P. 1
BUILD04[1]

BUILD04[1]

|Views: 63|Likes:
Published by Nazif Z Rožajac

More info:

Published by: Nazif Z Rožajac on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

Sections

  • www.esal.si
  • DUGOVE NOST RAVNIHKROVOVA

Direkcija za gra evinsko zemljište
i izgradnju Beograda

pogled

Specijalni
betoni

Teme broja

Teme broja

Direkcija za gra evinsko zemljište
i izgradnju Beograda

pogled

Skele i oplate

Skele i oplate

poslovanje

poslovanje

Korporativni identitet

Korporativni identitet

Goran Dugandžija

Predsednik Udruženja gra evinara
visokogradnje u PKS

intervju

Goran Dugandžija

Predsednik Udruženja gra evinara
visokogradnje u PKS

intervju

broj4 • godina I

Dugove nost ravnih krovova

fokus

Dugove nost ravnih krovova

fokus

Specijalni
betoni

www.m-profil.co.yu

Golubina ki put bb, Stara Pazova

tel/fax. +381 022 310 147 . +381 022 310 345 . +381 022 310 517

email: office@m-profil.co.yu

objekat ``DONCAFE`` - Šimanovci

S
a
n
d
w
i
c
h
p
a
n
e
l
i
z
a
m
o
d
e
r
n
u
i
k
v
a
l
i
t
e
t
n
u
a
r
h
i
t
e
k
t
u
r
u
...

3

Kalzip

Kalzip®

aluminijumski krovovi i fasadni sistemi pokreta i su avangardne arhitekture.
Projektanti širom sveta svoje vizije pretvaraju u stvarnost sa « Kalzipom », stvaraju i novi talas u gra evinarstvu.
Zahvaljuju i najnovijoj X-Tail tehnologiji kružnih oblika, nastaju jedinstvene konstrukcije.
Za Vašu stvarala ku mo :

Kalzip®

sistemi – put za ostvarenje Vaših želja i kreativnosti!

Predstavništvo za Srbiju, CG, HR i BiH:

Kalzip®

Engineering Office

Stjepan Klari
Vij. Vlahe Bukovca 10 • 31000 Osijek
Hrvatska
tel. +385 (0) 31 53 01 36
fax. +385 (0) 31 53 01 37
email. kalzip@hi.t-com.hr
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad
Kongresni Master centar • +385 (0) 98 46 88 77 /privremeno/

Umetnost izgradnje
u pokretu

4

INDEX OGLASA

Alumival

www.alumival.co.yu

63

Annex

www.annexstahl.com

23

Aqua Boutique

www.akvabutik.com

17

BASF

www.basf.co.yu

19

Dijamant Inženjering

www.waterjetsystem.co.yu

43

Doka

www.doka.com

75

Esal

www.esal.si

55

Ex Ecentar

www.execentar.com

34

Fadis

www.fadiscg.com

71

Interkomerc

www.interkomercad.co.yu

43

Kalzip

www.kalzip.com

3

Lensim-Neoton

www.lensim.co.yu

27

M-Profil

www.m-profil.co.yu

2

Nova Forma

www.novaforma-furniture.com

35

Pan Komerc

www.pankomerc.com

61

Peri

www.peri.co.yu

naslovna

30

Korporativni
identitet

16

Krovni vrtovi –
izazov savremenog
urbanizma

59

JP Direkcija za
gra
evinsko
zemljište i izgradnju
Beograda

Kompletan sadržaj
ali i mnogo više
prona
i ete na adresi

www.BUILDmagazin.com

Teme broja

Teme broja

Intervju

Intervju

Specijalni
betoni

20

43

38

Goran
Dugandžija

Skele i
Oplate

Fokus

Fokus

66

Dugove nost
ravnih
krovova

Tema brojaSKELE I OPLATE

43

SCIURUS-LAYHER – evropski lider

46

PERI OPLATE – pri a sa naslovnestrane47

PRORENT – gra evinske dizalice

48

RUUKKI – Steel comp eli ne oplate

49

TOPERS – brzomontažni skelski sistemi50

BAUMANN – ergonomi nost na gradilištu51

REMO OPLATE – rešenje za sve
sprecijalne konstrukcije

52

SIMPROLIT – sistemi ugradnih oplata

53

enterijerBAMBUS PARKET

57

promoHPS HIO PROTECTION –
rešenje za kapilarnu vlagu

56

PROTECTION PLUS –
Kidde protivpožarni sistemi

58

pogledJP DIREKCIJA
za gra evinsko zemljište
i izgradnju Beograda

59

promoERSTE BANK – projektno finansiranje

62

FIBRAN – Fibran eko i
Geolan kamena vuna

64

POLYKEM – program kompanije DOW

65

fokusSIMPROLIT SISTEM –
dugove nost ravnih krovova

66

promoŠID PROJEKT – projekti svih vrsta

70

ENEL – Hitachi i Norton Company

72

narudžbenica

59

infoSvet

Okruženje
Srbija
Beograd

6
8
9
11

sajmoviSAIE – bolonjski jesenji
sajam gra evinarstva

14

BATIMAT – praznik gra evinske
industrije Evrope

15

poslovanjeKORPORATIVNI
IDENTITET

16

Tema brojaSPECIJALNI BETONI

20

INCO – lek za vaše konstrukcije

24

COMPRIVEX – rešenja za beton

25

ASA IBELIK – ab montažne konstrukcije

26

LENSIM-NEOTON – Politerm Blu

27

MB COMPANY – galanterija za beton

29

transmaterijali... dve knjige o transmaterijalima...

28

urbanizamKROVNI VRTOVI

30

softwareSYSTEM PRO – ProgeCAD

32

FOCUS COMPUTERS – Sofistik

33

EX ECENTAR – licenciranje za MSP

34

zanimljivosti... tema jeseni u Britaniji...

35

promoESAL – paneli Swisspearl

36

intervjuGORAN DUGANDŽIJA – Udruženje
gra evinara visokogradnje u PKS

38

predstavljamoTRIMO – primer uspešnog poslovanja

40

promoM-PROFIL – protivpožarni paneli

42

BUILD 4 i Nova godina su pred nama! Nakon
dugih pregovora, u 2007. smo dobili novu
Vladu, Kosmet je i dalje na pregovaračkom stolu,
koncesija za autoput je potpisana, a zatim (nakon
još dužih pregovora javnosti i medija sa resornim
ministrom), ipak data na uvid… 2008. srpskom
građevinarstvu donosi GIS, završetak legalizacija
i dela obilaznice oko Beograda, početak gradnje
i drugog autoputa... Šta će se od svega zapravo
dogoditi, da li će započeti, hoće li biti završeno i
dokle će doći, ostaje da vidimo. Nova godina nam
donosi i izbore, pa ostaje da vidimo i da li će oni, i
u kojoj meri, uticati na naš život i poslovanje. Čini
se jedino izvesnim da će u Srbiji još neko vreme
situacija u građevini, i privredi uopšte, biti uslo-
vljena trenutnim političkim zbivanjima i odnosi-
ma snaga. Prioriteti se još uvek ne određuju pre-
ma realnim potrebama i ekonomskim interesima
pojedinaca i zajednice, već prema velikoj politici
i potrebama onih jednakijih među pojedincima.
Zakoni (jednaki za sve, ali ne i prilagođeni ne-
kima) su tek na pomolu, a javnost i dalje više za-
nimaju kuloarske priče i planetarna politika nego
sitnice koje čine naše danas, sutra, prekosutra...
U takvom okruženju, vesti poput onih o dvo-
struko povećanom mizernoom internet pro-
toku ili podeli akcija svakom punoletnom građani-
nu koji ih nema, tek su nešto više od dnevnih tema,
valjda usled neverice ili nemanja kritične mase koja
bi razumela pojmove Internet i akcije. Ovakve vesti,
ipak, govore da se u Srbiji ponešto menja na bolje.

Da li je to zahvaljujući prosto evropskom okru-
ženju ili zalaganju pojedinaca da savremene
standarde života i poslovanja dovedu u Srbiju?
Meni se čini da bismo se, bez tih pojedinaca,
vrednih i sposobnih poslovnih ljudi ponajpre,
sasvim lako oduprli svakoj struji koja bi pokušala
da nas pomeri sa mesta. Građevinci Srbije kori-
ste svaku priliku koja se ukaže, ali nažalost, nije
sve do njih: još uvek nije okončana legalizacija,
proces denacionalizacije i povratak svojine… a
kao investitori desetina hiljada kvadrata potpi-
sani su (ako su uopšte) Bata, Krle ili Mika…

Infonet Group d.o.o. čiji sam član, zajedno sa
svojim komitentima i saradnicima, čini onaj
deo Srbije koji želi napred. Uveren sam u to
imajući pred sobom saradnje koje ostvarujemo sa
vama, graditeljima, kao i saznavanje o vama kroz
marketinšku promociju vaših projekata, proi-
zvoda, graditeljskih podviga… U takvom dru-
štvu, sa najboljima i za najbolje, 2007. pokrenuli
smo magazin BUILD koji u 2008. godinu ulazi
već četvrtim brojem, uz adekvatnu prezentaciju
na Internetu, čime će naše saradnje postati brže,
lakše i potpunije. Već smo sasvim zrela Redakcija
spremna da odgovori na sve vaše potrebe, ali i da
sama postavlja nove i više ciljeve.

Lepo je gledati kako jedna ideja dobija svoj
oblik, podršku i identitet. Lepo je biti njen
deo. Ali, identitet BUILD-a ne bi bio potpun
bez svih onih imena pojedinaca i preduzeća koja
se nalaze na njegovim stranama. Ove godine se
spremamo da postanemo zaista nezaobilazni deo
vaše poslovne biblioteke, adresara, i vašeg poslo-
vanja! Čujte iskustva onih kojima je prezentacija
u našem magazinu, Katalogu i na našim sajtovima,
obavezan deo promocije sopstvenog rada – reći će
vam da je promocija kod nas najbolja promocija
građevinskih i pratećih delatnosti. Isto tako, naša
najbolja reklama ste vi i vaši poslovni uspesi!
Doviđenja do novog BUILD-a i Sajma u Beo-
gradu! Neka nam svima zajedno nova godina
donese još više projekata, graditeljskih poduhvata,
ispunjenih rokova i poslovnih uspeha! Infonet
se sprema da u novoj godini, naš zajednički sajt
www.gradjevinarstvo.co.yu pretvori u portal
građevinske industrije Srbije. To neće biti mo-
guće bez vašeg prisustva tamo! Očekujemo vaše
pozive, zahteve i poslovne predloge!

Za nove saradnje!
Sve najbolje u životu i poslu u 2008!

Urednik,

Mladen Bogićević

Direkcijazagra evinskozemljište
iizgradnjuBeograda

pogled

Specijalni
betoni

Temebroja

Temebroja

Direkcijazagra evinskozemljište
iizgradnjuBeograda

pogled

Skele i oplate

Skele i oplate

poslovanje

poslovanje

Korporativniidentitet

Korporativniidentitet

Goran Dugandžija

Predsednik Udruženjagra evinara
visokogradnjeuPKS

intervju

Goran Dugandžija

Predsednik Udruženjagra evinara
visokogradnjeuPKS

intervju

broj4 • godina I

Dugove nost ravnih krovova

fokus

Dugove nost ravnih krovova

fokus

Specijalni
betoni

Naslovna strana:

PERI OPLATE

pogledati na strani 47!

REDAKCIJA

GLAVNI UREDNIK

Tomislav Stameni

UREDNIK

Mladen Bogi evi

IZVRŠNI UREDNIK

Aleksandra Jovanovi

SARADNICI

Jelena Jeremi , dipl. ing. gra .
Marija Živanovi , dipl. ing. p.a.
Jasna Tomaševi , dipl. p.p.

DIZAJN I PRIPREMA

Ivan An elovski
Ilija Šaši
Vladimir Kon arevi

DIREKTOR MARKETINGA

Dunja Filipovi

MARKETING

Jelena Boži
Tanja Vi entijevi
Monika Ilomanoski
Stana Arseni
Peko Živkovi
Nina Višekruna
Jelena Kusmuk

FINANSIJE

Dragana Stankovi

IZDAVA

Izvorska 41
11030 Beograd

tel/fax: +381 11 35 71 509
+381 11 35 71 510
+381 11 30 58 577

e-mail: info@infonetgroup.com
www.infonetgroup.com

Izdava ne snosi odgovornost za istinitost
i verodostojnost objavljenih oglasa

i promotivnih tekstova

ŠTAMPA

Rotografika d.o.o.
Segedinski put 72
24000 Subotica

ISSN 1452-8495

CIP

Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije
Beograd 624

COBISS.SR-ID 139422220

BUILD magazin je prvi srpski besplat-
ni poslovni magazin o građevinarstvu
i opremanju koji se na teritoriji Srbije bes plat-
no distribuira na adrese preduzeća, organiza-
cija i profesionalaca iz oblasti građevinarstva,
arhitekture i pratećih delatnosti.

BUILD magazine is the first Serbian
free building construction business magazine
which is, in Serbia, distributed without charge,
to addresses of companies, organizations and
individuals connected to building construction
industry and architecture.

SAJAM GRA EVINARSTVA – SRBIJA 2007

ARHITEKTURA
I UDBANIZAM

63

KINESKA JESEN

Kina i Indija su najveći svetski uvoznici dr-
veta. Zajedno ove dve države uvoze više od
10 miliona kubnih metara samo iz tropskih
prašuma (7,3 mil Kina i 3 mil Indija). Eko-
nomski nejake zemlje Jugoistočne Azije,
Afrike i Papua Nove Gvineje, isporučuju
svoje najkvalitetnije drvo za gradnju u obli-
ku jefitnih sirovina i nemilosrdna eksplo-
atacija skrenula je pažnju mnogih među-
narodnih organizacija na ovaj problem. Sa
druge strane, dodatna najkvalitetnija drvna
građa, naravno, dolazi pretežno iz Rusije,
ali i iz drugih zemalja. Kada se ovde doda
i potražnja Kine za energijom i, iz godine u
godinu, sve veća potrošnja drveta za potrebe
proizvodnje električne energije u termoe-
lektranama, jasno je zašto je Kina na sebe
navukla bes, ne samo organizacija za zaštitu
životne sredine.

Kineske zvaničnike ovi apeli ne zanimaju
previše, i reakcije se još uvek svode na to
da ih zapravo i nema. Ukoliko se kritike
na račun kineske nebrige za životnu sredi-
nu nastave ovim tempom i tonom, njima
uvek preostaje podsećanje da se ni Evropa
nije previše starala o istom pitanju dok je
postizala svoj današnji ekonomski položaj
i standard, a da SAD još uvek izbegavaju
da potpišu bilo kakav, obavezujući ili ne,
papir koji se odnosi na smanjenje emisije
štetnih gasova i primenu zdravih izvora
energije.

Veći problem Pekingu ovih meseci predsta-
vljaju pripreme za predstojeće Olimpijske
igre. Naime, komisija Olimpijskog komiteta
koja je jesenas obišla grad-domaćin nikako
nije bila zadovoljna ekološkim uslovima u
kojima ovog leta treba da budu održane Igre.
Peking je jedno od najvećih gradilišta sveta,
i po nekim navodima, u njemu se trenutno
može videti čitavih 10.000 kranova! Čelnici
grada su najavljivali masovno ozelenjava-
nje terasa i krovova (o čemu možete čitati u
ovom BUILD-u), ali izgleda da se još uvek
sa ovim nije otišlo daleko i ocene komisije
su bile nezadovoljavajuće. Pripreme Pekinga
za Olimpijadu ulaze u poslednju fazu, a mi
ćemo stići još da vas izveštavamo pre nego
baklja uđe na stadion i zapali Večni plamen.

NAŠI GRA EVINCI PONOVO U LIBIJI

Fond kojim raspolaže Ministarstvo za kapi-
talne projekte Libije u narednih pet godina
iznosi 34 milijardi dolara, a deo ce pripasti
i našim neimarima. Dogovor je postignut
jesenas, prilikom posete naše državno-pri-
vredne delegacije, kada je potpisan memo-
randum o razumevanju a naše firme je po
njemu trebalo da se izjasne da li prihvataju
ponuđene uslove i cene. Ponuđen im je i

ekskluzivitet da ugovore potpišu direk-
tnom pogodbom bez tenderske procedure.
Naši neimari projektovali bi i gradili 2.000
stanova, a srpsko-libijske kompanije bile bi
angažovane na izgradnji mostova i saobra-
cajnica sa pratećom infrastrukturom.

MILIJARDE EVRA ZA IZGRADNJU
TRANSEVROPSKIH TRANSPORTNIH
KORIDORA

Evropska komisija je u oktobru objavila da
je za izgradnju transevropskih transportnih
koridora izdvojila 5,1 milijardu evra, od toga
3,9 milijardi za železničke magistrale. Ova
sredstva iz budžeta Evropske unije za period
2007-2013. godine predviđena su za realiza-
ciju 78 od 168 saobraćajnih projekata koje su
podnele države-članice, a koji su bili pretho-
dno odabrani od strane izvršnih organa EU.

TEMA JESENI:
KRAH AMERI
KE BERZE NEKRETNINA

U prošlom broju BUILD magazina (po etak
oktobra 2007.) preneli smo vest o krizi na
ameri kom tržištu nekretnina. Da podseti-
mo, govorilo se o konstantnom smanjenju
izgra enih stambenih kvadrata iz meseca
u mesec u toku poslednje dve godine i
otpuštanju više hiljada radnika. Ipak, situ-
acija nije tretirana kao alarmantna sve do
septembra 2007, a tada je ve bilo kasno...
Odmah zatim berza nekretnina u SAD je
doživela krah kakav se tamo ne pamti još
od Velikog pada berze 1929. godine!

Posledice su te da je oko 200.000 ljudi osta-
lo bez krova nad glavom, desetine hiljada
gra evinaca bez posla, ugašena su brojna
preduze a za izvo enje radova a vrednost
investicionih kompanija otišla je u bescenje.
Me utim, još uvek nisu izvedeni bilansi šta
e se dogoditi sa onim najodgovornijim:
bankama koje su izdavale kredite bez ika-
kvog pokri a!

Naime, u želji da što više prošire svoje po-
slovanje, ameri ke banke su spuštale krite-
rijume za dobijanje kredita. Možda ovo zvu i
sasvim prirodno u jednom prili no stabilnom
ekonomskom sistemu kakav je ameri ki, ali
stambeni krediti i tamo ine zna ajnu stav-
ku u ekonomiji mnogih porodica. Dakle, i-
tava pri a je u jednom trenutku otišla dotle
da su stambeni krediti dodeljivani i ljudima
sa najosnovnijim primanjima, što je ve mo-
glo da ugrozi njihovu egzistenciju, ali tu se
nije stalo... U mesecima koji su prethodili
krahu krediti su izdavani ak i nezaposleni-
ma, bez ikakve dodatne garancije da e biti
u stanju da ih isplate.

Niko na sve nije obra ao pažnju dok je de-
setine hiljada porodica grcalo u kreditima i
jedva sastavljalo kraj s krajem – banke su
izdavale nove kredite, gra evinci su zidali
koliko je posla bilo, zaduženi nisu imali kud
nego da pla aju koliko su morali... Dok su
mogli... U jednom trenutku, uprkos svim
posledicama koje povla i neispunjavanje
finansijskih obaveza prema banci, sve više
klijenata je posustajalo, a zatim i odustaja-
lo i gubilo trku sa novim ratama. Na ovo su
banke dugo reagovale po istom principu koji
važi za pojedina ne slu ajeve, ali kada je ta
brojka znatno prešla 100.000 i došla do kri-
ti ne mase dužnika, izlaza više nije bilo...

U toku je saniranje ovih posledica i još
uvek je rano za bilo kakvo prikazivanje re-
zultata. Do slede eg broja BUILD-a bi e
mogu e da se sagledaju konkretne brojke i
potegne odgovornost onih ijom zaslugom
se sve odigralo. Niko ne sumnja da e se
najodgovorniji provu i, jer, kako privesti
pravdi itav sistem koji upravo funkcioniše
na nekim drugim principima

BETONSKI ŠATOR

Sklonište od betonskog platna je brzomontažna
konstrukcija koja zahteva samo vodu i vazduh
za postavljanje. Ovo mogu izvesti dvoje netreni-
ranih ljudi za oko 30 min, a mpže se koristiti ve
nakon 12 asova. Sklonište se sastoji od cemen-
tno-impregniranog platna (Concrete Cloth) veza-
nog za spoljašnji omota i unutrašnju plasti nu
strukturu - vazdušne jastuke.

Sklonište se isporu uje u zape a enoj plasti noj

BLOK 61 – MADE IN SERBIA

U danima kada je prošli broj magazina
BUILD bio u štampi, pojavila se vest o novom pro-
izvodu, najavljenom kao revolucionarni element za
zidanje koji bi trebalo u narednim godinama da u
potpunosti zameni standardne (giter) blokove. Kao
ime proizvoda bilo je navedeno – blok 61.

U me uvremenu, stupili smo u kontakt sa Ne-

nadom Paunovi em, ovekom koji je izumeo

i patentirao ovaj proizvod, i od njega smo do-

bili više informacija o emu se zapravo radi.

Naime, u cilju unapre enja sistema gradnje ele-
mentima od gline, ovaj proizvod donosi ubrzava-
nje gradnje, ve
u preciznost, manje otpada, bolje
stati
ke karakteristike ozidane površine, što sve
vodi do isplativije gradnje. Ovo je postignuto pri-
menom žljebova koji služe za precizno uklapanje
i po vertikalnom i po horizontalnom spoju. Malter
pri povezivanju blokova nije neophodan i može
se liti kroz otvore unutar bloka tek u fazi livenja
betona u serklaže me
uspratne tavanice.

SVET

INFO

6

7

Početkom 2008. godine Brisel planira da
konačno usaglasi predloženu sumu rashoda
i listu projekata sa zemljama Evropske unije
i Evropskim parlamentom.

Među prioritetnim saobraćajnim projek-
tima, koje je odobrila Evropska komisija,
jeste i železnička magistrala koja povezuje
Berlin sa Italijom, u vrednosti od 960 mili-
ona evra, pobočna linija brze pruge na jugu
Evrope (672 miliona evra), a takođe i tunel
dužine 63 km u Alpima između Austrije i
Italije (786 miliona evra) i tunel između
Francuske i Italije u dužini od 51,5km
(671 milion evra). Osim toga, planira se
izgradnja nove železnicke komunikacije
iz Francuske ka Italiji, Sloveniji i dalje ka
granici Ukrajine, a takođe i vodeni tran-
sportni kanal koji povezuje Rajnu i Dunav
(190 miliona evra).

ZNA AJNIJA ULOGA OBNOVLJIVE
ENERGIJE U EU

Evropska komisija dala je na usvajanje
predloge po kojima bi bogatije članice
Evropske unije morale da čine više od si-
romašnijih na ostvarivanju postavljenog
cilja – veće korišćenje obnovljive energije
(eolske, solarne...), tj. njen udeo od 20%
do 2020. godine (trenutno je 8,5%). Kao
jedan od osnova po kom će se određivati
pojedinačne uloge u ovom zadatku uzi-
maće se bruto domaći proizvod država
članica. Već ovog meseca (januar 2008.)
očekuje se konačna odluka da li će udeo
obnovljive energije morati biti povećan za
traženih 5,75%. Ipak, EU će uzeti u obzir
manja sredstva kojima raspolažu manje
razvijene članice iz centralne i istočne
Evrope, ali sa druge strane, npr. Švedska,
gde je udeo već 40%, moraće da preuzme
još veći deo tereta.

Istovremeno, u Britaniji je pokrenuta ideja
da se u teritorijalnim vodama postave elek-
trane i sva druga potrebna postrojenja koja
će koristiti snagu vetra. Procene su da bi uz
ozbiljan pristup realizaciji ove ideje već u
2020. godini eolska energija mogla da napa-
ja sva domaćinstva na Ostrvu!

PASIVNO NASELJE U BE U

U Beču je u toku izgradnja najvećeg svet-
skog pasivnog stambenog naselja u Evropi.
Kada investicija stambenog kompleksa na
3,8 hektara, vredna 105 miliona evra, bude
završena decembra 2010, najveći deo grejne
energije poticaće od kućnih uređaja, sunca, i
telesne toplote stanovnika. Izolacija će biti
izvedena na takav način da se utošak nov-
ca za električnu energiju umanji devet puta
u odnosu na onu svotu koja je potrebna za
grejanje stanova iz 1970. godine.

REFORME EVROPSKE ENERGETIKE
PRED KRITIKAMA KOMPANIJA

Andris Pielbalgs komesar Evropske unije
za energetiku nekoliko puta je ponavljao
da elektroenergetske kompanije ostvaruju
ogromne profite dok građani plaćaju sve
veće račune. Ovo je bio njegov odgovor na
sve češće kritike kompanija na plan EU da
se poveća konkurentnost na tržištu elek-
trične energije i gasa. U kritikama prednja-
če francuske i nemačke kompanije kao vo-
deći proizvođači energije, koje tvrde da će
razdvajanjem lokalnih filijala, što predlaže
EU, oslabiti evropska preduzeća.

Ovim tvrdnjama gospodin Pielbalgs ne pri-
daje značaj i podvlači da planovi imaju samo
jednu svrhu – interes građana EU:
Nemoguće je da neke kompanije udvostru-
čuju i čak utrostručuju prihode dok cene
energije koju građani plaćaju beleže kon-
stantan rast – rekao je.

NOVA GENERACIJA VISOKOTE NIH
BETONA IZ BASF-a

Sektor za gra evinsku hemiju BASF-a (Con-
struction Chemicals) predstavio je koncept
Smart Dynamic Construciton TM koji indu-
striji gotovog betona obezbe uje ve u ener-
getsku efikasnost, dužu trajnost betona i is-
plativiju gradnju sa smanjenom emisijom CO

2,
ali i jednostavno podizanje klase betona S4 i
S5 na viši nivo kvaliteta.

Smart Dynamic Construciton TM zasniva se
nainteligentnimRheoMATRIX molekulima koji

imaju sposobnost samoorganizacije, ime ovaj

inovativni koncept zadovoljava sve ve u potra-

žnju za te nijim betonima, uz prednosti:

Ekonomija – jednostavan princip delova-
nja u betonu, ostvaruje uštedu finih estica
(<0,125mm). Visokote ni beton gotovo da se
sâm niveliše, a ugra ivanje može da obavlja
jedan radnik, što štedi do 40% radnog vre-
mena i pove ava produktivnost ugra ivanja
do pet puta. Osim toga, proizvodnja je jedno-
stavna kao i kod standardnog betona, zato
što su mešavine manje osetljive na promene
potrebne vode.
Ekologija– nizak nivo finih estica (npr. ce-
menta), u ijoj proizvodnji dolazi do emisije

CO

2 potvr uje ekološku efikasnost ovog be-
tona. Osim toga, ovaj visokote ni beton auto-

matski obavija armaturu, ime se obezbe uje

optimalna zaštita od korozije. To svojstvo pro-

dužava trajnost betona a time i vek trajanja

gra evina koje se od njega prave.
Ergonomija – zahvaljuju i svojstvu samou-
gra ivanja, ovaj beton ne zahteva vibriranje,
tako da nema buke ni vibracija koje ugrožava-
ju zdravlje radnika. Osim toga, nova receptura
obezbe uje manju lepljivost betona uz daleko
lakšu preradu.

RheoMATRIX 100 sastoji se od mešavine vo-
dorastvorljivih polimera koji menjaju reološka
svojstva betona. Zahvaljuju i prilago enom
principu delovanja obezbe uje betonu viši
nivo viskoznosti i na taj na in omogu ava
uspostavljanje pravog balansa izme u naiz-
gled suprotnih svojstava te ljivosti, sposob-
nosti prolaznosti i otpornosti na segregaciju.

KonceptSmart Dynamic Construciton TM

daje tehnologiju koja garantuje lakšu proizvo-

dnju i kontrolu dinami kog betona. Ovaj kon-

cept isti e nastojanja BASF-ovog sektora za

gra evinsku hemiju da stvara i nudi specijalno

osmišljena i prilago ena rešenja koja una-

pre uju gra evinsku industriju. U kombinaciji

sa lokalnom tehni kom podrškom i imaju i uza

sebe najve i hemijski koncern na svetu, ovaj

koncept poseduje potencijal da podigne tržište

na nivo najnaprednije gra evinske prakse.

Preko svog predstavništva u Beogradu,
BASF je u Srbiji prisutan više od 20 godina, a
više o ovoj kompaniji u BUILD-u br. 5

vre i i kada se ona postavi i napuni vodom, vlakna
uvla e vodu u cement, kontrolišu i zasi enje pri-
rodnim putem. Nakon hidratacije vre a se raseca
i ventilator na baterijsko punjenje puni vazdušne
jastuke koji zatim razvla e konstrukciju i 12 sati
kasnije prostor je spreman za upotrebu. Vlakna
betonskog platna su koherentna i obezbe uju traj-
nu potporu, spre avaju i pojavu pukotina u beto-
nu. Po potrebi se itava konstrukcija može prekriti
sa pola metra peska radi poja ane izolacije

www.transstudio.com

Tvorac bloka 61, Nenad Paunovi , veruje da e ova-

kav sistem zidanja u potpunosti zameniti klasi nan

na in gradnje giter-blokovima, ali za to je potrebno,

kaže, po etno ulaganje u trake za proizvodnju i mar-

ketinško predstavljanje novog proizvoda tržištu.

Ovde su dati samo neki od prikaza koji objašnjavaju
primenu novog rešenja ali ukoliko ste zaintereso-
vani da saznate više ili želite da razmislite o inve-
stiranju, sasvim detaljne opise možete prona i na
Internet adresi www.poduhvat.com

INFO

7

8

BUGARSKA KAO CRNA GORA

U planinskim centrima Bugarske dešava
se sličan scenario kakav se nedavno mogao
videti u Crnoj Gori – stanovnici Banskog
prodaju zemlju kako bi kupili automobile
ili luksuzni nameštaj. Bugarska sličan pro-
blem već ima na moru, a apeli iz nevladinih
organizacija ili stručne javnosti nemoćni su
da spreče sivu gradnju bez ikakvih urbani-
stičkih planova. Intezitet gradnje je takav da
su propusti i nekvalitetno urađeni radovi već
svakodnevna pojava (letos je iz jednog pri-
morskog hotela evakuisano 150 turista kada
se srušio krov). Pomama investitora iz Za-
padne Evrope za bugarskim morem i plani-
nama jasna je kada se uzme u obzir koliko bi
u Francuskoj ili Španiji koštao komad obale,
ili U Italiji i Austriji plac nedaleko od ski-
staze na preko 2.000m nadmorske visine.

NOVA BUGARSKA NUKLEARKA

Bugarska se priprema da izgradi nuklearnu
elektranu na Dunavu, nedaleko od granice
prema Rumuniji, kod mesta Belen. Zapravo,
naš sused se sprema da završi projekat zapo-
čet još 1981. i prekinut 1990. nakon što je
u njega uloženo milijardu dolara. Vlada ovu
nameru opravdava time što je u svetu uopšte
sve veća potreba za energijom, ali ekonom-
ski stručnjaci su pomalo skeptični kada se
govori o isplativosti investicije koja će zah-
tevati više od dodatnih četiri milijarde evra.
Za Bugarsku ovo predstavlja 16% bruto go-
dišnjeg proizvoda za 2006. godinu, a finan-
sijska konstrukcija zavisi od kredita Evro-
atoma, i toga da li će oni biti odobreni na
izgradnju nove nuklearke na evropskom tlu.
Naime, Evroatom nikada nije davao kredit
za izgrađnju novog nuklearnog pogona, već
samo za proširenja postojećih kapaciteta.

Naravno, kod ovakvih pitanja povlače se
i političke paralele – Rusija ili EU? U si-
tuaciji smanjene proizvodnje električne
energije nakon gašenja dva reaktora Ko-
zloduja, bugarski premijer Sergej Stani-
šev izjavio je u Parlamentu da Bugarska
ovim prvenstveno želi da umanji svoju
zavisnost od ruskih fosilnih goriva. Sve
u svemu, nismo jedina država Balkana u
kojoj se sukobljavaju interesi EU i njenog
istočnog strateškog partnera.

U RUMUNIJI DVE!

Češki elektroenergetski gigant ČEZ gradi
dva atomska reaktora u Rumuniji, a vre-
dnost posla je 2,2 milijarde evra. ČEZ je
pobedio na međunarodnom tenderu za iz-
gradnju dva atomska reaktora na rumunskoj
nuklearki Crna voda, saopšteno je u Pragu.
Predstavnik češke kompanije je objasnio
da se radi o projektu izgradnje dva nova
reaktora, od kojih će svaki imati snagu od

720 megavata, na već postojećoj rumunskoj
nuklearki Crna voda, koja se nalazi na obali
Dunava. ČEZ je, inače, poslednjih godina
snažno proširio svoju delatnost na tržište Is-
točne Evrope, osnivajući veći broj preduzeća
u zemljama regiona, uključujući i tri kompa-
nije za distribuciju elektroenergije u Rumu-
niji. Atomska elektrana u Crnoj vodi, jedina
te vrste u Rumuniji, počela je, inače, da radi
1996. godine, sa jednim reaktorom, dok je
drugi pušten u rad ove godine. Stručnjaci
navode da Rumunija iz atomske elektrane
u Crnoj vodi sada podmiruje više od 10%
ukupne potrošnje električne energije.

GAŠENJE VALJAONICE MITALA

Arselor Mital je prvog dana ove godine za-
tvorio valjaonicu žice i lakih čeličnih profila
u sklopu čeličane u rumunskom gradu Hu-
nedoara, a zatim je najavljeno i razmontira-

vanje kompletne čeličane i prodaja u staro
gvožđe. Predstavnici fabrike su izjavili da je
u prvih sedam meseci 2007. čeličana bele-
žila konstantne gubitke a da su zbog oštre
konkurencije troškovi prizvodnje prevazila-
zili prodajnu cenu proizvoda. Zatvaranjem
valjaonice izgubiće posao 280 radnika, od
1.800 u čeličani.

BUKUREŠTANSKI PLACEVI
NAJSKUPLJI U REGIONU

Kvadratni metar zemlje u Bukureštu može
da dostigne cenu i do 670 evra, što je više
nego u Beogradu ili Sofiji, pokazuje istra-
živanje časopisa Propertywise. Cena zemlje
u rumunskom glavnom gradu kreće se od
80 do 670 evra po kvadratnom metru, a
najskuplji su placevi od 300m2, zavisno od
lokacije. Placevi od 300 do 500 kvadratnih
metara se prodaju za 570 evra po kvadra-
tnom metru. Placevi od 2.000 do 3.000
kvadratnih metara se najmanje traže i mogu
se kupiti po ceni od 300 evra po kvadratu.
Beograd je manje atraktivan za investitore
jer je veći deo zemljišta i dalje u državnom
vlasništvu, čija je privatizacija i restitucija
u toku. Cene u srpskom glavnom gradu se
kreću od 70 do 560 evra po kvadratnom me-
tru. Glavni grad Bugarske nudi najniže cene
zemljišta, od 75 do 350 evra po kvadratnom
metru. Niže cene su rezultat slabije infra-
strukture i manjeg interesovanja investitora
da investiraju u Sofiju.

PROŠIRENJE LAFARŽA

Za razliku od Mitala, Lafarž u Rumuniji
za 2008. planira povećanje kapaciteta za
više od milion tona cementa kako bi uzeli
deo profita rastuće potražnje tržišta. Ovo
bi podrazumevalo ulaganja od 60 miliona
evra, ali investicija se ne bi odnosila samo
na Rumuniju, već je u Lafaržu posmatraju
u širem spektru po kom godišnja potro-
šnja cementa u svetu raste za oko 5% svake
godine, a ovaj trend će verovatno traja-
ti makar toliko da se svaka (pa i ovolika)
investicija u potpunosti isplati. Do kraja
2008. u svoja tri postrojenja Lafarž Ru-
munija uložiće 58 miliona evra, što bi i na
lokalnom tržištu trebalo da poveća udeo u
odnosu na sadašnjih 30-35%.

3

INFO

OKRUŽENJE

8

SHARE YOUR KNOWLEDGE - ENTER COMPETITION

7th

TRIMO RESEARCH AWARDS

FOR THE BEST UNIVERSITY THESES, EXPERT WORKS,
MASTERS’ AND DOCTORAL THESES

in Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Macedonia, Romania,
Austria, United Kingdom, Hungary, Poland and Czech Republic

FIELDS OF RESEARCH

- ARCHITECTURE,
- CONSTRUCTING / CIVIL ENGINEERING and
- MECHANICAL ENGINEERING.

For further information please write to award@trimo.si or visit web page www.trimo.si. DeadlineFebruary20th,

2008.

9

HOLANDSKA PLAZA GRADI
U BUGARSKOJ

Holandska kompanija Plaza Centers osvo-
jila je projekat vredan 38 miliona evra u Bu-
garskoj. Holandski građevinar koji gradi na
tržištima u razvoju – Plaza Centers, dobio je
projekat u severoistočnom bugarskom gra-
du Šumen i to je prva investicija ove kom-
panije u toj zemlji. Ovaj projekat predviđa
izgradnju trgovinskog i zabavnog centra u
vrednosti od 38 miliona evra. Zvaničnici iz
kompanije Plaza Centers su saopštili da će
kompanija završiti projekat do kraja 2009.
godine. Plaza se nada da će njene investicije
u Bugarskoj ojačati njenu poziciju u Jugo-
istočnoj Evropi. Kompanija, koja je u ovaj
region ušla 1996. godine i prva izgradila tr-
govinske i zabavne centre u zapadnom stilu
u Mađarskoj, sada gradi na pet lokacija u
Rumuniji i dve u Srbiji.

STRANE INVESTICIJE U CG
I NJIHOVO PREISPITIVANJE

Direktne strane investicije prema podacima
Centralne banke Crne Gore, u prvih devet
meseci ove godine iznosile su 708 miliona
evra, što je za 140% više nego u istom perio-
du prošle godine. Stranci su najčešce ulagali
u nekretnine, na koje se odnosi čak 57% uku-
pnog priliva. Trideset odsto investicija ulože-
no je u crnogorske banke i preduzeća. Odliv
stranih direktnih investicija u prva tri kvarta-
la ove godine iznosio je 370 miliona evra i to
najviše u nekretnine - 276 miiona evra.

Takođe, počinje ispitivanje zakonitosti
prometa nekretnina u Crnoj Gori, a pro-
veravaće se i ugovori o prometu nepo-
kretnosti kao i poreklo novca, bankovni
računi ugovornih strana i izmirenje oba-
veza prema državi. Naloženo je i da se iz
registra Privrednog suda pribave podaci
za sva preduzeća koja su osnovali strani
državljani i da se prati njihova delatnost
kroz kupovinu nekretnina i njihova kasni-
ja likvidacija, jer prema važećim propisima
oni u Crnoj Gori ne mogu postati vlasnici
zemljišta već to čine preko firmi koje osni-
vaju, a preko kojih kupuju zemljište.

SRBIJA I REPUBLIKA SRPSKA
PLANIRAJU 2 HIDROELEKTRANE

Stručni savet Elektroprivrede Srbije usvo-
jio je 15. novembra 2007. godine projektni
zadatak za izradu investiciono-tehničke
dokumentacije Korišćenje hidroenerget-
skog potencijala gornje Drine i Sutjeske na
teritoriji Republike Srpske - idejno rešenje
i prethodna studija opravdanosti. Usvaja-
nje tog projektnog zadatka predstavlja
jedan od početnih koraka u zajedničkim
aktivnostima elektroprivreda Republike
Srpske i Srbije radi optimalnog iskorišće-
nja energetskog potencijala Drinskog sli-
va, saopštio je EPS.

Kada investiciono-tehnička dokumentacija
potvrdi opravdanost tih projekata, biće iz-
građene dve hidroelektrane čija bi ukupna
snaga bila oko 250 megavata, navedeno je
u saopštenju. One bi imale godišnju proi-
zvodnju veću od 800 miliona kilovat sati,
investicija bi bila vredna oko 300 mil EUR,
a, gradnja bi trajala pet do šest godina.

KONGRES ENERGETSKE ZAJEDNICE

U Beogradu je 18. decembra održan treći
sastanak Ministarskog saveta Energetske
zajednice
, u okviru predsedavanja Srbije
tom organizacijom. Učešće je uzelo oko 90
predstavnika Evropske komisije i Evrop-
skog saveta i zemalja članica i posmatrača.
Srbija je šestomesečno predsedavanje Ener-
getskom zajednicom zemalja Jugoistočne
Evrope (JIE) preuzela 1. jula 2007. Ugovor
o formiranju.

POŠTO KOŠTA ZEMLJA?

Krajem novembra povela se priča o nadok-
nadi koju preduzeća treba da plaćaju za ko-
rišćenje mineralnih sirovina u proizvodnji
opekarskih proizvoda i cementa. U Zakonu
o rudarstvu iz 1995. godine predviđena je
naknada za korišćenje sirovina iz zemlje, ali
nije bilo precizno određeno koliko ta na-
doknada treba da iznosi. Uredbom o visini
naknade koja je doneta 2002. utvrđeno je da
ona za opekarsku glinu, gips i krečnjak bude
12 dinara po toni. Međutim, i kada je cena
precizno definisana tek su je poneki proi-
zvođači zaista i plaćali. Izmenama i dopuna-
ma Zakona iz 2005. nadoknada ponovo nije
tačno utvrđena, ali jeste definisano da se ona
između opštine na kojoj se vrši eksploatacija
i Države deli u odnosu pola-pola, osim za
Vojvodinu, kojoj je išlo 40%, Republici 10%
i opštinama opet 50%.

Ukoliko bi se nekadašnja nadoknada od 12
dinara po toni primenila danas, iz Udruže-
nja industrije glinenih proizvoda, kažu da bi
ona bila realna. Cifre su sledeće: za bloko-
vsku robu gde je prodajna cena oko 3.000
dinara po toni, nadoknada bi bila 10-12
dinara, za punu opeku 8-10 (tona gotovog
proizvoda oko 2.500 dinara), a za proizvo-
dnju crepa nadoknada za korišćenje mine-
ralnih sirovina iznosila bi 11-14 dinara po
toni. Insistira se takođe na tome da inde-
ksaciju povećanja nadoknade ne treba vršiti
prema inflaciji, već na bazi povećanja cene
opekarskih proizvoda, što se u Udruženju
čini kao najpravičnije rešenje.

BALKANSKE GRANICE:
MOST KA PELJEŠCU

Odnosi Hrvatske i BiH itave jeseni bili su
na ivici dobrosusedskih, prvo zbog name-
re zapadnijeg komšije da gradi most koji
bi spajao Pelješac sa kopnom, a zatim i
zbog po etka gradnje uprkos oštrim pro-
tivljenjima BiH.

Naime, problem je nastao usled još je-
dne za
koljice u granicama na Balkanu
– Neum i nekoliko kilometara okolne
obale
ine jedinu direktnu morsku vez
BiH sa Jadranom, Mediteranom i me
u-
narodnim vodama uopšte, a nakon iz-
gradnje mosta ova
e veza postojati i
dalje – ali ispod njega.

Zbog toga ne udi što se ovaj projekat
smatra ne manje nego uvredom, iako iz
Hrvatske stižu uveravanja da most ni na
koji na in ne e narušavati prekomorsku
vezu Bosne i Hercegovine. Me utim,
Zagreb ne odustaje od vrstog stava da
ne e ustuknuti i da e most biti podignut
bez obzira na sve. BiH sa druge strane
najavljuje tužbu pred me unarodnim su-
dovima, a rasplet se o ekuje u prvim me-
secima 2008

STRATEGIJA ZA MPS

U Novom Sadu 14. decembra, a tri dana ka-

snije u Privrednoj komori Srbije, organizovane

su prezentacije nacrta Strategije o konkuren-

tnosti malih i srednjih preduze a, donetog na

inicijativu Ministarstva ekonomije i regionalnog

razvoja, a uz podršku pokrajinskih i republi -

kih organa i agencija. Me utim, malo se ko od

privrednika zanimao za ove skupove. Upravo

ovaj detalj je bio istaknut, a upu en je i apel

da mali privrednici Srbije uzmu više u eš a

u kreiranju povoljnijeg privrednog okruženja,

naro ito zato što je sektor MPS jedan od naj-

boljih puteva za smanjenje stope nezaposle-

nosti, i ka pove anju budžetskih priliva.Zna aj

malih i srednjih preduze a za privredu Evrop-

ske unije bio je istaknut i na okruglom stolu

koji je u me uvremenu organizovan, tako e u

PKS, a uz prisustvo gostiju iz EU. Od njih smo

mogli uti ta ne podatke koji govore o stepe-

nu zna aja MPS – u EU ima 25 miliona malih

i srednjih preduze a, što ini 99% od svih pre-

duze a, u njima je zaposleno 95 miliona ljudi

što je 55% zaposlenih u Evropi

INFO

SRBIJA

9

10

GENERALNI PLAN VALJEVA

Usvajanje ovog strateškog dokumenta koji
su izradili Direkcija za urbanizam i izgra-
dnju Valjeva i Institut za urbanizam i ar-
hitekturu Srbije, predstavlja ostvarivanje
čvrste veze grada sa njegovim okruženjem,
pri čemu Valjevo, kao centar Kolubarskog
okruga, treba da zadovolji potrebu sada-
šnjih i budućih stanovnika za opštim po-
boljšanjem kvaliteta života, uz racionalno
i realno upravljanje prirodnim i stvorenim
resursima na održiv način. Tokom izrade
strateške procene razmatrana su pitanja i
problemi koji se odnose na zaštitu vazduha,
voda, zemljišta, zaštitu od buke, od negativ-
nog uticaja saobraćaja, industrije i drugih
objekata. Osim privrednog razvoja posebna
pažnja posvećena je i razvoju saobraćajne
infrastrukture, pa je Planom, pored ostalog,
ostavljena mogućnost izgradnje nove dve
obilaznice oko Valjeva kako bi se izbegao
tranzitni saobraćaj kroz sam grad. Tu su i
osnovni obrisi infrastrukturnog sistema ga-
sifikacije i toplifikacije.

POVE ANJE UDELA GASA U
POTROŠNJI ENERGENATA

Srbija je na začelju zemalja što se tiče ude-
la gasa u potrošnji energenata (samo 13%,
naspram nafte sa 27 i uglja sa 53%). Iz tog
razloga je u Privrednoj komori jesenas
održano nekoliko susreta nakon kojih bi
trebalo da usledi usklađivanje i precizira-
nje regulativa u gasnoj privredi.

ODLAGANJE TENDERA ZA PIM

Tender koji je trebalo da se održi sredinom
oktobra za prodaju PIM-a, odložen je za
ovu godinu, jer sindikati insistiraju na tome
da preduzeće bude prodato u komadu, kako
bi moglo na najbolji mogući način da nasta-
vi sa delatnošću koja je u Srbiji neophodna
– usmeravanje vodotokova i gradnja oba-
loutvrda. Baš ovakav posao manjeg obima,
koji je izveden u Zemunu, pokazuje da PIM
ima kapacitete da se razvija u stabilnu firmu.
Na ovom poslu je PIM obezbedio: sav tran-
sport hiljada kubnih metara šljunka i betona
iz sopstvene fabrike, sve ugrađene betonske
blokove... Sindikat je odlučan da istraje u
zahtevima da se privatizacijom ne menja
delatnost preduzeća i tvrdi da bi to donelo
štetu i radnicima, ali i državi.

KONFERENCIJA O KANALSKIM
VODAMA 2009. U SRBIJI

Svetska konferencija o kanalskim vodama
WWC 2009. biće održana u Srbiji, prven-
stveno zahvaljujući prezentaciji arheolo-
ških nalazišta duž Dunava – Vinča, Vimi-
nacijum, Lepenski Vir i ostaci Trajanovog
mosta. Međutim, za posetioce konferenci-
je zanimljive su bile i prevodnice u Malom
Staparu, Bečeju i Bezdanu, gde je prvi put
upotrebljen vodonepropusni cement za
zidanje prevodnica.

Konferencija će biti održavana u Beogradu,
Novom Sadu, Zrenjaninu i Kladovu, a oče-
kuje se da će time biti podstaknut razvoj i
korišćenje turističkih i privrednih resursa,
kao i da se iskoriste potencijali Dunava za
pozicioniranje Srbije u okviru regiona.

U novobeogradskom izložbenom prostoru Expo
XXI, 23. novembra 2007. održan je prvi priva-
tni sajam u Srbiji iz oblasti razvoda elektri ne
energije, automatizacije i industrijske kontrole,
u organizaciji Schneider Electric Srbija d.o.o.

Na 30 štandova predstavljena je celokupna po-
nuda, uz prisustvo inostranih i doma ih stru -
njaka koji su odgovarali na pitanja posetilaca
u vezi sa izloženom opremom i tehnologijama.
Osnovni cilj Sajma je bilo predstavljanje inova-
cija iz Schneidera, i to iz oblasti energetske efi-
kasnosti, industrijske automatizacije i kontrole, i
nadzorno-upravlja kih sistema u objektima.

Sajam je otvorio ambasador Francuske u Srbiji,

Žan Fransoa Teral, zajedno sa kolegom iz Crne

Gore, a uvodnu re imao je i direktor Schneider

Srbija, gospodin ovani Kosta. On je predsta-

vio dosadašnje prisustvo firme na našem trži-

štu, i najavio unapre enje poslovanja. Zatim je

pozvao prisutne da se upoznaju sa Schneider

tehnologijama, uz degustaciju francuskih posla-

stica, i naro ito odli nih vina.

U neobi no prijatnoj i gostoprimljivoj, skoro
ku noj atmosferi, uz ljubazno osoblje zaduže-
no za prijatan boravak svih gostiju, posetioci su
mogli da vide proizvode doma ih Schneider-
ovih partnera, ali i da posete nekoliko tribina
koje su održavane u sali za prezentacije u toku
Sajma. Jedno od predavanja bilo je posve e-
no kontroli energetske efikasnosti proizvodnje
uz pomo najsavremenijih mrežnih mera a za
nadzor i analizu snage, protoka i gubitaka ener-
gije u procesu proizvodnje.U popodnevnim sa-
tima Sajam su posetili i studenti elektotehni kih
fakulteta i viših škola, ne samo iz Beograda, ve
i iz drugih gradova Srbije.

Tako se na kraju dana i završio prvi privatni
Sajam elektroopreme, ali po svemu vi e-
nom, nesumnjivo je da emo imati prilike da
i u budu e budemo gosti Schneidera, i nje-
govih ljubaznih zaposlenih, iji odnos prema
klijentima, gostima i medijima može da služi
za primer savremenog poslovanja u Srbiji

SAJAM ELEKTROOPREME SCHNEIDER

NOVI KONCEPT NIP OD 2008. GODINE

Srpski ministar zadužen za Nacionalni in-
vesticioni plan, Dragan ilas, najavio je da
e u narednoj godini za NIP biti izdvojeno
oko 600 miliona evra i da e ta sredstva
biti koriš ena za svrsishodne projekte. U
2008. godini dve tre ine sredstava bi e
koriš ene za infrastrukturu a novac NIP-a
više ne e biti trošen na kabinete opština i
fiskulturne sale od 2,5 miliona evra. On je
najavio da e u naredne tri godine sredstvi-
ma NIP biti završeno 80 odsto radova na
Koridoru 10, da e biti sprovedena gasifi-
kacija zemlje, ali da e biti rekonstruisane i
gra ene i škole i bolnice.

Investira e se i u izgradnju i rekonstrukci-
ju mostova u Beogradu i celoj Srbiji, a do
juna e biti završena obilaznica oko Beo-
grada. Ove godine 20 odsto sredstava e
ostati neiskorišceno, a naredne godine bi
trebalo da sva predvi ena sredstva budu
potrošena – istakao je ilas i dodao da
je ove godine za NIP bilo izdvojeno 550
miliona evra. On se osvrnuo i na u inak
Vlade: Nismo dovoljno brzi, ali smo na
dobrom putu

3

INFO

10

11

GENERALNI UGOVOR ZA PROKOP

Energoprojekt i javno preduzeće Železni-
ce Srbije potpisali su Generalni ugovor o
pravu izgradnje komercijalnog prostora iz-
nad i u okolini železničke stanice Prokop,
saopšteno je u novembru 2007. iz beograd-
skog holdinga na sajtu Beogradske berze.
Ugovor je potpisan nakon odluke Žele-
znica Srbije da se Energoprojekt proglasi
najpovoljnijim ponuđačem na tenderu za
dodelu prava korišćenja gradnje komerci-
jalnog prostora iznad i u okolini Prokopa.

Ugovorom o zajedničkoj izgradnji, defi-
nisaće se konkretni načini realizacije pro-
jekta. Energoprojekt je po
stigao načelan
dogovor sa gradskom vlašću o plaćanju

naknade za korišćenje zemljišta, a Direk-
cija za gradsko građevinsko zemljište je
prihvatila da tim novcem finansira izgra-
dnju prilaznih saobraćajnica i potrebne
putne infra
strukture. Iznos naknade još
nije određen jer treba utvrditi koliko je u
dosadašnjoj izgradnji i plaćanju naknada
uče
stvovala Železnica. Za mesec dana
koliko traju pregovori Železnice i Ener-
goprojekta iskazana dobra volja svih uče-
snika, kao i gradskih i republičkih vla
sti,
dodajući da se oseća velika želja da se što
pre na
stavi izgradnja Prokopa.

Gradski čelnici su u vreme pregovora sa
Trigranitom izlazili u javnost sa sumom
koja se kretala izmedu 28 i 30 miliona
evra. Od tog iznosa nisu odustali ni sada,
što je potvrdio Đorde Bobić, gradski arhi-
tekta. Energoprojekt će, kaže, morati kao
i svaki drugi investitor da plati nadoknadu
za razliku između prvobitno planiranih
30.000 kvadrata i 128.000 metara kva-
dratnih, koji će biti sagradeni u Prokopu.

INTELIGENTNA ZGRADA

Krajem novembra, za drugi kvartal ove
godine najavljen je početak funkcionisa-
nja prve inteligentne zgrade u Beogradu
– objekat B2, u Balkanskoj ulici broj 2.
Objekat sadrži 25.000 kvadrata poslov-
no-stambenog prostora, 220 parking me-
sta na četiri garažna nivoa, 32 stana povr-
šina od 50 do 230m2, i oko petnaest lokala
za izdavanje, mahom butika garderobe
ekskluzivnih robnih marki. Svi ovi delo-
vi zgrade biće pod potpunim nadzorom i
kontrolom softverskih paketa.

Kompanija Cisko (Cisco Connected Real
Estate) je razvila programe prilagođene
potrebama korisnika ovog prostora. Ušteda
tokom gradnje dostigla je 24%, smanjenje
operativnih troškova iznosi i do 30%, a po-
trošnja električne energije biće umanjena za
čitavih 40%! Svi instalacioni sistemi objek-
ta biće integrisani i stavljeni pod jedin-
stven sistem nadzora i kontrole: osvetljenje,

protivpožarna zaštita, električna energija,
video-nadzor, Internet, telefon, interfon,
ventilacija... (u svetu postoje objekti u koji-
ma postoji i 30 ovakvih sistema). Sistemi su
stavljeni u jednu mrežu i povezani IP-om
(Internet protokolom) tako da stanar/za-
kupac poslovnog prostora, može sa jednog
mesta da upravlja klimatizacijom, greja-
njem, bežičnim Internetom... Vrednost
čitavog objekta je oko 30 miliona evra, in-
vestitor je Mali kolektiv, a početkom leta
2008. biće to prva zgrada u ovom delu sveta
sa instaliranom Cisko platformom koja u
jednu celinu povezuje 15 podsistema.

U SUSRET UNIVERZIJADI 2009.

Radovi na izgradnji Univerzitetskog sela
napreduju brže nego što je planirano, a radi
se o investiciji vrednoj 200 miliona evra.
Celokupna konstrukcija zgrade u kojoj ce
biti smešten menadžment Univerzijade za-
vršena je čak 45 dana pre dogovorenog roka.
Na preostalih petanaest objekata, završeni
su prizemlje i dva sprata, a na gradilištu u
tri smene radi oko 1.700 radnika. Izgradnja
Univerzitetskog naselja, gde ce biti smešte-
no oko 12.000 sportista tokom održavanja
Univerzijade 2009. godine, započela je u
junu. Trenutno je ovo najveće gradilište
u Srbiji, a na izgradnji objekata čija po-
vršina iznosi nešto manje od 260.000m2,
radi oko 1.700 radnika u sve tri smene.

Izgradnja Univerzitetskog naselja kom-
pletno je poverena domaćim firmama,
a u pripravnosti se nalaze i rezervne fir-
me u slučaju da neka od angažovanih ne
poštuje dogovor. Takode, predviđene
su i visoke novčane kazne za izvođače
koji probiju utvrđene rokove. Uporedo
sa izgradnjom sela, rade se i okolne sa-
obracajnice. Planirano je da svi prilazi
Univerzitetskom naselju budu asfaltirani
i po potrebi prošireni. Prvi objekat ce biti
gotov na leto sledeće godine i tu ce biti
smešten kompletan menadžment, akre-
ditacioni centar i prostorije predviđene za
intervju, a sa Ministarstvom unutrašnjih
poslova radi se projekat bezbednosti. Za
rukovodioca izgradnje određen je Delta
invest, a za posao nadzora firma Mace.

SRBIJA U BROJKAMA:

40 milijardi dinara je šteta od požara leta
2007. u Srbiji
48 miliona dinara iznosila je pomo za
7 opština na jugu Srbije pogo ene jese-
njim poplavama
do novembra u 2007. u 139 projekata-
javnih radova investirano 231,3 miliona
dinara
u prvih 9 meseci Srbija je najviše izvo-
zila gvož e i elik (879 miliona dolara),
zatim vo e i povr e (338), ode a (317) i
proizvode od metala (301). Ovo zajedno
ini 37,2% ukupnog izvoza
1,327 milijarde dolara potrošili smo na
uvoz nafte i naftnih derivata, 704 na
gvož e i elik, industrijske mašine 638, i
gas 540 miliona dolara, što zajedno ini
33,4% uvoza
iz NIP-a za gasifikaciju Srbije 25 miliona
evra
u Srbiji 64,5 odsto ljudi nikada nije ko-
ristilo Internet, a broj korisnika se u od-
nosu na 2006. popeo za 3%. ak 76%
korisnika Internet koristi za elektronsku
poštu
deonica autoputa Niš-Sofija, od Niša do
Niške Banje, u koju je investirano 31 mi-
liona evra otvorena je 2. novembra 2007.
godine za saobra aj, a dodatnih 390 mi-
liona evra bi e potrebno za izgradnju
celog kraka autoputa ka Bugarskoj.
iz NIP-a za Srbiju 44 milijarde dinara u
2008.
za Vojvodinu e iz NIP-a u 2008. biti iz-
dvojeno 9 milijardi dinara
u Srbiji po zvani nim statistikama ima
900.000 nezaposlenih što ini oko jedne
tre ine radno sposobnog stanovništva
krajem marta 2008. bi e raspisan kon-
kurs NIP-a za projekte koji e biti finan-
sirani u 2009. Kao prioriteti su najavljeni
infrastruktura, pove anje zaposlenosti,
ljudski resursi i ruralni razvoj

INFO

BEOGRAD

11

12

BEDEM IZ XIV VEKA

Arheolozi koji rade na rekonstrukciji Sava
kapije na Beogradskoj tvrđavi otkrili su
deo bedema i kapije koji potiču iz 14.
veka, iz doba vladavine srpskog kralja
Stefana Dušana. Bedem je otkriven tokom
raščišćavanja ruševina nastalih prilikom
anglo-američkog bombardovanja iz 1944.
godine. Ovo je veoma vredno arheološko
otkriće koje mnogo govori o istoriji
Beogradske tvrđave. Ona je u kasnijim
fazama dograđivana, a svoj konačni
oblik dobila je u 18. veku. Sada se nalazi
u prilično lošem stanju, ali će ipak biti
urađena delimična rekonstrukcija i već
tokom 2008. biće prezentovana javnosti.

URBANISTI KI PLANOVI NA
INTERNETU

Na internet-strani Direkcije od novembra
se nalazi preko sedamdeset planova detaljne
regulacije objavljenih u Službenom listu
grada Beograda od 2003. godine do danas.
Direkcija ovim želi da omogući svim
građanima uvid u planirane urbanističke i
infrastrukturne sadržaje u okviru obuhvata
određenog plana. Svaki plan detaljne
regulacije biće predstavljen zasebnim
mapama koje određuju namenu zemljišta
za izgradnju, planiranu i postojeću
infrastrukturu, kao i kompletnim tekstom
plana. Direkcija će tokom naredne godine
dodatno iskoristiti sve prednosti GIS-a i
omogućiti istovremeno preklapanje svih
mapa iz jednog plana detaljne regulacije.
Planove koji su usvojeni pre 2003. godine
(odnosno pre stupanja na snagu Zakona o
planiranju i izgradnji), a koji su preispitani
i ostavljeni na snazi u celosti ili u delu,
Direkcija će prevesti u formu prihvatljivu
za prikazivanje na Internetu i sukcesivno
ih objavljivati. Želja Direkcije je da
Beograđani budu upoznati sa planiranom
izgradnjom grada u kome žive, jer se samo
u procesu široke diskusije može doći do
najboljih planskih rešenja.

POTRAŽNJA VE A OD PONUDE

Zaposleni u agencijama napominju da je
tržište nekretnina zasad stabilno, ali ipak
nema novih stanova, koji bi zadovoljili
trenutnu potražnju jer u gradu ne postoje
veliki projekti izgradnje stambenih prostora
i sve se svodi na pojedinačne investitore čiji
su kapaciteti neznatni u odnosu na potrebe.
Cene stanova oko Arene i u popularnim
crvenkapama nerealno su visoke – više
od 3.000 evra po kvadratu. Ako uzmete
u obzir da se u centru grada i na Vračaru
u novogradnji mogu kupiti stanovi za po
2.000 evra po kvadratu, a na Karaburmi i
Mirijevu se mogu naći čak i za 850, onda je
jasno do kakvih apsurda dolazi na tržištu.
Ponuda je i dalje veća od tražnje, naročito
manjih i srednjih stanova, kao i uknjiženih

BEOGRAD 2008. GODINE...

AVALA – Krajem 2007. spojene su tri stope
(noge) na kojima treba da bude postavljeno
telo Avalskog TV-tornja i tako je završen
najkomplikovaniji deo posla. Ove noge jesu
osnovni razlog zašto je još od svog nastan-
ka Toranj predstavljao graditeljski poduhvat
prve vrste (ukupna oslona ka površina je
oko 3m2

). Kraj radova je predvi en za okto-

bar 2008.

ZEMUN – Priobalni pojas ispod Gardoša
na leto 2008. eka završetak. PIM je iz-
gradio obaloutvrdu na Dunavu u dužini od
350m (vrednost poslova 85 miliona dinara).
Ugra eno je 54.000m3

, 1.300m3

betona,
46.720 betonskih blokova. Bi e zasa eno
više desetina stabala i obezbe ena neopho-
dna parking mesta u tom delu zemunskog
Keja. U blizini e biti izgra ena i marina.

SAJMIŠTE – Naselje Staro sajmište
bi e izmešteno 2008. godine, a u planu
je i izgradnja Memorijalnog centra. Ovaj
prostor od polovine XX veka eka da bude
ure en, a nekadašnje sajamske zgrade
(Centralna kula, italijanski, eški, ma arski
i turski paviljon, zatim zgrada uprave
Sajma i Spasi ev paviljon) koje su za
vreme Okupacije služile kao zloglasni logor
(preko 48.000 žrtava), zauzela su privatna
lica. itava pri a u vezi sa Sajmištem
dospevala je u javnost samo onda kada
su u Spasi evom paviljonu organizovane
žurke, što je valjda jedini takav slu aj u
posleratnoj Evropi. Ponovo e biti izgra eni
centralni, rumunski, ribarski paviljon, kao i
pet jugoslovenskih izložbenih paviljona.
Malo je poznato da je pre II rata ovde
formirano i prvo naselje na levoj obali Save
i napravljen urbanisti ki plan po kom su
izgra ene prve, sada ve sasvim devastirane
ku e u blizini Sajma. Ekskluzivno naselje je
brisano iz memorije grada u sklopu pri e o
socijalisti kom Novom Beogradu, a današnji
stanovnici naselja Staro sajmište koji žive

u legalnim objektima u Bloku 18 uskoro
bi mogli biti preseljeni. Kako se planira,
na tom potezu bi e izgra eni komercijalni
objekti, pa bi iseljenje moglo da po ne im
se odrede investitori.

ADA CIGANLIJA – Najvažnija investicija
JKP Parking servisa u slede oj godini
bi e izgradnja fast-parka na Adi Ciganliji.
Grad Beograd je obezbedio sredstva za
ovaj veliki posao, a fast-park sa 1.700 novih
parking mesta umnogome e rešiti problem
parkiranja na najve em gradskom kupalištu.

NOVA LUKA – Doma afirma Ehting
u estvova e u izradi studije opravdanosti
i generalnog projekta izgradnje nove luke
u Beogradu. Cilj ove studije je da ispita
tehni ke, ekonomske, ekološke i društvene
aspekte u vezi sa izgradnjom nove luke. Taj
dokument da e odgovor i na pitanje gde
e nova luka u Beogradu biti izgra ena,
na levoj obali Dunava kod Krnja e ili na
desnoj obali u blizini naselja Vin a. Studija
je jedan od uslova za donošenje detaljnog
regulacionog plana, kao i za naredne faze
projektovanja. Tom doga aju prisustvovali
su Zoran Alimpi , predsednik Skupštine
grada i v.d. Gradona elnika, Rudolf
Šiker, ministar u Vladi grada Be a, Boris
Rankovi , direktor Direkcije za gra evinsko
zemljište i izgradnju Beograda, Gerhard
Veber, direktor Gra evinske direkcije
grada Be a i Oto Švec, direkor firme TINA
Vienna Transport Strategies. Generalnim
urbanisti kim planom do 2021. i Prostornim
planom predvi ena je izgradnja nove luke
u Beogradu.

Naš grad se ubrzano razvija i neophodna mu
je ve a i modernija luka od one koju sada
ima. Veoma sam zadovoljan što e studiju
opravdanosti i ostala važna dokumenta uraditi
stru njaci iz Be a, grada sa kojim imamo
izuzetnu saradnju. Beograd i Be imaju puno
toga zajedni kog, a posebno reku Dunav,
jedan od najvažnijih saobra ajnih koridora u
Evropi. Nova luka u Beogradu bi e od zna aja
za itav region jugoisto ne Evrope – rekao je
Zoran Alimpi .

OBILAZNICA – U 2007. za Obilaznicu je
predvi eno 721 milion dinara iz NIP-a, a za-
tim je dodato još 458, što uz 300 miliona be-
ogradskih dinara ini ukupno 1,479 milijarde
– stredstva koja su prvenstveno poslužila da
se izmire dugovi prema Planumu i Mosto-
gradnji. Za završetak svih radova na 7,7km
u sektoru IV – Ostružnica-Orlova a u 2008.
bi e izdvojeno 5 milijardi dinara.

TENIS – Beograd bi trebalo u 2008. da
dobije dva teniska centra. Kao lokacija se
pominjao i blok 62 gde je porodica okovi
trebalo da gradi, ali nije sve išlo sasvim
glatko sa dozvolama, pa su se pojavile i
oštre re i u štampi

3

INFO

12

13

zbog kreditnih kupaca, kojima je to jedan
od uslova za dobijanje stambenog kredita.
Ponuda je ipak lošija u odnosu na 2005.
i 2006. godinu i nema novih stanova na
tržištu. Razlog za to je što se danas mnogo
manje gradi i nema velikih investitora,
ali postoji i dosta nerealnih zahteva, koji
se stvaraju zbog plasiranja informacija o
naglim skokovima cena na nekim lokacijama.
Zbog toga ima stanova čiji vlasnici smatraju
da njihove nekretnine vrede više nego u
pojedinim evropskim metropolama, ali ih
zato prodaju i po dve ili tri godine.

KATASTAR ZELENILA BEOGRADA

Grad je počeo izradu katastra zelenila,
koja je poverena JKP Zelenilu. Katastar
se radi u GIS-u i obuhvatiće teritoriju
jedanaest gradskih opština, na ukupno
70.449 hektara pod zelenim površinama
je oko 10.541 hektar. Projekat je nastavak
realizacije gradske odluke iz 2002. o izradi
Projekta Zelena regulativa Beograda, i
na Generalnom planu Beograda 2021. i
predstavlja dugoročni razvojni koncept
upravljanja sistemom zelenih površina,
njihove izgradnje, održavanja i zaštite.
GIS čine tipovi zelenih površina koje
održava JKP Zelenilo Beograd: parkovi,
skverovi, zeleni koridori (zelenilo duž
putne mreže i drvoredi), parkovski uređeni
delovi gradskih i prigradskih šuma i šuma
ada i zelene površine stambenih naselja
otvorenog tipa. Katastar za zelene površine
kao što su gradske, prigradske i zaštitne
šume, forlandi i ade vode javna preduzeća

(npr. JP Srbija šume – ŠG Beograd, JVP
Srbijavode) nadležna za gazdovanje
nad njima i one čine sadržajni obuhvat
geografskog informacionog sistema
zelenih površina samo na nivou površine.
Ostali tipovi zelenih površina, kao što su
posebni zeleni kompleksi, rasadnik, šume i
šikare, neuređeno zemljište i močvare nisu
obuhvaćeni ovim sistemom.

RASPRODATO ZEMLJIŠTE

Jedan od glavnih kamena spoticanja na
koje investitori naiđu ako žele da zidaju
jeste pravno-svojinski status zemljišta.
Posebno strani investitori koji žele da kupe
zemljište, ali to kod nas još nije moguće.
Ustav je dozvolio mogućnost da zemljište
više ne bude u isključivom vlasništvu
države, medutim, nije donet zakon o
prometu gradskog građevinskog zemljišta.
On i ne može biti donet dok se ne donese
zakon o denacionalizaciji, koji bi trebalo da
mu prethodi. Licno se zalažem za to da,
kad bude bilo moguce trgovati gradskim
gradevinskim zemljištem, ogranicimo tu
trgovinu tako što bi moglo da se prodaje
samo zemljište na kojem je nešto izgradeno.
U suprotnom, desice nam se ono što se
desilo Pragu ili Budimpešti, da atraktivne
parcele godinama stoje neizgradene, a
samo zemljište prelazi iz ruke u ruku -
kaže Stanojević. Gradskog građevinskog
zemljišta je, sa druge strane, sve manje.
Na poslednjoj licitaciji u Novom Beogradu
cena kvadrata zemljišta dostigla je rekord od
hiljadu evra. Novi izmenama Generalnog

urbanističkog plana, koji se očekuje do kraja
godine, mnoge oranice uz autoput ce biti
pretvorene u gradsko građevinsko zemljište.
Investitori su već osetili da će se to desiti i
kupuju poljoprivredno zemljište, mnogi sa
idejom da ga kasnije skupo preprodaju.

USKORO TENDER ZA IZGRADNJU
GLAVNOG POŠTANSKOG CENTRA

Preduzeće Pošta Srbije trebalo bi da do
kraja oktobra objavi tender za izgradnju
novog Glavnog poštanskog centra (GPC) u
Beogradu, čija je vrednost procenjena na oko
35 do 40 miliona evra, najavili su predstavnici
tog preduzeća. Generalni direktor Pošta
Srbije, Dragan Kovačević, izjavio je da je
izrada urbanističkog projekta u završnoj
fazi, a da će tender biti objavljen po dobijanju
dozvole Gradskog zavoda za urbanizam.

Kada to bude završeno biće objavljen tender
i započeta investicija. Očekujem da će se to
desiti do kraja ovog meseca, a u krajnjem
slučaju do kraja godine – rekao je Kovačević.
On je podsetio da je lokaciju za izgradnju
GPC, PTT obezbedio kupovinom vojnog
zemljišta u Zemunu, u Ugrinovačkoj ulici, a
radi se o izgradnji objekta od oko 17.000m².
GPC biće opremljen najsavremenijim
mašinama za automatsko sortiranje pisama,
kataloga i paketa, a u investiciju gradnje
i opremanja tog centra uključeno je i
opremanje mašinama poštanskih centara
u Novom Sadu i Nišu. Kovačević je dodao
da će projekat biti finansiran iz sopstvenih
sredstava Pošte Srbije

INFO

GAZELA

U me uvremenu se pojavila i ideja da se problem saobra aja reši po novosadskom mode-

lu, tj. da se postave pontonski mostovi koji bi preuzeli bar deo optere enja od

165.000 vozikla dnevno koliko sada trpi Gazela. Me utim, ne toliko po-

stojanje divljih naselja na levoj obali Save, koliko nepremostiv

železni ki vor na desnoj, ovakvu varijantu ine ne-

primenjivom. Ipak, tek kada je sve uzeto u obzir,

postalo je jasno da kao jedino alternativno

rešenje ostaje završetak prilaznih puteva

Ostružni kom mostu, tj radovi na

sektoru IV Obilaznice.

13

energetske efikasnosti, održivog razvoja i
njihove primene u savremenom građevinar-
stvu – SAIEnergia koji će 2008 godine biti
održan 15-18. oktobra

U Bolonji je od 24. do 28.
oktobra 2007. odražan SAIE
– veliki jesenji sajam arhi-
tekture i gra
evine. Proš-
logodišnjom izložbom SAIE
se još jednom potvrdio kao
inkubator projekata, tehno-
logija, materijala i inovacija
u gra
evinskom sektoru.
Bolonjski Sajam, u Italiji ali
i šire, važi za mesto koje se
mora posetiti i gde se mogu
dodirnuti i testirati sve
najsavremenije inovacije u
svetu gra
evinarstva

Organizatori među brojnim delegacija-
ma i pojedincima koji su posetili prošlo-
godišnji SAIE (Salone Internazionale
dell’industrializzazione Edilizia) ističu u
prvi plan goste upravo iz istočne Evrope.
Naime, i u Italiji je primećena velika zainte-
resovanost firmi sa ovog tržišta za nova reše-
nja i mogućnosti saradnje kroz distribuciju i
franšizing načina rada i novih tehnologija.
Goste sa Istoka najviše je zanimala direktna
saradnja sa proizvođačima i nosiocima pate-
nata iz građevinskih sektora.

Iskustva i znanja Bolonje

Bolonjski Sajam se organizuje preko 40 go-
dina i za to vreme je iz godine u godinu pri-
kupljao i dopunjavao znanja i iskustva iz svih
sektora građevinske industrije i arhitekture.
Ova posebnost Sajma je upravo ono što or-
ganizatori ističu kao njegovu ključnu odliku.

U skladu sa tim SAIE je pre tri godine po-
čeo da izdaje SAIE vodič novih proizvoda.
Za ovo kratko vreme Vodič je postao veoma
popularna publikacija među građevincima u
Italiji, prvenstveno zahvaljujući načinu pre-
zentovanja koji je blizak ljudima iz struke.

Bolonjski Sajam pored SAIE-a organizuje i
SAIESpring – Prolećni sajam stolarije i
završne enterijerske obrade koji će 2008 go-
dine biti održan 12-15. marta. U isto vreme
se održavaju i dve izložbe: Projekti i pejzaž,
i izložba tehnologija i proizvoda za parkove
i bašte. Poseban sajam se organizuje na temu

SAIE 2007

ME UNARODNA IZLOŽBA TEHNI KIH
REŠENJA U ARHITEKTURI I
GRA
EVINARSTVU

www.buildmagazin.com

sajmovi

SAIE 2007 – LI NA KARTA

260.000 kvadratnih metara izložbenog
prostora (180.000 pod krovom i 80.000
na otvorenom)
preko 1.700 izlaga a, 350 iz inostran-
stva
176,500 posetilaca, od ega je 7494
stranaca
4 ulaza za posetioce
prošireni kapaciteti parking prostora
15 hala i 6 otvorenih izložbenih sektora
35.000m2

servisnog prostora
2 restorana, 4 samouslužne kafeterije i
toaleti u svakoj od hala
www.saie.bolognafiere.it

PREDNAPREGNUTI BETONI NA SAIE 2007

Drugog dana Sajma u fokusu je bila konferen-

cijaDizajn objekata od prednapregnutog
betona
. Posetioci su mogli da upoznaju ovu
temu kroz delo jednog od najoriginalnijih arhi-

tekata današnjice Rudy Ricciotti-ja, dobitnika

Velike nagrade za arhitekturu iz 2006. Diskusije

o prednapregnutom betonu i njegovoj upotrebi
u arhitekturi skoro da nikad ne podrazumevaju
doticanje tema kao što su dizajnerska kreativ-
nost, kulturološki okviri... On se smatra prosto
sirovim materijalom za konkretnu upotrebu u

fundiranju, infrastrukturi i teškim konstrukcijama.
Me utim, danas arhitekte pokušavaju da razbiju
ovaj stereotip i da iz prednapregnutog betona iz-
vuku ono najbolje i u estetskom smislu (na foto-
grafijama dole objekti Ruddy Ricciotti-ja).

Rudy Ricciotti uspeva da iskoristi sve prednosti
ovakvih konstrukcija i da ih primeni na objekti-
ma najrazli itijih vrsta, posve enim kulturi, mu-
zici, umetnosti... gde se prednapregnuti beton
do sada inio kao paradoks

14

Najveći broj posetilaca je iz Francuske – se-
verne i centralne, Bretanje, Loare, oblasti uz
Ronu i Alpe, mada je ove godine bio i zna-
čajan priliv iz Šampanje i Lorene zahvalju-
jući u međuvremenu otvorenom istočnom
kraku čuvene francuske železnice – TGV.
Ipak broj stranih posetilaca je procentual-
no porastao mnogo više nego broj domaćih.
Ovde nisu samo gosti iz zapadne Evrope,
već i iz Maroka, Tunisa, Rusije, Brazila, sa
posebnim naglaskom na Poljsku koja je ove
godine bila počasni gost Sajma.

Održivi razvoj – klju na tema

Nakon skorašnjih zaključaka Grenelle Fo-
ruma o životnoj sredini održivi razvoj je bio
ključna tema brojnih događaja koji su se od-
vijali u okviru Batimata: razgovora, tribina,
intervjua i predavanja koja su pratila izložbe.

Jedan od najznačajnijih događaja bila je
Konferencija arhitekata održavana u se-
dam poludnevnih termina, organizovana
u saradnji sa Međunarodnim udruženjem
arhitekata, takođe je bila posvećena cen-
tralnoj temi čitavog sajma. Shodno na-
javama, predstavljene su arhitektonske i
tehnološke inovacije koje promovišu odr-
živi razvoj, a zahvaljujući predstavnicima
medija one su odmah pronašle put do naj-
šire publike.

Naredni Batimat već je zakazan za prvu
sedmicu novembra 2009. godine, a kako
biste osetili makar još delić atmosfere ovog
gigantskog događaja građevinske industrije
sveta, možete pogledati i naručiti još više fo-
tografija ali i video zapise na Internet adresi

www.batimat.com

BATIMAT je jedan od
najve
ih i najzna ajnijih
doga
aja u gra evinskoj
industriji sveta koji se
održava svake druge godine
u Parizu. Dvadeset šesti po
redu, održan je od 5. do 10.
novembra 2007. u okviru
izložbenogprostora Parc des
Expositions, Porte de Versai-
lles na 230.000
kvadratnih metara. Ovde
su na jednom mestu
okupljeni najzna
ajniji
evropski i svetski
proizvo
a i i dobavlja i
gra
evinskih materijala i
opreme

Batimat zbog svega ovoga nazivaju baro-
metrom građevinske industrije jer po svom
značaju predstavlja njen centralni događaj.
Batimat okuplja i sve oblasti i profesije ve-
zane za građevinsku industriju: arhitekte i
inženjere, planere izgradnje, investitore i
menadžere, distributere građevinskih ma-
terijala i građevinske trgovce, firme koje se
bave uređenjem okoline, izvođače i inova-
tore, proizvođače građevinskih proizvoda i
mašina... i mnoge druge. Izložbeni prostor
Batimata je podeljen u sedam sektora po
oblastima delatnosti: izgradnja, stolarija i
prozori, završna obrada i dekoracija, opre-
ma i alati, instalacije i instalacioni sistemi,
informacione tehnologije i usluge.

Centralna tema 26. Batimata bila je po-
svećena održivom razvoju – oblasti građe-
vinarstva koja graditeljima nudi velike
mogućnosti napretka. Ovoj temi se sada
može prići i kroz veća iskustva prakse
(zahvaljujući novim proizvodima i pri-
menjenim optimalnim tehnologijama) i
možemo videti neke značajne inicijative
i istinske iskorake u Francuskoj i Evropi.

Promotivne kampanje i mnogi usputni do-
gađaji na ovoj izložbi obrađivali su važne
teme u okviru sektora održivog razvoja:
energetsku efikasnost, bezbednost, dostu-
pnost i komfor.

Batimat je ove godine okupio više posetilaca
nego na prethodno održanoj izložbi 2005.
godine. Izlagača je bilo otprilike kao i tada,
sa nešto većim brojem izvođača, ali jedno-
vremeno, sa smanjenim brojem proizvođača
iz sveta.

Najveća razlika u tom smislu u odnosu na
prošlu godinu jeste uloga medija (radija, te-
levizije, ali i štampanih). Ovome je svaka-
ko najviše doprinelo prisustvo Ministra za
životnu sredinu i održivi razvoj, Ministra
za stambena pitanja i Sekretara za životnu
sredinu. Mediji su prirodno bili najzainte-
resovaniji za napredak industrije i inova-
cije, naročito za nosioce nagrada neke od
mnogih kategorija. Takođe, velika pažnja je
posvećena dvema dodatnim temama Sajma
– materijalima i stanovanju budućnosti.

Organizatori Batimata posebno ističu
značaj medija, i podstiču njihovo prisu-
stvo pokušavajući da ih privuku zanimlji-
vim inovacijama koje bi mogle biti inte-
resantne indirektnim potrošačima. Svaki
predstavnik medija u poseti ovom Sajmu
naići će na profesionalan odnos kod izla-
gača, inovatora, ali i svih prisutnih profe-
sionalaca – graditelja.

BATIMAT 2007

PRAZNIK GRA EVINE

www.buildmagazin.com

sajmovi

BATIMAT 2007 U BROJKAMA:

1.100 novih proizvoda gra evinske indu-
strije prvi put je prezentovano tržištu

2.700 izlaga a iz 49 zemalja (preko polo-
vine su inile inostrane kompanije)

225.361 kvadratnih metara izložbenog
prostora u 11 hala
447.738 prodatih karata od ega je
80.000 iz 141 države, tj. 18%-18,5% od
ukupnog broja
preko 5.000 profesionalaca uzelo je u e-
š a u razgovorima koje je organizovao
Batimat na temu održivog razvoja

15

Inidž i identitet

Identitet i imidž neke organizacije će
biti formirani iako se ništa ne preduzima
.
Korporacija obavlja neku svoju aktivnost,
zaposleni rade po svom osećaju, a javnost
stiče određenu predstavu o organizaciji. Na-
izgled to može izgledati kao primer jedne
idealne demokratije, ali sa stanovišta PR-a
to je očigledna anarhija. Kreiranje imidža
od strane profesionalaca, bez obzira da li
su to ljudi unutar firme ili su za taj posao
angažovani konsultanti sa strane, predsta-
vlja neophodan, a često i dovoljan uslov za
pozitivne rezultate.

Kreiranje nečijeg imidža jeste zahtevan i du-
gotrajan posao. Kao i kod svake druge po-
slovne aktivnosti mora se znati ko su nalogo-
davci, a ko izvršioci. Dešava se da u manjim
organizacijama to bude ista osoba. To nije
dobro rešenje pošto vlasnik neke male firme
koji istovremeno formira identitet, a brine i o
imidžu, ne može imati dovoljno kritički po-
stavljen stav u realizaciji ovih aktivnosti.

Konsultant angažovan sa strane da kreira
imidž organizacije identičan identitetu (ili
nešto malo bolji) mora, pre svega, izvrši-
ti analizu trenutne situacije. Na samom
početku mora doneti odluku da li će nalo-
godavcu
skresati realno stanje ili će mu se
ulagivati i prezentovati mu ono što misli
da bi on želeo da čuje. Možda će nekada
imati probleme ali je bolje saopštiti realno
stanje. Sličnu dilemu, primera radi, imaju
i dizajneri. Da li da predlože ono što oni
misle da je
prava stvar ili ono što znaju da
će se dopasti klijentu. Struka ili komerci-
jalizacija - pitanje je sad?

Ključni element pri kreiranju imidža neke
organizacije jesu njeni zaposleni. Ukoliko
oni ne shvate ciljeve kreiranja određenog
imidža i ako ih ne primene u javnosti dolazi
do odsustva željenih rezultata. Mogu posto-
jati «smišljeni» otpori promenama, a nekada
procedure kreiranja imidža nisu na dovoljno
jasan i dosledan način predstavljene. Jedi-
no ako svi shvate značaj promena i ako ih
usvoje kao svoje lične i zajedničke vrednosti
može se očekivati pozitivan rezultat.

Istraživanje korporativnog
identiteta

Osnovna funkcija korporativnog identiteta
je da omogući kompanijama da steknu, una-
prede, i zadrže konkurentsku prednost. Sa sa-
mim razvojem marketinga i PR-a u moder-
nom smislu reči korporacijski identitet je bio
poistovećivan sa vizuelnim pojavljivanjem
firme u javnosti tj. sa njenim logotipom ili
zaštitnim znakom. Danas je opšte prihvaće-
no da identitet jedne korporacije predstavlja
njenu ukupnu komunikaciju oličenu u kul-
turi, verovanjima, stavovima, zaposlenima,
rukovodstvu, vlasništvu, strategiji.

Proučavanje identiteta podrazumeva rasčla-
njivanje njegovih delova i sagledavanje nji-
hovog uticaja na organizacione delove neke
korporacije. Istraživač identiteta će prvo sa-
kupiti sve pisane izvore, kako unutar orga-
nizacije (godišnji izveštaj o poslovanju, za-
pisnike sa sastanaka organizacionih delova,
press clipping i sl), tako i van nje (izveštaji
statističkih zavoda, strukovnih udruženja,
istraživačkih agencija). Na primer, analizom
specijalizovanih publikacija o bankarstvu
koje povremeno objavljuju naši dnevni i
periodični listovi (jednu od najkompletnijih
krajem godine izdaje magazin Ekonomist)
kroz predstavljanje rukovodioca banaka,
moguće je saznati mnoštvo podataka o
identitetu neke banke.

Bitna stvar za istraživača identiteta je po-
drška «top» menadžmenta. Najbolje je
stavove zaposlenih proveriti neposredno
(učešćem na radnim sastancima, uključiva-
njem u radni tok aktivnosti) jer se klasičnim
intervjuima može steći iskrivljena slika. U
većini slučajeva intervjuisana osoba želi da
trenutnu situaciju predstavi boljom nego što
ona jeste i tada pogrešna dijagnoza vodi ka
neadekvatnim savetima za poboljšanje kor-
porativnog identiteta.

Svetski hotelski lanci tajno proveravaju iden-
titet nekog od lokalnih hotela širom sveta
tako što stručnjak za korporativni identitet
boravi u hotelu nenajavljen, osluškujući šta
se dešava i priča među zaposlenima i ruko-
vodiocima hotela.

Tip vlasništva neke korporacije bitno od-
ređuje identitet korporacije. Mala privatna
firma obično prati viziju njenog vlasnika i
nije redak slučaj da takav rukovodilac bira
tim oko sebe sa sebi sličnim stavovima, kul-
turom, stremljenjima i verovanjima. Ipak, i
u takvim situacijama dobro je imati jednu
osobu u timu koja svojim kreativnim ludilom
tera ostale da preispituju svoje stavove. Sa
druge strane, jedna velika firma u državnom
vlasništvu kao što je Elektroprivreda Srbije
neće imati rukovodstvo koje će trajno biti
vezano sa sudbinom firme, a pri donošenju
mnogih odluka menadžment će morati da
vodi računa o interesima Vlade koji često
mogu da budu kontradiktorni.

Promena vlasništva može bitno da promeni
identitet neke organizacije. Na bankarskom
tržištu Srbije tokom 2005. godine desile su
se krupne promene u vlasničkoj strukturi.

Osim u kulturi poslovanja koju su sa sobom
donela nova rukovodstva i u samom imenu
banaka je došlo do promena. Nakon kupovi-
ne većinskog paketa Delta banke italijanska
Inteza banka briše staro ime banke i daje joj
svoj identitet, austrijska Erste banka menja
ime Novosadske banke u Erste bank Novi
Sad, dok francuski gigant Kredi agrikol i
grčka Alfa banka, za sada, samo dodaju svoj
identitet Meridian banci odnosno Jubanci.
Pravi izazov za stručnjake na polju korpo-
rativnog identiteta i imidža da u kreiranju
imidža sprovedu sinergiju vrednosti preuze-
te i banke preuzimača.

poslovanje

Jedna od lepih i lako pamtljivih definicija PR-a kaže da je ideal
da korporativni identitet bude jednak korporativnom imidžu
(ovo važi i za institucije i organizacije koje nisu korporacije,
kao i za javne li
nosti). A šta je, u stvari, identitet, a šta imidž?

Najkra e re eno, identitet neke organizacije jeste ono što
ona u suštini jeste tj. to su verovanja, stavovi, kultura.
Sa druge strane, imidž jeste slika koju javnost ima o nekoj
organizaciji ili li
nosti. U realnosti su mogu a tri odnosa
ovih dveju stvari:
kada je imidž bolji od identiteta tj. da javnost ima bolju
sliku o nekome nego što on u stvari jeste,
kada je identitet bolji od imidža tj. kada organizacija ili
pojedinac imaju lošiju sliku u javnosti od realne,
kada je identitet jednak imidžu, što je idealna situacija

KORPORATIVNI
IDENTITET

Piše: Predrag Karasovi ,
vo a projekta u PR agenciji PRAGMA
E-mail: office@pragma.co.yu

www.buildmagazin.com

16

U eri današnje globalizacije nacionalna pri-
padnost vlasnika takođe može biti bitan
faktor identiteta korporacije. Tradicionalno
smireni Šveđanin ili Finac svakako će dru-
gačije voditi firmu od temperamentnog Ita-
lijana ili Španca.

Tajnu japanskog buma devedesetih godina
prošlog veka svakako čine i stavovi o poslo-
vanju koji su generacijama ugrađivani u nji-
hov menadžerski kadar. Bum jedne Indije u
sferi informacionih tehnologija ne može biti
shvaćen ako se ne razume filozofija njihove
poslovne kulture. U sećanju mi je reportaža
od pre 15-ak godina na RTS-u kada je jedan
nemački biznismen «pocepao» višemilionski
ugovor sa jednom našom firmom saznavši da
je ona za samo nekoliko godina stekla bo-
gatstvo koje se u Nemačkoj stiče decenija-
ma. Taj tipični Nemac je reagovao na način
da «ako su tako lako stekli bogatstvo, mogu
tako lako i da ga izgube». U Japanu postoji
firma koja je u vlasništvu jedne iste porodice
više od jednog milenijuma. Šta mislite o nji-
hovom identitetu?

Korporacijska struktura i
njen identitet

Osnovu korporacijske strukture čini stepen
centralizacije i decentralizacije tj. obim sa-
mostalnosti poslovnih jedinica. Ukoliko je
firma centralizovana odluke se donose na
jednom mestu, a sve poslovne jedinice pri-
menjuju te odluke bez mogućnosti za prila-
gođavanje specifičnostima lokalnog trišta.
Rukovodstvu organizacije je lakše da prati
izvršavanje postavljenih ciljeva i zadataka,
ali, sa druge strane, to donekle
ubija mo-
gućnost kreativnih rešenja u
lokalu.

Primer centralizovanog vođenja organiza-
cije jeste ranije pomenuti bankarski sistem.
Maksima «misli globalno, deluj lokalno»
svoju potvrdu postiže u decentralizovanim
organizacionim strukturama. Vrh kompani-
je donosi strateške odluke dok rukovodioci
organizacionih delova (koji se mogu nalaziti
i na različitim kontinentima) donose odluke
specifične za konkretno tržište.

Gigant industrije bezalkoholnih pića,
Koka kola, svoje advertajzing kampanje
prilagođava tržištima u zapadnoj ili istoč-
noj Evropi, Americi ili npr, arapskom svetu.
Tu se prepliću kulturološke, sociološke i/
ili verske specifičnosti određenog tržišta.
Analizom velikog broja kompanija nameće
se zaključak da je većina kombinacija cen-
tralizovanog i decentralizovanog sistema
poslovanja. Minimum zajedništva trebalo
bi da bude u formi logotipa i načina obele-
žavanja poslovnih jedinica, kao i sistemu u
kome zaposleni primenjuju zajedničke vre-
dnosti organizacije.

Jedan od osnova dobrog korporativnog
identiteta jeste i prihvatanje zajedničkih
vrednosti od strane većine zaposlenih.
To se najlakše može uočiti u trenuci-
ma eventualnih kriznih situacija. Što
su zaposleni više vezani za vrednosti
kompanije (a to se najčešće postiže od-
ržavanjem stabilnog sastava zaposlenih
koji sa firmom prolaze i kroz uspone i
kroz stagnacije ili padove) to će lakše
biti rukovodstvu da pozivanjem na te
vrednosti (njen identitet) pronađe izlaz
iz krize. Ponekad će rukovodstvo morati
da primeni strategiju promene korpora-
tivnih vrednosti.

Sa razvojem privrede u modernom smislu
reči prvo je bilo bitno imati kapital kako bi
se postigla konkurentna prednost na tržištu.
Zatim je nastupio period u kome se ta pred-
nost postizala kroz napredniju tehnologiju
u odnosu na pratioce lidera. Trenutno se
privredno okruženje nalazi u situaciji da za
uspeh više nisu bitni kapital i tehnologija
već ljudi i njihova kreativnost i posveće-
nost postizanju zajedničkog cilja. Kompa-
nije koje su to na vreme shvatile i kod kojih
orijentisanost na zaposlene kao osnovni
faktor razvoja nije samo na papiru, danas
predstavljaju lidere u svojim oblastima.

Zaposleni koji su zadovoljni svojim radnim
mestom, stepenom angažovanja i nagrađi-
vanja i rado ističu ulogu svoje kompanije u
društvu, čine najbolju osnovu za čvrst kor-
porativni identitet.

Da bi određeni identitet imao svoju pri-
menu u praksi veoma je značajno proceniti
koliko je efikasno rukovodstvo organizacije
iskomuniciralo taj identitet do svih zaposle-
nih. Analizom svih štampanih i elektron-
skih komunikacionih materijala (izveštaji
poslovnih jedinica, godišnji izveštaj kompa-
nije, reklamni prospekti, oglasi u medijima i
sl) ekspert za korporativni identitet i imidž
može doći do podataka koliko jasno je sva-
ki organizacioni deo shvatio zajedničke vre-
dnosti na kojima insistira rukovodstvo. Da
li svi promotivni materijali na jednoznačan
način prezentuju vrednosti kompanije? Da
li svi organizacioni delovi jednoznačno ko-
riste ime kompanije? Lider na tržištu Srbije
u oblasti konditorskih proizvoda je kom-
panija «Štark». Na pojedinim prodajnim
objektima se nalazi raniji naziv Soko Štark,
a u nekim materijalima se može naći i ime
Soko Nada Štark.

Viši nivo organizacione kulture čine i razvi-
jeni oblici internog informisanja zaposlenih.
Interne novine – newsletter idealno su me-
sto za promovisanje vrednosti firme. Tu će
zaposleni saznati nešto više o aktivnostima
organizacije a rukovodstvo može podrobnije
pojasniti strategiju razvoja. Čest oblik interne
komunikacije jesu i oglasne table, a sve češće i
intranet komunikacija putem računara.

Često zaposleni (a ponekad i rukovodstvo)
nisu svesni kroz koje sve oblike komuni-
ciraju svoj identitet. Način na koji će se
neko javiti na telefon, kako će pozdraviti
gosta u firmi, da li nosi uniformu ili zašti-
tna sredstva, ukoliko to radno mesto zah-
teva, takođe predstavljaju vid komunikacije.
Osmeh i ljubaznostu zaposlenih McDo-
naldsa ili, na primer, Banke Inteza (do skora
Delta banke) odaju utisak da rukovodstvo tih
kuća brine o svojim zaposlenima i da svi za-
jedno grade jedan pozitivan identitet. I arhi-
tektura eksterijera i enterijera objekata neke
firme takođe komunicira tj. šalje neku poru-
ku korisnicima proizvoda ili usluga. Nakon
podrobne analize korporativnog identiteta
može se preći na analizu korporativnog imi-
dža, tj. na utvrđivanje koliko različite javnosti
prihvataju i shvataju određeni identitet.

fokus
poslovanje

poslovanje

Postavljanje ciljeva
korporativnog identiteta

Kao i kod bilo kog drugog PR posla po-
stavljanju ciljeva korporativnog identiteta
prethodi jedno istraživanje koje mora po-
moći da postavljeni ciljevi budu u skladu sa
korporativnom strategijom. Veoma je važno
da su i savetnik za identitet i naručilac posla
na isti način shvatili postavljene ciljeve. Nije
dobra situacija kada savetnik postavi nere-
alne ciljeve ali ni ona kada naručilac posla
očekuje previše od promene identiteta.

Pojavno je najupečatljivija promena imena
organizacije. Nakon II svetskog rata dobar
deo firmi u ondašnjoj FNRJ, i nakon nje
SFRJ, je nosila «revolucionarna» imena kao
što su «Sloboda», «Mladost», Prvi partizan
i slično, da bi od 90-tih godina prošlog veka
privatni preduzetnici u imenu firme svom
prezimenu dodavali nastavak Co. (engl.
company=firma, preduzeće). Državni avio-
prevoznik je počeo kao Jugoslovenski ae-
rotransport, da bi preko Jat Airwais-a sti-
gao do imena JAT. Rukovodstvo je pratilo
svetske trendove i tako prilagođavalo svoj
identitet kroz promenu imena firme.

Ciljevi korporativnog identiteta mogu biti
različiti: poboljšati komunikaciju unutar or-
ganizacije (interni PR), povećati percepciju
javnosti o postojanju organizacije, povećati
tržišnu vrednost akcija firme, saopštiti novu
strategiju poslovanja, obezbediti «bezbelnu»
integraciju dve ili više firmi, stvoriti ugled fir-
me u javnosti, odrediti svoju poziciju u global-
nim razmerama. Sa druge strane, rukovodstvo
organizacije može, u saradnji sa stručnjakom
za korporativni identitet, proceniti da je za
različite javnosti potrebno odrediti različite
ciljeve identiteta. Kompanija Delta će kada
su u pitanju na primer odnosi sa Vladom na
jedan način predstaviti svoj identitet i shodno
tome postaviti određene ciljeve, dok će Del-
ta auto, kao jedan od njenih organizacionih
delova, na drugi način postaviti svoje ciljeve
u cilju komunikacije sa kupcima svojih proi-
zvoda. Naravno da ovi različiti ciljevi moraju
da budu kompatibilni i usaglašeni tj. da se
uvek na umu ima efekat sinergije.

Struktura neke organizacije umnogome
će uticati na njen korporativni identitet.
U literaturi su poznate tri vrste struktu-
ra: unitarni identitet, identitet komerci-
jalnih imena i diversifikovani identitet.
Unitarni identitet podrazumeva da svi pro-
izvodi i/ili usluge unutar jedne organizacije
koriste isto ime. Prednost ovakvog organi-
zovanja identiteta jesu smanjeni troškovi
komunikacije, lakše kreiranje osećaja zaje-
dništva a organizacioni delovi ne moraju da
se bore za svoj poseban identitet. Sa druge
strane, opreznije se ulazi u lansiranje novih
proizvoda pošto bi eventualni neuspeh imao
povratni uticaj i na ostale organizacione de-
love koji posluju pod kapom istog imena.

Identitet komercijalnih imena imamo kada
se pojedini proizvodi ne vezuju direktno za
firmu maticu koja ih proizvodi. Na ovaj način
moguće je posebno za svaki proizvodi izraditi
korporativnu strategiju. Mane ovog pristupa
su povećani komunikacijski troškovi i nedo-
statak podrške ukupne kompanije u javnosti.
Diversifikovani identitet obično nastaje
kada jedna kompanija počne sa proizvo-
dnjom jednog unitarnog identiteta a onda
se identitet diversifikuje udruživanjem ili
proširenjem posla u potpuno novoj oblasti
poslovanja. Ovakva organizaciona struktura
omogućava mnogo veću fleksibilnost tj. orga-
nizacija moše koristiti kako koristi iz jedin-
stvenog identiteta tako i one iz organizacio-
nih delova. Manu čine otežano pojašnjavanje
organizacione strukture i eentualno različito
tretiranje delova unutar organizacije.

Dilema na koji način organizovati identitet u
poslednje vreme naročito je prisutna u auto-
industriji. Prisutan je trend ukrupnjavanja
kapitala preuzimanjem ili udruživanjem
auto-kuća: američki Ševrolet preuzeo je ko-
rejski Daevu i potpuno nametnuo svoj identi-
tet, grupacija PSA se opredelila da Pežo i Ci-
troen unutar grupe zadrže svoje korporativne
identitete, integracijom Škode u Folksvagen
grupu zadržan je deo prethodnog identiteta
uz obilato korišnjenje identiteta majke firme.
Svetski poznat istorijat nastanka automobila
marke Ford dozvoljava ovom proizvođaču da
svojim ličnim pečatom i dan danas nastupa
na svetskom automobilskom tržištu. Svaka
organizacija mora izabrati onu strukturu koja
će joj obezbediti najbolju poziciju na tržištu.
Privrženost konceptu unitarnog identiteta
ne mora nužno značiti da organizacioni delo-
vi nemaju određenu samostalnost u kreiranju
svog imena. I obrnuto, ukoliko se proceni da
će se bolji rezultati postići ukoliko se forsiraju
identiteti komercijalnih imena rukovodstvo
organizacije može iznaći puteve da se iskori-
sti identitet matice.

Kanali komunikacije
korporativnog identiteta

Rukovodstvo kompanije može u određenom
trenutku proceniti da je korporativni iden-
titet bitnije saopštiti internoj, a u nekom
drugom, eksternoj javnosti. Bez obzira na
to, mehanizmi komunikacije su isti tj. uko-
liko kompanija želi da svi ispravno shvate
njen identitet mora ga efikasno predstaviti.

Jedno od najčešće korišćenih sredstava ko-
munikacije jesu masovni mediji preko kojih
se može stići do najvećeg broja javnosti u naj-
kraćem periodu. Reklamna poruka bi trebalo
da bude jedinstvena (npr. kod promene imena
firme) mada se u praksi dešava da organizaci-
oni delovi imaju svoje reklamne budžete i da
oni šalju različite poruke. Najčešće se to događa
kod velikih maloprodajnih sistema. Na pri-
meru akvizicije Delta banke od strane Banke
Inteza vidi se koliko je bilo bitno u što kraćem
vremenu predstaviti javnosti novi brend.

Bilo je potrebno promeniti sve elemente vizu-
elnog identiteta (svetleće reklame na ekspozi-
turama, reklamni bilbordi, štampane publika-
cije, web-sajt i drugo). U protivnom klijenti bi
bili u nedoumici šta se stvarno desilo.

Problem centralizovanog uređivanja se javlja i
kod štampanih materijala organizacije. U ve-
likom firmam se sve češće jedna osoba ime-
nuje da prati doslednost publikovanih mate-
rijala. Veliku podršku ostvarenju ovog cilja
daje knjiga grafičkih standarda u kojoj se do
detalja opisuje način upotrebe korporacijskih
simbola kao što su logotip, zaštitni znak, slo-
gan i drugo. Ne manje bitne su i interne no-
vine koje imaju zadatak da do svih zaposlenih
prenesu poruke korporativnog identiteta.
Jedan od najbitnijih kanala komunikacije je i
direktna komunikacija zaposlenih: kroz for-
malne (sastanci, brifinzi, kolegijumi) i nefor-
malne (glasine i sl.) kanale komuniciranja.Ako
se ovi procesi uspešno sprovedu na nivou in-
terne komunikacije velika je verovatnoća da će
i do javnosti doći pravi identitet organizacije.

Komunikacijski plan se često definiše kao po-
drška elementima marketing miksa, čuveno
4P (engl. Price, Product, Promotion, Place
– cena, proizvod, promocija i distribucija).
Samo izbalansiranim odnosom ova četiri ele-
menta mogu se postići odgovarajući rezultati.
Cena sama po sebi komunicira sa potrošači-
ma tj. njome se želi pozicionirati proizvod ili
usluga u odnosu na konkurenciju. Poboljšanja
i moderan dizajn proizvoda, i način predsta-
vljanja, svakako će privući veći broj zaintereso-
vanih kupaca. Promocija treba da bude kom-
binacija više elemenata od kojih su najbitniji
oglašavanje, direktni marketing, propaganda.
Kanali distribucije tj. prodaje mogu pomoći
ali ako se pogrešno izaberu i odmoći.

Kako bi se dugoročno održao korporativ-
ni imidž koji odgovara njegovom identitetu
potrebno je pri izradi komunikacionog plana
povesti računa o nekoliko stvari. Treba da se
odredi koji je cilj saopštavanja korporativnog
identiteta. Da li se na primer želi poboljšanje
postojećeg imidža. Zatim moramo definisati
javnosti ka kojima želimo da uputimo poruku
i da ih istovremeno klasifikujemo prema ste-
penu važnosti. Iako želimo da kroz komuni-
kacijski plan propustimo jedinstvenu poruku
možda će se nekad javiti potreba za različitim
porukama za različite javnosti. To ne znači
da će ista poruka biti različito interpretira-
na već da će se određene poruke plasirati do
određenih javnosti. Nakon toga sledi izbor
komunikacijskih kanala. Cilj nam je da naša
poruka dođe na pravo mesto, neizmenjena i
po najnižoj ceni koštanja. Može biti veoma
važno i vreme kada će se početi sa plasiranjem
poruka korporativnog identiteta. Dilema je i
da li samostalno plasirati poruke ili angažovati
eksperte van organizacije. Nije redak slučaj da
se ovo radi kombinovano. Kada se sve ovo de-
finiše pristupa se realizaciji komunikacijskog
plana korporativnog identiteta

www.buildmagazin.com

18

19

BASF Srbija d.o.o.

Triše Kaclerovi a 27L
11010 Beograd
Srbija
tel. +381 11 30 93 400
Fax. +381 11 30 93 401
www.basf.co.yu

SNAGA
GLOBALNOG LIDERA

Posve eni smo stvaranju kva-
litetnih inženjerskih rešenja koja
doprinose unapre enju celo-
kupne industrije betona. Putem
stalnog istraživanja i razvoja u
pravcu novih proizvoda, sistema,
metoda primene i opreme, mi
betonu dodajemo novu vrednost.
Naša struktura raš lanjena po
tržišnim segmentima zna i da
možete da se oslonite na blizinu
neke od naših regionalnih
kompanija uz punu podršku cele
globalne grupacije.

Kompanija BASF Construction
Chemicals je deo najve eg
hemijskog koncerna na svetu i
tržišni je lider u segmentu
dodataka za beton.

Adding Value to Concrete

Beton nastaje očvršćavanjem mešavine
mineralnog veziva, kamenih agregata i vode.
Pri tome mineralna veziva i voda su aktivni
sastojci betona, a kameni agregati sastojci koji
služe za ispunu betonske mase bez hemijskog
učešća. Za spravljanje betona koriste se
razne vrste vezivnih materijala, kao što su:
cement, gips, kreč, asfalt, epoksi smole…
Zavisno od vrste vezivnog materijala dobijaju
se: cementni betoni, gips betoni, krečni
betoni, asfalt betoni, epoksi betoni itd.
Agregati za spravljanje betona mogu biti
prirodni ili veštački. Najčešće korišćeni
agregati su prirodni šljunak i pesak, drobljeni
kamen, razne vrste zgure i dr. Kameni
agregati su betonski šljunak i betonski
pesak, a ređe veštački drobljeni kamen… U
praksi se najviše koriste cementni betoni.
Kao vezivo koristi se portland cement. U
betonskoj mešavini mogu biti prisutni
i različiti aditivi sa ciljem poboljšanja
odgovarajućih karakteristika betona.
Fizičko mehanička svojstva betona:
čvrstoća pri zatezanju
čvrstoća pri čistom smicanju
čvstoća pri složenim naponskim stanjima
čvrstoća pri dinamičnom opterećenju
vodonepropustljivost betona
otpornost prema dejstvu mraza i soli
otpornost na habanje
otpornost na hemijske agense
deformacije betona pod uticajem
kratkotrajnih opterećenja

TEMAbroja

Betonjenajrasprostranjenijimaterijalnapravljenljudskomrukomna
Beton je najrasprostranjeniji materijal napravljen ljudskom rukom na
itavojplaneti.Od2005.godineproizvodisešestmilijardikubnihme-
itavoj planeti. Od 2005. godine proizvodi se šest milijardi kubnih me-
taragodišnje,štojebezmalokubnimetarpoglavistanovnikaplanete.
tara godišnje, što je bezmalo kubni metar po glavi stanovnika planete.
Industrijabetonaimaobrtod35milijardidolaraizapošljavaokodva
Industrija betona ima obrt od 35 milijardi dolara i zapošljava oko dva
milionaradnikasamouSAD.UKinisetrenutnoutroši40%svetske
miliona radnika samo u SAD. U Kini se trenutno utroši 40% svetske
potrošnjecementa,odnosnobetona.
potrošnje cementa, odnosno betona.
Danas,višenegoikadapre,svojudeouindustrijibetonaimaju
Danas, više nego ikada pre, svoj udeo u industriji betona imaju
posebnibetoni–izra
enipospecijalnimsistemimaugradnjeirecep-
posebni betoni – izra
eni po specijalnim sistemima ugradnje i recep-
timasadodatkomaditivakojibitrebalodabetonuobezbedenajopti-
tima sa dodatkom aditiva koji bi trebalo da betonu obezbede najopti-
malnijeosobinezasvakiodspecifi
nihslu ajevaupotrebe.
malnije osobine za svaki od specifi
nih slu ajeva upotrebe.

priredili: Jelena Jeremi , dipl. ing. gra .
Mladen Bogi evi

Na osnovnoj verzi-
ji strane Vikipedije
o betonu (engl. – conc-
rete) izme u ostalog
stoji i navod iz lanka

dr Stenlija Vajlda – Dokazi o betonu

(Stanley Wild, Concrete evidence, januar
2007, asopis New Scientist), u kom se po-
minje da su u Srbiji prona eni ostaci pra-
betona od crvenog kre njaka, šljunka i pe-
ska, na iskopini kolibe stare 7.600godina.
Dr Sten Vajld je vo a tima za istraživanja
gra evinskih materijala BMRU – Building
Materials Research Unit, koji sara uje sa
nekoliko evropskih fakulteta i instituta

1756. britanski inže-
njerDžon Smiton
(John

Smeaton)
prvi je zamešao
cement sa šljun-
kom i šljakom
(opeka u prahu).
Ubrzo su i drugi
pronalaza i

po-
eli aktivnije da eksperimentišu sa istim
sastojcima i ve 1824. Džozef Aspdin
(Joseph Aspdin) pronalazi kona nu for-
mulu. Nastaje proizvod koji pod istim
imenom i danas ini osnovu industrije
berona – portland cement (ime dobio
po cenjenom gra evinskom kamenu).

Mešanjem portland cementa sa vodom
dobija se plasti
no cementno testo – ce-
mentna pasta, koja vremenom po
inje
da menja agregatno stanje i da prelazi
u
vrstu supstancu. Uzrok ove promene
agregatnog stanja je hidratacija – kom-
pleksanfizi
ko-hemijski proces ija su-
ština ni do dan danas nije rasvetljena.

Portland cement karakteriše srazmerno
konstantanhemijski sastav i to: CaO (ve-
zan) 62-67%, SiO

2 19-25%, Al

2O

3 2-8%,

Fe

2O

3 1-5%, SO

3 najviše 3-4,5%, CaO (ne-
vezan) najviše 2%, MgO najviše 5%, alka-
lije (Na

2O i K

2O) 0,5-1,3%

Asirci i Vavilonci su koristili glinu kao veziv-
no sredstvo, Egip ani kre i gips, a vulkanski
pepeo, kre i glina koriš eni su u Kinina Šan-
ksi (Shaanxi) piramidama.

URimskom carstvu beton je spravljan od
kalcijum-oksida (CaO), pucolanske prašine i
plavca kao agregata. Taj beton je bio veoma
sli an današnjem betonu na bazi portland ce-
menta, ali stari Rimljani su umeli da koriste i
aditiveza željene rezultate:
vulkanski pepeo – za dobijanje betona
održivog i pod vodom
konjska dlaka – da bi se beton manje sku-
pljao pri hidrataciji (o vrš avanju)
krv – kako bi beton bio otporniji na mraz u
severnim provincijama Carstva

Nakon propasti Rimskog carstva svaki od
ovih recepata za spravljanje betona nestaje,
a beton je van upotrebe narednih milenijum
i po. Na slici dole prikazan je unutrašnji iz-
gled kupole Panteona u Rimu. Zahvaljuju i
kasetiranoj strukturi i kvalitetnom betonu ova
impresivna gra evina stoji i danas

20

www.buildmagazin.com

Aditivi za beton su supstance koje svo-
jim fizičkim, hemijskim ili kombinovanim
delovanjem utiču na određena svojstva sve-
žeg i/ili očvrslog betona. Najčešće korišćeni
aditivi su: plastifikatori, aeranti, akscelera-
tori (ubrzivači vezivanja i/ili očvršćavanja),
retarderi (usporivači vezivanja), zaptivači,
antifrizi (dodaci za betoniranje na niskim
temperaturama)...

Aditivi mogu biti u tečnom ili praškastom
stanju, a njihovo doziranje je obično oko 5%
mase cementa, i dodaju se mahom prilikom
spravljanja betonske mešavine.

Plastifikatori su dodaci koji poboljšavaju
ugradljivost i obradivost betonskih smeša, pa
se može reći da oni predstavljaju regulatore
reoloških* svojstava svežeg betona (*nauka
o deformacijama i tečenju metala). U novije
vreme sve više ulaze u primenu tzv. superpla-
stifikatori i hiperplastifikatori koji omoguća-
vaju još značajnije smanjenje količine vode u
svežem betonu, a da se pri tome ne ugrožava
njegova ugradivost i obradivost. Smanjenje
vode može da iznosi i preko 30%.

Aeranti (uvlačivači vazduha) su aditivi pu-
tem kojih se u strukturi betona formiraju

mehurići (globule) vazduha reda veličine
0,01-9,3mm. Ovi mehurići su ravnomer-
no raspoređeni unutar mase betona, i takva
struktura uslovljava povećanje otpornosti na
dejstvo mraza.

Zaptivači isto kao i aeranti, mogu se sma-
trati za aditive regulatore strukture betona.
Nakon njihove reakcije sa klinker minera-
lima dobijaju se produkti koji zaptivaju ka-
pilarne pore u cementnom kamenu. Na taj
način povećava se stepen vodonepropustlji-
vosti očvrslog betona.

Aksceleratori su najčešće jedinjenja hlori-
da, pri čemu je najpoznatiji i najčešće upo-
trebljavan akcelerator kalcijum hlorid. On
ne utiče bitno na vezivanje cementa, ali u
značajnoj meri ubrzava proces očvršćavanja.

Retarderi deluju na taj način što oko zrna
cementa stvaraju opne koje sprečvaju brzo
odvijanje hemijskih procesa na relaciji ce-
ment-voda. Najpoznatiji i najrasprostranje-
niji retarder u upotrebi je sadra.

Inhibitori korozije se koriste kako bi uma-
njili koroziju čelika (armature) u betonu.

Vrska je hemijski aditiv koji se uglavnom ko-
risti prilikom vezivanja novog betona za stari.

Antifrizi su sredstva protiv smrzavanja sve-
žeg betona. Deluju tako što snižavaju tač-
ku smrzavanja vode. Njihovom upotrebom
omogućava se izvođenje betoniranja i na
temperaturama nižim od 0°C.

Vrste betona

Prema načinu ugradnje razlikujemo monoli-
tni i montažni beton. Monolitni beton se u
tečnom stanju ugrađuje na samom gradilištu
(gde se i proizvodi ili doprema kamionima-
mikserima). Montažni beton se koristi za
fabričku izradu modularnih betonskih kon-
strukcionih elemenata (blokova, stubova,
greda, panela i dr.), koji se zatim montiraju
na gradilištu. Prema sadržaju vode razlikuje
se: vlažan beton sa malo vode (ugrađuje se
nabijanjem ili vibriranjem), plastičan be-
ton sa umerenom količinom vode (uliva se
u kalupe armirano-betonskih konstrukcija)
i vrlo plastičan beton sa većim sadržajem
vode (ugrađuje se livenjem). Proizvode se i
naročite vrste cementnog betona, od kojih
su za niskogradnju najbitniji: torkret-beton,
brizgani beton i laki betoni raznih sastava.
Prema zapreminskoj masi betoni su pode-
ljeni na lake i teške betone.

Laki betoni su podeljeni na: lakoagregatne
betone, jednozrne betone i ćelijaste betone.
Lakoagregatni betoni dobijaju se na bazi
cementa, vode, lakih agregata i eventualno

aditiva. Ovi agregati mogu da budu neor-
ganskog ili organskog porekla. Lakoagrega-
tni betoni se koriste za izradu: raznih ploča
i blokova, podloga za podove, završnih slo-
jeva podova...

Jednozrni betoni sastoje se od jedne frak-
cije agregata (8-16 ili 16-31,5mm) i cemen-
tne kaše. Cementne kaše treba da bude toli-
ko da se pomoću nje izvrši slepljivanje zrna
agregata, bez popunjavanja praznih prostora
između zrna. S obzirom na vrlo mali sadržaj
cementa i na veliku poroznost, čvrstoća ovih
betona ne prelazi granicu od 10MPa.

TEMAbroja

Stadion Giants-a, njujorškog predstavnika
u NFL-u (liga ameri kog fudbala), otvoren
je oktobra 1976. godine pred 75.000 ljudi.
Ve tog dana svako na tribinama je uo ili
verovao da je u betonu pod njim godinu
dana ranije završio uveni vo a sindikala-
caDžimi Hofa (Jimmy Hoffa).

Hofa je nestao 30. jula 1975. godine i od
tada, uprkos brojnim glasinama ili tvrdnja-
ma osu enih mafijaških šefova i ubica da
znaju gde je završino Hofino telo, najšire
prihva ena teorija ostaje da je ubetoniran u
njujorški fudbalski stadion tokom gradnje

Vodotornjevi u Kuvajtu su svakako jedan
od najpoznatijih spomenika arhitekture iz-
ra enih od prednapregnutog betona, i prvi
savremeni arhitektonski simboli arapskog
sveta (jedini pre ekspanzije u Dubaiju to-
kom 90-ih). Projektanti su bili Sun Lind-
strom i Malen Bjorn, a izvo enje radova
povereno je našem Energoprojektu.

Tornjevi su otvoreni za posetioce marta
1979. godine. Prvi toranj je visok 145,8m,
drugi 187m i na njemu su restoran i vidi-
kovac (na 123m od nivoa mora). Ova dva
tornja nose loptaste rezervoare sa ukupno
4.500l vode, dok je tre i toranj bez lopti i
služi kao gromobran i nosa rasvete za
druga dva.

Tornjevi su pretrpeli ošte enja tokom Zali-
vskog rata 1991. ali su zatim odmah potom
obnovljeni i vra eni u prvobitno stanje

Napomena:narodni obi aj da se u temelje ku e
ubetoniraju kokoške, puževi i kovanice nema ni-
kakve veze sa aditivima za beton

21

www.buildmagazin.com

Ćelijasti betoni se dobijaju tako što se
svežem betonu dodaju određena sredstva,
putem kojih se ostvaruje porozna struktura
očvrslog betona. Najpoznatiji ćelijasti beto-
ni su gas-betoni i peno-betoni.

Najpoznatija vrsta gas-betona je siporeks.
Dobija se od kvarcnog peska, cementa (ili
kreča), vode i praha aluminijuma. Pod uti-
cajem oslobođenog vodonika dolazi do na-
dimanja mase, odnosno do stvaranja velikog
broja mehurića - pora u masi materijala.
Peno betoni su laki betoni ćelijaste struktu-
re, kod kojih se ćelije ne stvaraju hemijskim
putem, već mehanički (mešanjem). Razne
emulzije se koriste kao sredstvo za stvaranje
pene. Ćelijaste betone odlikuje velika poro-
znost koja se kreće u granicama od 60-80%.
Zapreminske mase su im izuzetno male i
iznose od 300-1200kg/m3.

Teški betoni imaju zapreminsku masu već
od 2500kg/m3. Velika zapreminska masa
teških betona ostvaruje se upotrebom te-
ških agregata, kao što su: barit, rude gvožđa
(magnetit, hematit i limonit), opiljci ili spe-
cijalno izrađene kuglice od gvožđa i čelika.
Da bi se poboljšale zaštitne osobine teških
betona, dodaju im se jedinjenja bora ili li-
tijuma. Čvrstoće teških betona nisu visoke;
čvrstoća na pritisk ne prelazi 40MPa, dok se
zatezna čvrstoća kreće od 1-3MPa.

Armirani beton je materijal koji vezuje be-
ton i čelik u jednu monolitnu celinu, u kojoj
su spojene povoljne osobine oba materijala.U
armirano betonskoj konstrukciji beton prima
naprezanja na pritisak, a armatura naprezanja
na zatezanje i smicanje. Nosivost armiranih
nosača može se povećati nekoliko desetina
puta u odnosu na nearmirane nosače.

Mikroarmirani beton se sastoji od kompo-
zitnih vlaknastih materijala omotanih poli-
mernom smolom, koji su alternativa čeličnim
armaturnim šipkama ili mrežama. Polimerna
armaturna vlakna, karbonska i staklena, već
predstavljaju komercijalni proizvod u građe-
vinskoj industriji. Predviđena su za upotrebu
kao zamena za armaturni i prenapregnuti
čelik. S njima se izbegava problem korozije,
a imaju i neke druge poboljšane karakteristi-
ke u odnosu na obični čelik. Fiberglass šipke
su pogodne za manje opterećene elemente:
ograde, obložne panele, za betone izložene
mrazu ili solima: luke, ploče mostova, auto-
puteve u ekstremnim uslovima.

Betoni visokih čvrstoća imaju čvrstoću na
pritisak veću od određene vrednosti koja je
vremenom polako rasla. Sredinom prošlog
veka ta je vrednost bila 30 MPa, dok je ona
danas u većini zemalja 60 MPa. Beton viso-
kih čvrstoća, osim što ima veliku čvrstoću na
pritisak, poseduje i ostala mehanička svoj-
stva koja mu daju veću trajnost i otpornost
na agresivnije delovanje okoline. Dobra za-
štita armature, trajnost, velike rane čvrstoće,
visoka otpornost na mraz i na habanje i laka
ugradljivost svežeg betona razlog su češće
primene betona visokih čvrstoća.

Prskani beton ili torkret-beton (ime dobio po
proizvođaču pumpi Torkret; eng. shotcrete),
postavlja se na željeno mesto pomoću kom-
presovanog vazduha. Torkret-beton se često
koristi prilikom betoniranja kosih/vertikal-
nih zemljanih ili kamenih površina, pošto
eliminiše potrebu za oplatom. Ponekad se
koristi za ojačavanje stene, prilikom gradnje
tunela, zaštite saobraćajnica od odrona i sl.

Postoje suvi i mokri postupak ugradnje tor-
kret-betona. U suvom se cement i agregat me-
šaju u mašini, suva mešavina se potiska kom-

Nema ka je svakako zemlja iji objekti u
betonu prevazilaze popularnost svih dru-
gih.Vu ija jazbina (slike ispod), danas
se zapravo nalazi na teritoriji Poljske, ali
tokom pet godina rata ona je služila kao
Glavni štab nema ke komande. Sastojala
se od 80 objekata od kojih su 50 bili bunke-
ri. Imala je sopstveno napajanje, železni ki
krak, avio-pistu, kazino, bioskop...

Atlantski zid, zapo et 2. marta 1944. na
obali Normandije sa injen je od 3.000m3
betona, a bunkeri za artiljerijska oru a (sli-
ka dole) imali su zidove debljine oko metra.
Na ove objekte ba eno je preko 2.000t sa-
vezni kih bombi, ali su oni i do danas ostali
mahom netaknuti.

Na slici iznad: betonski bunker tipa M272
– ovakvi bunkeri bili su raspore eni duž i-
tavog pojasa uz obalu Atlantskog okeana.

uven je i bunker u Berlinu (slika dole),
u kom je Hitler proveo poslednje dane sa
svojim poslednjim preostalim generalima,
Evom, i Gebelsom sa porodicom. Ispred tog
bunkera su prona ena i dva ugljenisana za-
kopana tela za koje se pretpostavlja da su
tela Hitlera i Eve Braun. Ovo mesto je danas
okruženo kompleksom stambenih zgrada

TEMAbroja

BrodSS Sapona gra en je kao parni te-
glja sa betonskim trupom za vreme
Prvog svetskog rata po nalogu predsedni-
ka SAD-a Vudroa Vilsona. Završen je tek
pošto se rat završio, i jedno vreme služio
je kao skladište nafte. Brus Betel 1924. ku-
puje i seli brod na Bimini, gde opet služi
kao skladište – ali alkohola, za vreme pro-
hibicije. Dve godine kasnije, pre nego što
je Betel stigao da ga pretvori u no ni klub,
uragan uništava brod. Za vreme drugog
svetskog rata olupina služi kao trenažna
meta mornarice i avijacije SAD, a 2004.
uragan otkida krmu. Danas je ovo mesto
popularan reper za ronioce

Na narednim stranama ima ete priliku da
upoznate sredstva za zaštitu betona i be-
tonskih konstrukcija ameri ke kompanije
Evercrete koje kod nas predstavlja firma
Comprivex.
Tako e, predstavljamo vam i renomiranu
firmu Inco koja se bavi sanacijom beton-
skih konstrukcija koriste i u svom radu
najsavremenija sredstva: karbonska vla-
kna, epoksidne smole, torkretiranje...

Lensim-Neoton e vam se predstaviti
lakom betonskom masom Politerm Blu,
široke primene u gra evinarstvu.
Vide emo i program galanterije za beton
firme MB Company, i posebno, njihovu
ponudu distancera za armiranje

22

23

presovanim vazduhom, a voda za hidrataciju
se dodaje na završetku creva prilikom izbaci-
vanja mešavine, dok se u mokrom postupku
mešavina priprema sa svom neophodnom
vodom i takođe se pumpa crevima. Međutim,
ovde se kompresovani vazduh pojavljuje tek
na ustima creva i raspršuje beton u željenom
pravcu. Za oba metoda mogu biti dodati adi-
tivi aksceleratori i vlakna kao armatura.

Ime Gunite se često koristi za torkret, ali je
pravilno samo kad se odnosi na suvo-me-
šani i nekada je to bilo zaštićeno ime. Ovaj
tip betona je sposoban da razvije visoku čvr-
stoću samo par sati nakon postavljanja. Ova
osobina ima prednosti kao što je brzo ukla-
njanje oplate i nastavak gradnje, popravka
puteva koji mogu da se puste u promet samo
nekoliko časova kasnije...

Betoni armirani kratkim čeličnim žicama

se najčešće koriste za prskani beton (mlazni
beton, torkret), tamo gde je ugradnja armature
vrlo teška ili skupa (primarna tunelska obloga).
Odlika ovih betona je da su relativno jeftini jer
se čelične žice (najčešće posebno oblikovane)
mešaju u mešalici zajedno sa betonom.

Betoni od reaktivnog praha poseduju
vrlo visoke čvrstoće na pritisak od 200 do
800MPa i vrlo velike čvrstoće na savijanje
25-150MPa. Treba napomenuti da je na
gradilištima do sada ostvarena čvrstoća na
pritisak od oko 250MPa. Osnovna je pre-
tpostavka kod betona od reaktivnog praha
da će materijal sa malim brojem nedostata-
ka, kao što su mikropukotine i pore, ostvariti
veći postotak potencijalne čvrstoće definisa-
ne njegovim komponentama. Ovaj beton
sadrži čestice manje od 0,1μm, pa do pribli-
žno od 400 do 600μm. Čelična vlakna koja
se dodaju u ovaj beton su dužine 13mm i
prečnika 0,15 do 0,175mm, vrlo visoke čvr-
stoće na istezanje od oko 2500 MPa.

Ferocement je atraktivan građevinski mate-
rijal, širokih mogućnosti upotrebe i poželjnih
fizičko-mehaničkih svojstava. Načinjen je od
portland cementnog maltera i više slojeva
finih mreža. Mreže su najčešće od čeličnih
žica, a izrađuju se još od polipropilena, jute,

vlakanaca bambusa i konoplje. Ferocement
se razlikuje od konvencionalnog armiranog
betona uglavnom po načinu armiranja, upo-
trebe samo sitnih frakcija agregata (peska)
za izradu maltera, što mu daje bitno drukčija
svojstva i mogućnosti primene. Ugrađena
armatura vrlo se lako savija u finalni oblik,
pa se ferocement može upotrebljavati za iz-
radu zakrivljenih ploča raznovrsnih oblika i
namena. U početku ferocement se uspešno
upotrebljavao, a i sad se upotrebljava, za iz-
radu brodova i čamaca.

Samougrađujući beton je razvijen u Japanu
80-ih godina XX veka nakon uviđanja pro-
blema ugrožene trajnosti betona usled koro-
zije armature nastale zbog nekoherentnosti
mase, odn. zaštitnog sloja. Uzrok ovome bio
je nedostatak stručne radne snage prilikom
ulivanja betona, posebno u uslovima nepravil-
nih oplata i gusto raspoređene armature. On
je u osnovi baziran na standardnom betonu
uz dodatke koji umanjuju potrebnu količinu
vode, a povećavaju želatinoznost smese, stva-
rajući tako beton visoke čvrstoće i trajnosti.

Prednapregnuti (prethodno napregnuti)
beton je vrsta armiranog betona, kod koga
se armatura pre ugrađivanja betonske sme-
še prethodno napregne zatezanjem (120-
130MPa). Armatura od visokokvalitetnog
čelika održava se u zategnutom stanju sve
dok beton dovoljno ne očvrsne i ne dođe do
prijanjanja betona za armaturu. Uklanja-
njem opterećenja armatura se skupi zbog
svoje elastičnosti i stisne beton, tako da je
armirano betonska konstrukcija u stanju da
bolje izdržava zatezna naprezanja. Primena
prednapregnutog betona neizostavna je pri
izvođenju konstrukcija koje trpe velike sile
pritiska, zatezanja ili torzije, kao što su mo-
stovi i vijadukti, vodotornjevi i sl.

Osobine betona čine ga nezamenljivim kod
građevinskih poduhvata najviših kategori-
ja visoko i niskogradnje: infrastrukture,
fundiranja, usmeravanja i kontrole voda...
Nove tehnologije i razvijanje novih mate-
rijala čini se da za dugo neće ugroziti dobri
stari beton... One će pre pomoći da upotre-
ba betona prevaziđe okvire u kojima se sada
kreće, i da odgovori na nove izazove

13. avgust 1961. – 9. novembar 1989.

Skoro tri decenije zid i bodljikava žica raz-
dvajali su Berlin po liniji duga koj 155km.
Zid prose ne visine od tri i po metra ubrzo
je postao simbol Hladnog rata, a podeljen
Berlin je bio slika sveta u malom

Berlin ima i novi simbol grada na injen od
betona – 2.700 betonskih kubusa posta-
vljenih nedaleko od Brandenburške kapije
2005. kao uspomena na žrtve holokausta,
izazvali su svojevremeno velike polemike u
javnosti. Kriti ari su zamerali da se predugo
ekalo na odavanje po asti Jevrejima, kao i
to da je spomenik previše apstraktan

Mladafirma Asa Ibelik prezentuje svo-
ju ponudu na polju montažnih betonskih
kostrukcija. Kod njih dobijate kompletnu
uslugu: projekat, transport prefabrikova-
nih elemenata (stubova, greda, predna-
pregnutih krovnih nosa a), montažu, za-
vršnu obradu za objekte svih vrsta

TEMAbroja

INCO DOO

Preduze e za inženjering
konsalting i projektovanje

Cviji eva 62
11000 Beograd
tel/fax: +381 11 617 110
mob: +381 63 305 200

e-mail: kontakt@inco.co.yu
www.inco.co.yu

INCO DOO je preduze e
za projektovanje i izvo
e-
nje specijalisti
kih radova
u gra
evinarstvu koji se
primenjuju pri sanacijama
ošte
enja konstrukcija na-
stalih kao posledica po-
plava, požara, zemljotresa,
eksplozija, kao i od nekva-
litetno izvedenih radova ili
grešaka u projektu. Osim
sanacija ošte
enja nastalih
prirodnim katastrofama
INCO je zauzeo i zna
ajno
mesto u obnavljanju ošte-
enih objekata nakon NATO
bombardovanja. Pored
sanacionih radova, izvo-
de se i zaštitni radovi koji
omogu
avaju produženje
veka konstrukcije, kao što
su hidroizolacije, antikoro-
zivna zaštita i drugo

Inco u skladu sa specifičnošću i delikatnošću svih
ovih radova, primenjuje najsavremenije svetske
tehnologije. Takođe ulaže i značajne napore, s ob-
zirom na eksluzivitet tih materijala i tehnologija,
da izvrši sva prethodna ispitivanja i provere njiho-
vih tehničkih karakteristika, kao i samoinicijativ-
no prilagođavanje tih materijala potrebama kon-
kretnog posla. Osim toga, zbog neodgovarajuće
ponude na tržištu, pojedine materijale preduzeće
proizvodi samo, uz svu potrebnu atestnu doku-
mentaciju. Delatnost preduzeća Inco se načelno
može podeliti u nekoliko oblasti:
projektovanje i izvođenje sanacionih radova uz
primene najsavremenijih tehnologija
specijalne hidroizolacije
izrada novih sistema

Poseban izazov za preduzeće Inco uvek je bilo
projektovanje i izvođenje radova na podizanju
posrnulih delova (ili celih) konstrukcija, njihovo
ispravljanje ili vraćanje u prethodnu funkciju.

Metode i proizvodi koje Inco primenje u radu sa
betonskim konstrukcijama su:
karbonski laminati i trake – za ojačavanje kon-
strukcija kod promene namene ili sanacije pre-
thodno učinjenih grešaka, odn. nastalih oštećenja
epoksidne smole niskog viskoziteta – injektira-
nje prslina u betonskoj konstrukciji
poliuretanske smole – za zaptivanje i saniranje
pukotina u betonu (sprečavanje procurivanja)
torkretiranje – ojačavanje zidnih platana, osi-
guravanje klizišta i odrona prskanjem betona
ankerisanje i bušenje rupa u betonu – ugradnja
ankera epoksidnim smolama, poliuretanima ili
brzovezujućim betonom


Ojačavanje konstrukcija armirano-betonskih zi-
dova i stubova torkretiranjem (slika ispod) izve-
deno na zgradi Alfa banke u Knez Mihajlovoj.
Na prethodno posta-
vljenu mrežastu ar-
maturu na zidovima, i
uz dodatnu armaturu
na stubovima, izvrše-
no je ojačavanje kon-
strukcije povećanjem
mase betona.
Ovo povećanje je ostvareno torkretiranjem uz spe-
cijalne aditive koji obezbeđuju adheziju između
starog i novog betona. Ukupno je iztorkretirano
1.200 metara kvadratnih površine.

Inco poseduje brojne reference u sanaciji betona
(ali i drugih konstrukcionih materijala):
Beograd – Astra banka (ojačavanje stubova spi-
ralno lepljenom karbonskom trakom), zgrade
B92 i Elektrometala (ojačavanje konstrukcije radi
uklanjanja nosećih stubova), Alfa banka i Parti-
zanka (sanacija konstrukcija torkretiranjem)
Banatski Dvor – podlivanje teških mašina
epoksid-betonom
Pančevo (industrijska zona) – sanacija buster-
pumpi, sanacija temelja cevovoda i sanacija ba-
zena za hemijsku pripremu vode
Leposavić – izrada projekta i sanacija mosta
Ovčar banja – sanacija klizišta

Ovo je samo najsažetiji spisak radova koje je
uspešno izveo Inco! Kada se tu dodaju i sanacije
u krugu fabrika US Steel (Smederevo), Lafarge
(Beočin), itd. – jasno je da na našem tržištu nema-
ju konkurenciju


Inco je prvi u bivšoj SCG primenio karbonska
vlakna na polju oja avanja konstrukcija, što je i

publikovano u nau nim serijalima RTS-a (Nau ni

leksikon, Nau ne novosti...). Uprkos pojavi drugih

preduze a koja u ponudi navode i ovu delatnost,

firma Inco stoji iza stava da jedina na našem tr-

žištu poseduje neophodno znanje i iskustvo koje

garantuje kvalitetno obavljen posao.

Na slici (desno) prikazano je oja avanje betonskog

stuba karbonskim trakama, dok fotografija u zagla-

vlju (sasvim gore) prikazuje oja avanje betonske

plo e karbonskim laminatima

LEK ZA VAŠE KONSTRUKCIJE

INCO

TEMAbroja

24

www.buildmagazin.com

COMPRIVEX DOO

Generalni distributer za
Evercrete Corporation

Ljutice Bogdana 1a
11000 Beograd

tel: + 381 11 2650 118
fax: + 381 11 3674 638

e-mail: comprivex@eunet.yu
www.evercrete.com

Na tržištu Srbije ve
godinu dana preduze e
Comprivex d.o.o. Beograd
uspešno posluje i razvija
distributivnu mrežu
hidroizolacionih materijala
ameri
ke kompanije
Evercrete Corporation.
Svi profesionalci iz oblasti
gra
evinarstva svesni su
problema brzog starenja
betonskih, cementnih
i drugih površina, što se
doga
a ukoliko ove nisu
valjano zašti
ene od vlage,
konzervirane, i tretirane
na dobar i pravilan na
in

Ekološki hidroizolacioni proizvodi kompanije
Evercrete upotrebljavaju se širom sveta već 60 go-
dina, tokom kojih uspešno rešavaju sve probleme i
zahteve vodootpornosti i zaštite betona, ali i drugih
prirodnih materijala. Iskustva američke građevin-
ske industrije, kao jedne od apsolutno vodećih u
svetu, svakako da predstavljaju najbolje reference
za svaki od proizvoda koji je nastao pod njenim
okriljem. Ovo naročito važi za proizvode iz do-
mena hemijske industrije namenjenih za primenu
u građevinarstvu.Evercrete proizvodi prisutni su
na objektima visoke i niskogradnje, pri zaštiti pute-
va, mostova, brana, javnih površina... BUILD vam
sada predstavlja samo neke od njih u ponudi firme
Comprivex...

Evercrete DPS (Deep Penetrating Sealer) je je-
dinstveni i veoma trajan hidroizolacioni materijal.
DPS je ekološki pogodno, bezmirisno, bezbojno,
neotrovno i nezapaljivo sredstvo, koje je sigurno
i jednostavno za upotrebu. Napravljen je na bazi
vode i minerala, i može se primeniti na svim be-
tonskim i cementnim površinama. Kada se nane-
se, prodire 3-4cm ispod površine betona i reaguje
sa alkalima i krečom u betonu. Tako se formira
membrana od silicijumovog gela u porama i ka-
pilarima betona, trajno onemogućavajući prodor
vlage a ipak dopuštajući da beton diše. Vremenom,
tako formirana membrana od silicijumovog gela,
hidrira i očvršćuje prelazeći u kristalnu strukturu
čime se povećava tvrdoća i izdržljivost betona.

Izolacione mase koje se nanose na površine od
čvrstih smesa i materijala namenjenih kretanju
pešaka ili vozila, ili na bilo koju podlogu koja trpi
sile trenja, nakon određenog vremena pohabaće se
i na kraju i sasvim nestati usled dejstva trenja, kao
posledica fizičke abrazije, ostavljajući pri tom po-
vršinu u potpunosti nezaštićenu.

DPS, za razliku od takvih masa, trajno postaje deo
betona, i štiti ga od vlage, smanjuje cvetanje beto-
na, pravi zaštitu koja ne traži ponavljanje, povećava
žilavost i čvrstoću betonske površine, može se upo-
trebiti i na suvoj i na mokroj površini, smanjuje pra-
šenje betona, poboljšava prijanjanje ostalih završnih
slojeva, štiti beton od uticaja hemikalija...

Evercrete Deep Clean je još jedan vrhunski pro-
izvod za zaštitu betona iz ponude Comprivex-a.
Radi se o višenamenskom čistaču zaprljanih be-
tonskih površina koji uklanja dubinske mrlje od
ulja, osip od kristala i soli, čađavost i prljavštinu.
Ekološki je prihvatljiv, biološki razgradiv i neotro-
van – odobren od Ministarstva poljoprivrede SAD.
Jedostavan za korišćenje, u svojoj punoj snazi pred-
stavlja ekološku alternativu hidrohlornoj i drugim
kiselinama za pripremno i osnovno čišćenje: beton-
skih podova, zamrljanog betona, prilaznih puteva,
opeka, kamena, pločica, motora...

Evercrete Top Seal je bistar, mat, neotrovan,
jed-noslojni hidroizolator sačinjen na bazi vode i
minerala. Sposoban je da produži vek trajanja be-
tonskih i drugih površina štiteći ih od svih uticaja:
prirodni kamen, opeka, granit, popločanje, fasade,
mozaik, neglazirane obložene površine – podovi u
kuhinjama i kupatilima. Prednosti Top Seal-a su:
jednokratna upotreba, ostavlja čist prirodni završni
sloj, ne menja boju, teksturu ili bilo koje drugo fi-
zičko svojstvo površine na koju je nanesen, smanju-
je cvetanje, štete od smrzavanja, suzbija rast algi i
plesni, UV stabilan, sprečava pojavu mrlja od vode
na popločanoj i teraco površini.

Evercrete Everwood ekološki je prihvatljiv, neo-
trovan, nezapaljiv dubinski izolator za drvo. Osobi-
ne i kvalitet ovog proizvoda u potpunosti su dosle-
dne onima koje imaju Evercrete-ovi proizvodi za
beton i druge čvrste površine.

Hidroizolacija je važan faktor zaštite i bezbednosti
objekta koji ima uticaj na vrednost i rentabilnost
bilo koje građevinske investicije. Vek trajanja sva-
kog objekta u najdirektnijoj je vezi sa kvalitetom
hidroizolatorskog proizvoda i kvalitetom njihove
primene i ugradnje. Nije mudro štedeti na hidroi-
zolaciji, već ona zahteva najstručniji rad ali i najkva-
litetnije materijale. U preduzeću Comprivex d.o.o.
uvek ste dobrodošli, sve Vaše zahteve će razmotriti,
posavetovati Vas i ponuditi Vam najbolje rešenje

Hong Kong | hram | everwood

TEMA broja

REŠENJA ZA BETON KOJA IZDRŽAVAJU TEST VREMENA

COMPRIVEX

REŠENJA ZA BETON KOJA IZDRŽAVAJU TEST VREMENA

COMPRIVEX

25

www.buildmagazin.com

ASA IBELIK

Sedište firme

11000 Beograd
Milana Raki a 48
tel: +381 11 38 30 953

Proizvodnja
11320 Velika Plana
28. oktobar 66
tel: +381 26 51 51 40

e-mail: office@asaibelik.co.yu
www.rajholding.co.yu

Mladafirma na našem
tržištu ASA IBELIK, na-
stala je udruživanjem
stare jugoslovenske firme
Ibelik i strateškog par-
tnera –
uvene ma arske
kompanije Asa (Aša). Firma
se bavi projektovanjem,
proizvodnjom i izvo
enjem
montažnih prednapregnu-
tih armirano-betonskih
konstrukcija i industrijskih
podova, i samo u drugoj
polovini 2007. ugradili su
preko 15.000 kubika beto-
na, izgradivši više desetina
hiljada kvadratnih metara

U Kompaniji kažu da je ovo tek početak i da se
već za ovu, 2008. godinu, sprema unapređenje po-
slovanja: namesto sadašnjih 65 zaposlenih biće do
100 ljudi, a umesto 120 kubika izlivenog betona
dnevno u proizvodnim pogonima u Velikoj Pla-
ni (površine 4.000m2), za ovu godinu pripremaju
proširenje kapaciteta na 170-200m3 betona dnevno.

Asa Ibelik koristi sistem brze gradnje proizvo-
dnjom prefabrikovanih elemenata. U njihovim
pogonima odvija se i proces prednaprezanja kon-
struktivnih elemenata kojim se pre svega postiže
trajnost i stabilnost. Prefabrikovana betonska
konstrukcija se sastoji od stubova, greda i tavanič-
nih ploča. Omogućava građenje različitih objekata
upotrebom relativno malog broja tipskih eleme-
nata, proizvedenih u fabrici u velikim serijama.

Asa Ibelik ima potpuno zaokružen proces pro-
izvodnje, od eksploatacije sirovina do ugradnje
prefabrikovanih elemenata, pa se tako u okviru
Raj Holdinga, čiji je deo i Asa Ibelik, obavlja:
eksploatacija prirodnog šljunka, separacija, livenje
elemenata, zatim su tu i projektni biro, bravarski
pogon za izradu kalupa, armirački pogon, laborato-
rija za ispitivanje kvaliteta ugrađenog betona... Fir-
ma takođe obezbeđuje sav transport (standardnih
i vangabaritnih elemenata) i montažu, ali i finalno
oblaganje konstrukcije.

Kompletan projekat montažnih objeka-
ta izrađuje inženjerski tim Asa Ibelik,
međutim, investitor može doći sa svojim
projektom a oni će prilagoditi prefabrikovane ele-
mente prema želji i potrebama za svaki novi objekat.
Proizvodnja u firmi Asa Ibelik ne zavisi od vre-
menskih uslova, i može se odvijati tokom cele
godine. U proizvodnji betona za ugrađivanje se
koriste najsavremeniji aditivi za osiguravanje do-
bijanja projektom predviđene marke betona.

Iako izvodi radove tek od druge polovine 2007.
Asa Ibelik već ima nekoliko zavidnih referenci:
Subotica – Logistički centar (13.000m2,
ugrađeno 17t užadi za prednaprezanje, ukupno
ugrađeno 960 kubika betona i 170t gvožđa)
Zrenjanin – Fulgar (30.000m2, 90 stubova, 42
prednapregnuta krovna nosača raspona 30m)
Velika Plana – sopstvena proizvodna hala
Krajem 2007. potpisan je ugovor sa hrvatskom
firmom Pevec koja ulazi na srpsko tržište za
objekat površine 40.000m2. Projekat predviđa
oko 3.000 kubika betona, 600t armature, 300
stubova i 600 prefabrikovanih betonskih greda.

Asa Ibelik odgovara na sva arhitektonska rešenja
– od najjednostavnijih do najsloženijih. Luksuzne
stambene zgrade, poslovni objekti, hoteli.... – širok
spektar gradnje postiže se velikim brojem i različi-
tim tipovima kalupa za prefabrikovane elemente


ARMIRANO-BETONSKE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE

ASA IBELIK

Svu armaturu za proizvodnju Asa Ibelik obez-

be uje preko još jedne firme iz Raj Holdinga

–firme Raj Fert. Ovo preduze e proizvodi ar-

maturnu mrežu, binor nosa e, fert gredice...

Poseban kuriozit Raj Ferta je podatak da je

to jedina firma u itavom regionu koja proizvodi

prohromske cevi i kutije najvišeg kvaliteta i široke
primene (za prehrambenu industriju, ograde, itd)

TEMAbroja

26

www.buildmagazin.com

POLITERM BLU

SISTEM LAKIH BETONSKIH OBLOGA

Politerm Blu se sastoji od zatvorenih šupljih
kuglica od čistog ekspandiranog polistirena,
ravnomerne granulometrije, koje su savršeno
sferne, podjednake gustine, netoksične, ne-
upijajuće, netruležne, dimenziono stabilne to-
kom protoka vremena, proizvedene bez sadržaja
hloro-fluoro-ugljovodonika (CFC, HCFC i
HFC), bez hranljivih materija koje potpomažu
razvoj gljivica i bakterija.

U proizvodnji se kuglice Politerm Blu obla-
žu posebnim aditivom E.I.A.© koji omogućuje
savršeno umešavanje sa vodom, ali i sprečava
isplivavanje kuglica na površinu i obezbeđuje
njihov ravnomeran raspored u zamešanoj masi.
Priprema smeše Politerm Blu je krajnje jedno-
stavna, jer se u isporučeni agregat dodaju samo
cement i voda, po odgovarajućoj recepturi koja
zavisi od ciljanih finalnih karakteristika.

Politerm Blu sistem je apsolutno nezamenjiv
u svim situacijama gde se istovremeno zahteva
čvrstina obloge, mala težina, toplotna izolacija i
brzina aplikacije. Nije zanemarljiv ni ekonomski
aspekt njegove primene, jer se više radnih opera-
cija stapa u jednu, što donosi uštedu u utrošenom
materijalu i vremenu

Politerm Blu, sitnozrnasti
agregat za pripremu lakih
betona i maltera, jedan je
od onih materijala u
gra
evinarstvu kod kojih se
ve
na prvi pogled
zapaža njihova
izuzetna svrsishodnost.

Jednostavan i o igledno

funkcionalan, lako je pri-
hvatljiv svim korisnicima,
a profesionalcima otvara
itav niz novih mogu nosti

POLITERM BLU

SISTEM LAKIH BETONSKIH OBLOGA

Lensim-Neoton je svojim komi-
tentima na usluzi, kako pruža-

njem detaljne tehni ke podrške,

tako i direktnim izvo enjem radova

vezanih za aplikaciju prikazanog
Politerm Blu sistema.

Strateški partner preduze a
Lensim-Neoton na implementaciji

Politerm Blu sistema je

firma Tekto Hellas iz Soluna

TEMA broja

POLITERM BLU

Blokovi od a i

Dr Obada Kayali i Karl Shaw sa univerzite-
ta Novi Južni Vels, Australija, razvili su jak
i lagan građevinski materijal, u potpunosti
proizveden od čađi, za koji veruju da će slu-
žiti kao osnova zelenog građevinarstva, na-
ročito u zemljama kao što su Kina i Indija.
Ove dve zemlje zajedno emituju oko 300
miliona tona čađi kao nusproizvoda sago-
revanja uglja i drveta u elektranama i zbog
toga su, naročito poslednjih meseci, na udaru
kritika, kako zbog prevelike emisije štetnih
gasova u atmosferu, tako i zbog uništavanja
šuma Jugoistočne Azije odakle uvoze ve-
like količine kvalitetnijeg tropskog drveta.

Kina, ali ni Indija, naravno da još uvek nisu
spremne da previše pažnje obrate na zaštitu
životne sredine, i niko ne gaji iluzije da bi se to
moglo uskoro dogoditi, i zato se ove dve zemlje
uzimaju kao ciljno tržište novog proizvoda.

U savremenom građevinarstvu već odavno
se čađ koristi prilikom spravljanja elemena-
ta za zidanje (blokova i opeka), ali istraživači
tvrde da se kroz ovaj proces proizvodnje ve-
zuju sve štetne hemikalije umanjujući tako
u velikoj meri količinu atmosferskih gasova
direktno odgovornih za efekat staklene bašte,
a da se istovremeno dobija koristan ekološki
materijal koji smanjuje troškove građenja.
Pri tome su ovi građevinski elementi naj-
manje za 20% lakši i jači u odnosu na kom-
parativne opekarske proizvode i potrebno je
kraće vreme za njihovu proizvodnju.

www.mongabay.news

10 eko-proizvoda

Proteklog novembra u Čikagu izdavačka
kuća Building Green (ekološka gradnja) šesti
put proglasila je top-10 zelenih proizvoda za
građevinarstvo i opremanje nastalih u 2007.
godini. Da bi se neki proizvod našao na ovoj
listi bilo je neophodno da ispunjava bar neki
od uslova: odgovarajuća sirovina, netoksičan
proces proizvodnje i vreme eksploatacije...
Zato je posebno iznenađenje bilo kada se
među ovih deset proizvoda našla i nova ive-
rica kompanije Collins Pine Free Form,
kod koje je melamin-formaldehid zamenio
ureu-formaldehid, inače standardno sred-
stvo u lepljenju iverice.

Ovim je zadovoljen i standard Faze II za
emisiju formaldehida koji je propisala ka-
lifornijska Komora za vazdušne resurse.
Ipak, nova iverica će biti dostupna kupcima
samo kao opcija sa nešto višom cenom. Za
razliku od drugih proizvoda sličnih karak-
teristika (npr. iverice sa fenolnim vezivima),
koji imaju nešto tamnije nijanse u odnosu
na standardne UF-iverice, Free Form ive-
rica je svetlije boje zahvaljujući beloj boji
melamina.

U obrazloženju odluke, Building Green je
saopštio razloge zbog kojih je ovaj proizvod
ušao među deset ekološki najprihvatljivijih:
sastoji se od recikliranih elemenata, ima sve
sertifikate drvnih instituta i oslobađa mini-
malna zagađenja.

www.buildinggreen.com

Metalna draperija

Mrežasta platna kompanije Cascade Coil
Drapery Inc, pružaju zanimljivu vizu-
elnu teksturu u širokom spektru arhi-
tektonskih i enterijerskih dizajnerskih
aplikacija. Metalna draperija propušta
vazduh, svetlo i zvuk, dok jednovreme-
no obezbeđuje vizuelnu podelu prostora
u radnjama, holovima, svečanim sala-
ma, uz mogućnost ostvarivanja različitih
svetlosnih segmenata jednog prostora..

Platna od glatke upletene žice takođe se
mogu koristiti kao obloga zidova, detalj
u dizajnu nameštaja, kamina, skulptur-
nih lampi, itd. Kompanija nudi i naročito
obrađen proizvod namenjen za spoljašnju
upotrebu, za nadstrešnice senika i terasa,
baštenske abažure za lampe, maskirne ka-
veze za posmatranje životinja...

www.cascadecoil.com

Plastika jaka kao elik

Grupa naučnika sa Univerziteta u Mičige-
nu, kopirajući strukturu zida od opeke na
nivou molekula, razvila je laganu i prozirnu
plastičnu masu visokih mehaničkih perfor-
mansi. Na prezentaciji novog materijala, u
oktobru ove godine, naučnici su objasnili
da se njihov materijal sastoji od nanoslojeva
gline i vodootpornih polimera koji se vezuju
belim lepkom. Istraživač, profesor Nicho-
las Kotov, rekao je da dalje razvijanje može
dovesti do lakšeg i jačeg materijala, a kao
neke od primera za njegovu primenu naveo
je proizvodnju pancira i oklopa za vozila u
vojnim i policijskim službama, primenu u
mikroelektromehaničkim uređajima, mi-
krofluidima, biomedicinskim senzorima i
bespilotnim letelicama

KNJIGE O (TRANS)MATERIJALIMA

Princeton Architectural Press objavio je
dve knjige koje se bave novim materijalima u
gra evinarstvu i prate im delatnostima.

KnjigaTransmaterijali - katalog materi-
jala koji definišu naše okruženje, Blaine
Brownell-a, osmišljena je kao džepni vodi
kroz svet poslednjih otkri a i materijala koji
e obeležavati naše okruženje u narednim
decenijama.

Veran temi, Brownell prera uje standardne
kategorije u podeli materijala i postavlja svo-
je koje se ine provokativnim ali i inspirativ-
nim za nova razmišljanja. Koncept podele
odstupa od klasi nog pa su tako materijali:
ultraperforirani, miltidimenzionalni, prekom-
binovani, inteligentni... Nova klasifikacija
omogu ava, ne samo opušteniju i smisleniju
podelu, ve navodi i na traženje sasvim no-
vog pogleda na stvari.

Samu re transmaterijali ne ete prona i
u mnogim re
nicima, ali ona u sebi nosi
mnogostruka zna
enja ine i most iz-
me
u tehnološkog napretka i naših shva-
tanja materijala ali i samog prostora…
...
Blaine Brownell

KnjigaMaterijali u projektovanju (autori
Victoria Ballard Bell i Patrick Rand) bavi se
materijalima na nešto tradicionalniji na in
(poglavlja klasi nih naziva: staklo, beton,
drvo, metal i plastika), ispituju i pojedine
materijale u pojedina nim projektima.
Autori su pokušali da odbrane tezu kroz 60
primera materijalizacije – spoja materijala i
arhitekture. Ono što je možda najzna aj-
nije kod ove knjige jeste akcenat na kako,
tj. predstavljeni su detalji, tehni ki crteži,
graditeljske i zanatske tehnike... koji zai-
sta mogu da pomognu u izboru materijala.

Materijali daju smisao arhitekturi, i presu-
dni su za kona
an izgled, ne samo detalja
ve
i itavog objekta, pa tako, izabrati ih
naknadno zapravo zna
i oduzeti objektu
na kvalitetu.

...Victoria Ballard Bell i Patrick Rand

28

U prošlom broju BUILD
magazina predstavili smo
skele firme MB COMPANY
ali pomenuli smo i
program galanterije za
beton koji obuhvata:
distancere za gornju
i donju zonu armiranja,
sisteme za podizanje,
fiksiranje i povezivanje
betonskih prefabrikovanih
konstrukcija, lajsne i
konstruktivne profile,
magnetne proizvode za
metalne kalupe... ali i
mnoge druge proizvode za
konstrukcijsku industriju.
Upravo ovoj ponudi firme
sada želimo da posvetimo
više prostora...

MB COMPANY

Bul. Arsenija arnojevi a 99g
11070 Novi Beograd
tel: +381 11 31 33 660
mob: +381 63 10 36 565
fax: +381 11 31 33 658

e-mail: mbcompany@eunet.yu
mblager@gmail.com

GALANTERIJA ZA BETON

MB COMPANY

TEMAbroja

Pravilan (projektom predviđeni) položaj armature
u armirano-betonskim elementima i konstrukcija-
ma, od presudne je važnosti za njihovo kvalitetno
izvođenje. Jedino na taj način projektovani beton-
ski element može u potpunosti, trajno i bezbedno
vršiti ulogu koja mu je namenjena. Ukoliko položaj
postavljene armature u betonskoj konstrukciji ne
odgovara projektu po kom je taj položaj određen,
nikako se ne može računati sa tim da će betonski
element imati projetovane karakteristike, već će
one uvek, u većoj ili manjoj meri, biti umanjene.

Višedecenijska iskustva građevinske industrije
u radu sa betonima dovela su do apsolutno po-
tvrđenih činjenica o uzrocima koji su odgovorni
za prerano starenje betona. Kao najčešći krivac
imenovano je oštećenje zaštitnog sloja, usled
čega dolazi do oksidiranja armature u betonu i gu-
bljenja projektovanih neophodnih karakteristika
čvrstoće i savijanja.

Najefikasniji način da zaštitni sloj zadrži projek-
tovanu dimenziju jeste postavljanje distancera.
Pomoću njih, čak i u uslovima gradilišta, neće doći
do sitnih nepreciznosti koje u perspektivi ugroža-
vaju čitavu betonsku konstrukciju.

Distanceri za beton su tako neophodni sastavni
deo pri izvođenju svih armiračkih radova, kako u
industrijskoj, tako i u individualnoj gradnji. Ponu-
da firme MB Company obuhvata sve elemente
bez kojih se armiranje betona ne može zamisliti,
a uz njih posao postaje lakši, brži i neuporedivo
kvalitetniji. Spektar proizvoda ove kompanije je
takav da svi koji su u poslu armiranja, izvođenja
betonskih kostrukcija i livenja gotovih prefabriko-
vanih elemenata, mogu ovde naći sve što im je po-
trebno kako bi posao bio završen na najprecizniji
i najjednostavniji način, što istovremeno znači i
najekonomičniji i najbezbedniji

Distanceri tip 4-10

Distanceri tip 10-15

MB COMPANY

Bo ni prikaz distancera iz ponude
firme MB Company sa
postavljenom armaturom

Okrugli plasti ni distanceri za potrebe male do srednje izdržljivosti

Vrsta plasti nog distancera sa širokom upotrebom. Alternativni laki okrugli distancer koji odgovara razli itim profilima armature.

Šifra

Zaštitni sloj betona

Za armaturu pre nika

Težina
(kg/100)

Pakovanje
(kom)

Picofix 15/ 5-10

15 mm

5 - 10 mm

0,28

1 000

Picofix 20/ 5-10

20 mm

5 - 10 mm

0,30

1 000

Picofix 25/ 5-10

25 mm

5 - 10 mm

0,57

1 000

Picofix 30/ 5-10

30 mm

5 - 10 mm

0,65

1 000

Ultrafix 15/ 4-10

15 mm

4 - 10 mm

0,30

1 000

Ultrafix 20/ 4-10

20 mm

4 - 10 mm

0,48

1 000

Ultrafix 20/ 5-16

20 mm

5 - 16 mm

0,53

1 000

Ultrafix 25/ 4-10

25 mm

4 - 10 mm

0,60

1 000

Ultrafix 25/ 5-16

25 mm

5 - 16 mm

0,74

1 000

Ultrafix 30/ 4-12

30 mm

4 - 12 mm

0,90

1 000

Ultrafix 30/ 5-16

30 mm

5 - 16 mm

1,05

500

Ultrafix 35/ 5-16

35 mm

5 - 16 mm

1,40

500

Ultrafix 40/ 5-16

40 mm

5 - 16 mm

1,65

500

Ultrafix 50/ 5-16

50 mm

5 - 16 mm

2,10

250

Sparfix 10/ 3- 5

10 mm

3 - 5 mm

0,07

1 000

Sparfix 15/ 3- 5

15 mm

3 - 5 mm

0,15

1 000

Sparfix 15/ 6- 8

15 mm

6 - 8 mm

0,16

1 000

Sparfix 20/ 3- 5

20 mm

3 - 5 mm

0,19

1 000

29

www.buildmagazin.com

Gradovi sveta odavno pokušavaju
da iznađu načine balansiranja između dve
krajnosti: potencijalnih prihoda od priva-
tnog komercijalnog zemljišta i neopho-
dnosti javnih zelenih površina. Ova borba
postoji svugde, bez obzira na stepen razvi-
jenosti države, grada, svesti građana, a naj-
uspešniji u rešavanju problema su oni gra-
dovi koji uspeju da pronađu najoptimalnija
rešenja. Pitanje ozelenjavanja nije samo
pitanje estetike ili održavanja psihološke
veze čoveka sa prirodom, već se istovre-
meno radi o poboljšanju eko i klimatskih
uslova u izgrađenim sredinama. Sagleda-
vanje ove teme na širem planu dovodi do
zaključka da gradska zelenila postaju ne-
ophodna kao jedino moguće rešenje zaštite
kvaliteta vazduha.

Problemi koje možemo primetiti prilikom
osnovne analize sistema zelenih površina u
urbanim sredinama, kako širom sveta tako i
kod nas, svode se na sledeće:
Zelenila je sve manje, a sve je manje i nači-
na za njihov povratak u urbano tkivo.
Brzo širenje gradskih jezgara uslovljava sve
veće potrebe za izgradnjom infrastruktur-
nih i drugih objekata, dok površine name-
njene parkovima, park-šumama, dečjim
igralištima i drugim vidovima zelenih oaza
ostaju u drugom planu.
Postoji loša praksa prenamene površina
pod zelenilom iako su ove površine veoma
važne jer predstavljaju deo sistema koji bi-
tno utiče na regulaciju klime i unapređenje
estetske slike gradova. Ova praksa karakte-
ristična je za sredine u kojima javno mnje-
nje ne igra ulogu aktivnog zaštitnika svog
životnog prostora, već pasivnog posmatrača
kršenja ili izbegavanja zakona i propisa.

Kako izbeći navedene probleme? Na koji na-
čin povećati broj zelenih površina u gradovi-
ma ukoliko za njih jednostavno nema mesta?
Predstavljamo vam jedno od novih rešenja
– ozelenjavanje ravnih krovova i terasa.

Zelena oaza
ni na nebu ni na zemlji

U Kanadi, SAD-u, Japanu, Engleskoj... mno-
ge terase i krovovi već su postali zelene površine
koje je na drugi način skoro nemoguće formi-
rati (i očuvati) u gusto izgrađenim gradovima.
Sve češće novi projekti u sebi podrazumevaju
ozelenjavanje krova ili terasa, dok kod nas još
nije razvijena svest, ne samo o prednostima nji-
hove primene, već i o neophodnosti njihovog
postojanja, a arhitekti i neimari do sada nisu
imali dovoljno hrabrosti i stvaralačke drskosti
da ponude jedno takvo graditeljsko rešenje.
Sličnu ulogu u arhitekturi i urbanizmu imaju i
vertikalne ozelenjene površine - fasade, ali će o
njima biti više reči u nekom od narednih broje-
va BUILD magazina.

Balkoni i prostori na ravnim krovovima

mogu da se preurede u veoma zanimljive povr-
šine na kojima tepisi trave i biljke u posudama
daju izvanredne efekte stvarajući zelene oaze
u vazduhu. Krovni vrtovi mogu da sadrže veći
broj elemenata koji se koriste i u vrtovima u
nivou tla: mogu se urediti geometrijskim, pej-
zažnim ili mešovitim stilom, ali ipak postoje
važne dizajnerske i strukturne razlike u razvoju
pejzaža na vrhu krova i u nivou tla.

Uticaji i preduslovi

Uticaji koji deluju na krovove uopšte i ovde su
prisutni: sunce, kiša, sneg, vremenske nepogo-
de (grad, jak vetar...), zagađen vazduh... Zbog
svega toga, najvažnija pitanja pri projektova-
nju krovnog vrta (pre estetskih), jesu ona koja
se tiču zaštite integriteta krova – krovna kon-
strukcija mora ostati vodonepropusna, stabil-
na, dugotrajna i zaštićena od oštećenja.

U najrazvijenijim zemljama sve je prisutnija
tendencija ozelenjavanja krovova, i to ne samo
kroz individualne projekte, ve kao ekstenziv-
no ozelenjavanje petih fasada, koje bi trebalo
bitno da podigne kvalitet života u gradovima.

Njujork e u XXI veku postati grad sa najve im
brojem ozelenjenih krovova. Gradska uprava
planira ozelenjavanje svih krovnih terasa u cilju
poboljšanja mikroklimatskih uslova, smanje-
nja zaga enosti vazduha i buke, unapredjenja

estetske slike grada... Da podsetimo, Men-
hetn
, centralna zona grada, ve sadrži jednu
od najve ih ure enih zelenih površina na svetu
Central park. Ovaj park, poznat iz mnogo-
brojnihfilmskih i televizijskih scena, krije poznati
Prirodnja ki muzej, kilometre staza, mostove,
hektare travnjaka i nekoliko vešta kih vodenih
površina me u kojima je najpoznatije Veliko je-
zero na kome je krajem XIX veka Nikola Tesla
demonstrirao svoj patent daljinskog upravljanja
voze i maketu broda po površini jezera

Zelene površine imale su važnu ulogu još u drevnim civili-
zacijama, pa se tako o njihovoj neophodnosti u gusto na-
seljenim sredinama (gradovima) govori od XIV veka p.n.e.
sve do danas. Razvojni put od tri i po milenijuma sažet je
u konstataciji stru
njaka iz ove oblasti da se ’’istovremeno
sa razvojem društvene i privredne evolucije naselja, menja
struktura i forma gradske pejzažne kompozicije a tako
e
veli
ina i oblik zelenih površina’’.

priredila Marija Živanovi
dipl. ing. pejzažne arhitekture

IZAZOV SAVREMENOG URBANIZMA

KROVNI VRTOVI

urbanizam

www.buildmagazin.com

30

Konstrukcija objekta mora izdržati doda-
tno opterećenje krovnog vrta i zato se mora
odrediti maksimalna težina tereta krova koja
ne sme biti prekoračena. Pravilnim izborom
mobilijara i biljaka celokupna težina elemena-
ta vrta može se svesti na optimum koji neće
ugroziti bezbednost objekta.

Upravljanje vodom i vlagom je važan faktor
u planiranju krovnog vrta. Postoje brojni na-
čini da se postavi i zaštiti vodonepropusna
membrana
, ali bez obzira na to od kog ma-
terijala je izrađena, mora se postaviti pre svih
ostalih materijala i strukturnih elemenata vrta.
Drenaža je podjednako važna, a najbolji na-
čin izvođenja drenažnog sistema za vrt na
krovu je kroz isti sistem koji koristi zgrada
(olucima i sl.).

Bezbednost ljudi i imovine najviše ugrožava
jak vetar i visina objekta. Krovni vrtovi moraju
imati ograde kako bi se zaštitili korisnici, ali i
prolaznici, pa iz tog razloga treba obaviti kon-
sultacije sa nadležnim službama i stručnjacima
u vezi sa propisima o visini i načinu bezbedne
izrade i postavke ograda i zidova.

Ure enje vrta

Tek sada, kada su nam poznati uticaji i pre-
duslovi, možemo pristupiti osmišljavanju i
izvođenju krovnog vrta. Izbor rešenja je veliki,
a svi elementi se mogu kombinovati po ukusu
i potrebama korisnika. Naravno, treba voditi
računa o ulozi svakog postavljenog elementa
ili biljke, koji moraju biti prilagođeni uslovima
karakterističnog položaja na objektu.

Materijali koji se mogu se koristiti za poplo-
čavanje, odnosno zastiranje krovnih vrtova su:
aluminijum, laki beton, drvo ili trava... Svaki
element vrta treba da je sačinjen od što laga-
nijih materijala, dobro pričvršćenih za krov ili
druge delove zgrade.

Izbor biljaka takođe je raznovrstan, a prilikom
odabira treba se opredeliti za niže rastinje kao
što je: patuljasto drveće, nisko žbunje, puzavi-
ce, cveće, trave... Vrste tankog, krhkog stabla i
nežnih listova treba izbegavati jer takve biljke
slabo trpe pojačan uticaj vetra na višim spra-
tovima. S obzirom na činjenicu da su krovovi
direktno izloženi suncu, prilikom odabira bi-
ljaka treba preferirati vrste svetlosti. Vrste senke
i polusenke se takođe mogu koristiti ukoliko im
se obezbede adekvatni uslovi za rast i razvoj.

Podloga za sadnju biljaka je još jedan faktor
koji će uticati na opterećenje krova, pa se pre-
poručuje korišćenje lagane zemljišne smeše
koja sadrži dovoljno hranljivih materija ne-
ophodnih za razvoj biljaka.

Oblikovanje krovnih vrtova i
izbor biljaka

Sa krovnih terasa se pruža uzbuđujuć pogled
na grad. Vidike treba što bolje iskoristiti i
naglasiti, a posmatrača usmeriti ka njima. Za
to nam od velike pomoći mogu biti biljke i
centralni zeleni portali postavljeni kao okviri
za vizure – slike grada. Čak i u slučaju kada
oblikujemo nekoliko okvira za različite vidike,
glavni, najupečatljiviji vidik, ne sme izgubiti
svoju dramatičnost.

Naravno, postoje i delovi grada sumornog i
jednoličnog izgleda. U takvim slučajevima
najbolje rešenje je kreiranje bašte koja je, de-
lom ili u potpunosti, usmerena prema svom
unutrašnjem uređenju i sadržaju. Biljke penja-
čice, ograde i rešetke, zaklanjaju ružan pogled
i stvaraju intiman prostor zaštićen od vetra.
Ovakvi vrtovi mogu obilovati manjim brojem
žbunja geometrijskih oblika ili grupama bilja-
ka koje će stvarati utisak šarenila i opušteno-
sti tradicionalne bašte za odmor. Kreiranjem
zasebnih prostora odvojenih pregradama, ili
postavljanjem pergole, izbor biljaka može da
se proširi i da se jače istakne utisak intimnosti
prostora.

Bez obzira na to kojim će stilom vrt biti obli-
kovan, on ne sme biti pretrpan posudama s
biljkama, kako iz bezbednosnih, tako i iz hi-
gijenskih i estetskih razloga. Neophodno je
ostaviti mesta za odmor i zabavu, jer vaša bašta
će zaista oživeti samo sa vama u njoj.

Vrste biljaka koje se mogu koristiti u krovnim
vrtovima su: Tradescantia hybrida, Verbena x
hybrida, Buxus sempervirens, Primula vulga-
ris, Bellis perennis, Viola sp., Hedera helix, Pe-
largonium zonale, Hydrangea macrophylla...

Naposletku...

U ovom tekstu pokušali smo da ukratko obja-
snimo preduslove i skiciramo mogućnosti za
stvaranje jedne zelene površine na većoj terasi
ili krovnoj površini, ali moramo napomenuti
da je neophodna konsultacija stručnjaka prili-
kom njenog konačnog planiranja i podizanja.
Ovakvi vrtovi se mogu urediti na najrazličitije
načine, zato prepustite mašti na volju i učinite,
prvo svoj krov i svoju terasu, a zatim i svoje
gradove i okruženje, lepšim i čistijim

Nedavno su i kod nas zapo eli prvi koraci
u ovom smeru. Konkurs za urbanisti ko-
arhitektonsko rešenje blokova 25 i 26 u
Novom Beogradu
(kod Arene) prvu na-
gradu doneo je birou Medium International
Development. Projektom je planirano oze-
lenjavanje ravnih krovnih površina u vidu
vrtova i otvorenih rekreativnih površina

Semiramidini vrtovi su se nalazili na levoj
obali Eufrata unutar zidina drevnog Vavi-
lona
. Podigao ih je car Nabukodonosor za
svoju ženu Amitu koja nije bila navikla na
pustinjski pejzaž teritorije današnjeg Iraka.

Nažalost, o vrtovima su ostala samo sved-
o enja savremenika koji su ih još tada pro-
glasili jednim od Sedam uda starog sveta.

Vrtovi su bili raspore eni terasasto,
tako da je svaki od vrtova obuhvatao
po jednu terasu. U njima su uzgajane
egzoti
ne biljke, potoci vode tekli su sa
visina i spuštali se u slapovima do tla
navodnjavaju
i vrtove, natapaju i kore-
nje biljaka i
ine i ceo predeo vlažnim.

Ovo remek-delo umetnosti i svedo anstvo
kraljevskog luksuza, odavalo je utisak pri-
rodnosti, jer se uticaj oveka u održavanju
vrtova nikada nije video... Sam izgled Se-
miramidinih vrtova vekovima je predmet
pretpostavki, ežnji i inspiracija za mnoga
umetni ka dela, posebno u slikarstvu (na
slikama sasvim gore i dole prikazana su
dva od bezbrojnih maštovitih prikaza je-
dnog od najpoznatijih simbola ljubavi)

www.buildmagazin.com

urbanizam

31

Danas je kod nas skoro
nemogu
e zamisliti rad u
arhitektonskoj praksi bez
AutoCAD-a. Uprkos
injenici
da postoje i daleko specijali-
zovaniji paketi, DWG
crteži ostaju najzastupljeniji,
i koriš
enje ovog AutoCAD
formata obi
no je garan-
cija da ne
e biti problema
pri kretanju crteža od ruke
do ruke. Me
utim, visoka
cena programa je u procesu
legalizacije softvera stavila
mnogefirme u nezgodan
položaj, i to ne samo kod
nas, a kupovina više licenci
je
esto nezamisliva

Softver po imenu IntelliCAD razvijao se do
pre neku godinu, kada je pravo na njegovo
dalje razvijanje otkupilo više firmi. Načinjen je
interesantan korak – postojećem kodu je dodat
interfejs identičan AutoCAD-u, i time praktič-
no napravljen klon koji se koristi na potpuno
isti način, sa istovetnim komandama, s tim
da je cena programa par desetina puta niža!

ProgeSoft je u ovome za sada otišao najdalje
– program po imenu ProgeCAD pored identič-
nog prozora i istih komandi sadrži i praktično
istovetne ikone, imena paleta i njihov raspored...

Komande čija imena nisu smela da se presli-
kaju slove drugačije, ali se mogu pozivati istim
skraćenicama, npr: Offset se naziva Parallel, ali
je skraćenica – O; alatka Osnap se ovde naziva
Esnap, ali se može konfigurisati komandom OS.

ProgeCAD objedinjuje neke komponente u
po jedan dijalog. Na primer, upravljanje slo-
jevima (Layers), ravnima (UCS), blokovima
(Blocks), projekcijama (Views), kao i tipovima
linija i kota, smešteno je u jedan prozor – CAD
Explorer. Ovim se izbegava uzastopno zatvara-
nje nekih prozora i otvaranje novih.

Program koristi standardni DWG format i
lako učitava crteže rađene u AutoCAD-u.
ProgeSoft je pratio razvoj DWG-a u potpunosti,
te ProgeCAD ne samo da otvara svaki DWG
fajl, već i snima u format za bilo koju raniju
verziju AutoCAD-a – od ver.2.5 do 2008.

Pri otvaranju i snimanju fajlova snimljenih
u AutoCAD-u ili Architectural Desktop-u, a
koji sadrže objekte koje interno ne podržava,
ProgeCAD se ponaša nedestruktivno – uko-
liko naiđe na takav objekat, on će ga samo na-
značiti simbolom, a ostatak crteža prikazaće
normalno. Funkcija Save će takođe zadržati
ove objekte, tako da se oni normalno otvaraju u
matičnom programu.

Aktuelna verzija ProgeCAD-a je 2008. Ova
verzija je sa sobom donela i podršku za Win-
dows Vistu, kao i novi PLOT prozor sličniji
onom u AutoCAD-u. Ukratko, predstavljeno
rešenje ProgeSoft-a je najbolji način za le-
galizaciju bez trnja

SYSTEM PRO

Ovlaš eni prodavac ProgeCAD
softvera za Srbiju

Hadži- erina 2
11000Beograd
tel. +381 11 244 77 81
383 56 41

www.systempro.co.yu

software

SYSTEMPRO – PROGESOFT INTELLICAD

PROGECAD

32

ANALIZA GRA EVINSKIH KONSTRUKCIJA
METODOM KONA
NIH ELEMENATA

SOFSTK

SOFiSTiK je modularni kom-
pjuterski program za analizu
konstrukcije svih vrsta gra-
evinskih objekata. Kombi-
novanjem modula mogu se
konfigurisati namenski pa-
keti za analizu specijalizova-
nih konstrukcija kao: zgrade,
mostovi, tuneli, geomeha-
nika,
eli ne konstrukcije,
membrane i oplate, dinami-
ka, potencijalni problemi i
sl, a od ove godine integri-
san je CFD modul britanske
firme Physica

Centralno jezgro programa Sofistik čini
CDB baza sa kojom komuniciraju svi mo-
duli pre/post procesora i procesora, tako da
su svi podaci smešteni na jednom mestu.
Takođe, podržani su praktično svi uobiča-
jeni standardi: AASHTO, DIN, EC, BS,
O-Norm, SNIP, SIA...

Tri su načina za modeliranje konstrukcija:
Sofiplus je dodatak za AutoCAD koji
nam omogućava da iz popularnog DWG
formata jednostavno dobijemo Sofistik
model
CADINP je tekstualni parametarski
unos, gde pomoću Teddy modula može-
mo kreirati ili editovati ranije napravljenu
konstrukciju, praktično bez ikakvih ogra-
ničenja (koja inače postoje kod grafičkih
preprocesora) odnosno imati apsolutnu
kontrolu modela i proračuna
Treći način su specijalizovani grafički pre-
procesori za definisanje i proračun nestan-
dardnih poprečnih preseka (WinGRAF),
modeliranje tunela (WinTUBE) i raznih
geotehničkih konstrukcija (FIDES)

Sofistik Struktural Desktop je interak-
tivni korisnički interfejs pomoću koga ko-
risnik kontroliše programske module. SSD
radi u task-orijentisanom modu prevodeći
inženjerske procese u taskove koji se kon-
trolišu preko prozora. SSD omogućava kori-
sniku da kombinuje fleksibilni parametarski

CADINP-input sa interaktivnim moduli-
ma kao što su AutoCAD-bazirani Sofiplus
preprocesor ili Animator za 3D prikaz.

Izlazni rezultati se prikazuju tekstualno ili
grafički, modulom WinGRAF koji je gene-
rator rezultata. Animator je veoma snažna
i atraktivna alatka koja se koristi kao 3D
preprocesor za vizuelizaciju modela i kao
post procesor za prikazivanje deformisane
konstrukcije ili tonova forme u dinamičkoj
analizi.

Za generisanje finalnog izveštaja tekst/gra-
fika čiji sadržaj se definiše pre proračuna, a
može se dopunjavati i kasnije, zadužen je
modul Ursula. Moduli Animator i Ursu-
la
su besplatni tako da je prezentiranje 3D
modela i rezultata proračuna investitoru ve-
oma efektivno i jednostavno

33

software

SSD omogu ava korisniku potpunu kontrolu nad projektom

SOFiPLUS u okruženju AutoCAD-a

Zahvaljuju i Wizard-u dinamika više nije problem

Olakšano modeliranje tunela i geotehni kih konstrukcija

Analiti ki i fizi ki model preuzeti iz Autodesk Revit Structure

FOCUS COMPUTERS DOO

Gradski park 2
11080 Beograd
tel/fax: +381 11 3771 543
mob: +381 63 226 292

e-mail: info@focus-computers.co.yu
www.focus-computers.co.yu

33

34

Kako izabrati odgovaraju i
na
in licenciranja za
Vaše preduze
e?
Nabavka i upravljanje
softverskim licencama
mogu predstavljati pravi
izazov, ali ukoliko želite da
licencirate svoj poslovni
softver, Ex Ecentar d.o.o,
kao Microsoftov partner,
Vam nudi
itav niz programa
za licenciranje koji su
skrojeni tako da odgovaraju
potrebama Vašeg preduze
a

Open Value Subscription (OVS) program li-
cenciranja pruža malim i srednjim preduzećima
jednostavnije plaćanje licenci, kao i mogućnost
kontrolisanja troškova i ciklusa nadogradnje.
Pored ovog, u Ex Ecentru je dostupno i ne-
koliko drugih programa za licenciranje.

Licence kao pravo koriš enja

Licenca je ugovor između proizvođača softvera
koji je autorskim pravom zaštitio svoj proizvod
(softver) i organizacije ili osobe koja koristi
softver. Licence se uobičajeno nabavljaju kroz
neki od Microsoftovih programa za licencira-
nje. Najčešći kupci licenci su korisnici sa više
od pet računara. Licence dolaze u posebnom
pakovanju koje sadrži jasnu oznaku vrste proi-
zvoda i broja licenci kao i obavezni EULA (li-
cencni sporazum sa krajnjim korisnikom).

Osnovne opcije Microsoft programa licen-
ciranja na našem tržištu su:
Microsoft Open Value Subscription
(OVS)
Original Equipment Manufacturer
(OEM)
Microsoft Open License Program
(OLP)
Full Packaged Product (FPP)

Šta je to Microsoft OVS
Licence?

Microsoft Open Value Subscription je pro-
gram trogodišnjeg zakupa licenci za korišće-
nje softvera na svim računarima u preduzeći-
ma koja raspolažu sa najmanje pet računara.

Program OVS donosi kompletno rešenje
jer uključuje sledeće osnovne komponente:
Operativni sistem Microsoft Windows
Professional Upgrade
Microsoft Office Professional
Microsoft Office Small Business
Edition
Microsoft Core CAL


Program u sebi obuhvata CAL-ove (Cli-
ent Access License) za serverske proizvode
Windows Server CAL, Exchange CAL,
Sharepoint CAL i SMS CAL.

Microsoft Small Business
Server CAL

Licence za navedene proizvode možete poručiti
pojedinačno ili kao celinu u vidu dve vrste plat-
formi: OVS Desktop Professional Platforme i
OVS Small Business platforme što Vam dono-
si dodatnih 5% popusta u odnosu na kupovinu
svih komponenti platforme pojedinačno.

Potpisivanjem OVS ugovora stičete pravo
korišćenja najnovije verzije softvera koji ste
odabrali. Ovaj ugovor Vam omogućava i na-
dogradnju licenciranog softvera najnovijim
verzijama koje se u toku trajanja ugovora po-
jave na tržištu (Software Assurance).

Ugovor o zakupu licenci zaključujete na tri
godine. Izabrani softver možete koristiti u više
jezičkih varijanti, pod uslovom da je željeni
jezik podržan. Srpski interfejs paket postoji
za osnovne komponente OVS-a, Windows
i Offi ce. Program OVS uključuje podršku
preko telefona i na sajtu, koju drugi programi
licenciranja ne uključuju. Moguć je, naravno,
dogovor i o drugim vidovima Microsoftove
tehničke pomoći na različitim nivoima.

Ex Ecentar d.o.o. je spreman da svaki vid
licenciranja prilagodi objektivnim potre-
bama potencijalnih korisnika kako bi sam
program licenciranja iskazao punu snagu i
upotrebljivost

EX ECENTAR

Licenciranje za mala i srednja preduze a

software

35

TURBINE

Na kompleks Svetskog trgovinskog centra u
Bahreinu poslednje nedelje oktobra postavlje-
ne su turbine na vetar, što je prvi takav primer
u svetu na objektu komercijalne namene. Tri
turbine, prečnika 29m, drže se na mostovima
raspetim između dve kule. Sam dizajn kula je
aerodinamičan i tako izveden da u potpunosti
koristi povetarac sa Golfskog zaliva i orijentiše
ga ka turbinama povećavajući pritom energiju
vetra. U punoj operativnosti turbine će ispo-
ručivati oko 11-15% energije neophodne za
samu zgradu, tj. 1.100 do 1.300 megavat-ča-
sova godišnje, što je dovoljno da se obezbedi
električno osvetljenje za 300 domova u periodu
dužem od jedne godine.

BUDU NOST – DANAS

ENERGYbase je reprezentativni projekat
nove generacije u oblasti poslovnog prosto-
ra. Konstrukcijom ove poslovne zgrade bečki
Fond za podsticanje privrede (WWFF) želi
da postavi nove standarde. Naime, najma-
nja površina kancelarijskog prostora imaće
250m2, a ponudiće zainteresovanim firma-
ma oko 7.500 kvadratnih metara. Ono što
ENERGYbase razlikuje od miliona poslov-
nih zgrada širom sveta jeste zapravo podatak
da će trošiti tek oko 20% energije u odnosu
na objekte jednake veličine i namene. Da bi
se ovo postiglo, projektom je predviđeno da
ENERGY base prima 100% sunčeve sve-
tlosti u svoje kancelarije, solarno grejanje i

hlađenje, osvežavanje vazduha u prostorija-
ma zahvaljujući rasporedu i odabiru biljaka.
Za izvođenje jednog ovako racionalnog pro-
stora u potrošnji energije neophodno je da
se uloži 14 miliona evra, ali prema svim pro-
cenama ova suma će biti nadoknađena već
u prvim godinama korišćenja.Predviđeno je
da ova zgrada već od sredine ove godine po-
kaže svim zainteresovanim kako je moguće
uštedeti 4/5 energije već u planiranju i iz-
vođenju objekta, ali još jedna dobrobit jeste
ta što grad Beč ovom zgradom namerava da
se još jednom nametne kao poslovni centar
srednje Evrope

www.buildmagazin.com

TEMA JESENI 2007.

U Velikoj Britaniji su i ove jeseni vo ene de-
bate povodom dodele RIBA Stirling Prize
(po arhitekti ser Džejms Stirlingu 1926 - 1992.)
– najprestižnije ostrvske nagrade za arhitek-
turu koja se dodeljuje doma im autorima za
projekat godine. Na konkursu je pobedio Da-
vid Chipperfield
projektom Muzeja savre-
mene književnosti u Berlinu (na slici dole).

Ništa nije sporno u vezi sa projektom koji je
odneo nagradu, niti sa arhitektom koji ga je
potpisao, ali jeste sporno sa lokacijom na
kojoj se objekat nalazi. Nakon što se pono-
vila pri a od prethodne godine (kada je po-
bedni ki projekat britanskih arhitekata svoje
mesto našao u Madridu), pitanje koje se naj-
eš e ulo proteklih meseci jeste: zašto Veli-
ka Britanija ima arhitekte ali ne i arhitekturu?
Naime, stru na javnost ve je ozbiljno zabri-
nuta što najprestižnija nagrada britanskim
arhitektima odlazi za njihove projekte koji se
nalaze van granica Ujedinjenog Kraljevstva.
Po eli su opet da se pominju i primeri iz bliže
i dalje prošlosti koji potvr uju da svetski naj-
priznatiji arhitekti koji dolaze sa Ostrva, na
tom istom Ostrvu nisu umeli biti prepoznati i
priznati: Ri ard Rodžers (koji je veliku karije-
ru zapo eo centrom Pompidu u Parizu, Zaha
Hadid koja je slavu stekla u svetu pre nego
je imala prilike da temelje svojih objekata po-
stavi u rodno tle...

Novi Vembli stadion se još glasnije nego pre
nazivapromašajem, a pojedini stru njaci
maltene jadikuju za rasejanom britanskom
arhitekturom koja je emigrirala pod pritiskom
neznanja i neukusa. Da se ne govori o ha-
labuci povre enog ponosa koja od komarca
pravi magarca, pokazuje i injenica da ve i-
na objekata koji su se našli u finalu tako e
ima temelje u drugim zemljama. Naravno,
krivcem za to što Ostrvo iz godine u godinu
ostaje uskra eno za najblistavija dela svojih
arhitekata, proglašen je prvenstveno doma i
investitor. Stru njaci iz ove oblasti sada su
stavljeni pred jedan pomalo bizaran zadatak:
trebalo bi da prona u na ine kako da obrazu-
ju ljude sa novcem, prvo da prepoznaju dobru
arhitekturu, a zatim i da za nju izdvoje novac.
Zvu i možda smešno, ako ne i nemogu e

Swisspearl® paneli se proizvode u mo-
dernim postrojenjima u Niederurnen-u
(Švajcarska), korišćenjem male količine
energije i visoke svesti o očuvanju okoline.
Proizvode se od visoko kvalitetnog por-
tland cementa, sintetičkih vlakana, celu-
loznih materijala i stabilnih pigmenata.
Vlastiti postupak proizvodnje, sa posebnom
završnom obradom površina, impregni-
sanim ivicama i zadnjom stranom panela,
pruža optimalno ponašanje i trajnost preso-
vanih panela. Eternit Switzerland je jedini
proizvođač koji majstorski sprovodi zahtev-
ni proces proizvodnje integralno bojenih ce-
ment-kompozitnih panela, u veoma širokom
izboru boja, uz visoku higijenu proizvodnog
procesa i veoma mali uticaj na okolinu.

Zadivljuju i izbor

Novi proizvod Swisspearl® je usredsređen
na stvaralačke potrebe arhitekata tako da im
omogući planiranje i ostvarivanje vizije fasa-
de, uz ispunjenje svih očekivanja investitora.
Dakle, prirodna elegancija osobenog i sve-
denog izgleda materijala, različitih završnih
obrada, pruža više prilagodljivosti i izvanre-
dnu projektantsku slobodu da se zavodljive
boje i teksture mogu jednostavno i sjajno
uskladiti sa drugim materijalima.

PANELI I FASADNI SISTEMI

SWISSPEARL®

Ovogodišnja dodela nagrada za arhitekturu

Ranko Radovi , pobedni ku plaketu do-

nela je objektu na ijoj fasadi su na pravi na-

in koriš ene sve prednosti SWISSPEARL®
panela. Dodela nagrada izvršena je

sredinom decembra 2007. u Novom Sadu.

Objekat smelo kombinuje savremene ma-

terijale – SWISSPEARL® fasadni paneli su

iskoriš eni za oblaganje vertikalnih površina

i izradu nadstrešnice objekta. Evo nekoliko

podataka o projektu:

Autor: Arhitektonski biro M+
Radni ka 24, Novi Sad
arh Dragan Marin i
Lokacija: Trifkovi ev trg, Novi Sad
Objekat: Levi 9
Izvo a fasade: Montažni objekti
Za ovaj objekat koriš en je sistem sa
nevidljivim ka enjem SIGMA 12, fasadne
plo e SWISSPEARL® (debljina plo a
12mm, sistem bojenja u masi CARAT)
boja na fasadi : CARAT ONYX 7090 i
CARAT BLACK OPAL 7025
Ukupna površina fasade
SWISSPEARL®: 260m2
POTVRDA SWISSPEARL®

KVALITETA

U prošlom broju smo vam predstavili panele i fasadne si-
steme kompanije SWISSPEARL®

koje na našem tržištu
predstavljafirma ESAL iz Beograda. U me
uvremenu,
ESAL je nizao poslovne i profesionalne uspehe, a kruna us-
pešne godine jeste dodela nagrade za arhitekturu Ranko
Radovi
koja se odigrala sredinom decembra 2007. godine.
Nagrada je pripala objektu u Novom Sadu na kom su, uz
ostale savremene materijale, koriš
ene i estetske prednosti
SWISSPEARL®

panela

promo

36

Glavne osobine proizvoda

Legendarni švajcarski kvalitet ogleda se u
mnogim osobinama Swisspearl® panela. U
prošlom broju nabrojali smo mnoge, a sada
ćemo pomenuti one najkarakterističnije koje
njihove panele izdvajaju od svih ostalih:

ujednačeno bojenje
posebno projektovani sistem fasadnih oblo-
ga sa ventilisanjem sa zadnje strane
bez uticaja blizine morske obale i normal-
nog atmosferskog zagađenja
sunce, kiša (čak i kisele kiše), vlaga i mraz
skoro da ne utiču na izgled površine panela
dug vek postojanosti i otpornosti boje
– obezbeđeno prirodno i ujednačeno sta-
renje celokupne površine panela/fasade
garantovana otpornost od -40°C do +80°C
proizvodi pretežno izrađeni od mineralnih
sirovina, 100 % obnovljivi
švajcarski građevinski standardi potvrđu-
ju 40 godina kao očekivani životni vek
fasada izrađenih od Swisspearl® panela.

Swisspearl®

fasadni paneli

Swisspearl® fasadni paneli su cement-
kompozitne ploče velikog formata, dostu-
pne u različitim načinima završne obrade.
Nakon opsecanja sa sve četiri strane, ploče
mogu biti sečene prema željenim dimen-
zijama. Mogu se postaviti u jednoj ravni sa
vertikalnim i horizontalnim spojevima, ili na
drugi način, horizontalnim preklapanjem.
Detalji spojeva i načini pričvršćivanja kao i ne-
ograničen izbor veličina ploča pruža beskrajne
mogućnosti u stvaranju jedinstvenih fasada.
Swisspearl® fasadni paneli se postavljaju u
skladu sa najnovijom tehnologijom neprekinu-
tog ventilisanja sa zadnje strane fasadne obloge.
Ovaj, u potpunosti razvijen i proveren sistem
oblaganja fasada, već decenijama efikasno štiti
konstrukciju i čitavu zgradu od atmosferskih
uticaja. Paneli su nezapaljivi, otporni na korozi-
ju, trajni i praktično ne moraju da se održavaju.Na kraju još moramo pomenuti i druge
Swisspearl® proizvode koje u svojoj po-
nudi predstavlja kompanija Esal d.o.o.
iz Beograda, čiju tehničku dokumentaciju
možete koristiti kao detaljna uputstva pri
projektovanju i montaži:
Široki izbor dodataka i pričvrsnih sredstava
odgovarajuće boje
Paneli za balkone bojeni sa obe strane, per-
forirani unutrašnji elementi itd.
Prethodna generacija proizvoda razvijana
80-ih (površinski bojeni paneli sa sivim je-
zgrom) takođe se može dobiti za doziđiva-
nje zgrada i naročite potrebe.
Tražite Natura (prozirni završni premaz sa
vidljivom cementnom strukturom) ili Tectu-
ra (jasne, jake neprozirne boje sa sitnozrnom
završnom površinom) sistem bojenja.

Za svako vaše pitanje možete pozovati lo-
kalnog ovlašćenog Swisspearl® distribu-
tera, da proveri mogućnost nabavke panela
u željenoj boji, određenoj veličini, kao i o
svemu drugom što može dovesti do među-
sobne saradnje

ESAL DOO

Ovlaš eni zvani ni
distributer za podru je Srbije

Bulevar Mihajla Pupina 10ž lokal 70
11070 Novi Beograd

tel/fax: +381 11 311 57 84
mob: +381 63 318 558

e-mail: esal@bitsyu.net

www.esal.si
www.eternit.ch
www.swisspearl-architecture.com

Raspoložive veli ineSwisspearl®

panela:

Debljina

proizvodne
mere

korisne mere

(mm)

(mm)

8 mm,
5/16“

3070 x 1250
2530 x 1250

3040 x 1220
2500 x 1220

12 mm,
15/32“

3070 x 1250
2530 x 1250

3040 x 1220
2500 x 1220

U zavisnosti od na ina bojenja i nijanse boje
mogu biti isporu eni i paneli širine 950 mm:

Debljina

proizvodne
mere

korisne mere

(mm)

(mm)

8 mm,
5/16“

3070 x 950
2530 x 950

3040 x 920
2500 x 920

*paneli korisne dužine 10’– 0”
mogu se proizvesti u fabrici

promo

37

Pod građevinskom industrijom podrazume-
vam ceo opus privrednih aktivnosti koje obje-
dinjuju i koje završavaju na nekom objektu. I
to apriori ne podrazumeva samo proizvodnju
građevinskog materijala i opreme nego je-
dan širi pojam, uključujući i samo građenje.
Građevinarstvo je jedna propulzivna, viso-
koakumulativna i izvozna privredna grana,
i to su atributi koje ono sobom univerzalno
nosi, ne samo kad je u pitanju Srbija već i
sve druge zemlje. Poenta u celoj priči je da
se strategija privrede jedne države oslanja
između ostalog i na građevinarstvo, i da se
osloni upravo u onoj meri koju građevinar-
stvo kao grana sa svim pomenutim odlika-
ma koje smo pomenuli, može da iznese.

Još jedna od bitnih karakteristika građe-
vinarstva jeste da za sebe vezuje veliki deo
ostatka privrede. Kada to kažem mislim na
elektro-industriju, industriju u proizvo-
dnji mašinskih elemenata koji se koriste u
građevinarstvu, bazične hemije i materija-
la kao takvih, tj. ne samo isključivo prime-
njivih u građevinarstvu... Kad sve to obje-
dinimo jasno je da građevinarstvo mora
zauzeti svoje mesto u privredi uopšte, a
glavni razlog zašto ono treba da ima, ja ću
biti slobodan da kažem, poseban tretman u
privredi, pored pomenute akumulacije iz-
voznih elemenata, jeste to što građevinar-
stvo može da bude pola privrednog rasta
unutar Srbije, i treba da bude, jer investici-
je kreću upravo kroz građevinarstvo.

Privredni ambijent Srbije –
siva ekonomija

Međutim, mi smo izašli iz jednog teškog pe-
rioda (zaključno sa bombardovanjem, odn.
2000. godinom), koji je morao da ostavi po-
sledice. Ako pogledamo privredne aktivno-
sti u to vreme – dobar deo se događao van-
budžetski, odnosno u zoni sive ekonomije.
To se sa 2000, odnosno periodom od tada, u
mnogome popravilo, ali ne i u meri u kojoj
bi trebalo da se popravi, a u prilog tome go-
vore mnoge analize svih validnih međuna-
rodnih finansijskih institucija, mada to vrlo
lako možemo videti i sami. Taj prostor, ovih
sedam godina, po mom mišljenju, ali veru-
jem da tako misli velika većina privrednika,
nismo dovoljno ažurirali... iskoristili... arti-
kulisali celu tu stvar...

Dakle, suština je napraviti dobar privredni
ambijent. Siva ekonomija ne puni državnu
kasu... Onda Država ima želju, odnosno po-
trebu, da one lojalne optereti dodatnim daž-
binama, i onda nastaje ciklus iz koga se teško
izlazi. Ali suština jeste da od građevinarstva
kreću greenfield investicije koje su nama ne-
dostajale! Tako na primer, zemlje koje su se
spremale za EU još od 1992: Poljska, Češka,
Slovačka, Mađarska... sve su do 2007. imale
povlašćen tretman za sopstvenu građevin-
sku industriju upravo iz razloga da privuku
što više greenfield investicija.

Naravno, nije to jedini preduslov, ali svakako
jeste jedan od osnovnih za stvaranje stimu-
lativnog privrednog ambijenta, pa tako, ono
što je kod nas PDV, oni su počeli da prime-
njuju po znatno nižim stopama, a neke ze-
mlje su čak i sasvim oslobodile građevinsku
industriju pomenutog poreza. Kod nas je
porez u građevinarstvu 18% za repromate-
rijal što je nedopustivo! Isto tako, poreska
fiskalna politika u Srbiji je nestimulativna
za produkciju novih stambenih kvadra-
ta jer je novostvorena vrednost opterećena
većim procentom poreza nego što je to (u
prometu) procenat već amortizovanih starih
stanova, što je neprirodno i u privrednom
smislu neopravdano.

Zato građevinarstvo, bar u Srbiji, bije tešku
bitku sa nelikvidnošću privrede, kao verova-
tno i sve druge grane, jer je novac izašao iz
privrede i otišao u neke druge tokove. Ume-
sto da se sve kreće ka povećanju privrednih
aktivnosti mi imamo vrlo restriktivan pri-
vredni ambijent.

Ono što građevinarstvo naročito muči jeste
zona sive ekonomije. Mi imamo oko 30%
neprijavljenih radnika na gradilištima ši-
rom Srbije. Možda i više, po samom prirodi
stvari to je nemoguće znati tačno... Ali to se
otprilike poklapa sa analizom MMF-a da je
oko trećine srpskog privređivanja ostvareno
u sivoj ekonomiji.

Sa gospodinom Dugandžijom sastao sam se u prostorijama
njegove firme Duga sistem, poslednjeg petka pred Novu
godinu. Na samom kraju još jedne uspešne godine na pri-
vatnom poslovnom planu, našao je vremena da nam iznese
detalje vezane za aktivnosti Udruženja visokogradnje u Pri-
vrednoj komori Srbije,
iji je predsednik. Ali, ovaj intervju je
pomalo bio iznena
enje, bar za mene koji nisam poznavao
Gorana – on je pre svega želeo da predo
i suštinska pitanja
gra
evinske industrije i privrede Srbije uopšte. Te no i kon-
cizno iznošenje problematike, i mogu
ih rešenja, za injeno
komparativnim primerima evropske i svetske prakse, jedno-
stavno nije ostavljalo previše prostora za potpitanja, niti sam
ih smatrao potrebnim. Pretpostavljam da
ete se svi složiti sa
idejama koje Udruženje visokogra
evinara u PKS, na elu sa
našim sagovornikom, priprema da predo
i Vladi Srbije...

NOSILAC PRIVREDNOG RAZVOJA

GRA EVINSKA
INDUSTRIJA

...Meni nije zgodno da pri am o makro-
ekonomiji jer nisam ekonomista, ali prosto...
ameri ki prof. Lafer je utvrdio da postoji di-
rektna veza izme u optere enja li nih pri-
manja radnika porezima i punjenja državne
kase. On je to predstavio kroz parabolu koja
pokazuje kako se pove anjem poreza budžet
puni do jedne ta ke, ali da zatim prestaje da
dobija prilive, sve dok ne do e do nule onda
kada optere enje na primanja zaposlenih
dostigne 100% od zarade, i tada u budžet
ulazi nula! Kada se srpska privreda posma-
tra u ovom kontekstu jasno je da smo u onoj
poslednjoj zoni gde ima svih preduslova za
visoko generisanje sive ekonomije...

razgovor vodio Mladen Bogi evi

38

intervju

Makroekonomija –
komparativni primeri

Zato je ključni značaj borba protiv sive eko-
nomije. Mi u Srbiji imamo 900.000 zvanič-
no nezaposlenih. Svi pričaju kako to treba
popraviti ali malo ko se ozbiljno bavi tim
fundamentalnim problemom. Mi u PKS,
ljudi sa kojima radim, verujemo da se to
mora i može rešiti, naravno u okviru mo-
gućnosti i respektujući sve materijalne pro-
bleme koje ima Država.

Iznad mnogih socijalnih, kozmetičkih, pote-
za Vlade, onaj pravi još nije napravljen – a to
je upravo taj da se smanje porezi na zarade
zaposlenih! Opterećenje, i to ponavljam, na
svakih 100 isplaćenih dinara ili evra je 63%!
To jeste sasvim legitiman zahtev Države,
da se plaćaju porezi (i sama privreda ne bi
mogla da funkcioniše bez Države), među-
tim postavlja se pitanje da li je taj procenat
odgovarajući za situaciju u našoj privredi, ne
samo iz razloga njenog rasterećenja (privreda
bi volela kad ne bi morala da plaća ništa).

Pitanje je da li je iko ikada u ovoj zemlji
napravio pravu analizu koliko bi trebalo da
bude optimalno izdvajanje iz ovakve privre-
de za ovakvu Državu. Apsolutno se slažem
sa onima koji kažu da imamo preskupu
državu. Sa druge strane, spomenuli smo
likvidnost, finansijske tokove, banke koje
su sasvim van sistema privrede, još uvek sa
izuzetno visokim kamatama, koje opet ge-
nerišu neke druge troškove – jer tamo gde
je cena novca visoka, interesantno je držati
ga u bankama a ne u privredi. Kad sve to
saberemo, voleo bih da neko kompetentan
(mislim da to ne može biti Vlada, ona može
biti samo naručilac), napravi jednu ozbiljnu
studiju fiskalne politike, i ne samo sa aspek-
ta ličnih doprinosa zaposlenih.

Smanjenje poreza je u makroekonomi-
ji već praksa i to je počeo da primenjuje
Regan, zatim Irska, koja je krajem 80-ih
imala preko 140% društvenog proizvoda
javnog duga, a onda uvela drastične mere
kroz smanjenje poreza. Najefikasnije mo-
žete da delujete na neki privredni ambi-
jent kroz fiskalne podsticaje – kroz pore-
ske podsticaje za investiranje.

Takođe i Estonija, kao poslednje ekonom-
sko čudo, iz kolapsa u kakvom Srbija ipak
nije bila, za kratko vreme je došla do 17.802
dolara bruto društvenog proizvoda. Kako?
Samo su smanjili poreze... Počeli su pre šest
godina i smanjuju ih svake godine za dva po-
sto (ako se dobro sećam), tako da će do 2009.
spustiti stopu na 20%, istu onu koja je kod
nas 63%! Estonija je potpuno oslobodila od
poreza reinvestiranje, dok u Srbiji, mi ako re-
investiramo, opet nam se oduzima 18%! Sad
bi neko iz Vlade rekao da mi imamo jednu
od nižih stopa (i tačno je, ako ne i najnižih u
regionu), na porez na dobit korporacija.

To jeste istina, ali nije dovoljno. Mi moramo
da se takmičimo sa konkurencijom, a naša
konkurencija su destinacije u okruženju koje
su se dokazale kao dobro tle za greenfield in-
vesticije. Za Hrvatskom (sa kojom smo u
90-te možda ušli i bolji), danas kaskamo.
Mi danas u nekim bitnim parametrima po
kojima se determiniše privredni ambijent,
kaskamo i za Makedonijom, a i Albanija nas
je u nekim merama pretekla.

Srbija ima potencijale, a zašto nismo uspeli
(jer, definitivno se može reći da nismo
uspeli) da za ovih sedam godina pokrene-
mo investicije u meri u kojoj je to moralo
da se uradi? To je druga priča...

Gra evinarstvo Srbije danas

Naše građevinarstvo ima veliku tradiciju (i
dalje nas smatraju silom regiona), ali se sada
dešava da u Srbiji odnose tendere i izvode
radove strane firme. Zašto? Građevinarstvo
jeste povuklo najveći deo tereta 90-ih, i
uspelo je iz toga da izađe, ali se tu potrošilo...
Tu pre svega mislim na tehničke resurse. Do-
šla je kurentnija oprema i tehnologije, a naša
je ostala relativno stara (vidim i u BUILD-u
da se građevinske firme opremaju novom
opremom, ali to se relativno lako postiže).

Najveći ožiljak na srpskom građevinarstvu
jeste kadrovski resurs – domaće radne sna-
ge. Turska je nas zamenila na ruskom trži-
štu, zato što je jeftinija radna snaga (i država
je pomogla nastup firmi na strana tržišta),
a u svetu se to rešava uvozom radne snage
(iz Indije, Vijetnama, Kine...) i mi tako ne
možemo biti konkurentni. Drugi problem
je starosna i kvalifikaciona struktura radne
snage. Nismo zainteresovali mlade da se
već kroz srednje obrazovanje spremaju za
građevinarstvo, i već i po broju i po kva-
litetu imamo deficit radne snage (vi ćete
na gradilištu naći ljude iz drugih branši).

Šta na kraju možemo da uradimo? Mi,
srpski građevinci, moramo da otvorimo
mogućnost uvoza radne snage jer nećemo
moći da gradimo greeenfield investicije,
i tada se dešava da na tenderima dobijaju
strane firme i grade u Srbiji – što je nedo-
pustivo! Zato Srbija treba da razmišlja na
temu kako da uveze radnu snagu. Mi smo
na svetskoj podeli rada i moramo da uva-
žimo te principe i moramo tražiti ovakva
kompromisna rešenja.

Odgovor Vlade bi sada bio: kako da uvozimo
pored 900.000 nezaposlenih? Da li iko još
veruje da skoro milion ljudi u ovoj zemlji sedi
kući i ne privređuje? To je siva ekonomija! Na
njih se ona oslanja i Država to mora suštinski
da reši! Opet se vraćam na makroekonomske
mere, fiskalnu politiku... Jedna od akcija bi
bilo smanjenje svih dažbina koje terete rad!

Planovi PKS

Privredna komora je započela razgovore sa
resornim Ministarstvom za infrastrukturu
o izradi strategije za građevinsku industriju
Srbije. U prilici sam da učestvujem u tom
radnom timu i očekujem da će projekat biti
ozvaničen početkom 2008, i nadamo se da će
neki od predloga biti usvojeni. Želimo da po-
mognemo u detekciji problema i eventualno
njegovom rešavanju. Ali, sve to nema smisla
ukoliko nemamo sagovornika a to je u ovom
slučaju Vlada. Značajna je i uloga vas me-
dija da informišete, ne samo Vladu (smeh)
i stručnu javnost kojoj je vaš list okrenut,
već i širu javnost, jer siguran sam, situacija u
građevinskoj industriji pogađa... mislim da
neću preterati ako kažem... svaku porodicu u
Srbiji, na posredan ili neposredan način

O SAGOVORNIKU...

Goran Dugandžija, dipl. inž. arh, generalni
direktor i osniva preduze aDuga sistem

trenutno je i na funkciji predsednika Odseka

za visokogradnju u Privrednoj komori Srbije.
Duga sistem d.o.o. zapo elo je svoj rad
kao preduze e za projektovanje, da bi za-

tim proširilo delatnosti na izvo enje gra e-

vinskih, zanatskih i instalaterskih radova

na stambenim, poslovnim i industrijskim

objektima, a danas je deo ponude i poseb-

na enterijerska obrada i opremanje objekata.

Od dana osnivanja preduze e beleži nepre-

kidan rast poslovanja pre svega zahvalju-

ju i vrstom stavu njegovih zaposlenih da

je preduze e veliko onoliko koliko je zdravo.

Tako se najzna ajnije reference Duga sistema

umnogome razlikuju od referenci ogromne

ve ine gra evinskih preduze a u Srbiji – to

nisu samo izgra eni kvadrati ve i potvrde

ta nog, poštenog i uspešnog poslovanja.

...Pogledao sam BUILD magazin i mislim
da je dobar i da, u informativnom smislu,
popunjava ono mesto gde imamo dosta
praznog prostora što se stru ne literatu-
re ti e, pre svega u kontekstu osvajanja i
primene novih tehnologija, i materijala u
gra evinarstvu i to mi se veoma dopada...

39

intervju

Kompletna rešenja

Trimo kompanija ima sopstevne sektore za
razvoj, projektovanje, proizvodnju, montažu
i servis, čime svakom kupcu, u svakom tre-
nutku, obezbeđuje detaljnu i kompletnu po-
nudu za čelične montažne zgrade od osnov-
ne ideje do završenog objekta.

Ispunjavanje različitih zahteva savremene
građevinske industrije je samo po sebi iza-
zov i jedino kompanije koje su inovativne i
brzo se razvijaju – opstaju. Tokom godina,
portfolio Trimo proizvoda je rastao i raz-
vijao se u skladu sa potrebama tržišta kako
bi predstavio najmodernije i najkvalitetnije
proizvode u svetskom građevinarstvu.

PRIMER USPEŠNOG POSLOVANJA

TRIMO U SRBIJI

Trimo je jedno od vode ih evropskih preduze a u oblasti
vatrootpornih panela za krovove i fasade. Kao proizvo
a
eli nih montažnih zgrada zauzima važno mesto na evrop-
skom tržištu. Trimo je danas savremeno organizovano i vi-
soko tehnološki osposobljeno preduze
e sa dugogodišnjom
tradicijom, koje uspešno posluje i svojim kupcima obezbe-
uje funkcionalne i estetski dovršene proizvode

NOVA FABRIKA U ŠIMANOVCIMA

(iz saopštenja za medije – Šimanovci,

8. novembar 2007. godine)

Trimo je investirao 12 miliona evra u novu
fabriku u Srbiji. Na visoko automatizovanoj
liniji, kapaciteta 800.000m2

godišnje, proi-
zvodi e se Trimoterm vatrootporni paneli
za oblaganje krovova i fasada. Investicija e
omogu iti i 100 radnih mesta.

Otvaranju su prisustvovali generalni di-
rektor Trimo d.d. Tatjana Fink, ambasodor
Slovenije Miroslav Luci, predsednik IV AP
Vojvodine Bojan Pajti
, kao i brojni prijate-
lji i saradnici Trimo Inženjeringa. Direktor
Stanislav Bajc, uru
io je donaciju od 5.000
evra predsedniku SO Pe
inci, Živku Mar-
kovi
u, za ure enje vrti a u Šimanovcima.

TrimoInženjering osnovan je 2002, od kad
je u Srbiji izgra eno više od 70 objekata u
koje je ugra eno preko 500.000m2

panela.
Investicija u Šimanovcima obezbedi e do-
ma im kupcima visoki kvalitet proizvoda,

kra e vreme isporuke i povoljnije cene, ali
i direktnu kupovinu Trimo panela iz novog
pogona. Od danas, Trimo proizvodi e sa
ove proizvodne linije u svet i i sa oznakom
MADE IN SERBIA.

BUILD na otvaranju...

Otvaranje Trimo fabrike organizovano je uz
pravi spektakl. Nevreme koje je pogodilo
Srem tog novembarskog dana nije uticalo da
provod bude dobar jer je velika bina posta-
vljena pod krovom nove hale u okviru fabrike.
Na bini su se pojavili Sanja Ili i prate i bend
Balkanika koji su svojom muzikom animirali
goste. Nakon mini koncerta doma ini su nas
poveli u obilazak proizvodnog pogona gde
smo na licu mesta mogli videti kako nastaju
uveni Trimo paneli.

Po povratku u halu gde je održan prijem go-
stiju, postavljena je bogata trpeza, a Trimo je
još jednom pokazao svoju gostoljubivost i lju-
baznost, kako prema poslovnim partnerima,
tako i prema medijima

predstavljamo

40

Trimo u svetu

Trimo uspešno posluje na preko 50 tržišta
širom sveta. Proizvodnja se obavlja u pogo-
nima u Sloveniji, Rusiji, UA Emiratima, a
od 8. novembra i u Srbiji. Kompanija Trimo
sa sedištem u Trebnju (Slovenija) je sa 14
preduzeća, 7 predstavništava i 8 zastupni-
štva prisutna u 27 država i svim državama
Jugoistočne Evrope. Region Jugoistočne
Evrope je jedan od najznačajnijih izvoznih
regiona Kompanije.

Trimo odgovornost

Temelj razvoja Trimo kompanije predsta-
ljaju njeni zaposleni, koji imaju mogućnost
neprestanog usavršavanja, razvoja inova-
tivnosti, učestvovanja na međunarodnim
sajmovima, konferencijama, seminarima...
Na ovu temu se osvrnula i Tatjana Fink, gene-
ralni direktor Kompanije, povodom održava-
nja trećeg Međunarodnog takmičenja Trimo
nagrada iz oblasti arhitekture i rekla: Inova-
tivnost, kao spoj razvoja kompanije Trimo i
inovativnog razmišljanja, na različite načine
podstiče naše zaposlene, naše partnere sa ko-
jima sarađujemo, ali i buduće arhitekte...

Trimo je društveno odgovorna kompanija
posvećena negovanju dobrih odnosa sa jav-
nošću i okruženjem u celini. Koncept kor-
porativne društvene odgovornosti je sastavni
deo korporativne strategije Trimo kompa-
nije. Trimo veruje da društveno odgovorni
pristup treba da se odražava u etičkom po-
slovanju i zbog toga razvija partnerske odno-
se koji se baziraju na principima poverenja,
integriteta, iskrenoj komunikaciji kao i obo-
stranom uvažavanju i razumevanju okruže-
nja i društvenih uticaja na poslovanje.

Trimo Inženjering d.o.o.

Trimo d.d. je još 2002. godine u Sr-
biji osnovao kćerku firmu (koja je za-
pošljavala svega pet radnika), i od tada
Trimo Inženjering d.o.o. Beograd poslu-
je kao domaće preduzeće. Ono danas pose-
duje sve potrebne ateste za primenu Trimo
proizvodnog programa na teritoriji Srbije,
kao i licence za izvođenje građevinskih ra-
dova i izradu projektne dokumentacije.

Osim što proizvodi krovne i fasadne pa-
nele, Trimo Inženjering kupcima nudi
kompletna rešenja u segmentu montažnih
građevina, projektovanja fasadnih i krovnih
panela, projektovanja čeličnih konstrukci-
ja, montaže panela, montaže čeličnih kon-
strukcija i tehničkog savetovanja.

TRIMO INŽENJERING DOO

Bulevar Arsenija arnojevi a 99b
11070 Novi Beograd

tel: +381 11 21 29 724
21 29 731
fax: +381 11 21 29 726

e-mail: office@trimo.co.yu
www.trimo.co.yu

predstavljamo

TRIMO POSLOVANJE U 2007.

Za period od 1. januara do 30. septembra
2007. godine ukupni prihod Trimo d.d. izno-
sio je 122,5 miliona evra, a godišnji ukupan
prihod Trimo grupe iznosi 159,5 miliona evra.
Kompanija Trimo je zahvaljuju i uspešnom
poslovanju tokom 2007. godine premašila
planirane rezultate.

TRIMO REFERENCE U SVETU I SRBIJI

Zahvaljuju i profesionalnom odnosu pre-
ma svakom zadatku koji je postavljen pred
Kompaniju, Trimo danas može da se pohvali
svojim brojnim partnerima širom sveta me u
koje spadaju i najve e i najpoznatije svetske
kompanije: Airbus, Mercedes, Peugeot, Ikea,
Nestle, Billa, Bang&Olufsen...

Za samo nekoliko godina poslovanja u Srbiji,
jednako snažne poslovne veze kompanija je
ostvarila i sa firmama koje posluju na našem
tržištu: Mercator, Delta, Rodi MB, Merkur,
Ball Packaging Europe, JUB, Coca-Cola,
Pink International, Polimark, Iveco, Interex,
DIV Vranje, Apatinska Pivara, Grand Motors
Ford, Belexpo, Milšped, Interjug AS, Idea
Konzum, MPC i mnogi drugi.

LOGISTI KI CENTAR MILŠPED

U radnoj zoni naselja Krnješevci, Stara Pa-
zova izgra en je objekat na parceli površine
60.400m2

(slika desno). U pitanju je proje-
kat distibutivnog centra sa komercijalnim i
carinskim skladištem u ukupnoj kvadraturi
20.613m2

(21 643m2

BGP) od ega je poslov-
ni prostor kompanije MILŠPED na 2.750 m2
.

Prizemlje objekta zauzima 15.025m2

u pro-

storu skladišta i 1.463 m2

u poslovnom pro-

storu, tj. ukupno 17.204m2

.
Na otvorenim površinama lokacije (44.000m2
)
organizovani su saobra ajni tokovi, parkinzi
za kamione, dostavna i putni ka vozila, otvo-
reno carinsko skladište i objekat tehni kog
servisa i pranja vozila

41

Kompaniju M-PROFIL iz
Stare Pazove više puta smo
imali prilike da predstav-
ljamo na stranama BUILD
magazina, i posebno, pro-
izvodni program sendvi

panela koji izlaze sa njihovih
proizvodnih linija

U skladu sa rastućim zahtevima tržišta, po-
sebno odgovarajući na potražnju za sistemi-
ma jednostavne, brze i ekonomične gradnje
objekata visokog kvaliteta i dugog veka tra-
janja tokom koga će zadržati sve svoje estet-
ske i kvalitativne osobine, M-Profil iz svog
proizvodnog programa izdvaja proizvodnju
protivpožarnih krovnih i zidnih (fasadnih)
sendvič panela od kamene vune, kao i samo-
gasivih panela sa ispunom od polistirena.

Protivpožarna zaštita objekata ima veoma
važno mesto u savremenom građevinarstvu,
jednako kao i izvođenje objekata po najvi-
šim standardima toplotne izolovanosti – što
sve u godinama korišćenja neposredno daje
značajne uštede i doprinosi bezbednosti,
energetskoj efikasnosti, a potencijalno do-
prinosi i zdravijoj životnoj sredini. Zbog
svega toga izgradnja tehnički zahtevnih
građevina nezamisliva je bez krovnih i fasa-
dnih sendvič panela.

Jezgra sendvič panela iz proizvodnog pro-
grama M-Profila načinjena su od ma-
terijala sa malim koeficijentom toplotne
provodljivosti. Dodatno, prilagodljivi di-
zajn uklopivih sendvič panela omogućava
projektantu i izvođaču radova da na sasvim
jednostavan način izbegnu pojavu toplotnih
mostova, ne morajući pritom da traže doda-
tna rešenja na spojevima po obodu svake od
površina objekta.

M-Profilov panel na ovaj način daje odličan
proizvod sa stanovišta fizike zgrade. Ovakav
panel može se primenjivati prilikom gradnje
skoro svih vrsta građevina. Jednako uspešno i
odgovarajuće mogu se koristiti (i koristili su
se) kod jednostavnih skladišta, kao i kod ek-
skluzivnih poslovnih zgrada i hotela. Dakle,
samo je na projektantu, odnosno arhitekti
kao umetniku, dato u zadatak da u najvećoj
mogućoj meri iskoristi estetske mogućnosti
koje pružaju sendvič paneli M-Profila.

Proizvodni program M-Profila se bazira
i na proizvodnji jednostrukih limova, obu-
hvatajući četiri vrste trapeznih profila, profil
u obliku crepa, sinusni profil, kao i visoki
trapezni profil tzv. visoki val, za premošća-
vanje velikih raspona koji je ujedno i pokrov
i elemenat konstrukcije.

U delatnost M-Profila spadaju i projekto-
vanje, izrada i montaža poslovnih, proizvo-
dnih i skladišnih objekata, kao i izrada če-
ličnih konstrukcija, čime su stvoreni uslovi
za izradu objekata po sistemu ključ u ruke.
Pored pomenutog proizvodnog programa
M-Profil se bavi i proizvodnjom svih ti-
pova armaturnih mreža za potrebe građe-
vinarstva. Ovako objedinjeno poslovanje
omogućava M-Profilu da odgovori velikim
zahtevima tržišta. Sa kvalitetnim materija-
lima, velikim izborom boja, dugim vekom
trajanja proizvoda, M-Profil se zalaže da
postane i ostane vaš partner u građenju

promo

PROTIVPOŽARNI I SAMOGASIVI PANELI

M-PROFIL

M-PROFIL

Stara Pazova
Golubinova ki put b.b.
tel: +381 22 310 517
310 327
310 345
www.m-profil.co.yu

42

43

INTERKOMERC A.D.

Terazije 27
11000 Beograd
tel. +381 11
3237 328
2025 180
2025 182
fax. +381 11 32 42 060

GENERALNI DISTRIBUTER
I UVOZNIK ZA SRBIJU
FABRIKE JAVOR PIVKA
SLOVENIJA

STOVARIŠTEul. Višnji ka 91ž (Rospi uprija)
tel. 2085 878, 2085 897 www.interkomercad.co.yu e-mail: intkom7@infosky.net

”@UTA”

TROSLOJNA PLO^A
ZA [ALOVANJE
du`ine 1.5 m / 2 m / 2.5 m / 3 m
{irine 0.5 m
debljine 21 i 27 mm
dimenzije stubova od 20 do 45 cm
sa hodom po 5 cm

”BLA@UJKA”

VODOOTPORNA [PER PLO^A
sa finskim tego filmom
120 gr/m
²- glatka 2x
ili protivklizna 1x
debljine od 4 do 30 mm

”ISOPLY”

VODOOTPORNA
[PER PLO^A
sa plasti~nom oblogom

”OKOV ZA @UTU”

veznici za stubove
veznici za zidove
distanceri
klinovi

OPLATE

Oplata je privremena kon-
strukcija koja beton drži na
mestu prilikom livenja, i odr-
žava ga u željenom obliku sve
dok beton ne sazri i o
vrsne.
Oplate mogu imati i funkciju
oblikovanja površinskog slo-
ja betona u cilju postizanja
željenih estetskih efekata, pa
tako mogu biti i izgubljene,
tj. jednim delom mogu ostati
ugra
ene na/u betonu

Oplate moraju ispunjavati brojne zahteve
funkcionalnosti i kriterijume kvaliteta:
moraju biti otporne na udare i habanje

prihvatanje i prenos opterećenja svežeg beto-
na moraju biti izvršeni bez većih deformacija

površina koja je u kontaktu sa svežim be-
tonom ne sme upijati previše vode iz be-
tona, ali i da se može lako ukloniti, bez
posledica po površinski sloj betona
materijal oplatne ravni pod uticajem vode
ne sme u većoj meri promeniti svoje fizič-
ke osobine i dimenzije
oplata bi trebalo da se koristi više puta

tehnička rešenja oplate treba da omoguće tač-
no podešavanje na željeni oblik i dimenzije

oplatni sklopovi treba da budu fleksibilni

površina betona mora biti popunjena i ravna
tehnička rešenja oplate treba da smanje utro-
šak ljudskog rada, posebno prilikom teških i
opasnih operacija kod postavke i skidanja.

Delovi oplate

Oplatne ravni su delovi oplate koji imaju
direktan kontakt sa betonom. Izrađuju se od
dasaka, drvenih ploča, iverice, medijapana,
lesonita, čeličnih limova, armiranih polie-
stera, azbestnih kalupa i drugih materijala.

Potkonstrukcija je pozicionirana između
oplatnih ravni i noseće konstrukcije. Pravi se
od drvenih gredica 5x8 ili 10x10cm, čeličnih
profila, metalnih roštilja, prefabrikovanih
drvenih (punih ili rešetkastih) i metalnih no-
sača (uglavnom izrađeni od aluminijuma ili
gvožđa, rešetkastog ili sandučastog oblika).

Noseća konstrukcija predstavlja spoljašnji
deo oplate i takođe može biti od drveta ili
metala. Njena uloga je da primi sva opte-
rećenja oplatnih ravni i potkonstrukcije i
prenese ih na čvrstu podlogu.

Sredstva povezivanja i regulacije služe za po-
vezivanje oplatnih površina, noseće i potkon-
strukcije. Materijal za ovo je uglavnom paljena
žica, armatura, ankeri sa navojima i zavrtnjima,
namenski pravljena klešta, drveni klinovi...

Oplateiskelskisistemispadajumahomuprivremenekon-
Oplate i skelski sistemi spadaju mahom u privremene kon-
strukcijebezkojihgra
evinskaindustrijanemože.Dok
strukcije bez kojih gra
evinska industrija ne može. Dok
seoplateprimenjujuprvenstvenozaugradnjubetonana
se oplate primenjuju prvenstveno za ugradnju betona na
željenomestoiuželjenomobliku,skeleimajuvišestruku
željeno mesto i u željenom obliku, skele imaju višestruku
funkciju-pristup,podupiranje,bezbednostizaštita...
funkciju - pristup, podupiranje, bezbednost i zaštita...

priredila: Jelena Jeremi , dipl. ing. gra .

OPLATE
I SKELE

TEMAbroja

Punioci za izradu sitnorebrastih tavanica
(TM i LMT), zapravo su nastali kao vrsta
izgubljene oplate. U po etku je primena
ugradnih elemenata služila samo zato da
bi se dobila ravna donja površina sitnoreb-
raste me uspratne konstrukcije kako bi se
lakše rešila u enterijeru, a zatim je uzela i
ulogu termo i zvu nog izolatora.

FOTOGRAFIJA SA NASLOVNE STRANE

Peri oplate – saznajte u BUILD-u o nji-
hovim Lico i RCS modularnom sistemu
podižu ih konstrukcija

U BUILD-u upoznajte eli ne oplatne sis-
temeRuukki za izvo enje spregnutih be-
tonskih konstrukcija – oplate kojima nije
potrebno enterijersko oblaganje

Vrste oplata

Oplate možemo podeliti prema materijalu,
sistemu postavljanja, nameni... Tako mo-
žemo razlikovati nekoliko vrsta oplata, i ne
zalazeći u svaku od podela posebno, nabro-
jaćemo ovde one koje se najčešće koriste:
klasične oplate su one krojene na mestu
korišćenja i obično su od drveta

prenosne oplate su obično metalne ili u kom-
binaciji metala i drveta. Koriste se za zidove
(oplate zidova) i za ploče (oplatni stolovi)

složene oplate se koriste za tunele ili za-
krivljene konstrukcije
inženjerska konstrukcija oplate uglav-
nom se primenjuje kod većih poduhvata
niskogradnje, kao što je izrada brana, pot-
pornih zidova i slično
samopodižuće oplate se koriste u sluča-
jevima kada se gradi u etapama
klizne oplate se kontiunirano pomeraju
po visini, uz pomoć hidrauličkih dizalica,
kada se betonira prsten po prsten (silosi,
veliki šahtovi, betonska jezgra objekata...)
čelični kalupi na vibro-stolovima takođe
spadaju u vrstu oplata a koriste se prili-
kom izrade prefabrikovanih elemenata za
industrijsku gradnju

Ostale vrste oplata su one za estetsko obli-
kovanje površine betona, za cevovode, pr-
skani beton na kosturu od armature i rabic
pletiva, tekstilne oplate za sanaciju odrona...

Tok rada sa oplatom

Pre montaže oplatnog sistema elementi i
sklopovi se sortiraju prema projektu, vrši se
pregled i otklanjanje manjih nedostataka i
premazivanje oplatnih površi sredstvom pro-
tiv prijanjanja betona. Prenos do mesta mon-
taže se vrši ručno ili mašinski, nakon čega se
elementi oplatnog sistema sklapaju u celinu.
Tokom livenja, prati se ponašanje oplate pri
porastu opterećenja, uočavaju se deformacije,
procurivanje gela (cementnog mleka), itd.

Oplata mora ostati pod nadzorom sve dok
i sam beton ne postigne projektovane me-
haničke karakteristike kako bi mogao pre-
uzeti ulogu noseće konstrukcije.

Postupak skidanja oplate definiše se u pro-
jektu oplate i treba izbegavati svako nasilno
delovanje na oplatu. Nakon skidanja oplate
pristupa se mehaničkom čišćenju (struga-
njem, četkanjem, brušenjem) i eventualno
pranju vodom pod pritiskom, zatvaranju
rupa od prethodne upotrebe, krpljenju slu-
čajnih oštećenja ili čak zameni delova ili
kompletne oplatne ploče, premazivanje
zaštitnim premazima ili bojama, i na kraju
sortiranje i slaganje elemenata i sklopova.

Kontrole i sigurnosne mere

Sigurnosne mere su naročito neophodne u
fazi mašinskog transporta, kao i prilikom
montaže/demontaže elemenata oplate, po-
sebno onda kade se radovi odvijaju na vi-
sinama i dubinama. Posebno treba obratiti
pažnju pri montaži i demontaži oplata na
fasadi, kada je neophodna puna zaštita (oba-
vezna je primena sigurnosnog pojasa i užeta
za vezivanje).
Kontrola oplate od montaže do demontaže
obuhvata čitav skup zasebnih kontrola:
kontrola stanja i kvaliteta elemenata i opla-
tnih sklopova pre transporta i montaže

kontrola redosleda montaže elemenata i
sklopova

kontrola položaja oplate u prostoru
kontrola sigurnosti veza elemanta i sklopova
kontrola stabilnosti sklopova
kontrola deformacija oplate u fazi ugrađi-
vanja betona
kontrola roka popuštanja i demontaže
oplate (set uzoraka betona na licu mesta
i provera prirasta čvrstoće)
kontrola redosleda demontaže – prema
projektu demontaže
kontrola stanja elemenata i sklopova
nakon upotrebe
SKELE

Pod skelama u gra evinar-
stvu naj
e se podrazume-
vaju privremene konstrukci-
je koje služe za pristup svim
delovima objekta u izgrad-
nji, rekonstrukciji ili restau-
raciji. Me
utim, skele se ko-
riste i kao dopuna oplatnim
sistemima gde imaju zada-
tak preuzimanja optere
enja
koje najkra
im putem treba
da prenesu na
vrste oslonce.

Opterećenja koje skele preuzimaju na sebe
jesu sopstvena težina nedovršene konstruk-
cije ili delova objekta, kao i težine pokretnog
i slučajnog opterećenja. Njihov zadatak je da
sve ove sile prenesu na tlo, druge konstruk-
cije ili očvrsle delove konstrukcije koja je u
izgradnji...

Osnovni delovi skelskih sistema su:
štapovi (vertikalni za prenos opterećenja,
i horizontalni za povezivanje sistema na
koje će se zatim oslanjati i pristupne staze,
dok kosi štapovi služe za prenos optereće-
nja i ukrućivanje)
ramovi (za vertikalno postavljanje, ubrza-
vaju montažu i ukrućuju skelu)
elementi za spajanje i nastavljanje (mo-
raju biti rešeni pouzdano, jednostavno i
praktično kako bi i čitav skelski sistem is-
punjavao sve uslove bezbednosti, kao i da
bi radovi na postavci i demontaži skele bili
brzi i bezbedni)
elementi za regulaciju imaju zadatak da
dimenzije i oblik skele prilagode svakom
željenom obliku i položaju
oslonačke papuče služe da vertikalne šta-
pove skele drže na mestu (da spreče klizna
pomeranja po x i y osi kada je skela na tvr-
doj podlozi, ili da zaustave pomeranje po z
osi, odn. potonuće skele, na manje čvrstoj
tački oslonca)
toranj ili jaram je osnovni element svake
skele – sastoji se od dve paralelne površi
sistema štapova, povezanih u prostoru.

Vrste i podele skela

Klasične skele se prave od drvenih oblica,
tesane građe i pripadajućih sredstava veza
(ekseri i vijci), nastavljanja (drveni obrazi,
gvozdeni okovi), oslanjanja (drvene grede
– jastuci) i regulacije (drveni klinovi).

Savremene skele se uglavnom sastoje od
čeličnih cevi (laka skela – Ø48,3mm-80mm;
teška skela – Ø80mm-200mm), sa specijalnim
spojnicama na vijke (ortogonalne i obrtne), tr-
novima za podužno nastavljanje, oslonačkim

TEMAbroja

Despotova kula u Smederevu uvena je
po krstu i napisu u opeci iz 1428. godine.
Kao i na drugim spomenicima kulture iz tog
i ranijih vremena, i na njoj se jasno vide
rupe u zidu, raspore ene pravilno. Uz po-
mo ovih otvora, tokom gradnje, skela je
pri vrš ivana za objekat, i nakon uklanja-
nja ostali su tragovi stari koliko i kula

Doka je jedno od najzna ajnijih imena u
oblasti oplatnih sistema za gra evinar-
stvo na doma em tržištu ali i šire.

Remo-oplate emo vam predstaviti kroz
njihov program oplata za mostove, tunele
i druge objekte posebne namene. Ova
firma je tamo gde se izvode najzahtevniji
gra evinski radovi

U ovom broju BUILD magazina predsta-
vi emo vam i Simprolit sistem – dugo-
ve nu, termoizolacionu, paropropusnu i
vatrootpornu trajno ugra enu oplatu

44

45

papučama i glavama, regulatorima dužine sa
rupicama i trnovima, ili regulatorima sa navo-
jem. Takođe, osnovnu konstrukciju mogu činiti
i ramovi uz koje idu isti prateći elementi.

Prema nameni i nosivosti razlikujemo lake
(fasadne, radne, zaštitne...) i teške (nosive skele
za horizontalne, kose i lučne konstrukcije viso-
kogradnje i inženjerske konstrukcije, mostove,
grede, ploče).

Prema statičkom sistemu skele delimo na
sisteme štapova sa delimično uklještenim ve-
zama i sisteme ramova sa delimično uklješte-
nim i zglobnim vezama (one danas preuzimaju
primat kao veći garanti bezbednosti).

Pokretne skele se primenjuju u onim sluča-
jevima kada je vremenski interval izvođenja
radova kratak, ili kad nije neophodno baratati
sa velikim opterećenjima (prilikom montaže
plafona, lakih konstruktivnih elemenata, in-
stalacija, kao i dekorisanja prostora, molersko-
farbarskih radova, itd). One se sastoje od radne
platforme i podizne konstrukcije (hiraulični
kran, makaze...), sa sopstvenim točkovima ili
mogu biti postavljene na kamione. Ovakav
način je pogodan za sve vrste pristupa (ne
oduzima vreme i prostor neophodan za velike
skelske sisteme), naročito u urbanim sredina-
ma kada postoji rizik za prolaznike, a visoki su
kriterijumi za dodelu svih vrsta dozvola.

Redosled rada

Izrada temelja za skelu vrši se na bazi detalj-
ne analize opterećenja, rade se kvalitetni teme-
lji (najčešće od betona), i osigurava se čvrsta
veza stubova skele sa temeljima putem pod-
ložne ploče (stope) i ankera. Pristupa se mon-
taži stubova, sa istovremenim povezivanjem
horizontala i dijagonala, pri tome se spojnice
(vijci) pritežu do pola. Zavisno od visine skele,
vrši se ankerisanje žičanim zategama za tlo ili
ankerima za objekat, montaža regulatora visine
i viljuški za prihvatanje konstrukcije (objekta ili
oplate), fiksiranje gornjeg kraja skele za objekat
(oplatu), regulacija visine, uz istovremeno do-
tezanje vijaka do kraja.

Prilikom demontaže najpre se vrši popušta-
nje vijaka, zatim se (odozgo nadole) demon-
tiraju pojedini elementi skele, vrši se pregled
elemenata skele, pojedini se šalju na eventualnu
opravku, obavlja se čišćenje, premazivanje anti-
korozivnom zaštitom, bojenje, podmazivanje i
na kraju – skladištenje.

Projekat skele mora postojati, i treba da sa-
drži: statički račun, dispozicija (izgled skele),
proprečni preseci (prikaz svih karakterističnih
mesta), osnova skele, detalji veza i osiguranja,
specifikacija materijala oblikovanje, proračun i
dimenzioniranje temelja skele, tehnički opis.

Prilikom postavljanja skele treba znati, i voditi
računa, o nekoliko stavki:
svaka figura koja formira skelu mora biti ne-
deformabilna – u obliku trougla
svaki čvor u skeli mora biti osiguran – spre-
čena pomeranja u sva tri ortogonalna pravca:
x, y i z
temelji skele moraju biti potpuno stabilni
(bez sleganja) i da imaju potrebnu nosivost
udari na štapove izvan zone čvorova moraju
biti sprečeni (vrlo su osetljivi jer dolazi do
kombinacije normalnih i sila savijanja).

Veoma je značajno da se uzmu u obzir sva
vertikalna opterećenja: vlastita težina skele,
težina oplate i konstrukcije, pokretno opte-
rećenje (radnici, materijal, alat, mašine, po-
moćna sredstva), slučajno opterećenje (ve-
tar), slučaj većeg nagomilavanja materijala,
dinamički udar....

Skela (kao i oplata) mora biti osigurana (an-
kerisana) od odizanja vetrom ili od prevrtanja,
u slučaju bočnog udara vetra. Kod proračuna,
pritisak vetra se uzima za celu površinu figure
formirane skelom, uključujući i površinu oplate
i konstrukcije u ravni te figure.

Negrađevinske skele: zaštitne skele (od
pada), zaštitni krovovi, panoi i oglasi, jarboli,
tribine i sl. Svaki od navedenih slučajeva ima
svoja pravila prilikom postavljanja i upotrebe i
trebalo bi ga ponaosob analizirati.

Kontrolne i sigurnosne mere

Prilikom postavljanja sistema skela treba obra-
titi pažnju na:
pregled stanja i kvaliteta elemenata za skelu
pre upotrebe
kontrolu temelja, vertikalnosti/horizontal-
nosti svakog štapa/stuba
kontrolu zatezanja vijaka
kontrolu ponašanja skele u fazi nanošenja
opterećenja
kontrolu popuštanja skele – prema planu
popuštanja i demontaže
sigurnost radnika
obaveznu ogradu (kod radnih skela).

Svi sistemi oplata i skela koje smo naveli u
ovom tekstu dostupni su i na našem tržištu
preko nekoliko specijalizovanih firmi i na
narednim stranama BUILD-a moći ćete da
upoznate one najeminentnije. Svaka od njih
će vam rado predstaviti svoj program, pred-
staviti svoja rešenja i načiniti odgovarajuću
ponuduNa doma em tržištu je jaka konkurencija
u oblasti gra evinarstva koja se odnosi
na skelske sisteme. Najve a evropska
imena u proizvodnji skela zastupljena su
i kod nas preko firmi Sciurus,Topers,
Baumann-Beograd... Sve njih emo
upoznati na narednim stranama BUILD
magazina

Predstavi emo vam i nose e platforme
italijanske kompanije Venpa3, koje na
doma e tržište donosi firma Prorent

TEMAbroja

SCIURUS DOO

Bul. Arsenija arnojevi a 78
11070 Novi Beograd

tel: +381 11 212 96 88
fax: +381 11 313 35 83
mob: +381 63 322 799

e-mail: mail@sciurus.co.yu
www.sciurus.co.yu
www.skele.co.yu

Najpriznatiji internacio-
nalni brend u oblasti skela,
Wilhelm Layher GmbH Co.
KG, renomirani evropski
proizvo
a skela, još od
2004. godine prisutan je na
našem tržištu preko zastu-
pnikafirme Sciurus doo iz
Beograda. O firmi Layher,
ije je sedište u nema kom
gradu Güglingen-Eiben-
sbachu, razgovaramo sa
predstavnikom Kompanije
Sciurus-Layher iz Beogra-
da, gospodinom Elmarom
Knieselom: Ime Layher
poznato je ve
60 godina
širom sveta kao sinonim za
visokokvalitetne, isproba-
ne sisteme skela, potpune
servisne usluge i pouzdano
partnerstvo - isti
e gospo-
din Kniesel i nastavlja - Sve
je po
elo od jednog vizi-
onara, Wilhema Layhera,
oveka bogatog idejama i
jake volje, a razvilo se u fa-
milijarno preduze
e orijen-
tisano na budu
nost...

Layher u Nemačkoj zapošljava 600 radnika, i još
300 u 13 kćerki firmi i prodaji širom sveta, i apso-
lutni je evropski lider u domenu skela. Gospodin
Kniesel naglašava da Kompanija svojom kompe-
tencijom i bogatim iskustvom pruža perfektnu
podršku kod svih pitanja u domenu izrade skela:
– Vršimo detaljno projektovanje u saradnji sa kupci-
ma, realizujemo i najkomplikovanija idejna rešenja.
Rezultat svega navedenog su kvalitetno rešavanje
problema vezanih za skele i proizvodi koji osigura-
vaju bezbednost i olakšavaju radni dan na gradilištu.

Layher Allround je sinonim za modulsku ske-
lu koja zamenjuje konvencionalne. Svojom jedin-
stvenom tehnikom sklapanja Allround čvor pruža
nenadmašnu fleksibilnost u korišćenju: na gradili-
štima u industriji (avio, hemijskoj...), elektranama
i brodogradilištu, na priredbama i predstavama.
Poređenja sa drugim proizvođačima pokazala su ve-
like prednosti Layher Allround skele:
vreme pri sklapanju i demontaži kraće i 70%
ušteda u težini potrebnih komponenti do 28%
uštede u održavanju i gubitku vrednosti do 60%.

Da li kao radna, zaštitna, fasadna ili podupiruća, unu-
trašnja, plafonska ili pokretna skela, uvek je sigurnost
i zaštita radnika prisutna. Pomoću računara, Layher
Allround
-čvor, dokazan još 1974. godine, ponovo je
usavršen i dobijen je novi čvor K2000+. Rezultat:
mnogo veća nosivost
sila savijanja prečaga +49%, a dijagonala +113%.
Layher Blitz fasadna ramovska skela je brz, neuni-
štiv i stabilan sistem koji će ispuniti brojne zahteve,
a obimna i promišljena ponuda komponenata čini
ga rentabilnim, kako u oblasti skela, tako i u maloj
privredi. Ramovi određuju širinu skele, i osnova su
za varijacije: širine 0,73m, od čelika, duboko toplo
pocinkovana; širine 0,73m, od trajnog aluminijuma;
i širine 1,09m, od čelika. Podove birate po dužinama
od 1,57m, 2,07m, 2,57m, 3,07m, i 4,14m (čelik, alu-
minijum, masivno drvo, aluminijumski ram sa šper-
pločom – Robustpod).

Layher Keder sistem (skelu obloženu kasetnim
pločama ili platnom), i Protect sistem koji se ukla-
pa sa Blitz i Allround-om i pruža najveću zaštitu:
kod saniranja azbestnih ploča ili peskarenja, kod za-
štite od buke i nevremena i zaštite prolaznika.
Layher kasetni krov je sistemski nezavisan skelski
sistem raspona do 39m, za zaštitu od nevremena.
Layher Event sistemi: tribine, podijumi i bine za
profesionalni show, obećavaju uspešan nastup, kako
na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru, bilo da
je u pitanju rok-koncert ili sportska manifestacija.

Layher u ponudi ima i tornjeve (pokretne i stepe-
nišne), merdevine (aluminijum i drvo), kao i ostali
pribor za skele: nosače, spojnice, mreže i točkove za
skele, obrtna vretena, ali i mnogobrojne komponen-
te za sve skelne sisteme: zaštite na gradilištu, sistemi
ograda i prilaza, software za proračunavanje fasadnih
skela, i Geda – liftovi za gradilišta

APSOLUTNI

SCIURUS-LAYHER

NEPRIKOSN

TEMA broja

46

EVROPSKI LIDER

OVENI SKELSKI SISTEMI

www.buildmagazin.com

Ve gotovo 40 godina PERI
važi za kompetentnog par-
tnera gra
evinskihfirmi za
sva pitanja u oblasti teh-
nologije sistemskih oplata
i skela. Sa 45
erki-firmi i
100 efikasnih logisti
kih
centara, opslužuju preko 65
nacionalnih tržišta širom
sveta, uvek na raspolaga-
nju svojim klijentima, sa
izuzetnim razumevanjem za
specifi
nosti pojedina nih
zahteva i uvek fokusirani
na iznalaženje najboljih
rešenja za projekte svojih
komitenata

Firma Peri intenzivno investira u budućnost, od-
nosno pružanje servisnih usluga. Iz tog razloga
veliki broj naših inženjera obučen je da stručno i
efikasno pruži svu neophodnu podršku klijentima
shodno stalno rastućim proizvodnim kapacitetima
i najkvalitetnijim materijalima. Zahvaljujući veli-
koj inovativnoj snazi, širom sveta rasprostranjena
Kompanija će i ubuduće svojim klijentima pru-
žati mogućnost racionalne, ekonomične i sigurne
gradnje uz pomoć najmodernijih i najefektivnijih
Peri sistema i rešenja koje vam predstavljamo:

Peri Maximo je fleksibilna zidna ramovska opla-
ta, prilagođena za eficijentniji rad sa uređenim ra-
sterom fuga i mesta ankerovanja, koja se koristi
u stambenoj i industrijskoj gradnji. Dozvoljeni
pritisak sveže betonske mase iznosi 80kN/m². Za-
hvaljujući inovativnom konusnom sistemu ankero-
vanja, izrada oplate se pojednostavljuje, bez upo-
trebe distancer cevi (juvidur cevi) i radom samo sa
jedne strane oplate.

Maximo, pored uštede vremena i materijala pri iz-
radi oplate, kao i minimiziranja grešaka prilikom
montaže (svako anker mesto mora biti popunje-
no), otvara i nove mogućnosti u smislu kvalitetni-
jih površina vidljivog betona. Ujednačen raspored
otvora za ankerovanje potvrđuje tu činjenicu.

Lico – oplata stubova bez krana

Peri Lico je lagana oplata za izradu stubova
kvadratnih i pravougaonih poprečnih preseka
dimenzija od 20x20cm do 60x60cm, podesiva u
intervalu od 5cm.
Sa dodatnim anke-
rom moguća je izra-
da oplate dimenzija
platna do 60x130cm.
Svi elementi se mogu
ručno postavljati, a
delovi za spajanje su
pričvršćeni na samim
elementima oplate.
Lico elementi stub-
ne oplate se izrađuju
u visinama od 0,5m,
1,0m i 3,0m. Opla-
ta dozvoljava visoki
pritisak sveže be-
tonske mase, sve do
80KN/m².

RCS – modularni sistem
podizanja po šinama

Peri RCS (Rail-Climbing-System) je modularni
multifunkcionalni sistem podižućih konstrukci-
ja. RCS nosiva skela za oplatu sa kolicima i sa-
mopodižućim mehanizmom nudi sveobuhvatan
sigurnosni koncept izrade oplate na velikim visi-
nama. Već od prvog takta betoniranja koristi se
radna platforma sa kolicima koja omogućavaju
horizontalno pomeranje platna oplate za 75cm,
tako da oplata za vreme armiranja ima funkciju
leđobrana. RCS podižući zaštitni paneli služe za
sveobuhvatno oblaganje
etaža koji je u izgradnji,
pružaju zaštitu od vetra
i loših vremenskih prili-
ka, a zahvaljujući osećaju
sigurnosti, značajno se
povećava produktivnost
personala. Pored toga pa-
neli mogu da služe kao
veliki reklamni prostor.

U oba slučaja je podižuća konstrukcija, preko pe-
njajuće papučice (čak i prilikom procesa podiza-
nja), sigurno povezana sa objektom

PERI-OPLATE DOO

Jurija Gagarina 81
11070 Novi Beograd
tel: +381 11 215 31 48
215 35 49
fax:+381 11 318 59 62

e-mail: office@peri.co.yu
www.peri.co.yu

PRI A SA NASLOVNE STRANE

OPLATE PERI

PERI
MAXIMO

TEMAbroja

BFD spojnica je jedini vezni
deo za sve spojeve
Maximoelemenata,
tako da su u potpunosti
kompatibilni sa
TRIOsistemom

®

47

www.buildmagazin.com

Prorent d.o.o. raspolaže mašinskim parkom za
sve vrste radova na visini, neophodne pri izgradnji
proizvodnih hala, logističkih centara, supermar-
keta, montaži čeličnih, drvenih i betonskih kon-
strukcija, panela, instalacija... Jednostavno rečeno,
ponuda Prorent-a je najbolji mogući izbor za
brzo i efikasno izvršenje svih radova na visini.

Za kompletan asortiman dizalica Genie i Merlo,
firma poseduje stručno obrazovan, osposobljen i
kvalifikovan kadar radnika i operatera za upra-
vljajnje mašinama i obuku potencijalnih klijenata,
pri čemu se dobija odgovarajući sertifikat o obu-
čenosti. Obezbeđen je 24-časovni servis koji čine
dve mobilne ekipe hidrauličara i električara, brza
zamena mašina usled nastanka kvara koji nije mo-
guće otkloniti u kratkom vremenskom periodu.

Mašine Prorent-a zamenjuju klasične skele,
komplikovane za montažu i demontažu, skupe i
veoma gabaritne, i uz to i rizične za građevina-
re i prolaznike. Prateći svetske tokove u građe-
vinarstvu i poslujući po principima savremenih
evropskih zahteva, koji ne dozvoljavaju upotrebu
klasičnih skela na rizičnim mestima, u Prorent-u
žele da promovišu nove trendove i tehnologije u
građevinarstvu.

Mašinski park firme Prorent sastoji se od sle-
dećih tipova dizalica:

Vertikalne makazaste Genie platforme – na
elektro i dizel pogon, radnih visina od 8, 10, 12
i 18 metara, nosivosti od 454 do 680 kg, sa du-
plim komadama.
Artikularne bumove Genie – na elektro i dizel
pogon, sa Z lomljivom rukom, radnih visina 12 i
16m, nosivosti 227kg, upravljanje iz korpe.
Teleskopski bum – na dizel pogon, radne visine
28m, nosivosti do 227kg.
Korpe na kamionu (Nissan, Mercedes, Iveco)
– na dizel pogon, radne visine 14, 20, 26 i 28m,
nosivosti do 200kg, hidraulična ruka.
Viljuškari – na plinski i dizel pogon, novi i re-
montovani, radne visine do 4 metra, nosivosti
do 2,5 tone.
Merlo teleskopski viljuškari, na dizel pogon,
nosivosti od 3,5t na radnoj visini od 13m i nosi-
vosti od 4t na radnoj visini od 25m

GRA EVINSKE DIZALICE

PRORENT je osnovan u
novembru 2004. godine
i posluje kao sastavni
deo velikog sistema
VENPA3 iz Italije
ije je
sedište u gradu Trevizu.
Za poslednje tri godine
postigli su zna
ajne
rezultate u iznajmljivanju
i prodaji gra
evinskih
dizalica razli
itih profila.
Asortiman koji poseduju
je takav da pokriva
celokupne potrebe
gra
evinskog sektora i
svih drugih sektora de-
latnosti u kojima imaju
svrsishodnu namenu

PRORENT DOO

ATAR 19 br.2
21203 Veternik

tel: +381 21 820 015
fax: +381 21 820 016

e-mail: prorentkomerc@neobee.com
www.prorent.co.yu

PRORENT

PRORENT

GRA EVINSKE DIZALICE

TEMAbroja

48

www.buildmagazin.com

NT

Kompaniju Ruukki ve smo
imali prilike da predsta-
vimo u magazinu BUILD,
ali i u ovom broju njihova
rešenja za gra
evinsku
industriju donose inovacije,
uz visok kvalitet proizvoda
i vrhunski dizajn.
Ovoga puta je pred vama
Steel comp – rebrasta
eli na oplata za izvo enje
spregnutnih konstrukcija,
koja nakon izvo
enja
radova ostaje kao dekor
unutrašnjeg prostora i
funkcionalni nosilac
instalacija

Ruukki Steel comp, tzv. Lastin rep, je po-
sebno projektovan elemenat za upotrebu u
spregnutim betonskim konstrukcijama. Steel
comp
je elemenat velike nosivosti i male visi-
ne, od čelika posebnog kvaliteta, koji ima sko-
ro ravnu završnu površinu. Moguće je da bude
i plastificiran, tako da nije potrebno naknadno
postavljati spušten plafon, jer Steel comp za-
dovoljava estetske zahteve i očekivanja u en-
terijeru , a moguće je preko posebnih vešaljki
postaviti i instalacije i osvetljenje, bez dodatnog
bušenja lima. Svaka vešaljka je nosivosti do 1kN.

Steel comp je proizveden od tankog valjanog
čelika, kvaliteta S 350GD, prema Euronormi
10147, sa zateznom čvrstoćom od 350N/mm2.
Lim je toplocinkovan sa debljinom sloja cinka
od 275grama po kvadratnom metru, tj 20mikro-
na, sa obe strane. Može biti i dodatno zaštićen:
plastificiran u debljini 25mikrona, a adekvatno za-
štićen sa suprotne strane. Debljina i kvalitet zašti-
te može biti i drugi, prema posebnoj porudžbini.

U kompozitnom elementu, spregnut sa betonom,
Steel comp preuzima ulogu armature delimično
ili kompletno, tj. napone zatezanja, tako da po-
većava nosivost ploče formirane na ovaj način.

Steel comp se proizvodi u debljinama 0,7, 0,9
i 1,1mm. Plastifikacija je moguća, ali sa izuzet-
kom za lim debljine 0,7, tj. samo za debljine 0,9
i 1,1mm. Limovi se seku po porudžbini, do ma-
ksimalne dužine od 12m. Tolerancije za dužinu
su do 5mm. Limovi se pakuju u standardne pa-
kete od najviše 22 lima u jednom paketu. Korisna
pokrivna širina lima je 750mm, sa korakom od
187,5mm, visina 46,5mm.

Minimalna debljina spregnute betonske ploče
izlivene u Steel comp-u mora biti 10cm. Ovo
zapravo znači da čista debljina betona mora biti
najmanje 5 centimetara.

U Ruukki-ju je moguće
poručiti i Steel comp
grede (I i C preseka), i
stubove (koji su oblog ili
ugaonog preseka izrađe-
nog od čelika koji prak-
tično predstavlja kalup za
izradu betonskog stuba).
Kao i limovi za oplatu
ploče, i grede i stubovi za-
dovoljavaju estetske zah-
teve savremenog dizajna.

Ruukki poseduje softve-
re koji precizno dimen-
zionišu Steel comp
elemente za izradu spre-
gnutih konstrukcija. Sve
potrebne tehničke po-
datke za dimenzionisanje
možete dobiti direktno od
Ruukki predstavništva u
Beogradu

RUUKKI HUNGARY Kft.

Predstavništvo Beograd

Glavna 13m
11080 Zemun
tel/fax: +381 11 3076 192
3076 193

e-mail: ruukki.serbia@ruukki.com
www.ruukki.com/rs
www.ruukki.com/sites

ELI NE OPLATE ZA SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

STEEL COMP

TEMA broja

Steel comp je dimenzionisan
premaEurocod-u3, dok su
svi uslovi optere enja i koefi-
cijenata definisani standardom
Eurocod 1.
Ujedno,Steel comp zadovo-
ljava kvalitete standarda ISO
9001
.

49

www.buildmagazin.com

TOPERS DOO BEOGRAD

Preduze e za revitalizaciju fasada,
završne radove u gra evinarstvu
i rentiranje gra evinske opreme

– skela

Dunavska br.25
11000 Beograd
tel: +381 11 2637 416
fax: +381 11 303 8942
mob: 064 29 59 011

e-mail: topers@beotel.yu
www.topers.co.yu

Topers d.o.o od osnivanja
1990 god. pruža usluge iz
oblasti gra
evinarstva u
smislu rentiranja gra
e-
vinskih skela i restauracija
fasada

Rentiranje skela –
davanje u zakup

Topers d.o.o. vrši rentiranje – davanje u zakup,
nekoliko različitih skelskih sistema. U njiho-
voj ponudi zastupljena su imena najpoznatijih
evropskih proizvođača ramovskih i višesmernih
skela, pa tako se ponuda sastoji iz:
ramovskih fasadnih skela –
Blitz Gerustet (slika levo i desno)
višesmernih prostornih skela –
Allround Gerustet (slike dole)
radnih platformi (pokretnih i statičnih)
nemačkog proizvođača Layher.

Usluga zakupa skele kod firme Topers d.o.o.
podrazumeva:
davanje skele u zakup – isporuka skele
transport skele
montaža/demontaža skele
izrada nadstrešnica iznad ulaza/prolaza
postavljanje zaštitnih mrežastih PVC zastora
izrada projekta izvedenog stanja skelske kon-
strukcije sa prilogom mera zaštite i bezbedno-
sti na radu
izrada uzemljenja skele sa izdavanjem sertifi-
kata od strane nadležne institucije.

Ramovski i višesmerni brzomontažni skelski sistemi
tipa Layher koje Topers nudi u zakup poseduju:

Uverenje o primenjenim međunarodnim konvenci-
jama i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu

Stručni nalaz o izvršenom ispitivanju uređaja
– oruđa za rad izdatih od strane Mašinskog
fakulteta univerziteta u Beogradu u skladu sa
standardima i normama EU.

Topers d.o.o. raspolaže stručnim i iskusnim ka-
drovima sa potrebnim licencama i sertifikatima
za rad na visini kao i potrebnom dokumentaci-
jom iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu a u
skladu sa važećim zakonima


BRZOMONTAŽNI SKELSKI SISTEMI

TOPERS

Topers brzomontažni skelski
sistemi (ramovski i višesmerni)

po svojoj konstrukciji tj. tehni -

kim rešenjima, omogu ava-

ju, pored brže montaže istih, i

mnogo viši nivo bezbednosti za

neposredne korisnike.

Zahvaljuju i svim ovim odlikama

ve a je produktivnost tj. ve i je

u inak a manji utrošak vreme-

na i radne snage u odnosu na

klasi ne cevne skelske sisteme

RESTAURACIJA FASADA OD TOPERSA

U poslednjih 17 godi-
na uspešno se bave
restauracijom fasada
objekata pod zaštitom
– spomenika kulture.
Reference su im fa-
sade objekata: Sta-
rog dvora (Skupština
grada

Beograda),
Savezne Skupštine,
Narodne banke Srbije
i fasade mnogih dru-
gih javnih i poslovno-
stambenih objekata

TEMAbroja

50

www.buildmagazin.com

BAUMANN DOO

Preduze e za trgovinu, usluge i
inženjering

11000 Beograd
Kraljice Katarine 95
tel/fax: +381 11 25 42 955
mob: +381 63 786 78 43
www.altradbaumann.co.yu

e-mail: vladimir5@gmx.de

tel/fax: +49 211 58 00 20 65
www.altradbaumann.de

BAUMANNFirmu BAUMANN GmbH

– Laupheim, Nema ka,
osnovao je 1970. godine
Wolfgang Baumann.
Ona i danas, me
u gra e-
vinskim kompanijama, važi
za pionira ergonomi
nosti
i racionalnih rešenja
na gradilištu.
BAUMANN sigurnosni
sistemi i funkcionalna
rešenja za sve vrste
zanatskih radova na
gradilištu, omogu
ili su da
BAUMANN GmbH
postane lider na
evropskom tržištu

Godine 2001. Altrad grupa preuzima fir-
mu Baumann sa svojih 200 zaštićenih patenata i
osniva današnju firmu Altrad Baumann GmbH
sa sedištem u Laupheim-u. Otvaranjem istočno-
evropskog tržišta Altrad Baumann otvara svoja
predstavništva i u zemljama bivše Jugoslavije. Pred-
stavništvo Beograd za teritoriju Srbije i Crne Gore
posluje od 2005. godine. Altrad Grupa je najveći
evropski proizvođač mešalica za beton, ali i u se-
gmentu građevinskih skela, sa 9 svojih firmi koje
se bave proizvodnjom ramovske fasadne, modulske
i aluminijumske pokretne skele, takođe se nalazi na
samom svetskom vrhu.
Ramovska skela ProfiTech Plus sa svim svojim ka-
rakteristikama, kao što su brzina montaže i demon-
taže, elementi od pocinkovanog čelika ili aluminiju-
ma, male težine, visoka nosivost, evropski i domaći
sertifikati, postala je najtraženiji tip moderne skele
na našem tržištu. Jedna od naših najvećih firmi za
rentiranje građevinskih skela – MB Company, us-
pešno koristi upravo ovaj sistem skela.
Sve Altrad Baumann skele mogu se kombinovati
sa drugim nemačkim sistemima skela, što kupci-
ma omogućava da ne budu zavisni samo od jednog
proizvođača.

Lakirani profilni oplatni sistem firme Baumann
GmbH
je dugo vremena bio sastavni deo svakog
gradilišta u Evropi i jedan od najprodavanijih oplat-
nih sistema.

Danas firma Altrad Baumann proizvodi si-
stem oplate MidiBox, od pocinkovanog čelika
koji trpi opterećenje svežeg betona od 60kN/m².

MidiBox Plus je proizveden od jačih čeličnih pro-
fila i trpi opterećenje od 80kN/m². Ovaj sistem se
proizvodi u tri različite visine 150, 270, 300cm sa ši-
rinama od 25 do 240cm. Prefektno rešenje spoljaš-
njih uglova kao i optimalna klješta za oplatu često su
predmet kupovine firmi koje poseduju Hünnebeck
RASTO sistem
. Naime, ova dva sistema su inde-
tična i vrlo često se koriste kombinovano, kao sto je
to slučaj na gradilištu Univerzijade u Beogradu.
Segment građevinskih mašina obuhvata hidrau-
lične platforme sa maksimalnom, nosivošću od 3t,
koje omogućavaju brže i sigurnije oziđivanje. Upra-
vo kod industrijske gradnje je na taj način moguće
ozidati zidove do 7,5m visine bez velikog napora.

Baumann d.o.o. prodaja obuhvata: Altrad GmbH
i SBH GmbH ramovske skele, modulske skele, po-
kretne aluminijumske skele, ramovski sistem oplate,
oplata ploče, oplata stubova, rovne oplate, podgrade,
tribine, građevinske mašine, liftovi za gradilišta

TEMAbroja

BAUMANN

51

www.buildmagazin.com

REMO OPLATE

11080 Beograd-Zemun

Batajni ki put 2

tel: +381 11 2612 882
2618 883
2694 986

e-mail: remoformwork@eunet.yu
www.remoformwork.com

REMO

OPLATNI SISTEMI

REMO

OPLATNI SISTEMI

Projekat oplate za konkretni objekat dolazi direk-
tno od proizvođača čiji se proizvodni pogoni nala-
ze širom Evrope: u Švajcarskoj, Austriji, Nemačk-
oj, Rumuniji... Uz najekonomičnije rešenje oplate
za vaš objekat inženjeri i monteri Remo oplata
pružiće vam i stručno-tehničku pomoć na samom
gradilištu. U ponudi firme Remo oplate nalaze
se oplatni sistemi za civilnu, industrijsku i inže-
njersku gradnju. Pri proizvodnji svih oplatnih sis-
tema koristi se najsavremenija tehnologija izrade.
Zidne oplate, ručne i kranske montaže, nosivosti
od 60 do preko 100kN/m2 sveže betonske mase
prema normi DIN EN 18202, imaju skoro neo-
graničenu primenu zahvaljujući širokom dijapa-
zonu dimenzija panela.

Plafonske oplate u Remo ponudi kreću se od
klasičnih do najsavremenijih sistema padajućih
glava. Oplate stubova su kružnog ili kvadratnog
poprečnog preseka (kada su podešavajuće sa ko-
rakom od 5cm).

U ponudi se nalaze i najsavremenije oplate za du-
boke rovove a prednost njihove upotrebe jeste visok
nivo bezbednosti ljudi koji su angažovani na radu
u rovovima jer zadovoljavaju sve evropske norme

o zaštiti i bezbednosti na radu. Ono po čemu su
Remo oplate prepoznatljive na tržištu jesu speci-
jalni oplatni sistemi za izgradnju svih vrsta atipič-
nih konstrukcija: tunela, brana, mostova...

Ovde se ponuda firme ne završava, pa tako u pro-
gramu Remo oplate imaju i različite vrste mo-
dernih građevinskih skela, kako modularnih tako i
ramovskih. Sve skele poseduju evropski sertifikat.
Osim svega prethodno rečenog, u ponudi Kom-
panije stoji i sav dopunski i potrošni materijal za
izradu i eksploataciju oplate.

Zaposleni u firmi Remo oplate naglašavaju kao
posebnu prednost saradnje sa njima i to što veze sa
klijentima ostaju neraskidive – ostaju kao prijatelji i
nakon obavljenog posla jer njihov glavni cilj poslo-
vanja jeste saradnja na obostrano zadovoljstvo. Stav
kompanije prema svim klijentima jeste da pronađu
najekonomičnije i najuniverzalnije rešenje, a sve u
okviru klijentovih materijalnih mogućnosti.

Firma Remo oplate je deo tima koji čine reno-
mirane evropske kompanije sa istorijom postoja-
nja od preko sto godina Ovaj tim ne poznaje
granice već samo izazove koje su uvek spremni
da savladaju. Prestižno mesto na ovom tržištu
dostigli su pretvarajući vizije u stvarnost, a ističu
da će rado i ime vaše firme i objekta koji gradi-
te uvrstiti na svoju listu referenci koju za sad čine
Hidrotehnika-Hidroenergetika, Gemax, Ferbild,
Energoprojekt, Ratko Mitrović, Jablanica, AMG
Novembar....Oni su gradili i grade brane, komer-
cijalne centre, stambene objekte

Primena oplatnih
sistema je nezaobilazni
faktor za realizaciju bilo
kog projekta. Uz oplatne
sisteme koje firma
REMO OPLATE ima u svojoj
ponudi postižete gradnju
objekta u što kra
em
vremenskom roku,
ekonomi
nost bez
žrtvovanja kvaliteta ili
celovitosti projekta
uz ukupni pozitivni
ekonomski rezultat.
Delatnostfirme
REMO OPLATE, kako u
Beogradu tako i u celom
regionu, jeste prodaja,
iznajmljivanje i reparacija
oplatnih sistema

TEMAbroja

52

www.buildmagazin.com

53

Upoznajte SIMPROLIT®

u

ulozi dugove ne,
termoizolacione,
paropropusne i vatrotporne
trajno ugra
ene oplate.
Armirani beton u savre-
menom gra
evinarstvu
ima najširu primenu, ali i
zahteva brojne dodatne
materijale i sredstva kako
bi u potpunosti ispunio
svoju funkciju.
SIMPROLIT®

oplatni sistemi
udovoljavaju svim zah-
tevima betona, od same
ugradnje, do trajnog
uva-
nja betonske konstrukcije
od vlage, temperaturnih
promena, požara...

Na fotografiji levo i šematskim prika-
zima ispod prikazana je primena SIM-
PROLIT®

blokova kao trajno ugradne
oplate za armirani beton koja pruža
svu potrebnu zaštitu koja e mu biti
neophodna u periodu koriš enja

U savremenom građevinarstvu, pri izgradnji vi-
sokih stambenih ili poslovnih objekata, armirano-
betonske konstrukcije, bilo da su one montažne,
polumontažne ili livene na licu mesta, imaju ne-
prikosnovenu poziciju najmasovnije primene.
Gotovo i da se ne može zamisliti izgradnja ob-
jekata u seizmičkim područjima bez bar delimične
primene armirano-betonskih zidova, jezgara i
ukrućenja, kako u podzemnim, tako i u nadzem-
nim etažama. U velikim svetskim metropolama
izgradnja veoma visokih objekata (visine preko
100m) nije više pitanje prestiža, već osnovna eko-
nomska potreba zbog sve skupljeg raspoloživog
građevinskog zemljišta, sa kompletno uređenom
infrastrukturom.

U ceni armirano-betonskih konstrukcija u ne
maloj meri učestvuje i oplata. Iako se u klasičnim
sistemima gradnje ne iskazuje kao sastavni deo
konstrukcije, ona de-facto predstavlja potrošni
resurs, a njena amortizacija se obično iskazuje kroz
izvršen rad za njenu montažu i demontažu. Pri
tome, montaža sadrži dovoz oplate na gradilište i
njeno neposredno postavljanje na poziciju ugrad-
nje, a demontaža sve ostalo – neposredno skidanje
sa pozicije ugradnje, čišćenje, odvoz na skladište,
amortizaciju, reparaciju i dopunu oštećenih de-
lova, zaštitu od korozije, podmazivanje i sl.

Sa druge strane, elemenat betonske konstrukcije
izliven u oplati ne predstavlja finalan proizvod
– betonske spoljašnje zidove treba utopljavati,
unutrašnje zidove, stubove i međuspratne ploče
štititi od požara, stepenišna jezgra i utopljavati i
štititi od požara itd. To su dodatne pozicije, sa ne
malom dodatnom cenom, usložnjavanjem izvođenja
radova i produženjem roka završetka gradnje, ali su
neizbežne u klasičnom sistemu gradnje, kao bitne
kako za eksploataciju (ekonomiju energije), tako
i za protivpožarnu sigurnost objekata (beton već
posle jednog časa dejstva požara puca, armatura već
posle 6000C gubi svoja svojstva, a kompletna kon-
strukcija gubi nosivost i razrušava se).

Konačno, protivpožarna zaštita predhodno na-
pregnutih konstrukcija je elemenat koji u bit-
noj meri ograničava primenu prednapregnutih
elemenata u izgradnji visokih zgrada, posebno
međuspratnih ploča. Naime, već pri dejstvu požara
preko pola sata, donja prednapregnuta armatura u
međuspratnoj ploči se zagreje i rasteže, prethodno
uneta u konstrukciju normalna sila ploče se gubi,
pojavljuju se velike prsline u (nepredviđenoj) za-
tegnutoj zoni ploče, a u pritisnutoj zoni, osim une-
tog pritiska od prednapregnutog kabla koji se još
nije zagrejao do istezanja, pojavljuju se i dodatne
pritisne sile od preraspodele napona - i ploče se,
uz bukvalnu eksploziju, ruše.

SISTEMI UGRADNIH OPLATA

SIMPROLIT

TEMA broja

53

www.buildmagazin.com

Posle doga aja u Njujorku drasti no
su pove ane norme za protivpožarnu
otpornost visokih objekata. Obavez-
na vatrootpornost me uspratnih
plo a je pove ana sa 45 min na 120
min, pregradnih zidova tako e na
120 min, dok stepenišni i pregradni
zidovi izme u stanova moraju imati
vatrootpornost 180 min, itd

Na slici dole prikazan je protivpožarni
pregradni zid postavljen u okviru hi-
droelektrane erdap. Visoke zahteve
naru ioca radova jedino je mogao da
ispuni Simprolit. Vatrootporne oso-
bine ovog materijala ovim su dobile
potvrdu kvaliteta i poverenja najviše
vrste

Simprolit® sistem nudi rešenja za navedene
slučajeve primenom Simprolit® elemenata kao
dugovečne, termoizolacione, paropropusne i vat-
rootporne trajno ugrađene oplate. U Ruskoj Fed-
eraciji Simprolit® je već postao brend, a u Srbiji
je standardna proizvodnja krenula tek ove godine.
Pre prikaza nekoliko varijanti primene Simprolita
kao trajno ugrađene oplate u Simprolit sistemu,
navedimo samo neke od brojnih sertifikata i re-
zultata ispitivanja:

Po rezultatima ispitivanja IMS Beograd,
koeficijent toplotne provodljivosti SOP5 i
SOP8 ploča D150 u suvom stanju iznosi
l=0.044W/mK.
Po rezultatima ispitivanja IMS Beograd, otpor-
nost na dejstvo požara pregradnog zida od
2SOP5 ploče na metalnoj podkonstrukciji iz-
nosi najmanje 2 časa (EI120)
Po rezultatima ispitivanja IMS Beograd, otpor-
nost na dejstvo požara zida od Simprolit bloko-
va SBDS25 iznosi najmanje 3 časa (EI180)
Po rezultatima ispitivanja u Ruskoj Federaciji,
otpornost na dejstvo požara pregradnog zida od
blokova SPB12 iznosi najmanje 3 časa (EI180)
Po rezultatima ispitivanja NII Građevinske fizi-
ke Ruske Akademije arhitektonskih i građevin-
skih nauka, dugovečnost Simprolita u surovim
klimatskim uslovima Ruske Federacije iznosi
najmanje 50 godina (najmanje 50 godina ne
menja svoja fizička svojstva)
Po rezultatima ispitivanja IMK Građevinskog
fakulteta u Beogradu, beton bez ikakvih aditiva
protiv mraza, kojim su bili zapunjeni Simprolit
blokovi i koji su odmah po ugradnji bili izloženi
niskim temperaturama (-260C), posle 28 dana
postigao je projektovanu ćvrstoću.

Simprolit® blokovi: Gradnjom Simprolit blo-
kovima dobijaju svi – Investitor dobija dodatnu
prodajnu površinu (na pr. zamenom standardnih
fasadnih zodova na simprolit blokove, kod ob-
jekta dim. 12,5x40m visine 10 spratova, dobija
se dodatnih 210m2 prostora), nema troškove na
utopljavanje fasade i protivpožarnu zaštitu ob-
jekta, 10-15% smanjuje se količina armature i dr.
Pri svemu tome zidovi dišu, nema kondenza i vlage,
zimi je u stanu toplo a leti prohladno; izvođač
dobija u brzini gradnje, manji vertikalni i hori-
zontalni transport, obradu fasade bez skele: kupac
dobija zidove koji dišu, najdugovečniju utopljenu
fasadu, zimi je u stanu toplo a leti prohladno…

Dvostrana samonoseća oplata od Simprolit®
ploča:
Kod izgradnje maloetažnih objekata u
sopstvenoj režiji, pri betoniranju podrumskih,
garažnih i stepenišnih AB zidova i sl. vrlo je
čest problem nedostatka kvalitetne oplate.
Primenom ovog sistema, brzo i jednostavno se
formira oplata koja, trajno ugrađena, predstavlja
i termičku i vatrootpornu zaštitu izvedenih arm.
betonskih zidova.

Simprolit® SOP ploče u oplati: U visokograd-
nji poseban problem predstavlja utopljavanje i
protivpožarna zaštita međuspratnih ploča između
garažnog - podrumskog prostora i stanova iznad.
Prostom montažom Simprolit SOP ploča u opla-
tu i izlivanjem projektovane AB ploče preko njih,
dobija se vatrootporna, utopljena i zvučno izolova-
na armirano-betonska međuspratna konstrukcija.

Simprolit® sistem izrade prednapregnutih
ploča:
Jedinstveno rešenje u svetu za efekt-
no postizanje vatrootpornih prednapregnutih
montažnih ploča, uz minimalno koštanje. Postiže
se vatrootpornost i preko 3 časa, a konstrukcija se
olakšava bar za 50%.

Nakon svega rečenog jasno je da Simprolit®
kao materijal i u segmentu građevinarstva koji
se odnosi na oplatne sisteme može da pronađe
svoju primenu, i ne samo to – njegove pred-
nosti i ovde su u mnogim slučajevima više nego
očigledne

TEMA broja

SIMPROLIT DOO

Kostola ka 67/2
11000 Beograd

tel/fax: +381 11 397 67 70
397 67 71

e-mail: md@simprolit.com
www.simprolit.co.yu

54

www.buildmagazin.com

Atraktivne novosti
Esala Anhovo

Vlaknocementne
krovne i fasadne ploče

Fasadne ploče Swisspearl® daju objektima jedinstvenu
arhitektonsku crtu. Slobodan izbor formata i različite mogućnosti
pričvršćivanja nude moderna rešenja kod novogradnje ili
sanacije. Paleta boja od sedamdesetak tonova i mogućnost izbora
nestandardnih boja obuhvata sisteme bojenja CARAT SL, REFLEX,
NATURA, TECTURA i XPRESSIV.

Talasasti krovni pokrivač Valovitka® i ravni krovni pokrivač odlikuju
se manjom težinom, jednostavnom i brzom ugradnjom, dugim
vekom eksploatacije i visokim kvalitetom prirodnog i

paropropusnog materijala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->