P. 1
SVE CE TO NAROD POZLATITI - LAZA LAZAREVIC

SVE CE TO NAROD POZLATITI - LAZA LAZAREVIC

Views: 14,820|Likes:
Published by chubura

More info:

Published by: chubura on Mar 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

text

original

Лаза Лазаревић

СВЕ ЋЕ ТО НАРОД ПОЗЛАТИТИ
И сумрак се поче хватати, а лађе још нема. Свет који ју је и чекао поче се разилазити. Оде
и дечко с црним земичкама и капетаница с бајатим лицем. Одоше и оба практиканта, с
Марком столаром, свадивши се најпре с гостионичаром што им је точио још прошле среде
отворено пиво. ођоше и кочијаши нуде!и се да по два гроша возе у варош" али ве!ина,
#ради апетита# или #опру$а%а ногу#, оде пешице заметнувши прут на раме а палац од леве
руке за шпаг од прш%ака. &и $ена Маринка магаза'ије не хтеде сести у кола ве! пође са
својим маленим друштвом пешице, окре!у!и час по леђа онима с којима је говорила и то не
из непристојности, ве! просто због тепелука који тако безазлено блисташе, као да је (ајечар
процватио, а кроз )%а$евац протекла река од млека.
Сунце се беше расплинуло у далекој прекосавској равници, и само још поврх места где га
је нестало пру$аху се у небо дугачке, светле беличасте зраке, као да је отуд са запада
помолио неку грдну шаку са раширеним и нагоре окренутим прстима * управо онако како то
праве добри и рђави молери. Сава, која је била тако опала да се готово на сваком месту могла
газити, са%иво отицаше, одбијају!и слабачак црвенкаст ре+лекс од облачка поврх %е.
(амало још, и свет се сасвим разиђе. Осим слугу и чиновника паробродских на обали
стајаху још само два човека, * један у +есу и чакширама, други у мундиру и мамузама. Онај у
+есу * ,лагоје казан'ија * цео дан нестрп-иво ходаше. сваки час запиткиваше кога поштогод"
обрташе се непрестано, као да га цела снага сврби па не зна одакле да се почне чешати"
ула$аше у станичну гостионицу и чисто као да !е одоцнити усплахирено истрчаваше поново
напо-е, упиру!и поглед далеко преко мирне Саве. /егово лепо избријано, чисто лице, с
лаким површним борама, налик на оне облачке на !илибару, са седим золу+има и брковима,
стајаше некако у контрасту с маленим, плавим, ведрим очима које $иво, па ипак с
поузда%ем, скакаше с једног предмета на други. 0ибук је непрестано др$ао у зубима, пале!и
лулу истресеним кокицама. Сваки час је запиткивао и момке и агенте. 1то нема лађе2 3а ли
има каква депеша2 4е ли вода тако мала2 5уче ли какву теретницу итд., * на што му и момци и
агент, с урођеним господством страних др$ав-ана, врло укратко и осорно одговараше.
)апетан, пак, по имену 6анасије 4еличи!, стајаше готово цео дан на једноме месту,
подбочивши се на саб-у. 7ице му беше окренуто страни с које лађа долази, а очи уморно и
нестално блудише око тога места, као оно сасвим изгуб-ена главчина око оједене осовине.
&а %егову лицу не беше онога хероичнога изгледа који се кадшто виђа и на пенсионисаним
потпуковницима, па ипак оно те опоми%е на омарину иза које се ди$е олуј, оде!у и !ерамиде
с ку!а и капе с глава. уначки, малени, с обе стране постри$ени бркови, мален али подебео
нос, осред%е смеђе очи, рехаве обрве, округао обријан подбрадак и чисти, масно$ути, али не
мршави образи, мала уста с повер-ивим контурама, велике руке, а-кава уни+орма, а као
снег бела кошу-а и као млеко чиста саб-а, * све то издаваше господина и гејака, човека од
кога ишчекујеш да зна аран$овати кадрил и очистити оштрицу, а опет те нимало не би
изненадило кад би он окренуо дами леђа, обрисао нос салветом или чак забо ви-ушку у
локуми!е.
Он дакле стајаше, а казан'ија се непрестано вртијаше. &апослетку, кад мрак сти$е пре
лађе и не могаше се видети ни златан перваз на агентовој капи, и %их се двојица поку%ени
вратише у механу.
8
* &ема је, па нема9 * рече казан'ија -утито као човек коме не иде карта.
* &ема је * рече и о+ицир, али мирно, као периодичан чиновник који зна да после пет
година мора до!и класа.
* 1то ли, ,о$е2 * рече опет казан'ија. * 5а-да..., та да... овде и нема 6урака... : лађа се
ва-да и не мо$е бобандирати2
)апетан !ути.
* )ога ви чекате2 * упита опет ,лагоје.
* ;ену9
* : ја сина9 <а%ен је.
Он се мало стресе, брзо стаде истресати скоро пуну лулу и поново је напунивши и пале!и
настави преко чибука.
* :ли лако, сасвим лако9 исао ми је %егов друг 4оле. Овде и овде9 * он руком показа
сасвим неодређено. најпре преко леве пле!ке, па онда ду$ целе десне ноге.
* Само га окрзло9 Отпуштен је ку!и из болнице да се поправи, па после у име ,ога опет9...
И треба... треба гонити пексијана9... Само нека нам је ,ог у помо!и9...
* : шта вам је син2 * рече капетан, почи%у!и учествовати у историји казан'ијиној.
* Мој син2 * )азан'ија9 =х, да видите како тај ради. > %ега рука, видите, овде деб-а него у
мене нога овде. 4а сам због ових оскудних времена продао све што сам имао * шта !е ми2 *,
само сам алат оставио. :ли док је %егових руку и алата, би!е нама двојици хлеба, па баш да
нас је и десеторо.
* (нам, знам * рече капетан *" али шта је он у војсци2
* > војсци2 ешак9 4ест, пешак9 4а увек ка$ем. ти, брате, ти би требало да си тоб'ија. 6и
би лепо могао пову!и топ. осле, оно кад груне * милина човеку чути9 :ли он хо!е у пешаке.
)а$е. ово вреди, * ако !еш на пушкомет, ако !еш за гушу9 Страх те погледати кад се на-ути.
6ај где удари, ту трава не ниче9
* : где је ра%ен2
* ,огами, не знам. &е знам * бадава9 исао ми је, истина, %егов друг 4оле, али ја сам
заборавио. Смешна имена тамо. =во писма9 > две борбе * у две...
Он извади сасвим масно и изгу$вано писмо из !урчета и предаде га капетану који га
понесе у руци да га прочита спрам све!е у механи.
>ђоше у механу с масним дугачким столовима, чађавим зидовима и од мува уп-уваним
сахатом. &а вратима која воде у авлију стоји написано облигатно #Сре!на &ова година# итд.#
а испод тога #Илија9 Сремчеви! 8? гро. од*раки#. &а среди таванице обешена лампа чки-ила
је, једва пробадају!и зраке кроз ве! сасвим црно стакло. &асред среде стајаше једна дрвена
столица са сламним седиштем и слом-еном и тако $ивописно испру$еном ногом као да хо!е
да се +отогра+ише.
)апетан седе на дугачку клупу крај прозора и поче читати врло замр-ано писмо. ,лагоје
склони најпре ону столицу, псују!и #што !е ово чудо овде#, седе после према капетану,
загрну рукав од !урчета и погледа по столу, хтевши се налактити. :ли се одједанпут, тр$е
виде!и по столу грдну, црвенкасту масну мр-у.
* =ј ти, море9 =, ово је баш преко јего9 @ледај ти, молим те. мало не покварих копоран9
0ујеш ти, бре, ходи овамо9 Обриши ово9
A
Однекуд из мрачног угла довуче се једно пр-аво створе%е.
* : шта је ово овако масно2 4е ли, магарче2
* а, механа је, мајстор*,лагоје, * рече пр-аво створе%е с толико непобитног разлога, да
се ,лагоје разгоропади.
* =, гле ти %ега9 Међер си ти неки мудрац9 а ва-да не седе сви%е у механи2
0италац !е се врло огрешити ако помисли да је ,лагоје какав чангризало, * бо$е сахрани9
Сада је он само у грозничавом ста%у од нестрп-е%а, па тра$и само себи занима%а. ристао
би он сад и да се бије, и да га бију * само да му прође време. &ије он, иначе, био баш ни врло
разговоран човек, и вечераш%е %егово управо напада%е на свакога кога сретне беше само
очајнички покушај да разагна чаму. (бог тога он опет јуриша на капетана.
* 4есте ли видели онога с ногом2
* )ога с ногом2
* 6а онога без ноге2
* )ога без ноге2
* 6а онога са штаком2
* )ога са штаком2
* Са штаком9 Онога што су му доктори одсекли ногу9
* : што су му одсекли2
* а, ка$у, хтео је да умре од ране што је добио на 4авору, па му онда одсекли ногу, па сад
иде без ноге... (ар ви не знате онога с ногом2
* &е знам * рече капетан * нисам га видео.
* а све проси пред црквом9
* Bм9
* >х, ,о$е9 * ,лагоје се стресе. * Овакав бадр-ак амо9 ,о-е би му било сто пута да је
умро9 : он ништа * $ив9 а још пуши9 &ишта му, ка$е, не шкоди9
* а дабогме9
* Само то ми се не допада што проси.
* а мора да једе9
* (нам9 :ли он кад је у рату изгубио ногу, треба да му се плати9 7епо да му ка$у. &а ти,
брате9 Bвала теби који си за нас пролевао крв, и таке ствари... 0овек је, у неку руку, то се
види * како да ка$ем2 * изгубио ногу, иде на штаци9 Сад %ему треба да једе, да пије. Bо!е,
богме, и лулу дувана... 0овек је...
)апетан се осети позван да објасни казан'ији поло$ај инвалида.
* 6о је лепо што је он за своју зем-у осакатио себе. :ли зато он не мо$е тра$ити сад да
буде саветник. 5идите. сваки онај који је пролио крв за своју зем-у треба да се рачуна у
сре!не, јер се оду$ио својој мајци, својој зем-и. Сваки је ду$ан својој зем-и, зем-а није
никоме ништа...
* =, знам и ја те ваше +илозо+ије9 (нам ја, ако !еш, и #зем-а јеси, у зем-у одитеши#9 :ли
дај ти, брате, штогод у $ива уста9 5идите. то је чисто..., како да ка$ем2..., то је страшно
погледати9 3овде одсечено, * а човек хо!е хлеба9 а сад зар да проси2 Мора9 &е мо$е да оре,
C
не мо$е да копа9 а још, мо$е бити, понекипут слабо што и напроси. ,ре, да је мени власт, ја
бих и знао шта бих радио9 4а бих лепо из ку!е у ку!у. >ђем, унутра седи газда и једе питу од
ораха. * #:, ти једеш пите2# * #4едем9# * #: је ли крв је+тинија од пите2 : камо ономе онде с
ногом2# * #: шта ме се он тиче2# * #Bа, не тиче те се, је ли2 3ај овамо, докторе9 4едан, два,
пет, * колико их треба9 3еде сеци9 Сеците му ноге овде9 4ок, не питам ја треба ли или не
треба. сеци ти само9 6ако9 Сад види како је ономе онде9 Bа синко9#
)апетан виде да се с ,лагојем не да објаш%авати у вишим регионима. Он се спусти ни$е.
* 6ако је, тако је9 :ли !е они и добити сви пристојно издр$ава%е из др$авне касе кад се
сврши рат. &емајте ви бриге9
* 6о, то, мој господине9 Само ако је то зацело и онолико колико треба, да не стоје опет пред
црквом и да не просјаче по вашарима. (ар кад би неко због мене изгубио само мали прст, па
ја... : овамо др$ава... Слушајте9... (ви$ди9
* &е зви$ди9 * рече капетан.
* 6а зви$ди, ,ог с вама.
,лагоје истрча наврат*нанос напо-е. Мало после врати се поку%ен.
* Мора бити да је неко вабио вашке. : има и угурсуза, па дувају и у к-уч. 6у пре, кад је
оно Срета ишао у ,еоград, а онај обеше%ак Ми!ин сакрио се за дирек, па пишти у к-уч. Сви
поскакаше, и сам начелник скочи9 осле се само вратише * и начелник се врати. сују онога
ко је свирао * и начелник псује, а не зна ко је9... 4а... О, брате, ја не знам што се то тако
задоцнила9 3а ли је то још кадгод било2 4е ли ти2 =ј, момче9 Bоди овамо9
Оно пр-аво створе%е помоли се опет.
* 4е ли се лађа још кад овако здраво задоцнила2
* &е знам * рече створе%е.
* &е знаш2 Смете%аче9 а шта ти онда знаш2 1та имаш за пи!е2
* Свашта9 * рече створе%е глупо се смеше!и.
* ијете ли ви ракију2 * рече ,лагоје окренув се капетану.
* &е9
И ја слабо... :ма шта да се ради сад2 0екај*де9... 4е ли то зви$ди2
>!ута и слуша.
* :ја... 3онеси ракије9 &е мо$е више ни да се пуши. 5е! ми срце поцрне од дувана9 и9 6а
ово некака шома. арна9 и, пи9
ошто истресе поли!, као да му очи мало о$ивеше и цео изглед доби мирне одсудности.
* :ла ми је и то лађа9 Сан!им она иде бр$е од кола9 3а је човек сео на каку му драго
мрцину * где би био досада9 иха9 1та велите, на добром ко%у2
Сви ко%ички о+ицири воле да говоре о ко%има, па ма то било и с калуђерицама. И нашем
капетану чисто сенуше очи. Он је извесно мислио на каквог араплију кад рече.
* (а осам сахата9
* (а осам, богами9 * рече ,лагоје коме је ова пристрасност ишла у рачун. * : ово је ве! које
доба9 3а сам ја само знао9... &его не бих га, опет, смео товарити на кола. Истина, %егов друг
4оле ка$е. лако је ра%ен, сасвим лако" али, знате, рана је, а ја бих %ега на кола9 =х, кака је
?
била у мог мајстора кобила9... =ј ти, слепи мишу9 3онеси још ракије... )обила као срна9 а
само овако савије главу.
Он изви руку тако јако, како би отприлике изгледао ко% са слом-еним вратом.
* :ма зар ти немаш бо-е ракије2 =ј ти, пупавче9 )а$и газда*3авиду да ја иштем ракије.
#3обре9# ка$и, #газда*,лагоје9#... Овако савије главу9 :ма ту требају руке9 3а пукну вуку!и9
Она кад трчи, па све овако, * он тури главу међD ноге * а ја др$и, др$и9 а напослетку, кад
ништа не пома$е, а ја у стог или у тарабу, у зид, где стигнем9 &ишта она под нагим богом не
види, само кад једанпут ухвати хук9 : ја у плот, па кад лупи главом, ја мислим оде до ђавола
и она, и ја, и кола, и све9 : оно ништа9 а после још иде мирно као буба9 :ли нико други
није умео с %ом као ја. )ал+а 5идак ишао једанпут по бакар на Саву, а она само овако * он
опет тури главу међD ноге и испру$и браду као да му је ђем у устима. * 5идак испусти узде,
па легне у кола, а она све преко чагр!а, па по јендецима, па трчи, па трчи, па трчи... (вони9
4елте да звони2 3а платим9
Он опет истрча напо-е, али кад се врати, на %егову лицу беше нестало нестрп-е%а, и
глупа веселост ливаше из очију на које, по изразу мојих зем-ака, ве! почи%аше цурити
ракија.
* )акав је то ко%, управо кобила9 Мајстор метнуо једанпут један сандук * овако оволики,
не знам шта је хтео9 : она. ђем на зуб, па овако9 а како је летела, онако у авлију9 : кола
закаче" па стра$%и точкови остану пред капијом, а мајстор у капију, а сандук %ега по глави, а
пред%и точкови код ора, а кобила пред ку!у, а ми да умремо од... од... :ма шта су ти одвугле
ове $игице2... 3ај једну $ишку9
)апетан га више не слушаше. /егове мисли беху далеко. чак у )%а$евцу. 6амо му је била
$ена код матере чекају!и да се ослободи бремена. :ли тада су тамо били и 0еркези. >$асне
комбинације севаше капетану кроз главу. Сва варварства која су починили ови -убимци
=вропе сликаху се $ивим бојама у %еговим мислима. : поврх свега стајаше десператна
неизвесност" јер откако је пошао у рат, само је два писма од $ене добио. > оба му писаше да
!е до!и чим се породи и дигне, али од послед%ег писма беше прошло ве! пет неде-а, а
6урци дошли на 6ресибабу, а 0еркези руше %егову ку!у и пале му посте-у на којој му мо$да
$ена ле$и. а ипак је он ишчекиваше. Има у човека једна $ица, ла$-ива као случај, па ипак
је зову #предосе!а%е#. )о год игра на лутрији, тај при сваком вуче%у има предосе!а%е да !е
добити, и никада се не чуди по свршеном вуче%у како га је преварило то предосе!а%е. :
удари ли само једном и на %ега слепа сре!а, он цео свет уверава да је знао да !е добити, јер
му се све бесе тако чинило и никако друкчије. И капетан 6анасије ве! тре!и пут узаманце
долази чак с позиције на лађу, с тешком муком измо-авају!и допуште%е од команданта, јер
му се све чи%аше да га данас не!е преварити слут%а. :ли ево баш у овај пар учини му се да
ни сама лађа не!е више до!и. Он постаде нестрп-ив као и ,лагоје. реврташе мисли да
просеје из %их оно што је црно. Оде у )%а$евац где се родио" уђе у своју ку!у, седе под орах
који је посађен онда када се капетан родио, а који сад на својој пери+ерији носи суве гране.
6у сахрани оца и матер, ту преко пута замилова девојку, ту уз ку!у однесе куму лимун и
позив на прстен. О, како му ту беше драго све. и стари орахов орман, и зар+ови отети од
неког турског паше у првом нашем устанку, искрхани ногари за кацом у подруму, и икона
светога &иколе с двокрилним и увијеним носом, налик на два пу$а, и +истан у сарачани, у
којем се %егова мајка венчала, и опет, опет, и поврх свега. весело, благо и пуначко лице
%егове $ене, и стид-ива нада да !е бити отац... и..., не, не мо$е бити9 6а, ако су и 6урци,
нису зверови9 Он се потр-а по челу хтевши разгнати ове мисли.
* Мајстор је, и богзна како, рад био да се о$дреби * настав-аше ,лагоје гледају!и
непрестано у место на коме је капетан још при почетку седео. * 3абогме9 4ер то је хала, није
ко%9 =, али тако...
E
)апетан га мирно слушаше, као ону шеталицу на сахату. &и она, ни ,лагоје нимало му не
сметаше да да-е настави своје мисли.
Опет је на старом месту. Опет пламте ку!е и по улицама ле$е нагрђене лешине...
6ек око поно!и он се извали на клупу крај прозора бацивши најпре још један поглед на
лампу која све слабије свет-аше и све грђе смрдијаше и на ,лагоја који хркаше туривши
главу међD ноге и пру$ивши обе ноге напред, као да др$и уздице.
(алуд се капетан мучио да сведе очи * сан %егов беху окупили 0еркези9 6ек у саму зору
као да мало придрема, али тад се зачу кроз мртву но! равномерно лупа%е точкова и
узвикива%е оних што мере воду с пред%ег краја ладе" па онда пишта-ка стаде будити
успавану послугу на станичној лађи. )апетан скочи" саб-а му се отиште и са звекетом лупи о
зем-у. И ,лагоје се тр$е.
* &е!еш, бре9 * рече он и као да поново повуче уздице и поново заспа.
)апетан истрча напо-е у све$е јутро. 4едва је дисао. &еизвесан страх владаше %име. Он у
трк дотрча до станичне лађе. 3окопа бачен алат с лађе која долазаше и стаде је ву!и себи. И
таман да заметне у$е на казук, а у гомили света опази једну $ену која изди$е више главе
дете у повоју. )апетан баци у$е момцима који се чудише %егову послу, занесе се и мало што
не паде у воду. И кад му $ена у оној тишми и гура%у паде на прси и предаде му сина, прво
сузе, па онда по-упци почеше падати на пуначко детенце које се нимало не срђаше на свог
досад невиђеног оца.
И $ена је плакала * то се ве! зна9 И друга једна постарија $ена иза %е * и без тога не иде9
И најзад и детенце отота%и.
Они брзо пређоше преко моста и склонише се у страну праве!и места другим путницима
који се гураше заједно са својим прт-азима, јер још не беше ниједног кочијаша ни носача.
)апетан хтеде много штошта питати $ену, али никако да отпочне" напослетку му се
одреши језик.
* Међер, ти си $ива9
Он је ухвати и сте$е за мишицу, као хтевши се уверити.
* И овај мали9 6и, ти, војниче9 : шта ти ја којешта нисам мислио9 ,о$е, ,о$е9
Он обриса лице рукавом и др$е!и дете настави.
* (нао сам, зацело сам знао да !еш до!и. 6ако сам баш у длаку рачунао. : нана2
6ек у тај пар он угледа ону стару $ену и потрча јој руци.
* Bвала ,огу, само кад сте сви $иви и здрави9 )ад је све добро9
Стара $ена бризну у плач.
* 3алеко смо од добра, синко9 Остадосмо без ку!е и ку!ишта.
)апетана као да нека ледена рука шчепа за срце али та рука исто тако нагло попусти, јер
он у исти мах опази како се преко !уприје кре!е један човек у простом војничком оделу, а без
десне ноге и леве руке,
* Fути9 * рече капетан с у$асом на лицу. ,рзо предаде дете $ени, па притрчи бога-у.
отхвати га руком испод мишке и помо$е му да закорачи једну греду која се била испречила
на мосту.
* 3а ниси ти, војниче, газда*,лагојев син2...
G
* 4есам, господин*капетане9 * рече војник састав-ају!и ногу и штаку и дотакнувши се по
војнички капе. :ли га штака издаде и он се придр$а за једну госпођу с кучетом и зембилом
која врисну и одскочи у страну.
* 6у ти је отац9 0екај да му ка$ем9
)ако беше тек зора и путници неодлучно стајаху на обали, то и нехотице сви обратише
па$%у овој сцени.
)апетан отрча напред у механу да пробуди ,лагоја. Свет се расклони у два реда пуштају!и
инвалида. красног, једрог момка, с мушким лицем и $алостивим осмејком око усана. Све
беше у %ега. и снага, и здрав-е, и лепота, и опет * ничега не беше9 Све личаше на разлупану
скупоцену порцуланску вазу.
Он пође полако напред. (а %им пристаде капетаница с мајком и дететом, па онда остали
свет, сви !уте!и као у неком свечаном спроводу.
> тај пар гологлав ,лагоје истрча из механе.
)апетан поскочи и дохвати га за руку.
* Стани9 Он је тешко ра%ен9 (драво тешко9
* )ако тешко2 )о то ка$е2... =во, ево писма9... /егов друг 4оле...
(верају!и на све стране, он протрча поред инвалида и заустави се на крају публике.
* а где је2
* 6ата9 * викну војник милостивно окре!у!и се на једној нози и подупиру!и се штаком. *
6ата9 6а ево ме9
,лагоје се као му%а брзо окрете. Стаде пред сина. @леда га, гледа * па онда тресну о зем-у.
&ико не миш-аше да иде својим послом. Сви прискочише, попрскаше га водом. 3ама с
кучетом и зембилом тури му некакве кап-ице под нос. ,рзо га повратише и дигоше на ноге.
Он се прво обриса од воде којом су га поливали, па онда загрли сина, али тако нагло као да се
бојао да !е му побе!и9
3уго га не пусти. : и кад се одвоји, он га гледаше правце у очи, не смеју!и никако
спустити очију доле где је некад нога била.
* Bвала ,огу, само кад си ти $ив9 Све !е опет добро бити. Ово, * он руком напипа штаку *
ово !е народ позлатити9 4е ли тако, бра!о2
Сви прискочише одобравају!и.
* =то ја, * рече капетан * ја први дајем... * он стаде претурати шпагове, али нађе само
неколико крајцара, * ја ево дајем сахат и ланац. &а9
* Bвала, господин*капетан9 * рече војник, исто онако поздрав-ају!и капетана. * 3р$и,
тата9 4а немам руке.
* =во и ја ти дајем моју !илибарску лулу. 5реди два дуката * рече Стево практикант.
* Bвала, бра!о9 3р$и, тата9
* =во ти да купиш дувана9 * рече Маринко магаза'ија и пру$и му неколико дуката.
5ојник, с муком придр$авају!и штаку, скиде капу и подметну је магаза'ији да тури у %у
новце.
* Bвала, бра!о. 3р$и, тата9
H
,лагоје узе капу у обе руке, метну у %у сахат, лулу и дукате.
&арод поче редом спуштати у капу. Међу путницима беше и бра!е <уса, са оном, како они
веле, #широком натуром#. Они немилице даваше.
5ојник се захва-иваше непрестано са. #хвала, бра!о9, хвала, бра!о9#, али му глас
постајаше све више и више загуш-ив. 6е две речи почеше добијати одсудан ритам, као у
слепаца на вашару, и он као да сад први пут осети са свом снагом непоколеб-ивог увере%а
да је бога- и просјак. И најзад просуше се тихе, крупне сузе, као мајска киша.
* @ле, гле ти %ега * рече ,лагоје. * (бог такDе ситнице плаче9 а шта ми је то2 4една нога9 =,
хеј9 Све !е то опет... * он умало не рече #нарасти#, али се опет устави. * Све !е то опет... :ма
је ли ти ја ка$ем да !е то све народ позлатити29
а онда уједаред и сам бризну у плач.
* : што !е ми све ово2
Он баци преда се капу с поклонима и као луд погледа у небо, као да одозго чека одговора.
* Bајдемо*те одавде9 * рече капетаница. * Овде је несре!а, а ми... * она погледа у обе ноге
своме му$у и у пуне обрашчи!е свога детета... * ми смо, хвала ,огу, сре!ни и пресре!ни9
6ада су одвели ,лагоја и сина с поклонима на каруцама у варош. Iуди добра срца чинили
су им донекле поклоне, али све се на свету огугла. Све избледи. и одушев-е%е, и -убав, и
ду$ност, и са$а-е%е, и не мо$еш га више познати, као ни 6опузова вранца који је некад
добијао сваку трку, а сад окре!е сухачу.
)апетан је опет озидао ку!у на истом месту у )%а$евцу. окрио је, истина, као што се
ка$е, хартијом, али му је $ена п весела, и синчи! здрав, и чупа га ве! за бркове. Jи ,лагоје је
још донекле говорио. #Све !е то народ позлатити9# осле је окренуо на. #Све !е то теби ,ог
платити9# &апослетку се пропије и ту скоро умре. : %егов син прима издр$ава%е из
инвалидског +онда и * проси9
Мо$ете му, ако !ете, уделити.
Ово је мој прилог9
1882.
Речник мање познатих речи и израза
:бонос * црно и врло тврдо дрво источноиндијског и а+ричког дрвета
а+екат * разјареност, јако узбуђе%е
а+ера * спор, догађај, сукоб
агресиван * насрт-ив, који напада
ајдамак * батина, то-ага
ајлук * плата, зарада
K
аков * бачва од EL литара
алас * рибар
алаук * зазјавало, ветрого%а
алеја * дрворед, шеталиште између редова дрве!а
алекција * овде. лекција
алилуј * узвик из црквеног језика Mхвалите ,ога9N
алс * као
аман * забога
амбар * $итница, зграда за зрнасту храну
анализирати * Mовде погрешно, мисли се.N електризирати
анасана * турска псовка
анатомски * који је у вези с науком о саставу и грађи $ивих би!а
анегдота * кратка заним-ива прича, обично о знаменитим личностима
анга$овати * запослити, заузети нечим
апликовати * применити, употребити
апсолутан * безуслован
араплија * ко% арапске пасмине
арија * ваздух" напев, мелодија
артески бунар * бунар с дубинским буше%ем зем-е, с дубинском водом
асистент * помо!ник
ашикова%е * забав-а%е, -убавно забав-а%е
ауторитет * поштова%е, углед, она.N који у$ива углед
,адија * велики суд за зејтин
балсам * врста мирисавог у-а
балзамичан * који је од балсама
бамбадава * бадава, бесплатно, Mовде.N без разлога
бандист * музикант, свирач
банкротски * што припада или се односи на банкрота, који је пао под стечај
бегенисавати * осе!ати -убав, наклоност, допадати се, волети, одобрити, изабрати Mдевојку и сл.N
безјак * букван, глупак
бобандирати * Mовде погрешно изговорено.N бомбардовати
боле! * са$а-ив, саосе!ајан
бу!ме * танка врпца од упреденог конца
буквар * MовдеN к%и$ица
бурш * Mовде.N студент, члан студентског удру$е%а MнемачкогN
Oагрије * корице
0агр!е * каме%ар, закрченост коровом, коров
чатлов * попречна греда на колима
чекме'е * кут-а, сандуче Mза новацN
чивит * плава боја
!алов * будалина, луда
!емер * ко$ни појас у коме се носи метални новац
!ирица * помо!ник, момче у слу$би код некога
P
!итајка * дугачка испрошивана памучна ха-ина
!улбастија * месо печено на зару
3ама * врста игре карата, слика на картама
дамар * било, удара%е куцавице, нерв
демонстровати * показивати, доказивати
десператно * очајно
деташовати * отцепити, одвојити, доделити
ди+ерентан * различит, неједнак" неравнодушан, заинтересован
дијагноза * утврђива%е болести
дијанисати * др$ати се, одолевати
дилбер * лепотан, драган
диспут * препирка, спор, расправ-а%е
дизгин * каиши од узде који се др$е у рукама
дромбу-а * врста малог металног музичког инструмента
дуел * двобој
дуелисати * делити двобој, водити двобој
дулчинеја * Mподсмеш-иво.N драгана
дурунга * батина
двор * Mовде.N двориште
Qе+ердар * врста пушке
'емадан * врста прслука Mнародна нош%аN
'убе * дуга гор%а ха-ина без рукава
=ксцес * испад, преступ, изгред
експлоатисати * Искориш!авати
екстаза * занос, одушев-е%е
еквилибр * равноте$а
еластичан * растег-ив, покрет-ив, гибак, витак, окретан
ем+атично * заносно, узнесено, наглашено
епитет * украс у говору
еспап * роба, материјал
Rагота * дрвен дугачки музички инструмент
+амилијаз * слу$ите-
+армазон * слободан зидар, члан друштва слободних зидара
+аталитет * зла коб, несре!ан случај
+аталист * који верује у судбину
+ермен * врста кратког мушког прслука
+ес * врста капе црвене боје и с ки!анком
+иргаз * прут
+истан * врста $енске ха-ине
+унта * мера за те$ину Mпола килограмаN
+уриозно * бесно, безумно
@алантан * услу$ан, углађен, тин, -убазан
галичати * голицати, дра$ити
8L
гатка * кратка прича
газија * јунак
гејак * се-ак, неотесанко
генијалан * уман
гестикулисати * махати рукама, главом, раменима
грдан Mгрдна чутураN * Mовде.N велики
гриликати * голицати
гро * главни, ве!и део
Bарбија * шипка којом се пунила мала пушка
хероичан * херојски, јуначки, витешки
хич * ништа, нимало
химера * варка, самообмана, опсена
хоризонат * видик" мо! схвата%а
хват * мера за ду$ину Mшест стопаN
Идилски * што се односи на идилу, као у идили Mсличици којом се приказује задово-ан $ивотN
идол * замиш-ено натприродно би!е, опсена
или'ар * ко ради у или'и Mба%иN
имерзион * потапа%е, заг%урива%е
импозантан * који улива поштова%е, осваја -уде
инди+ерентност * равнодушност, неосет-ивост
интензиван * силан, напрегнут
интерпретисати * тумачити, објаш%авати, представ-ати
интимност * присност, срдачност
интрига * сплетка, смут%а, заплет
Интригант * сплеткар, смут-ивац
ироничан * подруг-ив, подсмеш-ив, зајед-ив
иронија * подсмева%е, +ино подругива%е, заједа%е
издрачити се * издерати се
4абогме * дабоме
јако * сад
јармац * прекоруђе на колима о коме висе $дрепчаници
4атаган * врста старинске криве саб-е
јаваш * лагано, полако
један по 4едан * Mовде.N међу најбо-има Mједан за једногаN
јекмег'ија * хлебар
јуноша * млади!
)ал+а * занатлијски помо!ник
калочине * обу!а за блато
камерални * који се односи на др$авне +инансије
катана * војник ко%аник
казначеј * благајник
казук * колац, метални или камени стуби! Mо који се хвата бродN
кеви- * охол момак, особе%ак
88
кларинет * врста +лауте Mдрвени музички инструменатN
клопа * врста игре карата
кокетан * леп, красан, удешен, укусан
кокица * $ишка од згорела дувана из луле
комбинација* састав, спаја%е, везива%е појмова, мисли
комендија * комедија, шала
ком+ор * угодност, удобност
конђа * $енски убрадач
контракт * уговор, споразум
контраст * противност, супротност
контура * скица, нацрт, опсег
конзисторија * духовни суд
кор * тело, целина, друштво
кореспондент * дописник
крајина * Mовде.N рат
кр'алија * турски хајдук прошлих времена
крнде- * Mовде.N мали пишто- Mс подсмехом, подруг-ивоN" ломатак
кура$ * храброст
куртоазија * отмено понаша%е, витешко опхође%е
7аик * светов%ак, невичан, неискусан човек
лајтнант * поручник
лакерда * врста рибе
ламентација * тугова%е, оплакива%е, рида%е
ламентовати * јадиковати, туговати, ридати
лецедер * продавац особитих колача на вашарима и сл.
легиштер * писа-ка, кри$у-а
либаде * врста $енске народне ха-ине широких рукава
лицеј * врста старе сред%е школе
лу+т * ваздух
лимунација * Mпогрешно од илуминацијаN, освет-е%е, свечано освет-ава%е
лотре * лестве, даске са стране у колима
Мачка Mна колимаN * кочница на колима
мађионички * чаровит, што се односи на мађију
малтретисати * мучити, злостав-ати, рђаво поступати
мандолина * музички инструмент налик тамбури
маневар * рукова%е, начин поступа%а, смицалица
масарош * слу$беник који води масу
мензура * рана" двобој саб-ама
миндерлук * диван, врста со+е
мистериозан * тајанствен, загонетан
модус вивенди * начин $ив-е%а
монета * новац Mособито ковани новацN
монотоно * једнолично, досадно
8A
морокош%а * гвоздена плочица на дрвеној мочици
мосур * дугачка цев од дрвета или трске
мото * гесло, језгровита мисао Mстав-а се испод наслова списаN
мо$даник * клин на колима који др$и наплатке
муштулук * дар гласоноши за добру вест
муза * боги%а и заштитница учености и лепих вештина грчке митологије
&а+ора * осве!ен хлеб у православној цркви.
напон M$ена у напонуN * снага, сила
на спасе%е * поздрав у наздрав-а%у
натура * природа
некоординован * несређен, недоведен у ред, нескладан
нурија * парохија, област слу$бе једног свештеника
Обдукција * отвара%е и преглед мртваца ради утврђива%а узрока смрти.
обеселити * овеселити
обоци * минђуше, наушнице
облигатан * обавезан
оцат * сир!е
окулар * очно стакло, стакло у догледу окренуто оку
орјентисати се * сна!и се, усмерити се, упознати се с нечим
осор-ив * осоран, прек, пргав
отлукана * стрелиште
отота%ити * почети плакати
отпут * одједном, одмах
ачалуци * до%и део ногавица на чакширама
пајташ * друг
пандишпа% * врста слатког печеног теста.
пансионат * завод васпитни пар * час, тренутак Mу тај пар * у тај часN
парчетарити * радити на комад
патетично * дир-иво, потресно, достојанствено
патриотство * родо-уб-е
пеленгир * мушке вунене га!е до испод колена
петачка * петаки%а, петорка Mшто хвата пет ока и сл.N
петрахиј * део одеде православних свештеника
пијаца * трг
пикантан * духовит, заним-ив, примам-ив
пјесковница * кутија с песком за посипа%е рукописа Mместо упијачаN
плајваз * писа-ка
пластичност * виткост, гипкост" сликовитост, очигледност
плаштаница * покривач свете трпезе у цркви
плета * цванцика Mстари новацN
плетеница * врста хлеба облика плетенице
побабити * породити, бити бабица
полелеј * полијелеј, све!%ак с у-ем
8C
помпа * сјај, раскош, сјајна свечаност
потенцирати * дати мо!, овластити, пове!ати
позиција * поло$ај, ратни поло$ај
прангија * врста малог топа, топчи! из кога се пуца о свечаностима
преко јего * преко мере, превише
пресамитити * предвостручити, нагнути се
принцип * начело, извор, основна мисао
пусат * ору$је" опрема
пушчал * ки!анка
<ацки * српски Mпогрдно за СрбеN
рахат * лако, удобно, мирно
ре+лекс * одблесак, одсјај
регион * област, предео, подручје
рехав * проређене длаке, косе, обрва
религиозан * побо$ан
рендез воус * место састанка, збориште, састанак
респект * поштова%е, обзир, призна%е
реституисати * успоставити, накнадити
резон * разум, узрок, право
ритам * одмерено крета%е, диза%е и спушта%е гласа
ритер * витез, племи!
ројта * реса
романтичан * $ивописан, с пуно дра$и, измиш-ен
роткве9 * Mовде у подсмеху.N којешта9
руба * кошу-а
Салто мортале * вратоломан скок при коме се скакач у ваздуху преврне, смртни скок
сан!им * тобо$е
сарчана * шупа, оде-е%е у коме су старе ствари
сара+ * ме%ач новца
сатис+акција * задово-е%е
сцена * позорница" призор, појава
секундовати * пратити у пева%у или свира%у
сентименталан * осе!ајан, осет-ив
силај * паш%ача, ко$ни опасач у који се ме!е пишто-
симпатија * наклоност, -убав
систем * Mовде. систем микроскопаN тип, врста
скамија * клупа, школска клупа
скунаторити * сте!и, скупити с муком, саставити нешто мало
снага * Mовде.N тело
снурати * осипати
солидан * Mовде.N озби-ан" чврст, постојан
сомун * врста пшеничног хлеба
соната * састав за клавир
8?
сондисати * испитати, припремити терен
срчаница * део у колима за који је утврђена руда.
стогубо * стоструко
сухача * млин за ко%ску снагу Mкоји ко% окре!еN
1арампов * шанац
шаркијаш * који удара у шаркију Mинструменат са две $ицеN
ше!ерлема * слаткиш, посластица од ше!ера
ши-бочити * стра$арити
шома * слаба ракија
шор * махала, улица
6акум * прибор Mкухи%ска опрема, за ка+у и сл.N
тапета * !илим, прекривач зида MтканинаN
тарница * ве!а кола
театор * Mовде.N призор Mпрема театар * позориштеN
тоалета * оде!а
тозлуци * доколенице
транболос * опасач од свиле, широк шал за опасива%е
транспарент * оглас, крилатица, поздрав и сл. на разапетом папиру или платну
трап * пред%и и зад%и трап на колима" ом су на осовини, за пред%и је причврш!ен јармац с пред%е стране, а за овај
обешени $дрепчаници
тунос * туниски +ес
ту%ез * тупавко, замлата
>дарити * заударати, мирисати, смрдети
ункаш * пред%е облучје на седлу
упропнице * упропа%, пропи%у!и се
ушинути * уганути
узаманце * узаман, узалуд
узарумити се * узјогунити се, бити !уд-ив Mза ко%аN
5ариво * Mовде. вариво у срцуN мука, ватра, горе%е, -убав вашка * псето вересија * новац дат на почек, кредит, повере%е
вергл * музички инструменат у који се свира окрета%ем руком
вертхајмовица * врста челичне касе
везикатор * врста мелема MлекаN за привија%е
во%а * смрад, те$ак мирис
(ар+ * метални та%ири! на коме слу$и шо-ама црна ката
заира * храна, резервна храна
зајаприти се * зајапурити се, зацрвенети се, успламити се
здраво * веома Mздраво волимN
згеба * пату-ак, човек неугледна раста
золу+ * зулу+, пуштена коса поред ува низ образ, увојак
;дрепчаник * дрво које је обешено о јармац а за %егове крајеве ухва!ен хам својим крајевима конопца
$игица * 1ибица, палидрвце
$урнал * дневник
8E

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->