P. 1
tekstovi-lektura

tekstovi-lektura

|Views: 66|Likes:
Published by Marija Risteska
текстови
текстови

More info:

Published by: Marija Risteska on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

OGLEDALCE

U~estvuvaat: zajak, ververi~ka, ptica, dve golemi me~ki, dve mali me~iwa PISATELOT: Na edna {irinka vo {umata le`elo edno ogledalce. Koj go izgubil ne se znae: mo`ebi ov~arot koj ovde pominal so stadoto, mo`ebi lovecot koj ovde prilegnel da se odmori, mo`ebi deca koi edna{ bile ovde, koj bi znael? Ogledalceto le`elo i na nego se ogleduvale sega grankite, sega neboto, pa sonceto, pa oblakot... ZAJAKOT: (Go zema ogledalceto od trevata i se ogleduva vo nego.) O, pa toa e mojata slika! Samo ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil! VERVERI^KATA: (Skoka od drvoto.) [to e toa {to si na{ol! ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika. Samo nikako ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil. VERVERI^KATA: Te molam, daj mi da ja vidam! (Se ogleduva vo ogledaloto.) Zajaku, pa zar ne gleda{ deka toa e mojata slika? Eve pogledni podobro! ZAJAKOT: Hm! Ti ne si pri sebe! Zar ne gi gleda{ moite ubavi i golemi u{i na ovaa slika? PTICATA: [to se karate? ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika, a ververi~kata tvrdi deke e nejzina! Sigurno vidot ne i e vo red! VERVERI^KATA: Mojot vid e vo najdobar red, no vo zaja~kata glava ne{to se mati koga mo`e da tvrdi ne{to {to ne e. Toa e mojata slika, eve pogledni i ti ptico! PTICATA: Eh, e ba{ i vie dvajca ste mi bile pametni! Kako mo`ete da se karate, koga ova e mojata slika? [to vi e vam? Zar ne gledate klun na ovaa slika i dali nekoj od vas ima klun? ME^KATA: [to se slu~ilo? [to e taa vikotnica?

ZAJAKOT: Jas ja najdov svojata slika, dojde ververi~kata i tvrdi deka e nejzina, a potoa i pticata veli deka toa e nejzina slika. Eve, pogledni ti medo! ME^KATA: Ha, ha! Pa vie se karate za mojata slika! Toa e mojata slika i ja nosam vo svojot dom! (Izleguva nosej}i go ogledaloto.) ZAJAKOT: ^udno! (Izleguva.) VERVERI^KATA: Uh, uh! (Izleguva.) PISATELOT: I taka medo zaminuva vo svojata ku}a. Tamu go do~ekale negovata sopruga-me~ka i nivnite dve me~iwa. „Gledajte” - vikna vedna{ od pragot! „Ja na{ol zajakot mojata slika na trevata vo {umata, pa nastanalo karanica me|u nego, ververi~kata i pticata. Sekoj od niv tvrdi deka slikata e negova se dodeka ne dojdov jas i ne vidov deka slikata e moja. Eve, poglednete i vie! ” Gleda negovata sopruga-me~ka i veli: „Pa se razbira toa e me~kina glava! ” Gledaat me~iwata i velat: „Toa si ti tato koga si bil mal kako nas!” „Taka e, taka e! Vie ste u{te mali pa vi se gleda smaleno, no se gleda deka ste pametni na mene”, re~e me~kata i go zaka~i ogledalceto na yid.

PRIKAZNA ZA TRITE ME^KI

Ima{e edna{ tri me~ki: edna golema me~ka - tatkoto me~ok, edna ni golema ni mala - majkata me~ka i edno ubavo male~ko me~e - deteto. Tie `iveeja site zaedno, vo edna me~kina ku}i~ka vo gorata. Vo ku}i~kata ima{e tri stola: eden golem i {irok stol - za tatkoto me~ok, eden stol ni golem ni mal - za majkata me~ka i eden male~ok i ubav stol - za deteto me~e. Tamu, vo ku}i~kata, ima{e i tri kreveta: eden golem i {irok krevet - za tatkoto me~ok, eden krevet, ni golem ni mal - za majkata me~ka i edno malo i ubavo krevet~e - za deteto me~e. Edno utro majkata me~ka napravi ~orbi~ka za pojadok. Taa napolni edna golema i dlaboka ~inija za tatkoto me~ok, edna ~inija, ni golema ni mala - za majkata me~ka i edno male~ko ubavo ~ini~e - za maloto me~e. No, ~orbi~kata be{e mnogu topla za da se jade vedna{ i trite me~ki izlegoa na pro{etka vo {umata. Toa utro edno male~ko devoj~e, so zlatna kosi~ka, se {eta{e vo {umata.Toa dojde do ku}ata na trite me~ki, ~ukna na vratata: ^uk, ~uk, ~uk! Nikoj ne i odgovori . I taa si vleze sama. Devoj~eto vide tri stola i bidej}i be{e umorna, saka{e da sedne. Golemiot stol be{e mnogu tvrd. Stolot {to be{e ni golem ni mal - be{e mnogu mek, a maloto stol~e be{e tokmu kako {to treba. No koga devoj~eto so zlatna kosi~ka sedna na nego, toa se skr{i na par~iwa. Na masata devoj~eto so zlatna kosi~ka ja vide ~orbi~kata.Toa be{e i gladno i `edno. Vo golemata ~inija ~orbi~kata be{e mnogu topla.

Vo ~inijata ni mala ni golema,~orbi~kata be{e skoro studena, a vo ubavoto male~ko ~ini~e, taa be{e tokmu kako {to treba. Toga{ taa ja izede celata. Potoa devoj~eto so zlatna kosi~ka vleze vo drugata soba. Tamu vide tri kreveti. Nemu mu se spie{e i toa go pofati golemiot i {irok krevet, a toj be{e mnogu tvrd. Krevetot {to be{e ni golem ni mal be{e mnogu mek. No ubavoto male~ko krevet~e be{e tokmu kako {to treba. Toga{ devoj~eto so zlatna kosi~ka legna, gi zatvori o~ite i zaspa. Familijata od trite me~ki se pro{eta niz {umata i se vrati doma. Koga vlegoa, tie zabele`aa deka nekoj doa|al vo ku}i~kata. „Hum!” - re~e tatkoto me~ok, so svojot debel i silen glas. „Nekoj sedel na mojov stol.” „Da” - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Nekoj sedel na mojot stol!” „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto male~ko i slabo glas~e. „Nekoj sedel na moeto stol~e i go iskr{il na par~iwa.” Potoa ... tie poglednale na masata. „Da, i od mojata isto!” - re~e majkata me~ka. „A mojata e sosema izedena!” -re~e maloto me~e. Toga{ trite me~ki trgnaa na spiewe. „Nekoj legnuval na mojot krevet!” - re~e tatkoto so svojot golem i silen glas.” „Nekoj legnuval vo mojot krevet! “ - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto tivko glas~e. „Nekoj legnuval na mojot krevet i vo nego sega spie! “

budej}i se. doa|am vedna{. DEDO MEDO I KRU[ATA Lica: Raska`uva~. dojdi da ja iskorneme kru{ata! Baba Meca: Eve. babo Mecano. a toj za kru{ata. Baba Meca go viknala na pomo{ vnukot Mi{ko. dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! Me~eto Mi{ko: Eve.izvika devoj~eto so zlatnata kosi~ka. nikoga{ pove}e. a toj za kru{ata.„O!” . doa|am babo . doa|am! Raska`uva~ot: Taka se fatile: Mi{ko za baba Meca. kru{ata ne se korne. skokna niz prozorecot i silno zatr~a kon svojata ku}i~ka. Kru{ata rastela. Natamu-navamu. Dedo Medo: Babo Mecano. dedo Medo. Toa be{e mnogu ispla{eno. Na esen. Raska`uva~ot: Posadil. grankite nate`nale od zreli kru{i. doa|am dedo. dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! . posadil dedo Medo kru{a. Do{ol dedo Medo na pomo{ ja i viknal baba Meca. Navamu-natamu. baba Meca. I trite me~ki dolgo go gledaa od prozorecot i nikoga{ pove}e ne go vidoa vo svojata ku}i~ka vo {umata. rastela i porasnala mnogu golema. Baba Meca: Me~ence Mi{ko. Raska`uva~ot: Do{la baba Meca i se fatila za dedo Medo. kru{ata ne se korne. baba Meca za dedo Medo . me~eto Mi{ko i ververi~kata Caca. Me~eto Mi{ko: Verver~ke Caco! Ververi~ke Caco.

Te povikavme Me~eto Mi{ko: Dedo mi posadi golema. no kru{ata ne se da ni pomogne{. Potoa me~kite i pomognaa na ververi~kata Caca da sobere `eladi. orevi.) Pa. a vie }e gi sobirate i }e gi redite vo ko{nica. Ovaa esen ni Dojdovme da ja iskorneme i da gi kornevme zaedno. {to pravite vie kru{a. `eladi i pe~urki za na zima. a nie }e ti pomogneme da sobere{ mnogu orevi. Taa porasna se rodija zreli kru{i. Potoa site zaedno }e gi odneseme doma vo pe{terata. site zaedno gi obraa zrelite kru{i bez da ja kornat kru{ata. Dedo Medo: Pa nie ne sme go znaele ova. . Raska`uva~ot: Taka. Te molam ververi~ke Caca. Idnata godina }e rodi pove}e kru{i i poubavi kru{i. da gi obereme zrelite kru{i. a drvoto kru{a }e si ostane da `ivee i ponatamu. le{nici i pe~urki za na zima. obereme kru{ite. Nie gledame deka sekoja esen dedoto ja korne golemata repa. Site iskorna.Ververi~kata Caca: (Doa|a ovde!? i se ~udi. Zo{to da ja iskornete kru{ata koga mo`ete da gi oberete zrelite kru{i. le{nici. Ververi~kata Caca: Navistina vie me~kite ste neznajkovci. pregolema. Ververi~kata Caca: Jas i Mi{ko }e se ka~ime gore i }e gi bereme zrelite kru{i. a dedoto zajko go korne golemiot morkov.

)^i~ko. yirka niz ogradata. Vleguva petelot. yirka niz ogradata i vika.) Zoran: Ej. ~i~ko daj mi ja topkata! (Nikoj ne odgovara.) Petelot: Zo{to pla~e{ Zorane? Zoran: Topkata mi padna vo drugiot dvor. Eden ~i~ko mi ja zede. daj mu ja topkata na Zoran! (Nikakov odgovor. ja }e ja pobaram! (Se ka~uva na klupata.) Zo{to ne ni ja dava{ topkata. Zoran si igra so topka. a toj ne mi ja dava! Petelot: Taka li e? Po~ekaj. Eden ~i~ko ja zede i ne ni ja dava.Sednuva na klupata do Zoran. a-a. Petel .) Daj mi ja topkata koga ti velam! (Po~nuva da pla~e.) Daj mu ja topkata. Prase . . Ma~eto: Mjau! Zo{to pla~e{? Petelot: Topkata na Zoran padna vo drugiot dvor.Toj se ka~uva na klupata. Vo toj moment vleguva ma~eto i gleda za~udeno). [arko (Dvor. gluv li si!? (Nikakov odgovor. Ma~e . klupa. Odedna{ topkata skoknuva visoko i pa|a zad ogradata. ograda.VOL[EBNIOT ZBOR Kukli: Zoran-dete . Mu ja pobarav.a?! (Po~nuva da pla~e.

) Site: Daj mi ja topkata-a-a-a! [arko: (Vleguva tr~aj}i. Zoran pla~e! Mjau! (Nikakov odgovor. Kakov e toj koncert! Tolkava vreva ste krenale.) Daj mu ja koga ti velam.) Decata treba da mi spijat. Praseto (Vleguva tr~aj}i zadi{ano). Gruv.) [to e ova {to se slu~ilo ovde? Sekoga{. gruv. gruv. pa }e ti ja dade tebe! Petelot: Naprazno }e bara{! Ma~eto: Da ne misli{ deka toj pove}e }e te slu{a tebe od nas? Praseto: A mo`ebi ~ovekot e gluv!? . a tuka site pla~at po topkata. taa topka e na na{iot Zoran! Daj mu ja! (Nikakov odgovor. Zoran: Toj ne mi ja dade mene.) Site: Kakov vol{eben zbor? [arko: Pa. ~i~ko. {to e li~no moja. Ajde. Zoran i petelot se pridru`uvaat). }e se slu~i ne{to lo{o. sega jas }e mu ja pobaram.) Daj ja topkata-a-a! (Po~nuva da tupka so {epite i da pla~e. mene sigurno }e mi ja dade! (Se ka~uva na klupata i vika.) Ej. so grb kon publikata. navednati na ogradata.Ma~eto: Ne mo`e toj mene da ne mi ja dade! (Se ka~uva na ogradata. koga me nema. a toj ne ni ja dava i tolku! [arko: Taka li? A mu go rekovte li vol{ebnoit zbor? (Site se vrtat kon [arko. Zo{to pla~ete? Praseto: Topkata na Zoran padnala vo drugiot dvor. zar ne go znaete?Jas }e se obidam da ja zemam.) [to? Ne ~uv {to re~e! (Nikoj ne odgovara. gi gleda eden moment. Eden ~i~ko ja zel. ta decata ne mo`at da zaspijat. Ma~eto: (pla~ej}i) Na Zoran topkata mu padnala vo drugiot dvor. Eden ~i~ko ne saka da ja dade-e-e! Praseto: Zatoa li ste dignale tolkava vreva? Eve. da se obideme site! (Ka~eni na klupata. Mu ja barame. pla~ej}i vo eden glas.) ^i~ko daj mi ja mene topkata! (Nikoj ne odgovara.

deca.) Vie. lo{ dedo bre. Go pratile dedo na planina. Me~kite da go izedat. pa }e se uverite! (ZAVESA) Narodna pesna Go pratile dedo na planina..) Eve ja! Petelot: Da. pred klupata). Eh. Eh. navistina. Zoran: Pa. (Se ka~uva na klupata. bre. eve ja topkata! Ma~eto: Najposle. Praseto: (Se vrti kon [arko.[arko: ]e vidime. bre.) Zo{to tokmu tebe ti ja vrati? [arko: Mi pomogna vol{ebniot zbor.)^i~ko dajte mi ja topkata . Zoran: (Skoknuva radosno.. lo{ dedo bre. koj e toj zbor? [arko: (Se vrti kon publikata. . Me~kite da go izedat. obidete se i vie. razbravte li koj e toj zbor? Da! Vol{ebniot zbor e „Molam”. Ve molam! (Odedna{ topkata skoknuva.

pa nikoj ne ja saka. se krie vo grmu{kite. A i Ru{ka ne gi saka ~istite deca i `ivotnite. Polna mu torba so me~iwa. krpata go grebela liceto! Ne~ista. lo{ dedo bre. Eh. Polna mu torba so me~iwa. A taa sekoga{ ja fali. nemiena i ne~e{lana. Ete go dedo kaj ide. (Na scena vleguvaat Ru{ka i sviwata. Kaj potokot e nejzinataa dobra drugarka.) . Bega od niv i {eta sama po nivite. SCENA: Poljanka so cve}iwa. NE^ISTA RU[KA (Teatar so senki) FIGURI: Dve devoj~iwa (ednoto . Ku~eto i ma~eto begaat koga taa }e im se pribli`i. Eh. bre.Ete go dedo kaj ide. kopriva i petle. majka. e`. 1 Slika RASKA@UVA^OT: Ru{ka ne saka da se mie: studena bila vodata! Bega od ~e{elot: ja kornel kosata! Go mrazi sapunot: {tipel vo o~ite! I s# taka: ~etkata bockala.ubavo oble~eno i so is~e{lana kosa). decata ne igraat so nea. bre. pol`av. sivata sviwa. lo{ dedo bre. sviwa.neuredno so ne~e{lana kosa. I koko{kite ne sakaat da se sretnat so nea. igra vo kalta kraj potokot. drugoto . grmu{ki i poto~e.

vo nivata.SVIWATA: Gru-gru! Ela Ru{ke. ti so mene da go trie{! . Samo Ru{ka nikoga{ ne ja ~ula. tebe Ru{ke da te vidam. doa|am! SVIWATA: Ti si Ru{ke najubava od site devoj~iwa! RASKA@UVA^OT: Na Ru{ka i se dopa|aat ovie pofalbi i se trudi i taa da bide kako debelata siva sviwa. od majka se Ru{ka krie. gi krena visoko rogovite i izvika: POL@AVOT: Sedum dena jas se vle~am. mie. Koga lice }e si mie{. Ru{ka go sretna pol`avot Vle~ko. Eden den petelot Crvenko-Zdrvenko ispea za Ru{ka vakva pesna: PETLETO: Ku-ku-ri-gu-u-u! Za da ne se ~e{la. Toj se izraduva koga ja vide. I edna{. tamu dru{ka taa ima: debelata siva sviwa {to le`i vo kal. da si poigrame vo kalta! Grugru! RU[KA: Eve me. Kaj potokot mal. daleku od site. da ti re~am: sapun sakam da ti bidam. Kako da ja ~ue koga sekoga{ e sama. Za Ru{ka razbraa i `ivotnite po nivite i po grmu{kite. RASKA@UVA^OT: Pesnava site ja nau~ija i site ja peat. Da te vidam.

Mnogu sakam so tebe da dru`am.zastenka Ru{ka i od bolka sedna na zemja i po~na da gi ~e{a nozete. za tvojata crna kosa. se zgrozi i po~na da bega. dolgo se trese{e. a so bosite izvalkani noze zgazi vo koprivata {to raste{e vo senka. Koga si pomisli kako po liceto i te~e ligava pena od pol`avot i kako negovite rogovi se lepat na nejzinote obrazi. Nozete vedna{ i se vcrvea.Tr~a. tr~a kolku {to mo`e. Ru{ke. Vo tr~aweto za malku }e padne{e vrz e`ot E{ko-Me{ko. Dolgo. A Ru{ka. A koprivata se zani{a i prozbore. koga i go slu{na. glasot E{ko-Me{ko se odvitka. RASKA@UVA^OT: Se ispla{i Ru{ka u{te pove}e koga si zamisli kako e`ot se ka~il na nejzinata glava i i gi zabil svoite ostri bocki vo ne~e{lanata kosa.RASKA@UVA^OT: Se strese Ru{ka koga gi slu{na Vle~kovite zborovi. ja krena svojata mala dolgnavesta glava i veselo re~e: E@OT: Jas sum E{ko bocliv Me{ko! Poln grb tenki bocki nosam. zemi me so tebe Dru{ke. No. KOPRIVATA: Iskorni me mene Ru{ke.Toj be{e sklop~en kako topka. kako da stapnala vo ogan. stana brzo i potr~a doma. ja skri svojata glava vo maj~iniot skut. Ispiska silno i potr~a brzo. „Of. celata rastreperena. tr~a i piska. Ne pomina ni desetina ~ekori. of!” . kako perce jas sum lesna }e ti bidam krpa ~ista! RASKA@UVA^OT: Koga go slu{na ova Ru{ka. so polno crni dolgi igli. za{to be{e upla{en od brzite ~ekori. of. da ti slu`am. RU[KA: Lele mamo! Lele mila mamo! RASKA@UVA^OT: Majka i go ~u nejzinoto pla~ewe i brzo izleze od ku}ata. kako ~e{el. olcka{e i niz solzi govore{e: .

O. Ne pla~i mila Ru{ke! RASKA@UVA^OT: Se smiri malku pa potoa i raska`a na majka si za s# {to stana denes na nivata. Samo sviwata naluteno gruvna koga ja vide takva.) RASKA@UVA^OT: I od toj den Ru{ka be{e sekoga{ izmiena. (Povtoruva nekolku pati. Ne sakam e`ot da me ~e{la i koprivata da mi bide krpa ~ista. Ja zasakaa decata. da me ~e{la{ i da me bawa{. MAJKATA: Ne te dava mama. Sakam i jas da bidam kako site deca. is~e{lana. SVIWATA: Sega Ru{ke ne si mi ubava.i odgovori Ru{ka. RU[KA: Da me mie{ mamo. ~ista i ubava. le-le-e! RASKA@UVA^OT: Majka i se ~ude{e na nejzinite zborovi i samo ja gale{e ne`no po grbot.RU[KA: Ne sakam mamo pol`av da me mie. ne te dava na tie gnasni ne~isti `ivotni. se svrti brzo i otide kaj drugite deca. sakam sapun i voda ~ista. ne begaa od nea ~istite doma{ni `ivotni i site velea: „Ru{ka e mnogu ubavo devoj~e”. Gru-gru! RASKA@UVA^OT: „Za tebe i ne sakam da su ubava!” . .

) Ma~eto: Kasni si me~e. Ma~eto: Sladoled prodavam. Kolku saka{? Me~eto: Daj mi go celo sanda~e. od jagoda sladoled! Me~eto: (Se svrtuva kon ma~eto.) Molam.BOLNOTO ME^E Raska`uva~ot: potskoknuva i pee. ja stava muckata vo nego. Me~eto odi kon ridot. (Go otvora sanda~eto. bez ~evli si odam jas! (Pesni~kata se povtoruva nekolku pati. Zemi si go sanda~eto i parite! (Me~eto stanuva. sladoled! Koj saka sladoled? Mle~en. daj mi sladoled! Ma~eto: ]e ti dadam. ~okoladen. a ma~eto si go pribira sanda~eto i si zaminuva.) Raska`uva~ot: Sednalo me~eto na trevata da se odmori. {lapka od zadovolstvo i jade sladoled od sanda~eto. Izleglo me~eto da se pro{eta. prijatno! Mojot sladoled e vkusen! Me~eto: ^udesen sladoled! @alam {to e malku! Mo`am da izedam pet takvi porcii.) . Odi. Zabele`alo deka kon nego ide edna ma~ka {to prodava sladoled. Me~eto: Nema ve}e stud i mraz.

Tamu brzo }e te izlekuvaat. Zapira i sviri u{te posilno: „tu. primi go ovoj bolen.) Nema ve}e stud i mraz.) [arko: Koj e bolen? Zaja~eto: Me~eto e bolno. Go vozi avtomobilot i sviri „tu. pristignuvaat pred Zaja~eto: Doktor [arko. me~e! Da ozdravi{ brzo! ]e dojdam da te vidam! (Zaminuva. Jas }e go izle~am brzo.) [arko: Ka`uvaj me~e. me~e! Me~eto: Do gledawe. le`i i stenka. bez ~evli si odam jas! [to mi stana? Studeno mi e (ka{la). Zaja~eto: (Sednuva vo avtomobilot.tu”. Zaja~eto: [to ti e me~e? Me~eto: Oh.) Le`i mirno. jas }e vozam bavno. se pribli`uva do ma~eto i go pra{uva. (Legnuva i stenka. i grloto me boli! More. (Zaja~eto i [arko mu pomagaat na me~eto da legne na krevet. se razbolev! Mnogu mi e lo{o! Zaja~eto: (Go gali me~eto. se razbolev! Sigurno od sladoledot.) Ne pla{i se. (So maka go kreva i go ka~uva vo avtomobilot.tu.) Raska`uva~ot: Pominalo ottamu zaja~eto so avtomobil. Stanuvaj! Me~eto: Oh . (Zaja~eto i me~eto izleguvaat od avtomobilot i im se pribli`uva doktorot [arko. mnogu jadev.) Do gledawe. {to te boli!? Me~eto: Grloto me boli! .Ma~eto: Do gledawe. [arko: Dobro e {to si go dovel. Me~eto stenka od bolki). Raska`uva~ot: Zaja~eto i me~eto bolnicata kade gi ~eka doktorot [arko. tu. ma~e! (Pee. me~e! ]e te odnesam vo bolnica. tu!”. A me~eto. ne mo`am da stanam! Zaja~eto: Jas }e ti pomognam. Sleguva zaja~eto od avtomobilot.

. zdrava sum! Zaja~eto mi ka`a deka me~eto le`i bolno i jas dojdov da go vidam. no nemalo {to da pravi. Me~eto: S# mi pomina. ima{ visoka temperatura. Raska`uva~ot: Me~eto ne sakalo da pie gor~liv lek. Lo{o e da si bolen! Me~eto go ispilo lekot. iako e gor~liv. doktor [arko. ne. [arko: Aj. da ne si se razbolela? Ma~eto: Ne. Me~e. Samo edno sanda~e. sega spij! Raska`uva~ot: I me~eto zaspalo. koj u{te bara bolnica? A. Ajde. Eve.) Poka`i mi go grloto! Ka`i: a-a-a! [arko: Dobro. ba{ mnogu. [arko: Ubavo si napravila Maco! Samo tivko. da po~nam da te lekuvam. toa e ma~eto. (Mu stava na me~eto toplomer pod mi{ki. bez ~evli si odam jas! “ [arko: Kako si me~e? U{te li te boli grloto.[arko: Ti. Daj go toplomerot! Ti. Doktor [arko go pokril so }ebiwa. Da stavime toplomer. aj. Me~eto nabrgu se razbudilo. me~e. [arko: Taka. me~e. sigirno si jadel mnogu sladoled? Me~eto: Ne. se istegnalo i zapealo: „Nema ve}e stud i mraz. [arko: [to ima Maco. ispij go ovoj lek! Me~eto: Uf. aj. No. Ma~eto: Me~e saka{ li u{te sladoled? .. Raska`uva~ot: Sednalo ma~eto da po~eka da se razbudi me~eto. ama gor~i! [arko: Ako saka{ da ozdrave{. da ne go razbudi{ me~eto. pij. sigurno od tvojot lek. [arko sednal do krevetot .

(Site se ka~uvaat. Zar seto toa treba. [arko: E. Dedoto: Simon. Izleglo zaja~eto i legnalo pod avtomobilot da go poprava. Me~e. da go zapametam. a jas }e ti pomognam tebe.Me~eto: Ne blagodaram! Napolno sum sit! Raska`uva~ot: Vo toa vreme zaja~eto stignalo do avtomobilot. jas. no ne znam kako da go odnesam. No. Dedoto: E. qubovta i dobrinata na narodot. toa }e te odnese doma! Zaja~eto: (Izleguva od avtomobilot. Dedoto: U. {to u~evte denes v u~ili{te? Simon: Denes u~evme za na{ata tatkovina. avtomobilot se rasipal i ne mo`el da se pomrdne. mo`e{ da si odi{.. vidi vaka dedo. I {to nau~i Simone.) Avtomobilot mi se rasipa. ako si ve}e zdravo. pesnata na pticite. Simon i dedo mu se {etaat vo parkot. Prespanskoto i Dojranskoto Ezero. za tatkovinata? [to e toa tatkovina? Simon: (mnogu seriozno) E. Ka~ete se site vo avtomobilot. Site }e ve odnesam. Me~eto: Ne gri`i se zaja~e. .) Tatkovina Rano esensko popladne.. Me~eto go turka avtomobilot odzadi i ja pee svojata pesna. gustite {umi. Ohridskoto. Tatkovina ti e sonceto {to ni gree. Treba da go dadam vo rabotilnica na popravka. Eve go avtomobilot na zaja~eto. star ~ovek. pa. ti mi pomogna mene. zemjata na koja go sadime i `neeme `itoto. visokite vrvovi na planinite. u. glavniot grad Skopje i drugite gradovi i sela. ti. u . zelen~ukovite i ovo{nite gradini. Mnogu seriozna tema. Simone mnogu mi nabroi. a najmnogu od s# detskiot xagor i smea.

go odgledav ko rosno cve}e i koga mislev deka }e zdivnam malku. I mene mojata majka me lula{e kako bebe.toa e Makedonija. . toa e mnogu ednostavno. pa bezgri`no skokav.Simon: Dedo. tr~av isto kako tebe. so eden zbor. Site {to se rodile mene stasaa. Potoa bev li~na moma. tatkovina . vidov deka godinite nate`nale ve}e. pa sopruga na tvojot dedo. BABA I VNU^E Vnu~eto: Zo{to babo ima{ pobelena kosa na tvojata glava? Zo{to babo odi{ so navednata stava? Babata: Godinite milo vnu~e ve}e me vjasaa. Se rodi tvojot tatko.

Ne se jadosuvaj! Jas }e ti pomognam! So svojata svetlina }e ti go osvetluvam patot.Zdravo prijatel~e! [to se slu~ilo? . koja cel den rabote{e. . Sega ne znae{e kako da se vrati doma.Se stemni. No nabrgu se stemni i koga se razbudi. Ja slu{na edna svetulka i poita da i pomogne na mravkata.Toplo e i cvetot go {iri opojniot miris. Taa po~na da vika na pomo{.PRIJATELSTVO Edna prikve~erina.Kolku ubava kve~erina. . dodeka sonceto mravkata. mravkata zaspa. Go simna svojot tovar i se namesti pod ven~eto na mirizlivoto cve}e. ve}e ni{to ne gleda{e pred sebe. pa zalutav. U`ivaj}i vo prirodata. si re~e: poleka zao|a{e.Sonceto zao|a i celiot zapad ima rumena boja. ]e se odmoram malku pod ovoj cvet. Sega ne znam da se vratam doma.Kolku sum umorna. . . . a go slu{am i `uborot na potokot vo blizina. stavaj}i gi racete pod glava.

. .Ni{to bez pomo{.Poleka prijatel~e. Prijatelstvoto e najgolemoto bogatstvo. Jovica \uri} Zada~i: Opi{i go svoeto drugar~e! Pra{aj go drugar~eto za negovata omilena igra~ka.Ti blagodaram prijatelke! Ne znam {to }e storev bez tvojata pomo{.. prijatelke. no i se gostea od slatkata ve~era.Vlezi prijatel~e! zablagodaram. . . Izumiv deka ne znae{ da leta{ re~e svetulkata i go zabavi svojot let.No toa e mnogu. jadewe. igra. izvini me. Nabrgu stignaa do mravjalnikot. a mravkata po nea.Of. ni{to ne e toa . I taka mravkata i svetulkata stanaa golemi prijateli. prijatel~e .re~e mravkata vo eden moment.re~e svetulkata. Sakam da te nagostam i da ti Mravkata i svetulkata ostanaa do dolgo vo no}ta. prikazna! [to ti se dopa|a kaj tvoeto drugar~e? .Of. . Sedea razgovaraj}i. . Svetulkata trgna napred. Jas ne mo`am tolku brzo da se dvi`am vikna mravkata.

GLASOT NA RASKA@UVA^OT TRI [EST (Pred zavesata se slu{a sonceto. Denes sakam da vi raska`am edna slu~ka {to ja imav videno. Vo po~etokot na ovaa prolet. vo edna gora go vidov Zajko Bajko. Po~nuva da raska`uva. ZELKI DEVOJ^IWA. SONCE . Taka se vika i ne e kakov bilo. DOMAT^IWA .) Dragi deca. patot po koj minuvam sekoj den jas se nao|a visoko.Ka`i ne{to ubavo za nego! Raska`i slu~ka vo koja ti pomognalo ili ti si pomognal na nekoe drugar~e! ZDRU@ENA RABOTA Lica: ZAJKO. tuku rabotliv zajak. koj re{i da si napravi zelen~ukova gradina. visoko na neboto od kade {to ja gledam celata zemja. MORKOV^IWA . Nabquduvam interesni raboti. (Poleka se kreva . E[KO. Zede motika i trgna da si odbere plodna zemja kraj gorskata reka.TRI DE^IWA I DEVOJ^IWA.[EST DE^IWA.

Sednuva. a u{te do sredinata na prvata lea ne sum do{ol! Te{ko e sam da raboti{. kop.trop. pokraj lea. Vo prviot moment Zajko Bajko se krie zad penu{ka. bar. trop. sadam luk. (Kopa.zavesata i se gleda {umska poljanka. kop. E. Pla{livo i nedoverlivo si ja podava glavata. Izleguva E{ko so motikata i pee. da si imav pomo{nik! (Od grmu{kata se slu{a glas. Kopam kako nikoj drug.) Zajko jas sum E{ko star. trop. Na sredina od prvata lea ~uvstvuva umor. sadam zelki. imam mnogu vredni race. kop.Se umoriv. trop. . trop. trop.) . Izleguva vslu{an vo pesnata na E{ko. ti primi me za drugar. jas si kopam vezden vaka: kop. kop.) Jas sum zaj~e kokoraj~e. kop. Po taktot na pesnata Zajko doa|a so ritmi~ki figurativni potskoknuvawa. Pokraj reka.

) . Daj gi semiwata! .Mravkata! . Zajko! Go slu{nav va{iot razgovor i re{iv da Vi pomognam. .Pogledni E{ko.Dobar den. . U{te mnogu treba da se potime.Zaedno }e plevime. (Gleda kon neboto). nosi den. kolku lesna i prijatna e zdru`enata rabota! . za esen.Taka li e? Popusto rabotevme! . Primete me da rabotam so vas! Trojcata }e ja zaseeme gradinata. radosen. E{ko nekoj doa|a kaj nas. zaedno }e delime. no plodovite na esen }e gi delime bratski. si sobiram seme jas. dobar den. ubava }e stane na{ata gradinka. za na gozbi i de~iwa za vas.Doma}inka sum Mravka. Zajko. . (Na pesni~kata br. nosi sre}a. . Eh. .Samo od kade }e zememe semiwa? .Se soglasuvame.Samo ja po~navme. 2 Zajko Bajko i E{ko ja prekopuvaat gradinata.Pogledni. E{ko.Zemi me za drugar E{ko! Soglasen sum dvajcata da rabotime i zelen~ukot da si go delime po ramno. Se soglasuvate li? . Vreme e da seeme.Semiwa li veli{? Jas sosema zaboraviv deka nema semiwa. Trudot dru`en.

) . da rabotam so vas.) ZAJAKOT: Zaedno rabotevme trojcata. Zajko i E{ko yirkaat vo nea. SITE: S# }e delime bratski. E[KO: Zaedno }e polevame i }e plevime.Pobrgu dajte gi sestri~ke.Osamena e te{ko da tr~am sekoj ~as. Rastat zelki. I morkov~iwa }e ima. . drugar~iwa slatki. (Ja otvara torbi~kata. Zajko. mnogu slatki. MRAVKATA: Naesen bogat plod }e se rodi tuka. mnogu. veselo se smeat.Semiwa! . za{to vremeto ne ~eka! (Ja posejuvaat gradinata. E{ko. jadri zelki srede lea zreat. a po te{kata rabota sednuvaat da se odmorat. jas sakam. Nema ve}e za nas zima. I domati se ovde.

zaja~e. Eden den Lisa mu rekla na zaja~eto: . zaja~e da napravime dve ku}i~ki edna do druga i da `iveeme ubavo kako prijateli. {to ne odi{! Izleguvaj! Ku}i~kata e moja! Zaja~eto zaplakalo i izleglo od svojata ku}i~ka. Go sretnalo ku~eto i go pra{alo: . sednala do }umbeto i izvikala: . . LISICATA I PETLETO Si bile edna lisica i edno zaja~e.Ajde.Te molam. Do{lo prolet. Ostanala Lisa bez ku}i~kata.ZAJA^ETO. a lisicata vlegla vo ku}i~kata. Zaja~eto sobralo kora od drvja i si napravilo drvena ku}i~ka. Taa oti{la kaj zaja~eto i go zamolila: .[to stoi{ tuka.se soglasilo zaja~eto. Ogrealo sonceto i ku}i~kata od mraz se stopila. pu{ti me da preno}evam vo tvojata ku}i~ka! Zaja~eto se slo`ilo i ja pu{tilo da preno}i. a lisicata ku}i~ka od mraz. Odelo po patot i pla~elo.Dobro Liske! .

Zo{to pla~e{ zaja~e? . a Lisa od mraz.Imav drvena ku}i~ka.. ne mo`e{.Ne. av! Izleguvaj Liso nadvor od ku}i~kata na zaja~eto! A lisicata odvnatre mu odgovorila: .mu reklo ku~eto .av. ne }e mo`e{ da ja izbrka{! . a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka.Kako da na pla~am .Zo{to pla~e{ zaja~e? .Ne pla~i zaja~e . .mu odgovorilo zaja~eto. oti ako stanam ni vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Ku~eto se ispla{ilo i izbegalo vo {umata.Ne me vikaj. jas }e ja izbrkam! Do{lo ku~eto do ku}i~kata i po~nalo da lae: .Kako da na pla~am . .Ne pla~i zaja~e .Imav drvena ku}i~ka.mu odgovorilo zaja~eto. . Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva.]e vidi{. .Ne. a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka.rekla me~kata .M-m-m! Izleguvaj od ku}i~kata na zaja~eto! . . a Lisa od mraz.jas vedna{ }e ja izbrkam.]e vidi{. no ne mo`e{e da ja izbrka. }e ja izbrkam! Do{le do ku}i~kata i me~kata silno zamumlala: . . Jas ja pu{tiv.jas vedna{ }e ja izbrkam. Ne }e mo`e{ ni ti! . Lisa me zamoli da ja pu{tam vnatre da preno}eva. ku~eto ja brka{e. Zaja~eto prodol`ilo da pla~e.Av. Na patot go sretnala me~kata i go pra{ala: . ne me luti. Jas ja pu{tiv.

jas.Ah. petleto po~nalo da udira so nozete. zaja~e? . pa ne }e mo`e{ ni ti da ja izbrka{? . Liso.Eve. no i taa ne mo`e{e da ja izbrka.E. Odedna{ se ~ulo: „Kukurigu!” Toa bilo petleto so `olti ~izmi~iwa. sednalo na edno trup~e i nata`eno razmisluvalo.Zo{to pla~e{. -Kako da na pla~am -mu odgovorilo zaja~eto. .Ne.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam. }e ja izbrkam! . Zaja~eto ostanalo samo. tebe Liso }e te kosam! Izleguvaj.Sega. Izleguvaj. da go oble~am ko`uv~eto! . Koga se dobli`ilo do ku}i~kata.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam. ne me luti . Silno izvikalo: .go pra{alo petleto. da gi obujam ~evlite! Petleto u{te posilno izvikalo: .ne ja izbrka. Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva.A lisicata odvnatre i odgovorila: . vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Me~kata se ispla{ila i pobegnala. ne pla~i zaja~e! Jas vedna{ }e ja isteram. tebe Liso }e te kosam. Liso. nadvor! Lisicata se ispla{ila i rekla: .Ne me vikaj . a Lisa od mraz. me~kata ja brka{e. sega. oti ako ti stanam. Jas ja pu{tiv. a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka! . -Imav drvena ku}i~ka. ne mo`e{: ku~eto ja brka{e .reklo petleto. taa Lisa! Smiri se. so crveno bajra~e i so kosa na ramo. nadvor! A lisicata odgovorila: . . da pleska so kriljata.

no crvenata i `oltata ne mo`am.Tie brzo odletaa kon krupnite cvetovi na laleto vo gradinata. Do`dot s# posilno vrne{e.Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki. Liso.bela. Koj se obidel da ja izbrka lisicata? 4. .Belata peperutka }e ja primam . I odletaa. ti blagodaram na gostoprimstvoto . (ruska narodna prikazna ) Odgovori na pra{awata: 1.re~e laleto . [to se dogovorile lisicata i zaja~eto? 3. otvori ni gi liv~iwata da se skrieme od do`dot! . Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2. gi fati do`d na livadata. Koj ja izbrkal lisicata od ku}i~kata na zaja~eto? TRITE PEPERUTKI Tri peperutki . tebe Liso }e te kosam. nadvor! Lisicata se ispla{ila.re~e belata peperutka. Pobrzaa kaj nego i qubezno go zamolija: . Izleguvaj. . ripnala od prozorecot i izbegala daleku vo {umata. I taka zaja~eto i petleto ostanale da `iveat zaedno vo ku}i~kata.Petleto izvikalo u{te posilno: . Peperutkite zabele`aa crveno lale.Bel krinu. crvena i `olta.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam.

Dobro lale. tvojata za{tita ne ni e potrebna. otkolku da gi ostavam svoite sestri na do`dot navredeno odgovori `oltata peperutka. . za tvoite sestri~ki nema mesto. dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e n# namokri. Si igraa do ve~erta. (germanska prikazna) Odgovori na pra{awata: 1. . Trite peperutki prodol`ija da letaat.Neka vleze crvenata. ti blagodaram na gostoprimstvoto. dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e ne namokri! .Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki.Toplo ogrea i im gi isu{i krilata na peperutkite. Koga sonceto zajde si se vratija doma i izmoreni. Ovoj razgovor go slu{na sonceto. . Se pribli`ija do `oltoto lale i `oltata peperutka go pra{a. Podobro zaedno da umreme..Dobro lale.Tie odnovo letnaa kon livadata.Ako ne n# primi{ site tri. A do`dot s# posilno vrne{e.Mo`e da vleze{ samo ti. I site tri letnaa. slatko zaspaa. [to se slu~ilo so peperutkite koga zavrnalo do`d? . za belata i `oltata nema mesto. Vedna{ gi rastera oblacite. Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2. .

U~enicite igraa so kuklite. razgovaraa i peeja. Sonceto se nasmevnuva{e na mom~iwata koi zaedno gradea kuli od drveni kocki. Potoa son~evite zraci trgnaa kon kuklenoto kat~e. Sonceto se ogleda na ~istoto staklo na akvariumot vo koj se brkaa dve crveni nemirni rip~iwa i go pozdravi male~koto papagal~e vo kafezot. . koe sami go nasadile. gri`livo gi popravaa krevkite liv~iwa na cve}eto.SKR[ENATA KUKLA Sonceto veselo gree{e i yirka{e vo {irokiot otvoren prozorec na u~ili{teto. kade obi~no igrite stanuvaa veseli. Toa gi pogali kosite na u~enicite {to navednati nad zelenoto sanda~e vo prirodnoto kat~e. Vo sekoja u~ilnica be{e veselo i interesno.

Qupka ja stisna u{te pojako drugata raka na kuklata i ja zavrte kon sebe. .. Rozovata kukla ja nema{e. trgaa dvete namurteni devoj~iwa.Na{ata kukla! . kuklata padna na podot. navamu-natamu. doterana isto kako nova kukla. taa e moja! I. Po nekolku minuti taa se vrati vo u~ilnicata so golema kutija vo racete i nabrzina ja otvori. drugata kaj Verka. Od kutijata izleze popravenata rozova. se navedna.Na{ata kukla! . tamu stoeja Qupka i Verka namurteni. Decata ta`no poglednuvaa natamu. Vo u~ilnicata ostanaa samo Qupka i Verka.Moja e.. koga sonceto pak yirna vo prozorecot na u~ilnicata. racete na kuklata se skr{ija! Ednata ostana kaj Qupka. Naedna{ nekoj tropna na vratata.. U~itelkata izleze.. Potoa gi naredi u~enicite za pro{etka i gi odvede vo park~eto. Qupka ja grabna kuklata i vikna: . Navistina. kako {to se grabaa. Naedna{.. Verka uspea da ja fati ednata raka na kuklata i da ja zavrti so seta sila. Toga{ vleze nastavni~kata. a Qupka i Verka ne smeeja da gi krenat glavite od sram. . No . i papagalot veselo skoka{e niz kafezot.No naedna{ nasmevkata na sonceto ja snema od liceto. Navamu-natamu. daj mi ja. Drugiot den.se poglednaa Qupka i Verka. moja e. vo kuklenoto kat~e be{e pusto. ja zede skr{enata kukla i ja zaklu~i vo {kafot. Sigurno videlo ne{to neprijatno. gi iskara dvete nemirni u~eni~ki. nema da ti ja dadam! A Verka kloca{e so nogata i vika{e: -Ne e tvoja..se izraduvaa u~enicite i veselo gi prodol`ija zanemarenite igri. mu se pri~ini u~ilnicata nekako izmeneta. bu{avi i luti. Navistina grade`noto kat~e be{e tamu i prirodnoto kat~e se zelenee{e. gi sobra ve|ite i se skri zad najbliskiot oblak. i ripkite se brkaa vo akvariumot. . tres..

Osven toa. Vo tekot na zimata taa se sprijateli so eden suv list i so eden `elad. na edna snegulka ne i se ode{e. pa ne saka{e da se razdeli. Za {to se raska`uva vo prikaznata ? 2. [to se slu~ilo so kuklata ? 4. gri`livo ja stavija vo kuklenoto kat~e i si vetija deka zaedni~kite predmeti i igra~ki vnimatelno }e gi ~uvaat.Tie ja zedoa vnimatelno. [to se dogovorile dvete drugarki sledniot den? PRVOTO KOKI^E Zimata ve}e ne mo`e{e da ostane. go javna severecot i zamina vo postudenite predeli. zatoa {to tie se od korist i za radost na site. Zatoa gi pribra partal~iwata od zaostanatiot sneg. Okolu {to se skaraa Qupka i Verka? 3. tie cela zima i zboruvaa mnogu ubavi raboti za sonceto i zatoa posaka da go vidi toj princ na kogo tolku mnogu . No. Odgovori na pra{awata: 1. kako svoite o~i. Doa|a{e sonceto i i se zakanuva{e deka }e ja stopi.

. koga lu{pata se otvorila. .Ti mi se izraduva i zatoa }e te nagradam! Zrakot izgovori nekolku vol{ebni zborovi.prodol`i da se zakanuva. Ottoga{ mnogu sitni beli cvetovi na krajot od sekoja zima prvi go pre~ekuvaat i go pozravuvaat sonceto. Odgovori na pra{awata: 1.. Izvela tri ubavi paj~iwa. ja dopre snegulkata i taa se pretvori vo ne`no cvetno yvon~e.. koga ja vidov ovaa ubavina. No ~etvrtoto nikako ne izleguvalo od jajceto. blagodarno i sre}no od pofalbata. [to najmnogu ti se dopadna vo raskazot? GRDOTO PAJ^E Edna pajka le`ela na jajca. . No snegulkata ne saka{e da izleze. . taa se skri pod suviot list.voodu{eveno vozdivna snegulkata . .Ne.Ne `alam {to }e se stopam sega.. Kakvo .i se javi sonceto. grdo paj~e. Najposle. [to raska`uva legendata za nastanuvaweto na koki~eto? 2.Izleguvaj ottuka! . Koga zimata po~na da go sobira partalaviot sneg. . }e mu naredam na severecot sosema da te zaledi! . [totuku zimata se podgotvi neposlu{nosta da ja kazni so severecot. od nea se pojavilo edno golemo. .Ako ne me poslu{a{.i vikna zimata.Kolku li boi ima tuka? . nema da umre{! . sonceto yirna niz grankite i ja natera da bega.mu se raduvaa i mu se voshituvaa listot i `eladot.

no nabrgu. Divite zajaci se kriele. re{ila da go odvede daleku od barata. a kutroto paj~e. Do{la i proletta. koe padnalo vo bra{noto prigotveno za leb. Tie vo po~etokot mnogu se raduvale. . nasekade go izbegnuvale poradi negovata grdost. go zabele`al eden selanec koj minuval tuka i go odnesol vo svojata ku}a.Jas ve}e ne sum grdoto paj~e! . no paj~eto i natamu bilo osameno.razo~aruvawe! Toa paj~e bilo sosem poinakvo od svoite bra}a. Koga majkata pajka videla deka nejzinoto kutro paj~e do`ivuva tolku navredi. Tamu }e bide so divite pajki koi. Sekoga{ srame`livo i ispla{eno. i ku~iwata. Eden den slu~ajno udrilo vo vedroto mleko. Se izraduvalo. kako {to toa go pravat site deca so svoite. bel kako sneg! Sekoja ptica e najsre}na so svoeto jato. iako plivalo isto kako niv i nasekade ja pridru`uvalo majka si. Site go ismejuvale i pravele {ega. Do{la zimata. go zaboravile i go zamenile so druga zabava. Taka ta`no i poti{teno go zanemaruvale duri i lovcite.izvikalo toa presre}no. Toa bile najubavite lebedi {to gi videlo toa nekoga{ i se zasramilo poradi svojata grdost. Stanalo plenik na re~niot mraz. a paj~eto stanalo dvapati pogolemo i pogrdo od drugite. . Grdoto paj~e bilo ta`no i osameno. Doma}inkata go iskarala. koi vo barata doa|ale da lovat pajki. verojatno. Vo barata s# trgnalo po staro. tie go viknale i toa zaplivalo po niv. pomalku }e go preziraat. Go stoplile paj~eto. Vremeto minuvalo. skrieno i daleku od site. Umiralo od stud i od glad.Jas sum lebed. Selanecot imal dve deca. Edna{ paj~eto zabele`alo dostoinstveni lebedi. go miluvale i go hranele. Nikoj ne go gibal. Majkata se nadevala deka toa so tekot na vremeto }e se razubavi i }e zali~i na drugite. paj~eto po~nalo da pravi {teta niz ku}ata. za da go svrti vnimanieto na sebe. samo i bez dom. . osobeno voobrazeniot misir. Site begale od nego. Eden den paj~eto se navednalo nad vodata i go zdogledalo svojot dolg bel vrat i otmenata glava. Paj~eto upla{eno pobegnalo vo barata za da `ivee tamu samo. go nahranile. Za negova sre}a. Jatoto divi pajki ne go primilo. Kade i da trgnelo. Ma|utoa.

Zo{to paj~eto bilo ta`no? 3. Opi{i go paj~eto kako izgledalo vo zima. Kako se ~uvstvuvalo paj~eto koga gi zapoznalo drugite lebedi? 5. DEDOVATA RAKAVICA . Za {to se raska`uva vo prikaznata? 2. [to se slu~ilo koga do{la zimata? 4.Odgovori na pra{awata: 1. a kakvo vo prolet.

Jas gluv~eto Gricko.gluv~eto Gricko. . skok i pra{alo: . }e `iveeme zaedno! I taka. itrica. -Jas .Rakavico. .`abata Kekerana. koj `ivee vo tebe? .Jas sum zaj~eto Kuso opav~e. Do{la `abata. koj si? .Jas .Vlezi. Dotr~alo gluv~eto i pra{alo: .Jas . op-op-op. I.gluv~eto Gricko. .Vlezi. koj `ivee vo tebe? . -Jas . }e `iveeme zaedno! .Jas .Vlezi. }e `iveeme zaedno! I taka sega bile dvajca vo rakavicata. koj `ivee vo tebe? . koj si? . . -Jas . ete.Kuma Lisa.Rakavico. Odel dedo. itrica. koj `ivee kaj tebe? . rakavico.zaja~eto Kuso opav~e. .Odel dedo niz {umata.zaja~eto Kuso opav~e.Jas .Jas sum Kuma Lisa. -Jas . rakavico.`abata Kekerana. . }e `iveeme zaedno! Sega stanale ~etvorica vo rakavicata. nekoj tr~a kon rakavicata i pra{uva: . a po nego tr~alo ku~eto Murxo. skok. sega bile trojca vo rakavicata.Rakavico.Jas .Rakavico. .Jas sum `abata Kekerana. . rakavico. vleglo vo rakavicata i ostanalo da `ivee vo nea. . koj si? . rakavico. Dotr~ala Lisa: .A ti. koj si? .A ti. odel i ja zagubil rakavicata.A ti.gluv~eto Gricko. i pra{ala: . koj `ivee vo tebe? Videlo gluv~eto nemalo nikogo.Rakavico.A ti. rakavico. Skokalo zaja~eto vo {umata. .`abata Kekerana.Jas sum Kum~o Vol~o.Vlezi.

itrica. Jas sum Baba Meca. lisicata. rakavico. Nacrtaj go toj {to do{ol posleden! . . Vlegla me~kata. Ku~eto zalajalo: av. do{la do rakavicata i silno zamumlala: .Jas . koj `ivee kaj tebe? . Naedna{ se zatresle grankite: odela me~kata. Koja na red bila lisicata? 6.gluv~eto Gricko. zaja~eto.Jas .Hu. Se vratil da ja bara. }e `iveeme zaedno.Kum~o Vol~o. Koj prv ja prona{ol? 4.Jas . .A ti. rakavicata le`i i se mrda. a vnatre bilo tesno.Vlegol i volkot i stanale petmina. Koj ja prona{ol rakavicata vtor. Tr~a. . .Jas . koj si? . .Jas zaja~eto Kuso opav~e. mnogu ste bile. ja zel rakavicata i trgnal so ku~eto na lov vo {umata. Ku~eto Murxo tr~alo napred. `abata. Kade dedoto ja izgubil rakavicata? 3. av. Za kogo se zboruva vo prikaznata? 2. . [to se slu~ilo na krajot? 8. izlegle od rakavicata i se razbegale vo {umata. Odgovori na pra{awata: 1. Dedoto se navednal.Rakavico.`abata Kekerana. huuu. Stanale {estmina. volkot i me~kata.Vlezi. nemalo kade da se svrtat. tr~a i gleda. Koj do{ol posleden? 7. a koj tret? 5.Kuma Lisa. av! Se ispla{ile gluv~eto. A vnatre bilo tesno: samo {to ne prsnala rakavicata. A tokmu toga{ dedoto zabele`al deka mu ja nema rakavicata.

zmejot go sma~ka nejziniot dvorec. Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: -A.Vistina li e deka mo`e{ da izgori{ duri deset {umi so svojot ognen zdiv? . . . Dojdi utre! .Vistina li e deka ti si najpametniot i najogneniot zmej na celiot svetot? . .re~e zmejot. kako {to # dolikuva na princeza. Nasekade bara{e {to da oble~e. za `al. So negoviot ognen zdiv ja izgore nejzinata obleka i go odnese princot Ronald. taka! Princeza! . Elizabeta re{i da go najde zmejot i da si go vrati Ronald. no denes izedov cel dvorec. za{to zmejot zad sebe ostava{e izgoreni {umi. no denes izedov cel dvorec. Elizabeta po~na povtorno da ~uka na vratata.Toa ne be{e te{ko. Dojdi utre! Toj ja tresna vratata tolku brzo {to Elizabeta odvaj go spasi nosot. Treba{e da se ma`i za princot koj sa vika{e Ronald.Sakam da jadam princezi.Da. Ja oble~e vre}ata i zapo~na da go sledi zmejot. Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: .vikna Elizabeta.^ekaj! .Odi si! Jas sakam da jadam princezi. ne edinstveno {to najde be{e edna hartiena vre}a.PRINCEZATA OD HARTIENA VRE]A Elizabeta be{e prekrasna princeza. Na krajot Elizabeta dojde do pe{terata so ogromna vrata i zapo~na da ~uka na nea. No. @ivee{e vo ubav dvorec i ima{e skapa obleka.

Tie nikoga{ ne se ven~aa. . Elizabeta mu {epna tivko: . Sakaj}i da se poka`e.Zmeju! Ej! Zmeju!.Zmeju! Zmejot povtorno ne se pridvi`i.Zmeju. .re~e Elizabeta. zmejot u{te edna{ zede zdiv i isfrli ogan tolku mnogu {to izgore sto {umi.re~e Elizabeta. . Elizabeta go zaobikoli zmejot i ja otvori vratata od pe{terata. no ovoj pat od nego ne izleze ni{to.Elizabeta. Tamu be{e nejziniot princ Ronald! Toj ja pogledna i re~e: . Koga se vrati.re~e zmejot.O. vistina li e deka mo`e{ da go preleta{ svetot za samo deset sekundi? . no ti si glupav.Ronald . . Zmejot voop{to ne se pomrdna. Skokna i go preleta svetot za samo deset sekundi. . be{e tolku umoren {to ne mo`e{e ni da zboruva.Tvoite ali{ta se navistina ubavi. Taa mu go podigna uvoto i vikna glasno kolku {to mo`e{e: . Ti izgleda{ kako vistinski princ. kosata ti e celata razbu{avena i nosi{ na sebe valkana hartiena vre}a. i tvojata kosa e mnogu ~ista. Vrati se koga }e bide{ oble~ena kako vistinska princeza! . ti si tolku valkana! Mirisa{ na pepel.Fantasti~no . Legna nazemi i zaspa.potvrdi zmejot.Da. Zmejot povtorno dlaboko zede zdiv.. da. Elizabeta re~e: .Fantasti~no . . {to izgore ne deset tuku pedeset {umi. da. i tolku dlaboko vdi{i i isfrli tolku mnogu ogan.re~e Elizabeta.

drugari moi. . a toa e polno so vitamini. jas sum va{iot najveren drugar. a i lisicata mo`e da posaka pile ili koko{ka?! E. .Jas sum najva`en . jas sum najva`en. a ima li ne{to pova`no od toa? Ova go ~u stopanot. pa re~e: . . ovcata. e. Ja ~uvam ku}ata od neprijateli. eee. a ako ne se stane navreme.Jas mu nosam na stopanot jajca i od moite jajca se izveduvaat mali pilenca.se javi ku~eto. Bez mene ni{to ne se mo`e. .se javi prv kowot. Site vie podednakvo ste va`ni.Koj }e go razbudi nautro stopanot ako ne sum jas. Auuu .zar`a ostro na krajot ku~eto.No {to bi pravele lu|eto bez mene? Jas im davam mleko. a od moeto mleko lu|eto pravat polno mle~ni proizvodi.Golemi falbaxii ste vie . I sega da ve pra{am jas ima li ne{to pova`no od toa?! U{te ne be{e zavr{ilo petleto koga od nekade se raskokodaka koko{kata: . rabotite ostanuvaat nesraboteni.Kukurikuu .Jas ja vle~am kolata polna so drva i siot tovar go nosam na mojot grb. . Duri i moeto meso mo`e da se upotrebi za jadewe. . Sekoj od vas vr{i va`na rabota i jas ne bi mo`el bez vas ni{to da rabotam. bez mene tie ne mo`at da `iveat. a i mojata volna tie ja koristat za topla obleka i pokrivka.se javi ovcata. . .[to }e se slu~i ako nekoga{ lo{iot volk se nastravi i posaka da si kasne mevce. ku~eto. beee. a jas gi ~uvam i gi u~am. beee! .Bez potreba se raspravate.zakukurika petleto od edna granka.Vistina e toa {to veli kowot . petleto i koko{kata . Zatoa kowu ne mo`e{ da re~e{ deka si pova`en od mene. Zna~i.KOJ E POVA@EN Vo eden selski dvor se prepiraa: kowot.

. mravkite ne znaeja za odmor: sobiraa semiwa. mina i esenta. [tur~oto Mrzlivko gi gleda{e rabotlivite mravki i im se smee{e mislej}i deka ne znaat da u`ivaat vo `ivotot i vo letoto koe sekomu daruva toplina i zreli plodovi. bez da zdivnat.Te molam. prirodata be{e ubava. Majkata mravka otvori i na pragot go vide izglednetiot i izyemnat [tur~o Mrzlivko.Taka e.Letoska? Svirev i peev! . tro{ki. Vrednite mravki si `iveeja sre}no i veselo vo svoite topli domovi.mu re~e mravkata . zrnca. Letoto mina. i nie ne bi mo`ele da `iveeme bez tebe. bobinki i tivko. . Zavrna i sneg.izusti [tur~o Mrzlivko.@ivotnite se poglednale i rekle: . pa dojde zima. [TURECOT I MRAVKATA Dodeka be{e leto.i mu ja tresna vratata pred nos. u`ivaj}i vo plodovite na svojata neumorna rabota od celo leto. V leto }e ti se odol`am .toga{ zimava igraj! . primi me vo tvojot dom i daj mi ne{to da kasnam za da pre`iveam do prolet. Mravkata. gi nosea vo svoite podzemni domovi. koja so golem trud rabotela za da prezimi.Ako e taka . bez vreva. onoj istiot koj celo leto svire{e po livadata i se potsmeva{e. Eden studen zimski den.odgovori [tur~o Mrzlivko. {arena i vo letnata `ega nasekade se slu{a{e crcoreweto na {turcite koi ja peeja svojata `ivotna radost. nekoj tropna na vratata na edno semejstvo mravki. A. ostavaj}i go nadvor da yemne gladen.A {to prave{e letoska? . dolu. . na zemjata. go pra{a: .

]e padne sneg i povtorno }e napravime Sne{ko. site rastenija. . a na Sne{ko mu stana toplo. po nea letoto. A sega pojdi nadvor! Mi se ~ini deka na vratata tropa tvoeto drugar~e. Deteto: A koga }e go vidime pak? Tatkoto: Sega }e dojde proletta. po letoto zlatnata esen. Deteto: Zo{to? Zar ne be{e zadovolen vo na{iot dvor? Zar ne mu bevme dovolni jas i brat mi? Tatkoto: Mu bevte. tato kade otide Sne{ko {to go pravevme pred nekoj den? Tatkoto: Otide vo zemjata da gi povika cve}iwata. no sega sonceto po~na posilno da gree.. a po zlatnata esen }e dojde zimata. mirizliva..ZIMATA ZAVR[UVA Deteto: Tato. trevkite. vetreto Razvigor~e.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->