OGLEDALCE

U~estvuvaat: zajak, ververi~ka, ptica, dve golemi me~ki, dve mali me~iwa PISATELOT: Na edna {irinka vo {umata le`elo edno ogledalce. Koj go izgubil ne se znae: mo`ebi ov~arot koj ovde pominal so stadoto, mo`ebi lovecot koj ovde prilegnel da se odmori, mo`ebi deca koi edna{ bile ovde, koj bi znael? Ogledalceto le`elo i na nego se ogleduvale sega grankite, sega neboto, pa sonceto, pa oblakot... ZAJAKOT: (Go zema ogledalceto od trevata i se ogleduva vo nego.) O, pa toa e mojata slika! Samo ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil! VERVERI^KATA: (Skoka od drvoto.) [to e toa {to si na{ol! ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika. Samo nikako ne mo`am da se setam koga sum ja izgubil. VERVERI^KATA: Te molam, daj mi da ja vidam! (Se ogleduva vo ogledaloto.) Zajaku, pa zar ne gleda{ deka toa e mojata slika? Eve pogledni podobro! ZAJAKOT: Hm! Ti ne si pri sebe! Zar ne gi gleda{ moite ubavi i golemi u{i na ovaa slika? PTICATA: [to se karate? ZAJAKOT: Ja najdov svojata slika, a ververi~kata tvrdi deke e nejzina! Sigurno vidot ne i e vo red! VERVERI^KATA: Mojot vid e vo najdobar red, no vo zaja~kata glava ne{to se mati koga mo`e da tvrdi ne{to {to ne e. Toa e mojata slika, eve pogledni i ti ptico! PTICATA: Eh, e ba{ i vie dvajca ste mi bile pametni! Kako mo`ete da se karate, koga ova e mojata slika? [to vi e vam? Zar ne gledate klun na ovaa slika i dali nekoj od vas ima klun? ME^KATA: [to se slu~ilo? [to e taa vikotnica?

ZAJAKOT: Jas ja najdov svojata slika, dojde ververi~kata i tvrdi deka e nejzina, a potoa i pticata veli deka toa e nejzina slika. Eve, pogledni ti medo! ME^KATA: Ha, ha! Pa vie se karate za mojata slika! Toa e mojata slika i ja nosam vo svojot dom! (Izleguva nosej}i go ogledaloto.) ZAJAKOT: ^udno! (Izleguva.) VERVERI^KATA: Uh, uh! (Izleguva.) PISATELOT: I taka medo zaminuva vo svojata ku}a. Tamu go do~ekale negovata sopruga-me~ka i nivnite dve me~iwa. „Gledajte” - vikna vedna{ od pragot! „Ja na{ol zajakot mojata slika na trevata vo {umata, pa nastanalo karanica me|u nego, ververi~kata i pticata. Sekoj od niv tvrdi deka slikata e negova se dodeka ne dojdov jas i ne vidov deka slikata e moja. Eve, poglednete i vie! ” Gleda negovata sopruga-me~ka i veli: „Pa se razbira toa e me~kina glava! ” Gledaat me~iwata i velat: „Toa si ti tato koga si bil mal kako nas!” „Taka e, taka e! Vie ste u{te mali pa vi se gleda smaleno, no se gleda deka ste pametni na mene”, re~e me~kata i go zaka~i ogledalceto na yid.

PRIKAZNA ZA TRITE ME^KI

Ima{e edna{ tri me~ki: edna golema me~ka - tatkoto me~ok, edna ni golema ni mala - majkata me~ka i edno ubavo male~ko me~e - deteto. Tie `iveeja site zaedno, vo edna me~kina ku}i~ka vo gorata. Vo ku}i~kata ima{e tri stola: eden golem i {irok stol - za tatkoto me~ok, eden stol ni golem ni mal - za majkata me~ka i eden male~ok i ubav stol - za deteto me~e. Tamu, vo ku}i~kata, ima{e i tri kreveta: eden golem i {irok krevet - za tatkoto me~ok, eden krevet, ni golem ni mal - za majkata me~ka i edno malo i ubavo krevet~e - za deteto me~e. Edno utro majkata me~ka napravi ~orbi~ka za pojadok. Taa napolni edna golema i dlaboka ~inija za tatkoto me~ok, edna ~inija, ni golema ni mala - za majkata me~ka i edno male~ko ubavo ~ini~e - za maloto me~e. No, ~orbi~kata be{e mnogu topla za da se jade vedna{ i trite me~ki izlegoa na pro{etka vo {umata. Toa utro edno male~ko devoj~e, so zlatna kosi~ka, se {eta{e vo {umata.Toa dojde do ku}ata na trite me~ki, ~ukna na vratata: ^uk, ~uk, ~uk! Nikoj ne i odgovori . I taa si vleze sama. Devoj~eto vide tri stola i bidej}i be{e umorna, saka{e da sedne. Golemiot stol be{e mnogu tvrd. Stolot {to be{e ni golem ni mal - be{e mnogu mek, a maloto stol~e be{e tokmu kako {to treba. No koga devoj~eto so zlatna kosi~ka sedna na nego, toa se skr{i na par~iwa. Na masata devoj~eto so zlatna kosi~ka ja vide ~orbi~kata.Toa be{e i gladno i `edno. Vo golemata ~inija ~orbi~kata be{e mnogu topla.

Vo ~inijata ni mala ni golema,~orbi~kata be{e skoro studena, a vo ubavoto male~ko ~ini~e, taa be{e tokmu kako {to treba. Toga{ taa ja izede celata. Potoa devoj~eto so zlatna kosi~ka vleze vo drugata soba. Tamu vide tri kreveti. Nemu mu se spie{e i toa go pofati golemiot i {irok krevet, a toj be{e mnogu tvrd. Krevetot {to be{e ni golem ni mal be{e mnogu mek. No ubavoto male~ko krevet~e be{e tokmu kako {to treba. Toga{ devoj~eto so zlatna kosi~ka legna, gi zatvori o~ite i zaspa. Familijata od trite me~ki se pro{eta niz {umata i se vrati doma. Koga vlegoa, tie zabele`aa deka nekoj doa|al vo ku}i~kata. „Hum!” - re~e tatkoto me~ok, so svojot debel i silen glas. „Nekoj sedel na mojov stol.” „Da” - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Nekoj sedel na mojot stol!” „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto male~ko i slabo glas~e. „Nekoj sedel na moeto stol~e i go iskr{il na par~iwa.” Potoa ... tie poglednale na masata. „Da, i od mojata isto!” - re~e majkata me~ka. „A mojata e sosema izedena!” -re~e maloto me~e. Toga{ trite me~ki trgnaa na spiewe. „Nekoj legnuval na mojot krevet!” - re~e tatkoto so svojot golem i silen glas.” „Nekoj legnuval vo mojot krevet! “ - re~e majkata me~ka so svojot glas, ni silen ni slab. „Oh!” - izvika maloto me~e so svoeto tivko glas~e. „Nekoj legnuval na mojot krevet i vo nego sega spie! “

DEDO MEDO I KRU[ATA Lica: Raska`uva~. dojdi da ja iskorneme kru{ata! Baba Meca: Eve.izvika devoj~eto so zlatnata kosi~ka. doa|am vedna{. baba Meca. doa|am babo . Baba Meca go viknala na pomo{ vnukot Mi{ko. doa|am dedo. Na esen. Toa be{e mnogu ispla{eno. posadil dedo Medo kru{a. Dedo Medo: Babo Mecano. baba Meca za dedo Medo . Me~eto Mi{ko: Verver~ke Caco! Ververi~ke Caco. nikoga{ pove}e. a toj za kru{ata. dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! Me~eto Mi{ko: Eve. me~eto Mi{ko i ververi~kata Caca. grankite nate`nale od zreli kru{i. Do{ol dedo Medo na pomo{ ja i viknal baba Meca. skokna niz prozorecot i silno zatr~a kon svojata ku}i~ka. a toj za kru{ata. Navamu-natamu. Raska`uva~ot: Do{la baba Meca i se fatila za dedo Medo. Baba Meca: Me~ence Mi{ko. Raska`uva~ot: Posadil. rastela i porasnala mnogu golema. Kru{ata rastela. dedo Medo. doa|am! Raska`uva~ot: Taka se fatile: Mi{ko za baba Meca. kru{ata ne se korne. Natamu-navamu. budej}i se. I trite me~ki dolgo go gledaa od prozorecot i nikoga{ pove}e ne go vidoa vo svojata ku}i~ka vo {umata. babo Mecano.„O!” . kru{ata ne se korne. dojdi da ni pomogne{ da ja iskorneme kru{ata! .

a drvoto kru{a }e si ostane da `ivee i ponatamu. orevi. le{nici i pe~urki za na zima. a dedoto zajko go korne golemiot morkov. `eladi i pe~urki za na zima. site zaedno gi obraa zrelite kru{i bez da ja kornat kru{ata. Ververi~kata Caca: Jas i Mi{ko }e se ka~ime gore i }e gi bereme zrelite kru{i. a vie }e gi sobirate i }e gi redite vo ko{nica. pregolema. obereme kru{ite. {to pravite vie kru{a. Potoa me~kite i pomognaa na ververi~kata Caca da sobere `eladi. Dedo Medo: Pa nie ne sme go znaele ova. Ovaa esen ni Dojdovme da ja iskorneme i da gi kornevme zaedno. a nie }e ti pomogneme da sobere{ mnogu orevi. Taa porasna se rodija zreli kru{i. Te povikavme Me~eto Mi{ko: Dedo mi posadi golema. Potoa site zaedno }e gi odneseme doma vo pe{terata. Ververi~kata Caca: Navistina vie me~kite ste neznajkovci. Te molam ververi~ke Caca. Zo{to da ja iskornete kru{ata koga mo`ete da gi oberete zrelite kru{i. Raska`uva~ot: Taka.Ververi~kata Caca: (Doa|a ovde!? i se ~udi. Idnata godina }e rodi pove}e kru{i i poubavi kru{i. no kru{ata ne se da ni pomogne{. .) Pa. le{nici. Site iskorna. Nie gledame deka sekoja esen dedoto ja korne golemata repa. da gi obereme zrelite kru{i.

yirka niz ogradata i vika.) Daj mi ja topkata koga ti velam! (Po~nuva da pla~e.) Zo{to ne ni ja dava{ topkata. Mu ja pobarav.VOL[EBNIOT ZBOR Kukli: Zoran-dete .) Daj mu ja topkata. Petel .Toj se ka~uva na klupata.) Zoran: Ej. Prase . klupa.a?! (Po~nuva da pla~e.Sednuva na klupata do Zoran. Ma~e . Ma~eto: Mjau! Zo{to pla~e{? Petelot: Topkata na Zoran padna vo drugiot dvor. Vo toj moment vleguva ma~eto i gleda za~udeno). Vleguva petelot. ja }e ja pobaram! (Se ka~uva na klupata. daj mu ja topkata na Zoran! (Nikakov odgovor. . [arko (Dvor. yirka niz ogradata. a toj ne mi ja dava! Petelot: Taka li e? Po~ekaj. a-a. Eden ~i~ko mi ja zede.)^i~ko. Eden ~i~ko ja zede i ne ni ja dava.) Petelot: Zo{to pla~e{ Zorane? Zoran: Topkata mi padna vo drugiot dvor. Odedna{ topkata skoknuva visoko i pa|a zad ogradata. Zoran si igra so topka. ograda. gluv li si!? (Nikakov odgovor. ~i~ko daj mi ja topkata! (Nikoj ne odgovara.

) Decata treba da mi spijat. zar ne go znaete?Jas }e se obidam da ja zemam. Zoran pla~e! Mjau! (Nikakov odgovor. taa topka e na na{iot Zoran! Daj mu ja! (Nikakov odgovor. mene sigurno }e mi ja dade! (Se ka~uva na klupata i vika. Mu ja barame. Eden ~i~ko ja zel. Zoran i petelot se pridru`uvaat).Ma~eto: Ne mo`e toj mene da ne mi ja dade! (Se ka~uva na ogradata. a tuka site pla~at po topkata. Kakov e toj koncert! Tolkava vreva ste krenale. pa }e ti ja dade tebe! Petelot: Naprazno }e bara{! Ma~eto: Da ne misli{ deka toj pove}e }e te slu{a tebe od nas? Praseto: A mo`ebi ~ovekot e gluv!? . a toj ne ni ja dava i tolku! [arko: Taka li? A mu go rekovte li vol{ebnoit zbor? (Site se vrtat kon [arko. gruv. {to e li~no moja. pla~ej}i vo eden glas. so grb kon publikata. sega jas }e mu ja pobaram.) ^i~ko daj mi ja mene topkata! (Nikoj ne odgovara. Eden ~i~ko ne saka da ja dade-e-e! Praseto: Zatoa li ste dignale tolkava vreva? Eve. Ma~eto: (pla~ej}i) Na Zoran topkata mu padnala vo drugiot dvor. navednati na ogradata. gi gleda eden moment. ~i~ko. gruv. Zo{to pla~ete? Praseto: Topkata na Zoran padnala vo drugiot dvor. Zoran: Toj ne mi ja dade mene. }e se slu~i ne{to lo{o.) Ej. Praseto (Vleguva tr~aj}i zadi{ano).) [to? Ne ~uv {to re~e! (Nikoj ne odgovara.) Site: Kakov vol{eben zbor? [arko: Pa.) Daj mu ja koga ti velam. koga me nema.) Daj ja topkata-a-a! (Po~nuva da tupka so {epite i da pla~e. da se obideme site! (Ka~eni na klupata. Gruv. ta decata ne mo`at da zaspijat.) [to e ova {to se slu~ilo ovde? Sekoga{.) Site: Daj mi ja topkata-a-a-a! [arko: (Vleguva tr~aj}i. Ajde.

Praseto: (Se vrti kon [arko.. bre.) Zo{to tokmu tebe ti ja vrati? [arko: Mi pomogna vol{ebniot zbor. navistina. Eh.)^i~ko dajte mi ja topkata . razbravte li koj e toj zbor? Da! Vol{ebniot zbor e „Molam”. Zoran: (Skoknuva radosno. Ve molam! (Odedna{ topkata skoknuva.) Eve ja! Petelot: Da.) Vie.. lo{ dedo bre. Go pratile dedo na planina. lo{ dedo bre. Me~kite da go izedat. Me~kite da go izedat. pa }e se uverite! (ZAVESA) Narodna pesna Go pratile dedo na planina. (Se ka~uva na klupata. . deca. eve ja topkata! Ma~eto: Najposle. pred klupata). obidete se i vie. Zoran: Pa. koj e toj zbor? [arko: (Se vrti kon publikata.[arko: ]e vidime. Eh. bre.

NE^ISTA RU[KA (Teatar so senki) FIGURI: Dve devoj~iwa (ednoto .neuredno so ne~e{lana kosa. drugoto . Eh. 1 Slika RASKA@UVA^OT: Ru{ka ne saka da se mie: studena bila vodata! Bega od ~e{elot: ja kornel kosata! Go mrazi sapunot: {tipel vo o~ite! I s# taka: ~etkata bockala. Ku~eto i ma~eto begaat koga taa }e im se pribli`i.) . A taa sekoga{ ja fali. (Na scena vleguvaat Ru{ka i sviwata. e`. igra vo kalta kraj potokot. lo{ dedo bre. krpata go grebela liceto! Ne~ista. bre. se krie vo grmu{kite. Ete go dedo kaj ide. pol`av. grmu{ki i poto~e. sivata sviwa. Polna mu torba so me~iwa.ubavo oble~eno i so is~e{lana kosa). lo{ dedo bre.Ete go dedo kaj ide. bre. kopriva i petle. decata ne igraat so nea. sviwa. pa nikoj ne ja saka. Eh. Bega od niv i {eta sama po nivite. majka. Polna mu torba so me~iwa. I koko{kite ne sakaat da se sretnat so nea. SCENA: Poljanka so cve}iwa. nemiena i ne~e{lana. Kaj potokot e nejzinataa dobra drugarka. A i Ru{ka ne gi saka ~istite deca i `ivotnite.

SVIWATA: Gru-gru! Ela Ru{ke. Eden den petelot Crvenko-Zdrvenko ispea za Ru{ka vakva pesna: PETLETO: Ku-ku-ri-gu-u-u! Za da ne se ~e{la. tamu dru{ka taa ima: debelata siva sviwa {to le`i vo kal. tebe Ru{ke da te vidam. Za Ru{ka razbraa i `ivotnite po nivite i po grmu{kite. vo nivata. od majka se Ru{ka krie. Ru{ka go sretna pol`avot Vle~ko. Da te vidam. doa|am! SVIWATA: Ti si Ru{ke najubava od site devoj~iwa! RASKA@UVA^OT: Na Ru{ka i se dopa|aat ovie pofalbi i se trudi i taa da bide kako debelata siva sviwa. Samo Ru{ka nikoga{ ne ja ~ula. ti so mene da go trie{! . Koga lice }e si mie{. mie. Toj se izraduva koga ja vide. da si poigrame vo kalta! Grugru! RU[KA: Eve me. daleku od site. gi krena visoko rogovite i izvika: POL@AVOT: Sedum dena jas se vle~am. da ti re~am: sapun sakam da ti bidam. Kako da ja ~ue koga sekoga{ e sama. I edna{. Kaj potokot mal. RASKA@UVA^OT: Pesnava site ja nau~ija i site ja peat.

za{to be{e upla{en od brzite ~ekori.zastenka Ru{ka i od bolka sedna na zemja i po~na da gi ~e{a nozete. za tvojata crna kosa. RASKA@UVA^OT: Se ispla{i Ru{ka u{te pove}e koga si zamisli kako e`ot se ka~il na nejzinata glava i i gi zabil svoite ostri bocki vo ne~e{lanata kosa. Vo tr~aweto za malku }e padne{e vrz e`ot E{ko-Me{ko. ja krena svojata mala dolgnavesta glava i veselo re~e: E@OT: Jas sum E{ko bocliv Me{ko! Poln grb tenki bocki nosam. of. Ispiska silno i potr~a brzo. A koprivata se zani{a i prozbore. a so bosite izvalkani noze zgazi vo koprivata {to raste{e vo senka. se zgrozi i po~na da bega. tr~a kolku {to mo`e. da ti slu`am. ja skri svojata glava vo maj~iniot skut. Mnogu sakam so tebe da dru`am. Koga si pomisli kako po liceto i te~e ligava pena od pol`avot i kako negovite rogovi se lepat na nejzinote obrazi. „Of.Toj be{e sklop~en kako topka. celata rastreperena. kako da stapnala vo ogan. stana brzo i potr~a doma. No. olcka{e i niz solzi govore{e: . Ru{ke. so polno crni dolgi igli. KOPRIVATA: Iskorni me mene Ru{ke. dolgo se trese{e. zemi me so tebe Dru{ke. RU[KA: Lele mamo! Lele mila mamo! RASKA@UVA^OT: Majka i go ~u nejzinoto pla~ewe i brzo izleze od ku}ata. kako ~e{el. Dolgo. koga i go slu{na. Nozete vedna{ i se vcrvea. kako perce jas sum lesna }e ti bidam krpa ~ista! RASKA@UVA^OT: Koga go slu{na ova Ru{ka. glasot E{ko-Me{ko se odvitka. of!” .RASKA@UVA^OT: Se strese Ru{ka koga gi slu{na Vle~kovite zborovi. Ne pomina ni desetina ~ekori. A Ru{ka. tr~a i piska.Tr~a.

(Povtoruva nekolku pati. se svrti brzo i otide kaj drugite deca. sakam sapun i voda ~ista. MAJKATA: Ne te dava mama. Sakam i jas da bidam kako site deca.RU[KA: Ne sakam mamo pol`av da me mie. Ne sakam e`ot da me ~e{la i koprivata da mi bide krpa ~ista. Gru-gru! RASKA@UVA^OT: „Za tebe i ne sakam da su ubava!” . . RU[KA: Da me mie{ mamo. le-le-e! RASKA@UVA^OT: Majka i se ~ude{e na nejzinite zborovi i samo ja gale{e ne`no po grbot. is~e{lana. ~ista i ubava. ne begaa od nea ~istite doma{ni `ivotni i site velea: „Ru{ka e mnogu ubavo devoj~e”. da me ~e{la{ i da me bawa{.) RASKA@UVA^OT: I od toj den Ru{ka be{e sekoga{ izmiena.i odgovori Ru{ka. Samo sviwata naluteno gruvna koga ja vide takva. Ne pla~i mila Ru{ke! RASKA@UVA^OT: Se smiri malku pa potoa i raska`a na majka si za s# {to stana denes na nivata. ne te dava na tie gnasni ne~isti `ivotni. Ja zasakaa decata. SVIWATA: Sega Ru{ke ne si mi ubava. O.

Me~eto: Nema ve}e stud i mraz. od jagoda sladoled! Me~eto: (Se svrtuva kon ma~eto. Ma~eto: Sladoled prodavam.) Molam. a ma~eto si go pribira sanda~eto i si zaminuva. Zemi si go sanda~eto i parite! (Me~eto stanuva. Izleglo me~eto da se pro{eta.) . Me~eto odi kon ridot. prijatno! Mojot sladoled e vkusen! Me~eto: ^udesen sladoled! @alam {to e malku! Mo`am da izedam pet takvi porcii. Zabele`alo deka kon nego ide edna ma~ka {to prodava sladoled. sladoled! Koj saka sladoled? Mle~en. Kolku saka{? Me~eto: Daj mi go celo sanda~e. bez ~evli si odam jas! (Pesni~kata se povtoruva nekolku pati. ja stava muckata vo nego.BOLNOTO ME^E Raska`uva~ot: potskoknuva i pee. daj mi sladoled! Ma~eto: ]e ti dadam. Odi. (Go otvora sanda~eto.) Ma~eto: Kasni si me~e.) Raska`uva~ot: Sednalo me~eto na trevata da se odmori. ~okoladen. {lapka od zadovolstvo i jade sladoled od sanda~eto.

Go vozi avtomobilot i sviri „tu. [arko: Dobro e {to si go dovel. (Legnuva i stenka. (Zaja~eto i me~eto izleguvaat od avtomobilot i im se pribli`uva doktorot [arko. Jas }e go izle~am brzo.) Raska`uva~ot: Pominalo ottamu zaja~eto so avtomobil. jas }e vozam bavno.) [arko: Ka`uvaj me~e. A me~eto. pristignuvaat pred Zaja~eto: Doktor [arko.Ma~eto: Do gledawe. Me~eto stenka od bolki).) Do gledawe. ne mo`am da stanam! Zaja~eto: Jas }e ti pomognam. i grloto me boli! More.) Nema ve}e stud i mraz.tu”. (So maka go kreva i go ka~uva vo avtomobilot.tu.) [arko: Koj e bolen? Zaja~eto: Me~eto e bolno. ma~e! (Pee. Sleguva zaja~eto od avtomobilot. se razbolev! Mnogu mi e lo{o! Zaja~eto: (Go gali me~eto. Zapira i sviri u{te posilno: „tu. me~e! Me~eto: Do gledawe. tu. se pribli`uva do ma~eto i go pra{uva. tu!”. mnogu jadev. le`i i stenka. (Zaja~eto i [arko mu pomagaat na me~eto da legne na krevet. Zaja~eto: [to ti e me~e? Me~eto: Oh. Stanuvaj! Me~eto: Oh . Raska`uva~ot: Zaja~eto i me~eto bolnicata kade gi ~eka doktorot [arko.) Ne pla{i se. bez ~evli si odam jas! [to mi stana? Studeno mi e (ka{la). {to te boli!? Me~eto: Grloto me boli! .) Le`i mirno. se razbolev! Sigurno od sladoledot. me~e! Da ozdravi{ brzo! ]e dojdam da te vidam! (Zaminuva. me~e! ]e te odnesam vo bolnica. Zaja~eto: (Sednuva vo avtomobilot. primi go ovoj bolen.Tamu brzo }e te izlekuvaat.

Eve.. Lo{o e da si bolen! Me~eto go ispilo lekot. Me~eto nabrgu se razbudilo. [arko: [to ima Maco. [arko sednal do krevetot . sigirno si jadel mnogu sladoled? Me~eto: Ne. No. ba{ mnogu. da ne go razbudi{ me~eto. Raska`uva~ot: Me~eto ne sakalo da pie gor~liv lek. Me~e. Samo edno sanda~e. da ne si se razbolela? Ma~eto: Ne.) Poka`i mi go grloto! Ka`i: a-a-a! [arko: Dobro. ima{ visoka temperatura. Doktor [arko go pokril so }ebiwa. se istegnalo i zapealo: „Nema ve}e stud i mraz. Ajde. toa e ma~eto. doktor [arko. bez ~evli si odam jas! “ [arko: Kako si me~e? U{te li te boli grloto. ama gor~i! [arko: Ako saka{ da ozdrave{. [arko: Taka.. Raska`uva~ot: Sednalo ma~eto da po~eka da se razbudi me~eto. pij. sega spij! Raska`uva~ot: I me~eto zaspalo.[arko: Ti. zdrava sum! Zaja~eto mi ka`a deka me~eto le`i bolno i jas dojdov da go vidam. da po~nam da te lekuvam. aj. (Mu stava na me~eto toplomer pod mi{ki. me~e. ispij go ovoj lek! Me~eto: Uf. Me~eto: S# mi pomina. me~e. [arko: Ubavo si napravila Maco! Samo tivko. Da stavime toplomer. ne. iako e gor~liv. koj u{te bara bolnica? A. sigurno od tvojot lek. aj. Ma~eto: Me~e saka{ li u{te sladoled? . Daj go toplomerot! Ti. no nemalo {to da pravi. [arko: Aj.

Ohridskoto. zelen~ukovite i ovo{nite gradini. Zar seto toa treba. ako si ve}e zdravo.) Tatkovina Rano esensko popladne. Me~eto go turka avtomobilot odzadi i ja pee svojata pesna. star ~ovek. visokite vrvovi na planinite. Simon i dedo mu se {etaat vo parkot. a najmnogu od s# detskiot xagor i smea. ti mi pomogna mene. [arko: E. pesnata na pticite. qubovta i dobrinata na narodot. u. mo`e{ da si odi{. ti. Dedoto: Simon. Site }e ve odnesam. Eve go avtomobilot na zaja~eto. Treba da go dadam vo rabotilnica na popravka.. Simone mnogu mi nabroi. {to u~evte denes v u~ili{te? Simon: Denes u~evme za na{ata tatkovina. Izleglo zaja~eto i legnalo pod avtomobilot da go poprava. Ka~ete se site vo avtomobilot. Me~e. no ne znam kako da go odnesam.. gustite {umi. jas. toa }e te odnese doma! Zaja~eto: (Izleguva od avtomobilot. Mnogu seriozna tema. No. zemjata na koja go sadime i `neeme `itoto. a jas }e ti pomognam tebe. (Site se ka~uvaat. da go zapametam. avtomobilot se rasipal i ne mo`el da se pomrdne. za tatkovinata? [to e toa tatkovina? Simon: (mnogu seriozno) E. pa. Tatkovina ti e sonceto {to ni gree. Me~eto: Ne gri`i se zaja~e. Prespanskoto i Dojranskoto Ezero.) Avtomobilot mi se rasipa. glavniot grad Skopje i drugite gradovi i sela. . Dedoto: U.Me~eto: Ne blagodaram! Napolno sum sit! Raska`uva~ot: Vo toa vreme zaja~eto stignalo do avtomobilot. vidi vaka dedo. I {to nau~i Simone. Dedoto: E. u .

. Potoa bev li~na moma.Simon: Dedo. BABA I VNU^E Vnu~eto: Zo{to babo ima{ pobelena kosa na tvojata glava? Zo{to babo odi{ so navednata stava? Babata: Godinite milo vnu~e ve}e me vjasaa. Site {to se rodile mene stasaa. Se rodi tvojot tatko. I mene mojata majka me lula{e kako bebe. go odgledav ko rosno cve}e i koga mislev deka }e zdivnam malku. tatkovina . vidov deka godinite nate`nale ve}e. so eden zbor. tr~av isto kako tebe.toa e Makedonija. pa bezgri`no skokav. pa sopruga na tvojot dedo. toa e mnogu ednostavno.

.Zdravo prijatel~e! [to se slu~ilo? .PRIJATELSTVO Edna prikve~erina. Sega ne znae{e kako da se vrati doma. .Se stemni. ve}e ni{to ne gleda{e pred sebe. mravkata zaspa. No nabrgu se stemni i koga se razbudi. . ]e se odmoram malku pod ovoj cvet. Ja slu{na edna svetulka i poita da i pomogne na mravkata. U`ivaj}i vo prirodata. stavaj}i gi racete pod glava. Taa po~na da vika na pomo{. Sega ne znam da se vratam doma.Sonceto zao|a i celiot zapad ima rumena boja.Kolku ubava kve~erina.Kolku sum umorna. pa zalutav. koja cel den rabote{e. dodeka sonceto mravkata.Ne se jadosuvaj! Jas }e ti pomognam! So svojata svetlina }e ti go osvetluvam patot. . si re~e: poleka zao|a{e.Toplo e i cvetot go {iri opojniot miris. Go simna svojot tovar i se namesti pod ven~eto na mirizlivoto cve}e. a go slu{am i `uborot na potokot vo blizina. .

prijatelke. . Nabrgu stignaa do mravjalnikot. Svetulkata trgna napred. . Sakam da te nagostam i da ti Mravkata i svetulkata ostanaa do dolgo vo no}ta. a mravkata po nea. Jas ne mo`am tolku brzo da se dvi`am vikna mravkata. Sedea razgovaraj}i.Vlezi prijatel~e! zablagodaram. no i se gostea od slatkata ve~era. prikazna! [to ti se dopa|a kaj tvoeto drugar~e? . Prijatelstvoto e najgolemoto bogatstvo. prijatel~e . I taka mravkata i svetulkata stanaa golemi prijateli.. ni{to ne e toa .Poleka prijatel~e. igra.re~e svetulkata. . Jovica \uri} Zada~i: Opi{i go svoeto drugar~e! Pra{aj go drugar~eto za negovata omilena igra~ka.Of. izvini me. .No toa e mnogu.Ni{to bez pomo{.re~e mravkata vo eden moment.Of. . Izumiv deka ne znae{ da leta{ re~e svetulkata i go zabavi svojot let. .Ti blagodaram prijatelke! Ne znam {to }e storev bez tvojata pomo{. jadewe.

(Poleka se kreva . koj re{i da si napravi zelen~ukova gradina. tuku rabotliv zajak.GLASOT NA RASKA@UVA^OT TRI [EST (Pred zavesata se slu{a sonceto. Po~nuva da raska`uva. visoko na neboto od kade {to ja gledam celata zemja. Vo po~etokot na ovaa prolet. Denes sakam da vi raska`am edna slu~ka {to ja imav videno. ZELKI DEVOJ^IWA.) Dragi deca. DOMAT^IWA .Ka`i ne{to ubavo za nego! Raska`i slu~ka vo koja ti pomognalo ili ti si pomognal na nekoe drugar~e! ZDRU@ENA RABOTA Lica: ZAJKO.TRI DE^IWA I DEVOJ^IWA. Nabquduvam interesni raboti. SONCE . patot po koj minuvam sekoj den jas se nao|a visoko. Taka se vika i ne e kakov bilo. MORKOV^IWA .[EST DE^IWA. E[KO. Zede motika i trgna da si odbere plodna zemja kraj gorskata reka. vo edna gora go vidov Zajko Bajko.

kop. trop.) . trop. sadam zelki. a u{te do sredinata na prvata lea ne sum do{ol! Te{ko e sam da raboti{. Vo prviot moment Zajko Bajko se krie zad penu{ka. Na sredina od prvata lea ~uvstvuva umor. pokraj lea. sadam luk. Pokraj reka. bar. Sednuva.) Zajko jas sum E{ko star. trop. Izleguva vslu{an vo pesnata na E{ko.) Jas sum zaj~e kokoraj~e.Se umoriv. Po taktot na pesnata Zajko doa|a so ritmi~ki figurativni potskoknuvawa. . Izleguva E{ko so motikata i pee. (Kopa. da si imav pomo{nik! (Od grmu{kata se slu{a glas. jas si kopam vezden vaka: kop. trop. Pla{livo i nedoverlivo si ja podava glavata. ti primi me za drugar. trop.trop. imam mnogu vredni race. kop.zavesata i se gleda {umska poljanka. kop. E. kop. Kopam kako nikoj drug. kop.

dobar den.Dobar den.Pogledni. (Na pesni~kata br. no plodovite na esen }e gi delime bratski.Zaedno }e plevime. .) .Samo ja po~navme. Eh. si sobiram seme jas. ubava }e stane na{ata gradinka.Taka li e? Popusto rabotevme! . nosi den. Daj gi semiwata! . Vreme e da seeme. zaedno }e delime. . (Gleda kon neboto). za esen.Zemi me za drugar E{ko! Soglasen sum dvajcata da rabotime i zelen~ukot da si go delime po ramno. . . Primete me da rabotam so vas! Trojcata }e ja zaseeme gradinata. nosi sre}a.Doma}inka sum Mravka. .Semiwa li veli{? Jas sosema zaboraviv deka nema semiwa. Se soglasuvate li? .Se soglasuvame. kolku lesna i prijatna e zdru`enata rabota! . radosen. Zajko. U{te mnogu treba da se potime.Pogledni E{ko.Mravkata! .Samo od kade }e zememe semiwa? . E{ko nekoj doa|a kaj nas. E{ko. Trudot dru`en. 2 Zajko Bajko i E{ko ja prekopuvaat gradinata. za na gozbi i de~iwa za vas. Zajko! Go slu{nav va{iot razgovor i re{iv da Vi pomognam.

da rabotam so vas.Osamena e te{ko da tr~am sekoj ~as. Zajko i E{ko yirkaat vo nea. Nema ve}e za nas zima. veselo se smeat. Zajko. drugar~iwa slatki. I domati se ovde. mnogu. (Ja otvara torbi~kata. jas sakam.Pobrgu dajte gi sestri~ke.Semiwa! . MRAVKATA: Naesen bogat plod }e se rodi tuka. E[KO: Zaedno }e polevame i }e plevime. mnogu slatki. jadri zelki srede lea zreat. I morkov~iwa }e ima. Rastat zelki. . SITE: S# }e delime bratski. E{ko. za{to vremeto ne ~eka! (Ja posejuvaat gradinata.) ZAJAKOT: Zaedno rabotevme trojcata. a po te{kata rabota sednuvaat da se odmorat.) .

Te molam. Do{lo prolet. pu{ti me da preno}evam vo tvojata ku}i~ka! Zaja~eto se slo`ilo i ja pu{tilo da preno}i. a lisicata vlegla vo ku}i~kata. Taa oti{la kaj zaja~eto i go zamolila: . zaja~e da napravime dve ku}i~ki edna do druga i da `iveeme ubavo kako prijateli.se soglasilo zaja~eto. Ogrealo sonceto i ku}i~kata od mraz se stopila. . zaja~e. sednala do }umbeto i izvikala: . Odelo po patot i pla~elo. a lisicata ku}i~ka od mraz.Dobro Liske! . Ostanala Lisa bez ku}i~kata. Go sretnalo ku~eto i go pra{alo: . Zaja~eto sobralo kora od drvja i si napravilo drvena ku}i~ka. {to ne odi{! Izleguvaj! Ku}i~kata e moja! Zaja~eto zaplakalo i izleglo od svojata ku}i~ka. LISICATA I PETLETO Si bile edna lisica i edno zaja~e.Ajde.ZAJA^ETO.[to stoi{ tuka. Eden den Lisa mu rekla na zaja~eto: .

a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka. }e ja izbrkam! Do{le do ku}i~kata i me~kata silno zamumlala: . a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka. Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva.rekla me~kata .Ne pla~i zaja~e .jas vedna{ }e ja izbrkam. av! Izleguvaj Liso nadvor od ku}i~kata na zaja~eto! A lisicata odvnatre mu odgovorila: . oti ako stanam ni vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Ku~eto se ispla{ilo i izbegalo vo {umata. a Lisa od mraz. .Imav drvena ku}i~ka. ne mo`e{.]e vidi{.M-m-m! Izleguvaj od ku}i~kata na zaja~eto! . .Ne. .Kako da na pla~am .Kako da na pla~am .Zo{to pla~e{ zaja~e? .av.]e vidi{.mu odgovorilo zaja~eto. . ne }e mo`e{ da ja izbrka{! . . .Ne me vikaj. Jas ja pu{tiv.Ne. Lisa me zamoli da ja pu{tam vnatre da preno}eva. Na patot go sretnala me~kata i go pra{ala: . ne me luti.Zo{to pla~e{ zaja~e? . jas }e ja izbrkam! Do{lo ku~eto do ku}i~kata i po~nalo da lae: .Av. Jas ja pu{tiv. no ne mo`e{e da ja izbrka.. Ne }e mo`e{ ni ti! .mu odgovorilo zaja~eto. a Lisa od mraz. Zaja~eto prodol`ilo da pla~e.jas vedna{ }e ja izbrkam.mu reklo ku~eto .Imav drvena ku}i~ka. ku~eto ja brka{e.Ne pla~i zaja~e .

reklo petleto.Eve. Liso. Me zamoli Lisa da ja pu{tam vnatre da preno}eva. }e ja izbrkam! . Silno izvikalo: . ne mo`e{: ku~eto ja brka{e . Zaja~eto ostanalo samo. no i taa ne mo`e{e da ja izbrka. . da gi obujam ~evlite! Petleto u{te posilno izvikalo: . jas. ne me luti .E.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam.A lisicata odvnatre i odgovorila: .Ne. Odedna{ se ~ulo: „Kukurigu!” Toa bilo petleto so `olti ~izmi~iwa. so crveno bajra~e i so kosa na ramo. -Kako da na pla~am -mu odgovorilo zaja~eto. a taa vleze i me istera od mojata ku}i~ka! .Zo{to pla~e{. tebe Liso }e te kosam! Izleguvaj. a Lisa od mraz. Izleguvaj. sega. -Imav drvena ku}i~ka. Koga se dobli`ilo do ku}i~kata. da go oble~am ko`uv~eto! . Liso.Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam.Ah.Ne me vikaj .ne ja izbrka. nadvor! Lisicata se ispla{ila i rekla: . zaja~e? . petleto po~nalo da udira so nozete. ne pla~i zaja~e! Jas vedna{ }e ja isteram. nadvor! A lisicata odgovorila: . pa ne }e mo`e{ ni ti da ja izbrka{? .Sega. taa Lisa! Smiri se. oti ako ti stanam. me~kata ja brka{e.go pra{alo petleto. tebe Liso }e te kosam. Jas ja pu{tiv. vlakno nema da ti ostane na ko`ata! Me~kata se ispla{ila i pobegnala. da pleska so kriljata. . sednalo na edno trup~e i nata`eno razmisluvalo.

. nadvor! Lisicata se ispla{ila. I odletaa.Bel krinu. Liso.Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki.Tie brzo odletaa kon krupnite cvetovi na laleto vo gradinata. ti blagodaram na gostoprimstvoto .re~e belata peperutka. tebe Liso }e te kosam.bela. Koj ja izbrkal lisicata od ku}i~kata na zaja~eto? TRITE PEPERUTKI Tri peperutki .Petleto izvikalo u{te posilno: .no crvenata i `oltata ne mo`am. Do`dot s# posilno vrne{e. Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2. Peperutkite zabele`aa crveno lale. [to se dogovorile lisicata i zaja~eto? 3. Koj se obidel da ja izbrka lisicata? 4. ripnala od prozorecot i izbegala daleku vo {umata. gi fati do`d na livadata. Izleguvaj. (ruska narodna prikazna ) Odgovori na pra{awata: 1. otvori ni gi liv~iwata da se skrieme od do`dot! .Belata peperutka }e ja primam .Kukurigu! Jas na ramo kosa nosam. Pobrzaa kaj nego i qubezno go zamolija: . crvena i `olta. .re~e laleto . I taka zaja~eto i petleto ostanale da `iveat zaedno vo ku}i~kata.

. . Podobro zaedno da umreme. Za kogo se raska`uva vo prikaznata? 2. (germanska prikazna) Odgovori na pra{awata: 1. Vedna{ gi rastera oblacite. .Toplo ogrea i im gi isu{i krilata na peperutkite. Si igraa do ve~erta.. Se pribli`ija do `oltoto lale i `oltata peperutka go pra{a. ti blagodaram na gostoprimstvoto.Tie odnovo letnaa kon livadata. Koga sonceto zajde si se vratija doma i izmoreni. A do`dot s# posilno vrne{e. otkolku da gi ostavam svoite sestri na do`dot navredeno odgovori `oltata peperutka. . [to se slu~ilo so peperutkite koga zavrnalo do`d? . za tvoite sestri~ki nema mesto.Dobro lale.Ako ne n# primi{ site tri.Mo`e da vleze{ samo ti.Neka vleze crvenata. Ovoj razgovor go slu{na sonceto.Ako ne gi primi{ i moite sestri~ki. dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e ne namokri! . tvojata za{tita ne ni e potrebna. Trite peperutki prodol`ija da letaat. dozvoli ni da se zasolnime vo tvojata ku}i~ka! Do`dot }e n# namokri.Dobro lale. I site tri letnaa. slatko zaspaa. za belata i `oltata nema mesto.

SKR[ENATA KUKLA Sonceto veselo gree{e i yirka{e vo {irokiot otvoren prozorec na u~ili{teto. koe sami go nasadile. gri`livo gi popravaa krevkite liv~iwa na cve}eto. kade obi~no igrite stanuvaa veseli. razgovaraa i peeja. Vo sekoja u~ilnica be{e veselo i interesno. U~enicite igraa so kuklite. Sonceto se ogleda na ~istoto staklo na akvariumot vo koj se brkaa dve crveni nemirni rip~iwa i go pozdravi male~koto papagal~e vo kafezot. Toa gi pogali kosite na u~enicite {to navednati nad zelenoto sanda~e vo prirodnoto kat~e. Sonceto se nasmevnuva{e na mom~iwata koi zaedno gradea kuli od drveni kocki. . Potoa son~evite zraci trgnaa kon kuklenoto kat~e.

Qupka ja stisna u{te pojako drugata raka na kuklata i ja zavrte kon sebe. doterana isto kako nova kukla. Po nekolku minuti taa se vrati vo u~ilnicata so golema kutija vo racete i nabrzina ja otvori.Moja e. Naedna{ nekoj tropna na vratata. Vo u~ilnicata ostanaa samo Qupka i Verka.. kuklata padna na podot. Navamu-natamu.No naedna{ nasmevkata na sonceto ja snema od liceto.. gi iskara dvete nemirni u~eni~ki.. mu se pri~ini u~ilnicata nekako izmeneta. tres. . gi sobra ve|ite i se skri zad najbliskiot oblak. bu{avi i luti. vo kuklenoto kat~e be{e pusto.se poglednaa Qupka i Verka. taa e moja! I. tamu stoeja Qupka i Verka namurteni. Potoa gi naredi u~enicite za pro{etka i gi odvede vo park~eto. se navedna. drugata kaj Verka. Navistina grade`noto kat~e be{e tamu i prirodnoto kat~e se zelenee{e. Rozovata kukla ja nema{e. Drugiot den. i papagalot veselo skoka{e niz kafezot. trgaa dvete namurteni devoj~iwa...Na{ata kukla! . Qupka ja grabna kuklata i vikna: . Toga{ vleze nastavni~kata.. U~itelkata izleze. racete na kuklata se skr{ija! Ednata ostana kaj Qupka. daj mi ja. navamu-natamu. . Sigurno videlo ne{to neprijatno. Verka uspea da ja fati ednata raka na kuklata i da ja zavrti so seta sila. Navistina. i ripkite se brkaa vo akvariumot. . nema da ti ja dadam! A Verka kloca{e so nogata i vika{e: -Ne e tvoja. moja e. kako {to se grabaa. No .Na{ata kukla! . Od kutijata izleze popravenata rozova. Naedna{. a Qupka i Verka ne smeeja da gi krenat glavite od sram. koga sonceto pak yirna vo prozorecot na u~ilnicata. Decata ta`no poglednuvaa natamu.. ja zede skr{enata kukla i ja zaklu~i vo {kafot.se izraduvaa u~enicite i veselo gi prodol`ija zanemarenite igri.

Odgovori na pra{awata: 1. Za {to se raska`uva vo prikaznata ? 2. [to se dogovorile dvete drugarki sledniot den? PRVOTO KOKI^E Zimata ve}e ne mo`e{e da ostane. Okolu {to se skaraa Qupka i Verka? 3. pa ne saka{e da se razdeli. [to se slu~ilo so kuklata ? 4. gri`livo ja stavija vo kuklenoto kat~e i si vetija deka zaedni~kite predmeti i igra~ki vnimatelno }e gi ~uvaat. Osven toa. Zatoa gi pribra partal~iwata od zaostanatiot sneg. na edna snegulka ne i se ode{e. go javna severecot i zamina vo postudenite predeli.Tie ja zedoa vnimatelno. Doa|a{e sonceto i i se zakanuva{e deka }e ja stopi. Vo tekot na zimata taa se sprijateli so eden suv list i so eden `elad. kako svoite o~i. zatoa {to tie se od korist i za radost na site. No. tie cela zima i zboruvaa mnogu ubavi raboti za sonceto i zatoa posaka da go vidi toj princ na kogo tolku mnogu .

koga lu{pata se otvorila. Koga zimata po~na da go sobira partalaviot sneg. No ~etvrtoto nikako ne izleguvalo od jajceto. nema da umre{! .Ne `alam {to }e se stopam sega. Kakvo .Kolku li boi ima tuka? . koga ja vidov ovaa ubavina. Ottoga{ mnogu sitni beli cvetovi na krajot od sekoja zima prvi go pre~ekuvaat i go pozravuvaat sonceto. od nea se pojavilo edno golemo. . .Ako ne me poslu{a{.i vikna zimata. [totuku zimata se podgotvi neposlu{nosta da ja kazni so severecot. Izvela tri ubavi paj~iwa.. [to najmnogu ti se dopadna vo raskazot? GRDOTO PAJ^E Edna pajka le`ela na jajca. . ja dopre snegulkata i taa se pretvori vo ne`no cvetno yvon~e. sonceto yirna niz grankite i ja natera da bega. Najposle. No snegulkata ne saka{e da izleze.mu se raduvaa i mu se voshituvaa listot i `eladot. .Ne. taa se skri pod suviot list... blagodarno i sre}no od pofalbata.Ti mi se izraduva i zatoa }e te nagradam! Zrakot izgovori nekolku vol{ebni zborovi. [to raska`uva legendata za nastanuvaweto na koki~eto? 2. Odgovori na pra{awata: 1.Izleguvaj ottuka! .prodol`i da se zakanuva.i se javi sonceto. }e mu naredam na severecot sosema da te zaledi! .. . grdo paj~e.voodu{eveno vozdivna snegulkata . .

tie go viknale i toa zaplivalo po niv. Tamu }e bide so divite pajki koi. go nahranile. nasekade go izbegnuvale poradi negovata grdost. Edna{ paj~eto zabele`alo dostoinstveni lebedi. pomalku }e go preziraat. paj~eto po~nalo da pravi {teta niz ku}ata. za da go svrti vnimanieto na sebe. Doma}inkata go iskarala. Kade i da trgnelo. Divite zajaci se kriele. samo i bez dom. Vo barata s# trgnalo po staro. iako plivalo isto kako niv i nasekade ja pridru`uvalo majka si. Nikoj ne go gibal. Do{la zimata. kako {to toa go pravat site deca so svoite. no nabrgu. re{ila da go odvede daleku od barata. .Jas ve}e ne sum grdoto paj~e! . a paj~eto stanalo dvapati pogolemo i pogrdo od drugite. go miluvale i go hranele. Paj~eto upla{eno pobegnalo vo barata za da `ivee tamu samo.razo~aruvawe! Toa paj~e bilo sosem poinakvo od svoite bra}a. Tie vo po~etokot mnogu se raduvale. Site go ismejuvale i pravele {ega. Ma|utoa. Jatoto divi pajki ne go primilo. Vremeto minuvalo. go zabele`al eden selanec koj minuval tuka i go odnesol vo svojata ku}a. osobeno voobrazeniot misir. Koga majkata pajka videla deka nejzinoto kutro paj~e do`ivuva tolku navredi. Sekoga{ srame`livo i ispla{eno. Se izraduvalo. bel kako sneg! Sekoja ptica e najsre}na so svoeto jato. skrieno i daleku od site. Grdoto paj~e bilo ta`no i osameno. Za negova sre}a. Eden den slu~ajno udrilo vo vedroto mleko. Go stoplile paj~eto. a kutroto paj~e. verojatno. Majkata se nadevala deka toa so tekot na vremeto }e se razubavi i }e zali~i na drugite. Eden den paj~eto se navednalo nad vodata i go zdogledalo svojot dolg bel vrat i otmenata glava. . Taka ta`no i poti{teno go zanemaruvale duri i lovcite. no paj~eto i natamu bilo osameno. Toa bile najubavite lebedi {to gi videlo toa nekoga{ i se zasramilo poradi svojata grdost. Umiralo od stud i od glad. Do{la i proletta. go zaboravile i go zamenile so druga zabava. .Jas sum lebed. i ku~iwata. Site begale od nego. Stanalo plenik na re~niot mraz. koe padnalo vo bra{noto prigotveno za leb. koi vo barata doa|ale da lovat pajki. Selanecot imal dve deca.izvikalo toa presre}no.

[to se slu~ilo koga do{la zimata? 4. Za {to se raska`uva vo prikaznata? 2. DEDOVATA RAKAVICA .Odgovori na pra{awata: 1. Zo{to paj~eto bilo ta`no? 3. Opi{i go paj~eto kako izgledalo vo zima. a kakvo vo prolet. Kako se ~uvstvuvalo paj~eto koga gi zapoznalo drugite lebedi? 5.

a po nego tr~alo ku~eto Murxo. rakavico. }e `iveeme zaedno! I taka.Jas . koj `ivee vo tebe? .gluv~eto Gricko. skok i pra{alo: .Jas sum Kuma Lisa.A ti. rakavico.gluv~eto Gricko. rakavico.`abata Kekerana.Jas sum zaj~eto Kuso opav~e.Vlezi.Jas sum Kum~o Vol~o. odel i ja zagubil rakavicata.Jas sum `abata Kekerana. . . -Jas . .zaja~eto Kuso opav~e. koj si? . .Kuma Lisa.Rakavico.Jas . }e `iveeme zaedno! I taka sega bile dvajca vo rakavicata.`abata Kekerana. koj si? .`abata Kekerana. . skok. itrica. koj `ivee vo tebe? .Jas .Jas .Rakavico.A ti. . i pra{ala: . sega bile trojca vo rakavicata. . op-op-op.Vlezi. koj `ivee kaj tebe? .Vlezi.gluv~eto Gricko. vleglo vo rakavicata i ostanalo da `ivee vo nea.Rakavico. Odel dedo. Skokalo zaja~eto vo {umata. I. koj `ivee vo tebe? . koj `ivee vo tebe? Videlo gluv~eto nemalo nikogo. . }e `iveeme zaedno! Sega stanale ~etvorica vo rakavicata. . rakavico.A ti.Vlezi. koj si? . . itrica.zaja~eto Kuso opav~e.Jas gluv~eto Gricko. -Jas . koj si? . ete.A ti. }e `iveeme zaedno! . Do{la `abata. -Jas . -Jas .Rakavico.Jas . Dotr~alo gluv~eto i pra{alo: . Dotr~ala Lisa: . rakavico. nekoj tr~a kon rakavicata i pra{uva: .Rakavico.Odel dedo niz {umata.

Ku~eto zalajalo: av. Koj prv ja prona{ol? 4.Jas . Jas sum Baba Meca. Kade dedoto ja izgubil rakavicata? 3. huuu. Odgovori na pra{awata: 1. ja zel rakavicata i trgnal so ku~eto na lov vo {umata. . av.Jas .Kuma Lisa. .Kum~o Vol~o. }e `iveeme zaedno.A ti. izlegle od rakavicata i se razbegale vo {umata.Jas zaja~eto Kuso opav~e. Stanale {estmina. rakavicata le`i i se mrda. A vnatre bilo tesno: samo {to ne prsnala rakavicata.Jas . Koja na red bila lisicata? 6. [to se slu~ilo na krajot? 8. koj `ivee kaj tebe? .gluv~eto Gricko.Vlezi. Dedoto se navednal. Se vratil da ja bara. Za kogo se zboruva vo prikaznata? 2. A tokmu toga{ dedoto zabele`al deka mu ja nema rakavicata. Koj do{ol posleden? 7.Vlegol i volkot i stanale petmina. tr~a i gleda. volkot i me~kata. do{la do rakavicata i silno zamumlala: .`abata Kekerana. itrica. mnogu ste bile. nemalo kade da se svrtat. Nacrtaj go toj {to do{ol posleden! . koj si? .Hu. Vlegla me~kata. . . . Koj ja prona{ol rakavicata vtor. av! Se ispla{ile gluv~eto. Ku~eto Murxo tr~alo napred. rakavico. zaja~eto. `abata.Rakavico. Tr~a. .Jas . Naedna{ se zatresle grankite: odela me~kata. lisicata. a koj tret? 5. a vnatre bilo tesno.

taka! Princeza! . Treba{e da se ma`i za princot koj sa vika{e Ronald.Da. .^ekaj! . Elizabeta po~na povtorno da ~uka na vratata. . Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: -A. Na krajot Elizabeta dojde do pe{terata so ogromna vrata i zapo~na da ~uka na nea. no denes izedov cel dvorec. . No. So negoviot ognen zdiv ja izgore nejzinata obleka i go odnese princot Ronald. za `al.re~e zmejot. Elizabeta re{i da go najde zmejot i da si go vrati Ronald. no denes izedov cel dvorec. Nasekade bara{e {to da oble~e. Dojdi utre! . @ivee{e vo ubav dvorec i ima{e skapa obleka.Toa ne be{e te{ko. Dojdi utre! Toj ja tresna vratata tolku brzo {to Elizabeta odvaj go spasi nosot. Ja oble~e vre}ata i zapo~na da go sledi zmejot.Odi si! Jas sakam da jadam princezi.Vistina li e deka ti si najpametniot i najogneniot zmej na celiot svetot? .Sakam da jadam princezi.vikna Elizabeta.PRINCEZATA OD HARTIENA VRE]A Elizabeta be{e prekrasna princeza.Vistina li e deka mo`e{ da izgori{ duri deset {umi so svojot ognen zdiv? . kako {to # dolikuva na princeza. zmejot go sma~ka nejziniot dvorec. ne edinstveno {to najde be{e edna hartiena vre}a. za{to zmejot zad sebe ostava{e izgoreni {umi. Zmejot go provle~e svojot nos niz vratata i re~e: .

re~e Elizabeta. Elizabeta mu {epna tivko: . i tvojata kosa e mnogu ~ista. .Tvoite ali{ta se navistina ubavi. . no ti si glupav. Zmejot voop{to ne se pomrdna. {to izgore ne deset tuku pedeset {umi.O. Zmejot povtorno dlaboko zede zdiv. Sakaj}i da se poka`e. no ovoj pat od nego ne izleze ni{to. . Taa mu go podigna uvoto i vikna glasno kolku {to mo`e{e: . Elizabeta re~e: .Fantasti~no .re~e Elizabeta. kosata ti e celata razbu{avena i nosi{ na sebe valkana hartiena vre}a. be{e tolku umoren {to ne mo`e{e ni da zboruva.potvrdi zmejot. . Koga se vrati.Da. vistina li e deka mo`e{ da go preleta{ svetot za samo deset sekundi? .re~e zmejot. Legna nazemi i zaspa. .Zmeju! Ej! Zmeju!.Fantasti~no .Zmeju. Vrati se koga }e bide{ oble~ena kako vistinska princeza! . Skokna i go preleta svetot za samo deset sekundi. Ti izgleda{ kako vistinski princ. ti si tolku valkana! Mirisa{ na pepel. Tie nikoga{ ne se ven~aa. da. zmejot u{te edna{ zede zdiv i isfrli ogan tolku mnogu {to izgore sto {umi. Elizabeta go zaobikoli zmejot i ja otvori vratata od pe{terata.. da.re~e Elizabeta. .Elizabeta. Tamu be{e nejziniot princ Ronald! Toj ja pogledna i re~e: .Ronald .Zmeju! Zmejot povtorno ne se pridvi`i. i tolku dlaboko vdi{i i isfrli tolku mnogu ogan.

beee! . . . . ku~eto. . drugari moi. eee. a od moeto mleko lu|eto pravat polno mle~ni proizvodi.Jas mu nosam na stopanot jajca i od moite jajca se izveduvaat mali pilenca. Auuu .[to }e se slu~i ako nekoga{ lo{iot volk se nastravi i posaka da si kasne mevce.Jas ja vle~am kolata polna so drva i siot tovar go nosam na mojot grb. I sega da ve pra{am jas ima li ne{to pova`no od toa?! U{te ne be{e zavr{ilo petleto koga od nekade se raskokodaka koko{kata: . Bez mene ni{to ne se mo`e. e. a jas gi ~uvam i gi u~am. . jas sum va{iot najveren drugar. bez mene tie ne mo`at da `iveat. Zatoa kowu ne mo`e{ da re~e{ deka si pova`en od mene. a ako ne se stane navreme.Koj }e go razbudi nautro stopanot ako ne sum jas.KOJ E POVA@EN Vo eden selski dvor se prepiraa: kowot. jas sum najva`en. .Vistina e toa {to veli kowot . Duri i moeto meso mo`e da se upotrebi za jadewe.Jas sum najva`en . ovcata.zakukurika petleto od edna granka. beee. a toa e polno so vitamini. rabotite ostanuvaat nesraboteni.se javi prv kowot. a i mojata volna tie ja koristat za topla obleka i pokrivka. . petleto i koko{kata . .Bez potreba se raspravate.se javi ovcata.se javi ku~eto. Site vie podednakvo ste va`ni. Zna~i. Ja ~uvam ku}ata od neprijateli.zar`a ostro na krajot ku~eto.Kukurikuu . pa re~e: . a ima li ne{to pova`no od toa? Ova go ~u stopanot. a i lisicata mo`e da posaka pile ili koko{ka?! E. Sekoj od vas vr{i va`na rabota i jas ne bi mo`el bez vas ni{to da rabotam.No {to bi pravele lu|eto bez mene? Jas im davam mleko.Golemi falbaxii ste vie .

{arena i vo letnata `ega nasekade se slu{a{e crcoreweto na {turcite koi ja peeja svojata `ivotna radost.toga{ zimava igraj! . bez vreva. zrnca. .i mu ja tresna vratata pred nos. [TURECOT I MRAVKATA Dodeka be{e leto. ostavaj}i go nadvor da yemne gladen.mu re~e mravkata . Eden studen zimski den. bez da zdivnat. onoj istiot koj celo leto svire{e po livadata i se potsmeva{e. gi nosea vo svoite podzemni domovi. nekoj tropna na vratata na edno semejstvo mravki.Ako e taka . Letoto mina. tro{ki. Zavrna i sneg. mina i esenta. dolu. pa dojde zima. Majkata mravka otvori i na pragot go vide izglednetiot i izyemnat [tur~o Mrzlivko.odgovori [tur~o Mrzlivko. u`ivaj}i vo plodovite na svojata neumorna rabota od celo leto. prirodata be{e ubava.A {to prave{e letoska? . .Taka e. primi me vo tvojot dom i daj mi ne{to da kasnam za da pre`iveam do prolet. [tur~oto Mrzlivko gi gleda{e rabotlivite mravki i im se smee{e mislej}i deka ne znaat da u`ivaat vo `ivotot i vo letoto koe sekomu daruva toplina i zreli plodovi. . koja so golem trud rabotela za da prezimi. mravkite ne znaeja za odmor: sobiraa semiwa. go pra{a: . V leto }e ti se odol`am . A. Mravkata. i nie ne bi mo`ele da `iveeme bez tebe. Vrednite mravki si `iveeja sre}no i veselo vo svoite topli domovi.izusti [tur~o Mrzlivko. na zemjata.@ivotnite se poglednale i rekle: .Te molam.Letoska? Svirev i peev! . bobinki i tivko.

a na Sne{ko mu stana toplo. trevkite. .. po letoto zlatnata esen.. vetreto Razvigor~e. A sega pojdi nadvor! Mi se ~ini deka na vratata tropa tvoeto drugar~e. ]e padne sneg i povtorno }e napravime Sne{ko. a po zlatnata esen }e dojde zimata. site rastenija.ZIMATA ZAVR[UVA Deteto: Tato. tato kade otide Sne{ko {to go pravevme pred nekoj den? Tatkoto: Otide vo zemjata da gi povika cve}iwata. Deteto: Zo{to? Zar ne be{e zadovolen vo na{iot dvor? Zar ne mu bevme dovolni jas i brat mi? Tatkoto: Mu bevte. no sega sonceto po~na posilno da gree. mirizliva. po nea letoto. Deteto: A koga }e go vidime pak? Tatkoto: Sega }e dojde proletta.