P. 1
Glavni_projekt Neprekidnog Napajanja

Glavni_projekt Neprekidnog Napajanja

|Views: 487|Likes:
Published by Željko Mašić

More info:

Published by: Željko Mašić on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

Sections

 • 2 UVOD
 • 3 ISPRAVE
 • 4 TEHNIČKI OPIS
 • 4.1 Dizel električni agregat
 • 4.1.1 Dizel motor
 • 4.1.2 Generator
 • 4.1.3 Zaštite, mjerenje i upravljanje agregatom
 • 4.1.6 Kontainer
 • 4.2 Uređaj besprekidnog napajanja
 • 4.2.1 Baterijski ormar
 • 4.3 Razvodni ormari
 • 4.3.1 Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija
 • 4.3.2 Sustav nadzora elektroenergetskog napajanja
 • 4.3.3 Isključenje u nuždi
 • 4.4 Zahtjevi na izvedbu
 • 4.4.1 Natpisi i oznake
 • 4.4.2 Ožičenje
 • 4.4.3 Redne stezaljke
 • 4.4.4 Uzemljenje ormara
 • 4.4.5 Kabeli i kabelske police
 • 4.4.6 Boje vodiča
 • 4.4.7 Konektori
 • 4.5 Ispitivanje i preuzimanje agregata
 • 4.6 Osiguranje privremenog napajanja
 • 4.7 Demontaža postojećeg električnog agregata
 • 4.8 Montaža
 • 4.9 Ispitivanje kod puštanja u pogon
 • 4.10 Pokusni rad
 • 4.11 Obuka osoblja investitora
 • 4.12 Dokumentacija
 • 5.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu
 • 5.2 Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara
 • 5.3 Program kontrole i osiguranja kakvoće
 • 6.1 Proračun pada napona
 • 6.2 Proračun kratkog spoja

Investitor

:

Sveučilišni računski centar SRCE, Zagreb

Građevina:

Poslovni objekt

Lokacija:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU F A K U L T E T ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Z A V O D Z A ELEKTROSTROJA RSTVO I AUTOMATI ZACI JU

J.Marohnića b.b., Zagreb

Broj projekta:

0114-24/189-2004

Datum:

prosinac 2004.

PROJEKT ELEKTROENERGETSKOG BESPREKIDNOG NAPAJANJA OBJEKTA SRCE

Glavni projektant:

prof.dr.sc.Gorislav Erceg

Projektant:

prof.dr.sc.Gorislav Erceg

Projektant suradnik:

mr.sc.Davor Gadže

Projektant suradnik:

Igor Erceg, dipl.inž.el.

Zagreb, 15 prosinca 2004.

Stranica 2 od 43

1 SADRŽAJ
Sadržaj ........................................................................................................................2 Uvod............................................................................................................................3 Isprave ........................................................................................................................3 Tehnički opis ...............................................................................................................4 4.1 Dizel električni agregat ........................................................................................4 4.1.1 Dizel motor .......................................................................................................5 4.1.2 Generator .........................................................................................................6 4.1.3 Zaštite, mjerenje i upravljanje agregatom........................................................7 4.1.4 Uređaj za punjenje akumulatora ......................................................................8 4.1.5 Komandni ormar i automatika agregata...........................................................8 4.1.6 Kontainer........................................................................................................10 4.2 Uređaj besprekidnog napajanja.........................................................................10 4.2.1 Baterijski ormar ..............................................................................................10 4.3 Razvodni ormari.................................................................................................11 4.3.1 Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija.....................................................11 4.3.2 Sustav nadzora elektroenergetskog napajanja..............................................11 4.3.3 Isključenje u nuždi..........................................................................................13 4.4 Zahtjevi na izvedbu............................................................................................13 4.4.1 Natpisi i oznake..............................................................................................13 4.4.2 Ožičenje .........................................................................................................14 4.4.3 Redne stezaljke .............................................................................................14 4.4.4 Uzemljenje ormara.........................................................................................14 4.4.5 Kabeli i kabelske police..................................................................................15 4.4.6 Boje vodiča.....................................................................................................15 4.4.7 Konektori ........................................................................................................15 4.5 Ispitivanje i preuzimanje agregata .....................................................................16 4.6 Osiguranje privremenog napajanja....................................................................20 4.7 Demontaža postojećeg električnog agregata ....................................................20 4.8 Montaža .............................................................................................................20 4.9 Ispitivanje kod puštanja u pogon .......................................................................21 4.10 Pokusni rad........................................................................................................22 4.11 Obuka osoblja investitora ..................................................................................22 4.12 Dokumentacija ...................................................................................................22 5 Prikaz tehničkih rješenja za primejnu propisa zaštite na radu, predviđenih mjera zaštite od požara i program kontrole i osiguranja kakvoće ............................................................23 5.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu ..........................23 5.2 Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara ......................................................24 5.3 Program kontrole i osiguranja kakvoće .............................................................25 6 zaštite i proračuni......................................................................................................27 6.1 Proračun pada napona ......................................................................................29 6.2 Proračun kratkog spoja......................................................................................30 7 Procjena troškova ...................................................... Error! Bookmark not defined. 8 Prilog .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 1 2 3 4

SRCE - Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc

Stranica 3 od 43

2 UVOD
U objektu SRCE, J.Marohnića b.b., Zagreb, potrebno je izvesti pouzdano elektroenergetsko besprekidno napajanje sistem sale računalnog centra smještene na 2. katu objekta. Postojeće napajanje obuhvaća dizel električni agregat, Končar 100kVA, sustav besprekidnog napajanja (u daljnjem tekstu SBN), Sicon Socomec 2x40kVA, sve smješteno u prostoriju/strojarnicu u prizemlju na jugozapadu objekta. Projektom je predviđena zamjena postojećeg dizel električnog agregata, vanjskom zvučno izoliranom jedinicom snage 400kVA, dodavanje novog SBNa 2x120kVA, povećanje broja jedinica postojećeg SBNa, izvedba novih razvodnih ormara, polaganje novih kabela i izvedba sustava nadzora elektroenergetskog napajanja. U prvoj fazi isporučuje se i pušta u pogon dizel električni agregat, jedan uređaj besprekidnog napajanja 120kVA, pripadni razvodni ormari i kabliranje, i sustav nadzora elektroenergetskog napajanja. Druga faza izvodi se naknadno po potrebi i mogućnostima investitora. Projekt prvu fazu detaljno obrađuje, a drugu fazu samo načelno. Ponuditelji su u obvezi pregledati glavni projekt prije davanja ponude i po potrebi zatražiti tumačenje projektanta. Ponuditelj čija ponuda bude izabrana, te se s njim sklopi ugovor, u daljnjem tekstu Izvoditelj, u obvezi je izvoditi radove po izvedbenom projektu, izrađenom od strane Fakulteta elektrotehnike i računarstva, po ugovorenim uvjetima i cijenama. Svi navedeni radovi izvoditi će se uz redovan pogon objekta, bez prekida napajanja, odnosno prekida rada računskog centra, i bez smanjenja pouzdanosti napajanja. Iznimno, u najmanjoj mogućoj mjeri, radovi koji uzrokuju smanjenje pouzdanosti napajanja mogu se odobriti od strane Investitora uz podnesen zahtjev od strane Izvoditelja, sa detaljnim obrazloženjem i planom rada. Izvođenje istih radova odobrava se u pravilu vikendom u noćnim satima. Priloženo: Projektni zadatak

3 ISPRAVE
Priložene su slijedeće isprave i dokumenti: • • • Izvadak iz sudskog registra o registraciji i djelatnosti poduzeća Rješenje o imenovanju projektanta Rješenje o položenom stručnom ispitu

SRCE - Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc

Stranica 4 od 43

4 TEHNIČKI OPIS
4.1 Dizel električni agregat
U slučajevima nestanka napajanja ili lošeg napajanja (znatnog smanjenja napona napajanja, odnosno znatnih oscilacija napona napajanja) iz elektroenergetskog sustava isključuje se napajanje trošila s elektroenergetskog sustava i napajanje trošila se automatski uključuje na agregatsko napajanje. Nakon povrata napona elektroenergetskog sustava, koji po iznosu i kvaliteti mora biti unutar granica podešenja automatski se isključuje napajanje iz agregata i uključuje se napajanje iz elektroenergetskog sustava. Proizvodnja novoponuđenog izvora rezervnog napajanja (agregata), kao i svih sastavnih dijelova, treba biti organizirana prema ISO9001. Ponuda treba sadržavati sve elemente potrebne za rad agregata, sa prikazanim jediničnim cijenama. Karakteristike agregata vrsta agregata stacionarni automatski, prema PTT uputama i ovoj specifikaciji ispunjava propise BS5514, DIN6271, ISO-3046, IEC34-1 trajna snaga na izlaznim stezaljkama generatora 720-750kVA, uz ispunjenje uvjeta smještaja i tehničkih zahtjeva vrsta rada trajni rad sa 75% varijabilnog opterećenja (prime duty) bez godišnjeg ograničenja vremena rada s mogućnošću preopterećenja od 10% nazivne snage trajanja 1 sat, na svakih 12 sati rada, izokrona regulacija režim rada otočni automatski rad, ručni rad, ispitni rad nazivni napon 400V, trofazno, s nul vodičem nazivna frekvencija 50 Hz nazivni faktor snage 0,8 nazivni broj okretaja 1500 o/min buka intenziteta do 70dB (A) na 7m udaljenosti temperatura zraka okoline -20°C ÷ +40°C vibracije agregat treba imati odgovarajuće amortizere, kako se vibracije koje proizvodi ne bi prenosile na temelj objekta i objekt (posebno kod pokretanja i zaustavljanja) pokretanje agregata kod nenajavljenog nestanka napona mreže u trajanju duljem od 1 sek; kod odstupanja mrežnog napona izvan podesivih granica +15% -20% od nazivnog napona u trajanju duljem od 1 sek; kod nesimetrije između faza mrežnog napona izvan granica ±10% nazivnog napona, u trajanju duljem od 1sek; agregat se smije pokrenuti samo kad je deblokirana "blokada starta"; kod najavljenog prekida, ručnim startom; preuzimanje napajanja trošila ukupno vrijeme od nastanka uvjeta za start, do preuzimanja napajanja trošila ne smije biti duže od 8 sek isključivanje agregatskog napajanja trošila kod odstupanja mrežnog napona unutar podesivih granica +10% -15% od nazivnog napona u trajanju duljem od podesivog vremena odgode isključenja od 10 min; kod nesimetrije između faza mrežnog napona unutar granica ±8% nazivnog napona, u trajanju duljem od podesivog vremena odgode isključenja do 10 min; kod blokiranja "blokada starta" (blokirano je kada je kontakt blokade trajno zatvoren, a deblokirano kada je kontakt trajno otvoren); u trajanju duljem od podesivog vremena odgode isključenja do 10 min upravljanje radom agregata sa ormarića u kontaineru, daljinski relejnim kontaktom lokalna signalizacija rada agregata na ormariću u kontaineru, komunikacijom Profibus-DP i LAN u sistem sali Minimalna, obvezna ostala oprema agregata • postolje agregata mora imati posebni priključak na uzemljenje

SRCE - Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc

sa termostatom podesivim izvana • elektromagnetski ventil dovoda goriva (24VDC) za zaštitu od prevelike brzine • senzor visoke temperature rashladne vode s relejnim izlazom • senzor niskog tlaka ulja s relejnim izlazom • senzor temperature rashladne tekućine s analognim izlaznim signalom SRCE . vodom hlađeni broj cilindara 6 ili 8 raspored cilindara redni ili V nazivna brzina vrtnje 1500 o/min regulator brzine vrtnje elektronički. godinom proizvodnje i tv. za hlađenje kontainera nakon zaustavljanja agregata • natpisna pločica sa tehničkim podacima agregata. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. dizel motora u mirovanju. brojem treba biti na hrvatskom jeziku 4.1. 3×400V. naglim promjenama djelatnog tereta • ispravan rad motora u slučaju uključenja i isključenja maksimalnog djelatnog i jalovog tereta agregata • zaustavljanje agregata u ručnom i automatskom režimu rada. naglim rasterećenjima. mjerenja. u slijedećim režimima rada agregata: • start motora i zalet na nominalnu (podešenu) brzinu vrtnje • pogon u praznom hodu agregata • pogon opterećenog agregata do tereta nominalnog iznosa • rad motora u trajnim režimima uz dopušteno odstupanje frekvencije te održavanje radne točke unutar dopuštenog područja • rad motora u prijelaznim režimima agregata izazvan: prolaznim bliskim ili udaljenim simetričnim ili nesimetričnim kratkim spojem. PE sabirnica u KOA treba biti spojena na zaštitno uzemljenje objekta • elektromotorni ventilator kontainera.doc . s izokronom regulacijom.1 Dizel motor Karakteristike dizel motora: vrsta DM sa direktnim ubrizgavanjem. generator. statička točnost u granicama ±0.Stranica 5 od 43 • sva oprema ugrađena na postolju. • postolje agregata.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. 50Hz. s izokronom regulacijom. a nije normalno pod naponom treba vodičima odgovarajućeg presjeka biti spojena na uzemljenje. između ostalog. statička točnost u granicama ±0. koja ima vanjske metalne dijelove. zaštite.25% nazivne frekvencije Sustav regulacije dizel motora Dizel motor agregata mora biti opremljen sa sustavom regulacije brzine vrtnje koji mora ispravno djelovati.25% nazivne frekvencije hlađenje tekućinom hladnjak na postolju agregata grijanje rashladne tekućine električni grijač 230V/50Hz preopterećenje 10% trajanja 1 sat. i komunikacije u postrojenju Minimalna oprema dizel motora Dizel motor treba biti minimalno opremljen slijedećim komponentama: • elektropokretač 24VDC s relejom za start • grijač 240V. nadzora (monitoringa). na svakih 12 sati rada pokretanje elektropokretač 24 VDC regulator broja okretaja elektronički. te kod prorade odgovarajućih zaštita kao i kod isključenja agregata • uklapanje sustava regulacije brzine vrtnje motora u sustav upravljanja.

s rotirajućim uzbudnikom.8 nazivna brzina vrtnje kao i dizel motor radni napon 3×400/231 V frekvencija 50 Hz dozvoljeni porast temperature 105-130°C radio smetnje koeficijent K (prema VDE 0875) ili HRN N. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. spojeno na neutralnu sabirnicu u KOA uzbudni i prigušni namoti na rotoru termička zaštita namota ugrađeni termistori uvjeti pogona samostalni rad na odvojenu mrežu SRCE .. u izvedbi bez četkica.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. stop. vlastitim ventilatorom ležajevi kotrljajući uzemljenje na kućištu.900 zaštita IP23 klasa izolacije H impregnacija tropska hlađenje zračno. opremljen pumpom.8 nazivni koeficijent snage cos φ =0. samouzbudni.) • natpisna pločica sa bitnim tehničkim podacima na hrvatskom jeziku 4.NO. termostatom. 230 VAC 50Hz • električna priključna kutija • upravljačka kutija (tipkala start.doc . posebni izvod spoj namota izolirano ili izvedeno zvjezdište.2 Generator Karakteristike generatora: vrsta trofazni.1. sa regulacijom napona propisi VDE0530.Stranica 6 od 43 • senzor tlaka ulja s analognim izlaznim signalom • senzor brzine vrtnje agregata • saćasti hladnjak sa priključcima rashladne tekućine • senzor niske razine rashladne tekućine u hladnjaku DMa • zatvoreni rashladni sustav.. IEC34-1. zaobilaznim krugom i ekspanzijskom posudom • elektronički regulator brzine vrtnje motora • start/stop relej • preklopka za nužni ručni start (na dizel motoru) • aktuator regulatora brzine • ventilator za hlađenje zrakom hladnjaka • zaštita pogona ventilatora od nenamjernog dodira • korito ulja za podmazivanje sa otvorom za nadolijevanje i šipkom za nadzor razine ulja • ručna pumpa s elastičnim priključcima za istakanje motornog ulja • filter/i ulja • hladnjak ulja • dobavna pumpa goriva • primarni i sekundarni filter goriva • senzor protoka goriva kroz sekundarni filter goriva • elastični priključci goriva • sustav za ubrizgavanje goriva • elastična ispušna cijev i spoj na ispušni cjevovod • filter/i zraka • električna instalacija 24 VDC. sinkroni. BS4999 oblik za direktni spoj sa motorom nominalna snaga 400kVA uz cos φ =0.

1. između ostalog. na hrvatskom jeziku 4. generator. mora omogućavati isklop odvodnih prekidača bez razbuđivanja generatora Sustav uzbude i regulacije napona generatora Sinkroni generator agregata treba imati bezkontaktnu uzbudu. Sustav uzbude treba ispravno djelovati. koji nastaju izvan ovog postrojenja (npr. mjerenja. te samouzbudu s kompaundacijom. naglim rasterećenjima. zaštite. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. naglim promjenama djelatnog ili jalovog opterećenja generatora • ispravan rad u slučaju iskapčanja maksimalnog djelatnog i maksimalnog jalovog opterećenja generatora • razbuđivanje generatora pri ručnom ili automatskom zaustavljanju agregata • uklapanje sustava regulacije uzbude u sustav upravljanja.8 uzbudni sustav bezkontaktni rotirajući regulator napona stabilnost napona uzbudnih uređaja ±0.5% od praznog hoda do nominalnog napona uz cos φ od 0. atmosferska pražnjenja) • otpornost na elektromagnetske smetnje i općenito elektromagnetska kompatibilnost sustava uzbude s postrojenjem • natpisna pločica sa bitnim tehničkim podacima. sustav uzbude treba zadovoljiti opće zahtjeve na energetsku i informatičku opremu u ovom postrojenju: • otpornost na klimomehanička naprezanja • koordinacija izolacije i otpornost na prenapone. sinkroni uzbudnik s rotirajućim diodnim ispravljačem.8 do 1. ostali strujni krugovi ili grupe strujnih krugova: zaštitne sklopke ili automatski osigurači zaštita od previsokog napona dodira: prema klasifikaciji "TN-S" iz HRN kvarovi koji izazivaju isključenje generatorskog prekidača i zaustavljanje DM bez potpunog hlađenja.3 Zaštite.0 preopterećenje uzbudnog uređaja 150% u trajanju 120 sekundi. u slijedećim pogonskim stanjima (režimima rada) agregata: • uzbuđivanje generatora pri ručnom ili automatskom pokretanju agregata • pogon u praznom hodu agregata • pogon opterećenog agregata do nominalnog tereta • rad generatora u prijelaznim režimima izazvan: prolaznim bliskim ili udaljenim simetričnim ili nesimetričnim kratkim spojevima. u slučaju da agregat radi: nizak tlak ulja za podmazivanje DM nadbrzina motora (120% nazivnog broja okretaja) SRCE .Stranica 7 od 43 regulacija napona podešavanje referentne vrijednosti napona u granicama najmanje ±5% nazivnog napona klir faktor <7% mjereno na faznom naponu uz ustaljeno opterećenje (od praznog hoda do nominalnog opterećenja) uz cos φ =0. automatski prekidač sa ugrađenom elektronički podesivom zaštitom od strujnog preopterećenja i KS.doc . tj. nadzora i komunikacije u postrojenju • Osim toga. mjerenje i upravljanje agregatom Za pouzdan rad agregata u cjelini kao i pripadajuće opreme najmanje trebaju biti predviđene slijedeće zaštite: Zaštita od strujnog preopterećenja i kratkog spoja treba biti izvedena preko releja dodatno spojenog na strujni transformator. Ovaj sustav uzbude generatora treba osigurati ispravno i neograničeno napajanje uzbude uzbudnika i generatora u svim režimima rada agregata koja se pojavljuju ili se mogu pojaviti u procesu napajanja trošila. 110% u trajanju 1 sat svakih 6 sati rada dozvoljena struja kratkog spoja 3×In u trajanju 10 sec.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Struja i napon se kao analogni signali (do 10V i do 20mA) vode u sustav nadzora. tipkalom zaustavljanje agregata. ručno. u slučaju da agregat radi previsoka temperatura rashladne tekućine DM previsoka temperatura namota generatora kratki spoj ili strujno preopterećenje agregata kvarovi koji ne izazivaju isključenje generatorskog prekidača. ali zaustavljaju DM.1.doc .Stranica 8 od 43 kvarovi koji izazivaju isključenje generatorskog prekidača i zaustavljanje DM sa potpunim hlađenjem. Uređaj za punjenje akumulatorske baterije mora imati ograničenje napona i struje punjenja akumulatorske baterije. sa preklopkom za alternativno mjerenje jednog od 3 međufazna napona ili 1 faznog napona ili nulti položaj frekvencmetar za mjerenje frekvencije mreže ili generatora u jednoj fazi strujni transformatori u izlaznom krugu prema trošilima (GREOP) i dovodu s generatora ampermetri AC trošila za svaku struju posebno.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. SRCE . radi duljeg vijeka trajanja Sa vrata ormara treba biti omogućeno upravljanje: start agregata.5 Komandni ormar i automatika agregata U KOA je ugrađena sva energetska i upravljačka oprema za rad agregata. tipkalom kvitiranje zvučnog alarma.4 Uređaj za punjenje akumulatora Napon napajanja uređaja automatike i izvor za start dizel motora je akumulatorska baterija napona 24V. Uređaj za punjenje akumulatora priključuje se na niskonaponsku mrežu (400V. sa označenim maksimalnim strujama DC voltmetar – napon baterije ampermetar DC punjenja AKU brojač sati rada DM mjerač pritiska ulja u DM mjerač temperature rashladne tekućine DM komplet mjernih instrumenata u AC krugovima trebaju biti klase točnosti 1. i ručno upravljanje agregatom. 4. slijepa shema. Na vratima ormara nalazi se mjerna garnitura. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. ručno.5 mjerni instrumenti trebaju biti veličine od 48×48mm do 96×96mm sve lampice svjetlosne signalizacije trebaju biti LED. u slučaju da agregat radi prenizak nivo goriva u dnevnom spremniku nadnapon generatora nadfrekvencija generatora podnapon generatora podfrekvencija generatora kvarovi koji ne dozvoljavaju pokretanje agregata.1. automatski) režim rada ventilatora kontainera (isključeno. tipkalom režim rada pumpe goriva (isključeno. Iz KOA PLC upravlja radom agregata. 50Hz) odnosno pri ispadu elektroenergetskog sustava priključuje se na generator agregata u pogonu. u slučaju da agregat stoji/ne radi neuspio start (3 puta) nizak napon AKU Mjerna oprema prema popisu: voltmetar za mjerenje napona mreže i generatora. automatski) 4. tipkalom ispitivanje signalizacije.

Stranica 9 od 43 Zahtjevi na komandni ormar i automatiku agregata : vrsta ormara limeni samostojeći. priključena na strujni krug trošila • svjetiljka sa prekidačem za rasvjetu unutrašnjosti ormara SRCE . s time da su sabirnice N i PE spojene samo na jednom mjestu • svi konstrukcijski i ugrađeni vodljivi dijelovi. postavlja se u kontaineru. L2.doc . L3. N i PE.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. kao i držači kabela • glavni energetski vodovi trebaju sadržavati sabirnice L1. koji izaziva start odnosno zaustavljanje agregata podesiv u području 330-450V odgoda starta radi kratkotrajnih mrežnih propada u trajanju od oko 1 sec. podesivog trajanja režim/način rada regulacije izokroni upravljanje radom agregata iz KOA punjač baterija automatski tranzistorski regulirani sa mogućnošću brzog nadopunjavanja uključivanje punjača AKU sklopka sa dva položaja: isključeno – uključeno Popis izlaznih signala PLCa upravljanje ventilatorom strojarnice upravljanje ventilatorom hladnjaka DMa upravljanje pumpom za gorivo upravljanje automatskim žaluzinama usisa upravljanje automatskim žaluzinama ispuha upravljanje grijanjem DMa Popis ulaznih signala PLCa automatske žaluzine usisa otv/zatvorene automatske žaluzine ispuha otv/zatvorene razina goriva 1-2-3-4 temperatura DMa tlak ulja DMa napon/struja/snaga/frekvencija generatora ispravan napon 24VDC OF kontakti prekidača SD kontakti prekidača Ormar treba biti minimalno opremljen i slijedećom opremom: • pristup elementima u ormaru s prednje strane kroz jednodijelna vrata s bravicom • u donjem dijelu ormara trebaju biti ugrađene lako pristupne stezaljke za priključak energetskih i upravljačko signalnih kabela. osim donje strane gdje su dovodi elementi automatike primjer: Siemens Simatic S7 blokada starta agregata i preko posebnog dodatnog stalnog kontakta nadzornik mreže. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. svi priključci odozdo mehanička zaštita IP41. koji normalno nisu pod naponom moraju biti odgovarajućim vodičima spojeni na zaštitnu PE sabirnicu • tropolni generatorski automatski prekidač sa elektroničkom zaštitom od strujnog preopterećenja i kratkog spoja • komplet strujnih mjernih transformatora (ugrađenih u odvodu) • komplet mjernih instrumenata (detaljno specificiranih u posebnom poglavlju) • komplet zaštitnih uređaja • komplet elemenata za signalizaciju • regulirani ispravljač • strujni krug za upravljanje i napajanje termostatski reguliranog grijača dizel motora • strujni krug za upravljanje i napajanje ventilatora kontainera i pripadajućih žaluzina • strujni krug za upravljanje i napajanje žaluzina za ulaz i izlaz zraka iz kontainera • utičnica 230VAC.

u IGBT izvedbi. potezna struja (inrush current) treba biti manja od nazivne. zaustavlja agregat uljokaz. tako da na udaljenosti 7 m na najnepogodnijem mjestu buka bude ispod 60÷65dB. Oprema kontainera: spremnik goriva sa 4 senzora razine. pokretne sa elektromotornim pogonom žaluzine izlaza toplog zraka iz kontainera. sastavljane od olovnih akumulatora 12VDC.Stranica 10 od 43 • i ostale komponente nužne za siguran rad 4.2 Uređaj besprekidnog napajanja Uređaj besprekidnog napajanja. treba imati pojačanu zaštitu od utjecaja mogućih kiselina iz akumulatorskih baterija. ugrađen na spremniku ventilator kontainera usisne žaluzine kontainera. 4. Ispravljač treba biti trofazni. kiselina za AKU 4. Opremljen je statičkim i ručnim. uz faktor snage veći od 0.doc . olovna. Dozvoljeni ulazni napon treba biti od 380-10% do 415+10%. a povećanje struje treba biti postepeno (podesivog trajanja) zbog manjeg dinamičkog opterećenja dizel agregata. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. odnosno autonomije) treba biti od 0 do 35°C. s čime treba vizualno činiti jednu cjelinu. SRCE . stakleni cjevasti. dovoljan za još 3 sata rada agregata (30% pun) "4" jednostruki kontakt.1.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. po IEC60529. u daljnjem tekstu UPS.99. visinom treba biti predviđen za smještaj pored uređaja besprekidnog napajanja. antifriz.1 Baterijski ormar Baterijski ormar treba biti atestiran za redovan pogon uz uređaje besprekidnog napajanja. Pri bilo kojem dozvoljenom iznosu ulaznog napona izlazni napon treba biti stabiliziranog iznosa 400V. Sva se vrata zaključavaju bravicom s ključem. buka pri 100% opterećenja treba biti do 68dB. pokretne sa elektromotornim pogonom startna baterija AKU. i treba biti atestiran na dovoljnu nosivost. Prilikom povrata napona na ispravljač. u redovnom pogonu treba raditi dvostruku konverziju energije. bojom.2. odnosno biti "on line" tehnologije. spremnik 75% pun "3" dvostruki kontakti. Kontainer treba biti namijenjen za vanjsku ugradnju. jer osim zaštite od buke štiti dizel agregat od atmosferskih utjecaja i od neovlaštenog pristupa. smještena u kontaineru tekućine za prvo punjenje (na objektu): ulje.6 Kontainer Kontainer prigušuje buku agregata. brojevi od vrha prema dnu "1" jednostruki kontakt. servisnim bypass-om. dovoljnog kapaciteta i startne struje za najmanje 3 pokušaja startanja. sa ukupnim strujnim rasipanjem (THDI) do 3%. spremnik 100% pun "2" jednostruki kontakt. odgoda starta treba biti podesiva od 0s do 10 min. Baterijski ormar dizajnom prednje ploče. a ulazna frekvencija 50Hz±10%. Dozvoljena temperatura okoline bez narušavanja karakteristika uređaja (osim baterija. rezervni kontakti za uključivanje pumpe i signalizira lokalno i daljinski nizak nivo goriva.

2 Sustav nadzora elektroenergetskog napajanja Svi razvodni ormari prosljeđuju signale stanja nadzornom sustavu. odnosno nekom drugom mjestu. Ormar +ROUPSB2 smješten na drugom katu će se opcionalno izvoditi istovjetno (iste visine.3.sabirnice i signalno upravljačke elemente na vratima razvodnih ormara. nema aktivnih alarma ŽUTO isprekidno svjetlo – agregatsko napajanje OK. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Odmah po pojavi alarmnog događaja alarmno svjetlo bljeska frekvencijom 0. 4. nema aktivnih alarma CRVENO trajno svjetlo –aktivni potvrđeni alarmi CRVENO isprekidano svjetlo – aktivni nepotvrđeni alarmi Osim svjetlosnih signala. u PLCu u trajnu memoriju.1 Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija omogućava efikasan i brz nadzor stanja elektroenergetskog napajanja. struja i snaga i komunikacijom prema nadzornom sustavu. Sesvete Zagreb dimenzije ormara cca: 130×150×40 4. postojanu i bez napajanja. a svjetlosni signal se gasi ako alarm više nije prisutan.5s. Dovodi su opremljeni naponskim daljinskim isklopom napajanja. releje. Obuhvaćeni su svi odvodi s besprekidnog razvoda. Ormari sadrže i potrebne prekidače. Ako se odjednom dogodi više alarmnih događaja na operacijskom panelu je prvi ispisan najnoviji alarm.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.3. odnosno trajno gori ako je alarm prisutan sve do prestanka alarmnog signala. dubine i boje) postojećem ormaru +ROUPS2. a svaki alarm se pojedinačno potvrđuje.doc .Stranica 11 od 43 4. kako bi s njim činio vizualno jednu cjelinu. SRCE . a zvučni signal se intermitirano uključuje svakih 10s u trajanju 0. +ROUPSB i +ROUPSB2 opremljeni su s digitalnim mjernim instrumentom s prikazom napona. važniji odvodi mrežno/agregatskog razvoda. Na vratima s vanjske strane razvodnog ormara treba postaviti natpis s oznakom razvodnog ormara. redne stezaljke .5 Hz. Potvrđivanjem alarmnog događaja na operacijskom panelu prestaje zvučni signal. a sva oprema unutar razvodnog ormara mora biti označena oznakama prema shemi. na kojem se nalaze tri svjetlosna signala: ZELENO trajno svjetlo – mrežno napajanje OK. Izvedena je zidnim malim ormarićem. a alarmna promjena nadziranog stanja dodatno pokreće svjetlosnu lokalnu/daljinsku signalizaciju na pripadnom ormaru i zajedničko zvučno upozorenje. a isto tako i naljepnice upozorenja: "OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA" "GLAVNA SKLOPKA" "Zaštita od indirektnog napona dodira u TN-S sustavu s automatskim isključenjem napajanja nadstrujnim zaštitnim uređajem" U razvodnom ormaru mora biti uložena shema izvedenog stanja. Na operacijskom panelu ispisuje se trepćeća poruka s opisom alarmnog događaja. Ormarić se postavlja na vidljivo mjesto u sistem sali. Svaka promjena nadziranog stanja posprema se u listu događaja koja sadrži zadnjih 500 događaja. pozornost na aktivne nepotvrđene alarme skreće i isprekidani zvučni signal. +ROUPS2 je proizvodnje : ELEKTROKEM.3 Razvodni ormari Razvodni ormari +ROMA.

alarmiranje 6. PLC s mjernim garniturama. nestanak besprekidnog napona. upravljački program PLCa pisan u programskom jeziku STEP7 V5.Stranica 12 od 43 Istodobno s pojavom alarmnog događaja na listu e-mail adresa šalje se poruka s opisom događaja.mSmSmS. Kroz internet preglednik korisnik. nestanak mrežnog napona. podijeljen je najmanje na slijedeće potprograme: 1. preko pomoćnih kontakata i digitalnih ulaza 24VDC.) . Vrši se potvrda alarmnog događaja. PLC prikuplja informacije s prekidača. nezaključan upravljački program PANELa pisan u programu Protool 6. Popis alarma: prorada zaštite prekidača. u BCD formatu (DD. Sve informacije prenose do PLCa putem komunikacijskog sučelja. a mjerne garniture i distribuirane ulazno/izlazne kartice kao Slave. frekvenciju. Kašnjenje panela može biti najviše 200ms nakon odabira funkcijske tipke.0 + SP1 ili noviji pohranjen nezaključan dokumentacija o programu (isporučuje se kod primopredaje) ispis upravljačkog programa PLCa na papiru u LADDER ili STL prikazu.MM.). u PLCu jedinstven. opis. bez ikakvog dodatnog vanjskog uređaja. PLC prikuplja stanja sustava s rezolucijom vremena do 2-5ms. Distribuirane mjerne garniture rade na naponu 24VDC. panelom i ostalim PLCovima komunicira na Profibus komunikaciji.doc . Sustav nadzora procesira sve događaje/alarme u razvodu i prosljeđuje ih u realnom vremenu. PLC s distribuiranim ulazima/izlazima. kašnjenje agregatskog napajanja duže od 30s nakon nestanka mrežnog. obradba signala s mjernih garnitura. mjernih garnitura i operacijskog panela. prekoračenje 75% nazivne struje prekidača/kabela. poruke alarma. Funkcijskim tipkama na panelu vrši se izbor prikaza (lista. U PLCu je potrebno obraditi signale i proslijediti ih korisničkoj aplikaciji. te pregled baze događaja. Mjere napon. Upravljački program.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. pojavljivanje nekog signala treba uzrokovati promjenu prikaza. upozorenja i signalizacije. harmonike i harmoničko rasipanje. odnosno korisnikova aplikacija preko SNMP.MM. Sustav nadzora besprekidnog napajanja sastoji se od PLCa. sa simboličkim operandima i komentarima. sučelje prema korisničkoj aplikaciji i drugom PLCu na Profibus mreži 4.2 STL ili noviji pohranjen u PLCu. alarmi.YYYY. Opis događaja uključuje vrijeme i datum nastanka događaja. obradba signala s lokalnih 16 i 32bitnih digitalnih I/O kartica. pomoći. s kojim u redovnom pogonu izmjenjuje informacije. radnu.SS. digitalnih ulaza/izlaza. Na grafičkom panelu prikazuju se stanja i opterećenja pojedinih dijelova razvoda.HH. gubitak komunikacije s bilo kojom od jedinica. lokaciju i vrstu događaja. Pregled baze događaja vrši se funkcijskim tipkama kojima je moguće listati događaje za po jedan/deset/sto prema gore i prema dolje. prividnu i jalovu snagu. a moguć je skok na kraj i na početak. sadržaj podatkovnog bloka. imaju komunikaciju Profibus-DP. može istodobno vršiti pregled stanja svih signala. mjernim garniturama i prekidačima čini upravljačku cjelinu koja u nuždi može raditi neovisno od korisničke aplikacije.. stanja. cjelokupna dokumentacija i upravljački program na CDu SRCE . arhivski primjerak upravljačkog programa u memorijskom modulu za izravno učitavanje u PLC. Popis događaja: manipulacija prekidačem. 2. te datum i vrijeme potvrde. arhiviranje zadnjih 500 događaja 5. Svi PLCovi i paneli djeluju kao Master. kompletne tablice primijenjenih simbola. Iznosi opterećenja u prikazu stanja trebaju obuhvaćati trenutnu/nazivnu/postotnu vrijednost mjerene veličine prikazanu. 3. PLC ima ethernet i Profibus komuniakciju. sučelje prema grafičkom panelu. tablice za praćenje rada sustava. struju. Prikaz stanja na panelu treba obuhvaćati sve signale.

Svi krugovi napajanja pomoćne opreme moraju biti štićeni od kratkog spoja. SRCE . Oblik i sadržaj identifikacijskih pločica Isporučitelj mora podnijeti na uvid i odobrenje Naručitelju. Svi novi ormari moraju se zaključavati istim ključem. sa stjenkama od čeličnih limenih ploča debljine najmanje 1.3 Isključenje u nuždi Potpuno isključenje besprekidnog. Kvaliteta obrade. 4. Pojedinačni uređaji i dijelovi opreme moraju osim identifikacijske oznake imati na sebi pričvršćene natpisne pločice s osnovnim podacima o proizvodu (naziv i sjedište proizvođača. te natpisi koji označavaju upozorenja i alarme moraju biti na hrvatskom jeziku. Natpisi i oznake uređaja za upravljanje i mjernih instrumenata. antikorozivne zaštite i završnog sloja boje ormara mora biti primjerena zahtjevima i uvjetima okoline. s odjeljcima po potrebi.Stranica 13 od 43 4. najvažnije nazivne podatke uređaja ili komponente i druge značajne informacije u skladu s zahtjevima s važećim IEC propisima). mjerenje i nadzor) mora biti isporučena u samostojećim ormarima čvrste konstrukcije. postupkom koji osigurava čitljivost tijekom cijelog eksploatacijskog vijeka (npr. po potrebi. Oznake i upute biti će ispisane crnim slovima. moraju biti izvedena po čitavoj visini ormara i imati dovoljan kut otvaranja od barem 90° tako da se omogući jednostavan pristup ugrađenoj opremi radi ispitivanja i održavanja.1 Natpisi i oznake Ormari i u njih ugrađeni sklopovi i dijelovi opreme sustava uzbude moraju biti označeni odgovarajućim čitljivim. Minimalna veličina slova treba biti 3mm. sa šarkama.3. odnosno isključuje po zatvaranju vrata.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. odnosno ovlaštenom predstavniku Naručitelja. treba predvidjeti odgovarajuće ventilacijske otvore s filtrima za prašinu. U svakom novom ormaru potrebno je ugraditi jednofaznu (230VAC) utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem za izmjenično napajanje od najmanje 16A. vrata moraju biti mehanički dimenzionirana tako da bez iskrivljenja mogu nositi svu opremu predviđenu za montažu na njih. oznake i druge informacije trebaju biti kvalitetno. kvakama i bravama. regulacija.doc . Vrata novih ormara. Pristup opremi treba biti samo s prednje strane ormara. ožičena i ispitana. lako vidljivim i jednoznačnim identifikacijskim oznakama na odgovarajućim natpisnim pločicama. Izbor boje unutrašnjosti i vanjštine ormara mora odabrati Naručitelj. agregatskog i mrežnog napona izvedeno je preko naponskih kontakata prekidača i isključenjem u nuždi uređaja besprekidnog napajanja kojima dovodni kabeli ostaju bez napona. Na ormarima. usuglašenim s oznakama u tehničkoj dokumentaciji. a sva oprema mora biti ugrađena. Svi vodiči unutar ormara trebaju biti označeni brojem u skladu oznakom u tehničkoj dokumentaciji.4. Dno ormara treba biti zatvoreno. zaštita. veličina i izbor pisma mora se odabrati tako da natpisi budu vidljivi i lako čitljivi s normalnih udaljenosti u pogonu. 4. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Isključenje se vrši: tipkalom za isklop u nuždi smještenom na zidu pored razvodnih ormara signalom vatrodojavne centrale za automatsko gašenje požara. Sva rasvjetna tijela trebaju biti tako postavljena da se onemogući neposredni dodir s njihovim vrućim dijelovima. na pločicama od trajnog materijala. graviranjem). Također. a upozorenja crvenim slovima. tvornički broj. Svi natpisi. zasunima u najmanje tri točke. Sve oznake veličina i mjernih jedinica na svim natpisima i na skalama instrumenata moraju biti u metričkom (SI) sustavu. Ormari trebaju biti opremljeni električnom rasvjetom koja se automatski uključuje prilikom otvaranja.5mm.4 Zahtjevi na izvedbu Oprema sustava (upravljanje. Ormari moraju biti predviđeni za unutarnju montažu. Mjesto.

Svi vanjski priključci ormara moraju biti izvedeni preko stezaljki. odnosno demontažu i montažu dijelova ormara. mora biti izvedeno s odgovarajućim stezaljkama. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. po potrebi pričvršćeno pomoću odgovarajućih nosača i vodilica.doc . Zaštitni vodič mora biti minimalnog presjeka kako slijedi: za presjek faznog vodiča manji ili jednak od 16mm – jednak presjeku faznog vodiča za presjek faznog vodiča veći od 16mm . Kod priključka stopicama faznih vodiča. potrebno je vodiče voditi grupirano odgovarajućim fleksibilnim cijevima ili obujmicama. priključna mjesta trebaju biti odvojena originalnim izolirajućim pregradama. Sve spojeve potrebno je izvesti odgovarajućim toplocinčanim spojnim materijalom. tako da se koriste podijeljeni ili zasebni blokovi. Blokovi rednih stezaljki energetskih krugova trebaju biti fizički odvojeni od blokova rednih stezaljki regulacijskih. 4. priključnicama ili konektorima.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. kao i ostala dislocirana oprema sustava postrojenja. Vanjske veze ormara. Sve stezaljke u pojedinom bloku moraju biti kvalitetno označeni neizbrisivim tiskanim oznakama u skladu s oznakama u tehničkoj dokumentaciji..4. izvršnih krugova zaštite. trebaju biti završene dvostrukim tuljcem s izolacijom. ili na dijelove ormara koji se mogu demontirati u pogonu. npr. Na jednu rednu stezaljku ne smije se predvidjeti priključak više od dva vodiča. koje moraju biti usklađene s dokumentacijom. .4. regulacije i upravljanja za napone iznad 60V trebaju biti s PVC izolacijom. kod prekidača. naponske klase 600/1000V. Veze između ormara moraju biti izvedene kabelima. te kabeli i vodiči u krugovima mjerenja. krugova pomoćnih napajanja. Svi vodiči i kabeli u unutrašnjem ožičenju moraju nositi jasne i jednoznačne oznake na oba kraja. Ožičenje unutar ormara (glavnina opreme) kao i unutarnje ožičenje ostale dislocirane opreme. a manji ili jednak 35mm – presjeka 16mm za presjek faznog vodiča veći od 35mm – jednak polovici presjeka faznog vodiča 2 2 2 2 2 SRCE .2 Ožičenje Svi vodiči u elektroenergetskim krugovima. krugova upravljanja sklopnim aparatima moraju biti rastavljive sa instrument priključnicama radi lakšeg ispitivanja i održavanja. 4. stezaljki. Licnaste žice trebaju na oba kraja biti završene tuljcem s izolacijom ili stopicom. Ako se dvije fleksibilne žice vode na istu stezaljku uređaja ili dijela opreme. Blokovi rednih stezaljki moraju biti izvedeni tako da se pojedinačne stezaljke mogu zamijeniti bez demontaže cijelog bloka. Pri prijelazu vodiča iz unutrašnjosti ormara na vrata. Duljina vodiča treba biti točno određena tako da omogućava potpuno otvaranje i zatvaranje vrata. Ožičenje mora biti izvedeno uredno. na svim pozicijama moraju biti izvedene na redne stezaljke. i moraju biti smještene tako da omogućavaju lak pristup i spajanje. i postavljeno tako da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj elektromagnetskih smetnji.3 Redne stezaljke Redne stezaljke trebaju biti odgovarajuće dimenzije i naponske klase. izrađene od nezapaljivog materijala. mjernih i upravljačkih krugova.Stranica 14 od 43 4. Redne stezaljke za priključak mjernih krugova.4.4 Uzemljenje ormara S obzirom na uzemljenje primjenjen je TN-S razdjelni sistem.. Potrebno je predvidjeti najmanje 10% rezervnih rednih stezaljki u svakom rednom bloku s projektno predviđenom mogućnošću proširenja do 20%.

4. a štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja odgovarajućim zaštitnim uređajima.5 Kabeli i kabelske police Za polaganje kabela potrebno je položiti perforirane pocinčane kabelske police s poklocem prema principnom nacrtu s rasporedom prolaska glavnih kabelskih trasa. 4. metalnim kabelskim policama i sl.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Točno mjesto prolaska kabelskih trasa odredit će se u fazi izvođenja radova zajedno s nadzornim inženjerom na licu mjesta. vodič nule (plava). Svi kabeli i vodovi dimenzionirani su prema nazivnoj struji potrošača. obavezno bolje kvalitete i izvedbe nego originalne. potrebno je izvršiti izjednačenje potencijala. 4. odnosno njegovog ovlaštenog predstavnika.6 Boje vodiča Boja vodiča je određena prema funkciji vodiča. nego je potrebno koristiti kabel PP00 umjesto PP00-Y. a sa druge strane na sve veće metalne mase i instalacije izvedene metalnim cijevima.doc . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. energetski vodič uzemljenja (žuto-zelena). Svi kabeli moraju biti označeni na oba kraja oznakom koja se poklapa s oznakom iz dokumentacije izvedenog stanja. vodič 230VAC (crvena) 4. mogu se koristiti isključivo originalni konektori predviđeni od strane proizvođača uređaja i dijelova opreme. Nije dopušteno naknadno mijenjanje boje vodiča omatanjem ili na neki drugi način. SRCE . Ugradnja zamjenskih konektora. potrebno je odabrati metalni. Ako proizvođač predviđa metalni ili plastični konektor za neko povezivanje.4. je iznimno dopuštena po odobrenju Investitora. instalacijama izvedenim metalnim cijevima. npr. smeđa) upravljački vodič 24VDC (plavi).Stranica 15 od 43 Novi sustav uzemljenja potrebno je povezati na već postojeći sustav uzemljenja objekta. Odnosi se i na pojedinačne vodiče i na žile unutar kabela. fazni vodič (crna. ž/z žila unutar kabela u crnu. Na svim metalnim masama.4.7 Konektori Pri povezivanju uređaja i dijelova opreme konektorima. U tu svrhu polaže se glavni vodič za izjednačenje potencijala koji se na jednoj strani spaja na sabirnicu za uzemljenje.

Stranica 16 od 43 4.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Ispitivanja sustava dizel električnog agregata i razvodnog postrojenja kod puštanja u pogon trebaju obuhvatiti: • ispitivanja dizel električnog agregata u praznom hodu • ispitivanja dizel električnog agregata u sustavu elektroenergetskog napajanja objekta SRCE Ispitivanja kod puštanja u pogon dizel električnog agregata u praznom hodu i u opterećenom stanju moraju biti uspješno završena do početka pokusnog rada. Svi troškovi stručnog osoblja Isporučitelja tijekom pripreme i provedbe ispitivanja na mjestu ugradnje smatraju se uračunatim u cijenu ispitivanja navedenu u ponudi. Nakon uspješno završenog ispitivanja izdaje se "Potvrda o spremnosti dizel električnog agregata za puštanje u pogon".doc . • ispitivanja i podešenje svih upravljačko-zaštitnih i regulacijskih cjelina. Isporučitelj se obvezuje osigurati stručno osoblje kao i svu potrebnu opremu i instrumentarij za provedbu ispitivanja prema prihvaćenom programu. će se provesti prema odgovarajućem programu ispitivanja kojima će se u najmanjem opsegu obuhvatiti: SRCE .5 Ispitivanje i preuzimanje agregata Ispitivanja sustava upravljanja napajanjem trošila na mjestu ugradnje obavljaju se prema programu i procedurama načinjenim od strane Isporučitelja i ovjerenim od strane investitora ili po njemu ovlaštenog predstavnika. Izvještaj o ispitivanjima na mjestu ugradnje Isporučitelj treba predati Investitoru najkasnije 15 (petnaest) dana po završetku pokusnog rada. Ispitivanja dizel električnog agregata u praznom hodu moraju se provesti prema odgovarajućem programu kojim se u najmanjem opsegu trebaju obuhvatiti: • pokusi uzbuđivanja generatora sa snimanjem dovoljnog broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom uzbuđivanja • pokusi razbuđivanja generatora sa snimanjem dovoljnog broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom razbuđivanja • provjera i podešenje opsega udešavanja napona generatora u automatskoj regulaciji napona generatora • primarno ispitivanje zaštitnih funkcija sustava uzbude i potrebna snimanja • pokusi starta dizel motora i zaleta na nazivnu brzinu vrtnje sa snimanjem dovoljnog broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom zaleta • pokusi zaustavljanja dizel motora sa snimanjem dovoljnog broja fizikalnih veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom zaustavljanja agregata • primarno ispitivanje zaštitnih funkcija motora i potrebna snimanja • provjera i podešenje opsega udešavanja brzine vrtnje agregata • Ispitivanja dizel električnog agregata u sustavu napajanja objekta SRCE. Po završetku montažnih radova treba provesti ispitivanja opreme i ormara sustava u skladu s programom tih ispitivanja. Program ispitivanja na mjestu ugradnje treba obuhvatiti: • ispitivanje opreme i ormara po završetku svih montažnih radova u postrojenju • ispitivanje agregata u praznom hodu • ispitivanje agregata u opterećenom stanju Isporučitelj se obvezuje da će načiniti izvještaje s rezultatima svih provedenih ispitivanja. Programom ispitivanja treba najmanje obuhvatiti: • provjeru građevinskih i strojarskih montažnih radova na dizel agregatskom postrojenju • provjeru ispravnosti izvedbe ožičenja • sva ispitivanja ispravnosti opreme kao cjeline. kao i sve druge opreme iz opsega isporuke. Prijedlog sadržaja i oblika izvještaja treba prije provedbe ispitivanja podnijeti na uvid i odobrenje ovlaštenom predstavniku Investitora. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.

Kontrola se provodi vizualno i mjernim instrumentima (na KOA) i po redoslijedu kako je navedeno u tablici. lokalna svjetlosna generatorski prekidač uključen/isključen signalizacija na KOA (pogonsko stanje) mrežni prekidač uključen/isključen prisutan mrežni napon prisutan generatorski napon prisutan izlazni napon grijač DM uključen punjač uključen prepunjavanje uključeno nizak napon AKU smetnje na mreži provjera signalizacije neuspio start DM lokalna svjetlosna i zvučna nizak pritisak ulja (kod pojave kvara) previsoka temperatura DM nizak nivo goriva u dnevnom spremniku prevelik broj okretaja (nadbrzina) ispad generatorskog prekidača nizak napon AKU baterija nestanak napona na trošilima SRCE . odnosno ovlaštenim predstavnikom Investitora. penalizirati će se takovo prekoračenje prema odredbama ugovora. Svaki nedostatak na ugrađenoj opremi. i na KOA. Tijekom ispitivanja Isporučitelj je dužan osigurati registriranje svih veličina potrebnih za verificiranje ispravnog rada sustava regulacije brzine vrtnje i uzbude agregata u tom režimu.Stranica 17 od 43 • pokus odziva sustava regulacije napona i brzine vrtnje agregata na udarno nazivno opterećenje i rasterećenje sa snimanjem odgovarajućeg broja veličina stanja sustava regulacije napona generatora • Program i uvjete ispitivanja u autonomnom pogonu agregata osigurava Investitor. u ASCII obliku. Ako trajanje pokusnog rada zbog otklanjanja nedostataka premaši ukupno 14 (četrnaest) dana. uočen tijekom pokusnog rada. i na daljinskoj signalizaciji kontrola rada instrumenata vizualno.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Troškovi goriva i tekućina tijekom ispitivanja i pokusnog rada smatraju se uračunatima u istaknute cijene. a trebaju biti čim bliži uvjetima rada generatora s nazivnim opterećenjem. a počinje nakon uspješno završenog ispitivanja i puštanja u pogon. Pokusni rad dizel električnog agregata traje najmanje jedan (1) dan u kontinuitetu. i na KOA. provesti će se kontrola tablično navedenih elemenata i vrijednosti. o čemu ovlašteni predstavnik investitora izdaje suglasnost na prijedlog Isporučitelja. Izvještaj i ocjena ponašanja sustava regulacije uzbude u otočnom režimu rada u obvezi je isporučitelja. Isporučitelj je dužan otkloniti. Pogonski uvjeti tijekom pokusnog rada dogovoriti će se s Investitorem.doc . i na daljinskoj signalizaciji provjera AKU baterija i rada ispravljača struja punjenja AKU = ________ provjera rada grijača DM i termostata vizualno provjera rada pumpe za gorivo vizualno provjera signalizacije. Pokusni rad vodi obučeno osoblje Investitora uz nadzor predstavnika Isporučitelja. čime najmanje treba obuhvatiti: • napon generatora • struju generatora • djelatnu snagu generatora • jalovu snagu generatora • napon uzbude uzbudnika • struju uzbude uzbudnika Rezultate mjerenja Isporučitelj će predati ovlaštenom predstavniku investitora u papirnatom izdanju i na CDu. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. vizualni pregled prema dokumentaciji agregata provjera generalnog testa svih lampica vizualno. Kod primopredaje agregata prilikom ispitivanja.

1 sek < 8 sek podesivo. stop kod toplog i hladnog agregata (sa KOA i upravljačke kutije DM) kod ručnog i automatskog režima startanje kod nestanka mreže zaustavljanje kod povrata mreže start/zaustavljanje kod otvaranja blokirajućeg kontakta cca.Stranica 18 od 43 provjera daljinske signalizacije (pogonsko stanje i kod pojave kvara) Profibus optička komunikacija provjera rada "stop magneta" provjera zaštite od prevelikog broja okretaja (120% nn) provjera reagiranja zaštite dizel motora odstupanje napona generatora generatorski prekidač uključen/isključen mrežni prekidač uključen/isključen prisutan mrežni napon prisutan generatorski napon prisutan izlazni napon neuspio start DM nizak pritisak ulja previsoka temperatura DM + puknuće remena nizak nivo goriva u dnevnom spremniku prevelik broj okretaja (nadbrzina) ispad generatorskog prekidača nizak napon AKU baterija nadnapon/podnapon generatora nadfrekvencija/podfrekvencija generatora smetnje na mreži nestanak napona na trošilima vizualno 1800 o/min neuspio start (3 puta) ->STOP niska razina rashladne tekućine ->STOP previsoka temperatura motora ->STOP prevelik broj okretaja ->STOP nizak pritisak ulja ->STOP prekid remena ->STOP kratki spoj ->ISPAD PREKIDAČA preopterećenje generatora ->ISPAD PREKIDAČA podnapon generatora ->ISPAD PREKIDAČA prenapon generatora ->ISPAD PREKIDAČA podfrekvencija generatora ->ISPAD PREKIDAČA nadfrekvencija generatora ->ISPAD PREKIDAČA start. Un=440V U2=-15%. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. max 600 sek U1=+10%. poslije povrada mrežnog napona kontrola automatskog rada kod poremećaja u mreži kontrola automatskog rada kod povratka mrežnog napona SRCE . Un=360V nesimetrija manja od 8% Un provjera reagiranja zaštite generatora provjera ručnih manipulacija provjera uključivanja trošila provjera automatskog rada mjerenje vremena neosjetljivosti automatike na kratke naponske udare mjerenje vremena preuzimanja napajanja trošila poslije nestanka mrežnog napona mjerenje vremena povrata napajanja na mrežu. Un=428V U2=-10%.doc . min 180 sek. Un=340V nesimetrija više od 10% Un vrijeme preuzimanja tereta < 8 sek U1=+7%.

f=_____ Ug=±5%. Un=380-420V. Un=360-440V. Un=380-420V. Un=380-420V. Un=380-420V. U=______ fg=±2%. U=______ fg=±0%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 3s.5-52. U=______ fg=±2%.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. fn=50Hz. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. U=______ fg=±5%. Un=380-420V. f=_____ Ug=±10%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 200ms. U=______ fg=±5%.5Hz.Stranica 19 od 43 kontrola rada agregata hladni start prazni hod kontrola rada agregata hladni start kontinuirana promjena opterećenja 0-100% kontrola rada agregata hladni start dinamičko opterećenje 0-25% kontrola rada agregata hladni start dinamičko opterećenje 0-40% kontrola rada agregata hladni start dinamičko opterećenje 0-80% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada prazni hod kontrola rada agregata nakon 1 sat rada kontinuirana promjena opterećenja 0-100% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada dinamičko opterećenje 0-25% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada dinamičko opterećenje 0-40% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada dinamičko opterećenje 0-80% kontrola rada agregata nakon 3 sata rada prazni hod kontrola rada agregata nakon 3 sata rada kontinuirana promjena opterećenja 0-100% vrijeme zadržavanja tereta podesivo od 180-600 sek Ug=±5%. fn=50Hz. fn=49-51Hz. Un=380-420V.doc . f=_____ Ug=±12%. f=_____ Ug=±12%. f=_____ Ug=±5%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 1s.5-52. a iza toga Ug=±5%. U=______ fg=±5%. f=_____ Ug=±5%.5-52. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. fn=47. U=______ fg=±2%. fn=47. U=______ fg=±0%. U=______ fg=±0%. Un=380-420V. U=______ fg=±0%. fn=50Hz. fn=49-51Hz. a iza toga Ug=±5%. a iza toga Ug=±5%. fn=50Hz. fn=49-51Hz. Un=380-420V. Un=380-420V. Un=380-420V.5Hz. Un=380-420V. fn=49-51Hz. a iza toga Ug=±5%. U=______ fg=±2%. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. fn=50Hz. f=_____ Ug=±5%. U=______ fg=±2%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 1s. fn=47.5-52. U=______ fg=±5%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 200ms. a iza toga Ug=±5%. U=______ fg=±0%. Un=352-448V. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 3s. Un=380-420V. f=_____ Ug=±5%.5Hz. fn=49-51Hz. U=______ fg=±2%. Un=380-420V. f=_____ Ug=±10%. fn=49-51Hz. f=_____ Ug=±5%. fn=50Hz. fn=49-51Hz. fn=50Hz. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. U=______ fg=±2%. f=_____ Ug=±5%. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek SRCE . fn=50Hz.5Hz. fn=50Hz. Un=352-448V. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. U=______ fg=±0%. fn=50Hz. Un=360-440V. a iza toga Ug=±5%. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. U=______ fg=±2%. fn=49-51Hz. fn=47. Un=380-420V. fn=50Hz.

5-52. Un=352-448V. ili blokade rada agregata duže od 10 minuta. Un=380-420V. Un=380-420V. U=______ fg=±0%. f=_____ 60 min Ug=±5%.5-52. U=______ fg=±0%. f=_____ 4.8 Montaža Građevinski zahvati. Montažnu dokumentaciju predlaže Izvoditelj. U=______ fg=±0%. fn=47. Rušenja tijekom demontaže treba izvesti u najmanjoj mogućoj mjeri. f=_____ Ug=±10%. fn=47. fn=50Hz. norme i zahtjevi navedeni u ovom tenderu. U=______ fg=±2%. ugradnja i postavljanje opreme. fn=50Hz.Stranica 20 od 43 kontrola rada agregata nakon 3 sata rada dinamičko opterećenje 0-25% kontrola rada agregata nakon 3 sata rada dinamičko opterećenje 0-40% kontrola rada agregata nakon 3 sata rada dinamičko opterećenje 0-80% preopterećenje 110% Pn oscilografsko snimanje napona i frekvencije agregata kod stalnog opterećenja 100% Pn oscilografsko snimanje napona i frekvencije agregata kod udarnog opterećenja 080%Pn oscilografsko snimanje napona i frekvencije agregata kod udarnog rasterećenja 800%Pn fg=±0%. fn=47. fn=49-51Hz. U=______ fg=±5%.5-52. fn=50Hz. U=______ fg=±5%. U=______ fg=±5%.6 Osiguranje privremenog napajanja Ako tijekom radova zbog izvedbe nove instalacije treba doći do prekida agregatskog napajanja dužeg od 60 sekundi.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. 4. a postrojenje ostaviti čisto.doc . f=_____ poslije 3s Ug=±5%.5Hz. U=______ fg=±0%.7 Demontaža postojećeg električnog agregata Otkupitelj agregata dužan je preuzeti kompletan agregat. Un=380-420V. fn=50Hz. polaganje kabela i priključivanje na razvodnu opremu u objektu SRCE odvijat će se prema prihvaćenoj izvedbenoj i montažnoj dokumentaciji i utvrđenom planu i procedurama montaže. f=_____ Ug=±12%. Un=380-420V. Un=380-420V. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 3s. pri čemu se moraju zadovoljiti svi propisi. Un=360-440V. SRCE . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.5Hz. f=_____ Ug=±5%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 200ms. f=_____ u vremenu prije 3 sek Ug=±12%. a iza toga Ug=±5%. fn=50Hz. U=______ fg=±0%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 1s. U=______ fg=±5%. U=______ fg=±0%. fn=50Hz. Un=380-420V. fn=50Hz.5-52.5Hz. a iza toga Ug=±5%. a iza toga Ug=±5%. uključivo svu strojarsku instalaciju. 4.5Hz. Un=380-420V. f=_____ poslije 3s Ug=±5%. f=_____ u vremenu prije 3 sek Ug=±12%. isporučitelj je dužan o svom trošku osigurati privremeno napajanje instalacije. Un=352-448V. fn=47. Un=352-448V.

kao i alate. Kod jako dugih pojava potrebno je prikazati zasebne dijelove. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Za uređaj besprekidnog napajanja ispitivanje treba obuhvatiti statička i dinamička stanja prijelaza između stanja: prazni hod opterećenje iznosa 50%. Izvoditelj će odmah po uvođenju u posao izraditi terminski plan aktivnosti i dostaviti ga Investitoru na odobrenje. a vremenska oznaka 0 treba biti na početku prijelazne pojave. Isporučitelj će po završetku svih radova na montaži. U izvještaju svi grafovi trebaju biti iste veličine. SRCE . 150% jednopolni i tropolni kratki spoj prijelaz na by-pass i povrat prijelaz na servisni by-pass i povrat nestanak i povrat mrežnog napona harmonički spektar rad na baterije ispad baterijskog prekidača simulacija kvara UPSa napajanje iz agregata Upotrijebljena mjerna oprema treba obuhvaćati najmanje: 5×naponski pretvornici 230V. Obveza izvoditelja je omogućiti ovlaštenom predstavniku investitora prisustvovanje ispitivanju. Ispitivanje treba obuhvatiti i manipulaciju uređajima dizel električnog agregata i besprekidnog napajanja.9 Ispitivanje kod puštanja u pogon Po završetku montažnih radova treba provesti ispitivanja opreme i ormara u skladu s programom tih ispitivanja. s istim vremenskim pomakom. a odobrava investitor ili njegov ovlašteni predstavnik. Programom ispitivanja treba najmanje obuhvatiti: • provjeru ispravnosti izvedbe ožičenja • sva ispitivanja ispravnosti opreme kao cjeline. Ispitivanje UPSova izvodi se na krajnjoj lokaciji. sastavljanje. prijevoz i smještaj ovlaštenog predstavnika investitora je o trošku izvoditelja. osi trebaju biti skalirane na cijele brojeve. Isporučitelj će u cijelosti osigurati stručno i pomoćno osoblje za sve radove. Program ispitivanja predlaže izvoditelj. spremno za ispitivanje od strane Naručitelja i puštanje u pogon. Mjerna oprema treba omogućiti analizu snimanja na licu mjesta. podnose se na uvid i odobrenje Naručitelja.doc . prijelaz i 50% vremena poslije prijelaza. odnosno ovlaštenog predstavnika Naručitelja. kao i sve druge opreme iz opsega isporuke.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. 100% preopterećenje 110%.Stranica 21 od 43 Eventualni zahtjevi za izmjenu u planu i procedurama montaže tijekom montažnih radova. materijal i pribor potrebno za ugradnju opreme. trenutne i efektivne vrijednosti. ugradnji. 125%. koji bi se mogli postaviti radi prilagodbe stvarnom stanju na objektu. opteretne otpornike 160kW. a ukupni broj prijelaznih pojava obrađen u izvještaju je 60-100 (odgovara broju snimaka). instaliranje i spajanje opreme u postrojenju u ugovorenom opsegu na kvalitetan i stručan način. spajanju i ispitivanju opreme ostaviti postrojenje uredno i očišćeno. 3×strujni pretvornici 300A/3kA. a ako je ispitivanje izvan mjesta ugradnje. harmonika. U prikazu je potrebno obuhvatiti 25% vremena prije prijelaza. 4. mjerni uređaj 8 kanala/12 bitni 8×10kS/s. privremena sklopna oprema i vodiči. Nakon uspješno završenog ispitivanja ovlašteni predstavnik investitora izdaje "Potvrdu o spremnosti sustava besprekidnog napajanja za puštanje u pogon". a naknadno izračun frekvencije. a agregata po izboru Isporučitelja. U izvještaju treba prikazati sve veličine potrebne za tumačenje neke pojave (redovito od 8 do 16 veličina). montiranje. • ispitivanja i podešenje svih upravljačko-zaštitnih cjelina.

priključni plan na hrvatskom jeziku u 3 primjerka na hrvatskom jeziku u 3 primjerka u 1 primjerku u 1 primjerku u 3 primjerka 1 primjerak SRCE .12 Dokumentacija Sastavni dio ovog tendera je i projektna dokumentacija s troškovnikom.10 Pokusni rad Isporučitelj će osigurati pokusni rad agregata i sve pripadne troškove goriva i ostalih tekućina. za generator. teorijsku i praktičnu obuku treba završiti najkasnije do početka pokusnog rada.11 Obuka osoblja investitora Isporučitelj treba organizirati obuku osoblja Investitora za rukovanje agregatskim postrojenjem. U teorijskom dijelu osoblje se najmanje treba upoznati s tehnološkim rješenjem. 4. Rezultate ispitivanja Isporučitelj će predati ovlaštenom predstavniku naručitelja u papirnatom izdanju i na CDu. generatora. Obuka se treba sastojati od teorijskog i praktičnog dijela. Materijale za obuku Isporučitelj je dužan dostaviti u najmanje 4 (četiri) primjerka.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. uključivo dokumentaciju izvedenog stanja. po specifikaciji u troškovniku. Nakon potpisa ugovora. Praktičnim dijelom obuke treba obuhvatiti najmanje redovne pogonske manipulacije.Stranica 22 od 43 Ako ispitivanje agregata nije na krajnjoj lokaciji troškove prijevoza i smještaja 2-4 predstavnika Naručitelja snosi Isporučitelj. osposobiti za korištenje tehničke dokumentacije i upoznati sa svim pogonskim procedurama agregata. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. za agregat i ostalu opremu radionički priručnik (service manual) za dizel motor katalog sa oznakama i podacima svih ugrađenih dijelova. odnosno definiranja ugovorene opreme. dokumentacija upravljanja agregatskim razvodom tehnički opis agregata sa uputama za rukovanje upute za periodiku održavanja: za dizel motor. 4. najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka obuke. Projektnom dokumentacijom su određene duljine i presjeci svih energetskih kabela. Isporučitelj je dužan načiniti plan i program isporuke. Zahtjev za minimalnu kvalifikacijsku strukturu polaznika specificirat će isporučitelj. dizel motora.doc . nazivne struje i karakteristike svih zaštitnih prekidača i osigurača. Blokovski je prikazana automatika agregata. te ostala energetska sklopna oprema. Shematski su prikazani svi energetski strujni krugovi. agregata i ostale opreme protokol tvorničkog ispitivanja garantni list sheme upravljanja odvojeno 24VDC i 230VDC. dijagnostiku i podešavanje predviđenih parametara. Investitor će dostaviti izvedbeni projekt po kojem je Isporučitelj dužan izvoditi radove. 4. Dani su proračuni padova napona i struja kratkog spoja.

te članka 39. transporta materijala i alata. u formatima MS Word. 52/99 i 75/99) predočuje se: 5. 58/93). Radnici su dužni prije početka rada pregledati mjesto rada. Izvođenje instalacije Instalacije treba u cijelosti izvesti prema važećim propisima. a prije napuštanja mjesta rada ostaviti mjesto rada i sredstva za rad u takvom stanju da nikoga ne ugrožavaju. Eplan 5 PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMEJNU PROPISA ZAŠTITE NA RADU. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. te drugim pozitivnim propisima. skladišnog prostora.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. normama i uputstvima iz ove tehničke dokumentacije.Stranica 23 od 43 Dokumentaciju treba isporučiti u na papiru i na CDu. te dopunskom zaštitnom mjerom zaštite od direktnog dodira pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu Obzirom na neophodnost provođenja mjera sigurnosti na predmetnom objektu za vrijeme izvedbe i korištenja instalacija razlikujemo slijedeće mjere: RADOVI NA IZVEDBI INSTALACIJE Osiguranje gradilišta Da bi se postigla djelotvorna zaštita svih radnika na gradilištu potrebno je ustrojiti organizaciju gradilišta. Zakona o zaštiti od požara (NN br. Po završetku grubih radova potrebno je ukloniti sve predmete koji bi ometali slobodno kretanje radnika na gradilištu ili koji bi mogli ugroziti sigurnost izvođenja radova. SRCE . Instalacije u smislu zaštite od električnog udara moraju biti izvedene sa: zaštitom od direktnog dodira i zaštitom od indirektnog dodira. Acad. Gradilište mora biti osigurano od nekontrolirana pristupa ljudi na gradilište. Zakona o gradnji (NN br. MS Excel. te kretanja radnika po gradilištu. stavak 3. Radnici moraju obavljati poslove dužnom pozornošću sukladno pravilima i propisima struke i zaštite na radu. MS Visio. Zakona o zaštiti na radu (NN br. stavak 2. te o eventualno uočenim nedostacima izvijestiti poslodavca. ugradnjom opreme u zaštitna kučišta i korištenjem zaštitnih pregrada. Osiguranje radnika Radnici moraju biti opremljeni odgovarajućim alatom i priborom potrebnim za izvođenje radova. stavak 2. CADdy. 59/96 i 94/96). PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE Temeljem članka 93.doc . Pdf. Zaštita od direktnog dodira mora biti izvedena zaštitom dijelova pod naponom izoliranjem primjenom odgovarajućih izolacionih materijala. te imaju obvezu korištenja odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava. članka 14. tamo gdje je to neophodno.

Svi spojevi na mjestu grananja u instalaciji izvode se u instalacijskim razvodnim kutijama s poklopcem. Oprema u razdjelnicima mora biti označena prema oznakama strujnih krugova.Stranica 24 od 43 Zaštita od indirektnog dodira mora biti izvedena zaštitnom mjerom automatskog isklapanja napajanja korištenjem zaštitnih uređaja nadstruje.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. zaštitni uređaj će pouzdano isključiti oštećeno trošilo prije no što se pojave opasne struje kratkog spoja. U normalnom pogonu pregrijavanje vodiča nije moguće. U instalaciji nema gorivih materijala. Svi strujni krugovi i trošila su zaštićeni od razornog djelovanja struja kratkog spoja i zemljospoja zaštitnim uređajima brze karakteristike okidanja. Na instalaciji je potrebno izvesti zaštitno uzemljenje i izjednačenje potencijala. Sav matrijal je atestiran i ima pojedinačne ili tipske ateste o kontroli kvalitete. Na vanjskoj strani razdjelnika mora se nalaziti natpis koji upozorava na opasnost od električne struje. Izvedena je instalacija izjednačenja potencijala svih metalnih masa. Na gradilištu treba osigurati dovoljan broj aparata za gašenje požara. Zaštitni uređaji nadstruje predviđeni su tako da obuhvaćaju zaštitu od preopterećenja strujnih krugova i zaštitu od kratkog spoja. KONTROLA I POPRAVAK INSTALACIJE Pri radu na novoj instalaciji ili na održavanju postojeće instalacije treba se pridržavati osnovnih pravila sigurnosti pri radu s električnom strujom: isključenje napajanja – vidljivi prekid osiguranje protiv ponovnog namjernog ili slučajnog uključenja utvrđivanje beznaponskog stanja zaštitno uzemljivanje i kratko spajanje ograđivanje od dijelova pod naponom i primjena zaštitne opreme Kontrolu instalacije obavlja ovlašteni kvalificirani radnik uz odgovarajuće mjere zaštite i ispitne uređaje. Razdjelnici el. SRCE .6/1kV.2 Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara Svi vodovi imaju PVC izolaciju. a u skladu s primjenjenim sistemom uzemljenja mreže na koju se priključuje objekt. U slučaju kratkog ili dozemnog spoja.doc . a na vrata razdjelnika mora staviti natpis sa upozorenjem da se obavljaju radovi na instalaciji. Prije početka radova na instalaciji treba ispitati je li napajanje strujnog kruga izvedeno sa jedne ili više napojnih točaka kako bi se isključili osigurači svih napojnih točaka i omogućio nesmetan rad odnosno popravak na instalaciji. energije moraju biti opremljeni vratima koja se zaključavaju i na taj način onemogućavaju pristup neovlaštenim osobama. Shema spoja mora biti smještena unutar razdjelnika. jer struja normalnog opterećenja ne prelazi trajno dozvoljenu struju. Nakon obavljenog popravka instalacije istu je potrebno ispitati i dovesti u potpunu funkcionalnu ispravnost. Napojni kabel i svi ostali vodovi su dimenzionirani s obzirom na dozvoljeni pad napona i strujno opterećenje. Cjelokupna instalacija mora se izvesti vodovima ili kabelima čija izolacija odgovara radnom naponu 0. Kako je veći dio postrojenja eksplozijski ugroženi prostor. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. radove smiju izvoditi samo radnici koji su osposobljeni za rad u eksplozijski ugroženom prostoru i koji posjeduju opremu i alat primjeren za rad u eksplozijski ugroženom prostoru. 5. Popravak instalacije obavlja ovlašteni kvalificirani radnik u beznaponskom stanju.

Stranica 25 od 43 5. te pismeno zatražiti pojašnjenja od projektanta. ATESTI I INSPEKCIJSKI PREGLEDI Redovito treba provoditi preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere otklanjanja uočenih nedostataka. Za nesmetano spajanje vodiča u razvodnim kutijama i svjetiljkama potrebno je produljiti vodiče za 15 cm. Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. dubljenja i bušenja konstrukcije smiju se izvesti samo uz suglasnost nadzornog inženjera za građevinarstvo i strojarstvo. 52/99 i 75/99) Zakon o zaštiti od požara (NN br. Nulti i zaštitni vodići ne smiju biti osigurani. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismeno odobrenje od nadzornog inženjera odnosno projektanta. 9/87) Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji Republike Hrvatske (NN br. svjetiljke i drugi instalacijski materijal treba prije montaže ispitati na tehničku ispravnost. tehničkom opisu i troškovniku shodno važećim Hrvatskim propisima i pravilima struke. Nastavljanje i grananje vodova čini se isključivo u propisanim razvodnim kutijama. odnosno pismeno dati svoje primjedbe. Razdjelnice. te obaviti možebitne popravke i zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja. Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja. Izvođač je obvezan proučiti tehničku dokumentaciju prije početka radova. Kabeli se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija poštivajući pri tome položaj postojećih i projektiranih instalacija. 58/93) Zakon o zaštiti na radu (NN br. a posebno dokaze o kvaliteti vezane za zaštitu od požara. Izvođač ne smije ugraditi materijal koji nije specificiran troškovnikom. U električnom smislu vodiči moraju predstavljati neprekinutu cjelinu. Izvođač mora pribaviti dokaze o kvaliteti svih ugrađenih proizvoda i opreme.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. a moraju se razlikovati od faznih vodova po boji. 59/96 i 94/96) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju el. Pri izvedbi radova osobitu pažnju posvetiti već postojećim instalacijama kako ne bi došlo do oštećenja. a isto tako provoditi i redovita funkcionalna ispitivanja cijele instalacije. Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljani pregledno i označeni prema propisom definiranim oznakama. osim ako se sa tom izmjenom pismeno suglasi projektant. Sav materijal koji će se koristiti pri izvedbi radova mora odgovarati Hrvatskim standardima. Rušenja. MJERENJA. a elementi na vratima natpisnim pločicama.doc . te dokaze o kvaliteti izvedenih radova. energije (NN br. Sva oruđa i strojevi za izvedbu radova. Pri odmatanju kabela treba pripaziti da se kabel ne ošteti ili usuče.3 Program kontrole i osiguranja kakvoće OPĆI UVJETI Ovi tehnički uvjeti su tehnička pojašnjenja za ovu vrstu instalacija i sastavni su dio projekta i shodno tome obavezujući za izvođača. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Svi radovi koji bi se tokom izvedbe ili kasnije pokazali nekvalitetnim moraju se ponovo izvesti o trošku izvođača. Električne instalacije koje su predmet ovog projekta moraju se izvesti prema nacrtima iz projekta. kao i oruđa i strojevi koji će se koristiti u projektiranom objektu moraju biti atestirani i provjereni u odnosu na sigurnost u eksploataciji. 53/91) SRCE . PRIMJENJENI PROPISI NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA Zakon o gradnji (NN br.

Nadstrujna zaštita HRN N. Termini i definicije HRN N. list br.4/1985.730 Električne instalacije zgrada.743 Električne instalacije zgrada.741 Električne instalacije zgrada.Stranica 26 od 43 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl.B2.B2. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.A9.A5.B2. list br. Opće karakteristike i klasifikacija HRN N.B2. Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V "TEHNIČNI UVJETI ZA AGREGATE NAIZMJENIČNOG NAPONA – ELEKTRO DIO" (objavljeno u PTT vjesniku br. Prostorije s kadom ili tušem HRN N.754 Električne instalacije zgrada.B2. list br. 13/78) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.771 Električne instalacije zgrada.doc . Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N.6/1984.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta HRN N.) SRCE .B2.752 Električni razvod.C0.A0. Zaštita od toplinskog učinka HRN N.C9. 13/68 i 21/90) Pravilnik o tehničkim normativima za niskonaponske električne instalacije (Sl.742 Električne instalacije zgrada.100 Primjenjene norme: HRN N.) "TEHNIČNI UVJETI ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA" (Objavljeno u PTT vjesniku br.826 Električne instalacije zgrada.C0. 53/88. 31/89 i 53/91) Danja i električna rasvjeta prostorija u zgradama HRN U.010 Elektroenergetika.B2.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Uzemljenje i zaštitni vodiči HRN N.006 Elektroenergetika. Zaštita od električnog udara HRN N.001 Klasifikacija elektronskih i električnih uređaja s obzirom na zaštitu od električnog udara HRN N. trajno dozvoljene struje HRN N.

doc .7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 578.7 = 214.8 Faktor polaganja f 0.9 A Snaga P [kVA] 500 Napon U [V] 400 cos φ 0.9=644.9 A Snaga P [kVA] 500 Napon U [V] 400 cos φ 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Stranica 27 od 43 6 ZAŠTITE I PRORAČUNI Izbor kabela napjanja od ormara GRO2 do novog razvodnog ormara Struja opterećenja napojnog kabela RO-MA od ormara GRO2 iznosi: In = P 3 ⋅U = 400000 3 ⋅ 400 = 578.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 578.03 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 3×214.9=644.03 A I k = I kat ⋅ f = 307 ⋅ 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.7 = 214.03 A I k = I kat ⋅ f = 307 ⋅ 0.03 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 3×214.8 Faktor polaganja f 0.7 2 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za o polaganje u zraku (30 C) PP 00 4×(3×(1×120))mm 307A SRCE .7 2 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za o polaganje u zraku (30 C) PP 00 4×(3×(1×120))mm 307A Izbor kabela napjanja od agragata do novog razvodnog ormara Struja opterećenja napojnog kabela RO-MA od agregata iznosi: In = P 3 ⋅U = 400000 3 ⋅ 400 = 578.

51A 3 ⋅U 3 ⋅ 400 I k = I kat ⋅ f = 214 ⋅ 0.9 2 P = 100000 Snaga P [kVA] 100 Napon U [V] 400 cos φ 0.3 A Faktor polaganja f 0.8 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za polaganje o u zraku (30 C) PP 00 4× (1×120)mm 307 Izbor kabela napjanja od novih UPS-ova do novog ormara na drugom katu Struja opterećenja napojnog kabela RO-UPSB2 katu od RO-UPSB iznosi: In = = 144.doc .51 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 1×149.8 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za polaganje o u zraku (30 C) PP 00 4×(1×50)mm 214A SRCE .7 = 97.7 = 214.51A 3 ⋅U 3 ⋅ 400 I k = I kat ⋅ f = 307 ⋅ 0.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 144.8 2 P = 100000 Snaga P [kVA] 120 Napon U [V] 400 cos φ 0.9 A Faktor polaganja f 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 28 od 43 Izbor kabela napjanja od novog razvodnog ormara do ormara RO-A Struja opterećenja napojnog kabela ormara RO-A od RO-MA iznosi: In = = 144.9=214.51 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 1×214.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 144.8=149.

1 Proračun pada napona Pri proračunu pada napona korištene su formule: • Otpor kabela: R = l S ⋅s U ⋅ 100 230 2 • Napon: U = I n ⋅ R .47 u [%] 0.86 u [%] 0.94 u [%] 0.36 Pad napona napojnog kabela ROUPS2 od RO-A iznosi: l [m] 40 In [A] 46.28571429 U [V] 0.Stranica 29 od 43 6.00744048 U [V] 4.03 S [mm ] 120 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.05 Pad napona napojnog kabela RO-UPSB2 od RO-UPSB iznosi: l [m] 35 In [A] 173.02040816 U [V] 0.20 Pad napona napojnog kabela RO-MA od ormara GRO2 iznosi: l [m] 50 In [A] 578.82 u [%] 0.37 Pad napona napojnog kabela RO-A od RO-MA iznosi: l [m] 5 In [A] 144.00074405 U [V] 0.51 S [mm ] 120 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.19 S [mm ] 35 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.00074405 U [V] 0.94 Pad napona napojnog kabela zadnjeg trošila od RO-UPSB2 iznosi: l [m] 40 In [A] 2.00148810 U [V] 0.41 SRCE .11 u [%] 0.01250000 U [V] 2.30 u [%] 1. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.03 S [mm ] 120 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.17 u [%] 0.41 S [mm ] 50 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.doc .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.5 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0. u% = Pad napona napojnog kabela GRO2 od transformatorske stanice TS 1048 iznosi: l [m] 10 In [A] 630 S [mm ] 240 2 s [Sm/mm ] 56 R [Ω] 0.89 S [mm ] 2.87 Pad napona napojnog kabela RO-MA od agregata iznosi: l [m] 10 In [A] 578.

01341 SRCE . Mjesto kratkog spoja Nazivni podaci transformatora: napon 10/0.40 cos φ 0.64 ftr 1.94 + 0.2 Proračun kratkog spoja Maksimalna struja kratkog spoja (tropolni ili jednopolni kratki spoj) mjerodavna je za odabir opreme i dimenzioniranje mreže.00422 X [Ω] 0.5 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.doc . a ftr faktor transformatora ovisan o trajnoj struji kratkog spoja.4% Za proračun kratkog spoja na transformatoru korištene su formule: • • • Trajna struja kratkog spoja: I ks = Udarna struja kratkog spoja: Ukupni otpor: 100% In uk % I uks = I ks ⋅ 2 ⋅ f tr U R2 + X 2 = I ks R = ctgϕ .42% 6.36 = 3.82 u [%] 0.Stranica 30 od 43 Pad napona napojnog kabela zadnjeg trošila od RO-UPS2 iznosi: l [m] 40 In [A] 2.36 Ukupni pad napona od transformatorske stanice do zadnjeg trošila iznosi: u uk % = 0. uk=4.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.89 S [mm ] 2.05 + 0.4kV. In [A] 720 Iks [A] 16363.87 + 0.28571429 U [V] 0.31 R [Ω] 0. dok je za ispravno djelovanje zaštitnih uređaja (nadstrujnih okidača i osigurača) mjerodavna minimalna struja kratkog spoja (dvopolni ili jednopolni kratki spoj).18 U [V] 230 R/X 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.30 Iuks [A] 35638. snaga 500kVA. X gdje je In nazivna struja transformatora.2 + 1. Proračun kratkog spoja na transformatoru (slika 1) Slika 1.

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.1 ⋅ 2 ⋅ f tr Proračun tropolnog kratkog spoja između transformatorske stanice i GRO2 (slika 2) Slika 2. Mjesto tropolnog kratkog spoja između trafo stanice i GRO2 S [mm ] 240 2 l [m] 10 X[Ω/km] 0.0754 Xuk [Ω] 0.00026 Ruk [Ω] 0.6 SRCE .079 R[Ω/km] 0.0 Iks110 [A] 34826. X I ks = k =XΩ [ km]⋅ l[km] Ukupni otpor: Ruk = Rk Xk .00025 U [V] 230 Iks [A] 15991. X uk = 3 3 U X uk + Ruk 2 2 • Trajna struja kratkog spoja: • Struja kratkog spoja pri 110% Un: I ks110 = I ks ⋅ 1.Stranica 31 od 43 Proračun tropolnog kratkog spoja Za proračun tropolnog kratkog spoja korištene su formule: • • Otpor po fazi: Rk = R Ω [ km]⋅ l[km] .

doc .00013 Ruk [Ω] 0.7 Iks110 [A] 30239. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S [mm ] 120 2 l [m] 5 X [Ω/km] 0.8 SRCE .1930 Xuk [Ω] 0.1530 Xuk [Ω] 0.8 Iks110 [A] 29825.00032 U [V] 230 Iks [A] 13694.4 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A (slika 4) Slika 4.00255 U [V] 230 Iks [A] 13884. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Mjesto tropolnog kratkog spoja između GRO2 i RO-MA S [mm ] 120 2 l [m] 50 X [Ω/km] 0.00133 Ruk [Ω] 0.082 R [Ω/km] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 32 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između GRO2 i RO-MA (slika 3) Slika 3.080 R [Ω/km] 0.

0 SRCE .00451 U [V] 230 Iks [A] 11523.doc .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.7 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 6) Slika 6.115 R[Ω/km] 7. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S [mm ] 50 2 l [m] 35 X[Ω/km] 0.4 Iks110 [A] 25096.Stranica 33 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 5) Slika 5.5 2 l [m] 40 X[Ω/km] 0.41 Xuk [Ω] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.00096 Ruk [Ω] 0.083 R[Ω/km] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.00153 Ruk [Ω] 0.09880 U [V] 230 Iks [A] 2053.387 Xuk [Ω] 0.83 Iks110 [A] 4473.

2003. zadovoljavaju obzirom na termičko zagrijavanje prema kataloškim podacima za dozvoljenu struju kratkog spoja u trajanju 0. jer je vrijeme isključenja manje od dopuštenog trajanja kratkog spoja od 20ms.).01966 s ≈ 20ms  =  2. osim najudaljanijeg. Proračun jednopolnog kratkog spoja Za proračun jednopolnog kratkog spoja korištene su formule: • • • Otpor po fazi: Ukupni otpor: Rk = R Ω [ km ]⋅ 2 ⋅ l[km]. Energetski i signalni naponi za napone do 1 kV.doc .1s. Za najudaljeniji kabel kriterij termičkog zagrijavanja u kratkom spoju kontroliran je slijedećim proračunom:  I kat t= I  ks   0. čime je zadovoljava zaštitu od dopuštenog termičkog zagrijavanja kabela. god. Zaključak: Proračunom je dobiveno da je najveća struja kratkog spoja pri tropolnom kratkom spoju iznosi 2053 A.288    = 0. X U 2 k =XΩ [ km]⋅ 2 ⋅ l[km] Ruk = Rk . pri čemu dopuštena temperatura ne prelazi 160°C (ELKA.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 34 od 43 Svi kabeli.8 ⋅ 2 SRCE . X uk = X k I ks = X uk + Ruk 2 Trajna struja kratkog spoja: • Struja kratkog spoja pri 80% Un: I ks80 = I ks ⋅ 0. Prekidač C16A će isključiti 5-7 puta In u vremenu od 10ms.05383   2 2 gdje je Ikat struja opterečenja prema kataloškim podacima (ELKA). Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.

01530000 U [V] 230 Iks [A] 7382.doc . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Stranica 35 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između transformatorske stanice TS 1048 i GRO2 (slika 7) Slika 7.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.00800000 Ruk [Ω] 0.98 Iks80 [A] 8352. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između trafo stanice i GRO2 S 2 [mm ] 240 l [m] 10 X [Ω/km] 0.080 R [Ω/km] 0.00158000 Ruk [Ω] 0. Mjesto jednopolnog kratkog između spoja GRO2 i RO-MA S 2 [mm ] 120 l [m] 50 X [Ω/km] 0.40 Iks80 [A] 16218.65 Proračun jednoplnog kratkog između spoja GRO2 i RO-MA (slika 8) Slika 8.079 R [Ω/km] 0.00150800 U [V] 230 Iks [A] 14335.0754 Xuk [Ω] 0.89 SRCE .1530 Xuk [Ω] 0.

082 R [Ω/km] 0.00082000 Ruk [Ω] 0.02709000 U [V] 230 Iks [A] 3979. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.1930 Xuk [Ω] 0. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S 2 [mm ] 120 l [m] 5 X [Ω/km] 0.28 Iks80 [A] 7938.080 R [Ω/km] 0.00193000 U [V] 230 Iks [A] 7016.01 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 10) Slika 10.00581000 Ruk [Ω] 0.13 SRCE .36 Iks80 [A] 4502.387 Xuk [Ω] 0.Stranica 36 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja izmeđuRO-MA i RO-A (slika 9) Slika 9.doc . Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S 2 [mm ] 50 l [m] 35 X [Ω/km] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.

0092 Ruk [Ω] 0.5 2 l [m] 40 X [Ω/km] 0.30 SRCE .115 R [Ω/km] 7.doc . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.41 Xuk [Ω] 0.36 Iks110 [A] 404.Stranica 37 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 11) Slika 11.0092 U [V] 230 Iks [A] 357.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.

200 Iks [A] 1718.doc .Stranica 38 od 43 Proračun kratkog spoja na generatoru (slika 12) Slika 12. Mjesto kratkog spoja Nazivni podaci generatora: napon 0. X I ks = k =XΩ [ km]⋅ l[km] Ukupni otpor: Ruk = Rk Xk .4kV. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Un [V] 400 P [kVA] 400 xd' [%] 19 Xd' [Ω] 0. Un nazovni napon generatora u [V].94 Proračun tropolnog kratkog spoja Za proračun tropolnog kratkog spoja korištene su formule: • • Otpor po fazi: Rk = R Ω [ km]⋅ l[km] . snaga 400kVA. X uk = 3 3 U X uk + Ruk 2 2 • Trajna struja kratkog spoja: SRCE .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. xd'=19% Za proračun kratkog spoja na generatoru korištene su formule: • Trajna struja kratkog spoja: I ks = ′ U 3⋅ Xd ′ ⋅ 2 • Reaktancija generatora: X d = ′ 2 xd % ⋅ U n 100 ⋅ P gdje je P nazivna nazivna snaga generatora u [kVA].

Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.83 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A (slika 14) Slika 14.00025500 U [V] 230 Iks [A] 1207. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S [mm ] 120 2 l [m] 5 X [Ω/km] 0.00051000 U [V] 230 Iks [A] 1208.00013333 Ruk [Ω] 0.1530 Xuk [Ω] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.080 R [Ω/km] 0.080 R [Ω/km] 0.97 SRCE . Mjesto tropolnog kratkog spoja između generatora iRO-MA S [mm ] 120 2 l [m] 10 X [Ω/km] 0.00026667 Ruk [Ω] 0.Stranica 39 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između generatora i RO-MA (slika 13) Slika 13.doc .1530 Xuk [Ω] 0.

5240 Xuk [Ω] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.32 SRCE .Stranica 40 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 15) Slika 15. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S [mm ] 50 2 l [m] 35 X [Ω/km] 0.41 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 16) Slika 16.doc .00153333 Ruk [Ω] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.083 R [Ω/km] 0.5 2 l [m] 40 X [Ω/km] 0.09880000 U [V] 230 Iks [A] 1049. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.00096833 Ruk [Ω] 0.115 R [Ω/km] 7.00451500 U [V] 230 Iks [A] 1201.41 Xuk [Ω] 0.

X U 2 k =XΩ [ km]⋅ 2 ⋅ l[km] Ruk = Rk .doc . Mjesto jednopolnog kratkog spoja između generatora i RO-MA S [mm ] 120 2 l [m] 10 X [Ω/km] 0.00160000 Ruk [Ω] 0. X uk = X k I ks = X uk + Ruk 2 Trajna struja kratkog spoja: Proračun jednoplnog kratkog spoja između generatora i RO-MA (slika 17) Slika 17.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.080 R [Ω/km] 0.26 SRCE . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.153 Xuk [Ω] 0.00306000 U [V] 230 Iks [A] 1200.Stranica 41 od 43 Proračun jednopolnog kratkog spoja Za proračun jednopolnog kratkog spoja korištene su formule: • • • Otpor po fazi: Ukupni otpor: Rk = R Ω [ km ]⋅ 2 ⋅ l[km].

083 R [Ω/km] 0.5240 Xuk [Ω] 0.84 SRCE .02709000 U [V] 230 Iks [A] 1145.Stranica 42 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A (slika 18) Slika 18.09 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 19) Slika 19.doc . Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S [mm ] 50 2 l [m] 35 X [Ω/km] 0.00581000 Ruk [Ω] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.00153000 U [V] 230 Iks [A] 1195. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S [mm ] 120 2 l [m] 5 X [Ω/km] 0.153 Xuk [Ω] 0.080 R [Ω/km] 0.00080000 Ruk [Ω] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.

5 2 l [m] 40 X [Ω/km] 0.doc . Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.41 Xuk [Ω] 0.00920000 Ruk [Ω] 0.Stranica 43 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 10) Slika 20.59280000 U [V] 230 Iks [A] 349. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.53 SRCE .115 R [Ω/km] 7.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->