naprave. a ja nisam imao nikakve ideje i to sam otvoreno rekao. Bila je u potpunosti nezadovoljna našim izvješćem i tražila je konkretne podatke. Da su djelatnici centra bili obaviješteni o opasnosti u prijepodnevnim satima te su se tragedije mogle izbjeći i to je u svima nama izazivalo osjećaj krivnje. a ostali otrovani pacijenti da su uspješno izliječeni intervencijom centara za hemodijalizu u Zagrebu. Ni tim izvješćem ministrica nije bila zadovoljna i mi smo konačno bili otpušteni iz ministarstva. Mene su pozvali negdje oko 23 h u ministarstvo. Tek te večeri smo shvatili što je zapravo traženo od nas. Tražili su od mene da napišem odmah izvještaj o smrtima na hemodijalizi u Sisku iz godine 1995. Zamjenik ministra me pitao da kakav sam ja toksikolog. Morali smo pričekati odgovor ministrice. a ja sam odgovorio da sam takav kakav jesam i da naprosto ne znam dati odgovore. Tog dana je na hemodijalizi u Puli umrlo četvero ljudi. Zakazao je sustav kad centri za hemodijalizu nisu tijekom tjedna izvještavali HZJZ o sumnjivim slučajevima. Mudro ministarstvo bi odmah nakon slučaja u Puli obavijestilo građane o tragediji. Istina je bila to da je u Sisku ukupno zaista umrlo 40 bolesnika kroz period od 5 godina. Zatraženo je od mene da odmah dam odgovor što bi mogao biti uzrok smrti tih silnih ljudi. Ministrica je tvrdila da slučaj s Baxterovim filtrima nije ni prvi ni najgori u Hrvatskoj navodeći slučaj četrdeset mrtvih na hemodijalizama u Sisku zbog otrovanja aluminijem. Jedine dobre odluke odnosile su se na pokretanje potrage za uzrokom stradanja ljudi i za 16 h tog dana je zakazan pokus oponašanja hemodijalize na Rebru i uzimanja potrebnih uzoraka za kemijske analize. Nije bilo ni potrebno govoriti o bilo čemu budući se sastanak pretvorio u dokazivanje kako je ministarstvo postupili na jedini pravi korektni način i da nitko nije kriv ni za što.

kad smo postavili pokus simulacije hemodijalize na nekoliko filtara. najgore je ne analizirati greške u takvim događajima. i prenio zabrane iz MUP-a. a ponašala se poput žive. Konačno su se izvukle na hodnik i puzajući došle do porte. Nazvao sam zamjenika ministra zdravstva i tražio objašnjenja. Slični smrtni slučajevi su zabilježeni koji mjesec ranije u Španjolskoj te u manjoj mjeru u SAD i Indiji. Tog časa su nastupili problemi. Smatralo se da se u filtrima morala nalaziti neka opasna tvar. ali nije se našlo nikakvog poremećaja. Tijekom tog tjedna održavali su se svakodnevni sastanci analitičara uz izvješća o dobivenim rezultatima. a ja nisam bio zadovoljan s takvom odlukom bez da znam razloge. Obavljen je detaljan liječnički pregled uz brojne biokemijske analize. Kolegice iz MUP-a su uzele uzorke 6 filtara i pokušale na drugačiji način imitirati hemodijalizu. jer tako je naredio MUP. Uspjele su je prebaciti u epruvetu i onda injicirati u vezani sustav plinski kromatograf-spektrometar masa. Treba li to komentirati? 218 . gdje su se vrlo brzo oporavile i vratile u normalno stanje. Nikakvih dobrih rezultata! Onda me u nedjelju tjedan dana nakon početka pokusa nazvao kolega iz HZJZ i zatražio da se odmah i bez rasprave prekinu sva istraživanja. koji se također uključio u istraživanja. Nije mi znao reći zbog čega se pokusi moraju obustaviti. ali nitko osim nas Hrvata nije uspio otkriti uzrok stradanja ljudi na hemodijalizi. Za ovu priču daljnji događaji nisu važni. Prebačene su na Rebro. a on mi nije znao dati ali je rekao da sutra u ponedjeljak moram otići u 10 h na sastanak u Faust Vrančić. a toksikolozi su otkrili da je ta tvar izrazito otrovna i da se čak namjeravalo koristiti je u obliku bojnog otrova. a od nas je zatraženo da u svojim bazama podataka provjerimo kakva su toksikološka svojstva pojedinih freona. Svi pokusi su prekinuti. Ja sam samo u jednom susretu s istražiteljem razgovarao cijelih 4 sata iznoseći podatke i odgovarajući na pitanja. Kemičari su iz spektra masa zaključili da se radi o perfluoro-izobutanu. ovo je upozorenje da su tragična iznenađenja moguća s kemikalijama i da će se ponovo ovdje ili ondje dogoditi. Odmah smo se svi uputili u HZT. U ispircima jednog od filtara našli su na dnu vodenog sloja tekućinu koja se nije miješala s vodom. Počelo je s vrtoglavicom i teturanjem. itd. Kao stari iskusni toksikolog vidio sam da ti rezultati ne znače ništa. Ne zna se pouzdano kako je otrov dospio u dijalizatore (glupim pokusom ispitivanja protočnosti kapilara ili diverzijom). Tako se došlo do zaključka što je krivo za smrt više od dvadeset dijaliziranih bolesnika. ali je pri tim pokušajima i ona pala u nesvijest. koja je izazvala smrt pacijenata. Dobile su nedvojbeni dokaz da se radi o nekom freonu i nakon toga su kao tipični kemičari pokušale saznati još po koji podatak. Želim samo naglasiti dvije stvari. koje su pogreške napravljene od strane hrvatskog zdravstva. Po mojem zahtjevu u istraživanje su uz HZJZ bili uključeni Institut za medicinska istraživanja (IMI) s biološkim pokusom te policijski institut Faust Vrančić. Kao prvo.Što se tiče analitike. Zbog toga je svaki ispirak iz filtara s jedne i druge strane membrane bio dragocjen i mi smo ih prikupljali kroz 2 h simulirane dijalize. jer je vjerojatno da će se one opet ponoviti na nekom drugom slučaju. Treba naglasiti još jednu činjenicu. Jedna je pala u nesvijest i druga ju je pokušavala izvući iz prostorije. a najvažniji su mi bili rezultati s IMI na biološkim pokusima. ona je počela te nedjelje u 16 h. ali treba naglasiti da je istraga naglo prekinuta. Nazvao sam sve kolege s IMI i iz Imunološkog zavoda. kojima sam osobno odnio uzorke na analizu. Provukli su kroz sloj vode iznad čudne tekućine jednu kapilaru i te pokušale pomirisati izoliranu tvar. Kao drugo. Sastanak tog ponedjeljka u MUP-u donio je dramatične podatke. gdje se pokušavalo doći do zaključka. a onda su se javili gastrointestinalni problemi te problemi s mokraćnim mjehurom.

Moglo bi se reći da ih zapravo koriste građani bilo izravno bilo češće neizravno. samo Hrvati uvezu godišnje u zemlju skoro 7 milijuna tone nafte iz koje se onda proizvode različiti derivati za korištenje ili čak izvoz u sličnim količinama u kojima se uveze nafte. koji mnogima uopće nije važan. naftovodi ili plinovodi. posebno na radnim mjestima? O tome ću pokušati nešto napisati u tekstu koji slijedi. lijekovi. Ostale organske kemikalije dolaze u znatno manjim količinama. ali sve one postoje zbog građana. ceste. Treba jako čvrsto naglasiti da se većinu nesreća i stradavanja ljudi od kemikalija zataškava te da se zna za one slučajeve koji su procurili na ovaj ili onaj način u 219 . pa su nam različiti prometni putovi (more. ali boljeg imena nije bilo. Od nabrojanih kemikalija razlikuju se po tome što se uglavnom proizvode u industrijskim postrojenjima. rijeke. ali biti će dani i neki primjeri iz hrvatskog iskustva. toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima. Samo iz Molva šalje se u hrvaska domaćinstva i industriju više od milijun tona zemnog plina. otrovi živih bića. Većina ovakvih organskih kemikalija stalno se prevozi između mjesta proizvodnje i korištenja. Što je s posljedicama dugotrajne izloženosti ljudi ovakvim kemikalijama. itd. željeznica. Ovo na slici bila je poznata nesreća s brodom Prestige i nije bila najveća koju pamtimo na tom svijetu. Istina je da u tom slučaju nisu stradali ljudi nego tek okoliš u Španjolskoj i Francuskoj na atlanskoj obali. ali zato znaju biti daleko opasnije nego što su nafta i naftni derivati. itd. Proizvode se i koriste u zaista golemim količinama. Onda nije ni čudo što se s ovakvim kemikalijama najčešće događaju nesreće i što su ljudi na svom radnom mjestu ili čak kod kuće izloženi njihovu djelovanju. Izlila se nafta u more zbog havarije na brodu i više nitko nije mogao ograničiti posljedice nesreće. Eto.) zapravo zakrčeni kemikalijama. sredstva ovisnosti. ali isto tako i u malim obrtima u daleko manjoj mjeri.INDUSTRIJSKE ORGANSKE KEMIKALIJE Zapravo je naziv ove skupine kemikalija izrazito loše izabran. Opet ću se poslužiti udžbeničkom podjelom organskih kemikalija prema fizikalnokemijskim. Činjenica je da su to organske kemikalije kao i brojni pesticidi. A koriste se svuda i na svakom mjestu. Skoro 3 tone po Hrvatu.

pa će sa stanovišta istine ovaj tekst biti jako manjkav. ako prije toga ne odletite u zrak. a T1/2 oko 2 h. tekuće i čvrste tvari. ali nema nakupljanja ELIMINACIJA: pretežno preko pluća uz slabu biotransformaciju. Apsolutna većina nije otrovna. Evo podataka o tipičnom od tih ugljikovodika. pa i s onim nezasićenima poput etilena i acetilena. Jednako je i s ostalim ugljikovodicima. F+ VRLO LAKO ZAPALJIVO Izrazito lako je zapaljiv. ali one mogu biti između pojedinih atoma dvostruke ili čak trostruke. jer je jako dobar energent. jer će biti riječi samo o onome što znamo. ali također nezasićeni poput etilena. acetilena ili vrlo opasnog 1.3butadiena. a to su svi osim spomenutog butadiena. Mogu biti ravnolančani ili razgranati. Za potrebe ovog odlomka biti će podijeljeni u plinovite. BUTAN CAS 106-97-8 R12 (vrlo lako zapaljivo).javnost. Prvo o onima koji praktički nemaju nikakvog utjecaja na ljudsko zdravlje. a to ima logike i s toksikološkog stajališta. Naravno da se međusobno razlikuju po fizikalno kemijskim ali i opasnim svojstvima. čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušiti) APSORPCIJA: preko pluća RASPODJELA: prolazi barijere. Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. Alifatski ugljikovodici Osnovna značajka te skupine tvari je u tome da su sastavljeni isključivo iz ugljika i vodika. Nalaze se u zemljinoj kori u golemim količinama poput metana. S9-16 (čuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu. 220 . Zapravo se sva četiri zasićena ravnolančana ugljikovodika koriste na brojnim mjestima. koji naravno nastaje i u brojnim biološkim procesima razgradnje organskog materijala. Ima ga svud oko nas i koristimo ga u golemim količinama. ali je zato većina lako ili vrlo lako zapaljiva. čega se vjerojatno svaki čitatelj sjeća iz školskog gradiva kemije. a u određenim omjerima sa zrakom stvaraju se eksplozivne smjese. Ugljikovi atomi su međusobno spojeni najčešće jednostrukim vezama. a ostala slobodna mjesta na atomima ugljika zauzimaju atomi vodika. Danas kad se govori o krizi nafte još uvijek se računa da će zemnog plina i drugih izvora ovih ugljikovodika biti dugo ljudima na raspolaganju. Plinovi Među plinovite alifatske ugljikovodike spadaju prvenstveno oni zasićeni ravnolančani od metana do butana.

Kad bi vidjeli da je kanarinac klonuo ili uginuo znali su da treba hitno napustiti opasno područje. Najvažnije je shvatiti da vam prijeti hipoksija i odmah izjuriti na čist zrak. pogotovo u našim stanovima gdje se koristi plin kao energent. Važno je jednako zbog stvaranja ugljikovog monoksida koliko i zbog ispuštanja inertnog alifatskog ugljikovodika da osigurate stalni dotok čistog zraka u svoj stan tijekom korištenja ovakvog energenta. To jedino spašava život i zdravlje. ali priča je završila tužno uginućem papigice. Česte su eksplozije plina u rudnicima ugljena gdje metan predstavlja stalnu prijetnju životima rudara upravo zbog moguće eksplozije. Nedavno sam čitao u dnevnim novinama (Vjesnik 09. jer posljedica hipoksije ne mora biti samo smrt nego teška oštećenja stanica poput onih u mozgu. Najednom je iz čistog mira papigica počela kričati i onda je njezina gospodarica shvatila kako se užasno omamljeno osjeća. Nažalost. Gospođa je otvorila vrata i prozore te se tako spasila. Zbog toga morate više puta promisliti prije nego kupujete plinske grijalice ili bojlere.Svaki čas slušamo o eksplozijama ovakvih plinova u transportu ili korištenju.01. Mogla je poginuti naravno i zbog eksplozije.) o papigi ari. 221 . Rudari su u davnim vremenima nosili u okna kaveze s kanarincima i povremeno su gledali kako se ptica ponaša da bi mogli pobjeći prije nego što dođe do eksplozije. Dovoljno je da koncentracija kisika u zraku padne ispod 14% i svim živim bićima koja bez kisika ne mogu živjeti prijete štetni učinci. Mogla je i gospođa umrijeti. Plinoviti ugljikovodici ne ubijaju izravno nego na taj način da čovjeku uskrate kisik. Treba reći i koju riječ o onim po zdravlje opasnim alifatskim ugljikovodicima. To su slučajevi kad neki inertni plin ispuni zatvoreni prostor i na taj način smanji koncentraciju kisika na toliko nisku razinu da ga je nedovoljno za život zbog hipoksije. ali ne od otrovanja nego zbog nedostatka kisika. takvih slučajeva bilježimo puno. a sama je uginula.2008. Nije ni opazila da joj stan puni gradski plin. Evo jednog od njih. a papigica je dala signal da nešto nije u redu. koja je spasila život svojoj gospodarici.

a nitko se nije bunio zbog karcinogenog benzena. koji se velikim dijelom koristi u industriji kao energent. Butadien ne samo što je karcinogen i mutagen nego ima štetan utjecaj na okoliš i zato mora biti pod profesionalnim nadzorom. što pak znači kako je dokazano da može izazvati karcinom u ljudi. a sad pogledajmo one najjednostavnije od njih. griju naše stanove. 222 . Mi nemamo podataka o djelovanju te i sličnih kemikalija na zdravlje ljudi ili na okoliš. Pretpostavljam da su razlozi za to jasni. Sad su počeli mjeriti benzen u zraku. ali ne možemo zanemariti činjenicu da pripada u karcinogene kategorije 1. Bez njih se ne može živjeti. Zar nije trebalo početi s mjerenjem tog plina u zraku potencijalno ugroženih dijelova grada Siska? Vjerojatno će s priličnim zakašnjenjem u program praćenja kvalitete zraka biti uključen i ovaj plin. pa je tako stanje i u Hrvatskoj. a tipični predstavnik im je oktan.T F+ 1. ali na 1. daju nam tako dragocjenu električnu struju i na stotine drugih mjesta su nezamjenjivi u očuvanju našeg standarda. Mi uglavnom koristimo smjese tekućih ugljikovodika o čemu će biti riječi kasnije.kat. Tekući ugljikovodici Oni su nam danas najvažniji i bez njih ne bi mogli zamisliti život. Prisjećam se pri tome Siska u kojem su građani godinama protestirali zbog ružnih mirisa vodikova sulfida (sumporovodik ili H2S). kat.3-butadien nitko se nije sjetio. barem ne na ovaj način kako mi živimo. Pokreću naše automobile. 1. može izazvati nasljedna genetska oštećenja) Taj butadien se stvara prilikom rafiniranja nafte i nalazi se u tzv. ali tada će biti kasno započeti istraživanja o njegovom možebitnom negativnom utjecaju na zdravlje ljudi i na okoliš. koji nije namijenjen korištenju u domaćinstvu. 3 OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-45-46 (vrlo lako zapaljivo. naftnom plinu. pogotovo kad se njegova opasna svojstva usporede s onim toksikološki inertnog butana. Čuli ste za oktanski broj? Evo njegovih značajki. Kod alifatskih ugljikovodika govorimo o onima s 5 do 16 ugljikovih atoma u molekuli. a on je sastojak naftnog plina. Potrošnja tekućih goriva je izrazito velika u svakom dijelu ove naše kugle zemaljske. može izazvati rak.3-BUTADIEN CAS:106-99-0 Karc. jer su istraživanja dugotrajna i skupa.Muta.

Čak ni njihova zapaljivost nije Bog zna kakva. kad smo mogli opeći osjetljive gradske tabane. moram upozoriti na činjenicu da on ima oznaku R65 ili da može izazvati oštećenja pluća ako se proguta. Zadnjih godina se otkrilo da drugi slični tekući ugljikovodici imaju malo opasnija svojstva od oktana. bez obzira na oktanski broj. Točno je da niti bitumen niti njegov proizvod asfalt nisu izravno opasni za 223 . U većini slučajeva vi ćete iskašljati ono što je dospjelo u pluća. a tipičan primjer su razni katrani i čak obični bitumen. rijetko ti čvrsti ugljikovodici dolaze u čistom stanju. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije. Tijekom povraćanja vjerojatno je da će dio sadržaja želuca biti aspiriran (uvućen) u pluća i onda nastupaju problemi. Primjer su parafini za koje nitko do sad nije još dokazao da bi mogli predstavljati neku opasnost za ljudsko zdravlje. a sad se posvetimo bitumenu. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. pogotovo zato što dolaze u golemim količinama kao sastavni dio naftnih derivata. Čvrsti alifatski ugljikovodici Sami po sebi u čistom obliku ovi ugljikovodici su praktički bezopasni. a nekakva upala dišnih putova je očekivana bez obzira kako inače dobro prošli nakon incidenta s gutanjem. Valjda je svatko od nas bos hodao po asfaltu i ništa mu se naročito nije dogodilo osim pri žarkom ljetnom suncu. Međutim. Do prije koju godinu su ih smatrali sasvim bezopasnima. heksan i heptan spadaju u tvari otrovne ili vrlo otrovne za organizme koji žive u vodi. Međutim. Tako je to kod većine ugljikovodika ili njihovih smjesa (naftni derivati male viskoznosti). ali se mogu koristiti npr. O karcinogenim katranima biti će riječi kasnije. a kod nekih od njih se sumnja na reproduktivnu otrovnost. Kad ih progutate oni snažno nadražuju sluznice probavnog sustava i povraćanje gotovo da je neizbježno. Rekli bi da to sve skupa nije ništa naročito. a danas se prema njima sumnje povećavaju.Xn F OKTAN (predstavnik tekućih) CAS: 111-65-9 ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO R11-38-50/53-65-67 (lako zapaljivo. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Tako npr. U najgorem slučaju možete se ugušiti zbog edema pluća (pluća se napune vodom). za izradu sviječa. ali možete lako očekivati ozljede različite veličine. nadražuje kožu.

ali je stanovnike najviše zasmetala tvornica za proizvodnju izolacionih materijala na bazi bitumena. koji ne osjetite pri normalnim temperaturama. Od samog početka rada postrojenja stanovnici navikli na svjež i čist seoski zrak bunili su se kako su znali i mogli. Dolaze dakle u otapalima za boje i lakove. Benzen 224 . zagrijani bitumen jako smeta građanima. Uselilo se nekoliko industrijskih postrojenja uglavnom vezanih za graditeljstvo. itd. a jedan od rezultata bili su skupo plaćeni neučinkoviti filtri za pročišćavanje emitiranih para iz postrojenja. a svi u strukturi sadrže barem tri dvostruke veze između atoma ugljika. Aromatski ugljikovodici Misli se zapravo najčešće na benzen i njegove alkil derivate (npr. razrjeđivačima i brojnim proizvodima za graditeljstvo i zaštitu strojeva. Stavljaju se u promet u golemim količinama na području EZ. etilbenzen. Slučaj još uvijek nije završio i pitanje je kad će i kako završiti. Svi savjetnici i mjerači čistoće zraka na tom području su zakazali. ali se zbog njega bune građani sa stanom blizu asfaltnih baza ili drugih postrojenja za primjenu bitumena. kad je zbog brojnih zdravstvenih poteškoća angažirano ukupno zdravstvo iz bliže i daljnje okolice do grada Splita. Bitumen sadrži male količine karcinogenih policikličkih aromatskih ugljikovodika (npr. asfalt nije jednostavan nego zapravo vrlo složena smjesa teških ugljikovodika. ali sadrži u svojoj strukturi neke opasne tvari. Zajedničko im je osim aromatskog karaktera. Činjenica je da ih zračne struje raznose u različitim smjerovima i da se većina razgradi pod utjecajem sunca i atmosfere. Međutim. Većina ljudi upozorava na vodikov sulfid. To je izrazito važan još uvijek zanemaren problem iako i mi u Hrvatskoj već imamo odgovarajući pravilnik o „hlapljivim organskim otapalima“ i nadzoru njihovih isparavanja (emisija) u zrak. toluen. Evo podataka o važnijim predstavnicima. ali bez perspektive zbog škrte zemlje. koji se grijanjem iz njega oslobađaju. sredstvima za čišćenje. to što su sastavljeni isključivo iz ugljika i kisika. Uznemirenost i potpuna nemoć poticale su u stanovnika neracionalne reakcije. ali je isto tako činjenica da nekakvo globalno onečišćenje takvim tvarima ipak postoji. ali on govori da skoro ni jedna industrijska djelatnost ne završava bez utjecaja barem na kvalitetu života ljudi koji stanuju u blizini postrojenja. Tamošnji dužnosnici odlučili su otvoriti industrijsku zonu. Javlja se naravno dilema između industrijskog napretka i patnji potencijalno ugroženog pučanstva. benz-a-piren). Čak ako nema utjecaja na ljudsko zdravlje.) kao izrazito važna otapala korištena na brojnim mjestima.ljudsko zdravlje kad su hladni i nepokretni. ksilen. ali se ne može zanemariti niti kondenzirane policikličke aromatske ugljikovodike zbog njihovih karcinogenih svojstava. Mislim da se tamo dogodio jedan incident inducirane masovne histerije među seljacima. To je lijepo selo iz Dalmatinske Zagore. Naravno da u malim pakiranjima ulaze u domaćinstva za različite svrhe i potrebe. U izrazito dobrom sjećanju mi je ostao jedan izvid u Muć. a ne smije se zanemariti činjenica da većina tijekom uporabe završava u zraku ili okolišu.

u izdahnutom zraku radnika 16 h nakon završetka radne smjene ne bi trebale njegove koncentracije biti više od 0. BGV (biološke granične vrijednosti). jer se npr.Muta. a to znači da često dolazi u svim proizvodima u kojima se nalaze naftni derivati (razrjeđivači. a nije dopušteno niti kratkotrajno njihovo prekoračenje (KDK). glabovolja. emajli i konačno automobilski benzin).5 µg/l a za površinske kopnene vode kategorije I. granica je 1. boje. sredstva za čišćenje. kod udisanja javljaju vrtoglavica. Uzimajući u obzir njegova podmukla svojstva našao se na europskim i hrvatskim listama ograničenja i zabrana za stavljanje u promet. lako zapaljiv.2 T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R45-46-48/23/24/25-11-36/38-65. ali se to ne odnosi na benzin koji smije sadržavati najviše 1% benzena. Prema tim propisima u maloprodaju se ne bi smjelo puštati ni jedan proizvod sa sadržajem benzena višim od 0. kako se to vidi na slici pokraj teksta. 1. Kod gutanja se javlja oznaka R65. kao npr. ali moguća je pojava raka i na drugim mjestima. Najčešće se govori o mogućem izazivanju leukemije. lakovi. na plućima ili koži. ali problem su njegovi učinci dugotrajnog izlaganja. Za okoliš i namirnice uključujući vodu norme su još oštrije. Uznemiruje nas činjenica što se on nalazi u nafti i tekućim naftnim derivatima. ali se danas još uvijek ne obavljaju dovoljno dobre kontrole. Kat. opasnost od teških ozljeda zdravlja udisanjem.kat. Za njega su propisane na radnom mjestu i tzv. pa se za njega može reći isto što i za lako hlapljive alifatske ugljikovodike. pospanost i naravno moguća nesvjestica. O tome nešto više u kasnijim tekstovima. Učinci trenutnog izlaganja su najmanji problem. ovoj tvari. može izazvati nasljedna genetska oštećenja.12 ppm odnosno u mokraći na kraju radne smjene koncentracije fenola ne bi smjele biti više od 15 mg/g kreatinina). 225 . ali uz sve propisane mjere zaštite radnika i građana izvan industrijskog objekta. (može izazvati rak.BENZEN (CAS 71-43-2) Karc. Vrlo strogo su propisane maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) u zraku na 5 ppm (part per million ili dio na milijun). Može se stavljati u promet jedino za profesionalnu uporabu u posebnim pakiranjima većima od 20 l i s obveznim natpisom: „Samo za profesionalnu uporabu“. u dodiru s kožom i ako se proguta. štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta) Vjerojatno su već i gore dani škrti podaci dovoljni da se shvate opasnosti izlaganja. nadražuje oči i kožu. pa tako npr. Također može nadraživati oči i kožu uz izazivanje crvenila i žarenja.1%. posebno dugotrajnog. U vodi za piće koncentracije benzena ne smiju preći 0. Bez benzena je teško zamisliti modernu industriju i zato se on dopušta za profesionalnu uporabu.5 µg/l.

). kad je udruga oboljelih od raka započela s brojnim akcijama u smislu smanjivanja koncentracija benzena u zraku na području grada. koja pak ispušta u okoliš između ostalih benzen. pa je uslijedila ozbiljna tužba grada protiv rafinerije i njezinih odgovornih ljudi. Kod benzinskih para to se jednostavno može riješiti odvođenjem para iznad „pištolja“ tijekom punjenja automobilskih rezervoara te njihovo odvođenje na rekuperaciju vjerojatno pothlađivanjem. Stanje se zaoštrilo tijekom 2007.Kod nas je po benzenu najpoznatiji slučaj grada Siska gdje se nalazi rafinerija. tj. koja je ometala sjeverne vjetrove u prozračivanju prostora oko postaje. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 226 . To je uostalom praksa u europskim zemljama. ali postavlja se pitanje kakav je utjecaj na ljudsko zdravlje benzinskih postaja smještenih u gusto naseljenim područjima gradova. Oni su izrazito senzibilizirali ne samo javnost nego i političke stranke županije. Nadam se da će se ti problemi riješiti u slijedećih nekoliko godina. strojogradnja i mnoge druge aktivnosti bez toluena kao sastavnog dijela brojnih proizvoda. emajli. pa naravno da ga često nalazimo u proizvodima namijenjenima uporabi u kućanstvu. kad stanari obližnjih kuća istočno i južno od postaje nisu mogli podnostiti smrad benzinskih para. lakovi. kad će prema novim hrvatskim propisima emisije opasnih kemikalija iz različitih objekata biti smanjene. godine. Posebno je postalo teško ljeti za vrijeme tišine bez vjetrova. kao najveći onečišćivači zraka benzenom iskočile su dvije gradske benzinske postaje. a sve u sklopu istraživanja pobola Sičana od bolesti koje bi se mogle dovesti u vezu s onečišćenjem zraka. Rezultati su bili neočekivani. Toluen i slični alkilbenzeni Danas je on uz ksilen najčešće otapalo koje se nalazi u različitim proizvodima korištenima za zaštitu materijala (razrjeđivači. Problem je postao značajan kad je nekoliko metara sjeverno od postaje izgrađena visoka stambena zgrada. Istina je da su tu radilo o lokalnom onečišćenju. ali su rezultati nagonili na razmišljanje. Nije uopće sporno da je prema količinama emitiranog benzena u Sisku apsolutno najveći onečišćivač upravo rafinerija. Praktički se ne može zamisliti građevinarstvo. Ja sam na problem naišao početkom novog milenija kad su tražili pomoć stanari iz kuća smještenih vrlo blizu tamošnjoj staroj benzinskoj postaji. itd. Istovremeno su završena već ranije započeta istraživanja županijskog zavoda za javno zdravstvo o onečišćenju zraka u gradu. boje.

godine nalazom mineralnih ulja u vodi za piće na pipama iz nekoliko stanova jedne zgrade. ali nisu poduzete nikakve mjere poput ustezanja izdavanja uporabne dozvole. Toluen je bio ipak nešto drugo zbog svoje 227 .TOLUEN (CAS 108-88-3) Repro. Savjetovao sam da se pozove iz Švicarske vrsnog stručnjaka za sindrom bolesnih zgrada. moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod. godine pokušao čak 3 ispiranja ukupnih cijevi cijele jedne zgrade. Stvar je počela još 2006. Mineralna ulja sama po sebi ne znače puno i sasvim su nespecifičan pokazatelj da nekakvih naftnih derivata ima u vodi. pa je toluen sasvim sigurno kemikalija koja će slijedećih godina proći značajna istraživanja toksikoloških svojstava. koje su paralelno obavljene u Beču i Zagrebu dajući slične rezultate. Mene su pozvali zadnjih dana kolovoza i ja sam pretpostavio kako se radi o sindromu bolesne zgrade. a posebno se pazi na onečišćenje voda. nadražuje kožu. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Mnogo je manje opasan od benzena i oznaka o reproduktivnoj otrovnosti je relativno blaga. štetno: može uzrokovati oštećenje pluća ako se proguta.000 µg/l. koji je rođeni Zagrepčanin i bio je voljan pomoći. Investitor je u prvoj polovici 2007. Osobno sam se odmah vratio u Zagreb i kao toksikolog uključio u rješavanje problema. Obzirom na široku uporabu javlja se kao onečišćenje okoliša. Bilo nam je najvažnije da nema u vodi benzena. kat. možda zbog pritiska javnosti preko sredstava javnog priopćavana. a opet je zbog manje opasnih svojstava i njegov MDK za zrak u radnom prostoru znatno viši i iznosi 200 ppm (KDK iznosi cijelih 500 ppm). godine u slučaj umiješala gradska vlast. Onda se tijekom kolovoza 2007. Mineralna ulja su u vodi daleko premašivala MDK od 10 µg/l i znala iznositi više od 2. a onda je bilo kasno za bilo što učiniti. ali bez uspjeha. 3 Xn F ŠTETNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-38-48/20-63-65-67 (lako zapaljivo. Kod nas će toluen biti zapamćen po slučaju onečišćenja vode za piće u jednog zgradi naselja Vrbani u Zagrebu. Vjerojatno će se zadržati njegova široka uporaba. Stanari su se počeli useljavati u stanove još dok nije dobivena dozvola. Manje je hlapljiv od benzena i lakše je održavati čist zrak u radu s njim. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Zatražene su specifične analize aromatskih ugljikovodika. U vodi za piće je kod nas MDK za toluen 1 µg/l. a nisu nas suviše zabrinjavali nalazi etilbenzena i ksilena.

Najgori su mu kronični učinci karcinogenosti. godinu bez zdravstveno ispravne tekuće vode u svojim stanovima. čija su opasna svojstva dana odmah dolje. uza sva obećanja i brigu ukupne hrvatske javnosti za građane Vrbana. za izradu čamaca koristi se smjesa stirena i nezasićenih poliesterskih smola). njegov miris je vrlo intenzivan i ljudi ga lako osjete. Bili smo sigurni da su rizici zbog dugogodišnjeg gutanja takve onečišćene vode izrazito mali. koji se koristi u izrazito malim količinama. Međutim. Gore je prikazana slika kad je zagrebački gradonačelnik obilazio vodocrpilišta i sporne hidrante kako bi pred novinarima pio vodu dokazujući na taj način njezinu zdravstvenu ispravnost. ali nikad se nije moglo isključiti da će se nekome od stanara nešto dogoditi i da će to povezati s izloženošću zdravstveno neispravnoj vodi za piće.000 t ove kemikalije i onda tranportira vlakom do Zagreba radi polimerizacije u toliko traženi polistiren. posijano je golemo nepovjerenje među građanima i novinarima. ali nađe se također u domaćinstvima gdje ga domaćice stavljaju u ormare radi uništavanja moljaca. Nije se uspjelo naravno pronaći primarni izvor onečišćenja i bilo je svakakvih teorija. Policiklički aromatski ugljikovodici Policiklički aromatski ugljikovodici ili PAH-ovi (Policyclic Aromatic Hydrocarbons) skupina su složenih aromatskih tvari s dva ili više kondenziranih benzenskih prstenova. a mogu i ne moraju imati supstituirane alifatske lance. Uostalom. oni su dočekali oštru zimu na prelazu iz 2008. u 2008. Međutim. Građani su bili ogorčeni. Na sastanku smo jasno zaključili kako ne možemo davati preporuke za ništa osim korištenja vode u svrhu ispiranja WC kotlića. Morali su odlaziti izvan zgrade do jednog hidranta i odatle kućama nositi kanistere vode za obavljanje svojih prijekih potreba. Ovdje je izabran njihov najpoznatiji opasni predstavnik benz(a)piren. Ima ih mnogo i nisu svi jednako otrovni za čovjeka i opasni za okoliš. Nekako istovremeno su se počele javljati sumnje u zdravstvenu ispravnost vode iz mreže zagrebačkog vodovoda i obavljene su brojne analize u kojima je dokazano kako je voda u gradskoj mreži potpuno ispravna. On se naravno na zraku vrlo brzo polimerizira i postaje potpuno bezopasan i nepokretan u okolišu. kako u naseljima uz prugu Zadar-Knin-Zagreb tako niti u kućama smještenim pokraj uglavnom malih obrtničkih pogona za izradu predmeta od polimernih kompozita (npr. Od toksikologa se tražilo da daju preporuke stanarima za što se takva smrdljiva voda može koristiti. Drugi manje opasni derivati benzena Danas se najčešće koristi stiren kao sredstvo za umrežavanja polimernih kompozita. jer mi nismo preporučili ni kupanje s tom vodom ili pranje rublja. ali bio je povišen samo u nekim uzorcima. Jasno je da se moraju na svakom takvom mjestu poduzimati izrazito stroge mjere sprječavanja izlijevanja ove kemikalije. ali valja naglasiti kako za građane nema opasnosti od karcinogenosti ili drugih vrlo teških učinaka. građani tome ne vjeruju. On je lako zapaljiv i štetan ako se udiše. Međutim. 228 . a najpoznatija je o dospijevanju nekog razrjeđivača na bazi ove skupine tvari u kućnu mrežu. Možda bi trebalo spomenuti još naftalen. ali i za pripremu vrlo vrijednog polimera polistirena. ali nikad nije dokazana karcinogenost u ljudi nego tek na laboratorijskom modelu. pa je trebalo stalno i oštro reagirati na članke o opasnoj zagrebačkoj vodi. Međutim. Godišnje se samo preko zadarske luke uveze do 50. već sam neugodan miris i nalaz povišenih mineralnih ulja isključivao je uporabu takve vode kao sanitarne. pa zapravo ne predstavlja neku veliku opasnosti. Pri tome se znaju događati i nesreće uz prolijevanje manjih ili većih količina stirena.reproduktivne otrovnosti.

a što će pokazati budućnost vidjet će se.kat. 2. štetan utjecaj na plodnost. jer inače će se naći u našim namirnicama. može smanjiti plodnost. Muta. Prisutan je kao normalan sastojak nafte. kao npr. Istraživanjima su ih našli jako mnogo uz autoceste i do 100 m udaljenosti s obje strane prometnice. Glavni predstavnik je izrazito opasan za ljudsko zdravlje kod dugotrajnog izlaganja (karcinogenost. kako bi ono apsorbiralo iz zraka opasne tvari. a ne kao onaj kamion sa slike lijevo gore. ali je isto tako vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi. Proizvodimo ih svojim aktivnostima u velikim količinama i naravno da se traže načini kako barem smanjiti njihove nove količine emitirane u okoliš. kod roštiljanja korištenjem ugljena. I na one što roštiljaju se 229 .kat. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. štetan utjecaj na plod i izaziva preosjetljivost kože). izbacuju ga svojim ispušnim plinovima automobilski motori i to posebno oni na naftu ili dizel. Toliko se o njemu za sad zna. može štetno djelovati na plod.BENZ (a) PIREN CAS:50-32-8 Karc.2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-50/53-6061 (može izazvati rak. Danas se nastoji posaditi ukrasno bilje pokraj cesta. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi.kat. koji riga u okoliš opasne ispušne plinove vjerojatno s visokim sadržajem tih opasnih tvari. 2. a stvara se na brojnim drugim mjestima. Automobilska industrija pak nastoji napraviti motore koji će emitirati što manje PAH-ova u okoliš. Repro.

bez obzira na sastav nafta u konačnici obično ima slijedeća opasna svojstva: 230 . Radova o brojnim štetnim učincima PAH-ova je izrazito mnogo. Analizom dizel ulja pokazalo se da nije sadržavalo znatnije količine PAH-ova i to nas je tješilo. a ja sam kao obično ustrajao sa zahtjevima da se mjere PAH-ovi. Međutim. koja vjerojatno sadrži PAH-ove. Tako su npr. Ono što se stvaralo duge milijune godina u zemljinoj utrobi čovjek je opljačkao ili će opljačkati u svega dvije do tri stotine godina. a baš tada su ih podzemni vodotokovi isprali zbog tko zna kojih razloga. a ona iz Rusije je znatno manje cijenjena zbog visokog sadržaja sumpora i zbog malog udjela posebno vrijednih lakih tekućih ugljikovodika. Odmah je proglašeno stanje pripravnosti i na svim mogućim mjestima se tražilo tragove naftnih derivata. Smjese ugljikovodika Nafta Kako godine prolaze nafte je sve manje na raspolaganju ljudima. a našao je najbolji put nizbrdo u tu veličanstvenu krašku tvorevinu. a sve je veća potreba za njom. Mudri ljudi kažu da je to bezgranična ludost i neki predviđaju krah civilizacije zbog tog razbojništva. Onda je došao nalaz s jednog od istarskih izvora o povišenim koncentracijama PAH-ova u sirovoj vodi. Ljudi najviše vole čiste (Slatke) nafte iz izvora u sjevernoj Africi ili iz Arabije. Sjećam se slučaja izlijevanja dizela u Pazinsku jamu. još uvijek je ima i otkrivaju se novi izvori nafte u različitim područjima naše planete. Očito je istarsko podzemlje onečišćeno svakakvim kemikalijama. U već spominjanom slučaju sindroma bolesnih zgrada u zagrebačkim Vrbanima prvo sam postavio pitanje o mjerenju tih tvari i benzena. jer se rado nakupljaju u mastima biljaka i životinja. a onda smo mogli razgovarati o ostalom.pokušava već desetljećima utjecati da izaberu neko drugo gorivo za pripremu obroka na otvorenom. baš kao i mnoga druga hrvatska podzemlja. Čim se opazilo onečišćenje krenulo se u sanaciju. pa se moglo očekivati da će onečišćenje stići u barem neke od istarskih vodocrpilišta. ali i područje onečišćenja mora se regulirati bolje nego danas. kad je neka budala nakon krađe goriva iz tvorničkog rezervoara zaboravila zatvoriti ventil i dizel je nastavio slobodno curiti. Nafta iz jednog izvora nije jednaka nafti iz drugih izvora kako po sastavu temeljnih tvari tako i prema sadržaju nečistoća. Uz naftu je prvenstveno vezana činjenica da je čovjek razbojnik. a to predstavlja dobar razlog za stalni i bolji nadzor nad izvorima vode za piće. Treba na kraju reći da se PAH-ovi nalaze pri vrhu liste prioriteta EZ za istraživanje njihovih opasnih svojstava i da će vjerojatno slijedećih godina biti objavljene smjernice o tome kako smanjiti njihovu prisutnost u našem okolišu. Međutim. ronioci detaljno istraživali sifon Pazinske jame utvrdivši da se na stijenama podzemnih špilja vide tragovi brojnih izlijevanja različitih naftnih derivata u jamu. Neki od njih su dobro topljivi u vodi i procjeđuju se do podzemnih vodotokova odakle mi često crpimo vodu za piće. Njih istina nitko ne proizvodi namjerno radi stavljanja u promet. Pogledajte kako dobro izgledaju klipovi kukuruza na roštilju sa pougljenjenom komušinom. Zaista su svi pokušavali pomoći koliko se moglo. Međutim. U slučajevima svih nesreća s naftnim derivatima ili u slučaju požara ja obvezno pitam jesu li mjereni PAH-ovi i tek nakon toga idem dalje u analizi. Naravno da ih se može naći u hrani. pa se tako došlo do sasvim neočekivanih otkrića. Problem je u tome što se PAH-ovi ne javljaju samo kod termičke obrade mesa na roštilju nego se čak iz biljnih namirnica mogu razviti takvi spojevi. Zaključeno je da su ti PAH-ovi stari grijesi. a koji puta ih zbog pomodnih razloga zna biti ekstremno mnogo. činjenica je da PAH-ovi predstavljaju danas globalno onečišćenje i praktički nema mjesta ni medija gdje ih ne možete naći. jer Istra je u podzemlju šuplja više nego švicarski sir.

koja se prevozi različitim transportnim sredstvima u golemim količinama. kako bi se onda brodovima mogla slati na sve strane Europe.Nafta (CAS: 64741-67-9) Karc. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Siguran sam da niste znali ove podatke o nafti. Konačno. I mi imamo jedan međunarodni naftovod. može izazvati rak. Tijekom 2005. ona sadrži i anorganske tvari poput soli metala. Koja će to budala zbog zarade od desetak milijuna dolara godišnje žrtvovati neprocjenjiva hrvatska prirodna bogatstva? I iskustvo me učilo da nikom ne treba vjerovati. koji bi naftu iz Rusije prebacivao u velikim količinama do Omišlja. 231 . Tek u slijedećih desetak godina primjena novih uredbi EZ omogućit će nam uvid u sva opasna svojstva različitih nafti iz različitih krajeva. Nafta je izrazito složena smjesa različitih kemikalija i danas se uglavnom ne zna točno za pojedine nafte kakva to sve opasna svojstva imaju. Većina članova povjerenstva se usredotočila na prijevoz morem i probleme s balastnim vodama. Nafta sadrži brojne ugljikovodike i vjerojatno u nekima od njih ima tvari koje pridonose značajno njezinim reproduktivno toksičnim svojstvima. a oni donose svoja opasna svojstva. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Najčešće se nafta prevozi brodovima i naftovodima. nadražuje kožu. a slijedeći da prolazi kroz europska strateška područja vode za piće u Gorskom Kotaru. ali naravno da to nije prava istina. sumporom i drugim elementima. itd. Već je naprijed rečeno da se nesreće s kemikalijama događaju najčešće u prometu. koji vodi od Omišlja do granice s Mađarskom odnosno drugi krak do granice sa Srbijom. nemetale u anorganskim oblicima. a ja sam se vezao uz kopno nastojeći iskoristiti iskustva s dotadašnjom dopremom nafte iz Omišlja na kopno. Sadrži ona brojne heterocikličke spojeve s dušikom. 2 T F N OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R11-38-45-51/53-65 (lako zapaljivo. godine sudjelovao sam u ocjeni studije utjecaja na okoliš preuređenog naftovoda. Osnovna mi je primjedba bila da je naftovod star i na nekim mjestima stradao zbog korozije tijekom Domovinskog rata. kat. a posebno je to značajka nafte.

Kako razlivena nafta baš i nije htjela gorjeti. Nije mi naravno žao nego sam ponosan na svoj skromni doprinos u sprječavanju daljnjeg uništavanja hrvatskog okoliša. Zlatno tele) Evo kao prvo osnovnih podataka o benzinu. Benzin vaš.Gore je slika koja prikazuje kako se obavljala remediacija polja na koje je u području kraj Slavonskog Broda istekla nafta iz JANAF-ovog naftovoda na samom kraju dvadesetog stoljeća. Zato sam glasovao protiv prihvaćanja studije i cijeli posao je naftašima propao. a simulacije o sadašnjem stanju naftovoda su pokazivale da su moguće izuzetno teške nesreće na svim dijelovima naftovoda. bioremediacija bakterijama ili enzimima uz dodatak potrebnih hranjivih sastojaka). ali sam Bog zna koliko i kakvih opasnih produkata se razvilo u toj reakciji i oslobodilo u okoliš. Stručnjaci naše naftovodne kompanije odlučili su problem riješiti spaljivanjem onečišćenog tla. 232 . Potpisali smo konačno međunarodne ugovore o neometanom prijevozu nafte i naftnih derivata. Takvih i sličnih primjera je bilo još dosta. Vjerojatno će Hrvatska na kraju prihvatiti nekakav ugovor o gradnji novog naftovoda za svoje potrebe i za potrebe Europe. Naravno da zaposlenici nisu bili spremni reagirati u takvim slučajevima. ali ipak možemo utjecati na to kakvim naftovodima će se nafta transportirati i kroz koje kopnene ili morske krajeve naše domovine. ideje naše (Iljf i Petrov. Na sreću se vatra ugasila sama od sebe zbog nedovoljnog dotoka zraka na veliko polje. oni su brenerima potpaljivali vatru dok sve skupa nije počelo nevoljko gorjeti uz goleme oblake dima i relativno malo plamena. Zemlja onečišćena naftom se mora vrlo pažljivo ozdravljati primjenom skupih ali učinkovitih tehnologija (npr. jer su lako hlapljivi i lako zapaljivi sastojci isparili.

Bilo mi je jasno da će se sve druge naftne kompanije prilagoditi našoj 233 . i to u najmanju ruku R62 ili R63. europski naftni lobi uspio ishoditi dozvolu za prodaju proizvoda s najvišim sadržajem benzena od 1%. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) Naravno da to nije sve. može izazvati rak. nadražuje kožu. ali to ne znači da se smije zatajiti opasna svojstva tog goriva. Piše da je karcinogen. što se tiče maloprodaje na benzinskim postajama. Benzin ovisno o sadržaju heptana. Osobno sam tražio od naše najveće naftne kompanije da prihvati činjenice i razvrsta svoje proizvode prema europskim pravilima. kat.1%) (CAS: 86290-81-5) Karc. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. 1 T F+ N OTROVNO VRLO LAKO OPASNO ZA ZAPALJIVO OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-38-45-51/53-65 (vrlo lako zapaljivo.Benzin (sadrži benzen>0. heksana ili toluena može dobiti i oznake o reproduktivnoj otrovnosti. Vidite li ono što vidim ja? Benzin ima na svakom mjestu gdje se toči u automobile plakat sa svojim osnovnim značajkama. Tajiti takve podatke pred korisnicima zapravo je teško kazneno djelo. Kod nas se stvari vrlo sporo razvijaju. Za benzin je. kao ovo na slici ispod. U EZ na benzinskim postajama stoje jasna upozorenja o opasnostima.

Istina. posebno s područja zaštite okoliša. Međutim. kako u smislu označavanja tako i sprječavanja emisija lako hlapljivih tvari u okoliš. Drvo bukovo je isto tako zapaljivo kao neka druga goriva. Možda još koja riječ o dizelu. to znači da sva goriva treba promatrati jednako kao benzin. Moram priznati da konkurenti kasne jako za njima. U krajnjoj liniji i moja krevetna posteljina ili kaput mogu biti gorivo. Svakom pametnom i budalastom je jasno da je dizel gorivo i da se onda prema njemu treba ponašati jednako kao prema benzinu ili nafti. Međutim. jer je propis jasan i jednoznačan. ne smije se zaboraviti prijevoz naftnih derivata i sličnih spojeva. Drugom polovicom 2007. ali krajem godine sve je sjelo na svoje mjesto i danas većina njihove dokumentacije slijedi europske standarde. a naš veliki lingvist je to preveo kao «benzin i druga goriva». a u većini slučajeva je uopće ne daju. To se zna dogoditi i u željezničkom prijevozu s daleko težim posljedicama nego u cestovnom. pa bi onda trebalo uvesti obvezu izrade interventnog plana za gaće i haljine svake prosječne žene. znamo da dizel baš nije lako zapaliti. 234 . To se pogotovo vidjelo u naputcima za izradu interventnih planova zaštite okoliša. Očekujem da će ove godine početi primjena europskih standarda i na benzinskim postajama. nekako je dizel izjednačen s benzinom. Međutim. a svi drugi će ih slijediti. Dizel gorivo se ne može usporediti s benzinom na bilo koji način. Problem je u tome što je cestovni prijevoz brži i jednostavniji. a mnogi ga vrlo rado koriste kao ogrjevno drvo. neki mu dodaju oznaku upozorenja R10 (zapaljivo). O problemima prijevoza morem pisano je na samom početku ovog poglavlja. Zbog loših propisa. jer one toga imaju puno u ormarima. Kad se radio državni dokument pod nazivom «Plan intervencija u zaštiti okoliša» netko je sasvim krivo prevodio s engleskog na hrvatski. Što se tiče zapaljivosti. Međutim. najveći dio naftnih derivata prevozi se zapravo cestom i nešto manje željeznicom. Ne treba kriviti sanitarne inspektore i druge državne službenike što su bukvalno shvatili ono što piše u nacionalnom dokumentu od posebne važnosti. ali ako slijedimo logiku zdrave pameti onda treba nabiti nogom u stražnjicu onog tko je radio takav propis i izbaciti ga na ulicu da si traži novi posao. A dizel se jako razlikuje od benzina. administracija svojim greškama može stvari postaviti na nemoguće načine. ali je manje siguran. Ponekad su znali biti i veći katolici od pape. a o naftovodima nešto ranije kad se pisalo o nafti. To znaju oni koji se griju na lož ulje. ali mi na sreću nemamo iskustva s nesrećama u željezničkom prijevozu. ali će se to vrlo brzo promijeniti.tvrtki INA. Nisu uostalom lude postupati prema europskim standardima. On ima oznaku R40 (ograničene spoznaje o karcinogenim učincima) te možda R52/53 (štetno djeluje na organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). ako njihov glavni konkurent to ne radi. a vlasnici dizel motora zimi psuju onoga tko im je savjetovao da kupe auto na tako slabo zapaljivo gorivo. postavlja se pitanje je li za 5 m3 po našim propisima potrebno raditi lokalni interventni plan? Ja mislim da jest potrebno ako slijedimo propis. Odbile bi kupce. Svaki čas se prevrću cisterne na cestama. a nerijetko se znaju i zapaliti. Njega se ne mora ticati istina o svojstvima različitih kemikalija. Najviše nesreća se događa u cestovnom prijevozu iako željeznica igra također vrlo važnu ulogu u njemu. Tamo se predviđalo obvezu izrade lokalnih interventnih planova za «automotive petrol and other petrols». zapuhali su u tvrtki INA neki novi vjetrovi i njezini mladi stručnjaci su vrlo rado pristali izraditi dokumentaciju svojih proizvoda sukladno onome što Europa traži. Uostalom.

aldehide i ketone te na aromatske fenole. kojim bi se razliveno ulje odvodilo u seoski kanal. a drugi neće biti obuhvaćeni ovim tekstom. koje je udaljeno tek nekoliko kilometara od slavnog sela Vid (bivša Narona). I susjedi su suosjećajno promatrali događaj vjerojatno sretni što se to nije dogodilo pred njihovom kućom. pa čak i oni koji su vrlo slične struture (npr. Mi smo bili zgroženi takvim postupcima i odmah smo se pobunili. ali posljedice su se osjetile već tijekom tog dana 2002. Pomoćnik ministra zdravstva se odmah uputio u Prud zaustaviti gluparenje. On i cijela obitelj dali su se u kuknjavu i zapomaganje u strahu da će im biti onečišćeno i dvorište i zdenac kemikalijom koja se vrlo sporo izlijevala iz cisterne. ali nije puno postigao svojim angažmanom. Jedino je problem što danas malo tko zna koristiti štihaču ili lopatu. nastane panika. Mi iz zdravstva smo se usprotivili takvoj odluci dok se onečišćenje ne pojavi na vodocrpilištu. On nije dopustio zatvaranje vodozahvata. Očito je našim građanima potrebna barem ona osnovna edukacija o ponašanju u slučaju sličnih događaja. Mogli su si natočiti dizela za godišnje potrebe traktora ili peći na lož ulje. Onaj tko i malo zna o analitici shvatiti će odmah o čemu se radi. Kad se dogodi izlijevanje kemikalija iz cisterni. Oni su nemoćno promatrali kako to prokleto dizel ulje curi iz cisterne i teče kroz dvorište sirotog seljanina. ali meni se činilo poučnim opisati nesreću s izlijevanjem benzina iz cisterne u Ljubuškom. Ipak će biti podijeljeni u alifatske alkohole. Sjećam se jednog slučaja s Podravske magistrale kad se prevrnula cisterna s lož uljem na ulici jednog manje mjesta.Od svih silnih slučajeva teško je izabrati neki za ilustraciju stanja. Još jednu stvar na ovu temu želim spomenuti. ali je događaj pokazao kako budale mogu činiti štete ovoj zemlji samo zato što imaju nekakve činovničke kompetencije. Naravno da nije bilo onečišćenja vode benzinom iz dalekog Ljubuškog. Organski spojevi koji sadrže kisik u molekuli Prvenstveno se misli na alifatske alkohole. Alifatski alkoholi 235 . Tvrdili su da mjere alifatske ugljikovodike i mi smo im u prvi čas vjerovali dok nismo shvatili da zapravo lupetaju. prevrnula usred gradića i benzin je iz nje iscurio skoro u cijelosti. alifatske aldehide. fenole i druge tvari. a nama je ono bilo važno zbog toga što je opskrbljivalo južne otoke vodom za piće. godine. Oni su pustili da dragocjena tekućina slobodno otječe u okoliš i onečišćuje ga. kako to obično biva. Vodoprivredni inspektori su bili odlučni zatvoriti vodocrpilište i čak su dovezli svoj «laboratorij istine» na mjesto događaja i počeli s mjerenjima. Još bi bilo pametnije da su suseljani donijeli sve plastične posude i bačve. Za događaj je nekako saznala hrvatska vodopravna inspekcija i po nekoj samo njima znanoj logici zaključila da bi kroz krško podzemlje taj benzin mogao doći do važnog hrvatskog vodocpilišta Prud. Moram priznati da sam bio zgrožen reakcijama stanovnika jednako kao i reakcijama pridošlih vatrogasaca. Želim reći da se odluke kod nesreća ne donose na temelju predosjećaja nego činjenica. Odmah su zatražili da se vodocrpilište zatvori. metanol i etanol). Oni se međusobno značajno razlikuju prema štetnim učincima na ljudsko zdravlje kao i prema ekotoksičnosti. koje su sigurno držali u kućama zbog drugih potreba. Nitko se nije sjetio da bi se tijek događaja mogao izmijeniti. Ne znam zašto su tako razmišljali. Bilo je dovoljno da netko samo prokopa kanal. Te sasvim sirove i sasvim nepouzdane podatke proglasili su mjerenjem koncentracije ugljikovodika u vodi. Baš se nekako nezgodno prevrnula i ulje je niz blagu padinu počelo curiti u dvorište nekog seljaka. Cisterna se zbog ljudske greške. ali se onda vodopravni inspektor dosjetio da ukine dozvolu crpljena vode i tako je vodovod zatvoren. ili 2003. Oni su imali nekakav spektrofotometar i kod neke po volji izabrane valne duljine su u sirovoj vodi mjerili apsorpciju svjetlosnog zračenja.

u dodiru s kožom i ako se proguta.-opasnost od vrlo teških trajnih oštećenja ako se udiše. a svojstva su mu slijedeća: METANOL (CAS 67-56-1) T F OTROVNO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R11-23/24/25-39/23/24/25 (lako zapaljivo. otrovno ako se udiše. u dodiru s kožom i ako se proguta) ANTIDOT ETANOL 236 .Metanol Najjednostavniji predstavnik metanol (samo jedan atom ugljika) je ujedno i najopasniji među tvarima iz ove skupine.

Jeftino je organsko otapalo i općenito industrijska sirovina. posebno u vozilima namijenjenima utrkama. U tim vremenima su građani često kupovali u ljekarnama etanol kako bi onda kod kuće dodatkom različitih ekstrakata i možda šećera proizvodili alkoholna pića za vlastitu uporabu ili za dobro poznato društvo. boje. koja se proizvodi i koristi u velikim količinama. Zapravo ga gledaju općenito kao alternativno gorivo uglavnom za pogon motornih vozila. Prednost alkohola nad benzinima je u tome što izgara u čistu vodu i ne može se očekivati nastajanje opasnih produkata poput onih koji nastaju korištenjem naftnih derivata. Možda se metanol i bude primjenjivao kao alternativno gorivo za trkaće automobile. Kod niskih doza očekuju se euforija. ali je prema snazi i čistoći izgaranja onda bolji vodik. što se najčešće događa u Rusiji. Metanol se kao jeftiniji od etanola znao dodavati u različite razrjeđivače. a događa se da kriminalci plasiraju ilegalno na tržište alkoholna pića na bazi metanola. često uz pojavu sljepoće. Inače ostali učinci metanola slični su onima kod etanola. Glavni problem metanola su njegovi vrlo toksični produkti. problemi sa želucem. Dakle. kasnija depresija središnjeg živčanog sustava uz glavobolje. a rezultat toga je bila katastrofa nekolicine ljudi. kad često nije važno koliko je proizvod opasan nego koliko je jeftin. lakove ili emajle. Metanol se zapravo pojavljuje jedino u takvim proizvodima za profesionalnu uporabu. Danas ga sve više koriste za pogon automobila s motorima na unutrašnje izgaranje. I kod nas se priča o navodnom događaju od prije gotovo 50 godina kad je neki ljekarnik zabunom prodao kupcu metanol umjesto etanola. kako se vidi na slici ispod. vrtoglavice i jasne znakove pijanstva. pa ne znamo što će se i kako događati u budućnosti. Nije mu mjesto u maloprodaji. Tada je postojala opasnost apsorpcije metanola iz takvog proizvoda kroz kožu u organizam. Danas proizvođači nerado stavljaju u promet takve proizvode sa znakovima opasnosti za otrove. ako 237 . Posebni učinci metabolita metanola odnose se na oštećenja očnog živca. pa će radije za miješanje upotrijebiti neki drugi alkohol koji je jeftin ali manje opasan. koji imaju specifične učinke na očni živac. Treba naglasiti kako alkoholna pića koji puta sadrže metanol nastao prirodnim putem. ali mu je cijena bez posebnih poticajnih mjera znatno viša nego benzinu. Može doći do tipične alkoholne kome uz brojne prateće učinke poput teške acidoze. ali opet ljudi dođu do njega i onda ga krivo koriste. sve jednako kao kod etanola. Taj se običaj vremenom izgubio i pretpostavljam da bi svaki normalni ljekarnik sumnjičavo gledao kupca litre ili dvije čistog alkohola.

pa se vrlo često radi u domaćinstvima te na veliko u tvrtkama za proizvodnju različitih vrsta alkoholnih pića. kad dođe do neprolaznih poremećaja. Zapravo se ne zna koliko se alkoholnih pića proizvede u kućnoj radinosti. Brazila. država ubire dobre poreze na alkoholna pića. To znači da svakoj državi odgovara povećan promet alkoholnih pića. A silno lako ga je napraviti. Etanol To je alkohol koji se najviše troši u domaćinstvima kao sredstvo ovisnosti ili tek kao sredstvo za postizanje boljeg raspoloženja. Ako se tretiranje započne na vrijeme onda je i nada u izliječenje velika. a niti podaci vezani uz pravne osobe nisu sasvim pouzdani unatoč vrlo pozornog praćenja potrošnje svake litre etanola u takvim tvrtkama. ako je to moguće ili infuzijom kad je pacijent u komi. što je zapravo jako dobar mehanizam osiguravanja nadzora. Posebno je opasna dugotrajna izloženost etanolu. Međutim. gdje već postoje etanolske postaje za punjenje rezervoara automobila. Kod nas kao i u drugim dijelovima svijeta ima puno alkoholičara i troše se ogromna sredstva na njihovo liječenje. Zbog toga se u slučaju otrovanja metanolom treba što prije uzeti etanol na usta. činjenica je da sve može biti otrovom kad se postigne prikladna doza.se na vrijeme ne poduzme ispravno i učinkovito liječenje. S druge pak strane. Kao i u slučaju metanola pokušava se etanol koristiti kao energent prirodnog podrijetla. Naime. Međutim. pa je tako i s etanolom u različitim alkoholnim pićima. Jedino je afinitet etanola za taj enzim značajno veći nego što je to kod metanola ili npr. Čak stručnjaci dokazuju kako su ukupni troškovi zajednice veći za liječenje od alkoholizma i pada radne sposobnosti ovisnika nego što država ubere porezima. Treba dobro zapamtiti da se svi alkoholi metaboliziraju primarno preko istog enzima uz oksidaciju u aldehide i zatim kiseline. Probna priprava i korištenje etanola bilježe se u nekim državama poput npr. stručnjaci za prehranu bune se zbog toga što je sirovina za proizvodnju etanola obično neka žitarica ili druga biljka prikladna za prehranu ljudi ili životinja. On se ne razvrstava u opasne tvari osim što je lako zapaljiv i može u koncentriranom obliku nadraživati sluznice pa čak i kožu. Evo na slici lijevo tipične seoske pecare na otvorenom s pokretnim uređajem za pečenje rakije (kazan). prvenstveno na jetrima ali također u središnjem i perifernom živčanom sustavu. zdravstvo se stalno buni i traži ograničenja u prodaji alkohola zbog činjenice da ima velike troškove liječenja. Međutim. Uvijek se može očekivati veće ili manje zaobilaženje zakona. etilenglikola. a posebno je razlog u visokoj cijeni te u 238 . jer se time puni proračun. Zato vjerojatno taj pokus neće dovesti do stvarne opsežne primjene u praksi. u većini slučajeva o kojima sam čitao liječenje je započinjalo kad je već bilo kasno i kad je očni živac već bio nepovratno uništen. Otrovanu osobu treba što prije podvrgnuti hemodijalizi uz stalno davanje etanola.

odrasli se uglavnom i ne javljaju liječnicima nakon što se dobro napiju.nemogućnosti kontrole takvog goriva. Država ima brojnih problema s pijanim osobama. Uostalom. Zato je jedno vrijeme u Hrvatskoj bio na snazi zakon o nula promila alkohola u krvi vozača. U praksi je korelacija koncentracija u krvi i izdahnutom zraku izvrsna. Tko će ići s društvom na večeru u restoran. godine donijeta je odluka da s odredba o nula promila primjenjuje samo kod mladih vozača. a osobito su uznemirujuće statistike o alkoholu kao jednom od glavnih krivaca za prometne nesreće. Problem se ne javlja kod nesreća u kojima ima stradalih. Naravno da vozači ne vole testiranje na alkohol i da se boje rezultata testiranja. ako zna da ga pri odlasku kući na cesti čeka policija radi alkotesta.95. Formiranjem Vlade 2008. ali negdje na području 0. a i svaki roditelj će se jako zabrinuti kad mu dijete dođe pijano kući. što pokazuje da je slaganje rezultata u većini slučajeva jako dobro. Već duge godine u nas je među primljenima u bolnice zbog otrovanja najviše muške djece u dobi 12-15 godina. Možda se to može objasniti i činjenicom što su djeca osjetljivija na alkohol nego odrasle osobe. Sporni mogu biti slučajevi kad se dogodi manja prometna nesreća bez ozlijeđenih kad policija ne traži dodatnu provjeru koncentracija 239 . Odstupanja se obično javljaju kod jako visokih ili jako niskih koncentracija. pa gospođa srednjih godina poput ove na slici može biti mirna u budućnosti kad je zaustavi policajac radi provjere alkohola u izdahnutom zraku. koje se lako može iskoristiti i za izradu alkoholnih pića. Mnogi znaju da alkotest nije sasvim pouzdan i da se ne može uvijek uspoređivati koncentracije nađene u krvi s onima u izdahnutom zraku. jer policija obvezno kod takvih osoba traži mjerenje koncentracije alkohola u krvi i mokraći. ali su se pobunili proizvođači alkoholnih pića i ugostitelji tvrdeći da ih to uništava i smanjuje im prihode.5 promila slaganje je jako dobro. Koeficijent korelacije iznosi 0. Otrovanja etanolom su vrlo česta u svim dobnim skupinama.

Evo prvo njegovih opasnih svojstava. Kamenci su problem. a oni se rado talože u bubregu u obliku ružnih oštrih oksalatnih kamenaca. Etilenglikol se koristio za razne svrhe u prošlosti. Slijedili su ga i neki drugi vinari i nikom se od pilaca ništa nije dogodilo. prvo nekoliko riječi o uporabnoj vrijednosti. jer se etilenglikol izrazito jednostavno dokazuje u vinu. koji se vrlo često koristi makar ni približno ne kao metanol i etanol.alkohola u krvi. pogotovo ako su koncentracije negdje na razini oko 0. No. Etilenglikol To je najjednostavniji dialkohol. Negdje između dva svjetska rata jedna mala farmaceutska tvrtka u Americi izazvala je pravi pomor djece svojim sirupom protiv kašlja. ako se proguta hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati spremnik i priložene upute) Dakle. ali nije zakazao državni nadzor kvalitete vina. U različitim omjerima s vodom može se postići da se smrzava na različitim temperaturama. U sirup je zbog tehnoloških razloga stavljan etilenglikol a da nitko od odgovornih nije znao da je to opasna tvar.5 promila. Događaj je imao velikog utjecaja na ponašanje proizvođača lijekova i više se takvi događaji nisu bilježili. Problem je njegov glavni metabolit oksalna kiselina. Praktički svaki motor s unutrašnjim izgaranjem ima sustav hlađenja motora utemeljen na etilenglikolu.46 (spriječiti dodir s kožom i očima. Tu će vjerojatno u budućnosti biti puno rasprava i pokušaja osporavanja dokaza na sudu (npr. a meni su neki ostali u dobrom sjećanju. ETILENGLIKOL (CAS: 107-21-1) OZNAKE UPOZORENJA R: 22 (štetno ako se proguta) OZNAKE OBAVIJESTI S: 24/25. Nastao je strašan škandal o kojem se još godinama pisalo po novinama. koja s ionima kalcija u krvi tvori netopljive kalcijeve oksalate. Neka našim vinarima tako što ne padne napamet. pogotovo kod visokih doza etilenglikola i izostanka pravovremene terapije. Drugi slučaj dogodio se prije nekih 30 godina u Austriji kad je netko od vinara opazio da se dodatkom malih količina etilenglikola u bijelo vino značajno popravlja okus proizvoda. Naravno da se etilenglikol najviše koristi kao antifriz uglavnom u motornim vozilima. Zato je najbolje da u slučaju kad ste sigurni u svoju nevinost sami tražite mjerenje koncentracije alkohola u krvi. kod spora s osiguravajućim društvima ili kod žalbi zbog oduzimanja vozačke dozvole radi pijanstva). tek štetna tvar ako se proguta i to ne zbog njegovih opasnih osobina. a dobri koncentrati mogu izdržati bez smrzavanja i ispod -20 oC. Antifriz može čovjek kupiti na svakoj benzinskoj 240 .

Nedavno (10.2008) naišao sam na vijest iz Hine pod naslovom: «Liječnici votkom spasili samoubojicu» gdje se javlja o liječnicima u malom australskom gradu. Liječnici preporučuju što prije popiti alkoholno piće na bazi etanola i to čašu od 200 ml 40% alkohola. a svakako daleko od hrane i pića. a onda nastupaju kod viših doza tipični simptomi otrovanja alkoholom. ali novinska vijest pokazuje da se i danas diljem svijeta događaju otrovanja s etilenglikolom. Enzim pod imenom alkoholna dehidrogenaza pak obavlja valjano svoj posao oksidacije etilenglikola do oksalne kiseline. Meni je najviše u sjećanju ostao slučaj starog pijanca. Zaboravio je na to da je među boce žestice negdje pred zimu gurnuo neoznačenu bocu s ostacima koncentrata antifriza. Može to biti vinjak ili rakija. Ne vjerujem da su se stvari odvijale baš na taj način. Ljudi vrlo često kupe veće količine koncentrata nego što im je potrebno i onda ostatak preliju u najbližu bocu od piva ili mineralne vode te je stave u garažu ili podrum. koji su Talijana natočenog etilenglikolom liječili isključivo mu dajući votku (tri standardna pića votke na sat kroz 3 dana) dok im se nije učinilo da je samoubojica izvan zdravstvene opasnosti. a da stradalnik ništa lošeg ne sluti i onda nastupa zatajenje bubrega ili barem njihovo oštećenje. pa se uputio u podrum uzeti nešto kao anestetik prije odlaska u krevet. a prije 20-30 godina znali smo učestalo primati na liječenje otrovane. Dobro je prije započinjanja hemodijalize obaviti analizu etilenglikola u krvi jednako kao što bi to trebalo napraviti nakon što hemodijaliza završi. ali naravno i djeca koja gutaju sve na što naiđu dok su u dobi ispod 4 godine. od gastrointestinalnih tegoba do jakog pijanstva s acidozom i možda čak komom. a vrlo brzo na nju zaborave unatoč tome što su htjeli taj ostatak koristiti slijedeće godine za dopunjavanje hladnjaka. Kad ga je tako lako kupiti isto je tako logično da se mogu očekivati otrovanja. Naravno da je do njega izrazito lako doći.01. Što se događa kad se popije etilenglikol? U prvi čas praktički ništa. a reklamira se njegova prodaja posebno u jesenskim i zimskim danima svake godine. Možda su gora otrovanja kod kojih se zapravo ne osjete neki teži simptomi pijanstva i otrovani se ne uznemiruje previše. Gospodin je dan ranije prilično mnogo pio ne birajući pića. Možda je zbog toga zadnjih desetljeća sve manje otrovanja etilenglikolom. Da bi smanjili broj otrovanja danas proizvođači antifriza stavljaju u proizvod obvezno odbijajuće kemikalije s odvratnim i vrlo gorkim okusom. Onaj tko uzme samo gutljaj takvog odvratnog antifriza sigurno će ga ispljunuti a ne popiti. U pravilu se etilenglikolom truju osobe koje si vole priuštiti alkoholna pića. Zbog svojih opasnih svojstava drži se barem na potpuno odvojenim policama. Povukao je on 241 . Ni jedan vozač u našim krajevima neće dočekati zimu bez antifriza. To je jedini sigurni način utvrđivanja je li potrebna još neka dodatna terapija ili nije. Većina naših bolnica nema mogućnosti mjerenja etilenglikola u krvi i onda se mora postupati prema proceduri: «Obavljaj hemodijalizu čim sumnjaš i nemoj žaliti žestoka alkoholna pića». Onda u potrazi za alkoholnim pićem dohvate neobilježenu bocu i popiju toga više ili manje. Važno je što prije potražiti pomoć u bolnici gdje će se vjerojatno nastaviti s davanjem žestokog pića i obaviti barem jedan postupak hemodijalize uz ispijanje žestokog alkoholnog pića za vrijeme postupka.postaji i u mnogim dućanima. kojeg je jedno jutro dovela vlastita žena zabrinuta za muževu sudbinu. a negdje oko ponoći mu je u stanu ponestalo alkohola.

Otrovanom su izvađeni uzorci krvi i odmah je poslan na hemodijalizu uz povremeno ispijanje vinjaka. itd. proizvodnja namještaja. a za jedan ugljikov atom duži acetaldehid je tek štetna tvar. a razlikuju se tek prema broju ugljikovih atoma u molekuli. ali se ponovo probudio negdje oko 6 h ujutro kad je žena počela ispitivanje o njegovim neobičnim noćnim aktivnostima. Sve joj je potanko opisao o svom odlasku u podrum po piće i slatkastom piću loša okusa. Treba ukazati na još jednu razliku sa stanovišta ljudskog nosa. Istina je da se on također metabolizira u oksalnu kiselinu. Alifatski aldehidi i ketoni I ova skupina tvari se proizvodi i troši u velikim količinama. a pripravke se može primjenjivati ne samo na kožu nego čak u obliku otopina za infuziju u vodi teško topljivih lijekova. zaštita materijala (npr. Zanimljiv je propilenglikol za jedan ugljikov atom duži od etilenglikola. izopropanol. Svog poštovanog muža je hitno prebacila na Rebro i javila se na internu intenzivnu skrb. ali obzirom da ih ljudi ne uobičavaju piti ne predstavljaju skoro nikakvu opasnost. Prije hemodijalize su one bile zabrinjavajući visoke unatoč tome što se otrovani baš nije jako loše osjećao. Tako je npr. Zato se čak koristi kao otapalo u farmaceutici. koji unatoč tome što ima čak tri hidroksilne skupine ne predstavlja nikakvu opasnost za ljudsko zdravlje i ne moramo ga se uopće bojati. a to joj se nije sviđalo unatoč svih njegovih mana. Među aldehide i ketone svrstavaju se tvari s krasnim mirisima pa bi ih se 242 . ali su tijekom postupka padale sve do niskih nebitnih veličina. ali u daleko manjoj mjeri nego etilenglikol. U međuvremenu je liječnik organizirao i laboratorij i odjel za hemodijalizu. butanol. ali bez njih teško da može industrija. toliko važni aceton). Oni su opasniji od etanola. Odmah mu je natočio veliku čašu nekog vinjaka i ponudio mu da popije. Posljedica otrovanja nije bilo osim što je gospođa supruga preživjela teške šokove. Od aldehida su najviše u uporabi formaldehid i acetaldehid. jer je gospodin stalno bio pijan zbog noćnih gutanja rakije. Iznenađenje su bili rezultati mjerenja etilenglikola u krvi. Drugi alifatski alkoholi Ima ih mnogo i često se koriste kao otapala u različitim privrednim područjima. Dohvatio je jednu bocu rakije isprobavši prije toga je li to pravo piće ili nije te ju je ponio sa sobom do stana. a mi smo mu u redovitim razmacima vadili krv za razne analize.nekoliko gutljaja prije nego što je osjetio da mu to piće ne odgovara. Sličan mu je glicerin. Misli se prvenstveno na propanol. Slične razlike kao između metanola i etanola. ali su znatno manje opasni nego npr. a ona je kao obično bila pametnija od muža i odmah je sve shvatila Negdje je čula kako je taj antifriz jako opasan i da bi mogla izgubiti muža. Otišao je ponovo spavati. jer nikad do tada nije doživio da mu liječnici nude alkohol i to u tako velikim količinama. ali se probudio negdje oko 3 h ujutro s mučninom i neugodnim osjećajem u želucu. Poslije hemodijalize su obavljene brojne pretrage funkcije bubrega i sve je bilo u najboljem redu. ali nije se puno brinuo. Njemu se čak ne dodjeljuje niti jedan znak opasnosti. boje i lakovi) ili npr. Mirno je otišao u krevet negdje oko ponoći i zaspao. Brzo je dohvatio bocu s rakijom i otpio nekoliko gutljaja budući je već davno naučio kako se mamurluk najbolje liječi gutanjem žestokog pića. Razlikuju se ponekad dramatično prema razini opasnih svojstava. Tu je gospodina dohvatio moj dragi prijatelj i suradnik inače stručnjak za otrovanja. Gospon je bio oduševljen dočekom. a kod ketona ne možemo ne spomenuti barem aceton i etil-metilketon. a bez nekih se ne može zamisliti ni život u modernom domaćinstvu (npr. . formaldehid otrov s još nekim ružnim i sumnjivim osobinama. Mi smo stvar objasnili time da etilenglikol zapravo i nije mogao negativno djelovati. Sam sretno otrovani gospodin je zaključio pri odlasku iz bolonice: «Pijance Bog čuva!». metanol ili etilenglikol. Ne tako velikima kao što je to slučaj kod alkohola.

Formaldehid Najjednostavniji je i najopasniji od sviju. u dodiru s kožom i ako se proguta. Kat. ograničena saznanja o karicinogenim učincima. dišni sustav i kožu. 3 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-40-43 (otrovno ako se udiše. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. 243 . O učincima i simptomima će biti još govora kasnije. a tako je jednostavan i sagrađen tek od jednog ugljikovog atoma te nešto malo vodika i jednog atoma kisika. Istina. Evo mu svojstava: T FORMALDEHID CAS 50-00-0. izaziva opekotine. Ovdje će biti spomenuti tek oni najvažniji predstavnici bez obzira koliko su opasni za ljudsko zdravlje i okoliš. a sad pogledajmo koliku nam on i kad opasnost predstavlja. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost) Ne bi se baš moglo reći da je bezopasan. takva svojstva ima kod koncentracija viših od 25%. ali ni u koncentracijam od nekih 5% ili više nije baš sasvim bezopasan. Nosi slijedeće oznake upozorenja: R20/21/22-36/37/38-40-43 (štetno ako se udiše. Naravno da je onda i karcinogen kategorije 3. a neki teško nadražuju sluznice nosa kao i druge sluznice i njihov miris je nepodnošljiv. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost). Karc. nadražuje oči. u dodiru s kožom i ako se proguta.moglo koristiti kao arome.

). Koristi se također u različitim proizvodima za zaštitu materijala. Sasvim je sigurno da nadražuje i kožu i sve sluznice. Koristio se formaldehid (a mislim da se još uvijek koristi) za dezinfekciju svega i svačega. Nema te patologije koja ne čuva čak desetljećima ili cijela tijela ili organe u formaldehidu. Profesionalni rad s formaldehidom. Jedino je s njim problem što ima nezgodna opasna svojstva. a obzirom da se bavio mozgom čuvao je konzervirane mozgove ili njihove dijelove radi potreba edukacije). Danas se u SAD prodaju «kitovi» za konzerviranje različitih organizama radi ovog ili onog razloga. Tada je formaldehid bio izvrsno sredstvo za dezinfekciju ravnih površina. Uz to se na njega javlja formaldehidsko crvenilo i kasniji dermatitisi. infuzijskih sustava i ne znam čega sve ne. Razrijeđen na koncentracije 5-10% izvrstan je dezinficijens i konzervans. makar bio u koncentracijama približno 5% nije ni malo ugodan. a koža može postati preosjetljiva na njega. Uz pretpostavku da ga nećete gutati ostaje još čitav niz njegovih opasnih svojstava. Ovi prsti zbog rada bez rukavica izgledaju loše. itd. plod teško oštećen nečijim teratogenim učincima. Kad ulovite nekog vodozemca ili ribicu naprosto trebate postupati prema uputama i vaša će životinja biti konzervirana duge godine. Kad sam sedamdesetih godina počeo raditi na Rebru i često po prirodi posla zalazio na hemodijalizu stalno me tamo dočekivao intenzivni nadražujući miris po formaldehidu. Naravno da se i kod nas na nekim fakultetima drže životinje ili pojedini organi u formalinu. Ne mogu ne spomenuti jedan 244 . a vjerojatno nije lako s njima raditi. a da se o čuvanju kroz kraće periode ne govori. Imate čak muzej konzerviranih čuda na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (npr. nikad nitko nije rekao da formaldehid nije dobar dezinficijens. u najmanju ruku vam cure suze iz očiju i javlja se na njima crvenilo. Možete takvu životinju čak poslati na identifikaciju u neku od institucija koje se bave takvim poslom za opće dobro. ali su ga na tom području potisnuli dezinficijensi boljih mirisa. dijete s dvije glave. koji je uživao konzervirati zanimljive organe. Međutim. Sjećam se jednog pokojnog kolege.Najviše se formaldehid u obliku spoja uroforma (Schiffova baza između formaldehida i uroforma) koristi u drvnoj industriji za proizvodnju iverice i drugih materijala. Izaziva kašalj kod udisanja.

Ni skupo ni složeno! Iz iskustva znam da se ne može cijeli dan nositi zaštitna maska. godine sanitarna inspekcija je zabranila rad s formaldehidom na jednom fakultetu zbog izrazito slabog prozračivanja prostora. Nažalost. Posebno bi važnost zaštite radnika morali shvatiti naši fakulteti. U svim slučajevima kod kojih sam davao mišljenja o štetama za zdravlje ljudi upozoravao sam da se ne treba bojati karcinogenosti. Radilo se o nekakvim ivericama iz kojih se normalno oslobađa formaldehid budući su građene postupkom miješanja pilovine i uroforma. koje su često nestabilne i raspadaju se spontano. ali sam kasnije vidio da ona tamo više ne postoji. Radnica koristi osobnu zaštitnu masku za cijelo lice s odgovarajućim filtrom. Izvidom i razgovorom smo lako zaključili da se radi zapravo o nadraživanju formaldehidom iz podnog grijanja. i da nema nikakvih dokaza o tome da može izazvati rak u životinja. a to se sve skupa može spriječiti jednostavno pažljivim radom s ovom 245 . većina građana se uspaniči kad se spomene izraz karcinogenost i više ih nitko ne može uvjeriti da neće dobiti rak ako su radili s formaldehidom. Zamislite mlade lijepe žene koje nagrđuju dermatitisi izazvani tko zna čime. godine kad su od nas zatražile pomoć bankovne činovnice iz jedne nove ispostave ne znam koje banke u Zagrebu. Ako se njihovi nastavnici ne štite onda ni studenti neće shvatiti da je potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva pri njihovom kasnijem profesionalnom radu. On je mutagen zbog svoje kemijske strukture. onda je nastupio rat i ja sam zaboravio na banku. Taj se formaldehid i inače oslobađa iz iverice. a pogotovo nema ni indicija da bi mogao to učiniti kod čovjeka. Dovoljno je to što djeluje nadražujuće i što može izazvati preosjetljivost kože da se zamisli svatko tko radi s takvom kemikalijom. a izvođač nije razmišljao kakve materijale stavlja na pod. Kod nas u pravilu radnici ne nose nikakvu zaštitnu opremu. Ne znaju da je formaldehid karcinogen kategorije 3. Aldehidi se rado vežu na amine tvoreći Schiffove baze. Mislim da su čak pokrenuti i sudski postupci traženja odštete radnika od poduzeća u kojem su godinama bili prisiljeni raditi s tom opasnom tvari. koji uvijek sadrži neizreagirani formaldehid. a prozračivanje je često ispod svake kritike. kad kupite novi namještaj morate duge mjesece trpjeti nadražujući miris formaldehida. Kad je prozračivanje prostora dobro uz pročišćavanje emitiranih plinova radi zaštite građana gotovo da nije potrebna nikakva zaštitna oprema. Mi smo dijagnosticirali o čemu se radi i preporučili banci da napravi temeljite građevinske zahvate kako bi uklonili izvor onečišćenja. Što je s drugim učincima formaldehida? Ljudi se obično fiksiraju na njegovu karcinogenost i ja sam pisao nekoliko izvještaja ili mišljenja po narudžbi tvrki i pojedinaca. kako se to lijepo vidi na slici pokraj teksta. ali ne mora se raditi 8 h na dan u atmosferi zasićenoj parama formaldehida. Zato ni štete na DNK molekuli uslijed reakcije s formaldehidom nisu trajne i zato se formaldehid s ovog stanovišta ne smatra opasnim. One su se osjećale užasno nakon useljenja u nove prostore. Tijekom 2007. npr.slučaj iz davne 1990. ali se treba bojati kroničnih učinaka nadraživanja kože i svih sluznica te izazivanja preosjetljivosti. Dobre ustanove misle na zaštitu svojih radnika. a kasnije upale uz razvijanje dermatoza po rukama i licu. Međutim. Moderna banka je uvela podno grijanje. Možda je formaldehid dobar primjer za razmišljanja o lošoj zaštiti na radnom mjestu. a ruke je zaštitila prikladnim rukavicama. Imale su stalno nadražene oči i dišne putove tako da su neke zatražile detaljne liječničke preglede. jer oni odgajaju nove generacije. Nekima od njih se javilo prvo crvenilo kože.

Ja sam od prvog časa sumnjao da se u cisterni ne nalazi formaldehid nego nešto drugo. pa je odlučio mimo zabrana okrenuti cisternu i vratiti se natrag u Karlovac. koji je vrvio iznenađenjima i sumnjama. Vožnja po samo dijelom očišćenoj cesti nije bila ugodna. Zapamtio sam čak i da je to bilo 1. a ja sam preuzeo dužnost zapovijedanja u odnosu na ostale segmente zaštite pučanstva i malobrojnih francuskih turista od opasne kemikalije. pa i u vašem domaćinstvu. neku amonijevu sol za neutralizaciju prolivenog formaldehida i dodatne podatke o formaldehidu. reflektore za osvjetljavanje mjesta događaja u mračno doba dana. Možete isto primijeniti na svim drugim mjestima pri radu s kemikalijama. od toga da su svi ventili na cisterni bili nedostupni do poteškoća s generatorom struje kad smo počeli pretakanje. Oni su se stavili pod zapovjedništvo karlovačkog zapovjednika. svibnja po vrlo neugodnom vremenu. gdje se nalazila poznata tvornica eksploziva. Neću dalje pisati o događaju. ali nisu ništa mogli učiniti po noći i nisu imali čak ni opremu za rješavanje problema. Vatrogasci su naravno stigli brzo. ali je sve skupa išlo krivim putem. a izabrao je put Ličkom magistralom pa je onda namjeravao preko Dalmacije do Srednje Bosne. Promet na tom dijelu Ličke magistrale bio je potpuno prekinut i išlo se zaobilaznicom. a moji suradnici su sumnjali da bi to moglo biti nešto u vezi s Vitezom. Nije računao na vlažan i klizak snijeg i zato se dogodila nesreća. Ne mislim da je formaldehid tako posebno opasan da mu moram posvetiti na zaštiti toliku pozornost. a o tome su govorile i listice opasnosti na vozilu te UN broj kemikalije. Kad je pokrenuo cisternu u namjeri da je okrene ona se naprosto odsklizala preko ceste u vrtaču preko puta klorne stanice plitvičkog vodovoda i naslonila na dvije bukve. Neki vozač je unatoč teških meteoroloških uvjeta pokušao svoju cisternu odvesti iz Slovenije do odredišta u Busovači. Zapovjednik vatrogasne postrojbe iz Karlovca me izvijestio o tome događaju i dao ocjenu stanja. Na Plitvicama ga je zaustavila prometna policija i potjerala na ono veliko parkiralište između dva hotela. Izgleda da je ipak malo previše zavirio u čašicu i onda mu se najednom hrabrost povećala. U vrijeme našeg razgovora pojavila se i specijalna postrojba zagrebačkih vatrogasaca obučena za djelovanje u slučaju kemijskih nesreća. Tamo su u lobiju po podu i foteljama ležali vatrogasci i predstavnici inspekcija čekajući na moj dolazak. Po mene je došla policija negdje oko 23 h i naredila da se odmah spremim za izlazak na teren. Vozač je poslušno parkirao i otišao u hotel gdje su čekali vozači ostalih teretnih vozila da se stanje na cestama popravi kako bi mogli odvesti svoje terete tamo kud su upućeni. posjedujemo sisaljke i drugu opremu za pretakanje i da imamo volje nešto učiniti. Prema dokumentaciji prevozio je formaldehid. ali da nam puno toga manjka. od kojih je jedna bila dobro držeća a druga prilično slabe građe i nekako tanka. Završio bih ovaj dugi odlomak s jednim mojim doživljajem iz 1997. Tada hotel Jezero još uvijek nije radio i mene su odveli do jedinog otvorenog hotela Bellevue. jer je tog dana vlažni snijeg na mjestu događaja napadao do visine od 70 cm. Dok sam se oblačio nazvali su me iz Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i rekli da se tamo na Plitvicama dogodila nekakva nesreća s nekom kemikalijom i da hitno odem s policijom tamo razriješiti problem. a uže područje oko hotela bilo je posve blokirano temeljnom i prometnom policijom. ali mi smo već iza ponoći stigli na mjesto događaja. Tijekom dana su stigli tražena sredstva i oprema. Zaključili smo u tim ranim jutarnjim satima da osobnu zaštitnu opremu imamo. ali mi se učinio kao dobar primjer na kojem se može pokazati da svaka kemikalija može biti rizična ako se s njom ne postupa uz puno poštovanje. Odmah smo od budnog MUP-a zatražili praznu cisternu za pretakanje. ali tako je to često 246 . godine.opasnom kemikalijom.

kasnije se pokazalo kako je odluka o zabrani prometa bila jako dobra i korisna za turizam na Plitvicama. jer se njegove koncentracije znaju povećati u krvi i mokraći kod loše nadzirane bolesti. O svima od njih naravno da ovdje neće biti riječi nego samo o onima koje je autor po svom nahođenju izabrao. Najpoznatiji među ovim tvarima je svakako aceton. Mislim da je to pretjerivanje. a s njima smo imali neraščišćene račune oko nadležnosti za 247 . a jedino drugo opasno svojstvo je nadraživanje sluznica kod ljudi kad je u čistom stanju. Ne bih želio ulaziti u kvalitetu takvih pripravaka. pa ja imam pravo biti ponosan na moju ulogu u zaštiti te veličanstvene prirodne ljepote. Zanimljivo je da se odluci jedini protivio tadašnji direktor hotela. jer oni osim acetona moraju sadržavati još brojne dodatke za njegu noktiju Aceton je bitan jedino za uklanjanje laka s noktiju. stoljeća. Ipak vrijedi o nekima od njih napisati koju riječ. a većina od njih imaju znak opasnosti za nadražljivost i rijetko kao tvari štetne za okoliš. Čak se nalazi na popisu preteča sredstava ovisnosti i zbog toga uvoznici acetona moraju ispuniti posebne uvjete prije nego im se dopusti uvoz. jer su mu vozači kamiona bili izrazito važni i sigurni gosti. Danas oni imaju dovoljno turista bez obzira što ih je Dalmatina zaobišla. koje se koristi kao arome u različitim kozmetičkim proizvodima. Posebno mnogo se koriste aldehidi poput acetaldehida i butanona te mnogi ketoni poput acetona. Njegova najvažnija primjena je kod uređivanja noktiju. ali se može naći i u drugim kozmetičkim preparatima. Uostalom. on je normalni produkt metabolizma u živih organizama. Od tada je na moj zahtjev zabranjen promet kamionima preko Plitvičkih jezera. Područje nadzora nad pretečama sredstava ovisnosti ostalo je u nadležnosti ministarstva za gospodarstvo. etilmetil ketona i drugi. a opasnosti za veličanstvene prirodne ljepote jezera su dramatično smanjene. jer se koristi na različitim mjestima. kao npr. Trebalo nam je 36 sati nakon mog dolaska na Plitvice da konačno obavimo pretakanje i da se možemo opustiti ponosni na svoj dobro obavljeni posao spašavanja Kozjaka od teškog onečišćenja formaldehidom. Ne koristi se u industriji zbog relativno visoke cijene osim u nekim posebnim slučajevima. sredstava za čišćenje. Naravno da velika većina žena i poneki muškarac koriste pripravke s acetonom. boja i lakova nego se neki čak koriste u domaćinstvu za različite svrhe. a svoje mjesto imaju i oni složeni. Drugi aldehidi i ketoni Mnogi kratkolančani aldehidi i ketoni koriste se na različitim mjestima. Gotovo da ne bi trebalo o njemu pisati u ovoj knjizi o otrovima. a kod čovjeka ga treba pratiti pri nadzoru zdravlja dijabetičara. Međutim. pogotovo zato što se široko koriste i onda ipak predstavljaju određeni relativno manji rizik pri uporabi ili kod nesreća. acetaldehidu. Meni i mojim suradnicima aceton je zadavao teške glavobolje sredinom prvog desetljeća 21. ali uvodim ga u tekst samo kako bi pokazao da treba posvetiti koji puta pozornost i relativno neopasnim kemikalijama. Njegova opasna svojstva su zanemariva.slučaj u praksi. Naravno da je lako zapaljiv. Međutim. jer aceton služi tek kao otapalo u sintezi. Uporaba im nije ograničena samo na kemijsku sitnezu ili izradu proizvoda poput razrjeđivača. koje se mogu naći u domaćinstvu. jer dobro otapa brojne boje i druge nanose na predmetima iz kućanstva. Ni jedan od njih ne razvrstava se u vrlo opasne kemikalije nego im se u najgorem slučaju dodjeljuje svojstvo štetnosti (Xn). Aceton se nalazi također u brojnim preparatima za čišćenje površina različitih predmeta. Danima kasnije smo saznali da cisterna uopće nije prevozila formaldehid nego bezopasni uroform. slučaj je ipak završio pozitivno. a ako je i reaktant lako ga je zamijeniti s nekom drugom tvari.

pa su onda u svom emocionalnom bijesu zapravo samo škodile privredi. 248 . fenola ili krezola. ali krezol se mogao naći i u krvi svih drugih bolesnika koji su bili tada dijalizirani na Rebru. Prvi nalazi u krvi stradalih osoba s Rebra govorili su o prisutnosti krezola u njihovoj krvi. a praktički to nitko od pravnih osoba nije napravio. Obično su drugi konstituenti takvih proizvoda značajno opasniji od alifatskih aldehida ili ketona. običnom fenolu. koju su prema svojoj osnovnoj dužnosti bile dužne štititi. ali je rasprava bila teška i dugotrajna. a nama nikad nisu bili jasni njihovi motivi. No. jer nisu važni s toksikološkog stanovišta. Fenoli Skupina fenola je izrazito velika. Većina među njima nema nikakve toksikološke opasnosti. Oni se nalaze u različitim složenim proizvodima s čak do dvadeset različitih komponenti i obično ne doprinose značajno opasnim svojstvima proizvoda. činovnici još uvijek mogu svoje komplekse liječiti na privredi i građanima. Evo njegovih opasnih svojstava. U jednom trenutnu su upravo na acetonu počeli maltretirati uvoznike. Uopće mi nije jasno koga su mučile činovnice iz tog ministarstva i protiv koga su zapravo ustrajale u uskrati rješenja uvoza. godine. kad se sustav u zdravstvu još nije stabilizirao niti je bilo moguće dati ovlaštenja pravnim osobama za rad s kemikalijama. Ovdje će biti riječi samo o glavnom predstavniku tih tvari. O drugim predstavnicima alifatskih ketona i aldehida ovdje neće biti govora. Neće biti dobro ovoj državi dokle god se to bude toleriralo.gospodarenje kemikalijama. Nama u zdravstvu nisu mogle naškoditi niti su mogle promijeniti slovo Zakona o kemikalijama. a mora se priznati da neki od tih vrlo složenih aromatskih organskih tvari imaju važna ljekovita svojstva. Moje osobno iskustvo s krezolom mogu povezati s Baxter katastrofom. I jedan i drugi imaju sve manju važnost u životu modernog čovjeka. jer ih ukupno u Hrvatskoj po mojoj procjeni ima oko 30. a toksikološka svojstva predstavnika su izrazito različita. Ovdje će biti govora samo o industrijski zanimljivim tvarima poput npr. posebno oni izolirani iz različitih biljaka.000. tj. Odmah sam odbacio bilo kakvu mogućnost da su troje stradalih osoba na rebarskoj hemodijalizi imali veze s povišenim unosom krezola u organizam. Ministarstvo gospodarstva je odbijalo dati rješenja o uvozu «strašnog» acetona tvrtkama koje nisu ishodile nova rješenja za rad s kemikalijama. Svi toaleti pokraj Zida su intenzivno mirisali na krezol. Bilo je to u prelaznom periodu stavljanja na snagu Zakona o kemikalijama. a ja sam zadnji put osjetio miris krezola (inače prirodni metabolit u organizmu čovjeka povišen kod nekih posebnih stanja poput zatajenja bubrega) prilikom posjete Kineskom zidu za vrijeme jednog važnog međunarodnog kongresa 1996. Podaci iz očevidnika HZT o otrovanjima praktički niti ne spominju takve tvari. ali se prema njima ne treba nemarno ponašati kod uporabe. koji se u davna vremena diljem svijeta koristio kao dobar dezinficijens. jer je barem jedan tamošnji «stručnjak» vidio jedinu mogućnost stradanja bolesnika zbog relativno bezopasnog krezola. pa na njih treba obratiti pozornost kod izbora mjera zaštite ili prilikom liječenja otrovanja.

Izgleda da Slovenci nisu dovoljno pozorno proučili što kupuju. a posjeduje brojne druge štetne učinke kod dugog izlaganja. jer drugog načina zbrinjavanja opasnog građevinskog otpada nismo imali. Koristiti sapun prilikom pranja. jer je otrov i nagrizajuća tvar. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša tražilo je zbrinjavanje opasnih kemikalija i građevinskog materijala onečišćenog kemikalijama prije nego se počne pripremati teren za izgradnju trgovačkog centra. 3 T OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-48/20/21/22-68 (vrlo otrovno ako se udiše. Tako je zatražena i moja pomoć u izradi procedura zbrinjavanja opasnog otpada. O ostalim kemikalijama po podrumima neću pisati.FENOL. zbog toga što su u program izvršitelji krenuli puni neznanja o opasnostima fenola. Naredio sam da se ukupan fenol mora zbrinuti spaljivanjem u postrojenju PUTO kao i žbuka onečišćena fenolom. baš kao kod anorganskih lužina. Bilo je to vrlo zanimljivo iskustvo. kako se to može vidjeti iz slijedećeg teksta. Moje zanimljivo iskustvo s fenolom vezano je uz izgradnju Merkator centra na uglu Vukovarske i Heinzelove ulice. moguća opasnost od nepovratnih učinaka). u dodiru s kožom i ako se proguta. Tek pri koncentracijama između 3 i 10% dobiva oznake upozorenja R20/21/22-34-68 (štetno ako se udiše. a to je da dekontaminaciju nakon polijevanja njegovim otopinama treba obavljati pranjem s vodom što je moguće duže. moguća opasnost od nepovratnih učinaka) OTROVNO Definitivno je jasno da u čistom stanju on nije bezazlena kemikalija. Uputa je bila kratka i jezgrovita. Kod koncentracija 10% ili višim zadržava ista opasna svojstva kakva su naznačena gore. kao što nemamo ni danas. Sreća je da se fenol koristi sve manje. izaziva opekotine. Nakon toga skinuti odjeću i zatražiti od vozila u prolazu prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove. jer su ih iznenadile goleme količine različitih kemikalija preostale u kupljenim objektima na budućem gradilištu. ali je nakon teške krize i raspada prodao zemljište sa svim objektima tvrtki Merkator iz Slovenije. Nadzor izvršenja zadataka bio je izrazito pozoran i sve se kontroliralo.» Treba li komentar? 249 . a niti industrijske hale nisu bile prihvatljive zbog povišenih koncentracija fenola u njihovoj žbuci.Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Nije bolje ni s njegovim otopinama. Najviše su ih iznenadila barem dva skladišta fenola s proteklim rokom uporabe. jer sav fenol i građevinski materijal proglašeni su opasnim otpadom. Postoji jedna značajka fenola na koju ipak treba upozoriti. Smatra se da je pranje kroz 1 sat minimum. putem kože i ako se proguta. «U slučaju polijevanja fenolom tijekom transporta odmah zaustaviti vozilo i stati pod tuš. Tamo je nekoć imao svoje pogone Chromos. (CAS 108-95-2) Muta. kako u industriji tako i u domaćinstvima.kat. u dodiru s kožom i ako se proguta. pa se ne moramo bojati njegovih učinaka. Tako sam uspio spremiti u moju zbirku suludih uputa onu o postupanju u slučaju nesreće tijekom prijevoza fenola iz njegovih skladišta do mjesta za spaljivanje.

Opet se mogu podijeliti na alifatske i aromatske organske kiseline. Posebno se često tako konzervira silažni kukuruz i životinje takav proizvod vole. koprive nisu za odbaciti. nastaju u procesima kontrolirane ili nekontrolirane biorazgradnje organskog materijala ili se pak proizvode u industrijskim procesima. pri koncentracijama 25-90% ona nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine) da bi pri koncentracijama 2-25% ostale samo oznake R36/38 (nadražuje oči i kožu). Nalaze se u brojnim biljkama. U koncentriranom obliku dolazi samo u industrijskim procesima ili kao sirovina za silažu (kiseljenje) hrane za stoku. ne udisati pare. Mravlja kiselina se u niskim koncentracijama javlja u prirodi. ako nemaju nekih drugih posebnih supstituenata. Jednako tako nije mudro sjesti u mravlje gnijezdo budući oni ugrizom povrate na ranu sadržaj svojeg želuca s malim količinama mravlje kiseline. Točno je da će djelovati na pokrivene dijelove vaše kože kao nadražljivac i može se pojaviti crvenilo povezano sa žarenjem. Prije puno godina seljanke su povremeno sjeckale koprive i 250 NAGRIZAJUĆE . One mogu biti vrlo korisna biljka. a čak i kod njih prilično značajno opadaju razine opasnosti kako im se povečava dužina lanca. Tako je najopasnija mravlja kiselina sa svojstvima kako slijedi: MRAVLJA KISELINA (>90%) CAS 64-18-6 C OZNAKE UPOZORENJA R: 35 (Izaziva teške opekotine) OZNAKE OBAVIJESTI S: 2-23-26-45 (čuvati izvan dohvata. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti pomoć liječnika.Kiselina ima raznih Zaista je naš svijet pun različitih organskih kiselina ili njihovih spojeva s alkoholima. Međutim. pa će tome biti podređena i rasprava ovdje s težištem na alifatskim kiselinama. pa tako nije pametno ići bos u koprive koje inače rastu na neobrađenim tlima kao samonikla biljka. Alifatske kiseline S toksikološkog stanovišta ima smisla raspravljati jedino o kratkolančanim alifatskim kiselinama. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba potražiti savjet liječnika-ako je moguće pokazati naljepnicu) Međutim. Uglavnom su slične prema svojim toksikološkim svojstvima.

a problemi su se ranije s njom javljali u kućanstvima jedino u vrijeme kiseljenja povrća za zimnicu. pa je neiskusno osoblje zaključilo da je jedino pravo rješenje pozvati hitnu pomoć. Obavljeno je nekoliko transfuzija krvi i nekoliho hemodijaliza. Uostalom. ako već s njom dolazite u kontakt. koja je inače slobodno hodala po dvorištu. Bio je petak poslije podne i u uglednog tvornici nije bilo na vidiku nekog iskusnog inženjera kad je puknuo spremnik s mravljom kiselinom i zalio mladu čistačicu. Danas više nije tako lako kupiti koncentriranu octenu kiselinu i to se dobro osjeti. ali ne i ono ostalo što je sirotica proživjela. To naravno znade svaki građanin i koristi razrijeđenu octenu kiselinu svakodnevno u kuhinji ili za stolom. Nisam nikad bio oduševljen s varivom od kopriva. posebno kod pranja kose. Trebalo je odmah na mjestu događaja polivenu ženu potpuno svući i obaviti temeljitu dekontaminaciju pranjem tekućom vodom. Ljudi su vrlo često kupovali koncentriranu (ledenu) octenu kiselinu poznatu pod imenom „esencija“. potpunu hemolizu krvi te zatajenje jetara i bubrega. a ispod tih koncentracija gube se sva njezina opasna svojstva. Koncentrirana mravlja kiselina je nešto sasvim drugo i trebate je se čuvati.davale ih živadi. Druga važna karboksilna kiselina je octena sa sličnim opasnim svojstvima kao mravlja. Prije više od 15 godina zvali u me hitno iz jedne naše kliničke bolnice zbog teškog slučaja otrovanja mravljom kiselinom. ali žena je ostala teški invalid (oštećeni jetra i bubreg). Naravno da je vrištala i zapomagala. Tamo su mogli samo ustanoviti teške opekotine kože na gotovo cijelom tijelu. U tom slučaju javile bi se teže opekotine kože. a onda se iz natopljene odjeće mravlja izuzetno brzo i dobro apsorbirala u krvotok. Korištena je na zaista brojnim mjestima. Ja se sjećam da su se posebno patke veselile vitaminski bogatim komadićima lista koprive. a razlozi za to su brojni. Naravno da se koprive koriste i u kozmetici. Osobno sam na samim počecima svog rada u toksikološkom laboratoriju 251 . Hitna pomoć je stigla vrlo brzo i mladu ženu s odjećom natopljenom mravljom kiselinom prevezli su do najbliže bolnice. Slučaj se nije smio odigravati tim smjerom. ali može se jesti. pa su se otrovanja znala događati u kućanstvima. Kod nje je prvo došlo do teških oštećenja kože. Razlika je jedino u tome što se octena smatra nadražujućom za oči i kožu kod koncentracija 10-25%. neki rado mlado lišće koprive koriste za pripravu prihvatljivog variva.

ali u takvom obliku dolazi samo za posebne profesionalne svrhe. koja u čistom obliku ima znak opasnosti R36 (nadražuje oči). ali moram dati jedan primjer neznanja kod prepoznavanja opasnosti. a ne može škoditi niti procesu recikliranja. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). Nabavljaju je u papirnatim vrećama. Međutim. inspektorica nije htjela prihvatiti moje mišljenje i u jednom času sam bijesno zaključio da kad limun padne s grane nastaje onečišćenje okoliša limunskom kiselinom. koja stavlja na tržište razne vitaminske preparate u obliku prašaka. jer naravno da osim tih teških oštećenja probavnog sustava uključujući usta dolazi do apsorpcije vodikovih iona u krvotok. Naravno da ni to nije pomoglo i tvrtka je nastavila plaćati Austrijancima 100. Naravno da nikad nisam čuo za otrovanje maslačnom kiselinom. inspektorica zaštite okoliša je drugačije mislila i proglasila te vreće s malo preostale limunske kiseline opasnim otpadom te naredila njihovo zbrinjavanje u spalionicama opasnog otpada. a pogotovo ne za otrovanja masnim kiselinama. a hidrolizom tih masti nastaju soli (obično kalijeve) masnih kiselina praktički bez ikakvih opasnih svojstava bez obzira na koncentraciju u kojoj se javljaju. One u čistom stanju prema europskim direktivama imaju oznake upozorenja R38-51/53 (nadražuje kožu. pogotovo ako se na aromatskom prstenu ili alifatskom dijelu nalaze specijalni supstituenti poput halogena. Znale su popiti različite ali uglavnom male količine ove opake kemikalije i obično nisu preživljavale. koje se nakon toga smatralo sekundarnom sirovinom za recikliranje papira. taj miris je relativno neugodan samo u određenim čas ranije spomenutim okolnostima. a kod posebnih sireva se ljudima taj isti miris jako sviđa. Rečeno je da porastom duljine lanca kod alifatskih kiselina slabe njihova opasna svojstva. Međutim. Neću ovdje dati ni jednu sliku teško ozlijeđenih osoba.000 kuna godišnje za zbrinjavanje „opasnih“ papirnatih vreća. Ja sam u svojem mišljenju napisao da takav otpad ne može predstavljati baš nikakvu opasnost za radnike niti u jednom času recikliranja papirnog otpada. Kod gutanja se javljaju teške erozije gornjih dijelova probavnog sustava uz krvarenja ili čak rupture jednjaka. Tako je npr. Pomoć je od mene zatražila ugledna tvrtka. I njih je mnogo. maslačna kiselina u koncentriranom obliku nosi oznaku upozorenja R34 (izaziva opekotine). Svojstvo nadraživanja se gubi kod koncentracija ispod 20% kad dođemo s njom u kontakt kao slobodnom kiselinom. Nema smisla spominjati sve moguće druge kiseline iz našeg okoliša. pa su teške štete na organima poput jetara i bubrega neizbježne. nitro skupina.vidio mlade žene otrovane esencijom. Međutim. To su zapravo osnove za izradu svakakvih sapuna bez kojih nam je teško zamisliti civilizirani život. Naravo da u prirodi dolazi tek u vrlo niskim koncentracijama i da tada nema baš nikakvih opasnih svojstava osim što ima izrazito snažan miris po smrdljivim nogama. U svojoj proizvodnji koriste limunsku kiselinu.. U koncentracijama između 5 i 10% zadržavaju joj se oznake upozorenja R36/38 (nadražuje oči i kožu). Aromatske organske kiseline To je izrazito velika skupina kemikalija. koje se samo razmuti u vodi i popije kao osvježavajući napitak. a koriste se na brojnim mjestima i na 252 . jer stvarno užasno izgledaju. Prognoza je u pravilu loša. itd. ali ovdje će biti spomenute tek one jednostavne. a ispod tih koncentracija više nema nikakvo opasno svojstvo. U prirodi masne kiseline dolaze kao esteri s glicerolom (uobičajene životinjske ili biljne masti odnosno ulja koja jedemo svakodnevno).

razne načine, od onih što se smatraju lijekovima (npr. acetil-salicilna kiselina) ili industrijskom sirovinom. Toksikološke razlike među njima su male i najbolje ih je pokazati na primjeru benzojeve kiselina. U čistom obliku ona ima oznake upozorenja R22-36/38 (štetno ako se proguta, nadražuje oči i kožu). Razrijeđena ispod 20% gubi sva ova opasna svojstva i ne predstavlja nikakvu prijetnju za zdravlje radnika koji s njom rade. Slično je sa salicilnom, koja se koristi kao dobar konzervans kod spremanja zimnice. Možda neki ljudi ne vole ni čuti da im se kemikalija poput salicilne kiseline stavi u hranu, ali sasvim sigurno kod tako niskih koncentracija neće donijeti nikakve štete uživateljima pekmeza od višanja ili ukiseljenih krastavaca.

Halogenirani ugljikovodici
Skupina je izuzetno zanimljiva zbog brojnih razloga. Neki su se koristili ili se koriste u golemim količinama za različite svrhe, od industrijskih otapala ili medija za rashladne uređaje do lijekova. Uz to se javljaju kao izrazito opasni polutanti za ljudsko zdravlje i okoliš. Povijesno gledano, neki su prošli dug put od hvaljenih kemikalija do današnjeg mjesta na listama zabrana ili ograničenja, a neki su još uvijek nezamjenjivi unatoč svojim lošim i opasnim svojstvima. I opet ćemo ih podijeliti na alifatske i aromatske, jer je to najjednostavniji način njihova promatranja. Biti će o njima govora i na drugim mjestima, npr. kod rasprave o pesticidima.

Alifatski halogenirani ugljikovodici
Najčešći među njima su oni kratkolančani sastavljeni iz jednog ili dva ugljikova atoma, a rijetko od tri ili više. Ako posjeduju dva ili više ugljikovih atoma mogu biti zasićeni ili nezasićeni, pa će i takva svojstva biti uzeta u obzir kod rasporeda iznošenja podataka.
Derivati metana

UGLJIKOV TETRAKLORID CAS: 56-23-5, Karc. Kat. 3

T

N

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

Oznake upozorenja:
R:23/24/25-40-48/23-59-52/53 (otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, opasno za ozonski omotač, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

253

Svakako je najopasniji derivat metana ugljikov tetraklorid ili tetraklorometan. Ima svojstva izvrsnog otapala i sredstva za čišćenje, pa je u prošlosti bio nezamjenjiv na brojnim mjestima, kako u industriji tako čak u domaćinstvu. Koristio se u servisima za čišćenje dijelova strojeva, u zaštiti materijala za pripravu nanošenja boja, u kemijskim čistionicama za pranje odjeće, itd. Sve je s njim bilo u redu što se tiče uporabne vrijednosti, ali malo po malo su se otkrivala njegova opasna svojstva. Prvi učinci su opažani na koži i sluznicama, kao što se može vidjeti na slici iznad. On je snažno odmašćivao kožu s kojom je bio u kontaktu, tako da su se uglavnom na rukama javljale teške kemijske rane, a produženi kontakt je dovodio do gangrenoznih promjena na prstima poput onih gore. Onda se prvo kod akutnih otrovanja otkrilo njegovu tešku hepatotoksičnost, neurotoksičnost, pulmonarnu toksičnost, itd. Metabolizmom tetraklor ugljika nastaju izrazito reaktivni radikali, koji se onda vežu na stanice jetara i drugih organa izazivajući teška oštećenja. Već davno je preporučeno kod akutnih otrovanja ovom kemikalijom obvezno obavljati hemodijalizu iako je svakom jasno da se ta kemikalija ne može rečenom metodom ukloniti iz organizma, ali se uklanjaju slobodni radikali. Problem je u tome što svoja vrlo opasna svojstva učinaka kronične izloženosti zadržava kod koncentracija iznad 0,2% (R20/21/22-48/20-59). Vjerojatno je na pooštrenje njegovih zabrana korištenja utjecalo i to što uništava ozonski omotač, ali mnogi i danas žale za njim kao izvrsnim otapalom za mnoge svrhe.

KLOROFORM (CAS 67-66-3) Karc. kat. 3
OZNAKE UPOZORENJA

Xn

ŠTETNO

R22-38-40-48/20/22 (štetno ako se proguta, nadražuje kožu, ograničena saznanja o karcinogenim učincima, Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem ili gutanjem) OZNAKE OBAVIJESTI S36/37 (nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice)

Kao što je vidljivo iz podataka o razvrstavanju kloroform je značajno manje opasna kemikalija nego njegov prethodnik, ali zato nema ona fizikalno kemijska svojstva zbog kojih su privrednici voljeli tetraklorometan. Zanimljivo je da on za razliku od prethodnika 254

ima oznaku karcinogena kategorije 3. i to često stvara zabune među laicima, o čemu će biti riječi kasnije. Zanimljivo je da se on dugo vremena koristio kao anestetik pri operacijama, dakle za totalnu anesteziju. Na slici pored prikazana je tipična maska s početka 20. stoljeća korištena pri primjeni kloroformske anestezije. Prekinulo se s takvom praksom zbog čestih teških nuspojava oštećenja jetara i drugih organa. On istina nije ni približno tako opasan kao tetraklorometan, ali se njegova hepatotoksičnost također veže uz tvorbu radikala nastalih metabolizmom. Naravno da se danas kloroform nigdje više ne koristi kao anestetik, ali ostalo je mnogo prostora za njegovu uporabu u industriji i zaštiti materijala (obrada metala smjesama otapala prije primjene boja i lakova). Moji susreti s njim odnose se uglavnom na zdravstvenu ispravnost vode za piće, koja je proizvedena iz površinskih voda. Površinske vode sadrže različite tvari nastale kao produkti živih bića iz vode ili njihovih interakcija međusobno ili sa sedimentom. Ako se takve vode kloriraju radi dezinfekcije prije slanja u vodovodni sustav, mogu nastati halometani. To su različiti klorirani ili bromirani derivati metana, a osobito se svi boje kloroforma zbog njegove oznake R40. Naravno da se voda za piće prije puštanja u mrežu kontrolira i da postoje MDK za ukupne i pojedinačne halometane, pa će voda s višim koncentracijama biti proglašena zdravstveno neispravnom. Međutim, ljudi kod nas u pravilu ne shvaćaju što znači zdravstvena ispravnost, a posebno ne mogu shvatiti da se dobrom analitičkom metodom u vodi mogu pronaći zaista sasvim nevažni tragovi svakakvih tvari. Imali smo tijekom zadnjeg desetljeća nekoliko velikih uzbuna od kojih bih spomenuo tek jednu iz gradića središnje Hrvatske, koji ima lošu sirovu vodu za piće i stalno se obećava da će to biti riješeno priključivanjem na neki dobro kontrolirani regionalni vodovod. Prije nešto više od deset godina gradska skupština je prilično loše funkcionirala zbog čestih sukoba suprotstavljenih stranaka i nije bilo ništa čudno kad je jedan od vjećnika izišao u javnost s tvrdnjom o opasnoj karcinogenoj vodi za piće iz njihovih vodovodnih cijevi. Njegovu izjavu su objavile brojne novine i ne provjeravajući je li tvrdnja istinita ili nije. Zapravo nije bila istinita budući su se koncentracije halometana zadržavale ispod MDK. Mi smo bili uvučeni u slučaj kad su neke škole zabranile djeci piti vodu iz školskih slavina, a od nas su samo tražili mišljenje što se djeci sve može dogoditi zbog višegodišnje izloženosti užasnom kloroformu. Mi smo odgovorili da u prvom redu nema nikakvog razloga zabranjivati djeci zdravstveno ispravnu vodu, a da je pogotovo besmisleno zabranjivati im u školi a kod kuće ih pustiti da piju istu vrstu vode. Trebalo je objašnjavati i razuvjeravati ljude kako bi se smanjili strahovi i panika, a onda je većina zaboravila slučaj.

Nezasićeni alifatski halogenirani ugljikovodici

255

TRIKLORETILEN
(CAS 79-01-6)

T

Karc. kat. 2; Muta. kat. 3
OTROVNO

OZNAKE UZPOZORENJA R45-67-36/38-52/53 (može izazvati rak, pare mogu izazvati vrtoglavicu i pospanost, nadražuje oči i kožu, štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovaj predstavnik je bio relativno dobra zamjena tetraklor ugljiku i iz godine u godinu se koristio sve više i sve češće na svim mogućim mjestima, od industrije i servisa do kemijskog čišćenja odjeće. Dolazio je na tržište u golemim količinama i bio je u brojnim smjesama razrjeđivača, sredstava za čišćenje, boja, lakova, itd. Onda su prvo prije više od 20 godina počeli protesti „zelenih“ i ljudi koji su se bavili zaštitom vodocrpilišta.

I kod nas je prije petnaestak godina opaženo da se podzemnim vodama prema nekim vodocrpilištima širi trikloretilen, a prije deset godina je bilo i zatvoreno jedno vodocrpilište u zapadnoj Slavoniji zbog evidentnog onečišćenja ovom tvari. Problem je u tome što se on i dalje koristi za odmašćivanje, kao npr. na slici gore lijevo, a mi nemamo ni sredstava niti opreme za obavljanje remediacije podzemnih voda ili tla, kao što se to radi na slici desno gore u nekoj od zapadnih država. Problem s trikloetilenom je izrazito neugodan, jer dobre zamjene za njega nema na vidiku, pa ostaje jedino izmijeniti način njegove uporabe. To bi značilo da ga se smije koristiti isključivo na taj način da se ne ugrožava niti ljudsko zdravlje niti okoliš. To će zahtijevati velika ulaganja i potpunu promjenu radnih procedura, ali smatra se da je to moguće učiniti u slijedećih desetak godina.

256

TETRAKLOROETILEN (CAS 127-18-4) Karc. kat. 3

Xn

N

ŠTETNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R40-51/53 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima, otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

Ovo često korišteno otapala je skuplje od svog prethodnika, ali ga ne može zamijeniti na svim potrebnim mjestima, a problem je u tome što i on ima nezgodne oznake R40 i R51/53. Međutim, valja jako naglasiti da su kemijske čistionice danas građene sve sigurnije u pogledu gubitaka osnovne kemikalije korištene za čišćenje. Svjesni toga da se kemijske čistionice nalaze obično u gusto naseljenim gradskim područjima i da su nerijetko u istoj kući smješteni stanovi i uređaj za čišćenje, zakonodavci su uveli posebne mjere rada s tom kemikalijom. To se prvenstveno odnosilo na razvijanje posebnih perilica iz kojih se ne dopušta izlazak perkloretilena niti u jednoj fazi pranja. Sustav je potpuno hermetički zatvoren nakon što se stavi u stroj odjeća. Cijeli proces pranja se stalno kontrolira odvođenjem para perkloretilena u komoru za kondenzaciju i prevođenje u tekućinu. Kad pranje završi posene detektorske sonde kontroliraju sušenje kako se u odjeći ne bi zadržalo otapalo adsorbirano npr. u jastučićima na ramenima kaputa. Tek kad su sve pare odvedene na kondenzaciju može se stroj otvoriti i odjeća dalje obrađivati. Naravno da se teško može baš do kraja spriječiti izlazak para u radnu atmosferu, ali dobrom ventilacijom se i taj problem može riješiti. Mi smo prije nekoliko godina na zahtjev udruge kemijskih čistača pomagali da se prilagode europski uvjetima rada. Mjerenja koncentracija perkloretilena u zraku takvih malih radionica pokazala su da se korištenjem dobrih (nažalost i skupih) strojeva može održavati koncentracije ispod MDK za radnu atmosferu. Međutim, iskustva iz zapadnih zemalja poput Njemačke pokazala su da je skoro polovica njihovih kemijskih čistionica propala zbog toga što se nekima naprosto nije isplatilo ulaganje u opremu. Vjerojatno će se to dogoditi i kod nas u Hrvatskoj.

257

VINIL-KLORID MONOMER CAS: 75-01-4; Karc. kat. 1.

F+

T

VRLO LAKO ZAPALJIVO

OTROVNO

Oznake upozorenja R12-45 (vrlo lako zapaljivo, može izazvati rak.

Ova kemikalija koristi se u golemim količinama za pripremu polimera PVC (polivinilklorid), koji je jedan od najjeftinijih na tržištu, a koristi se na stotine mjesta, od izrade vrećica za krvne preparate do vodovodnih cijevi. Glavni razlozi straha od njega proizlaze iz vrlo lake zapaljivosti i eksplozivnosti para te zbog karcinogenosti. Iskustva iz prošlosti su bila jako loša i davno je shvaćeno kako postrojenja za skladištenje vinil-klorida te za njegovu polimerizaciju moraju biti apsolutno nepropustljiva. Ne smije biti niti emisija u radnu atmosferu niti u okoliš, jer u suprotnom država mora reagirati. Kod nas smo imali jedno postrojenje za proizvodnju vinil-klorida te dvije tvornice za polimerizaciju i izradu uporabnih predmeta od PVC-a. Međutim, stjecajem nesretnih okolnosti propala su oba proizvođača PVC-a i mi već duže od 10 godina uvozimo taj važni polimer za svoje potrebe. Ne treba zaboraviti činjenicu da je više radnika iz tih pogona umrlo od raka jetara i da je to imalo utjecaja na odluke o zatvaranju proizvodnje. Danas se počinje ponovo raspravljati i o proizvodnji vinil-klorida i o polimerizaciji na jednom mjestu, ali tada će se morati osigurati najviši standardi. Ja sam se uključio u problematiku preostalog vinilklorida u sferastim kuglama na dva mjesta u Dalmaciji. Problem je u tome što je proizvodnja u oba pogona bila zaustavljena prije nego se potrošilo sve količine sirovine. Oprema je razmontirana, a nije bilo jasno kako nakon toga ukloniti 60 odnosno 100 t kemikalije iz sfera. Čak je na jednom mjestu bila razmontirana i željeznička pruga, a brodovima se nije isplatilo dolaziti po tako male količine kemikalije. Mi smo za oba slučaja izradili simulacije kretanja oblaka opasnog plina u slučaju da zbog teške greške na sferi ispari cijela količina u okoliš. Zapravo smo simulaciju na slici lijevo morali izraditi 258

prilikom posjete Sv. Oca tom gradu, kako bi se procijenili rizici za brojne građane u vrijeme tog važnog događaja. Naravno da su djelatnici HZT morali obavljati i nadzor za vrijeme dolaska Pape i utvrditi sve mjere sprječavanja nesreće odnosno ponašanja u slučaju da se ona dogodi. Nakon toga smo te naše simulacije ponudili u času kad su osigurana financijska sredstva za njegovo prebacivanje na drugo mjesto. S Makedoncima je dogovoreno da im mi besplatno damo kemikaliju s tim da je naš posao prebacivanje iz sfera u vagon cisterne, a sve ostale troškove transporta će oni sami platiti. Tako smo se riješili jedne more, a kod druge u Kaštelima bilo je puno više poteškoća. Mi smo također izradili simulacije i propisali način postupanja te sve poslali gradu Splita kao naš doprinos rješavanju problema. Međutim, nekako se to sve splelo da se pojavio drugi izvođač i obavio posao prema našim procedurama, a nama nitko nije rekao čak jedno malo „Hvala!“. No, bitno je da je opasna kemikalija izmještena iz gusto naseljenog područja.

Polihalogenirani aromatski ugljikovodici
Ovo je vrlo velika obitelj različitih tvari svakakvih struktura, a mnoge od njih su zaslužile poseban osvrt. Velik broj njih su pesticidi vrlo tmurne prošlosti i svi pod zabranama, ali ovdje o njima neće biti riječi nego samo o industrijskim kemikalijama ili kemikalijama koje nastaju pretežno u industrijskim procesima. Zadnjih desetljeća su te kemikalije doživjele prokletstvo i prečesto je strah od njih nadvladao razum u mnogih ljudi. Biti će dakle govora o skupinama PCB i rođaka te o kemikalijama poznatim pod šatrovačkim nazivom dioksini i furani.

Polihalogenirani bifenili
Najpoznatiji među njima su poliklorirani bifenili (PCB ili polichlorinated biphenyles) ali također polibromirani bifenili i razni polihalogenirani terfenili. Glavni im je predstavnik PCB s ne baš strašnim toksikološkim svojstvima dok je čist i nekorišten.
Xn
N

POLIKLORIRANI BIFENILI CAS 1336-36-3
ŠTETNO
OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA

R33-50/53 (opasnost od učinaka nakupljanja, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

259

Bili su idealni kao rashladna ulja za transformatore. brojni požari trafostanica. itd. Može se reći da su s njom nemarno postupali. ali pravi problemi se javljaju zbog brojnih učinaka dioksina i furana u takvim uljima. Uporaba PCB-a i srodnih tvari počela je negdje polovicom dvadesetog stoljeća kad su upoznata njihova veličanstvena fizikalno-kemijska svojstva. pa su se pokazali također izvrsnima kao hidraulička ulja. a nisu bili za odbaciti niti u izmjenjivačima topline u različitim tehnološkim procesima. Jedan od prvih neugodnih slučajeva je bila Yusho bolest. jer su podnosila izrazito visoke temperature bez vidljive razgradnje i imali su praktički neograničeni vijek trajanja. a u okolišu je skoro sasvim nerazgradljiv. Onda su počeli puniti s njima kondenzatorske baterije. Prva uzbuna javila se zbog onečišćenja Kupe iz Slovenske tvrtke Semic (Semič). Međutim. Pogledajte o tome više u tekstu koji slijedi. One se lako inficiraju i ostavljaju dermatoze na koži. npr.Stvarno se mora priznati da gore navedena svojstva baš i nisu impresivna. U jednom postrojenju za proizvodnju rižinog ulja (niste znali da i to postoji?) došlo je do curenja na jednom izmjenjivaču topline napunjenog PCB-ima i ono se polako miješalo s jestivim uljem. Kasnije je bilo brojnih drugih slučajeva onečišćenja produktima izgaranja dioksina. Čak su radnici koristili PCB za premazivanje radi zaštite drvenih ograda oko svojih kućica. koje znaju biti sasvim bezazlene. pa je onda ispiranjem tla ta 260 . a naravno da ni tvrtka nije brinula o količinama razlivenim u okoliš. Mislim da je ipak pošteno reći koju riječ o stanju u Hrvatskoj. PCB se prema međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih kemikalija razvrstava u klasu 9 ili među tvari s nejasno definiranim opasnostima. Već desetljećima je u EU zabranjeno stavljati u bilo kakve uređaje PCB ulja. a nastoji se na ekološki prihvatljiv način zbrinuti sve ono što se još uvijek nalazi u takvim uređajima. PCB se izrazito teško tope u vodi a rado se adsorbiraju na tlo. ali bolest je u smrt odnijela nekoliko ljudi zbog različitih razloga (njih nekoliko zbog karcinoma). Kako pokraj naselja teče rijeka Kupa sve je skupa u njoj završavalo kao sediment. PCB se kod povišenih temperatura pregrađuje u polihalogenirane dibenzo-dioksine i dibenzo-furane. Naravno da su se posljedice nesreće javile s odgodom. Uostalom. koja se dogodila u Japanu. Ona je proizvodila trafostanice punjene PCB uljem. Onda nije ni čudo što su uslijedile zabrane njihovog novog korištenja još krajem sedamdesetih godina. Ove klorakne na slici gore su zapravo ružne i u pravilu nisu tako izražene. Podaci o opasnim svojstvima su dolazili postupno. o kojima će kasnije biti više riječi. Jest nezgodno to što se nakuplja u mastima životinja (uključujući čovjeka) i biljaka. ali silno sporo prolaze i nisu dobre za ljepotu. ali to sve skupa nije tako jako opasno. a tada kasnih sedamdesetih godina njezine odgovorne osobe ni radnici nisu puno znali o opasnosti te kemikalije. Prvi znakovi otrovanja razvijali su se u obliku klorakni. To su bila vrlo stabilna ulja s niskom dielektričnom konstantom i prvo su se počela koristiti u uređajima za prijenos i štednju energije. a drugi zbog ostalih razloga poput bolesti uzrokovanih imunodeficinencijom.

Već tih godina počinje akcija postupnog uklanjanja postojećih uređaja punjenih PCB uljima i uvođenje u uporabu ulja s manjim opasnostima.200 oC ne smije sadržavati više od 1% klora zbog straha od stvaranja dioksina u visokom iskorištenju. ali većina građana o tome nije imala pojma. Ne može se ne pohvaliti taj trud. nekoliko trafo stanica pokraj Zadra. Naravno da su poduzete brojne mjere što se tiče prestanka onečišćenja. Čekale su nas na mjestima naših zaustavljanja tijekom tog 261 . Neka francuska tvrtka spaljuje PCB (cijena 10-15 $/kg) ili cijeli uređaj (cijena 7-10 $/kg) na brodovima spalionicama. Čak je negdje na samom početku devedesetih osnovana jedna posebna tvrtka zadužena za zbrinjavanje PCB ulja. Dobio sam prvo dojave o razaranju velikih trafostanica poput one u Ernestinovu.). Zato su se za posao specijalizirale posebne tvrtke. Nitko se naravno zbog toga ne buni. Nema struje u manjim naseljima kad se unište velike trafo stanice. a uspjeh je bio prilično dobar. Jedino je bio problem u tome što su diljem Hrvatske stajali različiti uređaji punjeni ukletom kemikalijom. godine i tamo su stolovale njihove trupe. Ja sam kao «bos po trnju» uletio u problem već na početku rata. Ja sam bio odmah obaviješten i sa starim suradnikom Edom krenuo sam na jug. godine digli u zrak jednu trafo stanicu na samoj brani i transformatorsko ulje se počelo izlijevati u rijeku. Tada smo posumnjali da JNA i četnici zapravo upražnjavaju ekoterorizam. a navodno to rade i Finci u Laponiji na kopnu. O tom problemu i naporima stručnjaka na rješavanju problema mogla bi se napisati knjiga. Informacije smo prikupljali usput.kemikalija završavala u Kupi. PCB i slične tvari zbrinjava se danas spaljivanjem. Konjskom i Komolcu. jezerima i naseljima uz obalu. trafo stanica pokraj hotela Željezničar u Osijek. Danas se smatra da sirovina za spaljivanje na barem 1. Sa sedimentom je vezana biosfera svake rijeke. ali u posebnim uređajima i u posebnim okolnostima. a onda su u osamdesetim godinama stručnjaci shvatili da je ta prava hrvatska rijeka onečišćena barem do Siska (dakle do ušća) PCB-ima i njihovim produktima pregradnje dioksinima. Onda su došle na red seoske trafostanice. znači i branama. Prvi sigurni hrvatski položaji bili su pored naselja Han. Kasnije su se ti repovi uništenih trafo stanica i prolivenih PCB ulja vukli kroz duge godine i teško je izabrati slučaj zanimljiv za široku publiku (npr. Vjerojatno je događaj s tvrtkom Semic potaknuto hrvatske stručnjake na razmišljanje i još kasnih osamdesetih su oštro tražene zabrane novog punjenja različitih uređaja tim uljima. Zbog meni nepoznatih razloga oni su početkom ožujka 1992. od biljaka do riba. pa su se tako PCB iz Kupe počeli skladištiti u organizmima riječnih bića. koje su u velikom broju slučajeva sadržavale PCB. jer problem PCB treba riješiti. ali ni do danas nije posao završen do kraja uglavnom zbog visoke cijene zbrinjavanja. a nismo znali kakvo ulje su koristili za hlađenje. Krasna je Cetina sa svim svojim kanjonima. jer nije imalo nikakvog smisla rušiti seoske trafo stanice ako su već prije toga bili uništeni veliki sustavi poput Ernestinova. koje posao obavljaju na Atlantiku. ali PCB se i danas nalazi u sedimentu rijeke. gdje su digli alarm zbog opaženog ulja u vodi. trafo stanica u Petrinji. Četnici su uz pomoć JNA zauzeli hidroelektranu još 1991. ali ja sam izabrao slučaj brane na Peruči. a može se reći da obiluje hidroelektranama. itd.

a ispred svih brana sakupljale su se ekipe za uklanjanje transformatorskih ulja. gazile po kamenjaru u štiklama. pomalo strahovali u Hanu zbog četničke pucnjave i prilično se izmorili (splitske dame su npr. Događaj mi nije ostao u tako divnom sjećanju niti zbog večere niti zbog beskrajno gostoljubivog djelatnika Oceanografskog instituta koji nas je primio na spavanje nego zbog atmosfere. To je pak vodilo prema zaključku da se u Cetinu nisu izlila PCB ulja nego neka druga poput mineralnih ulja. Izgledalo je poput sivih pahulja snijega i plutalo nekih 20 cm ispod površine. a ne bi plutali. Putovanje je završilo u Splitu gdje nas je čekao faks HEP-a da je ona nesretna trafo stanica bila napunjena mineralnim uljima a ne PCB-om. Tamo su nas dočekali ljudi iz javnog zdravstva. U Hanu smo s obale onog prekrasnog kamenog mosta promatrali vodu. Naravno da smo obišli i omišaljski vodozahvat smješten nedaleko od prekrasnog kipa Mile Gojsalića s veličanstvenim pogledom na Cetinu i Omiš. Imali smo njegovu knjigu o tom problemu. Onda smo krenuli nizvodno zaustavljajući se i uzorkujući na svakom prikladnom mjestu. Bile su postavljene plutajuće brane i u pripremi su se nalazili sorbensi kojima će se obarati ulja na dno ili pak samo adsorbirati i uklanjati na taj način iz rijeke. Bili smo složni na svakom koraku i spremni učiniti sve što možemo da pomognemo tom nevjerojatnom hrvatskom kraju.puta. koja je nosila trafo ulje. ali smo odmah počeli intenzivno razmišljati. Naravno da smo obavili brojna uzorkovanja. Zato s dubokom nostalgijom gledam danas na taj zapravo beznačajni događaj. Međutim. koje se koriste zadnjih dvadeset i više godina kao transformatorska ulja. ali smo ga htjeli angažirati da s nama odradi posao. oceanografskog instituta. Još uvijek nismo dobili podatke od HEP-a o tome kojeg je sastava transformatorsko ulje na Peruči. Bila je to veličanstvena vijest i mi smo je proslavili ribljom večerom u jednom splitskom restoranu. Onda smo krenuli od Omiša uz obalu Cetine prema Hanu usput provjeravajući dokle je stigla nečist. zaštite okoliša. Mene je veselilo to što npr. ali smo i raspravljali. Cetinska krajina je već zabranila korištenje vode iz Cetine za bilo koje potrebe. Sjećam se zaustavljanja iznad veličanstvenog Živaljića kanjona u koji smo gledali sa strepnjom bojeći se njegova onečišćenja. Vodovod je bio u redu. Bojali smo se posljedica nesreće. Ja sam još nekoliko puta prolazio tim krajem i svaki puta sam se ponovo oduševljavao. Bila je to lijepa i zastrašujuća slika. Dioksini i furani 262 . policije. a to se teško danas može ponoviti. ali bila je to idila. on se u međuvremenu odselio iz Rijeke u Zagreb i onda smo krenuli nesigurni prema Splitu. jer nisu znale da će na teren). Znali smo da PCB imaju vrlo visoku specifičnu težinu i da bi sasvim sigurno potonuli na dno. itd. ali moram priznati da sam uvijek imao za vodiča tadašnjeg ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Prvo smo odlučili otići u Rijeku potražiti Iliju kao vrhunskog stručnjaka za uklanjanje ulja iz površinskih voda. u Trilju nisam mogao opaziti ni traga nekakvih plutajućih nečistoća. Ako nikad niste prošli kroz Gornja Poljica onda ste mnogo toga propustili u životu.

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. može izazvati rak. a ipak se jedan tehničar blago otrovao uz sve mjere zaštite. Dioksini i furani su karcinogeni kategorije 1. može štetno djelovati na plod. Naravno da je prvo napravljena sinteza TCDD i to gotovo u isto vrijeme u dva različita laboratorija.T+ N DIOKSINI I FURANI OZNAKE UPOZORENJA R26-27-28-33-45-50/53-60/61 (vrlo otrovno ako se udiše. pa im je pretpostavljeni LD50 na usta oko 50 μg/kg. Imaju i izrazito snažnu akutnu otrovnost. najvećim dijelom s manje opasnim svojstvima (čak do 1. Ako vam ni to nije dosta onda spomenimo da su izrazito neurotoksični. mutageni kategorije 1. može smanjiti plodnost. Što su cijanidi prema toj otrovnosti? Mislim da se ne pretjeruje u naprijed rečenim atributima. Ono tamo na slici gore je glavni predstavnik polikloriranih dibenzo-dioksina poznat kao tetrakloro-dibenzodioksin (TCDD) a ukupno je do danas sintetizirano i prepoznato više od stotinu različitih derivata. Kod njega su dijagnosticirane klorakne i imao je određene poremećaje u funkciji jetara. VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Ova opasna svojstva su zaista impresivna. 263 . a ključni su bili povišeni trigliceridi. u dodiru s kožom i ako se proguta. opasnost od učinaka nakupljanja. ali valja naglasiti da su možda panični strahovi od dioksina i furana vjerojatno ipak malo pretjerani. i reproduktivno otrovne kemikalije kategorije 1.000 puta) od TCDD. da izazivaju tešku imunodeficinenciju i da prema mišljenju mnogih stručnjaka mogu dovesti do promjene vrsta životinja (uključujući ljude). Nije bilo nikakve mogućnosti otkrivanja nekog onečišćenja u prirodi bez poznavanja strukture kemikalije. biljaka i mikroorganizama. Sintetski kemičari su u to vrijeme ranih šezdesetih bili jako oprezni u svom radu i naravno da su sintezu obavljali u digestorima.

koja se nisu mogla dugo držati u tajnosti.Nije trebalo dugo čekati na otkrivanje teških štetnih učinaka dioksina na ljude. Amerikancima je bilo u interesu skrivati ružne podatke. Prvo su se pojavili teratogeni učinci i Vijetnamci su bili zgroženi onim što se događa. Oni su čak skrivali svoje žrtve dioksinske katastrofe u Vijetnamu. Najviše su im stradali vojnici koji su prskali nesretni „agent orange“ ili oni koji su poslije prskanja odlazili u akcije čišćenja po prašumama.5-T). a vjerojatno nisu ni znali kakve teške štetne učinke mogu prouzročiti ti dioksini. kojeg su prozvali «agent orange» zato što je bio narančaste boje.5-triklorfenoksi-octena kiselina (2. Amerikanci su za uništavanje prašumskog bilja koristili svoj herbicid 2. izgleda da su vojnicima davali loše šarže tog herbicida. Prvo je na scenu stupila imunodeficijencija i ljudi su najednom počeli učestalo i teško obolijevati od različitih zaraznih bolesti. Međutim. a jedno od važnih transportnih sredstava bio je bicikl. Nažalost. Amerikancima je vijetnamska ratna logistika bila neuhvatljiva. Primjenom defolijanta uništavalo se šume i putovi kretanja logistike su se vidjeli kao na dlanu. Pogledajte tek jednu neutralnu sliku pribježišta vijetnamske djece stradale zbog teratogenosti dioksina. Vijetnamski rat je donio prva užasna iskustva. koji je besprijekorno obavljao svoj posao. ali su vrlo rano shvatili što je uzrok vijetnamske tragedije. Vijetnamci uza sve svoje muke nisu imali vremena ni znanja plasirati u svijet istinu o dioksinima. odjeci te vijetnamske katastrofe su prekasno stigli u svijet zbog jasnih razloga. Točni podaci nisu poznati. Mora se priznati da nitko od Amerikanaca vjerojatno nije znao da je taj „agent orange“ produkt loše vođene sinteze i da sadrži prilično visoke koncentracije dioksina i furana.4.4. Kod njih su se štetni učinci pojavili negdje krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća u vidu karcinoma. Poznavali su prašumske staze. koje Amerikanci nisu mogli vidjeti iz svojih zrakoplova zbog bujnog raslinja. One strašne slike nisam imao snage ovdje pokazati. a nisu ni znali koji je uzrok njihovih teških stradanja. Oni teški učinci su opaženi kasnije ili čak znatno kasnije. Snalazili su se na svakakve načine. Transportirali su kroz prašumu svakakva oružja poput topova i goleme količine streljiva do svojih boraca. Vijetnamci su naravno prvi opazili da se u njihovim životima događaju dramatične promjene. Odluka o primjeni defolijanata bila je logična i s ratničkog stajališta potpuno razumljiva. ali negdje početkom devedesetih prošlog stoljeća 264 .

koja je uvelike izmijenila Europu i njezin način razmišljanja o kemikalijama. Svima je jasno da je bio rak uzrokovan preparatom „agent orange“ i da većina od oboljelih nemaju nade. a za kasnije događaje bilo je čovječanstvo koliko toliko pripremljeno. godine dogodila nesreća. inače malom talijanskom naselju s nekih 1. Tako je počeo susret modernog čovjeka s dioksinima i furanima. To dokazuje iskustvo s nesrećom u Sevesu. Međutim. Zbog toga je važno barem ukratko opisati događaj. nitko se nije u tom filmu sjetio na vijetnamske civilne žrtve i na njihove patnje. Prikazana je dakle tajna američka bolnica veterana oboljelih od raznih oblika raka.800 stanovnika u doba kad se 1976. Nažalost zaboravio sam ime filma i molim čitatelje da mi jave kako se zvao. Nesreća se dogodila na rubu naselja Seveso 265 .pojavio se film o tajnoj bolnici američkih vojnih veterana iz Vijetnamskog rata.

Nesreća u Sevesu je ostavila izrazito dubok trag u Europi i obje direktive o nesrećama s kemikalijama. Zbog loše nadzirane kemijske reakcije kloriranja došlo je do velikog porasta temperature i reakcija se otela nadzoru. Nakon Sevesa počela su brojna istraživanja o dioksinima. moglo se prilično točno utvrditi koji su najvažniji izvori njihovih emisija u okoliš.110 oC. automobilske motore i na druge procese koji se odvijaju pri naprijed rečenim temperaturama uz prisutnost halogena. Tamo su u lokalnoj tvornici sintetizirali triklorofenol. a posebno je bilo važno dokučiti gdje. Na prvom mjestu je prema količinama ispuštenih dioksina bila kemijska sinteza različitih polihalogeniranih tvari. ali su i dalje predmet istraživanja znanstvenika. sve zatečene biljke i životinje. Došlo je do eksplozije i požara u kojem nitko nije izravno stradao. Međutim.smještenog u Lombardiji nedaleko od Milana kako se vidi iz slike pokraj ovog teksta. kako bi bili stalno dostupni liječnikom nadzoru i znanstvenicima. koji se koristio slično rođaku pentaklorofenolu kao insekticid. kada i zašto oni nastaju. Približno tjedan dana nakon obuzdavanja nesreće shvatili su odgovorni da su se tijekom nesreće oslobodile goleme količine dioksina u okoliš. sinteza u ukupnom ispuštanju dioksina nije igrala tako važnu ulogu kao drugi visokotemperaturni procesi obrade organskog materijala s višim sadržajem halogena. Svi stanovnici Sevesa su iseljeni i smješteni u specijalne kampove. njihovom sprječavanju i uklanjanju posljedica zovu se prema naselju Seveso. Dakle. tlo u sloju od 5 cm. To znači da su uklonjeni građevni materijali. koja su pila mlijeko lokalnih krava. Tijekom osamdesetih godina prevladavalo je uvjerenje da su dioksini kazna Božja zbog potpuno nerazumnog ljudskog ponašanja. izgledalo je da su izrazito brojne 266 . Nastala je panika među stručnjacima i dužnosnicima. Najednom su kao najveći proizvođač dioksina krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća izbile spaljivaonice komunalnog otpada. Trebalo se riješiti dioksina na svaki način. ali možemo pisati o posljedicama te nesreće. Međutim. jer su prvo počele ugibati krave (otrovane akutno dioksinima istaloženima na travu). odnosno Seveso I i Seveso II direktiva. Nećemo dalje o Sevesu. Bivši građani Sevesa danas ne žive u posebnim kampovima nego imaju svoje obiteljske domove. To se odnosilo na sve moguće energane. a zatim su se pojavile klorakne u lokalne djece. Sve što je imalo mirisalo na onečišćenje dioksinima je uklonjeno i spaljeno u specijalnim spalionicama opasnog otpada na temperaturama višima od 1. Iako tada nije bilo na raspolaganju vrlo specifičnih metoda za otkrivanje različitih dioksina i furana. građanima je ubrzo prisjeo san. Naravno da su odmah poslije nesreće odgovorni iz tvornice davali izjave o tome da se ništa opasno nije dogodilo i da pučanstvo može mirno spavati. Nakon toga se otkrilo da u svim procesima na temperaturama između 400 i 800 oC mogu nastati dioksini i furani.

jer mu je bilo stalo da stručnjaci iz Zagreba riješe njegov problem. a broj starih autoguma. Onda su 1991. a vrhunac su bili rezultati ispitivanja produkata šumskih požara iz sredine devedesetih godina. Primjena na usta ostaje kao dobar način za otrovanje manjeg broja ljudi. godine posjed zauzeli hrvatski domobrani. Na samom rubu betonirane površine na prilazu bivšoj upravnoj zgradi bile su razbacane brojne metalne bačve. Danas smo suočeni s globalnim onečišćenjem dioksinima uglavnom zbog naših ljudskih aktivnosti.ljudske djelatnosti u kojima nastaju dioksini kao proizvod modernog čovjeka. jer više nisu mogli podnositi smrad iz nekih bačvi. a promjene na licu (vidi sliku pokraj) i drugi simptomi ukazivali su na moguće otrovanje dioksinima. Ciglana je davno ugašena. Bez sigurnog stajališta ipak moram spomenuti slučaj s tadašnjim kandidatom za predsjednika Ukrajine na samom početku milenija. a sama ciglana je bila puna rupa kao da su se tamo odigravale bitke. Bilo je tu nekoliko olupina autobusa. Npr. Onda se pojavio članak o tome da izgaranjem drva transportiranog iz unutrašnjosti Kanade do mora također nastaju dioksini. Zemlje zapadne Europe shvatile su opasnost u sasvim ranim devedesetim godinama i započele vrlo opsežne aktivnosti na smanjenju emisija dioksina u okoliš. ali ja nisam nikad vidio pouzdan dokaz iz nekog analitičkog laboratorija o otrovanju dioksinima. Svud okolo po širokim livadama bio je divlje odložen vrlo raznoliki otpad. Glavni problem je u tome što malo znamo o onečišćenju našeg okoliša dioksinima i furanima. Tamo su smjestili i autobuse petrinjskog 267 . Do Domovinskog rata tamo je radilo neko građevinsko poduzeće. kojoj nije odgovarao dolazak Juščenka na vlast. a apsorpcija takvih preparata preko dišnih putova je izrazito visoka. Prvi susjed je spremno prišao objasniti o čemu se radi. hladnjaka. Naravno da običan toksikolog može tek zamišljati kakve načine primjene dioksina pripremaju tajne službe raznih država ili terorističke organizacije. zašto su se izrazito snažne klorakne (ako to jesu klorakne) pojavile samo na licu. Kasnija brojna istraživanja su nam otkrila da su dioksini pratitelj čovječanstva iz predhistorije. Bilo ih je više od 50 i stvarno su smrdjele nekako po fenolima. Juščenko je ipak izabran za predsjednika te prijateljske zemlje. od atentatorskih napada na pojedince ili skupine do masovnog korištenja u obliku bojnih otrova. kojima možete na jednom mjestu dati otrovanu hranu. a bojali su se također za svoje zdravlje. Kod prvog izvida našli smo pola razrušenu upravnu zgradu nekoć katnicu. a vjerojatno nema ni komadića planete koji ne poznaje onečišćenje dioksinima. ali ima sumnjivih podataka. a zapravo mu je prostor služio tek za skladištenje građevinskog materijala. Imam slutnju da će se za namjerna otrovanja dioksinima još čuti. Pozvali su nas preko sanitarne inspekcije seljaci s kućama u blizini napuštene i razrušene ciglane. Danas tek možemo reći kako se prema iskustvu takve i slične tvari može najšire primijeniti u obliku finog aerosola. Moje prvo traumatično iskustvo s dioksinima dogodilo se na samom kraju prošlog stoljeća na lokaciji ciglane u Žažini kod Siska. kad imaju tako upečatljiva toksikološka svojstva. Rezultati pokazuju da su uspjeli i mi moramo slijediti njihova iskustva. Ne kažem da ne vjerujem. Došli smo na divlje odlagalište. U Ukrajini se vodila teška politička bitka za predsjednika države kad je jedan od kandidata ustvrdio da je otrovan dioksinima i da je u to bila umiješana ruska ruka. Bez obzira na to je li Juščenko bio i kako otrovan dioksinima otvara se pitanje primjene takvih otrova za različite svrhe. štednjaka i drugog krupnog otpada nije imalo smisla razgledavati. Bilo bi jako čudno da se interes ljudi za dioksine i furane zaustavio samo na onečišćenju okoliša.. On je govorio o ulijevanju dioksina u njegovo piće tijekom sastanka s ruskim agentom. kad se dokazalo da dioksini nastaju u šumskim požarima. ali ih nikad nije bilo u našem okolišu tako puno kao danas. jer se time može brzo otrovati velik broj ljudi.

Naš laboratorij je mogao mjeriti samo ukupne dioksine. Nisam se usudio izaći s podacima u javnost. jer su Nijemci imali posebno dobru opremu kojom su mogli ustanoviti pojedinačne koncentracije barem 14 različitih dioksina. da ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša hitno organizira uzorkovanje tla i biljaka s užeg i šireg područja. Odgovora na naše zahtjeve gotovo da nije bilo. godine i tako je lokacija bivše ciglane napuštena. Vrijeme je prolazilo. itd. Opet smo obavili uzorkovanje tla na nekoliko izabranih mjesta. a to je bilo daleko bolje nego onečišćenje usporedivo s onim iz Sevesa. Kod druge ili treće posjete lokaciji od upravne zgrade su ostali tek temelji. a na našu sreću oni neotrovni ili slabo otrovni bili su glavni predstavnici onečišćenja. Naravno da sam sumnjao u dioksine. a nitko nije imao na raspolaganju novce za bilo kakav zahvat. Svi su prali ruke. Nitko se nije bunio na naše analize. da zdravstvo hitno izradi plan nadzora zdravlja stanovnika. Analize su pokazale izrazito visoke koncentracije dioksina usporedive s onima iz slavnog Sevesa. Nije dočekao to vrijeme budući je umro prerano. a znao sam da ću otkrivanjem moje istine pobuditi strahove među građanima. Utvrdili su da se radi o tlu tipičnom za industrijsko onečišćenje dioksinima. Konačno smo nakon silnih moljakanja i prošenja uspjeli dobiti sitna sredstva od nekoliko tisuća maraka i poslali smo uzorke tla na analizu u Njemačku. Vrlo brzo je stigao nalaz zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo u kojem je crno na bijelo pisalo da ima puno dioksina. Naravno da im je bila korisna i cigla s kojom je građena ciglana. a onda je nakon Oluje postrojba iz Žažine izgubila važnost. koji su različito opasni za zdravlje. Već na prvi pogled u meni se probudio crv sumnje. Njih je smjestio u skladište od kojeg prilikom našeg dolaska nije ostalo ništa. Silno sam se uplašio i odmah zajedno s mojim kolegama uputio brojne dopise raznim državnim nadleštvima. Jedino je Herbos pokupio svoje bačve i odnio ih na zbrinjavanje neznano kud. jer nisam baš bio sasvim siguran u rezultate analiza. Tako je preko svojih prijatelja uspio dobiti od Herbosa iz Siska mnoštvo praznih bačvi. ali od bačvi su zbog smrada vrlo brzo odustali. Još smo tražili da se radi kontrole pošalju uzorci tla i biljaka u neki od provjerenih europskih laboratorija kako bi se naše sumnje potvrdile ili opovrgle. Slučaj Žažina je na taj način završen. Razmišljao sam o tome tko li pije mlijeko tih krava što su uživale u travi kontaminiranoj dioksinima. Nismo željeli dizati paniku među pučanstvom nego samo natjerati nadležne da učine što mogu. Bilo je za očekivati da se sadržaj bačvi razlijevao u okoliš te da je tlo barem u njihovoj blizini onečišćeno dioksinima.prijevoznog poduzeća i građevinski materijal namijenjen izgradnji doma zdravlja. Iznad one betonske ravne površine bilo je u ono vrijeme izgrađeno skladište od valovitog lima za potrebe poduzeća i zapovjednik postrojbe je tamo spremio svoje bačve čekajući vrijeme kad će ih uporabiti.4-D (2. Rezultati analiza su došli relativno brzo i bili su ohrabrujući. Dok je tamo boravila hrvatska vojska uglavnom je cijelo područje bilo dobro čuvano i održavano. zatim su navalili na upravnu zgradu i onda konačno na valoviti lim skladišta s bačvama iz Herbosa. 268 . Zapovjednik postrojbe je možda gledao previše kaubojskih filmova i učinilo mu se da bi njegovim vojnicima kao grudobrani umjesto vreća s pijeskom bolje poslužile bačve napunjene vodom. Prvo su očerupali autobuse. Raspušteni su negdje 1996. Kod tog zadnjeg uzorkovanja upravo na području najgoreg onečišćenja pasle su tri pitome kravice. Tražio sam da MORH ogradi područje i drži ga pod stražom. da Herbos odmah preuzme opasne bačve i zbrine ih na propisani način. Iako su bačve već bile stare na njima se moglo vidjeti ruske ćirilične natpise. a sjećam se da nam nije bilo lako zbog čvrsto smrznute zemlje. a vlasnica je sjedila na nekom kamenu i spokojno štrikala. U bačvama je bio dopremljena 2. Valoviti lim su ljudi rado koristili za izgradnju različitih nadstrešnica. pa je nje iz naše posjete u posjetu bivalo sve manje. Nisam nikad vjerovao ruskoj sintezi i zatražio sam uzimanje uzoraka iz bačvi radi analize sadržaja.4-diklorfenoksi-octena kiselina) inače poznati koncentrat za izradu herbicida. Hrvatski narod je izgleda jedva dočekao da se izgube zadnji stražari i ljudi su navalili krasti i odnositi što god su stigli. a ja sam se grizao.

koje su mogle napraviti svakakvo zlo da ih nije zadržavala u letu dobra metalna konstrukcija krova iznad skladišta. A što smo onda mi Hrvati kad ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih učestalo ponavljamo?» Dušikovi organski spojevi 269 . Pravo nam budi! Ja sam tada izrekao svoje mišljenje na slijedeći način: «Poznato je iz davne narodne mudrosti da mudri uče na tuđim greškama.5 t PCB izgorjele i poslale svoje produkte na sjeverozapad od objekta. u razgovoru s odgovornim osobama moglo se zaključiti da tamo na skladištu nisu bila samo halogenirana organska otapala nego i određene količine PCB ulja. Najgore je bilo to što nitko nije znao u kojem dijelu skladišta su smještene te izrazito opasne kemikalije. ali po dužnosti sam odmah nakon prve dojave krenuo na požarište. Požar skladišta opasnog otpada dogodio se u večernjim satima 1. Prema podacima vatrogasaca o količinama utrošene vode i prema izgledu dimnih oblaka moglo se pretpostaviti da su se najveće količine dioksina istaložile negdje na poljima između PUTO i nadvožnjaka na Radničkoj ulici. Logično! Međutim. Naravno da se ni danas ne zna je li bilo ikakvih posljedica opasnog požara na zdravlje građana ili na okoliš. Ujutro smo shvatili da su sve količine od nekih 1. Ja sam napravio analizu događaja. Zar nije bilo logično obaviti detaljno uzorkovanje na potencijalno ugroženom području? Nikad nisu istražene štetne posljedice požara na skladištu PUTO i ja se ponekad pitam jesam li kriv što nisam dovoljno ustrajno tražio da se analize obave. Akutno su bile najopasnije raketirane bačve. Samoinicijativno! Bilo je to nužno budući se gradski eko-stožer sastao tek mjesec dana nakon događaja. godine. jer nitko od nadležnih iz Grada nije htio organizirati rad skupine stručnjaka s istim ciljem. Ona se tijekom večeri urušila zbog taljenja željeznih stupova zbog previsoke temperature. ali od toga nije bilo koristi. Tražio sam od pristiglih odgovornih ljudi spalionice podatke o vrstama i količinama kemikalija na skladištu. Ovdje ću opisati samo neuspješne aktivnosti oko utvrđivanja glavnih opasnosti tog požara. ali tada je već prestalo raketiranje bačvi. Bilo je logično sve vatrogasne snage usmjeriti na taj dio gdje su PCB-i. Mogao bih o događaju napisati jednu dugu priču. Moja analiza je poslužila jedino za svađu između oporbe i vlasti na prvom sastanku vijećnika nekih mjesec dana nakon nesreće. jer je puhao jugoistočni vjetar. a ja sam preuzeo dio zaštite zdravlja pučanstva kao član Kriznog stožera zdravstva i Državnog eko-stožera. a ostavljena je samo mala vatrogasna postrojba da nastavi paziti na lokalizirano požarište. S mnogim bivšim prijateljima sam se posvađao u tijeku dokazivanja da treba nešto poduzeti. a budale na vlastitima.Drugi moj slučaj vezan je uz požar na postrojenju za spaljivanje opasnog otpada PUTO. Usput sam pokupio tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i glavnu sanitarnu inspektoricu Grada Zagreba. ali oni nisu mogli dati nikakve odgovore budući je bilo nemoguće skinuti bilo što s računala. Bez obzira na očekivane greške različitih službi tijekom nesreće smatrao sam da treba obaviti analizu posljedica. Žena i ja smo pakirali kofere za putovanje na more. a vatrogasci su po dolasku prvo isključili električnu struju na cijeloj lokaciji. a već desetak dana nakon požara isključen sam iz svih stručnih tijela. Požar zapravo nije bilo moguće ugasiti i unatoč silnim naporima vatrogasaca sve na skladištu je izgorjelo i negdje oko ponoći su se svi počeli razilaziti. koja su trebala nešto napraviti na analizi posljedica. Svi podaci su bili na računalu u administrativnom kontejneru. ali ću se ograničiti samo na dioksine. Vatrogasci i policajci su dobro obavljali svoj posao. a tamo je dio gradskih vrtova za uzgoj povrća. kolovoza 2002.

ti amini i hidrazini baš i nisu jako važni s toksikološkog stajališta. METILAMIN F+. nije dušik u organskim spojevima samo plemenit sastojak. C F+ C VRLO LAKO ZAPALJIVO NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R12-20/22-34 (vrlo lako zapaljivo. štetno ako se udiše ili proguta. hidrazinima. jer to je svakako ugljik. ali to nije priča o opasnostima nego tek o iskustvima mladog kemičara. izaziva opekotine) Zapravo ništa naročitog. Nemam s 270 . a ne organskom kemičaru. nitro spojevima. Mislim na trietanolamin. nitrozo tvarima. Bez njega ne bi bilo proteina. Međutim. Jako je teško napraviti neku podjelu organskih spojeva s dušikom. ali me zanimaju prvenstveno tvari zanimljive toksikologu. Najvažnije je to da se gotovo ne pojavljuju u proizvodima namijenjenima maloprodaji i zapravo po toj osnovi nisam ga trebao ni spominjati. Vjerojatno sam propustio spomenuti neke druge tvari poput onih heterocikličkih. jer svatko je može obaviti na svoj način. Opet je među njima najopasniji metilamin ali mu je po svojstvima sličan meni bliži trimetilamin. Uvrstio sam ih u ovo poglavlje isključivo zato što spadaju u najjednostavnije dušikove organske tvari i zato što sam s jednim od njih radio u mojim prvim znanstvenim koracima. s kojim sam u prvim danima svog rada imao puno kontakta. polinukleotida i drugih za život iznimno važnih tvari. a ovdje dajem tek opasna svojstva metilamina. cijanidima. Njegovi spojevi su neophodni za normalan život. On može biti sastavni dio vrlo opasnih tvari i toksikolozi imaju prema njemu veliko poštovanje. ali ne bi bilo života na zemlji bez dušika. Ja ću se držati organske kemije i pisat ću posebno o aminima. koji je jako zgodan za neutralizaciju kiselina poput klorovodika kad radite organske sinteze u bezvodnim otapalima. Ne radi se samo o industrijskim kemikalijama nego o brojnim tvarima iz prirode. cijanatima. Jedino je za mene veliko čudo da je taj inertni plin postao tako važan činitelj svekolikog života. peptida. Vjerojatno to nije ni čudno obzirom da ga atmosfera sadrži nekih 79%. Ja sam ga koristio u sintezi peptida i penicilinskih antibiotika. Slični su. koje mogu biti izrazito opasne za ljudsko zdravlje ili okoliš. a samo ga izrazito mali broj živih organizama zna iskoristiti iz zraka i uključiti u životne cikluse. itd.Ne bi se moglo reći da je dušik najvažniji sastojak organskih spojeva. Amini i hidrazini Pošteno rečeno. a također su produkti metabolizma dušikovih spojeva izrazito važni kao osnova novog života ili njegova produžetka.

kat. Karc. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. Zbog toga će se one vjerojatno i dalje koristiti na brojnim mjestima. tekstil. Aromatski amini već nisu tako bezopasni kao oni alifatski. kat. CAS: 62-53-3 T. T N ANILIN. drvo.02%). a sam anilin je prava industrijska kemikalija i ne pojavljuje se u maloprodaji. pa ne predstavlja širi društveni problem. o čemu svjedoči anilin kao najjednostavniji među njima. ali druga njegova opasna svojstva nisu za odbaciti. Danas se najviše koristi za proizvodnju anilinskih boja za kožu. itd. u dodiru s kožom i ako se proguta. 271 . Postoje sumnje da bi mogao biti odgovoran za Hodgkin-ov sindrom kod nekih bolesnika (učestalost od 0. pa se ne očekuju nekakva posebna ograničenja za njega. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. N. opasnost od teških ozljeda očiju. 3. Problem je u tome što je izrazito važna sirovina u organskoj sintezi. ali na sreću nema dokaza o njegovim teškim štetnim učincima. Muta. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Točno je da je tek karcinogen kategorije 3. putem kože i gutanjem. Čak se ne pojavljuje niti kao šire onečišćenje okoliša. opasnost od nepovratnih oštećenja zdravlja. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 (otrovno ako se udiše. 3. Zapravo je glavni problem s anilinom otpad i s time u vezi onečišćenje okoliša. Obavljana su brojna istraživanja utjecaja anilina na ljudsko zdravlje.tim tvarima nikakvih neugodnih iskustava budući se tih ranih sedemdesetih prošlog stoljeća ipak držalo do zaštite zdravlja znanstvenika. U svakom slučaju anilinske boje ipak ne predstavljaju takav rizik kao općenito azo boje ili poznate anorganske. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. ali obični građani s njim ne bi trebali imati poteškoća. ali čvrstih dokaza za to nema.

Obično su to zasićeni ili nezasićeni alifatski odnosno aromatski spojevi s različitom uporabnom vrijednosti. u dodiru s kožom i ako se proguta. štetno ako se udiše. Duge godine sam se bavio tekućinskom kromatografijom u mojim 272 . moglo bi se reći da su svi oni nekakvi alkil derivati cijanovodika i imaju kao glavnu značajku CN skupinu u strukturi. nadražuje oči) Mora se priznati da mu opasna svojstva baš nisu impresivna niti se koristi u velikim količinama. Izabrao sam tri različita predstavnika. Uostalom. koji su meni zanimljivi uglavnom zbog iskustva s njima ili zbog njihove stvarne važnosti. Ono što je kod svih vrlo zanimljivo jest da njihovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi. ACETONITRIL CAS: 75-05-8 F Xn LAKO ZAPALJIVO ŠTETNO OZNAKE UPOZORENJA R11-20/21/22-36 (lako zapaljivo.Nitrili (cijano spojevi) Predstavnici skupine su različiti po toksikološkim svojstvima kao i prema važnosti u našem svijetu. Koristi se najviše kao otapalo u industriji te kao važna kemikalija u analitičkim laboratorijima.

kat. Koristi se u ogromnim količinama i to najčešće za proizvodnju nitrilnih polimera (nitrilna guma). AKRILONITRIL CAS: 107-13-1. 2 T+ N Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ R45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 (može izazvati rak. Podsjećam tek toliko da se metabolizam ubrzava davanjem infuzija natrijevog tiosulfata. Danas su to rukavice za jednokratnu uporabu prikladne za zaštitu od većine organskih otapala i drugih kemikalija i predstavljaju pravu blagodat. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. ali o tome čas kasnije kod malononitrila. svrstava se u karcinogene kategorije 2 i uz to je otrovna za organizme koji žive u vodi.farmakokinetskim istraživanjima i zapravo sam se čudio da većina analitičara nema pojma o opasnim svojstvima ovog važnog otapala u tekućinskoj kromatografiji. Karc. koja prevodi cijanide u tiocijanate. 273 . Mogu se složiti da je taj najjednostavniji nitril (cijanometan) zaista na prvi pogled kemikalija s malim opasnostima. u dodiru s kožom ako se proguta. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) E. Otrovna je sama po sebi ma kako joj bili izloženi. otrovno ako se udiše. vrlo lako zapaljivo. ali čovjek nikad ne zna kakav je individualni metabolizam enzima rodanasa. to je prava kemikalija po ukusu toksikologa. Istina u malim količinama kod kroničnog izlaganja. nadražuje dišne putove i kožu. opasnost teških ozljeda očiju. ali ne smije se zaboraviti da njegovim metabolizmom u organizmu nastaju cijanidi.

pa su glavni proizvođači nitrilnih guma danas Tajvan i Kina. Pobunili su se stanovnici susjednih kuća zbog nepodnošljivog nagrizajućeg mirisa. u dodiru s kožom i ako se proguta. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Ova kemikalija ima relativno ograničenu uporabu i ne proizvodi se u golemim količinama. akrilonitril je primjer kemikalije koja bježi u nerazvijene zemlje gdje se ne poklanja prevelika pozornost zaštiti okoliša. a govorilo se također o nekoliko uginulih pasa. Ljudi trebaju nitrilnu gumu i ona će se dalje proizvoditi. ali još uvijek ima veliku važnost kao policijsko sredstvo odvraćanja. Danas su usavršene metode njegove oporabe. Eto kako se kineski narod ujedinjuje bez političke prisile bilo s koje strane. Moj suradnik 274 . ali se također učestalo koristi i u sprejevima za samoobranu žena. Na samom kraju prošlog milenija izbio je skandal s policijskim skladištem u Soblincu. To bi se moglo nazvati dicijano-metanom i možda je zbog toga toliko opasnija od cijanometana ili acetonitrila. Problem je u tome što je dobro topljiv u vodi i lako se širi kroz okoliš. Naše iskustvo s tom kemikalijom vezano je uz njezinu uporabu za sintezu vrlo često korištenog suzavca CS. Međutim. Policija je tko zna kad iznajmila jednu zgradu u tom naselju te je u podrum stavila sirovine za sintezu CS-a. Navodno je u jednoj od susjednih kuća uginuo konj. dakle ponovog korištenja u procesima polimerizacije. koji osobito vole policajci. Naravno da mu svojstva karcinogena kategorije 2 nisu baš preporuka sa stanovišta zaštite okoliša.Akrilonitril se zbog velikih korištenih količina (više od 4 milijuna tona godišne) pojavljuje kao polutant u okolišu. MALONONITRIL CAS: 109-77-3 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-50/53 (otrovno ako se udiše. koji je dopirao iz podruma zgrade. a u prizemnoj hali su stavljali oružje i streljivo vraćano poslije Domovinskog rata u velikoj akciji «vrati oružje». Zbog toga su uložena velika sredstva u njegovo korištenje u zatvorenim sustavima te u recikliranju svake količine otpada. Danas ga potiskuje čili paprika. Svojstva su joj neugodna valjda zato što ima dvije nitrilne skupine.

koje ne poduzimaju ništa na zaštiti građana. Tako su opasne kemikalije prevezene na Žitnjak u općoj tišini i nezainteresiranosti javnosti. od sinteze karbamatnih insekticida do primjene kao katalizatora u izradi polimera. ali nije stigao dalje od vrata. Tek je posebna postrojba sa samostalnim uređajima za disanje uspjela ući u podrum i popisati kemikalije. Bilo je tamo puno malononitrila. Čini se da novinari ne vole jasne događaje pod punim nadzorom ovlaštenih institucija. Očekivali smo strašnu gužvu kad se pojave svi oni novinari. ali se to nije moglo učiniti bez ozbiljnih priprema. na mjestu događaja su morali doći policija. Uglavnom se koriste kao sirovina u kemijskoj industriji.je na poziv policije pokušao ući u podrum sa zaštitnom maskom za cijelo lice i univerzalnim filtrom. Morali su imati kompletnu osobnu zaštitu. vatrogasci i hitna pomoć. Novinski naslovi su vrištali o užasu u Soblincu i prozivana je jednako policija kao i druge vlasti ili ustanove. a u njegovoj pratnji morali su biti hitna pomoć. pa se konačno stvar riješila izvozom u austrijske spalionice opasnog otpada. Donijeta je odluka da se skladište mora hitno isprazniti. ali je i njemu postalo dosadno gledati tako dobro nadzirani događaj i otišao je u najbližu gostionu niti sat vremena nakon početka akcije. ali također već priređenog suzavca u metalnim bačvama. Čak niti jedne novine nisu objavile vijest o preseljenju malononitrila i CS-a iz Soblinca. Takve tvari mogu imati jednu ili više izocijanatnih skupina. koji su do tada pisali o kemikalijama u Soblincu. Izradili smo ozbiljan plan preseljenja problematičnih kemikalija i točno propisali procedure. prometna policija i djelatnici naše ustanove. Kasnije su nastali problemi zbog požara PUTO. Koriste se na različitim mjestima. Početkom trećeg milenija godišnja uporaba je iznosila 4. a odatle na otvoreni zrak kroz prozore.4 milijuna tona godišnje za cijeli svijet. ali izgleda da se time ne povećava niti smanjuje njihova otrovnost. Objavili smo sve detalje o selidbi na našoj web stranici i još pismeno obavijestili preko agencije HINA sve novinske kuće o zahtjevnom događaju. Došao je samo jedan fotograf. Izocijanati Zajedničko im je da imaju u strukturi skupinu –NCO vezanu na neku organsku molekulu alifatske ili aromatske strukture. Toksikološki su oni vrlo važne tvari i danas su mnogi pod posebnim režimom ograničavanja potrošnje. kojih se svi moraju držati. sve bačve su morale biti prije transporta posebno zaštićene polimernim folijama. 275 . Transport do privremenog skladišta na Žitnjaku morao se obavljati u vrijeme kad se smanji promet. gdje je trebalo zbrinuti sve te kemikalije. Zbog dugog stajanja još od vremena propale Jugoslavije bačve su bile prilično oštećene hrđom i kemikalije su slobodno izlazile iz bačvi u atmosferu podruma. Izvođač posla bila je jedna ugledna pirotehnička tvrtka s kojima smo proveli sate i sate u dogovaranju posla. Koncentracija nadražujućih tvari u podrumu bila je tako visoka da je filtar bio sasvim neučinkovit.

nadražuje dišne putove i kožu. opasnost od teških ozljeda očiju. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom. vrlo otrovno ako se udiše. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) 276 .METILIZOCIJANAT CAS: 624-83-9 T+ F+ VRLO OTROVNO VRLO LAKO ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 (vrlo lako zapaljivo.

Dolazili su sa simptomima teškog kašlja. za proizvodnju karbamatnih insekticida. a na njegovom rubu se nalazila tvornica Down Co. Nisu obavijestili starije inženjere niti gradske vlasti. Inače je to relativno lako hlapljiva tekućina. Izbrojano je 3. O kroničnim posljedicama oštećenja dišnih putova tek se naslućuje. Naravno da je lako biti general poslije bitke. ali slijepih kao žena na slici gore bilo je na tisuće. ali moglo se puno toga napraviti u smislu smanjivanja posljedica nesreće. Nitko ne zna koliko je ljudi kasnije umrlo od posljedica nesreća u Bophalu. Mnogi su umrli od edema pluća.000 panično je ujutro tražilo liječničku pomoć.828 mrtvih građana. ali se smatra da su desetine tisuća zaradili teške bolesti dišnih 277 . a njih čak 50. Bila je to relativno topla i mirna noć sa slabim vjetrom. a najveća nesreća se i dogodila u jednoj takvoj sintezi. nosa i grla. a nisu znali što im je činiti. karbofurana i aldikarba. itd. koju su sintetizirali još 1888. ozljedama kože. a kemikalija se isparavala i vjetar ju je nosio na usnuli grad prekrivajući ga plinovima opasnog metilizocijanata. koji je puhao od tvornice prema gradu i pomalo mijenjao smjer. prsne boli. Događaj se zbio 3. Na koju stranu bježati i što uopće učiniti da smanje posljedice nesreće? Oblak kemikalije je prešao tijekom noći preko grada i ostavio stravične posljedice. prosinca 1984 u mirnom indijskom gradu napučenom tada s nekih 800. Primjenom pjene moglo se usporiti isparavanje metilizocijanata. pravovremenim obavješćivanjem gradskih vlasti moglo se obaviti koliko toliko učinkovitu evakuaciju građana. Niti mladi inženjeri niti radnici nisu bili spremni za događaj i radili su samo greške. a na početku korištenja smatran je samo nadražljivcem. ali započela je egzotermna reakcija i uslijed isparavanja kemikalije napuknuo je spremnik. Najvažnije mjesto mu je u sintezi karbamatnih insekticida poput karbarila. Na primjeru te katastrofe će se vidjeti i njegova opasna toksikološka svojstva. Ovako su se građani probudili kašljući i suzeći. jer im nitko nije mogao pomoći u tim teškim trenucima. koja je pridonijela katastrofi u Bophalu.Opasna svojstva prvog predstavnika su stvarno uznemirujuća. a kemikalija se počela izlijevati iz njega. Grad je smješten nekih 50 km od Delhija.000 građana. koja im je naravno pružana gdje god se stiglo. Nitko ne zna točno kako je došlo do prodora vode u spremnik metilizocijanata s nekih 43 t kemikalije. astme teškog nadraživanja sluznica očiju. godine i tek kasnije je dobila uporabnu vrijednost. Stara je to kemikalija.

Ipak se mora priznati da je na razini UN zapamćen taj strašni događaj i da se daju preporuke o izradi interventnih planova za sva rizična postrojenja u svijetu. koji se koriste u industriji polimera kao katalizatori. I mi smo prihvatili taj program. TOLUEN DIIZOCIJANAT CAS: 26471-62-5. a žrtve tog događaja su potpuno neusporedive s onim što se dogodilo u Bophalu. I danas se vode sudski procesi traženja nadoknade štete oboljelih i potomaka umrlih. Uspjeli su podići spomenik nevjerojatnim žrtvama Bophala. ali ja osobno nisam zadovoljan njegovom primjenom u praksi. Problem postaje sve značajniji. 3 T+ Oznake upozorenja: VRLO OTROVNO R26-36/37/38-40-42/43-52/53 (vrlo otrovno ako se udiše nadražuje oči. dišne putove i kožu.putova. ali izgleda da glavni problem predstavlja činjenica što izazivaju preosjetljivost kože i dišnih putova. Međutim. Naravno da su vrlo otrovni. Zbog toga se i najmanje količine izocijanata u raznim proizvodima moraju deklarirati već na naljepnicama pakiranja. I opet se oni masovno koriste u nerazvijenim zemljama bez dovoljno dobre regulative i onda često završavaju 278 . Naravno da Indijci nisu ni približno obeštećeni i vjerojatno neće ni biti. Općenito su izocijanati danas kemikalije kojih se ljudi boje. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Možda spomenik nije suviše vrijedan i vjerojatno će u budućnosti tamo stajati neko vrijedno umjetničko djelo u sjećanje na prosinačke žrtve. ali su nastojali proći što jeftinije. Velika internacionalna kompanija je morala priznati grešku. kat. to je Indija i njezine žrtve ne nailaze na zanimanje u zapadnom svijetu. ali on podsjeća na bešćutnost liberalnog kapitalizma i zato je dobro da ostane. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u doticaju s kožom: štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Tipičan je primjer brojnih izocijanata. O tome možda u nekom drugom poglavlju. Europa je od svojeg slučaja Seveso napravila legendu. kako se vidi na slici lijevo. Drugi problem s izocijanatima je u onečišćenju okoliša. Karc.

No. Repro. Slika lijevo prikazuje divlje odlaganje u jednoj od zemalja u razvoju. jer se aminokiseline vežu međusobno stvaranjem amida. valjda će vrijeme donijeti svoje i nadležne službe će doživjeti edukaciju. izbjegavati izloženost-prije uporabe potražiti posebne upute) 279 . nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. nadražuje oči.spremnici s takvim kemikalijama na divljim odlagalištima. a nemaju pojma da se taj ambalažni otpad ne može usporediti s onim od izocijanata. Značajan broj proizvoda na hrvatskom tržištu sadrži izocijanate poput toluen diizocijanata. mogli bi u amide strpati proteine. ali će ovdje pozornost biti usmjerena isključivo na one kemikalije koje se često koriste i imaju problematična svojstva.1 OZNAKE UPOZORENJA R: 2/21-36-61 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. 36. DIMETILFORMAMID CAS:68-12-2. 53 (nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. One će privrednika gnjaviti zbog praznih vreća limunske kiseline.kat. Amidi Nazivaju je i peptidskom vezom. ali ćemo se zadržati samo na jednostavnim industrijskim kemikalijama. ali se čini da nadležne inspekcija nisu dobro educirane. opasnost od štetnog djelovanja na plod) OZNAKE OBAVIJESTI S: 28. a mi ne znamo kakvo je pravo stanje u nas. Dakle. I njih ima jako puno. brojne tvari iz prirode.

pa se onda može koristiti na različitim mjestima. pa je opasan za žene samo kad zatrudne u barem prva tri mjeseca trudnoće. pa se kod nas ne smije naći u maloprodaji pri koncentracijama višima od 0. nadražuje oči) Dimetilformamid je vjerojatno jedan od najjednostavnijih amida mravlje kiseline i koristi se na mnogim mjestima kao izvrsno otapalo. 2 T OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R61-20/21-36 (može štetno djelovati na plod.5%. ali to nije potvrđeno u ustanovama s dobrom laboratorijskom praksom. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. Problem je njegova teratogenost zbog koje se ne preporučuje ženama u plodnim godinama da s njim rade. kat. 280 . Njegova prednost je u tome što se jednako dobro miješa s vodom i lipofilnim organskim otapalima.DIMETILFORMAMID (CAS 68-12-2) Repro. On je na listi tvari sa zabranama i ograničenjima. Čak se pojavljuje u komercijalno dostupnim bojama i lakovima uz ogradu da se takvi preparati smiju koristiti samo profesionalno. Neki znanstveni radovi su pokazali njegovu mutagenost (karcinogen kategorije 3). Točno je da se ne nakuplja u organizmu nego se vrlo brzo izlučuje iz njega.

pa na koji god se način obavljalo. godine. Zabrinutost je bila logična zbog izrazito opasnih svojstava ove kemikalije. a navodno se kod kuhanja na javlja akrilamid kao produkt.). tavica. čovjek je kroz cijelu svoju civilizaciju često jeo suho termički obrađenu hranu (ražanj. otrovno ako se proguta. Repro. Dodatno treba reći kako je akrilamid ipak još uvijek karcinogen kategorije 2 i da nema dokaza kako bi mogao izazvati rak u čovjeka. Uostalom. štetno ako se udiše i u dodiru s kožom.. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. peka. AKRILAMID CAS:79-06-1.2. Problemi s njim su započeli 2002. moguća opasnost štetnog djelovanja na plod) Naravno da ne treba brkati izloženost akrilamidu na radnom mjestu ili kod nesreća s izloženošću preko hrane. ali ovdje će biti govora samo o onima koje predstavljaju danas najveći problem. Inače je red spomenuti i najjednostavniju takvu tvar pod nazivom diazometan. Treba biti oprezan kod preuzimanja podataka i ne vjerovati im pod svaku cijenu. Točno je da pečenje. a one nalaze uporabu na brojnim područjima. kad su švedski znanstvenici otkrili da on nastaje prženjem mnogih namirnica poput npr. 3. Muta. preko kože i gutanjem. roštilj. To ne znači da se čovjek potpuno mora odreći pečenog mesa ili krumpirića. ali nema garancije da sutra netko neće otkriti kako se i kuhanjem iz normalnih namirnica stvaraju neki jako opasni produkti. gel elektroforeza). ali nije loše za svaki slučaj smanjiti unošenje namirnica za koje se tvrdi da nakon pečenja sadrže povećane koncentracije akrilamida. kat 2.Ovog časa najpoznatiji i najopasniji amid je akrilamid. Koristi se i u proizvodnji boja. Karc. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. od pročišćavanja otpadnih voda do analitičkih laboratorija (npr. OZNAKE UPOZORENJA R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 (može izazvati rak. Problem je u tome što on u hrani nije povezan s nikakvim pesticidima ili sličnim tvarima nego isključivo s načinom priprave. Nakon toga su se razmahala istraživanja na drugim mjestima i u drugim zemljama. jer bi si na taj način sasvim promijenili život bez jasnog dokaza da smo si time popravili šanse za izbjegavanje raka. ali ne spada u kemikalije koje se javljaju na tržištu u količinama od milijuna tona. To je kemikalija koja se široko koristi u sintezi poliakrilamidnih smola. kat. nadražuje oči i kožu. jer osobito mlada populacija voli jesti radije prženo nego kuhano. Azo spojevi i njihove preteče Brojne su organske tvari s diazo strukturom u molekuli (R-N=N-R). Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. itd.kat. krumpira ili mesa. pa zasad nema dokaza da je zbog toga povećana učestalost raznih karcinoma. povećava koncentracije PAH-ova ili nitrozamina u gotovim obrocima. On nije zlato po opasnim svojstvima i 281 .

Ne treba bezuvjetno vjerovati iskusnim kolegama nego valja pogledati što piše u službenoj literaturi. Otrovno za organizma koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Nije naravno jedini. Obzirom da je teško zamisliti kako će se takva otopina raspršiti po zraku prijetila je jedino imaginarna opasnost da će neka budala progutati reagens ili da neće oprati ruke nakon što ga je koristio bez rukavica. Prije nekoliko godina su mi se obratili neki kemičari tražeći savjet kako da se zaštite od strašnog etidijum bromida. jer ne samo što mogu odletjeti u zrak zbog njegove eksplozivnosti nego mogu za koju godinu dobiti rak.5% u kojima kupuju reagens zadržava se samo svojstvo štetnosti za zdravlje kod udisanja. Zamislite krasnu crvenu boju vaše tablete za spavanje! Onda su se postupno počela otkrivati njihova opasna svojstva i samo su slijedile zabrane njihova korištenja na očaj proizvođača. štetno ako se proguta. mogu nastati eksplozivni peroksidi. Moram priznati da sam se bojao diazometana. kože. a treba uzeti u obzir da se s vremenom saznaju novi podaci o opasnostima pojedinih kemikalija i da to valja pratiti. Kod koncentracija 0. Kad sam bio mlad inženjer na samom početku sedamdesetih godina govorili su mi iskusni kemičari kako je to karcinogena tvar i da pazim na sebe dok s njim radim. ali se ona odnosi na sasvim nedokazane podatke o mutagenosti. Prvo su uslijedile zabrane bojanja lijekova i namirnica. dodira s kožom ili gutanja. Karc. koji se koristio za pripravu metil estera različitih organskih kiselina. Tako je i s diazometanom. nadražuje oči. Puno godina kasnije nakon što nisam imao s njim nikakve veze pogledao sam službeno razvrstavanje i shvatio da nije istina ništa od onoga što su mi pričali starije kolege. OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-22-51/53 (može uzrokovati rak. može izazvati vrtoglavicu ili pospanost). Danas su sve takve boje pod znakom sumnje. Vrlo često među kemičarima se šire sasvim neprovjerene vijesti o opasnostima kemikalija s kojima rade. a onda se postupno prešlo na različite predmete opće uporabe. predmeta opće uporabe pa čak i namirnica ili pripravaka lijekova. Danas je sva sila zabranjenih azo boja i njihovih preteča. kat. Ni govora o bilo kakvim karcinogenim ili mutagenim učincima zbog kojih su kemičari tražili od mene savjet. dugotrajno izlaganje može izazvati sušenje i pucanje kože.ima oznake R12-19-22-36-66-67 (vrlo lako zapaljivo. Kao što se vidi na slici pokraj teksta to su prekrasne boje. štetno ako proguta. Moram priznati da nisam znao ništa o toj kemikaliji. 1. T N 2-NAFTILAMIN CAS: 91-59-8. Sam etidijum bromid je u čistom stanju vrlo jaki otrov i to mu je najgore svojstvo. pa sam potražio službene podatke. Glavni problem im je karcinogenost kategorije 1 ili 2. koji nisu znali naći tako lijepe boje bez opasnih svojstava. pa čak ako se 282 . Koristile su se za bojanje tekstila. Ima uz to oznaku R68. Nije takva situacija s drugim azo spojevima ili njihovim pretečama Pogledajte samo ovoga.

Azo boje kod kojih može redukcijom nastupiti oslobađanje jednog ili više aromatskih amina. šeširi. Nitrati Nitrati nisu jako velika skupina organskih tvari. novčarke. ali ima također sirovina za kemijsku industriju ili čak pesticida (npr. Ljudima je dosta da nešto djeluje u obliku eksploziva i ne zanimaju se za druga njegova opasna svojstva. U redu! Neka su te boje zabranjene. Iako sam daltonist čvrsto stojim na stanovištu da normalnim ljudima treba pružiti mogućnost uživanja u bojama oko sebe. jer nisu svi karcinogeni ili opasni za zdravlje pri koncentracijama u kojima se koriste. b. vlasulje. posteljina. Istraživanja opasnih svojstava azo boja i preteča vrlo su intenzivna i odvijaju se u najboljim laboratorijima. -obuća. Zadnjih desetljeća su zabranjene brojne anorganske. Tako bih mogao pokupiti različite otrove bakterija. Dakle. Navedene azo boje ne smiju se stavljati u promet niti koristiti u obliku dodataka za bojenje tekstila ili kože ako im je maseni sadržaj viši od 0. anilinske i azo boje. kao npr. plijesni ili biljaka. Naravno da smo i mi uveli zabrane. a nema dobre zamjene za njih. Nije to ni čudno obzirom da su znatan broj među njima eksplozivi ili propelanti. pelene i drugi sanitarni predmeti.: -odjevni predmeti. c. a u službenim bazama podataka nalaze se uglavnom prazna polja (npr. pa danas već prilično dobro znamo što je opasno a što nije. A činjenica je da su većina 283 . jer ne pristajem vratiti se u pećinu kao prvobitni čovjek i koristiti samo ono što je garantirano prirodno. Tekstilni ili kožni proizvodi iz prethodne točke ne smiju se stavljati u promet. a to naprosto ne mogu prihvatiti. Za većinu nema podataka o obimu proizvodnje. ručnici. radi se o teškim zabranama i ograničenjima. jer se može očekivati da će se boje apsorbirati preko kože i ući u krvotok. Ja sam s njima polemizirao u sredstvima javnog priopćavanja. DNOK) o kojima će biti riječi u drugom odlomku. -tekstilni predmeti poput navlaka za stolice. Tu je i općenito pitanje aditiva. ručni satovi. Ono što silno začuđuje jest potpuno nepoznavanje njihovih opasnih učinaka za ljudsko zdravlje i okoliš. rukavice. remeni. higijenski ulošci. ručne torbice. Ne smiju se u koncentracijama iznad 30 ppm koristiti u finalnom proizvodu za obradu tekstilnih ili kožnih proizvoda koji bi mogli doći u kontakt s ljudskom kožom ili usnom šupljinom. ali ne treba dizati galamu na svaku boju koja samo podsjeća na one opasne. Naravno da ni bojenje odjeće takvim tvarima nije bezazleno. IUCLID). igračke od tekstila ili kože.razvrstavaju u kategoriju karcinogena 3. na koje su se neki hrvatski laici zadnjih godina obrušili svom snagom u tiskovinama ili čak knjigama. ali su obavijeni velikim tajnama. Evo samo nekih izvadaka iz liste kemikalija sa zabranama i ograničenjima: Zabranjuju se: a. -pređa i materijali predviđeni za uporabu od strane krajnjih korisnika. Ne može se odmah baciti anatema na sve azo boje ili njihove preteče. aktovke.1%.

kako za ljudsko zdravlje tako i za okoliš. DNB. itd.6DNT. Iako je kardiotoksičan. a donio je otkrivaču Nobelu tolike novce da se kasnije mogao iskupiti pred ljudima zakladom za najveću svjetsku nagradu znanstvenicima i umjetnicima. RDX. a u svijetu je ta tema stara već više od 25 godina. pa je odavno poznat kao antianginalik. Otrovan je za vodene i druge organizme iz okoliša i 284 . Istina. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako izazvati eksploziju. EDGN. NITROGLICERIN CAS: 55-63-0 E T+ N EKSPLOZIVNO VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ Oznake upozorenja: R3-26/27/28-33-51/53 (udarac. opasnost od učinaka nakupljanja. a opet možda najopasnijeg. trenje. Ključni učinci na ljudski organizam su methemoglobinemija i različita djelovanja na srce. To potkrjepljuje negativno iskustvo na sve strane kugle zemaljske. to je značajka svih nitro spojeva. PDGN. DNT. Tek u posljednje vrijeme kod nas se javljaju protesti zbog vojnih poligona. ali je činjenica da ga ljudi još uvijek naveliko koriste kao dobar lijek. Zbog toga je potrebno o njima reći barem onoliko koliko danas znademo. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Evo najjednostavnijeg među njima. ali najvažniji su mu učinci na srce. Methemoglobinemija je općenito vezana uz djelovanje svih nitrata i znači zapravo sprječavanje prijenosa kisika do stanica. Nisam mjerodavan reći je li bolji od drugih antianginalika. TNT. Inače su njegovi pripravci poznati pod nazivom dinamit. vrlo otrovno ako se udiše. Obično se na tržište daje u obliku lingvlaleta. ali treba je već ovdje naglasiti. ipak ima i korisnih učinaka. Najotrovniji je predstavnik organskih nitro spojeva. Ono što se ne zna dovoljno jest činjenica da je nitroglicerin poput drugih eksploziva i propelanata poznati onečišćivač okoliša. itd.ekploziva (dinamit.) otrovi ili vrlo jaki otrovi te da su gotovo svi ekotoksični. u dodiru s kožom i ako se proguta. 2. TETRIL. a apsorbira se u organizam svim putovima. dakle za primjenu ispod jezika) i djeluje gotovo trenutno protiv anginalne boli.) ili propelanata (npr. Izrazito je snažan eksploziv i tehnologija njegove proizvodnje je izrazito složena upravo zbog toga što svaka sitnica može uzrokovati njegovu eksploziju. Strašno je i to što su njihovi produkti razgradnje (eksplozije) također opasne tvari.

eksplozivima i propelantima. Tako su eksplozivima i propelantima najviše onečišćene države bivšeg sovjetskog bloka. moguća opasnost smanjenja plodnosti) Ubacujem podatak o tvari koja nije eksploziv ne zato da razbijem monotoniju izlaganja nego zato što sam s alifatskih prešao na aromatske nitro spojeve. pa se zapravo može govoriti o procesima djelomičnog izgaranja na povišenim temperaturama uz nedovoljno kisika. u dodiru s kožom i ako se proguta. a najveća onečišćenja su se nalazila u državama gdje nije bilo dopušteno pisnuti protiv vojske i njezinih aktivnosti. ali ima indicija da se uz mjesta odvijanja vojnih vježbi povećava učestalost karcinoma pluća i drugih organa u građana sa stanom u blizini vježbališta.možda je na njegovu primjeru dobro progovoriti o tom problemu. ali ovdje će biti govora samo o onečišćenju eksplozivima. godine poslan u Luksemburg kao predstavnik Hrvatske na sastanak NATO-a o remediaciji tla i voda onečišćenih vojnim aktivnostima. Nema podataka zato što nadležni nisu mjerili ono što su trebali mjeriti. Kine i zemalja trećeg svijeta gdje su Amerikanci imali svoje vojne baze. ali tamo se dosta davno počelo raditi na remediaciji (ozdravljenju) tla i voda. karc.kat. Amerikanci su onečistili i svoju državu jednako kao zemlje Europe.3. Ja sam prvi puta čuo nešto više o problemu kad sam 1993.kat. ali nema niti jednog pouzdanog podatka na temelju kojeg bi se moglo raspravljati o onečišćenju.. Repro. T N NITROBENZEN CAS:98-95-3. Javnost se počela buniti prije gotovo trideset godina tamo gdje su se mogli i smjeli buniti. Svaka vojska onečišćuje okoliš svojim aktivnostima u miru ili ratu. Da sam bio malo mudriji već ranije sam mogao shvatiti da kod eksplozije neće sva količina eksploziva biti uništena i da će tijekom takvog događaja nastajati brojni produkti. Kod nas se građani najviše bune zbog vojnog vježbališta pokraj Slunja. Nema dovoljno dokaza. Te 1993. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i preko kože. Zapravo se dijelom odigravaju pirolitički procesi u kojima mogu nastati svakakvi novi opasni produkti. Najjednostavniji aromatski 285 . a predstavnik Ukrajine je tvrdio kako na cijelom Krimu više nema zdravstveno ispravne vode za piće.3 OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 (otrovno ako se udiše. Sve su zalihe vode uništili Rusi naftnim derivatima. Onečišćenje okoliša je naravno vezano uglavnom uz mjesta proizvodnje i širokog korištenja eksploziva i propelanata. Značajka eksplozije je da se događaj odvija bez prisutnosti kisika iz atmosfere. godine izašli su Nijemci s podacima o više od 80 teško onečišćenih mjesta bivših ruskih vojnih baza. Imao sam referat o onečišćenju kemikalijama u Hrvatskoj uzrokovano ratnim događajima. Posebno su se zbog toga bunili građani Filipina pokraj američkih baza. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

ali je zgodan predstavnik zbog vrlo širokog i čestog korištenja za različite svrhe. a tada nije ni bilo ledomata. Nitrobenzen je poznat kao važno otapalo i sirovina u sintezi anilina. DNB). ali to ne ide lako. a to je jedan od ključnih procesa pri razgradnji hranjivih sastojaka. Nitrobenzen je po djelovanju na ljudsko zdravlje sličan svim drugim nitro spojevima. Nije on najgori među njima. Nije nitrobenzen jedini koji ima takav učinak. Počeo se zagrijavati i pao je u komu. Za nespecifične znakove otrovanja poput mučnine i povraćanja te glavobolje i vrtoglavice manje više. azobenzena. jer je bila viša od 41 oC. On je umro na stolu za opservaciju naprosto izgorjevši iznutra. propelant DNT) ili da su reproduktivno toksične tvari kategorije 2 (npr. Gospodin je naivno popio piće i vrlo brzo nakon toga počeo osjećati posljedice. trinitrotoluola ili TNT. On ubrzava oksidativnu fosforilaciju. Tako su danas jako cijenjene smjese TNT s anorganskim 286 . Na Rebro je primljen u noći portir kome je netko iz šale podvalio čašu nitrobenzena uvjeravajući ga da se radi o nekom žestokom alkoholnom piću. Da ima dvije ili više nitro skupina bio bi eksploziv. Pri tome uopće ne mislim da se TNT ili drugi eksplozivi koriste isključivo u ratu ili ratnim pripremama (vojne vježbe) nego su izrazito važni kao industrijski eksplozivi i u građevinarstvu (npr. Dakle. jer neki radovi opisuju tretman u ledenim kupeljima dok se otrov barem djelomice ne eliminira iz organizma. javlja se methemoglobinemija ali još jedan dodatni učinak važan za većinu aromatskih nitrata. Onda je najbolje prepustiti sintezu nitrobenzena i njegovih derivata državama koje ne zanima zaštita okoliša poput Kine. Osobno imam iskustvo s nitrobenzenom iz sredine osamdesetih prošlog stoljeća. Naravno da ih koriste učestalo teroristi različitih boja i namjera. tj. zanimljivo je da se sve više proizvodi u zemljama trećeg svijeta. jer je činjenica da su neki predstavnici karcinogeni kategorije 2 (npr. Kad je stigao na Rebro više nije bilo moguće izmjeriti njegovu tjelesnu temperaturu. ali je problem u tome što se jako dobro apsorbira preko kože i vrlo brzo postiže taj učinak. Čitao sam jedan rad o čovjeku koji se polio nitrobenzenom i nije na vrijeme skinuo odjeću te obavio dekontaminaciju. a znamo da normalni termometar ne mjeri više temperature. Umro je od pregrijavanja do dolaska liječničke pomoći. a osobito su zanimljivi moderniji snažniji eksplozivi (npr. Uzaludni su bili moja toksikološka analiza i simptomatske mjere spašavanja života pacijenta. On je u svakom slučaju kemikalija koju bi bilo mudro zamijeniti s nekom manje opasnom. Vratimo se natrag eksplozivima i propelantima. nitrozobenzena i fenilhidroksilamina. Dolje su dane osnovne značajke najpoznatijeg među njima.nitrobenzen naprosto nije eksploziv. Međutim. plastični). Valja naglasiti kako se na području razvijanja novih eksploziva radi izrazito mnogo. bilo da se izmišljaju nove tvari bilo da se ispituju kombinacije različitih eksploziva s različitim tvarima. Općenito me zanima kuda idu te države i što ih čeka u budućnosti uz toliki nemar za ljudsko zdravlje i okoliš. To znači da se povećano razvija toplinska energija u organizmu i otrovani se naprosto pregrijava. Možda se nešto moglo učiniti da je bilo dovoljno leda. a posljedice u toj državi se mogu vidjeti na slici pokraj teksta. Količine nitrobenzena u proizvodnji i prometu nisu izrazito velike i ne prelaze nekoliko stotina tisuća tona na godinu u svijetu. ali mora se ponešto reći i o tvarima koje nisu eksplozivi. jer bogate zapadne države nemaju razumijevanja za štete koje čini za ljudsko zdravlje i okoliš. gradnja cesta) bez njih se ne može zamisliti posao.

u dodiru s kožom i ako se proguta. Bili su to naši malo stariji iseljenici koji su došli pomoći svojoj 287 . Zaključili smo da se u oba događaja radilo o neuspjeloj primjeni aerosolne bombe. koji mu daju toliko potrebni kisik za što bolju eksploziju. Mi smo smatrali kako Srbi nisu uspjeli aktivirati svoj aerosol i tako je prašina padala po tlu. Nismo ni mi u Hrvatskoj prošli bez žrtava. ali na tome još nitko u Hrvatskoj nije radio. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju. Govorili su o karcinogenosti TNT-a (leukemija) na duge staze i tražili da istražimo vrlo detaljno koji su ljudi bili izloženi aerosolu. trenje. otrovno ako se udiše. Među mojim suradnicima židovska teza je naišla na veliko razumijevanje. koje smo mi smatrali riješenima. Tijekom 1005. Imao sam podatke o tome da je tijekom II. kako bi ih mogli pratiti u budućnosti. godine zatražila je skupina građana od nas mišljenje jesu li teška oštećenja jetre u njih mogla nastati zbog toga što su tijekom rata punili eksplozivne naprave TNT-om.nitratima (npr. Vojnici jako vole aerosolne bombe. jer su mnogi smatrali kako nam Srbi u nemoći da nas poraze pokušavaju ostaviti dugoročne štetne posljedice na zdravlje. Tijekom rujna mjeseca te godine zabilježili smo padanje prašine TNT-a u barem dva slučaja na slavonskom ratištu. amonijev nitrat). otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Što ja to imam još dodati specijalno o eksplozivima kao toksikolog? Nekih iskustava ipak imam. opasnost od učinaka nakupljanja. Smatrali su kako su Srbi pokušali primijeniti TNT u obliku aerosola kao svojevrsni bojni otrov za kratkoročno ili dugoročno djelovanje. Izraelci su imali drugo mišljenje. Svjetskog rata umrlo oko 600 Engleskinja zbog neadekvatne zaštite prilikom punjenja eksplozivnih sredstava preparatima TNT-a i drugih eksploziva. koju sam vjerojatno već spominjao u drugim tekstovima. Jednog mog suradnika je Stožer poslao u Izrael zbog tek ostvarenih veza s Mosadom zbog paučine. Eksploziv samo treba u obliku aerosola primijeniti na velikom volumenu zraka i onda izazvati eksploziju sa stravičnim posljedicama. Mosad se zanimao za sve pa i za neke događaje. Svi naši istraživački pokušaji su propali. godine. Naravno da TNT i druge eksplozive i propelante možemo smatrati izrazito opasnima za okoliš. Već je ranije rečeno da se oni apsorbiraju preko kože. Još samo jedan primjer iz prakse. Dobili smo uzorke prašine i nedvojbeno dokazali da je u pitanju bio TNT. vitezit. TRINITROTOLUEN CAS:118-96-7 E T N EKSPLOZIVNO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R2-23/24/25-33-51/53 (udarac. Prvi puta sam se postidio zbog svojih ograničenja u razmišljanju krajem 1991. jer su postrojbe često mijenjale boravište i bilo je u ono vrijeme gotovo nemoguće otkriti tko je bio kontaminiran prahom TNT-a. Hrvati imaju puno iskustava s izradom takvih eksploziva kakav je npr. jer s malim količinama eksploziva naprave velike štete. a većina žena je stradala zbog hepatotoksičnosti te tvari.

pradomovini. a po ekotoksikološkim svojstvima su ravni prvom predstavniku. a i inače se javlja u malim molekulama koje tvore život ili su produkt njegova metabolizma. Iako sam radio u digestoru skoro bez ikakve veze s tiofenolom uvukao mi se njegov odvratni miris u kožu šaka. otrovno ako se udiše. a onda su se počele osjećati posljedice. Na samo početku karijere u Institutu Ruđer Bošković sintetizirao sam tioestere aminokiselina s tiofenolom zbog dobivanja sirovina za sintezu peptida. pogotovo zato što barem glavni predstavnik nastaje kao 288 . pa se nisam usudio sjesti u tramvaj ili se naći s ljudima u zatvorenom prostoru. jer sam svima nepodnošljivo smrdio. Tako su propil-merkaptan ili tert-butil-merkaptan tek štetne vrlo lako zapaljive tvari. Alkil merkaptani (alkil tioli) F+ T N METANTIOL CAS:74-93-1 VRLO LAKO ZAPALJIVO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R12-23-50/53 (vrlo lako zapaljivo. pa su me nadaleko ljudi izbjegavali. a svi oni s više ugljikovih atoma u molekuli su manje opasni. A nije baš tako. Javili su se kad su dvojica već umrli. Sumpor u organskim tvarima Nezaobilazan je element u organskim tvarima poput proteina ili polinukleotida. Naravno da sam dao pozitivno mišljenje. ali sam s brzo na njega privikao. ali eksplozivi se koriste na mnogim mjestima u privredi i trebalo bi educirati ljude da oni nisu opasni samo zbog eksplozivnosti nego i zbog otrovnosti. Radili su požrtvovno i uporno. Oko mene bi se stvarao krug praznog prostora. Ne vjerujem da će opet biti rata u ovim našim krajevima. a dali su im taj posao. Naravno da je važan sastojak i u brojnim industrijskim kemikalijama. Obično i ne bez razloga ne vole njegove spojeve zbog čovjeku neugodna mirisa i moja prva stručna iskustva s njegovim spojevima bila su povezana s neugodom. Nisu se privikli drugi. a druga dvojica ili trojica imala su dijagnozu teških oštećenja jetre. jer ljudi nisu znali da su eksplozivi otrovni i hepatotoksični. Tako sam se naučio na činjenicu da sumporovi organski spojevi nemaju ugodan miris i mislio da im je to glavna osobina. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najjednostavniji alkil-merkaptan je ujedno i najopasniji. Na početku me taj miris odbijao i ja sam nerijetko osjećao mučninu. ali teško je bilo nekoga optužiti. Na prvi pogled to može djelovati ružno.

Najčešće se ipak pojava merkaptana i rođaka sulfida. a osobito se bojao novinara. koji je zaista bio zatrpan pozivima. Najvažnije mjesto im je u odoriranju opasnih plinova. a taj razmak je bio dovoljan da se počne razvijati panika. merkaptani se proizvode sintetskim putem i koriste na mnogim mjestima u privredi. Njegov miris dopire iz kanalizacije i s drugih mjesta gdje se razgrađuju izmet ili drugi biološki otpaci.produkt brojnih procesa biološke razgradnje. Nije se usudio ići službenim putem da netko ne sazna za neugodni događaj. Gdje god se nešto bakterijski razgrađuje možete osjetiti intenzivni miris merkaptana i pogotovo metil-merkaptana. gradski plin nego su to viši merkaptani poput npr. Zemni plin se odorira merkaptanima. disulfida ili trisulfida javlja u prirodnim mikrobiološkim procesima razgradnje organskih materijala. Ljudi su bježali iz područja grada sjeverno od plinare i već se tražilo Pedra odgovornog za ugrožavanje zdravlja građana. što radnici nisu ni opazili budući su već navikli na odvratni miris. Imali smo mnogo iskustava s industrijskim merkaptanima. Tog dana na prijelazu milenija radnici su pretakali tekući merkaptan iz bačve u manji spremnik kako bi ga mogli poslati na stanicu za odoriranje. Istina. Odmah su nazvali mene s pitanjem o čemu se radi i kako će događaj utjecati na zdravlje građana. Inače gradski plin (zemni plin) nema mirisa i čovjek ne bi mogao nikako dokučiti da mu negdje u kući instalacija propušta plin u stan. Imali su nesreću da je puhao slabi jugoistočni vjetar i nosio je oblak vrlo razrijeđenog merkaptana prema gusto naseljenim sjevernim područjima. U današnje vrijeme ljudi ne trpe takva maltretiranja i građani su počeli nazivati Radio 101. koji dolaze u bocama sličnima onoj na slici pokraj teksta. On će otvoriti prozore stana ili će iz njega pobjeći. Dan ranije je dvadesetak djelatnika odjela za 289 . Imali smo u prošlosti zaista brojne intervencije zbog neugodnih mirisa iz kanalizacije ili iz otpadnih voda različitih tvornica tako da je dobre primjere teško izabrati. Oni se namjerno stavljaju u gradski plin da bi se znalo prepoznati istjecanje. Trebalo nam je nekoliko dana da smirimo građane i dokažemo kako opasnosti za njihovo zdravlje nije bilo. Međutim. a radnici plinara ih onda odnose na mjesta odoriranja i spajaju na stanice za odoriranje. Nisam mogao odmah dati odgovor dok ne saznam od radnika plinare što se stvarno dogodilo. ali ovdje će biti govora tek o jednom. Taj neugodni miris će natjerati svakog normalnog čovjeka da potraži spas na čistom zraku. nije baš metil-merkaptan glavni sastojak odoransa za npr. Međutim. taj puta je došlo do malog kvara na sisaljki. propilmerkaptana. To se obavlja posebnim sisaljkama koje sprječavaju izlazak para merkaptana u slobodnu atmosferu. Ipak vrijedi opisati barem neke od slučajeva. a ni količine ispuštenog merkaptana nisu bile po ničemu osim po mirisu značajne. Oni imaju tako snažan neugodan miris da će i prehlađena osoba u stanu opaziti da nešto nije u redu upravo zbog neugodna mirisa merkaptana. Jedno od važnih mjesta pretakanja viših merkaptana je bilo u plinari na lokaciji Radničke ceste. ali tome pomažu merkaptani. Početkom novog milenija banuo mi je iznenada zamjenik ravnatelja kliničke bolnice iz našeg važnog grada kao izaslanik ravnatelja tražeći hitnu pomoć.

ali smrad je bio vrlo snažan i svatko ga je mogao osjetiti. pa su se plinovi iz kanalizacije to bolje uzdizali kroz cijevi do podruma. žarenja svih sluznica. Oni su pak nazvali mene sa zahtjevom da odmah organiziram izvid stručnjaka na sporno mjesto i ja sam takvu ekipu poslao na teren održavajući s njima stalnu vezu. U ovom slučaju nije bilo ugroženo zdravlje ljudi niti okoliš. Zaključili smo da mirisi potječu iz potoka Gorjak i zato je obavljeno uzorkovanje vode na nekoliko mjesta. ne možete ljubiti dok vam sve uokolo smrdi. Njihova su toksikološka svojstva bila beznačajna. Tog proljetnog dana 2007. ne možete pozvati goste. koja je bila stara jednako kao bolnica u gradu i bila je izgrađena od cigala. Nakon slijedećeg incidenta u ljeto te godine inspekcija zaštite okoliša je naredila prestanak rada barem dvije tvornice dok ne riješe problem ispuštanja otpadnih voda u okoliš. Već desetljećima se građani bune na nepodnošljive mirise. Meteorološki podaci su pokazali da se spornog dana javila tišina uz inverziju i sniženje temperature na tlu. Naravno da sam prvo izvijestio građane da se u zraku ne nalaze nikakve tvari koje bi mogle odmah djelovati na njihovo zdravlje. Mjerenjem polutanata u zraku nisu postali ništa pametniji. ali se mora priznati da je građanima bila ozbiljno narušena kvaliteta života. pa možete samo građanskom pobunom tražiti izmjene. koji se šire iz potoka sasvim neujednačeno. bolova u križima i općeg osjećaja slabosti bili su razlog bijega svih zaposlenika na otvoreni prostor. Neke dane se uz njega dade živjeti a neke druge dane tako nepodnošljivo smrdi da se ne da izdržati. Ranom zorom drugog dana uputili smo se sa svom opremom u bolnicu i počeli istraživanje. Pokazalo se da su se u vodi potoka nalazili merkaptani. Kanalizacija je naprosto propala na mnogim mjestima tijekom dugih godina i stvorile su se kaverne u kojima se nakupljala nečist. Od prvog časa mi je na temelju ranijih iskustava bilo jasno da je za sve kriva loša kanalizacija iz koje su se oslobađali merkaptani. Tražili su da u tišini pronađemo razlog stradanja tih ljudi i da ga uklonimo. Slučaj je riješen i više nikad nije bilo pritužbi od bilo koga. Glavni problem je u tome što ne postoji nikakav zakon o neugodnim mirisima. općom slabosti i panikom. godine odlučila se jedna obitelj prošetati pokraj pristaništa skele koja povezuje Samobor sa Zaprešićem preko rijeke Save. Polovica od njih je otišla na bolovanje i transfuziologija je prestala s radom To je katastrofalan događaj za bilo koju bolnicu koja obavlja operacije. Ne može se odvijati niti jedna ljudska aktivnost uz neugodne mirise. jer nije bilo ni jednog od onih za koje postoje rutinske metode mjerenja. krvi i drugim organskim materijalima. Kanalizacija nije bila izvedena ispravno s odušcima iznad krovova zgrada i onda su se neugodni mirisi probijali kroz kanalizacijske cijevi do podrumskih prostora. Izgleda da je to u ovom slučaju uspjelo i da će potok Gorjak uskoro prestati nositi naziv Smrdljivka. mučnina. Drugi zanimljiv slučaj je vezan uz potok Gorjak (među narodom poznat kao Smrdljivka) u Zaprešiću. Otac obitelji je najžešće reagirao na smrad iz potoka Gorjak s mučninom. trisulfidi i druge tvari karakterizirane snažnim i neugodnim mirisima. povraćanje i brojni drugi simptomi poput suzenja. Glavobolja. Ne možete pošteno uživati u bilo kojem dnevnom obroku. 290 . sulfidi. a da se ne govori o izmetu. pa je bilo samo pitanje vremena kad će se javiti žešće reakcije. Pomoćnik ministra je čak naručio robotsku sondu za snimanje kanalizacije. a razumna gospođa je nazvala broj 112. Robotska sonda je pronašla u kavernama i posteljno rublje. a ne možete ni mirno spavati.transfuziologiju smještenog na dva različita mjesta u podrumskim prostorima bolnice osjetilo simptome otrovanja. disulfidi. Vremenom su se ljudi počeli organizirati u obrani svojih ustavnih prava i osnovane su različite udruge za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Odmah sam reagirao vjerojatno i zato što sam za taj grad bio emocionalno vezan pozivajući tadašnjeg pomoćnika ministra zdravstva i suradnika za mjerenje onečišćenja zraka. a do rezultata analiza je trebalo pričekati nekoliko dana. Taj skromni potok prihvaća otpadne vode industrijske zone Zaprešića i ulijeva se u Savu.

a ne javljaju se ovakvi spojevi često ni kao produkti biološke razgradnje. Učinio sam to da pokažem kako su opasna svojstva kod tiola opasnija kad se radi o aromatskim tvarima. Među njima su bile i automobilske gume. ovdje su se građani s pravom bunili na izrazito neugodan miris. koji se širio od cementare prema njihovom naselju kad je vjetar puhao od cementare prema njima. kako je slučaj s drugim cementarama u Europi. javljaju se u različitim industrijskim procesima kao onečišćenje. ali se moralo ipak naći razlog lošeg mirisa. Nema za njih jasnih ograničenja što se tiče emisija. To što ja imam osobno iskustvo iz dana kad sam bio mladi kemičar ne bi trebao biti razlog za njegovo uvrštavanje u ovu knjigu. Sjećam se slučaja jedne naše cementare. nadražuje oči i kožu) Kao što je bilo rečeno on zaista uz svoja opasna svojstva ima taj izrazito neugodni miris. Moji kolege su odlučili obaviti uzorkovanje zraka iz emisija dimnjaka kroz 24 sata. Međutim. koja je imala sve isprave za rad i korištenje određenih vrsta otpada za dobivanje energije. otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. Rutinska mjerenja nisu pokazivala ništa neobično ili protupropisno. Istina. npr. Bili su to tiofenoli. ali ipak s civilizacijskog stanovišta nije bilo u redu da građani trpe taj neugodni miris čim vjetar puhne od cementare 291 . što je vjerojatno signal ljudima da se maknu s mjesta gdje se njegov miris osjeti. kako bi mogli dokazati i sasvim niske koncentracije nekih produkata izgaranja. jer ga je svatko s normalnim nosom mogao osjetiti pri dolasku na teren.Tiofenoli Tiofenol nije baš jako važna tvar u kemijskoj industriji. u energanama. ne postoji ni MDK (maksimalno dopuštena koncentracija). TIOFENOL CAS:108-98-5 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R10-24/25-26-36/38 (zapaljivo. vrlo otrovno ako se udiše.

propašću kemijske sinteze u Hrvatskoj ta je kemikalija postala samo problem zbrinjavanja. Međutim. problem zbrinjavanje je bio riješen. koju se naravno moglo zbrinuti. Zapravo je to izrazito jednostavna i izrazito opasna kemikalija.prema njima. U dobroj vjeri je dogovoreno sa cementarom da postavi filtre za uklanjanje tog lošeg mirisa. Organizam se riješava brojnih fenola i sličnih tvari tvorbom O-sulfata. sulfati nekih tvari mogu biti izrazito opasni kao što je npr. godine zatražili su od mene da pomognem savjetom u zbrinjavanju ostataka te kemikalije u jednoj našoj uglednoj tvrtki. moguća opasnost od neprolaznih učinaka. otrovno ako se proguta. Međutim. vrlo otrovno ako se udiše. Takvo mišljenje o njemu je imala većina kemičara i onda je jasno da ga se nitko nije bojao. kao npr. Nisu uvijek propisi ono što treba upravljati postupcima ljudi. amina i tiola. Međutim. izaziva opekotine. jer oni su inače izuzetni važni barem u metabolizmu. Negdje 2006. dimetil sulfat. Prema godišnjim količinama na tržištu najviše je svakako tenzida ili surfaktanata od kojih se izrađuju različiti detergenti i općenito kemikalije za čišćenje. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Općenito mislim da kemičarima ne treba vjerovati kad rangiraju kemikalije prema opasnostima za ljudsko zdravlje. Mnogo je drugih organskih spojeva sa sumporom od kojih su neki imali važnu ulogu u industriji. Zanimljivo je spomenuti sulfate. klorsulfonska kiselina. Ne moramo se u Hrvatskoj bojati otrovanja tiofenolima. DIMETIL SULFAT CAS:77-78-1 T+ VRLO OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-25-26-34-43-68 (može izazvati rak. Radi se zapravo o nagrizajućoj vrlo reaktivnoj kemikaliji. Mislim da su se bez velikog razloga bojali te kemikalije i tražili su nekoga tko će je u gusto naseljenom području neutralizirati. ali su onda odlučili njezine ostatke iskoristiti za sintezu sulfonamida koji nisu bili nikome potrebni. Organskih kemikalija ima raznih Zaista ima mnogo organskih tvari koje se čak koriste u golemim količinama. pa zapravo u Hrvatskoj više ne predstavlja nikakav problem budući praktički u zemlji više nema sinteze novih tvari. Inače se koristi kod metiliranja fenola. To su 292 . a izgleda da je to i učinjeno. jer postoji i nekakav opće prihvaćeni moral kao mjerilo za ponašanje. To su inertne tvari dobro topljive u vodi i zbog toga se dobro izlučuju preko bubrega. a sigurno je karcinogena kemikalija. U stara davna vremena sam susretao dimetilsulfat ne znajući uopće da je on opasna kemikalija. a teško ih je podijeliti u skupine. ali nam mogu zagorčiti život svojim neugodnim mirisima.

soli masnih zasićenih i nezasićenih kiselina.kationski. točno je da je okoliš pun proizvoda od polimernih materijala. prema ustima. te male molekule poput omekšivača (npr. pogotovo kod male djece. kod gutanja takvih sredstava može se u želucu stvoriti pjena. polimeri ipak predstavljaju problem zbog onečišćenja okoliša. reproduktivno toksikčni ftalati). Čak se ne možemo složiti treba li reći detergent ili deterdžent. mnogi zloguki proroci plaše građane s tim tvarima. ali kod nas nema nikakvih iskustava s njim. koje se nalaze na dnu površinskih voda i ometaju tamo život. Većina polimera su potpuno inertne tvari čak kad sadrže opasne male molekule. itd. anionski. ali zasad u koncentracijama koje ne predstavljaju neku opasnost za zdravlje čovjeka ili organizama iz okoliša. Međutim. koja onda traži svoj put izlaska probijajući se prema gornjim dijelovima probavnog sustava tj. Posebno područje je ono koje obuhvaća polimere. Jedino što se veže značajnije uz ta sredstva je pjenjenje. a oba izraza su dopuštena prema pravopisu. Naime. S druge strane. 293 . Zbog toga danas možemo govoriti o globalnom onečišćenju dodacima u polimere. Jedno od takvih sredstava je polidimetilsiloksan (registriran pod nazivom Simetikon). nisu krive plastične vrećice što su se našle na dnu mora. Istina. Najgori od njih su možda neki kationski i neionski tenzidi s oznakom R34 (izaziva opekotine). voćni sok iz PET ambalaže mogao biti opasan za zdravlje ljudi. U takvom slučaju moguće je udisanje pjene i u krajnjoj liniji gušenje. Do nedavno su prevladavale boce. Pošteno rečeno nema iskustva niti s teškim ishodom otrovanja detergentima i ja tek prema usmenoj predaji znam kako se navodno jedno dijete u Zagrebu ugušilo nakon gutanja detergenta za pranje posuđa. U kontaktu s vodom oni rade pjenu i mnogi se toga boje. Ima opisa takvih slučajeva. Zapravo ništa naročito. a jedino probleme može u probavnom sustavu praviti taj čvrsti progutani predmet. Vjerojatno ovim tekstom nisu obuhvaćene neke važne organske tvari. Jedino rješenje je zapravo progutati sredstva protiv pjenjenja. koje se mogu oslobađati iz plastične ambalaže u sve moguće prehrambene proizvode i pića. Međutim. neionski ili kvarterni amonijevi tenzidi. a uz druge se vežu oznake o nadraživanju kože i sluznica dok neki mogu biti ekotoksični. Naime. jer same tamo nisu došle nego ih je čovjek morao baciti. a danas još uvijek imamo problem s vrećicama. Može ih se naći u površinskim i podzemnim vodama ili u tlu. ali nema nikakvog pouzdanog dokaza da bi npr. Možete progutati nekakav predmet od PVC-a ili bilo kojeg drugog polimera bez straha da će nastupiti akutno otrovanje. sredstva koja gase plamen ili anorganske boje mogu se sporo oslobađati iz polimera i ispirati se u okoliš. ali treba shvatiti da je izbor bio čisto autorov i da se greška može popraviti upravo savjetom čitatelja.

Međutim. Tako su se sredinom osamdesetih godina javili prvi izvještaji o otrovanjima na hemodijalizi. ako je vjerovati radovima. Obzirom na jednostavnost dijalizacijske tekućine gradijent prelaska malih molekula je vrlo visok u smislu njihova prelaska iz krvi u dijalizacijsku tekućinu i dugo se smatralo da prelazak malih molekula suprotnim smjerom zapravo ne postoji. Aluminij se inače skladišti u mozgu i kostima izazivajući pojavu aluminijske encefalopatije i osteoporoze. a radovi su javljali o kiseloj vodi u zdencima nekih ruralnih područja i povećanoj koncentraciji aluminija u takvim vodama. Ako dijalizacijska tekućina nije dovoljno čista i sadrži npr. Međutim. a to će biti posebno izraženo kod kroničnog procesa kao što je hemodijaliza (npr. katione metala onda će oni ulaziti u krv. Cijelo 19. mineralnim kiselinama i lužinama. Evo malo vlastitih i tuđih iskustava s otrovanjima anorganskim kemikalijama. Širenjem primjene hemodijalize kao umjetnog bubrega počeli su izvještaji o otrovanjima aluminijem. u slučaju kad se neka mala molekula nalazi samo u dijalizacijskoj tekućini a ne i u krvi gradijent je povoljan za njihov prelazak u krv. Uostalom. na bazi aluminijevih hidroksida radili su se i rade se vrlo uspješni antacidi. aluminijske encefalopatije javili su se ranih osamdesetih godina vezano uz zakiseljavanje podzemnih voda u Engleskoj. 294 . 3 puta tjedno po 6 h). jer su njegove soli izrazito slabo topljive u vodi i zapravo se gotovo uopće ne apsorbira iz probavnog sustava. ali napretkom kemije/alkemije dobivali su sve veće značenje u namjernim otrovanjima. ali one nisu povezivane nikad s težim učincima poput karcinoma kod azbesta. Zabilježeni su istina štetni učinci na plućima kod udisanja prašine aluminijevih oksida ili soli (aluminoze). Aluminij Sve do prije tridesetak godina praktički nije bilo otrovanja aluminijem. koja propušta dobro molekule mase do 300. amfora obrađenih iznutra olovnom gleđi. kao npr. Uzrok su bile kisele kiše. rezultati istraživanja štetnih učinaka u građana bili su prilično neuvjerljivi i nikad nisu nađeni pouzdani dokazi o povezanosti aluminija u vodi za piće s pojavom blagih znakova otrovanja tim metalom. jer su ih uzimali iz tla te koristili izravno ili tek uz minimalnu primitivnu kemijsku obradu. Tada još nije bilo toliko učinkovitih mineralnih otrova kakve se nalazilo u biljkama ili životinjama. do apsorpcije izgleda ipak dolazi kod teških oštećenja sluznica probavnog sustava. a danas relativno često bilježimo otrovanja s takvim kemikalijama. Prvi radovi o kroničnom unosu aluminija u organizam čovjeka s blagim oblicima tzv. Bilo je naravno slučajnih otrovanja korištenjem različitih predmeta poput npr. Hemodijaliza je proces uravnoteženja između krvi i dijalizacijske tekućine preko polupropusne membrane (vidi sliku lijevo kako izgleda jedan dijalizacijski filtar). stolječe bilo je obilježeno otrovima na bazi arsena i zapravo forenzička toksikologija počinje svoj razvoj traženjem analitičkih metoda za otkrivanje ovih otrova u biološkom i drugim materijalima. kad su kapilare u punom kontaktu sa sadržajem želuca ili crijeva. Kako se razvijala kemijska industrija tako im je važnost postajala sve veća.MAJČICA ZEMLJICA U davnim vremenima su ih nazivali mineralni otrovi. Naime. Bolesnici ih često uzimaju u velikim dnevnim dozama i vrlo rijetko se bilježe blagi znakovi otrovanja.

koja je obavljana aluminijevim sulfatom i na taj način se voda za piće obogaćivala aluminijem. Slučaj je potaknulo Ministarstvo zdravstva na pokretanje projekta kontrole svih dizalizacijskih centara u Hrvatskoj. Razlog je otkriven već prvim izvidima. ali slijedeći stupanj pročišćavanja reverznom osmozom nije uopće bio proveden. ali to nije bio slučaj. Problem je bio u tome što se kelati aluminija i desferoksima čak ni kod ljudi sa zdravim bubrezima teško izlućuju iz organizma i jedino rješenje je bila hemodijaliza. Čak se smatralo da se na arsen može donekle naviknuti. Činjenica je da je voda za pripravu dijalizacijske tekućine bila neispravna i imala vrlo visoku električnu vodljivost. a sisačka hemodijaliza je renovirana i kasnije je voda za pripravu dijalizacijske tekućine uvijek bila dobra. krvavi proljev. Pacijenti su prebačeni u zagrebačke centre za hemodijalizu. pa su uglednici nerijetko uzimali preventivno svakodnevno male doze arsena kako bi se na njega navikli i bili manje osjetljivi u slučaju ako ih netko pokuša otrovati većim dozama. Osim kliničkih opažanja (sumnjiva smrt barem tri pacijenta te pojava aluminijske encefalopatije kod nekoliko njih) bile su važne analize dijalizacijske tekućine.Moje osobno iskustvo s otrovanjima aluminijem seže u 1995. Analizom je otkriveno da sadrži visoke koncentracije aluminija. Već u vrijeme renesanse i brojnih aristokratskih bitaka za vlast ili bogatstvo on se pokazao učinkovitim otrovom. Tipični gastrointestinali simptomi otrovanja arsenom (povraćanje. jer je uređaj bio u kvaru. Tako se zapravo za dijalizu koristila tek deionizirana voda s nedopustivo visokim koncentracijama aluminija. kao na postrojenju iznad. abdominalna bol) bili su sasvim nespecifični i često su pratili uobičajena otrovanja hranom tako česta u onim vremenima čak i na plemićkim 295 . Nakon toga je problem riješen u roku od nekoliko mjeseci. jer su negativna iskustva s njima izrazito brojna. Arsen Arsen i njegovi spojevi svakako su zaslužili poduži osvrt kad se piše o otrovima. kad je Sisak bio odjsječen od velikog vodovoda u Petrinji i koristio je vodu iz Kupe za proizvodnju vode za piće. godinu. Detoksikacija je obavljena uspješno. Uznapredovala osteoporoza u nekoliko pacijenata nije bila siguran dokaz u otrovanje pacijenata. Jedna pacijentica je imala uznapredovalu aluminijsku encefalopatiju i niti je znala govoriti niti se mogla sjetiti kako se zove. Jedan od procesa prerade vode je bila flokulacija. Ministarstvo je osnovalo povjerenstvo za rješavanje slučaja i vrlo brzo je objektivnim pregledima (klinički pregledi i mjerenje koncentracija aluminija u krvi) ustanovljeno da se kod više od deset pacijenata može govoriti o otrovanju aluminijem. Bilo je to još uvijek vrijeme rata. gdje su uz primanje desferoksima bili podrvrgnuti produženim hemodijalizama. kada se posumnjalo da su pacijenti na sisačkoj dizalizi otrovani aluminijem. pa je i literatura bogata opisima trovanja arsenovim oksidima ili solima. ali kod onih mlađe dobi se moglo s priličnom sigurnošću optužiti za tu pojavu aluminij. Deionizacija je bila u redu. Ništa se ne bi dogodilo da je proces priprave vode za dijalizacijsku tekućinu bio korektan. Posebna radna skupina obišla je sve centre za hemodijalizu u Hrvatskoj (njih oko 50) i svuda uvela mjere stalne kontrole vode tako da danas nema niti jednog u kojem bi se moglo dati bilo kakve primjedbe.

dvorovima. ARSENOV TRIOKSID (CAS 1327-53-3) Karc. posebno u 20. Evo osnovnih značajki jednog od čestih arsenovih spojeva. 1 T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R28-34-45-50/53 (vrlo otrovno ako se proguta. vrlo otrovno za oraganizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Najviše otrovanja arsenom krajem 19. i u prvoj polovici 20. Čak niti pojave na koži poput hiperpigmentacije ili keratoza nisu nužno ukazivali na otrovanje arsenom. Vjerojatno su zato krajem 19. pa je njegovo trovanje vjerojatno tek legenda. Zabilježena su i kronična otrovanja arsenom iz tapeta. Vjerojatno kronično trovani nisu ni dočekali pojavu karcinoma. stoljeću. i početkom 20. Arsenovi oksidi su se koristili za različite svrhe. koje su se zbog svoje ljepote i visoke cijene dobro tržile krajem 19. stoljeća veže se uz preparat Mišomor rađen na bazi arsena. Pišu da je Katarina Medići jako voljela arsen kao otrov. Kat. Izvještaji različitih skupina analitičara potpuno su suprotni u pogledu nalaza arsena u carevoj kosi. stoljeća razvijene dobre analitičke metode za dokazivanje arsena u biološkom materijalu. a isto se odnosilo na gangrenozne promjene na udovima ili pojavu karcinoma. kao npr. ali ne u Hrvatskoj. Mišomor je bio omiljen i u hrvatskim krajevima. može izazvati rak. a najpoznatiji nedokazani slučaj otrovanja arsenom veže se uz Napoleona. izaziva opekotine. a posebno u kostima mrtvih. Potpuno je potisnut s tržišta pedesetih godina 20. Imam vrlo zanimljivo iskustvo s korištenjem arsena u te svrhe. Zanimljivo je spomenuti slučajeve otrovanja arsenom iz zidnih tapeta. stoljeća i od tada nema poznatih slučajeva otrovanja u našoj zemlji. kod prepariranja divljih životinja. koji je umro u izgnanstvu od karcinoma želuca (vidi sliku lijevo kako se drži za želudac). jer bi prije toga umrli bilo od otrovanja bilo zbog nekih drugih tada čestih razloga umiranja. stoljeća. U proljeće 296 . kada je i dokazan u nekim slučajevima.

pa boca još uvijek stoji u našem malom skladištu pokaznih opasnih kemikalija. koja se tako jako boji i uz to joj je teško hodati. Tamo ispod brežuljka čekala su dvoja policijska kola i nekoliko policajaca. a nismo imali niti osigurana sredstva za zbrinjavanje kemikalije na nekom od zapadnih odlagališta opasnog anorganskog otpada. Sažetke je organizator objavio na Internetu i tako je do njih došao jedan 297 . U zao čas je to predloženo. što bi izazvalo tešku pogibelj za nju i druge putnike. Evo gore jedne takve preparirane ptice iz nekog muzeja. a onda je počelo pisanje zapisnika na koji su se morali potpisati svi policajci. jer je našla užasni arsen na tavanu i hoće ga se riješiti. nismo je mogli predati na spaljivanje u tadašnju spalionicu PUTO. Poseban zapisnik je pisao jedan od policajaca za svoju policijsku stanicu. Tog časa su počeli izlaziti ljudi iz drugih kuća uznemireno gledajući operaciju uklanjanja otrova. USA ili u dijelu Panonske nizine. a mi ćemo ga onda zbrinuti. Onda se pojavila i gospođa na vratima svoje kuće pozivajući me da uđem. Ona je tamo izvijestila o mjerenjima koncentracije arsena u podzemnim vodama s područja između Vinkovaca i Osijeka uz komentar o potrebi epidemioloških istraživanja na tom području. Gospođa na drugoj strani linije je panično protestirala tvrdeći da ona nema auto i morala bi taj užasni otrov nositi prvo autobusom i onda tramvajem.) u ljudi koji kronično piju vodu bogatu arsenom uvijek su izazivali moju pozornost. Nevoljko su se njih trojica uputili samnom prema kući isped koje je glasno lajao pas čuvar. Kako mi nismo servis za prikupljanje otrova predloženo je gospođi da nazove policiji i njima se obrati za pomoć. Policajci su stajali zaštitnički oko stola. Naravno da smo donijeli krivu procjenu o tome što se može učiniti s otrovom. Ja sam odlučno odbijao i tražio da gospođa sama donese bocu s kemikalijom. lijepa gospođa i moja malenkost. Gospođa je stanovala u jednoj od obiteljskih kućica odmah pokraj Šestinskog lagvića i stvarno mi se činilo da za jednu baku put do HZT može biti dug i naporan. Oni su ultimativno tražili da netko od nas dođe po otrov. koja nije bila ni slaba ni nemoćna. Izvještaji iz Bangladeša o pojavi različitih bolesti (karcinom. poput onog u Bangladešu. U kući nas je na stolu već čekala mala drvena škrinjica u kojoj se nalazio alat za prepariranje ptica i boca od pola kilograma natrijevog arsenita. znao sam da taj problem ima i naša istočna Slavonija jednako kao susjedi u Mađarskoj i Vojvodini. gangrenozne promjene. ako je imalo u redu. jer policija je smatrala da to nikako nije njihov posao i slijedeći telefonski poziv je stigao od policije. a oni će obavljati našu zaštitu. Naravno da se iz seoskih zdenaca pila neobrađena voda i vjerojatno bi se tako i nastavilo da jedna tadašnja specijalizantica nije otišla na nekakav međunarodni kongres. ali me moja suradnica molila da pomognem staroj gospođi. Na ključnim vodovodima se već duge godine voda tehnološki obrađuje kako bi se uklonio arsen prije puštanja u vodovodne sustave. godine prvo je nazvala neka gospođa sva u panici. itd. Računalo se da bi se moglo nekom pokloniti kemikaliju. Međutim. Ima u svijetu više takvih područja. Pristao sam konačno otići po strašnu kemikaliju i obavijestio sam policiju da stižem. pogotovo kad su vidjeli da ja nemam na sebi ili uzase nikakvu zaštitnu opremu za sebe i njih. a mogao bi joj zbog uzbuđenja ispasti iz ruke i razbiti se. Nakon sat ili više vremena bili su završeni svi papirnati poslovi i ja sam se konačno mogao uputiti u zavod.1999. Arsen danas predstavlja poseban problem u krajevima gdje je prisutan u tlu i ispire se podzemnim vodama. Pogledajte kakve se to posljedice uz karcinom mogu javiti u zemljama kao što je Bangladeš. Nemarno su se držali. Moja suradnica joj je predložila da donese taj vražji arsen u HZT. Prilično sam se razbijesnio shvativši kako to zapravo nije nikakva bakica nego krasna žena u dobi od 35 godina. ali se osjetilo da se boje. Nitko iz brojnih laboratorija nije trebao tu trajnu kemikaliju.

hrvatski novinar. Malo je krivo shvatio taj sažetak i odlučio kao novinar istraživač iskoristiti zanimljivu temu. Potkovao se podacima iz literature i krenuo u razgovore sa stručnjacima. Kolegica iz Osijeka je naslutila da bi to moglo loše zaavršiti i nije htjela razgovarati s novinarom, a jednako je prošao i kod drugih sugovornika. Napisao je opširan članak o opasnoj istočnoj Slavoniji, gdje zbog arsena u vodi za piće prijete brojne teške i neizlječive bolesti. Članak je izazvao veliko uzbuđenje i u roku od nekih tjedan dana sve važnije novine su ga prenijele ili preradile. U „opasnim“ krajevima su se ljudi uzbunili ili uplašili. Negdje tijekom te faze su novinari počeli opsjedati i nas, a nerijetko su se javljali uplašeni građani. Znatan broj njih je prestao piti vodu iz zdenaca ili čak vodovoda i okrenuli su se flaširanoj vodi. Mi smo smirivali novinare i građane tumačeći im da voda u mnogim slučajevima nije zdravstveno ispravna ali isto tako nije ni opasna. Uostalom, koncentracije arsena u našoj vodi su barem desetak puta niže nego one u Bangladešu, a nema niti jednog pokazatelja da bi se kod nas pojavljivali štetni učinici poput onih u dalekoj istočnoj zemlji. Nazvali su me moji rođaci iz Rokovaca tražeći od mene da im istinito kažem kakva zla očekuju njih i njihove potomke koji su do tada pili vodu iz zdenca obiteljske kuće, a koju sam često pio i ja osobno. Podsjetio sam ih da njihova obitelj tamo boravi iz predturskih vremena i da su svi pili vodu iz istog zdenca, a nema nikakvih izvještaja o tome da bi netko dobio rak ili gangrenu kroz tih nekoliko stoljeća. Mislim da sam ih utješio i od onda sam novinarima govorio isto što rođacima. Naravno da je tema prestala biti zanimljivom novinarima i ubrzo više nije bilo novinskih članaka i slavonskom arsenu, ali sumnja među građanima ni do danas nije uklonjena. Inače je arsen geološki prisutan u različitim količinama na raznim zemljopisnim lokacijama, ali na Mediteranu ga ima dosta u rudama. Zbog toga se npr. u našem Jadranskom moru nalaze koncentracije arsena veće nego u drugim morima, a neki organizmi poput npr. škampa rado ga bioakumuliraju. Tako hrvatski škampi sadrže veće količine arsena nego oni uvozni, ali to nas ne treba zabrinjavati budući škampe jedemo prilično rijetko.

Kadmij
Danas je kadmij svudprisutan, a ranije su otrovanja njime bila razmjerno rijetka i ograničavala su se na korištenje boja. Činjenica je da se veže uz baterijske uloške (kao na slici dolje), proizvodnju i korištenje legura (npr. nehrđajući čelik), korištenje ili zbrinjavanje predmeta od plastičnih masa, proizvodnju boja, itd. Posebno se o kadmiju raspravlja u vezi kiselih kiša, koje ga otapaju iz tla, spalionice otpada su optužene za prekomjerno onečišćenje okoliša kadmijem a unosimo ga u organizma brojnim aktivnostima uključujući pušenje. Najpoznatiji slučaj masovnog otrovanja kadmijem je Itai-Itai bolest u Japanu. Dogodilo se da se na jednom području riža navodnjavala vodom onečišćenom efluentima lokalne industrije koji su sadržavali kadmij. Pokazalo se da riža rado bioakumulira kadmij, ali do tog saznanja se došlo prekasno nakon što je velik broj ljudi obolio. Kod 298

kroničnog uzimanja ključni učinci su oštećenje bubrega i pluća. Problem je u tome što je praktički nezamijenjiv na mnogim mjestima. Naučili smo se na baterijske uloške nikal-kadmij I više bez njih ne možemo zamisliti život. Međutim, njihovo prikupljanje i oporaba predstavljaju velik problem. Jeftini su i ne mogu se tako lako uvoditi nekakve kaucije ili slični mehanizmi za zbrinjavanje takvog otpada. Uglavnom građani baterije vraćaju dragovoljno, kao što ih trgovci dragovoljno prikupljaju. Onda sve ovisi o dobroj volji i svijesti za očuvanje okoliša, a to nije dovoljno. Tijekom 2005. godine obavio sam za Grad Zagreb procjene prikupljanja opasnog otpada i stanje je svuda bilo nezadovoljavajuće. Osobito je otpad iz kućanstava bio nepropisno zbrinjavan, tj. ili kao komunalni otpad ili se odbacivao u prirodu. S baterijskim ulošcima je stanje još bilo reltivno prihvatljivo, jer ga se sakupljalo oko 15%. Logično je da će se kod loše odloženih baterijskih uložaka kadmij i nikal vremenom osloboditi iz svoje čvrste čahure i onečistiti okoliš. Slično je s elektroničkim otpadom, ali također sa starim predmetima koji su sadržavali boje na bazi kadmija (posebno plastični materijali). Njih se danas dijelom zbrinjava spaljivanjem u uređenim spalionicama otpada, ali sasvim sigurno dio dospije u okoliš kao čvrsti sediment. Trebalo bi uvesti više reda budući su mu opasna svojstva vrlo nezgodna.

KADMIJEV SULFAT (CAS 10124-36-4) Karc. Kat. 2; Muta. kat.2; Repro kat. 2

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, može smanjiti plodnost, može štetno djelovati na plod, otrovno ako se proguta i vrlo otrovno ako se udiše, opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju preko pluća ili preko probavnog sustava, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može ostaviti dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Krom
Krom dolazi u više valentnih stanja i takvi spojevi (Cr(VI), Cr (IV), Cr(III)) se međusobno dramatično razlikuju, kako prema fizikalno-kemijskim tako još više prema toksikološkim ili ektotoksikološkim svojstvima. Obzirom na to da je samo krom(VI) vrlo opasan ovdje neće biti govora o drugima. Koristio se izrazito mnogo na raznim mjestima zbog svojih vrlo vrijednih svojstava. U prvom redu su kromati davali s različitim metalima prekrasne boje, koje su se koristile na brojnim mjestima, od slikarstva do bojenja metalnih ili drugih predmeta. Zatim je bio nezaobilazan kao oksidans, npr. kod štavljenja kože. Mnogi i danas u kožarstvu plaču za njim, jer njegove zamjene nisu tako dobre kakav je bio on. Analitički laboratoriji još uvijek u nekim slučajevima ne mogu bez njega, a služio je kao

299

ključna kemikalija kod pranja staklenog laboratorijskog pribora (poznata kromsumporna kiselina), posebno u nekim područjima poput analize metala. Međutim, njegova opasna svojstva dana čas kasnije dovela su do brojnih zabrana i ograničenja njegovog stavljanja u promet i korištenja. Tako se i u Hrvatskoj nalazi na listi zabrana i ograničenja te ga više nije lako nabaviti bez jakog argumenta da je zaista nezamjenjiv u nekom poslu, ali ga je sve manje. Evo službenog razvrstavanja jednog od kromata.
T+

O

N

KROMATI(VI); (CAS 1333-82-0) Karc.kat 1;Muta.kat 2; Repro.kat 3
OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R45-46-49-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 (može izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska oštećenja, eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom, otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta, vrlo otrovno ako se udiše, izaziva teške opekotine, udisanjem i u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost-opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, može smanjiti plodnost, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)
VRLO OTROVNO
OKSIDIRAJUĆE

OPASNO ZA

Značajan broj građana zna za njegova opasna svojstva i na prvi spomen kromata se uplaši zbog jasno dokazane karcinogenosti, mutagenosti i reproduktivne otrovnosti. Na njega se razvija preosjetljivost, a vrlo je otrovan za vodeni okoliš. Istina, treba naglasiti kako se kromati u prirodi vrlo brzo reduciraju u oblik Cr(III) reagirajući sa svud prisutnim organskim materijalom, ali također valja priznati da je izrazito dobro topljiv u vodi i lako se širi okolišem. Građani su vrlo osjetljivi na nagovještaj o tome da bi okoliš mogao biti onečišćen kromatima. Moje prvo iskustvo s kromatima seže u 1997. godinu kad su me pozvali varaždinski sanitarni inspektori upomoć. Netko je uz jednu obalu Dravskog kanala na dužini od 200-300 m ostavio hrpice kožnih otpadaka izmješane s rasutim kalijevim bikromatom. Čak smo uspjeli pronaći spremnike u kojima je kupljen od talijanskog proizvođača, a radilo se o robi kupljenoj prije mnogo godina. Ja sam savjetovao hitno uklanjanje svih količina kromata na račun grada i spremanje na privremeno odlagalište dok se ne nađe kako zbrinuti taj miješani otpad. Kromate se jedino moglo kemijski reducirati do Cr(III) oksida, jer bi se tako lakše mogao zbrinuti nastali produkt. Druga mogućnost je bila izvoz otpada na neko od uređenih europskih odlagališta opasnog anorganskog otpada, ali se svima činilo da je to vrlo skupa solucija (minimalno 10 DM po kilogramu bez prijevoza). U međuvremenu nam se priključila kriminalistička policija i započela je istragu. Javili su mi nekoliko dana kasnije da su lako uvhatili jednog kožara, koji je tek tada shvatio kakvo je zlo učinio i ne samo da je platio sve dotadašnje troškove i kazne nego je platio za izvoz opasnog otpada u inozemstvo. Drugi slučaj je bio puno zanimljiviji. Dogodio se u Karlovcu negdje 2005. godine. Direktor komunalnog odlagališta je ugovorio posao deponiranja kožnih otpadaka jedne 300

hrvatske tvornice kože. Tvornica je dovezla velike količine kožnih otpadaka i pohranila ih na odlagalište, a izgleda da su oba partnera bili zadovoljni. Nisu računali na to da su već tada u Karlovcu zeleni bili izuzetno dobro organizirani i da je u njihovim redovima bilo mnogo izrazito dobro školovanih ekologa. Bojali su se kromata i ukazivali su koje se sve posljedice te rabote mogu očekivati. Nije to bilo uređeno odlagalište i procjedne vode su iz njega odlazile u okoliš. Bio je u blizini i nekakav potok, što u Karlovcu gradu na 4 rijeke i brojnim potocima nije ni čudo. Zeleni su uspjeli na svoju stranu pridobiti brojne novinare te ljude iz politike, a javljali su se i stručnjaci za financije sumnjajući u mogući kriminal velikog posla s kožnim otpacima. U međuvremenu su obavljene brojne analize kako samog otpada tako i procjednih voda s odlagališta te voda u potoku. Mene su pozvali kao sasvim nezavisnog stručnjaka da na jednoj tribini kažem istinu i samo istinu o otpacima kože na njihovu odlagalištu komunalnog otpada. Nakon što sam proučio svu prikupljenu dokumentaciju uključujući i pregled literature otišao sam održati predavanje na tribini. Nikad nisam govorio pred toliko osoba zainteresiranih za zaštitu okoliša. Dvorana je bila toliko puna da je značajan broj ljudi stajao na sve strane, a bilo ih je svih životnih dobi, od srednjoškolaca do penzionera. U kasnijim godinama se nikad više nisam čudio što su u Karlovačkoj županiji građani izuzetno osjetljivi već na najmanji nagovještaj onečišćenja okoliša. Međutim, ja sam ih teško razočarao otkrivši im da u otpadu gotovo da nema kromata ili ih ima u tragovima i daleko ispod MDK. Kožar je koristio nove tehnologije i otpad je sadržavao isključivo spojeve kroma(III). Taj je pak krom bio potpuno netopljiv u vodi i nije onečistio niti podzemne niti površinske vode, a bio je sasvim inertna tvar što se tiče toksičnosti i ekotoksičnosti. Ipak sam mogao reći barem jednu stvar na štetu onih koji su se odlučili na odlaganje. Prema propisima se taj otpad nije smio odložiti na neuređenom karlovačkom odlagalištu i bilo je logično da će nadležna inspekcija narediti njegovo uklanjanje. Još jedan slučaj karakterističan za vremena propasti brojnih hrvatskih poduzeća u vremenima devedesetih godina. Propala je vinkovačka kožara, što je obradovalo većinu Vinkovčana, jer im je ta tvrtka desetljećima zagađivala njihovu rijeku stajačicu Bosut. Stečajni upravitelj je pokušavao završiti svoj posao i osloboditi zgrade od strojeva, sirovina i nepotrebnih predmeta, jer je lokacija tvornice bila izvrsna. Na obali Bosuta s druge strane od centra grada. Nastojalo se prodati što se prodati dade, pa je tako jedan poduzetnik iz nedalekog sela Ivankova te 2004. godine išao dogovoriti kupovinu nekog stroja, koji mu je bio prijeko potreban. Stečajni upravitelj mu je ponudio stroj besplatno uz uvjet da on prihvati uz to sve kemikalije iz tvorničkog skladišta, a da će ih se već lako riješiti. Ivankovčanin je odmah prihvatio ponudu i tijekom mjeseca srpnja prebacio sve u neku šupu iza svoje kuće. Nije ni obraćao pozornost što je to sve donio u nju, ali su pozornost obratili njegovi susjedi. Šupa je već bila dotrajala i svatko je mogao vidjeti da se u njoj nalaze svakakve kemikalije, ali su susjede najviše uplašile već poderane papirnate vreće ukrašene slikama mrtvačke glave s prekriženim kostima i natpisima o velikoj otrovnosti. Bio je kraj srpnja i veliki seoski poslovi su bili završeni, pa su suseljani imali vremena za reakciju. Počela je otvorena pobuna uz demonstracije i verbalne napade na vlasnika opasnog otpada, pa je morao unajmiti zaštitare kako bi čuvali kuću, otpad i njegovu obitelj. Mene je pozvao glavni sanitarni inspektor županije smatrajući da ja kao čovjek podrijetlom baš iz tog kraja moram pomoći u rješavanju problema. Ja sam pak obavijestio pomoćnika ministra zaduženog za sanitarnu inspekciju kako bi zajednički mogli pokrenuti akciju. Bilo je najjednostavnije pronaći u županiji neko skladište na kome se smiju držati vrlo jaki otrovi i prevesti sav onaj otpad iz Ivankova u njega dok se ne nađe konačno rješenje. Međutim, takvih skladišta nije bilo u cijeloj županiji, a u susjednima nisu inspekcije htjele razgovarati o mogućnosti privremenog skladištenja. Savjetovali smo da se pozove neko poduzeće ovlašteno za zbrinjavanje opasnog otpada, pa su Vinkovčani odmah reagirali pritisnuti bijesom Ivankovčana. Kolegica iz ovlaštene tvrtke me nazvala iz Ivankova sva uplašena, jer su seljaci mislila da je ona jedna on onih zločestih, pa su

301

napali njezin auto kad se parkirala ispred kuće stradalog poduzetnika. Na brzinu je dogovoren posao izvoza ukupnog opasnog otpada u inozemstvo i sve je bilo završeno u jednom danu. Inspekcije su odahnule, ali tek tada je počeo cirkus. Poduzetniku nije padalo napamet platiti zbrinjavanje budući se smatrao prevarenim. Slučaj je završio na sudu, a još tijekom prve polovice 2007. godine javljali su mi da će se prema svemu sudeći poduzetnik izvući od plačanja troškova.

Olovo
Ako hrvatski toksikolozi imaju iskustva s nekim metalom onda je to bez sumnje olovo. Zahvaljujući slučajevima otrovanja danas se npr. na IMI olovom bave barem dvije skupine vrsnih znanstvenika, naravno na znatno višoj razini nego u vrijeme kada su se odigravali slučajevi zbog kojih su istraživanja započela. Olovo je stari pratitelj čovječanstva, jer se dalo relativno lako dobiti kao metal čak i primitivnim tehnologijama. Očito je u povijesti bilo otrovanja olovom, a postoji čak sasvim neprovjerena ali zgodna teorija da je Rimsko carstvo propalo zbog kronične izloženosti aristokracije olovu. Kreću od činjenice da je to bilo najmoćnije dugovječno carstvo u trajanju od skoro pola milenija. Bilo je puno padova i uspona, ali trajalo je u svoj svojoj veličini kroz izrazito dugo razdoblje. U prvom stoljeću prije Krista uzdiglo se Rimsko carstvo svojom vojnom nadmoći nad europskim, afričkim i azijskim narodima. Ta vojna sila se stalno usavršavala i uspjela je pobijediti mnoge relativno dobro obučene vojske, jer je donijela nove vojne vještine i tehnike. I onda su u četvrtom stoljeću prije Krista nagrnuli divlji narodi iz Azije probijajući se kroz Vrata naroda. Nisu bili značajno bolje opremljeni ili obučeni od Gala ili Egipčana, a ipak su slomili rimsku obranu skoro 5 stoljeća nakon prvih velikih rimskih pobjeda. Zašto? Znanstvenici daju različite odgovore o tome, ali nije zanemariva teorija da se rimska aristokracija degenerirala zbog otrovanja olovom. Rimljani su voljeli dobro pojesti i popiti, a često se uživanje u iću i piću pretvaralo u orgije. Sjetite se Trimalhionove gozbe. Uživali su u vinu iz prekomorskih ili drugih dalekih krajeva, a to se vino transportiralo u amforama kao na slici gore. Amfore su pak bile keramičke posude premazane iznutra olovnom gleđi iz koje su pečenjem nastajali oksidi olova, ali je ostajalo puno u vodi topivih olovovih soli zbog relativno niske temperature pečenja gline (oko 700 oC). Te soli su se dobro otapale u vinskim kiselinama i tako je olovo postalo biodostupno za apsorpciju. Treba li posebno isticati da su Rimljani mogli puno popiti? Olovo je poznato kao reproduktivno otrovna tvar, koja se duboko skladišti u kostima onih koji su mu izloženi. Iz generacije u generaciju su se povećavale količine olova u kostima rimske aristokracije i kolale njihovim krvotokom, pa su se djelovanja umnožavala i obiteljske loze su degenerirale iz generacije u generaciju. Kad su krenuli barbari iz Azije u osvajanje novih krajeva rimski aristokrati više nisu bili u stanju voditi bitke i tako je Rimsko carstvo propalo zbog nesposobnosti njegovih vođa. To je naravno samo nedokaziva teorija, ali je jako zanimljiva kao ilustracija priči o otrovnom olovu. Danas mi prilično dobro znamo i kakve nam opasnosti nose različiti spojevi olova, kako se to vidi u daljem tekstu.

302

T

N

OLOVOV ACETAT CAS:301-04-2 Repro.kat 1

OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R61-33-48/22-50/53-62 (može štetno djelovati na plod -opasnost od učinaka nakupljanja, Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi, moguća opasnost od smanjenja plodnosti)

TETRAMETIL OLOVO (CAS 75-74-1) Repro.kat. 1

T+

N

VRLO OTROVNO

OPASNO ZA OKOLIŠ

OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-61-62-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; opasnost od efekata nakupljanja, opasnost od štetnog djelovanja na plod, može dovesti do smanjenja plodnosti, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi)

Ružna su to svojstva! Današnje stanje glede izloženosti olovu neusporedivo je gore nego što je to bilo u antici ili srednjem vijeku. Mjerenjem koncentracija olova u različitim slojevima leda na Grenlandu pokazalo se da su koncentracije od 1780. do danas porasle 20 puta. Smatra se da se najmanje 100 m s obje strane važnih prometnica ne bi smjelo uzgajati nikakve biljne kulture

303

zbog previsokih koncentracija olova u tlu i biljkama. Nije to ni čudo, jer je potrošnja olovovih spojeva rasla iz dana u dan kroz zadnjih dvije stotine godina, a posebno u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Teško je uopće naći mjesto gdje se spojevi olova nisu koristili ili se ne koriste. Služili su kao izvrsne rado viđene boje korištene kako u umjetnosti (slikarstvu) tako i u privredi za zaštitu materijala. Najbolja prva zaštita metala nakon uklanjanja organskih i anorganskih nečistoća s njegove površine bila je uporabom minija, a i mnoge druge boje za sekundarnu zaštitu metala bile su na bazi olova. Dvadeseto stoljeće je donijelo antidetonatore benzina poput tetraetil- i tetrametil-olova. Te vrlo opasne tvari koristile su se širom svijeta u ogromnim količinama i dovele do globalnog golemog onečišćenja okoliša olovom. Elementarno olovo se koristilo na stotine mjesta zbog svoje mekoće i lakoće kovanja. Iako to nije značajna količina olova, ona je nezamjenjiva pecarošima za spuštanje udice ispod površine, ronioci ne mogu zamisliti svoj sport bez olovnih utega, različite inspekcije za pečaćenje koriste još uvijek najčešće olovne plombe, itd., itd. Onda valja znati da je olovo u obliku različitih minerala prisutno na sve strane u tlu i naš je stalni pratitelj u životu. Ako mislite da se ne pojavljuju problemi slični kao u Rimskom carstvu onda mislite krivo. A kakvo je stanje kod nas i kakva su nam iskustva? Interes za olovo se razbuktao među hrvatskim malobrojnim stručnjacima slavnim događajem s babom Katom iz Osijeka negdje pedesetih godina. Počelo je s time da se razvila epidemija otrovanja olovom među življem Osijeka i susjednih naselja, a trebalo je neko vrijeme dok se utvrdilo da se radi o otrovanju tim metalom. U prvi čas nije bilo jasno kako je do otrovanja došlo dok pokojni akademik Beritić nije u svojim razmišljanjima o Slavoniji zaključio da je ona slična Meksiku po tome što narod voli ljuto i papreno. Tog časa je posumnjao u papriku, a detaljna epidemiološka istraživanja su pokazala da se većina otrovala slavonskim ljutim kobasice koje su sami pripremali za vlastite potrebe. Onda se otkrilo da su svi kupovali crvenu papriku na gradskoj tržnici od simpatične babe Kate. Do nje nije bilo teško doći budući se i sam otrovala olovom i liječila se u Osijeku. Vrlo brzo se ispostavilo da je baba Kata želeći poboljšati boju svoje paprike dodavala u nju Minij ne znajući da bi on mogao škoditi ljudskom zdravlju. Uostalom, i sama je koristila tu crvenu papriku i otrovala se njome. Taj događaj je silno unaprijedio hrvatsku toksikologiju, jer je rekordan broj ljudi doktorirao na temi otrovanja olovom, objavljeno je mnogo znanstvenih i stručnih radova, a također je poboljšana oprema analitičkih laboratorija. Posebno je od slučaja koristi imao IMI. Drugi slučaj glupog masovnog otrovanja dogodio se početkom devedesetih dvadesetog stoljeća dok je rat još uvijek trajao. Roditelji su doveli malo dijete s grčevima u trbuhu i s crvenom mokraćom, pa su već iskusni kliničari posumnjali da se radi o otrovanju olovom. Epidemiološkim istraživanjem pozornost je usmjerena na ajurvedske kapsule samoborskog nadrilječnika, koji je prodavao različite herbalne pripravke po cijeloj Hrvatskoj, a koju godinu prije otrovanja oduševio se ajurvedskom medicinom i počeo ju je primjenjivati u svom radu. Naivni roditelji otrovanog djeteta kupili su bočicu takvih kapsula kako bi popravili djetetu apetit i omogućili bolje napredovanje, a sve je završilo otrovanjem. Analizom sadržaja kapsula nađene su izrazito visoke koncentracije olova i onda su se znanstvenici uputili sasvim krivim smjerom. Umjesto da predaju slučaj policiji ili sanitarnoj inspekciji oni su izišli u javnost sa svojim otkrićima. Naravno da je proizvođač kapsula istog časa povukao sve količine iz apoteka i drugih prodavaonica te ih učinkovito uništio na nepoznat način. U međuvremenu su se počeli javljati brojni otrovani građani, a i sam proizvođač je uvjeren u ljekovitost olova uzimao svoje kapsule i otrovao se. Međutim, nije više bilo valjanog dokaza da je on krivac za otrovanja brojnih ljudi, jer njihove otvorene bočice nisu se mogle iskoristiti za pouzdanu analizu. Uzorci nisu bili uzeti na propisan način i onda je rezultat analize sasvim nepouzdan i besmislen. Već je naprijed rečeno da je nedovoljno pečena keramika obrađena prije toga olovovom gleđi dobar izvor otrovanja olovom. U Hrvatskoj su mi pričali da su pedesetih

304

Ispostavilo se da je dijete teško otrovano olovom i da su oštećenja vrlo teška. koje je u izrazito teškom stanju. Zagorci su voljeli piti vinčeko iz bilikuma. ali inspektori su bili mudriji i pravili se da ne vide akumulatore. Inače je u ne tako davnoj prošlosti bilo puno otrovanja olovom iz keramičkog tradicionalnog posuđa poput bilikuma ili trilikuma na slici gore. Prvenstveno je to deltaaminolevulinska kiselina ili njezin enzim dehidrataza te kiseline odnosno protoporfirin ili enzim mitohondrijska ferokelataza. pa se prema ranijim propisima svaki olovni predmet mogao proglasiti otrovom. nego su od dijagnostičke vrijednosti parametri koji prate sintezu hemoglobina. koji je rado kupovao domaću rakiju od nekog svog kumeka i uživao u njoj dnevno. Koji puta bi zimi vrč s natočenim kiselišem držali na peći da se vino malo zagrije. a u susjednim zapadnim zemljama se prodaju bez poteškoća. Kad se prijavio na pregled na IMI zbog teških grčeva u probavnom sustavu. Takva analiza ne znači praćenje koncentracije olova u krvi. Oni su u nekom dućanu kupili prekrasan keramički vrč za koji su im rekli da je umjetničko djelo a ne uporabni predmet. Svi su se otrovali. s pečenjem rakije. Onda nije čudo što se olovo otapalo u kondenziranim parama rakije i u nekim slučajevima je čak došlo do otrovanja. pa gotovo da o njemu ne bi trebalo raspravljati. Međutim. oni su u tom vrču držali nekakve sokove i točili sebi. Najviše smo se bojali problema s automobilskim akumulatorima. jer je neki nadobudni inspektor takav akumulator mogao proglasiti otrovom. Tek kad smo pripremali nove propise usklađene s direktivom 67/548/EEZ našli smo da se odredbe u vezi prometa ne odnose na opasne metale u čvrstom obliku te na opasne tvari u potpuno zatvorenim sustavima poput današnjih akumulatora. Elementarno olovo se smatra također otrovom kao i njegovi spojevi. Cijevi i hladila na kazanu su se radili s puno olova da dijelovi važnog uređaja budu teži i skuplji. što zbog olovnih ploča u njemu što zbog sumporne kiseline devedesetih godina razvrstane u otrove. Nazvao me liječnik iz Zarazne bolnice pitajući za savjet što učiniti s jednogodišnjim djetetom. a pokazalo se da su krivi neoprezni roditelji. Međutim. Talij Danas o taliju gotovo da ne treba pisati budući su njegovi spojevi davno došli na liste zabrana i ograničenja. Sjećam se liječnika s Rebra. 305 . Slično je stanje bilo. Moje najružnije iskustvo s otrovanjem olovom dogodilo se početkom devedesetih godina dvadesetog stoljeća. imao je u prošlosti važnost pretežno kao pesticid. a olovo se slobodno otapalo. ali najteže je stradalo malo dijete. Ostao je jedino važan u proizvodnji homeopatskih pripravaka i specijalnih termometara. djeci i prijateljima. trilikuma ili jednostavnih keramičkih vrčeva. izrazito loše krvne slike i hemolize već je bio kronično otrovan olovom i slijedila mu je duga terapija kelirajućim sredstvima. nizak hemoglobin i izrazito lošu krvnu sliku. Dijete je umrlo. Bilo je čak situacija kad su trgovci sami izbacivali akumulatore iz svojih dućana smatrajući ih otrovom. a posebno je naglašavao crvenkastu mokraću. Bilo im je jasno da ne mogu kod nas akumulatori biti otrovi. Nema više korištenja talijevih spojeva niti u jednoj ljudskoj djelatnosti. a valjda danas nije. Ja sam predložio hitnu analizu na otrovanje olovom.godina dvadesetog stoljeća mogli točno pratiti putovanja lončara kroz zagorska sela prema otrovanjima olovom.

Došavši kući naredio je ženi da ih skuha na njegov omiljeni način s dosta octa i onda je s užitkom kusao ukusno priređeni objed. a takve otrove se ne pušta na tržište tek tako. ali cijela priča s talijem je počela kad su se dvije dame dograbile u otmjenom kafiću. Postavljali su plućica natopljena talijevim acetatom po Grobničkom polju i ne shvaćajući da ih slijedi jedan Cigo i skuplja ta plućica. a možda članovi njegove obitelji nisu imali isti ukus kao otac. SOLI TALIJA N T+ OZNAKE UPOZORENJA R: 26/28-33-51/53 (vrlo otrovan ako se udiše ili proguta. Od toga počinje priča potrage za trovačem. a nije pomagalo ni davanje desferoksamina. koji je za svoje podle svrhe uporabio neku od talijevih soli. Izgleda da je bio prilično lakom. Na brzinu se razvijala metoda za mjerenje talija u biološkom materijalu otrovanih. Otac obitelji je umro. On je jako volio jesti plućica na kiselo i zato ih je trpao u svoju torbu koliko je stalo. a ocu obitelji je bilo sve gore. Zadnji slučaj s talijem dogodio se sredinom devedesetih prošlog stoljeća kad se turizam već počeo oporavljati na sjevernom Jadranu. možda tako popularni talijev acetat. Nije stigao razviti simptome kroničnog otrovanja talija (npr. Simptomi su se pojavili koji dan kasnije u takvom obimu da su prvo oca obitelji i onda ostatak članova primili u riječku bolnicu. pa su žena i djeca prošli prilično loše pri diobi njegove delicije. a ostatak članova je preživio isključivo uz Božju pomoć. Moje prvo iskustvo s njim seže u rane osamdesete godine kad su Riječani na Grobničkom polju pokušavali s talijevim acetatom zaustaviti širenje bjesnila među lisicama. Evo za početak njegovih opasnih svojstava. Više se ne sjećam radnje romana. Iako nisu imali iskustva s otrovanjem talijem brzo su shvatili da bi to mogao biti uzrok otrovanja i cijela obitelj je prebačena u stacionar IMI na Rebru. Nitko ne zna zašto su gradski oci Cresa 306 . Priča o otrovanjima je jako puno i teško ih je sve nabrojati. može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OPASNO ZA OKOLIŠ VRLO OTROVNO Zabranjen je za upotrebu u Hrvatskoj već prije petnaestak godina kao pesticid iako se ipak povremeno nelegalno koristio o čemu koju riječ kasnije. vjerojatno zbog nekog glupog muškarca. Jedna dama je drugu uhvatila za kosu i iščupala joj sve što je zgrabila. Talijeve soli su zabranjene za uporabu zbog njegove visoke akutne otrovnosti i zbog činjenice da praktički nema protuotrova na njega. otrovno za organizme koji žive u vodi. opadanje kose ili hiperpigmentacija nokata). Jedino se možete uzdati u Boga.a bilo je i zanimljivih slučajeva otrovanja s njegovim solima. opasnost od učinka nakupljanja. Meni se osobno najviše dopala literaturna zgoda o njegovoj uporabi u romanu „Kod bijelog konja“ slavne Agate Christie.

kad je danas optimalni rodenticid zapravo neki od antikoagulansa. Odmah su se uzbunili i skrbnici nad divljim životinjama otoka Cresa. Naravno da je primjena talijevog acetata bila potpuno protuzakonita i da onaj tko ga je primjenjivao nije dovoljno razmišljao o posljedicama. prvenstveno oni koji štite supove. tlakomjera. u obliku soli ili organometalnih tvari. kao npr. Problem se usložava zbog činjenice da ne znamo što s živinim otpadom. godine posebnom direktivom EZ je zabranila korištenje elementarne žive za izradu termometara. a pravi probleme zbog svoje hlapljivosti i u pročišćavanju zemnog plina. U Molvama na plinskim poljima muku muče što s njom.99% tekućina. koja brine o dupinima i supovima. Možemo je naći svuda u prirodi. Koliko god je bila dobra toliko je bila još i više opasna i danas se malo po malo zabranjuju različiti spojevi žive za promet. u obliku amalgama. a slijedi svoje prirodne procese u živim bićima mora i jezera. Jasno je da se tamo zainteresirala za skupinu entuzijasta. a oni su bili otrovani. a dolazi izrazito često u dodir s ljudima. Prilično uzrujana nazvala me dobra kolegica klinički farmakolog. Živa i njezini spojevi Živa je jedini metal koji je opasan u svim svojim oblicima. pa je onda tražila pomoć. Znala je da će supovi vrlo rado pojesti svaku mrtvu životinju uključujući štakore. ali supovi ovaj puta nisu stradali. Također je opasna u obliku anorganskih soli. Pogledajmo svojstva tek jednog živinog derivata. 307 . Predložio sam joj da aktivira sve zelene iz svog područja u potrazi za mrtvim štakorima te da ih na nekom sigurnom mjestu duboko zakopaju i osiguraju područje od gladnih supova. jer je hlapljiva i udisanje njezinih para može izazvati otrovanja. Kod primjene antikoagulansa štakori ugibaju u svojim staništima. Kažu da imaju dobru zamjenu da te tradicionalne instrumente. Onda se ispostavilo da se u okolišu mogu naći mrtvi štakori. Poznati rudnik žive je bio u Idriji (Slovenija). a pogotovo nije jasno zašto su izvođaču dopustili to činiti s talijevim acetatom. neki pesticidi. Koristila se na stotine mjesta bilo čista. Kako onda spriječiti da stradaju čistači otoka i glavni čuvari dobre epidemiološke slike nadaleko i naširoko. Opasna je u elementarnom obliku. kojoj je bilo dosta Zagreba i atmosfere u njemu i povukla se kao internist na Cres.odlučili baš tijekom lipnja mjeseca obaviti deratizaciju. On je vječan kao što je i sama živa uvijek živa i prema tome vječna. Jednako tako se povlače iz prometa njezine soli ili oksidi. a još znatno ranije su povućeni iz prometa brojni organometalni spojevi žive. a posebno se zbog geoloških razloga nalazi često na Mediteranu. Možda je još najopasnija u organometalnom obliku i najteža masovna otrovanja vezana su uz taj oblik. ali niti mi u Hrvatskoj joj ne možemo izbjeći. Tijekom 2007. barometara i drugih vrlo korisnih sprava. Izlazi s plinovima dijelom u čistom obliku kao 99. Uzbuna je nastala kad je jedan talijanski pas u grčevima i s pjenom na ustima uginuo usred kafića u centru Cresa. a ovaj žestoki otrov ih je pogodio dok su bili u potrazi za hranom na otvorenom području. O problemima zbog prisutnosti žive na našem tlu biti će još riječi kasnije. koje se pojavljuju još uvijek na tržištu za različite svrhe.

ali je iako relativno mlad teško bolestan. I bili su zadovoljni barem neko vrijeme. Čehova koji opisuje putovanje karavane kroz rusku stepu. a povremeno halucinira. pustolovi. opasnost od učinaka nakupljanja. Onda bi sjedili gledajući kako se živa pod utjecajem topline isparava. stoljeću su individualno putovali samo vrlo hrabri ljudi ili razbojnici. a svaki atom zlata je bio dragocjen. Dragocjeni pijesak s nepoznatim sadržajem sitnih čestica zlata prelili bi živom i nakon dobrog miješanja otopinu izlili na široku tavu ispod koje su palili vatru. a usput su znali jesti i piti udišući bezbrižno pare žive s tave. koji putuje u svoje selo umrijeti.ŽIVA ORGANOMETALNA T+ N VRLO OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše. Ide kao prosjak za karavanom očekujući da mu se bogati smiluju davanjem otpadaka. jer ga pamćenje izdaje. U 19. mene je najviše dojmila priča «Stepa» ruskog autora A. Nema podatak o sudbinama naših ispirača zlata s Drave. Koristili su je i naši ispirači zlata na Dravi. ali svjetska literatura je puna podataka. a pijesak bi bacili. Izvrstan opis osobe kronično otrovane živom. Umoran je na smrt i tetura za karavanom. Hrana za njega nema okusa. Iskoristili su svojstvo žive da rado radi amalgame s drugim metalima. sluge i svakakvi drugi namjernici. Ispirači zlata iz rijeka i potoka davno su shvatili da ne mogu dohvatiti ni prepoznati one sitne čestice zlata u ispircima pijeska. Na mene je dojam u ranoj mladosti ostavio bivši ispirač zlata. Zubi su mu poispadali i čeljusti mu se gnoje tako da uopće ne može žvakati. a građani su putovali s nepreglednom karavanom. 308 . Priča je prekrasna i žao mi je što o njoj ne mogu više govoriti. ali ne može jesti. prosjaci. Siromašan je jednako onako kao što je bio kad je otišao u rudnike zlata. a više nije siguran ni tko je ni što je. Kad bi se sva živa isparila pokupili bi ono malo izoliranog zlata i stavili u svoje kese s dragocjenostima. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Prva strašna iskustva vezana su uz primjenu žive za amalgiranje zlata. U takvoj karavani nalazili su se na zajedničkom putu bogataši. Mislim da je Bog uz stradalnika i da ga na tom putu uzima k sebi. P. u doticaju s kožom i ako se proguta. Međutim. jer prevladava nekakav metalni osjećaj u ustima. Slina mu nekontrolirano curi iz usta.

Sve u svemu. Na sreću nisu se pokazali najteži učinci žive. kao što je slučaj s drugim sredstvima za zaštitu bilja. Međutim. S druge strane. a da u Iraku primatelji to nisu shvatili. Posebno se naglašava to da su živni amalgami trajni i kvalitetniji nego njihovi nadomjesci. smrtnost je bila izrazito mala i to u djece. Otrovano je nekoliko tisuća ljudi. a u početku se nije znalo što je uzrok otrovanja. pa se otrovanje većih razmjera moglo i očekivati. tj. koji tvrde suprotno. Aril živa je vrlo lipofilna i apsorbira se izvrsno preko probavnog sustava. nema pouzdanih dokaza da su živine plombe zaista opasne i vjerojatno će drugi razlozi odlučivati hoće li oni biti zamijenjeni u budućnosti drugim skupljim kemikalijama. netko je pšenicu poslao u mlin i od nje je nastalo brašno. Jedini problem je u tome što ne izgledaju tako lijepo kao nadomjesci. Otrovanja su se javljala sporadično kod poljoprivrednih radnika. zanimljivo opažanje tog masovnog otrovanja jesu posebni učinci na središnji živčani sustav. Možda ne izgledaju lijepo poput ovih na slici gore. ali u zadnje vrijeme ima sve više izvješća o problemu kroničnog unosa žive u organizam iz plombi. koje je otišlo pekarima i tako je došlo do masovnog otrovanja. Bili su to aril živini spojevi crvenkaste boje i lako se moglo uočiti da je zrnje njima tretirano. jednako tako su ustrajni znanstvenici.Kad smo već kod živinih amalgama treba spomenuti aktualne rasprave o zubnim amalgamima te kemikalije. Jedan od donatora je vjerojatno slučajno poslao sjemensku pšenicu tretiranu aril živinim spojevima. onda se iznenada javilo masovno otrovanje u Iraku ranih šesdesetih godina prošlog stoljeća. 309 . Bilo je i tumačenja da je pšenica zaista poslana kao sjemenska. Iračani su trebali žito kao namirnicu zbog gladi i počela je dolaziti pomoć sa zapada. Organometalni spojevi žive su se pojavili na tržištu kao pesticidi polovicom prošlog stoljeća i odmah su bili prihvaćeni kao učinkoviti fungicidi za obradu sjemenskog žita. Članci o mogućem otrovanju živom iz plombi pojavili su se već davno. Znalo se da su otrovni i da nema nikakvog specifičnog antidota na njih. Kako bilo da bilo. ali nema dokaza da su vlasnici plomba na bazi živinih amalgama posebno ugroženi zbog mogućeg otrovanja živom. Međutim. Histerija i sukobi vjerojatno su išli uz učinke promjene ličnosti i razdražljivosti.

a smrtnost također nije bila zanemariva. Tko zna koliko dugo je to sve skupa trajalo dok se građani nisu uznemirili zbog pojave čudne bolesti nazvane Minamata. Duge godine su trajali sudski postupci i preživjeli su dobili odštete. halucinacije. Mene je najviše dojmila slika majke pokraj otrovanog djeteta. Japanci jedu puno ribe. ali može se sve skupa u većini slučajeva podvesti pod slijedeće. Pisma uglavnom zbog tragedije o kojoj govori. a naravno da je zaljev bio mjesto lovljenja ribe. Stručnjaci su tada početkom osamdesetih najviše strahovali od 310 . propast desni. ispadanje zubi. Metalni okus u ustima. a more je bogato njome. ali to nitko nije opažao. Simptomi su bili različiti. bolovi u usnoj šupljini. razdražljivost.Mnogo poznatiji slučaj je bolest Minamata u Japanu sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Tek nakon teških događaja se ispostavilo da morski organizmi elementarnu živu prerađuju u metilživu. hipersalivacija. kronični umor. Relativno brzo su vrsni japanski stručnjaci otkrili o čemu se radi. Moglo se to vidjeti već prostim okom. a ključni svjedok onečišćenja bilo je izumiranje organizama koji žive u vodi. oštećenja bubrega. gubitak pamćenja. Na obalama Kaštelanskog zaljeva se nakon II. Ribe. Dio teško otrovanih građana su postali teški invalidi. a ona je izrazito opasna zbog svoje lipofilnosti i dobre apsorpcije preko probavnog sustava. koja je prikazana iznad teksta. mekušci i školjke postupno su akumulirali metilživu u svoje organizme. Najveći problem bilo je ispuštanje žive iz tamošnje industrije proizvodnje plastičnih masa. živin tremor. Osnovani su institut i fond za Minamata bolest i još danas se država brine za žrtve. Radi se o zaljevu Minamata na obali kojeg je bila koncentrirana industrija. Ona me podsjeća na tako poznate slike iz Sv. Kod nas se nekoliko godina nakon dokazivanja Minamata bolesti uznemirila stručna javnost zbog Kaštelanskog zaljeva. a ljudi su te morske plodove jeli i kronično se trovali. ali industrija se opirala pokušavajući dokazati da nije kriva. promjena ličnosti. Svjetskog rata razvila snažna kemijska industrija i bilo je jasno vidljivo kako teško onečišćuje zaljev. Industrija je svoje otpadne vode izlijevala u zaljev i kvaliteta vode je stalno opadala.

Mjerenja metilžive u ribama ulovljenim pokraj Rogoznice pokazala su tek nešto niže koncentracije nego u Kaštelanskom zaljevu. itd. a to zapravo znači da je vječan. Naravno da neki pojedinci znaju što bi s njom i koriste je zbog svojih razloga. pa danas onaj tko ima u vlasništvu živu ili živine spojeve ne zna što bi s njima. ali i onako se više iz prljavog Kaštelanskog zaljeva riba nije koristila za hranu. koji je u svom procesu proizvodnje vinil-klorida koristio živine elektrode za pripravu nužno potrebnog klora. Bilo je to zabrinjavajuće. itd. kao obloga za kočnice u motornim vozilima. Zaista su mjerenja žive u morskoj vodi te posebno u ribama i mekušcima pokazivala da su koncentracije ukupne žive više od MDK. Kako su te kapljice izrazito teške to one tonu na dno jame i stalno si produbljuju put kroz omekšalu zemlju radeći tako sitne kanaliće za pražnjenje jame. Azbest U zadnjih stotinjak godina azbest je prošao put od blagoslovljene do proklete kemikalije. Naravno da je to bilo daleko ispod razina izmjerenih u Minamata zaljevu. od građevinarstva i brodogradnje do veličanstvenog izolatora u vatrogasnim vatrootpornim odijelima ili laboratorijskog pomagala na više načina. Činjenica je da voda Jadranskog mora sadrži više žive nego ona na oceanima i da ju akumuliraju različiti morski organizmi. jer pokraj Rogoznice nije bilo nikakvih industrijskih objekata koji bi ispuštali živu u more. mekušce ili školjke. Pokrenut je međunarodni jugoslavenski projekt na istraživanju žive u morskim organizmima Jadrana. Ni jedna druga kemikalija nema tako dobra izolacijska svojstva kao ovaj mineral i zato se koristio na svim mogućim i nemogućim mjestima. za izradu vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi. Posebno mu je česta bila uporaba u graditeljstvu. Bilo je to šokantno.. koji je nezapaljiv i netopljiv u vodi. Istraživanja kod ljudi koji često jedu ribu pokazala su da nema nikakvih naznaka bilo akumulacije žive u njihovim organizmima (pretežno kosa). Azbest je izvrstan izolator. Sudjelovali su različiti instituti i brojni znanstvenici da bi se na kraju pokazalo mnogo toga nama do tada nepoznato. Što je organizam niže u hranidbenom lancu to je sadržavao manje žive (npr. Međutim. Već barem desetak godina u Hrvatskoj se izbacuje živa iz uporabe na svim mogućim mjestima. Kod nas se ugrađivao u jeftine i trajne ploče za pokrivanje krovova (poznate Salonit ploče). U strahu su velike oči i vrlo često oni zovu policiju upomoć. Tako je u stručnim krugovima srušena teorija o opasnoj živi u Jadranskom moru. itd. Onda je došlo do velikog iznenađenja. Sitna vlakna svih azbesta se mogu kod različitih poslova s njim javiti u zraku kao aerosoli. Onda se sredinom dvadesetog stoljeća dokazalo da on posjeduje i izrazito opasna svojstva. Policajci ne znaju o živi puno više nego nesretni vlasnik opasne kemikalije i onda se obraćaju u HZT. krizotila. koja se raspadne u kapljice. a što je više na ljestvici sadržavao je više metilžive. ni bilo kakvih simptoma štetnih učinaka žive na ispitivanoj populaciji. kao izolator u klimatskim sustavima velikih zgrada. problem žive i dalje ostaje neriješen. pošteni ljudi kad shvate da je imaju u posjedu pokušavaju je nekako zbrinuti. Tako je kod nas uobičajeno bacati živu u septičke jama radi proboja putova prema podzemnim vodama. U pravilu se živa izvozi van i deponira u napuštenim rudnicima soli u Njemačkoj ili kojoj drugoj zemlji. Slična dobra svojstva imali su brojni azbesti poput krocidolita. amfizolita. Nekim ljudima se ne da plaćati za pražnjenje septičkih jama i onda bace malo žive. No. pa smo opet svi uz nju preživjeli. a 311 . srdelice ili inčuni). kao dodatak betonima i žbukama . Imali smo barem pet takvih slučajeva kad se moralo aktivno pomagati da vlasnik žive i policija stupe u kontakt s ovlaštenom pravnom osobom za zbrinjavanje opasnog otpada. jer je neuništiva i opasna u svakom svom obliku. a valja biti svjestan činjenice da je geološki sveprisutna i da je jednako bilo kroz milijune godina.onečišćenja živom iz tadašnjeg Jugovinila. gdje ribarske obitelji skoro svakodnevno jedu ribe. Za ciljno mjesto istraživanja izabrano je staro ribarsko mjesto Komiža.

Na zahtjev inspektora dali smo toksikološko mišljenje o azbestu kao otrovu. HZT je tek 2004. Sitna vlakna se zabijaju u plućno tkivo i tamo ostaju bez mogućnosti da ih se izbaci zbog njihove potpune netopljivosti u vodi. koji hoće uništiti staru i slavnu tvornicu. Kad je to nedvojbeno utvrđeno počele su zabrane korištenja azbesta u jednom po jednom području života. Tvrtka Salonit nije imala nikakve dozvole za rad s opasnim tvarima niti je do tada tražila od nadležnog ministarstva bilo kakve dozvole uvoza. Zapravo smo s njima imali težak sukob još u srpnju 2003. Drugi dan ranom zorom su tiho i mirno u zavod došla trojica 312 . Opet su ih zaustavili na granici i vratili kamione u Sloveniju. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem) ZABRANJENI PROMET I UPORABA Kod nas je korišten čak manje učestalo nego u drugim europskim državama i manje je štete napravio nego u svijetu. Evo njegovih opasnih svojstava. Konačno sam spustio slušalicu i prekinuo besmisleni razgovor. ali nisu računali na to da granični sanitarni inspektori komuniciraju međusobno i da su očekivali ovakvu podvalu. Međutim. Javlja se bolest pluća zvana azbestoza. godine kad je granična sanitarna inspekcija zaustavila na granici sa Slovenijom cijelu željezničku kompoziciju natovarenu azbestom iz Afrike. pa nisu imali pravo na uvoz otrova i teret je vraćen s granice.njihovim dugotrajnim udisanjem događaju se teške štete za ljudsko zdravlje. 1 OTROVNO OZNAKE UPOZORENJA R45-48/23 (može izazvati rak. Ni jedna druga kemikalija ga nije uspjela do sada ni približno zamijeniti i vjerojatno nikad neće. T AZBEST (CAS 1332-21-4) Karc. a ona u nekim slučajevima može dalje preći u rak pluća. a jasno smo naveli njegovu karcinogenost. Otpor privrednika je bio izrazito snažan. uspio progurati prvu listu zabrana i ograničenja. Teret je dolazio iz luke Koper i trebao je preko Zagreba biti poslan u Vranjic kraj Splita. kat. gdje su azbestna vlakna bila među prvima. a dana je potpuno zabranjena nova proizvodnja bilo kakvih uporabnih predmeta od azbesta. ali tajnica nas nije spajala. On je pokušao s mojom malenkošću razgovarati još dva ili tri puta. posebno zbog toga što građevinari nisu imali za njega zamjenu. a glavni proizvođač građevinskog materijala na bazi azbesta smatrao je kako mogu zatvoriti sve svoje pogone i otpustiti radnike u slučaju da se lista zabrana ne povuče. ali on kao da nije slušao nego je samo urlao tako glasno da sam telefonsku slušalicu držao nekih 10 cm udaljenu od uha. mi smo počeli rad na njegovoj zabrani krajem dvadesetog stoljeća oponašajući europske direktive. Vodstvo tvrtke je onda pretovarilo azbest iz vagona u kamione pokušavajući uvesti azbest preko cestovnih graničnih prijelaza. Pokušao sam spustiti njegov ton i objasniti mu njegove obveze. Tek tada je direktor tvrtke nazvao u HZT i odmah počeo urlati na telefon prijeteći se banditima i državnim neprijateljima.

a lako je bilo dokazati kako ih zapravo šalje na hrvatsko tržište. godine objavljen prijevod europske liste tvari sa zabranama i ograničenjima prema kojoj se odmah potpuno zabranjuje stavljanje u promet azbestnih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske. Kad je 2004. Posebno im je dobro išao posao u cestogradnji i nikome nije padalo napamet bilo što mijenjati. koju godinu ranije su se udružili njihovi bivši radnici s azbestozom ili već uznapredovalim rakom te su počeli s protestima. Naravno da smo im izašli u susret na svaki način. Protesti su jačali iz dana u dan. Opet su zaredali telefonski pozivi i posjete ključnih ljudi iz Salonita. Oni su s razumijevanjem klimali glavama tvrdeći da su pri kraju pregovora s nekim Amerikancem. Tajnica je u prvi mah mislila pozvati policiju. Oni to vrijeme nisu iskoristili za preustroj tvrtke nego su i dalje uvozili oko 2. a da im u susret može izaći jedino Ministarstvo zdravstva. Međutim. Ispostavilo se da od izvoza nema ništa budući su slični proizvodi s azbestom iz Ukrajine i nekih drugih zemalja znatno jeftiniji od onih iz Salonita. jer su očito prikupili sve moguće informacije o propisima i tog časa su samo molili pomoć da što prije dobiju dozvole uvoza i rada s opasnim kemikalijama.visokih i kršnih Dalmatinaca predstavljajući se kao rukovodstvo Salonita koje hoće razgovarati s ravnateljem. ali ja više s njima nisam imao o čemu razgovarati.500 t čistog azbesta. pogotovo zato što su imali na skladištima oko 1. a polemike su se vodile u većini dnevnih hrvatskih listova. a pridružili su im se splitski stručnjaci podastirući dokaze da je golemo podruje oko Vranjica onečišćeno azbestnim vlaknima i da je pučanstvo u krugu polumjera od čak 5 km ozbiljno ugroženo. Nije im trebalo ni objašnjavati. posebno u Bosnu i Srbiju. Salonit je tvrdio da on izvozi sve svoje proizvode. Očito je njihov lobi bio izrazito snažan budući je primjena Liste brzim izmjenama bila za azbest odgođena daljnjih godinu dana. godine izišla Lista zabranjenih tvari opet su se ogorčeno javili tražeći njezinu odgodu za barem godinu dana kad je azbest u pitanju. ali sam im snažno naglasio da će svaki čas biti objavljena lista otrova sa zabranama i ograničenjima te da će im nakon toga biti potpuno zabranjeno stavljanje bilo kakvih azbestnih proizvoda u promet. ali su kršni Dalmatinci izgledali toliko pitomo da ih je pripustila na razgovor. Objasnio sam im da sam nenadležan za ono što traže od mene i da kao stručnjak i čovjek ne prihvaćam njihove zahtjeve.000 t azbesta godišnje i ugrađivali ga u brojne predmete opće uporabe. Oni su tražili trenutni prestanak prerade azbesta. jer taj propis za njih znači potpunu propast. Međutim. ali proizvode ne mogu plasirati na hrvatsko tržište nego isključivo izvoziti u druge zemlje u kojima je korištenje azbesta dopušteno. Održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva gdje je zaključeno da Salonit može pod propisanim uvjetima proizvoditi azbestne proizvode. koji će im dati novu tehnologiju baziranu na neopasnom izolatoru i tako su u rekordnom roku od nekih 15 dana dobili sve dozvole za rad. Onda je u veljači 2005. Ljudi iz Salonita su bili jako zadovoljni i tvrdili su da će sve svoje proizvode plasirati na strano tržište. I takvo stanje je potrajalo do pred kraj 313 .

a to obično u sličnim slučajevima ide sporo ili nikako. Donijet je program deponiranja ukupnog azbesta i proizvoda u Mravinačku kavu gdje je Salonit i onako kroz desetljeća deponirao svoj azbestni otpad nastao u proizvodnju. To je pak značilo da vjetar azbestnu prašinu raznosi s krova u okoliš. koje se mora poštivati na kasnijim suđenjima i teško je predvidjeti što će se događati u brojnim budućim sudskim procesima radnika Salonita i drugih tvrtki protiv države. a kod nas nema skoro nikakvu uporabnu vrijednost.000 kuna. koji je sve svoje strahove usmjerio prema salonit pločama na svojoj blok zgradi. Pitanje je što će biti u budućnosti sa silnim tisućama tona azbestnog otpada iz građevinarstva. godine. Fosfor Tema o bijelom fosforu u nekoj mirnoj zapadnoj zemlji je vjerojatno sasvim nezanimljiva. Oni danas uklanjaju azbestne pokrovne ploće s krovova i s drugih mjesta. Bilo je zaustavljanja kamiona natovarenih azbestom. Danas ga se koristi samo u rijetkim industrijskim pogonima. sad nastupa zadnja faza tog slučaja kao uvod u buduće probleme s azbestom.000 kuna. Što mislite koliko je krovova u nas pokriveno azbestnim pločama. a posebno u vidu činjenice da su hrvatski sudovi jednom radniku s karcinomom pluća zbog rada s azbestom u elektroničkoj industriji dodijelili 800. ali je prije pojave karcinoma imao dokazanu azbestozu. On je opazio kako te salonitne ploče propadaju i mrve se pod utjecajem atmosferilija. a u međuvremenu je donijeta u ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša odluka da se Salonit potpuno očisti od azbesta i azbestnih proizvoda.2006. ali posao je ipak na kraju išao naprijed. Azbestni otpad na zapadu danas predstavlja moru državama. Još jedan problem vezan uz azbest odnosi se na odštete oboljelim radnicima. Sjećam se slučaja prolupalog dragovoljca. kao što se to radilo i na Zapadu. godine kad je Ministarstvo zdravstva zabranilo rad Salonitu. Ja mislim da burni događaji u vezi s azbestom i njegovim zbrinjavanjem te istraživanjem šteta koje je napravio tek predstoje u bliskoj budućnosti. Njegova opasna svojstva su slijedeća: 314 . a ukupno je u fonda za nadoknade unijeto nešto više od 5. Nema tvrtke osposobljene za zbrinjavanje. a time je i njegov život ugrožen. godine to se nije dogodilo nego su propisi djelomično objavljeni tek tijekom 2007. Predviđene su odštete u iznosu od 20. Vijesti sa zapada o načinu zbrinjavanja takvog otpada i slike radnika u skafanderima kako uklanjaju azbestni otpad iz zgrada obišle su svijet. E.000 do 200.000 kuna. ali naša iskustva (Ne ponovila se!) traže da se o njemu veli pokoja riječ. a nas to tek čeka. ali građani nisu tako mislili i tijekom 2007. Meni se projekt učinio prihvatljivim. Trebala su se udružiti barem dva ministarstva u izradi propisa. godine su na svaki način nastojali onemogućiti odlaganje azbesta u Mravinačku kavu iako je odlagalište projektirano prema svim pravilima struke.000. Naravno da su to vidjeli hrvatski građani i negdje 2005. Iako su svi propisi morali biti objavljeni u Narodnim novinama do kraja 2006. Pokušavali smo mu objasniti da isprane azbestne niti odlaze u kanalizaciju neotopljene i da ne predstavljaju za njega nikakvu opasnosti. godine tražeći svoja prava i zaštitu drugih građana od azbesta. Smirili smo ga ali su se pojavili brojni novi slučajevi. Ključni promašaj je bio u iznosima odšteta za oboljele radnike. Taj radnik je bio između ostalog teški pušač. To znači da će godine koje dolaze biti zanimljive. Znači da su sredstva bila sasvim nedostatna. kako u Vranjicu tako i na drugim mjestima gdje je azbest naveliko korišten. zaprečavanja cesta i demonstracija. godine počeli su nas učestalo nazivati tražeći mišljenje ili savjet. a vlasti su bile izrazito trome. a samo jedan mali laboratorij je u stanju dokazati azbest u građevinskom otpadu. Udruga oboljelih je pritiskala od 2004. jer gutanje azbesta ne predstavlja opasnost nego samo ako se dugotrajno takva vlakna udišu. Sudski presedan je pravilo. jer je azbest ugrađen na izrazito puno mjesta i dolazi vrijeme naplate grijeha.

posebno u ravnici istočne Slavonije. Sjećam se jedne takve granate upućene na selo Privlaka pokraj Vinkovaca. Time bi se zapalile grančice poslagane iznad konzerve i požar bi se u času proširio. Međutim. Tijekom Domovinskog rata bili smo obasuti vijestima o primjeni fosfornih granata na bojišnici. U istočnoj Slavoniji su izgorjele mnoge kuće pogođene fosfornim granatama. Tako su padale i fosforne granate ne uspijevajući obaviti svoju ulogu. Nije eksplodirala do kraja. U ravnici nije lako popraviti topničku vatru. ali je fosfor došao u kontakt s blatom i danima se dimilo dok se konačno bijeli fosfor nije potrošio do kraja. Nakon toga se moglo sjesti u auto i otputovati 500 km dalje. Trebalo je još konzervu natkriti zapaljivim grančicama i diverzija je bila pripremljena. Nikad nije dokazano da su na ovaj način izazivani požari uoči Dominskog rata. izaziva teške opekotine vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi) Zaista je tvar izrazito opasna na različite načine. a priroda je radila svoje. Čak do 30% projektila nije eksplodiralo pri udaru u ciljano mjesto. ali sumnje su ostale. Bijeli fosfor je samozapaljiv u kontaktu sa zrakom i zato se čuva u posebnim uvjetima. Voda bi na ljetnim temperaturama isparavala iz konzerve sve dok komad bijelog fosfora ne bi došao u dodir sa zrakom. Čim ga se izvadi iz vode slijedi zapaljenje. a mi smo u počecima njegove primjene sreli tek svojstvo zapaljivosti. Mogao je diverzant u nekoliko sati rada postaviti svoje konzerve na desetak ili više mjesta. Onda bi se zapalio uzrokujući isparavanje ostatka vode i brzo izgaranje ogoljelog ostatka. Male količine bijelog fosfora drže se obično u staklenkama s vodom tako da se spriječi njegov kontakt sa zrakom. Drugo iskustvo je bilo naizgled manje opasno. Nemamo pouzdanih dokaza. a odmah nakon njezina pada našila su trojica gardista svojim autom. vrlo otrovno ako se udiše ili proguta. značajka oružja primijenjenog u Domovinskom ratu bila je loša kvaliteta. a razlozi su bili što u starosti što u lošoj kvaliteti izrade. Naravno da su takve granate često pogađale zapaljive objekte i izazivale požare. Tamo gdje ona padne pojave se plamen i dim. Praznu konzervu bi se postavilo u šumi te nalilo vodu i iza toga stavilo u nju komad bijelog fosfora. Za provjeru kakvoće gađanja koriste se fosforne granate. a uspjeh je bio siguran. pa se onda može izračunati kolika su odstupanja u gađanju. koja je pala u blato pokraj arteškog bunara smještenog u najstrožem centru sela. Fosforna granata je pala posred ceste između Vinkovaca i Ivankova. ali je imalo zanimljive posljedice. Malo se 315 . jer napadač ne vidi gdje je točno njegov projektil završio. ali sumnjamo da je bio korišten u ljeto 1990. Način izazivanja požara bio je krajnje jednostavan. godine i u nekim drugim godinama za izazivanje šumskih požara.BIJELI FOSFOR (CAS 12185-10-3) T+ F N VRLO OTROVNO OPASNO ZA LAKO OKOLIŠ ZAPALJIVO OZNAKE UPOZORENJA R: 17-26/28-35-50 (samozapaljivo u dodiru sa zrakom.

Hidrazin i njegovi derivati Hidrazin sam za sebe koristi se danas u vrlo uskom području ljudskih aktivnosti kao i njegovi derivati. Čovjek ih se boji.. uvozi ih se nekoliko desetaka tona godišnje i radnici pitaju koliko je to opasno za njih. koriste se na mnogim mjestima. U Hrvatsku se ne uvoze velike količine hidrazina. pa onda postavljaju pitanja. ali meni su ostali u sjećanju kao raketna goriva. kakve je JNA kupovala kroz duge godine i onda za vrijeme Domovinskog rata i primjenjivala. A. Lune! Mlađi ne znaju. Sam hidrazin važan je kod pripreme tehnoloških voda u termoelektranama i sličnim objektima. Što se tiče njegovih derivata. Idemo prvo na opasna svojstva hidrazina. jer u deiozniziranoj vodi uklanja kisik poguban kao oksidans. Kad su počeli kašljati i plakati odlučili su prekinuti izvid i odjurili dalje prema Vinkovcima. izaziva opekotine. otrovno ako se udiše. ali o tome kasnije.kat. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Međutim. 316 . HIDRAZIN. a granata se nakon toga zapalila i izgorjela. ako zna za njihova svojstva. ali to ne mijenja puno na stvari. može izazvati rak. jer su čini se tehnolozi našli druga rješenja u obradi tehnoloških voda termoelektrana.dimilo i bilo je zanimljivo vidjeti o čemu se radi. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) Karcinogeni su. ali Lune su bile prijetnja našim gradovima i industrijskim postrojenjima tijekom Domovinskog rata i puno smo se njima bavili. 2 T N OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R10-23/24/25-34-43-45-50/53 (zapaljivo. Uvijek odgovaramo na isti način da je bitno koliko ih se čuva onaj koji s njima radi. Većina ljudi i ne zna kakva su njegova opasna svojstva. Javili su se u bolnicu. posebno u ruskim bojnim raketama. istina kategorije 2. u zadnje vrijeme i obični ljudi dođu do podataka. (CAS 302-01-2) Karc. ali osim iritacije svih sluznica ništa drugo nije nađeno. u dodiru s kožom i ako se proguta.

Jednog dana je po svim našim novinama osvanuo članak s prijetnjom SIV-a (Savezno izvršno vijeće) iz Beograda da će dignuti u zrak cijelu raketnu bazu u Kerestincu. Sumporna kiselina Njezina važnost je izrazito velika u našem svijetu. Beograd nije ostajao miran i nikako mu se nije sviđalo da mi ovladamo raketnom bazom. Postavili smo ih uokrug raketne baze sa zadatkom da sve motre i dojavljuju u središnjicu Toksikološke službe. Imali su oni iz JNA i drugih lokacija na raspolaganju. U to vrijeme se stvarala Hrvatska vojska i nekolicina mladih ljudi su osnovali na Borongaju prvu RBK postrojbu Republike Hrvatske. ali je najvažnije što su imali nos i nužnu osobnu zaštitnu opremu. S turističkog stanoviša bilo je to prekrasno područje brežuljaka i svi smo ga nastojali zaštiti. Hidrazinski tekući derivat vjerojatno ne bi izgorio u potpunosti nego bi onečistio tlo i vode na vrlo širokom području oko Kerestinca. ali bilo je manjih skladišta poput onog u blizini Drniša. Približno po 2 tone svake opasne kemikalije po rezervoaru. Zbog svoje karcinogenosti ostavio bi dugotrajne štetne posljedice na izrazito važnom poljoprivrednom području oko Kerestinca. godine. Bilo je tamo približno osamdeset raketa s pripadajućim brojem rezervoara dvije opasne kemikalije. Možda je i to utjecalo na tijek pregovora. a mora se priznati da su zrakoplovne snage u koje su pripadali i oni s raketama bile vrlo pristojne. Međutim. Pripremili smo obavijesti za pučanstvo u slučaju teške diverzije u raketnoj bazi. Nije se pucalo nego pregovaralo. Naše snage su opkolile sve vojarne i vojna skladišta. Proizvodi se i stavlja na tržište u golemim količinama. Te rakete su bile jednostavne što se tiče pogona. 317 . Odmah su učinjene simulacije. Moram priznati da tog časa nismo znali ništa o pogonu slavnih raketa Luna i panično smo tražili podatke. jer ju ljudi traže i koriste zbog stotine razloga. ali smo također obavijestili Vladu o opasnostima. Imali su nešto opreme. a mi smo ostali bez tako potrebnih raketa za obranu države. jer niti tjedan dana nakon toga je postignut sporazum o napuštanju baze i prebacivanju svih raketa u Bosnu i Hercegovinu. pa je tako bila opkoljena i raketna baza u Kerestincu. Glavno skladište raketa u Hrvatskoj prije Domovinskog rata bilo je smješteno u Kerestincu. pa je tako u Žažini bila baza za primjenu raketa protiv mrskog neprijatelja sa zapada. Tako je završio rečeni slučaj.Iskustva s derivatim hidrazina u vojne svrhe ipak su malo drugačija. Evo njezinih opasnih svojstava. Spajanjem goriva kao što je neki derivat hidrazina i oksidansa poput dimeće dušićne kiseline stvarao se snažan potisak dovoljan da raketu ponese na mjesto gdje treba nešto razrušiti. Naravno da smo iako u neuređenom sustavu uspjeli doći do brojnih podataka i shvatili smo kako je akutni problem dimeća dušićna kiselina. prvenstveno za dimeću dušićnu kiselinu i shvatilo se kako bi u najgorem slučaju pare dušikovih oksida mogle doseći opasne koncentracije na udaljenosti oko 5 km u smjeru vjetra od mjesta nesreće. Moje neugodno iskustvo s hidrazinom kao gorivom i dušičnom kiselinom kao oksidansom za ruske rakete seže iz jeseni 1991. ako Ustaše ne prestanu napadati na taj važni objekt. a kronični je pak derivat hidrazina kao gorivo.

Nastala je panika i nitko se nije snalazio niti imao ideje što treba napraviti. a sumporna kiselina je počela iz nje polako curiti. pa je tako mogla do potoka stići izrazito razrijeđena. Nije se moglo niti u najgorem slučaju očekivati da će sumporna kiselina doći do Slunjčice u slijedećih nekoliko mjeseci. Meni je u sjećanju ostala nesreća iznad Slunjčice kod naselja Slušnica nedaleko Slunja iz proljeća 2001. Odmah su obaviješteni lokalni vatrogasci i gradonačelnik Slunja. Međutim. ali nisu puno znali ni mogli učiniti.SUMPORNA KISELINA (CAS 7664-93-9) C NAGRIZAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R35 (izaziva teške opekotine) Reklo bi se da nije to ništa strašnog. a on se tamo tek mogao složiti da treba sanirati mjesto događaja tehnologijama koje su na raspolaganju i započeti praćenje kvaliteta vode u Slunjčici. ona se morala neutralizirati s karbonatima iz tla. Dok su stigli nadležni inspektori iz Hrvatskih voda i dužnosnik iz ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša već je iz cisterne iscurila sva sumporna kiselina i razlila se po padini. Ja sam bio na nekom kongresu u Puli i odmah sam poslao djelatnika HZT na mjesto događaja. U Hrvatskoj se često pisalo o razlijevanju sumporne kiseline u industrijskim skladištima. To je kemikalija s kojom se najčešće događaju nesreće ili su joj svojstva takva da se o nesrećama najčešće piše. Vatrogasci su bili opremljeni za gašenje požara i čim su zagazili u mlaku osjetili su djelovanje sumporne kiseline na svoje kožne cipele. ali u praksi se stvari mijenjaju zbog širine njezine uporabe i izrazito snažnih svojstava nagrizanja. a mi smo tek u tom času bili obaviješteni o događaju. godine. ali nikada posljedice nisu bile onako teške kako su to predviđali zloguki proroci. Točno 318 . Naravno da je sustav obavješćivanja zakazao i zatražili su pomoć od nadležnih službi kad se već sumporna kiselina polako slijevala padinom prema Slunjčici i nedalekom vodozahvatu grada Slunja. Uostalom. budući je mjesto nesreće bilo nekih 200 m iznad Slunjčice. Poslije rata je lako biti general. koji bi ogradio mjesto nesreće i upio razlivenu sumpornu kiselinu. ali jedino što je gradonačelnik trebao učiniti bilo je slanje dva ili tri kamiona s pijeskom. Oni su međutim tražili pomoć iz dalekog Zagreba. U tom času se nije dalo ništa više učiniti nego uklanjati posljedice nesreće. a zbog padine je udaljenost bila veća od 350 m. Vozač poluprazne cisterne sa sumpornom kiselinom nepažljivo je zakočio na jednoj okuci po vlažnoj cesti i cisterna se zbog razumljivih fizikalnih razloga prevrnula. vodopravna inspekcija je bila jako brza i nepromišljena te je zatvorila vodocrpilište. Bila je to besmislena odluka. a tamo nitko nije znao što se događa na terenu.

Silno su se uplašili i počeli zazivati upomoć. Nije bio dan niti CAS broj niti neki drugi jasni podatak. Onda je u jednom času sumporna kiselina briznula iz lavaboa poput nekog vodoskoka i pošteno zalila oboje roditelja. a mi smo se kasnije danima prepirali oko potrebe otvaranja vodozahvata. a sastojao se iz tehničke 80% sumporne kiseline. U doba dok sam bio mlađan toksikolog ja. pa su uz pomoć dječice dozvali brojne susjede. što je svakako rezultat slabe edukacije liječnika u kemiji. Neki mladi bračni par iz Dubrave je odlučio konačno očistiti svoj začepljeni lavabo u kupaonici. Da bi stvar bila gora. Bilo je impresivno vidjeti golem broj bačvi napunjenih kiselim ličkim tlom. kako u uklanjanju organskih tvari tako i uništavanju cijevi. a posljedice su znale biti strašne. Navodno su ulili propisanu količinu sredstva u lavabo. Nazvali su hitnu pomoć i ona je došla u rekordno brzom vremenu te bez suvišnih pitanja utrpala oba roditelja u vozilo i uputila se njima u traumatološku bolnicu. Čitam da to danas čine muškarci ženama u nekim bliskoistočnim zemljama. Ja sam bio pozvan kao sudski vještak. a sve skupa je koštalo tadašnjih 600. Otac obitelji je poprskan po licu. Sud je predlagao dogovor. a da problem nije bio riješen. Naime.je da se sumporna kiselina na mjestu izlijevanja prvo neutralizirala s karbonatima tla. a pogled na unakažena lica je stravičan. ali pretpostavljam da je ipak neutralizacija obavljena do kraja. U međuvremenu je donijeta odluka da se tlo natopljeno sumpornom kiselinom ukloni s mjesta događaja. Jako ih je zanimalo kako će to sredstvo obaviti čišćenje njihova lavaboa i nagnuli su se nad njega. ali su sukobljene strane nastojale spor razriješiti na sudu. jer se takav proizvod nije smio staviti u maloprodaju a dućan nije bio ovlašten za prodaju proizvoda tada I. Time je prijetila nepoznata opasnost za vode bistre Slunjčice. ali shvatio sam da će se to odugovlačiti u 319 . Obavljeni su brojni zahvati. bacanjem vitriola u lice osvećivale su se ostavljene ljubavnice u ovim krajevima. Sumporna kiselina je hidrolizirala masti i dlake. Jedino je bio problem u tome što su se te upute uglavnom odnosile na način primjene i reklamu proizvoda. Stradali su tužili proizvođača kemikalije i tvrtku koja im ga je prodala. koji bi vam objašnjavao od čega se proizvod sastoji. Tek stidljivo se sitnim slovima davalo upute o tome što valja učiniti ako se polijete ili vam prsne po koži ili u oči. liječnik je u otpusnom pismu napisao za stradalnike da su se polili nekom lužinom. ali sredstvo je bilo vrlo učinkovito. Ne znam ni do danas što je učinjeno s tim silnim bačvama. a majci se većina sumporne kiseline zaustavila na prsima. npr. sumporna kiselina se nerijetko pod imenom vitriol koristila za osobne obračune kod ljubavnih problema. Sumpornu kiselinu inače se često koristilo u domaćinstvima. U slučaju začepljenja kanalizacijskih odvoda na sudoperu ili lavabou trebalo je uliti u njega jednu čašicu tog preparata i pustiti da djeluje. ali je nakon toga mogla otapati okside ili silikate te na taj način oslobađati teške metale poput kadmija. skupine otrova. Bilo je namijenjeno cijelom bivšem jugoslavenskom tržištu i imalo je upute na svim jezicima naroda i narodnosti bivše države. ali dva ili tri presađivanja kože s bedara na dojke dala su slabe rezultate. a sitna djeca su promatrala događaj iz pozadine. Ni susjedi nisu znali što treba činiti. Već dugo prije strašnog događaja na jugoslavenskom tržištu se nalazio preparat Disolvo namijenjen odčepljivanju kanalizacijskih cijevi. Tamo se moglo zaključiti da otac ima teške opekotine po licu. Možda je to bio razlog što su neki od mojih kolega godinama ustrajali u tome da se posve zabrani maloprodaja sumporne kiseline u koncentracijama višim od 50%. a nitko se nije sjetio pogledati bijednu uputu uz proizvod. kao akumulatorsku kiselinu.000 kuna. pa je znalo nepodnošljivo smrdjeti po vodikovom sulfidu. Njoj su stradala prsa tako da joj je na dojkama tkivo bilo djelomično krabonizirano. a majka je prošla znatno gore. godine gdje se nije radilo o osveti ostavljenih ljubavnika nego o ljudskom neznanju i nemaru onoga tko je stavio proizvod u promet. Ja se sjećam jednog slučaja iz 1999. jer neutralizacija kalcijevih hidroksidom nije značajno podigla pH. Nakon brojnih obavljenih analiza vode u Slunjčici zaključeno je da opasnosti za vodozahvat nema i Slunj je ponovo dobio vodu. Pozvana je ovlaštena tvrtka za ovakve slučajeve i ona je upotrijebila goleme količine kalcijeva hidroksida za neutralizaciju razlivene sumporne kiseline.

a otkrio ju je slavni arapski alkemičar Jabir (Geber. To ima odraza na posljedice nesreća u prijevozu. godine sudski spor još nije završen ili je možda sve skupa završeno izvan raspravnom nagodbom o kojoj mene nitko nije obavijestio. Čovječanstvo ju zna odavno. ona često i u industriji i u općoj uporabi dolazi s koncentracijama ispod 10 % i tada zapravo ne predstavlja značajan problem. dolazi u kućanstvima bilo kao razrijeđena otopina bilo kao sastavni dio nekih preparata. 320 . Evo njezinih opasnih svojstava na slici dolje. izaziva vrlo jake opekotine). jer se vodikov klorid može dobiti u vrlo čistom stanju i onda otopiti u vodi. I danas se proizvodi na isti način. Jako je važno upozoriti da se njezina opasna svojstva gube vrlo brzo padom koncentracije u vodi. a možemo je također naći i u prirodi. Klorovodična kiselina (HCl) Ako se izuzmu nafta i naftni derivati onda je kod nas klorovodična kiselina (sinonim kloridna kiselina) među 5 najviše korištenih kemikalija. aka Abu Musa Jabir ibn Hayam) prikazan na slici lijevo. koja želučanim sokovima daje nizak pH. Proizveo ju je destilacijom vodikova klorida (sinonim klorovodik) u čistu vodu. Samo kod osjetljivih osoba mogu se javiti štetni učinci nadraživanja sluznica. Koncentracije više od 20% nalaze se samo u industrijskim procesima.beskonačnost. U domaćinstvima dolazi u koncentracijama oko 10%. ali o tome možda nešto kasnije. ali također valja upozoriti da se zbog ušteda troškova klorovodična kiselina obično prodaje i transportira kao 35-36 postotna otopina. a dodjeljuju mu se oznake upozorenja R23-35 (otrovan ako se udiše. Ako su koncentracije više od 10% onda joj se dodjeljuju oznake upozorenja R36/37/38 i znak opasnosti Xi. Danas 2008. Jedan od važnih sastojaka našeg želuca je upravo klorovodična kiselina. Opasniji je od klorovodične kiseline i nosi oznake opasnosti T (otrov) i C (nagrizajuće). Inače je klorovodik prisutan u mnogim procesima bilo da su kontrolirani ili ne. Kao jeftina kemikalija koristi se u razne svrhe pri industrijskim procesima. On se naravno isparava i iz 35-36 postotne klorovodične kiseline i zapravo kod svih nesreća s klorovodičnom kiselinom moramo računati na opasne učinke vodikova klorida. Može ju se naći svugdje. Međutim. Eto kako je rizično stavljati opasne kemikalije u maloprodaju.

Imali su sreće da se cisterna prevrnula u jarak.C KLOROVODIČNA KISELINA (CAS ZA HCl 7647-01-0) OZNAKE UPOZORENJA R34-37 (izaziva opekotine. Na sreću. Oni zapomažu i užasnuti gledaju kako se opasna tekućina razlijeva u njihovo dvorište. Spojevi dušikovih oksida Ta skupina anorganskih spojeva izrazito se široko primjenjuje na različitim mjestima. kao na ovoj slici. amonijev 321 . Svaki čas se prevrću autocisterne ili vagoni zagađujući okoliš. Inače je u svijetu nesreća s klorovodičnom kiselinom u prijevozu uobičajena. nadražuje oči) NAGRIZAJUĆE KLOROVODIČNA NEMA CAS BROJ Mi iskustava s težim akutnim otrovanjima klorovodičnom kiselinom zapravo nemamo. nemamo niti teških iskustava s nesrećama. U domaćinstvu se najčešće događa gutanje. a u industriji polijevanje ili prskanje u oči. Klorovodična kiselina se ne ubraja u tvari opasne za okoliš. prevrne cisterna s kemikalijom. U ovom slučaju na slici se dobro vidi kako iskusni ljudi rade. npr. Mislim da im je najvažnija uporaba u poljoprivredi kao mineralnih gnojiva. kao na slici lijevo. ali lokalno može napraviti velike štete sniženjem pH okoliša gdje se prolila. Naši ljudi se u pravilu ne snalaze kad se npr. branama od pijeska ili zemlje). Važno je što prije ograničiti razlijevanje klorovodične kiseline (npr. a onda su oni s nekoliko lopata zemlje zaustavili daljnje razlijevanje. a s nekoliko lopata su mogli opasnu tekućinu preusmjeriti ili ograničiti njezino razlijevanje.

Dušikov dioksid je vrlo jaki otrov sa znakom T+ i oznakama upozorenja R2634 (vrlo otrovno ako se udiše. koji predstavlja opasnost zbog udisanja para. Prema svemu sudeći malo tko je znao da skladište uopće postoji i nitko u njega nije zalazio. izaziva teške opekotine) Dolazi na tržište u različitim koncentracijama. Možda je najbolje krenuti od ne tako često korištene ali važne dušične kiseline (sinonim nitratna kiselina). Ja sam prema ambalaži pretpostavljao da je skladištenje počelo najkasnije ranih šezdesetih godina. Nije to nikakvo iznenađenje. koja u jednom času više nije mogla izdržati teret kemikalije i tako se urušila. Jedne ljetne večeri pred kraj prošlog stoljeća nazvali su me iz Operativnog dežurstva da hitno odem na Šalatu pomoći u razrješavanju posljedica požara zaboravljenih kemikalija. Još samo jedno iskustvo s koncentriranom nitratnom kiselinom. jer uspijeva otopiti inače sasvim inertno zlato. a našlo se tu puno pilovine. Dušična kiselina u koncentracijama iznad 70% snažni je oksidans i u kontaktu s pilovinom izazvala je požar. Svjetskog rata. Vatrogasci su vrlo brzo stigli na požarište i obavili 322 . Balon sa dušičnom kiselinom se nalazio na samom rubu jedne trule police. a to je jedini pripravak. Pomiješana sa sumpornom kiselinom može razoriti svaki materijal. Tamo se dogodio požar. Boca s dušičnom kiselinom je pala s visine od metra na zemljani pod i razbila se. Dimeća dušična kiselina se javlja rijetko i opasna je na brojne načine. dakle ne dimećom. a poznaju ga jako dobro ilegalni laboratoriji za proizvodnju kućnih eksploziva. Evo njezinih svojstava: DUŠIČNA KISELINA (CAS:7697-37-2) C O NAGRIZAJUĆE OKSIDIRAJUĆE OZNAKE UPOZORENJA R8-35 (U dodiru sa zapaljivim materijalima možeizazvati požar.nitrat. ali je zanimljivo da se ista tvar koristi u smjesama eksploziva. jer Hrvatska je prepuna zaboravljenih kemikalija po više ili manje zaboravljenim skladištima. Kad od Schlosserovih stuba ulazite na plato sa zgradama Medicinskog fakulteta ne možete ne vidjeti protuavionsko sklonište iz II. jer ima izvrsna svojstva demineralizacije. Brojni stakleni baloni s različitim kemikalijama bili su poslagani po drvenim policama. Tko zna tko je iskoristio to sklonište (bunker) za skladištenje kemikalija i kada se to dogodilo. Svi dušikovi oksidi su jači ili slabiji oksidansi i na to svojstvo treba misliti. Do tada su se opasne kemikalije obavezno pakirale u staklene boce volumena 25 do 50 l. koja je služila za osiguranje staklenih spremnika prilikom prijevoza. izaziva opekotine). pa se jedna kombinacija te dvije kiseline zove zlatotopka. Ja sam s njom dolazio u doticaj tijekom svojih mladenačkih istraživanja u laboratoriju. a kasnije je staklo istisnula plastika.

Vjerojatno je dušikov dioksid bio odgovoran za oštećenja pluća i methemoglobinemiju pacijenata. pospanost. jer je profesor tumačio da kod niskih koncentracija izaziva nezadrživi smijeh. kulene ili krvavice. Krajem prošlog stoljeća bio sam hitno pozvan na Rebro da pomognem u odgonetavanju čudnih događaja na jednoj od kirurgija. To u najgorem slučaju može voditi u smrt. U tim starim vremenima moglo se kupiti spremnike s ukapljenim» rajskim plinom» ili dušikovim oksidulom radi podizanja raspoloženja na zabavama. Ne želeći ulaziti u detalje tek napominjem da methemoglobin nije u stanju prenositi kisik do stanica i tako dolazi do hipoksije (manjak kisika u svim stanicama organizma). Dobro sam ga zapamtio još s predavanja iz anorganske kemije prije više od četrdeset godina. Nema bolje zašite od botulizma nego što je dodavanje nitrita u suhomesnate proizvode. Oni ne samo da izvrsno konzerviraju suhomesnate proizvode nego im daju i krasnu smeđu boju. Ja sam se stručno najranije sreo s oksidulom ili rajskim plinom. Natrijev nitrit nije kemikalija koja se koristi u velikim količinama. Sve je započelo time da su se pacijenti sporo budili iz anestezije i osjećale poteškoće u disanju te općenitu slabost. Rezultat događaja je bio pooštrenje propisa o nadzoru medicinskih plinova i od tada se nije zbio ni jedan neugodan događaj s takvim tvarima. Zbog nitrita svako mesnato smeće može dobiti izvrsnu smeđu boju. Iskustva s lošom primjenom nitrita su brojna. od koje vam cure sline. a nekad i nekom jako dobra. Dušikovih oksida je mnogo i nema vremena ni prostora obrađivati ih sve. Mi smo naravno našli visoke koncentracije nitrata i zaključili da je anestetički plin bio onečišćen drugim oksidima dušika. kad kupujete industrijske suhomesnate proizvode ili iste takve proizvode od mesara računajte na nitrite u njima. One su bile punjene vodom i namijenjene ovlaživanju anestetika prije dovođenja do pluća pacijenta. Međutim. Ta svojstva su nekad izrazito loša. Nitriti su istovremeno oksidansi. Ona je najpoznatija tvar koja prevodi hemoglobin u methemoglobin. Međutim. pogledajmo prvo njihova toksikološka svojstva. Gotovo da ne trebate kuhinjsku sol ako koristite natrijev nitrit. Kod viših vodi u vrlo učinkovitu totalnu anesteziju.uspješno svoj posao. ali nalazi svoju uporabu na brojnim mjestima. Ljudi i umiru 323 . Ključne su bile ispiralice postavljene između boce s plinom i pacijenta. vrtoglavica. otrovi i vrlo opasni za okoliš. Moglo bi se reći da služi i kao začin. kobasice. Natrijev nitrit poboljšava i okus suhomesnatog proizvoda. barem one industrijski proizvedene. Međutim. Ali. Naši seljaci još uvijek nerado koriste nitrite kao dodatke u šunke. ali ostalo je pitanje koliko takvih zaboravljenih bombi imamo diljem zemlje. Soli dušikovih kiselina se koriste koji puta u ogromnim količinama i važno je poznavati njihova svojstva. pad krvnog tlaka. Naravno da prvo moramo obratiti pozornost na okside iz kojih otapanjem u vodi mogu nastati razne kiseline. taj se plin još uvijek koristi povremeno za postizanje opće anestezije. Posebno je važna u prehrambenoj industriji za zaštitu namirnica od bakterija. i slični neugodni učinci. Anesteziolog je opazio da su tekućine u ispiralicama bile obojene narančasto i tražio je hitnu analizu. kemikalija nije baš bezopasna. Ja svaki put kad gledam hrenovke razmišljam koliko njihovoj privlačnoj boji doprinosi kvaliteta mesa a koliko natrijev nitrit. a u blažim okolnostima javljaju se glavobolja. ali to je brzo postalo zabranjeno.

Radi se o metilenskom modrilu. štetno ako se udiše. Najpoznatiji je svakako amonijev nitrat kao mineralno gnojivo i dodatak eksplozivnim smjesama. dišne putove i probavni sustav). ali njega nema u ljekarnama bolnica. Uslijedilo je masovno otrovanje. Ja znam za jedno iz literature s početka dvadesetog stoljeća na jednom Oktoberfesu u Minhenu. Danas se nitrita stručnjaci boje zbog karcinogenosti produkata reakcije nitrita i različitih amina u probavnom sustavu. Ključno je da on sadrži u sebi puno kisika i na taj način poboljšava učinkovitost pravog eskpoloziva poput TNT. kojeg smo mi po kratkom postupku priredili na početku Domovinskog rata bojeći se otrovanja nitritima i sličnim spojevima. Međutim. štetnoj i nadražujućoj tvari s oznakama upozorenja R821/22/23-36/37/38 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) Iako se radi o relativno snažnom otrovu zapravo teških akutnih otrovanja nema. Istina je da postoji antidot (protuotrov). otrovno ako se proguta. Sklon sam 324 . podaci se dramatično razlikuju. U doba kolinja jedan radnik je ukrao vreću s natrijevim nitritom iz Gavrilovića misleći da se radi o kuhinjskoj soli. a oni su prema sudeći karcinogeni barem kategorije 2. Tako npr. nadražuje oči. Na kraju su sve zalihe propale. Završimo ovo poglavlje s nitratima. Zapravo glupa krađa obzirom na nisku cijenu kuhinjske soli. Kod nas se kao eksploziv koristio i koristi Vitezit. u dodiru s kožom i ako se proguta. što zbog postizanja izvrsne boje a što zbog dobrog okusa. ali nije nam žao. Stručni radovi čak pokazuju neku povezanosti uživanja u suhomesnatim proizvodima i pojave karcinoma debelog crijeva. Podijelio je sadržaj vreće s prijateljima i obavio klanje svinja. NATRIJEV NITRIT CAS:7632-00-0 O T N OKSIDIRAJUĆE OTROVNO OPASNO ZA OKOLIŠ OZNAKE UPOZORENJA R:8-25-50 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Proizvođači u pravilu zadržavaju oznaku R8 i većina njih dodaju R36/37/38. Izuzetno je zanimljivo da EZ nikad nije službeno razvrstala amonijev nitrat prema opasnostima i ostaje nam vjerovati proizvođačima ili neutralnim toksikolozima. jer smo krivo predviđali. Problemi su počeli već koji dan nakon prvog kolinja. a liječnici su bili dovoljno iskusni da prepoznaju uzroke otrovanja. Definitivno je jasno da u toj reakciji nastaju nitrozamini. na web stranici Oxford University možete nači da se radi o oksidansu. koji između ostalih nama nepoznatih tvari sadrži TNT i amonijev nitrat. ali apsolutni dokazi još uvijek nisu podastrijeti stručnoj javnosti.zbog methemoglobinemije. Mesar je priredio izvrsne kobasice natopljene natrijevim nitratom. a dok se ustanovio uzrok umrlo je nekoliko ljudi Tada toksikolozi još uvijek nisu znali da je izvrstan antidot metilensko modrilo. Kod nas se dogodilo masovno otrovanje bez smrtnih posljedica polovicom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Petrinji.

Prije trideset godina najveće selo u tadašnjoj Jugoslaviji bila je Babina greda sa svojih 15. Što je npr.povjerovati razvrstanju proizvođača. Vidite li na slici i jedne nepoželjne travke? Ne ulazeći u to da li je moderna proizvodnja biljnih kultura ispravna ili bi se radije trebalo vratiti motici i stajskom gnojivu moram upozoriti na posljedice primjene amonijevog nitrata na poljima. a bilo je ranije gusto naseljeno. Tamo se pojavila dojenačka methemoglobinemija. To je dobro topljiva kemikalija u vodi i ne ostaje samo na polju radi dobrobiti naše monokulture. jer imam i nekog osobnog iskustva s primjenom mineralnih gnojiva. Ne mogu ne spomenuti događaje iz prošlosti na području sela oko Županje. Problemi su nastajali kad je dijete sa ženinog mlijeka prelazilo na kravlje. ali nije loše sakupljati podatke o prošlosti. Kukuruz kao na slici gore može tako dobro izgledati samo ako je dobio dovoljno mineralnih gnojiva i ako su herbicidima uništeni svi korovi. Nema više moderne poljoprivreda bez učinkovitih sintetskih gnojiva.000 stanovnika. a ona je sadržavala nitrate i nitrite. Onda je logično da se pojavljivala methemoglobinemija. 325 . Tamo su biološkim procesima nastajali nitrati i amini. koju su seljaci nazivali «fraze». To su otkrili učenici velikog AndrijeŠtampara. Završavam s anorganskim kemikalijama svjestan da mnogo zanimljivih nisam obuhvatio. s cementom. kalcijevim hidroksidom ili drugim kemikalijama? Kakav utjecaj na vaše zdravlje mogu proizvesti kamena ili staklena vuna? Nema smisla pisati o svemu. Kemikalija se ispire oborinskim vodama odlazeći u površinske vodotokove ili se procjeđujući u podzemne vode. Ljudi su se bavili poljoprivredom i svaki seljak je negdje u dvorištu imao stajnjak. To je nisko područje pokraj Save. jer mudar čovjek iz toga izvuče pametne zaključke. Kravlje mlijeko je trebalo razrijediti s vodom. Najviše se amonijev nitrat koristi upravo kao mineralno gnojivo i dolazi na naše i druga tržišta u golemim godišnjim količinama. koji su se procjeđivali u podzemne vode. Nekoliko metara od stajnjaka obično je bio iskopan bunar na đeram i vode u bunarima su bile onečišćene nitratima i nitritima (produkt bakterijskog metabolizma). istina iz mladosti. Toga više nema. U mnogim krajevima su podzemne vode onečišćene nitratima i ne tako često se barem privremeno zatvaraju vodocrpilišta zbog visokog sadržaja nitrata u vodi. HZT gradi informacijski sustav dostupan javnosti preko Interneta i svaki će građanin imati mogućnost saznati koliko je opasan koji proizvod. pa što o tome mislili tradicionalisti.

otpadom i tko zna čim drugim. PRIZNAJETE LI KRIVICU Pred licem pravde optužujem vas i sebe za teške zločine protiv čovjeka i prirode. jer sve se to radi zbog nas ili radimo izravno mi.OPTUŽENI. 326 . Što je s onim silnim količinama opasnih tvari. tlo i vode. Problem je u tome što ih nitko nije razumio niti poslušao. Jeste li svjesni da se nafta u utrobi Zemlje stvarala milijardu godina. jer mi smo krajnji korisnik njihovih usluga. koje se emitiraju u okoliš? Policiklički aromatski ugljikovodici. jer vi ste zaista onaj kojeg treba optužiti pred Bogom i jednom će nas stići osuda budućih generacija. a u pitanju je cijela ljudska budućnost. dioksini i furani i različite druge kemikalije šaljemo u okoliš mi. Vi ste onečistili naš zrak. Zbog vaših nedjela nestaju biljne i životinjske vrste. Dobar dio vas ne razumije ni danas da čini veliko zlo. Nisu ni industrija ili promet tvrki puno manji zagađivači. Hoćete li da krenem od vas i sebe? Apsolutno najveći izravni proizvođači ugljikovog dioksida su građani sa svojim smrdljivim automobilima. Tko je to kriv za pojavu kisele kiše i propadanje šuma kao na slici lijevo gore? Tko je kriv što nam se vode onečišćuju kanalizacijskim izljevima kao na slici gore desno gore? Mi! Mi smo krivi za sve što se događa s planetom Zemljom! Opljačkali smo svoju planetu i uništili brojne životinjske i biljne vrste. koji su upozoravali poput sv. Razbojnici! A bilo je svetaca. Naši potomci će patiti zbog naših nedjela. Možda čak uz uništenje većeg dijela svijeta? A mi i dalje radimo po svom. Franje Asiškog ili poglavice Seattlea. ali oni postoje zbog nas građana i u krajnjoj liniji zbog nas šalju u zrak silnu nečist. a vjerojatno su oni sa zapada od nas najveći krivci. Osjećate li se krivima građani republike Hrvatske i šire? Vječni sudac je mogao to pitanje postaviti bilo kojem građaninu svijeta. ali to ne osjećaju. Nemojte prebacivati krivicu na drugog. Kažu da se odvija globalno zagrijavanje i da će nastupiti izrazito teška vremena za čovječanstvo i sav nevini živi svijet. kućnim grijanjem ili klimatizacijom. a mi smo je nerazumno potrošili u roku od 150 godina.

ali su ga neki ljudi ipak shvatili. najednom se pojavio Nikola Tesla sa svojim brojnim izumima. Više ne znam o kojem dijelu Biblije se radi. Međutim. Krista su razapeli na križ. a mi ga naravno nismo poslušali kao što ni naši preci nisu slušali što govore proroci. a budalama ne vrijedi govoriti. Netko je došao na ideju da se od gornjih jezera prokopa kanal Love kojim će se dovoditi voda do nove hidroelektrane iznad donjih jezera i naravno da je moćni američki duh ideju proveo u djelo. ali na mene je ostavila poseban utisak jedna rečenica. U kanal Love se odlagalo godišnje nekih 20. koje je za mnoge ljude postalo Sv. a mi radimo sve na štetu svojih potomaka. Pismo današnjice. jer one se ne raspadaju tako lako kao izmet i ne raspadaju se u korisne sastojke. Očekujem da će nas proklinjati sve generacije koje dolaze iza nas i biti će u pravu.Prije su ljudi nastojali svoje potomke osigurati da mogu normalno živjeti. ali piše u uputama vojsci na taborištu približno ovako: Kad odlaziš noću po sili odi izvan tabora noseći sa sobom lopaticu da svoju nečist možeš zakopati u zemlju. Tako je kanal ostao raskopan i neupotrebljiv. Negdje krajem 19. Jeste li shvatili da nam je Bog poslao proroka u vidu Seattlea. stoljeća počelo se graditi hidroelektrane istosmjerne struje i uz njih brojne industrijske objekte. U času se netko sjetio da bi se u taj kanal moglo pohranjivati opasni otpad iz tamošnje industrije. Tu smo gdje smo i nije jasno kako se izvući iz nemogućeg položaja. Ona se mogla bez značajnih gubitaka prenositi na daljinu i postalo je besmisleno graditi uz hidroelektrane industrijske objekte. a najveći je bio izum izmjenične struje. Znali su ih i kamenovati. Prvi puta su valjda moderni ljudi djelomično postali svjesni problema zbog teških posljedica odlaganja opasnog otpada u Love kanalu odmah pokraj vodopada Nijagare. Onda je neki poduzetnik 327 . Naravno da ni njegov nauk nije našao odaziv u ljudskim glavama. Osjećate li i malo krivice za to? Onaj tko je i malo razuman će shvatiti.000 tona opasnog otpada kroz barem deset godina i uredno zatrpavalo. što američki duh nije mogao trpjeti. Kako je to uspio predvidjeti? Zato jer je bio svet i genijalan unatoč tome što nije znao pisati i pismo je diktirao nekom pismenom čovjeku. pa nije ni čudo što su poduzetnici tražili nove lokacije za gradnju hidroelektrana. To se svima činilo normalnim i logičnim. Poglavica Seattle napisao je poglavici u Washington pismo. Kaže poglavica da će se jedan dan bijeli čovjek probuditi u postelji zatrpan vlastitim smećem. a zašto bi onda glas čovjeka poput Poglavice Seattlea našao kod nas odaziva. Uostalom. Otpad Neću ići na široko i držati ću se samo jedne teme o otpadu. Puno je velikih misli i proročanstava. jer im se nije sviđalo ono što ti ljudi govore. jer čovjek je vrlo često zakopavao svoju nečist u zemlju. Vodopadi Nijagare bili su moćni i mogli su proizvesti goleme količine električne energije. Jedna je stvar s izmetom a druga s opasnim kemikalijama.

jer se smatralo da oni mogu progutati svu ljudsku nečist i zlo. Naravno da je uz to išla novčana nadoknada onome tko otpad preuzme. Onda su ljudi počeli opažati da se rađaju mrtva ili defektna djeca. Ideja je bila jako dobra. a uvedeno je također pravilo reciprociteta između država. a druga će pak opasni anorganski otpad odlagati u svojim napuštenim rudnicima soli. U prvi čas su poduzetnici shvatili da je rješenje problema jednostavno. Možete li zamisliti raj zemaljski? Prvi događaji su izgledali bezazleni. godine 328 . Izvrsno! Obje države se mogu suradnjom riješiti praktički svih količina svojih opasnih otpada. Počeli su se buniti zbog žrtava među svojim građanima i svijet je morao reagirati. ali crni liberalni kapitalizam uvijek nalazi načine kako zaobići konvencije i propise. a opterećivati će samo dio okoliša produktima tog zbrinjavanja. Bilo je to krasno naselje s obiteljskim kućama u divnim vrtovima. Međutim. nisu ni Afrikanci budale zato što su siromašni i možda većim dijelom nepismeni. Bio je to krasan dokument. Onaj tko je znao. Trebalo je puno godina dok se stvari nisu raščistile. kad se moglo surađivati. a tek osamdesetih su počeli završavati odštetni sudski procesi. a pojavljivale su se učestalo i neke teške bolesti. koje su se iznenada pojavljivale u raznim dijelovima naselja. Nema nikakvog smisla da svaka država razvija sve moguće tehnologije za zbrinjavanje različitih opasnih otpada. a u današnje vrijeme je to posebno izraženo. ali početkom devedesetih godina prošlog stoljeća ipak je usvojena Bazelska konvencija o prekograničnom prometu opasnog otpada. Jedna zemlja će graditi spalionice opasnog organskog otpada. brojnim dućanima i restoranima. Na slici gore je tipičan plakat iz tih vremena. Amerika je bila užasnuta i na kratko se stvorila kritična masa građana za donošenje propisa protiv ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Ne znam jeste li shvatili da je otpad uvijek bio blago. Naravno da se dio opasnog otpada zbrinjavao naprosto bacanjem u oceane.pedesetih godina prošlog stoljeća ugledavši tu zaravnjenu površinu došao na ideju da tamo sagradi naselje i pun američkog duha to je i ostvario. Događalo se to sporo. a na donjem dijelu slike su njihovi potomci s različitim defektima. a uslijedilo je i rasjedanje tla. Na gornjem dijelu slike vidite normalan američki mladi bračni par. Ljudi su brzo shvatili da je za sve krivo mjesto gdje žive i počele su pobune. vrtićem. Ni Amerika ni zapadna Europa neće opasni otpad u svom dvorištu i onda ga je najjednostavnije poslati nekome kome neće smetati. poput fantomskih vatri. Afrika je bila u to vrijeme osamdesetih godina prošlog stoljeća Bogom dana za odlaganje opasnog otpada sa svih strana razvijenog svijeta. školom. U prvom broju hrvatskog izdanja National Geographic iz 2008. crkvom. Svatko tko stvara otpad mora platiti njegovo zbrinjavanje. Vlasti nisu reagirale sve dok nisu iz tla počele izbijati svakakve opasne kemikalije. a otpada je sve više. Tražilo se nadzor prijevoza opasnih kemikalija. Pravilo reciprociteta je utvrđivalo da se u neku zemlju može izvesti toliko opasnog otpada koliko se iz nje uvozi u vlastitu zemlju. Naselje je napušteno ranih sedamdesetih godina. Stanje se popravilo u odnosu na ono prije dvadesetak godina. Najednom bi se usred vrta pojavila iz zemlje baklja ili bi u zraku iznad kafića odjeknula eksplozija kako je izgledalo iz ničega. Pravi američki raj! Kuće su brzo rasprodane i ljudi su uživali u blagodatima svojih domova i blizini Nijagarinih vodopada. izvlačio je iz prikupljanja i razvrstavanja otpada profit. kojim su zemlje svijeta odlučile prestati s izvozom opasnog otpada u siromašna i nerazvijena područja svijeta.

Približno pola tone po građaninu. a najlakše ju je ukloniti spaljivanjem na otvorenom prostoru. Imao sam više izvida na mjesta ilegalnog obrađivanja takve vrste otpada. dioksina ili policikličkih aromatskih ugljikovodika.000 tona otpada godišnje u Zagrebu? Ovo na slici lijevo su zapravo podaci za grad Osijek prije nekoliko godina. Vjerojatno je netko šale radi postavio kraj tobogana u kontejner za smeće. To je prilična količina u usporedbi s prošlošću kad otpad praktički nije predstavljao nikakav problem. ali nitko za to previše ne mari. I kod nas se npr. a mi ga bacamo na neuređena smetlišta. kad postoje pakiranja od povratne ambalaže? O vama 329 . jer ga uopće nije bilo. Što se sve nalazi u tih 350. Taj otpad sadrži brojne vrijedne materijale poput zlata ili bakra. Oprostite ako vas vrijeđam. pa su ga ljudi primitivnim tehnologijama obrađivali. tetrapak).000 tona komunalnog otpada godišnje. a ja sam bio njegov recenzent. Polimerna izolacija je naravno problem. Zašto koristiti plastične vrećice za nošenje kupljenih predmeta u trgovini kad će one postati otpad? Zar nije bolja košara od vrbovih grančica ili od platna. žice iz električnih instalacija kuća ili automobila rješavaju na jednostavan način. ali mi građani kod toga moramo pomoći. I što da dalje komentiram? Većina otpada može postati korisna sirovina. Kao seosko dijete ja nisam znao što je to otpad. Sramotno je da na drugom mjestu stoje papir i karton. Ne mislim pisati o opasnostima zbrinjavanja te vrste otpada nego o tome kako je svijet brzo našao putove kako ga se riješiti. ali stanje je slično u svim drugim hrvatskim mjestima. jer govori o tome gdje smo mi danas. Priča počinje već prilikom kupovanja. ali poslao je glasnu i jasnu poruku. ali npr. Za taj dio su krivi drugi. Pri tome nastaju svakakvi opasni produkti poput npr. posebno u ruralnim područjima. gdje su tisuće ljudi živjeli od toga. jer oni se u potpunosti mogu reciklirati. Sve se iskorištavalo na ovaj ili onaj način. ali nikad se nije ulovilo krivce niti se uspjelo spriječiti takvu rabotu. ali samo glup čovjek će vrijednu sirovinu baciti u komunalni otpad. Najbolje je od njega prirediti kompost. a kasnije se broj destinacija proširio po drugim državama istočne Azije. Prvo su ga slali u neke kineske pokrajine. a ne ja ili vi. Pogledajte i procijenite o čemu se radi. jer one građanima moraju osigurati uvjete za razumno gospodarenje sekundarnim sirovinama. Moderan pristup gospodarenja otpadom kaže da je prvi korak u izbjegavanju kupovanja predmeta koji će postati otpad. ali to nas ne opravdava od naših zločina. Ne muči nas niti sudbina naših najmilijih kad na dječjem igralištu postavljamo kontejnere za smeće. Najviše je u nekim mjestima biootpada. Meni se sviđa ova slika lijevo.izišao je članak o zbrinjavanju opasnog elektroničkog otpada. Grad Zagreb proizvodi oko 350. a on se može iskoristiti na stotine načina. koja će završiti u komunalnom otpadu ili negdje u okolišu? Zašto kupovati proizvode u problematičnoj ambalaži (npr. Naravno da je najvažnije kako će reagirati lokalne vlasti. Slažete li se da je ona u skladu s optužbom s početka ovog teksta? Iz godine u godinu podaci variraju. Srodili smo se s otpadom oko sebe i gotovo da ne primjećujemo što mi iz svojih kuća bacamo u komunalni otpad. koju nosimo na tržnicu ili dućan godinama nego vrećica od PVC.

LJEPILA OPASNI GRAĐEVINSKI OTPAD OTPAD IZ DOMAĆINSTVA OLOVNE BATERIJE OTPADNA ULJA OTAPALA 330 . Onda dolazi drugi korak razvrstavanja komunalnog otpada. jer to u pravilu izgleda kao na slici lijevo. Pokušajmo se usmjeriti na ono što zovu opasni otpad iz kućanstava ili problematične tvari. Tih 15% teško da možemo izbjeći u kratkom vremenu.0 opasnih tvari ili 3. jer većina opasnog otpada iz kućanstava bacalo se 6. zbrinjavanje u stanju plazme. itd.000. Pogledajte sliku gore.). i možete naći golema odlagališta svakakvog otpada. godine analizu opasnog otpada iz kućanstava i prijedloge o tome kako da se on zbrine.000. kompostiranje. LAKOVI.0 procjena budućih količina ogromnim količinama 4. bilo uzvodno ili nizvodno.0 je moguće da se samo 1. Mene muči opasni otpad iz domaćinstava.000. Stanje je bilo katastrofalno.000. Svuda je otpad. Svaki svjestan građanin će danas vratiti ambalažu izrađenu od stakla. Ostaju samo problematične tvari i ostatak otpada od nekih 15%. a da ne govorimo o dnu jezera ili mora. Iz različitih izvora u svijetu i kod nas proizlazi da domaćinstva u ukupnom komunalnom otpadu imaju oko 10% opasnih produkata. pa je sasvim nelogično da se takav materijal nađe u komunalnom otpadu. Radi se o trećem koraku zbrinjavanja komunalnog otpada.000. procjena trenutnog stanja Tko je kriv? Radi se o 5. Trebate samo prošetati uz obale Save na mjestima gdje se ljudi često ne kreću. Većina materijala iz komunalnog otpada se može danas propisno zbrinuti. Imate na svakom uglu spremnike za stari papir ili karton. raznih plastičnih materijala. EMAJLI. itd. a sve ostalo završava u komunalnom otpadu? Zar je moguće da isto toliki postotak motornih ulja završava tko zna gdje. spaljivanje. Ja sam zadnjih dvadeset godina bio na brojnim izvidima radi prepoznavanja opasnosti divlje odloženog otpada. ali i za njega postoje rješenja. metala.000 tona. a ne na tone ANORGANSKI OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA ORGANSKI KEMIJSKI PROCESI FOTOGRAFSKA INDUSTRIJA ANORGANSKI OTPAD OD ZAŠTITE MATERIJALA NIKAL-KADMIJEVE BATERIJE ČIŠĆENJE SPREMNIKA BOJE. Naći ćete ga i uz brojne zagrebačke šoderice. Država je već stvorila uvjete za zbrinjavanje brojnih ambalažnih otpada.0 uložaka zbrinjava na propisani način. jer niti jedna tehnologija neće naići na opće odobravanje (npr.000.0 prijavljeno u komunalni otpad. Teško mi je izabrati poseban slučaj. Zar 2.0 njihove ambalaže. odlaganje.0 15% baterijskih 0. ali o tome nema smisla pisati. a najgore je kad se radi o onom opasnom. Za Zagreb bi to značilo oko 35. Ne znam zašto kriminalci odlažu opasni otpad najradije uz rijeke ili jezera. Gdje završava taj otpad? Grad je od mene tražio negdje 2005. ali o toj temi je bolje ne raspravljati. ako vi građanine u tome sudjelujete. Država zadnjih desetak godina usmjerava snage na zbrinjavanje otpada iz tvrtki i mnogi se s pravom bune zbog krivih odluka inspektora o načinu zbrinjavanja njihova otpada.građanine ovisi hoće li vašom kupovinom nastati komunalni otpad ili neće.

Tko je kriv za porast učestalosti CMR (karcinogenost. Međutim. Povremeno se od nas traže izvješća o rizicima. Kako objasniti ljudima da su oni najveći krivci za sve zlo proisteklo zbog nemara za okoliš? Kako objasniti da ova kućica u cvijeću s psom pokraj svoje kućice nije prava istina o stanju svijeta? To je sve skupa velika laž! Ja osobno nisam optimist. Nemam namjere pisati o tome što se događa na odlagalištu komunalnog otpada zbog naših opasnih tvari ubačenih u kante za komunalni otpad. amonijak na oko 200. Ne vjerujem da se mogu napraviti ikakvi pomaci na bolje dok ljudi ne shvate da su oni sami krivi za sve zlo koje ih prati. ali od tada ih ne primaju. ali neke od njih imam pravo iznijeti. moram upozoriti da je to sve skupa neodrživo. To ne samo da nije racionalno nego je opasno. a građani šute. Reciklažna dvorišta su do prije požara na skladištu spalionice PUTO primala ostatke i ambalažu boja. Ja nemam pravo pisati o tim podacima. mutagenost. što zaključujem prema vlastitom iskustvu. reproduktivna toksičnost)? Tko je kriv za porast učestalosti alergija od 70% u zadnjih 50 godina? Tko je kriv zbog izumiranja brojnih biljnih i životinjskih vrsta? Tko je kriv zbog globalnog zatopljenja s nepredvidivim posljedicama za cijeli živi svijet uključujući čovjeka? Tko je kriv za nepoznate štete na svim mogućim mjestima? Mi smo krivi! Isključivo mi! Dok to shvatimo možda će biti prekasno.mjestima za njihovo propisno zbrinjavanje? Za neke stvari je kriv Grad. Zbog nedostataka u propisima nemamo jasne podatke o broju skladišta i količinama kemikalija poput naftnih 331 . Možda nema smisla ni galamiti. itd. Napisao sam brojne predstavke i prijedloge nadležnima. ali prokleta savjest radi svoj posao i opterećuje čovjeka. a uglavnom mi nisu stigli odgovoriti ili su smatrali da budalu treba ignorirati. lakova. HZT vodi evidencije opasnih kemikalija u državi i raspolaže s podacima o njima. pa onda pišemo tajne izvještaje za nadležna tijela državne vlasti. jer nije uvijek važna količina nego i opasna svojstva neke kemikalije. Nesreće Svi se bojimo nesreća s kemikalijama. Onda je logično da takav otpad završava u vašoj kanti za komunalni otpad. emajla i razrjeđivača. Prema zadnjem izvješću nabrojali smo u Hrvatskoj da se npr. Ne znam što nam je činiti. ukapljeni klor nalazi na više od 300 mjesta.

Kakav zamor materijala? Ljudski činitelj je bio i biti će ključan. kad su bile rezultat napada četnika ili JNA na važne logističke objekte. Sličan primjer su brojne trafo stanice po manjim naseljima kad se stvarno radilo o ekocidu. Razaranje brojnih objekata s kemikalijama u vrijeme Domovinskog rata kažu da je bilo logističke naravi. a nikad za cijelo vrijeme korištenja nije bila na servisu. Zato je kod nas najviše nesreća u prijevozu kemikalija ili vezanih uz onečišćenje površinskih voda. skladišta eksploziva i druge objekte. U međuvremenu je vlasnik boce kupovao svakakav klor (često s visokim sadržajem vode) i naravno da je uslijedila korozija. jer njihovo uništavanje ništa nije doprinosilo ratnom uspjehu protivnika. ali je činjenica da se opasne kemikalije nalaze na tisuće mjesta diljem naše države. Treba biti pripravan u svakom trenutku i uvijek razmišljati o tome što bi moglo krenuti krivim 332 . Radi se o pripravnosti za nesreće. godine i moji su ljudi iz Toksikološke službe zbog rečenog bili skoro svakodnevno na terenu radi procjene šteta za ljudsko zdravlje i okoliš. ali bilo je nekoliko slučajeva otpadanja dna boce. Vrlo brzo smo shvatili da je razlog tih nesreća neodržavanje spremnika s klorom. termoelektrane. Ne otkrivam toplu vodu kad naglašavam da je za nesreće najčešće kriv čovjek. Toga smo imali napretek tijekom 1991. smatram da je zamor materijala rijetko uzrok nesreće s kemikalijama. Ljudski faktor! To je tako svuda u svijetu. U jednoj nesreći otpadanja dna boce razlog je bio u tome što je boca bila stara čak 15 godina. jer oni koji su ih prouzrokovali nastoje zatajiti događaj. Drugi razlog nesreća s kemikalijama je navodno tehničke prirode i sastoji se u razlozima kao što je zamor materijala. zemnog plina i drugih sličnih kemikalija. Naravno da se uz skladištenje i korištenje takvih kemikalija javljaju rizici od nesreća. na slučaju Peruče iz 1992. a u većini slučajeva se može zatajiti. pa nije bilo moguće kupiti klor ako ventili i boca nisu bili garantirano ispravni. Prema službenim podacima u Hrvatskoj se događa oko 100 nesreća godišnje. Od tada nismo imali niti jednu nesreću s klorom na naših oko 300 mjesta gdje se on koristi. trafo-stanice. Dužni smo voditi očevidnike o nesrećama. Stanje se mijenja na bolje. a i o njima sam također pisao u knjizi. ali ja sam pokazao npr. Stvarno rizičnih događaja je manje od 10 godišnje. godine da se radilo o ekocidu. Nakon toga smo uveli vrlo stroge uvjete nadzora nad spremnicima s klorom. Najviše ih je bilo za vrijeme Domovinskog rata. Međutim. zbog privremene nesposobnosti poput pijanstva na slici lijevo ili bolesti te zbog drugih razloga. Kažu da je opravdano u ratu napadati na logistiku uništavajući rafinerije nafte. a garanciju je davalo nekoliko dobrih serviserskih kuća.derivata. U biti se i opet radi o ljudskom činitelju. a nesreće se i događaju. O tome ponešto piše u drugim tekstovima ove knjige. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća imali smo česte nesreće s bocama ukapljenog klora. Pokazao sam u ranijim tekstovima da se to događa najčešće zbog ljudskog neznanja i nepoznavanje procesa koji čovjek vodi. Kad se dogodi nesreća u nekom skladištu ili proizvodnom pogonu to se rijetko opazi. Zbog korozije je metal na dnu boce propao i nije čudo da je dno otpalo. ali su većina od njih bez težih posljedica. U kasnijim godinama velikih nesreća s kemikalijama nije bilo mnogo. jer to građani lako opaze. ali smo svjesni da oni nisu točni. ali naravno da brojnost nesreća oscilira iz godine u godinu. Obično su se kvarovi događali na ventilima.

u slučaju požara na skladištu PUTO.smjerom zbog ovih ili onih razloga te činiti sve kako se kritični uvjeti ne bi stvorili. Mogle su odletjeti na smetlište i tamo uzrokovati novu eksploziju deponijskog plina sa sasvim neprocjenjivim posljedicama. Odbijale su se od željeznih greda. a ni drugi ključni podaci nisu na raspolaganju. Kad se dogodi nesreća u pravilu nastaje zbrka. Ja sam preko radio postaja te večeri davao upute o sklanjanju 333 . kako bi mogli pričati prijateljima u birtiji o svojim iskustvima. a mogle su slučajno baš pasti na savski nasip gdje su radoznalci promatrali veličanstveni požar i golemi oblak dima iznad njega. a rad s možda bezazlenom kemikalijom može biti izrazito rizičan kad se ne poštuju uvjeti njezinog sigurnog korištenja. Odmah sam zatražio od policije da ih makne na udaljenost 500 m ili više uz žustro protivljenje građana. Dio ključnih ljudi paničari. koja kemikalija je uzrokovala nesreću i u kojim količinama. Međutim. Jedan od njih je na vratu nosio svog potomka starog oko 4 godine. Imali smo slučajeve da nitko ne želi preuzeti odgovornost za nadzor događaja. Ne zna se što je čiji zadatak. Puno je skladišta zaboravljenih kemikalija o kojima ne znate ni osnovne podatke i onda se mora improvizirati. Trebalo je pozvati još jednu postrojbu temeljne policije da izvrši moju zapovijed. Unatoč tome što mi prikupljamo podatke o kemikalijama vrlo često na terenu nailazimo na iznenađenja. kao npr. kad se osiguraju svi mogući uvjeti za sprječavanje zla. Radilo se o tome što su bačve s opasnim kemikalijama s požarišta bile raketirane i samo zahvaljujući čvrstoj konstrukciji željezne nadstrešnice nisu letjele po slobodnom okolišu. nije bilo isključeno da će neka od raketiranih bačvi proći kroz zapreke i odletjeti u tko zna kojem pravcu. a njezin zamjenik je iz svog terenskog vozila na odlagalištu Prudinec (neki ga zovu Jakuševec) zadivljen gledao veličanstveni požar. kao na slici lijevo i donosi krive odluke. Kad sam pola sata nakon početka požara u PUTO stigao na mjesto događaja odmah sam uočio brojne radoznalce naslagane na savskom nasipu na udaljenosti o oko 250 m od požarišta. kad je gradonačelnica bila na moru. a podaci su nepouzdani. Dok ne dođete tamo na teren niste sigurni što se točno dogodilo. Moguće je raditi s kemikalijom najgorih mogućih svojstava s malim rizicima. Znao sam iz literature da bačve mogu dosegnuti na taj način udaljenost od 250 ili više metara. jer je htio djetetu pokazati nešto što možda više nikad neće doživjeti. Što treba zapravo činiti kad se dogodi nesreća s kemikalijama? Građani su naravno jako radoznali i nastoje kao i kod svake druge nesreće što više vidjeti.

imam primjedbe na ono što se zove logistika te na građane. a najviše se bunimo zbog loših simulacija razvoja događaja i još lošijih uputa o ponašanju u slučaju nesreće. kolovoza za neke je zapravo značilo mazohizam) i sklanjanje s otvorenih prostora na udaljenosti u promjeru 500 m oko požarišta. Vatrogasci i policajci znaju dobro svoj posao i na njihove postupke ja nakon tih skoro 30 godina djelovanja imam rijetke primjedbe. Zato smo predvidjeli sklanjanje građana u djelomice hermetizirane domove i eventualnu evakuaciju vlakovima iz grada ako drugačije ne ide. Naravno da me većina nije poslušala. Simulacije širenja amonijaka davale su stravična predviđanja i nama je bilo jasno da ne smijemo dopustiti evakuaciju osobnim automobilima. ali oni u praksi ne funkcioniraju. ali ti dokumenti izgledaju svakako. Ako ste niz vjetar od mjesta nesreće treba što prije pobjeći krećući se okomito na smjer vjetra i bez velikih napora. Na naš prijedlog i uz naš veliki 334 . Upute koje će se davati preko lokalnih sredstava javnog priopćavanja moraju biti krajnje jednostavne i logične. a tome se daje mala važnost. Zapravo bi u slučaju nesreća s kemikalijama morali nastupiti pred javnošću brojni stručnjaci. Međutim.građana u zatvorene stanove (zatvoriti sva vrata i prozore vrućeg 1. kad je postojala realna prijetnja da će Srbi iz Bosne napasti postrojenja Petrokemije u Kutini i oštetiti spremnike s amonijakom. godine. Međutim. Naravno da ni građani ne znaju kako se treba ponašati. ali je problem u tome što se u prvo vrijeme nitko ne snalazi. Amerikanci već kod samog nagovještaja da bi moglo doći do nesreće pristupaju evakuaciji građana. Građane treba podučiti kako se valja ponašati u slučaju nesreće s kemikalijama. Mi se slažemo i volimo. Time bi naravno omogućili stradavanje golemog broja ljudi na otvorenom prostoru. Zadnjih godinu ili dvije Grad Zagreb je shvatio da ne može prihvatiti glupe interventne planove i vraća sve što stručnjaci smatraju da nije u redu. Kod nas političari olako preuzimaju dužnosti zapovjednika županijskih ili gradskih stožera bez ikakvih predznanja o opasnim stanjima. Njima bi preko sredstava javnog priopćavanja neki autoritet trebao davati upute. U Švicarskoj izabrani gradonačelnik ne može preuzeti dužnost dok nije s uspjehom položio ispite o postupcima u slučajevima krize pred službenicima Civilne zaštite. Što se tiče evakuacije pješice (ona je uvijek najbolja) treba građane educirati kako se ona obavlja. Sastavljeni su od političara svih mogućih usmjerenja ovisno o rezultatima izbora i nemaju pojma o tome što treba činiti kod nesreće. Za logistiku su zaduženi različiti stožeri (npr. a u pravilu ili ne postoje ili su loše. Sjećam se 1995. Koliko god voljeli svoju krhku ženicu sličnu onoj na slici gore ne smijete je nositi trošeći time puno onečišćenog zraka. Svaka tvrtka koja posjeduje opasne kemikalije treba prema našim propisima izraditi lokalne interventne planove. a zabraniti u potpunosti korištenje sredstava osobnog prijevoza. Mora se osigurati sredstva masovnog transporta. HZT je izrazito nezadovoljan kvalitetom tih planova i stalno brundamo i prigovaramo. Evakuacijom izvodite građane u moguću zonu opasnosti na otvorenom i zato mora sve funkcionirati besprijekorno. jer bi na taj način stvorili strašna zakrčenja na kutinskim ulicama i izazvali potpuni zastoj prometa. županijski eko-stožeri). Uvjerio sam se stotinu puta u njihovu nekompetenciju i sreća je što u većini slučajeva ne čine ništa kad se dogodi nesreća. to je izrazito rizična operacija kod koje možete teško ugroziti zdravlje i živote građana ako niste pošteno pripremili operaciju.

angažman izrađeni su naputci za izradu interventnih planova. Iako se radi o ruralnom području i svaka kuća ima hrpu pijeska u dvorištu 335 . pogotovo ne u područjima izvan metropole. Suludo! Vatrogasci i drugi stručnjaci uspjeli su ograničiti širenje posljedica nesreće i obuzdali su je na učinkovit način. a dalje će se događaji odvijati tko zna kako. policiju i HZT. čija je shema komunikacije izgledala kao na slici. taj pak naziva tehničkog direktora. Plan komunikacije mora biti krajnje jednostavan. Najviše se razbjesnim kad vidim sasvim neprimjenjiv hodogram događaja u slučaju nesreće kao na slici lijevo od teksta. Kakva je logika u tome da se prema lokalnom planu prvo zove šefa smjene. To znači da će prvo pozvati vatrogasce. Pozvali su nas na intervenciju. jer je mlaka crvene tekućine nađena na jednoj strani ceste i ljudi su se bojali posljedica. Rekao sam im da slobodno s tim dokumentom obrišu stražnjicu. Što dalje? Problem je u tome što malo tko zna što dalje treba činiti. Sjećam se jedne banalne nesreće prolijevanja kemikalije nepoznata sastava negdje kod gostionice Vilibald na staroj Karlovačkoj cesti. stručnjaci se ipak snalaze. a ne sastavljen iz stotine kućica kao na slici. Na sreću. lopate i spremnici u koje će se natopljeni pijesak prebaciti. To u praksi znači da su planovi neprimjenjivi. Suradnik HZT je bio poslan na teren i odmah je zatražio da se tekućina prvo pokupi. Jedini je problem u tome što još uvijek do danas nisu izrađene jasne pisane procedure. a sve ostalo mora teći prema procedurama. a rečeni gospodin generalnog direktora. ali se oni i dalje ne poštuju. Za to su trebali pijesak. jer od njega nitko neće imati koristi nego samo štete. U današnje vrijeme je tijek komunikacije jasan. onda on zove šefa odjela. Očevidac zove izravno 112 i traži pomoć. U slučajevima kemikalija koje djeluju u obliku plina nadležni smo ocjenjivati interventne planove i mi ih u većini slučajeva odbijamo. Sjećam se požara na skladištu PUTO kad su nam zaposlenici predali svoj interventni plan. a oni postupaju prema pisanim procedurama. Možda će biti potrebno pozvati županijski ili gradski eko-stožer radi pružanja logističke pomoći. Mnogi takve dokumente pišu s ciljem da budu što deblji i složeniji misleći da su time uspjeli ostvariti svoj honorar.

jer nije bilo jasno tko treba obaviti posao posipanja mrlje pijeskom i prebacivanje namočenog pijeska u plastične bačve. Tko smo onda mi koji ne samo da ne učimo na vlastitim greškama nego ih ponavljamo?».nadležne službe se nisu znale snaći. a nastavilo se i dalje po starom. Mi na tome još nismo ni počeli raditi. Oni su imali svoje ideje i ja sam na kraju rekao približno slijedeće: «Mudri uče na tuđim greškama. U slučaju požara na skladištu postrojenja PUTO moji suradnici i ja smo se posvađali s predstavnicima gradskih vlasti. ali događaj je pokazao našu nespremnost za slične slučajeve. 336 . Optužba i dalje stoji protiv svih nas. On je bio spreman sam riješiti problem i pokrio je sve troškove intervencije. Taj zadnji dio ili remediacija okoliša te ispitivanje pričinjenih šteta naša je najslabija točka. Ima li nade da će oni to shvatiti? I tko je na kraju krajeva kriv ako ne mi građani Republike Hrvatske. Napravljene su brojne gluposti u intervenciji. kojemu je iz cisterne istekla manja količina nekog herbicida.000 kuna a da problem nije bio ni izdaleka riješen. Usput su bez ikakve potrebe i razloga zatvorili slunjski vodovod čineći goleme štete građanima. Zadnjih godina prošlog stoljeća prevrnula se cisterna sa sumpornom kiselinom kod sela Slušnica pokraj Slunja i sumporna kiselina se izlila iz nje u okoliš. jer je prikupljeno tlo imalo i dalje pH oko 2 i moralo se dalje nastaviti s njegovim zbrinjavanjem. To nije njihov posao unatoč tome što su možda bili ugroženi. ali želim upozoriti da je remediacija onečišćenog tla i voda izrazito skupa. Što činiti nakon nesreće? Trebalo bi ukloniti posljedice nesreće. gdje se radi o teškom onečišćenju tla. Tada je nastupio kritičan trenutak. Mi smo tražili analizu događaja i remediaciju tla sjeveroistočno od požara zbog sumnje u onečišćenje dioksinima. Naravno da mi nitko nije odgovorio na pitanje. jer su oni htjeli zabašuriti posljedice nesreće i u tome su uspjeli. a donijeli su je sasvim nekompetentni stručnjaci iz Hrvatskih voda. Izgleda da smo mi više od budala i tako će to ostati dokle god političari ne shvate da ovako dalje ne ide. Slučaj je na kraju riješen time što je šef cestovnog poduzeća naredio svojim radnicima da postupe prema proceduri HZT. a sličnog mišljenja su bili temeljni i prometni policajci. Vatrogasci su smatrali da to nije njihov posao. Na kraju su neutralizacija vapnom i prikupljanje onečišćenog tla završili izravnim troškovima od oko 600. kao npr. Uz sve ostalo. a budale na vlastitima. ali je za događaj prekasno saznao i pojavio se na mjestu nesreće kad je posao remediacije već završen. Kasnije se ispostavilo da je za onečišćenje kriv seljak. To je izrazito skup posao i obično nije jasno tko ga treba platiti. bojali su se da se ne otruju tijekom obavljanja zahtjevnog zadatka. Moj suradnik je pak bio liječnik i tako su se svi ponašali kao radnici na slici iznad ovog teksta. Gdje nabaviti pijesak i lopate? Nakon cijelih 5 h nazivanja uz zatvoren promet na cesti konačno su cestari uspjeli dostaviti mali kamion s pijeskom i nekoliko lopata. na slici pokraj. Ne znam što su veliki stručnjaci dalje napravili sa stotinjak bačvi kiselog tla. Nakon što je curenje prestalo donijeta je odluka o remediaciji onečišćenog tla. jer lokalne službe nisu bile spremne za intervencije.

Teško je to sve skupa sistematizirati. izgaranje naftnih derivata daje policikličke aromatske ugljikovodike) na stotine milijuna mjesta diljem planete. U ovom slučaju radi se o teškoj kontaminaciji velikih površina s DDT. a nemoguće je predvidjeti rizike za ljudsko zdravlje i okoliš čak ni od zagađenja samo jednom od takvih kemikalija. Postoje mjesta kao ovo na slici u Pakistanu gdje je onečišćenje takvo da na poljima više ne uspijeva apsolutno ništa. Problem s rečenim kemikalijama je u tome da nismo do kraja sigurni niti u njihove štetne učinke za ljudsko zdravlje. Zar se čak oko ugljikovog dioksida još uvijek ne vode rasprave oko toga hoće li doći do globalnog zatopljenja ili zahlađenja. ali zbog slabe razvijenosti industrije i prometa nismo nikad dostigli niti na jednom mjestu one razine polutanata koje se nalaze u zapadnim bogatim zemljama. da su se dioksini pojavili tek nedavno isključivo djelovanjem ljudskog demona. PCB-i. To je neusporedivo veće onečišćenje nego ono prosječno.Globalno onečišćenje i njegove moguće posljedice Neće biti riječi o ugljikovom dioksidu. Do globalnog onečišćenja dolazi kad se neka kemikalija koristi u golemim količinama (npr. Uostalom. Zbog svih naprijed nabrojanih i nespomenutih razloga dajem si pravo izabrati po mom sudu važne globalne nečisti. a naravno da se preko hrane stalno unose u ljudske organizme. Danas su zabranjeni. Mora se priznati da je DDT zabranjen još davne 1968. Mora se priznati da su POP-ovi svijetom prošireni u neznanju. a predstavnika na europskim listama ima već dvadesetak. Potražite na internetu prema pojmu PCB i biti ćete zatrpani podacima. godine. kao npr. dioksini nastaju u šumskim požarima. Treba još dodati da onečišćenje nije jednako rasprostranjeno u svim dijelovima svijeta. pola milijuna tona ili više kroz godinu dana) te se proizvodi na njezinoj osnovi koriste u svakom dijelu svijeta. a lista POP kemikalija je sastavljena i prihvaćena već krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. Dobro je to i daje nadu da će u slijedećih sto godina uz potpunu zabranu korištenja ovih kemikalija doći do nekakvog oporavka okoliša. ali naravno u izrazito manjim količinama nego što se to događa u raznim ljudskim aktivnostima. Proizvodili su se godinama u izrazito velikim količinama i svud koristili na opće zadovoljstvo ljudske civilizacije. Hajdemo prvo na POP-ove (Postojani Organski Polutanti) o kojima svi mislimo da znamo skoro sve. Naravno da i u Hrvatskoj postoje mjesta s onečišćenjima. Postoji i druga mogućnost da opasna kemikalija nastaje kao nusprodukt nekih procesa (npr. Vremenom se ruše i neke dogme. koje su se zbog goleme uporabe raširile kuglom zemaljskom i stručnjaci ih nalaze na svakom mogućem mjestu. Primjer su DDT. Biti će riječi zapravo o raznim kemikalijama. a jedino su sad prirodne ravnoteže značajno poremećene i njegove povećane količine emitirane u zrak našom krivicom prijete klimatskim poremećajima. Na nama je da tako i ostane. pa je teško optužiti već ostarjele generacije ili one u grobovima da su svijetu donijeli zlo. Radi se uglavnom o organoklornim tvarima i detalje možete pročitati u poglavljima o pesticidima i industrijskim kemikalijama. razvojem analitičkih metoda stalno se otkrivaju nova globalna onečišćenja tvarima za koje nitko do objavljivanja rezultata istraživanja nije mogao ni pomisliti da bi mogle predstavljati globalno onečišćenje. ali zbog svoje stabilnosti u okolišu traju i traju. Tako je čvrsto dokazano da npr. dioksini i furani. A jesu! Većina POP-ova su bili insekticidi ili su imali važno mjesto u prijenosu i štednji električne energije poput PCB-a (poliklorirani bifenili). jer nema kontrolne skupine 337 . a ne znamo kako ih se riješiti iz okoliša. jer on nije otrov i uvijek ga je bilo na svakom mjestu naše planete.

vrtove za uzgoj povrća dobro obrađivati tik uz cestu. Prijeratna istraživanja koncentracije olova u tlu pokraj opterećnih cesta u Hrvatskoj pokazala su značajno onečišćenje olovom i PAH-ovima 50-100 m s jedne i druge strane ceste. Što onda učiniti da se zaštitimo? Zapravo je teško dati mudar savjet. Svatko zna da je npr. bilo kao ispirci s asfalta nošeni u okoliš oborinskim vodama. a ljudi i dalje područja uz ceste koriste kao poljoprivredno zemljište ili barem pobiru na takvim mjestima biljke odnosno njihove plodove. Kako lijepo izgleda autocesta na slici! Izgradili smo brojne autoceste i na njima se promet povećava. Samo budala bi za sebe uzgajala jabuke tik pokraj ceste. Međutim. jer nismo sigurni da smo baš dobro istražili opasna svojstva svih tih kemikalija. Naravno da ni kupac na tržnici ne zna ništa o problemu onečišćenja uz autoceste i s povjerenjem kupuje garantirano domaće zelje ili jagode. Na ovoj slici lijevo poloprivredne površine ipak nisu odmah prokraj cest. Radi se o globalnim polutantima. Nisu ni građani bez krivice npr. Nema nikakvog smisla raspravljati o tome što je opasnije a što manje opasno. Statistički gledano. možda bi ipak trebalo upozoriti na posljedice naše ljubavi za putovanjima i onda o tome razmisliti. gdje već skoro dvadeset godina traje smanjivanje njihovih emisija i rezultati su izvrsni. u većini slučajeva građanin kupuje zdravstveno ispravne namirnice obzirom na sadržaj rečenih polutanata. Najjednostavnije je problem zaboraviti. Nema se tu ovaj čas što naročito napraviti. Te su kemikalije u okoliš dospjele bilo kao dimovi iz ispušnih cijevi automobila. a da ne razmišljamo ima li od toga kakvih šteta. Kod nas je tek nedavno počelo smanjivanje potrošnje benzina s antidetonatorima poput tetraetilodnosno tetrametil-olova. Pročitajte još jednom pažljivo odlomak o otpadu i shvatit ćete da vaš doprinos smanjivanju njihovih emisija može biti značajan. Slično je s karcinogenim PAH-ovima na zemljištima uz ceste. jer se polutanti otkrivaju samo složenim i skupim analitičkim postupcima. onaj tko za sebe uzgaja voće i povrće treba to raditi na zemljištu dovoljno udaljenom od prometnice. jer je lako prići i lako je obaviti transport plodova do tržnice ili svoje kuće. Viđao sam građane koji se zaustave uz prometnu brdsku cestu i onda pobiru velebilje na udaljenosti samo koji metar od ceste. jer svatko želi imati svoj auto i njime putovati svojom domovinom i svijetom. koja bi nam mogla poslužiti kao usporedba s onima izloženim opasnim kemikalijama. ali nisu ni daleko. Vjerojatno takve osobe i ne shvaćaju da im povrće ili voće mogu biti onečišćeni karcinogenim PAH-ovima ili reproduktivno toksičnim olovom. ako slijedite osnovna pravila dobrog gospodarenja otpadom. s dioksinima u zapadnim zemljama. za porast emisija dioksina u okoliš. 338 . ali ćemo još dugo čekati na to da shvate te onda da im se probudi savjest. Ni jedan kupac nije u stanju prepoznati koje povrće ili voće je uzgajano uz prometnu cestu. Bilo bi pošteno da na isti način razmišljaju i proizvođači namirnica. pa je možda pametnije o problemu i ne raspravljati previše. koji se deponiraju uz cestu. Točno je da svi POP-ovi nisu jednako opasni. To se uspješno radi npr. Očekivano je da će biljke uz ceste biti onečišćene naprijed rečenim kemikalijama u ovisnosti o tome koliko je cesta prometna. a posebno su se nakupljali upravo uz ceste. Biti će najbolje da postojane opasne tvari u potpunosti izbacimo iz uporabe i tako barem smanjimo opterećenje okoliša s njima.potpuno «čistih» ljudi ili životinja. pa će trebati dugo vremena da se koncentracije olova uz ceste smanje na prihvatljive veličine. Međutim. jer većina poljoprivrednog zemljišta nije smještena uz ceste i tako će samo u nekim slučajevima kupljeno povrće ili voće biti onečišćeno olovom ili PAH-ovima. čas su dapače po sadašnjim našim saznanjima neki sasvim bezopasni a oni drugi su među najgorim otrovima.

pa bi mogli značajno doprinijeti očuvanju svog okoliša da prekinu s takvom rabotom. Najbolje će to biti prikazano na primjeru plastifikatora ili tvari koje se dodaju u plastiku kod izrade različitih dobara. To donosi mnoge promjene u budućnosti i vjerojatno će se mnoga sredstva za zaštitu bilja naći na listama zabrana. kako bi se postigla određena svojstva elastičnosti i tvrdoće. Krenimo prvo s ftalatima. ftalati kao omekšivači ili bisfenol A kao sredstvo za usporavanje gorenja. Drugačija je plastika za izradu PVC vreća nego npr. Zbog toga je EZ i donijela direktive s kojima se nastoji isključiti iz uporabe ili barem smanjiti učestalost uporabe takvih kemikalija. Postoji velika skupina sumnjivih kemikalija. godine. Možda se stanje najbolje može objasniti upravo s naprijed spomenutim kemikalijama. Nitko ranije nije razmišljao o tome da bi se male molekule poput ftalata mogle oslobađati iz plastike i izlaziti na njezinu površinu. Polemike između onih koji zvone na uzbunu i drugih koji smatraju da se ništa ne može dogoditi izrazito su žestoke. BIH ili Srbija). itd. ali on nije jedini globalni polutant u toj skupini kemikalija. Međutim. Naravno da se moglo očekivati ispiranje plastifikatora. jer se zapravo o njima prvo počelo pisati i prvi su se našli na udaru zabrana ili preporuka za izbor drugih materijala kod izrade predmeta poput boca. Još uvijek nije jasno kako će koji od njih završiti. O njima je pisano u poglavlju o industrijskim kemikalijama i ovdje će tek biti govora o problemu globalnog onečišćenja. lindan. koje do nedavno nisu bile razvrstane u posebno opasne za ljudsko zdravlje i okoliš. Npr. a Hrvatska je tu direktivu prenijela u svoje propise i počela ju primjenjivati na području zaštite bilja prvim danom 2008. one dolaze na tržište u velikim količinama i primjenjuju se globalno na milijardu mjesta. Posebno treba istaknuti da je okoliš u mnogim zemljama svijeta teško onečišćen plastičnim predmetima poput boca na slici ili vrećicama. za izradu dječjih igračaka. pa je to bilo dovoljno za uznemirenost među stručnjacima. pa je teško izabrati stranu ili spoznati istinu. pa čak niti kad bi bile razvrstane ne bi trebale predstavljati opasnost zbog svojeg niskog sadržaja u različitim predmetima. Kad su se onda počeli nalaziti kao globalno onečišćenje zabrinutost je još više porasla i zadnjih deset godina literatura je puna podataka o njihovim opasnostima. pa će trebati još dugo vremena da se postigne zadovoljavajuće stanje. U slučaju ftalata stvar je krenula od male djece čija nam je sigurnost svima izrazito važna. pa možda ni atrazin neće biti zabranjen unatoč tome što su ga mnoge zemlje EZ već zabranile. Istina je da se ispiranje malih molekula iz 339 . jer su u njih dodane različite količine raznih ftalata. a isto se odnosi na biocide. još uvijek pojedinci uvoze davno zabranjene pesticide (npr. Hrvatski građani danas krše i mnoge postojeće zakone na području primjene pesticida. ali su onda istraživanja pokazala da je ispiranje moguće unatoč tome što smo uvijek smatrali takve plastične predmete inertnima. kao npr. od predmeta opće uporabe poput boca do posebnih dijelova nekih strojeva. To su tvari koje se dodaju u plastiku zbog različitih razloga.. dinitro-o-krezol.) prenoseći ih ilegalno preko granice iz država u kojima takve zabrane ne vrijede (npr. Pokazalo se da se kod nekih polimernih materijala dodaju ftalati u manjim ili većim količinama.U poglavlju o pesticidima upozoreno je na stalni problem globalnog onečišćenja posebno na primjeru atrazina.

bočice za mlijeko. Zbog toga je uslijedila konačna zabrana stavljanja tih ftalata u dječje igračke ili npr. iz dječjih igračaka izrađenih iz plastike poput PVC-a. Nedavno sam primio e-mail poruku o opasnostima grijanja hrane u plastičnim posudama zbog ispiranja dioksina iz njih u hranu. ali ipak se dokazalo kako je svijet globalno onečišćen ftalatima. od boca za osvježavajuća piće ili različite mineralne vode do vodovodnih cijevi. Poznato je da mala djeca sve guraju u usta. Zato je Komisija EZ prije desetak godina postavila zabrane korištenja predmeta izrađenih od plastike u koju su dodani ftalati i naredila detaljna istraživanja. Nema smisla ulaziti u detalje oštrih polemika.plastike odvija izrazito sporo i da brzina ovisi o različitim činiteljima poput npr. ali također u podzemnima. posebno u slučajevima kad voda u njima dugo stoji. zrno sumnje je posijano i danas se ljudi boje svega. često s visokim sadržajem onih zabranjenih ftalata. 340 . Prije petnaest godina službeno se smatralo da su ftalati zapravo gotovo neopasne tvari. Već sama sumnja da bi se nešto lošeg moglo dogoditi ponukala je zabrinute ljude da predlože zabranu korištenja plastičnih materijala s bisfenolom A za izradu bočica za malu djecu. Oni su se nalazili uglavnom u površinskim vodama. Do sad nisu nađeni nikakvi podaci o posebno opasnim svojstvima bisfenola na ljudsko zdravlje. Onda se pojavio problem s bisfenolom A kao usporivačem gorenja. Činjenica da nedvojbeno postoji globalno onečiščenje takvim i sličnim tvarima nije dobra unatoč tome što nisu kod pronađenih koncentracija u vodi opaženi niti se predviđaju opasni učinci na ljudsko zdravlje. većina ljudi koristi za kućne vodovodne instlacije plastične cijevi od različitih materijala. Zamislite užasa dobrog vinopije kad sazna da se u njegovo vino smješteno u plastični kanister možda ispiru ftalati ili nekakva druga kemikalija? Onda se krenulo i dalje. Prema mnogim znanstvenim istraživanjima moglo bi se zaključiti da je on endokrini disruptor za vodozemce slično kao naprijed spominjani atrazin. a najbolje su se snašli proizvođači bočica bez bisfenola A ili onih koji izrađuju staklene bočice. a osobito mnogo u industrijski razvijenim zemljama (npr. Prvo su uznemirenje donijeli podaci o globalnom onečišćenju tom tvari. ali treba istaknuti da nema nikakvih dokaza da bi ftalati u toliko niskim koncentracijama mogli imati nekakvo zamjetno štetno djelovanje. Teško je reći kako će ta cijela priča završiti. Glupo je svakom tko zna išta o dioksinima i plastici. ljudi su počeli postavljati pitanje o tome što se događa s ftalatima u drugim predmetima opće uporabe. pa nisu bile utvrđene niti njihove maksimalno dopustive koncentracije u okolišu niti u vodi za piće. vina. Iznenađujući su također bili podaci o nalazu bisfenola A u oborinama u Norveškoj. Pogledajte na internet i možete naći svega. Može li se otrovati vodom koja protječe kroz takve plastične cijevi? Broj radova o rezultatima različitih ispitivanja dramatično je porastao i na internetu se može naći svakakve savjete. Naravno da se to odnosi i na druga pića poput npr. Danas npr. Znanstveni radovi su javljali o njihovoj karcinogenosti i nije bilo svejedno mogu li se ispirati npr. Kao prvo je otkriveno da ftalati nisu karcinogeni. područje uz rijeku Po u Italiji). a posebno radu grickaju svoje igračke. ali većina mojih poznanika je povjerovala. ali da su neki od njih reproduktivno otrovni (npr. ali sasvim sigurno se javlja prilična uznemirenost među ljudima. Pokazalo se naravno da postoji mogućnost ispiranja ftalata u vodu. Čekaju nas zanimljiva vremena. ali se čini da bi mogli biti reproduktivno otrovni. Nalazili su ga u površinskim i podzemnim vodama diljem svijeta. dibutilftalat i diheksil-ftalat). kao npr. Međutim. plastične boce razbacane po našem okolišu). da se potpuno odbace sve plastične boce i vrati se staklenima. temperature i utjecaja UV zračenja (npr. Međutim.

Kako god su zemlje posjednici klasičnih bojnih otrova brojne ipak sve obavljaju izrazito strog nadzor nad svojim oružjima. jer se radi o izvrsno uređenoj zemlji. kazališta i koncertne dvorane. crkve. a moram priznati da se i raspravlja. Japanci su reagirali izrazito učinkovito. a Tokio se dogodio u vrijeme raspada Sovjetskog Saveza i gubljenja nadzora nad mnogo čime. Prisutnost TV kamera je kod toga izrazito važna. a kemikalije teroristi vole. Nekakva japanska sekta je od svojih sljedbenika iz Sibira dobila određene količine sarina. Nije ga lako primijeniti niti u terorističke svrhe. Možda i zato što kemikalije treba znati uporabiti. što dokazuje tokijska katastrofa. jer slika stradanja ostavlja utisak na svakoga. Već tada sam od prijatelja civilnih osoba u JNA primio iscrpne podatke o sintezi i zalihama bojnih otrova u skladištima JNA. godine u tokijskoj podzemnoj željeznici. Osnovno je pitanje jesmo li mi spremni za slučaj kakav se odigrao u Tokiju prije više od deset godina. Svijet je danas globalno selo i na svakom mogućem mjestu primjena opasnih kemikalija protiv građana može izazvati pozornost cijelog svijeta. a opet otrovanja s botulinom ima na sreću malo. Građani su u takvim slučajevima sasvim pasivna strana i mogu se samo Bogu moliti da nadležne službe obave svoj zadatak ili da su teroristi napravili velike pogreške u diverziji. itd. Botulin je najopasnija tvar na kugli zemaljskoj. godine puno razmišljao i raspravljao sa stručnjacima o mogućnosti primjene bojnih otrova od strane JNA. što je sa stajališta prosječnog građanina bilo očekivano. Razloga za to je bilo mnogo i nemam ih namjere ovdje iznositi dijelom i zbog razloga tajnosti. Problem je u tome što su 341 . Ta činjenica nas može tješiti i davati nam nadu. barem prema sadašnjim našim znanjima. poznatog živčanog bojnog otrova. ali imamo mjesta okupljanja velikog broja ljudi (npr.). Važno je znati kako spriječiti diverzije i još više kako se ponašati kad se one dogode.Bojite li se terorizma? Naravno da se svi boje terorizma. Da su znali uporabiti kako treba taj sarin imali bi sasvim sigurno više od tisuću mrtvih u zatvorenoj podzemnoj željeznici. nogometni stadioni. Nismo spremni! Mislim da je primjena sarina u Tokiju bio sasvim neočekivan događaj. Ja sam bio nazočan na barem desetak međunarodnih sastanaka ili radionica na tu temu. Na prilično primitivan način su ga primijenili u podzemnoj željeznici velikog grada Tokija i prouzročili smrt više od deset ljudi. a više od tisuću osoba je primljeno u tokijske bolnice na liječenje. ali ih onda nisu u stanju učinkovito uporabiti. Međutim. Teroristi nemaju uvjete za sintezu bojnih otrova nego tek možda za krađu. Najpoznatija primjena bojnih otrova u diverzantske svrhe dogodila se 1995. O tome treba raspravljati. Mogu udariti tamo gdje ne očekujete i mene čudi što češće ne koriste kemikalije. Mi nemamo podzemnu željeznicu. nisam isključivao mogućnost diverzija bilo bojnim otrovima (malo vjerojatno) bilo kemikalijama na skladištima diljem Hrvatske (vrlo vjerojatno). a to je danas važan cilj terorista. Prijatelji su mi dali brojne podatke iz kojih sam mogao zaključiti da primjena bojnih otrova u nadolazećem ratu nije vjerojatna. Ja osobno sam krajem 1990.

kakvi se obvezno javljaju poslije svakog kritičnog događaja. između prozora ili vrata i štokova) prilijepite ljepljivu traku poput selotejpa. Uključite radio slušajući lokalnu radio postaju i lezite na krevet ili fotelju dišući što je moguće pliće. Ako se nalazite u svojim domovima onda ih je najbolje ne napuštati osim ako vam to nadležne službe ne savjetuju. a morate stalno biti u blizini liječnika ili barem osigurati brzi prijevoz u nadležnu medicinsku ustanovu. što smo iskusili više puta. Diverzantu je dovoljno izazvati strahove primjenom sasvim neopasnih ali smrdljivih kemikalija. 5. Nikad nemojte paničariti. koje čak ne moraju biti opasne. Kako se onda pripremiti za takve događaje? Naša iskustva pokazuju da uvijek treba sačuvati hladnu glavu. ne smijete pušiti niti piti alkohol. Izlazak na otvorenu atmosferu može biti izrazito rizičan. Ne smijete se fizički naprezati. Maknite se mirno što prije iz sumnjivog područja i potražite za svaki slučaj pomoć medicinskog osoblja bez obzira imate li ili nemate nekih simptoma otrovanja. a primjenu pravih bojnih otrova u ratu nikad nismo dokazali. Kad opasnost mine provjerite u kakvom su stanju vaši susjedi i pozovite hitnu pomoć ako vi ili vaši susjedi osjećate bilo kakve poteškoće sa zdravljem. Već neugodan miris može izazvati paniku među građanima.teroristima na raspolaganju brojne kemikalije na hrvatskim skladištima. Evo nekoliko savjeta za kraj: 1. ljudi su osjetljivi i često uplašeni. a biti će korisno ako na moguće otvore (npr. 3. 2. 342 . 6. Slušajte savjete dane preko lokalne radio postaje (u takvim slučajevima stručnjaci imaju dužnost i pravo potpuno preuzeti lokalna sredstva priopćavanja radi komunikacije s građanima) i radite ono što vam predlažu. 4. Zatvorite čvrsto sva vrata i prozore. Zapamtite da barem dva dana nakon takvog nesretnog događaja morate biti oprezni. Međutim. I tijekom rata i poslije njega imali smo brojne slučajeve uznemiravanja pučanstva sasvim bezopasnim kemikalijama. Imajte povjerenje u državne službe nadležne za nesreće s kemikalijama i slušajte isključivo njih a ne lažne proroke ili budale.

Ne kupujte kemikalije bez ispravne deklaracije. Gospodska 12. 10 020 Zagreb. Korištenje opasnih kemikalija 1. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Prije uporabe pozorno p