VEZIVANJE CVOROVA Medu savremenim ribolovcima se upotrebljava vise stotina raznih cvorova.

Generalno gledajuci, vecina cvo-rova u upotrebi odgovara svojoj nameni, pogotovo ako je ribolovac svestan da je cvor najslabija tacka na struni. Treba uzeti u obzir da se ribolovci relativno retko srecu sa ulovom koji ozbiljno ugrozava tacku pucanja stru-ne, sa ulovom koji zahteva savrseno pripremljen pribor i savrseno vezane cvorove. S druge strane, svakim iz-laskom u ribolov mi u stvari tezimo takvom, kapitalnom ulovu, pa zato treba do savrsenstva savladati vezivanje nekoliko cvorova, i najveci majstori ne upotrebljavanju vise od sest-sedam cvorova ali ih zato mogu vezati brzo i identicno dobro u svim uslovima, pa cak i nocu. Vezivanje novog cvora nikako ne treba uciti na vodi nego kod kuce, a primenjujte ga tek onda kada ste sig-urni u potpunu cvrstocu. Pri vezivanju cvorova (govorimo o monofilnim strunama) treba se drzati dva najvaznija pravila. Prvo, pre zate-zanja navlazite cvor pljuvackom ili potapanjem u vodu sekund-dva., drugo, posle vlazenja zatezite cvor konsta-ntnim vucenjem do kraja. Zatezanje cvora u kratkim povlacenjima, nesto sto moze izgledati kao "doteriva-nje", nije dobro, jer se cvor nece zategnuti jace od zatezanja koje ste postigli u prvom vucenju. Kada ste cvor zategli, proverite njegovu cvrstinu konstantnim povlacenjem jednom ili dva puta, jer je mnogo bolje da se od-mah prekine nego da se to dogada u vodi, sa nekim kapitalcem na kraju. Izuzetak od pravila konstantnog povlacenja je jedino cvor za povezivanje struna, Blood, koga treba zategnuti trzajem, pod uslovom da su strune jace od tri kilograma nosivosti. Kraj strune koji je preostao mozete odseci makazama, ziletom ili nozem, all nikako nemojte spaljivati cigare-tom. Ovaj obicaj nasih ribolovaca cest je uzrok pucanja struna jer zar cigarete ima preko 300*C, tako da znatno ostecuje monofil. Ako vezujete cvor koji treba da prolazi kroz provodnike, jako pazljivo odsecite kraj da ne zapinje. CVOR ZA VEZIVANJE STRUNE ZA SPULNU MASINICE

Prvi cvor se sastoji od dva najjednostavnija cvora. Na kraju strune se prvo veze cvoric, pa se onda struna omo-ta oko kalema da bi se slobodnim krajem napravio jos jedan jednostavan cvor. Ovaj drugi cvor (oko glavne str-une) treba zategnuti i povlacenjem oba kraja strune dovesti ga tik do kalema. Kada je cvor legao na kalem, povlacenjem glavne strune treba pomocni cvor spustiti do kalema i tek tada odseci visak strune. Drugi cvor na slici je cak jednostavniji. Glavnu strunu omotajte oko kalema, pa posto ste oko nje napravili polupetlju, napravite tri - cetiri namotaja oko jednog kraja. Cvor se zateze povlacenjem slobodnog kraja str-une. Kad se cvor nasloni na kalem, potpuno ce se zategnuti i tada odsecite visak. OBICAN CVOR

Obicna osmica (levo) nije toliko slab cvor kao sto bi se moglo pomisliti. Ipak, ne treba je upotrebljavati za vece zah-vate all naucite vezivanje jer vam moze znatno ubrzati vezivanje lakih predveza. Neki varalicari upotrebljavaju ovaj cvor upravo zbog relativno male nosivosti (oko 60% nosivosti strune) da bi pri kacenju varalice struna pukla na cvoru a ne negde vise. Tako se pri varalicarenju gubi manje strune. Uz to, naravno, treba imati u vidu da se borbenoj ribi vise ne suprotstavlja deklarisana nosivost strune. Na slici je vidljivo da se na struni prvo veze obican cvor a posle se struna provlaci kroz alku (vrtilice, stapa za mamce, varalice) da bi se zatezanjem glavne strune ceo cvor formirao. Visak strune secite po formiranju kompletnog cvora. Cvor u sredini se upotrebljava za povezivanje musicarske strune za dakronski podvez, all moze se isto tako upotrebljavati za spajanje laksih petlji. Vodite racuna da se cvor olabavljuje ako nije pod odredenim naponom. Treci cvor se vezuje kao cvor za zaustavljanje. Upotrebljava se najcesce u ribolovu sa klizecim plovkom. Tre-ba ga vezivati od veoma tanke strune da bi prolazio kroz provodnike. Ako prolazi kroz provodnike, najcesce ce i plovak preci preko njega, zbog cega se izmedu stopera i plovka dodaje parce izolacije. Cvor ne treba da ima mnogo namotaja, ali tri-cetiri svakako. Zateze se jednolikim vucenjem oba kraja. Posle zatezanja, paz-ljivo treba odseci krajeve. BIMINI TVIST Bimini (Bimini twist 100% - S1.1. i 2.) ili "cvor od 20 namotaja", kako ga neki zovu, jedan je od najcvrscih i najpouzdanijih cvorova. Preporucujem da se vezivanje dobro prouci i da ga upotrebljavate sto cesce na kraju glavne strune kao vezu sa predvezima. Istovremeno ovo je cvor koji se odlicno vezuje na upredenim strunama, narocito dakronskim, pa se u morskom ribolovu povlacenjem redovno upotrebljava. Buduci da je ovaj cvor izu-zetno otporan na sok, upotrebljava se i kao osnovni cvor pri dalekom izbacivanju tezih tereta (ribolov na moru i jezerima).

Slika1. Udvojite 1.50 do 1.80 metara strune. Prstima leve ruke (desnjaci) stisnite strunu (strelice) tako da formirate omcu. Sakom desne ruke napravite 20 namotaja. Veci broj namotaja nepotrebno komplikuje cvor a sa manjim brojem se cvor oslabljuje. Kroz omcu provucite obe noge tako da vam struna prolazi sa unutrasnje strane kol-ena (pretpostavljam da ste prethodno seli), a oba kraja strune drzite u rukama, i to, slobodan kraj u desnoj, a glavnu strunu u levoj ruci. Oba kraja povlacite konstantno i jednoliko, zadrzavajuci pri povlacenju ugao od 90 stepeni medu krajevima strune (45 stepeni izmedu kraja strune i ose cvora). Vazno je da se pri povlacenju ne povecava ugao jer ce gornji namotaji skliznuti na donje. U torm slucaju treba ponoviti namotavanje. Kada se namotaji pravilno sabiju, jedan do drugog,

(bez prelazenja jednog preko drugog) zavrsili ste sa povlacenjem. Osnovnu strunu pomerite u skoro vertikalan polozaj ne popustajuci zategnutost ni za trenutak, a slobodnom kraju strune povecajte ugao (spustite ga), dok prvi namotaj ne sklizne preko donjih. Pocnite da sirite kolena i istovremeno popustajte polako slobodni kraj strune. Pod napetoscu, koju ste napravili sirenjem omce, Slobo-dan kraj ce se sam namotati preko prethodnih namotaja, a na vama je samo da pazite da se namotaji pravilno rasporeduju. Takode pazite na stalnu napetost svih delova cvora. Kada gornji namotaji stignu do omce, spoj namotaja i omce stisnite levom rukom (S1.2. levo - strelice), ne popustajuci zategnutost. Posto ce vam u ovom momentu zatrebati treca ruka, najjednostavnije je da glavnu strunu prihvatite ustima ali da ne zaboravite da ugriz ostecuje strunu. Dakle, ustima, a ne zubima! Kada budete uvezbali zahvat levom rukom, uspecete neka-ko da se snadete i sa "samo" dve ruke. Ostaje vam da oko jednog kraja omce vezete obican cvor i da ga dobro zategnete ispod namotaja.

slika 2. Pogledajte sliku pazljivo jer nije svejedno oko kog kraja omce cete obmotati cvor. Kao sto vidimo, to je onaj krak omce prema kome su se namotaji kretali. Najzad, mozete popustiti napetost celog cvora jer se vise ne moze razvezati. Posto ste odahnuli, desnim stopalom stanite u omcu i ponovo je nategnite da biste je lakse do-vrsili. Ispod postojeceg cvora formirajte drugi trostrukim namatanjem oko oba kraja omce. Pazljivo zategni-te, pazeci da se namotaji novog cvora pravilno rasporede. Slobodan kraj strune, visak, odsecite tako da viri 3 do 4 mm. OBlCNA PETLJA Obicna petlja je najcesci ribolovacki cvor, prvenstveno zbog jednostavnog vezivanja. Nosivosti oko 75%, do-voljno je jaka za uobicajene zahteve ribolova.

Da bi se petlja vezala, prvo treba udvojiti strunu i napraviti duplu omcu (levo). Prstima desne ruke stisnite na mestu koje vam ostavlja dovoljno prostora da ispred formirate dva namotaja (strelice). Dvostruku omcu dva puta zarotirajte i zatim jednostruku omcu (koja ce u stvari biti vasa petlja) provucite i dobro zategnite.

POBOLJSANA PETLJA

Ne vidim mnogo razloga za usavrsavanje obicne petlje radi dobijanja malo poboljsane nosivosti (oko 80%) ali ako neko voli, moze da pokusa i sa ovakvim vezivanjem. Posle formiranja omce od udvojene strune, Slobodan kraj strune provucite kroz jedan kraj omce (levo). Omcu tada izvucite "iza" oba kraja strune, da bi je posle prebacili preko njih. Posle prebacivanja, omcu provucite kroz udvojemj omcu i zategnite. Desni crtez prikazuje kako petlja treba da izgleda pre zatezanja.

PETLJE ZA BOCNE PREDVEZE Namena ovih petlji je jasna, prave se na glavnoj struni da bi se na njih nastavili bocni predvezi. U principu, ovakav raspored elemenata ne treba upotrebljavati pri ribolovu vecih vrsta ribe iz jednostavnog razloga sto se glavna struna znatno oslabljuje vezivanjem dve petlje (jedne bocne i jedne donje na kraju). Nosivost bocnih petlji nije precizno ispitivana ali je praksa pokazala da retko pucaju ako se vezuju za svaki ribolov ponovo.

Najjednostavnija bocna petlja se vezuje provlacenjem donjeg kraja strune teze se vezuje kad vec imate predvez na donjem kraju (zbog komplikovanog provlacenja).

Na slici gore je prikazana bocna petlja koja se cesto zove Half Blood jer nacinom vezivanja i izgledom podseca na mnogo upotrebljavani Blad (Blood) cvor. Ova petlja se moze vezivati na struni koja na kraju ima kompletan predvez. Strelice na crtezu gore levo pokazuju mesto koje treba drzati prstima za vreme namotavanja petlje. Na donjim crtezima je pokazan nepravilan (levo) i pravilan smer provlacenja omce kroz namotaje. U slucaju da nepravilno provucete omcu cela petlja se nece ponasati kao stabilan cvor jer ce osenceni deo (na levom crtezu) glavne strune ostati, u stvari, neucvoren. Ova petlja se malo teze zateze jer treba paziti da namotaji pravilno legnu. Verujem da cete uz malo truda ipak uspeti.

CVOROVI ZA VRTILICE
Cvorovi za vrtilice su veoma znacajni jer treba da imaju sto vecu nosivost. Obratite paznju na debljinu zice od koje je vrtilica napravljena - nikada ne sme da bude tanja od strune jer ce strunu jako brzo preseci. Vidljivo je da se ovi cvorovi mogu upotrebljavati i za vezivanje velikih udica sa alkom, ali cvorova za udice ima dovoljno pa prema tome nije na odmet nauciti za svaku namenu poseban cvor KLINC Klinc (Clinch 95%) je najpoznatiji cvor za vrtilice. Slika prikazuje tri varijante ovog cvora. Prvi s leva je obicni Klinc ili kako ga neki zovu polu-Klinc (Half Clinch). U sredini je dupli Klinc (ili Klinc, za one koji prethodni smatraju poluKlincem) a sasvim desno je poboljsani Klinc (Improved Clinch).

Vidljivo je da se varijante ovog cvora vezuju na isti nacin, a da je razlika u prodevanju slobodnog kraja kroz omce. Posle provlacenja strune kroz vrtilicu, prstima leve ruke drzite osnovu nastale omce (strelice), a Slobodan kraj strune namotajte oko glavne strune pet do sedam puta. Vazno je da namotaji ne idu jedan preko drugog. Moze vam se uciniti da se poboljsane varijante klinca lakse formiraju iz dva puta, all to nikako ne radite - cvor se zateze tek kada je potpuno formiran. Pri zatezanju stalno pazite da namotaji ne predu jedan preko drugog jer ce se medusobno seci i necete dobiti ni 50% nosivosti.

GRINER Griner (Grinner - 95%) vam dodje kao neka vrsta dva puta namotanog Klinca. Vi, u stvari, pocnete da vezujete obican Klinc (polu-Klinc) i umesto da ga zategnete, slobodan kraj strune namotate oko glavne strune tako da na-motaji idu u suprotnom smeru, a izmedu prethodnih namotaja. Zatezanje je veoma jednostavno i lako. Merenje nosivosti nije pokazalo bitne prednosti Grinera u odnosu na Klinc, ali je cinjenica da dinner nema tendenciju da "sklizne", da se razmota, jer je, ipak, dva puta namotan. Jasno je, takode, da zbog dva namotavanja, broj namotaja moze da bude manji.

CVOROVI ZA UDICE
Vaznost dobrog cvora na udici je jasna; bitno je, medutim, uvek usaglasiti velicinu udice sa debljinom strune i tipom cvora. Cvorovi sa manje namotaja su namenjeni manjirn udicama jer kada bi se vezalo mnogo namotaja udica bi kruto stajala, pogotovo ako se lovi sa nekim laganim mamcem. OBICNI CVOROVI

Obicni cvorovi su najcesci, sto nikako ne znaci da su losi. Dupla osmica, na slici levo, upotrebljava se za male udice i veoma je laka za vezivanje. Osmica se moze upotrebljavati za udice sa alkom (kada se struna prvo provuce kroz alku) all i za obicne udice sa plocicom. Cvor na desnoj strani je verovatno najpoznatiji ribolovcima jer se vecina udica vezuje na ovaj nacin. Oba cvora odlicno drze i dozvoljavaju sasvim kratko secenje viska strune, tako da ne smeta mamcu.

Čvorovi
Ambulantni čvor Osmica Ribarski čvor Skračivaljka

Dupla osmica Vrzina petlja Mrtvi čvor

Zastavni čvor

Jozefinski čvor

Tkalački čvor

Bablji čvor Prusikov čvor

Lađarska petlja

Bowline
Veoma pouzdan cvor, a u isto vrijeme jednostavan za svezati i razvezati.

Clove hitch
Popularan metod vezivanja camca, sluzi za privremeno vezivanje a izuzetno je lagan. Solidne pouzdanosti za svakodnevnu upotrebu.

Ribarski

Veoma pouzdan cvor, najcesce se upotrebljava za vezivanje camaca za bove i sl.

Cleat
Cvrst i jednostavan metod za osiguranje broda - camca. Zahtjeva na jednom mjestu da se pricuva sa obe ruke.

Double half hitch
Jednostavan cvor za privremeno vezivanje camca za alku.

Muski

Ovaim cvorom se spajaju dva konopa podjednake debljine. Veoma lagan za svezati i razvezati. Razumne cvrstoce.

Allbright

Allbright cvor se upotrebljava kad spajamo dvije linije razlicite deblji Zahtjeva pazljivo vezivanje.

Hook snell
Jos jedna od metoda vezanja udice, ovaj put ne tako komplikovana.

Bloody knot
Cvor izuzetne cvrstoce koji se upotrebljava za spajanje linija podjednake debljine. Zbog niskog profila lako prolazi kroz okrugle vodjice za najlon.

Mala petlja
Cvor za pravljenje petlji na tankim linijama. Izuzetna cvrstova.

Olovna petlja
Jednostavan cvor za vezivanje teskih olova. Izuzetna cvrstoca.

Palomar
Zasigurno najpopularniji cvor. Sluzi za vezivanje udica za liniju, vrlo jednostavan i prilicno cvrst.

Perfec t loop
Jedan od boljih nacina za vezivanje varalica. Dosta jednostavan i razumno pouzdan.

Turle
Prost i jednostavan metod za vezivanje udice. Preporucuje se samo za lakse linije.

Uni cvor
Izuzetno pouzdan visenamjenski cvor. Kad se jednom uvjezba, lagan za svezati i bez gledanja (po mraku).

Centa uri
Sluzi za vezivanje udice kroz oko. Cvor se odlikuje izuzetnom cvrstinom.

Griner

Univerzalni ili visenamjenski cvor koji sluzi za vezanje olova, udice i virbla za najlon. Vrlo pouzdan.

Hook snood

Cvor izuzetne snage i cvrstoce. Glavna odlika mu je sto udica lezi u ravni sa najlonom. Prakticno neraskidiv.

Lept ir
Za debljine najlona od 0.45 pa navise. Vrlo jednostavan ali ako nije propisno zavezan zna da se odveze.

Half blood
Visenamjenski cvor velike cvrstoce.

Palac
Vezivanje udica na jacim linijama (0,30 pa navise).

Pauk
Relativno jednostavan i lagan metod za vezivanje petlje. Cvor je solidne pouzdanosti.

Slobodna petlja
Jos jedna metoda za vezivanje petlje. Prednost ovog cvora je ta sto moze biti vezan bilo gdje duz najlona.

Virblo
Jedna od metoda vezivanja virbla. Cvor velike pouzdanosti.