OGLEDALCE

U~estvuvaat: zajak, ververi~ka, ptica, dve golemi me~ki, dve mali me~iwa PISATELOT: Na edna {irinka vo {umata le`elo edno ogledalce. Koj go izgubil ne se znae: mo`ebi ov~arot koj ovde pominal so stadoto, mo`ebi lovecot koj ovde prilegnel da se odmori, mo`ebi deca koi edna{ bile ovde, koj bi znael? Ogledalceto le`elo i na nego se ogleduvale sega grankite, sega neboto, pa sonceto, pa oblakot... ZAJAKOT: (Go zema ogledalceto od trevata i se ogleduva vo nego.) O, pa toa e mojata slika! Samo ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil! VERVERI^KATA: (Skoka od drvoto.) [to e toa {to si na{ol! ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika. Samo nikako ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil. VERVERI^KATA: Te molam, daj mi da ja vidam! (Se ogleduva vo ogledaloto.) Zajaku, pa zar ne gleda{ deka toa e mojata slika? Eve pogledni podobro! ZAJAKOT: Hm! Ti ne si pri sebe! Zar ne gi gleda{ moite ubavi i golemi u{i na ovaa slika? PTICATA: [to se karate? ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika, a ververi~kata tvrdi deke e nejzina! Sigurno vidot ne i e vo red! VERVERI^KATA: Mojot vid e vo najdobar red, no vo zaja~kata glava ne{to se mati koga mo`e da tvrdi ne{to {to ne e. Toa e mojata slika, eve pogledni i ti ptico! PTICATA: Eh, e ba{ i vie dvajca ste mi bile pametni! Kako mo`ete da se karate, koga ova e mojata slika? [to vi e vam? Zar ne gledate klun na ovaa slika i dali nekoj od vas ima klun? ME^KATA: [to se slu~ilo? [to e taa vikotnica?

ZAJAKOT: Jas ja najdov svojata slika, dojde ververi~kata i tvrdi deka e nejzina, a potoa i pticata veli deka toa e nejzina slika. Eve, pogledni ti medo! ME^KATA: Ha, ha! Pa vie se karate za mojata slika! Toa e mojata slika i ja nosam vo svojot dom! (Izleguva nosej}i go ogledaloto.) ZAJAKOT: ^udno! (Izleguva.) VERVERI^KATA: Uh, uh! (Izleguva.) PISATELOT: I taka medo zaminuva vo svojata ku}a. Tamu go do~ekale negovata sopruga-me~ka i nivnite dve me~iwa. „Gledajte” - vikna vedna{ od pragot! „Ja na{ol zajakot mojata slika na trevata vo {umata, pa nastanalo karanica me|u nego, ververi~kata i pticata. Sekoj od niv tvrdi deka slikata e negova se dodeka ne dojdov jas i ne vidov deka slikata e moja. Eve, poglednete i vie! ” Gleda negovata sopruga-me~ka i veli: „Pa se razbira toa e me~kina glava! ” Gledaat me~iwata i velat: „Toa si ti tato koga si bil mal kako nas!” „Taka e, taka e! Vie ste u{te mali pa vi se gleda smaleno, no se gleda deka ste pametni na mene”, re~e me~kata i go zaka~i ogledalceto na yid.

PRIKAZNA ZA TRITE ME^KI

Ima{e edna{ tri me~ki: edna golema me~ka - tatkoto me~ok, edna ni golema ni mala - majkata me~ka i edno ubavo male~ko me~e - deteto. Tie `iveeja site zaedno, vo edna me~kina ku}i~ka vo gorata. Vo ku}i~kata ima{e tri stola: eden golem i {irok stol - za tatkoto me~ok, eden stol ni golem ni mal - za majkata me~ka i eden male~ok i ubav stol - za deteto me~e. Tamu, vo ku}i~kata, ima{e i tri kreveta: eden golem i {irok krevet - za tatkoto me~ok, eden krevet, ni golem ni mal - za majkata me~ka i edno malo i ubavo krevet~e - za deteto me~e. Edno utro majkata me~ka napravi ~orbi~ka za pojadok. Taa napolni edna golema i dlaboka ~inija za tatkoto me~ok, edna ~inija, ni golema ni mala - za majkata me~ka i edno male~ko ubavo ~ini~e - za maloto me~e. No, ~orbi~kata be{e mnogu topla za da se jade vedna{ i trite me~ki izlegoa na pro{etka vo {umata. Toa utro edno male~ko devoj~e, so zlatna kosi~ka, se {eta{e vo {umata.Toa dojde do ku}ata na trite me~ki, ~ukna na vratata: ^uk, ~uk, ~uk! Nikoj ne i odgovori . I taa si vleze sama. Devoj~eto vide tri stola i bidej}i be{e umorna, saka{e da sedne. Golemiot stol be{e mnogu tvrd. Stolot {to be{e ni golem ni mal - be{e mnogu mek, a maloto stol~e be{e tokmu kako {to treba. No koga devoj~eto so zlatna kosi~ka sedna na nego, toa se skr{i na par~iwa. Na masata devoj~eto so zlatna kosi~ka ja vide ~orbi~kata.Toa be{e i gladno i `edno. Vo golemata ~inija ~orbi~kata be{e mnogu topla.

Vo ~inijata ni mala ni golema,~orbi~kata be{e skoro studena, a vo ubavoto male~ko ~ini~e, taa be{e tokmu kako {to treba. Toga{ taa ja izede celata. Potoa devoj~eto so zlatna kosi~ka vleze vo drugata soba. Tamu vide tri kreveti. Nemu mu se spie{e i toa go pofati golemiot i {irok krevet, a toj be{e mnogu tvrd. Krevetot {to be{e ni golem ni mal be{e mnogu mek. No ubavoto male~ko krevet~e be{e tokmu kako {to treba. Toga{ devoj~eto so zlatna kosi~ka legna, gi zatvori o~ite i zaspa. Familijata od trite me~ki se pro{eta niz {umata i se vrati doma. Koga vlegoa, tie zabele`aa deka nekoj doa|al vo ku}i~kata. „Hum!” - re~e tatkoto me~ok, so svojot debel i silen glas. „Nekoj sedel na mojov stol.” „Da” - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Nekoj sedel na mojot stol!” „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto male~ko i slabo glas~e. „Nekoj sedel na moeto stol~e i go iskr{il na par~iwa.” Potoa ... tie poglednale na masata. „Da, i od mojata isto!” - re~e majkata me~ka. „A mojata e sosema izedena!” -re~e maloto me~e. Toga{ trite me~ki trgnaa na spiewe. „Nekoj legnuval na mojot krevet!” - re~e tatkoto so svojot golem i silen glas.” „Nekoj legnuval vo mojot krevet! “ - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto tivko glas~e. „Nekoj legnuval na mojot krevet i vo nego sega spie! “

Toa be{e mnogu ispla{eno. budej}i se. Raska`uva~ot: Do{la baba Meca i se fatila za dedo Medo. Dedo Medo: Babo Mecano. rastela i porasnala mnogu golema. baba Meca.„O!” . doa|am dedo. dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! . Kru{ata rastela. Na esen. doa|am! Raska`uva~ot: Taka se fatile: Mi{ko za baba Meca. dedo Medo. baba Meca za dedo Medo . babo Mecano. grankite nate`nale od zreli kru{i. me~eto Mi{ko i ververi~kata Caca. doa|am vedna{. skokna niz prozorecot i silno zatr~a kon svojata ku}i~ka. Baba Meca go viknala na pomo{ vnukot Mi{ko. posadil dedo Medo kru{a. kru{ata ne se korne. I trite me~ki dolgo go gledaa od prozorecot i nikoga{ pove}e ne go vidoa vo svojata ku}i~ka vo {umata. dojdi da ja iskorneme kru{ata! Baba Meca: Eve. Do{ol dedo Medo na pomo{ ja i viknal baba Meca.izvika devoj~eto so zlatnata kosi~ka. dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! Me~eto Mi{ko: Eve. kru{ata ne se korne. Navamu-natamu. Me~eto Mi{ko: Verver~ke Caco! Ververi~ke Caco. doa|am babo . Baba Meca: Me~ence Mi{ko. Natamu-navamu. DEDO MEDO I KRU[ATA Lica: Raska`uva~. a toj za kru{ata. nikoga{ pove}e. a toj za kru{ata. Raska`uva~ot: Posadil.

Raska`uva~ot: Taka. Te molam ververi~ke Caca. a vie }e gi sobirate i }e gi redite vo ko{nica. a nie }e ti pomogneme da sobere{ mnogu orevi. site zaedno gi obraa zrelite kru{i bez da ja kornat kru{ata. a dedoto zajko go korne golemiot morkov. . `eladi i pe~urki za na zima. da gi obereme zrelite kru{i. orevi. Ververi~kata Caca: Navistina vie me~kite ste neznajkovci. Te povikavme Me~eto Mi{ko: Dedo mi posadi golema.) Pa. Zo{to da ja iskornete kru{ata koga mo`ete da gi oberete zrelite kru{i. Site iskorna.Ververi~kata Caca: (Doa|a ovde!? i se ~udi. Potoa me~kite i pomognaa na ververi~kata Caca da sobere `eladi. Potoa site zaedno }e gi odneseme doma vo pe{terata. {to pravite vie kru{a. Taa porasna se rodija zreli kru{i. Dedo Medo: Pa nie ne sme go znaele ova. a drvoto kru{a }e si ostane da `ivee i ponatamu. no kru{ata ne se da ni pomogne{. le{nici. le{nici i pe~urki za na zima. obereme kru{ite. Ovaa esen ni Dojdovme da ja iskorneme i da gi kornevme zaedno. Idnata godina }e rodi pove}e kru{i i poubavi kru{i. Ververi~kata Caca: Jas i Mi{ko }e se ka~ime gore i }e gi bereme zrelite kru{i. Nie gledame deka sekoja esen dedoto ja korne golemata repa. pregolema.

Vleguva petelot. Odedna{ topkata skoknuva visoko i pa|a zad ogradata. Ma~eto: Mjau! Zo{to pla~e{? Petelot: Topkata na Zoran padna vo drugiot dvor. Zoran si igra so topka.Toj se ka~uva na klupata. a-a. klupa. Vo toj moment vleguva ma~eto i gleda za~udeno). Mu ja pobarav. yirka niz ogradata i vika. .a?! (Po~nuva da pla~e. gluv li si!? (Nikakov odgovor. ograda. Ma~e .) Daj mu ja topkata. yirka niz ogradata. daj mu ja topkata na Zoran! (Nikakov odgovor. Eden ~i~ko mi ja zede. [arko (Dvor.) Zo{to ne ni ja dava{ topkata. a toj ne mi ja dava! Petelot: Taka li e? Po~ekaj.VOL[EBNIOT ZBOR Kukli: Zoran-dete .)^i~ko. Eden ~i~ko ja zede i ne ni ja dava.) Petelot: Zo{to pla~e{ Zorane? Zoran: Topkata mi padna vo drugiot dvor. ja }e ja pobaram! (Se ka~uva na klupata.Sednuva na klupata do Zoran. Petel .) Daj mi ja topkata koga ti velam! (Po~nuva da pla~e.) Zoran: Ej. ~i~ko daj mi ja topkata! (Nikoj ne odgovara. Prase .

}e se slu~i ne{to lo{o.) [to? Ne ~uv {to re~e! (Nikoj ne odgovara. ta decata ne mo`at da zaspijat. {to e li~no moja.) ^i~ko daj mi ja mene topkata! (Nikoj ne odgovara.) Daj ja topkata-a-a! (Po~nuva da tupka so {epite i da pla~e.) Site: Daj mi ja topkata-a-a-a! [arko: (Vleguva tr~aj}i.) Site: Kakov vol{eben zbor? [arko: Pa. Ajde. pa }e ti ja dade tebe! Petelot: Naprazno }e bara{! Ma~eto: Da ne misli{ deka toj pove}e }e te slu{a tebe od nas? Praseto: A mo`ebi ~ovekot e gluv!? . Ma~eto: (pla~ej}i) Na Zoran topkata mu padnala vo drugiot dvor.) Ej. ~i~ko. Kakov e toj koncert! Tolkava vreva ste krenale. Gruv. sega jas }e mu ja pobaram. mene sigurno }e mi ja dade! (Se ka~uva na klupata i vika.Ma~eto: Ne mo`e toj mene da ne mi ja dade! (Se ka~uva na ogradata. Eden ~i~ko ne saka da ja dade-e-e! Praseto: Zatoa li ste dignale tolkava vreva? Eve.) [to e ova {to se slu~ilo ovde? Sekoga{.) Daj mu ja koga ti velam. so grb kon publikata. gruv. Zo{to pla~ete? Praseto: Topkata na Zoran padnala vo drugiot dvor. a tuka site pla~at po topkata. Mu ja barame. taa topka e na na{iot Zoran! Daj mu ja! (Nikakov odgovor. Zoran: Toj ne mi ja dade mene. zar ne go znaete?Jas }e se obidam da ja zemam. pla~ej}i vo eden glas. Praseto (Vleguva tr~aj}i zadi{ano). da se obideme site! (Ka~eni na klupata. Zoran i petelot se pridru`uvaat). gi gleda eden moment.) Decata treba da mi spijat. Zoran pla~e! Mjau! (Nikakov odgovor. Eden ~i~ko ja zel. gruv. a toj ne ni ja dava i tolku! [arko: Taka li? A mu go rekovte li vol{ebnoit zbor? (Site se vrtat kon [arko. koga me nema. navednati na ogradata.

Zoran: (Skoknuva radosno. eve ja topkata! Ma~eto: Najposle. bre. koj e toj zbor? [arko: (Se vrti kon publikata.)^i~ko dajte mi ja topkata .. Go pratile dedo na planina. lo{ dedo bre. navistina. . razbravte li koj e toj zbor? Da! Vol{ebniot zbor e „Molam”. Praseto: (Se vrti kon [arko. (Se ka~uva na klupata.[arko: ]e vidime.) Zo{to tokmu tebe ti ja vrati? [arko: Mi pomogna vol{ebniot zbor. bre. Ve molam! (Odedna{ topkata skoknuva. Me~kite da go izedat. obidete se i vie. Me~kite da go izedat. pred klupata). lo{ dedo bre. Zoran: Pa. Eh. pa }e se uverite! (ZAVESA) Narodna pesna Go pratile dedo na planina. deca.. Eh.) Eve ja! Petelot: Da.) Vie.

bre. nemiena i ne~e{lana. krpata go grebela liceto! Ne~ista. kopriva i petle. sivata sviwa. drugoto . sviwa. I koko{kite ne sakaat da se sretnat so nea. se krie vo grmu{kite.ubavo oble~eno i so is~e{lana kosa). Ku~eto i ma~eto begaat koga taa }e im se pribli`i. NE^ISTA RU[KA (Teatar so senki) FIGURI: Dve devoj~iwa (ednoto . bre. lo{ dedo bre. Polna mu torba so me~iwa.) . (Na scena vleguvaat Ru{ka i sviwata. pa nikoj ne ja saka. A i Ru{ka ne gi saka ~istite deca i `ivotnite. Bega od niv i {eta sama po nivite. Eh. lo{ dedo bre. e`.neuredno so ne~e{lana kosa. Ete go dedo kaj ide. pol`av. Kaj potokot e nejzinataa dobra drugarka. A taa sekoga{ ja fali. Eh.Ete go dedo kaj ide. 1 Slika RASKA@UVA^OT: Ru{ka ne saka da se mie: studena bila vodata! Bega od ~e{elot: ja kornel kosata! Go mrazi sapunot: {tipel vo o~ite! I s# taka: ~etkata bockala. grmu{ki i poto~e. SCENA: Poljanka so cve}iwa. Polna mu torba so me~iwa. majka. igra vo kalta kraj potokot. decata ne igraat so nea.

Za Ru{ka razbraa i `ivotnite po nivite i po grmu{kite. Samo Ru{ka nikoga{ ne ja ~ula. Eden den petelot Crvenko-Zdrvenko ispea za Ru{ka vakva pesna: PETLETO: Ku-ku-ri-gu-u-u! Za da ne se ~e{la. da ti re~am: sapun sakam da ti bidam. da si poigrame vo kalta! Grugru! RU[KA: Eve me. tamu dru{ka taa ima: debelata siva sviwa {to le`i vo kal. tebe Ru{ke da te vidam. ti so mene da go trie{! . od majka se Ru{ka krie. Kaj potokot mal. I edna{. daleku od site. vo nivata. mie. Kako da ja ~ue koga sekoga{ e sama. doa|am! SVIWATA: Ti si Ru{ke najubava od site devoj~iwa! RASKA@UVA^OT: Na Ru{ka i se dopa|aat ovie pofalbi i se trudi i taa da bide kako debelata siva sviwa. Koga lice }e si mie{. Ru{ka go sretna pol`avot Vle~ko. RASKA@UVA^OT: Pesnava site ja nau~ija i site ja peat. Da te vidam. gi krena visoko rogovite i izvika: POL@AVOT: Sedum dena jas se vle~am.SVIWATA: Gru-gru! Ela Ru{ke. Toj se izraduva koga ja vide.

za{to be{e upla{en od brzite ~ekori.RASKA@UVA^OT: Se strese Ru{ka koga gi slu{na Vle~kovite zborovi. RU[KA: Lele mamo! Lele mila mamo! RASKA@UVA^OT: Majka i go ~u nejzinoto pla~ewe i brzo izleze od ku}ata. kako perce jas sum lesna }e ti bidam krpa ~ista! RASKA@UVA^OT: Koga go slu{na ova Ru{ka. celata rastreperena. glasot E{ko-Me{ko se odvitka. Ru{ke. kako da stapnala vo ogan. ja krena svojata mala dolgnavesta glava i veselo re~e: E@OT: Jas sum E{ko bocliv Me{ko! Poln grb tenki bocki nosam. koga i go slu{na. tr~a i piska.Tr~a. of!” . dolgo se trese{e. kako ~e{el.zastenka Ru{ka i od bolka sedna na zemja i po~na da gi ~e{a nozete. zemi me so tebe Dru{ke. stana brzo i potr~a doma. da ti slu`am. Koga si pomisli kako po liceto i te~e ligava pena od pol`avot i kako negovite rogovi se lepat na nejzinote obrazi. „Of. tr~a kolku {to mo`e. Ispiska silno i potr~a brzo. Mnogu sakam so tebe da dru`am. za tvojata crna kosa. of. olcka{e i niz solzi govore{e: . Nozete vedna{ i se vcrvea. A Ru{ka. No. A koprivata se zani{a i prozbore. ja skri svojata glava vo maj~iniot skut. so polno crni dolgi igli. KOPRIVATA: Iskorni me mene Ru{ke. Ne pomina ni desetina ~ekori. a so bosite izvalkani noze zgazi vo koprivata {to raste{e vo senka.Toj be{e sklop~en kako topka. Dolgo. Vo tr~aweto za malku }e padne{e vrz e`ot E{ko-Me{ko. se zgrozi i po~na da bega. RASKA@UVA^OT: Se ispla{i Ru{ka u{te pove}e koga si zamisli kako e`ot se ka~il na nejzinata glava i i gi zabil svoite ostri bocki vo ne~e{lanata kosa.

ne begaa od nea ~istite doma{ni `ivotni i site velea: „Ru{ka e mnogu ubavo devoj~e”. (Povtoruva nekolku pati. se svrti brzo i otide kaj drugite deca. Ja zasakaa decata.i odgovori Ru{ka. Ne pla~i mila Ru{ke! RASKA@UVA^OT: Se smiri malku pa potoa i raska`a na majka si za s# {to stana denes na nivata. le-le-e! RASKA@UVA^OT: Majka i se ~ude{e na nejzinite zborovi i samo ja gale{e ne`no po grbot. ~ista i ubava. RU[KA: Da me mie{ mamo. O. Samo sviwata naluteno gruvna koga ja vide takva. Gru-gru! RASKA@UVA^OT: „Za tebe i ne sakam da su ubava!” . SVIWATA: Sega Ru{ke ne si mi ubava. . sakam sapun i voda ~ista. ne te dava na tie gnasni ne~isti `ivotni. MAJKATA: Ne te dava mama.RU[KA: Ne sakam mamo pol`av da me mie. Sakam i jas da bidam kako site deca. da me ~e{la{ i da me bawa{.) RASKA@UVA^OT: I od toj den Ru{ka be{e sekoga{ izmiena. Ne sakam e`ot da me ~e{la i koprivata da mi bide krpa ~ista. is~e{lana.

bez ~evli si odam jas! (Pesni~kata se povtoruva nekolku pati. Ma~eto: Sladoled prodavam.) Ma~eto: Kasni si me~e. od jagoda sladoled! Me~eto: (Se svrtuva kon ma~eto. Me~eto: Nema ve}e stud i mraz. Kolku saka{? Me~eto: Daj mi go celo sanda~e. prijatno! Mojot sladoled e vkusen! Me~eto: ^udesen sladoled! @alam {to e malku! Mo`am da izedam pet takvi porcii.) . (Go otvora sanda~eto. Zemi si go sanda~eto i parite! (Me~eto stanuva. Izleglo me~eto da se pro{eta.BOLNOTO ME^E Raska`uva~ot: potskoknuva i pee. ~okoladen. Me~eto odi kon ridot. {lapka od zadovolstvo i jade sladoled od sanda~eto. daj mi sladoled! Ma~eto: ]e ti dadam. a ma~eto si go pribira sanda~eto i si zaminuva. Zabele`alo deka kon nego ide edna ma~ka {to prodava sladoled.) Raska`uva~ot: Sednalo me~eto na trevata da se odmori. sladoled! Koj saka sladoled? Mle~en. ja stava muckata vo nego. Odi.) Molam.

me~e! Da ozdravi{ brzo! ]e dojdam da te vidam! (Zaminuva. ne mo`am da stanam! Zaja~eto: Jas }e ti pomognam.) Le`i mirno.) Do gledawe.) [arko: Ka`uvaj me~e.tu”.) Ne pla{i se. me~e! ]e te odnesam vo bolnica. me~e! Me~eto: Do gledawe. Me~eto stenka od bolki). {to te boli!? Me~eto: Grloto me boli! . mnogu jadev. Zapira i sviri u{te posilno: „tu. (Zaja~eto i [arko mu pomagaat na me~eto da legne na krevet. Stanuvaj! Me~eto: Oh . se razbolev! Sigurno od sladoledot. (Legnuva i stenka. A me~eto. tu!”.Tamu brzo }e te izlekuvaat. bez ~evli si odam jas! [to mi stana? Studeno mi e (ka{la).) Nema ve}e stud i mraz. (Zaja~eto i me~eto izleguvaat od avtomobilot i im se pribli`uva doktorot [arko. Zaja~eto: (Sednuva vo avtomobilot. pristignuvaat pred Zaja~eto: Doktor [arko. Jas }e go izle~am brzo. Sleguva zaja~eto od avtomobilot. (So maka go kreva i go ka~uva vo avtomobilot. i grloto me boli! More. Go vozi avtomobilot i sviri „tu. ma~e! (Pee. le`i i stenka. primi go ovoj bolen. jas }e vozam bavno. tu.tu. Zaja~eto: [to ti e me~e? Me~eto: Oh.Ma~eto: Do gledawe.) [arko: Koj e bolen? Zaja~eto: Me~eto e bolno. se pribli`uva do ma~eto i go pra{uva. [arko: Dobro e {to si go dovel. Raska`uva~ot: Zaja~eto i me~eto bolnicata kade gi ~eka doktorot [arko. se razbolev! Mnogu mi e lo{o! Zaja~eto: (Go gali me~eto.) Raska`uva~ot: Pominalo ottamu zaja~eto so avtomobil.

Raska`uva~ot: Me~eto ne sakalo da pie gor~liv lek. se istegnalo i zapealo: „Nema ve}e stud i mraz. Ajde. da ne go razbudi{ me~eto. ne. sigurno od tvojot lek. me~e. iako e gor~liv. [arko: Taka. [arko: Aj. da ne si se razbolela? Ma~eto: Ne. ama gor~i! [arko: Ako saka{ da ozdrave{. ima{ visoka temperatura. Me~eto nabrgu se razbudilo. [arko: Ubavo si napravila Maco! Samo tivko. [arko: [to ima Maco. Lo{o e da si bolen! Me~eto go ispilo lekot. aj.) Poka`i mi go grloto! Ka`i: a-a-a! [arko: Dobro. aj. Raska`uva~ot: Sednalo ma~eto da po~eka da se razbudi me~eto. ba{ mnogu. pij. ispij go ovoj lek! Me~eto: Uf. no nemalo {to da pravi. Eve.[arko: Ti. Da stavime toplomer. bez ~evli si odam jas! “ [arko: Kako si me~e? U{te li te boli grloto. doktor [arko. da po~nam da te lekuvam. toa e ma~eto.. Daj go toplomerot! Ti. sega spij! Raska`uva~ot: I me~eto zaspalo. koj u{te bara bolnica? A. (Mu stava na me~eto toplomer pod mi{ki.. [arko sednal do krevetot . Ma~eto: Me~e saka{ li u{te sladoled? . Me~e. sigirno si jadel mnogu sladoled? Me~eto: Ne. me~e. zdrava sum! Zaja~eto mi ka`a deka me~eto le`i bolno i jas dojdov da go vidam. Me~eto: S# mi pomina. No. Doktor [arko go pokril so }ebiwa. Samo edno sanda~e.

ti mi pomogna mene. Eve go avtomobilot na zaja~eto.Me~eto: Ne blagodaram! Napolno sum sit! Raska`uva~ot: Vo toa vreme zaja~eto stignalo do avtomobilot. qubovta i dobrinata na narodot.. Zar seto toa treba. pesnata na pticite. gustite {umi. avtomobilot se rasipal i ne mo`el da se pomrdne. Simone mnogu mi nabroi. glavniot grad Skopje i drugite gradovi i sela. Dedoto: E. Site }e ve odnesam. visokite vrvovi na planinite. ako si ve}e zdravo. za tatkovinata? [to e toa tatkovina? Simon: (mnogu seriozno) E. Mnogu seriozna tema. Ohridskoto. a najmnogu od s# detskiot xagor i smea. {to u~evte denes v u~ili{te? Simon: Denes u~evme za na{ata tatkovina. pa. no ne znam kako da go odnesam. Me~eto: Ne gri`i se zaja~e. Me~e. toa }e te odnese doma! Zaja~eto: (Izleguva od avtomobilot. Dedoto: U. ti. Izleglo zaja~eto i legnalo pod avtomobilot da go poprava. [arko: E. u . Ka~ete se site vo avtomobilot.) Tatkovina Rano esensko popladne. I {to nau~i Simone. Treba da go dadam vo rabotilnica na popravka. star ~ovek. Dedoto: Simon. zelen~ukovite i ovo{nite gradini.. Me~eto go turka avtomobilot odzadi i ja pee svojata pesna. da go zapametam. zemjata na koja go sadime i `neeme `itoto. (Site se ka~uvaat.) Avtomobilot mi se rasipa. mo`e{ da si odi{. u. Prespanskoto i Dojranskoto Ezero. No. Simon i dedo mu se {etaat vo parkot. . vidi vaka dedo. Tatkovina ti e sonceto {to ni gree. jas. a jas }e ti pomognam tebe.

toa e Makedonija. so eden zbor. pa sopruga na tvojot dedo. go odgledav ko rosno cve}e i koga mislev deka }e zdivnam malku. vidov deka godinite nate`nale ve}e. toa e mnogu ednostavno. BABA I VNU^E Vnu~eto: Zo{to babo ima{ pobelena kosa na tvojata glava? Zo{to babo odi{ so navednata stava? Babata: Godinite milo vnu~e ve}e me vjasaa. I mene mojata majka me lula{e kako bebe. pa bezgri`no skokav. tatkovina .Simon: Dedo. . Se rodi tvojot tatko. Potoa bev li~na moma. tr~av isto kako tebe. Site {to se rodile mene stasaa.

. koja cel den rabote{e.Ne se jadosuvaj! Jas }e ti pomognam! So svojata svetlina }e ti go osvetluvam patot. Taa po~na da vika na pomo{.Sonceto zao|a i celiot zapad ima rumena boja. mravkata zaspa. ]e se odmoram malku pod ovoj cvet.Toplo e i cvetot go {iri opojniot miris. stavaj}i gi racete pod glava.Se stemni. . dodeka sonceto mravkata. Ja slu{na edna svetulka i poita da i pomogne na mravkata. Sega ne znae{e kako da se vrati doma. si re~e: poleka zao|a{e. a go slu{am i `uborot na potokot vo blizina. . U`ivaj}i vo prirodata. Sega ne znam da se vratam doma.Kolku sum umorna.Zdravo prijatel~e! [to se slu~ilo? .Kolku ubava kve~erina.PRIJATELSTVO Edna prikve~erina. . . No nabrgu se stemni i koga se razbudi. ve}e ni{to ne gleda{e pred sebe. Go simna svojot tovar i se namesti pod ven~eto na mirizlivoto cve}e. pa zalutav.

jadewe.Ni{to bez pomo{. Jovica \uri} Zada~i: Opi{i go svoeto drugar~e! Pra{aj go drugar~eto za negovata omilena igra~ka. prikazna! [to ti se dopa|a kaj tvoeto drugar~e? . prijatel~e . .Poleka prijatel~e. Prijatelstvoto e najgolemoto bogatstvo.re~e mravkata vo eden moment. Izumiv deka ne znae{ da leta{ re~e svetulkata i go zabavi svojot let.. . . I taka mravkata i svetulkata stanaa golemi prijateli. igra. Jas ne mo`am tolku brzo da se dvi`am vikna mravkata. . Svetulkata trgna napred. . no i se gostea od slatkata ve~era. prijatelke. a mravkata po nea. ni{to ne e toa .No toa e mnogu. izvini me. .Of.Ti blagodaram prijatelke! Ne znam {to }e storev bez tvojata pomo{.Vlezi prijatel~e! zablagodaram.Of. Sakam da te nagostam i da ti Mravkata i svetulkata ostanaa do dolgo vo no}ta. Nabrgu stignaa do mravjalnikot.re~e svetulkata. Sedea razgovaraj}i.

TRI DE^IWA I DEVOJ^IWA. koj re{i da si napravi zelen~ukova gradina. vo edna gora go vidov Zajko Bajko.GLASOT NA RASKA@UVA^OT TRI [EST (Pred zavesata se slu{a sonceto. ZELKI DEVOJ^IWA. Nabquduvam interesni raboti.[EST DE^IWA. DOMAT^IWA . Denes sakam da vi raska`am edna slu~ka {to ja imav videno. MORKOV^IWA . tuku rabotliv zajak. visoko na neboto od kade {to ja gledam celata zemja. SONCE . Taka se vika i ne e kakov bilo.Ka`i ne{to ubavo za nego! Raska`i slu~ka vo koja ti pomognalo ili ti si pomognal na nekoe drugar~e! ZDRU@ENA RABOTA Lica: ZAJKO. Vo po~etokot na ovaa prolet. Zede motika i trgna da si odbere plodna zemja kraj gorskata reka. patot po koj minuvam sekoj den jas se nao|a visoko.) Dragi deca. (Poleka se kreva . Po~nuva da raska`uva. E[KO.

a u{te do sredinata na prvata lea ne sum do{ol! Te{ko e sam da raboti{. pokraj lea. trop.trop. Pokraj reka. Izleguva E{ko so motikata i pee.zavesata i se gleda {umska poljanka. kop. Pla{livo i nedoverlivo si ja podava glavata. trop. Izleguva vslu{an vo pesnata na E{ko.Se umoriv. jas si kopam vezden vaka: kop. trop. ti primi me za drugar. (Kopa. Kopam kako nikoj drug.) Zajko jas sum E{ko star. sadam luk. bar. kop. E.) . kop. Na sredina od prvata lea ~uvstvuva umor. sadam zelki. kop. . Sednuva. Po taktot na pesnata Zajko doa|a so ritmi~ki figurativni potskoknuvawa. Vo prviot moment Zajko Bajko se krie zad penu{ka. kop.) Jas sum zaj~e kokoraj~e. da si imav pomo{nik! (Od grmu{kata se slu{a glas. trop. imam mnogu vredni race. trop.

Se soglasuvate li? . E{ko nekoj doa|a kaj nas. Daj gi semiwata! . za na gozbi i de~iwa za vas.Pogledni. . (Gleda kon neboto). (Na pesni~kata br. .Pogledni E{ko.Doma}inka sum Mravka. 2 Zajko Bajko i E{ko ja prekopuvaat gradinata. nosi den. ubava }e stane na{ata gradinka. .Samo od kade }e zememe semiwa? . U{te mnogu treba da se potime.Zaedno }e plevime. za esen.) . nosi sre}a. zaedno }e delime. . Zajko. radosen. Primete me da rabotam so vas! Trojcata }e ja zaseeme gradinata.Se soglasuvame. Vreme e da seeme. kolku lesna i prijatna e zdru`enata rabota! . .Dobar den. no plodovite na esen }e gi delime bratski.Semiwa li veli{? Jas sosema zaboraviv deka nema semiwa. Trudot dru`en. dobar den.Samo ja po~navme.Mravkata! .Zemi me za drugar E{ko! Soglasen sum dvajcata da rabotime i zelen~ukot da si go delime po ramno. si sobiram seme jas. Zajko! Go slu{nav va{iot razgovor i re{iv da Vi pomognam. E{ko. Eh.Taka li e? Popusto rabotevme! .

I domati se ovde.) . da rabotam so vas. mnogu. E[KO: Zaedno }e polevame i }e plevime. drugar~iwa slatki. MRAVKATA: Naesen bogat plod }e se rodi tuka. Zajko i E{ko yirkaat vo nea. I morkov~iwa }e ima. jadri zelki srede lea zreat. (Ja otvara torbi~kata.) ZAJAKOT: Zaedno rabotevme trojcata.Pobrgu dajte gi sestri~ke. za{to vremeto ne ~eka! (Ja posejuvaat gradinata. mnogu slatki. . Rastat zelki.Osamena e te{ko da tr~am sekoj ~as. Nema ve}e za nas zima. Zajko.Semiwa! . E{ko. a po te{kata rabota sednuvaat da se odmorat. veselo se smeat. jas sakam. SITE: S# }e delime bratski.

Ogrealo sonceto i ku}i~kata od mraz se stopila. Go sretnalo ku~eto i go pra{alo: . Odelo po patot i pla~elo.[to stoi{ tuka. a lisicata ku}i~ka od mraz.se soglasilo zaja~eto. a lisicata vlegla vo ku}i~kata. {to ne odi{! Izleguvaj! Ku}i~kata e moja! Zaja~eto zaplakalo i izleglo od svojata ku}i~ka.Te molam. zaja~e da napravime dve ku}i~ki edna do druga i da `iveeme ubavo kako prijateli. zaja~e. Taa oti{la kaj zaja~eto i go zamolila: . . Ostanala Lisa bez ku}i~kata.ZAJA^ETO. Do{lo prolet.Ajde.Dobro Liske! . LISICATA I PETLETO Si bile edna lisica i edno zaja~e. sednala do }umbeto i izvikala: . Eden den Lisa mu rekla na zaja~eto: . pu{ti me da preno}evam vo tvojata ku}i~ka! Zaja~eto se slo`ilo i ja pu{tilo da preno}i. Zaja~eto sobralo kora od drvja i si napravilo drvena ku}i~ka.

Av..Kako da na pla~am . .rekla me~kata .mu reklo ku~eto . a Lisa od mraz.av.Ne pla~i zaja~e . jas }e ja izbrkam! Do{lo ku~eto do ku}i~kata i po~nalo da lae: . .jas vedna{ }e ja izbrkam.jas vedna{ }e ja izbrkam.Ne me vikaj.Ne. oti ako stanam ni vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Ku~eto se ispla{ilo i izbegalo vo {umata.Zo{to pla~e{ zaja~e? . a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka.Kako da na pla~am .mu odgovorilo zaja~eto. ne me luti.Ne pla~i zaja~e . Na patot go sretnala me~kata i go pra{ala: . Lisa me zamoli da ja pu{tam vnatre da preno}eva.Imav drvena ku}i~ka. no ne mo`e{e da ja izbrka. . . Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva. . a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka. ne mo`e{.]e vidi{. . av! Izleguvaj Liso nadvor od ku}i~kata na zaja~eto! A lisicata odvnatre mu odgovorila: .Zo{to pla~e{ zaja~e? . Jas ja pu{tiv. ku~eto ja brka{e.Ne. Ne }e mo`e{ ni ti! .]e vidi{.Imav drvena ku}i~ka. a Lisa od mraz.M-m-m! Izleguvaj od ku}i~kata na zaja~eto! . Zaja~eto prodol`ilo da pla~e. }e ja izbrkam! Do{le do ku}i~kata i me~kata silno zamumlala: .mu odgovorilo zaja~eto. Jas ja pu{tiv. ne }e mo`e{ da ja izbrka{! .

go pra{alo petleto. ne me luti .Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam.Ne. -Kako da na pla~am -mu odgovorilo zaja~eto. jas. Odedna{ se ~ulo: „Kukurigu!” Toa bilo petleto so `olti ~izmi~iwa. Izleguvaj.Sega. so crveno bajra~e i so kosa na ramo. taa Lisa! Smiri se. Jas ja pu{tiv. . da pleska so kriljata.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam. }e ja izbrkam! . petleto po~nalo da udira so nozete.Ah. vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Me~kata se ispla{ila i pobegnala. nadvor! Lisicata se ispla{ila i rekla: . sednalo na edno trup~e i nata`eno razmisluvalo. . Silno izvikalo: .A lisicata odvnatre i odgovorila: .Eve.ne ja izbrka. zaja~e? . me~kata ja brka{e. da gi obujam ~evlite! Petleto u{te posilno izvikalo: . da go oble~am ko`uv~eto! .Ne me vikaj . a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka! . a Lisa od mraz. ne mo`e{: ku~eto ja brka{e . ne pla~i zaja~e! Jas vedna{ }e ja isteram. pa ne }e mo`e{ ni ti da ja izbrka{? .E. Zaja~eto ostanalo samo. -Imav drvena ku}i~ka. no i taa ne mo`e{e da ja izbrka.Zo{to pla~e{. sega. tebe Liso }e te kosam. Koga se dobli`ilo do ku}i~kata.reklo petleto. Liso. tebe Liso }e te kosam! Izleguvaj. Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva. nadvor! A lisicata odgovorila: . Liso. oti ako ti stanam.

gi fati do`d na livadata.Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki. (ruska narodna prikazna ) Odgovori na pra{awata: 1.re~e laleto . Koj se obidel da ja izbrka lisicata? 4. I taka zaja~eto i petleto ostanale da `iveat zaedno vo ku}i~kata.Bel krinu.Tie brzo odletaa kon krupnite cvetovi na laleto vo gradinata. [to se dogovorile lisicata i zaja~eto? 3.bela. Liso. crvena i `olta. nadvor! Lisicata se ispla{ila. tebe Liso }e te kosam. Pobrzaa kaj nego i qubezno go zamolija: .Petleto izvikalo u{te posilno: . Koj ja izbrkal lisicata od ku}i~kata na zaja~eto? TRITE PEPERUTKI Tri peperutki . . otvori ni gi liv~iwata da se skrieme od do`dot! . Do`dot s# posilno vrne{e. I odletaa.no crvenata i `oltata ne mo`am.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam. ripnala od prozorecot i izbegala daleku vo {umata.Belata peperutka }e ja primam . Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2. ti blagodaram na gostoprimstvoto . Peperutkite zabele`aa crveno lale. Izleguvaj. .re~e belata peperutka.

Mo`e da vleze{ samo ti.. .Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki.Toplo ogrea i im gi isu{i krilata na peperutkite. tvojata za{tita ne ni e potrebna. Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2. [to se slu~ilo so peperutkite koga zavrnalo do`d? .Tie odnovo letnaa kon livadata. .Neka vleze crvenata. otkolku da gi ostavam svoite sestri na do`dot navredeno odgovori `oltata peperutka.Ako ne n# primi{ site tri. Podobro zaedno da umreme.Dobro lale. (germanska prikazna) Odgovori na pra{awata: 1. Vedna{ gi rastera oblacite. Ovoj razgovor go slu{na sonceto. slatko zaspaa. Koga sonceto zajde si se vratija doma i izmoreni. dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e ne namokri! . za belata i `oltata nema mesto.Dobro lale. I site tri letnaa. dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e n# namokri. Si igraa do ve~erta. A do`dot s# posilno vrne{e. za tvoite sestri~ki nema mesto. ti blagodaram na gostoprimstvoto. Trite peperutki prodol`ija da letaat. . . Se pribli`ija do `oltoto lale i `oltata peperutka go pra{a.

koe sami go nasadile. Potoa son~evite zraci trgnaa kon kuklenoto kat~e.SKR[ENATA KUKLA Sonceto veselo gree{e i yirka{e vo {irokiot otvoren prozorec na u~ili{teto. Toa gi pogali kosite na u~enicite {to navednati nad zelenoto sanda~e vo prirodnoto kat~e. razgovaraa i peeja. Sonceto se nasmevnuva{e na mom~iwata koi zaedno gradea kuli od drveni kocki. kade obi~no igrite stanuvaa veseli. gri`livo gi popravaa krevkite liv~iwa na cve}eto. Vo sekoja u~ilnica be{e veselo i interesno. . Sonceto se ogleda na ~istoto staklo na akvariumot vo koj se brkaa dve crveni nemirni rip~iwa i go pozdravi male~koto papagal~e vo kafezot. U~enicite igraa so kuklite.

Navistina. Po nekolku minuti taa se vrati vo u~ilnicata so golema kutija vo racete i nabrzina ja otvori.se izraduvaa u~enicite i veselo gi prodol`ija zanemarenite igri. Qupka ja grabna kuklata i vikna: . daj mi ja. mu se pri~ini u~ilnicata nekako izmeneta. Od kutijata izleze popravenata rozova. trgaa dvete namurteni devoj~iwa. Navistina grade`noto kat~e be{e tamu i prirodnoto kat~e se zelenee{e. Potoa gi naredi u~enicite za pro{etka i gi odvede vo park~eto. Navamu-natamu. racete na kuklata se skr{ija! Ednata ostana kaj Qupka. Qupka ja stisna u{te pojako drugata raka na kuklata i ja zavrte kon sebe. vo kuklenoto kat~e be{e pusto. gi iskara dvete nemirni u~eni~ki.. i ripkite se brkaa vo akvariumot. Rozovata kukla ja nema{e. tamu stoeja Qupka i Verka namurteni. Naedna{. taa e moja! I. moja e. gi sobra ve|ite i se skri zad najbliskiot oblak. tres.Moja e. se navedna. Decata ta`no poglednuvaa natamu.. Drugiot den. . ja zede skr{enata kukla i ja zaklu~i vo {kafot. nema da ti ja dadam! A Verka kloca{e so nogata i vika{e: -Ne e tvoja. No . Sigurno videlo ne{to neprijatno. kako {to se grabaa. koga sonceto pak yirna vo prozorecot na u~ilnicata. drugata kaj Verka.Na{ata kukla! ... Vo u~ilnicata ostanaa samo Qupka i Verka... Verka uspea da ja fati ednata raka na kuklata i da ja zavrti so seta sila. . U~itelkata izleze. . bu{avi i luti. i papagalot veselo skoka{e niz kafezot. kuklata padna na podot. Toga{ vleze nastavni~kata.Na{ata kukla! . doterana isto kako nova kukla.se poglednaa Qupka i Verka. Naedna{ nekoj tropna na vratata..No naedna{ nasmevkata na sonceto ja snema od liceto. navamu-natamu. a Qupka i Verka ne smeeja da gi krenat glavite od sram.

Vo tekot na zimata taa se sprijateli so eden suv list i so eden `elad. Doa|a{e sonceto i i se zakanuva{e deka }e ja stopi. Odgovori na pra{awata: 1. No.Tie ja zedoa vnimatelno. kako svoite o~i. tie cela zima i zboruvaa mnogu ubavi raboti za sonceto i zatoa posaka da go vidi toj princ na kogo tolku mnogu . go javna severecot i zamina vo postudenite predeli. [to se dogovorile dvete drugarki sledniot den? PRVOTO KOKI^E Zimata ve}e ne mo`e{e da ostane. Okolu {to se skaraa Qupka i Verka? 3. gri`livo ja stavija vo kuklenoto kat~e i si vetija deka zaedni~kite predmeti i igra~ki vnimatelno }e gi ~uvaat. zatoa {to tie se od korist i za radost na site. Za {to se raska`uva vo prikaznata ? 2. pa ne saka{e da se razdeli. Zatoa gi pribra partal~iwata od zaostanatiot sneg. Osven toa. na edna snegulka ne i se ode{e. [to se slu~ilo so kuklata ? 4.

sonceto yirna niz grankite i ja natera da bega. Kakvo .prodol`i da se zakanuva.Ne `alam {to }e se stopam sega.voodu{eveno vozdivna snegulkata . }e mu naredam na severecot sosema da te zaledi! . Ottoga{ mnogu sitni beli cvetovi na krajot od sekoja zima prvi go pre~ekuvaat i go pozravuvaat sonceto. blagodarno i sre}no od pofalbata.. [to najmnogu ti se dopadna vo raskazot? GRDOTO PAJ^E Edna pajka le`ela na jajca.. No snegulkata ne saka{e da izleze. grdo paj~e.. Odgovori na pra{awata: 1. koga ja vidov ovaa ubavina.Ti mi se izraduva i zatoa }e te nagradam! Zrakot izgovori nekolku vol{ebni zborovi. koga lu{pata se otvorila. od nea se pojavilo edno golemo. [totuku zimata se podgotvi neposlu{nosta da ja kazni so severecot.. . ja dopre snegulkata i taa se pretvori vo ne`no cvetno yvon~e. Koga zimata po~na da go sobira partalaviot sneg. . taa se skri pod suviot list.Kolku li boi ima tuka? . .i vikna zimata.Izleguvaj ottuka! .mu se raduvaa i mu se voshituvaa listot i `eladot. No ~etvrtoto nikako ne izleguvalo od jajceto. Najposle.i se javi sonceto. [to raska`uva legendata za nastanuvaweto na koki~eto? 2. . Izvela tri ubavi paj~iwa. . .Ne.Ako ne me poslu{a{. nema da umre{! .

kako {to toa go pravat site deca so svoite. Za negova sre}a. Koga majkata pajka videla deka nejzinoto kutro paj~e do`ivuva tolku navredi. Paj~eto upla{eno pobegnalo vo barata za da `ivee tamu samo. Jatoto divi pajki ne go primilo. Eden den paj~eto se navednalo nad vodata i go zdogledalo svojot dolg bel vrat i otmenata glava. Taka ta`no i poti{teno go zanemaruvale duri i lovcite. Do{la i proletta. go zabele`al eden selanec koj minuval tuka i go odnesol vo svojata ku}a. Majkata se nadevala deka toa so tekot na vremeto }e se razubavi i }e zali~i na drugite. verojatno. Tamu }e bide so divite pajki koi.Jas ve}e ne sum grdoto paj~e! . Tie vo po~etokot mnogu se raduvale. za da go svrti vnimanieto na sebe. Eden den slu~ajno udrilo vo vedroto mleko. Se izraduvalo. Edna{ paj~eto zabele`alo dostoinstveni lebedi. Kade i da trgnelo. Site begale od nego.Jas sum lebed. koe padnalo vo bra{noto prigotveno za leb. nasekade go izbegnuvale poradi negovata grdost. Ma|utoa. no paj~eto i natamu bilo osameno.izvikalo toa presre}no. iako plivalo isto kako niv i nasekade ja pridru`uvalo majka si. samo i bez dom. . paj~eto po~nalo da pravi {teta niz ku}ata. no nabrgu. Vremeto minuvalo. Stanalo plenik na re~niot mraz. skrieno i daleku od site. go nahranile. Vo barata s# trgnalo po staro. a paj~eto stanalo dvapati pogolemo i pogrdo od drugite. . Divite zajaci se kriele.razo~aruvawe! Toa paj~e bilo sosem poinakvo od svoite bra}a. Selanecot imal dve deca. Do{la zimata. Nikoj ne go gibal. a kutroto paj~e. koi vo barata doa|ale da lovat pajki. Doma}inkata go iskarala. re{ila da go odvede daleku od barata. go miluvale i go hranele. tie go viknale i toa zaplivalo po niv. Umiralo od stud i od glad. Site go ismejuvale i pravele {ega. go zaboravile i go zamenile so druga zabava. bel kako sneg! Sekoja ptica e najsre}na so svoeto jato. osobeno voobrazeniot misir. i ku~iwata. pomalku }e go preziraat. Toa bile najubavite lebedi {to gi videlo toa nekoga{ i se zasramilo poradi svojata grdost. Go stoplile paj~eto. Sekoga{ srame`livo i ispla{eno. Grdoto paj~e bilo ta`no i osameno. .

Zo{to paj~eto bilo ta`no? 3. Za {to se raska`uva vo prikaznata? 2. [to se slu~ilo koga do{la zimata? 4. a kakvo vo prolet. Opi{i go paj~eto kako izgledalo vo zima. DEDOVATA RAKAVICA .Odgovori na pra{awata: 1. Kako se ~uvstvuvalo paj~eto koga gi zapoznalo drugite lebedi? 5.

odel i ja zagubil rakavicata. rakavico. a po nego tr~alo ku~eto Murxo.Vlezi. rakavico.Jas .`abata Kekerana. Dotr~alo gluv~eto i pra{alo: .Jas sum zaj~eto Kuso opav~e.gluv~eto Gricko.Rakavico. op-op-op.zaja~eto Kuso opav~e.A ti.Jas .Kuma Lisa.Jas .Odel dedo niz {umata.zaja~eto Kuso opav~e.gluv~eto Gricko.Rakavico.Rakavico. rakavico. .`abata Kekerana.A ti.Vlezi. }e `iveeme zaedno! Sega stanale ~etvorica vo rakavicata. .Jas sum Kuma Lisa. . koj `ivee vo tebe? Videlo gluv~eto nemalo nikogo. -Jas . -Jas . }e `iveeme zaedno! I taka sega bile dvajca vo rakavicata.Rakavico.A ti.Jas sum `abata Kekerana. Skokalo zaja~eto vo {umata. koj `ivee vo tebe? . Odel dedo.Jas gluv~eto Gricko. .A ti.Vlezi. .Jas . ete.Jas sum Kum~o Vol~o. rakavico. . -Jas . }e `iveeme zaedno! .Jas .Vlezi. . koj si? .Rakavico.gluv~eto Gricko. . koj si? . skok i pra{alo: . nekoj tr~a kon rakavicata i pra{uva: . itrica. koj `ivee vo tebe? . . sega bile trojca vo rakavicata. itrica. koj `ivee vo tebe? . rakavico. Dotr~ala Lisa: . }e `iveeme zaedno! I taka. -Jas . koj si? .`abata Kekerana. . i pra{ala: . koj si? . vleglo vo rakavicata i ostanalo da `ivee vo nea. I. Do{la `abata. koj `ivee kaj tebe? . skok.

Koj ja prona{ol rakavicata vtor. Nacrtaj go toj {to do{ol posleden! . . Ku~eto zalajalo: av. rakavicata le`i i se mrda. Naedna{ se zatresle grankite: odela me~kata. tr~a i gleda.Jas . Jas sum Baba Meca. mnogu ste bile. Ku~eto Murxo tr~alo napred. huuu. Koja na red bila lisicata? 6. Vlegla me~kata. izlegle od rakavicata i se razbegale vo {umata. Koj prv ja prona{ol? 4. zaja~eto.Jas zaja~eto Kuso opav~e. Odgovori na pra{awata: 1.Jas .Vlegol i volkot i stanale petmina. . }e `iveeme zaedno. nemalo kade da se svrtat. rakavico.Kum~o Vol~o. koj `ivee kaj tebe? .Jas . koj si? . . . . volkot i me~kata. Dedoto se navednal.Hu. itrica. . Koj do{ol posleden? 7. Se vratil da ja bara.Kuma Lisa. Tr~a. Stanale {estmina. Kade dedoto ja izgubil rakavicata? 3. A vnatre bilo tesno: samo {to ne prsnala rakavicata. av! Se ispla{ile gluv~eto.A ti. [to se slu~ilo na krajot? 8.gluv~eto Gricko.Rakavico. Za kogo se zboruva vo prikaznata? 2. do{la do rakavicata i silno zamumlala: .Jas . `abata. a koj tret? 5. A tokmu toga{ dedoto zabele`al deka mu ja nema rakavicata.Vlezi. ja zel rakavicata i trgnal so ku~eto na lov vo {umata.`abata Kekerana. a vnatre bilo tesno. lisicata. av.

zmejot go sma~ka nejziniot dvorec. taka! Princeza! .vikna Elizabeta. . .PRINCEZATA OD HARTIENA VRE]A Elizabeta be{e prekrasna princeza.Sakam da jadam princezi. . Na krajot Elizabeta dojde do pe{terata so ogromna vrata i zapo~na da ~uka na nea.^ekaj! .Toa ne be{e te{ko.Vistina li e deka mo`e{ da izgori{ duri deset {umi so svojot ognen zdiv? . No.re~e zmejot. Elizabeta po~na povtorno da ~uka na vratata.Vistina li e deka ti si najpametniot i najogneniot zmej na celiot svetot? . Dojdi utre! Toj ja tresna vratata tolku brzo {to Elizabeta odvaj go spasi nosot. no denes izedov cel dvorec. Treba{e da se ma`i za princot koj sa vika{e Ronald.Odi si! Jas sakam da jadam princezi. ne edinstveno {to najde be{e edna hartiena vre}a. @ivee{e vo ubav dvorec i ima{e skapa obleka. Ja oble~e vre}ata i zapo~na da go sledi zmejot. za `al. Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: . So negoviot ognen zdiv ja izgore nejzinata obleka i go odnese princot Ronald. Dojdi utre! . Elizabeta re{i da go najde zmejot i da si go vrati Ronald. za{to zmejot zad sebe ostava{e izgoreni {umi.Da. kako {to # dolikuva na princeza. no denes izedov cel dvorec. Nasekade bara{e {to da oble~e. Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: -A.

. Tamu be{e nejziniot princ Ronald! Toj ja pogledna i re~e: . ti si tolku valkana! Mirisa{ na pepel. no ovoj pat od nego ne izleze ni{to. .re~e Elizabeta.O. i tvojata kosa e mnogu ~ista. Sakaj}i da se poka`e. Ti izgleda{ kako vistinski princ.Tvoite ali{ta se navistina ubavi.re~e zmejot. .Zmeju! Zmejot povtorno ne se pridvi`i. vistina li e deka mo`e{ da go preleta{ svetot za samo deset sekundi? .. Koga se vrati. Vrati se koga }e bide{ oble~ena kako vistinska princeza! .Zmeju! Ej! Zmeju!.re~e Elizabeta.Da. Legna nazemi i zaspa.Fantasti~no .potvrdi zmejot. zmejot u{te edna{ zede zdiv i isfrli ogan tolku mnogu {to izgore sto {umi. kosata ti e celata razbu{avena i nosi{ na sebe valkana hartiena vre}a. no ti si glupav.Zmeju. i tolku dlaboko vdi{i i isfrli tolku mnogu ogan. Zmejot voop{to ne se pomrdna. . Tie nikoga{ ne se ven~aa. Elizabeta go zaobikoli zmejot i ja otvori vratata od pe{terata. Elizabeta re~e: . . Zmejot povtorno dlaboko zede zdiv. da. Elizabeta mu {epna tivko: . Taa mu go podigna uvoto i vikna glasno kolku {to mo`e{e: .Elizabeta. da. . Skokna i go preleta svetot za samo deset sekundi.Ronald .re~e Elizabeta.Fantasti~no . {to izgore ne deset tuku pedeset {umi. be{e tolku umoren {to ne mo`e{e ni da zboruva.

No {to bi pravele lu|eto bez mene? Jas im davam mleko.Koj }e go razbudi nautro stopanot ako ne sum jas. I sega da ve pra{am jas ima li ne{to pova`no od toa?! U{te ne be{e zavr{ilo petleto koga od nekade se raskokodaka koko{kata: . . Zna~i.zakukurika petleto od edna granka. a toa e polno so vitamini. . Duri i moeto meso mo`e da se upotrebi za jadewe. .Jas mu nosam na stopanot jajca i od moite jajca se izveduvaat mali pilenca. Auuu .Jas ja vle~am kolata polna so drva i siot tovar go nosam na mojot grb.se javi ovcata. Site vie podednakvo ste va`ni. petleto i koko{kata . ku~eto.[to }e se slu~i ako nekoga{ lo{iot volk se nastravi i posaka da si kasne mevce. a ako ne se stane navreme. jas sum va{iot najveren drugar. . e. Zatoa kowu ne mo`e{ da re~e{ deka si pova`en od mene. jas sum najva`en. beee.Golemi falbaxii ste vie . . Bez mene ni{to ne se mo`e. a jas gi ~uvam i gi u~am. eee.zar`a ostro na krajot ku~eto.Bez potreba se raspravate. bez mene tie ne mo`at da `iveat. a ima li ne{to pova`no od toa? Ova go ~u stopanot. Sekoj od vas vr{i va`na rabota i jas ne bi mo`el bez vas ni{to da rabotam. . ovcata. drugari moi. a i lisicata mo`e da posaka pile ili koko{ka?! E. . pa re~e: . a i mojata volna tie ja koristat za topla obleka i pokrivka.se javi prv kowot.se javi ku~eto.KOJ E POVA@EN Vo eden selski dvor se prepiraa: kowot.Kukurikuu . Ja ~uvam ku}ata od neprijateli. rabotite ostanuvaat nesraboteni. . a od moeto mleko lu|eto pravat polno mle~ni proizvodi. beee! .Vistina e toa {to veli kowot .Jas sum najva`en .

{arena i vo letnata `ega nasekade se slu{a{e crcoreweto na {turcite koi ja peeja svojata `ivotna radost.Taka e. gi nosea vo svoite podzemni domovi. mravkite ne znaeja za odmor: sobiraa semiwa. Letoto mina. ostavaj}i go nadvor da yemne gladen.odgovori [tur~o Mrzlivko. Vrednite mravki si `iveeja sre}no i veselo vo svoite topli domovi. A.izusti [tur~o Mrzlivko.toga{ zimava igraj! . [TURECOT I MRAVKATA Dodeka be{e leto. Majkata mravka otvori i na pragot go vide izglednetiot i izyemnat [tur~o Mrzlivko.Letoska? Svirev i peev! . prirodata be{e ubava. nekoj tropna na vratata na edno semejstvo mravki. tro{ki. na zemjata.mu re~e mravkata . Eden studen zimski den. onoj istiot koj celo leto svire{e po livadata i se potsmeva{e. dolu. zrnca. V leto }e ti se odol`am . . go pra{a: . . koja so golem trud rabotela za da prezimi. bobinki i tivko. i nie ne bi mo`ele da `iveeme bez tebe. . [tur~oto Mrzlivko gi gleda{e rabotlivite mravki i im se smee{e mislej}i deka ne znaat da u`ivaat vo `ivotot i vo letoto koe sekomu daruva toplina i zreli plodovi.i mu ja tresna vratata pred nos.@ivotnite se poglednale i rekle: . bez da zdivnat.Te molam. bez vreva. Mravkata. u`ivaj}i vo plodovite na svojata neumorna rabota od celo leto.A {to prave{e letoska? . mina i esenta.Ako e taka . primi me vo tvojot dom i daj mi ne{to da kasnam za da pre`iveam do prolet. Zavrna i sneg. pa dojde zima.

trevkite. . Deteto: Zo{to? Zar ne be{e zadovolen vo na{iot dvor? Zar ne mu bevme dovolni jas i brat mi? Tatkoto: Mu bevte. vetreto Razvigor~e. po letoto zlatnata esen. tato kade otide Sne{ko {to go pravevme pred nekoj den? Tatkoto: Otide vo zemjata da gi povika cve}iwata.ZIMATA ZAVR[UVA Deteto: Tato. no sega sonceto po~na posilno da gree. a po zlatnata esen }e dojde zimata. ]e padne sneg i povtorno }e napravime Sne{ko. mirizliva. site rastenija. po nea letoto.. Deteto: A koga }e go vidime pak? Tatkoto: Sega }e dojde proletta. A sega pojdi nadvor! Mi se ~ini deka na vratata tropa tvoeto drugar~e. a na Sne{ko mu stana toplo..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful