P. 1
Sveska Sa Ilustracijama

Sveska Sa Ilustracijama

|Views: 181|Likes:
Published by scribdeb83
stetocine u cvecarstvu
stetocine u cvecarstvu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: scribdeb83 on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2015

pdf

text

original

MORFOLOGIJA INESKEATA Telo insekata se sastoji iz 3 dela: A. CEPHALON – glava (nastala od 6 embrionalnih segmenata) B.

THORAX – grudi (nastale od 3 segmenta) C. ABDOMEN – trbuh (nastao od 12 segmenata, 11 pravih i 1 lažnog)

CEPHALON – glava Nastala srastanjam 6 embrionalnih segmenata. Na glavi odraslih insekata oni se ne vide, ali se jasno vide brazde-šavovi po kojima je nastalo njihovo srašćivanje. Embrionalni segmenti koji grade glavu su: 1. ACRON – lažni glaveni segmenat, koji nosi usni otvor 2. ANTENALNI – nosi exstremitete, koji će dati antene 3. INTERKALARNI – ne nosi extremitete 4. MANDIBULARNI - nosi exstremitete, koji će dati MANDIBULE – gornje vilice 5. MAXILLARNI - nosi exstremitete, koji će dati MAXILLAE – donje vilice 6. LABIALNI - nosi exstremitete, koji će dati LABIUM – donju usnu Na glavi postoje 2 otvora – USNI i ZATILJAČNI – occipetum. Na glavi razlikujemo sledeće delove: 1. VERTEX - teme 2. FRONS – čelo 3. CLYPEUS – lažni glaveni štit 4. LABRUM – gornja usna 5. GENAE - obrazi 6. OCCIPUT - zatiljak 7. TEMPORA - slepoočnice 8. GULA – guša 9. COLLUM - vrat

Položaj glave u odnosu a telo može biti: 1. PROGNATI – čelo gore, usta napred (Cerambyx) 2. ORTOGNATI – čelo napred, usta dole 3. HYPOGNATI – čelo dole, usta između prednjih nogu

1

Na glavi razlikujemo 4 para extremiteta: 1 par pipaka (ANTENAE) i 3 para usnih extremiteta. ANTENAE (pipci) se obično nalaze između ili ispred očiju. Na jednoj anteni razlikujemo sledeće delove: 1. SCAPUS – bazalni član je najrazvijeniji deo pipka, za koji se vezuju svi mišići koji pokreću ceo pipak. 2. PEDICULUS – držak je deo na kome se nalazi Džonstonov organ. 3. FLAGELLUM – bič se sastoji od 1-50 članaka.

Na pipcima su skoncentrisane senzile čula mirisa, kao i druga čula. Članci u biču mogu biti međusobno slični ili različiti, pa razlikujemo:   ANTENAE AEQUALES kod kojih su članci slični ANTENAE INAEQUALES kod kojih su članci različiti.

Tipovi antena su sledeći: 1. ANTENAE AEQUALES a) čekinjast – članci se u biču počevši od osnove ka vrhu postepeno sužava ju (zrikavci, rovci...) 2. ANTENAE INAEQUALES a) glavičast – članci na kraju prošireni u glavicu (dnevni leptiri)

b) končast – svi članci biča su valjkasti i jednake širine počevši od osnove ka vrhu (strižibube...)

b) glavičast sa bodljom – (muve) c) glavičast sa perom – (muve)

c) brojaničast – članci su pri kraju suženi (mračnjaci...)

d) prelomljen češljast – (jelenak) e) prelomljen lepezast – (gundelji)

d) testerast – jednostruko ili dvostruko, svaki članak je na jednom kraju proširen (krasci...)

f) prelomljen glavičast – (sipci) g) kolenast (prelomljen) – (bubamare)

e) češljast - jednostruko ili dvostruko, članci još više izvučeni nego kod testerastog (drvotočci...)

f) perast – članci perasto prošireni (mužjaci leptira, lisnih zolja...) 

2

za GRICKANJE (buba švaba) .za SISANJE (leptiri) Usni aparat za GRICKANJE . služi za pridržavanje hrane. različite su kod raznih insekata – kod grabljivih vrsta jako su izražene i služe za prihvatanje i ubijanje plena.predstavlja osnovni tip.(buba švaba) .za BODENJE I SISANJE (komarci) . kod ksilofagnih (one koje žive u drvetu) su snažne i kratke.USNI EXTREMITETI – ima ih 3 para i to su: 1. koja zatvara usni otvor sa gornje strane. LABIUM – donja usna Postoje 4 osnovna tipa usnog aparata: .USNI APARAT INSEKATA . odgovaraju PALPES MAXILLARES-ima i na sebi nose čulo ukusa PARAGLOSSA – lažni jezik nije srastao i odgovara LOBUS EXTERNUS-u donjih vilica GLOSSA – jezik nije srastao i odgovara LOBUS INTERNUS-u donjih vilica . čijom su modifikacijom nastali ostali tipovi. MAXILLAE – donje vilice 3. a nastao je srastanjem 2 dela.HIPOPHARYNX 3 . ose) . prilagođen je za uzimanje čvrste hrane i sastoji se od: LABRUM – gornja usna predstavlja neparnu hitiniziranu ploču. kod jelenka su jako razvijene – pridržava ženku pri parenju MAXILLAE – donje vilice se sastoje iz: CARDO – čep preko koga je donja vilica povezana za glavenu čauru STIPES – stablo se nadovezuje na čep i sa gornje strane nosi ostale delove donje vilice PALPES MAXILLARES – donje vilični stežnjaci su člankoviti (3-5 članaka sa senzilama čula ukusa) LOBUS EXTERNUS – kaciga je kožasta i služi kao zaštita grizaljki LOBUS INTERNUS – grizaljka zatvara usni otvor sa prednje strane i služi za otkidanje hrane LABIUM – donja usna zatvara usni otvor sa donje strane. sa njegove donje strane nalazi se membranozna tvorevina – epipharynx na kojoj su skoncentrisane senzile čula mirisa MANDIBULAE – gornje vilice su parne i sa glavom su povezane na šarnir tako da se mogu pokretati samo levo-desno.sa gornje strane donje usne nalazi se membranozni režanj .za LIZANJE I SRKANJE (pčele. sastoji se iz: SUBMENTUM – podbradak je nastao srastanjem čepova i vezuje donju usnu za glavenu čauru MENTUM – brada je nastao srastanjem stabala i sa gornje strane nosi ostale delove donje usne PALPES LABIALES – donje usni stežnjaci nisu srasli. MANDIBULAE – gornje vilice 2. koji su po građi slični donjim vilicama.

Usni aparat za LIZANJE I SRKANJE (pčele. MANDIBULAE – gornje vilice su izvučene u vidu tankih STILETA. MAXILLAE – donje vilice jako su izdužene i na vrhu testerasto nazubljene . ali kod nekih mogu biti modifikovane u zavisnosti od funkcije (oblikovanje voska pri izgradnji saća) 3. ose) . MAXILLAE – donje vilice se sastoje iz: a) CARDO – čep nije promenjen b) STIPES – stablo nije promenjeno c) PALPES MAXILLARES – donje vilični stežnjaci su zakržljali d) LOBUS EXTERNUS – kaciga e) LOBUS INTERNUS – grizaljka d) i e) su srasli i grade KANIJA 4.prilagođen je za uzimanje čvrste i tečne hrane (poleni nektar) i sastoji se od: LABRUM – gornja usna nije promenjena MANDIBULAE – gornje vilice nisu promenjene. koji služi za ubrizgavanje sekreta pljuvačnih žlezdi u telo žrtve (anti koagulacione materije) 4 . LABRUM – gornja usna je jako izdužena i služi kao poklopac donjoj usni sa gornje strane 2. na sredini ima kanal. služe za presecanje kože 4.membranozni režanj HIPOPHARYNX je jako izdužen. na vrhu su zašiljene i služe za probadanje kože 3.za izimanje tečne hrane 1. LABIUM – donja usna je izdužena. LABIUM – donja usna a) SUBMENTUM – podbradak nije promenjen b) MENTUM – brada nije promenjena c) PALPES LABIALES – donje usni stežnjaci su jako izdužene d) PARAGLOSSA – lažni jezik je zakržljao e) GLOSSA – jezik je jako izdužen i prekriven dlačicama Usni aparat za BODENJE I SISANJE (komarci) . olučasto povijena i nosi sve ostale delove usnog aparata (u njoj se nalaze svi delovi) .

Usni aparat za SISANJE (leptiri) . Znači grudi su nosioci lokomotornih organa. Svaki trbušni segment se sastoji iz: 5 . LABIUM – donja usna sastoji se iz: c) PALPES LABIALES – donje usni stežnjaci .sastoji se od: 1.kod nekih leptira (Pyralidae) d) LOBUS EXTERNUS – kaciga je jako izdužen. koja je u miru spiralno povijena ispod glave 4. olučasto povijen i gradi SPIRITROMP. LABRUM – gornja usna je u vidu trougla 3.kod svih leptira THORAX – grudi Sastoje se od 3 segmenta : 1. METATHORAX – zadnje grudi Svaki segment sa donje strane nosi po jedan par nogu. a sa gornje na sredinjim i zadnjim grudima se kod svih obično nalazi 1 par krila. PROTHORAX – prednje grudiKod nekih u sastav ulazi i prvi 2. MESOTHORAX – srednje grudi trbušni segment APODEL 3.rilicu. MAXILLAE – donje vilice se sastoje iz: c) PALPES MAXILLARES – donje vilični stežnjaci .

TIBIA – golen na sebi nosi hitinske izraštaje OSTRUGE 5. Kod insekata koji gamižu prvi grudni segment je slobodan a ostala 2 su međusobno spojena. Kod insekata koji su dobri letači svi grudni segmenti su povezani u jednu zajedničku čauru TEROTORAX. TERGUM – gornja zadebljala ploča (sve ploče koje ulaze u njen sastav se zovu TERGITI) 2.ako se između UNGULAE nalazi 1 bodlja 1 2 3 6 . EMPODIUM . koji pokreću noge u odnosu na telo. STERNUM – donja zadebljala ploča (sve ploče koje ulaze u njen sastav se zovu STERITI) Jednim imenom sve ploče koje ulaze u sastav grudi se nazivaju SKELETI. s između PLEURE i STERNUMA su KOKSALNE JAME. jer se za njega vezuju mišići. a može biti i dvočlan (kod Hymenoptera) 3. COXA . PLEURE – srednja zadebljala ploča (sve ploče koje ulaze u njen sastav se zovu PLEURITI) 3. Jamice između TERGUMA i PLEURE su KRILNE JAME. PULVILUS – ako se između UNGULAE nalazi 2 meška 2.ako se između UNGULAE nalaze 1 mešak 3. a poslednji PRETARSUS (nosi na svom vrhu hitinske kandže UNGULAE) Oni koji se kreću po glatkim površinama između kandži imaju 'aparat' koji može biti: 1. TARSUS – stopalo se sastoji od 1-5 članaka: prvi je METATARSUS.1. AROLIUM . TROCHANTER – butni valjak je najčešće jednočlan.kuk je jako razvijen. FEMUR – but je najrazvijeniji kod insekata koji skaču 4. 2. GRUDNI EXTREMITETI – PEDES (noge) Člankovite su i sastoje se iz: 1.

polen se preko 1 prenosi na 2. na golenu se nalazi 1 udubljenje – korpica. za plivanje – golen i stopalo su spljošteni i obrasli dlakama (vodene stenice. za čišćenje – prednje noge pčele. koji predstavljaju šuplje cevi kroz koje prolaze ogranci nervnog. TRAHEALNA – smatra se da su krila nastala od trahealnih škrga insekata. na golenu se nalazi 1 izraštaj u vidu čekinje. a trahealne škrge na trbuhu. a na metatarsusu 1 udubljenje ALEA . krvnog i trahealnog sistema. koji je nešto proširen.Prema funkciji noge delimo na: I Noge za kretanje 1. bube buvaći) 3. Najveći broj insekata ima 2 para krila. nogu 4. za trčanje – svi delovi su izduženi (buba švabe) 2. povlačenjem četkice 1 noge preko korpice 2. za hodanje – svi delovi su ravnomerno razvijeni (potkornjaci.krila O nastanku krila postoje 2 hipoteze: 1. bube listare) II Noge za specijalne funkcije 1. Postoje i beskrilni insekti i ta beskrilnost može biti: PRIMARNA – ako grupa insekata tokom evolucije nikad nije imala krila (Apterygote) i SEKUNDARNA – ako je posedovala krila. a tokom evolucije su isčezla zbog prilagođavanja na uslove života. ali su kod nekih zadnja krila zakržljala (Diptera). 2. a na metatarsusu. 7 . za skakanje – naročito je razvijen but (skakavci. zrikavci. ali današnji insekti osim uzdužnih imaju i poprečne nerve. za grabljenje – prednje noge bogomoljke i vodenih stenica 3. redovi dlaka – četkica. nedostatak ove hipoteze je taj što se krila nalaze na grudima. Krila predstavljaju 2 intimno srasle lamele između kojih se nalaze krilni nervi. za kopanje – prednje noge gundelja i rovca 2. Prvobitni insekti su imali samo uzdužne nerve – hipotetički tip krila. za sakupljanje polena – zadnje noge pčele. PARANOTALNA – smatra se da su krila nastala od bočnih izraštaja grudi – PARANOTUMA. gnjurci) 4.

SUBCOSTA – grana se u 2 ogranka 3. ANALIS – ne grana se (ima samo 1 ogranak) Uzdužni nervi zajedno sa poprečnima grade određena polja – okca koja mogu biti otvorena i zatvorena. Nervatura hipotetičkog krila: Na ovom krilu razlikujemo sledeće nerve: 1. krila različite veličine (prednja veća od zadnjih)  pokrivena ljuspama (Lepidoptera)  pokrivena dlačicama (Trihoptera)  gola → sa slabo izraženom nervaturom (Himenoptera)  gola → sa dobro izraženom nervaturom (Homoptera) 8 . ANALIS – grana se u 3 ogranka  Nervatura krila leptira: Na ovom krilu razlikujemo sledeće nerve: nastao modifimacijom hipotetičkog krila 1. COSTA – ne grana se 2. MEDIUS – grana se u 3 ogranka 5. 4. prednja i zadnja krila istog oblika i veličine (Lecoptera) 2. CUBITUS – grana se u 2 ogranka 6. ukoliko ih je više dobijaju naziv po osnovnom nervu i obeležavaju se arapskim brojevima od osnove prema vrhu krila. RADIUS – ostao je nepromenjen 4. Krila možemo podeliti na: I KRILA ISTE KONZISTENCIJE (GRAĐE) 1. MEDIUS – tri ogranka izgubila vezu sa osnovom 5. RADIUS – grana se u 5 ogranaka Modifikacijom ovog krila nastala su današnja krila. CUBITUS – ostao je nepromenjen 6. SUBCOSTA – ne grana se 3. COSTA – predstavlja prednju ivicu krila 2.

II KRILA RAZLIČITE KONZISTENCIJE 1. 9 . a zadnja su membranozna (Coloptera) 2.. prednja krila su kožasta. i 9.  Građa trbušnih segmenata U sastav trbuha ulazi 12 segmenata (11 pravih i 1 lažni – TELSOM) Prvih 7 se zovu PREGENITALNI. prednja krila hitinizirana – ELITRE (ona crvena krila sa crnim tačkama kod bubamare – ona ne leti pomoću njih nego su to kormila). prednja su do polovine kožasta. 11. su POSTGENITALNI. su GENITALNI. a 10. a zadnja su opnasta (stenice) Heteroptera TRBUH – ABDOMEN Trbuh se razlikuje od ostalih telesnih regiona po tome što ne nosi extremitete i pretrpeo je najmanje promena tokom evolucije. 8. i 12. a zadnja membranozna (Dermoptera) 3. a od polovine opnasta.

segmentu nalazi viljuška za skakanje LAŽNE trbušne NOGE – kod gusenica i pagusenica. Kod trbuha oni su povezani INTERSEGMENTALNIM MEMBRANAMA. ima ih više pari FURKA . pagusenice imaju manje od 2 ili više od 5 pari trbušnih nogu 5. u njemu je smešten nervni sistem PERIKARDIJALNI SINUS GORNJA SEPTA VISCERALNI SINUS DONJA SEPTA PERINEURALNI SINUS 10 . PETELJKAST TRBUH – povezan je za grudi preko jedne peteljke (Formicide) Dodaci trbuha CERCI – člankoviti. 3. 1.Građa trbušnih segmenata je identična građi grudnih segmenata. u njemu su smešteni unutrašnji organi (organi za izlučivanje. SEDEĆI TRBUH – prvi trbušni segment u potpunosti naleže na poslednji grudni (Coleoptera. razlika postoji samo u načinu njihovog međusobnog vezivanja. Lepidoptera. pa čine TELESKOPSKU LEGALICU (kućna strižibuba)  1. parni. LEGALICA – imaju je ženke i služi za polaganje jaja. VISEĆI TRBUH – pripojen je samo donjim delom za grudi (pčele. gusenice imaju 2-5 pari trbušnih nogu. VISCELARNI SINUS – zauzima prostor između gornje i donje septe. PERINEURALNI SINUS – zauzima prostor između donje septe i kože sa donje strane. Ortoptera) 2. varenje i polni organi) 3. nalaze se na vrhu trbuha STILI – nisu člankoviti. Spoj trbuha sa grudima može biti: 1. 4. ANATOMIJA INSEKATA Čitavo telo je sa 2 septe (membrane) podeljeno na 3 dela. ose) 3. kod nekih insekata nekoliko poslednjih trbušnih segmenata se uvlače jedan u drugi.kod Colembola se na 4. 2. zahvaljujući kojima insekti imaju mogućnost da višestruko uvećaju zapreminu svoga trbuha ( kraljica termita). u njemu se nalazi srčani organ 2. PERIKARDIJALNI SINUS – zauzima prostor između gornje septe i kože sa gornje strane.

i višećelijske Prema funkcicji kožne žleyde se dele na: mirisne (aromatične) .predstavljaju izraštaje kože koji se nalaze na različitim delovima tela (nos kod nosoroga) 2. paučinaste žlezde (serikterije) . dvoćelijske. membrana BASILARIS . daje stalan oblik telu 5.se sastoji iz a) ENDOKUTIKULA .tanak sloj zvezdastih ćelija koja razdvaja kožu od unutrašnjosti tela 2.predstavljaju modifikovane dlake koje se nalaze na krilima leptira i nekih tvrdokrilaca. izraštaje ćelije Hipodermisa. Nastaju radom trihogenih ćelija. Sastoje se iz tela i drške. KUTIKULA . To su hipodremalne ćelije koje su prestale sa obrazovanjem kože i preuzele su funkciju obrazovanja dlake. Prožeta je vertikalnim kanalima koji predstavljaju protoplazmatične ćelije. b) EGZOKUTIKULA .je znatno tanja.luče otrovne materije koje služe za zaštitu.sloj živih ćelija cilindričnog oblika koja obrazuje deo kože iznad sebe 3. Dlake su sa kožom povezane membranom koju luče membranogene ćelije.luče mirise voštane . Dodaci kože: 1.luče vosak (pčela) otrovne (taxofore) . cementni i voštani. štiti unutrašnje organe od povreda 2. Sagrađena je od materijala u vidu horizontalnih lamela. Sastoji se iz 4 sloja: kutikularni.se nalaze na različitim delovima tela. u njoj se nalaze brojne žlezde Građa kože satoji se iz više slojeva: 1.se prema građi dele na: jednoćelijske.bazilarna membrana . kožne ljuspe . ali i znatno čvršći sloj kutikule.je najdeblji sloj kutikule bez boje.luče sluz 11 . polifenonski. reguliše vodni režim (sprečava prekomerno odavanje i primanje vode) 3.luče paučinu sluzne žlezde . Izgrađena je od materijala u vidu vertiklanih lamela. U dodiru sa neprijateljem ona puca i sekret se iz nje izlije na telo žrtve. Obično su dvoćelijske i svoje sekrete luče u jednom proširenju koje predstavlja ampulasto proširenu dlaku. kožni izraštaji . 3. Njene funkcije su: 1. Slabo su pričvršćene za kožu pa se lako skidaju. kožne dlake . Poređane su kao crepovi na krovu.KOŽA ektodermalnog je porekla. za nju su vezani mišići pa ima ulogu spoljašnjeg skeleta-egzoskeleta 4. U njoj se nalaze insekatske boje-pigmenti. HIPODERMIS . c) EPIKUTIKULA .je najtanji sloj. kožne žlezde . 4.

smeđa i žuta  purinski pigmenti. strukturna Pigmenti koji se nalaze u egzokutikuli su postojani i nakon smrti insekata.. SEZONSKI DIMORFIZAM – Ova vrsta raznolikosti vrste se javlja kao posledica klime. krvi ili masnom tkivu.Boja insekata .crvena Koncentracija pigmenata zavisi od svetlosti. prisustvu različitih izraštaja. a ♂ sa krilima  svitac . dok su kod ♀ one normalno razvijene 2. nakon smrti nestaju. sitniji je i sa perastim antenama  mrazovac . stupa u dijapauzu u jesen) i Vaness prorsa (letnja forma. a ♂ ima sivo mrka krila. vanesa) c) mimikrija . odbija i rasipa te se javljaju različite strukturne boje. Njuhova blaga oscilovanja povećavaju koncentraciju pigmenata. zrikavci) b) boja za zastrašivanje . veliki i mali mrazovac. sezonski dimorfizam.zelena  karotin. hipodermisu. hipodermisu.  leptiri Vanessa levana (zimska forma otvoreno mrke boje. Dešava se da jedna ista vrsta ima generacije u različitim godišnjim dobima i da se individue tih generacija razlikuju.insekt svojom bojom odvraća neprijatelje (Catocala.♀ bez krila i nogu.žuta i crvena  antocijani. u zavisnosti od nje svetlost se različito prelama.nijanse crvene i sivu  hemoglobin. Sirex gigas=stršljen) DIMORFIZAM I POLIMORFIZAM .♀ bez krila. a veća smanjuju.♀ ima žućkasto bela krila. Strukturne boje nastaju kao posledica strukture kože. 1. temperature i vlage. međutim oni koji se nalaze u krvi.štite insekte od neprijatelja a) simpatičko (zaštitno) bojenje .su derivati mokraćne kiseline i daju belu boju  hlorofil. posredno . Pigmenti kod insekata su:  melanin. 2. krupnija je i sa končastim pipcima.insekt bez zaštitnih organa oponaša vrstu sa zaštitnim organima (osolike muve=ose. nema dijapauzu) 12 . neposredno .  gubar .nastaje usled prisustva pigmenta u egzokutikuli.♂ sa jako razvijenim gornjim vilicama.insekti svojom bojom oponaša sredinu u kojoj se nalazi (Tortrix viridana. svetlije boje. pigmetska . a ♂ sa krilima  jelenak . ciklični polimorfizam.crvena  flavoni. SEKSUALNI DIMORFIZAM – Sreće se kod vrsta kod kojih se ♀ i ♂ ne razlikuju samo po građi polnih organa (primarne polne karakteristike) nego i po sekundarnim polnim karakteristikama odnosno po obliku i boji tela.. Boja na insekte utiče: 1..može biti: 1. sezonski polimorfizam ili faklutativni polimorfizam .♀ sa patrljcima od krila ili bez njih.tamnije vrste imaju veću temperaturu tela 2.. a ♂ sa krilima  štitaste vaši .Pojava da se ista vrsta javlja u 2 ili više telesnih oblika Dimorfizam može biti seksualni dimorfizam.

Sa unutrašnje strane ostiuma nalaze se zalisci. SRČANI ORGAN – leđni sud → nalazi se u perikardijalnom sinusu. kod pčela imaju duži jezik i aparat za skupljanje cvetnog praška.. 5. CIKLIČNI (ALTERNIRAJUĆI) POLIMORFIZAM – Javlja se kod vrsta sa većim brojem generacija kod kojih se individue različitih generacija međusobno razlikuju. koja prolazi kroz grudi i završava se u glavi 2. KRVOTOK INSEKATA Kod insekata krvotok je otvorenog tipa. FAKULTATIVNI POLIMORFIZAM – U ovom slučaju ♀ bez vidnih spoljnih uticaja stvara istovremeno različito potomstvo po obliku.  AORTE – predstavlja šuplju cev. RADIJALNI MIŠIĆI SRCE PERIKARDIJALNE ĆELIJE GORNJA SEPTA MASNO TKIVO ENOCITE CREVNI KANAL DONJA SEPTA TRAHEJE  CIRKULACIJA KRVI U radu srčanih komora razlikujemo DIJASTOLU (širenje komora) i SISTOLU (skupljanje komora). Krv cirkuliše na sledeći način: U momentu opružanja radijalnih mišića. kod mrava nemaju krila manje su. Naizmeničnim širenjem i skupljanjem komora krv se potiskuje napred prema glavi. a sa donje za gornju septu. Kod ovih insekata pored ♂ i ♀ javljaju se i radilice koje se staraju o izgradnji gnezda. ose.3. koji je u sredini ugnut. 5. U momentu širenja srčane komore povećava se pritisak u perikardijalnom sinusu pa krv ulazi kroz ostijume u srce. Chermesidae – imaju 5 generacija i sve su međusobno različite 4. koji sprečavaju povraćaj krvi unazad. jer ima brojne perforacije 3. ali nije perforirana 4. Svaka komora ima izgled meška. DONJA SEPTA – iste je građe kao gornja. GORNJA SEPTA – izgrađena je od vezivnog tkiva i propusna je. One se razlikuju od polnih životinja npr. Krv cirkuliše i u tome joj pomažu: 1.  ose šišaruše  biljne vaši fam. Najčešće se javlja kod vrsta kod kojih se smenjuju gametogenetske i partenogenetske generacije. Usled toga u viscelarnom sinusu raste pritisak i krv kroz otvore na gornjoj septi prelazi u perikardijalni sinus. Na tom mestu se nalazi otvor – OSTIUM kroz koji krv prodire u srce. tačkastim i brazdastim pokriocima. SOCIJALNI POLIMORFIZAM – Javlja se kod socijalnih insekata kao posledica prilagođavanja na određene funkcije u društvu (pčele. Sastoji se od:  SRCA – sastoji se od 1-8 komora. Kod mrava i termita radilice se čak dele i na još 2 grupe: radilice i vojnike. Iz 13 . Vojnici imaju jako razvijenu glavu i gornje vilice. znači da krv ne struji kroz određene krvne sudove. Zalisci se nalaze i između srčanih komora i imaju istu funkciju. po veličini (kod osa one su manje). termiti). Srčane komore su izgrađene od poprečno-prugastih mišića. RADIJALNI MIŠIĆI – sa gornje strane vezuju srce za kožu.. nego obliva telesnu šupljinu. Na neprekrivenim delovima nalaze se otvori za prolaz krvi. Kod gnjurca u istoj generaciji mogu da se jave individue sa glatkim. krilasti mišići se kontrahuju i gornja septa se spušta naniže. KRILASTI MIŠIĆI – nalaze se na gornjoj septi i ne pokrivaju je u potpunosti. donošenju hrane. Kod pčela ♂ trut oplodi polnu ♀ maticu (do parenja ima krila). neplodna ♀ radilica hrani maticu.

Obično su dvojedarne i izgrađene na principu syncitiuma-imaju slabo izraženu membranu. pigmente. Količina krvi zavisi od vrste i stadijuma insekta.  SASTAV KRVI Krv se sastoj iz krvne tečnosti – HEMOLIMFE i krvnih zrnaca – HEMOCITA.  1. HEMOCITI su mezodermalnog porekla.za smeštaj rezervnih materija. U citoplazmi se nalaze brojne konkrecije. hidraulik u presi – spiritromp leptira. koji se sastoji od organskih materija i sadrži: belančevine. a kod bubašvabe 25-30%. Fe2+ i Mg2+. Po istom principu proces se nastavlja. a od neorganskih materija sadrži: anjone sone i fosforne kiseline i jone Ca2+. Različitog su oblika i kod iste vrste. teleskopska legalica kod kućne strižibube 5. Mogu biti okrugli. Najčešće je smešteno u 2 sloja: 1. 2. koja više nije srasla za trbuh. Imaju krupno jedro. raznošenje hormona Krv insekata ne nosi kiseonik i to je osnovna razlika između krvi čoveka i insekata.aorte izašla krv obliva glavu i prelazi u grudi. ponovo dolazi u trbuh prolazeći pored donje septe. 14 . VISCELARNOM – oko creva Ćelije masnog tkiva su šestougaonog oblika. ugljene hidrate. Imaju dvojaku f-ju : 2. Kod pčele ona čini 5% telesne mase. NEFROCITNU – iz krvi izvlače štetne produkte metabolizma i trajno ih deponuju u sebe. Aktivno učestvuju u procesu metermofoze na dva načina:HISTOGENEZI i HISTOLIZI: fagocitozom – uvlače u sebe delove tkiva i razlažu ih fermentima i liocitozom – luče fermente u spoljnu sredinu gde se vrši razlaganje tkiva. PARIETALNOM – ispod kože 2.  PERIKARDIJALNE ĆELIJE Nalaze se sa obe strane srca. sitnog jedra i krupnim vakuolama . FUNKCIJE KRVI raznošenje hranljivih materija odstranjivanje štetnih produkata metabolizma 3. pa se u tom delu nalazi otvor kroz koji prolazi krv iz perikardijalnog u viscelarni sinus. masti. koje predstavljaju nagomilane belančevine i glikogen. FAGOCITNU – uvlače u sebe različite čvrste čestice i trajno ih deponuju  MASNO TKIVO – CORPUS ADEPOSUS Nalazi se u telu u vidu telašaca različitog oblika. vretenasti. HEMOLIMFA je koloidni ili kristaloidni rastvor. izduženo vretenasti i ameboidni po obliku. mada su funkcije slične. jer nemaju izvodne kanale 3. zaštitna f-ja – u tom slučaju u sebi sadrži otrovne materije (španska buba) 4. fermente.

kojima se hrana potiskuje u sledeći deo creva. trbuh se širi. trbuh se skuplja. trbuh se širi. HIPOTEZA ČETVOROTAKTNOG DISANJA I TAKT – stigme su otvorene. HIPOTEZA DISANJA NA OSNOVU RAZLIKE U PRITISCIAM – pritisak u traheji može dostići vrednost od 30 atmosfera  ORGANI ZA VARENJE Imaju izgled jedne cevi – CREVNI KANAL.  ORGANI ZA DISANJE To su TRAHEJE. TROFOCITNA – deponuju u sebe hranljive materije 2. sa unutrašnje strane ima hitinske zube. To su kožni izraštaji prožeti trahejama u koje O2 iz vode prodire difuzijom. Imaga svih insekata dišu na traheje. trbuh se skuplja. prečnika većeg od 1 mikrona. jer ih eozin boji u boju vina. Na tom crevu razlikujemo sledeće delove: 1. Krupne su oko 150mikrona. ali larve nekih vodenih insekata dišu na TRAHEJALNE ŠKRGE. a na grudima 2 para i to na MESOTHORAXU i METATHORAXU. Kod imaga na trbuhu se nalazi 8 pari stigmi. vazduh iz traheja i traheola prodire u ćelije III TAKT – stigme su zatvorene. jer se pod uticajem fermenta amilaze skrob razlaže na proste šećere  ŽDRELO (PHARYNX) – snabdeveno je snažnim mišićima. a na grudima 1 par i to na PROTHORAXU. ugljen-dioksid i vodena para izlaze iz tela 2.Funkcija im je dvojaka: 1. Ektodermalnog su porekla i predstavljaju uvrate kože. ugljen-dioksid i vodena para iz traheja i traheola izlaze iz tela 2. vazduh prodire u traheje i traheole II TAKT – stigme su zatvorene. Funkcija im je nepoznata mada se misli da učestvuju u građi kutikule (luče voštane materije). a završava se analnim otvorom. ugljen-dioksid i vodena para iz ćelije prodire u traheje IV TAKT – stigme su otvorene. koje sprečavaju povratak hrane unazad 15 . PREDNJE CREVO (STOMADEUM) – ektodermalnog porekla i sastoji se od:  USNI OTVOR – u njemu započinje varenje hrane. šuplje cevi. koja počinje usnim. Sa spoljašnjom sredinom su u vezi preko naročitih otvora – STIGMI (žigova). Njihov broj se naglo povećava pred presvlačenje. HIPOTEZA DVOTAKTNOG DISANJA I TAKT – trbuh se širi. čiji je prečnik manji od 1 mikrona. NEFROCITNA – trajno deponuju u sebe štetne produkte metabolizma  VINSKE ĆELIJE – OENOCITAE Ovakvo ime su dobile. vazduh prodire kroz traheje i traheole u ćelije II TAKT – trbuh se skuplja. Imaju krupno jedro. Postoje 3 hipoteze o disanju kod insekata: 1. Kod larvi na trbuhu ima takođe 8 pari stigmi. U telu se dihotomo granaju sve do TRAHEOLA.

    JEDNJAK (OESOPHAGUS) – predstavlja prostu cev za sprovođenje hrane VOLJKA (INGLUVIES) – proširenje u kome se nastavlja varenje (kod pčela tu se pravi med) PREDNJI ŽELUDAC (PROVENTRICULUS) – snabdeven je jakim mišićima i sa unutrašnje strane hitinskim zubima. apsorbuje vodu iz nesvarene hrane. U srednjem crevu se nalaze fermenti amilaza. formira partikule izmeta. u ulovljenom plenu. istrošene epitelijalne ćelije se nadoknađuju deobom inicijalnih ćelija CRYPTA 3. pa kod njih varenje celuloze vrše simbioniti. kod nekih insekata se u njoj nalazi SIMBIONTI  PRAVOG CREVA – završava se analnim otvorom na poslednjem trbušnom segmentu Varenje hrane započinje u usnoj duplji gde se pod uticajem amilaze skrob razlaže na proste šećere. 16 .  holokrina – fermenti prolaze kroz rhabdorium razarajući ga i u crevo zajedno sa njim odlazi čitav sadržaj epitelijalnih ćelija. lipaza.van organizma. u njemu se hrana mehanički drobi VALVULA CARDIACA KARDIJAČNI ZALISTAK–nalazi se na prelazu prednjeg u srednje crevo i sprečava povratak hrane 2.VALVULA PILORICA koji sprečava povraćaj hrane iz zadnjeg u crednje crevo.. njihova sekrecija može biti:  apokrina – fermenti prolaze kroz rhabdorium ne razarajući ga  merokrina – fermenti prolaze kroz rhabdorium razarajući ga i zajedno sa njim u crevo odlazi deo sadržaja epitelnih ćelija. kod nekih insekata u njemu se nalazi SIMBIONTI (kod gundelja)  DEBELO CREVO (COLLON) – javlja se kod nekih insekata i služi za provođenje nesvarene hrane  REKTALNO CREVO – se sastoji od:  REKTALNE AMPULE SA REKTALNIM ŽLEZDAMA – apsorbuje vodu iz nesvarene hrane. Sastoji se od:  PERITROFNA MEMBRANA – sprečava da čvrsti delovi hrane dođu u dodir sa nežnim ćelijama epitela  EPITELIJALNE ĆELIJE – na svojoj površini imaju protoplazmatične izraštaje (treplje) – RHABDORIUM.. Zatim hrana ide u ždrelo i jednjak.). proteaza. Neki insekti koji se hrane drvetom nemaju celulazu. ZADNJE CREVO (PROCTODEUM) – ektodermalnog porekla.a nakon toga kroz analni otvor izlazi iz tela. luče peritrofnu membranu i fermente. njihov broj je uvek paran. Sastoji se od:  TANKO CREVO ( ILLEUM) – provodi nesvarenu hranu. a jedro ostaje u ćeliji zbog toga što se ćelija samoregeneriše. celulobinolaza. SREDNJE CREVO (MESENTERON) – endodermalnog je porekla. Kod pčele se u voljki stvara med. kod nekih insekata u cilju povećanja sekrecione i apsorcione površine srednjeg creva ono je vijugavo ili spiralno uvijeno (Diptera sp. Zatim hrana dolazi u zadnje crevo gde se iz nje izvlači voda . celulaza. f-ja im je da apsorbuju hranljive materije. jednake je širine celom svojom dužinom. Započinje zaliskom . takođe kod nekih na svom prednjem kraju ima cevaste izraštaje koji se slepo završavaju-CAECAE. pa u voljku gde se nastavlja njeno varenje. Dalje hrana ide u prednji želudac gde se mehanički drobi i ide u srednje crevo gde počinje njeno pravo varenje. pa se ovaj deo naziva i medni želudac. *Kod nekih insekata javlja se EXTRAINTERSTINEARNO VARENJE .

koji za sebe vezuju molekule mokraćne kiseline prenose ih do EKSKRETORNIH ĆELIJA.  EKSKRETORNI ORGANI (ORGANI ZA IZLUČIVANJE) Organi za izlučivanje kod insekata su MALPIGIJEVI SUDOVI. koje se na jednom kraju slepo završavaju.U krvi se nalaze + naelektrisani joni Na i Fe. gde ih predaju. koji su ektodermalnog porekla.predstavlja prostu hitiniziranu cev. PANOISTIČKI TIP OVARIOLA – oogonije deobom daju oocite.a zadnja drugog 3. sa obe strane creva i vrhom su bezani zan kožu. PRAMENASTI – sve ovariole se zajedno ulivaju u parni jajovod 2. ČEŠLJASTI – svaka ovariola se posebno uliva u parni jajovod (kod skakavaca) II PARNI JAJOVOD (OVIDUCTUS) – cevolikog je izgleda i služi za sprovođenje jaja u neparni jajvod III NEPARNI JAJOVOD (VAGINA) . ali je česta pojava hemafroditizma (ista individua sadrži karakteristike oba pola). ŽENSKI POLNI ORGANI Sastoje se iz parnih delova. Malpigijevi sudovi su ektodermalnog porekla (imaju hitin). Na jednoj jajnoj cevi razlikujemo GERMARIUM – vršni deo i VITELARIUM – bazalni deo. ektodermalnog je porekla i na sebi nosi sledeće dodatke: 17 . a sa oocitima su povezane protoplazmatičnim mostovima Prema načinu uviranja u parni jajovod razlikujemo 2 tipa jajnika: 1. Delovi su sledeći: I JAJNICI (OVARIUMI) . Razlikuju se sledeći oblici hemafroditizma: 1. LATERALNI – leva strana tela nosi odlike 1 pola. Način ulaska može biti takav da svaka cev posebno uvire (bubašvaba) ili da se sve spajaju u 1 cev koja zatim uvire u creva (kod rovca). FRONTALNI – prednja strana tela nosi odlike 1 pola.  POLNI ORGANI Insekti su organizmi sa razdvojenim polovima. a potom se vraćaju u krv. Ekskretorne ćelije primljenu mikraćnu kiselinu luče u IZVODNI KANAL Malpigijevih sudova i odatle se preko zadnjeg creva izbacuju napolje. a drugim krajem uviru u crevo na prelazu srednjeg u zadnje. rezervne hrane. Biljožderi imaju duži crevni kanal od mesoždera. šuplje cevi.*Imaga koja se ne hrane (gubar. MEROISTIČKI TIP OVARIOLA – oogonije deobom daju oocite i žumancetne ćelije. gundelj ima crevni kanal koji je za 3-7 puta duži od dužine njegovog tela. a njihovu ishranu vrši folikularni epitel 2.a donja drugog Smešteni su u viscelarnom sinusu. MEHANIZAM EKSKRECIJE . npr. Sastoje se iz većeg broja jajnih cevi (ovariola). razlikujemo 2 podtipa ovih ovariola:  politrofni – žumancetne ćelije se nalaze iznad oocita  teletrofni – žumancetne ćelije se nalaze u germariumu. koje prikuplja gusenica. koji su mezodermalnog porekla i neparnih delova.Parni su i nalaze se sa obe strane creva. borov prelac) žive od masnog tkiva. U germariumu se nalaze nediferencirane jajne ćelije koje sazrevanjem daju OOGONIE a one OOCITE (jajne ćelije) i ŽUMANCETNE ĆELIJE.a desna drugog 2. Kod tih imaga crevni kanal je ispunjen vazduhom radi lakšeg leta. TRANSVERZALNI – gornja strana tela nosi odlike 1 pola. Na osnovu toga šta oogonije daju deobom razlikujemo sledeće tipove ovariola: 1.

18 . koji služi za pakovanje spermatozoida u paketiće. AKCESORNE ŽLEZDE – luče sekret kojim se jaja lepe za podlogu Neki insekti imaju LEGALICU. drvo ili list.Parni su i nalaze se sa obe strane creva. Karakterističnog je izgleda za pojedine vrste. čija se ♀ jednom pari u životu.1. Semenici su spolja obavijeni membranom – PROPRIA. Sastoje se iz: I SEMENICI (TESTISI) . Njegov donji deo je jače hitiniziran i naziva se PENIS / AEDEAGUS ili FALUS. III NEPARNI SEMENOVOD (DUCTUS EJACULATORIS) . Ektodermalnog je porekla. koje služe za čuvanje sperme do parenja. Sastoje se iz većeg broja SEMENIH CEVI na kojima razlikujemo vršni i bazalni deo. specijalni dodatak koji im pomaže da legu jaja u zemlju. tako da se sastoje iz parnih (mezodermalnog porekla) i neparnih delova (ektodermalnog porekla). IV AKCESORNE ŽLEZDE – luče sekret. kod leptira ona ima poseban otvor na 8. a oni SPERMATOZOIDE. U vršnom delu se nalaze ćelije koje će svojom deobom dati SPERMATOGONIJE.  NERVNI SISTEM INSEKATA Ganglioznog je tipa tj. sastoji se od NERVNIH čvorića – GANGLIJA.Cevolikog je oblika i sprovodi spermatozoide do neparnog semenovoda. II PARNI SEMENOVOD (VAS DEFERENS) . poseban značaj ima kod vrsta. Deli se na CENTRALNI I UTROBNI (SIMPATIČKI) nervni sistem. BURSA COPULATRIX (kesa za sparivanje) – preko nje se vrši parenje. pa se koristi za determinaciju (kod leptira). a jaja polaže celog života (matice pčele i mrava) 3.Služi za izbacivanje sperme. Obično su cevi u donjem delu kesasto proširene i obrazuju SEMENE KESE (VESICULA SEMINALIS). MUŠKI POLNI ORGANI Slične su građe kao i ženski. RECEPTACULUM SEMINALIS (semena kesa) – u njoj se čuvaju spermatozoidi posle parenja. a one svojom deobom daju SPERMATOCITE I i II REDA. trbušnom segmentu – OSTIUM BURSAE i preko jednog kanala – DUCTUS BURSAE je povezan za vaginu 2.

ZADNJI REŽANJ (TRITOCEREBRUM) . Ukoliko su sve trbušne i grudne ganglije spojene u jednu masu dobija se CENTRALIZOVAN NERVNI SISTEM. a 3 para ispod – PODŽDRELNE.CENTRALNI NERVNI SISTEM . Prema funkciji neurone delimo na: 1. a 2 konektiva su se spojila u jedan i nastao je LANČAST NERVNI SISTEM. ASOCIJATIVNE . a neuriti ga prenose. Kod prvobitnih insekata u svakom segmentu se nalazio po par ganglija.nalaze se u ganglijama i služe za povezivanje senzitivnih i motornih nervnih ćelija. U sastav glave je ušlo 6 embrionalnih segmenata. Ganglija se sastoji od nervnih ćelija – NEURONA. pa se u njoj nalazi 6 pari ganglija – 3 para su iznad ždrela – NADŽDRELNE.nastao je spajanjem trećeg para ganglija i gradi OKOLOŽDRELNU KOMISURU Grudne ganglije inervišu krila i noge. Kod viših insekata nadždrelne ganglije su spojene u 1 zajedničku masu – MOZAK. 19 . Daljim razvojem nervnog sistema dolazi do spajanja ganglija između segmenata i dobio se DELIMIČNO CENTRALIZOVAN NERVNI SISTEM. a trbušne inervišu unutrašnje organe. a neuritom za dendrite motornih nervnih ćelija 3. GRUDNE i ABDOMINALNI deo.Nalazi se u PERINEURALNOM SINUSU. Ali daljim razvojem nervnog sisitem došlo je do spajanja ganglija u okviru segmenta. SENZITIVNE – primaju nadražaj iz spoljašnje sredine i prenose do najbliže ganglije. smeštene na periferiji tela 2. Ovakav tip nervnog sistema podseća na lestvice pa se naziva LESTVIČAST NERVNI SISTEM. koje su ameboidnog oblika i na njima razlikujem izraštaje: DENDRITE – kraće izraštaje i NEURITE – duže izraštaje. koji treba da reaguje na primljenu draž Prema delu tela u kome se nalaze neurone delim na GLAVENE. koje su bile povezane poprečnim vezama – KOMISURE i uzdužnim vezama – KONEKTIVI. MOTORNE – dendritom su povezane za neurit asocijativne nervne ćelije. PREDNJI REŽANJ (PROTOCEREBRUM) – nastao je spajanjem prvog para ganglija i inerviše oči 2. dendritima su povezane za neurite senzitivnih nervnih ćelija. Na njemu razlikujemo 3 režnja: 1. Kod viših insekata sve podždrelne ganglije su spojene u jednu podždrelnu gangliju koja inerviše usne delove. a neuritom za organ. SREDNJI REŽANJ (DEUTOCEREBRUM) – nastao je spajanjem drugog para ganglija i inerviše pipke 3. Dendriti primaju nadražaj. komisure su nestale.

ukusa i dodira: Znatno su jednostavnije građe u odnosu na druga čula.kod domaće stenice koja se orijentiše prema toploti tela životinja čulo za talasanje vode . a ova je povezana sa 3 VENTIKULARNE ganglije za koje su povezane žlezde sa unutrašnjim lučenjem. koje se putem krvi raznose po organizmu. ampula) 2. smatra se da luči svoj sopstveni hormon  PROTORAKALNE ŽLEZDE – nalaze se u prothorax-u. onda je u donjem delu u višku juvenilni hormon i on ostaje larva. a ako je hormon metamorfoze u višku larva se pretvara u lutku. Postoje 4 takve žlezde:  CORPORA ALLATA – luči juvenilni hormon. 20 . ukusa. ljuspica. a u vidu ampula čulu ukusa. luče hormon metamorfoze – ekdison  AKTIVACIONE ŽLEZDE – nalaze se u mozgu i luče aktivacioni hormon.provodi primljenu draž 4.luči membranu kojom je kutikularna tvorevina vezana za kožu Čulni elementi u vidu dlaka obično pripadaju čulu dodira. trihogene ćelije .Deli se na 2 dela: 1. Od koncentracije hormona u krvi zavisi šta će biti sa insektom. vida .senzile su međusobno slične i o tome kom čulu pripadaju sudimo na osnovu mesta gde se nalaze. VENTRALNI DEO – nalazi se u perineuralnom sinusu i inerviše unutrašnje organe koji nisu pod voljom insekata 2. membranogene ćelije . Senzile ovog čula se nalaze na pipcima.fiička čula Smatra se da neki insekti poseduju čula: toplote . DORZALNI DEO (STOMATOGASTRIČNI) –nalazi se sa gornje strane prednjeg creva.hemijska čula dodira. ČULA INSEKATA su u vezi sa spoljašnjom sredinom odakle primaju nadražaje i prenose ih do najbližih ganglija. sluha. Ovi hormoni nemaju selektivno dejstvo i zato su loši (štetni) u smislu ako se koriste za uništavanje insekata. koji je aktivan u stadijumu larve  CORPORA CARDICA – ima nervnu i sekretornu funkciju. Sastoji se iz većeg broja ganglija. Građa čulnog elementa: 1. Kopeč je pravio ogled povezivanja na muvama: ako se larva podveže pre kritičnog perioda i delimično zaustavi krv. Naročito je rezvijeno kod insekata koji preko njega nalaze hranu ili partnera. a gornji deo u kome nema juvenilnog hormona se razvija dalje. kutikularna tvorevina (kupa. Njihovi čulni elementi . Insekti imaju sva čula kao i kičmenjaci: mirisa. Aktivacioni hormon diktira šta će biti dalje s obzirom da on aktivira sve ostale žlezde na lučenje. Razvijenost čula: Najrazvijenije je čulo mirisa. Ako je juvenilni hormon u višku insekt će biti larva. koji aktivira na rad sve žlezde sa unutrašnjim lučenjem *Hormoni su lučevine endokrinih žlezda (endokrini sistem – neurosekrecija).obrazuje kutikularnu tvorevinu 3. dlačica.UTROBNI NERVNI SISTEM . čulne ćelije . pa u imaga. prva se nalazi u predelu čela – FRONTALNA i povezana je sa drugom koja se nalazi u predelu zatiljka – OKCIPITALNA. u vidu kupa i pločica čulu mirisa. .kod vodenih insekata čulo ravnoteže kod vodenih insekata Čulo mirisa.

cornea . korneagene ćelije .Primeri: 1. slatko. Privlačnost mirisa ženke može se iskoristiti za kontrolu brojnosti nekih važnih štetočina. osećaju samo svetlost i tamu 2.rožnjača. pigmetska spora . pigmetska spora O tome kako insekti vide postoji nekoliko hipoteza: 1.luče korneu 3.provode svetlost do mrežnjače 3. Insekti osećaju slano. mužjaci afričkog leptira (Vanesa africana) osećaju miris ženke na 20 km. Ono se sastoji iz: 1. spemata . kristalne ćelije.2 i 2 čelije retine obrazuju vidni štapić . svako prosto oko u složenom oku vidi deo lika. Od svake ćelije mrežnjače polazi po jedan nerv a svi oni zajedno grade optički nerv .konusnog su oblika i obrazuju kristalni konus 4. proste 2. Njihov broj je od 1-3. 3. kod pčele na 8 vršnih segmenta pipaka nalazi se 8 000 senzila u vidu pločica.mrežnjača. tako miris koji se dobija od 2-3 ženke gubara može se iskoristiti za kontrolu brojnosti ove štetočine na rastojanju od 400m. 2.tanak sloj prozirne kutikule 2. parazitne ose rod Risa osećaju miris gusenica koje se nalaze duboko u drvetu i na njih polžu jaja. retina. Čulo ukusa: njihove senzile su u vidu ampula koje su smeštene na usnim ekstremitetima ili na prednjim nogama muve. kristalne ćelije . složene oči Proste oči mogu biti: 1.javljaju se samo na temenu imaga .temeljne oči. Sastoje se iz: 1. kiselo i gorko. čulne senzile su u vidu dlaka koje su raspoređene svuda po telu.rožnjača 2. U mogućnosti su da osete šećer u koncentracijikoja je 200x manja od one koju oseća čovek. svako prosto oko složenom oku vidi ceo lik 2.obavija oko i sprečava rasipanje svetlosti Složene oči: se sastoje iz velikog broja prostih očiju. ocellae . a lik se formira po principu mozaika 21 . jedno prosto oko u složenom oku se naziva OMATIDIJA. Čulo vida kod insekata postoje 1.rhabdomen. Čulo dodira: je najslabije razvijeni čulo. nervus opticus 5. cornea.nervus opticus 4.javljaju se kod larvi pa se nazivaju larvenim očima.

Osnovna razlika između glatkih i poprečno-prugastih mišića je u brzini njihove kontrakcije. a sa unutrašnje strane su ispunjene plazmom – SARCOPLAZMA.se nalaze na različitim delovima tela (grudi. One su bipolarne. koje su povezane sa kožom hitinskim koncem – TONOFIBRILIMA. krila. 2. Mišići rede na principu antagonističkih parova. Na trahejalne cevi koja je u predelu timpe proširena nalaze se brojne skolpidije koje primaju nadražaje i dalje ih prenose. Sastoji se iz jednog udubljenja preko koga je razapeta membrana . Ovom tipu organa pripada Džonstanov organ .  MIŠIĆNI SISTEM Kod životinja razlikujemo 2 tipa mišića: 1. leptir Vanessa cardni preleće iz s.timpa. let putujućeg skakavca Locusta migratoria traje 2000 km. krila. timpanalni Hordotonalni organi . Insekti su snažne životinje npr. Dok se glatki sporo kontrahuju.koji pored čula sluha služi i kao čulo za vazdušne vibracije i ravnotežu.). Mišićne ćelije su grupisane u mišićna vlakna. koja može da prelama svetlost: jednostruko – izotropna polja i dvostruko . Ameriku. Afrike u Evropu. Takođe jednim mišićnim ligamentom su zategnute za kožu. Sve mišiće delimo na: 1. Sastoje se od 3 čulne ćelije koje su složenije građe . Insekti imaju samo poprečno prugaste mišiće. Imaju više jedara. noge.anizotropna polja. spolja su obavijene membranom – SARCOLEMA. a ako se slabije naprežu onda za endokutikulu. noge. MIŠIĆE TRBUHA *U svakom delu tela nalazi se određeni broj mišića sa odgovarajućom funkcijom. Imaju jedno jedro. GLATKI MIŠIĆI – izgrađeni od kratkih i vretenastih ćelija. Gusenica Cossus cossus-a ima 1400 mišića. a mišićna vlakna su izgrađena od diferencirane materije. obavijene sarcolemom i ispunjene sarcoplazmom. Ako se naprežu jako mišići su vezani za egzokutikulu. Način vezivanja mišića za kožu zavisi od naprezanja. MIŠIĆE GLAVE 2. POPREČNO–PRUGASTI MIŠIĆI – ćelije su izduženo vretenaste. Timpanalni organi . buva iz mesta preskoči rastojanje koje je za 200 puta veće 22 . MIŠIĆE GRUDI 3. trbuh). a mišićna vlakna – MIOFIBRILI su izgrađeni od nediferencirane materije. Kod insekata postoje 2 tipa čula sluha: 1.Čulo sluha: je jedno od komplikovanijih čula. poprečno prugasti rade to brže. jedna vrsta skakavca preleće iz j. koji su ektodermalnog porekla. Glava ima 14 pari mišića. a ona u SNOPOVE tj.se nalaze na različitim delovima tela (pipci. MIŠIĆE EKSTREMITETA – pokreću delove ekstremiteta Na osnovu toga gde se nalaze mišiće delimo na: 1. jednim krajem su vezane za kožu. TETIVE. Afrike u z. a drugim za najbližu gangliju. MIŠIĆE TELA – pokreću ekstremitete u odnosu na telo 2. dok se jedni skupljaju (kontrahuju) drugi se opuštaju. hordotonalni 2.skolpidije.

izolecitni . Tu je preko jednog udubljenja (rezonator) razapeta membrana koja je u vezi sa jednim mišićem. Od odraslog imaga se razlikuje manjom veličinom. kod cvrčaka aparat za proizvonju zvuka nalazi se na prvom trbušnom segmentu.žumance u sredini. Da bi iz nje nastao imago insekt sa ovakvom larvom mora da prođe kroz još jedan stadijum razvitka – stadijum lutke 23 . protoplazma oko njega (insekti) 2. HEMIPTERA: stenice.od njenog tela (ako se to uporedi sa čovekom. Ono je spolja obavijeno jajnom ljuskom . Unutrašnjost jajeta ispunjena je protoplazmom u kojoj se nalazi žumance sa jajetom. TERCIJALNA LARVA – ne liči na svog imaga. a i ne moraju. ispod nje nalazi se tanka žumancetna opna. centrolecitni . Proizvodnja zvuka: Kod skakavaca aparat za proizvodnju zvuka nalazi se na femurima zadnjih nogu i prednjim krilima (Femuro-eliptralni tip). Kod zrikavaca aparat za proizvonju zvuka nalazi se na prednjim krilima. Sa unutaršnje strane buta nalazi se niz zubića.vilin konjic. Mogu da žive u istoj sredini. Uništavanjem jajnih legla suzbijamo štetočine. Mužjaci anobida proizvode zvuk udaranjem pronotuma o zidove hodnika. ženka gubara položi 600 . on bi trebao da preskoči 350 m). Svakim presvlačenjem one zadobijaju sve veće karakteristike imaga. Kontrakcijom mišića membrana se pokreće i nastaje zvuk. ali živi u različitoj sredini (larva u vodi a imago na kopnu). kukavičje suze polžu jaja u prsten oko grančice  STADIJUM LARVE To je II stadijum u razviću insekta. Osnovne funkcije larve su da se:  intenzivno hrani  raste i presvlači Kod insekata postoje 3 vrste larvi: 1.žumance na jednom kraju jajeta. Razviće kod insekata sa ovakvom larvom ide po principu jaje-sekundarna larva-imago  ODONATA. Sa unutrašnje strane drugog krila nalazi se niz hitinskih zubaca. Razlikujemo sledeće tipove jajeta: 1. Razviće insekata sa ovom larvom ide po principu jaje-primarna larva-imago(epimorfoza) (hemimetabolija)  ORTHOPTERA (pravokrilci): skakavci. zrikavci. bubašvabe. PLECOPTERA 3. uholaže.HORION. lisne vaši 2.1 200 jaja u leglo 2. Primeri: 1.jajna legla. Jajnu ljusku i žumancetnu opnu daje polikularni epitel. telolecitni .žumance i protoplazma su izmešani (gmizavci) 3. SEKUNDARNA LARVA – liči na imaga. a protoplazma na drugom (ptice) Oblik jajeta je različit kod različitih vrasta i uvek je karakterističan za vrstu. RAZVIĆE INSEKATA: STADIJUM JAJETA I stadijum u razvicu insekata. Insekti polžu jaja pojedinačno i u grupe . Trljanjen krila o krilo proizvodi se zvuk. EPHEMEROPTERA – vodeni cvet. Prevlačenjim buta preko krila proizvodi se zvuk. nedostatkom krila i reproduktivnih organa. a uidužni nervi prednjih krila su jače hitinizirani. žutotrba polaže jaja u leglo na licu lista 3. manjim brojem članaka u pipcima. Na jednom kraju nalazi se hitinski prsten preko koga je razapeta membrana. balegar Onthophagus muhicornis gura lopticu koja je 92 puta teža od njega (čovek 7 t). PRIMARNA LARVA – živi u istoj sredini kao imago i liči na njega.

(kolometabolija). Sa njom ona počinje odmah po napuštanju jajne ljuske i apetit joj raste uporedo sa porastom. Zato se larve obično pre samog prelaska u lutku negde sakriju ili stvore neku posebnu tvorevinu koja će ih štititi npr. U momentu kada je nova koža formirana. One se dele: a) larve sa razvijenom glavom i grudnim nogama (Anubidae. Cerambicidae. RAST I PRESVLAČENJE: Osnovna funkcija larve je intenzivna ishrana. Lutke se dele: 1. Buprestidae. stara koža puca i iz nje izlazi insek u novoj koži. U prostor između stare i nove kože luči se egzuvijalana tečnost koja razdvaja staru kožu od nove. radom hipodermalnih ćelija se obrazuje nova. Unesenu hranu ona pretvara u telesnu masu od koje će nastati organi imaga. Elateridae) b) larve sa razvijenom glavomm. grudnim i trbušnim nogama (gusenice. ali su vrhovi nogu i krila slobodni (Microlepidoptera) PUPA OBTECTA (mumija) – cela lutka je pokrivena egzuvijom (Lepidoptera) PUPA COARCTATA (buretasata lutka) – larva pri poslednjem presvlačenju na zbaca svoju egzuviju već u njoj pređe u stadijum lutke (Diptera. 4. Jaje-larva-lutka-imago U stadijumu lutke se obavljaju procesi HISTOLIZE (razgradnja organa larve) i HISTOGENEZE. PUPA LIBERA (slobodna lutka) – svi delovi lutke (krila i noge) su slobodni (Hymenoptera. Curculionidae) d) larve bez glave i nogu (Diptera) *U stadijumu lutke insekat je nesposoban da se brani i tako lako strada. 3. svilena buba se zaplete u svoje svilene niti i formira kokon i tako se štiti. Rast larve je povezan sa stalnim presvlačenjem. Scarabidae.  STADIJUM LUTKE Ovaj stadijum imaju samo oni insekti koji imaju tercijalnu larvu.(izgradnja organa budućeg imaga). koje su jako čvrste i zbijene. pa samim tim ne dozvoljavaju prodiranje krtica i drugih neprijatelja. strižibuba se krije ispod kore drveta tako što isčupa iverice iz srčike i napravi sebi komorice. gundelj uz pomoć sekreta prave u zemlji komorice (kolevke). pagusenioce) c) larve sa razvijenom glavom i bez nogu (Scolitidae. Coleoptera) PUPA SEMILIBERA (poluslobodna lutka) – ona je obavijena lutkinom košuljom – egzuvijom. U momentu kad usled intenzivne ishrane stara koža larvi postane tesna. Ona je u početku svetla i meka a kasnije ona očvrsne i potamni. Cocilenidae) 2. 24 .

12. 7. 4. jajnik zadnje crevo anus vagina nervi (abdominalna ganglija) malpigijeve cevčice pillow kandže tarzus (tarsus) tibija (tibia) femur (femur) trohanter (trochanter) prednje crevo torakalna ganglija kuk.Glava B . 14. 23.Toraks C . 16. 3. 8. 13. 2. 10. antena donje ocele gornje ocele oko mozak (cerebralna ganglija) prothorax dorzalna arterija traheje mezotoraks metatoraks prednje krilo zadnje krilo stomak srce 15. 6. 27. ИНАЧЕ СЛЕДИ ЗАТВОРСКА КАЗНА НА РЕЛАЦИЈИ ВОЗА БЕОГРАД – БАР У ТРАЈАЊУ КОЛИКО ВОЗ КАСНИ! 25 . 5. 18.A . 20. 30. 31. 29. 9. 22. koksa (coxa) pljuvačne žlezde podždrelna ganglija usni aparat ЗАБРАЊЕНО ДОШТАМПАВАЊЕ И КОРИГОВАЊЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА. 11. 24. 26. 28. 32. 17. 25. 19. 21.Abdomen 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->