P. 1
Uvod u Astrologiju

Uvod u Astrologiju

5.0

|Views: 844|Likes:
astrologija
astrologija

More info:

Published by: Gavrilo Zmajche Zmajević on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

Alexandar Thorn

SUMMA ASTROLOGIAE
KNJIGA PRVA

UVOD U ASTROLOGIJU

2

Alexandar Thorn SUMMA ASTROLOGIAE Knjiga Prva UVOD U ASTROLOGIJU sa metodologijom izrade horoskopa

3

SUMMA ASTROLOGIAE
TEMATSKA ENCIKLOPEDIJA ASTROLOGIJE
Knjiga Prva UVOD U ASTROLOGIJU
SA METODOLOGIJOM IZRADE HOROSKOPA

Knjiga Druga ELEMENTARNA ASTROLOGIJA Knjiga Treća ANALITIČKA ASTROLOGIJA
SA METODOLOGIJOM TUMAČENJA HOROSKOPA

Knjiga Četvrta ASTROPSIHOLOGIJA
SA METODOLOGIJOM PSIHOANALIZE

Knjiga Peta ASTROMEDICINA
SA METODOLOGIJOM DIJAGNOSTIKE

Knjiga Šesta SINASTRIJA
SA METODOLOGIJOM POREĐENJA HOROSKOPA

Knjiga Sedma APOTELEZMATIKA
SA METODOLOGIJOM PREDSKAZIVANJA

Knjiga Osma HORARNA ASTROLOGIJA Knjiga Deveta ELEKCIONA ASTROLOGIJA Knjiga Deseta MUNDALNA ASTROLOGIJA
SA ASTROMETEOROLOGIJOM

Knjiga Jedanaesta ISTORIJA ASTROLOGIJE Knjiga Dvanaesta FILOSOFIJA ASTROLOGIJE Knjiga Trinaesta OKULTNA ASTROLOGIJA
SA MAGIJSKIM ASTROKORESPONDENCIJAMA

4

Alexandar Thorn

UVOD U ASTROLOGIJU
SA METODOLOGIJOM IZRADE HOROSKOPA

Sve nam je rečeno ali nam ništa nije objašnjeno
(Knjiga Mrtvih)

Beograd, 2007
5

6

jeziku intuitivnog uma. Imanuel Kant.Saopštite mi. nisam nimalo vičan tom jeziku bogova. aprila 1774. Hamanu. ljudskim jezikom jer ja siromah. ako je moguće. filosof J. godine 7 . 6. Čarobnjaku sa Severa pismo. vaše mišljenje ali. molim vas. dete zemaljsko. G.

8 .

Želeo sam da na taj način. sadrži osnovna znanja koja su preduslov za pravilan rad i razumevanje astrologije i metodologiju izrade horoskopa sa svim potrebnim elementima. Biti astrolog nije nimalo lako. posebno treba naglasiti da je i iskustvo od velike važnosti za bavljenje astrologijom. i na kraju. veći. olakšam praktični rad mojim studentima kako bi se lakše snalazili u obilju astrološke literature i priručnika. U ovoj formi. astronomija. udžbenik svakom ko želi da postane astrolog. dajući svemu tome jedan lični ton na osnovu sopstvenog znanja i iskustva. a on je u nama samima. astrofizika. Takođe. Hteo sam da sve bude na jednom mestu i iz te potrebe je nasatala Summa astrologiae. pravilima i uputstvima. ali sam na nagovor prijatelja. Knjiga koja je pred nama je prva u nizu i predstavlja uvod u astrologiju sa metodologijom izrade horoskopa. ali nam ništa nije objašnjeno. To znači: da i sva znanja sveta ostaju bez vrednosti ukoliko se ne mogu osetiti i doživeti. U početku nisam imao nameru da pripremam knjige za štampu. kao astrologa. filosofija i medicina. pre svega.PREDGOVOR Kao profesionalni astrolog. Međutim. U Beogradu. godine Autor 9 . knjige mogu biti praktični priručnik svakom ozbiljnom astrologu. presudni značaj ima intuicija astrologa koja se mora razvijati jer ona pruža osećaj za one najtananije niti koje vezuju čoveka i kosmos. teologija. sociologija. To podrazumeva jedan širi spektar znanja iz mnogih nauka kao što su. mitologija. na Ekvinocijum 1996. ali i fizika. etnologija i umetnost s druge strane i na kraju. to je i njegov kvalitet. Zbog toga je i moto svih knjiga preuzet iz Knjige Mrtvih: Sve nam je rečeno. biologija i hemija s jedne i istorija. okultne i ezoterijske nauke. osetio sam potrebu da izvršim sistematizaciju i sumiranje znanja astrologije. Što je znanje astrologa veće. antropologija. mogu omogućiti svakom čoveku da na kvalitetan način protumači svoj ili bilo koji drugi horoskop i da. shodno tome. pre svega. redigovao tekstove. pravcima i disciplinama. Tako je nastala proširena Summa astrologiae u dvanaest knjiga. proširio ih i u izvesnoj formi pojednostavio. Taj osećaj je objašnjenje znanja. zanimljivo štivo svakom ko želi da upozna tajne astrologije bez obzira da li će se njom baviti ili ne. njenim značajem i potrebom. vrstama. matematika. Ona ima za cilj da čitaoca upozna sa astrologijom kao naukom. psihologija. Osim toga. bolje upozna sebe i svet koji ga okružuje. kako bi bili pristupačni širem auditorijumu.

10 .

UVOD U ASTROLOGIJU PRVI DEO 11 .

12 .

zvezda. IME I POJAM ASTROLOGIJE Astrologija . rascvetanu arapsku kulturu i zapadnjački srednji vek. Prema tome. kao i njena sveobuhvatnost. Bila je to u staro doba i ostala je to i do danas. Kineza. 13 . magnitudama. Ona je zarazila sve kulture. astronomiju možemo nazvati objektivnom naukom a astrologiju subjektivnom naukom. Astrologiji je takvu uslugu učinio Rudolf Til. Ta sveobuhvatnost i ta širina su ono što astrologiju čini prvom naukom i prvom filosofijom.reč odasvud. Ona je prodrla u izumrlu egipatsku civilizaciju. najkraće rečeno. da li iskazuju poštovanje platonističkom Erosu ili Konfučijevoj mudrosti. Prema tome. izvor na kome ljudi i žene. da li im je životni cilj u budističkoj kontemplaciji ili rimskoj organizaciji.zakon) koja se bavi posmatranjem i utvrđivanjem zakonitosti među zvezdama. mestu itd. ali je ona. bez obzira na stanje obrazovanja i stepen razvoja. i sada Bogove moli da ti isti ljudi bez poštovanja ne ulaze u njen svet. Astronomija je nastala iz astrologije jer su u davna vremena njih dve bile jedna ista nauka. astrolozi pod pojmom zvezda podrazumevaju mnogo šire terminološko značenje. u sazrelu i od života nabreklu civilizaciju Grka. za razliku od astronomije (αστερ . poštovali su svet u kome su živeli. Za razliku od astronoma.. živela i čekala da ugleda svetlost dana. predstavljaju nesagledivu širinu. cezarima drugog i papama šesnaestog veka. vizionarima apokalipse i matematičkim mozgom Ptolomeja. astrologija je nauka o zvezdama. Astrologija je izvor od iskoni. misticima. Terminološki. odnosno nebeskim telima. Njoj nije bilo važno da li ljudi veruju u Hrista ili Muhameda. nemački astronom. kretanju. Indusa. Astrologija je najuspeliji duhovni pokret svih vremena. Ona je ovladala šamanima i dubokoumnim filosofima. reč astrologija potiče od grčkih reči αστερ što znači zvezda i λογος što znači nauka. žeđ svoju gasili su. Danas je astronomija nauka o distancama. nema nijedne o kojoj astrologija ne može dati svoj sud. monasima i sveštenicima u mantijama.. kao voda ponornica. Raznolikost oblasti kojima se astrologija bavi. masama. utemeljena na rezultatima istraživanja postignutih pomoću teleskopa i drugih instrumenata.UVOD Niko osim neprijatelja vas ne može bolje i veličanstvenije predstaviti. Među svim stvarima koje jesu da jesu. Nekada su se ljudi pojili njenom mudrošću. brzini. νοµος . nezavisno od vladajućih religija. Onda su je proterali i zatvorili u mrak. Astrologija nije samo puko posmatranje zvezda već predstavlja i njihovo tumačenje. Malo je ljudi kojima nije poznata ali je malo i onih ljudi kojima je zaista znana.

Kada Herodot u svojoj Istoriji (II. naukom koja se bavi istraživanjem delovanja nebeskih tela na živu i neživu prirodu kao i reakcijom žive i nežive prirode na takve uticaje. višestrukih lica jedne osobe. Astrologiju je lakše shvatiti polazeći od različitih principa i imajući u vidu različite ciljeve. Moderna astrologija je u mnogo čemu naslednica Morina de Vilefrankea koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige Astrologia Gallica napisao: Nebeski uticaji su univerzalni uzroci. Astra inclimant non necessitant. Prema opštem određenju astrologije kao nauke možemo razlikovati tri njena oblika i to: 1. Ovo određenje ne implicira neminovne zvezdane poruke što. a ti odnosi su zasnovani na telesnoj poziciji zvezda ili na njihovim aspektima.. 3. Ovo tvrđenje koje je javnosti nepoznato a koje protivnici astrologije manje ili više namerno ne žele da saznaju. neobično je važno. Savremeni satrolozi se manje bave predskazivanjem budućnosti a više otkrivanjem psihičkog entiteta. Njen cilj je koliko predviđanje toliko i tumačenje pojedinačnog spoljašnjeg i unutrašnjeg stanja neba. na njihovoj dominaciji u određenoj astrološkoj Kući ili pak na njihovom odnosu sa vladaocem te kuće. omogućava jednom od Morinovih učenika da napiše da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja različitih temperamenata. Zvezde samo usmeravaju. Ona je mudrost i sveto otkrovenje neba čiji je cilj istraživanje ciklusa i proroštvo koje upozorava. Njihovo delovanje na pojedinca zavisiće u prvom redu od odnosa između zvezda i astroloških Kuća u trenutku njegovog rođenja. ne obavezuju. DEFINICIJA ASTROLOGIJE Ako postavimo pitanje. Simbolička astrologija je utemeljena na verovanju da postoje dvosmerni odnosi između nebeskih tela i ljudi. posmatrajući dan rođenja neke osobe.. nekoliko godina kasnije. 2. ljudskog ponašanja i delovanja. To 14 . da li postoji opšta definicija astrologije. bez sumnje možemo reći da ne postoji. Filosofska astrologija veruje da je priroda knjiga simbola čije jedinstvo počiva na mreži korespodencija i analogija te da svako biće može biti predmet višestrukog tumačenja. Ona je veština proricanja koja se bavi determinističkim odnosom između nebeskih tela i ljudske prirode. Ne bi ni moglo drugačije sa veštinom koja se zasniva na metodi postavljanja analognih hipoteza a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz različitih civilizacija i veoma različitih mišljenja. Influencijska astrologija je zasnovana na verovanju da postoje jednosmerni odnosi između nebeskih tela i događaja na Zemlji. 82) kaže.tj. Izrada horoskopa nije ništa drugo do astronomski proces dok je tumačenje rasporeda nebeskih tela astrološki proces. podrazumeva determinističku koncepciju astrologije koja je odbačena još na početku nove ere jer je kao što kaže često navođena mudra izreka. predskazujemo joj sudbinu koja je čeka.

Ptolomej i drugi. godine nove ere nastalo je nekoliko čuvenih knjiga iz oblasti 15 . Postoje mnogi dokazi da je astrologija nekoliko hiljada godina pre nove ere uživala veliki ugled kod svih naroda visokih kultura a verovatno njen početak seže i u praistorijska vremena.je smisao upozorenja Andrea Barbaulta neupućenom čitaocu koje iznosi u delu Petit Manuel d′ astrologie (Pariz. Rimljani koji su bili pod velikim uticajem grčke kulture i nauke prihvatili su i njihov odnos prema astrologiji. Za astrologiju možemo reći da je stara koliko i sam čovek. Čovek nije mogao ostati ravnodušan prema kosmičkim fenomenima pa je stoga i smatrao da je njegova sudbina negde gore zapisana. posebno. Sunce i Mesec kao i zvezde na nebu predstavljali su vidljivi uzrok nadprirodne moći. Platon. Bez prorokovanja! U svom pravom značenju. astrologija je psihološko znanje koje pribavlja informacije o dubokoj psihičkoj prirodi čoveka. postojao strah od nepoznatog. Stari Haldejci su u isto vreme bili i astrolozi i matematičari i može se reći da su udarili temelje savremenoj astronomiji. neobjašnjivog i mističnog. usred crnog i tamnog neba. 1972): Neka uđe u nju ostavljajući svoj vračarski mentalitet. Postojanje egipatskih astrologa nije samo potvrđeno u Bibliji već je to istorijska i arheološka činjenica. POREKLO ASTROLOGIJE Oduvek je u čoveku. Sunce poprimilo odlike vrhovnog božanstva ali i nemilosrdnog vladara. Zvezde na nebu. rasvetljavajući i proširujući ono što je već poznato o njoj. godine pre nove ere pa do 200. Tokom ovog Perioda od 200. izvesne pojave su kod čoveka uvek izazivale njegovu radoznalost. Ako već uspeva da stvori sliku neke poznate osobe. koje i odslikavaju živa bića. Celokupan religiozni i politički život stare Grčke odvijao se pod uticajem astrologije. Za stare narode. omogućile su ljudima da još više poveruju u simbiozu Čovek Zemlja . kao i njegovo rađanje na Istoku. istražujući njen karakter. predmete i karaktere. intrigirajuće je delovalo na ljude od pradavnih vremena. Razlog tome je nemogućnost da se ustanovi početak astrologije jer se ona u svim poznatim civilizacijama i starim kulturama pojavljuje kao već razrađena nauka o odnosu čoveka i Vasione. Zbog toga su neke zvezde proglašavane dobrim a neke zlim i upravo u takvim osećanjima čoveka se može tražiti poreklo i začetak astrologije. kretanje preko svoda i zalazak na Zapadu. Dejstvo Sunca. Kod starih Grka astrologija je bila veoma istaknuta nauka što potvrđuju mnogi filosofi među kojima su Pitagora.Kosmos. uprkos razvoju nauke i tehnike. Prvi natpisi iz oblasti astrologije potiču iz Mesopotamije. Tako je. Oduvek su želeli da znaju šta ih čeka u budućnosti pa se stoga i važnost pridavala budućnosti koja je prikazana na zvezdanom nebu. Demistifikacija zvezda je samo jedan korak. Noću.

Veliki teolog zapadne Crkve. Spinoza i drugi koji su stvarali novo učenje nimalo nisu zanemarivali niti negirali astrologiju. čime smo sve to platili i šta nam je time oduzeto. astrologija je počela da slabi i jenjava. Svoju astrologiju kao nauku razvijali su i narodi dalekog istoka u Indiji. Procvat dostiže u XV i XVI veku kada se čvrsto ukorenila u Evropi pa su još tada u Padovi. nazvanog po njemu. Konstantinopolis. Jedan od velikih naučnika tog doba a u isto vreme i astrolog bio je Skalindžer kao i. njegove biti i upravo tu u odnosu prema astrologiji ateizam nauke i ortodiksna Crkva su našli svoju najnesporniju dodirnu tačku. Toma Akvinski verovao je da zvezde veoma mnogo utiču na telo i karakter svakog bića. Današnja astrologija je više postala pomodarstvo širokih masa nego li njeno istinsko shvatanje i razumevanje. i neke religije su učestvovale u tom pljačkanju čovekove ličnosti. Arapi su veoma mnogo doprineli razvoju astrologije kao jedne u to doba najvažnije nauke. Time je na neki način ignorisana njegova svest i njegova suština jer sada i ovde živi i životinja sa svojim instiktima. civilizacija koje čoveka nisu uzimale samo kao materijalno biće već kao svesno i duhovno. pred kraj XX veka ponovo postala aktuelna ali na pogrešan način. Za vreme vladavine pape Lava VI (1513-1521) na Papskom Univerzitetu osnovana je katedra za astrologiju. Ne zbog toga što je nauka dostigla neslućeni razmah već zbog toga što ta nauka nije znala ili nije htela iskoristiti i obogatiti se iskustvima prošlih civilizacija na području ljudske svesti. Parizu i drugim mestima postojali čuveni univerziteti na kojima je izučavana. filosofi i začetnici astronomije Kopernik. Kini. Poznato je da je rimski imperator Konstantin. Asteci.astrologije. PREDMET ASTROLOGIJE U našem prostoru i vremenu mi smo spremni i motivisani da vidimo i opažamo samo dostignuća nauke od kojih imamo opipljivu korist. Ateizam moderne nauke je istrgao čoveka iz konteksta uzajamnosti Zemlje i Vasione i postavio ga sada i ovde.Tehničkom revolucijiom i razvojem prirodnih nauka u XVIII i XIX veku. U vreme renesanse kada naučnici tog doba. Bolonji. od njega još poznatiji. kao i na dalekom zapadu Maje. Kepler. U srednjem veku. Ne samo nauka. u svojim antagonizmima. da li smo se ikad zapitali. je proganjana od strane Hrišćanske crkve ali je i pored progona negovana i usavršavana. njegov učenik Nostradamus. koji je u isto vreme bio i astrolog. Galilej. u Evropi. Kitaju. da bi sada. Međutim. Inke. Skloni su joj bili mnogi crkveni velikodostojnici. Koliko je time 16 . na početku hrišćanske ere i koji je Hrišćanstvo ozvaničio kao religiju. imao svoje horoskope kao i horoskope carstva i svog novog prestonog grada. Tokom XVI i XVII veka astrologija se do te mere razvila da su skoro svi državnici i drugi znameniti ljudi imali sopstvene astrologe.

nepoštovanje smrti iz čega proizilazi usamljenost i osećaj istrošenosti koja često dolazi do izražaja u najnižim instiktima. nepoštovanje ne samo vlastitog već i svakog drugog života. čovek je znao smisao svoje egzistencije. uz našu razmaženost i raspuštenost. Ortodoksna Crkva se oseća ugroženom od astrologije koja je u zvezdano nebo sapela ljudsku svest i stavila čoveku do znanja da je deo svega toga i da je to SVE samo sveopšta energija Vasione koja je neutralna. orijentisao se prema njenim zakonima sa kojima je usklađivao svoje društvene norme i što je najvažnije živeo je srećno. ni dobra ni zla. Ono što nas danas zadovoljava. bez obzira na sva traganja kroz arheologiju i druge nauke o bitisanju čoveka i nesreći ljudskog roda na tlu Inka. ali je običnom čoveku iz naroda nedostupna i bez ikakve koristi u njegovom praktičnom životu. takvu hoćemo imati i postići pa je upravo zbog toga tako mala kada je nađemo i postignemo. već takva kakvu je aktivira svaki pojedinac u okviru koji mu je dat u trenutku njegovog rođenja i koji je uspeo da proširi tokom svog života. Sve dok je ljudski rod tako shvatao Vasionu i svoj prostor u njoj nije znao ni za otuđenost. čudesan i skup hobi. Nemamo ništa što bi nas smirivalo. a to je isto kao i kada bismo poricali zakon gravitacije i tvrdili da on nema veze sa našom planetom i njenim prostorom u Galaksiji. uzdigla ga u sastavni deo Kosmosa što on bez sumnje i jeste kao stanovnik Zemlje koja je deo njega. što bi nas upozoravalo na našu ljudsku vre- 17 . u njegovim svakidašnjim postupcima i preokupacijama. U civilizacijama gde je astrologija bila primarna nauka. Više nema nikakvog učešća u životu običnog čoveka. Možda nama. ni za razdor na relaciji Čovek . Mi zamišljamo sreću kao veliku. Činjenicom da je čovek izbačen iz konteksta odnosa Zemlja . pretapaju i transformišu u skladu sa vremenom i prostorom na našoj planeti dolazeći iz nedeljivog života u koji se ponovo vraćaju u svom večnom kretanju. u istraživanju nezamislivo dalekih kosmičkih dimenzija. To je neosporna činjenica. Uprkos svemu. kosmički zakoni koji jesu i zakoni astrologije postoje i deluju iako ih mi poričemo. očekujemo. postala je sama sebi svrha. smisao svoje radosti i svoje tuge na putu kroz vreme i prostor naše planete. Astronomija može biti lep. i dopustila mu to svoje mesto i učešće u tajni kosmičkog stvaranja. ni za strahove. uprkos svim dobrima što nam ih pruža naša civilizacija. retrospektivan pogled u njihovo vreme i način života ne otkriva tu činjenicu jer mi ne možemo zamisliti život bez dostignuća našeg vremena i možda nam se čini suluda pomisao o sreći tih ”divljaka“. čak i u novije vreme.usrećeno čovečanstvo dovoljno jasno i nedvosmisleno govore pojave u našem vremenu: otuđenost. takvu želimo. nauka o kretanju nebeskih tela. sutra je već prevaziđeno i tako provodimo život u večnom nemiru i trci za nečim novim. Astrologija je stavila čoveka u okvir gde mu je i mesto. Bio je deo prirode.Čovek. To su energije koje se neprestalno prepliću. faraonskom ili nekom drugom tlu.Kosmos. a to je slučaj sa svim starim civilizacijama.

Njihove zagonetke se rešavaju mimo astrologije i time je u mnogo slučajeva poništena ili na pograšan način tumačena kompozicija njihovog stvaralaštva. Paralelizam koji postoji između kretanja planeta i kretanja događaja u našem životu svojevrsna je misterija koju razotkriva jedino astrologija. Šta god da se dogodi ljudskom rodu. bili mi toga svesni ili ne.astrologija. Najveća bolest današnjice je 18 . ne zalećite se. realan i nema samilosti niti simpatija jer stvari gleda onakvim kakve jesu. brodolomima i kojekakvim pričama i ako je mnogo puta očigledno da je tako nešto nemoguće. razumskih početaka pa sve do naših dana. Ljudi koji danas govore o astrologiji. ne poznaju astrologiju i čine je šarlatanskom veštinom. Kod proučavanja starih kultura učinjen je nezamisliv propust time što se ignorisala primarna nauka tih kultura . Astrologija je jedina nauka u kojoj je nataloženo kontinuirano znanje ljudskog roda od njegovih. Proučavanjem astrologije najbolje se može steći uvid u istoriju i razvoj kultura kao i njihovo stvaralaštvo. to objašnjavaju trgovačkim putevima. ozbiljan. To je najvažnije u astrologiji jer ona samo usmerava i pruža diskreciju. trebalo bi da astrologiju shvatimo kao filosofiju koja nam pomaže da objasnimo život. Ti periodi su označavali i davali opšte karakteristike tog Znaka i planete koja vlada u njemu i svim kulturama na Zemlji. uništenjima. bila i ostala kroz sva vremena. Astrologija nas uči da u Vaseljeni postoje sklad i simetrija i da je svako samo deo celine. Onog trenutka kada budemo mogli sami sebe jasno da sagledamo moći ćemo sami u sebi da otkrijemo nove kvalitete pa će samim tim i naš život postati ispunjeniji. što bi davalo našem životu ravnotežu i bilo putokaz ka nama samima. Mudraci starih kultura su znali da se precesija ravnodnevice kreće nešto više od dve hiljade godina kroz jedan Znak Zodijaka. Ako se traži spasenje onda se treba obratiti religijama jer u njima leži spasenje a ne astrologiji koja nas samo upozorava: danas nije vaš dan da uradite ovo ili ono. Kada istraživači naiđu na gotovo identične artefakte u zemljama koje razdvajaju velike razdaljine kopna i mora. kao što su horoskopi u medijima. Iz straha pred zvaničnim establišmentom ni jednom ozbiljnom istraživaču ne pada na pamet da se uklopi u njihovo poimanje sveta i da kroz svetlo astrologije proučava te kulture.dnost. pričekajte malo dok se ne pojavi period koji će biti izuzetno povoljan. nepoznato u koje vreme nastalih. Na taj način astrologija kao nijedna druga nauka osvetljava razvoj ljudskog roda i uvek iznova potvrđuje da je veran pratilac čovečanstva u svim njegovim rađanjima. To jeste jedino astrologija. ponovnim uskrsnućima i usponima. da naučimo nešto sami o sebi na osnovu planetarnih indikacija. biće to uslovljeno usaglašenošću ili razilaženjem kosmičkih i zemaljskih energija. Pogled astrologije je vrlo strog. a ne kao umeće predviđanja budućnosti. Prema tome. Velika je greška gledati na astrologiju kao na veliki izlaz. Nije cilj astrologije da planete optuži za ono što nam se događa ili ne događa već naprotiv. svrsishodniji i plodonosniji.

čovek koji spozna vrednost astrologije počinje da biva očaran čudima svog horoskopa koji će početi da smatra za fetiš. Čovek koji je. On teško shvata kako i drugi pored njega mogu da budu pod istim uticajem pa čak ako i to shvati. ne ostaje ništa. Kako da pobegnemo kad izlaza nema? Čak ni ljubav više nije ono što mislimo da jeste. a to je sloboda. Učenje astrologije su shvatali samo malobrojni a oni koji su uspeli da otkriju njenu neprocenjivu vrednost koristili su svoja znanja za sopstveni napredak. on nastavlja da se izdvaja od drugih smatrajući da nijedan drugi horoskop nije sličan njegovom. on ipak sužava svoj um jer je isuviše ličan i ograničen sopstvenim iskustvima. On nije u stanju da nadvlada svoja čula jer sudi jedino prema nagoveštajima koje dobija od njih i dozvoljava im da upravljaju njime. za ono što mu čula kažu da je privlačno ili odvratno. potom pogrebnik i na kraju. a to je strašno. Tek. Ako je život lep. Bez obzira što je nadmoćniji od čoveka kojeg čula vezuju za predrasude.osećanje teskobe pred životom. Uz poznavanje astrologije imamo slobodu i kada počnemo da prihvatamo ljude. To je možda avantura. Onaj koji ne poznaje astrologiju obično smatra da je ograničen i vezan zahvaljujući Kućama u horoskopu pod kojima je rođen. navikama i običajima. na neki način napredovao još uvek je ograničen usled uticaja znaka Zodijaka kao i zbog telesnih veština kojima ovi upravljaju. prvo lekari. zašto ne bi bila i smrt. Čovek koji se razvio je i dalje ograničen planetarnim uticajima koji struje Zodijakom i vezan je ograničenjima sopstvenog uma. SMISAO I POTREBA ASTROLOGIJE Prva konstatacija da je malo ljudi kojima astrologija nije poznata i da je malo i onih ljudi kojima je zaista znana. Nakon svog duhovnog pada. ali niko je ne želi. Kako ljudi završavaju svoj život danas? Grozno. to danas mnogi izbegavaju. osnovni je njen problem a to je njena usamljenost. samo zbog toga jer je to njegov horoskop zbog kojeg će sebe izdvojiti od ostalog čovečanstva i radovati se dobrim 19 . Njegovo okruženje i okolnosti onemogućavaju ga na svakom koraku a nije u stanju da raskine sudbinske okove pošto nije ni dovoljno mudar ni dovoljno snažan pa zbog toga dospeva pod planetarne uticaje. stvari i događaje oko sebe onakvim kakvi jesu postajemo slobodni. Postoji samo jedna misterija u astrologiji koja se svodi na jednu reč. Zbog toga je tu astrologija. da tako kažemo. posle svega. Suočiti se sa životom. Agonija je možda srašna ali čak ni o smrti niko ništa ne zna. Njegova osećanja i instikti ga vezuju za ono što voli ili ne voli. zatim bolnica. svaki se čovek poistovećuje sa određenim planetarnim uticajima a poistovećivanje postaje tako izrazito da utiče samo na tog čoveka.

aspektima ali i tugovati zbog loših. Najviše što običan čovek može da dostigne jeste da spozna i analizira različite sile koje se njime poigravaju. U životu svaki čovek deli sa drugim čovekom postojanje u okviru Zodijačkog kruga i pri svakom prolasku kroz taj krug čovek prima onoliko uticaja koliko je u stanju da u toj fazi postojanja uznapreduje. Za njega su planete sfere uticaja koje deluju unutar drugih sfera uticaja i sve su objedinjene i jedinstvene. On je jedno sa celinom. Istinski astrolog zna značenje drevnih reči upozorenja: Mudar čovek upravlja svojim zvezdama a budala im se klanja. Period od začeća do rođenja je nepotpun krug a cilj je ostvariti potpunost da bi se razumelo jedinstvo i da bi se živelo u jedinstvu celine. On sve posmatra kao deo celine jer zna da je svaka odvojena jedinka sastavni i neotuđivi deo celine. smatra da se planete okreću u svojim orbitama kao razdvojena tela. 20 . za takvog čoveka. Zemlja je. Ograničenom umu sve izgleda udaljeno i izolovano. sve do onog trenutka dok se ne sjedini i ne ostvari ceo krug. Najniže što uzvišen čovek dostiže jeste sinteza jedinstvenih sila u njemu samom. Znake Zodijaka vidi kao odvojene znake od kojih svaki ima posebno značenje i ulogu. ograničenog uma. Ni jedan uzvišen čovek nije ograničen sa dvanaest Kuća svog horoskopa jer ih sve nadilazi. Suština astrologije je njeno učenje o jedinstvu svih stvari. Njega ne sputavaju znaci Zodijaka i tipovi materije jer on njima upravlja a nije ni onesposobljen usled uticaja planeta jer je njihov gospodar. Uzvišenom čoveku sve stvari izgledaju samo kao deo celine. takođe usamljeno i izolovano telo koje se kreće u Svemiru i svojim kretanjem stvara dan i noć. Običan čovek. Odvojene su samo po svom načinu vibriranja i po različitim fazama koje predstavljaju.

srednje doba i starost odgovaraju rođenju. On posmatra svet na fundamentalnim ontološkim principima i može se rukovoditi različitim pravcima a u ontologiji su tri takva pravca. finiji i grublji vid iste materije. sagledavanje sveta i života svodi na dva samostalna i međusobno različita principa. Zašto postoje rođenje i smrt? Postoji mnogo činjenica. izlazak i zalazak Sunca? Proleće. jesen i zima su različita godišnja doba koja nastaju tokom godišnje revolucije Zemlje oko Sunca. odrastanju. volju. ali one ni u kom slučaju ne mogu biti dovoljne da bi dale odgovore kako na ova tako i na sva druga pitanja. Osnovne vrste monizma su materijalizam i idealizam. dakle filosof. kosmolog i antropolog. Boga itd. materijalni i duhovni. šta je to što prouzrokuje rotaciju Zemlje. U ovom slučaju postoji samo jedan spoljašnji faktor uticaja a to je Zemljina rotacija oko svoje ose i oko Sunca. prefinjeno i neodređeno. duh. nešto što je uzrok svih stvari. zrelom dobu i smrti. Ovde može da se postavi pitanje. leto. 1. Prirodno naučni filosofski monizam koji je takođe zasnovan uglavnom na mehaničkom materijalizmu zastupao je Hakel koji je bio i osnivač saveza monista. unutrašnje. Detinjstvo. podpodelom na izlazak i zalazak Sunca. Dualizam i pluralizam kao posrednički i kadkad eklektički sistemi predstavljaju suprotnost monizmu. Uvek postoji viši i niži. podne ili ponoć kada se uslovi na Zemlji u potpunosti menjaju i smenjuju. mladost. reše svođenjem tih principa na jedan jedini. za razliku od monizma.PODELA ASTROLOGIJE VIDOVI ASTROLOGIJE Opšte je poznato da sve što postoji ima dva vida. jedan iskonski uzrok i buduća posledica svega što jeste kao što postoje i dva vida posmatranja uz čiju pomoć upoznajemo i proučavamo ono što jeste. gledano s polja. koji postulira apsolutno različite supstancije. Materijalistički monizam je kod Marksa i Engelsa dostigao svoj vrhunac pa je po njima i sama istorija interpretirana na materijalističkim principima. Postoji nešto. Jedan od najvećih monističkih filosofskih sistema je Hegelov u kome je apsolutna ideja osnova celokupnog sastava stvari i koji vlada identitetom duhovnog i materijalnog sveta kao i njihovim oblicima. Svet što nas okružuje sastavljen je od suprotnosti i predstavlja dualitet kroz koji prolaze suptilno i neizrecivo kao suština ili princip svih stvari. Dualizam. S obzirom da po21 . 2. apstraktan i konkretan. Monizam predstavlja ontološki pravac koji uzrok i različitost svega što postoji svodi na jedan jedinstveni princip. Mnogi filosofi su pokušali da teškoće dualizma. Prvi svodi jedno na materijalni princip a drugi na idealni princip: ideju. formalni i suštinski možemo najlakše predstaviti kontrastom dana i noći. Ta dva vida. Astrolog je posmatrač sveta oko sebe.

odnosno načina posmatranja: 1. tj. odnosno svetla i tame. egzoterična astrologija 2. Prvi izraziti metafizički dualizam susrećemo kod Platona kao večnu ideju i prolaznost svih stvari. Te kombinacije se mogu javiti kao monistički pluralizam koji može biti materijalistički (atomi) i spiritualistički (monade) pluralizam i kao dualistički pluralizam koji svet vidi kao realno mnoštvo dinamički usmerenih bića u kojima se prepliće više različitih slojeva realnosti. Ova veza se može objasniti ili kao uzajamno uzročno delovanje ili kao funkcionalna zavisnost oba principa u međusobnom dinamičkom preplitanju ili pak kao paralelizam duha i materije. U religiozno etičkom sistemu. 22 . U antropološkom smislu. 3. U analitičkoj astrologiji se posebno izdvaja fenomenalni dualizam koji dvostranu različitost iskustvenih pojava uzima kao metodološki oslonac pri uporednom proučavanju i tumačenju činjenica telesnog i duševnog života. ezoterična astrologija.stoje različita predmetna područja. odnosno duševnih i telesnih pojava u čoveku. sagledavamo dualizam dobra i zla. ono sveobuhvatno. tj. Dualizam postoji ukoliko se uzrok svih stvari svodi na dve potpuno samostalne i kvalitativno različite manifestacije: duh ili ideju i materiju a pošto se duh i materija mogu shvatiti ili kao supstancije ili kao događanje. postoje i različiti mogući dualizmi. ontološki dualizam se ogleda kao dvojstvo duše i tela u ljudskom biću a u sebi sadrži i problem međusobnog odnosa i veze između ova dva samostalna principa. Taj dualitet koji se može manifestovati kao disjunktivni (ili jedno ili drugo) i kopulativni (i jedno i drugo) se odnose na dva različita vida sagledavanja osobina koje sačinjavaju posmatranu pojavu ili su za nju karakteristična. Pri ovakvom dualističkom paralelizmu se oseća tendencija da se izvrši monistička redukcija i težište postojanja stavi na jedan princip: ili materija ili duh ili neki treći princip. dualizam možemo u prvom smislu nazvati supstancijalistički a u drugom aktualistički dualizam. Pluralizam je koncepcija prema kojoj se sveukupnost sveta sastoji od više relativno samostalnih principa a koji kvalitativno mogu biti jednaki ili različiti pa je prema tome moguće razlikovati pluralizam broja principa i pluralizam kvaliteta principa. Prema tome i za astrologiju možemo reći da ima dva vida. pri razlikovanju dva božanstva. Dualistički pluralizam bi bio najbliži astrološkom shvatanju i poimanju sveta a u kosmologiji označava stanovište da postoji više svetova. psihofizički paralelizam.

b) ono što je aktuelno. Ako je. za razliku od samo mogućeg. nasuprot onome što zavisi od samog saznanja. induktivnoj ili deduktivnoj metodi. uopšteno gledano. astrologiju možemo smatrati pravom naukom i to naukom pre svih. odnosno nauka sa egzaktnim principima. odnosno činjenica. odnosno predstavama samog predmeta ili pojave. merenju i klasifikaciji tako i egzoterična astrologija primenjuje ove metode koristeći nakon njih jedina dva moguća postupka.EGZOTERIČNA ASTROLOGIJA Egzoterična astrologija je praktična i primenjena astrologija. Činjenica. prema datom određenju šta činjenica jeste. predstavlja rasčlanjivanje. u astrologiji postoji problem polazne osnove a to je predpostavka. To je teorija astrologije koja se zasniva na principima razdvojenosti i različitosti. c) ono što jeste ali ne mora biti. Nije ništa drugo do sistematizacija predhodno stečenih znanja. za razliku od fiktivnog. u sistematizaciji i izvođenju zaključaka. f) ono što je objektivna korelacija suda nasuprot predmetu kao objektivnoj korelaciji pojma. Određenje činjenice ima više značenja i može predstavljati: a) ono što je realno. Analiza. e) ono što je u vrednosnom smislu neutralno. legendi. mitova. U postupku sumiranja rezultata rada i izvođenju zaključaka bez obzira da li se radi o analognoj. Kao što se svaka nauka zasniva na posmatranju. racionalista i raznih drugih teoretičara gnoseologije. nasuprot onome što je dobro ili loše. da li je ovo nipodaštavanje astrologije od strane nauke opravdano? Tu se postavlja jedno drugo pitanje a to je kako predpostavka postaje postavka. razlaganje i rastavljanje složenog na njegove jednostavne komponente. naučno posmatrano. međutim nije samo obična sumacija elemenata već spajanje manjeg logičkog opsega u širi ili je pak predikcija koja se sliva u sudove. Pitanje vrednosti činjenica je predmet velikih sukoba između empirista. Sinteza nije ništa drugo do postupak u kojem se razdvojeni delovi spajaju i udružuju u celinu. Na umeću sinteze se zasniva celokupna teorija astroloških predikcija. nasuprot onome što je nužno. To je ono što nauke zameraju astrologiji međutim. učenja i simbola. analizu i sintezu. d) ono što jeste tako kako jeste bez obzira da li mi to saznajemo ili ne. objektivno postojeći odnos među predmetima. odnosno razdvajanje celine na delove. Na umeću analize je zasnovana celokupna teorija analitičke astrologije. predstavlja iskustveno utvrđeni. stalnim posmatra- 23 . na primer. predanja. Bez obzira na to. Ona je suprotna analizi. Sam naziv u sebi sadrži i osobinu egzaktnosti pa samim tim se može odrediti kao egzaktna nauka.

jedinstva duha. strane shvatamo Zodijak kao ograničeni krug oko Zemlje koji pre- 24 . zatvoren. Ona. nerazumljiv i još mnogo toga.. Ono što astrologija pokazuje i dokazuje najbolje mogu potvrditi reči nemačkog filosofa Kanta koji u svom delu Traume eines Geistersehers kaže: Od sada će se dokazivati. to postaje krajnje neosporna. bezimeno Biće i supstanca iz koje nastaju sve inteligencije univerzuma je Apsolut. misteriozan. sakralna astrologija ili okultna astronomija. ezoterične. Ona zahteva iz temelja drugačiji način života. već objektivno realna i istinita teorija koja prerasta u ono što se. duše i tela. Ezoterična astrologija se bavi apstraktnim uzrokom.. uzrok svih stvari.. nauke i dalje astrologiji odriču egzaktnost jer ona do zaključaka ne dolazi merenjem. Ona je u isto vreme i teorija i praksa. EZOTERIČNA ASTROLOGIJA Onaj drugi vid astrologije. To je filosofija. ne samo činjenica. To jedno. intezitet i veličinu ljubavi.. Psihologija i psihijatrija su u mnogim slučajevima nemoćne dok astrologija daje krajnje precizne podatke i informacije i to u svojoj viševekovnoj praksi potvrđuje i pokazuje kao neoborivu istinu. To je ezoterična astrologija. filosofijom i jednim dubljim i suptilnijim prilazom izdižući se iznad opipljivog i očiglednog pa je možemo smatrati spekulativnom i teorijskom astrologijom. skriven. ne znam ni kada ni gde. Proučavajući astrologiju sa njene dublje. Ne postoje instrumenti koji mogu meriti snagu. centar i periferija u kome postoje i u kome se kreću milioni svetova i sunčevih sistema. Ona je ostvarenje celovitosti bića. kao prvi princip koji se uzdiže iznad nesaznatljive sveukupnosti koja je koren bez korena iz kojeg nastaju sve stvari. Međutim.njem određena pojava ili osobina stalno vezana za određenu konstelaciju na zvezdanoj karti neba i to se kao tako stalno ponavlja iz generacije u generaciju i biva kao tako potvrđeno kroz sve vekove istorije astrologije i samog čovečanstva. matematičkim jezikom. saznanje i mudrost. naziva aksiom. Zar vekovno posmatranje nije u pravom smislu merenje? Mnoge nauke se zasnivaju samo na posmatranju i predpostavkama pa su ipak uvrštene u egzaktne i priznate nauke za razliku od astrologije koja to još nije. mržnje ili nekih drugih osećanja i sposobnosti. da je čovekova duša i u ovom životu u neodvojivoj vezi sa nematerijalnim prirodama u svetu duhovnosti i da utiče na njih ali i prima njihove uticaje. Ona predstavlja onaj prilaz predmetu koji sve zvezdane fenomene posmatra sa stanovišta jedinstva. To znači da ezoterični astrolog celokupno postojanje smatra kao da ono potiče iz jednog centralnog i prvobitnog izvora pa na taj način teži da svaki problem sagleda sa stanovišta jednog koje postaje mnoštvo. U većini religija kao i u složenijoj filosofiji jedno se uvek postavlja kao nadmoćni princip.

Ona otkriva koliko bitan uticaj ima Božanska inteligencija na ljudsku sudbinu. viši svet. Nešto neodređeno gubi se u izražavanju a sasvim određeno postaje u osećanjima. pomoću svoje jedinstvene simbolike. viši način viđenja za razliku od mnoštva koje je niži nivo. U ovome se ogleda i osnovna razlika između ezoterične i egzoterične astrologije. kao duhovne osnove materijalnog. Ezoterična astrologija nije ni determinizam ni fatalizam jer je u njoj prisutna lična volja. ezoterična astrologija nije samo simboličko tumačenje ljudske prirode. mogućnost koja je skrivena u okviru celog ljudskog roda. 25 . Kada pokušamo da pojmovima i jezikom pojavnog sveta objasnimo svet noumena koji obrazuju spoljašnji svet fenomena. uvek imamo utisak da smo u vezi sa nečim što se ne da izreći na bilo kom jeziku a shvatiti ga možemo jedino na osnovu ličnog iskustva. onoga što jeste i onoga što će se dogoditi. apstraktnim mislima i osećanjima. nastaju teškoće pa čak i opasnost da se svakodnevnim jezikom objasne kao i da postojanje suptilnijih svetova bude pogrešno viđeno i shvaćeno. ona je i filosofija pomoću koje se jasno tumače složeniji zakoni prirode a sistem u kome živimo približava našem razumevanju. Egzoterična astrologija je deterministička i u krajnosti fatalistička jer uči da spoljašnji svet deluje na ljude. Ona uči koliko čovek može delovati na spoljni svet pa je stoga ona indeterminizam i u krajnosti solipsizam. Suština i istina se ne mogu dokučiti dok se svešću ne obuhvati konačno jedinsvo. osnovne principe i postavke koje vladaju čovečanstvom pod upravom nebeskih tela. Druga se bavi ljudskim reakcijama koje su izazvane spoljašnjim privlačenjima. Ezoterična astrologija ukazuje na mogućnost sjedinjavanja sa Apsolutom. Jedinstvo je viši nivo. Što je čovek bliži Bogu. Ezoterična astrologija nas uči o Božijoj imanenciji i teži da uz pomoć kretanja i položaja nebeskih tela otkrije promene u prirodi koje poznajemo kao Božije zakone.dstavlja skladište svega onoga što se dogodilo. Kada gradimo odnos prema velikim idejama. bliži je i spasenju a što je udaljeniji njegova sudbina biva opasno ugrožena a život mu postaje sve nejedinstveniji. Međutim. Nauka ezoterične astrologije opravdava svoje postojanje i nije joj potrebna odbrana jer duša nije potpuna sve dok ne spozna kako da prekorači prag spoljašnjeg pojavnog sveta i zađe u skrivene svetove. Prva se bavi ljudskim unutrašnjim delovanjem kao i silom koja čoveka usaglašava sa prirodnim zakonima. Ezoterična astrologija se bavi naukom o ljudskoj prirodi i teži da objasni.

Lunarna astrologija nasuprot solarnoj vezana je za Istok a najveću važnost pridaje položaju Meseca. Usled toga se na Zapadu razvio astrološki sistem koji ima sezonski karakter jer njegov pokretni Zodijak. 26 . Ovo ima i svoju praktičnu stranu. razlika između tropskog i sideralnog horoskopa nije postojala. Sideralna astrologija ili. najzastupljenija je na zapadu. Početak zodijačkog kruga. Razlika između ove dve astrologije nije suštinski bitna jer termini kojima se označavaju znaci sazvežđa i znaci konstelacija su istovetni.VRSTE ASTROLOGIJE Osnovna podela astrologije zasnovana je na pozicijama i to: Tropska astrologija pozicije daje po sazvežđima i zasniva se na principu da sazvežđa zauzimaju po 30° duž ekliptike. Obe se ravnopravno koriste ali je nekako uobičajeno da se tropska astrologija više praktikuje na Zapadu dok je u orijentalnim kulturama primat dat sideralnoj astrologiji. Sunce i Mesec u astrologiji se nazivaju svetlonošama zato što obasjavaju Zemlju. Ove planete. Solarna astrologija koja primat daje Suncu. Tropska i sideralna astrologija se temelje na različitim načelima ali su oba ta načela potpuno ispravna. kako se još naziva. ekvinocijumima i solsticijumima označava godišnja doba. daju pre svih pokazatelja prvu i najvažniju konturu psihološkog profila ličnosti. Sunce danju a Mesec noću kao odraz Sunčeve svetlosti. opet po nekoj tradiciji. i ako su to zvezda i zemljin satelit. ekliptike. imaju posebnu važnost u astrologiji. u delovima sveta sa tropskom klimom narodi ne znaju za godišnja doba. TIPOVI ASTROLOGIJE Podpodelom astrologije koja je zasnovana na davanju primata položaju Sunca ili Meseca u horoskopu razlikujemo solarnu i lunarnu astrologiju. počinje sa 0° Ovna (Aries ingress) ali zbog precesije ravnodnevice ta tačka je sada locirana u sazvežđu Ribe pa se može reći da Sunce ulazi u sazvežđe Ovna ali u konstelaciji Riba. zvezdana astrologija pozicije daje po konstelacijama a bazira se na činjenici da konstelacije imaju aktuelni sadržaj koji se koristi pri izradi horoskopa. Sunce koje upravlja razumom i javnim životom i Mesec koji upravlja intuicijom i privatnim životom. Naime. pre oko 4000 godina kada je tačka prolećne ravnodnevice bila u nultom stepenu Ovna. podeljen na dvanaest jednakih delova počev od 0° Ovna. Ovo može izazvati priličnu zbrku ali da bude jasnije. To je možda zbog toga što zapadna misao ima afinitet za jasnost i objektivnost i što veliku važnost daje vidljivim fenomenima.

31 Lunarnih Kuća koje se zasnivaju na 27° dnevnog sideralnog perioda. Orijentalni astrološki sistemi. na elektrostatičke potencijale drveća i to direktno gravitacijom ili indirektno preko efekata jonosferičke plime i oseke ili modulacijom magnetnog polja.Klimatski uslovi ovde ne zavise od kosine sunčevih zraka. Danas je nekoliko sistema u upotrebi. Antička astrologija Grčke a kasnije i Rima takođe veliku pažnju je pridavala položaju Meseca. Kroz istoriju se susrećemo sa mnogim sistemima. Kineski. na primer. Danas se zna da Mesec utiče. ASTROLOŠKI SISTEMI Kada govorimo o astrološkim sistemima govorimo o različitim pristupima. Vavilon) b) Egipatska astrologija c) Protoslovenska astrologija d) Keltska astrologija e) Etrurska astrologija 2) Drevni orijentalni astrološki sistemi a) Indijska astrologija 27 . među kojima najzapaženije mesto zauzimaju Naučna Zapadna Astrologija i Indijska Astrologija. S razvojem civilizacije razvijale su se i nauke pa samim tim i astrologija je prošla kroz svoj razvojni put tokom istorije naše planete. Taj razvojni put je stvarao i različitosti usled kojih se razvijaju i različiti astrološki sistemi. Ako krenemo kroz poznatu istoriju možemo govoriti o sledećim astrološkim sistemima: 1) Protoastrološki sistemi a) Haldejska astrologija (Sumer. Mnogi više nisu u upotrebi dok su mnogi pretrpeli razne reforme i promene tako da imaju malo sličnosti sa onima koji su im predhodili. O nekima imamo veoma malo svedočanstava te ih je stoga i prilično teško rekonstruisati. Ekliptika je u ovim oblastima vrlo visoko na nebu tokom cele godine i približavanjem ekvatoru ona je praktično u zenitu. odnosno metodologijama rada i tumačenja. što je posledica uticaja drevne Haldejske i Egipatske astrologije. kao što su Indijski. Moderna nauka danas je potvrdila da su antički astrolozi bili u pravu jer Mesec ima izuzetno veliki uticaj na živi svet. Teško je primat dati bilo solarnoj bilo lunarnoj astrologiji jer je mudrost u podjednakom vrednovanju uticaja i Sunca i Meseca. Tibetanski. suštinski su usredsređeni na Mesec a Zodijak je podeljen na 27 . Akad. nego više od vazdušnih tokova. Arapski itd. Jevrejski. mada se svi sistemi suštinski odnose na isti predmet proučavanja i imaju istu svrhu.

b) Kineska astrologija c) Tibetanska astrologija d) Burmanski astrološki sistem e) Japanski astrološki sistem 3) Noviji orijentalni astrološki sistemi a) Jevrejska astrologija b) Arapska astrologija 4) Astrolški sistemi prekolumbovske Amerike a) Astrologija Maja b) Astrologija Inka c) Astrologija Asteka d) Astrologija Tolteka e) Astrologija Anasaza 5) Etape razvoja Zapadne Evropske astrologije: a) Antička astrologija (Grčka i Rim) b) Srednjevekovna evropska astrologija c) Vizantijska astrologija d) Renesansna astrologija e) Astrologija Novog veka f) Savremena naučna astrologija 28 .

vazduh i vodu. odnosno na koleričan. da odbaci osnovnu klasičnu podelu četiri tipa temperamenta a koji odgovaraju prirodi i potpunoj analogiji podele u astrologiji na četiri elementa: vatru. inteligencija i još mnogo toga je ono što uvek zaokuplja pažnju. Natalna astrologija je najvažniji deo astrologije s obzirom da je celokupna nauka okrenuta čoveku i njemu služi. Psihologija kao nauka nije uspela ni do danas.ASTROLOŠKE DISCIPLINE NATALNA ASTROLOGIJA Najviše izučavana disciplina astrologije je natalna ili genetska astrologija i to naročito u novije vreme a bavi se istraživanjem upliva i uticaja nebeskih tela na čoveka. Astromedicina. sangviničan i flegmatičan tip temperamenta. zemlju.natalna astrologija. Uobičajeno je kod astrologa da se subjekat kome se radi horoskop označava terminom natus pa otuda i sam naziv ove discipline . 3. U astrologiji je od davnina poznato da je moć kočenja. patologija psihe. Usled toga se još naziva i individualnom astrologijom. brzina i intezitet emocionalnih uzbuđenja svojstvena svakom tipu ličnosti a zavisi od dnevnog i godišnjeg ritma Sunca. Jedan od velikih psihologa. koji su po svom sadržaju i sami postali posebne discipline i to: 1. Pavlov je vršio analizu ličnosti po snazi nervnih procesa uzbuđenja i kočenja. karakter. mada se ona prepliće i kroz druge astrološke discipline. Potpuna pripa29 . Još od najranijih vremena je prisutno osnovno načelo astrologije da dete u trenutku rođenja trpi presudan uticaj zvezda. Astropsihologija. crte ličnosti. u prvom redu. Sinastrija. Mnoga pitanja se mogu postaviti ali veoma često nema zadovoljavajućih odgovora. melanholičan. 2. proučavanja čoveka. razne duševne bolesti. temperament. Natalna astrologija se bavi izučavanjem čoveka u potpunosti pa se stoga danas u okviru natalne astrologije posebno izdvajaju tri pravca. po ravnoteži uzbuđenja i kočenja i po brzini izmene uzbuđenja i kočenja. reakcije. devijacije. oblici ponašanja. ASTROPSIHOLOGIJA Psihologija čoveka. njegova struktura psihe. psihološki razvoj. iako je je to pokušavala. Time je određena i osnovna delatnost natalne astrologije a sastoji se u pravljenju karte neba u trenutku rođenja neke osobe i njenom tumačenju.

Jung je istraživao ove i mnoge druge pojave pokušavajući da stvori model ljudske psihe i ustanovio je jasnu razliku između pojedinačno svesnog. mitologijama i religijama. Astropsihologija pokušava da pronađe red. Jarac Psihološka struktura ličnosti je veoma složena i kompleksna. Drevna znanja astrologije su se odlično složila sa savremenim konceptima psihologije i psihijatrije. tradicijama. aspektima i slično. Vodolija Ovan. Postoji mnogo astrološke literature koja se bavi psihologijom čoveka i sve se uglavnom drže tradicionalnih znanja po kojima se određeno ponašanje i događaji pripisuju planetama. a svi njegovi organi su ništa drugo do proizvodi i predstavnici sila prirode. neophodno je da imamo jasnu predstavu o unutrašnjim odnosima i identitetu mikrokosmosa i makrokosmosa i o njihovom sadejstvu. Sile u univezumu su potencijalno prisutne u čoveku i njegovom telu. Natalni horoskop je slika psihičke strukture čoveka u kojoj postoje mnogi simboli koji predstavljaju čitave energetske skupove koji se uzajamno prepliću i jedan na drugi utiču. sakriven iza ili unutar zbrke i prividnog haosa koji vladaju svetom.dnost jednom tipu je retka jer to znači da bi svi signifikanti morali biti u jednom elementu. Ribe Bik. Škorpija. Astrolozi su ti koji jedino mogu da povežu iskustvo života sa uređenim modelom koje pruža nebo. S razvojem civilizacije razvijaju se i oblici ponašanja ljudi pa se često dešava da isti astrološki činioci utiču na jedan način kod jednog čoveka a drugačije kod nekog drugog. Vaga. Posmatranje neba je postalo posmatranje simbola pa je i sama astrologija postala jezik simbola. Svesno i nesvesno su dve komplementarne sfere koje imaju suprotne karakteristike i koje jedna drugu drže u ravnoteži. U tome je kompleksnost astropsihologije i njeno dosta teško razumevanje. Znacima. pojedinačnog nesvesnog i kolektivnog nesvesnog. Osnovna podela pokretljivosti nervnih procesa je sledeća: veoma brzi brzi spori veoma spori vazduh vatra voda zemlja Blizanci. Zahvaljujući radu Junga i mnogih njegovih naslednika danas možemo dati savremeno tumačenje za većinu astroloških simbola jer je sam Jung često proučavao prvobitna iskustva čovečanstva koja su sačuvana u svetim spisima. Tu složenost najbolje objašnjava Paracelzus kada kaže: Da bi smo shvatili značenje alhemije i astrologije. Beskonačno je mnogo raznih kombinacija čija tumačenja ne bi stala ni u sve knjige sveta jer svaki čovek je knjiga za sebe. Devica. Strelac Rak. Lav. Jungovo tumačenje kolektivno nesvesnog u potpunosti je identično sa ezote- 30 . Kućama. Simboli u astrologiji su univerzalni simboli i oni se često mogu sresti u svom izvornom obliku u fantazijama i snovima. u halucinacijama bolesnika koji imaju groznicu i halucinacijama uživalaca droge.

Ti stari narodi su znali mnogo. već celokupna astrologija svakim danom je sve bliža da joj se prizna vrednost njenih znanja pa čak i njen primat. i on igra veoma važnu ulogu u psihi svakog pojedinca. Astrolozi koji danas govore i po nešto o medicini. Ovo ne znači nipodaštavanje 31 . Otkriveno je da je čovek deo organizma planete Zemlje i da je dobrobit i jednog i drugog potpuno isprepletana a da Zemlja. Astrološko razmišljanje. U stara vremena postojali su i centri gde je ovo učenje izlagano. Tačno je da se bolesti od kojih neki pacijent boluje mogu predvideti kao mogućnost iz horoskopa rođenja. mada astrologija smatra da je taj Um svestan. a možda i više od nas. Iz svoje teorije o kolektivno nesvesnom Jung stvara teoriju arhetipova koji su građa kolektivnog nesvesnog i koji su nasleđe koje delimo sa ostatkom čovečanstva a nasleđujemo ih isto kao što nasleđujemo i fizičke karakteristike od roditelja i preko njih od predaka. Raspored zvezda u Kosmosu u trenutku događaja je direktno vezan za određivanje tog događaja ali danas bi trebalo preispitati sve što je napisano o medicinskoj astrologiji jer ono što nam stiže iz starih vremena je dosta zastarelo. niti je rezultat ličnog iskustva već se izvodi iz nasledne strukture mozga i nasleđenih mogućnosti za psihičko funkcionisanje uopšte. da smo svi mi deo jedni drugih danas nalazi puno svoje opravdanje i potvrdu u teorijama psihoanalize od Frojda i Junga pa na dalje. To znači da se u genetskom kodu DNK (dezoksiribonukleinske kiseline) u svakoj ćeliji organizma a posebno u našem mozgu. Čovek je oduvek znao da se može usmeriti na kreativnu inteligenciju kosmosa. naročito u poslednjem veku. zajedno sa ostalim planetama i zvezdama predstavlja deo ogromnog harmonično uređenog sistema. kolektivnom nesvesnom nalaze svi tipovi reakcija i sveukupno ljudsko iskustvo od nastanka čoveka. Ne samo astropsihologija. ASTROMEDICINA Mudrost drevnih vremena je smatrala da je ljudsko biće sklop duha. promenilo. To je onaj deo psihe koji ne pripada posebno individualnom Egu. nekada univerzalnog sistema prirodne magije. duše i tela. o onome što mi danas svrstavamo pod astrologiju a što je od tog doba pa na ovamo zaboravljeno. Cela naša planeta je obeležena tragovima ogromnog rada i istorijskih tehnika koje su ostaci. Sam Jung kaže: Astrologija danas kuca na vrata univerziteta sa kojih je prognana pre nekih 300 godina.rijskim tumačenjem Zodijačkog kruga oko Zemlje. Ovakvi astrolozi uglavnom ne poznaju medicinu a i malo znaju o bolestima današnjice. u našoj podsvesti. Do pre 300 godina svaki lekar je bio i astrolog a danas je ta pojava i više nego retka. tj. čine to uglavnom na osnovu nekih starih spisa i tradicionalnih shvatanja ali zaboravljaju na činjenicu da se mnogo toga. Svi mi delimo jedan nesvesni um.

proučavanje i tumačenje ritmova i ciklusa. Astromedicina ili ijatromatematika. aura. anatomiji. vidljivi i nevidljivi otvori ljudskog tela. akupunktura. ne možemo zanemariti i njen okultni karakter. odnosno sva ona svojstva i vidovi živog bića koja ne mogu biti predmet ispitivanja naučne i materijalističke medicine jer se radi o mestu gde nastaju ili se sabiraju energije suprafizičkog reda. Bez obzira na nastojanje savremenih astrologa da astrologiju predstave naukom kakve su sve druge priznate nauke.tradicionalnih shvatanja već je to upozorenje današnjim astrolozima da treba uzeti u obzir i sve ono što smo u ovom veku naučili o raznim bolestima i mehanizmima funkcionisanja tela. Takozvana srebrna nit. ekstaza i sl. koja je grana kineske tradicionalne medicine. radiestezija. muzikoterapija. dijagnostici i terapeutici čoveka shvaćenog kao organizam koji je nedeljiv od Svega (Fedar 270c). na primer. Nekad se to podrazumevalo ali danas se astrologija nalazi na prekretnici jer je veliki deo znanja prenet iz davnina. prenosi i akumulira energiju. osećanje mistične topline i drugo jesu delovi suptilnog tela. je u osnovi okultna medicina za koju Ptolomej u delu Tetrabiblios (I. mehanicizmu. Akupunktura. joga. osluškivanje mističnih zvukova i ritmova. Ljudsko telo predstavlja raskrsnicu tokova suptilnih energija koje su analogne kosmosu pa je stoga predmet istraživanja astromedicine takozvana suptilna anatomija i suptilna fiziologija koje predstavljaju sva pozitivna znanja i metode koje se bave ustrojstvom. a načelo da je čovek mikrokosmos i saznanje o postojanju suptilnog tela usmerava astromedicinu na posmatranje. odnosima. organima i funkcijama čovekovog suptilnog tela koje svojim suptilnim centrima i organima absorbuje. Platon je definiše kao okultno umeće koje se sastoji od svih znanja i postupaka utemeljenih na fiziologiji. koje nisu ništa drugo do one tačke u kojima se dodiruju mikrokosmos i makrokosmos i preko kojih se vrši razmena energije. Astromedicina je danas veoma složena i zahteva veliko predznanje. patologiji. fitoterapija. astromedicina ima svoje mesto i svoju primenu jer je kao što kažu stari mudraci kako na nebu tako i na Zemlji. U svakom slučaju. suptilni centri.18) kaže da su Egipćani bili najnapredniji u toj nauci te da su na razne načine povezivali medicinu sa predviđanjem na osnovu kretanja nebeskih tela. simptomatologiji. To znanje treba dovesti u red i uložiti napor da se preradi i sistematizuje i da se neke od tehnika od kojih zavisi primena astrologije usavrše kako bi se dobio što bolji uvid u tehniku tumačenja. 32 . alhemija. energetski kanali i tokovi. inkubacija. materijalizmu i hemiji. 3. Za razliku od službene medicine koja se zasniva na alopatiji. zasniva se na kineskoj metafizičkoj tradiciji i astrologiji a sastoji se u ubadanju igala u određene tačke na telu. okultna medicina u čijoj se osnovi nalazi astromedicina počiva na metodama kao što su homeopatija. kako se još naziva. iriskopija. trće oko.

Sinastrija omogućava da odredimo tip odnosa koji bi smo mogli da ostvarimo sa bilo kojom osobom pod uslovom da znamo vreme njenog rođenja. Većina odnosa među ljudima danas ne dostiže savršenstvo jer samo mali broj ljudi uspeva da izgradi savršen unutrašnji sklad. odnos između nastavnika i učenika ili profesora i studenta. horoskopi radnika i firme u kojoj je zaposlen. skloniji da ih smatraju svojim neprijateljima. Pre nego što se pristupi upoređivanju horoskopa potrebno je najpre pregledati pojedinačno horoskope kako bi se utvrdila sposobnost pojedinca da stvori sklad oko sebe imajući u vidu da kvalitet ličnog odnosa određuje stepen u kome je pojedinac razvio sopstveno unutrašnje biće. sportiste i kluba čiji je član a isto tako se može proučavati odnos između pojedinca i šire zajednice kao što su razne organizacije. Bilo kakav odnos može biti predmet astrološkog sinastričkog ispitivanja. Lični horoskop se može porediti i sa mundalnim ili horarnim horoskopima tako da se može odmeriti uzajamno delovanje i odnos između pojedinca i okoline. deci ili nekim drugim članovima familije. Pravi astrolog zna da svaki čovek poseduje potencijal da stvori harmoniju u sebi i da je sposoban da živi u harmoniji sa drugim ljudima ali samo u toj meri u kojoj je uspeo da uspostavi svoj unutrašnji mir. partije pa čak i gradovi. države. bez obzira da li se radi o roditeljima. To ne znači da oni ljudi koji se nalaze na visokom stepenu razvoja neće imati neprijatelje jer što se nemilosrdnije budu odnosili prema onim faktorima koji razorno deluju na celovitost njihovog bića moći će da uoče da su oni. narodi i sl. Sinastrija je uporedna astrologija koja omogućava razumevanje odnosa čoveka prema čoveku ili pak njegovo prilagođavanje okruženju. Najčešće korišćen vid sinastrije jeste procenjivanje usklađenosti između budućih bračnih partnera ali sinastričko ispitivanje se može vršiti i u odnosima kao što je: odnos između članova porodice. odnos između poslodavca i zaposlenog ili među poslovnim partnerima. Poređenje horoskopa se takođe može vršiti između dva mundalna. Ono što je zanimljivo je to da možemo otkriti vezu ili tip našeg odnosa sa nekom istorijskom ličnošću ili sa nekom osobom koja nam je lično nepoznata ali nas na neki način inspiriše u životu. koji se poistovećuju sa takvim razornim faktorima. Poređenjem horoskopa dvoje ljudi možemo otkriti sve elemente njihove uzajamne usklađenosti kao i stepen i vrstu prilagođavanja koja će biti potrebna svakom od njih da bi ostvarili harmonični međusobni odnos.SINASTRIJA Disciplina astrologije koju nazivamo sinastrijom predstavlja logični nastavak i produžetak astropsiohologije ali isto tako ostvaruje i jaku vezu sa ostalim disciplinama u astrologiji. Na taj način se porede horoskopi između učenika i škole koju pohađa. Postoje ljudi koje unutrašnji nesklad toliko razdire da se može postaviti pitanje da li su ti ljudi uopšte sposobni da ostvare bilo kakav odnos ili zajedništvo s drugim ljudima. dva 33 .

naroda i društva. gradove. Savremeni astrolozi danas se malo bave mundalnom astrologijom a oni koji je ipak proučavaju prave jednu osnovnu grešku a to je njihovo previše oslanjanje na shvatanja tradicionalnih pravila ili određenih aspekata i pojava zanemarujući 34 . Iskušenje da se talenti iskoriste za sebične ciljeve i očuvanje lične nezavisnosti može narušiti sposobnost sarađivanja sa ostalima a lični razvoj zaustaviti. Čovek treba da fukcioniše na najvišem nivou svojih sposobnosti i da razvije sve svoje potencijale do punog kapaciteta. države. Ovakav način rada je veoma diskutabilan. objave rata i sl. Mesečevih mena i ulaska Sunca koji obeležava obnavljanje ciklusa ali i polazeći od veoma retkih pojava kao što su komete i pomračenja. političke i ekonomske procese. Način da čovek ostvari harmoničan odnos sa drugim čovekom. U stara vremena. kraljevi i carevi su uvek konsultovali svoje astrologe i od njih su tražili prave savete pred neki važan događaj.horarna ili između mundalnog i horarnog horoskopa i na taj način je moguće razumeti i proceniti sadržaj odnosa među narodima. Kada jedan deo tela odstranimo on propada a time narušava i opstanak celog organizma. MUNDALNA ASTROLOGIJA Mundalna astrologija ili kako se još naziva. Neki astrolozi antropomorfizmom identifikuju državu ili istorijski događaj a horoskop prave tako što kao datum rođenja uzimaju datum donošenja nekog ustava. Stručnjaci za mundalnu astrologiju tendencije su otkrivali uglavnom polazeći od izvesnih pozicija kao što su konjukcije teških planeta. Samo na taj način čovek doprinosi zajednici i to u nečemu što je samo njegovo i što niko drugi na može u potpunosti da ponovi. Globalna ljudska civilizacija je jedan organizam kao što je svaki čovek ponaosob. svetovna i zakonodavna. Svako izdvajanje iz celine predstavlja proces propadanja tog dela celine. sa širom zajednicom a da pri tom sačuva svoju individualnost i sposobnost potpunog samoostvarenja je ono što pruža sinastrija. državama ili nekim drugim organizacijama i zajednicama i time bi se moglo omogućiti bolje razumevanje i otklanjanje svih smetnji i problema kako na političkom tako i na ekonomskom i svakom drugom nivou. Celovitost čovečanstva je jedini garant opstanka ljudske rase. zakona. Proračun ovih fenomena ima mnogo veću važnost u mundalnoj nego u natalnoj astrologiji. Snaga grupe zavisi od onih koji je sačinjavaju i od stepena međusobne integracije i usklađenosti. Postizanje takve samointegracije je veoma teško. Ona još nosi i prefiks politička jer se bavi proučavanjem i ispitivanjem uticaja nebeskih tela na narode. Astrolozi su nastojali da na osnovu nabeskih kretanja predvide političku budućnost države. predstavlja izuzetno važnu granu astrologije. vlade. proglasa. Najveća tajna egzistencije je u spajanju a ne u razdvajanju.

Trudeći se da tradiciju pomire sa savremenim naučnim duhom današnji astrolozi zanemaruju ili neće da znaju ni za zakone ni za osnove hermetike. Rozenberg. Upravo iz ovih razloga astrolozi su se kroz istoriju ustručavali da se bave mundalnom astrologijom jer su zbog svojih upozorenja i javnih razmišljanja bili proganjani. Isto tako. predsednica Argentine Izabela Evita Peron 1975. Luis de Vol je tendenciozno tumačio Nostradamusova proročanstva a u USA su oni astrolozi koji su proricali pobedu saveznika primali trajnu novčanu pomoć od države. bio je lični astrolog i savetnik Katarine Mediči. Nostradamus. pa je naredio zatvaranje velikog broja astrologa. Od tada nema službenih astrologa u Evropi i najvećim razvijenim zemljama što nije sprečavalo državnike da povremeno zatraže savet od astrologa. među njima i papa Silvester II. Kasnije je Himler oslobodio astrologe da bi iskoristio njihova znanja i sposobnosti. astrolozi su bili strogo nadgledani i kontrolisani. često su savete tražili od astrologa među kojima je najpoznatiji bio Karl Ernest Kraft koji je imao čak i izvesnu političku ulogu usmeravajući odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao neograničeno poverenje. Posle Karla V čiji je astrolog bio Tomas de Pisan uvedeno je zanimanje kraljevski astrolog . javnosti je poznato da je gospođa Bandaranaike. Velike savezničke sile su takođe koristile astrologiju. Himler. Poznato je da je jedan mađarski astrolog postao oficir CIA-e. maja 1941. premijer Šri Lanke redovno konsultovala astrologe i imala veliko poverenje u njih ali to i nije tako iznenađujuće za zemlje istoka. religioznih i ideoloških pokreta i shvatanja. Uprkos tome što je Hrišćanska Crkva bila veoma sumnjičava i protivna astrologiji. godine. Glavne nacističke vođe Hitler. plemići i druge javne ličnosti srednjeg veka i renesanse su imali svoje lične i zvanične astrologe. Mundalna astrologija se bavi i analizom civilizacijskih tokova. na primer. Mundalna astrologija je po svemu sudeći mač sa dve oštrice. nemački car Fridrih II. Prema nekim podacima Hajdrih je tada ustanovio da su astrolozi Hesu savetovali da napusti Nemačku jer su prorekli njen poraz. Mnogi astrolozi su stradali a javna je tajna da i danas velike sile imaju u svojim tajnim službama astrologe i 35 . Hes i drugi. mnogi vladari. U novije vreme. Najpoznatiji tog doba. službena astrologija je bila gotovo zanemarena ali je. Burboni su nastavili ovu tradiciju a definitivno je ukida Luj XIV 1682. 10. Ovo je posebno bilo izraženo na Hrišćanskom zapadu. a na francuski dvor astrolozi ulaze sa dinastijom Valoa.lekar a od XVI veka i zvanje kraljev astrolog. spaljivani a u novije vreme ubijani i zatvarani. nemačkog komandanta Rudolfa Hesa a koji je bio najnaklonjeniji astrologiji i okultizmu. godine. francuske kraljice. godine izazvala velike proteste kada je za premijera izabrala čoveka sklonog astrologiji. Posle neobjašnjivog bekstva u Englesku. Ono što je malo poznato je uloga astrologije i okultnih nauka za vreme II svetskog rata.pri tom umeće i sposobnost posmatranja sveta u opštim dimenzijama razvoja kako nacija i država tako i proizvodnih sila i zakona. Alfonso X takođe.

broj ledenih bregova u Severnom Atlantiku. Predviđeno je bilo posle podne 15. izazivanje i širenje seizmičkih talasa i tektonskih promena zemljine plastičnosti. sušne i rodne godine. predstojeću katastrofu. najezde insekata i slično. Sunčeve pege. neke okultnog karaktera. izazivaju različite klimatske promene što nauka danas dokazuje. Ovo vreme je variralo u nekoliko minuta u ostalim zonama koje je zemljotres ugrozio. iako mnogo stara. Nekoliko nedelja pre onog dana kad je bilo izračunato da će se zemljotres desiti. ASTROMETEOROLOGIJA Astrometeorologija predstavlja prirodnu ili fizičku astrologiju koja se bavi izučavanjem delovanja nebeskih tela na atmosferu. astrolozi i sveštenici su vršili verske obrede. da bi ublažili. koliko je to u ljudskoj moći. poplave. Ciklus sunčevih pega koji se obnavlja svakih jedanaest godina deluje na količinu godišnjih padavina. odnosno smenom godišnjih doba. Astrološka predikcija zemljotresa je bila objavljena oko godinu dana pre nego što se zemljotres zbio. hidrosferu i barisferu zemljine lopte. među mnogima ali nadasve upečatljiv primer neverovatne tačnosti astrološke predikcije: Da astrologija nije bez naučne vrednosti naročito kad se njom bave njeni veliki posvećenici.41 po podne. Ovo pokazuje da su astrološki proračuni bili tačni a verovatno su to indijski 36 . U vezi sa predviđanjem klimatskih promena i uslova a na osnovu astrologije postoji zabeležen jedan. modulacijom magnetnog polja stvara efekte plime i oseke. navodi nas njihova neverovatna preciznost u predviđanju velikog zemljotresa koji je u januaru 1934. januara i on se desio u 2. tako da je i u ovo moderno doba posao astrologa koji se bave mundalnom astrologijom veoma rizičan. kao što se i dogodio. Mesec. vodostaj jezera. Kosmičke sile i energije izazivaju i reakcije dublje unutrašnjosti Zemlje kao što su vulkanske erupcije. Biharu i ostalim mestima severne Indije i u Nepalu. Primer za to je čuveni Šef lerov kalendar iz vremena pre II svetskog rata koji je bio do te mere precizan da su ga Nemci koristili za planiranje svojih ofanziva. Astrometeorolozi koriste mnoge proračune ali u novije vreme se sve više u obzir uzimaju i položaji fiksnih zvezda i neekliptičkih sazvežđa pa su u mnogo boljem položaju od službenih meteorologa koji često greše jer se današnja meteorologija zasniva isključivo na posmatranju i merenju vidljivih fenomena. Može se reći da je astrometeorologija. Danas je i naučnicima jasno da se klimatske promene dešavaju prilikom prolaska Sunca kroz četiri kardinalne tačke na ekliptici. i to je potvrđeno. naročito one dugoročne. Astrometeorologija daje izuzetno precizne prognoze vremena. godine izazvao velike i zastrašujuće ljudske i materijalne gubitke u Bengalu.druge okultiste i da se koriste njihovim znanjima i sposobnostima. od svih astroloških disciplina najbliža nauci. koje su astrolozima poznate još od antičkih vremena.

Postoji jedan upečatljiv primer a to je horoskop koji su astrolozi izradili za čuveni ali nesretni brod Titanik 1912. Današnja nauka nije u stanju da predvidi ovakve događaje pa bi stoga bilo preporučljivo svakom ozbiljnom naučniku bez obzira čime se bavi da se makar delimično posveti izučavanju astrologije i okultnih nauka. godine kome su predvideli katastrofu i koji je stradao upravo zbog toga što se njegovi vlasnici nisu obazirali na upozorenja astrologa. rata. Upravo u mogućnosti da sve može imati svoj horoskop. organizacijama. naravno ukoliko kartomant poseduje praktično znanje astrologije i izraženu intuiciju. Ona se pojavila još u starom Egiptu ali su egipatski sveštenici . projektovanjem.astrolozi predvideli na osnovu položaja svih sedam vidljivih planeta u Desetoj kući. Ova tendencija nije nova. pokretima. određivali vreme početka svake bitke. U staro doba kraljevski astrolozi su je uglavnom koristili za planiranje početka pohoda. Horarna astrologija je danas veoma popularna naročito na zapadu u krugovima ljudi koji se bave planiranjem. mundalnog horoskopa Indije. Svako ljudsko delo je nastalo pod određenim konstelacijama pa kao takvo nosi i karakteristike tih upliva. Ova grana astrologije se bavi određenim događajem ili predmetom a težište stavlja na mesto i vreme postavljenog pitanja. prave horoskopi firmama. partijama ali i monumentalnim građevinama pa i umetničkim delima. kompanijama. Tako se na primer. kući Jarca. sve može biti analizirano i imati svoj horoskop. navelo je kvaziastrologe da komercijalizuju astrologiju praveći horoskope za svaku sitnicu što predstavlja njeno srozavanje kao nauke.astrolozi za tu svrhu koristili Tarot jer sistem proricanja sa kartama je lakši i jednostavniji od pravljenja horoskopa a isto tako daje neverovatno precizne rezultate. Horarna astrologija je izuzetno precizna i izaziva divljenje kod ljudi a prostim jezikom je teško objasniti zašto je to tako. mesto bitke i donosili odluke ko će od vojskovođa voditi bitku. te ako se koristi na pravi način može biti veoma moćno oruđe. menedžmentom i svim vrstama biznisa i sličnim poslovima. Jednom rečiju. ELEKCIONA ASTROLOGIJA Elekcona astrologija je jedna najznačajnijih formi astologije. 37 . HORARNA ASTROLOGIJA Horarna astrologija kao astrološka disciplina oduvek je imala veliki značaj koji nije ništa manji od natalne i mundalne astrologije.

Proricanje tog tipa ne spada u domen nauke. Ovom tehnikom može se odabrati povoljan trenutak za kupovilnu ili prodaju. otpočinjanje posla. Astrolog treba da zna dve stvari. da omogući čoveku da stekne istinsko proročko poimanje. zakazivanje operacija i specijalističkih pregleda. Druga strana astrološkog umeća predskazivanja se odnosila na život pojedinca u svrhu proricanja uspeha ili sreće vezanih za posao. Mogućnost primene elekcione astrologije je mnogostrana. odnosno omogućava saznavanje trenutnih uslova i razloga koji su doveli do takvih trenutnih uslova. prijatelje. potomstvo. ona je uglavnom korišćena u cilju predskazivanja vremenskih prilika ili određivanja toka državničkih poslova. podno-šenje tužbi. kao i saznanje kakav će biti ishod. Neki astrolzi su fatalisti dok su drugi malo fleksibilniji ali i jedni i drugi se bave proučavanjem sveta koji je u velikoj meri predodređen jer čovečanstvom danas. zdravstvene prilike. kao nijedan drugi metod. Sve ovo podpada pod mundalnu astrologiju i astrometeorologiju. To znači da ljudski život nije samo obično haotično stanje već ga treba posmatrati kao celinu i kao jedno sa celokupnim kosmosom i Univerzalnim zakonom. brak. U svrhu predskazivanja astrologija se proučavala od najstarijih vremena. protivnike. Danas se obično shvata da astrologija može da predskaže pojedinačne događaje u životu. plodnost godine i sl. naročito od Ptolomejevih vremena. već zahteva nadprirodne sposobnosti koje danas nisu baš tako razvijene kod ljudi. kao i opozicija Sunca i Meseca. Razlika između horarne i elekcione astrologije ogleda se u sledećem: Horarna astrologija daje odgovor na postavljeno pitanje. kojem je svest vrlo slabo razvijena a samokontrola jedva zastupljena. koja nam omogućava da odaberemo najbolje vreme za otpčinjanje neke akti-vnosti.Dakle. Astrologija može. epidemije. astrologija je uglavnom korišćena u dve svrhe. sklapanje ili razvod braka. oskudica u hrani. poplave. začinjanje deteta i sl. imovinu i sve druge životne delatnosti. APOTELEZMATIKA Apotelezmatika ili kako se još naziva astromantija je mantička veština ili umeće proricanja budućnosti na osnovu posmatranja nebeskih tela. odnosno da Zakon upravlja fizičkim kosmosom a da se taj zakon nalazi u korelaciji sa ljudskim individualnim i društvenim svetom. Prva se odnosila na predviđanje prirodnih pojava kakve su oluje. Elekciona Astrologija traži najpovoljniji trenutak koji će omogućiti da se stvari odvijaju na najbolji mogući način. U početku. ljubav. neminovno i skoro automatski upra- 38 . Kasnije. Međutim to nije baš tako. Predskazivanje ovih događaja vršeno je uglavnom na osnovu eklipsi i konjukcija. elekciona astrologija je zapravo izborna astrologija.

Za raskorak između duhovnog i materijalnog krivi su oni koji su munjevito forsirali razvoj nauke i tehnologije bez kontrole duha nad materijom i time prouzrokovali involuciju duha i svesti čoveka. Ovakvo stanje koje bi se u duhovnom smislu moglo nazvati involucijom dovelo je do uspostavljanja zakona prosečnosti po kojem je čovek podložan svim uticajima. Pod sudbinom podrazumevamo skup skrivenih sila koje određuju spoljašnji otpor na koji nailazi volja pojedinca. c) Sistem progresivnog horoskopa. od koga se zbog veće udaljenosti od trenutka rođenja ne može očekivati da deluje dublje od sistema ekvatorijalnih lukova. Tranziti su u većoj meri vezani za univezalnu ili opštu nego za pojedinačnu sudbinu. Tako. Astrologija bi trebalo da bude putokaz samodisciplinovanim umovima misaone prirode koji žele da sami upravljaju svojim životom. odnosno mogućih načina predskazivanja u astrologiji: a) Sistem razmatranja natalnog horoskopa sa njegovim aktivnim i latentnim potencijalima i mogućnostima za budući razvoj pojedinca. vreme kada Mesec uđe prvi put posle rođenja u istu fazu u odnosu na Sunce kao prilikom rođenja služi kao pokazatelj 39 . Onima koji nisu tome skloni. e) Sistem embolizmičkih lunacija koji je obradio Plasidus označava da svaka lunacija posle rođenja odgovara po jednoj godini života. može koristiti ukazujući im na povoljne ili nepovoljne periode kada bi mogli da postignu plodne rezultate ili da zaobiđu nepotrebne neprilike. čije dejstvo. koji verovatno predstavlja najprirodniji razvoj jedinke iz semena ili jajeta i koji je predstavljen natalnim horoskopom.vljaju zakoni i sile van domašaja bilo pojedinca bilo grupe. njegove želje i razum. sudeći po blizini u odnosu na vreme rođenja. Glavni problem na koji se nailazi prilikom ove metode je vremenska neopredeljenost u pogledu mogućeg i verovatnog početka ispoljavanja različitih potencijala i mogućnosti. usled njihove najveće udaljenosti od vremena rođenja smatramo površnijim i raspršenijim od efekta progresivnog horoskopa. Postoji nekoliko sistema. ali u isto vreme nagoveštava način na koji treba obrazovati skladnu celinu između pojedinačne i opšte ili univerzalne sudbine. b) Sistem ekvatorijalnih lukova. ali mu nedostaje sposobnost detaljnijeg procenjivanja opštijih i rutinskijih životnih događaja. d) Sistem planetarnih tranzita. Astrologija teško da može zaustaviti involuciju. mada ujedno i povezuje ova dva sudbinska aspekta. Njegova prednost se sastoji u opredeljenosti i jednostavnosti u opisivanju glavnih smernica razvoja ili promena u životu. mada se mora boriti za njeno zaustavljanje i preusmeravanje kao jedini spas čovečanstva od propadanja i mentalne retrogradacije.

odnosno apotelezmatika kao njen deo je u osnovi mantička veština koja se zasniva na vanvremenskoj spoznaji stvari i događaja i to posredovanim putem pomoću veštine tumačenja. odnosno vidovitost. gatalačka veština. a) lično. individualno dejstvo može biti: 1) indirektno. a) realno. b) specijalno. Ona je induktivna metagnomija. odnosno jasno viđenje. 2) direktno. druga lunacija drugu godinu života i tako redom po sistemu mesec za godinu. c) spoznaja skrivenih stvari (kriptostezija). konjekturalna veština. vizije. posredno ili indirektno proricanje je u osnovi umeće čitanja simbola a neposredno ili direktno proricanje je dar intuicije. tj. 2) kroz prostor. 40 . odnosno. ASTROLOGIJA I MANTIČKE VEŠTINE Postoji utvrđeno mišljenje da je astrologija osnov svih proročkih veština. predosećanja ili viđenja. Međutim astrologija. Prema tome. b) spoznaja živih bića (telepatija).6) i Platon u delu Fedar (244 sq) tvrde da postoje dve vrste proricanja od kojih jedno proizilazi iz umeća a drugo iz prirode. a) budućnost (prekognicija). Ciceron u delu O gatanju (I. b) prošlost (retrokognicija). vizija. odnosno. c) Inicijativna apotelezmatika se bavi proučavanjem konstelacija koje utiču na događaje koji se tiču zajednice. odnosno. Proricanje kao dar i sposobnost. veština. mada neki astrolozi osporavaju ovu tvrdnju nazivajući astrologiju konjekturalnom naukom. Apotelezmatika kao prognostička i proročka veština predstavlja primenjenu astrologiju koja se deli na tri grane i to: a) Genetlialogija proučava sudbinu pojedinca.prve godine života. b) Horoskopija ili inicijativna apotelezmatika se bavi uticajima sa povoljnim ili nepovoljnim učinkom bilo na pojedinca bilo na zajednicu. b) simbolično. Dar i sposobnost proricanja je sveto znanje i predstavlja paranormalnu ili ezoterijsku spoznaju: 1) kroz vreme. a) spoznaja stvari (telestezija). odnosno.

izuzev nekih. međutim ne može se reći da je astrologija osnov svake od njih. (-) 0 (+) protežna beskonačnost neprotežna beskonačnost TRENUTNO Slika 1. nemaju u osnovi astrološku konjekturalnu veštinu. 41 . Trenutak je ovde i sada. onomantija. Gatalačke veštine. već izraženu intuiciju i osećaj za poimanje simbola. hiromantija. U vezu sa astrologijom se može dovesti jedino hiromantija (gledanje u dlan) jer je dlan čoveka u suštini ista slika kao i karta neba u trenutku rođenja samo ima drugačije simbole i tarot kao vrsta kartomantije jer tarot u osnovi predstavlja astrološku horarnu predikciju kao zamenu za često komplikovano proračunavanje horoskopa a odnosi se na jednostavna pitanja. ono što jeste a trenutno je ono što prolazi a još nije prošlo i ono što dolazi a još nije došlo.Proricanje se zasniva na jednom specifičnom unutrašnjem osećanju a to je osećaj za trenutno. Tačno je da kosmičke sile i energije vrše upliv na formiranje znakova i simbola pa se verovatno stoga astrologija dovodi u vezu sa veštinama njihovoh tumačenja. U Kini se takođe na osnovu astrologije razvio Ji Đing (Knjiga Promene) koja je predikcija Kineske tradicionalne metafizike. Grafički prikaz dodira protežne i neprotežne beskonačnosti u trenutnom Postoji mnogo gatalačkih veština kao što su kartomantija. geomantija i druge.

Dok se praktična astrologija razvijala u mnogobrojnim različitim sistemima. Tek je sa razvojem humanističkih nauka zasijala punim ali i novim sjajem. da se njihovo ustrojstvo zasniva na simbolizmu koji daje rezultate i činjenici da se prenose kroz ezoterične krugove i kroz folklorna strujanja kao opšti ključevi svemira shvaćenog kao svete. se razvijala kroz četiri astrološke škole i to: a) Tradicionalistička škola b) Simbolistička škola c) Strukturalna škola d) Naučna škola TRADICIONALISTIČKA ŠKOLA Tradicionalisti smatraju da je sve što ima da se kaže o teoriji astrologije rečeno od Ptolomeja do Morina de Vilefrankea. Klaudije Ptolomej je grčki astronom i geograf iz II veka pre nove ere i jedan od autoriteta na kojeg se tradicionalisti najčešće pozivaju. optikom. gnomikom. Tradicionalisti smatraju da vrednost astrološkog znanja i prakse duguju. Približnost koja se javlja u tumačenju horoskopa posledica je jednog nepoznavanja tradicije koja nikada nije bila sporna. U tim trenucima astrolozi su se uglavnom povlačili u tradicionalizam.ASTROLOŠKE ŠKOLE Astrologija kao nauka nije u potpunosti jedinstvena u svojim teorijama. astrologijom. geografijom. nego činjenici da su univerzalna i da postoje odvajkada kao i to da su istovremeno narodna tekovina i tajna. Tradicionalistička škola je uvek okupljala i danas okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog celokupnog znanja koje imamo iz oblasti ove konjekturalne nauke. mitova. Njegova knjiga Almagest je temelj tumačenja 42 . Bio je jedan od najvećih naučnika Starog doba a bavio se astronomijom. oblika. Tradicionalistička škola predstavlja teoriju astrologije koja je osnova sveg znanja a otkriva i svo ne znanje principa astrologije. Tradicionalna astrologija svojom metodologijom predstavlja otkrivanje jedinstva ili suštinske korespondencije simbola. Doživljavala je mnogobrojne uspone i padove i često je bivala dovođena u pitanje. teorijska astrologija. dogmi i slično. muzikom i mnogim drugim naukama tog doba. ne objektivnosti ili erudiciji. uglavnom na zapadu. matematikom. nedeljive i analogijske celine.

Simbolistička škola uvodi i psihoanalizu u astrologiju i tumačenje horoskopa. koja je bila prihvaćena od većine astrologa i astronoma do XVI veka. super Egom Sunce i Saturn. čiji se pokretni centar premešta na drugi krug koji za centar ima Zemlju koja je smernik.kretanja planeta koji je po njemu nazvan Ptolomejev sistem ili Teorija epiciklusa. Sunce i Mesec opisuju krugove stalnim kretanjem. Pokazujući da je moguće odrediti područje epiciklusa i smernika. čovekovim JA vladaju Ascedent i Merkur. SIMBOLISTIČKA ŠKOLA Simbolistička škola je proistekla iz Frojdove teze o nesvesnom kao i iz Jungove teorije o arhetipovima. Od tada je bilo moguće napraviti kartu neba u trenutku rođenja. to jest 43 . Ova škola je zodijačkoj tipologiji dodala odnose između znakova i kompleksa u smislu težnje da se uspostavi most između opaženog i neopaženog. koristeći neke ideje Hiparha i Apolonisa iz Pergama. Karl Gustav Jung. Prvi je primenjuje Andre Barbault 1961. je astrologiju pridružio teoriji arhetipova i time započeo ovu novu astrološku struju. njih 27 po Eudoksu a 55 sfera po Aristotelu. Ptolomej je napisao i delo Tetrabiblios u kome razvija teoriju Kuća i uvodi odnose između horoskopa i zakona fizike koji uvek važe. što potvrđuje promenu njihovog prividnog prečnika. Simbolisti teže da astrologiju očiste od krute primene tradicionalističkog mehanicističkog načina tumačenja horoskopa. Planete opisuju krug. naroćito teorije četiri elementa i teorije četiri telesna soka. On smatra da horoskop odgovara jednom trenutku međusobnog razgovora Bogova. nešto udaljenom od središta. Mnogi astrolozi smatraju da psihoanaliza može obogatiti astrologiju ne samo svojim jezikom već i jednim sasvim novim pristupom tumačenju horoskopa. Nikola Kopernik je oborio ovu geocentričnu koncepciju svemira ali je to nevažno jer astrologija uzima u obzir samo ugaone razmake koji razdvajaju planete a ne stvarne pozicije. švajcarski psiholog i psihijatar. smatrao da je Zemlja nepokretna u centru sveta i da se zvezde nalaze na nepokretnoj sferi koja sama rotira oko sebe za jedan siderički dan. Naše JA. Pre toga mnogi Grci su smatrali da planete kruže oko Zemlje po krugovima ili koncentričnim sferama. to jest uraditi horoskop kakav mi danas koristimo. godine. epiciklus. Astrolozi koji su prihvatili Frojdov jezik smatrali su da sklopom psihičkih snaga koje upravljaju ponašanjem ljudi a kojih nisu svesni vladaju Mesec i Neptun. kao i psihička energija izazvana erotskim impulsima su podređeni Marsu i Plutonu. Ptolomej je. Ptolomej je mogao da dosta približno prikaže kretanje planeta.

To je razlog zbog kojeg nekad sebe zateknemo kako radimo nešto što ne možemo potpuno objasniti. izgleda da bi bilo korisno za astrologiju da uzme u obzir postojanje psihologije. Po Kantu. Ali. Možemo pokušati da ih ignorišemo. Simboli u astrologiji predstavljaju neku vrstu šifre za stvari koje je teško izraziti rečima jer oni podrazumevaju percipiranje svemira na dubljem nivou od nivoa reči. naročito o ličnosti i nesvesnom. To su stvari o kojima sanjamo i koje osećamo ali ih ne umemo izraziti. kolokvijalno. i ono najapstraktnije. I niko se ne može nadati da će ga odrediti ili razjasniti. nesvesni vid koji nikad nije tačno određen ni potpuno razjašnjen. apstraktne ili konkretne pojave i koji je ekvivalent njihovog značenja a u sebi nosi asocijativnu i sugestivnu komponentu kao i čulni prikaz nečeg duhovnog.psihičkih arhetipova. Jung u svom delu Čovek i njegovi simboli kaže: Reč ili slika je simbolična kada sadrži nešto više od očiglednog i direktnog značenja. grčkih i rimskih bogova ali astrološki posmatano oni nisu samo bogovi. U nekim filosofijama simbolistika je reprezentacija osnovnih funkcija svesti jer se celokupno ljudsko mišljenje i ono najobičnije. Ona ima jedan širi. Rejmon Abeliou kaže: Simbolička astrologija ostavlja otvorena vrata za tumačenja na različitim nivoima. Simboli u astrologiji su univerzalni simboli i oni predstavljaju nagone i sklonosti koje su zajedničke celini čovečanstva. simbol je predstava predmeta po analogiji a Spenser i drugi pozitivisti simbole smatraju izrazom stvarnosti. ili kako izgovaramo nešto što ne možemo potpuno razumeti. Astrologija je puna i prepuna mesopotamijskih. U svojim razmišljanjima o astrologiji on dalje kaže: Očigledno je da astrologija može mnogo da ponudi psihologiji. Ja sam gotovo siguran da se ponešto može naučiti od njene metode simboličkog tumačenja. Ipak simboličku astrologiju ne možemo smatrati samo astrologijom drugog reda jer ona simbolom predstavlja lik koji utelovljuje i u sebi reprezentativno sadrži smisao nekog predmeta. oni su i simboli arhetipske slike koje služe izražavanju ljudske podsvesti. kao ona o simbolu koji je i sam višeznačan ali čuva izvesno jedinstvo jer uspostavlja vezu između svih mogućih tumačenja. Simbolistička astrologija je ipak potisnuta od astrologa koji joj pripisuju intelektualizam i po njima je ona samo astrologija drugog reda. vavilonskih. Istražujući simbol. Ova simbolička astrologija je već astrologija drugog reda. U dubokoj unutrašnjosti čoveka postoje mnogi strahovi. matematičko i logičko odvija u simbolima. 44 . um je upućen prema idejama koje leže izvan domašaja razuma. da ih potisnemo ali one uvek ostaju tu u nama i bez obzira šta radili one će isplivati na površinu naše svesti. To znači da mi moramo istražiti svoj unutrašnji svet. nade i želje. svoju podsvest.

delimično ili sasvim. Strukturalizam je danas postao opšte načelo empirijske psihologije u nekim područjima psihološkog istraživanja ali i dalje postoji veliki jaz između astrologije i ne samo psihologije već i svih drugih nauka. interfunkcionalnu celinu gde svaki element odgovra određenoj konstelaciji ili aspektu na karti neba.STRUKTURALNA ŠKOLA Strukturalizam uopšte predsavlja metodološki i istraživački postupak u mnogim naukama koji polazi od pojma strukture kao temelja koji je ustrojstvo i raspored elemenata neke celine sastavljene po nekom pravilu. Osnovna postavka. psihički život pojedinca. to jest geštalt teoriji. da se elementi međusobno preklapaju i urezuju jedan u drugi. astropsiholozi pripadnici strukturalne škole. doveo je do veoma oštrih naučnih sporova i stvaranja raznih teorija kao što su vitalizam. Strukturalna škola u astrologiji ponajviše je okrenuta astropsihologiji. U interesu je čoveka da ovaj razdor nestane i da obe strane shvate Jungov poziv na međusobno ispomaganje i saradnju. Jedan od najvećih zastupnika strukturalističke škole. Ona posmatra psihički život kao organsku. Strukturalisti smatraju da karta neba omogućava da se sagledaju svi elementi kako bi se rastumačila njihova kombinatorika. predstavljali su deo jedne struje mišljenja koja je obeležena frojdizmom. iz tridesetih godina XX veka. izolaciju pojedinih elemenata. istočnjačkim filosofijama i traganjem za unutrašnjim saznanjem. psihovitalizam. Ti naučnici su nastojali da pojam strukture unesu u osnove nauke od fizike do psihologije i kulturne istorije što je najkarakterističnije izraženo u teoriji oblika. neovitalizam i druge koje su posledica finalističkog objašnjenja interfunkcionalne svrsishodnosti prirodnih struktura. 45 . Strukturalizam koji su mnogi naučnici zapravo preuzeli iz astrologije. Preteče ove škole. traže da se svaka psihička manifestacija nastoji razumeti iz celine društvenog života kojoj pripada i koju izražava a na osnovu proučavanja konstelacija i međusobnog preplitanja emanirajućih energija makrokosmičke ravni. Žan Karteret astrologiju ne smatra znanjem koje se ostavlja spolja već znanjem koje je projekcija prisutnosti sveta u svesti. podrazumeva potrebu njihovog dešifrovanja kako bi postali razumljivi. Takva struktura je svaki živi organizam. mada to ne priznaju. Otklanjajući. društvena zajednica i slično. U astrologiji termin struktura označava suprotnost celini građenoj dispozicijom elemenata a to je organska ili interfunkcionalna celina u kojoj svaki element zavisi od drugih elemenata i samo u svom sadejstvu s njima dobija svoje značenje.

tamnijih oblasti na njegovoj površini i velikih erupcija pri kojima se ogromne količine usijanih gasova izbacuju u Svemir. međutim. Malo se. što nam govori da je astrologija sve bliža i potpunom akademskom priznanju. Ono što je potvrđeno kroz astrološku praksu danas mnogi naučnici ne smatraju slučajnošću jer se to javlja kao konstantna pojava. Sve ove promene praćene su intezivnim kratkotalasnim elektromagnetskim zračenjem. astromedicina. astrologija o tome govori već hiljadama godina. Neki od tih uticaja mogu biti izuzetno štetni. Bez obzira na to. godine objavljuje tezu koja govori o istovetnosti Sunčevih i Pavlovljevih tipova a koja je zasnovana na osnovnim mehanizmima nervne aktivnosti. Na Sunce se do sada gledalo samo u pozitivnom smislu odnosno. Naučnici nastoje da astrologiju uklope u sistem i rezultate astronomskih istraživanja kao što su na primer. heliobiologija. egzobiologija i druge. Mnoge druge izgledaju istinito ili se pak ne mogu smatrati za plod slučajnosti. Po tome Sunce deluje pozitivno na našu planetu i živi svet. poklanjalo pažnje činjenici da je naša zvezda izvor ogromnog spektra elektromagnetnih talasa koji u velikoj meri mogu uticati na živi svet naše planete. Međutim. Mesečevih mena. Astrolog Žan Pjer Nikolas 1965. Nauka se razvija i nova saznanja sve više ukazuju na ogroman uticaj kosmosa na život ne samo ljudi već i svih živih bića pa i nežive prirode. i u akademskim krugovima se počinje postepeno menjati odnos prema astrologiji. Na Suncu povremeno dolazi do pojava sunčevih pega. današnja nauka dugo nije htela prihvatiti ni samu pomisao da astrologija može imati bilo šta zajedničko sa strogim naučnim principima izučavanja. Iako se metodološki pristup tih novih disciplina bitno razlikuje od astrološkog pristupa važna je činjenica da se i jedni i drugi bave istim objektima proučavanja. zastupa teoriju o postojanju fizičkog odnosa između kosmičkih ritmova i ljudskog ponašanja pa se stoga naziva još i fizičkom ili kosmobiološkom astrološkom školom. U novije vreme ipak dolazi do pomaka. nauka ne otkriva ništa novo. Suncu kao izvoru svetlosti i toplote. meteorskih kiša i raznih drugih pojava koje utiču na živi svet naše planete. Nauka je do sada najveću pažnju posvetila ispitivanju uticaja Sunca i Meseca i postigla ne male rezultate. čiji je centar u Švajcarskoj i koja ima mnogo pristalica. istraživanja koja se oslanjaju na uticaj hromosferičnih erupcija. Sunčeve pege su problem koji danas veoma zaokuplja pažnju heliobiologa jer 46 . za ovih nekoliko hiljada godina.NAUČNA ŠKOLA Naučna škola. Mnoge od ovih teza danas se smatraju nepobitnim. vodilo se računa samo o dve stvari. U okviru već postojećih nauka počele su se razvijati i neke nove naučne discipline kao što su kosmobiologija. uticaj Sunčevih pega. da dobro upućeni astrolog može predvideti neke stvari koje na prvi pogled spadaju van granica realnih mogućnosti saznanja. Teorija i praksa astrologije se do te mere razvila.

Naučna posmatranja pega počinju tek od 1611. To znači da se drveće više razvija u periodu povišene aktivnosti Sunca i to čak i u onim slučajevima kada vremenske temperaturne prilike nisu naklonjene takvom razvoju. U hemiji postoje takozvane aberantne reakcije i pod tim pojmom su svrstane sve reakcije koje po nekad bez uočljivog razloga ne daju rezultate iako su u praksi proverene mnogo puta. astronom Vilijam Heršel je ukazao na određenu vezu između broja sunčevih pega i rodnosti žita. Češki psihijatar Dr Eugen Jonas od 1968. Dr. Astronom Hejl je 1908. u jednom radu iz 1962. mora biti još očiglednije. Edvard Dvej. je u svojim statističkim istraživanjima utvrdio da se mnogobrojni prirodni ciklusi poklapaju sa ritmom sunčevih pega kao što su na primer: količina godišnjih padavina na koje ukazuje debljina godova na drveću. rodne godine Rajnskih i Burgundskih vinograda.e. Odstupanja su pripisivana nemarnosti eksperimentatora sve dok se tim problemom nije pozabavio italijanski hemičar Đorđo Pikardi koji je ustanovio da je Sunce isključivi krivac za pojavu aberantnih reakcija a svoj zaključak je prokomentarisao na sledeći način: Ako Sunce tako deluje na proste hemijske reakcije. osnivač fondacije za izučavanje ritmova. onda njegovo delovanje na žive sisteme. L. Učestalost pojavljivanja pega dostiže vrhunac u proseku svakih 11 godina. godine objavljuje nalaze svojih istraživanja u kojima je pokazao da se smrtnost od tuberkuloze u Hamburgu. vodostaj jezera Viktorija u Africi. godine. godine i pri tom je zaključio da u 72% slučajeva ratovi. što je u istoriji nauke zabeleženo kao prvo otkriće magnetnih polja van Zemlje. Profesor A. godine. nestašica hrane u Indiji uzrokovana sušom. godine vodi centar za istraživanje korelacija između planetarnih kretanja i fiziologije žene i bez obzira što se radi o naučnoj instituciji ovde se vodi računa i značajna pažnja 47 . do 1900. godine a prvi ih posmatra Galilej. Pege na Suncu su prvi put u istoriji opisali astrolozi još 350.se pokazalo da njihov uticaj na biosferu Zemlje nije zanemarljiv. Ovaj ciklus se savršeno poklapa sa ciklusom kod drveća što se može zapaziti na poprečnom preseku drveća. ali je to bio slučaj kada se ova pojava mogla posmatrati golim okom. Postoji još jedno značajno zapažanje a to je pojava sunčevih pega u periodičnim intervalima. u kome su obrađeni podaci u periodu između 1957.n. stepen godišnjih izliva Nila u Egiptu i sl. U XIX veku. Takođe. prikazana je očigledna zavisnost broja novoprimljenih pacijenata u osam velikih neuropsihijatrijskih klinika u Njujorku od sunčeve aktivnosti. revolucije i migracije koincidiraju sa vrhuncima u ciklusu sunčevih pega.e. godine p. Kopenhagenu i Cirihu povećava u danima na vrhuncu solarne aktivnosti. godine otkrio da se pojava pega poklapa sa isijavanjem jakih magnetnih polja.n. Savremena statistička istraživanja su ovu tvrdnu u potpunosti potvrdila. Čijevski je analizirao istorijske događaje u periodu od 500. broj ledenih bregova u Severnom Atlantiku. Faure 1920. godovima. godine p. koji predstavljaju veliki skup složenih i osetljivih reakcija. i 1961.

pasulja i drugih mahunastih kultura prinos se može uvećati čak i do 80% (prema podacima iz L′ Agriculture biologique). Kosmički faktori deluju na živi svet naše planete i bez obzira da li je to dokazano naučnim putem ili ne mi ih ne smemo zbog našeg nedovoljnog znanja ni podcenjivati ni zanemarivati. Kolisko. na primer valerijane. Prema radovima koje su izveli E. Uticaj Meseca u poljoprivredi je takođe evidentan. a specifično kod kukuruza za 30-40%. Sadržaj lekovitih sastojaka kod biljaka. Đubrenje useva treba vršiti za vreme Mladog a ubiranje plodova za vreme Punog Meseca. Potrebne su čitave ekipe stručnjaka raznih naučnih profila koji bi se prihvatili naučne provere viševekovnog znanja astrologije i ako bi to učinili nepristrasno uz poštovanje najviših normi naučnog morala. On je otkrio da žena može da zatrudni samo ako je Mesec u istoj fazi u kojoj je bio kad je ona rođena. Možda baš preko ove naučne discipline možemo očekivati i naučnu rehabilitaciju astrologije i time akademski opravdati korišćenje novog termina koji je već u upotrebi . Jedan naučni tim iz Majamija (USA) ustanovio je. mogla imati veliki značaj. ukoliko se vrše korektno. astrologija bi konačno zauzela svoje mesto u sistemu akademskih nauka koje joj i bez sumnje pripada. da se dani kada su počinjeni zločini podudaraju sa mesečevim fazama. Na osnovu eksperimenata savremene nauke utvrđeno je da je za najveći broj biljaka najpovoljnije vreme za setvu 2-3 dana pred Pun Mesec. 48 . još u antičko doba. na taj način se rod kod žitarica može uvećati za 25%.se pridaje tradicionalnim znanjima astrologije. Ubistva su češća za vreme Punog Meseca a zatim za vreme Mladog Meseca. je najveći u podne pa je stoga tada i treba brati. Utvrđeno je da je sadržaj nikotina u duvanu najmanji u podne a najveći u ponoć. Kod graška. naglašavao uticaj Meseca na useve. Ovaj proračun korišćen u kontraceptivne svrhe pokazao se efikasnim u 98% slučajeva. Istraživanje tog uticaja se mora širiti i predstavljati stalan naučni izazov u kome bi čak i amaterska istraživanja. analizirajući 2000 ubistava.naučna astrologija. Berba industrijskih i lekovitih biljaka takođe može biti svrsishodnija ako se vodi računa o vrmenu berbe. Svojim pacijentkinjama izračunava ritam mogućnosti oplodnje. Po njemu drveće treba seći za vreme Mladog Meseca a rezanje i kalemljenje voćaka za vreme Punog Meseca. Kosmobiologija je relativno mlada nauka kojoj tek predstoje mnoga otkrića s tim što bi morala uzeti u obzir znanja astrologije kao polaznu osnovu za svoja istraživanja. Plinije je u svojim delima. i L.

TEORIJA NEBESKE SFERE DRUGI DEO 49 .

50 .

nije od posebnog značaja za astrologiju jer ona u obzir uzima ugaoni razmak i odnos nebeskih tela prema Zemlji. daljinama i dimenzijama nebeskih tela. Međutim. To je egzaktna. Astrolog je danas oslobođen mnogih složenih operacija posmatranja. ona je oduvek bila sastavni deo astrologije koja je. Astronomija je danas. bez obzira na poznavanje tradicionalnih pravila tumačenja. samostalna naučna disciplina. njegov prividni položaj. od najstarijih vremena do najsavremenijih naučnih disciplina. je primarno bitan u astrologiji. Zahvaljujući astronomiji dobijamo izvanredno precizne podatke o položaju. koristimo jednu zamišljenu sferu neodređenog radijusa koji nazivamo nebeska sfera. naše oko. teorija kvanta. Dalji proces prelaska sa prividnih na stvarne položaje. koji vrši astronomija. hemijskom sastavu i sl. prave i ravni su elementi nebeske sfere koje proučava položajna astronomija. 51 . kao i nekoliko poslednjih vekova. fundamentalna i prirodna nauka kojoj civilizacija treba da zahvali za inicijativnu energiju koja je omogućila razvoj i dostignuća svih nauka. Osoba koja ne poznaje osnove astronomije. fizičke procese i mehanizme stvaranja i prenošenja energije na nebeskim telima i u međuzvezdanoj materiji. Na taj način se dobija projekcija nebeskog tela na nebeskoj sferi. njihovim masama. Sve tačke. ali je poznavanje teorije nebeske sfere neophodno. kretanju. Svojim mnogobrojnim saznanjima je proširila umni horizont čoveka do nesagledivih granica. Astrofizika proučava stanje materije. merenja i fizičkog izučavanja vasione. teorija relativnosti. ne može za sebe tvrditi da je astrolog. nuklearna fizika. teorija energije orbitalnih sistema i sl. fizičkim osobinama. Taj prividni položaj. tj. odnosno. Ona je temelj na kome počiva saznanje o jedinstvu prirode i zakonima koji u njoj vladaju. Sva ova saznanja su veoma bitna za astrologiju.POLOŽAJNA ASTRONOMIJA Poznavanje svemira je neophodno da bi se shvatio način na koji se pravi karta neba koja omogućava da se protumači horoskop. koji za osnovu ima geocentrični koordinatni sistem. kao što smo već konstatovali najstarija nauka. Saznanja do kojih dolazi astronomija su od velike važnosti za astrologiju. Astrologu nije bitno da u potpunosti ovlada znanjima astronomije. Ova disciplina je podstakla i razvoj mnogih naučnih disciplina i teorija kao što su: teorija zračenja. U tom smislu. fizika plazme. tim pre što mnoge nove teorije u potpunosti dokazuju ono o čemu je astrologija govorila vekovima unazad. U njoj povezujemo svako nebesko telo pravom linijom koja spaja to telo i vizur.

52 . Zenit Cirkumpolarna zvezda Severni pol Zapad Istok Južni pol Nadir Slika 2: Rotiranje nebeske sfere oko ose polova izaziva dnevno kretanje zvezda Koordinate neba omogućavaju da se odredi mesto svake zvezde na karti neba (deklinacija i rektascenzija. Ove koordinate su nepromenljive jer sfera izgleda kao da se okreće oko ose sveta. Nebeska sfera je ekstrapolacija nebeskog svoda koji izgleda kao da se okreće za jedan krug na dan sa Istoka na Zapad oko ose Zemljinih polova privlačeći pri tom zvezde.OSNOVNI POJMOVI POLOŽAJNE ASTRONOMIJE Položajna astronomija kao nauka nam omogućava da pronađemo položaj neke zvezde ili planete u nebeskoj sferi a posredstvom sistema koordinata neba. Ovo prividno kretanje nazivamo dnevno kretanje i predstavlja luk ekliptike koji neka zvezda pređe za 24 časa. ose Zemljinih polova. Svaki od ovih elemenata je dat u efemeridama koje se danas koriste te je astrolog oslobođen izračunavanja koje zahteva njihovo traženje. Postoje dva sistema: Geocentrični i Heliocentrični koordinatni sistem. longituda i latituda).

Zenit Severni pol deklinacijski krug deklinacija

zvezda ekvator

horizont gama tačka rektascenzija Južni pol

Nadir

Slika 3: Prikaz sistema koordinata nebeske sfere koji omogućuje da se pronađe položaj neke zvezde na nebeskoj sferi. Ove koordinate su nepromenljive jer sfera izgleda kao da se okreće oko ose Zemljinih polova

Nebeski ekvator je veliki krug nebeske sfere koji je upravan na osovinu Zemljine rotacije. Nebeska latituda predstavlja udaljenost neke zvezde od ekliptike a meri se u odnosu na najbliži ekliptički pol. Nebeska longituda je luk ekliptike između prolećne tačke (Gama tačke) u kojoj krug longitude neke zvezde seče ekliptiku. Deklinacija je koordinata duž deklinacijskog kruga, koji je luk velikog kruga nebeske efere koji ide od Severnog do Južnog pola i prolazi kroz posmatrano nebesko telo, te tako predstavlja udaljenost neke zvezde od nebeskog ekvatora. Meri se od ekvatora (δ = 0°) do Severnog (δ = 90°) i Južnog pola (δ = −90°). Rektascenzija predstavlja luk po ekvatoru od Gama tačke do deklinacijskog kruga i predstavlja ugao između nebeskog ekvatora i Gama tačke. Polarna elevacija predstavlja najkraće rastojanje između pola i Horizonta na Meridijanu. Obliktička ascenzija neke zvezde određena je na nebeskom ekvatoru onom tačkom u kojoj se ta zvezda diže na Horizontu. Obliktička descenzija neke zvezde određena je na nebeskom ekvatoru onom tačkom u kojoj zvezda zalazi.

53

Ascenzijska razlika se određuje razlikom u dužini lukova rektascenzije i obliktičke ascenzije ili obliktičke descenzije nekog nebeskog tela. Dnevni luk nekog nebeskog tela predstavlja deo putanje koji se nalazi iznad Horizonta a dnevni poluluk je deo dnevne putanje nebeskog tela koji se proteže između Horizonta i Meridijana. Noćni luk nekog nebeskog tela predstavlja deo putanje koji se nalazi ispod Horizonta a noćni poluluk je deo noćne putanje nebeskog tela koji se proteže između Horizonta i Meridijana. Geocentrični sistem predstavlja koncepciju svemira po kojoj je Zemlja centar. Na ovom sistemu je zasnovana Zapadna astrologija. U osnovi to je pogrešan sistem ali to za astrologiju nije bitno jer ona koristi relativni ugaoni razmak između zvezda a ne stvarni njihov položaj. Današnje efemeride, sve koordinate daju u Geocentričnom sistemu, onako kako bi zbezde video posmatrač koji se nalazi u centru Zemlje. Osnovna razlika između Geocentričnog i Heliocentričnog sistema je u tome što je u Geocentričnom sistemu predstavljeno prividno kretanje a u Heliocentričnom stvarno, što u suštini nije nikakva razlika.

Zenit Severni pol

E MC

H G G

H1

IC E1

Južni pol Nadir

Slika 4: Geocentrični sistem Na slici je predstavljena nebeska sfera data za Slika jednu 4: geografsku širinu od 45 ° sistem čiji je Geocentri čni centar Zemlja. HH1 Na slici je predstavljena je krug horizonta koji nebeska sfera data je razdvaja na dva de-za jegeografsku širinu od la. dnu EE1 je nebeski 45° čiji je centar Zemlja. ekvator upravan na koHH1 je krug horizonta osu jipolova, koja je i dela. je razdvaja na dva osa EE1 rotacije dnevnog je ne kretanja. On deli hemisferu na dve: Seveekvator upravan na rnu beski i Južnu hemisfeosu polova, koja je i osa ru. rotacije Krug koji prolazi dnevnog kretanja. kroz MC (Sredina On deli hemisferu na dve: Neba) i IC i(Kraj Severnu JužnuNehemisfeba) ru. je Krug ekliptika. On kroz koji prolazi (Sredina Neba) i IC sečeMC ekvator u Gama (Kraj Neba) je tački (G) koja oznaekliptika. čaOn seče ekvator u Gama va ravnodnevicu protački (G) koja označava lećaravnodnevicu i ulazak Sunca u proleć a iulasazvež e Ovna. zakđSunca u szvežđeOvna.

54

Heliocentrični sistem je bliži realnoj mehanici vasione jer daje koordinate u odnosu na centar Sunca. U novije vreme se javila tendencija da se uvedu heliocentrični horoskopi ali zbog razlika koje su između ova dva koordinatna sistema minimalne, izuzev Merkura i Venere taj zahtev nije imao većeg odjeka među astrolozima.
Severni nebeski pol Pol ekliptike 23°27’ Ravan ekliptike

Proleće Zima

Leto

Jesen Nebeski ekvator

Pol ekliptike Južni nebeski pol

Slika 5: Heliocentrični sistem koordinata neba

Ekliptika je veliki krug nebeske sfere duž koga se u toku godine kreće središte Sunčevog diska. Njena ravan je nagnuta za 23°27′ u odnosu na nebeski ekvator a menja se prema jednom ciklusu od oko 26000 godina. Ona seče nebeski ekvator u dve tačke, Prolećnoj i Jesenjoj ravnodnevici. U toku svoje revolucije na ekliptici, Sunce pređe svih dvanaest sazvežđa Zodijaka koja su sraspoređena duž ekliptike. Kardinalne tačke na krugu ekliptike su počeci sazvežđa Ovna, Raka, Vage i Jarca i nalaze se na 0°, 90°, 180° i 270° te u nizu Istok, Jug, Zapad i Sever odgovaraju Ekvinocijumima i Solsticijumima. Ekvinocijumi (ravnodnevice) su dva trenutka u godini u toku kojih je delkinacija Sunca jednaka nuli, odnosno u toku kojih je trajanje dana jednako trajanju noći. Postoje dve ravnodnevice, Prolećna i Jesenja. Tačka Prolećne ravnodnevice ili Gama tačka je tačka preseka ekliptike i ekvatora gde Sunce u toku svog prividnog godišnjeg kretanja prelazi sa Južne na Se-

55

vernu nebesku poluloptu. To je Istočna tačka koja obeležava ulazak Sunca u sazvežđe Ovna (0°) i početak proleća. Jesenja tačka ravnodnevice je Zapadna tačka koja obeležava ulazak Sunca u sazvežđe Vage (180°) i početak Jeseni a označava prelazak kretanja Sunca sa Severne na Južnu hemisferu.

DC

E1

=
MC

0 3

9

8

7

IC

1
E

2

4 5
AC

6

Slika 6: Ekliptika i Zodijak E – E1 je nebeski ekvator. Krug ekliptike koji spaja kardinalne tačke MC, AC, IC, i DC nagnut je prema ravni ekvatora za 23°27’. Zodijak koji se sastoji od 12 sazvežđa, prostire se s obe strane ekliptike po 8°30’.

Solsticijumi (dugodnevica i kratkodnevica) su dva trenutka u godini kada Sunce ima deklinaciju koja vrlo malo varira. Letnji solsticijum odgovara početku sazvežđa Raka (90°) i to je dan kada najduže traje i počinje da se smanjuje. Označava početak Leta. Zimski solsticijum odgovara početku sazvežđa Jarca (270°) i predstavlja dan kada najkraće traje i počinje da raste. Označava početak Zime. Precesija ekvinocijuma je fenomen koji predstavlja pomeranje Prolećne tačke za 1° svakih 71 godinu, 7 meseci i 16 dana jer osa Zemljine rotacije nije fiksna. Njen ugaoni razmak sa upravnom linijom na ekliptici beskonačno malo varira ali premeštanje ove ose koja se polako okreće oko sebe u periodu od 25.868 godina uzrokuje pomeranje plana ekvatora jer poziciju ovog plana određuju ravnodnevice koje se pomeraju pa otuda i naziv ove pojave. Prolećna tačka koja obeležava ulazak Sunca u sazvežđe Ovna pomeranjem pripada svakom znaku Zodijaka u proseku 2155 godina i 8 meseci. To znači da kada za nekoga danas kažemo da je rođen u znaku Ovna, kažemo da je Sunce bilo u Ovnu ali u konstelaciji, to jest prolazilo sazvežđem Riba.

56

Prolećna ravnodnevica PROLEĆE ZIMA

LETO Jesenja ravnodnevica

JESEN

Slika 7: Ekvinocijumi i solsticijumi vrše podelu Zemljine orbite na četiri dela koji odgovaraju godišnjim dobima

Teorija era u astrologiji je nastala kao posledica precesije ravnodnevice a sam termin Zodijačka era je nastao u XIX veku i prvi ga upotrebljava P. le Cour 1930. godine. Ovu astronomsku pojavu je prvi otkrio pitagorejac Hiparh 129. godine stare ere kao posledicu delovanja sile Sunca i Meseca na kretanje naše planete i to u smeru suprotnom od ose rotiranja. Hiparh je trajanje ciklusa procenio na 36000 godina. Postoje razlčičita gledišta o trajanju ovog ciklusa koji se još naziva Platonova godina ili Velika godina. Obično se računa celim brojevima pa tako dobijamo 720 x 30 = 2160 x 12 = 25920 (26000). Potrebno je dosta preciznog posmatranja i računanja da bi smo dobili tačno trajanje ciklusa. Prema nekim proračunima trajanje ciklusa iznosi 25868 godina a prema drugim 25786 godina, međutim treba imati u vidu da Zodijačka sazvežđa ne zauzimaju jednak broj stepeni u ekliptičkom krugu tako da trajanje ciklusa varira između 25500 i 26000 godina. Zodijačka era je od izuzetnog značaja za astrološko izučavanje istorije i razvoja civilizacijskih tokova. Vraćanje Sunca u početnu tačku svog kružnog kretanja naziva se apokatastaza ali je to i termin kojim se označava periodično obnavljanje sveta nakon velikih kataklizmi kao što su vatrene stihije, potopi i slično. Ovakve kataklizme se dešavaju svakih 13000 godina. Kataklizma velikom vatrom koja je izazvana, po principu polariteta, velikim konjukcijama u konstelaciji Raka desila se pre oko 23000 godina u Eri Jarca a poslednja velika

57

zvezda Severnjača osa ekliptike 23°27’ zvezda Vega Mesec Severni pol Ekvatorijalno ispupčenje Zemlja Južni pol Slika 8: Grafički prikaz uzroka pomeranja ravnodnevice unapred. po istom principu. odnosno Zodijak konstelacija ili stvarni Zodijak podeljen na 12 nejednakih delova na osnovu rasporeda fiksnih zvezda. astrolozi razlikuju dve vrste Zodijaka i to zbog precesije ravnodnevica: 1. osim Plutona. desila pre oko 10000 godina u Eri Raka. Privlačenje Meseca na ekvatorijalnom ispupčenju Zemlje teži da približi osu polova osi ekliptike izazivajući tako pomeranje ravnodnevice napred. Od Ptolomeja. odnosno Zodijak Znakova ili zamišljeni Zodijak podeljen na 12 jednakih delova od po 30° počevši od Gama tačke. Ovaj Zodijak je nepokretan i njime se služi većina astrologa.kataklizma. nama poznata kao veliki potop se. odnosno 8. 58 . Tropski Zodijak.5° s obe strane ekliptike koja mu se nalazi u sredini i unutar kojeg se kreću sve planete Sunčevog sistema. Zodijak je pojas nebeske sfere omeđan sa dva mala kruga širine 17°. Ovo je pokretan Zodijak i prihvaćen je od strane astronoma i nekih astrologa. Tropski Zodijak. Sideralni Zodijak i 2. u smeru obrnutom od smera kretanja kazaljke na satu. Sideralni Zodijak.

Ona spaja Jug i Sever. Uglavnom se koriste tabele koje su proračunate po Plasidusovoj metodi. Zenit. To je ona sfera koja omogućava da se odrede Kardinalne tačke horoskopa: Ascedent.Slika: 9 Razmimoilaženje sideralnog i tropskog zodi-jaka Lokalna sfera je teorijska figura obeležena prividnim kretanjem Sunca u toku Zemaljskog dana od 24 časa i čiji je centar mesto rođenja osobe kojoj želimo da uradimo kosmogram. Tačnost ovih proračuna je osnovni uslov za pravljenje horoskopa. Ascedent i Descedent. Descedent. odnosno da se izvrši domifikacija. Ona spaja Istok i Zapad. Planete koje se u horoskopu nalaze iznad horizonta u Kućama od VII do XII su Dnevne planete a one koje se nalaze ispod horizonta u Kućama od I do VI su Noćne planete. Nadir. Verteks i Antiverteks. Domifikacija je operacija koja se sastoji u raspoređivanju dvanaest Kuća na kosmogramu natusa. Horizont je linija koja na Zodijaku materijalizuje izlazak i zalazak Sunca. Sredinu neba i Kraj neba. Meridijan je linija koja na Zodijaku materijalizuje podne i ponoć. Planete koje se nalaze istočno od meridijana u Kućama od X do III su Planete u usponu a one koje se nalaze zapadno od meridijana su Planete u padu. Danas su u upotrebi Tabele za određivanje domifikacije pa su astrolozi oslobođeni ovih proračuna. 59 .

ekliptika III Kuća II Kuća I Kuća pol AC ekvator ravan horizonta pol XII Kuća XI Kuća X Kuća MC Slika 10: Prikaz podele lokalne sfere na dvanaest sektora koji su Kuće horoskopa MC 11 AC 12 1 2 10 9 8 7 6 DC 5 3 4 IC Slika 11: Određivanje domifikacije na kružnom grafikonu 60 .

To je uzlazno silazna osovina karakteristična za svaku trodimenzio-nalnu sferu. Predstavlja vrh X Kuće. Znaci Zodijaka koje ta Kuća zauzima (najviše tri) daju svoju prirodu Ascedentu. Kraj neba (Immum Coeli) ili Nadir je pozicija Sunca na donjem meridijanu. Descedent je Zapadna tačka na horizontu horoskopa i predstavlja vrh VII Kuće koja je dijametralno suprotna prvoj i dobija se dodavanjem 180° nađenim stepenima Ascedenta. VR MC AC DC IC AVR Slika 12: Realne pozicije tačaka lokalne sfere 61 . Zbog toga su horoskopi koji se obajvljuju u medijima varljivi i netačni. Odgovara preseku ekliptike sa velikim krugom nebeske sfere koji prolazi polovima u vertikali mesta rođenja. Sredina neba (Medium Coeli) ili Zenit je tačka lokalne sfere u kojoj Sunce dostiže svoj vrhunac u podne. Predstavlja vrh IV Kuće. to je u obrnutom slučaju nemoguće. Poznavanje Ascedenta je jedan od najvažnijih elemenata u tumačenju horoskopa. On je taj koji na prvom mestu otkriva ličnost i na osnovu njega je moguće dati opštu psihološku sliku natusa čak i ako je Znak rođenja nepoznat.Ascedent je tačka Zodijaka koja se diže na Istočnom horizontu u trenutku rođenja i predstavlja vrh I Kuće. Nalazi se u opoziciji sa Zenitom pa se stoga izračunava dodavanjem 180° nađenim stepenima Zenita. Osa Verteks-Antiverteks predstavlja treću dimenziju lokalne sfere. Tačke Verteksa i Antiverteksa se realno nalaze izvan Zodija-čkog kruga pa se stoga nazivaju imaginarnim tačkama jer transpozicija trodimenzionalnih faktora na dvodimenzionalnu ravan (kartu neba) predstavlja poziciju zamišljenih (imaginarnih) tačaka i uglova.

Tradicionalna astrologija je poznavala pet planeta i to one koje su bile vidljive golim okom. Saturn. On u sebi sjedinjuje karakteristike obe prethodne grupe planeta. ali je znala i za postojanje više planeta koje utiču na život na Zemlji i te planete su nazivali Transcendentalne planete. Mars. Uran. U prvu grupu spadaju: Merkur.PLANETE U astronomiji su planete definisane kao nebeska tela koja kruže oko Sunca. Stoga. Zemlja. Mars. Devet je poznatih planeta. Uran i Neptun. postoje posebne veze između putanja nebeskih tela i sudbina ljudi. aspekti. kao pojava. Najudaljenija planeta. Zemlja i Mars. transcendentalne planete: planete: • Uran • Merkur • Neptun • Venera • Pluton • Mars • Jupiter • Saturn 62 . položaj planeta u trenutku rađanja ima važnu ulogu u astrologiji. tj. Planetarna simbolika. ne računajući Zemlju a to su Merkur. koje se nazivaju velikim planetama. pripadnost nekoj Kući i ugaoni razmak među planetama. Planete se prema udaljenosti od Sunca dele na bliže i dalje planete. Neptun i Pluton. Prema tome. Osim imena bogova iz grčke i rimske mitologije koji su dati planetama. Venera. dakle samo one koje se vide golim okom. Simbolizam planeta proizilazi iz upoređivanja međusobnog odnosa između Nebeskog i Zemaljskog poretka. To predstavlja dvojak misaoni proces. Jupiter i Saturn. Saturn. Ponekad se nazivaju i planetama Zemljinog tipa. U dalje planete spadaju: Jupiter. Jupiter. odnosno znakova Zodijaka. Pluton. Zajedničko im je to da su malih dimenzija i da su slične Zemlji. Prema njihovoj udaljenosti od Sunca slede: Merkur. najpre projekciju u međusobne odnose planeta analogno odnosima među ljudima ili u svakom čoveku pojedinačno a potom projekciju na postupke ljudi. Venera. postoji i širi psihički entitet koji se pripisuje tim božanstvima. praćenih u kretanju planeta. kreće se usamljeno i podalje od obe grupe. Venera. Svaka od njih ima uticaj na živi svet naše planete. gotovo neiscrpno svedoči o verovanju u simbiozu Zemlje i Neba pokretanu stalnim međusobnim delovanjem u trodimenzionalnom svemiru. Stari narodi su operisali samo sa pet planeta. Ova grupa planeta je znatno udaljena od Sunca a dimenzije su im znatno veće od planeta Zemljinog tipa. Glavni položaji su pripadnost nekom od sazvežđa.

On je polazeći od heliocentričnog sistema. Pravo kretanje planeta je njihovo kretanje od zapada na istok na svojim putanjama oko Sunca. 3. Formulaciju zakona po kojima se kreću planete dao je Johan Kepler. • Merkur . astrologija koristi i danas jer je za nju ugaoni razmak u odnosu na Zemlju najbitniji. Sunce se nalazi u središtu svih planetarnih elipsi. on je omogućavao da se izračunaju položaji planeta na nebu. Revolucija planeta je vremenski razmak koji je potreban jednoj planeti da bi se vratila u istu tačku svoje orbite. Drugi zakon: Radijus-vektor.88 dana • Venera . Ovaj sistem.224 dana 63 . Prividno kretanje planeta je objasnio Ptolomej oko 130. afel F A velika osa Sunce F1 A1 perihel Slika 13: Iz Keplerovih zakona su proizašli i termini kojima se određuju tačke planete na eliptičnoj putanji: perihel (najbliža Suncu) i afel (najudaljenija od Sunca). Iako je ovaj sistem u osnovi pogrešan. 2. Prvi zakon: Planete oko Sunca opisuju eliptične putanje. Planete koje imaju revoluciju manju od dve godine se nazivaju lakim planetama a one sa većom od dve godine teškim planetama. Treći zakon: Kvadrati vremena obilaska planeta oko Sunca srazmerni su kubovima velikih poluosa njihovih putanja. Poznavanje ciklusa je naročito bitno u astrologiji.Prividno kretanje planeta je sistem kretanja planeta koji je zasnovan na geocentričnom sitemu. kretanje planeta formulisao kroz tri zakona: 1. Sunce-planeta opisuje u jednakim vremenskim intervalima jednake površine. On je predpostavio da se svaka planeta kreće po jednom malom krugu. godine. koji je nazvao epicikl. Sinonim za revoluciju je ciklus. dok se središte tog kruga u isto vreme kreće oko Zemlje po drugom krugu koji je nazvao deferent. a ne stvarne pozicije. koji je zastupao Nikola Kopernik i mnogobrojnim otkrićima potvrdio Galileo Galilej.

• Mars - 1 godina i 322 dana • Jupiter- 11 godina i 315 dana • Saturn - 29 godina i 267 dana • Uran - 84 godine i 312 dana • Neptun - 164 godine i 285 dana • Pluton - 248 godina i 177 dana Ingresija planeta je ulazak neke planete u neki znak Zodijaka. Posebno je značajna ingresija Sunca. Današnje efemeride daju tačke ingresija svih planeta kao i planetarnih Čvorova. Direktna progresija planete je normalno kretanje planete na njenoj stvarnoj orbiti sa zapada na istok. Smatra se da se uticaj neke zvezde vrši brže ukoliko je njeno kretanje brže bez obzira da li je u direktnoj progresiji, retrogradaciji ili zastoju. Retrogradacija planeta je, kako su verovali stari astrolozi, zaustavljanje kretanja planeta i njihovo vraćanje unazad. Ovaj fenomen je neobjašnjiv ako se Zemlja smatra nepokretnom pa je to uslovilo mnogo različitih teorija. Ipak, radi se o prividnom kretanju koje je rezultat kruženja planeta i Zemlje po njihovim koncentričnim putanjama oko Sunca. Različite brzine kretanja Zemlje i neke planete, stvaraju iluziju da se planeta kreće unazad po svojoj orbiti.

orbita planete

orbita Zemlje

Slika 14: Grafički prikaz retrogradacije prividnog kretanja unazad

Zastoj je fenomen koji nastaje retrogradnim kretanjem planete na njenoj prividnoj orbiti i izgleda kao da planeta ostaje nepokretna nekoliko dana pre nego što će preduzeti svoje direktno kretanje. Stanje zastoja smanjuje efekte retrogradacije. Svaka planeta ima svoj, kraći ili duži zastoj.

64

• Merkur: 1 dan • Venera: 2 dana • Mars: 3 dana • Jupiter: 4 dana • Saturn: 5 dana • Uran: 7 dana • Neptun: 8 dana • Pluton: nema uvek isti broj dana zastoja. Aproksimacija je približna vrednost koja se uzima u obzir jer ustanovljenje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno izračunavanje položaja. Aproksimacija se toleriše u većini slučajeva pod uslovom da planeta čiji položaj treba odrediti ne zauzima neki značajan položaj u Zodijaku. Ovo je dozvoljeno u slučaju sporih planeta, i što je kretanje planeta brže to je dozvoljena aproksimacija manja. Kombust (Combustus) ili Goruća planeta je fenomen kada se neka planeta nađe na manje od 8°30” od Sunca. Efekat ovog fenomena je smanjeno dejstvo te planete zbog Sunčeve svetlosti pa se stoga za takvu planetu kaže da je ona zapaljena planeta. Takođe u astrologiji postoji i takozvani zapaljeni put a to je zona između 13° Vage i 9° Škorpije. Planetarni Čvorovi predstavljaju tačku preseka orbite planeta sa ekliptikom. Oni se uglavnom smatraju fiksnim stoga što se pomeraju oko jedan stepen za jedan vek. Iz tog razloga se u praksi u obzir uzimaju samo čvorovi Meseca.
Zenit ND P Planetarna ili Mesečeva orbita

horizont

ekliptika NA P

Nadir

Slika 15: Orbita planete P seče ekliptiku u dve tačke NA i ND koje su Čvor ascedent i Čvor descedent, linija koja ih spaja NA-ND je Osa Čvorova

65

Distance u astrologiji predstavljaju razmak uopšte a koristi se više vrsta distanci. • Ugaona distanca je sinonim za ugaoni razmak a predstavlja ugao koji, izražen u stepenima, obrazuju dve prave koje spajaju dve zvezde ili planete i za koji posmatrač predpostavlja da se nalazi na mestu rođenja osobe kojoj se pravi karta neba. Ugaoni razmak omogućava utvrđivanje aspekata. • Vremenska distanca je sinonim za longitudu Zemlje i predstavlja razmak u odnosu na Grinvičov meridijan. • Meridijanska distanca predstavlja razliku između rektascenzije jedne planete i rektascenzije Sredine neba. • Horizontalna distanca razdvaja neku zvezdu, planetu ili značajnu tačku od Ascedenta horoskopa. • Kuspidarna distanca je razmak izražen u stepenima između zvezde, planete ili značajne tačke i vrha neke Kuće. Direkcija je reč koja se upotrebljava da bi se označio period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta. Direkcija je određena kretanjem planeta a naročito formiranjem aspekata. Savremeni astrolozi smatraju da se predviđanja, čak i na duži rok mogu izvoditi iz studije horoskopa rođenja i Sunčevih revolucija. Tranziti predstavljaju tekući prolazak planeta preko neba pri čemu planete grade aspekte sa planetarnim pozicijama u horoskopu kao i međusobne aspekte. Tranziti sporih planeta: Jupitera, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona su posebno uočljivi kada se poklope sa bilo kojim važnim položajem u horoskopu. Tranziti sporih planeta Merkura i Venere su kratkotrajni pa njihovo je dejstvo skoro i zanemarljivo. Kada je u pitanju Mars, njegovi tranziti se upotpunjuju za nekoliko dana izuzev ako je stacioniran ili retrogradan, a pojavljuju se svake druge godine, međutim, samo povremeno se dešava da ispolje svoje puno dejstvo na život.Tranziti daju manji ili samo prolazan efekat izuzev ako se vremenski ne podudaraju sa dejstvom ekvatorijalnih lukova ili progresija. Ekvatorijalni lukovi i progresije deluju uglavnom individualno i predstavljaju pokazatelje individualne akcije a tranziti deluju na svet u širem smislu i na čoveka utiču preko njegove okoline. Zbog toga je bitno da se tranziti sagledavaju zajedno sa ekvatorijalnim lukovima i progresijama. Poznavanje efekata tranzita u astrologiji omogućava čoveku da predupredi njihove loše efekte ili da u potpunosti iskoristi blagotvorna dejstva koja donose. Preporučuje se da se čovek uzdrži od svih akcija u vreme dejstva loših tranzita na planetarne pozicije u horoskopu a kada su povoljni, odnosno kada se nađu u dobrim aspektima sa planetama u natalnoj karti treba se svom energijom usmeriti na to područje delovanja dok traje povoljan tranzit.

66

Aspekti predstavljaju ugaoni razmak između dve planete, zvezde ili značajne tačke Zodijaka. Nekada su astrolozi aspekt definisali kao ugao koji se formira u centru Zemlje susretanjem sjajnih zraka koji dolaze od ovih zvezda. Formulaciju teorije aspekata dao je Kepler. Prema njemu postoje viši harmonični aspekti, viši diskordinacioni aspekti i niži aspekti. Ova teorija je vremenom dopunjavana i usavršavana tako da danas aspekte možemo svrstati u četiri grupe.

gornja konjukcija

gornja konjukcija

Sunce donja konjukcija Slika 16: Pravi aspekti. Prikaz realnog izgleda u heliocentričnom sistemu

zapadni kvadrat

Zemlja opozicija

istočni kvadrat

1. Viši harmonični aspekti (pozitivni aspekti) • konjukcija, longituda 0° • trigon, longituda 120° • sekstil, longituda 60° • polusekstil ili dodektil, longituda 30° • inkonjukcija ili kvinkunks, longituda 150° 2. Viši diskordinacioni aspekti (negativni aspekti) • opozicija, longituda 180° • kvadrat, longituda 90° • polukvadrat, longituda 45° • kvadratipo ili seksilkvadrat, longituda 135°

67

3. Niži aspekti, uglavnom su zanemareni i malo se koriste • paralel, različita longituda a ista deklinacija • antisa, ista longituda u odnosu na solsticijume • kontraantisa, ista longituda u odnosu na ekvinocijume • nagon, longituda 40° • decil, longituda 36° • kvintil, longituda 72° • kvintilipo, longituda 108° • bikvintil, longituda 144° • septil, longituda 51,3/7°

Slika 17: Kosmička mandala Aspektorijum

68

30°

konjukcija

polusekstil

45°

60°

polukvadrat

sekstil

90°

120°

kvadrat

trigon

135°

150°

kvadratipo

inkonjukcija

180°

Slika 18: Grafički prikaz viših harmoničnih i viših disharmoničnih aspekata

opozicija

69

tri planete pod uglom od 120° • T kvadrat. šest planeta pod uglom od 60° • pravougaonik (dva trigona. tri ili više planeta u konjukciji • veliki trougao. četiri kvadrata. jod sa opozicijom • zmaj. odnosno aspekte kojima su povezane tri ili više planeta ili tačaka u horoskopu. dve opozicije) • pentagram. pet planeta pod uglom od 72° • bumerang. dva sekstila. Konfiguracije predstavljaju specifične aspekte.4. • stelijum. tri planete (jedan sekstil. dve inkonjukcije) • veliki šestougao. veliki trougao sa jednom opozicijom stelijum veliki trougao T – kvadrat veliki kvadrat pravougaonik jod Slika 19: Grafički prikaz konfiguracija 70 . dva kvadrata) • veliki kvadrat. tri planete (jedna opozicija. dve opozicije • jod.

tako da neki ne prelaze 6° dok drugi dozvoljavaju čak i maksimalnih 14°. Intuicija astrologa će u određivanju aspekata odigrati najvažniju ulogu. osim za Merkur i Veneru čije su maksimalne elongancije 28° i 48°. između planeta koje formiraju aspekt ili konfigiraciju. Ovaj fenomen dovodi do nemogućnosti da se ove planete nađu u kvadratu. Elongancija je ugaoni razmak između jedne zvezde i Sunca koji može dostići 180°. ORB. iz kojeg je izveden termin orbis znači granicu delovanja nebeskog tela. 71 . Apscisija je fenomen koji nastaje kada su dve planete u konjukciji sa nekom orbitom. Takođe se smatra da je veća tolerancija dozvoljena za planete koje se kreću brže a manja za planete koje se kreću sporije. trigonu i opoziciji sa Suncem. izraženo u stepenima. Različiti astrolozi koriste različite orbise. tj. u orginalu. pri čemu je njihov pozitivan ili negativan uticaj smanjen ako neka treća planeta formira aspekt sa središtem te orbite.heksagaram pentagram zmaj bumerang Slika 20: Grafički prikaz konfiguracija Orbis je dozvoljeno odstupanje. Aspekti pojačavaju pozitivan ili negativan uticaj planeta pa shodno tome postoje aspekti čiji je orbis manji od polovine dozvoljenog odstupanja ili je jedanak nuli i koji se naziva partil ili aplikacioni aspekt i aspekti čiji je orbis veći od polovine dozvoljenog odstupanja i on se naziva platički ili separacioni aspekt. Orbisi se razlikuju i nisu isti za sve aspekte. jedan aspekt opozicije za sve planete.

baveći se astrologijom. Promena rektascenzije i deklinacije Sunca je fenomen koji nastaje iz činjenice da se u toku jedne godine rektascenzija Sunca promeni za 24 časa i da ono svakog dana kulminira na različitim visinama nad horizontom. Ona je jednaka jednoj tropskoj godini i iznosi 365 dana. Sunčeva revolucija je vreme koje je potrebno Suncu u toku njegovog prividnog kretanja da se vrati u jednu istu tačku na ekliptici. marta i 23. Ovaj način rektifikacije se još uvek koristi ali ređe i to naročito za pravljenje natalnog horoskopa.SUNCE I MESEC Drevni narodi. Ovaj fenomen je uzrok nejednakog trajanja obdanice tokom godine i smene godišnjih doba. 9 minuta i 9 sekundi. juna i 22 decembra deklinacija dobija svoje maksimalne vrednosti koje iznose +23°27’ i -23°27’ to jest. koji je satelit Zemlje nazivaju se svetlonošama zbog toga što obasjavaju Zemlju. Kad je razmak između stvarnog i ispravljenog položaja mali. Kretanje Meseca u osnovi je trojno: rotacija. međutim to nije posledica njihovog neznanja već je to opravdano podelom uticaja Sunca na dva različita područja. koje je zvezda i Mesec. 6 h . odnosno kada se Sunce vraća tačno na poziciju na kojoj se nalazilo u trenutku rođenja. Mesec rotira u direktnom smeru od zapada ka istoku i vreme potrebno za jednu rotaciju je jednako vremenu koje mu je potrebno i za jednu revoluciju i iznosi 27 dana. Jedina teškoća koja se javlja je u tome što se Sunce ne vraća u svoju poziciju u isto vreme. Rektifikacija je ispravljanje položaja Sunca što uvodi modifikaciju časa rođenja. Sunce danju a Mesec noću kao odraz Sunčeve svetlosti. 21. Rotacija predstavlja obrtanje oko svoje ose a revolucija obilaženje oko Zemlje. Ascedent i Sredina neba se ne menjaju. tj. međutim. Translacija je zajedničko kretanje Meseca sa Zemljom oko Sunca. postavlja se u taj ugao. Zbog nagnutosti ekvatora za ugao 23°27’ Sunce u toku svoje godine menja svoju deklinaciju. su u planete ubrajali i Sunce i Mesec. Istim terminom se u astrologiji označava i horoskop urađen u vreme astralne godišnjice. prestupne godine. revolucija i translacija. Sunce je maksimalno udaljeno od ekvatora. 7 h. To je razlog zbog kojeg vidimo uvek samo jednu stranu Meseca. Nakon ovog vremenskog perioda Mesec se vraća u isti položaj u odnosu na zvezde i taj interval se naziva sideralni 72 . 43 minuta i 11. Razmak je oko 6 časova od jedne do druge godine. Razlog tome je što se ravan Zemljinog ekvatora ne poklapa sa ravni ekliptike. kada se ono nalazi u blizini horoskopa.5 sekundi. a koji omogućava da se odrede glavne smernice sudbine natusa u narednih 12 meseci. što dovodi do neophodnog dodavanja jednog dana svake četvrte. I Sunce. septembra deklinacija je jednaka nuli i Sunce se nalazi u ravni ekvatora a 22. karta neba nije više tako precizna.

Promene u toku njegovog kretanja oko Zemlje. 44 minuta i 2 sekunde i taj interval se naziva lunarni mesec. 12 časova.ili zvezdani mesec. One po redosledu odgovaraju konjukciji. odnosno. za period između dva sukcesivna meseca. opoziciji i drugom kvadratu sa Suncem. Mesečeve mene su sinonim za lunarni mesec. Uloga Mesečevih mena je mnogo važnija u mundalnoj nego u natalnoj astrologiji. najmanje onoliko koliko traje Mesečeva mena koja je u toku. Loži uticaji se smanjuju kada Mesec raste a povećavaju se kada je on u opadanju. kvadratu. To vreme iznosi tačno 29 dana. Mesec nema sopstvenu svetlost i svetli samo zato što ga obasjava Sunce. 3 4 1 2 5 œ œ œ 6 5 œ œ œ œ 8 1 Mlad Mesec 2 Pun Mesec 6 œ œ 7 73 œ  prva četvrt 4 poslednja četvrt 8 3 7 Slika 21: Mesečeve mene . Prva četvrt. Pun Mesec i Poslednja četvrt. su dobro poznate mene: Mlad Mesec. Aspekti koji se pojavljuju u jednom horoskopu u vreme Mladog Meseca imaju trajan efekat. U toku ovog perioda Sunce se pomerilo ka istoku za za približno 27° pa je Mesecu potrebno još oko 2 dana i 6 časova da zauzme isti položaj u odnosu na Sunce. praćene promenama njegovog aspekta.

zaklanjanja Sunca ili Meseca su posledica odgovarajućih položaja Zemlje i Meseca na svojim putanjama a u odnosu na položaj Sunca. Efemeride daju precizan položaj samo Severnog Čvora jer je Južni dijametralno suprotan Severnom Čvoru i lako se određuje dodavanjem 180° stepenu Severnog Čvora. Slika 22. Severni Mesečev Čvor ili Zmajeva Glava označava tačku prelaska sa Južne na Severnu stranu plana ekliptike. Južni Mesečev Čvor ili Zmajev Rep je tačka prelaska sa Severne na Južnu stranu plana ekliptike. Zemlja obasjana Suncem stvara kupu od senke i kupu od polusenke u koju može da uđe Mesec u toku svoje revolucije. odnosno.Mesečevi Čvorovi nisu planete kako neki misle već one tačke na nebeskoj longitudi gde Mesec preseca Ekliptiku. Postoje dva čvora: Čvor Ascedent. Čvor Descedent. Taj 74 . Pomračenje Sunca (gornja slika) i Meseca (donja slika) Okultacije ili Pomračenja.

Taj ciklus odgovara 13. dok drugi prevazilaze i orbitu Jupitera. 1977. Danas se predpostavlja da ih ima oko 40000. Totalana pomračenja Sunca su retka u jednoj datoj tački. Poslednje takvo se dogodilo 1724. godine. Najveći broj mogućih pomračenja u jednoj godini je sedam. kako se još naziva. Ovaj asteroid je ubrzo poistovećen sa hipotetičkim Crnim Mesecom ili Lilit. 1995. pet Sunčevih i dva Mesečeva. Najčešće je reč o Kironu. mada u novije vreme neki od planetoida postaju sve interesantniji mnogim astrolozima. nevidljiva golim okom i koja se uglavnom nalaze između orbita Marsa i Jupitera. U mundalnoj astrologiji pomračenje je veoma bitan fenomen jer igra veliku važnost u životu naroda. Njihovi prečnici se kreću od jednog do hiljadu kilometara. Kada su u pitanju ostali asteroidi. 11. koji dovodi u iste relevantne pozicije Sunce. Astrolozi ove male planete uglavnom ne unose u horoskop. a koji je poznat još od drevnih vremena haldejske astrologije. i Lilit za čije izračunavanje pozicija postoje posebne tabele. Neki astrolozi svim planetoidima pripisuju jedinstven uticaj na sazvežđe Riba. Mesec i Čvornu osu. godine otkrio astronom Luter. 10. 10. za njih se moraju konsultovati posebni astronomski bilteni koje izdaju velike astronomske 75 . Smatraju se naročito štetnim kada se događaju u znaku rođenja ili u znaku Ascedenta. godine a sledeće se očekuje 2026. Pomračenje Sunca nastaje kad se Mesec nađe između Sunca i Zemlje u vreme Mladog Meseca. U slučaju premeštanja Čvorova prema zapadu u toku godine ima samo dva perioda povoljna za pomračenje a koje razdvaja interval od šest meseci. Ta ekscentričnost putanje u izvesnim situacijama dovodi neke male planete i u mogućnost da budu viđene golim okom. Zbog toga neki asteroidi dolaze čak i blizu Merkura. što se može smatrati grškom. i 4. mada neki astronomi smatraju da ih je daleko više. Ove dve vrste pomračenja moguće su samo u trenutku kad se Mesec i Sunce nađu u blizini Čvorova. čije su pozicije date i u novijim izdanjima efemerida. mada su mišljenja podeljena. Pomračenja Meseca su ređa od pomračenja Sunca. Takav slučaj je sa planetoidom Prozerpina koju je 1853. 2013. PLANETOIDI Planetoidi ili asteroidi su male planete. Ovaj ciklus predstavlja period od 6585 dana. Oko 2000 asteroida je proučeno i za njih su utvrđene putanje koje karakteriše veliki nagib prema ekliptici i mnogo veća ekscentričnost nego što je to slučaj kod planeta. izazivajući svaki put pomračenje koje ima iste karakteristike i vreme trajanja.prolazak Meseca kroz polusenku i senku Zemlje predstavlja Pomračenje Meseca. odnosno preseka Mesečeve orbite sa ekliptikom. ili četiri Sunčeva i tri Mesečeva. 24. U natalnoj astrologiji pomračenja uživaju loš glas. godine. odnosno mala nebeska tela. odnosno 18 godina i 11 dana.

od meteora ne sagorevaju uvek u potpunosti prilikom svog prolaska kroz zemljinu atmosferu. Sastoje se od jezgra i magličaste kome (omotača) koji predstavljaju glavu komete i repa.Vesta. 1607. Ovi komadi meteora se nazivaju bolidi ili meteoriti.019 godina. Meteori koji se pojavljuju svake godine istog dana su zapravo meteorski rojevi među kojima su najpoznatiji Perzeidi i Leonidi. e. a samo u retkim slučajevima se mogu uzeti u obzir i u natalnoj astrologiji. Njihove putanje su izdužene elipse jer se u određenom ciklusu ponovo vraćaju u blizinu Sunca. Zapisi o periodičnosti ove komete datiraju još od 466. Zevs. i 1682. a 76 . Palas. One komete kojima nije izračunata periodičnost zbog velike udaljenosti i sporog kretanja se aproksimiraju parabolom i te komete se nazivaju parabolične komete. Vulkan i Posejdon. Postoje meteori koji se zapažaju skoro svake noći i koji se kreću u različitim pravcima i oni se nazivaju sporadični meteori. Registrovano je oko 1500 kometa. Poslednji put je prošla pored Zemlje 1986. Njihov pad je praćen jakom detonacijom. Međuzvezdani prostor u blizini Zemljine orbite obiluje ovim nebeskim telima. godine pre n. Admet. godine. Transpluton (Izis). većih dimenzija. Kupidon. Oni se mogu primeteiti golim okom samo kada na svojoj putanji oko Sunca zađu u atmosferu Zemlje. 1531. On je tada prognozirao njen ponovni dolazak za 1758. Halejeva kometa je prva kometa kojoj je prognoziran povratak. pa tako padaju na Zemlju. Pojave meteora i meteorita se uzimaju u obzir samo u mundalnoj astrologiji i astrometeorologiji. Gromade. Edmund Halej po kome je kasnije dobila ime je zaključio da je njena perioda 75 godina. godine. godinu ali je francuski matematičar Klero izračunao da će kometa pretrpeti izvesne poremećaje zbog Jupitera i Saturna i njen povratak je odložio za godinu ipo dana što se i dogodilo 1759. mada je njihov broj daleko veći. Siderička revolucija Halejeve komete iznosi 76. Kron.opservatorije. Had. identifikujući je sa prolascima 1456. Usled trenja oni se usijavaju i najčešće sagore. METEORI Meteori su takođe mala i tamna nebeska tela koja se popularno nazivaju zvezde padalice. Za astrologiju su za sada interesantni Cerera. Junona. Apolon. Leonidi kadkad izgledaju kao pravi meteorski pljusak. One se kreću oko Sunca i u direktnom i u retrogradnom smeru. Kometa sa najkraćim periodom je Enkeova kometa čiji ciklus iznosi 40 meseci. KOMETE Komete su nebeska tela koja isto kao i planete prolaze Sunčevim sistemom.

sledeći prolazak se očekuje 2062. Zvede sijaju sopstvenom svetlošću i najverovatnije je svaka okružena sopstvenim planetarnim sistemom. a njihova imena se nalaze i u Ptolomejevom Almagestu. Koristi se ukoliko nije neophodna preciznost veća od ± 10 km. Svoj naziv nepokretne su dobile da bi se razlikovale od pokretnih zvezda. planeta. stradanje naroda i država. Hiparh je bio prvi koji je napravio listu ovih nebeskih tela koja se sastojala od više stotina njih. Ova rastojanja su svedena u prikladnije oblike izražavanja. Fiksnim zvezdama je od nastanka astrologije pripisivana velika važnost i u natalnoj i u mundalnoj astrologiji. godine. zbog njegove ogromne veličine. ratove. ZVEZDE I SAZVEŽĐA Zvezde su zapravo Sunca koja su i po sastavu i po strukturi veoma nalik našem Suncu a od kojeg se razlikuju samo po veličini i temperaturi. pa tako one mogu označiti uništenje stvari. se ne mogu izraziti u kilometrima ili miljama jer bi to bile nezamislivo ogromne cifre. Astrološka tradicija im pridaje veliku važnost u mundalnoj astrologiji. One su uglavnom vesnici velikih događaja. Lalandov katalog sadrži 47390 nebeskih tela od kojih se njih oko sto koristi u astrologiji. • Astronomska jedinica daljine je preciznija od predhodne i predstavlja daljinu na kojoj gausovska konstanta gravitacije ima tačno određenu vrednost. tj. Važan faktor su konjukcije kometa sa planetama ili okultacije (pomračenja). povećanu smrtnost mladih ljudi. Astrolozi nisu takvog mišljenja. Astronomi smatraju da komete ne vrše nikakav uticaj na živu i neživu prirodu naše planete. Savremena astronomija za sada nema tehnologiju kojom bi mogla da otkrije čak i najveću planetu u okruženju i nama najbliže zvezde. zbog svoje velike udaljenosti. 77 . poplave. e. godine pre n. Zapisi govore da su komete prolazile pored Zemlje u trenutku Atiline. Rastojanja u kosmosu. Prvi zapisi o kometama nalaze se u kineskim analima i datiraju iz 2349. naročito onih loših. Fiksne zvezde ili zvezde stajačice (nepokretne zvezde) zapravo nisu nepokretne. klimatske promene. oko jedan stepen za jedan vek. One. odnosno kreću se veoma sporo. • Astronomska jedinica predstavlja srednje rastojanje između Zemlje i Sunca. Cezareve i Konstantinove smrti. izgledaju kao da se ne kreću. U staro vreme su se sva nebeska tela nazivala zvezde (astre). Naše Sunce je samo mali član celokupnog svemira i u poređenju sa njbližom zvezdom je tek zvezda šeste veličine. smrt vladara i sl. odnosno prolazak komete ispred planete.

Dvojne i višestruke zvezde kada sa posmatraju golim okom izgledaju kao jedna zvezda ali se one zapravo sastoje od dve. i fizičke. Zvezde – crveni džinovi su veoma sjajne zvezde i ako im temperatura nije veća od 5000 K. Prividna veličina zvezda je klasifikacija zvezda prema njihovoj prividnoj veličini. Ove zvezde su zaista male i njihov prečnik se kreće između polovine i četiri Zemljina prečnika.• Svetlosna godina je rastojanje koje pređe svetlost za jednu godinu krećući se svojom brzinom od 300000 km/s. 6. Klasifikacija se utvrđuje na osnovu konstantnog odnosa sjaja koji odgovara razlici od jedne veličine. realno dvojne ili višestruke zvezde. Apsolutna veličina zvezda predstavlja prividnu veličinu koju bi imala zvezda na rastojanju od 10 parseka. i do dvadeset puta veće od gustine Sunca. veličine.25 puta jače od zvezde 3. Parsek je veća jedinica od svetlosne godine i predstavlja rastojanje sa koga se vidi poluprečnik zemljine putanje pod uglom od jedne lučne sekunde.26 svetlosnih godina. veličine sjaje 2. tj. prividno dvojne i višestruke. Parsek ima 3. tri ili više zvezda koje mogu biti optičke. To su zvezde koje obilaze oko zajedničkog težišta pod uticajem sopstvene gravitacije.5 puta jače od zvezde 2. zvezde se vide samo teleskopom. odnosno sjaj. odnosno menjaju sjaj u pravilnim vremenskim razmacima između dva odsjaja 78 . Pravo i Radijalno kretanje nisu od posebnog značaja za astrološke proračune. Počev od 7. Hiljadu puta veća jedinica je kiloparsek. Radijus džinova je deset do dvadeset puta veći od Sunčevog. veličine ili 97. veličine i tu podelu je uveo u II veku pre n. Njihova specifičnost je u tome što su izuzetno velike gustine. veličine. veličine. Za ovaj proračun je neophodno znati prividnu veličinu zvezde i njenu daljinu. veličine. Pravilno promenljive zvezde su zvezde koje trepere. a milion puta veća jedinica se naziva megaparsek.65625 što je približno 100 puta jače od zvezde 6. zato što je zvezda ili zaista sjajna ili je bliža od neke druge zvezde pa stoga treba da ih dovedemo na istu daljinu od nas i odredimo apsolutnu veličinu. Ostala dva. Do sada su registrovane i zvezde 20. do 6.5 što znači da zvezde 1. tj. Zvezde – beli patuljci su zvezde slabog sjaja koje se ne vide golim okom i imaju veliku temperaturu. e. U ovoj klasi zvezda postoje i zvezde superdžinovi čiji je radijus i do 400 puta veći od Sunčevog. Taj odnos iznosi 2. odnosno vidljivom sjaju. Zvezde vidljive golim okom svrstane su u zvezde od 1. grčki astrolog i matematičar Hiparh. Ova veličina se izračunava iz razloga što postoje veće i manje prividne veličine. Kretanje zvezda može biti Precesija koja je zapravo pomeranje zvezda oko 50” godišnje kroz sazvežđa i ovo kretanje koje je uslovljeno fenomenom precesije ravnodnevica je u astrologiji najbitnije. itd.

Ove zvezde imaju i zajedničko poreklo te su prema tome i iste starosti. a razvojem astronomije i njenim tehničkim mogućnostima do danas je otkriveno još nekoliko sazvežđa. najčešće. Na mestu gde su eksplodirale supernove zvezde danas postoje izuzetno snažni izvori radio talasa i kosmičkih zraka. koja su danas u upotrebi a koja se vide na Severnom i južnom nebu zaslužni su Grci ili pak moreplovci koji su plovili južnim morima. Ptolomej je u Almagestu nabrojao 48 sazvežđa a u XVII veku i to najviše zaslugom J. heroja. Rojevi i magline su skupovi velikog broja zvezda. godinu. počev od 0°: 1. Zbog toga se oni uvek svrstavaju zajedno. Taurus . životinja ili pak stvari za svakodnevnu upotrebu. To ih je navodilo da zvezde grupisane u sazvežđa nazivaju imenima božanstava. Bajera ragistrovano je još 12 sazvežđa na Južnoj hemisferi i oko 50 na Severnoj. Aries . To su nove i supernove zvezde.Rak 79 . po broju i gustini zvezda i po rasporedu u prostoru. Danas uz pomoć astronomskih uređaja se vidi jasna razlika između rojeva i maglina ali to za astrologiju nije od posebne važnosti jer ne postoji gotovo nikakva razlika u prirodi uticaja rojeva i uticaja maglina. Njihova specifična karakteristika je da se one iznenada pojave na nebu u velikom bljesku. Cancer . Drevnim narodima su mnogi rojevi bili poznati ali su ih oni uglavnom nazivali magličaste zvezde ili magline. Sve zvezde u jatu imaju zajedničko kretanje. To su ekliptička ili zodijačka sazvežđa kojih ima 12 i to. svojim sjajem i rasporedom zvezda. Njihova pojava je sasvim spektakularna. Postoji više vrsta ovih zvezda ali su dve veoma specifične. Cefeide su najznačajnija klasa promenljivih zvezda. Gemini . neke od njih čak i danju. ali u ovim trenucima one postaju vidljive. Jedna takva eksplozija je zabeležena i u Kineskim analima za 1054. Međusobno se razlikuju po obliku i razmerama.Bik 3.Ovan 2. Sazvežđa su. Znaci Zodijaka su sazvežđa sa kojima. Nepravilno promenljive zvezde su one promenljive zvezde koje pokazuju promenu sjaja bez neke određene zakonitosti.(ciklusa) i razlike inteziteta odsjaja (amplitude). operiše astrologija. To su. Mogu biti razvejana i zbijena zvezdana jata. Za većinu imena sazvežđa a i zvezda ponaosob. u osnovi.Blizanci 4. od najstarijih vremena privlačila ljude. a da ove energije nisu bez snažnog uticaja na našu planetu pokazuje i veliki istorijski događaj: rascep u Hrišćanskoj Crkvi na Istočnu i Zapadnu Zvezdana jata su skup zvezda čija su međusobna rastojanja manja nego rastojanja između zvezda koje ih okružuju. zvezde nevidljive golim okom. Najpoznatiji primer za zvezdani roj su Plejade.

Ofiucus . Na osnovu morfološkog opisa izgleda galaksija. 80 . Aquarius . tako da se danas one mogu svrstati u dve grupe: 1. Ove galaksije su najsjajnije. Prema ovoj klasifikaciji postoje: • Spiralne galaksije izgledaju kao jezgro u obliku sočiva iz kojeg polaze spiralne grane. crkvenih velikodostojnika i drugih znamenitih ljudi. Libra . U novije vreme.Strelac 10. • Nepravilne galaksije su nepravilnog i nekarakterističnog oblika. Njihovo zračenje potiče od zvezda i najveća količina emitovane energije pripada optičkom delu spektra. one su svrstane u tri kategorije. istraživanja galaksija su omogućila i jednu novu klasifikaciju. Scorpio . VANGALAKTIČKA VASIONA Galaksije predstavljaju skup velikog broja zvezda i zvezdanih sistema.Vodolija 12.Zmijonoša Zmijonoša ne spada u zodijačka sazvežđa ali jednim svojim malim delom dodiruje ekliptiku između sazvežđa Škorpije i Strelca. Normalne galaksije ne pokazuju nikakvu promenu zračenja u vremenu. Sadrže mlade zvezde i mnogo međuzvezdane materije.Devica 7. Pisces . Aktivne galaksije imaju promenljivo zračenje. Capricornus . Smatra se trancsendentalnim sazvežđem.Škorpija 9. Naša galaksija spada u kategoriju većih spiralnih galaksija. Virgo .Vaga 8. Pouzdano se ne može utvrditi broj galaksija. Leo .5. mogu biti različitih dimenzija. Kao i predhodne dve.Ribe 13. Mogu biti različitih dimenzija.Jarac 11.Lav 6. Ove cifre se mogu izraziti u milijardama. Sagittarius . zvezdana jata i međuzvezdanu materiju iz koje se formiraju nove zvezde. a neki tipovi ovih galaksija imaju i posebne karakteristike kao što su: • Jako radiozračenje netoplotnog porekla. One sadrže starije i mlađe zvezde. Ovo sazvežđe se koristilo prilikom izrade horoskopa vladara. kao ni broj zvezda ko-je sadrži jedna galaksija. 2. Proučavanje galaksija je prilično otežano jer su razdaljine između njih i po nekoliko puta veće od njihovih dimenzija. • Eliptične galaksije su tip galaksije koje predstavljaju kompaktan sistem starih zvezda bez međuzvezdane materije i imaju spljošten izgled različitog tipa spljoštenosti i dimenzija.

To su jedina dva izvora koji mogu da obezbede ogromnu količinu materije. • Pojačano zračenje u ultraljubičastom ili infracrvenom delu spektra. 81 . Utvrđeno je da predstavljaju jake izvore radio talasa a udaljeni su od nas nekoliko milijardi svetlosnih godina. Vide se kao svetle tačke i liče na zvezde. hidroksil. Naša galaksija se nalazi u jatu od 17 članova koje se naziva Lokalna grupa. Međuzvezdana prašina se sastoji od čvrstih čestica prečnika oko 1 mikrometar i izuzetno male je mase. tako da je danas registrovano njih oko 200. vodena para i dr. Vrlo brzo nakon njihovog registrovanja je utvrđeno da se zapravo radi o najudaljenijim objektima svemira. Otkriveni su šezdesetih godina XX veka i u prvo vreme su smatrani zvezdama Mlečnog puta. promene potencijalne energije. rasejavanje i polarizacija svetlosti zvezda. Međuzvezdana materija je po komponentama čestična i gasovita. Nalazi se u prostoru između zvezda. Različite je gustine a njihovo poreklo je iz erupcija i eksplozija promenljivih zvezda. metilalkohol. zvezda dobija energiju na ubštrb smanjenja radijusa. Neobičnost kvazara je podstakla astronome da tragaju za ovim fenomenima. Termonuklearne reakcije obezbeđuju energiju zvezda-ma pod uslovom da je jezgro zvezde velike gustine i sa izuzetno visokom temperaturom. Karakterišu ih: • Jake emisione linije koje pokazuju veliko crveno pomeranje. Na ovim česticama se vrši asorpcija. iako je veoma razređena ona čini oko 10% ukupne galaktičke mase. Gravitacionim sažima-njem. u dugom vremenskom intervalu. Energija zvezda potiče uglavnom iz dva izvora a to su: gravitaciono sažimanje i termonuklearne reakcije. Metagalaksije predstavljaju skup od dvadesetak pa do više stotina zvezdanih jata i prostor ispunjen mađugalaktičkom materijom. Kosmički zraci su visokoenergetski protoni i helijumova jezgra koji poseduju kinetičku energiju i do 100 miliona puta veću od one koja se može dobiti dejstvom najačih akceleratora na Zemlji. tj. Broj metagalaksija nije moguće pouzdano utvrditi. Kosmički zraci na-staju uglavnom eksplozijom supernovih zvezda. Kvazari su najzagonetnije pojave od svih kosmičkih objekata. formaldehid. koja je potrebna za postojanje jedne zvezde. Različite je gustine. Međuzvezdani gas je materija koja se sastoji uglavnom od vodonika mada se može uočiti i niz drugih jedinjenja kao što su: amonijak.• Jake emisione linije koje ukazuju na burne procese u jezgru galaksije. • Velike energije zračenja koje odgovaraju masi galaksije. međutim. • Eksplozivno izbacivanje materije.

Sam termin crne rupe je novijeg datuma a prvi ga upotrebljava. Crne rupe su. Gravitaciono polje oko crne rupe je izuzetno jako. što istovremeno znači da postoje dva sveta. godine. se zna da 82 . da se svetlost sastoji od čestica. Crne rupe se. godine smatrao da postoji veliki broj takvih zvezda. tako da bi nekom telu bilo neophodno da postigne brzinu svetlosti kako bi se odvojilo od nje. To znači da sve što joj se približi isčezava bez traga. i druga po kojoj se svetlost sastoji od energetskih talasa. U njima potpuno nestaje svaka materija i prestaju sva zračenja. Crna rupa jednostavno guta svaku zvezdu koja joj se približi i to za samo nekoliko hiljaditih delova sekunde pri čemu se oslobađa energija jačine eksplozije sto milijardi termonuklearnih bombi. američki naučnik Džon Viler da bi njime opisao jednu ideju staru više od 200 godina. Tako se javila pretpostavka da bi zvezda koja je dovoljno masivna i zbijena mogla da zadrži i uništi čak i svetlost. Ta ideja potiče iz XVII veka kada su postojale dve teorije svetlosti. materijalni i antimaterijalni. Džon Mičel je još 1783. u suštini. Crne rupe se ne vide. Takođe postoje i teorije po kojima kvazari nastaju u sudaru materije i antimaterije. kako materija ne može postići brzinu svetlosti. Prema novijim teorijama se smatra da se u središtu kvazara nalazi crna rupa koja guta zvezde i pritom proizvodi ogromnu energiju koju kvazar emituje u kosmos. To je meha-nizam koji je efikasniji od termonuklearnih reakcija. Danas. Ranije se smatralo da se svetlost može kretati beskonačno brzo.• Male dimenzije koje odgovaraju zvezdama. posle mnogih istraživanja. ali se uglavnom slažu u tome da je reč o zvezdama kolapsarama koje imaju neobičnu gustinu. Naučnici danas zastupaju mnoge teorije. Smatra se da prečnik jedne takve zvezde nije veći od tri kilometra. One se javljaju u vidu gasovitih diskova koji se kreću oko svoje ose. 1969. Prema najnovijim teorijama iz kvantne mehanike znamo da svetlost može biti i talas i čestica. Ono po čemu se kvazari razlikuju od udaljenih galaksija je njihova mala zapremina i potencijal sjaja kao hiljadu galaksija sabijenih u prostor ne veći od Sunčevog sistema. tako se ni jedno telo ne može odvojiti od crne rupe. Sva ta energija se rasipa u kosmos u vidu rendgenskih zraka. • Veliko i intezivno zračenje u radio. Kvazari predstavljaju objekte koji stvaraju ogromnu energiju i to po mehanizmu koji je savremenoj nauci za sada nepoznat. Temperatura u njima raste od periferije ka centru pri čemu dostiže temperaturu od nekoliko desetina miliona stepeni Celzijusa. • Menjanje zračenja na svim talasnim dužinama u vremenu. jedan od najspecifičnijih fenomena moderne astronomije. ali pošto je utvrđena konačna brzina svetlosti došlo se do zaključka da bi gravitacija mogla da vrši značajan uticaj na svetlost. dok joj je masa deset puta veća od mase Sunca. Međutim. tj. isto kao i kvazari. nalaze u središtu tih gasovitih diskova. infracrvenom i ultraljubičastom delu spektra.

To znači da je savremena nauka praktično pronašla za svaku elementarnu česticu i njenu antičesticu. crne rupe su svemirsko smetlište u kojem nestaje sve što je svemirski otpad a bele rupe stvaraju novu i čistu materiju i na taj način podmalađuju svemir. Produkti anihilacije su eksperimentalno već registrovani. Spekulacije na ovu temu nisu više samo filosofski teren i područje još uvek nepriznatih ezoterijskih nauka. ANTISVET Posmatranjem kvazara i crnih rupa i modernim naučnim istraživanjima je utvrđena ravnopravnost između materije i antimaterije. antimolekule i dalje sve forme antimaterije. Posledica novih naučnih tendencija je sve manji raskorak između pojava koje zakoni prirode dozvoljavaju i onih pojava u čije se postojanje uglavnom ne veruje. Eksperimenti u kojima se traga za antisvetom su još uvek u fazi razvoja tako da postoje razne teorije i protivteorije. astrofizike i astronomije. tj. Radi se zapravo o gamaastronomiji i detekciji neutrina.su crne rupe realnost. Savremena nauka se postepeno približava mogućnosti da pruži odgovor na mnoga pitanja koja su do danas bila tabu. Njihovo lokalizovanje se vrši pomoću jakih radioteleskopa. Ova pitanja ćemo ostaviti modernoj nauci da se igra u svojim laboratorijama i da daje odgovore. Takođe. Po tim teorijama. Jedno takvo pitanje je gde se nalazi granica svet-antisvet na kojoj se događa anihilacija. stoga se ne isključuje registacija i složenijih antitela. Možda će jednog dana baš neki fizičar uzviknuti: Eureka! Bog postoji! 83 . kao jednog organizma. bolje rečeno da potvrdi odgovore koji već hiljadama godina postoje zapisani u mnogim ezoterijskim knjigama i svetim spisima. U novije vreme se javlaju i teorije o postojanju takozvanih belih rupa koje imaju sasvim suprotnu funkciju od crnih. Teorijski posmatrano ne postoje nikakve smetnje da antičestice i antijezgra obrazuju antiatome. otkrivena su i antijezgra lakih elemenata. Ove najnovije teorije idu u prilog starim kosmološkim teorijama o funkcionisanju kosmosa kao jedinstvene celine. antitela i na kraju celokupan antisvet koji paralelno egzistira sa nama poznatim pojavnim svetom. Ovo je danas područje fizike.

84 .

TEORIJA HOROSKOPA TREĆI DEO 85 .

86 .

Sin Ozirisa i Izide. Slika 23: Horus. najčešće prikazivan kao jedno oko Horusovo oko. On poziva da se zakoni strogo poštuju. posebno zapadnoj. Ovo ime kao oznaka za vreme se pojavljuje u korenu reči sat svih indoevropskih jezika. To je simbol borbe Svetlosti i Tame koji zahteva stalnu budnost jer u traganju za Večnošću kroz sve zamke života oči moraju biti širom otvorene. motriti. sin Ozirisa i Izide Etimološki. Ovaj motiv je često korišćen i prikazivan na ornamentici. Simbol je neumoljive oštrine oka pravde kojoj ništa ne može izmaći ni iz unutrašnjeg ni iz spoljašnjeg života. Egipatski Bog Vremena. Njegova borba sa pakosnim Setom je legendarna priča po kojoj mu je odsekao nekoliko delova tela a ovaj njemu probio jedno oko. horoskop je složenica izvedena iz grčkih reči ωρα što znači vreme ili sat i σκοπεω što znači gledati. U egipatskoj mitologiji je Bog sa sokolovom glavom.UVOD Hor ili Horus je sin Boga vremena. posmatrati. kao oko u trouglu. U početku je to 87 .

Proročanstva za pojedine znakove kakvih ima u svim medijima danas su u potpunosti bezvredna jer uzimaju u obzir samo položaj Sunca i to neprecizno.bila operacija posmatranja tačke ekliptike koja se nalazi na horizontu u trenutku rođenja. Ovakvo proizvoljno korišćenje termina horoskop je posledica sve većeg upliva šarlatanstva u astrologiju. odnosno cilj koji želimo da postignemo jednim horoskopom. Koristi se takođe i da bi se označilo pravljenje karte neba i njeno tumačenje a u današnjem jeziku označava ne samo grafikon Zodijaka već se koristi i za predviđanja za svaki znak koja se objavljuju u medijima. Ovo je fundamentalni horoskop natalne astrologije od posebnog značaja za ceo život čoveka. stari Haldejci su proračunali da se ista slika pojavljuje svakih 19 000 000 godina pa je stoga horoskop veoma složena pojava isto kao što je to i čovek. koja je slika položaja nebeskih tela. Dosledno tome može se analizirati i prošlost i budućnost. b) Radiks horoskop se radi po preciznom vremenu rođenja. Iz precizno izrađenog kosmograma astrolog otkriva prirodu i karakter neke osobe ili nekog drugog subjekta kome se radi horoskop. lunarni koji 88 . zatim solarni koji se pravi prema času kada Sunce na nebu zauzima isti položaj kao i u času rođenja. U tom smislu razlikujemo više vrsta naučnog horoskopa. Astrolog je sveštenik prirode koji posmatra sate i upozorava pazimo na vreme! VRSTE HOROSKOPA Za izradu horoskopa potrebno je precizno utvrđeno vreme i lokacija. tako da samo veliko znanje i intuicija mogu prodreti u suštinu i izdvojiti ono najbitnije. usvojen termin kosmogram. a) Koncept horoskop je horoskop izrađen na osnovu utvrđenog vremena začeća. ne samo što ne možemo nazvati horoskopom već to ne možemo smatrati ni astrologijom. U tom smislu termin horoskop bio je zamenjen terminom ascedent. Jedna opaska ne može važiti za veliku masu ljudi i u tome je besmislenost popularne masmedijske horoskopije. Ono što nalazimo u medijima. kao i svrha. Za njegovu izradu je potrebno mnogo proračuna od koji je najvažniji radiks. Zbog stalnog i nejednakog kretanja nebeskih tela. Prilično je teško uraditi ovaj horoskop ali on ima dosta veliki značaj i važnost u natalnoj astrologiji. Horoskopom se naziva celokupan proces proračunavanja i pravljenja karte neba kao i njeno tumačenje pa je stoga u naučnoj astrologiji za kartu neba. odnosno posmatranja tačke ekliptike koja se nalazi na horizontu u trenutku nekog rođenja. c) Godišnji horoskop se pravi za jednu godinu a služi da se predvidi šta se sve može očekivati u narednoj godini.

osim neophodnog znanja. poznavanje pravila koja čine astrološku tradiciju a sama operacija pravljenja karte neba. Za izradu preciznog horoskopa potrebno je tačno vreme. odnosno kosmograma pristupačna je svakom. prvi put je objavio ženski časopis Constanze 16. Velike mutacije i sl. lokaliziovali planete i merili njihove razmake pomoću astrolaba. Pripada ezoterijskoj astrologiji a poreklo vodi iz Indijske astrologije (Đotiš). direkcije. pomračenja i drugi proračuni. a potom i u 89 . d) Specijalni horoskop se radi za neko određeno pitanje i to kao interakcija između natalnog. odnosno nekog njegovog dela. lokacija. poznavanje teorije nebeske sfere. određivanje položaja nebeskih tela i pravilna izrada kosmograma dok za tumačenje. predstavlja poseban vid tumačenja natalnog horoskopa kroz koji se sagledava poreklo. IZRADA HOROSKOPA NA KOMPJUTERU Kompjuterski obrađen horoskop. Odmah potom se ovaj način elektronskog proračunavanja pojavio i u Francuskoj 1968. psihološka istraživanja i dr. novembra 1967. On je po prirodi politički i za proračune uzima Velike tranzite. a pojavljuju se još i sinodički. Mogu se praviti horoskopi za jedan vek ili milenijum. embolizmički. Kramičko tumačenje horoskopa omogućava natusu da nauči propuštene lekcije života kako ne bi ponavljao greške predhodnih inkarnacija. Tumačenje horoskopa zahteva izvesna znanja. Pripada sinastriji. Podrazumeva izradu dva horoskopa od kojih se jedan radi na foliji ili providnom papiru. godine u Diseldorfu. horarnog ili elekcionog i godišnjeg horoskopa. veliku ulogu ima i inspiracija i intuicija astrologa. poređenja sa drugim horoskopima. e) Uporedni horoskop se radi kada želimo da utvrdimo odnos između dva ili više subjekata. ali pod uslovom da se oprezno i savesno radi. proračuni različitih pravaca i tranzita. Danas velike opservatorije daju glavne položaje planeta tako da astrologija dobija veliku pomoć od svog glavnog neprijatelja. astronomije. tranziti. starost i uslovljenost duše natusa kroz inkarnacije. Mi smo danas daleko ispred starih vremena kad su astrolozi posmatrali nebo sa visokih kula. IZRADA HOROSKOPA Izrada horoskopa je osnovni element na osnovu koga se daju astrološka tumačenja. odnosno. f) Karmički horoskop je usko vezan za natalni.se računa po ponavljanju uzajamnih položaja Sunca i Meseca. lunacije. g) Univerzalni horoskop pripada mundalnoj astrologiji i predstavlja horoskop sveta.

Pojam intuicije se javlja u više nijansi značenja: . Inspiracija je izazvana različitim podsvesnim događajima i direktnim ili indirektnim spoljašnjim uticajima. Inspiracija je nadahnuće čoveka koje iznenada zasvetli prosvetljujući njegov um. odnosno njeno mesto i uloga u tumačenju horoskopa. odnosno nadahnuće. Sam termin latinskog porekla intuor označava neposredno gledanje. kod astrologa. U astrologiji. naročito kod primene mantičkih veština. zbog uopštenosti programiranja kao i mnogobrojnih parametara koje treba uneti. sagledavanje. što je i astrologiji najbliže određenje i značenje intuicije. nedokučive i nepristupačne čulnom opažanju i racionalnom mišljenju.neposredno sagledavanje onih suština koje su principijelno nedostižne.neposredno sagledavanje celine jedne složene situacije čiji se elementi ili aspekti mogu opaziti čulima. Ne postoji ništa od onoga što čovek čini a da na to nije nečim podstaknut. Kako se tehnologija i kvalitet programa danas brzo razvijaju nema razloga protivljenju korišćenja kompjutera ali samo kao pomoćnog sredstva za proračunavanje i izradu kosmograma. . Mišljenje da inspiracija dolazi bez ikakve pripreme je zabluda sa čime se slaže i savremena. odnosno njegovo tumačenje se ne može vršiti automatski jer se može desiti da kompjuter. je jedna od najkontraverznijih tačaka moderne astrologije. 90 . Dekart. Platon je određuje kao duhovno gledanje ideja. Ovo je danas postala prilično rasprostranjena pojava s obzirom na postojanje mnogobrojnih kompjuterskih programa za astrologiju. U teologiji je to prosvetljenje duha milošću božijom koja čoveka čini sposobnim za uzvišeno saznanje. . intuiciju zajedno sa dedukcijom smatra procesima razuma pomoću kojih možemo postići jasno.neposredno sagledavanje suštine nekog predmeta ili događaja u jednom doživljenom aktu. Terminološko određenje izvedeno od latinske reči inspiratio znači udisanje. bez koje nema valjanog tumačenja horoskopa.Americi. inspiracija astrologa je nužni uslov za aktiviranje intuicije. Zbog toga je opravdano protivljenje astrologa da se horoskopi obrađuju kompjuterski jer su takva tumačenja opšta i proizvoljna a za tumačenje horoskopa. inspiracija je imala bitnu ulogu. opažanje. viđenje. ULOGA INSPIRACIJE I INTUICIJE U ASTROLOGIJI Inspiracija. Obrada horoskopa. počini i određene greške ili pak da nam da približne vrednosti. Pojam intuicije igrao je posebno važnu ulogu kod mnogih filosofa. naučna psihologija. Intuicija. Kod starih Grka. intuicija predstavlja neizostavni element. podsticaj ili unutrašnji poriv je preduslov svake delatnosti.

razgovetno i izvesno saznanje pri čemu je intuicija osnovni proces a dedukcija niz sukcesivnih intuitivnih akata. i astrolozi koji intuiciji pridaju ekstremnu važnost. Za ove astrologe. Za razliku od inteligencije. Postoje. osobe čiji se horoskop tumači. Kod Spinoze intuicija je uz mnjenje i razum jedan od tri stepena saznanja i ujedno najviši takav stepen jer ona ide od adekvatne ideje o formalnoj suštini nekih božijih atributa ka adekvatnom saznanju suštine stvari. Za ove astrologe. U filosofiji XX veka. kada pronađu jedan signifikant. šta više primarnu. karta neba je ne samo element koji je vezan za osobu već i oslonac vidovitosti. Po njemu. Intuicija u ovom slučaju liči na prosvetljenje misli u eurističkoj metodi. Astrolozi tradicionalističke škole se maksimalno trude da u prvi plan stave tradicionalistički pristup tumačenju horoskopa ograničavajući se. važnost pridaju intuiciji usmerenoj drugim kriterijumima izbora kao što je psihološki profil. na tumačenje koje daju klasični autori. ako je poznat. percepciju a suprotstavlja je razumskom diskurzivnom mišljenju. intuicija se sastoji u tome da duh neposredno bez pomoći neke treće ideje opaža slaganje ili ne slaganje dvaju ideja. Astrolozi modernističkih shvatanja. Lok takođe smatra intuiciju najvišim od tri stepena saznanja. intuicija je sposobna da shvati život i igra najvažniju ulogu u savremenoj egzistencijalističkoj filosofiji. Za njega je intuicija instikt koji je postao nezainteresovan i svestan samog sebe i koji sa intelektualnom simpatijom dublje prodire u suštinu stvarnosti nego inteligencija koja svojom diskurzivnom delatnošću ne dopire dalje od uopštenog saznanja. horoskop je mozaik predskazanja čija je struktura data na karti neba.) piše: U svemu tome treba paziti da se ne preceni važnost nekog sitnog detalja i da se ne zanemari neki od dominantnih uticaja. pri čemu je ne tumače prema astrološkim pravilima. ispred demonstrativnog i senzitivnog saznanja. međutim. Za njega. Veoma je čest slučaj da mnogi magovi i vidovnjaci prave natalnu kartu neba svojih konsultanata. Kant pod intuicijom podrazumeva neposredno opažanje tj. intuicija nije najviši oblik saznanja ali je nužna predpostavka i element svakog saznanja. Trebalo bi takođe izbegavati gubljenje u brojnim razmatranjima detalja jer se tajna tumačenja sastoji u ne zanemarivanju nijednog važnog astronomskog elementa kako se ne bi pravile velike greške i da se ne bi razmatralo previše faktora kako bi sinteza razmatranih elemenata ostala pristupačna mozgu tumača. 91 . Henri Gaukom koji je bio učitelj mnogim astrolozima u delu Dictionare astrologique (Pariz 1975. najlepše odeređenje i ujedno najbliže astrološkom shavatanju intuicije nalazimo u filosofiji Bergsona. Fihte i Šeling intuiciju identifikuju sa intelektualnim opažanjem i daju joj veliki značaj kao sposobnosti kojom duh neposredno opaža svoju stvaralačku samodelatnost. svesni besmislenosti signifikanata.

Najveći deo simbola je nasleđen iz drevnih vremena od Haldejaca i Egipćana i mnogi od njih su i danas. Tokom istorije. mada modifikovani. astrološki simboli su menjali svoju formu ali je njihov suštinski izraz ostao ne promenjen. Simboli. Skraćenice su novijeg porekla a nastale su iz razloga lakšeg i bržeg operisanja ogromnom astrološkom terminologijom. još uvek u upotrebi. Filosofija simboličkih oblika je ključna grana teorijske astrologije i od njenog znanja zavisi sposobnost i umeće astrologa kao i domet celokupne astrološke predikcije. skraćenice ali i brojevi koji takođe spadaju u jezik astrologije jedina su mogućnost da se na malom prostoru predstavi ono za šta bi bile potrošene mnoge knjige. ZNAK EGIPAT GRČKO RIMSKI SREDNJI VEK MODERNO OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE A B C D E F G H I J K L Slika 24: Simboli koji su korišćeni u različitim periodima razvoja astrologije 92 .JEZIK ASTROLOGIJE Jezik astrologije je jezik simbola. Suština simbola je da probudi intuiciju astrologa i da ga uvede u tajnu egzistencije. Simboli su slike i izraz moćnih energetskih strujanja koja se prostiru celokupnim kosmosom.

SIMBOLI I SKRAĆENICE Ovan Bik Blizanci Rak Lav Devica Vaga Škorpija Strelac Jarac Vodolija Ribe Sunce Mesec Zemlja (planeta) Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton Severni Mesečev Čvor Južni Mesečev Čvor Lilit Kiron Ceres Palas Junona Vesta Izis Kupidon Had Zevs Kron Apolon Admetos Vulkan Posejdon Mlad Mesec (Mladina) Prva četvrt Pun Mesec (Uštap) Poslednja četvrt Konjukcija Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è ¢ ¡ ¿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « Á é ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ z e c d  93 .

Polusekstil. I . seksilkvadrat Bikvintil Inkonjukcija Opozicija Paralel Antisa Kontraantisa Stelijum Veliki Trougao T . Egz. Cas. podznak Descedent Srednje nebo. seksil Septil Sekstil Kvintil Kvadrat Trigon Kvadratipo. sedište planete Egzil Egzaltacija Kasus.Kvadrat Veliki Kvadrat Heksagram Jod Pravougaonik Pentagram Aplikacioni aspekt Separacioni aspekt Orbis Odstupanje Dobar aspekt Loš aspekt Vatra Zemlja (element) Vazduh Voda Kardinalan Fiksan Promenljiv Aktivan Pasivan Domicil. Zenit È d N Ç s Æ Q Å Ä Ë Bq É Ã Ï a ca Û S T „ @ Y ] œ ± BA MA O N M L 7 9 ² A P Dom. Egl. dodektil Decil Nagon Polukvadrat.XII Ho M AC DC MC aa sa o 94 . pad Kuće u horoskopu Horizont Meridijan Ascedent.

LM Dekl. Nadir Angularna Kuća (ugaona) Suksedentna Kuća (koja sledi) Kadentna Kuća (padajuća) Kuća života Kuća poseda Kuća odnosa Kuća završetaka Direkcija Direktan kurs planete Retrogradan kurs planete Planetarna Revolucija Planetarna Ingresija Distanca (udaljenost) Angularna (ugaona) distanca Vremenska distanca Meridijanska distanca Horizontalna distanca Kuspidarna distanca Zvezda (astra) Fiksna zvezda Istok Zapad Sever Jug Istočni ekvinocijum Zapadni ekvinocijum Severni solsticijum Južni solsticijum Precesija ekvinocijuma Zodijak Sideralni Zodijak Tropski Zodijak Ekliptika Lokalna sfera Heliocentrični sistem Geocentrični sistem Nebeski ekvator Longituda Latituda Podnevna longituda Deklinacija Rektascenzija Deklinacija severne latitude Deklinacija južne latitude Koso dizanje Solarna eklipsa Lunarna eklipsa Stepen IC Da Ds Dc Dn Dd Dr De Dir. AR + AO Â Ã ° 95 .Kraj neba.d Kd As FA E W N S EE WE NS SS PE Z SZ TZ Ekl. Ls HS GS CE L Lat. Ad Hd Md Ho. D Ñ PR PI Dist.

h Sin. Gr GMT Hlg SHlg AT RT HL EMTK WMTK GMTK EGMT WGMT KHl GTK HTK UTK ST TSM EST UT NST Nt Sb Kh Rh Sh Lh Ch Sp.Minut (geometrijski) Sekunda (geometrijski) Tabela domifikacije Efemeride Planetarni logaritam Konstantni logaritam Sat Minut (vremenski) Sekunda (vremenski) Grinvič Vreme po Grinviču Legalno vreme Letnje legalno vreme Astronomsko vreme Realno (pravo) vreme Lokalno vreme Istočna meridijanska vremenska korekcija Zapadna meridijanska vremenska korekcija Korigovano vreme po Grinviču Istočno vreme u odnosu na Grinvič Zapadno vreme u odnosu na Grinvič Korekcija lokalnog vremena rođenja Geografska vremenska korekcija Časovna vremenska korekcija Ukupna vremenska korekcija Sideralno (zvezdano) vreme Sideralno vreme u podne Sideralno vreme po efemeridama Univerzalno (svetsko) vreme Sideralno vreme rođenja Natus Subjekt Koncept horoskop Radiks horoskop Solarni horoskop Lunarni horoskop Horoskop ciklusa Specijalni horoskop Sinastrički (uporedni) horoskop Univerzalni (svetski) horoskop Sistem natalnog horoskopa Sistem ekvatorijalnih lukova Sistem progresivnog horoskopa Sistem planetarnih tranzita Sistem embolizmičkih lunacija Verteks Antiverteks Specijalna tačka Fortuna ’ ” TD Ef PL KL H min. sec.L SPH SPT SEL VR AVR SP ° 96 .h Uh SNH SEk.

Postoje četiri elementa koji nastaju kao kombinacija dva osnovna prapočela toplog i suvog i hladnog i vlažnog: 1) Vatra . prema kojoj se različite pojave sagledavaju elementima koji određuju esenciju snaga prirode koja svoje delo nastanka i uništenja ostvaruje pomoću njih kao osnovnih načela.hladno i vlažno 4) Zemlja .toplo i suvo 2) Vazduh . Empedokla. Platona.TEORIJA KORESPONDENCIJA ZNACI ZODIJAKA U TEORIJI KORESPONDENCIJA TEORIJA ELEMENATA Teorija elemenata kao simbola je astrološka doktrina koja se nadovezuje na antičku filosofiju velikih mislilaca Pitagore. Aristotela i drugih.vlažno i toplo 3) Voda .suvo i hladno Slika 25: Ilustrovani prikaz Teorije korespondencija 97 .

ambiciozan. jednostavno nema onu iskru koja treba da ga podstakne na akciju. Postoje i četiri etape ljudskog života: detinjstvo. razvitku. kulminaciji i opadanju se zasnivaju operacije astrologije. moći i fizičke energije. To su Znaci akcije. Lav i Strelac. od zalaska do ponoći i od ponoći do svitanja. delatnosti. mladost. leto. Svakom od njih pripada i skup životnih delatnosti pa tako imamo četiri reda prirode proleće. u horoskopu. Nimalo nije poletan. natusu je neophodno da ga neko jednostavno upali a posle je sve lako. Zbog toga je Vatra element transformacije i transmutacije. gasovito i tečno. jesen i zimu ili vreme od svitanja do podneva. Na osnovama ovih univerzalnih vrednosti oblikovanju. Predstavlja onu snagu koja otvara nove horizonte i stvara nove dimenzije. Nedostaje mu entuzijazam. Slika 26: Tradicionalni grafički prikaz elemenata VATRA Vatreni Znaci su Ovan. melanholični i flegmatični. To je sila koja neprestalno ruši i ponovo stvara. snage. Ako se većina planeta. tečnog u gasovito. alhemije i ostalih ezoterijskih nauka. veoma je praktičan. Kod njega svaka akcija proističe iz želje za širenjem i rastom i unutrašnjeg poriva za stalnim iskušavanjem i isprobavanjem. nalazi u vatrenim znacima to znači da natus poseduje životni žar. čvrsto. inteligentan i intelektualan. Energija Vatre vrši transformaciju čvrstog u tečno. Krasi ga odanost i predanost poslu. 98 . kolerički. od podneva do zalaska Sunca. zrelost i starost i četiri tipa temperamenta: sangvinički. Ukoliko u horoskopu nema nijedne planete u vatrenim znacima.Svaki od ova četiri elementa predstavlja jedno od osnovnih stanja: užareno.

Ona je najverniji čuvar blaga. Nedostatak planeta u ovim znacima označava nesposobnost komuniciranja. Uspešan je u ostvarivanju karijere a posebno u ostvarivanju materijalne sigurnosti i stabilnosti. Emocije i osećanja su glavni izraz ljudi koji imaju većinu planeta u vodenim Znacima. On ih otkriva. Vaga i Vodolija. niti je sposoban da duboko i intuitivno sagledava i proživljava stvari i ljude oko sebe. apstraktno mišljenje. ali su one strogo kontrolisane. pa ovi ljudi moraju pronači neki drugi način izražavanja i komunikacije sa drugima. simbolički.ZEMLJA Zemljani Znaci Zodijaka su Bik. Ukoliko u horoskopu ima više planeta u vazdušnim Znacima natus ima urođenu sposobnost za intelektualizaciju stvari. naravno. To je element koji podstiče. Devica i Jarac. niti on pokazuje svoje raspoloženje i osećanja. sposobni su za najdublja osećanja i izuzetno su intuitivni. Zemlja je izvor moći i bogatstva. Vazduh je element suptilnih upliva. Voda vlada svim telesnim tečnostima. Ona je. to je element koji označava sazrevanje i zajedništvo sa drugim ljudima. Voda je nesaglediva širina i nedostižna dubina. Škorpija i Ribe. Kod ovih ljudi prevladavaju emocije i lični izraz najbolje pokazuju kroz umetnost i svaki vid stvaralaštva. 99 . koja prihvata i razume čak i ako to ne odobrava. može se reći da je natus veoma jak i stabilan. Ona otvara dušu i u isto vreme predstavlja emocije koje se pretvaraju u suze. VAZDUH Vazdušni Znaci su Blizanci. Ako nema nijedne planete u Zemljanim znacima to znači obrnutu sliku: nestabilnost i nesređenost. Ovakav čovek. Odsustvo vode. Ukoliko u horoskopu ima najviše planeta u zemljanim Znacima. prepun ideja. majka kojoj ništa nije strano. Oni imaju izraženu želju za negovanjem. odnosno odsustvo planeta u vodenim Znacima svedoči da je reč o natusu koji nije u dovoljnoj meri osećajan. bez predrasuda. Ovi Znaci poseduju stabilnost i snagu. VODA Vodeni znaci su Rak. nije bez emocija. Čovek pod uticajem Vazduha je slobodnog duha. stavljanje emocija u drugi plan i sposobnost za objektivno sagledavanje stvari. često avanturista prepun burnih doživljaja u životu. U psihološkom smislu. Okolina nema nikakav uticaj na ovog čoveka. ozbiljni su i veoma plodni. ravnoteže i ležernosti u svakom smislu. Voda je element tečnog stanja. Za ovakvog čoveka ne postoje tajne. odnosno prima sve u sebe. Vazduh prodire u sve pore jer je kralj vetra i oluja. Zemlja je čvrsto stanje materije koja absorbuje.

ELEMENT VATRA ZEMLJA VAZDUH VODA OVAN BIK ZNACI ZODIJAKA LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE BLIZANCI RAK Tabela 1: Tabela podele Zodijaka po elementima J K I L H A G B F C D E Slika 27: Grafički prikaz podele Zodijaka po elementima 100 .

Ovan je kardinalna vatra. On je po prirodi žestoka toplota koja naprasno eksplodira. bujanje prirode i nagona. 101 . Označava početak jeseni. naročito sa prvim zracima Sunca. Izuzetak je jedino u slučaju kad se Ascedent nalazi u nekom kardinalnom Znaku i u tom slučaju on preuzima samo osobine tog kardinalnog Znaka. Ako se u horoskopu većina planeta nalazi u kardinalnim Znacima Zodijaka.stabilnost i kulminacija 3) Promenljiv . Odsustvo planeta u kardinalnim znacima označava i odsustvo osobina koje se na njih odnose. Lav je fiksna vatra i predstavlja sredinu leta. Jako je emotivan ali tu svoju emotivnost vešto skriva. umiranja prirode. pustoši i mraka. natus je osoba koja ima jasnu sliku o sebi samom. Jarac je kardinalna zemlja i označava početak zime. osećaj za umerenost u svemu i harmoniju oko sebe. plodnost. Ona je mera i ravnotaža u svemu ali i oklevanje i neodlučnost. Simbol je kraja. Vaga je kardinalni vazduh. Bik je fiksna zemlja. To je period stabilizacije i bujanja prirode i period kada najbolje vrednosti tog doba dolaze do maksimalnog izražaja. hladnoće. Obeležava početak proleća.TEORIJA KVALITETA Teorija kvaliteta je astrološka doktrina prema kojoj se različite pojave sagladavaju na osnovu međusobnih razlika u odnosima i reakcijama između Znakova koji pripadaju istom elementu.prilagođavanje i promena KARDINALNOST Kardinalni Znaci su osnovni ili glavni Znaci i oni označavaju smenu godišnjih doba i ulazak u novu fazu razvoja i međusobnih odnosa. Ovo je period najvišeg sjaja i moći svetla i vatre. FIKSNOST Fiksni Znazi Zodijaka predstavljaju sredinu svakog godišnjeg doba. Vrlo je aktivan i posvećen onome na šta se usredsredi. Predstavlja materinstvo. Ambiciozan je s jedne i koristoljubiv s druge strane. Postoje tri osnovna kvaliteta i svaki se odnosi na određenu vrstu stabilnosti: 1) Kardinalan .smena i ulazak 2) Fiksan . Označava sjajnu slavu. On je kulminacija proleća i predstavlja trijumfalnu moć prirode i senzualnosti uopšte. Rak je kardinalna voda i objavljuje početak leta.

širenje i rasprskavanje prolećne energije. Razbesneli vetrovi čiste i uništavaju životnost. Poseduje i izraženu maštu. to govori da natus ima jasne želje i ambicije. Po prirodi je veoma raznovrstan i praktičan. Označavaju kraj proleća i predstavljaju umnožavanje. Ukoliko se većina planeta u horoskopu nalazi u fiksnim znacima. KVALITET KARDINALAN FIKSAN OVAN BIK ZNACI ZODIJAKA RAK LAV DEVICA VAGA JARAC ŠKORPIJA VODOLIJA STRELAC RIBE PROMENLJIV BLIZANCI Tabela 2: Tabela podele Zodijaka pokvalitetu 102 . ima sposobnost sagledavanja stvari onakvim kakve jesu i poseduje razumevanje za sve. Predstavlja kraj jeseni u kojoj se sve završava i kada poslednji trzaji vatre i toplote jedva dopiru do srca. unutrašnja stabilnost i delatna intezivnost. On nagoveštava pobedu zime. Ribe su promenljiva voda u kojoj se utapa zima.Škorpija je fiksna voda i to je doba nemilosrdne jeseni i početak tame u kome dolazi do opšteg vrenja. znači i odsustvo svih osobina koje se odnose na fiksne znake. odnosno deklinirajuće faze. sem u slučaju ako se Ascedent nalazi u nekom promenljivom Znaku. Krasi ga snažni magnetizam. Strelac je promenljiva vatra. Ovo je priprema za udaljavanje i povlačenje. Ako je u horoskopu većina planeta u promenljivim Znacima. završava se jedan period i priprema se otpočinjanje novog. Predstavljaju potpuno ispunjenje i smrt. Odsustvo planeta u promenljivim Znacima označava i potpuno odsustvo ovih osobina. Ovo je period analize. znači da je natus sklon konstantnom razmišljanju i analiziranju s težnjom da sve shvati. Vodolija je fiksni vazduh. da bi na kraju i poverovao. Odsustvo planeta u ovim znacima. Život počinje da zamire. Umire jedna godina. Blizanci su promenljivi vazduh. Oni označavaju kraj perioda. Devica je promenljiva zemlja kojom se završava leto. osim kad je Ascedent u nekom fiksnom Znaku. Teži materijalnoj sigurnosti i spreman je na rad da bi to postigao. ekonomisanja i zatvaranja perioda najvišeg sjaja. PROMENLJIVOST Promenljivi znaci Zodijaka su dvojne prirode.

tj. Blizanci. pokreću ili traže da budu pokrenute na dejstvo. On je pokretač drugih i može biti veoma uspešan u životu. Strelac i Vodolija. Podela Zodijaka na principe se naziva i podelom na Muške i Ženske Znake. pa stoga i planete koje prolaze ovim znacima poprimaju njihovu prirodu principa. Vaga.J K I L H A G B F C D E Slika 28: Grafički prikaz podele Zodijaka po kvalitetu TEORIJA PRINCIPA Teorija principa je veoma stara astrološka distinkcija koju danas astrolozi uglavnom zanemaruju. to znači da natus preuzima inicijativu u svim životnim aktivnostima. Ona služi da bi se okarakterisala polarizacija jednog centra energije na Aktivni princip koji podrazumeva postojanje pokretačke snage ili inicijative i Pasivni princip koji označava odsustvo pokretačke snage ili inicijative. Lav. Ukoliko je u horoskopu većina planeta u Aktivnim Znacima. odnosno izražava potrebu da primi ili prihvati inicijativu. 103 . AKTIVNI PRINCIP Aktivni Znaci Zodijaka su: Ovan. naročito u delatnostima u kojima se traži akcija i komunikativnost.

PRINCIP AKTIVAN PASIVAN OVAN BIK BLIZANCI RAK ZNACI LAV DEVICA Z OD I J A K A VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE Tabela 3: Tabela podele Zodijaka prema principima J K I L H A G B F C D E Slika 29: Grafički prikaz podele Zodijaka prema principima 104 . Škorpija. Ako su planete u horoskopu više raspoređene u Pasivnim Znacima. Devica. Jarac i Ribe.PASIVNI PRINCIP Pasivni Znaci Zodijaka su: Bik. Rak. može se reći da natusu nedostaje inicijativa i da je osoba koja traži podsticaj od drugih. Međutim on ima prilično jaku inspiraciju i najbolje se ogleda u umetničkim delatnostima ili pak funkcioniše kao saradnik na poslu.

tj. Prema elementu kuće delimo na: a) Kuće života b) Kuće poseda c) Kuće odnosa d) Kuće završetaka Prema kvalitetu kuće se dele na: a) Angularne ili ugaone Kuće b) Suksedentne ili Kuće koje slede c) Kadentne ili padajuće Kuće Kada govorimo o podeli Kuća prema principima moramo naglasiti da je ova podela gotovo u potpunosti zanemarena a njena važnost nije ništa manje važna od predhodne dve podele. kvalitetima i principima KUĆE U TEORIJI KORESPONDENCIJA Podela Kuća horoskopa po teoriji korespondencija je analogna podeli Zodijaka jer svaka Kuća odgovara jednom znaku Zodijaka. 105 . tj. neminovno prihvatamo. oblikujemo b) Parne Kuće odgovaraju pasivnom ili ženskom principu i predstavljaju one Kuće koje označavaju ono što stvaramo i u čemu pasivno učestvujemo. DOMIFIKACIONA TEORIJA ELEMENATA Domifikaciona teorija elemenata je astrološka dokrtina prema kojoj se vrši podela Kuća ili polja horoskopa na osnovu osnovnih elemenata: Vatra. a) Neparne Kuće odgovaraju aktivnom ili muškom principu i to su one Kuće koje označavaju ono što nam je dato i u čemu aktivno učestvujemo. Vazduh i Voda.AKTIVAN VATRA OVAN LAV VAZDUH BLIZANCI VAGA PASIVAN ZEMLJA BIK DEVICA JARAC VODA RAK ŠKORPIJA RIBE KARDINALAN FIKSAN PROMENLJIV STRELAC VODOLIJA Tabela 4: Tabela korespondencija znakova Zodijaka po elementima. Zemlja.

odnosi se na okruženje Element Vazduha predstavlja Kuće odnosa.odnosi se na imovinu VI Kuća .odnosi se na društvene veze Element Vode predstavlja Kuće završetaka. filosofsku smrt XII Kuća . tj. opisuju plodove našeg rada. Kuće života su: I Kuća .odnosi se na lične veze XI Kuća . na one Kuće koje govore o onome što čovek poseduje i stiče.odnosi se na profesiju X Kuća .odnosi se na kraj tela.Element Vatre se odnosi na Kuće života. na one kuće koje predstavljaju biće čoveka sa njegovim fundamentalnim karakteristikama.odnosi se na telo V Kuća .odnosi se na krvne veze VII Kuća . Kuće završetaka su: IV Kuća . dostignuća i na kraju suštinu sve tri smrti.odnosi se na duh Element Zemlje se odnosi na Kuće poseda.odnosi se na kraj duše. one Kuće koje govore o vrsti i tipu čovekovog odnosa prema bližem i širem okruženju. Kuće odnosa su: III Kuća . intelektualnu smrt ELEMENT VATRA KUĆE ŽIVOTA ZEMLJA KUĆE POSEDA VAZDUH KUĆE ODNOSA VODA KUĆE ZAVRŠETAKA I II III IV K U Ć E V VI VII VIII IX X XI XII Tabela 5: Tabela podele Kuća po elementu 106 .odnosi se na kraj duha.odnosi se na dušu IX Kuća . odnosno kuće koje govore o onome šta ćemo biti. kako ćemo izvršiti samorealizaciju i samoispunjenje. tj. fizičku smrt VIII Kuća . Kuće poseda su: II Kuća . tj.

Ove Kuće nisu mnogo moćne ali je važno što isto kao i fiksni Znaci pružaju stabilnost i svrsishodnost.odnosi se na regeneraciju XI Kuća .odnosi se na sklonosti XII Kuća . Kardinalan kvalitet se odnosi na takozvane Angularne ili Ugaone Kuće horoskopa.DOMIFIKACIONA TEORIJA KVALITETA Domifikaciona teorija kvaliteta je astrološka doktrina na osnovu koje se vrši podela Kuća po kvalitetu.odnosi se na dužnost IX Kuća . Ta podela je identična kao i podela Znakova Zodijaka na kardinalan.odnosi se na sigurnost VII Kuća . Sve planete koje se nađu u Kardinalnim Kućama imaju daleko snažniji uticaj i moćnije su od ostalih planeta.odnosi se na identitet IV Kuća . One sa uklapaju i slažu sa ostalima pa stoga se nazivaju i mentalnim kućama. Ugaone Kuće su: I Kuća .odnosi se na svest VI Kuća .odnosi se na kreativnost VIII Kuća . Kuće koje slede su: II Kuća .odnosi se na vrednosti V Kuća . fiksan i promenljiv kvalitet.odnosi se na podsvest KVALITET KARDINALAN ANGULARNE KUĆE FIKSAN SUKSEDENTNE KUĆE PROMENLJIV KADENTNE KUĆE I II III K U Ć E IV V VI VII VIII IX X XI XII Tabela 6: Tabela podele Kuća po kvalitetu 107 . Ove Kuće ne pružaju mnogo mogućnosti za akciju.odnosi se na društvenu svest Promenljiv kvalitet označava takozvane Kadentne ili Padajuće Kuće. naravno uz pomoć planeta koje se nalaze u ovim Kućama. niti pružaju veliku stabilnost.odnosi sa na čast Fiksan kvalitet se odnosi na takozvane Suksedentne ili Kuće koje slede. ali su jako prilagodljive i prijemčive.odnosi se na saradnju X Kuća . Planete koje se nalaze u ovim Kućama imaju veliki potencijal za dinamičku akciju. Padajuće Kuće su: III Kuća .

udaljeni krajevi IV Kuća . mentalno zdravlje PRINCIP AKTIVAN NEPARNE KUĆE PASIVAN PARNE KUĆE I II III IV K U Ć E V VI VII VIII IX X XI XII Tabela 7: Tabela podele Kuća prema principima Tabela 8: Tabela uporednih korespondencija Kuća AKTIVAN VATRA I V IX PASIVAN VODA IV VIII XII KARDINALAN FIKSAN PROMENLJIV VAZDUH ZEMLJA III VII XI II VI X 108 . moj javni život V Kuća .Primljena ljubav.Ovde. ono što meni pripada VIII Kuća -Tvoje. analogno podeli Zodijaka.Tamo. ono što pripada drugima III Kuća .Stanje tela. odnosno na Parne i Neparne Kuće kako se nazivaju po domifikacionoj podeli. osoba čiji je horoskop VII Kuća -Ti. ljubav koju pružam XI Kuća .Pružena ljubav. fizičko zdravlje XII Kuća . ona druga osoba II Kuća .Ja.DOMIFIKACIONA TEORIJA PRINCIPA Domifikaciona teorija principa predstavlja astrološku doktrinu pomoću koje se Kuće u horoskopu dele.Moje.Stanje uma.Privatno.Javno. moj privatni život X Kuća . ljubav koju primam VI Kuća . moja neposredna okolina IX Kuća . I Kuća . na Aktivne i Pasivne Kuće. Ove Kuće se vezuju po osama koje ih povezuju pa tako postoje tri ose Neparnih i tri ose Parnih Kuća.

kvalitetu ili principu. d) Casus ili pad je položaj planete koji je suprotan egzaltaciji i označava njen delimičan i znatno smanjen uticaj. odnosno znaku Zodijaka ili Kući. primiti ili vršiti uticaj u svakom elementu. u zavisnosti od svog položaja. b) Egzil je položaj planete koji je suprotan njenom sedištu pa je stoga i njen uticaj znatno smanjen.PLANETE U TEORIJI KORESPONDENCIJA Planete u teoriji korespondencija imaju osnovnu podelu koja se zasniva na intezitetu i snazi delovanja svake planete. To dejstvo se izražava na četiri moguća načina. Tabela 9: Tabela inteziteta dejstva planeta u znacima Zodijaka i Kućama horoskopa DOMICIL PLANETE ZNAK SUNCE MESEC MERKUR VENERA MARS JUPITER SATURN URAN NEPTUN PLUTON KIRON LILIT ZEMLJA LAV RAK BLIZANCI DEVICA BIK VAGA OVAN ŠKORPIJA STRELAC RIBE JARAC VODOLIJA VODOLIJA RIBE ŠKORPIJA STRELAC RIBE BIK Kuća V IV III VI II VII I VIII IX XII X XI XI XII VIII IX XII II ZNAK VODOLIJA JARAC STRELAC RIBE ŠKORPIJA OVAN VAGA BIK BLIZANCI DEVICA RAK LAV LAV DEVICA BIK BLIZANCI DEVICA ŠKORPIJA Kuća XI X IX XII VIII I VII II III VI IV V V VI II III VI VIII ZNAK OVAN BIK VODOLIJA RIBE JARAC RAK VAGA ŠKORPIJA RAK JARAC VAGA ŠKORPIJA DEVICA Kuća I II XI XII X IV VII VIII IV X VII VIII VI ZNAK VAGA ŠKORPIJA LAV DEVICA RAK JARAC OVAN BIK JARAC RAK OVAN BIK RIBE Kuća VII VIII V VI IV X I II X IV I II XII EGZIL EGZALTACIJA CASUS 109 . a) Domicil ili sedište planete je stanje u kojem se ona najsnažnije izražava i vrši uticaj. c) Egzaltacija je stanje planete u kojem ona ima pojačan i harmoničan uticaj. Pošto se planete kreću kroz sve znake Zodijaka i Kuće one mogu.

110 .

BIK I dekada: Merkur Ključna reč: zabrinutost Predstavlja: stvaranje. religioznost. entuzijazam. Ovaj sistem podele Zodijaka je nastao u drevnom Egiptu. snagu i nedostatak skromnosti.TEORIJA INKORESPONDENCIJA DEKADE Deoba Zodijaka na dekade je podela od izuzetne važnosti u astrologiji. radost. plemenitost. sklonost demagogiji. hrabrost. lepotu. Svakom dekadom vlada jedna planeta. Pluton Ključna reč: vlast Predstavlja: aktivnost. smelost. III dekada: Saturn 111 . II dekada: Mesec Ključna reč: uspeh Predstavlja: moć. II dekada: Sunce Ključna reč: vrlina Predstavlja: plemenitost. Dekadni sistem je od posebnog značaja i u apotelezmatičkoj astrologiji. stidljivost. smisao za poeziju. Svaki znak Zodijaka ima po tri dekade. strastvenost i prefinjenost u svim vrstama posla. odlučnost. duhovnost. jak uticaj na druge i dar za umetnost. PLANETARNA TIPOLOGIJA OVAN I dekada: Mars. ljupkost. Reč je o podeli Zodijaka na 36 delova od po 10°. veliki autoritet i sklonost ka pisanju. III dekada: Venera Ključna reč: potpunost Predstavlja: blagost. učenje. moć. dostojanstvo. poznavanje matematike i geometrije. Omogućava da se bolje odredi tipologija ličnosti čiji se horoskop analizira. izgradnju. a nekim dekadama i planeta suvladar. Uticaj neke planete je posebno jači ako se nalazi u dekadi kojom vlada. veličinu.

smelost i pohlepu. prostakluk. ljubavni podsticaj i materinski nagon. egocentričnost. III dekada: Mars. BLIZANCI I dekada: Jupiter. silovitost. razmirice i osvajanje dobara ratom. odricanje. vlast nad sobom. II dekada: Merkur Ključna reč: obilje Predstavlja: bogatstvo. ljudskost. energičnost i prelazno doba iz puberteta u zrelost. Neptun Ključna reč: uplitanje Predstavlja: intuiciju. intelektualnu snagu. RAK I dekada: Venera Ključna reč: ljubav Predstavlja: radost. svađe.Ključna reč: neuspeh Predstavlja: realnost. zaboravljenost i nepotrebne reči. sklonost prirodi. pesnički duh. želju za promenama i izbegavanje svađa. uglađenost. rad. prefinjenost. II dekada: Mars Ključna reč: okrutnost Predstavlja: zaduženja. zlobu. III dekada: Sunce Ključna reč: propast Predstavlja: ambicije. razumevanje. ludilo. osvajanje i nepoštene postupke. LAV I dekada: Saturn Ključna reč: borba Predstavlja: okrutnost. ropstvo i bedu. Pluton Ključna reč: hrabrost 112 . pritisak. mudrost. smisao za trgovinu. osećajnost. III dekada: Mesec Ključna reč: raskoš Predstavlja: unutrašnji nemir. poteru za beguncima. II dekada: Jupiter Ključna reč: pobeda Predstavlja: ljubav. pokoravanje. dokumenta i novac. prilagodljivost. prezir.

buntovništvo i svađu. lakomost. III dekada: Merkur Ključna reč: tuga Predstavlja: starost. škrtost. II dekada: Sunce. odmetništvo. onemoćalost. miran i siguran život. Kiron Ključna reč: razuzdanost Predstavlja: pohlepu. pesmu i veselje. prevaru. obilje. slobodu mišljenja i pobunu. II dekada: Saturn. uvrede. III dekada: Venera 113 . ugroženima. pravednu borbu. kolebljivost. slabost. neznanje. seksualni nagon i sadomazohizam. III dekada: Jupiter Ključna reč: mir Predstavlja: potrebu za pokajanjem. Uran Ključna reč: zadovoljstvo Predstavlja: odgovornost. istinu. nasilno uzdizanje. iznemoglost. dugoročne planove i diplomatičnost. kupovinu. pobedu nad siromaštvom i zlim duhovima DEVICA I dekada: Sunce Ključna reč: razboritost Predstavlja: smelost duha. učešće u porocima. čvrst karakter. altruizam i bolestan duh. propast. ŠKORPIJA I dekada: Mars Ključna reč: razočarenje Predstavlja: borbu. ratove. želju za vlašću. traženje pravde.Predstavlja: svađe. bedu. dobar. pomoć slabijima. pravo. VAGA I dekada: Mesec Ključna reč: blagostanje Predstavlja: prefinjen ukus. blud i sodomiju. pesimizam. sposobnost i gomilanje bogatsva. nemarnost. sukobe. siromašnima i nesrećnima. II dekada: Venera Ključna reč: dobitak Predstavlja: zaradu. podlost. rad u grupi. pakost.

Lilit Ključna reč: učenost Predstavlja: lepotu. teško odricanje. štetu. II dekada: Mesec Ključna reč: snaga Predstavlja: aktivnost. religioznost i vaspitanje. rad. siledžijstvo i blud.Ključna reč: razvrat Predstavlja: pijanstvo. maštovitost. instiktivnu seksualnost i smisao za originalnost. slobodu. III dekada: Sunce. VODOLIJA I dekada: Venera Ključna reč: poraz Predstavlja: zabrinutost. STRELAC I dekada: Merkur Ključna reč: brzina Predstavlja: smelost. veselje. slobodu. slabosti i snishodljivost. II dekada: Mars Ključna reč: rad Predstavlja: unutrašnju podeljenost. razumevanje. smisao za politiku i velike sportske sposobnosti. uglađenost. strahote. neumornost. III dekada: Saturn Ključna reč: ugnjetavanje Predstavlja: upornost. jadikovanje i bojažljiv duh. gubitke i dobitke. sumnjičavost. rad. pohlepu za dobitkom. Neptun Ključna reč: uzaludnost 114 . težnju ka zlu. nestabilnost. sklonost ka patnji i traženje nemogućeg. oholost. III dekada: Mesec. želju za putovanjima. upravljanje imovinom i pohlepu. sitničavost i siromaštvo. lepo ponašanje. strah. JARAC I dekada: Jupiter Ključna reč: promena Predstavlja: smotrenost. skromnost. sistematičnost. borbu. II dekada: Merkur. samonezadovoljstvo. Uran Ključna reč: moć Predstavlja: idealizam.

Predstavlja: varljivost.Zemlja BLIZANCI Merkur RAK Mesec LAV Sunce DEVICA Merkur VAGA Venera ŠKORPIJA Mars . RIBE I dekada: Saturn Ključna reč: nemarnost Predstavlja: umišljenost.Uran RIBE Jupiter .10° OVAN Mars BIK Venera . III dekada: Mars Ključna reč: zasićenost Predstavlja: blud.Pluton STRELAC Jupiter .20° LAV Sunce DEVICA Merkur VAGA Venera ŠKORPIJA Mars .Pluton STRELAC Jupiter .Kiron JARAC Saturn VODOLIJA Saturn .Neptun OVAN Mars BIK Venera .Uran RIBE Jupiter.Kiron JARAC Saturn VODOLIJA Saturn . II dekada: Jupiter Ključna reč: sreća Predstavlja: veliki duh.Kiron JARAC Saturn VODOLIJA Saturn .Pluton Tabela 10: Prikaz podele znakova Zodijaka na dekade prema elementarnoj tipologiji 115 . plemenite i uzvišene ciljeve.Zemlja BLIZANCI Merkur RAK Mesec LAV Sunce DEVICA Merkur VAGA Venera ŠKORPIJA Mars . mazohizam i uvrede.Neptun OVAN Mars BIK Venera . samopožrtvovanost. introvertnost i panične strahove. težnju ka promenama i traženje dobara. odmetništvo.30° STRELAC Jupiter .Zemlja BLIZANCI Merkur RAK Mesec III DEKADA 20° . ZNAK ZODIJAKA OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE I DEKADA 0° .Neptun II DEKADA 10° .Uran RIBE Jupiter . seksualno naslađivanje. ljubavni zanos.

petnaesto je treće i pripada Blizancima itd. Razlika između rođenja blizanaca je po nekoliko minuta i iz opšte podele natalnog kosmograma na dvanaest delova nije moguće utvrditi jasnu razliku između njih. Tako prva dekada Ovna odgovara Ovnu i Marsu. Svako trinaesto polje je ponovo prvo i pripada Ovnu. 116 . Poseban značaj ima kod analize horoskopa dvoje blizanaca. četvorki itd. Ovaj sistem podele Zodijaka u kome se prepliću svih 12 znakova omogućava veoma preciznu i detaljnu analizu jer ispituje usko područje delovanja svake planete. četrnaesto je drugo i pripada Biku.ELEMENTARNA TIPOLOGIJA Elementarna tipologija se. tek podela na devetine i dvanaestine. isto kao i planetarna. druga Lavu i Suncu a treća Strelcu i Jupiteru. Naziva se elementarnom tipologijom zbog toga što dekadama jednog znaka upravljaju znaci Zodijaka koji pripadaju istom elementu. To je podela na devetine i dvanaestine svakog znaka Zodijaka. treće Blizancima itd. zasniva na podeli Zodijaka na 36 delova od kojih svaki odgovara određenom znaku Zodijaka i planeti koja vlada tim znakom. Na isti način je izvršena podela svih dvanaest znakova Zodijaka (videti tabelu na predhodnoj strani). To omogućava. ili pak trojki. drugo Biku. prvo polje pripada Ovnu. Podela na devetine se zasniva na deobi svakog znaka Zodijaka na devet jednakih delova od po 3°20’. Svaki znak Zodijaka se ponavlja devet puta. Potiču iz drevnih astroloških sistema Indije i Haldeje. Počev od 0° Ovna. Ovih polja ima ukupno 108 u krugu od 360° i svako odgovara jednom znaku Zodijaka. PREPLITANJE ZNAKOVA ZODIJAKA DEVETINE I DVANAESTINE Preplitanje znakova Zodijaka je veoma stara podela Zodijačkog kruga od 360°.

A B C D E F G H I J K L 0°-3°20’ 3°20’-6°40’ 6°40’-10° 10°-13°20’ 13°20’-16°40’ 16°40’-20° 20°-23°20’ 23°20’-26°40’ 26°40’-30° A ‘B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L Tabela 11: Prikaz podele znakova Zodijaka po sistemu devetina Tabela 12: Prikaz podele znakova Zodijaka po sistemu dvanaestina A B C D E F G H I J K L 0°-2°30’ 2°30’-5° 5°-7°30’ 7°30’-10° 10°-12°30’ 12°30’-15° 15°-17°30’ 17°30’-20° 20°-22°30’ 22°30’-25° 25°-27°30’ 27°30’-30° A B C D E F G H I J K L B C D E F G H I J K L A C D E F G H I J K L A B D E F G H I J K L A B C E F G H I J K L A B C D F G H I J K L A B C D E G H I J K L A B C D E F H I J K L A B C D E F G I J K L A B C D E F G H J K L A B C D E F G H I K L A B C D E F G H I J L A B C D E F G H I J K 117 .

treba razmotriti i sistem odnosa između samih Kuća u horoskopu. To nam omogućava upravo sistem poznavanja Kuća unu-tar Kuća. ali je to predmet visoke astrologije i može biti plod samo velikog znanja i iskustva astrologa. III Kuća u odnosu na I Kuću je III Kuća itd. Ono postaje drugo i pripada Biku. petnaesto postaje četvrto i pripada Raku itd. U tome se može ići i mnogo dalje. Prema osnovnom sistemu. To znači da deoba svakog znaka Zodijaka počinje istim znakom. mi u jednom horoskopu imama-mo 144 segmenta koje možemo analizirati. Svaki znak Zodijaka se ponavlja ukupno dvanaest puta u celom Zodijačkom krugu. Prema tome uzmemo V Kuću kao da je to I Kuća. između ostalog. druga Raku. govori o našoj deci. Blizancima treća Raku itd. druga. koja predstavlja decu naše dece. Prva dvanaestina Blizanaca pripada Blizancima. dakle o unucima moramo primeniti sistem Kuća unutar Kuća. koja predstavlja našu decu. Ako uzmemo da je II Kuća. Ako želimo da saznamo nešto o deci naše dece. Ovih polja ima ukupno 144 u krugu od 360° i svako odgovara jednom znaku Zdijaka. svako trinaesto polje ne postaje ponovo prvo i ne pripada Ovnu. 118 . II Kuća u odnosu na I Kuću je II Kuća. Tako prva dvanaestina Bika pripada Biku.Podela na dvanaestine se zasniva na podeli svakog znaka Zodijaka na dvanaest delova od po 2°30’. treća Lavu itd. Svaka Kuća predstavlja jedno područje života čoveka. zalazimo sve dublje u njene misterije i sve više shvatamo njenu slojevitost. Određivanje Kuća unutar Kuća je vrlo jednostavno. drugo Biku. PREPLITANJE KUĆA U HOROSKOPU KUĆE UNUTAR KUĆA Što dalje odmičemo u upoznavanju astrologije. Šta nam omogućava ovaj sistem? Uzmimo za primer V Kuću koja. međutim ne možemo se složiti s tim da čovekov život podelimo samo na dvanaest segmenata. I Kuća u odnosu na I Kuću je I Kuća. III Kuća u odnosu na II Kuću je u tom slučaju IV Kuća itd. kao što je to slučaj kod podele na devetine. četrnaesto postaje treće i pripada Blizancima. a to je IX Kuća. Počev od 0° Ovna. II Kuća u odnosu na II Kuću će biti III Kuća. prvo polje pripada Ovnu. U analizi svakog segmenta života možemo ići do u nedogled. Shodno tome. Njih ima daleko više jer je čovek veoma slojevito biće. gotovo do beskonačnosti. odnosno kuća koja se odnosi na našu unučad i na taj način sazna-jemo ono što nas interesuje o našim unucima. treće Blizancima itd. i odredimo V Kuću u odnosu na V Kuću. Već u prvom krugu ovog sistema. I Kuća u odnosu na II Kuću. Međutim.

Svaka Solarna Kuća ima po 30° i pripada jednom znaku Zodijaka. II Solarna Kuća počinje u Raku i njen vladar je Mesec. I Solarna Kuća počinje u Blizancima i njen vladar je Merkur. na primer. Tako. 119 . Njihove planete vladaoci su planete koje vladaju znakom u kojem se nalaze. Solarne kuće se koriste da bi se preciznije odredila tipologija Zodijaka prilikom rođenja natusa. Simbolika Solarnih Kuća je ista kao i kod uobičajenog sistema domifikacije horoskopa. II Solarna Kuća počinje na udaljenosti od 30° u sledećem znaku Zodijaka i tako redom sve do dvanaeste Kuće. postavljanjem I Kuće u znak rođenja gde se za početak (vrh) Kuće uzima tačna pozicija Sunca. One se određuju veoma lako. ali su u funkciji individualne domifikacije horoskopa. Sledeća. ako se Sunce nalazi u sazvežđu Blizanaca.I I II III IV V VI VII I II III IV V VI II II III IV V VI III IV III IV V IV V VI V V VI VI VII VIII IX VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI X X XI XII I II III IV V VI XI XI XII I II III IV V VI XII XII I II III IV V VI VII VII VIII IX IX X X XI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII VII VIII IX X XI XII I II III IV XI XII XII I II III IV V I II III IV V VI VII VIII IX IX X X XI VII VIII IX X XI XII I VIII VIII IX X XI XII IX X XI XII XI XII XII I II I II III VII VIII IX X XI VII VIII IX X VII VIII IX VI VII VIII Tabela 13: Prikaz podele Kuća u horoskopu po sistemu kuće unutar kuća SOLARNE KUĆE Solarne Kuće u horoskopu nisu povezane sa izračunavanjem Sideralnog vremena rođenja natusa.

počev od pozicije Meseca horoskopu. U modernom pristupu problematici Lunarnih Kuća. II Lunarna Kuća. Ako za primer uzmemo da se Mesec nalazi na 5° Raka. to bi izgledalo kao kad bi smo u standardnoj domifikaciji horoskopa primenili sistem fiksne podele gde bi I Kuća počinjala u 0° Ovna. Ove kuće dele Zodijak na 28 polja od kojih svako odražava približan broj stepeni dnevnog kretanja Meseca kroz Zodijak. Indijskom i Kineskom. III Lunarna Kuća na 0°43’ Lava itd. uglavnom. dakle. Taj način nije dobar jer isključuje sistem individualne domifikacije horoskopa. u praksi sistem da se 0° Ovna uzima kao početak XXVII Lunarne Kuće. U lunarnim sistemima su pozicije ovih Kuća uglavnom vezane za pozicije fiksnih zvezda. Danas je. 120 . Simbolika Lunarnih Kuća je približno identična u svim lunarnim sistemima i veoma je bliska Ptolomejevom opisu karakteristika fiksnih zvezda.LUNARNE KUĆE Podela Zodijačkog kruga na Lunarne Kuće je mnogo starija od Solarnog Zodijaka koji je danas u upotrebi. Početak svake sledeće Lunarne Kuće treba pomeriti za 12°51’. Ovaj sistem podele Zodijaka se nalazi u osnovi skoro svih drevnih astroloških sistema. Danas je u potpunoj upotrebi u tri sistema: Arapskom. u ovom slučaju počinje na 17°51’ Raka. Metodologija primene Lunarnih Kuća u astrologiji je prilično nejasna i nije potpuno izvesno kako i na koji način ove Kuće treba meriti i određivati. Te pozicije su relativno fiksne i menjaju se shodno promeni fenomena precesije ravnodnevica. one su usklađene sa ekliptičkim krugom tako da svaka Kuća zauzima 12°51’. tu poziciju označavamo kao poziciju I Lunarne Kuće. Početak I Lunarne Kuće se u stara vremena vezivao za poziciju zvezde Alkione η Tauri koja se nalazi na 28°52’ Bika. Početak svake sledeće se pomera za 12°51’. 1° za oko 72 godine. Te pozicije izgledaju ovako: AD G J B E HK C F I L - 0°00’ 8°34’ 4°17’ 12°51’ 25°43’ 21°26’ 17°09’ Ukoliko bi smo primenili ovakav sistem fiksne podele Zodijaka na 28 Kuća. To su promene koje se odnose na fiksnu poziciju Zodijačkog kruga od 360°. Podelu Zodijaka na Lunarne Kuće treba vršiti isto kao i kod podele na Solarne Kuće.

dva nije broj kao svi ostali. On predstavlja Boga. svaka planeta poseduje svoje. tako i prema teoriji inkorespondencija. To znači da se sve može klasifikovati u grupe i podgrupe kojima vladaju određene planete. čula. U antičko doba je drugi dan. Samim tim se dovode i u vezu sa Znacima Zodijaka i Kućama u horoskopu. životno doba. pratvari iz koje je sve nastalo. ženski pricip. cepanja i rušenja koji poziva na spajanje i izgradnju. početak. mirise. JEDAN je simbol kosmosa. Okultisti smatraju da je broj dva u znaku Đavola i da predstavlja osnovno načelo satanizma. metale. To je simbol pramaterije. Broj jedan je simbol muškog. To su dve jedinice. životinje. spor i vruć temperament. Jedan i jedan nisu dva. takozvane.ASTROLOŠKE VEZE U TEORIJI INKORESPONDENCIJA Svaki znak Zodijaka. njegovu suštinu i energiju. ili više njih istovremeno. biljke. 121 . dan Ponedeljak. je određenje duhovnog principa. apsolutnog. Planetarni ekvivalent je Mesec. Osim opšte tipologije. Označava promenu. svetlost. aktivnog principa i simbol krute volje. harmonije i savršenstva. jedna. Svi elementi koji podrazumevaju brojeve. On je određenje zemaljskog i fizičkog sveta. kako po teoriji korespondencija. znak Rak. treba uzeti u obzir i sve sisteme podele Zodijaka. koja je Apex Occultus. minerale. Ona je pasivni. Jedan. odnosno razdeljena jedinica na dve polovine. povoljne elemente koji imaju talismanski uticaj. već dve jedinice. emocije. dan. Dvojka je simbol stvaranja oblika. bogu podzemnog sveta. shodno tome. anatomiju čoveka. dan Nedelja. znak Lav. boje. dane. znaku Zodijaka ili Kući. Dvojka je simbol razdvajanja. godine. stvaranje. taktičnost i komunikaciju. Jedan je simbol jedinstva svih stvari. drugog meseca bio posvećen Plutonu. Svi brojevi nastaju iz jedinice i u nju se vraćaju. države i gradove određuju se prema planetarnoj tipologiji i. Označava intuiciju. DVA predstavlja materijalni princip. U starim spisima. Planetarni ekvivalent je Sunce. Ovi odnosi su formirani prema drevnim numerološko astrološkim sistemima. prilikom određivanja elemenata sa talismanskim uticajem na čoveka. inventivnost i genijalnost. nulu. inicijativu. U suštini. broj jedan je predstavljen zmijom koja grize svoj rep te tako stvara krug. BROJEVI I DANI U NEDELJI Svakom znaku Zodijaka i planeti koja vlada njime odgovaraju brojevi koji se smatraju posebno povoljnim brojevima za te znake.

Postoji sedam glavnih planeta u astrologiji. To je čista emanacija kreacije Tvorca. Osam je simbol promene. Šestica simbolizuje principe materijane bezbednosti i principe duhovnog izražavanja. Sinteza koja kontroliše svetlost i tamu. zodijački znak Vodolija. ravnodušno. Zemlja. kretanje. To je zakon pravednosti. Osam se odnosi na energiju. Planetarni ekvivalent je Merkur. Simbol je dvostrukog kvadrata. znak Bik i Vaga. Planetarni ekvivalent je Jupiter. Prema indijskoj religiji i filosofiji svet je stvoren u znaku tri Boga. Ovo je broj ekspresivnosti. osnovni materijalni princip. sredinu i kraj. sedam energetskih centara (čakri) u čoveku. PET je simbol čoveka i simbol njegove veze sa kosmosom. Neptun trozubac a Pluton troglavog psa. Višnua Boga održavatelja i Šive Boga rušitelja. odnosno dva isprepletana trougla koji simbolišu jedinstvo božanskog i ljudskog. Petica se odnosi na promene. To su osnovni elementi od kojih je sve sazdano. Mnoge religije su iskoristile tu činjenicu i brojem tri predstavile svog Boga u vidu Svetog Trojstva ili Svete Trojice. Sin i Sveti Duh. sedam svetskih čuda itd. U misterijama se predstavlja kao zmija koja se umotala u osmicu oko glava dve ljudske nakaze. U Hrišćanstvu su to Otac. To je hladan i intelektualan broj koji deluje sporo. dobro i zlo. opasnosti i smrti. Brame Boga tvorca. broj mističnosti i magičnosti. OSAM je broj blaženstva i podeljen sopstvenom polovinom daje dva. Ni grčko-rimska antička religija ne zaostaje u tom pogledu. 122 . Planetarni ekvivalent je Uran. Vazduh i Voda. Ovaj broj predstavlja ravnotežu između makro i mikrokosmosa. mišljenje i izvođenje zaključaka. Vatra. Četvorka predstavlja rad. Planetarni ekvivalent je Venera. znak Strelac i Ribe. To je pentagram u čijem je središtu čovek raširenih ruku i nogu što označava transformaciju kosmičkih energija. On u sebi sadrži potpunost: početak. On je sinteza celokupne magije.TRI je savršen broj. Broj četiri je temelj svega stvorenog. stvaranje i organizaciju. Sedam je ezoterijski i magijski najzastupljeniji broj. preokreta. Predstavlja se kao heksagram. dan Subota. ČETIRI je simbolički predstavljen kvadratom ili krstom. preduzimljivost. ali i ograničavanje. brzinu. znak Blizanci i Devica. Jupiter tri baklje. ravnodušnost. ŠEST je broj koji je po mišljenju okultista savršen broj jer je deljiv i sa dva i sa tri. Jupiter (Zevs) je gospodar Neba. To je moćan broj koji se sastoji od prvog parnog broja dva i prvog neparnog broja tri. Planetarni ekvivalent je Saturn. Ovaj broj ima izuzetno značenje. nemarnost. dan Četvrtak. tvrdoglavo i lukavo. dan Sreda. Sedmica se odnosi na zakon kontrole. znak Jarac i Vodolija. neutralnost i podjednaku sposobnost i za dobro i za zlo. spekulativnost. Položena osmica označava beskonačnost vremena i prostora. Svi oni imaju tro-jne simbole. intelekta i intuicije. SEDAM je broj svetosti. sedam je dana u nedelji. dan Petak. sedam nebesa. Neptun vlada morem a Pluton podzemnim svetom. dan Subota. Sedmica se odnosi na genijalnost.

muškog i ženskog. DEVET je snažan i moćan broj koji predstavlja savršenstvo i potpunost materijanog i duhovnog. predstavlja inicijaciju kroz koju se otkrivaju sve tajne Neba i Zemlje. toplog i hladnog. Planetarni ekvivalent je Neptun. Devet. svetlog i tamnog.izdržljivost. mekog i tvrdog. dan Utorak. istrajnost i disciplinu. dan Četvrtak. Devet je simbol besmrtnosti duše. znaci Ovan i Škorpija. U ovom broju je sadržan ključ za ezoterijsku spoznaju. ZNAK ZODIJAKA OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE PLANETA VLADAR MARS VENERA MERKUR MESEC SUNCE MERKUR VENERA MARS PLUTON JUPITER SATURN SATURN URAN JUPITER NEPTUN DAN U NEDELJI BROJ POVOLJAN 8 6 5 2 1 5 6 8 3 4 4 7 3 9 UTORAK PETAK SREDA PONEDELJAK NEDELJA SREDA PETAK UTORAK ČETVRTAK SUBOTA SUBOTA ČETVRTAK NEPOVOLJAN PETAK UTORAK ČETVRTAK SUBOTA SUBOTA ČETVRTAK UTORAK PETAK SREDA PONEDELJAK NEDELJA SREDA Tabela 14: Tabela brojeva. Devetka je zakon sudbine (karme). dobrog i zlog. Osmica može biti konstruktivna i destruktivna. znak Ribe. Planetarni ekvivalenti su Mars i Pluton. povoljnih i nepovoljnih dana u nedelji u odnosu na znake Zodijaka i njihove planete vladare 123 . nebeskog i zemaljskog. Odnosi se na moć podsvesti. Ovaj broj se odnosi na mentalne i spiritualne moći.

Sedam planeta se u nizu smenjuju kao vladari godina. do 2050. SUNCE LAV VENERA BIK VAGA MERKUR BLIZANCI DEVICA MESEC RAK SATURN URAN JARAC VODOLIJA JUPITER NEPTUN STRELAC RIBE MARS PLUTON OVAN ŠKORPIJA 1905 1912 1919 1926 1933 1940 1947 1954 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010 2017 2024 2031 2038 2045 1906 1913 1920 1927 1934 1941 1948 1955 1962 1969 1976 1983 1990 1997 2004 2011 2018 2025 2032 2039 2046 1907 1914 1921 1928 1935 1942 1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005 2012 2019 2026 2033 2040 2047 1901 1908 1915 1922 1929 1936 1943 1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013 2020 2027 2034 2041 2048 1902 1909 1916 1923 1930 1937 1944 1951 1958 1965 1972 1979 1986 1993 2000 2007 2014 2021 2028 2035 2042 2049 1903 1910 1917 1924 1931 1938 1945 1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008 2015 2022 2029 2036 2043 2050 1904 1911 1918 1925 1932 1939 1946 1953 1960 1967 1974 1981 1988 1995 2002 2009 2016 2023 2030 2037 2044 - Tabela 15: Tabela planeta i njihovih godina vladavine od 1900. Jupiter ili Mars prestupna. Neptun Jupiteru a Pluton Marsu. Te godine su u tabeli koja se nalazi ispod teksta posebno označene.GODINE VLADAVINE PLANETA Svakom kalendarskom godinom vlada određena planeta. svaka kalendarska godina je posebno povoljna za znak Zodijaka kojim vlada ta ista planeta. To znači da se ove planete pojavljuju kao suvladari na svakih 28 godina. dok pla-nete Uran. Isto tako. godine 124 . ali samo ukoliko je godina kojom vlada Saturn. Neptun i Pluton se pridružuju kao planete suvladari: Uran Saturnu.

od samog nastanka astrologije. zavisi i od mnogih drugih pokazatelja u horoskopu. tiroidna žlezda. godine MERKUR vlada periodom od 5. Ova teorija po kojoj starosnim dobima vladaju planete se naziva teorija alfidara. godine VENERA vlada periodom od 15. migreni. Otac medicine. moždanim udarima.glava. Osim nasleđa Haldejaca. krajnici. mudraci su smatrali da čovekovim delovima tela i bolestima upravljaju različiti znaci Zodijaka i njihove planete vladari. Poznata je njegova izreka: Čoveka koji ne razume astrologiju. glasne žice. smetnjama u disajnim putevima i nervnim problemima 125 .vrat. MESEC vlada periodom od rođenja do 4. polipima i kanceru grla. ključna kost. usta.e. kao svi drugi segmenti u astrologiji. godine JUPITER vlada periodom od 57. Međutim. lice. Osoba rođena u ovom znaku je podložna angini. grlo. laringitisu. šake. do 22. Svakom od tih razvojnih etapa vlada jedna od planeta. godine MARS vlada periodom od 42. Ovo učenje se iz Haldeje i Egipta prenelo u staru Grčku i kasnije Rim.) je od svojih učenika zahtevao da izučavaju astrologiju. donja vilica. BIK . BLIZANCI . i ovaj njen deo je veoma važan i ne sme biti zanemaren. OVAN . veliki doprinos su dali i arapski astrolozi koji su kodifikovali zodijačku anatomiju koja je kao takva bila prihvaćena od strane svih lekara sve do XVII veka. do 14. kožnim alergijama i očnim bolestima. pluća. Hipokrat (460 – 377 pre n. Bolesti kojima je čovek sklon i koje će se kod njega razviti. do 41. gornja vilica. Osoba rođena u ovom znaku je podložna nazebima. godine pa na dalje ANATOMIJA Još od najstarijih vremena. jezik.ramena. pre bi trebalo zvati budalom nego lekarom. nervni sistem. Određenja koja su data za svaki znak Zodijaka su opšta određenja i ne treba ih uzimati kao konačna. Pripadnici ovog znaka su skloni oboljevanju od reumatizma. nervnim bolestima. Egipćana i potom Grka i Rimljana. godine SATURN vlada periodom od 69. Astrolozi danas uglavnom zanemaruju ovu teoriju i ne koriste je prilikom tumačenja horoskopa. mozak. do 69. do 56.ŽIVOTNO DOBA Životni vek čoveka je podeljen na razne etape razvoja i u fizičkom i u psihološkom smislu. uši. godine SUNCE vlada periodom od 23.

VODOLIJA . problemima sa kičmom. Pripadnici ovog znaka najčešće imaju problema sa bubrezima. VAGA . slepo crevo. Osobe u ovom znaku su najosetljivije na polne i venerične bolesti. Mogu imati problema i sa jetrom i želucem. Rakovi su skloni oboljenju grudnog koša. Slabost Vodolija je cirkulacija krvi i nervni sistem. kukovi. pankreasom. Najčešće imaju prolive i upalu slepog creva i trbušne maramice. bedra. Nije redak slučaj da pate i od problema sa genitalnim organima. zbog njihove kompleksnosti. Osim toga. Mogu imati problema i sa žučnom kesom. naročito sa probavnim traktom i dvanaestopalačnim crevom. smetnjama u organima za varenje i poremećaju metabolizma.jetra. rektum. srce. jetra. STRELAC . probavni trakt. creva. potkolenice.polni organi i reproduktivni sistem. donji abdomen. nadbubrežne žlezde. bešika. mokraćnim kanalima.donji deo leđa. slepim crevom. pankreas. Pripadnici ovog znaka imaju uglavnom probleme sa kostima donjih udova.zglobovi na nogama. Čulima. kako spoljašnjeg. Podanici Device mogu imati probleme sa skoro svim organima u trbušnoj duplji. ali i sa očima. slezinom i semenim žlezdama. stomak.kolena. Strelci bi trebalo da se čuvaju reumatizma. skloni su psihičkoj neuravnoteženosti i depresijama. tako i unutrašnjeg života. 126 . Slabo je otporna i na kožne bolesti a problemi mogu nastati i sa bešikom i žučnom kesom. DEVICA .grudi. ŠKORPIJA . gornji deo leđa.butine. Posebno su osetljivi hipofiza i polne žlezde. žučna kesa. kičmenom moždinom i suznim žlezdama. jajnicima i kožom. išijasa i šećerne bolesti. Osoba rođena u ovom znaku najčešće boluje od reumatizma i oboljenja glavnih zglobova i vezivnog tkiva. JARAC .bokovi. bešikom i kičmenim pršljenovima. Najčešće oboljevaju od psihosomatskih bolesti. ČULA Ljudska čula predstavljaju specifične procese u organizmu kao interakciju fizičkog i psihičkog procesa opažanja i doživljavanja.stopala.RAK . upravljaju snopovi planetarnih uticaja. Osoba rođena u ovom znaku je sklona oboljenjima srca i arterija. kostobolje. slabinama. LAV . RIBE . bubrezi.

perunika.ljubičasto. jasmin. braon. sve jarke boje duginog spektra RAK . lavanda. narandžasto DEVICA . lavanda. zelene i plave ŠKORPIJA . Neptun ČULO UKUSA – Mesec. ruža. Saturn ČULO SLUHA – Sunce.đurđevak. plavo BIK . Mars. Saturn. ljubičica.svetle nijanse žute.jorgovan. Uran.belo.vrba. Neptun ČULO DODIRA – Mesec. lavanda. tamjan.perunika. Prema planetarnoj tipologiji opšta određenja boja su sledeća: OVAN . Mars. tipologiji znakova Zodijaka pridružuje i mirise koji imaju blagotvorno dejstvo. svetloplavo LAV .teget. indigoplavo MIRISI Tradicionalna astrologija. ruzmarin. STRELAC . ljubičica LAV .crno. akacija. jasmin. vrba 127 .zumbul. Neptun.ljubičasto. menta. ciklama. Jupiter ČULO EKSTRA SENZORNE PERCEPCIJE – Merkur. jorgovan. Venera.suncokret. To su uglavnom prirodni mirisi cvetnih biljaka. ljiljan.tamnocrveno.sivo. ljubičasta VAGA . Uran ČULO MIRISA – Venera. Venera. sivoplavo RIBE . vres. Venera.žuto.sivo. Pluton BOJE Boje imaju veoma jak talismanski uticaj na znakove Zodijaka. Mars.svetlocrveno. Prema opštem određenju tipologije ti mirisi su sledeći: OVAN . glog BLIZANCI . Merkur. braon VODOLIJA .sve zelene nijanse i tonovi BLIZANCI . orlovi nokti RAK .ČULO VIDA – Sunce. zumbul. indigoplava JARAC . karanfil BIK . origano DEVICA . magnolija. lavanda. Jupiter.

smiljka. tamjan. sandal i svi hemijski mirisi RIBE . grejpfrut. velebilje.šljiva. tatula. mirta. vrba.cimet. mimoza. u tom smislu.mak. artičoka. jasmin JARAC . borove iglice. maslina. mirta. ruzmarin i industrijsko opojno bilje RIBE . rezeda BILJKE Veza između zvezda i plodova prirode su jedna od najranije uspostavljenih veza. kopriva. raventa VAGA . smilje. čičak BIK . sandal VODOLIJA – smola. menta. mak.ljubičica. krasuljak. Na osnovu planetarne tipologije svakog znaka Zodijaka i osobina biljaka. čaj. jasmin. Biljke su.palma. ljiljan. urma. gljive STRELAC . nar. vodene biljke LAV . jasen. kaktus. majčina dušica. perunika. arnika. ladolež RAK . vres. orhideja. vrba. duvan. karanfil. jabuka. kafa. menta. ljiljan.vinova loza. spomenak. perunika. maslina. kokos. otrovne gljive VODOLIJA . lovor. grbač. i životinje spadaju u veoma rano svrstavanje u Zodijak.ruža. najpodređenije godišnjim ritmovima. bunika. paprat.ljubičica. čempres. tamjan. žukovina. zelenika. macina trava. anđelak. jagorčevina. pejotl. limun. jabuka.sandal. kedar.rezeda. narcis. 128 . grahorka. bor BLIZNACI . grejpfrut. šećerna trska.kajsija. agava. Neke životinje su tradicionalno vezane za zodijačke znake i smatra se da povoljno utiču na ljude koji su rođeni u tom znaku. konoplja. georgina. leska. cikorija. jorgovan. dan i noć ŠKORPIJA . bokvica. Pripadnost životinja znacima Zodijaka je određena pre svega po analogiji i osobinama. eukaliptus. mimoza. orašćić.božur. jagoda. kruška.VAGA . bundeva. DEVICA . njihova pripadnost znacima je sledeća: OVAN .tikva. suncokret. jasmin STRELAC . zdravac. lipa.karanfil. šimšir. vanila JARAC . ruže. lavanda. biber. paprat. ruža. bukva. breza. đurđevak.smola. gorčica. kedar.kleka. kakuana. božur. lan. spomenak ŠKORPIJA . narandža. močvarno i vodeno bilje ŽIVOTINJE Uz biljke. pšenica. detelina. mak.raž. breskva. a potom i po planetranoj tipologiji. vres.

bik. boraks. pas. paun. mrav. žad. koza BLIZANCI . magnetit. aleksandrit. LAV . rubin.jelen. pacov. opsidijan STRELAC . kao talisman pripadaju određeni kristali. korneol.divlje životinje koje se lako pripitomljavaju RIBE . lisica.lav. hrizolit. opal BLIZANCI . zec. Na taj način svakom znaku Zodijaka odgovara jedan ili više povoljnih metala koji imaju talismanski uticaj na rođene u datom znaku. kamila. slavuj. labud.škorpija. domaće životinje ŠKORPIJA .sardoniks.topaz.granit.rak. soko. kukavica. jaspis. sardoniks. oniks. lešinar. petao.jarac. slon. krilata divljač KRISTALI Svakom znaku Zodijaka. lisica. bufalo.ovan. magarac. krava.sardoniks. grlica. drago i poludrago kamenje. panter.opal. smaragd. kornjača. pčela RAK . zmija. orao. vuk. 129 . pauk BIK .majmun. topaz DEVICA .OVAN . biser.ahat.smaragd. konj JARAC .safir. hijasint. biser RAK . fazan. sova. papagaj. lazur JARAC . ahat. konj. vrabac.lisica. tigar. ovca. pčela. golub.tirkiz. slapi miš. vuk. slepi miš.jarebica.jarebica.ribe. tj. ametist.ametist. kobac. Ovi odnosi su uspostavljeni na osnovu sličnosti planetarnog tonaliteteta zodijačkog znaka i fizičkih osobina samih kristala. koral RIBE .hijasint. hematit METALI Na osnovu svojih karakteristika. hematit. štakor VODOLIJA . turmalin. korneol BIK . malahit. metali su isto kao i kristali povezani sa planetarnim tonalitetom zodijačkih znakova. kraba. pas. sedef LAV . sve životinje koje žive u stajaćim vodama i pod zemljom STRELAC . jelenak. žaba. opal VAGA . peridot. mačka.dijamant. bizon. koral ŠKORPIJA . hrizoberil VODOLIJA . OVAN . rubin. živina VAGA . petao DEVICA .

Estonija.Severna Afrika. zlato VAGA .Argentina.Škotska. Port-Said VODOLIJA . Švajcarska. Avinjon. Napulj.Saudijska Arabija. Kalkuta. Keln. Australija.Albanija.gvožđe BIK . Španija.Island. čelik. Mec. San Francisko RAK . Poljska. Bern. Marsej. Lion. Sardinija. Nerbon.srebro LAV . Tibet. Meksiko. Pariz. Finska. Portugal. Prag. Lankaster. Mesina. Jerusalim. Belgija. Anver.Kuba. Vestfalija. Ruan 130 . Rumunija. Bratislava.gvožđe. Mađarska. Lajpcig. Sirija. Egipat. Bugarska. Njujork. zlato ŠKORPIJA .OVAN . mesing BLIZANCI . Sidnej RIBE . Štutgart. Dablin. Litvanija. Češka.olovo. Novi Zeland. Engleska. Nikaragva. radijum STRELAC . Boston. Kavkaz. Berlin. Aleksandrija.Brazil. Etiopija. tj. Venecuela.Avganistan. Sicilija. Slovačka.živa. Grčka. Bergam. Sibir. Filadelfija. Parma. Irska. osnovno određenje pripadnosti. Salcburg. Borneo. Brajton. Bolivija. Bristol. Normandija. Damask. Notingem. bronza. Italija. Rim DEVICA . Istambul. Verona. Brunsvik. Frankfurt. Kina.bakar. Liverpul. mitološka Atlantida STRELAC . Alžir.Katalonija. Los Anđeles. Oksford. Brisel. Sahara.Austrija. Saragosa. Tunis LAV . uranijum RIBE . Nemačka. Tokio. Strazburg.kalaj. Malino.živa. Kanada. Provansa. Beč ŠKORPIJA . Lucern. Frajburg. Cirih BLIZANCI . SAD. Peking. kovano gvožđe JARAC . Danska.zlato DEVICA . Bremen.kalaj DRŽAVE I GRADOVI Još od vremena nastanka astrologije se smatralo da svakim delom sveta vlada neka planeta.Bavarska. Holandija. Pruska. Milano. Amsterdam. Sent-Etijen VAGA . Indija. London. Koreja. Turska. Ovde je dato samo delimično. Nica. platina. Madagaskar. Nant. Švedska. Bombaj. Toronto.olovo VODOLIJA . Utreht BIK . Čikago. Šefild JARAC . Birmingem. OVAN .bakar. Letonija. a shodno tome i određeni znak Zodijaka. Vels. Sevilja. Firenca. srebro RAK .

Jarac Bik. Ribe Ovan. Ribe Ovan. Jarac. Strelac. Škorpija. Blizanci. Bik. Škorpija. Vaga. Devica. Lav. Devica. Rak. Ti odnosi mogu biti povoljni. Škorpija Blizanci. Vaga. Jarac. Škorpija. Vodolija Bik. Vaga. Rak.SLAGANJE ZNAKOVA ZODIJAKA Na osnovu opštih karakteristika znakova Zodijaka utvrđeno je da postoje veće ili manje šanse za njihovo međusobno slaganje ili neslaganje. Ribe Rak. nepovoljni i neutralni. Škorpija. Devica. Vodolija Blizanci. Odnosi između ljudi zavise od mnogo specifičnih karakteristika i pokazatelja u individualnim horoskopima. Škorpija. Lav. Ribe Ovan. Lav. Ribe Ovan. Jarac. Vaga. Ribe Ovan. Strelac. Škorpija. Lav. Škorpija Bik. Vaga. Ribe Ovan. Vodolija Blizanci. Vaga. Vaga. Blizanci. Rak. Strelac. Rak. ZNAK ZODIJAKA OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE POVOLJNI ZNACI NEUTRALNI ZNACI NEPOVOLJNI ZNACI Blizanci. Strelac. Strelac. Jarac Bik. Lav. Rak. Ribe Ovan. Blizanci. Vodolija Bik. Jarac. Vodolija Blizanci. Vaga. Treba napomenuti da je ovo samo opšte i veoma grubo određenje. Jarac Bik. Blizanci. Vaga. Ribe Ovan. Lav. Vaga. Vaga Bik. Rak. Strelac. Devica. Rak. Vodolija Devica. Lav. Škorpija. Ribe Blizanci. Vodolija Ovan. Škorpija. Devica. Strelac Bik. Ribe Ovan. Vaga. Devica. Jarac Lav. Strelac Bik. Devica. Devica. Ribe Ovan. Strelac. Lav. Devica. Strelac Tabela 16: Tabelarni prikaz međusobnog slaganja znakova Zodijaka 131 . Strelac. Vodolija Rak. Devica. Vodolija Rak. Lav. Lav. Devica. Škorpija. Lav. Rak. Jarac Bik. Jarac Blizanci. Jarac. Jarac. Vodolija Ovan. Vodolija Blizanci. Bik. Škorpija. Strelac. Vodolija Rak.

132 .

Škorpija. Vaga. Strelac. Jarac. Devica. Blizanci. Lav. Rak.ZNACI ZODIJAKA A C E G I K 133 B D F HM J L Slika 29: Grafički prikaz znakova Zodijaka redom: Ovan. Ribe Slike 30-41: (na sledećoj strani i dalje) ilustrovani prikaz znakova Zodijaka Pastirski almanah 1491. Vodolija. Bik. .

3 . Element: vatra Kvalitet: kardinalan Princip: aktivan .ARIES 21. 4.OVAN .muški Vladalac: Mars Prirodni položaj: I Kuća Grafički znak: rogovi ovna Suština: Ja sam Ključna reč: aktivnost 134 .20.

intelektualnom i emotivnom. bez obzira na pol. Zbog uticaja Marsa sklon je ljutnji i njegova vatrena priroda vodi ga u oholost. posle mnogo muka. određuju njegove glavne mane. Ovan je. voli da dominira. između ostalog i vrlo napredna osoba koja se protivi svakoj zaostalosti. U njegovom karakteru postoji izvesna paradoksalnost koja se sastoji u sledećem: dominantan je ali mrzi tiraniju i zna da ispolji poštovanje prema onima koji odbijaju da se povinuju njegovoj volji. ponekad ide glavom kroz zid i želi da bude uvek u pravu. Tek kad shvati. Ovan obično nije u stanju da odabere stalnog partnera ali ta nestalnost nije seksualne već karakterne prirode. može postati brutalna. Marsova priroda osobe rođene u znaku Ovna manifestuje se u zrelom životnom dobu. Priroda Sunca i Marsa. uvek zna šta hoće i ume da oprašta. Fizička aktivnost je za Ovnove najbitnija. Sunce Ovnom prolazi u vreme buđenja prirode i ekspanzije života koju karakteriše proleće. Moguća je i sklonost pesimizmu onda kada su njegova nastojanja za postizanjem uspeha i dominacije u suprotnosti sa stvarnošću svakodnevnog života. Sa druge strane posmatrano. Sunce ovim sazvežđem prolazi od 21. Čim oseti da mu se neko biće potpuno prepustilo ono ga više ne interesuje i kreće u novo osvajanje. kod Ovnova preovlađuju dobre osobine. ravnodušan i na kraju lišen ljubavi. iskrena i efikasna. Ovnom vlada planeta Mars. Veoma lako nadoknađuju izgubljenu energiju koja im pomaže da savladaju umor koji je neodvojivo vezan za ubrzani tempo života. energična i smela. hrabra je i snažna. ništavnost svoje želje za osvajanjem i kad se umori od stalnih ljubavnih borbi. To je jedan od polova psihičke energije koji predstavlja mušku dominantu. ukoliko ne postoji samokontrola u ispoljavanju agresivnosti. akciju pa čak i rizik. fizičkom. 135 . u vreme cvetanja i obnavljanja seksualne aktivnosti životinja. pa čak i izvesna dominanta Urana. oličenje je muškosti. On nije od onih koji gube vreme u međusobnom klevetanju. Ovan je pre svega znak akcije. aprila. Ovan može postati savršen supružnik. Osoba rođena u ovom znaku konstantno je u akciji otkrivanja novih. gruba pa čak i sadistički nastrojena.Ovan je prvi znak Zodijaka i odgovara prvom mesecu proleća. Suviše je samouveren. Uopšteno posmatrano. Mars Ovnovima daje prirodni talenat za sve profesije koje imaju inicijatorski duh. Zbog izraženog nagona za dominacijom Ovan stalno mora da osvaja. marta do 20. Ona im donosi nervnu uravnoteženost i opuštenost. Zbog toga se dešava da ide iz razočarenja u razočarenje i može se desiti da ostane ogorčen. Osoba rođena u ovom znaku. Osobe rođene u znaku Ovna su pod dominacijom Sunca i Marsa. Oni su uvek mladog duha koji im omogoćava da bezgranično napreduju na svim poljima. nedirnutih i neistraženih oblasti.

BIK . .ženski Vladalac: Venera Prirodni položaj: II Kuća Grafički znak: glava bika sa rogovima Suština: Ja imam Ključna reč: stabilnost 136 . 4.TAURUS 21. 5. Element: zemlja Kvalitet: fiksan Princip: pasivan .20.

Njime Sunce prolazi od 21. ali kad mu neko stane na žulj i kad se stvarno naljuti. previše osetljivi i uglavnom loše procenjuju opasnosti kojih se treba kloniti. Bik ima poriv da u svemu gradi čvrste osnove kako bi stvorio finansijsku sigurnost. Radije će izabrati neko stabilno zanimanje koje donosi profit nego što će slediti svoje želje ili sklonosti. On uvek ima izraženu potrebu za sigurnošću.Bik je drugi znak Zodijaka i drugi mesec proleća. Njegove vrline ipak odnose prevagu nad manama jer kad Bik pokloni prijateljstvo čovek može biti potpuno siguran u njega i uvek može očekivati i razumevanje i pažnju. lepotu i osećaj za ljubav. ali ako se prekorači granica do koje se može ići s njim on postaje nemilosrdan. Bik se plaši da se upusti u neizvesnu situaciju. U suštini on i nije toliko nežan jer po astrološkom viđenju Biku najviše odgovara period rane mladosti jer je u ovom periodu prilično strpljiv i promišljen. Druga priroda Bika je Mesečeva priroda jer je ova planeta egzaltirana u njemu. Kako voli udoban život. Ume da oprašta sitne uvrede jer ne želi da pogoršava situaciju. saosećajan je i pun razumevanja. Tvrdoglav je i veoma se sporo ljuti. Njegova glavna mana je egocentričnost zbog koje može biti veoma stidljiv ali ponekad i ohol. Bik sve zadržava u sebi i ne odustaje od onoga što je započeo. On više voli da ozbiljno i praktično preduzme odgovornost. Bik stalno traži mir i tišinu jer je samo tada miroljubivo biće. Retko se dešava i to da svoju snagu rasipa. Bik je takođe i dobar ortak u poslu kao i prijatelj na koga se može osloniti ali on ume da bude i veoma ohol i brutalan. maja. 137 . aprila do 20. Može se reći da pod uticajem Meseca Bik ostaje pomalo dete u duši tokom celog života i to svojom svežinom i naivnošću. Venera koja ima dominantni uticaj daje šarm. Pod uticajem Venere Bikovi su i prilično egocentrični. Ovo je najodređeniji znak Zodijaka koji najviše liči na svoju astralnu tipologiju. Ona pruža i snažnu maštu kao i sreću bez koje je sve osuđeno na propast. onda je istinski besan i od odanog prijatelja se pretvara u nepomirljivog neprijatelja.

5. Element: Vazduh Kvlaitet: Promenljiv Princip: aktivan .muški Vladalac: Merkur Prirodni položaj: III Kuća Grafički znak: rimski broj dva Suština: Ja mislim Ključna reč: raznovrsnost 138 . 6.21.GEMINI 21. .BLIZANCI .

Telo koje je spremno da mu se ponudi i odgovori na njegove zahteve. on potroši i odbaci. saosećajan. Ovo je vazdušni dvojni znak u čemu se ogleda i njegov astralni karakter. Blizancima je među svim znacima najteže da se opredele za neki posao. Ljubavnih avantura može imati i više nego kose na glavi. Bez obzira na to Blizanac nikad nije u sredini. Sjajan je govornik i ljudi vole da ga slušaju. malo bude i ode. Blizanac je uvek šarmantan i uz svoj detinji izgled je neodoljivo privlačan. ali njega više zanima intelektualna strana ljubavi. Jednostavno rečeno.Blizanci su treći znak Zodijaka i odgovara poslednjem mesecu proleća. Za njega ne postoji jasna granica između dobrih i loših stvari i one se stalno mešaju. kao i talenat za komunikaciju kako sve to ne bi uludo potrošio. intuitivnost i osećajnost ga čine magnetno privlačnom osobom. pričljiv i nepostojan mora pre svega da nauči da neguje istrajnost u sebi jer u protivnom će unutrašnji nemir kočiti sva ostvarenja u životu. Merkur od Blizanaca pravi večitu decu. juna. kretanjem i raznovrsnošću. To čini sam jer ne želi da bude odstranjen iz društva. Izvor nepostojanosti je upravo težnja ka raznovrsnosti i bežanje od iskazivanja osećanja. dođe. oštrouman i praktičan. Pod dominacijom Merkura. maja do 21. traži prijatelja i sagovornika. pre svega. kao i vedrina duha su karakteristike koje izdvajaju Blizance od ostalih znakova. Mogli bi a i hteli bi sve. Blizanac je požudan za znanjem. hrabar u svemu i može postati veoma obrazovan ili da tako samo izgleda. U svakom slučaju on je kreativna ličnost. Uspešnost i nestalnost. Na prvi pogled bi rekli pravi Don Žuan. Sunce ovim znakom prolazi od 21. Blizanci svoju enegiju troše svuda pa čak i kada deluje istrošeno i iscrpljeno. kako fizičke tako i mentalne. Elokvencija kod Blizanaca nije sporna. Stalna aktivnost je izvor njegove snage. njegova inteligencija. 139 . Njegov živ duh i inteligencija ga usmeravaju uglavnom ka slobodoumnim zanimanjima koja mu u potpunosti odgovaraju i u kojima ima najviše šansi za uspeh. Ovi ljudi do kraja života zadržavaju osobine iz puberteta što ih štiti od odricanja u zrelom dobu i od pasivnosti u starosti. Senzitivan. ali ne retko preko kreveta. Ono što je navažnije. Sposoban je i verziran u mnogim stvarima mada zbog svoje nestalnosti može biti površan. van institucija obrazovnog sistema. to je da posao koji rade ne sputava njihovu potrebu za slobodom. On uvek ide na sve ili ništa. Trebalo bi da usmeri svoju energiju i potencijale. Nosi sve tipične osobine Merkura. Blizanac. Čest je slučaj da do znanja dolazi sam. ali neodređenost i neodgovornost ga teraju da stalno menja scenu. ali samo dok je na neutralnim pozicijama jer nije retko da voli i da nameće svoje mišljenje drugima.

Element: voda Kvalitet: kardinalan Princip: pasivan . 6. 7. .21.ženski Vladalac: Mesec Prirodni položaj: IV Kuća Grafički znak: klješta raka Suština: Ja osećam Kljućna reč: posvećenost 140 .RAK .CANCER 22.

On na kamen odgovara hlebom i na kraju mu se uvek vraća istom merom i to je njegova srećna okolnost u životu. Poseduje izraženu sklonost da sve posmatra sa strane pa usled toga postaje neradnik i lenjivac. zatvara se u sebe i prepušta pesimizmu. posebno izraženu mešavinu uznemirenosti i posesivnosti. Neki ljudi se plaše Rakova ali je to neshvatljivo jer i ako ima neke mane. nežnosti i blagonaklonoj prirodi. uvek mlad i naivan. Karakter Rakova formira se još u ranom detinjstvu na osnovu loših i dobrih događaja koji obeležavaju njegovu ranu mladost. Sviđa se uglavnom dominantnim osobama. jer ono čega se najviše boji je samoća. Ponašanje Raka je opšte poznato: čim neki plen dođe u njegov domašaj. hvata ga i nikakva ga sila ne može naterati da otvori svoja klješta. Njegov osećaj za prijateljstvo uzrokuje mnoge i ozbiljne krize. jula. U ovom sazvežđu Sunce boravi od 22. ima velike kvalitete pa stoga odnos sa Rakom može biti savršen. Zbog toga se može desiti da bude iskorišćen i prevaren. U zrelom dobu nemoguće ga je promeniti. Njegova privlačnost u osnovi se zasniva na romantičnosti. Rak je veoma depresivan pa je zbog toga ponekad umišljeni bolesnik i neverovatno težak za negovanje. Veoma snažno reaguje na svoju okolinu i sve doživljava kao da se njemu dešava pa stoga ponekad mora da pobegne iz svog okruženja. Vodena priroda i vladalac Mesec daju suštinu ovom znaku a to je dubina i misterioznost. ozdravljenje dolazi sa velikim zakašnjenjem. Njegov dom je mesto koje mu je potrebno da bi se povukao u mir i tišinu onda kada su mu potrebni. Biraju uglavnom poslove u kojima do izražaja može doći njihova maštovitost i subjektivnost. Rakovi veoma brzo shvataju ono što se od njih traži i zbog toga mogu uspeti u mnogim zanimanjima. dete Rak zahteva mnogo više nego ostala deca. 141 . Razlog tome je i to što mu je veoma stalo šta drugi misle o njemu. Pošto nema izraženo samopuzdanje. Kada se nađe u ovakvoj situaciji. iz razloga njegove odanosti i uopšte ne podnosi izdaju. Upravo zbog toga.Rak je četvrti znak Zodijika i predstavlja prvi mesec leta. Rak mora dobro da razmisli o izboru svog partnera jer on sve daje za dom i porodicu. On je pod uticajem Meseca nežan i intuitivan. Simpatičan je i potpuno se predaje onima kojima je poklonio prijateljstvo. Potrebno mu je okruženje pažnjom. Razlog tome nije njegova proždrljivost već zabrinutost za budućnost i određeni strah koji ga tera da po svaku cenu zgrabi ono za šta misli da će mu doneti sigurnost pred neizvesnošću života. juna do 22. nežnošću i ljubavlju. Više od bilo kog drugog znaka. Kao podanik Meseca. ali to je samo u retkim slučajevima.

22. 8. Element: Vatra Kvalitet: fiksan Princip: aktivan .muški Vladalac: Sunce Prirodni položaj: V Kuća Grafički znak: rep lava Suština: Ja ću Ključna reč: magnetizam 142 .LEO 22. 7. .LAV .

Lav se sigurno neće osećati prijatno u drugorazrednim zanimanjima. Lav je uvek obuzet potrebom za osvajanjem i ta crta njegovog karaktera uz prirodnu vitalnost. Uprkos svojoj samouverenosti i dostojanstvenosti. postojanošću i trijumfalnim ponosom. međutim to ga ne sprečava da u svakom trenutku pored sebe ima pravu osobu. veoma strahuje da ne bude meta podsmeha ili osramoćen. jula do 22. U potpunosti je svestan svih svojih vrednosti. hrabar je i ima sve potencijale za velike poduhvate u životu. On neverovatno mnogo zahteva i to pre svega od sebe pa onda i od drugih. pre svega zato što je odan i plemenit a izrazito je vesele prirode i voli da zabavlja druge. Omiljen je u društvu. Strpljivost mu nije jača strana i mora naučiti da obuzda svoj vatreni entuzijazam i preterano dramatičan pristup životu. Lav ima i svoje mane koje drugi ne vole. Lava niko ne može naterati da uradi ono što ne želi. može postati pravi rasipnik. najviše od svih znakova Zodijaka. može se desiti da se zatvori u sebe. Na izlasku iz puberteta ima sve karakteristike i kvalitete zrelog doba i u potpunosti je spreman da u njega uđe. Lav ima urođeni osećaj za odgovornost pa se stoga može nalaziti na svim rukovodećim mestima bez obzira na vrstu zanimanja. ali i opasnost od oholosti i preterane gordosti koja ponekad razdražuje ljude iz njegove neposredne okoline. Lav ne zna da bude diskretan. ali laskanjem se može mnogo postići.Lav je peti znak Zodijaka i odgovara drugom mesecu leta. avgusta. Sunce njime prolazi od 23. bez visokog obrazovanja i nije razvio svoje intelektualne sposobnosti. Naravno. Lav uspeva u zanimanjima koja zahtevaju kontakt s javnošću a inače može da blista na svim poljima. Bez obzira za koje se zanimanje opredeli. Lav rizikuje da ostane bez stalnog partnera u životu. Zbog toga zrači snagom. Ako je odrastao sa lošim materijalnim uslovima. 143 . može ga učiniti šarmantnim zavodnikom koji uvek daje sve od sebe. Usled dominacije Sunca. Lav poseduje izražen zanos. Lavovima najviše odgovara mladost. Osoba rođena u znaku Lava je pod dominacijom Sunca i preuzima sve karakteristike Sunčeve prirode. mada se Lav retko nalazi u takvoj situaciji. Ako ga neki problemi spreče da uspe u životu. Isto tako on ne shvata da ostali ljudi nisu kao on. jer on gubi razum kad ga dižete u nebo. Često se dešava da Lav veruje da je potpuno beskoristan i da uzalud troši svoju snagu i to neizbežno dovodi do stalnog osećanja premorenosti uprkos njegovoj jakoj fizičkoj konstituciji. Toliko je plemenit i darežljiv da ako se ne kontroliše. ambicioznost. voli da se hvališe i često se desi da kod drugih ostvari potpuno suprotan efekat od željenog. svim sredstvima će se boriti kroz život da slobodno izrazi svoju sklonost ka komandovanju. želju za savršenstvom i apsolutnošću.

22.ženski Vladalac: Merkur Prirodni položaj: VI Kuća Grafički znak: grčka reč koja simboliše devicu Suština: Ja analiziram Ključna reč: praktičnost 144 . 9. Element: zemlja Kvalitet: promenljiv Princip: pasivan . .VIRGO 23. 8.DEVICA .

izbirljiva i promišljena. Device umeju. 145 . do te mere da postaje hipohondar. velika preciznost i koncetracija.Devica je šesti znak Zodijaka. Talentovana je za mnoštvo stvari i uglavnom je obdarena jakom inteligencijom. Paralisana je svojim osećanjem straha od poraza a on se javlja kao posledica konstantne težnje za savršenstvom. Često ne zna da iskoristi svoje kvalitete i potencijale. Ovo može biti i mana i vrlina istovremeno. Od preterane analitičnosti. zahvaljujući Merkuru. Pod dominacijom zemaljskog elementa. Ume da bude veliki kritičar i preterani detaljista da postaje čak i cepidlaka. Higijena je na prvom mestu. Voli da se lepo oblači i teži da bude zapažena u društvu iako je skromna. Devica je idealista ali je retko kad kreativna. bez problema a sa materijalnom stabilnošću. Tek kad se oslobodi svoje skromnosti može da se artikuliše i da valjano iznosi svoje ideje. Lako uči i ukoliko nije u mogućnosti da se posveti studijama. Razlog tome je želja za mirnim životom. Poseduje jako pamćenje i uvek se seća svega do najsitnijih detalja. Na prvi pogled. avgusta do 22. čini dobro. može uspeti u mnogim zanimanjima koja zahtevaju izraženu mentalnu aktivnost i intelektualno angažovanje.. Osoba rođena u Devici je pod dominacijom Merkurove prirode. septembra. Zbog toga nije slučajno što najviše pripadnika ovog znaka ima među naučnim radnicima i istraživačima. Voli da je uvek sve na svom mestu i ne voli da joj bilo ko vršlja po kući. Device uvek tragaju za praktičnim i konkretnim vidom svih stvari a pre svega teže svojoj životnoj sigurnosti. Ponekad deluje isuviše ledeno. Sunce njime prolazi od 23. Devica nikad neće biti hazarder i radije voli vrapca u ruci. Devica izgleda prilično mladoliko i taj svoj izgled zadržaće do kasnih godina. obrazovaće se samostalno i neće nimalo zaostajati u tom smislu. Devica je preterano zabrinuta za svoje zdravlje. Devica je hladna. da procene svaku situaciju a da se pri tom ne prepuste subjektivnosti. Zanimanja koja joj odgovaraju su ona za koja je potrebno strpljenje. U svemu tome može biti i veoma nametljiva. Pod uticajem Merkura. posebno kada su u pitanju tehničke nauke.. U principu sve što čini. ali kada se upozna treba joj odmah skinuti masku iza koje pokušava da se sakrije. može izgubiti osećaj za toplinu i nežnost.

LIBRA 23. .VAGA .22. Element: vazduh Kvlaitet: kardinalan Princip: aktivan . 10. 9.muški Vladalac: Venera Prirodni položaj: VII Kuća Grafički znak: terazije Suština: Ja odmeravam Ključna reč: harmonija 146 .

napetosti i uravnoteženju. Najkritičniji period za one koji su rođeni u ovom znaku je ulazak u zrelo doba. Sunce u Vagi boravi od 23.Ovo je sedmi znak Zodijaka koji odgovara prvom mesecu jeseni. oktobra. U stanju depresije i besa. Njihova glavna mana je egocentričnost ali to ne treba mešati sa egoizmom. Na taj način zaboravlja i sva zlodela koja su joj učinjena. 147 . Trebalo bi da se potrudi da slobodnije izražava svoju senzualnost. Sa sklonošću ka detaljnim analizama i izraženim smislom za ravnotežu. Vage imaju veselu i optimističku prirodu ali životne prilike mogu da ih učine zabrinutim pa čak i melanholičnim. Međutim ne odlikuje se snažnim osećanjima. Zbog svoje druželjubivosti. dizajnom i sl. niti velikim strastima i uglavnom je sklona površnim ljubavima. Vaga vlada izuzetno dobro manuelnim veštinama i uz svoj smisao za harmoniju može se baviti umetnošću. pretenciozno želi da se nametne i na poslu i u društvu. Usmerena je ka stvaranju ravnoteže i uvek isteruje neku svoju pravdu. Vaga neprestano misli na budućnost ne obazirući se na prošlost. Ovakvim svojim odnosom. posebno dekoracijom. Vagu privlače originalni partneri koji su antikonformisti i u životu i u intimnoj vezi. Element vazduha je jako izražen i to Vagu čini šarmantnim i zavodnim bićem što se ogleda uspehom u ljubavnom životu. primorava je na naporan rad kako bi to postigla i učiniće sve da tako i bude. Ova osobina je slična kao kod Bika i Raka s tom razlikom što je Vaga realistična i to nastoji da dokaže u svakoj prilici. u stanju je da napakosti drugima čak i ako su nedužni. najbolje funkcioniše u zajednici i kao partner u poslu. Oporavak od ovakvih stanja uvek dolazi ali sa zakašnjenjem kad se posledice u okolini više ne mogu sanirati. ne samo spolja već i iznutra. Poseduju neodoljiv šarm koji im pomaže da pronađu izlaz iz svake situacije pa čak i one koje izgledaju bezizlazno. što mnogi mogu iskoristiti. Težnja ka stalnom smirivanju strasti. može odlično obavljati poslove koji zahtevaju logičku i intelektualnu angažovanost. U tome može ići i predaleko pa čak postati i opsednuta time. Vaga ne voli prljave poslove i uvek će se truditi da ih izbegne. Vaga veruje u sve moguće kompromise i zbog toga maksimalno koristi svoju diplomatičnost u rešavanju svih problema. Vrlo lako može zapasti u pesimizam naročito kada naiđe na probleme u kontaktu sa ljudima koji joj ne misle dobro. Egocentričnost Vage se sastoji pre svega u odmeravanju svega što je okružuje i što joj se nalazi na putu. Pod dominacijom je Venere. Vaga je jako povodljiva i prima sve sugestije. septembra do 22. U ovim oblastima može postići značajan uspeh. U ovakvom raspoloženju.

ženski Vladalac: Mars Suvladar: Pluton Prirodni položaj: VIII Kuća Grafički znak: rep i žaoka škorpije Suština: Ja želim Ključna reč: intezivnost 148 .21. 11. .ŠKORPIJA . Element: voda Kvalitet: fiksan Princip: pasivan .SCORPIO 23. 10.

Škorpija se brzo razočara. Veštinom govora i svojom tajnovitošću uvek će ostaviti utisak vrsnog poznavaoca stvari iako je često u pitanju površnost. koji ume da održava prilično dugo. Škorpija uvek traga za istinom. ni umetničke delatnosti joj nisu strane. Većina Škorpija teži da živi u blagostanju. Voli da ide iz krajnosti u krajnost pa je zbog toga najneobjašnjiviji znak Zodijaka. Na sitne uvrede ne reaguje. Usled uticaja Plutona. Zbog vodenog elementa. Priroda Marsa. Veoma teško prašta pa je stoga veoma osvetoljubiva. Škorpija deluje dosta tajanstveno. Pod dominacijom je Marsa i Plutona. Ukoliko ne nauči da bude umerena teško može zasnovati trajnu vezu. agresivnosti i oštroumnosti pa tako nikad nije neutralna. naručito ako se zaljubi u osobu koja ne zna da otkrije njenu pravu prorodu. Ako je razočaranje takvo da u potpunosti pomrači njen sentimentalni život. To joj nimalo ne oduzima od njene odlučnosti. posebno medicini i farmaciji. Uvek ima spreman svoj sud i svoje mišljenje. Tek kad je neko dobro podbode postaje krajnje direktna i nemilosrdna. ali nemaju sve sreću jer su obično nečim sputane u doživljavanju potpunog samoispunjenja. Poseduje borbenost ali ne tako brutalnu kao kod Ovna. U suštini poseduje i upornost i snagu i neustrašivost. Škorpija je vatra koja teče. Škorpija u izvesnoj meri zadržava stvari u sebi. zatvorena je u sebe i nije sklona poveravanju. Oni koji je gledaju kao mirnu osobu uveliko se varaju jer se radi o prividu.Škorpija je osmi znak Zodijaka kroz koji Sunce prolazi od 23. Može biti izraziti individualista i pomalo nedisciplinovana u odnosu na posao i obaveze. Škorpiju privlače rizična zanimanja. Škorpija je snažna i troši mnogo od svoje energije koju mora kompezovati. inpulsivna je i kapriciozna. može pasti u trajno beznađe. oktobra do 21. Odlikuje se snažnom intuicijom i jakim emocijama koje uporno pokušava da sakrije. lav koji spava ali uvek spreman na brzi skok. mada ih registruje. novembra. čoveka u ovom znaku čini privlačnim mada po nekad i napadnim. Škorpija je znak koji ima najizraženiju seksualnost i koja za njih znači spoj i fizičkog i duhovnog zadovoljstva. iz razloga što je njena dinamičnost zrelo promišljena. ali kad su odnosi sa ljudima u pitanju. Lako se vezuje za stvari koje je okružuju. 149 . donosi prave sudove i prodornog je uma pa stoga i poseduje autoritet u društvu. Isto tako. Škorpija puno zahteva od svog partnera. ali kako je često smetena i nemarna retko ume da uskladi svoj život. veliki uspeh može postići u naučnom radu. Istrajnost i snažna volja su dominantne. Škorpija je često naprasita i svadljiva ali ima finu uglađenost usled koje ljudi često ne primećuju njene mane. Njene osobine šetaju tako da u jednom trenutku može biti izraziti materijalista a potom da se postavi iznad materijalnih stvari i postane idealista. čak i ako se ne razume mnogo u ono o čemu govori.

Element: vatra Kvalitet: promenljiv Princip: aktivan . 12.muški Vladalac: Jupiter Prirodni položaj: IX Kuća Grafički znak: strela Suština: Ja shvatam Ključna reč: vizualizacija 150 .STRELAC . .20.SAGITTARIUS 22. 11.

To je i razlog zbog kojeg se Strelac retko vezuje za nekoga. Ustaljenost ga pomalo čini nervoznim. treba samo da stvori iluziju njegove slobode i on će uvek biti tu. čak i ono što je neuhvatljivo. Strelac je prilično šarmantan i to zahvaljujući Jupiteru. Ako bi neko hteo da zadrži Strelca pored sebe. Problem je u tome što Strelac ne razmišlja mnogo o drugim ljudima i uvek teži svojoj nezavisnosti i slobodi pa tim težnjama kadkad gazi po drugima. Kako je sam dobar analitičar i govornik i animator. Strelac ne voli zanimanja koja su vezana za jedno mesto. Krajnje je ekstrovertan tip i tom svojom direktnošću i nestrpljivošću može poprilično. U suprotnom on je omiljen i poželjan sa svojim vrlim intelektom koji zabavlja i oduševljava. povrediti druge. Može biti sklon svim porocima i ako ne uspe da svoju prirodu izvede iz haosa dešava se da bude napušten i od najvernijih prijatelja. umetnost. novembra do 20. ipak deluje zabrinuto i zainteresovano za sopstvenu sudbinu i sigurnost. može se baviti mnogim poslovima vezanim za kulturu. Njemu treba i prostor i pokret. Ljubav Strelca vrlo lako može da se pretvri u mržnju. On ne obraća pažnju na male i nebitne stvari. Diplomatijom ne bi trebalo da se bavi sve dok na shvati šta je to strpljenje i taktičnost. Pun entuzijazma i uz poštovanje najviših principa. Strelac je poletan i uvek se trudi da u tom letu uhvati što više. takođe izražene osobine.Strelac je deveti znak Zodijaka i poslednji mesec jeseni. Jupiter ovde ima dominantnu vlast tako da Strelac tek u zrelom dobu u potpunosti manifestuje sve svoje prave osobine. kroz sport i sl. Isto tako se mora boriti i protiv svoje oholosti. pravo nauku i dr. Nije istrajan i vrlo često se odaje lutanju. on se upušta u sve vrste odnosa s ljudima. Druga velika mana je ta što ne prihvata savete i sugestije čak i ako su za njegovo dobro. On je najviše ljubomoran na svoju slobodu. posebno ako su to osetljivi ljudi. Ako je već prinuđen da radi takav posao. Može biti i veliki rasipnik. vedro i optimistički. politiku. Vrlo je vešt u zavođenju ali njegova unutrašnja priroda i promenljivost veoma komplikuju i otežavaju mogućnost zajedničkog života. Strelac je individualista avanturističkog duha koji iznad svega voli širinu i beskraj. mada je nemirne prirode i ćudi. Strelac je inače pun osećanja i strasti. Njegov karakter. Deluje bezbrižno. mada nije od onih koji su opsednuti štednjom i ekonomisanjem. on će svoju neaktivnost nadoknaditi na drugoj strani. ali je neverovatno ljubomoran i uopšte ne podnosi prevaru. 151 . Ta poletnost i avanturistička priroda ga često vode i društvenom uspehu. uglavnom nehotično. Sunce se u ovom znaku nalazi od 22. Strelac je iznad svega društveno biće. decembra.

1.ženski Vladalac: Saturn Prirodni položaj: X Kuća Grafički znak: rog i rep jarca Suština: Ja koristim Ključna reč: ambicija 152 .JARAC . Element: zemlja Kvalitet: kardinalan Princip: pasivan . 12.CAPRICORNUS 21.19. .

taktičnost i strpljivost i na kraju životnu mudrost. Ono što Saturn pruža Jarcu je osećajnost i intuitivnost. Saturnov uticaj na Jarčeve daje prilično nemiran tonalitet. Sunce ovim znakom prolazi od 21. međutim. to je samo dobar mehanizam odbrane. Jarčevi deluju s autoritetom i najčešće su konzervativni. izazivajući žaljenje za detinjstvom. Naravno.Jarac je deseti znak Zodijaka. Želi mnogo i zbog toga je zabrinut. teži sigurnosti u svom životu. elementa zemlje i elementa vode. koji odgovara prvom mesecu zime. praktičan. Ako mu se ne uzvrati na isti način on postaje do te mere ogorčen na svoje prijatelje da to i otvoreno pokazuje praveći pri tom mnoge loše postupke kojima svoje najbliže udaljava od sebe. jer i sam mnogo daje. Dok se to ne dogodi. On. Krajnje je predan dužnosti i izrazito samodisciplinovan. Odgovoran je prema poslu i vrlo lako stiče poverenje. Savršeno dobro razume sve ono što se od njega zahteva i prilično je ekonomičan i štedljiv. To je blato iz kojeg su stare civilizacije pravile opeku. S ovakvim osobinama i pogrešni koraci. mada ova osobina može biti i preterano zastupljena i tada je ona i mana ali i vrlina. tek u zrelom dobu uspeva da se oslobodi ove vezanosti za detinjstvo. Ovde sagledavamo prvi simbol a to je poriv i želju za građenjem. Ona je istovremeno i sistem za pročišćenje i u dobru i u zlu. januara. S vremena na vreme ga obuzme samosažaljenje kad se nađe u procepu zbog izuzetno snažnog osećanja svrhe i pravca. ponekad smeten i nesposoban za mnoge stvari. Ono što Jarcu nedostaje je nesposobnost preduzimanja inicijative koja se od njega često traži. naročito u kritičnim situacijama. što savršeno odgovara njihovoj astrološkoj prirodi. Saturn teško prihvata ideje i akciju. zapravo. Osobe rođene u znaku Jarca su Saturnove prirode a kadkad i Marsove. Jarcu će biti lako oprošteni. Jarac je najambiciozniji od svih znakova. Jarac je idealan saradnik kojeg svi žele u svom okruženju. on je introvertan tip i veoma stidljiv. decembra do 19. Odnosi se i na dvostruku prirodu onih koji su rođeni pod okriljem ovog znaka. To je pola jarac. 153 . Jarac. On mnogo očekuje od svog okruženja. Ponekad može biti i veoma škrt. Zanimljivo je pre svega analizirati sam simbol Jarca koji nije stvarna životinja. Saturn je veoma teška planeta pa je time i za Jarca veliko opterećenje njegova prisutnost u mnogim sferama života. Jarac pomalo deluje rezervisano u očima drugih. ova planeta nije samo izvor zla. što u osnovi znači mešanje dva elementa. ali otvoreni i s puno razumevanja. impulsivnost i autoritet. ali je to zaključak koji izvode samo oni koji ga ne poznaju dovoljno. odgovoran. Kada prevaziđe ovaj nedostatak može postati veoma dobro verziran u mnogim zanimanjima. pola riba. Vrlo je ozbiljan u svojim mislima i zamislima.

18.muški Vladalac: Saturn Suvladar: Uran Prirodni položaj: XI Kuća Grafički znak: talasi Suština: Ja znam Ključna reč: mašta 154 . 1.AQUARIUS 20. .VODOLIJA . 2. Element: vazduh Kvalitet: fiksan Princip: aktivan .

Tek kad savlada svoju prirodnu stidljivost. Vodolija je uglavnom preterano umna iako mnogo razmišlja i izvodi kalkulacije. Nijedan drugi znak nema tako izraženu potrebu za davanjem pa tako on. Vodolija teško nalazi svog životnog saputnika jer traži srodnu dušu. Vodolija često sanja o nedostižnom idealu u svakoj sferi života. Gotovo da nema većeg utopiste i idealiste. ali i mana Vodolije proističe upravo iz određenja njegovog simbola. Možda to i ne bi bila mana kad ta osobina ne bi. Uvek je veseo. Ovo je najveća zasluga starog zlokobnika. Isto tako je važno da posao nije monoton i da zahteva dosta kretanja i akcije. Najveća vrlina. Sam simbol se odnosi na nosača vode koji deli žednima ono što im je potrebno. Sva zanimanja koja zahtevaju ozbiljnu intelektualnu angažovanost su profesije koje odgovaraju Vodoliji. Uran. ga tera da u svakom trenutku traži nezavisnost na svim poljima životnih aktivnosti. svoje najbolje osobine potiskuje i to se odražava na njegov status u društvu kroz negativan efekat. Može se zaključiti da mu nedostaje praktičnost.Vodolija je jedanaesti znak Zodijaka i odnosi se na kulminaciju. Retke su Vodolije koje su srećne u prvim godinama braka. Teži da svojim shvatanjima uvek odnese pobedu ali ako bude pobeđen on se povlači u sebe i veoma brzo tone u crne misli. Pesimizam u koji Vodolija često zapada je uglavnom kratkotrajan jer je on u globalu okrenut budućnosti i razmišlja daleko unapred. Vodoliju pre svega karakteriše njegova vazdušna priroda. ali od njegovog znanja uvek profitira neko drugi. 155 . februara. Sklon je većem broju seksualnih iskustava zbog kojih može propustiti životnu šansu. Određenje znaka daje i izuzetno razvijen smisao za pronalazaštvo i sposobnost da se u svakom trenutku suoči sa novom situacijom koju s lakoćom okreće u svoju korist. Usled toga se javljaju i česta razočarenja. Saturna. On vidi samo krupne stvari i ne vezuje se za detalje. Kad prevaziđe tu krizu može postati divan supružnik. Znak je dvostruke prirode i pod dominacijom dve planete. Vodolija na brak obično gleda kao na gubitak slobode i stoga odugovlači sa stupanjem u brak. Saturna i Urana. kao u većini slučajeva. Sunce u ovom znaku boravi od 20. mio i spreman da učini uslugu. bila dovedena do krajnosti. On je stvoren da razume i da pruži. Ovo može biti velika mana u odnosu sa ljudima jer se uglavnom smatra da se ljudi pokazuju upravo na sitnicama. Isto tako. pokazuje se u pravom svetlu. mada sam znak nema nikakva obeležja vodenog elementa. Sloboda je ono što najviše voli. s druge strane. srednji mesec zime. Romantičan je i od svog partnera traži mnogo više od onoga što mu zaista može pružiti. nedostatak strasti kod drugih ljudi vidi i shvata kao ravnodušnost. Veoma je prijatan u društvu i može biti veoma odan prijatelj. Uran može izazvati i vrlo izražene konformističke težnje i pozicije. januara do 18. radostan.

.PISCES 19.20. 2.RIBE .ženski Vladalac: Jupiter Suvladar: Neptun Prirodni položaj: XII Kuća Grafički znak: dve ribe Suština: Ja verujem Ključna reč: razumevanje 156 . Element: voda Kvalitet: promenljiv Princip: pasivan . 3.

Ribama je teško da donose odluke sve dok ne prevaziđu svoj poriv za bežanjem od problema i izazova. Poseduju veliku kreativnost i orginalnost. što je veoma teško. Uspostaviti kontakt sa Ribama znači pronaći način izražavanja koji će im prijati. Ovo je i suštinsko objašnjenje za njihovu unutrašnju kontradiktornost koja mnogima ostaje neshvatljiva. Ako popuste pred iskušenjem.Ovo je dvanaesti i poslednji znak Zodijaka koji zatvara krug i priprema otvaranje novog. 157 . pesnici. Bavljanje naukom je prava stvar za njih. nalazi sav zakon kosmosa. To je sanjar Zodijaka. To je promenljiv znak kao. Teško prihvataju život onakvim kakav jeste pa zbog toga beže u svoje snove. altruizmom i iracionalnim neptunovskim kosmopolitizmom. U suštini je vodene prirode i simbol univerzalne kosmičke svesti. voda koja teče i stoga je s njim teško komunicirati. Ribe su onaj deo Zodijaka u kome se. Nemaju dovoljno energičnosti i nisu stvorene za poslove u kojima je potreban fizički napor. druga Neptun kao suvladar i teća koja se povremeno upliće među njih je Venera. Rođeni u znaku Riba su sposobni za veliku i strasnu ljubav pa teže tom ispunjenju kroz brak. Ribe su veliki sanjari. kompozitori. produhovljene i mistične pa su zbog toga pomalo indolentne a mogu biti i nepraktične. slikari i sl. Ovo je jedini znak Zodijaka koji ima trostruku prirodu. Materijalna strana u životu nije primarna stvar kod ovih ljudi i zbog toga se opredeljuju za zanimanja koja odgovaraju njihovim aspiracijama. marta. Sposobni su da ceo život posvete jednoj osobi. porodica može mnogo ispaštati zbog toga. Ribe su i znak zabranjenih ljubavi. Prema Zapadnoj naučnoj školi astrologije. ili se posvećuju umetničkim delatnostima. Simbol Riba predstavlja dve suprotno postavljene ribe od kojih se jedna penje a druga spušta. februara do 20. Niko kao Ribe ne podleže tuđim uticajima iz razloga što nikoga ne želi da povredi. Prva je Jupiter. Ribe se odlikuju jakom intuicijom i snažnim razumom. Ribe nisu egoistički nastrojene i raduju se sreći drugih. Ono što je paradoks. i s neverovetno puno osećajnosti pristupa svemu u životu. Ribe deluju kao neko ko nije samouveren ali one na svoj tihi način mnogo toga postižu u životu. po Indijskoj astrologiji. maštu i nesmetano mogu da se zatvore u svoj svet što obično i čine. drevni vladar. Svih ostalih jedanaest znakova Zodijaka su prožeti kosmičkom avanturom realnog a tek u Ribama se sve to spaja sa zajedništvom. To je dvojan znak ali je pod dominacijom tri planete. to je određenje XII Kuće koja prirodno pripada Ribama. zakon karme u kojem je ispisana sudbina i određenje svakog pojedinca. Na taj način zadovoljavaju svoj individualizam. Umeju da saosećaju i sa njihovom nesrećom i zbog toga su rado viđene u društvu. Sunce se u njemu nalazi od 19.

vezana je za čestu zamenu sa kraljem Ptolomejem koja je bila uobičajena u srednjem veku 158 .Slika 42: Veličanje Ptolomeja kao "kralja" astronoma na jednom drvorezu iz enciklopedije "Margarita Philosophica" Gregora Rajša iz 1503/1504 godine Ptolomejeva kruna.

volju za moć Ključna reč: unutrašnje ja Anatomija: srce. Kada se kaže da je neko rođen u znaku Blizanaca. 1926. 1947. 1933. cirkulatorni sistem.SVETLA ¢ ¡ Slika 43: Grafički prikaz znakova Planeta Svetla redom: Sunce. slezina. 159 . 1975. 1996. do 41. desno oko muškarca. 2003. 1982. 1989. to znači da je on rođen kada je Sunce prolazilo sektorom ekliptike koji nosi ime sazvežđa Blizanaca i koje se tu više ne nalazi zbog precesije ravnodnevica. godine Dan: Nedelja Godine vladavine: 1905. 1912. leđa. beskonačni krug sa tačkom koja simboliše unutrašnje ja Predstavlja: ličnost. 1954. ego. 1940. 1968. sperma. levo oko žene Životno doba: od 23. 1961. 2010. Mesec SUNCE Sedište: Lav Egzaltacija: Ovan Egzil: Vodolija Pad: Vaga Grafički znak: Heliosov štit. 1919. Sunce je najmoćnije nebesko telo koje u astrologiji određuje Zodijački tip a koji je preciziran drugim pokazateljima.

2006. entuzijasata ali i ohol. U astrologiji je Sunce simbol života. 1929. diskurzivnog. Sunce deluje osnažujuće i daje živahnost. prefinjen. dostojanstvom. visokim položajima. svetlosti i svega što zrači. osećanjem identiteta. MESEC Sedište: Rak Egzaltacija: Bik Egzil: Jarac Pad: Škorpija Grafički znak: Mesec u prvoj četvrti Predstavlja: porodicu i potrebu za negovanjem Ključna reč: emocije Anatomija: grudi. titulom. 1915. je Sunčev uticaj. 1936. počasti. njegov Zodijački uticaj. voli da dominira a ponekad je i pravi tiranin. u suštini. 1971. spoljni život. Kako je ta svetlost samo odraz Sunčeve svetlosti. 1957. 1964. teorijskog. rangom. Sunce je autoritet a to što su ga astrolozi sveli samo na običnu planetu je samo prividno. pojmovnog i racionalnog sa- 160 . Podanik Sunca je zanesen idealima. telesne tečnosti. 1999. vitalnost. To je u prvom redu stoga što je uticaj Sunca podeljen na dva sasvim različita područja: direktan uticaj. desno oko žene Životno doba: do 4. muža. stomak. oca. uticaj njegovog položaja na nebu i indirektan uticaj tj. 1950. rukovodećim mestima. Simboliše zračenje. energičnošću. postupnog i hladnog saznanja. instiktivnoj muškosti i aktivnom polu. levo oko muškarca. tj. 1992. Upravlja zdravljem. to je Mesec simbol saznanja putem odraza. To je uticaj Sunca što ga odražava ili polarizuje orbita Zemlje. plemenit. napredovanjem. Svaki uticaj Zodijačkih znakova. šefa.Sunce je muška planeta koja odgovara animusu. Mesec je simbol posrednog. Osoba kojom vlada Sunce je osoba rođena u Znaku Lava ili za podznak ima znak Lav ili je pak rođena u godini kojom vlada Sunce. Sunce predstavlja osnovni izraz čoveka kao pojedinca. dana. i sposobnošću za sticanjem iskustva. sekrecija žlezda sa unutrašnjim lučenjem. životnim načelima. autoritetom. 1922. On je noćno nebesko telo koje metafizički evocira lepotu a i svetlost u mračnom beskraju. godine Dan: Ponedeljak Godine vladavine: 1901. Životno doba kojim vlada Sunce je prelaz iz puberteta u zrelo doba. Tamo gde je Sunce tu su srce i život. 1943. topline. tj. 1908. 1978. 1985.

Mesec je isto tako i simbol sna. magnetizmom. Nesreća je u tome što je on često naivan. Južni Čvor ili Zmajev rep koji odgovara obrnutom slučaju. Mesec predstavlja imaginaciju koja proizilazi iz podsvesnog a to je imaginacija koja kulminira i potiskuje. plimom i osekom. prolazno i podložno uticajima. Mesec čiji je krug jednakih dimezija vidljiv kao i krug Sunca u astrologiji ima veliku važnost. On je simbol pasivnog ali plodnog principa. Pod dejstvom Meseca čovek čuva psihološke crte deteta koje je nekad bio. emotivnost i sve što je nepostojano. psihu. nesvesnog i noćnih vrednosti. rastom i plodnošću. nasuprot simboličkom sklopu Sunca i svesnog koji s danom povezuje elemente vazduha i vatre. sever i zima nasuprot jugu i letu. odnosno svojstva toplog i suvog. On predstavlja noć. padavinama. Nesvesno i san su deo noćnog života. Pasivan i receptivan.znanja. 161 . vlagu. potrebama. podsvest. naginje meditaciji i sanjalaštvu. Postoje dva Čvora i to: Čvor ascedent. jezerima. Posebno utiče na maštu i intuiciju. Mesec predstavlja spoljašnost žene i nesvesnu ženstvenost muškarca. potrebom za dodirom. Mesec je simbol kosmičke materice koja obuhvata sve epohe od najstarijih vremena do danas i prisutan je posvuda. Istovremeno upravlja i vodom i tečnostima uopšte. hladno nasuprot toploti. željama. Severni Čvor ili Zmajeva glava koji označava tačku prelaska sa južne na severnu stranu plana ekliptike i Čvor descedent. MESEČEVI ČVOROVI « Á Slika 44: Grafički prikaz znakova Severnog i Južnog Mesečevog Čvora Mesečevi čvorovi nisu planete već one tačke na nebeskoj longitudi gde Mesec preseca ekliptiku. Mesec upravlja ličnim interesima. morima. osećajnost i smisao za porodicu su njegove vrline. bezvoljan i lako pada pod tuđi uticaj. rekama. Mesec je voda nasuprot vatri Sunca. san. Svežina. Mesečev simbolički sklop i simbolički sklop nesvesnog povezuju u noći element vode i zemlje sa svojstvima hladnoće i vlažnosti. imaginaciju. nežnost.

Čvorovi imaju veliku važnost u tumačenju horoskopa. ideje. Na Glavi Zmaja je glava koja uzima hranu. očigledno je da Zmajev rep predstavlja tačku izbacivanja. To je mesto na kojem čovek prima nova saznanja. U horoskopu označava mesto gde čovek dobija i gde mu se daje. i mesto na kome treba da teži ispunjenju. o raspletu situacije i o čvoru života. zračenja. ovde se ne radi o izbacivanju znanja koje je čovek uneo kroz Severni Čvor već znanja koje se nalazi u njemu: znanje. To je tačka dobiti ili povećanja. što odmah pokazuje da je simbol ambivalentan. S povećanjem znanja čovek stiče sigurnost. kompleks. uvećavanja i pojačane samouverenosti. ženstvenosti. da bi se utvrdio način na koji će se ispoljiti. Južni Čvor je tačka oslobađanja ili puštanja. Čvor predstavlja stanje napetosti. Oni simbolišu i sjedinjenje dvaju bića ili društvenu povezanost. ideje i ideale. šta više. Severni Čvor je tačka dobitaka. Čvorovi predstavljaju silu koja spaja i razdvaja. aktivnosti i pozitivnosti dok je Južni Mesečev Čvor princip skupljanja. sve što je nepoznato. govori se o zapletu radnje. u prvom redu. 162 . zamršenu i nejasnu situaciju a može biti i materijalizovana zamršenost sudbine. To je ono mesto gde čovek daje ili se od njega uzima. U tumačenju Čvorova naglasak treba staviti na Kuće u kojima se nalaze a potom na Znake. značenje fiksacije u određenom stanju. detinjstvo ili deo zajedničke vekovne prošlosti. Međutim. To je uloga Severnog Čvora. deo njegove prošlosti. Razvezati čvor života znači bilo krizu ili smrt. stavovi i moral koji su već njegov deo. s povećanjem sigurnosti raste samopuzdanje i konačno se stiže do najviše tačke unutrašnjeg mira i ispunjenosti koju horoskop omogućava čoveku. Od mnogobrojnih značenja Ćvora valja istaći. Na tom mestu čovek najlakše može naći izlaz. upijanja. kosmičku povezanost sa iskonskim životom. pasivnosti i negativnosti. Severni Mesečev Čvor predstavlja princip širenja. bilo rešenje ili oslobođenje. muškosti. Kada se govori o Čvoru. Ako je Zmajeva Glava tačka unošenja. uspomene.

Mars. Saturn. Neptun. Jupiter. Uran.PLANETE S U W Y T V X Z ¿ Slika 45: Grafički prikaz znakova Planeta redom: Merkur. Zemlja 163 . Pluton. Venera.

transmisija. 1949. Smatra se neutralnom planetom a samo njegovo delovanje je veoma brzo. idejama. komunikacija. mišljenje i čulna percepcija su elementi kojima se Merkur iskazuje. To se ogleda i u određenju sedišta ove planete. posebno kraćim i poslovima vezanim za intelekt. Upravlja putovanjima. 164 .Devica Egzaltacija: Vodolija Egzil: Strelac . reči. može se desiti da zbog loših aspekata nema sposobnost istrajnosti pa ta znanja mogu ostati samo površna. Kao glasnik bogova. Ipak. Merkur u sazvežđu Blizanaca predhodi Mesecu u sazvežđu Raka a svojim sedištem u Devici sledi Suncu čije je sedište u Lavu. 2005. druženja sa ljudima on je brilijantan i uvek omiljen u društvu. respiratorni sistem. racionalizacija. godine Dan: Sreda Godine vladavine: 1900. Dakle. intelekt. Upravlja intelektualnim sposobnostima i razumom. željan dijaloga. 1963. i bog dužnosti. 1935. jezik. zaštitnik je lopova i umetnika. komunikaciju. 1991. 1914. 1956. mozak. Obdarena je živim duhom kao i velikom sposobnošću prilagođavanja i bez mnogo muke uspeva da stekne znanja o mnogim stvarima.MERKUR Sedište: Blizanci . teniku a predstavlja i emotivni potencijal. do 14. i vrline i mane. hormoni. Međutim on nije uvek savršen: kad se loše indikacije nadviju nad horoskop on postaje beskrupulozan i ljudi se tada sklanjaju od njega. svest. ruke i šake. 1984. 1977. Merkur dolazi posle Sunca i Meseca kao zvezde života i zvezde stvaranja. 1970. suptilan. 1998. igrajući se rečima. Osoba rođena pod dominacijom Merkura zadržava sve svoje osobine iz puberteta. spretnost. sam um čoveka kao i način na koji čovek komunicira sa svetom oko sebe. Prema astrološkoj analizi. usta.Ribe Pad: Lav Grafički znak: krilati božanski šlem Predstavlja: način izražavanja i intelektualni poriv Ključna reč: logika Anatomija: nervni sistem. u mitologiji. vid. razum. Sunce je nebeski otac. Suština koju simboliše Merkur jeste sposobnost rezonovanja. 1921. Podanik Merkura je uvek veseo. trgovinu. 1942. sposobnošću prilagođavanja i spretnošću. 1907. Životno doba: od 5. Mesec sveopšta majka a Merkur je njihovo dete i posrednik. neizvesno i kratkotrajno. 1928.

1955. Ovo je planeta umetnosti i čulne izoštrenosti. razumevanje i požrtvovanost. draž lepog.VENERA Sedište: Bik . slikama. zadovoljstvom. luksuzom. Venera poseduje svojstvo koje je povezano sa čulima pohotne privlačnosti i ljubavi. prefinjenost. 1934. nakitom.Ovan Pad: Devica Grafički znak: ogledalce taštine boginje Venere Predstavlja: osećanje vrednosti i društvenu afirmaciju Ključna reč: naklonost Anatomija: grlo. Prva među nebeskim lepoticama. 1920. sklonostima. 1969. Venera upravlja društvenošću. 1948. uživanja i radosti. partnerima. dobrim ukusom. svojim zračenjem. obrazi. 1976. bubrezi. Njeno delovanje je usklađeno čak i u sadejstvu sa planetama koje gospodare mračnim silama. sklad i nežnost. 1983. jajnici. Takođe upravlja kulturom. muzikom. Ona je mali dobročinitelj. 1997. seksualnu instiktivnost. 1941. umetnošću. 1927. estetikom. godine Dan: Petak Godine vladavine: 1906. brada. emotivnim kontaktima i nežnošću. 1990. sentimentalnošću. poezijom. simpatiju. najvišu intuiciju. čulo ukusa.Vaga Egzaltacija: Ribe Egzil: Škorpija . unutrašnji reproduktivni organi. moralnim karakterom. Ove osobine osobu pod dominacijom Venere bi činile savršenim partnerom ali se jako retko dešava da nepovoljni aspekti ne pomrače tu činjenicu. Još od najstarijih vremena Venera je bila planeta nežnih poveravanja. pevanjem. 165 . 1913. Planeta Venera utelovljuje u astrologiji instiktivnu privlačnost. bojama. poštovanjem. 1962. Nerazdvojiva je od Marsa iako je njegova sušta suprotnost najavljuje harmoniju. 2004. posedovanjem. šarm. Često se dešava da postane igračka svojih strasti. na kontemplativne duše. do 22. lepotom. što se razvijaju već u organskoj požudi odojčeta u dodiru sa majkom i produžuju se i razvijaju sve do sentimentalnog altruizma. dramom. nadahnjivala je ljubavnike direktnim uticajem koji ova planeta ima. osećaj za ljubav. šarmom. brakom i raznim savezima. Predstavlja čulo dodira i sve osobine ženstvenosti. entuzijazam. venska cirkulacija i kožni receptori Životno doba: od 15. Pod uticajem Venere čovek je često osrednje inteligencije sa izraženim nagonskim karakterom koji ga može sprečiti da upotpuni svoju kulturu.

1939. On je vatreno biće koje je uništeno ako ne može uništiti. nadbubrežne žlezde. Mars znači akciju. Deluje u hirurgiji i operacijama. U astrologiji planeta Mars označava snagu. hrabrost i strast koja je često destruktivna. tradicionalna astrologija ovu planetu naziva malim zlokobnikom. oružjem. Pokazuje seksualni poriv i označava oblast u kojoj čovek troši energiju. uznemirujuće i samosvesno a može se pokazati kao destruktivno. Mars upravlja animalnom prirodom. 1988. 1974. velike invazije. U mundalnoj astrologiji najavljuje nestanak civilizacije. konstruktivnost. dok mu pubertet i starost uopšte ne odgovaraju. spaljen ako ne može da spali. 2009. 1911. Hrabrost. Pod uticajem Marsa čovek je sasvim jasno određen. crvena krvna zrnca. Upravlja rađanjem i umiranjem i simbol je vatrene želje.MARS Sedište: Ovan . snage i muškog polnog nagona. moć i smrt. glava i lice. neumoljiv.Bik Pad: Rak Grafički znak: koplje i štit boga Marsa Predstavlja: akciju. rad. vlada ratovima. 1960. silina. Pošto se te osobine uglavnom pripisuju zlom a ne dobrom. 166 . nasiljem. 2002. njegove su glavne vrline koje okolina ceni jedino ako uspe da kontroliše svoju agresivnost. Delovanje Marsa je iznenadno. svežina. željama i seksualnom energijom. godine Dan: Utorak Godine vladavine: 1904. 1953. težnju. odsustvo zadnjih misli. koji vlada životom i smrću. ratove. 1967. Najbolje se oseća u zrelom dobu. ljutito. gvožđem i čelikom. ponekad sa sadomazohističkom dominantom. ranama. Mars je kao mitološki bog rata surov i krvoločan. zapaljenjima. snagu. alatom. smelost.Škorpija Egzaltacija: Jarac Egzil: Vaga . 1981. 1918. bešika Životno doba: od 42. 1946. pritisak i agresivnost. volju. 1995. 1932. 1925. eksterni reproduktivni organi. dinamizma. do 56. Prema astrološkom tumačenju. Ukazuje na ambiciju. motorički nervi. posekotinama. borbeno i uvek sa snagom i hrabrošću. inicijativu i agresivni poriv Ključna reč: energija Anatomija: mišićni sistem. nesrećama. opekotinama.

uživanjem i ljubavlju prema životinjama. Ovo je planeta društvenih zakonitosti. stopala. On je najviša vlast horoskopa. Zemlja i Mars su ispred a iza njega su Saturn. 1931. On je planeta sreće i srećnih okolnosti. On je gospodar pojavnog. 1917. obilja i očuvanja utvrđene hijerarhije. 1994. Venera. Jupiter je gospodar dnevnog svetla. visokim obrazovanjem. optimizma i poverenja. Simbol je prijateljstva i nagodbe ali i sudskog lukavstva. 1980. U skladu sa ovakvim specifičnim položajem. daje snagu i čoveku pruža mogućnost da uživa u onome što je stekao svojim radom. bedra. 1973. Jupiter je pater familias. pankreas Životno doba: od 57. Neptun i Pluton. Jupiter je planeta iz koje zrači nadmoć u svemu. 1987. bogatstva. 2001. desno uvo. atoritativan i uobražen zbog svoje nadmoćnosti. Jupiter u astrologiji predstavlja princip ravnoteže. najači uticaj vrši u zrelom dobu. otvorenost. Jupiter je sila dobrote koja ubija i uskrsava. Jupiter je sudija. Uran. munje i grmljavine. godine Dan: Četvrtak Godine vladavine: 1903. red nametnut spolja. dugim putovanjima. glikogen i masna tkiva. gornji deo čela.Ribe Egzaltacija: Rak Egzil: Blizanci . Tada se u potpunosti ostvaruje njegova priroda: dobrota. 1952. i onaj koji pruža pomoć. 1924. Vlada aspektom najviše dvojnosti. On deluje skladno. senzualnost i euforičnost. stoga ne traži dijalog niti pokušava uveravati . filosofskim razmišljanjem i aspiracijama. kukovi. reda. višim umom. 1910.JUPITER Sedište: Strelac . Čovek pod uticajem Jupitera je siguran u svoju pravednost i svoju moć odlučivanja. Osim toga što je pokazatelj sreće tokom celog života. Jupiter zauzima središnje mesto među planetama u odnosu na Sunce. 1959. moralnošću i optimizmom.Devica Pad: Jarac Grafički znak: desna ruka boga Jupitera koja drži munju Predstavlja: dobronamernost i zaštitništvo Ključna reč: ekspanzija Anatomija: arterijska cirkulacija. neprestalnog napretka. jer simboliše nasilni red. velikim poslovima i prosperitetom. 1938. 2008. Jupiter upravlja bogatstvom. autoriteta. 1945. 167 . 1966. sređeno i uravnoteženo. do 68. Merkur. jetra. slobodnim vremenom. Jupiter je veliki dobročinitelj koji upravlja zakonom pravde i dobrotvornošću pa su pod njegovom zaštitom medicina i pravo.on grmi. zakonodavac.

On deluje sporo i trajno i smatra se naredbodavcem horoskopa. paralizovanost. kondezacije i inercije. tugovanjem. 1958. telesne belančevine Životno doba: od 69. Saturn predstavlja načela istinitosti. 1979. 1909. tradiciji. 1937. Prema tome Saturn ima za zadatak da čoveka izvuče iz unutrašnjeg zatočeništva sopstvene animalnosti i da ga oslobodi zemaljskih veza. žučna kesa. nedostatke. kolena. organi čula sluha. učvršćivanja. tugu i tamu od pamtiveka. ortodoksnosti. konvencionalnosti. ligamenti. nemoć. ograničenjima. 1930. moralnog i duhovnog života. od fenomena kidanja pupčane vrpce novorođenčeta do konačnog odvajanja u trenutku smrti preko raznih napuštanja. 1916.Lav Pad: Ovan Grafički znak: srp Hronosa. paratiroidna žlezda. zubi. Upravlja strpljenjem. kontrakcije. 1951. Saturn je. Njegov uticaj se ogleda u naučnim zakonitostima. 2007. odricanja i žrtvovanja koja se čoveku nameću tokom života. planeta koja donosi zlo. 2000. On je sila koja teži kristalizaciji i učvršćivanju postojećih stvari te se prema tome suprotstavlja svakoj promeni. 1972. 1993.Vodolija Egzaltacija: Vaga Egzil: Rak . sposobnošću ostvarivanja karijere. levo uvo.SATURN Sedište: Jarac . Saturn je veliki zlokobnik koji stvara prepreke svake vrste. godine Dan: Subota Godine vladavine: 1902. u astrologiji. U tom smislu on predstavlja silu koja čoveka obuzdava u korist duha te je stoga velika poluga intelektualnog. 1923. zastoje. 1986. Dominira svim životnim nevoljama i iskušenjima. nesreću. boga vremena Predstavlja: poriv za bezbednošću i sigurnošću Ključna reč: učitelj Anatomija: koža. 1944. utvrđivanju termina i pravilnom korišćenju vremena. odricanje. kontrakcije. nevinost i veru. teorijama. znanje. Tumačenje Saturna u astrologiji nije jednostavno jer on utelovljuje načelo koncentracije. disciplinom i odgovornošću. zakašnjenjima. ambicijama. 168 . skeletni sistem. oslobađajući ga od okova nagonskog života i životnih patnji. stalnost. mudrosti i starenja. Uticaj mu se ogleda u pronicljivosti uz velike promišljene napore i predstavlja vernost. 1965. fiksacije. I u biološkom i u psihološkom smislu Saturn je simbol fenomena odvajanja.

poleta i pada. naukom. polje libida i planetu koja vlada seksualnim lutanjima kada nepovoljni aspekti naglašavaju njegov štetan uticaj. astrologijom i psihologijom. da se ustremi u visine da bi se što je više moguće individualizovao. avangardni inovator koji zna da prevaziđe granice mogućeg. Karakteriše početnu fazu svake akcije s naizmeničnošću egzaltacije i depresije. Uran je futuristička planeta koja upravlja otkrićima. utopijska i ekscentrična planeta takođe upravlja individualizmom. zglobovi Osnovni izraz Urana je poriv za slobodom. revolucijama i diktatorima a iznad svega okultnim moćima. iznenadnim promenama. vazduhoplovstvo i kinematografija. pronalaske. 169 . On je stoga simbol ciklusa razvitka. Neutralan je i bespolan i predstavlja viši. Ova intelektualna. Uran je Bog neba čija je ambicija da se izdvoji iz nerazlučenog i da se potom uzdigne. na kojem se nalazi krst sa Mesečevim četvrtima sa strane Predstavlja: uzvišeno nezadovoljstvo i poriv za slobodom Ključna reč: onaj koji budi Anatomija: moždane funkcije. boemska. modernom tehnologijom. alhemijom.URAN Sedište: Vodolija Egzaltacija: Škorpija Egzil: Lav Pad: Bik Grafički znak: beskonačni krug sa tačkom koja simboliše unutrašnje Ja. Delovanje Urana je iznenadno. zračenjem i uvidom u prirodne zakone. Ova planeta je pravi tvorac modernog sveta. originalnosti. Simboliše psihičku energiju i predstavlja dvopolnu planetu. nagle i nepredviđene promene. ingenioznošću. u društvenom smislu na načelima Francuske revolucije a u sferi rada na mehanizaciji i industrijalizaciji. stvaralačkom voljom. Čovek pod uticajem Urana postaje jeretik. On krši sve norme i tradicije. telesni elektricitet. Uran je simbol neumerenog i neizdiferenciranog stvaralačkog razmnožavanja koje svojom obilnošću uništava i sve ono što rađa. Prvenstveni domen ima kada je u pitanju elektricitet. buđenja i raskida sa tradicijom. Uran predstavlja kosmičku silu koja izaziva iznenadne. Ova planeta odvaja čoveka od zemlje. On je planeta individualizma. neočekivano i uglavnom nasilničko. elektricitetom. magijom. pobunama. uzdiže ga u nebo u svoje mitološko carstvo i usmerava prema Apsolutu. života i smrti. Uran je budilnik koji od čoveka stvara jaku ličnost koja dobija sve duhovne i intelektualne bitke. transcedentalni izraz Merkura. egoistična. originalne kreacije i napredak.

nervna vlakna.NEPTUN Sedešte: Ribe Egzaltacija: Lav Egzil: Devica Pad: Vodolija Grafički znak: trozubac Posejdona. boga mora Predstavlja: duhovni poriv ili poriv za bežanjem Ključna reč: intuicija Anatomija: kičmeni stub. razočarenjima. duhovnošću. Bilo da predstavlja praiskonski glib. u psihološkom smislu. pa do izuzetnog stanja ekstaze sveca. alkoholizmom. pokreti iracionalnog ili nadrealističkog tipa i policija. pratvar. mirisima. bilo prašinu kosmičkog beskraja i završno stapanje. uglavnom otrovni. kontemplacija. želju čoveka da zavara samog sebe i svoja stvaralačka i intuitivna svojstva. prolazeći kroz prelazno stanje kosmičke nesvesti. pristupanje višem jedinstvu. hipnozom. iluzijom. posebno depresije i manije. laskanjem. transom. idealima. posredništvu i nadprirodnim sposobnostima. stopala U astrologiji Neptun se manifestuje koliko u nadahnuću. Pošto je njegovo boravište. Ova planeta upravlja morima i okeanima. nerazumljiva tama u kojoj se mešaju ego i non-ego. misterijama. filmu. Ona je viši i trancedentalni izraz Venere. Ova planeta upravlja podsvešću i uzrokuje duševne bolesti. bojama. praiskonsku vodu. Ova planeta deluje suptilno. Sve ono što u životu uzimamo zdravo za gotovo. telepatske funkcije. bela krvna zrnca. Uticaj Neptuna se ogleda i u muzici. unutrašnjim čulom. bez ikakvog razmišljanja i sve ono što je nedodirljivo pod uticajem je Neptuna. kada vlada potpuna zbrka. pozorištu i televiziji. smešteno u Zodijački znak Ribe mnogi su ga prozvali bolnicom Zodijaka. toliko i u utopiji. predlogike ili nadrealizma. postepeno i pritvoreno. Na društvenom planu njegovim uticajem je posebno označen anarhizam i njegova suprotnost komunizam. droge i sve što je u vezi sa zračenjem. nematerijalnošću i abnormalnošću. Neptun predstavlja duhovni poriv i poriv za bežanjem. ljubavlju za poezijom i plesom. radiofuziju i televiziju. snovima. poistovećenje. ludilu i izopačenosti. maglom. mesečarstvom. mističnošću. Obuhvata sve od pomračenog stanja kome ili šizofrenije. intuiciji. drogama. Neptun je u svim svojim manifestacijama arhetip univerzalne integracije ili raspada što deluju na razna područja: nerazdvojnost od grupe. tečnostima. neograničeno prijanjanje. Pod njegovim uticijem su plinovi. maga ili jogija. kinestetičke funkcije. anesteticima. 170 . Upravlja glamurom. uključujući radiologiju. naftom. hipohondrijom. hipofiza. predosećanjima.

diktaturama. svetom atoma. rođenjem i smrću. reformatorski duh i fuziju Ključna reč: transformacija Anatomija: eliminatorni i reproduktivni sistemi. On je simbol korenite obnove na novim osnovama s odbacivanjem štetnih i nevažnih elemenata. Za psihoanalitičku astrologiju Pluton. Pluton upravlja donjim svetom i onim što je skriveno od pogleda. Pluton u isti mah predstavlja i reformatorski i destruktivni poriv. odnosno najarhaičnije slojeve psihe. Pluton upravlja masama. kindapovanjem. Izlaže sve ono što se tajnovito ili prikriveno razvijalo. Upravlja upražnjenim radnim mestima. sporim rastom. anonimnošću. bradavice. bakterijama i virusima. Ova planeta predstavlja sve procese replikacije kao što su začeće umnožavanje. 171 . nestajanjem. prinudom. da otkrije svoje njajtajnije tajne radi sopstvenog duhovnog ispunjenja i metafizičkog ostvarenja. regenerisanje i degenerisanje. da raskrči pristup do skrivenog bogatstva. On upravlja najdubljim slojevima naše podsvesti i predstavlja sponu između duhovnog i materijalnog sveta jer otelovljuje načelo transformacije i regeneracije. Tradicionalno. svetom unutar samog čoveka. početkom i krajem. oprezno i neminovno. fobijama. hipofiza. transmutacijama. abnormalni rast. zločinom. simbol je dubina naših unutrašnjih tmina koje tvore iskonski mrak duše. štampanje i sl. izolovanošću. da ostvari vlast nad svojim izgubljenim blagom. atomskim silama. subverzijama. opsesijama. tumori Pluton predstavlja silu koja upravlja velikim promenama geoloških razdoblja i vrsta. njegovo potisnuto ili nesvesno Ja. Posledice njegovog uticaja su izneneadne i nepredvidljive. grupnim faktorima. On predstavlja generisanje. Usklađivanje ega sa najdubljim istinama bića pruža moć ili bar volju za okultnom snagom koja obično ima poslednju reč u svemu što se tiče čoveka. Pluton upućuje čoveka da se suoči sa vlastitim bićem. On je viši transcendentalni izraz Marsa. unutrašnjom strukturom materije. Delovanje Plutona je sporo.PLUTON Sedište: Škorpija Egzaltacija: Jarac Egzil: Bik Pad: Rak Grafički znak: krst sa mladim mesecom iznad koga lebdi beskonačni krug Predstavlja: Poriv za uništavanjem. da razvije svest o nevidljivom. osvajanjem svemira i modernom tehnologijom. nepopularnim ciljevima i svim ekskluzivitetima. vladar tame. mladeži.

Zemlja ukazuje na čovekovu životnu misiju. Zemlja. Postoji mnogo teorija o značenju Zemlje u horoskopu. Nesumljivo je da se simbol Zemlje odnosi na stabilnost. 172 . To je greška. kod svojih podanika može izazvati i destruktivnost koja je podstaknuta spoljašnjim uticajima. zbog svojih ukorenjenih navika. Položaj Zemlje je uvek dijametralno suprotan položaju Sunca u horoskopu. Govori o tome gde se i na koji način čovek susreće sa svetom koji ga okružuje i to na način koji njemu odgovara. jer je upravo planeta na kojoj živimo od posebnog značaja. Ponekad deluju i isuviše sporo i tromo. isto kao što to čini i sama planeta pritisnuta različitim atmosferskim uticajima. potencijalima i sopstvenim vrednostima natusa. Zemlja svojim podanicima pruža smisao za lepotu i kreativnost. Njen položaj u horoskopu pokazuje gde se i na koji način može iskoristiti prirodni potencijal koji čovek nosi u sebi i to na najproduktivniji način. Izrazito su svesni svog fizičkog izgleda. Astrolozi je uglavnom ne koriste prilikom izrade horoskopa. Ovi ljudi obema nogama stoje čvrsto na zemlji. svog tela i veoma su zabrinuti za svoje zdravlje.ZEMLJA Sedište: Bik Egzil: Škorpija Egzaltacija: Devica Pad: Ribe Grafički znak: beskonačni krug sa krstom materije u sebi Predstavlja: životnu misiju Ključna reč: realnost Zemlja je egzistencijalna planeta. praktičnost i sklonost ovozemaljskom životu. Zemlja upravlja urođenim talentima.

Apolon. Posejdon . Izis. Admetos. Lilit. Zevs. Had. Vesta.MALE PLANETE ± ³ ¶ ¹ ¼ é ´ · º ½ 173 ² µ ¸ » ¾ Slika 46: Grafički prikaz znakova Malih Planeta redom: Kiron. Junona. Kron. Kupidon. Vulkan. Palas. Ceres.

Kiron. U Sunčevom sistemu pripada malim planetama. Kiron primorava čoveka da traga za istomišljenicima i da se s njima udružuje gradeći odnos na zajedničkim osnovama. 174 . omogućava da se prevaziđu ograničenja Saturna.KIRON Sedište: Strelac Egzil: Blizanci Egzaltacija:Vaga Pad: Ovan Grafički znak: beskonačni krug iznad koga je obešen polumesec Predstavlja: ključ za ulazak u novi svet Ključna reč: novi učitelj Kiron nije nova planeta. čovek će radije delati sada i ovde bez obzira šta treba činiti kasnije. Kiron nosi ključ novog sveta i kada se vrata jednom otvore tada osobine koje potencira Uran postaju deo tradicionalnog sveta koje čuva Saturn. upravlja savremenim odnosom između roditelja i dece u kojem svi imaju jednak status i gde je sve dozvoljeno. Na tom putu prolazi pored svih barijera. On je jezgro novog sveta koji se stvara. kao i kuda treba da krene da bi sišao sa puta na kome je sada. Kiron je oličenje kontradiktornosti koje pokušava da spoji u sebi. On čuva svog podanika od spoljašnjosti i u isto vreme ga gura u novi svet koji ga čeka s druge strane. Ima krajnje ekscentričnu putanju. Nezavistan je i samim tim ima specifičan uticaj. odnosno planetoidima. Kiron upravlja odnosima između učitelja i učenika u onim situacijama kada učitelj otvara novi svet znanja za učenika. Takođe. On predstavlja zajedničku iskru koju neki ljudi dele zajedno. pre svega. On se ne obazire mnogo na ustaljene norme i pravila. Upravo u ovom fenomenu i treba tražiti njegovo razumevanje kao posrednika koji spaja tendencije i Saturna i Urana. Kiron je gospodar sadašnjosti. zalazi duboko u orbitu Urana. Tamo gde se nalazi u horoskopu. Kada je najbliži Suncu. Njegovo geslo bi se moglo izraziti na način. Za razliku od Urana koji ruši zidove konvencija izazivajući destrukciju. Tamo gde je Kiron. pričaj ti šta hoćeš. poput Plutona. Kiron jednostavno ide iznad Saturna kao da ovaj uopšte i ne postoji. čovek ne želi nikakva ograničenja i radiće kao da ona i ne postoje. Ukazuje na lekcije koje čovek treba da nauči posle lekcija Saturna. a kad je najudaljeniji. preseca orbitu Saturna i bliži je Suncu. On ne liči ni na jednog od njih. a ja ću kako mi se svidi.

kao demon zla. Ona upravlja poljem svih mračnih uticaja. Pošto se zna da Zemlja nema drugi satelit. a poznatija je po tome što je. 1853. Godine je astronom Luter otkrio jedan mali planetoid kome je dao ime Prozerpina. koja ga je napustila da bi otišla sa palim anđelom Samuilom. Njena pozicija u horoskopu otkriva šta i gde čovek skriva ono čega ni sam nije svestan. Zvali su je Demonska Kraljica jer je zavela Adama. godine Serafail. po haldejskoj tradiciji još jedan Zemljin satelit. do 1901. jedan od istaknutih istraživača Lilit pisao je o svom viđenju ovog tela 1898. Sinodni period kretanja Lilit utvrđen je na 177 dana. Tabela datuma istih pozicija geografske dužine Sunca i Lilit. zavladala svetom preko svog demonskog potomstva. ali ovo nema nikakvog osnova. dajući mu baš ime Lilit. Ona daje odgovore i mogućnosti za rešavanje svih unutrašnjih misterija. odnosno nešto više od 8 godina i 10 meseci. sestri bliznakinji. odnosno njen manji ciklus na 63 godine. Pozicije ove male planete nisu date u savremenim efemeridama ali mnogi savremeni kompjuterski programi izračunavaju sinodne pozicije Lilit. 175 . niti bi u tom slučaju Lilit mogla biti korišćena u astrologiji. Pozicije Tamnog i Crnog Meseca možemo izračunati uz pomoć tabela koje su date u odeljku: Izračunavanje planetarnih pozicija. odnosi se na ciklus orbitiranja oko Zemlje i Crni mesec koji se odnosi na ciklus prividnog kretanja Meseca čija revolucija iznosi 3232 dana.LILIT Sedište: Ribe Egzil: Devica Egzaltacija: Škorpija Pad: Bik Grafički znak: crni polumesec sa krstom iz donjeg sveta Predstavlja: sve ono što je skriveno u ličnosti Ključna reč: ključ podsvesti Lilit predstavlja. Neki astrolozi smatraju da je to je zapravo hipotetička Lilit ili Crni Mesec. koja objavljena za period od 1584. a njen Ciklus na 126 godina. U knjizi Nauka predviđanja napisanoj oko 1918. moderni astrolozi su pokušali da objasne da se zapravo radi o prividnoj slici Meseca. Lilit orbitira oko Zemlje svakih 119 dana ili oko deset dana po zodijačkom znaku. pokazala se kao tačna u kasnijim slučajevima njenog viđenja. Ime je dobio po ženskom demonu iz jevrejske tradicije. prvoj Adamovoj ženi. Lilit predstavlja skup onih psihičkih snaga koje upravljaju životom čoveka. godine. Pozicije koje se nazivaju Tamni Mesec. godine. ali kojih on nije svestan. Treba napomenuti da postoje tri Lilit.

ljudi sve više pate i obraćaju se Jupiteru koji dogovara kompromis. PALAS Sedište: Blzanci Egzil: Strelac Egzaltacija: Vaga Pad: Ovan Grafički znak: štit i mač Predstavlja: uravnoteženje između sila neba i zemlje Ključna reč: taktičnost Drevna legenda kaže: ćerka Jupitera. razdražljiva i nesmotrena. Jupiterove sestre. originalna i krajnje melanholi-čna. Simbolizam njene tragične sudbine.CERES Sedište: Bik Egzil: Škorpija Egzaltacija: Devica Pad: Ribe Grafički znak: nedovršen krug sa krstom iz donjeg sveta Predstavlja: osvetu zbog patnje Ključna reč: melanholičnost Cerera. međutim ona je isto tako i sebična do te mere da nije u stanju da dopusti da se stvari odvijaju prirodnim tokom. Pluton. a jednu trećinu sa Plutonom. topline doma i sigurnosti. Iako ćerka. rasta biljaka i blagostanja u kući. Zbog toga i vegetacija oponaša njeno stanje. u staro doba poštovana je kao boginja poljoprivrede. Zemlja prestaje da daje plodove. pa tako imamo četiri neplodna meseca u godini. začeta iz božanskog savršenstva. zapravo je temelj tumačenja njenog astrološkog uticaja. Dve trećine godine. nasilno uzima njenu ćerku Persefonu zbog čega ona pada u očaj i prestaje da obavlja svoju božansku dužnost. Taktična je. gospodar podzemnog sveta s dozvolom Jupitera. štitom i mačem. Njeno ime je Atina i odgajao ju je bog mora po imenu Triton. na turniru slučajno ubija svoju prijate- 176 . Ona je oličenje majčinske ljubavi. rođena direktno iz glave. Persefona boravi sa svojom majkom. naoružana je šlemom. ćerka Saturna i Ree. U početku ratoborna.

vitalnost i moć.ljicu Palas i simbolički preuzima njeno ime i amblem za svoj štit. Ona je učitelj svih veština umetnosti i zanata. Ona je njegov suvladar i savetnik. Boginja je mudrosti. U astrologiji. Junona daje lojalnost. ekstremnu snagu duha i sposobnost da se gruba sila zameni taktičnošću. usavršavanja i učenja. Smiruje sukobe između bogova i divova. Tamo gde se nađe u horoskopu donosi sposobnost napredovanja. ali je sve uzalud. ona ostaje samo ljubavnica i nikad prihvaćena kao žena. kao i izgradnji kola i brodova. ali natusu donosi i ismevanje. Tamo gde se nađe u horoskopu ona dozvoljava natusu da nekontrolisano izliva svoja osećanja zaboravljajući pri tom na svoje dostojanstvo. Kao kraljica svoju moć je ispoljavala i pred bogovima i pred ljudima. Od svoje misije pravi profesiju. i pri tom deluje mudro i razborito. Nakon toga Atina Palas postaje izuzetno vešta i brižna. Jupiter je posedovao mnoge žene te zbog toga ona postaje simbol neprekidno varane žene i ulazi u istoriju kao osvetnica koja goni sve ljubavnice a posebno je okrutna prema vanbračnoj deci. Palas predstavlja izvor snage. veštinu planiranja i primenu stečenih znanja. koji ženskost ne shvata kao slabost već kao prednost. Ona je zaštitnik braka i zvaničnog statusa žene u braku. nemilosrdnost. Ljude obrazuje i podučava kulturi. štiti države i uvodi red donošenjem zakona. umetnosti i nauke. JUNONA Sedište: Rak Egzil: Jarac Egzaltacija: Bik Pad: Škorpija Grafički znak: cvet i mač Predstavlja: ljubavnicu i osvetnicu Ključna reč: ljubomora Junona je Jupiterova sestra. ljubavnica a kasnije i njegova žena. 177 . istrajnost. Daje okretnost.

ima li boljeg načina da se opiše nadprirodni efekat ekstrasenzorne percepcije i najfinijih energija koje prodiru iz dubine kosmosa. iskustvo transcedentnosti i ekstrasenzorne percepcije. Daje milost. U drevnom Egiptu. pa tako i čovek ima istu šansu krštenjem kroz oganj. Izida donosi iskustvo ekstaze i haosa. kako bi omogućila realizaciju suprotne. Pod dejstvom vatre materija menja svoje stanje. profilisala se kao čuvar svoga sina koji kao antipod tami ima mnogo neprijatelja. Ona simbol svake transformacije i promene iz korena. Donosi profinjenje i kreativnost te uzrokuje prožimanje svih ravni. IZIDA Vladar celog zodijaka Grafički znak: krug sunca u posudi od meseca sa kopljem Predstavlja: prodiranje u nove dimenzije kroz individualizaciju Ključna reč: prodor kroz haos Prvobitni naziv za ovu malu planetu je bio Transpluton. odnosno zahteva sređivanje situ-acije u svojoj kući. toplinu i život i odagnava svaki strah i nesvesticu. Izida bi se mogla uporediti sa kineskim Tao. Natalna kuća u kojoj se nađe Izis predstavlja oblast u kojoj je najteže naći vezu sa suprotnom kućom. Ona je čuvar privatnog svetilišta. Ona je na kraju sunčevog sistema i čuva kapiju kosmosa.VESTA Sedište: Ovan Egzil: Vaga Egzaltacija: Jarac Pad: Rak Grafički znak: plamen iznad vode Predstavlja: paljenje iskre božanske vatre Ključna reč: transformacija Vesta je čuvar večne svete vatre i u staro doba je obožavana i prizivana prilikom svakog davanja zaveta. Izida je predstavljala čuvara zodijaka pa upravo odatle postavka da se ova planeta ne sme pripisivati nijednom znaku već je treba ostaviti u njenoj drevnoj ulozi. koji gubi svoje oko u borbi sa Setom i koje mu kasnije vraća Tot. Vatra je sveta i pročišćavajuća isto koliko i voda i ima moć transformisanja u drugo stanje. 178 . energiju. Izis . Majka Horusa.

Slika 47: Egipatska stela .Poredak Sveta 179 .

Ukazuje na njegove prirodne sklonosti i datosti. odnosno početak I Kuće je Ascedent ili podznak i od posebne je važnosti u kom Znaku Zodijaka se nalazi. I Kuća je mesto gde se natus suočava sa samim sobom. govori o ličnosti čoveka čiji je horoskop. Govori o investicijama. 180 . tako i duhovne. Govori o identitetu. Otkriva osećanja i sve tipove emocija. PORTA INFERNA II KUĆA LUCRUM Prirodni Znak: Bik Prirodni vladar: Venera Kuća Poseda Kuća koja sledi Prva Parna Kuća Druga Kuća se odnosi na materijalna dobra. Pokazuje njegov pristup životu i pogled na svet i daje pečat početku svih njegovih poduhvata. individualnosti i tendencijama. poslovanje i imovinu. kako telesne. uopšte.KUĆE U HOROSKOPU ASCENDUS I KUĆA VITA Prirodni Znak: Ovan Prirodni vladar: Mars Kuća Života Ugaona Kuća Prva Neparna Kuća Prva Kuća predstavlja sve ono što se odnosi na ličnost i karakter čoveka. Ova Kuća. finansijsko stanje. Pokazuje kako ga drugi ljudi vide i kako želi da ga drugi vide. unutrašnje potencijale i mogućnosti za samorealizaciju i ispunjenje. dobicima i gubicima do kojih natus dolazi sopstvenim naporima. Ona pokazuje odnos prema materijalnoj i svakoj vrednosti uopšte. Ona predstavlja godine ranog detinjstva i ono što čovek donosi. Govori o načinu ishrane. Vrh. II Kuća otkriva sve talente. svojim rođenjem na svet.

Ukazuje na sposobnost primanja i shvatanja novih ideja. Ona govori o nekretninama i nasleđu i o svemu što je privatno. Takođe. njegovu braću i sestre. Govori o svim oblicima komunikacije. Govori o roditeljima. ukazuje i na dom koji će natus stvoriti. posebno o ocu i korenu porodice iz koje natus potiče. IMUM COELI IV KUĆA GENITOR Prirodni Znak: Rak Prirodni vladar: Mesec Kuća Završetaka Ugaona Kuća Druga Parna Kuća Četvrta Kuća se odnosi na dom i porodicu. posebno o govoru i pisanju. Govori o ugledu i slavi posle smrti. sahrani i mestu sahrane. Ova Kuća vlada i saobraćajnim sredstvima i ukazuje na kratka putovanja. poslednje godine života i završetak svih stvari koje je natus započeo u životu. i sposobnost prilagođavanja sredini.DEA III KUĆA FRATRES Prirodni Znak: Blizanci Prirodni vladar: Merkur Kuća Odnosa Padajuća Kuća Druga Neparna Kuća Treća Kuća se odnosi na neposrednu okolinu natusa. Ona otkriva skriveno blago. rano i osnovno obrazovanje i vaspitanje. Otkriva svesni i objektivni deo uma. 181 .

hobije.FORTUNA BONUS V KUĆA FILII Prirodni Znak: Lav Prirodni vladar: Sunce Kuća Života Kuća koja sledi Treća Neparna Kuća Peta Kuća se odnosi na decu. nakit i poklone. Otkriva rutinske delatnosti. Govori o preduzimačkoj sposobnosti i orginalnosti u poslu kojim se natus bavi. kao i na mogućnosti preventive i lečenja. savezima. Ova kuća objašnjava odnos prema društvenim pitanjima. Takođe odnosi se i na rodbinu natusa. ujake. nasledne i stečene. partijama i sl. s pravom. zadovoljstva. način odevanja. ljubavi. FORTUNA MALUS VI KUĆA VALETUDO Prirodni Znak: Devica Prirodni vladar: Merkur Kuća Poseda Padajuća Kuća Treća Parna Kuća Mnogi astrolozi. VI Kuću nazivaju Bolnicom Zodijaka. Osim toga ona govori i o navikama. ishranu i sl. naročito za književnost i dramsku umetnost. Ona se odnosi na sve bolesti. politici. Predstavlja kreativno i rekreativno biće natusa i sve ono što ispoljava. Razlog tome su kompletni zdravstveni pokazatelji ove Kuće. životnim borbama i strahu od njihovih ishoda. prema obrazovanju sopstvene dece i govori o pripadnosti i angažovanosti natusa u raznim udruženjima. stičeve i dr. zabave. Odnosi se i na zaposlenje natusa i na sve one koji zavise od njega. 182 . umetnostima. Govori o uslugama ili poslovima koje natus radi za druge. tetke. Otkriva umetničke talente i sposobnosti. igre.

ravnodušnostima. Ova Kuća uglavnom smanjuje individualnost jer čoveka vezuje za druge ljude. U VII Kući su smeštene najače karakterne crte i osobine. Ona predstavlja filosofsku smrt. Razotkriva staračke slabosti i nemoći. Ova Kuća vlada snovima i svim mračnim stvarima. Otkriva unutrašnje tajne. Direktno govori o nasledstvu. Predstavlja sposobnost i duhovne i fizičke regeneracije. Ukazuje na razvode. ugovore. Govori i o babama i dedama natusa. Osim toga VIII Kuća ukazuje i na podršku koju natus dobija od drugih ljudi.OCCASIO VII KUĆA UXOR Prirodni Znak: Vaga Prirodni vladar: Venera Kuća Odnosa Ugaona Kuća Četvrta Neparna Kuća Sedma kuća pre svega predstavlja brak i bračne odnose sa supružnikom. Pluton Kuća Završetaka Kuća koja sledi Četvrta Parna Kuća Osma Kuća je kuća završetka i životnog ispunjenja. 183 . Govori o tome šta natusu najviše nedostaje i šta je potrebno da uradi kako bi postigao uspeh. svađe. Ova kuća otkriva javne i otvorene neprijatelje. druženja i sve poslove s javnošću. Govori o svim krizama. Nakon toga govori i o svim vrstama partnerstva i sposobnosti natusa da sarađuje sa drugima. mada to zavisi od indikatora u horoskopu. Otkriva okultne sposobnosti i stremljenja ali i strahove. testamentima i legatima. skrivenu psihologiju. produhovljenju i prosvetljenju. PORTA SUPERMA VIII KUĆA MORS Prirodni Znak: Škorpija Prirodni vladar: Mars. seksualnost i seksualne sklonosti.

Objašnjava način na koji ga drugi vide. Ona predstavlja najuzvišenije tekovine i dostignuća duše i duha. filosofiji života.DEUS IX KUĆA PEREGRINATIO Prirodni Znak: Strelac Prirodni Vladar: Jupiter Kuća Života Padajuća Kuća Peta Neparna Kuća Deveta Kuća predstavlja velike apstraktne ili konkretne promene. status i položaj u sistemu vlasti. religiji. Pruža uvid u odnos prema moralnim pitanjima i odnos prema javnosti. Otkriva snove i vizije. okultizmu i onirizmu. Otkriva ambicije natusa i njegova stremljenja. otkrivanje udaljenih svetova. X Kuća ukazuje na ego. Govori o znanju. za razliku od četvrte Kuće koja se odnosi na oca. MEDIUM COELI X KUĆA REGNUM Prirodni Znak: Jarac Prirodni vladar: Saturn Kuća Poseda Ugaona Kuća Peta Parna Kuća Deseta Kuća predstavlja sve ono što se odnosi na čast. Ukazuje na daleka putovanja. Označava drugog roditelja. kontaktiranje sa stranim zemljama i strancima uopšte. slavu. autoritet koji natus predstavlja ili kome je podređen. IX Kuća podstiče na istraživanje nepoznatog. skrivenih stvari i traženje istine. uspeh u karijeri i društvu. dostojanstvo. doživljavaju i vrednuju kao i njegov uticaj koji ima u okruženju ili široj javnosti. majku. 184 . Odnosi se na viši um. na super ego. o životnom cilju i odnosu prema društvu u celini. obrazovanju. Govori o poslu.

duševna oboljenja. Ona ukazuje na sve skrivene stvari ličnosti. mešetarenje.GENIUS BONUS XI KUĆA AMICI Prirodni Znak: Vodolija Prirodni vladar: Saturn. Neptun Kuća Završetaka Padajuća Kuća Šesta Parna Kuća Dvanaesta kuća je slika skrivene duše i slika svega onog što je skriveno i zatvoreno. boravak u bolnicama. XII Kuća se odnosi i na mentalno zdravlje. rovarenje iza kulisa. izolovanost. Ona otkriva sve hendikepe. Ukazuje na sve ono što natus u životu želi i čemu stremi. kako to orijentalna filosofija naziva. zaštitnicima i mecenama. Tu se nalazi određenje svega onog što natusu izmiče i što ga prevazilazi i ukazuje na onu njegovu iskonsku prirodu čiji je neminovni zatvorenik. malverzacije. projektima i planovima. klevetama. govori o progonima. iskušenjima i svim zamkama života. Dvanaesta Kuća je vaša sudbina ili karma. 185 . sposobnost sticanja prijatelja i održavanja prijateljskih veza. Može ukazati i na bavljenje humanitarnim stvarima ili pak na usvojenu decu ili pastorke. Predstavlja svet afiniteta i simpatija. razočarenja kao i sve ono što natus drži u najvećoj tajnosti. Otkriva način na koji natus sagledava stvari. Ona govori o nadama. sve inhibicije i ekshibicije. Upozorava na skrivene radnje. Uran Kuća odnosa Kuća koja sledi Šesta Neparna Kuća Jedanaesta Kuća se odnosi na prijatelje. GENIUS MALUS XII KUĆA INIMICI Prirodni Znak: Ribe Prirodni vladar: Jupiter. ljude i organizacije u svom bližem i širem okruženju. Objašnjava ljubav koju pruža i okolnosti na koje ne može mnogo uticati u životu. sputavanja. Otkriva neprijatelje. i one jake i one slabe. ograničenja. o društvenosti. perverzije i mogućnost progonstva ili osude i boravka u zatvoru. izdajama. Ona je deo horoskopa u koji čovek sklanja sve ono sa čim nije spreman da se suoči ili što želi da sakrije i potisne.

186 .

METODOLOGIJA IZRADE HOROSKOPA ČETVRTI DEO 187 .

188 .

nedelja. s tim što je mesto i datum rođenja moraju biti poznati. Zbog toga su neki horoskopi veoma osetljivi jer greška od četiri minuta u vremenu rođenja može promeniti položaj kuća i znakova jedne ili više planeta a time menja i tumačenje horoskopa. vekova. Ako su oni pogrešni i horoskop može biti delimično ili potpuno pogrešan. Da bi preciznost proračuna bila što veća. natalnog kosmograma. Kalendar kao forma merenja protoka vremena postojao je oduvek a ljudi svih civilizacija su konfigurisali svoj sistem kalendara. Ukoliko je vreme rođenja nepoznato. Razlog za to je kružno kretanje u kosmosu. pre svega zbog praktičnog života. a kosmičke zakonitosti se uglavnom izražavaju decimalnim brojevima. potrebna su tri veoma bitna podatka bez kojih nema valjanog astrološkog procesa izrade teme rođenja. odnosno što bliža apsolutnoj preciznosti. Zbog toga su dani organizovani u veće celine: nedelje. datum rođenja i tačno vreme rođenja izraženo u satima i minutama što je preciznije moguće. godina. godine. To su tačna lokacija. odnosno mesto rođenja izraženo u stepenima i minutama Zemljine longitude i latitude. odnosno njene promene tokom godine. Te promene su uslovljene mnogim kosmičkim promenama i procesima koji se odvijaju po određenim zakonitostima. vekove i milenijume. Potreba za postojanjem kalendara je krajnje opravdana.UVOD Zlatno pravilo u astrologiji glasi: preciznost tumačenja horoskopa zavisi isključivo od preciznosti njegovog proračuna. Zemljina rotacija je prilično brza i pomera se na svaka četiri minuta za jedan stepen. POJAM KALENDARA U ASTROLOGIJI Kalendar je numerološki sistem merenja cikličnog i pravolinijskog protoka vremena koji se izražava celim brojem dana i većih celina. milenijuma i era. kao i kružni oblik skoro svih nebeskih tela. Sistem formiranja kalendara mora da prati razvoj događaja u prirodi. tj. Od ovih podataka zavisi sve. Najpouzdaniji izvor za vreme rođenja je izvod iz matične knjige rođenih ili neki drugi zapis pa tek onda lično sećanje majke i članova porodice. Osnovna veština pravljenja kalendara se sastoji u tome da se podesi da se periodične i prirodne pojave pojavljuju u iste datume. Problem nastaje zbog toga što se broj dana i meseci mora izraziti u celim brojevima. meseci. mesece. 189 . metode za izradu horoskopa postoje i u takvim slučajevima.

. . izuzev onih godina na kraju veka (1700. nakon reforme... po kome je i dobio ime. POJAM VREMENA U ASTROLOGIJI Vreme se meri Zvezdanim danom koji je nepromenljiv. po kome i nosi ime.. 1800. Ravnodnevica koja je u IV veku padala na 21. takozvanog. koja se naziva pravo podne i donje. na predlog aleksandrijskog astrologa Sosigena. koji predstavlja vreme između dve uzastopne gornje kulminacije središta Sunca.. posle svake tri proste godine od 365 dana. Jedan dan je dodavan poslednjem mesecu u godini. Nakon reforme. Zbog toga je nastala nova jedinica za merenje vremena koja se naziva Pravi sunčani dan. Tada je naredbom 4. bio bio Februar. Mada svi stanovnici naše planete danas koriste Gregorijanski kalendar. postao 15. ona je pala 11 dana ranije.25 dana i od realnog trajanja tropske godine je bila duža za 11 minuta i 14 sekundi.. Mart. Novog rimskog kalendara. U zvaničnu upotrebu ga je uveo. Ovakav sistem računanja vremena je veoma jednostavan te se stoga on i danas upotrebljava u nauci za izračunavanje razmaka između udaljenih događaja. godine kad je izvršena reforma kalendara. Zbog ove razlike je nepreciznost iznosila 1 dan na svakih 128 godina ili 3 dana na svakih 400 godina. rimski imperator Gaj Julije Cezar.) s tim što su izuzete godine na kraju svakog četvrtog veka (1600.). gornje. Novi rimski kalendar je bio prilično haotičan. Zvezdani dan nije mogao da opstane kao jedinica za merenje vremena u praktičnom životu jer se njegov početak stalno pomera u odnosu na kulminaciju Sunca. 1582. 2000. . Taj razmak se naziva julijanska perioda.14. Dotadašnji. 1900. Pravo vreme. drevna srednjeameri-čka civilizacija. Oktobar. sastoji se od dve kulminacije. Srbi i dr. Zbog toga je nemoguće napraviti apsolutno tačan kalendar. kako se još naziva. Reformu je izvršio rimski papa Grgur XIII. Julijanski kalendar je nastao iz. Naša civilizacija koristi Gregorijanski kalendar koji je redigovana verzija predhodnog Julijanskog kalendara.. Julijanski je ostao u formalnoj upotrebi kod nekih naroda iz verskih razloga (Rusi. Prema ovoj reformi i dalje je svaka četvrta godina prestupna. uglavnom narodi Hrišćanske Pravoslavne Crkve). koje se naziva prava ponoć. a prema proračunima astronoma Lilija.).Vrednost kruga se može izraziti jedino pomoću broja (π = 3. nastupa prestupna godina od 366 dana. Svaki kalendar mora nakon izvesnog vremena da pretrpi izvesne korekcije. 2400. Oktobar 1582. U dosadašnjoj poznatoj istoriji. a to je. najsavršeniji kalendar su stvorile Maje. Gregorijanski kalendar je nastao zbog nepreciznosti Julijanskog kalendara čija je godina trajala 365.. Međutim.. 190 .

a) Pravo vreme je dvadesetčetvrti deo dana koji odgovara dvoma uzastopnim prolazima Sunca meridijanom. Kao prvo. Sunce se na svojoj prividnoj putanji u toku godine ne kreće ravnomerno. njegova putanja je nagnuta prema ravni nebeskog ekvatora u kome se meri vreme časovnim uglom. b) Astronomsko vreme je ono vreme koje se broji od podneva do podneva ili od 0-24 i koje je utvrđeno prema astronomskom danu. d) Letnje legalno vreme je ono koje ide sat vremena ispred ili iza legalnog vremena. srednja ponoć. Za nultu zonu je određena zona kojom prolazi Grinvič meridijan. odnosno gornja kulminacija srednjeg Sunca se naziva srednje podne. nije moglo zadržati kao jedinica za merenje vremena zbog svoje promenljivosti koja nastaje iz dva razloga. c) Legalno vreme je ono koje je određeno zakonom u jednoj državi. Iz ovog razloga je usvojeno da se početak srednjeg dana računa od predhodne srednje ponoći i ova nova jedinica za merenje vremena se naziva Građanski dan. jednog pre a drugog posle podne. Ovo vreme je nazvano Grinvičko građansko vreme ili Svetsko vreme. a donja kulminacija. f) Sideralno vreme je dvadesetčetvrti deo sideralnog dana koje odgovara vremenu koje je potrebno Zemlji da opiše ceo krug oko svoje ose. Usled ovih razloga dnevne nejednakosti sunčanih dana tokom godine dostižu +16 minuta. Početak srednjeg dana. Zbog toga je uvedena nova jedinica za merenje vremena koja se naziva Srednji sunčani dan. srednje i građansko vreme su mesna vremena jer su im počeci vezani za jedan određen meridijan. odnosno Sunčani dan. Podela je izvršena na svakih 15° geografske dužine za jedan čas. takođe. To je vreme dato Sunčevim satima ali kako prividno kretanje Sunca varira na ekliptici. U astronomiji i građanskoj upotrebi postoji više vrsta vremena ali su samo neka u upotrebi za izračunavanje domifikacije i traženje longituda planeta u astrologiji.Ovo vreme se. Zbog toga je međunarodnim sporazumom Zemlja podeljena na 24 časovne zone radi izbegavanja teškoća u javnom saobraćaju i vezama. odnosno nulti meridijan. a kao drugo. trajanje pravog dana je promenljivo. U praksi se dobija dodavanjem ili oduzimanjem ove dužine od vremena po nultom meridijanu zavisno od toga da li se mesto nalazi istočno ili zapadno od Grinviča (nulti meridijan). Zvezdano. e) Lokalno vreme je izračunato prema longitudi mesta rođenja. I ovo vreme je moralo da pretrpi izvesne korekcije jer početak srednjeg dana počinje u podne pa praktično izaziva pometnju kod brojanja datuma. Ovo vre- 191 . Sunčani dan predstavlja srednju vrednost svih pravih dana u godini i on po svojoj fiksnoj dužini odgovara vremenskom razmaku između dve gornje kulminacije jednog srednjeg ekvatorskog Sunca. pravo.

Ono služi za izračunavanje rektascenzije. POJAM LOKALIZACIJE U ASTROLOGIJI Precizno određivanje lokalizacije prilikom izrade horoskopa je od velike važnosti u astrologiji. Zamišljene kružnice geografske širine se nazivaju paralele. Zemlja. Makedonije. Hrvatske i Slovenije. Ovo merenje se naziva geografska dužina a izražava se takođe u stepenima. minutama i sekundama severne ili južne geografske širine. Kosmogram je slika neba u trenutku rođenja neke osobe posmatrana iz samog mesta rođenja te je stoga nemoguće izraditi kartu neba bez određivanja tačne lokacije rođenja. Referentna tačka jednog od niza krugova je ekvator koji ide od Istoka ka Zapadu a primenjuje se kod merenja udaljenosti na Sever ili Jug od ekvatora. Određivanje geografskih koordinata se vrši pomoću geografskih atlasa ili tabela sa koordinatama većih mesta. Izražava se u metrima. Prva se odnosi na sve veće gradove sveta. minutama i sekundama istočne ili zapadne geografske dužine. Crne Gore. Nadmorska visina nema poseban značaj u astrologiji a primenjuje se samo u specifičnim slučajevima.me je dato u efemeridama za svaki dan u ponoć ili podne. a druga na sve gradove i veća mesta na teritorijama Srbije. g) Vreme po Grinviču je srednje vreme Grinvičkog meridijana. kao planeta je podeljena na dva zamišljena niza krugova. Ove tabele sadrže i konvertovano vreme za korekciju u odnosu na nulti meridijan. 192 . U prilogu knjige (videti dodatak) nalaze se dve ovakve tabele. Nadmorska visina je visina u mestu date tačke nad mirnim srednjim morskim nivoom koji je zamišljen tako kao da se prostire ispod svih kontinenata. odnosno Grinviča. Drugi niz krugova nazivamo meridijanima a primenjuje se kod merenja udaljenosti na Istok ili Zapad od nultog meridijana. h) Sideralno vreme rođenja je izvedeno vreme rođenja od legalnog ili legalnog letnjeg vremena preko lokalnog i vremena po Grinviču u lično vreme rođenja. Ovo merenje se naziva geografska širina a izražava se u stepenima. Bosne i Hercegovine.

latitude i deklinacije Sunca i Meseca. longitude.E B A C E1 Slika 48: Longituda Zemlje A-B je nulti meridijan B-C je lokalni meridijan A-C je geografska dužina E-E1 je Ekvaror EFEMERIDE Stari astrolozi su određivali pozicije planeta za jedan dati trenutak dobijen direktnim posmatranjem služeći se tada raznim instrumentima kao što su globusne sfere. godine. Caslanta nisu u potpunosti precizne i iziskuju dosta složene proračune. Venere i Marsa svakih 20 dana. aspektori193 . Stalne efemeride pukovnika E. Danas postoje razne efemeride i treba biti pa-žljiv prilikom njihovog korišćenja. Informacije koje dobijamo iz njih su sideralno vreme. Danas su uglavnom u upotrebi Američke efemeride za XX i XXI vek. Najrasprostranjenije su Rafaelove efemeride koje se svake godine objavljuju na engleskom jeziku. sporih planeta svakog meseca za period od 1840. do 1950. do 2000. Sunca i Meseca od početka nove ere do 1649. longitude planeta. Mesečevog čvora. Nemačke efemeride date su za period od 1850. godine a Američko filozofsko društvo je 1964. One su izuzetno precizne i praktične jer pružaju podatke za svaki dan u Ponoć. astrolab i sl. Merkura u promenljivim intervalima. Tablice pozicija planeta od Paula Šoasnara koje daju longitude Sunca svakih 10 dana od 1801. godine dopunilo nedostatke predhodnih i objavilo pozicije planeta. godine po proračunima Brajana Takermana. Ovo delo je jedinstveno ali nije od velike koristi za astrološku praksu danas ali je od velike važnosti za astrološka istorijska istraživanja. godine. do 1980.

severno (N) ili južno (S) od ekvatora. Mesečeve mene. Pored simbola planete nalazi se oznaka D za direktan i R za retrogradan kurs. od Jupitera do Plutona. satom i minutom. Celina 1 (Astro data) daje tri vrste informacija: 1) Stanice planeta pokazuju da li je planeta u retrogradnom ili direktnom kretanju. zemljotresi i drugi poremećaji utiču da se Zemljina rotacija u nepravilnim vremenskim intervalima usporava ili ubrzava. Da bi se dobili tačniji horoskopi.jum. Period bez aspekta nastaje posle zadnjeg osnovnog aspekta. solarne i lunarne eklipse itd. Ovo usporavanje ili ubrzavanje se može odrediti jedino na osnovu činjenica koje se dobijaju jedino posmatranjem. sat i minut su dati za početak perioda koji se završava ulaskom Meseca u sledeći znak Zodijaka. Ovaj period može početi i u sledećem mesecu. Ova razlika je 1987. Ove efemeride su preporuka svakom ko se praktično bavi astrologijom. planetarnu ingresiju. 3) Aspekte spoljnjih planeta. ispod svake kolone od po dva meseca. Mesečev ulazak u sledeći znak predstavljen je simbolom znaka. a posebno tačni proračuni solarnih i lunarnih povrataka vreme horoskopa se mora korigovati dodavanjem Delta T razlike Univerzalnom vremenu i to pre pristupanja pronalaženja i izračunavanja tačnih pozicija planeta. satu i minutu. Celina 2 (Planet ingress) daje dan i tačno vreme ulaska svake planete u novi znak Zodijaka. godine iznosila 55 sekundi a do 2000. osim poslednje. 2) Deklinacije planeta (0) označavaju njiovo kretanje. godine će se povećati na 61 sekundu. Efemeride za XXI vek su bazirane na Efemeridnom vremenu što je mnogo praktičnije za određivanje planetarnih pozicija. OBAJŠNJENJE SIMBOLA I FENOMENA U TABELAMA AMERIČKIH EFEMERIDA Odeljak fenomena se nalazi na dnu. proračunava se svakih 10 godina. Dan. Postojanje ovog fenomena nikako ne treba zanemarivati u astrologiji. Razlika između Univerzalnog i Efemeridnog vremena. Mnogi astrolozi zanemaruju ovu razliku jer ne shvataju njenu neophodnost ili uošte ne traže potpunu tačnost proračuna koja se pomoću nje postiže. Fenomeni kao što su Mesečeva plima i oseka. Izračunavanje tačnih pozicija planeta zahteva jedinstveno merenje vremena a Zemljina rotacija to ne omogućava. Američke efemeride za XX vek su bazirane na Univerzalnom vremenu koje je u svim situacijama jednako Srednjem grinvičkom vremenu. datumom. Sastoji se od šest celina u kojima su razmakom odvojeni prvi od drugog meseca izuzev u celinama 3 i 4 koje su svaka za po jedan mesec. Celine 3 i 4 pokazuju Mesec bez aspekta. Delta T. mada korekcija vremena je izvršena i u Efemeridama za XX vek dodavanjem razlike između Efemeridnog i Univerzalnog vremena (Delta T). daju astrološke događaje po datumu. 194 . Ove celine.

Tabela 17: Prikaz tabele Američkih efemerida 195 .

Za potpuno pomračenje Meseca je dato i tačno vreme ovog fenomena.Totalna eklipsa (T) nastaje kad Mesec potpuno prekriva Sunčev disk. . e. Ovaj fenomen se jasno vidi sa Zemlje. Ova tabela se nalazi u sklopu efemerida a data je i ovde.Delimična eklipsa (A) je suštinski totalna. zbog fenomena precesije ravnodnevica. 1) Julijanski dan.Celina 5 pokazuje dan sat.Nastupajuća eklipsa (A).Totalna eklipsa (T) nastaje kad Mesec potpuno zađe u Zemljinu senku. Umesto ovog vremena. u ovom i u sledećem veku. godine i od tada se. 3) ovom fenomenu je bilo više reči u uvodnom delu koji govori o efemeridama. udaljavaju za 1° svakih 71. ali je Mesec suviše udaljen od Zemlje i njegova senka je ne dohvata. ali nije jednako vremenu konjukcije na longitudi. godine pre n. ali nije potpuno zaklonjen njom. Januar 4713. 196 . Astronomski Julijanski Dan je 1. 2) Delata-T je vreme koje se dodaje Univerzalnom vremenu da bi dobili Efemeridno vreme. koristi se tabela Srednje Mesečeve interpolacije.5 godina. u efemeridama za XXI vek je data pozicija Galaktičkog centra. . Solarna eklipsa može biti: . godine jer su efemeride za XXI vek bazirane na Efemeridnom vremenu. Za parcijalne eklipse ja data magnituda a za totalne i delimične je dato trajanje u minutima i sekundama. je u sazvežđu Riba jer se tropski Zodijak kreće retrogradno duž ekliptike. Ovaj fenomen se naziva prstenasto pomračenje. Celina 6 sadrži šest informacija za svaki prvi dan u mesecu. minut i poziciju u Zodijaku.415.Retka delimična eklipsa (AC) nastaje kad centralna linija pomračenja ne dolazi do Zemljine površine. pri kojoj Mesec samo ulazi u polusenku Zemlje. Stepen i minut interpolacije se oduzima od pozicije Čvora koji je dat za svaki dan. Tropski i sideralni Zodijak su se poklopili poslednji put 221. . Delta-T je dat samo za period do 2000. Na broj dana koji je dat u efemeridama se dodaje 2.12 1899. 1. 6) Kiron označava tačnu poziciju ovog planetoida. . 2. Mesec u ovom slučaju neće potpuno zakloniti Sunce a videće se kao svetlost oko tamnog Meseca. .Delimično totalna eklipsa (AT) je totalna kad je u pitanju senka a delimična kod svega ostalog. 5) Obliquity je tačna vrednost ugla ekliptike. Pozicija.020 dana da bi se dobio tačan broj Julijansikog Dana. Mesečevih mena i eklipsi. Ovaj fenomen služi da bi se odredila srednja vremenska udaljenost između dva događaja. tj. 7) Srednja pozicija Mesečevog čvora je data za prvi dan u mesecu.Parcijalna eklipsa (P) pri kojoj Mesec ne prekriva potpuno Sunčev disk. Lunarna eklipsa može biti: . Vreme potpunog pomračenja je dato precizno. . u podne po Grinviču. Da bi se odredio srednji Mesečev Čvor za svaki dan.Parcijalna eklipsa (P) koja označava da je Mesec delimično zašao u senku Zemlje. 4) SVP (Sintetic Vernal Point) predstavlja poziciju tropskih 0° u sideralnom Zodijaku. broj dana koji je protekao od 31.

c) Plasidusova metoda je najnovija i prema njoj su izrađene Tabele Kuća kojima se služi većina astrologa. b) Regiomontanusova metoda koja se takođe više ne koristi bila je u upotrebi u XVI i XVII veku. U upotrebi su bili uglavnom kosmogrami sa kvadratnom osnovom i podelom bilo na kvadrate bilo na trouglove. koristila se u VII veku sada je zastarela. Upotreba kosmograma kakvog danas imamo je relativno novijeg datuma. Svaki od ovih znakova podeljen je na 30 manjih delova koje nazivamo stepenima (°).TABELA DOMIFIKACIJE Ove numeričke tabele su potrebne za određivanje domifikacije horoskopa koja bi mogla da bude urađena samo pomoću dugih i teških astronomskih proračuna. Krug je podeljen na dvanaest jednakih delova i svaki deo se odnosi na jedno sazvežđe Zodijaka koje zauzima 30° celog kruga. značajnih tačaka i aspekata u horoskopu. Šoasnar je bio taj koji je. Jedan stepen podeljen je na 60’ (minuta) a svaki minut na 60” (sekundi). To je grafikon Zodijaka ili karta neba. Kosmogram je novi naziv i upotrebljava ga naučna astrologija. Bez sumnje Šoasnarov grafikon sa krugom od 360° je verniji projekciji nebeske sfere i omogućava da se na prvi pogled sagledaju relativni položaji planeta. Postoji više načina računanja: a) Kampanusova metoda. Svaka astrološka škola je imala poseban način prikazivanja položaja zvezda u vreme rođenja. forsirao i isticao njegov značaj. Tabele koje su danas uglavnom u upotrebi date su za Severnu hemisferu tako da u slučaju rođenja na Južnoj hemisferi domifikacija se vrši tako što se sideralnom vremenu rođenja doda 12 časova a u koloni koja odgovara istom broju stepeni u trenutku rođenja dodaje se 180° nađenim stepenima Zodijaka. želeći da astrologiji postavi naučne osnove. (Videti tabelu na sledećoj strani) KOSMOGRAM Kosmogram je grafički prikaz Zodijaka koji na 360° materijalizuje znakove. 197 . tokom prvih decenija XX veka. Oni su položaje tačno beležili i zdravorazumski raspoređivali na jednom savršenom simboličkom obliku neba. Stari četvorougaoni grafikoni su pokazivali da su drevni astrolozi veću pažnju i značaj pridavali ascedentu i domifikaciji nego znacima zodijaka. dekade i odnose među planetama. U antičko vreme i tokom srednjeg veka nisu postojala neka stroga pravila po ovom pitanju. Ova podpodela je toliko mala da ju je nemoguće ucrtati u grafikon Zodijaka ali se položaji nebeskih tela numerički upisuju u posebne tabele namenjene za to.

Tabela 18: Prikaz tabele domifikacije izračunate Plasidusovom metodom 198 .

199 . Greška koja bi se na ovaj način potkrala dovela bi u pitanje ispravnost tumačenja a time i reputaciju astrologa.11 10 12 9 8 1 7 2 4 3 5 6 Slika 49: Astrolozi antike i srednjeg veka koristili su četvorougaone grafikone za izradu horoskopa Slika 50: Šoasnarov kružni grafikon Zodijaka koji se danas uglavnom koristi Precizna izrada kosmograma je temelj na kome počiva tumačenje horoskopa. stoga se mora voditi računa o metodama izračunavanja i stalno ih treba proveravati pa čak i nekoliko puta izračunati.

Ascedent će biti dijametralno suprotan znaku rođenja. Pažnju treba obratiti na. uz manje korekcije pomeraju za 1 sat na svakih 15° geografske dužine. To znači da je u letnjem vremenu (od poslednje nedelje Aprila do poslednje nedelje Oktobra) časovna razlika +2 sata. Treba napomenuti da je Ascedent sazvežđe na Istoku u trenutku rođenja na određenoj geografskoj dužini. godine. a ako je rođena u vreme zalaska Sunca. koje se pomeri za 60 milja na svaka 4 minuta. Razlog za to je kretanje Sunca u odnosu na Zemlju.MATEMATIČKE METODE RAČUNANJA IZRAČUNAVANJE SIDERALNOG VREMENA ROĐENJA (NST) Izračunavanje NST je prvi postupak pri izradi horoskopa. Časovne zone se.00 i na taj način 200 . Jugoslavija SHlg uvodi u upotrebu od 1983. odnosno između 15°E i 30°E što znači da pripada prvoj časovnoj zoni istočno od nulte časovne zone. kao i kod izračunavanja planetarnih pozicija. Letnje legalno vreme (SHlg) koje se od Hlg razlikuje za ± 1 sat. Ako je vreme rođenja 15. Osoba koja je rođena u trenutku izlaska Sunca imaće za Ascedent (podznak) isti znak kao što je i znak rođenja. 60 milja odgovara 1° geografske dužine. Ovo posebno treba imati u vidu kod izra-čunavanja NST. za dva sata 30° itd. s tim što se Istok ovde odnosi na celu planetu.00 oduzimamo 1. Konvertovanje Legalnog vremena rođenja (Hlg) na vreme nultog meridijana (GMT) Ovaj postupak se vrši oduzimanjem celih sati od Legalnog vremena rođenja za vremenske (meridijanske) zone istočno od Grinviča ili doda-vanjem celih sati za zone zapadno od Grinviča. NST je tačno vreme za tačan stepen na Istoku. Časovna razlika iznosi +1H. a ne samo na određeno mesto. Primer 1: Beograd se nalazi istočno od Grinviča na 20°29’ Istočne geografske dužine (E). Ovo vreme postoji u većini zemalja sveta i u svim evropskim državama izu-zev Albanije. Ovo vreme je neophodno da bi se izračunao položaj tačke Ascedenta i izvršila domifikacija horoskopa. To znači da za 1 sat (60 minuta) pređe 60 ÷ 4 = 15° geografske dužine. ta-kozvano.

00 EMTK 14.01. Kao što se vidi za ove proračune je potrebno poznavanje geografskih koordinata mesta rođenja. odnosno. 1H i 20min. 20 i 29 množimo sa koeficijentom 4. 00. određujemo ih pomoću atlasa i dalje pristupamo izračunavanju meridijanske vremenske korekcije. odnosno. 01.56 201 . 20 × 4 = 80min.00 29 × 4 = 116sec. mada postoje i tabele sa izračunatim koordinatama za sve veće gradove (videti dodatak 1). 1min i 56sec.00 Hlg +05. koji je vrednost u minutama za pomeranje Sunca za 1 stepen. među-tim zbog blizine Primarnog meridijana (PM) koji iznosi 75°W PM. Primer 1: Beograd se nalazi na 20°29’E.00 dodajemo 5. Ako je vreme rođenja 15. Ove tabele sadrže i izračunato vreme meridijanske korekcije (EGMT i WGMT) za svaki grad.20.dobijamo konvertovano Legalno vreme rođenja (Hlg) na vreme rođenja po Grinviču (GMTK).00 WMTK 20. odnosno između 60°W i 75°W što znači da se nalazi u četvrtoj časovnoj zoni zapadno od nulte časovne zone. odnosno. Ove koordinate se lako određuju uz pomoć geografskog atla-sa. Ukoliko se mesto za koje vršimo proračun ne nalazi na ovim tabelama. časovna razlika u celoj državi Njujork u USA je –5H.00 Hlg -01. 15.00 GMTK za Njujork Izračunavanje meridijanske vremenske korekcije za mesto rođenja u odnosu na nulti meridijan Grinvič Pozicija Ascedenta se pomera na svaka 4 minuta za 1 stepen u proseku.00 H i na taj način dobijamo konvertovano Legalno vreme rođenja (Hlg) na vreme rođenja po Grinviču (GMTK). Zbog toga je važno odrediti ovu vremensku korekciju. Da bi smo izračunali EGMT za Beograd. 15.00 GMTK za Beograd Primer 2: Njujork se nalazi zapadno od Grinviča na 73°57’ Zapadne geografske dužine (W). odnosno.

00.21. Odnosno.55. U dodatku tabele u koloni arc pronađemo 1’00’’ što odgovara 4sec u koloni temps.56 EGMT za Beograd Primer 2: Njujork se nalazi na 73°57’W. i 48sec.48 04. 1° (stepen) = 60’ (minuta) 1’ (minut) = 60’’ (sekundi) Ovim jedinicama su izražene i Efemeride i Tabele kuća.52. Meridijansku vremensku korekciju možemo odrediti i pomoću ove tabele. 1’ = 4sec. 3min. 202 . izrađena je i Tabela jedinica uglova (Videti dodatak). Da bi smo položaje konvertovali u vremenske koeficijente i prešli sa jednog sistema na drugi koristimo sledeće odnose: 15° = 1H ili 60min. 04.52.00 što je za 1’ dalje od 20°29’. 73 × 4 = 292min. 4H i 52min. 73 i 57 množimo sa koeficijentom 4.00 +00. ili 60sec.48 WGMT za Njujork Sva izračunavanja u astrologiji su uglovi izraženi u stepenima.20.01.22. odnosno.48 04. minutama i sekundama. Primer 1: Beog rad (20°29’E). Shodno ovom odnosu. 1° = 4min 15’ = 1min.00 +00.03.03.56 01.01. U koloni 7 za 20°30’ stoji 1. Odnosno. 15’’ = 1sec. Da bi smo izračunali WGMT za Njujork. odnosno.00 57 × 4 = 228sec.

00.00 13°55’ 0.55.00 što sabiramo dva puta.22.55. ili WGMT za zapad).12 Hl za Njujork 203 . u koloni 12 za 13°55’ stoji 0.04 1.08 73°57’ 4.56 EGMT za Beograd Primer 2: Njujork (73°57’W).00.56 EGMT 15.21.40 +00°02’ +0.21.00.48 WGMT za Njujork Izračunavanje Lokalnog vremena rođenja (Hl) Ovo vreme se dobija zbirom za istočne a razlikom za zapadne lokacije između konvertovanog legalnog vremena rođenja na vreme rođenja po Grinviču (GMTK) i meridijanske vremenske korekcije (EGMT za istok. Primer 1: Beograd.00 GMTK +01.20°30’ -00°01’ 20°29’ 1.00 -0.55.00.00 30°00’ 2. U koloni 1 za 30° stoji 2. za veće vrednosti vršimo sabiranje dve ili više vrednosti iz ta-bela. Pošto su tabele izrađene za pozi-cije do 30°.00.00 GMTK -04.40.21.00.55.00. a u dodatku tabele u koloni arc tražimo vrednost za još 2’ što je 8sec u koloni temps. 14.56 Hl za Beograd Primer 2: Njujork. 20. 30°00’ 2.04.48 WGMT 15.

EST se nalazi u Tabelema efemerida u koloni Sideral Time.00.16 Hl HTK GTK KHl Završni proračun Sideralnog vremena rođenja (NST) Korigovanom lokalnom vremenu rođenja (KHl) dodajemo Sideralno vreme po efemeridama (EST) za datum za koji vršimo proračun.34 Geografska dužina za Beograd iznosi 20°29’E što je približno 20.00. ÷ 60 × 22 = 3.02. za svakih 15° geografske dužine i Časovnom vremenskom korekcijom (HTK) dodavanjem po 10sec.24.56. dobijamo na sledeći način: 10sec. = 2min. = 150sec. što je približno 22min. Ostatak korekcije za 21min.24.02. ÷ 15° × 20. Dodajemo po 10sec.14 Ukupni proračun KHl za Beograd izgleda ovako: 15.21. Proračun je sledeći: 10sec.5° = 13.14 15.30 + 00. 56sec.00. Ukupni HTK je: 00.30 -00.66 ≈ 4sec.66 ≈ 14 sec odnosno: 00.5° Oduzimanjem po 10sec za svakih 15° dobijamo GTK.Izračunavanje korekcije Lokalnog vremena rođenja (KHl) Ova korekcija se vrši kroz Geografsku vremensku korekciju (GTK) oduzimanjem po 10sec. Primer 1: Hl za Beograd je 15. za svaki sat.02.34 15. odnosno: 15H × 10sec. za svaki sat u Lokalnom vremenu rođenja (Hl). 30sec.04 = 00. 204 .21.56 +00.

1970.40+ 36.56 Hl 16.56 EGMT 15.Primer jednog celokupnog postupka za izračunavanje Sideralnog vremena rođenja (NST): Datum rođenja: 16.21.00 20°29’ ≈ 20.0012.1400.56+ 01.5 = 13.56+ 16.35.36 16.33.02.66 ≈ 00.01.00+ GMTK 16.35.33.00. geog rafsku širinu (severnu N ili južnu S).20. koordinate 20°29’E i 44°48’N Vreme rođenja: 16.56.00 EMTK 15.02.56. Za ovaj proračun je neophodno da znamo onu drugu geografsku koordinatu.35.32 19. tj. 205 .35 Hlg 16. 07.59. Za određenje ovih pozicija nam je potrebno tačno izračunato Sideralno vreme rođenja (NST) i Tabela Kuća izrađena prema Plasidusovoj metodi.00.50 10 ÷ 15 × 20.00 GMTK 20 × 4 = 80 = 01.33.00 29 × 4 = 116 = 00.56 ≈ 17.12 HTK GTK UTK Hl KHl EST NST DOMIFIKACIJA HOROSKOPA Domifikacija horoskopa je postupak određivanja Ascedenta.5° 17 × 10 = 170 = 00. kao i vrhove ostalih Kuća ili Polja u horoskopu. koji je vrh I Kuće i predstavlja podznak rođenja.12 24. Mesto rođenja: Beograd.00 Hlg -01.00.56.00.

04 00. najbliži stepen je 45°. izračunavamo koeficijent pomeranja: 12.36.45 su: X (MC) 10° g XI 7° h XII 28° h I (AC) 15°43’ i II 22° j III 4° l razlika od predhodne pozicije 1° (60’) isto isto razlika od predhodne pozicije 46’ razlika od predhodne pouicije1° (60’) isto 206 . U toj koloni tražimo pozicije Ascedenta (AC ili ASC) i vrhova ostalih Kuća.04 00.45 -12.6 što je koeficijent pomeranja Pozicije vrhova Kuća za ST 12.08 Od prve sledeće vrednosti u koloni Sideral Time oduzimamo vrednost koju smo već našli: 12.33. Pozicije su sledeće: X (MC) 9° XI 6° XII 27° I (AC) 14°57’ II 21° III 3° g h h i j l Vaga Škorpija Škorpija Strelac Jarac Ribe NST je 12.04 ST.41 što je 221sec. Da bi smo dobili precizne položaje.33.36. U Tabeli kuća.12.00.33.03.33. upravljajući se prema NST u koloni Sideral time.33. Najbliža vrednost je 12.12 NST.Primer: za određenje domifikacije koristimo primer iz predhodnog odeljka za koji smo izračunali Sideralno vreme rođenja 12. 221 ÷ 8 = 27.33.12 -12. Beograd je na 44°48’N.

što znači da je i pomeranje pozicije Ascedenta ista kao i za predhodnu poziciju AC i iznosi 1’30’’. 15°43’30’’ je AC za 44° 45 ÷ 60 × 48 = 00°36’00’’.6 približno 1’30’’ što je iznos pomeranja Ascedenta. AC za 44° je 15°43’30’’ AC za 45° je 14°58’30’’+ 00°45’00’’ je razlika koju delimo sa 60 jer 1° ima 60’ a potom dobijeni rezultat množimo sa 48 jer je to broj minuta razlike izme-đu 44° i 45° geogrefske širine za poziciju Beograda.33.04 AC 15°42’00°46’ je razlika. XI. U ovom slučaju postupak ponavljamo samo za poziciju Ascedenta jer su ostale vrednosti iste kao i za 45°.korekcija 15°07’30’’ je AC za 44°48’ Nakon završenih proračuna ucrtavamo i upisujemo tačne pozicije vrhova svih 12 Kuća na kružni grafikon Zodijaka.45 AC 16°28’ ST 12. Razliku između pozicija AC. II i III Kuće. VIII i IX su dijametralno suprotne pozicijama datih Kuća. Razlog za to je geografska širina za Beograd koja iznosi 44°48’.6 = 2. XII.6 = 1. VII. V. Isti postupak ponavljamo i za pozicije u koloni za 44° geogra-fske širine. ST 12.1 približno 2’ što je iznos pomeranja pozicije za vrhove X. VI.36. takođe delimo sa koeficijentom: 46 ÷ 27.Razliku delimo sa koeficijentom pomeranja: 60 ÷ 27. (AC) I II III (IC) IV V VI 15°07’30’’ i 21°02’ j 03°02’ l 09°02’ A 06°02’ B 27°02’ B (DC) VII VIII IX (MC) X XI XII 15°07’30’’ 21°02’ 03°02’ 09°02’ 06°02’ 27°02’ C D F G H H 207 . Ostale Kuće kojih nema u Tabeli Kuća: IV.

00 sati. predstavlja tačku Verteksa. IZRAČUNAVANJE PLANETARNIH POZICIJA Sada. ponoć.00. Za ovaj proces su nam potrebne efemeride. Šta god da se nađe u tom redu na poziciji AC. Pozicije planeta ne možemo samo prepisati iz tabele. IC IV Kuća 09°02’ A MC X Kuća 09°02’ A AC I Kuća 28°10’ D Korekcija za pomeranje AC je iznosila 1’30’’ 00°01’30’’ +28°10’30’’ 28°11’30’’ D Raka je tačka Verteksa Tačka Antiverteksa je dijametralno suprotna tački Verteksa i nalazi se na 28°11’30’’ J Jarca. Kao što smo već rekli. vrh IV Kuće. Njihove pozicije moramo korigovati prema mestu i vremenu rođenja. Da podsetimo. vrh X Kuće. kao da je to MC. takozvanu. tj. ko-širinu: 90°00’ fiksni stepen -44°48’ geografska širina za Beograd 45°12’ ko-širina U Tabeli Kuća u koloni za 45° tražimo poziciju tačke Verteksa tako što uzmemo IC. najbolje je koristiti Američke efemeride za XX i XXI vek koje pozicije daju za svaki dan u 00.Izračunavanje pozicija tačke Verteksa (VR) i Antiverteksa (AVR) Od 90° oduzimamo geografsku širinu mesta rođenja i dobijamo. pozicije planeta u efemeridama su date za nulti meridijan 208 . kada imamo ispred sebe horoskop sa izvršenom domifikacijom potrebno je da u njega unesemo i tačne planetrarne pozicije.

izuzev pozicije Meseca koja je u efemeridama data za podne istog dana.3’ 05°07.12) Planetarne pozicije u efemeridama za 16. pozicije za 17. potrebno je da znamo i prve sledeće pozicije planeta u efemeridama.2’ 29°10.1970. Sunce Mesec S.07.07.1’ 25°07.33. Za izračunavanje planetarnih pozicija koristimo primer iz predhodnog dela za koji smo izračunali Sideralno vreme rođenja i izvršili domifikaciju horoskopa (Natus rođen u Beogradu.07.0’ Raka Strelca Riba Lava Device Raka Vage Bika Vage Škorpije Device Da bi smo izračunali tačne pozicije planeta za vreme rođenja.3’ 20°27.9’ 28°31. tj.1970.3’ 05°10. M. 16. Čvor Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 23°03’32’’ 14°14’21’’ 03°31.7’ 28°16. M.4’ 20°32. što znači da će te pozicije biti drugačije za druge lokacije i neko drugo vreme rođenja.5’ 26°53. u 16.9’ 28°17.1970.07. 16. su sledeće: Sunce Mesec S.9’ 26°49. Čvor Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 24°00’45’’ 21°21’52’’ 03°25.Grinvič u ponoć. tj.3’ Raka Strelca Riba Lava Device Raka Vage Bika Vage Škorpije Device 209 .1970. NST 12.5’ 03°58.4’ 25°08.5’ 05°08.1’ 03°19.35.3’ 05°17.

7’ 01°57. oduzimanjem pozicija za 16.8’ 00°01. Za planete koje se kreću retrogradno. Za to nam je potrebno korigovano lokalno vreme rođenja (KHl). u efemeridama i iznosi 40.1’ .07. dobijeni re- 210 .12.8’ 00°00. Potpuno je logično da ovaj broj treba zaokružiti na 17 jer je odstupanje zanemarljivo malo. Vrši se jednostavno.07.7 sekundi. Zbir je 17.32. Ta razlika je put koji planeta pređe za 24 časa na ekliptici.3’ Da bi smo izračunali tačnu poziciju planete za trenutak rođenja natusa potrebno je da odredimo konstantni koeficijent pomeranja planeta.3’ 00°05. postupak je obr nut tako da od pozicija za 16.7. oduzimamo pozicije za 17. S. koje smo već izračunali.7’ 00°01.6’ 00°04. i ono iznosi 16.03°25. Čvor: 03°31.3’ 00°38.07. M.00. Čvor Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 00°57’13’’ 07°07’31’’ 00°05. Dakle. Sunce: 24°00’45’’ -23°03’32’’ 00°57’13’’ Isti postupak izračunavanja ponavljamo i za pozicije svih ostalih planeta.59. Potom. Ovo vreme korigujemo sa dodatkom Delta-T koje se nalazi u šestom odeljku fenomena. konstantni koeficijent je 17.07. M.1’ 00°04.8’ 01°08.Sledeći korak je utvrđivanje razlike između ove dve pozicije za svaku planetu. Rezultat razlike kretanja planete između dve ponoći delimo sa brojem 24 jer je to broj sati između ove dve pozicije. od pozicija za 17.7’ Dobijeni rezultat izračunavanja razlike je sledeći: Sunce Mesec S.

5563 kojem odgovara 40’ pomeranja planete. Pozicije planeta u našem primeru.5523 tražimo minute pomeranja planete. Dobijeni rezultat dodajemo poziciji za ponoć 16. pošto je kretanje planete bilo manje od jednog stepena. Kada se desi da nema baš tog logaritma koji tražimo uzimamo vrednost najpribližnijeg logaritma a to je. tj. u 17. Postupak je vrlo jednostavan.4025 koji. Dakle rezultat je isti. za 16. U našem primeru za Sunce (razlika je 57’) logaritam tražimo u preseku kolone za 0 stepeni ili sati i reda za 57 minuta vremena ili luka. Planetarni logaritam je 1.M.Čvor Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran 23°43’ 24°20’ 03°27’ R 04°42’ 04°47’ 28°59’ 26°52’ 20°30’ 05°09’ Raka Strelca Riba Lava Device Raka Vage Bika Vage 211 . tražićemo ga isto u koloni 0 stepeni ili sati.00. sabiramo sa konstantnim logaritmom i za dobijeni logaritam 1. Neptuna i Plutona čije pozicije jednostavno treba prepisati. u našem primeru 1. logaritam je 1498.1970. U ovom slučaju. Postoji još jedan način izračunavanja pozicija uz pomoć tabele proporcionalnih logaritmova koja se nalazi u dodatku. Najpre odredimo konstantni logaritam. Koji ćete od ova dva načina koristiti to je na vama da odaberete. U ovom sistemu računanja sekunde možemo zanemariti jer su za sve proračune pozicije u stepenima i minutama sasvim dovoljne izuzev u nekim ekstremnim slučajevima kada se planete graniče sa pozicijom kuće ili kada se određuje ugaoni razmak. dalje.375 ≈ 40’ 23°03’ + 40’ = 23°43’ Isti postupak se primenjuje kod izračunavanja pozicija svih planeta izuzev kod Urana. jer je njihovo pomeranje malo. Zbir koji dobijemo je pozicija planete za datum i vreme rođenja za koje izračunavamo pozicije planeta.zultat množimo sa konstantnim koeficijentom i na taj način dobijamo kretanje planete od ponoći do 17 sati. Sunce: 57 ÷ 24 × 17 = 40. u našem slučaju za 17 sati. aspekti. Nakon toga određujemo planetarni logaritam na osnovu izračunate razlike kretanja planete između dve ponoći.07.07.12 su: Sunce Mesec S.

(Vidi dodatak) Tražimo longitudu za 16.1970.07. Zemlja se nalazi na 23°43’ Jarca. godinu stoji 122°42’ Mesečni prolaz za 15. Ovaj postupak je sasvim dovoljan za sve uobičajene svrhe u astrolo-giji.25’’ za svaku godinu posle 1920. Dakle. Kiron se kretao najpre direktno a potom retrogradno (10°18.). MAGLINA I ROJEVA Pozicije fiksnih zvezda. Pozicija Kirona je 10°48’ D Ovna. godine u tabeli koja se nalazi u dodatku.1970. dodamo još 30’ i zadržimo oznaku D. Januar 1920.07. Pozicija Zemlje u Zodijaku je uvek dijametralno suprotna pozici-ji Sunca. ako se traži veća preciznost.08. Unašem primeru. za svaku godinu pre 1920.07. Nećemo napraviti veliku grešku ako poziciji Kirona za 01. Pozicija za Crni Mesec (Lilit) nije data u efemeridama ali određivanje pozicije ove planete ne predstavlja problem jer postoje izrađene posebne tabele za izračunavanje njene longitude. ili oduzme. je 21°43’ Dnevni prolaz do 16 u 17 h je + 11’ Ukupna longituda iznosi 144°36’ U Zodijaku je to 24°36’ E IZRAČUNAVANJE POZICIJA FIKSNIH ZVEZDA. to znači da se kretao do polovine meseca u D a od polovine u R kretanju. potom rezultat delimo sa brojem dana u mesecu i množimo sa brojem dana koji je protekao od prvog u mesecu do dana rođenja.1970. Izračunavanje ove pozicije je takođe jednostavno. Najlakši način da se odrede njihove pozicije za bilo koju drugu godinu je da se njihovim longitudama doda 50. Određuje se dodavanjem 180° longitudi Sunca. se nalaze u posebnim 212 . pozicija Kirona je data za svaki prvi u mesecu u šestom odeljku fenomena u efemeridama. maglina i rojeva su date za 1. Međutim.8’ R Ovna za 01. Najpre utvrdimo razliku između dve pozicije. S obzirom da su vrednosti približno ujednačene.Neptun Pluton 28°17’ R 25°07’ Škorpije Device Kao što je već naglašeno. ona se postiže primenom rektascenzije i deklinacije.2’ Ovna za 01. Godišnje varijacije AR i Dekl.07. u 17 h U tabeli za 1970.) i (10°13.

Kada se radi o AR. a oduzeti od onih sa južnom Dekl. Njihova važnost nije zanemarljiva i veliku ulogu igraju u apotelezmatičkoj astrologiji. ali je poželjno. a oduzeti godinama pre 1920. 255°07’30’’ 264°20’ + 213 . koja se još naziva i Krug Sreće. Ovih tačaka ima prilično mnogo od kojih se većina korosti u Arapskoj i Indijskoj astrologiji. što znači da se kreće u pravcu seve-ra uvek je treba dodati zvezdama sa severnom Dekl. i obratno za godine pre 1920. za godine posle 1920.kolonama tabele.. IZRAČUNAVANJE SPECIFIČNIH TAČAKA U HOROSKOPU Specifične tačke u horoskopu predstavljaju posebno osetljive tačke koje su usko povezane sa Ascedentom. pa ćemo stoga nju uzeti kao primer za izračunavanje (i dalje koristimo kao primer horoskop za koji smo vršili sve dosadašnje proračune). ako je reč o godinama posle 1920. i obratno za godine pre 1920. pa tako dobijeni rezultat dodati ili oduzeti AR ili Dekl. godine. što smatram pog rešnim odnosom. One potiču iz orijentalnih astroloških sistema i do nas su stigle posredstvom Arapa. pa je otuda i njihovo popularnije ime Arapske tačke. što znači da se zvezda kreće ka jugu. Taj iznos se množi brojem godina razlike između traženog datuma i 1920. a dodati zvezdama sa južnom Dekl.. kore-kciju treba oduzeti u slučaju zvezda sa severnom Dekl. Njihov značaj je važniji u Kući u kojoj se nalazi nego u znaku Zodijaka. Mesec: 24°20’ I odnosno. ako je njena varijacija pozitivna. Kada je godišnja varijacija negativna. Kod tumačenja natalnog horoskopa Specifične tačke se odnose na posebno osetljive oblasti na podsvesnom nivou kojih čovek i ne mora biti svestan. Formula za izračunavanje Fortune glasi: Ascedent + Mesec – Sunce = Fortuna Ascedent: 15°07’30’’ I odnosno. iz tablica. Ove tačke su danas uglavnom zanemarene od strane većine astrolog a. U slučaju Dekl. U zapadnom sistemu je u upotrebi uglavnom Fortuna. Osnovna formula na kojoj se temelje sve formule za izračunavanje specifičnih tačaka je: Ascedent + planeta A – planeta B = Specifična tačka Tačka Sreće je najomiljenija kod većine astrologa. njena godišnja varijacija će se dodati godinama posle 1920. ili Tačka Sreće..

U konjukciji sa kritičnim stepenima se mogu naći fiksne zvezde i specifične tačke u horoskopu. je podela na 28 delova od kojih svaki predstavlja prosečno dnevno kretanje Meseca. tako da dobijamo sledeće tačke. u ovom slučaju. odnosno 13°. Ove tačke su fiksne za svaki znak Zodijaka i zasnovane su na prosečnom kretanju Meseca. što im daje jedan poseban naglasak. ali sa-mo ako se neka planeta ili vrh Kuće nađe u konjukciji sa ovim tačkama. već ih treba tumačiti kao posebno osetljive tačke koje daju dodatni naglasak planete ili vrha Kuće koja se nalazi u konjukciji sa njima. po lunarnom sistemu. To znači da ovaj sistem pripada Lunarnoj astrologiji i pretežno je zastupljen u orijentalnim astrološkim sistemima. Dozvoljeni orbis je ± 1°za Kuće i ± 45’ za planete. kritične stepene: Kardinalni znaci: Ovan. Rak. Podela Zodijačkog kruga od 360°. Vaga i Jarac 214 . Ova podela počinje u 0° Ovna i pomera se za 12°51’25’’. 519°27’30’’ 113°43’ 405°44’30’’ 360° 45°44’30’’ Fortuna. Kritični stepeni vode poreklo iz ovih drevnih astroloških sistema.Sunce: 23°43’ D odnosno. se nalazi na 15°44’30’’ B Bika Treba napomenuti da se formule razlikuju kad su u pitanju no-ćna rođenja i to: Ascedent + planeta A – planeta B = Specifična tačka (za dnevna rođenja) Ascedent + planeta B – planeta A = Specifična tačka (za noćna rođenja) Formule za izračunavanje pozicija Specifičnih Tačaka u horoskopu su date u tabeli koja se nalazi u dodatku. ali ih ne treba shvatiti u bukvalnom smislu današnje reči kritični. KRITIČNI STEPENI U HOROSKOPU Kritični stepeni u horoskopu su posebno osetljive tačke. tj. indijskom i arapskom.

astrologija pruža i takvu mogućnost. Uz pomoć konceptualnog horoskopa. ovaj trenutak je ne moguće izračunati precizno. Odgovore koje možemo dobiti iz ovog proračuna. odnosno trenutak začeća. nikakav psihoanalitički pristup psihologije i psihijatrije ne može dati. Međutim. Njihov značaj se ogleda i u apotelezmatičkoj astrologiji. možemo na pravi način razumeti reagovanje čoveka čak i onda kada nam ti mehanizmi nisu ni na koji način poznati. IZRAČUNAVANJE KONCEPCIJE (Konceptualni horoskop) Konceptualni horoskop je horoskop prenatalne epohe. koncepcija je skaldište nesvesnog u čoveku. Logično je da će se postaviti pitanje: zbog čega nam je potrebno da znamo trenutak začeća i da prema njemu izradimo horoskop. tako i fizičke tipologije ličnosti.00° .17°08’30’’ = 17° Astrolozi danas uglavnom zanemaruju kritične stepene i ne uzimaju ih u obzir prilikom tumačenja horoskopa.04°17’05’’ = 04° . odnosno kada se planete u tranzitu nađu na kritičnom stepenu a grade aspekt sa natalnom planetom. Strelac i Ribe .12°51’25’’ = 13° .25°42’50’’ = 26° Fiksni znaci: Bik. Lav. Konceptualni horoskop predstavlja celokupnu osnovu nesvesnog na kojoj će počivati kasniji razvoj čoveka nakon rođenja. 215 .08°34’15’’ = 09° . Smatram da su ove tačke veoma značajne jer mogu pružiti suptilniji prilaz u određenju. Pravilo za izračunavanje koncepcije glasi: Tamo gde se nalazi Ascedent u natalnom horoskopu.21°25’40’’ = 21° Promenljivi znaci: Blizanci. Medicinski i fiziološki.. iz kojeg on cr-pi one najtananije niti koje ga vezuju za svet. posebno kada je reč o tranzitima. Dakle. Devica. Škorpija i Vodolija . tu se nalazi Mesec u konceptualnom horoskopu. kako psihološke.

Kao primer za izračunavanje koncepcije koristimo horoskop za koji smo vršili predhodne proračune. Eklipsa koje se prva nalazi ispred rođenja je zapravo pupčana vrpca između svesnog i nesvesnog dela našeg bića. Za kasnije tumačenje natalnog i konceptualnog horoskopa potrebno nam je da znamo i poziciju prenatalne eklipse.10. Najbliža pozicija Meseca koju tražimo je 15. 270° unazad od dana rođenja je 23° Vage. Ascedent se nalazi na 15°07’30’’ Strelca Ovu poziciju prvo treba zameniti tako da dobijamo poziciju Meseca u konceptualnom horoskopu i to: Mesec na 15°07’30’’ Strelca Sledeći korak se sastoji u odbrojavanju 270° unazad i traženju najbliže pozicije Meseca koji smo dobili. u ponoć je 21°33’ Razlika iznosi 7°14’ = 434’ Pozicija Meseca koju tražimo je 15°07’ Razlika od podneva do trenutka začeća iznosi 0°48’ Koeficijent vremena je 434 ÷ 48 ≈ 9 Kretanje Meseca delimo koeficijentom 12 ÷ 9 = 1.1969. je 01.43.20. odnosno Solarne ili Lunarne eklipse pre rođenja. godine.) HLg začeća je 14.10.33 = 1 sat i 20 min.20 Hl začeća je 14.00 – Delta-T (40 sec.16.10. Pozicije eklipsi se nalaze u efemeridama u odeljku fenomena.10. GMT začeća je 13.33.07.1969. u podne je 14°19’ Pozicija Meseca 16.41. god. 17. odnosno.26 EST za 15.16 KHl začeća iznosi 14. Pozicija Meseca 15.24 Sideralno vreme Začeća CNST iznosi 16.19.To znači da nam je za proračun potrebna tačno izračunata pozicija Ascedenta. Ono se nalazi na 22°03’ Vage.50 Poziciju Ascedenta na 44°48’N tražimo u Tabeli kuća Ascedent koncepcije se nalazi na 14°35’ Vodolije Poziciju koncepcije u natalnom horoskopu određuje pozicija Sunca u konceptualnom horoskopu. Istom 216 .

Ovo su normalne oscilacije i one se ne uzimaju u obzir. a time poziciju Ascedenta i vreme rođenja. Takođe smo u nemogućnosti da odredimo ugaoni ra-zmak (aspekte) između planeta. Obe ove metode mogu pružiti samo neke opšte podatke koji su nedovoljni za valjano tumačenje horoskopa. To znači da ako izvršimo pregled važnijih događaja u životu ili nekih prelomnih trenutaka. jer se ovo mora uzeti u obzir prilikom proračuna. odnosno 9 solarnih meseci ili je rođenje bilo prevreme-no ili preneto. 5 ili 8 dana. REKTIFIKACIJA Metodologija računanja kad je vreme rođenja nepoznato Jedan od velikih problema u astrologiji nastaje kada ne znamo tačno vreme rođenja. Za ovaj proračun je potrebno da od osobe kojoj radimo horoskop saznamo datum rođenja i tačne datume važnih događaja u njenom životu. Obe metode se zasnivaju na prostom prepisivanju pozicija planeta iz efemerida za dan rođenja u podne. ne možemo odrediti poziciju Ascedenta (podznak) niti tačne pozicije planeta. njihovom astrološkom analizom možemo odrediti Sideralno vreme rođenja. Ukoliko osoba zna i tačno vreme kada se nešto dogodilo. Na 270° se dodaje. za prenetu trudnoću.metodologojom izrade natalnog horoskopa možmo izraditi i konceptualni horoskop sa svim proračunima. a druga vrhove Kuća postavlja u znak u kome se nalazi Sunce i to u isti stepen sa Suncem. ili možda 7. Ovu informaciju treba uzeti okvirno i nije potrebna preciznost u smislu 3. Važno je znati. Astrolozi predlažu dve metode u tom slučaju: metodu Prirodnog horoskopa i metodu Solarnog ekvilibrijuma. mesecu trudnoće. i obrnuto. Kada ne znamo tačno vreme rođenja. Zbog toga nismo u mogućnosti da izradimo precizan horoskop. Zbog toga se može reći da su ove dve me-tode u osnovi pogrešne. Zakasnele trudnoće od mesec i više dana su veoma retka pojava. utoliko je bolje jer će proračun biti precizniji. naročito kad je reč o položaju Meseca. što nije redak slučaj da li je natus rođen u 8. 217 . oduzima se kad je vreme rođenja prevremeno. onoliko stepeni za koliko je okvirno dana preneta trudnoća. Sve što se čoveku događa u njegovom životu je direktno povezano sa pozicijom Ascedenta u horoskopu. Ovde je važno napomenuti da se astrolog mora pre izračunavanja koncept horoskopa informisati o tome da li je trudnoća trajala uobičajenih 10 lunarnih. Prva koristi metod prirodnog postavljanja vrhova Kuća u početne stepene znakova Zodijaka.

Kao primer ćemo koristiti horoskop koji smo radili u predhodnim poglavljima.17.1993. tako da ćemo utvrditi da li se vreme rođenja natusa.12.07. 20.1998. 30.1970. tako da korigovano vreme rođenja od 16:35 iznosi 16:19. 40. 00.55. 58 14. 32 3. 32 89.1988. 32 235. Za datum rođenja i sve ostale datume ispisujemo Sideralno vreme iz efemerida koje potom sabiramo i svodimo na jedno vreme od kojeg oduzimamo onoliko sati koliko datuma smo upotrebili. 28 86. 33.32 +01.56 EGMT 12. +19. 22. 40 17. tako da dobijamo: 17. 01. 218 . U ovom slučaju je to tri puta.07.15. 55. slaže sa sa vremenom koje ćemo izračunati. Proračun se vrši jednostavno.12 -12. 40 01. 32 Od broja sati 89 oduzimamo 24 sata onoliko puta dok ostatak ne bude manji od 24.10.00.55. 41.28 00.07. 47. Rezultat korigujemo sa EGMT i dobijeno vreme je Sidera-lno vreme rođenja NST. 38.21.09.272 4. 54 23.54 Rođenje se dogodilo 15 minuta i 54 sekunde ranije nego što je to zabeleženo.231. 10 03. 42 17.00 10. 05.17. 55.33.28 NST Razlika između vremena koje nam je poznato i dobijenog iznosi: 12. 16. koje je zapisano u matičnoj knjizi.1993.10.1977. 19. 02.1989.32 .07.

DODATAK TABELE ZA IZRAČUNAVANJE POZICIJA 219 .

220 .

TABELA GRADOVA SVETA 221 .

222 .

223 .

224 .

225 .

226 .

227 .

228 .

229 .

230 .

231 .

232

233

234

235

236

237 .

238 .

239 .

240 .

241 .

242 .

243 .

244 .

245 .

246 .

247 .

248 .

249 .

250 .

Hrvatske. Makedonije 251 . Slovenije. Bosne i Hercegovine.TABELA GRADOVA Srbije. Crne Gore.

252 .

253 .

254 .

255 .

256 .

257 .

40 1.28.12.12.40 1.00 0.20 1.17.20 0. mn.00 1.00.20 0.00 1. s.05.40.24.20 0.00 0.20 0.48.00 1.40 0.36.33.40.40 0.05.44.24.20 1.57.00.40 1.00 0.01.13.12.00 0.40 0.40 1.52.36.40 1.41. mn.20 1.40 0.20 1.57.40 0.00 1.45.00 1.04.01.20 0.20 0.32.00 1.40 0. s.13.49.00 0.05.16.45.40 0.40 1.40 258 .40 1.33.25.20 1.00 0.01.01.00 0.40 0.20 0.40 0.33.05.37.20 0.05.53.29.00 0.52.53.56.20 0. h.00 1.20 0.32.40 0.00 0.41.00 1.04.20 1.20 1.16.00 1.00 0.09.13.20 1.37.00 0.29.21.52.49.00 1.00 0.40 1.44.32.57.00 1.00 2.45.40.00 1.20 0.00 0.40 0.33.40 0.20 0.00 0.21.40 0.20 1.40.40 1.09.44.20 1.00 0.40 1.53.20 2.32.40 0.00 0.20 0.05.20 0.20 1.08.20 0.20.00 1.12.25.20 1.20 1.00 0.20 0.40 1.20 1.40 2.29.09.09.00 1.48.40 1.17.00 1.20 0.00.04.20 1.20.40 0.48.20 1.41.01.00 1.20 0.49. mn.21.40 0.00.20 1.04.12.40 0.08.57.56.45.00 1.40 0.21.00 0.00 2.20 0.00.16.08.40 0.00 0. s.00 1.00. h.49.40 0.24.57.08.40.09.00 1.00 1.40 1.00 1.44. h.45.40 1.20 1.00 0.40 1.37.40 1.28.52.28.44.08.16.20 0.24.40 1.20 1.20 0.20 1.00 0.20 0.13. mn.00 1.40 0.20 1.52.00 1.48.41.24.48.20 0.40 1.40 0.20 1.56.25.20 0.00 0.28.00 0.32.57.41.49.40 0.20 0.08.40 0.00 0.04.40 1. s.00.16.36.00 1.01.40 0.40. h.01. mn.20.36.20 1.20 0.01.13.40 1.29.52.04.12.41.20 0.00 0.00 1.20 0. s.36.5620 1.20 2.53.0100 1.40 1. mn.40 1.29.40 0.17.40 1.20 0.40 2.00 1.45.00 1.00 0.40 0. s.25.00.24.40 1.21.40 1.29.00 0.2040 0.37.48.37.20 1.00.33. h.56.33.JEDINICE UGLOVA 1 STEPEN 0' 2 5' 3 10' 4 15' 5 20' 6 25' h.00 1.40 1.20 0.00 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.20.00 0.16.56.17.09.20 1.44.20 1.20 1.40 0.20 1.32.00 0.37.25.13.53.36.40 1.28.49.28.17.40 1.21.40 1.25.53.20 1.20.40 1.00 1.17.

40 1.40 1.50.02.06.46.40 1.00 0.00 2.31.40 1.34.19.20 2.20 1.20 1.00 0.50.00 1.00 0.40 0.15. mn.40 0.00 1.00 0.40 0. h.00 0.26.00 0.20 1.55.10.03.58.18.23.34.15.20 0.40 0.40 1.40 0.40 0.11.20 1.06.00 0.00 1.55.02.54.14.07.07.00 1.40 1.00 0.00 1.06.20 0.50.22. mn.40 0.51.00 0.43.30.00 0.40 1.46.35.20 1.40 0.26.00 0.42.20 0.20 0.43.14.51.02.38.00 0.07.20 0.00 1.27.30.00 1.20 0.40 1.20 1.35.00 0.40 1. s.40 0.11.20 0.10.39.40 1.03.00 1.06.20 1.59.20 1.00 8 35' 9 40' 10 45' 11 50' 12 55' h.42.00 1.20 1.20 0.54.00 0.15.54.00 0.20 1.23.50.00 0.26. mn.20 TABELA DODATAKA temps 1s 2s 3s 4s 5s arc 0'15'' 0'30'' 0'45'' 1'00'' 1'15'' temps 6s 7s 8s 9s 10 s arc 1'30'' 1'45'' 2'00'' 2'15'' 2'30'' temps 11 s 12 s 13 s 14 s 15 s arc 2'45'' 3'00'' 3'15'' 3'30'' 3'45'' temps 16 s 17 s 18 s 19 s 20 s arc 4'00'' 4'15'' 4'30'' 4'45'' 5'00'' 259 .39.22.7 STEPEN 30' h.39.20 0.40 0.20 0.40 1.40 0.40 1.42.18.20 1.26.10.31.20 1.40 0.23.55.38.40 0.03.40 0.20 0.51.00 1.20 2.59.54.35.02.03.10.27.31.19.00 1.40 1.35.46.47.40 1.20 1.40 0.58. mn.20 1. s.40 1.51.00 0.40 0.20 0.38.02.20 1.00 1.55.00 1.40 1.19.20 1.00 1.59.20 0.00 0.19.39.55.40 0.42.03.40 1.20 1. h.39.26.15.20 0.14.06.20 1.40 0.19.43.20 1.38.43.07.47.22.23.15.31.11.00 1.40 1.22.00 1.00 1.19.11.54.40 0.58.38.42.47.20 1.00 0.20 1.22.40 1.46.26.00 1.34.00 2.46.20 0. mn.14.51.14.40 0.40 1.23.58.40 1.00 0.00 0.40 1.20 0.00 1.27.40 0.03.10.02.40 1.47.27.50.03.00 0.11.31.02.54.40 1.34.20 0.34.30.14.20 1.40 0.00 0.30.02.18.20 0.00 1.35.22.40 0.20 0.20 1.31.27.59.03.23.30.20 0.40 1.38.00 0. s 0.43.55.47.00 1.40 0.00 1.47.20 1.26. s.00 1.40 1.00 0.35.00 1.30.40 1. h.00 1.20 0.00 1.00 1.00 1.51.03.43.40 1.20 1.02.20 0.20 1.27.50.40 2.20 1. s.20 1.00 0.00 0. 0.40 2.59.39.40 0.18.58.40 1.00 1.40 h.20 1.20 1.59.20 0.06.20 0.20 0.18.07.18.11.00 0.40 1.10. s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.20 1.58.20 0.15.07.40 0. mn.40 1.00 1.00 1.20 1.40 1.20 0.40 0.34.42.

PROPORCIONALNI LOGARITMI MINUTE STEPENI ILI ČASOVI 0 1 1 3802 1 3730 1 3660 1 3590 1 3522 1 3454 1 3388 1 3323 1 3258 1 3195 1 3133 1 3071 1 3010 1 2950 1 2891 1 2833 1 2775 1 2719 1 2663 1 2607 1 2553 1 2499 1 2445 1 2393 1 2341 1 2289 1 2239 1 2188 1 2139 1 2090 1 2041 1 1993 1 1946 1 1899 1 1852 1 1806 1 1761 1 1716 1 1671 1 1627 1 1584 1 1540 1 1498 1 1455 1 1413 1 1372 1 1331 1 1290 1 1249 1 1209 1 1170 1 1130 1 1091 1 1053 1 1015 1 0977 1 0939 1 0902 1 0865 1 0828 2 1 0792 1 0756 1 0720 1 0685 1 0649 1 0614 1 0580 1 0546 1 0511 1 0478 1 0444 1 0411 1 0378 1 0345 1 0313 1 0280 1 0248 1 0216 1 0185 1 0154 1 0122 1 0091 1 0061 1 0030 1 0000 0 9970 0 9940 0 9910 0 9881 0 9852 0 9823 0 9794 0 9765 0 9737 0 9708 0 9680 0 9652 0 9625 0 9597 0 9570 0 9542 0 9515 0 9488 0 9462 0 9435 0 9409 0 9383 0 9356 0 9330 0 9305 0 9279 0 9254 0 9228 0 9203 0 9178 0 9153 0 9128 0 9104 0 9079 0 9055 3 9031 9007 8983 8959 8935 8912 8888 8865 8842 8819 8796 8773 8751 8728 8706 8683 8661 8639 8617 8595 8573 8552 8530 8509 8487 8466 8445 8424 8403 8382 8361 8341 8320 8300 8279 8259 8239 8219 8199 8179 8159 8140 8120 8101 8081 8062 8043 8023 8004 7985 7966 7947 7929 7910 7891 7873 7854 7836 7818 7800 4 7781 7763 7745 7728 7710 7692 7674 7657 7639 7622 7604 7587 7570 7552 7535 7518 7501 7484 7467 7451 7434 7417 7401 7384 7368 7351 7335 7318 7302 7286 7270 7254 7238 7222 7206 7190 7174 7159 7143 7128 7112 7097 7081 7066 7050 7035 7020 7005 6990 6975 6960 6945 6930 6915 6900 6885 6871 6856 6841 6827 5 6812 6798 6784 6769 6755 6741 6726 6712 6698 6684 6670 6656 6642 6628 6614 6601 6587 6573 6559 6546 6532 6519 6505 6492 6478 6465 6451 6438 6425 6412 6398 6385 6372 6359 6346 6333 6320 6307 6294 6282 6269 6256 6243 6231 6218 6205 6193 6180 6168 6155 6143 6131 6118 6106 6094 6081 6069 6057 6045 6033 6 6021 6009 5997 5985 5973 5961 5949 5937 5925 5913 5902 5890 5878 5866 5855 5843 5832 5820 5809 5797 5786 5774 5763 5752 5740 5729 5718 5706 5695 5684 5673 5662 5651 5640 5629 5618 5607 5596 5585 5574 5563 5552 5541 5531 5520 5509 5498 5488 5477 5466 5456 5445 5435 5424 5414 5403 5393 5382 5372 5361 7 5351 5341 5330 5320 5310 5300 5289 5279 5269 5259 5249 5239 5229 5219 5209 5199 5189 5179 5169 5159 5149 5139 5129 5120 5110 5100 5090 5081 5071 5061 5051 5042 5032 5023 5013 5003 4994 4984 4975 4965 4956 4947 4937 4928 4918 4909 4900 4890 4881 4872 4863 4853 4844 4835 4826 4817 4808 4799 4789 4780 8 4771 4762 4753 4744 4735 4726 4717 4708 4699 4690 4682 4673 4664 4655 4646 4638 4629 4620 4611 4603 4594 4585 4577 4568 4559 4551 4542 4534 4525 4516 4508 4499 4491 4482 4474 4466 4457 4449 4440 4432 4424 4415 4407 4399 4390 4382 4374 4365 4357 4349 4341 4333 4324 4316 4308 4300 4292 4284 4276 4268 9 4260 4252 4244 4236 4228 4220 4212 4204 4196 4188 4180 4172 4164 4156 4149 4141 4133 4125 4117 4110 4102 4094 4086 4079 4071 4063 4055 4048 4040 4032 4025 4017 4010 4002 3995 3987 3979 3972 3964 3957 3949 3942 3934 3927 3919 3912 3905 3897 3890 3882 3875 3868 3860 3853 3846 3838 3831 3824 3817 3809 10 3802 3795 3788 3780 3773 3766 3759 3752 3745 3738 3730 3723 3716 3709 3702 3695 3688 3681 3674 3667 3660 3653 3646 3639 3632 3625 3618 3611 3604 3597 3590 3583 3577 3570 3563 3556 3549 3542 3535 3529 3522 3515 3508 3501 3495 3488 3481 3475 3468 3461 3455 3448 3441 3435 3428 3421 3415 3408 3401 3395 11 3388 3382 3375 3368 3362 3355 3349 3342 3336 3329 3323 3316 3310 3303 3297 3291 3284 3278 3271 3265 3259 3252 3246 3239 3233 3227 3220 3214 3208 3201 3195 3189 3183 3176 3170 3164 3158 3151 3145 3139 3133 3126 3120 3114 3108 3102 3196 3189 3083 3077 3071 3065 3059 3053 3047 3041 3034 3028 3022 3016 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 3 1584 2 8583 2 6812 2 5563 2 4594 2 3802 2 3133 2 2553 2 2041 2 1584 2 1170 2 0792 2 0444 2 0122 1 9823 1 9542 1 9279 1 9031 1 8796 1 8573 1 8361 1 8159 1 7966 1 7782 1 7604 1 7434 1 7270 1 7112 1 6960 1 6812 1 6670 1 6532 1 6398 1 6269 1 6143 1 6021 1 5902 1 5786 1 5673 1 5563 1 5456 1 5351 1 5249 1 5149 1 5051 1 4956 1 4863 1 4771 1 4682 1 4594 1 4508 1 4424 1 4341 1 4260 1 4180 1 4102 1 4025 1 3949 1 3875 260 .

MINUTI STEPENI ILI ČASOVI 12 3010 3004 2998 2992 2986 2980 2974 2968 2962 2956 2950 2944 2939 2933 2927 2921 2915 2909 2903 2897 2891 2885 2880 2874 2868 2862 2856 2850 2845 2839 2833 2827 2821 2816 2810 2804 2798 2793 2787 2781 2775 2770 2764 2758 2753 2747 2741 2736 2730 2724 2719 2713 2707 2702 2696 2691 2685 2679 2674 2668 13 2663 2657 2652 2646 2641 2635 2629 2624 2618 2613 2607 2602 2596 2591 2585 2580 2575 2569 2564 2558 2553 2547 2542 2536 2531 2526 2520 2515 2510 2504 2499 2493 2488 2483 2477 2472 2467 2461 2456 2451 2445 2440 2435 2430 2424 2419 2414 2409 2403 2498 2393 2388 2382 2377 2372 2367 2362 2356 2351 2346 14 2341 2336 2330 2325 2320 2315 2310 2305 2300 2295 2289 2284 2279 2274 2269 2264 2259 2254 2249 2244 2239 2234 2229 2223 2218 2213 2208 2203 2198 2193 2188 2183 2178 2173 2168 2164 2159 2154 2149 2144 2139 2134 2129 2124 2119 2114 2109 2104 2099 2095 2090 2085 2080 2075 2070 2065 2061 2056 2051 2046 15 2041 2036 2032 2027 2022 2017 2012 2008 2003 1998 1993 1988 1984 1979 1974 1969 1965 1960 1955 1950 1946 1941 1936 1932 1927 1922 1917 1913 1908 1903 1899 1894 1890 1885 1880 1875 1871 1866 1862 1856 1852 1848 1843 1838 1834 1829 1825 1820 1816 1811 1806 1802 1797 1793 1788 1784 1779 1775 1770 1765 16 1761 1756 1752 1747 1743 1738 1734 1729 1725 1720 1716 1711 1707 1702 1698 1694 1689 1685 1680 1676 1671 1667 1663 1658 1654 1649 1645 1640 1636 1632 1627 1623 1619 1614 1610 1605 1601 1597 1592 1588 1584 1579 1575 1571 1566 1562 1558 1553 1549 1545 1540 1536 1532 1528 1524 1519 1519 1510 1506 1502 17 1498 1493 1489 1485 1481 1476 1472 1468 1464 1460 1455 1451 1447 1443 1438 1434 1430 1426 1422 1417 1413 1409 1405 1401 1397 1393 1388 1384 1380 1376 1372 1368 1363 1359 1355 1351 1347 1343 1339 1335 1331 1327 1322 1318 1314 1310 1306 1302 1398 1294 1290 1286 1282 1278 1274 1270 1266 1261 1257 1253 18 1249 1245 1241 1237 1234 1229 1225 1221 1217 1213 1209 1205 1201 1197 1193 1189 1185 1182 1178 1174 1170 1166 1162 1158 1154 1150 1146 1142 1138 1134 1130 1126 1123 1119 1115 1111 1107 1103 1099 1095 1092 1088 1084 1080 1076 1072 1068 1064 1061 1057 1053 1049 1045 1041 1037 1034 1030 1026 1022 1018 19 1015 1011 1007 1003 0999 0996 0992 0988 0984 0980 0977 0973 0969 0965 0962 0958 0954 0950 0947 0943 0939 0935 0932 0928 0924 0920 0917 0913 0909 0905 0902 0898 0894 0891 0887 0883 0880 0876 0872 0868 0865 0861 0857 0854 0850 0846 0843 0839 0835 0832 0828 0824 0821 0817 0814 0810 0806 0803 0799 0795 20 0792 0788 0785 0781 0777 0774 0770 0766 0763 0759 0756 0752 0749 0745 0742 0738 0734 0731 0727 0724 0720 0717 0713 0709 0706 0702 0699 0695 0692 0688 0685 0681 0678 0674 0670 0667 0664 0660 0656 0653 0649 0646 0642 0639 0635 0632 0629 0625 0621 0618 0614 0611 0608 0604 0601 0597 0594 0590 0587 0583 21 0580 0577 0573 0570 0566 0563 0559 0556 0552 0549 0546 0542 0539 0535 0532 0529 0525 0522 0518 0515 0511 0508 0505 0501 0498 0495 0491 0488 0485 0481 0478 0474 0471 0468 0464 0461 0458 0454 0451 0448 0444 0441 0437 0434 0431 0428 0424 0421 0418 0414 0411 0408 0404 0401 0398 0394 0391 0388 0384 0381 22 0378 0375 0371 0368 0364 0361 0358 0355 0352 0348 0345 0342 0339 0335 0332 0329 0326 0322 0319 0316 0313 0309 0306 0303 0300 0296 0293 0290 0287 0283 0280 0277 0274 0271 0267 0264 0261 0258 0254 0251 0248 0245 0242 0239 0235 0232 0229 0226 0223 0220 0216 0213 0210 0207 0204 0201 0197 0194 0191 0188 23 0185 0182 0179 0175 0172 0169 0166 0163 0160 0157 0153 0150 0147 0144 0141 0138 0135 0132 0129 0125 0122 0119 0116 0113 0110 0107 0104 0101 0098 0094 0091 0088 0085 0082 0079 0076 0073 0070 0067 0064 0061 0058 0055 0052 0048 0045 0042 0039 0036 0033 0030 0027 0024 0021 0018 0015 0012 0009 0006 0003 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 261 .

° ’ 335 41 016 25 057 12 097 52 138 31 179 11 219 58 260 37 301 18 342 01 022 38 063 22 104 02 144 43 185 29 226 09 266 48 307 27 348 15 028 53 069 34 110 14 150 59 191 40 232 21 272 58 313 46 354 24 035 01 075 44 godina 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 long. ° ’ 257 09 297 55 338 35 019 14 059 59 100 40 141 20 181 59 222 00 263 27 304 05 344 41 025 25 066 12 106 52 147 31 188 11 228 58 269 37 310 18 351 01 031 38 072 22 113 02 153 43 194 29 235 09 275 48 316 27 357 15 MAJ ° ’ 01 13 22 05 13 49 10 14 21 15 14 56 20 15 29 25 16 03 NOVEMBAR ° ’ 01 33 52 05 34 19 10 34 52 15 35 26 20 35 59 25 36 32 godina 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 long.LONGITUDA CRNOG MESECA (LILIT) GODIŠNJI PROLAZ godina 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 long. ° ’ 116 31 157 11 197 50 238 32 279 17 319 56 000 36 041 15 082 02 122 42 163 21 204 02 244 48 285 27 326 07 006 48 047 33 088 13 128 53 169 34 210 19 250 59 291 38 332 18 013 05 053 44 094 23 135 04 175 50 216 29 godina 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 long. ° ’ 037 53 078 34 119 14 159 59 200 40 241 21 281 58 322 46 003 24 044 01 084 44 125 31 166 11 206 50 247 32 288 17 328 56 009 36 050 15 091 02 131 42 172 21 213 02 253 48 294 27 335 07 015 48 056 33 097 13 137 53 JUN 01 05 10 15 20 25 ° ’ 16 49 17 16 17 49 18 23 18 56 19 30 JANUAR ° ’ 01 00 00 05 00 27 10 01 00 15 01 34 20 02 07 25 02 40 JUL 01 05 10 15 20 25 ° ’ 20 10 20 37 21 10 21 43 22 17 22 50 FEBRUAR ° ’ 01 03 27 05 03 54 10 04 27 15 05 01 20 05 34 25 06 08 AVGUST ° ’ 01 23 37 05 24 04 10 24 37 15 25 11 20 25 44 25 26 17 MESEČNI PROLAZ MART APRIL ° ’ ° ’ 01 01 06 34 10 02 05 05 07 01 10 28 10 10 07 35 11 02 15 15 08 08 11 35 20 20 08 41 12 09 25 25 09 14 12 41 SEPTEMBAR ° ’ 01 27 04 05 27 31 10 28 04 15 28 38 20 29 11 25 29 45 OKTOBAR ° ’ 01 30 25 05 30 52 10 31 25 15 31 58 20 32 32 25 33 05 DECEMBAR ° ’ 01 37 13 05 37 39 10 38 13 15 38 46 20 39 20 25 39 53 DNEVNI PROLAZ: oko 6’30’’ 262 . ° ’ 154 28 195 08 235 47 276 27 317 07 357 53 038 33 079 13 119 51 160 39 201 19 241 58 282 38 323 24 004 04 044 45 085 24 126 14 166 50 207 29 248 09 288 55 329 35 010 14 050 59 091 40 132 20 172 59 213 00 254 27 295 05 godina 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 long.

u mesecu u podne po Nultom meridijanu Dnevni hod 3Ò00'04". Mesečni hod 90Ò01'52" 263 .TABELA POZICIJA TAMNOG MESECA LILIT Pozicije su date za svaki 1.

TABELA POZICIJA GLAVNIH ZVEZDA. MAGLINA I ROJEVA 264 .

265 .

266 .

267 .

268 .

269 .

AC + MESEC – Pun Mesec pre rođ. AC + VII vrh – VENERA AC + JUPITER – MESEC AC + VENERA – MESEC AC + VENERA – VII vrh AC + NEPTUN – SUNCE AC + SATURN – SUNCE AC + MESEC – VENERA AC + JUPITER – SATURN AC + MESEC – URAN AC + XII vrh – vladar XII AC + VII vrh – vladar VII AC + SUNCE – SATURN AC + JUPITER – MARS AC + PLUTON – SUNCE MC + MESEC – SATURN AC + FORTUNA – SATURN AC + SUNCE – SATURN AC + MESEC – SATURN AC + II vrh – vladar II SATURN + MARS – MERKUR AC + MERKUR – SUNCE AC + MESEC – MERKUR AC + V vrh – vladar V AC + MARS – SUNCE AC + VENERA – URAN AC + MERKUR – URAN AC + IX vrh – vladar IX AC + 15° RAKA – SATURN AC + vrh IX – URAN AC + SUNCE – MESEC AC + MERKUR – MESEC AC + SATURN – SUNCE AC + PLUTON – SUNCE AC + NEPTUN – URAN AC + MERKUR – URAN AC + vladar VIII – SATURN AC + SATURN – MARS MARS + NEPTUN – URAN AC + FORTUNA – NEPTUN AC + URAN – SATURN AC + SATURN – MARS AC + MARS – SATURN AC + NEPTUN – SUNCE AC + VIII vrh – MESEC NOĆNO ROĐENJE OBRNUTO OBRNUTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO OBRNUTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO OBRNUTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO ISTO ISTO ISTO OBRNUTO OBRNUTO ISTO ISTO 270 .FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE POZICIJA SPECIFIČNIH TAČAKA U HOROSKOPU (ARAPSKE TAČKE) NAZIV FORTUNA LJUBAV ČAST SUDBINA ŽIVOT (muškarac) ŽIVOT (žena) BRAK DECA (muška) DECA (ženska) RAZVOD IZDAJSTVO OTAC MAJKA BRAĆA I SESTRE PRIJATELJI LIČNI NEPRIJATELJI JAVNI NEPRIJATELJI RAZUMEVANJE I MUDROST NESLAGANJE I SPOROVI ORGANIZACIJA PROFESIJA IZNENADNO NAPREDOVANJE NAPREDOVANJE NASLEDSTVO IMOVINA I BOGATSTVO KRAĐA TRGOVINA SLUGE SEKS STRAST PERVERZIJA EKSCENTRIČNOST PUTOVANJE (kopnom) PUTOVANJE (morem) PUTOVANJE (vazduhom) DUH VERA USUD ČUDA OKULTIZAM ASTROLOGIJA ZLO NESREĆA ATENTAT ZATVOR I TUGA KATASTROFA HIRURŠKI ZAHVAT BOLEST LUDILO SMRT FORMULA DNEVNO ROĐENJE AC + MESEC – SUNCE AC + JUPITER – VENERA AC + SUNCE – FORTUNA AC + SATURN – SUNCE AC + MESEC –Mlad Mesec pre rođ.

SADRŽAJ PREDGOVOR UVOD U ASTROLOGIJU UVOD IME I POJAM ASTROLOGIJE DEFINICIJA ASTROLOGIJE POREKLO ASTROLOGIJE PREDMET ASTROLOGIJE SMISAO I POTREBA ASTROLOGIJE PODELA ASTROLOGIJE VIDOVI ASTROLOGIJE EGZOTERIČNA ASTROLOGIJA EZOTERIČNA ASTROLOGIJA VRSTE ASTROLOGIJE TIPOVI ASTROLOGIJE ASTROLOŠKI SISTEMI ASTROLOŠKE DISCIPLINE NATALNA ASTROLOGIJA ASTROPSIHOLOGIJA ASTROMEDICINA SINASTRIJA MUNDALNA ASTROLOGIJA ASTROMETEOROLOGIJA HORARNA ASTROLOGIJA ELEKCIONA ASTROLOGIJA APOTELEZMATIKA ASTROLOGIJA I MANTIČKE VEŠTINE ASTROLOŠKE ŠKOLE TRADICIONALISTIČKA ŠKOLA SIMBOLOSTIČKA ŠKOLA STRUKTURALNA ŠKOLA NAUČNA ŠKOLA TEORIJA NEBESKE SFERE POLOŽAJNA ASTRONOMIJA OSNOVNI POJMOVI POLOŽAJNE ASTRONOMIJE PLANETE SUNCE I MESEC PLANETOIDI METEORI KOMETE ZVEZDE I SAZVEŽĐA VANGALAKTIČKA VASIONA ANTISVET TEORIJA HOROSKOPA UVOD VRSTE HOROSKOPA IZRADA FOROSKOPA 271 9 11 13 13 14 15 16 19 21 21 23 24 26 26 27 29 29 29 31 33 34 36 37 37 38 40 42 42 43 45 46 49 51 52 62 72 75 76 76 77 80 83 85 87 88 89 .

IZRADA HOROSKOPA NA KOMPJUTERU ULOGA INSPIRACIJE I INTUICIJE U ASTROLOGIJI JEZIK ASTROLOGIJE SIMBOLI I SKRAĆENICE TEORIJA KORESPONDENCIJA ZNACI ZODIJAKA U TEORIJI KORESPONDENCIJA TEORIJA ELEMENATA VATRA ZEMLJA VAZDUH VODA TEORIJA KVALITETA KARDINALNOST FIKSNOST PROMENLJIVOST TEORIJA PRINCIPA AKTIVNI PRINCIP PASIVNI PRINCIP KUĆE U TEORIJI KORESPONDENCIJA DOMIFIKACIONA TEORIJA ELEMENATA DOMIFIKACIONA TEORIJA KVALITETA DOMIFIKACIONA TEORIJA PRINCIPA PLANETE U TEORIJI KORESPONDENCIJA TEORIJA INKORESPONDENCIJA DEKADE PLANETARNA TIPOLOGIJA ELEMENTARNA TIPOLOGIJA PREPLITANJE ZNAKOVA ZODIJAKA DEVETINE I DVANAESTINE PREPLITANJE KUĆA U HOROSKOPU KUĆE UNUTAR KUĆA SOLARNE KUĆE LUNARNE KUĆE ASTROLOŠKE VEZE U TEORIJI INKORESPONDENCIJA BROJEVI I DANI U NEDELJI GODINE VLADAVINE PLANETA ŽIVOTNO DOBA ANATOMIJA ČULA BOJE MIRISI BILJKE ŽIVOTINJE KRISTALI METALI DRŽAVE I GRADOVI SLAGANJE ZNAKOVA ZODIJAKA ZNACI ZODIJAKA OVAN 89 90 92 93 97 97 97 98 99 99 99 101 101 101 102 103 103 104 105 105 107 108 109 111 111 111 116 116 116 118 118 119 120 121 121 124 125 125 126 127 127 128 128 129 129 130 131 133 134 272 .

BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA ŠKORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE SVETLA SUNCE MESEC MESEČEVI ČVOROVI PLANETE MERKUR VENERA MARS JUPITER SATURN URAN NEPTUN PLUTON ZEMLJA MALE PLANETE KIRON LILIT CERES PALAS JUNONA VESTA IZIDA KUĆE U HOROSKOPU ASCENDUS PORTA INFERNA DEA IMUM COELI FORTUNA BONUS FORTUNA MALUS OCCASIO PORTA SUPERMA DEUS MEDIUM COELI GENIUS BONUS GENIUS MALUS METODOLOGIJA IZRADE HOROSKOPA UVOD POJAM KALENDARA U ASTROLOGIJI 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 159 159 160 161 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 176 177 178 178 180 180 180 181 181 182 180 183 183 184 184 185 185 187 189 189 273 .

MAKEDONIJE JEDINICE UGLOVA PROPORCIONALNI LOGARITMI LONGITUDA CRNOG MESECA LILIT TABELA POZICIJA TAMNOG MESECA LILIT TABELA POZICIJA GLAVNIH ZVEZDA.TABELE ZA IZRAČUNAVANJE POZICIJA TABELA GRADOVA SVETA TABELA GRADOVA SRBIJE. SLOVENIJE. MAGLINA I ROJEVA IZRAČUNAVANJE SPECIFIČNIH TAČAKA U HOROSKOPU KRITIČNI STEPENI U HOROSKOPU IZRAČUNAVANJE KONCEPCIJE REKTIFIKACIJA DODATAK . MAGLINA I ROJEVA FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE POZICIJA SPECIFIČNIH TAČAKA U HOROSKOPU 190 192 193 194 197 197 200 200 205 208 212 213 214 215 217 219 221 251 258 260 262 263 264 270 274 . BOSNE I HERCEGOVINE. HRVATSKE.POJAM VREMENA U ASTROLOGIJI POJAM LOKALIZACIJE U ASTROLOGIJI EFEMERIDE OBJAŠNJENJE SIMBOLA I FENOMENA U TABELAMA AMERIČKIH EFEMERIDA TABELA DOMIFIKACIJE KOSMOGRAM MATEMATIČKE METODE RAČUNANJA IZRAČUNAVANJE SIDERALNOG VREMENA ROĐENJA DOMIFIKACIJA IZRAČUNAVANJE PLANETARNIH POZICIJA IZRAČUNAVANJE POZICIJA FIKSNIH ZVEZDA. CRNE GORE.

2007. Francuska Štampano kao rukopis Beograd. 275 . Davor Kačar Likovno tehnički urednik Autor Lektura i korektura Astrološki studio ASAR Kompjuterska obrada i prelom Izdavač Korice Uticaj znakova Zodijaka na ljudsko telo Raskošni časovi vojvode od Berija 1485. Muzej Konde Šantiji.Naslov SUMMA ASTROLOGIAE TOM PRVI UVOD U ASTROLOGIJU SA METODOLOGIJOM IZRADE HOROSKOPA Autor Alexandar Thorn Copyright © 2007 by Kunst und Gott Sva prava zadržava izdavač Izdavač Kunst und Gott Beograd Za izdavača Aleksandar Radivojević Recenzent Dr.

276 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->