P. 1
Pilici

Pilici

|Views: 14|Likes:
Published by ivanmilosevic845
iskustva u peradarstvu
iskustva u peradarstvu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ivanmilosevic845 on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

ISSN 1330-7142 UDK = 637.5:641 MESO PILIĆA U PREHRANI LJUDI ZA ZDRAVLJE Gordana Kralik (1), Z.

Škrtić (1), Marica Galonja (2), S. Ivanković (3) Izvorni znanstveni članak Original scientific paper SAŽETAK
Meso pilića značajna je animalna namirnica u prehrani ljudi. Zbog visoke nutritivne vrijednosti, prije svega visokog sadržaja bjelančevina, a relativno niskog sadržaja masti, ova vrsta mesa ubraja se i u dijetetske proizvode. Cilj našeg istraživanja bio je analizirati kemijski sastav bijelog i tamnog mesa (mišići prsa i batkova s nadbatcima) u pogledu sadržaja bjelančevina, masti, pepela, vode kao i makro i mikroelemenata. Tako|er je analiziran sadržaj zasićenih (SFA), mononezasićeniih (MUFA) i polinezasićenih (PUFA) masnih kiselina. Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom, kao i u tamnom mesu, bio je sljede ći: bjelančevine 24,15% i 20,96%, voda 74,01% i 74,56%, masti 0,62% i 3,29% te pepeo 1,22% i 1,19%. Utvr|eno je da bijelo, odnosno tamno meso u 100 g sadrže sljedeće količine makro i mikroelemenata: K 359,22 mg i 322,00 mg, Mg 39,35 mg i 27,11 mg, Na 61,86 mg i 86,45 mg, Mn 0,08 mg i 0,09 mg, Zn 1,09 mg i 2,30 mg te Fe 1,79 mg i 1,98 mg. Odnos PUFA 3 (C 18:3 3, C 20:5 3, C 22:5 3 i C 22:6 3) i PUFA 6 masnih kiselina (C 18:2 6, C 20: 2 6 i C 20:4 6) bio je u bijelom meso 3,11, a u tamnom mesu 4,43. Ključne riječi: meso, pilići, sastav, masne kiseline, SFA, PUFA

UVOD Meso pilića značajan je animalni dijetetski proizvod u prehrani ljudi. Odlikuje se visokim sadržajem punovrijednih bjelančevina, a niskim sadržajem masti. Kemijski sastav mesa pilića ovisi o različitim čimbenicima, kao što su: dob, način držanja, sastav obroka kojim se pilići hrane, ali i tjelesna regija, odnosno pojedini dio trupa. Meso prsa i meso batkova s nadbatcima razlikuje se u hranjivim sastojcima (Kulier, 1990., Souci i sur., 1990., Galonja, 1994., Kralik i sur., 1994.). S obzirom na to da postoji mogućnost modificiranja sadržaja poželjnih, odnosno nepoželjnih sastojaka u mesu pilića, mnogobrojna su istraživanja u pravcu "dizajniranja " pilećeg mesa odre|enog sastava (Škrtić, 1999., Komprda i sur., 1999., Okuyama i Ikemoto, 1999.). Istovremeno, selekcioneri nastoje proizvesti provenijencije tovnih pilića s visokim udjelom najkvalitetnijih dijelova trupa, kao što su prsa i batkovi s nadbatcima. Kada se razmatra nutritivna vrijednost mesa, uglavnom se ističe sadržaj bjelančevina u njemu i njihova biološka vrijednost. Manje pažnje posvećuje se sadržaju mineralnih tvari u mesu koje, iako u malim količinama, imaju važnu ulogu kao strukturne tvari tkiva i bioloških sustava ili kao funkcionalne komponente raznih biokemijskih reakcija u ljudskom organizmu. U posljednje vrijeme posebno se ističe mogućnost mijenjanja profila masnih kiselina u mesu pilića. Postoje razlike u definiranju pojedinih masnih kiselina koje proizlaze iz uporabe pojedinih krmiva u hranidbi pilića, kao što su sojino i repičino ulje (Hrdinka i sur., 1997.), laneno sjeme (Ochrimenko i sur., 1997.), sjeme uljne repice ili riblje ulje (Ajuyah i sur., 1992.). _________________
(1) Prof.dr.sc.dr.h.c Gordana Kralik i mr.sc. Zoran Škrtić, asistent - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za zootehniku, Trg sv.Trojstva 3, 31000 Osijek (2) Mr.sc. Marica Galonja - Poljoprivredni institut, Južno predgra|e 17, 31000 Osijek (3) Mr.sc. Stanko Ivankovi ć, asistent Sveučilište u Mostaru, Agronomski fakultet, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH 1

(1996. plavi. koji su bili utovljeni na konvencionalan način. lampa na 18 mA. slit=0.05 ppm te cink: apsorpcija. osjetljivost metode u rangu 0. Fe). K. Pomoću t testa utvr|ena je statistička značajnost razlika za ispitivane pokazatelje bijelog i tamnog mesa. =279. plamen oksidirajući. eikozenske (C20:1). plavi. =248. osjetljivost metode u rangu 0. miristinske (C14: 0).6% sir. plamen oksidirajući. željezo: apsorpcija.2 nm.43 MJ ME. =589. Sadržaj masnih kiselina odre|en je pomoću Chrompack CP-9000 kromatografa s detektorom ionizacije plamena. MATERIJAL I METODE Istraživanje je provedeno na Ross provenijenciji tovnih pilića.-42. plamen oksidirajući. Zn.7 nm. Rezultati su izraženi u mg/100 g. smjesa zraka i acetilena. slit=0. smjesa zraka i acetilena. Tov je trajao 42 dana. smjesa zraka i acetilena. eikozapentaenske (C20:5 3). neuronske (C24:1).01 ppm.dana starter smjesom koja je sadržavala 21.2 nm.Leskanich i Noble (1997. arahinske (C20:0). Kralik i sur. eikodienske (C 20:2 6). palmitoleinske (C16:1). Mišići su zatim samljeveni i na homogeniziranim uzorcima obavljena je kemijska analiza. lampa na 10 mA. Rezultati su obra|eni pomoću statističkog programa SAS ver.12. kao i zasićenih. željeli smo utvrditi u kojim se pokazateljima nutritivne kakvoće razlikuju navedene dvije vrste pilećeg mesa. osjetljivost metode u rangu 0.54 MJ ME. osjetljivost metode u rangu 0. 6. do 210oC i ta je temperatura korištena do kraja analize.dana finišer smjesom koja je sadržavala 18. s prsa i batkova s nadbatcima pažljivo je odstranjena koža s vidljivim potkožnim masnim tkivom. =766. osjetljivost metode u rangu 0. odnosno tamno meso pilića. =213.9 nm.proteina i 12. Analiza je obuhvatila sadržaj osnovnih sastojaka (bjelančevina. a sadržaj masti odre|en je metodom po Soxhletu. stearinske (C 18:0). Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića odre|en je mjerenjem na atomskom apsorberu tvrtke Atomic Absorption Spectrometer. linolenkse (C18:3 3). REZULTATI I RASPRAVA 2 .5 nm. plamen oksidirajući. Ispitan je sadržaj sljedećih masnih kiselina: laurinske (C12:0). sadržaj bjelančevina odre|en je metodom po Kjeldahlu. dokozapentaenske (C 22:5 3) t dokozaheksaenske (C 22:6 3). arahidonske (C20:4 6).5 nm. Sadržaj vode utvr|en je sušenjem uzoraka na 105 1oC do konstantne težine. Za kvantitativnu ocjenu korištena je težina postotnih odnosa metilestera. vode. zatim makro i mikroelemenata (Na. smjesa zraka i acetilena. S obzirom na to da konzumenti različito preferiraju bijelo. osjetljivost metode u rangu 0. mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina.1 ppm.) tako|er su izvjestili o mogućnosti promjene sadržaja polinezasićenih masnih kiselina uporabom različitih izvora masti. smjesa zraka i acetilena.) ističu da se povećanjem sojinog ulja u hrani povećava i sadržaj linolne kiseline. slit=0. plamen oksidirajući. plavi.7 nm. linolne (C18:2 6). Temperatura injektora i plamena ionizatorskog detektora bila je 220oC.2 nm. Nakon što su pileći trupovi (n=10) rasječeni na osnovne dijelove.0 nm. a od 29. oleinske (C18:1).008 ppm. sadržaj pepela odre|en je spaljivanjem uzoraka mesa na 525-550oC. slit=0.-28. magnezij: apsorpcija. plamen oksidirajući. palmitinske (C16:0).3 nm. lampa na 18 mA. Naše istraživanje odnosi se na ispitivanje prehrambene kakvoće bijelog mesa (mišići prsa) i tamnog mesa (mišići batkova i nadbataka) pilića. natrij: emisija.04 ppm. dok se deponiranje polinezasićenih masnih kiselina povećava dodavanjem ribljeg ulja u hrani pilića.018 ppm. heptadekanske (C 17:0).4 nm. brzina zagrijavanja kolone bila 6oC /min. plavi. na sljedeći način: kalij: emisija. slit=0. mangan: apsorpcija. Perkin Elmer 1100 B. Pilići su hranjeni od 1. koja je uzeta kao ekvivalent proporcijama odgovarajućih vrhova kromatograma. masti i pepela). =285.2 nm. plavi. Mn.3% sir. Mg. lampa na 10 mA. plavi.proteina i 12. slit=0. smjesa zraka i acetilena. početna temperatura kolone bila je 100oC.

01 mg. Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića Table 2. cinka i željeza od tamnog mesa (P<0.13% do 1. Niski sadržaj masti modificiranog sastava javlja se danas kao dodatni kriterij od strane konzumenata. kao i mikroelemenata cinka. Galonja.Red meat x sx 322. a znatno je niži od podataka do kojih su došli Komprda i sur. (1990.22 0.00 11. a u tamnom mesu od 80. 2.01 1. prema navedenim autorima. Souci i sur.62-3. Naši rezultati analize makro i mikroelemenata u pilećem mesu pokazuju da bijelo meso sadrži više kalija i magnezija. koju čine uglavnom zasićene i mononezasićene masne kiseline (Giordani i sur. Nastale razlike mogu se pripisati neujednačenoj pripremi uzoraka mesa za analizu. kao i različitim metodama istraživanja.86 1.001) više bjelančevina.75%. mg/100 g 3 . Tablica 1.03 Tamno meso .01.. (1999.29 0. s obzirom na to analizira li se bijelo ili tamno meso.6% masti. Naime. natrija i magnezija.05 0. 1990.19 0. % Voda . 19.01) u sadržaju svih navedenih elemenata. Rezultati istraživanja makroelemenata kalija.03% bjelančevina i od 1. potrošači zahtijevaju ne samo ukusno meso nego i takvo meso koje će pozitivno djelovati na zdravlje ljudi.Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom mesu razlikovao se od sadržaja hranjivih tvari u tamnom mesu pilića (Tab. željeza 0.22 3.White meat x sx 359. a manje natrija. 2. Kralik i sur. masti od 0.90-75.) navode tako|er različite vrijednosti za pojedine makro i mikroelemente.. Ukusnost mesa glavni je kriterij tržne kvalitete i u pozitivnoj je povezanosti sa sadržajem masti.). a manje masti nego tamno meso pilića.06% do 75. 1. Nutritive matters in chicken meat Sastojak Ingredient Bjelančevine . masti 0. mangana i željeza (Tab.).) utvr|eno je da se sadržaj vode u prsnim mišićima kreće od 74. a željeza 1.Red meat x sx 20.21 61.004 Tamno meso .03 74.04 mg i mangana 0.06 0.01%.62 74. Sadržaj hranjivih sastojaka u mesu pilića Table 1.40-23.30-1.06 3. ***P<0.10-1.. rezultati istraživanja u pogledu sadržaja osnovnih hranjivih tvari u bijelom i tamnom mesu pilića u našem radu približni su onima koje navode i drugi autori.0-110 mg/100 g. 1996. % Pepeo . bjelančevine 22.99-76.17 Signifikantnost Significancy ** ** Element Ka.45 1.21% do 0.Fat.30% i pepeo 1.24%. pileće meso sadrži u 100 g sljedeće makro i mikroelemente: kalija 230 mg. Bijelo meso sadrži vrlo visoko značajno (P<0.32% vode.9320.09% i pepela od 1.15 0. (1990. Tablica 2.003 Signifikantnost Significancy *** *** ** ** Sadržaj ukupnih masti u našem istraživanju za bijelo i tamno meso pilića odgovara rezultatima koje navode Ratnayake i sur. Sadržaj natrija u bijelom mesu kreće se od 54.).50 mg/100 g.Ash.01) u sadržaju vode i pepela izme|u bijelog i tamnog mesa pilića.). 1994. tamno meso sadrži 4. Content of macro and microelements in chicken meat Bijelo meso . izuzev mangana. pokazuju da postoji statistički visoko signifikantne razlike (P<0..56 0. % **P<0.001 Bijelo meso .(1989. Souci i sur..White meat x sx 24.10%.05 1.01 0.).) navode sljedeće granice u kojima se kreću hranjivi sastojci u prsnom mesu pilića: voda 74. bjelančevina od 23.0 mg/100 g. bakra 0. Prema prehrambenim tablicama (Kulier.33% do 24.Water.50-1. Mišići batkova s nadbatcima sadržavali su od 75.3%.09-1.2%. Prema tome. U ranijim istraživanjima (Kralik i sur. Me|utim.0-78. Utvr|ena je statistički visoko značajna razlika (P<0. cinka 1. 1993.96 0.10% pepela. % Masti .Protein.). mg/100 g Na.00 86.54 mg.89 mg.7% do 8. 1994.01). magnezija 25 mg.25% masti.

17 Signifikantnost Significancy n.05 29.) pokazuje u većini slučajeva statistički značajne (P<0.26 0. koje čine 23.59 0.68 0. Tablica 3.02 0.19 0.66 32.01) razlike izme|u bijelog i tamnog mesa.27 2.45 0.15 1.02 0.s.68 0.05 0.26 25.07 17.s.15 16.08 0.70 0. Sadržaj masnih kiselina u mesu prsa i batkova s nadbatcima Table 3.07 0.s.Stearic (C 18:0) Arahinska .Arachidic (C 20:0) SFA Palmitoleinska .45%).19 0.56 4. mg/100 g 1.Linolenic (C 18:3 3) Eikopentaenska – Eicosapentaenoic (C 20:5 3) Dokozapentaenska – Docosapentaenoic (C 22:5 3) Dokozaheksaenska – Docosahexaenoic (C 22:6 3) PUFA 3 PUFA 6 / PUFA 3 PUFA / SFA Bijelo meso White meat x sx 0. mg/100 g 0.79 0.49 1. nije signifikantno .09 0.27 Tamno meso Red meat x sx 0. odnosno visoko značajne (P<0. Fatty acids content in meat of breast and thights with drumsticks Masna kiselina* Fatty acids* Laurinska .04 ** ** n.17 0.57 0.04 0. ** Analiza sadržaja masnih kiselina (Tab.22 0.45 0.02 0.Eicosadienoic (C 20:2 6) Arahidonska .41 1. kao i alergijske hiperaktivnosti (Okuyama i Ikemoto. Zbog izuzetnog značenja za ljudsko zdravlje. navedene masne kiseline pokazale su se učinkovitima u preveniranju kardiovaskularnih bolesti.07 Mn.).81 0.13 40.01 0.Oleic (C 18:1) Eikozenska .55 0.41 1.Lauric (C 12:0) Miristinska . Polinezasićena linolna kiselina (C18:2 6) tako|er se nalazi u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu (16. Oleinska kiselina (C18:1) značajnije je sadržana u tamnom nego u bijelom mesu (29.03 0.25 0. glavni je faktor rizika pojave raka.06 ** P<0.04 0.59 3. koronarnih i cerebrovaskularnih bolesti.02 0.56 3. U skupini zasićenih masnih kiselina.43 0.49 0.10 0.50 0.02 0.34 0.Palmitic (C 16:0) Heptadekanska – Heptadecanoic (C 17:0) Stearinska .11 0.08 0.11 2. mg/100 g 39.02 0.81% i 11.Mg. uz relativnu deficijentnost polinezasićenih omega 3 masmnih kiselina.57 0. * ** 4 .10 0.07 20.01 0.05 29.02 0.Arachidonic (C 20:4 6) PUFA 6 Linolenska .75 23.Eicosenoic (C 20:1) Neuronska .05).07 12.77 Zn. Naime.59% i 12.31 2.01 0.60 0.23 35.35 1.s.Myristic (C 14:0) Palmitinska . istraživači žele obogatiti pileće meso eikozapentaenskom (C 20:5 3) i dokozaheksaenskom (C 22:6 3) kiselinom. Nova saznanja iz industrijskih zemalja na Zapadu upućuju na činjenicu da povećano dugovremeno uzimanje linolne kiseline.18 0.43 0.03 0.06 4.Palmitoleic (C 16:1) Oleinska .49 0.68%).11 0.50 0.Nervonic (C 24:1) MUFA Linolna .37 2.01% i 25.21 0. ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** * ** n.72 0.64 4.01.94 21.30 0.01 0.50% i 15. mg/100 g 1.01 Fe.07% u bijelom. 3.82 5.Linoleic (C 18:2 6) Eikodienska .01 0.09 1.39 0.00 0.79 2.63 0.98 0.39 15.50% u tamnom mesu. odnosno 21.non significant 27.30 11. 1999. kod obje vrste mesa najzastupljenije su palmitinska kiselina (C 16:0) i stearinska kiselina (C 18:0). n.

M. K. cholesterol and fatty acid composition of spent hens fed full-fat oil seeds and fish meal diets.% in total fatty acids. (1999. C 18:1. 57:338-341. C.G. u bijelom mesu bio je od 3.01).220-221...59% i 4.polinezasićene masne kiselinepolyunsaturated fatty acids. Cristofori... pokazuju da se obje vrste mesa odlikuju zadovoljavajućom prehrambenom kakvoćom. G. Obrnuto..1 do 13. više u tamnom nego u bijelom mesu (32. Hardin. Norway.. u istraživanju Komprde i sur.) preporučuju niži omjer kao povoljniji sa stajališta zdrave ljudske prehrane. može se konstatirati da su PUFA omega 6 masne kiseline (C 18:2 6. (1994.22% i 17..G. G.saturated fatty acids.): Sastav mišićnog i abdominalnog masnog tkiva s obzirom na spol brojlera.) utvrdili su značajno niži sadržaj SFA. zatim makro i mikroelemenata Na.43. SFA .07%). C 20:5 3. C 18:0 i C 20:0) deponiraju u većoj količini u bijelom mesu nego u tamnom mesu (40. kao i polinezasićenih omega 6 (PUFA 6) masnih kiselina (P<0.5 do 19. M. Zollitsch.6.59% i 4. 24(1). vode i pepela. F. lipid. C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se tako|er u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5. Komprda i sur. Bijelo meso pilića sadrži više bjelančevina. Galonja.. Knaus.. C. LITERATURA Ajuyah. tamno meso je bogatije mastima. C 16:0. (1994. Siori. Mn..27%).monounsaturated fatty acids... Zn i Fe. . Food Sci.11. W. kao i rezultati Leskanicha i Noblea (1997..): Učinkovitost Polizymr bx preparata u proizvodnji pilećeg mesa.72 0. a viši sadržaj MUFA u obje vrste mesa nego što su pokazali naši rerultati.77 MUFA / SFA 0. C 20:5 3.. Zn i Fe. (1997): Effects of dietary fatty acid pattern on melting point and composition of adipose tissue and intramuscular fat of broiler carcasses.mononezasićene masne kiseline . 75:208-215. Mg. C 20:2 6 i C 20:4 6) odlagane u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu brojlera (20.s. Kušec.). Karuza. 88.01 Rezultati istraživanja sadržaja masnih kiselina pokazuju da se zasićene masne kiseline (C12:0. sadrži više Na. Lettner. A. 128.O. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji. Petričević. (1992): Yield. Kralik. Poultry Sci. ZAKLJUĈAK Rezultati kemijske analize sadržaja bjelančevina. Giordani. Općenito.56%).05.(1999.. G.2. Meluzzi. C 14:0. Cheung.F.41% i 35. Proceedings of 11 European Symposium on the Anality of Poultry Meat..zasićene masne kiseline . 1-6 September 1996. kao i masnih kiselina u bijelom i tamnom mesu pilića. Mononezasićene masne kiseline (C 16:1. Odnos PUFA 6 / PUFA 3 u bijelom mesu je 3.91 * % u ukupnim masnim kiselinama .11) nego u tamnom mesu (4. J. a u tamnom mesu 4. Polinezasićene masne kiseline (C18: 3 3. PUFA .79 0. a u tamnom mesu od 4. Hrdinka.39%).). Kušec.15% i 29.T. 5 . K. Okuyama i sur. Sim.S. Lj.-93. Škrtić Z. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. * P<0.56%). Me|utim. masti. **P<0. Odnos PUFA 6 / PUFA 3.PUFA / MUFA 0. Magistarski rad. R.(1993): Measuring some fat and skin traits in broilers from three strains according to sex and age. Mg. A.. p. C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5. Mandić. zasićenih (SFA) i polinezasićenih omega 3 (PUFA 3) masnih kiselina od tamnog mesa. C 20:1 i C 24:1) deponiraju se. PUFA omega 3 masne kiseline (C 18:3 3.nije signifikantno-non significant. Kralik. Lillehammer. Odnos PUFA omega 6 / PUFA omega 3 bio je povoljniji u bijelom (3. (1997. A.(1996): The possibility of increasing the amount of linolenic acid in the broiler meat. n. ovisno o sadržaju navedenih polinezasićenih masnih kiselina u smjesama s kojima su pilići hranjeni.-135. "Meat for the Consumer".46). obrnuto. MUFA . K. Poster Proceedings of 42nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST). J. W.

Agric.96% resp. Ratnayake.86 mg and 86. ash 1. H. Okuyama. Excess linoleic acid and relative n-3 deficiency syndrome seen in Japan. PUFA 6 . 1990. Watanabe. Ikemoto. T.): Die Zusammensetzung der Lebensmmitel Nähwert-Tabellen.N. Prehrambene tablice (Prijevod i obrada dr. Kraut. Czech Journal of Animal Science. Ignjac Kulier).): Utjecaj izvora masti na rast pilića. C.. Noble. J. Tieffova. Ochrimenko.. 49:59-74. Fe 1. C 20:5 3. fatty acids. macro and microelements.(1997): Einfluss von Leinsaat auf Mastleistung und Fettqualitat der Broiler. it is also considered as dietetic product. Štohandlova..43 resp..00 mg resp. J. ash..09 mg resp. A. Geflugelkde. W. W. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH.11 and 4. p. Kobayashi. The n-6/n-3 balance and chemic. Lubbe. H. Diona Poslovna zajednica za dijetetsku i biološki vrijednu hranu.15% and 20. 35:409-457..45 mg resp.11 mg resp.. J.-304. Lemser. composition... Magistarski rad. Stuttgart. (1997): Manipulation of the n-3 polyunsaturated fatty acid composition of avian eggs and meat. Rudolph. F. The aim of our research was to analyze chemical composition of muscles of "white" and "red" meat (mucles of breast and thighs with drumsticks) regarding the contents of protein.30 mg resp. Proceedings of 45 ICoMST. 638-639..35 mg and 27. SFA. fat.C. Mg 39. Because of high nutrition value. CHICKEN MEAT IN HUMAN NUTRITION FOR HEALTH SUMMARY The meat of chicken is very significant animal food in human nutrition.. fat 0.O. Zagreb..W. W. B. (1999..Komprda.. 299. 53:155-183. C 20:2 6 and C 20:4 6) fatty acids ratio in white and red meat was 3.08 mg and 0. H. Key-words: meat.09 mg and 2.M.22% and 1. 44:179-185. (1990. Leskanich.56% resp.29% resp. The following contents of macro and trace elements were determined in 100 g white and red meat: K 359. water 74. Yokohama.Food.. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (1999): Needs to modified the fatty acid of meats for human health. Škrtić.79 mg and 1. Arch.. chickens.. Fachman.Sci. J.19% resp.W. (1989): Effect of redfish meal enriched diets on the taste and n-3 PUFA of 42-days-old broiler chickens. Richter. 61:181-185. Zn 1.. H. Japan.. PUFA omega 3 (C 18:3 3. (1999): Effect of the composition of commercial feed mixture on total lipid.. Foltyn. M. elderly diseases. S. The content of basic nutritive matters in white and red meat was as follows: protein 24. Lipid Res.. The composition of saturated (SFA). W. Na 61. Ackman. Z. C 22:5 3 and C 22:6 3) and PUFA omega 6 (C18:2 6.. Zelenka. characterized by high protein content and relatively low fat content. monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated (PUFA) fatty acids was also analysed. A. S. P... Bargholz..G.. World Poult.22 mg and 322. G. Souci.01% and 74. water.62% and 3.. Reichardt.. R.I. (1997): Dietary fatty acids. Prog. Hulan. Sci. J. Okuyama. cholesterol and fatty acids content in broiler chicken meat. T.98 mg resp. R. Mn 0. odlaganje i sastav masnog tkiva..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->