OGLEDALCE

U~estvuvaat: zajak, ververi~ka, ptica, dve golemi me~ki, dve mali me~iwa PISATELOT: Na edna {irinka vo {umata le`elo edno ogledalce. Koj go izgubil ne se znae: mo`ebi ov~arot koj ovde pominal so stadoto, mo`ebi lovecot koj ovde prilegnel da se odmori, mo`ebi deca koi edna{ bile ovde, koj bi znael? Ogledalceto le`elo i na nego se ogleduvale sega grankite, sega neboto, pa sonceto, pa oblakot... ZAJAKOT: (Go zema ogledalceto od trevata i se ogleduva vo nego.) O, pa toa e mojata slika! Samo ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil! VERVERI^KATA: (Skoka od drvoto.) [to e toa {to si na{ol! ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika. Samo nikako ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil. VERVERI^KATA: Te molam, daj mi da ja vidam! (Se ogleduva vo ogledaloto.) Zajaku, pa zar ne gleda{ deka toa e mojata slika? Eve pogledni podobro! ZAJAKOT: Hm! Ti ne si pri sebe! Zar ne gi gleda{ moite ubavi i golemi u{i na ovaa slika? PTICATA: [to se karate? ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika, a ververi~kata tvrdi deke e nejzina! Sigurno vidot ne i e vo red! VERVERI^KATA: Mojot vid e vo najdobar red, no vo zaja~kata glava ne{to se mati koga mo`e da tvrdi ne{to {to ne e. Toa e mojata slika, eve pogledni i ti ptico! PTICATA: Eh, e ba{ i vie dvajca ste mi bile pametni! Kako mo`ete da se karate, koga ova e mojata slika? [to vi e vam? Zar ne gledate klun na ovaa slika i dali nekoj od vas ima klun? ME^KATA: [to se slu~ilo? [to e taa vikotnica?

ZAJAKOT: Jas ja najdov svojata slika, dojde ververi~kata i tvrdi deka e nejzina, a potoa i pticata veli deka toa e nejzina slika. Eve, pogledni ti medo! ME^KATA: Ha, ha! Pa vie se karate za mojata slika! Toa e mojata slika i ja nosam vo svojot dom! (Izleguva nosej}i go ogledaloto.) ZAJAKOT: ^udno! (Izleguva.) VERVERI^KATA: Uh, uh! (Izleguva.) PISATELOT: I taka medo zaminuva vo svojata ku}a. Tamu go do~ekale negovata sopruga-me~ka i nivnite dve me~iwa. „Gledajte” - vikna vedna{ od pragot! „Ja na{ol zajakot mojata slika na trevata vo {umata, pa nastanalo karanica me|u nego, ververi~kata i pticata. Sekoj od niv tvrdi deka slikata e negova se dodeka ne dojdov jas i ne vidov deka slikata e moja. Eve, poglednete i vie! ” Gleda negovata sopruga-me~ka i veli: „Pa se razbira toa e me~kina glava! ” Gledaat me~iwata i velat: „Toa si ti tato koga si bil mal kako nas!” „Taka e, taka e! Vie ste u{te mali pa vi se gleda smaleno, no se gleda deka ste pametni na mene”, re~e me~kata i go zaka~i ogledalceto na yid.

PRIKAZNA ZA TRITE ME^KI

Ima{e edna{ tri me~ki: edna golema me~ka - tatkoto me~ok, edna ni golema ni mala - majkata me~ka i edno ubavo male~ko me~e - deteto. Tie `iveeja site zaedno, vo edna me~kina ku}i~ka vo gorata. Vo ku}i~kata ima{e tri stola: eden golem i {irok stol - za tatkoto me~ok, eden stol ni golem ni mal - za majkata me~ka i eden male~ok i ubav stol - za deteto me~e. Tamu, vo ku}i~kata, ima{e i tri kreveta: eden golem i {irok krevet - za tatkoto me~ok, eden krevet, ni golem ni mal - za majkata me~ka i edno malo i ubavo krevet~e - za deteto me~e. Edno utro majkata me~ka napravi ~orbi~ka za pojadok. Taa napolni edna golema i dlaboka ~inija za tatkoto me~ok, edna ~inija, ni golema ni mala - za majkata me~ka i edno male~ko ubavo ~ini~e - za maloto me~e. No, ~orbi~kata be{e mnogu topla za da se jade vedna{ i trite me~ki izlegoa na pro{etka vo {umata. Toa utro edno male~ko devoj~e, so zlatna kosi~ka, se {eta{e vo {umata.Toa dojde do ku}ata na trite me~ki, ~ukna na vratata: ^uk, ~uk, ~uk! Nikoj ne i odgovori . I taa si vleze sama. Devoj~eto vide tri stola i bidej}i be{e umorna, saka{e da sedne. Golemiot stol be{e mnogu tvrd. Stolot {to be{e ni golem ni mal - be{e mnogu mek, a maloto stol~e be{e tokmu kako {to treba. No koga devoj~eto so zlatna kosi~ka sedna na nego, toa se skr{i na par~iwa. Na masata devoj~eto so zlatna kosi~ka ja vide ~orbi~kata.Toa be{e i gladno i `edno. Vo golemata ~inija ~orbi~kata be{e mnogu topla.

Vo ~inijata ni mala ni golema,~orbi~kata be{e skoro studena, a vo ubavoto male~ko ~ini~e, taa be{e tokmu kako {to treba. Toga{ taa ja izede celata. Potoa devoj~eto so zlatna kosi~ka vleze vo drugata soba. Tamu vide tri kreveti. Nemu mu se spie{e i toa go pofati golemiot i {irok krevet, a toj be{e mnogu tvrd. Krevetot {to be{e ni golem ni mal be{e mnogu mek. No ubavoto male~ko krevet~e be{e tokmu kako {to treba. Toga{ devoj~eto so zlatna kosi~ka legna, gi zatvori o~ite i zaspa. Familijata od trite me~ki se pro{eta niz {umata i se vrati doma. Koga vlegoa, tie zabele`aa deka nekoj doa|al vo ku}i~kata. „Hum!” - re~e tatkoto me~ok, so svojot debel i silen glas. „Nekoj sedel na mojov stol.” „Da” - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Nekoj sedel na mojot stol!” „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto male~ko i slabo glas~e. „Nekoj sedel na moeto stol~e i go iskr{il na par~iwa.” Potoa ... tie poglednale na masata. „Da, i od mojata isto!” - re~e majkata me~ka. „A mojata e sosema izedena!” -re~e maloto me~e. Toga{ trite me~ki trgnaa na spiewe. „Nekoj legnuval na mojot krevet!” - re~e tatkoto so svojot golem i silen glas.” „Nekoj legnuval vo mojot krevet! “ - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto tivko glas~e. „Nekoj legnuval na mojot krevet i vo nego sega spie! “

baba Meca za dedo Medo . baba Meca. doa|am dedo. Raska`uva~ot: Do{la baba Meca i se fatila za dedo Medo. Baba Meca go viknala na pomo{ vnukot Mi{ko. Toa be{e mnogu ispla{eno. Navamu-natamu. posadil dedo Medo kru{a. I trite me~ki dolgo go gledaa od prozorecot i nikoga{ pove}e ne go vidoa vo svojata ku}i~ka vo {umata. skokna niz prozorecot i silno zatr~a kon svojata ku}i~ka. a toj za kru{ata. me~eto Mi{ko i ververi~kata Caca. dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! . rastela i porasnala mnogu golema. Dedo Medo: Babo Mecano. doa|am! Raska`uva~ot: Taka se fatile: Mi{ko za baba Meca. babo Mecano. Me~eto Mi{ko: Verver~ke Caco! Ververi~ke Caco. a toj za kru{ata. dojdi da ja iskorneme kru{ata! Baba Meca: Eve. dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! Me~eto Mi{ko: Eve. Kru{ata rastela. Baba Meca: Me~ence Mi{ko. kru{ata ne se korne. budej}i se. doa|am vedna{. Raska`uva~ot: Posadil. kru{ata ne se korne. Na esen. dedo Medo. grankite nate`nale od zreli kru{i. Do{ol dedo Medo na pomo{ ja i viknal baba Meca. doa|am babo . DEDO MEDO I KRU[ATA Lica: Raska`uva~. Natamu-navamu. nikoga{ pove}e.„O!” .izvika devoj~eto so zlatnata kosi~ka.

) Pa. Zo{to da ja iskornete kru{ata koga mo`ete da gi oberete zrelite kru{i. da gi obereme zrelite kru{i. obereme kru{ite. site zaedno gi obraa zrelite kru{i bez da ja kornat kru{ata. Nie gledame deka sekoja esen dedoto ja korne golemata repa. a dedoto zajko go korne golemiot morkov. Te povikavme Me~eto Mi{ko: Dedo mi posadi golema. Dedo Medo: Pa nie ne sme go znaele ova. Idnata godina }e rodi pove}e kru{i i poubavi kru{i. Potoa me~kite i pomognaa na ververi~kata Caca da sobere `eladi. le{nici. . `eladi i pe~urki za na zima. Ververi~kata Caca: Jas i Mi{ko }e se ka~ime gore i }e gi bereme zrelite kru{i. Raska`uva~ot: Taka. orevi. a nie }e ti pomogneme da sobere{ mnogu orevi. a drvoto kru{a }e si ostane da `ivee i ponatamu.Ververi~kata Caca: (Doa|a ovde!? i se ~udi. Site iskorna. {to pravite vie kru{a. a vie }e gi sobirate i }e gi redite vo ko{nica. pregolema. Ververi~kata Caca: Navistina vie me~kite ste neznajkovci. Potoa site zaedno }e gi odneseme doma vo pe{terata. no kru{ata ne se da ni pomogne{. Ovaa esen ni Dojdovme da ja iskorneme i da gi kornevme zaedno. Te molam ververi~ke Caca. le{nici i pe~urki za na zima. Taa porasna se rodija zreli kru{i.

Zoran si igra so topka. Mu ja pobarav. Ma~eto: Mjau! Zo{to pla~e{? Petelot: Topkata na Zoran padna vo drugiot dvor. [arko (Dvor. Odedna{ topkata skoknuva visoko i pa|a zad ogradata.VOL[EBNIOT ZBOR Kukli: Zoran-dete . daj mu ja topkata na Zoran! (Nikakov odgovor. yirka niz ogradata.) Daj mu ja topkata.Toj se ka~uva na klupata.) Zo{to ne ni ja dava{ topkata. ograda. ja }e ja pobaram! (Se ka~uva na klupata. Eden ~i~ko mi ja zede. .Sednuva na klupata do Zoran. Eden ~i~ko ja zede i ne ni ja dava. yirka niz ogradata i vika.) Zoran: Ej. a-a. Ma~e .) Petelot: Zo{to pla~e{ Zorane? Zoran: Topkata mi padna vo drugiot dvor. ~i~ko daj mi ja topkata! (Nikoj ne odgovara.) Daj mi ja topkata koga ti velam! (Po~nuva da pla~e.)^i~ko. a toj ne mi ja dava! Petelot: Taka li e? Po~ekaj. Vleguva petelot. Vo toj moment vleguva ma~eto i gleda za~udeno). Petel . klupa.a?! (Po~nuva da pla~e. Prase . gluv li si!? (Nikakov odgovor.

) Decata treba da mi spijat. pla~ej}i vo eden glas.) Ej. Zoran: Toj ne mi ja dade mene. Eden ~i~ko ne saka da ja dade-e-e! Praseto: Zatoa li ste dignale tolkava vreva? Eve. gruv.) Site: Daj mi ja topkata-a-a-a! [arko: (Vleguva tr~aj}i. Praseto (Vleguva tr~aj}i zadi{ano). gruv. taa topka e na na{iot Zoran! Daj mu ja! (Nikakov odgovor. gi gleda eden moment.) Site: Kakov vol{eben zbor? [arko: Pa. {to e li~no moja. Ajde. a toj ne ni ja dava i tolku! [arko: Taka li? A mu go rekovte li vol{ebnoit zbor? (Site se vrtat kon [arko. Eden ~i~ko ja zel. navednati na ogradata. pa }e ti ja dade tebe! Petelot: Naprazno }e bara{! Ma~eto: Da ne misli{ deka toj pove}e }e te slu{a tebe od nas? Praseto: A mo`ebi ~ovekot e gluv!? . da se obideme site! (Ka~eni na klupata. Kakov e toj koncert! Tolkava vreva ste krenale. Zoran i petelot se pridru`uvaat).) [to e ova {to se slu~ilo ovde? Sekoga{. a tuka site pla~at po topkata. Mu ja barame.) [to? Ne ~uv {to re~e! (Nikoj ne odgovara. ~i~ko.) Daj mu ja koga ti velam. koga me nema. zar ne go znaete?Jas }e se obidam da ja zemam.) Daj ja topkata-a-a! (Po~nuva da tupka so {epite i da pla~e. Gruv. mene sigurno }e mi ja dade! (Se ka~uva na klupata i vika. }e se slu~i ne{to lo{o. Zo{to pla~ete? Praseto: Topkata na Zoran padnala vo drugiot dvor.Ma~eto: Ne mo`e toj mene da ne mi ja dade! (Se ka~uva na ogradata.) ^i~ko daj mi ja mene topkata! (Nikoj ne odgovara. ta decata ne mo`at da zaspijat. Zoran pla~e! Mjau! (Nikakov odgovor. sega jas }e mu ja pobaram. so grb kon publikata. Ma~eto: (pla~ej}i) Na Zoran topkata mu padnala vo drugiot dvor.

bre. Eh. deca..) Eve ja! Petelot: Da.) Vie. pred klupata).)^i~ko dajte mi ja topkata . obidete se i vie. bre. Eh. eve ja topkata! Ma~eto: Najposle. lo{ dedo bre. Ve molam! (Odedna{ topkata skoknuva. (Se ka~uva na klupata.[arko: ]e vidime. Me~kite da go izedat. Zoran: (Skoknuva radosno. razbravte li koj e toj zbor? Da! Vol{ebniot zbor e „Molam”. . Go pratile dedo na planina.. navistina. pa }e se uverite! (ZAVESA) Narodna pesna Go pratile dedo na planina. Zoran: Pa. Me~kite da go izedat. koj e toj zbor? [arko: (Se vrti kon publikata.) Zo{to tokmu tebe ti ja vrati? [arko: Mi pomogna vol{ebniot zbor. lo{ dedo bre. Praseto: (Se vrti kon [arko.

ubavo oble~eno i so is~e{lana kosa). Polna mu torba so me~iwa. majka. A taa sekoga{ ja fali. bre. Kaj potokot e nejzinataa dobra drugarka. sviwa. igra vo kalta kraj potokot.neuredno so ne~e{lana kosa. lo{ dedo bre. A i Ru{ka ne gi saka ~istite deca i `ivotnite. I koko{kite ne sakaat da se sretnat so nea. Eh. decata ne igraat so nea. krpata go grebela liceto! Ne~ista. e`. nemiena i ne~e{lana. 1 Slika RASKA@UVA^OT: Ru{ka ne saka da se mie: studena bila vodata! Bega od ~e{elot: ja kornel kosata! Go mrazi sapunot: {tipel vo o~ite! I s# taka: ~etkata bockala. Eh. Ku~eto i ma~eto begaat koga taa }e im se pribli`i. pa nikoj ne ja saka. Polna mu torba so me~iwa. drugoto . SCENA: Poljanka so cve}iwa. se krie vo grmu{kite.Ete go dedo kaj ide. kopriva i petle. Ete go dedo kaj ide. grmu{ki i poto~e. NE^ISTA RU[KA (Teatar so senki) FIGURI: Dve devoj~iwa (ednoto . pol`av.) . bre. Bega od niv i {eta sama po nivite. lo{ dedo bre. (Na scena vleguvaat Ru{ka i sviwata. sivata sviwa.

da si poigrame vo kalta! Grugru! RU[KA: Eve me. Kaj potokot mal. tamu dru{ka taa ima: debelata siva sviwa {to le`i vo kal. Koga lice }e si mie{. Kako da ja ~ue koga sekoga{ e sama. tebe Ru{ke da te vidam. da ti re~am: sapun sakam da ti bidam. ti so mene da go trie{! . gi krena visoko rogovite i izvika: POL@AVOT: Sedum dena jas se vle~am. mie. Samo Ru{ka nikoga{ ne ja ~ula. od majka se Ru{ka krie.SVIWATA: Gru-gru! Ela Ru{ke. daleku od site. RASKA@UVA^OT: Pesnava site ja nau~ija i site ja peat. Eden den petelot Crvenko-Zdrvenko ispea za Ru{ka vakva pesna: PETLETO: Ku-ku-ri-gu-u-u! Za da ne se ~e{la. vo nivata. Toj se izraduva koga ja vide. Ru{ka go sretna pol`avot Vle~ko. doa|am! SVIWATA: Ti si Ru{ke najubava od site devoj~iwa! RASKA@UVA^OT: Na Ru{ka i se dopa|aat ovie pofalbi i se trudi i taa da bide kako debelata siva sviwa. Da te vidam. Za Ru{ka razbraa i `ivotnite po nivite i po grmu{kite. I edna{.

stana brzo i potr~a doma. dolgo se trese{e. tr~a i piska.Tr~a. RU[KA: Lele mamo! Lele mila mamo! RASKA@UVA^OT: Majka i go ~u nejzinoto pla~ewe i brzo izleze od ku}ata. „Of. Vo tr~aweto za malku }e padne{e vrz e`ot E{ko-Me{ko. of!” . Ne pomina ni desetina ~ekori. A koprivata se zani{a i prozbore. kako perce jas sum lesna }e ti bidam krpa ~ista! RASKA@UVA^OT: Koga go slu{na ova Ru{ka. RASKA@UVA^OT: Se ispla{i Ru{ka u{te pove}e koga si zamisli kako e`ot se ka~il na nejzinata glava i i gi zabil svoite ostri bocki vo ne~e{lanata kosa. so polno crni dolgi igli.RASKA@UVA^OT: Se strese Ru{ka koga gi slu{na Vle~kovite zborovi. za{to be{e upla{en od brzite ~ekori. ja skri svojata glava vo maj~iniot skut. a so bosite izvalkani noze zgazi vo koprivata {to raste{e vo senka. Dolgo. se zgrozi i po~na da bega. Ru{ke. Koga si pomisli kako po liceto i te~e ligava pena od pol`avot i kako negovite rogovi se lepat na nejzinote obrazi. da ti slu`am. celata rastreperena. za tvojata crna kosa. glasot E{ko-Me{ko se odvitka. kako ~e{el. tr~a kolku {to mo`e. koga i go slu{na.zastenka Ru{ka i od bolka sedna na zemja i po~na da gi ~e{a nozete. A Ru{ka. ja krena svojata mala dolgnavesta glava i veselo re~e: E@OT: Jas sum E{ko bocliv Me{ko! Poln grb tenki bocki nosam. kako da stapnala vo ogan. Ispiska silno i potr~a brzo. KOPRIVATA: Iskorni me mene Ru{ke. zemi me so tebe Dru{ke. of. No. Nozete vedna{ i se vcrvea.Toj be{e sklop~en kako topka. Mnogu sakam so tebe da dru`am. olcka{e i niz solzi govore{e: .

SVIWATA: Sega Ru{ke ne si mi ubava. se svrti brzo i otide kaj drugite deca. Ne sakam e`ot da me ~e{la i koprivata da mi bide krpa ~ista. RU[KA: Da me mie{ mamo.i odgovori Ru{ka. Ne pla~i mila Ru{ke! RASKA@UVA^OT: Se smiri malku pa potoa i raska`a na majka si za s# {to stana denes na nivata. le-le-e! RASKA@UVA^OT: Majka i se ~ude{e na nejzinite zborovi i samo ja gale{e ne`no po grbot. Ja zasakaa decata. O. . is~e{lana. MAJKATA: Ne te dava mama. ne begaa od nea ~istite doma{ni `ivotni i site velea: „Ru{ka e mnogu ubavo devoj~e”. ~ista i ubava. (Povtoruva nekolku pati. da me ~e{la{ i da me bawa{. Sakam i jas da bidam kako site deca.RU[KA: Ne sakam mamo pol`av da me mie. Samo sviwata naluteno gruvna koga ja vide takva. Gru-gru! RASKA@UVA^OT: „Za tebe i ne sakam da su ubava!” . ne te dava na tie gnasni ne~isti `ivotni. sakam sapun i voda ~ista.) RASKA@UVA^OT: I od toj den Ru{ka be{e sekoga{ izmiena.

od jagoda sladoled! Me~eto: (Se svrtuva kon ma~eto. Ma~eto: Sladoled prodavam.) Molam. bez ~evli si odam jas! (Pesni~kata se povtoruva nekolku pati.BOLNOTO ME^E Raska`uva~ot: potskoknuva i pee. ~okoladen. Me~eto: Nema ve}e stud i mraz. Me~eto odi kon ridot. Odi.) Ma~eto: Kasni si me~e. sladoled! Koj saka sladoled? Mle~en. Kolku saka{? Me~eto: Daj mi go celo sanda~e. (Go otvora sanda~eto. daj mi sladoled! Ma~eto: ]e ti dadam. prijatno! Mojot sladoled e vkusen! Me~eto: ^udesen sladoled! @alam {to e malku! Mo`am da izedam pet takvi porcii. Izleglo me~eto da se pro{eta. ja stava muckata vo nego. {lapka od zadovolstvo i jade sladoled od sanda~eto. a ma~eto si go pribira sanda~eto i si zaminuva. Zabele`alo deka kon nego ide edna ma~ka {to prodava sladoled.) . Zemi si go sanda~eto i parite! (Me~eto stanuva.) Raska`uva~ot: Sednalo me~eto na trevata da se odmori.

me~e! Da ozdravi{ brzo! ]e dojdam da te vidam! (Zaminuva. Zaja~eto: [to ti e me~e? Me~eto: Oh. bez ~evli si odam jas! [to mi stana? Studeno mi e (ka{la). me~e! Me~eto: Do gledawe.) Le`i mirno. se pribli`uva do ma~eto i go pra{uva. jas }e vozam bavno. [arko: Dobro e {to si go dovel. (Zaja~eto i [arko mu pomagaat na me~eto da legne na krevet. se razbolev! Mnogu mi e lo{o! Zaja~eto: (Go gali me~eto.) [arko: Koj e bolen? Zaja~eto: Me~eto e bolno.Ma~eto: Do gledawe.) Ne pla{i se. le`i i stenka. mnogu jadev.Tamu brzo }e te izlekuvaat. Zaja~eto: (Sednuva vo avtomobilot. Zapira i sviri u{te posilno: „tu. Jas }e go izle~am brzo. tu.) Nema ve}e stud i mraz. Me~eto stenka od bolki). (Zaja~eto i me~eto izleguvaat od avtomobilot i im se pribli`uva doktorot [arko.tu”. pristignuvaat pred Zaja~eto: Doktor [arko. ne mo`am da stanam! Zaja~eto: Jas }e ti pomognam. ma~e! (Pee. (Legnuva i stenka.) [arko: Ka`uvaj me~e.) Raska`uva~ot: Pominalo ottamu zaja~eto so avtomobil. Go vozi avtomobilot i sviri „tu. Raska`uva~ot: Zaja~eto i me~eto bolnicata kade gi ~eka doktorot [arko. me~e! ]e te odnesam vo bolnica. Sleguva zaja~eto od avtomobilot. Stanuvaj! Me~eto: Oh . (So maka go kreva i go ka~uva vo avtomobilot. i grloto me boli! More.) Do gledawe. se razbolev! Sigurno od sladoledot. tu!”. {to te boli!? Me~eto: Grloto me boli! . primi go ovoj bolen. A me~eto.tu.

sigirno si jadel mnogu sladoled? Me~eto: Ne. [arko: [to ima Maco. da ne si se razbolela? Ma~eto: Ne. da po~nam da te lekuvam. me~e. se istegnalo i zapealo: „Nema ve}e stud i mraz. pij. Da stavime toplomer. no nemalo {to da pravi. Me~eto: S# mi pomina.. (Mu stava na me~eto toplomer pod mi{ki. koj u{te bara bolnica? A. Doktor [arko go pokril so }ebiwa. aj. Raska`uva~ot: Sednalo ma~eto da po~eka da se razbudi me~eto. doktor [arko. Lo{o e da si bolen! Me~eto go ispilo lekot. ne. sega spij! Raska`uva~ot: I me~eto zaspalo. Eve. iako e gor~liv..[arko: Ti. [arko: Aj. Daj go toplomerot! Ti. aj. [arko: Ubavo si napravila Maco! Samo tivko. Me~eto nabrgu se razbudilo. [arko: Taka. Ajde. Ma~eto: Me~e saka{ li u{te sladoled? . bez ~evli si odam jas! “ [arko: Kako si me~e? U{te li te boli grloto. toa e ma~eto. ispij go ovoj lek! Me~eto: Uf. da ne go razbudi{ me~eto.) Poka`i mi go grloto! Ka`i: a-a-a! [arko: Dobro. Raska`uva~ot: Me~eto ne sakalo da pie gor~liv lek. No. Samo edno sanda~e. ima{ visoka temperatura. Me~e. ama gor~i! [arko: Ako saka{ da ozdrave{. sigurno od tvojot lek. zdrava sum! Zaja~eto mi ka`a deka me~eto le`i bolno i jas dojdov da go vidam. me~e. ba{ mnogu. [arko sednal do krevetot .

) Tatkovina Rano esensko popladne. ti. No. u . Dedoto: E. Zar seto toa treba. gustite {umi. (Site se ka~uvaat. I {to nau~i Simone. pa.. {to u~evte denes v u~ili{te? Simon: Denes u~evme za na{ata tatkovina. Me~eto go turka avtomobilot odzadi i ja pee svojata pesna.Me~eto: Ne blagodaram! Napolno sum sit! Raska`uva~ot: Vo toa vreme zaja~eto stignalo do avtomobilot. jas. qubovta i dobrinata na narodot. a jas }e ti pomognam tebe. Site }e ve odnesam. Ka~ete se site vo avtomobilot. vidi vaka dedo. no ne znam kako da go odnesam. ako si ve}e zdravo. Tatkovina ti e sonceto {to ni gree. da go zapametam. Mnogu seriozna tema. Me~eto: Ne gri`i se zaja~e. Izleglo zaja~eto i legnalo pod avtomobilot da go poprava. Dedoto: U. pesnata na pticite. visokite vrvovi na planinite. a najmnogu od s# detskiot xagor i smea.. zemjata na koja go sadime i `neeme `itoto. Treba da go dadam vo rabotilnica na popravka. Ohridskoto. Eve go avtomobilot na zaja~eto. Dedoto: Simon. avtomobilot se rasipal i ne mo`el da se pomrdne. Prespanskoto i Dojranskoto Ezero. mo`e{ da si odi{. toa }e te odnese doma! Zaja~eto: (Izleguva od avtomobilot.) Avtomobilot mi se rasipa. [arko: E. . star ~ovek. u. Simon i dedo mu se {etaat vo parkot. za tatkovinata? [to e toa tatkovina? Simon: (mnogu seriozno) E. glavniot grad Skopje i drugite gradovi i sela. zelen~ukovite i ovo{nite gradini. ti mi pomogna mene. Simone mnogu mi nabroi. Me~e.

pa bezgri`no skokav.Simon: Dedo. Potoa bev li~na moma. vidov deka godinite nate`nale ve}e.toa e Makedonija. go odgledav ko rosno cve}e i koga mislev deka }e zdivnam malku. Se rodi tvojot tatko. tr~av isto kako tebe. pa sopruga na tvojot dedo. BABA I VNU^E Vnu~eto: Zo{to babo ima{ pobelena kosa na tvojata glava? Zo{to babo odi{ so navednata stava? Babata: Godinite milo vnu~e ve}e me vjasaa. tatkovina . so eden zbor. . I mene mojata majka me lula{e kako bebe. Site {to se rodile mene stasaa. toa e mnogu ednostavno.

]e se odmoram malku pod ovoj cvet. . No nabrgu se stemni i koga se razbudi.Zdravo prijatel~e! [to se slu~ilo? . Go simna svojot tovar i se namesti pod ven~eto na mirizlivoto cve}e. Ja slu{na edna svetulka i poita da i pomogne na mravkata. . .PRIJATELSTVO Edna prikve~erina. pa zalutav. Sega ne znae{e kako da se vrati doma. Sega ne znam da se vratam doma. .Se stemni.Sonceto zao|a i celiot zapad ima rumena boja. mravkata zaspa. a go slu{am i `uborot na potokot vo blizina. koja cel den rabote{e.Toplo e i cvetot go {iri opojniot miris. ve}e ni{to ne gleda{e pred sebe. si re~e: poleka zao|a{e.Kolku ubava kve~erina. dodeka sonceto mravkata. . stavaj}i gi racete pod glava. U`ivaj}i vo prirodata.Ne se jadosuvaj! Jas }e ti pomognam! So svojata svetlina }e ti go osvetluvam patot. Taa po~na da vika na pomo{.Kolku sum umorna.

I taka mravkata i svetulkata stanaa golemi prijateli. izvini me. jadewe.Ti blagodaram prijatelke! Ne znam {to }e storev bez tvojata pomo{.Of.Ni{to bez pomo{..re~e mravkata vo eden moment. .Poleka prijatel~e. Sakam da te nagostam i da ti Mravkata i svetulkata ostanaa do dolgo vo no}ta. . Jovica \uri} Zada~i: Opi{i go svoeto drugar~e! Pra{aj go drugar~eto za negovata omilena igra~ka. . prijatelke. . Svetulkata trgna napred. ni{to ne e toa . Sedea razgovaraj}i. Prijatelstvoto e najgolemoto bogatstvo. a mravkata po nea.re~e svetulkata.Of. prijatel~e . Izumiv deka ne znae{ da leta{ re~e svetulkata i go zabavi svojot let. prikazna! [to ti se dopa|a kaj tvoeto drugar~e? . .No toa e mnogu. no i se gostea od slatkata ve~era. .Vlezi prijatel~e! zablagodaram. Jas ne mo`am tolku brzo da se dvi`am vikna mravkata. Nabrgu stignaa do mravjalnikot. igra.

koj re{i da si napravi zelen~ukova gradina.[EST DE^IWA. Po~nuva da raska`uva.Ka`i ne{to ubavo za nego! Raska`i slu~ka vo koja ti pomognalo ili ti si pomognal na nekoe drugar~e! ZDRU@ENA RABOTA Lica: ZAJKO. MORKOV^IWA .TRI DE^IWA I DEVOJ^IWA. visoko na neboto od kade {to ja gledam celata zemja. SONCE . Vo po~etokot na ovaa prolet.GLASOT NA RASKA@UVA^OT TRI [EST (Pred zavesata se slu{a sonceto. (Poleka se kreva . DOMAT^IWA . vo edna gora go vidov Zajko Bajko. E[KO. ZELKI DEVOJ^IWA. Zede motika i trgna da si odbere plodna zemja kraj gorskata reka. Denes sakam da vi raska`am edna slu~ka {to ja imav videno. tuku rabotliv zajak. Taka se vika i ne e kakov bilo. Nabquduvam interesni raboti. patot po koj minuvam sekoj den jas se nao|a visoko.) Dragi deca.

trop.) Zajko jas sum E{ko star. Izleguva E{ko so motikata i pee. . trop. sadam luk. jas si kopam vezden vaka: kop. trop. kop. sadam zelki. trop. Kopam kako nikoj drug. Izleguva vslu{an vo pesnata na E{ko. ti primi me za drugar.Se umoriv. da si imav pomo{nik! (Od grmu{kata se slu{a glas.) Jas sum zaj~e kokoraj~e. kop. (Kopa. Pla{livo i nedoverlivo si ja podava glavata. kop.zavesata i se gleda {umska poljanka. Vo prviot moment Zajko Bajko se krie zad penu{ka. Pokraj reka. bar. imam mnogu vredni race. kop. kop. trop. Sednuva.) . a u{te do sredinata na prvata lea ne sum do{ol! Te{ko e sam da raboti{. E. Po taktot na pesnata Zajko doa|a so ritmi~ki figurativni potskoknuvawa. pokraj lea.trop. Na sredina od prvata lea ~uvstvuva umor.

Trudot dru`en. nosi den. . U{te mnogu treba da se potime. .Zemi me za drugar E{ko! Soglasen sum dvajcata da rabotime i zelen~ukot da si go delime po ramno. E{ko nekoj doa|a kaj nas. zaedno }e delime. .Dobar den. Eh. . .Doma}inka sum Mravka. (Gleda kon neboto). Zajko.Mravkata! .Taka li e? Popusto rabotevme! . no plodovite na esen }e gi delime bratski.Zaedno }e plevime. (Na pesni~kata br. Zajko! Go slu{nav va{iot razgovor i re{iv da Vi pomognam. ubava }e stane na{ata gradinka. nosi sre}a. E{ko. za esen. Vreme e da seeme. Primete me da rabotam so vas! Trojcata }e ja zaseeme gradinata. za na gozbi i de~iwa za vas.Pogledni E{ko. radosen. Se soglasuvate li? .Samo ja po~navme.Pogledni.Samo od kade }e zememe semiwa? .) . si sobiram seme jas. 2 Zajko Bajko i E{ko ja prekopuvaat gradinata. Daj gi semiwata! . kolku lesna i prijatna e zdru`enata rabota! .Semiwa li veli{? Jas sosema zaboraviv deka nema semiwa.Se soglasuvame. dobar den.

veselo se smeat. I domati se ovde.) . Rastat zelki. Nema ve}e za nas zima. Zajko i E{ko yirkaat vo nea. Zajko. za{to vremeto ne ~eka! (Ja posejuvaat gradinata. da rabotam so vas. a po te{kata rabota sednuvaat da se odmorat. drugar~iwa slatki. MRAVKATA: Naesen bogat plod }e se rodi tuka. E{ko. . jadri zelki srede lea zreat. SITE: S# }e delime bratski. jas sakam.) ZAJAKOT: Zaedno rabotevme trojcata.Osamena e te{ko da tr~am sekoj ~as. mnogu slatki. E[KO: Zaedno }e polevame i }e plevime. I morkov~iwa }e ima. (Ja otvara torbi~kata.Pobrgu dajte gi sestri~ke. mnogu.Semiwa! .

se soglasilo zaja~eto. Eden den Lisa mu rekla na zaja~eto: . a lisicata vlegla vo ku}i~kata. zaja~e da napravime dve ku}i~ki edna do druga i da `iveeme ubavo kako prijateli. pu{ti me da preno}evam vo tvojata ku}i~ka! Zaja~eto se slo`ilo i ja pu{tilo da preno}i.Dobro Liske! .Ajde. . Taa oti{la kaj zaja~eto i go zamolila: .[to stoi{ tuka. zaja~e. LISICATA I PETLETO Si bile edna lisica i edno zaja~e.ZAJA^ETO. Go sretnalo ku~eto i go pra{alo: . Do{lo prolet. {to ne odi{! Izleguvaj! Ku}i~kata e moja! Zaja~eto zaplakalo i izleglo od svojata ku}i~ka. Ogrealo sonceto i ku}i~kata od mraz se stopila. Zaja~eto sobralo kora od drvja i si napravilo drvena ku}i~ka.Te molam. sednala do }umbeto i izvikala: . a lisicata ku}i~ka od mraz. Odelo po patot i pla~elo. Ostanala Lisa bez ku}i~kata.

jas vedna{ }e ja izbrkam. ne me luti. Jas ja pu{tiv. a Lisa od mraz.Imav drvena ku}i~ka. Ne }e mo`e{ ni ti! . .jas vedna{ }e ja izbrkam. no ne mo`e{e da ja izbrka. oti ako stanam ni vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Ku~eto se ispla{ilo i izbegalo vo {umata. Zaja~eto prodol`ilo da pla~e.Ne. a Lisa od mraz. a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka.Kako da na pla~am . av! Izleguvaj Liso nadvor od ku}i~kata na zaja~eto! A lisicata odvnatre mu odgovorila: . Jas ja pu{tiv.mu reklo ku~eto .mu odgovorilo zaja~eto.Zo{to pla~e{ zaja~e? .Ne.]e vidi{.Ne pla~i zaja~e . a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka.. ne mo`e{.mu odgovorilo zaja~eto.Zo{to pla~e{ zaja~e? . . }e ja izbrkam! Do{le do ku}i~kata i me~kata silno zamumlala: . .M-m-m! Izleguvaj od ku}i~kata na zaja~eto! . Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva.Av. ne }e mo`e{ da ja izbrka{! . .Ne me vikaj.av.rekla me~kata . Na patot go sretnala me~kata i go pra{ala: . jas }e ja izbrkam! Do{lo ku~eto do ku}i~kata i po~nalo da lae: .Ne pla~i zaja~e .Kako da na pla~am . Lisa me zamoli da ja pu{tam vnatre da preno}eva. ku~eto ja brka{e. .Imav drvena ku}i~ka.]e vidi{. .

nadvor! A lisicata odgovorila: . -Imav drvena ku}i~ka. taa Lisa! Smiri se. vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Me~kata se ispla{ila i pobegnala. ne pla~i zaja~e! Jas vedna{ }e ja isteram.Ne me vikaj . ne mo`e{: ku~eto ja brka{e . . sega. Silno izvikalo: . petleto po~nalo da udira so nozete. zaja~e? .Ne. -Kako da na pla~am -mu odgovorilo zaja~eto.reklo petleto. da pleska so kriljata. me~kata ja brka{e.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam. Izleguvaj. tebe Liso }e te kosam! Izleguvaj.Ah. da gi obujam ~evlite! Petleto u{te posilno izvikalo: . Odedna{ se ~ulo: „Kukurigu!” Toa bilo petleto so `olti ~izmi~iwa. Liso. }e ja izbrkam! .go pra{alo petleto. so crveno bajra~e i so kosa na ramo.A lisicata odvnatre i odgovorila: . no i taa ne mo`e{e da ja izbrka. sednalo na edno trup~e i nata`eno razmisluvalo. ne me luti . Zaja~eto ostanalo samo. nadvor! Lisicata se ispla{ila i rekla: .Eve.E. jas. Liso. tebe Liso }e te kosam. oti ako ti stanam.Sega.Zo{to pla~e{. Jas ja pu{tiv. Koga se dobli`ilo do ku}i~kata. pa ne }e mo`e{ ni ti da ja izbrka{? . a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka! . .ne ja izbrka. da go oble~am ko`uv~eto! . Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva. a Lisa od mraz.

Koj se obidel da ja izbrka lisicata? 4. Peperutkite zabele`aa crveno lale. gi fati do`d na livadata. Liso. Pobrzaa kaj nego i qubezno go zamolija: .Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki. ti blagodaram na gostoprimstvoto . . Koj ja izbrkal lisicata od ku}i~kata na zaja~eto? TRITE PEPERUTKI Tri peperutki .no crvenata i `oltata ne mo`am.Bel krinu. otvori ni gi liv~iwata da se skrieme od do`dot! . Do`dot s# posilno vrne{e.Belata peperutka }e ja primam . Izleguvaj. [to se dogovorile lisicata i zaja~eto? 3.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam.bela. nadvor! Lisicata se ispla{ila.re~e belata peperutka.re~e laleto .Petleto izvikalo u{te posilno: .Tie brzo odletaa kon krupnite cvetovi na laleto vo gradinata. I taka zaja~eto i petleto ostanale da `iveat zaedno vo ku}i~kata. (ruska narodna prikazna ) Odgovori na pra{awata: 1. crvena i `olta. . ripnala od prozorecot i izbegala daleku vo {umata. tebe Liso }e te kosam. I odletaa. Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2.

I site tri letnaa. za tvoite sestri~ki nema mesto. Vedna{ gi rastera oblacite. otkolku da gi ostavam svoite sestri na do`dot navredeno odgovori `oltata peperutka.. Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2.Tie odnovo letnaa kon livadata.Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki. tvojata za{tita ne ni e potrebna. dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e n# namokri. Ovoj razgovor go slu{na sonceto. . A do`dot s# posilno vrne{e. za belata i `oltata nema mesto.Dobro lale. Si igraa do ve~erta.Ako ne n# primi{ site tri. [to se slu~ilo so peperutkite koga zavrnalo do`d? .Dobro lale. Trite peperutki prodol`ija da letaat. Koga sonceto zajde si se vratija doma i izmoreni. . (germanska prikazna) Odgovori na pra{awata: 1. . ti blagodaram na gostoprimstvoto. . dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e ne namokri! .Neka vleze crvenata. slatko zaspaa. Podobro zaedno da umreme.Toplo ogrea i im gi isu{i krilata na peperutkite. Se pribli`ija do `oltoto lale i `oltata peperutka go pra{a.Mo`e da vleze{ samo ti.

Vo sekoja u~ilnica be{e veselo i interesno. kade obi~no igrite stanuvaa veseli. Sonceto se nasmevnuva{e na mom~iwata koi zaedno gradea kuli od drveni kocki. Sonceto se ogleda na ~istoto staklo na akvariumot vo koj se brkaa dve crveni nemirni rip~iwa i go pozdravi male~koto papagal~e vo kafezot. razgovaraa i peeja. Toa gi pogali kosite na u~enicite {to navednati nad zelenoto sanda~e vo prirodnoto kat~e. koe sami go nasadile. U~enicite igraa so kuklite.SKR[ENATA KUKLA Sonceto veselo gree{e i yirka{e vo {irokiot otvoren prozorec na u~ili{teto. Potoa son~evite zraci trgnaa kon kuklenoto kat~e. . gri`livo gi popravaa krevkite liv~iwa na cve}eto.

gi sobra ve|ite i se skri zad najbliskiot oblak. gi iskara dvete nemirni u~eni~ki. a Qupka i Verka ne smeeja da gi krenat glavite od sram.. Od kutijata izleze popravenata rozova. Verka uspea da ja fati ednata raka na kuklata i da ja zavrti so seta sila. U~itelkata izleze. kuklata padna na podot. Toga{ vleze nastavni~kata. trgaa dvete namurteni devoj~iwa. . Po nekolku minuti taa se vrati vo u~ilnicata so golema kutija vo racete i nabrzina ja otvori.. Potoa gi naredi u~enicite za pro{etka i gi odvede vo park~eto. Rozovata kukla ja nema{e. Decata ta`no poglednuvaa natamu.Na{ata kukla! . doterana isto kako nova kukla. No . daj mi ja. se navedna.. i ripkite se brkaa vo akvariumot. Naedna{. Drugiot den. Naedna{ nekoj tropna na vratata. navamu-natamu. moja e. koga sonceto pak yirna vo prozorecot na u~ilnicata.se izraduvaa u~enicite i veselo gi prodol`ija zanemarenite igri.No naedna{ nasmevkata na sonceto ja snema od liceto. mu se pri~ini u~ilnicata nekako izmeneta.Moja e. Navistina.. taa e moja! I. bu{avi i luti. kako {to se grabaa. Qupka ja stisna u{te pojako drugata raka na kuklata i ja zavrte kon sebe.. racete na kuklata se skr{ija! Ednata ostana kaj Qupka. . Navamu-natamu.se poglednaa Qupka i Verka. Vo u~ilnicata ostanaa samo Qupka i Verka. .. tres.. nema da ti ja dadam! A Verka kloca{e so nogata i vika{e: -Ne e tvoja. vo kuklenoto kat~e be{e pusto. ja zede skr{enata kukla i ja zaklu~i vo {kafot. drugata kaj Verka. Sigurno videlo ne{to neprijatno. Qupka ja grabna kuklata i vikna: . Navistina grade`noto kat~e be{e tamu i prirodnoto kat~e se zelenee{e. tamu stoeja Qupka i Verka namurteni. i papagalot veselo skoka{e niz kafezot.Na{ata kukla! .

[to se slu~ilo so kuklata ? 4. Doa|a{e sonceto i i se zakanuva{e deka }e ja stopi. gri`livo ja stavija vo kuklenoto kat~e i si vetija deka zaedni~kite predmeti i igra~ki vnimatelno }e gi ~uvaat. Okolu {to se skaraa Qupka i Verka? 3. Osven toa. na edna snegulka ne i se ode{e. tie cela zima i zboruvaa mnogu ubavi raboti za sonceto i zatoa posaka da go vidi toj princ na kogo tolku mnogu . Odgovori na pra{awata: 1.Tie ja zedoa vnimatelno. Za {to se raska`uva vo prikaznata ? 2. zatoa {to tie se od korist i za radost na site. Vo tekot na zimata taa se sprijateli so eden suv list i so eden `elad. pa ne saka{e da se razdeli. [to se dogovorile dvete drugarki sledniot den? PRVOTO KOKI^E Zimata ve}e ne mo`e{e da ostane. Zatoa gi pribra partal~iwata od zaostanatiot sneg. kako svoite o~i. No. go javna severecot i zamina vo postudenite predeli.

.Ne. Najposle. Koga zimata po~na da go sobira partalaviot sneg.mu se raduvaa i mu se voshituvaa listot i `eladot.Ti mi se izraduva i zatoa }e te nagradam! Zrakot izgovori nekolku vol{ebni zborovi. .prodol`i da se zakanuva.Izleguvaj ottuka! . [to raska`uva legendata za nastanuvaweto na koki~eto? 2. }e mu naredam na severecot sosema da te zaledi! . .i vikna zimata. [totuku zimata se podgotvi neposlu{nosta da ja kazni so severecot. . Odgovori na pra{awata: 1. . blagodarno i sre}no od pofalbata. No snegulkata ne saka{e da izleze. od nea se pojavilo edno golemo. Kakvo .. sonceto yirna niz grankite i ja natera da bega.. Ottoga{ mnogu sitni beli cvetovi na krajot od sekoja zima prvi go pre~ekuvaat i go pozravuvaat sonceto. koga ja vidov ovaa ubavina.Ako ne me poslu{a{..Ne `alam {to }e se stopam sega. nema da umre{! . koga lu{pata se otvorila.Kolku li boi ima tuka? . ja dopre snegulkata i taa se pretvori vo ne`no cvetno yvon~e. taa se skri pod suviot list. No ~etvrtoto nikako ne izleguvalo od jajceto..i se javi sonceto. [to najmnogu ti se dopadna vo raskazot? GRDOTO PAJ^E Edna pajka le`ela na jajca. Izvela tri ubavi paj~iwa. . grdo paj~e.voodu{eveno vozdivna snegulkata .

no paj~eto i natamu bilo osameno. osobeno voobrazeniot misir. Umiralo od stud i od glad. tie go viknale i toa zaplivalo po niv. pomalku }e go preziraat. iako plivalo isto kako niv i nasekade ja pridru`uvalo majka si. Kade i da trgnelo. skrieno i daleku od site. koe padnalo vo bra{noto prigotveno za leb. nasekade go izbegnuvale poradi negovata grdost. Eden den slu~ajno udrilo vo vedroto mleko. go zabele`al eden selanec koj minuval tuka i go odnesol vo svojata ku}a. . Koga majkata pajka videla deka nejzinoto kutro paj~e do`ivuva tolku navredi. Sekoga{ srame`livo i ispla{eno.razo~aruvawe! Toa paj~e bilo sosem poinakvo od svoite bra}a. a paj~eto stanalo dvapati pogolemo i pogrdo od drugite. Toa bile najubavite lebedi {to gi videlo toa nekoga{ i se zasramilo poradi svojata grdost. paj~eto po~nalo da pravi {teta niz ku}ata. verojatno. Edna{ paj~eto zabele`alo dostoinstveni lebedi. Do{la zimata. Vremeto minuvalo. go nahranile. Grdoto paj~e bilo ta`no i osameno. Majkata se nadevala deka toa so tekot na vremeto }e se razubavi i }e zali~i na drugite. koi vo barata doa|ale da lovat pajki. Ma|utoa. Paj~eto upla{eno pobegnalo vo barata za da `ivee tamu samo. Jatoto divi pajki ne go primilo. Site begale od nego. Do{la i proletta. a kutroto paj~e. Stanalo plenik na re~niot mraz. Divite zajaci se kriele. za da go svrti vnimanieto na sebe. Nikoj ne go gibal. Vo barata s# trgnalo po staro. go zaboravile i go zamenile so druga zabava. samo i bez dom. Taka ta`no i poti{teno go zanemaruvale duri i lovcite. Eden den paj~eto se navednalo nad vodata i go zdogledalo svojot dolg bel vrat i otmenata glava. go miluvale i go hranele. Go stoplile paj~eto. Za negova sre}a. Tie vo po~etokot mnogu se raduvale. kako {to toa go pravat site deca so svoite.Jas ve}e ne sum grdoto paj~e! . re{ila da go odvede daleku od barata.Jas sum lebed. bel kako sneg! Sekoja ptica e najsre}na so svoeto jato. . . Site go ismejuvale i pravele {ega. no nabrgu.izvikalo toa presre}no. i ku~iwata. Selanecot imal dve deca. Doma}inkata go iskarala. Se izraduvalo. Tamu }e bide so divite pajki koi.

[to se slu~ilo koga do{la zimata? 4. DEDOVATA RAKAVICA . Kako se ~uvstvuvalo paj~eto koga gi zapoznalo drugite lebedi? 5.Odgovori na pra{awata: 1. Opi{i go paj~eto kako izgledalo vo zima. Zo{to paj~eto bilo ta`no? 3. a kakvo vo prolet. Za {to se raska`uva vo prikaznata? 2.

koj si? . a po nego tr~alo ku~eto Murxo.Jas sum Kuma Lisa.gluv~eto Gricko. itrica.Rakavico.Jas sum Kum~o Vol~o.Jas .Rakavico. Skokalo zaja~eto vo {umata.gluv~eto Gricko. .Vlezi.Vlezi. ete. vleglo vo rakavicata i ostanalo da `ivee vo nea. Odel dedo. .Jas .A ti. -Jas . . rakavico. }e `iveeme zaedno! . odel i ja zagubil rakavicata.Vlezi. sega bile trojca vo rakavicata. .A ti. rakavico. Dotr~ala Lisa: . koj `ivee vo tebe? . rakavico.Jas .zaja~eto Kuso opav~e. . koj `ivee vo tebe? Videlo gluv~eto nemalo nikogo.`abata Kekerana. .Vlezi. }e `iveeme zaedno! I taka sega bile dvajca vo rakavicata. skok i pra{alo: . koj `ivee vo tebe? . rakavico.A ti.Jas . -Jas . koj `ivee kaj tebe? . }e `iveeme zaedno! I taka. -Jas .Rakavico.zaja~eto Kuso opav~e. .`abata Kekerana. }e `iveeme zaedno! Sega stanale ~etvorica vo rakavicata. koj si? . i pra{ala: . .Rakavico. koj si? .A ti. nekoj tr~a kon rakavicata i pra{uva: .Jas sum `abata Kekerana.Jas gluv~eto Gricko.Rakavico. Do{la `abata. koj si? . skok.Jas sum zaj~eto Kuso opav~e.Odel dedo niz {umata. itrica.gluv~eto Gricko. . -Jas . koj `ivee vo tebe? .Jas . . rakavico. op-op-op. I.Kuma Lisa.`abata Kekerana. Dotr~alo gluv~eto i pra{alo: .

Vlezi.A ti. Kade dedoto ja izgubil rakavicata? 3. zaja~eto. av! Se ispla{ile gluv~eto. mnogu ste bile. . av. do{la do rakavicata i silno zamumlala: . izlegle od rakavicata i se razbegale vo {umata.Kum~o Vol~o. Se vratil da ja bara. . Stanale {estmina. Ku~eto zalajalo: av. . Ku~eto Murxo tr~alo napred. Naedna{ se zatresle grankite: odela me~kata. Koj prv ja prona{ol? 4. huuu. }e `iveeme zaedno.Jas . . A tokmu toga{ dedoto zabele`al deka mu ja nema rakavicata.Vlegol i volkot i stanale petmina.`abata Kekerana. rakavicata le`i i se mrda. volkot i me~kata. `abata. Koj ja prona{ol rakavicata vtor. Odgovori na pra{awata: 1. a koj tret? 5. nemalo kade da se svrtat.Jas .Jas . A vnatre bilo tesno: samo {to ne prsnala rakavicata. Za kogo se zboruva vo prikaznata? 2. Koja na red bila lisicata? 6.gluv~eto Gricko. . itrica.Hu. lisicata.Kuma Lisa. Jas sum Baba Meca. Tr~a.Rakavico. Nacrtaj go toj {to do{ol posleden! . rakavico. koj `ivee kaj tebe? . ja zel rakavicata i trgnal so ku~eto na lov vo {umata. Koj do{ol posleden? 7.Jas zaja~eto Kuso opav~e. Dedoto se navednal. tr~a i gleda. . [to se slu~ilo na krajot? 8. koj si? . a vnatre bilo tesno.Jas . Vlegla me~kata.

Da. Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: .PRINCEZATA OD HARTIENA VRE]A Elizabeta be{e prekrasna princeza. No. . Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: -A.^ekaj! . Elizabeta po~na povtorno da ~uka na vratata. . Nasekade bara{e {to da oble~e. Na krajot Elizabeta dojde do pe{terata so ogromna vrata i zapo~na da ~uka na nea. . za{to zmejot zad sebe ostava{e izgoreni {umi. zmejot go sma~ka nejziniot dvorec. kako {to # dolikuva na princeza. Dojdi utre! Toj ja tresna vratata tolku brzo {to Elizabeta odvaj go spasi nosot.Toa ne be{e te{ko.Odi si! Jas sakam da jadam princezi.re~e zmejot. @ivee{e vo ubav dvorec i ima{e skapa obleka.Vistina li e deka ti si najpametniot i najogneniot zmej na celiot svetot? . taka! Princeza! .Sakam da jadam princezi. ne edinstveno {to najde be{e edna hartiena vre}a. za `al. So negoviot ognen zdiv ja izgore nejzinata obleka i go odnese princot Ronald.vikna Elizabeta. no denes izedov cel dvorec. Elizabeta re{i da go najde zmejot i da si go vrati Ronald. Ja oble~e vre}ata i zapo~na da go sledi zmejot. Treba{e da se ma`i za princot koj sa vika{e Ronald. no denes izedov cel dvorec. Dojdi utre! .Vistina li e deka mo`e{ da izgori{ duri deset {umi so svojot ognen zdiv? .

zmejot u{te edna{ zede zdiv i isfrli ogan tolku mnogu {to izgore sto {umi. .re~e zmejot.. ti si tolku valkana! Mirisa{ na pepel.re~e Elizabeta. Legna nazemi i zaspa. Taa mu go podigna uvoto i vikna glasno kolku {to mo`e{e: .Fantasti~no . da. no ti si glupav. Skokna i go preleta svetot za samo deset sekundi.Zmeju! Ej! Zmeju!.Ronald .re~e Elizabeta. Vrati se koga }e bide{ oble~ena kako vistinska princeza! . Tie nikoga{ ne se ven~aa. . Zmejot povtorno dlaboko zede zdiv. be{e tolku umoren {to ne mo`e{e ni da zboruva. i tvojata kosa e mnogu ~ista. i tolku dlaboko vdi{i i isfrli tolku mnogu ogan. . Elizabeta re~e: .potvrdi zmejot.Zmeju! Zmejot povtorno ne se pridvi`i. kosata ti e celata razbu{avena i nosi{ na sebe valkana hartiena vre}a. Elizabeta go zaobikoli zmejot i ja otvori vratata od pe{terata.re~e Elizabeta.Da.Fantasti~no . no ovoj pat od nego ne izleze ni{to. Ti izgleda{ kako vistinski princ. {to izgore ne deset tuku pedeset {umi. Elizabeta mu {epna tivko: .Elizabeta. Zmejot voop{to ne se pomrdna. Koga se vrati.Tvoite ali{ta se navistina ubavi. Sakaj}i da se poka`e. Tamu be{e nejziniot princ Ronald! Toj ja pogledna i re~e: .O. . . . vistina li e deka mo`e{ da go preleta{ svetot za samo deset sekundi? .Zmeju. da.

Kukurikuu .[to }e se slu~i ako nekoga{ lo{iot volk se nastravi i posaka da si kasne mevce. a jas gi ~uvam i gi u~am. jas sum najva`en. bez mene tie ne mo`at da `iveat. . . a ako ne se stane navreme. Auuu . Site vie podednakvo ste va`ni.Bez potreba se raspravate. drugari moi.KOJ E POVA@EN Vo eden selski dvor se prepiraa: kowot. . jas sum va{iot najveren drugar.Jas mu nosam na stopanot jajca i od moite jajca se izveduvaat mali pilenca. eee. .se javi prv kowot. a toa e polno so vitamini. Ja ~uvam ku}ata od neprijateli.Golemi falbaxii ste vie . Sekoj od vas vr{i va`na rabota i jas ne bi mo`el bez vas ni{to da rabotam.Jas sum najva`en . Bez mene ni{to ne se mo`e. ovcata.Vistina e toa {to veli kowot . Zna~i. a od moeto mleko lu|eto pravat polno mle~ni proizvodi.zar`a ostro na krajot ku~eto. ku~eto. . pa re~e: . . petleto i koko{kata . a i lisicata mo`e da posaka pile ili koko{ka?! E.Jas ja vle~am kolata polna so drva i siot tovar go nosam na mojot grb. beee. . Duri i moeto meso mo`e da se upotrebi za jadewe. a i mojata volna tie ja koristat za topla obleka i pokrivka.se javi ku~eto.No {to bi pravele lu|eto bez mene? Jas im davam mleko.zakukurika petleto od edna granka. a ima li ne{to pova`no od toa? Ova go ~u stopanot.Koj }e go razbudi nautro stopanot ako ne sum jas. Zatoa kowu ne mo`e{ da re~e{ deka si pova`en od mene.se javi ovcata. . rabotite ostanuvaat nesraboteni. beee! . e. I sega da ve pra{am jas ima li ne{to pova`no od toa?! U{te ne be{e zavr{ilo petleto koga od nekade se raskokodaka koko{kata: .

i nie ne bi mo`ele da `iveeme bez tebe. . go pra{a: . nekoj tropna na vratata na edno semejstvo mravki. Mravkata. Eden studen zimski den. Majkata mravka otvori i na pragot go vide izglednetiot i izyemnat [tur~o Mrzlivko. mravkite ne znaeja za odmor: sobiraa semiwa.Letoska? Svirev i peev! . u`ivaj}i vo plodovite na svojata neumorna rabota od celo leto. [TURECOT I MRAVKATA Dodeka be{e leto.A {to prave{e letoska? . . mina i esenta. bez da zdivnat. na zemjata. Vrednite mravki si `iveeja sre}no i veselo vo svoite topli domovi. gi nosea vo svoite podzemni domovi.mu re~e mravkata . A. bez vreva. [tur~oto Mrzlivko gi gleda{e rabotlivite mravki i im se smee{e mislej}i deka ne znaat da u`ivaat vo `ivotot i vo letoto koe sekomu daruva toplina i zreli plodovi.Ako e taka . koja so golem trud rabotela za da prezimi.Taka e. onoj istiot koj celo leto svire{e po livadata i se potsmeva{e.toga{ zimava igraj! .Te molam.i mu ja tresna vratata pred nos. primi me vo tvojot dom i daj mi ne{to da kasnam za da pre`iveam do prolet. pa dojde zima. ostavaj}i go nadvor da yemne gladen. Letoto mina.izusti [tur~o Mrzlivko. V leto }e ti se odol`am . tro{ki.odgovori [tur~o Mrzlivko. {arena i vo letnata `ega nasekade se slu{a{e crcoreweto na {turcite koi ja peeja svojata `ivotna radost. Zavrna i sneg. dolu. bobinki i tivko. .@ivotnite se poglednale i rekle: . zrnca. prirodata be{e ubava.

a na Sne{ko mu stana toplo.. mirizliva. po letoto zlatnata esen. a po zlatnata esen }e dojde zimata. . no sega sonceto po~na posilno da gree. ]e padne sneg i povtorno }e napravime Sne{ko. trevkite.ZIMATA ZAVR[UVA Deteto: Tato. Deteto: A koga }e go vidime pak? Tatkoto: Sega }e dojde proletta. vetreto Razvigor~e. A sega pojdi nadvor! Mi se ~ini deka na vratata tropa tvoeto drugar~e. Deteto: Zo{to? Zar ne be{e zadovolen vo na{iot dvor? Zar ne mu bevme dovolni jas i brat mi? Tatkoto: Mu bevte. po nea letoto. site rastenija. tato kade otide Sne{ko {to go pravevme pred nekoj den? Tatkoto: Otide vo zemjata da gi povika cve}iwata..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful