P. 1
Pilici

Pilici

|Views: 14|Likes:
Published by ivanmilosevic845
iskustva u peradarstvu
iskustva u peradarstvu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ivanmilosevic845 on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

ISSN 1330-7142 UDK = 637.5:641 MESO PILIĆA U PREHRANI LJUDI ZA ZDRAVLJE Gordana Kralik (1), Z.

Škrtić (1), Marica Galonja (2), S. Ivanković (3) Izvorni znanstveni članak Original scientific paper SAŽETAK
Meso pilića značajna je animalna namirnica u prehrani ljudi. Zbog visoke nutritivne vrijednosti, prije svega visokog sadržaja bjelančevina, a relativno niskog sadržaja masti, ova vrsta mesa ubraja se i u dijetetske proizvode. Cilj našeg istraživanja bio je analizirati kemijski sastav bijelog i tamnog mesa (mišići prsa i batkova s nadbatcima) u pogledu sadržaja bjelančevina, masti, pepela, vode kao i makro i mikroelemenata. Tako|er je analiziran sadržaj zasićenih (SFA), mononezasićeniih (MUFA) i polinezasićenih (PUFA) masnih kiselina. Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom, kao i u tamnom mesu, bio je sljede ći: bjelančevine 24,15% i 20,96%, voda 74,01% i 74,56%, masti 0,62% i 3,29% te pepeo 1,22% i 1,19%. Utvr|eno je da bijelo, odnosno tamno meso u 100 g sadrže sljedeće količine makro i mikroelemenata: K 359,22 mg i 322,00 mg, Mg 39,35 mg i 27,11 mg, Na 61,86 mg i 86,45 mg, Mn 0,08 mg i 0,09 mg, Zn 1,09 mg i 2,30 mg te Fe 1,79 mg i 1,98 mg. Odnos PUFA 3 (C 18:3 3, C 20:5 3, C 22:5 3 i C 22:6 3) i PUFA 6 masnih kiselina (C 18:2 6, C 20: 2 6 i C 20:4 6) bio je u bijelom meso 3,11, a u tamnom mesu 4,43. Ključne riječi: meso, pilići, sastav, masne kiseline, SFA, PUFA

UVOD Meso pilića značajan je animalni dijetetski proizvod u prehrani ljudi. Odlikuje se visokim sadržajem punovrijednih bjelančevina, a niskim sadržajem masti. Kemijski sastav mesa pilića ovisi o različitim čimbenicima, kao što su: dob, način držanja, sastav obroka kojim se pilići hrane, ali i tjelesna regija, odnosno pojedini dio trupa. Meso prsa i meso batkova s nadbatcima razlikuje se u hranjivim sastojcima (Kulier, 1990., Souci i sur., 1990., Galonja, 1994., Kralik i sur., 1994.). S obzirom na to da postoji mogućnost modificiranja sadržaja poželjnih, odnosno nepoželjnih sastojaka u mesu pilića, mnogobrojna su istraživanja u pravcu "dizajniranja " pilećeg mesa odre|enog sastava (Škrtić, 1999., Komprda i sur., 1999., Okuyama i Ikemoto, 1999.). Istovremeno, selekcioneri nastoje proizvesti provenijencije tovnih pilića s visokim udjelom najkvalitetnijih dijelova trupa, kao što su prsa i batkovi s nadbatcima. Kada se razmatra nutritivna vrijednost mesa, uglavnom se ističe sadržaj bjelančevina u njemu i njihova biološka vrijednost. Manje pažnje posvećuje se sadržaju mineralnih tvari u mesu koje, iako u malim količinama, imaju važnu ulogu kao strukturne tvari tkiva i bioloških sustava ili kao funkcionalne komponente raznih biokemijskih reakcija u ljudskom organizmu. U posljednje vrijeme posebno se ističe mogućnost mijenjanja profila masnih kiselina u mesu pilića. Postoje razlike u definiranju pojedinih masnih kiselina koje proizlaze iz uporabe pojedinih krmiva u hranidbi pilića, kao što su sojino i repičino ulje (Hrdinka i sur., 1997.), laneno sjeme (Ochrimenko i sur., 1997.), sjeme uljne repice ili riblje ulje (Ajuyah i sur., 1992.). _________________
(1) Prof.dr.sc.dr.h.c Gordana Kralik i mr.sc. Zoran Škrtić, asistent - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za zootehniku, Trg sv.Trojstva 3, 31000 Osijek (2) Mr.sc. Marica Galonja - Poljoprivredni institut, Južno predgra|e 17, 31000 Osijek (3) Mr.sc. Stanko Ivankovi ć, asistent Sveučilište u Mostaru, Agronomski fakultet, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH 1

brzina zagrijavanja kolone bila 6oC /min. slit=0. palmitinske (C16:0).3% sir. osjetljivost metode u rangu 0. smjesa zraka i acetilena.-28.2 nm. smjesa zraka i acetilena. magnezij: apsorpcija.2 nm. plamen oksidirajući. plavi. Fe).proteina i 12.018 ppm.54 MJ ME. s prsa i batkova s nadbatcima pažljivo je odstranjena koža s vidljivim potkožnim masnim tkivom. Mišići su zatim samljeveni i na homogeniziranim uzorcima obavljena je kemijska analiza.dana finišer smjesom koja je sadržavala 18. osjetljivost metode u rangu 0. smjesa zraka i acetilena. K. =589.) ističu da se povećanjem sojinog ulja u hrani povećava i sadržaj linolne kiseline. S obzirom na to da konzumenti različito preferiraju bijelo.0 nm. plavi. mangan: apsorpcija. Temperatura injektora i plamena ionizatorskog detektora bila je 220oC. MATERIJAL I METODE Istraživanje je provedeno na Ross provenijenciji tovnih pilića.2 nm.7 nm. Naše istraživanje odnosi se na ispitivanje prehrambene kakvoće bijelog mesa (mišići prsa) i tamnog mesa (mišići batkova i nadbataka) pilića. neuronske (C24:1). oleinske (C18:1). 6. smjesa zraka i acetilena. =279.1 ppm. lampa na 10 mA. Sadržaj masnih kiselina odre|en je pomoću Chrompack CP-9000 kromatografa s detektorom ionizacije plamena. heptadekanske (C 17:0).7 nm. smjesa zraka i acetilena. Tov je trajao 42 dana. vode. natrij: emisija. Rezultati su izraženi u mg/100 g. lampa na 10 mA. masti i pepela). Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića odre|en je mjerenjem na atomskom apsorberu tvrtke Atomic Absorption Spectrometer. a sadržaj masti odre|en je metodom po Soxhletu. slit=0. dokozapentaenske (C 22:5 3) t dokozaheksaenske (C 22:6 3).-42.43 MJ ME.) tako|er su izvjestili o mogućnosti promjene sadržaja polinezasićenih masnih kiselina uporabom različitih izvora masti. Analiza je obuhvatila sadržaj osnovnih sastojaka (bjelančevina. osjetljivost metode u rangu 0.Leskanich i Noble (1997. REZULTATI I RASPRAVA 2 . kao i zasićenih. dok se deponiranje polinezasićenih masnih kiselina povećava dodavanjem ribljeg ulja u hrani pilića. plamen oksidirajući. Sadržaj vode utvr|en je sušenjem uzoraka na 105 1oC do konstantne težine. na sljedeći način: kalij: emisija.5 nm.dana starter smjesom koja je sadržavala 21. arahidonske (C20:4 6). koja je uzeta kao ekvivalent proporcijama odgovarajućih vrhova kromatograma. eikozapentaenske (C20:5 3). =248. Ispitan je sadržaj sljedećih masnih kiselina: laurinske (C12:0).3 nm. Nakon što su pileći trupovi (n=10) rasječeni na osnovne dijelove. plavi. palmitoleinske (C16:1). Mn.04 ppm. koji su bili utovljeni na konvencionalan način. Pomoću t testa utvr|ena je statistička značajnost razlika za ispitivane pokazatelje bijelog i tamnog mesa. osjetljivost metode u rangu 0. željeli smo utvrditi u kojim se pokazateljima nutritivne kakvoće razlikuju navedene dvije vrste pilećeg mesa. lampa na 18 mA. =766. Perkin Elmer 1100 B. Za kvantitativnu ocjenu korištena je težina postotnih odnosa metilestera. (1996. lampa na 18 mA.6% sir. linolenkse (C18:3 3).proteina i 12. odnosno tamno meso pilića. slit=0. miristinske (C14: 0). plavi. Pilići su hranjeni od 1. stearinske (C 18:0). Mg. plamen oksidirajući. slit=0. mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina.5 nm. plamen oksidirajući. Kralik i sur.9 nm. slit=0. plamen oksidirajući. =213.01 ppm. smjesa zraka i acetilena.008 ppm. Rezultati su obra|eni pomoću statističkog programa SAS ver. arahinske (C20:0). osjetljivost metode u rangu 0. zatim makro i mikroelemenata (Na. plavi. sadržaj bjelančevina odre|en je metodom po Kjeldahlu. Zn. plamen oksidirajući.4 nm. do 210oC i ta je temperatura korištena do kraja analize. osjetljivost metode u rangu 0. a od 29.05 ppm te cink: apsorpcija. željezo: apsorpcija.2 nm. =285. eikodienske (C 20:2 6). početna temperatura kolone bila je 100oC.12. linolne (C18:2 6). slit=0. eikozenske (C20:1). sadržaj pepela odre|en je spaljivanjem uzoraka mesa na 525-550oC. plavi.

cinka i željeza od tamnog mesa (P<0.10-1.09-1.13% do 1. masti 0.0 mg/100 g. Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića Table 2. rezultati istraživanja u pogledu sadržaja osnovnih hranjivih tvari u bijelom i tamnom mesu pilića u našem radu približni su onima koje navode i drugi autori..). Content of macro and microelements in chicken meat Bijelo meso . Prema prehrambenim tablicama (Kulier. Naši rezultati analize makro i mikroelemenata u pilećem mesu pokazuju da bijelo meso sadrži više kalija i magnezija.01) u sadržaju svih navedenih elemenata.Protein.01 1.96 0.54 mg. Tablica 2. mg/100 g Na.19 0.50 mg/100 g. kao i različitim metodama istraživanja. Mišići batkova s nadbatcima sadržavali su od 75. koju čine uglavnom zasićene i mononezasićene masne kiseline (Giordani i sur. željeza 0.03 74.21% do 0. 2. Souci i sur. Sadržaj natrija u bijelom mesu kreće se od 54.03% bjelančevina i od 1. izuzev mangana.89 mg.29 0. Galonja. Nastale razlike mogu se pripisati neujednačenoj pripremi uzoraka mesa za analizu.40-23. natrija i magnezija.0-78. bakra 0. a u tamnom mesu od 80. a manje masti nego tamno meso pilića.04 mg i mangana 0.) navode sljedeće granice u kojima se kreću hranjivi sastojci u prsnom mesu pilića: voda 74. mangana i željeza (Tab.86 1.75%. (1990. Ukusnost mesa glavni je kriterij tržne kvalitete i u pozitivnoj je povezanosti sa sadržajem masti. Tablica 1.Water. % Masti . a manje natrija.001 Bijelo meso . 2.01) u sadržaju vode i pepela izme|u bijelog i tamnog mesa pilića.62 74.) navode tako|er različite vrijednosti za pojedine makro i mikroelemente.99-76.Red meat x sx 322. cinka 1.Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom mesu razlikovao se od sadržaja hranjivih tvari u tamnom mesu pilića (Tab. 1993.01%. Souci i sur.01 mg..6% masti. (1990.00 11.2%.62-3.30% i pepeo 1.).09% i pepela od 1.05 1.).Fat. 19.01). 1.).17 Signifikantnost Significancy ** ** Element Ka.21 61. 1996.25% masti.15 0.01. bjelančevine 22. % Pepeo .). % Voda . Nutritive matters in chicken meat Sastojak Ingredient Bjelančevine .03 Tamno meso .0-110 mg/100 g.003 Signifikantnost Significancy *** *** ** ** Sadržaj ukupnih masti u našem istraživanju za bijelo i tamno meso pilića odgovara rezultatima koje navode Ratnayake i sur.22 0.06% do 75. a željeza 1.56 0. Utvr|ena je statistički visoko značajna razlika (P<0.00 86. Rezultati istraživanja makroelemenata kalija.90-75.7% do 8. (1999. kao i mikroelemenata cinka. 1994.10%.. tamno meso sadrži 4. Niski sadržaj masti modificiranog sastava javlja se danas kao dodatni kriterij od strane konzumenata.30-1.. masti od 0. Naime. prema navedenim autorima.45 1.24%.50-1.22 3.05 0.White meat x sx 359. Me|utim.10% pepela. bjelančevina od 23.33% do 24.01 0.001) više bjelančevina.White meat x sx 24. U ranijim istraživanjima (Kralik i sur..Ash. Prema tome.(1989. 1990.004 Tamno meso . magnezija 25 mg.9320.3%. potrošači zahtijevaju ne samo ukusno meso nego i takvo meso koje će pozitivno djelovati na zdravlje ljudi. ***P<0. 1994.06 3. a znatno je niži od podataka do kojih su došli Komprda i sur. Sadržaj hranjivih sastojaka u mesu pilića Table 1.Red meat x sx 20.) utvr|eno je da se sadržaj vode u prsnim mišićima kreće od 74.32% vode. pokazuju da postoji statistički visoko signifikantne razlike (P<0. % **P<0. s obzirom na to analizira li se bijelo ili tamno meso.06 0. pileće meso sadrži u 100 g sljedeće makro i mikroelemente: kalija 230 mg.). Kralik i sur. Bijelo meso sadrži vrlo visoko značajno (P<0. mg/100 g 3 .

79 2.60 0.01 0.Eicosenoic (C 20:1) Neuronska .11 2.Arachidonic (C 20:4 6) PUFA 6 Linolenska .45 0.01 0.49 0. n.Mg.59 0. 1999. glavni je faktor rizika pojave raka.09 0.Nervonic (C 24:1) MUFA Linolna .06 ** P<0.s.Oleic (C 18:1) Eikozenska .94 21.26 0.07 17.68%).18 0.17 0.11 0.11 0. kod obje vrste mesa najzastupljenije su palmitinska kiselina (C 16:0) i stearinska kiselina (C 18:0).35 1.15 1.06 4. istraživači žele obogatiti pileće meso eikozapentaenskom (C 20:5 3) i dokozaheksaenskom (C 22:6 3) kiselinom.s. odnosno visoko značajne (P<0.04 0. ** Analiza sadržaja masnih kiselina (Tab.15 16.02 0. Nova saznanja iz industrijskih zemalja na Zapadu upućuju na činjenicu da povećano dugovremeno uzimanje linolne kiseline.Linoleic (C 18:2 6) Eikodienska .01. 3.56 4.68 0.49 1. mg/100 g 1. Polinezasićena linolna kiselina (C18:2 6) tako|er se nalazi u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu (16.63 0.25 0.55 0. ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** * ** n.30 11.81% i 11.04 ** ** n. uz relativnu deficijentnost polinezasićenih omega 3 masmnih kiselina.70 0.31 2.50 0.Myristic (C 14:0) Palmitinska .09 1.37 2.Linolenic (C 18:3 3) Eikopentaenska – Eicosapentaenoic (C 20:5 3) Dokozapentaenska – Docosapentaenoic (C 22:5 3) Dokozaheksaenska – Docosahexaenoic (C 22:6 3) PUFA 3 PUFA 6 / PUFA 3 PUFA / SFA Bijelo meso White meat x sx 0.27 2.43 0.07% u bijelom.02 0.57 0.01 Fe.50% u tamnom mesu.81 0.02 0.66 32.s.56 3.Palmitic (C 16:0) Heptadekanska – Heptadecanoic (C 17:0) Stearinska .02 0.23 35.72 0.Stearic (C 18:0) Arahinska .10 0.02 0. Fatty acids content in meat of breast and thights with drumsticks Masna kiselina* Fatty acids* Laurinska .19 0.07 20.07 Mn.17 Signifikantnost Significancy n. mg/100 g 39.26 25. Zbog izuzetnog značenja za ljudsko zdravlje.08 0.08 0.02 0. Naime. U skupini zasićenih masnih kiselina.34 0.21 0.82 5.Arachidic (C 20:0) SFA Palmitoleinska .) pokazuje u većini slučajeva statistički značajne (P<0.13 40.05 29.59% i 12.45%). mg/100 g 1.05).39 0.s.27 Tamno meso Red meat x sx 0.50 0.41 1. Tablica 3.79 0.01% i 25.Lauric (C 12:0) Miristinska .03 0.07 0.03 0.68 0.49 0.). * ** 4 .50% i 15.07 12.77 Zn.59 3.57 0.30 0.00 0.01 0.64 4.02 0.19 0.Palmitoleic (C 16:1) Oleinska .10 0. Oleinska kiselina (C18:1) značajnije je sadržana u tamnom nego u bijelom mesu (29.01 0.45 0.41 1.39 15. koronarnih i cerebrovaskularnih bolesti.43 0.01) razlike izme|u bijelog i tamnog mesa.05 0. odnosno 21. Sadržaj masnih kiselina u mesu prsa i batkova s nadbatcima Table 3.01 0.98 0.05 29. mg/100 g 0. navedene masne kiseline pokazale su se učinkovitima u preveniranju kardiovaskularnih bolesti.Eicosadienoic (C 20:2 6) Arahidonska .75 23.22 0. koje čine 23. nije signifikantno . kao i alergijske hiperaktivnosti (Okuyama i Ikemoto.non significant 27.04 0.

(1999. Siori. kao i masnih kiselina u bijelom i tamnom mesu pilića.. G. 128. Polinezasićene masne kiseline (C18: 3 3.39%). Lettner.. tamno meso je bogatije mastima.G. LITERATURA Ajuyah.F. Odnos PUFA 6 / PUFA 3.27%). Kralik. Zn i Fe.5 do 19.monounsaturated fatty acids.nije signifikantno-non significant. C.) utvrdili su značajno niži sadržaj SFA.. Bijelo meso pilića sadrži više bjelančevina.): Sastav mišićnog i abdominalnog masnog tkiva s obzirom na spol brojlera. u istraživanju Komprde i sur. F...01 Rezultati istraživanja sadržaja masnih kiselina pokazuju da se zasićene masne kiseline (C12:0.. G.. kao i polinezasićenih omega 6 (PUFA 6) masnih kiselina (P<0.15% i 29. K.59% i 4. . Odnos PUFA omega 6 / PUFA omega 3 bio je povoljniji u bijelom (3. kao i rezultati Leskanicha i Noblea (1997. Odnos PUFA 6 / PUFA 3 u bijelom mesu je 3. Mg. M.01). Proceedings of 11 European Symposium on the Anality of Poultry Meat. Škrtić Z. C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se tako|er u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5. C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5.72 0. A. PUFA ..79 0.. Mononezasićene masne kiseline (C 16:1. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Petričević. PUFA omega 3 masne kiseline (C 18:3 3. 88. Mn. C 14:0. Hrdinka.saturated fatty acids. Magistarski rad..6. ovisno o sadržaju navedenih polinezasićenih masnih kiselina u smjesama s kojima su pilići hranjeni. Komprda i sur.. A.s.% in total fatty acids. K. masti. cholesterol and fatty acid composition of spent hens fed full-fat oil seeds and fish meal diets. Karuza. (1997.46). C 20:1 i C 24:1) deponiraju se. Zn i Fe. Kušec. zasićenih (SFA) i polinezasićenih omega 3 (PUFA 3) masnih kiselina od tamnog mesa. C 20:5 3.56%).(1993): Measuring some fat and skin traits in broilers from three strains according to sex and age.G. Sim. Zollitsch. Cristofori. 57:338-341..PUFA / MUFA 0. a u tamnom mesu 4.-93. Poultry Sci. Lj. obrnuto.41% i 35.polinezasićene masne kiselinepolyunsaturated fatty acids. lipid. Poster Proceedings of 42nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST). C 16:0.zasićene masne kiseline . W. Food Sci.220-221. M. 5 . (1994. Mandić. Obrnuto. sadrži više Na. SFA . Cheung.(1999. vode i pepela.(1996): The possibility of increasing the amount of linolenic acid in the broiler meat. Kušec. Okuyama i sur. p.T.mononezasićene masne kiseline . G.. R. MUFA . Lillehammer.. C 18:0 i C 20:0) deponiraju u većoj količini u bijelom mesu nego u tamnom mesu (40.43. A. Knaus.) preporučuju niži omjer kao povoljniji sa stajališta zdrave ljudske prehrane. Norway. 75:208-215.2. (1994. C 20:2 6 i C 20:4 6) odlagane u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu brojlera (20. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji..11) nego u tamnom mesu (4. može se konstatirati da su PUFA omega 6 masne kiseline (C 18:2 6. a viši sadržaj MUFA u obje vrste mesa nego što su pokazali naši rerultati. ZAKLJUĈAK Rezultati kemijske analize sadržaja bjelančevina. Meluzzi. Galonja.O.S. C. (1997): Effects of dietary fatty acid pattern on melting point and composition of adipose tissue and intramuscular fat of broiler carcasses.). 24(1). a u tamnom mesu od 4.22% i 17. n.07%).).05. pokazuju da se obje vrste mesa odlikuju zadovoljavajućom prehrambenom kakvoćom. "Meat for the Consumer". Giordani. zatim makro i mikroelemenata Na. (1992): Yield.-135. Općenito. više u tamnom nego u bijelom mesu (32. **P<0. Me|utim.11..1 do 13. W.): Učinkovitost Polizymr bx preparata u proizvodnji pilećeg mesa.. Kralik. * P<0.59% i 4. C 20:5 3.91 * % u ukupnim masnim kiselinama . u bijelom mesu bio je od 3. C 18:1. J. Hardin. Mg.56%).77 MUFA / SFA 0. 1-6 September 1996. J. K.

Lubbe.. Na 61... cholesterol and fatty acids content in broiler chicken meat. R..08 mg and 0.Sci. J. Rudolph.. H... Key-words: meat.Food. it is also considered as dietetic product. Mn 0.. PUFA omega 3 (C 18:3 3.. Proceedings of 45 ICoMST. A.62% and 3.. Zn 1. The n-6/n-3 balance and chemic. Ignjac Kulier). Agric. p.11 mg resp.. Because of high nutrition value. W. monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated (PUFA) fatty acids was also analysed. S. Watanabe. 44:179-185. fat. 53:155-183.22 mg and 322.11 and 4. P.): Utjecaj izvora masti na rast pilića.Komprda. W.W. Zagreb. Richter..O. Prehrambene tablice (Prijevod i obrada dr. Czech Journal of Animal Science. PUFA 6 . water 74. Ratnayake. J. Ikemoto. Zelenka.09 mg resp. Sci. Japan.. Souci. 49:59-74.C.35 mg and 27. Leskanich. C 20:5 3. Arch.M. (1999): Effect of the composition of commercial feed mixture on total lipid. S. chickens. Magistarski rad.43 resp. Yokohama.29% resp. Škrtić. J. Hulan. CHICKEN MEAT IN HUMAN NUTRITION FOR HEALTH SUMMARY The meat of chicken is very significant animal food in human nutrition. (1999.79 mg and 1. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH.56% resp. The composition of saturated (SFA). elderly diseases.98 mg resp.-304. W.. 638-639.30 mg resp.22% and 1.. fatty acids. W. Foltyn. M. (1990. C 20:2 6 and C 20:4 6) fatty acids ratio in white and red meat was 3. 35:409-457. 1990.. The aim of our research was to analyze chemical composition of muscles of "white" and "red" meat (mucles of breast and thighs with drumsticks) regarding the contents of protein. Mg 39. H.86 mg and 86. Lemser.45 mg resp. Stuttgart. Noble. Reichardt... macro and microelements.00 mg resp.09 mg and 2. Lipid Res.W. Fachman. characterized by high protein content and relatively low fat content. (1997): Dietary fatty acids. water. J. Ochrimenko. (1999): Needs to modified the fatty acid of meats for human health.(1997): Einfluss von Leinsaat auf Mastleistung und Fettqualitat der Broiler.. G. Tieffova. World Poult. Excess linoleic acid and relative n-3 deficiency syndrome seen in Japan. C. Prog. ash. (1989): Effect of redfish meal enriched diets on the taste and n-3 PUFA of 42-days-old broiler chickens.15% and 20. Poljoprivredni fakultet u Osijeku... ash 1. C 22:5 3 and C 22:6 3) and PUFA omega 6 (C18:2 6.19% resp.N. B. (1997): Manipulation of the n-3 polyunsaturated fatty acid composition of avian eggs and meat. H. Geflugelkde. T.. Štohandlova.. 299. A.. composition. Z. Okuyama.. Fe 1. SFA. Diona Poslovna zajednica za dijetetsku i biološki vrijednu hranu. Kraut.G.96% resp.. H. J. odlaganje i sastav masnog tkiva. The content of basic nutritive matters in white and red meat was as follows: protein 24.I. Kobayashi.. 61:181-185. T. fat 0. Bargholz. The following contents of macro and trace elements were determined in 100 g white and red meat: K 359. R. Ackman.01% and 74.. F..): Die Zusammensetzung der Lebensmmitel Nähwert-Tabellen. Okuyama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->