ISSN 1330-7142 UDK = 637.5:641 MESO PILIĆA U PREHRANI LJUDI ZA ZDRAVLJE Gordana Kralik (1), Z.

Škrtić (1), Marica Galonja (2), S. Ivanković (3) Izvorni znanstveni članak Original scientific paper SAŽETAK
Meso pilića značajna je animalna namirnica u prehrani ljudi. Zbog visoke nutritivne vrijednosti, prije svega visokog sadržaja bjelančevina, a relativno niskog sadržaja masti, ova vrsta mesa ubraja se i u dijetetske proizvode. Cilj našeg istraživanja bio je analizirati kemijski sastav bijelog i tamnog mesa (mišići prsa i batkova s nadbatcima) u pogledu sadržaja bjelančevina, masti, pepela, vode kao i makro i mikroelemenata. Tako|er je analiziran sadržaj zasićenih (SFA), mononezasićeniih (MUFA) i polinezasićenih (PUFA) masnih kiselina. Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom, kao i u tamnom mesu, bio je sljede ći: bjelančevine 24,15% i 20,96%, voda 74,01% i 74,56%, masti 0,62% i 3,29% te pepeo 1,22% i 1,19%. Utvr|eno je da bijelo, odnosno tamno meso u 100 g sadrže sljedeće količine makro i mikroelemenata: K 359,22 mg i 322,00 mg, Mg 39,35 mg i 27,11 mg, Na 61,86 mg i 86,45 mg, Mn 0,08 mg i 0,09 mg, Zn 1,09 mg i 2,30 mg te Fe 1,79 mg i 1,98 mg. Odnos PUFA 3 (C 18:3 3, C 20:5 3, C 22:5 3 i C 22:6 3) i PUFA 6 masnih kiselina (C 18:2 6, C 20: 2 6 i C 20:4 6) bio je u bijelom meso 3,11, a u tamnom mesu 4,43. Ključne riječi: meso, pilići, sastav, masne kiseline, SFA, PUFA

UVOD Meso pilića značajan je animalni dijetetski proizvod u prehrani ljudi. Odlikuje se visokim sadržajem punovrijednih bjelančevina, a niskim sadržajem masti. Kemijski sastav mesa pilića ovisi o različitim čimbenicima, kao što su: dob, način držanja, sastav obroka kojim se pilići hrane, ali i tjelesna regija, odnosno pojedini dio trupa. Meso prsa i meso batkova s nadbatcima razlikuje se u hranjivim sastojcima (Kulier, 1990., Souci i sur., 1990., Galonja, 1994., Kralik i sur., 1994.). S obzirom na to da postoji mogućnost modificiranja sadržaja poželjnih, odnosno nepoželjnih sastojaka u mesu pilića, mnogobrojna su istraživanja u pravcu "dizajniranja " pilećeg mesa odre|enog sastava (Škrtić, 1999., Komprda i sur., 1999., Okuyama i Ikemoto, 1999.). Istovremeno, selekcioneri nastoje proizvesti provenijencije tovnih pilića s visokim udjelom najkvalitetnijih dijelova trupa, kao što su prsa i batkovi s nadbatcima. Kada se razmatra nutritivna vrijednost mesa, uglavnom se ističe sadržaj bjelančevina u njemu i njihova biološka vrijednost. Manje pažnje posvećuje se sadržaju mineralnih tvari u mesu koje, iako u malim količinama, imaju važnu ulogu kao strukturne tvari tkiva i bioloških sustava ili kao funkcionalne komponente raznih biokemijskih reakcija u ljudskom organizmu. U posljednje vrijeme posebno se ističe mogućnost mijenjanja profila masnih kiselina u mesu pilića. Postoje razlike u definiranju pojedinih masnih kiselina koje proizlaze iz uporabe pojedinih krmiva u hranidbi pilića, kao što su sojino i repičino ulje (Hrdinka i sur., 1997.), laneno sjeme (Ochrimenko i sur., 1997.), sjeme uljne repice ili riblje ulje (Ajuyah i sur., 1992.). _________________
(1) Prof.dr.sc.dr.h.c Gordana Kralik i mr.sc. Zoran Škrtić, asistent - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za zootehniku, Trg sv.Trojstva 3, 31000 Osijek (2) Mr.sc. Marica Galonja - Poljoprivredni institut, Južno predgra|e 17, 31000 Osijek (3) Mr.sc. Stanko Ivankovi ć, asistent Sveučilište u Mostaru, Agronomski fakultet, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH 1

3 nm. plavi.) tako|er su izvjestili o mogućnosti promjene sadržaja polinezasićenih masnih kiselina uporabom različitih izvora masti. Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića odre|en je mjerenjem na atomskom apsorberu tvrtke Atomic Absorption Spectrometer. lampa na 18 mA.proteina i 12. =213. plavi. Zn. arahidonske (C20:4 6). =589. Rezultati su obra|eni pomoću statističkog programa SAS ver. slit=0.43 MJ ME. palmitoleinske (C16:1). Pomoću t testa utvr|ena je statistička značajnost razlika za ispitivane pokazatelje bijelog i tamnog mesa. Sadržaj vode utvr|en je sušenjem uzoraka na 105 1oC do konstantne težine. Kralik i sur. osjetljivost metode u rangu 0.05 ppm te cink: apsorpcija.7 nm.54 MJ ME. Mišići su zatim samljeveni i na homogeniziranim uzorcima obavljena je kemijska analiza. smjesa zraka i acetilena. =766. Ispitan je sadržaj sljedećih masnih kiselina: laurinske (C12:0). Tov je trajao 42 dana. Perkin Elmer 1100 B. dokozapentaenske (C 22:5 3) t dokozaheksaenske (C 22:6 3). koja je uzeta kao ekvivalent proporcijama odgovarajućih vrhova kromatograma. Pilići su hranjeni od 1.6% sir.2 nm.04 ppm.) ističu da se povećanjem sojinog ulja u hrani povećava i sadržaj linolne kiseline. smjesa zraka i acetilena. natrij: emisija.018 ppm. osjetljivost metode u rangu 0. plamen oksidirajući. Naše istraživanje odnosi se na ispitivanje prehrambene kakvoće bijelog mesa (mišići prsa) i tamnog mesa (mišići batkova i nadbataka) pilića. MATERIJAL I METODE Istraživanje je provedeno na Ross provenijenciji tovnih pilića. sadržaj pepela odre|en je spaljivanjem uzoraka mesa na 525-550oC.Leskanich i Noble (1997. kao i zasićenih. Za kvantitativnu ocjenu korištena je težina postotnih odnosa metilestera. osjetljivost metode u rangu 0. palmitinske (C16:0). lampa na 18 mA.-42. plavi. eikodienske (C 20:2 6). Nakon što su pileći trupovi (n=10) rasječeni na osnovne dijelove. slit=0. plavi. slit=0.2 nm. osjetljivost metode u rangu 0. slit=0. plavi.dana starter smjesom koja je sadržavala 21. s prsa i batkova s nadbatcima pažljivo je odstranjena koža s vidljivim potkožnim masnim tkivom.dana finišer smjesom koja je sadržavala 18. do 210oC i ta je temperatura korištena do kraja analize. Fe). (1996. vode. dok se deponiranje polinezasićenih masnih kiselina povećava dodavanjem ribljeg ulja u hrani pilića. linolne (C18:2 6). početna temperatura kolone bila je 100oC. plavi. Rezultati su izraženi u mg/100 g. plamen oksidirajući. Mn. plamen oksidirajući. plamen oksidirajući.3% sir. smjesa zraka i acetilena. odnosno tamno meso pilića. 6. =279.2 nm. neuronske (C24:1). koji su bili utovljeni na konvencionalan način. magnezij: apsorpcija.7 nm. eikozapentaenske (C20:5 3). stearinske (C 18:0). smjesa zraka i acetilena. Sadržaj masnih kiselina odre|en je pomoću Chrompack CP-9000 kromatografa s detektorom ionizacije plamena. S obzirom na to da konzumenti različito preferiraju bijelo. slit=0. eikozenske (C20:1). REZULTATI I RASPRAVA 2 . linolenkse (C18:3 3). =248. na sljedeći način: kalij: emisija. smjesa zraka i acetilena.01 ppm. brzina zagrijavanja kolone bila 6oC /min.4 nm. zatim makro i mikroelemenata (Na. Analiza je obuhvatila sadržaj osnovnih sastojaka (bjelančevina.0 nm. mangan: apsorpcija. lampa na 10 mA. plamen oksidirajući. lampa na 10 mA. K. osjetljivost metode u rangu 0.12. =285. sadržaj bjelančevina odre|en je metodom po Kjeldahlu. heptadekanske (C 17:0). Temperatura injektora i plamena ionizatorskog detektora bila je 220oC. Mg. željeli smo utvrditi u kojim se pokazateljima nutritivne kakvoće razlikuju navedene dvije vrste pilećeg mesa.proteina i 12.5 nm.2 nm. mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina.1 ppm. željezo: apsorpcija. arahinske (C20:0).008 ppm. slit=0. a sadržaj masti odre|en je metodom po Soxhletu. smjesa zraka i acetilena.-28. plamen oksidirajući. oleinske (C18:1).5 nm. miristinske (C14: 0). masti i pepela). a od 29.9 nm. osjetljivost metode u rangu 0.

50-1. Prema prehrambenim tablicama (Kulier.. Tablica 1. Utvr|ena je statistički visoko značajna razlika (P<0. Kralik i sur. 1994.06% do 75.7% do 8.04 mg i mangana 0. % Pepeo .50 mg/100 g.21% do 0. 19.Fat. pileće meso sadrži u 100 g sljedeće makro i mikroelemente: kalija 230 mg.25% masti.06 0. Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića Table 2. a u tamnom mesu od 80.01) u sadržaju svih navedenih elemenata.05 0.) utvr|eno je da se sadržaj vode u prsnim mišićima kreće od 74. kao i različitim metodama istraživanja. cinka 1. Souci i sur.White meat x sx 24.21 61.) navode sljedeće granice u kojima se kreću hranjivi sastojci u prsnom mesu pilića: voda 74. ***P<0.99-76.003 Signifikantnost Significancy *** *** ** ** Sadržaj ukupnih masti u našem istraživanju za bijelo i tamno meso pilića odgovara rezultatima koje navode Ratnayake i sur.). % Voda . masti od 0.03 Tamno meso ..01). % Masti .004 Tamno meso .03% bjelančevina i od 1.00 11.). 1993.30-1. Souci i sur.56 0.45 1.10%.62-3.001 Bijelo meso .3%.).2%.).Ash.. Nutritive matters in chicken meat Sastojak Ingredient Bjelančevine .Protein.32% vode. a željeza 1.001) više bjelančevina.05 1.75%. 2. Rezultati istraživanja makroelemenata kalija.Water.22 3. Content of macro and microelements in chicken meat Bijelo meso . Prema tome. koju čine uglavnom zasićene i mononezasićene masne kiseline (Giordani i sur. (1990. Nastale razlike mogu se pripisati neujednačenoj pripremi uzoraka mesa za analizu.0-110 mg/100 g. željeza 0. a manje natrija. Niski sadržaj masti modificiranog sastava javlja se danas kao dodatni kriterij od strane konzumenata.22 0. Galonja.62 74. (1999.01 1. kao i mikroelemenata cinka.29 0.10% pepela.33% do 24.89 mg. 1. Sadržaj natrija u bijelom mesu kreće se od 54. a manje masti nego tamno meso pilića. mg/100 g 3 .90-75..19 0. Tablica 2.01 0.40-23.86 1. magnezija 25 mg.). natrija i magnezija..Red meat x sx 322.54 mg. 1994. mg/100 g Na.01) u sadržaju vode i pepela izme|u bijelog i tamnog mesa pilića. cinka i željeza od tamnog mesa (P<0.01%. Naime.03 74. bakra 0. rezultati istraživanja u pogledu sadržaja osnovnih hranjivih tvari u bijelom i tamnom mesu pilića u našem radu približni su onima koje navode i drugi autori.96 0.Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom mesu razlikovao se od sadržaja hranjivih tvari u tamnom mesu pilića (Tab. mangana i željeza (Tab.6% masti.10-1. Mišići batkova s nadbatcima sadržavali su od 75. tamno meso sadrži 4.01.). 1990. Ukusnost mesa glavni je kriterij tržne kvalitete i u pozitivnoj je povezanosti sa sadržajem masti.White meat x sx 359.9320.Red meat x sx 20. izuzev mangana.17 Signifikantnost Significancy ** ** Element Ka.30% i pepeo 1.09-1. masti 0. bjelančevine 22. 1996.00 86. Me|utim.(1989. Naši rezultati analize makro i mikroelemenata u pilećem mesu pokazuju da bijelo meso sadrži više kalija i magnezija. Sadržaj hranjivih sastojaka u mesu pilića Table 1. pokazuju da postoji statistički visoko signifikantne razlike (P<0. Bijelo meso sadrži vrlo visoko značajno (P<0.) navode tako|er različite vrijednosti za pojedine makro i mikroelemente.0-78. U ranijim istraživanjima (Kralik i sur. % **P<0. s obzirom na to analizira li se bijelo ili tamno meso.09% i pepela od 1. bjelančevina od 23.13% do 1. (1990.0 mg/100 g. prema navedenim autorima.01 mg. 2.06 3. a znatno je niži od podataka do kojih su došli Komprda i sur.24%.15 0. potrošači zahtijevaju ne samo ukusno meso nego i takvo meso koje će pozitivno djelovati na zdravlje ljudi.

koronarnih i cerebrovaskularnih bolesti.Oleic (C 18:1) Eikozenska .31 2.81 0.11 0. ** Analiza sadržaja masnih kiselina (Tab.27 2.02 0. 1999.50% u tamnom mesu.) pokazuje u većini slučajeva statistički značajne (P<0. Naime. Fatty acids content in meat of breast and thights with drumsticks Masna kiselina* Fatty acids* Laurinska .22 0.57 0.09 1.03 0. mg/100 g 1.43 0.30 0.41 1.13 40.50 0.81% i 11.Palmitoleic (C 16:1) Oleinska . odnosno 21.06 4. 3.03 0.49 0.59 3.45%). koje čine 23.57 0.01 0.05 29.19 0.56 4. Oleinska kiselina (C18:1) značajnije je sadržana u tamnom nego u bijelom mesu (29.Linolenic (C 18:3 3) Eikopentaenska – Eicosapentaenoic (C 20:5 3) Dokozapentaenska – Docosapentaenoic (C 22:5 3) Dokozaheksaenska – Docosahexaenoic (C 22:6 3) PUFA 3 PUFA 6 / PUFA 3 PUFA / SFA Bijelo meso White meat x sx 0.Myristic (C 14:0) Palmitinska .Stearic (C 18:0) Arahinska .02 0.08 0.21 0.37 2.41 1.30 11.07 20.56 3.s.34 0.07 17.15 16.08 0. Tablica 3.non significant 27. n.15 1.Linoleic (C 18:2 6) Eikodienska .Arachidonic (C 20:4 6) PUFA 6 Linolenska . navedene masne kiseline pokazale su se učinkovitima u preveniranju kardiovaskularnih bolesti.59 0.66 32.Arachidic (C 20:0) SFA Palmitoleinska .43 0. nije signifikantno .05 0.s.19 0.01.Mg.04 0.02 0.Eicosadienoic (C 20:2 6) Arahidonska .s.01 Fe.01 0.01% i 25.64 4.17 0. uz relativnu deficijentnost polinezasićenih omega 3 masmnih kiselina. mg/100 g 0. Sadržaj masnih kiselina u mesu prsa i batkova s nadbatcima Table 3.09 0.11 0.70 0.06 ** P<0.26 25. U skupini zasićenih masnih kiselina.05).05 29.27 Tamno meso Red meat x sx 0.79 0.02 0.68%).Eicosenoic (C 20:1) Neuronska .).23 35. Polinezasićena linolna kiselina (C18:2 6) tako|er se nalazi u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu (16. Zbog izuzetnog značenja za ljudsko zdravlje. Nova saznanja iz industrijskih zemalja na Zapadu upućuju na činjenicu da povećano dugovremeno uzimanje linolne kiseline.07 12.04 0.68 0.01 0.02 0. kod obje vrste mesa najzastupljenije su palmitinska kiselina (C 16:0) i stearinska kiselina (C 18:0).Lauric (C 12:0) Miristinska . * ** 4 .04 ** ** n. istraživači žele obogatiti pileće meso eikozapentaenskom (C 20:5 3) i dokozaheksaenskom (C 22:6 3) kiselinom.02 0.25 0.01 0.39 15.07% u bijelom. glavni je faktor rizika pojave raka. odnosno visoko značajne (P<0.01 0.50% i 15.49 1.35 1.45 0.59% i 12.18 0.94 21.07 0.60 0. mg/100 g 39.82 5.45 0.17 Signifikantnost Significancy n.01) razlike izme|u bijelog i tamnog mesa.68 0.50 0.49 0.10 0.77 Zn.00 0.Nervonic (C 24:1) MUFA Linolna . mg/100 g 1.98 0.79 2.63 0.11 2.39 0. ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** * ** n.s. kao i alergijske hiperaktivnosti (Okuyama i Ikemoto.26 0.Palmitic (C 16:0) Heptadekanska – Heptadecanoic (C 17:0) Stearinska .02 0.07 Mn.55 0.75 23.72 0.10 0.

Poster Proceedings of 42nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST). Meluzzi.46). cholesterol and fatty acid composition of spent hens fed full-fat oil seeds and fish meal diets. ZAKLJUĈAK Rezultati kemijske analize sadržaja bjelančevina. 1-6 September 1996. Mandić. C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5. Proceedings of 11 European Symposium on the Anality of Poultry Meat. kao i masnih kiselina u bijelom i tamnom mesu pilića. Odnos PUFA 6 / PUFA 3. PUFA omega 3 masne kiseline (C 18:3 3.22% i 17. u bijelom mesu bio je od 3.O..01). Siori. n.72 0. C 16:0. a viši sadržaj MUFA u obje vrste mesa nego što su pokazali naši rerultati.. C 20:1 i C 24:1) deponiraju se. sadrži više Na.. Magistarski rad. C 18:0 i C 20:0) deponiraju u većoj količini u bijelom mesu nego u tamnom mesu (40. C.6. Poultry Sci. F.(1993): Measuring some fat and skin traits in broilers from three strains according to sex and age.. J.56%). (1999. Lettner. C 20:5 3. Zn i Fe.G. Škrtić Z. Knaus.. pokazuju da se obje vrste mesa odlikuju zadovoljavajućom prehrambenom kakvoćom. više u tamnom nego u bijelom mesu (32.. G. Kušec. K.. Petričević.43.. Mn. M.41% i 35. 24(1). C 14:0.15% i 29. vode i pepela.1 do 13. Mononezasićene masne kiseline (C 16:1.01 Rezultati istraživanja sadržaja masnih kiselina pokazuju da se zasićene masne kiseline (C12:0.2. SFA .): Učinkovitost Polizymr bx preparata u proizvodnji pilećeg mesa. C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se tako|er u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5.. K. Lj. W. Kušec. M. zasićenih (SFA) i polinezasićenih omega 3 (PUFA 3) masnih kiselina od tamnog mesa.-93. a u tamnom mesu 4. G.polinezasićene masne kiselinepolyunsaturated fatty acids..(1996): The possibility of increasing the amount of linolenic acid in the broiler meat. (1997): Effects of dietary fatty acid pattern on melting point and composition of adipose tissue and intramuscular fat of broiler carcasses. Komprda i sur. Lillehammer. u istraživanju Komprde i sur.T.07%). A. Polinezasićene masne kiseline (C18: 3 3.11) nego u tamnom mesu (4. može se konstatirati da su PUFA omega 6 masne kiseline (C 18:2 6.PUFA / MUFA 0.39%). Karuza. Obrnuto. 57:338-341.monounsaturated fatty acids. J. G. MUFA . C 18:1. Zn i Fe.27%).s. kao i polinezasićenih omega 6 (PUFA 6) masnih kiselina (P<0. (1994. Cristofori.saturated fatty acids.79 0. Mg. Me|utim.77 MUFA / SFA 0. 88. Bijelo meso pilića sadrži više bjelančevina.91 * % u ukupnim masnim kiselinama .) utvrdili su značajno niži sadržaj SFA.05. Hardin. Sim. . a u tamnom mesu od 4..% in total fatty acids. Galonja.(1999.nije signifikantno-non significant.-135.). * P<0. 5 ..56%). kao i rezultati Leskanicha i Noblea (1997. lipid... Odnos PUFA omega 6 / PUFA omega 3 bio je povoljniji u bijelom (3. p. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.59% i 4.zasićene masne kiseline .. 128.. "Meat for the Consumer". masti. (1997. LITERATURA Ajuyah. R. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji.220-221. ovisno o sadržaju navedenih polinezasićenih masnih kiselina u smjesama s kojima su pilići hranjeni.G.mononezasićene masne kiseline .): Sastav mišićnog i abdominalnog masnog tkiva s obzirom na spol brojlera.5 do 19. **P<0. C 20:5 3. Okuyama i sur. C. (1994. Kralik. zatim makro i mikroelemenata Na. 75:208-215. Odnos PUFA 6 / PUFA 3 u bijelom mesu je 3. obrnuto. Općenito. Zollitsch. A. Hrdinka.) preporučuju niži omjer kao povoljniji sa stajališta zdrave ljudske prehrane.11. PUFA . K.59% i 4. tamno meso je bogatije mastima. Giordani. Norway. A. Mg. W.F.S. Kralik.. C 20:2 6 i C 20:4 6) odlagane u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu brojlera (20. (1992): Yield. Food Sci. Cheung.).

(1997): Manipulation of the n-3 polyunsaturated fatty acid composition of avian eggs and meat. S. B. 638-639.G.09 mg resp. R.01% and 74. Fachman. Mg 39.O. H..W.19% resp.35 mg and 27. Proceedings of 45 ICoMST..45 mg resp... Diona Poslovna zajednica za dijetetsku i biološki vrijednu hranu. The content of basic nutritive matters in white and red meat was as follows: protein 24.. Czech Journal of Animal Science. G.Food. J.. characterized by high protein content and relatively low fat content. Agric.): Utjecaj izvora masti na rast pilića... Foltyn. Prog. monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated (PUFA) fatty acids was also analysed.Komprda. cholesterol and fatty acids content in broiler chicken meat. Ignjac Kulier). chickens. Key-words: meat. Na 61. Lipid Res. The n-6/n-3 balance and chemic. 53:155-183. A. CHICKEN MEAT IN HUMAN NUTRITION FOR HEALTH SUMMARY The meat of chicken is very significant animal food in human nutrition. J. Japan. P. composition. Yokohama. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH. macro and microelements.. H. H. Bargholz.22 mg and 322. T.43 resp..56% resp. Okuyama.09 mg and 2. R. The aim of our research was to analyze chemical composition of muscles of "white" and "red" meat (mucles of breast and thighs with drumsticks) regarding the contents of protein. The composition of saturated (SFA). (1997): Dietary fatty acids. Tieffova.Sci. Okuyama. Lubbe. Souci. SFA.N. The following contents of macro and trace elements were determined in 100 g white and red meat: K 359. C.. T. (1999): Needs to modified the fatty acid of meats for human health. Mn 0.11 mg resp. (1989): Effect of redfish meal enriched diets on the taste and n-3 PUFA of 42-days-old broiler chickens.. Štohandlova. C 20:5 3..30 mg resp.11 and 4.. (1990. (1999. Excess linoleic acid and relative n-3 deficiency syndrome seen in Japan. Leskanich. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Hulan.22% and 1. PUFA omega 3 (C 18:3 3. it is also considered as dietetic product. Because of high nutrition value.. Arch. ash 1.96% resp.79 mg and 1.W. water. Watanabe. W. H. odlaganje i sastav masnog tkiva. 1990. Zagreb. Magistarski rad. Kraut. fatty acids..98 mg resp. Prehrambene tablice (Prijevod i obrada dr. fat..... W. Richter... Reichardt. fat 0. Lemser. Zelenka. Rudolph. Kobayashi.62% and 3..08 mg and 0.. ash. Z. 61:181-185. Zn 1. S. 35:409-457. W.00 mg resp..): Die Zusammensetzung der Lebensmmitel Nähwert-Tabellen. C 22:5 3 and C 22:6 3) and PUFA omega 6 (C18:2 6.M. Ikemoto. Škrtić..29% resp. 49:59-74. Geflugelkde. J. PUFA 6 . Sci. water 74. Ochrimenko. 44:179-185. M. F. (1999): Effect of the composition of commercial feed mixture on total lipid. Fe 1.. C 20:2 6 and C 20:4 6) fatty acids ratio in white and red meat was 3.. elderly diseases. Ratnayake. J. p. World Poult. Ackman.. Noble. 299.15% and 20. W.(1997): Einfluss von Leinsaat auf Mastleistung und Fettqualitat der Broiler. J. A.C.-304.I. Stuttgart.86 mg and 86.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful