P. 1
4 Vodic Za Organsku Proizvodnju Jagode1

4 Vodic Za Organsku Proizvodnju Jagode1

|Views: 79|Likes:
Published by radezzzz
Vodic za organsku proizvodnju jagode
Vodic za organsku proizvodnju jagode

More info:

Published by: radezzzz on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

Priručnik 4

Vodič za Organsku Proizvodnju

Jagode

CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 634.75 : 631.147 (035) MИЛЕНКОВИЋ, Слободан Vodič za organsku proizvodnju jagode / Slobodan Milenković, Marija Kalentić, Emilija Stefanović, Anica Milenković - Beograd : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ, 2011 (Zemun : Zemunplast). - 28 str. : ilustr. ; 21cm Tiraž 250. - Bibliografija. ISBN 978-86-87737-44-0 1. Калентић, Марија 2. Стефановић, Емилија a) Јагода - Органска производња - Приручници COBISS.SR-ID 268240903

VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE

Sadržaj
1. Uvod 2. Preduslovi
2.1. Očuvanje prirodnog agro-ekosistema 2.2. Osobine zemljišta 2.3. Karakteristike klime

3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 9 9 10 11 12 14 15 22 22 24 28

3. Izbor i priprema lokacije
Objavljeno od strane: Nacionalna asocijacija “Serbia Organica” Uz podršku: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Economic Development Program ACCESS Autori: Prof. dr Slobodan Milenković Marija Kalentić, GIZ Beograd Emilija Stefanović, GIZ Beograd Anica Milenković, konsultant Štampa: Zemunplast, Zemun 3.1. Kako odabrati lokaciju 3.2. Kako pripremiti zemljište

4. Sadni materijal
4.1. Sortiment

5. Agro-tehničke mere
5.1. Plodosmena 5.2. Održavanje zemljišta 5.3. Sistemi gajenja 5.4. Ishrana 5.5. Navodnjavanje

6. Bolesti, štetočine, korovi i integralne mere zaštite 7. Berba 8. Ekonomski pokazatelji 9. Prilozi 10. Literatura

.

doprinosi izbegavanje primene biocidnih supstanci (koje su toksične za živi svet). Za gajenje jagoda potrebno je dosta radne snage. oprema i mehanizacija. Zdravlje biljaka. što praktično znači da se na farmi efektivno svake godine za gajenje jagode može koristiti samo oko 20% ukupne površine zemljišta. Podrška i unapređenje bioloških ciklusa unutar proizvodnog sistema na farmi je jedan od fundamentalnih principa organske poljoprivrede. Kompostiranje ima dve važne uloge: uspostavlja i održava plodnost odnosno nivo organske materije u zemljištu. transport. Otporne sorte. Kako je rotacija useva kompleksna. Principi na kojima se zasniva organska poljoprivreda omogućavaju da se ona. • Tenička i stručna podrška: radna snaga. Plodosmena doprinosi raznovrsnosti i stabilnosti agroekosistema što dovodi do povećanja brojnosti korisnih vrsta. 3 . tako da se ova proizvodnja ne uklapa sa proizvodnjom povrtarskih biljaka za koje je u sličnom periodu godine takođe potrebna radna snaga. a u toku procesa kompostiranja zahvaljujući toploti koja se stvara eliminišu se patogeni i seme korovskih biljaka. Proizvodnja se zasniva na zemljištu koje nije previše zakorovljeno jer će se u toku gajenja jagode broj korova povećati. • Organizacija i tehnologija gajenja u zasadu. kako bi se obezbedila dovoljna količina stajnjaka i rotacija useva. prodaja).1. Uvod U organskoj poljoprivredi nizom preventivnih agrotehničkih mera postiže se očuvanje zdravlja biljaka zahvaljujući uspostavljanju (u periodu konverzije). 2. neobrađena površina i mikrobiološki aktivno zemljište. Preduslovi za zasnivanje proizvodnje Pre zasnivanja organske proizvodnje jagode treba predvideti sledeće preduslove: • Okolina zasada. Prelazak sa konvenconalne u organsku proizvodnju zahteva radikalne promene u pristupu farmera u odnosu na rotaciju useva. Optimalna ishrana utiče na sposobnost biljaka da podnesu napad bolesti i štetočina kao i stresove iz spoljašnje sredine. potrebno je da farmer ovlada novim veštinama vezano za gajenje većeg broja kultura kao i da poseduje ili iznajmljuje odgovarajuću mehanizaciju i opremu. i da sve supstance koje se koriste budu prirodnog porekla. stručna-savetodavna služba. Odabirom sorti koje pokazuju otpornost prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama. Istraživanja su pokazala da je napad štetočina veći u usevima hranjenim sa azotom neorganskog porekla u poređenju sa onima u kojima je azot poreklom iz komposta i stajnjaka. Svi navedeni elementi su neophodni za uspešno gajenje jagode matodama organske proizvodnje. Mora postojati pauza od 3 do 4 godine između dva zasada jagode na istom zemljištu. u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. hladnjača. • Faktori tehničke i marketinške podrške (skladištenje. Mikrobiološka aktivnost zemljišta je neophodna za razlaganje organske materije i obezbeđenje hranjivih elemenata za biljke. U toku prelaznog perioda (konverzije) iz konvencionalne u organsku proizvodnju na zemljištu se može gajiti (2 godine) bela detelina u kombinaciji sa travama da bi se poboljšala plodnost zemljišta. što doprinosi dugoročnoj stabilnosti i održivosti proizvodnje. Zaštita biodiverziteta. potpuno oslobodi zavisnosti od sintetičkih đubriva i pesticida. Organske zasade jagode treba podizati na farmama na kojima se odvija i stočarska proizvodnja kao i proizvodnja ratarskih i krmnih biljaka. Rotacija useva je„prepreka“ za štetočine i bolesti koje u odsustvu biljke domačina prekidaju razvoj i njihova štetnost se smanjuje. smanjuje se ili potpuno eliminiše potreba primene dozvoljenih bioinsekticida i biofungicida. Kompostiranje. održavanju i unapređenju ekološke ravnoteže u agro-ekosistemu. Održavanju biodiverziteta na farmi i njenoj okolini. Nekoliko fundamentalnih principa omogućava da se napred navedeno ostvari: Rotacija useva. Povrće se može gajiti u periodu od 2-3 godine kada se ne gaje jagode. Planska smena useva na jednoj parceli doprinosi održavanju plodnosti i kontroli bolesti i štetočina u organskoj proizvodnji.

sa dobrom i brzom vodnom propustljivošću strukturna i plodna zemljišta 5. nego nakon zasnivanja zasada. Samo i strano oprašivanje odvijaju se pre svega zahvaljujući insektima. jer već postoji mnoštvo drugih vrsta. koja pripadaju grupi peskovitih ilovača sa sadržajem gline manjim od 30% (poželjno oko 20%). Zemljište treba da ima karakteristike koje su date u Tabeli 1. povećana je i mogućnost pojave oboljenja korena. dubine preko 50 cm i vrlo rastresit. Sa pripremom zemljišta trebalo bi početi bar godinu dana pre sadnje kako bi se povećala količina organske materije u zemljištu. Solitarne pčele se gnezde u šupljinama ili zidovima starih kuća (brvnara) i najbolji način da im se pomogne jeste postavljanje snopova trske sa južne strane zgrada u blizini voćnjaka u kojima one polažu jaja i prezimljavaju. koje komercijalno umnožava više kompanija (Koppert.5 KLIMATSKE KARAKTERISTIKE AGRO-EKOSISTEM AGROTEHNIČKE MERE VODNI RESURSI PRIRODNE OSOBENOSTI 4 2. Bumbari se gnezde u zemljištu i treba im ostaviti delove vegetacije nedirnute.5 – 6. koja nije preterano fina. Kod težih. Očuvanje prirodnog agro-ekosistema Organska proizvodnja jagoda mora se posmatrati kao deo cele farme i svako poboljšanje biodiverziteta imaće pozitivan efekat u bar dve oblasti: oprašivanju i kontroli bolesti i štetočina.2. humusno akumulativni sloj treba da je bogat. U zemljišnom profilu ne sme da se javi nepropusni glinoviti sloj. ZEMLJIŠTE BIOCENOZA Tabela 1: Poželjne karakteristike zemljišta Dubina: Drenaža: Mehanički sastav: рН: najmanje 50 cm dobra. Složeni uticaji u agro-ekosistemu prikazani su u narednoj šemi. Za gajenje jagoda najboja su dobro propusna zemljišta. manje propustljivih zemljišta pored nedostatka različitih mikroelemenata. U proizvodnji u zatvorenom prostoru potrebno je svaki dan otvarati tunele da bi se omogućio ulazak insekata opračivača. Treba imati na umu da je korov lakše suzbiti pre sadnje. uz kombinovanje setve pokrovnih useva i češćom obradom zemljišta. u proizvodnji na otvorenom nije potrebno dodatno unositi košnice sa pčelama. Ova se pojava do izvesnog stepena može ublažiti izborom otpornijih sorti jagode i postavljanjem uzdignutih redova. a takođe je moguće uneti košnice sa bumbarima.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE 2. Medonosna pčela i bumbari. U toku godine. Proverom profila do 40 cm dubine ili pojedinačnim probama sondama. jer jagodasto voće ne podnosi slabo ocedna zemljišta. Bumbari i solitarne pčele za razliku od medonosne pčele lete i na temperaturi nižoj od 10°С i kada je vreme oblačno. eliminisali problemi sa korovom i obezbedile odgovarajuće leje (uzdignuti redovi) za sadnju. Pogodna je izražena struktura zemljišta. kao i neke druge vrste. pre sadnje trebalo bi izvršiti testiranje zemljišta i uskladiti odnos fosfora i kalijuma u zemljištu. Koridori (trake) biljaka koje cvetaju u raznim periodima godine. Sa suzbijanjem korova poželjno je početi čak dve do tri godine pre sadnje. Stoga. . može se lako utvrditi prilagođenost strukture zemljišta za proizvodnju. lakog mehaničkog sastava. Na taj način obezbeđena je visoka poroznost i dobar vodno-vazdušni režim. a pre svega solitarne pčele su aktivni oprašivači.1. Biobest). Osobine zemljišta Jedan od najvažnijih faktora za gajenje jagoda je pravilan izbor površine za podizanje zasada. a formirane su oko i u zasadu jagode doprinose održavanju populacija ovih oprašivača. Najveći deo korenovog sistema jagode nalazi se na dubini do 20 cm površinskog sloja zemljišta iz kog koren crpi vlagu i hranljive materije. a najpoželjnija je veličina zemljišnih agregata od 1-10 mm. sabijenih. Ukoliko je očuvano bogatstvo biljnih vrsta.

Visoka osunčanost tokom dana i relativno sveže noći. Optimalne dnevne temperature za porast i razviće biljaka jagode su 1822°C. Zato u brdsko planinskom području jagoda može imati izvanredan kvalitet i može dospeti na tržište u vreme kada je tražnja veoma velika. Nagibi okrenuti u 5 . od kukuruzovine). Slaba provetrenost i mrazni džepovi mogu dovesti do oštećenja cvetova u proleće. Za uzgoj jagode dodatno su pogodna staništa na kojima se sneg dugo zadržava tokom zime.3. Sa visokim intenzitetom respiracije. dok ozbiljne štete u proizvodnji u vreme cvetanja nastaju na temperaturama ispod -2°C. 3.2.500 m. posebno tokom toplih noći. jer štiti zimsko lišće i cvetne pupoljke od izmrzavanja. s obzirom na to da biljke obično ranije cvetaju. što se eventualno može popraviti podizanjem vetrozaštitnih pojaseva (npr. u kontinentalnim i suptropskim klimatskim uslovima i na raznim nadmorskim visinama od 0 do 2. Sadnice izmrzavaju kada se temperatura unutar bokora spusti ispod -12 °C. U plodonošenju visoke temperature u opsegu od 25-35°C uslovljavaju niz problema u fiziologiji useva. Tabela 2. sa dovoljnom količinom vlage u zemljištu u toku celog perioda vegetacije. zbog pojave prolećnog izmrzavanja. Cvetovi izmrzavaju na -3°С. a optimalne noćne temperature su 12-13°C. Velika količina padavina tokom vegetacione sezone nije poželjna jer može dovesti do truljenja cvetova i plodova. mada treba izbegavati terene sklone kasnim mrazevima. Gajenje jagode na nagibima koji su okrenuti ka jugu predstavlja najveći rizik. smanjuje se akumulacija šećera u plodovima. Treba birati područja sa umerenim nagibom od 3 do 5%. Poželjni parametri klime područja za gajenje jagode prikazani su u Tabeli 2. Izbor i priprema lokacije Ključni uslovi za dobar uzgoj jagode su potpuna izloženost suncu. ukusa i arome jagode.5 до –1. Najpovoljnije oblasti za gajenje su one sa umerenom i umerenokontinentalnom klimom.7°С. Za gajenje jagode najpogodniji su tereni sa visokom relativnom vlažnošću vazduha tokom letnjih meseci. Biološki temperaturni minimum za usev jagode je oko 6°C i sadnju treba započeti u proleće. kao i sadržaja vitamina C u plodovima. presudne su za postizanje dobrog kvaliteta. a zametnuti plodovi na –1. Usevu jagode odgovaraju proleća sa manjim oscilacijama u dnevnim i noćnim temperaturama. Jaki vetrovi izazivaju sušenje cvetova i na taj način sprečavaju oplođenje i zametanje plodova. Zahvaljujući ovoj osobini. jagode se mogu gajiti i u sušnim i vlažnim uslovima. Karakteristike klime Jagoda se dobro prilagođava raznim agroekološkim uslovima. Proizvodnja jagode je moguća do 1600m nadmorske visine. Klimatske karakteristike područja za gajenje jagode Parametri Minimalna temperatura Temperatura u periodu gajenja Temperatura vazduha u periodu formiranja plodova Maksimalna temperatura Optimalne vrednosti -15 do -18°C 25-30°C 14-16°C (u toku noći) 24-26°C 16-18°C (u toku noći) 35°С Najbolji razvoj jagode postiže se na zemljištu u kome je vlažnost 70-80% od maksimalnog vodnog kapaciteta. Visoke letnje temperature i niska relativna vlažnost vazduha pogoduju samo ranim sortama koje se oberu pre nastupanja visokih temperatura. koji je idealan za obezbeđivanje dobre provetrenosti i zaštitu od naglašene pojave površinskih voda. kada se noćne temperature ustale oko ove vrednosti. obezbeđenost dovoljne količine vlage i zaštita od niskih temperatura i prolećnih mrazeva. dobra provetrenost.

). Iz tog razloga zemljišta sa pH većim od 7. što pogoduje razvoju bolesti lišća i truljenju plodova izazvanog gljivičnim oboljenima. Sadni materijal Najvažniji kriterijumi prilikom izbora sorte su svakako kvalitet ploda. One su staništa štetočina kao i prenosioci oboljenja koji mogu bitno uticati na uspeh proizvodnje. Optimalne lokacije za jagodu su zaklonjene. sa blagim nagibom prema jugo-zapadu i dugim periodom osunčanosti koji doprinosi dobrom razvoju. Dobra cirkulacija vazduha u zasadu takođe umanjuje mogućnost pojave brojnih gljivičnih oboljenja. Najniža prihvatljiva pH je 5. Kako pripremiti zemljište Pre zasnivanja zasada mora se izvršiti analiza zemljišta da bi se izvršile eventualne korekcije plodnosti. Laka zemljišta se smatraju povoljnim za konvencionalnu proizvodnju jagoda. Ako je zemljište dobro prirodno drenirano jagode uspevaju na raznim tipovima zemljišta. da bi se sprečilo klijanje semena korova. 4. mangana i bora. Ovakav način pripreme odnosi se na okolnosti kada se jagoda gaji na foliji. Međutim. pre svega truleži korena.2. U slučaju da se korovi suzbijaju mehanički. a optimum pH je 6-6. preporučuje se oranje na punu dubinu. Kako odabrati lokaciju Jagoda je otporna prema niskim temperaturama u periodu mirovanja. Takva zemljišta imaju i nepovoljnu strukturu što negativno utiče na razvoj korenovog sistema. kao i otpornost prema bolestima i 6 . osim ako nije obezbeđen sistem za zalivanje. Veoma je važno da se ispita zemljište i na prisustvo glji- ve prouzrokovača uvelosti biljaka (Verticillium spp. Za jagode je potrebno dovoljno vode u periodu od cvetanja do berbe. jer vodoleže mogu dovesti do uginuća biljaka. osim ako ne leže na sloju koji ima dobru drenažu. Ako se plastenik zatvori u ranim popodnevnim časovima biljke će podneti i -50C.5 su nepovoljna osim ako nemaju visok sadržaj organske materije koja se ponaša kao „pufer“. najvažnija činjenica pri izboru lokacije za podizanje zasada je njena osetljivost prema prolećnim mrazevima koji mogu oštetiti pupoljke i otvorene cvetove. Ako je predusev bila detelina i trava potrebno je pre oranja izvršiti tarupiranje. Niske temperature i vetar negativno utiču na aktivnost insekata oprašiavača što dovodi i do pojave nepravilnih plodova. tako da peskovita zemljišta generalno nisu povoljna. 3.5. ali nisu uveka pogodna za organsku proiyvodnju.1. Treba izbegavati blizinu šuma i drugih područja gde u prirodnom okruženju rastu divlje jagode ili druge slične vrste. ali im najviše odgovaraju srednje teška. 3. Jagode tolerišu blagu kiselost zemljišta.5.90C. bez obzira da li je nekada na tom zemljištu gajena jagoda. okopavanjem i plevljenjem. Taj period je potreban da bi se organska masa deteline i trava razložila i zadržala u površinskom sloju gde su zemljišni mikroorganizmi aktivniji i gde će mlade biljke lako usvojiti potrebna hraniva. Oranje ne treba da bude dublje od 20cm i izvodi se 4-6 nedelja pre sadnje. Lokacije sa dobrom drenažom su od suštinske važnosti. jer predstavljaju povoljne uslove za razvoj truleži korena. Većina sorti podnosi temperaturu od -20C bez zaštite i do -40C ako se gaje u plastenicima. Teška zemljišta nisu pogodna. Slab protok vazduha povećava vlažnost vazduha oko listova i plodova. Slabo drenirana i sabijena zemljišta su nepovoljna i sa aspekta pojave bolesti.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE pravcu vetrova takođe nose rizik od izmrzavanja. U istom periodu stablo može biti oštećeno na -3. jer je u takvim uslovima teško obezbediti dovoljno kalijuma. Visoka vrednost pH dovodi do nedostatka gvožđa. jer ova gljiva ima širok krug biljaka domaćina koje može zaraziti. usled stalne izloženosti biljaka suvim i hladnim vetrovima.

Proizvodnja semena i sadnog materijala metodama organske proizvodnje vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja semena. Alice. gaji se u kombinaciji sa Florence koja služi kao oprašivač i 7 . koja dospeva tačno u standardno vreme dozrevanja jagoda. Darselect. Eros.1. nisu pogodne za organsku proizvodnju zbog svoje osetljivosti prema bolestima. Prema članu 16.“ Prednosti jednogodišnjeg gajenja jagode u odnosu na dvogodišnje ogledaju se u: • smanjenju problema koji nastaju usled pojave obolenja korena. 2) je korišćenje tog materijala opravdano za sprovođenje naučnoistraživačkih ispitivanja. Pegasus. Tonto (Fitzgerald Jean. Navešćemo izbor sorti jagode koje bi se zbog svojih osobina mogle koristiti u organskoj proizvodnji: Honeoye. 2004). truleži. te je stoga u sledećem poređenju ona uzeta kao polazna sorta uprkos činjenici da nije pogodna za organsku proizvodnju: • Alba – (sazreva 11 dana pre Elsante) • Clery – glavna rana sorta (sazreva 9 dana pre Elsante) • Honeoye – glavna rana sorta (sazreva 7 dana pre Elsante) • Elianny – (sazreva 4 dana pre Elsante) • Darselect – sazreva gotovo u isto vreme kao Elsanta (nekada 3 dana ranije) • Elsanta – standardna sorta • Sonata – sazreva gotovo u isto vreme kao Elsanta (nekada 1 dan kasnije) • Polka – sazreva gotovo u isto vreme kao Elsanta (u nekim uslovima 3dana kasnije) • Symphony – sazreva gotovo u isto vreme kao Elsanta (u nekim uslovima 3dana kasnije) • Yamaska – kasna sorta (+14dana u odnosu na Elsantu). uz primenu metoda organske proizvodnje. Sorta Elsanta je jedna od najčešće gajenih zbog dobrog prinosa. Everest. Tamella. Cambridge Favorite. pepelnice i grinja • olakšanoj berbi usled veće veličine plodova • smanjenju potrebe suzbijanja korova • ranijoj berbi Dvogodišnje gajenje jagode treba odabrati ukoliko se proizvodnja odvija u sledećim uslovima: • nadmorska visina iznad 1000m • izbor sorti sa manjim brojem cvetova i većim plodovima • kasne prethodne kulture • gajenje na gredicama 4. rasada i sadnog materijala. pod uslovom da taj materijal nije tretiran sredstvima za zaštitu bilja koja nisu dozvoljena u organskoj proizvodnji. pošto ima isključivo ženske cvetove. Symphony.2011: “Reproduktivni materijal za biljnu i stočarsku proizvodnju koji se koristi u organskoj proizvodnji mora da bude proizveden metodama organske proizvodnje. Zakona o Organskoj proizvodnji u RS. Bolero. 3) se radi o autohtonoj sorti. Pegasus (jednorodne) i Bolero iz grupe stalnorađajućih. Florence. a posle isteka perioda konverzije Ministarstvo. Neke sorte koje su veoma prisutne u konvencionalnoj proizvodnji. što osigurava visok prinos. Sortiment Prema iskustvima iz EU među najpogodnije sorte jagode za organsku proizvodnju spadaju: Florence. Proizvođaču se može odobriti korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje. kao što je Elsanta.01. ako: 1) na tržištu nema materijala koji je proizveden metodama organske proizvodnje. Emily.štetočinama. pegavosti lista. Sorte pogodne za organsku proizvodnju i za plasman jagode u svežem stanju su pre svega rane sorte ili one kasnije jer se njima postiže bolja cena na tržištu. Korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje u periodu konverzije proizvođaču odobrava ovlašćena kontrolna organizacija. koji je na snazi od 01.

Poseduje otpornost prema većem broju patogena koji prouzrokuju: uvelost. Emily je vrlo rana. porast plodova i zrenje su vrlo koncentrisani. Kvalitet plodova je dobar i veoma postojan. U dobrim uslovima prosečni prinos po biljci je od 0. Relativno dugo plodonosi. Clery je odlična rana sorta vrlo dobrog ukusa i arome. prinosna sorta pogodna za proizvodnju plodova za svežu potrošnju. a plodovi krupniji. Boja je zadovoljavajuća. U odnosu na druge sorte manje je osetljiva prema plesnivosti. Nešto kasnije cveta čime „izbegava“ pozne mrazeve. a odličnih je transportnih karakteristika. Otporna je prema prouzrokovaču pepelnice. sa vrlo ujednačenim kvalitetom od početka do kraja. ali je osetljiva prema uvelosti. selekcionisana u Vageningenu koja u severnoj i centralnoj Evropi predstavlja standardnu sortu. Berba ne traje duže od deset do petnaest dana. Srednje je otporna prema prouzrokovačima bolesti lista.8 do 1 kg. svetlije boje i mada nemaju izuzetnu . Manje je osetljiva prema plesnivosti plodova uz adekvatnu gustinu sadnje.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE 8 sazreva u isto vreme. visokog je kvaliteta mesa i atraktivne arome. odlikuju ih i veoma dobar ukus i aroma. Elsanta je holandska. Clery je takođe rana sorta atraktivnih plodova. Darselect je sorta srednje epohe zrenja. Nakon hladnijih zima prinos je vrlo ograničen i obično se svodi na 0. Srednje je otporna prema uvelosti i truleži korena. a zbog osobina otpornosti prema pegavosti lišća i uvelosti može se gajiti i u organskoj proizvodnji. solidne čvrstine i trajnosti. Darselect je ranija francuska sorta koja spada među najukusnije i često gajene. srednje rana sorta.5 do 0. prinosna. U Italiji se gaji na većim nadmorskim visinama.38 g. visoke otpornosti i adaptabilnosti. srednjeg vremena zrenja. posebno u kooperativama koje jagodu plasiraju van glavne sezone.6 kg po živiću. Eros je sorta krupnih atraktivnih plodova. Popularna je u sistemu PYO („pick your own“ – „uberi sam“). posebno u Nemačkoj i u Austriji. bolesti lista. Plodovi su čvrsti sa otporom penetracije 35. Kod ove sorte zametanje. vrlo kvalitetnih plodova tokom cele sezone berbe. Ima konusno-okruglaste plodove. ali je puno i vrlo krupnih plodova (preko 50 g). Transportne karakteristike su odlične kod ove sorte. Cambridge favourite je sorta srednjeg vremena zrenja. uniformnih. sa malim čašičnim listićima i lepim vizuelnim utiskom. Odlične je adaptabilnosti i otpornosti na bolesti. Plodovi su srednje krupni. tako da izuzetno dobro podnosi transport i manipulaciju. Osetljiva je na sivu trulež u plasteničkoj proizvodnji. pa se može upešno gajiti i na težim i nešto alkalnijim zemljištima. dobrog ukusa i arome. a poseduje dobru otpornost i prema uvelosti i truleži korena. a srednje je otporna prema prouzrokovačima pepelnice i plesnivosti. Sklona je brzoj promeni boje u karmin crvenu na visokoj temperaturi. trulež korena. kao i prema uvelosti. veoma popularna u Srbiji u konvencionalnoj proizvodnji. Alba je vrlo rana i krupna sorta. Florence je sorta kasnog vremena zrenja i vrlo prinosna. Pegasus je srednje kasna sorta atraktivnih plodova i odlične trajnosti. Dobro podnosi berbu i transport. Honeoye je sorta koja je popularna u ogledima sa organskom proizvodnjom. konusnih. sjajniji i ukusniji. ali osim rustičnog izgleda i tamnije boje. ali je osetljiva prema bolestima korena (uvelost i trulež). pepelnicu.3 kg po živiću. Bujna je sorta pa zahteva nešto veći razmak sadnje. ali je u početnom periodu berba mnogo bolja. Prosečna masa ploda je 27-30 g. jarko crvenih i sjajnih plodova. Ova sorta nema izraziti potencijal rodnosti i u dobrim uslovima daje prinos retko veći od 0. Podnosi lošije zemljišne uslove. plodova pogodnih za preradu. ali je sklona u određenim uslovima tamnjenju i matiranju. Plodovi imaju osrednju uniformnost i krupnoću. Ove sorte se preporučuju i za više predele (800-1000 m nadmorske visine).

bela detelina. Srednje je pozna sorta (sazreva u trećoj dekadi maja) i poseduje izraženu adaptabilnost na razne uslove gajenja. U takvim uslovima. Istorija polja i prethodni usevi igraju u velikoj meri ulogu u uspešnoj proizvodnji jagode.). tako da sejanje ovih kultura kao predusev pozitivno utiče na smanjenje brojnosti štetočina. jer veliki broj korova može biti prenosilac odnosno domaćin ovih ili drugih prouzrokovača bolesti i štetočina. šargarepa i uljana repica (zbog pojave samoniklih biljaka naredne godine). Samooplodna je. paprika. može se gajiti u organskoj proizvodnji. zbog atraktivnosti za tržište. Od stalnorađajućih sorti sa standardnim bokorom treba pomenuti Bolero i Everest. kao što su larve gundelja. Jednogodišnji usevi. prvenstveno fantastično izbalansiran odnos kiselina i šećera i odličan ukus.1. paradajz. patlidžan. ozima strna žita (sa izuzetkom ovsa). žičnjaka i nematode mogu predstavljati problem. krompir). kao i krastavce. lucerka. Biljke koje treba izbegavati kao predusev su: krompir. još uvek izdvajaju ovu sortu kao vrlo atraktivnu. gotovo peskovitim i blago kiselim zemljištima. Podnosi razne tipove zemljišta. raž (biljka koja je i jak konkurent korovskim biljkama). Plodosmena Rotacija useva je planska smena vrsta biljaka koje se gaje na jednoj parceli u dužem vremenskom periodu. U periodu rotacije neke biljne vrste treba izbegavati kao predusev za jagodu (paradajz. papriku ili lubenice. Treba je gajiti samo u prohladnoj klimi na većim nadmorskim visinama i na lakim. Najmanji interval u kome se na istoj parceli jagoda može gajiti je tri godine. pšenica ili raž su nepogodni za razvoj mnogih štetočina koje napadaju jagodu. tamno crvene boje. jer su sve osetljive na uvenuće biljaka (prouzrokovač Verticillium spp. U takvim uslovima štetočine. Kao biljne vrste koje su pogodne u periodu rotacije navode se: smeša trava i deteline (period gajenja 1-2 godine). Međutim u sadašnjim okolnostima u organskoj proizvodnji je dominantna sorta Senga sengana i verovatno će i ostati još nekoliko godina. 5. Navedene sorte je moguće gajiti u organskoj proizvodnji i one će svakako postepeno da se šire i u Srbiji. transportabilna je. jer je izuzetno osetljiva na bolesti korena. Plodovi su krupni. Srednje je otporna prema prouzrokovačima bolesti lista (osim pepelnice) i bolestima korena. posebno za pijačnu prodaju. a umereno otporna prema plesnivosti što zavisi od primene mera koje su preporučene u opisu ove bolesti. a biljke su vitalne i srednje otporne prema najvažnijim patogenima. Everest je vrlo prinosna stalnorađajuća sorta sa periodom rađanja od juna do oktobra. smeša trava i deteline (ako se gaji duže od tri godine). a može se koristiti i za svežu potrošnju. kupusnjače (sa izuzetkom uljane repice). kao i vrste jagodastog voća. dobrog ukusa i čvrste konzistencije mezokarpa. Zbog toga je važno izbaciti iz plodoreda: krompir. njene ostale osobine. naročito gde su problem nematode. a nešto je manje osetljjiva prema prouzrokovaču pepelnice u odnosu na druge stalnorađajuće sorte. karakteriše ih izvanredna trajnost. kao što su kukuruz. 9 . Agrotehničke mere 5. Ukoliko se radi o prethodno neobrađivanom zemljištu takođe treba biti pažljiv pri izboru lokacije. Bolero je rodna sorta srednje krupnih plodova dobrih transportnih karakteristika. Pogodna je za sve vrste prerade. a druga da spreči povećanje brojnosti štetočina i značajniju pojavu bolesti. Sorta je veoma osetljiva na nepovoljne uslove sredine. Prva je da omogući održavanje i unapređenje plodnosti zemljišta.čvrstinu. kadifica (na manjim površinama). ovas. Ako se izuzme visoka zahtevnost ove sorte u pogledu tehnologije gajenja. mada je većina stručnjaka ne preporučuje za tu namenu. Rotacija useva ima dve najvažnije uloge. kukuruz kokičar. vrlo rodna. Biljke su bujne i zahtevaju nešto veća rastojanja sadnje.

uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena . a onemogućiti eventualno nicanje korovskih biljaka.zahtevi vrste i prednosti Vrste LUCERKA Setva april-maj Životni ciklus višegodišnja Tip zemljišta dobro drenirano pH 6.uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena .početak oktobra peskovita ili jednogodišnja.na hladnoću najtolerantniji pokrovni usev RAŽ avgust . To omogućava korovskim vrstama da klijaju i da se osuše dok jedan deo semena neće ni klijati. brzo nicanje i rast . 5.neophodna inokulacija semena sa azotofiksatorima ako se seje na parceli prvi put .biofumigantna svojstva .ne preživi zimu .dobar međuusev HELJDA kasno prolećerano leto jednogodišnja.dobar međuusev. Ovi usevi dati su u Tabeli 3. smanjenju ili eliminaciji određenog broja korova kao i smanjenju pritiska određenih prouzrokovača bolesti ili štetočina.0-7.veoma dobar dugoročni pokrov sa niskim zahtevima prema održavanju naročito u neplodnom.uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena . Da bi ovi usevi došli do izražaja i uspešno ispunili svoju funkciju. najbolje ih je gajiti cele prethodne sezone uz inkorporaciju u zemljište pre sadnje jagode.kratkoročno dobro popravlja siromašna zemljišta . Održavanje zemljišta Folija se postavlja nekoliko nedelja pre sadnje.jara većina . Tabela 3. što će sprečiti korovske biljke da kasnije niču oko mladih biljaka jagode.0 Zapažanja . Zemljište ne sme da bude previše vlažno u toku postavljanja folije. Postoje usevi koji mogu doprineti poboljšanju organske materije u zemljištu. Zasad jagode u plodoredu ne treba ponovo gajiti 6-7 godina.odlična alelopatska svojstva za suzbijanje korova .glina . Prethodni usevi za jagode .ozima glinovite ilovače . kontroli erozije.trajno vezuje azot (N) kada se unese u zemljište TRAVE Festuca april-maj ili avgust-septembar višegodišnja većina .VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE prekidajući im životni ciklus.2.dupla korist: pokrov i krmno bilje BRASSICACEAE (uljana repica) april ili kraj avgusta početak septembra jednogodišnjadvogodišnja ilovača. Na mestima sadnje budućih biljaka zaseca se otvor u vidu krsta koji će omogućiti sadnju. Debljina folije treba da je 38 mikrona ako se jagoda gaji jednu sezonu ili 50 mikrona za trogodišnje gajenje. kiselom zemljištu i na senovitim staništima .može biti zaoran pre sadnje 10 .

ne zahteva dodatni azot .ne zahteva dodatni azot . Pri sadnji u dvojnim redovima rastojanje između udvojenih redova je 40-50cm. Ako je obrada ručna onda je rastojanje 60-70 x 20-30cm.Biofumigantska svojstva .ozima većina Gajenje na foliji .dobar međuusev . dok se primenom biodegradabilnih folija sprečava razvoj korova.uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena . dok su rastojanja između živića u redu 25-30cm.jun sredina aprila jednogodišnja većina . pleva ili suvo šumsko lišće u količini do 10 t/ha. U organskoj proizvodnji prostor između udvojenih redova obično se zastire raznim organskim materijalom: slama. Ako je obrada mehanizovana rastojanja su 90 cm između redova i 20 do 30cm u redu.ogroman proizvođač bio mase u uslovima toplog leta SIRAK i SUDANSKA TRAVA KOKOTAC/ DETELINA GRAHORICA PŠENICA kasno prolećeleto početak aprilasredina maja ili početak avgusta avgust septembar jednogodišnja.ako se seje krajem leta ne može da preživi zimu .dupla korist: pokrov i krmno bilje većina .košenje ili zaoravanje pre formiranja semena većina .dobar međuusev . Ovaj materijal sprečava razvoj ko- 11 .brz rast .malč 5.detalj Održavanje zemljišta .jara glinovita i ilovača LJULJ Jednogodišnja.trajno vezuje azot kada se unese u zemljište OVAS ili kraj avgusta-sredina septembra avgust početak septembra jednogodišnja. Pored toga u amaterskim baštama jagode se gaje na lejama. Sistemi gajenja Najčešći sistemi gajenja jagode su prosti i dvojni redovi.3.biofumigantna svojstva .uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena jednogodišnjadvogodišnja jednogodišnjadvogodišnja jednogodišnja. a rastojanje između dva para redova je 80-100cm.jara . ali je za uspešnu proizvodnju potrebno obezbediti navodnjavanje „kap po kap“. Sadnja u udvojene redove omogućava veće prinose. Prosti redovi formiraju se na rastojanjima koja zavise od načina obrade.idealan brzo rastući pokrov .brz rast . strugotina.TAGETES (Neven) maj.ne preživi zimu . seno.ozima ili višegodišnja većina .inkorporacija krajem juna ako se seje u proleće .visoki zahtevi ka azotu i vlažnosti .

Količina organske materije u zemljištu može se takođe povećati unošenjem životinjskog đubriva (stajnjaka) u količini od 20-40 t/ha. Kontrola zemljišta na prisustvo hranljivih materija preporučuje se svake pete godine. Takođe. ali može tolerisati nešto niži nivo obezbeđenosti zemljišta fosforom. Kod zamljišta normalno snabdevenog mineralnim materijama i pri povoljnom plodoredu dodavanje đubriva je gotovo nepotrebno. a njegovom primenom povećava se i sadržaj organske materije u zemljištu. sa ciljem da se umanji pojava semena korova (konjsko đubrivo) i ograniči nivo azota u zemljištu (živinsko đubrivo). Sveže i nerazređeno organsko đubrivo se najčešće unosi u predkulturu. Unošenje maksimalno 20 kg N/ha u prostor između redova je retko neophodno.5% humusa). Prevelike količine azota.dvoredi na foliji Niski plastenik i folija 12 5. Ishrana Načela ishrane jagode u organskoj proizvodnji: • đubriti zemlju. Ova mera doprinosi smanjenju brojnosti korova i podiže nivo plodnosti zemljišta jer detelina vezuje vazdušni azot. Za organsku proizvodnju jagode najvažniji je kalijum i nivo organske materije u zemljištu (optimum 3. Sistem gajenja . a plodovi su obojeniji. povećavaju uticaj štetnih organizama i negativno utiču na podzemne vode zbog ispiranja. ali su te potrebe veće u periodu 2-3 nedelje nakon sadnje kada ga treba dodati u formi organskih đubriva ili stajnjaka. S obzirom da je dodavanje hraniva u zasad jagode kom- . nastanak pokorice. Materijal se nanosi u sloju debljine oko 5-6cm.4.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE rova. Od svih mineralnih materija najveća potreba je za kalijumom. a ne biljku! • zabranjena lako rastvorljiva đubriva Ciljevi: • povećanje/očuvanje organske mase u zemljištu • mobilisanje hranjivih materija • kontrola korova • sprečavanje erozije • pospešivanje bioraznovrsnosti Generalno gledano jagoda ima relativno skromne zahteve za đubrenjem. Najčešće se koristi goveđi stajnjak. Jagoda ima visoke “zahteve” u pogledu potreba za kalijumom. mada se mogu koristiti i druge vrste đubriva. jer oni ne izazivaju ožegotine na biljkama. kontakt plodova sa vlažnom zemljom. Pre zasnivanja zasada za preporuku je da se na toj parceli gaji smeša trava i deteline u periodu 1-2 godine. U cilju proizvodnje jagode za što raniju berbu primenjuju se sistemi gajenja u niskim tunelima i u plasteniku. ima PK nešto niže potrebe za azotom. naročito u godini berbe. pod uslovom da se adekvatno pripremaju (kompostiraju). Minimalne količine azota od 60 kg N/ha u sloju zemljišta od 0-30cm ne smeju biti prevaziđene. koji je i najefikasniji. Zgoreo stajnjak ili zreli kompost se mogu uneti i pred samu sadnju.

5 2. Italpollina (NPK 4:4:4). Strugotina se može koristiti da se obogati stajnjak i kompost. a ne sme se koristiti stajnjak iz intenzivne. 5%-tno. Biohelp Sedumin Vegipur tečno/peleti. PBI Bioilsa Dix 10 Stercus naturale Sedumin Nitroderm. Stajnjak je posebno važan za lakša ili peskovita zemljišta jer popravlja ne samo strukturu i plodnost već i sposobnost zemljišta da zadrži vodu i hranjive materije.5 1. Compag. Materijal za kompostiranje takođe mora poticati sa sopstvene farme ili druge farme na kojoj se odvija organske proizvodnja. Kompostirani (zgoreli) stajnjak može se koristiti ali njegovo poreklo treba da potiče iz organske proizvodnje. Siforga (NPK 5:3:8).8 7 13. Biohelp Sačma uljane repice Bundevina sačma Suncokretova sačma Sačma od ricinusa Solafert Fa.5-1.5 13 . PBI Napomena: U zasadu jagode najčešće se dodaje Vinasa i Biosol.3 0. U Srbiji su na tržištu pristupačna i organska hraniva. Biohelp Maltaflor Bio.3-0. U praksi postoje pozitivna iskustva sa primenom organskih hraniva koja sadrže N.7 7 K2O (%) 0. K. PBI. a takođe i osetljivost prema pepelnici i plesnivosti plodova kao i biljnim vašima. Maksimalna količina azotau zemljištu ne sme da pređe 170 kg/ha godišnje zbog mogućeg zagađenja zemljišta i vode nitratima.5 5. pre zasnivanja zasada.6 4.4 2.3/2 0.5 0.8 9. Obezbeđenost kalijumom može biti problem na lakim zemljištima.5 6 5 14 4 0. 6-8 5 2-5 5.2 2. industrijske proizvodnje. U periodu cvetanja jagodastog N zas. Godišnje je potrebno prosečno 130 kg N po hektaru što odgovara količini stajnjaka 10-15 tona/ha. Ne treba preterati sa velikom količinom stajnjaka (posebno ako se radi o živinskom) jer se time povećava nivo azota u zemljištu i razvoj lisne mase na “teret” plodova. Prilikom formiranja zasada.4 Tabela 4: Dopunska organska đubriva koja se koriste u zemljama EU Biosol Biofert Vinasse 2 odn. Fa.3 1 1 0.5 5. Biohelp Sedumin Haarmehlpellets. Fa. P.3 5 0.5 1. Ekstrakti biljaka bogati kalijumom takođe se mogu koristiti. Fa. Na domaćem tržištu mogu se nabaviti NPK hraniva sertifikovana za organsku proizvodnju: Ecomix.plikovano.3/2 1. preporučuje se početkom vegetacije primeniti Eco-Mix 1 (NPK 9-3-3) i to od 5 do 7 kg/100 m2. PBI. plodnost zemljišta je potrebno dovesti na određeni nivo.5-6 1. kako bi ono bilo povoljno i u periodu eksploatacije.4 1 2 6 1 1 0. (%) P2O5 (%) 0. Ne preporučuje se da godišnja količina komposta bude veća od 25 t/ha. Fa. pogotovo ako se radi o gajenju na foliji.5-1.5 0.5 1.7/5 11 9.

Hranivo jača otpornost biljaka na stres. naročito u fazi berbe. koje rastvaraju mineralne materije u zemljištu. navodnjavanje treba vršiti u jutarnjim časovima. hemijski i biološki sastav. Pesak i čestice zemlje nisu štetni. Pored tradicionalnih đubriva u obliku peleta. Naredne intervale navodnjavanja u okviru vegetativnog razvoja biljke. 5. ali je nepovoljno jer se na taj način favorizuje pojava bolesti. pomoću ovih organskih kiselina.5m širine)). što dovodi do povoljnijih uslova za razvoj bolesti korena. a posebno sive plesnivosti plodova. Zato je potrebno pre zalivanja izvršiti hemijsku analizu vode i vršiti je svake treće godine. Analiza vode se radi u laboratorijama Zavoda za zaštitu zdravlja. kompost se unosi i u leto.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE voća primeniti Eco Mix 4 (NPK 7-7-10) i to od 8 do 12 kg/100 m2 po celoj površini zasada ili redno u srazmerno manjoj količini. To se odnosi i na zasade koji su obezbeđeni sistemom za navodnjavanje „kap po kap“. Nakon sadnje od izuzetne je važnosti iscprno i detaljno zaliti zasad jagoda. Italpollina je vrsta đubriva sa značajnom količinom huminskih. Treba biti pažljiv jer se pri zastajanju vode većem od 10 l/m2 povećava mogućnost sabijanja zemljišta kao i ispiranja i gubitaka hranljivih materija (naročito azota). U vodi ne sme biti ostataka nafte i rastvorenih soli u visokoj koncentraciji. Odluka o potrebi navodnjavanja donosi se u odnosu na različite probe odnosno rezultate merenja tenziometrom. 14 . Dodatno se pogoršava aeracija zemljišta. Kod đubriva je pored sastava važan i njegov oblik. fulvinskih i amino kiselina. Navodnjavanje putem orošavanja je moguće. nakon berbe.5 g/l < 5 meq/l < 2200 meq/l < 10 < 120 ppm Na kvalitet vode za zalivanje utiču njen fizički. Korenov sistem biljaka koristi veću količinu mineralnih materija. Za jednogodišnju proizvodnju organske jagode biljke se mogu saditi direktno u kompost (30-50 m³ komposta plitko dodati u traci za sadnju (~1-1. Navodnjavanje Postoji više načina navodnjavanja ali je najpogodiji (sa aspekta potreba biljaka i racionalnog korišćenja) sistem „kap po kap“. Pored makroelemenata navedena hraniva imaju visok sadržaj organske materije. diktira potreba korena za vodom i hranivima. Poželjni parametri analize vode za zalivanje dati su u Tabeli 5. koji se postiže postavljanjem perforiranih traka (u zasadima na ravnim terenima ili blagim nagibima) ili kompenzacionih cevi (na većim nagibima) kako bi se svim biljkama u redu dodala ista količina vode.0 mS/cm < 1.5-6. ali su nepoželjni jer mogu oštetiti sistem za zalivanje. Ukoliko se radi o sistemu u kom se očekuje rod i u narednim godinama.5 < 2.5. postoje i organska đubriva u obliku mikro granula sa specifičnim dejstvom i postepenim oslobađanjem hraniva. otpornost na niske temperature. Pošto su biljke sklone naglom isušivanju. Ako se biljke gaje na foliji onda se cevi ili trake postavljaju ispod folije. koja je od neprocenjive vrednosti za zemljište. Tabela 5: Poželjne karakteristike vode za zalivanje Parametar pH Električna provodljivost Soli Bikarbonati Sulfati SAR Nitrati Vrednosti 5.

korišćenje specifičnih folija sa antigljivičnim osobinama. S obzirom da ne postoje adekvatne supstance. Patogen prezimljava na uginulom biljnom tkivu. u jutarnjim časovima odmah nakon berbe. Siva plesan (prouzrokovač Botrytis cinerea) je jedna od destruktivnijih bolesti jagode. ali se ovaj problem u organskoj proizvodnji rešava bezvirusnim sertifikovanim sadnim materijalom. pregled biljaka i održavanje higijene u zasadu pomažu da se spreči širenje bolesti. Virusne bolesti jagode su takođe od posebne važnosti. Najvažnije bolesti jagode su: siva plesan. optimalna ishrana biljaka azotom i mere usmerene na održavanje životnog staništa su skup integralnih mera koje su izuzetno značajne u prevenciji pojave bolesti i štetočina. preventivne mere smatraju se prioritetnim. optimalna rastojanja sadnje. antraknoza. izbor sorti. pažljiva upotreba azota. suzbijanje korova u međurednom prostoru. a naziv je dobila po sivoj miceliji koja prekriva plesnive plodove. kako bi se biljke brzo osušile od preterane vlažnosti. uvenuće biljaka. 15 . zdrav sadni materjal. trulež korenovog vrata i stabla. a odgovaraju joj visoka vlažnost vazduha. izbegavanje orošavanja biljaka u periodu cvetanja i plodonošenja. uklanjanje iz zasada i kompostiranje lišća nakon berbe. uklanjanje i uništavanje plesnivih plodova u toku berbe. trulež korena. uzgoj manje osetljivih sorti kao što su Pegasus i Honeoye u regionima sa izraženim problemima. Siva plesan plodova Ljubičasta pegavost lista jagode Preventivne mere u tehnologiji gajenja Uzgoj jagode na blago nagnutim provetrenim terenima i na foliji kako bi se omogućilo brzo sušenje biljaka posle padavina. čuvanje plodova. kišni periodi i temperatura od 15-20°С. S obzirom da je za primenu dozvoljeno samo nekoliko supstanci kao direktni metod zaštite. Siva plesan je najraširenija bolest jagode i u merama zaštite ima posebno mesto. mere vezane za način gajenja i preventivne mere su jedine koje mogu dati efekat zaštite. kao direktna mera zaštite od navedenih bolesti. kosidba. nakon berbe. korišćenje sistema kap po kap. naročito u godinama sa kišnim periodima u toku cvetanja. Bolesti. gajenje u plastenicima smanjuje rizik od bolesti u kišnim uslovima. u hladnim uslovima. Rotacija useva. a ne samo u zasadu jagode. štetočine i korovi U kontroli pojave bolesti i štetočina u organskoj proizvodnji jagode mora se primenjivati sistem integralnih mera na širem području. Rizik od zaraze se povećava ako su plodovi u kontaktu sa vlažnim zemljištem ili uginulim delovima biljke. Potencijalno veoma štetne bolesti jagode su verticiliozno uvenuće i trulež korena. Zdrav sadni materijal. da ne bi došlo do pojave bolesti. zalivanje biljaka. redovno provetravanje plastenika kako bi se smanjila relativna vlažnost vazduha.6. pepelnica. Bolest nastaje zarazom cvetova preko tučka u perodu cvetanja.

Simptomi su posebno izraženi u periodu berbe i periodima stresa (nagle promene temperature i vlažnosti zemljišta). Pored lišća bolest zahvata i cvetne drške i plodove u razvoju. Kada se patogen pojavi u zasadu u zemljištu opstaje čak i preko 15 godina. jednoredna umesto dvoredna sadnja. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Testiranje zemljišta na prisustvo gljive. Bolest se javlja i na novom lišću koje se pojavi nakon berbe i košenja starog ličća. trulež se može javiti vrlo brzo i agresivno i ako se plodovi ne zbrinu na adekvatan način šteta može biti potpuna. gajenje manje osetljivih sorti (Camridge favorite. ako je područje sa niskim zimskim temperaturama). Simptomi se pojavljuju krajem proleća. pažljiva upotreba azota. Natrijum bikarbonat menja pH vrednost na tučku cvetajućih jagodastih voćaka. krompir. a može se mehanizacijom i sadnim materijalom preneti iz jednog zasada u drugi. Jedna od njih je Aureobasidium pulluans (preparat BoniProtect forte). hrapavi i ne dozrevaju. Većina sorti je relativno tolerantna na napad bolesti na lišću. Plodovi sa simptomima pepelnice. tako da i njegova primena ometa nastanak sive plesni. Biljke u zaštićenom prostoru su posebno osetljive na napad bolesti. što rezultira progresivnim sušenjem lišća i uvenućem biljaka. minimalni period od 3-4 godine za ponovno gajenje jagode na istom zemljištu. Uvenuće biljaka prouzrokuje gljiva Verticillium dahliae. ali su posledice na plodovima najveće. a uvijanje lišća je prvi simptom bolesti. lucerka). nisu pogodni za transport. pre zasnivanja zasada. Florence) u područjima sa stalnom pojavom bolesti. stalnorađajuće jagode gajiti odvojeno od jednorađajućih da bi se sprečilo prenošenje bolesti. a pogoduje joj suvo i toplo vreme sa temperaturom preko 23°С. Gljiva zaražava koren i širi se u provodnom sistemu sprečavajući usvajanje vode i hranjivih materija. paprika. izbegavanje uzgoja jagode u plodosmeni sa drugim biljkama koje su domaćini istoj gljivi (malina. Emily. brzo dehidriraju i lako propadaju. a posebno su kritične godine u kojima se smenjuju periodi sa padavinama i niskim temperaturama sa periodima kada je suša i visoke temperature. br. košenje lišća nakon berbe (uklanjanje lišća tek u proleće. 48/11) Pepelnicu jagode prouzrokuje gljiva Sphaerotheca macularis. Gljiva prezimljava na biljkama jagode.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Nakon berbe. Meteorološka stanica za prognozu bolesti 16 Primena biofungicida i drugih supstanci sa funficidinim ili fungistatičnim delovanjem je dozvoljena u skladu sa Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (“Službeni glasnik RS”. prouzrokovača bolesti. koji postaju čvrsti. a bolest može dovesti do potpunog gubitka prinosa. U organskoj proizvodnji dozvoljena je primena gljiva antagonista koje ometaju razvoj patogene gljive. omogućena optimalnom gustinom sadnje zavisno od sorte. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Dobra provetrenost biljaka. paradajz. izbegavanje korišćenja osetljivih . čak i slabijim. Gljiva ima širok krug biljaka domaćina.

Patogen se brzo širi u toku zrenja. Napadnuti plodovi se u kasnijim fazama bolesti mogu sasušiti i mumificirati. 17 . a prenosi se sadnim materijalom. biofumigacija zemljišta da bi se smanjio nivo inokuluma gljive u zemljištu. Simptomi bolesti su tamno braon. fragariae) pripada grupi zemljišnih bolesti i može prouzrokovati uginuće velikog procenta biljaka. lokacija). uzgoj biljaka na uzdignutim redovima – gredicama („raised beds“) da bi se popravila aeracija zemljišta. Koren truli od vrha. pažljiva upotreba azota u ishrani biljaka. Spore se u zaraženom zasadu šire vetrom. a simptomi se manifestuju na cvetovima. Ako je zemljište suvo poželjno je izvršiti zalivanje odnosno kvašenje. uklanjanje lišća biljaka posle košenja u jesen i održavanje dobre higijene u zasadu. ne orošavanjem. Sorte Tamela i Elsanta su osetljive prema ovoj bolesti. izbegavati uzgoj jagode na zbijenom i vlažnom zemljištu. Trulež korenovog vrata i stabla (prouzrokovač Phytophthora cactorum) manifestuje se iznenadnim uve- nućem biljaka pri čemu za nekoliko dana cele biljke klonu i suše se. uklanjati i uništavati obolele biljke čim se primete. dobra provetrenost biljaka (ekspozicija. održavati dobru mikrobiološku aktivnost zemljišta i rotaciju useva. Kada se obolele biljke čupaju iz zemljišta deo od polovine korenovog vrata ostaje u zemlji. pažljiva upotreba azota (pri većim upotrebljenim količinama biljke su podložnije bolesti). izbegavati gajenje osetljivih sorti. Na korenu se javlja tipična crvena trulež koja se vidi na uzdužnom preseku. a lišće poprima plavo-zelenu boju. ne koristiti mehanizaciju koja je korišćena u zaraženim područjima. primena organske materije (kompost stajnjak. Zbijena. biljke se malčiraju. Crvena trulež korena (prouzrokovač Phytophthora fragariae var. gustina sadnje. nastiranje međurednog prostora da bi se sprečilo širenje patogena spiranjem posle kiše. Zaraženi deo zasada delimično se oporavlja u toku leta kada je manje padavina. Gljiva je specifična za jagodu. zalivanje sistemom kap po kap. Promene se pojavljuju i na cvetnim drškama i živićima. vodom. uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka čim se primete. Brassica (juncea i napus). plodovima cvetnim drškama i živićima. održavanje zdravog zemljišta rotacijom useva. ne gajiti osetljive sorte. kišom. izbegavati uzgoj jagoda na zbijenom i vlažnom zemljištu. korišćenje samo sertifikovanog sadnog materijala. Iz glukozinolata zafrezirane biljne mase. ali se na preseku korenovog vrata vide promene tipa nekroze tamno crveno-braon boje. primenjivati uzdignute redove. a biljka gubi sposobnost usvajanja mineralnih materija i vode. Nakon punog cvetanja biljaka. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Korišćenje zdravog sadnog materijala. Antraknozu jagode prouzrokuje gljiva Colletotrichum acutatum. zelenišno đubrenje) u cilju popravke drenaže. a patogen prezimljava u biljnoj masi.sorti. gotovo crne promene na plodovima. a u vlažnim uslovima masa konidija prekriva centar pega. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Zdrav. Glavni izvor zaraze je sadni materijal. Napadnute biljke su kržljave. uklanjanje i uništavanje zaraženih plodova čim se primete. Spore gljive prenose se brzo vodom posebno pri spiranju zemljišta. odnosno perioda kada razviju 20-30 t sveže mase po hektaru. oslobađaju se izotiocijanati koji dovode do redukcije broja mikrosklerocija patogenih gljiva i supresije nicanja korova. Postupak biofumigacije počinje setvom biljaka iz roda slačica. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Korišćenje sertifikovanog sadnog materijala. hladna i vlažna zemljišta pogodiju razvoju bolesti i opstanku gljive u njemu i preko 15 godina. mehanizacijom i alatom. Simptomi bolesti mogu se pogrešno pripisati verticilioznom uvenuću. pticama. odabir povoljne lokacije za zasad sa dobrom drenažom. sertifikovan sadni materijal. ako je vreme toplo i kišovito i može uništiti prinos. a dobijena masa unosi u zemljište freziranjem.

Pri jakom napadu čitavo naličje je prekriveno jedinkama i paučinom. rilaš. kovrdža se i postaje krto i lomljivo. uzgoj jagode u niskim tunelima za ranu proizvodnju čime se zbog ranijeg cvetanja „izbegava“ napad štetočine. Prepoznavanje korisnih insekata u svim stadijumima razvoja (odrasli insekt. Međutim u nekim godinama na sortama koje imaju previše cvetova štetočina ima efekat proređivanja. a nakon toga lišće postepeno gubi hlorofil. U Holandiji su izvedena istraživanja potapanjem živića u toplu vodu. Nakon polaganja jaja ženka punktira cvetnu dršku što zaustavlja razvoj cveta koji se postepeno suši čime se stvaraju optimalni uslovi za razvoj buduće larve.5 mm dužine tela. . uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Zdrav sadni materijal (problemi po pravilu nastaju sa zaraženim sadnim materijalom). a oštećenja koja pravi na lišću su u vidu okruglih izgrizlina. Koprivin pregalj (Tetranychus urticae) prezimljava na biljkama jagode ali i na drugim vrstama. Odrasle jedinke su žuto-zelene boje sa dve karakteristične tamne pege na leđima. uzgoj sorti koje stvaraju više cvetnih pupoljaka. koja je retko problem u organskoj proizvodnji. fragariae) je veoma raširena štetočina. Larve se pile iz jaja posle 7 dana. Biološke mere zaštite U toku letnjih meseci u proizvodnji jagoda i u zatvorenom i na otvorenom prostoru mogu se primeniti jedinke predatorske grinje Amblyseus cucumeris. larve) je važno i njihova uloga se ne sme potceniti. jaja. Brojnost pregljeva najveća je u julu. To je posebno važno u proizvodnji jagoda u zatvorenom prostoru gde se brojnost štetočina menja veoma brzo zahvaljujući temperaturi vazduha. Prvi simptomi su u vidu žutih tačkastih hlorotičnih pega. Biljke zaostaju u porastu i eventualno propadaju. podizanjem cvetnih traka (koridora). Ženka može oštetiti preko 30 cvetnih pupoljaka polažući jaje u njih. Pregljevi su 0. U jednogodišnjoj proizvodnji jagoda ova štetočina nije problem ako je sadni materijal zdrav. u zemljištu i okolnim šumama. Odrasli insekti se lako prepoznaju po usnom aparatu koji je u vidu surlice. Tarzonemidna grinja (Phytonemus pallidus spp. pregljevi. u toplijem delu dana. Cvetojed (Anthonomus rubi) je potencijalno veoma opasna štetočina jagode. Razvoj pregljeva je veoma intenzivan u uslovima visokih temperatura i suše i ponekad se sreće više generacija u svim razvojnim stadijumima. Stalnorađajuće jagode su veoma osetljive na napad tarzonemida. kako bi se pregalj eliminisao i ta mera je dala dobre rezultate što je posebno važno za proizvodnju živića po organskom postupku. jer je veoma polifagna vrsta (hrani se velikim brojem biljaka). Odrasli insekti prezimljavaju ispod opalog lišća.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE 18 Najvažnije štetočine jagode su: cvetojed. Ako se u ishrani biljaka predozira azot to je takođe faktor koji doprinosi povećanju štetnosti pregljeva. Zasad treba pregledati redovno u sedmičnim intervalima da bi se mere zaštite primenile u optimalno vreme. prezimlja- vaju u korenovom vratu i stablu jagode. Odrasli insekti su aktivni od početka aprila u vreme pojave cvetnih pupoljaka jagode. omogućiti opstanak korisnih vrsta. Ako je brojnost odraslih insekata visoka mogu se primeniti insekticidi na bazi rotenona. a odrasli u rano proleće polažu jaja na mlado lišće. Odrasli su aktivni od kraja aprila i hrane se i polažu jaja na naličje lišća iz kojih se nakon 2 nedelje pile larve (zavisno od temperature). ako se primene preventivne mere. a mlado lišće poprima maslinasto zelenu boju. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Izbegavanje podizanja zasada u blizini šuma. jednogodišnja proizvodnja (kada je moguće). biljne vaši. Na sortama jagode koje stvaraju manje cvetnih pupoljaka štete su najveće.

Larve se hrane na korenu i prodiru u unutrašnjost stabaoceta jagode odnosno u korenov vrat. a takođe nemaju štetnih uticaja na korisne insekte. briga o korisnim vrstama formiranjem traka cvetajućih biljaka i ograda od žbunastih vrsta. izbegavati preteranu bujnost biljaka. Biološke mere zaštite U kontroli štetočine na otvorenom i u zatvorenom prostoru primena predatorskih grinja (Phytoseiulus persimilis) brzo daje dobre rezultate. pamukova vaš). omogućiti pristup i sklonište za korisne vrste insekata koje se hrane rilašima (kao što su trčuljci – karabide) ostavljanjem traka neobrađenog zatravljenog zemljišta. Sa korena larve prodiru u korenov vrat u proleće što postepeno dovodi do kolapsa napadnutih biljaka u toku proleća i leta. Odrasli insekti se hrane na lišću. Odrasli insekti su crne boje sa usnim aparatom u vidu rilice. a ostale vrste pričinjavaju direktne štete: kovrdžanje lišća i zastoj u porastu. Pored najvažnije dve vrste: jagodine lisne vaši (Chaetosiphon fragaefolii) i male jagodine vaši (Aphis forbesii) na jagodi se razvija još nekoliko vrsta (krompirova. ako je napad štetočine u vidu oaza oko njih postaviti fizičke prepreke (lepljive trake) koje će sprečiti širenje insekata. u periodu jesenproleće pustiti živinu da se hrani u zasadu. favorizovanje jednogodišnje proizvodnje u uslovima gde se očekuje napad pregljeva. Rilaš (Otiorhynchus sulcatus) je štetočina čija larva oštećuje stablo jagode hraneći se u njegovoj unutrašnjosti što predstavlja problem u suzbijanju. zemljište oko biljaka redovno obrađivati da bi se larve izložile nepovoljnim uslovima. Jagodina vaš je pored direktnih šteta prenosilac virusa jagode. Biološke mere zaštite U proleće i u jesen kada je zemljište toplo mogu se primeniti entomopatogene nematode iz roda Heterorhabditis (nematode koje parazitiraju – hrane se u telu larvi rilaša). takođe omogućiti pticama da se gnezde jer se i one hrane odraslim rilašima. Insekt prezimljava u stadijumu larve u zemljištu. Nematode se hrane larvama i ne utiču na jaja i odrasle insekte. Odrasli insekti ne lete. neke sorte kao što je Florence manje su podložne napadu odnosno tolerišu napad štetočine. Jagodina vaš . Preventivne mere u tehnologiji gajenja Zdrav sadni materijal. Larve se hrane u toku jeseni i zime na korenu jagode. praveći okruglaste izgrizline obično na obodu lista. na tržištu EU postoje gotovi preparati za primenu. Odrasla jedinka polaže jaja odmah nakon berbe. a u proleće se pojavljuje odrasli insekt. medna rosa. balansirana ishrana biljaka azotom. a iz njih se pile larve nakon 2-3 nedelje. a posebno je izražen pri gajenju jagode na foliji. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Zdrav sadni materijal.Pregljevi na jagodi Napad je posebno jak kada se pojavi u starom zasadu u kome je međuredni prostor prekriven malčom. košenje i kompostiranje lišća na kraju vegetacije odnosno berbe. larve su kremasto-žute boje sa braon glavom. Biljne vaši predstavljaju brojnu grupu insekata na jagodi. sistem jednogodišnjeg gajenja jagode prevenira štetnost rilaša. postavljanje fizičkih prepreka. uz uslov da je temperatura vazduha iznad 18°С.

a ona se pile početkom proleća. u hemijskom suzbijanju puževa u organskoj proizvodnji. naročito na lakšim zemljištima. posipanje oko zasada dijatomejske zemlje.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Biljna vaš na listu jagode Preventivne mere u tehnologiji gajenja Omogućiti korisnim insektima da se održavaju u okolini zasada jagode formiranjem traka biljaka koje cvetaju u toku celog perioda vegetacije. pogodnih za skrivanje trčuljaka. zlatokoka. polažu jaja krajem leta i u jesen. postavljanje bakarne trake oko zasada. pažljiva upotreba azota. koje se hrane vašima kao što su Orius vrste. Oštećenja koja se javljaju na plodovima ih čine neupotrebljivim. ali nekad i više generacija godišnje. u zasad je do perioda cvetanja. Malčiranje pogoduje njihovom razvoju. Minimalna temperatura .korisni insekt 20 Biološke mere zaštite Primena predatorskih stenica. predstavlja prepreku za kretanje puževa. Obično imaju jednu generaciju. Osolika muva Trčuljci . kosidba lišća jagode u jesen kako bi se elminisali prezimljujući stadijumi. koje parazitiraju puževe. Puževi Biološke mere zaštite Određene nematode. takođe moguće pustiti i živinu. koje se hrane puževima. dozvoljeno je korišćenje preparata na bazi feroortofosfata. Biološki metod suzbijanja puževa je posebno važan. ježeva i drugih korisnih vrsta. koji značajno smanjuju brojnost biljnih vašiju. Biobest). jer je potpuno neškodljiv za sve druge žive organizme i samog čoveka. obradom zemljišta u jesen i proleće jaja puževa izlažu se nepovoljnim uslovima. Prilagođavanje staništa (usejavanjem cvetnih koridora. nalaze se u ponudi nekih kompanija (Koppert. u proizvodnji jagode u zatvorenom prostoru. ali u isto vreme takvi uslovi pogoduju i vrstama kao što su trčuljci (karabide). koja se hrani puževima. Puževi predstavljaju problem. Parazitske nematode Phasmarhabditis hermaphrodita prodiru u telo puževa i parazitiraju ih izazivajući njihovo uginuće. u dodiru sa kojom nastaje strujni udar koji odbija puževe. a predstavljaju i otvor za prodiranje gljiva prouzrokovača truleži. stenice). Preventivne mere u tehnologiji gajenja Formiranje zatravljenih površina i žive ograde oko zasada. sadnjom žbunastih biljaka. koja je suva. postavljanjem gomila kamenja i kućica za insekte) za razvoj korisnih insekata (bubamare. Karakteristična oštećenja su okruglaste rupe na lišću.

jer ona predstavljaju odlično sklonište za glodare. vidi se masa nematoda koja podseća na pamukova vlakna. rotenon. Stabljična nematoda Ditylenchus dipsaci napada rodne biljke i živiće jagode koje su u kontaktu sa majkom biljkom. Kada se list pogleda pod mikroskopom. treba izbegavati. nije potrebno postavljati cevi za navodnjavanje ispod pokrivača od trske. ali on ima negativan uticaj na korisne grinje. Upotreba strugotine za zastiranje zemljišta daje sasvim zadovoljavajuće rezultate. nevidljivi golim okom.5 do 6 mm. a pri jakom napadu propadaju i cvetne drške sa cvetovima pa čak i lišće. Zbog veće životne sposobnosti korovi veoma brzo prerastaju biljku jagode. Poželjno je koristiti strugotinu od listopadnog drveća (hrast. dužine tela od 0.zemljišta za njihovu primenu je 50C i poželjno je da zemljište bude vlažno. neophodno je biti oprezan. postupkom biofumigacije uništavaju se pored gljiva i fitoparazitne nematode. čime onemogućavaju njen normalan rast. bukva). kako se jagoda ne bi gajila na zaraženom zemljištu. razvoj i kasnije plodonošenje. Lisna nematoda jagode (Aphelenchoides fragariae) se hrani na mladom lišću jagode i živićima. a napadnute biljke su kržljave sa promenama na korenu. Pri primeni organskih materija kao malča. Primenu biopesticida koji su na listi dozvoljenih (Prilog br. 2 priručnika). koji su odlična zamena za polietilenske folije. Napadnuto lišće se deformiše. spinozada i drugi) je dozvoljena. crvoliki organizmi. Novija istraživanja pokazuju da združeno gajenje biljaka iz roda kadifa (Tagetes patula) sa jagodom rezultira smanjenjem brojnosti nematoda zbog odbijajućeg delovanja. Korovi nanose veće štete zasadima jagode od bolesti i štetočina zajedno. sa usnim aparatom u vidu bodeža kojim probijaju biljno tkivo i tako se hrane. Zdravi živići na kojima nema nematoda kao i poznavanje istorije polja. Jedna od metoda suzbijanja korova je zastiranje zemljišta slamom ili pokošenim biljnim ostacima. Pored direktnih šteta. Upotreba nekih insekticida (piretrin. jer ne dovodi do zakišeljavanja zemljišta. a biljke postaju žbunave. Takođe. su najvažnije preventivne mere. Pratylenchus penetrans je nematoda koja napada koren biljaka jagode. Nematode se uglavnom dele u dve grupe: one koje žive u zemljištu i hrane se na korenu biljaka i one koje su “slobodnoživeće” i hrane se na nadzemnim delovima biljaka. jer se kao osnovni princip organske poljoprivrede navodi primena svih raspoloživih preventivnih mera. Strugotina od četinara iz tog razloga nije poželjna. krto je. koje su posledica ishrane. Lišće zaostaje u porastu. Nematode mogu živeti u zemljištu nekoliko godina i bez biljke domaćina. ali ima štetan efekat i na većinu korisnih insekata. Nematode se na zaraženim živićima mogu uništiti potapanjem u toplu vodu (7-10 minuta na temperaturi od 46°С) vodeći računa da se ne oštete živići. nematode su i prenosioci virusnih oboljenja biljaka. kao što je već ranije pomenuto. Za sada nema dovoljno efikasnog sredstva sa biocidnim delovanjem. Ukoliko se jagoda gaji u humidnijim rejonima. 21 . Nematode su valjkasti. koje bi se primenjivalo u suzbijanju nematoda u organskoj proizvodnji i zato su preventivne mere od suštinskog začaja. Uništavanje korova mehaničkim putem je veoma teško i umnogome poskupljuje ovu proizvodnju. razne vrste puževa i druge štetočine. Biopesticide treba upotrebljavati u optimalno vreme i tretirati samo jače napadnute biljke. Sve navedeno potvrđuje princip prevencije na koji je više puta ukazano. pre upotrebe biopesticida. Dosta primenjivan metod za zaštitu od korova je korišćenje pletenih pokrivača (asura) od trske. Nematode su obično stacionirane oko glavnih nerava lišća i veoma su brojne. Sumpor je dozvoljen u suzbijanju pepelnice. grinja i drugih organizama.

Ubrane jagode moraju se što pre odložiti na hladno. Ekonomski pokazatelji Na tržištu organskog voća primećeno je povećanje tražnje ne samo za svežu potrošnju već i za preradu. 8. Rastvoru se dodaje sapunica. Kada se obezbedi optimalna temperatura. u posebnom delu koji je obeležen. berbu jagoda treba započeti u što ranijim jutarnjim časovima. Pri primeni ovako koncentrisane kiseline neophodno je biti oprezan i zaštiti osobu koja vrši tretiranje. temperatura čuvanja plodova treba da se kreće od 0-20C. Kod skladištenja i transporta proizvoda iz organske proizvodnje treba voditi računa o članovima 28 i 29 Zakona o organskoj proizvodnji (“Službeni glasnik RS”. Važno je da se jagode iznesu u što kraćem roku na tržište. ali često nije ekonomski isplativo i drastično smanjuje udeo vitamina C u plodovima. Po završetku perioda skladištenja. a u slučajevima velikih zasada moguće je koristiti i mehanizaciju. ovog člana.30/10): Član 28 Sertifikovani organski proizvodi skladište se u posebnim prostorijama skladišta. Ministar bliže propisuje način prevoza organskih proizvoda. Sirćetni rastvor deluje tako što kiselina uništava voštanu prevlaku na kutikuli i tako izaziva isušivanje i uginuće korova. da bi se izbegla kondenzacija vode na plodovima. senovito mesto. do postizanja spoljašnje temperature. Veoma dobro naleže na površinu i vetar ga ne može odneti. 7. Jagode se najčešće beru ručno. jer na nju ima isto dejstvo kao i na korove. Ukoliko se jagode skladište na duže od 2 dana. uz veliko angažovanje radne snage. Povećanje koncentracije CO2 može dodatno produžiti čuvanje plodova. Ako su sertifikovani organski proizvodi upakovani i obeleženi mogu se prevoziti zajedno sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje. Nedostatak ove metode je visoka cena koštanja. Član 29 Sertifikovani organski proizvodi prevoze se odvojeno od proizvoda iz konvencionalne proizvodnje. vodopropusan je. dok se one za preradu stavljaju u odvojene posude. a relativna vlažnost vazduha da je 90%. Jagode za svežu upotrebu se beru direktno u posude u kojima će biti i prodavane. 22 . kako bi se što bolje zadržao na površini kutikule korova. Dužina trajanja ovakvog pokrivača je oko godinu dana (u zavisnosti od debljine hartije). Karton je izuzetno pogodan materijal koji ne dozvoljava razvoj korova. Sirće je takođe efikasan biološki herbicid. Ukoliko to nije moguće. potrebno ih je što pre ohladiti na 50C. čuvanje plodova može se pospešiti pokrivanjem rupičastim folijama. zemljište ispod njega je rastresito i dobro aerisano. Prilikom tretiranja sa ovim rastvorom mora se voditi računa da sredstvo ne padne na lišće jagode. Tada su plodovi još hladni i time duže održivi. Truli plodovi se moraju odstraniti sa parcele da bi se izbeglo eventualno širenje bolesti i štetnih organizama. Ministar bliže propisuje način skladištenja organskih proizvoda iz stava 1. temperaturu treba postepeno podizati za po 50C. Jedan od metoda koji se preporučuje za uništavanje korova (na organski neškodljiv način) je upotreba pregrejane vodene pare. Ako su sertifikovani organski proizvodi upakovani i obeleženi mogu se čuvati u istim prostorijama skladišta sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje. Efikasnost njegove primene zavisi od vrste korova i upotrebljene koncentracije. Berba Radi očuvanja svežine plodova. br. tako da je ona nedostupna većini voćara. Optimalna koncentracija sirćetne kiseline iznosi oko 15%.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Kao jedno od najefikasnijih rešenja se pokazalo prekrivanje terena sa kartonom (kartonažnom hartijom). Vrela para se usmerava na korov koji ubrzo uvene.

gustine sadnje. Relativni nivo troškova zavisi od visine prinosa. Najveći deo troškova u proizvodnji jagode.000 din. šumarstva i vodoprivrede koje u 2011. pakovanje. dok je drugi vid direktna prodaja. odnosno plasmana. postižu se prinosi od oko 16 t/ha. klime i sorte.200 EUR. Troškovi podizanja zasada u organskoj proizvodnji slični su troškovima u konvencionalnoj i zavise od sistema gajenja. vrste malča. Međutim.200 0. za voćarsku prizvodnju iznose 64. jeste poznavanje dugoročnih ili bar kratkoročnih mogućnosti tržišta. odnosi se na berbu. god.26 *U tabeli su prikazani modifikovani podaci o visini zarade koju su za konvencionalnu proizvodnju dali Nikolić i Milivojević.000 7. Supermarketi zahtevaju velike količine proizvoda dobrog kvaliteta u što dužem periodu godine.000 16. jogurt.200 EUR (tabela). zavisno od faktora godine.000 za zalivanje) Amortizacija (1/3) Prinos (kg/ha) Cena po 1 kg Godišnji bruto prihod Godišnji troškovi proizvodnje Ukupni godišnji troškovi (troškovi proizvodnje + amortizacija) Zarada po 1 ha jagode Zarada po 1 kg jagode 4. Ako se analiziraju mere zaštite i ishrana biljaka troškovi organske proizvodnje su manji od troškova u konvencionalnoj proizvodnji. Prerada je takođe oblast u kojoj konstantno raste tražnja za organskim voćem.800 din po hekatru. 2010. Profitabilnost proizvodnje jagode treba posmatrati i u kontekstu rotacije useva koja doprinosi povećanju nivoa plodnosti zemljišta. kojima se farmeri u zavisnosti od količina koju proizvode prilagođavaju. Analiza prosečnih prilika u nekoliko godina data je u Tabeli 6 i pokazuje da je zarada po hektaru oko 4. i hrana za bebe). Supermarketi pružaju mogućnost prodaje potrošačima vrlo širokih slojeva društva. Važan oblik prodaje je i prodaja na farmi.000 0. Nedostaci ovakvog oblika prodaje su dodatno vreme.U svetu je prisutno više načina za prodaju. Prvi korak u ostvarivanju cilja. koja je u ekspanziji posebno u zemljama u kojima se organski sektor oslanja na turizam i pogodan je za male i srednje farme. skladištenje i prodaju. Tabela 6: Prosečna visina zarade sa 1 ha zasada jagode u organskoj proizvodnji* Pokazatelj Iznos (u EUR) Troškovi podizanja zasada (na foliji sa sistemom 12. trgovine. a posebno jagodastim (sokovi. manji troškovi (prevoz) i komunikacija i povratne informacije od kupaca. 23 . na tržištu će se dobiti oko 11. Ekonomika organske proizvodnje jagode zasniva se na pozitivnoj razlici između troškova i prihoda koji se ostvare. mala trajnost plodova jagode i opasnost da deo plodova propadne ako tražnja nije redovna. god.7 11. U proizvodnji jagode na otvorenom. U tom smislu u Srbiji postoje subvencije (bespovratna sredstva) Ministarstva poljoprivrede. po hektaru.200 EUR. Direktna prodaja postavlja pred farmera dodatne zahteve u smislu „kozmetike“ i pakovanja proizvoda i idealno je rešenje za proizvođače koji imaju manje površine. Period konverzije u kom se prelazi iz konvencionalne u organsku proizvodnju predstavlja izvestan pad prihoda.000 4. Ako je prosečno oko 80% prva klasa. Neke od prednosti ovakve prodaje su dobra cena (izbegavaju se posrednici). kao i prodaju velikih količina. Dobar deo organskog voća prodaje se u supermarketima (u državama EU i preko 40%).200 3. Za proizvođače koji već imaju sertifikat za organski proizvod podsticaj iznosi 54. a godišnja zarada će biti 4. lične veštine. odnosno zarade. ovakva prodaja podrazumeva i jaku konkurenciju.

uz kontrolu ovlašćene kontrolne organizacije Maksimalne koncentracije u mg/kg suve materije: kadmijum: 0. odnosno industrijske proizvodnje Proizvod dobijen od izdvojenog kućnog otpada sa gazdinstva koji je podvrgnut kompostiranju ili anaerobnoj fermentaciji u proizvodnji biogasa. olovo: 45. Prilozi Prilog broj 1 Spisak dozvoljenih sredstava za ishranu biljaka i oplemenjivača zemljišta u organskoj proizvodnji u skladu sa Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Službeni glasnik RS“ br.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE 9. cink: 200. uključujući Zabranjeno poreklo iz intenzivne. gajenje drveća i rasadnici) Početni supstrat može da sadrži samo proizvode dozvoljene pravilnikom Kompostirani ili fermentisani otpaci sa gazdinstva Treset Ostaci posle proizvodnje pečuraka Izmet glista (vermikompost) i insekata Guano Kompostirana ili fermentisana smesa biljnih materija Proizvod dobijen iz mešavine biljnih materija koje su kompostirane ili podvrgnute anaerobnoj fermentaciji za proizvodnju biogasa 24 . živa: 0. uslovi za upotrebu Proizvod koji sadrži mešavinu životinjskih ekskremenata i biljnog materijala (prostirka za životinje) Zabranjeno poreklo iz intenzivne. Samo biljni i životinjski otpad sa gazdinstva Samo ako se proizvodi u zatvorenim i kontrolisanim sistemima sakupljana. odnosno industrijske proizvodnje živinsko đubrivo i kompostirano stajsko đubrivo Tečni životinjski ekskrementi Upotreba posle kontrolisane fermentacije i/ili prikladnog razblaživanja Zabranjeno poreklo iz intenzivne.7. cvećarstvo. hrom (ukupni): 70. hrom (VI): 0 Upotreba ograničena na hortikulturu (povrtarstvo. bakar: 70.4. zahtevi u pogledu sastava. odnosno industrijske proizvodnje Zabranjeno poreklo iz intenzivne. nikl: 25.48/11) Naziv Stajsko đubrivo Opis. odnosno industrijske proizvodnje Osušeno stajsko đubrivo i dehidrisano živinsko đubrivo Kompostirani životinjski ekskrementi.

Proizvodi opisani u tački 1. 2) ekstrakcijom vodom ili vodenim kiselinama i/ili baznim rastvorom.5) Proizvodi opisani u tački 1.3. zamrzavanje i mlevenje.karbonat (kreda. fosfatna kreda) Samo prirodnog porekla 25 . krečnjak. brašni kolači. lapor. ljuska kokosa. sladni otpad Ako su direktno dobijeni: 1) fizičkom preradom uključujući dehidrataciju.Proizvodi ili nus-proizvodi životinjskog porekla: Krvno brašno Brašno od kopita Brašno od rogova Koštano brašno ili deželatonizirano koštano brašno Riblje brašno Mesno brašno Brašno od perja. Uredbe 2003/2003. Priloga IA. Morske trave i proizvodi od morskih trava Strugotina ili drveni otpaci Kompostirana kora drveta Drveni pepeo Meki mleveni sirovi fosfat Aluminijum-kalcijum fosfat Bazična šljaka Sirova kalijumova so ili kainit Uredbe 2003/2003. Drvo koje nije hemijski tretirano posle sečenja Drvo koje nije hemijski tretirano posle sečenja Od drveta koje nije hemijski tretirano posle sečenja Sadržaj kadmijuma manji ili jednak 90 mg/kg P205 Sadržaj kadmijuma manji ili jednak 90 mg/kg P205 Upotreba ograničena za alkalna zemljišta (pH >7.2. sadrži magnezijumove soli Ostaci žitarica u proizvodnji alkohola sa amonijakom su isključeni. Kalijum-sulfat. Proizvod dobijen iz sirovih kalijumovih soli fizičkom ekstrakcijom koji takođe. dlaka i „chiquette” Vuna Krzno Dlaka Mlečni proizvodi Za krzno: maksimalna koncentracija u mg/kg suve materije hroma (VI): 0 Proizvodi i nus-proizvodi biljnog porekla za đubrenje Npr. bretonski ameliorantmaerl. uljano seme. Priloga IA. po mogućnosti. 3) fermentacijom. sa mogućim sadržajem magnezijumovih soli Ostaci žitarica u proizvodnji alkohola i ekstrakt takvih ostataka Kalcijum .

uslovi za upotrebu Insekticid Sredstvo pri rezidbi Insekticid Atraktant. virusi. ulje mente. bora) Kvazija ekstrahovana iz Quassia amara Rotenon ekstrahovan iz Derris spp. fungicid i inhibitor klijanja Insekticid. mleveni magnezijum. i Terphrosia spp. kima. uslovi za upotrebu 26 . magnezijumska kreda.. Mikoroorganizmi koji se koriste u biološkoj kontroli štetočina i bolesti Ime Mikroorganizmi (bakterije. Opis. Supstance biljnog i životinjskog porekla Ime Azadiraktin ekstrakt iz Azadirachta indica (drvo nim) Pčelinji vosak Želatin Hidrolizovani proteini Lecitin Biljna ulja (npr. gljivice) Opis. repelent Insekticid Piretrin ekstrahovan iz Chrysanthemum cinerariaefolium Insekticid 2. Lonchocarpus spp. posle utvrđivanja deficita kalcijuma Samo prirodnog porekla Nus-proizvod u proizvodnji šećera iz šećerne repe Nus-proizvod iz proizvodnje vakumske soli iz rasola koji se može naći u planinama Proizvodi opisani u Prilogu ID. isključivo za ovlašćenu upotrebu u kombinaciji sa drugim odgovarajućim suspstancama sa ove liste Fungicid Insekticid.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Magnezijum i kalcijum karbonat Magnezijum-sulfat (kiezerit) Rastvor kalcijum-hlorida Kalcijum-sulfat (gips) Samo prirodnog porekla Npr.48/11) 1. krečnjak Samo prirodnog porekla Folijarni tretman stabla jabuke. zahtevi u pogledu sastava. zahtevi u pogledu sastava. akaricid.3 Uredbe 2003/2003 Neorganski mikronutrijenti navedeni u Industrijski kreč iz proizvoda industrije šećera Industrijski kreč iz proizvoda vakumske soli Elementarni sumpor Elementi u tragovima Natrijum-hlorid Kameno brašno i glina delu E Priloga I Uredbe 2003/2003 Isključivo kamena so iz rudnika Prilog broj 2 Spisak dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji u skladu sa Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Službeni glasnik RS“ br.

Za višegodišnje zasade države članice mogu. samo u klopkama Atraktant. bakar-oksihlorida prethodnog stava. ne prelazi 6 kg Etilen Uklanjanje zelene boje (sazrevanje) kod banana. zahtevi u pogledu sastava. bakarod 6 kg u određenoj godini pod uslovom da prosečna količina oktanoata koja se koristi tokom petogodišnjeg perioda. kivija i kakija: Kod arguma isključivo kao deo strategije za zaštitu voća od štete koju prouzrokuje voćna muva.3. uz odstupanje od Bakar u obliku bakar-hidroksida. uslovi za upotrebu Atraktant. izaziva cvetanje kod ananasa. inhibira klijanje krompira i luka Insekticid Kalijumove soli masnih kiselina (meki sapun) 27 . Preparati koji se priemnjuju po površini između gajenih biljaka Ime Fero (III) ortofosfat Opis. bakar-sulfata. zahtevi u pogledu sastava. samo u klopkama sa specifičnim atraktantima. uslovi za upotrebu Insekticid Isključivo ako su preduzete mere radi smanjenja rizika za ključne parazitoide i smanjenja rizika od razvoja otpornosti 4. Supstance koje proizvode mikroorganizmi Ime Spinozad Opis. uslovi za upotrebu Moluskocid (protiv puževa) 6. zahtevi u pogledu sastava. samo u klopkama i raspršivačima Insekticid. Ostale supstance za tradicionalnu upotrebu u organskoj proizvodnji Ime Opis.fosfat Opis. samo protiv Bactrocera oleae i Ceratitis capitata Feromoni Piretroidi (samo deltametrin ili lambda cihalotrin) 5. sredstvo za ometanje seksualnog ponašanja. zahtevi u pogledu sastava. uključujući spomenutu godinu i četiri prethodno godine. Supstance koje se koriste u klopkama i/ili raspršivačima Ime Diamonijum . bakar-oksida. uslovi za upotrebu Fungicid Do 6 kg bakra po ha godišnje. propisati da se može prekoračiti granica bakra (trobazni).

C. CABI Publishing. (1998): Oplemenjivanje jagode na otpornost prema Chaetosiphon fragaefolii Cockerell (Homoptera. R. M.. akaricid. K. S.. Cerović. H. Milenković. (2003): Organic Fruit Growing. Lafer. stabla maslina i tropskih useva (banana) Fungicid. Ruegg. 9-15. Nikolić. zahtevi u pogledu sastava. J. (1992): Predatori jagodine lisne vaši Chaetosiphon fragaefolii na području Srbije. Landwirtschaftskammer Steiermark. New York State Integrated Pest Management Program. 30/2010) . G and Meister. G. Innerhofer. 121-122. Stanisavljević. A. Sample Costs to Produce Organic Strawberries. Schloffer. Guerena. maslina i vinove loze Repelent Fungicid. USA. vinove loze. Merkblatt. br.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Kalijum aluminijum (aluminijum sulfat) (Kalinit) Krečni sumpor (kalcijum polisulfid) Parafinska ulja Mineralna ulja Kalijum permanganat Kvarcni pesak Sumpor 7. Ostale supstance Ime Kalcijum hidroksid Kalijum bikarbonat Sprečavanje zrenja banana Fungicid. Jugoslovensko voćarstvo. Cornel Unversity Coorporate Extension.. Fitzgerald Jean (2004): Best practice quide for the production of organic strawberries. Born. Power Poi nt Prezentacija: „Organska proizvodnja Jagode“. Power Point Prezentacija: „Bodenpflege und Duengung“. Ministarstvo poljoprivrede R Srbije i USAID. Ministarstvo poljoprivrede R Srbije i USAID. uključujući i sadnice. Jugoslovensko voćarstvo. Weidmann. i Milivojević Jasminka (2010): Jagodaste voćke – tehnologija gajenja. uslovi za upotrebu Fungicid Samo za stabla voćaka. M. FiBL/OACC... (2007): Priručnik za proizvodnju jagode u svežem stanju. Poljoprivredni list. M. 73-76. Radna sveska za finansijsko planiranje proizvodnje jagodičastog voća na porodičnom imanju. radi suzbijanja Nectria galligena Fungicid 10. NCAT Agriculture. University of California Cooperative Extension. Zakon o organskoj proizvodnji (“Sl. G. fungicid Samo za stabla voćaka. Aphididae). Lind. Waltl. 2006 Waltl.. Revision funded by EU INTERREG-Transorganic 2. Januar 2001. Milenković. Čačak. akaricid Insekticid. ATTRA.. 2010. Fibl. glasnik RS”. K. Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (službeni glasnik RS 48/11). K. (2005): Organic Cultivation of Bush Berries. Weber. 97-98. Literatura Biologischer Erberrenanbau. baktericid Samo za stabla voćaka. akaricid Insekticid. Guide for Organic Strawberries. (2007): Strawberries – Organic Production. Schmid. K. S. Landwirtschaftskammer Steiermark. specijalno izdanje „Škola gajenja jagode“.. insekticid. Power Point Prezentacija. H. Naučno voćarsko društvo Srbije. Based on a document produced by the Henry Doubleday research association in association with FiBL. repelent Opis.

marija.stolz@giz.de Kancelarija u Novom Sadu Narodnog fronta 23d 21000 Novi Sad Tel: +381 21 472 19 20 Fax: +381 21 472 19 21 Menadžeri projekta: Emilija Stefanović.NACIONALNA ASOCIJACIJA “SERBIA ORGANICA” Molerova 29/a 11000 Beograd Tel: 065 855 68 68 Predsednik: Nada Mišković E-Mail: office@serbiaorganica.de .kalentic@giz.org GIZ/ACCESS Kancelarija u Beogradu Makenzijeva 24/5 11000 Beograd Tel: + 381 11 24 00 371 Fax:+ 381 11 24 00 370 Vođa programa: Tobias Stolz E-Mail: tobias.stefanovic@giz. Marija Kalentić E-Mail: emilija.de.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->