P. 1
Studija Opravdanosti Koriscenja Drvnog Otpada u Srbiji 0

Studija Opravdanosti Koriscenja Drvnog Otpada u Srbiji 0

4.8

|Views: 9,655|Likes:
Published by njope

More info:

Published by: njope on Mar 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

Najprostija linija za proizvodnju peleta je ona instalirana u okviru neke pilane, gde su
piljevina i sitni ostaci pri seči, sirovina za proizvodnju peleta. U tom slučaju sirovina za pelete
je suva, nije potrebna sušara niti mlin za drvni otpad, a najveća pažnja treba da se obrati na
zaštiti drvnog otpada od upada nečistoća (metalnih predmeta). Pored toga, ako je kapacitet
proizvodnje peleta mali, na primer 300 tona godišnje (1 t/dan) , onda jedina mašina u fabrici
peleta je mašina za presovanje odnosno za pravljenje peleta. Sve druge aktivnosti mogu biti
obavljenje manje ili više ručno, kao što su pakovanje, interni transport i skladištenje.

Ako se sirovina sastoji od kore ili drugog krupnijeg komada drveta, zatim vlažna piljevina ili
sečka, i ako je kapacitet relativno veliki, preko 10 000 t/god. (30t/dan), onda se fabrika peleta
sastoji od više mašina za znatnim stepenom automatizacije.
Glavni procesi u fabrici peleta su (slika 8.1):

• Prijem sirovine – istovar iz kamiona ili železničkog vagona;

• Skladištenje – sistem treba da omogući optimalno skladištenje za dalje manipulacije;

• Čiščenje – pre mlevenja, sirovina prolazi kroz sita i magnetni odvajač kako bi uklonile

nečistoće kao što su kamenje i metalni predmeti;

• Transport – sistem za interni transport može biti horizontalan i vertikalan;

• Mlevenje – ono je neophodno u slučaju ako sirovina nije piljevina ili drvni ostatak sa

dimenzijama manjim od dozvoljene gornje granice za datu presu, obično do 3mm, ali
usvakom slučaju manjim od prečnika pelete;

• Termička priprema – sirovina prethodno pripremljena na odgovarajuću veličinu,

piljevina i drvena prašina se greju na temperaturu do 200°C obično parom, kako bi se
iz drveta oslobodio lignin koji kasnije služi kao vezivno sredstvo. Pored toga, sirovina
mora biti osušena tako da sadržaj vlage ne bude viši od 20%, a onda može ići u presu
da bi se pravili peleti;

• Mlevenje i sušenje sirovine može biti kombinovano, to jest izvedeno zajedno, ako je

neophodno sušenje. U mlinovima sa sušenjem se istovremeno suši i melje drvni
ostatak. Mleveni drvni ostatak se lakše suši, a tako e se suvi drvni ostatak lakše melje.
Čestice drvnog ostatka posle mlevenja treba da su jednake veličine i jednakog sadržaja
vlage. Što je vlaga u peletima homogenija, to su oni duže otporni na lom i mrvljenje;

• Za sušenje se koristi obično topao vazduh, a kao gorivo se koristi raspoloživi drvni

ostatak;

• Pravljenje peleta - peleti se prave u presama pod velikim pritiskom. Pripremljena

sirovina za pravljenje peleta se stavlja u presu. Proces presovanja se izvodi valjcima
koji mlevenu drvnu masa koja se stavlja u doboš sa malim rupama na kružnom zidu
istiskuju kroz te rupe. Tipičan doboš sa rupama za pravljenje peleta dat je na slci 8.2.
Na levoj strani te slike je cilindrični valjak koji se kotrlja unutar doboša i istiskuje
pelete;

• Hla enje peleta se obavlja pod odgovarajućim uslovima kako bi se dobili kvalitetni

peleti;

• Pakovanje – linija za pakovanje priprema pelete za dalji transport;

• Utovar na kamion ili železnički vagon.

Energy Saving Group – Korišćenje drvnog otpada u Srbiji

54

Ako fabrika peleta koristi oblovinu kao sirovinu, onda je u tom slučaju prvi korak u procesu
proizvodnje pelata pravljenje drvene sečke, a zatim mlevenje na odgovarajuću veličinu
pogodnu za presu. Mobilne mašine za pravljenje sečke su prikazane na slici 6.1b, dok
stacionarne mašine primenjuju istu tehnologiju ali mogu da obra uju veće komade drveta.

Slika 8.1 Tipično postrojenje za proizvodnju peleta
(Furnace - ložište, Dryer - sušara, Crusher - mlin, Dust collector – odvajač prašine,
Bucket conveyor - transporter sa koficama, Pellet mill - presa za pelete,
Grading sieve - sito za odvajanje sitnih komadića od peleta, Srew conveyor - pužni
transporter, Coller - hladnjak, Dust collector - odvajač prašine, Fan - ventilator)

Slika 8.2 Ključni delovi za pravljenje peleta
(valjak i doboš)

Slika 8.3 Primer male pelet mašine
kapaciteta 300 kg/h

Energy Saving Group – Korišćenje drvnog otpada u Srbiji

55

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->