P. 1
Domaci posni kolaci

Domaci posni kolaci

|Views: 574|Likes:
Published by blesic31
kolaci
kolaci

More info:

Published by: blesic31 on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2014

pdf

text

original

I

~!
ae
00
3
DOMACI POSNT KOLACI,
pile. torte i ostale poslnsitcc
t. \ 1 " ( " " " , , , sI:f\·";l I prnznik». IJa.._~(.· S{I Cf/)t'XC: IIIck pun«: Ttl su
r"7.I1:1pd('nj:1. pcasec: iii j:lglljr.:c':I. P'lC sa 11/(""nm, strom iii
inbutcnnn. jJlilllle, sirevi, sosovi. prclivt. toru-, "ol,,{:;. . Ali.
btl"dO//ll dnnt /)05W. Il:ls{;Ije problem pouotovo ':1 pus/asci.
elfln:I, .~Ul,'ij)I'(:lniti ovegodinc, ,In budc I)( )SI)C), dckoriuivno
i UkUS/10. a (/:1 I)eponovimo sve cnll) ()(II)I'():'~/(' JJ()(Jjn(~?i\1i
lIam dajcmo neke nd idr]«.
I f)l'l)/U ialunju llaliC /)0111;1((' kuhmic /)r;'''''('IHil; ~nl0\laJll
d(),,", rcccput« Z.1 posne ioru-, kU/:I('C, kttlice, bnmbicc.
kugticc i,::I:lIIgli('c, pile, zelee i ().,I:l1t: povtnsuc«. Tu jc: i ncko-
liko rt'('cpllla za "laue:pitc, tek toliko da \ ':1111 ~<' tuuiu pri ruci.
(:;11; 1I:11Usc dn liZ 0' u tnah» PC)fUOC tmiu« IU(lftU(;no~t d«
tH 'CJ... budeu: novi ; ucponovljivi. jos »ko 1 .1 svuki rt·c( :p/
Utrl(";':l((! ,. mulo svok: sopstvene Il):t-i/(n'i/():,ci , kreiuiv nosti,
uspcl, i (J""li~l}je Uf)lt-:<'U domtuiicc 0(1 S(I"':JlI{'~O~ftJu slgurno
ncic irostnti.
((1l1,g:1s"r/f'%i prcko dvestotinc rcccpurn /C! S1I10 s~Jj"rni(/11 ccte
11,,(1/);11'/)".~/() SIUzudovoliuvn 1I;1,~Ilk"" ; kriterijumc Vllseg
(/()/u:J(:Jnsta. K()IHbin:lcijOJll infbl'lu:H'ijc i ')J :I.~rc,znnnj« i
isk ustvn, ie/ie dn j scbi j druginui j)I'(J%;/(' vrhunsk! ui, rak.
,"'}!Url)O tete l)rC)n:t( i ncku SCI'.1/)U iIi ncki rcccpt.
koji Cc od siul« btu ':'t;1l))(J \':),;"1
.\:ul:ullc} '(' ,..tO~~;1 (/:1 C-!('ll1Q \':In) I Ol·().~.1/>111.1 bu» ()U POll)OCi
I dn (,('1" /,1 »premunic postusticu za povnc "I:I't, inu mnogo
prijlr(,lIIlj"lIlli. lilk(x/<-. i d:lfl} postu UL /)I (. kol:loo: mogu
1 1 U)C), QO ugodniic da proticu.
4
l'OSIl i kol:I('i
5
SadrZaj:
1'()'~Il(" torte
] 4
Sitni posni ko}ai:i
19
I'OSI}(' "OCIlC poslasricc
SI:l11e POSIlC pite
8/;1(/«(' posuc pice:
00m.atI po$.'¥ kot aQ: . t or t e . p ot e iestate p o5' 3SCIOO
Ize l av ac : i\RTe 1.4A
Ur c d Uj c i p l ' l p r e m a: ljt~a('.aAtseniie·J ic.~panovit
Fott:lg((ltje~~,tl ao A ; se nir e v u: .
P t Od t l , < : I: Nenad \~1if.osa';ljevic. 0 6 317 7 " 11- 0 7 3
,e"'too: 0111 3343-769
5
POSNI KOLACI
Posni ko/aCi S3 grizom iorzsima
P,)/Tt'/JUO .!ill g 1t,/c.,"',uh (Jr.Jh.J. .!W g
~I'u", .!""IfJ J .: ,cot (·r.1IIpr.thu. S (II lx-log
nil". I J o .: ,'tJ .c· IIlj.l. 11.;,..," .. IJr:I.::n3, 1
A..,\ ,J ..: 1 :,(Jc/(-/>If",ld)ollc. t mu.»kumi ()r;l..~/(.
I }..~;;U:;I \ ,11I1I':','('('r.,
Prtprcrna: pomcsnu mlcvcnc orahe.
prnh ~CCCI'.An!.. ka;,k\l brasna, 4 ka$ik<:
ulj:t i sudu btkarbonu. Na"tfugari
muskam i ()I·lt.~(:j~. pa sVC,,' zamcsu i xn
pola litre h(·k:..g Villa i\lasli ujedJ )a~ili.
r'tch pOdn'l:l/:\lIul'(..'1l1 iposuri hr:l~n('Hn.
pa pdpr<.'ll1ljCtHJ masu ravnomcrno
""I}:lIi ifl~l;"'lli pola sarad:1"(,'odmara.
1;1(!;1Kutac I)('ll 11;l Ilhuj ,,-;uri dck nc
porumcm ......(en Iprohl.ld':l1 kol~e~(_-Ci
It)l'n:ul,' \1\ .lljal' u prah ~e(c("
:I'.:II"IlIn.... ru \.Inilunl
Posnt ko/a(5/ s« grizom i suvim
gro zaem
"(J ln:h/IU, ,i '''(ll/c.' (~.I',(."U k:l/il) 8:'j:".I,
!~oll;' ". ,/,"n.', J M)ljc.' ,(,de. /,5 "o li: ' nlj:'f,
} ';011;1 ,""<';('t':I, I ,~(lli.t ol"!lh;1. 100 g : q/"'(;~:
n
ro7l
!,I, I pI ,I""k ~.II"'('H'U. I I;liul,:;'c(_'('t'
IlfipJ'(:lll:t pOIIl(. ..... .u! hfaSIl( I <:;;, praskom
/.:l p.'O\'O, dod,ul ~l'il i orahc (n:ljholjc'
pohl nlJI,.'\.;,h· pola <vckanc}, ,"U\'O
~ro;i.d(. .. (11)<1:1(1 'c;{'cr pa :.\t: /~tI))e$iti
\othun Iul,c:nl 1)0<1.\11\,.11111'-c:C1.'f, ,\t~'tl
dODro .:l.n1(.·'UI I ""p.1UU plt'h pod-
ffiX l'_-'ln 1 11('''UI hr .... noln_ ..... --<i U (t_'nli
.l:lgrc:,;,nlll f);' oLe) lOU .,tt:P(:I)I. 1.3 10
\Tl:01t.· ...lu\ ..cl ...,rup (l(l -\"'ulit' ,,(.'cera i.!.
:\uljc \(l1Ic.: d.l hud" t-:u.., k.IOla,talJ..u
'Iop.lo "'ul,I(' pu.'lul ... l..ll\.UliJ ll. :-'lrUp0rll C
O~I:1\ ill (b \11-"1<':
Posni ko/aCi od oraha
1'(I/n_·J>nu.!iI) j.; 1.""." "{'«·r.t _i (1/ hhkJ"e
\ll(/t', Li(J I: I>T.lh 'c.·c.·Co ru. ~}(J 8 nr:'''Il.'1. S OO
#Illft'n!"llll}(.,t", I kJ "ti'tt,J ..r1<Ic,· tutur-
IJeIIIC:,t k.t",l.t· viI.' J \,ulll""'(l"', musicuni
0""[1(:. L -it.1fl!:',· tc'"d,Ilfc..' cilkol.I(lt:. So): od
IX1/.l/uuu/l.t "f(Hjt,Hlrt /;'or;C,J orl ex'lo!!
timunu
Pripfcln:l: 2';0 g krt~lal ~(;(;t.'I'ar;~sropili
" ~(>I'pi n:, ~I'OI·(.;CU I<:tda dobiic ztamu
h()ju, ~kloniti g:l i dod:l(i pola litre
hlndnc vodc, pn In..... u In(.:~a(l dok se
st'CCI' ~:l~\'Hn!'I(.' OlOI)i. I r ohladcnu
0):1:-.11 zatim dod.ru ,nh'\'enc orahe.
;l·t·cr u prahu, hLI"'I1U. '()(h..1bikarbonu
i uljv. pa ... , " clohru i/lnc.,.:.a_li. 1\).(0111
dodari I n:udolf" oracctc, re-ndanu
po.... nu i't)knl,t(!u. '4lk, !..;OfIc.U luuuna pa
sve npL'( dobro i:tr.l<!ul Ph..'hpodmazari
Ipu"'\Ui b(,;'':;O(lIll. IH.'''I'' '/nltiu IInicga
I pc..'ci n.l j:\(I)J \'.url
Brzi ko/a(5i
"<Jlrt'/>lIO: 1;,0//(' /)1;"/1 ••• I .':'01;,1,"('('Cl'.'1. J
!~(llm I'v(/e. fJ o/.r ... 01;<' (l1t.1, I kC"ic.J /> £ : 1 ... 1..'.'1
%.1pi;civu, 1'01:, ,,,0//(' ,"III"IJ~ j!t'()).(/:f. po /a
:::o/j(.' ,..('(.'1.;11,,11 (11',tll" I ;"",,;,':1 1~lrJj} .~c:('t!r:I,
'5 /'::I,"ik:l pc,_· k"tc.· /: , (J(/ ;',I/>ilj,l: 7,1 gl: l~Uru:
---f n'hr.1 (~"J..fil.It(" /;( JOII.utjt'. ~J.":,,,jkl·
~C!("t:I':I, k(,,~l..'l" hllIJJ(IJI HI.lrJ!,.Jrin,J, -i-I k"I> i
till,"
PriprCfn:l. hr.I ...,,!) pro"cj.ltt. 1)4,)llh.'Sati ~a
pl.\!'oknln /.t ptX 'I\() 1)<)(1;111'e(-.:r. ~(k:a~
nt' nrahc:. 'U\C) \.tru/d(.· \ilnil s<:cer i
pc:kl'llt·t.. p.• III (1UI110<.: \o(1t' I utj3
li':tH(· ....IU nl"'lI d., hI/tit' hOIIlOJ.,'eIYol. I)leh
podnl,,:t;l(l I PU"titt br""no,n. iziitl
rtl;\.... " Ipel IU (crni ;t,~lgl't'J :lUOJ na oko
11lU S l<:PCIH"",tela J \' gutov iZ\'adiri i
OS I:hUI da "'1..' nl.lIu p,ohl:lt.it. Za to
''l'c..'JlH: ra:OHopiti <'l)kolaou na lag:tnoj
6
vatri, dodan ~\~(·cr.par k<lpi ulja i kock-
leu margarlna. iI:I1H:~:Hf. pa kada je
masa PC)lPUIlO kompnkma ~kloHi(1 sa
vatrc GI.U-UfOf'll Pl('hll kol:.(· j osraviri
da "it: J )OtPUI10 oh'.uih a glazuf3 sregoe
St'o n.r rnan]c kockc
Posni ko/aci od ~arg-.ucpe
POln'htlo: Z \tlIJ(.· rnl'w/c._· k,Jft' hnl~n3
J .~JJj.lnl/c'\ ('flih Ot.,h:f. I ,o/j:t rt'Il(t:Jo('
,';,11"8.111'/"', J,): 'll/j:1 ..t·C:~,..J. I pr.'1':IJ,; y;~
J>'~co\'o+I J.t'\I(lt \ ,"u', \('(:(:1',1, 1,':olj:1 voac.
I .~(Jli:l ulj:J, H)lI10 1,< ,:J.,nr.'.t:l iii IU;lrtH('!,1tit'.
jo.\ 50 U ()I1t'l'('()l/t OJ ,,11.1. 'U'U,1FlIl,I k()rir.1
(I(II>tJJ.1 UfUII/),l
Pnpf(;I));l.pom, '~;-\(Ihra'"v ~apraskom
za pccivo. 1),)d:l(j tn!c.·\l'IH.' orahc, ~(:'<~er,
vnml '<"(-":1', rcndonu ;,ug~\I(':PI.I i koricu
lununa pa uz PUIUot lIi1ft 1vodc Z.U'n(:Sj4
Ii tcsro, Ph'h pu(.hll",.au i IX':'lU(1
hl':.l~nOIIiI/"I("UI tc... In i PC\;j U zagre-
JllI()J rernt I\,tcno I Ill,do pn:)hl;uj(.'no
prcnl'l/;t(i
mlcv cI) 1I"l)
kockc.
IlllUllu:latlOI1I I posuri
ur.''''IIU;1 .... CCI na manjc
KolaCi sajabukama iotusimu
1'01/'('/)/10, , ...ol'\·/)r,'MI .r. I, ') ,.>I/,I,';("(\'f:I,
pol:1 ..;, >IJ(,' 1"~'l·.po/••\()/jt' U/j.-I, I /.;('.:.i< "H
pr.d/.:.1 /,.1f)t'{'il'I}, ~. I J• • b(lkt' .... r('c/llj('
1'~/itin('. ~(}IJ.I ,"('i J..lfHh (}/;,I,;t /.:t jt/.l/,UJ'lI: ,.;
H.'hl':( coku/.u/(· :1.,1 J.1I1'Jlllj(·, .$ k;t"kt-· ;~C(·r;i.
J.•.I)(.'kIC.1 1)l1,lJoB Itl.tI'g;ll'itl:t, />;tl "~ll" UIj:I
Prtprcma: hl','~no J H·t}:-.eplliI P(.U11l'5::ui
sa J)ra~kOfn1:1 pl'(I\,o l)od.Hi scckane
()TaJ u,:I ~l'('cr f):1 IZln('~;1Il, ,1abt.fke
oprari, oei:o.lili I Il;tl't·nd.,u paoccdiu 0<1
~J.::L OOd.H. prctbodnoj nl;~t. 1.::\1111
\I1,<.'nl t \"OdOI1:\ po 1)()(rt'iJl p~l umc ...ili
zirko h~lC) \t'.'lI I/lIlt U uljc-o) f)()(,t,
tll:1/-an I br.I'I'lOnl pr.'Iotil pit'h 1rx:(1 n;t
tcnlpC~rt,lri od oko 200'tepeni cct(de-
.,(·f:tk Hlinuta Kolac /.atinl 1/."\';1(IIu iz
refilL' i 0.:-.1:1\'111 d.l ~c In,llo prohladi, Za
It)\'1'l'nlt.' na lat-!:tnoj V;Hfi l-as(opi{l ('oko-
Iadu, nodal! ~(:(:crpa kada se I 01) otopi
dodau ufjc im:ll'g.1nn Oobro i7JUc::':ni.
skJ oniri ,:'I \'311'(.' I ):,I;v.uroln P(t~1111kolac
K:lda ~l' ohl:tdi ... ,"('1 ua Ill:lIlI(.· kockc i
.,Juijti.
Medcnc kocke
PtJln'/)ll., Z$O J: 1t.,:(/." ..,Ifltl ~ "t'O'r.t
1"0 J.: (,r.;Jh.t ;!-;: dl "HIt. J.,o J! br.t."il.l.
poI.1 kt'''K"(' (".,,-,,:".1/.1f)"\"", ,,..,/0 "Iro,
g:lrlC 11J"(lIt('~'(· /"0"', IIlO)! (ok"I./(/t.' /';1
.c,,'(Htlll/('. kt-cf..'(·,1/)lI,ooj; I~I.I(]!,'riIU I~t.'lo"t)-
liko ,~.Il)r (1":1
I'riprcma. 11,1 lag,u1ul \'iHfi rasropu,
Il)('d, f)o(i:'Ui ~CCt..-·I', rcndanu linuu« »1.,1
koricu i .lOOgmlcvumh o)'ah;t, I/nll.·~a(i
pa masu (lod;ui 1I bra~llo pOIYH:Sal")(I sa
pl'.,;koln ,;:;1ptl'h'( I N;1pra\'iri I_(::~((J ,
i%f'ut'iu g:1 U po(.hn,ll"h' i brnsneuu PO!'oIl(
plcb i pcci II leini I\a 200 ,''If.:'pt,_'ni
(iot()\' koLu" ... ,'l;i II~I krx-ke. umaknn u
1'2:o.(()pIJt:1111 eokcladu i mlcvcne (~r:lht'
(prcostalih SO~)
Ko/ao sa mcdom
P()lrc'hno 1$0g'c,'(,'r,I, I. -;< II ul/J_ I,., dJ
bt'lnJ~ l)I),1. II.;hl(H.'" 'W'(/c.'/)Jk • • r/Jl)tu·, j
k.J.';ikr fl)('(f;) 0;"" iOO J.: 1Jr-.l'u.t
PI'ipl'(~tll:l; pOfllC.:':'.UI 'c«."r !'i;\ h\:I in)
\·inoln. dod:Ht uJ ,(' j t;1....{()pll<;n n)t'U.
Z;Uil)\ ~odtl blk.u'!>onu pa zarnc:-iri
7
hl':I:'.non) l kuhkCl , e ' potrcbno dodau
'o~1''I):l:lohr;,"'n,. l.an1"· ..."11 ~Ipati u plch
podrnazan I J)(l' lll bra-nom. ()Sla' lll da
' \(" odl' l1ol' 1 o".l(h:-.cl.lk mmuta pa pt.--ciu
rvnn /..AnrC:lanoi 1);1oko JOO ste pe su
~(I na ku(t..t'
Kohli! od krompira
l'orrt'''')(J [/..fl J..nu,,(uf'.1 SaO I!5(:t~(·!":,u
pr.Jhu, - t' S"o} . ! 01':111.1, I nl"f"/!,'"0. 3rebrs
i'ako/:ld(_'; /It ).:/:'/II,.H: .; n:h,.i ~uk.(JI:t(It· 7;;
klll'.lni<.', 2 ~/..1111,(11"" 1.0('l.t(..t J~J;ltF;lr;Il:1
l'fipl'('I)\:I; kl't)It'lI)II' Ol' u.' 11 i obari{i u
ijus(' i. Skuvnn ()li\l~{11 i I dobro propasir-
arl, \1~I(g;tI'ill dobro i;;r:tiho\':lti. 1.J %;
POS((.' I' )<:I1(1dodavanjl' , :;":CCl' a1, , 1 prahu.
Kadn 1''1\:11\:' budc pnlpUn() pcnasro
Ulntlt' c' "" O(l(I.UI i"' pa, u-an kromprr I
d:tl, v, nlUtlli. ZdlHI1 dodau mk-ve -nc
orahc. Dobro umoccuu IIl' L' " podclui
na C.h:1dt' LI l re dan <I,,'() dodau rasio..
pljcl)U (' ukoll(h.1 .. dl lilt)(l.' l~nIIi bco. Xn
udgo',Ir.IIlIc..u (;'lenu "'I,n"l! prvo U "1(h.1
kor(.' dco ... n(;()kol;ldulTl .t prcko nj~~a
f";!"I:~njill hc:h d(' u I'relul gtacurcm od
~okoJ:\clt· n, l I.l~.U)nJ varrr rastopu! .3
rcbra I ~)kOl.ld4:, do(i;u I 2 k;l.Slkc Sccr-m,
kncl.I(:u In,\I'1-t:lI'Ht:1 1 2'5 kapi ulja
\h, :.' :;;-ui da !' ot' 1':'''iIOpi. skloruu !' oavatrc j
datj<: I1)Uliup.1pn:ltli h.ola.....
KoJacJsa. beJJrovinom
I)Olll-IJJltJ, J~fi J! n'!t'!'(:fuh nr"h_r, 25iJ , f;
I.;(ht;l! ..... (t'r.t •.1. ' $ (1 1 h(' iH~illl.l. / i. . :t' J<. ' (' _'
(';O.CI;(, /HI/.l J"",,; t' PI ,j .. f,J /.;.1 ", ' (' in). 250 ~
prO"4..1,UICI)lhr.I~".f /. 1 J.!/.vuru lSI} g
kri". d . .,-"((_'r.,.nul" \(1(/" 1k,t' :' ik. l "II;,
PnprC.·Ol;' 1"0n1(·...1I1nlk:\Cn..: c)r:lhc ..a
kn.., tal ...c(c' rurn d()(i;Ui 1110110c.Oleta pa
pfchl. hchm \ InCllll I/O' "">.tli. 1>;1: dod:"
Y;UI br.t' ' ' u PUT1I<;'.lno ":1 pr;, ..kotn za
PL·CI\U. \la..u duhlo Ulllutl(1 I 5ip:ui u
ple :h pod ..n:tz:ln I pO..... I(bc:.l.' tnolll f' t' ci u
n::1"111 :l.agn.. ' Jano, 11:1 nkn 200 ~t<:p<:ni. i' . :,
glazunl u, plnnVatl ,,,·c (. . ' r ".1malo vode .
Kada posrane dovolrnc gust ff.kJonitisa
vatre i dodan ka, iku ul)3, \tuliti dok se
He : prohladi p.l pre hn kolac. Ostavm
kolac da M_' .:tlJ 'Ura "1t:SIl("pa soo na
k()('kt~I "Iui.ill
Obtandc sajabuk:unll
Potn'/)(u,. 500 ~ Il,lI"ht·/ifl j,Jlu. tI. . ; ~, ~(Jki
..rnJl.!,1I1:t t-ore (le i 1 btUHn". p.ll..et obl:Jruli,
sc c c r IX, 1)11((\'/)1
PL'j prcmn. "'PII\O\\I(I kao :taslatko pola
kilognunn opranth, o('H(.\·pih i naren-
danih iabuka. 1\'1(":111 riot '.tIri rlok sc ne
elobtic gll~l:l 111.1"':', dn ~\·a\0<.1:1ispan.
Na kraju d(I<I.1I1, , \;1\ I n-ndanu koricu
Jio)1Ina 1' ;1jn(i l1)alo 11l1' ' ' ~lj\lCj kll\"~Hi I);)
'lilt), \';111'; ()hJ adc'norll masom rllovau
obtandc. ~.lhl()\' .' n{· oblundc pnll~nuli
((:--linl prl··dllll·lnnl i u"I;I\' ili da
Pfi' "llt' X\'
CokoJadne obJ:mde
J'()I(.>buo LOOJl i' rn. . ol. u/c _' ;.1 l.u'JIJ/c. 2(J()
g hiljnu,t: ". ,uj:,u·/n,1 ..!(_If~r. ' t' l-(:, I' ;:" lUi) tf
(H/(_,~'t-'()ih "r,t/"" It.;I,"l 0,;",,,<11 '
Prtprcmn. U pc»cbmm posudarna
lag:\f)u 1' :r-,loplo l'okobclll r margarin.
Z:tgn~jjlrll' 'pojih i I/' ll(.", lli. dod:' lli
:-c~('(;r i Inl<:\'('''(' f)",1hl,..~,1>:1 .' ~\ c dobro
iznlc£-ali K:ul:l "'I.' Illa"',l ul:th) pruhJacji
(i10\,<11 i ()hl:ltH.I~· ,I put<IIIl lh pritisnllti
nekilH 1(.' 1101 p1t>dlllt'(OIH (' :' ("f»OOl) i
o:-I;t\'I(i <I:I ., ...., )1)(\.
Obla.nde sa badcmima
Pmr"I>()(t iOO~ h,u!("UJ if.'t..: ;:"~c,-'t'3.... ok
(Hi I II/nUll.,. In",,) 1...11>..,,-,., c:1.,"'lr.tkt nulinc.
p.1ktl' :Ill It· •-1>1.11)(1,
Priprc--o, J. uduh4ir ..ud 'la, Itl ' l"<cr, pre·
htl!! .. "a ch.'t.: ":\"(' "udc,,' dodati ~anllt_"' t' n
i oiju ...c«., _' uh.l(k' m 10.;\0I ' t1k ocJ Iinluna.
t.)\"t_, IZI1\(';:\(1 i In;\ ..u k\n.ui na tihoj ";ltri
dok , "~ PO.., t:Ul(.' \:I, , , irn ~~I~t;t. GOtOV
n:H.h;vsklonili ";l \'.urc,,·pa p(xl<.:liri 1)3cd
8
ObJ.andc $;l
b..cll:tniJn:l
d("'I:l. t ' icdnn sl:"'i1i kakao, II drugl
ckstraki od I'')~tlint'!I tl'('('i O!((i\viti bojc
badcma. ()hI3Ud(' nild<:\';1Unn -;I("oe(ti
natiu: n;. 1)""U..;t:l\lli (il:-.akakaoom. na
dnl~u Of ", .n,llioOtu I na frecli ncobo-
jcni fil. Prckrtu ('C'I\,"UI11 oblandom. I)".!
oblande pnll'IlUII ncknu ((.'zilu pred-
mennudol. ",' 'H,' 'ICSIlU ine pnbt,lk
Oblsndc sa mtlukom i /esnJkom
P(Jln:hIU), p.lk()I.tl)/c' Ub!J lrlc/', 150 ~
~eCt:I·:/. J ;:;;{) R 1',1(111#:,',JOIl II h·,"ik;l. 1I1.~I/()
l'(J d~
Prtprcma: rnfluk bc~kiUi u I(,"~nlk'nalo
proprjjri I s:,n1h'11.~\,·t(;I· prt;'lhi sa 'Halo
vodc pa u.~~)inl)\'ali(Ill budc malo red,
nf'g() 1';\ !'I1;Hk~->. Dodrut iseckau ratluk,
mlcvcnc J c~nlkt' iIll:l::.lJ dohro lZtllcsati.
SkJ ooili :-3 \,:\(1'1;' pOI kada budc mlako
filC)\':~11obl.mdc. 1'l'llbJ 'HJ li rh uektm
[(.'ZII1) prednu-rom 1 OSHt\'I[I do
,ulrd(l:ln ~c.:ci n:, 'tanJ .l,li('C' t :-.Iui:i(t,
Oblande sa coko/adom i JeSnJd-
rna
POlrc/)no: J{}i) I: ('v/..o/"(/(" /,' kU1/;uI/<;. ZO()
g 1(,,':'n;k,l. 100 J ~btlJnoR !tfJ,,,llog lu;,rg,rrifl:l.
tHOf', ':'('({'I':l " r>n,lau. p:tk()V;lIljC' ohbrloi
PrrprCfn:l;u scrplcu ~la\'iti 200gcoko-
ladeZ.1kuvnnjei 200gpO~llog rnargari-
03. Staviri na plomu. na 1.1£,aOII vatru da
sc I~topi K3cJ J . '{. I:"IIHI)I 1 u,cdnaCi
dodati J )t:lh weer t I)r.icnc isamlevene
1t"~IHkc,,4DOOR) 1/.In'''''.UI 1 ~klonlli sa
varrc. Kadn "". 11I.I~a ",.110 pmhladl titc-
\aft oblande "ritj,null mknu H:zlm
prcdmcrom i 0,,(.1\1111(.1;1sc srcgnu •
osusc. Pre- ~llI;'(,:nj;\ Socci 11:\i-t:tngll'-'t,'
Oblande sa smolrnuml I
l»o(,·cbU(J .' j,O ;.:..nlok,lvU, 2')0 J; bi/jilO).:
n):lrr.;~d/lj, 2iO It S(·':C'I'.I, ,.. ok 0(1pot«
pomorona)«. ; ,,,,III/C' ohl,ltu/('. , ,.,(:,,)(:le
<'oknbdc :.'.il kUI,fn/e, m.no 1'11(/(',
p3." k:Jpi tllj,t
Prtprcrua ~l'(vr u'pil1o'",l(j sa mn10
vode, da -c napravr J ,tU'l :-.il"up,Dodat!
sok od pola pornul ;,f;I\(t;,(,_-' oosccnc i
samlcvcnc :-111()1o.\(' k,tu, p••kef izrajbo.
vanog hIIJ l1UJ .:, In.It')!.lrlll;I we dohro
i2fne-,:uli kU\':J 11 <Ink nc ~\etfi .\Iasu
...kloni(i ,a_ varrc 1 J ')(ohl:.I(hll pa nJ onlc,,~
nadcvari oblande (lurn,.1 -e nc pre ..
mazuic. l>rll1"ItIU II.tr,lo\"tnc,,' oblande
ncklm tczinl prcdmcrom i C1:-.ta\lli c.I:I so
Ohl;{(.H, N:t lagHI)oj V:Hfll:""toPlli..:t rebra
ncmasnc {,()k~)I:td(,', {Iud;-Iti kasiku
.sccef:i i par- kapi uljn. 'y.I)lt.=~atii skloniti
:;:1 V:HI'(.', J o~Il'l:llo t'll(:'~-ali po' OVOI)1
glat.LI rom prcflt j 01"1 bd~'nt;: obkl ude.
Osraviu <1~1 -,,' ,g1:1%~II.' "'l,-'~nt' (naibolic
<10 Slltl';ld:1I1) P,I "cci Ita ~Iang.h('t:. j
SlllZiti
Obtsnde sa smo.l-vama II
Pmr("ooo- 500 ~ ""OJ ..I"" IJ.tkofoOlnie
()ht:lImi xl{) I: 'l'(("'.f. n:ntL"IJ kur.. 0<1 J
1)()f)U)(".lft(};('. i, l~IJr.' ('okol.«/e. p.'1r k.Jpi
{llj.l, k~f';iCi(;1bll'f1~1J: tll;lrll.tr;lI,J
Pripr('lll;'t' :'fllUk\c oCI~t,tjod pl:ll:ljki i
sanllcli n:i tl:l:I!.ini I,t 111(,''1) ,~t·~(.'f'pn:lili
$;) l));"O V()<.i('", <.1:1 (lgl'l'J .llI:, p.t SHl\'i(j na
j)( )~:'\ I l\.()J ..\(.1
9
~PO(l'1 I kuvan dok 'C_' ru- dobt!c gusr
".rul) £)tHlali '.'Illl(..'\'(..'I)( vmokvc I
ku'·.ui 'Ialnu nu- ...I'U c-' dok ~ nc dohijc
k()l'np~11..111., 111:1'01 I)od:.ui zanm rcu-
danu konru pC)'llnr::'t,dJ o(_'. pnJ nlC.;;.ali pa
.;;klufull ':1..,)t)I'(;Col \t~llo prohladin, pn
filu' ..11nbl:U U lc. ,., r~').t.lno; v.rtrt rasto-
pili cokul.ldu. clud;"1rnargartn i koju
~:IPIIIFI,.l po ictil i ka~iktl-(h~'" -ecera,
""(' dobro i/r'lH""';ul p;t :-.klolliti sa vatrc.
.\lC:':Hl in... IH.do pa pr~lii.i oblaude
(),I;n'i(l dn ,t kpla..: 'H,:gnc' I IH,()~U~i,pa
1'1'<,: :-.J ux<.:nj;l vee! not ~tallv.IIC.:<':
Oblsrule sa smokvarna i orssims
p()/t'(,/)/1H $tJO f . l \I/\'I}, \/uol- ... J "'. " ' o n 1!
or.lh3 ' ;0" ): J . J t " " , 1 ':tT(T,J . .s 0"'1."10(;
j')'iJ )tCIU 3 ;'\Inuk"c.: oCI'titi i snmleu.
SClt'r )In·hn (.,'-cU ll vodc, ~1;J .".h n;!
\:110.1 I ku\ad J ,:U "I ,in1r). K3d:\ budc
zelj(.:'ne gu ..unc. d\l(I.l.1I 11lk,',\,,\'neorahc i
-mokvc. i/.tYh"'.U I I'''' :-.J ..lonitisa vatre.
P(ohl:,clcnuln m....nm natllo~;,ui
t)hJ :lfHI~', prulvnuu nckim tczrm pred-
f'llc:tOlll I n't.l\'tti da -c pn),"I.I.'ij Pre
~Itl.lt.:n,a ~4,"('1):\~tan({11( v-.
AnJcln koJac
I'()(r('/)t)()· . ' l,{,(I,."Ihll/u:. I k:l.~jJ .-1Iwuf ('
b,k. /r/)()J)(·, I .\,....1 ~t'('<"I':(. , (':";1 ulj:J.
1,; t :, ;. . , IJ r"\l1.I
I)nprl'nla iah\l~\'Clpl;UI, ot:I"titi t narc!)·
d:ui, 00d:111 '(Id1l1uk,lfbonu, ;<"('('1'. uljl'
i hLI'U CI r.l "c,,' d().j)fO ;/1I)t· .... :111 '1~"1I
'ip.lll \J I..... J lhl1:1./:1U 1 hr:t';nonl fJ 'O,U I
ill<:h iJ )\'( I 1I jtR·I.lft( I fe(O!,
Ciganski ko1:l(-
i~!Hn,j)IJ ~" 1,1~ "'''H,I f',I,'.IIIX!C I
' ~l' ;. j ~.'<'('f.), 1 " , , ' . 1 I,t't ;:rl].1. ~k. i' :i. . , ' 1i/('/lI,'
:":1/0 (1I1)('/:J I p',I'.U../,1/),·. ·ilO I /. . ;I:'u. i(. ~
k,If..,I(>.(
r.-ipn,:fll<l: pOllu.::'all hra..nv "':' J H'<l"koln
1::1 pCCI\'O, J )cl(I.lli :o.\l~O'ldlt "t!'ttOj.')k<.· 1
masu me-...IIUli ui(.·dn.u.':iti. ~lpali u pod-
!H:t ...:tn I hr.l,noll) l>tl'U I ph:h 1pc._-Ci u
za~((.:'j.:1.llojn:f',u 10·1 Stmnuta
KoJac sa isbuksm«
I~Jrr(_htJ(. ) "j "II,,,t. . . 1 ~rc_' (/" J c. · 'c:Itt.'IuC',
/ ~()' J " j. !rl/;I, 1, oS 'Hlj. 4 b,. . . ,oIn. , 1 -. o1J1{ _,(, (xl
(Ole A. ;rI~ H I, ;" po i" t..C·\I("(.' pr. , ~k3 /.,J j}(' ci.
10_ \, )/,,1 "!l-('r,l, I(}O F "('C·/"_'II,ih (lJ -:d,;I' L:I
~!;t/tI,.u. ,re''''''1 (\oJ. o/. lde: /..1f..U l(llIj(;".
.!k;I,:'lk(' ,"c',:(.·r,l, 1 /".I\jJ ...1 uti;1
k.J•.,jl~/(';' fllltq.::lrtH,'
Pripl'('1l11l: jahukc opratt. u{'i:-'Iitl i narcu-
d:lli J )()d:ui gl'i%I »la';'IIO plnllc~ano sa
praskoru z.. a pcovo. Il:ln<:!'ati pa dodati
uljc, .... t·(\'1· i ,(."\'k.II1(.' or.ihc. Akt> J e
pOlrcbnu dodan In;,I\) ki,<:It;" "0<-1<:
\1~..u dobro j/lnt"~III, d.1budc Zilka i
SiP31i u Ilh'h »1)(.h11",1',\1) i pO~'U 1
bf:l~fK)lll Pc,'''_' U 1'.1,J .:fc...·J olnojrcrm (,kO"'C)
minura CioU l\ knlolt prehu t:13/.\lrorn
nd eokoladc (.,..tOPICI cokotadu na
1:II!~noj varrt, P:II'C,'e,"'I dOl nc zagor].
00<l.U1 ;Cl cr, u1,c" I .tkCl Ie..' porrcbno
ka;'iJ ...u \uth: \lc...'~.l{i p.l ...1.;Ionj(i~,l \:tlr(."
Tada lIh;u:hi IH.Hlt.u·in, l}\t'.,;1(1 da ec
o(opi pa prcttu 1<01;1('. ,s;I\,C_'kati da s c
glaZllr:l "tcglll' p:1 "c'cl n:, kockl:.
Komlsbrol od jabuka
1}(I(J'l'hno: I ' 01 1 . 1 ,\rn'l~"')//) I:~l>(lk<l (~,
hiJ(()JU). 1,';'0//;' hr,'"H,I. I 't)":~l'I. :C/. . :;Ulih
()';Ih;~, pol. 1~()I/('\IHH_H j!H1/(1. 1. (;ol~r J . ~'k
(H) J lunulI,t. J /",h.(\fr.1 "uti,,' h. /. . :. un(JIIC:.
po l;, " " lit , ' " ('('/'.1
P'npr"_'1l1:l' n.ltc,..·ll(l.U \(: J J .hukt,_-' pvml-sati
"'3i"L'CI..:lninl ell ,1'ln.t '\'c... ·ro'n. l)o(lari
".1\1) !!l)/dc,' "01.. 11\.ln:ndallu ).;;oo\.u <.0
I111un;l I..:IU I hr.I'llu ponlf.:".,IOO 53
.,t 'Ionl u.... :rh. 'n(lrn '\C 1.l.111c- ..ui ;{aku
,c.: IlfHrehno dod.lll '11.110!Ill" l(;,,,to
',p:ui II 1I....ttl pic..'h p<tdUl.v.ln i postJ [
hr .....llt1Ill I P<.'ll na U rlH'n'nOJ tt'lnpl:'ra'
{uri
10
Komisbrot
I'~Jtrchn(): !(X' gn,/c'n:f"h or;z_f1~,. 1508
~(.-rk.lnjh ()r.Jfl:l. ZOOg~y.c:r:l•.!(II uti:!.
151)g pt:knlc-;,.;J 1 elllx'/08 n'n.1, l)r.~(U po
potr(-bi. poI.l J..(r~,('(. pr.'''k., /,,1 {)(-r;\YJ
Pripren ..a pomc ... :aC I mteveae I seckane
or-the, dodan uljc. \'1f10I pckmcz, pa
dohro iZlnc;';l(i. %:llnc:-.ilt braknom
pomesanun sn prn-kom /~1J)t'C 1VO. I\J d~1
jc (C StO dobro uradcno clpati ga u uzani
pleh, prethoduo 5)O(ll1lal':lll
pobrasn;cn. 1'c,:(11.1 "Cl'oi zagr(.'janoj na
200srcpcni, oko xu vrcmcna.
Coko/adtll kolaci~J
I~;)fre"no: INf)J: ",.,I .':u,r. '.10~ bjJjl101! 111:11'-
Q.ll'ill:l, SO Il ,'~c'('(·r.l•...oJ.: 0(/ I /XJ Huu',(nd}.(',
'H O .~ o!';,fI.-l. J ,,(} jl ('oko/.{(/(· /.,{ ku~~ItJjr.
nl:"o vodc. In:,/" ulj.1
l)fiprl'O'l:\' braeno prO'C I :t1i pa U njcga
rlOc1:UI 1'1:1li'Ui-( 11:.1.,,-'('('1'10 -0~biljl'lo~
Ol.I rgann.. ~ml"U l/t;uJili pa dodati
;.etcr J )OJ )i":kao..oLol1' ott pomorandze ,
Dodau v.unn ,.I n,k,-\C I U; orahe I 111('_"11l
{cS(O, llrco"'I Jlrh -U ~hllJno~ ntatg_arin:t
11:1l:tgJn(l1 \,lIn r,'''''opHI p.. dC.){j~IU
{("SI U, ~\t{. dobrn umc'Hi i Z:Uinl t(:StO
:-'I :lvill u tn.t:ltl~·l n.I pol:1:-.;ua N:lkOI 1 ll>~
"fC t))(._"na 1(:'(0 ii'\';l<htL J',lzvni oklagijol11
i S('C I 03 kvadrancc iii pravougaonikc.
Kol:lCitl-- I*('d~11U UI,\;,111podmazan I
brasnom PO"'UI plch iIwci 113urncrcnoi
remperaruri Z:. JlI "I " r"'I OI )lli na
}ag.1nof \';U(I iokol;tdu ,.;( nckouko
K:t."ikt vode I p31 J,..I "I ul)J K.lda [e QI I )--
ptjcno ,IHUl1o.:-c:nn-klomn .... t vatrc i jo:i
(nato o'lulil1 dok nc POC I lC cia se
Zg_~I "I 1I :\\,:1 ()VUI I l urawun prchtr Pl'C :'c.'nc
kolacici.: i jo~In~,I(ivnnili u rcrnu da sc
pre-hv o:">u:-.i
PijallC lopttce
1'f1/(cb('lo' I kg I}t',btllr, ., 'ol/it (' <,d ll'll('
k:(/c- pil'fi •.... olih (' It/J.t 2/)1,1"/..;1 ;r;l /)(:(.1\ V,
l.('(:('( IJ T'f:lhu /"" ()OU('/)I. (I/('fn
Pnprcma. ))1'(""):\11(1 1)':J'I l() ponu-sau
sa pr;I '::kon1 /.1 pl',"·(_! p.t .I ;UI l(.4 ..1{l1.11,t:m
j pivom ·'<':,(0 "'1(",1, du" nl' pococ da
SC Od\'3j3 od(uJ,.U, ()d dnhil4.:I'Iog testa
ohliko\':UI I Upllt" l1.tpr,I \111ucluhI Jt'f)Jt~
u -ecduu I \1'Y.I ~(l ".,\-,I l k;",k\1 dtc:nl:!,
Lopuc v· pl'ci u podnl,I /.tnOnl plebu. a
goiovc kolaeicl' 1)C )'\lU pruh~ccrom
Kokos kif/Ice S:I pivon: I
P(1I f<!hI lO, -00 ~ 1)1';,':'/1,/. , ':'o/;hc u/",. L
.~()I Jjct' In,':I, I pr.j,..,(J.. /.I/Il·'/I·~': ,.;, pn:IJ t"
<i{)d ,t: .~t:(:(.·r:l,$ dl \'tttlt.:. /"0/.;0.' po 1)0(l'cl;"
Prfprcma: II PI'O:\I',.III(l I-'I,'a;,)o dod;!li
prasak za 1)<"'('1\'0 i l~nH.·S..t(i. zuttmdodau
ulje i pi\'o p:'I :t;l,"C :"lli lC ..to. Od
lJnl<:;:l~I U)~~1("':1 c)hllko\,~lI i kiffiee- i p(,t~i
11 podmazanorn pfchu l I1lC.·UP,J \Tt'*
me-nu napravh i $ttl'l :-iruJ) od scccra i
vode Kuvau dok 111,; J)(l'lJnl" ~1I '1() k:IQ
za sla(lo ~irup prohladtn, pl. u njcga
Oll1.3k.1I 1 Pl'(-""" 1..,lh('\· ...... ulln rh u\-;1I *
jati u koko..:o\'O hfOl'J \U
Kokos ki11iccsa pil'()m Jl
P()(rc:bl)(), (, 'o/jh,' o<f c,rlt(_' ~it'C,; ((Ii"",
;01,(.'(.' /)",.1, .!}.,c: ..,r"/)t" ..I.." ~;, I'l't.",,·a.
hr,I.'H,~po f,ouc·h,. /.j I)t('/h ')uo f! .:'CC(.'f"
J )():-'~I K()LACI
'~,I'.{ \.)(h·;",if tllU.IJ..HJj(- /';0 J .: kokoeovog
hr.I'n,)
Pr)pn.·lll;t· naB,>r..: C)Of)).! brasna pro ..eJ :Ui
I I)OOlc...1I1 '.1 pravkom za pcctvo.
J l(Mlll":1C1 PI\.' iuti,-, "pau u brasno pa
zamc ...tri (C"IC). I)(~I.(\-.u; hr.I~II;! d:Lij<:
koli!..:" J '- porrcbno doJ -c rc.... to dohro
.l.:tl11(,·'1Odv .. .tj.lti ,ufkc.' r.lZ\uci ih c.1klag'
uom nn d~'hIJ II1U p,'''{:l "'('1,,:, nozcm na
p(lIrehnc tk'hn'c i nblikov:ui kifii(.'(.'
I<U1icl: ,,~,cf:u1 " J )udll):v.al\ i brasnom
pO!'oU(pk-h t pv·<,:i, Za 1(. Vn.'1l1(' scct!l'
pl'{·1tli~:I,(l'" vock- ikuvati da se dnbijt:
gu,t "'iJ 'UI), V,'II('lIn ~jj'upnfn prt'J i{i
pcccnc kilii(t' I tl\"tli~ui ih u kokosovo
brnvno.
Kiilice sa orssim«
1'0(1'("/)"0, J()() ~ ,u/('\ ('I lib U,.,111.1, 250){
hi1J'~"J.: IU,IIJ.:.lrill., ill";.: /)r.,';u3, II.';_L'':U.',
;\ k.",(,(.l; "'('C IT ••, \,1111/ ""'(,('T, ,'('('t'r II
pr,lhu J)lf pt"rc'I"'i 100 C ,11'('ln,I iii
('H-:',n('L.,
Pnpn.'ln.l In.",h r.l..toplli u nll~koi
\'f~h Ik~tlll "("\cr 1.lpuo vnu';:';\(i •
chl_" ill d" n.lde)(k \1;1q!.lnn i't't.~i n••
,i'"rl' zamc..1I1 -, 1 bra-nom \ft: ... lti do!..
bra';'l)o 'h' UfHIC.''\U Ill;l-.tUlCU, Z:unn \_I
tu)\c.· .. (.'rlO tc,.· .. lo "'l)i)[1 !l.uio":". !<S';'l.:-RC p'l
daljf.: 1'I)(' .. "i dok. -.(." lie" r1obij<.· }{J ;nko
I('SIO It;,t<) 1',:1(111) okl.tgijoln )':Ii'.vl.,l(ina
11
dcbljinu pr:o.I.l J bcci na kvadratc. ;'\la
S\<lkl J ..,"·:ldf":llIr 'Iil\ 111malo ozeola I
mlcvcnih oraha iobhkovau kiflicu.
Pnprvmhcnc ~IJ lc(t 1'c:<.Iati U podmaz... an
pleh I 1').:<"·'1,:1 un1c.·rcnu, (C,."ltl(X'raruri
€I!))" nt: pOnln\l'nl" (ah nc.' previse, kao
\:lIlIlict-) p"( ":IIC,." ktfhcc u\,:'tIJ .ui u
nlC~;l\inu "'("(,:(,1 u prahu I vatu! eccera.
Trougllci ad §arg;uepe
/-'olrt'hHt): ';(J(J J: 'IU":;(I'(.'I"" ~')() f! bdjobs
IIJ:(,.~:(ritl,1 (,1)0I: 111,(,\/1,1. 1'('k,)1,,';'- po )'(.~Jji,
pc d:1k('"h'f' 1)(fl'I..,~/.1 /)('111'0, J)t~'h ,"~':('r
P(' 1'011'('}';,
Pripremn- ';',tl'g:U"'rHI I){'''lltiio:1r<!l'Idati
na ...11no, IlI\hIlO P(llIll,,".U i!'oaPI"I~kllnl
I'~I pcclvo, dod.ltl .... lr~.ln pu 1 dobro
izrajbl1\:\1l 11I,II'H,lrin , UIlIl,.·..l(l (C.'SIO,
Old:t};I)Olll ('.'\"(1 h..... IHUkoru dchljine
P(5.(;1 '\.c:1" i I(uu,gh( to I n.-d:Ul U pod.
mazan pJ e.:h Pc,'" u n'1"I1I/.\~r(,',anoJ na
lO{) -rcpcm I'" ch.1 PoC':CC:O:.l(1'{H.lgli(-a
Sp:IJ .HI PC:~f't'l·.I0IU , (l\,tIJ .lI' u prah
-ccer
Pogacice .5:1bademima
IJOln'nno' .lOO g "r.'... It,I. 1(10 Co Il,IIIIC)/.! 'U~J r-
K·l.-"U 801: h.lth ,tI••, 80 F '1'('('1.1. pekuu:'z
!'I<J ),('111 OJ'.,II '('('t., pHI,()(n'''i
t'ripnm.r- hl'.l~nl) J )1't1"'(;,I,Hi a margartu
dobro i:.lf.tjho\ ,IIi l)o<i,tU mu '(:'c(.:r i
mlcvcnc h:ld('I1H: 1'.1 Z:1IUc,,:SI(J sa
pnpf'c.ull('IHIl' hr.,-.ncun Dobro
UIUt'';'l'''U H:-'Uj I'J ./\ III okl,lgijonl ua
dt'hlJ lnu pola ... .IHIIIUc,.·[r.l (iii. lanle) i
modlom II. r:lk."J ..;UIlI t;I'u;om vadiri
pog:ltl(,'(' Porcdan IhII pf~uljc..:opleh i
I)t'I,,·1 dilk hI.I~() n..' ('NN'UnlCnt~ P(''<:t'ne
:A'adl(i, "..(,,\1(1 d., '(' Illa10 prohlade j
SP;\1:1I1flt'''O'4,:J :(),l) po ,he, Z.l(ifn u\'al·
;;1(1li~c.'ct:['1.1f)l.lhH J :.lnlu·i ....lll \'J .llllonl i
rc<l:ui 11:1 r;I{HlI Ii' 'llIl.l~r1J ':
1 2
Baklava saptvom
P()lrchlt()~ 1kJ : t.Jl1k,h kor:" Z,j dl ph~. J
pl'3.,.\2k /.;J {>C'CH"O, 1.5ell Vl}:l, oan.. po
pmrcbi. -00J : «'Ccr.l I I \nd~
Priprema. ra,IOplll pI"'.I'-:akI " _ ;a pecrvo u
mesavuu psva I uhi' Od\'Ojjli .:( kore,
svaku prcmazau ovom SI I I t:'(" Qtn a
postedmu ({el" rlll) dobro po-ur:
mlcvcnim orastrna. l.\iti II rolnu. lake)
uradit i sa v,(:llilH "nr:illI:I aolnc isc:ci
na komadc I 1)(:CiU %!lgrcjatloj rcrni dok
ne POfUlllCI'lC, t ' nH'((U\'rc:IIlt:II~1 skuvau
gust sirup od kn"'l.tI ~l'(:cra i vodc. pa
vructru strupcm PI '(.:lili probladeou.
isp<.:ccnu baklnvu,
Posne vanilla: I
Potrebno. 100IJ 1 > ,.1 " / 1 .1 };O ~ hiJ;nng
In;l~M"l;(. I SuJ.: .. ,'(.'(.'r.,_ 1 I',."'''.lk za
}X"('nu... 01. od Jt (fu~lJ.!'''''U 1I.f . d/'~/n<tC!
k3j ... iia, weer IIp,.,hu
PI'lP!"eI'Il:l. fn:lr}t;lnn doh") Il'r.I,bcn·ati sa
'>f:t~c:rtlln Pc)nH," '" hr-.,... no '<t praskom
£.1 pecrvo. dOO.llI I zr.l,bo,.tn marganu i
sok od Irmuna. p.L lI lUC." 1(1 te... I O
R:t-.(11)jill g;l O!..I :Lj.tl,t)I l\ un deblnnu
pr~(:ll C:1...nxuu \,1<"11fH)g.I(:I(,:(.', Porcdati
ill 1I podmaz.m i hl"I'1l0tll po-cn ph-h i
pcci na 01":0.tOO '(\'P<'I". Pl.'(I,·Ut'
P()g:I~H'(_'"p:l,:lIi <1/,\'1)1(111) I ~1\,:lh~Hiu
p~:lhS~:('l'r
Posne vanilla: 1 1
POl!'('bno: 50fJ Il br.' ..'l.l, I SO 11Jul!ol,t/
.$(·Ccf il. ZOO.t: ()(;,/I,I, J ~>J,H.'.t uIJJ._ 1(14) s
;cx'ler.l upr~" u. I kc''-hJ 'JU II ~('r.J, Zf XJ g
dL~/n:r Of f k:'j"t;:r
Priprema- pomesau mlcvcnc orahc.
prosciano bracno i krl" 'I :t1'ct(·r. dodan
ufje pa 1.:1I 1U,':-'11I "':-.tn 'llI t." C:OO U,'_ " (O
1':1/\'10okl" l~;I O(n i '.l'I COnl \'.tlliti vanili-
C<: Rcdaci 1I podmnzun ihl,l" H<1111 posvu
ph.:h 1l)l>(~1n:~:o.r(" 'cill,(I J rcurpcratur» Po
dvc PCCl:I l(.· \,:uHI icc 'I-,>.lj:ni dzcmom i
uvaljau \1 prah ~c'c:r p()I ncAan sa vanil
sCCCrOJlL
Verine vzniltce
P()(r('hoo I 'if ) #,,,;,tll,, J " tOJ.; l<: " 'IIA,', jOO
g S('(C't;1 U j)lol/tU , XO J : h,J,ov).! 1J<'''/Jt_ )j{ f ilar·
g.,}OO;1. « ,OJ . , n,Ir('od;'U I,1 J .,fll';( Il<nuor"n(ik.
~.k I tlOlr(. ... / ld;Il.d S.I n';' I""U /LI. 1\.I_;;I.ll#,k
f ukol~dc'./~, lou. : lUI'. f I.e, cJ 1>11 {>Of,," " ,
Prtprcma I c..· ...nilo.: J)ml'rl:lh pa <amlcn.
Dodati mu 1~U~1)(" h ..... 'cera. rcndnnu
koricuOll" :.lOd:it, I I() ~hllln()~rnargart-
O:l koji JC ,I ;'J;\O I lil 'ohllOI te-mperaturt
Dobro 111)11,.' ...111 «:... to til PClI1H)C .:-oOk.,od
pomorandzc. n.t(lnu plo(:u posuu
kfbtal ccccrom pa CIt! ovc ma-e naprav-
[li koru dcbfilnc PI ':o.I :t, P poscbnorn
sudu POllh,.,:Hi fl\h'\('I l(' o••alu- :-.:, I SO v:
prah '(;'I.,{'r:\. dod:ui .0): 11I.1I1!~lrjna
... obne !C'lnpl.·'·'uut'{,;. I 'c,,'ndallu kOfJCU
limuna. orophcnu povnu cokoladu pa
svc rzmr-..:UI . Pc}lI I lJ(~U " Uk~i ud I nuuna
I '.:\nlt..·~ltl 1{·... '0 f u(1 0\ t,' I U" .... • r~ll\iU
koru na da~cl 1)()",U1ClJ kr''''l,ll '4-" «" oln.
Karla !'o.f." (1,lx' J..un: 111;.110pnr-1L'ot'. rdkl·
,....kl)1I 1l;l ..i(,:{)lll '.I tln. 'J," h(.c: Punlt.ci
" lc:da :,pa;nli po th c .\\(JStll" 'C 'p.\j:ui I X)
d\e hr.,on, I X' ,I \c,,' I\He: .It d.I hudt'
~:-ln.;rl1jt'. J" " dn,l hl'" ,,)n a dru!!.l zuta \..,ni)·
iea.
P()SNI K<)I.A(.I
13
Pijani kalaCi
Pulr<VIlt) I ~fI.~1I1i«. \l'IJI}J or.lh.l 100~
",,"(i.,all" "r.,II.' .!';o J.! /tr,lYl.l I kc:;;r(';{
f>l~."A..t./.1/,. ..."., "J;.f/u lUU"}.':lIllf>j!
Of>4'\.4.I(..I, .. cll,)H.f .;n J! l~,kcN.ffk·/3 kuvm-
tc./'.1 II,u/(O, 2"''',~wcera. nJ.II" Hide. I()(J
1: "l'tA,fI"" f'f"h". 1-;0); Il,I("l{'flth Il"I)lk2.
I J..( "'('.1 1.'1111.' "('\ crs. "Ii) ~Cnkol.locf(· Col
/"U\;UI/('
Priprerna: bra-..no P()111(.'';~Hisa pr;I:o:.kon)
Z;l PC('I\'O dod,lli ul'alll ..' (scckane I
Inl{.'\'L·IH,·). i/l\'ud:lIlI .. 1 coknl;tdll. narcn-
dan! Ol':..~(\i(' j ;I:IIH(;,;II pu'om Tcsro
pod .. -uu na <lV:1<1t·1:.I I~pcci dye korc. u
POciO):\;:;HIOIH , hJ':l~I)OIIl POStHOfl)
plc'ht! % :1 III lI;'pil'uvati ~(;C(~,· !,a malo
vndc (' ",11"0 skuv.m SII"tlP dodari
Inlt'\'('ni lc.. .:.n'" 1 "'l~('kanc orahe. kao i
\anil'cl.-c"" K:ul.1'C: -oc 0(011" ,kloniii:,,'2
varre. clod:!11n'o.lrf.tarif~, i.l111c'~atiiOSl.1\~'
(i da sc J )rt)hl:uh '.lOlo\all koJ ;Icpa ga
istuu IItO"l JlrCn\~/AII , odozgo iPOSUli
krupno n·nd.,I,uIU cokoladom
Medeni koJaCi
P,llf-(-hf'" ~O()~ br."11.1 1oo}{u,:u'g3rina,
f $tIl! "II.:lI;I. 11.1\ r/J n";,1 '{1(/e: iJikJrnonl',
n.I(·'U/;III;1 /"url{',' "d I flltHII),'
Pfipl'c'·fll.l hl':'l:o.no prf)''''j:ui pn mu
oodaei sodu !Ul....ll·!>OI1I,1, olllek'i;lii mar-
g:uil) I r.I~(I)pll<:n 1l1Cc.IPo:-.u(i rcndanu
koru-u JUHlIn:1 i til n... shi glatko 1<:$10.
Pk-h plI(hn:I'l;:1I1 I po!"uli i>1':l:i.IlC)Jl1pa
~(a"ilj tc-ro r';I/\'Url'lh) 1):1ck-bljmu od
pol:t :-..;IIHtllll.·, ....l Pl'ci U 1'('1'111zagrcjano]
Il:l 200 ""I.'I)I.'I"Ii.dok 11(: dohi;c i:l;llrlU
hOIl.'
POSNE TORTE
Posna torts sa orastma
rouebno. 1-50 J: ,,,/,,, t:/ull u(.,II" .l5Q g
'C'Ct"fil u pr;l/Ju, 2, idllx'log vtru J ...J :j rl 'i cOl
cimvuc J..-:A"Ji./(.':C ;"(J<I(' IJlJ...lfhofl(·, .liOJ;
bnl'II;(
Pri prc.."nl a; p(1l l l \.'~.Hi mk-vc-ne orahC' j
prah ;cCtl '. :t.:IIH~:~l(j I;~g;tn() bel i m
Vi1)O!'H, dodau ctmct. l'(OUU bi karbonu i
brasno. pn svc dobro tl}('dna(\ih. Ph-h
podmazrui 1 l')O!'>uti hl 'a'II(J l n, nUl SU
1I..,uli ifl~'fi U lagl'(,'j:Uioj n.. -rnt. Karla sc
I$pt:cc:n\t tort.t ohladi, pJ '(~J l Ii J ~
gl azurom od .,('("('(':1, <1.J budc: potpuno
hel a.
Posns rozen 10tT3 J
POln:/~,o; J ()()J: hr"'n.r. 15(,j: pr.lh ~('"W.-(·n.
~Ip ulJ;t I J1 r.t ...,k 1 .1 1 'It.'("'Y).m.l/o kl"<·h.~
vodc, c.r III )()O fl Jo.r,,\ ,.u '::cc.:er.l. jI)O ,r.
fl l !C\'("rl i h nr;lh:t I ~OJ: IJr-.Jh .i (:(.'cC'a, -II
J.":J,~ikrrii('lll.1, 1 )('J..ol,J..t) h:tpI' cbtr.Jkt:l (H!
n';Jlifu' iii j:Ji:O(/C:
Prlprcma. beMno r>1,(,.. t:j ;l l i , pOlnc5:lti sa
praskom 1:1 dodati ~CCC::J 'u
prnhu. pa <iO"c-i'l.mC':';"Ifl. ()OctHI ul ,(.~:,po
porrd)i <l1)(1;1\';lU1kbctu vodu idobro
zamc..intcsto Poo("luig_ .l na9·10 delo-
va. paod :-,\:i ke.~r,,/.\HI kuru I peel na
prevmutom pl vhu ZaIIII"Iajprc tI.~pl no·
'1-Hi kri sta! ~Cc.(CI' .. a IIl :1!t) vode I kuvati
dasedobi j c ~u"( ~i .·v". nod.lei I"I,ICVCl)l'
orahe f UZCOl , dobro iZI)H'~all i tJ VlIlI
nadcvom flovrui..... IIV. 'IbnaSl " odozgo
prcmaxuje gla/u I"(.)IHko,,, sc pravi tako
sio s- 1S O g prah~CCCI":' dohro umun:-':1
malo vrc!c "ode I <1ocl:1ev ue-kollko kapl
ckstral .. aa od rnal i nt' IJ obro szrncsau i
dobijenorn glazurom prcmazau (OtIU.
Posna rozen torte 11
l'ofreiJno: okol i O glH" ....n.1 I 'oQI)I(<I. ulJ.'l.
1 k>ijlce r.Jkiit'. , k;l;ik(' it'~('r"'. poi.,
ka{,cice .'o()(/t! blk:"h",u.'. po/oJ k(''(Ir(' 1--'nil
scCef".J:.('3 fil. J OO J: ,..,,·,'ct'";J . .J~()If nJlt"'('tl;h
nmh:l. poln .\c ..,f.·(· vmnl ;4.'f.;c:r;t,fll.I/O "od(".
kock;c., tn'U)~;'lJ·1 I1 .' /.1f:,I,'/uru. 120F
.~c:t.(;r:!Hpr:lhll, /:>:11 J.npt -ovte I'vdc:, p;tr
k:,pi ckstrakm o(/Iunlln .•
Pri prcma: porn{:~:ui "I,t. rakhu, sodu
bikarbonu, :-.,,'(,\:1' I ":Inll ~ccer pa
dod;IV;tjUCl brasno po P("')U'chizamesui
rnckse tcsto. I'odul i u ~:l II:L 6·7 j ufkk-a.
Od svake razv lIt'l kOl "u , P('·~IIe: na pre-
vrnutorn plchu. xnnadev sccer nalni sa
n1:11ovodc pa ~:l t"'pi no\~Ht cJ J se dobr-
je gusl ~Inl p Oud.uJ Il l l c\'cnc orahc i
\-ani l s<..-CC't. ()f'2h,' mal o .I..;,kU\'3ti 1':1
5kl Ol 'l i l i :'-:\\'•.are rh.u,;lu kuc:ki cu marga-
nna. i znl C~l Ii da ..c nH)J )1P·.1O:-Ia,i l l ci a
se fil mal o prohl :adl I..nun nadcval i
kO('t". sl :tZtl ci j c:dnu prcko drl l ge. Za
glazuru i,cf-el" u pr:lIHI f)l'("IiIJ ''hl malo
\'rel e vode i (nc~alida ~c ~cfcl " po-
{pun(~otOpi i(t:l ~c dobl,<,., POl Pl H10gl a·
15
Ik:l ma-n Dodan pier k,tPI cksrrakra (,)0
malina. (.1;1 hi ~I.v.ur::l dub.la lcpu (0:'.('"
hoJ u t)rcnl.\/.III tortu glov.uroJ )'\ i(l~t:t.\·I·
ri d:t ... t' ohl.I<11 I 't<.')tnc
Torta od orsb« ijabuk:t
POffl'bno' I';Q,: WI..t.t1 ~C·f·(·r.I. 'i (II vode.
1' 0 / .1 k(',,(,(_· 111.1, " $ ..., /.1 pc·n\t~./ :)oljl(.";l utjs
:H10 g/)1',1~1I;1. /:1 ,,;u/('l" .1;08 J..n,,,I<tJ
,';"(\':',1 ; II"I.., ...:h_'/.,I1ul..(' ...n:d/ ~Jt·' clil' inc.
I Of) g':(:CI..1/1I1I or:ilt.'J. k.J ';".,1 In:l1:~;~r;n:l: 7.1
gl.'1~lInl' 'I 1'('/)1',1 ,"'o/..'t,l.u/(' Y:l kU\' :lllic:, p.ll'
k:' p/ uljn, J,.'}f,'k''';l 1l1,'1?!.lrin:t, J k;t!;d' .~1
.;':(:('(:":1
Pripf("I)\:l. ~l'{\'I' :-tl:lviti II serpicu i
pJ '()J )l'~.ili nn, da h11(1(- v.larnc boje.
Dodau zaum p;l:i.I,IV(l pola Iitrc vode i
pllslili eta pro\'1'i .:--klonili sa vatrc i
05(:h Iii cI:1'4,' ohl:,di ;.0..111111 d(.)(j:ui ulic j
hr.t ..no lX)tnC~aflo :-o.:l prackom 1I.a11<"('1'
\'0 l'koliko~' pOIn:bnodod3li)'O, mato
brasna, ()(lU"IJ 1"fX.'Cl ';'c:-tkora 1.1 pod.
mnzauomI h"'J ~nonl pO~tlt()mplchu.
Znfil u'PU'O~;\U~\:(~"r~a malo vode.
lnbukc 0(>(';\(1f (\o{'I"Utt, narcndau p~.th
:;t;\\iti ()C,'d<"fl(,: \,1 ~c:ct:(ni .... l r-up, :"-la!o
kuvan (1:1 ,ahukc f'ldtll('kru t pa <10(1;,\1i
~(-~'k;tncoraln-, II.UI<:~<Hi i skloniri ";;1
vatrc, 1)(J el:tli Ill:lI'J .!a.t'in. iZlllt.';':\li i pusti-
{i da ~f' Ill:tlo l"tcgn(', I:ilov;~tj k<>fC a
n(joz)!(} J lt·(..'lili ~1:t/'tll'O'H 00 <()koJ :~d(',
Zit gJ :1ZIIl'U l'a""IOpiti cokol:tdu, dodati
kasiku "~'~:'(_'ra,p.lr k:1pi 111J :I i kockicu
Il):t"'h~lnna, ,\'tc~all, ..kIVJ 1lti ~<t \',l1re, p:1
k~tda~(_, In:1.loprohladi pfclili torU.1
Orab corm sa peJanezom
od k:tjsija
POfrt.·hJld: ] til JX'h,# \ InJ Wj., ()(I bt:k
k;, !C ~,-<,('(,l. ; /...IIc:",- ~"IJt('(: ulj.? 2klk (Xi
i'Jt'/c k..ll'" b,.'''U:t, I J "".,ir.J pra{J.,a Z3 PCC;\'o,
11:lrcnd;U),tt /..one',t (JI/ I luutln.1. 2~OIJ;(.'f~ od
CrJU' J.;, / c / ..I" ' -/ (' '''r>d(', I / ...8(lk .• k:rk:J o:r, 20 0
g ())/C'It'/uh Of.I/t:., ,,:, H:'tft'\'. 2' )0 gio·('(:,:}~"'.
U1,IJU I·O(f('. lOt) K fJl/uJ..;, 10 0 j! ,t:c.·k.'fnih
or.lh:t, 10 0 J: ,U/l'll'tub ' ' ' ~lh~l.pcknu.:x od
k.l)"';J;k
Pnprelna pOnlC:"~1I1 ,(.'Cef sa behm
vmom i111"".111dok ....... nc olopr Dodau
uljt.' Jl;l 1';t~lI~tlihr .l..nom po.nc<i;aoil'n,:..3,
praskom /'.1 1)<.'(.1\0, Drxlau narendanu
}..o(uIUUUIl.t. fnl4..·\t"'IC' orahe ikakao, pa
)..:i,,<,,'1001 \O(iOfll ra/redh;ui da 't' dobijc
n.xtc ("'~lO LI-..l)U"" J l" pouvbno dodan
jO'; [cdnu ::'(',Iji<II \·oc,!f.· Zitl-.u masu peci
II cctil'i korc /:1 iii u::'plnov:tli £;<"CC"sa
<::'::;0111 vodc U:uluk .,itno na:\(~¢ipa
$l:lviti II xkuvnn :-.II'Up, ~1(.. ~atlJ ~~ikuvati
d:l.tjc dok M': r.uhrk .'Ie OIOpi Dodari
orahc dobro i.-:""."::',lIi pa :-:kfonili sa
vatre. Ovim 1".dl"·Ol)l filn\,:Hi tortu,
Odozgo pl'(:n1;V';ui p.:knl(~",cHll od kajsi-
ja ipo-ut! tnlc\c"I'1I1)\ ur;""11,I.
Tortn sa dicmocn
P(JfrtbtHJ .ilN) Il'''-'',J ..u." ,,«) J! oin'c'rJ , loo g
hjlJl,ol! 1',;lf$:.,rtll.l. In,,1n "(HI, 100 g Ir'illiJ.-;t,
25 g .,u.. 'I't'1: 1..l.1'o(.1 III'{'/n u<I J..~lJ~'J;l
Priprcma. oknl).du modlu precniJ ',a 23
CIt) prt.'nl.~z.ui l'tl:lr~,'rrllonl I posurl
bmsnom. nr:l~nt) prosejari, dodart
razmuccn kv: .... u.:, ~C,.'CC:f. mato soh. na
li:\ti(~c t>cccn ,n;I,'p,:U'1I11 pomocu malo
vodc ·t;.ullcsiri le:':lc) ()~t;lVHi s:u vre(ne-
ua da I);"tt':'l<;(:\.pnga t:uJ at:1nkn "a~tal1jj-
Ii i SCltj 1\a pt'"votJ g~I(lIlik(> ;cdnakc
\'cfi('IIl(;', Svaki J ,,,,vvol'H",onik prCIl13Z;:Ui
<1%.(.')1100). 1)(J :"olili Inlc\"cninl lesnl('inl~\ i
ufol:ul, p:t \I'pra,',)() fc(lali u pleh, Kada
S(."('t'o plch popunl IOrtu ISIx::ci u rerni
zag.fejal)oj nA 220 "I-lcpcni,
Nepccena posna corm
P/)frt!hnn: ]snJ ! "c.·tC!r.t• .It;O g nl/ (' 1-' (' / l, h
ur.lh;J 3 r('bt';l c.¥>J..Q/.lde~J k,I\".-,ojc, 100f!.
:<>Hl'(l;ggroid."t, b .." ~'O(Ic.'•... "uganl tllusk:ll-
nj of"':l\ti(;, kocktf,'I fn.11'~:.rrin.'f: y~tgi:v.ttru: "
rr.br.? (r)kt)/;ufe ~:I klHilO/(', p,lr k:tpt U/j:l,
(1).110 IHar1::lru1,f,/('(/lIil f..,I,:'ik;( ..t'(.:eril
16 _
Pnprerna- ~(.·(crpn:lili C~Oln vode pa
SkUV31i gust ';I'Up. Dodali mlevenc
orahe, :-lrtl)!~Ull o~"c:ic ircndanu eok04
Iadu Ku\';.'ui d:t.ijc na 1:lf:.iloOJ vats-i da sc
masa zgu-ne Zatirn dodau opranc i
oct;.ct:'nt SU\'\: g(oi'dice iIn"'ill da ru;t:.;t
io.~jcdnom J )ro~IJ ue;l,SkJ oniti sa varrc.
dodati kockicu margannn, il:lnt'~;ul pa
osravnl cia :,(' ohl:ldl Od mnsc na
ravnom t:ln,irl.llli laCI"Iioblikovati rortu
)l'apf:tvili gl:1".\1I1J 0(1 ., rcbra (okoladc
za kuvnnjc, par k"pl lIl,U. kai7iikcscccra 1
k:t~i(icc I)uu'gal'il):\' (;!:tZllf'U ku\';ui 0;1
laganoj \'311'i, ,klonlcl lc. jOt. malo
I'n(:s:lli p:1!)I'l'lll! tortu. ():'la"jli da ~c
osusi i sll'g:nc, pa iortu :\Iu%ili.
tiro tort«
POlf'("bfH) 1;0,: IIt(.'(/.1. s.~<II pil'J. dOOs
;ri(:1'.:1 ;;,~ I!' ., , 1 " , , ; 1 . .4;'-'.(..1 ~xlc: bik,lr·
hent·; /..3 iii' ';()O r.(H"/J,t. iQrl II "(_'(_'('r.l.
J ')(1g 1."111711()1: nrh'~('rn'1! /,(;;. "l1..(_~I('t"
t':lllil.;etct:r. 111.,/"In'hk.J f/lQ1! or~CJ(:ot
Priprcrna- pOITIc"ali (nc:ci, p"'n, dodau
sodu btkarbonu, pro:-.t'I:tIl{) brasno.
secer I ;":\11)\.';0.111 (~~,.., Uobro umcsuno
eestozntun podclul na cc:tU'j jednaka
dcla i eel s\'ako~I~P('~i kuru. l.t pod,
InaZ:U\(lln i 1)I':'''''h)UI PUSUtOll1 plchu.
i'.:l(II ''1alpn.: od;:'i(.'(:CI'Uj l (~l.~Cv()d~~ku·
"ali sirup. dod:Hi IHlcvl:nt' orahc: I
I))ic\'cflt) !'.ku\':u'l() 1.110.v:lIlIl s(.'~c:r i
fn:dn ,)("ug:tll()'~()ra~{'ie.l. S\'c dobJ 'o
ujednacili i j)l'cnla/i\':ltl kol'c', POfoJ ednjl.l
prel))~l:all nlu,n obllno posuti
Inlcyenrrn I)r;, ...hn.l
Kesren rorra
POl((.~b,H) Il/: J..(·" (e" , un·, •. It;.(1r..it("("("r.l,
I dl '(Hie. 2n-h,.;, I')(I.. ..n(· c"·,11.;')/.t(k· 180~
b, ijllo.t: '''''t''#:lt'JI1.I, J J..(·' Ir(· l,,,,il ';c'c('(a;
..!.:t prelh': 2rchr.I ('okol.I(/(· 7.1!..tn,tll/t',
2 b,;,k(: ...kU'~IO{·}:J ;'(.' ('rn(.· J., ~((_' . 30g
hi/juoK H?:''1:;rrio.t, 1 ..1 " 1 ." (llj.'?
Pci p,·crn:1., kCSlCIl plrc izrn<':sR(j s~,
Domaci posni kolatl, PIlC, IClI'I(' I o..talc I~
SeC(~I'OI1), dodau "anil '(;(\::1 j ra-ro-
pljcnu (~(_)kol:l(ht;\';'f):.<tnndobro Izra-
,00\:'IU 1>:1 dod.lli pr(:lhodnoJ "'llC"~I.
/.•• Ui01 ,.\t.' !'Iol:'!.' III 11:1b.!t-'flU v.uru iumu-
lili d:1 -c doo'J (.,· l,ull'uno kompakmn
masa Knda '1J ))':-'.1 pro .... 'I\ ....klonlli Ic sa
\~ur('. Inalo pnlhl.l<.lnl I ... Ipau Uo\laZt'U
kalup za (()((U, Z:t prl'h\ 1':"IOpltl coko·
lndu, dod:lIl rn:lfJ tilnn i kafu pa S\('
dobro lznl<.:;:ui cia~c I"ll)!>, i uJ <:dl1~~('j,
Sklonin !'Io;l \:lU't', dl)d;tll I.II,e. iznlC:;~lIj i
prcbtl iortu. i'.atitn «mu ~Ia\'ill II
fnzidt..'r io:;'l:"tvil i !lH ~l C10hl'1) "hl:~dl pre
Shl$:Cl)j:!.
Posna torts sa rum om
1'(Irrehnt): iiI) J! kr.\"tI ..I·j ("ii, 1'1(1/;1
J;.;I!;.f<''''C~:0.1)1/,-' [,Jk.lr/)(Jllc, J -.nl" tl· tll)~(,'I, S
:.oll' c~l" ..(_, tt· 1'{)(/". n,II'e·,ul.ln., "or;J ad J
/JU1UI)J.. '" /.;. ••~iJ..~ br~"IJ.' ( Iii In.,I" ,.... (-, po
polf(_·bi). I J.. .... , 1 u J....IL Jo, J, /.1 11.I(W ,· . .1 ...(1 _g
<i(oC('f'')muto uxle:, lSQ J! ,,,k,,t'(uh nr.Jlu
11'310""113. S,;hilA 'U.Jf':.I(rUJ. I k"""(_.f
t":lniJ ~d~(_'!:l
Priprcma: hC'J ,n(1 flfU'c""HI, (lcx.la(, sodu
bikarbonu, ,~~.(tc"I'.nnrvnd.mu kortcu
Iimuna, p:1 uhcm i vodom Zanl(::-iti
It..'!'{O. '«:SCO podcfiti " U'I dc-ln, p:1 PI;.'('I
{fi kore ,;; lift) ,(u '<.' tI icd,u" dudaj<:
k:l';'ik, k:rk:uxi da ~c dobljl,.'bra{)ll bOj~l,
ROn: pt..'ci \1 pndnl:l/:uHllll i hl'a~n(),n
Posu{o.-n plchu, if,a fil'l~ljpl'(' ""-«,,'1' prt..··
liti S:\ n):llu \'ud(' I tl~plnovali LI gUSt
~irtJ P' Dod:ul '11I<:\'(.·n<: o(':;&h(.' I 2 ka;ikc'
rurn:t, jo; t,,:t1u k11\':\11 pa 'klunlti ~a
V;I(I,\-;. O()(i;ui j(.""(];11l ',Inll ~t(,,'r i k<Giku
n1arganna. proI1H,:'-J .li dA ....:~'(' oro», p;-{
0513\111 d:t ... (,_' rll J )fuhtldi Korc
pop~k;l(i nlmOOl pOl Cllo\.UI. !'o (lin s.ro
hr:ton kor:t ide II 'f('dilitl
10m! a d krusili
PQ{fcbno' - , (' (rho In'ltl, J.ru ..; (J..~ J k;I.;ikt'
S(;C('('J, J J.,'I:orke /)' .... ":1, / k.l~rk., Uri/:J
r)(~k(J/iko kil_,;I.~Jt!/t/tll.l, ,u.,/o (IIIJ ,'I.J . IU~J/()
r'()~NET()ln E
.:.:;_--
17
ull,t. f),1l'rh !JI)I'.I PI,t .." J.. /.J 1)('('(10. Z rebrs
c·" J,;o},t(Ic;'" J.tll,ltl/C, JJ..J.;;kt, flll}};c
J ltiprt"I1t;' ktu;'kc 01'1;111. oljustili f
o(I'lranlli In) kn"IHI. : I",('.'ci na koo);I(.k·
pa !ool~\\III II -crpu.IX)'\lIi ~('('t.:",nnipre.
hll \'1)(1(11)1, vtaviu 11;l1.'~lnli vatru da 5t:-
kuvaju. ()nll'k,.,h,.· kruxkc dohro ocediu
od vodc, '''pa''ir.ui I po-un cunctom.
Br:1!.no i~d;._ponlc,",Hi 'a p(a."ko(u za
pccivo P;I ,jp;ui \1 bp:a:-iJ ';l1)t: kruskc.
Duuro iznH:s:\u p;' POIl'\,1I1\1 nHISC stp::tli
U podmnza» plc'h.ttcrnu zagn;:jao na
200 ;,,>(~p('ni I umsu p"'l~i dn bude do
pola pcccna. Iz\'a<. iui, prcmazau
(I~(. 'nl(). n i pl'(:lili d"lIgonl P()IOVlI1Qln
icsm p:l '1':Hlli U rerun dot ,"l~dOIX-C(. ',
(;0(1)\'11 10. 'CU 11.\'ttdlli i O:-t:lVHi da S(:
pl'()hladi l'rohJ :1(f{',)utOJ 'lU prcltn rasro-
phcnom ~(')t..nl ...cl()nl pUnlC£';}J )U')l sa
d\ c kl.'iLt' nun.t
Torte sa viTlom
Pn,r('b')IJ l~() /llu/c',r/u/l OI" 'Jb.r_2"j() g
,'cc~t~r:t, .1, ") dl1J~:Iu;: ,'III" , I J..,I."'(I(<I (Ulk'I:J.,
1 k,l.,u'jt ~ ~l)cI('b,l.~rl)(II'(" 25() J.! br-.J,'{03,
IUi~JUull:J... ,',('r II (u,J hu P" (Jo/n'hi
Pt-lprcma J )Ol'llC':':1I1 Inl(.'\·(.'n..:-oruhe s
scccrom dOd:l1i (fI)let j sodu bikar-
bonu, /:ltiUI UIlH•. '$:ttj i bracno j uz
pntHo{' hl;J (. lg\'lntl unH',"lli H. "';lO,Ako je
pO(I'l;bn<>dod:ui lll:du IIlja Plch pO\J J ji,
,'j ; pO:'-tlti hl'~,~1l01l' pa u njeg:1 ~!llti
pripfc.nljl'llll "n-I<':"\I, Pc<"iu /. :tg-r(. "anoi
fcrni. I)t·(. '(. 'nul()fCUpl'oh);u. . li{; ipos\J li
~I. . '('t'ron)U f)J ':lhuJ ),,"' "Iull'nj:l,
Tona samedom i orasuna
Pc}fu:"lJ u(J ;;lIn J: nH'(I.. J (,~J pil';J, 2
J . '3';1('fc(· .,.u.(II'/)/k,Jrbou(_' . .,()()K br.L;;ILI· 7:0
n,ldl' i()() J.l ;''C ('''.1. ';00J ;Oro.'Ll, . !lu:,_" ';c:c
''':lI),I ..(.'('c'r.l ->0I: nl""~,/t1"'" 1I1:slt) OJ nJ ,4
Pripn.:rH"; "lcd I.'~,II\C) /,,)!n:j:ui. sklOlU-
u "a\:Un' I tlltllill "n~nc polx:1t I)oda[i
pivo, Il. nlc. ':lI1. pa dodatt htasC)o
pOln,,:S:l. I)(}:0:1!'>odOI1) htl. .:lrbonOln,
I)nbl'l) umcsiu Ic!>.IOipOdell1l na iufkice
roko (, kC)f'!I.Hla) Od . . . vake jul'klCC:
fV',\'lJ ci kuru .,:1 PC<'I 1'I:l szvruutom
plchu /,.:1 n:1(ll" u'p.no,\'au M:CCT$3
malo \nti{' tla'C duhllc ne '''nogo gust
~U1. 1PDod:lIi mlc'\('II\' orabc. margarin
ivanil ~('i('r, I/n,c,.ui isklorun ~avatre.
Kada .:;(.' nadcv m.do pruhladi i sregne
prcmnzivru j kon- Pr(.' filovanja svaku
koru popr. . . k. ul Svccrnuu -u-upom korne
jc dodaro In:1I1) 1'\IIU;l,
Torts sa medom i
i5okoJadom
Pcnrcboo- Suo~ '''''(1" , I (." I~!lT)" >;"
k,l,~U·j('. J "(Itlt· /)1/,:,,1)(11)(' /)r,l. . . ,l,1/)0potrc-
bt: Y.:IIUd('~ JiUjl.'-('('C'I'l.' I r('l>f'a iok().
l.~((/t:. TOO r. or:.1h:t t ... 0 ~ h,ll/('nJ.l, 30 J;
Ju.1t" !~-;jrin::l, n',IJ" 'Uln.t, /,1 ;:IJ/unl -r f'(;'br.l
fuJ.c.,I:Jdc: /../ ""I" 'tI/(', J .,;Uollt(" ''''''8-11'111-:1, J
I..,:,,;,k;l ..('tc'n, po.r u/)l uf/"
Priprcmn- mcd r.v.'Hl·"',1(1 pa mu(iti
dugo.dok nc puh,'" Dud.Hiplvo isodu
brkarbonu, III /:1rl\,,"1I1 br.l"nOOl, <I;. 'C;
dobhc nc 1I1110':U rvrdo (C:<>tQ, IC.s(O
podcliu ua ~,S juOif:1. ()<I :<>\'ak(' razviri
koru 1 Pt.'" i tl pu(J rl1;IZanOn) i
pobrasnrcnom plt:hll I.a III u5pill()\';'t1l
SCCl.'f S;\ tH:'!Io vodc. d()d~ui ~(>koladu,
nl:l. f~:lI·ill, nlk,'v<"nc ot:,hc ih:ldenlC, $v('
ixn)('~:lIi i :-;klooici ,..:t \,;lIIX',S"aKu kOf'\J
p(lpr~k:ui f\J Oll)1l11 (ilovatr prohladenill1
k. f(. ·ololn. Za gl.ll'lIl'\.l I);t 1:lgallOJ '· ...tri
rn. . . . topiu cC)l\oladu, <ioci:1l1ulJ <;i~cc(. 'rj
1))1. 111(1 <. la"l' . . . \'C ()tOPI I'olonl sklonili sa
\'au'(. _', <10<1311 In;II~. tnn. pOl ;o{, rn;do
0l<:.":lll ()\'on) J .:1J ../UI'OJ lI pr<.'nlazati
lonu "iJ s\ih ~I"-,UI,I
Sarena torra
f'otr-r.hno' .1'50J.: J..r''''.d " " " C'rr" . 4 \0/,.('('-
bt:/()~,in,~, 1wl,u'c ul}J, ,..ok; n••r(. 'l)daUd
kar:J 0(/ I('dlll.)~ Ittnun", I k('''i('U p"'J~k.:-' /.:1
(Jccit·o, 'Z kil~tJ.:Jo..(r~,)!"r.,,~n.1 [kR." k;t
'6
k:Jk:I():,. Ilckoh/..() k.II" (·k... tr.,J.r:r od 1I)~rlinc;
Y':J (i/; 150 Il An.., . ' 1 1 ,'1-("( C'r.I, msto vode. lCK}
I; Ink·' l. ~l"ho r .,',,,. ' SOjl .... "("St . : ""/, /(. _~nik: l, 2
r("/)(' . 1 <vJ .uI.ll!C· ...... 1J. II' ·""/(. ' . l M"lkc
fX'kJ»t'/~1 eNI L..IJ'J/.l· ..... , ~l;t/u,u. 150g
' ;«(_' r2 u1.)r;Ilul, p.rr s . . . p, tunun ... !,;IT k.lpi
,(('Ie \(Xle'
Pnpr cma. ,.,(0'(',3(1 hr ucno iPOI1)<:"-:Ul
ga sa pravkom /J pccivo. Po."'(.·huoemu-
Ihi <\<:("<.'1" sa \'inUtll dod.Hiulic. sok I
nar cndanu k(lr k~1 0<.1 1 limuna. Svc
llU'::':Hi d(.lk tll:l .. a r u- po bch pa do dati
pripn.;n)ljcl)() hr 'a'l1!) Ako jc: pcnr cbno
do d:Hl jl)A 2· ~kastkc hr axna Cmcsiri
tCS(O pn ga pocf\'lili 11:1(1'1 deln Icdan
o:n:lvili bco, (1I'tI}.t(lIHdo dati kakao. :)
rrCCt'll"l par k:lpi ckxtrakta 0<.1mahnc.
Svakukorupn'c··hno Ix:('i uplchu pod-
mazano m I fXJ 'UIOnl hl"3'I\Ufll /... '1. fit
\lspjnov:ui "'cco r '.1 In.tln vode <fa (it...
clohijf: $:U'I '.fUp l)od.lIl mlevenc
orahe. eeckane l.o ,,,lk(,'. n.lrcndaou
cokol:ulu I pckmcx. S\C iZHh'!"I:J U.10$
malo prokuvml p-:l :-klolliu :0" vatrc. L'
pr o hlado uo dod.ur k.teiku mar gnr ma.
l/'IT)f;'~ali da sc oropl p;' »Ioval! korc.
Rcdnti r cdo m P" /cljl . bela. br ao n.
r o zc .. \lulili ~CCCI'~I pr nhu !-i:t P;II' kapi
vr ele vodc ipar k:lJ li~I)ka (It! lhuuna.
SV(._· dok SC 11(' do blJ l' potpuno gl:.uka
masa. Ovom glal'ul'orn pn'ln:lz;ui tortu
~ITNI l'{)!-i!\l 1\<)1. \(.t
- --_ ---
19
SITNI POSNI KOLAeI
Kuglice od budema
l'oll't'llr)lI, ./.'';0 g ~(·(_c:r.t I) 1., ... ,/.", In(/(_',
2Hf)}: h:,d,,·nl,l. 8 /..j I (_'J .., .":c'('C',,1. 3k,/{.J.f;
kuv.on- C,'II'(' J.."h', I, ~ ,":t;rn/:I,t c,·o/.:ol,u!('
Pnprt'fHa, ~"U\,uj ~U~( 'iU'lI J l od l~O g
:\c'('\'l'a i ') k.1411~a'I)(k'. K:l(i;l J (: gOtO\',
...kinuti ':1 Va(n' I clod'Hi l~O gobarcnih
()J iU,tc'l1ih i I ,~'ckanlh bark-m.r ()d dobl
icnc I1la,I..'PI;l\ iti I))a)(' kughc(,:. pf)~c:hno
pl"c ,k\1\ .HI S kcx.'k, '-t~(\'r~l:-;1 :" k::toiH..e
,kll\'.ll'h:: ,'rnl..· k:lf,' , I .'" 'tal}!!I Onl \'okn-
1:I<.k', 1)3 ,\ .I k" f,..uAIr(\1 ultlot'ni u dol».
jl'nu ..nu-vu .1J '~ullnJ (,' U\al)';HI u kmpoo
rcndanu \(lk()l.ldu
Kuglice od lesnika
I'otr<'!>fl()' J.!O J: 1,''''''1.;.#_ I j f) g c,tlJ ..a/.I (!c' ;";1
kUI .lui'· .lIN; 11"(_'(en. H pr.11J 1J 1H) f.!
hil,it){)j(..PO,"'h '): "'.I~'''",.t
f-'rip1'(,lll:'I' 1(.'~l)ikc' j 'pt'ti II r('lUI P<~
ndv()jili 2~,O ('('flh j l'/.g:~ra. Ostatak
Ic';nika oJ ju:-lili i S~1I1Ih,:tj. (:l")kulauu
nnrc-ndar! I P()(lH';'ati s.r mlcvcnim
lcvmkom, l)od;Hi ptah ';\:C(.", , j}osni
I Harga, in p.l 1.1111(· ...111(I..· ..tu. l'ft'thoLllll.)
odvon-n ..' 1(."lllk<: plc'poIOViti. ()d
Un)t':-,("nc.- n1:1,(· pl\l\'ili kugJ icc 1 u -cred-
inu ,\ 31.:,· U""',Hllj polovuru j C.:f.gr:t
'(,-;nik;f Pu'chuc) U':"puun;\li 100 g
~e:lc:·r.! ....a I H;I 'U \'()dc ~adJ . .... irup bude:
rlO\'Olj I 1C) ~1I 't ,'dunlll J !il '" \ lIn: iInatu,
prohl:tdlll l prohl.Hh:nlJ fn:lk~(i
n:tpl.l\'I ,t.·nt· j..u,!I.tc .ll',I t,nl ih U\'j !lj ati u
11lk'Vl'I)P I)raht." (),,;n Hi da :-~pro$u.::-c
pa ih n.:d.ni Up:lpirfl;lh'" korpil' .....
Posni mcdenjaci 1
Pt~tr'(.'''no' lOO ;: /)/,.hfl!l, ~(I,J! pt"lll ';'i'(I (.~.r.~.
rn;r/o '(){h' fnJ..',lrhllfl(, 111.110 1.1I11("I.l. I ll:J /O
k:u:ot/Uit·,r ... oJ.. I kUII\u od J Ibnutl:I, )"0.1.;
!u/t.·I ·l'(J ilJ rlt:IIJ,I • .! ~,'~II..(' IUc'(./,I. /..1."'irtlJ)
10D {: .~"<"I"r~1CI,"," \'.(/(.' \,Inil ,.... 'Ct·1":iIi 7.1
/.:,1/;.(" 1'''''11\, 1';0.1.: 'i', (',d. t'.{~.1 voo«. 5() g
k.d•.IO.(
Pripr ('II 1.1' P()lI l(',.I O br. ....I1P •PI ';l" ;(.'(c1',
dl)d:Ui vodu hlk"rhlH1U, rrmc karan-
hh(; sol.. t I-,OtlJ ,~I I tununa. 'nJ c\f.,... nc
orahc I n1t.'tl. P,t ... ,c,,' dubrn v.ln(."~ili,
J e'tu '~I .l\ill d,1 '(' U(irn,lra oko pola
.... 3(:1 '.tku.) It))! \ rt'llh'U,l rc....(O r.J Z\"Uci
o!.l:I ~(;on) ;dl ne l)hll)~'() l.lnku \'t'e rako
(I :. "t,. 1/ flJ (_,J ;:.1 I UU,J !lI \ ..dUi male
pos:a{l(, (C;l'I ('UHl 1ft k.t.luporn),
PO,~~l('I ('(' 1'(.'<1:111fI.t ph:h I P("(I 1I /.;Ign:-
j'\I''!oj n:rnj dok oc Pll'l Ul1L'n~:."("(ene,
po j/hol'll. I lh);,.tll 'l.' prcmazau
;'('(<:fnolfl Iii J ,.:,k"o l(_tl/lirOIn. Za
,':':(;CCI '!)11 ~I:I:t,tll'U ...k\ly,ul gt..I ~( 'i1l'I I P od
20() ~,'('('cr:" 1':,,(., \,Odl' ivanile. J lI..'(,'\'ne
poga('j(c: lH'(,.'lll:I J :.UI ovuu gU:\cilfi
-irupom. pa \'1':11111 III.do Urvr'nu <.1:1..c
gla%lIl';'l PI'O"'''I, /,1 r)l~'It\ od kakaoa
(!"('h;1 ukuv.m II gu-, 'I rup )')0 R ceccra
:.3 ('.t~()I U ,·ode. 1)(')<.I,ni ~CJ J .t kakaoa
ra.'l\ort,'nuf.,t u ,n.tlu \(J (h.. pol POI I 1(."'·;ui
$:1 ...kuv.inun ...1(UPOI I l \1:' .... u POI OiH
...1<1(1111(1 ",f \ 3((t,' I ,nc:'.ui \ .11l.te001 dok
.:'C" ~':I /u(a Ht ..tc.~n\ ~\ ..ku P(~lt·iClJ
pr('fn~:1h cn'Oln~1:I/lIrnln, (I "I .l"iti d;t
!o(.' P(O,u;:;',
20
PosnJmedenjec: lJ
Po1t'(;bOQ.' 300 ~ />r:I'n.1. ,toog bi/inn[_! n)~r ..
g.-,rin:t, ISO J ! nu'clJ, IJ~~7 '"1I0i.1 .;00('
bik3tboru-. J..Onc.I ad 1tnnuns
Prtprcma. pornc-,.Ih ht;',nu " 'a sodom
biknrbonom \1.l'l!iltindohro l,r:tjlx)4
\'ati Pomc-;;ui br,l,no ~;l IUOlrganno,u.
dodati nnrendnnu 11I1H.IIlO\1J koricu i
med , dobro urncsln Ic:,tO. Uradcno
testo zaum razvtrl (Jkla~i)oll' na 1.5 CIU
dchljine I r:t~i( l)IU IIi okruglum 11)0(1-
tom \':ldiu pog:IClcc·ll1cdt:njakl-:. I'(,_~(i u
rcrru l..agJ'cj:lIH)j na ..lOU :-1(·Pt~ll1+
Posni mcdenjaci Ill
Potsrbno. 300/1 "t·( rr.t 10(1 J:. hr.I,"Il;i. 50 ~
JJ1It"~lJih ur.lh .• J J ..J ..il..(· IU(.'d.l.....of.. i kasi-
(,;,od I IirlJun.I. ] k('''I('" \.11,;1';'c,:(:(-r.f. '''''/0
Ctfn~l:j. ,n.110..,uk- 1)l1...lrl-.oIlC,·
Priprema- p(unc,..,III zoo )!braena !\3. 50
gkti.~(;t'... cit'r:a J )()c;J ;t11 '()tlt, blknrbonu,
cimer, -.(Ik I U;lf(,,'nc.t,nu koncu limuna I
dohro I/U'"'~:llt /....mdodnn mle-vene
oraln- med. p.l pOOU," O 11l:ISli
lIjcdnaciti ()..taV1[1 (t. Od"o" oko pola
sara. Zarim (~~ ... hl 1,I;lSU(."1 okla.. l!i~oo) nil
<ic:hl,il)u 0" 0 I <:111. \lodJoll) iii",~a;~)I))
~t:-1Jl'Il(: vl."II{'IIH,;\aditi Illt'<h'lllak<;
Rl"'dau ih 1I POdIH;~/itn pll'h iPt.'CI CUI
llnH.;n:uoj l(.'lnp<'raturi ~I(lk Of:
POfUI))l'I)(' J }ol-. 'I' 1IH.:dt.'l1l.lt'j p(.'ku u
p0:-t:hJ )u 'l'II)ll'lI '''lvi" ~')O g ~c<':t:I':'I,
u31iu C-;'';'(Hn vodl,..'. dod.ttl \ ;inil 't:(·c.~r i
,ku"~uiJ ;:t1,( " 11'\11''1 l" l.:t (," 11(' J ll(,uc.'njakc
prcm:v_'ul 0\ lin '('( c.'fnll1) 'irUPOlll. pa
ih \ ratlu U f(.'rnu d.l '-C pru ...u';'t~ ..,IU7 iu
,-u£(;ld.ln.
Posne gurabije
I>tJtn"hno: ;O~IJ: "~'( ('r,t IIJ)t,llrU . ., <II ufl;t.
IU',L','I,1 IU) ,,/Jtrt'/l,'
Pr'ipn...'IH:t; I"t :-udu p()ln<'';'~lIi ::'1.;:(\'1' u
pr:lhu ):1 uljt'ln I d(ld;UI bfa~l\() {oliko
koliko jl,.' pcrn-bno d., ec liJ lnl,. ...... 1 lepo
rcsro. Od IlJlU,..,'1I0,t (C'I,t pravui
kuglit" c" I '\'dkoJ n.tpf<l\ ii, U .!'otedlill
udubljcn]c. Ku~Ji(\' u·tt..11 u plch ipro
U Y..lgtCPllOJ t'\'rn" dok ne porumcne.
JeZici
PO((t,'bu(I,li() ~ 1.""",1 "('('('1".1 'iOJ.! cako-
f:tdl.' /.:1J.Ul ,ltJf~' .li(J}t ....( "'.IIJ1it tlr;~":t.
;n;lio ul,.. I",JI(~ nul('
!)riprcma ~l.;t~C"II;'PIIIIl\ atI ':t malo
vortc. dn :" 1(' ctohll(' ~:u'q sh-up Sklonu i
sa I·ingle. d(Hlnlincmusnu rl)l~nl;l<III ~:I
kuvanjc, scckaue ()I'~d)t,I k:l~iku.d,,<.:
ulja. Svc dt)hro i/')H'::';ui pa nnvlazcnom
k:l,';'iticom " .,diu hOll1bi<'C i Il" da£1 na
tafllir U..t,l\·llid:, vc n:o.UM' ~pl'ohk.dc._' pa
ih onda r~d:11III ." II>.,'O;lh.' korpecc
KolaciCi ad smokav~
i bsdems
P(.{t'I:bnn J N: ""k,J..I\~'. ii'll}): 1.;.1"".11
~-C(·r.J " Hl. 'J (J It:C(UUj: 111111111.1, 'ill(} 8~.I(k·.
n! ••. ,'lrll! ! .ul.t l.H,,(., (l(1 J t'C" k~ tnnuns
1x·1;, f:J .I7 .lJ t',' otl ~(:'-('("
Pripfc..'llla ... nlol-.\\' (I, "'lill od t\'C:"lih
pcteljki, p:l III " .lItllt,,'(i n.l nKl~ini ;;:1
m........ ) .'i:lnlh:\·(.'IH.. ' 'UIH<:..ui". I od ruth
napravlt! dvc In:II)IC' ,','(\ I't;I:o.lc..' korc
Onsku zu 1l')t':'\'IIJ" IH)'uti krisi.ll
sC~('r()I)) PI'l,'I\ll kl»);a (1'(,'1>:-1 nv;\'\)\ i« > v (_ '
k(.)rt: n;i dtl>ljll)u 2.5 II'11hIlli.:t ra
Po,(:bno '(~l\Jli~I'l'l pu 1'1)1:1kllqgr:una
kri:'ot:tl;'I'(VI.I 11.11111~!,I '.1 Inotl(J \odl,_', pa
l..t1\,:UI 'Inlp ",101;1 ,1.111..1), Katl.. It.' 'ITUp
sku\,:cn, d()d~1I 1I1U ,uk , 'lnlganu
kontll ud J I,.'dlluJ ;: Illnun.t. " ,le) I pol3
kil<~ranll t,h;trt'nlh ul,u'll'nih,
P(05.U~f'lb 1 ...lInl"'\l'fllh bactcfna.
X..c.lC'· lItc:dn.l(·ili. 1" .1" IIIUC' 1)n,.'lll;I/;tU
jcdllu koru ~MI'tlll)t....1\.1Prt,,:klopui dru,
gVUl koru'H. flfCku knJ C' Ill'h,l prt'\UCI
helu glx/tlru l)d 'l'll.'r'.l l'rohladcn
kolac ,(_.(j n.l I)),\lc (-·" 'l\n;l.'H· ku" iac._'c I
slat'ljali 1I " 1>1'1>1<" (_' I.l :-Iui.cnjc,
21
Wnepuslice saorsstma
P(lflciJH(I, lin J : \I"(C"""'. '50J ! . ondu. 200!!
1)( •..no}: "J :II):'J nn." .; " '; A " ~ "C:o.t.:.(J/:ut(:.
n):lln\1)(/(' I 1.("".1lJIIl/ ... rcrru
Prrprvma- 'Ct:"'1 pr('hll "OdOOl da
Qgft'ZOC p-:t 'IA\1(1 na \.Ufil I kuvan
sirup. ()r.thc.,' (KI'ltti iu/thJ / I'-(.'C" Kada
')lrtlP budc do\ol)lh,' g~l~tinc. dodau
Iscccm- (11';111(.'i vkuvau ih u sirup,
/.:111111 -c klooili snl'ingh: iostavili dn sc
hladc. t'o-cbno "I1:lv1(i (okol:\d\J II
scrpicu da malo omc ksa. .\l;~q:plrin
dobro i/I·:Hhovati. dorlrui ("okoladu j
tnt.''?':Hl da sc dobtjc pc-rurxra masa.
l)od;ul UkUV.ll'Colalll' I dohro lzmesaii.
Kadascmn..:l/HII'I14.;' I prohladi. ~1:!\'IJ ali
it' u fi':"cl...I 11.1 podrn.izanoi pudlozi
iSli"k'\'211pu..114 :« .' .·c)!-II}~ui Ih "'lnl~~Hlonl
Ct)knt:ulun, I ()~I.l\ iu ":I "t.o ohlade i
J )m"'II~\."pr(.· ,Iu"eni.t
Kesten kugJice
Po((.'h'UJ -tN) 1:1.,.... /(.".,. ~5(J}: 'J r../J ol•.sot:
v<l JXIJ~( IUlJun.J .!rH) It ~(_·II.(·r"./.;, ;.:I:v.unl:
')·6 1 . : 1 . . . . 1.." ~(..'('(-t~r, os r(·h.lf.t ~rJk(IJ;uft., 7.,1
1 \1 1 \'; " '/" , -'0 ~ hUJ III'/r H)"t)::lt HI:'
Prf nrcma: kC:o'll'll (')1>:11')11, 'U~tj(j isam-
leu. .s(~Ct'ru'plnO\,~l1j'a malo "ode pa
kada "it' dohl,c dovolmo gU"01 srrup,
dodan :\00 g n,ll°\'cTUh oraba, kesren j
"<)k 0<1 IImun2 I)nhro 1J ;.ncsaii pa
dodan 1 SO g 'cckOlnlh oraba )tasu
ujcdn:u'ifi 1),1,klunnf ";1 varre I ~13\'iti
da ..c prohl:ull Z.l J !ldZuru lL'PUlO\'3l1
,::'(,_ ''':t.'r '.1 kl,ikolno<hl code pa kada
budc dovolino AlI"lU clod.tll cokolndu i
Il'lc:::':ui <1:1 'l' OtOp1, %:.uinl uh:ll itl imar-
g:Lrin pa OPt" ItH':;au da sc 111:l$;\ujed-
1):1('1. !'\klonlti :-.:l \1:1(1\', ()d mnsc sa
kcsu.nom pl':lvlll l\u!~licr iumakatiihu
glazufll 1)<1 (ul'(Ib(h' R<._'dalinamenuIIj
tnnjir I oSI:tVlli d.l ... t· <1ohl'(1C)~USC,Pre
sluzc.:nj:tLlI~II(:(' o.;l,l\ Ij,HI LI paplrnatc
k·)(PICl:,
Kuglice od jilbuktt I
POltc:I.JI.U. J l): 1 1 . ,1 . " ,,/,1 , I.l/)(,k.t. SOt)~
~ (" " r. ?1,lf1"Han",Vr ill g h,,<h'UI;1
Priprema jnbukc upr.ui. "IJ U"lll I narc.
nei3111';1Ih 'I~l\ 'Iiu cfuhlJ I '\.1(1 Dodau
pola kilog""l'll ... t·(~:r.t I 1I1.I'li na J agano,
varrt kuvati 11(lk ,\'.l \t)d.l nc b-pari. IJ
kuvanu rn:I;o..1I dod.lti ... trug~lll\l k()1'1.1 i
~of... od c!\'(..' pf)llH~I"lndl',I',l\i;I!'oll idalic
kuvatl nn laganoj van't. dok nc bude
tolrko ~\I~I:' cl;. 't' lid njc· nh)gLl pta"'li
kuglicc. i',p,II~ilHn~1 masu :-.kinuli ~a
sPOJ '('l:l i <lod:lCi ~O ){ oburenih ,
OIIIl!'>lcnih ilIzdu;; i';~'(\'III"hadcma. Od
/~Hn(·~l.'lll.' mnsc pr,l\ III kUj.!J icc, u\'3ljall
ih u J ..li;o..I:l1:0.('(1.;1' i1'(.'(I,t11 ~I J ...oJ 'piC'e
KugJ lce odjabulat lJ
P" lll'blle). (. (1 (1 J: ,)'1 1 . " ('1 1 " /. lbllkoJ jl)Q g
tnkll. -nih ')f':.J h;,. #~() It 't."t(:'r.l. -. okodpoIa
IiJUUn3
Priprclna; ,.tbukc.,o oprau. olju;CiU.
0<1$1r:'lnlU Inl ku,ticc I narc:ndati.
Poprskarj :-'OktHll od Illnuna ~ccer pre-
liri (,~l,(lrllvode: ikU\'~Ujdok St!l'Ie dobi-
jl..' gusl :-.i(up, I)(ld:lll lIarcndanc jabuke
vatri da sc zgusru- i(0rako d.. s'"a voda
i~pali ()T:1hc· (Kj""tjll I :-,,;ullicil pa dodau
UkU'":U10j ;3~~'n.·r)l '''t' IZlnl~S:ui i
"klollill ..;, vatrc• (_ >d obladene IlIa.... "
obliko\:tli kuglill' U\J · lr,Hi III u krrsral
M:ccr I O"(3\'Il! d.1 '(.. d(mro O"'ll~ Cd:.n"
dvuj. Po :i.clji mogu :O>l'u\-aIjati iu
mtcvenc orahc.
22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .::f )Q ""0 lll:= C :::i"po""'s"ni.::..:k:::o"l:::al!1
1
riu', lunl,.' I (J ~l:\kp<n-l:lSlicc
iku\':ui dok skoro :;"<1 veda ne ispan.
Dodari 1'Illc\,C I'\'" orabe. jo~malo kuvau,
da ncma nunalo vodc. pa !I'klollili sa
varrc. ()-.;ra\ Iii da '\(-' pn.lhlath. Zatim
obttkovan kUJ ,!II«'" i u\'al;ali ih u
mlcvcnc orabe iii kn."ioI;11 -ecer Osraviti
dase dobro <»u~c p., rvdau u papirnan-
korpicc.
Kuglice od Jllbuka III
I'Oln.'bllo: } A.'$f n,Ikh'c'/ih i:,hllJ ..:t, 250 i!
,{e(,{t~r:', ,~l)IF! 1'(Jcl(', / k,I;;U,:,1 krU;)/..(Hf t';t.
100 h !>c(~k,lJllh0 1',111,". 10('1: l1th'lft'tU'/)
Ol';!))/I, J.n~/;" ,::I,!('c't' 1'0 IJOfJ'f'bi
Prtprcma: f ubukc opnui. nIIU;lill, C IC I:,;li-
ri 0 <.1 kocrtrn p:1 1I.1I·~·II(.I<Hi ~(:ct:(
u~pin()\:l(1 ,:1\\"()I)I vodc pa kada bude
c1(.)\"oIJ ouHlI~( dodau narcudane- i
occdcnc rnbukc. l)OOAII orahc
kruskova« i.l\;,... u kU,".HI n;t 1a.!_ !3.lloj
\":lltl. \1.1" '1:11,,0 mccaruc. dok sva
(('(no",. nc·"p;lrt 'lad ••OiikIOI)III.'3 \,:iln: I
osravtu da <c ohtuh. ()(t uhl;td..-nto masc
f orOlir:ui kugh<."·, "\'.II"IU th 1I kristal
;C C L"tI 0 :'>1;1\,111 (.tl ..e,: (,.)'u~cdan-dva pre
upotrcbe.
Kuglicc od ~arg-.lf'(:pe
POll'i'hIlO; - s oo 8,~,j(~:"f<"/)<', . z " 'Q g ~ccel'<f..
JOO g ()r,'f lJ :I, />.11' k:,p; UlltUII(lW1g !I.()k:t
PI"J pl'(.'ln:l' ~:tI'!!:II'CpUOpriui. ()('i!'1itl i
~1(no narc:nd:ui. I'<hllli J <..: :-'(;'(.'TOJ ll i
lil)"\uno\,jlll :-;OkC )lII, 1/f \1(.'':';tti pa ~V(;
j\t~l"lI ku\,.ui na l:J g;lnUJ
Cokoledne rum kug/ice
Potrchno- .100g ('~lko/,'I(/".I.., kU\',fnj(', I-I{)
g hi!jfJog. /)()";')Ojf U),'II).:.'It'JI.,I, sog prub
,~clt7r:I, 1>.71' k,J /); ~OA.II 41(1J'olt,or;lIul7.", "-$.;
k:',~ik('nun:" A.rJ~ral ~('( (. '1' 1> " IJPll'('bi
Pripf(.'n):l~('ol(ol,ulu 'Ia kuvanje narcn-
da-ti. .\f:lrg:lnn 1)(,:n,"((1 umutn ixa
$t"'c",:I'(".nl II prnbu. p:t dnd:ui 11,11'(;,(1<.1;ln\1
cokoladu. run) I :0-0).;od narandzc.
Dobro j.t.:J lI(:,'1I1 pa (,J ,bhko\;.uikugfice.
1\-:dJ :l11rb u kri'IJ I ceccr ire-dan 1I kor-
PI<:(" od h'lf lljC .
Kuglice od dunja 1
Potn-hno' I Ar. ChillI'" t;.t}()}l cecera ....ok ot(/
/ Ii/nun:, IlIJ~'.,·,)( O("~I1'0 '''Oll't:/Jt, IJI,lJO
\()(. /~
Pnprcrna: dunic ()rl'~ui.nl,u",iu 1 narc..
ndari. Stnvitt ill 11 chll>ljl sud. n:tliti ~.t
malo vode I din"(:ttl kao zn :,I;lrkn. Kada
on)t;k~:ljt.t, propasjc'tui ih, d<)d:lIi !;<:ccr i
sokod Iin,ull:1 p:'l kllV:Hirlok$\'tl H.'enOSl
nc isp:lt'j, K:ld:l :0-\'"',Is;t pl'ohJ ~di, odva.
j:lI j k(un~l(.li(·<.' i pra\'il i bonli)I(:<:.
13olnbj(.'(.' z:Hiln U\.lIJ .tll 1I Inlevcnt'
orahc j ')~I;h 1(1ct,l .....dobn,_ ) PI'05U~(:(J -
2 dan:!) Pru!ou;'''''llt: r... xJ au u L()l'pl('C
Kuglice oddunja II
Por(t'b,)(l J (/11111<-' ,,,'(/"/(' \1'/;,';1)(' - ;" 1() t. :
J.,(I"l;J/ ';('(.:,·r.I. I /.,""1" j.J/)uk.1 ..rn.. od{X)/.'l
lilllUll;.t. 100;.: or. ,/,. ,
Pripn::ma~~~(.:..: ..pft'llIi ",I IHalo \'ode.; pa
SkUV3li gU"1 ....rup l)ul1jc i iahuku
o(IS(lU i l1'u'(.'ocl:ui. Kad;, J C \"c(('·l'ni
fjil'up t.lovoljn(.· gu""ul1c :o-klonili ga sa
_ _ _ _ _ 23
vatrc j dodal' J'(...nd~lIICdunic ij;lbuku.
IZlHc·,;ui dod::'!!! hmunov ..ok pa opet
I/Inc:';'ali d« ... v "'C duhr.., ~jcditu Kada
sc m:\,;t pfuhl;uh obliko\;ul kuglice I
u\,,:,I,all ih U lulc.:vcnc orahe
Kuglice od urmi
POfrehlJo.' '/-;0 #U('(U' •.I ,'>(Jljt:kornl1('i<sll.
J J..:I~ik(· tU<',(/;I, A..",k.1 '''1'';':<lrtn ••, J.":lsikl
"0/...1 ac//llnIH)U
J 'ripfCll'l:l; kOl'nOck·, j urmc samlcti i
iZlne~;llt, Dod:H. 1':I~lt)plj"';I'" 111(':<.1i rua-
rgarm, "ok 0(1 lnuunu p:1 umesiri resro.
()bliko\,:tll I,uglh:t' i uvnljaf i ih u prah
~<.:c<.:t,
Kuglicc od smokav-.t
Potrrhna- iO() It vuvih "Ull ,A'H'.I. 100 I!
fl)/C\('IU/r or.,h,I, .till} J(. ",,,ul! sroatx. 200 J!
h;uf(.'u':f. 3tio J: ..t't(_'r.:l• ..! I.:(·"'l(~,.1I1I( ~,(.,'3
Jlrilln:rl1;" 'lllUJ,.,c,," oei'lill 0<.1 6~lih
l)etcljki i.. iUH) nJ'C,."(i 'f;lk<tdi.: nn-cckat!
,'0",,'0 g(o:id(' I badcnu-. Sc:CC( prchn $3
malo \()(h... u"'pinu\.llI kao za ~':l{ko,
KadnJ~' do\olJ llu gu~t. dodun scckanc
smokvc SU\ C) K")/dc I badcmc. kao I
mlcvcnc ol:th(,' ..... ip.ui vnrul ecccr, svc
dohro 1/'IIH:~aliI ,Idonni ;-':1 vatrc.
Osravnl <.1:1 :O:cn\,I;-':' pruhla<li p:I obhko-
\':lIi kllgIJ('c.:, ll\'.tIJaU ih u kri:--t:d £;ccel' i
~I,"l:'vj(i d~l ,(' P"()~lIi.(· i);lr jl'd;tn dart,
f"'l' ')Ju%('I\ja kup.li{'(' pon,.'d:ui II papje-
n:\I(' ki)rl)I<.'("
Posne orab kuglice
l'OI£(1)II(J, ,!i(J 1: "(."('t'r.r. J {}O I! t>r.fI'J, ...;
t'l'br-.;t (l.,l;(J/,I(!(', IOf) ~ ,u,,'i1J ..tl,O'k;.lt,;t ,... 0111,
C3 '"()(/t', lun1( (' Old( ,,1..,,1;.1,1( - rJ kut:loj('
Ptlpr<.:nl'I' 'C( c:r pr\'hti 'cJIJI(''Onl \'ode p:,
...~pino\:ul l.t<.:u .!()C)).!('f.th3. O;.'-L'll{j ib
i i:-,~('k;l{I p.l 'IJ \I(I II ';'tTl'rnl slnlp
OO(klu i/(III1'll'nll ('oL.uJadli I Oll';-';HI d~
'C (HOP' 'tid., du<Jah 1<..1'\ lOO g
tnt<'\'cnih orah,t i IfHI 1-1. .. a:nh·.... cnih
"IJ 1lok:"';l [)ubl'u 'J l'('IiIlHI 111a"\1i skln!)l-
II ')a \';\1((' ",1(.1 .. "'t' malo pl'uhladi
obli .... ovau kur::.1ht.· Po lelj, th U\'a_ lj:HI
kn')lal ~t:,1:1 III 01(\ I(( od cokol:llk I
osraviti d,. ~ U"'U'4.· I C)hlad~,
Glazirane lruglice
POlrr"hnn' I Sf) J.: n'/('H,'ull, or",h.l. 50 g
,u/""t'nih ft~,"IIJli,I. ,.10~ ,"('(cr.'
In:,I() Illlll:" .t.' gl.,;lIU" }f}() 8f.~okn/;tdt::
~;, 1oIH":I(lj(:,SOJ.: hllJtlo~ ''''''8,'1';'1;"
S,bk: l~iI.;t iN"," ,~( '( '( ""
PripcCrn;'l: ':;'ctc.:r u~piIlOV:Hi ~~, malo
vode. Kadil ;-."(iohijc..- ~UI'I(~it-lIP, dodau
mlc-vcnc or:.h... i rllh~vl,,-n(.' JC~'like i
kasiku·c!v(' ruma (po :OClji. ;)iI i nc
11101':1),I{)~111:lln i;ln"c.,~.lti J):J skloniu sa
-::111"(' i ()Sla\ iii cI:1:<> <.: pruhl:I(J i Posebno
IJ ~p'no\':tJ i 5,('1 k.,;;iJ.:'! M.:'("t,'r.l:.-a k:J ~It;;on),
dvc vru!e- p.1LU\J .II da '-C dohljc pol.
PUi)e) gU'1 virup l)od311 cokoladu i
nl,~ali dol -c OIUI)1 l)od.;}Umargarm.
P<.I
n
O\'O Ill' '.u, d,. "C I IIl.lfJ;'.trio vtopi
1>;' "kloolll .... v.urc. Oo<J.Ui 1-3 k;lp. ul;a
i nlc.:~~111<.1:1'C In:lln pn)hlach, Od mase
:O;~l omvuna i 1c.·'llu,:hn.1 prJ\'ltl kuglice,
svaku nnbadnn un{;,cJ..:lhcu•umakml u
priprcmlic-nu ntvuru. ()~{:l\ili t.la sc
kuglrce 1):o..U;:'(.· fl,l ih ,'(':dati u korpicc.
Krem badem kuglice
P(Jrrt"/)fU)' IO(J;: /)l1hlt'}~ 1I1,'1t):.,In'a,I, lOt) J.:
J)1":lh ,'('(\'1":'1, I it) 8('uJ.,j/,ld~' /.:, kllt~1/)/( ~'
1 k.a,',k.( 111:('(';1 (I(} purU,,, ,II'I(}/.(', 1'(1"11(:
1~( _ )J..oJ: /( If)( ' ,'HI" t(.'c.'. J ~() I: h,l(/l/u.r
PnprCl11:1 tn:t'l!.u'in dohrtt izrajh()\-:Hi.
POSI<:P",'IIU do<l:.l.\ ,IJ :U:' ;"""CCI u pr:thu,
(:oknJ;IdU 11:, 1.11!.tllnj \ ;llrr otopilJ pa
dodali m:lll!;lrlllll ~II~UI k..l'ikU-d\'(." lik..
eta flcl p<JlllUI:Uldl"(." ! dobl ...) '.£nlC~ah,
(1;1 nla~:l hutit.' OCI1:.l,':t ObliJ..O\·3(1
ku,gli«. \I\.ll,..ui 11'1 U po,nc cokvl.adn<.:
1))1"\'1('(.' (IIi (t'I)(Janu <okol:ldu c.l kU'o"afi'
Ie), B:ld('lll prob;lnll, olju"titi _ g.;; I na
pulo,'tnt: pn:';-.c'( I :\a '\J L\I kuglicu pri.
UtinUll pOIO\'1J 1Uh;l(h'lll.1
Krem orsh kugllce
Pouvbno. 1{)() J . : hlljno}! 1l1;U).!.U'II':1
(po"llOft). I{)(J J . ! ,'uSool.l(/(· /. 1 kU'"Jn/C. 100
I! ~*r.J u pr.Jhu. I(N} B nrdh:,
Pnprcma- n13tg.1rll1 pC,_'n;I...(O untuli(i u/
posrepeno do<tt\·anJ c.; -cccru u prahu.
Ood;ui o(opljcllu fol. . ul. ldll idohro
iZ01Cf.:ui. ()r.lh(,; cu:: ... uli <uno
nasecka« Od p(('thuettl(· 111:1-:<..' obliko-
vatl kuglice J uva lJ .ll' th U ,"C{'k;Ul('
orahe.
Kuglice ad kokosa
POla'/)fJn' :;.00 j; . :('(('1'.1. I (0 t: }"f)J ..(~IJ W)}.~
hr:t:':u!I, ! ({I \I,. /t', 1(/0 j! 111/(-\"1'/1111 (11'«1);,
t'riprema. '~'c'('rpl'(. '1ill \tuthnnI~kUV;HI
sirup. \1. tio J . !. l pl'ohl:hllll P,{dodari
koko-ovo bfa,!)u i nlh:"c-nc. ' orahe 1
nlc:;':ui duJ ... 'c,' ,"c,,' dobro nc '(>(1-J I Od
dobIJ ('I1(' In....v l)r,l\ III kug,h,'(" I (.~{a\·ili
Ih(b ~o'\u'<;
Rum kuglice sa orzsime.
P"rf'('hllll ,J;;OI: (".,".1, J .!O,S( '(.('(.,.. .. 0'
pcstvn, ~-;:',,/),.,1 ,o/"o/.I,Jc: /.1 J ..U~-.II)/{· <ms-
g:lll.l k(11'i1,J od I /1011.1:1.1, .( k.I,'U,'f' (Unl~l,
kn,c: rl ,.,c',vr po p-url'. '/)1
Priprcrnn- nntlH' lI( l'lh, I c. unlctl Lzcti
200g ~"':Ct'l'!ll pl<'lltl :-.;t In:do"ode iUk~I'
V;1(i 11 vi-lo ~lI."1 vtrup I(:hl;l ~Hld(;'
devoljnc gU. -:tII'ICuluu IIi i mlcvcnc
orahc POlth::':H'It' .,:. prl,;'o:-. talirnSt:c.cfofn
1I prnhu iIIkU\;1I1 rh 'iklon!u :-.:1 vatro I
pr()hladlli l)od:Hi muc-nduuucokoladu
za kU\;'fljC. nun I I\',,<. . I:I"U kortcu limn-
tla. Zan~"'1l1 ",nc"u ()d dc toi)'It'ne maSol,'
oblik~'a(i kugh",' \I\"J I,.U' ih u kri.,tal
;et~c-r I n:(I;"1 n.' 1.I(n\1
Raduk kugJice Sil icsnikom
POlfeiJU(), l;(i ~I'fI/(" 1'.lllv/"", ion ,t:
koJ..o.,:,. 1(J () C (,<'lIh /I . . '''H /J . : 1
I)cip(cnt:t: r:lIluk lInu..'~t(i :,a l,)O g
koko~a,:\-Ie. . .iu lagal10 iougo da tt'~{O
bude honl(J ~;l'no t(_·"nl~proprziti.
L'zlln~l(i po pattln(l' tcvta. U svako
51;\\ iri 1)0 t<.'d.lll IC'I~ik (lit pv polal i
obavni gJ Ic,(uill (lei r;nluka I kokosa.
()hliLt)\;ul ku)!I.(c I U\~I'A.II lit II kl)k~
Ih pr.lh .;.c(L'C,
Kuglice sa kiuom 1
Pn!r<'htla- ; tj~'J "../. 1). (' ,ken.flU' (me I . . ;t/c. ,
50,~hi/ino1: ,)1.lr~,,,'n., .!{U J . : "'('(;('r., II
pr:f/,u, I k.I'il..c· 1"").4 -c f(''''''-.I c.. k(,Uf/f~/. i
J..(II''''J'·' cutu/,ut"c' nu\«- ..·,,,o..'W)
Pnpr(_·nl.l .nl"l4.U 11\ duhR' •.-r.I,bO\;ui,
dC)<.iajuci p:I):I)1\ 0 '. .•. .·t· .. u prahu l)Od:UI
rum iemu k. '1.. ".10 •u(uplJ cnll coko-
ladu :t:t ku\~'nJ t. '\t.I"" dohro UT;lt!1t1da
hud(" k(llnlxlJ . an. t. (>....,t\ III (1:1"t' malo
${(. 'gn(: p~1 ohhl\(I\,111 kus. :licc !'i\;tI.cu
uva';:Hi u {'(lk(ll.ldn~; 1l11"\"l"Ci:-.I;t\ If;tII \I
knrpu'c'
Kuglice sa kntom J J
I'au l!iJno: 1::'0 J: . ','n'I,I I(lO}1 (I( ;(IJ ,••
kc-icu 1,ifIll ,:::(":"I',t,tn"I" 'od(', /.1pl:l/.uru'
H hOC-I.; ,;c'(:('r,t, J 1. ,,';'/1. ,(' 1.'1.(' ,f..ll1,'J )(.' U',){'
k.1fc, 2 1"('1,,;1('O_~'ol. lI /c /,IJ ..'IH.tn/f._'
Priprcma- 'l'(C( prchu :-;311);)10vode
dodati \'":iI'1I1 ,t',-..', 1..ku\.11I gu..t ~it"llP
l)oc:i:ul 1111<"\'c,;n(." or.lhe. 1/IU"'4111 p3.
skJ onHi .... 1 \ 3(1t "".lclo4".... pr()hladi
ohlik(,\ 311kunlc(_'... /.l ~I;Vllru 'l'eel prt'~
Ihi -qn1"lo \'()c!c.·. U"U\.iI C"Inlp, dod-;ui
cokol:lChl I I~ll,al(,'rlll,J '-. t(u !',(.' iZJ nt"';t(1
d:l ~c.~dobi,<,: kOOl('l;t.... IIl.1llla,,;' Kuglicl.:
lunak:ui II O\U !!la/l. lrtJ io<:'(:l'''l{td~l :iC
OSlISC.'
Sf'l"NI P{):-',\'I K( HACI
Krompir-kuglice 1
!'()(f('hno: .l(NI I: ).uuul'zr.l. !iO P . 'U\'(~
ftft.>/.(/;', 1iO J ! "'f,"('TtrJ u pr.Jhu, 50 K
nJlt'u'nih UI.dIJ , 1(It I g '("(h/Jlh (N"3h:l,
n}:Iln fUr":I. j(1 I: (H..oI.tdt: /'.1 klll',lnje
rriprt·lll.l· krullIplr opnui pa obarin.
Sku\':tl1()g olju", ,It I dobro ispasirar].
Dodan oorano i()(bt'\'flO SU\'O ~iozdc.
prah ,('6.'1', orahe (1\1I(:'\,\·n.: iseckarw) i
rum. ()«I O\'C n1,1:-'('UI1I\'::.iti {CShJ (nko [c
porrchno docbu imalo ul,a) iobtlkovau
bombice \'l:h(hl\' oraha. fhnnblcc za+im
lI
v
:
1
J j:l(iu 1'('lId;UHI ~()kola(h." ostaviti d;t
se pro.... u;c 1):1 n'd:lli Upapirnntc kor-
pice,
Krompir kugl/cc II
P/lU'(,J>Ut" 2kr",upII., "1'(,(111;(, 't'/,( IU(!,
250 ~ ":t·(-.'r,l, 1(/) /t or..lh••• /Wf! /(.>o"lJik.t.
50 K -.ull,;: ~fl"(/" ((.'U(1.II1.1 ko('3
1)(NIlOr.UIt~". nt.'/(, "xJt.~.
7.'1gl;uunl: .-i r(,/>,..I {, 0/..01.1(11' 7:1 S"I1,III!(!,
koc',c-.J IJ J :I'8:"""'. I I..,,"'ik., ,\c'c,'£;;r
P rlprcma kr(hnrllr opran I obarlu u
liuscin/'~"hn).:nnlJ ll:O-lil1t dobro 1,"p~l$ir-
au. Sc(\:r 11;11111 '" malo \,OU\' iu,Ot.pino-
\,~I(ixadn hud... · duvolnu- gU.!>liol' dodan
mlevcnc orahc I 1)l1(."'cnc It·SIHk.c opra-
no j otgcc,:no SU\'C') fV"):ldc kao in:'IJ '<,'O'
danu I..nn('l1 J ')olllCJ I':lnd/,l' :"'la..,u malo
prokU\,:lfi 1);1,..'douiti Ml Y;lIl'\'" O~I;lVi!i
(I:) 'it' ohl:uli p,1 pr.lvlli hOlllbi(.'(:, i f..::t
gla/,lIru r:L"i10f)illtokol:lOU. Of}oall ~c:c<:r
i:lko Ie polrchl'lO Sc;t,l_ ku "(J !dt;. \1c.·sarj
d:l s.e 111;,:-.;\ u;<:clna(, Il.t !oldonil' ... :t \'3lr(.·,
Dod:1:I1rn.tll:J tin. I/nlt"~li da se otopi
pa kact:t ..c,,' AI:I.lur.t 111aluI)rohladi 5\ 3ku
bomhi('u uln;lk.ui Rt)ll1lncc prC\1.1('t'
U
C
glanll'onl rc.·{I;utn:t (3n,lf I O~(a\ili cI~,~
glaztlf:l (l·"ll"l t ..(cgl1... • T;tda bOlllhi(:(:
st<t\'lj:lti II p.lP 'l"fl!lIC: kO'·P I(.'",
25
Krompi r kugli ce U1
l'ofrri)lUI; Z "'(fmJ/)II~' H'c'dnlt' \(!/KVnC
250 kIIlh'l'«-n,h uT.th." J'SIJ 1! wcera, J(I g
~U'01: J l_ rn)(/,l 1..-:J .. d•• 1runu, "'UIJ.:-lIJa kl)(,,;)
pol)K)r:lm/i(' /.J ~/.I/unl _ i rc:br., t."ukolld(_ ',
J.ocl.l(::1 nl.'1q:..Jr""'./).,r A.,p' ul}.1
P nprcma. '(.·(..-r- prclui ".l m.do vode IXl.
ukuvan J ,!lI't sU'up f)ou.tti mlevene ora-
he. oCi~c:-cno,oprano ... uvo grozdc. ,11IH
ip<>'llor-;llldzlnll koru Oubro i_ZI'lu:~:_nL
Krompir obnrlu, olj\l~liti. dolJ ru ispasir-
ali pa t1od:ui ('H'Oj smesl. lZ111e.s:HL
;o\kJ ollili~:l \':lU'C i1IIHc,.·:o-ili da masa budc
kompnktna. ()bhkuv:ui kllgllC:c. Za
gbZUl"u sr:lviu rz-lomlicnu ~o_koJ adtl u
';t:rpJ cu. dod;,,1 11\:\1'1:(.11'1" pa na lagano;
varri tOP HI. \1% ('1:1I1l() J llcSanje. Skloruti
zarirn .... ;t ';1(1',., Initio prohladui i1.I ovu
gl;l/uru Ilfll:I~.HI J :>rlJ }r,"nllJ cnc kuglire.
Rcdari rh n:l t;tCllu <fa....... O"USC. a n;,kon
toga u p.lpirn:u ....J .:orp'\'C:
Rum kuglice sa orastms
P(){I'(_'b,KI 6i(J I!111,.,/1";. , k.l.~'"'-t.'""11.1,
25(1 /: ~e(ft.·r:J J !(·br.1. {t)f..C)/.ul(· /.1 ~U''ifllje.
fTl.1/0sl,11f...~otld,.ln/,J
P riprcm« ,'cccr U:o-pillO\'.ui :-3 malo
vode, pa kat!'(' (IeIbijc dovolmo gust
Sir~IP dod:ui {okol:tdu. 1\1c.;:;':ltl da se
otopl pa dt)da(i 'Son S mlevcruh i 150g
scckanih ornhn kao l rum. Dobro
i%t)l(~~:!1i... kl, 111it, ~:t \"';HI'C ipl'I_ )hladiti.
()d I)"l' J ll:l!oo(' l,.'<t\'iti Inp(u,'c "clicine
o~tha, l' !oo\';tku lorHit U "(:1\ IUpo ;\#dllu
vi!\nju !II l(l'~nju 1/; .. Idlka i ohllko\o'alj
kuglicu, ()"I:hlll da '(.' 1'f'O!'ou'-e; sluiifi
u papil'llliu "Oq)ICJ I11J .
Kugllcc odsumg vo6I
P'Hr('hnu' {IN);.: "n,o&;." ••, ,lOt) yIJJ/c,-cnlh
'''':In.,. 2(N) J .!'till)}; ;.:rrv<'." 100J ( h:Jcicl}t'.t,
JIXJ S'C('t:r., 1 1..«' .. " (' ,.,n,] '~("Cra
P(ipfl'l)la "nlol...,(.: I 'U\'() grozcle ~llno
l~... ·tl Badeln«)lJ .u'jli. OCI"itlll , takodt'
nas(:l:k:lll, Sc<':CI' tl.~J 'UlO\';Hi :o-a 1t~alc
26
vodc. P" kad '" dobi)c dovotlno gust
sirup dod:'l; scckane vmokve, badem i
SU\'O StOute. \':1nil \.eccr kilo I nllC\>~el1(,"
orahe ..\1a!iiudobro u,edna(iti iknda sc
prohladi od nJ c pr:I\'I(, kughee Kuglice
zarim U\'3ljlll u krf~ta_1 ~e-~r I OSI;.}.\ iti da
se prcsuse,
loptice od koroDeksa
Porf'('bIlO. klllijJ J.oruflc·k,:I, lOO (:~e ou o-
f,·ult· i','t J..tll':rnje [flO J .i '('(.'t:r, J posm 111:,r.
S:JriH. 2·3 1.·:I~/f..t.·IIICX'.'
I'l'lpn."nla: II (Iuhl;u ~'~II)lI Stav;11 mar.
g:lrin, meet, ~C:~CI'I i,dolnljellu coko-
ladu, SI~-lvitJsvc lIa laganu vutru d;~se
010Pi. Pustili da izhij<, dva-rri kljuca.
Sklontti .~:'1v;urc; f).t tlodati kornflcks j
iZlTICS:\tl. Pu·qju eta:.:cmalo prubladi pa
kasit:u'Onl y:\(1111lopncc. HC. ... U;Hina (bliJ u
iosravsu da Sc o!\U~iI ohJ adj
Loptice od btu le m«
r(J(rc:/)/~()' l20)l /),1(/('11)/1, J so81r:.~')lk;L
200 ~ cokol.1d" /_;t kll~'.IIIJ(:. -0 1! 1"<.:(<«(;1
Prip~(.'I'I):L badcm obartrt, ...oJ ,u;titi i
narezau na li,ll\t\., lc;nlk proprliti i$3-
mlen. Pi..t:u·c -kno '\4\'l"(i. f:okoladu
sta\'ili 11icrpicu i1t;1'''J t.1noJ \-;:lIri ocop»
(i, L ra~lnpIJ t.·nu tokol ..du ctod;tti
piSt3ce. IHlc,'(:oi Ic:'olk i b:"deme.
1>01:1kOiln)C~:Ut da ~c In..~a sjeduli.
Skloniri' $:1 ringle i "l;,lo pr"ohladiti,
K·l.'~icicon\ ""cliu lopticc, O~l.t\'ili da ~t:
(IrJ bl'o ():\,"I~l' p!l ,'ccl:lli u papi"I):tu; kOf.
pice,
Korpice sa vt§njama.
Pouvbno J10It /}I/jltl'}( nt.l"',Jnn:l, (, SGi".
gli iok(JJ;uh' /..1 J.U',lIlj(' """IC' i/. ~/.'l1J..3,
mato 1~1r'/)(,nli>()tI'
Pripr(>lh:l' ,n:trg,lnn r:1'IO[lltJ na lag;1noj
vatri fSnschno OIOpll. cokol:a.du pa sie-
dtniri S:l rna'l=aril\on\, f)ohro IZmC5.atl i
kasiCi('orn puruu p~pil'l'l;tu: korpicc: U
svaku stavul po vi\l)ju 1/ ~Ia(kaI p;til;ivo
poravn.u i, Ukra.,.. iscckanlm zcJ c bom-
bonnma.
Ksramel kOI])Jce
/)Qtrr:b/)(J; L(}r) g ~('t{'I',I, / SOI! (J I'.,h,I, 200 g
111:/1'£:<1"11:1, I/}0 I: ';I.~(·r,.H f)I,~l1l1, 100 J ! .
('okU/:I(/c' /,1 1.,,\.U1J C', UI.I/(l ulJ,1
Priprcma. ,c..'C :(.'r 'I~\'UIU \CI)")It-U iprxiu
kao za karamel. KaU,t porUl'nCl"'I1 ~L;1\'1I1
1SO f! oeF.C(._'IHhoraha. J '"olllcsau i
arutul U pripn ..'rnl,cl) vud premazan
utjcm Ohl-::uI('IIU nl:l'U I'tUCOlUu nvanu
ill samlet! 11;1rna'-ul. zaI11C'O. I, poscb-
nom sudu P(:O;"IO Uilludti nlar!~I"in sa
100 g;('(,\'r:a II pr.dHI p.l tu dod.Ui LO() g
i:'copIJ t'u<: t:of...ul;ul<: 1)(lhro iZllle:i.:ul.
dodan ISlu<::lI'H prz(.'oi '(.'('(.'1', opct
pl'Orlll;saridn ev rn:l~alu;tlo Uil:dllaci i
I.opl(')SiP;,lU\1 pflpn',"IJ (_'nc kOl'pi(,(: od
puplra ( po porrel» malo premazanc
ulicm iiiIn:,..,~aJ 'hH"HJ ,
Tortice od orah«
I'(')lt'('liuo: 30aJ ! /)",I,'n,l•.too): JU,Jf'.8,lr;');l.
100g "'(_·C.~r.'f upI.lllu, IOf} Il HI<th,I -eru-
g:un kOO'(,3 od J Juulln_" },..I1I;l(/~1'. 1$11g
orata. ')C"(_!"r po UJ ..II~U. In"I" 'U</t' •.I
J .:3.i.#..;crunl3 04(1 lOt)}: na./nll,_·I.u k·, n
pr('lil
2()().(! t''(,knl.lck' /;1 J ..U',lIlJ C ', I()O}{ '<..... (_.,.. .. u
pr.thu . 2,j 1..,1("1.,, ,.,tlt', J ..""A.t,<b'(· u lpt,
kocku ::( IU,lrj:tlftH,I, (J r;"J ;.o'\"' Hf..r.J';,H,JOje"
Pripl'{:ftl:l: pro:'>cj:Hi 300 S bl';~na I);)
oOdati na li~Hi(' c j'C':CIl I)la~aril'l~I)odad
SI TNI P()SNI K ()!J -.C\"<:,,I _
s£:f~'r i mlcvcne ()1~lhc..· kao J struganu
bmunovu kuru pa umcsnt I c;;SCO,
Ha!'o.l:tnJ I I ' H: ..U, Okl.l);I J Olll, 113(\;uiI ('OOliii
modlom vndm J >0ltai:ic(', Rcdali ih u
podm3L.tn I 1)()hr-J "nJ c:nplch Ipc:ci u
z:t,gn'J .lnoi f(..rlll dok 11(' dobiju
blcdozUIU IlUIli %:1nadev najpre orahe
oei...llli xamlcn ipnll1c';ali sa';cc:c:roln I I
prahu, po uku"Iu, )0:' oko 70 g secera
naJ iti ... ;1 malo \,o<h' 1 ukuvari. pa tu
dodan pfiprt',nljl,,'IH,: orahe, Dodari 111:110
rurua i ul\.lIv:tll oralu-. l.g(.1snunl masu
:-;klol)ih ...;, ':;p()n'l~l i ()'(:lvili da Sl,,~hJ adj,
Tonlccod
craM.
2 7
Pcccne rorucc 111't111.lZh'31i slojcm
marmclade, prcku kC)I ~':-c: "(;\\'I ;a $fO,
nadcva od oraba 1.4.'1)10 zatim J )() dve 10--
nice (kao \,:.1nihCt·),/."..prehv O{opni 200
g ('.'okolad(' 1:.1 kU\"'Zln,tr'. dodati .\.CC:'Cf U
prahu, \OOU iul~_ p_I 1l1e"':IUda S(: j
~ecer POIPUtiO otopt. x.rdn provo
skloniri sn vatrc. dod,iu mnrgartn i
I lleSati da $C I lla..:. 19l1!'lJ l~l prohladr.
Spojcnc rcrtlcc uma-kan u prip"(:l'nfjco
prcfiv irl'd:ui n:l r;lV'~,nlanjir da se suse.
Svnku [Ol'li('11 ukrasiti polovtnom ih
('el"l'[if101''I1 jl'z~"a ornha, iii Po :I,elji
krupno ribnnom ill')kol;,dolll za kuvan]c.
Karl:l se rontce ('l/'>u~(..· Isregnu, redati ih
1'1:1 t~I (...nu za pt),luz'lvanjc.!.
Stanglice od oralia i llmuna 1
Potrebno. fO(}ft urJII". 3'SOl!kn~tal
~~·lt.:r,'lI()()J : />r.l/J "c.:t.('r.t 1kJ~:I ~ od
1"lJun;, mato 'fXI c-
Prrprcma. u';"plnO\J .1I 280 S ;CCt:r.l sa
mate \od(_', Kuvat!n,l uho, vurrt, dok 5C
nc rlobiJ (.' sirup gu:-t k~I O13 :-Iatko, C
sirup dodau tul~"'c,:nc: (")I"aht·.jos "):110
I l)t'~;Hi pn sklonu! :-.l v;llrc: Kada l)(.'
malo p,'oliladl, oct dnhit(_'ncn1~1."Ieformi-
faci U/:1I1U konl dc:bljilh" 1,5cfn,
Pt'eo,"';lhh 70 g :-'('(1,."'" '~I kodt: prchri $:'
0):1 lo vodc i pl'oku\':u i (:I:. !if: rnopi.
Sklonili .... :1 ":lli'(,.· itl'll'/,>;UIda -c prohladi.
I J O~(I ·:Pl'I )~' dl)<i;l \':Ui pra h !o('CCI ',
ncpre-kidno me-..:l,lI (1 U,l -c dobtic kom-
pnktna 01:'"1':-',1 bc!c hOJ I,:" 'Iada dodan
lilntJ no\ ..ok, j>ft)lU('''.tCi i do1)1J ("'nonl
sme..om prcmazau kuru 0<1 oraha.. J (a(t3
..e malo P"J 'lI 'l. "Ct1 1:lnk(" 'I anghcc.' j
OSI :t\lh d.1 'C J )UI PI Ul<' ovu... c.
St:lngJice odorsbe i limuna II
POlrt:hfl,,: ";"f) MClr,I" .• 2So J: kri,o,!,JI
,~(· ..(;r.l J J.(.· .. /n· ',lOft o,(_'C'c;,r.I,/..J J!I:I/.Ul'U:
2;() g ~('&~r.lU {'t./flu, IIt'kohl.a 1."/'1 U/;:I,
k:J':Hk:~Illulltuu'n{: '''!...I
2 6
Prtprema, kri~r:ll ~c:t(;"r u~piJ )Ovati kao
z.. a slarko, Kada je dohij(:'11 dovoljno f,,'Usr
sirup, sklonirl ~1\..ire.dodau mlcvcne
orahe i ''ani' ..e c . : c r pa c100T() izOl'e:S:lli
Dobhenu n,;"u ra;t\ IfI na da."<'iposlnoj
kri~t:\1kCC(Onl u koru dchlJ ln(." prsra a
';Innt' oko 5·6 .... Inlimt·lara i 0,'\(:\\'." da
sc pl"ohl;I{(J . Z:t. gla./I"lru 5-c\·c.~r1I prahu
pOfne';;l[i ''':11)1;,11)\'(xlc dod,lJ uci kap po
kap vrctc c(.'tno~li. dok ec 11(, dobtic
guSt;) 1I1:I"a, I)od:ui k.ip po kap ulja i
1i1))tlllu
v
Og ~()k:l p:l dobro uruuttti dn se
dobiic ghuk:l :I Hu:;r:t IUtlS;t, Ovom sme-
SOn1PI'CI)I:l'l:lIi kuru 00 oraha i osraviri
da sc (l... u~i, ~cei1);1 llt:ln,uli(x'.
St3nglice od orsh« I
Potn:hno: i:OO): ,u/(""('",h Or . ,h3, 500 #
khr.t.. i.l{;.jo uJ(/~. I.:r"I("OI '. ("il ~-oc.·r.t
Priprema- weer pn,:lili c.J ..'omvode,
dod;Ui vanil :'('ttc;r I skuvau gUSt sirup.
Odvojni mnlo :olrupa III stranu, a U
osratak :o;ipau nlIC\f('U(' orahc i dobro
uic:cll'l::ti"ili In:I$I,I. ();o.I:lvl(i cia .... t;' ohladi.
pa iZl'ui':iti nn d:l ..ku i oblik«)vat; koru
sil'ine "uel'l) a vislnc oku 1·1.5 ern
J >reliti prclhodnu odvUjt."Ulll sccernirn
siruponl i o~t;l\'lti eta ~c: dohl'o O$ll~L
Sccj n:-l ~I~tngllc(·.
Por r tbno: J AI.;.~I,,·HI o:,ul>k.H';I. 1;0 g
.iecc·rot u J)r::.llu • .lSQ J : kr i. .r.1 1 ~,,<'ic'·rd.J krsi'
C. 1 ,':11),1x"(_~·r.t 1~/:'lJ /c·, ...·o,I' ora/J:l. jI) g
I»ljfK1 !: nJ3fl:2r,n.J. /. 1 /:1 .vuflJ } rt!br.l
poilU: ('Qkot.uJc: • . 1 k.J~,k(· "c,"ttra, nltlle )
"()(It:,kock.('3bll/flol! n'~ ..nlJ.J
Pnpren):l! ~1'nok\'C()CiSlill od pc[el.kj j
s~Lnllcri. %anu::o:oihIh ~:l sc(~en.)m u
pl'::thu Oohijcllu nH1SUpoc.l<:li(j na dva
dela, Pl'vi «.Ico I':lsl:,nliti oklagijOlll na 1.
1.5 em cJ c..·bljin\', i'cccbno u~pjnovall
kn~l:ll kCf'r ..it nl:tlo \vde_ dodau "ani!
kcer j kuvari <13 ...... cJ c"j)ijc:gu..t sirup.
Z:Uilil dodan mlcvcne (u-ahe I 50 g
dobro IIn,u(.~(..-n~ m.trg:afll1;1 Sve
izmci:lll ..J donitl ".' '.Itrc I prohladh].
0, lin nadevom pr"('lnaI'J u r.l.';;(3 I1J t:OU
koru. Orugt rh-o H,"LI Ott vrnokava
(;lkodt.' razvln okl;Ij.!J I()ll\ i p,.t,.'knti preko
nadcvcnc prvc- korc f'I'lti!lnllti plcbom i
osravui <1:1St· :-'1l~1\10 .slltr~ul:II). Zaglazu.
fU na 1:lg:-1I10j \all'l prnkuvau ~(.'CCI' Sa
mato vodc, <10<.1;1(1 (ukol:ldu i mcsuu da
.se oropi. Z:lIirn~kr",'ili "a vatre. dodati
kockicu hiljn()~ In.u'f.;:anna i ruunti dok
sc 1)(' prohl:lcli i uj<.'dnal'1 Glazurom
zarim pr<,'li(i kul;,(, 1(,1d;):-.t: glazura SICJ !-
1\(" sc:ci I):l "J Ils:,lic('
Scanglice saSUvilll grcrJ.dem
Porr(-h'IO. 2;0 It ... ", OJ : Hnvd.r. Z50 J . : .~t:C(-ra.
250 g br . 't. "": I. Z dllJ (. ·/(}J . : vir u. ZOO ~ Or . J h. l
Priprenm- suvo s.trozdc.· Opl':lO I ocisriu
od pctel,ki. l)~,",'O g.l occdtn. pa
porncsarl sa pro ..... -janlm ht:l~norn.
DI.)(J ~lti InJ (·\'(.."I<: Ol':lh{' 1 bcliol \'inUnl
%;_In\'~i(ireste), 1\Ola"iu1I;~·<ltI:tC:iCi. ra:O:lanjl'
ti na podnl:tzallOfH ph,.'hll i p~c:i tI zag"c'-:-
j:tno; fC1'1)1 dV:ld<.:~(·t:tk Ininllia do pola
:O:;;U;l PeCCflC) ~tci n:l ;1.HlI11icc.
St3nglice sam~anim suvim
~uCem
Pove bno: 250 I!'l,fI'J h ... nH)4. 1'3. ~5()C
orJ h;I. 200 [!ur n". J 'S(I J ! 1 c,·~I1 ,/Q.,,00 I!
selc:r.l., :3 reb'-.Il()/':o/~d(' /. 1 kU,. . . r tljc ". 1
kC$iC3 l'ani! .~(-I·(.·r.J
PI"iprerna: od\'Qjltl 1-;08:o('cc:ra.nalili sa
m:!lo "ode j Sk\H';ui g,U:-.l~"..up. l)odau
,uh:;"cni IC$I)lk i \':\I''1il "'c..'ter,. p:1 ffla:;u
.fl!.I.()VNII( 7.\ I'()~NU TI1PI!;t..~Il:_ _
2 9
Jelovnik
za posn u trpezu
Posna pogaca
Potreono: l kg o§trOI1 vr8ona. 20 g kvee-
ca. k,nleo8 soJ;icI1 ulJa, maio soli
Priorema: bra~no nalpre oroseiau i
stavm u vnnglu za meserue. Oodati
kV(lSllC. I.Ilje I SO. 1)8 sve 7.atnestiti
mtakom vooom, Teslo rnesiti da ouce
ni moko 11jtvrdo, sve c!ol{nc oocne
do se od vaJo od ruku. Plch poomaza-
li 01j0111.stswtl u njaga testa pa I
njega premazatl ulJ em i izbosu ·,iljo.
skom, da bl se revnomerno podizalo.
POIOIn ostavlu testa de uskistle de-
setak mlnuts. Rer~ dobro zagrejati I
5t""itl pogacu de se oeee. Kada 50
ulwati ICpa k()(lca. pagacu prekfiti
masnom hartijom. da se cera paga<:a
oooro 15peee.
Kuvano tlto
Potrebna: bOO IJ p4CIlicQ, 600 g oran». 200 R $vvog groid c. 1 keslclI vallI! secere,
(He'O soko ad h'l1vntJ. !;(:ccr (J pra))u po ootrebi. 100 I f b8tfe/Hn
Pnprema: psenlcu oetsuu. oprntt, naliti
htadnom vooom i Stavill da sa kuva. Ku-
van t.5·2 h. Sklonlti sa vatre, poklopltl
I uviti u pesklrc iii krpe, toxo zamotan
lonac sa psemcorn OSUI V tI oa odSIOjldo
sutradao. Tada ga Isprati Illadnom Y O-
dom i ocoro oced.tl. Kuvanu pScnlcu zs-
tim samletr. Oodau 500 g mlevenlh O~
na, SeCcf u prahu. SUV O !!fOlde. vanil
Sater I malo Ilmunovog soka, pa izme.
satl ca masa postane kompaktna. 00
dobijene mase oblikovatl okrugli IIleb.
Posuti mtcvenim or a SIMa i secerorn u
pranu a lIkrasltl obarerum i oljustenim
badermma,
30
________ -"l!U)VNIK;t.A 1'()SNlJ TR.r.ZlJ
Salata o a tunjevine i cvekle
Potte-boo: 1kMlCfVD (U(lJ Ow n e. 2So Ij e na r ei n j ei ' C s c Cen e Mr.'antJ Ct/eI<J e. 1(n an ; a
I1t11'ica cmo g 1 U k1 l. 1I<a~ secl<anog ~g lista. SO l< oa poIa IImvna. l>ibcr. so
Priprema: tunJ evonu .zgn)eQti vilju-
Skom. dO Clat. secenu cveklU. sitoo
seckanu glavlCU emog luka I Inne·
san. Prelit. llmunO vim soko", •uljem
i z konzcr vc t unJe\' i ne. cosonn i pot»
beriti po ukusu pa sve dobro rzme-
sati. Pos ut i suno seckanim
novlm hSIO m , rashladlt].
Salata oa /ignji sa
krampirom
Poueboo: 5()() If /1 fJ fl1 . . 5()() g kromp'ro.
3 _ c "",$!to g S N O O tS . 3lif<n'ire
Cr f1 .0 1 1 kfl<a. li s t J o Ib c flf, ooer: v lj e. So
Priprema: IIgnje oprall, ocistltl I pro-
kuvat i u s i ano) vocl, s a ustom l or b er a
I vlnsklm strcetorn. Poseono skuvati
oljusten kromplr u Siano) vodl. I krorn-
plr I lignie Isecl no "'ar)je komaoe, oonau isecxen crni luk. l8c,nltl vlnsklm sirce-
tam iuhem, posolltl i pabiberltl po ukusu. Sve Inllano Izme$all I tsShladlti pre
s l ui enj a.
Posne ro/nice
POIfebno: 200 Iltankih kOla (POSIlIi'). 250 g Sampinjcna. 6SIMOvs pr8l>lvka. 200 g
kukU fl. ll1 ' SeCeIC8. 200 g sveie Hi za"~te paprike. /reCap. uljc. t)()I, 1 »I>ef. so
Priprema: praziluk oprat •. oe;sliti, iseckati I na ktalJ <o prokUV3ti u siano; klpuCoj
vooi. Zagrejati maIO Ul18pa prodlnstati oa listiee ,seckanc sampilljooe. na xoo
I<ice seeenu papr,ku I dodati ocecen Il(aziluk. Ilodsti prcthodno prooaren kuku.
(u2. PO SO llti I poblbcrltl pa fll malo prohtadlti. $Yaku kO tu ise~j na 4 cera pa
svakl dec filovati sa PO 2 kaslke naoeva I koru witl u rolniCu. Sastav kore malo
pokvas l t i m l ako," vodonl da se rotnice ne odviju. ROl ni ce zanrn pr opr i i t i na
vrcrcm ul j l l . 0& po(um ene s a s vi h strana.
J lil.OVNI K Z" I '()$NU ·ml"(~Z:.::.l,,-I -- 31
Rib/ja coroa
Pr>I'elmo: j I < I J "",$line realC (100. vez« ztf/cf>i. 3 klupr>tJs paf8(J8/za (di 4 Msrke
P;l1'MB;z """Ill. 1f><IpliIca (po ielj; /juts). 3 Ce"<l IJeIog IukS. 1iPlNiCa cmog Iui</i. 1
hS! /CJt.tNil. 1 kO!;~ IJ/Oef'a u zmu. ,'ins/(o sirCe. u! Ie. ziJCNI C. _a papnka. S()
"",peemo: ribu ooeau, oostiti i iseCi na komade. U lonac stllVll1 komade nbe.
oeiStenu. opeanu i na kolutove 1$eCe,.., zeten. ol)U'
sten i iseekan paradajz i sve neveoene zaclnc. Crni
luk isecr popreko na polo. prepe¢i na ringll I dodati
u lonac. Naliti vodom i kuvati dok nba i oovrce ne
omeksesu. I zvaditi nekoliko krupnih kOmada nbe i oci
stiti oc kostfju. Ostatak orococnt i propaslratt, vratiti
u c o r n u ociscene komace r lbe, PO ukusu zac in iti
alevom paprikom i zacinom C. puStlti da jos jednorn
pr o vo i Sluzj ti.
Pastnnka sa vinom
POl r eb n o : 4 l J )8f l i ' e f )8Sl J m l c e. 2 ve(:e g l ar ..1c e
C£r1Og Mea. 70 /I u/J I I . 5til SI NOf!belOg ..me.
f t Ud O IUn IJ l l f i n l l
P(,prema: paSltmke octsuu, oprati i
POSUSiti. Cmi luk snoo nasecxen, U
vallo·stalnom suou zagrejati ulje. dodati
Crm luk I proprlili ga na laganoj vatn da
porumenl, a zatim preko njega poredati
pastrrnke, POSOhU. pobibefili, preliti
vinom, staviti g r an e: ic c ruzmarlna i pee;
nepokloplJ eno eke 3.5·20 mlnuta u rerni
zagrcJ anoj I 1S 200 stcperu,
Potreono: Satan od oko 2I < I J . /lJ(}in C. 2·3
belog vins, 34 ren a tmO(/lukB. u/ie
Priprema: sarana cprau, oClStiti i na
mesta narezatl sa strane. Posuti ga
nom C Spoil" i ill1U!f8. S,1nO iscckati beli
luk i stavl)at' ga u tazreze I u unuuaSntest
ribe. Stavrti priprcmlj< lnog sarana u dugu[-
jasti ,allostalni sud. prellh uljem i vmcm
i staviu u rernu da se cecc. Tokorn
pecenja jOs po neki pul prellti sa malo
vina, Pe6i na titlOj vatn oko 1..5 sat.
- .-
3 2
- ~J "'EC!:I·9vNIK I ' , J \ . )I()SNIJ TIU>EZU
Bombice sa usecerenom korom pomorandie
Potrebn(): 150 11u~",ne kore (JOmOfB1"1f1ie, 250 g suv.h SmokaV6. 250 g "rmi.
200 g "_m6. 200 g Of<lha. 250 SUV()IJ grotda, 200 If ~r6. mlllO V O<I e. Imstal
keel po pottCOr, tokotada za kuv<lt"ge po ielp
Priprema: svo vOC e sem oraha oCistiti. oprati
i sitoo nascckau. U tetpk;u staviti SeC er. naf.
iti ga sa mala \'Ode i sk\J llau oe se dobije
gust sirup. Kada bude dovoJ ,ne gustine co-
d at i m l ev en c o r <1h e i I lme~ati. Zat i r n dodati
s ec -k an e s u v a s r n o k v e. u r m c , badem. SUVO
groi(!c i uSecerenu koru oomcrsnoze. tzme-
sati. sklonitt sa veuc i malo prohladiti. oo
mase ODIiI<oVlltl boml)ice iwaljati ih u kristal
seeer IIi n ar On c f t l l 1l 1 COk ()l i i (,! U. Os t av i t i oa sc
proscso p a l h (eaaU u p ap i (n at e korpice za
slu7.Cl1jc.
Kuglice od jabuka
roueo»: 1kg MklSeI,h jabuka. 250 g SeCera. Sc i,,, vooe. 1k~!lJk9 Im;Skol'ca.
1.00 11SCCk/WhOtMS. 100g nllevenih c.ws. ~.tistal
SeCer oo po~bi
Prlprema: 18buke opratt. ol)ul\lili. octsnu C d koStica
pa natendatl. seeer usplflOIfati sa caSom vade pa
ksoa bude dOVOI)J lOgust dadati narendane i oeede-
ne jOOo.,ke.Oodall Ofal1e I kruSkovac I masu kINatl
na lageno) 'SI ll. U1stalno mesanje, dok sva tecnost
ne ispafl. Tada Sklon,lo sa vatrc IOSla'liti da sa onra
di. Od ohladone mase formirati kuguce. uvz:;ati ill u
knst"' secsr I ostavlti da se osuse cao-ova pre
upotrebe.
Pita od meda i oraha
PotICDoO: 1 I' J1 tMl<lh I< om. 500 g mron. 400 g aralla. 100 II s,,""t IlfOitln, OkO2d l uUa
Priprema: mod lagrejati da orneksa. Orahe samleti, sovo gratae ocrsuu I
oprati a ulje zagrejatl na lagsnoj vatri. U
podmazan pleh stavltl koru. poprskati je
topnm uljem. pr.krill drugom kororn, te-
kooe POprskati top"m ulJ om, POsuti mte-
venirn orasima iswim grot<lem. pa pre-
liti kaS,koll>{!ve meda. Na taj naon sio-
iitl eelu pitu, ZavrSav8 se sa eve kore.
Go((~a 50 premazuje mesa.lIlom toplog
meda ponteSanog sa malo 10Pt<: vade.
SloienJ pltu isecl na kocke , peci u remi
zagrejanoj na 200 stcperu. Po zelji se
pita moie preHI' !;ecernlm sirupom.
srl'f\! ~K()J,ACI
~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
dobro i/nlC~:\CI,SkJonili Sl vairc, ostavi-
ti dn 't' J)rt)hl.ldi pa od mase razvuci
koru cJ cbljln(' I ern. Not das('i PQSUloj
krisl:1f ;":4.CR)IH Lak\J \;a1l 'o~ je<.Jnom
1-1j() g. ..edera ':l IfIOliovode I opel ~ku\'3(i
~l"1 'trup ~I)lc)k\'c i urmc oC-i~lti pa
!I>;untc'o L (')\~l,,'.fllp do<.l:u; mlevcne
smokv« i urme. kao i ~;\nllt,'\'cnt"orahc.
Dohro i/nlCf..:lll, ... klr)nicr sa van-e pa
l":l7.\'\I('" prcko l«In.: od It::£'nlka. Znglazu-
I'll I)fC(),lal ih 100 g ~<'.'(Cfaualiri sa ;:H:·1l0
vodc, sku,,;ul (Ii, !,>(J dubij{: gust slrup pa
de,dati col« ilndu. :\1(~;"li cia ~c:cokol~.da
OtOp11 sklonici ,"'avall't: !\J c;ati I dalie dn
sc dobijc ~U!'>Ik..... -m. ,>v(:' dok l:lgano ne
poe''lt't._1:1 - « : f'h·I.(', U"OIH !~);.llUr(")l pre-
liti kolat' I o'lIJ"iu ':t S1:ohl:I(Ji ish:gnc:
St>(~1n:\ ~r,ln1!li(e
Stang/Icc sa .~uvtm voecm i
semenlc: una suncokreta
P()l,·,'IJlu>. ,..,1) It "u",11 ,.,nkJ k.ll:J . J S() g
."U,'()f, }: ru)'(I.1 ISO}: <uvih k;lj";j,J )fJ() ~
o''''cr)jh f): liJuljlC'.t, / 'I)l: n(': '('l: I1()g scntansr
- uncokrcru. 100/: IHc: cI,l meto rt: n~: J;tn('
"urh" 11I1h/", I, melo t._un,'I,J
t'riPft.:JH:I:()cbtlli ,~I,I"()\'(H.. ~"",pa g:~:jitllo
IHIS(.·(t, iIzn\(':(~III,1)0<1;111 Z~Hifl)o"~('n('
p:)hllljjc<.'. ('ljU~ICI10 '<:111(.' !'>lIll(okn.:ta i
...lrUJ.t:lI'lH k{.u'ic~1 hrllUn:1, j\'led I)"l:'dll
zagrcj:lli, I):' iIIJ("ga dndau pn:lhu<.1noj
sn'll~~i \1:\10 po:o>uli ('huet:, I ,"Vl' dohI'()
j/nlC;:UI, '\;1 pJotu (ra\'ftU lacotJ I $I,)
n\Z\'\J (.t,od dobljc.:nc In;.I~C:kOfu dt'btjine
1').5 CO'l ()'i(~\'111 <I.I s < : clobro PfO~USI
pa pn.' ..lu;c:nJ :I ,(,.'(, n:1 'langliC'c.:>.
Stanglice sa bademom
P(Iln- boo; .iSOJf IJ ,(!CIJ 1.1. Z50 J; urI)),. 15f) g
,..u\·ih .OI()I.,H.J . 2{)(}g 'c..'ccr.l. j r('br'<. ,~ok(}o
I: u« ' ;- : 1 kIH:U'/C', n.trcud30:t korjC~J
{KJI1}ur;uu 1/.('
PriprC
I1
);t: b~ldt,,'IH oh:1('lli. oJju.-ili(l iS;UH.
33
len t 'n'l": I sn)ok"c iakodc o('iStiti i
samlct! Ponlc.'3.11 badcm, urme i
... mokvc, dodau narcndanu koncu
ponlnr.lnd.i:c, L ,<:rpic.·. vkuvari SITUPod
150~'-ci\"r,1 I malo vode. pOIkad bude
dO\'oljl'lc) gu" "b.l("U' .,arnlc,·cno voce
(1")1.' }t_'IJ idod;!u f IOO)t ...cckanih oraha).
PrOOlc.::,:t11 ..klOIlHt '.I. vurre i lead:'! S<.:
malo prohl:ldi ubltk()\ ati kuru deblilnc
I (.rn na d:\~t..', J)()!'>IICOjkrtstnl ~eCCI'Qln.
Pn.'o~t:dih 50 ~.~t,,'(,:<..'-ri\ Il;dici sa malo
"ode • ukuvart. l)od:ui ('okol;ldu i
In(:~;)ti da !'>l' OtoJ )i. Sklunili ~;) varre,
daljl' f)H:,:;:llu(, svc dok masa Ill' pocne
da sc Sil'/t·, ,In.'lill kola, , o'l<l"iri da sc
osu;i I !-ll'g''1C, 1"'l' ,luL.(·J )J a~(.'6na~t'.tn.
gliC<'
St: Ulglice sa lUlaJlilSOm
POl~b(M'; lit) J! I,"~"I. •••llXJ 8'''In..11
... nlOA.h3, IOi) f!'UHI}: Rro/(/ ... LiQg
."": J');b.l. lOS(l,.: ..~6- r.,."OJ . (1(/ pola IlInufU,
3 f("br: , (~f)'''/,,(/(..'
Priprema- ~(!"(.. - r 'la\ iu u -crpicu, naliti
vndom cia OJ ,t(CI.IH: I kU\'a1 i cia !I>(;dobijc
gU~1sirup Kndn jl' dovoljno gust,
dodali InICVCI'lt" .. I<:~nikl', ~"I\'()gro2dc i
.,>1Ino :-1(:.("k:HH.'!'>Il\'(,' ~nl("Jkvt".'. I ct;\lj('
Inl\';ui 11:1 I:,.;nn~" ,·:ltri. tI~sla(o()
nlc';al'li~:, Krtd:l hudc dl)\"oljno S~J Sto.
.~kl()njlj :-;:1 "-:UI (.", pl'ohJ :uJ iti i od
polovin(.· Il'l:l'l" obliko\':1l1 kol'u. ll;t das('i
POSUIOJ kri~r:d '<"('<:1'0111. r\nan3:. dobro
oCt_-di(i 0(1 ,oka. '.. un na'('c._'1 J ra."pored.
ill po pnfll'(.·nlljc.·no, kori (,()(lili "ltOgo
ra~IJ ";t da "('nla .... }"~.da J )(),f(' nc bt
cut\~O) I'rcl.nu kOI"OClI napra\"t,C:OOlU
00 dr\lnt:" poll)\·ln<: :o-k\I\..,nc Inase.
Prili.snutl nc:kinl tC;.Ilnl prf..'(.lnlC(Ofll da
'Ie kolac dobru 'f'lOJ I ~UII":ldaH n:\jlr:t\"I'
r( glal.lIl'll <.ltI (;oknla<i<.:,pfclitt kola?: pa
kada ~c.::glal.llI".1 ~tcJ .tnl· i ohhl(.1l, koJ a~
scci n;.~(:lJ '_gh<..:4.- i~Iui.i(l,
34
Stanglice od §argarepe I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :D o"""U l ="C i "-"p"'o"'sni k()l l l ~l . r)l tt:, I\)nt' I ., .."Ik po:-I .....l l cc:
P{}lf("bno 8(J() J . : \.l"ll"t'('/X .. 500 ft .~-C c·r.l .
150 f: ~'k3nl" (H".l /);,. SQ): 1I1hon'nih
onh:l. fl1:rln'~nil 'c'''C('l':'l. 1 ohi:ln(k
Pnprema- .i :trg.l rcpU ~1~U ti . opr:ui pa
si mo n::trcnd:ui . Po,U U i t: SC C erOfl ) pa
Sl al 'i ri na 1:lp;;u'\I vatru KU \:111dok nc
PO;SI:l fl (' potpuno g,,,'t;,\ ruasa i.... va
recnosr nc l sp:ui St:l l no nlci;:ui. D odati
vanil st:(\'r i ISf) ~ !'>Ct'k;lIdil oraha pa
ir.n)e~:uiSktonht S:l vall'{.' iostavut da se
malo prohlndt. J ~'<ln\l oblandu pre-
IH;)%;tri polovil1oul (,J V(.'III lake 11l:~~(".
posuri mlcve-uhn ur:n"irna. p:11';I!>(:~nji(jj
drugt <1(:0 muse. Pn'kl'ili drugorn
oblnudom. prhi~n\l(i uekuu u.·~in)1'('1.:<1.
merom ioSI:tl i l i da :-0(.' (lhJ "di ip"u:-'~I;:j
Pre sl u;l (.·nja St.·, I n,l "1.tnnl i cc,
8tanglice od dunja
Poue/XII', HtXI)! f~1'(', "II, (lutlj.J (,()() g
.).c(~l "ra, lOt) J : 'C Ot 4.u"h (Ir.l"~f, 'HI8
n'!c.'\('ruh or.lll.J 'oJ .. 1'(llflU""., ;:rc.·h,J«l
coJiuJ:ui< ._ ' /,1 ;,:tH,ltlj(.', ,,,.I/(J uti,' k< 1(i..u••r
blljllC»)! 1IJ ."y.l fi tl ,J , r'. . . . . 1 1(1(l c'
l'riprcmn. dunj<.:Oti:;liti ii :-t'(,;1nn kockc.
St'l vi l i u ~c'I'Ptl,pl'<:lici\U dOIIl kchko ua
ngr.::/'IH,I pa ..I;lvi(i 1):1 V:'O:\I, KUV;Hi dok
ne on)(.·k.s:1j\L i '.:Hi l l l ()(,'(.'dl ti ipropasrr-
an. Scccr pl'{:liti ,':1,,,,00)vodc I ]("\<:'(1 cJ a
sc dobi jc gil ... ' :O:II'UP,Doc1:ul propasir-
af'l C dl l nJ (.', :o:ok od I)ol.l litl)una iku\':ui
c1aIJ c", dok ,"':l \'()(I.t Ht: I~pari . D O<1:Hi
s(.'ckaoc or:lh(.· I/nll",;\cii.. kl ()ntl l sa
\'3l re. 0"'1;,\,"1da '{.. 111,110 prohl adi pa
~r:uljHi kuru na <1"hIJ II1\1 odoko I C l n,
CokoJ adu i 'IOptu nil la~anoj \'.uri.
dodah p:lr kapi U l ;.l , l l );u')(J nn, dohl'o
i /.I1It"':"<l C I I .. kl oni ri ".1 nt1J _ !Ic.'.• \l C ';'~l l i jrn.
malo p:\ prt"" i pn,:ko kon.. : 0'1I d\l nj.l
P05iHIi lulL'vcnlnl (")t':l"llina 1(.)!'ta\·itida st"
ohladi i:\I<.:gl l t', S,'('i0:_ ~t.tn!llic("
sWlglice sa isbukam«
t bsdemims
P(')J('('/)fW_I kg ~""k:J. 1')(1Jl h.u/c·nl d,
;ou g ~-C c.'(;t ..ok u,l J 1""un. l_ '<H.(1(1
oJ IXNl J nt:.l nd)c.', .!}..I)rc·t,/)/. rndi I "'i.llIgle
i: okol: ldt:
Pnprcma: k(""r pn:lul -okom ud hmu-
na i pOfi l oral l d/t pa ~t.t\·i u nu topl u
nnglu da j'>,'oku\.t. J ahuke opratr.
oljl.lS{I(i in:tI'C Il d:ui p:t lh, ()cc<I(;IIC: 0<.1
sok« dodatl pl'oku\,:,IOIU 'C ('<':(\.I. Dodae!
rcndanu n:lr:tndltlll\,lI{(lllI,db:;lIH.I coko-
Iadu i 1):·l dc.~111<':1prcrhodn« olxucnc.
C)lju~1c:OC i~:lInl~'\'('n(.' I)obro i;':ln(~~lti i
kuvati dok sav..()~11(' I'parl, Skfoniti ':::1
V3.1l 'l ", 111:110 prohladtn p:1 macu I'<'SL'l l l ji .
r; fl "3 jcdnoJ obl andr. 1)I'(--'k"111 drugom
oblandom iprlli'nu,i nekrrn 1(:';l n1
I)I"("'(hl 1("1001 ()_ ..r:1\ III dJ "-(,.' ():!.u5.i I .:o.t=<'·1
03 :;.r:tngh(·(,' pre ,J U .i t.·I1J .J .
Sranglice sa ie!e
bombonarna
Pom-tmo J~/).t: IJo,,"oJ: 1II"f'1~,l l l J t;f, 2<O() ~
n:lc\'Cnih 0'-,1/),1, 2)0 ~ ,..(_ '.._ 'C '(l l u l'l'.rln.,.
250 g 1':r;:H()/Joi1tlh 1"'/(' I)OlU/JU(I,{. 250,t{
:.;tIl'oK ,r;fOY(/,I.2,j J.,I.~/~('1'11111. '
Pripfc'·rn:l. lll:lrg:ll'ln dobro i~I;ljl)(I\':Hi.
posi cpcno 111ud()<'aHI(1 ~(.'ccr U prahu.
Kada 11l .l ~.1 hudc 1>('1\'("(0 umuccna,
Qno:l (' fnl <:\'(.'nc C )r.l h~~ I '/In(.·,.ni . SU \'O
~ro%cf\;'opr,llI iOC ':'Il l i . pa prcl i l i
rumOl l 1, R;./nol )ujnc..· 1C.'It.: honlbonc
i s(_ "('k-:ni , Poul (·';'.ni 'ad.\ 1..:)(' ht)1l 1hon(.·
~ sU \,l 1H gn).l .(h.'Il ' I',t unl ('''-l l i u ,na"'\1....
nl ~l rga(i f)onl S\,(.o dnhN11£rndi l l t ("J .... I;tn.
J i u nJ . d:t.... cl 1)()'U l t)1 kn ... t~l l '4,·,'t'rOtll
O::'t~p,:i l i da :o.c.~ :o.u..., n;, h(.tdnOIl 'l !l u--...IU
(ne u frii.:idt:l'u}f ...,,;('1 n,l 'l.tngll('(;' pn,,.
up()l n:bl '.
'{(TNI P()$f\I( f\(J I ,J -\{:, _
Rombovi od orsb«
fotn-l)llt~' I s.~"(_'(~·r.l, j()Q 1-: InlC:1c:njh
Or-d'3, 1':;0 J .: It,J.'u}.,dc.'. "/Jk OQJ IIIIIU03
Pnprcma '<.,'C :c,.'( 'tip.llt ukrpu I naliti sa
malo \'(,dt· kuliko da OJ .!rcznt" Ku'--ati
zanm kao "a -Luko. K;.d.. ;<: dovolino
gU"'1 ,klonili .... a vatrc i malo prohladtn.
latinl ,;, jcdrum dt"OOI ovog 5i(upa
;-anlCStli 1I1k'vCI'lC orahc i od dobijcne
muse raz\u"i kcru dChlJ lllt· od pola san.
ril'J )c..·(r;c(;ol«)I:t<h"c ra~topi(l. dodari ,0;
iakodc redan dl:() skuvanog sirupa i
dobro i~r",('~:ul.()":lkO prtpremljcnu
cok('J I:c(lll pl'<.:li(i prcko kore 0<1 oraha. II
poslcdn], d..-o .,"'IIP:' <l00:H1 sok 00
limuun il)"I ulcd dobro (10k ~c.'nc zgusnc.
pa J )r("I I " prcko dcla 00 cok(lJ :~dt,
O"I .t"ili eta -c kuhl" ohl:..di i !OO1~J !n('. pa
~(~, n:l mak- rf)lnbo\~I ... J uZili
Ksrzmel minjonl
P()(,t1J 1ul.: lfN) Jt b.tch'/H., ; n'l,r.l mkokfde
x:,)kUl:IIIJ ", .fiJ lI J : 't(,"t·e·,. u, "I~,lu nul ... '. 1
k;I;,J .;1 Ifl.trtn"':u/t, Ixl k.,j"Ij:I. "j;ni(' ti' -tu-
k.l, }O.. IJ/..O /O;O}~ krr,t.tI"(.'I_'c.:r;r
Priprcmn. h.uk-euobarut, ollusru: j sam-
leu. P(1)lt· .... lli !ota... a rend.mom coko-
ladorn ~c.:c.t'C ' gll~l() uk"v;ui:-,a \'1'10malo
vod..: pa kadll hlld<: <lo\'(llj"'" gushnt:
~ldonifi fla i pl'ohl:cditi U ~t..:('t·I ·tli sirup
(;)d;tdod:ui h:uh:cnc PUI'lH.'$ant: ~ai"oko.
ladorn. dodtll i I cHarl"n~bdli od k;}j~l;a
J ):t n"l:t...u (lobi'(_) 11.1I 1("l(i Karla ~l' nlasa
0):110I>rohl:lul I ZgU!'IfH:. od nj(' obLiko.
''a(i kUJ !hc<:, l ',ak\l .... '.glit·u :o-tavilcpo
jcdnu-(h'e '\·i~njt· ./ ..lalka. Kn~1al ~c:cr
ra!'o(opifi (he/' "ode) 11,1 lag_anoJ \":u.ri da
St.' dobij(' n'~...l hOJ t" mC (hl Svaktl
.... ·ughcu nahC hI l fl.t cJ .c";lht·u i lllllak~lti u
kar:\fllC ;'1 ;c;:(t=L Hotubic(: J ::ltim rcclati na
,'I aznu d;l~ku i u!otOlvili lh dok Sc
kararnel 11<.: f.):\u~i j H e: 'lcgnt;', 11lda
('!)injoIlC ;oit:lvfjrui1I I'apirn:th' k<)rpjcc,
OraSaci
POlt't~bIJ U, 'S oC) ft ",/M,,'nil, Or.lll:l. jlJ ('I<J Io-
,i1l.1)~Lgr.l {)1"~hJ S ilO}: ,("(''''ra_ IflOg
tokol;f(h~/.1 J .;UI "")r
Prrprvma: ,~cc:r nahu ~ malo \ ode,
samo til ogrcznc, p;.~kuvari 8"'>' sirup,
kao l:t .;;kuko. I\J .d.l ,e dovoljno gu~(
dodati 1l)1\'vcnc orahe, dobro C 'llnt'sari
pa sklonltl so.vntre. ,J os toplo oblikovati
u pogacice PI '(.:cl'I ikaoku 3 em i U svaku
uusnuu po jednu POIOVIIH.I jczgra
OI':1h:'l.J 'rcko ~\'''k(:)g ()I':I"(I(:a pl'Clilj
I ;.;t~iku(:t~lopl,ene ~ukul:tdc. Osravlu da
sc pfohl:cdi 1 porcrtau u paph'natc kor
pice.
Dugrnici
l'otr"l)no 2$01: po,.nog II,.Irg.l0·na. 2Sf) g
'UljI J sn)(,J ."~.,, .liOpn,le\f!lIih or.tb<l..
25() .f; ;C(I'r.1 II 1"·3hu. -i j n:brJ roJ.oIadc
7.'1 kU\';flljf'
Priprcma- nllt}:.:lrin dohro l:uajbo\-:I ti
pa mu po-u-pcno dlxla\,ni seeer u
prahu. ~ttluti dok seuc dobije penasta
masa. SltlOJ ...'VC nt .... 'I C I od peteljkr, sam-
I cti I dod:ui nmrgarfnu. tlmcsau i
mlevenc oraln-, svc dcbro lzrnditi j ras-
I:!njiri II kuru clChljlnt' prsta (ako je
pou-ebno prcko kristal ;::cccr-a).
(:a~i<:or'll vadit i <J lIgr'llitc i rcdat i ua
r:\\'nu taCl)u. (~Ok()I:I<.111 raslopHi na
I :tgano; v;\(I'1 !")i\ pn.:-liv::uf dug'nlice.
()s(~lvil' da sc tokuh1da ~I cg:nc: i da se
oUH llliej dobl'tl os:u~c pte .:-Iuzel)ja.
Punjene unne 1
Potn:bnn: j()(J I: urnu 100 jt /,.uk,·tlt:l. 100
[!prall ;~t""'(·t';J .,".,,;, pNnOr.llwJ L(· I iOg
J ..fJ S l;,I.~r.C('r.,
Priprc.·n13: I I ' utm, I ~.ljprc .t:\'aditi
"koStice. Badcm ob.tnli. oljU~lllf, OSllSilf
pa sanll<:(i. St:H'hi sa u krpu, dQti-a(i
prah ~ecc.'ri H.f, doda\anje ~oka od
pon1oral'ld/.e kU\,~lli na ~r<:dnjo, v;nri
ncprekidno cne~aju(i. ria $<: dohij~
36
kompakrna O):'I ...a (,OIOVU :"111('$1,1skloru-
Ii savatrc I probladtu, pa njomc j)lJ nili
urnrc KrI~I;l1~·(~l·t1~IOpili idodari
kasiku ul/;1(IIi bthuog margarina).
Iztne;-_;au Pfeh p<,<hlJ .lZ3Ii tltJ enl.
porcdari Un)lc..' I 11;' '\;I"U\1.IVlti ka.~iku
ka(ameh.r.o\'~'n()~i~\" t'rJ Ohtadene ,
urrne rcdati UJ );)I)lrn.ltc kOlp,,:t.'
Punjene urme11
POf('/)1l0: '" IUnl(' 50 ~ ,"('Ck,lIl1h b:ldeln:l,
2 k:,;iA,# IU:II",/('I,I(I(, ud k.ljslj.J. ,~('tc.·'
Pdpren)lt;urmc Or;" i(l od I<ni.ll(';l irscci
PI) dtlZirli. BadCIH i.'il·l~"a,i pa ga
POJ lH:;';lll :.a marmctadorn 0<1 kaJ ,'>tja.
Ovom IU:l\()l'n 1">llIliu urmc .l zathn ih
u\':IIFlti u kristal '('(,'4.;r.
Urine od suvog vo61
P(J1rel'IIt)· {-;,n J !urn" • .l$() I: fll_,h.l. L$() g
",noLl",I, J~"I!, (., t , , ' r ... ./ /"('hr.' t ...n..< JI .l< ic ' Y.3
1.' 111' :1"/ (\ .r.11't:n</.J (r.f kfl"' .ll MN.: rrc./ I
POt l)(}(' ;lI , 41;('
Priprema- odvoiru 250 J ! UflUI pa Im
izv;..du! kosticc: ~n,uk\'(.'(lll~tUj ad
("(vf~tihpt:lo,,;ljki. !'iitmIC(1 urme Ismokvc,
dodari 11I1(,vc:nc ol"ah<: i sok od
porllor:'lldZ(,:. Sc<.\·" I":t~l{)piti 0<1laganoj
varrl sa 1)1:t10 \'Ocil: dodau narcndanu
,:okoladu I lilcs;l(i I)a tiho] vatrl dok
masa IlC PO('IH; d:l sc !\It;'Il.· Sklonit i..... ~I
vaire ij()~lupin Pc)III<"'~:I(1~apn,~lhodI10
pl'iprcnlljl:I\(J ll) IH;''''Oll100 \'0<';:' ~lasu
dobro 1:l.I':ldI111uti njl' PI,'Vlll koli\cic\; t)
ohliku urnli, , ~\ aki utbnuli J t:'dnu
(OCI;Cl'n.U) 0<1 prc.-o,t.l'lh (,\:,hh urH)i,
Kol:tcit'c (.,..,t;I\'ul (t1'-4,-' prohladc iO;'ol.~c
pn.: ~'ulC'nJ ~
Bombic e od su~enih bjsija
P(_)tr~'hn() lOf)): ""' (' lI t h 1...' 1"1/ , ' , /(H) g
koko ..fU'O{: 61' , ' ' ;' ' , ' , ,i", J.,J\'I..(-' pr;rJr ';C'c(.'I'a.
lJ:irctuf:ltl.l k(Jt.l/XUt)ot.lltd/"" , ", t lO .\r,,(,:a
od Ii01Ur)U, kn.\f,,1~(.,(" I'ol1oln'hi
Pfij)"('1l
1
:l'$lI~C"I.· k:i,sIJ c :o;all:llt"ti pa ih
pOnH."S:3ti ;0.:1 k()ko~(l\lin brasnom.
Dodari prah 'Ct vr • uarcndanu koru
pomorandz«, I,,"unu\ -..()kP;I svc dohro
IZOh:,ill ()<I 0\\' In.I,\' pr.\\·ili bOJ 'llh'ct: i
UV:d):'Hi ih u kn"',11 'c."Cl'f"
Bot nbic e sa visnjama
PorrCIJtlH_' .!iN) r.LtlJ..u/.utt, /..f J..(I \' lO/ C. LOO
g mt c vvnt h n("J Il;l, 6 1.., ' ~/ k.1 ' ;(' (, ' r;i u pr:rhll
,"n/.: ' 1(.12 pOltln(,lH(I;,', \1\/1/(';/ \;,\I1}t'I/:rC(',
j()S ';0 g l'{'ni/,I/1(: (~)k(J/,/(fr' /.t kll~';IH/(_'
Prfprcma: <'Ok<'lladu ,1J l'(;'.uJ ad i
l)olnc:=>~li ~:I mtcvcnhu ornxlmn. Dod,u!
secel' IIprahu pa rn:ISII umvsitl POH
1
0('U
sol,a od n:II·:II)(l/.,·, Pra\'ili hOlillu((.' iU
<vnku sl:lvili pc (l(j~"cllu"'$flltl i~
"i:=>n;«,_'v:l(\'. l \'a1f"li Urvndauu cokoladu
i1'c(l;1I1It paplrnnn kurpk .c'1:.1.s11l/-A,.'
J 1
tC,
Bombice saorzsima
Poflc..iJt"'J. L'ifJ J: ..('tt'r.I, .lIlt'l! of.,h.,. j
rt -h, .._, (T~OJ .l(ff· /.1 J ..,UJ IJ /t·. I k.l"d, ., k;ll..;w
prah:J ,il;,ro \nth,
Priprerua: -,.. :CC(nuhn vodom, kolit..Oda
ogtt'Z'H: Ku\,';.uin:1umercno] '~Urt (I"S<."
<lobljl..' gusl !\irup ()(ah(' OC:I!\IIII pa .lOO
g ssvcknti I d(ld.UI u u~pinO\';Ul ;;CCt"'1'.
Z;uirll <lodau iil'lolllljt"llu cokol:ldll ;I';'
kuvan]c. kakao i 100~; 1l)1c,;v(:nihoraha
5:\'(. 1%IlH':;:1I i, kU\,:1I110:; '1'1:.10 nn "rio
1:lg:lIlOj \:),ri p.l sl<iJ Hlli ....1 ~p()r(,:t:t I
oSl";ni!i (1:1 sc- pl'oh'~di J "'':l\'iti bn.nhl(_'e
i O~(:l."lti d:-. :-,,' '",tlc.) pro!\u!\l.' pre
llfHltn:bc.
Posne bombic e sasu§eflim bjsi-
jama
POlrc.4>'"H11'i0;.: \u"(',hh J...AI\J,;I,2:;(}1:
(>r.lh.l, 25() ~IN/jnt¥: flJ.U}:,lrll,;I. _"XI J:
~,:t:r.t u 1,r.II". I ZnJ ! (, , 1.., , / .1(/ (' /,1 I.UI .An~,
:rr;.f/r.)/ikt.-r.l/)(f / .., 1' ' ' ' 1.'
Pripfefl1:1 fll.ll'g,uill tlohr() j/.raJht.l"i.lU,
P<..l!\(<<,_'pl:n()1'(111 d()<I~"ajiH I ~l.'c(.'r u
pr:-llnl t '111(."!iiltt~.I ":1 II1II..'\,(,:I1U11 (Jr;r, .... -
sn'f\ll'():-'~l K()IA(.1 ,,7
rna, dodmi /;1l1111 narendauu (ok(.)ladu
/&kuv.euc I '\(.' 1I1~"1HI'a k.ra.judodari KvadradCl odsmoksvs
~111l()"4.·rk~llh.':o.u';'cnc k"j"ijc i 2-3 k:l~ikc
hkcra od J \J ,J "iJ .l. ~Ia..u dobro umcsul,
obliko\';,ui f')I)ll1hl('c; I rc:dali ih na 1:\(111.1
Kvadratici od suvog voca I
Ptllfe/uro . .!.,O J .: "IJ OJ ..H.J . lit)J .! b: Hfctn,;.
.lit)g "UI (.IJ ! un vil,I, ..!~Ofl urmt. 150l- !
1~1: lfI;, J (H)J . t \('('('''.1, 'if)}-i d~;lll;: r j/... I: uka
PI'ipll'III,l: :o.IH<)k\'(: ()Ci:-'lili od ("\,r:.>Uh
pc.:{cljkl » :1 ih ,"11110n:l\(,t.'i t!nnc: OCi:'li,
ti od kO;lic:l pa 1olih nascck.ui. Takcxk-
l\a~l·('J ..a(l\lSIIjl<:<"<t!ln() gl'<~%d<:I badcm.
p.1 ~\'Ovoce iXltl(;\ati S,--'<.\'r~ia"'hj sa
malo vqde: nn lihu \ «rn.•1):.1 kuvrui da .~l"'
dohije ~U'I '11"\1j) /..;.Uio) mu dodau
l)ll';'\'I,:I\\.' Or,thl' I o,t:llo I"t'(k ..no voce,
\ttlo promc ...UI. ,klnllHI SOl \";U(C 1);1
Ina..u duh, u ",l'tllflltl Od dohij4.·{:1,'
n13't· .I.~IlIlU nblikcnali male kV:l.dr:3U(:(:
Ut..I":I,'11i Ih I-!uun im ukr J "lIn~1()('I posnc
coknl,l<i\.· i rcd,u! nu t.lcnu da sc
pro:... usc. 1)1\,' .. hl/t·nJ -' :'>ta\'(jali ih II
p:lpil"l'I:lh' k(lrph ..('·.
KvadraLicl od suvog mea 11
I'Hfl"(.hll() • .!~fJ It II)/{'\ ('11,11vt. ,h. l, L;f) g
,"111'('8 J : f'I);It!.I. J SO;; "(lllItH'.r. 1':;0 J .! (. t/l';.
lottO j.! . 10(. ,((,,. ,1, • . ; 1'1'/)('./ rol."I.I(f(" ~,1J ..U\': I..njc'
Pl'ipfc.n:l; "IIi( '''Vt: i:'U\0 p_lo]'d(""' ('>(-i~liti
od pctcl,ki I 01'1 :"I{I. 11"111(.' oCi:.>titi od
ko';lic-a S:lI'nl,'11urnll', ~L1\"Ogl"()%d~I
"mok\"l.:'. dud.1l1 1111<:\ (.:l1l· ol'ahc pa .s\·c
!/nu.·~all (.ul..ul.l(Iu /;. ku\·.\nJ l' r3.!-lopill
0:1 l:lg:IIlOJ \.lIrl pOI.<1(")(I;.ui ~U\'onl\..xll.
Se<.~~rprc:liu '3 (n~1I0 \ndt· p:.1 ...ku\'<\ti da
po'(.lnc ,)()tpuHC) J !u", sirup. Oodau
pr('chodnoj nl:, ...i i UIHt''''11 H.· ..t(.) $m<:su
zalinl t:l:-I:tl)jlli n;1d"'(i PO~lI(oj kns(:).1
.;e.(.:erOlll I O:o.t.I\"l(j tla 'e o~u.sL Pre
SlUl:l'llja .';l'Ci na luaJ l' kvad(';uic('. Po
zcljl ukr-a~lli \·()~(.'Ill i7~Ialk<t.
Potrebno: ~OO~'U\ Ih vtuokava, 1')0g
,\.,cc:ra U prahu. lC;O)tkn..tal ~(:<t;ra.
.!50g InIC\~'nlhcrah, I~)~hllJ l\c~
posnog 1t1.lr)!.lrlll;1, zagl.V.UIII IUOg
5(·<,~t'r., u pruhu. -ok otl 1hmuna
Priprerna: Sfl'l(")).,\l· n('I~lul 0<.1p(;l~Iilo.1 p:l.
ih :O;::lInl(,li P()lll<;.':Ui ~aprah ~t.'(;t'ronlI
/.:)nu.;~iti lc::o.IO Od ovnko dobiicnog
t<...~{:t r:t:-ltanjili <he kOI'<:, dcbliiuc Lern,
Krjsr:ll,~l'('('"\I~phl('l\'-;Hi~l' 111:,10\ ode p:~
kadu "L' (.1< Ihlj(" do\'oljnu gU~1sirup.
dod:ill mlevcnc oralu-, proJ l1<::::ati.
-klontu sa \'J ,II'\.· I O"(:1\',(i C.hl sv ohladi.
,\Iargatin dohn, i/I... tjbovatl pa <iod:J li
pfohl:ul(.'I\(ll rn,," I/nlC.'.ui da postanc
pcnpuno kOlnp.IL:Uloi. "13..... 1 pa tzruciti
n;1 koru od "1n<)k.l\ a Prt'kritl drugom
korom Za gfazuru u prab 'etCf" sipan
eok ott limnua I (tuhn) umceau. dok
masa tic J "K):\t;lnt:potpuuo homogena
Prclui kol:a{" O\'()tH~1:vllrOlll it)!o,Ci!\lll da
::;(. f)'1 "litre ,,11.I/l:nIJ :-C:ll (1.1 male
k\"~tdr'lliec: .
38 _
KvatiradCJ od ombe
P()lrcbIlO. 2$(1 F ,nit" ell'" orslw; 50 J; co
f.'l.:rnih or.l/J:J, ~HOft '(,('("'(.1. ) w/)f;t IXJ. !lc:
('vkt)/:t(fc, t':J':J luck', tJc·S.ohJ.o k.1Pl :'I()k3
od Jll'fJIOr.lnd)('
l'riprclua' q-Ct" prchu \ odomkoltko ((:'I
0gr(-I"nc. SI:t\IU n.' plo(nu I kU\"311dok
He: J)()('t
Ul
' da 'C: 7gU';'uj.t'"a Oodall
mlcvcnc j ~t {'kane C)rahc:. par kani soka
00 pOIUol·;tnd':-c I n""u dooro i%HI(.'$-:tti.
USt:!\ it. <fa :0;(' p"ohl;ldi P,l l'a~l<tn;i(i na
n:lv!:lzcflu r.rvnu (~Icnu+ <fa hudc
d(:hljiJ )coko I ou Cnkoladu 1':l~I()piri
na htgalloj "alri I I'>J ....:liti knl:H'. Osraviu
da se dohro o... tI~1pre-... Itlz~·nj;\,
Roiu: ad .~moJmIlllIorsha
l'<.lln:l>n()' ';00 I!"'1\ 1/1\,uof..,rl.1. I()() ~
,n!en'nf/l 1) , . ;"1. 1, In();: "'f"f 1. . 1/ , , 11 "r.lll.f.
100 ~kri . . t:ll '('C cr:. • ", , 11(1 l.MJ(~
Pnprc:nl:l. 'n1<-)k,,' U(i'lill i ";llul<:ti.
KnSIJ.1 ""'(:cr Zlktl\ .1(; ':. ,"_Iu vodc i
:okUl";lhdabud,' J.~U" ',nlp Uod;ui par
k:t;ik:. ohla<h'llog 'HUp;t II -amlevene
smokvc, koliku j(:' 1)()Ir. .. -bno <.fahi sv
.l'lI1H.',ila I r.lZ\'il;, kora (,·S J..~L"ika).
Koru f':lJ'\'itf ":1 d,t"('1 pnp";I~<.:ooj
~l."c<':folnU £)1':lhu, i\·I1{'\'l*n...:I "t:ck..1n<:
ofalh.' p()fn\.'~alj, J)a ill ,')t!l\'ill LI lOj):lO
~('·Ct:fnj sil'lIp «)J (I) 6,' 1,:INlka). Ztlku~ui
n:~(oploj I'jll~li, P:I ,..,kf()I~llj i pJ'ohJ;tdili.
Ovjn) J );Rlcvorll pn .. 'lu:lz:ui pfjpr<:tllljl.:nu
kO!~11uti ~1l)C)kilV:\ i"VI! j II tol.n,
Rolilt odbadema I
POtt"('}) I) O . • ~(K) ~ h. ul"ln" . 150 g J. , 'l!>t. J. /
:. I. :c·t·1';JJ kt· . .ir-.l "ulIl ~("\(·l.;(. tu:kf) hko k3p;
e/ . . . . . .'lr. lI. . lJ (. ) cl (U)IIIII·. J rc:'i)r-J i-oS. . 'OI. , tlc /41
kU''3Il/t". k:l:'I1.,,#:II.II):,'f'lrJ"
Pripr('ol::t· h:'<it"nl oh:lrl1l_ nIJ\I:;liIJ p.tI
-<unl<:t;'~'C:cr pft'llu In~do \'()dc,
dodan kl..''''lc.:u \',11111 ..,," , , pa "'''n'ili 1)"
'':ltru KU\:iCI, 11l'·...lJt.I(i cia ..(.' ciobijc
HU"t ..,i!'up kao J';i ,I:uko "-ad;) 1<:':"1I1JP
z(:lj('n(:,1,rtl'flll(.' 'l:l\'11I n,h:\t·llt' badf>I)'I(.',
kuvau J Os knjl mlnut pot !<Ikloniti ~:I
vatr-c I)oda" k.t':'il\u mnrgarma.
l~n'l:_~al1 pa J)(,dc..'liu 03 <.1\ a It-dnak:.
dcl:1 L jt~t;ln dt·() ",\\-111 narcndanu
6.>kol:u1u za ",1\ anjc. 'J'fnc.>~alf da se
otupi pa U,(;I\ 1(. <I .. , "c,,_' uhlJ(h l d(u!o!i
deo dod:lu p.rr kJ .pl ,-,k"',r3kfOi od
malin« Iln)('';;;UI cl., clohijc (lnu roze
boju pa l:lkodc,: u,.,,:tVItI cta :-'''-'preIftladi.
Na d;lSCI J';L ,nc:.,4,_'lllC 1':1:"I(:1I1Iili prvo rOZt:
den, pr<.:ko IIjc.'~"f:t,l,\'it, oralio dco sa
c(')kol:ldolll, Ilr:1vtl:tti lvk v, ';"'ic; u rolar
i Ukrnsln ))01\11k:IfH~t h:ull·llla. Ostavh j
<.fa~(: osu:-;j <I:II1'<h:1 P"<: vpOlrt'b<:
Rolet ad badcm« II
'·oll't'hn()· ~OO,:.:h,lc/l HI,', ,if);; '('("'1': . t . .i
rcbru (o/;()/,u/,' /_I 4tH .lfl/(', ..uJ. od / 1,,1)(1'
na. l.'k:-lr.1kt ()tI'Jl"/III(' ,II /.I}:(Hie
Pnprema- U "'I)1t ..I;" II, ~()() ~ -cC('I"J..
dod:ul Inalo \udc: ..uk 0<.1 linlun:\ i na
un)(:f\~noj ,':Urt k\I\.lh (Iuk -clit' dobIJc._~
gust srrup. Rad<.'n\ pl)J).lrill. (,JhJ'till i
samk-n. p:1 g.t "fucl;ul U vcverru "in,p
Ku\':ui d:lIJ t' dok ..(' tHo' doinJ (,.· porpono
gus,a ,)1:1 . .,:1, Sklouul '.' \,.ur,,-· Pl'ohtldiri
IXI podehn 11:1eh'.1dcfu. t j cO:Ht <-1(:0
~ta"jti ('ks(r:d" (Id 1\1:'\" 11'-' drugl osta"jli
beo. H;ts(:1J )jifi hc.:li <ll'O Il:t d:t.,('i PO!iUlflf
SC(~(~!'()n). pn'I':<l nl(·~:t "~Ia\'iri <,'rv(..'lli ,1(:0
p~%:t\'iti "ol:u. PI'c.·o"l~tljh I ~o,g :h:('cra
nahli s:, !"Halo \,o{l(.', pa ,ku\"l-tll gUSt
SI TNI I 'OSNI K OI :.;""'<;::.I • _
39
sirup. K:td:t i " prl krtuu kuvanja dodail
fuk()I ;ldu. m,,·~.tlj da cc 0101)' 1>3skloni-
ti ~I vatrc id"llj(" 11\,·...I J uc:i dok masa ne
pocne cl;t,(,' 'I e/c.' I'rclil; rolat ovom
g';t/1.1runl I ("'la, I tl da *prohJ :ldi isreg-
nc 'i et'; 11:'1 "'11114,(;
Rolsu od badcm« J suvih smoksvs
Po.'rchtIO' J 'io;.: ",I I OJ ...I \','_ In'h,';! coso-
1.lde/,1 klll':III/(', i'50 l: h.lderll .•, J 00.~
;;(."C}('I ',t. ,,)HI(J \'(H/(', I J..:"'jl.tI n,,~);(. 1kt·.... i c:J
\':11)11 '''{.'(.~lT.1
Pfipf<':ln:,: _..'Hoi,,,(_,'ncb1iti i s.unleu, pa
pOln(;':11 i '.t u'j rcbra nal'(~nd:)11(;, (:oko~
J ade' z:t kuvanlc ::;C(\~'I'POI i I (:~:lli ::;a vani l
~<"('ron)t r:'I(I1'1\ Il;thll malo vodc isku-
vari gU:OOl'"'UI' l)OCI .Hi ,·5 ka~i k:t
prohl:1<h·I )I ).: '(" ..c..·fflng -,i f\J J )3 :-.nU:~1od
'tnok:I \',l i ;':;lnlC,i ltI t'.... 'C) r)34u za
rnt·:;t'nj<.· I )(ll')",k.llt Iurmrm pa fa7.\'\J n
kuru, Badcm ,,a');,'"11 nl.",':;Uti i samleri ,
dodari I.'; k;I'lk'l pri p(ct'nlj("nu!~
sc:~cr"()}: "rup,1 Irn.t'..u umcsi u. Pr~Yllci
prt:~() korl' od "l1n"a"a I cavan rolar,
Preosra!u ~l.ln~lu ~'l)k(lladt' /'~~kuvanjc
,ako(.l<: nru... .'I'Id:UI P;l I'olat u, ..dj:ui u nju.
()~Ia\'ili d:\ ~(' ~~J}i dan-dva pre
IIp()II'ch~:.
SaJ amlca od smokava
POlf'r'btlo ZSOI: W(c'r.t li(J C. 'l/uh
'imok.1\~.200 Il 'I/UIJ : 8m;d., '50 J! ~eck·
3!1ih 0(;11):1
Priprema- M.-C::cru'j)lno\:!u '~I1 dl vodc.
da SC' dohijc {tu... t ... srup Snlok\ c OCI"UU
oct ~"~uh pcrcli ki . pa rh ';lInlt:(i $U\'O
grozdc malo na... evkau, kao i orahe.
Zarim prtprcmljcne ~ln()I..\'t.". orahc i
"'U\'O groy.dc.~Ullu':SilU u Scccrni sirup.
l'romesau, da sc nla~:lujt:t.!n:l(f. pa
.sklOtlni s.i vrurc i n~l;h'ili da sc malo
prohladi . Od dOi lljtlH;; muse obli kovan
snlamk-u, posuci [c malo mb-verum
ol':lsi lna i1\:1<1:, :<0<..' prosuxi, .... <:(:i na tankc
;inhe.
Radina salemic« sa Sttlokvama
P<xn:nno: i O') /: "'H,/I 'UkAA:.'\<I. 200 s
pr.llt x."():'r., \1(UI l;J t),1 I.or., , '4:J k oel I
f)OJ ')()r.J "eJ j(.'. t.n\':lf "("(,,,'T INpo/rem. 3
(chr-.t ioko/:Klto /.1 kU\.tI l/(·. 1r.Q(A .1(';I hlljflog
m,lrg_:)(II".1
Priprema -smokvc oCl"'CI lI od petc:I ,1ti i
:-.:tlulc..:ti l)Odati prah :O.oe;:tcr. rcndanu
koru i sok 0(' I pomorandzc pa ~vs:
dobro \10'1.· .. 1( i Od dobijeue srncsc
obtikovnu snlamlcu na podlozt od
krbt~I.;;cC(.'f:), l: ~el'pl('1l1aI'\gano; varn
r;tstopiLi cokclla(lu, dotlati kocki cu ,flat'·
garin:l i UI<:~a(i,SkJ ()fli li ;0;:\ V:Un;:,oaljc
n)('~:l1i da ;':(.' .. nalo Z~lI SI 1C:. Salanlicu
pr<,'li[i J':t\IC)I)ljt'no", cokoladon'l
OSI :l,i ll d.. '\(.'"'I(.'gnc,
Raduk saJ amJ ca
fotn·bm>: i)/J tJ J: (U~(_·II, t.n ~nog1'211111.'3.
100 g l<e,k.O"2 2~OJ : r.vlloblllllih 7,4,'/(:
bolnhi.m.2
l>ri prCfll:l falluk ornc)ci J .ti i ruk3nl:t
Ut\)t''''11i Ponlc',UI '.' 350 g kokosa i
unll.'si li )..01'11.N,l da'k\1 posu(i 11):\10
koko~" iprcko njcH!1",L ,...I:l!lJIIl konl od
ratluka Pl'cko kore po.:>uti~i{no ,<;,('k·
:If)(~~l_/n()hoil'l(" ~~'I~'hfHnbon.:: j llviti
40 - 'D :::.::O :.:f f i .::a:.:u" " ( l O S ni k ol a~, JlII~·.'nn,,.' I1)~I.lkp<,...I :h'I ( - ( :
salanucu, PO :- O UI l kokcsovtm brasuom i
O S l 3Vl tI d;t '" ;110 O O l .,l o,i $<;(, na tank e
~ni ti c( :
Sslsmics:od bedeau
POfrc:bJJ{)~ lfKJ g b.1dent., I(JO Ifor:li1;l
.100 g')c:'( " 1" '.1 "'Jlol..U.ltJlil"'.,, .!";()C( ( .l k o-
Jade-~:J ku,-:toj<', 'W'}. oa I IUllun., it... ·( '1
Pnprcma. !,)I'If)rt'IU1lc,.'n badcm I or,the:
samlcri iporne-eut, ~CCl:r' p"t,:ilu c:l:~o(n
\'0<1«: j sk uvatl gU!\1 ~1I·l1p. Skl(J1I III $.1
V~H(·.d( )d:l ti ~ok ( )I ;" .l u iI nc~a( i da sc
oropi (:tko ,c.: pO I I 'chl l O mnl o \'nl l i ti na
I:~g::tnll "lUCU). 1(:I<I:I:oic.... vc OIOpi, do(jau
mtcvcnc h:1<i " l l h' iorahc. i xtuenn k ara-
nf i l i e i..( I t... (Id l rrnuna. 1'uu- sl t! k ompa-
k i nu l H:I :- .l I . obl i f .. 1\:1( , JC' u salamicu i
uvahan \.I k d'I ;J - ccer. iii PC)_'t.Hi
badcmi ma ..('i,,'Ulill ua ","11(\' Pre
..JuzenJ;J ( )..';t\'i ti d.\ ..c pn.'\I " Sc:c; na
S ,l l i l l ( " ( '
Salsunicu od dunja
PfHrrIJJJf): Saf] I: nc.I,(l,',,,h dun;,l, ~I)() J;!
~t.·t,-er"•. ik J,jJ,;c' I'1ItU.t. J JO ~ ar'Jhl
Pdpn.:rna' dU(lJ\' (lc.\I..tHi i nnrcudau.
Prt'fiei~C:( :Cf l )l H I rumom. nuhu {':l~Otn
vodc (kobko d.t ogl'c:GnU) I kuvau doli
nc (lfll ... - k sai u. 'I 'r~h.l du "(: dohljc gU::;I:-l
111:1$:1ir. k O jc i <.· .,1..01'0 :- :va H':~O O S I I $p;!ri ~
l a. ( _)..:thc 0( ·, .. ,111 i I i:-;<.'('k:ui p:I dod:nj
S I ( UV;)l )O J Il1a'il ott dUl i ja Kada j~
do\Oljllo gUSH)..}dClilill:-';! \'aln: iO~(j,\'i,
(I d:t ~c l nai l ) )lrohI<lth, Z;l I I U) 1l '1,I S l l
obJiko\:ui u .... tl:unicu. na pudlozi posu,
to, k n~Ltl 'cC<" Ml l l l ' al J.ui ;c ... a ~\'f h
" ,rana u k n't.l l '(."(,,·r I 0512\'HI da sc
dohro O '\" '~( d\;t I n d,u, ..)
SaJamica od suvog voCa
P()lt"{'hllo 200 jl"cn'UI ..1,,,,;1. z on gunn;.
150 r. " " HI ) ,..Jtl uk ;I '.I . 1(10 r. ~U"V){~n)7( f :J
15 n g ( 1( " ;111;;. ~ f'C..'br,. c'(,J,;(ll.1dc /.d kU\':Jfli<.'
"1 kl$lk(' I"IUII:" "0I! Jr.1I1diti1lJl: kon:
pOIl)o,~uld/.t'. 11)0I: tJlI.:(/.1
I )Ji prCI )\;1 - ,,'0 \'O n: opratt. or- i si l l i f
'1111.0 naseci . S I .Hl tl 11dubl n '~Jdpa na
l aganu vatru l .)udJl i 111<:<.1 p.\ I n c- ;'al l tI ;i
S f : masa ,jt·cl l l l I . l )udJl i ( t>k t)l ;u.l u za
kuvan]« I rum KadA J( ' 111;\'.t gO I O \a
sk l omn tc 'l '1)( " " ' t.1 I .l ruen; na ,1;,,'- :u
pos utu '- :'I " l al ccccrom 1 l I \·.l I j:ui u
ohliku -nlnmc ()'t.I\I{, dol " t, O"'U~I pit
pn .. · 'I Ll z~ni :t :-t'( I n:, 'nitiCl.',
Dragun in « .~t!lama
Potn'huo: ~I)()~'N·.I/I.I, 1(11)! ~b,Hh..·H';'.
15 (J .~ .'('('t'r:" i 1'(.'bl',1 (\(,,,"0/.1(1(.' ..;;t J..U\,ul i ,',
Jlur/v hlll(',}Jl, '.1: J.,'I I '.'l f l f i /i ( " . IH.Ili) <.';111('1;1.
SI("III;'",(I.1 konc:t InHHlI'f
Priprcma: .sl '«( '1' prc.'hli 'a ,na'o Vf )( 'k - i
uk uvati U l-tU... ( .,'( ti l '> Dodall ml cvcnc
orahe I obarcm-, olju'I{'l\l' , Iscckane
ba( !( .·n1C: D odnri ..... 11111\ ( ..- ttdanu ( ~k o-
1:I(..Iu, ( i nl ,·" l .;:tr.,uO h( I I I I \1Ul )r)\·1.1 koru.
S vc i Zl l 'h.~,':1I 1d,l - c ul ( ." dl l ;l t I , p.1 ,k Joni l i
sa varre. l ti .:Jd:, "C 01:\10 pn,hl ..di od ruase
ohhk ( .n.l tI .... rl amu n~ d;' ........ ipn" UI O J prah
.£.ct~r()ln. ()sI."l\111d.1' ...~.tl anl - a ~U'I l-j
c.I ~l na pre !'>cl ·( ·n,.1
Salamica od tokoJade
P( )I {'( 'ht)p !,O j.: c\oJ..tll.I(/(· /.! kU\',lUi<' 1()()
[.:pr./it .;(:c(~(:~, 100 R WI '( )}~ru ,,'d,"i. iO.~
nllt'n'nilt It'\oik:t, k,! .~/J.,l ( 'l I tH:1 J.· .."'J..·,'I
.,uc/r..'. loa g~( 'l J.,! flllt h·'"IJ:,J ..( 1.,1"/...(;'
ut.'<'(h'aih \'i.';,lIliri 1.1,"/:111.."
SI'rNI P()~I\J 1\(;,;)"",:..:':.;(:;:.1_, _
Priprcma: I'll I.IJ laI)O; varrr ulopili {'oko-
ladu. ()(1~I;HjkfL'lku "ode I nll'Sati. l
pOSt'hnnnl ~u<1u'.t malo \-0(1('napravhi
J :tko J !,U,I '11'11) C,_)(f':'t~<.'C,_'r.11'()1ItC,_'~a(i dee
0135;\', ,,;1 d(_Klau M:ck;tno '\1\'0 gtoid<:.
"'C('k;u'i I n11\'\"111 IC-'l1lk -eckane- \,I~ni(:
1/ -lark«, run, j'\~1~\'t' dohltl I/m<:sali da
t)):l,;t PO't:tlh' kCUllPJ .!...IIl,t ~"J l)nlFf sa
vntrc j d:lI,(" IHc'aJ II('i da sc masa
:lgu~Il(' Kada 't' 111:\(0 pl'oh1adi mnsu
i~""("I(( na d:l'ku J )O:-;U'II kJ "llJ )IIO reo-
dauomcul"Ilntil)ll1 I ~'\':llj'lIi ealamu.
()~(a\'J ci da -c dnhl'o :'lcgn(' I osus] p:t
~ccJ 11:1~I1Hict.:clc:hl,i(lC pot! sarulmeu-a
)10/.(' -c ukl':I:..1I1.... l nckohko yjs:tnj;t iz
,I:-uka
Salamlca od orsb«
P()ln'hnct .!~().: ,u/t·\(,tulJ (lr,IIJ , •. 100;::
,(·(·I..ltlih 41('.,1.:1. J4iOI!'«'('r.".i I(-iJr.it 0.'.(0'
l::td(' /.t kIH,Ul}t'. "n .. I J..ur;I tKJ I hmuns,
ru..lo \odc' '('C(" III,r.J/", jlu IXlln:h,
Pripn.'III.t: ~,~, r P((.'lill .... " In..tlo vodc.
kollko d:~ U)!(..'/U(· p.l u!'of)ui()\,;ui U:l
1:\£.:11\0' vmn. ",ld.l '" dohhc (I()\'()'jl)o
~lI~t 'Ir\lp <10<1:111 Illlc\l:II(.' i '<:rJ ,.;;tl<.:
orahc, 1\:II'C,_'n<.t.lrlll c'(,kol,hhl, nac<.:dt;,o
sok i »arcndanu kcrlcu od ;cdnng ltrnu-
na. Svc f/'nl(.'~ali. jr)~1l};Ho~h~::Itjna plot,
1)11':( skfClnitl, l<'ld:1,... .: prohl:ldl i 111:=-10
':'leg,I)(' na dn,ci 1,1 IlH.:,(·ujc PtJ PI':I~(.'noj
prah ;'1,.'(\'rrUH U\'I(I t;.Il:lllllJ l:kl'-;t~iti
:'I,"'(.'kanilnora,una
Sa.ren i kolaCio
P(Jlr(-b,lt, •. J ilJ ,J ! ,,,I,,'j e:.u/J fN~th~. ;lI g
"'/(,'\'1),1, I(;'''n/l.~,.Jsn ~ --c'C "'.1 u pr.lhu,
'iI}R c'"s,o.J.ut" /.J J.U'JIlj(· pcJiJ kt*<»ia' ;;uJil
"'·C(·r,l. '>(IJ..0(/ I f)fJ IUo,t'.J Il(!/(.·
Pl'ipn,'lll:t I)OII":.',UI nllc;\·(.'I1C nr.ml: i
'(.'C(;J ' tl pr;thu, dud.tu foool..od porno-
(:lncl/.(' i l:tI"h',ill U.."I() Pod<.:hliga na
<Iva<1(;1:1p:t u j(~d,lndod;ul r;l.'topljellu
c()koladu :l II dl'ugi nlalC) \';lnil ~c:('<:rai
mlevcn! h:,nlk ,'\,,"0 Ie : potrcbno udrug!
dco <.IOd;111 J ()~ malo soka od
pomorandze Od (M >.. dcla r;jt~(aJ 1ji(j
kore dt'bljinc pol.1 '.IIlIUl1(.'{nt . ..,12\·Uj
jednu pr('ko dn.r8(.· , '<ci ill k;lIU(>Olll
vadiri k\,;ldrnll({' II! '>oRatt('\" Ostav iii z ..
3dana cia,(.' provu-;c 1);1onda sh.l.titi.
Posne bajude re I
POlfciJn(): 500 #'''/cTt'IUIi or ••Il.I, 'lOO ,~
kl';st:d :ic,('C(;I, 100 g "r.IIl \(.'t.t:I',I, I k(~, ..te a
1'fl,)1/ ,\I'C"(\I, I 1.,1.- ..11..:1 IIIHUIIU\lJ 1J <'Ok;l
Pnprcma: ,,;pillo\,.ui jOO ~ ~t:tCr.:1 sa
malo vod ... ·, do<lrui mlcvc-ne orahe i
jznle,~:ui, I)OhIJ I,.'11Urna-,U oblikovan u
uxanu k01't1 dchl,inc,: oko ].5en1.
Prcostnli ,r:(:c:(' prok\.I\'dli sa .)Ia!O vode,
OSI:l\ ill da ;-..,. prohkldl 1 LIZ :-.Ialno
!ll\·~:tnjc duti.I\,;,tli "4.'"<'~T ~J prahu. Kadsc
dobtic helot rna ..a dodAh "()k 0<1 hrnuna.
dobro ;/.,In(. .... .111I Unll,.' ptt·It1.tr.tti k01"\1
od oraha flo(':'l\tlJ U nOZ,·1t1I ()s(a\ill da
sc ctobro pnhU~1 \eel na uz ane ';'30-
gbcv
"""""-_
)
/
42
Posne bajadere n
POlr('/"lO 3S0 J t H'l,'r.l .!(I(J /1 cll;,t h.....
n:b.1~J (oJ ;o/:u/{'" /., ku,."lj," i~I";'\(N./I.:'. p.lr
k.1pI lifl)Un(JHJ}o: "-4'J i.t
Prtprcma: PUIt)\'IIHI "'(,.'(Cf .. l ph'liEl sa
malo vodc p.1u'pjrHl\ .\Ud;1 ,(.' c.k~iic
g\l!-l "nip 1)<)(.I.tUluk"('IU' or.thl" irsto-
pljenu Cnknl.ldu. ,tl)hn, i/")("~lIi pa
..klon;(i "'J . vntrv. l pU-.c:bOOIH suetu
u~pino\ 'ati P'\'(),c.ll, 'cc"'r <nmalo "exit"
KU\'ati dnl n~; p<,'CJ .I14.' ~;l_'\..m J !;U5l.
Laflin ,..klunill ~dvatrc. clod;Hi par kapi
liIHUIlO\'(lJ .,: ..oka i/It1~"~1I1 I o..,.lvici cia ... e
hl:'ldi I)ugulj:l" k:llup n.1\lai.in vodom
1);:1 It rucgn "I;t\ rn 1>010\ inu nla,t... -a
ora ... ima Itl"lan,111 l'!>"10'''Uli :l.ccel'
knjt -e hl.\(111)t)lll)\(1 me .... ui dok 't;" pet-
punu Ill" :ritu..rtc 'lp.1I1 !t••preko mac-e
od unh.t I'(.-kllrl c1ru),:um pohHIIHHn
..lIH:...... · odClt.th.•t 1...·1')(' I/rol' II;I{I (hla\-jti
daX" pOlpunt) 'h')(llc:
PosnJ krompiriei
P,'(r(_,(J UO.. <00 J : h,ICll'/II,l. ,/"'to!~'1..'(_("l';t . !
\ Cl.1 krtuupir., H).flu J ..f.t.O.I, I I..c"la 1;10;/
,"C(:Cr.I. tOO g,(nJ ..O'(H·tl)~hr."I1,J •.2 1(,1,,';1
('(·/,,1/.111(' 7.1 l..11\<l1/}(·
Priprcma: :'(.'(\"1' "'I,I\'hi U iiC:l'p'(,I', ll:lfjO
vodom <1:1 ngl'('I,IH: i ,,""\,;IU kao Zl
:-o1:"!:lko1: 1. \ (cHh' I,u\ allja ...Iudall pcnu
I)\;l \ (.,(":1 L:f'l)lt11)U'.l 0P'''II' i "PL'Cj u
rent! /,llllll Ih prohl"dhi. OIJ U .... 1111 i
duh(u l:-op:l"r.ni 1').11'01.1,,11 \I wccrm
"nlp 1)0<.1:1(1 1';U l!,.1011v·\I:.. lIh bade-
In.L 1l.1Iend:IH.t • (c.·hla (·ttkul.a.dt· za
kU\;IHIC.' I kc-cicu vam! 'l-\c.'ra ~\t: dnhm
u'mc",lh. :-oklnnlll ".' \ .urc I pu,Cttl da -c
Inal" uhl.:!(h Cltt n1....... · pr.t\lCi bomb« ..x-,
u\':~IJ ~ltjih 1I knk(p...o\'uhr:.t"tlo 1I~UU
scckanlm b.tdcmum «H.l p(t'n'(~llih50
gJ ':\nl~)
~SNE VOI.NI· I'(I~I.AS·I'II;I;
~ - - - - - - - - - - - - - - - -
POSNE VOCNE POSLASTICE
Pecene jabuke 1
Po{n'!>tIO' .f .,' 11"J..h,·I,h j:l/)uJ..':" Lao g
I)l/(','<:njh HI.dt.. J 10 H p"ll; .';I·(!(·l·:~.
U)/I/(' ul}:1
Priprcma: Opr:l(1 j.lhllkt". oljusliri i <red-
IIlU jZdllhiti. !'valHt mttlo U.'I'<:<lini prefi-
ri Uljl'''1 (1.IO)('!">II, \.I1;an)()/c: sc kOJ 'iStilr
hililli n)nf'~ldn hcz Inl<::kOl)pa napumu
smcsom n,II,r.l\ ln-num or! rnlcvcnih
oraha I ' ( " ' < . . o r : . . IAhukc porl:d:ui u pleh i
£){·tl dvadc... t_· • .Ik minuta u \TUC:0J rcmi,
Peccne iabukc II
f1utrc'fmu iI ".Ik'~c·"hJJiJUk.f, 8/ . o ; ( ; ) l k: , . . . L'?
d.;.t <xl ~i'.lnJ.t. H s.j~II.., ,uten'Olll (.Jr.,il3
I) t, ~l t) ul / "
Prrprcma, j:'h~lkc.:oprun. O(;i!!>lillI code-
bici im "'1'(:\llInl I)ollu:~all slatko 0<'1
vi~:lnj:l ~a Inl('\'(.'IlII)) nr.l~lnlai torn
ma-,om punill rabuk«, l)or(._'d~lIi ih ~Hil'n
nn POdf 'lll)'I.:·11) ptch i p(._.(:;1I i'.;tgn:;anoj
.rcrn! PI't' sluxct\j:1 o"'la"ili da sc ohtad«,
Tuizbt]« J
t'om-bno- " ('('(' /"huJ .t soo J ! ~·(.:c-r:f ,po
'J " tc..., ' ; U . . ,llu/(·u·nlh 41/"IIJ. h.l(/"_',U3. i
Iduik. l ·t·' ; !.,I"lk., '''"",., iT. kOU 1POt3 iii
.:J:uk:! 11. ... •..1(.1 ,.IIJ1/"("((·r ... I lnnun
Pripf cnl:1 "tbukc' oprah, oljusfir.
prt.:!'>(~(·' n:a I)ol.t I izdubui ~1"("dil1u,
Slaviri dl pt'(.)ku\':t \oda sa 01310s<.-Ccr;li
SO!...OI)' ()dBruun•• p.l :-pu~tJ t;pl'iprenll ..
jc:nl.' j;lhu!...(' dOl 11",1(1oUlt'k.";aju. z..'uil'n ih
iZ\':ldHi, (.l<':cclill 0(1 "ocit> I pOl'edati t.
pleh. U v(ldu 11 kOlui SU !it' ku\'ah:'
j:-ihuk<: <10<1:10.:'cccr I 1l.lpr;1\ ill gu~ci
xtrup. f)()~c,.'b"o ponlc:c.;111 mlcvene
ornlu-, le\.liJ ..t\ budcm I "ani! seccr i
tom SClh'SUUl llit(!<'\,:ul [abuke Zaum ih
pf(:lili ~(.'c...'rnitn slrupeun i zapeci 1,1
J 'el'r)i Pl'CCn('prcltu sa po k:l~ikonl
\,I~anj:li~:oLuk;l iii kmupom, OSt;\\,iti da
sc prohl;ld. I slu.liu,
Tufal l ije II
Po(n:hn()~ 'S \ I."t til / . 1" 111. , 1. J~J 8N:(._:.erJ.
'50~ IIJ/en'n,h c1rJ IJ ." Sf ) ~It'/("l-('ntb
!('~n,/..:" J("(ln.1 ',,( ...1. ' . 1. In.llo {'itllt'I.l
Ilripn'nl;l' j:lhuk(' ()I'U··J .II,OljuSlici I ixdu-
bin l' duhl,u 'Crpu """(1 vodu, dod-ali
malo ~ct(.·r.1p.. prnkll\,,;ui, Spusrari
,:tbuk(' u ccrpu I ~u':I(,d~1omcknu,
Zarhn th vndiu, occdln nel "ode i redau
II plch. I' ,·o<.!u U ktnOl ~1I sc kuvale
iabukc (lo<.l:l(i ~c('('r I xkuvrul gl,l$t sirup.
P()n·u... ~:.(j ,nl<.:\t'lll' or.rhe i h.:~njkcitinH.. '
napuoitj Inn':\IIC:j,lbuk(', Pn:liti ih zatlm
skuvanirn ~(.'6.. n'nim "'"'lIpOln i :t:apc:(:i u
rcrni. P<','C:l'!lc" pO ...uli (.'il"lll:lolllj ukrasiu
kf 'i;k;lnl:t ZI'('''' brcskvc,
Pecena bundcva
Potrebno. ')(:1,1}>I)ndc"", " , . , k, ulj:l.
! ' n' ah ~-f 'r_ ' ; 11111 . . ( " ( , , , (
Pnprcma- bumlc\ u (.(I'ltli od semcna i
iscci na kom:l(l\'. Plch prt'llI;Clati ulj¢m.
por(.'dari kOIUoldc h'lflth:'\'c i peci u
za~r(:J :lnOJ rt..'rni Pc~<.:nc J ...Oln.ldc isec_i
pn:rna zCIJ i. POf '('d31l u cini]u za
slulcoje pa oblll1u pO~l.Iti si(oinl
se(,~CI'onlPOlll<.'saninl :-,:,vnnilorn,
Pecene krusk« /(ruske sa ookoladllim
PotrelJrn); i" iru",lkol.. 111.1/0VI);l11t hi1ifl(1f! prelivom
IUtlrg:lnn:l, tn,l}ol,,,tC·I.I, -OJ! "U\'I')ggr{)~(/if
Pnprcrna. "n.,kc; oprau, ulJ U51ili. t)(-l:-tj.
(i od semena i J )c.:lcIJ ki p;t 1')(.-0 1'13-
kri~kc: ZagrCJ 3U ul.c,· .Ii hll,lIl rnargarm.
pa 5\':' k'1.1 kn'r.:u .":1, nbc: 51...1nc: mate
pmpr.iHi PI'~Cllt·porcdall nn tanjir;
posuu Cill'lCtl)111 I 'U\IJ U ~~roidiC;).ItI<l
Pecene §Ijlve
('otrt!nno; ·,00 J.: \111 lh ...lill,'1. jt'Yf_!t':f oruhn
kottko hurt kf"UU(,.I.~rJII·l', o/,'t/o 111/:1,,?cccr
Pnprcma: SIIVC.' ~Ijh'l.,' 11:ljpn: skuvati da
onlcksaj'" Z:uiln ill (l("(,.'di(j ()d vode,
ohl::uh(i 1):1 Ill) iY"iIO;ri kostice ,
Prepotovin :"0\ aku N:'I Inl'~lO k(l.~(l«_·
:>I<I"ili potovmu IIi ((,:I\,rtinu J ('~lgra
oraha PUI'C ..'dati ..1"\,(,,u ph'h poprskan
uljem ':'l.hc 1:IL cx,I(,' malo popfs.kari
ul)'t'n\ I p<..c, Urvrm - K IUUlut., IZ\"·.1dni.
po·.u(i 'cC('rolll I 101'1(",,1\l7I1i
Pecene rre§llje
P(uft'hun J k,.: "«,(,,,,;1, fI,/R.·n<J,lll:1 koc:r
C)(/ J Iinllll),j, ("''',' ~.unp,III!(:.1. ,~(,(\.(' IU;Jlo
('lIl1C:C:I. I1ckoflko 4(U,1/",I,.:tIlIUi<~'
Pnprcm«. u'I,.'~nic,: opr.ut. ocisuu od
pcic-ljki Ik()~(ic:l.()c4.·diti ih od vodc pa
rasporcdtr i n:l allUl1jl1i;lIJ n~kt.1 Iofiju.
Po:o;uliih st:(\:I·otn. prclili vtnom. posuu
cuncrom, uar .... ndanoiu litnulh)\'OOl
koricom i smviu karnnfihr-. Folfju
zat\'ori(i sa ~\tih'1I'.lIl,1 i I:~tl)t'cjtr<"snje It
rel'o;. ()~I~l\ill d,l 'C ohl:ldc.' i sluziri.
P<)!r;:-/)tJ U 'j/t't·lth kru',J $ ..f ..rc..'dll~
n,'!i(',iU:, J rr-/)r-J /"""1'(' (~l.nf.I(I'_'._i I..hlke
kOfl}:.lk;r, -"" 1..1..,1.." .., .. (·r.1
Prrprcma kru,kl' opr;lll, prc!'(~(1po
duzllu I o(j"ltll ud ,,,'Inc,,',, I'orecl;ui u
sud. po-uu 'C( (','OIH i pCt..;j ~I rcrni
d,,:-I(.h=>CI:IJ .. 1l)II'IUt:l, ,\) rxnrcbi dofiti
malo vodc. (,01(1\'<: Il.vadlli pa kada ~(~
prohlad» ~r~t\'fi;\tlpo dvc polovmc
kruskc na /.:t.",~'bl)(,.' l~tI'iil'i("(,'za ;-.Iu~(~nj,:,
koii I'll: tfeha <1:'1 budu S:l:-,VIIH plitki,
(:()knla<!tl t':I:-.lopitl na lagalloi \ au-i.
dodari konlnk j 1:l~::tl1c)jZJ ll(~;:'~Uj Na
S\':\ki dco kl'u:ik(.· "1.~\'IJ 'l(ipo koju
kasiku (,'OJ ;;OI:ld(' "~IkonlaJ ..UIiI \1o:i.c:-o("
IIkra"lIi (t)knl;ldnin\ 11"'\",:.un:t.
We od Jagodasa rumom
Potrc.w'f). 300 I: "rut)tll/. /'t-l,II 1"J:.,'()(!;l.
20() J: kri"'31 "'T C.·r." .!(,}: /(·I"'UII.I, .:! <II
vodc. 3 ''elik,' J.;'~ll.c n,nl.l, ..,,1.: 0<1I timu-
ll:l
Pripre-ma: p~)ln~'t:lu lOO g ;\t.'c('.'l'aS~I2
dt'cjli(l':t \()(t.,; I kuv..... li 11:1~p(J rc{u <..1(.'»(."
tak muuua. N:'l:"cln (Ott\1,'UH;I1<lU»irup
lInl(.·~:tli jOO ~~O"I':IUlh, oci';c<:nih i
PI'op:'l.siranih 1=1p,l)tiaI m.ou skloutu sa
~pon:ra, ))Odali ~(.)kcul Iuuuna, 1'a sve
procediu krox J ..:,u'tO slto. :i,tl:llin Opr:HI
u hladnoJ vodi, J l:.t H!1lvtopiu u pola
c1cCililra \.'"utc' \'ode i,0;" Ic.J Plo~:,ipali u
proc('dl'n sol, ,\1"'lI I/mc.:'all. dodal!
rum p3~lp:1(1II "J IUI)l'piahnul hl;uj.
nOn1 "ocm!" k.llup 'o.l 0'\'01111l1a_",,()t\)
Z3liln 'l,I\'l(i 11:11('(1dJ 'IOJ I I ....1{ Pte
.sluzcoja. k;dup n:t J ..r.uJ ..u J :.lfllOCic. (llOl.r.
a\,llo da sc /t")~nc ... "".L"') U~crpu .$~
vrelo!n \'oidOtH. d,1hi ~\: lak~c..· odvojio
od j\'t(,:l, 11.(uCI[; 1'f.,.'1t: n:l I:H1J lr -:(,:1
sft1z;,,·nj(~.
1'()SNH\'( )<-',~I':1'()~I.J \:-,'n('l~ _
We odsuvih sJjiva
Potrcbmr 'SOO)!"U\ III '-Ijj~'a, I / I . . , _ r 3 /.c:huJ na,
J z o g "O J (''''oJ ... ,ro;:.",,, $oQ('I ('" (Xl J IitnUI).,
Pnprcrn:1 ,IJ '\'<: 0(')1.111~I~\'ili U $erpu i
0:'11111 vodom. I);' kuvan dok ne
om(:k~:lju, '-Iok dohijt'n kuvanjem pro-
ccdu I I II njcmu r.l\lO pili liSIO \'\,'zclati-
n:t KU\":l(h,' ,I,i\"e prt'lpa:)u':lti kroz suo.
dodnu 1t11:<occ:crra In-<,:-u dobro umuriri.
%;UUH docl.tli -vuuanu korlcu limunn i
lchnit), ,\1:1'\.1lIj(.'dn;I<.'lIi isipan II kalup
pr(·(ho·dno u\'l:lh.:n hladmun vodom.
()nd:. kntu fl SC:I\'ili I):, Icd eta sc z<:lc:
:>(cgJ 'C, (;ott)v i%f'U(\iu na pluak lanjir i
=,h)~ili
1. ele od msndur in«
P(}lrc'hll() l50 ~ .~j'("("~1Vpr . , bu, , O, g
it:l:uilJ. 1u h. .tHIIU.,. Ii rU;lIKJ.lrio3, 2
p(JnJ(,r:II')(/;(_' .!(.•';'f('ltI ..('IJ f)(/
fN'IJHlr.llyt/c· IIr IUIU,f. muk» ~ul(lir3()("
/.:0((' INNJWN'.IIJfl/(.
Prrprcmn. 1'('1:11111"pU:<ollll U hladnu
\'U('(U dn omckva I/. m"ndanl1:! i
4 5
pOfl1oraIH..Ii'1 i,C'(.'clill 'uk p., g..t proccdl-
(I kroz gazu III gu:<o(O ~i(o Sok ~1J );tll u
ncku luarvku p()"uclu, <Sodall hkcr ad
1')()1l1orand/,.\.' p.1 vodom dopuni(j c!u
zapremme od J lilro. 1ccnoS( PO {O O l
~ip3U uccrpu. d()('I.Hi-\cCt;rI kU\<1liII:!
uhoj vnrn, \II :01J .II)oIlH."anjc, dok nc
po{uc: dn \ n. Skloniti ~avntre. doclari
occdcn z('lautl inlc~:ui dok sc PO lpt.IO O
nc olopi 1\1;\"\1/.Hint (J ~(;h'ili cia se
pf'ohladi 1):1~1J );1ti u kalup po ~(:Iji
(zapn.:!HIII(.' II) i(")~I:I"ltj II frizit,!t,., u:, se
dobro ohhlch i:':(.·).I.nc, Pn,;' sJ uzenj;=t
kalup ua k,';uko ~PU"lj'i u toplu vodu i
z(:lc okl'('ulIli naI:Ul,i,', Ukrasiri kandira-
nom k(U'O O l p(lIl'l()l'.tndzc,
Zele od ananasa
l'o/('(>/)lUI. t totll't:n.f ;JIJJn" ...i , . . t:il'nog n'3
1:011110\('. IHJI:z C ",,·''t'/u,I: nlt-l, 'ik;tiikt'
~:icr . , . 6li~ttH. 1 / "'1. . , , , , . 1
Prips-ema- :111:111;'\ uCt'dill od soka.
tsccdcn M)k pomc .... II' ".1vtnom. dodati
_Se(~('t· inal...,":'t!'>.(_'Ul' Ii,to\c 1'(;.'I:llina. Sve
zagrejnu do klju("UlJ .t pl sklonltl sa
vatrc i0:0;.1:1\ itl da sc pl'ohla.di, l' posu-
dice /';1 '411~'('I'IJ " ~l:l,lj:t(i ovedcnc kolu-
(O\·C' :l1I;{oa:O::1 i:t.alh"lti ih .i.clconl.
()Stavici <la S(' ':-lc~nc I nhl:adi
Zele 0< 1 kr ussk«
!>()/f'(;bu(J; -()() I: kru':'"k,l, "oht (\. t. "~l'O de.
pO!:1 <'-:1.::<" hc'Jog I H,;t, tn.tlo (tlH(_'l;l, 5k, J, ikt>
~·(ir:l •.11.(''''(',' 1.1I1t!';('(!t'I.,. J k",-,k;;l
"u''Hggro./(/;,. b/i ..rc)','I1'(/;,tItIl., msto wks
odl. i~. 1n",
Pripre-ma P()I'I')t· ...Ut \'l>du. 1,...10\',no,
::>t.'CC(. In;tln ~11)"'1,1 , \':tnil .:.<::cc:r.
l/nH:,ui p:1II III ,1)'\."'\1 I';I-!otopiti}.elalllL
t\.u..k<: ()Pf~1I1 u("lili I .t.nik."ali pa
dod:ul pn:thc:,dllo, "nc."" ()u<i:ltiio(1ra,
no ifl-C","CCtlO ",,1\ 0 gl'o~de, k:(O ifnalo
sok:l od \'i~a''1j:"Slp:ui nla:r,uLI ':as<.' za
~{;tdol(.:cIio~la\'icida,0;(" ~tcgn(; iohtadi.
4 6
iele ad pomordIldie
POlrC'"/)IlO' - S ell ..()I;.l (lei p0/unral)dk.
- J k.,.~;lit·(·/c'I,UIIJ:I UI,r.l/lll
Pnprcma /..e'3111l "{.I\ IIi U (h'oIIIJ ~hU
posudu, prclui "O~Olii od polnorandze
I lZOl(.';ati. ()',;l\,U daocl'{uJI oko ')ruin-
uta. \1;'1)\1 zanm ",':1\'1" na umerenu
vatru i kll\;ui lit..ralno 01(':\;HIJC.dok St:
zchuin .":I'\'Hn uc 1')I<IIlI \odili I'a{-un~l
dn nc provrl )(,'J' -c 7.cl:uin onda ncce
srcgnu«. Sklollili 'i:1\,;lIrl.. ' i o-:-ta\"ili <1:1~<:
pl'ohbdi !'IiP:HIII 1";llupz(.;ljt:n()~obllka
ioc~(avili du ~c-·:-.I\'gnc.PJ'e ,... hl/..t'n;a xcl('
izv(nuti na I:U';llll,
Salata od J agoda
fOirebrtt); J;OI)(I {: "'I-~I'(/,J I (Nlf)Jor.UKI21,
J kb'C:l Io-":loilx·6:r... 1k('\iCJ Onlc(:J .
1 SU/X'n.l J;.:.I'>JI.:I1 " '.~,...1 f1(I,rci.11J/:l.
lj!r'.tnl'ic(' Il;Jnc
Priprcmn. I>onlornndi:u oprau, OljU~lih.
Iseckau na k()('k'fC.' a sok OO\'Olili U
poscbou tIOIIICI.I, tl:<II(,C nane oprau,
OSl.l~illI ..itno b('('k:ul (ot-13\'ili lI('koliko
Celih Zll <ieko''''J .clju), lagod<.: oci~ti(i.
ppr:HI, P:loccclitl od v(.ldc. :l~alinlih
if.("{i Il.i pohninc.; III (CI\flll:C: I"<.:ckane
ia~od(' ,I;t\'hi u t,'IIl'JU /3 ..hl/t:nIC.
<!c)(l.tti \,tnil weer ('1I1h'l n;l-..ccl.;af".. '
pomor .tnd.lc I 1I'lu' c: nane. Pn:liti
solon1 od I)()lnor.lnd..lc I hkcrom od
Ir(.'.:.anj:l. ta.).!;,on 1401(·-.1(1I ukrasiu cebm
li.;;lIoln:tnane l',I/I,I\'o prt'knu ti:,fiJ olll i
ohl:tdili U Il'Iild<,·nJ . n:III1I'I",<': l. '\;11:1
Voce 1I lubenici
POlrchr)l) I Ittlx-1I1r ,j "t'(/lI/t' \,C'/i<'iI1l', 25U
g bC'log !!f'.,/.(I:I, .!i())1 j'(J!o(/.1 t!i 111,1111):1, I
P(J!l10!'.ln(ii'.1 J H).fI)(I:II 111,1,J h;llIfUU:. I
k;/sik:! w~k{l (I(/ItIlUUI,t, Jjtl/>llk(·. 5kt,;;ik"
.;(.'{(,J':f
Priprcma luh(',"(,U pn,·:"It'(.~i n;i pola i
I/dubiti, Sn'(' lul"("''1j('t~ ()(:i:;titi od
kosuca I I~t'li na )\('I( ku:(.· lJ :lI)~lIlU
o'ju~lIli I ;'(:ci n.' )..01.._110\'<.' pa Oc.hllab
popn,k;ui JiOlUIH')\"ln -okom, da nc
pocrni .unag.m.i.d.1 C)(.h-ojih (xtpctclj.
kt.):Igodc 01)r:11I1 Uc:, ..nu.a\-(.'{1; pn.. -sc6
na pota. Pomot"Jnd"u I mandarm»
olju';'(iti I hc,:C' na J...t)('f"I('C.'(po ,)O(I1.'!J1
od~II'aluu 'it.:lllcnk~·) J ubukc (Ipr.lti i
olju;(iti pa isc~i 11:1 kockicc. S\'oovakc
pripn.·lllljcllo V(l~(.' iZln~'!'o:lIi, posuu
scccrom 1etnvin \) fl'l/,1tlt:r da sc dobro
ohl:l(h. Izduhlj<:nu 1-..01'\1 lubcnice ocedr-
ri p:l lilkodc ~1:l\lIi"I t'1"i:lidt:1' (po 7(..'lji
ivi(.'(: iscci nn (,:Ik·c:tk). 1',." sluzcnia
izdubljcnu kr)ru tuhcu i('C: napuniII
priprcmljenlm VO(emI "uilli. J 'o z..:lji
poprskari konJakuol
Vote uananasu
Pouvbno: I ",",,".'" Jon I! 11'("'n/3. ing
J:If.,-'tX/3, :1k.l...,I.l.· "c'(c·r., tI P'oI/tU, ~,kod
pol;, !inuul;l, J 4.'__",kc' kC1nj<,L,
Prtprcma ananav pn'!'o\"(:l na pnl:t I
o~lrim !lozel)) i/dubit.. Koru ;lllanasa
iZllu(l':t popr!'ok;Ui k(lnj:lkoltl i P<)$Uli
:;t:t<:ronl u pr:lh~1 ./.\;tc((.',H. "'rt'dinu
an:,n:t.':1Is(.o(.:f 0:1 I«I(,"I(I,.~, 'll'csnje opnlti
POSI\H V()(~NI-: ')( )~L"'!'>TICE
~==~- - - - - - - - - - - - -
j i:t,\':'tdlll lin kC)SII(.·C.J 3godc oprati,
O~I!'!o(jl(.\'l'('(.· ht:C:I (1 <'In;ii pomcsan
l~ck3n .'"!1n:I'.tr<:,u.c: iiagc)(j(.·, posuri
g.... -«(.'mlll 1koruakcm. i.lnlc.~a(ipa
napumu '.I-<.iuhl,l'IHdco ananasa. Sr;t\tili
u (riiid,'r da sc dobro obtad..
Pijsn« salata
P()u'eiJlI(): ;/ ~1'(..'/f· rnc..I . ' 1 · ( · "reUnj<' wttctru-.
l()O)! IH.IIIIl.,. IOf} P. nlJl/./i. 1kit.iik(· 5ec:r:r,J
I I prshu. J t.'h(: ,..I . I I J . . , ( ) J . l v;Il:~
Priprcmn: Svo vo('o(: oprrul j ocedm 0<1
vodc, OI'(.·~kVl·(.)J ju~lIti, izvaditi im
~t)~lI(.'c i':;c,i na keu-klce. Pt)1HCSali
brcskve sa Ol:I"Il~lIna irlblzlnma. p.n::;uti
,'OCt.'pl':lh ~(·C(.'t'OIHj Il:'llili vlnoru. Staviu
svc II frizich~r dit :->(' dobm ohladi. Sluziti
UciniJ IC;ln'l:1:lit ;lrf)kill1 ca.,'alua,
Sal ata odjabuka
PlIlrc'l)llO. ; i~bul.:.,. SOJ !~Ul"QCJ.!I"tIY.c/J..
100J: or.,h~ ZJ . . t' ;J . c llte(/.J nUl/u IitllUtI:J
Pripr\.'nlJ .. j:lbukc oprart. oJ J I,I~titi inarc-
ndatl, pa p()J )~k:ul luuunovun sokom.
Doclnu 0pr:U)<:, I OCi'C.\"lO xuvo gro::i:dc-,
s('t.'kaf'lc urah(' i Il"'d Sve lagano
iZJ )lCSUli io~(a\'iu da ,..e dohro ohladi.
Pre slui.cnj3 posun suuo seckanim
orastma.
Sarena zlmska sahta
PtHrroIW: .1~\.'(,'t' }.lbukr:. J nl..tJKI::rn·flC'.
1pcJf)Wr.lfKl,(". I nl;"nll (·r/('r. 1()(1g~U' T' I :
g£02(I:I, 150 Jl (H",",h:J Wg KrOIJJ $(-Cet:J.
so« ott I J)iJ/rJotn/ld;(O
Prlprcmn j:thukc ()PI'<lti. oljustiti i
ntbtiu. pn h.c(', na kocklce. Prctiu
polo\;inorn sokn ()et n:'r:tlldZ:c. Celcr
ol,u:ititi, malo pl'obarili 1':' nnrendau,
P()llll'$illl ...:1 1«()l"'l,iC;'I"llll iabukc. Oodau
oprano I l)~lih'eIlO~lIVI)gl'o:;'dc iseck-
ane oralu- POlll()'f(lnd',u imandarine
oJ jU~[ill. OC;,tlll od kOSlIC;} i ise('i na
kockicc. Dodau pl'cth(l(jno prlprcmt-
jcnorn vocu, I)ftprsk.ui l'ol;.-CcrOlu. sve
lallC.';lll pa l')rc..'II1' dn'lrorn polovinom
SOJ ...30<1narandse. PokJ oplli i~ra"(i u
(rinder (I;, '\c dubro nhl;ldi.
ZimsJd san
Potrehfl() ~oog J..'v':.,k.I. I J . . i .. . ( , / . ., j.tbuk:t.
f 20 g k()tlJ {)or:. ()(I tl'C'.\,Jflj.I. "u8kn"t;J]
,'('C('!';I.In.l/o <.:ilJl('tn, n. ,. (/1J..rU;kol":li:e.
50 g (J r:.h,"
J 'riprcma: kl'~l~kc ('pl':ui: (')~I!"(itiibtc;
11,1 sunc- koddC"I,'.)llhldn, opr:ni, olillSlil1
j takodc ..uno na:-;c.:(.pa pomesau sa
kn.l~killlla l)oclatJ kOIl'lPUl oct lrcS<lI'lja
P(')I;.. c:t~t· vode PI'OklJ V~ti sa malo
('hnc"'l~t j kri~tal ~t'c(,'rorn ;\:apraviti
~cct'ni sirup, proht .. adui ga pa njiluc:
prtlili \()(.t: Pr('hll /;;ui.u knl':;'ko"a.COOl I
lag:3rtO i.l.fnt·';ui 'tl."ojke. Pc.lSuti ~H.l)O
scckamm Or.a'")13
Punjene breskve
Potn-bnc. i ~'(·ltt..t! I>fl.-"k,W:. 2 ..oIJt! ixlog
vi , , :, j k,I.\;k(, kO/I),Jk.l, 1008 ook(J/Jc/(' Z;J
kUV:' / l / l :. k;, ~U. . . , '''/('\'('1),11 h.J(/('ltI,t
48
Pripr("l1:t· brcsk\i(' Opl':'\l1 c.l(:-ISli[i. pre-
polo, ill I In;lr,nlf,lIj u mevavrru bclog
vtnn i 2 k;l"kc. .. kun,;lka oko 45 nunura,
Cokoladu nruplll dodau hac1c:tnc: i
L:a,tku kon,:lk~l. pa nlUUU da <;;t" oJ X"{
malo /~U"lC.· ()\j,n kr('fnnm plIn!li
brcskve ocedenc 00 111:tlinadc: Uhladili
1 .. luzlti
Breskve ulikcru
P'Jil't.'IJ".J, J ~'r'('I',/t('h: })'Y,_'~kn'
POt))Ol';tI)(/J..I, -"'" J .f)~j,it.1 .,(;(~(',..l. k,I,:'jk:t
hiljll(J1! '1)'U),::.t'III,I, I (II iik~',';((ld
POItU)fll(ul;('
Prtprcma. hrv ...kvc {)11\1~li(i. pn.':;('ci n:t
pola da hi sc i/\,;Idlla kO~UC:1pa nas..-(:-;
03 polllkI1'j!O"t,., (1)(' umkc) L' (ig:U)J
')1:1\'ilj m~IJ .t.II'iI1. I';lgrcjatj !ta pa dodari
kocke "t't'cr:t N;l I.I!!aI1U, vatri karameb-
zovari :"onl':'", dodau prrprcmhcne
hrc,k\'(., i l)r('II" eokom od
poJ lU)l':lnd)c.' ",-" .ttl p:lr" mmuta da!-e
sok nlJ ln /.~\J 'I\" I);' pre.itl hkerom
Sklonin ,;, ,'.I(rC. PI"Uhtl(.hti i srpari u
fllliji(·(.' /:\ ..lu;.c,:Il,c,·
Voce ubelom vinu
P()(t ..·bllo. 'if)J r ,.t}:t)(/u . .IOOfi IH:":(t:l.
dO!)R l'ii::tllJ:t. '!lJO~: .~('r.,,(:,";l .. ..,ok ,)d j tbnu-
U:I. I (II be/o].: 1'/".1
Priprcmn voc<.:l)PI':lIi, oClstili i siavili u
clublju {·UlljU. I'(',"UII SC.'CC.·fOJ \l. prcliu
luuunovim ..okou I bclim vmom P"
Sla"ili U (I i/ldcr 11:L t}('kuhko 'l-ali. PRo
sJ u;i.('uj;t l,tg;U10 i/IHt",;t(1
TIclnje uvinu
P(J lrt'})(J <': -()II I!Ir(· ..,JIJj., ,.!fJO I!.. t:tl'r.l,
" kJ"lkt' {)I;/';I))('/,l U(J I..Jj ..ij:l ..tlj. ud
POUU"Jr.lIUV(O,u.lltl",.lr., ..kill.f. i <if rnXr,1
Pnprcma. crc..nrc <llleu. I OC;Stili od
ko... II(':1 "'ili,viti Ib U "(.·rplI, pr<..J jri \'Hl('Hll.
posliri ;t'{('rOlll i pruku\,;ltl na (ihoj
\'~lIl'i. 1.1 po"chnOllt !-lldll .... jt:(lIniti
pckmc» ..3 ... okorn od pnJ l1cu·andic.
dodan 11'1:110\'(""c.' i "U\~(I J <,ldaproku-
'\';1 'ikIUIIIII ... ;, \.l(r(.". pnx.c.."(hli I dodau
trc--,nl~rn., Dod.us v.mm manuskruo.
1/'_I)H..~ni i C~(.l\ 111d.l '0-(.' nhl .. ldl •pr\'u na
... obnoi ICn)jll..'r.uun .1v.uunuIn/ide:ru.
"Iuzi S...: I)(up"nohtadnn_
Suvc s!jivC uvinu
Pt)1rcbno. J SO}! 'IHII, ~'/J \'I, L J.ul(t(:( lnnu-
ns, ;. kn/u(:f /)()/II()f'llth!/t', I (';I.~;l('rI)(J{:
\'Ultl
Priprema: ~lI"C~Ijj,~· nr,r,lti. naliu hla-
Of'l<)IH\'0001'11 i 0:.1:'\'1(1 c.lao(h«lj(.' dok
11(.'nabubrc. %.uilnlh ~U\all IJ ,..tol Yo(h
oko polal\:H;1 '-I.f...IOI'HI :.:. v.urc pakad:l
se prohladc dc)(l.ui kolulO\\' hmuua i
pomorandze, n.IU(. \ tmnnI dobro ohla-
dili uIni'td(.'n.l
Sljive urumu
Potn,hn,,. soo ~ I..rupf)Ih ,1,H,j. IOtl!r
.~c:(:(·r:1 t;.t~.if\ (H/". t.I~I('.'tl"",f.
100 g 1);1(/t'(It"
Pripn';rna: ~Ijht' opr.llI: jzvadlll Ir
"
P OS NE V\)(:NH I'(!:)S !!I.A:!!:!S '!C I'I~C :!;~:.. _
49
koguce pa 1I !'I\ aku :.IJ I\,u umesro kosncc
stavui badcrn Zatinl "jive porcdati u
ph':"1C:ini,u. Sl'('c,'r H••lui vodom iskuvari
~jrup gll'-t k;,u i:a ... 1:1(,,"0.O~.;'\·l(i da se
ohl:u,hpa u nj~'~~'IJ):U; rum. Izmc.~ti
pa prchu ..,III\\" \Io/'c ()(1Ul:fh da sc
slu/".
Krem od Jagoda j griz«
1'<)(n:iJno: .ISO /: FtJ4(Jci.t, 'So I! grl/.;" 150 _ g
;c-(:(.'r.l .. -.ok 0(/ I "'HUll,'
f'ripn:nul: U '(,I'P" ~a pola lilr(' vodc
sipati .~(·C{·I'.PI' sravtt! cI:l provn. tagano
ukuvau f.{ri/, ui' ... 1:1101} mcsanic. K UV;Hi
dok gn;t, nt· budc g(llO\. S kloniu sa.
vatrc, malo pl'ohL.\C litl, do(l:i!i sok od
limuna i IllUltti (nH.... C()Ul !>\' c, dok lll:l..-..:t
ne polx·Jj i I'I'I~,I()..e- nc 19t.I"nt~. Dodan
J~lgocl<: i muuu uukscrom ,0; nekoltko
mimna. d;l ~. dohljc hOI1M'Jgc:n-:tmasa.
Krcm 1:••11111 "1'01.(1 U (1I1IJ Ice , 'i[;t\i(i u
fri... ider <.I" ...c dohru 'Ic.·got:'
K,'W' od~~
Kretn odjabuka
POI{'(,:IJ"(I, ~()O)!. k, ..,'1I1t Juhuk;l, k"gika
I,,,a(':t It'ctlll(', IIJU J: ~(>(('r:l, 5f) ~ pi.;r.~(:a.
,..ak: od J /lItHUJ.l
Priprema- rabukc op,·.ui olju-i.liti, oCl:iti·
(I ocJ ko~,j(J i),1 IO\C:CI r1aknnl:td(_ " Prciili
ih \-OCI0I11 dJ. Clgh.-'/llU • poklopljenc:
ku\'au do~ Il'" onlc:k.~aiu. Pred kraj
dodali ,:t,l"<'t:'rK ,;,da ...u ~OIO\·C.·occdili
dodau :o.okod lin",n;t inliks.t.·roll1 rnun.
Ii dok !\I! Hc.' ptC (\'1((' u be-Ii kreol.
l·n\e .... ;\li 'c.-ekan(· h,I,(e n:1I''1( .......('t:kan<:
pist-ace i lag:lllo f'lnc~:ui. 1'.1krcn) sipali
U slakl<:nc..·cinijit\' iuhladili.
Krem odorsh« 1
Potrebno. lflO 8bl/JItU1l ,n;,q.:~fIO:l, J(}().~
.$t_ '«rJ. l()f) 8IJ,/(.'\-c/ult t)r,Jh~, :] Aa~,kt>
sku'<U)C I"kt" oneA .lfr:
Pnprcma, cna~nn dobl'o I.lr.1Jbo\.';ni sa
sceerom Dodau mtevcnc orahe i emu
kafu, pa !)\.(' dobro iz.n\e~li. S ipau u
cinijicc I O~t,.v'li da ,~~ohladi l'krasiu
seckamru oravtma.
Krem od orsh« II
/>()(r'(;.'IHIO;10;0}: bd/l)Ok "Wrpjlrill;~, 80 g
Sc..:~(,I'<1 (( pr;./IIJ, I If) ,~orrll"" 2 ka,~lk(' j;rk(:
/..tl\':IIJI! erne k.tlc,
P riprt-ma. 'llaf)t:u.u dobro izrnjbcvatl
HI' postcpcno do,d,l\jlnjc prah ~(.-C cra.t·
pcnasro urnuccnu rna-u dodan
mtcve-ue omhc I katu 'I,dno lneC ">:ljuci
trlll.lCCn krCIU '1»,1(1 U(inIJ 'C '(' 1~Ia\.'i[i u
friLidcr dol '(. d(lhru ohb.dl pre sluienja.
Bola odjaCocia
P ('fn'iJ H"· ~(I(t I! ',IIo-Of ',1, 1.10 f! ~,-c.'t'r.I u
I'f'Jhu, t"~J J.,fX II.,/o.a, I," 11)t.'ltJ~nO.1, J I
~·ln)p"'1/(:;'
Prirr(~rll.~ "'A udt' o('j'liti. oprau j
naseckan. pn rh ,,'uti u po-udu u kojoj
c,.·Csc 0\"0 PI(~C;' ~ltll..'li. I·e"",, th ~C(<"(o!'n,
prcliukonjnkom i dud:Hi pola litre vma
Ostavnl II r.·iiid(',. na uckollko :o.:IIi. Tada
ivvaditt. dofi(j prccvrnlo vil)e) l dobro
i:tIl1(,;S3Ii. ve.ntu u f,ll.id";l" a peed
sJu:i.cuj<;;c,.lp<i.Ui hliHl.l11 ;:uupanjac.
Jagode u vinu
POlJ'l'bIlO • .!~o ~ 1.I."xl.4 ~til ('mog 'ulot. l
dl d}JIIJ. 1 ,·antl ..(."( (·r. I..oc:l.:r· }(-d;t
Pnprc.'nl,\. ia~(ldC' ope"U iO<i.slraniti in)
~(clikC'. :...(.,,,)uu ,ud, I,n:lil; \'inom i
d~jnonl L.1gano'/IHt'",;ui i dodall \·.mil
st'(t'r, ()hlacJlll l t;'l~('~I:l\111kockc lede
a pn:ku nlih ohl:ui(:n<.· jag-ode.
so
Voena selsts sa vcnnutom
I'<>lrt'bno: ~O()J: I.'Jj ..,j',f, ~/J()g j.lbuk;l. Z(J()f!
b l' t! " . lJ. . . ' J. J OO j: ".., (,or.I , (' ; . 1 , - , < , . . , '(....,nOI 01.
1001: "u'"OI: ftfO/tJ;.I
Pnprcma. \'O(t' npr.Ui. Oljll'lI li. 0051.(1
od k<l'ltC' p.r ""'t'k.HI I I ~Ik(~kl(,:t.· Po'uli
~cCt.·ronl iovtavm d,l Illalo (Ki~tO;L 5u\'0
gro:idc oprnn, O(.I ...un p:1 nallil vermn-
lorn I 0.-.t:l\11I (1;, n.rhubrl \'~,_I~,:(.' ,:-.t'l"i,t u
rriYidt.'r da 'c,' mato prohl:tdi pa prcd
:-;Iu:i.~n)(· POI\H''':I(1 Pi iptt'IHlj\'l\n voo- S:1
~Cl~c~rt)J n ';1 ... uvhn ~1'o),cI('111 u vcnuuru
Vocna salata sa beJim vinom
P(Jtn.'/.>uo .!/f('l(' J.ru'/..(', .!~n'/(' j.lbuke.
50 j:. b,ulc..'II):'. 1(10 JI . /l'h: /)orlliJolI.l. »ok ()(/
llunult, l. > 1 . :, , , . ). , , ,,(,(".'1;1 U" r~/ltu.i·; l:~' "
IX'J~ ' 1 1 1 . 1
Priprcma "-I '\I ...kc 1 j:,huf..c oIIU::'llli,.
oi'i':;'lill I I '-<'~I n.1 "-ex11.'('(' Pnpr-,kah
"",,"nlll od I I I UUI I ,. 1 1)(,,,,,,(1 'l--C:t'n..,nl u
prahu H,l(h.·nl (th.lnll ullU':'lI ti P;;I krup-
no n:''-;(',i I l; ! l' bUrllhotll' takode krup-
mjc n.l'e:{"i pa i ,c:dnn i druJ ;(' dodau
prtprcmtjcucm \0(1.&. I'rl'tiu vinom i
promc-nu.
Sareno VO~Cuielatinu
!'nll'cho(l' )0/: jtlJ:otl.1 >;O}1;r('i;:II)j,l, , )0 g
~rl).th" /og ;:,.,,:1(([1 J 1I ('/"r/l";(1(", jt) .!! ~lJ \'o)f~
gro},d.J, 3, ') ell h,'/I.g \ I'"" (I'!/!itlg.,), ':oJ.. 0(1
Ili,HU/l;J IXtJ ,I: tn. , /) "('n,"I,l "J ..,,,j/"(_·!i}:-
(_,/~f 0(/ hH''',I /o.../, I k\''',(,1 ;('/;11I1l,1 od 'In {;
PriptC:fn:l LI ecrpu :-1:.\\ HI \ inu, limunov
:o.()J .. I .. ,'(_(', 1')l0111'· .... 1U pa ,-[;1,\ I ii t1:l:
I ,,),!;rnu '.un, tlA ..,' "\(.' 0'.)1" \klnllilt 'a
\:\((l.'. dotf:,ui hLc.:r I /\·I .lun \)"'(d'-I ti d3
nd"loji 0"0 " Illinut.l. pol \.LUlli n:t
';porl" I /.l).:,fl,!.UI tf. "\_' /l'I .HI I ~Heup' ••I ii
\ u<l1(i r;tt:lln .. d., n,,: rro"lju\:.l. l'ono\-o
!'ol..lc)llllj ",l \;111(' I o't:l\111 da '\l' ohl:ldl,
Un.:!>k"l: opr.ltl, {IIJ I,I"uu 1 I/\adiu tnl
k(l.,(I (:('. ()\ F.(·~·l\t' hH"k,\l' i... <-:cin~\ l:-lllkt:
listovc, ,J agadc, erc~l,jc: i zrna gtoZda
Opr:111 i n,' ...nu, 11'\.aOIII ""'I nt'ukc j
ko~K.'C: P.1I 'l·(1 n;t I lC.lu\,lnc:, l -,ire: ca,'(.·
.staviri red \ U(3 ,lot prchu kuvanim
~.eI :ulI 'Oln. () ...t.}\ 10 \I 'rll'l(1er dOl'>(." m~1I 0
$lL"'l!nc: Ond.1 '1.1\I I I ...I t:dc(( rl'(] \uta, pa
pOI \O\O prctiu .iC);ui'lOln, ()pCI "'13\lli
<.1:1~I .: 'tt'~~nc, po' t.lku !"c.-dun1 dok ~t''.~\'
matcrtjal nc UII'~}'I ~'lpunjcn<: cas{:
ohludin, p:l kadn sc ..... -vtm h-po sregnc
llkl':I -till ...n\iul,l 'H\'(I J ,t 1~1(I /d:t, J H'l·thI U'I -
no ol'r:,nitn I (ld"'l:ljalh,'I tJ rumu
Mcntol sladoled
ronvtvno. J ~() ~ ~I'(;('r;l ~ (11"0(/(', _'IUIIUIl.l,
(, k,'1,,,jk;1 tHC'tlt(JIIIJ"l.'r.1 .!, cll" . lI UPOJU/(_' d
Priprema. I )ll,)\\·"ui '('\t', va \oO'HI ).
dodan ... ok od J UHun.t I "'U\."I "rup rta
bg.lnUJ \-_un K,HI .tpnl\ n ..klomu ' a
nnJ !'l' t <J odiUI h",c,'r 1 .... 1111p.111).1(;' I >oorn
171l\e:'lli ,ip.. U4 U J ... .. uupc pa kada - c
prohtadi ",<\\itl U 1'.,n1("/I \.l<:' <fa - e poc: ..
puno :')(<':1-:')<; Ku~lc "t.ldnh:da vadiu ka-
;'i('I l~()nl ... I .H"J ;UI U ceuuc ..a ... ladolcd I
ukrnvru h!'oI l(·1I 11:lilH nu-.
f'()SNI!\'()(~NE 1)( ) ': . ; '. : . : I J ~'~, , - " ! : n ~C ~T , - ' _
LimWI slado/ed
('Ulrc'l>l1o Jfl() ~ \c"C'er.t, ~ . ( } J . : i U;II'Ci)d3n:t
J..(>nc.-,O(I ! IUIJutlJ . 1. " <11\'O(Jc', : 1dl tonika.
6 1:.1'i14 (/1'1,.;.1.rH,.l.o/,lt) J..oIuux';1lunUII2 7..3
(kklJr."1(>'JU, ,ur /" ' 1 ( " ; . 1 '\('L(_' IJ J nc. '
Pn prcma. " (·l . .- r prclill vodom i kuvati
da I)U'(."'", .... , n lp. Dodau n aren dan u
koru od jcctllo~ I sok od 1 llmun a
Kuvan ol..o; mtnuut. I hl·: jajuci. Skioruu
: 'ill \': UI 'I . : l O. , I ; tvHi da 't· prohlacli,
I>Orl1('i;;ui d:iil1. HHlik j .. J ...UV;1I1t ohlark-n
, it'll! ) od fUHUn a. Sipali 1) ) ; '1; : . \1 I I
pravoujuronu pl:l':':II~'HIcilliju. p.1Sl<lvi[(
1I (I'i~.,K:tda fH)hc'lI. I/\'"diu i promcsnri,
p;t opct \ , '; \1111 U (!'iI', l'o:..ltlpak ponovlri
,).•, PUI:l, J ('I' 6.' 'C 11:-1(~Ij n acin dobin
\:lZdU:i:I" n lC " al1 ,tldolt:d Pre
, hI ZC I I , ; f , . , . \: lditi l. . ul~lc: " lad() lt" c. iau cin i-
jlC (' I ii ~a<i. c. ukr~I'lll kolulO\lI n a I imun a
ih"lI(-irna In("\I\'
51
Lubenice sa belim vinom
!'olf'elnuJ: uko SOl)J: 0<" " «, , , , - luht·nlO:. l
dl rum3 21 . .. . ,11..(· '1" (·, . . . " . 1 (11be" , , ! ! , IUtl
Priprcma: lul) (l'n lcu OC " I . C i od koSC I (': t ,
Rtcei o: a koeku:c PO..UII 'cccrOI lI prclili
rumom i tagnno 1: 1nu..... ; l1 I Sta\'jli u
(ri~id(. : rda 'It' dobro oht, dl \ rno tnkaxk-
<- 101) 1'0r: t) hl, lditi. P" c, : d. . . Iuzcn,<: u ~aroke
C ~I ~t" stavili b. () (. 'kc luhelll(, l' i prelru
hbdnitn br-lim vlnom.
Hlsdni desert 0(/ J agoda
Pouvbno- 600 )l/.lllt)du. N/f. . . (x/ J InHUIi,'l,
2 til voac, iOI)~ ';N!('r.1
Priprcma: ; C : (- (" I ' prcliti \0c10T ll pa kuvati
da S( , dOhlJ t· J ; ! \I \t ; - . i, . '11> Kada budc
dovolin e g:U"III'IC , ldorHti : - a ~p()rc:la i
osraviu (1: 1 <c ohl;hh J .1Aode oprau i
OC i~llh. prclili " UL. tHl1 ad hmun a 1) : 1
dohr() i-zmlk'J U taurn 0"0, masi od
; agoda <lOd. I \': 111 l: lft: ln O. »ratuo
n lC : '- Ajuci, 0111; , <1<'. '11 : OC : C crn i <irtrp
Ljcdn:h in 111.l"U.~iP;HIu(:iniji(,t~II!case
i zan)(""/.llUli
52
POSNE PITE
Slane posne plte
nta sa kupusom jpirincem
l'tH,'ch,HI -li'(J }: IIr.",);r, ulle. I kg , . , 1 . 1 1 . ( ; 0 8
kUplI ...t, lJ :f.ll'ic'(· (lOt,}: JuJ.;.~. 110.~
pjrill{::I. bihc-r '0
I'ripn.:rn:t: hf':l~nopl'n:'~'j:l(i 1):1d:\~c:i/,~I
nl('~('lIjt.· I )odatf 11'\;11<1~oli. ka::'ikutllj;~i
hladnom \'oct!)l)) 1::lIn~!'>111 I'n-H::;'<:OO
It.-Sin l)o(1(.·hli n.l 2·.i jufJ ,.,<", pn.~lnA/'<l1i
uljem I O...I:C\III d\'.ldc,"~(.'U\k minura 0:'1.
odsrox- )lnttun kUHr~I/\,,(-,not(i"tinl
,"lulnJ :I('un.. utt..II'Ilill in) kraievc kOlt'
rrcba U~I:l\ III .Ikn 't_' 1'(:'11IU':' kora od
IIlih R:.:t\'Ut! ' " t..nrc (po .leftl) 101'1;1\1-
Ii ih da ... to pnl''''''· Z.eInvrcrnc i.. cckari
kiloJ ,:r:un kupu ..., I rx.~'hllga l.nk
t)~I:-.lItl, 'uno 1I:1'c..·c·,I propr/'iti notmalo
ulia Dodntl pOloln (J {'(.'d"1lJ ,.uptl~. pa j
d:l.IJ (· pl~/ill, da kupu:> pOIUn)~"II.
P()S<:hlh), II :-1;11l(lj, kipu(oj. poulicno]
vodi, obarltl I)il'inat. pa nj<:g:1
l)(lflH.':\:\1I '.1 P"-/('·IIII" kupu-om \l;.~!,u
posolit]. J )()hih,'IIU I uhtHhtl. Pn):>'II'('IH:
kor .... p.-<:ft):\,..u; l,l~r"_'j,lIlilll uljr-m p:l
prt"ko {·clc p(lvl'iilni,.·-r.ou! n.tdc\: Korc
.'i:)\'ili Pl)I()I)) 1U"t'1l1:l""..II(,:ini J 11t:ha. uvitl
kao :-;:,vijltcli i ... .:cliui 1I pudfrl:li::)l) ple-h.
S;L\,jFU~1I(HI(l/HO popl':-Ik.ui ulicm j pcci
U zilgt't';anoj rcrni
Pic:! od koprivu
J)()I/'('1>Il(J~ i()(J J! /)r.hll.t ul/{' l")fJ ~ 11)/;(.lc
kl)PlllL-. 2"') ~plrlnc· . • \4")
tJ ri('lrl'lna hr~\~nt" III0" ,;111, dodau
k,"lku ul;a ihl.ldnunl \UC,I<uu 1";\I)l~'IIl,
t'lllC·-..c'1I0 (("In IX)(.h.'llii 11.1 I ~jufkica,
S\~'-.'U pI'Ctn;l.ljll \l1)\"HI ()'t,l\'1I1da .;,.._.
odmori d\ ;tdc'clak nunuta Pouun 0<1
~\·.!kl·;ufkc r.lAl,l\:1koru. kojoJ odmah
In'b-:I(llklilUll ~r;,jl'\'(,.·"on.. ' rrcba zarim
pl"().'U,~l1i '\1I;.<lu koprtvu oprau. octsuu
i obnritl 1I ~1:11)c)' kiptu'o, \0(.1. a gotovu
dohro occdul 0« vodc Z:I"'('hnv obartti
opran i o~ii:ccll plI'ina". potom ga
l:tkodc.: o('cditi ott \!ud<: ip()n)c::;~Hi S;\
ocedc-mru t ",·(.'k.111lrn koprtvama.
1)0d:ui malo ul,:, I 'olt po ukusu. pa
nndcv i:t.ITlt',:lIl. S\,.tku n.Ir>I',\vll(.'nu koru
i~eti prema ,..IuIIHf)lc.:ha, 1';1 I'ed~ti
pi(u \J J )O<hn:\/an pk-h '" nku kuru 1';(;'4
mazau zagrcj.uum 1..I11('lnPJ (lud;I ..,I:I\,U
nadcv(,urnju ~(lr'! ,t.I'III 1,,;110
na\.J azC'I\U I o;;a,,:u.I\..,nu PU(OIIl plill
poor-karl uticm. plc,· ...nu I"'~ , na t.;o(·k4
icc,: jpee! u z:tJ .tH.'I,IIlO' rc,'ul, !\.u.L. ,C: PI(:I
go(n"l. popr'~:I(I J ~' lul;,'-.n," \«dom
prckrir: iiston, ,:\I\'('(OIHI 0'(;1\ HI d~l
gornia kOI':)olnt.'~':1SIIIIIIIIOpili
Pita odpraziJukR I
Potn.·hllu: I k),:",.., .." ••. uhc.3 n'x,: pl'32i/u.
ka. 2.,0 g I>irini ... ')lI>cr. ~o
Pnprcma. n:IJ I>rl' proscja« kilogram
hr:l~II:1dod"u malo!)uhI k.,siku ulja,
pa nllaL.clIl'I \(I(IOIU zamcsm resro.
.\It·,,11 :.\c dok nc P()('11t,"da v:odvaia od
ruku, 'I:ttla t('!'oit) podcllu na <f jufkc.
1"'aZ\'\I(1 evaku nu \CHe1l1l1 ramfra ipre-
IH;i.laU 1.;tg,'('J :l111111 UliCH1. OS(:lvJ (i
<.h:ld('S('I:lk nunurn. da se odruorc.
Xakou loga 1<::'<101':1i',VU('! ua Ci:'>lOIl1 srol-
njaku KI'a;~~\'t' (ltkinllti i PI'~IHCSjtj.
pOI)oviti P(I:-.il"lp;\k i!:\ prcmazrvanlcm
uhcm i Odl''Il;lr:lI)h'Il), p,.aziluk oprari,
c)('I!>tlliI ocl:-('(\, IllUzvlcni dco. Bt;:1i dco
is(.'ck:ui ipl"C.pr/ili na malo ul,:! i'irinac
ocisilli upr:tu i ohnl'ili u,,1;lnOIkipucoj
\'odi Potomlo t; l ('I(·l'(.htii pomcsan sa
l)rjA'niln 1)r.t/llukC)rn l'o'iolill I pobrbcr-
itl, Kurt, ..Iagoni n.t ,clinnu pleha. pre-
Ill:U.:1l1 uljcm pa ";""111 u.rdev PosluI)a!..
ponovln dok lin:, kora i nadcva. PII\!
odozgo pr('u1:t/;}U \IJ ;c:mI pei-I U .I-3){.f<>
iano] rcrru.
Pita o d o sttc«
POlrt:bIU>, J k/: (hltt!:t, 2):1.td(-(· vrnog hd < n,
'; 0-0 J.: I'('('{I1,...,kn, '70Uj ! . tun"",,, kOf":1 uljc: po
PO(fc/)j, k,',,,c'I:, l'()tlfl. ~(I,hi/J ('r
PI'II)!'('ln:t' o~Ii~:' l)rb(ui P;l oharili II
Sl:'llloj \'odi. (\1:l.lo1),'Ohladi(i pa O{i~Hti
od kozc j kl)sli;u i ~:ul1l(;ti 11:1 111<lsini .za
1))("'.... 0. I uk Ol'I;;UII, SIIIlO n:1sc:ckati pa
prodinSI:ui na In,llo ulja. Svf: d()k nc
pO~lal)(~I'ol;,klalt.l PeClJ lk{:"opr;u, i()eisti.
If. I:o.c..-cin:t Ii",u{(: 1':' dodali 1Idln~l;fn
luk. J )il''I'':IU )0' dok -.oklie u\.Ti pa
df)(l:tu It.:llnlc\l·lIlI nbu. l'o$0lil1
pobihcriu. t/,flu:'.lti ipirj3nill )O~Smin..
ul:a til po\'rcnlCllO Hl4.,:$;lflJ (.· Sipati 2 dl
Ul;il LI~cl'pi(,lIll'~'):fc:ia'icl;lhudcllllako.
t: I')ouljen pleh !'ol:lv,tl kon!. popl'sk;u;
rnlakhn Ulj("IH II ,~cJ 'picc.,(;,du drug-u
koru lIa kOju o;~. "1:t\'I,<l (II 00 I"ibe 1
52
pecuraka. Na (,Ij n.tt,n I'oJ O/'llIcelu pitu.
Sloi.t:nu piru Pl"(' I>t"tc:nj;, i,cci na kockc
iprehr! Ulc.... t\.·inonl ,oljicl!' (oploJ ; ulia i
Soljic<.: ksscfe '00,,' Pcci U rcrni /.l~re-
janoj III 200 stcpcm. Pecenu piru
popr...kau ki'clnln vodom i prekrm
crstom kuh1r\;I'kom krpom O~t;l\'i(ida
scohladi pre (iIU:}CllJ :I
Pita 511sampinj Onimll I
l'o(t'(.'h,lO' I kJ.t (,lnkU, J)osllJh kors, 500 f.
.::':ItHJ,i,ll01l:I, ; 00 ~ rU·,f%i1l1J..,f • .:,(),/ub,·r, uljc.
PCiPI'l'l1l:\'pr,udJ ul{ur-isli('j, oprari ; iseci
1):- koh.uicc.. -. 1"):1i%.dln"'ca(i na malo ulja
S~unpiflil)n(' o~I:'llll. oprau, u poscb-
nom sudu prodlnsrau, pa ponlcsa(i sa
rra.dlukoll'l rOI'oOIIII. pobibcriu
I~fn("s~ui. Odv.uau l)f) u-i kore. Svaku
poprskan '.1 malo ulla I mtake vode. a
It~lll nadl:,~ui file}1!}I '\(.'urol:ui. Hcd:au
If podmazan 1,lt'h I {lCCi u rcmi zagrc-
J ~noi na 200 -n-pcm (iolo\ 0 poprskau
uljcm ivodorn, pa pfc~n" b.)lOnl salve-
tomI ():o.1t1\11i dl -e prlJ hl.;,(.h
Pita sa samplnj o nima II
J'ulrchIlO: < 1fOO J: (;IIIJ.tll /(01'.1.3SI) g ;~lJnfJi.
H/OII;I. L 81.1\te e ('('I If)}.! luk;l, tunlo I)osiljk;t.
k;l.,)jk;l pn·/,/r·, ll)il10 ~:I< ',i,,:t {;. ,"0. biiwr.
1I1je !)()]>t)tr"t'/>i
Pflpr(;rua' cfI\i IlIk f)(i$l.iti i~i{llo nascci
(>:1 ~:t j7.din~I:l1i na ulju, S:1lllpinjonc
ocislili. Opraci i..;itl)OIl:'t",t:(i p:I uoda[i \J
J uk. z\'fasu po~uli 1;.l('IIl()ln (.... po~olili~
pobjbcl"ili i i.lH1C;":Hf.Ood:ui /..alifl1pre-
LIe, t)():..iIJ ;!k(.... U\· iii !'I\'l:z) I ",·c dinslali
J US d(.-~clak 11111,,".;1. Plch 1)()(hn;)~lti
UljCfll. red.ut po d\c korc: lakodc
IlOpr~kanc UljC01, J 11,1 )\-ak--u dtugu
sla\,ljali nad(.-, od pc:(uraka Odozgo
pitH pr(.'nlolz;;ui ulJ (J tU R~rnu zagrej::ui
na 200 ~[{'P~'IUI PHUpcci uko 40 nlinu.
l;L G<.H()\·U Impr,J ..:1ll 'Hlakonl \0001'1).
pr<:kl'itj i'i,IOII1 kuhinj~"onl krpoln j
oSI;l\'iu da scf)I'ohladl.
.._.,-. '
Domaci yo..:;ni k()l:;t~l, tHI(", lutU' t O\l,l!t- P~'::.I..:.'I~(I'
------
Slatke posne pite
Pita sa vtSnjama I
P,,(n'hllo' iutJ J: bcu ..n.l u/j~' -'Jl) g l~"'ni,l
:.cr(·T, prt'/k' n,~lo""ui
Priprcma. rrO'~'J:lll 1)r.1~1l0,dodan malo
ul,:t malo M,h 1hl.tdnorn \"Q(IOtl1 L' .. rmc-
'Siti tcsto Kadn PO('llt' da sc tld\'aj-:t ()(I
ruku, u;tpr:.\tll ch<.,' J\lI"1\I.:, 1'.I/\'l.Il:1 III n;t
\'«.:ltcinll tanlil',\. pl'l'ln:tz,ui uljcm j
o~ra\ili dn ..c 1')01:1..:II.t cuhnuraju. ()nd:t
nn ('i"!OIIl ~lolnj:lku ",1/.\'1.1(-1korc. otk-
inuu uukr.ucvc (ko,i ,.,c.' 1110gU ponovo
prcmcxiti, ':lIno .naln \hl~C moraiu d:t
~t.: 1)<11'11;11 :I)~I) I n~t,l\'111 dn 'C: kv!'('
prosuvc flit;! ,(,' u:l(,h.'v,1 n.t ~It.'(.k·(:i
natin' pro..u~l.'nl.'kore prcmaznti vrclim
ulicm. 1)(U't'<I:1 II npl am-. ()ci5.( cnc
\,1'UJI.', Pl}!IoUU 'l""'''0111 po uku-u. p:t
P:) ..uu i pr<.:llun, t / flVn1tlC <.\1...... ,,"3
..~l\'itj phu \I ,..11.11pol )4: 'I;t\i{; u pod-
mazan plt,_.h1'10 u('ulili i ~drugom
korom 1> ... °(1 l)ilU \I /.J.gl't'FU).UJrerru.
P(·«."nu I"'il ";1 "")"1:1(11.' I P()'t.11I
,':'ct-crofll upr.rhu
Pi'" "'Yi!ej3lTla
-~
Pita sa vtSnjama II
Poff'(-b,}o 'i'H)!! ,.".1 "'./)("")1 " J.OI'3, I f.,'!!
\1.::.111;;( b c..'/ J.(.),I'('ot '(II til,;,. ';0J! plt:zh.
J ;"l~K.''-''\.:u),1 "("('('r,,. .!f'NJ J! I.n"(o'lj "'l't:ff.t
Pr-rprt"tn.. ul,t' ,n,II() /.l)!rt:J;UI f).t:-tn
kote: ptCnla7.~HI uIJ<.:n\, pOi na CCf\TIU
-.1;1\111 \1""1(' p~I'UII III "'(;"c:~'rorn
pon\c::i-:tnin\ .... l l kC'J<.'onl \',lnil scccra
p~l pOp"",k:tl. i (>1'(.'/I(lIll. l \111 l'ol:H j
.:;ttlvi{i Upo<l11l:L4I;:lnpLch Na taj n~l{:in na
pJ';l'.iti ,-)., ":I\lja(\' i PC(1 ih It rerni
z;lgrclallo, na uku 200 'c<,.'p(.'nixad pua
1)()'.I:I.'1,' .I.1:Uf1()./.III:1I/\.lchll Jt' 1 posuu
drugom kl....rcom \.u1I1'(..'(-('r.1 pa vraun
urernu da 'c dopc.'t'c.I)cccnu posun
'(,,(OrntH u pr.thu
Pica sa tre~nj:unll
}")(I ci>1}(J, 'i00.f.! (."llt. ,II 1 .0',1 , "1 )0 t (((;'~:lIli,1
1 50,t.i '{'(:"n" J dl (./". 1tlll..t,c/(.' lode II)()
j!f!t';/.,I, pJ';Jit -ccr-r. \;1 1 1 1 1 '('It"
I)I'IPI'{'I)I;I' II'I,,;,,j(' opr:n i (I('I,..tIti c)(1
))l·l«.:,ljki Iko~ti<:j' I ()('('dhi l'/c:o koru.
poprskrui j<.: ufjcm Iktsclom vodom p:l
prcko ni(' :'>I:\\,iti d,tlKU kosu. Xa o"U
drugu pon:d:lli Irt""Jt', 1'0'1111 ih
S('_,CC:f(_)fll. ~ta\'i(l i In.lIo ~1'I/'1 1 (:hnl.·la, p.t
kore Ut'ul:lIi, :\,1 {)\,tl nucin nadcvati i
(_),t~tl," ~UJ'(' ";;1\11;1\ U I)0l\'cl;". upodrua-
zan pk-h , PC{1 U rC'rru /~'Jt"".trl01 n;,
lOI) 'Icpt'ni (,UII)\'U ptru pUp"k.lli
vodom iprckrifl i"ulIu .... lhclonl K.lda
,'t: prohladi, ..t..'C1 n;1 k(ll\l;\dl.· i posuri
pr.th ..,,'(~('rC)n"
Pita $:1kuplnama
P<un:hJlCi, :'00 Jl btu ..n,. U/ ,('. tll;t/ (· '(_lII.
','u < / :r, ~(J()p, "ll"UI,' '1,4,(,'( 1 )"t?I~'
Pnpn:III,,· hl',,{no l'I'ln'cjatl, <J(.ld:tll
k.rsfku ulja. malo :"oolii hladnom \'0<1<''111)
i'.~lI))(:shi Lt:'H), Ocl uI1H.':;enog testa
1'I:lj)r;}dli d't' jull(t', )1H'Il\a/,all ih IIIJt:ln i
osmvru da sc odnlilr;IJU, (.1-.(1 (h:l(It;:..t.~:tk
llliolll,l. I.:nhn f,l)'\ Ili }.:Ol'(.'n;' Ci~\Onl
,(olnj::Jl.:l1. OlkllHlli ;In kl-:lll'\t: J u"l::t.\iti
(.):1, '(. pro'u"c l.Ulni !t.;or(.·popro.kau
ulicffi. pOfcd~\u n;t n,ih opranc i
tX'L... tt:-nl.' kliPUIl' J'("UU ~t't'\'(,(lIn I pr(",
zlom p-.l U\',U \I (01.1t l.tkn tlr.ldiU I ~
tirugof'll lunUl\, p.. ....t\ II;l(:C ...(a\·lIi u
podnl,lz.," pleh 1 pc"" \1 /,I).;O:J;II101
I't:frli. PCCt:nupUll f1()p(~kau hladno(1l
"o<..lon1 pf<:krltl ~1"'lt)ln ,;.I\,t;'toIH I
o:q":H'ici da ~t:()hl:uJi. l'hu z.ninl i:;cei na
k('H.'kc:,Jl~):\UII..1(111111",,'(\'1"«)111 Ishl~1(1.
SIArKE I'OSNE 1'1'I'l'.
Pita sa hjSijama
Potrmll()' Sf){) Jl ,.illl",/1 S,O;'<.1 za. pnu, 800 g
()«(;..c'rllih 1.,1''''1.'. I(}Ol: .'(.·{t'r.t. 1_'5 (/1vIp..
I kf.- ...ir.l '.11)1/ '("('t:,.... i("<'t', U fJr.thu po
IX.Hn·hi
Pril>r('I1I:1 k'I,~ijc oprau. OCiSlitI oct
kO:;(lc:, I)J "CCI nn 1r"lItt" Lzc(i Cellri
korc. "I\;l"U p()pl'~k.tti uljC:1Ha na trecu ,
tf'(vrtu POl'C:<I:1I1 ka,sijt: I posuti ill
:;ccc.'nuu C('ol:ui (>I(U j ~(;\\ili u pod.
rnazan plch fhko tll':lcji(J j sa ostatkom
IHa«:J 'iJ ~da. I<.lda :oU :0.\'(.' rolne PHe:
j)()I'('d;tIlC \I pleh, p()pr:>k~lIj ill uljcm j
peel ~I1'('I'nl "':I~n'j:lIll)j na 2()() stcpcni
duk uc P(H'UIHl',d 'I~ld;'l ii'.\.juJ ili iz rerm-
j 1)~I;I"itl da '(' IHalo pn)llladi Ilosuli
prah ",CtC'!'OIl) j)f)lnl':o.;II1Hll ...a kesrcom
"~11l11~t'C.·Ct.l
Pita sa jsbuksms. I
POlrc-/>l1f) I ~ 11I'_'-.JJ., "IJc:. 111.,1" - :cll" 1 1."{ 5
1I~L."I·lil,;',bul..t, "('(1'1', (- 11'" ,:1. "n.... /.k·,Jj
If).do /:rl/..1 '." lll "c,:('t'l'
f'npn:nl:l' pn):~t'J .lli kilogr:uu beasea.
dod;ul ....I'I""U tll,;1 malo !'loll. pa
mlnkorn V(H(UIII 'l..UH(.· ...ICI II.:$tO. Kada
puce-uc..' d,l ,'1(,' u(h.tJ .t odruku, poc"l<:liti Wi
na;; jull..,·l..o,C u·..·h.' 1':I/.vl.,I(i nn rcli(':inll
I:Hljtra, pl'(~rn:l/:lcl UljCI11I o~l;tvili dn ,~('
odmon- <.!\,.I<!t,',''i('L:lKnunutn. 1'I'('ko srola
-staviri ('i:-'I stofnluk 1 "~lz\'lIci kon:,
()dn);lh jill ()(klllliti krajc\'(', kojl "lOgu
d:l ~c prc..'I'Il<.;S\· I PO!'ll' pOIl(J vnog
OUn):lf:H)J :t, oP("'Cr:I.j',\llku u kOf(;, Pfeh
pc..l(jlllaz:lIi. :o.{:I\',O l>ro"'u:-'l'l)ll koru iprt",
Ina/.;l1i jc..'ulj('IU Prc..'ko kor;1 por(.'dali
(cl\(i;ul(" iii ..hne) n;L'C'('r.ne kisclc
jabuke, I)()'UU Ih ~('«:-ronl, CinlCIQrn i
gruoln. I)J P<"lup.lk pouQ\'iti dok IIlla
knr,l i j.1hul..:1 Sto7c..·nu pilll poprsk:ui
UIJ {'11lj '\(aVilj u /.'~rc,.';'lnu tt:rnu d-a ~e
pe("'!:',P".'i:c:nu pr, () flrohladiti p;t J C: fs~-ci
oa ko<.:J ,occ: i po,., I..Hi prah <;eCCl'oln
.I.:llnir'b:lllifll ''.tnil(")ln,
55
Pica sa jabukama I1
POI£('bOO. I kg l>rol"f,." uIJ(o. msto "0/1, I, j
kg f)aJa.'~.(~Jjh /:t/)us. ... ZOO~ omha. J{ J() g
S(U'tJg g(n}<I.1.
Priprerua- bt2.~"Opro--e,.ui, dodau malo
IIIJ :\, malo ... 011 I dobro '"nl~i{i resro
Lmcscno, podclici na 6 iufki. Svaku
ju(ku razvIrl oldagi;oln, prcruazari
topltm Ulj{:ll) I ostavln <I;t ()d~{oji dvnde-
sera], mmura. Nnkon tog vrerucna
f:lzvll~j 1\01'(.;, (l(kIUlHi 11)1kl':tJ t'vc: koje
odmah tJ '('l>:1 pl'c,.'ln(,'~ili i u-tactu da sc
ndmorc %:) :-.h.:(,.1(:('c korc. Kon: pro~lI~hi,
)ahukl! up",ni, O(;:;';UII inarcnrtau, "H ih
1)(' cedu! I'Ich n;ItIl:lz,tCi ulJ <"I"'U, , u njcga
...I;tvl"Hi !..on' I,c,.'('cnc I):' njcgovu
\'c..·liclllU. PJ '\'u kuru j)ol,,,k.lti uljem.
$Ia\ iii dnlJ :u 1..0(11, 1)1)110\'0 1'11:110ulja.
zanm n:ln:nd.:tn,· ,.I1>'-lkc:. cccer. orabc i
hlu sovog~IU/d;l /.J .linl It\.o{vkoru,
ul)(· I\:O(U, u;ult,.'\ I lJ .kn n:dom, Pita
n-cba da hlld(' '.I'lil\ IJ t:ll.J ()(.I naimanje
dvanacsr lor.. ()dt)/,l-tcI Pill' prcmazan
ufjcm I pC(' U7.;1!(I\'J .U10J rcrm Peccnu
popl!'>k;ui \'O((UIH I prckriu cistom
krporu do!.. "l' 11(.' PI'OhJ ;Hh, Zatlm pitu
I~c,,'('i nn kOt'Il:ldl.; f po~ull pl\th i;<:'C(:f()!~L
Pita ss jabuknm« i visnjem«
1)0(('('1>1)0' - 00 J : kOl',r ~,I /)Illl, - 00 g
n;rkiiit'lih j.I/)uk,j, -00 g\J "'~lIf/d, I kt"..j(...~
c;nl,·t:t, "tt((,I', 111.'/0 gn/,( 1I1,I/o,..(_"('k2Ilfh
or.lh:r, uIJ(_'/H) J>(,,((.JJI
Pripn:,l\:l. j:lbukc: n,,"':III, (J o(:-Il'otiti i flare,,,,
ncl;ll,i, 1',1ponll~'.I1l ",f (inlC10ln, \ I::'nj('
opraH i oil-..II.. od ko'lil"a I Pl~tctjki~
LZc..'(i d\e kun,.·. 1')('pr..k;ul Ih uljcnl, ~
(he korc, nl'l'l popr ..k:u, ulJ cm,
Pon.:da(i 'l.:ui'll "Ihu"'c i \I:o.n,c:, p()5;ufi
SCCeI'OIH. griz:onl i 'c..'(k'lnIJ TI ()~ilna:
p;t tI\'iti u tl)lnu HuJ nu zatun :-ta\iti \J
po{hn:t;.o::111 pl('!h ;-"1;11:-'11naciJ 'l PO!';tupiti
56
i~()~I:IJ iJ n Ill.Uc.'rl,,,lof'll. J 'J e pt'cell]:,!
sverolnv J )Op",k:uI \II,cl» , puu pc-ci u
rc:rni na lOO -tcpcm. I'CC-.:Oll pilt!
prohl:ldili. 'oCt I J '" (>'.,...UII pr.1h 'C:<-t'rnnl
Pita sa bundevom I
POfn-hllo. :;'N)}: lor., /,' plru 1.2 kg (1.1.
rrndaru "tllufc'\c', ilX) g ~c.'(·t·r,t. J /...c:~R'a
\'3rtil.';-c"('c''', "1"iI, "It't'I,1 ull<:' -ccer H
Pfil/H4 (.)1.1 /)11" t'bl
J 'rtprcma: u plt'h 1'('<':111 dvc kore.
p()p... ~k:ltiIIl,l'llL1)I'IJ g'J pO~Lllircn-
tl:tI~(lnl buudcvom, ;C:CCfO'H
p(.HnCS:llhl1l S:I vnuuom. icimei om.
Oaljc: Opel l'-l:tviCi dve korc. uljern ill
poprskar]. 'tl:lvlli nach-v I 1,,1\0. redom
dok:<ol' ...:1\ IH;lh"'IFII 11~utro~j. Kora
1I't'h;, cI:1 hudc- ()(.IHI'~() Slozcnu piru
pnp",k.UI uljcm ipcc", U rcrni aagre-
j:lnoj nalUU ..tcpcru, (,OI(l\U f)Op~k:ui
mlakeeu '''cl<tul11.o-.l,\\1l1 dol:')(" prohl:'tdl
pa jcpo..lui "\~l'l om u prahu.
Pitasa bundevom If
Portrhnf): o; na J : "rlt.J / ••111ft" .... f)0J . !
hUHd,,\ t-, ,; (]() }l ~('( t'I.1 , / ,II)(tJ . . t"
nJ .7/O cinwn tlllC'
PnprCln:,: bundevu oljuAli{i innrcndati
pa j c: pt'odlnsl:tli na malo ulja. Dodati
~i.,ccr, :t:Uhll 1'1'1:11(1 CII'l<.~,a i 11:1 krnju
naI'Cn(hll'lt j:1huI<c.:, Svc uio~l:ltijo~
Ininut,\1v:l, p.1 ~kh_Ul111 ~;I \'atrc L' {CPS!'
jtJ r('<'I~lipo Iri kol'<: ,\'aku popfskaLi
ulj('nl .•1I'):l (I'''''(lI '1."lj;Ui Il<}ch;\ Rcd:tll
doJ .. Sc,":lIt·d,.11 11\' I1lru~, 'I""t'nu pinJ
1}()lu.... kao ul,\:'n1 I rnl.ll\onl ,'(>0001 ipeci
U laJ ,!rc.';;,oo, rc:mi dnk ne 1)(11UI!Ic"HI,
i"\:Cc:Il:U iptnhl;adt·nu pn /t_'IJ I 1)()'o.~I{I
!'o~·(t>rUIIl U pnhu
Bundcv-.ua
Parrc'hnn' ~(J lI J : "CU'" ;0" fll(U, ...<;O,~
()('L~n'ne huo(}t,\" .?iV ~ ';;c.-C.,:r;t kc:-i(':r
CnlJ (,'(,J , " 'i~' p. t pnet('l)i
Prrprcma hUl'ld(.', u uej'llli inan'(H1:UI,
Na radnu plocu '1,,,,11 prvu koru.
1)(lpr!'ok.IU J C..' uljcm, /.lIlIll -raviu dru~u
koru. takodc 1)t)I)"k.1f1 \11,1'111 .. IU In.-'(,~I
prcko IIlr:' ..t," lit rendanu bundcvu.
posuu J c.: '-c._'(.'c.'nlfHI ctmcrorn pa p(c~ri(i
i C~(\ nOln J ...C)Hlfn, I'UI\(I\U u1;,lo 1,1i),(,
hUI)c!('\:l ,,(.'('('r, (.lItlc:( Ovako ..lozcnu
PH!.I 1I\'Hiu rolnt I ,t"'''t u poulicn plch.
[sli'H pO,·;tur"Olll n;tpl';I\'lti , 0,1<11..;- ...1\'"
j:"C'l', Svc pun:d:ICI 1I plcb. poprskrui
uljl!IU I pc(', u "'.·I'Il' z,lgrl'janoj na oko
200,220 :O[(.'I)(:fli, l·c~cl'u pilu poprskati
kisclom vodom I (I ..tavui <I;) ,':t' ohl;uh.
Pits saptrincem
J 'olndJ uP, -()a J . : I.",.,. /.1 (nlll . .;.n/;;, plnfll~,l.
21)() of! ,~t'(:,'r.r. .lOr, J . l IIIIC'\('"j /1 or:lh.L Wj .l
u/j :t "'IIe'lId.lIl;I "un(';1 I'cltllor.ln(/xt', Z
1(...;;('f· ,:u)/I ",',(~",
Pnprcma- J >lrln:u~ oCl'uli ioprati u ,iSt.'
'"Cx!:l~ pa g.1,ku\ ~ui U '-.lJ u(;.t1ol, poul.
jcnoj 'Lxii (iUIU' ploct:(htl pa dc)(hUI
ccccr. narcudanu "01i, U .:Mutlor.tnd/t' 1
"".1.1111 ~C'·1. ':"t'I)l1.IIIH'~_;UI l /~II " kore.
sv nku J )llpr ..k:1I1 UIJ ("lll POSI,,' Ii
Iltlt'\'("uitn t)r:'''lIn:, i~c(cl·onl. ~I c<:{\'S'(\1
pn:nl:'i':ui prcrhcdno pripn.:f'f'llj{;l'Ii11'1
pirlnccrn. Korc ";1(1111urohui ircckui u
podmazan plch bli I)( ...(up:\kpOllo\'icl
S:l O~t:lIkOIl) tll:lh'I'I,;l!a Slo>-.:n.: piu;
POPl'Sklii trl,I'11l I Inl;tI~()111 \'0..10111. pol
IX<I II !'crnl l,l~.I·I.'I.ln()j n;l oko 200 :,,((',
pcni. dokIl~I)UI'u,'1u'nl,
Pita sa medom
PQlI\'I)lIU 'ilJ f1}! IN""",,. '''. HxU, lOll g
hot<k'U; l /H:lh ",'I ",. {II/(' . . : ~O,~ 111,'"(1,1, _·"ok
oJ /(.'(/:,o~tHulln,;. 1C""",1 ,.,,111 ~('c·c'r.l
Pnpr,'rn:l: hr""llo prO'f".'ld(l d(ldali
k.:_l';tktt \l1J :\. '"J ln ,uh I lulO1I...OI11\OdOi"ll
;c._llnc~ill Ic:-.h) t Il\t_',,"'t!(lpCJ dc:ll11 n.l (h'C:
J lIlkl.'". o..(a\,i(l d.1 '<'; OdlHOfl p.t f:,z\,uci
SlxrKE f'OS~" PilE
=.!..!.!.!:----
dve rankc korc, kojtma treba OtklllUU
ml('\'c t o"I3.\'iti Ih da sc prosuse. Kada
!">4.~ pro!'ou",c. kore poprskan zagrejanlrn
ufjcru. pC)!Oouti rnteventm bademoru i
prah'C(Cm1l1 poz<:J ji 1)3 uvit!II rob" U
p0(."'n:1Z311 plch staviri ovako ~avljl, ..nu
pitu ip... ,jjc 1I ~.;lgrciaooj I'el'ni G010\'U
pitu prohladili pa ise(j na jcclnnkc
komade ko]c rrcba .slozili II dub1jl sud.
tr Serpu SC~l\i'i "ICd. dorlari lHHUn(\V :'Iok
I vaotl ... ct(·r pa masu lagano pfuku,'.ui
f'<lto,n \ rUC;lnl medom prcliu kOIIl ••de
pilt: i... Iuilli kada M ." malo prohladl
Dul pica
I'OfJ 1:bno' S()() J : l>r:J.':'n;1, ulte. IIJ 3/0 ,"0/1.
J50 UHI!t·\ (.'/lth or.lh:J, 100 #.,>u,'o8l:r'f);d".
SOOIf kn\lId ,';e(','r:t, kcsics vuntt j{'(cnt.
:.ok or{ 1 ') 1 1 1 : 1 IJ 'UIU/l:1
PI'If)I'<:U'I:t od pn)~t.. jal\og brasna. ulju ,
:-'011 I t'lll:lk(' vodc :%:tfll(.',iti h.~"'CO
()(.h'ojili jufke. osraviri<.1:1 sc edmore p.,
razvuci kurt: ~t:lIo ih pmS-lJ ~1(1 P;1
'\-dKU ...A\ IH sa sve (,(.~tiri S{f'aOC;" dol "'C
dobue "'anl le-tova Pop~k;ltl vrchm
uhc. po",uli IlIh,"\'c..'ninl Ot"a$II11a i~UVIIH
groldc..'n'l Nadcvcuu kuru \.1I'e.1~111
ravnonu-rno ip::'~ljl\'t) scci o~(l'iln
nO~l'n\ n:l k001:'lde-~irokc niH) 5·6 (:In,
:n:p:-..jll 1'1:111\:-':'.:111 vreiin) ulj<.:O'1.ptl
1"e:(J atii!'ic~(!ne korn"de lako da :-'C(l'I1:1
!'ilrana dO(lc na cll)o tt'psijc ~1dl'"llga
scccll:a ... tr:,na bude okrcnl1l3 I)a ~orc.
S\ 310"kUlnad pi((: zaliri "n:lim ulJ ent I
J X .-Ci u ):~'J :rcjanoj rt.!nll, dok oe P(}t\l'
nlcnl. \ ;c;rJ lu !\f~I\'ili pola kllogrnn'l:l
~l-:-cer;\ ipr{"hfi ga \'"(')<101)1koliko d:)
(.lgrczl1('_ Oodali \t;!niJ s(,_'ccrisok od
pol:1 IhlH.1I1a j I:1g:if)O kuvati Ina.:,u, dok
$<;: 11<.:dc)hijc:' sirup I<oji, jt' gUSl kOlIJ Y .:,
s):ttko. Svaki kOlll:tcJ pcccne pitt: j)rcliti
\l"eHlu ~CCCl'lllln sirupoll'l
57
Pica sa sul'im sIjivama
PtHrcbno: 500g kor.l "••VII", -~I g 5Ullh
!}//I\': : J., 250g lu/el"enih Qr...tu. '''tlll ~-a-r.t.1
"CJljicr Ulp. nrj!o ki)("it: '0<1("
t'riprema. suvc ~111\'c(IOhrO oprari.
Ot\jSti(iod kostic-a, posur! sa dvc kasik('-
scrcra iprodjn~l:ui nil l'll:lICJ vodc.
Z:uinl dodari jos 1 <II vode idaljc dill'
:a;tej da SJ jiv(' omcksaju. Rcchui t r-ikorc,
svaku podmazarl uljcm ipoprskarl
krsclom \'OOOln. poreclau ~ljl\,C, posuu
mlcventm orasima ik(:cruol pa urolari.
Plch podrnazau ulJ en1. H.-d.II' 1I(OI3n~1
pnu ipcci lJ eenu zagl'(',;.I.110Jna 200sre-
p(.'oi.dck nc porumeru. (;()rovu piru
pl"ellll ~iruponl kOJ I1<..' O~I:IOod kuvanja
,I",,;,
rita sa svezim §ljivamn
/'Olt,(,/) t) o: ;()O,g ,I;(")t';1/.,'r pjrll, HOl) R
olN(l('/1/h ,{/jiva. 1.5 (1 / «fFI, 100 r.'l.'lc'r.~r,
ke"il',J ,:t/111 .4:cc:ro, pl'.l/) ~(!(_C·I'. {1I.rlo prc!Lk
.)riprcffi:l:: ~IJ h'e oprau. uljl,lo\lili I l./\";tdi.
Iiim k~tlce. pa ihl'e(1 n;\ 1t'(IC<: Czc(i
le(in korc. 5' aku popr..k.ul uhcru :1 na
U-(.·('"\I icervnu POI"Cd..111 ,Ioj 'iccC"luh
iljiva. posuu ih sCCt.~Hnn I I,)I',,-,:zlolll pa
uvn!kore u rolnu. Rofnu 'I:lVlli u pod-
mnzan plch. l~lU lIcillll' • ~:, osrathn
koranllt i ~Ij iV:llna. ~1()~<"llu Pl{lI
p()p.-skal iulj<.:tn iI)~('I u I\.:rnl ..-;agrc·
j:1I)()j na 200.)tt'p<.:ni ()k~')pol:, S:1(:-1.
Pc(:-c.~nLl pitll prohladita J l:l posu(i pr;'th
~i.."ccrol't)poolc;alli1l1 ;0..;' \,.telll !'Icc~rom.
Suv.a pica I
POlrehllO: 1kg !,r:s.'tI:l, nr.J!n ,oli. "'i~. j()()
J: or3ha. Z OO g ,'111'0& ,crol"d." (IInCI, ;e(_~r.
k(.)rj'~'1 od 1lirnun:J, I,o/a J.'I/OJJ!r-.llt):f {('"cera,
2·3 ko/uf:1 Ib1Jun:J, kf,',u:/t \ .lIul ~C'(l('r;1
l'I'ipl'en);t: bra..~n()PI'ol'lcjali, ctod:lti nlalo
ulja iIn"'lo suH, pa 1)llakOlll VOdOI'M
z:1nlcsili l<.:st(), Tcslu podcliti 11:1ju£kc,
r:ls(anji(i ih oklus,jon, i ostaviti da
ods(oj~15·20olinlila. :'\:,kon log vrc·
mlcvcnih oraha, l\t·~t·J .1 i l\uvog gro~.o;t
i''';UlIll OI}l:1 fcd.ul J 'S kora. r)()pr~ka(i ih
uljcm, f tJ i':lku r,'dull'. "..1\,,111 korama.
Pitu uvpcccnu "4,.."(.1 notkockc, poprskar!
Uljl-nl ipc:c:i nl Uk(l .lOO""It'pt-nl dok nc:
d()hije rUln,'''UtX t,,,, l nwduvrcmcnu
napr~,\'ju prchv od ~CC"'d, vodv. lut'd;-:ri
kolurova limunn 1,(}'t' prokuva Izatim
prt:li't' prcko pcccnc 1 malo prohlarlcne
puc.
58
rncna fai';'vuci kcre, odmuh tm orkmuu
kr:J ,c\'c:kojc u·cb,. pn,'nll'siti iosrav ill <1;1
malo duze ud,toj..: <13 hI ..e i od n,if t
napr.J \l!t· kOf(-' Pluh n;101;'7... Ul zagrejau-
un uljc:m. a osuccnc kore ~l'(1prcma
\'clicini pl(~h:l S io/II, tn kurt' POP(S kat1C
/:.grt'J .lnun uhcru .•1n.t trccu "'or" "':1\'"
It nadev od Illlc\l'rhh (Irah.l, rondane
korlee IUl1una mnlo cuncra. cuvog
grozda I;cccra, Zarim Opt'l nlu trw korc
na ko]c ~t'':lllIUo;;l;tvIF' /a~f(.'ian('l ul]c. a
nn trc.·('\1 OPC;1 uadcv 0<1 navedcnih sns-
roiaka. Knrla ~t' pun :-;h):t.i.llt:J )I;'«'n-U jc
trcba i~l'<'i 1':1 f'f)nlhllldl:' n07,(.'I11koji sc-
.'~l:'i")()IIln:'('l' II vl'clo ullc. Z:l1iOl piru
ISPC:C; na lihoj \':HI'i, Dok S("pua occe.
priprcmui :'<irUI)nd !'i(,t"_'r:l:pola ktlo-
grama'l'{t'r:1 P''•. ·lui ',I6 kastkn vodc.
dexl;UI kolurovc Hmuua. \'anll :;cee. i
kuvau ',rup kno I.;' vlatko. Pt·(lt:nu puu
prclili \(clinl ",,,upon, 1cr..\2I\'lll da piL1.
upije .... rrup.
SUv:l pit« 11
Potrc·hno,' .(/0 j: 1.II,k,h J "f lf .J Z{)()~
rulevetnh (_ J r.''':1 1(10J .C ":Ul-O,1.t [:I'ai(la, 50 g
~("(.~t'r.1,k.1I'rc'U,·; J(,HJ):. .';t'(~t'r.J , L (/1'ode, J
k;${~k;t 1l)(!(/.I, 1)(.'J .'(J )'ko 1.. :o/uIO.':;1 IitHU:I;1
Pr"'l,'cIH:I: plt:h podn1:'1Z:t(i. !'taviti 4·;
kora, ~vaku f )()pr:-.J .:ati uljenl an:·) pnsle,
~njll s(;-)vili (it n:IJ ')I':lvlj~-:1I oc,l nlC:~~I\'i'nl'
...
-"') .--A ;';;'_ '_ .-
~/
Posna bsklsv«
POI/'('htH}: '5(J() I? 1,1I)~ihj)rI,,,);h kuj';(. 2, 'i< II
uI1:1, 1">0 g ()I'"II,I loa.l: ~U\'(}j!l:I'(J7<lfI.
(J/U,k:lfHI or;/,,,(\Ic: /,1 ~1l'1I/)' ;00 [: .';t;('/';l.
5 d'l'O(/~, I \',ItJ /" 'c,~'r,'0": or{ , Iillu,Ina
Prtprc-ma- pl(.'h fHtjpl'C': putlJ ,iLI pa
porcdau 'i-~ kora S \O:l":lS t' poprska
ioplim UIJ C~1I1 P,.,h·(htju ,loi't·n\1 koru
J )():-'1.11I ,nl(.'\'(.',1IO, ()r;1'U1l3, suvim
gr07dc:n1 i narcrtdarum muvkarmm
or:t~ic(.'nl Tako ... 10';-1(, celu baktavu.
Prckriti jc sa .-S kora he/ 113CI('\-a (,-'uno
poprskane toptun \11,,-111) l\:I"".I\'\1 (ada
bt"ci 11:\r(Ullho\\' 1),,·\·I,e.:\J f l'f ni zagrc-
Fino, nn .2(10~u.:p(;ni Za vrcmc dok se
baklava pc.,ce.: u~f )II\(,\.lIi !"C'~t'f 1I pula
lirra vode (dodan r \;lIul '(;'\'t'r), K~lda:;<:
dobij\: HIIl\1:-II'UP dod:tli j sok od linlll-
na pa \,.·ucil'n :-.h'upOnl pn.:liti PCCCl1tl
bakla\'u.
.'.
I
-
:za soaku PJAiliku
preko 250 recepata
96 strana sa 16 strana u boji
Pileca salata
sa kikirikijem
Potrebno je: 2 bela I/I('~a.4-5 kiselih
krastavcica. 3jaja. IOO!! pei'ellog
kikirikija, kesica majoncza,
malo masliuovog ul]a. so. biber
.Priprerna: pilccc meso obariri i
iscckari na tanke rezancc. Krasravcice
iseckati na koluli6c i pomesati sa
belirn mcsom. Dodmi iseckana
kuvana jaja, kikiriki, uljc.so ibiller.
Sve lagano izmcsaii. Na kraju dodati
majoncz ijos jednom polako masu
ujednaeiri. Ukrasiti pccenim
kikirikijcm.
Knjige mozete poruciti na tel: 011/3343-769, Plaean]e pouzecem
cena: 250din+ PTT troskovi
Za narucene 2 knjige, postarina besplatna!

3

DOMACI POSNT KOLACI,
pile. torte i ostale poslnsitcc
t.

1"(""",,, \

s I:f\·";l

I

prnznik».

IJa.._~(.· S{I

Cf/)t'XC:

III

ck pun«: Ttl su . Ali.

r"7.I1:1pd('nj:1. pcasec:

iii j:lglljr.:c':I. P'lC sa 11/(""nm, strom iii

inbutcnnn. jJlilllle, sirevi, sosovi. prclivt. toru-, "ol,,{:;.

btl" dO//ll dnnt /)05W. Il:ls{;Ije problem pouotovo ':1 pus/asci. elfln:I, .~Ul,'ij)I'(:lniti ove godinc, ,In budc I)()SI)C), dckoriuivno
i
UkUS/10.

a (/:1 I)e ponovimo

sve cnll)

()(II)I'():'~/('

JJ()(Jjn(~?i\1i

lIam dajcmo neke nd idr]«.
I
f)l'l)/U

ialunju

llaliC /)0111;1((' Z.1

kuhmic

/)r;'''''('IHil;

~nl0 \laJll

d(),,", rcccput«

posne ioru-, kU/:I('C, kttlice, bnmbicc.
\':1111

kugticc i ,::I:lIIgli('c, pile, zelee i ().,I:l1t: povtnsuc«. Tu jc: i ncko-

liko rt'('cpllla za "laue:pitc, tek toliko da
(:;11; 1I:11U

~<'uuiu pri ruci. t

tH'CJ...

sc dn liZ 0' u tnah» PC)fUOC tmiu« IU(lftU(;no~t d« budeu: novi ; ucponovljivi. jos »ko 1.1 svuki rt·c(:p/ mulo svok: sopstvene
Il):t-i/(n'i/():,ci ,

Utrl(";':l((! ,.

kreiuiv nosti,

uspcl, i (J""li~l}je Uf)lt-:<'U domtuiicc ((1l1,g:1s"r/f'%i prcko
(/()/u:J(:Jnsta.

0(1 S(I"':JlI{'~O~ftJu slgurno

ncic irostnti.
dvestotinc rcccpurn
1I;1,~ Ilk"" /C! S1I10

11,,(1/);11'/)".~/() SIU zudovoliuvn
K()IHbin:lcijOJll j

s~Jj"rni(/11 ccte ; kriterijumc Vllseg
i ')J:I.~rc,znnnj« i vrhunsk! ui,rak.

infbl'lu:H'ijc
j)I'(J%;/('

isk ustvn,

ie/ie dn j scbi
tete

druginui

,"'}!Url)O

l)rC)n:t(i ncku
Cc

SCI'.1/)U
':'t;1l))(J

iIi ncki rcccpt.
\':),;"1

koji
.\:ul:ullc}
I

od siul« btu
C-!('ll1Q

'('

.,. tO~~;1 (/:1

\':In)

I Ol·().~.1/>111.1

bu» ()U

POll)OCi

dn

(,('1" /,1

»premunic postusticu
11U)C),QO

za povnc

"I:I't,

inu mnogo
mogu

prijlr(,lIIlj"lIlli.

lilk(x/<-. i d:lfl} postu

UL /)I (.

kol:loo:

ugodniic da proticu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->