SADRŽAJ RUNSKE STROFE .......................................................................... 4 STARIJA EDA ................................................................................. 6 PROROŠTVO PROROČICE .........................................

.............. 6 GOVOR VISOKOG .................................................................... 12 RIGOVO NABRAJANJE ............................................................ 26 PESMA O TRIMU ...................................................................... 31 PESMA O SKIRNIJU ................................................................. 34 PESMA O HELGIJU HUNDINGOVOM UBICI I .......................... 38 SKALDIČKA POEZIJA .................................................................. 44 Egill Skalla-Grímsson................................................................. 44 GUBITAK SINA .......................................................................... 44 Kormak Ogmundson .................................................................. 46 Nepoznati skald ......................................................................... 46 Torbjorn Hornklofi ...................................................................... 47 PESMA O HARALDU ................................................................ 47 SREDNJEVEKOVNA ISLANDSKA PROZA .................................. 50 Ari Torgilson Mudri ..................................................................... 50 KNJIGA O ISLANðANIMA ......................................................... 50 DVORSKA ORIGINALNA KNJIŽEVNOST .................................... 61 HRONIKA O ERIKU ................................................................... 61 Saxo Grammaticus .................................................................... 62 PESMA O BJARKIJU – REKONSTRUKCIJA .......................... 105 DVORSKA PREVODNA KNJIŽEVNOST .................................... 111 PESME UZ STRUNE .................................................................. 111 Pesma o Dounu ....................................................................... 111 Pesma o dvoje zaljubljenih....................................................... 114 Bršljan ...................................................................................... 116 Pesma o obali .......................................................................... 118 Pesma o požudniku ................................................................. 119 Pesma o Naboreisu ................................................................. 120 CRKVENA KNJIŽEVNOST.......................................................... 122 STARONORVEŠKI HOMILIJAR .............................................. 122 STAROŠVEDSKI LEGENDARIJUM ........................................ 126 Petrus de Dacia ....................................................................... 126 VITA CHRISTINAE STUMBELENSIS ...................................... 126 BIRGITTA ................................................................................ 131 ANTICRKVENA KNJIŽEVNOST ................................................. 132 VELIKA ŠALA O SVIM GVARDIJANIMA ................................. 132 PREDMETNI TEKSTOVI ............................................................. 133 NORVEŠKI ZAKONI ................................................................ 133 STAROŠVEDSKI ZAKONI ....................................................... 135

STAROSKANDINAVSKE DIPLOME ........................................ 137 KNJIŽEVNOST OD REFORMACIJE DO PREDROMANTIZMA .. 139 Lars Wivallius .............................................................................. 139 Tužbalica Nad ovim Suvim i hladnim Prolećem ....................... 139 Thomas Kingo ............................................................................. 143 Umoran od ovoga sveta i željan neba ...................................... 143 Svako ima svoju sudbinu ......................................................... 146 Skogekär Bergbo......................................................................... 147 Iz zbirke Wenerid .................................................................... 147 Gunno Eurelius Dahlstierna ......................................................... 148 XXIII. N e d e l j a n a k o n Trojice Mat. XXII.21. ...................... 148 Podajte caru carevo, a Bogu Božje. ......................................... 148 Johan Runius .............................................................................. 148 Nad taštinama sveta ................................................................ 148 Air Anglois................................................................................ 148 Hans Adolf Brorson ..................................................................... 151 O Postanju ............................................................................... 151 Georg Stiernhielm ....................................................................... 153 Iz Parnasovog trijumfa ............................................................. 153 Lars Johanson (Lucidor) .............................................................. 153 Svetovne Pesme XVI ............................................................... 153 Henrik Gerner .............................................................................. 154 Iz Oeconomia practico-sacra mudraca (1662.) ........................ 154 Olof von Dalin .............................................................................. 155 Zadovoljstvo toga da zadržiš u tajnosti svoj izbor ljubavi ......... 155 Švedski Argus: List I:49 ........................................................... 156 Carl von Linné ............................................................................. 157 Hedvig Chalotta Nordenflycht ...................................................... 159 Nad jednim zumbulom ............................................................. 159 Iz Obaveza ženskinja da vežbaju svoj razum .......................... 159 [Moja životna želja je presečena] ............................................. 160 Ambrosius Stub ........................................................................... 161 Nikad se ne grozi, jer to peče .................................................. 161 Ne tako, što skakućeš tako hitro? ............................................ 161 Ludvig Holberg ............................................................................ 162 Podzemno putovanje Nilsa Klima, koje sadrži novu teoriju o našoj zemlji i nama dosad nepoznatoj istoriji pete monarhije, izdatoj u biblioteci blaženopočivšeg Abelina .......................................... 162 MORALNA RAZMIŠLJANJA .................................................... 168 EPISTOLE ............................................................................... 168 MORALNE BASNE .................................................................. 172 Carl Michael Bellman................................................................... 172 Epistola br. 82 .......................................................................... 172 Pesma uz obed ........................................................................ 174

2

Johan Henric Kellgren ................................................................. 176 Novo Postanje ili svet mašte .................................................... 176 Anna Maria Lenngren .................................................................. 178 Mučni svet................................................................................ 178 Jedan način pisanja pastorala ................................................. 179 Dečaci ...................................................................................... 179 Nekolike reči mojoj dragoj Kćeri da je imam ............................ 181 Grofičina poseta....................................................................... 184 Malthe Conrad Bruun .................................................................. 187 Aristokratski psalam za stolom ................................................ 187 Johan Herman Wessel ................................................................ 188 Kovač i pekar ........................................................................... 188 Gospodin ................................................................................. 189 Epitaf ....................................................................................... 191 Ispod pesnikovog portreta ........................................................ 191 Pesnikov epitaf nad samim sobom .......................................... 191 Johannes Ewald .......................................................................... 192 Blaženstva Rungsteda ............................................................. 192 Oda .......................................................................................... 192 Magarac i seljak ....................................................................... 194 Basna ...................................................................................... 194 Mome M***............................................................................... 195 Život i razmišljanja ................................................................... 197 Jens Baggesen............................................................................ 198 Predgovor ................................................................................ 198 Frans Michael Franzén ................................................................ 199

3

RUNSKE STROFE
*** Eskil podiže ovaj kamen Tokiju, Gormovom sinu, svome vernom gospodaru. On ne pobeže pred Upsalom1. Junaci podigoše za bratom svojim kamen na brdu čvrst sa runama. Gormovog Tokija *** Seljak dobri Holmgaut dade da podignu [kamen] Odindisi, ženi svojoj. Doći neće supruga u Hasvimir nikad bolja da dobrom upravlja. Crveni Bali2 ureza rune ove. Sigmundu beše Odindis dobra sestra. *** Torgerd podiže ovaj kamen Asuru, svome ujaku. On završi istočno u Grčkoj. Dobri seljak Guli dobi pet sinova. Pade na Furiju3 smeoni momak Asmund, završi Asur istočno u Grčkoj, bi na Holmu4 Halfdan ubijen. Kari bi »atuti5«. Boi takoñe mrtav. Torkel ureza rune.

Verovatno čuvena bitka 980-tih na poljima kraj reke Fyrisån koja protiče kroz današnju Upsalu. Bali ili Crveni Bali, jedan od najproduktivnijih urezivača runa u oblasti Uppland, koji je od sredine 11. veka delovao u zapadnom Upplandu i prigraničnim područjima oblasti Södermanland i Västmanaland. 3 a furi - ravnica oko reke Fyrisån; Asur se verovatno borio u gore pomenutoj bitki. Nije isključeno i da se to odnosi na ostrvo Fur u zalivu Limfjorden u severnom delu poluostrva Jylland u Danskoj. Tu su se naime nalazili vojnički logora iz kojih su vikinzi polazili na Englesku. 4 Holm - možda Holmgarðr (Novgorod?) a može biti i da a holmi znači „na steni”, to jest, u dvoboju. 5 atuti - Nejasno značenje. Od više predloženih tumačenja dva privlače pažnju: rune se čitaju „Kari varþat uti”, kada at funkcioniše kao sufiksalna negacija, dakle, „Kari ne pogibe napolju”, ili „Kari varþ at Dundi”, dakle, „Kari bi ubijen kraj Dundeeja” (luka u Škotskoj). Ovo drugo tumačenje daje bolju aliteraciju, ali je veoma nesigurno.
2

1

4

‘zemlja ne postojaše nit nebo iznad’.*** Gunar podiže kamen Lidbjornu. Oni idoše muški daleko za zlatom i na istoku orlovima dadoše hranu umreše na jugu u Serklandu7. prebačena iz Ravene u Ahen. Zemlja će pući i nebo gornje6. 7 Särkland . muslimana. né upphiminn”. bratu Ingvarovu. raiþ može da znači i „jahaše” i „vladaše”. 8 Ova strofa je deo teksta sa poznatog kamena Rökstenen ispisanog runama.8 6 Slični stihovi su poznati iz Proroštva proročice: „iorð fannz æva. Smatra se da se ta strofa odnosi na statuu istočnogotskog kralja Teodorika Velikog (†526) koja je 801. Sad sedi naoružan na gotskom ždrepcu sa štitom na remenu prvi meñu Meringima. sinu svome. hraiþmaraR znači „more reidgota”. *** Jahaše Tjodrik onaj smeli vladar mornara nad obalom Hraitmara. *** Tola dade da se podigne ovaj kamen svome sinu Haraldu. 5 .zemlja saracena.

7. klešta stvoriše alat spraviše. 10. zemlja tad beše zelenim zalistala lukom. Dok sinovi Burovi zemlju ne digoše. saputnik Mesečev. nakit skovaše. patuljci mnoge čoveku slične od zemlje stvoriše. išteš li. Doba beše davno dok Imir bejaše. dok tri ne doñoše divovske neveste. 6 . Sa pločama u dvorištu presrećni behu. a Durin drugi. 8. godine da broji. sinove Heimdalove. 4. zvezde ne znadoše gde mesta imadoše.STARIJA EDA PROROŠTVO PROROČICE 1. al trava ne rastijaše. Oče palih. neba nemaše iznad nit zemlja postojaše. 6. onih što me pradavno podigli behu. svetište i svetilište visoko stesaše. 3. nadmoćno snažne iz Jotunhejma. kao što Durin reče. sveta drvo čuveno pod zemljom stajaše. Tad svi odoše bogovi savet da drže. sunce sija s juga na kamenje sale. zoru imenovaše i zračni dan. Sunce baci s juga. 5. mesec ne znade moć koju imade. Tad svi odoše bogovi savet da drže. devet se sećam svetova i devet prostora. bezdan beše Ginunga. njima zornima zlato ne manjkaše. Motsognir tamo beše najznatniji u plemenu patuljskom. silne i sitne. Sreću se Asi na Samocvet polju. prve što se sećam. sveti i silni o tome se svetovahu: kako patuljaka pleme da stvore od krvi Brimove i Blainovih udova. Sve za pažnju molim svete rodove. 2. Sunce ne znade gde sale imade. 9. da ispričam priče stare praoca. nakovnje napraviše. oni što silni Midgard stvoriše. ruku onu desnu okolo vidokruga. veče i vreme užine. Jotunova se prvo sećam u prastarju roñenih. sveti i silni o tome se svetovahu: noći i menama nazive dadoše. nit peska beše nit pučine nit prohladnih talasa.

Austri i Vestri. 16. belim zalivano belutkom. Ai. Dvalin. Haugspori. Lari. 19. um dade Henir. 7 . 14. 20. Tamo beše Draupnir i Dolgtrasir. Nordri i Sudri. Vit i Lit. Hanar. Urd se zvaše prva. ne malo puta. Frar. Jasen znam da stoji. Aurvang. Tror. Bivor. Har. kad Gulveigu na kopljima držaše i u sali Harovoj plamenom sažegoše. Mjodvitnir. ljudima sudbinu. 13. Fili. Eikinskjaldi. triput je spališe triput roñenu. Hepti. Skafid. 17. Aurvang sedišta. Skirnir. 18. Hlevang. Freg i Loni. nek se pamti dok povesti ima potomaka broj plemena Lofarova. krenuše oni od kamenja sale. krv dade Lodur i boju dobru. Sad patuljke u pratnji Dvalinovoj za lozu ljudsku do Lofara kazujem. Bombur. nit krv nit zbor nit boju zdravu. Igdrasil se zove drvo visoko. Train. 21. Dok iz družbe one ne doñoše trojica domu onom Asa silna i dobrostiva. Dah oni ne disahu. Altjof. Bitke se seti prve u svetu. Nori. Svior. život dosudiše. stoji večno zelen iznad vrela Urdova. Tek i Torin. Kili. An i Anar. dah dade Odin. Virvir. – ivere srezivahu – a Skuld treća. pa ipak još živi. Fin i Ginar . Fundin. Vili. Nii i Nidi. Eikinskjaldi. Vindalf.11. potonja Verdandi. dolazi od njega rosa dolinom što pada. 15. mnogo. zakone doneše. Bavor. na zemlji nañoše ne malo nemoćne Aska i Emblu sudbine neznane. Ai. 12. Gloi. ostareloj deci. Alf i Ingvi. Mladice stižu odande mnogoznalne tri. do Jorovola. Nali. iz izdana onog pod drvetom što stoji. Veig i Gandalf. Fjalar i Frosti. duh oni ne imahu. Nar i Nirad – sad sam patuljke – Regin i Radsvid – redom nabrojala. Hornbori.

As užasni u oči je pogleda: . opasni. sudbina prikrita. čaraše pomamno. Skuld štit držaše. Zna ona Heimdalov zvuk skriveni pod na sumor sviklim svetim drvetom. žrtvu krvavu. Hod ga odapnu. sveti i silni o tome se svetovahu: da li Asi porezu treba da plate. bitka poče prva u svetu. dobi predanja učena i proroštvo čini. 8 .Što me pitaš? Što me kušaš? Sve znam. Heidi prozvaše domu pristiglu. mogoše Vani proroštvo ratno po poprištu da gaze. Posta od stabljike što slaba izgledaše hitac hudi. Koplje baci Odin. radost ona rañaše zloj ženi. sveti i silni o tome se svetovahu: ko je vazduh sav izdajom smešao i narodu jotunskom nevestu Odovu predao. Tad svi odoše bogovi savet da drže. 23. Videh Baldra. u buljuk nanišani. i oko gde sakri: u onom divnom izvoru Mimirovom!" Pije Mimir medovinu jutrom svakim iz zaloga Odinovog – znate li dosta. porasla stajaše nad poljem visoko meka i mnogo lepa stabljika imelina. spremne su valkirije da jašu po sukobištu. reči i zaveti.. 32. a Skogul druga beše. provaljene behu podgrade na Asa gradini. vidi ona gde se lije vodopad bogati iz zaloga Odinovog – znate li dosta. čini bacaše. ili bogovi svi žrtvu svečanu da prime. 25. pogleda daleko i podalje u svetove postojeće. Vidi ona valkirije iz daleka stigle spremne da jašu u svet ljudi. Jedino Tor delaše. prastari kad stiže. Odine. Gun. ili ne? 28. 24. Tad svi odoše bogovi savet da drže. 31. vračaru vidovitu. Sad su nabrojane sve žene Herjanove. sina Odinova. Dade joj Otac ratnika ogrlice i prstenje. ili ne? 29. 27. jarosti prepun – on retko sedi slične vesti kad čuje! – pogaziše se zakletve. Gondul i Geirskogul. Sama napolju sedeše. ugovori svi postojani što izmeñu postojahu. čarobnjaštvo znaše. Hild. 26.22. 30.

37. 38. ili ne? 34. u domu Helinom. gigan garavocrven. Kukureknu nad Asima oroz Zlatokresti. vetar zlokoban posta – znate li dosta. Sedeše na bregu na harfi sviraše divovki pastir. 35. jedan od njih. krvolije kurjaci. al uprkos tome žena zlosrećna – znate li dosta. i oni što tuñe poverenice zavode. Vezanoga vide kako leži u Vrč dubravi. Brimir je posedovaše. Odinov sin. Puni se životima pomrlih ljudi. ili ne? 40. Zavija Garm mnogo pred Gnipahelirom. a Frig plakaše u Fensalu nad Valhala zlom sudbinom znate li dosta. 44. noć star.Brat bi Baldrov brzo roñen. postade onaj mesec što skinu. na Obali leševa. sala od zlata Sindrova roda. Teče reka sa istoka kroz doline ledene. druga sala na Okolni stajaše. na Sumornim poljima. Vidi ona brzake burne. jotunski moćan. ili ne? 36. 39. prilika zlokobna na Lokia podsećaše. sedi Sigin tamo. brojni ih pregazuju. kida kurjak ljude – znate li dosta. kukureknu nad njim na vešala drvetu petao purpurni Prikriveni mu ime. Salu vidi gde stoji. na lomaču dok ne baciše Baldrova ubicu. presrećni Egter. 9 . Sedeše stara na istoku u Gvozdenod šumi. osvetu. uze. 43. kaplju graške otrova kroz badže i otvore. od sunca daleku. 41. Nit ruke praše nit kosu češljaše. pivnica jotunska. sunce svetlo omrknu sledećih leta. sablje nosi i sečiva: Slid je nazivaju. Vale tada splete veze jake užad behu čvrsto od creva upredena. toliko je sala pletena zmijskim leñima. rodi tamo rodove Fenriove. kukuriče dole treći duboko u zemlji. budi on bojnike Oca rata. ljudi krivokletnici. ili ne? 42. uže će prsnuti. vrata severu okrenuta. 33. Stajaše tamo na severu. Mrvi Nidhog onde mrtvih leševe. crveni bogova stanište crvenom krvi.

znalci iz planinskih zidova znate li dosta. božanstava sumrak bogova rata sudbinu. Braća će se boriti bratoubice postajati. Šta bi s asima? Šta bi s alfima? Sede Asi na savetu. vreme sekire. potucaju se divovke. blud velika. lipov štit pred sobom ima. pred kamenim stenju patuljci kapijama. puca drvo prastaro. Mnogo ona zna mudrosti. Zavija Garm mnogo pred Gnipahelirom. sudbina se budi. sa njima je brat Bileiptov u družini. Jaše Hrim s istoka. Zavija Garm mnogo pred Gnipahelirom. Hlinu tad dokuči nesreća druga. ubi. a Freki hitati. drhće Igdrasil jasen uspravni. Loki ih predvodi. 45. vije se Jormungand u jotunskom besu. kreće Naglfar. doba vukova. a sjajni protiv Surta ubica Belijev. 51. 53. 54. Sinovi se kreću Mimovi. štitovi popucali. mnogo još vidim budućeg. mnogo još vidim buduće. Frigina će tada radost pasti. kad Odin ode u okršaj s vukom. 47. 55. Laña plovi s istoka Muspelova će pristići pučinom pratnja. hitaju jotuni mnogi sa Frekijem svi. lešine kida crnobleda. ili ne? 49. teško je u svetu. Surt s juga stiže sa izdajom grane. jeka odjekuje Gjalar-roga. sija mač suncem padaju padine kamene. rog u vazduh pokazuje. Mnogo ona zna mudrosti. 52. vek mača. vesela klikće orlušina. svet dok se ne sruši. uže će prsnuti. Stiže tad silni sin Odinov. Vidar. 46. 10 . a Freki hitati. božanstava sumrak bogova rata sudbinu. požuruju svi na putu Helinom pre no ga Surtov prijatelj ne sažeže. uže će prsnuti. huči sav Jotunheim. Mnogo ona zna mudrosti. doba vetra. 50.a Freki hitati. božanstava sumrak bogova rata sudbinu. 48. nijedan čovek neće nikog da poštedi. polaze mrtvi putem Helini: nebo se prelama. a jotun se oslobaña. visoko duva Heimdal. valja zmija valove. mnogo još vidim buduće. govori Odin s glavom Mimovom. od sestara deca krv skrnaviti.

one što ih u prastarju plemena imaše. ili ne? 64. Pristiže tad moćniji potomak Hlodinin. Sreću se Asi na Samocvet polju. 66. Tad stiže onaj moćni na sud glavni. Polja će nesejana plod nositi.Sin Odinov. zlatom je gorda na Gimlu pokrovljena. padaju s neba zvezde sjajne. Zavija sad Garm mnogo pred Gnipalehirom uže će prsnuti a Freki hitati. živeće Baldr i Hod na bojištima Hroptovim. sinu zabi Hvedrungovu mač do srca obema rukama. sin Odinov zmiju stupa da obori. diže se vatra. 65. dimi životonosac. padaju vodopadi. božanstava sumrak bogova rata sudbinu. Ponovo će onda ploče čudesne od zlata načinjene naći u travi. 60. i o obruču zemlje moćnom zbore (i velikih se sećaju dogañaja) i Fimbultiovih drevnih runa. 56. verne će tamo u večnosti svoj družine da stanuju i dobrobit uživaju. ubija je srčani stražar Midgardov. Mrači se sunce. plameni se visoki pod samim nebom igraju. 57. nestaće nevolje. i potomci brata oba zajedno da podižu vetrova dom veliki – znate li dosta. Tad dolazi leteći aždaja tmurna. mnogo još vidim buduće. silni odozgo što svima vlada. bogova rata svetištu – znate li dosta. Baldr će doći. 59. nosi u perju Nidhog mrtve – – iznad polja leti – sad će ona da potone. – proganjaju paklenike iz sveta nastanjenog – preñe potomak Fjorginin prekratkih devet koraka od zmije podsmeha neuplašen. neman blistava. 11 . ili ne? 63. Vidi ona gde se podiže po drugi put zemlja iz mora zelena večno. vuka užasnog. otac je tako osvećen. Heni će tad ivere žrtvene da izbira. Salu ona vidi gde stoji sjajniju od sunca. 58. odozdo iz Nid-planina. u more zemlja tone. visoko leti orao. Mnogo ona zna mudrosti. onaj što u planinama ribu lovi. 61. 62.

loši saveti često mogu doći iz tuñih grudi. hrana i odeća čoveku su potrebni kad stigne s puta preko planine. na stranom imanju bolje je od zlata. gostoljubiv duh rado bi sreo. Srećan je onaj koji kod samog sebe ima pohvalu i razum na svetu. kod kuće je život lak. nezgodno je kada sud drugih u zatvorenim grudima sedi. Voda i ručnik i prijateljske reči čoveku su pre obeda potrebne. radije pažljivo razum pokazuj. 2. Kad vrata otvoriš kuće nepoznate. 12. 4. na poziv nerado kraj vrata čeka ako važan posao ima. Časni domaćini. na porugu su svi koji ništa ne znaju a meñu pametne ljude doñu. gost kada doñe. Tako dobro za ljude kako ljudi kažu. 8. goru užinu na putu niko nema od onog ko se prepije. jer nikad se ne zna da li neprijatelj na banku unutra sedi. 11. gde da sedne. što više piješ to manje možeš svojim malim razumom upravljati. 6. Bolji teret niko ne nosi od mnogo razuma. 9. Oprezan gost u goste pristigao sedi s napetim čulima. budi pažljiv. razum je uteha siromaha. . Vatra je potrebna onom ko je ušao i hladno mu je oko kolena. 5. uši slušaju. ipak pivo nije.GOVOR VISOKOG 1. Razum je potreban onom što daleko putuje. Bolji teret niko ne nosi od mnogo razuma. oči tragaju. budi oprezan. kad pametan i ćutljiv stigne na imanje. Srećan je onaj koji slobodno sluša pohvalu i tople reči. Sposobnostima svojim nemoj se nikad hvaliti. retko mu se zlo dogodi. 10. govor i ćutanje nanovo. 3. tako se pametan čuva. 7.

treba da zna. Nesmeo čovek veruje da će večno živeti. ali nerazuman čovek nikad ne zna meru svoga stomaka. Rog s pivom isprazni. umoran je kad dan stigne sve je u neredu kao i pre. 24. 15. Nepametan čovek uvek bdi i mnoge misli premeće. govori što treba ili ćuti. 20. 21. 16. kod umnoga Fjalara. 18. 14.13. ako se dobro pazi u borbi. mrtav pijan. Mučaljiv i pažljiv mora knežev sin biti i oružju vešt. vedar i veseo treba svaki čovek da bude sve do smrtnog dana. 13 . Nepametan čovek veruje da su svi nasmejani. nazvati lošim niko neće ako onda rano odeš u krevet. 17. 19. perje me je te ptice jedanput dodirnulo na Gunlodovom imanju. ali starost mu nikad mira neće dati. da i sam ima mana. Stoka zna kad je kod kuće čekaju. često stomak čini čoveka smešnim kad je meñu pametnim ljudima. čim dobije prvi gutljaj sav mu razum nestane. Ptica zaborava kruži nad pijankom. njegovi dobri prijatelji. 23. ali umeren s pićem budi. ako razum manjka. Pijan bejah. 22. na pijanci je najbolje to što se razum vraća. svakom čoveku razum krade. Mnogo meñu ljudima treba putovati pre no što se sigurno može znati šta se krije u duhu onog što razumom svojim ume da upravlja. a ne zna da iza ljubaznih reči pametan možda prevaru krije. Jadan čovek naopake naravi stalno se žali i kudi. ali ne zna. Budala zeva i glupo mrmlja kad kao gost na slavlju sedi. na imanje se s paše vraća. Proždrljivom čoveku. u životu se sveti. ako ga koplje poštedi.

njegovi dobri prijatelji. smatra da je pametan onaj koga ne pitaju. lako se može dogoditi da i najdraži dosadi ako zaboravi da ode. 34. Mali je dom bolji no nikakav. 31. nikad ne umeju deca ljudi jezik za zubima da drže. sedi miran i ćuti. 33. Prijatelji su mnogi i dobro se slažu dok se kao gosti na gozbi ne sretnu. Izokola se do nevernog prijatelja ide i kad kraj puta stanuje. niko ne zna da on ništa ne zna ako jezik drži za zubima. 30. Nepametan čovek veruje da su svi nasmejani. 14 . Nepametan čovek misli da sve shvata u kutku svoje izbe. 36. Misli da je pametan onaj ko novosti skuplja i meñu ljudima ih širi. Smatra da je pametan kad najzad ode gost što gosta uvredi. brzo otkrije kad na sabor krene da će ga malo njih podržati. 32. ali reči za odgovor nikad nema kad ga ljudi pitaju. ne ostaj u gostima stalno kod istog. tako će doveka biti i uvek biti: gost se s gostom svaña. kod kuće je svako svoj gospodar. 28. Reč čoveka koji nikad ne ćuti često počiva na nesigurnom tlu. Oprosti se. sedeo i smejao se ne shvatajući bes što je oko njega rastao. 26.25. Nepametnom je čoveku meñu drugim ljudima najbolje da ćuti. Uvek se sam na vreme najedi ako ne ideš na gozbu. 27. brzoplet jezik koji uzda nema često sebi navuče nesreću. 29. s dve koze i sopstvenom izbom nikad ne moraš da prosiš. 35. Čoveka koji rado u kući kao gost biva poštedi prezrivih pogleda. ne valja sedeti alav i nesit ni reč ne prozboriti. ali do pravog prijatelja prečice vode i najdalje kad stanuje.

bez smelosti je go čovek. lažju ga za prevaru nagradi. a želiš da ga ipak iskoristiš. srce krvari u grudima onog ko hranu mora da prosi za obrok svaki. Mali je dom bolji no nikakav. 45. najduže traje. škrtica se poklona kloni. mnogo šta gore poñe no očekivano. i sam kretoh. 41. smeši mu se. stajaše onde kao delije s odećom koju dobiše. kad prijatelji poklone razmenjuju. ili tako široke ruke sa svojim bogatstvom da ne voli dar da dobije. Prijatelju svome budi prijatelj. ali lažno misli. Darežljivi. deli misli s njim i šalji mu darove. 39. I opet o onom kome ne veruješ: vidiš li prevaru u njegovom duhu. 48. ali skrivaj svoje misli. Prijatelju svome budi prijatelj i dar uzvrati uzdarjem. čovek je čoveku radost. Niko ne treba ni koraka od oružja svog na polju da ode. osećah se bogatim kad drugoga sretoh. 38. ako prijatelja imaš i lepo o njemu misliš. nek uzdarje ide za dar. Ako imaš koga kome ne veruješ. hrabri ljudi najbolje žive. često neprijatelj dobije ono što prijatelju beše namenjeno. 40. često ga posećuj. ako sreća hoće. zalutah na putu. 42. lepo zbori. Tako darežljivog čoveka nikad ne sretoh da nije sam poželeo poklon. i hoćeš koristi od prijatelja da imaš. lažju ga za prevaru nagradi. to čini prijateljstvo vidljivim. Odeća i oružje pokloni su za prijatelja. jer neznano je znati po putu dok putuješ kad će koplje zatrebati. 44. Odeću dadoh na zelenom polju dvojici drvenih ljudi. 49. Slušaj. 47. retko tugu nose. Dobro svoje koje je sam stekao treba čovek na svoje dobro da troši. 46. 15 . ali ako ti se smeje. smej se i ti. njemu i njegovim prijateljima. ali neprijatelju svoga prijatelja niko ne treba prijatelj da bude. ali bednik misli da je sve opasno. kod kuće je svako svoj gospodar. 43. Mlad bejah nekad.37.

ne stidi se obuće i kabanice niti konja kako god jadan bio. 55. s pola pogače i polupraznom čašom dobih dobru pratnju na putu. bez kore i četina. 60. retko plen uhvati vuk što leži a spavalica pobedu. ali šestog dana sve se zgasi i nestane prijateljstva. ne suviše uman. to samo brigu u duhu stvara. Osrednje pametan treba da budeš. takav je čovek 16 . 59. Prijateljstvo gori pet dana kao vatra meñu nevernim prijateljima. bezbrižno je srce retko u grudima prepametnog. Rano izjutra mora da ustane i izañe ko želi život i bogatstvo da stekne. zašto dugo da živi? 51. Osrednje pametan treba da budeš. Mala plima. često zahvalnost nedostaje. unapred niko ne treba svoju sudbu da zna. zajedno s drugima znanje sabiraš. Suve cepanice i kora za krov. po drvetu koje možda traje pola godine ili celu. Cepanica gori i pali cepanicu. 62. Rano izjutra mora da ustane i izañe ko ljude zapošljava. Osrednje pametan treba da budeš. niti su svi podjednako pametni. Čist i sit treba na sabor da jašeš čak i kad je odeća pohabana. mnogo se gubi s jutarnjim snom. 61. 54. takav je čovek koji prijatelje nema. Mlad bor vene na posnom tlu. najlepši život onaj čovek živi koji zna umereno mnogo. 56. usamljen čovek maloznan ostaje. svugde je sve različito. ne suviše uman. po tom se čovek meri. 53. plamen podstiče plamen. 57. Nemoj stalno davati velike poklone. 58. Gladan traga nad vodom leteći orao iznad mora prastara. ne suviše uman.50. ranoranilac je već upola bogataš. mala oseka: mali je duh ljudski. 52.

69. 64. pivo beše popijeno ili još nespravljeno. bezruki pastir da bude. 73. što tri znaju. za pet dana često se menja. meñu smelim ljudima brzo otkriva da niko nije najhrabriji. vetar se može okrenuti jesenje noći. ali ne dvojica. ja pojedoh jedan. 71. Dobro je imati sina pa makar kasno roñena. Ne zna onaj ko ništa ne zna da zlato mnoge sludi. 70. nekome dobro učinjen rad. ali dva buta visiše kod vernog prijatelja. u kabanici skrivenu nazirem pesnicu. Dvoje je u istoj vojsci. zdravlje svoje. ako ga sačuvaš. Onaj ko bi da ga smatraju pametnim treba da novosti s drugim izmenja. retko spomenik kraj puta stoji ako ga sin za ocem ne podigne. 66. 63. neko je siromah. 67. 72. ako si živ. retko kad nespreman vreme pogodi . požar videh kako besni na imanju bogataša. 65. i život bez mana. malo je od leša koristi. slep je bolje nego spaljen biti. Često prerano na gozbu stigoh a ponekad i prekasno. a smrt čekaše kraj vrata. Vatra je najbolja za dete ljudi i sunce na vidiku. Pozvaše me u kuću i ovde i onde ako mogadoh bez hrane. a još češće za mesec. gluv se bori i vredi. jedan nek zna. kad jedriš s malim jedrima. 68. 17 . 74. neko je zlata pun. S bogatom užinom noć lako prolazi. nekome prijatelji. Bolje živ nego neživ biti. da ostane za palim čovekom. lako ćeš kravu steći. zna ceo svet. Niko nije sasvim jadan iako je zdravlje slabo.meñu mnogim ljudima od kojih ga malo njih podržava. ali jezik je ubica glave. nemoj mu to zameriti. Reč koju neko kaže drugim ljudima često mora gorko da okaje. Ćopav može konja da jaše. 75. Moć svoju treba uman čovek s merom da koristi. nekome su sinovi radost. nekome bogatstvo.

mnoge su oči dana. Luku što puca. S večeri dan hvali. 81. led kad ga preñeš. sad stoje s prosjačkim štapom. mamu proročice. bandoglavom robu. – rune sila što vladaju. mladu kad je udata. ženu kad je spaljena. streli što leti. od broda brzinu traži. – da je najsigurnije ćutati. mač kad je upotrebljen. maču slomljenom. a od žene poljubac. ali sjaj reči nikad ne umire u časnom glasu po smrti svakoj. Pune torove videh kod Fitjungovih sinova. drvetu iz korena iščupanom. udarac od sečiva. Umire stoka. 87. svinji što grokće. 86. po mraku sa ženom zbori. a ni svoje žene. 78. bolesnoj teladi. 80. vrani što kriči. lakoumnost u grudi smeštena. 85. ali nikad razum. i sam tako umireš. ženskoj reči u krevetu. vuku što zija. 82. Kraj vatre pivo pij i po ledu se klizaj. Po vetru drvo obaraj. talasu što se obrušava. tad raste njegova nadmenost. i sam tako umireš. umiru ljudi. i najmoćniji znalac sreza. Ako nemudar čovek ljubav kod devojke stekne. sud o smrti svakoj. Umire stoka. To spozna onaj ko o runama pita. Rečima devojke niko da ne veruje. jedno znam što nikad ne umire. po lepom vremenu veslaj. talasu što raste. jer na kolovratu im je srce stvoreno. tek pobijenim ljudima. 77. bogatstvo brzo nestaje kao treptaj oka. konja kod kuće gaji.76. plamenu što žeže. kupi mač potamneo i mršavog konja. sigurno u glupost ide. 83. 84. 79. ali psa kod drugih. one koje dični bogovi sačiniše. igri medveda ili detetu kralju. umiru ljudi. 18 . pivo kad je popijeno. a od štita zaštitu. i dobije dobro i zlato. zmiji sklupčanoj. kotlu što vri. ledu noć starom. varljiv je to prijatelj.

ako mene želiš da dobiješ. jer to i znam: prevrtljiv je muškarac prema ženi. 89. kneževska čast ništa ne beše spram imati to belo telo. svom željom i mislima. niko da ne veruje. ako nogu slomi –. Bilingovu devojku na dušeku nañoh kako spava kao sunce divna. mišljah da ugovor o ljubavi čvrst beše. ili premet jedra po oluji. 94. Odine. – uzalud je konj. ili kad hrom po visoravni irvase juri. lepo lice često zavede pametnog kad nemudar izdrži. Ljubav neverne žene kao vožnja je po ledu glatkom s konjem bez potkova i divljačnim dvogodcem loše ukroćenim. reci koliko je za tebe lepa. 93. poluizgoreloj kući. 90. vreme poljem upravlja. ne budi samouveren da u sve to veruješ. mišljah siguran. a razum sinom. Niko drugog nikad da ne ruži zbog ljubavi njegove. doñi nanovo. puno mi nje beše srce. Niko drugog nikad da ne ruži za ono što se mnogima dogaña: lako može želja jaka od mudrog budalu da učini. 91. Povukoh se nazad. i ne prebrzo sinu. laskanjem su mnogi pobedili. ali nikad ne bi moja. sve može poći naopako ako dvoje nije zajedno za to. 97. oboje mogu gadno da prevare. Ako želiš ljubav od žene da dobiješ: poklone daj i lepe reči. i najpametniju to sludi. moja je trebalo biti. Tako sam osećao dok sam u šašu ležao i devojku čekao. 92. 19 . najgora je boljka za čoveka svakog da ga ništa ne raduje. rano zasejanom polju. Ono što u srcu stanuje zna samo čovek sam.” 99. bratovom ubici ako ga sretneš na putu. 96. u duhu je svako usamljen. 95.88. 98. najlepše govorimo kad najlažnije mislimo. brzonogom konju. Sad otvoreno govorim. „S večeri.

104. straža u sali spavaše. postigoh cilj uz mnogo reči u Sutungovim salama. – veštom mnogo ne manjka. i često da o dobrome govori. vešt na rečima i pamtljiv ako hoće mnogo znanja da ima. Vedar u kući i dobar prema gostima i uman čovek treba da bude. ona me samog prevari. sad sam opet kod kuće. 111. 105. da li je kod bogova silnih ili ga je sam Sutung ubio? 110. Pitanje je da li bih mogao čitav kući stići s jotunova imanja bez Gunlodine pomoći. 107. Dobra beše kupovina i dobro je iskoristih. to iskusih onda kad pokušah da lukavu devojku namamim. Kad sunce izañe čuće divovi novosti o Visokom u Domu visokog. one što ruku oko mene svinu. tako spasoh život i telo. Gunlod mi onde dade na pozlaćenoj stolici gutljaj skupocene medovine. plamteće buktinje prema meni nosiše. Ratijeva usta za mene put načiniše. raspituju se za Bolverka. malo što onde ćuteći dobih. Kad u svitanje nanovo doñoh. dobre devojke. 102. budalom se može nazvati ako premalo govori.100. iznad i ispod idoše jotunski puti. Izbliza se može dogoditi da devojka dobra prevrtljiva bude. 106. 20 . 108. jer Odreri je sad ovde gore stigao na staro sveto tlo. onde napolju kraj Urdova izdana. teškim putem moradoh da krenem. videh i ćutah. Do jotuna odoh. Vreme je za govor sa stolice umnih. za ranjeni duh njezin. 109. videh i ćutah. progrizoše brdo. kučku jednu nañoh vezanu za krevet gde mi slatka devojka spavaše. a Gunlod ostade plačući. podsmeh dobih i ruganje i nikad je ne imadoh. ko onda da mu na reč veruje? Prevarom i podvalom uze Sutungovo piće. 103. 101. Kad veče pade i opet doñoh. Zakletvu na prsten verovah da Odin položi. cela garda beše budna. to je znak glupaka. zlo uzdarje ja onde ostavih za celu njenu dušu.

slušah jezik ljudi; o runamo čuh da govore i saveti behu dati; kraj Doma visokog, u Domu visokog, čuh šta rekoše: 112. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Ne ustaj po noći i napolju ne izlazi sem za stražu ili na ono mesto. 113. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Ne odmaraj se u zagrljaju žene što mañija da te ne začara. 114. Može da učini da ne brineš više o putu na sabor i kraljevim rečima; hrana ti se gadi i društvo ljudi; zabrinut u san padaš. 115. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: nikada nemoj zavesti tuñu ženu da ti prijateljica bude. 116. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Ako po planini ili fjordu hoćeš da putuješ, dovoljno poputnice ponesi.

117.

Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Nikada nemoj nevernom čoveku dati da o nesreći tvojoj sazna; neverni čovek nikada zahvaliti neće što si mu iskreno dušu otvorio.
118.

Nevernu ženu videh da govori tako da jednom čoveku smrt navuče; lažni jezik mu smrsi konce, a ni reč ne beše istina.
119.

Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Ako imaš prijatelja i lepo o njemu misliš, često ga potraži; jer šiprag raste i trava je visoka po pustom, negaženom putu.
120.

Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Nañi radost meñu dobrim prijateljima i nauči da za druge brineš.
121.

Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Nikad ne budi onaj prijatelj koji prvi prijateljstvo krši; tuga srce grize kad nedostaje prijatelj kome možeš dati celu dušu.
21

122. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Nešto tako nemudro nikad nemoj činiti kao što je svaña sa budalom. 123. Nikada ti čovek zao za dobro delo zahvaliti neće, ali dobar čovek pohvalu ti donosi i čini da drugi do tebe drže. 124. Onaj kome možeš otvoriti dušu, biće ti kao brat po uzgoju; biti prevrtljiv gore je od svega; onaj ko se samo pravi važan jadan je prijatelj. 125. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: ne troši ni tri reči na svañu s ludim; pametan često popušta gde glup napada. 126. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Ne pravi obuću ili dršku za oružje sem za sebe sama; ako se drška iskrivi ili obuća žulja nesreća je na putu. 127. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete,

na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Slutiš li neprijateljstvo, onda ga izazovi i ne daj neprijatelju mira. 128. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Zlu se nikakvom nikad ne raduj, već se raduj dobrome što je. 129. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Ne gledaj gore dok si u borbi – ludilo može često ratnika da zgrabi – pa te neće neprijatelj oduzeti. 130. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Želiš li vedre časove s dobrom ženom i njeno prijateljstvo da zadobiješ, lepo joj obećaj i obećanje održi, niko poklone ne mrzi. 131. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Molim te oprezan budi, ali ne suviše oprezan; najoprezniji budi s pivom i sa ženom drugoga čoveka, a treće je: budi oprezan da te lopovi ne prevare.

22

132. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Nikad ne pozdravljaj podsmehom i ruganjem gosta ili ljude na putu. 133. Često nisu sigurni oni što u kući sede kakav je čovek koji dolazi; niko nije tako dobar da nema mane ili tako bedan da ništa ne ume. 134. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Prastarom mudracu nikad se ne smej, često je dobro što stari kažu; često pametan govor iz sasušenog meha stiže što visi meñu kožama i leži meñu krznima i ljulja se meñu crevima. 135. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete, na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Ne šalji gosta s pogrdama kroz vrata; dobro se brini za siromahe. 136. Jak mora biti stub u kapiji koja se okreće otvorena za sve; daješ li poklone, dobro će ti ići i niko se neće moliti da te zlo snañe. 137. Savetujem ti, Lodfafnire, i poslušaj moje savete,

na radost i korist ako naučiš, na probitak i sreću ako zapamtiš: Kad pivo piješ, tad traži snagu zemlje, jer zemlja prima pivo, koristi vatru protiv zaraza, hrast protiv srdobolje, klas protiv mañije, zovu protiv kućne svañe, – protiv mržnje mesec pomaže –, gliste protiv uboda buba, protiv uroka rune, čvrstu zemlju protiv blata. 138. Znam da sam visio na drvetu od vetra hladnom devet celih noći, kopljem ranjen, Odinu dat, sam sebi samome, na onom drvetu za koje niko ne zna iz kog korena raste. 139. Hleb ne dobih, ne donesoše rog; izviñah s drveta, uzeh onda rune, uzeh ih uz krik i padoh s drveta. 140. Devet velikih bajalica dobih od znamenita sina Boltornova, Bestlijeva oca; i piće jedno dobih skupocene medovine, nalite iz Odrerija. 141. Tad bejah bujan i dobih znanja, rastijah i lepo mi beše; od reči me reči opet tražiše, od dela me dela opet tražiše.

23

142. rune ćeš naći, rune tumačiti, veoma velike crte, veoma guste crte, koje veliki znalac ureza i sile sačiniše i Hroptati uklesa, 143. Odin kod asa, a za alfe Dain, i Dvalin za rod patuljaka; Asvin ureza za narod divova, ja sam neke urezah. 144. Znaš li kako da urezuješ, znaš li kako da tumačiš, znaš li kako da bojiš, znaš li kako da kušaš, znaš li kako da moliš, znaš li kako žrtvu da prinosiš, znaš li kako da šalješ, znaš li kako da kolješ? 145. Bolje je nemoljen nego da previše žrtvuješ, onaj ko daje, ište uzdarje, neposlato je bolje nego previše žrtvovano. Tako urezivaše Tund u praskozorju vremena, gde gore usade, gde se opet vrati. 146. Bajalice znam koje ni kraljeva žena ni iko drugi ne zna; Pomoć se jedna zove, i ona će ti pomoći protiv stvari i briga i jada mnogih. 147. Drugu znam jednu koja svima treba što iscelitelji žele da budu.

148. Treću znam koja mi mnogo treba ako hoću da sprečim one koji me mrze; sečiva tupim svojim neprijateljima, tad oružje više ne grize. 149. Četvrtu znam ako ljudi skuju okove oko mojih ruku i nogu; bajam tako da opet hodam; okovi oko nogu padaju s njih, veze na rukama pucaju. 150. Petu znam ako vidim neprijateljsko koplje kako u buljuk juri; koliko god jako da leti, mogu da ga zaustavim, samo da ga stignem pogledom. 151. Petu znam ako me rani koren drveta za mañije pogodnog; onaj ko želi da podjari moju mržnju, od toga šteta ih stigne više nego mene. 152. Sedmu znam ako vidim salu da gori oko onih što su u njoj na klupama; koliko široko da gori, mogu da je spasem; tako umem svoja bajanja da kazujem. 153. Osmu znam koja svima što je znaju radost i korist donosi; ako mržnja raste meñu sinovima glavara to mogu odmah da sredim.

24

158.154. neranjeni sve vreme. od mača ne pada. na nesreću sinovima jotunova. 163. sreća za onoga ko ču. 164. Sad su reči Visokog iskazane u Domu visokog. takav je kraj bajalica – osim one jedine koja mene grli ili mi je sestra roñena. od doma i duha. Hroptatiju um i mudrost. Četrnaestu znam ako ljudima želim imena bogova da iskažem. 25 . Devetu znam ako u nevolju zapadnem i moram da spasem brod što tone. oluju na moru zaustavljam i smirujem more čitavo. Sreća onome ko ih kaza. Lodfafnire. patuljak. režem i bojim rune tako da leš oživi i sa mnom govori. Sedamnaestu znam da što kasnije mladu devojku izgubim. 162. obrćem duh beloruke žene i um njen ceo preokrećem. kraj Delingovih vrata. Jedanaestu znam ako u boj idem s dobrim starim prijateljima. Šesnaestu znam ako kod žene lukave želju svu njenu želim da imam. 157. sreća za onoga ko ume. na sreću ako naučiš. nek ih koristi ko ih sad nauči. on ne gine ako se u borbi nañe. Trinaestu znam ako lično doñem i dečaka vodom posvetim. niko nepametan to ne zna. alfima dobrobit. Osamnaestu znam. Petnaestu znam koju Tjodreri ispeva. Sve bajalice moraš izbeći dugo. snagu on bogovima bajaše. 159. pod štitom bajam silno se kreću neranjeni u bitku. koju nikad ne podučavam devojku ili ženu muškarca – sve je dobro ako samo jedan nju ume. mogu da učinim na krive puteve da stignu od kuće i obličja. na korist ako prihvatiš. 161. sve ase i sve alfe ja poznajem. Desetu znam ako vidim veštice kako se igraju u vazduhu. 155. na uspeh ako zapamtiš. 156. za dobrobit dece ljudi. Dvanaestu znam ako na drvetu vidim mrtvaca kako visi na konopcu. 160. neranjeni iz bitke.

Tu stigne do jednog imanja i nazva se Rigom. spravljao terete. uñe u kuću. Rig imade savete dobre da im da. zatim leže u sred kreveta. na sto stavi činiju s vodom od skuvana mesa. 3. po zelenim putevima. moćan i hitar stiže Rig koračajući. stajaše onde izba s vratima zatvorenim. a supružnici svako sa druge strane. Doñe do imanja žena hodajući s blatom po nogama. Po tom kazivanju je ova pesma napravljena: 1. Vremenom poraste i lepo mu beše. jedan sedi par kraj ognjišta sedeše. 26 . lepo tele za gosta skuvaše. bogova. star i snage pun. na sred daske je ona iznese. ode zatim dalje. po sred puta. devet meseci proñe od gostovanja njegova. granje kući nosio po ceo dan. Uze onda Eda tešku pogaču. sede mirno na sred klupe i supružnici svako sa druge strane. opaljene ruke. prsti debeli. crnokožo. duge pete. 4. ružno lice. nazvaše ga Rob. po šakama njegovim koža beše rapava. posuše ga vodom. 5. Jednom stiže on. konopac od like pleo. ustade u krevet ode. Rig imade savete dobre da im da. 8. beše na putovanju duž neke obale. umni as. Dete dobi Eda. 2.RIGOVO NABRAJANJE U jednom starom kazivanju govori se da jedan od asa. 10. po imenu Heimdal. punu ljuski. Ai i Eda s prastarom podvezačom. pogrbljena leña. 6. Na rad je išao snagom svom. Tri noći on ostade stanovaše kod njih. vatra na podu goreše. 9. iskrivljeni zglavci [nokti grubi]. 7. debelu i grubu. Hodaše tako dalje sredinom puta.

Žena tu sedaše. stajaše kuća s vratima zatvorenim. krevet spremiše. 11. Totruhipja i Tronubeina. svinje gajili. spremaše tkanje. Klur i Fjosni. njive gnojili. Drot i Hosvi. kolovrat okretaše. 20. tu sedaše jedan par s poslom svojim. nakon radnih dana. Kćeri im se zvahu Drumba i Kumba. 16. [Rig imade savete dobre da im da]. ode zatim dalje. Fulne. 17.] 18. Isja i Ambat. na glavi kapu imaše. na ramenima kopče. Sede mirno na sred klupe. [sede mirno na sred klupe i supružnici svako sa druge strane. zvaše se Ropkinja. a supružnici svako sa druge strane. Tri noći on ostade stanovaše kod njih. 12. Rob i Ropkinja. Okvinkalva i Arinevja. sin u kući kod nje je sedeo. ograde su popravljali. rukama radiše.. koze čuvali i treset kopali. Decu dobiše. 15. [Uze Ama. čuperak na čelu imaše. košulja dobro stajaše.. Avi i Ama posedovaše kuću. devet meseci proñe od gostovanja njegova. Kjefsi. Muž drvo za prečku na razboju deljaše. Rig imade savete dobre da im da. dole beše drven pod. po sred puta. zatim leže u sred kreveta. vatra na podu goreše. brada beše čista.] 19. Reim i Klegi imena im behu. maramu oko vrata. Eikiplugin. Lut i Legjaldi. ustade u krevet ode. 14. Digralde.iskrivljen nos. govorio i šaputao. uñe u sobu. mislim. Od njih potiču svi rodovi roblja. pojas oko grudi. Rig ode dalje pravo putem. Drumb. 27 . gradili su i lepo im beše. 13.

29. beo od lana. a supružnici svako sa druge strane. žena Momka u lan umota. jedno u drugo gledaše. Rig imade savete dobre da im da. Dete dobiše. 26. široke rukave. vrat belji od svežega snega. Bui i Bodi. Hauld. stavi ga na sto.21. Otac i Majka. domaćica je gledala ruke svoje. 28 . Od njih potiču svi rodovi seljački. Unutra uñe. prema jugu vrata okrenuta. 22. 28. udadoše za Momka. tetivu uvrtao i na luk stavljao. Feima. crvene puti beše s budnim očima. Onda uze Majka šareni zastirač. 30. spremiše krevet i stan stvoriše. 31. gradiše i lepo im beše. Snar. plavošarenu potkošulju. bikove je krotio. grudi svetlije. 24. vodom ga posuše. ralo pravio. zatvorena behu. zatim leže u sred kreveta. Domaćin je sedeo i strele pravio. 25. Ristil. maramu podiže. Vremenom poraste i lepo mu beše. na grudima broš imade. senike gradio. obrve blistave. Spraki. Fljod. kuću tesao. prstenjem se darovaše. 23. Bondi. sedeše pod mladinim velom. Dete dobi Ama. Brud. kola pravio i za plugom hodao. Svari. ustade u krevet ode. snaha. Bundinskegi. stiže do sale. Svani. sprund i Viv. Hal i Dreng. 27. Rig ode dalje pravo putem. uzeše se. lan gladila. Kćeri dobiše s ovim imenima: Snot. posut beše pod. Breid. igraše se prstima. supružnici sedeše. Bratskegi i Seg. rukave zatezala. u stubu alka. Doma je odvezoše s ključevima za pojasom i haljinom od kozje kože. se zvaše. Tegn i Smid.

delio blago. nauči ga runama. 35. doñoše do sale gde Glavar živeše. Rig hodajući. po sred puta. 38. urezivao štit. vodom ga posuše.zatim uze kriške tanke. štitom je vitlao. u svilu ga umota. 29 . zemlju zadobi. štedar sa zlatom i prstenjem beše. Knez ga nazvaše. Stasa Knez u sali. Na sto iznese prepune činije srebrom ukrašene. Rig imade savete dobre da im da. na zastirač ih stavi. svima dade skupoceni nakit i vitke konje. [zatim leže u sred kreveta. prastara selišta. zamoli ga da uzme baštiničke zidine. baštiničke zidine. polje crveno oboji. ime mu svoje dade. 39. 33. naučio da pliva i mač je isukivao. strele pravio. 37. Sina dobi majka. Iz šume izañe Rig hodajući. čaše srebrom okovane. mač isuka. ibrik s vinom. džilit bacao i franačko koplje. kopljem vitlao. lešine napravi. beloputi obrazi. kći tu sedeše. konja pusti da juri. sinom ga nazva. Zatim je jahao kroz crne šume.] Tri noći on ostade stanovaše kod njih. svetla mu beše kosa. pili su i zborili dok dan ne zañe. stavi na sto ptice pečene. do kreveta ode. sve do sale jedne. a supružnici svako sa druge strane. planine injem posute. 36. konje jahao. vitkoprsta. 32. slaninu i bupce. bitku izazva. stavljao tetive na lukove svoje. 34. Sam je posedovao osamnaest imanja. zvaše se Erna. pametna i beloputa. oči oštre kao u mladunčeta zmije. Poslanici idoše po rosom ovlaženim putevima. ustade. devet meseci proñe od gostovanja njegova. ode zatim dalje. pse podbadao. bele od pšenice.

Jod i Adal. Bur se zvaše najstariji. 46. sečiva da otupi. puštao strele da lete i ptice zaćutaše. mač da isučeš i neprijatelja obaraš. Kund se zvaše jedan. konje krotili. Nid i Nidjung – veštine sve naučiše – Son i Svein – plivanje i na tabli igru –. postadoše prastari. sedeše na grani: zašto ti ptice. nauči govor ptica. štitove oblikovali. sečiva im grizu krvave rane. rune vremena. tad steče pravo i vlast nad imenom Rigovim i znanjem runa. 48. 41. strele deljali. povećaše rod. kopljem vitlali. Kon najmlañi. bolju baštinu nego što je tvoja. 43. zajedno su živeli srećni onde. udade se za Kneza. Kone. Barn drugi. duhu mir da pruži. Tad reče jedna vrana. Dan i Danp imaju bogate sale. Isprosiše je i kući je odvezoše. obaraš? radije bi trebalo konja da mamuzneš. Tako su rasli sinovi Kneževi. Kon mladi je jahao kroz šipražje i šume. više on znade: ljudski život da spase. plamene da zgasi. večite rune. Sa Rigom se nadmetao u veštini runa.40. brige da ublaži. jašu brzo brod preko mora. 47. lukavost koristio i bi bolji. ode pod lan. snagu imaše kao osmorica ljudi. Arving i Mag. more da smiri. Ali Kon mladi znade rune. 44. 30 . mladiću. 42. 45.

PESMA O TRIMU 1. Vingtor pobesne kad se probudi i čekić svoj nigde ne nañe, tresaše bradom, bacaše kosu, Jordin sin zaludu oko sebe pipaše. 2. I uze reč i prvo reče: „Slušaj sad, Loki, šta se dogodilo, što niko ne zna ni na zemlji ni na nebu: čekić je moj ukraden.” 3. Otidoše tad do Frejina lepa imanja i uze reč i prvo reče: Pozajmi mi, Freja, tvoje pernato obličje, da čekić svoj možda povratim?” Freja reče: 4. Rado ću ga dati da je i od zlata, dobio bi ga da je i od srebra.” 5. Odlete zatim Loki, pernato obličje šuštaše, dok ne stiže izvan imanja asa i stiže unutar imanja jotunova. 6. Trim sedeše na humu, kralj divova, pleteše traku od zlata

za kučke svoje i skraćivaše grivu na kobilama svojim. Trim reče: 7. „Šta se zbiva s asima? Šta se zbiva s alfima? Zašto sam stižeš u dom jotunova?” Loki reče: „Zlo je s asima, zlo je s alfima! Jesi li ti onaj što krije Hloridov čekić?” 8. „Da, ja krijem Hloridov čekić dva dana hoda duboko pod zemljom; niko neće povratiti čekić odande ko mi ne dovede Freju za mladu.” 9. Odlete zatim Loki, pernato obličje šuštaše, dok ne stiže izvan doma jotunova i stiže unutar imanja asa; srete zatim Tora u sred imanja i uze reč i prvo reče: 10. „Nosiš li nagradu za trud svoj? Reci sad iz vazduha istinu o putu! Čovek koji sedi brzo zaboravlja, a onaj ko leži, često laže.”

31

11. „Muka je bilo i ja nagradu nosim: kod Trima je čekić tvoj, kralja divova, niko neće povratiti čekić odande ko mu ne dovede Freju za mladu.” 12. Zajedno divnoj Freji odoše, i uze reč i prvo reče: „Stavi sad, Freja, veo na sebe, pa idemo ti i ja u dom jotunova.” 13. Freja besneše, frktaše od ljutnje, soba se tresijaše i pod njom drhtaše, puče držač širokog ukrasa Brisinga: „Luda za muškarcima morala bih biti kad bih s tobom u dom jotunova otišla. 14. Skupiše se svi asi na saboru i boginje sve na savetu; bogovi raspravljahu temeljito o tom kako čekić Hloridov da povrate. 15. Heimdal uze reč, najbelji bog, budućnost vidi kao svi bogovi vani: „Svezaćemo na Tora veo za mladu, dati mu široki ukras Brisinga,

16. neka mu veza ključeva za pojasom zvecka i ženska odeća preko kolena pada, na grudi mu učvrstimo široko kamenje i vešto maramu zavežimo.” 17. Ali onda reče Tor, pouzdani as: „Mene će asi zvati bednim ako veo za mladu na mene privežu.” 18. Tad reče Loki, Lauvejin sin: „Ćuti sad, Tore, s takvom pričom! Ubrzo će jotunovi u Asgardu stanovati ako ti svoj čekić ne doneseš.” 19. Onda svezaše na Tora veo za mladu i široki ukras Brising, staviše vezu ključeva da za pojasom zvecka i žensku odeću preko kolena da pada, na grudi mu učvrstiše široko kamenje i vešto maramu svezaše. 20. Tad reče Loki, Lavejin sin: „Povedi me sa sobom kao sluškinju, idemo tako ti i ja do doma jotunova?”

32

21. Ubrzo behu oba jarca dovedena, terani u rudi treba da jure; zemlja planu i planine pukoše; Odinov sin teraše do Jotunheimena. 22. Ali tad reče Trim, kralj divova: „Prostrite slamu po klupama, divovi! Evo mi dovode Freju kao mladu, kći Njordovu iz Noatuna. 23. Krave sa zlatnim rogovima hodaju ovde kraj ograde i ugljenocrni volovi na radost jotunova; blaga imam dovoljno, zlata imam dovoljno, sad mi samo Freja još nedostaje.” 24. Veče brzo pade, tmina se steže i pivo bi nasuto u jotunskome domu; jednoga vola pojede, osam lososa, sve dobre zalogaje namenjene ženama, Sifin muž isprazni tri bureta medovine. 25. Ali tad reče Trim, kralj divova: „Gde vide mladu oštrije da grize? Nikad ne videh mladu jače da grize ili devojku više da pije medovinu od ove.”

26. Tu sedeše lukava služavka, reči nañe za odgovor na jotunov govor: „Freja nije jela osam dana u ludoj čežnji za domom jotunovim.” 27. On podiže veo željan poljupca, ali odskoči unazad pravo preko sale: „Zašto Freja ima tako užasne oči? Plamen mi se učini kako žeže iz njenih očiju!” 28. Tu sedeše lukava služavka, reči nañe za odgovor na jotunov govor: „Freja nije jela osam dana u ludoj čežnji za domom jotunovim.” 29. Unutra uñe jadna jotunova sestra; ona zamoli za poklon od mlade: „Daj da crveno od tebe prstenje dobijem ako hoćeš da imaš svu moju ljubav, svu moju ljubav i sve moje prijateljstvo!” 30. Ali tad reče Trim, kralj divova: „Unesite čekić, mladu treba posvetiti, položite sad Mjolnija devojci u krilo, neka nas posvete Varijevim rukama.”

33

31. Hloridovo srce smejaše se u grudima kad postojani čekić oseti; Trima prvo ubi, kralja divova, smrvi tad sav jotunski rod.

32. Ubi i prastaru jotunovu sestru, koja se usudi da zamoli od mlade poklon, ona dobi udare umesto novčića i udarac čekića namesto brda prstenja. Tako Odinov sin nazad svoj čekić zadobi.

PESMA O SKIRNIJU Frei, Njordov sin, sedeo je na Hlidskjalfiju o posmatrao sve svetove. Pogledao je i u Jotunheim, Dom divova, i onde video jednu divnu devojku kako prelazi od očeve šupe do kuće. Od toga zadobi tešku muku na srcu. Skirne se zvaše Freiev sluga. Njord ga zamoli da ode i porazgovara sa Freiem. Tad reče Skadi: 1. Ustani sad, Skirni, idi hitro i zamoli za razgovor s našim sinom; pokušaj da saznaš šta to muči snažnoga momka. Skirni: 2. Gadne reči mogu da očekujem, čini mi se, u razgovoru s tvojim sinom, ako pokušam da saznam, na kog je ljut taj snažni momak. Skirni. 3. Reci mi, Frei, prvi meñu bogovima, to želim da znam: zašto sam sediš u pustim sobama, moj gospodaru, po ceo dan?

Frei: 4. Zašto tebi da kažem, mlado momče, teške brižne misli? Svetlo vilenjačko svetli svih dana, ali ne na moju žudnju. Skirni: 5. Brige tvoje nisu valjda toliko teške da ih prijatelj ne sme znati; u praskozorju vremena zajedno mladi besmo, možemo mi mirno zboriti. Frei: 6. Po Gimijevom imanju hoda ona, videh je, devojku meni tako dragu; ruke joj svetleše, a svetlo s njih punjaše nebo i more.

34

i tvoj mač. Frei: 9. i moj mač. ali nijedan as i nijedan alf ne žele da zajedno budemo. 17. sad moramo krenuti pravo preko planina od kiša mokrih. mada se bojim da onde napolju stoji ubica moga brata. Konja tvog želim. On odjaha do mesta gde je jedan pastir sedeo na nekom humku i pozdravi ga: 11. Kakve su to buka i galama što čujem ovde u kući našoj? Zemlja se trese i sve se kuće na Gimijevu imanju drmaju. Ovde čovek jedan stoji. koji sam seče rod divova. palacavo plamenje. tu gde sediš na humku i motriš na sve puteve. onog što visoko nosi kroz mrak. Skirni ujaha u Jotunheim i stiže do Gimijevog imanja. ili će nas obojicu oboriti prejaki jotun. koji sam seče ako je hrabar onaj što ga isuče. konj po polju pase. Mračno je napolju. palacavo plamenje. s konja je sjahao. Jedna robinja reče: 15. Reci mu da uñe u našu kuću i popije skupocenu medovinu. Jesi li smrti posvećen ili si mrtvac možda? Nikad nećeš ni doveka sresti Gimijevu lepu devojku. Skirni: 8. neću izbeći onaj dan koji kraj života znači. pravo preko buljuka divova.7. Tu behu nekoliki ljuti psi vezani za kapiju na ogradi okolo Gerdine kuće. Bolje može da bira onaj ko napred sme nego ko prestrašen jadikuje. onog što visoko nosi kroz mrak. Ona mi je tako draga da od pradavna jedan muškarac nije više voleo. ti što si sam prejahao preko besne vatre ovamo do moga doma? 35 . Skirni: 13. Gerd: 16. obojica ćemo stići na cilj. pastiru. a da me psi ne izujedaju? Pastir: 12. Gerd: 14. Skirni reče konju: 10. kako da sretnem mladu devojku. Reci mi. Jesi li od roda alfa ili sinova asa ili mudrih vana. Konja ćeš mog dobiti.

Niti sam od roda alfa. Nasilje nikad neću u životu trpeti ni za čiju ljubav. Skirni: 25. devojko. Ludilo i ošamućenost. onde gde zijaš iza kapije. tebi ću ih dati. Vidiš li ovaj mač. rastu sa suzama i tugom. kao uzdarje ako mi budeš rekla da Freju daješ celu svoju dušu. ja upravljam blagom svoga oca. Vidiš li ovaj mač. 28. ni za vek naš dok živimo oboje neću se staniti i živeti sa Frejem. biće borbe izmeñu borbe željnih. Gerd. 26. Trolovi će te tući po ceo dan Tvojih jedanaest jabuka ne želim da imam ni za čiju ljubav. Sedi sad dole jer hoću da ti kažem nadmoćnu žudnju i dvostruku tugu. Gerd: 24. 30. Gerd: 22. Skirni: 23. 19. Skirni: 18. Skirni: 21. znamenitija ćeš biti od čuvara bogova.sa tvog vrata ako mi sad reč ne daš. sve od zlata. niti od sinova asa. tad je smrti posvećen otac tvoj. koji u ruci držim? glavu ću odseći 36 . ali verujem da sretneš li Gimija. Onda ti nudim prsten koji na vatri beše spaljen s Odinovim mladim sinom. Za čuñenje ćeš biti kad napolje izañeš. devojko. Šibom za kroćenje ja udaram i tebe ću ukrotiti. u tebe će Hrimni zuriti. zlata imam dovoljno na Gimijevom imanju. Prsten uzeti neću iako beše spaljen s Odinovim mladim sinom. tanak i ukrašen. nemoć i bol. Jedanaest jabuka ja imam. osam podjednako teških s njega kapnu svake devete noći. u tebe će svi buljiti. devojko. niti od mudrih vana. koji u ruci držim? od njegovog sečiva pašće prastari jotun. 27. Gerd: 20. onda ćeš biti onde gde te niko više videti neće. tanak i ukrašen. ja što sam prejahao preko besne vatre ovde do doma tvoga. po svojoj volji.

dole ispod Kapije leševa. njih ja urezah. Gerd: 37. 35. Čujte me jotuni. Onda Skirni odjaše kući. ti bestidna ženo. Budi onda radije naš gost. teranje će te žariti. Bari se zove. 36. sami asi. i pozdravi ga i upita za novosti: i korak jedan načiniš. Skirni. devojčinu radost kod muškarca. šta si učinio u domu jotunovom od koristi za nas obojicu. Besan je Odin. 33. 31. 37 . s tvojom voljom. kako oboje znamo. besan je Asa–Tor. pre no što skineš sedlo s konja na jednom korenu od drveta robovi će ti njegovi dati kozju pišaćku. S troglavim trolom uvek ćeš se vući ili bez muža ostati. moja misao beše da boga vana nikada voleti neću. Frei stajaše napolju. čujte me divovi. Reci mi. U šumu odoh do sveža drveta grančicu za mañije da uzmem. Sutungovi sinovi. 40. živećeš sa suzama i tugom. evo ga pehar ledeni pun stare medovine. 32. sad si na sebe navukla bes svih asa. Zloduhe urezujem i tri štapa: ružnu blud i pustošenje i neutaživu pohotu. Frei će ti biti neprijatelj.gde hodiš po jotunskom imanju. čujte kako proklinjem. grančicu za mañije uzeh. kad ćeš sresti Njordova sina i dati mu svoju ljubav. sušica izjedati! Kao čkalj ćeš biti što zgažen osta kad kraj žetvi doñe. devojko. s mojom voljom. plemenitije piće nikad dobiti nećeš. devojčinu želju kod muškarca. Poslanstvo moje hoću do kraja da učinim pre no što odavde odjašem. tih i miran lug. plač će biti tvoj umesto vedrog smeha. do divovske kuće skakaćeš kad ideš. čujte kako zabranjujem. Gerd: 39. njih mogu da razrežem ako povod za to dobijem. teturati se bez smisla. devojko. Hrimgrimni se zove onaj čija ćeš sada biti. batrgati se bez cilja. Skirni: 38. onde će Gerd njemu dati nežne zagrljaje kad noći devet proñe. 34.

nadaleko znan postaće. U tmini noćnoj ležaše imanje. Ništa ne manjkaše Ilvingovom sinu. 3. kad Borghild rodi svoje voljeno dete. zmija krvi skovana za Sinfjotlijeva brata. rekoše. kralj lično stiže iz buke bitke. pruži luk mladome knezu. Himilvang. Bari se zove. tačno ga učvrstiše ispod sale mesečeve. one koje oblikovaše kneževu sudbu. dok gradine padaše po Bralundu. 2.Skirni: 41. Duga je jedna noć. Krajeve svezaše na istoku i zapadu okolo zemlje kojom kralj vladaše. 8. gladan gavran na drvetu sedeše. mogu li izdržati da me jedu tri? mesec mi dana često kraći izgledaše nego sad noć čežnje. onde će Gerd tebi dati nežne zagrljaje kad noći devet proñe. PESMA O HELGIJU HUNDINGOVOM UBICI I 1. tih i miran lug. Hatun. Snefjel i Sigarvol. kako obojica znamo.” 7. Hringstad. U prastarju vremena dok su orlovi kričaše. nama će radost doneti. i dobre godine svi očekivaše. Konce sudbine pletoše snažno. tad Helgija dubokoumnog rodi Borghild u Bralundu. 4. suñaje doñoše. 38 . Nazva ga Helgi i dade mu Solfjel. 5. Frei: 42. kao kralj biće najbolji od svih. Garda pozdravi sina poglavice. prema severu baci Nerijeva kći jedan kraj naredi mu da uvek drži. sveta voda tekoše s Nebeske planine. prijatelj je kurjaka. pletoše i zatezaše konce od zlata. dan star! seva očima kako ratnici čine. Dan je stigao! obučen u oklop stoji Sigmundov naslednik. reče drugome: “Vidim ovde nešto! 6. duge su dve.

Hjorvard i Havard. 10. Helgi. 14. S leña konja dade Hognijeva kći – zvek štitova uminu – odgovor Helgiju: “Još uvek imamo. Odinov bes on im nagovesti i oštru oluju čelično sivih vrhova. Zatim digoše Hundingovi sinovi zahtev da dobrima i zlatom krvarinu plati. kraljev sin. 15. što dugo vladaše nad zemljom i ljudima. 39 . 12. mislim.9. Stasa on u krugu prijatelja. i oca svog i očevu baštinu. 11. petnaest zima beše knez samo kad tvrdoga Hundinga obori. Moj sopstveni otac obećao me je drugome. valkirije jahaše preko Himilvanga. Iz Vučje šume upita mladi kralj poluboginje s juga kad dan svanu da li bi da ga prate do kraljevskog imanja – oružje zvečaše – kad veče pade. 17. Knez se odmaraše pošto dole obori Alfa i Ejolfa kraj Orlovskog kamena. ali ja sam. Kralj ne dopusti ratnici da čekaju. a veze zrakova svetleše sa kopalja. poprskane krvlju po oklopima svojim. Poglavice krenuše na susret mačeva. Frodijev mir prekidoše vojske neprijateljske. preko tla ostrva juriše Odinov pas. 13. Nikakvu globu ne htede da im plati. dao me za Granmarova užasna baštinika. Hundingovi sinovi. Tad blesnu svetlo s Plamen planine. i munje sevahu iz svetla što stiže. mesto borbe odrediše na Plamen planini. druga posla doli pivo da pijemo kod mladoga kneza. sama Hodbroda nazvala – neustrašivog kralja – mačjim sinom. u radosti i vedrini. Geirmimijev rod bi iskorenjen. ne štedeše plen iz krvave bitke. dade svojim gardistima zlato za nagradu. od njega baštinici krvarinu ne dobiše. 18. mnogo oni izgubiše u bitci. 16.

Kralj naredi pramčani šator s broda da bace. 29. kao bregovi pukoše u udaru talasa. 40 . i hrabri ljudi žmiriše na jutro. odjekivaše štitovi. 22. Ponosni jedreše od Stavsneseta.” 21. “Zamoli ih da požure do bornih brodova. svoga prijatelja: “Jesi li pregledao hrabru vojsku?” 24.19. Helgi naloži da jedra dignu. “Nikad se ti nećeš bojati Isungovog ubice dok ja živim mač će zvoniti. Takva beše buka kad se sudariše duge kobilice s Kolginom sestrom. 27. 23. tako da se ceo buljuk ratnika probudi. bogato oni žežnog zlata ponudiše ratnicima i sinovima ratnika. spreme se za put od Brandeisunda!” A poglavica čekaše dok ogromni buljuci ratnika ne stigoše sa Hedinseja. zlatom ukrašeni dobri dugi brodovi. šumeći jurnu kraljeva flota daleko od zemlje. – i dvostruko toliko ljudi kralj ima preko u Hatunu. Helgi upita Hjorleifa. 25. Vesla krckaše i gvožñe lupaše. 28. ovde će biti borbe!” 26.” Helgi: 20. vikinzi veslaše. Mladi kralj odgovori drugome: “Dugo je trebalo brojati od Traneira sve ratne brodove s dugim glavama koji ujedriše kroz Orvasund. Dvanaest stotina vernih ljudi. ne odoše sa sabora talasa mada Agijeva zla kći htede da sruši konje pramaca. Moj verenik stiže za nekoliko noći ako ti ne izabereš poprište za njega ili uzmeš devojku silom od kralja. Vladar poslaše poslanike preko zemlje i mora da skupe posadu. poglavice podigoše visoko gore grubo tkana jedra na Varinsfjordu.

reče jednom. Onde će Hodbrod sresti Helgija. onaj što zemlji jedri s tom jakom flotom?” 33. onaj koji često orlove nahrani. Štetu ti izazva. sem Sinfjotlija. 39. ti nikog drugog ne htede da imaš. iz Raninih šaka istrže ona kraljeve dobre morske životinje kraj Gnipalunda. 31.” Gudmund: 41 . i laži govoraše. u sred flote. rane si sisao hladan oko njuške. 32. Tako leže s večeri u Unavagiru kneževa flota lepo ukrašena. sad su Ilvingi s istoka stigli. odvratan i pohotan kod Alfara bejaše! Svi Odinovi ratnici se tukoše da tebe uhvate lažna ženo.30. “Reci to večeras kad svinje budeš hranio i vukao na čabar kučke tvoje. 35. mrzilac bekstva. 34. tvog sopstvenog brata ubica ti posta. Nas dvoje zajedno na Saganesu dobismo devet vukova. “Ti beše proročica na Varinseiju.” Gudmund odgovori: 36. 38. dok ti ljubljaše usne robinja kraj mlina. “Malo ti imaš životne mudrosti kad tako baljezgaš o jednom knezu. Bogoroñeni Gudmund upita: “Ko je vladar. željni borbe kraj Gnipalunda. ti gadna ženturačo. vukao se kao vuk po kamenjaru i urvinama. svima ja otac bejah. ali neprijatelji gledaše sa Svarinshauga uz silan bes skupljenu vojsku. on beše zaliva čuvar koji umede da odvrati i reči izmenja sa plemenitim knezovima –. trolovska valikirijo. sam ti imaš jednu hranu za vukove. Sinfjotli reče – baci prema prečki crveni štit i ivicom od zlata.” Sinfjotli: 27. Ali visoko iznad mora jahaše Sigrun s njima i spase ih sve i brodove njihove.

sav jad tebi zapade. “Radije bih kraj Frekasteina polegao gavranima leš tvoj nego vukao na čabar kučke tvoje ili svinje hranio. spreman da kasaš. “Bilo bi bolje. sa zlatnim žvalama. to jasno pokazivahu.” Gudmund: 42 . Sinfjotli. jedan drugi put beše ti Imdijeva kći. “Ti ne posta otac vukova fenrira. – gubi se sad!” Helgi: 45. ali istinit govor kneževima se pristoji: u Moenovim domovima ne nedostajaše želje za mačeve. znamenit postade zbog dela niskoga.” 47. 46. tvoga sopstvenoga brata grudi ti rascepa. ljubavnica odevena. “Ti beše bedan radnik: Gulnije koze ti muzaše. osećaše na rastojanju jahanje ljudi od roda: “Sad su besni. Sigejrov posinče! provuče se ispod čekića uñe u šumu gde vukovi zavijahu. sa kacigom na glavi stajaše Hodbrod napolju.40. mada si stariji od svih njih. da li još da govorimo?” Sinfjotli: 44. Skodemoen drhtaše onde gde projahaše. javiše da neprijatelja treba časom očekivati. Nivlungi. Kneza sretoše na dvorištu. 48.” Gudmund: 43. umoran i splasnut kao ženka irvasa postade na mnogim planinskim stazama dok me nosaše.” Sinfjotli: 42. kroz orošene doline i sumračne padine. tebe kod Gnipalunda divovke iz Torsnesa uštrojiše. Nisu dobri Granmarovi sinovi. Ratnicvi jahaše besnom brzinom na Svipudu i Svegjudu do Solheima. “Ti postade Granijeva nevesta na Bravolu. 41. orlove sad obradovati u otvorenoj borbi nego se rečima svañati bez ikakve koristi ma koliko vrelo mržnja gorela.

Divljaše oluja čeličnosivih vrhova kad se neprijatelji sretoše kraj Frekastejna. Melni i Milni do Merkskoga. Pozovit Hognija i Ringove sinove. veseli Ilvingi. neuplašen beše. Na obalu izlazi petnaest buljuka. vile rana leteše. 54. poglavico. uvek beše Helgi Hundingov ubica prvi u buljuku gde se ljudi boriše. kao kamen beše srce u grudima njegovim. to je najveća snaga njihova. “Nek konji jure na glavne sabore. dobri kraljevi ljudi. Ingveov baštiniku. Ubrzo će Helgi stići na sabor mačeva. 56. gotova je bitka!” 43 . a Sigrun vikaše: 55.49.” 53. vojska Volsunga pamtiće susret. ti koji si oborio kneza onog beg što mrzi i i uzrokuje smrt neprijatelju. kraj Gnipalunda u luci leže plavocrne životinje talasa zlatom opremljene. “Sad ćeš. divalj od želje za borbom. jeleni prstena s dugim prečkama. rezana vesla. Hognijevu kći sad si dobio. Dole s neba Helgiju u zaštitu stigoše valkirije – buka bitke jačaše – konje divovki jedoše Huginovo seme. ali eno u Sognu stoji sedam hiljada. Alfa starog! Oni će s radošću u bitku krenuti. 50. 52. i sreću imati. Atlija i Ingvija. ako još može plamenom rane da vitla. Sporvitni na Sparinsheiju. nek nijedan čovek kod kuće ne ostane. štitova gomila. A ti. “Ovamo jedre brodovi brzo prema obali. srećan ti vladaš u ringstadu sad kao pobednik.” Hodbrod: 51. sasvim si zaslužio zlato da zadobiješ i valkiriju uz to. na miru vladati. kneže.

Sad teče jotunova reka rane kraj mrtvoga roñaka vrata.SKALDIČKA POEZIJA Egill Skalla-Grímsson GUBITAK SINA Teško je tasom jezika meriti blago Oca palih tužan sad prizivam Vidurovu pljačku iz zakutka misli. bez nade ide čovek koji nosi leš svoga sina na zadnje mesto. 44 . teško se peva o smrti roda. blažen iz života nesta. moga roda štit. jakoga Egija. prazan stoji ničim ispunjen gubitak sina more što mi dade. u mojoj pesmi mrtvi će časno večno živeti. brata oluje. niti moga roda more je pokidalo žicu što je od mene istkana. bez izdaje. bezbedan ne bi bio da mi snage dotiče. prijatelja nikakvog nemam više. nesreća bi stigla tog pivara. Jer rod je moj kraja blizu kao truo javor u šumi. Ali moć osvete nemam nikakvu protiv besne vlasti Egijeve. svako vidi kako bespomoćan usamljen starac stoji. Teško je Ran udarila po meni. Bolan je bio udar talasa kroz očevo imanje roda. Svog mrtvog oca i majku ipak iz sećanja prizivam. Da mi u osveti mač pomože. otkad mi sin. leš sina što besprekoran čovek posta. Mene je more teško opljačkalo. Zgrčen bolom s mukom mogu dići na svetlo medovinu skupu koju Frigin muž u prastarju iznese iz Jotunhejma.

jedva postoji meñu ljudima na zemlji. tragajući pita oko moje. dno šlema gde rune rastu ja više podići nikako ne mogu. moja ga žena na svet donese. Na Bilejgovo imanje dečak je naš stigao. dok pobede davalac prevrtljivi prijateljstvo sa mnom ne raskinu. S prezirom gledam dela ljudi. 45 . Sećanje dobro takoñe krije da prijatelj asa u Valhali primi roda stablo kome rast darovah. Vidim dobro pohlepnu mu ruku Tako je rečeno da naknadu za sina samo onaj dobija koji otac novog sina postati može. znam da je svoje ime časno od poruge čuvao. Oca svoga reči pomno slušaše i kad protiv mene svi govoraše. jer bedni kvaritelj roda krvarinu uzima za brata ubijenog. samo da ga u stasala čoveka sudbina pusti da odraste.Dobro znam: u dečku mome bedniku traga ne beše. kad u buci bitke sam stojim: ko sad hita mome boku bez straha u trenu opasnosti? Na muci mi on treba. gde prijatelji obitavaju. koji se može zvati uskrsnulim čovekom namesto roñaka. oprezan postajem u četi bez prijatelja. mada moje pravo niko ne dira. jer tako naglo plamen bolesti sina moga iz života otrgnu. ruka što drži moju snagu. Često u mislima napred hrli da brat moj otide. Neko kome bezbrižno veru možeš dati. Gospodaru koplja dadoh naklonost siguran bejah verom u njega. beše mi štap na mnogoljudoj stazi. sin moje žene. Ali prema meni stoji kradljivac medovine srcem tvrdim mržnje pun.

ipak ću vedar i bez straha kao čovek smrt susresti. reče baba. 46 . Pesmu želim da spevam pre no što na brod odem i u Svinadal je pošaljem. Kormak Ogmundson Plamte oba obraza blistave oči k meni preko praga od devojke . vitka devojka .nikad se moja čežnja neće ugasiti. gde ona ogrlicu sjajnu okreće. Ingolfa htela da imam. naći sebi mesto u dubinama. I ja bih. Bedni živote! Sestra vuka onde dole na rtu stoji -. stalno se žali ona što bi suviše mala. bogova zaštitniku.to nas ne može radovati. Zglob joj ja ugledah gde kraj praga stajaše mlada.pre no što mi devojka dosadi zemlja će u more potonuti i velike planine se pomeriti. i duh onaj što izdajnika sili na svetlo dana u otvorenu borbu. Stenje i kamenje će plutati lako kao zrnevlje po vodi . pre no što devojka bude roñena lepa kao Stejngerd i njoj ravna. Nepoznati skald Sve odrasle devojke žele da imaju Ingolfa. Dvostruko kao sebe sama pa i više ja volim nju. Ako sve ove reči do njenih ušiju dopru. a prva polovina i u Sagi o stanovnicima vodene doline. 9 Ova strofa o lepom Ingolfu Torsteinsonu stoji u Sagi o Halfredu. ipak mi je Mimirov prijatelj utehu poklonio protiv udara sudbine: Meni dade Fenrirov suparnik veštinu jednu bez mane kakve. pa makar mi samo dva zuba u gornjoj vilici visila9.Ne od želje žrtvu prinosim Vilijevom bratu.

hvali. 10 Zbog pominjanja gavrana. gardisti. Noćas mora da su bili gde znadoše da palih ima. koja mogaše dobro da govor ptica razabire. kad sam vlada bitke željan kralj. iskeženih čeljusti i ukrašenih strana. koji visoko na bregu sedeše10. sjajnokosa. zapadna koplja i valandski12 mačevi. koji ih nauči da beže. Kralj flotu pusti jer rat očekivaše. Ptica krilima tresnu pobratim orla. potomka mladog od kako se izlegosmo. 11 Nije sigurno utvrñeno gde je to mesto bilo. Mudra izgledaše valkirija. Čovek iz istočnih zemalja. crvenim štitovima. o velikim delima želim da kazujem koje devica gavranu. megdandžije urlahu na bitku izazivahu. i veliku bitku vodi. Halvdanova sina. Ču li kako se oštro u Hafsfjordu boraše.Torbjorn Hornklofi PESMA O HARALDU Slušajte. . Muškarce ne voleše. na Kvinaru11 stoluje. Stade udaranje po štitovima pre no što Haklang15 pade. rukavice paperjem punjene i tople odaje. beloputa. Kratkodnevicu nazdravlja napolju. izbledelim natkrovima. kurjački zavijahu. gvožñem pretiše. čuh je. Okušaše uznapredovalog. i šta mogu da jave. Puni behu boraca i belih štitova. 14 Ostrvo u fjordu Boknfjord. Mislim da kralja znaš. 15 Torir Haklang. glavar nad norvežanima. Belovrata stajaše blistavih očiju i gavrana pozdravljaše. smrad leševa iz kljunova izbija. za ostrvljane čovek iz Norveške. visokorodni kralj protiv Kjotvija bogatog? Brodovi stigoše s istoka. Tad se umori protiv Luve16 12 13 Poreklom iz Vallanda (Francuska). kad kljunove svoje tako izrana krvave? Meso u kandžama nose. borbe behu željni. katranisanim veslima. po Snoriju sin Kjotvijev. velike brodove vodi sa zlatnim obodima. obrisa se oko kljuna i o odgovoru razmisli: (GAVRAN) Haralda pratismo. gavrane. dok o Haraldu Lepokosom junačka dela kazujem. gospodar istočnjaka13 koji življaše na Utsteinu14. (VALKIRIJA) Odakle dolaze. ova se pesma zove još i Pesma o gavranu. mlad vatru preziraše i u kući sedenje.

i da je ona majka Eirika Krvave sekire. od prstenja ispletene košulje25 i posrebrene mačeve. ovde verovatnije. 22 Ostrvski rigi su stanovnici ostrvlja u oblasti Rogaland. 17 Po Snoriju kralj Kjotvi. a 48 . napred jure brodovi na kraljevu naredbu. omču habaju i držač za veslo lome. blaga dobijaju puno i lepih darova. 23 „Hunski” se odnosi na južne zemlje. hvalisave devojke. kamenje kao kiša padaše. što znači „devojka” i. 26 Remen za nošenje mača. 24 U tekstu stoji „man”. Uzbuñeni su kad bitku očekuju. na pijanci nego da Harald kurjaku krv palih uskrati.nadimak kralja Haralda do bitke u fjordu Hafrsfjord. verižnjača. robinja. O čemu će drugom sad zboriti Ragnhildine služavke21. 18 Svafni je bog Odin. oženio Ragnhildom. hunska ruda je bez sumnje zlato. Odinovo stanište Valhala je bilo pokriveno štitovima. debelovrati gospodar17.zemlju da brani. 21) stoji da se Harald. delo za čuvenje to beše. i uze hrid za štit. On prezre ostrvskih riga i hordana devojke. 16 visokorodni kralj. gl. izgleda nakon bitke. hordi su stanovnici Hordalanda. dok njihove muževe bogato hraniše. 21 Po Snorijevoj Sagi o Haraldu Lepokosom (Zemljokrug. one koji u dvoru kocke bacaju. 25 Bronja. 20 Jednooki i Frigin zagrljaj su metafore za Odina. 19 Deo Norveške u kome se nalazi fjord Hafrsfjord. s glavama ka dnu i stražnjicama na gore. Pod sedišta se zavukoše ranjeni ratnici. Juriše preko Jerena19 bogatuni sa istoka nazad kući iz Hafrsfjorda željni medovine. ćerkom kralja Eirika sa Jilanda. sve iz Heidmorka i iz Holgijeva roda22. orni hitaju veslima da zamahnu. pozlaćeno remenje26 Holgi je po predanju bio kralj oblasti Halogaland. (VALKIRIJA) O prilikama za skalde valjda te mogu pitati? Ti zacelo dobro znaš četu ljudi što Haraldovu pratnju čini? (GAVRAN) Po oklopu njihovom i prstenju od zlata vidi se da kralja znaju: crvena krzna nose i bogato ukrašene štitove. (VALKIRIJA) Koliko izdašan može biti nadaleko čuveni glavar prema hitrim ratnicima koji kraljevstvo mogu braniti? (GAVRAN) Bogato je drži junačku vojsku. Žalosni momci Svafnijevu brezovu šindru18 staviše da blista na leñima. Pali ležahu onde na pesku poklonjeni jednookom. koji ženu iz Danske uze. hunsku rudu23 i devojke sa istoka24. „Onaj sa čupavom kosom” . Otud se štitovi nazivaju „Svafnijeva brezova šindra”. Friginom zagrljaju20.

plamene treske pod pojasom kriju. i ludosti pravi kralj da se smeje.i gravirane šlemove. Kakvu nagradu dobijaju Andad27 i njemu slični u domu Haraldovom? (GAVRAN) Psa svog voli Andad. (VALKIRIJA) O životu megdandžija. možeš li mi štogod reći. Koplja crvene kad napred jure zajedno u bitku. za borbu smeli momci? (GAVRAN) Vukoglavi se zovu oni što u sudaru vojski krvave štitove nose. o onima koji u središte bitke idu. bezuhog. Ubij takve varalice! (VALKIRIJA) O sviračima i ludama malo sam te pitala: 27 Jedna od dvorskih luda. prstenje na rukama koje im Harald izabra. Drugi pak preko vatre nose raspaljeno iverje. one koji u štitove udaraju. 49 . razumni kralj. ti pijaču krvi mrtvačke. Samo se u ratnike velike on pouzda.

II. koji su oboje znali mnogo i imali poštovanja vredna znanja. kralj Engleske30. moj brat po uzgoju. preneo u arapske. moj stric. O naseljenicima i zakonodavstvu. VI. to se zbilo u vreme kad je Ivar. ja sam napisao ovu knjigu na isti način. IV. godine. Dodao sam i nekoliko najnužnijih komentara i na nekoliko mesta napravio nov pasus radi bolje preglednosti. VIII. 30 Vidi Abbo Floriacensis Passio sancti Edmundi iz oko 980. Svesabora. Ali gde god je nešto pogrešno predstavljeno u podacima koji su dati ovde. ali bez rodoslovnih spiskova i godina za kraljeve. Incipit Libellus Islandorum I. V. sina Halfdana Crnog. O stranim biskupima. sin Ragnara Čupave nogavice. O biskupu Gisuru. kralj Oplanda. i povećao je onim što sam bolje saznao kasnije i sad je šire ispričano u ovoj knjizi nego u onoj. Po onome što smatraju i što su izračunali Teit. onda se treba radije držati onoga što se pokaže kao istinitije. kći Snorija Dobrog. i Torid. U prevodu sam sve rimske brojeve. i Torkel Gelijev sin. . sin biskupa Isleifa i najumniji čovek koga ja poznajem. a drugi put nekoliko 28 Ari Þorgilsson hinn fróði Íslendingabók. A kako se njima dopala takva kakva je ili da je nešto proširim. VII. otac Halfdana Crnog. Halvdan Belokosti. koji se seća daleko u prošlost. Island je naseljen iz Norveške u danima Haralda Lepokosog. In hoc codice continentur capitǔla Ova knjiga sadrži sledeća poglavlja: I. O naseljavanju Islanda. 29 Uglavnom se smatra da je ovaj spisak kraljeva kasniji umetak u tekstu. O podeli zemlje na četvrtine. O uvoñenju hrišćanstva na Islandu. Ingolf se zvao jedan norenski čovek za koga je istinito rečeno da je prvi put otišao iz Norveške za Island onda kad je kralj Harald Lepokosi imao XVI godina. sin švedskoga kralja Olafa Tesara. O uspostavi Altinga.SREDNJEVEKOVNA ISLANDSKA PROZA Ari Torgilson Mudri KNJIGA O ISLANðANIMA28 Schedæ Ara prests Knjigu o islanñanima sam sačinio prvo za biskupe naše Torlaka i Ketila i pokazah je njima obojici i Semundu svešteniku. kako to piše u sagi o njemu. koje Ari koristi u svome tekstu po tadašnjem načinu pisanja. Ovaj prevod je urañen sa tekstualnog izdanja Anne Holtsmark u seriji Nordisk filologi. otac Haralda Lepokosog. koji beše prvi od tog roda da bude sam kralj cele Norveške29. otac Godroda Lovačkog kralja. III. IX. dao da se ubije Eadmund Sveti. O naseljavanju Grenlanda. A to beše 870 zima po roñenju Hristovom. otac Halfdana Blagog i Hranoškrtog. bejaše otac Eisteina Prde. O računanju vremena.

II. A on je taj novac kasnije dao za svetilište. To je poreklo ljudi iz Mosfela. Ali rečeno je da je Harald bio kralj sedamdeset zima i napunio osamdeset godina. istočno od Mintakseira. ako ne bi bio posebno osloboñen toga. zvončiće i biskupske štapove. nazvano je Ingolfshovde. držao zajedno sa glavarima koji su u njemu učestvovali. nastanio se južno na gornjem Mosfelu. Svesabor je po savetu Ulfljota i sveg naroda uspostavljen onde gde je sad.zima kasnije. onaj koji je po Ulfljotovom savetu pregledao ceo Island pre nego što je Svesabor uspostavljen. To je poreklo ljudi iz Side. Za to mu je svaki čovek ovde u zemlji dao po jedan novčić. Mesto na koje je tad prvo izašao na kopnu. A pre toga je sabor bio na Kjalarnesu. Aud. Ketilbjorn Ketilov sin. sve dok Olaf Krupni nije odlučio da svako ko putuje izmeñu Norveške i Islanda ima da plati kralju pola marke izuzev žena ili muškaraca koje on od toga oslobodi. Ali oni su kasnije otišli. Ali kad Island bi široko nastanjen. Onda su ovde bili hrišćani. Ali ponekad se plaćalo manje. sina Horda-Karija. To je poreklo ljudi iz Breidafjorda. sve dok kralj Harald nije stavio zabranu. 51 . i ostavili su za sobom irske knjige. kći Ketila Ravnonosog. Rolaug. Jedan čovek je osuñen da bude 31 Zakonokazivač je bio bio dobar poznavalac zakona koji je morao znati napamet celo običajno pravo i naglas ga kazati pre nego što bi počeo pravni sabor u nekom od staroskandinavskih pravnih okruga. Helgi Suvi. jedan norenski čovek. Ulfljot beše otac Gunara od koga potiču ljudi iz Djupdala u Eijafjordu. naselio se istočno na Sidi. a ponekad više. Ti zakoni su tada nazvani Ulfljotovi zakoni. oni koje su norvežani zvali pape. a Ingolfsfel jedno mesto zapadno od reke Olofso. ili u skladu sa savetima Torleifa Umnog. sin naseljenika Ingolfa i otac zakonokazivača31 Torkela Meseca. Rečeno je da je Grim Geitskor bio njegov brat po uzgoju. Onda su se namirili tako što je svaki čovek koji je odande išao ovamo. Dimnom zalivu. sin Ragnvalda kneza od Merea. norenskog kneza. To je poreklo ljudi iz Eijafjorda. To je početak one dažbine koja se sad zove namet na iseljenje. sin Eivinda Istočnjaka. morao kralju da plati 5 era. Tad je Island bio pod šumom od planina do obalo dokle dopire plima. onom koji je Torstein. To mi je ispričao Torkel Gelijev sin. koje je kasnije prisvojio. jer nisu hteli da budu ovde zajedno sa paganima. III. norenski čovek. To mi je ispričao Teit. On se nastanio južno u Reikjaviku. nastanio se zapadno u Breidafjordu. o tome gde bi trebalo što dodati ili što oduzeti ili utvrditi na kakav drugi način. A tad poče veliko iseljavanje ovamo iz Norveške. A Ulfljotovi zakoni su tad ponajviše dati u skladu s onim što beše zakon za sabor za Gulating. stigao jedan čovek sa istoka imenom Ulfljot i prvi doneo zakone iz Norveške. nastanio se severno u Eijafjordu. Po tome se moglo videti da behu irci. Ulfljot je stanovao istočno u Lonu. jer je smatrao da će zemlja ostati bez ljudi.

a ja sam izabrao sadržaj uobičajen u prevodima na savremeni jezik. Torstein predloži sa brda od zakona da se godina poveća jednom nedeljom svakog sedmog leta. Zvao se Torir Krivobradi. On je bio iz Breidafjorda. svi će hvaliti ono što bude rekao. godina nakon ubistva kralja Eadmunda. on kasnije zaspa. kći Torsteina Crvenog. Po njemu su nazvali onaj rascep u planini gde su našli leš. A onaj čovek što je ubijen. onda VII godina budu podjednako 32 Dva osnovna prepisa Arijeve knjige imaju donekle različit tekst u ovom delu. a zimu ili dve pre nego što je. Ali kad se svaka sedma godina po našem računanju produži za jednu nedelju. 52 . umro kralj Harald Lepokosi. On se od tada zove Kolov rascep. sin Halsteinov. Najumniji ljudi ovde u zemlji izračunali su da u dve polugodine ima 364 dana. deda po majci Gelija Torkelovog sina. to znači 52 nedelje i 12 meseci po 30 noći svaki. postade zakonokazivač nakon Ramna. zvao se Kol. i 4 dana preko32. Otprilike u to vreme je Ramn. To mi je ispričao Ulfhedin. Po našem računanju ipak ima 364 dana. On je to bio 20 leta. a ne bude povećana po onom računanju. Torarin Ragijev brat. A posle. sin Olafa Doručja. To mi je ispričao Hal Orekjason.van zakona zbog dužničkog ubistva jednog roba ili osloboñenika. svi vrlo pohvališe taj predlog. Taj je san protumačio Osvif Helgijev sin. a da on sam bdi dok svi drugi spavaju. A njegov unuk po ćerci je nazvan Torvald Krivobradi. sin naseljenika Torolfa Bradonje iz Mosta i Oske. Zato je za sve slobodno da seku drva u tim šumama za upotrebu na Svesaboru i da na padinama napasaju konje. po računanju umnih ljudi. IV. kad on zaćuti. a svi se drugi probudiše. Ali. Umni ljudi su ispričali i da je Island potpuno nastanjen za LX zima. onaj koji je kasnije otišao za Istočne fjordove i svoga brata Gunara spalio u kući. Onda bi u to vreme godine poznali po kretanju sunca da se leto povlači ka proleću. On beše iz oblasti Rangahverfi. kad su ljudi stigli na sabor. činilo mu se. Ali niko im od onih koji su to znali nije mogao reći da li je u ta dva polugodišta jedan dan više ili cele nedelje. On beše iz Borgarfjorda. A kasnije. Tada ima jedan dan više. tako da kasnije više nije bilo slobodne zemlje. Oni su obojica bili veoma učeni ljudi. sin naseljenika Henga. Torstein Crni je sanjao kao da stoji na brdu za kazivanje zakona pred mnogo ljudi. i to odmah bi zakonom utvrñeno po predlogu Torkela Meseca i drugih umnih ljudi. tako da će svi ljudi ćutati dok Torstein govori na brdu od zakona. Pravilno računato u svakoj godini ima 365 dana ako nije prestupna. On je posedovao zemlju u Crnim šumama. I on je to bio 20 godina. Ali bio je jedan čovek po imenu Torstein Crni. Ta je zemlja posle postala zajednička i seljaci su je dali na upotrebu Svesaboru. To je bilo LX. pa da se vidi hoće li to što pomoći. I bi kako je Osvif protumačio san. postao zakonokazivač nakon Ulfljota.

pominje se i u jednom broju saga o Islanñanima.duge po oba računanja. i tada Kokoš-Tori bi osuñen na izgon i kasnije ubijen. Ali na Svesaboru je trebalo da u sudu i zakonodavnom veću bude podjednako iz njihovog sabora kao i iz drugih četvrti. Ali u četvrti Nordlending osnovaše četiri sabora. a oni koji su pripadali istome saboru. Tada je zakon bio takav da je tužbu za ubistvo valjalo pokrenuti na onom saboru koji je najbliži mestu ubistva. i Oda. imao za ženu Torun. iz čete Torda Gelija. sin Torsteina Ingolfovog sina. Po Sagi o Kokoš-Toriju je inače sam Blund-Ketil spaljen u toj kući. njegovu sestričinu. Onu zemlju koju nazivaju Grenland. Saborski rt. i tu se opet potukoše. Torkel Mesec. nisu hteli da putuju na skagafjordski sabor. Rekao je Keltski: vučić Zapaliti kuću u koju se protivnik sklonio tako da živ izgori u njoj bio je jedan od uobičajenih načina ubijanja na Islandu u to doba. Ona je bila kći Helge i Gunara i sestra Jofride. nisu hteli da putuju na eijafjordski sabor. i rekao da će biti teško za mnoge ljude ako se to ne popravi. ali to nisam posebno komentarisao. 34 33 53 . pronašli su i naselili sa Islanda. trebalo je da svugde iznesu stvar na istom saboru. koja beše žena Torsteina Egilova sina. On je zemlji dao ime i nazvao je Grenland. Tada su podelili zemlju u četvrti. a oni što žive zapadno od Skagafjorda. koji je zajedno sa Kokoš-Torijem spalio u kući Torkela sina Blund-Ketila u Ornolfsdalu34. Na saboru beše veliki sukob izmeñu Torda Gelija. jer je Herstein. tako da su u svakoj četvrti bila tri sabora. sina Olafa Feilana33 iz Breidafjorda. Ali tužba je podneta na onom saboru koji je držan za ljude u Borgarfjordu. postao je zakonokazivač nakon Torarina Ragijevog brata. Nakon toga Torgeir Torkelov sin iz Ljosavatna beše zakonokazivač 17 leta. Ali stvar iza toga ode na Svesabor. Nabrojao je sve prepreke na koje je naišao dok nije postigao svoje pravo u tome slučaju. Zelena zemlja. i to ostao 15 leta. V. a i više drugih koji su učestvovali u spaljivanju. Eirik Crveni se zvao jedan čovek iz Breidafjorda koji je otišao onamo i uzeo zemlju onde u onome delu koji je kasnije nazvan Eirikov fjord. Tada padoše Toralf Lisac. brat Alfa iz dolina. sin Odov. Ali onda počeše da se biju na saboru tako da sabor nije mogao da se održi u skladu sa zakonom. Oni što žive istočno od Eijafjorda. Ali ako padnu 2 prestupne godine izmeñu onih godina koje treba produžiti. sin Torkela Blundketila sina. onda treba produžiti sedmu godinu. Kasnije su osnovani četvrtinski sabori. na onom mestu koje se od tada zove Tingnes. Tada je Tord Geli održao s brda od zakona govor o tome kako je teško za ljude da otputuju na strani sabor da podignu tužbu za ubistvo ili poniženje. Tada padoše mnogi iz Odove čete. iz Borgarfjorda. Veći broj ljudi koji se pominje u ovoj knjizi. Torvald. To mi je ispričao zakonokazivač Ulfhedin Gunarov sin. onoga što beše nazvan Jezik-Od. VI. jer se ljudi onde nisu mogli dogovoriti na drugačiji način. Ali Tord Geli je vodio tužbu.

Stigli su do ostrvlja Vestmanaeijar kad je prošlo deset nedelja od leta37. Prethodnog leta je odlučeno da se ljudi skupe na Svesabor kad proñe 10 nedelja od leta. sina Haralda Lepokosog. 37 Leto. i sve je proteklo dobro. ali do tog vremena behu stigli nedelju dana ranije. a i Hjalti Skegijev sin iz Tjorsardala. Otići na istok značilo je otploviti u Norvešku Namolili su kralja da ih ne ubije. Ali ipak je bilo više onih koji su odgovarali od toga i odbili. Vreme od 10 nedelja od početka leta je padalo izmeñu 18. uveo je hrišćanstvo u Norvešku i na Island. Kralj Olaf. sin Teitov.da bi ljude obodrilo da krenu onamo ako zemlja ima lepo ime. bilo je to 18 zima ili 15 pre nego što je ovde na Islandu uvedeno hrišćanstvo. Hal Torsteinov sin iz Side dao je brzo da ga krste. Tangbrand ode. to jest letnja polovina godine. I nagovoriše Hjaltija da krene nazad u Laugardal sam dvanaesti38. Oni su onde u zemlji našli i na istoku i na zapadu ljudska staništa i komade čamaca od kože i stvari spravljene od kamena. sina Olafa. sin Ketilbjorna iz Mosfela i mnogi drugi glavari. Tada je ubio ovde dvojicu ili trojicu ljudi koji su ga izvrgli ruglu. On je ovamo poslao jednog sveštenika po imenu Tangbrand koji učio narod hrišćanstvu i krstio sve koji su uzeli novu veru. ispričao je kralju Olafu sve čemu je ovde bio izložen. i 24. Vinovu zemlju. i rekoše da imaju puno nade da će se u tome uspeti. aprila. Teit reče da je tako ispričao jedan koji je lično bio tu. A kad je Eirik počeo da gradi zemlju. Ali istoga leta stigoše u Norvešku Gisur i Hjalti i izmoliše ih od kralja36. i koje su grenlanñani nazivali skrelinzima. 38 Sam dvanaesti znači da je sa sobom vodio jedanaest ljudi 36 35 54 . Oni mu obećaše da će se nanovo potruditi da narod ovde prihvati hrišćanstvo. A kada je stigao na istok35. Ali nakon što je proveo ovde jednu zimu ili dve. i Gisur Beli. ispričao Torkelu Gelijevom sinu. po kojima su mogli da shvate da je onde bilo ljudi iste vrste kao oni koji su podigli Vinland. juna. pošto je prethodnog leta bio osuñen na Svesaboru za bogoskvrnuće. a najkasnije 15. i rekao da ima malo nade da ljudi ovde sad prihvate hrišćanstvo. ali mi Freija izgleda kao kučka. kako je to jedan čovek koji je lično pratio Eirika Crvenog na tom putu. I kralj se veoma razljutio zbog toga i nameravao zato da osakati ili poubija ljude iz naše zemlje koji tada behu na istoku. VII. Putnici odmah otploviše od ostrva Vestmanaeijar do kopna i onda odoše na Svesabor. sin Trigvija. A leto nakon odoše na zapad zajedno sa jednim sveštenikom po imenu Tormod. počinjala je najranije 9. Uzrok je bio što je na brdu od zakona ispevao sledeću strofu: Na bogove neću da lajem.

Ali kad je reč o iznošenju dece i jedenju konjskog mesa. ostaje da važi stari zakon42. i da bi to sigurno dovelo do toliko borbi meñu ljudima da bi zemlja ostala pusta. Jer pokazaće se da. stigao je Hjalti na konju sa onima što su ostali zajedno sa njim. Onda hrišćani zamole Hala iz Side da kaže naglas njihov zakon. a neki su samo razapinjali platno preko zidova ranije podignutih od naslaganog kamenja. zakonokazivača. A kad su ljudi stigli onde. sve dok ih narod u tim zemljama nije naterao na mir. a danski Dag. Odatle poslaše poruku saboru da svi koji ih podržavaju. ako to To se jezero danas zove Þingvallavatn.” I on je tako govorio da se na kraju obe strane složiše da svi treba da imaju jedan zakon. ako to žele. pa da imamo jedan zakon i jednu veru. tako da obe strane dobiju nešto od svoga. On je tada još bio paganin. Ali pagani su se skupili pod punim oružjem. 40 39 55 . i bilo je tako blizu sukoba da se nije moglo videti šta se dogaña. otkazaše jedna drugoj zajednički zakon. Ali on se toga iskaza odreče tako što uze Torgeira. podizao bi šator. Torgeir leže dole i prostre svoj kožuh preko sebe i odmaraše se celog tog dana i cele noći i ne reče ni reč. raskinućemo i mir. Ali dan iza toga odoše Gisur i Hjalti do brda od zakona i iznesoše onde svoje poslanstvo. „I sad smatram da valja preporučiti” – reče on – „da ni mi ne dozvolimo da odlučuju oni koji su najratoborniji. onako kao su ih zamolili. A to se dogodilo tako da su odmah jedan drugome poslali skupocene poklone i mir je meñu njima vladao dok su bili živi41. 42 Po starom islandskom običajnom pravu bilo je dozvoljeno ostaviti napolju da umru neželjena deca i deca roñena sa ozbiljnim manama. kako bi ko pristigao. Njihovi roñaci i prijatelji im unapred izañoše u susret. onaj koji se slaže sa hrišćanstvom. Ali pre nego što su krenuli odatle. treba da im izañu u susret. Ali posle. gde je držan Svesabor. kad su se ljudi vratili u svoje kolibe40. već da radije smanjujemo suprotnosti meñu njima. Pomenuti dogañaj je. mada to sami nisu želeli. 41 U Sagi o pohrišćavanju piše da se norveški kralj zvao Trigvi. Ljudi će imati pravo da prinose žrtve u potaji. On im na razne načine objasni da ne smeju dozvoliti da se to dogodi. i kaže se da su neuobičajeno dobro sročili svoje reči. Zatim odoše sa brda od zakona. Na Tingveliru. ako raskinemo zajednički zakon. po svemu sudeći. onaj koji on bude rekao. te jesti konjsko meso.Gisur i oni drugi odoše onda do jednog mesta blizu jezera Olufsvatn39 koje se zove Velankatla. To je učinilo da su jedan za drugim uzeli svedoke i obe strane. Zatim odjahaše na sabor. on uze da govori i reče da će biti nesrećno stanje ako ljudi ne budu ovde u zemlji imali jedan zakon. neistorijski. dok je hrišćansko pravo zabranjivalo i jedno i drugo. I ispriča da su kraljevi u Norveškoj i Danskoj dugo bili u meñusobnom sukobu i borili se. hrišćani i pagani. Ali sledećeg jutra ustade i posla poruku da se ljudi upute k brdu od zakona. jer su čuli da njihovi neprijatelji imaju nameru da ih uz pomoć oružja drže podalje od saborskog polja. Tad bi utvrñeno zakonom da svi budu hrišćani i da budu kršteni oni koji ovde u zemlji nisu kršteni. da ga naglas kaže. ali da budu stavljeni van zakona. i reče da bi to dovelo do velikih sukoba.

IX. onda onaj ko bi mu naneo povredu ili ga ubio. 45 Jedan poseban sud na Svesaboru koji je. Bernhard 19 godina. rukopoložen je za biskupa u danima Haralda. a sve zbog toga što je on oštro upravljao zemljom. On je u zakon uneo peti sud45 i to da nijedan ubica ne objavi ubistvo na druge do na sebe46. sina Sigurda. Onda mu bi odobreno da pusti da Skafti Torodov sin. Kol. 46 Jedno ubistvo je važilo kao ubistvo iz potaje ako ubica ne bi objavio da ga je on počinio. Skafti je bio zakonokazivač 27 leta. a posle su bili ovi: Bernhard Knjgoumni 5 godina. jer on sam je imao promukao glas. Ali koju zimu kasnije i to paganstvo je ukinuto kao i ono od pre. Fredrik je stigao ovde u pagansko vreme. Ornolf i Gotskalk i tri ermska. otac Halov. 56 . i ono se posebno oštro kažnjavalo. sin Bjarnija. i Jon iz Holara. VIII. Oni su svi postali dobri glavari: biskup Gisur i sveštenik Teit. koji je posle bio knez u Norveškoj. Dvojica njih su kasnije rukopoloženi za biskupe. Kol malo godina. Johan Irski malo godina. njegov sestrić. sin Haraldov. Ali kad su glavari i dobri ljudi videli da je Isleif mnogo sposobniji od drugih sveštenika koji su bili ovde u zemlji. A ranije je ovde važio isti zakon za to kao i u Norveškoj. Teit je 43 Ako bi neko bio stavljen van zakona. Henrik 2 godine. sina Halfdana. Isleif. bio apelacioni sud za sudove po četvrtima. izmeñu ostalog. Ali on je umro one iste godine u kojoj je pao Olaf Krupni. Ovo su imena onih biskupa koji behu stranci na Islandu. a proteže se od pokrajine Telemark na zapadu do švedske pokrajine Bohuslen. kralja Norveške. sin Haralda Lepokosog. bude zakonokazivač. sinom kralja svea Eirikom iz Upsale. deo Norveške oko fjorda na čijem je kraju Oslo. Isleif je imao tri sina. Osim njih ovde stigoše još petorica koji kazahu da su biskupi. 30 zima nakon što je pao Olaf Trigvijev sin. a onda Geli Bolverkov sin 9 leta. U njegovim danima mnogo je moćnih ljudi i glavara osuñeno da budu stavljeni van zakona ili da napuste zemlju zbog ubistva ili nasilja. nije morao da plati odštetu ili krvarinu i nije podlegao krvnoj osveti. kako je to ispričao sveštenik Semund. kako mi je Teit ispričao. To je bilo 130 zima nakon ubistva Eadmunda i 1000 zima nakon Hristova roñenja po običnom računanju. 44 „ermskir” može biti ili jermenski ili iz Ermlanda kraj Baltika. Rolf 19 godina. i Torvald. Ali Olaf Trigvijev sin je pao istog leta. predadoše mu mnogi svoje sinove da ih uči i da ih rukopoloži za sveštenike. Meni je Teit ispričao to kako je onda hrišćanstvo uvedeno na Islandu. sin Godroda. On je tad vojevao bitku sa danskim kraljem Sveinom Haraldovim sinom i Olafom Šveñaninom. i Eirikom Hakonovim sinom. sina Sigurda Diva.učine pred svedocima43. Grim Svertingov sin iz Mosfela postao je zakonokazivač nakon Torgeira i bio to dva leta. sin Gisura Belog. 47 Vika. koji beše istočno u Viki47. Zatim je Stein Torgestov sin bio zakonokazivač 20 leta. Petrus i Abraham i Stefanus44. sina Haralda Lepokosog.

Hal je podigao kuću kada mu je bilo 30 godin i živeo je 64 zime u Haukadalu i imao 94 kada je izdahnuo. i više drugih umnih ljudi kazivali o vremenima onih koji behu zakonokazivači pre nego što se on mogao setiti. u zimu nakon što je Geli Torkelov sin. Tih dana je došao iz Francuske ovamo na sever Semund Sigfusov sin48 i dao da ga rukopolože za sveštenika. on je kazao za one koji su to bili pre vremena koje se ja sećam. brat njegov. X. Gunar Umni je postao zakonokazivač kada je Geli prestao. On je preuzeo onoga leta kad je Gisur bio biskup ovde u zemlji jednu zimu. Ja sam tad bio zajedno sa Teitom. da ga je krstio Tangbrand kada je bio 3 zime star. pao je kralj Harald u Engleskoj. Tada je Leo septimus49 bio papa. bio zakonokazivač 8 godina. Uz njega su i Torarin. deda njihov po ocu. i bio sam onde 14 zima. Biskupa Gisura je narod cenio više no što se kazuje za ikog drugog čoveka ovde u zemlji. i kazivao istinu i sam se sećao dana kada je kršten. Zatim je Kolbein Flosijev sin bio to 6 leta. Zimu kasnije bio je u Norveškoj i opet doputovao ovamo. i Skegi. A to je bilo u zimu pre nego što je hrišćanstvo ovde uneto u zakon. dakle. onoga čoveka koga su svi ovde u zemlji smatrali najsposobnijim i najboljim od neškolovanih ljudi. Tako mi je on rekao. a on je i imao dobro pamćenje. umro 5. On je izdahnuo na Skalholtu kada je bio biskup ukupno 24 godine. 51 Martinova misa je 11. Sva vremena za zakonokazivače napisane u ovoj knjizi. Zatim je Geli zakonokazivač bio po drugi put 3 leta. 50 Ta svečanost pada na 29. novembra. Ali Hal mi je ispričao to. Zbog ljubavi koje su ljudi gajili prema njemu. 49 To je pogrešno. izdahnuo. otac njihov. sin Isleifov. Onog leta kada je postao zakonokazivač. To mi je ispričao Teit. 80 godina nakon pada Olafa Trigvijevog sina. a drugu u Gautlandu. jula. on je bio deveti papa. To je bilo u nedelju 6 noći nakon svečanosti za Petra i Pavla50. 12 zima star. i bio je to 3 leta. Biskup Gisur. A to je bilo na dan svečanosti za biskupa Martina51. rukopoložen je za biskupa po molbi zemljaka u danima kralja Olafa Haraldovog sina dve zime pošto je Isleif izdahnuo. Markus Skegijev sin postao je zakonokazivač nakon Sigvata. i bo je zakonokazivač 24 leta. i zbog 48 Semund mudri kome je dugo pogrešno pripisivano autorstvo Starije Ede. a u poznijoj islandskoj usmenoj tradiciji smatran je i čarobnjakom. moj deda po ocu i uzgojitelj. I ja sam došao kod Hala kad mi je bilo 7 zima. po onome što je Bjarni Umni. Isleif je. I zato je bilo pravo da mu ime bude Gisrod. juni. Zatim je Sigvat sin Crnoga. mojim bratom po odgoju. ispričao. 57 . sestrić Kolbeina. desete zime nakon što je biskup Isleif izdahnuo.odrastao kod Hala u Haukadalu. Isleif je imao 50 godina kada je rukopoložen za biskupa. Jednu je od te dve zime proveo ovde u zemlji.

A to se svima tako dopalo. i da zatim daju desetak od toga. bude u Skalholtu. i da bude ozakonjeno da to bude tako dok je Island naseljen. A to je sprovedeno tako da su zapisani i deo o ubistvu ljudi i mnogo drugog u zakonima. Ranije biskupska stolica nije imala neko odreñeno mesto na Islandu.onoga što su on i Semund govorili. 56 Ari je odrastao kod toga Hala Torarinovog sin. Seljaci sa imovinom preko neke odreñene granice bili su obavezni da odu na sabor ili da plate odreñen porez. da zamole Torlaka. A unapred je dao da se prebroje seljaci ovde u zemlji. a zadržaće se svi propisi protiv kojih ne bude govorila većina ljudi. U njemu su sedele sve poglavice koje su okupljale najmanje jedan odreñen broj seljaka. a u dogovoru sa zakonokazivačem Markusom. svojim prijateljima i glavarima. Prvoga leta kada je Bergtor bio zakonokazivač. da niko nije govorio protiv. da on pristane da ga rukopolože za biskupa. jeste jako svedočanstvo o tome koliko su ljudi u zemlji bili poslušni prema Gisuru. ukupno 147 ljudi. i 10 u četvrti Rangeing. A na celom Islandu ne behu uračunati oni koji nisu bili obavezni da plate porez za put na sabor53. sina Torleikovog. a brata Hala iz Haukadala56. tako da ovde u zemlji budu radije dve biskupske stolice nego jedna. sina Runolfovog. To što je on sredio da se sva dobra na Islandu i sama zemlja procene pod zakletvom i dâ desetak od toga. 54 Podatak o Gudmundu Torgeirovom sinu je verovatno kasnije unet. dao je on više od četvrtine svoje biskupije. Njih su trebali da kažu sledećeg leta u zakonodavnom veću55. da je biskup Gisur zbog bolesti bio nesposoban da otputuje na sabor. i sveštenici su to kazali u zakonodavnom veću sledećeg leta. zakonom je utvrñeno da svi ljudi prebroje i procene sva svoja dobra i zakunu se da su dobro procenjena bilo da su zemlja ili pokretna imovina. Oni su trebali da u zakone unesu sve nove propise za koje su mislili da su bolji od starih zakona. Zatim je Bertor Ramnov sin bio zakonokazivač 6 leta. od koga je davan novac za trošak puta onima koji su išli na sabor. I to su tako učinili svi oni Ovde je reč o takozvanim „velikim” stotinama. Biskup Gisur je takoñe dao da se unese u zakon da sedište onoga biskupa koji je na Islandu. prihvaćeno je da se zakoni zapišu u knjigu u kući Haflidija Mosova sina zimu nakon onoga što kažu Bergtor i Haflidi i drugi umni ljudi koji su za to bili izabrani. 55 Zakonodavno veće je donosilo zakone. a to su ga žitelji sa severa zamolili. Ulfhedin. On je onda poslao poruku Svesaboru. postao je zakonokazivač nakon Markusa i bio to 9 leta. A Gisur je stolici dodao svu zemlju koja je pripadala Skalholtu i mnogo drugih bogatstava i u zemlji i u pokretnoj imovini. a onda Gudmund Torgeirov sin 12 leta54. Poreski obveznici su istovremeno bili obavezni da plate desetak. zatim zakonokazivač i kasnije oba biskupa. To se dogodilo prvoga leta kad je Bergtor bio zakonokazivač. Ali kada je zaključio da je to mesto dobro naraslo bogatstvom. Tada ih je bilo celih 7 stotina u četvrti Austfjording. 53 52 58 . sin Gunara Umnog. a one broje 120. i devet u četvrti Breidfjording i 12 u četvrti Eijafjording52. porez za put na sabor.

oca Egila. On je tada bio na prestolu u Miklagardu. Naseljenik Rolaug. majke Einara. maja58. beše otac Helgin. i kralj svea Filip. oca Torda Gelija. Torlak je toga leta otputova iz zemlje. majke Hala iz Side. oca Torhild Jarebice. 38 zima. U svakom takvom periodu različite mesečeve mene padaju na iste dane u nedelji i mesecu. majke Torda Konjostene. sina Olafa Haraldovog sina. koji je bio prvi biskup u Holaru. Velikom gradu59. otac Tordis. otac Gisura Belog. oca Halfride. A biskup Gisur je izdahnuo u Skalholtu 30 noći kasnije. To je bilo 120 zima nakon što je pao Olaf Trigvijev sin i 250 zima nakon ubistva Eadmunda. period od 19 godina.kojima je poslao poruku. 604 zima nakon Hristova roñenja po običnom računanju. dugo koliko i njegov otac. Naseljenica Aud. Iste godine umrli su papa Paskalis drugi. Ali 12 zima kasnije. Njega je Gisur dao za ga rukopolože sa sedištem u Skalholtu još dok je sam bio u životu. majke Jona. koji se nastanio na Breidabolstadu istočno u Sidi. ali je došao ovde u zemlju sledećeg leta. koji beše prvi biskup u Skalholtu. Tada su Eistein i Sigurd bili kraljevi u Norveškoj 17 godina posle Magnusa. a kasnije istoga leta grčki kralj Aleksius. Kad je Gisur bio biskup 24 zima57. I to je ukupno 1120 godina. A on je izdahnuo druge godine vladavine cara Fokusa. Tad je Torlak imao 32 zime. A dve zime kasnije bi mesečeva smena60. Torlak je rukopoložen za biskupa. 59 Staroskandinavski naziv za Konstantinopolj. otac Isleifa. koji je sad biskup u Skalholtu nakon Gisura. kad je Gisur bio biskup ukupno 36 zima. Naseljenik Helgi Suvi. pre biskupa Gisura. patrijarh u Jerusalimu. a to je uspelo zato što je Gisur lično unapred mnogo molio. kako je to računato. Godine 1106. koja se nastanio na Kvamu. svoga oca. Godine 1118. 58 57 59 . beše majka Torsteina Crvenog. onaj što se nastanio na Kristnesu severno od Eijafjorda. oca Olafa Feilana. Tada je Gregoris septimus bio papa. oca Eijolfa Valgerdinog sina. otac biskupa Gisura. Jon Ogmundov sin je rukopoložen za biskupa kao prvi sa sedištem u Holaru. oca Snorija. u utorak 28. oca Karlefnija. Gisur je bio rukopoložen za biskupa kad je imao 40 godina. beše otac Teita. 60 Smena mesečevog ciklusa. Ovde se završava ova knjiga. onaj što je uveo hrišćanstvo u Englesku. Ovo su rod i rodoslovno stablo islandskih biskupa: Naseljenik Ketilbjorn koji se nastanio u gornjem Mosfelu. beše otac Osura. Tada je imao 54 zime. kralja Engleske. oca Torgerde. i Jerusalimski kralj Balduin. i Arnald. ali se opet vratio sledećeg leta i tada je rukopoložen za biskupa. i 516 zima nakon što je izdahnuo papa Gregorius61. Zatim je prve zime bio u Danskoj. 61 Gregorijus veliki. majke Torlaka.

koji je sada biskup u Holaru nakon Jona. oca Torsteina. istoriji norveških kraljeva. 17. koji beše moj otac. kralj Uplanda. 31. 22. koji beše otac Branda i Torgils. Geli. Alrek. Olaf Feilan. 19. 15. 2. 6. Olaf. Jorund. 33. Ovo su imena očeva inglinga62 i bredifjordinga: 1. oca Ketila. 25. 23. Otar. Frej. sina Ragnara Čupavih nogavica. 27. 24. 9. Braut-Onund. 28. Dag. 29. 26. 30. Halfdan Belokosti. onaj što je umro kod Fredfrodija. 12. Helgi. Ingjald Neobuzdani. 5. Godrod. 13. Turski kralj Ingve. Adisl iz Upsale. 16. Aun Stari. kralj svea Njord. Egil Vendilkraka. 32. 4. Tord Geli. 20. Visbru. 8. 35. 60 . Ingve. Vanlandi. 14. 62 Islandski državnik i pisac iz XIII veka Snori Sturluson govori i inglingima u svojoj knjizi Zemljokrug. Svegder. 11. Domar. 36. Olaf Beli. a ja se zovem Ari. Digvi. Ingjald. Fjolni. prvi koji se naseli na Islandu. Eistein. 7. koji bi kršten kao starac kad hrišćanstvo bi uvedeno na Islandu. Torkel. Domald. Ingvar. sestrić Sigurda. 10. 34. otac Torkelov. 3. Olaf Tesar. Agne. 18. oca Eijolfa. Eijolf. Torstein Crveni. 21.oca Gudmunda.

ona imaše tugu i mnogo jada u svome srcu i svojoj duši. Ovaj prevod po izdanju u Carl Ivar Ståhle & E. Osnivanje Stokholma Švedskoj su puno štete karelci naneli i mnogo nemira. Askaness je imanje Asknäs na južnoj obali jezera Mälaren zapadno od Stockholma. za Božje ime i svetu veru. 67 Birger jarl. 65 Hundhammar kraj današnjeg Norsborga u župi Botkyrka na južnoj obali jezera Mälren nasuprot Asknäsa. i to sve obodri da krenu i neprijateljstva čine. oženjen njegovom sestrom Ingeborg. Prve noći kad kući stiže ubiše ga oni. gore na jednom brdu koje se zove Esta hum66 — svi onde ostaviše život — i naredi da im izvuku brodove na zemlju i spale. Birger jarl. Hronika o Eriku. I onda stade plemenita čista gospa i skupi ljude i mnogo sile i sve ih pobi. Jon nadbiskup beše tu ubijen.Lj. Jedanput im pade na pamet da spale Sigtunu i spališe je svu tako do temelja da se taj grad još nije povratio63. a da u to vreme nije bio kod kuće. . Holm. pet kilometara od mesta Hundhamar. Tigerstedt: Sveriges litteratur I. SFS 47 (1921).) Karelci pljačkaju. Da se hrišćanima tako loše zbilo to radovaše zemlju karelaca i rusa. glavni rukopis cod.DVORSKA ORIGINALNA KNJIŽEVNOST HRONIKA O ERIKU (Erikskrönikan. nad tim se mnogi paganin radovaše. R. Takve nesreće umanji on. ponovljeno izdanje SFS 68 (1963). u kome su izdavači preuzeli pojedina tumačenja reči iz drugih rukopisa. D2 iz 1470-tih. i borio se sa rusima i ingermanima 63 Po beleškama u analima to se dogodilo 1187. jer tuga je tada stiže. izdanje R. 61 . godine. tako mi je rekoše. 64 Jon jarl je živeo verovatno negde početkom 1200-tih godina. Medeltidens och reformationstidens litteratur. koji onde beše devet godina. 1968. jednu divnu kuću i dobar grad. Stockholm: Svenska bokförlaget/Bonniers. Pipping. Utgiven av Carl Ivar Ståhle. Oni juriše od mora gore do Melara po lepom vremenu i oluji. N. taj umni čovek67: naloži da se podigne grad Stokholm s velikim razumom i mnogo vidovitosti. zet kralja Erika Eriksson. sve urañeno onako kako naredi. To je tako istinito kako ja ovde čitam: Jon jarl bi ubijen u Askanesu64. 66 Eesta skär sad Estbröte. jedno omanje brdo sa razvalinama tvrdine u zalivu južno od mesta Kungshatt. Njegova žena u Hundhamar pobeže65. sve potajno izmeñu švedskih brda i najčešće sa skrivenom vojskom. umro 1260.

a obim posla. ja ću reći zašto: devetnaest crkvenih župa leže u njemu. Jedini pravi način bi bio jedan sasvim nov prepev ili. moraju da se uzdrže kad vide da si mi ti moćni zaštitnik. I taj prevod ima odreñenih manjkavosti. jer najbolje odgovaraju potrebama nastave stare književnosti. (…) Sada je on otišao. uradio Fr. Pa kako niko nije hteo da na sebe preuzme posao povezan sa izradom jedne hronike Danske. Kada je reč o stihovima kod Saxa koji su prepev stare poezije. a 1985. Izabrao sam delove predgovora i nekoliko delova iz prvih sedam knjiga. tako da zavidnici i sitničavi kritičari svega i svačega što je neobično. Ni za jedan se ne može reći da u potpunosti zadovoljava: neki su jezički potpuno zastareli. a inače su rekonstruisani. novo izdanje 1925. svome najbednijem slugi. 1931. sad je mnogo sreće i radosti gde pre beše tuga i mnogo priče o paganima koje učini tužnim. da kao takav budeš otac i staratelj moga dela. Winkel Horn. Nije tako davno kako je narod prihvatio hrišćanstvo. neki preslobodni. S obzirom na dostupno vreme. danski nadbiskup Absalon. Blatt: Index Verborum. uzmem kao ishodište prevod koji je 1898. koji je uvek mnogo polagao na to da hvali svoju otadžbinu. dugo je bilo slabo i sa verom i sa znanjem latinskog. kao što je prethodno vladalo neznanje. jer ti poseduješ takvu raznovrsnost umenja. Time nije rečeno da su drugi delovi manje vredni kao književnost. slabo je bilo vrednoće. pre svega što stihovi nisu dati ni u prozi ni u prepevu sa Saxovog originala. tako što je stalnim obodravanjem mene nedostojnog naveo da prihvatim ono što prevazilazi moje moći. već su. iznašao je da je neizdržljivo da ona nema takav spis za sećanje i glas da se čuje u budućnosti. koji si u jednom srećnom trenutku jednoglasno ovenčan da ga naslediš u njegovoj visokoj službi kao poglavar naše Crkve. taj zadatak. Ræder: Saxonis Gesta Danorum I. prevod na savremeni danski jezik. a oko jezera sedam trgovišta. H. koristio sam metrički korektan prevod Jørgena Olrika iz 1908-1912 pod naslovom Saxes Danesaga I-IV. nanovo izdao u modernizovanoj verziji Mogens Boisen. takvo preobilje divnoga znanja. 68 62 . Stvar je u tome da je tek sada moguće napisati jednu hroniku Danske. koji samo treba da ukaže na ton i sadržaj dela. dati u prepevu sa staroislandskog originala u meri u kojoj postoje. To jezero je dobro. gospodine Anderse. u manje ambicioznoj varijanti. Sve si to Postoji nekoliko prepeva i prevoda Gesta danorum [Dela danaca]Saxa Gramatika na savremeni danski jezik. Olrik. dao je meni.To je ključ onoga jezera. i ja te zato molim. a samo u nekoliko slučajeva konsultovao sam tekstualno izdanje J. tako da im karelci ne prave nikakvo zlo. a kad je Crkva organizovana i znanje latinskog se proširilo. Ja sam se odlučio za taj prevod kao osnovu zato što je to onaj vid u kome se sa Saxovim delom upoznaje običan obrazovan danac. A to važi i za prevod na srpski. ja sam se odlučio da za ovaj prozni prevod. 1957. pre nego što je moj rad završen. i tom II F. neki nedosledni. Ovaj je prevod inače urañen kao grubi prevod bez većih umetničkih pretenzija. da si kao svetište pun nebeskoga blaga. kao kad je reč o Pesmi o Bjarkiju. Saxo Grammaticus DELA DANACA68 (Iz Saxovog predgovora) Pošto se drugi narodi rado ponose svojim delima i raduju se uspomeni na svoje praoce. neki preterano arhaizirani.

ja se. Oni se raduju da poznaju dela drugih naroda i prenesu ih u budućnost i smatraju da je podjednako časno kazivati o velikim i dobrim delima stranaca koliko ih i sam činiti. (…) Prva knjiga Dan i Angel Dan i Angel. koliko god mi je nedovoljno uspelo. čiji čuveni rod želim da opišem od najstarijih vremena. tako su mnogo polagali na čast i slavu. i ne treba očekivati da se pronañe prazna priča koja divno izgleda. Angel. (…) Ja se zatim obraćam tebi. Ja sam istražio ta svedočanstva iz prošlosti i učinio sve što sam mogao da im u svojem prenošenju budem veran. bojim da pod teretom težine zadatka više pokazujem svoje sopstveno neznanje i svoje nedostatne sposobnosti nego što opisujem tvoje poreklo onako kako bi to trebalo činiti. već pouzdani podaci o prošlosti. za koga se kaže da od njega potiču angli. lepim rečima i jednom vrstom pesničke umetnosti opisivali svoja izuzetna dela. dade onome delu zemlje kojim vladaše svoje ime. mada normanski hroničar Dudo smatra da mi potičemo od grka koji su nekad nazivani danajcima i da smo od njih dobili ime. kada su naši očevi izvodili važne poduhvate dostojne muškaraca. našem blagoslovenom glavaru i ocu. i nakon tih dugotrajnih studija dobio si časni zadatak da upravljaš jednim stranim visokim učilištem i tako si to radio. (…) Ni trud islanñana ne treba zaboraviti.stekao putovanjima u Francusku. Humbleovi sinovi. kasnije osvojili Britaniju i dali tom kraljevstvu 63 . od kojih potiču danci. tako da ne služim novo i samosmišljeno. da si više ti bio ukras službi no što je služba bila ukras tebi. ali mada su snagom velikih zasluga. nisu nosili kraljevsko ime. najsjajnijem svetlu otadžbine. Njihove riznice u obliku veličanstvenih svedočanstava o dogañajima iz prošlosti ja sam pomno proučio i ne tako mali deo ovoga dela je napisan s tom grañom kao osnovicom. već ih kazivali u obliku odabranih reči koje su uklesivali u kamenje i stenje posebnim slovima onoga vremena. koje su stekli svojom hrabrošću. Pošto ih slaba plodnost njihove zemlje uzdržava od sveg preobilja. kralju Valdemare. naime. Moje kazivanje nanovo stvara ono što potiče iz davnina. onako kao to činjahu rimljani. da prevedem stih po stih i na taj način podržim svoje kazivanje. uvek su živeli skromno i rado koriste sve svoje vreme da bi skupljali i širili znanja o delima drugih naroda. na taj način duhovnim zanimanjima nadoknañuju svoje siromaštvo. da te zamolim da s blagošću posmatraš moje delo. koje tako na lak način učini besmrtnim. (…) Ovde će na svom mestu biti da se pomene da. jer to tada još ne beše običaj meñu našim dedovima. da nisu samo. Italiju i Englesku. naime. Dan i Angel su takoñe bili prvi koji su vladali u našoj zemlji. Njegovi su potomci. od celog naroda dobili kraljevsku moć i vlast. jesu začetnici našeg naroda.

Na taj način je Humble izabran za prvog kralja u zemlji nakon očeve smrti. poveo rat protiv njega i zarobio ga i on je spasao svoj život samo time što se odrekao prestola. video suparnika na prestolu. da bi pridobio svoga pastorka da mu zbog porodične veze oprosti porez koji je dugovao. On je još od detinjstva prezirao svaku 64 . koji je roñen u Engleskoj. Humble i Loter Kad bi naši dedovi birali kralja. smatrao dužnošću hrišćanina pisca da se bavi kako religijskim tako i istorijskim temama. Od Dana potiče po starim svedočanstvima naš kraljevski rod. Hodbrodov sin Adils pokušao je na lep način da obezbedi svojoj zemlji slobodu time što je oženio Rolfovu majku Yrsu. da je on u svakome. zauzvrat u njemu manje sigurnosti. A inače je nosio tu nepravdu koja mu je učinjena s takvim strpljenjem da bi se moglo poverovati da se radovao gubitku kraljevske časti kao da je to uzrokovala povoljna sudbina. Njegov brat Loter je. on je. koji se isticao još i vrlinom i hrabrošću. ali ga je nemilosrdna sudba opet bacila s kraljevske časti dole da bude podanik. nije se libio da počini grube nepravde i nije se stideo da ubije najviñenije u kraljevstvu ili im otme njihova dobra. Kako je Švedska tada bila vazalna zemlja pod Danskom. naime. što je prouzrokovano time. i koji je. dao je ljudima dokaz da je. jedan posebno stasit i obdaren muškarac. Ipak mu nije dugo dozvoljeno da izvodi svoja loša dela. jer narod je ustao protiv njega i ubio ga kao što se i on sam uzdigao nasiljem. Time što je nasiljem i nepravednošću svoga brata bio primoran da se odrekne vladanja. bio im je običaj da stoje na velikom kamenu koji je čvrsto usañen u zemlju. koji od tog divnog začetka sedi na tronu Danske.ime po svojoj dedovini umesto onog kojim su ga od starih dana nazivali – a to je delo u Staro doba bilo smatrano veoma značajnim. (…) Druga knjiga (…) Rolf Kraki Helgea je nasledio sin Rolf. što mu je i uspelo. On je zato po mome umu spoznao da je delanje jednoga kralja teretno. Sa jednom visoko plemenitom nemicom imenom Grytha imao je sinove Humblea i Lotera. koga je smatrao sebi jednakim po plemenitom poreklu. takoñe polagao na to da piše o istoriji svoje otadžbine. naime. što je trebalo da iskaže da je izbor podjednako neizmenjiv kao što je taj kamen nepomerljiv. Loter nije postupao manje bezočno kao kralj nego što je činio kao ratnik: on je vladao s velikom nadmenošću. O ovome svedoči čuveni duhovni pisac Beda. sem što je pisao psalme i tumačenja Svetoga pisma. mada je u kraljevskom dvorcu više sjaja i divote nego u izbi.

Prvo Rolf koji je morao da sedne kraj vatre. on je rekao: „Teško je naći pravo i iskreno prijateljstvo kad majka odbija sinu hranu i sestra neće za brata da šije!” Na taj način ju je on ukorio i učinio da se postidela zbog svoje neljubaznosti. već i svoj novac. pravila kao da mrzi svoga sina. pokazao joj je jednu poderotinu svojoj haljini i zamolio je da je zašije. nije bilo lako otkriti. Kad je vrelina. pošto je svoju želju da se reši muža skrivala pod plaštom čežnje za slobodom. pa je svoje planove o tome skrivala posebno vešto. Čovek ne treba da veruje jednoj ženi. koju je ona u svakom pogledu smislila s velikom genijalnošću. On mora da je ipak bio sasvim zaslepljen kad je verovao da majka radi sinu o glavi i kad nije uvideo da je ona njegovu nesreću gajila u svojim mislima. gde je onu stranu s koje je grejalo najviše. a kad je ona odgovorila da bi sa tom molbom morao da se obrati kralju. nije ga njegova majka odmah prepoznala.darežljivost i bio tako škrt da je smatrao sramotom biti široke ruke. naime. nije mogla da prodre do one strane s koje je bio štit. napala je nezaštićenu stranu. naime. Onda su od obojice zatražili da dokažu da svaki od njih poseduje tvrñene osobine. Kad se Adils zatim za stolom požalio da sedi kraj svoje majke i to nazvao nedostojnim. koja je stajala tik uz ognjište i videla kako vatra samo što nije zapalila njegovo telo. tako da on ne izgubi samo onu s kojom je trebalo da deli postelju. Jedna sluškinja. podgurivala svoga muža da se pobuni da sebi obezbedi slobodu i uz obećanje o velikim poklonima navela Rolfa da doñe u Švedsku. i kad je Yrsa to shvatila. Rolf je odgovorio da je časno da majka glavu spusti sinu na grudi. a verna njemu samom. pobeći s kraljevim blagom. Ona je. a kad su zatim upitali Adilsa na koju vrlinu posebno polaže. Tu njenu lukavu nameru. Ona se. Rolf je otputovao Adilsu. On ju je prvo iz šale zamolio za nešto da jede. Da. Bilo je pametno od njega što se poslužio štitom da se zaštiti na takav način kakvim se u borbi štiti od koplja što juri. kad sin dobije poočimovo zlato. odgovor je glasio „Darežljivost”. jer se nije pristojilo na dvoru da brat i sestra sede zajedno. kad je ona odbila i tu molbu. koja je ujedala gore od kakvog koplja. ali da za to upotrebi lukavstvo. Kad su drugi za stolom upitali Rolfa koju hrabrost najviše ceni. jer ona je smatrala da nema boljeg načina da ga kazni za njegov tvrdičluk doli da mu otme njegovo bogatstvo. Podstaknut pomenutim obećanjima. jer se on na taj način branio od napada koji je bio uperen na njegovu nevinost time što je podsetio na one niti kojima ih je priroda tako nutreno povezala jedno s drugim. to je bila jedina zaštita koju je mogao da pruži. odlučila je da ga se reši. zaštitio štitom. mislila da će najbolje postići cilj svojih želja tako što će. on je stvarno bio glup kad nije razumeo da su neumorni napori njegove supruge pod plaštom mržnje prema sinu smišljeni da se reši njega samog. ali kako su on i Yrsa bili dugo odsutni jedno od drugog. Drugu je štitio strpljenjem. i zato je njegovo poverenje u nju bilo to bedastije što je mu je bilo lakše da sebi umisli da je ona neverna sinu. odgovorio je „Strpljenje”. izvukla je čep iz bureta s medovinom tako da je piće ugasilo vatru pre 65 .

pošto je svome posinku dao bogate darove. svom silom legli na vesla i na taj način pobegli. To je inače bilo isto sredstvo kojim je. ispraznili džepove i ostavili progonioce da se tuku oko plena. Rolf se smejao kada ga je video kako leži u prašini i skuplja darove koje je prevaren poklonio. i to je učinio takvom silinom. bio mu je običaj da odmah ispuni molbu. Onda se dogodilo to da je jedna takva kost promašila svoj cilj i umesto toga velikom silinom pogodila u glavu Hjaltijevog suseda. Taj dogañaj je prekinuo tu divlju i nepriličnu igru i gosti se digoše.no što je učinila kakvu veliku štetu. kraljevo blago natovari na kola. Yrsa je osim toga rekla svojim ljudima da se ne može ništa navesti protiv toga da šveñani povrate svoju imovinu – stvar je bila samo u tome da se odreknu tuñeg dobra i da ne izlože svoje gubitku. a Rolf je pobrao mnogo priznanja za strpljenje koje je pokazao. tako da niko nije morao da moli drugi put. kaže se. Zato su mu dolazili brojni ratnici. toliko je razbesnelo Bjarkija da je on zavitlao kost nazad na čoveka koji ju je bacio. onda je to potpuno razuman ulog. Trećega dana gošćenja Yrsa je iskoristila priliku da sprovede svoju prevaru i dala da se. Dok su se šveñani radovali plenu. veliku svadbu da proslavi svoje venčanje sa Rolfovom sestrom Rude. naime. a ako se time može spasti život. Istovremeno s onim što je ovde ispričano. Bjarkija. pa su se zabavljali i tako što su teškim životinjskim kostima gañali u glavu jednog čoveka po imenu Hjalti. jer je ovaj pokvario 66 . imenom Agnar. više voleo da preduhitri takvo ponavljanje time što bi odmah dao poklon nego da umanji njegovu vrednost time što bi pustio da se na njega čeka. video šta se dogodilo i krenuo u poteru. da se čovekovo lice okrenulo unazad. svi su poslušali nareñenje kraljice Yrse. a da njen muž ništa nije slutio. naredila je u svome strahu svojim ljudima da bace zlato objasnivši im da je to jedini način na koji mogu da spasu život. Frode u svoje vreme upotrebio u Engleskoj da spase sebe i svoju vojsku. priredio je jedan čovek. Adils se u meñuvremenu probudio. Kad je Adils video ogrlicu koju je poklonio Rolfu kako leži meñu drugim zlatnim nakitom. Za Rolfa se uostalom kaže da šta god bi ga neko zamolio. njima još odozgo dodao i jednu ogrlicu od zlata znatne težine. a potiljak unapred. a to zvuči razumno da je jedna žena. on je. Ratnici meñu gostima zabavljali su se uz mnogo galame i šala. Mladoženja. Neki tvrdi da je Yrsa zadržala zlato i da je ono što je rasula pred progonioce bio samo pozlaćeni bakar. koja je mogla da smisli tako zle i vešte planove. Kad je Yrsa uvidela da je progone i da će je zacelo dostići. Ingelsov sin. Za Adilsovu darežljivost kaže se da je. mogla i da se doseti da napravi patvorene stvari za koje bi neprijatelj poverovao da su prave. Da bi što pre umakli. iskrala se iz utvrde i po mraku krenula da beži zajedno sa svojim sinom. a gaji poklonima. nije mogao da odvoji oči od svoga najdražeg blaga i u svojem tvrdičluku je kleknuo da je pokupi. To izrugivanje. uz bol. danci su požurili do svojih brodova. jer hrabrost se podstiče pohvalom. koji se zbog toga naljutio i optužio Bjarkija. izazva ga onda na dvoboj i htede da se osveti.

jer kad su se tad održavali dvoboji. Mladić ga odmah stavi na svoju desnu šaku i diže je u vazduh dok je drugu ruku držao na leñima da bi izgledalo kao da je se stidi. Kad je pun ponosa zbog tih dela napustio to mesto. Agnaru je zbog njegovog plemenitog porekla odobreno da zada prvi udarac. da bi dao veću snagu maču. koji mu dade svoju sestru Rude za ženu. kakvo je to „kraki” koje je priroda u svojoj obilatosti učinila tako velikim. Rolf na kraju stavi jednog veoma pametnog mladića imenom Hjartvar da bude namesnik u Švedskoj s time da plaća godišnji porez. zadobio je novu pobedu nad jednom od šumskih životinja. jer se verovalo da takvo piće daje snagu. Reč „kraki” znači. ali žestokih.zabavu. i on je udario takvom silinom da je rasekao gornji deo Bjarkijevog šlema i ranio ga po vrhu glave. pa izvanredno oštrim sečivom svoga mača raseče Agnara na pola. Kad je dvoboj trebalo da počne. udaralo se odreñenim redom i nije se žurilo od udarca do udarca – bilo je važno zadati svega nekoliko udaraca. srećan i kad najmanji poklon dobije. Agnarovi borci tad zatraže osvetu. ko je tako dugo živeo u siromaštvu. jer se Rolf pobrinu da može slobodno da pokaže obe šake. koji mu doñe u susret u trnjaku. srami zbog svog siromaštva gledajući desnu šaku. dugo su se svañali ko treba da zada prvi udarac. Skuld. naime. beše neobično dug i retko oštar. Svim tim izvanrednim delima Bjarki je zadobio prijateljstvo najuglednijih ljudi a stekao i veliku naklonost kraljevu. na kojoj ne beše nikakav ukras da se pravi važna. 67 . jer je govorio da je neko. i više se časti zasluživalo jačinom udaraca nego njihovim brojem. Zatim krenu na Adilsa koji je neprekidno izazivao Rolfa. on ga ubi svojim kopljem i pusti svog pratioca Hjaltija da stavi usta na ranu i popije krv životinje. a još se i mač zaglavio u jednom od srednjih otvora na šlemu. Kad ga upitaše za razlog njegovog čudnog ponašanja. pobedi njegove ratnike i ubi ga. nije bilo glavno da se razmeni što više udaraca. koji se. Taj dovitljivi odgovor mu je obezbedio još jedan prsten. ali im Bjarki priredi sličnu smrt. Tako je išao unaokolo i izgledao smešno. Neki kažu da je Agnar izdahnuo smejući se da niko ne bi otkrio kako ga boli. tako da je kao nagradu za pobedu dobio mladu pobeñenoga. Sad doñe red na Bjarkija. osloni nogom na jedan panj. koji beše podjednako dragocen kao i prvi. jer njegov mač. on odgovori da se njegova leva šaka. Vog nije izostavio da pruži uzdarje. Ovde je na mestu da se ispriča jedna smešna priča: Jedan mladić imenom Vog doñe do Rolfa i dugo je stajao i posmatrao pomno i sa velikim čuñenjem kraljevu stasitu priliku. a da bi sprečio da Hjartvar postane svoj sopstveni gospodar. jednim ogromnim medvedom. List. na danskom jedno drvo kome su grane okresane i po kome se može penjati tako što se stopala premeštaju s jednog odsečka na drugi sve dok se ne stigne do vrha kao po kakvim lestvama. učini ga svojim zetom tako što mu dade za ženu svoju drugu sestru. Rolf odmah uze tu reč kao nadimak i nagradi Voga za šalu jednim skupim prstenom. kojim je šaljivim rečima mislio na kraljev neobično visok stas. Zatim upita u šali.

zbog čega je daleko nadmašivao sve druge gradove u širokoj okolini. odseče joj nos. doneše oružje skriveno na brodovima. Neki se suprotstaviše mada su bili ošamućeni snom i u mraku im beše teško da razlikuju prijatelja od neprijatelja. Kad ga je najzad prevladala za takvo shvatanje i on počeo da smišlja spletke. ali je odmah izabrao hrabrost umesto puti. Kad tako stiže do sobe u kojoj je Bjarki još uvek ležao i spavao. sasvim se predao radostima gostinskog stola i pio bez mere. Snažna mora da je bila ljubav toga ratnika prema svome kralju kad je radije hteo da izloži svoj život nego da ga sačuva za putene radosti. Ta on je mogao kao opravdanje za izostanak da navede da pojma nije imao šta se zbiva. S tim lažnim tovarom je odjedrio do grada Lejrea koji je Rolf izgradio i ukrasio kraljevskom divotom. nije vreme za san i dremež! 68 . koji su goreli od želje da izvedu svoje podlo delo. jer tvrdila je da slobodu treba ceniti više od prijateljstva i roda. iskradoše se iz spavaćih soba. šveñani. jedan od najboljih kraljevih ljudi. koji se daju u službu na nekom dvoru.jer dade svečanu obavezu da će. upravo za tu noć otišao do jednog mesta nedaleko od zamka. kaznio ju je za njen lakoumni govor i istovremeno joj otežao da nastavi svoj raskalašni život. On joj onda odgovori da već odmah može da bira po želji. baci se u borbu gde beše najžešće i rani ili ubi mnogo neprijatelja. U meñuvremenu je Hjalti. naložnica ga upita koliko starog muškarca da uzme ako njega izgubi. Rolf je primio Hjartvara s radošću. provališe u sobe gde su danci spavali i počeše da ih ubijaju. ustajte. dade mu predlog da počini grubu izdaju. ali je namera bila da on po noći napadne i ubije kralja. pozva ga ovim stihovima. Ona u potaji natovari brodove mnogim oružjem i nagovori Hjartvara da odjedri do Danske kao da će da plati uobičajeni porez. jedva da je hteo poverovati svojim sopstvenim ušima. Probudite se iz sna svi koji želite da se nazovete prijateljem svoga kralja. Time što ju je tako unakazio. osvetiti njegovu smrt. A zatim požuri natrag u grad. Ovde se mora primetiti da istaknuti ljudi. Dok su danci spavali. ako ko Rolfa ubije. odmah pri stupanju kao svečan uvod u vreme učenja dadnu obećanje kralju da će učiniti kakav veliki podvig. Ona je molećivo govorila Hjartvaru o njihovim sramotno bednim uslovima – tako je ona to nazivala – i obodravala ga da odbaci ropski jaram. oprobani poglavičini ljudi i svi koji želite kralju čast da ukažete! Plemeniti. gde je imao naložnicu. izvukao se iz zagrljaja željne žene i uputio u opasnost borbe. U meñuvremenu je Skuld iznašla da je sramotno da njen muž plaća porez i dade se na smišljanje zlih planova. dok su gosti nasuprot tadašnjem običaju izbegli da se opiju. Kad je iz daljine čuo buku borbe. Kad se spremao da krene. Hjalti je pozva k sebi kao da htede da joj nešto šapne i u svojoj ljutnji što je ona odmah progovorila o njegovom mogućem nasledniku.

nikad nek ti obraz ne pobledi kad ledena sečiva ugledaš. nije sad vreme da praznite vrčeve bistroga vina. nevestu u zagrljaj da uhvatite i grudi nežne da stiskate. Ljubav i bujnost nek nam budu daleki. da devojke po obrazima tapšete i mladice po usnama ljubite. Hjalti onda opet reče: Radost je uzdarje dati za ono čime nas poglavica obdari. tom divnom nagradom bitke. odlučni su junaci duhom da širokorukog kneza prate. sad mač treba da fijuče. već u Hildinu najgrublju igru ja vas sve pozivam! Vreme je za bitku. Ne pozivam vas na mazno očijukanje sa ženama. moj mladiću. malo je čovek vredan kad su mu ruke i noge vlažne od hladnoće. a ne za radost i miloštu. Na te reči Bjarki se probudi. Čast je u borbi nagrada i svako sebi može da zadobije časno ime kad pravo upotrebi svoju ruku i svoje oružje. ozbiljan je čas. Lepo će biti ugrejati smrzle prste kraj ognjišta: tople treba da su ruke kad svog prijatelja hoćeš da zagrliš i pozdraviš. nek oružje zgrabi! Tek kad nevolja pritisne muškost se junačka iskušava. da zurite u snežnobele ruke i vitkoruku ljubavnicu da grlite. Kratki dvoseci. Vatra je snena i slaba. al’ bednik tek sramotu i loš glas. u krug oko kralja da stanu i časno ga čuvaju i brane. Niko ko se borcem želi zvati. igri i žudnji sad je kraj. bez straha stupaj. bez zazora ljude sretni. Čezneš li za čašću i imenom. Ko god vernošću želi kralju da služi.S pažnjom nek plamti naša hrabrost! Ko muški mačem hoće da vitla. Mrtvi ćemo biti noćas ako ne osvetimo podlo delo. blistavi kalpaci i sjajno prstenje. uzmi grančice i počisti laki pepeo sa ognjišta. strogo nas poziva da okrenemo opasnu nečast. nabacaj granje i čvorove na plamen! Ubrzo užareni ugalj pucketati svetlim plamenom. a ne žene što jadikuju. 69 . ne sme u bitci da posrne i ustukne. u boju časno koriste mačeve što nam vladar dade. ne. razdrma iz sna svoga paža Skalka i reče mu ovako: Ustaj. borci su kralju potrebni. plamen na vatrištu prizovi da tinjajući žar opet se razgori da svetlucavi plameni iz dima se probije. i razduvaj vatru koliko god možeš. zadobije čast i pohvalu.

koplja zveče i treskaju. njemu trebaju odvažni i čvrsti ljudi koji u nevolji ne okreću leña niti se boje sekira i strela što lete. sigurni u pobedu prema sredi naše vojske idu. ne. od besa frkće. u gvožñu od glave do pete. grabljivice se kandžama kidaju. Sve što obećasmo u veselom društvu i pivom ošamućeni. Mora se priznati da ratnici odlučuju o časti poglavara: najsigurniji ide knez u bitku kad ga garda verno rpati. Nesreću i sreću plemeniti s nepodeljenim mirnim duhom podnose. muški ćemo steći pravo na blago koje bez muke stekosmo. štitove na leña zabacuju. njega prate hrabri! Kukavice i strašljivci ne pripadaju poglavarevoj pratnji. jer rana se malo boje. Niko se ne usuñuje da odstupi i kukavički leña okrene da mu neprijatelj sramotnu ranu na stražnjici nanese i mač ga za vrat ugrize. hrbatom im šlemovi ukrašeni. verno mu služimo ne samo u času nesreće kako u danima napretka. Vladar danaca je moj gospodar i domaćin. drska bez premca. treba sad ispuniti s nepobedivom muškom hrabrošću i održati zakletve date uz Torovo ime i pozivom na najbolje bogove. bornom sekirom se borci ujedaju. rame uz rame plemeniti stoje vladara da brane. grudi odvažno on nudi i čvrsto stoji pred ubodom i udarcem mačem! Grudima protiv grudi i kljunom protiv kljuna orlovi se tuku. izgledom grozni i divlji. na glavi zlatni šlem se blista.do stopala duge gvozdene verižnjače Rolf je svojim borcima dao. prilike nedaća kao dane napretka s vladarem delimo. Čvrsto momci drške stišću i mačevi fijuču čvrsto u snažnim rukama kad s neprijateljem udarce razmenjuju. Geti u bitku stupaju. Šta da kažem o njemu koji najgore nedelo počini? 70 . ogromne rane zadaju i život s krvlju ističe. ne samo u igri i radosti mi poglavara pratimo. tako što mora obodriti i razjariti njegove ljude da hrabro stoje. Sve što u miru zadobismo tek se u bitci stvarno stiče. smelo napreduju i niko nije u stanju da ih zaustavi: nadmeno vojska šveñana nas jadne dance ne primećuje. nikad se ne plaše časnog udarca u bitci razmenjenog. Hita napred četa neprijatelja. malo se pristoji muškarcu da robuje prevrtljivoj sreći. naoštreni su im mačevi i izbrušena sečiva sekira. zajedno ćemo u zlu i u dobru biti s knezom zornim.

koja je sa svojim mužem još uvek u tvrdini. ošamućen i bezuman si ti. lud i divalj si. Sasečen je i skršen poglavičin štit ogromnim sekirama. Verižnjače sečivo grize. zašto čekaš? Izañi napolje ili nek te unutra spale! Kreni sa mnom i izaberi put koji čast nalaže! Medvede plaše plamenom. Budala si ti što dance izdade i kneza divnoga. stavi ga na probu time što mu se obrati na ovaj način: Bjarki. nadaleko ječi zveket oružja kad nas sekira i udarni mač zagrizu. gole su sad muževne grudi i udari gusto padaju. utvrda je njegova bolu i propasti posvećena. poslednja kupa je sad napunjena. Ko onda sa strahom leña da okrene i okleva mač svoj da isuče? Već bez ljudi kapija stoji i juriši neprijatelja je pune. Ustaj sad. neobuzdan i gadan u svojoj zlobi. nek se plameni igraju visoko pod tavanicom i duž zidova! Nek se krov sruši! Bolje će tad naša vatra goreti i grede će plamen samo ojačati. Kapije od udara drhte i borni red se više ne može držati. Bednik neka ti bude ime za jad i bol što nam nanese. Hjalti je po treći put stigao do sobe gde je Bjarki bio. ili tako jadan da svoga poglavara ne sme da osveti u času njegove smrti. A mi nek zakletvu održimo koju svečano poglavaru obrekosmo: 69 Rut je Rolfova sestra. Skuld ga na zlo navede. gde si ti? Je li te rune za san snažne vežu? Reci mi. i izlazi napolje69! Pokaži te zlatne kovrdže! Napusti svoj kavez. Bjarkijeva žena. već prsteni spleteni pucaju. Kraji se sad naša život. Zgrada je bolu posvećena i ne vredi više nego da sagori. u ramenima zijajuće rane seku i grudi raspolućuju. mrtav je poglavar. Pošto je napravio pravu seču meñu neprijateljima i prolio reku krvi. najboljeg kralja ti izdade i pohlepno kraljevstvo grabiš. utvrda već pada. kukavički ga izda i ne prati ga kako mu čast nalaže. ali Hjarvard je izdaju smutio. nek utvrda u pepeo sagori! Nek prvo pred ulazom vatru zapalimo. sunce poslednji put videsmo – sem ako meñu nama takvog slabića ima da udare izbegava i samog sebe ne sme da brani. bezumlje je ono što te na izdajničke savete obodri i podiže. Rut. 71 . takvo nedelo kad činiš. i kako je poverovao da je strah ono što ga je učinilo tako nedelatnim. ako se još zadržiš! Napolje te sad priziva bitka što se bije: gledaj. sramota i prestup su Skuldovi.Hjarvard tu izdaju izazva. sad je reč o životu i smrti.

lično ime. kao da mu bogatstvo pomaže da pobedi u boju. div rastom i telom i div snagom i mišicom. Ali malo ga ceniše Rolf i zaista odbi njegovo bogatstvo: imanje mu ote i život: samo nesreću škrti kralj zadobi od svega blaga što ga godinama skupljaše. šipke od zlata iznese i škrinje najdivnijeg blaga. Takav beše divni poglavar koji sad leži mrtav na poprištu: dostojno život napusti. ali siromašan beše uz sve svoje zlato. gomile blaga moraše da raspe i protraći prastaro zlato. pa ju je tako pogrešno preveo. svo blago oteto sa vernim momcima podeli: sve što škrti poglavar godinama skupljaše. tad iz škrinja zlato izvadi i zamoli svoje momke da pred utvrdu iznesu i raspu ga pred sve kapije. Rolf ga s vojskom poseti i brodom svojim ka kopnu krete. razmišljaše samo o malu i čast ne vrednovaše. skupljaše blago na gomile. Od blaga teške škrinje razbiše i otvoriše prepune riznice. nemuževan i škrt. napred. Saxo je očevidno mislio da je staroskandinavska reč baugr. ali zaboravljaše da skuplja borce. ljudstvo ne imade. Iz islandskih izvora se zna da je Rorikov nadimak bio hnöggvanbaugi. ništa tako skupo da to ne dade drugome i ne gledaše zlato više no prah. i obori ga. na hrabru se bitku ne usudi. hrabrog Rorikovog ubicu koji obori sina škrtoga Boka70: strašljivog muškarca u Hel71 posla i obori kukavicu. za razliku od umrlih od rane u boju. to jest škrt na prstenju (podrazumeva se zlatnom). da pratimo našeg kneza. On. nesrećne za njega jer samo blago sebi skupljaše: siromašan ratnicima beše i neprijatelju sam dade u ruke sve blago koje ne dade svojim ljudima i svojoj pratnji. a ne ratnici smeli. hrabar bez premca. ne radovaše se prijateljima i siromašan ratnicima smelim. hitri kralj.čvrsto ćemo našu četu postrojiti i zajedno u bitku krenuti. 70 72 . jer čast i ime mu behu jedini cilj života. Bogat beše Rorik imanjem i radost mu beše stoka. divnu pobedu zadobi bez krvi i s prijateljima podeli. neprijatelja poklonima da sretne izgledaše mu najbolje. te nikakve momke ne imade da brane i njega i dvorac. Ništa tkao divno ne nañe da sa svojom pratnjom ne podeli. neumoran. koji odlaze u Valhalu. Utvrdu razori kojoj samo blago beše odbrana. koji ne htede da se jednog zlatnog prstena poklona radi liši. 71 Hel je u staroskandinavskoj mitologiji stanište u koje odlaze oni koji umru od starosti ili bolesti. prsten. Hajde. s čašću u smrt ode. boriše se i pade muževno i sa sjajem okonča svoje dane. Pobedi vičan beše i smeo. Iznenada na Rorika Rolf nahrupi. kako nam kralj kaže.

Često na borbu pozivaše kao što reka moru hita; spreman na bitku beše i rado se u boj bacaše, hitar kao strela brzi jelen kad vitkim nogama trči. Ljude vidim oborene na poprištu, iz rana teku struje jake; slomljene su kosti vilica, u bari krvi zubi se sijaju, struja ih sobom odnosi i pesak ih sasvim glača, za blato se kače i sjaje i keze se tako beli; smrvljene zglobove i slomljene udove struja rana preliva. Nadaleko teče krv danaca, iz žila što se puše ističe, sve se više širi i jakim strujama juri: crvena teče reka rana i kvasi kamare tela na poprištu. Oštro Hjarvard na dance stupa u boju, teško jača Hildinu igru, u bitci kopljem vitla i na boj nagoni. Pa ipak meñu gomilama leševa ja poglavara vidim gde se smeši: vedro u smrt ode, Frodeov divni prijatelj, srećan, kao kad knez svoje zlato po poljima Firisa prosu. Sjajan je poglavičin osmeh, na muškost nas sve poziva: poglavara u smrt pratimo, s čašću ćemo život dati! Nek hrabro se u boj uputimo i jedan drugog za bitku razjarimo! Strah da oteramo vedrim i poletnim bojnim kricima, u smrti da delo počinimo koga će se do krajnjih vremena sećati. Nek strah bude daleko od našeg pogleda i duha! Hajde da se borimo čvrst, s neoborivom hrabrošću, ni na najmanji način da ne pokažemo sramotnu strašljivost ili strah otkrijemo. Merićemo sad našu hrabrost udarima koje s neprijateljem razmenimo. Pa i kad junak život izgubi čast će palog pratiti; spomen u zemlju ne tone već do krajnjih vremena živi: reč će se o delu kazivati koje najbolji junaci postigoše. Još uvek vidim vrata bravom i šipkom zatvorena, čudim se, Bjarki, da vrata još zatvorena držiš kad te molim i zovem po treći put iz kuće i na borbu obodravam. Najzad Bjarki odgovori ovim stihovima: Dični Hjalti, što toliko glas dižeš kad zoveš mene Hrolfova zeta, da u bitku uñem? Ko druge poziva u bitku što stiže i veliku hrabrost usnama iskazuje on i sam mora spreman biti da život izloži da pokaže da je i na delu a ne samo na rečima hrabar. Ali polako! Ubrzo ćeš me videti u opremi za bitku; blistavu verižnjaču pritežem okolo pojasa i mač odmah opasujem britki;

73

čeličnu kacigu na glavu stavljam da mi od udara teme brani, najtvrñi oklop od gvožña oko grudi i ramena stavljam. Najmanje od svega sam željan da u sobi izgorim: da čekam zakatančen i zakračunat dok se plameni oko kuće spajaju. Mala je hrid i gola na kojoj na svet beh roñen i donet; tela mi ipak ne manje od dvanaest kralj kao čast pokloni; tako ću ga sad nagraditi i kralju uzdarje dati. Slušajte sad, junaci, moje reči!S tela verižnjače strgnite! Smrti smo ionako posvećeni: nek se bednici u čelične haljine oblače! Štitove na leña zabacimo, otkrivenih grudi se borimo! Najdeblje narukvice od zlata na rukama će se nizati, najteže ploče oko doručja uviti da snažna desnica udar s težinom zada i sečiva što oštrije zaseče. Niko ni korak da ne odstupi; ne, napred na neprijatelje hitati, sresti njegov mač i zašiljeno koplje i u junaštvu se naticati ovde gde je reč o osveti za našeg najvrednijeg gospodara i domaćina. Blažen je onaj koji ima moći da najgore nedelo kazni: presudu izdaji, grehu vrhom i sečivom izricati. Hoću vam istinu reći: divljega jelena72 sam izmerio; pobedio ga mojim mačem što se Snirtir zove, mač kojim ime prijatelja bitke zadobih73 kada ga oborih, Agnira, Ingjaldova sina, i blistavu pobedu ponesoh sa sobom. Hoking74 u vazduhu pevaše, u glavu me mač pogodi; sečivo ipak puče, jer istupljena mu beše oštrica; dublju bi ranu napravio da mu grizavi čelik ne puče. Mač po njemu ošinuh tako da ga sečivo po pasu predvoji; udar tako jako zadah damu levu ruku i desno stopalo od tela odsekoh, a vrh mu koren srca dodirnu. Zaista nikad pred očima hrabrijeg junaka ne ugledah: polumrtav sedeše i ne sruši se, već na lakat naslonjen smejući se život ispusti, samo malo ga smrt brinuše, vedar svet napusti i u dom junaka u visinama ode. Velika mu zaista hrabrost beše: u osmejku sakri svoju smrtnu borbu; najjaču bol i muku u svome telu istrpe i u duhu, pa ipak svoj lik silom nagna i rani i bolu se samo smejaše. Sad istim mačem jednog plemenita roda na smrt ranih;
Divlji jelen je verovatno nadimak nekog od Hjarvardovih boraca. Bjarki je nazivan boðvar-Bjarki, to jest Bitka Bjarki, ali izgleda da je taj nadimak već veoma rano počeo da se shvata kao lično ime Boðvarr. 74 Ime Agnirova mača.
73 72

74

visokorodan beše i divan, u srce ga čelikom pogodih, duboko mu se u grudi useče oštri, sjajni vrh mača. Kraljević beše po rodu, izdanak blistavog korena, mlad po godinama, ali plemenit duhom i izvrstan borac. Verižnjača ga slabo zakrili, ne pomože mu pletena čelična haljina, ni njegov mač ni okovani štit ga u borbi ne zaštitiše: hitar je moj Snirtir u udaru i teško ga je u borbi zaustaviti. Gde je sad gospodar Gota i Hjarvardov najbolji vojnik? Hajde u okršaj, u krvavu bitku, da snage vaše oprobate! Ko vitla kopljem i džilitom ko nije poglavarskog roda? Plemeniti na borbu izazivaju; samo visokorodni na pohod kreću; malo sad vredi što se puk u bitci izlaže; u bitci je samo o životu i smrti poglavara reč. Visokorodne poglavice u borbi padaju; gle, Hrolfe, tvoji borci već pali po poprištu leže; najplemenitiji rodovi se sada nište; nisu sluge i robovi koje Hel u svoje carstvo sad odnosi; ne zadovoljava se bednicima; ne, već najzornije junake ona sebi uzima i svoje sale znanim borcima puni. Ne sećam se nijedne bitke u kojoj udari padaše tako gusto; sečiva se tako hitro ukrštaju, kao kiša padaju ubodi i udari mačem: tri ih sad zadobijam, a samo jedan mogu neprijatelju zadati. Tako vojska Gota za udare bogato uzdarje vraća: udare mačem nam s kamatama neprijatelj pobednički vraća. Sam u bitci stojim, ali ipak u smrt poslah mnoge od neprijateljevih ljudi; od leševa se i udova diže ogromna gomila na poprištu, gradina od mrtvaca sazdana; breg tela se visoko uzdiže, kao zidina je gomila leševa što raste. Gde sad naći onog momka koji me nedavno u bitku pozva? Glasno se hvalio i nas druge porugom i psovkama nadmeno napolje pozivao i drsko nas svojom porugom izazivao, kao da mu u grudima život i snaga dvanaestorice muževa beše. Na to odgovori Hjalti: Malo mi ih je u pratnji ostalo, ali ipak nisam daleko od tebe; mnogo nam sad pomoć treba u nevolji i muci u koju smo zapali; nikada nam ne beše veća potreba za čvrstim drugovima u bitci. Isečen je štit u borbi i vrhovima i sečicama rascepljen, rascepljen i razdvojen britkim sečivima u delove i komade, uništen udarima neprijatelja i nagrižen sekirama ljutim. Mirno mi na reč veruj jer i sam to očima vidiš; delo namesto priče vidiš, sigurniji je oko svedok od ušiju:

75

gledaj, od razbijena štita samo mi je držak preostao; izbušen je okov i polomljen i samo mi je drška u šaci ostala. Bjarki, iz sna si se najzad probudio! Dugo ti je trebalo! Hoćeš li sad muškim delom svoje oklevanje popraviti? Bjarki: Prekini sad s tvojim porugama i ne izruguj mi se više psovkama! Što-šta čoveka može u delu prečiti; vrhovi me švedskih mačeva u mome trku zaustavljaju i put mi i napredovanje zatvaraju: nije šaka bila nežna i slaba što čvrsto dršku stezaže: verižnjača više ne beše zaštita, da i bez oružja i odbrane u bitku kretoh; tako oštro beše sečivo što ga sretoh: raseče najtvrñi ćelik lako kao vodu što odstupa; debeo mi beše oklop i težak, ali me ipak loše u borbi zaštiti. Reci mi gde da nañem onoga što ga jezikom ljudi Odin nazivaju? Oružju u borbi vičan uvek se jednook kretaše; pokaži mi ga, Rut, ako ga gde na poprištu vidiš. Rut odgovori: Pogledaj okom ovamo kroz moj svijeni lakat; ali prvo svoj pogled označi moćnim znakom pobede, mirno onda pogledaj i prepoznaj moćnoga boga rata. Tad Bjarki uzviknu: Ako bih sad Frigina muža, užasnoga, ugledao, malo bi ga onda beli blistavi štiti a ni njegov veliki konj od udara spasli, ne bi živ iz Lejrea otišao; Pravo je samo to da boga rata lično pazi pale u bitci. Dični Hjalti, sad se našega dana kraj primiče; pašćemo kraj našeg glavara, s čašću ćemo u Hel krenuti, boriti se za slavnu smrt dok nam život ne istekne, u grobu ime zadobiti i sa sjajem naše dane okončati. Ovde kraj glave moga poglavice s čašću ja ću na poprište pasti, ti kraj njegovih nogu na odmor lezi i ležište sebi nañi; svaki će tad momak potvrditi, što po poprištu meñu gomilama leševa traga: tako smo našeg izdašnog gospodara za njegove zlato i darove nagradili. Ubrzo ćemo biti plen gavranova i grabljive ptice poprišta: najgladniji orlovi kandže u naša tela zabijaće i na komade ih kidati. Tako se pristoji visokorodnim junacima da u borbi padnu:

76

Kratko nakon što su šveñani zagospodarili Danskom. jer ljude takvoga kova rado bi imao. i da je velika šteta što nijedan od njih nije ostao da stupi u njegovu službu. Na taj je način Hjartvar zadobio i izgubio kraljevstvo u istome danu. kad je on pao. Šveñani su pobedili i čitava vojska Rolfovih ratnika je pala. koji poznaju dogañaje iz minulih vremena. stavi ruku na dršku mača i zakune se na vernost.verno prate divnoga glavara i u smrti ga grle. Ja sam preneo taj dugi dijalog u stihovima zato što jedna danska pesma istog sadržaja još uvek živi u sećanju mnogih. Kada je Vogg odgovorio potvrdno. Na taj način gozba se pretvorila u sahranu. pošlo im je naopako. Vogg zgrabi dršku i istom sjuri vrh mača kroz Hjartvara i tako uze osvetu koju je obećao Rolfu. kad je video da se ono mesto gde je Rolf obično sedeo. U starim danima je naime bio običaj da onaj koji je stupao u službu kod kralja. Hjartvar mu je pružio svoj isukani mač. Nije se povukao pred ubicama. Kad se najeo i napio. bio je Vogg. crveni od krvi jednog ubice. jedini koji je preživeo. obradovao se kao kakvom skupocenom poklonu i upitao da li bi ovaj hteo da stupi u njegovu službu. S velikom čašću se treba sećati Vogga za sva vremena. jer nedelo nosi kaznu u samome sebi. Tako sudbina najčešće kazni one koji delaju voñeni izdajom i lažju. jer on je hrabro održao svoju zakletvu i dobrovoljno sreo smrt nakon što je svojim podvigom poprskao gozbu krvlju zlog nasilnika. kad nisu želeli da ga nadžive. Ljudi kralja Rolfa su tako visoko cenili svoga gospodara da. kazao je. videlo se. svi su hteli radije da krenu s njim u smrt nego da žive. Tako ponosan i srećan beše zbog tog dela da žurno obodri Hjartvarove ratnike da upotrebe svoje oružje kad jurnuše ka njemu. iskazao je svoje iznenañenje što se niko od Rolfovih mnogih ratnika nije spasao bekstvom ili dozvolio da ga zarobe. slavlje zbog pobede u oplakivanje mrtvoga. On reče da je njegova radost što je ubio prevrtljivog nasilnika veća nego njegova žalost što će sam izgubiti život. jasno kako su sa velikom odanošću voleli svoga kralja. jer sjelanñani ih napadoše i poubijaše da se osvete za paloga kralja. 77 . Kad su zatim Vogga izveli pred njega. i dugo neće čovek imati koristi od onoga što je grehom i prevarom stečeno. U svojoj radosti Hjartvar je odmah iza bitke priredio gozbu da proslavi svoju pobedu. ali Vogg nije hteo da uzme vrh i rekao da je Rolf uvek nudio mač svojim ratnicima kod drške.

Onaj već pomenuti danac. upita Rorika nakon što je čuo te reči. rekao je: „Neka jedan megdan prethodi većoj bitci. naima taj: Ako ja pobedim. Meñu napadačima je bio jedan čovek koji je bio mnogo viši od drugih i koji je još bio i čarobnjak. ali ako ne bude 78 . Rorik ipak nije dozvolio da ga zavede ta prevara. Kad su izbliza ugledali dance. koji se nije pouzdao u sreću. jer su bile spletene jedna u drugu. odlučili su na kraju da ga napadnu sa svojom flotom. tada bi moglo biti. jer su uvideli da to ne mogu izbeći. Ostatak venda. ja oslobañam moju zemlju ropskog jarma. kojoj su svake godine običavali doneti porez. ali ako ja izgubim. Hardvendel i Fenge Kuri i šveñani su sad nameravali da napadnu Dansku. tako da se opasnost za mnoge predupredi time što će se nekolicina žrtvovati. Da ne bi vodili rat bez glavnokomandujućeg. u budućnosti ćemo biti osloboñeni poreze. a njihov postupak je i vendima dao hrabrost da se odmetnu. Pošto je sakrio dva odeljenja. Rorik je imao šest narukvica koje se nisu mogle odvojiti. kralju Roriče. čija je hrabrost bila veća od veličine njegovog tela. ali ako izgubim. Ja neću izbegavati jedan takav obračun ako neko od vas ima hrabrosti da mi se suprotstavi.” Jedan od danaca. kao što se i više drugih naroda pretvorilo od podanika u neprijatelje. Neprijatelj koji je bio u svojoj zasedi. podsetio ih na podvige predaka i snažnim ih obodravanjem podjarivao da se pokažu kao hrabri ratnici. i kad je video da je njegova flota nasela na dno u jednom uskom i plitkom fjordu. ostavljam tvojoj darežljivosti da odluči kojim će se darom pobeda nagraditi. Bilo je kao da ih je Hodova smrt razrešila njihovih dažbina. one je s ostatkom vojske počeo da napreduje preko otvorenog polja. šta će kao nagradu dobiti onaj čovek koji prihvati poziv na dvoboj. naredio je da se odsuče i izvuče u duboku vodu kako ga neprijatelj ne bi napao dok su mu brodovi nasukani na pesak. koji ništa nisu znali o tom porazu što su ga doživeli njihovi drugovi. Kako god da se sudbina odluči. i pošto su ga dugo čekali u sumnji i neznanju i kako im je iz dana u dan bivalo teže. nisu mogli da shvate zašto Rorik okleva toliko. i njih obeća onome ratniku koji prihvati izazov. nudim se kao zalog da će biti onako kako kažem. reče on. da sami padnu u jamu koju su njemu iskopali. bili su dovoljno nesmotreni da krenu u napad i svi su poubijani. Zatim je neke od svojih ljudi ostavio u zasedi iz koje su mogli da zaskoče neprijatelja s leña. nije znao koliko su se danci pametno poneli. Rorik je pozvao dance na oružje. porez ćemo plaćati kao i dosad. Da bi se odbranio od te gadne nepravde. odvrati na to: „Ako dobro proñem u borbi. kad krene u napad na brodove. neprijatelji su izabrali jednog kralja. ali zahtevam da jedan uslov bude ispunjen. kao pobednik. ona ostaje neslobodna.Treća knjiga (…) Rorik.

Njega je mučilo i to što meñu njegovim mnogim ratnicima nije bilo još jednog koji bi bio toliko hrabar ili snažan da se rado žrtvuje za otadžbinu. ne za slabost. bila potpuno strana. nije uspelo zbog prevelikog rastojanja. Glupost je mašiti se za nezrelim voćem i hteti ga ubrati pre nego što čovek sazna ima li pravo na njega. ne samo da su sad bili izloženi nadmenom ponašanju. meñutim. ali vendi su slavili svog zemljaka pobednika svečanom povorkom. I on je pametno upitao šta će dobiti za nagradu za megdan. „Daj neka je neko drugi uzme na čuvanje da ne povučeš svoje obećanje. a kralj mu obeća narukvice. dok hrabrost dobija pohvalu i slavu. kao i to da danci. jer neuzdrmano znanje o nagradi za megdan podstiče hrabrost borca. ne želim da primim ni dobra ni zlato. jer ga je sama hrabrost terala da izloži svoj život za ugled svoje zemlje. naime. htede da sa broda jednim jakim zamašajem baci narukvicu do njega. Ko plete vence onome ko podlegne u borbi. ko mu pruža nagradu? Nagrada se daje za hrabrost. jer ništa toliko ne podstiče nadmenost kao sreća. koja se zahvalnost pruža onome ko ne zadobije nagradu hrabrosti. kad sam zadržavaš nagradu umesto da je daš na čuvanje?” reče Ubbe. Ova će mi moja ruka doneti ili pobedu il smrt. 79 . Ne znam na koju će se stranu ratna sreća okrenuti. Na Rorika je ostavilo dubok utisak to što je izazivačko ponašanje jednog jedinog čoveka paralisalo hrabrost cele vojske. već i preziru onih koje su ranije pobedili. Za dance je bilo tužno da to gledaju. i zato ne želim da zahtevam nagradu za koju ne znam da li mi pravedno pripada. ali Rorik. koji bi mi podjednako mogli biti plata za smrt koliko i za život. narukvice padoše u vodu i to dade povod da kralja za budućnost nazovu Rorik Rukobacač. Nesreću prati dakle ili nečasna smrt ili život u sramoti. nasuprot kraljevskog običaja uzme nazad poklon ili porekne obećanje. da li zato što ga je pobeda učinila nadmenim ili zato što je bio nameran da izvojuje još jednu. „Kako da se pouzdam u tvoje obećanje. On je bio jači i snažniji od većine drugih i vešt u čarolijama. On je bio siguran da je. i napredak je najjači podstrek da se čovek preceni. Ubbeu se.” Zatim krenu u napad na neprijatelja svojim mačem. Sve dok je ishod neizvesan.” On je to zacelo rekao iz šale. ne zadobija nikakvu čast. on je. jer bi odbijen i pade od prvog udarca. šta misliš koju nagradu duguješ pobeñenom. oborivši toga jednog borca. verovao da je ubio najhrabrijeg čoveka u Danskoj i da niko drugi neće imati smelosti da mu izañe na megdan. slomio snagu cele danske vojske. i kome je pomisao da. jer ta se dva pratioca rado sa slabošću druže? Velika ljaga čeka pobeñenoga. ali njegova sreća je bila slabija od njegove hrabrosti. Koja je nagrada namenjena. koji su ranije zadobili tako mnogo čuvenja svojim pobedama. Dan iza toga on opet istupi pred dance i izazva ih. a onaj. Tu sramotnu uzdržanost danaca ispravio je svojom plemenitošću jedan čovek imenom Ubbe. s kim nije sreća. i mislio da će sve sad biti sitnica za njega šta god da preduzme. koji je verovao da je iz njega govorila pohlepa.išlo po želji. To mu. čija će sudba biti ili užasna smrt ili grozna sramota.

čiji je otac Gervendel bio namesnik u Jilandu.meñutim. a primeti da sam najviše ceni da što manje ljudi učestvuje u borbi – dvoboj daje najbolju mogućnost da se hrabrošću izvojuje pobeda. Neka zato bude sveti dogovor izmeñu nas da se onaj koji pobedi. pružila prilika da dokaže svoju hrabrost na najlepši način. Kako je ishod neizvesan. treba da se jedan prema drugome ponašamo časno i da ne dopustimo da nas naša strast u toj meri povuče da izostavimo da jedan drugome ukažemo poslednju počast. jer ako izmeñu nas postoji razdor. jer ono nas povezuje svojim nitima koliko god da su neprijateljska ona osećanja koja nas dele. Daj da ne budemo tako grozni da jedan drugog progonimo s one strane groba koliko god da je za života meñu nama bilo mržnje. svaki sa svoje strane. smatram da je dvoboj na steni bez pomoći drugih najbolji. Nakon smrti treba sve neprijateljstvo da prestane. borci jurnuše jedan na drugog uz veliku galamu. a posmatrači su nadvikivali jedni druge svojim različitim željama za ishodom. i onaj ko se 80 . jer tu se zna šta čovek vredi. koji je bio ljubomoran na njega zbog njegovih podviga i čuvenja. pade na pamet da bi on. Otprilike u isto vreme Rorik stavi svoju braću Hardvendela i Fengea. jer niko mu ne može priteći u pomoć. Odmah je označen jedan krug. ali u njima treba da se nañe mesta i za ljubav. nije ga odvratila od njegove namere. pobedivši ga. Pošto je bio namesnik tri godine. mogao da potamni onaj sjaj koji je svugde pratio ime tog vikinga. ratnici se postaviše oko njega. uostalom. on nije želeo da izgleda kao da je njegova hrabrost bila nagrada za gramzivost. naveo pobunjenike da se priklone Roriku i opet plaćaju porez kao i dotad. a i unutrašnjost ostrva ih je svojom lepotom uvlačila sve dublje. da kralju Kollu u Norveškoj. Hardvendel prvi uze reč i upita kralja Kolla koju bi vrstu borbe više voleo. Obala je bila tako lepa da su obojica zaželeli da se iskrcaju. jer onaj ko svome mrtvom neprijatelju da ono što mu pripada. jer on zahteva najviše hrabrosti i najbrže vodi pobedi. zadobija ljubav onih koji ga nasleñuju. tako da ona može kasnije da zameni gorka osećanja. verovatno je sudba to tako napravila da niko od njih ne zadobije čast i radost od smrti onoga drugog. Ishod je. Sad su naši duhovi ispunjeni mržnjom. da upravljaju tom zemljom. Obe naše vojske treba da bez mržnje i složno prihvate taj zadatak. Tu htede slučaj da se ta dva čoveka sretoše bez pratnje drugih. najzad je naišao na njegovu flotu. jer ta okolnost da je pomenuta zaloga pala na dno. neka nas pravo prirode pomiri. to je poslednja dužnost pristojnosti koju nijedan pravedan čovek ne bi izbegao. Koll se začudi nad smelim rečima mlañega čoveka i odgovori: „Kad već meni prepuštaš da odredim način borbe. Ta dva borca smrtno raniše jedan drugoga i izdahnuše u isto vreme. pobrine za sahranu pobeñenog. Daleko u moru je bilo jedno ostrvo. i uz njega su pristala obojica vikinga. Pobedniku će služiti na čast da pobeñenom priredi divnu sahranu. i u tome se slažemo i obojica smo do toga sami stigli. Pošto je naširoko i nadugačko jedrio i izgledao ga. Hardvendel zadobi toliku slavu svojim vikinškim pohodima.

Hardvendel. jer čak i za nju važi da je prijatelj najgori neprijatelj. i daj zato da se dogovorimo. jer pošto je toliko dugo sekao Kollov štit da od njega nije ostalo skoro ništa. a uz ubistvo brata. nije bolji od samoubice. ako neko od nas dvojice bude osakaćen. I za takvu nesreću treba naći što boljeg leka. Mnoga i velika dela koja je Hardvendel izveo. i Fenge odluči da ga ubije. Zatim stade da progoni i ubi Kollovu sestru Selu. jer mu je izgledalo bezočno da jedna tako blaga žena. odseče mu jednu nogu. da kad jedan čovek počini jedan zločin.pobrine da pokaže pristojnost u odnosu na mrtve. I beše još tako drzak i lukav da prikrije svoje užasno nedelo. Zamisliva je i jedna druga i manje tužna sudbina. koja je bila iskusna u svemu što je imalo veze sa vikinškim pohodima i ratnom veštinom. U skladu sa dogovorom priredi svom neprijatelju kraljevski pogreb i naredi da se nad njim nabaca predivna mogila. jer uze za svoju njegovu ženu. Ta hrabrost bi nagrañena. ni okolnost da su se tad po prvi put sreli. a ako to ne čini. a kralj se tako sprijatelji s njim da mu dade za ženu svoju kći Gerut. Često se dogaña da neko preživi borbu. mada je Gerut bila tako blaga duhom da nikome ni najmanje zlo nije nanosila. njen muž mrzeo celim svojim srcem. ne oklevaše da ispuni zlu želju svoga srca i zaprlja svoje ruke bratovom krvlju. tvrdio da je ubio brata da je spase. koji je u svojoj divljoj strasti više mislio da napadne svoga neprijatelja nego da zaštiti svoje telo.” Pošto jedan drugome stegoše ruku i dadoše reč za dogovor. sve je zaboravljeno. a sakat ne može da napusti svoje osakaćeno telo. ali da izgubi svoju pokretljivost. trpi njegovo zlo biće i surovost. koji neretko 81 . jer ako nam ljubav nalaže da se sažalimo nad tuñom nesrećom. izazvaše zavist kod njegovog brata. Nakon što je tri godine izvodio veoma velike podvige. što bi kraljeva smrt. To se najčešće tako zbiva. i ja smatram da čovek treba da pokaže istu volju da se pobrine za onog koga sudbina pogodi na taj način kao i za onog kome dosudi smrt. Eto tako se vrlina može malo osećati bezbednom. Hardvendel pokloni Roriku svo oružje i sve skupocene stvari koje je zadobio kako bi stekao još više njegove naklonosti. koliko li nam više nalaže da se sažalimo nad sopstvenom? Svako mora da dela po zahtevima svoga tela. naime da čovek sačuva život pošto bude osakaćen. pridobija preživele tim svojim činom ljubavi. bacio je štit i obema rukama vitlao mač. da mu dade lik kao da ga počini iz najbolje namere i ukrasi ubistvo brata imenom ljubavi time što ga lažno opravda govoreći da ju je. ni lepota od proleća ozelenile šume nije ih uzdržala od toga da ukrste mačeve. jer plemenite gospodare. odmah je spreman da počini još jedan. koja beše bez ikakvog zla u sebi. Fenge je. Ta neistina zadobi poverenje. dakle. neka dobije od onog drugog deset maraka zlata kao naknadu za povredu. pridoda još i rodoskvrnuće. s kojom Hardvendel dobi sina kome dadoše ime Amlet. jer kad je čovek mrtav. jer ga jedan nagoni na drugi. počeše borbu. što se računa kao teža sudbina od smrti. Čim vide priliku za to.

trebalo bi da se pravi kao da ništa ne razume. već tek životinja bez razuma. koji je tako vešto koristio svoje ruke. to izazva smeh. govorio smušeno i celim svojim ponašanjem se činio kao da je um ozbiljno poremećen. Ukratko rečeno. ako se Amlet na ikakav način otkrije. i neki su čak smatrali da ništa ne manjka njegovom razumu. 82 . jer opogani bračni krevet svoga brata nakon što ga ubi. reče samome sebi da. i on odluči da mu radije da mig nego da ga uvuče u klopku. To shvatanje bi osnaženo time što je on skupljao pomenute drvene kuke u jednu gomilu koju je brižno krio. izgubio razum. da se ne može pameću sakriti. i izgledalo je neverovatno da je onaj. pravio je od kuke od drveta koje je otvrdnjavao u vatri i oblikovao tako da su mogle da se kače jedna na drugu. seo je tako da je okrenuo leña glavi konja i oglav mu stavio preko dupeta. meñutim. Za tog je čoveka sećanje na nju značilo više od zadatka koji mu bi dodeljen. a nisu ni mogli znati da mu to pomaže da sprovede plan koji je smislio. jer potreba za telesnom ljubavlju je tako jaka. on je grčio svoje zabrljano lice u odbojne grimase. nije ni tren sumnjao u to da će. tako daje bilo užasno gledati ga. Kada bi tako sedeo kraj ognjišta i džarao po pepelu. On je stalno bio kraj ognjišta svoje majke. naime. kao da namerava da na taj način upravlja konjem. dremao u prljavštini i mazao se po celom telu zemljom i pepelom. sumnju da je on pametniji nego što izgleda. on im odgovori da pravi oštra koplja da osveti svoga oca. i da na taj način ne samo skrije da zna šta se zbilo.poklanjaju ulizicama svoju naklonost i ukazuju čast ogovaračima. da je čak izgubio razum. da je njegova budalasta pojava patvorena i da iza te maske gaji tajne planove. probudila je. Kao što je već kazano. već i d spase svoj sopstveni život. Kada Amlet to vide. Po mišljenju tih ljudi istina bi se najbolje otkrila tako što bi mu krišom doveli jednu lepu ženu koja bi pokušala da uzbudi njegovu put. nije teško ubediti da poveruju u jednu laž. bio Amletov brat po dojenju i nije zaboravio onu ljubav koja je bila meñu njima u ranom detinjstvu. To je i Amletu odmah bilo jasno i čim mu je rečeno da se popne na konja. a naravno da je izgledalo smešno kad je konj pojurio s jahačem koji je upravljao njegovim repom. On. Zato naložiše nekim ljudima da odjašu s njim daleko u jednu šumu i da iz skrovišta gledaju kako će da izdrži kušnju. jer su svi smatrali da je rad bio besmislen. kod onih koji su dublje mislili o stvarima. da. Ta genijalnost koja je bila skrivena u odgovoru. ako želi da izbegne sumnju kod svog strica. a posebno ako ga vide kako ima snošaj sa nekom ženom. ukazivali su na mudrost koju je krio. Fenge nije oklevao da sa podjednakom zločinačkom namerom učini sebe krivim za dvostruku bezbožnost. to značiti njegovu smrt. Jedan od njih je. Kada ga jednoga dana upitaše zašto to čini. onaj trud i pažnja s kojima je radio. nije se moglo verovati da je on čovek. Ta dosetka je učinila da su ga i dalje smatrali sumanutim. meñutim.

zabije u stražnjicu jednog velikog gundelja i hitne ga da odleti u pravcu gde je bio Amlet. i tim odgovorom potajno dade do znanja da želi zlo svemu što pripada njegovom stricu. Amlet se. on odgovori da Fenge ima premalo takvih meñu svojom stokom. a kad Amletovi pratioci rekoše da je to ždrebe. odgovori Amlet. Na jednoj obali je krmu jednog nasukanog broda more izbacilo na kopno i ljudi rekoše da je to jedan veliki nož. da je to namerno tako rekao. i dosetio se da jednu slamku. već se uputio s njom do jednog usamljenog i teško pristupačnog mesta na kome je rasla mahovina. trudio da kaže samo ono što misli. Kako je žena u njemu probudila jaku želju. naime. Time je onome koji nije ni slutio nesreću. gde se predadoše ljubavnim radostima. nije odustao od svoje namere. da ne bi bio prinuñen da laže. On je razmišljao kako bi bilo najbolje upozoriti ga protiv toga da postupi po prirodnoj. jer kad je Amlet ugledao gundelja sa slamkom u stražnjici. jer oni behu zajedno podizani i ona je oduvek držala do njega. a ona to voljno obeća. Pratioci pohvališe taj odgovor. Kad Amlet stiže kući i ljudi ga iz šale upitaše da li mu je dala što je hteo. ali opasnoj naklonosti. Kad grupa projaha kraj nekih strmina od krečnjaka i ljudi rekoše da su načinjene od brašna. on bi se s njom vrlo brzo spojio u ljubavi da mu njegov brat po dojenju nije jednim prikrivenim znakom javio da je to klopka. prečica i sita. on odgovori da je on ležao u zagrljaju te žene. Kad zatim upitaše ženu. Drugi opet prasnuše u smeh. odmah mu je bilo jasno da je to tajni mig da se sprema opasnost. mada behu u skladu sa istinom. on odgovori da su to bili podbel. jer niko ne beše video šta se dogodilo. on je te biljke poneo sa sobom. Na jednom proplanku u šumi ljudi ga napustiše onako kako beše unapred dogovoreno.Usput jahači ugledaše jednog vuka u žbunju. Kada drugi na to primetiše da je to razuman odgovor. Amletov brat po dojenju tad reče da mu je on nedavno ukazao posebnu ljubaznost – on je time želeo da pokaže da je on bio taj koji mu je poslao spasonosno upozorenje – i Amlet odgovori podjednako lukavo kako bi mu zahvalio da je itekako video jednog gundelja kako leti sa slamkom u stražnjici. koju je podigao sa zemlje. naravno. „on i treba da reže veliku šunku”. mislio na more. ali ništa drugo. naime. Na pitanje na čemu su ležali. čime je. „Da”. ona isto tako izjavi da nije bilo reči o završenom snošaju. kako se za njega ne bi reklo da govori laži. on odgovori da su oluje i morska pena samleli to brašno. 83 . a on sam reče da je to bilo pametno rečeno. On je ipak nakon toga zamoli predano da nikome ne otkrije šta se dogodilo. ali se Amletov prijatelj obradova tome pametnom odgovoru. on reče. i u to ljudi rado poverovaše. i na tom pustom mestu Amlet kao slučajno srete jednu ženu koju je njegov stric ostavio kao mamac. učinio veliku uslugu. ali se niko nije mogao ni dosetiti šta je pravi smisao. Njegove reči behu pozdravljene smehom. a to je govorio na takav vešt način da niko nije mogao reći da laže.

ako je Amletov razum ostao neoštećen. vrati se nazad u sobu i kad njegova majka poče da plače i kuka nad njegovom ludošću. Nakon zrelog vaganja on beše pronašao jedan bolji način. a time što se pravim sumanut. prvo se ponašao na svoj uobičajen budalast način. jer sve ima svoje vreme i svoje mesto. zabi u slamu svoj mač. da lažnim suzama skriješ svoj grubi greh. jer pošto se plašio da ga ne uhode. ti. Ne pravim se ja bez razloga lud. Amlet uspe da izbegne i tu klopku. spasavam svoj život. a ti svojim postupcima pokazuješ da si zaboravila svoga prvog muža. jer ja ne sumnjam da bi on. tako da izdajnikovo telo završi u gnoju i prljavštini. ali tvoj sopstveni duh je nagrižen. probode čoveka. neće se dvoumiti da otvoreno govori majci kojoj je bezuslovno verovao. Taj Fengeov prijatelj se sam ponudi da prevari majku i sina. skuva ih i baci ih u trap kao hranu svinjama. koji je bilo lako upotrebiti. Zato je bolje da ja izgledam lud nego pametan. a Amleta bi zatim trebalo zatvoriti u spavaću sobu njegove majke. naveo ju je da se povrati vrlini i časti i da uvidi da je njena stara ljubav više vredela nego greh kome se ona kasnije predala. reče jedan od Fengeovih prijatelja. lepetao rukama kao da su krila i trčao po slami da proba da se nije neko sakrio ispod nje. koji beše pametniji po sopstvenom ubeñenju nego u stvarnosti. jer on beše suviše tvrdoglav i samouman da bi se igde moglo stići s njim stavljajući ga na lake probe. a ne nad tuñom. ali čekam pogodnu priliku. s istom surovošću to učinio i s drugim roñacima.Kad ih Amlet tako sve prevari i niko ne imade sposobnosti da prodre do dna njegova duha. sramotna ženo. da običan um nije dovoljan da na svetlo dana izazove Amletov razum. Protiv jednog prevrtljivog i surovog čoveka mora se ići veoma umno. i koji bi sigurno dao odgovor na pitanje: Fegne bi trebalo da se pravi kao da mora da otputuje daleko nekim važnim poslom. on reče: „Zašto pokušavaš ti. izvuče ga iz slame. Pošto ga je Amlet na takav način uklonio s puta.” Govoreći tako oštro svojoj majci. Ali nemoj nikome govoriti o ovome što sam ti rekao. Zato ti ne treba da kukaš nad mojom ludošću. jer kod neumnih životinja je običaj da se redom pare čas s jednim čas s drugim. koji je ubio svoga brata. 84 . Unutar u sebi stalno razmišljam o tome da osvetim oca. već bi pre trebalo da plačeš nad svojom sramotom. Kad primeti jednu veliku gomilu pod nogama. kukurikao kao petao. Fenge prihvati predlog i uputi se van pod izgovorom da treba da krene na jedno dugo putovanje. koja kao kakva drska bludnica poganiš i prljaš svoj krevet time što se u zloj grešnosti kurvaš s ubicom svoga muža i bestidnim milovanjem maziš onoga čoveka koji je ubio oca tvoga sina? Tako kobila prima pastuva koji je ubio njenog para. ali tek pošto bi se krišom postavio jedan čovek da prisluškuje šta će govoriti jedno drugome. iseče njegov leš na komade. Prijatelj se ušunja u sobu u kojoj je Amlet trebalo da bude zajedno sa svojom majkom i sakri se u slamu koja je bila posuta po podu.

a on obeća da će se u to vreme vratiti. Kad stigoše u Englesku i Amletove pratioce pustiše pred kralja. Amlet bi zato poslat u Englesku. Da bi sve predstavio kao da on nije kriv. Njega su u Englesku pratila dvojica Fengeovih gardista koji su sobom nosili poruku kralju Engleske u kojoj mu je naloženo da sredi da ubiju mladića. a meso smrdelo na lešinu kao da je preblizu njega stajala trupina kakvog mrtvog čoveka i od toga se pokvarilo. ali se iz straha od besa Rorikovog i Amletove majke nije usuñivao da sam to učini. jer je govorio loše o onome što je trebalo da hvali i što je naružio svoje domaćine i 85 . izabra za taj cilj engleskoga kralja. Svi su s čuñenjem posmatrali mladog stranca koji je pokazao takav prezir za divno i lepo spremljena jela na kraljevskom stolu kao da je to najgrublja seljačka hrana. na mesto svoga sopstvenog imena ureza imena svojih pratilaca. on svojom umnošću dodade u Fengeovo ime i lažnu molbu da tome veoma razumnom mladom čoveku da svoju kći za ženu. naime. ali zvučalo je kao ludost i zato su svi smatrali da je odgovor smešan. i on iskaza na taj način omalovažavanje kako za one koji su hranu pripremili tako i za samu hranu. da je hleb bio zagañen krvlju. ali pre puta naloži svojoj majci da nakon godinu dana izveša tepihe u sali i održi posmrtnu gozbu kao da je on mrtav. oni mu predadoše štap sa runama za koji su verovali da nosi smrt njihovom saputniku. Kad se obed završi i gosti odoše na počinak. da je otišao u valov za svinje i da su ga svinje pojele. kao da je to neka najjadnija hrana. a on odgovori. nañe štap i pročita rune na njemu. što začudi sve. već se uzdržao od nje kao da je otrov. Njegovi pratioci mu zameriše na. on odgovori. što je u drevna vremena bio običan način slanja poruka. a zadobio nekog drugog da to zlo nedelo učini namesto njega. Dok su oni spavali. Za šalu upitaše i Amleta da li zna gde je nestao taj čovek. Amlet pretrese njihova skrovišta. Ali ne beše mu dovoljno što se na taj način spasao smrti i pustio je da drugima skine glavu. njegovim budalastim izjavama. a kad ga Amletovi saputnici upitaše zašto za stolom ne htede ni da dirne dobru hranu.Kad se Fenge vratio i nigde nije mogao naći čoveka koji je trebalo da uhodi majku i sina. To beše sušta istina. mnoge je poslao da tragaju za njim. oni ga izgrdiše. Kralj se napravi kao da nije ništa i primi ih prijateljski i gostoljubivo. odmah ih izravna i zameni drugima. Fenge je stalno sumnjičio svoga posinka da smišlja izdaju i hteo je da ga ubije. ali Amlet se uopšte ne pokaza za kraljevskim obrokom koji beše iznet. kralj naloži da se jedan čovek skrije u njihovu spavaću sobu da sasluša njihov razgovor. s uzdržavanjem okrete od obilja na stolu i ne htede ni da jede ni da pije. da se kraljica na tri načina ponašala kao robinja. tako da je ispalo da po Fengeovoj poruci treba njih ubiti. On dalje reče da kralj ima robovske oči. Ta poruka beže urezana u jedan štap s runama. pivo imalo ukus na metal. a on je nosio poruku o njihovoj smrti. on se. kako rekoše. on. ali ga niko nije niti čuo niti video.

kad mu je natočena. tako da to mora da je bilo teško uvredljivo za taj divni par. konačno. jer nisu bile dobro čuvane. zbog čega je bilo moguće da je njihovo meso povuklo pokvaren ukus. te je sad želeo da čuje otkud je stiglo meso. Ona odgovori da nije imala snošaj s drugima sem s kraljem. kralj mu dade zlato kao krvarinu. Kralj tad poseti svoju majku i upita je ko je njegov otac. Kad ovaj čovek odgovori da ga je ispekao kraljevski pekar. 86 . ona priznade da je njegov otac jedan rob. a kad domar objasni da su upotrebljeni ječam i voda iz jednog tačno odreñenog izvora. Domar objasni da su se svinje. čačka zube i žvaće ostatke hrane. Amlet ispriča kralju da je kraljičina majka postala robinja pošto je zarobljena u jednom ratu. on reče – i tim rečima pokaza kako je pametan – da je taj stranac ili lud ili ima više razuma od drugih. kralj upita gde je raslo ono žito od koga je spravljen i da li nešto ukazuje na to da na tome mestu beše počinjeno kakvo ubistvo. u nadi da će biti bogata žetva. On je tu. a kad se Amlet lažno napravio nezadovoljan tom prijateljskom uslugom kao da mu je pričinjena nepravda.govorio nedolično o njima uprkos njihovog pristojnog postupanja. pa Amlet i u tome bi u pravu. Kad je kralj saznao za to od svog poverenika. Kralj je nakon toga tako visoko cenio Amletovu pamet kao da se radilo o božanskoj mudrosti. pa je možda zato hleb povukao ukus na lešinu. da podvrće haljinu dok hoda i da. stideo toga. a Amlet ga istopi i nali u par šupljih štapova. naravno. Kad kralj to ču. ali se istovremeno radovao nad pameću mladićevom i najzad ga upita zašto je izvrgao kraljicu ruglu kad je rekao da se ponaša kao robinja. upita najzad od čega je pivo spravljeno. tačno. kralj naredi da se izdan raskopa i u njemu nañoše zakopane brojne mačeve čija je rña mogla da pivu da loš ukus. pa mora da je nekada u starim danima tu bila kakva krvava bitka. jer zemlja beše plodnija no drugde. Kralj se. On mu dade svoju kći za ženu i uze sve što mu ovaj reče kao da dolazi sa nebesa. Amlet odgovori da time ukazuje na jednu mrlju u kraljevom poreklu. Drugi kažu da je medovina bila ono o čemu je Amlet loše govorio. Kad je kralj tako shvatio da je Amlet u pravu. a domar odgovori da tik uz dvorac ima jedno polje na kome ima mnogo kostiju. Onu dvojicu pratilaca naredi dan kasnije da obese kako je to pisalo u poruci. u njoj našao neke pčele koje su jele od sala nekog mrtvog čoveka. pa je neki loš ukus tako sa meda prešao na medovinu. upita šta je mislio s omalovažavajućim rečima o njegovim očima. jer je. Amlet mu na to ispriča da je kraljičina majka stvarno bila robinja i da tri stvari. ali kad joj on pripretio mučenjem. uvide da je ono što je Amlet rekao. naredio da se zaseje prolećno žito. već i da je takvoga porekla. izvukle napolje i jele od trule trupine jednog razbojnika. Kad kralju bi tako jasno da je Amlet i tu bio u pravu. A da bi pokazao kralju da ne samo što pokazuje ponašanje robinje. na koje je on ukazao. to pokazuju: to da po običaju robinja podiže maramu oko glave. On zatim pozva svog domara i upita ga odakle je hleb stigao.

gde su kralja bili odneli njegovi ljudi. ne ponese ništa drugo sa sobom doli one štapove sa zlatom. donese ih sa onog mesta gde ih je bio sakrio i opet stupi u kuću gde su gardisti ležali u gadnom neredu po podu i povraćali ako već nisu spavali. Zatim ode u Fengeovu spavaću sobu. zgrabi onaj drugi koji nije mogao da se izvuče. Kad stiže na Jiland. a salu za gozbe upotrebiše kao spavaću sobu. kad umesto svoga vlastitog mača. navodio ih da ispijaju jedan rog za drugim. pametno spasavši sebe i smeono osvetivši oca. napusti svoje pristojno ponašanje i poče da se opet ponaša onako budalasto i smešno kao ranije. i sve ih tako napio da nisu mogli da stoje na nogama. zamoli za dozvolu da otputuje i vrati se kući. dakle Amlet. jer je on umesto leševa pokazao onu krvarinu koju je dobio za njih. Najzad probudi svoga strica i reče mu da njegovi gardisti gore. Mač više puta izvuče iz korica i tako se poseče po prstima. gde se upravo održavala posmrtna gozba za njega. Da bi što bezbednije sproveo svoj plan. ali bi ubijen. jer su verovali da je mrtav. Zato se sad ne može reći da li je. on pokaza štapove i reče da su tu. Umom davši sebi izgled bedastog čoveka i zadivljujuće hinjenim ludilom sakrivši svoju pamet ne samoda je spasao svoj život. Amlet je bio hrabar čovek i vredan večite slave. on jeste bio istinit. 87 . ali od svih dragocenosti koje mu je kralj dao. jer ma koliko je većina smatrala taj odgovor budalastim. vredno je dosipao gardistima. Užas se ipak brzo pretvori u veselje. Fenge skoči iz kreveta. on je podiže i veza svojim opasačem za mač. a da je on. pokazao najviše hrabrosti ili najviše oštroumlja. on ode po one kuke koje je u svoje vreme napravio. On zatim preseče konope koji su držali tepihe koje je njegova majka po dogovoru okačila po zidovima sale. istrže mač koji je visio kraj njegovog kreveta. koji je bio pripremio. Kad u siromaškoj odeći i veoma zaprljan stupi u salu. koji behu ispod. jer su tu držali posmrtnu gozbu za čoveka koji je živ živcat stajao meñu njima.Kad je tako proboravio u Engleskoj godinu dana. već legoše da spavaju u dvorcu. već je i našao priliku da osveti svoga oca. Da mu njegova široka haljina ne bi smetala za vreme dok hoda. plamenovi hitro ojačaše. i ljudi su zbijali šale jedan s drugim. Zatim zapali kuću. pa se vatra proširi i ubrzo zahvati celu zgradu i proguta sve koji su bili u njoj bez obzira da li su spavali ili su pokušavali da ustanu. i kad oni popadaše preko ljudi. Kako je sad bilo lako prevariti ih i prilika da sprovede plan beše stigla. zbog čega neki od gostiju zabiše jedan gvozdeni klin kroz mač i korice tako da više nije mogao da se isuče. to izazva veliko iznenañenje kod svih. došao sa svojim starim kukama i da sad želi da uzme osvetu koja ga čeka za ubistvo njegovog oca. On se zatim dade na to da pomogne peharnicima da podstaknu veselje meñu gostima i popi mnogo činija s njima. a na njegovo mesto stavi svoj sopstveni. ne mogaše da ustane koliko god se naprezao. on zabi u njih štapove s kukama i sve to zaveza tako jako da niko od njih. Kad ga upitaše gde su ona dvojica ljudi što su ga pratila u Englesku. skide sa sebe svoju lepu odeću. ne zna se da li je taj odgovor bio više istinit ili šaljiv.

S jedne strane je tako sad stajala ljubav engleskog 88 . ali kad su pretražili zgarište. nisu našli ništa drugo sem ugljenisanih leševa. Nakon što je Amlet sve opet sredio u kraljevstvu. sakupio je hrabrost da napusti svoje skrovište i sazove one za koje je znao da su sačuvali njegovog oca u vernoj uspomeni. njegova posada je na putovanju nosila štitove obložene zlatom. jer je tako umno smislio svoj veliki podvig i sproveo ga sa tako jedinstvenom snagom. Kad kralj zatim zainteresovano upita ko je ubica. a opet treće potajnom radošću što je učinjen kraj nasilničkom gospodarenju opoganjenom bratskom krvlju. Tako je kraljeva smrt izazvala kod prisutnih vrlo različita osećanja. rano ujutro su došli da saznaju šta se zbilo. Amlet je smatrao najpametnijim da se sakrije dok se ne pokaže kako će puk reagovati na njegovo delo. saznade da onaj koji je doneo vest o Fengeovoj smrti ujedno i njegov ubica. Kad je Amlet video da je puk ostao miran. koji je on nosio kao potvrdu o svojim velikim i dobrim osobinama. Za te brodove je odabrao posadu od lepih. Svi su. ali je sada polagao na sjaj i krasotu. sad na sve načine iskazivaše veliki sjaj. osim toga. On je ranije želeo da se pokaže siromašnim. njega jednoglasno izabraše za kralja. On izañe na skup i održa sledeći govor: (…) Te su reči ostavile jak utisak na sve i pokrenule neke na saosećanje. koje su prikazivale njegove podvige sve od najranije mladosti. koji su videli požar po noći. Kralj Engleske ih primi s kraljevskim sjajem i velikim prijateljstvom. druge tugom. Ljudi iz okoline. očekivali mnogo od njegove mudrosti.Četvrta knjiga Amlet i Viglet Pošto je ubio poočima. što je neke ispunilo jakim besom. Za vreme jela upita zainteresovan za Fengea i saznade od svog zeta da nema koristi od toga da se raspituje za njegovo dobro. druge čak na suze. Izmeñu ostalog. mnogi su se divili kako je on tako dugo mogao da krije svoje smeone planove. koje je još uvek bilo toplo. To učini kralja nemim od užasa i iznenañenja. tako da on. još je više doprineo njegovom čuvenju. i ništa nije moglo da pokaže kako se ta velika nesreća dogodila. naložio je da mu naprave jedan štit sa izvanrednim slikama. koji nekada beše tako siromašan i neugledan u svem svom ponašanju. Fengeov leš je pronañen u krvavoj odeći i proboden mačem. pošto je on ubijen. i taj štit. dobro oružanih mladića. a kad se opšte uzbuñenje smirilo. (…) Sve je to jedan vešt umetnik s izvanrednim umećem naslikao na štitu. jer se on utom seti. tako da su i stvari i zbivanja bili prikazani na najživotniji način. odjedri s tri raskošno opremljena broda za Englesku da poseti svoju suprugu i tasta. naime. da je u svoje vreme obećao da će osvetiti Fengea u slučaju njegove smrti – oni su se naime zarekli da će jedan osvetiti drugoga. A da bi izgledala što bolje.

on leže da se odmori pošto postavi ljude na stražu da izgledaju okolo. koji je bio posebno bistre glave. U toj lažnoj poruci od kralja Engleske on ju je molio da sklopi brak sa nosiocem poruke. tako da on zanemari rodbinske veze i odluči da ispuni svoju svetu dužnost makar ona bila na štetu zeta. s druge strane njegovo prijateljstvo s Fengeom i. a to beše učinio s takvom veštinom da se ni Amlet niti ko od drugih spavača ne probudiše. Pošto se smatralo sramnim prekršiti zakone gostoprimstva. ali kako joj se iz sveg srca gadilo da se uda za starca. zamolio je Amleta da za njegov račun krene na put i zaprosi jednu ženu u njegovo ime. Najzad ona naredi svojim ljudima da obe stvari vrate i stave ih na 89 . dakle. razumela smisao slika naslikanih na njemu i iz toga zaključila da je vlasnik štita. Kad je prešao škotsku granicu i nije više bio daleko od mesta gde je bio kraljičin zamak. onaj čovek koji je sa tako mnogo umnosti osvetio smrt svoga oca. Kad kraljici stiže obaveštenje o tome šta se zbiva. izgledalo kao da je nevin. a kako ga je radovala lepota mesta i žubor jednog potoka mu dala želju da odspava. čovek je vešto uzeo iz skrovišta. ona uputi desetoricu mladića da izvide ko su stranci i šta hoće. Ona je pročitala i onu poruku kojom je engleski kralj tražio da mu ona postane žena. a kako je njegova supruga nedavno umrla od bolesti. iskoristivši pritom dobar razum mladićev kao povod za to poslanstvo. neporeciva zakletva kojom su se obostrano i sveto obavezali i koju bi bilo sramotno ne ispuniti. mada bi on u potaji bio uzročnikom. tako da to. Mada je. a više je želela jednog mladića. izbrisala je sve rune i namesto toga napisala sasvim drugu poruku. bilo sasvim jasno da ta žena nije samo iz sramežljivosti odbijala da se rastane sa svojom nevinošću. to bio opasan zadatak koji je dat Amletu. da je stvarno mrzela svoje udvarače i kažnjavala svakog ko bi pokušao da podeli krevet s njom. Kraljica je detaljno pregledala štit. već joj je i doneo vidljiv dokaz. već da je bila i tako tvrda i naduta. Ni jedan jedini od njenih mnogih prosaca nije izbegao da svojim životom plati svoju želju za njenim telom. Njemu je. napravi konačište na jednom polju kraj puta da se konji odmore. on nije hteo da se izvlači i on se uputi na putovanje pouzdajući se delimice u svoje sopstvene ljude. Konačno je prevladala vernost zakletvi. A i to pismo koje je Amlet nosio. a da bi štit mogao da posluži kao potvrda i poruka kao objašnjenje štita ona opisa i njegove podvige kako su se videli na slikama na štitu. Put je trebalo d ga odvede u Škotsku.kralja prema kćeri i odanost zetu. prevari stražare. njemu je najviše odgovaralo da umesto njega neko drugi izvede osvetu. prišunja se do Amleta i ukrade njegov štit. koji on beše stavio pod glavu. On je zato svojim prijateljskim i obezoružavajućim ponašanjem krio svoju izdaju i svoju žudnju da uzme Amletu život. ali ostavila pečat i potpis nedirnutim. Čovek zato ne samo da je mogao da ispriča kraljici šta je video. Jedan od njih. delimice u one koje mu je kralj Engleske dao za pratnju. osim toga. čiju je posetu ubrzo mogla da očekuje. gde je – kako on reče – živela jedna kraljica koju bi veoma rado uzeo za ženu. meñutim.

čije ime beše Hermdrude. Ovde su kraljevski skiptar i suprugu jedno drugo dopunjavali! A moralo se smatrati posebnom naklonošću to što je ona. taj pametni čovek ne bi trebalo da polaže na lepotu. Ona ga zato obodri da joj učini po volji i podari joj svoju vernost tako što će više gledati na plemeniutost roda nego na lepotu. zgrabi ga i naredi da ga vežu. biti smatrana i kraljem. već i svojim veličanstvenim postupanjem oduzeo kraljevstvo od onoga koji mu je sve vreme radio o glavi. uze je u zagrljaj. On se obradova njenim veoma predusretljivim rečima. već na plemenito poreklo i. reče ona dalje. sve to pročita. Amlet skoči. koji je imao znatniji ugled od većine drugih. dobio tako običnu i neuglednu suprugu. on reče da je Fenge dobio zasluženu kaznu i da je Amlet s nadljudskom veštinom izveo podvig koji bi trebalo glasno slaviti. mada je sudbina to sredila tako da nose kraljevsku odeću. poljubi je i reče da je njena volja ujedno i njegova. iskaza svoje veliko divljenje za Amletov um i njegove podvige. što je jedan tako pametan čovek u toj meri pogrešio sklapajući brak da je on. naime. a kad je valjalo birati suprugu. i kad se škot prikrao da stavi na mesto štit i lažnu poruku. Kad kraljica. Tu se onda održi gozba za goste na koju pozovu prijatelje obe strane i škotske velikaše. a onaj. Mada je ona imala dovoljno razloga da se žali što ju je ponizio dovodeći novu suprugu. koja je mogla da se označi samo kao ljubavnica. koja je nalagala da se njeni udvarači ubiju.mesto da prevare Amleta. I s tim rečima priñe Amletu i zagrli ga. drugačije rečeno. i tako bogata i tako otmenog roda. da bi mu mogla biti ravnovredna supruga koju ne bi prevazilazio ni u kraljevskoj moći i vlasti ni po znamenitosti predaka. jer u svom je sinu videla zalogu 90 . On je u meñuvremenu otkrio da je štit krišom izvučen ispod njegove glave. svadba bi proslavljena i on zatim ode sa svojom nevestom za Englesku dok mu je za svaki slučaj za petama išla jedna velika škotska vojska. Meñutim. sama poslednjem ponudila svoju ljubav. ta njeni su roditelji bili robovskog roda. prenese joj pozdrave svoga tasta i predade poruku koju je ona sama krivotvorila. koga ona izabere za muža. da joj pol nije prepreka. Zato se ona začudila. postaće kralj i zajedno s njenom rukom dobiti i kraljevstvo. Ona je kraljica i mogla bi. ipak je mislila da je joj ispod časti to – reče ona – da dozvoli da joj mržnja nadjača ljubav prema mužu. koje može biti mamac i često kao lažna šminka skrije pravo lice te osobe. A nije mogla ni biti tako neprijateljski raspoložena da prikrije onu izdaju za koju je znala da mu se sprema. ali je odmah zatvorio oči i napravio se kao da spava. Zatim probudi svoje pratioce i krete s njima u kraljičin zamak. ali koja je još uvek imala kraljev pečat i potpis. U tome i nije pogrešio. jer je računao da će na taj način dobiti nazad ono što je uzeto – on je pošao od toga da će. pokušati nanovo nešto novo. postoji jedna koja mu je ravna po plemenitom poreklu i koju bi mogao da dobije. jer ne samo što je neverovatnom umnošću smislio plan s ciljem da osveti smrt svoga oca i sramotu svoje majke. kad je počinitelj tako lako prošao sa svojim poduhvatom. da u svome traganju za suprugom ne dozvoli da ga obuzme lepo lice. Ona je.

a Amlet bio osloboñen optužbe da je počinio izdajstvo. posumnjao je da li ima dovoljno ratnika. pobegoše i ne počinjući bitku. treće pak postavio na konje kao da su živi. i ne znam može li se reći da je ta pobeda više izvojevana srećom nego li razumom. Dok je to govorila. da mu ispriča kako je tajno bio uzeo poruku kraljici iz skrovišta. koji su izgubili život. Kad stiže jašući pod svod kapije. izgledali su kao neka silna vojska. ali je ta dosetka bila od velike koristi za onoga ko ju je smislio.” Iz tih se njenih reči jasno vidi da je njena ljubav prema mužu bila jača od ljubavi prema ocu. stiže i kralj Engleske. Bilo je čudno gledati pale kako mrtvi stoje spremni da krenu u boj. Da bi naizgled povećao broj vojnika. tako da prikrijem ono što se sprema protiv tebe i izbegnem da odam one podvale koje sam otkrila. jer kad sunčevi zraci padoše na mrtve. jer je više voleo da se izloži opasnosti prihvatajući kraljevo hinjeno prijateljstvo nego da ga odbije na način koji bi mu mogao naneti sramotu – on je na sve načine silno polagao da sačuva svoj ugled. postavio je leševe nekih od svojih palih ratnika da stoje učvrstivši ih gredama. vrati se u Dansku s svoje dve žene. Pošto je Amlet pobedio u toj bitci i zadobio veliki plen i pljačkao po Engleskoj. i oni koji nisu znali o čemu je reč. kada je Amlet sledećeg dana hteo da krene u bitku s njim da bi spasao život. pa im onda navukao pun oklop i poreñao ih u običan bojni red. kralj ga napade i bio bi ga probo svojim špicastim kopljem da se ono nije odbilo od verižnjače. To ipak nije navelo kralja da prestane da proganja Amleta koji je krenuo u bekstvo. Amlet. Ti treba da se čuvaš od moga oca. nije dozvolio da se primeti da se oseća ugrožen. čije su obe strane bile otvorene. morali su da poveruju da je vojska sačuvala punu snagu i da je mali gubitci ništa nisu oslabili. koje su oni sami pre toga nadvladali dok su još bili u životu. razmišljao samo o sopstvenoj koristi i zaobišao njegovu želju time što si za sebe uzeo ono što je trebalo da bude njegovo. prikrije onu izdaju koju je smišljao. Posledica je bila ta da. kao da će oni. i ovaj ubi većinu njegovih ljudi. koji je oklevao da pobegne. tako da je na Hermdrude pala sva krivica. Kralja. već uze dve stotine jahača sa sobom. opet stupiti u bitku. Nikakav neuspeh neće ugasiti moju ljubav prema tebi” – nastavi ona – „nikakva je gorčina neće pobediti. druge privezao za veliko kamenje. naoko srdačno primi svoga zeta i ponudi mu gozbu da. 91 . ubiše danci koji su krenuli u poteru. Tako on zadobi samo jednu laku ranu i odmah odjaha nazad do onoga mesta gde su njegovi ljudi čekali. zatim posla kralju izvidnika svoje nove supruge. koji je sad znao šta može da očekuje s te strane. i na taj ih način su pobedili mrtvi. Kad englezi to videše.njihovog braka i obziri prema njemu su joj nalagali da voli svoga muža. „Samo nek on mrzi drugu ženu svoga oca” – reče ona – „ali ja ću je voleti. onoga koga je ranije bio zarobio. pod okriljem blagonaklonosti. navuče jednu verižnjaču ispod odeće i prihvati poziv. pošto si na onome putovanju na koje te je on poslao. Nije ih bilo manje u redovima mrtvih nego u četi živih.

dakle Amlet. Viglet je umro od bolesti nakon što je mnogo godina vladao u miru. jer dopušta da je namami i zavede njena put. Ona je brza na obećanju. koji je bio namesnik u Skoneu. da se samo jedna bedna žena može bojati da svoga muža prati i u smrt. ona se bez ijednog udara mačem predala tome neprijatelju i imala snošaj s njim. uzevši gospodstvo nad Jilandom. otera u progonstvo. koja i sama po sebi stoji na slabim nogama. Na taj način nepostojanost sreće potire sva ženska obećanja. Njegov se grob može videti u Jilandu na jednome polju koje nosi njegovo ime. meñutim. povredio pravo kralja iz Lejrea. ulaže život. nañe novog muža. Kada je kasnije našao zgodnu priliku da se osveti. on se žalio da je njen sin. Hermdrude na to reče da ona poseduje mušku hrabrost i srce i obeća glasno i zareče se da se neće od njega odvajati u žestini bitke. Tako je. Fjalira. koji je seo na presto. bio bi bogovima jednakovredan u sjaju i svojim bi izuzetnim osobinama prevazišao podvizima i samoga Herkula. promenljivost vremena pretvara ih u ništavilo. jer kada je Amlet pao u Jilandu u bitci sa Vigletom. častoljublje je ipak prevagnulo i njegova žudnja da stekne slavu pobedila strah od poraza. (…) 92 . njemu je. toliko jako voleo Hermdrude. i slučajne prilike potkopavaju žensku vernost. i kaže se da je taj čovek pobegao u jedno mesto po imenu Undensaker. uvek pred očima imao vrlinu. On nije želeo da strahom od smrti potre onu čast i čuvenje koje je stekao. Kad ga zatim Viglet. pobedio i tako od prikrivenog postao otvoreni neprijatelj. dakle. on. pa se tako i mnogo potrudio da joj. umro Amlet. Ali tu svečanu i retku zakletvu ipak nije nikako održala. krenuo je ipak u rat s njim. Da mu je sudba bila podjednako naklonjena kao što je priroda bila darežljiva kad ga je opremila sposobnostima. uvide svojom izuzetno neuobičajenom pameću da stoji ispred dve teške mogućnosti od kojih će mu jedna doneti sramotu.U meñuvremenu je Rorik umro i Viglet. gubi svoju ratničku čast. On beše tako stigao i do tog mišljenja da je razlika izmeñu nečasnog života i divne smrti podjednako velika koliko i izmeñu časti i sramote. ali nerado ispunjava ono što je obećala. naime. da je više gajio brigu za njeno buduće udovištvo nego za svoju sopstvenu smrt. pre nego što krenu u rat. Kako je on. bilo jasno da. zaboravlja ono što je bilo i uvek se s neobuzdanom pohotom baca u novu čulnost. jer je njemu pripadalo da daje tu čast onome kome hoće i od njega je uzima. dugo odvagajući to pitanje. Ona još dodade. On je. ako prihvati izazov. preko poslanika izazva u borbu. To je Amlet primio s takvom smirenošću da je čak Vigletu poklonio najbolje od plena koji je zadobio i na taj je način na njegovu zloću odvratio dobročinstvom. koji je u Skoneu i na Sjelandu sakupio nove snage za rat. za koje niko u naše vreme ne zna gde je. a ako ga odbije. a druga opasnost. s velikom drskošću je na sve načine mučio i gnjavio Amletovu majku i oteo joj svu kraljevsku vlast i moć.

obeća da će se pobrinuti da od toga braka ne bude ništa i zatraži da mu ovaj zadrži slobodno mesto za stolom na slavlju. da mu čak ni to nije dovoljno. uplašili su se i čudili se kakav je to ogroman div stigao na imanje. i svi koji su ga sreli. podigao pogled tako visoko da je poželeo sebi nevestu plemenita roda i zaprosio Sigrud. a za sobom je ostavio sina Sivalda. Jer u starim danima devojke su bile tako smerne ovde u zemlji da su uvek pogled držale okrenut i nikada nisu lakomisleno očijukale kako nijedan slobodan i neumesan pogled ne bi povredio nevinost duha. Ungvin upita kralja Haldana za savet da li da pristane na taj brak. a Haldan mu reče da pristane iz šale. kći gotskoga kralja Ungvina. Ungvina je kasnije oborio u borbi njegov neprijatelj Regnald. verujući u svoju muškost. pa su sa imanja odneli leš umesto da odvedu mladu. ona je bila tako sigurna u sebe da je zamolila oca da je da onome momku za ženu koji uspe da je slatkim ljubavnim rečima navede da ga pogleda. pogledao na sve strane i upita ko to sedi uz kralja. proglasio je Ungvina naslednikom kraljevstva i dao mu ime kralja. Nekoliko godina kasnije on je umro u sopstvenoj zemlji i kako nije imao dece kad mu se kraj primakao. okrenuo slavlje u borbu i oborio ga. 93 . Kad Ebe odgovori da kraj kralja sedi Ungvinov budući zet. --Sivald je imao kći po imenu Sigrid. Tako je naterao Ebea na dvoboj. već i traži deo i nasleñe tuñeg kraljevstva. ljudi po dnevnom svetlu. Zatim ga pozva na dvoboj rečima da će tek kad pobedi u toj borbi postići cilj svojih želja.Sedma knjiga (…) Predanja o Siklingima Bio jedan viking niskoga porekla po imenu Ebe koji je. da. a ona beše tako stidljiva i čista devojka da je nikada nisu mogli navesti da makar podigne pogled i pogleda ijednog od mnogih prosaca koji su molili za njenu ruku zarad njene lepote. Haldan odustane od svoje kraljevske spoljašnosti. a za zahtevao za miraz pola gotskoga kraljevstva. i ljudi su cenili uzdržan lik koji otkriva čistotu srca. Ungvin posluša njegov savet. Ebe odgovori da se vilenjaci tuku po mraku i pomrčini. Čim se pojavi u kraljevskoj sali. ali Haldan na to odvrati da mesec sija tako jasno kao da je u sred dana te da ne može navesti pozni noćni čas kao opravdanje da odbije borbu. Haldan ga upita besnim rečima da li je potpuno podivljao i van sebe kada je toliko bezobrazan da se usuñuje da umeša svoju nečistu krv u jedan plemenit i istaknut rod i usuñuje se da stavi svoje grube seljačke ruke na jedno kraljevsko dete. da. obuče se u ružan i stran lik i kad noć uznapredova stiže na svadbenu svečanost.

jer njemu nikada nije palo na pamet da silom uzme devojku i oskrnavi plemenitost time što bi legao kod nje u potaji. ali Od joj opet pomože da se oslobodi i pokuša nanovo da je privoli sledećim rečima: Zašto nećeš da se mojim molbama prikloniš. I opet pokuša da na razne načine navede devojku da podigne oči i pogleda ga. Ebeov sin. Dugo je onda ona lutala po pustim i dalekim krajevima i najzad stigla do kolibe jedne odvratne vilenjakinje. koji je prosio devojku vatrenom i postojanom ljubavlju verujući u svoja velika dela ili u svoj privlačni duh i britki jezik. i kada je video da mu je sreća podjednako malo pomogla. da se kosa potpuno uvezala i nije ju bilo moguće razvezati osim špicom i oštricom. moj živote i željo. da postaneš mlada i svoga prosca pratiš? Bolje bi to bilo nego po šumi paziti smrdljive koze. Ova je posla da joj čuva stado koza. punoćo mojih čežnji. navede je jednom prevarom na stranputicu daleko od doma njenih roditelja. ali to je bio zaludan trud i razočaran u svojoj nadi diže ruke od svoje namere. pokušao je da nañe devojku i tražio je po unutrašnjost planine sve dok je nije našao. samo jedan brzi pogle podari svome proscu! 94 . posla jednu ženu da joj se na prevaru umilostivi. beše jedan div koji je takoñe želeo devojku. i kad je ona neko vreme služila Sigrid kao služavka i umilila joj se.No. On je pokušavao iz sve snage i na sve načine da je izmami jedan pogled. te ode od nje pun čuñenja što nije uspeo da uzdrma njenu postojanu strogost. pobegni od grozne žene koju gospodaricom nazivaš! Kreni sa mnom na brod i kao slobodna i spasena po talasima plovi! Napusti svoje stado ovaca! Neka se samo o sebi brine! Nemoj koze i jarce po travnjacima goniti! Postani mi žena i moju dugu čežnju dragano mi nagradi! Ti. beše jedan mladić imenom Od. Ali div je s velikim trudom upetljao devojčinu kosu u takav zapetljan čvor. i tu izjuri div i odvede je u svoje tesno stanište u unutrašnjosti planine. podigni oko i daj da ga vidim kako sja. Čim je Od ču za to. No. ne skrivaj smerno svoj pogled. ali nikakvom veštinom nije mogao da je navede da podigne svoj oboreni pogled. oborio diva i odveo Sigrid sa sobom. Vilenjakinji odvratnoj i zloj više ne služiš. Drugi pak kažu da se to on lično preobratio u ženski lik i podlo odvukao devojku daleko od doma njenih roditelja da bi je na kraju oteo.

posramljen se i bolesna duha vrati svojim brodovima. a vrela žudnja koju je nosila u svome srcu oduzela je moć onom plamenu koji joj je palio šaku.Do imanja tvoga oca ići ćeš sa mnom. već je i svoga oca nagovorila da se oženi njegovom sestrom. jer uspravan i lep stas devojke odavao je njeno visoko poreklo i njen plemenit rod sjao je iz njenih očiju. Kako su samo časne žene onda bile kad ih ni najslañe ljubavne reči nisu mogle navesti da makar žmirnu jedan znak! Kad Od vide da ni pomoću dve dobre usluge koje je učinio devojci ne može da joj izmami jedan pogled. ali njeno strpljenje je izdržalo kušnju: niko ne vide ni da prst mrdnu tako da bi se poverovalo da ne oseća nikakvu bol od sažižuće vreline: jer zbog unutarnje vatre u njenoj duši ona nije primećivala spoljnju vatru. Time se završila lažna svadba i sama Sigrid uñe u bračni krevet. upita je zašto krije svoje lice u ogrtač. delo moje trudno beše. ali Sigrid odmah ispriča kako se dogodila njena otmica i ne samo da ga je pomirila s kraljem. ali Odova majka dobro vide da je ona. Najzad je Od zamoli da pazi na svoju šaku. za nagradom česnem. Tri dana je trajala bitka s 95 . i zato je s počašću stavi za pročelje stola i ljubazno je zamoli da ostane kod nje. ne budi tako tvrda. u zagrljaj svoje majke radosna ćeš se skriti. – Kad je Od ugledao. uprkos bleda lika i jadne odeće potekla iz plemenita korena. već se s jadom seti svega što sam učinio! „Kako možeš da budeš tako smušena i nerazumna da radije čuvaš tuñu stoku i brojiš se meñu roblje gamadi nego da pristaneš na dobar i pristojan brak?” Ali devojka je i dalje zadržavala svoj pogled zauzdan i ni najmanje nije pomerila očne kapke da ne bi izazvala svoj smerni duh time što bi slobodno gledala unaokolo. --Kasnije se na Sjelandu odigrala bitka izmeñu Sivalda i Regnalda. jer se stidela svoje pocepane odeće i svog jadnog stanja. Kasnije je Sivald zarobio Oda i hteo da ga osudi na vešanje na grani za to što mu je silom odveo kći. u koju su bitku obojica pozvali najviñenije borce. Sigrid tad ko i pre lutaše nadaleko meñu kamenjem i stenama i najzad zaluta i do Ebeova imanja. Tu se kaza siromahom. Luča je bila skoro sagorela i plamen joj ožeže šaku. i ona onda podiže pogled i blago uperi svoje oči u njega. ako svetlinom oka samo jednom želju svoga prosca nagradiš! Iz vlasti podzemnjaka još te jedanput spasoh. a da bi još više isprobao njen duh on naizgled napravi venčanje s jednom drugom i dade Sigrid da nosi luču kad krenuše u bračni krevet.

kada odrastu. Meñu njima je Alf bio najznatniji duhom i spoljašnošću i mnogo je išao na vikinške pohode. --Nakon Sivalda je došao njegov sin Siger koji je imao sinove Sivalda. tako obučen uñe u dvorište i odmah zabi u gušterovu razjapljenu čeljust komad usijana gvožña koji je držao kleštima. da mu se glava odmah odseče i nabije na kolac. Zatim krete na zmiju koja se svijala prema njemu i ubi je zabivši joj svoj mač pravo u usta. devojka će pripasti onome ko ih pobedi. Njegova kosa je bila tako čudno svetla i lepa i lokne su mu sjale kao srebro. leže na straži pred njenom devojačkom sobom. bila nikako laka stvar probiti se do vrata koja su imala takvu užasnu bravu. on htede da oproba sreću. jer po kraljevom nareñenju. Najznatniji meñu njima beše Starkad koji inače nikada nije dozvoljavao da ga uplaše ni najgora trpnja i preteća opasnost. – Svi oni koji su u toj bitci ostali živi. ali ne uspe. jer retko čoveku zapadne da zadobije sreću sasvim bez mane. Ali Alf Sigerson je ovako razmišljao: što veća opasnost.ogromnim gubicima ljudi na obe strane. najznamenitijem meñu vikinškim poglavicama. to veća čast. Njen otac je držao pod strogom pažnjom i dao joj da odgaja jednog guštera i jednu zmiju da. Verovatno su mu više sile ulile užas da ne bi poverovao da je opskrbljen natčovečanskom hrabrošću. i daše se u službu u njegovoj gardi. Onaj strah koji je takvo junačenje izazivalo. ulete u najgušće redove neprijatelja – da li zato što mu beše dosadila ta beskrajna bitka ili ga je častoljublje navelo – obori Regnalda u sred kruga njegovih najviñenijih boraca i istom obezbedi dancima pobedu. – Predanje istovremeno kazuje da je kralj gota Sivard imao sinove Vemunda i Ostena i kći Alvild. ako neko pokuša da se probije unutra. Nije. Devojčina majka je bila jedina 96 . koja od detinjstva beše tako sramežljiva da je svoje lice uvek krila u ogrtač kako ne bi svojom lepotom budila tuñu požudu. Ta bitka je postala posebno poznata zbog kukavičluka koji su najbolji plemići pokazali: tako su se voñe prestrašile da je toga dana ne manje nego četrdeset najhrabrijih šveñana okrenulo leña. ali onda Od. on se umota u krvavu kožu. ali Sivard odgovori da će uzeti za zeta onoga muškarca koga njegova kći sama nañe po želji svoga srca. i obe vojske su se tako hrabro borile da je izgledalo neizvesno kome će se pobeda prikloniti. ali ga je toga puta začudo uhvatio strah i odjurio je bežeći sa svojim drugovima umesto da se suprotstavi. tako da ovaj pade mrtav. prijavi se kao prosac za devojku i dobi kao odgovor da mora poseći zveri koje čuvaju stražu pred njenim devojkinim vratima. Alfa i Algera. kao i kći Signi. uputiše se Hakiju. On je takoñe odlučio i. Sad Alf htede ispunjenje dogovora i zahtevaše nagradu za svoju pobedu. ne mareći za smrt i opasnost. naime. Kako bi zaista izazvao zloću zveri. bio je dovoljan da na uzdi zadrži mladiće.

jer joj se činilo boljim da napadne neprijatelja nego da ga čeka. bolje su stajali na površini leda. Ali kada je u daljini ugledala nepoznate brodove. oni je zbog njene lepote izabraše za kraljicu mora i ona je izvela mnogo veće muške podvige nego što bi se od jedne žene moglo očekivati. Borkar 97 . Ubrzo su naišli na jednu četu vikinga koja ja žalila za svojim palim poglavicom.koja mu je zamerila njegovu prosidbu. već dopustila da je namami lepa spoljašnost. i kako više nisu imali glatke cipele. To beše Alvild koja je tu stigla prva sa svojom flotom i uplovila u isti uski fjord. naložila je svojim ljudima da izbace vesla i iz sve snage zaveslaju njima u susret. kao i da je najbolje da vrati mač u korice i blaže se ophodi s neprijateljem. Istovremeno se voda sasvim zamrznula i led se tako uhvatio oko brodova da je bilo nemoguće terati ih napred koliko god da su jako veslali. stidna devojka posta divlji viking. Kasnije je sa njom dobio kći Girid. Nakon te pobede okrenuše pramac ka Finskoj. led je ubrzo postao tako debeo da se zamrznuto ljudstvo usudilo da izañe na njega. jer nije pazila na svoju čast. Alf krete na mnoge tegobne pohode ne bi li je našao. zaboravila je da odmeri njegove vrline i muškost i lakomisleno se zagledala u njegovu očaravajuću lepotu. Sad se spremiše za bitku i Alf odmah skoči na pramac Alvildinog broda sekući sve pred sobom i krčeći put ka nadgradnji. ali oni su se klizali pri svakom koraku jer su ih njihovi glatki ñonovi učinili nesigurnim na nogama. Kako je jak mraz potrajao. i ona sad krišom potraži razgovor sa svojom kćeri da isproba njen duh. Ovde uploviše u jedan uzak zaliv i odaslaše svoje izviñače. i jedne zime nalete na blakmansku flotu. Alfovi sadruzi pokušaše da izbegnu da slabija flota krene u bitku sa nadmoćnom. Blakmani poverovaše da su ovi hitrim koracima krenuli u bekstvo i upustiše se u borbu s nima. Njegov pratilac Borkar smaknu udarcem šlem s Alvildine glave. i kad ugleda njenu glatku bradu. Danci se nikako nisu mogli načuditi kako su to njihovi neprijatelji tako lepi likom i tako gipkih ruku. Kako kći stade da hvali prosca za njegovu muškost. ali Alf odgovori da bi ipak bila sramota da Alvild čuje da su okrenuli krmu zbog nekolikih brodova i dodade da im takva sitnica neće načeti čast koju su zadobili velikim delima. i ovi doñoše s vestima da tu u luci već od ranije ima nekoliko brodova. a Alf naloži svojim ljudima da po zamrznutom ogledalu mora hodaju samo u čarapama na nogama. on je zagrli i natera je da svoju mušku odeću zameni ženskom. majka je izgrdi grubim rečima. Danci su naprotiv sigurno gazili po zamrznutoj površini mora i oterali su u bekstvo nesigurnog neprijatelja. i uz nju se svrsta nekoliko sličnih devojaka koje joj se staviše u službu. uvide da ovde ima više potrebe za poljupcima i tapšanju po obrazu nego za oružjem i odbranom. Zbog toga je Alvild govorila prezrivo i danskom mladiću i zamenila svoju žensku odeću muškom. Radostan bi Alf kada tako iznenada nañe onu devojku za kojom je tako neumorno tragao po zemlji i moru uz savakojaki trud i napor.

--S proleća Alf i Alger opet poñoše na vikinški pohod. one su se tako revnosno bacale na ratne vežbe da bi čovek teško poverovao da su prave žene. Hagbarda i Hamunda. i kako su sad lutali nadaleko po morima. Oni pozvaše na borbu s njima i tek je nadolazak mraka razdvojio umorne borce tako da su opet gurnuli mačeve u kanije. i one su bile tako vične oružju da nikada nisu dozvoljavale da ih obuzme zarazna pohota. žudele za krvlju. te ih je sada nevolja naterala da sklope mir. a ne poljupcima. A da se sada niko ne čudi što su se žene dale u borbu i ratovanje ukratko ću se osvrnuti na život i prilike takvih žena. razmišljale više o obaranju nego o zagrljajima i oštrim kopljima pretile mladićima koje bi mogle obrlatiti svojom lepotom. greška jer Sakso kasnije kazuje da je Harald Hildetand sin pomenute Alfove kćeri Girid iz njenog braka sa Halvdanom (Zečjom usnom). stezale oružje lepim prstima koji bi pre trebalo da prebiru po tkanju.. koji je imao stotinu brodova koliko i oni sami. naiñoše na Helvina. ne čeznuvše za maznim tapšanjima već za ratnim delima. birale zvek oružja umesto ljubavne želje. Preko noći su vojske ostavile oružje da se odmara. oni su se borili podjednako hrabro i obojica su bili podjednako umorni. sinom skonskoga poglavice Hovdinga Borkara. 75 98 . Posebno su se žene koje su se odlikovale snagom volje ili vitkim i lepim stasom posvećivale takvom životu. već hteo da ostvari svoju sreću pomoću tuñih velikih dela. One su takoreći zaboravljale sudbinu koja im roñenjem beše namenjena i birale grubu borbu namesto blagih znaka milošte. izgleda. – A sad mi dozvolite da se nakon ovog malog osvrta vratim mestu gde sam prekinuo kazivanje. ali ona je imala samo prezir za takvog bezimenog momka koji sam nije imao muške hrabrosti. jer ona je više cenila borbene muškarce nego mazne mladiće i nije Ovde je. pouzdavši se u svoj lep izgled i svoje plemenito poreklo. sinove malog kralja Hamunda. zaprosio Sigerovu kći Signi. One su prezirale svakojak razuzdan život i najradije čeličile svoja tela i duše raznoraznim naporima i trudom. tačniji oblik predanja. po svemu sudeći. Ovo drugo je. odbacivši svu žensku slabost i prevrtljivost i uteravši u ženske duše mušku divljačnost. U to vreme je jedan visokorodan nemački mladić imenom Hildegisl. U starim danima je meñu dancima bilo devojaka koje su svoje divne ruke oblačile u mušku odeću i stalno svih dana vežbale borbene veštine. Njena je naklonost ponajviše bila okrenuta Hakiju zbog velikoga glasa na koji su izbila njegova znamenita dela. a sledećeg dana su sklopili tvrd i trajan mir jedni s drugima.uze za ženu jednu devojku iz Alvildine pratnje imenom Gro i sa njom dobi sina Haralda koga pozniji naraštaji nazvaše Hildetand75. da. jer obe behu zadobile tako strašne rane prethodnoga dana da nisu imali snage za novu bitku.

tvrdim rukama on je čast zadobio. Spoljni sjaj može da razočara i prevari prevrtljivu gomilu da ne vidi pravo i pravdu. Grubo je i tvrdo njegovo telo. naime. Onaj drugi je tako zoran i fini i njegova divna glava nas raduje svetlim sjajem zlatnih kovrdža. tako da su raspoložene da se obećaju onome mladiću u koga se zagledaju zbog njegove hrabrosti i muževnosti. i koje ne cene glatko lice. Zdravije ipak sudim kad vrlinu i smelost hvalim. ali da Hakijeva divna duša u potpunosti uravnotežava njegovo lice puno ožiljaka. devojaka koje više privlače proščevo ime i glas koji ga prati nego njegov spoljni izgled. Hagbard sada krenu sa Sigerovim sinovima za Dansku. – Kasnije. Ali Hildegisl je teško primio to što je ona 99 . jer brzo vene divni lik prolazne mladosti. jer hrabrost blista više no lik. već na izvanrednom delu. ali s prezirom o lepoj spoljašnosti govorim. Ipak kratko traju njegova lepota i i odanost. Usud je sam postojanu granicu stavio izmeñu muškosti i lepote. zauzvrat njegova duša ima snagu. Ima.zaustavljala svoj pogled na lepom izgledu. Postojan i vrlina pun duh je bolje i sigurnije uporište: ne preti mu i ne obara ga udar. Nijednog muškarca za lep lik ne hvali ako želiš pravedan biti. Signi izabra Hakije namesto Hildegisla i reče da kod potonjeg nema ničega da se hvali doli njegove lepe spoljašnosti. već i ispeva sledeće: Nije on blistavo lep. ali plemenit po duhu i srcu. već u delu i smelosti. u imenu junaka i čuvenju ubojnika. I ona se ne zadovolji da ga samo tako pohvali. već vrednu unutrašnjost. koja nadomešćuje svaku telesnu manu. kada se meñu sluškinjama povela reč o tome ko bi se mogao nazvati najboljim plemićem. jer čast osta kad koža svenu. dogovori sastanak sa njihovom sestrom bez njegova znanja i najzad dobi od nje reč i veru da će mu se u tajnosti obećati. već hvali muškarca koji hrabrost u grudima ima! Ne traži on pohvalu u svojoj spoljašnosti. Lažan je i najlepši lik i malo što raduje i dariva: vene lako ko lisje s jeseni. Prisutni su iz te pesme mogli da steknu utisak da je pod Hakijevim imenom ona hvalila Hagbarda. jer dobro je znala da očaravajuća spoljašnost nikada ne može da nadomesti vrlinu i muškost već nestaje kada se s njima poredi. Lice mu sja hrabrošću i muškost u očima plamti.

upitaše ga kako da su mu potkolenice tako dlakave i njegove šake tako tvrde na dodir. jer ljubav se ničega ne boji. Ponekad po žbunju i šumi lutam ili talase sečem. Tokom noći njemu spremiše krevet kod Signinih devojaka. koje ne tkaju već rane zadaju. on se pouzdao u njenu vernost i nije se bojao svoga dela. koža otvrdla od takvoga posla. očvrsla na udare i ubode. da je na tim rukama. ali ga pogodiše kopljem u stražnjicu. u bitci svojim kopljem vitlala. a drugi rado sejao neslogu izmeñu prijatelja i budio meñusobnu mržnju i sukobe. imao običaj da se u svemu povodi za savetima dvojice staraca. reče ona. a jedan od njih je bio Bolvis. daleko preko mora mora jedrim. Kralj Siger je. Onda Bolvis prvo opanjka Hamundove sinove u Sigerovom rodu i nalaga o njima da im nikada nije bio običaj da drže obećanja data prijateljima. naviknuta samo na tresak oružja. više sviknutim na borbu nego na greben. Sigerovi sinovi Alf i Alger započeše borbu za Helvinom i Hamundom i oboriše ih u onome fjordu koji se zove Hamundsvig76. pa nije nežna kao kod drugih devojaka ili meka i glatka na dodir: one su 76 Ne zna se koje je to mesto. u okcima verižnjače. Oni su bili toliko različiti po duhu da je jedan najradije pretvarao zavist u ljubav. 100 . usput sam često po čičku i trnju gazila. nadaleko se po zemlji krećem. naime. što je izazvalo mnogo poruga i sprdnje na račun nemaca. a bilo je razumno. Zatim Hagbard nastavi putovanje preobučen u ženu i ode do Sigerove kći u njenu sobu držeći se obećanja kao da joj nikada nije pričinio bol ubivši joj braću.radije izabrala Hagbarda nego njega i poklonima je nagovorio slepoga Bolvisa da poseje neslogu izmeñu Sigerovih i Hamundovih sinova. Kasnije je stigao Hagbard sa svežim snagama i posekao ih da osveti smrt svoje braće. On onda odgovori stihovima: Je li je tako čudno što mi je taban očvrsnuo i koža otvrdla? Čudite li se videvši maljavu i dugodlaku cevanicu? Daleko sam na svojim nogama putovala i po pesku hodala. Zatvorene su čelikom moje grudi. jer se smatralo velikom sramotom i ljagom dobiti tako ružnu i jadnu ranu. Hildegisl je pobegao. dok je Hagbard bio daleko na putu. zato ni grudi nisu pune i meke kao kod gospoña i devojaka. Nisam se koncima i vretenom bavila. obučene u skupocene haljine. tako da je bolje držati ih na uzdi silom nego milom. Ali da bi ipak imao neki posao da se iza njega skrije. I tako bi raskinuto prijateljstvo mladića. platno i najfiniji lan. već krvavo oružje često u rukama držala. Signi je bez oklevanja shvatila njegove reči i urotila se s njim. a kad su mu sluškinje prale i sušile noge. on se kaza Hakijevom ratnicom i reče da ima poruku da prenese Sigeru.

čak i kad je sreća zla. koje je često ranjavilo oštro stenje na obali. odmerio ih na mokrom poprištu. Ako je tvoje oko svetlo dana po poslednji put ugledalo. grubo ti život otme.otvrdle i u stalnoj borbi i u neprestanoj plovidbi morem. jer ovde na postelji bi vezana tako čvrsta veza. zacelo bi mi smrtne rane naneo. Zatim je Hagbarda trebalo počastvovati najfinijim krevetom. ako te krvnik odvuče. ispeva i ovu pesmu: Da me tvoj otac ovde uhvati. Ako smrt gorku treba da okusim. jer nimalo ne želim da ovde živim kad te u grob skriju. sad ja. ne nadam se milosti: očeva osveta ne poznaje sažaljenje. smelo krevet s ćerkom delim. tako žilavi i kruti na dodir. spuste u tamnu zemlju. već su navikle samo da svojom krvavom desnicom koplje vitlaju i luk zatežu. smrt sinova se mora kazniti. ti. Reci mi sad. bez očeva pristanka. Zato ne bi trebalo da se čude d su noge očvrsle od dugih putovanja. za drugoga muškarca da se udaš? Je li moja sreća tako loša i zla. a ne onako meki kakvi su kod devojaka koje uvek sede u kući i nikada ne izlaze nogom van zidina zamka. i da su oni tabani. a kad su on i Signi zajedno legli u krevet. da li bi poželela kad budem mrtav brzo da zadatu reč izneveriš. ako ti mač smrt donese ili bolest bleda. nagoveštava nam bol i smrt. spletene dve niti života i smrti. baš kao da nikad ni najmanje protiv njegove volje ne izvedoh delo. jer Skatijeve ratnikinje nemaju vremena na pretek za ženske poslove. lepa diklo: kamo će najradije tvoj duh krenuti kad više ne budeš grlila svoga prijatelja? Signi odgovori: Kod tebe bih najradije ostala. neću izdati 101 . izmeñu ostalih ljubavnih reči. ti. Uzrok sam smrti tvoje braće. srcu mome dragi. ako te obore na tlu ili na talasu plavom: od želje i požude ja sa stidom glavu okrećem i istome se smrti sa zadovoljstvom predajem. on joj.

da sramotno zaboravi na svoju osvetu i pravdi pretpostavi milost. već ispij poslednjega dana života s vedrom hrabrošću ovu čašu koja te posvećuje patnji smrti.onoga koga slobodno izabrah. reče on. ako u ženske reči hoćeš da veruješ. uzmi ovo piće i utoli žeñ i osveži svoje suve usne prijatnim sokom iz usta roga. Te reči su pogodile Hagbarda takvom silinom da se on više obradovao zbog njenoga obećanja nego što se bojao opasnosti rastanka. Ovde su se ljudi podelili u svojoj oceni: jedni su smatrali da tako grubi prestupnik mora platiti životom. – Kasnije. 102 . i mada nedavno skoro da nije bilo glasa protiv njega. Ne daj da te strah smete. Gle kako se visoko i sveto tebi zaklinjem na vernost. – Zatim kraljica pruži Hagbardu piće i reče mu da njima ugasi žeñ i istovremeno mu ispeva sledeću rugalicu: No. kad su ga sluškinje izdale i Sigerovi momci ga napali. sada se svi okrenuše protiv njega i proglasiše ga krivim. kome devojka po prvi put usne pruži za poljubac. da Sigera navedu na sažaljenje ili milosrñe prema čoveku koji ne samo da mu je oteo sigurnu podršku dvojice sinova. ali najzad su ga savladali. on se branio dugo i hrabro i mnoge od njih je oborio na vratima. I kako može biti govora. kog ljudi ovde na saboru osudiše krivim na smrt. Mladić uze rog iz njenih ruku i kaza sledeće stihove: Poslednju zdravicu ću vedro i radosno ispiti. u zemlju smrti u dubini. ko u proleću mladosti salomi njen sveži cvet. ali Bilvis. Ali onda istupi Bolvis i reče da su loši saveti koji kralja nagovaraju da krivcu oprosti zasluženu kaznu. tvrdi Hagbarde. već mu i čast pogazio namamivši mu kći? – Većina naroda podrža te njegove reči. zarobili i izveli na sabor. Kad rog ispiješ na obale Helheima ćeš krenuti. kao i mnogi drugi. gde Hel u svojoj mračnoj sali stoluje. Hagbarda osudiše na smrt i podigoše vešala da ga na njima obese. bili su blaže raspoloženi prema njemu i savetovali da se radije iskoriste ruke tako hrabroga junaka nego da se grubo postupi prema njemu. tvoje telo na vešalima trune. Bolvisov brat. tvoja duša u kraljevstvo senki odlazi. nañoh vrednog moje ljubavi.

U meñuvremenu je Signi sedela meñu svojim uplakanim sluškinjama i upita ih da li su namerne da je prate u onome što je naumila. One obećaše da će učiniti sve što kraljeva kći zaželi i na to joj se zarekoše. odgurnuše podnožnike ispod nogu i zategoše užad oko svojih vratova. njih ubistveni čelik više ne štedeše. zategnu ih oko vrata i odbiju podnožnike. Zatim Hagbarda izvedoše na onu uzvišicu koja je nazvana po njemu da bi ga digli na vešala.rog smrti ja istom onom rukom uzimam koja oba sina tvoja u Hel posla. on ispeva ovo: 103 . Ljuta ženo. Ona onda briznu u plač i reče za jedinoga muškarca koga je u životu zagrlila i u smrt otpratiti. Ovu šaku u krv tvoga poroda sam potopio. naknadu za smrt ti sreća nikada dati neće. One odmah zapališe kulu. jer. ne odlazim u senku smrti bez dela za sobom: mač sam vitlao koji obojici braće smrt donese. Bez osvete neću odavde otići. reče on. unapred sam ih na obale Helheima poslao. a ona im natoči vina i napi ih da im ublaži strah od smrti. ova ih je šaka u proleću mladosti oborila. želi da iz šale samoga sebe vidi kako leži mrtav pre nego što izgubi život. da. grubo te sudbina bez sinova ostavi. uzviknu da se raduje još više zbog vernosti svoje zaručnice nego što ga muči misao na skoru smrt. u svome ludilu divlje besniš. Oni i učiniše kako on zamoli. on zamoli krvnike da prvo obese njegov ogrtač. zato ih zamoli da zapale kulu čim čuvar da znak sa vatrišta. Ali kad Hagbard vide plamen kako se igra nad kraljevim imanjem i kako poznata kula plamti ognjem i vatrom. zalogu Helheima nikada nećeš nazad dobiti. on obodri prisutne da mu okončaju život i kao znak koliko se malo boji smrti. ali Signin izviñač poverova da su to obesili samoga Hagbarda i devojkama u zamku dojavi šta vidi. One joj to obećaju. Tako joj se on izrugivao za smrt njenih mladih sinova kao osvetu za njene pretnje smrću i tresnu rog kraljici u glavu tako da joj se medovina niz lice sli. kao i da od svojih velova naprave užad. tvoju decu koju si sama na svet donela. Da bi isprobao vernost svoje zaručnice. zamak smrti ne možeš nikada srušiti.

ali onda ga je napustio Haki Selandsfar. smrt nas ne razdvaja. i s ove i s one strane slaviće našu vernost. ali su mu sada obojica otkazala vernost s istim žarom mada ne i iz istog razloga: jedan je tako učinio iz prijateljstva. 77 Sakso misli na selo Havbyrd kraj Ringsteda. život se sada kreće kraju. Zajedno život ostavljamo. s radošću primam činiju koja mi se daje. Kada su te vesti stigle do Hakija Hamundsona u Irsku. reče on. što u smrt zajedno kretosmo. čvrsto nas je naša veridba vezala. jer u oba sveta važi zakon ljubavi. Vigerov sin. on bi morao da se bori protiv svojih zemljaka. Srećan sam ja s kime tako divna devojka sudbu htede da podeli: danas neću usamljen s mukom u Hel otići. Vidim vatru kako palaca u kuli i imanje kako blistavo plamti. ova se kazivanja potvrñuju znacima koji ih i dan danas vezuju za odreñenim mesta: po Hagbardovoj smrti je jedno selo dobilo ime77. Gle. Haki se. jer zakletva nas je spojila. Nabacite mi omču na vrat! Nek mi uže grlo stegne! Život s radošću napuštam. pratimo se i u životu i u smrti. verno se moja voljena devojka seća zakletve koju dadosmo. a na jednom mestu u blizini Sigerstada podiže se jedan nasip iznad okolnog zemljišta i otkriva da je tu nekada bilo nekakvo imanje. a i Starkad. Nisi izdala svoju reč. jedno su naša ljubav i vera. jedino za smrću svojom čeznem: siguran sam u veri i nadi da će naša ljubav i s one strane trajati. koji mu je verno služio sve od kako je Regnald pao pa do toga dana. jer tako je jaka moć ljubavi da ni smrt ne može da skrši njene veze i zaljubljene istrgne jedno drugome iz zagrljaja. A i jedan je čovek ispričao Absalonu da je lično video jedan stub koji je nañen na tome mestu tako što ga je jedan seljak izorao. ne. 104 .Uhvatite me sad. gde je bio na ratnom pohodu. setio šta duguje svojoj zemlji i nije mogao da zamisli da hara po svome kraju. naime. a krvnici ga zadaviše užetom. a drugi se setio korena iz koga potiče. I da niko ne bi poverovao da su tragovi starina sasvim izbrisani. rukama i bacite me hitro na vešala! Srećan sad sa smirenim duhom u smrt pratim svoju nevestu. jer dok bi drugi krenuli protiv stranog neprijatelja. zajedno smo u svemu. – I tek što reče te reči. ali je to pogrešna etimologija. namerio se da svoje oružje okrene protiv danaca da osveti smrt svoje braće. rado u grob odlazim. momci.

što nikad ne pobegoste. Svako. za crveno prstenje. ustaj i oganj spremi. Na taj poziv Bjarki se probudi i pozva svoga paža Skalka kome reče: Skalk.PESMA O BJARKIJU – REKONSTRUKCIJA (U prevodima na savremeni danski jezik često se pribegava rekonstrukciji izvorne Pesme o Bjarkiju. šta uz medovinu obećasmo. Nek plameni vedri svetle na ognjištu. plemeniti ljudi. dan se raña. Slušajte me. Sećate li se. Hladne ruke ne treba prijatelju pružiti. mada je sačuvan samo jedan njen mali fragment. ništa ne mari – njegovo dobro i zlo s njim će prijatelji podeliti. kad radosni sedosmo i zajedno se šalismo? Nikad. R.) Probudite se svi prijatelji Rolfovi. ko kraljevim prijateljem sebe zove: Zgrabi svoj mač i silno njime mahni. Nije više vreme za ležanje. za nemačke mačeve i švedske štitove. – Lj. zaklesmo se. dela nas čekaju. Ako se sudba promeni. Sad uzdarje kao borci kralju dugujemo. 105 . ljudi. Ne budim vas na zabavu i vino. već na besni govor oružja. Vatra još tinja pod pepelom. Pohvala i čast udeo naš nek budu! Od Rolfovih boraca niko za strah ne zna. Rolf što nam dade. Hjalti onda reče: Vreme je zahvaliti podvigom našem kralju dobrom za bogate poklone. Ovde je dat prevod rekonstrukcije da bi se ilustrovao prevodilački pristup zaostao iz perioda nacionalnog romantizma. probudite se svi kraljevi ljudi. U vreme mira naše plate dobismo. vi divni junaci svi.

Rude. Pošto je napravio pravo krvoproliće meñu neprijateljima. slušaj me: Rolf je pao. oružje mu buči. sasecaj do kraja po vojsci neprijatelja. kralj je već smrt našao. Zamak je pun ubrzo ćeš izgoreti unutra. čuvaj svoju mladu. Hjalti je po treći put stigao do sobe gde je Bjarki bio. vojska uplašiti. Čuvaj se. Bjarki. uhvaćenih neprijatelja. kogod dobar i čestiti želi biti. Još nam oklopi nisu popucali i mačevi se istupili. U pobedu ili pad njega verno pratimo.nećemo Rolfa izneveriti. Osvetimo kao junaci glavara dobrog. jer u boj ja tebe sad zovem. Požuri napolje za prevaru nagradićemo ih i osveti svog kralja. koja na laž tebe navede! Ubrzo će čas nam poslednji stići. momci! Snažnim rukama secite neprijatelja! Grudi prema grudima srešćemo ga. Zato: Mač s bedra. slušaj me. kao orao u vazduhu kad se s orlom sukobi. Zlatan mu šlem blista. i kako je poverovao da je strah ono što ga je učinilo tako nedelatnim. jak i čvrst k nama juri. ne bojimo se švedskih prevara. kad je kralju potrebna verna pratnja. besnim rečima dance ruži. Kralju danaca delo dugujemo. pomozi mi da spalim Ostatak ćemo krvavim 106 . Rude. Hjartvaru. ali osvetu ćeš dobiti u bogatoj meri. oštro mu reče: švedske medvede. Mačem i sekirama Neće nas geta šveñane obaramo. ti lenji. još jaki stojimo opremljeni za borbu. Oprost dobiti nećeš za bratovu smrt. Jad kukavici koji bežati hoće. sestro Rolfova: Doñi. smrću u plamenu. probudi se iz sna! Ostaneš li ovde. Ne mlati jadno šveñanin mačem.

Hajde sad svom snagom u borbu tu da osvetimo našeg sjajnog junačkog kralja! Po treći put. osvetiti kralja koga volesmo tako silno. o pojas staviti. darežljiv ga dade svojim junacima. za svu dobrotu Ipak mi oklop mora 107 . Ne želim kao lisca ako hrabrosti imaš da me neprijatelj dimom iz rupe istera. onog. Posečen sad leži kralj iz Lejra na krvavom poprištu s ranama tako dubokim. Divno beše junaka videti. Podvig sad i ja Ubrzo ću kralju dugujem s tobom krenuti. strah ga zgrabi kad Rolfa srete. Poslednji put ga vidoh kako se smeje kao nekad kad zlato tako vedro sejaše. u bitku te zovem! Sećaš li se Rolfa. puna su usta Zatim šlem – kolko čujem tvoja. odmah oborismo kukavnog bednika. Zlato u gomilama kralju ponudi. doñi. što pohlepan samo na zlato mišljaše? Čast i slavu stalno bacaše. Najzad Bjarki odgovori ovim stihovima: grudi prekriti. molim i zapovedam: Hajde najzad. Bjarki.ranama označiti. Ne viči tako glasno. kad mačevi zapevaše i strele zazujaše. uvek ispred u času opasnom brz kao jelen iñaše Rolf u borbu. mač moram ti hitri momče. kao usta i reči velike. kad Rorika pobedismo. samo zvečaše zlatnim prstenovima. Ne za boj on ratnike opremi. da mu ovaj mir podari. Ali kod skjoldunga ipak milost ne nañe. Hjalti. ubrzo ćeš videti što priča kazuje. spreman sam. Kralj tada uze skupi metal.

grudi ko leña njegovo sečivo grize! Hjartvare doñi sa svojim borcima. Stranac bejah i bez prijatelja kad stigoh kod danskog kralja. ni štit sjajni. Jak i moćan on stajaše u bitci. Oružje mu ne pomože. beše lep. S Hodingom moju glavu čovek udari. Divnu će pratnju dobiti kralj Rolf. Glas što ga Agnar dobi.koju mi pokaza. pale ljude oko sebe u gomilama gledam. i sa osmehom nañe junak svoju smrt. mač moj okušajte. Stalno ih sve više u boj žuri. Oklop puče od mog snažnog udara. Je li je pobegao kukavički od neprijatelja mada se s muškom hrabrošću tuceta ljudi hvalio? 108 . ali njegovo telo zatim ja mačem raspolutih. Agnarov život uze moj silni mač. jurišamo ponosno na krvavi sastanak. jurimo sad napred sa štitom na leñima. svetimo se za pad našeg kralja. U Hjartvarovoj krvi sečivo ću okupati. dok ga sečivo ne pogodi i bled on pade. Oklop bacimo. Švedski momci. starog plemstva. Triput udarac izgleda zadobih. mač će se napojiti tvojom krvlju. Četama dvanaest upravljah sam. četu neprijatelja plemenitog roda. svaki put ja jednog neprijatelja pogodih. Ogromno rastu ubijeni oko mene. I ne vidim onog hitrog momka što me tako ponosno u boj pozva. grudi obnažimo. mladog godinama. Nedavno jednog drugog velikana oborih. dobro svojim mačevima vitlaju. dobra i zlato kralj mi dade.

Nije moj štit meni odbrana. Pogledaj sad pod ruku što svijam. Oca pobednika. živ izjahati iz Lejrea neće. Bjarki: Ne tereti me što te pustih da čekaš. Mač i koplje oko mene zuje. Dok nam je život dat jedno samo želimo. što se za dan ne zaboravlja. jer Rolf je pao i pali su njegovi ljudi. kao d od vune beše. ako tvog domaćina ovde vidim. mora da okleva. Bjarki: Frig. teške mi uslove boj nudi. neprijateljski su ga udari na komade isekli. Vlasnika palih na poprištu obaram. da s čašću umremo. Bjarki. Rude: U znaku čekića pokazuješ se. ali za sedmoricu sečeš. umnog i ogromnog. Rado bih sad da ugledam Oca pobednika. niti mu njegov visok konj sad pomoći. raseče oklop. postojan ipak stoji u sred bitke. pokaži mi onog pale što poseduje! 109 . Hjalti. Vidiš li ga. Rude. reci mi odmah. prijatelju. Ne zovem ja ipak loše momke da padnu u bitci kraj svoga kralja. vlasnika palih. jer često čovek. kasno stižeš. Upravo me jedan mač nekog šveñanina ujede. S radošću te gledam. kunem se. ti dragi. Kraj kraljeve glave leći ću i ja.Na to odgovori Hjalti: Slabo pomoć Hjaltiju ovde stiže. Odina tu vidiš. njegov ga štit zaštititi neće. Odina. onog s jednim okom.

kao i ti, Hjalti, mrtav kraj njegovih nogu. Tad će videti, kad pale pogledaju: Život mi dadosmo za zlato što dobismo.

Nek gavran i orao mirno naša tela čupaju, jer kralja u smrt s čašću ispratismo.

110

DVORSKA PREVODNA KNJIŽEVNOST PESME UZ STRUNE
Pesme uz strune je zbirka kratkih pripovedaka koja se sastoji od 19 celih ili delimice sačuvanih tekstova prevedenih na staronorveški sa starofrancuskog. Reč je o srednjevekovnim (12.-13. vek) francuskim kratkim narativnim spevovima leima (lai) od 100 do 1000 osmeraca, sa asonancama, a docnije rimama. Najčešće se opeva neka nežna i dirljiva ljubavna priča, ali je spektar tema daleko širi. Teme su keltskog porekla kao i u većini bretonskih romana o kralju Arturu i vitezovima „Okruglog stola”. Struktura je vrlo jednostavna: bez mnogo opisa i pojedinosti sve se svodi na golu priču, kojoj je sačuvano jedinstvo radnje. Ovaj rod je proslavila pesnikinja Marija Francuska. Od nje se zna da su lei umetnički obrañeni zapisi starih keltskih i bretonskih legendi koje su prenosili pevači. Od 13. do 15. veka lirska poučna pesma se često izvodi uz pratnju muzike. Sama reč lai je, pretpostavlja se, keltskog porekla i kelti su je koristili o pesmi koja je izvoñena uz muziku instrumenata sa žicom. Keltski pevači su, po svemu sudeći, izvodili svoje pesme anglo-normanskim osvajačima u Engleskoj i Normandiji na keltskom, ali su sadržaj kazivali na francuskom, pa je reč lai kod anglonormana počela da se koristi kao naziv za francusko prepričavanje keltskih pesama. Kad je norveški kralj Hakon Hakonsson poželeo da francusko junačko i ritersko pesništvo učini poznatim u Norveškoj, učinio je to verovatno da bi svoj dvor približio evropskim običajima, kao što je i inače činio s mnogim drugim stvarima. Jedini sačuvani rukopis staronorveškog prevoda potiče verovatno iz vremena oko 1270. godine, ali je moguće da je prepis jednog starijeg rukopisa iz oko 1250. godine. Pesme uz strunu se u njemu nalaze zajendo sa još tri druga teksta. Kad su 1850. godine izdali tekstualno izdanje, R. Kayser i C. R. Unger su zbirku nazvali Strengleikar eða Lióðabók (Christiania, 1850) po tome što se pesme, lais, u njoj naizmenično nazivaju lióð, lióðsongar, strengleikar, strengleikslióð ili strengleikssogur. Većina naučnika smatra da su 11 od pesama iz ove zbirke prevodi pesama koje je napisala Marija Francuska, a za ostatak se ne zna autor. Zbirka ima dva predgovora, jedan prevod starofrancuskog predgovora, a drugi koji je napisao staronorveški prevodilac. On kaže da prevodi „jednu knjigu”, ali sasvim je moguće da su prevodilac ili prepisivač dodali nešto iz drugih izvora. U rukopisu nedostaje nekoliko svezaka (14 od 56 prvobitnih listova) i to baš onde gde su Pesme uz strunu. Nešto je kasnije rekonstruisano na osnovu komada rukopisa koji su pronañeni kao uložak u jednoj biskupskoj kapi sa Islanda, a pošto poznajemo starofrancuski original većine pesama, možemo nadoknaditi bar deo onoga što nedostaje. Odnos izmeñu starofrancuskog originala i staronorveškog prevoda je veoma složen. Ovaj izbor obuhvata tekstove različitog sadržaja da bi se pokazala tematska širina i različitog stila da bi se pokazala šarolikost nastala u susretu starofrancuskog stila lea i norenskog stila iz saga. Jedna pesma je uzeta iz rekonstrukcije na osnovu starofrancuskog originala. Kao predložak je poslužilo tekstualno izdanje Kaysera i Ungera, a dopunjeno prevodom na nynorsk Henrika Ryttera u reviziji i sa uvodom Kjella Venåsa (Strengleikar eller songbok. Oslo: Det norske samlaget, 1962.)

Pesma o Dounu

Ovu pesmu, koja se zove Doun, znaju svi koji su naučili pesme uz strune, a ja ću vam ispričati dogañaj o kome je sačinjena ova pesma uz strune, koja se naziva Doun. Onako kako sam ja pouzdano saznao i dobro zapamtio, u staro vreme je gore na severu u Škotskoj, u mestu koje se zove Edinburg, živela jedna devojka, prelepa i posebno učtiva. Njeno nasleñe iza oca beše cela zemlja. Niko drugi nije bio glavar te zemlje. Ta devojka koju vam ovde pomenuh, pravila se važna veličinom svoje zemlje i odbacivala sve koji su živeli u njenoj zemlji, tako da niko nije bio dovoljno bogat i dovoljno širokogrud da bi ona htela da ga uzme ili voli, a nije htela ni da čuje kakvu reč o tome. Ona je govorila da nikakvog muškarca ne želi, osim onoga ko bi od ljubavi prema njoj za jedan dan prejahao sve od Sudantuna

111

sasvim na jugu Engleske78 gore do Edinburga gde ona stolovaše u Škotskoj. Njega će, reče ona, uzeti, i taj će, reče ona, nju imati. No, kada se to raščulo i oni koji su živeli u toj zemlji saznaše za to, istina je da su mnogi pokušali da taj put prejašu za jedan dan, ali kada bi stigli do zamka, devojka bi izašla pred njih i nagradila bi ih bogatim prijemom i dala da im se spremi udoban krevet da ih ubije i prevari pod skupocenim pokrivačima i bogatom odećom. Ali oni koji behu hrabri i umorni, legli bi i zaspali i ležali mrtvi. Ta se vest o toj nadutoj devojci rašču naširoko, pa se proširi preko cele Bretanje, koja leži u zemlji francuskog kralja južno od Engleskog mora. Jedan bogat i darežljiv vitez, koji je živeo u Bretanji, takoñe je saznao za tu vest. On je imao jednog dobrog konja, a zvao se Doun. I pošto se pouzdao u svoga bornog konja, htede da vidi može li da izvede to jahanje za dan. Zatim se hitro uputi preko Engleskog mora i iskrca u Sudantunu. Odatle posla svoga poklisara devojci i poruči gde se iskrcao i reče da mu ona pošalje svog poverenika. Ona mu, čim ugleda njegova poklisara i ču njegovu poruku, rado odasla svoje ljude. Bila je subota sasvim izrana kada je Doun počeo svoje jahanje, i jahao je tako brzo celoga dana da stiže pre večeri. A kad stiže u Edinburg, bi bogato primljen s velikim počastima i čašću. Kada je zatim završio razgovor sa devojkom o onome što mu je priličilo, ona ga odvede u jednu lepo opremljenu kuću da se odmori čim to poželi. Ali vitez zamoli njene ljude da donesu suva drva za vatru i da to unesu u spavaću sobu, i oni i učiniše kako im je rekao. Zatim zaključa vrata i leže kraj vatre da ga greje, tako da te noći uopšte nije spavao, a nije ni legao u krevet koji beše spremljen za njega. Oni koji su veoma umorni, čeznu za tim da leže udobno, ali ujutro se to pretvara u nepopravivu štetu, jer što na tvrñem umoran čovek leži, to se brže obnavljaju snaga i moć njegova. On izjutra ustane za prvu molitvu79, obuče se i ode da razgovara sa devojkom i zatraži da ispuni ugovor. Onda devojka odgovori: „Dragi” – reče ona – „još ne može da bude tako, jer prvo treba da otputuješ toliko daleko koliko moj labud leti, a onda ćeš me dobiti bez protivljenja, tako da se to više neće otezati.” Onda on zamoli za rok da se Balard, konj njegov, odmori i on sam se povrati, i ona mu dade rok do četvrtog dana. Onda Doun krete na svoj put. Balard je trčao, ali labud je leteo i pravo je čudo da od toga nije prepukao. S večeri stigoše do jednog moćnog zamka. Doun se tu odmori dok je želeo, a onda se vrati u Edinburg da zahteva ono što mu je bilo namenjeno, i tad devojka ne mogaše više da mu to odriče. Ona tada sazva sve poglavice i najmudrije ljude koji behu u njenom zemlji i po njihovom savetu se udade za Douna i učini ga gospodarem cele zemlje s bogatom čašću i velikim počastima. Tri dana nakon svadbe Doun upriliči bogatu gozbu i nali mnogo svakolikog pića. Ali sasvim izrana četvrtog dana ustane i obuče se i izvedoše mu konja. Zatim reče zbogom ženi svojoj, jer htede da krene najezad za svoju otadžbinu. Tad mu se
78 79

Sudantun, kasnije nazvan Sudhamtun, danas Southampton u južnoj Engleskoj. Vreme za prvu molitvu je ujutro u šest, jer se smatralo da dan tada počinje (prima hora, prvi sat).

112

žena njegova rasplaka i kukala i tuga je velika uhvati, jer njen čovek htede da se rastane od nje. „Gospoño” – reče Doun – „ja te sad napuštam i ne znam hoćemo li se više ikada videti. Sa mnom si začela dete. Ako je onako kako verujem, rodićeš jednog sina. Ovaj zlatni prsten ćeš sačuvati za njega i dati mu ga kad bude odrastao čovek.” Ona uze zlatni prsten. Ali on ode utom i ne zadržavaše se više onde. Sada treba reći da je gospoña stvarno bila s detetom. A u času kad joj se sin rodio, svi njeni prijatelji se obradovaše. Ona ga zadrža kod sebe na vaspitanju sve dok nije uzmogao da jaše i odlazi u lov na ptice i životinje. Onda mu mati dade zlatni prsten očev i zamoli ga da ga dobro čuva. Zatim bogato opremi sina za put i posla ga francuskom kralju, dobro naučenog svima lepim običajima i ponašanju koje dolikuje dvorskoj gardi. On onda ostane kod francuskog kralja sve dok ga ovaj ne učini vitezom, pa zatim krete na sve strane gde su se držale viteške igre, i pokaza se tako silan da mu niko nije bi ravan u borbi s oružjem. Zato je postao čuven i glasovit više od svih drugih u družbi i službi i s njim je uvek jahala velika četa vitezova. Kasnije krene on sa svojom družinom u Bretanju, do mesta koje se zove Brdo Svetoga Mihajla80, na viteške igre, jer je hteo da upozna bretonce. Ovde su na obe strane bile skupljene velike čete, a u četi što stajaše nasuprot njegove, bio je i njegov otac. On je dugo žudeo za tim da iskusi svoje oružje s mladim vitezom. Kada on sa četom krete prema njemu, ovaj spusti koplje i pojuri na njega, i sretoše se silnim udarima. Ali mladić obori svoga oca. Nijedan od njih nije znao za onoga drugoga, jer Doun ga nije prepoznao, a mladić mu je zadao jednu veliku ranu na podlaktici. Kad su se viteške igre završile, Doun posla poruku mladiću da doñe i porazgovara s njim, i ovaj brzo stiže jašući. Doun mu se odmah obrati. „Prijatelju” – reče – „kakav si ti to čovek koji je mene s konja oborio?” „Gospodaru” – reče ovaj – „ne znam kako se to dogodilo; to moraju znati oni koji su bili najbliže.” „Prijatelju” – reče Doun – „dojaši ovde do mene i daj da ti vidim šake!” Mladić je bio pristojan i skinuo svoje rukavice i pokazao mu i šake i podlaktice. Kada Doun vide šake mladićeve, prepozna svoj zlatni prsten na njegovom prstu. „Mladiću moj” – reče on – „ kada smo se danas sreli u viteškim igrama, znao sam da si moj rod. Ti si najjači i najborbeniji u boju. Doñi i poljubi me! Ti si moj sin, a ja sam vaistinu tvoj otac. Velika je žena tvoja majka i s mnogo sam je muka zadobio. Kada sam se oženio njom, napustio sam je, i kasnije je nikad više nisam posetio. Taj zlatni prsten koji nosiš na ruci, ja sam joj dao, i ja znam da ga je ona dala tebi kada te poslala za Francusku.” „Gospodaru” – reče on – „istinu govorite.” Onda se oni poljubiše i zagrliše. Zatim odoše sa svojim konjima preko Engleskog mora, i mladić povede svoga oca svojoj majci, koja je dugo čeznula za

80

Brdo Svetoga Mihajla, Mont St. Michel, mesto nadaleko poznato u srednjem veku.

113

ali niko više. složno i pristojno. jer niko nije uspe da ispuni zadati uslov. On se čvrsto odlučio da zadobije kraljevu kći. Nekoliki uspeše da je iznesu do pola planine. Taj kralj.njegovim povratkom kući. Zato prestadoše s tim. ali su to skrivali što su bolje umeli. On ju je cenio i voleo više no išta na svetu. I tako bretonci sačiniše o vitezu i konju njegovom koji mu je bio najdraži onu pesmu uz strune koju zovu Doun. Ali mnogi su zlo govorili o tome što je on toliko voli. mnogi pokušaše da je iznesu. On je tada bio gospodar onoga naroda koji se zove pistri82. Onda naredi da se oglasi da je kralj zaista ovako rekao: Onaj ko uspe da njegovu kći iznese na planinu na rukama. U tom kraljevstvu je živeo jedan mladić. koji se sad zove Normandija. onde gde je jedna velika planina koja je čudnovato visoka. ali otac uopšte nije hteo da je uda. Ona ga primi s velikom počašću kao svog muža i gospodara. On je bio darežljiv i viteške časti. ali nije imao druge dece. Kad se ta vest rašču po celoj zemlji. te su ga svi teretili i grdili. Zato se rastužio i razbesnio i stao da smišlja kako da od toga pobegne. a da se usput ne odmori. Grad se danas zove Pître i leži kraj Sene (Seine) nešto iznad Ruana (Rouen). koji je tu stolovao. veoma blizu nje. i kralj ga je mnogo hvalio i bio kralju veoma drag. razljuti se. lep i svime obdaren više od drugih. jer nikako nije mogao da skrene svoj pogled s nje. Ona je bila kod njega i dan i noć da ga raduje i razvedrava otkako je izgubio svoju kraljicu. a o tome kako se dvoje mladih toliko volelo da su na kraju oboje skončali svoj život od preterane ljubavi. Zatim su živeli u velikom miru i časti mnogo zima. lepu i učtivu devojku. O to dvoje mladih bretonci su sačinili jednu pesmu uz strune koju nazvaše Pesma o dvoje zaljubljenih. Na njoj. Ali sa one strane planine. imao je kći. I dugo je bilo tako s kraljevom kćeri da niko nije hteo da je zaprosi. na vrhu. Istina je da se to dogodilo u Nejstricu81. Ali i to selo i sve kuće su poznate i ceo taj kraj se zove Dolina Pistra. Mnogo ih je mučilo to što nisu mogli da se sreću i budu zajedno. taj će je dobiti. Kada je čuo da o tome zbore i ruže ga. sin jednog uglednog čoveka. pistri Ovde je reč narod (þióð) pogrešno iskorišćena za stanovnike grada Pistres i njegove okoline. ali nikako nisu uspevali u tome. počiva ono dvoje mladih. Razni moćnici su je prosili i hteli za ženu. Mladić je smatrao da je za njega bolje da čeka sa strpljenjem nego da se zaleće s glupim preterivanjem i sve 81 82 Neystric. On je često dugo bio u dvorskoj gardi i veoma je voleo kraljevu kći i često joj je govorio da mu podari svoju ljubav. 114 . To dvoje mladih su često razgovarali i verno su se voleli. a kralj reče da se zamak nazove Pistres i uvek se tako i kasnije zvao. tako lukavo d niko nije mogao otkriti njihovu ljubav. jedan kralj je naložio da se s mnogo pažnje podigne jedan veliki zamak. jer ga je to jako pogodilo. Pesma o dvoje zaljubljenih Nekada se u Normandiji odigrao jedan dogañaj koji se nadaleko raščuo. u francuskom tekstu Neustrie. pa da više niko ne zaprosi njegovu kći.

tako se zagledao u devojku. zamolićeš mog oca da me da tebi. da nikako ne želim da mu nanesem bol. Trčao je s njom što je brže mogao. 83 84 Salernaborg je Salerno u Italiji. Njega je za nju vezivala velika ljubav. Zatim se dogodilo da mladić doñe svojoj dragoj. koji je hteo da pokuša da je iznese na vrh planine. Mladić je uze na ruke i dade joj piće. Onde se odmorio i razgovarao sa prijateljicom svoje drage i dao joj pismo koje joj je ona poslala. Onda reče devojka: „Dragi” – reče ona – „ja znam da me ne možeš izneti. a ona nije imala na sebi druge odeće do jedne haljine. i potpuno je ovladala svekolikim lekarskim veštinama. jer tada može da smisli savet i sredstvo i da ti da lekovitu travu i ono piće koje ti može dati veliku snagu i moć. a onda ode kralju i odmah ga zamoli za kćer. zadrža se jedno kraće vreme u svojoj krajini. Seineborga U francuskom tekstu stoji samo davers Seigne (kraj Sene). Ti moraš smisliti nešto drugo. Kad stiže kući. jer je znao da ga ona neće prevariti. i zamoli je da krene s njim i reče da više ne može da izdrži tu muku. Kad se dan zbora približio. a kad stiže do sredine planine. lep i bogato obdaren. znao je da je otac toliko voli da je ne bi udao za njega ako ne uspe da je iznese na rukama gore na planinu. ali ipak reče da će to biti velika ludost i nesreća za mladića. Ali ako odem s tobom.manjom nadom izgubi i cilj i buduće nade. Kada je pročitala pismo. Sada je mladić srećan i radostan. jer toliko moćan i snažan nisi. A kada bi je zatražio i to izneo ocu njenom. On će te sigurno nazvati detinjastim i reći će ti uslove. Ona ga ojača lekarskim savetima i dade mu jedno takvo piće da se nikad ne umori i premori pošto ga okusi. Kralj mu ne odbi molbu. jer drugačije ne može biti. Kada je to iskusio. On odmah dobi punu snagu i svu moć i sve sposobnosti. Ona živi onde već preko pedeset zima. Ja imam jednu moćnu prijateljicu s velikim bogatstvom u Salernaborgu83. Tu se skupilo mnogo ljudi koji su želeli da vide taj dogañaj. besan i brižan. vrlo se obradova i zahvali joj. moj će otac zauvek ostati da živi u ljutnji i duševnoj muci. A Bog zna da ga toliko volim i da mi je toliko drag. jer to mi se stvarno ne dopada. i zatraži odobrenje za put od svoje drage. a i nju za njega. tad zaboravi na piće. i dugo se bavi tim znanjem i zna sve o travama i korenju. Kad se zatim vratiš u ovu krajinu. jer uopšte nije bio pažljiv. Kralj reče da dovedu njegovu kći. ali ti ćeš ih sve voljno prihvatiti. Hoćeš li da odeš do nje i da joj poneseš jedno pismo od mene i objasniš joj svoje stanje. i požali joj se na svoj ljubavni jad. i brzo se spremi za put i uputi se za Salernaborg. mladić stiže tu prvi od svih i ne zaboravi svoje piće. reče da mladić ostane kod nje sve dok ona ne sazna sve što treba da čini. Na poljima kraj Seineborga84 skupila se tada velika gomila ljudi. Jednog dana kralj sazva svoje prijatelje zarad kćeri svoje i mladića.” Kad mladić ču njene reči i savet. Ali to mu nije pomoglo. i ode u svoju krajinu. 115 . i reče joj da ga više ne muči okovima ljubavi. ode kući u svoju otadžbinu i sakri piće u jednu posudicu koju je nosio sa sobom.

pade u nesvest. da i ona pade dole i preminu od bola kraj svoga dragog. popij i obnovi svoju snagu!” Onda on odgovori: „Imam još mnogo snage. jer je voleo kraljicu. Ali to ne 85 Sudvales može biti Južni Wales ili možda u bretonskom leu Galija. tako da su na kraju oboje umrli istoga dana. Ali kada oni koji su ih čekali. Pročitao sam u knjizi ono što mnogi kažu i istina potvrñuje o Tristramu i o kraljici i o vernoj ljubavi njihovoj. On nastavi tim velikim putem s njom i stiže na vrh planine s njom uz velike muke. i pogodi ga tako velika tuga da jedva pokazivaše znake života. Devojka ga zamoli s mnogo molbi: „Dragi” – zamoli ga – „popij svoje piće za snagu. svoga prijatelja. I kada to bi urañeno. spusti se na kolena kraj njega i htede da napoji pićem. Sudvales85. Kada devojka vide svoga dragog takvog. Ne zamara se srce. planinu nazvaše Planina dvoje zaljubljenih. Ona onda oplaka njegovu smrt jakim uzvicima i odmah baci posudicu u kojoj beše piće i piće isteče i raširi se široko po planini.Kad devojka oseti kako se umara. ne videše da silaze dole. I svi ljudi koji se tu behu skupili. On ne mogaše uopšte da govori. gde je ta pesma sačinjena i pevana i kako se to dogodilo. gde beše roñen. geitelauv na norenskom. već umre na način na koji je sada kazano. A bretonci načiniše kasnije od ovoga dogañaja onu pesmu uz strune koju nazivaju pesmom o dvoje zaljubljenih. i zabranio mu je da doñe u njegovo kraljevstvo. Bršljan Volja mi je i rado ću vam pokazati onu pesmu uz strune koja se na velškom zove chevrefuill. ona pomisli da on leži u nesvesti.” Kad preñe dve trećine planine. Od toga dogañaja s decom. I svi rekoše da ih treba sahraniti onde u planini. Tri dana s držali leševe njihove iznad zemlje. draga. tako da nije dobio dozvolu da se vrati.” Ali on uopšte ne htede ni da sluša reči njene ni da im poveruje. tako da se cela krajina od toga popravi. svi odoše. i tu je bio punih dvanaest meseci. koja im je pružila mnoge bolne brige. A sada treba da vam kažem o toj devojci koja je bila tako umna i učtiva i lepa. Onde pade na tlo i više nikad ne ustade. tako da je tu kasnije bilo mnogo dobrih lekovitih trava od kojih su se mnogi ljudi izlečili koji su pilu od tog pića. krenuše gore za njima i nañoše ih oboje mrtve. Zatim se odluči da krene pa makar život koštalo. tugovali su mnogo zbog njihove smrti. jer osećam kako se zamaraš. Tada bi napravljen jedan kameni kovčeg za njih. srce izlete iz njega. i zato mi i ne treba odmora. Tada kralj pade dole i dugo ležaše u nesvesti. i oboje ih staviše u njega. 116 . i on tu tako ostade prepukla srca. Kralj Markes je bio ljut na Tristrama. i on onda ode u svoju otadžbinu. reče mu: „Dragi” – reče ona – „popij svoje piće.

oboje su plakali. „S nama se” – reče on – „zbiva što i s bršljanom koji se svija oko leske. i taj ih je susret oboje veoma obradovao. 117 . velšani chevrefuill. i onde će biti i kraljica. pomislila bi na svog dragog. a i on s njom. Ako bi se dogodilo da kraljica ugleda štap. Ona je s njime na miru razgovarala o svemu što su želeli. bršljan. Tada odseče jednu leskovu grančicu i izreže je svojim nožem da bude četvrtasta. Tristram odabra da ostane u Valesu sve dok kralj. u francuskom originalu Tintagel. i ureza svoje ime u štap. i koja je uvek bila pouzdana i verna. No. o toj sreći koju je stekao u šumi od utehe koju mu dade kraljica i od toga što ju je sreo i sećao se reči koje je rekla. i da se kralj veoma kaje što ga je oterao i što je verovao lošim savetima zlih ljudi. on izañe iz šume i ode na prenoćište i upita kako je kralj. Ali kada je došao rastanak.” Kraljica tako naiñe jašući i vide štap na putu. jer on se i ranije tako ponašao prema njoj. jer nikako ne mogaše da živi bez nje. Onda zamoli vitezove koji su jahali s njom da stanu. jer tu će kralj održati svečanost i prirediti gozbu za sve svoje gardiste i poglavice. i obe umiru. I oni učiniše kako ona reče. Bretonci je nazivaju gotulaef. Ona podigne štap i pročita šta je na njemu pisalo. jer on beše sasvim vešt u svekolikim pesmama koje se čine uz harfu. Na Duhove treba svi da budu onde i neće nedostajati ni zabaveni bogata prijema. a zatim i bršljan. njegov ujak. i zamoli ih da je sačekaju. ne pošalje po njega i ne odustane od svoje ljutnje. Ona reče da želi da sjaše i onde se odmori neko vreme. sačini Tristram jednu novu pesmu uz strune.treba da vas čudi. postaje strašno tužan kad mu se volja ne ispuni i žudnja ne zadovolji. jer onaj ko verno voli. tako je to i na taj način i s nama. veoma se obradovao. rekoše mu da svi namesnici i poglavice treba da se skupe u Tintajolu86. jer se ona neće kretati tako da je on nikako ne vidi. Tristram je bio strašno tužan i zato ode iz otadžbine i krenu za Kornbretaland. Najlepša draga moja. Ali ona ode daleko od svoje pratnje i pozva služavku koja se zvala Brengvein. Onda oni koji su to saznali. nepoznato je mesto. Kada je Tristram to čuo. žive i listaju. A kad se veče prikuči. i tu se sakri u šumu. No. već se suše. Dok god su te dve biljke zajedno. i spremao se da je potraži i da sazna kako da je vidi. Tristram je došao do šume kraj puta gde je znao da će kraljica projahati. gde je kraljica ranije stigla. a mi je nazivamo geitelauv. leska umire. ali ako se razdvoje. i ne listaju. Zatim se rastade od svoga dragog. Ona siñe s puta i išla je sve dok nije našla onoga koga je volela više od svega na svetu. kraljem. 86 Tintajol. onoga dana kad je znao da kralj treba da krene onamo. Na štapu je pisalo da ju je Tristram dugo prosio. Zatim mu reče kako da se ponaša da se pomiri s gospodarem svojim. Niti ja mogu živeti bez tebe. niti ti možeš živeti bez mene.

skoro svi okrenuli protiv njega i napali njegovu kraljevinu. a s njima bogate poklone i poslanja kraljevske darežljivosti. Po toj pesmi uz strune on će se onda sećati i svaki put prisetiti veselog boravka kada je sedeo na obali Barbefleara i čekao na vetar. Tu je dugo sedeo da sačeka dobar vetar i skupi veliku flotu da prebaci svoju vojsku. A pošto se kralju ta pesma dopala više nego ikoja druga. jer su dobro i brzo uradili ono što im se dopadalo. te da se ona nazove Pesma o obali. Barbeflear je grad Barfleur. opkolio je njihove zamkove i srušio ih. Zatim proñe neko vreme. opet se vratio i popeo na svoje brodove u Sudhamtunu.Pesma o obali Sad se pristoji da kao sledeće ispričamo onu koja se zove Pesma o obali. On ih je sve pobedio i sve svoje dobro zaštitio. naložio je da se nijedan svirač na harfi ili svirač ne mogu smatrati 87 88 Viljem kralj je Vilhelm Kopile ili Zemljoosvajač. I onda rekoše svi koji se u to razumeju da nikada nisu čuli neku drugu pesmu uz strune tako dobru kao tu. on je radije čekao veoma dugo zbog svih onih zabava koje je tako voleo i koje su ga tako radovale. poželeo je da se opet vrati preko Engleskog mora. da ona za njega sačini jednu novu pesmu uz strune s najlepšim tonovima koje je njeno raznorodno znanje moglo da pronañe. koji je s vojskom osvojio Englesku. hertug Normandije i kralj Engleske od 1066. i stalno se bavila takvom zabavom i sve im svoje misli posvetila još od detinjstva. koji su imali zamkove unutar granica Normandije. u to vreme grad u koji se obično pristajalo pri plovidbi za Southampton u Južnoj Engleskoj. i da je što pre pošalje natrag s onim poklisarima koji joj donesu poruku. Viljem kralj87. Kada je tako jedno vreme stolovao u svojoj kraljevini. naložio je da sačine ovu pesmu. On onda ode do grada Barbefleara88 i ostade onde strašno dugo i svakoga dana je išao sa sokolovima i lovio ždralove. Onda ona sačini onu pesmu uz strune koju je kralj zatražio u svome pismu i po svojim poklisarima. Onda oni odoše kralju uz mnogo zadovoljstva i blage radosti. Kada je stigao u Normandiju. i kako je ona nastala. a dobro kaznio njih koji su bili zli i stvarali nemir. On je onda okrenuo svoj bes protiv njih i sakupio mnogo pratnje i mnogoljudu vojsku iz svojih zemalja. ona ih primi s mnogo dobra i velikom zahvalnošću. do 1087. jer beše saznao da su se namesnici. Ali kralj nije želeo da posluša savete kormilara i požurio je po opasnom vremenu. Kada oni stigoše do nje u Bretanju i iznesoše pred nju bogata poslanja kraljeve milošte. Onda je razumno pomislio da bi trebalo da pošalje poklisare s pismima u Bretanju crvenoj gospoñi koja je znala šta treba o svim pesmama uz strune. i uhvatio ih je veliki broj. a zatim ih nanovo podigao onako kako se to njemu sviñalo. 118 . Zatim je trebalo da odsviraju i otpevaju pesmu za kralja i prijatelje njegove i gardu. i nauči svirače na harfi da znaju Pesmu o obali. Kada je sve stavio pod svoju vlast i postavio stražu na granicama zemlje. Zatim posla u Bretanju sve najbolje svirače harfe koji su bili s njim.

molio tako predano pre nego što bi od njega odustao. Svako je ispričala svoje doživljaje. Najplemenitije i najlepše gospe. Bile su u svojim najlepšim haljinama. Pa zatim stadoše da procenjuju koje veliko delo najviše vrednuju. Bile su umne i lepog držanja. Osam devojaka je sedelo za sebe. bezbrižne. Od toga su i pesme činili. zbog koga se oblače u novu odeću? Zbog koga šalju svoja blaga i prstenje? Zbog koga su tako smeoni i plemeniti? Zašto se ne ponašaju sramotno? Zašto vole da daju. Jedna od njih reče svoje mišljenje i reče ga bez uzdržanosti: „Sada mi vi. harfi ili liri nosili su je sobom van zemlje do zemalja koje su posećivali. one su kazivale šta misle. Držali su se govori i kazivalo se o ljubavi. milošti i plemenitim viteškim delima. učtive i visoko poštovane. nijedna visokorodna gospoña nije propuštala priliku da se tu pojavi toga dana.dobrim ako je ne znaju dobro i tačno. bili su tada običaj i navika da pesma dobije ime po onome ko je doživeo avanturu. behu skupljeni na onome mestu koje je rečeno. Svako je kazivao o svojim velikim delima. jer oni koji su umeli da sviraju na violini. kad vam kažem. o avanturama. a druge ih slušale. Kome možemo da zahvalimo za dobre vitezove. tu behu gospoñe. o tome da umoljavaju svoje prijateljice. i ne želim dodati ništa drugo do li to da je Bog posvetio kralja i poštovanje mu dao da zaštiti i istakne onoga ko ovu knjigu prevede na norenski. i ne beše nijedne kraljice. te milost ukaže onome ko to napisa! Amen! Pesma o požudniku Tako kazuju Bretonci da u stara vremena beše običaj da se mnogi skupe u Svetom Pantaleonu da prirede svečanost svecu. I još i u našim danima ima mnogo onih koji je nazivaju najsjajnijom te pesmom uz strune vrednom za kraljevsku zabavu. bretonci su se sakupili na jednoj velikoj planini. To se proču kroz sve garde kraljeva i hertuga i jarlova. 119 . svi dogañaji su bili kazivani i zapamćeni. Gomila ljudi drugih zanimanja takoñe je bila tu. Mnogi sveštenici i vitezovi su bili tu. ugled i blago zemlje. živu i na radost. gospoñe i devojke iz zemlje behu tu. zašto vole da se susreću na viteškim igrama. govorio tako lepo. ne drže nikakve govore. jedno po jedno su izlazili ispred. zorne. Pošto izañoše iz manastira. Zatim su prenosili pesmu dok ne bi posvuda postala poznata. Sad ja nisam pročitao ništa više o toj pesmu uz strune na velškom jezku. da ljube i maze? Da li imaju kakav drugi razlog do li taj jedan? Nikada niko ne bi dao tako mnogo. svako kazivao svoju avanturu. Bile su cvet Bretanje. da bi svi bolje čuli. Najbolje doživljaje su sve pamtile i prepričavale ih nanovo i nanovo. dajte savet o nečemu o čemu sam oduvek razmišljala: Ja čuh vitezove kako zbore o turnirima i viteškim igrama. O njoj za koju su velika dela učinjena. o ljubavi. za koga se vitezovi ukrašavaju. tako su često bile prepričane da su ih svi hvalili. plemenite i predivne mlade devojke i device. sve su imale na sebi svoju najbolju odeću i najfinije ukrase. gospe. To je istina. hertugice ili jarlovice ili druge plemenite gospe kojoj se ta pesma ne bi dopala. Za tu zabavu o kojoj ću ovde kazivati. Osim toga.

kako ona nikako nije htela da odgovori ni da prestane sa svojom neumerenom nadutošću. i posla joj poruku po srodnicima njenim da se veoma ljuti što ona neće da prestane da bude tako tvrdoglava i kruta. a stigli su i njeni najbliži srodnici. Jer pošto su sva dela učinjena zarad nje. Onda kretoše s pesmom. digoše ruke od pesama koje su pravili i okretoše se damama. jer ona beše bezmerno naduta žena.svi će se zacelo nama okrenuti. pošalje Naboreis. domaćin njen. video je tu njenu naviku i nikako mu se nije sviñalo što se ona tako preterano kiti. ona beše voljena i rado pevana. Dajem vam moju reč da nijedna žena. dobar prema prijateljima. o razmetljivosti i nakinñurenosti njenoj. On je dobio ženu iz velikog roda. ne bi imala ni prijatelja ni ljubavnika da izgubi pičku svoju. On su imali veliku kraljevinu. Kako ja čuh priču. onda ne znam ništa drugo da učinim po poruci njegovoj do da mu odgovorim 120 . Mnogi muškarci su se tako popravili i zadobili vrednost i dobrotu. stavi gajtane i trake na svoju odeću i da glavu svoju pokrije svakojakim ženskim kapama za koje mišljaše da je za lepotu i divotu jedne žene. Onda im se on požali na ono što nije voleo u njenom ponašanju. Vitezovi i klerici dadoše pesmi zaštitu i ljubav. i sa takvom spoljnom ukrašenošću kakvu nosi na sebi. i govorio da to nije zbog njega. pesmu napraviše učtivu i dobru. i činili pesmu zajedno sa njima. On je često bio ljut na nju i krišom od drugih je grdio oštrim rečima. Ne želim da kažem pravo ime da se ne iskrivi i pogrešno ne protumači. on bi rado da ona posluša njegov savet i prestane sa svojom velikom tvrdoglavošću. Neka nam doñe onaj koji najbolje ume da sastavlja note . slatka čežnja koja je razlog za časna dela. vrednu i znatnu. Ali čujte šta je ona odgovorila na poruku svoga muža! „Gospodo” – reče ona – „ako se mome mužu ne sviña i ako se ljuti zato što se ja oblačim i što se nosim onako kako dolikuje i kao što je običaj kod lepih i finih žena.Otuda dolazi ona velika. Ona je sve svoje misli polagala na to da se lepo obuče i ukrasi. rekoše da to beše izuzetno lep govor. Tu pesmu većina naziva pesmom o požudniku. samo da nije toliko naduta i neumerena u svojoj krasoti da ukrašava svoju odeću i marame za glavu trakama i gajtanima. jednu izdašnu i bogatu baštinu za ocem. Naboreis. još uvek je niko ne omrznu. već što se takvom pred drugima pokazuje. kad su čuli za tu dobru temu. Naboreis beše jedan učtiv i velikodušan vitez vičan oružju. poruku mnogim od najuglednijih ljudi. No. Ako joj se dopadne. Mnogo su hvalili delo njihovo. Svi koji su bili na zabavi. Pesma o Naboreisu U Kornbretlandu beše jedan kralj koji se zvaše Naboreis.” Njih sedam se složiše s njom. domaćin njen. da mogu da je čuju oni koji to zažele. On joj stalno govorio o nadutosti i oholosti njenoj. koliko god da joj je lice bilo lepo. Hajde da sačinimo novu pesmu o pički. ništa o njoj ne kazujemo. koji ne bi bili ni za dugme da pička nije cilj zbog koga se iskušavaju. tako ovde pesmu završih. lepu i učtivu i stasalu. svako joj dade ton i takt i slatke note s visokim tonom. Govorio je da bi voleo njeno ponašanje. surov prema neprijateljima.

Oni koji su držali školu za činjenje pesama uz strune. i za to se svuda saznalo. i to se rašču naširoko. 121 . napravili su od toga jednu lepu pesmu uz strune o Naboreisu i nazvali tu pesmu uz strune imenom njegovim. Onda će se osvetiti onako kako se sveti ljubomoran gospodar. odoše od nje i mnogo su se smejali njenim rečima i zabavljali se njenim odgovorom.” Oni koji su čuli gospoñin odgovor. i da zatim odseče i bradu i brkove.da pusti bradu i brkove da rastu dugo.

On je otopio duboki mraz iz grudi njihovih veličinom najsvetijeg. postade sasvim drugi čovek i – kako to kaže sveti apostol Pavle – ubi i ublaži zlu prirodu svoju u ime Božje. propovedi i njegovo divno ponašanje. 122 . odbaci ovaj svet i grešne želje i postade primeran u veri. htede da. s velikom željom. On se nosio ponizno u svome kraljevstvu i u širokoj brizi koju je gajio i stalno je mislio na svu nebesku krasotu. Pre samo kratkog vremena vladali su onde veliko divljaštvo i mnogo surovosti. Istom kad bi opran svetim krštenjem. i razgoreo duh tvrdokornih ljudi toplinom ljubavi i svetom verom. uistinu blag i milostiv i pravedan u svemu što podsticaše dobrotu. a u gradu koji se zove Rouen dao je da ga pohrišćane. I kako to retko biva. On beše veliki svetac.u Vulgati. privede Bogu. I ljudi su onde išli za ñavolovim krivoučenjem. Tad je vladao u Norveškoj sveti kralj Olaf. koji gradi svetu tvrdinu i podiže grešne i nakazne ljude. Ali tada ustadoše protiv njega mnogi zli. Time ne htede da spase samo sebe: Ceo onaj narod koji mu Bog dade na čuvanje. Ali sve to sveti kralj Olaf primaše sa strpljenjem zarad Boga i stade još vernije da 89 90 In die Sancti Olaui regis et martiris mons testamenti . On beše roñen u Norveškoj i onde mu beše rod.” Ali sveti Bog i visokohvaljeni Gospod. ali zapreti zlim ljudima i zločincima užasima strašnoga suda i Božjim sudom i mukama u paklu. oponaša reči Satanine i kaže nam: „Ja ću svoj presto postaviti nad svim nebeskim telima i sedeću na brdu od zaveta90 Gospodnjem i vladati severnim delom i ličiti na najlepšega boga. jer Satana ih beše potopio u veliku neveru i podredio ih sebi tvrdom vladavinom kako sveti Esaja. U Engleskoj je počeo da veruje u Boga. Oni se svim silama okretoše protiv poruka Božjih i omalovažavaše njegovo sveto učenje. Mnoge je on spasao iz ruku neprijatelja svojim propovedanjem i doveo ih svemoćnom Bogu. i učinio je apostolska dela svojim svetim uputama. i malo ih je verovalo u milost Božju. moćni i zlonamerni ljudi koje napujda Satana. On je smatrao da je zemaljsko kićenje ružno i malo se osvrtao na krasote ovoga sveta u odnosu na ljubav Božju. prorok Božji.CRKVENA KNJIŽEVNOST STARONORVEŠKI HOMILIJAR Propoved NA DAN SVETOGA KRALJA I MUČENIKA OLAFA89 Daleko na severu u ovome svetu leži zemlja koja se zove Norveška. mnogi se ljudi pokajaše za grehe svoje i odbaciše paganstvo. Ali onda im posla naš Gospod ljude jake u veri da ih preobrate od paganskoga kulta i obeća svima koji verovaše u Boga večni život i večno trajnu radost. on je bio i kralj njihov kada je reč o upravljanju zemljom. On se držao daleko od svega što zakon Božji brani i radio je s toplinom ljubavi za sve što mu je On nalagao. Takvo veliko znanje i takav besednički dar dade naš Gospod svetome kralju Olafu da uz njegove reči.

a to je da nije hteo da prekrši veru svoju hrišćansku i izloži pogibelji živote ljudi koji su ga pratili. on uspostavi zakone meñu ljudima. davao im tople savete i ubeñivao stare i mlade. Onda je skršio i spalio paganska svetilišta i sagradio crkve namesto njih i opskrbio ih sveštenicima i učiteljima kako bi mogli da propovedaju veru hrišćansku i drže službu božju. Onaj ko potraži po tim zakonima. zakone kojih su se potom pridržavali po celoj zemlji: da moćni ne pljačkaju one koji su siromasi. On bi radije da izgubi život svoj i kraljevstvo s njim zarad Boga i zadobije večnu sreću nego da se poda Sataninom bespuću i ne-snazi paganstva. e da bi tako unapredio hrišćanstvo i bio zemlji odbrana. Grdio je i kraljeve i dvorjane. Niko ne može pravedno reći koliko je mnogo dobra taj sveti čovek učinio za ljude dok je vladao zemljom i odreñivao zakone. i jeretici i zlonamernici se podigoše protiv njega. ružio ih za njihovu oholost i gadnu nasilnost i pretio im kaznama ukoliko zgreše prema onome što je istinito i pravedno. ljubavi i dobrote koju je pokazivao prema Bogu i svim ljudima. Onde je postao poznat meñu svim ljudima zarad svoje vere. U zakon je stavio i koje su u ime Božje obaveze učenih91 prema neukima. 123 .propoveda dobro svakome čoveku nego što to činjaše ranije. Ali što im je više dobrote pokazivao.tadanja Rusija. odreče se paganstva i svekolikih zabluda. 91 92 Sveštenici. i koliko je bio pun milosrña i saosećaja prema svim malim i siromašnim. da svako radije vlada svojim. Kada je to bilo gotovo. Garðariki . videće koliko je on tvrdo verovao u Boga. velika gomila uz pomoć Nečastivog. kako je i pravedno. i ostade mnogo dana kod njega uz velike počasti. Za kratko vreme je sveti kralj Olaf priveo jednu veliku i dobru grupu ljudi milosti Božjoj i svih svetih ljudi. On se onda povuče pred tom olujom na istok u Gardarike92. Niko ne sme da optuži Olafa svetog da se povukao iz zemlje jer se nije usudio da zarati sa zlim i zlonamernim ljudima. Onda se sav narod okrete poslušnosti prema Bogu s velikim pokajanjem. koliko je veran i dobrohotan bio prema svim ljudima u zemlji. Bolje da se čovek okrene onome što je mnogo istinitije. karao prkosne i one koji behu tvrda srca i polagao mnogo da ih sve prevede u prijateljstvo s Bogom. Tada on ode jednom kralju istočno u Gardariki koji se zvaše Jaroslav. to mu behu sve neverniji. i ne htede da ima išta više sa svojim zemljacima zbog tih zlih ljudi. i da uživa u onome što mu je Bog dao. Utvrdio je i šta učeni da od onih drugih dobiju za to kao platu i štovanje. Niko ne može potpuno reći kolika je radost išla s tim dobrim čovekom i koju je on osećao kada je gledao kako se narod u Norveškoj okreće od paganske vere i Sataninih stranputica – a zatim nalazi milost kod svemoćnog stvaraoca. On je molio i kazivao im na uranku i zaranku o Božjim mukama i putovanjima svetih ljudi.

zao i nevernik. Taj čovek zla srca je izdao kralja i krenuo na njega s velikim ljudstvom. jeste onaj koji nazivamo prvom Olafovom misom95. I Gospod naš mu ovako govoraše: „Moj dobri prijatelju. godine.Onda se ponovo vratio u svoju zemlju i kraljevinu istočnim putem preko Svitjuda93. Tada naiñe jedan jadnik. i podlošću je pobedio svoga gospodara. i kao pravi borac spremao se za dvoboj. 94 93 124 . avgusta za uspomenu na dan kada je Olaf izvañen iz groba i kanoniziran 1031. bi pogoñen u koleno i zasečen po obrazu pre nego što pade i izgubi život istoga dana.” Kad se probudio. ZNAMENJA SVETOGA KRALJA OLAFA 1 Nakon muka i smrti svetoga kralja Olafa njegovo telo bi odmah uzeto i preneto u jednu kuću i njegovi ga sopstveni gardisti opraše i paziše ga što najbolje umehu. slepac. On se prvo zaodenuo oklopom svete vere i osnažio snagom Božjom. on svojim najbližim prijateljima ispriča prelepo snoviñenje i toplo zahvali svemoćnom Bogu za divan poziv. I sad znate kakve je muke sveti kralj Olaf zarad Boga proživeo na ovome svetu. I taj dan. Dan iza toga postavio je vojsku u selu Verdalsbygda na mestu zvanom Stiklastad. kako to obično bivaju oni koji izdaju kralja. nebesko blaženstvo i radost. i tu se dobar deo dana tukao sa zlim ljudima. jedan čovek od velikoga roda. opasao se oštrim i britkim mačem koji se zove reč Božja. I on je sam verovao da će ga Bog prvo pozvati da zadobije veću čast i vlast. svojim protivnicima i Božjim neprijateljima. Krunu. 95 Za razliku od potonje Olafove mise 3. Poglavar te vojske se zvao Kalf Arnesson. te mu se ruke skvasiše u toj vodi. Ali čim neprijatelji i protivnici njegovi saznadoše da se vratio u zemlju svoju i kraljevinu. koji se spotaknu pred vratima i pade onde gde behu izlili vodu što su njome oprali telo i rane. godine. ukaza se kralju naš Gospod u snu i spusti mu jedne merdevine tako visoke do domašivahu nebo. urotiše se svi protiv njega i htedoše da ga na prevaru ubiju. I od one godine kad je Bog dao da se rodi na ovome svetu i do dana muka svetoga kralja Olafa izračunato je 1024 zima96. doñi čim pre da budeš sa mnom i svetim ljudima. jer je ovaj imao manje vojske. i to beše jedna sreda.Švedska. podariti večni život. Noć pre nego što je trebalo da se sukobe. Za trud tvoj i rad sačiniću ti jednu divnu koronu94. I on i drugi što tu behu smatrahu da je ta velika milost koju mu Bog Sviþjóð . 96 Po našem računanju vremena to se dogodilo 1030. I tako proglasio svakome svetu poruku spreman da život položi zarad Boga i nazove se i postane prvim krvnim svedokom u Norveškoj najvišega kralja. On ustade i protrlja oči i istom mu Bog povrati predivno svetlo koje mu tako dugo nedostajaše. koji otada svi ljudi slave kao njegov praznik. Kada ke dan odmaknuo.

Ali beše i preopasno potući se sa kraljem i velikom vojskom koja ga je pratila. I zahvaljujući pomoći Olafa svetoga obori kralja i svakoga čoveka što ga je pratio. 125 .pokazao. i istovremeno ukrasi kuću svečevu tom divotom za pomoć u nevolji što mu dade i za uspomenu i kazivanje o znamenjima koja mu sveti kralj Olaf pruži uz snagu i moć svetoga trojstva. Jednoga dana. Tolika je bila razlika u snazi momčadi njihove da je kralj imao petnaest dugih brodova. On onda zamoli hertuga da izabere jedno od dvoje. onda izabra da radije umre hrabro i napusti život muški nego da živi sa sramotom i pogrdom i trpi veliko beščašće što je izgubio tako mnogo blaga. Hertuga je mnogo voleo i cenio kralj koji je vladao u Dublinu po imenu Margodus97. dok su bili na putu kući. ako mu spase život i pobrine se da se iz izvuče. 97 98 Vidi Sagu o Haraldu Tvrdovladom (Heimskringla. prijatelja svoga. Nakon te blistave pobede vrati se kući iz bitke. Oca. Smatrao je da ne bi valjalo da bez kakve krivice. Onda pozva svemoćnog Boga i svetog kralja Olafa. ili da izgubi sve blago koje im je bilo zajedničko vlasništvo i napusti svoje brodove. Ali čim mu bi jasno da ni rečima ni prijateljskim savetima ne može kralja da otrgne od stranputice. 2 U Irskoj beše jedan hertug po imenu Gudtorm. Onda on zamoli kralja da mu da rok od dve noći da razmotri stanje sa svojim prijateljima. koji vlada i upravlja sad i navek. On je bio sestrić Olafa svetog. a na sramotu napusti svoje brodove i imovinu. veliki poglavar i čuven po hrabrosti. Hertug je smatrao da su mu oba uslova teška. Jednom se zbi da obojica odnesu veliku pobedu na jednom pohodu i zadobiju ogromnu količinu blaga. I svi ljudi iskreno zahvališe Bogu i svetome kralju Olafu kako i behu zaslužili. On obeća svecu da će napraviti divno raspeće od srebra za svetu kuću u kojoj on počiva. ili da započne bitku sa njim. a hertug ne više od pet. proistekla iz zasluga i krasota svetoga kralja Olafa. sa svim plenom. i zamoli ih za podršku i pomoć. Odmah naloži da se napravi raspeće od srebra toliko veliko da je i duže i veće od odrasla čoveka. Onda kralj htede oba dela samo za sebe. Ali toga dana je bilo veče na misu svetoga Olafa98. On je mislio da će za to vreme uspeti da omekša kraljev naum i opet se s kraljem sprijatelji nagovaranjem i pametnim savetima. vedar i radostan. trebalo je da izmeñu sebe podele tu gomilu blaga da im pripadne podjednako koliko može. i mladog i starog. i prijateljstvo meñu njima je bilo izuzetno. Sina i Gospodovog Svetog Duha. glave 54-55). 28. Onda skupi posadu i postavi ih protiv velike vojske i krenu u napad i borio se i sam u njoj. juli. i malo je polagao na prijateljstvo sa hertugom i staru ljubav koja je vladala meñu njima.

) Koliko god mogu da se setim sve od najranijeg detinjstva sam uvek osećao duboku radost kada bih čuo priče o životu. iz njegova groba je izrastao najlepši ljiljan. jedinu koju je umeo da pročita. Numeracija pisama po Lundénu zasnovana na hronologiji Jarla Galléna. i na svakom listu ljiljana je stajalo „Ave Maria” napisano zlatnim slovima. govorio ju je dan i noć. Onda ljudi iskopaše zemlju do korena i pronañoše da je koren ishodio iz njegova jezika. Vitez je želeo da čuje sve mise i da nijednu ne izgubi. Na putu ču misu u jednom manastiru koji beše podignut i posvećen časti Naše Gospoñe. Mnoge je sreo i oni rekoše da su njegovi zarobljenici i svi rekoše da je on toga dana tako dobro jahao i tako se dobro borio na turniru da mu niko nije bio ravan. 126 . Latinski original u rukopisu Codex Juliacensis. decembra 1267. Tu malu reč. 1968. kroz čije bih se vrline mogao izgraditi. Prevod na savremeni švedski jezik Tryggvea Lundéna. stalno je nosio na jeziku. Tako u mome srcu i u mojim mislima nastade odreñena čežnja. koji je vredno hvalio Našu Gospoñu. izdanje Joh. pojahao je na turnir. pa on srete učesnike na putu. da za mene svet i njegova zadovoljstva već tada počeše da gube svoju vrednost. Petrus de Dacia VITA CHRISTINAE STUMBELENSIS99 Prva poseta (20. i nije mogao naučiti išta više do „Ave Maria”. Stockholm: Svenska bokförlaget/Bonniers. te sam često razgovarao sa svojom krvnom braćom o tome da bi trebalo da se povučemo iz sveta. On nije znao ni da čita ni da peva. Jedan hitri vitez. I kad sam zatim razmišljao o onome što sam čuo. počeo sam da težim i žudim za tim da mi Gospod dokaže svoju milost tako što bi mi pokazao nekoga od svojih slugu preko koga bih mogao ne samo rečima već i delom i primerom. On shvati da mu je Naša Gospoña svojom moći i blagosti pružila tu čast preko anñela svoga sina zato što je okasnio slaveći je. delima. sigurno i jasno da naučim živote njegovih svetaca. Tigerstedt: Sveriges litteratur I. Utgiven av Carl Ivar Ståhle. kroz čiju bih se smernost mogao razgoreti i probuditi iz onog umora od sveta koji me 99 Petrus de Dacia je živeo izmeñu 1230-tih i 1289. Medeltidens och reformationstidens litteratur. I kad je umro i bi stavljen u zemlju. osećao sam u svome srcu takvu utehu.STAROŠVEDSKI LEGENDARIJUM (Kraj XIII veka) Marijina čudesa Jedan moćan i visokorodan vitez otide u manastir. i da je danas sam zadobio nagradu. i toliko je tu ostao da se turnir završio. patnjama i smrti svetaca. I on odjaha natrag u manastir i dade se onde služenju Bogu i Bogorodici svih svojih dana. Ovde uzeto iz Carl Ivar Ståhle & E. Paulsson. a posebno Našeg Gospoda Hrista i njegove časne majke. gde god da je bio i šta god da je radio. N. nekoga kome bih se u srdačnoj ljubavi mogao pridružiti.

Ja sam se još na putu u svome srcu odlučio da oćutim ako li ugledam što neobično ili čudesno. moje srce nañe utehu i moja duša se začudi. mnoge dane i. Prisutni se strašno uplašiše od ovoga. priñe mi jedna begina100 po imenu Aledeis i upita odakle dolazim. Stigosmo kasno s večeri. više od dvadeset godina tokom kojih mi Gospod u svojoj neizmernoj dobroti – ne kroz moje zasluge i želje – pokazao više ljudi oba pola koja su često mome srcu donosili radost. ali shvatih da će se dogoditi nešto neobično. i to ne samo u njenoj blizini već i kada sam je se sećao. i u kojoj je bila ona devojka zbog muka kojima je bila izložena. i kretnje moga srca njima smirene. i što sam više takvih skrušenih ljudi video. i on sede i sasluša ispovest te gospoñe.”101 Onda ona reče: „O. Na kraju me milosrdni Otac. Kada ona ustade da pozdravi brata Waltera. trebalo bi da ste bili u našem gradu102 i videli ona čuda koja se dogañaju sa jednom mladom devojkom!” S večeri sledećeg dana nas se dvojica uputismo. videh tugu čeljadi i jadno stanje devojke. jer ni kod jednog ne nañoh ono što sam tražio. bila je teško obolela i poslala po brata Waltera. kako je to brat Walter želeo. ugledah jedan siromašan dom. onoj kući u kojoj je župski pastir stanovao. Kada uñoh u sveštenikovo dvorište. videvši da su moje sopstvene zasluge nedostatne. koji je odavno bio njen ispovednik. kako verujem. to sam više čeznuo da vidim i druge. otkuda su onda mogli doći ona neobična radost i promena u mojoj suštini? 100 Begina je članica beginskog zaveta. jer nisam znao kako su prisutni shvatali ta zbivanja. bojadoh se njegova besa. On me povede sa sobom društva radi i naveče na dan apostola Tome uputismo se njenoj kući. ali još više od muka za koje su znali da ovome slede. I dok su svi tugovali nad patnjama koje će ona morati da izdrži. Brat Walter. Ali. Pa ipak moja čežnja nikada nije bila utažena. Ja odgovorih: „Iz Kölna. kroz čije bih se društvo utešio i kroz čiji bih primer zadobio sigurnost i bio osloboñen svih sumnji i posebno se prosvetlio o onome što se tiče života svetih ljudi. baci je unatrag i udari njenom glavom o zid tako da se ceo zid zatrese. Dok sam sedeo i čekao ga u toj kući. naprotiv: ja osetih ñavolovo prisustvo. kroz čije bih se razgovore prosvetlio. 101 Petrus je u to vreme bio na visokoj školi (studium generale) dominikanskog reda u Kölnu. mnome prostruja jedna dotad nepoznata radost. plemenitog roda i udata za istaknutog muža. poseti u svojoj nepojmljivoj dobroti i potpuno neverovatno pokaza jednu takvu osobu kroz čiji me lik i reči svekoliko radovaše. zgrabi je jedan ñavo. ali bez potpunog manastirskog zaveta i s mogućnošću da se iz njega izañe. 127 . jer ono što osetih svojim spoljnim čulima nije moglo mome srcu da priredi takvu nutrenu radost. upitah se. Jer što sam ih pomnije posmatrao. koji joj je još od detinjstva bio ispovednik. uñe u sveštenikovu kuću da je poseti.pritiska od mojega detinjstva. Pokušah da obuzdam svoje duševno uzbuñenje i postideh se toga da ga neko primeti. Gospoña Alfradia. U tim osećanjima provedoh tako dugo vreme. to sam više želeo da ih posmatram. jednog ženskog društva nalik na manastirski red. I tako nikada ne uspedoh da zasitim svoju žudnju. 102 Stommeln blizu Kölna. tužne ljude i jednu mladu devojku koja je sedela nešto po strani lica prekrivenog redovničkom maramom.

On mi to dozvoli. Tada. i mene. Ali dok sam ustajao ta dva puta i stvar mi je ležala na srcu. videh da je ñavo sedam puta baci dole. a na istom delu drugoga stopala tri rane. njegovom majkom i sestrama i drugim ljudima koji su bili prisutni u toj kući. Kada smo to završili. uznapredovao i u starosti i u milosti. jer u svakom stopalu nañoše po jednu svežu ranu kako krvari. Jer toga časa sam istinski iskusio blagodat Božju.Da bih skrio šta sam osećao. dadoh se u razgovor sa čeljadi iz kuće. dok sam pomno posmatrao moga druga i devojku.” Onda pogledaše i videše da je to tako. Pošto smo tako sedeli neko vreme. Što se mene tiče. to jest. isto tako sveže prokrvavljene. Jer on je bio veoma smeran čovek. ne samo da je sačuvana u mojim uspomenama. jer mi beše jasno da mi je zbog nje. – I dok sam tako sedeo i slušao reči porodice i tu i tamo ubacivao po koju šaljivu ili ozbiljnu reč. Ali radost je tako duboko prodrla u moju dušu. 128 . poče sad da obuzima saučešće. moj drug. 103 Completorium je poslednja od božjih službi s molitvom tokom dnevnih službi (obično osam). već je i sad osećam podjednako jako kao i onda. ja sam se najviše čudio tome što devojka uprkos svim tim žestokim udarcima nije ni uzdahnula ni zaječala. četiri puta nauznak na zid iza njih i tri puta na jednu škrinju kraj njene leve strane. Ona im odgovori: „Ranjena sam u noge. mada je od tada prošlo jedanaest godina. što ni rečima ni ponašanjem nije pokazala znake ljutnje ili bola već ostala nepomična bez jadikovki i žalbi. Zatim ga ja zamolih za dozvolu da probdim noć s tom porodicom. Ali ja više nisam mogao da se obuzdavam i rekoh bratu Walteru: „Dragi oče. to se završilo tako što ja na gornjem delu jednoga stopala otkrih četiri sveže rane koje su krvarile. čuh devojku kako jeknu kao da ju je iznenada pogodilo neko zlo. koja će mi kasnije biti tako draga. brat Walter klečeći stavi obe ruke na devojčinu glavu i pročita jevanñelje „U početku beše Reč” kao zaštitu od napada zloga neprijatelja. U meñuvremenu je počela noć nakon dana svetoga apostola Tome. u prisustvu devojke i sa svom pažnjom po pravilima reda. da i danas. Kada žene. Ona još četiri puta jeknu uz saučesne suze prisutnih. to čuše. Kako posle svakog ječanja pronañoše nove rane. koje su sedele kraj nje. ako je on opet baci nauzak. da. i ja ustadoh i pogledah. pri čemu otkrih rane čim su nastale. i ja ga otpratih do onoga kreveta koji u toj kući beše spreman za njega iz poštovanja prema njegovoj starosti i smernosti. a za to vreme moj drug je sedeo po strani zajedno sa devojkom iznoseći joj razne primere trpeljivosti Hristove i svetaca.” Tako se i zbi. želeo je da čitamo kompletorijum103. primetio sam da se broj rana svaki put povećavao. Meñutim. dva poslednja puta. bio sam ne samo svojim pukim telesnim okom već i pažnjom celoga srca onde gde se nalazila ona osoba za koju sam osećao da svojim prisustvom menja moju suštinu. i to tako silno da su se udari o zid i škrinju mogli čuti nadaleko. ako se dobro sećam. ne znam da li vidite kako ñavo žestoko napada devojku koja sedi kraj vas. Brat Walter. upitaše je zašto je jeknula. sa pastirom crkve. jer izmeñu nastanka jedne rane i samoga krvarenja obično protekne jedan tren. koji sam preñe bio ispunjen radošću. Gospod podario taj dar. pre nego što je krv stigla da se probije napolje. bilo bi bolje kad bi ste seli dalje od zida i škrinje i stavili jedan jastuk izmeñu nje i njih tako da padne na meko.

A kada je upitah šta joj se dogodilo. jer ja tako rado slušam kada se govori o njemu. dakle. po mome mišljenju. Na žalost. da ta vrelina nije mogla poticati od dodira sa ljudskim telom bilo da je klin čuvan u šaci ili na grudima. blag izgledom i poštovan kako od sveštenika tako i od laika. a što se jasno videlo iz onoga što je sledilo. i prisutni me primiše s radošću. po manastirima psalam pevan kao psalam za lečenje. ona odgovori: „Ranjena sam u prevoj kolena. nañoh u sobi dve sveće koje su gorele sve do svitanja. toliko vreo. kojim ju je ñavo ranio. jer se svako pojedinačno mogao plašiti za svoj život zbog ñavolova besa koji je bio tako žestok. ne na smenu već sve odjedanput. ja im ispričah. od kojih je u jednom kazano kako je Sveta Devica naučila jednog kartezijanskog redovnika da joj služi i da je voli. A to meñuvreme beše uzrokovano time što to oruñe (mora biti da je bilo od gvožña ili drveta).” Onda proteče onoliko vremena koliko je otprilike potrebno da se jednom pročita Miserere104. koji sam na takav način dobio. grozan i neizdržljiv za ljude. smiluj mi se).”105 O. pa na njihove uporne molbe sedoh na ono mesto koje je napustio moj drug. i sedam osoba koje su bdele cele noći. zbog muka kojima sam sada izložena ne mogu biti onako pažljiva kako bih to htela. a njegov prijatelj. Izgledalo mi je kao da sam tek tada pojmio reči: „Noć je meni svetlo u mojoj radosti. Ne znam da li sam se ikada u celome svom životu sve do toga trenutka nalazio u takvom raspoloženju. izvuče jedan gvozdeni klin vlažan od sveže krvi i stavi ga na moj dlan. neko vreme sam ćutao. dva. poučna dogañaja uzeta iz „Života braće”. ispričaj mi štogod o Bogu. blaga i radosna noći tokom koje mi se po prvi put pruži blaženstvo da 104 Miserere Psalm 51. To bdenje je bilo nužno. jer mrak nije mrak pred tobom i noć sija kao dan i njegov mrak kao svetlo dana. stavi desnu ruku pod haljinu. bio je. Nakon što sam to ispričao. Taj ekser.” Onda ona reče: „Dobri brate Petruse. srećna noći. 105 Noć… Psalam 139:11-12. nije iz rane mogao izvući ili iščupati bilo ko sem ñavola samoga. Onda devojka poče da uzdiše snažnije no ranije. 129 . a u drugom kako je jedan od braće iz reda braće propovednika osloboñen petnaestogodišnjeg čistilišta i to zahvaljujući misi koju je čitao jedan stariji brat. o blažena noći. Nisam žudeo ni za čime više od toga da celebriram misu u čast Svete Device kao zahvalnost za božanski blagodar koji sam dobio. mada ja. a da niko nije otišao u krevet. vratih onde. ipak mi nije bila data prilika da sebi priredim tu radost. (Gospode. na žalost. [---] Izjutra se vratih u Köln odakle sam i došao. iako nisam vladao potpuno jezikom. Ja se. koja za mene posta početkom božanskog prosvećenja koje ne poznaje razliku izmeñu dana i noći! O. osetio sam to kada sam ga dodirnuo.” Na zahtev njen i drugih. Kada se sad s njegovom dozvolom uputih devojci da je utešim i od nje dobijem utehu kroz čudesa Gospodnja.osedeo. “Miserere mei deus…”. devojka me upita: „Kako se zovete?” Ja odgovorih: „Petrus. Pošto sam tako sedeo neko vreme u tišini. zatim opet uzdahnu.

„ti najmiliji” ili „mladoženja” i pritom je likovala tako čudnim trzajima. jer tako što nikada ranije nisam video – trajalo je. Kada je tako sedela otprilike onoliko vremena koliko je potrebno za dve mise. „ti najdraži”.iskusim kako je predivan Gospod! To je ona noć tokom koje sam po prvi put postao dostojan da vidim nevestu moga Gospoda. Ona je. da. udisala na mnogo tiši i lakši način nego što se to obično dogaña. februara 1268) [---] Kada je. sve u istome dahu. da joj se celo telo treslo. [---] Druga poseta (24. i ostala je u tom drhtavom slavlju jedno duže vreme nego što traje smeh. jer se nije dogañalo na običan način. ali ipak sporije i lakše nego što ljudi obično dišu. Njeno disanje je bilo tako tiho da se samo s krajnjom pažnjom moglo primetiti. čini mi se. dakle. drhtanja. i to ne u povezanim rečenicama. onoliko vremena koliko je potrebno za jedno Miserere. Zatim poče da govori. iznenada uzdahnu tako da joj se telo lako pomeri. To stanje smeha. onoliko vremena koliko je potrebno za dve mise. Poče lagano da diše. ushićenja ili radosti – ja ne znam kako da ga imenujem. kao što rekoh. ali ono vreme koje je proticalo izmeñu udisaja i izdisaja bilo je uprkos tome (što deluje protivrečno) mnogo duže nego u običnom slučaju. licem malo nagnutim unapred i ruku skrivenih velom. nakon čega ponovo beše nepokretna podjednako dugo. već u razdvojenim nadimcima od milja i rečima ljubavi kao „ti najvoljeniji”. poče polako da diše sve dublje i onako kao se obično diše. tako sedela na klupi jedno tri ili četiri sata. [---] 130 . ali ipak tako tiho da su jedva mogli da shvate i oni koji su pažljivo slušali.

starošvedska verzija u G. ukupna redakcija je izneta na kanonizaciji 1377.): Heliga Birgittas uppenbarelser efter gamla handskrifter. on je vuk.BIRGITTA (oko 1302—1373)106 UPOZORENJE NA VUKA107 (Valdemar Atterdag) Božji sin govori svojoj nevesti o jednom lukavom ulizici koga je kralj želeo uzdići108 i uzeti za savetnika: „Taj čovek. Najkasnije 1380tih godina započelo je prevoñenje nazad na starošvedski. jer on ima kožu jagnjeću. koga ti znaš i koga kralj sad hoće da uzme za savetnika. Razlike izmeñu latinskog i starošvedskog prevoda nisu date u komentarima. a odnosi se na Valdemara Atterdaga. 1968). doslovno i izrazito latinizirano. tekst 8:16. od koga je Magnus zatražio pomoć protiv svoga sina Erika i švedskih velikaša na čijoj je strani bila Birgitta. oblast koju je Magnus kupio 1332. Prevod na osnovu tog teksta. 1857-84. E. 109 one zemlje Odnosi se na Skåne. ali u njegovom srcu je nezajažljiva žeñ i otrov izdaje. N. 131 106 . a Valdemar hteo da povrati. onda ću ga ja odbaciti i mnogima će postati uzrečica..” Samo su dva otkrovenja sačuvana u svojeručnom Birgittinom zapisu. a konačno izdanje je štampano 1492. SFS 14:I-IV. 1492). Švedski tekst i realni komentari uzeti iz Carl Ivar Ståhle & E. danskog kralja 1340-1375. i izvrći se na sveopšti podsmeh. Ali ako kralj posluša njegove savete i potraži njegovo prijateljstvo i u svojoj bezgraničnoj naivnosti slobodno s njime zbori. I ne sme mu pomoći ni ljudima ni poklonima. A šta će drugo vuk učiniti doli prevariti. i moći će da kažu: „Gledaj. verovatno greška redaktora Alfonsa od Jaena. Klemming (ed. Postoje odreñene razlike izmeñu latinskog i švedskog teksta istog otkrovenja nastale tokom prevoñenja. latinska verzija u Revelationes celeste (Lybeck. 107 Upozorenje na vuka. Sredinom petnaestog stoleća prevod je prerañen u prirodniji švedski jezik. Upozorenje je upućeno švedskom kralju Magnusu. koji je formulisao početnu rečenicu ne znajući na koga se tekst odnosi. 108 uzdići Ne može se odnositi na Valdemara. Otkrovenja je na latinski preveo Birgittin ispovednik. Bonniers. ako kralj hoće moje prijateljstvo. kralj je više nalik na krunisanog magarca nego na glavara. Tigerstedt: Sveriges litteratur I (Stockholm: Svenska bokförlaget. I razloga ima da se boji da će izgubiti svoje kraljevstvo. onda se mora paziti i odustati od njegovog prijateljstva i svakog druženja s njim i ne dati mu ni pedalj one zemlje109 koju on od njega ište. Zato ja kažem. i zgrabiti i progutati.

zato što je to dobra. i pet jaja skuvanih. D4a (Verelianus ili Knjiga gospoñe Märete). i šesnaest prženih i devet spremljenih na biberu. On u njih umeša vino i biber i ñumbir. ili nešto ranije. On ima četiri obične kabanice i četiri kabanice sa kapuljačom. on naloži da mu spreme raznorazna pića da ga ne uhvati gušenje. Onda gospodin gvardijan ustane od stola i kaže: – „Miserere mei. On ih učini tako vrelim da znoj lipti na sve strane. Ovde prevod iz izdanja E. On onda smakne kapuljaču sa svoje glave. jer u njemu je loše pivo: – „Iznesite taj prokleti bokal!” A za onaj drugi. kaže gospodin gvardijan. i pet skuvanih u kupusu i pet pečenih na žaru. taj deo napisan 1457. Treći put pije gospodin gvardijan za grehove i oproštaj svoj braći. 111 nistor Verovatno bokal ili sličan sud. moj dragi oče!” – i zagrli ga. i popije jedan junački gutljaj. Drugi put gospodin gvardijan popije za dobru godinu. Zatim pojede još deset riba i još deset puta deset riba. koji je u njegovoj desnoj ruci. 132 . Peti put pije gospodin gvardijan za velika zvona koja su u Lundu da ne puknu. Kada gospodin gvardijan uñe u manastir. da mu čelo zasija po celom manastiru. Noreen: Fornsvensk läsebok. Onda gospodin gvardijan šeta napred-nazad sve dok ne doñe do svoje kelije dobro obuven u filcane i druge cipele. Pošto onda pročita molitve. i jede osam riba kuvanih. Tada se gospodinu gvardijanu unesu dva velika bokala111. i još pet puta pet jaja. da Bog podari dobru godinu seljacima.ANTICRKVENA KNJIŽEVNOST VELIKA ŠALA O SVIM GVARDIJANIMA110 Ovde se kazuje velika šala o svim gvardijanima. jer u njemu je medovina ili dobro pivo od heljde: – „Ovamo. Svinjetinu ne sme da jede. Zatim gospodin gvardijan popije za svetu crkvu. A ona para koja izlazi iz usta gospodina gvardijana. i kokoške. A najzad se i sto postavi. Zatim da se to prespe u jednu činiju i kuša od toga. A gospodin gvardijan ne jede ono što je četvoronožno. veka. jer to je četvoronožno. a jedan u desnu ruku. a jedno veveričje. i lososa i deverike. i pet spremljenih u loncu. Dozvoljeno mu je da pije. I nikakav jezik ne može da nabroji ona jela koja se donose gospodinu gvardijanu. Gospodin gvardijan je lepo obučen. masna supa. On ima dva krzna. Nikada gospodin gvardijan ne jede palačinke. i patke i svekolike ptice. Onda gospodin gvardijan pojede pet jaja prženih. I zbog te stvari su svi gvardijani ćelavi. Četvrti put pije gospodin gvardijan za kulu koja stoji u Vavilonu da ne padne. Tako se završava ova priča. Tako gospodin gvardijan pije sedam puta i sedamdeset. Onda uzme oba bokala. popije malo i odmeri koliko mu prija. talasa se okolo njegovog čela i cele glave. jer one su bezukusna. Zato se za gvardijana iznesu jaja. i pet na tiganju. deus!” – i zahvali Bogu što je dobro sit i što je dobro popio. da je Bog spasi. Onda kaže gospodin gvardijan za onaj bokal koji je u levoj ruci. on jede i ribu: štuku. jedno jagnjeće. pa onda stavi na svoja usta i popije sve do poslednje kapljice. a tekst nastao verovatno početkom 15. on vidi redovnike svoje lepo obučene. Onda gospodin gvardijan osim toga pojede pet jaja. on jede guske. 110 Originalan tekst sačuvan u cod. On onda dâ se to pirja u tiganju dok ne izañe sav sok iz toga. Onda gospodin gvardijan uzme jedan u levu ruku. I znajte to pouzdano da ta para uništava svu kosu na gospodinu gvardijanu. Holm.

onda da se saglase svi koji su naslednici zajedno s njim. pa onaj koji mu daje nasleñe. ali je kasnije prošireno i na decu koju je imao javno sa svojom ljubavnicom (takozvana kurvinska deca). mogu i drugi roñaci da uvedu u rod i učine punopravnim za nasleñe. odeljak o ugovorima. To je punovažno uvoñenje u rod.2 l. 114 Sold i mel su stare norveške mere za zapreminu.2 l. ako se saglasi onaj ko je najbliži naslednik. Otac da stane u cipelu kad uvodi u rod svoga sina. Od starina su deca robinja bila i sama robovi i time bez roda. Onako kako sam sad rekao. zatim onaj koji biva uveden u rod. Brat i sestra mogu da uvedu brata u rod sa sobom. godine jedan mel je u Hardangeru bio 16. po podacima iz Zakona za sudski sabor za Gulu i Frostu. može se takoñe uvesti u rod.3 l i u Nordhordlandu 40. prvi da stane u cipelu. pa onaj koji mu daje baštinicu i onda druga rodbina. 113 112 133 . onda se saglasio za sve koji su nepunoletni i za sve koji se nisu rodili. Iz Zakona za sudski sabor za Gulu (Gulaþingslog). On da kaže ovako „Ovoga muškarca uvodim u dobro koje mu dajem. ugovori s podvalom da ne važe. u Sunhordlandu 24. i u globu i u pramac. Onaj ko s njima poseduje zemlju baštinicu.5 l. Niko da nekome učini podvalu s nasleñem. ako je samo jedan punoletan i on se saglasi. Po Zemaljskom zakoniku kralja Magnusa Zakonopopravljača iz 1274. član 58. i u kaznu i u poklon. godine. On treba da odere kožu sa prednje desne noge i od nje napravi cipelu i stavi cipelu kraj bačve s pivom. i u sedište i stanište. Onaj kome otac da slobodu pre nego što je sin živeo 15 božićnih noći. a njegov punoletni sin da učini isto. Uvoñenje u rod je važilo za ceo rod i činjeno je. i u sva prava kao da mu je majka dobijena bračnim poklonom”. Onda da nasleñe bude potvrñeno za njega za veka i vaveka. Onaj ko uvodi u rod treba da napravi gozbu s pivom spravljenim od 3 solda slada po hordskim melima114 i da za to zakolje jednog vola trogodca. Onaj ko uvodi čoveka u rod. Ima li sinove. da uzme i nasleñe i zemlju baštinicu. šest mela je činilo jedan sold. onda kad oni umru.PREDMETNI TEKSTOVI NORVEŠKI ZAKONI Uvoñenje u rod112 Sad muškarac može da poboljša uslove svoga sina i da ga uvede u rod113 ako se saglasi najbliži naslednik. Onda on da ima sve u šta je uveden dok žive oni koji su s njim stali u cipelu. da stane u cipelu onaj koji mu daje nasleñe. da se saglasi na baštinskom sudu. ali se ne zna koliki je bio jedan hordski mel. To je isprva važilo samo za decu koju je imao sa robinjama. mogao je da dete uvede u svoj rod. na kakvu rodovsku svečanost. ali ako je otac bio slobodan čovek. Onda onaj da stane u cipelu koji mu daje zemlju baštinicu. Ako nema sina. a stric bratića. Oko 1600. odnosno decu koju je imao krišom (takozvana deca začeta u šiblju). Postoji pretpostavka da je jedan stari sold bio 97. Niko da ne da drugome nasleñe drugih. a majka je njihova dobijena bračnim poklonom. On da oglasi svoje uvoñenje u rod svakih 20 godina dok ne uzme nasleñe. a to su oblasti na koje se ova odredba odnosila u staronorveško vreme. Kurvinski sin i sin iz šiblja da se uvode u rod kako i robinjin sin.

a da se u ne provali. onda je lopov onaj ko čuva ključ. ali žena ako je nañeno u ženskoj odeći. Nañe li se kradeno pod ključem ili rezom. Ali ako ne jede. onda je seljak lopov. i to zakletva sa pet suzaklinjača uz onog koji da je zakletvu. ali punoletni sin njegov. ako seljak nije kod kuće. punoletna kći. član 255. onda je lopov onaj ko je pospremio krevet. 117 Rob koji odgovara za domaće poslove i rad na imanju. 116 115 134 . Onda oni da sednu ispred ograde i pošalju jednog u kuću i kažu svoj posao i zatraže pretres. Sad ako nañu kradeno izmeñu dva zida od dasaka gde nije moglo da bude gurnuto spolja. onaj koji lomi hleb i deli ga. Od glagola bryta. Nañe li se kradeno u krevetu. onda je žena najboljeg čoveka u kući lopov ako je jela s njima iako su oni drugi ukrali. ako je kod kuće. onda je rob predradnik117 lopov. Sad ukućani dobiju pečenje118. Muškarac je lopov ako je kradeno nañeno u muškoj odeći. odeljak o krañi. 119 Zakletve su bile zakletva za poricanje. onda je lomilac lopov. Ali ako niko od njih nije tu. onda je to kućni osloboñenik116. Onda on učini ponudu za pretres i ode po svoje susede. Rob osloboñenik koji je uzet za člana domaćinstva. ako je kod kuće. ako nije domaćica. onda se može poreći i važe zakletve119. 118 Podrazumeva se krañom. Isto i za naslagana drva. Ako odbije pretres. onda je lopov onaj koji je u senaru unosio. na mestu do kog se spolja ne može dopreti. Nañe li se kradeno u senari.O pretresu115 Sad ako je roba ukradena čoveku i on vidi da trag vodi od mesta. Ako oni nisu kod kuće. u stvari. lomiti. onda se kazao krivim za krañu. Iz Zakona za sudski sabor za Gulu (Gulaþingslog). i zakletva sa dva suzaklinjača uz onoga ko daje zakletvu. onda oni da uñu samo u košulji i bez pojasa. ali ako niko od njih nije kod kuće. Kad može biti da je kradeno stavio neki stranac. onda da ode do svojih seljana i objavi svoj gubitak i zatraži pomoć od ljudi da tera trag i da prati trag do kuće koga čoveka. onda je domaćica.

Devet marki kralju od ubistva čoveka i takoñe svim ljudima128.” – „Ja sam muškarac kao i ti. 1 ertug = 8 peninga. sem ako odbije da plati126. 135 . 127 Šveñanin je oved čovek iz srednje ©vedske. U starošvedskim zakonima sistem je bio sledeći: 1 marka = 8 era. Stariji zapadnojetski zakon vrednuje jendu kravu na pola marke. B59). Iz staroislandskih saga je poznato podizanje koca sa životinjskom glavom uz kazivanje pogrda. 124 Starinski aliteracioni izraz „i vgildum akri” znači „bez prava naslednika na krvarinu”. jezik je smrt glavi123 – da leži u neplaćenoj njivi124. Tigerstedt: Sveriges litteratur I. [5] Ubije neko šveñanina ili čoveka iz Smolanda127. 120 Prevod starošvedskih zakona po tekstovima u Carl Ivar Ståhle & E. Onda da bude još gori muškarac onaj što je govorio. 121 Paganski zakonik navodi Olaus Petri u svome delu Švedska hronika i lično ga ispisuje u Engseskom rukopisu Uplandskog zakona. ali ne zapadnojetskog. jezik je najveći ubica”. Stockholm: Svenska bokförlaget/Bonniers. onda on da vikne tri puta “Podlac!” i da učini znak za njega u zemlji122. bilo za muškarca ili ženu. Seljak da plati krvarinu naslednicima i krvarinu rodu. Krvarinu rodu plaćao je ubičin rod rodu ubijenog u sve manjem iznosu kako je opadalo srodstvo “sve do sedmoga muškarca”. Holm.” Da se sretnu na utočištu tri puta. ali nikakvu krvarinu rodu. godine. veka. Utgiven av Carl Ivar Ståhle. 126 Krvarina naslednicima i krvarina rodu. 1 ere = 3 ertuga. ovde ono što se naziva svim ljudima. Doñe li onaj što je dobio reč. a nije smeo da održi. Is Smolanda je ovde čovek iz bilo kog drugog dela kraljevine. 123 „glöper orda wärster. verovatno po jednome prepisu Olausa Petrija. a ne doñe onaj što je dobio reč. 125 Verovatno ga je redigovao i zapisao 1220-tih godina zapadnojetski zakonokazivač Eskil. to jest šest plus šest maraka. Novčane kazne su obično deljene u tri dela: jedan deo tužiocu. stoleća (cod. STARIJI ZAPADNOJETSKI ZAKON125 Iz odeljka „O ubistvu” [4] Rob ubije čoveka od roda. da se plati za njega pola globe. da se ne zove ubica čoveka. tunga houudbani” može da se prevede i “nedelo je najveće u rečima. a ne doñe onaj što rekao reč. ejdan deo kralju (u odreñenim slučajevima biskupu). Medeltidens och reformationstidens litteratur. da ne bude van zakona. 1968. Njegov izvor je verovatno sad izgubljeni rukopis uplandskog zakonika iz prve polovine ili sredine 13. N.STAROŠVEDSKI ZAKONI120 PAGANSKI ZAKON121 Kaže muškarac muškarcu pogrdu: „Ti nisi jednak muškarcu i nisu muškarac u grudima. 128 Ertug i marka su starošvedske novčane jedinice. Doñe li onaj što je rekao reč. da plati za to osam ertuga i trinaest marki. on ne može da položi zakletvu i dovede svedoke. “ärua bot ok ättar bot”. Jedini potpuni rukopis iz poslednjih desetleća 13. padne li onaj što je dobio reč. jedan deo seoskoj zajednici (obično župi). Sad se sretnu obojica pod punim oružjem. Osim toga je dat kao dodatak uz izdanje istoga zakonika iz 1607. padne li onaj što je rekao reč – dernjala su najveći na rečima. iz oblasti nazvanih “svea”. 122 Verovatno neki ritualni čin kojim se ponižava protivnik. onda da bude kako je nazvan. 13 marki i 8 ertuga su tako trećina od 40 maraka. čoveka iz kraljevstva.

to je podlo delo. to je podlo delo. pravo da živi u zemlji i pokretnu imovinu. to je podlo delo. da plati za njega koliko za čoveka iz zemlje. 136 . Ubije neko nečijeg roba. Gaña li neko kroz badñu za dim i ubije čoveka. 134 Metafora za neprijateljski napad s mora. da plati za njega tri marke. 133 Neplativo ubistvo je ubistvo koje se nije moglo namiriti plaćanjem krvarine. Ubije neko svoga gazdu. Ona uvek ima pravo na mir na skupu ili misi koliki god da je sukob izmeñu muškaraca. digne tužbu protiv mrtvaca da ga na saboru osude na neplaćanje. [11] Ubije neko muškarca u krevetu kod svoje žene ili na drugom mestu zakonito uhvaćenog sa svedocima. ubije ga neko u nužnoj odbrani. to je podlo delo135. donese ih na sabor. izgubio je zemlju i pokretnu imovinu. osveti se neko lopovu. to je podlo delo. Seljak svaki od toga da drugome svoje pravo131. ubije u kadi ili kupatilu. ubije ga dok vrši nuždu.Ubije žena čoveka. 129 Stranac je ovde čovek iz druge pokrajine — ubica ne mora da bude izložen krvnoj osveti od strane rodbine ubijenog (koji se ne mire sa krvarinom). 131 Deo koji pripada svim ljudima u ovome se slučaju ne isplaćuje. Niko nema od toga pravo sem tužioca. Ubije neko stranca. Veže li neko nekog za drvo u šumi. 130 Južnjak je ovde nemac. iskopa čoveku oba oka. Prekrši neko mir ili nagodbu. Ubije neko muškarca na klupi s pivom nožem. već čovek voljan da se zakune da stranka u sporu govori isitnu. Sveštenik mora da bude u seoskoj zajednici. da ne bude van zakona izgnan iz zemlje i u njegov rod129. da da se vide krv i ubistvena rana. kad s njim deli nož i komad mesa. sve je to podlo delo. da digne tužbu protiv mrtvaca da ga na saboru osude na neplaćanje. izgubio je zemlju. ubije nekog na spavanju. Ako ubiju južnjaka130 ili engleza. ako ne potvrdi da vredi četiri marke. prekrši mir doma. odseču čoveku obe noge. Pobije neko nekome stoku. Neplativo ubistvo133 Ako neko nekog ubije u crkvi. onda da plate za njega četiri marke onome ko digne tužbu i dve marke kralju. učini se kao kurjak na njom. 132 Svedok ovde nije očevidac. On da plati krvarinu ili da bude van zakona. [10] Neko postane skitnica. onda da se digne tužba protiv najsrodnijeg muškarca. drži se šume i pljačka. to je podlo delo. [9] Ode neko nečijoj kući. ubije neko ženu. to je podlo delo. ranom ili ubistvom ili paljevinom. da uzme jastuk i čaršav. da plati devet maraka. iseče čoveku jezik iz glave. digne tužbu protiv mrtvaca i podrži je s dva tuceta svedoka od sudija i sa sreskim knezom i osudi ga na saboru na neplaćanje132. Hara li neko po svojoj sopstvenoj zemlji. Ubije neko danca ili norvežanina. Odseče neko obe šake nekome. Ubije neko stranog sveštenika. to je podlo delo. Ubije neko nekog na saboru. Podlo je delo nositi štiti preko obale134. osveti se neko za kaznu dosuñenu na saboru. on ga ubije u nužnoj odbrani na uglu kuće.

Diplomatarium Norvegicum I. stoji li na vratu drugoga ili glavi i počini nasilje nad njim. 140 U sredu. zbirnu preradu i obradu zakona i pravila iz starog riumskog prava. to je podlo delo.Ode neko na ratnički brod i učini se pljačkašem na moru. Codex na 3 marke i Digestum novum na 1 marku137. 961. Diplomatarium Norvegicum II. jula 1320 Olav Endridson je u Brigeu (Brügge) u Flandriji i onde zalaže sve četiri knjige za 16 engleskih funti sterlinga. i koji su se zakleli na knjigu s punom zakletvom da je Lidvord došao do njih istoga dana i kazao im da je ono što Počinilac se ovde poredi sa kurjakom koji stoci rastrgne stomak tako da utroba i polusvarena hrana ispadnu napolje. Dve od pomenutih knjiga. 6. One su ovako procenjene u prisustvu Okea kancelara i gospodina Salomona: Inforciatum na 6 maraka žeženog srebra. 137 135 . s Božjom milošću kralja Norveške. Prvo sam uzeo dva pouzdana svedoka da je ubistvo kazano. obećavam da ću vratiti Marijinoj crkvi ili platiti onoliko para koliko su procenjene ako nestanu. Digestum vetus na 4 marke. godine (?). gospodina Oda Alvsona podknez u namesništvu Skien. avgusta (VI kalendas Septembris). koje su nestale. dana 27. I stavljam na zalogu kako sebe. Neka vam bude na znanja da sam ja primio na zahtev moga gospodara četiri knjige koje pripadaju Marijinoj crkvi. s Božjom milošću kralju Norveške i Danske. Inforciatum i Digestum vetus. koga je Lidvord Aslakson povredio iz nehata. Od sada više neće važiti ono pismo koje smo ja i Arni Gevaldson ranije izdali kad smo primili te knjige. 138 19. moj vrli i visokorodni glavaru. koji se zovu Eistein Agvaldson i Olav Hisingson. godine. kralju Hansu. Stormarska i Ditmarska. 129. Tu sam uzeo iskaz svedoka o ubistvu Arnea Toleivsona. ISKAZ SVEDOKA139 Vas. hertugu Slesviga i hertugu Holstena. STAROSKANDINAVSKE DIPLOME POZAJMICA KNJIGE136 Svim onim ljudima koji vide ili čuju ovo pismo šalje Olav Endridson Božji i svoj pozdrav. 139 Skien. Ali za Codex i Digestum novum. maja 1489. izabranom za kralja Švedske. na koliko su procenjene. A za istinitu potvrdu stavljam svoj pečat na ovo pismo koji bi sačinjeno u Bjorgvinu devetnaeste godine vladavine moga vrlog gospodara Hakona. 141 Križna misa s proleća pada na 3. Obznanjujem za Vaše gospodstvo da sam po pismu Vaše milosti i naredbi bio na imanju Heransgard srednjeg dana nedelje140 odmah po križnoj misi s proleća u šestoj godini Vaše vladavine141. obećavam da ću kupiti Marijinoj crkvi druge knjige za četiri marke žeženog srebra. ili platiti Marijinoj crkvi toliko novca u roku od dve godine dok se vratim iz škole. grofu Oldenborga i Delmenhorsta. 27. venda i gota. tako i moje naslednike. avgusta 1317. maj. ponizno s Bogom kao Vaš dužni sluga. 136 Bergen. zemlju i pokretnu imovinu da će to biti ispunjeno138. 137 To su zakonici iz oblasti civilnog prava koji potiču od zakonika cara Justinijana Corpus iuris civili (529-534). pozdravljam ja Tjostolf Sveinson.

a Helge ode gore na gornje imanje. ako se lepo ponašaš. Ovo ubistvo je počinjeno u Beu u južnom delu Telemarka naveče na križnu misu s proleća van svakog svetog mesta146. 145 Tekst oštećen.je Arne Toleivson dobio. Nisam mogao dobiti istinitije iskaze svedoka za vreme toga saslušanja. a kao potvrdu toga stavljam svoj pečat na ovo pismo.” Ali Lidvor je ostao da sedi i da se duri zbog toga. onome što je pao.” Lidvord izañe i otrča svojim putem u šumu. Ovaj iskaz svedoka je uzet u roku što ga je kralj odredio. koje je sačinjeno na onaj dan one godine kako je to već rečeno. tu bio gost od ranije. i u tom Lidvord dvaput ubode Arnea. i ovaj je od toga odmah umro. Zatim sam uzeo dva svedoka o toku zbivanja. a Arne. koji je pao. došao pešice do Bea. Mi ne želimo taj jezik. Lidvord. na primer božićni praznici. ili sveto vreme. ali on htede opet u kuću i zaseče vrata udarcem. a naslednici mrtvoga su po zakonu pozvani. 146 Staronorveški “griƒastaƒr”. Arne onda reče: „I reči na to ukazuju. a rodbini za krvarinu. onaj što je optužen da je učestvovao143.” Helge. koji je naneo povredu. onaj što je pao. On147 je takoñe stavio zalogu za Vašu milost za globu za gubitak podanika148 i plaćanje oprosta. koji je naneo povredu. to sam ja učinio i niko drugi. oni se zovu Torgils Olveson i Tove Torsteinson. odgovori: „Ja ne mogu da slušam to blebetanje. Onda je Lidvord rekao: „Got synth ju. 138 .” Onda Lidvord ustade i uze helebardu i reče Torgeiru: „Hajde da…”145. ali Arne ne dobi od toga povredu. reče tada: „Pa ipak treba nešto da pričamo.” Lidvord je onda seo za sto i dobio čašu i nazdravio Arneu. Arne onda ustade i obojica isukaše noževe i ubodoše jedan drugoga i raniše jedan drugoga. ušao je u kuću i sreo seljaka na vratima i upitao: „Mogu li da uñem u kuću?” Seljak je odgovorio: „Zašto ne bi ušao? I tebi ću pružiti čašu kako i drugima. ali ga zadrža seljak sa imanja. 142 143 Donjenemački: “Neka te Bog blagoslovi. 147 Lidvord 148 Globa koja se isplaćivala kralju za gubitak jednog podanika.”142 Arne. Ranije pomenutog Helgea odvedoše do vrata. mi što kabret144 jedemo. i ništa nije rekao. a Arne je prihvatio nazdravicu i zahvalio. svako se svoga seća.” Arne odgovori: „Onda treba da govorimo jezik naših otaca i jezik naših majki. nećemo biti finiji no što oni behu. gde se. Oni su se zakleli na knjigu s punom zakletvom da je Lidvord. kad se ne sme izvršiti ubistvo niti naneti kakva telesna povreda. sveto mesto. Seljak reče Sveinu: „Ne ubadaj čoveka dok ga držim." Misli se u ubistvu. na primer crkva. Lidvord je Arnea ubo dvaput u glavu i treći put u preponu. a moramo pomisliti i da momku može srce biti ranjeno. Bog nek se smiluje duši njegovoj. tada česte hrane na norveškom selu. 144 Reč kabrette označava jednu vrstu iskuvanog mekog kravljeg sira.

2 Dobru Majsku Kišu daj/ nek kapa stalno dole/ Nek topla Rosa Bilje vlaži/ I Sušu proteraj/ ne daj Mrazu više Da nežno Cveće kažnjava. Budi milostiv/ budi milostiv/ Za njih se ja molim/ Što GOSPoda služim i njega se bojim. Nanovo štampana/ Godine 1673. Daj da pevaju/ svi mladi/ Glasovima mnogim: Daj Deci da plešu i klanjaju se. 5 Daj da u nizu plešu/ Ljudi veliki i mali/ Pusti da lepršaju Leptiri Leta. 3 Ne daj da Vreme hladno/ i Suša tvrda/ Oštete ruže crvene/ Ne daj da Njivu ponosnu tako razore/ Da ona Seljaka hraniti ne može. Na Cveće i Lišće/ daj da drhte i stoje/ Mokri Biseri Nebeski/ Daj da cvrkuću/ daj da pevaju/ Štiglici mali/ Uz divne Švedske bele Pliske. Sačuvaj/ od Opasnosti/ U sva Vremena/ Nežne Zemlje Plodove. 1 SUvo i hladno Proleće/ čini Leto kratkim/ I hranu za Zimu uništava/ Bože/ pomozi/ što vladaš/ reci Proleće odlazi/ I malo nam Radosti pruža/ Sunce toplo/ smiluj se/ S Vremenom suvim/ Sad Hladnoća Leto kvari.KNJIŽEVNOST OD REFORMACIJE DO PREDROMANTIZMA Lars Wivallius (1605-1669) Tužbalica Nad ovim Suvim i hladnim Prolećem Peva se kao: Blagosloveni Dan/ blagosloveni Čas &c. 139 . 4 Pusti Dveri Neba/ da Prolaz svoj proširi/ Pomozi Oblaku da se više digne/ Daj nam da brzo čujemo/ lepog Slavuja Pesmu/ Koga Hladnoća tera da ćuti.

6 Daj Radost i Utehu/ ne daj Ševa da umre/ Daj Lastavici Letnjoj da živi. Uteši svake Grudi na Ostrvu Švedskom/ Koje sad tužno zbori. 8 Učini nam Dan dugim/ učini nam Noć kratkom/ Daj da Dažd topli dole pada/ I navedi na Poj/ onu Pticu što beše/ Nema tokom Zime hladne/ Daj da poji/ daj da juri/ Mnogo Brakova/ mnogo Parova/ Daj da se svi Ljudi raduju. 7 Prema Svitanju bledom/ prema Svanjivanju mekom/ Kad Noć se i Dan dele/ Daj da se čuje mnoga Igra/ za letnja Vremena/ Životinje da plešu/ glasaju se i dozivaju/ U Strujama/ ne zaboravi Mnoge Losose/ mnoge Jazove/ Mnoge Ribe svoga Para da nañu. 11 Učini nam Brigu kratkom/ postani Prijatelj Ratara/ Daj da Šume i Doline ozelene/ Oteraj Sušu/ daj Vlagu sad/ Mnogoga Seljaka Srce uteši/ Daj da peva/ mnogi Jezik/ O Radosti opet/ Koji sad tužno zbori. Daj Leto/ daj Cveće/ Daj dobro zeleno Seno/ Daj da Kukavica viče i kuka. 10 Da/ vedro Sunce/ ti Prijatelju siromaha/ Što Sjaj svoj često nikome ne štediš hteti/ Zasvetli nad našim Imanjem/ Letom opet/ Daj da Hladnoća i Suša nestanu/ Sad čeznu/ sad žude/ Žene i Muškarci/ Da po jasnom Sjaju Sunca hode. 140 . 9 Učini nas plodnim gore/ učini nas plodnim dole/ I pozdravi Sela i Gradove/ Mnoga Tela Ratara/ tada se više raduju/ Koji u tankoj lanenoj odeći hode/ Po Dolinama/ Drozd se glasa/ I mnoga Usta se smeju/ I mnogi Trubači sviraju.

Daj da lep Vetar duva na Šešir/ Na Livadi/ daj Krevet/ U Travi zelenoj/ Onima što Noću putuju. 141 . 17 Daj da mu zeleno jedu Ovce/ daj da mu cveta Livada/ Pomozi da se napune Sudovi prazni/ Kad Seljak sam vlada/ i Ratnik Krevet dobije/ Da odmori Udove umorne/ Smiri Bes/ daj Mir/ Mnogo Devojaka/ mnogo Momaka/ Tada se raduje pre sve mere. 13 Daj da Trava omekša/ i Cvet lep/ Daj da pleše mali Hermelin/ Daj da nam piri slatko/ onde na Jezeru.12 Daj da Šuma zelena stane/ daj da Zemlja Plod dobije/ Gledaj da nam ništa ne manjka/ Daj da puhne jedan lep/ i divan Miris/ Šuma/ Njiva i Livada/ Daj da se venci stavljaju/ daj da se pleše/ S Radošću/ s Krotkošću/ Daj da se razmeste šareni Kreveti. 15 Daj da Dan topao bude/ mnogi Pastir tad stoji/ U mnogim zelenim prijatnim Senima/ I trese svoju ruku/ Kozama i Ovcama/ Daj da žvaću Bobice i Jabuke/ Od Pluga/ od Šume/ Dokle god doseže/ Daj Volu da gleda i zuri. 14 Daj da Činovnici ispravno Ruku svoju koriste/ I bezbedno na Put krenu/ Daj da se Trgovci po Vodi i po Tlu kreću/ Onde gde se Trgovinom najradije bave/ Od Putovanja i Puta/ Meñu svim Staležima/ Daj da se mnogi raduju. 16 Pusti Stoku na ispašu/ pusti Vola iz Staje/ Isteraj Marvu i Blago u Šumu/ Daj Konju da mu Staja bude pod Božjim ključem/ Daj da se Seljak raduje Plugu/ Žetva bogata/ radost pričinjava/ Daj da Seme nikne/ Iz Zemlje bogate i zrele.

19 Ti vladaš Ratom/ ti vladaš svime/ Ti vladaš i Nebom čvrstim/ Jer ja želim/ sve tebi da prepustim/ Pomozi nam kad hodamo i kad jašemo/ Učini bujnim/ hrabrim/ Šta je sad pozvano/ Ti najbolje znaš naše dobro.18 Na Cveće i Lisje pusti Pčele/ Što Med slatki vuku/ A Vazduh se zagluši/ od Buke i Krika/ Gde se dve Vojske sreću/ Smiri Bes/ daj Mir/ Bože budi uz nas/ Kako da Neprijatelja najbolje pobedimo. 20 Mi smo/ O Bože/ prema tebi grešili/ Oprosti nam Nedostatke teške/ Mi hoćemo/ s Pokajanjem/ Sada Dane naše da živimo/ Daj nek padne/ nad svima/ Tvoga Besa Pretnja/ I smiri sve što nas sludeti može. 22 Daj im dobru Godinu/ neka im tvoje sija Sunce/ Koje Godišnja Doba zna da deli/ I Mesec onaj neka ide/ I ove Godine kao i lane/ Da Mena i Uštap ne nedostanu// Druge one/ pusti da idu/ Za prazne Stolove/ Što nikada bolesnom Izlečenje ne daju. 21 Smiri Požudu/ tvoji nas Darovi uče/ Uvek ispravno da uživamo i koristimo/ I najzad ja molim/ pomozi Trud onih/ Koji krotko svoj Sto zastiru/ I pomozi/ ne obori/ Onu Ruku što nosi/ Prazan i napukao Krčag. (1641-42) 142 .

Šta su moje godine. Njega zbacujem i prezreću ga. zbogom idi. otpad i briga. Taština. 5. 2. Ti i jesi zarad najvišeg htenja. 4. Taština. smanjuju se i menjaju. čast. Pa šta je sve Što svet dotera s divinim likom? To su samo seni i blistavo Staklo. Što šunjajući se nestaju i krijući se odlaze? Šta je moja briga? moj duh pun misli? Moja briga? moja radost? moje glave maštanja? Šta je moj rad? moj trud? moj znoj? Taština. Taština. Ah. To su samo mehuri i napukli probisveti. Što rastu. Tajno ti prete i nikad nisi sigurna! Često se onde saplićeš.Thomas Kingo Umoran od ovoga sveta i željan neba 1. To breme što si mi natovario. Taština. 3. Ti idolu zemaljskog carstva i blistavoj crnici. 143 . Taština. naklonost i ljubav. Zbogom. Otrgnuću se i sad mi je dosadila Taština. To su samo ledena kora. Ah. gde drugi lako kliznu. Taština. Ti i jesi od varljivih stvari sveta. šta je? Šta su tvoje krune i venci što ih nosiš? Zavist ti uvek na grbači sedi. O bogatstvo i zlato. Taština. Sad mi je dosadilo da budem tvoj rob. Svete. Taština. 6.

Onde neće dan sa suncem ustajati. Ah. što mu zraci sjaju U Avramovom krilu. U Avramovom krilu. idi. kao što iz iskustva znam149. Ah. Taština. nestalni vetre. Prevrtljivi svete. Moje bogatstvo i zlato Biće čistom postojanošću puno. ali je piće gadno Taština. Što hiljade očiju imaš pa ipak slep juriš. Taština. Što često razočaraš kad se pehar jada ispije ti si. Onde će moje godine Započeti u večnosti divno proleće. Pa onda idi. I spuštam te u grbo zaborava.31). Šta si kada te na svetlu dana čovek vidi? Taština. Jer ISus je sunce. 9. U Avramovom krilu. Što se prilično po sreći kao vetrokaz okrećeš! Ti lepi prevarantu. Ti nećeš više moju dušu varati. ti iskro što letiš150. Taština. Mnoge si u večni plam oterala. 149 150 Kingo je doživeo Griffenfeldtov pad i to je ostavilo jak utisak na njega. Ti izveštačeni naduvenko. 8. čankolizu bedni. Kučina i iskra kao simboli ženske i muške ljubavi (v. U Avramovom krilu. napuštam te. Niti mi mesec menu i uštap odmeravati. 10. prijateljstvo i vera. 7. Isaija 1. Taština. Koja je mnoge smrtnim usnama poljubila. Ti kučino što se pališ. telesna željo.Ti hitro dižeš čardak u vazduhu što pada. Ti na med ličiš. Čeznem da iskupim svoju tugu i jad. 11. 144 .

Moje oko koje ga vidi onakvog kakav je. Ova i sledeće strofe su zasnovane na Jovanovom otkrovenju IV-VII. Tu ću se rugati smrti zavidnoj U Avramovom krilu. Onde ja prijatelja jednoga imam. U Avramovom krilu. U Avramovom krilu. U Avramovom krilu. to jest ispunjen snagom pomiriteljske crkvi Isusove i njegovim patnjom na krstu. U Avramovom krilu. i zaboravi sav svet! Ali ne zaboravi da je želja večna i slatka U Avramovom krilu. što voli i što ga vole. U Avramovom krilu. 12. Krvlju jagnjetovom sve je pozlaćeno152. Ali BOg je uvek sva želja za mene i njih! I digni se onda.Neće mi ih lopov ukrasti. Zavidno oko me neće videti. 15. On uvek nebesku luču ljubavi iznosi. Moja želja i moja radost Osvežavaju se basunama anñela i zvukom. Neće mi ih lukavost oteti. Divotom ću ja Zablistati meñu svetim brojem anñela. Dobiću je pa makar se i sam satana razbesneo. U Avramovom krilu. Ja ću čast dobiti151 Sa trona na kom moj ISus sedi. 13. Moje bogatstvo je osloboñeno svih zemaljskih udara U Avramovom krilu. BOžji lik će mi se uvek u oči smešiti. Uz duh ljubav večno šarom sjaji U Avramovom krilu. dušo moja. 152 151 145 . Moj ISus. Meni će krunu dati divotom ispunjenu. Osvećen pranjem u krvi jagnjeta. 14. Slika je oblikovana u duhu tadašnjeg hrišćanstva pokajanja i iskajanja grehova.

Pod rumenim obrazom srce može svesti Što je sudbina ipak tako različito podeljena! Po vodama opasnosti Naša zemlja pluta. Malo ili veliko! Nebo jedino briga nas lišava! 4. Sve stvari imaju svoju promenljivu sudbu! Svi svoju brigu u grudima mogu naći! Često su grudi pod skupocenim nakitom pune tuge i tajnog jada! Svi imaju svoje. Nebesko blaženstvo jedino opstaje! 5. ali ipak padaju i vremenom prolaze! Sve stvari moraju Kraju stići. Moć i mudrost i zemaljska čast. Najlepši cvetovi razjedajući otrov.Svako ima svoju sudbinu 1. Ali igra ipak nije kraljevska odeća! Hiljade tereta krune ljuljaju. 2. 146 . Sunce i oblaci jedno drugo prate! Ovozemaljsko zlato Divna je prašina. Snaga i mladost u rascvetalim godinama visoko nad drugima glavu mogu dizati. Najdivnije ruže najtvrñe trnje imaju. Krune i skiptri bleskom dijamanta se igraju. Pa neka! nikad se ja mučiti neću Što svet po mome planu nije! Nikakva me briga slomiti neće. Nebo je jedino blaženstvom puno. Nebo jedino do blaženstva uzvisuje! 6. nesreća u redu se kreću. Uspeh i neuspeh jedan drugog dozivaju. Tuga i radost zajedno putuju. Sreća. Hiljade briga u moći skiptara! Stanište je kraljeva Lepi nemir! Nebo jedino čini blaženim i vedrim! 3.

Jer vreme prehitro oboma juri jednako Nestaje kada je najbolje i ne zna se kako Kad čovek zaludnu brigu za zaludne stvari sneva. Zato budi srećna što k tebi srce moje poseže Što vreme ište neka ti se ne čini da mnogo oteže Provesti u samoći svoju ću mladost Bolje je nego na brige misliti na radost. Nebo jedino sve to može srediti! 8. Bol će svoju nit iz tuge izvlačiti! Beda krasiti najbogatiju odeću. Seme radosti Na ostrvu nebeskog blaženstva cvetati! 7. Ko nam zaborav dade taj nam i pamćenje stvori Možda će i Venerid jednom duh moj prestati da mori. Slabost se uzdići na najzdravijim nogama! Zavist će stajati U uglu stida zarobljena. Nebo će ovde sve preokrenuti! Skogekär Bergbo Iz zbirke Wenerid SVe je zalud. 147 . kao vetar i kao sen Sve stiže i odlazi i ništa ne ostaje I kad najduže traje namah nestaje Sve kao perje prhne i nalik dimu je tren Svejedno je da li čovek plače ili peva. Neka onda moj usud i moja sreća budu Kako moj BOg i moj GOspod želi. Neka samo zavist svoju žuč sipa. Strah će poroditi trajnu radost.Ništa mome srcu hrabrost uzeti neće! Tuga će umreti. Neka samo i svet svoju igru do kraja tera! Zamka vremena Prazna će ipak ostati.

Ako hoćemo da izbegnemo ono/ što je mnogo gore! Šta nam je Gospod naložio. otmeno i visoko: Mene to Niti razvedrava Niti zasićuje. daj kralju svoju veru: „Daj Bogu dušu. Podajte caru carevo. i daj svome kralju blago/ život i krv: „Daj Bogu i kralju što im pripada. N e d e l j a n a k o n Trojice Mat. Nema ga. Plata mala. Velikog nebeskog Boga/ Gospodara velikih gospodara/ Koji svim stvarima vlada/ i sve nas drži/ Treba ljudi hvalom i slavom da uzdižu dan i noć/ Gde po zemlji hodimo blizu i daleko: A onda se od nas zahteva velikih i malih/ Da verom i krvlju one što ih Bog za gospodare stavi Slavimo/ poštujemo/ obavezu dajemo/ slušamo/ službu i porezu.21. čast. XXII. Sve o čemu ovde snimo. u to vreme omiljena melodija.Gunno Eurelius Dahlstierna (1661-1709) XXIII. tako ðavo svoje ne dobije! Johan Runius Nad taštinama sveta Air Anglois153 1 Šta skoro svi Nakon pada154 Ovde nazivamo Divno i prijatno. Srce ipak ostaje nezadovoljno. požuda. bogatstvo. 148 . 153 154 Engleski airen. Kad se probudimo Nagi smo. Rodnog greha 155 Kesa za novac. I naša je kesa sasvim prazna155 Telo izmoreno. Šta je svet? Samo sujeta. to je zakon i pravo/ To je onaj put kojim svi treba da hodimo I u to se pouzdamo/da iznenada tlo ne izgubimo: „Daj Bogu svoje srce. a Bogu Božje.

Sopstvena vrlina je plemstvo pravo. Idi humku. dom za crve: Nakon slasti. majka ti prela159. Pogledaj šta mrtvi rodovi veruju. Ljuska bez jezgra. Svih je ljudi poreklo dobro poznato. Purpurna reka Odinovo delo Izdan ipak iz Adamovih bedara158. Ali s večnim dugom. 158 Po Svetom pismu: poticati od nečijih bedara. U grobu se sreću. Nakon pića. a Eva prela.157 Svilena odeća. Otac tvoj je orao. 149 . Sledi trulež. O poreklu. I položaj. Tečnost je krv. 160 Sveto pismo 161 Prva Knjiga Mojsijeva. 3:19: „Jer si prah i prahu ćeš se vratiti. Lake kao perje.” 162 Misli na vino u Bahusovoj službi. Crv savesti će tad rasti. Iza greha 156 157 Račun pred Bogom. Tričarije i ništice. Odećom svojom I praocima Nećeš postati plemić.Račun sasvim pun156 Ima sluga taštine. Ko beše ishodište Pronañi sad. 2 Šta je rod. gde tad beše plemstvo. Podrazumeva plemenit rod. Idi Pismu160. 159 Upućuje na švedsku krilaticu: Kad je Adam orao. Prolazne kao vetar. Prosjački štap Kao brata prepoznaju. 3 Šta je zadovoljstvo? Šta je sok162? Samo vetra dah. Ne diži krestu. Zemlja je ta majka svih161: Štiti i mač.

Pa iz taštine. pijanice. Ko rod boga zlata ne poznaje Zna drugara Preko dukata Koji s hranom164 Preko Judinog creva isteče. pazi se pada. Fuj i ti i bog tvoj! 5 Za svet me taj S ohološću. Taštinom požude. U gladi se daje Za smeće i golubinji kal163 Gaji vraga Žuto sranje. Crne zemlje ekskrement. Prilično teška. Ti. Ode od vina. Pade na tikvu. Koji zbog začarana duha Žuto smeće u mačjoj koži165 Dole zakopavaš I s počašću Tom se klanjaš. Slušaj kakav čudan slučaj Nedavno se zbi u Bahusovoj državi: Pivopija silni. škrtice. Potpuno baš briga. Srete svinju I glasno kriknu. Požudniče. Što novac gutaš. 165 Kese za novac su pravljene od mačje kože. 163 164 Vidi Drugu knjigu o carevima 6:25 o gladi u Samariji: „a četvrt kava golubinjega kala za pet sikala srebra”. Verovatno aludira na jedno mesto u Jozefovom opisu uništenja Jerusalima. Ti.Sram sledi. Seti se kako ženskar nedavno zaluta. 4 Šta je zlato? Crveni glib U škrinji? Kome dukati ne prijaju? Čitava kesa. 150 . dobar dan druže. Zatim iz požude Pade i na stubu srama završi. Kao od olakšanja. pjan kao klada.

Ja sam njegova. I najmanje što on stvori. Hans Adolf Brorson O Postanju 1 Ustajte! sve stvari. veliko je. I ciciju tu Baš mi se fućka. Ja ću odgovoriti: Svako misli da je pametan.I za novac kovani. 3 Da! velika sila svih anñela. Koliko mnogo ljudi hodaše i hodi U svim carstvima sveta? 166 167 Kvari mogućnosti za zaradu. Ne bi uspeli ni najmanji list Da stave na koprivu. 151 . Njegovu moć može dokazati. Nikada tu sposobnost ne imaše Najmanju trun da stvori. što ih BOg stvori. Ako hoćeš da čuješ. 4 Najmanja travka nad kojom se čudim Po šumama i dolovima. Velika gospoda Imaju svoje lude. Sa svojom silom i moći. 2 Da svi kraljevi krenu po redu. Njegova divotu da slave. Što skiptar nebesa nose. Gde tu mudrost da dobijem O njima samo ispravno da govorim? 5 Šta bih da počnem kad Malo proziram. Moraš učiniti. Nek tako bude. Sve to prezirem: Kažu mnogi Da ta pesma Udicu moju tupi166 I svetu me na porugu izlaže. on je moja. Ja sam luda sveta. Što ih prate tamo-amo. Nek se tako zbiva. I da o tom pričaš. on je moj167. Ja i svet svaki imamo svoga.

6 Šta da kažem kad vidim Da sve šume vrve. snaga i moć! 13 Svem onom što duh ima Naš će tvorac u susret krenuti. Haleluja! naš Bog je velik. Mnogi vratolomi što ih ptice čine Gore pod gospodovim nebom? 7 Šta da kažem kad hodam Meñu cvećem na poljima. Ko ima sposobnost i jezik. Kako mi se svaka blago smeši. Kad pesma ptica bruji Kao hiljadu struna harfe? 8 Šta da kažem kad moj duh U duboka dna mora Tek tako malo može da pogleda I tako mnogo usta vidi? 9 Šta da kažem kad želim Da koliko visoko mogu pogledati I sve misli okrenuti Carstvu svetloga sunca? 10 Šta da kažem kad vidim Kako roj zvezda sja. Tvoja dobrota. U tonu radosti zajedno. Njegov će zakon brda i doline ispuniti. O. BOže! kako je tvoja mudrost velika. 14 O! hvalimo Gospoda na ovoj zemlji. Našem tvorcu hvalu nek pevaju. I gore mi k nebu maše? 11 Šta da kažem kad gore K Bogu duhom jurim! I vidim ogromnu vojsku Blagih anñela čete? 12 Šta da kažem? moje reči Ne žele mnogo da kažu. I svi koji na nebu žive. I sve krajeve sveta. 15 Skupite se svi ljudi na ovoj zemlji. A nebo odgovara amen! Iz Čudna dragocenost vere (1739) 152 .

Ta ceo Svet voli ono što je šaroliko/ Mnogi moraju da živi i što beli hleb ne jedu.Georg Stiernhielm (1598-1672) Iz Parnasovog trijumfa (Jedna sirena ili riba-devojka izmeñu dve drijade)168 Željo srca! reci moru kako tiho Ono leži. lud bih bio/ Mada mi prilično loše ide/ Sreća moja izgleda krivudavo hoda/ Očekujući Vreme ona izgleda pravo ide. cvrkuću. 2 Nesreća se izgleda stalno sa srećom smenjuje/ Sve što Početak ima jednom se završava. Dokle jutro ne zarudi. Onaj ko na Istinu Štapom pokazuje Ipak može lako sa Mostića Istine pasti. Lars Johanson (Lucidor) (1638-1674) Svetovne Pesme XVI 1 Kada bih se žalio. Svež zapadni vetar lagano počinje da šumi. Gospoña Nachtigal se zvučno glasa. Pijan Čovek nema uvek štap put da mu kazuje/ Radost Suze izaziva/ Suze se Pesmom završavaju. i puno je ploda. Na Brdu se životinje pare. 168 Parnassus Triumphans (En sirena eller haf-fru mellan twå dryader) 153 . Tako blistavo kao Srebro istopljeno u kašici. 3 Rosa nebeska običava na Drveće da pada/ Ali čim im zemlja soka dovoljno da/ Da oblaku mogu prkositi/ ko ih može saseći Kad sekira ni držalju nema? Crvotočna se prstima mogu gnječiti/ Mnogi veruju da su pobedili kad na kraju izgube. ne čuje se ništa što smeta. Sve se raduje: jer ovde žive Paks i Muza. I šuma svoje lišće nosi u divoti. Tlo cveta. Ptičice se gnezde. Sve je puno mira. kao svetlucavo Ogledalo. skaču.

22. 5 Zato će moja Krv i i Duh bezbrižni ostati/ L a s s e se ne boji ni mržnje/ Zavisti ili Sile/ Niko ne bi smeo da čini više nego zašta može da odgovara/ Pravda mora (uprkos Nepravdi) svojim ići Putem/ Nek izbegne ko može takvu Omču Nesreće/ 6 Zamisli moj Prijatelju da bi neko zato morao da živi Vedro/ mada mu to nikako ne prija/ Sreća se stalno okreće/ retko kad može da ostane/ Mada tek juče stiže/ danas već odlazi. Čuvaj se zato.4 Zato samo pusti Sreću da se s Nesrećom bije Dok ne vidim/ Ko će za mene pobediti/ Niko ne bi trebalo iznajmljenog konja prejako da jaše Ako ga izmoriš muke će ti stvarati. koji čoveka stavi da joj bude njena glava i učini je njegovim pomoćnikom. koji je pustio da mu nepoznate i strane žene nad srcem zavladaju (1. jer ako ti tvoja supruga prvo postane gospodarom. koji se naglo razvio nakon reformacije zbog središnjeg značaja koji je luteranizam dodelio ocu porodice. Moj. Reč „oeconomia” je tada značila gazdinstvo ili učenje tome kako valja voditi jedno domaćÊinstvo. onda će ti ona ubrzo postati i tvoj Bog. (1669-1670) Henrik Gerner169 Iz Oeconomia practico-sacra mudraca (1662. Mada neko mora proganjanje da trpi Duh ostaje slobodan i kada Telo nije. da ne bi postala tvoj gospodar. 171 Sirah: Knjiga Isusa Siraha. Jer time zamera Božjem delu. (Sir. Tako se to Henrik Gerner (1629-1700). župnik u Birkeredu kraj Kopenhagena. da ne poviješ svoj vrat pod ženin jaram! jer to ti nije korisno. Zato se nadam da ćete jednom naučiti da pišete Da ste Vi nesrećni vedri kao Ja. što se može videti kod mudrog Salomona. i da se nad svojim mužem nadvlašćuje.)170 Glava 4: O domaćinovom odnosu prema svojoj supruzi Nedaj svojoj supruzi da stekne vlast nad tobom. Kr.5): to je njemu gadost da se žena ili u mušku odeću oblači ili oružje nosi. ti obazrivi domaćine. 170 169 154 . „practicosacra” ukazuje na tesnu vezu izmeñu svetovnog i duhovnog aspekta. Jedan od apokrifnih (tajnih) spisa. Ili ćeš postati idolopoklonik. Gernerova knjiga je samo jedna od mnogih knjiga u tom žanru.2)171 Kao što se Bogu nije mililo da u postanju glavu stavi onde gde su rebra. tako mu i nije naredio da supruga nad mužem ima vlast (5. 9. ili rebra onde gde je glava. nisu kanonizirani. Ti spisi nisu uneti u Stari Zavet. ali je još odbojnije da se vidi obučena u mušku vlast. ali moraš očekivati jednu od tri stvari: 1. tj. 11.4).

Vi mi možete svedoke dovesti. gde uzeše opeke mesto kamena. u kome je muž žena. Pesma Dragi Bahuse. Da svu muku moju iskaže. i smolu zemljanu mesto kreč. Moj. Ti koja čitav svet zadovoljnim činiš! Zašto si mi se u srce smestila. a iz ta dva proishodi treće: od toga ćeš bol u srcu imati. Koji moj jad u usamljenosti čuste.19). ne nanosi mi bol.3. – 3. a žena muž. Skrivenim zadržati svoj skupoceni izbor. drugo ga je koštalo oba oka njegova i na kraju njegovog vlastitog života (Sud. koje je moje srce pokrenula. I šta da se onda sudi o jedu koji će to kod drugih izazvati. Dragi Bahuse. tvoj će bližnji huliti na tebe. Ili ćeš zadobiti veliku bol u srcu: jer tvoja će te supruga prezirati. to ga je prvo koštalo 30 svečanih haljina i života 30 mladića (Sud.7) Suviše je nisko za jednog čoveka da bude kako žena.dogodilo sinovima Izraelovima sa kćerima moabitskim (4. hvaliti Onu koju sebi za prijatelja izabra. Najdivnija Venero.21). otvori svoju bačvu itd. 16. Nežna mi vatra srce nagriza.1-2). i niko nikoga ne razumeše pravo (1. Da li još kakav smrtnik postoji Koji može više ceniti. Ko će me zaime sveta braniti? Bahus i Venera se oko moje kože bore. . 11. Moj. Ipak ću sve do zadnjeg časa. Mada mi srce pući mora. Kada mi nisi donela pobedu i radost? Najdivnija Venero. 14. ne nanosi mi bol itd. otvori svoju bačvu! Iz tvojih mi flaša podari pijanstvo! Sve do poslednjeg časa možeš mi dati Da u buretu vina svoju kuću gradim. 25.17. Ali ipak za oboje mogu postojati: 155 . i suviše visoko za jednu ženu da bude muškobanja… Olof von Dalin Zadovoljstvo toga da zadržiš u tajnosti svoj izbor ljubavi Tiha šumo i bistri izvore.2. Čini se da se i sam eho pita za njeno ime. Ali s takvom divotom Da upravo moju ljubav hrani: Koga volim niko ne zna. da kći želi u majčinoj košulji da hodi i sin da se navikne u očevoj da bude? Takav brak. Ili si zapao u najveću opasnost: Gde Samsonova žena u Timni zadobi vlast nad Samsonovim srcem. nalik je na gradnju Kule vavilonske. a Dalida vlast nad njegovom snagom.

hajde. Bio jednom jedan kralj. što draganu ima. Ne znam sad baš kako.Kad jedno izañe. ja se na brod uvek usuñujem. sjajnu odeću od čistog zlata i srebra. I sve je to bilo lepo i dobro. zaboravio sam da kažem da je princeza imala jednog malog. nema se zato zašto hvaliti. svako svoj uzima. koji me svako veče zabavlja svojim pričama. i ona nikako da ozdravi. sad nam vetar duva. a da moj anñeo nije lep. i skroz je na smrt legao. tako zaljubio: da nije mogao ni da jede ni da pije. i davali su joj tako sjajnu. mogu priznati da sam sinoć čuo nešto što je vredno pažnje: Ako se želi primeniti na sneno otezanje kakvog suñenja. koji je imao kraljicu. ne. šta da činimo? i 156 . malog psa. u kolo se uhvati. i niko nije gde je nestao. i onaj. i kome je prijatelj u mislima ne može besneti i cerekati se. ali princeza je izgubila svog psa. Ptica peva u zelenom lugu. koji se zvao Pip. Švedski Argus: List I:49 A pošto sam pomenuo formalnosti. sigurno bih drugog uzeo. a ovu mi je ispričao na starinski način na koji se pričaju bajke meñu prostim ljudima. Prijatelju dragi. koji se zvao Pip. jadan onaj koji ničeg nema. Podigni jedro. koja je bila tako lepa. a imali su jednu kći. kao sve ono što je lepo. onaj kraljević iz daleke zemlje je video princezu u crkvi. i plesom pod razori. i onda je kralj rekao kraljici: Draga majko. da je blistala kao sunce. tako lepa. ima se pravo na to: Dobio sam jednog smešnog momka. a princeza je tako tugovala da nikome nije dato da je teši. ne smej se ubodu u srce: ja znam najbolje gde je pogodilo. Pesma Svraka sedi na crkvenom tornju. stani. pa i ja moj. I onda se dogodilo da je stigao jedan kraljević iz strane zemlje. Ko će me za ime sveta braniti: Bahus i Venera se oko moje kože bore. drugo unutra uñe. pa je kralj pomislio da će ona umreti. i onda se tako. ja mislim na svaki lep trenutak što ću ga provesti sa svojom dragom! Sedi dole na goli sneg pa se nećeš mrznuti po čelu. I dani su dolazili i odlazili. i grana počinje da raña. More se talasa i broj plovi od Jeteborja pa do Kine. a gusku u lonac stavljaju.

dobro. I onda je otišao preko celog sveta. reče baba. već zarad drugih. petao nas izjutra budi. ždralovi. kokoš nas hrani jajima. reče baba: Ako oćeš da ostaneš u mom domu Dok ne izjedeš dvanaes iljada jaja. crvi pojedu ptice grabljivice. kako bi mogle da padnu u ruke više naroda. ovca nosi vunu. I to se tako zbilo i dogodilo. dana 3. on drži ovaj govor koji je bio početak do danas neprekinutog niza predsedničkih govora. da bi ih čovek iskoristio sebi za hranu: oni sami najmanje imaju koristi od svoga rada. rudama i šljunkom. irvas vuče saone. crvi pticama i ptice često grabljivicama. Većina ptica kao što su rode. svaka pojedina stvorena stvar nije stvorena samo zarad sebe. Gde je Pip nestao. voda. čekaj dok kraljević ne pojede sva jaja. to ne ide tako brzo: mislite li da se to može završiti za četvrt godine? S m e š n e f o r m a l n o s t i ! S a d t r e b a d a č e k a m četvrt godine dok ne čujem kraj priče Carl von Linné Iz GOVORA o osobitostima insekata. Tigrovi. Zemlja sama sa svojim kamenjem. crva ili zemlje. bilje. bilje pojede crve. preko 20 milja. Paun sjaji svojim zlatnim perjem da nam oči raduje. reče on. slavuj nam peva i poji noću. održanom za Kralj. Ne. oktobra173 Moja gospodo! I. dok nije stigao do jedne babe na jednom vojničkom imanjcetu: Dobar dan. konj. Dobro. Jazavac istera zeca iz njegovih podzemnih hodnika ljudima na uslugu. reče kraljević. i onda je kraljević pomislio. pomisli kraljević. ptica grabljivica. Psi moraju celoga dana da gone srndaća ili zeca. zemlja postaje hrana biljkama. Sve što je svemoćni Tvorac sredio na našoj planeti načinjeno je u tako čudesnom redu da ne postoji ništa čemu nije potrebna podrška drugog da opstane. biljke crvima. mogu da dobijem princezu ako vratim Pipa? to je lepo. kada je održano prvo predsedništvo1739. kada mu 3. krava daje mleko. patke. Da. labudovi. trava i mahovina. često na kraju ptice grabljivice pojedu grabljivice.kraljica je odgovorila: Dragi oče. Akademiju Nauka u Auditorio Illustri172. odgovorio je: Čekaj. prestaje mandat. ništa drugo ne znam sem da po svim kraljevstvima oglasima da će onaj ko povrati Pipa dobiti našu kći. hermelini &c. lisice. čaplje. Saznaćeš ono za čim žudiš. risovi. godine. juna 1739. vatra 157 . Svi se oni na kraju pretvaraju nanovo u svoje prvotne tvari. moraju da nose svoje skupocene kože drugima na korist. često postaje hrana grabljivica. vazduh. koji sve pretvara u svoje potrebe. zamene svoja staništa s jeseni za zemlje južnoga sveta. kamila moraju da nose najteže terete. I tako se sve kreće u krug. a Linné je žrebom odreñen a bude prvi predsednik. drveće. I tu moj momak završi svoju šašavu bajku: Kad sam ga upitao zašto ne ispriča još. medvedi. kukavica i ševa danju. možeš li da mi kažeš nešto o Pipu. krtica izbacuje crnicu da se trava i bilje lakše mogu sejati: soko hvata ptice za ljude. oho. bogteblagoslovio. onaj što je ležao bolestan: oho. vo vuče plug. rastu iz planete i na kraju životinje iz biljaka. ne. slon. zemlja pojede bilje: Da čovek. guske. svinja i jež riju zemlju. hrane se elementima i iz njih rañaju174: Biljke. 172 173 Auditorio Illustri Velika sala Viteškog doma Akademija je osnovana 2. žderavci. Dakle. čvorci i zebe moraju da se svake godine s proleća sele ovamo nama na Severu. 174 Elementi zemlja. Babo.

Tvrdice skupljaju ono što će drugi proharčiti. sve na službu čoveka i životinja. Činovnici provedu sav svoj život služeći drugima. More samo osekom i plimom mora svakodnevno da na obalu baca gomile puževa. da bi životinje. Svilena buba tka tako dugu nit da bismo mi mogli da se obučemo. Vlastodršci zapostavljaju svoju sopstvenu slobodu. [– – –] 158 . Ratar ore. ptice i mi mogli da ih u gomilama lovimo. ostriga i jastoga. Pčele s velikim trudom sisaju med za naš izbirljiv jezik. zar ne vidimo isto? Mornari s mnogo rizika poveravaju svoj skupi život šumnim morskim talasima da bi to drugome dobit donelo. plivaju uz reke. seje i žanje ono zrno koje će od najmanje dobiti biti za njegov sopstveni dom. putuju od jedne do druge obale nakon meseci i dana. vreme. Ronci se u stotinama spuštaju a jezera i kao mreža teraju ribu ka obali da bismo onde lakše mogli da je lovimo. zadovoljstvo i snagu za dobro pastve. I ako se mi ljud sada vratimo nama samima i našem ustrojstvu. Surinamska mušica svetli noću da bismo pri njenom svetlu mogli da vidimo. vojnici žrtvuju krv svoga srca i jedini život za slobodu i dobrobit svojih zemljaka.Ribe moraju da se svake godine dignu iz bezbednog bezdna mora do nesigurnih obala. Galebovi moraju ceo dana da lete nad vodom da pokažu gde je ispod površinom skrivena riba.

S vernom brigom ja te gajim. U umetničkom sjaju se iskazuje. Da se na slabo biće žalim. Užasan zakon promene ti slušaš. Iz Obaveza ženskinja da vežbaju svoj razum Glupi zakonu. Prema njemu nikakvu ljutnju ne gajim. on mora propasti. Njegova je sudbina da se menja. Te tako vidim i tvoje srce kako se hladi. Ti veneš. mraza si bezbedan. Ti si nezahvalan i tvrd? Ali zar jedan cvet da kudim. po sjaju.Hedvig Chalotta Nordenflycht (1718-1763) Nad jednim zumbulom Ti divna biljko što parnjaka Po boji. Oštar udar vetra nikada te ne sreće. Što kroz list i pupoljak prodire. Ti hitro sav moj trud zaboravljaš I dosadi ti moja nežna nega. Živahan lahor na tebe duva. To što si isprva potekao 159 . Meñu svim tvojim rodom u carstvu Flore Tvoja krasota mi oko najviše privlači. Meñu bedne tvari svoju krasotu kriješ. I kada te toplina ugrozi Prohladna te reka osveži. To mora biti kako jeste. On mora biti kao što može. slepi običaju. Ali kao što moju kolibu krasiš I u svoj se svojoj divoti pokazuješ. Blag vazduh da dišeš imaš. On je trava. mreš i nema te više. Na tvojim listovima priroda svira. Koji bednu zavist slušaš Kad Evinom rodu braniš Da Parnas dodirne. po divoti nemaš. Taj fini miris balzama što ga širiš Čini mi zadovoljstvo i očarava me. Od vreline..

Da drvo života prepukne. nju koju ipak ne nalazim. I iskra plemenite duše Svoju tamnicu izgubi? 160 . Jer priroda i zdrav razum Protiv tvoje slepoće uvek se boriše i dokazuju da su pretrpeli štetu od kužnog vazduha. nebesku vatru. Koji htede da svoju vlast odbrani. Moja životna želja je presečena. bez sumnje. jasno. Zacelo je. Ja sam nesrećno data U vlast grozne tuge.Iz slabog i muškog mozga. Što te bez prestanka nagriza. Sva moja žudnja usmerena: Na zemlji ja ne nalazim Zašto da moja duša radost nosi. Ti jadno bolno srce! Zar ne može gorka bol. ponosna srećo. Koji se u svom zaludnom mudrovanju Čudi da li žene imaju Plemenit duh. Mora se dugo čuvati Kao prijatna slika Bez ponosne hrabrosti muškaraca I mnogih udica sumnji Što ih glupaci verni staroj mudrosti Iz svojih mozgova izvlačiše. šta je itd. Da ti smrtni udar zada. Tebi je. Moja radost je nestala. Ti. Lagana smrt pred očima stoji. I smrt je moja čežnja. Želja moje mladosti nestaje. [Moja životna želja je presečena] Mel. Moje vreme u plaču otiče. I od čega su nastale? Ta budala ne zaslužuje Da mu se na glupa pitanja odgovara. ti mračni. tihi grobe.

Jednom mladom drugo je mnogo potrebno. Tvoja majka sama nañe Da to istina beše. Naše druženje bez veštičjih veština Zadobilo je naklonost ponosnih nimfi. nevrednom da se zagrli. Živi i obojicu ih ismej. što skakućeš tako hitro? Ne tako. Neprijatelj te najradije u nevolji gleda. Razmisli. Neprijatelj se smeje tvome bolu. časna devojko? Da trčati tako hoćeš i vikati Već na pogled ljubavi? Ja znam da lepi pol ima anñeoska imena i čast. sad je pravo vreme. Jer tome će se naslednici smejati.Ambrosius Stub Nikad se ne grozi. jer to peče Nikad se ne grozi jer to peče. Zato svoje srce ovamo prikloni. Ali trolovi i medvedi i vuci muškarci nikad ne žele biti. Voli. mladost kratko traje. Ne tako. Onda se smeju isušenom telu . Sam sebi oduške daj. a divno stvorenje se izgubi. Priroda je svakom polu dala svoju želju ljubavi i dozvolu. Lepota se može skršiti i mučna biti . Naslednik ti samo smrt želi. Tvoja majka sama nañe Da to istina beše. Najveću divotu s vrlinom i dobrim razumom Priroda stvori za ljubav i muškarca. Ne štedi tako da škrtica postaneš. što skakućeš tako hitro? Šta te to bode. Divna ruža uskoro može izbledeti. Budi dobro raspoložen. Kada lepota nestane. I neprimećena svenuti. 161 . voli.

tako su i Potuanci ovde čuveniji od drugih naroda po vrlinama i razumu. A kao što Evropljani na našoj planeti imaju prednost nad drugim narodima. koje sadrži novu teoriju o našoj zemlji i nama dosad nepoznatoj istoriji pete monarhije. po kojima šesnaest meseci. koja liči na neverovatno velik mesec koji pokriva ceo nebeski svod. čas povezani u nizove. Ureñaj i veštinu tih mašina ja ne umem da objasnim. na njih su postavljene ispružene ruke ili drugi znaci koji pokazuju put ka svakom trgovištu ili selu. 162 . palme. koje se zeleni u sva godišnja doba. ali ne u neki odreñeni dan. koje se odbija od nepropusne polusfere. ta planeta svojim različitim kretanjem zadaje glavobolju onima koji nastanjuju taj firmament176. Zemlja je podeljena malim i velikim vodama. ne postoji zob. izdatoj u biblioteci blaženopočivšeg Abelina Kopenhagen & Leipzig 1741175 PETA GLAVA O prirodi zemlje POTUS i načinu na koji ljudi misle Kneževina Potu je zatvorena veoma tesnim granicama i zauzima samo malo mesta na toj planeti. jer u njoj se posvuda govori jedan jezik. kao kod nas. Ta planeta ima. mada se svaki pojedini narod preko svake mere razlikuje po prilikama. po njihovom mišljenju. a duž obala se nalaze najdivniji letnjikovci. zbog tog različitog kretanja. Ovde prevedeno sa prevoda na danski Jensa Baggesena izdatog u Kopenhagenu 1789. Računanje vremena je različito. mada žitelji Potua odstupaju od žitelja drugih država i provincija po naukama i običajima. ima trostruko kretanje. Putevi su odeljeni kamenim stubovima koji označavaju milje. koja ne može ništa drugo do da pokrene i oduševi posmatrača pristiglog iz daleka. U tome je ta planeta živa slika promenljivosti prirode. leto i jesen. ipak. naukama i prirodnoj obdarenosti. već veštačkim mašinama koje se samo kreću. kao i naša Zemlja. imaju svoja imena. koja su najbliže polovima. Osim toga. a ona mesta. Ali je zanimljivo i prilično čudno da žitelji te planete govore jedan jezik. zimu i proleće. jer nisam baš vičan matematici. trnovi i slično. zbog pomenutih razloga je mala razlika izmeñu noći i dana. jer na toj planeti nema konja. ne može da otkrije njihovu veštinu. Oni koji prodaju to piće. pre tri hiljade godina prouzrokovala opštu poplavu u kome su se udavili svo rodovi drveća. jer se ne pokreću kao naša ljudskim rukama. kao što su hrast. koji su se spasli od opšte poplave po uzvišicama i vrhovima brda. lipa. jer ne može se zamisliti ništa blistavije od svetlosti sa Sunca. Žitelji se sastoje od raznih vrsta drveća. kojih ima samo odreñen 175 Izdato prvi put anonimno u Kopenhagenu i Leipzigu 1741 na latinskom. topola. More i jezera daju divnu ribu. ali on nije ni nužan. koja se pokreću takoreći magičnom silom. jer kao i Mesec kod nas. tako da se vreme ovde. Po njoj se lako može proći bez putovoñe ili tumača.. navikama. ti drvenjaci su tako oštroumni u svim svojim izumima. Zemlja je veoma bogata žitaricama. Jer svakog šesnaestog meseca Nazar se vraća na svoje mesto.Ludvig Holberg Podzemno putovanje Nilsa Klima. čas rasuti ovde-onde. da niko. hladnija su od ostalih. ko nema Argusove oči i skoro božanski razum. na koje se dei podzemna godina. a sa njima i ostale životinje sa izuzetkom nekoliko njih. deli na noć i dan. i ima skoro iste voćke kao i naša Evropa. Da. Piće stanovnika se pravi od odreñenog bilja.nebeski svod. Cela planeta Nazar je po obimu jedva dve stotine nemačkih milja. Po njima se plovi uz pomoć brodova na vesla. 176 Firmamentum lat. Ali kad je reč o svetlu. biljem i drugim raslinjem. nazivaju se obično minhalpi. moglo bi se reći da je noć prijatnija od dana. to su varioci bilja. a od kojih potiču sadašnji stanovnici. a utvrñuje se na osnovu najčudnijih zbivanja. posebno na osnovu jedne velike komete koja je.

jer kad bi poznavali značaj poslova i svoje slabe snage. u kome ti različiti činovnički položaji vreñaju stanovništvo. Nekada je ta podela postojala. mogli bi da prodaju njihovu robu po nižoj ceni. ali kad su kneževi primetili da to samo stvara osnovu za nejedinstvo. i da se smatraju sposobnim za sve. jesu brojne grane. koji su javni činovnici i dobijaju za to platu. a kad jedan muzičar hoće da bude i virtuoz i savetnik. SEDMA GLAVA Državno ureñenja kod Potuanaca U Kneževina Potu je vlada nasledna po pravoj liniji. On povećava ili smanjuje slobode i prednosti u državi prema broju dece. Zar da glumci budu pametniji u pozorištu nego mi u životu?” Stanovnici te kneževine se ne dele na plemstvo i puk. Tako je to već čitavo hiljaduleće. 163 . već se zadovoljava da proučava prirodu jedne jedine bolesti. U godišnjacima se nalazi da su Potuanci samo jedanput promenili taj nasledni red. ošljari i u jednom i u drugom. Zato su ukinuli stari nasledni red i jednoglasnim izborom imenovali filosofa Rabakua za svoga kneza. jer oni ne biraju najbolje uloge. Oni koji su dobili tu privilegiju. nasuprot tome. čine da su ljudi mrzovoljnim i zanemaruju svoje poslove. a ovde završavam poglavlje. Ali ovde. Kad lekar istovremeno hoće da izleči i ljudske bolesti i državni slom. pojedini su smatrali da se mora više polagati na duševne osobine nego na prednosti po poreklu. Tako se onaj ko je otac šestoro dece oslobaña svih redovnih i vanrednih poreza. a zbog prednosti koje imaju u državi. jer bi svi da budu jaki u svemu. pa čitaoca upućujem na to. U našem svetu često vidimo da se činovnici i oni koji primaju javnu platu na brzinu obogate takvim sredstvima. na kojoj se porez računa po glavi deteta177. O tome ću detaljnije govoriti kasnije. To je sasvim drugačije u našem svetu. nema nikoga ko se laća nečega u šta se ne razume. a na štetu drugih zanatlija i trgovaca. položajima i radinosti. koji mnogo podstiče broj stanovnika. Dete se poštuje prema tome da li ih ima malo ili mnogo. Zato su rañanje dece i veliki broj porod ne manje korisni u tom svetu nego što su teški i štetni na našoj planeti. i gde niko nije jak ni u čemu. Ja sam već govorio ponešto o prirodnoj obdarenosti i običajima toga naroda. zaista su ukinuli sve prednosti koje su posledica samo roñenja. ne može se od njega očekivati ništa drugo sem disonance. Posebno je zabranjeno da se bave tim poslom onima. Takos e strogo drže tog zakona da se jedan lekar ne može odjedanput baviti celom medicinom. Ja se još uvek sećam da su čuo velikog filozofa Rakbasija kako ovako govori o toj materiji: „Svako mora da poznaje svoju sopstvenu prirodnu obdarenost i strogo procenjuje svoju sposobnosti i svoje nedostatke. On je u 177 U osamnaestom veku porez koji se u Danskoj plaćao po glavi člana porodice. ne smeju da imaju nikakvu drugu državnu službu. jer zbog onog ugleda koji imaju u gradu. da se uguraju u najvažnije poslove. da privreñuju nešto drugo ili se bave nekim zanatom. Zato se činovništvo obavlja – to moram reći uz dozvolu stanovnika našeg sveta – bolje ovde nego kod nas. a jedan muzičar se ne trudi da svira više od jednog jedinog instrumenta. Mi smo tako loši da se u stvari divimo samo njihovoj preteranoj smelosti ilošem znanju o sopstvenim sposobnostima. Kod njih niko nema čak ni dva činovnička položaja istovremeno: jer oni veruju da i najmanja služba zahteva pun trud. Ima jedan koristan zakon o dobijanju dece. Jedina prednost koju roñenje može da pruži.broj u svakom gradu. i od toga se ne odstupa. oni bi odbili te položaje kad bi im ih ponudili. jer gomila grana čini drveće sposobnim za ručni rad. i izabrati za regenta onoga koji zaslužuje tu prednost. mogli bi da privuku sve kupce. već one koje najbolje mogu da odigraju. Mi se divimo onima koji se usuñuju da istovremeno preuzmu najrazličitije položaje. jer kako zdrav razum izgleda zahteva da regent prevazilazi svoje podanike umom i prirodnim obdarenostima. tako da se drveće sada poštuje samo po svojim vrlinama. i zadrhtali bi na samu njihovu pomen. i jedino oni imaju pravo da kuvaju to bilje. Inače će glumci pokazati više razuma od nas.

nikada nije moglo da se natera da zatraži neki čin ili titulu da bi steklo pravo da sedi u pročelju. smatrali su ga takvim i kad je seo na presto. Jer kako oni izvršavaju pravdu po principima. On im je povlañivao da bi ih se oslobodio i na kraju su titule postale ništa drugo do oznake najnesposobnijih drveta. Žene meñu njima su povremeno dobijale titule ekonomskog savetnika. a podnosilac obešen. koje je priroda opskrbila najvećim duševnim sposobnostima i najvećim brojem grana. Jer predlagači su jedini koje u toj kneževini kažnjavaju smrću. podvrgao se toj proveri. Zato je zaprećeno smrtnom kaznom onome ko u budućnosti i najmanje promeni nasledni red. čak i kad je on za to manje sposoban od drugih. A loša i nesposobna drveta je na neki način pokušavalo da sakrije svoje prirodne nedostatke divnim počasnim titulama i bez prekida gnjavilo vladara svojim molbama. skoro svi trnoviti žbunovi su imali titulu. a roditeljima je bilo teško da zaostanu za svojom decom: jedno drvo se bojalo drugog. koji je hteo da izmeni taj kraljevski zakon i izmislio jedan srednji način. koji je na nju imao pravo po roñenju. a palme. a ne šta je sada. ali ni tako ništa nije uspevao da učini. i nisu hteli da prihvate da ga slušaju kao svog kneza. Naime. verovalo se da će on dati povod za mnogo nemira i izazvati sukob izmeñu kraljeve dece. Sada je morao da se trudi da molbama i ulizivanjem obezbedi poslušnost. uvek znaju da spoje u jedno gospodarenje i slobodu. i ono nevreme. jer dokle god je taj oblik vladavine trajao. i svo druženje i zabavljanje je prestalo. Kad je izneo svoj predlog. Ali to nije dugo potrajalo. Predlog je dakle odbačen. Jer kako je novi knez bio niskog porekla. kedrovi i ugledni hrastovi sa deset ili dvanaest grana sede na kraju. koji odreñuje prvoroñenog princa za vladara. Ali to nisu bile jedine neprilike koje su iz toga proistekle. taj predlog je proglašen nerazumnim i krajnje štetnim po državu. a ne samo po zakonima. Jedno od najkorisnijih pravila je to da se vladar trudi koliko može da održi jednakost izmeñu podanika. ali da ipak izabere onog sina preminulog vladara koji pokazuje najviše sposobnosti i pogodnosti da nosi teret vladanja. pošto ljudi veruju da svaka. tako da se prvoroñeni neće zaobilaziti osim u krajnjoj nuždi. već niži moraju samo da slušaju svoje nadreñene. Taj red u pravoj liniji će. ali je njihovo vladanje više očinsko nego strogo. Stranci su morali da smeju ovome kad su na gozbama i svečanim skupovima gledali trnovite žbunove kako sede na najuglednijim klupama. Mir se vratio sa starom kraljevskom porodicom. i da je zato bolje zadržati stari poredak. i razmišljali su samo šta je nekad bio. moral da sede u začelju stola na gozbama i i skupovima. kakva je bila uobičajena u njegovoj zemlji. U toj drugoj krajnosti se ona iskra. zauvek ostati nepromenljiv u Potuu. koje je tako dugo činilo zbrku u državi. kućnog savetnika i 164 . Ipak. izbila u otvoreni plamen: podanici su mu se javno usprotivili. smirilo se. Kad je većanje bilo okončano. da se pretpostaviti. dve stvari koje se inače tako lako razdvajaju. njegove vrline i veština vladanja nisu mogle da mu obezbede onaj ugled i ono poštovanje koi čine snagu države. i dao da mu oko vrata drže konopac dokle god se raspravljalo o korisnosti predloga. koje je imalo neku unutarnju vrednost i odlikovalo se pameću i vrlinom. i za jednom zlom pobunom sledila je druga. i Potuanci su prekasno uvideli da koliko je neosnovana izreka da je blažena ona država u kojoj filozofi sede za kormilom. i počeo je da biva strog. čak dobro promišljena promena daje povod za nemire i nerede u državi. Gunñali su zbog njegovih uredbi čim im se ne bi svidele ili bi im palo teško. Jer dogañalo se da je starijem bratu teško da popusti pred mlañim. Oni. Vremenom je to otišlo toliko daleko da su najbolja i najsposobnija drveta. a mladi da poštuju stare. pa je odbacuju i odbijaju ako je nerazumna i zbrzana. jer nisu poštovali njega samog. Vrednost ovde nije vezana za neki stalež.početku vladao sa toliko pameti i blagosti da je mogao biti uzor svim regentima. Ostali su pri tome da preziru njegova nareñenja. ali pokazuju i da je to davalo povod velikim nemirima. Vremenom je uvideo da se država ne može održati ako njom ne upravlja jedan regent koji potiče iz velike porodice čiji koreni mogu narodu uliti poštovanje: on je napustio vlast i preneo je jednom knezu. Godišnjaci podzemlja pokazuju da je pre nekoliko stoleća meñu njima bilo zakonom utvrñenih staleža. Rabaku je uvideo da mora upotrebiti druga sredstva. a glasovi prebrojani. Njegov predlog je bio da ne bi valjalo zaobići kraljevsku kuću. Jer ono drveće. Moć potuanskih vladara je neograničena. koji su do nedavno bili njemu jednaki ili iznad njega. godišnjaci kazuju o jednom filosofu. koja je tinjala pod pepelom.

trgovcima. Oni su junaci podzemlja. Ipak sam nekako namirisao na šta su stanovnici podzemlja ciljali i koji su im bili razlozi na kojima su to zasnivali: ali priznajem da mi se još to uvek čini čudnim i da to ne mogu baš sasvim da shvatim. ali za prvi pokušaj je osuñen na puštanje krvi. Ipak. bez i najmanje zamerke. Kod nas je to prilično različito.dvorskog savetnika. ali kako stanovnici uvek delaju po razumnom odmeravanju. najbogatiji grañanin Potua. Iz povesti podzemlja se vidi da je od tada pa na dalje postojao samo jedan predlagač projekata koji se dva puta tajno pokušao da uvede staro rangiranje. i svi ih bez razlike poštuju. imenovan je za kadokija ili velikog kancelara. iako im priroda nije dala više od dve ili tri grane. jer sada se svako trudio da onog drugog nadmaši u vrlini i istinskim zaslugama. 10. Istina. jer oni kojima država pruža najveću čast i najviše prednosti. 7. odvukli na trg s konopcem oko vrata. Kad sam upitao za razlog. a to je kod tog pola stvaralo još veću uznemirenost nego kod suprotnog. Oni koji imaju brojno potomstvo. Ja sam često viñao kako Bospolak. pa je zato i njen najveći dužnik. tražila titule desetogranih ili dvanaestogranih. Trgovci. On je zatim ukrašen cvetnim vencem i trijumfalno proveden kroz grad uz odobravanje i usklike radosti ljudi koji su ga pratili. to se skromnije i poniznije ponaša. ali niko time ne stiče pravo na prvo mesto na javnim skupovima. njegov predlog je. Dvorjani sa platom od pet stotina rupata. ili da onaj ko je niska roda poželi da ga zovu visokorodnim. s prezirom gledaju popreko one niže. Dvorjani sa platom od hiljadu rupata. i ja sumnjam da bi je neko u našem svetu preporučio. Sad već rang i titule ne postoje u toj kneževini. umetnicima. oni dobrovoljno upražnjavaju tu učtivost i smatraju nalog spoznaje zakonom. 9. To je bilo toliko smešno kao da sakat zatraži titulu lepo roñenog. Meni se ta uredba o rangiranju učinila neumereno smešna.” Ja sam stigao nakon što je sledeća uredba o rangiranju pohranjeno u vladarski arhiv: 1. Umetnici. odgovorili su mi da je to njegova obaveza. 2. Neka drveta su toliko otišla u svome taštom častoljublju da su. 5. Kad je nesreća došla do vrhunca i cela zemlja bila zbrkana. jer su svi jurili za praznim nazivima i titulama. 3. 6. filosofima. Ta se razlika može videti iz kraljevskih uredbi koje se rado završavaju rečima: „To mi nalažemo našim seljacima. najviša vlast daje odreñenim profesijama prednost nad drugima. jer on ima najviše koristi od države. Filosofi i javno kreirani doktori oba pola. ne postoji nikakav zakon o toj učtivosti. prognan je u firmament. Samo oni dobijaju nadimak Veliki. Od tog vremena su se strogo držali onog zakona da su svi grañani jednaki.. smatraju se ovde najzaslužnijim grañanima. Što neko ovde više dobra dobija od države. jedan grañanin grada Keba usudio se da predloži zakon po kome bi taj običaj valjalo ukinuti. Oni koji državi služe bez plate. fabrikantima. a uspomena na njih je potomcima neprestano sveta. 4. A kad se tokom vremena uvidelo od koliko je njegov predlog bio koristan za državu. Njega su. bez prave časti i zasluge. Seljaci i ratari sa osam grana i više od toga. zanatlijama. ali kad je iskazao šta misli i prikupio glasove. Meñu drugim čudnim stvarima sledeća zaslužuje da se pomene. 8. Oni koji su za trajanje javne potrebe pomogli državu svojom imovinom. Seljaci sa sedam grana i manje od toga. Kod nas naprotiv taj 165 . Oni koji su osnovali fabrike ili manufakture. a kako je kasnije optužen da i dalje radi na tome. Oni koji se bave nužnim zanatima. prihvaćen kao koristan za državu. Ali mada su titule ukinute. svakoga koga sretne na ulici veoma ponizno pozdravi svojim granama i duboko se poklani svakom drvetu iz puka. dvorskim slugama itd. 11. ipak nije nestala sva želja za takmičenjem. a trnovi su tražili da ih zovu palmama. kako beše običaj.

O dvorskoj državi i njenoj privredi sam već nešto govorio.” To je razlog što sve dobre žene u toj kneževini same doje svoju decu. izdavao ej valjda pisma i odluke pod svojim imenom.nadimak dobijaju oni koji remete čovečanstvo. Ja se ovom prilikom sećam sledećeg nadgrobnog natpisa koji sam video nad jednim seljakom u Kebi: „Ovde leži Jokan Veliki. koji su obojica umrli bez potomaka. da nešto zamera zakonu koji je već objavljen. podršku. matematici i filosofiji morala. sužavanje ili proširenje zakona: a kad ga tako pregledaju svi koji su zakonima vešti. i dokazi o njegovom načinu razmišljanja i ponašanju koje su izdali načelnici kvartova i susedi. izmenu. ipak je dopuštao da njime u svemu upravlja njegova žena. junaks voga vremena. povesti. U moje vreme je sedmograna udovica Rahagna zauzimala tu službu. kao što je rečeno. Možda se mnogima ta sporost čini smešnom. pod pretnjom smrtne kazne. Imao je jednog nadzornika koji je bio j+najumnije drvo u celoj kneževini. stanovnici su mi dali odgovor: „Šta misliš. Posebno je čudno što da se nikome ne daje dozvola da podigne svoje kućište u nekom gradu ili selu ako ne podnese potvrde o svojoj podobnosti izdate u onoj zemlji ili onom gradu.” Ipak. Vladar čuva kod sebe spisak najboljih drveta u svojoj zemlji. i tu su svakome na raspolaganju da ih prouči. a pre nego što se objavi. Niko ne sme. Već je imao šest grana. i podnese jemstvo za svoje dobro ponašanje u budućnosti. Rekao sam da Kadoki ili veliki kancelar zauzima najviše mesto meñu slugama dvora. . poboljšanje. Rahagna ima dva brata. i pokazivao je znake odličnog razuma i velikih vrlina. On sadrži mnoga temeljita i korisna pravila. jer nisu imali nikakav razum: toliko su ljudi ovde pravedni u davanju položaja. a one majke koje drugima daju da doje njihovu decu. ali oni se nisu usuñivali da se uzdignu više uz pomoć svoje otmene sestre. Tu se pomno odmerava sve što se predlaže za jačanje. što je nešto neobično u njegovom dobu. Odmah iza njega sledi Smirijan ili nadporeznik. od kojih se još uvek sećam sledećih: 166 . koja su dokazana potvrdama o sposobnosti svakoga. Nova uredba se prvo ističe na većnicama po svim gradovima. to čini samo na svoju sopstvenu štetu. ipak je sama dojila jedno dete koje je rodila nakon smrti svoga muža. ali onaj ko seje sumnju u javne zakone i iskrivljuje ih svojim tumačenjem. Mada je Rahagne obavljala tako mnoge i važne poslove. Ja sam lično video moralnopolitički sistem ili izvod iz učenja o običajima i državničkoj veštini koje je napisao za prestolonaslednikove potrebe. a skoro kao kod Rimljana nekada. Vladar zato uvek zna koji su ljudi sposobni da zauzmu slobodne činovničke položaje. Njene način razmišljanja pun vrline i velike duševne sposobnosti su je uzvisile na taj važan položaj. jer mada je on imao priličan uvid u stvari finansija. Lako se da uvideti kako bi podzemni svet cenio Aleksandra Velikog ili Julija Cezara. nijedan zakon nije u toj kneževini ni najmanje promenjen tokom pet stotina godina. ali posledica te obazrivosti je da zakoni večno čuvaju svoju snagu. Kad mu je supruga ležala od babinja ili na kakav drugi način bila bolesna. mora se primetiti da se za sticanje nadimka Veliki zahteva više od pravljenja deca: moraju se i lepo vaspitati. jer niko se ne raña sa više od pet ili najviše šet grana. ostale izrastu s godinama. Postoji dakle manje slobode u političkim stvarima nego u religijskim. šalje se najzad vladaru na potvrdu i potpis. zašto ej priroda ženama dala grudi? Da li za ukras telu ili za hranu deci? Vaspitanje dece zavisi mnogo od kakvoće naravi dojilje i dobrote mleka. jedan je bio dvorski podrumar. Kad sam je upitao nije li suviše težak i nepriličan rad za jednu tako značajnu gospoñu. da. i koji ga je podučavao u učenju o Bogu. što na jeziku podzemlja znači Kormilar države. a ubili nekoliko miliona ljudi. ali ih nisu smatrali važećim ako ona ne bi dodala svoje ime i pečat ispod. a izdali su ih ispitni karati. Ona ga je imala dugo. Naslov tog izvoda je Mahalba Lihab Helit. čak koju godinu pre smrti svoga muža. otac tridesetoro dece. u kojima je dotad boravio. Prestolonaslednik je bio dete od šest godina. i pre bi se mogao nazivati njenim domostrojiteljem nego suprugom. šteti celoj državi. Razlog koji navode jeste ovaj: Ko zaluta u članovima religije ili vere. a drugi dvorski mesar. kidaju prirodne veze ljubavi i duše. iskaže zamerke i podnese ih odboru umnih ljudi koji je u Potuu imenovan u tom cilju. U zakonodavstvu se ovde mnogo laganije postupa.

drugi da ih izvodi. 9. Šta neko nauči u mladosti. ali nije na dobro podariti mu kakvu posebnu naklonost. da. Čovek ne treba prebrzo da poveruje ni optužbama ni preporukama. Kad nekog optuže za neki zločin i vladar bude ubeñen u to. čak prevazilaziti druge u tome. kad čovek ume da odabere pravog. i po njima se ravna u iskazivanju presude. moraju imati za cilj da mu utisnu ljubav prema njegovim podanicima. kasnije postaje njegova priroda. neko duhovitost. ili su nešto zlo učinili ili im je to na umu.1. jedan može biti sposoban da čini izume i planove. Za neko kratko vreme se mirno može poslužiti uslugama nekog zlog čoveka ako je taj veoma voljan za neke poslove. Sledeće je jedno veoma korisno pravilo. 7. I to onda objašnjavam mojim primerom ovako: Mi smo u našem dobu vidimo jednu čudnu životinju koju zbog njenog bistrog uma smatramo prilično nesposobnom. ali koja nam je zbog svojih hitrih nogu veoma korisna. Kako dobrobit cele države zavisi od nastave prestolonasledniku. ali kraj jedan gad. 5. Što mnoge takvima smatraju. već da odgodi svoju presudu dok ne stekne precizno znanje o stvarima. jedan postojanost i stalnost duše. i da u njim ima poverenje. Kad sam pročitao taj odeljak. jer njihovo dobro je neodvojiva od dobrobiti države. One članove saveta. već samo ljudska. a drugi snagu tela. ali ga ja ne bih mogao preporučiti zbog uvredljivog primera kojim je objašnjeno. Niko nije toliko glup da se ne može ni za šta upotrebiti. Vladar mora najmanje verovati onima koji mu se najviše dodvoravaju i često se viñaju na dvoru: oni koji se stalno i nezvani vide u predsoblju. samome sebi sam rekao: Uvod je napisao jedan dobar čovek. Vladar ne treba da uključi u svoj savet nikoga ko nema dobra i nekretnine u njegovoj zemlji. toliko je sigurno i da niko žustrije ne teži spoljnoj časti od onoga ko ne može steći čuvenje vrlinom i zaslugama. uz njegovu će se pomoć uzdići mnogi podjednako loši grañani i prodreti na službene položaje. jer niko sebe ne dovodi u opasnost zarad istine sem onog kome je dobrobit otadžbine draža od sopstvene. Najmanje treba da uzvisi one koji najžustrije traže čast. on treba da smatra svojim najčestitijim podanicima. a drugi kao pisar. Koliko je tako da niko ne moli za milostinju sem onog ko je gladan ili siromašan. 167 . 3. Neko može imati veliku moć prosuñivanja. koji su svojim protivrečenjem vladaru stalno na teretu. Nijedan se grañanin ne sme smatrati potpuno nesposobnim. nije Stvoriteljeva krivica. mora da istraži da li je optuženi ranije učinio nešto dobro. malo ih je potpuno neupotrebljivih. 4. dok oni koji u državi nemaju nekretnine. Taj učitelj mora posebno voleti svoju otadžbinu. jedan se može koristiti kao sudija. ne smatraju je svojom otadžbinom već skloništem u kome kratko vreme borave. mora onaj koji će ga učiti. Ono je glasilo otprilike ovako: 8. 2. jer ne istraže pravilno snagu i sposobnsot svakoga. Jedna od najvažnijih regentovih dužnosti je da svome nasledniku na prestolu obezbedi dobrog učitelja. biti čovek pun vrlina i uvida. i sva pravila koja daje princu. 6. uporedi njegove dobra i zla delanja jedna s drugima. jer kad jedan zao ili grešan čovek bude uvršćen u prijatelje vladara.

izgubio je. Takva se informacija može uporediti sa onom koja se daje engleskim buldozima. Ono što se rekomandira omladini koja uči kao vrlina. jeste i jedna vrsta krutosti u odbrani shvatanja. samo se površno traktiraju u školama.” Meñu mnogim manama koje se meñu ljudima shvataju kao vrline. 158 In disceptando lex sacra scholastica mandat. godine p. koga niko ne može ubediti rečima. I još manje se valja čuditi opštosti te greške. 178 179 Iz jedne scene iz Molièrove komedije Uobraženi bolesnik. jer može se videti kako se mnogim ljudima više sviña pušenje nego sveže meso. I. Ali onaj. EPISTOLE Čudni brakovi EPISTOLA LXXXIX Upućena ** Čudiš se kako je jedna tako lepa gospoñica kao N. Glavni školski Praeceptum179 je ovaj: Brani se kao muško i ne dozvoli da te tvoj protivnik satera u ugao. Vincitur at. i da se uda za jednu osobu tako loših kvaliteta o kojoj se ne može reći ništa drugo sem da je jedan od najvećih pušača duvana u zemlji. N. ipak ne zna mnogo. Ali je nesreća to što da one studije koje nas čine ljudima. sa kojima se izañe iz škole. jer u školama se ona utuvljuje kao glavna vrlina: i zato Doctor Diaphorus178 nije umeo ništa pohvalnije da kaže svome sinu Thomasu sem da bi pre dao svoj život nego što bi odustao od jedanput izrečenog mišljenja. M. koji je svim svojim pacijentima izdao certifikat182da su zdravi iako nikoga nije izlečio. („Jedan sveti školski zakon nalaže da doktorant na odbrani doktorata treba da napusti aktedru kao pobednik. i više reči nego materije180. Epigr. te želja da se kaže poslednja reč. descendat Praeces victor ut ècathedra.MORALNA RAZMIŠLJANJA O odustajanju od svojih shvatanja Libr. i na isti način da se mnogima dopada ono što je drugima odvratno. qvem nemo protest convincere verbis: Victum se fassus. a jedan iz nove istorije. Jedan čovek je drugačija kreatura. treba da im se predstavi kao najodvratnija greška. može biti da ga je upravo zato zavolela. odlazi odatle kao pobednik. Ja se. i zato mu je potrebna drugačija informacija. ne čudim tome. 168 . gde se više uči mačevanje nego dobri običaji. Jedna ugledna gospoñica po imenu Hipparchia tako se zaljubila u ciničnog filozofa Cratesa183 da je preferirala njega u odnosu na sve lepe. tako da se i sa svim predivnim testimoniis181. i zapuši svoje uši pred najjasnijim dokazima sve dok stojiš za cathedraom. victor abit. mogla da zavoli gospodina M. koji se tako ubijaju tako što do poslednjeg daha drže ono što prvo zagrizu. živeo oko 300. n. što je na drugom danskom jeziku: neka ti sujetna ambicija bude draža od istine. jedan iz stare. Papile. Propis 180 Predmeti 181 Svedočanstvima 182 Potvrdu 183 Grčki filosof. I tu se dogaña ono što se dogodilo jednom odreñenom doctoru. Ovome bih dodao još dva čudna primera. naprotiv. e. I kome može biti od koristi da postane učen na takav način. Onaj ko priznaje da je pobeñen.

ali nisam mogao da gledam tu zemlju bez saosećanja. kod kojih neko nalazi užitak u onome što kod većine prouzrokuje gañenje. pa se u to uveriti. 184 185 Marie Grubbe Ulriku Fr. ako ne dobije Cratesa za muža. 187 Zgrada Borrrehuset kraj Grønsunda. ukoliko želi da bude njegova supruga. već obuče prnje ciničareve i posvuda je kao prosjakinja lutala zajedno sa Cratesom prateći njegov život u svemu i nije se libila da javno čini sve one nepristojnosti i da se podredi onoj poruzi i preziru koje cinična filosofija nosi sa sobom. mada sukobljene strane ništa ne zadobijaju. mada je meñu svim podanicima kraljevine on bio najistaknutiji i čak najgalantniji gospodin. Učinci ratova Epistola CCCLXXX Upućena ** Sad je rat srećno okončan. ali je prazan iznutra. a troškovi procesa se naplaćuju od obe strane. advokat ipak uvek dobije nešto. u kojoj se ne vidi ništa drugo do pusta mesta i osiromašene stanovnike. Jedan drugi primer iz istorije našeg vremena jeste visokorodna dama184 koja je osećala nesavladiv prezir prema svom prvom suprugu185. postaće i najsiromašnija. ako se pri sklapanju mira može čestitati regentu. Ostajem tvoj etc. nasuprot tome. 189 Rat oko nasleña švedske krune (1701-13). pošto su njegova nagovaranja bila uzaludna. mora prihvatiti tu prljavštinu i taj bedni život. zadržale ono što su imale i pre nego što je rat počeo. Ja sam sam nakon prošlog rata oko španske sukcesije189 proputovao kroz Pijemont i Savoju. on joj je pokazao sve svoje prnje i bedu govoreći da ona. Jedino je Savoja188 od toga porasla: Ona je nekako kao advokat ili prokurator u velikim sukobima. Mogao bih navesti brojne druge primere takvog iskrivljenog ukusa. pošto je uvećao svoju zemlju. 169 . Ali. ali dobija jadnu i nezdravu utrobu. tako da se Savoja može uporediti da čovekom koji se spolja deblja.otmene i bogate prosce: da. pošto su zemlje ispražnjene od ljudi i novca. i to je trajalo sve do razvoda koji je sledio. čime su sukobljene strane. I to sam čuo iz njenih sopstvenih usta kada sam bio u njenoj kući. i opšti mir je sklopljen. Jer. 186 Sa plemićem Palleo Dyreom. ako svet opstane još 1000 godina i stvari se nastave istim tokom. Na to se Hipparchia nije obazirala. sama sebi oduzeti život. mada svakodnevno loše postupa sa njom. Gyldenløveu. Iz toga se vidi da je Savoja svim mirovnim traktatima zadobila komad tla i druge prednosti. po treći put se upustila u brak sa jednim običnim matrozom. kod nje potpaljivalo ljubav i zadovoljstvo. a to su rasturene tvrñave i razoreni gradovi. svaka hrana pojede i svaka knjiga pročita. jer. što je on i učinio: i. Roditelji su zamolili Cratesa da je odgovori od takve namere. vanbračnom sinu Fredrika III. jer sam svugde vide tužne tragove ratom steknute prednosti. tako se. a nakon novog braka186. Tako da izgleda da je upravo ono što je drugima odvratno. Savoja će postati moćna zemlja hrišćanstva. uvreme kada je njen muž bio u arestu zbog krivičnog dela. koja se nalazi kraj pristaništa skele u Falsteru187. a Turin ili Šamberi će se smatrati glavnim gradovima Evrope. Dovoljno je pogledati nabrzo vreme od 100 godina. pa se na osnovu toga može izračunati da. njena ljubav je otišla tako daleko da je obznanila svojim roditeljima da će. 188 Kraljevina koja je obuhvatala jugoistočnu Francusku i severozapadnu Italiju. Zato se i kaže da promenljivi ukus prouzrokuje da se svaka gospoñica uda. Ratovima i procesima obično se ništa drugo ni ne postiže. Jer i sa njima je kao sa hranom i pićem. sa kojim. koji je takoñe imao nesrećan kraj. može izraziti saučešće zemlji. ili sa balonom koji se naduva i rašiti. živi mnogo zadovoljnija nego u prvom braku. ali zadovoljiću se ovim dvama: zato me ne čudi kada čujem da se govori o čudnim brakovima. kao što će postati najmoćnija. po njenim rečima.

196 Trivijalni . Ostajem itd. jer primećujem da trivijalni196 spisi izlaze na svetlo dana. I u toj se. Jer prilično je sigurno da bi. kako se laćaju pera oko najdelikatnijih materija193. Montagne. njihovi manuskripti. Ja sam često rekomendirao slobodu pisanja i smatrao publiqve censure vezama i okovima učenog sveta. Zato je verovatno da. ali da je pluralitet bio protiv. ispričao mi je da se u Švedskoj raspravljalo da li bi bilo dobro dopustiti Autores da slobodno pišu kao u Engleskoj i Holandiji ili da da se ostane pri običaju da se spisi podvrgnu publiqve censure192. i ja sam se u to uverio jer sam u kratkom vremenu video mlade osobe kojima još ni brada nije izrasla. ali je to toliko retko i. Prvi put štampano u Epistole. Ja inače nisam nešto posebno za uobičajene cenzure. Protiv ovoga se svakako može navesti da poneki mladi ljudi tako ranu sazru da čak i zelenom dobu steknu dovoljno pažljivosti.jednolični 197 Heterodoksija . koji je putovao kroz grad i počastvovao me svojom Visite. ostale često skrivene da su cenzure svugde bile uvedene. a sa druge se strane može reći da bi mnoge divne knjige. Ja zato aprobiram194 ureñenje iz podzemnog sveta195 u kome je propisana odreñena starost za takav poduhvat. Ostajem tvoj etc. koji se uz svoju heterodoksiju197 bave i mnogim korisnim stvarima. Četvrti tom (1748) 192 Javna cenzura 193 Najtežih stvari 194 Preporučujem 195 Ureñenje iz podzemnog sveta . Clericus. ako stanovnici ispevaju ode. Ja sam smatram da se sloboda pisanja sme dozvoliti samo onima koji su dosegli zrelo doba. Rekao je da je zajedno sa mnogima drugim zastupao prvo shvatanje. i naprave inskripcije i podignu spomenike svome pobedničkom regentu.Tako da podanici mogu da kažu rečima epirotijskog kralja190: Ako mi nastavimo ovako da pobeñujemo. [Cenzura]191 Epistola CCCXCV Upućena ** Jedan švedski gospodin. pa bi i žito propalo s kukoljem. kako političkih tako i moralnih. kad bi publiqve censure bila uvedena u drugim mestima u kojima su Erasmus.Holberg ovde upućuje na svoju knjigu Putovanje Nielsa Klima u podzemni svet iz 1741. ostali skriveni da ih moljci prožderu. Bayle i odreñeni drugi veliki ljudi živeli. 190 191 Antički kralj Pir. mada se takva sposobnost može meñu mladima naći. kao i u većini drugih materija. time ne mogu ništa iskazati. Grotius. s nama je gotovo. a mnogi izvanredni moraju ostati skriveni.krivoučenje 170 . O takvima valja reći kao i David: Nek ostanu u Jerihonu dok im brade ne izrastu. koje se smatraju ukrasima jedne zemlje. S jedne se strane može reći da se mnogi loši i srdnje vredni spisi time sprečavaju da izañu na svetlo dana. navesti argumenti pro et contra. ipak se čovek oseti pogoñenim kad mlade osobe agiraju učitelje u važnim stvarima i kad žele da reformišu svet pre nego što su naučili da ga poznaju.

Osim toga. nedeljno ili mesečno. premda bi mogli. a posebno za one koji nemaju priliku da pribave sve te spise. da je dobro ukoričena. s takvim i takvim karakterima205. koji niti treba niti može da uradi ko drugi do pisac koji je iskusan u datoj materiji. šta se onda može prosuditi o mnogim malim. koji prevazilaze njihove sposobnosti i snage. I prilično je sigurno da bi mnogi spisi bili drugačije prikazani da ih nisu izdali odreñeni knjižari. Obaveza jednog nouvelliste jeste da objavi da se jedna takva knjiga pojavila. ja samo želim ukidanje zloupotrebe: Što mislim da se najbolje može rešiti onim sredstvom206. pošto smatra da su žurnali198 u kojima se objavljuju novi spisi. Bruyer zato ne greši. kada su obavešteni da je autor spisa Mr. koji se izdaju tokom godine. osim toga. tada su. tako da niti mogu ili se usuñuju da donose nepristrasne i pouzdane sentence204 . ako će se aplicirati na novinare iz našeg vremena. isti ti novinari ne samo govorili o delu sa hladnoćom već i skroz ismejali njegovog autora. kako je objavljeno da ga je sastavio jedan regent. i koji ima vremena i prilike da detaljno egzaminira pre nego što donese presudu. Ja samo želim da se gospoda žurnalisti zadrže unutar svojih granica. koji sada vrve po većini evropskih gradova. 202 Dela koja je izdao Clericus. ne želim ukidanje učenih novina. ipak ne mogu imati vremena da egzaminiraju ni deseti deo knjiga koje prikazuju.[Književni prikazi] Epistola CDXIII Moj gospodin piše da me ne može podržati u onome što sam napisao o novinarima u jednoj od mojih poslanica. mada mogu biti obdareni nužnim kapacitetom199. Ostajem Vaš itd. pomoćnici knjižara. 198 199 Časopisi sa prikazima Sposobnošću 200 Strastima 201 Spis pruskog kralja Friedricha II s Voltaireovim predgovorom. Ja to ne sporim. da se prodaje za takvu i takvu cenu. i od kojih ni najveći kritičari nisu osloboñeni. ne može se to posmatrati drugačije do li kao zloupotreba: Jer mora s zaključiti da takvi prikazivači. Za to bi se mogli navesti bezbrojni primeri. kada ovako govori o nouvellistima: ……………………………………. Pomenuti novinari se ipak oni. da je od dobrog papira. i. prikazivanjem svih spisa koji se izdaju.. koji nije samo velikim delima. da je štampana kod Cramoisyja. 171 . kada se vidi kako se ti sudovi osnivaju po svim gradovima i selima. sa svoje strane. Ali. novinari taj spis dizali u oblake i smatrali ga majstorskim delom. koji su danas od najvećeg ugleda. naprotiv. koji razume kritičku veštinu. korisni za sve osobe koje studiraju. i izvodi koji se odatle uzimaju. a da i ne govorimo o pristrasnosti i onim pasijama200. kojima mnogi dopuštaju da se vide u tim presudama. i da se ne prihvataju da kritikuju sve spise. Loše je ako se on pozabavi čime drugim. najbolji novinari su bili i dalje jesu u službi knjižara. i koji se cene koliko i Clerici Biblitheker202. tako da samim tim nisu u stanju da izreknu nepristrasne sudove o knjigama. i da se ljudi nasumice bavi. ali kratko zatim. Ja. On takoñe treba da poznaje firmu knjižare u kojoj se ona prodaje. ja hvalim one koji su se prihvatili toga da pišu za žurnale. koje sam u jednoj od svojih prethodnih poslanica iskazao. Prikazati jedan jedini veliki spis jeste veoma težak rad. već i retkim genijem stekao ugled u Evropi. a meñu kojima su mnogi mladi i upola učeni muškarci. Voltaire. Ja ću navesti samo ono što mi je nedavno došlo do ruku. Kada se poznati spis pod naslovom AntiMachiavell201 pojavio na svetlu dana. a preuzme na sebe da kritikuje knjigu. To je istina oštro rečeno. I kada se to tako dogaña sa velikim nouvelistima203. 203 Novinarima 204 Sudove 205 Slovima 206 Javno zaposlenim prikazivačima.

naš mali doručak spremamo: crno vino s anisom207 i tek odstreljena bekasina. koji delujem sasvim besposlen i koga ruže za učmalost. što se stalno izležavaš na istom mestu. Ulla.Roga jek. kako te nije sram. A ostriga mu na to odgovori: Dragi moj gospodine! Dok si se ti neumorno kretao i bavio se poslom koji nikakvog cilja nema. anis. često ostvaruju najveće stvari na svetu. a svraka sedi na svojoj motki. stvorio jedan biser koji više vredi nego hiljadu jaraca. 82 Ili neočekivani oproštaj objavljen na doručku kod Ulle Winblad jednog letnjeg jutra u zelenilu Pastorala posvećena Kralj. Odmor kraj tog izdana.MORALNE BASNE 106. ti lenčugo nijedna. biljka. Kokot po krovu skače i kao što kokoš krilo trebi lasta svoju glavu zaranja. poslušaj našeg roga jek. Carl Michael Bellman Epistola br. slušaj! Daj nek se žar za kafu u ćumur onde dole pretvara! 207 U izvornom tekstu „pimpinella”. čas bik se čuje kako riče. 172 . Podigni lonac. a pokatkad se jagnje usudi da bleji. koji se najmanje kreću i koji su najmanje uzvrpoljeni. Jarac onda reče: Fuj. Kakav zvek butelja. roñako! Divno se po polju sjaji čas ždrebac s kobilom i ždrebetom. najčešće Pimpinella anix. ja sam. bedrinac. roñako! Corno --. Basna pokazuje da se mnogi ljudi ničim ne bave i da oni. i Pimpinella saxifraga. Sekretaru Leopoldu Odmaramo kraj tog izdana. basna Jarac i ostriga Jedan jarac ugleda na obali ostrigu kako leži na hridi i zija. koja se koristila kao začin u vinu. u našim korpama popunim ispražnjene po travi se kotrljaju i oseti kako dah divno miriše! Tvoje vino za ručak iz čaše ćemo izručiti s razdraganim izrazom. A ja sam danas već prešao nekoliko milja po stenju i kamenju i krećem se neprekidno od jutra do večeri.

Nebo. 211 U najbližoj krčmi? 212 Opasna mitska životinja. 210 Zaloge ljubavi: metafora za decu staronordijske boginje Freje. ti i ja! Kliknimo. Ulla. devojke.Divno se po polju sjaji ono208 što oko najviše dira. kako hita i znoji se u dragom trudu.Hiljade cvetova raznih. flor se na grudima nadima dok tortu s bademima seče. ta bazilika212.I znoji se u trudu. Corno --. tvari. 173 . muzikanti. drveće senku krza pod dahom i duvom oblaka209. ovde upotrebljeno kao uvreda. Braćo i sestre. Nimfu. 213 Na tabli se kredom zapisivala veresija. tek se ohladilo. danas veresiju do dna table piše213. malene zaloge ljubavi210. s kod krilce kida. ali veoma rafiniran prikaz igre seni i vetra u lišću. zgrabi u ovom času pića svoju čašu ko i ja! Nebo. gle. Duvajte. Kliknimo. Zgrabi. kako ta kupola svežim listopadom povezana širi ravan u gaju raštrkanim stazama i prijatnošću! Bajno tu lišće šumi u crnim vihorima sivim i svetlim. pevajte. meñ zvocanjem matorih tetaka. Ponekad kašikom prespe preko gomile vrhnje saspe. kako ovu kupolu hiljade cvetova raznih krasi! Corno --. Corno --. po značenju u tekstu najbliža joj je reč motiv. Nimfu. Jezički nejasna rečenica. Eolovim dahom s brda i litica.Što oko naše najviše dira. gutljaj tek kraj diska211 i pro secundo jedan još uz to! Krčmar. Ullini amaranti214 208 209 U originalu ämnen. ali bi se ovde teško uklopila. Jedno pile onde. kako hita i tako vredna u svom žaru čas jaja čas maslinke na ružičastom tanjiru nosi. gle.

Doñi. Ulla stajaše po poslednji put kao nevesta. pre svega Ullu) na oproštajnoj zabavi. Amaranti su. sina boginje ljubavi. članovi reda Amaranata. kucnu čas! Odbaci štaku.Svaki usta plaknite! Najzad u zelenilu moj ćeš poslednji oproštaj iskusiti. 216 Smatra da je dužan da istog časa plati svoj dug prirodi. ljubavnici. muzikanti. u stvari. Ulla. uz svih instrumenata zvuk! Fredman se u trenu vide zarad prirode izgubljen216. tj. 218 Pesnik moli Kupidona.Poslednji put kao nevesta.218 Najzad u zelenilu. 215 Rakija se inače često pila zagrejana. jednom još. Kloto čisto iz haljetka dugme jedno odseče na Haronov poziv217. možda je reč o dugmetu koje iseca iz haljetka da bi njime platila Haronu prevoz za Fredmana.svekolikih vrsta! Duvajte. ovde bi se očekivalo da stoji „amanti”. i svaki od vas usta hladnim plaknite!215 Corno --. da vrati svoj život koji je dobio samo na pozajmicu. isto još. stari moj. zbogom. krasan joj je smijeh! Misliš da ti je predubok grob? stresi jednu ljutu još u drob. ti mladi. čini što ti rijeh: pod ruku daj se vili toj. moja lepotice. Corno --. 174 214 . dvije još pa i tri pa ćeš mrijeti veseliji! Ti s bukarom i s bačvicom što voliš dobar zalogaj — tvoj sprovod je na putu svom u neki crni kraj. Bože srca! Frejin rod nagradi Bahovom odorom. 217 Kloto je jedna od suñaja. ali je Bellman verovatno izabrao duži oblik zbog rime. A ti što dižeš urnebes s medaljama se ponoseć — pripremio ti tesar lijes i blanja daske već. gle. Pesma uz obed Svi ostavljamo skok po skok taj Bakhov pir uz pjesme glas kad Smrt nas zovnc: Doñe rok. da ovenča vinovim lišćem svoje roñake i obožavaoce (Frejinn rod. moj kume.

A ti što nemaš načina na povratku iz svijeta. uz odar stojeć. na škrinji škuda počivaš. jadni sin ne može platit kap — a ti što bijesan.Misliš itd Ti što se samo mrštit znaš za katancima cijeli dan. život loš. 175 . premda si s njima piti rad. Misliš itd. posrko si im čaša pet. što tresuć glavom učenom prot paklu vodiš rat. Ti koji trublju slušaše kroz mnogi krvav okršaj. nek živi suparnik! Misli! itd. Misliš itd. kog budi zvon u rani sat. A ti što čuvaš svoju čast dok prijatelje grdiš vijek. i ti sa zlatnom knjigom tom. ti ne pozdravljaš domaćina premda ti viče: Pij! Ma komu treba takav gost? najuri ga i rod mu sav. svejedno svaki dan si pjan dok piće toče još. daj začuli meni sad — Misliš itd. i ti što svilen kušaše Klorindin zagrljaj. a zaključan ti stan — a ti od ljubomore žut što kršiš sve uz bijes i krik — daj ispij vrč za sretan put. mizeran proklinješ zipku. dok ti što šutiiš kao smrt. klevetat ti je prava slast — to ko za šalu tek. A titule što skupljaš ti da pozlatiš za prošnju štap. ne daj mu vrč i viknu: Dost! gubi se do si zdrav! Misliš Ud.

Duboko je za moja osećanja bila mrtva – Stiže onda s visina jedan dašak. Iz Božanskog plemena izrasla. 176 . Po polju se čuše smehovi mira. Jedna duša u krutoj masi plutaše. I Mašta i Genije se probudiše. i život nasta.Je 1’ sve u redu. Sve uze crte lika prepoznatog. kažider? Pohvali gazdu još za kraj! jer svima nam je isti smjer. Ali živo mi do uha stiže Visokih Sfera harmonija. Tad se duša moja nañe Nebom roñena. Mrtva je Priroda pred mojim očima ležala. I svetlo stiže. Oko prostora se nova Nebesa raširiše. Jedan glas koji se do mog srca probi. Na brdu se harfe Anñela čuhu Iz dubina tamnih duša krik. I vide ona čuda u Prirodi. I Lepota se diže i nasmeja. pa hajdmo — do dna. Ne samo veličina i sposobnost I sjaj i prostor i kretnja. daj! Al jednu još natočimo u pohvalu domaćice! pa tu do groba skočimo uz sjaj večernjice! Misliš itd. I samo visoko na liticama. I Zemlja novu odoru navuče. Što nikad Razum ne slutiše. Ne samo nisko u dubini doline. I svetlo i život na svetu ponudi. (Prepev ove pesme Ivan Slamnig) Johan Henric Kellgren Novo Postanje ili svet mašte Ti. što Lepote i Prijatnosti Čistu i nebesku prasliku daješ! Ja tebe videh – i od toga dana Ja samo tebe na svetu vidim.

I kedar jedno čelo diže. I gaj šaputaše o zadovoljstvu I šuma uzdisaše o bolu: I gnev beše u valima mora. I cvet otvori jedan zagrljaj. O. i njegov Sveži sjaj od tvoje puti nasta. živo poimanje stvari! O. Ona je to u mojoj duši. I prah ruševina opčaravaš. I veličanstvenost u plamima sunca. U svemu se lik tvoj preuzet vidi. I Zemlja se u Hram uzdiže U kom je ona Božanstvo. tajno genija. večno isti. što od Lepote i Prijatnosti Čistu i nebesku prasliku daješ! Ja tebe videh – i od toga dana Ja samo tebe na svetu vidim. Ti. I kad moja misao zaneta luta I hrli. Hrabrost protrese ruku orkana. večno nov! Tvoj rast bi ljiljanov rast. čiji pečat Postanju opčaranost nosi. I nežnost u šumu izdana. Tebe u miomiru ruža dišem I zapadni lahor tvoj hod ima. Šta si ti? – prelomljeni zraci Hilmine slike u mojoj duši. I ne dovoljno – ti sam užas obraduješ. – O.Užas se šunjaše po tmurnoj dolini. Za mene kad prirodu slikaš Nebesima svetla i dobra. I stid u sjaju meseca. Osvetom se strele munja oštriše. I traga kroz zemlju i nebesa 177 . Tvoj glas pesmu slavuja steče. osećanja! Ko te je shvatio. Ti pustinje cvećem odevaš. Tvoj pogled se s pogledima dana meša. Lepoto? – niko Sem onoga što zna da voli. Ti bezdna svetlom puniš. i traži što joj treba.

na Dvoru i u Gradovima. ka podvaljku se dizaše. a stomak. kad moja noga u kuću kroči. Zaludu od pogleda na tebe sklonjen. Ja samo tebe na svetu vidim. I sve ih u tvom pogledu nañoh. od maslaca i piladi. Pomisao na tebe iz njenog me zagrljaja istrže. izmoreno prostrt izmeñu dva čaršava. Ti si tu već pre mene. okrugao kao brdo.Za Tvorcem blaženoga praha. što od Lepote i Prijatnosti Čistu i nebesku prasliku daješ! Ja tebe videh – i od toga dana Ja samo tebe na svetu vidim. u kom liku treba Nežna. Ja krenuh da dubine Razuma spoznam. Njegova uvaženost na stvar preñe i liker nañe baš žudna njega. Obrazi mu imahu boju ruže. I pitam. U Zamku Kraljeva. Samo mi se misao na tebe pruža: Na tvoje tragove uspomenom povučen. Kraj kreveta stajaše sto na kome taj čovek duha svoj doručak već spremljen nañe. Anna Maria Lenngren Mučni svet Našeg sveštenika ovih dana videh jutra jednog dok još u krevetu beše. Ja htedoh da blaga Sreće nañem. Ali citra samo tvoje ime nauči. Ja htedoh da visine Časti dosegnem. njegove oble ruke mesa i srži imahu. tako divan i tako sjajan. 178 . Ja krenuh da pesmu o Junacima započnem. Ali skretoh na staze kojim ti hodaše. Ti. i dobra i vedra i blaga Našu najveću ljubav dostojno ceniti? – Onda mi se On u tvojoj slici ukaže. I. Ja meñu hiljadama samo tebe vidim.

što povremeno preko ograde skaču. Izgleda srdačno jadno i drag. nimfa koju je Zevs pretvorio u lovor da bi je zaštitio od Apolonovog gonjenja.grčki lovor. to je idila. Na jednu Gluckovu melodiju. 219Daphné . povremeno hodaju Pod voñstvom pastira pokorno i sigurno: – Gle. i belim nogama i zelenim butinama. 222 Prvi put štampano u listu Stockholms Posten 1797. S crvenom trakom u korsetu I mnogo ruža na houlettu220. Kad nevinost i mir Moj trag verno pratiše. livada. I zdravlje u mojoj krvi. Svaki čovek dobar beše. I perjem na svom štapu – i zlatastom kikom kose. S flautom u ruci (flauta je nužna). Toliko istinita i bezopasna da bleji. Kad sve sem lekcije svoje Ja lakim i vedrim smatrah. Ovčarski pas i stado ovaca. O. 221 Koridon – pastirsko ime.I kako sad pokaza mnogo truda s gutljajem za gutljajem i grizom za grizom. inače uobičajeno ime za pastirice. Gospode. 220 Pastirski štap. polja. sunce i proleće. po helenskoj mitologiji kći Geje i rečnog boga Peneja u Tesaliji. U duši zadovoljstvo prebivaše. on se opet spusti na meko uzglavlje i uzviknu: Veliki Bože. šta je naš bedni život? Stalna borba protiv greha i taštine. Jednu Dafne219 sa šeširom široka oboda. Kad greh tek veštica beše I tuga namah nesta. Jedan Koridon221 koji se zbunjeno smeši. Dečaci222 Sećam se tog divnog doba Sećam se kao da juče beše. koja se bar razume. pod senkom drveća. Na mojim usnama beše šala. U lanenoj bluzi kratkih rukava čistu i pravu. 179 . – Šuma. daj mi Tvoju snagu u ovome mučnom svetu! Jedan način pisanja pastorala Smesti pokraj reke.

Moj jedini kolačić S tužnim drugom podelih. Seljačići i baroni Svi mi behu isti. Istina se od nas ne skrivaše I za zaslugu i za grešku. Kad šamar puče I bes sa njim proñe. A grof promaši. U radosti i razdraganosti Onaj što meñu nama hitrom decom Najdalje loptu baci Najfiniji beše momak. Gde često junakom beh U igrama i utrkama. Najritaviji dečak Našom presudom nagradu dobi Kad kralja pravično pobedi. Ali moji drugari iz mladosti. Svaka žena moja majka. O lažnosti i izneveri Ja ništa još ne znadoh. Hiljade čilih skokova Na svežem vetru leta. S leptirima na šeširu I purpurom na obrazima.Svaki dečak. Naša mlada srca nas boleše Na grdnje i kazne Što ih drugar iz igre dobi. Svaka devojka moja sestra beše. Odmah mi dragim bratom posta. U svakom drugu iz izgre Vernog videh prijatelja. Nikakve razlike meñu ljudima Ja ne videh u danima sreće. Kako se tek naša žalbu ču. Radost što je prut prekide. Nepristrasnost beše tu Uz najmanje kuglanje. Sećam se slobodnih polja Koja tako mnogo puta premerih. vedar i razigran. Kako se vreme promenilo! 180 . Za duge potmukle svañe Još ne znadosmo.

ipak je Najbolji svet što ga imamo. Previše sumnje raña mržnju. Tako tražena u svim zemljama? – Hladno srce pod zvezdama. Vi više ne znate mene. ako stalno hoćeš da slušaš. Teško se uz strminu verete Gde Zamak sreće stoji. moja Beti. Našem Polu je to malo potrebno.Ja vas više ne znam. Ali s vedrim i časnim razumom Beti će ih sve pobediti. pametnu staricu. talno osetljiva radost Sve je mudrosti zbir. 181 . Napolju u svetu što ga jedva vide Mnogo se sudbi zbiva. Naš svet. Od tvoje brižne nežne majke Primi za svoju budućnost ovu pouku. On je ono što oduvek jeste. Izaberi. Ne čast o svakom muškom srcu. Nekolike reči mojoj dragoj Kćeri da je imam Moja draga Beti! sada si velika. Čitanjem ne arči vreme. Stigla sa da prerasteš svoju lutku. Vi ste postali ljudi od države. Nekadašnji dečaci. I pomno promišljeno ima Više prava na smeh nego na suze. I sad se oko hrane gložite I oko titula tučete. Žutu put i šarene trake. Ali ne veruj u sve zlo što ljudi kažu. Previše poverenja bol kajanja: Ne zamišljaj u svakoj ruži trn. Po putu životnom oprezno hodaj. Opreznost. – Pa šta to ta sluškinja daje. Nastanjen pametnima i budalama. S četrdeset na plećima U mukama se hodate.

U društvu praznina ogovaranja leti. prosvećena duša. U časti toga da budeš žena. Učena podsuknja (to je iskustvo) Ubodu satire ne može pobeći. dobro svet prouči. Prijatnost je s Trudom u rodu: U korisnu dobrotu uloži svoju čast. Gledaj tu ženu u krugu kućne ©to zna svoj pravi poziv da obavlja. Beti. I spoznaj svoju vrednost. Oplemenjen razum. Gledaj red. Ne daj nikada da te taština sludi. Neka časnost u tvojoj odeći Postane očita slika tvojih navika. Prati. Suvišna pamet se ne oprašta. 182 .A ako ćeš čitati. Šta! kad bi knjige to mogle dati? Moje dee. jednostavnu poruku ukusa. Poštuj Beti. Ali ne po tonu načitanom. Svaki čovek. ljubav. On će ti dati dosta za misli. U potpunosti zadovoljna čašću Da časna majka i supruga bude. Nauči da dobro shvataš njenu vrednost. jeste jedna knjiga. Beti. I seti se da najčešće od glupaka Mudar neku mudrost nauči. A znanje kod našeg pola Treba da spada samo u naš nakit. zahvalnost Njen život i uspomenu na nju prate. Dobro! u oplemenjivaču tvoga bića Pusti je da se smerno kreće. Ne traži da muška dela dosegneš. Ali ako te lektira zabavlja. Ali ne sedi zatvorena kao zagonetka. Svi ukrasi do kinñurenja doterani Samo su slika jedne lude. Da ti sos ne pokipi. trudoljublje Cveće njeno tragove nogu prekriva. blagost. moja drugo. poštuj pravila. Jer od besmislica se beži. I čast. čini to kratko.

Ostani pri svome ñerñefu. sa delatnim životom I duhom i osećanjem nespojiva. meni izgleda da vidim Kako joj malje po bradi niču. Ne. Koja. Jeste.Biraj izraze bez nezgodnih izbora. Jednom nañe da je život teret. dobra Beti. Naša politika toaleta. Oprezno još izbegni Sve brižno po novinama traganje: Naše domaćinstvo je naša država. da narodom i zemljom Uz božju pomoć bez nas upravljaju. Iscrtaj svoju šaru prema uzoru. Ali seti se. takvi poslovi nama ne priliče. Onda jedna druga lenština smisli Da vreme igrajući karte ubije. Primeti. Pazi da presude ne donosiš. Ti ćeš da se udaš – i onda će tvoj muž Sa zahvalnošću moje učenje da pominje. dete. kako uz jadnu reč dalje. Rečima što prijatno iznenañuju. Ali. svojim trakama. Beti. Nerado tu zabavu biraj. Ali poštovanje prema dobrom gaji. Daj oštrici šale svoj fini lik. ne drži govore. mada po običaju i tonu nije štetna. Gracije se u bekstvo daju. I govori. tupa duhom i telom. Nedaj nikad da ti oni duh zbune. počuj i pamti Jedini savet koji mogu da ti dam: Onaj muž koji ti bude pripao (Zapamti tu veliku tajnu!) 183 . Udati se – nema teme koja se U maksimama više može terati. veruj mi. Primeti kako je pogled Lepotice oštar. čovek se smeje duhovitom. Od truda da karte srećno baci. Ne možeš zamisliti kako nas to ruži. I veruj mi. Jedna lenština. Kad se jedna žena silno trudi Da upravljanje Državama preispita. Bog zna.

184 . Praoci otmeni meñu njima. Ona vlada brigama i vremenom. Ako ne – tad budi iz besa. nattyg Vrsta ženske kape sa faltama koja se vezivala trakom preko glave i nosila noću ili preko dana za obične dane. Ako. uz ono malo što učinimo. Kakav užas. Ali obaveze života ne zanemari. Sebi ne damo da radosni budemo? Nek buka i zabava Po tuñem sudu na radost bude! U tihoj zabavi ti je nañi. Nek ti se zadovoljstvo u kući nastani. Moja Beti. Pastorica sa svojom se kćeri Lovisom savetuje Kako da postave i činije srede. Beti. Grofičina poseta223 Gospode kakva jurnjava i napolju i unutra! Kod Sveštenika kakva galama i ribanje! Poruka je stigla da milostiva Grofica U podnevnu posetu namerava doći. meñu nama. Gospodin Pastor svoju najbolju periku. Primi zbivanja i sudbu lako. Mi smo za nas srećni. kakva nenadoknadiva šteta. Sad se prašina po dnevnoj sobi i sa portreta briše. uživaj u sreći života uživaj. Pastorica svoj dugi svileni mantil225 navuče. I Sveštenici s Biblijom u ruci. ovde jasno dobrog kvaliteta. – Sad je moja mala pouka gotova. to je način Da i u starosti izgledaš mlada. 225 långkoft Vrsta mantila ili ogrtača sa rukavima koji se nosi da visi preko haljine. I ja se svome vezu vraćam. Matrone s kapama na glavi224 i zategnutim korsetima. Nek ti u srcu mirna savest vlada. Da. I. Ona želi da svoj kuvarski razum uz poštovanje pokaže Sjajnim posluženjem i hranom. Moje dete. Ona nam čini lice blagim i svetlim.Budi blaga ako blagost zaslužuje. 223 224 Prvi put štampano u listu Stockholms Posten 1803. pa ti neće biti teške. život tako brzo leti.

Na stepenicama s poklonima čestim i dubokim Stajaše Sveštenikova gospoña tako vedra na suncu. 228 Kuče koje najčešće drže u krilu. Grofovsko gospodstvo sedeše kao na iglama. naziv i za druga. Gospodin Pastor. Na uredan i sveštenički način. Krilce jedno od pileta odlomi. s naklonima i ponizno. meñusobno se gledajući. I nutkanje i klanjanje uz sve. prstiju belih da sneg zaslepe. 185 . kako ste se samo potrudili! Posluženje pastoricino blagoizvoleše pohvaliti. Opisaše koliko se pokorno-srdačno227 raduju Časti koja je njegovoj kući ukazana. ovde su parodija. A Gospoñica. Ali najzad se obed završi. Ovakve složenice kojima se izražava učtivost sreću se u kitnjastom činovničkom stilu. dovoljno i puno. Božjih darova na njemu ne manjkaše. Reče da je meso s miroñijom divno i mlado. Sad se Grofica i Gospoñica kraj bašte ukazaše. Istače kolač od sira i s Lovisom se našali Povodom učenog domaćeg pomoćnog sveštenika. I povremeno svoju lepu Belindu228 hraniše. Gospodin Pastor im u susret ode. jednostavnija crna vina. Kolačići s maslom i krofnice i pontak229 i činije Vreme dobrano odužiše. Stalno kaftan i kragnu ispravljajući. I malo se sama jelu predavaše.Lovise svoju haljinu što u minulim vremenima U upotrebi se samo za roñendan uze. Visokorodni gosti. Pastorica uze činiju s bobicama do vrha napunjenu Sve je tako srdačnonutreno posluženo. Grofovsko gospodstvo stolu privedoše. U dnevnu sobu visokorodni stranci uñoše. Grofica onda snishodljivo milostivo reč uze: Bože. 226 227 Nekada uobičajen način iskazivanja poštovanja prema višem staležu. Svaki tanjir ponudi kao breg prepun. Sve bogato. Primetiše Pastorov lik. S nožem u pečenju i znojem na čelu. 229 pontak Vino iz Bordeauxa. I kći i majka ponizno jurnuše napred Da grofovsku haljinu poljube226.

I nad gospodinom Grofom. tako smerna s rukama prekrštenim. I razmišljaše o sličnom paspoalu Na bes devojaka iz Grangola. 230 231 parentacija Svečani govor za uspomenu na preminulog salop Okrugo ogrtač od svile. O velikim delima sad stade kazivati S blagoglagoljivim okretima i zapletima. i našpikova tekst Svetim jezikom Svetoga Pisma. koji ga nekada na poklon dade. koji se koristi leti preko ostale odeće. kraj ograde. Sad ona ponudi kafu iz bokala sjajnog Ukrašen na starinski način. I Pastor sad Grofovstvo do Lipe isprati – Njegova smerna kći i gospoña Na stepeništu se pokloniše. kraj kapije. 186 .I unutra uñoše deca. pocrnela od sunca i debela. I još onde stoje i klanjaju se. Pastor parenataciju230 iskaza. – I milostiva pitanja kako se deca zovu – I spori i drski odgovori. Pozdrav uputi i na sebe salop231 nabaci. I nape razum. S pristojnim uzdahom nad blaženopočivšim. često bez rukava. Grofica maramicu izvadi. Krete glasom tako mekim i blagim S govorom o Lovisi i zanimanju i tkanju – I Gospode kako je ta devojka vešta! Lovisa se diviše Gospoñicinim porubima I ukrasima oko haljine i na grudima. Pastorica. Učtivost jednu zarad svešteničkog truda izreče. Koju otac i majka dovedoše.

Uprkos kantovskoj prevari i izdaji. Zarad reda i mira Duh se slobodarski mora slomiti. Taj nikada ne zgreši. tišino. Da. Vi uvek hoćete napred. O. gde hodite! To činjahu naši očevi. Das übrige sind — Frazen. sestro sna. I svet da poboljšavate! — O. Mnogostrukošću sveštenika. Voss 1. Kad slobodan čovek samo hleb i vodu ima Mi slušamo krčkanje iz njega. moj me lanac ne pritiska. Tebe nazivaju zbrkom kraljeva. O. Gužvom plemstva. I neograničena vlast namesto jednakosti uvesti. 4. der topf ist’s Vaterland.Malthe Conrad Bruun (1775-1826) Aristokratski psalam za stolom Der topf. Šta me briga za slobodu. budale. gde stojite. 2. gde si pobegao? Vrati nam se iz saraja! Vrati nam se iz voljene Španije! Doñi s neba tvoje Rusije! 5. Kad hranu i odeću imam? Kad se debljam i bogatim. Treba tu poslovicu hvaliti. Što lupetate o otadžbini? Naša je otadžbina lonac. Ti lepo kočiš uzlet prosvećenja 187 . šta su svekolike pesme slobodi Prema tom slatkom sazvučju krčkanja? — Odlučni hod patriota Prema našem mekom uživanju! 3. Onaj ko večno spava.

Za što drugo tu i ne zalazim. kako ti lepo sasecaš Krila patriotizma! O. I dana više nikad ne videše. u gradu kovač. Pića ispijahu (i ja sam u kafani piti hoću. Ali čujte sada petljavine! jer baš toga dana Kad je presudu o ubistvu valjalo izreći. raketama. Ali dobro grada od toga zavisi Da nazad našeg kovača dobijemo.Kada se suviše visoko podigne. doñi i vladaj u carstvu zemaljskom! Pucnjavom. Istupiše četiri grañana Pred sudiju. Ubicu saslušaše i on priznade. kricima oduševljenja Mi ćemo pozdraviti onaj dan koji te opet na zemlju bude doneo. nek tako i Mom čitaocu bude!) Na nesreću za obojicu Sretoše se u kafani.) Kao što rekoh. Vojni vidar mrtvaca pod svoje uze I o nasilnoj smrti potvrdu izdade. On sebi neprijatelja steče (njih uvek možeš steći. besnih reči. Koji opasan beše kada se razljuti. pića ispijahu. Kovača odmah u zatvor strpaše. Njegova smrt svakako mrtvoga povratiti neće? 188 . O. I nakon mnogo uvreda. Ali zapamti. Kovač neprijatelja po glavurdi tresnu. Ja nijednog nemam. čitaoče! ovo: Ja samo u otmene odlazim. Tekst na osnovu Aristokraternes Catechismus (1796) Johan Herman Wessel (1742-1785) Kovač i pekar Bio jedan mali grad. Njegova nada beše da će s one strane groba Od svoga protivnika oproštaj dobiti. Tako jak beše taj udarac Da mu se pred očima smrče. najrečitiji Ovako mu reče: „Najumniji! Mi znamo da na dobro grada Vi uvek mislite.

A to će jednom svi ljudi. Umreti. Jer u tako važnom slučaju mora se razmisliti. I zlo je stvarno. On odluku svoju tad donese I presudu potom iskaže: (Ko želi da je čuje nek sad doñe!) „Jeste da kovač Jens Nikakvog izvinjenja nema I ovde pred sudom sam je priznao Da Andersa Pedersena u večnost posla. Ali kako u našem gradu samo jednog kovača imamo. Naravoučenije Na smrt uvek spreman budi! Ona stiže kada ti se najdaljom čini. Mi dvojicu imamo. „ta vam ne beše loša. Ali tu ništa ne piše Da pekara namesto kovača pogubit ne smete.” — „Da.” — „Zbogom. Gospodin Jednom jedan gospodin zaspa. Koliko god da žive oni hteli.Tako dobrog čoveka nikad dobiti ne možemo.” — „Tu živi jedan siromah stari pekar Koji će ionako uskoro odapeti. Stariji pekar treba da se kazni I ubistvo što se desilo životom plati Zasluženu kaznu sam da pretrpi A drugima na strah i nauk.” reče sudija.” Onaj pekar je do neba kukao Kada ga odvedoše. kad čovek to još ne želi. No ovde dvojica hleb peku.” „Te ja sad po pravu presuñujem. veleumni čoveče!” — On po zakonu svome pomno prebira. Da našem kovaču život nekako poklonim! Zbogom. 189 . da onda starijeg uzmemo? Tako će i život životom plaćen biti. dobri ljudi! učiniću sve što mogu. Moraću stvar da odgodim. dragi prijatelju! život se životom platiti mora. Morao bih sasvim s uma sići Kad bih njega mrtvog želeo videti.” — „Ali razmislite. Za njegov zločin mi pregrozno ispaštamo Ako mu se pomoći ne može.

Ne mrznuti se.” I zlo je stvarno. nakon smrti stiže. „Ali ti. Zašto si ti ovde. „Iz ljubavi prema tome gadu Svoje sam seljaka do kože drao I njihove uzdahe ne htedoh slušati. mada bi svi to hteli. I zlo je stvarno. Gde nikom hladno nije. I tako uči svaki tvrdoglavi magarac Da drugima decu ne pravi Ma koliko bi žena bližnjega to htela.Taj gospodin o kom pevam. Ne moći kada čovek to želi. hteo bih znati. Ništa ne odbiti hteti. „Zašto sam ja ovde dole stigao Tebi je bez sumnje od ranije znano. mada bi to rado hteli. Sve tako pomno hteti znati. odgovor beše. Videti ono što bi rado poreći hteo.” I zlo je stvarno. Na vrat Vam ja natovarih. I zlo je stvarno. Jer gospoñu odbiti ne mogoh hteti. „Moj sin se kurvanju i kocki odao I više novca proharčio No što je moja imovina izdržati htela. „tako loše ide. mada ste hteli. Koliko god bih ja to rado hteo skriti.” I zlo je stvarno.” I zlo je stvarno. da ste sada tu. Poznate stvari neko rado hteo skriti. Što ona više nije izdržati htela. 190 .” I zlo je stvarno. što uzrok beše.” I zlo je stvarno. Onde. jadnik.” I zlo je stvarno. „Onaj sin. Jer s one strane učinih ono Što vi ne mogoste. što beše tako krotak i dobar I nikakvom biću žao ne nanese. Uzdahe seljaka ne hteti slušati. Tu srete svoga kočijaša i zgranu se: „Šta! Jokum u sred pakla? Ja bih se rado u suprotno zakleti hteo. „Meni”.

Što bi žena bližnjega to htela. S nosom pravo na gore I nije više u stanju Da koristi svoju sablju Koja mu je bila najdraže Pored rakije i priče. O. S nosem pravo k nebu što ga pokriva. nikada srećan bio. On je jeo i pio. Nešto veće i ne posta od ovog poete. Svoje je pete do kraja iskrivio. 191 . Nikada ništa vala nije ni radio. I ne može u ruci što je sad siva Više da poigrava sablja kriva Što mu za života najdraža biva Pored rakije. To je trenutno sve što ja znam O sendvičima i ljubavi. Za sitnice rodio se. jadi. bio sitno dete. Epitaf Ovde leži poručnik Stabel O. Nikada ništa vala nije ni radio. priče i piva. Ljubav i sendviči Da sendviči nisu hrana. Pesnikov epitaf nad samim sobom On je jeo i pio. Ispod pesnikovog portreta On je izgleda bio roñen za sitnice I nešto veće nije ni postao. potpuno jadan ovde on počiva. Svoje je pete do kraja iskrivio. Poručnik Stabel sad večni sanak sniva. Pa i od života na kraju se smorio. nikada srećan bio. potpuno jadan. Pa mu se na kraju i život omrzio. I ljubav nije mržnja.

Tu su Kamoene moje grudi ispunile. Čas čudeći se hita Meñu šumama katarki.Johannes Ewald Blaženstva Rungsteda Oda 1 U svežim senkama. U tmini. Gde pevačica gradi I cvrkućući otkriva svoje gnezdo – Gde penušavi potoci Čas uspavljuju. 192 . – 5 Gde jad i bol. – I traga. 232 233 Kamoene . osećajnog pesnika.muze On . I dišu. Lakonogim sinovima šuma. – 2 Gde krda riču. Stalno jednoličnim padom. – 3 Gde šaljivi talasi Prskaju lutalicu čije oko Čas zureći prati Sive humove Helsinga. žena kralja Frederika IV koja je zbog njegovog neverstva potražila utočište na imanju Rungsted. – 4 Gde usamljeni smiraj Prijateljski blažeći bol drema Često nuñaše Louisi234 Zaborav ljubavnog jada – Gde se radosti smeše Odmoru putnika. i prepoznaje zastavu stranca I zaboravlja dan što se kraju bliži. I broji svoje blago. Gde Rungsted ogradu oko najčistije radosti stavlja. čas bude Ljubimca kamoena232. i osećaju Ono bogatstvo u kome stenju Gde kosac peva Meñu zlatnim snopovima.Bog 234 Louise. i diže svoj glas Onome233 koje je krunisao njegovu nadu. koju ruže šire.

Ti Visoki235. – 9 Ali Ti. i šuma što se čudila Odjekivala zakonom Stvaraoca. o. Koga je sreća u svoju izbu pozvala. Na slobodu koju vrline brane! – Kerubimi čuju Njegov smeoni glas. gde moje oko Trag Visokog nañe. – 8 Blaženi pesniče. što jedini Izazva tu želju iz mog bola. i sreća Ljudskim se grudima širi. Iz kog je moje blaženstvo poteklo? – (1775) 235 236 Visko . O. Koga Moćnici neba236 slave! – Gle prah237 može da nosi Tvoje bogatstvo. Reci! – Može li moja Kamoena U tvojim grudima radost rasprostreti? – O. Na prijateljske obaveze. Oče svetova! – Tad pevah – Ti Silni! – Ti.Radosni tvoj trag nañoše. Najplemenitije Srce – Gde ljubaznost krasi Najstrože vrline. Plamenom dušu obuze – tad se moja pesma diže! – Tad moćni zvuk besneše! – 7 O. Tu je moja pesma rasla. Svemoći! – i dugo gledah – Ali sveti tonovi Kroz moje treptave strune jurnuše – Svaki list. reci mi. – 6 Videh tvoje tronove.čovek 193 .anñeli 237 Prah . Prijateljice! – Može li boginja pesme Tonovima što se tope nagraditi tvoje krilo. Tvoju dobrotu. Oče! – i ja pevah – i radost Kidaše uzdrhtali zvuk usana. A nebesa se okupljaju oko njega.Bog Moćnici neba . Tvoju čast. Mudri! – Bože! – kao mirijade.

Da i nebo na njegove krike ču – Ali ah! nas ljude magarci ne mogu da dirnu – Njegov gospodar ponosito – jer životinja beše njegova. sviknut na terete i udarce. Sve što mu dadoše da tegli. čije prilike vi prezirete. Jer našem dugouhom se to i zbi. Nosio je. Onda krete voljno i prestade da se žali „Ha! viknu seljak zadovoljno – tako treba učiti Vas lenje magarce da nosite – „Sad više nosiš no ranije – pa zašto se ne dereš? „Ne. Čak magarcu – o. u veri da tako mora biti. Može gore biti nego što jeste. čim ga isplati. Drao se dokle je mogao stajati – Ali kada su njegova kolena uzdrhtala i slaba Skoro poklekla – kad je njegovo mutno oko Samo svoju poslednju noć odmora pokazivalo. Našeg magarca – Delo dobrote! samo za sebe. plemeniti ljudi. odgovori ponositi magarac: Ne! – „Nekad sam se olakšanju samo od tebe nadao „Tad sam se drao – mada si mi izgledao neosetljiv „Na sve moje muke – na sve moje krike – 194 . I loše. Sve dok ne dobi više da nosi Od onog što obično beše – Ali – ništa zlo nije takvo da gore ne može biti. A kako to nikakvu štetu nije moglo da nanese Onda – mada je iz svakodnevnog iskustva video Da se oko toga niko ne uzbuñuje. Nastavi magarac kukavno da kriči. S prezirom ga pogleda i neuznemiren povika: „Nekorisni drzniče! dereš li se? – „Onda ćeš još više tegliti i još više batina dobiti – On je svoje reči održao – ali s ostatkom nade. samo zato što mogaše da nosi mnogo.Magarac i seljak Basna Jedan magarac. Strpljivo. – I kao što se tako prečesto zbiva. Koje jadnici tako retko žele da napuste. Onaj put kad gospodara promeni – Škrti seljak. Umnožiše se njegovi tereti i ožiljci od biča – O šta sad jadnik da čini? – On svoje stanje lošim nañe – i tako jadno njakaše. redovno. dan za danom. Zapazite dobro šta ovde zborim! – Čak magarcu. Tvrdio je da sve može da ponese – Svakoga dana sve više na našeg magarca tovario. u čiji vlast zapade – Uze bezosećajno.

Daje nam sve jaču nadu. Drugi se tope kao slana na suncu. Bragi240 će uvek sa sokom Odrerija241 Mešati medovinu. Kad potlačeni nauče Šta je magarac kasno shvatio. i koji je posećivao Ewalda u bolnici i kasnije pomagao. štampana 1780. pravniku. I liju reke suza. Po svakom kamenom srcu? – Tirani su uvek slabi. 242 Nordijska boginja Freja. Da stvore veće muke. 240 Bragi. i kad hoće. Tad se nasmeši prijatelj siromaha – I smrti ljubazno da. 241 Kazan u kome je spravljeno piće koje daje moć pesničkog umeća. Uzdišu milozvuk i sniju i dišu Vatrenu želju.. 239 Nordijski bog Tor. Povlače duh u šumni kovitlac. čiji duh ne može odoleti Smeñim devojkama s bujnim grudima. 4 238 Meni – jer često su se pastiri iz dolina243 Verovatno napisana 1776. I ne mogu. svejedno mi je „Da li će te mi pomoći smrt ili ti. O utehi i blaženom spokoju. o. kamerjunkeru na dvoru kraljice udove. 3 Mnogi postoje.„Ali sad. a tvoje uživanje. Tek tad: tad će podnositi Svoje uslove s više bodrosti – Što da se deru kao budale. Nego što imaju snage – Svaki novi. kome je Ewald bio učitelju. 195 . posevećena Frederiku Moltkeu (1754-1836). Spomen-piće tekoše s plamenih usana. ti bezdušni. Pesma o Bjarkiju i pozdrav suñaja. ti Frejo ljubavnika242. Znak da je okonča – Mome M***238 1 Fijuk mača i zvek štitova Neke primorava na poj.. Nego svi naši uzvici – Jer ako u nevolju potonemo. Ratnika Tor239! 2 Kada penušavi vrč samo svetluca. ali sad „Više mi ne trebaš – smrt će mi sad pomoći – „I veruj. bog pesnika u nordijskoj mitologiji. svaki veći jad. U tvojoj dubravi. Na zadovoljstvo svojih neprijatelja.

Balder iz speva Balders Død. Mosel. i vrline i umetnosti „Prijateljima. Visoka (tako izgledaše uzdrhatala dojilja) Lebdeše suñaja. tvoje rumeno grožñe Mozela244 i plamene devojke Eresunda Grlio sam nemo. lepe vrline. pastiri iz dolina. što se iz suza diže. „Prijateljima Zemlje. jedan od pojmova kulture Prosvetiteljstva. moj najplemenitiji M***. 8 „Oduševi se. 6 Mene kimbrijskih polubogova245 pesme. Smejahu se i plakahu. tj. 246 venlige Dyder. poznata po okolnim vinogradima. Brižno je pratio moju pesmu i moje srce Prijatelj Kimbrijaca. kao osmeh. Mene.Tihi oko moje harfe zbijali Dok su drhtave strune tumačile Radosti uzdaha i osmeha i suza Nebeski jezik. 243 244 Dalens Hyrder. 249 indsvøbt i en Støvregn. verovatno znači anonimno. „Oduševi se i poj!” 9 Zato sam pevao o samilosniku prema prahu247 Zato sam pevao i prijateljima Kimbrijaca Rolfu i Balderu i Christjanu i Fredriku248. 196 . Spasitelj (u spevu Adam i Eva). ali nikada me Nisu pesmom ispunili. koga poznavaše i voleše M*** Mene mogu samo lepe vrline246 U pesnika da pretvore. Christjan i Fredrik. Ewald je objavio jednu pesmu pod tim naslovom nakon Bernstorffovog pada 1770. Bistra. 245 cimbriske Halvguder. 7 Tiha. o. nordijski (danski) velikaši. kao Mesec iza kišnih oblaka. bujni ponosu! Mene. o. nasmešeni vrlina i plodne Mudrosti vatreni prijatelju. tako reče bujna suñaja. pritoka Rajne. koji se smilostivio na ljude. – 5 Mene bi zvon rata i vino i ljubav Uvek moćno začarali. ovde Bernstorff na nebu. Ti. Moćno ispunjavaš grudi i moje harfe Uzdrhtale strune. 248 Rolf iz speva Rolf Krage. srebrnastosiva. Svima koji su čuli moju harfu što se topi. ljudi. 11 Zato. najslañi. Zemlje Volitelju! Zato mi. 247 Støvets Forbarmer. 250 Philet („onaj koji voli”. Samilosnik prema prahu. prigodne pesme kraljevskoj kući. 10 Zato sam pevao umotan u kišu prašine249 Kao Philet250 o danskom Bernstorfu. „Oduševi se dobrotom i miroljubivim kraljevima. koja nekada u kolevci Grudi mi opčara. prijatelj ljudi). meñu njima i Moltke. godine u kojoj iskazuje sopstvenu i opštu tugu zbog gubitka plemenitog prijatelja ljudi koji je bio i mecena pesnika. i samilosnom braćom siromaštva. – sad Cherubim251 domahuje Pesniku osmeh. 251 Cherubim.

razara misao! – Izdan moga očaja. da ublažiš svoj čemer – pusti da samo jedna suza sažaljenja na njega kane! – Ja sam imao moju Arendse – a sad je neko drugi ima! – Otrov što je nekada pekao i mučio. laganim hodom jedne Klementine. sav moj jad. fina i oštroumna. u ime Kupida. rekla je. koju je sebi stvorila moja snaga uobrazilje jer joj je bila potrebna? – Ne. a jedna mutna iskra meni tako poznate vatre još uvek je svetlucala samo u njenim očima – Ona mi je izgledala kao vrlina što pati. usnama na kojima kao da se gracije šale. moćnih. hodala je ka mom ležaju i spustila samo vrhove tri prsta na moju uzdrhtalu šaku – „Nekadašnja vremena su nestala. ti. zbog tebe – Ona je ušla – – – moja Arendse – – Usudio sam se na pokušaj da je opišem – Ali i da posedujem umetnost jednog čitavog Rafaela ili jednog Petrarke – i da čitav svoj život upotrebim da njen lik opišem. malim povijenim nosom. elastične. vedrom. sa vrlinama punom. rekao sam. odnesem nekakve čipke – Poslušao sam njene upute i zapitao za najstariju gospoñicu H** – Ona je upravo sedela za stolom sa svojim roditeljima i naravno da je izašla pred mene u onu sobu u koju su me pustili da uñem – ona je ušla – o. i ko onda može da je vidi? – ko može da je oseti kao ja? 197 . sa najmekšim srcem. ti koga je svet namučio i napustio i koji sediš svojom usamljenoj kolibi i čitaš ovaj list. koju dotad nikada nisam video. očaravajućih brineta. jedan neizdrživ zrak dubokoumne vrline – jedna od onih nametnih. izgleda mi. Bože! – o. nebesa! – ja se zaboravljam! – ali najvažnije! – jedna Arendse. i zurio u ono mesto na kome je stajala. i ni jedna jedina suza nije htela da olakša moje zgrčeno srce – O. moji čitaoci! – O. daleko od toga – radije bih joj nego rado. – kao Arija kad je. veličanstvena Arendse – jedna od tih senovitih lepotica čiji je osmeh nalik suncu sa kišom otežalog neba – čiji je mah jedan prodoran. imao sam jednu.Život i razmišljanja Arendse Da li sam i ja imao jednu Arendse? – Ili je to bila jedna Dulčineja. koga je bol učinio osećajnim i osetljivim. nebesa! – O. ona su nestala. bez drugog društva sem svoga jada i svojih bola – bledi u usahli su bili obrazi divote. jad što grize. moj Petije! – Sa melanholičnim. izješće moju rascvetalu Arendse – Ona je sad otisak tuge. najblagoslovenijeg u mom životu. i hitro otišla kao da se bojala da je rekla suviše – Da. nagradio i sačuvao njeno savršenstvo – o. kći i majka užasa svakodnevno dovode do ivice groba – Nema ni dve godine kako mi je moja Arendse došla dok sam ležao u svojoj usamljenoj kolibi. bujne – – o. priuštio onoga ko bi je bolje no što ja mogu učiniti. moja Arendse! – moja Arendse! – – Jednog prepodneva . dok joj je smrt bila na usnama. koje je ikada kucalo u korsetu! – Imao sam je – O. dve okrugle. s dubokom smrtonosnom ranom u grudima Petiju pružila bodež – i rekla – ne boli. onako kako se odmah – iznenada – na prvi munjeviti pogled u mene utisnuo i nakon toliko godina se očuvao nepromenjen – u mom srcu. s krupnim tamnim. veoma nesavršenu kopiju – To je bila moja Arendse. sad se prikrada i ubija! – Uspomena na moj gubitak! – koja nagriza. u koju se ne može gledati bez strahopoštovanja i teško voleti bez obožavanja – jedna Arendse. ili tačnije rečeno imala me je jedna divna. koji senče snežnobeli vrat. Evalde”. ipak bih proizveo samo njegovu mutnu. slika smrti – Sad je jedna užasna bolest. mojih nereda i mojih nesreća! – Izdanu mojih svakodnevnih jada i mojih suza! – kad ćeš se isušiti? – Koliko sebe znam ja bih preboleo svoj gubitak da je moja Arendse postala srećna – ona to nije. sažaljenja! – Jad. sa svojim dostojanstvenim jadom u svakoj crti. zamolila me je da nekoj od dece njene braće i sestara. najnezaboravnijeg. odmerenim. nebesa! – o blaženi trenutku. plemenita. postojanom i visokom dušom – jedna Arendse. sa borbenom i nepobedivom uzvišenošću. kako bih te rado dozvao nazad i svu svoju dušu za tebe vezao i zaboravio sve svoje neprilike. debeli kao kesten smeñi uvojci. blistavim očima.

u svim pesničkim delima ono najvažnije! Možda najvišem stupnju pofinjenja u kulturi i ukusu pripada da stvori to oštro logičko oko čiji pogled otkriva više od glavnih niti povezivanja zaključaka i ideja. moja bi se ljubav. čine to oblikovanje lakšim nego kod drugih naroda čije jezike znam. Ali koliko je samo mali broj onih koji čitaju knjige zarad jezika premda je on. I nešto u tome ukusu. ljubav. zagrejaniji za jezik kojim on piše. na kraju stigao do ivice jednog visokog stepeništa. a u njihovim besmrtnim delima taj finiji jezički osećaj. ali da. nebo i zemlja su nestali. taj retki urbanitet za koji se verovalo da je sahranjen pod ruševinama Atine. možda ni sa jednim drugim jezikom uporedive prirodne lepote našeg maternjeg jezika. i to razmaženo muzikalno uho čiji se nervi pokrenu pri najtananijem lahoru i najblažem šušnju perioda i tonova. rastopljeno srce je potonulo u jedan bezdan. S nutrenom radošću iskreno priznajem da je jezik ono čemu valja zahvaliti ako zbirka ovih komada nije sasvim bez vrednosti — i neka posledica ovoga pročitavanja bude ta da čitalac ostane ravnodušan prema njihovom piscu. Neka svi naši danski pisci. a moje nabujalo. da nije bilo njenog uzvika.Ljubav je blistala u njenim očima. po svemu sudeći ili odmah počela iskazivati ili bi odjednom obavila svoj tužan. bez sumnje. taj fini oblik takta jedva da je razvijen kod nas bez obzira na izvanredne. i ne primećujući to. ali ne valja zaboraviti da nemački genije svoje majstore koji će podizati hram ukusa bira meñu stotinama. pod podjednako srećnim okolnostima. ne misleći ni na šta drugo do na Arendse. jednog Wielanda i jednog Vossa. Nemačka ima jednog Lessinga. kome jedino dugujem čast da me ponekad uračunavaju u njihove redove! Neka budu sve više svesni blaga koje poseduju u svom maternjem jeziku i neka se nakon pesama. i bilo je odreñeno da ću svojom ljubavlju izgubiti više nego život – Jens Baggesen Predgovor — Postoji. i vatra bogova. a posebno pesnici čije sposobnosti znatno prevazilaze moje. ljubav je mirisala iz njenih bujnih grudi – ljubav. meñutim. ljubav se šalila na njenim usnama. S podjednakim brojem pregalaca. jedno stanovište s koga bi čitaoci mogli da posmatraju čitav sadržaj i najsloženije zbirke. osete nagrañenim njegovom zahvalnošću! 198 . budu oduhovljeni brigom za jezik. ta kritika gracija. i kad sam. iznañe da sam više nego nagrañen za onaj trud s kojim sam ih sačinio. usudio sam se da ustreptao pritisnem njenu šaku na svoje usne. zaista boli – Želim da zaboravim – – ako mogu – … Moji obrazi goreše – moja kolena klecaše – promucao sam svoju poruku. kao naša Thaarupova himna. jedino što deli sa svima i svi dele s njim. svoj užasan uticaj na moju sudbinu – Ali meni je bilo suñeno više patnji nego što najdublji pad može prouzrokovati. Zato sam u svim mojim beznačajnim pokušajima mnogo manje gledao šta nego kako — manje na grañu nego na odeću onoga što sam hteo da kažem. koliko sam to mogao. blaženo grotlo neimenovane ljubavi – O. naime. hiperborejski Apolo bi možda dobio svoj hram završen pre bilo kog drugog. ako je tako – ali to zaista. ne videći i ne osećajući ništa drugo sem nje – Ona mi je često kasnije govorila da je sasvim lepo primetila moju zbunjenost – a ja sam rekao da se moje zaljubljeno srce nije osetilo pohvaljenim time što se tako lako moglo primetiti – Kad sam po ćutanju moje Arendse primetio da mora da sam obavio svoj posao. ni ne primećujući. jer teško da bi ko drugi mogao pouzdanije računati na podršku svih muza. ljubav uzvikivao je svaki od njenih izraza – priroda. dok danski traga meñu desetoricom. moja Arendse! – Tebe mi je sigurno namenio onaj koji nas je oboje stvorio – Zašto te onda ima neko drugi? – Možda je to bogohulno – neka mi Bog oprosti. ono s koga pisac posmatra svoje čitaoce: jezik. blaženi plameni poleteli su iz njene šake do središta moje duše – Nisam više osećao sebe – Izašao sam natraške i svakog se trena klanjao.

Da ukratko iskažem svoje veruju u ovim stvarima. Vi. I bezdan drhće. Vrati se. svome pastiru. O. Oborena je smrt.Neka mi bude oprošten ovaj mali izlet moje strasti koja — uprkos svih neprijateljskih lažnih optužbi koje su mi upućene — nikada nije ohladnela u mome srcu. kako prijatno. A stražara je sila daha njegovog oduvala. glave što se pognuste Kraj podnožja krsta. Haleluja! Ovde se izmeñu svetla I tmine bitka. Možda ja ne volim manje svoju otadžbinu zato što volim samo ono najvrednije ljubavi u njoj. A vera se diže Meñu zemaljske usudi S nebeskom nadom. Jezik smatram dušom jedne zemlje i zato smatram da se nikada ne može previše preporučiti njegovo gajenje. on živi i stalno te prati 199 . ja sam siguran da bi i same gracije. Ipak svetlo pobedi Za večna vremena. Oboren je kamen i pečat skršen. svetlo nad grobom! On živi. Podigoste se i radovaste se Uprkos pretnji sveta. radosti! Savršeno je Sveto pismo. i ne smatram da je jedna danska mana manje mana zato što je danska. koga ovde tražite? Živ nije meñu mrtvima. i neka sud našeg Schulza o njegovim muzikalnim prednostima zaokruži moje ubeñenje da bi sve boginje pesama u njemu izabrale reči za svoje melodije! Frans Michael Franzén O. rasterano stado. Tako grob posta Do sreće staza. kad bi se svugde učio njegov izgovor. kad ga jednom opšte prosvećenje pokaže u svoj njegovoj lepoti! O. visine blaženstva! S neba pozdravljen. kad bi meñu živim jezicima Evrope sebi birale jutarnju odeću nakon što su se ogledale u svakojakoj drugoj. žalosne žene. Vaskrsao je Isus! Haleluja! Tako se nebo sa zemljom Pomirilo. I pobeda je njegova. zadržale bi danski. moram priznati da jezik smatram jedinim suštinskim čime priroda razlikuje jednu naciju od druge — i s te prirodne strane posmatrano smatram svoju otadžbinu vrednijom ljubavi nego sve njene susedne države. o. Vi. On živi. tim pre što se nikako ne može odvojiti njegov uticaj na sve ostalo. Kako bi lako. kako obogaćujući bilo gajenje te duše kod nas! O. kad bi se samo jednom u svim školama učio danski. U sjaju se javlja.

1819) 200 . Koji. Haleluja! (Švedski psaltir. Zašto ste neutešni? Kako brzo i dan I noć minuše! Uskoro će zemlja dati Svoj zagrljaj vašem miru. na kraju će stići Da letinu skupi. Haleluja! Vi pobožni. mrtav zarad naših greha.Nevidljiv s nebesa. o. ali prvo razdvoji Kukolj od žita. koji ih zasadi. I svedoče o njemu. Haleluja! Samo jurite. vremena! Njegova crkva je postojana. zašto kukate. Odlaze u vasceli svet Njegovi poslanici I svedoče meñu mačevima I lomačama o Bogu. uteho u svim nevoljama. Kao svetlo se širi Njegovo učenje s hitnjom. o. On sam. Ubrzo ćete vaskrsnuti Nalik semenu što klija. kroz svoju smrt bi Prvi u životu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful