P. 1
4. Vodic Za Organsku Proizvodnju Jagode

4. Vodic Za Organsku Proizvodnju Jagode

|Views: 19|Likes:
Published by mb20092
voce
voce

More info:

Published by: mb20092 on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

Priručnik 4

Vodič za Organsku Proizvodnju

Jagode

CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 634.75 : 631.147 (035) MИЛЕНКОВИЋ, Слободан Vodič za organsku proizvodnju jagode / Slobodan Milenković, Marija Kalentić, Emilija Stefanović, Anica Milenković - Beograd : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ, 2011 (Zemun : Zemunplast). - 28 str. : ilustr. ; 21cm Tiraž 250. - Bibliografija. ISBN 978-86-87737-44-0 1. Калентић, Марија 2. Стефановић, Емилија a) Јагода - Органска производња - Приручници COBISS.SR-ID 268240903

VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE

Sadržaj
1. Uvod 2. Preduslovi
2.1. Očuvanje prirodnog agro-ekosistema 2.2. Osobine zemljišta 2.3. Karakteristike klime

3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 9 9 10 11 12 14 15 22 22 24 28

3. Izbor i priprema lokacije
Objavljeno od strane: Nacionalna asocijacija “Serbia Organica” Uz podršku: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Economic Development Program ACCESS Autori: Prof. dr Slobodan Milenković Marija Kalentić, GIZ Beograd Emilija Stefanović, GIZ Beograd Anica Milenković, konsultant Štampa: Zemunplast, Zemun 3.1. Kako odabrati lokaciju 3.2. Kako pripremiti zemljište

4. Sadni materijal
4.1. Sortiment

5. Agro-tehničke mere
5.1. Plodosmena 5.2. Održavanje zemljišta 5.3. Sistemi gajenja 5.4. Ishrana 5.5. Navodnjavanje

6. Bolesti, štetočine, korovi i integralne mere zaštite 7. Berba 8. Ekonomski pokazatelji 9. Prilozi 10. Literatura

.

potrebno je da farmer ovlada novim veštinama vezano za gajenje većeg broja kultura kao i da poseduje ili iznajmljuje odgovarajuću mehanizaciju i opremu. oprema i mehanizacija. Zaštita biodiverziteta. što praktično znači da se na farmi efektivno svake godine za gajenje jagode može koristiti samo oko 20% ukupne površine zemljišta. Principi na kojima se zasniva organska poljoprivreda omogućavaju da se ona. Uvod U organskoj poljoprivredi nizom preventivnih agrotehničkih mera postiže se očuvanje zdravlja biljaka zahvaljujući uspostavljanju (u periodu konverzije). doprinosi izbegavanje primene biocidnih supstanci (koje su toksične za živi svet). 3 . U toku prelaznog perioda (konverzije) iz konvencionalne u organsku proizvodnju na zemljištu se može gajiti (2 godine) bela detelina u kombinaciji sa travama da bi se poboljšala plodnost zemljišta. kako bi se obezbedila dovoljna količina stajnjaka i rotacija useva. Odabirom sorti koje pokazuju otpornost prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama. 2. Proizvodnja se zasniva na zemljištu koje nije previše zakorovljeno jer će se u toku gajenja jagode broj korova povećati. • Tenička i stručna podrška: radna snaga. Mikrobiološka aktivnost zemljišta je neophodna za razlaganje organske materije i obezbeđenje hranjivih elemenata za biljke. a u toku procesa kompostiranja zahvaljujući toploti koja se stvara eliminišu se patogeni i seme korovskih biljaka. Za gajenje jagoda potrebno je dosta radne snage. transport. Kompostiranje. Povrće se može gajiti u periodu od 2-3 godine kada se ne gaje jagode.1. Planska smena useva na jednoj parceli doprinosi održavanju plodnosti i kontroli bolesti i štetočina u organskoj proizvodnji. Kompostiranje ima dve važne uloge: uspostavlja i održava plodnost odnosno nivo organske materije u zemljištu. stručna-savetodavna služba. Svi navedeni elementi su neophodni za uspešno gajenje jagode matodama organske proizvodnje. Otporne sorte. Zdravlje biljaka. Istraživanja su pokazala da je napad štetočina veći u usevima hranjenim sa azotom neorganskog porekla u poređenju sa onima u kojima je azot poreklom iz komposta i stajnjaka. Organske zasade jagode treba podizati na farmama na kojima se odvija i stočarska proizvodnja kao i proizvodnja ratarskih i krmnih biljaka. Podrška i unapređenje bioloških ciklusa unutar proizvodnog sistema na farmi je jedan od fundamentalnih principa organske poljoprivrede. održavanju i unapređenju ekološke ravnoteže u agro-ekosistemu. neobrađena površina i mikrobiološki aktivno zemljište. Kako je rotacija useva kompleksna. Održavanju biodiverziteta na farmi i njenoj okolini. potpuno oslobodi zavisnosti od sintetičkih đubriva i pesticida. Optimalna ishrana utiče na sposobnost biljaka da podnesu napad bolesti i štetočina kao i stresove iz spoljašnje sredine. prodaja). • Organizacija i tehnologija gajenja u zasadu. Mora postojati pauza od 3 do 4 godine između dva zasada jagode na istom zemljištu. tako da se ova proizvodnja ne uklapa sa proizvodnjom povrtarskih biljaka za koje je u sličnom periodu godine takođe potrebna radna snaga. što doprinosi dugoročnoj stabilnosti i održivosti proizvodnje. u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. Rotacija useva je„prepreka“ za štetočine i bolesti koje u odsustvu biljke domačina prekidaju razvoj i njihova štetnost se smanjuje. hladnjača. i da sve supstance koje se koriste budu prirodnog porekla. Prelazak sa konvenconalne u organsku proizvodnju zahteva radikalne promene u pristupu farmera u odnosu na rotaciju useva. • Faktori tehničke i marketinške podrške (skladištenje. Nekoliko fundamentalnih principa omogućava da se napred navedeno ostvari: Rotacija useva. smanjuje se ili potpuno eliminiše potreba primene dozvoljenih bioinsekticida i biofungicida. Preduslovi za zasnivanje proizvodnje Pre zasnivanja organske proizvodnje jagode treba predvideti sledeće preduslove: • Okolina zasada. Plodosmena doprinosi raznovrsnosti i stabilnosti agroekosistema što dovodi do povećanja brojnosti korisnih vrsta.

5 KLIMATSKE KARAKTERISTIKE AGRO-EKOSISTEM AGROTEHNIČKE MERE VODNI RESURSI PRIRODNE OSOBENOSTI 4 2. Zemljište treba da ima karakteristike koje su date u Tabeli 1. Najveći deo korenovog sistema jagode nalazi se na dubini do 20 cm površinskog sloja zemljišta iz kog koren crpi vlagu i hranljive materije. Za gajenje jagoda najboja su dobro propusna zemljišta. U zemljišnom profilu ne sme da se javi nepropusni glinoviti sloj. kao i neke druge vrste. . Biobest). u proizvodnji na otvorenom nije potrebno dodatno unositi košnice sa pčelama. jer jagodasto voće ne podnosi slabo ocedna zemljišta. U proizvodnji u zatvorenom prostoru potrebno je svaki dan otvarati tunele da bi se omogućio ulazak insekata opračivača. Solitarne pčele se gnezde u šupljinama ili zidovima starih kuća (brvnara) i najbolji način da im se pomogne jeste postavljanje snopova trske sa južne strane zgrada u blizini voćnjaka u kojima one polažu jaja i prezimljavaju. jer već postoji mnoštvo drugih vrsta. Medonosna pčela i bumbari. sabijenih. nego nakon zasnivanja zasada. Bumbari se gnezde u zemljištu i treba im ostaviti delove vegetacije nedirnute.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE 2. povećana je i mogućnost pojave oboljenja korena. a formirane su oko i u zasadu jagode doprinose održavanju populacija ovih oprašivača. a takođe je moguće uneti košnice sa bumbarima. lakog mehaničkog sastava. Na taj način obezbeđena je visoka poroznost i dobar vodno-vazdušni režim. Stoga. Očuvanje prirodnog agro-ekosistema Organska proizvodnja jagoda mora se posmatrati kao deo cele farme i svako poboljšanje biodiverziteta imaće pozitivan efekat u bar dve oblasti: oprašivanju i kontroli bolesti i štetočina. Kod težih. Pogodna je izražena struktura zemljišta. Koridori (trake) biljaka koje cvetaju u raznim periodima godine. koje komercijalno umnožava više kompanija (Koppert. Ukoliko je očuvano bogatstvo biljnih vrsta. Sa suzbijanjem korova poželjno je početi čak dve do tri godine pre sadnje. Osobine zemljišta Jedan od najvažnijih faktora za gajenje jagoda je pravilan izbor površine za podizanje zasada.5 – 6. eliminisali problemi sa korovom i obezbedile odgovarajuće leje (uzdignuti redovi) za sadnju. Sa pripremom zemljišta trebalo bi početi bar godinu dana pre sadnje kako bi se povećala količina organske materije u zemljištu. dubine preko 50 cm i vrlo rastresit. U toku godine. pre sadnje trebalo bi izvršiti testiranje zemljišta i uskladiti odnos fosfora i kalijuma u zemljištu. a najpoželjnija je veličina zemljišnih agregata od 1-10 mm. sa dobrom i brzom vodnom propustljivošću strukturna i plodna zemljišta 5. Ova se pojava do izvesnog stepena može ublažiti izborom otpornijih sorti jagode i postavljanjem uzdignutih redova.1. Proverom profila do 40 cm dubine ili pojedinačnim probama sondama. Samo i strano oprašivanje odvijaju se pre svega zahvaljujući insektima. manje propustljivih zemljišta pored nedostatka različitih mikroelemenata. ZEMLJIŠTE BIOCENOZA Tabela 1: Poželjne karakteristike zemljišta Dubina: Drenaža: Mehanički sastav: рН: najmanje 50 cm dobra. uz kombinovanje setve pokrovnih useva i češćom obradom zemljišta. može se lako utvrditi prilagođenost strukture zemljišta za proizvodnju. Bumbari i solitarne pčele za razliku od medonosne pčele lete i na temperaturi nižoj od 10°С i kada je vreme oblačno. Složeni uticaji u agro-ekosistemu prikazani su u narednoj šemi. Treba imati na umu da je korov lakše suzbiti pre sadnje. a pre svega solitarne pčele su aktivni oprašivači. humusno akumulativni sloj treba da je bogat. koja pripadaju grupi peskovitih ilovača sa sadržajem gline manjim od 30% (poželjno oko 20%).2. koja nije preterano fina.

Nagibi okrenuti u 5 . kada se noćne temperature ustale oko ove vrednosti. Zato u brdsko planinskom području jagoda može imati izvanredan kvalitet i može dospeti na tržište u vreme kada je tražnja veoma velika. presudne su za postizanje dobrog kvaliteta.500 m. zbog pojave prolećnog izmrzavanja.3. Klimatske karakteristike područja za gajenje jagode Parametri Minimalna temperatura Temperatura u periodu gajenja Temperatura vazduha u periodu formiranja plodova Maksimalna temperatura Optimalne vrednosti -15 do -18°C 25-30°C 14-16°C (u toku noći) 24-26°C 16-18°C (u toku noći) 35°С Najbolji razvoj jagode postiže se na zemljištu u kome je vlažnost 70-80% od maksimalnog vodnog kapaciteta. posebno tokom toplih noći.5 до –1. U plodonošenju visoke temperature u opsegu od 25-35°C uslovljavaju niz problema u fiziologiji useva. ukusa i arome jagode. od kukuruzovine). jer štiti zimsko lišće i cvetne pupoljke od izmrzavanja. Usevu jagode odgovaraju proleća sa manjim oscilacijama u dnevnim i noćnim temperaturama. Cvetovi izmrzavaju na -3°С. Sadnice izmrzavaju kada se temperatura unutar bokora spusti ispod -12 °C. koji je idealan za obezbeđivanje dobre provetrenosti i zaštitu od naglašene pojave površinskih voda. Za uzgoj jagode dodatno su pogodna staništa na kojima se sneg dugo zadržava tokom zime. Gajenje jagode na nagibima koji su okrenuti ka jugu predstavlja najveći rizik. Proizvodnja jagode je moguća do 1600m nadmorske visine. 3. Velika količina padavina tokom vegetacione sezone nije poželjna jer može dovesti do truljenja cvetova i plodova. obezbeđenost dovoljne količine vlage i zaštita od niskih temperatura i prolećnih mrazeva. a optimalne noćne temperature su 12-13°C.2. Visoke letnje temperature i niska relativna vlažnost vazduha pogoduju samo ranim sortama koje se oberu pre nastupanja visokih temperatura. Najpovoljnije oblasti za gajenje su one sa umerenom i umerenokontinentalnom klimom. smanjuje se akumulacija šećera u plodovima. a zametnuti plodovi na –1. kao i sadržaja vitamina C u plodovima. Za gajenje jagode najpogodniji su tereni sa visokom relativnom vlažnošću vazduha tokom letnjih meseci. dok ozbiljne štete u proizvodnji u vreme cvetanja nastaju na temperaturama ispod -2°C. mada treba izbegavati terene sklone kasnim mrazevima. Jaki vetrovi izazivaju sušenje cvetova i na taj način sprečavaju oplođenje i zametanje plodova. jagode se mogu gajiti i u sušnim i vlažnim uslovima. Visoka osunčanost tokom dana i relativno sveže noći. Biološki temperaturni minimum za usev jagode je oko 6°C i sadnju treba započeti u proleće. Karakteristike klime Jagoda se dobro prilagođava raznim agroekološkim uslovima.7°С. s obzirom na to da biljke obično ranije cvetaju. Zahvaljujući ovoj osobini. sa dovoljnom količinom vlage u zemljištu u toku celog perioda vegetacije. Slaba provetrenost i mrazni džepovi mogu dovesti do oštećenja cvetova u proleće. u kontinentalnim i suptropskim klimatskim uslovima i na raznim nadmorskim visinama od 0 do 2. Optimalne dnevne temperature za porast i razviće biljaka jagode su 1822°C. Sa visokim intenzitetom respiracije. što se eventualno može popraviti podizanjem vetrozaštitnih pojaseva (npr. dobra provetrenost. Poželjni parametri klime područja za gajenje jagode prikazani su u Tabeli 2. Treba birati područja sa umerenim nagibom od 3 do 5%. Tabela 2. Izbor i priprema lokacije Ključni uslovi za dobar uzgoj jagode su potpuna izloženost suncu.

okopavanjem i plevljenjem. kao i otpornost prema bolestima i 6 . Takva zemljišta imaju i nepovoljnu strukturu što negativno utiče na razvoj korenovog sistema. Dobra cirkulacija vazduha u zasadu takođe umanjuje mogućnost pojave brojnih gljivičnih oboljenja. Niske temperature i vetar negativno utiču na aktivnost insekata oprašiavača što dovodi i do pojave nepravilnih plodova. Ovakav način pripreme odnosi se na okolnosti kada se jagoda gaji na foliji. Najniža prihvatljiva pH je 5.2. Slabo drenirana i sabijena zemljišta su nepovoljna i sa aspekta pojave bolesti. Kako pripremiti zemljište Pre zasnivanja zasada mora se izvršiti analiza zemljišta da bi se izvršile eventualne korekcije plodnosti.5. U istom periodu stablo može biti oštećeno na -3. bez obzira da li je nekada na tom zemljištu gajena jagoda. jer je u takvim uslovima teško obezbediti dovoljno kalijuma. preporučuje se oranje na punu dubinu. Većina sorti podnosi temperaturu od -20C bez zaštite i do -40C ako se gaje u plastenicima. Sadni materijal Najvažniji kriterijumi prilikom izbora sorte su svakako kvalitet ploda. ali nisu uveka pogodna za organsku proiyvodnju. pre svega truleži korena. Optimalne lokacije za jagodu su zaklonjene. Visoka vrednost pH dovodi do nedostatka gvožđa.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE pravcu vetrova takođe nose rizik od izmrzavanja. 3. tako da peskovita zemljišta generalno nisu povoljna.5 su nepovoljna osim ako nemaju visok sadržaj organske materije koja se ponaša kao „pufer“.1. što pogoduje razvoju bolesti lišća i truljenju plodova izazvanog gljivičnim oboljenima. mangana i bora.90C. Teška zemljišta nisu pogodna.). Oranje ne treba da bude dublje od 20cm i izvodi se 4-6 nedelja pre sadnje. osim ako ne leže na sloju koji ima dobru drenažu. da bi se sprečilo klijanje semena korova.5. Ako je predusev bila detelina i trava potrebno je pre oranja izvršiti tarupiranje. a optimum pH je 6-6. sa blagim nagibom prema jugo-zapadu i dugim periodom osunčanosti koji doprinosi dobrom razvoju. najvažnija činjenica pri izboru lokacije za podizanje zasada je njena osetljivost prema prolećnim mrazevima koji mogu oštetiti pupoljke i otvorene cvetove. Iz tog razloga zemljišta sa pH većim od 7. jer predstavljaju povoljne uslove za razvoj truleži korena. Međutim. Za jagode je potrebno dovoljno vode u periodu od cvetanja do berbe. Taj period je potreban da bi se organska masa deteline i trava razložila i zadržala u površinskom sloju gde su zemljišni mikroorganizmi aktivniji i gde će mlade biljke lako usvojiti potrebna hraniva. jer vodoleže mogu dovesti do uginuća biljaka. Jagode tolerišu blagu kiselost zemljišta. Kako odabrati lokaciju Jagoda je otporna prema niskim temperaturama u periodu mirovanja. Ako je zemljište dobro prirodno drenirano jagode uspevaju na raznim tipovima zemljišta. One su staništa štetočina kao i prenosioci oboljenja koji mogu bitno uticati na uspeh proizvodnje. Treba izbegavati blizinu šuma i drugih područja gde u prirodnom okruženju rastu divlje jagode ili druge slične vrste. Slab protok vazduha povećava vlažnost vazduha oko listova i plodova. Laka zemljišta se smatraju povoljnim za konvencionalnu proizvodnju jagoda. jer ova gljiva ima širok krug biljaka domaćina koje može zaraziti. ali im najviše odgovaraju srednje teška. Veoma je važno da se ispita zemljište i na prisustvo glji- ve prouzrokovača uvelosti biljaka (Verticillium spp. 3. 4. Lokacije sa dobrom drenažom su od suštinske važnosti. osim ako nije obezbeđen sistem za zalivanje. Ako se plastenik zatvori u ranim popodnevnim časovima biljke će podneti i -50C. U slučaju da se korovi suzbijaju mehanički. usled stalne izloženosti biljaka suvim i hladnim vetrovima.

2004). ako: 1) na tržištu nema materijala koji je proizveden metodama organske proizvodnje. truleži. Zakona o Organskoj proizvodnji u RS. 2) je korišćenje tog materijala opravdano za sprovođenje naučnoistraživačkih ispitivanja. a posle isteka perioda konverzije Ministarstvo. Tamella. gaji se u kombinaciji sa Florence koja služi kao oprašivač i 7 . pepelnice i grinja • olakšanoj berbi usled veće veličine plodova • smanjenju potrebe suzbijanja korova • ranijoj berbi Dvogodišnje gajenje jagode treba odabrati ukoliko se proizvodnja odvija u sledećim uslovima: • nadmorska visina iznad 1000m • izbor sorti sa manjim brojem cvetova i većim plodovima • kasne prethodne kulture • gajenje na gredicama 4. pod uslovom da taj materijal nije tretiran sredstvima za zaštitu bilja koja nisu dozvoljena u organskoj proizvodnji.1. pošto ima isključivo ženske cvetove. pegavosti lista. rasada i sadnog materijala. uz primenu metoda organske proizvodnje.01. Sorte pogodne za organsku proizvodnju i za plasman jagode u svežem stanju su pre svega rane sorte ili one kasnije jer se njima postiže bolja cena na tržištu.2011: “Reproduktivni materijal za biljnu i stočarsku proizvodnju koji se koristi u organskoj proizvodnji mora da bude proizveden metodama organske proizvodnje. Korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje u periodu konverzije proizvođaču odobrava ovlašćena kontrolna organizacija. kao što je Elsanta. Sorta Elsanta je jedna od najčešće gajenih zbog dobrog prinosa. Bolero. Prema članu 16. Everest.štetočinama. Neke sorte koje su veoma prisutne u konvencionalnoj proizvodnji. 3) se radi o autohtonoj sorti. Symphony. koji je na snazi od 01. Florence.“ Prednosti jednogodišnjeg gajenja jagode u odnosu na dvogodišnje ogledaju se u: • smanjenju problema koji nastaju usled pojave obolenja korena. Alice. Tonto (Fitzgerald Jean. Eros. Pegasus. koja dospeva tačno u standardno vreme dozrevanja jagoda. Darselect. te je stoga u sledećem poređenju ona uzeta kao polazna sorta uprkos činjenici da nije pogodna za organsku proizvodnju: • Alba – (sazreva 11 dana pre Elsante) • Clery – glavna rana sorta (sazreva 9 dana pre Elsante) • Honeoye – glavna rana sorta (sazreva 7 dana pre Elsante) • Elianny – (sazreva 4 dana pre Elsante) • Darselect – sazreva gotovo u isto vreme kao Elsanta (nekada 3 dana ranije) • Elsanta – standardna sorta • Sonata – sazreva gotovo u isto vreme kao Elsanta (nekada 1 dan kasnije) • Polka – sazreva gotovo u isto vreme kao Elsanta (u nekim uslovima 3dana kasnije) • Symphony – sazreva gotovo u isto vreme kao Elsanta (u nekim uslovima 3dana kasnije) • Yamaska – kasna sorta (+14dana u odnosu na Elsantu). nisu pogodne za organsku proizvodnju zbog svoje osetljivosti prema bolestima. Emily. Proizvođaču se može odobriti korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje. Navešćemo izbor sorti jagode koje bi se zbog svojih osobina mogle koristiti u organskoj proizvodnji: Honeoye. Pegasus (jednorodne) i Bolero iz grupe stalnorađajućih. što osigurava visok prinos. Cambridge Favorite. Proizvodnja semena i sadnog materijala metodama organske proizvodnje vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja semena. Sortiment Prema iskustvima iz EU među najpogodnije sorte jagode za organsku proizvodnju spadaju: Florence.

Kod ove sorte zametanje. Plodovi imaju osrednju uniformnost i krupnoću. Nešto kasnije cveta čime „izbegava“ pozne mrazeve. Cambridge favourite je sorta srednjeg vremena zrenja. svetlije boje i mada nemaju izuzetnu . Plodovi su čvrsti sa otporom penetracije 35. posebno u Nemačkoj i u Austriji. Eros je sorta krupnih atraktivnih plodova. Popularna je u sistemu PYO („pick your own“ – „uberi sam“). Relativno dugo plodonosi. Sklona je brzoj promeni boje u karmin crvenu na visokoj temperaturi. a plodovi krupniji. prinosna. uniformnih. Otporna je prema prouzrokovaču pepelnice. Manje je osetljiva prema plesnivosti plodova uz adekvatnu gustinu sadnje. ali je osetljiva prema uvelosti. Osetljiva je na sivu trulež u plasteničkoj proizvodnji.38 g. Dobro podnosi berbu i transport. Elsanta je holandska. Bujna je sorta pa zahteva nešto veći razmak sadnje. ali je puno i vrlo krupnih plodova (preko 50 g). posebno u kooperativama koje jagodu plasiraju van glavne sezone. ali osim rustičnog izgleda i tamnije boje. sjajniji i ukusniji. Pegasus je srednje kasna sorta atraktivnih plodova i odlične trajnosti. a srednje je otporna prema prouzrokovačima pepelnice i plesnivosti. veoma popularna u Srbiji u konvencionalnoj proizvodnji. trulež korena. vrlo kvalitetnih plodova tokom cele sezone berbe. Ova sorta nema izraziti potencijal rodnosti i u dobrim uslovima daje prinos retko veći od 0. U odnosu na druge sorte manje je osetljiva prema plesnivosti. U dobrim uslovima prosečni prinos po biljci je od 0. odlikuju ih i veoma dobar ukus i aroma. solidne čvrstine i trajnosti. Honeoye je sorta koja je popularna u ogledima sa organskom proizvodnjom. Srednje je otporna prema prouzrokovačima bolesti lista. tako da izuzetno dobro podnosi transport i manipulaciju. srednje rana sorta. Ove sorte se preporučuju i za više predele (800-1000 m nadmorske visine). porast plodova i zrenje su vrlo koncentrisani. Florence je sorta kasnog vremena zrenja i vrlo prinosna. konusnih. selekcionisana u Vageningenu koja u severnoj i centralnoj Evropi predstavlja standardnu sortu. a poseduje dobru otpornost i prema uvelosti i truleži korena. ali je sklona u određenim uslovima tamnjenju i matiranju. Clery je odlična rana sorta vrlo dobrog ukusa i arome. srednjeg vremena zrenja. a odličnih je transportnih karakteristika. ali je osetljiva prema bolestima korena (uvelost i trulež). visokog je kvaliteta mesa i atraktivne arome. plodova pogodnih za preradu. dobrog ukusa i arome. Darselect je ranija francuska sorta koja spada među najukusnije i često gajene.8 do 1 kg. Podnosi lošije zemljišne uslove.5 do 0. jarko crvenih i sjajnih plodova. Clery je takođe rana sorta atraktivnih plodova. Srednje je otporna prema uvelosti i truleži korena. prinosna sorta pogodna za proizvodnju plodova za svežu potrošnju. Nakon hladnijih zima prinos je vrlo ograničen i obično se svodi na 0. Berba ne traje duže od deset do petnaest dana. ali je u početnom periodu berba mnogo bolja. Emily je vrlo rana. kao i prema uvelosti. Kvalitet plodova je dobar i veoma postojan. Ima konusno-okruglaste plodove. bolesti lista. pepelnicu. sa vrlo ujednačenim kvalitetom od početka do kraja. Prosečna masa ploda je 27-30 g. Boja je zadovoljavajuća. Transportne karakteristike su odlične kod ove sorte. Plodovi su srednje krupni.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE 8 sazreva u isto vreme. U Italiji se gaji na većim nadmorskim visinama. Darselect je sorta srednje epohe zrenja.6 kg po živiću. Poseduje otpornost prema većem broju patogena koji prouzrokuju: uvelost. visoke otpornosti i adaptabilnosti. sa malim čašičnim listićima i lepim vizuelnim utiskom. Alba je vrlo rana i krupna sorta.3 kg po živiću. Odlične je adaptabilnosti i otpornosti na bolesti. a zbog osobina otpornosti prema pegavosti lišća i uvelosti može se gajiti i u organskoj proizvodnji. pa se može upešno gajiti i na težim i nešto alkalnijim zemljištima.

U takvim uslovima štetočine. jer je izuzetno osetljiva na bolesti korena. Istorija polja i prethodni usevi igraju u velikoj meri ulogu u uspešnoj proizvodnji jagode. a druga da spreči povećanje brojnosti štetočina i značajniju pojavu bolesti. Treba je gajiti samo u prohladnoj klimi na većim nadmorskim visinama i na lakim. papriku ili lubenice. Srednje je otporna prema prouzrokovačima bolesti lista (osim pepelnice) i bolestima korena. Podnosi razne tipove zemljišta. šargarepa i uljana repica (zbog pojave samoniklih biljaka naredne godine). U periodu rotacije neke biljne vrste treba izbegavati kao predusev za jagodu (paradajz.). a može se koristiti i za svežu potrošnju. Rotacija useva ima dve najvažnije uloge. Zbog toga je važno izbaciti iz plodoreda: krompir. a biljke su vitalne i srednje otporne prema najvažnijim patogenima. U takvim uslovima. Prva je da omogući održavanje i unapređenje plodnosti zemljišta. vrlo rodna. pšenica ili raž su nepogodni za razvoj mnogih štetočina koje napadaju jagodu. žičnjaka i nematode mogu predstavljati problem. kukuruz kokičar. još uvek izdvajaju ovu sortu kao vrlo atraktivnu. Bolero je rodna sorta srednje krupnih plodova dobrih transportnih karakteristika. karakteriše ih izvanredna trajnost. a nešto je manje osetljjiva prema prouzrokovaču pepelnice u odnosu na druge stalnorađajuće sorte. paprika. kao što su larve gundelja. kao i krastavce. mada je većina stručnjaka ne preporučuje za tu namenu. Jednogodišnji usevi. jer su sve osetljive na uvenuće biljaka (prouzrokovač Verticillium spp. gotovo peskovitim i blago kiselim zemljištima. ozima strna žita (sa izuzetkom ovsa). tamno crvene boje. krompir). Srednje je pozna sorta (sazreva u trećoj dekadi maja) i poseduje izraženu adaptabilnost na razne uslove gajenja.čvrstinu.1. Međutim u sadašnjim okolnostima u organskoj proizvodnji je dominantna sorta Senga sengana i verovatno će i ostati još nekoliko godina. Everest je vrlo prinosna stalnorađajuća sorta sa periodom rađanja od juna do oktobra. Ukoliko se radi o prethodno neobrađivanom zemljištu takođe treba biti pažljiv pri izboru lokacije. jer veliki broj korova može biti prenosilac odnosno domaćin ovih ili drugih prouzrokovača bolesti i štetočina. tako da sejanje ovih kultura kao predusev pozitivno utiče na smanjenje brojnosti štetočina. može se gajiti u organskoj proizvodnji. Najmanji interval u kome se na istoj parceli jagoda može gajiti je tri godine. kao što su kukuruz. dobrog ukusa i čvrste konzistencije mezokarpa. transportabilna je. Plodosmena Rotacija useva je planska smena vrsta biljaka koje se gaje na jednoj parceli u dužem vremenskom periodu. a umereno otporna prema plesnivosti što zavisi od primene mera koje su preporučene u opisu ove bolesti. Samooplodna je. patlidžan. paradajz. posebno za pijačnu prodaju. bela detelina. kupusnjače (sa izuzetkom uljane repice). Kao biljne vrste koje su pogodne u periodu rotacije navode se: smeša trava i deteline (period gajenja 1-2 godine). prvenstveno fantastično izbalansiran odnos kiselina i šećera i odličan ukus. zbog atraktivnosti za tržište. smeša trava i deteline (ako se gaji duže od tri godine). 5. lucerka. raž (biljka koja je i jak konkurent korovskim biljkama). Biljke koje treba izbegavati kao predusev su: krompir. Od stalnorađajućih sorti sa standardnim bokorom treba pomenuti Bolero i Everest. njene ostale osobine. Ako se izuzme visoka zahtevnost ove sorte u pogledu tehnologije gajenja. kadifica (na manjim površinama). naročito gde su problem nematode. Plodovi su krupni. Navedene sorte je moguće gajiti u organskoj proizvodnji i one će svakako postepeno da se šire i u Srbiji. Pogodna je za sve vrste prerade. kao i vrste jagodastog voća. 9 . Biljke su bujne i zahtevaju nešto veća rastojanja sadnje. Agrotehničke mere 5. ovas. Sorta je veoma osetljiva na nepovoljne uslove sredine.

ozima glinovite ilovače .uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena . a onemogućiti eventualno nicanje korovskih biljaka.dobar međuusev HELJDA kasno prolećerano leto jednogodišnja. Da bi ovi usevi došli do izražaja i uspešno ispunili svoju funkciju. Održavanje zemljišta Folija se postavlja nekoliko nedelja pre sadnje. kiselom zemljištu i na senovitim staništima . Debljina folije treba da je 38 mikrona ako se jagoda gaji jednu sezonu ili 50 mikrona za trogodišnje gajenje.uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena .neophodna inokulacija semena sa azotofiksatorima ako se seje na parceli prvi put .2.kratkoročno dobro popravlja siromašna zemljišta .VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE prekidajući im životni ciklus.na hladnoću najtolerantniji pokrovni usev RAŽ avgust . 5. Na mestima sadnje budućih biljaka zaseca se otvor u vidu krsta koji će omogućiti sadnju. što će sprečiti korovske biljke da kasnije niču oko mladih biljaka jagode.0 Zapažanja . kontroli erozije. Ovi usevi dati su u Tabeli 3. Zemljište ne sme da bude previše vlažno u toku postavljanja folije.biofumigantna svojstva .glina . To omogućava korovskim vrstama da klijaju i da se osuše dok jedan deo semena neće ni klijati.početak oktobra peskovita ili jednogodišnja.dupla korist: pokrov i krmno bilje BRASSICACEAE (uljana repica) april ili kraj avgusta početak septembra jednogodišnjadvogodišnja ilovača.uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena . Zasad jagode u plodoredu ne treba ponovo gajiti 6-7 godina.dobar međuusev.jara većina .zahtevi vrste i prednosti Vrste LUCERKA Setva april-maj Životni ciklus višegodišnja Tip zemljišta dobro drenirano pH 6. Tabela 3. Prethodni usevi za jagode .0-7.veoma dobar dugoročni pokrov sa niskim zahtevima prema održavanju naročito u neplodnom.odlična alelopatska svojstva za suzbijanje korova . brzo nicanje i rast . Postoje usevi koji mogu doprineti poboljšanju organske materije u zemljištu. najbolje ih je gajiti cele prethodne sezone uz inkorporaciju u zemljište pre sadnje jagode.trajno vezuje azot (N) kada se unese u zemljište TRAVE Festuca april-maj ili avgust-septembar višegodišnja većina . smanjenju ili eliminaciji određenog broja korova kao i smanjenju pritiska određenih prouzrokovača bolesti ili štetočina.može biti zaoran pre sadnje 10 .ne preživi zimu .

Pri sadnji u dvojnim redovima rastojanje između udvojenih redova je 40-50cm.TAGETES (Neven) maj. a rastojanje između dva para redova je 80-100cm.ozima ili višegodišnja većina . Ovaj materijal sprečava razvoj ko- 11 .brz rast .jara . strugotina.jara glinovita i ilovača LJULJ Jednogodišnja. ali je za uspešnu proizvodnju potrebno obezbediti navodnjavanje „kap po kap“.malč 5.ne zahteva dodatni azot . Sistemi gajenja Najčešći sistemi gajenja jagode su prosti i dvojni redovi. Pored toga u amaterskim baštama jagode se gaje na lejama.biofumigantna svojstva .ne zahteva dodatni azot . U organskoj proizvodnji prostor između udvojenih redova obično se zastire raznim organskim materijalom: slama.jun sredina aprila jednogodišnja većina . dok se primenom biodegradabilnih folija sprečava razvoj korova. dok su rastojanja između živića u redu 25-30cm.ogroman proizvođač bio mase u uslovima toplog leta SIRAK i SUDANSKA TRAVA KOKOTAC/ DETELINA GRAHORICA PŠENICA kasno prolećeleto početak aprilasredina maja ili početak avgusta avgust septembar jednogodišnja.brz rast .ne preživi zimu .visoki zahtevi ka azotu i vlažnosti . seno.dobar međuusev .košenje ili zaoravanje pre formiranja semena većina .idealan brzo rastući pokrov .uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena .detalj Održavanje zemljišta . Sadnja u udvojene redove omogućava veće prinose.ozima većina Gajenje na foliji .3.Biofumigantska svojstva .inkorporacija krajem juna ako se seje u proleće . Prosti redovi formiraju se na rastojanjima koja zavise od načina obrade.dobar međuusev . Ako je obrada ručna onda je rastojanje 60-70 x 20-30cm.trajno vezuje azot kada se unese u zemljište OVAS ili kraj avgusta-sredina septembra avgust početak septembra jednogodišnja.uklanjanje ili zaoravanje pre formiranja semena jednogodišnjadvogodišnja jednogodišnjadvogodišnja jednogodišnja.ako se seje krajem leta ne može da preživi zimu . Ako je obrada mehanizovana rastojanja su 90 cm između redova i 20 do 30cm u redu.dupla korist: pokrov i krmno bilje većina . pleva ili suvo šumsko lišće u količini do 10 t/ha.

ali su te potrebe veće u periodu 2-3 nedelje nakon sadnje kada ga treba dodati u formi organskih đubriva ili stajnjaka. Sistem gajenja . S obzirom da je dodavanje hraniva u zasad jagode kom- . ima PK nešto niže potrebe za azotom. sa ciljem da se umanji pojava semena korova (konjsko đubrivo) i ograniči nivo azota u zemljištu (živinsko đubrivo). ali može tolerisati nešto niži nivo obezbeđenosti zemljišta fosforom. a njegovom primenom povećava se i sadržaj organske materije u zemljištu. Ishrana Načela ishrane jagode u organskoj proizvodnji: • đubriti zemlju. a ne biljku! • zabranjena lako rastvorljiva đubriva Ciljevi: • povećanje/očuvanje organske mase u zemljištu • mobilisanje hranjivih materija • kontrola korova • sprečavanje erozije • pospešivanje bioraznovrsnosti Generalno gledano jagoda ima relativno skromne zahteve za đubrenjem. mada se mogu koristiti i druge vrste đubriva. Minimalne količine azota od 60 kg N/ha u sloju zemljišta od 0-30cm ne smeju biti prevaziđene. Količina organske materije u zemljištu može se takođe povećati unošenjem životinjskog đubriva (stajnjaka) u količini od 20-40 t/ha. Pre zasnivanja zasada za preporuku je da se na toj parceli gaji smeša trava i deteline u periodu 1-2 godine. Jagoda ima visoke “zahteve” u pogledu potreba za kalijumom. povećavaju uticaj štetnih organizama i negativno utiču na podzemne vode zbog ispiranja. Zgoreo stajnjak ili zreli kompost se mogu uneti i pred samu sadnju. Sveže i nerazređeno organsko đubrivo se najčešće unosi u predkulturu. Takođe. a plodovi su obojeniji. Najčešće se koristi goveđi stajnjak. nastanak pokorice. Unošenje maksimalno 20 kg N/ha u prostor između redova je retko neophodno. Kontrola zemljišta na prisustvo hranljivih materija preporučuje se svake pete godine.dvoredi na foliji Niski plastenik i folija 12 5. Prevelike količine azota. Materijal se nanosi u sloju debljine oko 5-6cm. Ova mera doprinosi smanjenju brojnosti korova i podiže nivo plodnosti zemljišta jer detelina vezuje vazdušni azot. jer oni ne izazivaju ožegotine na biljkama.4. Kod zamljišta normalno snabdevenog mineralnim materijama i pri povoljnom plodoredu dodavanje đubriva je gotovo nepotrebno.5% humusa). Za organsku proizvodnju jagode najvažniji je kalijum i nivo organske materije u zemljištu (optimum 3. Od svih mineralnih materija najveća potreba je za kalijumom.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE rova. U cilju proizvodnje jagode za što raniju berbu primenjuju se sistemi gajenja u niskim tunelima i u plasteniku. pod uslovom da se adekvatno pripremaju (kompostiraju). koji je i najefikasniji. naročito u godini berbe. kontakt plodova sa vlažnom zemljom.

5 2. Biohelp Sedumin Haarmehlpellets. Biohelp Sačma uljane repice Bundevina sačma Suncokretova sačma Sačma od ricinusa Solafert Fa.3 1 1 0. Ne treba preterati sa velikom količinom stajnjaka (posebno ako se radi o živinskom) jer se time povećava nivo azota u zemljištu i razvoj lisne mase na “teret” plodova. industrijske proizvodnje. U periodu cvetanja jagodastog N zas. kako bi ono bilo povoljno i u periodu eksploatacije.8 9. Prilikom formiranja zasada. Stajnjak je posebno važan za lakša ili peskovita zemljišta jer popravlja ne samo strukturu i plodnost već i sposobnost zemljišta da zadrži vodu i hranjive materije. Siforga (NPK 5:3:8). 6-8 5 2-5 5.5 5. PBI Bioilsa Dix 10 Stercus naturale Sedumin Nitroderm.5 0. pogotovo ako se radi o gajenju na foliji. Strugotina se može koristiti da se obogati stajnjak i kompost. Kompostirani (zgoreli) stajnjak može se koristiti ali njegovo poreklo treba da potiče iz organske proizvodnje.5 13 . Godišnje je potrebno prosečno 130 kg N po hektaru što odgovara količini stajnjaka 10-15 tona/ha. 5%-tno. Fa. Fa.3 5 0. preporučuje se početkom vegetacije primeniti Eco-Mix 1 (NPK 9-3-3) i to od 5 do 7 kg/100 m2.5 0. P.3 0. Ekstrakti biljaka bogati kalijumom takođe se mogu koristiti. PBI.3/2 1.4 Tabela 4: Dopunska organska đubriva koja se koriste u zemljama EU Biosol Biofert Vinasse 2 odn. pre zasnivanja zasada. PBI Napomena: U zasadu jagode najčešće se dodaje Vinasa i Biosol. Materijal za kompostiranje takođe mora poticati sa sopstvene farme ili druge farme na kojoj se odvija organske proizvodnja. Compag. PBI.3-0.7 7 K2O (%) 0. a takođe i osetljivost prema pepelnici i plesnivosti plodova kao i biljnim vašima.7/5 11 9.4 2.plikovano. K. U praksi postoje pozitivna iskustva sa primenom organskih hraniva koja sadrže N. Biohelp Sedumin Vegipur tečno/peleti.5-6 1.4 1 2 6 1 1 0. Fa.5 1. a ne sme se koristiti stajnjak iz intenzivne. (%) P2O5 (%) 0. Maksimalna količina azotau zemljištu ne sme da pređe 170 kg/ha godišnje zbog mogućeg zagađenja zemljišta i vode nitratima.5-1. U Srbiji su na tržištu pristupačna i organska hraniva.5 1.5-1. Fa.3/2 0. Italpollina (NPK 4:4:4).5 6 5 14 4 0.5 5. Biohelp Maltaflor Bio. plodnost zemljišta je potrebno dovesti na određeni nivo.2 2.6 4.5 1. Na domaćem tržištu mogu se nabaviti NPK hraniva sertifikovana za organsku proizvodnju: Ecomix.8 7 13. Ne preporučuje se da godišnja količina komposta bude veća od 25 t/ha. Obezbeđenost kalijumom može biti problem na lakim zemljištima.

Ukoliko se radi o sistemu u kom se očekuje rod i u narednim godinama. U vodi ne sme biti ostataka nafte i rastvorenih soli u visokoj koncentraciji. Korenov sistem biljaka koristi veću količinu mineralnih materija. a posebno sive plesnivosti plodova. Odluka o potrebi navodnjavanja donosi se u odnosu na različite probe odnosno rezultate merenja tenziometrom. ali je nepovoljno jer se na taj način favorizuje pojava bolesti. navodnjavanje treba vršiti u jutarnjim časovima. Pored tradicionalnih đubriva u obliku peleta. Hranivo jača otpornost biljaka na stres.5m širine)). koje rastvaraju mineralne materije u zemljištu. Analiza vode se radi u laboratorijama Zavoda za zaštitu zdravlja. 5.5 g/l < 5 meq/l < 2200 meq/l < 10 < 120 ppm Na kvalitet vode za zalivanje utiču njen fizički. otpornost na niske temperature. To se odnosi i na zasade koji su obezbeđeni sistemom za navodnjavanje „kap po kap“. Italpollina je vrsta đubriva sa značajnom količinom huminskih.5. Poželjni parametri analize vode za zalivanje dati su u Tabeli 5. Pesak i čestice zemlje nisu štetni. diktira potreba korena za vodom i hranivima. hemijski i biološki sastav. Treba biti pažljiv jer se pri zastajanju vode većem od 10 l/m2 povećava mogućnost sabijanja zemljišta kao i ispiranja i gubitaka hranljivih materija (naročito azota). ali su nepoželjni jer mogu oštetiti sistem za zalivanje. Za jednogodišnju proizvodnju organske jagode biljke se mogu saditi direktno u kompost (30-50 m³ komposta plitko dodati u traci za sadnju (~1-1.5 < 2. naročito u fazi berbe. koja je od neprocenjive vrednosti za zemljište. Ako se biljke gaje na foliji onda se cevi ili trake postavljaju ispod folije.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE voća primeniti Eco Mix 4 (NPK 7-7-10) i to od 8 do 12 kg/100 m2 po celoj površini zasada ili redno u srazmerno manjoj količini. Kod đubriva je pored sastava važan i njegov oblik. Zato je potrebno pre zalivanja izvršiti hemijsku analizu vode i vršiti je svake treće godine. što dovodi do povoljnijih uslova za razvoj bolesti korena.5-6. Navodnjavanje Postoji više načina navodnjavanja ali je najpogodiji (sa aspekta potreba biljaka i racionalnog korišćenja) sistem „kap po kap“. Naredne intervale navodnjavanja u okviru vegetativnog razvoja biljke. postoje i organska đubriva u obliku mikro granula sa specifičnim dejstvom i postepenim oslobađanjem hraniva. Pored makroelemenata navedena hraniva imaju visok sadržaj organske materije. kompost se unosi i u leto. Dodatno se pogoršava aeracija zemljišta. pomoću ovih organskih kiselina. Tabela 5: Poželjne karakteristike vode za zalivanje Parametar pH Električna provodljivost Soli Bikarbonati Sulfati SAR Nitrati Vrednosti 5. Navodnjavanje putem orošavanja je moguće. 14 . fulvinskih i amino kiselina. Pošto su biljke sklone naglom isušivanju. Nakon sadnje od izuzetne je važnosti iscprno i detaljno zaliti zasad jagoda. nakon berbe.0 mS/cm < 1. koji se postiže postavljanjem perforiranih traka (u zasadima na ravnim terenima ili blagim nagibima) ili kompenzacionih cevi (na većim nagibima) kako bi se svim biljkama u redu dodala ista količina vode.

korišćenje specifičnih folija sa antigljivičnim osobinama. uklanjanje i uništavanje plesnivih plodova u toku berbe. trulež korena. a naziv je dobila po sivoj miceliji koja prekriva plesnive plodove. S obzirom da je za primenu dozvoljeno samo nekoliko supstanci kao direktni metod zaštite. a odgovaraju joj visoka vlažnost vazduha. redovno provetravanje plastenika kako bi se smanjila relativna vlažnost vazduha. kosidba. a ne samo u zasadu jagode. nakon berbe. kišni periodi i temperatura od 15-20°С. Bolest nastaje zarazom cvetova preko tučka u perodu cvetanja. Zdrav sadni materijal. korišćenje sistema kap po kap. preventivne mere smatraju se prioritetnim. pažljiva upotreba azota. Bolesti. 15 . uzgoj manje osetljivih sorti kao što su Pegasus i Honeoye u regionima sa izraženim problemima. uvenuće biljaka. izbegavanje orošavanja biljaka u periodu cvetanja i plodonošenja. pepelnica. antraknoza.6. Najvažnije bolesti jagode su: siva plesan. S obzirom da ne postoje adekvatne supstance. mere vezane za način gajenja i preventivne mere su jedine koje mogu dati efekat zaštite. štetočine i korovi U kontroli pojave bolesti i štetočina u organskoj proizvodnji jagode mora se primenjivati sistem integralnih mera na širem području. u jutarnjim časovima odmah nakon berbe. Siva plesan je najraširenija bolest jagode i u merama zaštite ima posebno mesto. Potencijalno veoma štetne bolesti jagode su verticiliozno uvenuće i trulež korena. trulež korenovog vrata i stabla. pregled biljaka i održavanje higijene u zasadu pomažu da se spreči širenje bolesti. Siva plesan (prouzrokovač Botrytis cinerea) je jedna od destruktivnijih bolesti jagode. izbor sorti. čuvanje plodova. Patogen prezimljava na uginulom biljnom tkivu. Virusne bolesti jagode su takođe od posebne važnosti. uklanjanje iz zasada i kompostiranje lišća nakon berbe. ali se ovaj problem u organskoj proizvodnji rešava bezvirusnim sertifikovanim sadnim materijalom. zdrav sadni materjal. optimalna ishrana biljaka azotom i mere usmerene na održavanje životnog staništa su skup integralnih mera koje su izuzetno značajne u prevenciji pojave bolesti i štetočina. Siva plesan plodova Ljubičasta pegavost lista jagode Preventivne mere u tehnologiji gajenja Uzgoj jagode na blago nagnutim provetrenim terenima i na foliji kako bi se omogućilo brzo sušenje biljaka posle padavina. u hladnim uslovima. kao direktna mera zaštite od navedenih bolesti. suzbijanje korova u međurednom prostoru. da ne bi došlo do pojave bolesti. naročito u godinama sa kišnim periodima u toku cvetanja. gajenje u plastenicima smanjuje rizik od bolesti u kišnim uslovima. Rotacija useva. kako bi se biljke brzo osušile od preterane vlažnosti. Rizik od zaraze se povećava ako su plodovi u kontaktu sa vlažnim zemljištem ili uginulim delovima biljke. zalivanje biljaka. optimalna rastojanja sadnje.

jednoredna umesto dvoredna sadnja. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Dobra provetrenost biljaka. nisu pogodni za transport. gajenje manje osetljivih sorti (Camridge favorite. trulež se može javiti vrlo brzo i agresivno i ako se plodovi ne zbrinu na adekvatan način šteta može biti potpuna. ali su posledice na plodovima najveće. krompir. a posebno su kritične godine u kojima se smenjuju periodi sa padavinama i niskim temperaturama sa periodima kada je suša i visoke temperature. ako je područje sa niskim zimskim temperaturama). Preventivne mere u tehnologiji gajenja Testiranje zemljišta na prisustvo gljive. Pored lišća bolest zahvata i cvetne drške i plodove u razvoju. paprika. Kada se patogen pojavi u zasadu u zemljištu opstaje čak i preko 15 godina. Emily. koji postaju čvrsti. Plodovi sa simptomima pepelnice. 48/11) Pepelnicu jagode prouzrokuje gljiva Sphaerotheca macularis. a pogoduje joj suvo i toplo vreme sa temperaturom preko 23°С. U organskoj proizvodnji dozvoljena je primena gljiva antagonista koje ometaju razvoj patogene gljive. Većina sorti je relativno tolerantna na napad bolesti na lišću. Simptomi su posebno izraženi u periodu berbe i periodima stresa (nagle promene temperature i vlažnosti zemljišta). stalnorađajuće jagode gajiti odvojeno od jednorađajućih da bi se sprečilo prenošenje bolesti. pažljiva upotreba azota. minimalni period od 3-4 godine za ponovno gajenje jagode na istom zemljištu. a uvijanje lišća je prvi simptom bolesti. izbegavanje uzgoja jagode u plodosmeni sa drugim biljkama koje su domaćini istoj gljivi (malina. paradajz. br. čak i slabijim. Uvenuće biljaka prouzrokuje gljiva Verticillium dahliae. Biljke u zaštićenom prostoru su posebno osetljive na napad bolesti. Florence) u područjima sa stalnom pojavom bolesti. a može se mehanizacijom i sadnim materijalom preneti iz jednog zasada u drugi. hrapavi i ne dozrevaju. omogućena optimalnom gustinom sadnje zavisno od sorte. brzo dehidriraju i lako propadaju.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Nakon berbe. tako da i njegova primena ometa nastanak sive plesni. Natrijum bikarbonat menja pH vrednost na tučku cvetajućih jagodastih voćaka. Simptomi se pojavljuju krajem proleća. Meteorološka stanica za prognozu bolesti 16 Primena biofungicida i drugih supstanci sa funficidinim ili fungistatičnim delovanjem je dozvoljena u skladu sa Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (“Službeni glasnik RS”. što rezultira progresivnim sušenjem lišća i uvenućem biljaka. izbegavanje korišćenja osetljivih . prouzrokovača bolesti. Jedna od njih je Aureobasidium pulluans (preparat BoniProtect forte). lucerka). Gljiva prezimljava na biljkama jagode. pre zasnivanja zasada. Gljiva ima širok krug biljaka domaćina. a bolest može dovesti do potpunog gubitka prinosa. košenje lišća nakon berbe (uklanjanje lišća tek u proleće. Gljiva zaražava koren i širi se u provodnom sistemu sprečavajući usvajanje vode i hranjivih materija. Bolest se javlja i na novom lišću koje se pojavi nakon berbe i košenja starog ličća.

Trulež korenovog vrata i stabla (prouzrokovač Phytophthora cactorum) manifestuje se iznenadnim uve- nućem biljaka pri čemu za nekoliko dana cele biljke klonu i suše se. Na korenu se javlja tipična crvena trulež koja se vidi na uzdužnom preseku. Simptomi bolesti mogu se pogrešno pripisati verticilioznom uvenuću.sorti. vodom. ne koristiti mehanizaciju koja je korišćena u zaraženim područjima. dobra provetrenost biljaka (ekspozicija. uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka čim se primete. pticama. korišćenje samo sertifikovanog sadnog materijala. Napadnute biljke su kržljave. sertifikovan sadni materijal. Crvena trulež korena (prouzrokovač Phytophthora fragariae var. Gljiva je specifična za jagodu. održavanje zdravog zemljišta rotacijom useva. Zbijena. uzgoj biljaka na uzdignutim redovima – gredicama („raised beds“) da bi se popravila aeracija zemljišta. uklanjanje lišća biljaka posle košenja u jesen i održavanje dobre higijene u zasadu. Patogen se brzo širi u toku zrenja. gustina sadnje. a prenosi se sadnim materijalom. odabir povoljne lokacije za zasad sa dobrom drenažom. uklanjanje i uništavanje zaraženih plodova čim se primete. biljke se malčiraju. izbegavati uzgoj jagoda na zbijenom i vlažnom zemljištu. održavati dobru mikrobiološku aktivnost zemljišta i rotaciju useva. Nakon punog cvetanja biljaka. Koren truli od vrha. Spore gljive prenose se brzo vodom posebno pri spiranju zemljišta. Postupak biofumigacije počinje setvom biljaka iz roda slačica. a dobijena masa unosi u zemljište freziranjem. ako je vreme toplo i kišovito i može uništiti prinos. Glavni izvor zaraze je sadni materijal. Zaraženi deo zasada delimično se oporavlja u toku leta kada je manje padavina. lokacija). kišom. pažljiva upotreba azota u ishrani biljaka. izbegavati gajenje osetljivih sorti. gotovo crne promene na plodovima. Antraknozu jagode prouzrokuje gljiva Colletotrichum acutatum. izbegavati uzgoj jagode na zbijenom i vlažnom zemljištu. uklanjati i uništavati obolele biljke čim se primete. pažljiva upotreba azota (pri većim upotrebljenim količinama biljke su podložnije bolesti). ali se na preseku korenovog vrata vide promene tipa nekroze tamno crveno-braon boje. oslobađaju se izotiocijanati koji dovode do redukcije broja mikrosklerocija patogenih gljiva i supresije nicanja korova. a simptomi se manifestuju na cvetovima. Promene se pojavljuju i na cvetnim drškama i živićima. Brassica (juncea i napus). plodovima cvetnim drškama i živićima. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Korišćenje sertifikovanog sadnog materijala. mehanizacijom i alatom. Kada se obolele biljke čupaju iz zemljišta deo od polovine korenovog vrata ostaje u zemlji. ne gajiti osetljive sorte. primena organske materije (kompost stajnjak. a biljka gubi sposobnost usvajanja mineralnih materija i vode. nastiranje međurednog prostora da bi se sprečilo širenje patogena spiranjem posle kiše. Iz glukozinolata zafrezirane biljne mase. a lišće poprima plavo-zelenu boju. ne orošavanjem. primenjivati uzdignute redove. odnosno perioda kada razviju 20-30 t sveže mase po hektaru. hladna i vlažna zemljišta pogodiju razvoju bolesti i opstanku gljive u njemu i preko 15 godina. a patogen prezimljava u biljnoj masi. a u vlažnim uslovima masa konidija prekriva centar pega. biofumigacija zemljišta da bi se smanjio nivo inokuluma gljive u zemljištu. zalivanje sistemom kap po kap. Spore se u zaraženom zasadu šire vetrom. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Zdrav. fragariae) pripada grupi zemljišnih bolesti i može prouzrokovati uginuće velikog procenta biljaka. Simptomi bolesti su tamno braon. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Korišćenje zdravog sadnog materijala. 17 . zelenišno đubrenje) u cilju popravke drenaže. Napadnuti plodovi se u kasnijim fazama bolesti mogu sasušiti i mumificirati. Ako je zemljište suvo poželjno je izvršiti zalivanje odnosno kvašenje. Sorte Tamela i Elsanta su osetljive prema ovoj bolesti.

omogućiti opstanak korisnih vrsta. koja je retko problem u organskoj proizvodnji. Na sortama jagode koje stvaraju manje cvetnih pupoljaka štete su najveće. jaja. Pri jakom napadu čitavo naličje je prekriveno jedinkama i paučinom. Biološke mere zaštite U toku letnjih meseci u proizvodnji jagoda i u zatvorenom i na otvorenom prostoru mogu se primeniti jedinke predatorske grinje Amblyseus cucumeris. Pregljevi su 0. a oštećenja koja pravi na lišću su u vidu okruglih izgrizlina. Ako se u ishrani biljaka predozira azot to je takođe faktor koji doprinosi povećanju štetnosti pregljeva. Prepoznavanje korisnih insekata u svim stadijumima razvoja (odrasli insekt. To je posebno važno u proizvodnji jagoda u zatvorenom prostoru gde se brojnost štetočina menja veoma brzo zahvaljujući temperaturi vazduha. fragariae) je veoma raširena štetočina. uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka. Nakon polaganja jaja ženka punktira cvetnu dršku što zaustavlja razvoj cveta koji se postepeno suši čime se stvaraju optimalni uslovi za razvoj buduće larve. Odrasle jedinke su žuto-zelene boje sa dve karakteristične tamne pege na leđima. Ako je brojnost odraslih insekata visoka mogu se primeniti insekticidi na bazi rotenona. Razvoj pregljeva je veoma intenzivan u uslovima visokih temperatura i suše i ponekad se sreće više generacija u svim razvojnim stadijumima. Brojnost pregljeva najveća je u julu. kako bi se pregalj eliminisao i ta mera je dala dobre rezultate što je posebno važno za proizvodnju živića po organskom postupku. uzgoj jagode u niskim tunelima za ranu proizvodnju čime se zbog ranijeg cvetanja „izbegava“ napad štetočine. a mlado lišće poprima maslinasto zelenu boju. rilaš. pregljevi. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Zdrav sadni materijal (problemi po pravilu nastaju sa zaraženim sadnim materijalom). kovrdža se i postaje krto i lomljivo.5 mm dužine tela. Tarzonemidna grinja (Phytonemus pallidus spp. Koprivin pregalj (Tetranychus urticae) prezimljava na biljkama jagode ali i na drugim vrstama. Ženka može oštetiti preko 30 cvetnih pupoljaka polažući jaje u njih. Međutim u nekim godinama na sortama koje imaju previše cvetova štetočina ima efekat proređivanja. biljne vaši. ako se primene preventivne mere. u zemljištu i okolnim šumama. Stalnorađajuće jagode su veoma osetljive na napad tarzonemida. U jednogodišnjoj proizvodnji jagoda ova štetočina nije problem ako je sadni materijal zdrav.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE 18 Najvažnije štetočine jagode su: cvetojed. Biljke zaostaju u porastu i eventualno propadaju. larve) je važno i njihova uloga se ne sme potceniti. uzgoj sorti koje stvaraju više cvetnih pupoljaka. jednogodišnja proizvodnja (kada je moguće). Prvi simptomi su u vidu žutih tačkastih hlorotičnih pega. Larve se pile iz jaja posle 7 dana. a odrasli u rano proleće polažu jaja na mlado lišće. u toplijem delu dana. Cvetojed (Anthonomus rubi) je potencijalno veoma opasna štetočina jagode. Odrasli insekti su aktivni od početka aprila u vreme pojave cvetnih pupoljaka jagode. Odrasli insekti se lako prepoznaju po usnom aparatu koji je u vidu surlice. U Holandiji su izvedena istraživanja potapanjem živića u toplu vodu. prezimlja- vaju u korenovom vratu i stablu jagode. podizanjem cvetnih traka (koridora). Odrasli insekti prezimljavaju ispod opalog lišća. jer je veoma polifagna vrsta (hrani se velikim brojem biljaka). a nakon toga lišće postepeno gubi hlorofil. Odrasli su aktivni od kraja aprila i hrane se i polažu jaja na naličje lišća iz kojih se nakon 2 nedelje pile larve (zavisno od temperature). . Zasad treba pregledati redovno u sedmičnim intervalima da bi se mere zaštite primenile u optimalno vreme. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Izbegavanje podizanja zasada u blizini šuma.

Larve se hrane na korenu i prodiru u unutrašnjost stabaoceta jagode odnosno u korenov vrat. Rilaš (Otiorhynchus sulcatus) je štetočina čija larva oštećuje stablo jagode hraneći se u njegovoj unutrašnjosti što predstavlja problem u suzbijanju. Pored najvažnije dve vrste: jagodine lisne vaši (Chaetosiphon fragaefolii) i male jagodine vaši (Aphis forbesii) na jagodi se razvija još nekoliko vrsta (krompirova. a posebno je izražen pri gajenju jagode na foliji. a takođe nemaju štetnih uticaja na korisne insekte. omogućiti pristup i sklonište za korisne vrste insekata koje se hrane rilašima (kao što su trčuljci – karabide) ostavljanjem traka neobrađenog zatravljenog zemljišta. Odrasla jedinka polaže jaja odmah nakon berbe. Jagodina vaš . Sa korena larve prodiru u korenov vrat u proleće što postepeno dovodi do kolapsa napadnutih biljaka u toku proleća i leta. larve su kremasto-žute boje sa braon glavom. postavljanje fizičkih prepreka. a ostale vrste pričinjavaju direktne štete: kovrdžanje lišća i zastoj u porastu. a u proleće se pojavljuje odrasli insekt. Larve se hrane u toku jeseni i zime na korenu jagode. Biološke mere zaštite U kontroli štetočine na otvorenom i u zatvorenom prostoru primena predatorskih grinja (Phytoseiulus persimilis) brzo daje dobre rezultate. Odrasli insekti su crne boje sa usnim aparatom u vidu rilice. zemljište oko biljaka redovno obrađivati da bi se larve izložile nepovoljnim uslovima. favorizovanje jednogodišnje proizvodnje u uslovima gde se očekuje napad pregljeva. praveći okruglaste izgrizline obično na obodu lista. neke sorte kao što je Florence manje su podložne napadu odnosno tolerišu napad štetočine. Insekt prezimljava u stadijumu larve u zemljištu. izbegavati preteranu bujnost biljaka. uz uslov da je temperatura vazduha iznad 18°С. Odrasli insekti se hrane na lišću. Nematode se hrane larvama i ne utiču na jaja i odrasle insekte. balansirana ishrana biljaka azotom. Preventivne mere u tehnologiji gajenja Zdrav sadni materijal.Pregljevi na jagodi Napad je posebno jak kada se pojavi u starom zasadu u kome je međuredni prostor prekriven malčom. u periodu jesenproleće pustiti živinu da se hrani u zasadu. na tržištu EU postoje gotovi preparati za primenu. Odrasli insekti ne lete. ako je napad štetočine u vidu oaza oko njih postaviti fizičke prepreke (lepljive trake) koje će sprečiti širenje insekata. briga o korisnim vrstama formiranjem traka cvetajućih biljaka i ograda od žbunastih vrsta. sistem jednogodišnjeg gajenja jagode prevenira štetnost rilaša. pamukova vaš). Preventivne mere u tehnologiji gajenja Zdrav sadni materijal. Jagodina vaš je pored direktnih šteta prenosilac virusa jagode. a iz njih se pile larve nakon 2-3 nedelje. medna rosa. košenje i kompostiranje lišća na kraju vegetacije odnosno berbe. Biljne vaši predstavljaju brojnu grupu insekata na jagodi. takođe omogućiti pticama da se gnezde jer se i one hrane odraslim rilašima. Biološke mere zaštite U proleće i u jesen kada je zemljište toplo mogu se primeniti entomopatogene nematode iz roda Heterorhabditis (nematode koje parazitiraju – hrane se u telu larvi rilaša).

naročito na lakšim zemljištima. Karakteristična oštećenja su okruglaste rupe na lišću. Minimalna temperatura . Biobest). Parazitske nematode Phasmarhabditis hermaphrodita prodiru u telo puževa i parazitiraju ih izazivajući njihovo uginuće. Puževi Biološke mere zaštite Određene nematode. koja se hrani puževima. ježeva i drugih korisnih vrsta. koje se hrane vašima kao što su Orius vrste. postavljanjem gomila kamenja i kućica za insekte) za razvoj korisnih insekata (bubamare. Oštećenja koja se javljaju na plodovima ih čine neupotrebljivim. takođe moguće pustiti i živinu. zlatokoka. koji značajno smanjuju brojnost biljnih vašiju. pažljiva upotreba azota. pogodnih za skrivanje trčuljaka. predstavlja prepreku za kretanje puževa. sadnjom žbunastih biljaka. u zasad je do perioda cvetanja. dozvoljeno je korišćenje preparata na bazi feroortofosfata. polažu jaja krajem leta i u jesen. obradom zemljišta u jesen i proleće jaja puževa izlažu se nepovoljnim uslovima. Malčiranje pogoduje njihovom razvoju. Osolika muva Trčuljci . Preventivne mere u tehnologiji gajenja Formiranje zatravljenih površina i žive ograde oko zasada. kosidba lišća jagode u jesen kako bi se elminisali prezimljujući stadijumi. u proizvodnji jagode u zatvorenom prostoru. ali u isto vreme takvi uslovi pogoduju i vrstama kao što su trčuljci (karabide). Prilagođavanje staništa (usejavanjem cvetnih koridora. a ona se pile početkom proleća. u dodiru sa kojom nastaje strujni udar koji odbija puževe. postavljanje bakarne trake oko zasada. Puževi predstavljaju problem. koje parazitiraju puževe. jer je potpuno neškodljiv za sve druge žive organizme i samog čoveka. u hemijskom suzbijanju puževa u organskoj proizvodnji. koje se hrane puževima. a predstavljaju i otvor za prodiranje gljiva prouzrokovača truleži. posipanje oko zasada dijatomejske zemlje. Biološki metod suzbijanja puževa je posebno važan.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Biljna vaš na listu jagode Preventivne mere u tehnologiji gajenja Omogućiti korisnim insektima da se održavaju u okolini zasada jagode formiranjem traka biljaka koje cvetaju u toku celog perioda vegetacije. koja je suva. Obično imaju jednu generaciju. stenice). nalaze se u ponudi nekih kompanija (Koppert. ali nekad i više generacija godišnje.korisni insekt 20 Biološke mere zaštite Primena predatorskih stenica.

Poželjno je koristiti strugotinu od listopadnog drveća (hrast. vidi se masa nematoda koja podseća na pamukova vlakna. Za sada nema dovoljno efikasnog sredstva sa biocidnim delovanjem. Upotreba nekih insekticida (piretrin. grinja i drugih organizama. koje bi se primenjivalo u suzbijanju nematoda u organskoj proizvodnji i zato su preventivne mere od suštinskog začaja. 2 priručnika).zemljišta za njihovu primenu je 50C i poželjno je da zemljište bude vlažno. Nematode mogu živeti u zemljištu nekoliko godina i bez biljke domaćina. dužine tela od 0. treba izbegavati. Uništavanje korova mehaničkim putem je veoma teško i umnogome poskupljuje ovu proizvodnju. Ukoliko se jagoda gaji u humidnijim rejonima. Stabljična nematoda Ditylenchus dipsaci napada rodne biljke i živiće jagode koje su u kontaktu sa majkom biljkom. Zbog veće životne sposobnosti korovi veoma brzo prerastaju biljku jagode. su najvažnije preventivne mere. Sve navedeno potvrđuje princip prevencije na koji je više puta ukazano. Takođe. Lišće zaostaje u porastu. Sumpor je dozvoljen u suzbijanju pepelnice. razvoj i kasnije plodonošenje. Nematode se na zaraženim živićima mogu uništiti potapanjem u toplu vodu (7-10 minuta na temperaturi od 46°С) vodeći računa da se ne oštete živići. Nematode su valjkasti. jer se kao osnovni princip organske poljoprivrede navodi primena svih raspoloživih preventivnih mera. bukva). a napadnute biljke su kržljave sa promenama na korenu. Zdravi živići na kojima nema nematoda kao i poznavanje istorije polja. jer ona predstavljaju odlično sklonište za glodare. koje su posledica ishrane. Kada se list pogleda pod mikroskopom. 21 . čime onemogućavaju njen normalan rast. kako se jagoda ne bi gajila na zaraženom zemljištu. Lisna nematoda jagode (Aphelenchoides fragariae) se hrani na mladom lišću jagode i živićima. ali on ima negativan uticaj na korisne grinje. nije potrebno postavljati cevi za navodnjavanje ispod pokrivača od trske. a biljke postaju žbunave. nevidljivi golim okom. ali ima štetan efekat i na većinu korisnih insekata. rotenon. crvoliki organizmi. spinozada i drugi) je dozvoljena. Nematode su obično stacionirane oko glavnih nerava lišća i veoma su brojne. Upotreba strugotine za zastiranje zemljišta daje sasvim zadovoljavajuće rezultate. Pri primeni organskih materija kao malča. a pri jakom napadu propadaju i cvetne drške sa cvetovima pa čak i lišće. kao što je već ranije pomenuto. Novija istraživanja pokazuju da združeno gajenje biljaka iz roda kadifa (Tagetes patula) sa jagodom rezultira smanjenjem brojnosti nematoda zbog odbijajućeg delovanja.5 do 6 mm. Primenu biopesticida koji su na listi dozvoljenih (Prilog br. Nematode se uglavnom dele u dve grupe: one koje žive u zemljištu i hrane se na korenu biljaka i one koje su “slobodnoživeće” i hrane se na nadzemnim delovima biljaka. Jedna od metoda suzbijanja korova je zastiranje zemljišta slamom ili pokošenim biljnim ostacima. nematode su i prenosioci virusnih oboljenja biljaka. Korovi nanose veće štete zasadima jagode od bolesti i štetočina zajedno. Napadnuto lišće se deformiše. pre upotrebe biopesticida. Pored direktnih šteta. Biopesticide treba upotrebljavati u optimalno vreme i tretirati samo jače napadnute biljke. Dosta primenjivan metod za zaštitu od korova je korišćenje pletenih pokrivača (asura) od trske. sa usnim aparatom u vidu bodeža kojim probijaju biljno tkivo i tako se hrane. postupkom biofumigacije uništavaju se pored gljiva i fitoparazitne nematode. neophodno je biti oprezan. Strugotina od četinara iz tog razloga nije poželjna. jer ne dovodi do zakišeljavanja zemljišta. Pratylenchus penetrans je nematoda koja napada koren biljaka jagode. krto je. razne vrste puževa i druge štetočine. koji su odlična zamena za polietilenske folije.

Jedan od metoda koji se preporučuje za uništavanje korova (na organski neškodljiv način) je upotreba pregrejane vodene pare. čuvanje plodova može se pospešiti pokrivanjem rupičastim folijama. 7. Nedostatak ove metode je visoka cena koštanja. Veoma dobro naleže na površinu i vetar ga ne može odneti.30/10): Član 28 Sertifikovani organski proizvodi skladište se u posebnim prostorijama skladišta. tako da je ona nedostupna većini voćara. Efikasnost njegove primene zavisi od vrste korova i upotrebljene koncentracije. Truli plodovi se moraju odstraniti sa parcele da bi se izbeglo eventualno širenje bolesti i štetnih organizama. Član 29 Sertifikovani organski proizvodi prevoze se odvojeno od proizvoda iz konvencionalne proizvodnje. Po završetku perioda skladištenja. berbu jagoda treba započeti u što ranijim jutarnjim časovima. Berba Radi očuvanja svežine plodova. temperatura čuvanja plodova treba da se kreće od 0-20C. ali često nije ekonomski isplativo i drastično smanjuje udeo vitamina C u plodovima. Ekonomski pokazatelji Na tržištu organskog voća primećeno je povećanje tražnje ne samo za svežu potrošnju već i za preradu. Vrela para se usmerava na korov koji ubrzo uvene. 22 . Dužina trajanja ovakvog pokrivača je oko godinu dana (u zavisnosti od debljine hartije). dok se one za preradu stavljaju u odvojene posude. br. Ubrane jagode moraju se što pre odložiti na hladno. Kada se obezbedi optimalna temperatura. Ako su sertifikovani organski proizvodi upakovani i obeleženi mogu se prevoziti zajedno sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje. Pri primeni ovako koncentrisane kiseline neophodno je biti oprezan i zaštiti osobu koja vrši tretiranje. Ministar bliže propisuje način skladištenja organskih proizvoda iz stava 1. Ako su sertifikovani organski proizvodi upakovani i obeleženi mogu se čuvati u istim prostorijama skladišta sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje. kako bi se što bolje zadržao na površini kutikule korova. Ukoliko se jagode skladište na duže od 2 dana. jer na nju ima isto dejstvo kao i na korove. temperaturu treba postepeno podizati za po 50C. a u slučajevima velikih zasada moguće je koristiti i mehanizaciju. u posebnom delu koji je obeležen. Ukoliko to nije moguće. Kod skladištenja i transporta proizvoda iz organske proizvodnje treba voditi računa o članovima 28 i 29 Zakona o organskoj proizvodnji (“Službeni glasnik RS”. Rastvoru se dodaje sapunica. do postizanja spoljašnje temperature. Važno je da se jagode iznesu u što kraćem roku na tržište. Tada su plodovi još hladni i time duže održivi. ovog člana. Prilikom tretiranja sa ovim rastvorom mora se voditi računa da sredstvo ne padne na lišće jagode. 8. Jagode se najčešće beru ručno. vodopropusan je. senovito mesto. uz veliko angažovanje radne snage. Ministar bliže propisuje način prevoza organskih proizvoda. a relativna vlažnost vazduha da je 90%. Karton je izuzetno pogodan materijal koji ne dozvoljava razvoj korova. potrebno ih je što pre ohladiti na 50C. Sirće je takođe efikasan biološki herbicid. Povećanje koncentracije CO2 može dodatno produžiti čuvanje plodova.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Kao jedno od najefikasnijih rešenja se pokazalo prekrivanje terena sa kartonom (kartonažnom hartijom). zemljište ispod njega je rastresito i dobro aerisano. Optimalna koncentracija sirćetne kiseline iznosi oko 15%. Jagode za svežu upotrebu se beru direktno u posude u kojima će biti i prodavane. Sirćetni rastvor deluje tako što kiselina uništava voštanu prevlaku na kutikuli i tako izaziva isušivanje i uginuće korova. da bi se izbegla kondenzacija vode na plodovima.

U tom smislu u Srbiji postoje subvencije (bespovratna sredstva) Ministarstva poljoprivrede. kojima se farmeri u zavisnosti od količina koju proizvode prilagođavaju. Profitabilnost proizvodnje jagode treba posmatrati i u kontekstu rotacije useva koja doprinosi povećanju nivoa plodnosti zemljišta. zavisno od faktora godine. pakovanje. Period konverzije u kom se prelazi iz konvencionalne u organsku proizvodnju predstavlja izvestan pad prihoda. Ako je prosečno oko 80% prva klasa. trgovine. dok je drugi vid direktna prodaja.200 EUR. god.000 0. Tabela 6: Prosečna visina zarade sa 1 ha zasada jagode u organskoj proizvodnji* Pokazatelj Iznos (u EUR) Troškovi podizanja zasada (na foliji sa sistemom 12.200 EUR. Prvi korak u ostvarivanju cilja.000 4. Prerada je takođe oblast u kojoj konstantno raste tražnja za organskim voćem. i hrana za bebe). Supermarketi pružaju mogućnost prodaje potrošačima vrlo širokih slojeva društva. Relativni nivo troškova zavisi od visine prinosa. odnosno zarade. klime i sorte. Važan oblik prodaje je i prodaja na farmi. ovakva prodaja podrazumeva i jaku konkurenciju.200 3. Ako se analiziraju mere zaštite i ishrana biljaka troškovi organske proizvodnje su manji od troškova u konvencionalnoj proizvodnji.000 16. a godišnja zarada će biti 4.000 din.000 za zalivanje) Amortizacija (1/3) Prinos (kg/ha) Cena po 1 kg Godišnji bruto prihod Godišnji troškovi proizvodnje Ukupni godišnji troškovi (troškovi proizvodnje + amortizacija) Zarada po 1 ha jagode Zarada po 1 kg jagode 4. Nedostaci ovakvog oblika prodaje su dodatno vreme. po hektaru. Dobar deo organskog voća prodaje se u supermarketima (u državama EU i preko 40%). šumarstva i vodoprivrede koje u 2011. Neke od prednosti ovakve prodaje su dobra cena (izbegavaju se posrednici). Supermarketi zahtevaju velike količine proizvoda dobrog kvaliteta u što dužem periodu godine. jogurt.26 *U tabeli su prikazani modifikovani podaci o visini zarade koju su za konvencionalnu proizvodnju dali Nikolić i Milivojević. a posebno jagodastim (sokovi. odnosi se na berbu. Za proizvođače koji već imaju sertifikat za organski proizvod podsticaj iznosi 54. Direktna prodaja postavlja pred farmera dodatne zahteve u smislu „kozmetike“ i pakovanja proizvoda i idealno je rešenje za proizvođače koji imaju manje površine. Najveći deo troškova u proizvodnji jagode.200 EUR (tabela). kao i prodaju velikih količina. na tržištu će se dobiti oko 11. vrste malča.7 11. odnosno plasmana. 23 .800 din po hekatru. postižu se prinosi od oko 16 t/ha. jeste poznavanje dugoročnih ili bar kratkoročnih mogućnosti tržišta. Troškovi podizanja zasada u organskoj proizvodnji slični su troškovima u konvencionalnoj i zavise od sistema gajenja. manji troškovi (prevoz) i komunikacija i povratne informacije od kupaca. skladištenje i prodaju. 2010. mala trajnost plodova jagode i opasnost da deo plodova propadne ako tražnja nije redovna. koja je u ekspanziji posebno u zemljama u kojima se organski sektor oslanja na turizam i pogodan je za male i srednje farme. lične veštine.000 7. gustine sadnje. Analiza prosečnih prilika u nekoliko godina data je u Tabeli 6 i pokazuje da je zarada po hektaru oko 4. god.U svetu je prisutno više načina za prodaju. za voćarsku prizvodnju iznose 64.200 0. Međutim. U proizvodnji jagode na otvorenom. Ekonomika organske proizvodnje jagode zasniva se na pozitivnoj razlici između troškova i prihoda koji se ostvare.

uslovi za upotrebu Proizvod koji sadrži mešavinu životinjskih ekskremenata i biljnog materijala (prostirka za životinje) Zabranjeno poreklo iz intenzivne. uz kontrolu ovlašćene kontrolne organizacije Maksimalne koncentracije u mg/kg suve materije: kadmijum: 0. bakar: 70. gajenje drveća i rasadnici) Početni supstrat može da sadrži samo proizvode dozvoljene pravilnikom Kompostirani ili fermentisani otpaci sa gazdinstva Treset Ostaci posle proizvodnje pečuraka Izmet glista (vermikompost) i insekata Guano Kompostirana ili fermentisana smesa biljnih materija Proizvod dobijen iz mešavine biljnih materija koje su kompostirane ili podvrgnute anaerobnoj fermentaciji za proizvodnju biogasa 24 . živa: 0. cink: 200. hrom (ukupni): 70. odnosno industrijske proizvodnje Proizvod dobijen od izdvojenog kućnog otpada sa gazdinstva koji je podvrgnut kompostiranju ili anaerobnoj fermentaciji u proizvodnji biogasa.7. Prilozi Prilog broj 1 Spisak dozvoljenih sredstava za ishranu biljaka i oplemenjivača zemljišta u organskoj proizvodnji u skladu sa Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Službeni glasnik RS“ br. odnosno industrijske proizvodnje živinsko đubrivo i kompostirano stajsko đubrivo Tečni životinjski ekskrementi Upotreba posle kontrolisane fermentacije i/ili prikladnog razblaživanja Zabranjeno poreklo iz intenzivne. odnosno industrijske proizvodnje Zabranjeno poreklo iz intenzivne. uključujući Zabranjeno poreklo iz intenzivne. zahtevi u pogledu sastava. olovo: 45. nikl: 25. cvećarstvo.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE 9.48/11) Naziv Stajsko đubrivo Opis. odnosno industrijske proizvodnje Osušeno stajsko đubrivo i dehidrisano živinsko đubrivo Kompostirani životinjski ekskrementi. Samo biljni i životinjski otpad sa gazdinstva Samo ako se proizvodi u zatvorenim i kontrolisanim sistemima sakupljana.4. hrom (VI): 0 Upotreba ograničena na hortikulturu (povrtarstvo.

5) Proizvodi opisani u tački 1.karbonat (kreda. Morske trave i proizvodi od morskih trava Strugotina ili drveni otpaci Kompostirana kora drveta Drveni pepeo Meki mleveni sirovi fosfat Aluminijum-kalcijum fosfat Bazična šljaka Sirova kalijumova so ili kainit Uredbe 2003/2003. uljano seme.Proizvodi ili nus-proizvodi životinjskog porekla: Krvno brašno Brašno od kopita Brašno od rogova Koštano brašno ili deželatonizirano koštano brašno Riblje brašno Mesno brašno Brašno od perja. Priloga IA. dlaka i „chiquette” Vuna Krzno Dlaka Mlečni proizvodi Za krzno: maksimalna koncentracija u mg/kg suve materije hroma (VI): 0 Proizvodi i nus-proizvodi biljnog porekla za đubrenje Npr. Drvo koje nije hemijski tretirano posle sečenja Drvo koje nije hemijski tretirano posle sečenja Od drveta koje nije hemijski tretirano posle sečenja Sadržaj kadmijuma manji ili jednak 90 mg/kg P205 Sadržaj kadmijuma manji ili jednak 90 mg/kg P205 Upotreba ograničena za alkalna zemljišta (pH >7. bretonski ameliorantmaerl. Priloga IA. lapor. brašni kolači.3. ljuska kokosa. fosfatna kreda) Samo prirodnog porekla 25 . Proizvodi opisani u tački 1. sadrži magnezijumove soli Ostaci žitarica u proizvodnji alkohola sa amonijakom su isključeni. 3) fermentacijom. Uredbe 2003/2003. Proizvod dobijen iz sirovih kalijumovih soli fizičkom ekstrakcijom koji takođe. zamrzavanje i mlevenje.2. 2) ekstrakcijom vodom ili vodenim kiselinama i/ili baznim rastvorom. sladni otpad Ako su direktno dobijeni: 1) fizičkom preradom uključujući dehidrataciju. Kalijum-sulfat. po mogućnosti. krečnjak. sa mogućim sadržajem magnezijumovih soli Ostaci žitarica u proizvodnji alkohola i ekstrakt takvih ostataka Kalcijum .

3 Uredbe 2003/2003 Neorganski mikronutrijenti navedeni u Industrijski kreč iz proizvoda industrije šećera Industrijski kreč iz proizvoda vakumske soli Elementarni sumpor Elementi u tragovima Natrijum-hlorid Kameno brašno i glina delu E Priloga I Uredbe 2003/2003 Isključivo kamena so iz rudnika Prilog broj 2 Spisak dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji u skladu sa Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Službeni glasnik RS“ br.. Supstance biljnog i životinjskog porekla Ime Azadiraktin ekstrakt iz Azadirachta indica (drvo nim) Pčelinji vosak Želatin Hidrolizovani proteini Lecitin Biljna ulja (npr. Opis. i Terphrosia spp. gljivice) Opis. Mikoroorganizmi koji se koriste u biološkoj kontroli štetočina i bolesti Ime Mikroorganizmi (bakterije. bora) Kvazija ekstrahovana iz Quassia amara Rotenon ekstrahovan iz Derris spp. krečnjak Samo prirodnog porekla Folijarni tretman stabla jabuke. isključivo za ovlašćenu upotrebu u kombinaciji sa drugim odgovarajućim suspstancama sa ove liste Fungicid Insekticid. zahtevi u pogledu sastava. akaricid. posle utvrđivanja deficita kalcijuma Samo prirodnog porekla Nus-proizvod u proizvodnji šećera iz šećerne repe Nus-proizvod iz proizvodnje vakumske soli iz rasola koji se može naći u planinama Proizvodi opisani u Prilogu ID. Lonchocarpus spp. zahtevi u pogledu sastava.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Magnezijum i kalcijum karbonat Magnezijum-sulfat (kiezerit) Rastvor kalcijum-hlorida Kalcijum-sulfat (gips) Samo prirodnog porekla Npr. magnezijumska kreda.48/11) 1. ulje mente. kima. uslovi za upotrebu Insekticid Sredstvo pri rezidbi Insekticid Atraktant. uslovi za upotrebu 26 . virusi. repelent Insekticid Piretrin ekstrahovan iz Chrysanthemum cinerariaefolium Insekticid 2. mleveni magnezijum. fungicid i inhibitor klijanja Insekticid.

Ostale supstance za tradicionalnu upotrebu u organskoj proizvodnji Ime Opis. ne prelazi 6 kg Etilen Uklanjanje zelene boje (sazrevanje) kod banana. zahtevi u pogledu sastava.fosfat Opis. uključujući spomenutu godinu i četiri prethodno godine. zahtevi u pogledu sastava. kivija i kakija: Kod arguma isključivo kao deo strategije za zaštitu voća od štete koju prouzrokuje voćna muva. Supstance koje se koriste u klopkama i/ili raspršivačima Ime Diamonijum . inhibira klijanje krompira i luka Insekticid Kalijumove soli masnih kiselina (meki sapun) 27 . Supstance koje proizvode mikroorganizmi Ime Spinozad Opis. samo u klopkama sa specifičnim atraktantima. samo u klopkama Atraktant. bakar-oksida. Za višegodišnje zasade države članice mogu. uslovi za upotrebu Fungicid Do 6 kg bakra po ha godišnje. bakarod 6 kg u određenoj godini pod uslovom da prosečna količina oktanoata koja se koristi tokom petogodišnjeg perioda. uslovi za upotrebu Atraktant. bakar-sulfata. samo u klopkama i raspršivačima Insekticid. samo protiv Bactrocera oleae i Ceratitis capitata Feromoni Piretroidi (samo deltametrin ili lambda cihalotrin) 5. uz odstupanje od Bakar u obliku bakar-hidroksida. izaziva cvetanje kod ananasa. zahtevi u pogledu sastava. propisati da se može prekoračiti granica bakra (trobazni). bakar-oksihlorida prethodnog stava.3. sredstvo za ometanje seksualnog ponašanja. uslovi za upotrebu Moluskocid (protiv puževa) 6. zahtevi u pogledu sastava. Preparati koji se priemnjuju po površini između gajenih biljaka Ime Fero (III) ortofosfat Opis. uslovi za upotrebu Insekticid Isključivo ako su preduzete mere radi smanjenja rizika za ključne parazitoide i smanjenja rizika od razvoja otpornosti 4.

Nikolić. A. S. Landwirtschaftskammer Steiermark.. (1992): Predatori jagodine lisne vaši Chaetosiphon fragaefolii na području Srbije. Lafer. (2003): Organic Fruit Growing. Power Point Prezentacija: „Bodenpflege und Duengung“. 97-98.. ATTRA. S. Born. Jugoslovensko voćarstvo. Aphididae). J. (2005): Organic Cultivation of Bush Berries. Revision funded by EU INTERREG-Transorganic 2. Guide for Organic Strawberries. Stanisavljević. Schloffer. Ostale supstance Ime Kalcijum hidroksid Kalijum bikarbonat Sprečavanje zrenja banana Fungicid. G and Meister. M. H.. zahtevi u pogledu sastava. akaricid Insekticid.. Waltl. (2007): Strawberries – Organic Production. maslina i vinove loze Repelent Fungicid. R. Sample Costs to Produce Organic Strawberries.. Čačak. CABI Publishing. (2007): Priručnik za proizvodnju jagode u svežem stanju. vinove loze. 9-15. Cornel Unversity Coorporate Extension. Lind. FiBL/OACC. 2006 Waltl... stabla maslina i tropskih useva (banana) Fungicid. NCAT Agriculture. 73-76. M. Literatura Biologischer Erberrenanbau. Ministarstvo poljoprivrede R Srbije i USAID. br. Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (službeni glasnik RS 48/11). specijalno izdanje „Škola gajenja jagode“. Jugoslovensko voćarstvo. Power Point Prezentacija. USA. akaricid. Naučno voćarsko društvo Srbije. K. i Milivojević Jasminka (2010): Jagodaste voćke – tehnologija gajenja. G.VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU JAGODE Kalijum aluminijum (aluminijum sulfat) (Kalinit) Krečni sumpor (kalcijum polisulfid) Parafinska ulja Mineralna ulja Kalijum permanganat Kvarcni pesak Sumpor 7. Radna sveska za finansijsko planiranje proizvodnje jagodičastog voća na porodičnom imanju. Based on a document produced by the Henry Doubleday research association in association with FiBL. University of California Cooperative Extension. akaricid Insekticid. Zakon o organskoj proizvodnji (“Sl. Januar 2001. Weidmann. fungicid Samo za stabla voćaka. New York State Integrated Pest Management Program. Milenković. Ministarstvo poljoprivrede R Srbije i USAID. glasnik RS”. C. insekticid. 121-122. Milenković. (1998): Oplemenjivanje jagode na otpornost prema Chaetosiphon fragaefolii Cockerell (Homoptera. M. Landwirtschaftskammer Steiermark. K. repelent Opis. Power Poi nt Prezentacija: „Organska proizvodnja Jagode“. 2010. radi suzbijanja Nectria galligena Fungicid 10. Fibl. Poljoprivredni list.. G. Weber. H. Ruegg. uključujući i sadnice. Fitzgerald Jean (2004): Best practice quide for the production of organic strawberries. Cerović. K. baktericid Samo za stabla voćaka. Guerena. Merkblatt. K. 30/2010) . uslovi za upotrebu Fungicid Samo za stabla voćaka. Innerhofer. Schmid.

NACIONALNA ASOCIJACIJA “SERBIA ORGANICA” Molerova 29/a 11000 Beograd Tel: 065 855 68 68 Predsednik: Nada Mišković E-Mail: office@serbiaorganica.de.de . marija.stolz@giz.kalentic@giz. Marija Kalentić E-Mail: emilija.stefanovic@giz.org GIZ/ACCESS Kancelarija u Beogradu Makenzijeva 24/5 11000 Beograd Tel: + 381 11 24 00 371 Fax:+ 381 11 24 00 370 Vođa programa: Tobias Stolz E-Mail: tobias.de Kancelarija u Novom Sadu Narodnog fronta 23d 21000 Novi Sad Tel: +381 21 472 19 20 Fax: +381 21 472 19 21 Menadžeri projekta: Emilija Stefanović.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->