OGLEDALCE

U~estvuvaat: zajak, ververi~ka, ptica, dve golemi me~ki, dve mali me~iwa PISATELOT: Na edna {irinka vo {umata le`elo edno ogledalce. Koj go izgubil ne se znae: mo`ebi ov~arot koj ovde pominal so stadoto, mo`ebi lovecot koj ovde prilegnel da se odmori, mo`ebi deca koi edna{ bile ovde, koj bi znael? Ogledalceto le`elo i na nego se ogleduvale sega grankite, sega neboto, pa sonceto, pa oblakot... ZAJAKOT: (Go zema ogledalceto od trevata i se ogleduva vo nego.) O, pa toa e mojata slika! Samo ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil! VERVERI^KATA: (Skoka od drvoto.) [to e toa {to si na{ol! ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika. Samo nikako ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil. VERVERI^KATA: Te molam, daj mi da ja vidam! (Se ogleduva vo ogledaloto.) Zajaku, pa zar ne gleda{ deka toa e mojata slika? Eve pogledni podobro! ZAJAKOT: Hm! Ti ne si pri sebe! Zar ne gi gleda{ moite ubavi i golemi u{i na ovaa slika? PTICATA: [to se karate? ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika, a ververi~kata tvrdi deke e nejzina! Sigurno vidot ne i e vo red! VERVERI^KATA: Mojot vid e vo najdobar red, no vo zaja~kata glava ne{to se mati koga mo`e da tvrdi ne{to {to ne e. Toa e mojata slika, eve pogledni i ti ptico! PTICATA: Eh, e ba{ i vie dvajca ste mi bile pametni! Kako mo`ete da se karate, koga ova e mojata slika? [to vi e vam? Zar ne gledate klun na ovaa slika i dali nekoj od vas ima klun? ME^KATA: [to se slu~ilo? [to e taa vikotnica?

ZAJAKOT: Jas ja najdov svojata slika, dojde ververi~kata i tvrdi deka e nejzina, a potoa i pticata veli deka toa e nejzina slika. Eve, pogledni ti medo! ME^KATA: Ha, ha! Pa vie se karate za mojata slika! Toa e mojata slika i ja nosam vo svojot dom! (Izleguva nosej}i go ogledaloto.) ZAJAKOT: ^udno! (Izleguva.) VERVERI^KATA: Uh, uh! (Izleguva.) PISATELOT: I taka medo zaminuva vo svojata ku}a. Tamu go do~ekale negovata sopruga-me~ka i nivnite dve me~iwa. „Gledajte” - vikna vedna{ od pragot! „Ja na{ol zajakot mojata slika na trevata vo {umata, pa nastanalo karanica me|u nego, ververi~kata i pticata. Sekoj od niv tvrdi deka slikata e negova se dodeka ne dojdov jas i ne vidov deka slikata e moja. Eve, poglednete i vie! ” Gleda negovata sopruga-me~ka i veli: „Pa se razbira toa e me~kina glava! ” Gledaat me~iwata i velat: „Toa si ti tato koga si bil mal kako nas!” „Taka e, taka e! Vie ste u{te mali pa vi se gleda smaleno, no se gleda deka ste pametni na mene”, re~e me~kata i go zaka~i ogledalceto na yid.

PRIKAZNA ZA TRITE ME^KI

Ima{e edna{ tri me~ki: edna golema me~ka - tatkoto me~ok, edna ni golema ni mala - majkata me~ka i edno ubavo male~ko me~e - deteto. Tie `iveeja site zaedno, vo edna me~kina ku}i~ka vo gorata. Vo ku}i~kata ima{e tri stola: eden golem i {irok stol - za tatkoto me~ok, eden stol ni golem ni mal - za majkata me~ka i eden male~ok i ubav stol - za deteto me~e. Tamu, vo ku}i~kata, ima{e i tri kreveta: eden golem i {irok krevet - za tatkoto me~ok, eden krevet, ni golem ni mal - za majkata me~ka i edno malo i ubavo krevet~e - za deteto me~e. Edno utro majkata me~ka napravi ~orbi~ka za pojadok. Taa napolni edna golema i dlaboka ~inija za tatkoto me~ok, edna ~inija, ni golema ni mala - za majkata me~ka i edno male~ko ubavo ~ini~e - za maloto me~e. No, ~orbi~kata be{e mnogu topla za da se jade vedna{ i trite me~ki izlegoa na pro{etka vo {umata. Toa utro edno male~ko devoj~e, so zlatna kosi~ka, se {eta{e vo {umata.Toa dojde do ku}ata na trite me~ki, ~ukna na vratata: ^uk, ~uk, ~uk! Nikoj ne i odgovori . I taa si vleze sama. Devoj~eto vide tri stola i bidej}i be{e umorna, saka{e da sedne. Golemiot stol be{e mnogu tvrd. Stolot {to be{e ni golem ni mal - be{e mnogu mek, a maloto stol~e be{e tokmu kako {to treba. No koga devoj~eto so zlatna kosi~ka sedna na nego, toa se skr{i na par~iwa. Na masata devoj~eto so zlatna kosi~ka ja vide ~orbi~kata.Toa be{e i gladno i `edno. Vo golemata ~inija ~orbi~kata be{e mnogu topla.

Vo ~inijata ni mala ni golema,~orbi~kata be{e skoro studena, a vo ubavoto male~ko ~ini~e, taa be{e tokmu kako {to treba. Toga{ taa ja izede celata. Potoa devoj~eto so zlatna kosi~ka vleze vo drugata soba. Tamu vide tri kreveti. Nemu mu se spie{e i toa go pofati golemiot i {irok krevet, a toj be{e mnogu tvrd. Krevetot {to be{e ni golem ni mal be{e mnogu mek. No ubavoto male~ko krevet~e be{e tokmu kako {to treba. Toga{ devoj~eto so zlatna kosi~ka legna, gi zatvori o~ite i zaspa. Familijata od trite me~ki se pro{eta niz {umata i se vrati doma. Koga vlegoa, tie zabele`aa deka nekoj doa|al vo ku}i~kata. „Hum!” - re~e tatkoto me~ok, so svojot debel i silen glas. „Nekoj sedel na mojov stol.” „Da” - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Nekoj sedel na mojot stol!” „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto male~ko i slabo glas~e. „Nekoj sedel na moeto stol~e i go iskr{il na par~iwa.” Potoa ... tie poglednale na masata. „Da, i od mojata isto!” - re~e majkata me~ka. „A mojata e sosema izedena!” -re~e maloto me~e. Toga{ trite me~ki trgnaa na spiewe. „Nekoj legnuval na mojot krevet!” - re~e tatkoto so svojot golem i silen glas.” „Nekoj legnuval vo mojot krevet! “ - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto tivko glas~e. „Nekoj legnuval na mojot krevet i vo nego sega spie! “

I trite me~ki dolgo go gledaa od prozorecot i nikoga{ pove}e ne go vidoa vo svojata ku}i~ka vo {umata. skokna niz prozorecot i silno zatr~a kon svojata ku}i~ka. grankite nate`nale od zreli kru{i. Navamu-natamu. babo Mecano. Natamu-navamu. Raska`uva~ot: Do{la baba Meca i se fatila za dedo Medo. dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! Me~eto Mi{ko: Eve. Do{ol dedo Medo na pomo{ ja i viknal baba Meca. a toj za kru{ata. Baba Meca go viknala na pomo{ vnukot Mi{ko. doa|am vedna{. doa|am dedo. me~eto Mi{ko i ververi~kata Caca. baba Meca za dedo Medo . baba Meca. kru{ata ne se korne. doa|am! Raska`uva~ot: Taka se fatile: Mi{ko za baba Meca. nikoga{ pove}e.izvika devoj~eto so zlatnata kosi~ka. Toa be{e mnogu ispla{eno.„O!” . dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! . dedo Medo. Kru{ata rastela. Na esen. posadil dedo Medo kru{a. Me~eto Mi{ko: Verver~ke Caco! Ververi~ke Caco. DEDO MEDO I KRU[ATA Lica: Raska`uva~. doa|am babo . kru{ata ne se korne. Dedo Medo: Babo Mecano. budej}i se. a toj za kru{ata. Raska`uva~ot: Posadil. dojdi da ja iskorneme kru{ata! Baba Meca: Eve. rastela i porasnala mnogu golema. Baba Meca: Me~ence Mi{ko.

Zo{to da ja iskornete kru{ata koga mo`ete da gi oberete zrelite kru{i. orevi. Idnata godina }e rodi pove}e kru{i i poubavi kru{i. obereme kru{ite. Raska`uva~ot: Taka. da gi obereme zrelite kru{i. `eladi i pe~urki za na zima. Te povikavme Me~eto Mi{ko: Dedo mi posadi golema. {to pravite vie kru{a. a vie }e gi sobirate i }e gi redite vo ko{nica. Potoa me~kite i pomognaa na ververi~kata Caca da sobere `eladi. le{nici i pe~urki za na zima. Site iskorna. Ovaa esen ni Dojdovme da ja iskorneme i da gi kornevme zaedno. Potoa site zaedno }e gi odneseme doma vo pe{terata. pregolema. Ververi~kata Caca: Navistina vie me~kite ste neznajkovci.Ververi~kata Caca: (Doa|a ovde!? i se ~udi. Ververi~kata Caca: Jas i Mi{ko }e se ka~ime gore i }e gi bereme zrelite kru{i. a drvoto kru{a }e si ostane da `ivee i ponatamu. no kru{ata ne se da ni pomogne{. le{nici. . a dedoto zajko go korne golemiot morkov. Dedo Medo: Pa nie ne sme go znaele ova. Te molam ververi~ke Caca. site zaedno gi obraa zrelite kru{i bez da ja kornat kru{ata.) Pa. Nie gledame deka sekoja esen dedoto ja korne golemata repa. a nie }e ti pomogneme da sobere{ mnogu orevi. Taa porasna se rodija zreli kru{i.

Petel . Vleguva petelot. yirka niz ogradata. ja }e ja pobaram! (Se ka~uva na klupata.) Zo{to ne ni ja dava{ topkata.) Petelot: Zo{to pla~e{ Zorane? Zoran: Topkata mi padna vo drugiot dvor. ~i~ko daj mi ja topkata! (Nikoj ne odgovara.Sednuva na klupata do Zoran. Eden ~i~ko ja zede i ne ni ja dava. daj mu ja topkata na Zoran! (Nikakov odgovor. Odedna{ topkata skoknuva visoko i pa|a zad ogradata. Eden ~i~ko mi ja zede. klupa. Mu ja pobarav.)^i~ko.Toj se ka~uva na klupata. Prase . a-a. . Zoran si igra so topka. yirka niz ogradata i vika. ograda. Vo toj moment vleguva ma~eto i gleda za~udeno). gluv li si!? (Nikakov odgovor.) Daj mu ja topkata.) Zoran: Ej. a toj ne mi ja dava! Petelot: Taka li e? Po~ekaj.VOL[EBNIOT ZBOR Kukli: Zoran-dete .) Daj mi ja topkata koga ti velam! (Po~nuva da pla~e. Ma~e . Ma~eto: Mjau! Zo{to pla~e{? Petelot: Topkata na Zoran padna vo drugiot dvor. [arko (Dvor.a?! (Po~nuva da pla~e.

Zoran: Toj ne mi ja dade mene.) [to? Ne ~uv {to re~e! (Nikoj ne odgovara.) Decata treba da mi spijat. a tuka site pla~at po topkata. so grb kon publikata. zar ne go znaete?Jas }e se obidam da ja zemam. pla~ej}i vo eden glas. koga me nema. Kakov e toj koncert! Tolkava vreva ste krenale. Zoran i petelot se pridru`uvaat). Mu ja barame. Zoran pla~e! Mjau! (Nikakov odgovor. }e se slu~i ne{to lo{o. Eden ~i~ko ne saka da ja dade-e-e! Praseto: Zatoa li ste dignale tolkava vreva? Eve. Zo{to pla~ete? Praseto: Topkata na Zoran padnala vo drugiot dvor.) Daj mu ja koga ti velam.) Site: Kakov vol{eben zbor? [arko: Pa. {to e li~no moja.) [to e ova {to se slu~ilo ovde? Sekoga{. a toj ne ni ja dava i tolku! [arko: Taka li? A mu go rekovte li vol{ebnoit zbor? (Site se vrtat kon [arko. mene sigurno }e mi ja dade! (Se ka~uva na klupata i vika. ta decata ne mo`at da zaspijat.) ^i~ko daj mi ja mene topkata! (Nikoj ne odgovara. Ajde. da se obideme site! (Ka~eni na klupata. Ma~eto: (pla~ej}i) Na Zoran topkata mu padnala vo drugiot dvor. gruv. gruv. Gruv. gi gleda eden moment. sega jas }e mu ja pobaram.Ma~eto: Ne mo`e toj mene da ne mi ja dade! (Se ka~uva na ogradata. ~i~ko.) Site: Daj mi ja topkata-a-a-a! [arko: (Vleguva tr~aj}i. navednati na ogradata.) Ej.) Daj ja topkata-a-a! (Po~nuva da tupka so {epite i da pla~e. Praseto (Vleguva tr~aj}i zadi{ano). taa topka e na na{iot Zoran! Daj mu ja! (Nikakov odgovor. pa }e ti ja dade tebe! Petelot: Naprazno }e bara{! Ma~eto: Da ne misli{ deka toj pove}e }e te slu{a tebe od nas? Praseto: A mo`ebi ~ovekot e gluv!? . Eden ~i~ko ja zel.

Praseto: (Se vrti kon [arko. pred klupata). razbravte li koj e toj zbor? Da! Vol{ebniot zbor e „Molam”. bre. lo{ dedo bre.. . lo{ dedo bre.) Eve ja! Petelot: Da.) Zo{to tokmu tebe ti ja vrati? [arko: Mi pomogna vol{ebniot zbor. Me~kite da go izedat. obidete se i vie. Zoran: Pa. Eh. (Se ka~uva na klupata.)^i~ko dajte mi ja topkata . pa }e se uverite! (ZAVESA) Narodna pesna Go pratile dedo na planina. koj e toj zbor? [arko: (Se vrti kon publikata. deca. Eh. Go pratile dedo na planina.[arko: ]e vidime. bre. Me~kite da go izedat.. navistina. eve ja topkata! Ma~eto: Najposle. Ve molam! (Odedna{ topkata skoknuva. Zoran: (Skoknuva radosno.) Vie.

Kaj potokot e nejzinataa dobra drugarka. 1 Slika RASKA@UVA^OT: Ru{ka ne saka da se mie: studena bila vodata! Bega od ~e{elot: ja kornel kosata! Go mrazi sapunot: {tipel vo o~ite! I s# taka: ~etkata bockala. A i Ru{ka ne gi saka ~istite deca i `ivotnite. Eh. NE^ISTA RU[KA (Teatar so senki) FIGURI: Dve devoj~iwa (ednoto . e`.ubavo oble~eno i so is~e{lana kosa). Polna mu torba so me~iwa. grmu{ki i poto~e. I koko{kite ne sakaat da se sretnat so nea. A taa sekoga{ ja fali. pol`av. majka. lo{ dedo bre. Bega od niv i {eta sama po nivite. SCENA: Poljanka so cve}iwa. se krie vo grmu{kite. igra vo kalta kraj potokot. lo{ dedo bre. bre. drugoto . krpata go grebela liceto! Ne~ista. decata ne igraat so nea. sivata sviwa. kopriva i petle. Ete go dedo kaj ide.Ete go dedo kaj ide. Polna mu torba so me~iwa. sviwa. Eh.) .neuredno so ne~e{lana kosa. Ku~eto i ma~eto begaat koga taa }e im se pribli`i. bre. nemiena i ne~e{lana. pa nikoj ne ja saka. (Na scena vleguvaat Ru{ka i sviwata.

gi krena visoko rogovite i izvika: POL@AVOT: Sedum dena jas se vle~am. mie. tamu dru{ka taa ima: debelata siva sviwa {to le`i vo kal. Kaj potokot mal. Ru{ka go sretna pol`avot Vle~ko. tebe Ru{ke da te vidam. da si poigrame vo kalta! Grugru! RU[KA: Eve me. I edna{. ti so mene da go trie{! . od majka se Ru{ka krie.SVIWATA: Gru-gru! Ela Ru{ke. doa|am! SVIWATA: Ti si Ru{ke najubava od site devoj~iwa! RASKA@UVA^OT: Na Ru{ka i se dopa|aat ovie pofalbi i se trudi i taa da bide kako debelata siva sviwa. Toj se izraduva koga ja vide. Da te vidam. Za Ru{ka razbraa i `ivotnite po nivite i po grmu{kite. daleku od site. RASKA@UVA^OT: Pesnava site ja nau~ija i site ja peat. Koga lice }e si mie{. vo nivata. Kako da ja ~ue koga sekoga{ e sama. da ti re~am: sapun sakam da ti bidam. Samo Ru{ka nikoga{ ne ja ~ula. Eden den petelot Crvenko-Zdrvenko ispea za Ru{ka vakva pesna: PETLETO: Ku-ku-ri-gu-u-u! Za da ne se ~e{la.

of!” . Nozete vedna{ i se vcrvea. za tvojata crna kosa. kako da stapnala vo ogan. RU[KA: Lele mamo! Lele mila mamo! RASKA@UVA^OT: Majka i go ~u nejzinoto pla~ewe i brzo izleze od ku}ata. a so bosite izvalkani noze zgazi vo koprivata {to raste{e vo senka.zastenka Ru{ka i od bolka sedna na zemja i po~na da gi ~e{a nozete. kako perce jas sum lesna }e ti bidam krpa ~ista! RASKA@UVA^OT: Koga go slu{na ova Ru{ka. celata rastreperena. olcka{e i niz solzi govore{e: . so polno crni dolgi igli.RASKA@UVA^OT: Se strese Ru{ka koga gi slu{na Vle~kovite zborovi. kako ~e{el. se zgrozi i po~na da bega.Tr~a. RASKA@UVA^OT: Se ispla{i Ru{ka u{te pove}e koga si zamisli kako e`ot se ka~il na nejzinata glava i i gi zabil svoite ostri bocki vo ne~e{lanata kosa. ja krena svojata mala dolgnavesta glava i veselo re~e: E@OT: Jas sum E{ko bocliv Me{ko! Poln grb tenki bocki nosam. of.Toj be{e sklop~en kako topka. koga i go slu{na. „Of. da ti slu`am. glasot E{ko-Me{ko se odvitka. tr~a kolku {to mo`e. zemi me so tebe Dru{ke. za{to be{e upla{en od brzite ~ekori. stana brzo i potr~a doma. Mnogu sakam so tebe da dru`am. Vo tr~aweto za malku }e padne{e vrz e`ot E{ko-Me{ko. Ru{ke. Koga si pomisli kako po liceto i te~e ligava pena od pol`avot i kako negovite rogovi se lepat na nejzinote obrazi. dolgo se trese{e. Ne pomina ni desetina ~ekori. No. Ispiska silno i potr~a brzo. KOPRIVATA: Iskorni me mene Ru{ke. A koprivata se zani{a i prozbore. ja skri svojata glava vo maj~iniot skut. A Ru{ka. Dolgo. tr~a i piska.

. (Povtoruva nekolku pati. sakam sapun i voda ~ista. MAJKATA: Ne te dava mama. ne begaa od nea ~istite doma{ni `ivotni i site velea: „Ru{ka e mnogu ubavo devoj~e”. ne te dava na tie gnasni ne~isti `ivotni. Gru-gru! RASKA@UVA^OT: „Za tebe i ne sakam da su ubava!” . Samo sviwata naluteno gruvna koga ja vide takva.) RASKA@UVA^OT: I od toj den Ru{ka be{e sekoga{ izmiena. Ne pla~i mila Ru{ke! RASKA@UVA^OT: Se smiri malku pa potoa i raska`a na majka si za s# {to stana denes na nivata. Sakam i jas da bidam kako site deca. Ja zasakaa decata. se svrti brzo i otide kaj drugite deca. ~ista i ubava. da me ~e{la{ i da me bawa{. Ne sakam e`ot da me ~e{la i koprivata da mi bide krpa ~ista. is~e{lana.i odgovori Ru{ka. O.RU[KA: Ne sakam mamo pol`av da me mie. le-le-e! RASKA@UVA^OT: Majka i se ~ude{e na nejzinite zborovi i samo ja gale{e ne`no po grbot. SVIWATA: Sega Ru{ke ne si mi ubava. RU[KA: Da me mie{ mamo.

od jagoda sladoled! Me~eto: (Se svrtuva kon ma~eto. sladoled! Koj saka sladoled? Mle~en. {lapka od zadovolstvo i jade sladoled od sanda~eto. Ma~eto: Sladoled prodavam. Me~eto: Nema ve}e stud i mraz.) . Odi. (Go otvora sanda~eto. Zabele`alo deka kon nego ide edna ma~ka {to prodava sladoled. ~okoladen. Zemi si go sanda~eto i parite! (Me~eto stanuva. Izleglo me~eto da se pro{eta. prijatno! Mojot sladoled e vkusen! Me~eto: ^udesen sladoled! @alam {to e malku! Mo`am da izedam pet takvi porcii.) Raska`uva~ot: Sednalo me~eto na trevata da se odmori.BOLNOTO ME^E Raska`uva~ot: potskoknuva i pee. bez ~evli si odam jas! (Pesni~kata se povtoruva nekolku pati. ja stava muckata vo nego. a ma~eto si go pribira sanda~eto i si zaminuva. Me~eto odi kon ridot. Kolku saka{? Me~eto: Daj mi go celo sanda~e.) Ma~eto: Kasni si me~e.) Molam. daj mi sladoled! Ma~eto: ]e ti dadam.

primi go ovoj bolen.) [arko: Ka`uvaj me~e. me~e! Da ozdravi{ brzo! ]e dojdam da te vidam! (Zaminuva. {to te boli!? Me~eto: Grloto me boli! . Zaja~eto: [to ti e me~e? Me~eto: Oh. Zaja~eto: (Sednuva vo avtomobilot. Stanuvaj! Me~eto: Oh . [arko: Dobro e {to si go dovel. tu. ma~e! (Pee.) [arko: Koj e bolen? Zaja~eto: Me~eto e bolno. i grloto me boli! More. se pribli`uva do ma~eto i go pra{uva.) Le`i mirno.) Ne pla{i se. Go vozi avtomobilot i sviri „tu. tu!”. (Zaja~eto i me~eto izleguvaat od avtomobilot i im se pribli`uva doktorot [arko. Zapira i sviri u{te posilno: „tu.Ma~eto: Do gledawe. mnogu jadev. se razbolev! Mnogu mi e lo{o! Zaja~eto: (Go gali me~eto. ne mo`am da stanam! Zaja~eto: Jas }e ti pomognam. se razbolev! Sigurno od sladoledot.tu. bez ~evli si odam jas! [to mi stana? Studeno mi e (ka{la).) Do gledawe.) Nema ve}e stud i mraz. le`i i stenka. A me~eto. me~e! Me~eto: Do gledawe. pristignuvaat pred Zaja~eto: Doktor [arko. (So maka go kreva i go ka~uva vo avtomobilot.tu”. Jas }e go izle~am brzo.) Raska`uva~ot: Pominalo ottamu zaja~eto so avtomobil. Me~eto stenka od bolki). (Legnuva i stenka. Raska`uva~ot: Zaja~eto i me~eto bolnicata kade gi ~eka doktorot [arko. Sleguva zaja~eto od avtomobilot. me~e! ]e te odnesam vo bolnica.Tamu brzo }e te izlekuvaat. jas }e vozam bavno. (Zaja~eto i [arko mu pomagaat na me~eto da legne na krevet.

toa e ma~eto. se istegnalo i zapealo: „Nema ve}e stud i mraz. ba{ mnogu. Ma~eto: Me~e saka{ li u{te sladoled? . aj. bez ~evli si odam jas! “ [arko: Kako si me~e? U{te li te boli grloto. ama gor~i! [arko: Ako saka{ da ozdrave{. Eve. ima{ visoka temperatura. Doktor [arko go pokril so }ebiwa. Ajde.. Daj go toplomerot! Ti. zdrava sum! Zaja~eto mi ka`a deka me~eto le`i bolno i jas dojdov da go vidam. me~e. Raska`uva~ot: Me~eto ne sakalo da pie gor~liv lek. Me~e. Da stavime toplomer. [arko: Aj. da ne si se razbolela? Ma~eto: Ne. aj. No. Me~eto nabrgu se razbudilo. da po~nam da te lekuvam. me~e. iako e gor~liv. doktor [arko. Lo{o e da si bolen! Me~eto go ispilo lekot. [arko: Taka. koj u{te bara bolnica? A. (Mu stava na me~eto toplomer pod mi{ki.) Poka`i mi go grloto! Ka`i: a-a-a! [arko: Dobro. sigurno od tvojot lek. sega spij! Raska`uva~ot: I me~eto zaspalo. sigirno si jadel mnogu sladoled? Me~eto: Ne. da ne go razbudi{ me~eto. pij. no nemalo {to da pravi. ispij go ovoj lek! Me~eto: Uf. Raska`uva~ot: Sednalo ma~eto da po~eka da se razbudi me~eto. [arko: [to ima Maco. [arko sednal do krevetot .. Me~eto: S# mi pomina. [arko: Ubavo si napravila Maco! Samo tivko.[arko: Ti. Samo edno sanda~e. ne.

Dedoto: E. ti mi pomogna mene.. [arko: E. za tatkovinata? [to e toa tatkovina? Simon: (mnogu seriozno) E. a jas }e ti pomognam tebe. Simone mnogu mi nabroi. qubovta i dobrinata na narodot. (Site se ka~uvaat. {to u~evte denes v u~ili{te? Simon: Denes u~evme za na{ata tatkovina. Izleglo zaja~eto i legnalo pod avtomobilot da go poprava. Dedoto: Simon. Dedoto: U. Ohridskoto.Me~eto: Ne blagodaram! Napolno sum sit! Raska`uva~ot: Vo toa vreme zaja~eto stignalo do avtomobilot. ako si ve}e zdravo. mo`e{ da si odi{. I {to nau~i Simone. zelen~ukovite i ovo{nite gradini. Me~e.) Tatkovina Rano esensko popladne. . u. pa. visokite vrvovi na planinite. star ~ovek. ti. Tatkovina ti e sonceto {to ni gree. Me~eto: Ne gri`i se zaja~e. Mnogu seriozna tema. Treba da go dadam vo rabotilnica na popravka. Prespanskoto i Dojranskoto Ezero. avtomobilot se rasipal i ne mo`el da se pomrdne. da go zapametam. u . vidi vaka dedo. zemjata na koja go sadime i `neeme `itoto.. Simon i dedo mu se {etaat vo parkot. Eve go avtomobilot na zaja~eto. gustite {umi. No. Me~eto go turka avtomobilot odzadi i ja pee svojata pesna. a najmnogu od s# detskiot xagor i smea.) Avtomobilot mi se rasipa. glavniot grad Skopje i drugite gradovi i sela. no ne znam kako da go odnesam. toa }e te odnese doma! Zaja~eto: (Izleguva od avtomobilot. jas. Site }e ve odnesam. pesnata na pticite. Ka~ete se site vo avtomobilot. Zar seto toa treba.

pa bezgri`no skokav. Site {to se rodile mene stasaa. I mene mojata majka me lula{e kako bebe.Simon: Dedo. so eden zbor. vidov deka godinite nate`nale ve}e. go odgledav ko rosno cve}e i koga mislev deka }e zdivnam malku. tr~av isto kako tebe. tatkovina . Se rodi tvojot tatko. pa sopruga na tvojot dedo.toa e Makedonija. . Potoa bev li~na moma. toa e mnogu ednostavno. BABA I VNU^E Vnu~eto: Zo{to babo ima{ pobelena kosa na tvojata glava? Zo{to babo odi{ so navednata stava? Babata: Godinite milo vnu~e ve}e me vjasaa.

Ne se jadosuvaj! Jas }e ti pomognam! So svojata svetlina }e ti go osvetluvam patot. stavaj}i gi racete pod glava. pa zalutav. a go slu{am i `uborot na potokot vo blizina.Sonceto zao|a i celiot zapad ima rumena boja.Toplo e i cvetot go {iri opojniot miris.Kolku sum umorna. Sega ne znam da se vratam doma. No nabrgu se stemni i koga se razbudi. Ja slu{na edna svetulka i poita da i pomogne na mravkata. U`ivaj}i vo prirodata. . Go simna svojot tovar i se namesti pod ven~eto na mirizlivoto cve}e.Zdravo prijatel~e! [to se slu~ilo? . . . mravkata zaspa.Kolku ubava kve~erina. si re~e: poleka zao|a{e. dodeka sonceto mravkata. koja cel den rabote{e. ]e se odmoram malku pod ovoj cvet. . Taa po~na da vika na pomo{.Se stemni. ve}e ni{to ne gleda{e pred sebe.PRIJATELSTVO Edna prikve~erina. . Sega ne znae{e kako da se vrati doma.

ni{to ne e toa .Poleka prijatel~e. Sakam da te nagostam i da ti Mravkata i svetulkata ostanaa do dolgo vo no}ta. Svetulkata trgna napred.Of. Nabrgu stignaa do mravjalnikot.Ni{to bez pomo{. no i se gostea od slatkata ve~era. igra. izvini me. Jas ne mo`am tolku brzo da se dvi`am vikna mravkata. I taka mravkata i svetulkata stanaa golemi prijateli.Vlezi prijatel~e! zablagodaram. . . Sedea razgovaraj}i.Ti blagodaram prijatelke! Ne znam {to }e storev bez tvojata pomo{. .re~e svetulkata. Prijatelstvoto e najgolemoto bogatstvo.. prijatelke.re~e mravkata vo eden moment. . prikazna! [to ti se dopa|a kaj tvoeto drugar~e? . .No toa e mnogu. prijatel~e . . Izumiv deka ne znae{ da leta{ re~e svetulkata i go zabavi svojot let. jadewe.Of. a mravkata po nea. Jovica \uri} Zada~i: Opi{i go svoeto drugar~e! Pra{aj go drugar~eto za negovata omilena igra~ka.

TRI DE^IWA I DEVOJ^IWA. Vo po~etokot na ovaa prolet.GLASOT NA RASKA@UVA^OT TRI [EST (Pred zavesata se slu{a sonceto.) Dragi deca. Zede motika i trgna da si odbere plodna zemja kraj gorskata reka. tuku rabotliv zajak. koj re{i da si napravi zelen~ukova gradina. vo edna gora go vidov Zajko Bajko.Ka`i ne{to ubavo za nego! Raska`i slu~ka vo koja ti pomognalo ili ti si pomognal na nekoe drugar~e! ZDRU@ENA RABOTA Lica: ZAJKO. Taka se vika i ne e kakov bilo. SONCE . Nabquduvam interesni raboti. DOMAT^IWA . ZELKI DEVOJ^IWA. MORKOV^IWA . (Poleka se kreva . E[KO. visoko na neboto od kade {to ja gledam celata zemja.[EST DE^IWA. patot po koj minuvam sekoj den jas se nao|a visoko. Denes sakam da vi raska`am edna slu~ka {to ja imav videno. Po~nuva da raska`uva.

Kopam kako nikoj drug. bar.) Jas sum zaj~e kokoraj~e. Sednuva. kop. sadam luk. Pla{livo i nedoverlivo si ja podava glavata. trop.) . da si imav pomo{nik! (Od grmu{kata se slu{a glas. (Kopa.trop.Se umoriv. trop. trop. kop. trop. E.) Zajko jas sum E{ko star. kop. sadam zelki. jas si kopam vezden vaka: kop. kop. Pokraj reka. Vo prviot moment Zajko Bajko se krie zad penu{ka. kop. Izleguva E{ko so motikata i pee. . Po taktot na pesnata Zajko doa|a so ritmi~ki figurativni potskoknuvawa. a u{te do sredinata na prvata lea ne sum do{ol! Te{ko e sam da raboti{.zavesata i se gleda {umska poljanka. Izleguva vslu{an vo pesnata na E{ko. imam mnogu vredni race. pokraj lea. ti primi me za drugar. Na sredina od prvata lea ~uvstvuva umor. trop.

U{te mnogu treba da se potime.Semiwa li veli{? Jas sosema zaboraviv deka nema semiwa.Zemi me za drugar E{ko! Soglasen sum dvajcata da rabotime i zelen~ukot da si go delime po ramno. ubava }e stane na{ata gradinka. Zajko. . Primete me da rabotam so vas! Trojcata }e ja zaseeme gradinata. zaedno }e delime.) .Zaedno }e plevime. nosi den. . Se soglasuvate li? .Mravkata! . za esen. no plodovite na esen }e gi delime bratski. E{ko. Vreme e da seeme. (Na pesni~kata br. Eh. Zajko! Go slu{nav va{iot razgovor i re{iv da Vi pomognam. .Doma}inka sum Mravka. si sobiram seme jas.Samo od kade }e zememe semiwa? . E{ko nekoj doa|a kaj nas. za na gozbi i de~iwa za vas. nosi sre}a. . radosen. .Dobar den.Samo ja po~navme.Taka li e? Popusto rabotevme! .Se soglasuvame. (Gleda kon neboto). Daj gi semiwata! .Pogledni. 2 Zajko Bajko i E{ko ja prekopuvaat gradinata.Pogledni E{ko. dobar den. kolku lesna i prijatna e zdru`enata rabota! . Trudot dru`en.

I domati se ovde.Pobrgu dajte gi sestri~ke. E{ko. Nema ve}e za nas zima. (Ja otvara torbi~kata. SITE: S# }e delime bratski. E[KO: Zaedno }e polevame i }e plevime. da rabotam so vas. .) . drugar~iwa slatki. Zajko i E{ko yirkaat vo nea. MRAVKATA: Naesen bogat plod }e se rodi tuka. Zajko. a po te{kata rabota sednuvaat da se odmorat. jas sakam. jadri zelki srede lea zreat.) ZAJAKOT: Zaedno rabotevme trojcata. za{to vremeto ne ~eka! (Ja posejuvaat gradinata. mnogu. I morkov~iwa }e ima. Rastat zelki. mnogu slatki.Semiwa! .Osamena e te{ko da tr~am sekoj ~as. veselo se smeat.

Zaja~eto sobralo kora od drvja i si napravilo drvena ku}i~ka. Go sretnalo ku~eto i go pra{alo: . LISICATA I PETLETO Si bile edna lisica i edno zaja~e. a lisicata ku}i~ka od mraz. pu{ti me da preno}evam vo tvojata ku}i~ka! Zaja~eto se slo`ilo i ja pu{tilo da preno}i. Odelo po patot i pla~elo. Ostanala Lisa bez ku}i~kata.Ajde.Dobro Liske! . Taa oti{la kaj zaja~eto i go zamolila: . . sednala do }umbeto i izvikala: . Do{lo prolet.[to stoi{ tuka.Te molam. {to ne odi{! Izleguvaj! Ku}i~kata e moja! Zaja~eto zaplakalo i izleglo od svojata ku}i~ka.se soglasilo zaja~eto.ZAJA^ETO. a lisicata vlegla vo ku}i~kata. Ogrealo sonceto i ku}i~kata od mraz se stopila. zaja~e. Eden den Lisa mu rekla na zaja~eto: . zaja~e da napravime dve ku}i~ki edna do druga i da `iveeme ubavo kako prijateli.

Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva. jas }e ja izbrkam! Do{lo ku~eto do ku}i~kata i po~nalo da lae: .]e vidi{.rekla me~kata .jas vedna{ }e ja izbrkam.av. no ne mo`e{e da ja izbrka.Av. . . av! Izleguvaj Liso nadvor od ku}i~kata na zaja~eto! A lisicata odvnatre mu odgovorila: . }e ja izbrkam! Do{le do ku}i~kata i me~kata silno zamumlala: . a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka. ne me luti. a Lisa od mraz.Imav drvena ku}i~ka.. .Imav drvena ku}i~ka. Jas ja pu{tiv.Ne pla~i zaja~e . Ne }e mo`e{ ni ti! . oti ako stanam ni vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Ku~eto se ispla{ilo i izbegalo vo {umata.mu odgovorilo zaja~eto.Ne me vikaj. Zaja~eto prodol`ilo da pla~e. a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka.mu reklo ku~eto . a Lisa od mraz. ne mo`e{.jas vedna{ }e ja izbrkam.Ne pla~i zaja~e . Jas ja pu{tiv.Kako da na pla~am .Kako da na pla~am .Ne.]e vidi{. . . ne }e mo`e{ da ja izbrka{! . Lisa me zamoli da ja pu{tam vnatre da preno}eva.Zo{to pla~e{ zaja~e? .M-m-m! Izleguvaj od ku}i~kata na zaja~eto! . . ku~eto ja brka{e. Na patot go sretnala me~kata i go pra{ala: .Zo{to pla~e{ zaja~e? .mu odgovorilo zaja~eto.Ne.

ne mo`e{: ku~eto ja brka{e . Izleguvaj. tebe Liso }e te kosam. -Kako da na pla~am -mu odgovorilo zaja~eto. ne pla~i zaja~e! Jas vedna{ }e ja isteram.Eve. -Imav drvena ku}i~ka. nadvor! A lisicata odgovorila: . . zaja~e? .Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam. oti ako ti stanam. vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Me~kata se ispla{ila i pobegnala. Silno izvikalo: . Odedna{ se ~ulo: „Kukurigu!” Toa bilo petleto so `olti ~izmi~iwa. so crveno bajra~e i so kosa na ramo. Zaja~eto ostanalo samo. sednalo na edno trup~e i nata`eno razmisluvalo. Liso. Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva.Ah.go pra{alo petleto. pa ne }e mo`e{ ni ti da ja izbrka{? . Jas ja pu{tiv. Liso.Sega. me~kata ja brka{e. Koga se dobli`ilo do ku}i~kata. }e ja izbrkam! .E. no i taa ne mo`e{e da ja izbrka. ne me luti .ne ja izbrka.A lisicata odvnatre i odgovorila: . petleto po~nalo da udira so nozete. taa Lisa! Smiri se.Zo{to pla~e{.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam. nadvor! Lisicata se ispla{ila i rekla: .reklo petleto.Ne me vikaj . da pleska so kriljata. . a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka! . da go oble~am ko`uv~eto! . jas.Ne. da gi obujam ~evlite! Petleto u{te posilno izvikalo: . sega. tebe Liso }e te kosam! Izleguvaj. a Lisa od mraz.

Bel krinu.Petleto izvikalo u{te posilno: .Tie brzo odletaa kon krupnite cvetovi na laleto vo gradinata. Pobrzaa kaj nego i qubezno go zamolija: . (ruska narodna prikazna ) Odgovori na pra{awata: 1. ti blagodaram na gostoprimstvoto . . ripnala od prozorecot i izbegala daleku vo {umata.re~e belata peperutka. I odletaa.Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki. [to se dogovorile lisicata i zaja~eto? 3. Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2. Do`dot s# posilno vrne{e. Peperutkite zabele`aa crveno lale. nadvor! Lisicata se ispla{ila. Izleguvaj. Liso. I taka zaja~eto i petleto ostanale da `iveat zaedno vo ku}i~kata. crvena i `olta.re~e laleto .Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam. otvori ni gi liv~iwata da se skrieme od do`dot! . gi fati do`d na livadata.no crvenata i `oltata ne mo`am.bela. Koj ja izbrkal lisicata od ku}i~kata na zaja~eto? TRITE PEPERUTKI Tri peperutki .Belata peperutka }e ja primam . Koj se obidel da ja izbrka lisicata? 4. . tebe Liso }e te kosam.

Podobro zaedno da umreme.Tie odnovo letnaa kon livadata. za belata i `oltata nema mesto.Dobro lale. Trite peperutki prodol`ija da letaat. .Toplo ogrea i im gi isu{i krilata na peperutkite.Mo`e da vleze{ samo ti.Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki. Se pribli`ija do `oltoto lale i `oltata peperutka go pra{a. Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2. I site tri letnaa. tvojata za{tita ne ni e potrebna. za tvoite sestri~ki nema mesto. ti blagodaram na gostoprimstvoto. Ovoj razgovor go slu{na sonceto.Neka vleze crvenata. Vedna{ gi rastera oblacite.Dobro lale. [to se slu~ilo so peperutkite koga zavrnalo do`d? . . slatko zaspaa. otkolku da gi ostavam svoite sestri na do`dot navredeno odgovori `oltata peperutka. Koga sonceto zajde si se vratija doma i izmoreni. . dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e n# namokri. (germanska prikazna) Odgovori na pra{awata: 1. . dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e ne namokri! .. Si igraa do ve~erta.Ako ne n# primi{ site tri. A do`dot s# posilno vrne{e.

koe sami go nasadile. . U~enicite igraa so kuklite. gri`livo gi popravaa krevkite liv~iwa na cve}eto. Sonceto se ogleda na ~istoto staklo na akvariumot vo koj se brkaa dve crveni nemirni rip~iwa i go pozdravi male~koto papagal~e vo kafezot.SKR[ENATA KUKLA Sonceto veselo gree{e i yirka{e vo {irokiot otvoren prozorec na u~ili{teto. kade obi~no igrite stanuvaa veseli. Sonceto se nasmevnuva{e na mom~iwata koi zaedno gradea kuli od drveni kocki. razgovaraa i peeja. Vo sekoja u~ilnica be{e veselo i interesno. Toa gi pogali kosite na u~enicite {to navednati nad zelenoto sanda~e vo prirodnoto kat~e. Potoa son~evite zraci trgnaa kon kuklenoto kat~e.

Naedna{. tamu stoeja Qupka i Verka namurteni. moja e. doterana isto kako nova kukla. Decata ta`no poglednuvaa natamu. Od kutijata izleze popravenata rozova.. . mu se pri~ini u~ilnicata nekako izmeneta. a Qupka i Verka ne smeeja da gi krenat glavite od sram. Rozovata kukla ja nema{e. taa e moja! I. drugata kaj Verka.se izraduvaa u~enicite i veselo gi prodol`ija zanemarenite igri. Verka uspea da ja fati ednata raka na kuklata i da ja zavrti so seta sila. Sigurno videlo ne{to neprijatno. Navamu-natamu. bu{avi i luti. No . racete na kuklata se skr{ija! Ednata ostana kaj Qupka. Qupka ja stisna u{te pojako drugata raka na kuklata i ja zavrte kon sebe. kuklata padna na podot.se poglednaa Qupka i Verka. daj mi ja. i papagalot veselo skoka{e niz kafezot. gi sobra ve|ite i se skri zad najbliskiot oblak. vo kuklenoto kat~e be{e pusto. Vo u~ilnicata ostanaa samo Qupka i Verka. i ripkite se brkaa vo akvariumot. U~itelkata izleze. ja zede skr{enata kukla i ja zaklu~i vo {kafot.Na{ata kukla! . kako {to se grabaa. nema da ti ja dadam! A Verka kloca{e so nogata i vika{e: -Ne e tvoja.. Toga{ vleze nastavni~kata. . Qupka ja grabna kuklata i vikna: .. tres.. Navistina. se navedna.No naedna{ nasmevkata na sonceto ja snema od liceto. Naedna{ nekoj tropna na vratata. Potoa gi naredi u~enicite za pro{etka i gi odvede vo park~eto. . navamu-natamu. Navistina grade`noto kat~e be{e tamu i prirodnoto kat~e se zelenee{e.. koga sonceto pak yirna vo prozorecot na u~ilnicata. trgaa dvete namurteni devoj~iwa... Drugiot den.Na{ata kukla! . Po nekolku minuti taa se vrati vo u~ilnicata so golema kutija vo racete i nabrzina ja otvori.Moja e. gi iskara dvete nemirni u~eni~ki.

tie cela zima i zboruvaa mnogu ubavi raboti za sonceto i zatoa posaka da go vidi toj princ na kogo tolku mnogu . Za {to se raska`uva vo prikaznata ? 2. No. go javna severecot i zamina vo postudenite predeli. na edna snegulka ne i se ode{e. kako svoite o~i.Tie ja zedoa vnimatelno. zatoa {to tie se od korist i za radost na site. Zatoa gi pribra partal~iwata od zaostanatiot sneg. gri`livo ja stavija vo kuklenoto kat~e i si vetija deka zaedni~kite predmeti i igra~ki vnimatelno }e gi ~uvaat. Doa|a{e sonceto i i se zakanuva{e deka }e ja stopi. [to se slu~ilo so kuklata ? 4. Osven toa. Okolu {to se skaraa Qupka i Verka? 3. [to se dogovorile dvete drugarki sledniot den? PRVOTO KOKI^E Zimata ve}e ne mo`e{e da ostane. Odgovori na pra{awata: 1. Vo tekot na zimata taa se sprijateli so eden suv list i so eden `elad. pa ne saka{e da se razdeli.

Izleguvaj ottuka! . [to raska`uva legendata za nastanuvaweto na koki~eto? 2. Izvela tri ubavi paj~iwa. }e mu naredam na severecot sosema da te zaledi! .mu se raduvaa i mu se voshituvaa listot i `eladot. blagodarno i sre}no od pofalbata. nema da umre{! ..i se javi sonceto. taa se skri pod suviot list. ja dopre snegulkata i taa se pretvori vo ne`no cvetno yvon~e.Ne `alam {to }e se stopam sega.Kolku li boi ima tuka? .Ne. Ottoga{ mnogu sitni beli cvetovi na krajot od sekoja zima prvi go pre~ekuvaat i go pozravuvaat sonceto. grdo paj~e.i vikna zimata. Odgovori na pra{awata: 1.Ako ne me poslu{a{. No ~etvrtoto nikako ne izleguvalo od jajceto. koga ja vidov ovaa ubavina. Koga zimata po~na da go sobira partalaviot sneg. . [totuku zimata se podgotvi neposlu{nosta da ja kazni so severecot. sonceto yirna niz grankite i ja natera da bega. . . . .. . Najposle. No snegulkata ne saka{e da izleze.Ti mi se izraduva i zatoa }e te nagradam! Zrakot izgovori nekolku vol{ebni zborovi.. Kakvo .voodu{eveno vozdivna snegulkata . od nea se pojavilo edno golemo.prodol`i da se zakanuva.. [to najmnogu ti se dopadna vo raskazot? GRDOTO PAJ^E Edna pajka le`ela na jajca. koga lu{pata se otvorila.

go zaboravile i go zamenile so druga zabava. Eden den slu~ajno udrilo vo vedroto mleko. Taka ta`no i poti{teno go zanemaruvale duri i lovcite.Jas ve}e ne sum grdoto paj~e! . Stanalo plenik na re~niot mraz. Site go ismejuvale i pravele {ega. Divite zajaci se kriele. go miluvale i go hranele. Toa bile najubavite lebedi {to gi videlo toa nekoga{ i se zasramilo poradi svojata grdost. go zabele`al eden selanec koj minuval tuka i go odnesol vo svojata ku}a. Go stoplile paj~eto. Ma|utoa. Do{la zimata. Se izraduvalo. Vo barata s# trgnalo po staro. no paj~eto i natamu bilo osameno. . Eden den paj~eto se navednalo nad vodata i go zdogledalo svojot dolg bel vrat i otmenata glava. verojatno. kako {to toa go pravat site deca so svoite. i ku~iwata. skrieno i daleku od site. za da go svrti vnimanieto na sebe. re{ila da go odvede daleku od barata. iako plivalo isto kako niv i nasekade ja pridru`uvalo majka si. osobeno voobrazeniot misir. koe padnalo vo bra{noto prigotveno za leb. Nikoj ne go gibal. Site begale od nego. Za negova sre}a. Vremeto minuvalo. Kade i da trgnelo. . samo i bez dom. Tamu }e bide so divite pajki koi. nasekade go izbegnuvale poradi negovata grdost. bel kako sneg! Sekoja ptica e najsre}na so svoeto jato. no nabrgu. Tie vo po~etokot mnogu se raduvale. Grdoto paj~e bilo ta`no i osameno.razo~aruvawe! Toa paj~e bilo sosem poinakvo od svoite bra}a. Doma}inkata go iskarala. a kutroto paj~e. tie go viknale i toa zaplivalo po niv. Umiralo od stud i od glad. Sekoga{ srame`livo i ispla{eno. pomalku }e go preziraat. Selanecot imal dve deca.izvikalo toa presre}no.Jas sum lebed. koi vo barata doa|ale da lovat pajki. go nahranile. Edna{ paj~eto zabele`alo dostoinstveni lebedi. a paj~eto stanalo dvapati pogolemo i pogrdo od drugite. . Paj~eto upla{eno pobegnalo vo barata za da `ivee tamu samo. Jatoto divi pajki ne go primilo. Koga majkata pajka videla deka nejzinoto kutro paj~e do`ivuva tolku navredi. Majkata se nadevala deka toa so tekot na vremeto }e se razubavi i }e zali~i na drugite. paj~eto po~nalo da pravi {teta niz ku}ata. Do{la i proletta.

Zo{to paj~eto bilo ta`no? 3. a kakvo vo prolet. Za {to se raska`uva vo prikaznata? 2.Odgovori na pra{awata: 1. Kako se ~uvstvuvalo paj~eto koga gi zapoznalo drugite lebedi? 5. DEDOVATA RAKAVICA . Opi{i go paj~eto kako izgledalo vo zima. [to se slu~ilo koga do{la zimata? 4.

Rakavico.Jas .Jas gluv~eto Gricko.zaja~eto Kuso opav~e.`abata Kekerana. op-op-op.A ti. I. ete.A ti. skok. odel i ja zagubil rakavicata. rakavico. . -Jas .Vlezi. koj si? .Jas sum Kum~o Vol~o. rakavico. }e `iveeme zaedno! Sega stanale ~etvorica vo rakavicata. .Rakavico.zaja~eto Kuso opav~e. Dotr~alo gluv~eto i pra{alo: .Jas .A ti. . . . koj si? . . Odel dedo.Jas .Jas . rakavico. vleglo vo rakavicata i ostanalo da `ivee vo nea. koj `ivee kaj tebe? .Rakavico.Jas sum `abata Kekerana. a po nego tr~alo ku~eto Murxo.Jas sum Kuma Lisa. }e `iveeme zaedno! I taka.Jas sum zaj~eto Kuso opav~e. itrica. rakavico. koj `ivee vo tebe? .Rakavico. .gluv~eto Gricko. koj `ivee vo tebe? . -Jas . }e `iveeme zaedno! . -Jas . Skokalo zaja~eto vo {umata. -Jas .Rakavico. koj `ivee vo tebe? .`abata Kekerana.Odel dedo niz {umata.Vlezi.Vlezi. i pra{ala: . Dotr~ala Lisa: . . nekoj tr~a kon rakavicata i pra{uva: .gluv~eto Gricko. skok i pra{alo: . Do{la `abata.A ti. koj si? . rakavico. . .gluv~eto Gricko.Kuma Lisa. }e `iveeme zaedno! I taka sega bile dvajca vo rakavicata.Vlezi. itrica. koj `ivee vo tebe? Videlo gluv~eto nemalo nikogo.Jas . koj si? .`abata Kekerana. sega bile trojca vo rakavicata.

Koja na red bila lisicata? 6.Hu. Odgovori na pra{awata: 1.Kuma Lisa. Koj prv ja prona{ol? 4. .Jas . `abata. ja zel rakavicata i trgnal so ku~eto na lov vo {umata.Vlezi. . rakavicata le`i i se mrda.Jas . koj `ivee kaj tebe? . zaja~eto.Rakavico. A tokmu toga{ dedoto zabele`al deka mu ja nema rakavicata. av! Se ispla{ile gluv~eto.`abata Kekerana. lisicata. do{la do rakavicata i silno zamumlala: . Naedna{ se zatresle grankite: odela me~kata. Vlegla me~kata.Jas . [to se slu~ilo na krajot? 8. nemalo kade da se svrtat. Tr~a. huuu. itrica.Kum~o Vol~o.Jas zaja~eto Kuso opav~e.A ti. Se vratil da ja bara. }e `iveeme zaedno. mnogu ste bile. a vnatre bilo tesno. Ku~eto Murxo tr~alo napred. Dedoto se navednal. av.gluv~eto Gricko. Jas sum Baba Meca. . A vnatre bilo tesno: samo {to ne prsnala rakavicata. Stanale {estmina. volkot i me~kata. . a koj tret? 5. tr~a i gleda. koj si? . Koj ja prona{ol rakavicata vtor. izlegle od rakavicata i se razbegale vo {umata. .Jas . rakavico. . Za kogo se zboruva vo prikaznata? 2. Nacrtaj go toj {to do{ol posleden! . Koj do{ol posleden? 7. Kade dedoto ja izgubil rakavicata? 3. Ku~eto zalajalo: av.Vlegol i volkot i stanale petmina.

Na krajot Elizabeta dojde do pe{terata so ogromna vrata i zapo~na da ~uka na nea.Vistina li e deka mo`e{ da izgori{ duri deset {umi so svojot ognen zdiv? . Ja oble~e vre}ata i zapo~na da go sledi zmejot. . Treba{e da se ma`i za princot koj sa vika{e Ronald. . no denes izedov cel dvorec. taka! Princeza! . Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: -A. no denes izedov cel dvorec. za `al. kako {to # dolikuva na princeza. Dojdi utre! .Da. Nasekade bara{e {to da oble~e.Sakam da jadam princezi. So negoviot ognen zdiv ja izgore nejzinata obleka i go odnese princot Ronald. zmejot go sma~ka nejziniot dvorec. No.^ekaj! .vikna Elizabeta. @ivee{e vo ubav dvorec i ima{e skapa obleka.re~e zmejot.Toa ne be{e te{ko. . Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: . Elizabeta re{i da go najde zmejot i da si go vrati Ronald.Vistina li e deka ti si najpametniot i najogneniot zmej na celiot svetot? . Dojdi utre! Toj ja tresna vratata tolku brzo {to Elizabeta odvaj go spasi nosot. ne edinstveno {to najde be{e edna hartiena vre}a.Odi si! Jas sakam da jadam princezi. za{to zmejot zad sebe ostava{e izgoreni {umi.PRINCEZATA OD HARTIENA VRE]A Elizabeta be{e prekrasna princeza. Elizabeta po~na povtorno da ~uka na vratata.

Koga se vrati. vistina li e deka mo`e{ da go preleta{ svetot za samo deset sekundi? .O. Taa mu go podigna uvoto i vikna glasno kolku {to mo`e{e: . Sakaj}i da se poka`e. i tolku dlaboko vdi{i i isfrli tolku mnogu ogan. Elizabeta re~e: . Legna nazemi i zaspa. i tvojata kosa e mnogu ~ista. no ovoj pat od nego ne izleze ni{to. .Zmeju! Zmejot povtorno ne se pridvi`i.Fantasti~no . Skokna i go preleta svetot za samo deset sekundi. {to izgore ne deset tuku pedeset {umi.potvrdi zmejot. Tie nikoga{ ne se ven~aa.Fantasti~no . . Zmejot povtorno dlaboko zede zdiv. da.Ronald ..Elizabeta.Zmeju! Ej! Zmeju!.re~e Elizabeta. Elizabeta mu {epna tivko: . Elizabeta go zaobikoli zmejot i ja otvori vratata od pe{terata. kosata ti e celata razbu{avena i nosi{ na sebe valkana hartiena vre}a. Zmejot voop{to ne se pomrdna.Tvoite ali{ta se navistina ubavi. be{e tolku umoren {to ne mo`e{e ni da zboruva. zmejot u{te edna{ zede zdiv i isfrli ogan tolku mnogu {to izgore sto {umi.Zmeju.Da. . Vrati se koga }e bide{ oble~ena kako vistinska princeza! . Ti izgleda{ kako vistinski princ. Tamu be{e nejziniot princ Ronald! Toj ja pogledna i re~e: .re~e Elizabeta. . ti si tolku valkana! Mirisa{ na pepel. . . da. no ti si glupav.re~e zmejot.re~e Elizabeta.

Bez mene ni{to ne se mo`e. .se javi prv kowot. a toa e polno so vitamini. ovcata. eee. Zatoa kowu ne mo`e{ da re~e{ deka si pova`en od mene. Zna~i. a ima li ne{to pova`no od toa? Ova go ~u stopanot. a ako ne se stane navreme. . ku~eto.Jas ja vle~am kolata polna so drva i siot tovar go nosam na mojot grb.Koj }e go razbudi nautro stopanot ako ne sum jas.zar`a ostro na krajot ku~eto. Site vie podednakvo ste va`ni. I sega da ve pra{am jas ima li ne{to pova`no od toa?! U{te ne be{e zavr{ilo petleto koga od nekade se raskokodaka koko{kata: . .zakukurika petleto od edna granka. Auuu . a jas gi ~uvam i gi u~am.No {to bi pravele lu|eto bez mene? Jas im davam mleko.Kukurikuu . rabotite ostanuvaat nesraboteni.Jas sum najva`en .Golemi falbaxii ste vie . bez mene tie ne mo`at da `iveat. .Vistina e toa {to veli kowot . Sekoj od vas vr{i va`na rabota i jas ne bi mo`el bez vas ni{to da rabotam.Jas mu nosam na stopanot jajca i od moite jajca se izveduvaat mali pilenca. petleto i koko{kata . .se javi ovcata. . jas sum va{iot najveren drugar.KOJ E POVA@EN Vo eden selski dvor se prepiraa: kowot. a i lisicata mo`e da posaka pile ili koko{ka?! E. jas sum najva`en. beee.se javi ku~eto. . a i mojata volna tie ja koristat za topla obleka i pokrivka. pa re~e: . . drugari moi.Bez potreba se raspravate. Duri i moeto meso mo`e da se upotrebi za jadewe. a od moeto mleko lu|eto pravat polno mle~ni proizvodi.[to }e se slu~i ako nekoga{ lo{iot volk se nastravi i posaka da si kasne mevce. beee! . e. Ja ~uvam ku}ata od neprijateli.

mravkite ne znaeja za odmor: sobiraa semiwa. bobinki i tivko. dolu. bez vreva. prirodata be{e ubava. koja so golem trud rabotela za da prezimi. nekoj tropna na vratata na edno semejstvo mravki. tro{ki. . A. go pra{a: .mu re~e mravkata . Letoto mina.izusti [tur~o Mrzlivko. primi me vo tvojot dom i daj mi ne{to da kasnam za da pre`iveam do prolet.i mu ja tresna vratata pred nos. pa dojde zima. bez da zdivnat. u`ivaj}i vo plodovite na svojata neumorna rabota od celo leto. [tur~oto Mrzlivko gi gleda{e rabotlivite mravki i im se smee{e mislej}i deka ne znaat da u`ivaat vo `ivotot i vo letoto koe sekomu daruva toplina i zreli plodovi. [TURECOT I MRAVKATA Dodeka be{e leto. i nie ne bi mo`ele da `iveeme bez tebe.A {to prave{e letoska? .Ako e taka . zrnca. Majkata mravka otvori i na pragot go vide izglednetiot i izyemnat [tur~o Mrzlivko.Letoska? Svirev i peev! .Te molam. gi nosea vo svoite podzemni domovi. onoj istiot koj celo leto svire{e po livadata i se potsmeva{e.toga{ zimava igraj! . ostavaj}i go nadvor da yemne gladen. mina i esenta. na zemjata. Eden studen zimski den.@ivotnite se poglednale i rekle: .odgovori [tur~o Mrzlivko. . {arena i vo letnata `ega nasekade se slu{a{e crcoreweto na {turcite koi ja peeja svojata `ivotna radost.Taka e. Zavrna i sneg. Mravkata. Vrednite mravki si `iveeja sre}no i veselo vo svoite topli domovi. V leto }e ti se odol`am . .

a na Sne{ko mu stana toplo. A sega pojdi nadvor! Mi se ~ini deka na vratata tropa tvoeto drugar~e. ]e padne sneg i povtorno }e napravime Sne{ko. a po zlatnata esen }e dojde zimata. site rastenija. po nea letoto. mirizliva.. Deteto: A koga }e go vidime pak? Tatkoto: Sega }e dojde proletta. po letoto zlatnata esen.. Deteto: Zo{to? Zar ne be{e zadovolen vo na{iot dvor? Zar ne mu bevme dovolni jas i brat mi? Tatkoto: Mu bevte.ZIMATA ZAVR[UVA Deteto: Tato. tato kade otide Sne{ko {to go pravevme pred nekoj den? Tatkoto: Otide vo zemjata da gi povika cve}iwata. no sega sonceto po~na posilno da gree. trevkite. . vetreto Razvigor~e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful