P. 1
Glavni_projekt Neprekidnog Napajanja

Glavni_projekt Neprekidnog Napajanja

|Views: 482|Likes:
Published by Željko Mašić

More info:

Published by: Željko Mašić on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

Sections

 • 2 UVOD
 • 3 ISPRAVE
 • 4 TEHNIČKI OPIS
 • 4.1 Dizel električni agregat
 • 4.1.1 Dizel motor
 • 4.1.2 Generator
 • 4.1.3 Zaštite, mjerenje i upravljanje agregatom
 • 4.1.6 Kontainer
 • 4.2 Uređaj besprekidnog napajanja
 • 4.2.1 Baterijski ormar
 • 4.3 Razvodni ormari
 • 4.3.1 Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija
 • 4.3.2 Sustav nadzora elektroenergetskog napajanja
 • 4.3.3 Isključenje u nuždi
 • 4.4 Zahtjevi na izvedbu
 • 4.4.1 Natpisi i oznake
 • 4.4.2 Ožičenje
 • 4.4.3 Redne stezaljke
 • 4.4.4 Uzemljenje ormara
 • 4.4.5 Kabeli i kabelske police
 • 4.4.6 Boje vodiča
 • 4.4.7 Konektori
 • 4.5 Ispitivanje i preuzimanje agregata
 • 4.6 Osiguranje privremenog napajanja
 • 4.7 Demontaža postojećeg električnog agregata
 • 4.8 Montaža
 • 4.9 Ispitivanje kod puštanja u pogon
 • 4.10 Pokusni rad
 • 4.11 Obuka osoblja investitora
 • 4.12 Dokumentacija
 • 5.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu
 • 5.2 Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara
 • 5.3 Program kontrole i osiguranja kakvoće
 • 6.1 Proračun pada napona
 • 6.2 Proračun kratkog spoja

Investitor

:

Sveučilišni računski centar SRCE, Zagreb

Građevina:

Poslovni objekt

Lokacija:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU F A K U L T E T ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Z A V O D Z A ELEKTROSTROJA RSTVO I AUTOMATI ZACI JU

J.Marohnića b.b., Zagreb

Broj projekta:

0114-24/189-2004

Datum:

prosinac 2004.

PROJEKT ELEKTROENERGETSKOG BESPREKIDNOG NAPAJANJA OBJEKTA SRCE

Glavni projektant:

prof.dr.sc.Gorislav Erceg

Projektant:

prof.dr.sc.Gorislav Erceg

Projektant suradnik:

mr.sc.Davor Gadže

Projektant suradnik:

Igor Erceg, dipl.inž.el.

Zagreb, 15 prosinca 2004.

Stranica 2 od 43

1 SADRŽAJ
Sadržaj ........................................................................................................................2 Uvod............................................................................................................................3 Isprave ........................................................................................................................3 Tehnički opis ...............................................................................................................4 4.1 Dizel električni agregat ........................................................................................4 4.1.1 Dizel motor .......................................................................................................5 4.1.2 Generator .........................................................................................................6 4.1.3 Zaštite, mjerenje i upravljanje agregatom........................................................7 4.1.4 Uređaj za punjenje akumulatora ......................................................................8 4.1.5 Komandni ormar i automatika agregata...........................................................8 4.1.6 Kontainer........................................................................................................10 4.2 Uređaj besprekidnog napajanja.........................................................................10 4.2.1 Baterijski ormar ..............................................................................................10 4.3 Razvodni ormari.................................................................................................11 4.3.1 Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija.....................................................11 4.3.2 Sustav nadzora elektroenergetskog napajanja..............................................11 4.3.3 Isključenje u nuždi..........................................................................................13 4.4 Zahtjevi na izvedbu............................................................................................13 4.4.1 Natpisi i oznake..............................................................................................13 4.4.2 Ožičenje .........................................................................................................14 4.4.3 Redne stezaljke .............................................................................................14 4.4.4 Uzemljenje ormara.........................................................................................14 4.4.5 Kabeli i kabelske police..................................................................................15 4.4.6 Boje vodiča.....................................................................................................15 4.4.7 Konektori ........................................................................................................15 4.5 Ispitivanje i preuzimanje agregata .....................................................................16 4.6 Osiguranje privremenog napajanja....................................................................20 4.7 Demontaža postojećeg električnog agregata ....................................................20 4.8 Montaža .............................................................................................................20 4.9 Ispitivanje kod puštanja u pogon .......................................................................21 4.10 Pokusni rad........................................................................................................22 4.11 Obuka osoblja investitora ..................................................................................22 4.12 Dokumentacija ...................................................................................................22 5 Prikaz tehničkih rješenja za primejnu propisa zaštite na radu, predviđenih mjera zaštite od požara i program kontrole i osiguranja kakvoće ............................................................23 5.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu ..........................23 5.2 Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara ......................................................24 5.3 Program kontrole i osiguranja kakvoće .............................................................25 6 zaštite i proračuni......................................................................................................27 6.1 Proračun pada napona ......................................................................................29 6.2 Proračun kratkog spoja......................................................................................30 7 Procjena troškova ...................................................... Error! Bookmark not defined. 8 Prilog .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 1 2 3 4

SRCE - Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc

Stranica 3 od 43

2 UVOD
U objektu SRCE, J.Marohnića b.b., Zagreb, potrebno je izvesti pouzdano elektroenergetsko besprekidno napajanje sistem sale računalnog centra smještene na 2. katu objekta. Postojeće napajanje obuhvaća dizel električni agregat, Končar 100kVA, sustav besprekidnog napajanja (u daljnjem tekstu SBN), Sicon Socomec 2x40kVA, sve smješteno u prostoriju/strojarnicu u prizemlju na jugozapadu objekta. Projektom je predviđena zamjena postojećeg dizel električnog agregata, vanjskom zvučno izoliranom jedinicom snage 400kVA, dodavanje novog SBNa 2x120kVA, povećanje broja jedinica postojećeg SBNa, izvedba novih razvodnih ormara, polaganje novih kabela i izvedba sustava nadzora elektroenergetskog napajanja. U prvoj fazi isporučuje se i pušta u pogon dizel električni agregat, jedan uređaj besprekidnog napajanja 120kVA, pripadni razvodni ormari i kabliranje, i sustav nadzora elektroenergetskog napajanja. Druga faza izvodi se naknadno po potrebi i mogućnostima investitora. Projekt prvu fazu detaljno obrađuje, a drugu fazu samo načelno. Ponuditelji su u obvezi pregledati glavni projekt prije davanja ponude i po potrebi zatražiti tumačenje projektanta. Ponuditelj čija ponuda bude izabrana, te se s njim sklopi ugovor, u daljnjem tekstu Izvoditelj, u obvezi je izvoditi radove po izvedbenom projektu, izrađenom od strane Fakulteta elektrotehnike i računarstva, po ugovorenim uvjetima i cijenama. Svi navedeni radovi izvoditi će se uz redovan pogon objekta, bez prekida napajanja, odnosno prekida rada računskog centra, i bez smanjenja pouzdanosti napajanja. Iznimno, u najmanjoj mogućoj mjeri, radovi koji uzrokuju smanjenje pouzdanosti napajanja mogu se odobriti od strane Investitora uz podnesen zahtjev od strane Izvoditelja, sa detaljnim obrazloženjem i planom rada. Izvođenje istih radova odobrava se u pravilu vikendom u noćnim satima. Priloženo: Projektni zadatak

3 ISPRAVE
Priložene su slijedeće isprave i dokumenti: • • • Izvadak iz sudskog registra o registraciji i djelatnosti poduzeća Rješenje o imenovanju projektanta Rješenje o položenom stručnom ispitu

SRCE - Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc

Stranica 4 od 43

4 TEHNIČKI OPIS
4.1 Dizel električni agregat
U slučajevima nestanka napajanja ili lošeg napajanja (znatnog smanjenja napona napajanja, odnosno znatnih oscilacija napona napajanja) iz elektroenergetskog sustava isključuje se napajanje trošila s elektroenergetskog sustava i napajanje trošila se automatski uključuje na agregatsko napajanje. Nakon povrata napona elektroenergetskog sustava, koji po iznosu i kvaliteti mora biti unutar granica podešenja automatski se isključuje napajanje iz agregata i uključuje se napajanje iz elektroenergetskog sustava. Proizvodnja novoponuđenog izvora rezervnog napajanja (agregata), kao i svih sastavnih dijelova, treba biti organizirana prema ISO9001. Ponuda treba sadržavati sve elemente potrebne za rad agregata, sa prikazanim jediničnim cijenama. Karakteristike agregata vrsta agregata stacionarni automatski, prema PTT uputama i ovoj specifikaciji ispunjava propise BS5514, DIN6271, ISO-3046, IEC34-1 trajna snaga na izlaznim stezaljkama generatora 720-750kVA, uz ispunjenje uvjeta smještaja i tehničkih zahtjeva vrsta rada trajni rad sa 75% varijabilnog opterećenja (prime duty) bez godišnjeg ograničenja vremena rada s mogućnošću preopterećenja od 10% nazivne snage trajanja 1 sat, na svakih 12 sati rada, izokrona regulacija režim rada otočni automatski rad, ručni rad, ispitni rad nazivni napon 400V, trofazno, s nul vodičem nazivna frekvencija 50 Hz nazivni faktor snage 0,8 nazivni broj okretaja 1500 o/min buka intenziteta do 70dB (A) na 7m udaljenosti temperatura zraka okoline -20°C ÷ +40°C vibracije agregat treba imati odgovarajuće amortizere, kako se vibracije koje proizvodi ne bi prenosile na temelj objekta i objekt (posebno kod pokretanja i zaustavljanja) pokretanje agregata kod nenajavljenog nestanka napona mreže u trajanju duljem od 1 sek; kod odstupanja mrežnog napona izvan podesivih granica +15% -20% od nazivnog napona u trajanju duljem od 1 sek; kod nesimetrije između faza mrežnog napona izvan granica ±10% nazivnog napona, u trajanju duljem od 1sek; agregat se smije pokrenuti samo kad je deblokirana "blokada starta"; kod najavljenog prekida, ručnim startom; preuzimanje napajanja trošila ukupno vrijeme od nastanka uvjeta za start, do preuzimanja napajanja trošila ne smije biti duže od 8 sek isključivanje agregatskog napajanja trošila kod odstupanja mrežnog napona unutar podesivih granica +10% -15% od nazivnog napona u trajanju duljem od podesivog vremena odgode isključenja od 10 min; kod nesimetrije između faza mrežnog napona unutar granica ±8% nazivnog napona, u trajanju duljem od podesivog vremena odgode isključenja do 10 min; kod blokiranja "blokada starta" (blokirano je kada je kontakt blokade trajno zatvoren, a deblokirano kada je kontakt trajno otvoren); u trajanju duljem od podesivog vremena odgode isključenja do 10 min upravljanje radom agregata sa ormarića u kontaineru, daljinski relejnim kontaktom lokalna signalizacija rada agregata na ormariću u kontaineru, komunikacijom Profibus-DP i LAN u sistem sali Minimalna, obvezna ostala oprema agregata • postolje agregata mora imati posebni priključak na uzemljenje

SRCE - Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc

50Hz. nadzora (monitoringa). statička točnost u granicama ±0. sa termostatom podesivim izvana • elektromagnetski ventil dovoda goriva (24VDC) za zaštitu od prevelike brzine • senzor visoke temperature rashladne vode s relejnim izlazom • senzor niskog tlaka ulja s relejnim izlazom • senzor temperature rashladne tekućine s analognim izlaznim signalom SRCE .1. s izokronom regulacijom. vodom hlađeni broj cilindara 6 ili 8 raspored cilindara redni ili V nazivna brzina vrtnje 1500 o/min regulator brzine vrtnje elektronički. brojem treba biti na hrvatskom jeziku 4. naglim rasterećenjima.doc . te kod prorade odgovarajućih zaštita kao i kod isključenja agregata • uklapanje sustava regulacije brzine vrtnje motora u sustav upravljanja. na svakih 12 sati rada pokretanje elektropokretač 24 VDC regulator broja okretaja elektronički. • postolje agregata.Stranica 5 od 43 • sva oprema ugrađena na postolju. i komunikacije u postrojenju Minimalna oprema dizel motora Dizel motor treba biti minimalno opremljen slijedećim komponentama: • elektropokretač 24VDC s relejom za start • grijač 240V. godinom proizvodnje i tv. zaštite. 3×400V. za hlađenje kontainera nakon zaustavljanja agregata • natpisna pločica sa tehničkim podacima agregata.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. koja ima vanjske metalne dijelove. dizel motora u mirovanju. generator. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. statička točnost u granicama ±0. naglim promjenama djelatnog tereta • ispravan rad motora u slučaju uključenja i isključenja maksimalnog djelatnog i jalovog tereta agregata • zaustavljanje agregata u ručnom i automatskom režimu rada.1 Dizel motor Karakteristike dizel motora: vrsta DM sa direktnim ubrizgavanjem. a nije normalno pod naponom treba vodičima odgovarajućeg presjeka biti spojena na uzemljenje. mjerenja. s izokronom regulacijom.25% nazivne frekvencije Sustav regulacije dizel motora Dizel motor agregata mora biti opremljen sa sustavom regulacije brzine vrtnje koji mora ispravno djelovati. u slijedećim režimima rada agregata: • start motora i zalet na nominalnu (podešenu) brzinu vrtnje • pogon u praznom hodu agregata • pogon opterećenog agregata do tereta nominalnog iznosa • rad motora u trajnim režimima uz dopušteno odstupanje frekvencije te održavanje radne točke unutar dopuštenog područja • rad motora u prijelaznim režimima agregata izazvan: prolaznim bliskim ili udaljenim simetričnim ili nesimetričnim kratkim spojem. PE sabirnica u KOA treba biti spojena na zaštitno uzemljenje objekta • elektromotorni ventilator kontainera.25% nazivne frekvencije hlađenje tekućinom hladnjak na postolju agregata grijanje rashladne tekućine električni grijač 230V/50Hz preopterećenje 10% trajanja 1 sat. između ostalog.

sa regulacijom napona propisi VDE0530. zaobilaznim krugom i ekspanzijskom posudom • elektronički regulator brzine vrtnje motora • start/stop relej • preklopka za nužni ručni start (na dizel motoru) • aktuator regulatora brzine • ventilator za hlađenje zrakom hladnjaka • zaštita pogona ventilatora od nenamjernog dodira • korito ulja za podmazivanje sa otvorom za nadolijevanje i šipkom za nadzor razine ulja • ručna pumpa s elastičnim priključcima za istakanje motornog ulja • filter/i ulja • hladnjak ulja • dobavna pumpa goriva • primarni i sekundarni filter goriva • senzor protoka goriva kroz sekundarni filter goriva • elastični priključci goriva • sustav za ubrizgavanje goriva • elastična ispušna cijev i spoj na ispušni cjevovod • filter/i zraka • električna instalacija 24 VDC.NO. opremljen pumpom. termostatom. vlastitim ventilatorom ležajevi kotrljajući uzemljenje na kućištu.) • natpisna pločica sa bitnim tehničkim podacima na hrvatskom jeziku 4.2 Generator Karakteristike generatora: vrsta trofazni. BS4999 oblik za direktni spoj sa motorom nominalna snaga 400kVA uz cos φ =0.8 nazivna brzina vrtnje kao i dizel motor radni napon 3×400/231 V frekvencija 50 Hz dozvoljeni porast temperature 105-130°C radio smetnje koeficijent K (prema VDE 0875) ili HRN N.1. u izvedbi bez četkica. stop.Stranica 6 od 43 • senzor tlaka ulja s analognim izlaznim signalom • senzor brzine vrtnje agregata • saćasti hladnjak sa priključcima rashladne tekućine • senzor niske razine rashladne tekućine u hladnjaku DMa • zatvoreni rashladni sustav. samouzbudni. posebni izvod spoj namota izolirano ili izvedeno zvjezdište. 230 VAC 50Hz • električna priključna kutija • upravljačka kutija (tipkala start.8 nazivni koeficijent snage cos φ =0..900 zaštita IP23 klasa izolacije H impregnacija tropska hlađenje zračno..doc . s rotirajućim uzbudnikom.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. sinkroni. IEC34-1. spojeno na neutralnu sabirnicu u KOA uzbudni i prigušni namoti na rotoru termička zaštita namota ugrađeni termistori uvjeti pogona samostalni rad na odvojenu mrežu SRCE . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.

u slučaju da agregat radi: nizak tlak ulja za podmazivanje DM nadbrzina motora (120% nazivnog broja okretaja) SRCE . u slijedećim pogonskim stanjima (režimima rada) agregata: • uzbuđivanje generatora pri ručnom ili automatskom pokretanju agregata • pogon u praznom hodu agregata • pogon opterećenog agregata do nominalnog tereta • rad generatora u prijelaznim režimima izazvan: prolaznim bliskim ili udaljenim simetričnim ili nesimetričnim kratkim spojevima. 110% u trajanju 1 sat svakih 6 sati rada dozvoljena struja kratkog spoja 3×In u trajanju 10 sec.5% od praznog hoda do nominalnog napona uz cos φ od 0. naglim rasterećenjima.Stranica 7 od 43 regulacija napona podešavanje referentne vrijednosti napona u granicama najmanje ±5% nazivnog napona klir faktor <7% mjereno na faznom naponu uz ustaljeno opterećenje (od praznog hoda do nominalnog opterećenja) uz cos φ =0. na hrvatskom jeziku 4. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.3 Zaštite. te samouzbudu s kompaundacijom.1. Ovaj sustav uzbude generatora treba osigurati ispravno i neograničeno napajanje uzbude uzbudnika i generatora u svim režimima rada agregata koja se pojavljuju ili se mogu pojaviti u procesu napajanja trošila.8 uzbudni sustav bezkontaktni rotirajući regulator napona stabilnost napona uzbudnih uređaja ±0. automatski prekidač sa ugrađenom elektronički podesivom zaštitom od strujnog preopterećenja i KS. tj. Sustav uzbude treba ispravno djelovati. nadzora i komunikacije u postrojenju • Osim toga. između ostalog. zaštite. ostali strujni krugovi ili grupe strujnih krugova: zaštitne sklopke ili automatski osigurači zaštita od previsokog napona dodira: prema klasifikaciji "TN-S" iz HRN kvarovi koji izazivaju isključenje generatorskog prekidača i zaustavljanje DM bez potpunog hlađenja. sustav uzbude treba zadovoljiti opće zahtjeve na energetsku i informatičku opremu u ovom postrojenju: • otpornost na klimomehanička naprezanja • koordinacija izolacije i otpornost na prenapone. atmosferska pražnjenja) • otpornost na elektromagnetske smetnje i općenito elektromagnetska kompatibilnost sustava uzbude s postrojenjem • natpisna pločica sa bitnim tehničkim podacima. generator. mora omogućavati isklop odvodnih prekidača bez razbuđivanja generatora Sustav uzbude i regulacije napona generatora Sinkroni generator agregata treba imati bezkontaktnu uzbudu.0 preopterećenje uzbudnog uređaja 150% u trajanju 120 sekundi.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. koji nastaju izvan ovog postrojenja (npr. mjerenje i upravljanje agregatom Za pouzdan rad agregata u cjelini kao i pripadajuće opreme najmanje trebaju biti predviđene slijedeće zaštite: Zaštita od strujnog preopterećenja i kratkog spoja treba biti izvedena preko releja dodatno spojenog na strujni transformator.doc . mjerenja. sinkroni uzbudnik s rotirajućim diodnim ispravljačem.8 do 1. naglim promjenama djelatnog ili jalovog opterećenja generatora • ispravan rad u slučaju iskapčanja maksimalnog djelatnog i maksimalnog jalovog opterećenja generatora • razbuđivanje generatora pri ručnom ili automatskom zaustavljanju agregata • uklapanje sustava regulacije uzbude u sustav upravljanja.

i ručno upravljanje agregatom.Stranica 8 od 43 kvarovi koji izazivaju isključenje generatorskog prekidača i zaustavljanje DM sa potpunim hlađenjem. tipkalom kvitiranje zvučnog alarma. Uređaj za punjenje akumulatorske baterije mora imati ograničenje napona i struje punjenja akumulatorske baterije. u slučaju da agregat radi prenizak nivo goriva u dnevnom spremniku nadnapon generatora nadfrekvencija generatora podnapon generatora podfrekvencija generatora kvarovi koji ne dozvoljavaju pokretanje agregata. sa označenim maksimalnim strujama DC voltmetar – napon baterije ampermetar DC punjenja AKU brojač sati rada DM mjerač pritiska ulja u DM mjerač temperature rashladne tekućine DM komplet mjernih instrumenata u AC krugovima trebaju biti klase točnosti 1. slijepa shema. SRCE .doc . 50Hz) odnosno pri ispadu elektroenergetskog sustava priključuje se na generator agregata u pogonu. 4. ali zaustavljaju DM.5 Komandni ormar i automatika agregata U KOA je ugrađena sva energetska i upravljačka oprema za rad agregata. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. u slučaju da agregat stoji/ne radi neuspio start (3 puta) nizak napon AKU Mjerna oprema prema popisu: voltmetar za mjerenje napona mreže i generatora. Uređaj za punjenje akumulatora priključuje se na niskonaponsku mrežu (400V.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. sa preklopkom za alternativno mjerenje jednog od 3 međufazna napona ili 1 faznog napona ili nulti položaj frekvencmetar za mjerenje frekvencije mreže ili generatora u jednoj fazi strujni transformatori u izlaznom krugu prema trošilima (GREOP) i dovodu s generatora ampermetri AC trošila za svaku struju posebno. Struja i napon se kao analogni signali (do 10V i do 20mA) vode u sustav nadzora. tipkalom ispitivanje signalizacije.4 Uređaj za punjenje akumulatora Napon napajanja uređaja automatike i izvor za start dizel motora je akumulatorska baterija napona 24V. automatski) 4. ručno. tipkalom zaustavljanje agregata. u slučaju da agregat radi previsoka temperatura rashladne tekućine DM previsoka temperatura namota generatora kratki spoj ili strujno preopterećenje agregata kvarovi koji ne izazivaju isključenje generatorskog prekidača. Iz KOA PLC upravlja radom agregata.1. radi duljeg vijeka trajanja Sa vrata ormara treba biti omogućeno upravljanje: start agregata. automatski) režim rada ventilatora kontainera (isključeno. ručno. tipkalom režim rada pumpe goriva (isključeno. Na vratima ormara nalazi se mjerna garnitura.1.5 mjerni instrumenti trebaju biti veličine od 48×48mm do 96×96mm sve lampice svjetlosne signalizacije trebaju biti LED.

podesivog trajanja režim/način rada regulacije izokroni upravljanje radom agregata iz KOA punjač baterija automatski tranzistorski regulirani sa mogućnošću brzog nadopunjavanja uključivanje punjača AKU sklopka sa dva položaja: isključeno – uključeno Popis izlaznih signala PLCa upravljanje ventilatorom strojarnice upravljanje ventilatorom hladnjaka DMa upravljanje pumpom za gorivo upravljanje automatskim žaluzinama usisa upravljanje automatskim žaluzinama ispuha upravljanje grijanjem DMa Popis ulaznih signala PLCa automatske žaluzine usisa otv/zatvorene automatske žaluzine ispuha otv/zatvorene razina goriva 1-2-3-4 temperatura DMa tlak ulja DMa napon/struja/snaga/frekvencija generatora ispravan napon 24VDC OF kontakti prekidača SD kontakti prekidača Ormar treba biti minimalno opremljen i slijedećom opremom: • pristup elementima u ormaru s prednje strane kroz jednodijelna vrata s bravicom • u donjem dijelu ormara trebaju biti ugrađene lako pristupne stezaljke za priključak energetskih i upravljačko signalnih kabela. kao i držači kabela • glavni energetski vodovi trebaju sadržavati sabirnice L1. osim donje strane gdje su dovodi elementi automatike primjer: Siemens Simatic S7 blokada starta agregata i preko posebnog dodatnog stalnog kontakta nadzornik mreže. N i PE.Stranica 9 od 43 Zahtjevi na komandni ormar i automatiku agregata : vrsta ormara limeni samostojeći. L2.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. s time da su sabirnice N i PE spojene samo na jednom mjestu • svi konstrukcijski i ugrađeni vodljivi dijelovi.doc . koji normalno nisu pod naponom moraju biti odgovarajućim vodičima spojeni na zaštitnu PE sabirnicu • tropolni generatorski automatski prekidač sa elektroničkom zaštitom od strujnog preopterećenja i kratkog spoja • komplet strujnih mjernih transformatora (ugrađenih u odvodu) • komplet mjernih instrumenata (detaljno specificiranih u posebnom poglavlju) • komplet zaštitnih uređaja • komplet elemenata za signalizaciju • regulirani ispravljač • strujni krug za upravljanje i napajanje termostatski reguliranog grijača dizel motora • strujni krug za upravljanje i napajanje ventilatora kontainera i pripadajućih žaluzina • strujni krug za upravljanje i napajanje žaluzina za ulaz i izlaz zraka iz kontainera • utičnica 230VAC. svi priključci odozdo mehanička zaštita IP41. priključena na strujni krug trošila • svjetiljka sa prekidačem za rasvjetu unutrašnjosti ormara SRCE . koji izaziva start odnosno zaustavljanje agregata podesiv u području 330-450V odgoda starta radi kratkotrajnih mrežnih propada u trajanju od oko 1 sec. postavlja se u kontaineru. L3.

SRCE . Opremljen je statičkim i ručnim. dovoljan za još 3 sata rada agregata (30% pun) "4" jednostruki kontakt. odnosno autonomije) treba biti od 0 do 35°C. servisnim bypass-om. antifriz. Oprema kontainera: spremnik goriva sa 4 senzora razine. i treba biti atestiran na dovoljnu nosivost. Kontainer treba biti namijenjen za vanjsku ugradnju. Dozvoljena temperatura okoline bez narušavanja karakteristika uređaja (osim baterija. a povećanje struje treba biti postepeno (podesivog trajanja) zbog manjeg dinamičkog opterećenja dizel agregata. Pri bilo kojem dozvoljenom iznosu ulaznog napona izlazni napon treba biti stabiliziranog iznosa 400V. u IGBT izvedbi. sastavljane od olovnih akumulatora 12VDC. zaustavlja agregat uljokaz.99.doc . pokretne sa elektromotornim pogonom startna baterija AKU.1 Baterijski ormar Baterijski ormar treba biti atestiran za redovan pogon uz uređaje besprekidnog napajanja. olovna. uz faktor snage veći od 0. potezna struja (inrush current) treba biti manja od nazivne.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. a ulazna frekvencija 50Hz±10%. tako da na udaljenosti 7 m na najnepogodnijem mjestu buka bude ispod 60÷65dB.1. pokretne sa elektromotornim pogonom žaluzine izlaza toplog zraka iz kontainera. bojom. s čime treba vizualno činiti jednu cjelinu. odgoda starta treba biti podesiva od 0s do 10 min. Ispravljač treba biti trofazni. spremnik 100% pun "2" jednostruki kontakt. brojevi od vrha prema dnu "1" jednostruki kontakt. stakleni cjevasti.Stranica 10 od 43 • i ostale komponente nužne za siguran rad 4. ugrađen na spremniku ventilator kontainera usisne žaluzine kontainera. Baterijski ormar dizajnom prednje ploče. sa ukupnim strujnim rasipanjem (THDI) do 3%. treba imati pojačanu zaštitu od utjecaja mogućih kiselina iz akumulatorskih baterija. u daljnjem tekstu UPS. jer osim zaštite od buke štiti dizel agregat od atmosferskih utjecaja i od neovlaštenog pristupa. kiselina za AKU 4.2. u redovnom pogonu treba raditi dvostruku konverziju energije. smještena u kontaineru tekućine za prvo punjenje (na objektu): ulje.6 Kontainer Kontainer prigušuje buku agregata. 4. Dozvoljeni ulazni napon treba biti od 380-10% do 415+10%. Prilikom povrata napona na ispravljač. dovoljnog kapaciteta i startne struje za najmanje 3 pokušaja startanja. spremnik 75% pun "3" dvostruki kontakti. visinom treba biti predviđen za smještaj pored uređaja besprekidnog napajanja.2 Uređaj besprekidnog napajanja Uređaj besprekidnog napajanja. po IEC60529. odnosno biti "on line" tehnologije. rezervni kontakti za uključivanje pumpe i signalizira lokalno i daljinski nizak nivo goriva. Sva se vrata zaključavaju bravicom s ključem. buka pri 100% opterećenja treba biti do 68dB.

1 Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija omogućava efikasan i brz nadzor stanja elektroenergetskog napajanja. a sva oprema unutar razvodnog ormara mora biti označena oznakama prema shemi. kako bi s njim činio vizualno jednu cjelinu. a alarmna promjena nadziranog stanja dodatno pokreće svjetlosnu lokalnu/daljinsku signalizaciju na pripadnom ormaru i zajedničko zvučno upozorenje. Ako se odjednom dogodi više alarmnih događaja na operacijskom panelu je prvi ispisan najnoviji alarm.5s. redne stezaljke .2 Sustav nadzora elektroenergetskog napajanja Svi razvodni ormari prosljeđuju signale stanja nadzornom sustavu.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.3. Svaka promjena nadziranog stanja posprema se u listu događaja koja sadrži zadnjih 500 događaja.Stranica 11 od 43 4. +ROUPSB i +ROUPSB2 opremljeni su s digitalnim mjernim instrumentom s prikazom napona. 4. a isto tako i naljepnice upozorenja: "OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA" "GLAVNA SKLOPKA" "Zaštita od indirektnog napona dodira u TN-S sustavu s automatskim isključenjem napajanja nadstrujnim zaštitnim uređajem" U razvodnom ormaru mora biti uložena shema izvedenog stanja. +ROUPS2 je proizvodnje : ELEKTROKEM. Potvrđivanjem alarmnog događaja na operacijskom panelu prestaje zvučni signal. pozornost na aktivne nepotvrđene alarme skreće i isprekidani zvučni signal.5 Hz. Na operacijskom panelu ispisuje se trepćeća poruka s opisom alarmnog događaja. dubine i boje) postojećem ormaru +ROUPS2. Ormarić se postavlja na vidljivo mjesto u sistem sali. nema aktivnih alarma CRVENO trajno svjetlo –aktivni potvrđeni alarmi CRVENO isprekidano svjetlo – aktivni nepotvrđeni alarmi Osim svjetlosnih signala. Obuhvaćeni su svi odvodi s besprekidnog razvoda.3. nema aktivnih alarma ŽUTO isprekidno svjetlo – agregatsko napajanje OK.3 Razvodni ormari Razvodni ormari +ROMA. odnosno trajno gori ako je alarm prisutan sve do prestanka alarmnog signala. struja i snaga i komunikacijom prema nadzornom sustavu. Na vratima s vanjske strane razvodnog ormara treba postaviti natpis s oznakom razvodnog ormara. Dovodi su opremljeni naponskim daljinskim isklopom napajanja. releje. Ormar +ROUPSB2 smješten na drugom katu će se opcionalno izvoditi istovjetno (iste visine. Izvedena je zidnim malim ormarićem. SRCE . Sesvete Zagreb dimenzije ormara cca: 130×150×40 4. a svjetlosni signal se gasi ako alarm više nije prisutan. a svaki alarm se pojedinačno potvrđuje. u PLCu u trajnu memoriju. odnosno nekom drugom mjestu.sabirnice i signalno upravljačke elemente na vratima razvodnih ormara. Odmah po pojavi alarmnog događaja alarmno svjetlo bljeska frekvencijom 0. na kojem se nalaze tri svjetlosna signala: ZELENO trajno svjetlo – mrežno napajanje OK. a zvučni signal se intermitirano uključuje svakih 10s u trajanju 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc . važniji odvodi mrežno/agregatskog razvoda. Ormari sadrže i potrebne prekidače. postojanu i bez napajanja.

2. Kroz internet preglednik korisnik. Upravljački program. pojavljivanje nekog signala treba uzrokovati promjenu prikaza. gubitak komunikacije s bilo kojom od jedinica.Stranica 12 od 43 Istodobno s pojavom alarmnog događaja na listu e-mail adresa šalje se poruka s opisom događaja. Popis događaja: manipulacija prekidačem..mSmSmS. mjernim garniturama i prekidačima čini upravljačku cjelinu koja u nuždi može raditi neovisno od korisničke aplikacije. odnosno korisnikova aplikacija preko SNMP. cjelokupna dokumentacija i upravljački program na CDu SRCE . Funkcijskim tipkama na panelu vrši se izbor prikaza (lista. panelom i ostalim PLCovima komunicira na Profibus komunikaciji. digitalnih ulaza/izlaza. Distribuirane mjerne garniture rade na naponu 24VDC. te pregled baze događaja. a moguć je skok na kraj i na početak. Kašnjenje panela može biti najviše 200ms nakon odabira funkcijske tipke. imaju komunikaciju Profibus-DP. lokaciju i vrstu događaja.doc . sučelje prema grafičkom panelu. pomoći. Pregled baze događaja vrši se funkcijskim tipkama kojima je moguće listati događaje za po jedan/deset/sto prema gore i prema dolje. poruke alarma. može istodobno vršiti pregled stanja svih signala. podijeljen je najmanje na slijedeće potprograme: 1. Popis alarma: prorada zaštite prekidača.). nestanak mrežnog napona. opis. s kojim u redovnom pogonu izmjenjuje informacije. tablice za praćenje rada sustava. Mjere napon.2 STL ili noviji pohranjen u PLCu. u BCD formatu (DD.HH. u PLCu jedinstven. mjernih garnitura i operacijskog panela. arhivski primjerak upravljačkog programa u memorijskom modulu za izravno učitavanje u PLC. PLC s mjernim garniturama. Na grafičkom panelu prikazuju se stanja i opterećenja pojedinih dijelova razvoda. harmonike i harmoničko rasipanje. Sve informacije prenose do PLCa putem komunikacijskog sučelja.) . Prikaz stanja na panelu treba obuhvaćati sve signale.YYYY. nestanak besprekidnog napona. alarmiranje 6.SS. arhiviranje zadnjih 500 događaja 5. a mjerne garniture i distribuirane ulazno/izlazne kartice kao Slave. prekoračenje 75% nazivne struje prekidača/kabela. Opis događaja uključuje vrijeme i datum nastanka događaja.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. te datum i vrijeme potvrde.MM. frekvenciju. kašnjenje agregatskog napajanja duže od 30s nakon nestanka mrežnog. kompletne tablice primijenjenih simbola. radnu. obradba signala s mjernih garnitura. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Sustav nadzora procesira sve događaje/alarme u razvodu i prosljeđuje ih u realnom vremenu. PLC s distribuiranim ulazima/izlazima. nezaključan upravljački program PANELa pisan u programu Protool 6. sučelje prema korisničkoj aplikaciji i drugom PLCu na Profibus mreži 4. sa simboličkim operandima i komentarima. bez ikakvog dodatnog vanjskog uređaja. Svi PLCovi i paneli djeluju kao Master. PLC ima ethernet i Profibus komuniakciju. PLC prikuplja stanja sustava s rezolucijom vremena do 2-5ms. Sustav nadzora besprekidnog napajanja sastoji se od PLCa. Vrši se potvrda alarmnog događaja. Iznosi opterećenja u prikazu stanja trebaju obuhvaćati trenutnu/nazivnu/postotnu vrijednost mjerene veličine prikazanu. upravljački program PLCa pisan u programskom jeziku STEP7 V5. stanja. preko pomoćnih kontakata i digitalnih ulaza 24VDC.0 + SP1 ili noviji pohranjen nezaključan dokumentacija o programu (isporučuje se kod primopredaje) ispis upravljačkog programa PLCa na papiru u LADDER ili STL prikazu. prividnu i jalovu snagu. PLC prikuplja informacije s prekidača. struju. sadržaj podatkovnog bloka. alarmi. obradba signala s lokalnih 16 i 32bitnih digitalnih I/O kartica. upozorenja i signalizacije. 3. U PLCu je potrebno obraditi signale i proslijediti ih korisničkoj aplikaciji.MM.

Stranica 13 od 43 4. sa stjenkama od čeličnih limenih ploča debljine najmanje 1. oznake i druge informacije trebaju biti kvalitetno. Sve oznake veličina i mjernih jedinica na svim natpisima i na skalama instrumenata moraju biti u metričkom (SI) sustavu. po potrebi.1 Natpisi i oznake Ormari i u njih ugrađeni sklopovi i dijelovi opreme sustava uzbude moraju biti označeni odgovarajućim čitljivim. postupkom koji osigurava čitljivost tijekom cijelog eksploatacijskog vijeka (npr. Svi krugovi napajanja pomoćne opreme moraju biti štićeni od kratkog spoja. Svi natpisi. Dno ormara treba biti zatvoreno. na pločicama od trajnog materijala.doc . zaštita. te natpisi koji označavaju upozorenja i alarme moraju biti na hrvatskom jeziku. s odjeljcima po potrebi. Isključenje se vrši: tipkalom za isklop u nuždi smještenom na zidu pored razvodnih ormara signalom vatrodojavne centrale za automatsko gašenje požara. odnosno isključuje po zatvaranju vrata. lako vidljivim i jednoznačnim identifikacijskim oznakama na odgovarajućim natpisnim pločicama. Na ormarima. Natpisi i oznake uređaja za upravljanje i mjernih instrumenata. Pristup opremi treba biti samo s prednje strane ormara. Svi vodiči unutar ormara trebaju biti označeni brojem u skladu oznakom u tehničkoj dokumentaciji. Mjesto. Pojedinačni uređaji i dijelovi opreme moraju osim identifikacijske oznake imati na sebi pričvršćene natpisne pločice s osnovnim podacima o proizvodu (naziv i sjedište proizvođača. 4. graviranjem). agregatskog i mrežnog napona izvedeno je preko naponskih kontakata prekidača i isključenjem u nuždi uređaja besprekidnog napajanja kojima dovodni kabeli ostaju bez napona.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Minimalna veličina slova treba biti 3mm. a upozorenja crvenim slovima. sa šarkama. najvažnije nazivne podatke uređaja ili komponente i druge značajne informacije u skladu s zahtjevima s važećim IEC propisima). 4. zasunima u najmanje tri točke. Oznake i upute biti će ispisane crnim slovima. Također.3. usuglašenim s oznakama u tehničkoj dokumentaciji. Ormari trebaju biti opremljeni električnom rasvjetom koja se automatski uključuje prilikom otvaranja. regulacija. tvornički broj. ožičena i ispitana. a sva oprema mora biti ugrađena.4. U svakom novom ormaru potrebno je ugraditi jednofaznu (230VAC) utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem za izmjenično napajanje od najmanje 16A. treba predvidjeti odgovarajuće ventilacijske otvore s filtrima za prašinu.5mm. Vrata novih ormara. Sva rasvjetna tijela trebaju biti tako postavljena da se onemogući neposredni dodir s njihovim vrućim dijelovima. Ormari moraju biti predviđeni za unutarnju montažu. moraju biti izvedena po čitavoj visini ormara i imati dovoljan kut otvaranja od barem 90° tako da se omogući jednostavan pristup ugrađenoj opremi radi ispitivanja i održavanja. antikorozivne zaštite i završnog sloja boje ormara mora biti primjerena zahtjevima i uvjetima okoline. odnosno ovlaštenom predstavniku Naručitelja. veličina i izbor pisma mora se odabrati tako da natpisi budu vidljivi i lako čitljivi s normalnih udaljenosti u pogonu. Oblik i sadržaj identifikacijskih pločica Isporučitelj mora podnijeti na uvid i odobrenje Naručitelju. Kvaliteta obrade. SRCE .3 Isključenje u nuždi Potpuno isključenje besprekidnog. Svi novi ormari moraju se zaključavati istim ključem. mjerenje i nadzor) mora biti isporučena u samostojećim ormarima čvrste konstrukcije. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. vrata moraju biti mehanički dimenzionirana tako da bez iskrivljenja mogu nositi svu opremu predviđenu za montažu na njih.4 Zahtjevi na izvedbu Oprema sustava (upravljanje. kvakama i bravama. Izbor boje unutrašnjosti i vanjštine ormara mora odabrati Naručitelj.

Veze između ormara moraju biti izvedene kabelima. mjernih i upravljačkih krugova. Duljina vodiča treba biti točno određena tako da omogućava potpuno otvaranje i zatvaranje vrata.4. Svi vanjski priključci ormara moraju biti izvedeni preko stezaljki. . izrađene od nezapaljivog materijala. priključnicama ili konektorima. trebaju biti završene dvostrukim tuljcem s izolacijom.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Na jednu rednu stezaljku ne smije se predvidjeti priključak više od dva vodiča. na svim pozicijama moraju biti izvedene na redne stezaljke. ili na dijelove ormara koji se mogu demontirati u pogonu. naponske klase 600/1000V. Redne stezaljke za priključak mjernih krugova. po potrebi pričvršćeno pomoću odgovarajućih nosača i vodilica. Ožičenje unutar ormara (glavnina opreme) kao i unutarnje ožičenje ostale dislocirane opreme. a manji ili jednak 35mm – presjeka 16mm za presjek faznog vodiča veći od 35mm – jednak polovici presjeka faznog vodiča 2 2 2 2 2 SRCE . Svi vodiči i kabeli u unutrašnjem ožičenju moraju nositi jasne i jednoznačne oznake na oba kraja..4 Uzemljenje ormara S obzirom na uzemljenje primjenjen je TN-S razdjelni sistem. kao i ostala dislocirana oprema sustava postrojenja. tako da se koriste podijeljeni ili zasebni blokovi. 4. te kabeli i vodiči u krugovima mjerenja. stezaljki. Ožičenje mora biti izvedeno uredno. Potrebno je predvidjeti najmanje 10% rezervnih rednih stezaljki u svakom rednom bloku s projektno predviđenom mogućnošću proširenja do 20%. odnosno demontažu i montažu dijelova ormara. Blokovi rednih stezaljki energetskih krugova trebaju biti fizički odvojeni od blokova rednih stezaljki regulacijskih. Sve stezaljke u pojedinom bloku moraju biti kvalitetno označeni neizbrisivim tiskanim oznakama u skladu s oznakama u tehničkoj dokumentaciji. 4.. regulacije i upravljanja za napone iznad 60V trebaju biti s PVC izolacijom. Kod priključka stopicama faznih vodiča. krugova upravljanja sklopnim aparatima moraju biti rastavljive sa instrument priključnicama radi lakšeg ispitivanja i održavanja. Sve spojeve potrebno je izvesti odgovarajućim toplocinčanim spojnim materijalom. Blokovi rednih stezaljki moraju biti izvedeni tako da se pojedinačne stezaljke mogu zamijeniti bez demontaže cijelog bloka.4.2 Ožičenje Svi vodiči u elektroenergetskim krugovima. koje moraju biti usklađene s dokumentacijom. Pri prijelazu vodiča iz unutrašnjosti ormara na vrata. Zaštitni vodič mora biti minimalnog presjeka kako slijedi: za presjek faznog vodiča manji ili jednak od 16mm – jednak presjeku faznog vodiča za presjek faznog vodiča veći od 16mm . Vanjske veze ormara. kod prekidača.3 Redne stezaljke Redne stezaljke trebaju biti odgovarajuće dimenzije i naponske klase. priključna mjesta trebaju biti odvojena originalnim izolirajućim pregradama. i postavljeno tako da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj elektromagnetskih smetnji. Licnaste žice trebaju na oba kraja biti završene tuljcem s izolacijom ili stopicom.doc . mora biti izvedeno s odgovarajućim stezaljkama. i moraju biti smještene tako da omogućavaju lak pristup i spajanje. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. izvršnih krugova zaštite. Ako se dvije fleksibilne žice vode na istu stezaljku uređaja ili dijela opreme. krugova pomoćnih napajanja.Stranica 14 od 43 4. npr. potrebno je vodiče voditi grupirano odgovarajućim fleksibilnim cijevima ili obujmicama.4.

nego je potrebno koristiti kabel PP00 umjesto PP00-Y. vodič 230VAC (crvena) 4. smeđa) upravljački vodič 24VDC (plavi). fazni vodič (crna.Stranica 15 od 43 Novi sustav uzemljenja potrebno je povezati na već postojeći sustav uzemljenja objekta.doc .4. Ugradnja zamjenskih konektora.5 Kabeli i kabelske police Za polaganje kabela potrebno je položiti perforirane pocinčane kabelske police s poklocem prema principnom nacrtu s rasporedom prolaska glavnih kabelskih trasa. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. 4. Točno mjesto prolaska kabelskih trasa odredit će se u fazi izvođenja radova zajedno s nadzornim inženjerom na licu mjesta.7 Konektori Pri povezivanju uređaja i dijelova opreme konektorima. energetski vodič uzemljenja (žuto-zelena). 4.6 Boje vodiča Boja vodiča je određena prema funkciji vodiča. npr. a štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja odgovarajućim zaštitnim uređajima. je iznimno dopuštena po odobrenju Investitora. Ako proizvođač predviđa metalni ili plastični konektor za neko povezivanje. vodič nule (plava).4. Svi kabeli moraju biti označeni na oba kraja oznakom koja se poklapa s oznakom iz dokumentacije izvedenog stanja. U tu svrhu polaže se glavni vodič za izjednačenje potencijala koji se na jednoj strani spaja na sabirnicu za uzemljenje. Svi kabeli i vodovi dimenzionirani su prema nazivnoj struji potrošača. odnosno njegovog ovlaštenog predstavnika. ž/z žila unutar kabela u crnu. mogu se koristiti isključivo originalni konektori predviđeni od strane proizvođača uređaja i dijelova opreme. obavezno bolje kvalitete i izvedbe nego originalne. a sa druge strane na sve veće metalne mase i instalacije izvedene metalnim cijevima. Odnosi se i na pojedinačne vodiče i na žile unutar kabela. Nije dopušteno naknadno mijenjanje boje vodiča omatanjem ili na neki drugi način. metalnim kabelskim policama i sl. instalacijama izvedenim metalnim cijevima. Na svim metalnim masama.4. potrebno je odabrati metalni. potrebno je izvršiti izjednačenje potencijala.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. SRCE .

Izvještaj o ispitivanjima na mjestu ugradnje Isporučitelj treba predati Investitoru najkasnije 15 (petnaest) dana po završetku pokusnog rada. Program ispitivanja na mjestu ugradnje treba obuhvatiti: • ispitivanje opreme i ormara po završetku svih montažnih radova u postrojenju • ispitivanje agregata u praznom hodu • ispitivanje agregata u opterećenom stanju Isporučitelj se obvezuje da će načiniti izvještaje s rezultatima svih provedenih ispitivanja. Svi troškovi stručnog osoblja Isporučitelja tijekom pripreme i provedbe ispitivanja na mjestu ugradnje smatraju se uračunatim u cijenu ispitivanja navedenu u ponudi. Po završetku montažnih radova treba provesti ispitivanja opreme i ormara sustava u skladu s programom tih ispitivanja.Stranica 16 od 43 4.doc .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. će se provesti prema odgovarajućem programu ispitivanja kojima će se u najmanjem opsegu obuhvatiti: SRCE . Isporučitelj se obvezuje osigurati stručno osoblje kao i svu potrebnu opremu i instrumentarij za provedbu ispitivanja prema prihvaćenom programu. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. • ispitivanja i podešenje svih upravljačko-zaštitnih i regulacijskih cjelina. Prijedlog sadržaja i oblika izvještaja treba prije provedbe ispitivanja podnijeti na uvid i odobrenje ovlaštenom predstavniku Investitora. Ispitivanja sustava dizel električnog agregata i razvodnog postrojenja kod puštanja u pogon trebaju obuhvatiti: • ispitivanja dizel električnog agregata u praznom hodu • ispitivanja dizel električnog agregata u sustavu elektroenergetskog napajanja objekta SRCE Ispitivanja kod puštanja u pogon dizel električnog agregata u praznom hodu i u opterećenom stanju moraju biti uspješno završena do početka pokusnog rada. Programom ispitivanja treba najmanje obuhvatiti: • provjeru građevinskih i strojarskih montažnih radova na dizel agregatskom postrojenju • provjeru ispravnosti izvedbe ožičenja • sva ispitivanja ispravnosti opreme kao cjeline. kao i sve druge opreme iz opsega isporuke. Ispitivanja dizel električnog agregata u praznom hodu moraju se provesti prema odgovarajućem programu kojim se u najmanjem opsegu trebaju obuhvatiti: • pokusi uzbuđivanja generatora sa snimanjem dovoljnog broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom uzbuđivanja • pokusi razbuđivanja generatora sa snimanjem dovoljnog broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom razbuđivanja • provjera i podešenje opsega udešavanja napona generatora u automatskoj regulaciji napona generatora • primarno ispitivanje zaštitnih funkcija sustava uzbude i potrebna snimanja • pokusi starta dizel motora i zaleta na nazivnu brzinu vrtnje sa snimanjem dovoljnog broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom zaleta • pokusi zaustavljanja dizel motora sa snimanjem dovoljnog broja fizikalnih veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom zaustavljanja agregata • primarno ispitivanje zaštitnih funkcija motora i potrebna snimanja • provjera i podešenje opsega udešavanja brzine vrtnje agregata • Ispitivanja dizel električnog agregata u sustavu napajanja objekta SRCE. Nakon uspješno završenog ispitivanja izdaje se "Potvrda o spremnosti dizel električnog agregata za puštanje u pogon".5 Ispitivanje i preuzimanje agregata Ispitivanja sustava upravljanja napajanjem trošila na mjestu ugradnje obavljaju se prema programu i procedurama načinjenim od strane Isporučitelja i ovjerenim od strane investitora ili po njemu ovlaštenog predstavnika.

Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.doc .Stranica 17 od 43 • pokus odziva sustava regulacije napona i brzine vrtnje agregata na udarno nazivno opterećenje i rasterećenje sa snimanjem odgovarajućeg broja veličina stanja sustava regulacije napona generatora • Program i uvjete ispitivanja u autonomnom pogonu agregata osigurava Investitor. Troškovi goriva i tekućina tijekom ispitivanja i pokusnog rada smatraju se uračunatima u istaknute cijene. Kod primopredaje agregata prilikom ispitivanja. Tijekom ispitivanja Isporučitelj je dužan osigurati registriranje svih veličina potrebnih za verificiranje ispravnog rada sustava regulacije brzine vrtnje i uzbude agregata u tom režimu. Kontrola se provodi vizualno i mjernim instrumentima (na KOA) i po redoslijedu kako je navedeno u tablici. odnosno ovlaštenim predstavnikom Investitora. vizualni pregled prema dokumentaciji agregata provjera generalnog testa svih lampica vizualno. provesti će se kontrola tablično navedenih elemenata i vrijednosti. uočen tijekom pokusnog rada. u ASCII obliku. o čemu ovlašteni predstavnik investitora izdaje suglasnost na prijedlog Isporučitelja. Pokusni rad vodi obučeno osoblje Investitora uz nadzor predstavnika Isporučitelja. Pogonski uvjeti tijekom pokusnog rada dogovoriti će se s Investitorem. a trebaju biti čim bliži uvjetima rada generatora s nazivnim opterećenjem. i na daljinskoj signalizaciji provjera AKU baterija i rada ispravljača struja punjenja AKU = ________ provjera rada grijača DM i termostata vizualno provjera rada pumpe za gorivo vizualno provjera signalizacije. a počinje nakon uspješno završenog ispitivanja i puštanja u pogon. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. lokalna svjetlosna generatorski prekidač uključen/isključen signalizacija na KOA (pogonsko stanje) mrežni prekidač uključen/isključen prisutan mrežni napon prisutan generatorski napon prisutan izlazni napon grijač DM uključen punjač uključen prepunjavanje uključeno nizak napon AKU smetnje na mreži provjera signalizacije neuspio start DM lokalna svjetlosna i zvučna nizak pritisak ulja (kod pojave kvara) previsoka temperatura DM nizak nivo goriva u dnevnom spremniku prevelik broj okretaja (nadbrzina) ispad generatorskog prekidača nizak napon AKU baterija nestanak napona na trošilima SRCE . Isporučitelj je dužan otkloniti. čime najmanje treba obuhvatiti: • napon generatora • struju generatora • djelatnu snagu generatora • jalovu snagu generatora • napon uzbude uzbudnika • struju uzbude uzbudnika Rezultate mjerenja Isporučitelj će predati ovlaštenom predstavniku investitora u papirnatom izdanju i na CDu. i na daljinskoj signalizaciji kontrola rada instrumenata vizualno. penalizirati će se takovo prekoračenje prema odredbama ugovora. i na KOA. Pokusni rad dizel električnog agregata traje najmanje jedan (1) dan u kontinuitetu. Izvještaj i ocjena ponašanja sustava regulacije uzbude u otočnom režimu rada u obvezi je isporučitelja. Ako trajanje pokusnog rada zbog otklanjanja nedostataka premaši ukupno 14 (četrnaest) dana. Svaki nedostatak na ugrađenoj opremi. i na KOA.

Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. max 600 sek U1=+10%. Un=440V U2=-15%. min 180 sek. poslije povrada mrežnog napona kontrola automatskog rada kod poremećaja u mreži kontrola automatskog rada kod povratka mrežnog napona SRCE . stop kod toplog i hladnog agregata (sa KOA i upravljačke kutije DM) kod ručnog i automatskog režima startanje kod nestanka mreže zaustavljanje kod povrata mreže start/zaustavljanje kod otvaranja blokirajućeg kontakta cca. Un=360V nesimetrija manja od 8% Un provjera reagiranja zaštite generatora provjera ručnih manipulacija provjera uključivanja trošila provjera automatskog rada mjerenje vremena neosjetljivosti automatike na kratke naponske udare mjerenje vremena preuzimanja napajanja trošila poslije nestanka mrežnog napona mjerenje vremena povrata napajanja na mrežu. Un=340V nesimetrija više od 10% Un vrijeme preuzimanja tereta < 8 sek U1=+7%. Un=428V U2=-10%. 1 sek < 8 sek podesivo.Stranica 18 od 43 provjera daljinske signalizacije (pogonsko stanje i kod pojave kvara) Profibus optička komunikacija provjera rada "stop magneta" provjera zaštite od prevelikog broja okretaja (120% nn) provjera reagiranja zaštite dizel motora odstupanje napona generatora generatorski prekidač uključen/isključen mrežni prekidač uključen/isključen prisutan mrežni napon prisutan generatorski napon prisutan izlazni napon neuspio start DM nizak pritisak ulja previsoka temperatura DM + puknuće remena nizak nivo goriva u dnevnom spremniku prevelik broj okretaja (nadbrzina) ispad generatorskog prekidača nizak napon AKU baterija nadnapon/podnapon generatora nadfrekvencija/podfrekvencija generatora smetnje na mreži nestanak napona na trošilima vizualno 1800 o/min neuspio start (3 puta) ->STOP niska razina rashladne tekućine ->STOP previsoka temperatura motora ->STOP prevelik broj okretaja ->STOP nizak pritisak ulja ->STOP prekid remena ->STOP kratki spoj ->ISPAD PREKIDAČA preopterećenje generatora ->ISPAD PREKIDAČA podnapon generatora ->ISPAD PREKIDAČA prenapon generatora ->ISPAD PREKIDAČA podfrekvencija generatora ->ISPAD PREKIDAČA nadfrekvencija generatora ->ISPAD PREKIDAČA start.doc . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.

f=_____ Ug=±5%. fn=50Hz. f=_____ Ug=±5%. fn=49-51Hz. U=______ fg=±2%. U=______ fg=±0%. U=______ fg=±5%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 1s. Un=380-420V. Un=380-420V. U=______ fg=±2%. Un=380-420V. f=_____ Ug=±5%. fn=49-51Hz. Un=380-420V. fn=47. fn=50Hz. U=______ fg=±2%. Un=380-420V. Un=380-420V. a iza toga Ug=±5%. Un=360-440V. U=______ fg=±0%. U=______ fg=±2%.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. fn=50Hz. fn=50Hz. Un=380-420V.5-52. U=______ fg=±5%. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 3s. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek SRCE . fn=49-51Hz. Un=352-448V.5-52. U=______ fg=±0%. f=_____ Ug=±12%. fn=47. U=______ fg=±2%. Un=380-420V. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 200ms.doc . fn=50Hz. U=______ fg=±0%. fn=49-51Hz. a iza toga Ug=±5%. U=______ fg=±2%. Un=380-420V. Un=352-448V. a iza toga Ug=±5%. Un=380-420V. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. f=_____ Ug=±5%. Un=360-440V. f=_____ Ug=±10%. Un=380-420V. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 1s. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%.5-52. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 3s.5Hz. fn=50Hz. f=_____ Ug=±5%. a iza toga Ug=±5%. fn=50Hz.5-52. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. f=_____ Ug=±10%. fn=49-51Hz. fn=50Hz.5Hz.5Hz. fn=47. U=______ fg=±5%. fn=50Hz. f=_____ Ug=±5%. a iza toga Ug=±5%. U=______ fg=±0%. Un=380-420V. U=______ fg=±5%. fn=47. U=______ fg=±2%. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. fn=49-51Hz. f=_____ Ug=±5%. a iza toga Ug=±5%. f=_____ Ug=±12%. fn=49-51Hz. fn=49-51Hz. Un=380-420V. Un=380-420V. U=______ fg=±0%. U=______ fg=±2%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 200ms.Stranica 19 od 43 kontrola rada agregata hladni start prazni hod kontrola rada agregata hladni start kontinuirana promjena opterećenja 0-100% kontrola rada agregata hladni start dinamičko opterećenje 0-25% kontrola rada agregata hladni start dinamičko opterećenje 0-40% kontrola rada agregata hladni start dinamičko opterećenje 0-80% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada prazni hod kontrola rada agregata nakon 1 sat rada kontinuirana promjena opterećenja 0-100% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada dinamičko opterećenje 0-25% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada dinamičko opterećenje 0-40% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada dinamičko opterećenje 0-80% kontrola rada agregata nakon 3 sata rada prazni hod kontrola rada agregata nakon 3 sata rada kontinuirana promjena opterećenja 0-100% vrijeme zadržavanja tereta podesivo od 180-600 sek Ug=±5%. fn=50Hz. fn=50Hz.5Hz.

doc . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Un=380-420V. Un=380-420V.5-52. Un=360-440V. fn=47. f=_____ 4. fn=50Hz. ili blokade rada agregata duže od 10 minuta. U=______ fg=±0%. U=______ fg=±5%. Un=380-420V. Un=380-420V.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.8 Montaža Građevinski zahvati. pri čemu se moraju zadovoljiti svi propisi. U=______ fg=±0%. U=______ fg=±0%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 3s. f=_____ poslije 3s Ug=±5%. U=______ fg=±5%. norme i zahtjevi navedeni u ovom tenderu.5-52. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 1s. a iza toga Ug=±5%. Un=352-448V.Stranica 20 od 43 kontrola rada agregata nakon 3 sata rada dinamičko opterećenje 0-25% kontrola rada agregata nakon 3 sata rada dinamičko opterećenje 0-40% kontrola rada agregata nakon 3 sata rada dinamičko opterećenje 0-80% preopterećenje 110% Pn oscilografsko snimanje napona i frekvencije agregata kod stalnog opterećenja 100% Pn oscilografsko snimanje napona i frekvencije agregata kod udarnog opterećenja 080%Pn oscilografsko snimanje napona i frekvencije agregata kod udarnog rasterećenja 800%Pn fg=±0%. Montažnu dokumentaciju predlaže Izvoditelj. U=______ fg=±5%. 4. fn=50Hz. f=_____ u vremenu prije 3 sek Ug=±12%.5Hz. polaganje kabela i priključivanje na razvodnu opremu u objektu SRCE odvijat će se prema prihvaćenoj izvedbenoj i montažnoj dokumentaciji i utvrđenom planu i procedurama montaže. fn=50Hz. fn=47. fn=50Hz. f=_____ u vremenu prije 3 sek Ug=±12%. f=_____ Ug=±12%. Un=380-420V. uključivo svu strojarsku instalaciju. isporučitelj je dužan o svom trošku osigurati privremeno napajanje instalacije. U=______ fg=±0%. SRCE .5Hz. fn=49-51Hz. fn=50Hz. Un=352-448V. Rušenja tijekom demontaže treba izvesti u najmanjoj mogućoj mjeri.7 Demontaža postojećeg električnog agregata Otkupitelj agregata dužan je preuzeti kompletan agregat.5-52. ugradnja i postavljanje opreme. fn=50Hz. a iza toga Ug=±5%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 200ms. f=_____ Ug=±5%. Un=380-420V. fn=50Hz. 4. U=______ fg=±5%. Un=380-420V.5Hz. fn=47. U=______ fg=±2%.5Hz. f=_____ poslije 3s Ug=±5%. U=______ fg=±0%.6 Osiguranje privremenog napajanja Ako tijekom radova zbog izvedbe nove instalacije treba doći do prekida agregatskog napajanja dužeg od 60 sekundi. fn=47. f=_____ 60 min Ug=±5%.5-52. a postrojenje ostaviti čisto. U=______ fg=±0%. a iza toga Ug=±5%. f=_____ Ug=±10%. Un=352-448V.

Mjerna oprema treba omogućiti analizu snimanja na licu mjesta. Ispitivanje treba obuhvatiti i manipulaciju uređajima dizel električnog agregata i besprekidnog napajanja. a naknadno izračun frekvencije. kao i alate. Kod jako dugih pojava potrebno je prikazati zasebne dijelove. materijal i pribor potrebno za ugradnju opreme. Ispitivanje UPSova izvodi se na krajnjoj lokaciji. Programom ispitivanja treba najmanje obuhvatiti: • provjeru ispravnosti izvedbe ožičenja • sva ispitivanja ispravnosti opreme kao cjeline. Isporučitelj će po završetku svih radova na montaži. Obveza izvoditelja je omogućiti ovlaštenom predstavniku investitora prisustvovanje ispitivanju. montiranje. Izvoditelj će odmah po uvođenju u posao izraditi terminski plan aktivnosti i dostaviti ga Investitoru na odobrenje. 125%. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. odnosno ovlaštenog predstavnika Naručitelja. ugradnji. SRCE . kao i sve druge opreme iz opsega isporuke. osi trebaju biti skalirane na cijele brojeve.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. harmonika. a odobrava investitor ili njegov ovlašteni predstavnik. a vremenska oznaka 0 treba biti na početku prijelazne pojave. U prikazu je potrebno obuhvatiti 25% vremena prije prijelaza. a ukupni broj prijelaznih pojava obrađen u izvještaju je 60-100 (odgovara broju snimaka). • ispitivanja i podešenje svih upravljačko-zaštitnih cjelina. privremena sklopna oprema i vodiči. a agregata po izboru Isporučitelja. Isporučitelj će u cijelosti osigurati stručno i pomoćno osoblje za sve radove. Nakon uspješno završenog ispitivanja ovlašteni predstavnik investitora izdaje "Potvrdu o spremnosti sustava besprekidnog napajanja za puštanje u pogon". prijelaz i 50% vremena poslije prijelaza.doc . spremno za ispitivanje od strane Naručitelja i puštanje u pogon. 100% preopterećenje 110%. koji bi se mogli postaviti radi prilagodbe stvarnom stanju na objektu. prijevoz i smještaj ovlaštenog predstavnika investitora je o trošku izvoditelja. sastavljanje. s istim vremenskim pomakom. a ako je ispitivanje izvan mjesta ugradnje. mjerni uređaj 8 kanala/12 bitni 8×10kS/s.Stranica 21 od 43 Eventualni zahtjevi za izmjenu u planu i procedurama montaže tijekom montažnih radova. Za uređaj besprekidnog napajanja ispitivanje treba obuhvatiti statička i dinamička stanja prijelaza između stanja: prazni hod opterećenje iznosa 50%. 3×strujni pretvornici 300A/3kA. U izvještaju svi grafovi trebaju biti iste veličine. spajanju i ispitivanju opreme ostaviti postrojenje uredno i očišćeno. podnose se na uvid i odobrenje Naručitelja. 150% jednopolni i tropolni kratki spoj prijelaz na by-pass i povrat prijelaz na servisni by-pass i povrat nestanak i povrat mrežnog napona harmonički spektar rad na baterije ispad baterijskog prekidača simulacija kvara UPSa napajanje iz agregata Upotrijebljena mjerna oprema treba obuhvaćati najmanje: 5×naponski pretvornici 230V. 4. Program ispitivanja predlaže izvoditelj.9 Ispitivanje kod puštanja u pogon Po završetku montažnih radova treba provesti ispitivanja opreme i ormara u skladu s programom tih ispitivanja. trenutne i efektivne vrijednosti. opteretne otpornike 160kW. U izvještaju treba prikazati sve veličine potrebne za tumačenje neke pojave (redovito od 8 do 16 veličina). instaliranje i spajanje opreme u postrojenju u ugovorenom opsegu na kvalitetan i stručan način.

12 Dokumentacija Sastavni dio ovog tendera je i projektna dokumentacija s troškovnikom. nazivne struje i karakteristike svih zaštitnih prekidača i osigurača. Praktičnim dijelom obuke treba obuhvatiti najmanje redovne pogonske manipulacije. Nakon potpisa ugovora. Isporučitelj je dužan načiniti plan i program isporuke. najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka obuke. dokumentacija upravljanja agregatskim razvodom tehnički opis agregata sa uputama za rukovanje upute za periodiku održavanja: za dizel motor. Dani su proračuni padova napona i struja kratkog spoja. odnosno definiranja ugovorene opreme. agregata i ostale opreme protokol tvorničkog ispitivanja garantni list sheme upravljanja odvojeno 24VDC i 230VDC. Materijale za obuku Isporučitelj je dužan dostaviti u najmanje 4 (četiri) primjerka. 4.doc . Investitor će dostaviti izvedbeni projekt po kojem je Isporučitelj dužan izvoditi radove.10 Pokusni rad Isporučitelj će osigurati pokusni rad agregata i sve pripadne troškove goriva i ostalih tekućina. te ostala energetska sklopna oprema. 4.11 Obuka osoblja investitora Isporučitelj treba organizirati obuku osoblja Investitora za rukovanje agregatskim postrojenjem. po specifikaciji u troškovniku. Blokovski je prikazana automatika agregata. Projektnom dokumentacijom su određene duljine i presjeci svih energetskih kabela.Stranica 22 od 43 Ako ispitivanje agregata nije na krajnjoj lokaciji troškove prijevoza i smještaja 2-4 predstavnika Naručitelja snosi Isporučitelj. teorijsku i praktičnu obuku treba završiti najkasnije do početka pokusnog rada. priključni plan na hrvatskom jeziku u 3 primjerka na hrvatskom jeziku u 3 primjerka u 1 primjerku u 1 primjerku u 3 primjerka 1 primjerak SRCE . dijagnostiku i podešavanje predviđenih parametara. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Zahtjev za minimalnu kvalifikacijsku strukturu polaznika specificirat će isporučitelj. 4. za agregat i ostalu opremu radionički priručnik (service manual) za dizel motor katalog sa oznakama i podacima svih ugrađenih dijelova. Rezultate ispitivanja Isporučitelj će predati ovlaštenom predstavniku naručitelja u papirnatom izdanju i na CDu. dizel motora. generatora.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Shematski su prikazani svi energetski strujni krugovi. za generator. Obuka se treba sastojati od teorijskog i praktičnog dijela. osposobiti za korištenje tehničke dokumentacije i upoznati sa svim pogonskim procedurama agregata. U teorijskom dijelu osoblje se najmanje treba upoznati s tehnološkim rješenjem. uključivo dokumentaciju izvedenog stanja.

stavak 2. te imaju obvezu korištenja odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava. Zakona o gradnji (NN br. MS Excel. Osiguranje radnika Radnici moraju biti opremljeni odgovarajućim alatom i priborom potrebnim za izvođenje radova. te o eventualno uočenim nedostacima izvijestiti poslodavca. a prije napuštanja mjesta rada ostaviti mjesto rada i sredstva za rad u takvom stanju da nikoga ne ugrožavaju. Radnici su dužni prije početka rada pregledati mjesto rada. Izvođenje instalacije Instalacije treba u cijelosti izvesti prema važećim propisima. stavak 2. MS Visio. Po završetku grubih radova potrebno je ukloniti sve predmete koji bi ometali slobodno kretanje radnika na gradilištu ili koji bi mogli ugroziti sigurnost izvođenja radova. Radnici moraju obavljati poslove dužnom pozornošću sukladno pravilima i propisima struke i zaštite na radu. te drugim pozitivnim propisima. Zaštita od direktnog dodira mora biti izvedena zaštitom dijelova pod naponom izoliranjem primjenom odgovarajućih izolacionih materijala. Gradilište mora biti osigurano od nekontrolirana pristupa ljudi na gradilište. Acad. te dopunskom zaštitnom mjerom zaštite od direktnog dodira pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje. tamo gdje je to neophodno. 52/99 i 75/99) predočuje se: 5. CADdy. Instalacije u smislu zaštite od električnog udara moraju biti izvedene sa: zaštitom od direktnog dodira i zaštitom od indirektnog dodira.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu Obzirom na neophodnost provođenja mjera sigurnosti na predmetnom objektu za vrijeme izvedbe i korištenja instalacija razlikujemo slijedeće mjere: RADOVI NA IZVEDBI INSTALACIJE Osiguranje gradilišta Da bi se postigla djelotvorna zaštita svih radnika na gradilištu potrebno je ustrojiti organizaciju gradilišta. ugradnjom opreme u zaštitna kučišta i korištenjem zaštitnih pregrada.doc . transporta materijala i alata. Pdf. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE Temeljem članka 93. Zakona o zaštiti na radu (NN br. normama i uputstvima iz ove tehničke dokumentacije. skladišnog prostora. Zakona o zaštiti od požara (NN br. stavak 3.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. te članka 39. 59/96 i 94/96). 58/93). Eplan 5 PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMEJNU PROPISA ZAŠTITE NA RADU. članka 14. u formatima MS Word.Stranica 23 od 43 Dokumentaciju treba isporučiti u na papiru i na CDu. SRCE . te kretanja radnika po gradilištu.

Shema spoja mora biti smještena unutar razdjelnika. Prije početka radova na instalaciji treba ispitati je li napajanje strujnog kruga izvedeno sa jedne ili više napojnih točaka kako bi se isključili osigurači svih napojnih točaka i omogućio nesmetan rad odnosno popravak na instalaciji. Sav matrijal je atestiran i ima pojedinačne ili tipske ateste o kontroli kvalitete. Kako je veći dio postrojenja eksplozijski ugroženi prostor.doc . Na gradilištu treba osigurati dovoljan broj aparata za gašenje požara.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. SRCE . Nakon obavljenog popravka instalacije istu je potrebno ispitati i dovesti u potpunu funkcionalnu ispravnost. Cjelokupna instalacija mora se izvesti vodovima ili kabelima čija izolacija odgovara radnom naponu 0. jer struja normalnog opterećenja ne prelazi trajno dozvoljenu struju. Izvedena je instalacija izjednačenja potencijala svih metalnih masa.Stranica 24 od 43 Zaštita od indirektnog dodira mora biti izvedena zaštitnom mjerom automatskog isklapanja napajanja korištenjem zaštitnih uređaja nadstruje. Na vanjskoj strani razdjelnika mora se nalaziti natpis koji upozorava na opasnost od električne struje. Oprema u razdjelnicima mora biti označena prema oznakama strujnih krugova. Svi spojevi na mjestu grananja u instalaciji izvode se u instalacijskim razvodnim kutijama s poklopcem. Svi strujni krugovi i trošila su zaštićeni od razornog djelovanja struja kratkog spoja i zemljospoja zaštitnim uređajima brze karakteristike okidanja. KONTROLA I POPRAVAK INSTALACIJE Pri radu na novoj instalaciji ili na održavanju postojeće instalacije treba se pridržavati osnovnih pravila sigurnosti pri radu s električnom strujom: isključenje napajanja – vidljivi prekid osiguranje protiv ponovnog namjernog ili slučajnog uključenja utvrđivanje beznaponskog stanja zaštitno uzemljivanje i kratko spajanje ograđivanje od dijelova pod naponom i primjena zaštitne opreme Kontrolu instalacije obavlja ovlašteni kvalificirani radnik uz odgovarajuće mjere zaštite i ispitne uređaje. 5. Razdjelnici el. U slučaju kratkog ili dozemnog spoja. Zaštitni uređaji nadstruje predviđeni su tako da obuhvaćaju zaštitu od preopterećenja strujnih krugova i zaštitu od kratkog spoja. Popravak instalacije obavlja ovlašteni kvalificirani radnik u beznaponskom stanju. a u skladu s primjenjenim sistemom uzemljenja mreže na koju se priključuje objekt.2 Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara Svi vodovi imaju PVC izolaciju. energije moraju biti opremljeni vratima koja se zaključavaju i na taj način onemogućavaju pristup neovlaštenim osobama. U instalaciji nema gorivih materijala. Napojni kabel i svi ostali vodovi su dimenzionirani s obzirom na dozvoljeni pad napona i strujno opterećenje. a na vrata razdjelnika mora staviti natpis sa upozorenjem da se obavljaju radovi na instalaciji. zaštitni uređaj će pouzdano isključiti oštećeno trošilo prije no što se pojave opasne struje kratkog spoja. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. radove smiju izvoditi samo radnici koji su osposobljeni za rad u eksplozijski ugroženom prostoru i koji posjeduju opremu i alat primjeren za rad u eksplozijski ugroženom prostoru. Na instalaciji je potrebno izvesti zaštitno uzemljenje i izjednačenje potencijala. U normalnom pogonu pregrijavanje vodiča nije moguće.6/1kV.

te pismeno zatražiti pojašnjenja od projektanta. Za nesmetano spajanje vodiča u razvodnim kutijama i svjetiljkama potrebno je produljiti vodiče za 15 cm. te obaviti možebitne popravke i zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja. PRIMJENJENI PROPISI NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA Zakon o gradnji (NN br. Kabeli se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija poštivajući pri tome položaj postojećih i projektiranih instalacija. Električne instalacije koje su predmet ovog projekta moraju se izvesti prema nacrtima iz projekta. Nastavljanje i grananje vodova čini se isključivo u propisanim razvodnim kutijama. 53/91) SRCE . Sva oruđa i strojevi za izvedbu radova. Pri izvedbi radova osobitu pažnju posvetiti već postojećim instalacijama kako ne bi došlo do oštećenja. Rušenja.doc . a elementi na vratima natpisnim pločicama.3 Program kontrole i osiguranja kakvoće OPĆI UVJETI Ovi tehnički uvjeti su tehnička pojašnjenja za ovu vrstu instalacija i sastavni su dio projekta i shodno tome obavezujući za izvođača. 9/87) Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji Republike Hrvatske (NN br.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Izvođač mora pribaviti dokaze o kvaliteti svih ugrađenih proizvoda i opreme. odnosno pismeno dati svoje primjedbe. Izvođač ne smije ugraditi materijal koji nije specificiran troškovnikom. Svi radovi koji bi se tokom izvedbe ili kasnije pokazali nekvalitetnim moraju se ponovo izvesti o trošku izvođača. energije (NN br. U električnom smislu vodiči moraju predstavljati neprekinutu cjelinu. Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljani pregledno i označeni prema propisom definiranim oznakama. Nulti i zaštitni vodići ne smiju biti osigurani. ATESTI I INSPEKCIJSKI PREGLEDI Redovito treba provoditi preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere otklanjanja uočenih nedostataka. Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismeno odobrenje od nadzornog inženjera odnosno projektanta. te dokaze o kvaliteti izvedenih radova. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Stranica 25 od 43 5. kao i oruđa i strojevi koji će se koristiti u projektiranom objektu moraju biti atestirani i provjereni u odnosu na sigurnost u eksploataciji. a posebno dokaze o kvaliteti vezane za zaštitu od požara. Sav materijal koji će se koristiti pri izvedbi radova mora odgovarati Hrvatskim standardima. 52/99 i 75/99) Zakon o zaštiti od požara (NN br. svjetiljke i drugi instalacijski materijal treba prije montaže ispitati na tehničku ispravnost. 59/96 i 94/96) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju el. Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja. MJERENJA. Pri odmatanju kabela treba pripaziti da se kabel ne ošteti ili usuče. tehničkom opisu i troškovniku shodno važećim Hrvatskim propisima i pravilima struke. 58/93) Zakon o zaštiti na radu (NN br. Izvođač je obvezan proučiti tehničku dokumentaciju prije početka radova. a isto tako provoditi i redovita funkcionalna ispitivanja cijele instalacije. Razdjelnice. a moraju se razlikovati od faznih vodova po boji. osim ako se sa tom izmjenom pismeno suglasi projektant. dubljenja i bušenja konstrukcije smiju se izvesti samo uz suglasnost nadzornog inženjera za građevinarstvo i strojarstvo.

Uzemljenje i zaštitni vodiči HRN N. list br.doc .B2.754 Električne instalacije zgrada.741 Električne instalacije zgrada.) "TEHNIČNI UVJETI ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA" (Objavljeno u PTT vjesniku br. Zaštita od toplinskog učinka HRN N.010 Elektroenergetika. Termini i definicije HRN N.4/1985.A5. trajno dozvoljene struje HRN N.A9.B2.Stranica 26 od 43 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl.001 Klasifikacija elektronskih i električnih uređaja s obzirom na zaštitu od električnog udara HRN N.6/1984. Zaštita od električnog udara HRN N. Prostorije s kadom ili tušem HRN N.B2. Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N. 13/68 i 21/90) Pravilnik o tehničkim normativima za niskonaponske električne instalacije (Sl.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta HRN N.C9.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. 13/78) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.730 Električne instalacije zgrada.B2.743 Električne instalacije zgrada. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.826 Električne instalacije zgrada.C0.) SRCE .100 Primjenjene norme: HRN N.B2.006 Elektroenergetika. Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V "TEHNIČNI UVJETI ZA AGREGATE NAIZMJENIČNOG NAPONA – ELEKTRO DIO" (objavljeno u PTT vjesniku br.752 Električni razvod.A0.B2.B2. 31/89 i 53/91) Danja i električna rasvjeta prostorija u zgradama HRN U. list br. Nadstrujna zaštita HRN N. 53/88.771 Električne instalacije zgrada.742 Električne instalacije zgrada. Opće karakteristike i klasifikacija HRN N.C0. list br.

9 A Snaga P [kVA] 500 Napon U [V] 400 cos φ 0.9 A Snaga P [kVA] 500 Napon U [V] 400 cos φ 0.03 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 3×214.7 2 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za o polaganje u zraku (30 C) PP 00 4×(3×(1×120))mm 307A Izbor kabela napjanja od agragata do novog razvodnog ormara Struja opterećenja napojnog kabela RO-MA od agregata iznosi: In = P 3 ⋅U = 400000 3 ⋅ 400 = 578.03 A I k = I kat ⋅ f = 307 ⋅ 0.8 Faktor polaganja f 0.7 = 214.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 578.7 2 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za o polaganje u zraku (30 C) PP 00 4×(3×(1×120))mm 307A SRCE .03 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 3×214. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.9=644.03 A I k = I kat ⋅ f = 307 ⋅ 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.7 = 214.Stranica 27 od 43 6 ZAŠTITE I PRORAČUNI Izbor kabela napjanja od ormara GRO2 do novog razvodnog ormara Struja opterećenja napojnog kabela RO-MA od ormara GRO2 iznosi: In = P 3 ⋅U = 400000 3 ⋅ 400 = 578.doc .8 Faktor polaganja f 0.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 578.9=644.

Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.9 A Faktor polaganja f 0.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 144.51 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 1×149. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Stranica 28 od 43 Izbor kabela napjanja od novog razvodnog ormara do ormara RO-A Struja opterećenja napojnog kabela ormara RO-A od RO-MA iznosi: In = = 144.8 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za polaganje o u zraku (30 C) PP 00 4×(1×50)mm 214A SRCE .doc .8=149.7 = 214.51A 3 ⋅U 3 ⋅ 400 I k = I kat ⋅ f = 214 ⋅ 0.8 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za polaganje o u zraku (30 C) PP 00 4× (1×120)mm 307 Izbor kabela napjanja od novih UPS-ova do novog ormara na drugom katu Struja opterećenja napojnog kabela RO-UPSB2 katu od RO-UPSB iznosi: In = = 144.9=214.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 144.51A 3 ⋅U 3 ⋅ 400 I k = I kat ⋅ f = 307 ⋅ 0.8 2 P = 100000 Snaga P [kVA] 120 Napon U [V] 400 cos φ 0.51 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 1×214.3 A Faktor polaganja f 0.9 2 P = 100000 Snaga P [kVA] 100 Napon U [V] 400 cos φ 0.7 = 97.

05 Pad napona napojnog kabela RO-UPSB2 od RO-UPSB iznosi: l [m] 35 In [A] 173.5 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.28571429 U [V] 0.00148810 U [V] 0.20 Pad napona napojnog kabela RO-MA od ormara GRO2 iznosi: l [m] 50 In [A] 578.03 S [mm ] 120 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.47 u [%] 0.00074405 U [V] 0.1 Proračun pada napona Pri proračunu pada napona korištene su formule: • Otpor kabela: R = l S ⋅s U ⋅ 100 230 2 • Napon: U = I n ⋅ R .00744048 U [V] 4.00074405 U [V] 0.86 u [%] 0.41 S [mm ] 50 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.01250000 U [V] 2.30 u [%] 1.94 u [%] 0.87 Pad napona napojnog kabela RO-MA od agregata iznosi: l [m] 10 In [A] 578.03 S [mm ] 120 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.doc . u% = Pad napona napojnog kabela GRO2 od transformatorske stanice TS 1048 iznosi: l [m] 10 In [A] 630 S [mm ] 240 2 s [Sm/mm ] 56 R [Ω] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.36 Pad napona napojnog kabela ROUPS2 od RO-A iznosi: l [m] 40 In [A] 46.94 Pad napona napojnog kabela zadnjeg trošila od RO-UPSB2 iznosi: l [m] 40 In [A] 2.51 S [mm ] 120 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.17 u [%] 0.41 SRCE . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.89 S [mm ] 2.82 u [%] 0.02040816 U [V] 0.Stranica 29 od 43 6.37 Pad napona napojnog kabela RO-A od RO-MA iznosi: l [m] 5 In [A] 144.11 u [%] 0.19 S [mm ] 35 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.

4% Za proračun kratkog spoja na transformatoru korištene su formule: • • • Trajna struja kratkog spoja: I ks = Udarna struja kratkog spoja: Ukupni otpor: 100% In uk % I uks = I ks ⋅ 2 ⋅ f tr U R2 + X 2 = I ks R = ctgϕ .89 S [mm ] 2.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Proračun kratkog spoja na transformatoru (slika 1) Slika 1.31 R [Ω] 0.28571429 U [V] 0. X gdje je In nazivna struja transformatora.2 + 1. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.5 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.2 Proračun kratkog spoja Maksimalna struja kratkog spoja (tropolni ili jednopolni kratki spoj) mjerodavna je za odabir opreme i dimenzioniranje mreže. uk=4.4kV.Stranica 30 od 43 Pad napona napojnog kabela zadnjeg trošila od RO-UPS2 iznosi: l [m] 40 In [A] 2.94 + 0.40 cos φ 0.30 Iuks [A] 35638. Mjesto kratkog spoja Nazivni podaci transformatora: napon 10/0.87 + 0.05 + 0.18 U [V] 230 R/X 0. a ftr faktor transformatora ovisan o trajnoj struji kratkog spoja. In [A] 720 Iks [A] 16363.01341 SRCE .doc .64 ftr 1.42% 6.36 Ukupni pad napona od transformatorske stanice do zadnjeg trošila iznosi: u uk % = 0.36 = 3. dok je za ispravno djelovanje zaštitnih uređaja (nadstrujnih okidača i osigurača) mjerodavna minimalna struja kratkog spoja (dvopolni ili jednopolni kratki spoj).82 u [%] 0. snaga 500kVA.00422 X [Ω] 0.

079 R[Ω/km] 0.0 Iks110 [A] 34826. Mjesto tropolnog kratkog spoja između trafo stanice i GRO2 S [mm ] 240 2 l [m] 10 X[Ω/km] 0.00025 U [V] 230 Iks [A] 15991. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.0754 Xuk [Ω] 0. X I ks = k =XΩ [ km]⋅ l[km] Ukupni otpor: Ruk = Rk Xk .doc .6 SRCE .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.00026 Ruk [Ω] 0.Stranica 31 od 43 Proračun tropolnog kratkog spoja Za proračun tropolnog kratkog spoja korištene su formule: • • Otpor po fazi: Rk = R Ω [ km]⋅ l[km] .1 ⋅ 2 ⋅ f tr Proračun tropolnog kratkog spoja između transformatorske stanice i GRO2 (slika 2) Slika 2. X uk = 3 3 U X uk + Ruk 2 2 • Trajna struja kratkog spoja: • Struja kratkog spoja pri 110% Un: I ks110 = I ks ⋅ 1.

080 R [Ω/km] 0.doc .00032 U [V] 230 Iks [A] 13694.8 SRCE .1530 Xuk [Ω] 0.Stranica 32 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između GRO2 i RO-MA (slika 3) Slika 3.4 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A (slika 4) Slika 4.082 R [Ω/km] 0.00013 Ruk [Ω] 0.00133 Ruk [Ω] 0.1930 Xuk [Ω] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.00255 U [V] 230 Iks [A] 13884.8 Iks110 [A] 29825. Mjesto tropolnog kratkog spoja između GRO2 i RO-MA S [mm ] 120 2 l [m] 50 X [Ω/km] 0.7 Iks110 [A] 30239. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S [mm ] 120 2 l [m] 5 X [Ω/km] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.

5 2 l [m] 40 X[Ω/km] 0.083 R[Ω/km] 0.09880 U [V] 230 Iks [A] 2053. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.41 Xuk [Ω] 0.83 Iks110 [A] 4473.00153 Ruk [Ω] 0.00451 U [V] 230 Iks [A] 11523.00096 Ruk [Ω] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S [mm ] 50 2 l [m] 35 X[Ω/km] 0.0 SRCE .115 R[Ω/km] 7.doc .Stranica 33 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 5) Slika 5.387 Xuk [Ω] 0.4 Iks110 [A] 25096. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.7 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 6) Slika 6.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.

god. X uk = X k I ks = X uk + Ruk 2 Trajna struja kratkog spoja: • Struja kratkog spoja pri 80% Un: I ks80 = I ks ⋅ 0. jer je vrijeme isključenja manje od dopuštenog trajanja kratkog spoja od 20ms. zadovoljavaju obzirom na termičko zagrijavanje prema kataloškim podacima za dozvoljenu struju kratkog spoja u trajanju 0. Prekidač C16A će isključiti 5-7 puta In u vremenu od 10ms.01966 s ≈ 20ms  =  2. Energetski i signalni naponi za napone do 1 kV. čime je zadovoljava zaštitu od dopuštenog termičkog zagrijavanja kabela.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. pri čemu dopuštena temperatura ne prelazi 160°C (ELKA. 2003.8 ⋅ 2 SRCE .1s.Stranica 34 od 43 Svi kabeli. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Zaključak: Proračunom je dobiveno da je najveća struja kratkog spoja pri tropolnom kratkom spoju iznosi 2053 A. Za najudaljeniji kabel kriterij termičkog zagrijavanja u kratkom spoju kontroliran je slijedećim proračunom:  I kat t= I  ks   0. Proračun jednopolnog kratkog spoja Za proračun jednopolnog kratkog spoja korištene su formule: • • • Otpor po fazi: Ukupni otpor: Rk = R Ω [ km ]⋅ 2 ⋅ l[km].288    = 0.).doc . X U 2 k =XΩ [ km]⋅ 2 ⋅ l[km] Ruk = Rk .05383   2 2 gdje je Ikat struja opterečenja prema kataloškim podacima (ELKA). osim najudaljanijeg.

40 Iks80 [A] 16218.00158000 Ruk [Ω] 0.080 R [Ω/km] 0.079 R [Ω/km] 0.00150800 U [V] 230 Iks [A] 14335. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc .89 SRCE .Stranica 35 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između transformatorske stanice TS 1048 i GRO2 (slika 7) Slika 7.01530000 U [V] 230 Iks [A] 7382.98 Iks80 [A] 8352.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.0754 Xuk [Ω] 0.00800000 Ruk [Ω] 0. Mjesto jednopolnog kratkog između spoja GRO2 i RO-MA S 2 [mm ] 120 l [m] 50 X [Ω/km] 0.1530 Xuk [Ω] 0. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između trafo stanice i GRO2 S 2 [mm ] 240 l [m] 10 X [Ω/km] 0.65 Proračun jednoplnog kratkog između spoja GRO2 i RO-MA (slika 8) Slika 8.

00193000 U [V] 230 Iks [A] 7016.36 Iks80 [A] 4502.080 R [Ω/km] 0.387 Xuk [Ω] 0.02709000 U [V] 230 Iks [A] 3979.doc . Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S 2 [mm ] 120 l [m] 5 X [Ω/km] 0.28 Iks80 [A] 7938.Stranica 36 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja izmeđuRO-MA i RO-A (slika 9) Slika 9.1930 Xuk [Ω] 0.01 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 10) Slika 10. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S 2 [mm ] 50 l [m] 35 X [Ω/km] 0.082 R [Ω/km] 0.13 SRCE .00581000 Ruk [Ω] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.00082000 Ruk [Ω] 0.

5 2 l [m] 40 X [Ω/km] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.30 SRCE .41 Xuk [Ω] 0.Stranica 37 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 11) Slika 11.0092 U [V] 230 Iks [A] 357. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.115 R [Ω/km] 7.doc .0092 Ruk [Ω] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.36 Iks110 [A] 404.

Mjesto kratkog spoja Nazivni podaci generatora: napon 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.200 Iks [A] 1718.94 Proračun tropolnog kratkog spoja Za proračun tropolnog kratkog spoja korištene su formule: • • Otpor po fazi: Rk = R Ω [ km]⋅ l[km] . xd'=19% Za proračun kratkog spoja na generatoru korištene su formule: • Trajna struja kratkog spoja: I ks = ′ U 3⋅ Xd ′ ⋅ 2 • Reaktancija generatora: X d = ′ 2 xd % ⋅ U n 100 ⋅ P gdje je P nazivna nazivna snaga generatora u [kVA]. X uk = 3 3 U X uk + Ruk 2 2 • Trajna struja kratkog spoja: SRCE .4kV. X I ks = k =XΩ [ km]⋅ l[km] Ukupni otpor: Ruk = Rk Xk .doc .Stranica 38 od 43 Proračun kratkog spoja na generatoru (slika 12) Slika 12.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Un nazovni napon generatora u [V]. Un [V] 400 P [kVA] 400 xd' [%] 19 Xd' [Ω] 0. snaga 400kVA.

1530 Xuk [Ω] 0.00026667 Ruk [Ω] 0.00051000 U [V] 230 Iks [A] 1208. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S [mm ] 120 2 l [m] 5 X [Ω/km] 0.00013333 Ruk [Ω] 0.00025500 U [V] 230 Iks [A] 1207.1530 Xuk [Ω] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između generatora iRO-MA S [mm ] 120 2 l [m] 10 X [Ω/km] 0.83 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A (slika 14) Slika 14.080 R [Ω/km] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 39 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između generatora i RO-MA (slika 13) Slika 13.97 SRCE .080 R [Ω/km] 0.

Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 40 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 15) Slika 15.41 Xuk [Ω] 0.00451500 U [V] 230 Iks [A] 1201.09880000 U [V] 230 Iks [A] 1049.5240 Xuk [Ω] 0.00096833 Ruk [Ω] 0.083 R [Ω/km] 0.doc .41 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 16) Slika 16.115 R [Ω/km] 7. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S [mm ] 50 2 l [m] 35 X [Ω/km] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.5 2 l [m] 40 X [Ω/km] 0.32 SRCE .00153333 Ruk [Ω] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.

00160000 Ruk [Ω] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc .00306000 U [V] 230 Iks [A] 1200. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između generatora i RO-MA S [mm ] 120 2 l [m] 10 X [Ω/km] 0.26 SRCE .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. X uk = X k I ks = X uk + Ruk 2 Trajna struja kratkog spoja: Proračun jednoplnog kratkog spoja između generatora i RO-MA (slika 17) Slika 17.153 Xuk [Ω] 0.Stranica 41 od 43 Proračun jednopolnog kratkog spoja Za proračun jednopolnog kratkog spoja korištene su formule: • • • Otpor po fazi: Ukupni otpor: Rk = R Ω [ km ]⋅ 2 ⋅ l[km]. X U 2 k =XΩ [ km]⋅ 2 ⋅ l[km] Ruk = Rk .080 R [Ω/km] 0.

Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S [mm ] 120 2 l [m] 5 X [Ω/km] 0.02709000 U [V] 230 Iks [A] 1145.Stranica 42 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A (slika 18) Slika 18.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.153 Xuk [Ω] 0.00153000 U [V] 230 Iks [A] 1195.083 R [Ω/km] 0.doc . Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S [mm ] 50 2 l [m] 35 X [Ω/km] 0.080 R [Ω/km] 0.00080000 Ruk [Ω] 0.00581000 Ruk [Ω] 0.84 SRCE .09 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 19) Slika 19.5240 Xuk [Ω] 0.

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Stranica 43 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 10) Slika 20.59280000 U [V] 230 Iks [A] 349. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.53 SRCE .5 2 l [m] 40 X [Ω/km] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.41 Xuk [Ω] 0.doc .115 R [Ω/km] 7.00920000 Ruk [Ω] 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->