Mr. sci.

Ejub Hadžiselimović, EOQ menadžer i auditor i IRCA auditor

 

Informirati sve zainteresirane strane o međunarodno prihvaćenim kriterijima koji se postavljaju za rad laboratorija u svrhu dobivanja akreditacije Poticati i olakšati primjenu tih zahtjeva Olakšati laboratorijima praktičnu pripremu za dobivanje akreditacije

E. Hadžiselimović

2

   

Akreditacija i infrastruktura kvaliteta Zahtjevi za organizaciju Zahtjevi za upravljanje Tehnički zahtjevi

E. Hadžiselimović

3

.

   Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija Kriteriji za akreditaciju laboratorija Sastoji se od dva bitna dijela: ◦ Zahtjevi za sistem upravljanja ◦ Tehnički zahtjevi E. Hadžiselimović 5 .

Hadžiselimović 6 . Proces kojim mjerodavno tijelo formalno priznaje da je organizacija ili osoba sposobna za obavljanje određenih zadataka E.

odnosno ukidanja tehničkih trgovinskih prepreka Akreditacija je dobrovoljna i može se zatražiti u bilo kojem području ispitivanja ili mjerenja ukoliko uprava tog laboratorija donese odluku da će im ona donijeti neke prednosti E. Hadžiselimović 7 .  Akreditacija i certifikacija su procesi uspostave povjerenja nastali radi olakšavanja međunarodne trgovine.

Hadžiselimović 8 . tvornički laboratoriji) Koji rade u stalnim prostorijama. pokretni laboratoriji E. na terenu. neovisno o veličini i području rada Koji su samostalni ili su dio neke veće organizacije (npr.   Svi laboratoriji.

      Ostanak u poslu Više kupaca ili zadržavanje nekih od njih Smanjivanje/ukidanje ostalih ocjenitelja (npr. Hadžiselimović 9 . državnih službi) Potvrda kvaliteta rada i stručnosti Povećanje samopovjerenja osoblja Priznavanje rezultata na drugim tržištima (potpisivanjem multilateralnih sporazuma) E.

     Potrebno uložiti znatne resurse za dobivanje akreditacije (vrijeme. novac) Obim dokumenata će se povećati Neki od zaposlenika će morati preuzeti zaduženja koja dosada nisu postojala (provođenje internih audita. vođenje dokumentacije) Potrebna finansijska sredstva da se održi akreditacija Cijena usluge vjerojatno će se povećati E. Hadžiselimović 10 .

certifikacijskih tijela i inspekcijskih tijela Standardizacija Standardi potpomažu trgovinu. Hadžiselimović 11 . fer težine i mjere u trgovini) Efikasan trgovinski sistem Reduciranje nepotrebnih varijanti. osiguranog kvaliteta i usluga usagalašenih sa standardima E. inspekcija. certifikacija Zakonsko mjeriteljstvo (Zaštita kupaca. inteoperabilnosti.Mjeriteljstvo Uspostavljanje tačnih. osiguravaju osnovu za tehničku regulativu Ocjena usklađenosti Uzorkovanje. ispitivanje. ekonomija razmjera. pouzdanih i sljedivih mjerenja (Osnova zahtjeva performansi u standardima) Akreditacija Demonstriranje kompetentnosti ispitnih i umjernih laboratorija.

Hadžiselimović 12 .WTO Harmonizirani zakonski propisi Harmonizirani standardi ISO/IEC/ OIML Globalni sistem mjerenja BIPM (CIPM) Sljedivost do SI Komptentnost laboratorija i certifikacijskih tijela ILAC/IAF Elementi globalnog sistema mjerenja i područja relevantnih međunarodnih organizacija E.

Hadžiselimović 13 .Vrijednosni lanac Nacionalna infrastruktura kvaliteta Međunarodna infrastruktura kvaliteta Primjenjivo na sve proizvode i procese E.

Certifikati Standardi ISO. CODEX IAF. ILAC APLAC Međunarodna infrastruktura kvaliteta Primjenjivo na sve proizvode i procese ISO/IEC 17025 Ispitivanje. GS. Hadžiselimović 14 . inspekcija Poredbena ispitivanja PT međulaboratorijska ispitivanja Sljedivost Verifikacija Referentni materijali Kalibracija BIPM E.Vrijednosni lanac Nacionalna infrastruktura kvaliteta ISO/IEC 17011 ISO 9000 ISO 14000 HACCP itd Certifikacija proizvoda CE. IEC. itd. analiza.

istraživanje Kalibracija opreme Referentni materijali Učešće u PT poredbenim ispitivanjima Ispitni laboratoriji E. Hadžiselimović 15 .Vrijednosni lanac Nacionalna infrastruktura kvaliteta Međunarodna infrastruktura kvaliteta Primjenjivo na sve proizvode i procese Akreditacija ISO/IEC 17025 Standardi ispitivanja Ispitivanje. analiza.

Hadžiselimović 16 . usluga. proces ili osoba zadovoljavaju zahtjeve relevantnog standarda ili specifikacije Usklađenost prema međunarodnim standardima osigurava pouzdanost i pristup na svjetsko tržište E.  Ocjenjivanje usklađenosti predstavlja provjeru da li određeni proizvod. materijal. sistem.

kao harmonizirani proces koji se sprovodi u skladu sa standardom ISO/IEC 17011. Hadžiselimović 17 .  Akreditacija. predstavlja efikasan način potvrđivanja i praćenja kompetentnosti tijela za ocjenjivanje usklađenosti od nezavisne i nepristrasne institucije koju predstavlja nacionalno akreditaciono tijelo (NAT) Kompetentnost – pokazana sposobnost da se primijene znanje i vještina E.

Hadžiselimović 18 . Zaštita javnog interesa ◦ ◦ ◦ ◦  Osiguranje slobodnog protoka roba i usluga ◦ Uklanjanje trgovinskih barijera opće zdravlje i sigurnost sigurnost i zdravlje na radu zaštita potrošača zaštita okoliša E.

Akreditacija (ISO/IEC 17011) ISO/IEC 17021 ISO/IEC 17024 ISO/IEC 45011 ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 Sistemi upravljanja Osobe Proizvodi Laboratoriji Kontrolna tijela Osoba. Hadžiselimović 19 . proizvod ili proces koji se ocjenjuje E.

ISO/IEC 17011 4. primjenjivan i održavan sistem upravljanja i stalno poboljšanje njegove efikasnosti 6. Hadžiselimović 20 . Uspostavljen. Povjerljivost 5.4. Proces akreditacije 8.3.2. Objektivnost i nepristrasnost 4. Odgovornost akreditacionog tijela i ogranizacija za ocjenjivanje usklađenosti E. Kompetentnost i dovoljan broj osoblja 7. Struktura i rad akreditacionog tijela treba da osiguravaju povjerenje u akreditaciono tijelo 4.

zaštite okoliša. osiguranja kvaliteta i sprečavanja prevara E. uključujući i procedure ocjenjivanja usklađenosti. Hadžiselimović 21 . životinja i biljaka. ne predstavljaju nepotrebnu prepreku u međunarodnoj trgovini Omogućava preduzimanje mjera u cilju zaštite zdravlja i života ljudi.  Sporazum o tehničkim barijerama trgovini Svjetske trgovinske organizacije (WTO) osigurava da tehnički propisi i standardi.

 član 6.1 ◦ Države članice WTO imaju obavezu da prihvate rezultate ocjenjivanja usklađenosti iz drugih država u slučajevima kada su primjenjivane procedure ocjenjivanja ekvivalentne ◦ Dvije ili više država članica mogu zaključiti sporazume o međusobnom priznavanju rezultata tijela za ocjenjivanje usklađenosti ◦ Radi potpisivanja sporazuma može se tražiti ispunjenje određenih zahtjeva uključujući i tehničku kompetentnost tijela za ocjenjivanje usklađenosti E. Hadžiselimović 22 .

sticanje povjerenja da akreditaciono tijelo ocjenjivanja i akreditacije sprovodi u skladu sa svim zаhtjevimа ISO/IEC 17011 stаndаrdа. ILAC i IAF.2/02 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement . odgovаrаjućim evropskim standardima EN serije 45000 odnosno ISO/IEC standardima kao i odgovarajućim dokumentima ЕА. Hadžiselimović 23 .Ocjenjivanje akreditacionog tijela i akreditiranih organizacijа Cilj .  EA . E.

Hadžiselimović 24 .IAF/ILAC Globalni nivo EA Europa APLAC i PAC Azija i Pacifik IAAC Sj. i Juž. Amerika Reginalni nivo NAT NAT NAT NAT Nacionalni nivo E.

Hadžiselimović 25 . Veliki broj trgovinskih odnosa uključuje ispitivanje i certifikaciju u zemlji uvoznici Zemlja izvoznica Proizvodnja Izvoz Ispitivanje Zemlja uvoznica Certifikacija Stavljanje na tržište E.

 U prvoj fazi može doći do međusobnog prihvatanja izvještaja laboratorija za ispitivanje i kalibriranje Zemlja izvoznica Proizvodnja Ispitivanje Izvoz Zemlja uvoznica Certifikacija Stavljanje na tržište E. Hadžiselimović 26 .

 U drugoj fazi može doći do međusobnog prihvatanja certifikata Zemlja izvoznica Proizvodnja Ispitivanje Certifikacija Izvoz Zemlja uvoznica Stavljanje na tržište E. Hadžiselimović 27 .

Hadžiselimović 28 .    Odluka rukovodstva Motiviranje i informiranje osoba koje će biti direktno uključene u posao pripreme Projekt primjene zahtjeva standarda ISO/IEC 17025 Prijelaz iz projekta u "živi sistem" E.

.

obrada pritužbi kupaca. upravljanje dobavljačima. korektivne i preventivne akcije. nekonfliktna organizaciona struktura.Zahtjevi standarda ISO/IEC 17025 za ispitne laboratorije Uzorkovanje Plan i dokumentacija uzorkovanja Postupanje s uzorkom Identifikacija uzorka i zaštita integriteta uzorka Ispitivanje Monitoring kvaliteta ispitnih rezultata Izvještaji ispitivanja Uslovi i rezultati ispitivanja sa procIjenjenom nesigurnosti Održavanje zapisa Osiguranje integriteta i sigurnosti zapisa Usklađenost kroz sve korake procesa rada •Validacija analitičkih metoda i procedura •Kalibracija i održavanje ispitne opreme •Kvalifikacija materijala •Sljedivost •Kontrola neusklađenih ispitivanja •Kvalifikacija osoblja •Kontrolirani uslovi okoline •Dokumentirane procedure Kontrola dokumenata. Hadžiselimović 30 . interni auditi Usklađenost kroz laboratorij E.

Hadžiselimović 31 . Pravna odgovornost  Finansijska garancija za poslovanje ◦ organizacija solventna ◦ registracija organizacije prikladna opsegu akreditacije E.

   Provoditi svoje djelatnosti u skladu sa zahtjevima ovog standarda Zadovoljiti potrebe kupca Zadovoljiti potrebe organa vlasti E. Hadžiselimović 32 .

3 sistem upravljanja mora obuhvatiti pored rada u laboratoriju i rad na terenu. u mobilnim ili privremenim prostorima U dokumentima mora biti vidljivo da li se provode ispitivanja izvan laboratorija E.1. Hadžiselimović 33 .  4.

zapisi. oprema.. Hadžiselimović 34 . Kod rada na terenu obratiti pozornost na: ◦ ◦ ◦ ◦ izbor opreme i nadzor nad njom utjecaj okoline kompetentnost osoblja prikladnost dokumentacije E..  Moraju biti jasno utvrđene: metode. osoblje.

4 Kada je laboratorij dio neke organizacije čija je djelatnost različita od ispitivanja/mjerenja. Hadžiselimović 35 .1. moraju se jasno odrediti odgovornosti ključnog osoblja koje može utjecati na laboratorijski rad radi prepoznavanja potencijalnih sukoba interesa (npr. šef proizvodnje ne može biti i šef laboratorija) E. 4.

 

Odrediti koji su sukobi interesa mogući Spriječiti njihovu pojavu:

◦ prikladnom organizacijskom strukturom ◦ promišljenim dodjeljivanjem odgovornosti unutar organizacije

E. Hadžiselimović

36

4.1.5 a) Laboratorij mora imati rukovodeće i tehničko osoblje s ovlaštenjima i potrebnim resursima za provedbu svojih zadataka uključujući primjenu, održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja te pokretanje korektivnih i preventivnih akcija

E. Hadžiselimović

37

Rukovodstvo mora osigurati resurse za svakodnevni rad te primjenu, održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja.

◦ resursi: ljudi, finansije, informacije, infrastruktura, dobavljači... (ponekad i vrijeme)

E. Hadžiselimović

38

1. Hadžiselimović 39 .. finansijske i ostale pritiske ◦ Obavezno u priručniku: Izjava rukovodstva da je osoblje oslobođeno bilo kojih pritisaka E. Mora spriječiti interne i eksterne komercijalne. 4.5 b) ..

plaća ne ovisi o broju i rezultatu ispitivanja  E. Hadžiselimović 40 . Utvrditi koji su pritisci mogući i važni Odrediti mjere sprečavanja ◦ npr. dogovaranje rokova i prioriteta.. ◦ npr. odrediti ko kontaktira s kupcem.. pritužbe.

1.. 4. uključujući procedure za zaštitu elektroničkih zapisa i prijenos rezultata E..5 c) .ima politike i procedure za zaštitu povjerljivih podataka i vlasničkih prava kupaca. Hadžiselimović 41 .

  Odredite koje podatke morate zaštititi Odredite načine zaštite: ◦ ◦ ◦ ◦ obavezivanje osoblja na povjerljivost ulaz u prostorije pristup zapisima elektroničko slanje izvještaja E. Hadžiselimović 42 .

nepristranost. 4..ima politike i procedure za sprečavanje uključivanja u djelatnosti koje bi mogle ugroziti povjerenje u stručnost.1. prosuđivanje ◦ odredite koje bi djelatnosti laboratorija ili njegovog osoblja mogle ugroziti povjerenje u stručnost. nepristranost i poštenje ◦ utvrdite mjere sprječavanja E.5 d) . Hadžiselimović 43 . poštenje pri radu..

    Izjava rukovodstva da se laboratorij neće baviti takvim poslovima (u priručniku) Provjera kod zapošljavanja Izjave osoblja da se privatno ne bave poslovima koji ugrožavaju njihovu nepristranost Utvrđivanje kodeksa ponašanja. principa o primanju poklona E. Hadžiselimović 44 .

 4..5 e) . njegovo mjesto u matičnoj organizaciji i odnose između upravljanja kvalitetom. tehničkih djelatnosti i pratećih službi ◦ uobičajeno dovoljno dati organizacijsku šemu E.odrediti organizaciju i upravljačku strukturu laboratorija..1. Hadžiselimović 45 .

1.5 f) . 4..utvrđivanje odgovornosti.. Hadžiselimović 46 . ovlaštenja i međusobnih odnosa osoba bitnih za kvalitet ispitivanja ◦ ovaj zahtjev je ispunjen prikazom organizacijske šeme i opisom poslova bitnih osoba E.

. 4.osigurati prikladan nadzor osoblja ◦ ◦ ◦ ◦ odrediti koga treba i koliko često nadzirati odrediti nadzor praktikanata osobe koje nadziru moraju imati dokazanu sposobnost opseg nadzora određuje laboratorij.1..5 g) . Hadžiselimović 47 . a kod ocjenjivanja mora uvjeriti ocjenitelja da je primjeren E.

1. 4..imenovati tehničkog voditelja (ili tehničke voditelje)..5 h) . Hadžiselimović 48 . neovisno o nazivu ◦ preuzima cjelokupnu odgovornost za tehnički posao ◦ vrstan znalac na tom području (dokaz) ◦ njegove odgovornosti i ovlaštenja opisane u opisu posla i skraćeno u priručniku E.

Hadžiselimović 49 .1.. Imenovati voditelja za kvalitet neovisno o nazivu.5 i).. te mu omogućiti pristup najvišem nivou rukovodstva ◦ odgovoran za osiguranje primjene sistema upravljanja kvalitetom ◦ ima potrebne ovlaštenja ◦ odgovornosti i ovlaštenja opisane u opisu posla i skraćeno u priručniku ◦ iz organizacijske šeme vidljiv pristup rukovodstvu E. 4.

Imenovati zamjenike za ključno rukovodeće osoblje: ◦ najmanje za tehničkog voditelja i voditelja za kvalitet ◦ zamjenici moraju imati prikladna znanja i sposobnosti (dokaz o tome) ◦ voditi računa o sprečavanju mogućih sukoba interesa (kod međusobnog zamjenjivanja) E... Hadžiselimović 50 .1.5 j). 4.

Hadžiselimović 51 ...Laboratorij mora osigurati da je njegovo osoblje svjesno svrhe i važnosti njihovih aktivnosti te načina na koji pridonose postizanju ciljeva sistema upravljanja E.5 k) . 4.1.

6 . 4.. Hadžiselimović 52 .Najviše rukovodstvo mora osigurati da su unutar laboratorija uspostavljeni odgovarajući procesi komunikacije i da postoji komunikacija o efektivnosti sistema upravljanja ◦ komunikacija = razmjena informacija E.1..

 Uspostavljeni procesi razmjene informacija ◦ ko komu daje koje informacije. kako se to dokumentira ◦ proces podliježe stalnom poboljšavanju E. na koji način. Hadžiselimović 53 .

Hadžiselimović 54 .     Informacije su jasno izrečene. prikladne i tačne Rukovodstvo i svi zaposlenici daju te primaju informacije te odgovaraju na njih Način komunikacije je prikladan Prati se da li se postupa na osnovu primljene informacije te da li je postignut željeni cilj Procedure i zapisi koji dokazuju komunikaciju su efektivni i podložni poboljšavanju E.

.

provoditi. Hadžiselimović 56 . održavati sistem upravljanja prikladan opsegu svojih djelatnosti E. Laboratorij mora: ◦ uspostaviti.

Hadžiselimović 57 . Laboratorij mora: ◦ utvrditi svoje politike. procedure i uputstva ◦ opisati to u dokumentaciji ◦ upoznati osoblje s utvrđenim politikama. programima. sistemima. programe. sisteme. procedurama i uputstvima ◦ sigurati da to osoblje razumije i provodi ◦ dokumentirati provedbu ◦ analizirati postignuto ◦ poboljšavati sistem E.

vodiči i instrukcije − Opisuju kako se izvršava aktivnost na nivou izvršioca Zapisi (odluke. rješenja. šta. Poslovnik − Opisuju organizaciju i sistem upravljanja Pravilnici. čime. kada. gdje. planovi. izvještaji. specifikacije. i dr.Zakoni i zakonski propisi Međunarodni i državni standardi Statut. kako?) Uputstva. standardne operativne procedure − Opisuju ¸realizaciju procesa (odgovori na pitanja ko. Hadžiselimović 58 . zapisi) − Evidencija/zapis o realizacije aktivnosti E.

Hadžiselimović 59 . "onoliko opsežno koliko je potrebno radi osiguranja kvaliteta rezultata" ◦ premalo dokumenata: mogućnost improvizacije. stvara neprijateljski stav zaposlenih E. sistem ne omogućuje dosljednost u primjeni određenih procedura ◦ previše dokumenata: birokratski sistem. otežava rad.

mora mu biti na raspolaganju i mora je primjenjivati. Treba biti: ◦ ◦ ◦ ◦ Svrsishodna Vjerodostojna i ažurna Što jednostavnija Osoblje je mora poznavati. Hadžiselimović 60 . E...

Hadžiselimović 61 .    Opisuje kako se nešto treba raditi. ali i Što se čini ako nešto nije kako je planirano Kakva je procedura u takvim slučajevima Ko ima ovlaštenje da odobri postupanje različito od propisanog E.

izdanje/revizija) ◦ označavanje ◦ struktura (poglavlja) ◦ autorizacija (na svakoj stranici. na završnoj ili na posebnome listu) E. na početnoj. broj/ukupni broj stranica. naziv dokumenta. ali je praktično imati prepoznatljiv oblik ◦ izgled dokumenta (logo. Izgled dokumenta nije propisan. Hadžiselimović 62 .

         Svrha i cilj Područje primjene Definicije i skraćenice Referentni dokumenti Odgovornosti i ovlaštenja Proces (opis procesa) Daljnja važeća dokumentacija Obrasci/zapisi (popis i priložiti ih) Opis izmjena E. Hadžiselimović 63 .

Hadžiselimović 64 .PROCEDURA … PROCEDURA 3 PRIRUČNIK (Osnovni dokument sistema) PROCEDURA 2 Radno uputstvo 2 PROCEDURA 1 Radno uputstvo 1 Obrazac Zapis E.

preuređenje. Hadžiselimović 65 . Opis kako se ispunjavaju pojedini zahtjevi standarda ◦ Opseg. sadržaj i struktura ovisi o potrebama laboratorija ◦ Struktura je uobičajeno po pojedinim tačkama standarda ◦ Izmjene. dopune priručnika – jasno propisane E.

Hadžiselimović 66 . uključujući odgovornosti koje imaju kod primjene zahtjeva standarda E.   Potpisanu politiku kvalitete laboratorija Prikaz dokumentacijskog modela Opis uloga i odgovornosti tehničkog rukovodstva i voditelja za kvalitet.

  Izdaje je rukovodstvo Dokument sistema upravljanja Iz zapisa sa cjena sistema od rukovodstva mora se vidjeti da je rukovodstvo uključeno u utvrđivanje. Hadžiselimović 67 . praćenje i ažuriranje politike kvaliteta ◦ potpis ◦ datum kada je napisana  E. primjenu.

 Obavezivanje rukovodstva za: ◦ dobru profesionalnu praksu i kvalitet usluge ◦ na dosljednu primjenu standarda ◦ stalno poboljšavanje efektivnosti sistema upravljanja E. Hadžiselimović 68 .

Hadžiselimović 69 .   Izjavu rukovodstva o uslugama koju nudi laboratorij Svrhu sistema upravljanja koji se odnosi na kvalitet Zahtjev da se svo osoblje upozna s dokumentacijom o kvalitetu i primjenjuje njegovu politiku i procedure u svom radu E.

  4. Hadžiselimović 70 . sve procese ◦ obuhvaćeni svi odjeli.2 Sveukupni ciljevi moraju biti utvrđeni i ocijenjeni tokom ocjene od rukovodstva Sveukupni ciljevi – dati su za sve bitne funkcije i nivoe organizacije. radne grupe ◦ sve faze ispitivanja/kalibriranja E.2.

da se mogu kvantitativno pratiti tokom vremena te ocjenjivati (odrediti vremenski plan ostvarivanja cilja) Ostvarivi – osobe koje su zadužene za njihovo ostvarivanje moraju imati potrebne resurse E.. poslovnim planovima.. U izvještajima iz ocjena od rukovodstva. Hadžiselimović 71 .   Dokumentirani – npr. Mjerljivi – tj.

rukovodstvo ocijenjuje prikladnost ciljeva. te ih po potrebi ažurira u skladu s novim poslovnim trendovima i zahtjevima za poboljšanje E. Hadžiselimović 72 .  Osoblje je upoznato s ciljevima i načinom kako oni svojim radom pridonose njihovom ostvarenju Tokom ocjena od rukovodstva.

 Definicija: ◦ rukovodstvo je osoba ili grupa ljudi koji usmjeravaju organizaciju i upravljaju njome na najvišem nivou E. Hadžiselimović 73 .

2.1 Osigurava da su utvrđeni ciljevi – 4.1.2.1.5 a E.    Izdaje politiku laboratorija – 4. Hadžiselimović 74 .5 Osigurava raspoloživost resursa – 4.2 Provodi ocjenjivanje sistema – 4.

Mora dokazati da je privrženo ideji stalnoga poboljšavanja sistema upravljanja (4.2.3) Mora priopćiti organizaciji značaj udovoljavanja kupčevih, statutarnih i regulatornih zahtjeva (4.2.4) Mora osigurati cjelovitost sistema upravljanja kod planiranja te provedbe primjene (4.2.7)

E. Hadžiselimović

75

Utvrdilo politike i ciljeve koji su prikladni za stalno poboljšanje sistema upravljanja i postizanje zadovoljstva kupaca Sudjeluje u projektima poboljšanja, tražeći nove metode, rješenja, proizvode Izravno dobiva informacije o efektivnosti i efikasnosti sistema Osigurava potrebne resurse za ostvarenje ciljeva

E. Hadžiselimović

76

Organizacija treba da ima razvijen sistem praćenja zakonske i tehničke regulative Organizacija se u svome radu pridržava svih ekoloških, sigurnosnih, zdravstvenih pravila te zakonskih propisa Interna komunikacija je efektivna kada su u pitanju kupčevi zahtjevi

E. Hadžiselimović

77

strukturi organizacije..   Sistem upravljanja mora ostati cjelovit nakon provođenja većih ili manjih promjena u dokumentima sistema upravljanja. Hadžiselimović 78 . Osoblje mora biti upoznato s promjenama sistema Preporučuje se da se u planiranje promjena uključe predstavnici svih strana kojih će se ticati ta promjena kako ne bi došlo do nedosljednosti i suprotstavljanja E..

Hadžiselimović 79 . Cilj je osigurati: ◦ upotrebu samo odobrenih izdanja ◦ dokumenti se periodično pregledavaju i. po potrebi. mijenjaju ◦ nevaljani ili zastarjeli dokumenti odmah se uklanjaju ◦ nevažeći dokumenti označeni na prikladan način E.

procedure. radna uputstva.  Interni dokumenti: priručnik. obrasci Dokumenti iz vanjskih izvora: ◦ ◦ ◦ ◦ standardi zakoni i propisi specifikacije kupca uputstva za rad s opremom E. Hadžiselimović 80 .

Hadžiselimović 81 .    Dokumenti su pregledani i odobreni za upotrebu Postoji popis svih važećih dokumenata Postoji popis raspodjele dokumenata Postoji povijest svih izmjena E.

Hadžiselimović 82 . Jednoznačno prepoznatljivi ◦ ◦ ◦ ◦ datum izdanja i/ili oznaku izmjene (revizija) numeriranje stranica ukupni broj stranica ili oznaku kraja dokumenta izradio/ kontrolirao/ odobrio (funkcija i imena) E.

 Ustanoviti politike i procedure za ocjenu zahtjeva. Hadžiselimović 83 . ponuda i ugovora kako bi osigurali: ◦ da laboratorij u potpunosti razumije potrebe i očekivanja kupca ◦ da je odabrana prikladna metoda koja je sposobna riješiti kupčev problem ◦ da je laboratorij sposoban udovoljiti postavljenim zahtjevima te da posjeduje potrebne resurse E.

Hadžiselimović 84 . Ova se tačka primjenjuje samo na ona ispitivanja/kalibriranja koja su obuhvaćena akreditacijskim opsegom laboratorija! E.

     Osigurati da je podugovarač sposoban provesti posao koji se podugovara Laboratorij mora dobiti pismenu saglasnost kupca Laboratorij jamči za taj posao Laboratorij vodi registar podugovarača Rezultati koje je dobio podugovarač jasno označeni u izvještajima E. Hadžiselimović 85 .

 Laboratorij mora: ◦ imati politiku i proceduru o odabiru i nabavci usluga i roba koji mogu utjecati na kvalitet ispitivanja ◦ imati procedure prijema i skladištenja potrošnih materijala i reagensa E. Hadžiselimović 86 .

Hadžiselimović 87 . Laboratorij mora: ◦ ocjenjivati dobavljače važnih roba i usluga ◦ dokumentirati ocjenu ◦ imati popis odobrenih dobavljača za sve robe i usluge koje utječu na rezultat E.

Hadžiselimović 88 . Kako započeti? ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ dobavljač s kojim ste već radili preporučen od kolega poznat i cijenjen ima certificiran sistem kvaliteta probna isporuka E.

mjesečne ocjene ◦ ocjene nakon svake isporuke  E. a na njega mogu utjecati: ◦ vrsta robe ili usluge ◦ dobavljač ◦ godišnje. Hadžiselimović 89 . Praćenje kvaliteta dobavljenih roba i usluga: Način i učestalost laboratorij određuje sam.

 Zahtjev za nabavku Prijem roba ◦ sadrži sve potrebne podatke ◦ ocijenjen i odobren ◦ utvrditi način provjere i prijema (čuvanja) ◦ dokumentirati radnje kojim je provjerena kupljena roba  E. Hadžiselimović 90 .

 Laboratorij mora omogućiti kupcu: ◦ da razjasni svoj zahtjev ◦ da prisustvuje ispitivanjima E. Hadžiselimović 91 .

Hadžiselimović 92 . E.  Laboratorij mora dobiti povratnu informaciju (pozitivnu ili negativnu) od svojih kupaca. djelatnosti ispitivanja i usluga koju pruža kupcu. Te informacije moraju se koristiti i analizirati za poboljšavanje sistema upravljanja.

Hadžiselimović 93 .     Razgovorom Telefonski nakon izvršenja usluge Razgovorom s osobama koje direktno kontaktiraju s kupcem Ocjenjivanjem koliko se kupci vraćaju Praćenjem i analizom pritužbi E.

provođenje ispitivanja i usluge koju pruža kupcu Raspraviti o njima na ocjenama od rukovodstva E. pogoršava ili nema promjena Koristiti ih za poboljšavanje sistema upravljanja. da li se situacija popravlja.   Analizirati ih – jesu li vidljivi trendovi. Hadžiselimović 94 .

te poduzetim istraživanjima i korektivnim rakcijama ◦ obuhvatiti i interne pritužbe ◦ obuhvatiti i pritužbe koje nisu došle pismenim putem E. Hadžiselimović 95 . Politika i procedura za rješavanje pritužbi na laboratorijski rad  Voditi zapise o njima.

Hadžiselimović 96 . Laboratorij mora imati politiku i procedura koji se primjenjuju kada se pojavi bilo koji vid neusklađenog rada kod ispitivanja ili njihovih rezultata. kao npr: ◦ odstupanje od propisanih procedura ◦ odstupanje od zahtjeva dogovorenih s kupcem E.

Hadžiselimović 97 . Neusklađeni rad može nastati u svim fazama ispitivanja npr: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ kod kod kod kod kod ugovaranja/prihvatanja narudžbe nabavke rukovanja uzorkom provođenja ispitivanja izvještavanja E.

 Politika i procedure moraju osigurati da se: ◦ odrede osobe koje su odgovorne i ovlaštene za upravljanje neusklađenim radom ◦ ocijeni značaj nesklađenog rada ◦ smjesta se neusklađeni rad ispravi ◦ po potrebi. obavijesti kupca. Hadžiselimović 98 . a neusklađeni rad se opozove ◦ odredi odgovornost za odobravanje nastavka rada E.

 Pokretanje procesa za primjenu korektivnih akcija. kvartalno... godišnje. Hadžiselimović 99 .) nakon analize učestalosti pojava neusklađenosti E. odmah ako postoji: ◦ mogućnost ponovne pojave neusklađenog rada ◦ sumnje da se laboratorij ne pridržava svojih politika i procedura ◦ periodično (mjesečno.

Hadžiselimović 100 . Laboratorij mora kontinuirano poboljšavati efektivnost svog sistema upravljanja upotrebom: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ politike kvaliteta ciljeva kvaliteta rezultata unutrašnjih i vanjskih ocjena analizom podataka korektivnih i preventivnih akcija ocjena od rukovodstva E.

Hadžiselimović 101 . Šta poboljšavati? Šta je proces? ◦ PROCESE! ◦ Pretvaranje ulaza u željeni izlaz koristeći resurse ◦ Koraci i odluke koji su potrebni da bi se neki posao napravio  E.

korak: provedi 3. korak: djeluj E.1. korak: provjeri rezultat 4. korak: planiraj       Uoči problem koji želite riješiti ili proces koji želite poboljšati Utvrdi ciljeve (dokumentirano. Hadžiselimović 102 . ostvarivo) Prouči trenutnu situaciju Nađi uzroke problema Odaberi moguća rješenja Izradi akcijski plan 2. mjerljivo.

Definiraj problem Odredi tim Odredi cilj poboljšanja Prouči proces Odredi moguće uzroke problema Izaberi najvjerovatnije Odredi akciju poboljšanja Provedi je Procijeni efektivnost Doradi ako treba Da li je problem riješen? E. Hadžiselimović 103 .

Hadžiselimović 104 . Što su korektivne akcije? ◦ akcije kojima se uklanjaju mogući uzroci neusklađenosti te na taj način sprečava ponovna pojava neusklađenosti! E.

Hadžiselimović 105 . Laboratorij mora imati politiku i procedure te odrediti ovlaštenu osobu za primjenu korektivnih akcija kada se prepoznaju: ◦ neusklađeni rad ◦ odstupanje od politika i procedura u sistemu upravljanja ili tehničkom radu E.

 Laboratorij mora: ◦ istražiti koji su glavni uzroci problema ◦ poduzeti mjere primjerene veličini problema ◦ dokumentirati sve promjene koje zahtijeva korektivna kacija ◦ pratiti rezultate kako bi provjerio efektivnost poduzetih mjera E. Hadžiselimović 106 .

laboratorij mora osigurati što skorije provođenje internih audita ◦ uobičajeno nakon primjena korektivnih akcija kako bi se provjerila njihova efektivnost ◦ izvanredne audite samo u slučaju ozbiljnih poslovnih rizika E. Posumnja li se u nedosljednost u primjeni propisanih politika i procedura. Hadžiselimović 107 .

Hadžiselimović 108 .  Cilj je ukloniti uzroke mogućih neusklađenosti te na taj način spriječiti njihovu pojavu Preventivne akcije ne smiju se ograničavati samo na tehničke radnje. već se trebaju provoditi i na području sistema upravljanja E.

Hadžiselimović 109 .     Kako se utvrđuju mogući nastanci neusklađenosti i njihovi uzroci Na koji se način ocjenjuje postoji li potreba pokretanja preventivnih akcija Kako se utvrđuje koje su potrebne akcije i kako se primjenjuju Zapisi o poduzetim akcijama Ocjena njihove efektivnosti E.

 U proceduri mora biti jasno utvrđeno ko je odgovoran za: ◦ ◦ ◦ ◦ prepoznavanje potreba. primjenu i ocjenu preventivnih akcija E. odabir. Hadžiselimović 110 .

       Nove procedure Nova usluga Novo osoblje Povećanje opsega posla. ali isti broj osoblja Uslovi ispitivanja nisu kakvi bi trebali biti Analizom trendova u procesima Nakon ranog upozorenja o stanju izvan kontrole E. Hadžiselimović 111 .

Hadžiselimović 112 .   Svako unutar svojih odgovornosti Radni timovi kada problem nadmašuje znanja i sposobnosti pojedinaca Rukovodstvo tokom ocjenjivanja sistema E.

kako se uklanjaju po isteku tog vremenskog roka E. ko im ima pristup ◦ koliko se dugo čuvaju. po potrebi. Hadžiselimović 113 . Laboratorij mora imati procedure koje će omogućiti sljedeće: ◦ prepoznavanje zapisa ◦ naknadno pronalaženje uključujući gdje se čuvaju. kako su indeksirani. te. te po potrebi.

 Spriječiti: ◦ ◦ ◦ ◦ oštećenja (posebno elektroničkih zapisa) da se zagube ili nestanu neovlašteni pristup ugrožavanje povjerljivosti podataka E. Hadžiselimović 114 .

  Uspostaviti procedure za elektroničko čuvanje zapisa Zaštita: ◦ od virusa ◦ neovlaštenog pristupa ◦ ispravljanja  KOPIRANJE!!! E. Hadžiselimović 115 .

 Tehnički zapisi moraju sadržavati: ◦ dovoljno podataka radi olakšanja utvrđivanja faktora koji utječu na nesigurnost rezultata te omogućavanje ponavljanja ispitivanja ili kalibriranja pod što sličnijim uslovima ◦ identitet osoba odgovornih za uzorkovanje. Hadžiselimović 116 . provedbu svakog ispitivanja/kalibriranja i provjeru rezultata E.

Hadžiselimović 117 . Podaci očitanja i proračuni: ◦ moraju se zabilježiti u isto vrijeme kada su dobiveni ◦ moraju biti prepoznatljivi za svaku pojedinu svrhu E.

Hadžiselimović 118 .    Ispravci originalnih bilješki I stari i novi podatak moraju biti vidljivi Obavezna autorizacija ispravka (potpis ili inicijali) isto i za elektroničke zapise E.

ljudi. procedura. Hadžiselimović 119 . opreme) E.  Provode se po nalogu rukovodstva Cilj:  Cilj vanjskih audita: dokazivanje sposobnosti ◦ osiguravanje i poboljšavanje sposobnosti neke organizacije ili njenih elemenata (procesa.

 Provode se prema:  Ciklus internog audita uobičajeno završiti unutar jedne godine ◦ dokumentiranoj proceduri ◦ unaprijed utvrđenom planu ◦ programu koji mora obuhvatiti sve elemente sistema uključujući aktivnosti u vezi s ispitivanjima E. Hadžiselimović 120 .

Hadžiselimović 121 . kompetentni za provedbu internog audita i neovisni o području koje se ocjenjuje E. Interni auditori putem:  Interni auditori: ◦ sistemskog intervjuiranja osoblja ◦ izravnim praćenjem provođenja nekog posla te ◦ pregledom zapisa koji se vode ◦ stručni.

Zapisati:

Nakon internog audita potvrditi i zapisati:
◦ jesu li korektivne akcije provedene i ◦ jesu li efektivno riješile problem

◦ šta se ocjenjivalo, ◦ koji je nalaz ◦ koje su korektivne akcije

E. Hadžiselimović

122

 

Provodi se prema unaprijed utvrđenom planu i proceduri Provodi je rukovodstvo Procedura bi trebala sadržavati:
◦ ◦ ◦ ◦ ko sudjeluje kako često se ona provodi šta se razmatra koji su zapisi

E. Hadžiselimović

123

     

prikladnost politika i procedura izvještaje rukovodećeg i nadzornog osoblja rezultate zadnjih internih audita korektivne i preventivne akcije rezultate eksternih ocjenjivanja rezultate međulaboratorijskih usporedbi

E. Hadžiselimović

124

Hadžiselimović 125 .     promjene u opsegu i vrsti rada povratne informacije od korisnika pritužbe preporuke za poboljšanje sve ostale bitne faktore E.

izvještaj o internim auditima) akcije poboljšanja potrebni resursi E. Hadžiselimović 126 .   nalazi proizašli iz internih audita (npr.

.

Hadžiselimović 128 .       osoblje uslovi smještaja i okoline ispitne/kalibracione metode te njihova validacija oprema mjerna sljedivost uzorkovanje rukovanje ispitnim uzorcima te predmetima koji se kalibriraju E.

kompetentnost i vještine osoblja E.  Mora biti kompetentno za posao koji obavlja Rukovodstvo mora oblikovati ciljeve koji se odnose na stručnu spremu. Hadžiselimović 129 .

 Laboratorij mora imati politiku i procedure za utvrđivanje potreba za osposobljavanje osoblja ◦ periodična procjena kompetentnosti ◦ program osposobljavanja odnosi se na trenutne. ali i buduće zadatke E. Hadžiselimović 130 .

 Efektivnost osposobljavanja treba se ocijeniti ◦ osposobljavanje je proces stjecanja znanja. Hadžiselimović 131 . vještina i ponašanja da se udovolji zahtjevima E.

Hadžiselimović 132 . Trebao bi uključiti: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ciljeve programe i metode potrebne resurse potrebnu internu podršku ocjenu trajanja povećane kompetentnosti ljudi mjerenje efektivnosti i utjecaj na organizaciju E.

Hadžiselimović 133 .      Vanjski i interni seminari i radionice Prakticiranje/stažiranje Poučavanje i savjetovanje na poslu Samoučenje Internetske škole (webinari) Kombinacija gore navedenih E.

 Laboratorij mora imati važeće opise poslova za: ◦ upravljačko (rukovodeće) osoblje ◦ tehničko osoblje ◦ ključno pomoćno osoblje E. Hadžiselimović 134 .

Hadžiselimović 135 .       Odgovornost za provođenje ispitivanja/ kalibriranja Odgovornost za planiranje ispitivanja/ kalibriranja i ocjenu rezultata Odgovornost za davanje mišljenja i tumačenja Odgovornost za izmjene metoda te razvoj i validaciju novih metoda Zahtijevano znanje i iskustvo Stručna sprema i programi osposobljavanja Upravljačke dužnosti E.

 Rukovodstvo mora ovlastiti osoblje za provođenje specijalnih zadataka: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ posebne vrste uzorkovanja ispitivanje izdavanje izvještaja davanje mišljenja rad s posebnom opremom E. Hadžiselimović 136 .

Hadžiselimović 137 . Za svo tehničko osoblje (uključujući ugovorno) laboratorij mora voditi zapise o: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ovlaštenjima te datumima njihovog dobivanja stručnosti te datumu kad je potvrđena školskoj i stručnoj spremi osposobljavanjima iskustvu E.

Hadžiselimović 138 .   Laboratorijski prostori moraju omogućiti ispravno provođenje ispitivanja/kalibriranja Laboratorij mora osigurati da uslovi okoline ne naruše kvalitet rezultata (i kod ispitivanja na terenu) Laboratorij mora dokumentirati tehničke zahtjeve za one smještajne i okolišne uslove koji mogu negativno utjecati na ispitne i kalibracione rezultate E.

ispitivanja/kalibriranja moraju se prekinuti E. Laboratorij mora nadzirati. Hadžiselimović 139 . regulirati i zabilježiti uslove okoline prema zahtjevima iz: ◦ odgovarajućih specifikacija ◦ metoda i procedura ◦ ili tamo gdje oni utječu na kvalitet rezultata  Kada uslovi okoline ugrožavaju rezultate.

Hadžiselimović 140 .    Pristup prostorijama kontroliran – dokumentirana pravila ulaza Osigurati povjerljivost Zaštiti zdravlje i sigurnost ljudi Osigurati kvalitet rezultata E.

Hadžiselimović 141 . gdje je potrebno Sva uputstva.  Laboratorij mora imati prikladne metode i procedure za sav svoj rad Dokumentiranje procedura. standardi. priručnici i referentni podaci bitni za rad laboratorija moraju biti unutar sistema upravljanja dokumentima Osigurati ažurnost i dostupnost dokumenata ◦ važnost procedura   E.

Hadžiselimović 142 . Svako odstupanje od metode ili procedure mora biti: ◦ ◦ ◦ ◦ dokumentirano tehnički opravdano odobreno prihvaćeno od kupca E.

Hadžiselimović 143 .  Odabrane metode moraju zadovoljiti potrebe naručioca te moraju biti prikladne za ispitivanja i/ili kalibriranja Prvenstveno upotreba standardnih metoda ◦ osigurati da se primjenjuje poslednje izdanje standardne metode ◦ dokaz o ispravnoj primjeni standardne metode E.

Hadžiselimović 144 .  Potrebno odobrenje kupca Dogovor mora sadržavati: Metode moraju biti prikladno validirane prije upotrebe ◦ koji su zahtjevi kupca ◦ koja je svrha ispitivanja  E.

Laboratorij mora validirati: ◦ ◦ ◦ ◦ kako bi dokazao da su one prikladne za namjeravanu upotrebu proširenja i izmjene standardne metode nestandardne metode metode koje je laboratorij sam razvio standardne metode koje se primjenjuju izvan opsega svoje primjene E. Hadžiselimović 145 .

Hadžiselimović 146 . Uvijek se provode u realnim uslovima primjene metode: ◦ provode ih stvarni ispitivači ◦ prostorije moraju biti iste ◦ oprema tačno određena E.

Hadžiselimović 147 .  Opseg validacije određuje laboratorij Laboratorij mora zapisati: ◦ dobivene rezultate ◦ upotrijebljenu proceduru postupak pri validaciji i ◦ izjavu da je metoda prikladna za namjeravanu upotrebu E.

mora sadržavati izjavu/iskaz o mjernoj nesigurnosti Mjerna nesigurnost ukazuje na raspon u kojemu se s određenom vjerojatnoćom.  Mjerni rezultat je tek procjena vrijednosti mjerne veličine te da bi bio potpun. Hadžiselimović 148 . nalazi prava vrijednost rezultata Mjerna nesigurnost Donja granica Nominalna vrijednost Gornja granica Izmjerena vrijednost Stvarna vrijednost E. odnosno uz određeni nivo razinu povjerenja.

 Ispitni laboratoriji moraju imati i primjenjivati procedure za procjenu mjerne nesigurnosti za sva kvantitativna ispitivanja E. Hadžiselimović 149 .

 Iskazivanje nesigurnosti uz ispitni rezultat obavezno samo u slučajevima: ◦ kada je nesigurnost bitna za valjanost ili primjenu ispitnih rezultata ◦ kada to zahtjeva kupac ◦ kada nesigurnost utječe na to je li neka granična vrijednost iz neke specifikacije zadovoljena ili ne E. Hadžiselimović 150 .

E. Međunarodne akreditacijske organizacije razvile su strategiju kako primjeniti zahtjev o iskazivanju mjerne nesigurnosti kod ispitnih rezultata. Hadžiselimović 151 .

  Ispitna metoda standardizirana Slučaj: ◦ Kada metoda sadrži uputstvo kako procjenjivati nesigurnost. Hadžiselimović 152 . od laboratorija se očekuje samo da slijedi data procedura procjene E.

  Ispitna metoda standardizirana Slučaj: ◦ Kada standard daje tipičnu mjernu nesigurnost ispitnog rezultata. Hadžiselimović 153 . laboratorij smije iskazati tu vrijednost ukoliko može dokazati da ispravno primjenjuje metodu E.

Hadžiselimović 154 . nije potrebno ništa više poduzeti E.  Ispitna metoda standardizirana Slučaj: ◦ Kada standard izričito uključuje mjernu nesigurnost u ispitni rezultat.

. osnova za procjenu nesigurnosti je već postojeće znanje: kontrolne karte. podaci iz kataloga. Hadžiselimović 155 . E.. međulaboratorijska ispitivanja. validacijski podaci. Kada laboratorij mora sam procjenjivati nesigurnost.

Hadžiselimović 156 . Mjerna nesigurnost ne treba se iskazivati onolika kolika se može realno postići. već onolika kolika je potrebna za da se postigne cilj ispitivanja E.

  Proračuni i prenosi podataka – sistemski provjereni Primjeri: ◦ provjera jesu li podaci ispravno unešeni u Excel tablicu ◦ provjera proračuna koje je Excel automatski napravio ◦ provjera prepisa "sirovih" podataka te proračuna u konačni izvještaj E. Hadžiselimović 157 .

Hadžiselimović 158 .   Laboratorij ima svu potrebnu opremu Oprema postiže zahtijevanu tačnost te zadovoljava specifikacijama Prije stavljanja u funkciju je provjerena kako bi se utvrdilo da zadovoljava postavljene zahtjeve E.

    Oprema je kalibrirana i/ili provjerena prije upotrebe Njome rukuje ovlašteno osoblje U njenom radu koriste se ažurirana uputstva o upotrebi i održavanju Jednoznačno se prepoznaje E. Hadžiselimović 159 .

Hadžiselimović 160 . Laboratorij provjerava opremu prije vraćanja u njenu upotrebu kada je ona bila izvan njegovog direktnog nadzora ◦ na kalibiranju ◦ posuđena ◦ na popravku E.

    Oznaka (identifikacija) opreme i njezine programske podrške Naziv proizvođača. Hadžiselimović 161 . oznaka tipa i serijski broj ili druga jednoznačna oznaka O provjeri je li oprema zadovoljava specifikacije Mjesto gdje se trenutno nalazi E.

i održavanja koja su do tada provedena Svako oštećenje. ako postoje. podešavanjima i datum idućeg umjeravanja Plan održavanja. rezultati i kopije izvještaja i potvrda o svim kalibriranjima. gdje je potrebno. promjena i popravak E.    Uputstva proizvođača. Hadžiselimović 162 . ili upućivanje gdje se nalaze Datumi. kvar.

Hadžiselimović 163 . Kod sumnje u ispravnost opreme: ◦ oprema se povlači iz upotrebe ◦ izdvaja se ili jasno obilježava ◦ laboratorij istražuje efekt koji je kvar ili odstupanje od dozvoljenih granica prouzrokovao ◦ pokreće se procedura upravljanja nesklađenim radom E.

 Gdje je prikladno. Hadžiselimović 164 . na opremi postoji oznaka stanja kalibracije uključujući: ◦ datum kad je posljednji put kalibrirana i ◦ datum kad je potrebno ponovno kalibriranje ili kriterije isteka kalibriranja E.

uobičajeno državni ili međunarodni E. Karakteristika mjernog rezultata da se slijedom neprekinutog niza poređenja s utvrđenom nesigurnosti oslanja na odgovarajući etalon. Hadžiselimović 165 .

Hadžiselimović 166 . Uspostavljanje sljedivosti rezultata znači dokazivanje kvantitativnih veza između mjernih rezultata i vrijednosti državnog ili međunarodnog etalona koji su ostvarenja SI jedinica. E.

Hadžiselimović 167 . Istovremeno se dokazuje da je rezultat: ◦ tačan (bez sistemskih grešaka). ◦ dugoročno stabilan te ◦ usporediv s rezultatima koji su dobiveni drugim metodama E.

Kada mjerna i ispitna oprema značajno pridonosi ukupnoj mjernoj nesigurnosti, tada se sljedivost dokazuje njezinim kalibriranjem.

E. Hadžiselimović

168

Bitnu opremu ispitnog laboratorija smije kalibrirati:
◦ eksterni akreditirani laboratorij prikladnih mjernih sposobnosti ◦ eksterni laboratorij koji na neki drugi način može dokazati svoju sposobnost ◦ nacionalni mjeriteljski institut dokazane sposobnosti

E. Hadžiselimović

169

Kada nije moguće uspostaviti sljedivost do SI jedinica ili ona nije važna:

Potrebno je sudjelovati u prikladnim programima međulaboratorijskih poređenja

◦ upotreba potvrđenih referentnih materijala ◦ upotreba jasno opisanih metoda i/ili standarda nastalih konsenzusom zainteresiranih strana

E. Hadžiselimović

170

E. ocjenjivanje mjerne metode ili za dodjeljivanje vrijednosti materijalima. Referentni materijal ◦ materijal ili tvar kojima su jedna ili više karakteristika dovoljno dobro određene te se upotrebljavaju za kalibriranje uređaja. Hadžiselimović 171 .

Hadžiselimović 172 .SI Nacionalni/primarni standardi Sekundarni standardi Referentni materijali Interni referentni materijali Radni standardi Poređenje treba da urade akreditirani laboratoriji validiranim metodama i uključiti procjenu mjerne nesigurnosti E.

   Čuvanje i rukovanje prikladno Spriječiti oštećenja zbog starenja ili rukovanja (zagađenja) Voditi računa o roku valjanosti Dobavljači ocijenjeni i odobreni (na popisu odobrenih dobavljača) Čuvati odvojeno od kemikalija ◦ kada istekne uobičajeno se zamjenjuje novim   E. Hadžiselimović 173 .

  Uzorkovanje – utvrđena procedura uzimanja jednog dijela neke cjeline koji zatim predstavlja reprezantativni uzorak za ispitivanje ili kalibriranje te cjeline. Laboratoriji koji uzorkuju mogu biti akreditirani prema ovoj standardu! E. Hadžiselimović 174 .

gdje je god to moguće E. Hadžiselimović 175 .   Obavezni za sva uzorkovanja Moraju biti raspoloživi na mjestu uzorkovanja Prema statističkim metodama.

dopune ili izuzeća – to mora biti: ◦ detaljno zabilježeno ◦ vidljivo u svim nastalim dokumentima ◦ saopćeno svom osoblju kojih se to tiče E. Hadžiselimović 176 . Kada kupac traži odstupanje.

gdje je važno E. po potrebi ◦ statistike na kojima se temelji procedura uzorkovanja. Hadžiselimović 177 . Zapisi o uzorkovanju moraju uključivati: ◦ ◦ ◦ ◦ upotrijebljenu proceduru uzorkovanja utvrđivanje uzorkivača uslove okoline (ako su bitni) dijagrame ili druge slične načine za označavanje mjesta uzorkovanja.

odlaganje E. Hadžiselimović 178 . Laboratorij ima dokumentirane procedure. kada je to bitno. za: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ prevoz prijem rukovanje zaštitu skladištenje čuvanje. i/ili raspolaganje.

 Laboratorij treba da ima sistem za prepoznavanje uzoraka i predmeta koji se donose na ispitivanje E. Hadžiselimović 179 .

  Nakon zaprimanja zapisuje neobičnosti ili odstupanja od uobičajenih ili utvrđenih uslova kako su opisani u metodi ispitivanja Kad postoji sumnja u njegovu prikladnost. Hadžiselimović 180 . laboratorij se savjetuje s kupcem te bilježi donešene odluke E.

gdje je bitna ◦ uslovi okoline – održavati.   Procedure za sprečavanje oštećenja ili gubitka uzorka Prostorije prikladne Kod kondicioniranja ili čuvanja uzorka: Osigurati povjerljivost. nadzirani i zabilježeni  E. Hadžiselimović 181 .

Hadžiselimović 182 .    Laboratorij mora imati postupke praćenja valjanosti svojih rezultata Podaci moraju biti zapisani na takav način da se vide trendovi Upotreba statistike radi ocjene rezultata gdje je god praktično Praćenje mora biti planirano i ocijenjeno E.

Hadžiselimović 183 .  Sudjelovanje u programima međulaboratorijskih usporedbi Prema politici Europske akreditacije o sudjelovanju akreditiranih laboratorija u ispitivanjima kompetentnosti preporučuje se da to bude najmanje: ◦ jednom prije akreditacije ◦ jednom za svaku glavnu poddisciplinu iz opsega akreditacije unutar dvije uzastopne ocjene (3-5 godina) E.

Hadžiselimović 184 . Sudjelovanje u usporedbama mora biti: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ brižljivo i stručno planirano pripremljeno provedeno ocijenjeno dokumentirano E.

opsegu. učestalosti primjene metode E.  Cilj je osigurati da su svakodnevno dobiveni rezultati željenog kvaliteta Opseg poduzetih mjera ovisi o: ◦ vrsti. Hadžiselimović 185 . kritičnosti posla. broju osoblja.

 Propisati: ◦ koje mjere ◦ koliko često (odnosno kada) ih primjenjujete ◦ akcijske kriterije (tj. Hadžiselimović 186 . što poduzimate pri neadekvatnim rezultatima) E.

   Redovita upotreba referenntih materijala Ponavljanje ispitivanja ili kalibriranja upotrebom istih ili različitih metoda Korelacija rezultata različitih karakteristika ispitnog uzorka E. Hadžiselimović 187 .

◦ (napr. razlika između dva rezultata ne smije biti veća od 2%) E. moraju se sprovesti utvrđene radnje da se riješi problem i spriječi da se da neispravan rezultat. Hadžiselimović 188 . Podaci kontrole kvaliteta moraju se analizirati i kad se utvrdi da su izvan unaprijed propisanih kriterija.

  Bitna pretpostavka za postavljanje akcijskih kriterija je poznavanje parametara mjernog procesa Proces utvrđivanja parametara (karakteristika) procesa naziva se karakterizacija ◦ Šta poduzeti pri neadekvatnim rezultatima? E. Hadžiselimović 189 .

Hadžiselimović 190 . "Dobrotu" nekog mjernog procesa opisuje: ◦ ◦ ◦ ◦ sistemska greška kratkoročna varijabilnost dugoročna varijabilnost mjerna nesigurnost E.

Hadžiselimović 191 .  Kvantitativni član koji opisuje koliko je srednja vrijednost mjerenja odmaknuta od "prave" vrijednosti Može se odrediti: ◦ kalibriranjem etalona ili mjerila ◦ internim provjerama s radnim etalonom/standardom. referentnim uzorkom i sl. ◦ sudjelovanjem u međulaboratorijskim usporedbama E.

Hadžiselimović 192 . Što je manje standardno odstupanje.  Varijabilnost je sklonost mjernog procesa da daje male promjene u mjernome rezultatu na istome uzorku. a mjerni uslovi mogu pritom biti isti ili se mijenjati tokom vremena. Mjera varijabilnosti je standardno odstupanje. bolja je preciznost! E.

Hadžiselimović 193 . Razlikujemo: ◦ Varijabilnost unutar kratkog vremenskog razdoblja – uobičajeno se naziva preciznost ◦ Dugoročnu varijabilnost zbog promjena u uslovima okoline i načinu rada E.

u obzir moramo uzeti dugoročnu varijabilnost metode E.  Ponavljamo li ispitivanje upotrebom iste metode (replike). Hadžiselimović 194 . akcijske kriterije možemo odrediti iz ponovljivosti metode (kratkoročna varijabilnost) Provodimo li ispitivanje na spremljenome uzorku (nakon nekoliko dana).

Rezultati dobiveni na taj način predstavljaju moguće rezultate koje daje mjerni proces. Hadžiselimović 195 . E.  Mjerne procese pratimo na način da uzorak povremeno zamjenjujemo s (certificiranim) referencntnim materijalom ili etalonom.

dok je kod ispitnih rezultata to dodatna informacija E. Hadžiselimović 196 .   Izvještaj mora sadržavati minimalne podatke iz standarda Dozvoljeno je davanje izjave da li su neki zahtjevi i/ili specifikacija zadovoljeni Iskazivanje mjerne nesigurnosti obavezno u certifikatima o kalibraciji.

4. Hadžiselimović 197 . e-mailom.  Elektroničko slanje izvještaja (telefonski. faxom) moguće ako su ispunjeni zahtjevi tačke 5.7 (nadzor nad podacima) u dogovoru s kupcem Slanje e-mailom jedino uz elektronički potpis E.

  Mišljena i tumačenja mora da butu jasno označena kao takva! Dokumentirati osnove na kojima su data ta mišljenja i tumačenja E. Hadžiselimović 198 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful